You are on page 1of 1

ADIK

Merong lalake na nasa edad na 16. Mahilig siyang mag laro ng mga computer games. Halos araw – araw
siyang nasa kompyuteran at dahil ditto masiyado niyang napapabayaan ang kanyang pag aaral. Umuwi
siya nung minsan sa kanilang tahanan. PInagsabihan siya ng kanyang magulang dahil masiyado na niyang
napapabayaan ang kanyang pag aaral. Sinabi sa kaniya na itigil na niya ang kanyang pag kokomputer at
pag husayin ang kanyang pag aaral. Ngunit hindi siya nakinig sa payo ng kanyang magulang at patuloy pa
rin siyang nag kokompyuter. Dahil dito napabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Bumagsak ang kanyang
mga grado sa eskwelahan at nagsisisi siya ng lubos dahil hindi siya nakinig sa payo ng kanyang magulang.
Dahil sa karansan niyang ito pinag husay na niya ang kanyang pag-aaral mula noon.