Вы находитесь на странице: 1из 100

Gratis uitgave nr: 3

B E N E LU X - NA JA A R 2 0 1 0 ©

musical instruments magazine


new alpha brilliant finish

New Models
14" Metal Edge Hats
17"/18"/19"/20" Metal Crash
24" Rock Ride

Jeremy Spencer #
Five Finger Death Punch

The Smart Choice for Serious Sound New & Updated for 2010: Modern
high energy cymbals manufactured using top-notch hi-tech processes, enhanced by traditional hand ham-
mering, and hand polished to a mirror perfect finish for unsurpassed quality, first class sound and
musicality.

www.paiste.com
43 Laney CUB

Inhoudsopgave
04 Product News Richter / Audiohub 54
05 Artist News Concept 55
06 Richmond 56 Interview
08 Godin My Favorite Scar 56
Progression 09 58 Cort
Session 10 X-Series 59
Redline, Custom Art, Regular 11 Zenox-Series 60
5th Avenue 12 G-Series 61
Passion 13 T / GB-Series 62
Velocity, Freeway Classic 14 AS-Series 63
LG, Summit 15 NDX / Earth-Series 64
Montreal, Exit22 16 Standard-Series 65
XTSA, Freeway SA 17 66 Prijsvraag
LGX, LGXTsa 18 67 Jasper & Gijs
A6, A12, A8, A11, Acousticaster 19 Op tour met Wouter Hamel 67
A4, A5, Shifter bass 20 68 Sonor
Multiac ACS usb, Multiac nylon Ambiance 21 SQ2 69
Multiac 22 Delite 70
24 Interview S-Classix 71
Producer Oscar Holleman 24 Force 3007 72
26 Seagull Force 2007 73
Performer, Maritime SWS 27 Force 1007 / 507 74
Original, Entourage 28 Artist Snares / Hardware / Pedals 75
Coastline 29 Percussion 76
Artist Peppino, Studio 30 77 ProMark
Mosaic, Cameo 31 78 Paiste
32 Art & Lutherie Alpha Brilliant 79
06 Richmond
Folk, Ami 33 2002 80
Dreadnought, Dreadnought GT 34 Signature 81
Dreadnought CW, 12 string 35 Twenty 82
36 La Patrie Giant Beat / Rude 83
Hybrid, Motiv, Etude, Concert 37 101 - PST3/5 84
Presentation, Collection 38 Alpha Brilliant test 85
38 TRIC Case 86 Rico
39 Op bezoek bij... Robert Godin 87 Interview
40 DeWolff Benjamin Herman 87
op Pinkpop 2010 40 88 Hardcase / Regal Tip
42 Laney 89 M4 / Protection Racket 40 DeWolff op Pinkpop
Cub 43 90 Aquarian Drumheads
Lionheart 44 91 8-Step tuning
VC 45 by Juan van Emmerloot 91
LC 46 92 Radial
VH, GH 47 93 Danelectro
Iommi 48 94 Cordial
Prism, Linebacker 49 95 K&M / Lee Oscar
LV, LG 50 96 F-Zone
LX 51 97 Diago
LA, A1 52 98 Godin, Begrippenlijst 58 Cort X-Series
Nexus 53

Colofon
3e uitgave – Herfst 2010
Vormgeving:
Een uitgave van: Jeroen Laenen
PB Music BV
Postbus 565 Uitgevers:
6040 AN Roermond Rien Kolster, Arjen Baetsen
T: +31 (0)475-33 25 30 Drukwerk:
F: +31 (0)475-31 75 90 Moderna Druk, Paal-Beringen (B) 78 Paiste Alpha Brilliant
W: www.pbmusic.nl
@: info@pbmusic.nl Gratis uitgave

Oplage: Drukfouten voorbehouden.


10.000 Stuks Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wor-
den verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
Redactie: gegevensbestand, of openbaar gemaakt, door middel van
Berland Rours, Patrick Evers, Michaela Keller, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen,
Roy op de Kamp, Roel de Bock of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming
Interviews: van de uitgever.
Michaela Keller, Roel de Bock

93 Danelectro 59DC 3
Product & Artist News
Godin 5th Avenue CW Kingpin II Godin Bas A4 Ultra SA & A5 Ultra SA (Fret- Godin Multiac ACS-SA/USB
ted en fretless):
Na de succesvolle introductie van de Godin 5th De semi-akoestische ACS-SA met nylon snaren,
Avenue en de 5th Avenue Kingpin (met P90 pickup), Deze semi-akoestische bassen bieden dankzij de blijft de eerste keus voor gitaristen die in de studio
volgt nu de Godin Kingpin CW P90. Deze Archtop vlakke Lace-Sensor pickup in de halspositie en of live een versterkte nylonsnarige gitaar nodig
is voorzien van een Cutaway, twee P90 pickups en de custom made Transducers in de brug, meer hebben. De nieuwe ACS-SA/USB met een AAA
een 3-standenschakelaar. klankmogelijkheden dan ooit tevoren. Naast de grade Flame Maple top, mag gezien worden. Naast
standaard Jack uitgang staat tevens een 13- de normale jackingang is een USB uitgang aan-
pin uitgang ter beschikking voor computer en/of wezig om probleemloos verbinding met een PC of
synthesizer gebruik. Laptop te kunnen maken.

Voor meer info zie pagina 12 Voor meer info zie pagina 20 Voor meer info zie pagina 21

Godin Multiac Nylon Duet Ambiance Godin Progression Godin Redline Custom Original Art-Serie

Nieuw in de Multiac familie is ook deze Nylon Duet De Progression is de volgende evolutie van de Celtic-Tatt, Roadkill, Cherry-Bomb en Carnage.
Ambiance. In tegenstelling tot de vorig jaar geïnt- single coil gitaar. Drie Godin GS-2 pickups zor- Vier speciale namen voor vier speciale gitaren.
roduceerde “klassieke” Grand Concert Duet Ambi- gen voor een bij single coils ongekend krachtig Deze “Limited Editions” zijn variaties op de al
ance, heeft de nieuwe versie een langere mensuur uitgangssignaal. Bovendien is de Progression bestaande Redline 3 en worden door kunstenaar
en een smallere hals. De custom Fishman electroni- met de High Definition Revoicer uitgevoerd. De Giulio Pampena uit Montreal op bestelling, per-
ca met Sound-Image-Captures van 4 professionele H.D.R is een passief/actief schakeling die het fre- soonlijk van Artwork voorzien en gesigneerd
studiomicrofoons is ongewijzigd gebleven. quentiespectrum van elke single coil verandert
en de gitaar meer dynamiek en bite geeft door
een simpele druk op de knop.

Voor meer info zie pagina 22 Voor meer info zie pagina 09 Voor meer info zie pagina 11

Godin Session Laney CUB12 und CUB12R Laney CUB HEAD and CAB

De nieuwe en volledig in Canada geproduceerde Klein maar fijn. De Cub12 versterkers volgen de De Head versie van de CUB12R in combinatie met
Session zal voor een verrassing gaan zorgen door Cub8 en Cub10 modellen op de voet en zetten de bijbehorende 2x12” luidsprekerkast is een ech-
in zijn prijsklasse de concurrentie aan te gaan met de traditie voort, door grootse buizensound bij te eyecatcher. Deze ministack kan zowel op de
instrumenten die niet zoals de Session volledig in weinig vermogen te creëren. traditionele manier met de 2 luidsprekers naast
Noord Amerika worden gebouwd. De “less than 1 Watt” optie op de Cub12 verster- elkaar (liggend) als met de 2 luidsprekers boven
kers laat de versterker maximaal 1 Watt (!) aan elkaar (staand) opgesteld worden.
vermogen leveren waardoor de eindversterker
extra hard moet werken. En dat is juist wat je
wilt bij een buizenversterker!

Voor meer info zie pagina 10 Voor meer info zie pagina 43 Voor meer info zie pagina 43

Laney Linebacker Laney Lionheart L20T-112 Richmond

Hij is er weer! De leeftijdscategorie 30+ kan zich De Lionheart serie mag een nieuw familielid De Richmond Dorchester en Belmont zijn retro-
de originele Linebacker serie uit het verleden zeker verwelkomen. De wens naar meer bite en head- geïnspireerde instrumenten en in het bijzonder
nog herinneren. De nieuwe Linebacker is in tegen- room heeft tot de ontwikkeling van de L20T112 populair onder Brit-Rock liefhebbers. Beide mo-
stelling tot zijn voorloper een geheel digitale amp. (met de legendarische 12” Celestion Greenback dellen zijn per direct met een originele Bigsby
Twee zaken zijn onveranderd gebleven, de aant- luidspreker) geleid. Eén van de geheimen van de tremolo leverbaar.
rekkelijke prijs en de unieke features. Lionheart serie is de mogelijkheid tot het over-
sturen van de voor- én eindversterker en bei-
den dusdanig op elkaar af te stemmen dat een
smaakvol en met name heel dynamisch buizen-
geluid onstaat.

Voor meer info zie pagina 49 Voor meer info zie pagina 44 Voor meer info zie pagina 06

4
Marcel Coenen Marcel Singor

Marcel is zeker één van de beste en bekendste Marcel behoort absoluut tot de beste rock gi-
“shredders” van de Benelux, heeft in vele bands taristen die we in de Benelux kennen. Met veel
gespeeld en is nog steeds zeer actief. soul, souplesse, prachtige techniek en ook nog
Vanwege zijn ervaring, goede techniek en gave een mooie stem, is het een genot om Marcel
sound, heeft de legendarische Belgische me- te horen spelen. Marcel is door de jaren heen
Diago Pedalboards en Power Supply tal band “Channel Zero” Marcel benaderd om een veel gevraagd muzikant geworden, o.a. Rich
als gast gitarist een aantal grote shows mee Wyman, Keith Caputo (Life of Agony) en Bobby
Nieuw in de Benelux zijn de pedalboards en de te spelen. 6x De AB in Brussel (uitverkocht), Kimball (Toto) maakten graag gebruik van zijn
powersupply van het merk Diago. Pedalboards zijn Graspop (main stage) en Rock Werchter. Al kunnen als gitarist. Momenteel werkt Marcel met
er wel meer maar Diago heeft goed naar de con- deze shows heeft Marcel gebruik gemaakt van producer Bas Bron (Jeugd van Tegenwoordig)
currentie gekeken en is met een betere oplossing zijn Laney VH100R, GH50L amps en GS412PA aan een album waarop een vette mix van elekt-
op de proppen gekomen. De Diago Power Supply cabinets. ronische klanken en gaaf gitaarwerk te horen zal
is wellicht de krachtigste op de markt (3000mA). zijn. Ook is Marcel druk bezig met het produceren
En dat gegarandeerd storings- en bromvrij door van een nieuwe soloplaat. De versterkers waar
het digitale circuit. Marcel mee werkt zijn de Laney Lionheart L20H
+ LT212 cabinet en Laney L50H + GS212IE
cabinet.

Voor meer info zie pagina 97

Cort FT modellen

Let eens speciaal op de “FT” modellen, zoals de


G210FT, G250FT en Z42FT. Al deze modellen
zijn voorzien van een unieke “Flame” of “Quilted”
maple afwerking, geen fotofinish of spuitwerk
maar.. Het is bijna niet van echt te onderscheiden.
Veel gitaar voor weinig geld.

Voor meer info zie pagina 60 en 61

The New Shining The Prodigy


Cort AS serie
Deze gave Nederlandse pop/rock band met in- Wie kent ze niet..? De band die een festivalter-
In het hogere middensegment mogen we ons dit ternationale sound, maakt sinds kort deel uit rein, concertzaal en dansvloer zonder moeite in
seizoen op de AS (all solid) serie verheugen. van de “Laney Artist Family”. Bassist “R” en een kolkende dansmassa verandert. Sinds de
Geheel massieve instrumenten van mahonie of zanger/gitarist “Nax” hebben beide gekozen release van hun nieuwste album heeft The Pro-
palissander met een massieve fichte top. voor de volle en transparante Laney sound. digy bijna non-stop getoerd. Europa, Azië, UK,
Verkrijgbaar in Dreadnaught, Dreadnaught met Deze amps bieden een goed bewerkbare sound US, Australië, overal wordt er genoten van een
Cutaway en Cort’s eigen modelvorm SFX. die inspireert. Nax maakt gebruik van de Laney wervelende live show met prachtige licht effec-
De Cutaway modellen (dus ook SFX) zijn voorzien VH100R en GS412PA en “R” een Nexus Tube en ten en heel vet geluid. Gitarist Rob Holiday is al
van Fishman electronica. Nexus 810 cabinet. Ook het Canadese gitaar- jaren Laney endorser. Dit omdat hij amps nodig
merk Seagull bleek het juiste instrument voor heeft die kunnen voldoen aan het enorm drukke
de opnames van het akoestische album dat la- toer schema van de Prodigy en natuurlijk de gave
ter dit jaar verkrijgbaar zal zijn. Nax speelt op sound.
een Seagull Performer Flame Maple CW Q-I.

Voor meer info zie pagina 63

Radial

Het Canadese merk Radial Engineering levert o.a.


effectpedalen en switchers voor “power players”
zoals Steve Lukather, Eric Johnson, Joe Satriani,
Gary Moore, Marcus Miller, Mark Tremonti, Victor
Wooten, Lee Sklar, Carl Verheyen... zo kunnen we
nog wel even doorgaan. Check de Tonebone
producten bij je dealer.

Voor meer info zie pagina 92

5
6
Richmond Dorchester Bigsby en Belmont Bigsby
Richmond is de jongste telg in de Godin gitaarfamilie en bestaat uit retro-
geïnspireerde instrumenten die door hun klassieke klank in het bijzonder
Welkom in Richmond...
Brit Rock geörienteerde gitaristen aanspreken. De Richmond modellen
Dorchester en Belmont zijn nu ook met Bigsby Tremolo leverbaar en een
keur aan nieuwe kleuren zoals Natural High-Gloss en Solid Cream.
Uit de kleine plaats Richmond / Quebec, waar muziek maken
niet zomaar een tijdverdrijf is maar juist deel uitmaakt van
Specs Dorchester / Dorchester Bigsby het alledaagse leven, komt een nieuwe generatie electrische
Body: Chambered Silver Leaf Maple Body with Poplar wings gitaren. Mogen wij het merk Richmond, made in Canada, aan
Neck: Rock Maple, Rosewood or Maple fingerboard, Radius: 12“ u voorstellen?
Scale: 648 mm (25 ½“)
Pickups: 2 x Lace Alumitone humbuckers
Controls: 1 x Volume, 1 x Tone and 4-way switch (featuring the De Richmond modellen zijn net zo slank, sexy en uitdagend
neck/bridge in series in position 1)
Bridge: Chrome Roller bridge with fixed tailpiece or with Bigsby als de pin-up modellen uit de jaren 50/60. Voor allen die op
Tremolo on select models zoek zijn naar die Vintage Feel maar ook gevoelig zijn voor
Colors: Black HG & Cherry Burst HG (non Bigsby models) / Natural
HG & Solid Cream HG (Bigsby models) innovatie en een uitstekende afwerking, heeft Robert Godin
samen met zijn team gitaarbouwers de modellen Dorchester
Specs Belmont / Belmont Bigsby en Belmont ontworpen.

Body: Solid Mahogany


Neck: Mahogany, Rosewood fingerboard, Radius : 12“ Deze toppers wekken herinneringen op aan de invloedrijke
Scale: 628 mm (24¾“) Classic Rock jaren 50, 60 en 70 terwijl ze de gitarist alles
Pickups: 2 x Seymour Duncan Single coil Lipstick pickups and 1 x
Seymour Duncan 59 humbucker in bridge bieden wat hij/zij nodig heeft.
Controls: 1 x Volume, 1 x Tone and 5-way switch
Bridge: Chrome Roller bridge with fixed tailpiece or with Bigsby
Tremolo on select models
Richmond – Where Tone Lives !
Colors: Black Wash HG & Burgundy HG (non Bigsby models) / Lau-
rentian White HG (Bigsby model)
31702_richmond_belmont_blackwash

31719_richmond_belmont_burgundy

034147_richmond_belmont_white_bigsby

31733_richmond_dorchester_cherryburst
31955_richmond_dorchester_black

richmond_dorchester_nat_bigsby
034116_richmond_cream_bigsby

NEW NEW NEW

7
Het merk Godin staat al jaren bekend als een innovatief elec- de aanwezigheid van een 13pins uitgang en zijn binnen het Godin
trisch gitaarmerk. Robert Godin begon in de vroege jaren 80 programma te onderscheiden door de aanduiding SA (Synth Access)
echter met het produceren van akoestische gitaren. in de modelnaam.
Reeds vanaf dit prille begin werd traditioneel vakmanschap ge- Met de juiste randapparatuur, is het tevens mogelijk de 13pin aan-
koppeld aan innovatieve gitaarbouw. De know-how die gedurende sluiting te gebruiken om de gitaar via MIDI of USB aan een PC/laptop
deze jaren werd opgedaan, werd ongeveer een decennium later aan te sluiten en bijvoorbeeld gebruik te maken van muzieknotatie
toegepast op de eerste electrische Godin gitaren. Een solidbody software of sequencer software.
is in zekere zin immers ook een akoestisch instrument. Als geen
ander weet Godin welke impact de gebruikte houtsoorten, con- Kleinere en vaak onzichtbare innovaties, die wel degelijk bijdragen
structies en materialen hebben op een akoestisch of electrisch aan een beter instrument, betere bespeelbaarheid of sound, zijn
instrument. het Double Chambered Body concept, de Double Action Truss Rod,
Ergocut, High Definition Revoicer *.
Niet lang na het verschijnen van de eerste electrische Godins,
volgden de zogenaamde “2-voice-gitaren” (electric en acoustic Godin... handcrafted in North-America
sounds in 1 gitaar) en “3-voice-gitaren” (electric, acoustic en
synth sounds in 1 gitaar). Godin gitaren die de mogelijkheid * Voor een korte uitleg van deze begrippen kun je terecht in het daarvoor
hebben direct aan een Roland GR/VG Synth of andere bestemde katern achterin deze Style of Music.
synthmodule aangesloten te worden, onderscheiden zich door

Progression
Gitaristen die op zoek zijn naar de volgende evolutie van de single coil
NEW
gitaar kunnen niet om de Progression heen. Het is de volgende evolutie
van de single coil gitaar. Drie Godin GS-2 pickups zorgen voor een onge-
kend krachtig uitgangssignaal. Bovendien is de Progression met de High
Definition Revoicer uitgevoerd. De H.D.R is een passief/actief schakeling
die het frequentiespectrum van elke single coil verandert en de gitaar meer
dynamiek en bite verleent door een simpele druk op de knop. De hals is van
het stabiele Rock Maple gemaakt. De Progression is verkrijgbaar met een
Maple (esdoorn) of Rosewood (palissander) toets.

Body: Silver Leaf Maple with poplar wings


Neck: Rock Maple, Rosewood or Maple fingerboard,
Radius : 12“
Scale: 648 mm (25 ½ “)
Pickups: 3 X Godin GS-2 single coil pickups
Controls: 5-way switch, 1 x Volume, 1 x Tone, 1 x Godin
High-Definition Revoicer (H.D.R.)
Bridge: Vintage Tremolo
Colors: Trans Cream, Trans Caramel, Black & Vintage Burst
33539_progression_caramel_mn

33256_progression_vburst_rn

33232_progression_black_mn
33201_progression_cream_rn

9
Godin Session NEW
Rock, Blues of Country, de Session is een stijlvolle en veelzijdige gitaar
voor een meer dan redelijke prijs. De body is van het sustainrijke Canadian
Laurentian Basswood gemaakt. De hals is van het stabiele Rock Maple ge-
maakt en verkrijgbaar met een esdoorn of palissander toets. In de Vintage
White-kleurige slagplaat bevinden zich twee GS-1 single coil pickups (hals
en middenpositie) en een Godin humbucker (brugpositie). De Tone pot-
meter is voorzien van een Push-Pull functie om de humbucker te kunnen
splitten. De volledig in Canada geproduceerde Session is in verscheidene
High Gloss en Semi Gloss kleuren verkrijgbaar en zal in zijn prijsklasse de
strijd aangaan met instrumenten die niet zoals de Session volledig in Noord
Amerika worden gebouwd.

Body: Canadian Laurentian Basswood


Neck: Rock Maple, Rosewood or Maple fingerboard, Radius : 12“
Scale: 648 mm (25½“)
Pickups: 2 X Godin GS-1 single coil pickups, 1 x Godin Humbucker
Controls: 5-way switch, 1 x Volume, 1 x Tone (push/pull tone knob
splits humbucker pickup)
Bridge: Vintage Tremolo
Colors: Raw SG, Blackburst SG, Rustic Burst SG, Vintage Burst SG,
Electric Blue HG, Electric Red HG, Lightburst HG

Rock, Blues of Country,


de Session is een
stijlvolle en veelzijdige
gitaar voor een meer
dan redelijke prijs
034048_session_blackburst_rn

033959_session_lightburst_mn

033911_session_vintage_burst_mn

033904_session_elec_blue_rn
034321_session_raw_rn

034079_session_rustic_mn
033942_session_elec_red_rn

10
Redline Custom Art NEW
De Redline Custom Original Art serie is een wel heel bijzondere serie
gitaren. De serie bestaat uit vier door kunstenaar/artiest Giulio Pampena
(Montreal, Canada) met de hand beschilderde Custom-Original varianten op
de Redline 3 en hebben de volgende namen meegekregen, Celtic-Tatt HG,
Roadkill HG, Cherry-Bomb HG en Carnage SG. Deze modellen worden op
bestelling geproduceerd en door Giulio voorzien van een volgnummer en
handtekening waardoor elk exemplaar een uniek exemplaar is.

De Floyd Rose tremolo van de Redline 3 is ideaal voor “Dive Bombs” en

034260_redline 3_celtic_tatt_rn

034277_redline 3_cherrybomb_rn

034291_redline 3_roadkill_rn

034376_redline 3_carnage_mn
ander aggressief tremologebruik. De Redline 3 heeft een actieve EMG-
81 in de brugpositie en een actieve EMG-85 in de halspositie. Met de 3
standenschakelaar kan tussen beide humbuckers geschakeld worden. De
Tone potmeter zorgt voor de passende klank. De stabiele Rock Maple hals
met 22 Ergocut frets speelt extreem snel en comfortabel.

Body: Silver Leaf Maple with Poplar wings


Neck: Rock Maple, Rosewood or Maple fingerboard, Radius : 16“
24 frets
Scale: 648 mm (25½“)
Pickups: 1x EMG-85 (Neck), 1x EMG-81 (Bridge)
Controls: 3-way switch, 1x Volume, 1x Tone
Bridge: Floyd Rose tremolo bridge
Colors: Redline 3 Celtic-Tatt HG, Redline 3 Roadkill HG, Redline 3
Cherry-Bomb HG and the Redline 3 Carnage SG

Redline 1 - 2 - 3 - HB
De Godin Redline serie biedt de Metal-gitarist het ultieme Shred wapen.
Beleef het zelf, als je durft!

REDLINE 1
Eenvoudig maar effectief. De Redline 1 heeft maar 1 pickup en 1 Volume
potmeter. En dat is juist hetgeen de Metal-fractie wil. Onderschat niet
wat je met een enkele Volume potmeter kunt doen, zeker in combinatie
met een buizenversterker! De String-Through-Body uit Silverleaf Maple
met Poplar wings en de vaste brug, zorgen voor de nodige sustain. De
aktieve EMG-81 zorgt voor een krachtige, strakke sound. Verdere features
zijn de nieuwe 3 om 3 gitaarkop en een gevlamde top voor de gekleurde
modellen.

REDLINE 2:
Naast de EMG-81 in de brugpositie, beschikt de Redline 2 over een EMG-
85 in de halspositie die de gitaar in het basbereik vetter en volumineuzer
32099_RedlineII_Black

32501_Redline_HB_NatSG_RN
032372_Redline3_MN_TransGreen

31504_Redline_transred

doet klinken. De Redline 2 is voorzien van een vaste brug.

REDLINE 3:
Ook de Redline 3 is van actieve EMG humbuckers voorzien en wordt in
tegenstelling tot de Redline 1 en 2, met een Floyd Rose systeem aange-
boden.

REDLINE HB:
Het instapmodel, de Redline HB, is met passieve maar aggressief klinkende
Godin GHN-1 en GHB-1 Humbuckers en een vaste brug uitgevoerd.

Body: Silver Leaf Maple with Poplar wings


Neck: Rock Maple, Rosewood or Maple fingerboard, 24 Frets (22 on
Redline 3), Radius : 16“
Scale: 628 mm (24 3/4“) / 648 mm (25 1/2“) on Redline 3
Pickups: 1x EMG-81 on Redline 1; 1x EMG-85 (Neck) - 1x EMG-81
(Bridge) on Redline 2 en 3; 1x Godin GHN-1 (Neck) - 1x
GHB-2 (Bridge) on Redline HB
Controls: 1x 3-Way Switch on Redline 2, 3 and HB; 1x Volume on
Redline 1; 1x Volume - 1x Tone on Redline 2, 3 and HB
Bridge: Fixed Bridge on Redline 1,2 and HB;
Floyd Rose on Redline 3

11
11
031993
_5thav
e_black
_kingpin

5th Avenue - Kingpin


Kingpin Cutaway
Na de succesvolle introductie van de Godin 5th Avenue en de 5th Avenue
33560_5th_avenue_cw_kingpin_burg
031252_5thave_cognac

031979_5thave_natural_kingpin

Kingpin (met P90 pickup), stellen we u graag de Godin Kingpin CW P90


NEW

voor. Deze Archtop is voorzien van een Cutaway, twee P90 pickups en een
3 standenschakelaar. De nostalgische sound stamt onmiskenbaar af van
de 50-er jaren Archtops. Zo ook de “look”.
Echter, de typische klank in het onderste middengebied onderscheidt
de 5th Avenue familie juist van de traditionele Archtop. De dynamische
krachtige sound maakt van de 5th Avenue een serieus instrument dat
geschikt is voor Alternative-Country, Delta Blues, Slide, Jazz of Rock en
dat alles voor een alleszins redelijke prijs.

Body: Canadian Wild Cherry back & sides


Top: Canadian Wild Cherry archtop
Neck: Silver Leaf maple neck; Contoured high-gloss black head-
stock; Rosewood Fingerboard; Radius : 16“
Scale: 630 mm (24.84“)
Topnut: 43 mm (1.72“)
Bridge: Adjustable Tusq Bridge by Graphtech
Features: Custom Polished Finish reminiscent of the French polish of
the 19th century Godin Kingpin P90 (2x bij Kingpin CW)
Controls: 1x Volume, 1x Tone (Kingpin), 3-Way Switch (Kingpin CW)

12
Passion
De Passion RG-3, is het eerste instrument dat volledig in de Godin Premier
Atelier vervaardigd is. Robert Godin’s droom de ultieme single coil gitaar
te bouwen is realiteit geworden! De Passion RG-3 is dé gitaar voor single
coil bezetenen en is een revolutionaire stap voorwaarts met betrekking tot
vakmanschap en innovatie.
31092_passion_maple_RN

31061_passion_mahog_MN

In het Godin Premier Atelier worden enkel de best klinkende houtsoorten


en handgeselecteerde materialen gebruikt, zoals AAA Grade Spruce, Ce-
dar, Mahonie en Flame Maple. Tevens worden hier de nieuwe Godin GS-3
Single Coil Pickups gemaakt en werd ook de Godin High Definition Revoicer
hier ontwikkeld. De HDR is een passief/actief schakeling die het frequen-
tiespectrum van elke single coil verandert en de gitaar meer dynamiek en
bite geeft door een simpele druk op de knop.

Body: Spruce with highly figured carved Flame Maple top of


Cedar carved Mahogany top, Lightweight Multi-chambered
body with 5 tuned Synchronized Resonance Chambers;
Inlay pickguard; Smoked binding; Hard wood back plates
Neck: Hard Rock Maple neck; Ergocut Rosewood or Maple
Fingerboard; Radius : 12“
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: 3x Godin GS-3 Single-coils with extra large pole pieces
Controls: 5-Way Switch, 1x Volume, 1x Tone, 1x Godin High Defini-
tion Revoicer.
Bridge: Vintage Tremolo Stainless Steel Saddles
Extra: De Passion RG-3 wordt inclusief Gigbag en Godin Tour
Case geleverd.

13
Velocity
De bijzondere kenmerken van de Godin Velocity zijn, buiten de driedelige
Double-Cutaway body en de High Definition Revoicer, de schitterende
massieve natural High-Flame Maple tops. Voor de optimale sound zorgen
2 Godin GS-1 Single Coil Pickups en een Seymour Duncan SH-5 Custom
Humbucker die om zijn krachtige sound en hoge output bekend staat.

30842_velocity_amber_mn

30811_velocity_natburst_rn

30781_velocity_Nat_RN
De HDR is een passief/actief schakeling die het frequentiespectrum van
elke single coil verandert en de gitaar meer dynamiek en bite geeft door
een simpele druk op de knop. Het aantal sounds van de gitaar wordt
hiermee verdubbeld tot 10!

Body: Silver Leaf Maple with poplar wings


Neck: Rock Maple; Maple or Rosewood fingerboard; Radius: 12”
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: 2 x Godin GS-1 single coils, SH-5 Seymour Duncan Custom
(bridge)
Controls: 1x 5-Way Switch, 1x Volume, 1x Tone, 1x Godin High-
Definition Revoicer
Bridge: Vintage Style, Strat-Vibrato
Colors: Amber Flame HG, Natural Burst Flame HG & Natural Flame
HG

Freeway Classic
De Freeway Classic was een aantal jaren geleden, het eerste Godin
Double-Cutaway ontwerp sinds jaren en daarmee de voorloper van de
Velocity, Progression en Session. De Freeway Classic staat nog altijd zijn
mannetje door de flexibele Humbucker/Single Coil/Humbucker configura-
tie en dat aan een underdog prijs! De Freeway Classic body is gemaakt
25763_Freeway Classic TrBlue_mn

25787_Freeway Classic Black_rn

25817_Freeway Classic Ltburst_rn


van Silverleaf Maple (esdoorn) met populieren zijkanten. Silverleaf Maple
is uitermate geschikt om gitaarbodies van te maken door het geringe
gewicht, de mahonie-achtige warme sound en de sustain. De toevoeging
van het populier aan de vleugels zorgt voor voldoende bite. Godin‘s
edoorn halzen zijn berucht en beroemd vanwege de feel en sustain die
normaal gesproken enkel aan de hogere prijsklassen is voorbehouden.

Body: Silver Leaf Maple with poplar wings,


Top: 1 mm Maple veneer on Leaftop models
Neck: Rock Maple; Maple or Rosewood fingerboard; Radius: 12”
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: 2 x Godin GS-1 single coils (neck & middle), SH-5 Seymour
Duncan Custom humbucker (bridge)
Controls: 5-Way Switch, 1x Volume, 1x Tone
Bridge: Vintage Style, Strat-Vibrato

14
LG
LG P90
De LG P90 is het ideale instrument voor blues en rock gitaristen die van
een ronde klank houden. Ook de LG is geheel volgens de Godin gitaar-
31146_lghmbcherry

31153_lgp90transblack
bouwfilosofie gemaakt. Daarbij wordt de gitaarhals strak in de gitaarbody
gepast en geschroefd. De snaren worden door de body gevoerd voor een
goede sustain. Voor meer speelcomfort zijn de pickups en brug diep in
de body verzonken en zorgt de mensuur van 628mm (24 3/4”) eveneens
voor een betere bespeelbaarheid. Twee Seymour Duncan P90 pickups
zorgen voor een crispy, bluesy sound.

LG HB
Om de populaire LG serie te completeren, produceert Godin de LG Hum-
bucker. Deze tegenhanger van de P90 versie heeft 2 humbuckers en een
5 standenschakelaar.
De humbuckers worden in positie 2 en 4 gesplit. Met de LG HB kan een
breed muzikaal spectrum worden afgedekt. Van clean tot heavy distor-
tion.

Body Honduras Mahogany with Cream Binding; Premium Grade


Figured Flame Maple top
Neck: Mahogany; Rosewood fingerboard, Radius : 16”
Scale: 628 mm (24 3/4“)
Pickups: 2x Seymour Duncan P90 single-coil pickups (LGP90)
2x Godin Nitro Humbuckers (LGHB)
Controls: 1 x Volume, 1 x Tone, 3-Way Switch (LGP90)
1x Volume, 1x Tone, 5-Way Switch (LGHB)
Bridge: Fixed Bridge
Colors Cherry Burst Flame & Trans Black Flame

Summit
Met dit model gaat het dak eraf! Een prachtig gevlamde top, een mahonie
body, een korte mensuur, Seymour Duncan 59 en Alnico pickups en High
Definition Revoicer, zijn de features van deze Summit. De H.D.R. is een
passief/actief schakeling die het frequentiespectrum van elke single coil
31054_summit_sunburst flame

31047_summit_transblack flame

31030_summit_natural flame

verandert en de gitaar meer dynamiek en bite geeft door een simpele


druk op de knop.

Met dit model gaat


het dak eraf!

Body Solid Mahogany body


Highly figured carved Flame Maple solid top
Neck: Mahogany neck; Ebony fingerboard; Radius : 16“
Scale: 628 mm (24 3/4“)
Pickups: 2 x Seymour Duncan humbuckers
(Alnico 2 neck / ‚59 bridge)
Controls: 5-way switch, 1 x Volume, 1 x Tone, 1 x Godin
High-Definition Revoicer
Bridge: Fixed Bridge
Colors Natural Flame, Sunburst Flame & Trans Black Flame

15
Montreal Exit 22
Een mooie stad, maar ook een zeer coole gitaar. Elk jaar in juli, verandert de Als bijzondere eigenschappen van de Exit 22 kunnen worden aangevoerd,
stad Montreal in de grootste jazzclub ter wereld. Deze liefdesrelatie van de de mahonie body, de Maple hals met 22 frets en de mensuur van 628mm.
stad met de jazz vormde de inspiratie voor het topmodel van Godin, en zij Deze combinatie biedt niet alleen een uitstekend voelbare balans maar
noemden haar uiteraard, Montreal. vooral sound. Er zijn tal van gitaren die clean bespeeld ongelooflijk goed
klinken en er zijn gitaren die overstuurd bespeeld goed klinken.
De Montreal verenigt twee gitaarwerelden in 1 instrument. Ze heeft
twee humbuckers voor een electrisch gitaargeluid en de Godin Acoustic De Exit 22 beheerst beide disciplines meer dan uitstekend. De
Transducer Bridge voor een authentiek akoestisch geluid. De electronica brughumbucker zorgt voor extreme distortionsounds terwijl de single
wordt aangestuurd door een onboard voorversterker/EQ voor het coils in de midden- en halspositie voor parelende cleansounds zorgen. De
akoestische gedeelte en een 5 standenschakelaar en Volume, Tone en Exit 22 is een matte finish afgewerkt om het instrument zoveel mogelijk te
een balansregelaar voor het electrische gedeelte. De klankvariaties zijn zo laten resoneren.
ongekend groot.
De semi-akoestische body van de Montreal is uit een massief blok
mahoniehout gefreesd.
De gitaartop, waarin twee f-gaten zijn gefreesd, is eveneens van mahonie.
De mahonie hals met 22 frets ligt bijzonder aangenaam in de hand dankzij
Godin’s Ergo Cut technologie. De hardware is smaakvol gehouden door het
gebruik van zwarte en goudkleurige accenten.

24612_Exit22Nat_rn
25510_Montreal

24605_Exit22Nat_mn

26654_Exit22Nat_rn_left

Body: Carved solid mahogany with carved solid mahogany top Body: Mahogany
Neck: Mahogany, Rosewood fingerboard, Radius ; 12“ Neck: Rock Maple, Rosewood or Maple fingerboard, Radius : 12“
Scale: 628 mm (24 3/4“) Scale: 628 mm (24 3/4“)
Pickups: 2 x Godin humbuckers and LR Baggs bridge transducers and Pickups: Godin Designed Humbucker, 2x Godin Single Coil
custom PreAmp Controls: 1 x Volume, 1 x Tone, 5-Way Switch
Controls: 1 x Volume, 1 x Tone, 1x Blend Bridge: Fixed Bridge
Bridge: Fixed Bridge Colors: Natural Mahogany
Colors: Natural High Gloss Finish Extra Lefthanded model available

16
25497_xtsa Trans Red

25503_xtsa Trans Black

28672_xtsa_Lightburst

25817_Freeway SA Ltburst

27163_Freeway SA black
XTSA Freeway SA
De XTSA zet een nieuwe standaard op het gebied van prijs-kwaliteit voor De Freeway SA toont zich een waar werkpaard met een breed spectrum aan
gitaren die met een synthesizer aansturing zijn uitgevoerd. Godin noemt de klankmogelijkheden. Van een kristalheldere Clean Tone tot en met Crunch
XTSA een “3-voice” gitaar door haar uitgebreide klankmogelijkheden. Met en extreme oversturing. Het in de tremolo verwerkte Synth Access systeem
deze “3-voice” zijn een 3-tal sounds (voices) te maken: electrisch gitaar, is het revolutionaire Ghost systeem en werd in Canada ontwikkeld.
akoestisch gitaar en synthesizer sounds. Enkel de electrische sounds zijn
al zeer de moeite waard en divers door de Humbucker-Single Coil-Humbu-
cker configuratie en 5 standenschakelaar. Het acoustische gedeelte voegt
Body: Silver Leaf Maple with Poplar wings
daar een tweede sound aan toe. Beide systemen zijn apart aan te sluiten Neck: Rock Maple, Rosewood fingerboard, Radius : 12“
en te versterken maar indien gewenst kan er ook met maar 1 gitaarkabel Scale: 648 mm (25 1/2“)
gespeeld worden door de Mix-Out te gebruiken. Als klap op de vuurpijl is Pickups: 1x Godin GHN1 humbucker (neck), 1x Godin GS1 Single Coil
daar dan ook nog de 13 pin Synth aansluiting. De derde sound! (middle), 1x Godin humbucker GHB1
Controls: Electric: 1 x Volume, 1 x Tone, 5-Way Switch
De XTSA is met een state-of-the-art Synth Controller uitgevoerd die door Synth: 1x Volume, Electric/Synth/both selector switch, 1x
middel van een 13 pin connector aan alle Roland GR/VG Synths en overige Program/Value Up/Down momentary switch
synth modules met een 13 pin aansluiting aangesloten kan worden. Hier- Bridge: Vintage Tremolo
mee wordt het mogelijk de gitaar via MIDI of USB aan een PC/laptop aan Colors: Blackpearl, Lightburst
te sluiten en gebruik te maken van bijvoorbeeld muzieknotatie software of
sequencer software.

Body:
Neck:
Silver Leaf Maple with Poplar wings
Mahogany with Ebony fingerboard, Radius : 16” Synth Access
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Godin is al sedert meer dan 10 jaar toonaangevend in de vervaardiging
Pickups: 2 x Godin Humbucker, 1x Godin Single Coil
Controls: Electric: 1 x Volume, 1 x Tone, 5-Way Switch van gitaren die synthesizers, computers en soundmodules kunnen aan-
Synth: 1x Volume, Electric/synth/both selector switch, 1x sturen. Godin modellen met deze functie zijn uitgevoerd met een 13 pin
Program/Value Up/Down momentary switch connector en direct compatibel met Roland GR/VG-apparatuur. Hiermee
Acoustic: active 3-band EQ with Treble, Mid, Bass faders, wordt het mogelijk de gitaar via MIDI of USB aan een PC/laptop aan te
1x Gain sluiten en gebruik te maken van bijvoorbeeld muzieknotatie software of
Bridge: Tremolo bridge with 6x RMC Transducer sequencer software. De mogelijkheden zijn oneindig groot.
Colors: Lightburst, Dark Trans Red & Trans Black

17
22946_LGXT SA Trans Blue

LGX - LGXT - SA
LGX-SA
Dit instrument levert elektrische en akoestische gitaarsounds, plus de bijna
oneindige verscheidenheid aan sounds die bereikt worden door gebruik
te maken van het Synth Access systeem. Een “3-Voice” gitaar dus. De
transducers in de brug produceren zes afzonderlijke signalen, één voor
elke snaar, en voeden vervolgens de gitaarsynth. De tracking wordt zo

24131_LGXT SA Cognacburst
22892_LGXT SA black
aanzienlijk verbeterd. Door gebruik te maken van een ebbehouten toets,
wordt de tracking nogmaals verbeterd. De combinatie LGX-SA / Roland
GR/VG ™ computer is een plug-and-play oplossing voor gitaristen die net
een stapje verder willen en durven gaan.

Body: Mahogany body with AA or AAA Figured Maple Top


Neck: Mahogany with Ebony fingerboard, Radius : 16“
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: 2 x Seymour Duncan Custom Humbuckers
Controls: Electric: 1 x Volume, 1 x Tone, 5-Way Switch
Synth: 1x Volume, Electric/synth/both selector switch, 1x
Program/Value Up/Down momentary switch Acoustic: active
3-band EQ with Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
Bridge: Fixed Bridge with 6x RMC Transducer
Colors: CognacBurst & Trans Blue

LGXT SA
Het electronicapakket van de LGXT-SA is identiek aan dat van de LGX-SA.
In tegenstelling tot de LGX-SA is de –T versie voorzien van een tremolo-
22915_LGX SA Trans Blue

24094_LGX SA Cognacburst
systeem voor nog meer muzikale flexibiliteit. Een tremolo wordt vaak met
een twangy gitaarsound geassocieerd. Om die reden heeft Godin de LGXT-
SA een Silver Leaf body meegegeven om ook die twangy sound te kunnen
waarborgen.

Body: Silver Leaf Maple with AA or AAA Figured Maple Top


Neck: Mahogany with Ebony fingerboard, Radius : 16“
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: 2 x Seymour Duncan Custom Humbuckers
Controls: Electric: 1 x Volume, 1 x Tone, 5-Way Switch
Synth: 1x Volume, Electric/synth/both selector switch, 1x
Program/Value Up/Down momentary switch Acoustic: active
3-band EQ with Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
Bridge: Tremolo bridge with 6x RMC Transducer
Colors: Trans. Blue, CognacBurst & Black Pearl

Acousticaster
De Acousticaster is dé Godin klassieker en betekende voor Godin de
doorbraak bij het grote publiek. Onder de brug (in de gitaarbody) zit een
mechanisme van 18 gestemde metalen pinnen, door Godin “Mechanical
22946_LGXT SA Trans Blue

03594_Acousticaster Nat RW

Harp” genoemd. Tijdens het spelen resoneert de Mechanical Harp mee op


de klanken van het instrument en zorgt zo voor een grootse akoestische
klank. De Mechanical Harp compenseert de geringe diepte (meer comfort)
van de body maar laat de Acousticaster wel als een volledig akoestisch
instrument klinken. De Acousticaster is voorzien van het Chambered Body
concept en uitgevoerd in mahonie met een Spruce top.
Het Chambered Body concept elimineert op een natuurlijke wijze onge-
wenste feedback en belangrijker nog, het elimineert voor een groot gedeel-
te het negatieve effect dat overige instrumentaria in de band (bass, drums)
op het bovenblad van een akoestische gitaar hebben

Body: Chambered Silver Leaf Maple Solid Spruce Top


Neck: Rock Maple, Rosewood fingerboard, Radius: 16“
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: Godin Custom under-saddle Transducer & custom preamp
Controls: active 3-band EQ Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
Bridge: Rosewood
Colors: Natural Semi-Gloss

18
A6 - A12 - A8 - A11
A6 Ultra - 6-snarig
De A6 Ultra is een akoestische gitaar voor de elektrische gitarist. Gitaristen die
voornamelijk op een elektrische gitaar spelen maar af en toe een akoestische
sound nodig hebben, zullen snel bevriend raken met de A6 Ultra. Om een nog
grotere flexibiliteit qua sounds te kunnen bieden, heeft Godin de A6 Ultra van
een humbucker in de halspositie voorzien. Dat maakt de A6 Ultra geschikt voor
het spelen van cleane Jazz sounds tot en met overstuurde Rock sounds. Om
30286_a6ultra_cognac

30309_a6ultra_black

25343_A12 Natural
probleemloos en traploos tussen electrische en akoestische sounds te kunnen
variëren, is de gitaar voorzien van een Blend functie. De brugpiezo wordt door
een actieve EQ met Treble, Middle en Bass controls aangestuurd. De humbucker
heeft een aparte Treble en Bass regeling

A12 - 12-SNARIG
De best klinkende en makkelijkst te bespelen 12-snarige gitaar op de markt. Het
Chambered Body concept elimineert op een natuurlijke wijze ongewenste feed-
back en belangrijker nog, het elimineert voor een groot gedeelte het negatieve
effect dat overige instrumentaria in de band (bass, drums) op het bovenblad
van een akoestische gitaar hebben. De body is gemaakt van Maple met een
massieve Cedar top. De hals is van Hard Rock Maple gemaakt en voorzien van
een palissander toets.

Body: Chambered Silver Leaf Maple Solid Cedar Top


Neck: Mahogany, Rosewood fingerboard; Radius: 16“
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: Godin GHN1 Humbucker / Custom Godin under Saddle
Transducer and custom preamp (A6 Ultra) Custom Godin
under-saddle transducer and custom preamp (A12)
Controls: 1x Treble, 1x Bass controls for the GHN1 humbucker (A6
Ultra) Active 3-band EQ Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
(A6 Ultra & A12)
Colors: Natural Semi-gloss (A6 Ultra & A12), CognacBurst High
Gloss and Black High Gloss (A6 Ultra only)

A11 glissentar fretless


Een fretloze gitaar met 11 nylon snaren? Een grap? Allerminst. Meer dan ooit

Een fretloze gitaar tevoren zijn muzikanten op zoek naar inspiratiebronnen die niet meteen voor de
hand liggen. Zeer populair is bijvoorbeeld de mix tussen Westerse en Oosterse
muziekstijlen en instrumenten zoals bijvoorbeeld het gebruik van de Sitar in
Westerse muziek. Daarnaast wordt er ook veelvuldig geëxperimenteerd met

met 11 nylon Oosterse manieren van spelen op Westerse instrumenten. Geïnspireerd door
dit gegeven, werd de Glissentar ontwikkeld. Het Westerse deel is gemakkelijk te
herkennen. De Glissentar lijkt op een gewone gitaar. Alle voor de hand liggende
specificaties zijn aanwezig. Zo voldoen mensuur, grootte van de body, radius

snaren? Een grap? van de toets en de hoogte van de snaren aan de gebruikelijke standaard voor
akoestische of electrische gitaren. Het Oosterse deel is te herkennen aan de
11 snaren en de fretloze toets. De Glissentar is gebaseerd op de “Oud”. Een
snaarinstrument dat reeds in de 7e eeuw n.Chr. werd bespeeld in de regio’s

Allerminst! rondom Egypte en Armenië. Ook vandaag de dag is de Oud nog een populair
instrument in deze regio’s. Het spelen op de Glissentar is voor ons Westerlingen
niet zo moeilijk als op het eerste oog lijkt. De vorm en lengte van de hals
en de positiemarkeringen verlenen de Glissentar een vertrouwd speelgevoel.
Dit instrument opent nieuwe deuren voor gitaristen met lef, die het avontuur
aan durven gaan. Als beloning worden ze getrakteerd op fascinerende, nieuwe
sounds en mogelijkheden.

Body: Chambered Silver Leaf Maple Solid Cedar Top


17706_Glissentar

Neck: Rock Maple, Ebony fingerboard, Radius : 16“


Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: Custom Godin under Saddle Transducer and custom
preamp
Controls Active 3-band EQ Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
Colors: Natural Semi-gloss
16495_A8 Cognac HG

16488_A8 Natural SG

A8 mandoline
Zoals alle instrumenten uit de Godin A-serie is ook deze mandoline van het
Chambered Body concept voorzien. Het Chambered Body concept elimineert op
een natuurlijke wijze ongewenste feedback en belangrijker nog, het elimineert
voor een groot gedeelte het negatieve effect dat overige instrumentaria in
de band (bass, drums) op het bovenblad van een akoestische gitaar hebben.
Zodra de A8 direct op een versterker of mengtafel wordt ingeprikt weet je
niet wat je hoort. De speciaal voor deze mandoline gemaakte RMC transducers
doorlopen een Custom Preamp met Treble, Mid en Bass regeling en klinken fris
en dynamisch.

Body: Chambered Mahogany Solid Spruce top


Neck: Mahogany, Ebony fingerboard
Pickups: Custom Godin under Saddle Transducer and custom
preamp
Controls: Active 3-band EQ Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
Colors: CognacBurst High-Gloss or Natural Semi-Gloss finish

19
Shifter Bass NEW
De Shifter bass heeft van huis uit drie grote, passieve single-coil Alnico
soapbar pickups meegekregen met extra grote Low-Pull magneten. Met de
voor een basgitaar eerder ongebruikelijke 5 standenschakelaar, kan tussen

shifter_vintage burst flame

shifter_cream
de 3 soapbar pickups geschakeld worden. Deze nieuwe aanpak voor een
basgitaar heeft al menige bassist positief versteld doen staan. De body is
van het zeer levendige Canadian Basswood gemaakt. Op de body is een
Double Function bassbrug geschroefd. De bassist kan zo zelf kiezen op
welke wijze de snaren gemonteerd worden. Dus, snaren door de body en
brug of enkel door de brug. De Shifter hals is van het stabiele Rock Maple
gemaakt en voorzien van een palissander of esdoorn toets. De mechanie-
ken zijn in klaverblad-stijl uitgevoerd.

Body: Canadian Laurentian Basswood


Neck: Rock Maple, Rosewood or Maple fingerboard, Radius : 12“
Scale: 864 mm (34“)
Pickups: 3x Passive single-coil alnico pickups with low-pull x-tra large
magnets
Controls: Custom 5-way switch
1x volume, 1x tone (6th Tonal push/pull tone knob)
Bridge: Double function bridge (back load or front load)
Colors: Trans Cream HG & Vintage Burst Flame HG

A4 / A5 A4 / A5 Ultra NEW
SA SA Ultra
De Godin A4 en A5 bassen produceren fantastische akoestische bas- De nieuwe semi-akoestische A4 en A5 Ultra SA bassen maken gebruik
sounds maar zijn slechts een fractie groter dan een standaard solidbody van dezelfde electronica als de gewone A4 en A5 SA bassen maar bieden
bas en veel kleiner dan een Full Bodied akoestische bas. Bovendien zijn dankzij de vlakke Lace Sensor pickup in het bovenblad nog meer klank-
ze veel lichter. Het Chambered Body concept wordt ook in deze bassen mogelijkheden. De aparte volume en toonregeling voor de Lace Sensor
toegepast en maakt het instrument virtueel feedbackvrij. Zowel de A4 als bevinden zich aan de zijkant van het instrument.
A5 zijn satijn gelakt en als fretloze uitvoering verkrijgbaar. De Godin A4 en
A5 bassen zijn wereldwijd de enige semi-akoestische bassen die standaard
met een Synth Access mogelijkheid uitgeleverd worden. Instrumenten met
deze functionaliteit zijn uitgevoerd met een 13 pin connector en direct
compatibel met Roland GR/VG-apparatuur. Hiermee wordt het mogelijk de
gitaar via MIDI of USB aan een PC/laptop aan te sluiten en gebruik te
maken van bijvoorbeeld muzieknotatie software of sequencer software. De
mogelijkheden zijn oneindig groot.

Body: Chambered Silver Leaf Maple Solid Spruce Top Body: Chambered Silver Leaf Maple Solid Spruce Top
Neck: Rock Maple, Rosewood fingerboard (fretted version), Ebony Neck: Rock Maple, Rosewood fingerboard (fretted version), Ebony
fingerboard (non-fretted version), Radius : 12“ fingerboard (non-fretted version), Radius : 12“
Scale: 864 mm (34”) Scale: 864 mm (34”)
Pickups: 6x Custom RMC Transducer Pickups: 6x Custom RMC Transducer 1x Lace Sensor pickup
Controls: Active 3-band EQ with Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain Controls: Active 3-band EQ with Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
Synth Volume, 2x Program up/down button, Mid Selector Synth Volume, 2x Program up/down button, Mid Selector
Colors: Natural Semi-Gloss 1x Volume, 1x Tone for Lace Sensor pickup
Colors: Natural Semi-Gloss
28634_a5fretless_sa

33652_a4ultra fretted_sa

33645_a4ultra fretless_sa

33621_a5ultra fretted_sa

33638_a5ultra fretless_sa
28764_a4fretted_sa

20
ACS - SA / USB NEW
De semi-akoestische ACS-SA met nylon snaren, blijft de eerste keus voor
gitaristen die in de studio of live een versterkte nylonsnarige gitaar no-
dig hebben. De nieuwe ACS-SA / USB met een AAA grade Flame Maple
top, mag gezien worden. Naast de normale jackingang is een USB uitgang
aanwezig om probleemloos verbinding met een PC of Laptop te kunnen
maken.

34017_ACS nylon sa&usb_hg_lightburstflame


De semi-akoestische ACS-
SA met nylon snaren, blijft de
eerste keus voor gitaristen die
in de studio of live een ver-
sterkte nylonsnarige gitaar
nodig hebben

Body: Chambered Silver Leaf Maple with Flame Maple top


Neck: Mahogany, Ebony fingerboard, Radius : 16”
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: 6x Custom RMC Transducer
Controls: Active 3-band EQ with Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
Synth Volume, 2x Program up/down button, Mid Selector
Extra: USB output
Colors: Lightburst Flame HG

ACS - Slim - Ltd. ed.


ACS-SA
De ACS-SA combineert een klassiek gitaar concept met dat van het solidbody
design. De nylonsound blijft onmiskenbaar aanwezig maar het speelcomfort
is vergelijkbaar met dat van een solidbody (electrische) gitaar. Door het
Chambered Body concept is het instrument virtueel feedbackvrij hetgeen
natuurlijk een gigantisch voordeel is zodra het eens een keer wat luider
moet. Electronische features zijn de individuele Transducer brugzadels
en een Custom Preamp systeem van de firma RMC. Daarnaast is buiten
de normale jackingang een 13 pin uitgang aanwezig om probleemloos
verbinding met een gitaarsynthesizer, PC of Laptop te kunnen maken.
32150_ACS nylon sa_sg_natural

32181_ACS slim nylon sa_hg_black pearl

32167_ACS slim nylon sa_sg_natural

32037_ACS flame limited edition

ACS-Slim-SA
Het woordje „Slim“ in de modelnaam verwijst naar de ongewoon slanke hals
die slechts iets breder is dan bij een electrische gitaar. Op deze manier
wordt ook de electrische gitarist de mogelijkheid geboden comfortabel
gebruik te maken van een nylonsound.

ACS Natural Flame Limited Edition:


Deze variatie op de bestaande ACS-SA is een lust voor het oog. Het
indrukwekkend gevlamde bovenblad is behoorlijk exclusief. Met deze
Limited Edition steel je niet alleen de show door de dynamische nylonsound
maar zeker ook door het indrukwekkende voorkomen van de gitaar.

Body: Chambered Silver Leaf Maple with Solid Cedar top


Neck: Mahogany, Ebony fingerboard, Radius: 16“
Topnut: 48 mm (ACS/ACS Ltd.Ed.)
40 mm (ACS Slim)
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: 6x Custom RMC Transducer
Controls: Active 3-band EQ with Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
Synth Volume, 2x Program up/down button, Mid Selector
Colors: Natural Semi-Gloss or Black High-Gloss finish

21
Multiac - Steel / Nylon - SA
SA
De Multiac Nylon SA modellen zijn met Custom RMC electronica en een
ebben toets uitgevoerd voor een betere tracking van het synth signaal
dat via de 13 pin uitgang ter beschikking wordt gesteld. Modellen die met

04690_multiac nylon sa_hg_natural


19717_multiac nylon fretless sa_hg_natural
een 13 pin uitgang zijn uitgevoerd, zijn direct compatibel met Roland GR/
VG-apparatuur. Hiermee wordt het mogelijk de gitaar via MIDI of USB
aan een PC/laptop aan te sluiten en gebruik te maken van bijvoorbeeld
muzieknotatie software of sequencer software. Uiteraard is het ook
mogelijk via een normale jack-uitgang gebruik te maken van de typische
nylonsound van dit instrument.
NYLON FRETLESS SA
De “Fretless” is identiek aan de Nylon SA echter.. zonder frets! Nylon
snaren komen zeer tot hun recht op een fretloos instrument doordat ze
een soort van zingende toon produceren dat vergelijkbaar is met de sound
van een fretloze bass.
Zeer interessant zijn de opties met de ingebouwde 13 pin synth toegang.
Strijkers en blaasinstrumenten synthsounds kunnen met een uitzonderlijke
nuance gespeeld worden.

Body: Chambered Mahogany Solid Spruce top


Neck: Mahogany, Ebony fingerboard, Radius: 16“
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups: 6x Custom RMC Transducer
Controls: Active 3-band EQ with Treble, Mid, Bass faders, 1x Gain
Synth Volume, 2x Program up/down button, Mid Selector
Colors: Natural High-Gloss finish

Multiac Grand Concert Duet Ambiance


De Multiac reeks representeert een grote stap voorwaarts in de evolutie
van de electro-akoestische gitaar. Gedurende twee jaar hebben Robert
Godin en zijn team aan dit project gewerkt, om elk detail in dit opzienbare
huwelijk van moderne electronica en akoestische gitaarbouw te laten
slagen. Met succes!
Deze Multiac van de volgende generatie is ideaal voor klassiek en/of
flamenco gitaristen die op een versterkte sound aangewezen zijn. De
Zoals bij alle Multiac
31498_multiac grand concert duet ambiance_hg_natural

nieuwe Ambiance Grand Concert Duet wordt gekenmerkt door een Dual-
Source Preamp in combinatie met een under-saddle-transducer en de
modernste Custom Fishman electronica die het de gitarist mogelijk maakt
tussen een 4-tal verschillende Sound-Imaging-microfooninstellingen te
modellen is ook deze
kiezen. De 4 instellingen zijn een Sound-Image-Capture van 4 High-End
studiomicrofoons t.w. een Danish Pro Audio small diaphragm Condenser
Ambiance voorzien van
Mic, een Soundelux E47 large diaphragm Condenser Mic en twee Schoeps
CMC64G small diaphragm Condenser Mic waarvan er één op een afstand een Double Chamber
van 40cm werd opgenomen en gecaptured. De 4 instellingen zijn door middel
van een 4 standenschakelaar te selecteren. Doordat de under-saddle- body dat de gitaar
transducer en Sound-Image microfoon van een eigen volumeregeling zijn
voorzien, kunnen beide sounds gelijktijdig gebruikt worden. Zoals bij alle
Multiac modellen is ook deze Ambiance voorzien van een Double Chamber
praktisch feedback-vrij
body wat de gitaar praktisch feedback-vrij maakt op hoge volumes.
maakt op hoge
De mahonie hals is voorzien van een 2” topkam en verdwijnt ter hoogte
van de 12e fret in de body dat gebruikelijk is bij klassieke gitaren. volumes

Body: Chambered Mahogany with Solid Cedar top


Neck: Mahogany, Ebony fingerboard, Radius: 24“
Scale: 650 mm (25,59”)
Pickups & Custom Fishman electronics, under-saddle transducer blen-
Controls: dable sound imaging mic with 4 individual mic settings.
Colors: Natural High-Gloss & Lightburst High-Gloss

22
Multiac Grand Concert SA
De Multiac Grand Concert SA is het instrument voor gitaristen die
op zoek zijn naar een meer klassieke feel. Dit werd bereikt door de
Grand Concert body iets dieper te maken dan bij de normale Multiac
Nylon het geval is en door de topkam iets breder te maken. Namelijk
2” (51mm) dat bij klassieke gitaren gebruikelijk is. De hals verdwijnt
ter hoogte van de 12e fret in de body.

12817_multiac grand concert sa_hg_natural


De Multiac Grand Concert SA is Multiac Preamps &
het instrument voor gitaristen die op Outputs
zoek zijn naar een meer klassieke Het Multiac RMC ™ Polydrive systeem is te herken-
nen aan de 6 individuele brugzadels/transducers.
feel Dit systeem levert niet enkel een dynamische ver-
sterkte sound maar produceert tegelijkertijd zes af-
zonderlijke signalen, een voor elke snaar, die vervol-
gens aan de 13 pin uitgang aangeboden worden.
Deze 13 pin uitgang is direct compatibel met Roland
GR/VG-apparatuur. Hiermee wordt het mogelijk de
synthsounds van de desbetreffende gitaarsynthesi-
Body: Chambered Mahogany with Solid Cedar top
Neck: Mahogany, Ebony fingerboard, Radius: 24“ zer te gebruiken of de gitaar via MIDI of USB aan een
Scale: 650 mm (25,59”)
Pickups: 6x Custom RMC Transducer
PC/laptop aan te sluiten en gebruik te maken van
Controls: Active 3-band EQ with Treble, Mid, Bass bijvoorbeeld muzieknotatie software of sequencer
faders, 1x Gain Synth Volume, 2x Program
software. De mogelijkheden zijn oneindig.
up/down button, Mid Selector
Colors: Natural High-Gloss

Multiac Nylon Duet Ambiance


De Multiac Nylon Duet Ambiance wordt gekenmerkt door
hoogwaardige Custom Fishman electronica die de gitarist uit 4
individuele microfoon instellingen laat kiezen door middel van de
aanwezige 4-standen schakelaar. De electronica is identiek aan die
van de Grand Concert Duet Ambiance maar de Nylon Duet Ambiance
heeft een langere mensuur en een smallere hals waardoor gitaristen
die voornamelijk op staalsnarige gitaren spelen, nu ook kunnen
32266_multiac nylon duet ambiance_natural

profiteren van die typische nylonsound zonder last te ondervinden


van een te brede hals.
NEW
De sleutel tot de buitengewoon snelle synthesizer-
aansturing van Godin SA systemen, ligt niet alleen in
de elektronica, maar ook in de zorgvuldige selectie
en combinatie van verschillende houtsoorten en
materialen. Alle materialen werden in prototype-
tests uitvoerig getest om de best mogelijke
combinatie van een goed gitaargeluid en een snelle
tracking te verkrijgen. Alle Multiac SA modellen zijn
buiten de 13 pin uitgang tevens voorzien van een
Body: Chambered Mahogany Solid Spruce top normale 6.3mm jack uitgang voor de opname van
Neck: Mahogany, Ebony fingerboard, Radius: 16“ een normale gitaarkabel.
Scale: 648 mm (25 1/2“)
Pickups & Custom Fishman electronics, under-saddle
Controls: transducer blendable sound imaging mic
with 4 individual mic settings.
Active 3-band EQ with Treble, Mid, Bass
faders, 1x Gain Synth Volume, 2x
Program up/down button, Mid Selector
Colors: Natural High-Gloss

23
23
INTERVIEW OSCAR HOLLEMAN
Een man vol verhalen en met een Oscar, zou je ons in een aantal zinnen willen samenvatten
hoe jouw carrière er tot nu toe heeft uitgezien, wat waren de
ongelofelijke drive die je gewoon hoogte en dieptepunten?

meesleurt, of je nu wilt of niet. Heel in- Ik ben begonnen als gitarist van Vengeance in 1983. Na vijf jaar ben ik opge-
stapt en begonnen wat demo’s op te nemen in mijn studio, een omgebouwde
garage achter mijn ouderlijk huis. In mijn tweede, nieuwe studio zijn later oa
spirerend de passie voor de muziek cd’s van Heideroosjes en ook het debuutalbum “Nothing less” van Krezip
opgenomen. Deze werd in 2000 uitgebracht en werd een overdonderend
en zijn vak spat er gewoon van af. succes (3x platina). In hetzelfde jaar verscheen “Mother Earth” van Within
Temptation. En toen was er echt geen houden meer aan. Maar ik heb ook

Oscar Holleman, Top Producer van


veel tegenslagen gekend. Ik werd overspoeld door het succes, had alles wat
ik wilde. Maar ik kon er gewoon niet mee omgaan en kwam in een depressie
terecht. Dit ging zover dat ik geprobeerd heb mezelf op te hangen aan een
bands zoals Krezip, Within Tempta- boom in mijn achtertuin. Maar de tak brak af. Damn, wat voelde ik me toen
een sukkel. Dat was het keerpunt voor mij. Het landgoed met luxe studio dat
tion en Nederlands nieuwste trots ik inmiddels bezat, heb ik verkocht en ik ben op kleine schaal weer opnieuw
begonnen, met talentvolle bands die iedereen tot nu toe over het hoofd had
gezien. Toen werd ik heel ernstig ziek. Ik lag 4 maanden op sterven. Gaten in
My Favorite Scar. Maar dat is zeker mijn darmen, een gevolg van 15 jaar roofbouw plegen op mijn lichaam. Maar
ik kwam er toch weer bovenop. Het heeft weliswaar 3 jaar geduurd voor ik
niet alles. We laten deze innemende weer kon werken maar nu ben ik ook dankbaar voor iedere dag dat het kan
en mag. Elke dag is voor mij een cadeau. Maar het afgelopen halve jaar heb
man eens zelf aan het ik toch weer als een gevolg van mijn eerdere ziekte twee herseninfarcten ge-
had. Ik ben nu half blind en het duurde een tijdje voor ik mijn arm weer goed
kon gebruiken en duidelijk kon praten. Twee weken na de tweede hersenin-
woord. farct wilde ik na een optreden in de Melkweg Amsterdam. Er stonden duizend
man voor de kassa in de rij dus ik probeerde door de menigte heen te komen
omdat ik op de gastenlijst stond. Doordat ik zo slecht zag liep ik zo de
gracht in. Ik was gewoon aan het verdrinken toen iemand me op het
laatste moment uit het water trok. Er staan daar duizend man en
één iemand neemt maar de moeite om je te helpen. Dat is de
maatschappij waarin we leven en dat is heel triest. Mijn leven
wordt in ieder geval nooit saai. Maar fuck it, ik ben echt niet
meer bang voor de dood. Mijn werk is mijn passie en die zal
ik me door niks en niemand af laten nemen. Ik ga door tot ik
onder de grond begraven lig. Niet zeuren, doorgaan!

Je bent momenteel als producer erg druk


met een aantal projecten en bands, zou je
enkele namen willen noemen en vertellen
wat we mogen verwachten?
De productie van het debuutalbum van My Favorite Scar,
dat op 6 augustus verschijnt, is zojuist afgerond. Er staat
oa een song op welke samen geschreven is met Ben
Moody. Tegenwoordig gitarist van We Are The Fallen,
vroeger gitarist van Evanescence. Er zal later nog een
tweede single in samenwerking met hem verschijnen,
ergens tussen de release van het eerste en tweede
album in. De werkzaamheden voor het album van My
Favorite Scar lagen ook een hele tijd stil door mijn
ziekte. Maar de mannen zijn het vertrouwen in mij al
die tijd niet kwijtgeraakt en hebben op mij gewacht.
Verder werk ik op het moment nog met The Ditch
voor Sony Belgié. Een nieuw project waar ik mee
bezig ben is een Jazz project met de naam Sazz
Leonore. Een jonge getalenteerde zangeres met
een ongelofelijk goede Jazz stem en een aantal
danseressen. Lekkere wijven in strakke jurkjes en
sexy tatoeages. Een heel verrassende en span-
nende combinatie. Veel internationale mensen
hebben hun medewerking voor dit project al toe-
gezegd, zoals ook Ben Moody.

Als producer draai je al heel wat ja-


ren mee en heb je meegewerkt aan
een aantal top producties, zowel
nationaal als internationaal.
Waar moet volgens jou een
echte goede productie aan
voldoen?
Een ding is belangrijk – exact het
gevoel overbrengen wat de band uit

24
ENDORSERS BEDANKT!
wil dragen. Om dit te bereiken breng ik veel tijd door met de band om
goed te begrijpen wat ze willen en dit dan tien keer beter op te nemen
Wij bedanken de volgende muzikanten/
en uit te dragen. Ik verdiep me heel erg in het gevoel. Ik moet snappen endorsers voor hun toewijding, feedback
waar ze naartoe willen. Maar ik moet natuurlijk ook de muziek tof vinden.
Het geld wat ik ermee verdien is niet mijn drijfveer, ik moet het zelf leuk en prettige samenwerking.
vinden, anders begin ik er niet aan. Ik moet de passie voelen. Acht van
de tien bands raken mij niet in mijn hart, en zijn dus beter af bij iemand
anders.
Rene Creemers – Drumbassadors Evan – My Favorite Scar
Je wordt door collega producers vaker geprezen als de Sonor - Paiste - Protection Racket - Regal Tip Laney

man die dé gitaarsound voor elkaar weet te krijgen ti- Wim de Vries – Drumbassadors Dan – My Favorite Scar
jdens opnames, welke versterkers en speakers heb je Sonor - Paiste - Protection Racket - Regal Tip Laney

gebruikt tijdens recente opnames en waarom? Juan van Emmerloot - Independent Frank Kleuskens – Heideroosjes
Sonor - Paiste - Protection Racket - Pro Mark - Laney
Voor de opnames van My Favorite Scar heb ik de Laney VH100R ge- Aquarian
bruikt. Wel in combinatie met 6L6 buizen ipv de EL34 buizen welke Marco Roelofs – Heideroosjes
standaard in deze versterker zitten. Verder heb ik de G12H celestion Hans Eijkenaar - Independent Laney
speakers uit de Laney Lionheart 12” speakerkast gebruikt. Ik vind de Sonor - Protection Racket
Maurice Möllenbeck – Kings of the Day
6L6 buizen korreliger klinken dan de EL34. Volgens de beschrijving zou Dave van Beek – Acda en de Munnik Laney
de EL34 ranziger zijn maar ik vind juist van niet. De aankomende cd van Sonor - Paiste - Protection Racket
Rachel (werd in 2009 tweede bij X-factor) is compleet ingespeeld op de Dave van Loon – Blindsight
Laney Lionheart. Dit omdat deze een lekkere punchy cleane, en tevens George Pelupessy Laney - Godin Redline
een “crunchy” sound geeft. Sonor - Protection Racket
Tommie Bonajo - Blindsight
Paul Bukkens – Racoon Laney
Hoe ben je eigenlijk met Laney versterkers in aanraking Paiste
gekomen? Marcel Coenen – Independent
Igor Hobus – Heideroosjes Laney
Ik had al jaren een Laney versterker in de studio staan en was er altijd Paiste - Pro Mark - Aquarian - Hardcase
heel blij mee. Op een gegeven moment gingen steeds meer bands die ik Oscar Holleman – Producer
Sjoerd Rutten – Independent Laney
ken op Laney spelen. Zoals My favorite Scar en DeWolff. En de sound
Paiste - Pro Mark
van deze bands bevalt me erg goed. Ik gebruik nu continu de Laney Marcel Singor – Independent
VH100R met de 6L6 buizen voor en ranzige, vette sound en voor de Ed Warby – Hail of Bullets Laney
cleanere opnames de Lionheart 20 watt. Ik ben verliefd op de Lion- Sonor
heart. Sven Muller – The Ditch
Stephen van Haestregt – My Favorite Scar Cort
Sonor - Paiste
Een aantal gitaristen waarmee je in de studio gewerkt Raymond Geerts – The Ditch / Hooverphonic
hebt zijn op jouw advies ook Laney versterkers gaan ge- Angelo Crisci – Belle Perez Laney - Danelectro - Seagull
Paiste - Pro Mark - Aquarian
bruiken om hun live sound te verbeteren, hoe weet je ze Ed Verhoeff – Independent
te overtuigen? Jonas Sanders – Dark Sensation Godin
Paiste - Pro Mark - Aquarian
Ik probeer niemand te overtuigen om een bepaald merk te gebruiken. ‘R’ – The New Shining
Luka van de Poel – DeWolff Laney
Wat ik doe is voor mezelf in mijn studio de apparatuur neerzetten die
Paiste - Pro Mark - Aquarian - Protection Racket
ik zelf het vetste vind klinken. Als mensen deze dan horen raken ze Nax – The New Shining
vaak overtuigd door de sound en gaan het zelf ook live gebruiken. Wat Antony van der Wee – The Ditch Laney - Seagull
bands live doen moeten ze fucking zelf weten. Maar bij mij spelen ze Paiste - Pro Mark - Aquarian - Hardcase
over wat er staat. De sound van de versterkers overtuigt hun, niet wat Benjamin Herman – New cool collective (big)
Oscar zegt. Sin Banovic – Mala Vita band
Aquarian Rico
Heb je nog enkele tips hoe je als gitarist kunt werken aan Nicky Hustinx – Woost, Marike Jager Job Chajes – Amsterdam Klezmer Band
een gedefinieerd en verstaanbaar gitaar geluid dat zowel Pro Mark - Aquarian - Protection Racket Rico

in de studio als live goed overeind blijft? Thijs Rensink – Miss Montreal Janfie van Strien – Amsterdam Klezmer Band
Pro Mark - Aquarian Rico
Gebruik 2 x 12” speakerkasten ipv 4 x 12” want deze maken de sound
dicht. Neem genoegen met niet teveel laag, draai de gain niet helemaal Jasper van Hulten – Wouter Hamel, Allard Buwalda – Independent
open voor een vervormd geluid. Zowel in de studio als ook live. Dat is Eric Vloeimans’ Gatecrash Rico
heel belangrijk. Zet goede mics voor de speakers. Een SM57 van Shure in Sonor - Paiste - Pro Mark - Hardcase
Johan van der Linden – Aurelia Saxofoon kwar-
combinatie met een M88 TG van Beyer. Zet nieuwe snaren op je gitaar,
Gijs Anders van Straalen – Wouter Hamel tet
speel zo goed als je maar kan en zorg voor goede songs. Je vingers Paiste - Hardcase Rico
bepalen de sound en je arrangement. Apparatuur is slechts een middel
om een goede gitaarsound te krijgen, het ligt voornamelijk aan jezelf. Lucas van Merwijk Henri Bok - Independent
Vergeet niet: less is more! Pro Mark Rico

Stef Broks – Textures Jan Guns - Independent


En wat je drive betreft: Kijk, ik wil gewoon goed worden in wat ik doe. Pro Mark Rico
De beste! Mijn job is mijn passie en tevens een lange betaalde cursus
gefinancierd door de platenindustrie. Ooit hoop ik mijn diploma te halen. Sander Zoer - Delain Roeland Hendrikx - Independent
Maar ik vrees dat ik dan al lang dood en begraven zal zijn. Dat houd mij Sonor - Paiste - Pro Mark - Hardcase Rico
met beide benen op de grond. De lat is hoog. Ook als gevierd muzikant of
Bram de Wijs – Only Seven Left Stephan Vermeersch – Independent
producent in Nederland stel je geen zak voor in het buitenland. Dus blijf Pro Mark - Aquarian - Hardcase Rico
altijd zoeken naar een betere sound. Blijf hongerig, vind jezelf nooit ge-
weldig. Blijf eraan werken. Als je denkt dat je er al bent omdat je succes Bart Meeldijk – Rigby Ronald van Spaendonck – Independent
hebt in eigen land, dan vergeet niet dat Nederland maar een klein landje Pro Mark - Hardcase Rico
is en niks voorstelt. Ga nooit naast je schoenen lopen, dat is het einde
van je carrière. Doe het niet voor het geld. Dat doe ik ook niet, de passie Stephan Beuving – Stereo Robi Arend, Remi Fox, Pierre Cocq Aman, Tho-
Paiste - Pro Mark - Aquarian - Hardcase mas Diemert – Saxitude
is de drive. Als ik mijn hypotheek en mijn shag maar kan betalen en mijn Rico
vrouw en kinderen verzorgd zijn is het voor mij al snel goed. Oscar Hol- Pablo van de Poel - DeWolff
leman danst alleen maar voor vette muziek niet voor het geld... Laney - Danelectro

25
NEW
32471_Seagull_Performer_CW_Mini_Jumbo_Flame_HG_QIT

33607_Seagull_Maritime_Rosewood_SG
32464_Seagull_Performer_CW_Flame_QIT

32457_Seagull_Performer_CW_Folk_Flame_HG_QIT

32426_Seagull_Maritime_SWS_HG_QI

32679_Seagull_Maritime_SWS_SG_QI

32402_Seagull_Martime_SWS_Folk_HG_QI

Performer Maritime SWS


Door gebruik te maken van (gevlamd) esdoorn voor de achter- en SWS staat voor Solid Wood Series. De achter- en zijkanten van deze nieuwe
zijkanten en de achterkant daarbij gelamineerd uit te voeren, wordt serie gitaren, worden geheel van massief mahonie of palissander gemaakt.
een dusdanig goede projectie bereikt dat de gitaar lekker hard klinkt
en dat is een eigenschap die de gitarist die in een band speelt zoekt De Maritime SWS serie bestaat uit de volgende modellen en biedt daarmee
in zijn instrument. De diepe cutaway en Quantum Q1 electronica met voor elk wat wils : een Dreadnought (leverbaar in mahonie of palissander), een
tunerfunctie, benadrukken het “bühne”-karakter van deze gitaar. De Mini Jumbo en een Folk model. Allen met of zonder Quantum Q1 electronica.
Performer modellen worden standaard met een gigbag geleverd om De Dreadnought uitvoering is er tevens in een matgelakte uitvoering voor
probleemloos van optreden naar optreden te reizen. de echte puristen Laat je vandaag nog verleiden door deze luxe “All Solid
Wood”- schatjes!

Top: Select Pressure Tested Solid Spruce Top: Select Pressure Tested Solid Spruce
Back & Sides: Flame Maple Back & Sides: Solid Mahogany or Rosewood
Neck: Silver Leaf Maple with flame maple veneer on Neck: Mahogany
contoured headstock. Finish High-Gloss Custom Polished Finish or Semi-Gloss
Finish: High-Gloss Custom Polished Finish Custom Polished Finish
Electronics: Quantum Q1 with tuner function Electronics: Optional Quantum Q1 with tuner function
Extra: Gig Bag included

27
Original Entourage
S6 „THE ORIGINAL“ De Seagull Entourage modellen blinken uit door een uitstekende
De S6 heeft in de loop der jaren al vele Awards in de wacht gesleept prijs/kwaliteits verhouding voor gitaristen van alle ervaringsniveaus.
en is waarschijnlijk het model dat de Seagull filosofie het beste Hét kenmerk van deze serie handgemaakte Canadese instrumenten
representeert. Met de S6 Original levert Seagull een eigentijdse is de smallere hals zoals bekend van de Original S6 Slim. Verdere
gitaar met alle eigenschappen van een kwaliteitsinstrument aan een kenmerken zijn een massief Select Pressure Tested bovenblad, Wild
hele redelijke prijs. De S6 is tevens leverbaar met een traditionele, Cherry achter- en zijkanten, cream double binding en de nieuwe
iets smallere hals en heet dan “S6 Slim”. Rustic Burst Custom Polished Finish.

De S6 original is waarschijnlijk De Seagull Entourage modellen


het model dat de Seagull filosofie blinken uit door een uitstekende
het beste representeert. prijs/kwaliteits verhouding voor
gitaristen van alle ervaringsniveaus

Top: Select Pressure Tested Solid Cedar Top: Select Pressure Tested Solid Cedar
Back & Sides: Wild Cherry Back & Sides: Wild Cherry
Neck: Silver Leaf Maple Neck: Silver Leaf Maple
Finish: Semi-Gloss Custom Polished Finish Finish: Semi-Gloss Rustic Burst Custom Polished Finish
Electronics Optional Quantum Q1 Electronics Optional Quantum Q1
Extra: Lefthanded models available
S6 Original_29396

29839_entourage rustic Q1
32907_entourage rustic mini jumbo Q1

28
La Patrie, Canada, 1982. Robert Godin en een aantal
vrienden bouwen de eerste Seagull gitaar in een klein
Canadees dorpje genaamd La Patrie.
Het uitgangspunt was om met de meest essentiële
onderdelen (zoals een massief bovenblad) een
handgemaakte akoestische gitaar te bouwen die qua prijs
voor het grote publiek bereikbaar wordt gemaakt zonder
daarbij op klankkwaliteit te hoeven inboeten.
De rest is geschiedenis.

Seagull bovenbladen worden door middel van een druktest


op stijfheid geselecteerd.
Hoe hoger de stijfheid/sterkte van het bovenblad, des te
beter klinkt de gitaar. Een stijver bovenblad resoneert meer
en is daardoor in staat meer harmonische boventonen te
produceren wat de klankkwaliteit van het instrument ten
goede komt.

Alle Seagull gitaren hebben een topkam breedte van 46mm.


Dat is iets breder als gebruikelijk maar daardoor is een
Seagull wel zeer geschikt voor bijvoorbeeld fingerpickers.
Uitzonderingen zijn de “Slim” modellen die een traditionele,
dus smallere topkam hebben.

Top: Select Pressure Tested Solid Cedar or Spruce


Back & Sides: Wild Cherry
Neck: Silver Leaf Maple
Finish: Semi-Gloss Custom Polished Finish. Gloss Top on
selected models. (**)
Electronics Optional Quantum Q1

29
Het Godin EPM Quantum II EQ akoestische gitaar systeem, koppelt
uitzonderlijke geluidskwaliteit aan gebruiksgemak.

De Quantum II is een hybride systeem dat gebruik maakt van een


Under-Saddle Transducer in de brug en een electret microfoon op
zwanehals ter hoogte van het klankgat.

Op het regelpaneel zijn een Volume, Treble, Bass potmeter en een


traploze balansregeling te vinden. Met de balansregeling kan een mix
tussen de Under-Saddle Transducer en de microfoon gemaakt worden.
Voor het gemak is er ook nog een HiQ digitale chromatische gitaartuner
met LED display gemonteerd.

Quantum - II

PEPPINO

Artist Studio CW QII


Artist Peppino CW

D´AGOSTINO
SIGNATURE

Peppino Studio
Peppino D‘Agostino staat zowel om zijn prachtige melodieën als om zijn Voor veel gitaarbouwers is de combinatie van een palissander klankkast
percussieve manier van spelen bekend. De explosieve ritmes die hij op met fichte bovenblad de standaard waaraan overige houtcombinaties zich
zijn instrument trommelt en de alternatieve tunings vergen het uiterste moeten meten. De rijke, dynamische en transparante klank maken deze
van zijn gitaar. gitaar op het podium en in de studio de eerste keus.
Dit is zijn gitaar!

Top: Select Pressure Tested Solid Spruce Top: Select Pressure Tested Solid Spruce
Back & Sides: Solid Rosewood with Cutaway Palisander Back & Sides: Solid Rosewood with Cutaway
Neck: Mahogany Neck: Mahogany
Finish: High-Gloss Custom Polished Finish Finish: High-Gloss Custom Polished Finish
Electronics: Quantum QII (op de foto echter niet afgebeeld) Electronics: Quantum QII

30
Mosaic Cameo
De Mosaic is een gitaar met een ceder bovenblad en achter- en zijkant Ook de Cameo heeft een fichte bovenblad. De achterkant en zijkanten zijn
van mahonie. van esdoorn gemaakt. Deze combinatie levert een zeer heldere, trans-
parante sound die met gemak door de mix snijdt zodra live en versterkt
Deze combinatie staat garant voor een ronde, zachte klank. Dit model gespeeld.
komt het beste tot zijn recht in kleine, akoestische settings.

Top: Select Pressure Tested Solid Cedar Top: Select Pressure Tested Solid Spruce
Back & Sides: Solid MahoganyFlame Maple with Cutaway Back & Sides: Solid Flame Maple with Cutaway
Neck: Mahogany Neck: Mahogany
Finish: Semi-Gloss Custom Polished Finish Finish: High-Gloss Custom Polished Finish
Electronics: Optional Quantum QII Electronics: Optional Quantum QII
Artist Mosaic

Artist Cameo CW

31
Néné Vásquez

Art & Lutherie


23509_ami_cedar_antiqueburst

Art & Lutherie gitaren vertegenwoordigen de „entry level“ binnen het


programma van Godin’s akoestische gitaarlijnen. Bij de creatie was “SOUND”
de enige leidraad. Het uiterlijk van deze lijn gitaren is derhalve bewust
simpel gehouden. 95% van de gebruikte houtsoorten komen uit Canada.
Een Art & Lutherie mag daarom met recht een trots Canadees product
genoemd worden!

23523_ami_spruce_burgundy
23257_ami_nylon_cedar

23547_ami_cedar_blue

23561_ami_cedar_black
Ami
Laat je niet misleiden door de geringe grootte van deze gitaar.
Door een juiste materiaalkeuze en een uitgekiende plaatsing van de
zangbalken, levert deze gitaar ondanks de compacte maatvoeringen een
grootse sound die geschikt is voor Acoustic Blues, Slide, Folk en Fingerstyle.
Zodra je deze gitaar hebt opgepikt, is het moeilijk er afstand van te doen.
Tevens verkrijgbaar als nylonsnarige uitvoering.

Laat je niet misleiden


door de geringe grootte
van deze gitaar.

Top: Select Pressure Tested Solid Cedar


Back & Sides: Wild Cherry
Neck: Silver Leaf Maple
Finish: Semi-Gloss Custom Varnish Finish

Folk
32983_folk_spruce_burgundy
32969_folk_cedar_black

33034_cw_folk_antbst_Q1

Het Folk model werd op een klassieke gitaar gebaseerd echter met een
diepere klankkast. Doordat de Folk kleiner is dan een normale Dreadnought,
wordt de klank in het middengebied extra versterkt. Dat maakt de Folk
geschikt voor Fingerpicking en Folk.

Het folk model werd op


een klassieke gitaar
gebaseerd echter met
een diepere klankkast
Top: Select Pressure Tested Solid Cedar or Spruce
Back & Sides: Wild Cherry
Neck: Silver Leaf Maple
Finish: Semi-Gloss Custom Varnish Finish
Extra Optional Quantum Q1

33
33
Dreadnought
De grote klankkast van een Dreadnought levert een heldere toon in het
hoog en een warm middengebied met meer midden laag dan bijvoorbeeld
een Folk model.
De Dreadnought is wereldwijd de meest gebruikte gitaarvorm en inzetbaar
in verschillende muziekstijlen. De Dreadnought is ondertussen een begrip
in de gitaristenwereld maar deze modelvorm is pas echt populair geworden
in de jaren 70 toen door de steeds luider wordende gigs een grotere gitaar
gewenst was.

16778_cedar_sunrise

13043_spruce

23622_cedar_black_qI

23653_cedar_blue_qI

33034_cw_folk_antbst_Q1
Top: Select Pressure Tested Solid Cedar or Spruce
Back & Sides: Wild Cherry
Neck: Silver Leaf Maple
Finish Semi-Gloss Custom Varnish FinishStegeinlage
Extra: Optional Quantum Q1

Dreadnought GT
De nieuwe Art & Lutherie GT is het eerste model met een Gloss Top
binnen het Art & Lutherie programma en een echte beauty. De gitaarkop is
eveneens hoogglans gelakt om een mooi geheel te krijgen.
De nieuwe rozet verschaft de gitaar een luxer uiterlijk en zorgt tevens voor
28474_cedar_antiqueburrst_gt

28504_spruce_burgundy_gt_q1

extra sterkte en bescherming rondom het klankgat. Deze klassieke Dread-


nought is voorzien van een Cedar of Spruce top, gelamineerde achter- en
zijkanten van Wild Cherry, een hals van Silver Leaf Maple met palissander
toets.
Voor gitaristen die de gitaar willen versterken is er de optionele Godin
Quantum 1 EQ die volledige controle over de versterkte sound mogelijk
maakt. De sound van deze Canadese Dreadnought is rond en warm en komt
in veel verschillende genres tot zijn recht.
Van Blues en Rock tot Country en Folk.

Top: Select Pressure Tested Solid Cedar or Spruce


Back & Sides: Wild Cherry
Neck: Silver Leaf Maple
Finish Semi-Gloss Custom Varnish FinishStegeinlage
Extra: Optional Quantum Q1

34
26531_cw_cedar_q1

Dreadnought Cutaway
De meest gebruikelijke variant op het Dreadnought thema, is de Cutaway Top: Select Pressure Tested Solid Cedar or Spruce
uitvoering. Deze biedt de gitarist een betere bereikbaarheid van de hoger Back & Sides: Wild Cherry with Cutaway
Neck: Silver Leaf Maple
op de toets gelegen frets voor eventueel soleerwerk. Met de optionele
Finish Semi-Gloss Custom Varnish Finish
Quantum Q1 electronica is de Cutaway gemakkelijk om te turnen naar een
Extra: Optional Quantum Q1
instrument dat tijdens akoestische live-sessies gebruikt kan worden.
14361_cw_cedar_antique burst

23707_cw_spruce_burgundy_q1
14422_cw_cedar_blue

23684_cw_cedar_black_q1

12-string
Twee keer zoveel snaren, twee keer zoveel
speelplezier en vooral sound! De 12-snarige
modellen van Art & Lutherie beschikken over
dezelfde eigenschappen als de 6-snarige
familieleden. Enkel de hals is vanzelfsprekend
iets breder. Voor degenen die hun gitaarcollectie
willen completeren zonder daarvoor te diep in
de buidel te moeten tasten.

Top: Select Pressure Tested Solid Cedar


Back & Sides: Wild Cherry
Neck: Silver Leaf Maple
Finish Semi-Gloss Custom Varnish Finish
Extra: Optional Quantum Q1
26555_12_cedar_antique_q1

Godin EPM Quantum I


Compact, simpel, superieure sound… zijn slechts een aantal
kernwoorden die het Godin Quantum 1 systeem typeren. De
Quantum 1 is optioneel leverbaar op verscheidene Art & Lutherie
modellen. De kracht van dit systeem schuilt in de combinatie
van een effectief werkende saddle-transducer en de eenvoudige
voorversterker/EQ. De EQ werd door Godin zo getuned dat
een rijke, warme klank ontstaat en is voorzien van een 3-tal
charmante draaiknopjes voor Volume, Bass en Treble. De
klankkwaliteit van dit gebruiksvriendelijke systeem is normaal
gesproken enkel aan veel complexere systemen voorbehouden.
Soms geldt nu eenmaal : less is more.

35
Ergens, in het Oosten van Quebec (Canada) ligt een klein plaatsje genaamd La Patrie. Verrassend genoeg is
het merendeel van de inwoners gitaarbouwer van beroep en werkzaam in één van de twee fabrieken van
Robert Godin in het dorp. Het feit dat de naam van hun dorp in de hele wereld wordt uitgedragen, maakt van
deze doodgewone mensen, apetrotse gitaarbouwers. Dit is La Patrie.. en dit zijn hun gitaren.

De lijn La Patrie instrumenten bestaat uit nylonsnarige gitaren met een klassieke achtergrond. Juist. Achter-
grond, want op de voorgrond staan een tweetal opmerkelijke kenmerken die deze instrumenten zo bijzonder
en beter maken dan de traditionele klassieke gitaar. De toets van elke La Patrie is licht gewelfd voor een
betere bespeelbaarheid en comfort plus, elke La Patrie hals is voorzien van de Double Action Truss Rod
waarmee het mogelijk is de hals te allen tijde te corrigeren.

36
Hybrid CW Motif
De Hybrid CW is een nylonsnarige gitaar voor de moderne gitarist die niet Het opmerkelijke aan de Motif, is de compacte klankkast in combinatie met
perse een klassiek (geschoold) gitarist is. Het instrument is een mix van een normale mensuur. Dit maakt de Motif meer dan geschikt voor begin-
traditionele gitaarbouw en moderne aspecten. De toets van de hals is licht nende gitaristen vanaf 6 jaar. Doordat de klankkast klein is gehouden, kan
gewelfd voor een betere bespeelbaarheid en verhoogd comfort. De Hybrid de gitarist in spe probleemloos zijn/haar rechterarm kwijt. Bovendien wordt
wordt geleverd met de uiterst moderne Quantum II voorversterker/EQ. de overstap naar een “Full Size” nylonsnarige of andere gitaar zo vergem-
akkelijkt omdat de gitarist al gewend is aan de lengte van de hals.
De “Q2”, maakt gebruik van dezelfde saddle-transducer als de Q1 maar
biedt uitgebreidere klankmogelijkheden door de geïnstalleerde condenser
microfoon op zwanehals, ter hoogte van het klankgat.

Top: Select Pressure Tested Solid Cedar Top: Select Pressure Tested Solid Cedar
Back & Sides: Mahogany Back & Sides: Mahogany
Neck: Mahogany Neck: Mahogany
Finish: High Gloss Lacquer Finish Finish: Semi Gloss Lacquer Finish
Extra: Quantum II EQ with gooseneck mic Extra: Optional Quantum Q1 electronics

8858_motif_q1
28740_cw_light burst_q2

28757_cw_black_q2

Etude Concert & Concert CW


De Etude is het meest populaire La Patrie model. Deze “Full Size” nylons- In tegenstelling tot de Etude is de Concert hoogglans gespoten. De nitro-
narige is het basismodel waarop alle andere La Patries gebaseerd zijn. Op cellulose lak laat het instrument ademen zonder consessies te doen aan
wens is de Quantum Q1 voorversterker/EQ leverbaar en ook de linkshan- de mooie “shine” van de gitaar. De lak wordt ultradun aangebracht en naar
dige gitarist wordt niet overgeslagen. een mooie hoogglans gepolijst. De Concert CW is voorzien van een ethisch
verantwoorde en functionele cutaway. Beide versies zijn met optionele
Quantum Q1 electronica leverbaar.

Top: Select Pressure Tested Solid Cedar Top: Select Pressure Tested Solid Cedar
Back & Sides: Wild Cherry Back & Sides: Mahogany
Neck: Mahogany Neck: Mahogany
Finish: Semi Gloss Lacquer Finish Finish: High Gloss Lacquer Finish
Extra: Available in Left-handed model Extra: Optional Quantum Q1 electronics
Optional Quantum Q1 electronics Concert also available in Left-handed
model
25091_concert_cw_q1
340_etude

37
Presentation Collection
De Presentation onderscheidt zich van de Etude en Concert door haar pali- Gebouwd in de Godin Acoustic Studio, waar de meest ervaren luthiers
sander achter- en zijkanten. Palisander is een veel gebruikt “Tone Wood” in werkzaam zijn, representeert deze Collection de Top-of-the-Line in het
de gitaarbouw. De exceptionele response, projectie en warmte van de klank La Patrie programma. De achter- en zijkanten zijn gemaakt van palisander
maken palisander zeer geliefd. waarbij de achterzijde volledig massief is.

Top: Select Pressure Tested Solid Cedar Top: Select Pressure Tested Solid Cedar
Back & Sides: Rosewood Back & Sides: Rosewood. Back is entirely solid
Neck: Mahogany Neck: Mahogany
Finish: Semi Gloss Lacquer Finish Finish: High Gloss Lacquer Finish
Extra: Optional Quantum Q1 electronics Extra: Optional Quantum Q1 electronics
Optional TRIC Case Optional TRIC Case

470_collection_q1
388_presentation

TRIC guitar cases

deluxe_dreadnought
standard_dreadnought

TRIC staat voor Thermally Regulated Instrument Case


en is een onmisbaar accessoire voor iedere akoes-
tische gitaar. Niet enkel voor Godin-eigen merken maar
ook voor andere merken.

- Een TRIC beschermt de gitaar tegen extreme klimaat- en temperatuursveranderingen


(-50gr.Celcius~150gr.Celcius).
- Een TRIC is gemaakt van Expanded Polypropylene, een materiaal waar o.a
autobumpers en fietshelmen van worden gemaakt.
- Een TRIC is niet zwaarder dan een goede gitaarhoes.
- Een TRIC heeft een ergonomisch design.
- Een TRIC is leverbaar voor verscheidene modelvormen.

Ga naar de winkel en vraag om een TRIC.


Uw waardevolle instrument zal u voor altijd dankbaar zijn.

38
Op bezoek bij Robert Godin in Canada
“Kom binnen jongens, het is slecht weer buiten. Iemand koffie?” Robert Godin heet
ons persoonlijk welkom en weet precies waar iemand naar verlangt na een reis van
9 uur. Een flinke kop koffie.
Het hoofdkantoor van de Godin Guitar company ligt ca. 30 km ten zuiden de markt heeft, is zonder enige twijfel een topproduct en heeft vanaf de intro-
van het centrum van Montreal in een waterrijk gebied in de provincie Québec. ductie verscheidene, belangrijke Awards gewonnen. “Ik wilde een handgebouwde
Vanuit het hoofdkantoor worden 5 fabrieken in Québec en één fabriek in Berlin akoestische gitaar voor elke gitarist betaalbaar maken”, legt Robert Godin uit.
(New Hampshire, USA) met in totaal 600 medewerkers aangestuurd. Hiermee is Seagull gitaren hebben een iets bredere hals en zijn daarom uitermate geschikt
Godin de grootste gitaarfabrikant in Noord Amerika. De Research & Develop- voor fingerpicking of alternate tuning. Voor degenen die liever een smallere hals
ment afdeling is ook in het hoofdkantoor in Montreal gevestigd. Het R&D team hebben, is een “Slim” uitvoering leverbaar. Na de introductie van Seagull, zijn in
bestaat, buiten Robert Godin zelf, uit een groep jonge en ambitieuze muzikanten de jaren daarna nog de merken Simon & Patrick en Art & Lutherie aan het as-
uit verschillende muziekrichtingen zoals Metal, Jazz, Rock en Acoustic finger- sortiment toegevoegd. De naam Simon & Patrick is afgeleid van de namen van de
picking style. twee zonen van Robert. Een ‘Simon & Patrick’ is een gitaar voor mensen met een
traditionelere smaak voor wat het uiterlijk van een gitaar betreft. Het is vanzelf-
De medewerkers die in het hoofdkantoor werkzaam zijn, zijn zonder uitzondering sprekend dat ook de Art & Lutherie gitaren, als Entry Level modellen, een mass-
tenminste tweetalig (Frans en Engels) en sommigen beheersen zelfs een derde ief bovenblad hebben en enkel van handgeselecteerd hout worden gemaakt. Het
taal. De meesten Italiaans maar sommige ook Spaans. “Hoe komt het dat zoveel hout dat voor Art & Lutherie wordt gebruikt komt voor 95% uit Canada.
van uw medewerkers vloeiend Italiaans spreken?” Robert Godin glimlacht. “Heel
eenvoudig. In de loop der jaren hebben zich veel verschillende nationaliteiten in Het begint te regenen als we ’s middags in Richmond (Québec) aankomen. Hier
Montreal gevestigd, waaronder veel Italianen.” “Maar hoe is het dan mogelijk dat in Richmond ligt Robert Godins jongste gitarenfabriek. Hier worden met veel
juist velen van hen voor u willen werken ?” Robert Godin: “Het Italiaanse volk zit toewijding retro-geïnspireerde instrumenten gebouwd. “Ons jongste kindje Rich-
vol met passie en dat trekt mij aan. We delen de passie voor muziek en vooral mond (richmondguitarscanada.com) is vooral door de Brit-Rock liefhebbers goed
voor het ontwerpen van gitaren”. ontvangen”, vertelt Robert Godin. De reeds bestaande modellen Dorchester en
Belmont zijn sinds dit jaar ook met een Original Bigsby verkrijgbaar. Ook de
De volgende ochtend vertrekken we naar La Patrie. Dit is een klein dorpje in nieuwe Godin Progression, Session en Shifter bass komen hiervandaan. De Pro-
Québec met ca. 475 inwoners. Bijna de helft van de inwoners werkt in één van gression is de nieuwste evolutie van de Noord-Amerikaanse Single Coil gitaar.
de twee Godin fabrieken in het dorp. Onderweg merken we de huizen op die in Het bijzondere aan dit instrument is de High Definition Revoicer die het frequen-
een typische Canadese stijl zijn gebouwd. Geheel van hout en met heel veel tiespectrum van elke single coil verandert en de gitaar meer dynamiek en bite
vakmanschap en oog voor detail afgewerkt. Handarbeid ten top. “Ja, deze bou- geeft door een simpele druk op de knop. De Session legt de lat voor de concur-
wstijl is heel geliefd in deze streek”, zegt Robert Godin. De Canadezen houden rentie hoog door in zijn prijsklasse het gevecht aan te gaan met instrumenten
van kwaliteit. Een half uurtje later kunnen we tijdens een fabriekstour in La die niet zoals de Session volledig in Noord Amerika worden gebouwd. Bassisten
Patrie met eigen ogen aanschouwen, dat de Canadezen met dezelfde precisie worden verblijd met de nieuwe Shifter Bas, welke van een 5-way switch (!) is
en vakmanschap ook gitaren kunnen bouwen. In La Patrie worden, zoals de voorzien en mag met recht een Retro-geïnspireerd instrument met moderne
naam al doet vermoeden, de nylon-snarige LaPatrie gitaren gebouwd. In te- trekjes genoemd worden. Robert Godin: “Het team en ik streven er constant naar
genstelling tot een traditionele klassieke gitaar heeft een LaPatrie een halspen om reeds bestaand gitaarconcepten te verbeteren of juist nieuwe concepten te
waarmee de hals van het instrument naar 2 richtingen gecorrigeerd kan worden. ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat we ook in 2011 weer een heel interes-
De zogenaamde Double Action Trussrod. Welkom in LaPatrie. Innovatie met een sante keuze aan nieuwe instrumenten kunnen aanbieden. Aan de prototypes
klassieke achtergrond. In dezelfde fabriek in La Patrie, worden ook de Seagull wordt in ieder geval al hard gewerkt”.
gitaren gebouwd. Het merk, dat ook bij ons al sinds jaren een vaste plaats in

Facts and Figures / Richmond Factory


• Het gebouw heeft een oppervlakte van meer dan
30.000 m2
• Richmond ligt in de provincie Québec (Canada), ca.
150 km van Montreal • 2 CNC machines frezen 24 uur per dag Richmond
en Godin body’s
• De fabriek werd in 2005 door de Godin Guitar
Company geopend en was oorspronkelijk bedoeld • Ook het assembleren van de Progression, Session
voor houtopslag en assemblage van de TRIC Cases. en de Shifter Bas wordt hier gedaan

• Tegenwoordig worden er ook de Richmond gitaren • Dit gebeurt door 100 medewerkers die in twee
en sommige Godin gitaren gebouwd ploegen werken

39
Pablo
ringt l
e s o lo sp de set a
d n it
. T ij dens finale va gift beslu
g e e ar
b e wegin ken om d dan als to zijn gita
in k o m
o p n ieuw er de he engen. En ij gooit z ensen o
t p u bliek gitaar ov ax te br enigte. H van de m en Luka
e m m
et, h klimt met ot een cli itzinnige ctie die ik blo, Robin radio dj’s
eze s , kt u ea Pa e
van d t podium et publie n aan de ”, is de r ergeten, kend s. Enkele
h e h r e ll v n be
in g an g v a n
d t u s s e n
t e o f f e
o c k ’n R o
m e e r t e
e l p e e ve reactie t back-
r s
e n tr o R t Ve ie he
oor d mogen spele Danelec at is pas n om nie podium. met posit tro naar et deze
ten v e n D e t c
t e wach m door t eg aan- hij zij bliek in! “ en optred lach he erspoelen e Danele de foto m oor de
to go ro u
het p en hoor,
e glim ov d op v
ijn au eveiligin n al zo v al, waar rote om ze te nger van , en gaat ooie dag sfeer,
et m e en g a
ik s ta m van de b stival. Be het festiv treden me h n met e wachten lukkige v de gitaar g een m en, goede
0, g fe op te o s
i 201 oedkeurin Pinkpop itteren o speciale al sinds
p verla hun op te rdt de g
e neert hebben n llige men
0 me g h o lo sig e
o r g en 3 hes” op a van het e zien sc nwege dit mer Luka e gong staan n later w eleid, Pab en Robin ziek, gez r-
agm oac are f” t . Va rum nd te
minu terrein be ka, Pablo biertje, m
g u de a
Zond “Artist C ckstage- “DeWolf n dromen gezien d maken va e L u e r t is voor loop
d e b a n d e n a g n . k k h n
van naar de e ba an durfd ij me, aa ggebruik st
kige
fa
view
, le geric al binne gen
om d v b aa n geluk een inter 2010! die in a te
rijden vandaag lleen nog iste gong de hij gr v a n g mij g , p in g tent en. Eenm ist Evan act.
a a il n t , e p o e r k ar nt
wezig ar terug o te P r is w
g e , o o e g is b o
l P in k e c a t n d r in
r ” g it
lijk c o
ja ie gr orse e Sta et nog vr crew ftewe
a
aar d at te ga vorite Sca en dege festival,
ze 2 een moo aiste end kpop. v e r s
Con ks dat h ager, tv
o e g n
n w en om w “My Fa rser en e t
ik P in lg mij p he sen te
heb icieel den op P an de dan an d en do zig o n
r off e ijde v nen!!! On roadies, m vervo n genodig olleman aney en g aanwe ieuwe me Scar
2 jaa het optr a c h t e r z
e g in iu m , Ik
t e n e c a r H o o k L d e d a
e e r n v o r ite
s e b d t s s r w a ,
tijden aan d g kan et po wees tie ucer
O n zijn de d
e
n en My F adeth
ij n auto je, de da achter h DeWolff. w e er ge ustig ik prod eide here al voor erhoude r enkele t o.a. Meg nds
m d n l e r jf. B n d ove aan, me en Low la
rkeer e ban op e ftewe k in d Ze ogen acht. het li en Evan twerk te eert me
zij on
Ik pa Backstag rijvigheid n Pablo, o , dru . d d st oss rière.
r t is t/ p b e d k a e a a n wezig 3voor12 edia aan . Ca- O s car h e t ne in form d geplan warte Cr rijke car
s
A v o lo in , L u t iv a l M e n z e m u ik t a l o m E v a n e t ij e t Z g la n
a l b e s F d e p d e r
voo kennen. en d h lijk
is er uurlijk Ro het f es voor 3 n aan al a ploeg o jkt wel d e kom aar o
ok hope en. L
eo
t n op ij r li leren ens die d Fallen, m van een y, teg A&R
en na l 2 dage ws, opnam ewend z en came ijn, het re d h e g in o d ig
a ie l g e z opt re t s het be r
de P werkt als En-
s zijn an interv l of ze a ter weer ee bezig We a r van
ngen v e la ze m kline Kiss, l. Dit is p
a
mme ngeland nde Artis om
ge t
De jo t geven e t li jkt w iet veel a a r b a c iv a , d r u
e t he e n .H e r n o r w n d e n e l f e s t L e o in E re f fe , t ijd
n ls o a s ik s t n
m
tspan stigd
a
gaan
d v
wen ersterker e nu
s om Amp eest be te kome jaar is
en on rdt beve jongens reld? pbou d dag k aney ew en en
it w o d e e w e a n het o ionheart en door llen
v
L a t er die n voor L contact g weer teg . Afgelop ntuur is
D a a it , a n d e n , k y L z in g n v e ja r e h e t a a r e le n a v o
d r v b b an e en ria t
heef n altijd k om me uit wis
k s he t op
mera alste zaa
k
te he we L e not Aqua ar, en t en Pinkp
o r m a n u t tigd end blau de eerst rust met n speelka m a n, e ts. Leu u w tjes l g e wees zullen ze pslur-
n ge vall
ntbijt t zijn op gitaar in ketels uit cymbals eel gaaf
en ge zij uit! men n nie esvo ond ek o
en o f ” dorse kletsen e zeer succ e. Vanav het publi is Laney
a s nel e ablo hee anelectro taat. De n “2002 z ie t er h m e t b ij te r o d igy e n e ind
ie v a n o d ig y rek,
N
nen.
P
zijn D mkit
s
eat”
e
rumk
it op ik de P niet t nerg e Pr erker
begin Hij plugt uka’s dru e “Giant B ter zijn d . Z elf lo and, het voor g zeker laatste e ay van d ijn verst , wens
s n o li d z id
. L
staan ge tent. , zijn Pais e gong ac
t h o
kkelo van de rs staan.
b ook en en de Rob Ho kijkje bij n afsche ende
n vle n e it t
afslu ok gitaris even ee en ik nem tot de v klaar,
n e olg
le
nog n gestem t” de gro
d t
t s nel e e schiete versterk h op te
r d e le a s e r lo o p
t o ’s t p d e u t o c g e p e n .O n e em . L e o e d e n ,
s t a a t
wo t v o o n u n , ik n tr y en
s t b ut no e n , alles enkele f er en der eginnen Artist Lo de e n d orser om te zie et het op lt, Prodig weer, e
“la ck m h b e an k a ar m
o u n dche m rond o eldjes die zenuwen eten in d ructies v zijn a lt ij d leu succes m avond v keer ma s krijgt o
o m te s t podiu d
)
ha be gezonde n snel iet elijke ins how met
s t
m veel weer. De als elke t de kan y is een
d h e B u h e o ie ig
Tij ra de e ( ve uid de s maar t en
z
die n Prod en fes-
came arium en treden. D en. Nog e e band. D ur voor n. keer w begin mensen taan. De
een ent t op e her o or d e half u bereide s ho s a e s n 3 da
g
t r u m r h e k le d is v t ic h d e m a s t il t r v a
ins u r voo goed ge bestemd het laat al voor t
s e
e eft z e e nde in uut s afsluite
u r h d o lk m e
Een de 3 unit die n Robin h menta ein.
E nnen r k aar 1 ergie
k
n bij e e tarts e spa ook m ige en en keren
.
spele g naar d lo, Luka en om zic p het s m dat en ijn er kla r
a
r d r t s te -
t e r u P a b n g o o z e a a a a in te
en
ger d
at bre ssen flitsen ablo acht w huisw uke en
oeten couli ar en P voor tot af de tival. naar
mana s door m n in de lijven ma bin, Luka v an V an t ij d om ar voora
l le
t je c h t e b R o n t is e n ! d ie o k a
drie an , w a
am e r a ’s
gg e n .
,d e t e
be g o n n
m e r s m ij o
n g e m
we d ld, fotoc vast te le liek juicht ntuur is e set num t eind te Voor s een la
gaan me n ub avo .D to t Het w te dag.
a
Daar ers verza t optrede ium op, p durende overgave an begin ie eindig n
p e d
veel nt voor h ar het po minuten uiging en publiek drumsolo e van he
v d t ressa ions
e
mom chter elk af, het 4 vol ove
a 5 rt het ig e e ind t he Relat
a lt d n w e e t
a a n z in n
k s . H e t
g w it h - A rtist
r , e n e n e k
voo . Luka t e ba annend ka een w drumstic ome alo De Paist de B
oc
ld elt d p u k c . Roel
gevu noot spe amisch, s et start L Pro Mar ills that che intro pannende
t e n s ij n h r li s S r
eers len is dy wege de an z r “The t sychede g gezet. mme
e r ien v e p in te nu
ze sp en. Halve bliek goo te numm een zeer in beweg un laats
s s p u t s t h
vera t in het . Het laa start me n letterlijk gint aan
he t ” e be
met en nader g Saucer eslagen e band
d in g D
optre g of a fly Luka aan de tent.
r n
landin ordt doo ken vulle
w n
gong tere kla
uis
en d

41
Foto‘s : Kees Jan Bakker
Laney CUB8 & CUB10 NEW
De All Tube Cub serie is zonder enige twijfel gebaseerd op de allereerste In de voorversterker van de Cub8, met Celestion Super 8 luidspreker, zit
buizenversterkers van lang geleden. Toen was het niet mogelijk te kiezen een enkele ECC83. Zijn vermogen haalt deze versterker uit één 6V6GT
uit meerdere, grote vermogens zoals tegenwoordig maar was er maar 1 buis in Single Ended Class A ontwerp, die 5(!)Watt Vintage Tube Tone
keus – weinig vermogen. levert.
Vandaag de dag is het een ander verhaal. Je kiest een kleine buizenver- De Cub10, met Celestion Tube 10 luidspreker, is niet enkel een grotere
sterker met weinig vermogen juist omdat je op zoek bent naar dé Vintage Cub8 maar is daarbij een geheel andere versterker die gebaseerd is op
sound. En wie kan deze beter aanbieden dan Laney dat al sinds 1967 latere modellen in de evolutie van de buizenversterker. Met twee ECC83s
buizenversterkers maakt? in de voorversterker en een aparte gain en volumeregelaar maak je sounds
van clean tot “Zeppelin-achtig”. De twee 6V6GT eindversterkerbuizen in
klasse A/B modus leveren 10 Watt eindvermogen.

NEW
Cub Head & Cab
CUB12 & CUB12R
De Cub12s volgen de Cub8 en Cub10 versterkers op de voet. Het devies
luidt ook hier: weinig vermogen, grootse buizensound. Naast de 15 Watt die
door een paar EL84s geleverd worden, heeft de Cub12(R) de mogelijkheid
op een “Less than 1 Watt” ingang in te pluggen. Wat je krijgt is: 1 Watt
échte buizensound!
Het voorversterkergedeelte van de Cub12 omvat regelaars voor gain, treb-
le, mid, bass, volume en tone. De Cub12R heeft een ingebouwde reverb met
aparte regelaar. De in beide versterkermodellen gemonteerde luidspreker is
een 12” Celestion.

CUB HEAD & CAB NEW


Op het eerste gezicht komt de CubHead misschien wat tam over maar
vergis je niet. Deze gitaartop maakt namelijk gebruik van dezelfde voor- en
eindversterker als de Cub12(R) inclusief de “Less than 1 Watt” optie. Rock
& Roll van de bovenste plank.
De CubCab 2x 12” luidsprekercabinet is speciaal voor de CubHead ontwor-
pen. De twee speciale Celestion luidsprekers in de open-back-style cabinet
zijn tot 100Watt belastbaar.

Cub 12

Cub 10
Cub 8
43
Lionheart
De Lionheart serie is het resultaat van 40 jaar ervaring in de ontwikkeling
en productie van hoogwaardige buizenversterkers. Lionheart versterkers
zijn ontwikkeld met als doel, die typische warme en expressieve toon van
een op vol vermogen werkende eindversterkerbuis te vangen en weer te
geven. Fixeer je niet meer alleen op pre-amp distortion. Met de Lionheart
krijg je de “echte” sound van een oversturende eindversterkerbuis erbij.
De lijn bestaat uit de 5 Watt L5-T112 (perfect voor kleine gigs of studio),
de nieuwe 20 Watt L20T-112 (met meer headroom ten opzichte van de
5Watt), de klassieke 4x10” 20 Watt L20T-410 en de L20Head met bijbe-
horende LT212 luidsprekerkast.

L5-T112 L20H
Power RMS 5 Watts Power RMS 20 Watts
Class Single Ended Class A Class Parallel Single Ended Class A
Channels 2; Clean & Drive Channels 2; Clean & Drive
Preamp valves 12AX7 Preamp valves 12AX7
Output valves EL84 Output valves EL84
Reverb + Tone Yes Reverb + Tone Yes
Drivers 1x 12“ Celestion Heritage G12H

L20T-112 LT212 NEW


Power RMS 20 Watts Power RMS 60 Watts
Class Parallel Single Ended Class A Drivers 2x 12“ Celestion Heritage G12H
Channels 2; Clean & Drive
Preamp valves 12AX7
Output valves EL84 L20T-410
Reverb + Tone Yes
Drivers 1x 12“ Celestion Heritage G12H Power RMS 20 Watts
Class Parallel Single Ended Class A
Channels 2; Clean & Drive
Preamp valves 12AX7
Output valves EL84
Alle Lionheart modellen worden standaard met een beschermhoes Reverb + Tone Yes
geleverd en worden volledig in Groot Brittanië geproduceerd. Drivers 4x 10“ Jensen P10-R

L20T-410
L20H

L20T-112
LT212

44
NEW
VC
Een moderne klassieker. Moderne, betrouwbare, high-tech versterkers met
het typische, klassieke buizengeluid - de VC-serie heeft het. Van spran-
kelend clean tot bluesy crunch. VC modellen worden gekenmerkt door twee
kanalen (Clean & Drive) met gedeelde toonregeling, master reverb en tone
knop. Het topmodel, de VC30-212, is een oude bekende. De combinatie van
30 Watt vermogen en 2 x12” luidsprekers is natuurlijk niet nieuw maar juist
een bewezen concept. Aan de Laney VC30-212 hangt een uiterst aantrek-
kelijk prijskaartje, zeker wanneer je bedenkt dat deze amp, in tegenstelling
tot vele andere merken, volledig in Groot Brittanïe geproduceerd wordt. De
VC-serie is verkrijgbaar in 15 en 30 Watt met verschillende luidsprekercon-
figuraties. Ook losse luidsprekerkasten zijn leverbaar.

VC15-110 VC30-210
Power RMS 15 Watts Power RMS 30 Watts
Class Class A/B Class Class A
Channels 2; Clean & Drive Channels 2; Clean & Drive
Preamp valves 12AX7 Preamp valves ECC83
Output valves EL84 Output valves EL84
Reverb + Tone Yes Reverb + Tone Yes
Drivers 1x 10“ Custom Jensen Drivers 2x 10“ Jensen C10Q16

VC30-112 / VC30-212
GS112VE / GS210VE
Power RMS 30 Watts Power RMS 75 Watts / 70 Watts
Class Class A Drivers 1x 12” Celestion Seventy 80 / 2x 10“ Jensen C10Q16
Channels 2; Clean & Drive
Preamp valves ECC83
Output valves EL84
Reverb + Tone Yes
Drivers 1x 12” Celestion Seventy 80 / 2x Celestion Seventy 80 Alle VC versterkers worden volledig in Groot Brittanië geproduceerd.
VC30-112

VC30-210
GS210VE/GS112VE
VC30-212

VC15-110

45
LC VH100R
De Laney LC versterkers zijn de werkpaarden onder de Laney verster- Killer Machine – Backline Hero.
kers. Van opnamestudio tot de grootst mogelijke podia, de LC zal je niet
De VH100R is een indrukwekkend voorbeeld van een eigentijdse Laney sound. Elk van
teleurstellen.
de twee kanalen is voorzien van een voetschakelbare gain waardoor 4 onafhankelijke
Gitaristen roemen de compactheid en veelzijdigheid van de LC-serie waar- sounds te maken zijn. De VH100R wordt standaard met EL34s geleverd maar het is
mogelijk om deze door 5881/6L6 buizen te vervangen waardoor de sound wezenlijk
door ze geschikt zijn voor verschillende muziekstijlen. veranderd. Met de bijgeleverde FS4 voetschakelaar kunnen alle functies gemakkelijk
aan- en uitgeschakeld worden. De VH100R mag als een klassieker binnen het Laney
Verkrijgbaar in 15, 30 en 50 Watt combo versies en een 50 Watt Head met programma beschouwd worden.
2x12 luidsprekerkast.

Power RMS 100 Watts


Class Class AB
LC15 -110 Channels 2; with footswitchable extra gain for 4 Sounds
FX-Loop Channel A, Channel B, Channel A + B, Global Insert/Side
Power RMS 15 Watts Chain with Return level
Class Class AB Preamp valves ECC83
Channels 1 Output valves EL34 with switchable Valve Bias for use with 5881/6L6
Preamp valves ECC83
Output valves EL84
Reverb + Tone Yes
Drivers 1x 10“ Custom Celestion Alle LC versterkers worden volledig in Groot Brittanië geproduceerd.

LC30-112
Power RMS 30 Watts
Class Class AB

VH100R
Channels 2; Clean & Drive
Preamp valves ECC83
Output valves EL84
Reverb + Tone Yes
Drivers 1x 12“ Celestion Seventy 80

LC50-112 / LH50
Power RMS 50 Watts

LH50
Class Class AB
Channels 2; Clean & Drive
Preamp valves ECC83
Output valves EL34
Reverb + Tone Yes
Drivers 1x 12“ Celestion Seventy 80 (LC50-112 only)

Alle LC versterkers worden volledig in Groot Brittanië geproduceerd.

GS212IE
LC50-112
LC30-112
LC15-110

46
GH100L / 50L
Met de GH-serie had Laney maar 1 doel voor ogen. Tone Monsters creëren. Om
dit te bewerkstelligen, heeft Laney heeft de layout van deze versterkers met opzet
eenvoudig gehouden. De GH50L en GH100L hebben slechts 1 kanaal maar dan wel
met een voetschakelbare extra gain stage voor een alles verschroeiende lead-sound.
De GS-luidsprekerkasten zijn de ideale partner voor deze Tone Monsters. Verkrijgbaar
in 2x12” en 4x12” configuraties.

Power RMS 50 or 100 Watts


Class Class AB
Channels 1 with footswitchable extra Gain; 2 Sounds
Preamp valves ECC83
Output valves EL34 with switchable Valve Bias for use with 5881/6L6

GH100L
Alle GH versterkers worden volledig in Groot Brittanië geproduceerd.

GS412PA / GS412PS
Power RMS 240 Watts mono; 2x 120 Watts stereo
Drivers 4x 12” Celestion Vintage 30; mono / stereo schakelbaar

GS412IA / GS412IS
Power RMS 320 Watts
Drivers 4x 12” Celestion Seventy 80

GS212IE

GS412IA
Power RMS 160 Watts
Drivers 2x 12” Celestion Seventy 80
GH50L

GS412IS
GS212IE

47
Iommi
Laney is trots op de samenwerking met één van ‘s werelds meest invloedrijke gitaris-
ten aller tijden. Tony Iommi, de eerste originele “Man in Black”. Black Sabbath rules!
Zijn Signature model heeft maar 1 kanaal en is gebaseerd op de GH versterkers. Zoals
bij de GH50L en GH100L heeft Tony’s Signature amp een extra gain stage. Deze is
alleen niet voetschakelbaar maar da’s ook niet nodig – hij staat toch altijd aan! De GH-
100TI heeft een Slave In/Slave Out functie waarmee meerdere eindtrappen aan elkaar
gekoppeld kunnen worden, slechts aangestuurd door een enkele voorversterker. Zo
heeft Tony vaak tot 800Watt aan vermogen bij zich tijdens een optreden! Tony’s amp
wordt aangesloten aan Tony’s “eigen” luidsprekerkasten.

GH100TI
Power RMS 100 Watts
Class Class AB
Channels Single Channel
Preamp valves ECC83
Output valves EL34 with switchable Valve Bias for use with 5881/6L6

GS412LA / GS412LS
Power RMS 320 Watts
Drivers 4x 12” Celestion Seventy 80

48
Prism NEW
Prism kijkt naar het hele plaatje in plaats van enkel aandacht te besteden aan
één enkel aspect van een unieke sound. Onder de “Hero” knop, vind je al die
beroemde sounds van je gitaarhelden. Onder de “Live” knop, kun je je eigen ei
kwijt. Prism versterkers bieden een geheel nieuwe kijk op het begrip “digitale
versterker” en koppelen geluidskwaliteit en gebruiksgemak aan compactheid
en betaalbaarheid.

Verkrijgbaar in 15 Watt (P20), 30 watt (P35) en 65 watt (P65).

P35

P65
P20

Linebacker NEW
De nieuwe Linebacker brengt tot 22* van ’s werelds beste versterkermodellen
samen in twee kanalen. De bediening is eenvoudig. Kies een kanaal, selecteer
een versterkermodel, tweak de EQ instellingen en selecteer de effecten. Je
bent nu klaar om jezelf de Rock ‘n Roll Hall of Fame in te spelen! Omdat de
Linebacker een digitale versterker is, wordt elke gewijzigde instelling meteen in
het geheugen opgeslagen. Verkrijgbaar in 5, 20 en 35 Watt. De 5 Watt kan door
de bijgeleverde adapter gevoed worden of door 6x AAA batterijen.
( *11 versterkermodellen op de Linebacker 5 op 1 kanaal)

LR35

LR20
LR5

49
LV - Live & Loud LG
Voor degenen die het nog niet in de gaten hadden. De LV is bedoeld voor echte Live Al 40 jaar levert Laney geweldige versterkers waarmee de gitarist exact het geluid
Performances. In de voorversterker is een ECC83 buis* geplaatst voor een gedefi- krijgt dat hij in gedachten had. De LG-serie is daar geen uitzondering in.
nieerde, dynamische sound. De eindversterker is van het type transistor. Versterkers
uit de LV-serie bieden de gitarist uitgebreide mogelijkheden om een eigen sound te Ze lijken misschien wat klein maar wanneer volledig opengedraaid kun je er toch best
maken door de aanwezigheid van een bright switch, verschillende scoop functies en mee in een kleine oefenruimte terecht. Of gewoon thuis natuurlijk. Door de aanwezige
een overall VTS Tone Shaping knop. CD/Line In socket, kun je lekker meejammen op je favoriete muziek. Wanneer het te
(* Tube Emulating Circuitry bij LV100) luid wordt, prik je gewoon een koptelefoon in.

LV100 LG12
Power RMS 65 Watts Power RMS 12 Watts
Channels 2; Clean & Drive Channels Single Channel with switchable Drive
Preamp valves Tube Emulating Circuitry Reverb Yes
Reverb Yes CD Input/Line In Yes
Bright switch on Clean Channel Headphone socket Yes
Scoop switch on Drive Channel Drivers 1x 6,5” Custom Driver
VTS switch Yes
Footswitch FS2 included
Drivers 1x 12” Celestion Rocket 50

LV200 LG20R
Power RMS 65 Watts Power RMS 20 Watts
Channels 3; Clean, Drive1 & Drive2 Channels 2; Twin Channel with switchable Drive
Preamp valves ECC83 Reverb Yes
Reverb Yes CD Input/Line In Yes
Bright switch on Clean Channel Headphone socket Yes
Scoop switch on Drive1 and Drive2 Channel Drivers 1x 8” Custom Driver
VTS switch Yes
Footswitch FS3 Custom included
Drivers 1x 12” Celestion Super 65

LV300 / LV300T / LV300H LG35R


Power RMS 120 Watts Power RMS 35 Watts
Channels 3; Clean, Drive1 & Drive2 Channels 2; Twin Channel with switchable Drive and Scoop
Preamp valves ECC83 Reverb Yes
Reverb Yes CD Input/Line In Yes
Bright switch on Clean Channel Headphone socket Yes
Scoop switch on Drive1 and Drive2 Channel Drivers 1x 10” Custom Driver
VTS switch Yes
Footswitch FS3 Custom included
Drivers 1x 12” Celestion Seventy 80

LV412A / LV412S

LG35R
Power RMS 200 Watts
Drivers 4x 12” Celestion Rocket 50
LG20R
LV412S - LV412A - LV300H

LG12

LV100

LV300
50 LV300T LV200
LX Generation
Je bent jong en je wilt wat. Je wilt het liefst zoveel mogelijk muziekstijlen
tegelijk kunnen spelen. Niets is je te gek, je staat overal open voor. Dan heb
je een versterker nodig die je volgt. De LX-serie is voor elke beginnende
gitarist een goede start omdat deze versterker zich als een kameleon aan
jouw behoeften aanpast. Van clean via crunch naar zware distortion en
terug. Het is mogelijk met de LX. De LX-serie is verkrijgbaar in verschillende
wattages en met verschillende luidsprekerconfiguraties. Ook losse luidspre-
kerkasten zijn leverbaar. Wil je je echt van de meute onderscheiden, neem
dan de British Camo versie.

LX12
Power RMS 10 Watts
Channels Single Channel with switchable Gain
Reverb No
CD Input/Line In Yes
Headphone socket Yes
Drivers 1x 6” Custom Driver

LX20 / LX20R
Power RMS 15 Watts
Channels 2; Twin Channel
Reverb only LX20R
CD Input/Line In Yes
Headphone socket Yes
Drivers 1x 8” Custom Driver

LX35 / LX35R
Power RMS 65 Watts
Channels 2; Twin Channel
Reverb Yes
CD Input/Line In Yes
Headphone socket Yes
FX Loop Yes
Drivers 1x 12” Custom Driver

LX120RT / LX120RH(ead)
Power RMS 120 Watts
Channels 2; Twin Channel

LX412S - LX412A - LX120RH


Reverb Yes
CD Input/Line In Yes
Headphone socket No
FX Loop Yes
Drivers 2x 12” Custom Driver (only LX120RT)

LX412A / LX412S
Power RMS 200 Watts
Drivers 4x 12” Custom Drivers
LX120RT

LX12

51
LA Acoustic Guitar Amplifier A1
De LA Acoustic Guitar versterkers zijn zodanig ontworpen dat ze de De A1 is speciaal toegesneden op de behoeften van de (semi)professionele akoestische
natuurlijke klank van de akoestische gitaar weergeven en benadrukken. De gitarist. De A1 kan met meerdere ingangen tegelijk overweg en is daarmee een all-in-
one oplossing voor een duo of juist voor de solo-entertainers onder het gitaristenvolk
LA-serie modellen klinken dynamisch en gedetailleerd. Door de co-axiale
die meer uit 1 versterker willen halen.
tweeter worden ook de boventonen, die typerend zijn voor een akoestisch
instrument, weergegeven. De grotere modellen kunnen gekanteld worden De A1 heeft een professionele DSP-sectie die op beide kanalen werkt. Andere profes-
waardoor ze tegelijkertijd als gitaarmonitor dienst kunnen doen. Voor Live sionele kenmerken zijn de aanwezigheid van een Para Mid en Notch Filter regelmoge-
Performances kan gebruik gemaakt worden van de DI-Out. (Behalve bij de lijkheid, een regelbare compressor, een Phase en Mute knop, XLR en DI Out, Jack en
XLR ingangen en een Tuner Out.
LA12C)

LA12C LA12C
Power RMS 12 Watts Power RMS 65 Watts
Channels Single Channel with switchable Gain Channels 3; Twee kanalen waarvan één met 2 ingangen
Chorus Yes DSP Yes
AUX in Yes Compressor Yes
Headphone socket Yes Phase Yes
Drivers 1x 6,5” Custom Driver + co-axial tweeter AUX in / DI Out Yes
Headphone socket Yes
Drivers 1x 10” Driver plus High Frequency Tweeter
LA20C
Power RMS 20 Watts
Channels Single Channel
Chorus/Reverb Yes/Yes
AUX in / DI Out Yes/Yes
Headphone socket Yes
Drivers 1x 8” Custom Driver + co-axial tweeter

LA35C
Power RMS 35 Watts
Channels Twin Channels
Chorus/Reverb Yes, on Ch.1/Yes, on Ch.2
AUX in / DI Out Yes / Yes
Headphone socket Yes
Drivers 2x 6,5” Custom Driver + co-axial tweeter

LA65D
Power RMS 65 Watts
Channels Twin Channels
Chorus/Reverb Yes, on Ch.1/Yes, on Ch.2
AUX in / DI Out Yes / Yes
Headphone socket Yes
Drivers 2x 8” Custom Driver + co-axial tweeter
LA65D

LA35C
LA20C

LA12C

52
Nexus
Voor de Nexus bassheads worden enkel componenten van topkwaliteit gebruikt om
aan de hoogste eisen te kunnen voldoen. De Nexus, met zijn “Terminator” looks,
ademt kwaliteit, al voordat er één noot is gespeeld. Laney zet met de Nexus een
product neer waaraan alle anderen zich zullen moeten meten zeker gezien de specs
die je krijgt voor het geld.

De Nexus-Tube is een monsterlijke verschijning. 3 stuks ECC83 buizen voor de Gain,


een 12B7 buis voor de Drive en 8 beesten van KT88 buizen voor 400 Watt echte
buizenpower! De Nexus-Fet is door zijn Mosfet eindversterker niet minder imposant.
Slap en pluk je graag, dan is de Nexus-Fet door de snellere signaalverwerking jouw
bassamp. Met 650 Watt power achter je, overleef je elke gig. Beide bassamps hebben
een Fet én Tube Gain regelaar, een dubbele preamp als het ware. De bijbehoren-
de Nexus luidsprekerkasten zijn voorzien van ultralichte en zeer efficiënte Celestion
Neodymium luidsprekers.

NEXUS-TUBE
Power RMS 400 Watts Valve Power
Channels 1; Fet and Tube input channels, can be combined
Preamp Valve 3x ECC83; 1x12B7 (for Drive)
Output Valve 8x KT88
Extra Bass/Treble; footswitchable Twin Parametric Mids;
Footswitchable 6 Band graphic EQ; Master Presence
control; Fan cooled; Class AB; Pre-amp out/Power-amp
in; FX loop; footswitchable Onboard compressor; DI
socket; Tuner Out.

NEXUS-FET
Power RMS 650 Watts Mosfet Power
Channels 1; Fet and Tube input channels, can be combined
Preamp Valve 2x ECC83
NEXUS-TUBE

Output MOS-FET
Extra Bass/Treble; footswitchable Twin Parametric Mids;
Footswitchable 6 Band graphic EQ; Master Presence
control; Pre-amp out/Power-amp in; FX loop; footswit-
chable Onboard compressor; DI socket; Tuner Out.
NEXUS-FET

Alle Nexus versterkers worden volledig in Groot Brittanië geproduceerd.

NX810
Power RMS 800Watts @ 8Ohms
Connectors 2x Neutrik combi speakon/jack socket
Drivers 4x 10” Celestion Neodymium Drivers

NX115
Power RMS 800Watts @ 8Ohms
Connectors 2x Neutrik combi speakon/jack socket
Drivers 1x 15” Celestion Neodymium Drivers
NX410

NX810
NX115

53
Richter
Lyndon Laney, in de roerige jaren 60 ooit zelf bassist in een bandje met een zekere
Robert Plant en John Bonham, weet precies hoe een basversterker moet klinken. De
Richter serie is het resultaat van 40 jaar ervaring in de versterkerbouw-business. De
doelgroep van deze serie begint bij de beginnende bassist en eindigt bij de semi-
professioneel bassist. Vandaar dat de vermogens variëren van 15 Watt tot en met
300 Watt en er meerdere luidsprekerconfiguraties en losse kasten leverbaar zijn. Een
aantal modellen kunnen gekanteld worden zodat ze als monitor kunnen dienen.

Model Power RMS Driver Cabinet design Compressor / DI Socket 7-Band EQ


in Watts Limiter
RB1 15 8 inch Conventional • / • - -
RB2 30 10 inch Conventional • / • • -
RB3 65 12 inch Conventional • / • • -
RB4 160 15 inch Conventional • / • • -
RB5 120 12 inch+horn Kick Back • / • • •
RB6 165 15 inch+horn Kick Back • / • • •
RB7 300 2x10 inch+horn Kick back • / • • •
RB8 300 15 inch+horn Conventional • / • • •
RB9 300 - Head • / • • •

Power handling
RB410 250 4x10 inch Conventional - - -
RB115 250 15 inch Conventional - - -

RB115 - RB410 - RB9


RB2

RB4
RB6
RB3

RB8
RB5 RB1 RB7

Audiohub
Audiohub vertegenwoordigt een reeks buitengewone en multifunctionele apparaten AH50
voor de meest uiteenlopende situaties. Het toverwoord achter deze serie is: ultieme
flexibiliteit. Het is lastig aan te geven voor welke situatie deze versterkers het meest Power RMS 30 Watts
geschikt zijn omdat ze in de praktijk voor vele doeleinden gebruikt worden. Om er Channels/inputs 2; Ch.1: Lo-Z and Hi-Z Jacks; Ch.2: Hi-Z Jack and Phono
maar een paar te noemen : als keyboardversterker, als electronic drums monitor, als Cabinet Design Kick Back
zangversterker. Het komt er eigenlijk op neer dat zolang het te versterken instrument Headphone socket Yes
op de Audiohub aangesloten kan worden, de Audiohub voor de rest zorgt. Drivers 1x 10” Custom Driver

AH100
Power RMS 65 Watts
Channels/inputs 2; Ch.1: Lo-Z XLR and Hi-Z Jack; Ch.2: 2x Hi Jack and Phono
Cabinet Design Kick Back
Headphone socket Yes
Drivers 1x 12” Celestion Custom Driver & HF horn

AH200
Power RMS 165 Watts
Channels/inputs 5; Ch1&2: Lo-Z XLR and Hi-Z Jack; Ch3: Hi-Z & Line level Jack;
Ch4&5: 2x Line level Jack
Cabinet Design Kick Back
Headphone socket Yes
AH200 Drivers 1x 15” Celestion Custom Driver & HF horn
AH50
54 AH100
Concept
De nieuwe CXT CX Monitors

Een nieuwe constructie van de luidsprekerkast en de nieuwste ontwikkelingen op Ben je, ter completering van je nieuw aan te schaffen PA-set of als uitbreiding van
luidsprekergebied resulteren in deze nieuwe lijn interessant geprijsde en goed klin- je bestaande PA-set, op zoek naar een traditionele floormonitor dan kunnen we de
kende passieve luidsprekerkasten van Laney. CXT luidsprekerkasten zijn geschikt Laney CX monitoren van harte aanbevelen.
voor de meest uiteenlopende situaties. Het aanbod varieert van een 8” topkastje tot
en met een 2x15” staande kast welke probleemloos met de Laney powermixers en De CX monitoren zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: actief of passief en in ver-
Laney floormonitoren gecombineerd kunnen worden. Ook een separate subwoofer scheidene luidsprekerconfiguraties.
ontbreekt niet.

CX Range Mixer and HCMPA

Laney CX luidsprekerkasten worden gemaakt van het robuuste Polypropyleen. Buiten De compacte maar flexibele Laney powermixers vormen de basis voor een compacte
het feit dat dit materiaal zeer duurzaam is, is het vooral licht van gewicht. Je gunt je PA set. Naar eigen smaak en inzicht kunnen deze met de passieve luidsprekerkasten
roadies immers ook wel eens wat. De CX-serie is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: uit de CXT en CX-ranges gecombineerd worden.
actief of passief en in verscheidene luidsprekerconfiguraties. De cabinets kunnen ge-
kanteld worden, waardoor ze ook als floormonitor dienst kunnen doen.

CXT - CX -range

Model Power Handling/ Driver Cabinet design Model Power RMS Driver Cabinet design
Peak in Watts in Watts

CXT-108 100/400 8 inch+horn Trapezoidal CX10A 120 / Active 10 inch+driver Moulded Polycarbonate
CXT-110 150/600 10 inch+horn Trapezoidal CX12A 165 / Active 12 inch+driver Moulded Polycarbonate
CXT-112 200/800 12 inch+horn Trapezoidal CX15A 300 / Active 15 inch+driver Moulded Polycarbonate
CXT-115 250/1000 15 inch+horn Trapezoidal CXSUBA 300 / Active 15 inch Plywood Subwoofer
CXT-215 450/1800 2x15 inch+driver Trapezoidal CX10 150 / Passive 10 inch+driver Moulded Polycarbonate
CXS-115 250/1000 15 inch Subwoofer CX12 200 / Passive 12 inch+driver Moulded Polycarbonate
CX15 250 / Passive 15 inch+driver Moulded Polycarbonate
CXSUB 250 Passive 15 inch Plywood Subwoofer

CX - Monitors - Mixers

Model Power RMS/ Driver Cabinet design Model Power RMS Channels Digital Effects
Handling in Watts in Watts

CXP110 65 / Active 10 inch+horn Floormonitor CD630M 300 6 yes


CXP112 120 / Active 12 inch+horn Floormonitor CD516M 160 5 yes
CXP115 150 / Active 15 inch+horn Floormonitor CD480M 80 4 yes
CXM110 100 / Passive 10 inch+horn Floormonitor
CXM112 150 / Passive 12 inch+horn Floormonitor HCMPA 80 4 yes
CXM115 200 / Passive 15 inch+horn Floormonitor All- in- one solution, contains mixer, 2x 10” loudspeakers, microphone
plus leads

CXP112 CXM115

CXT112

CXM112
CXP115

CXT115
CXM110
CXP110
55
Wat krijg je als je vijf getalenteerde, ervaren Jullie zijn allemaal “oude rotten in het vak” In welke bands hebben
jullie in het verleden gespeeld en hoe is MY FAVORITE SCAR tot
en vooral gepassioneerde muzikanten bij stand gekomen?
elkaar zet, Top producer Oscar Holleman Stephen: Paralysis was mijn eerste band waar ik een echte demo mee opnam.
Daarnaast heb ik nog een tijd in Orphanage gespeeld en natuurlijk bij Within Tempta-
(o.a. Within Temptation, Krezip) hieraan toe- tion. Ik was 2,5 jaar geleden op zoek naar een band waar ik weer lekker mee kon jam-
men en samen muziek kon schrijven. Zo kwam ik bij My Favorite Scar uit. Pat (bassist)
voegt en mixt met heel veel ambitie? MY FA- kende ik al doordat ik in het verleden voor Vals Licht een productie had gedaan. Hij
had via via opgevangen dat ik op zoek was naar een band en een week later zaten we

VORITE SCAR! Ze hebben een platendeal al heerlijk te oefenen. 5 weken later begon ik met de opnames voor ons debuut album,
welke in augustus het levenslicht zag.

bij UNIVERSAL in de wacht gesleept en het Dan: Ik heb vroeger vooral in lokale metal/hardcore bands gespeeld in Tilburg. Daarna
ben ik gaan werken als guitartech voor andere bands. In deze tijd ben ik in contact
podium gedeeld met o.a. de grootheden gekomen met Evan en Jay.

Motörhead, Disturbed, Megadeth en Kiss Evan: Jay (zanger) en ik hebben, als broers zijnde, eigenlijk altijd met elkaar gespeeld
sinds we baardgroei hebben en zelfs daarvoor al. Onze band hiervoor was Feeler,
- just to name a few -. In maart verscheen waarmee we ook een en ander hebben gedaan waaronder een CD opname en mooie
optredens. Maar dat was toch heel wat anders dan My Favorite Scar. Op een gegeven
hun EP “Waste” als digitale download en moment veranderden we onze muzikale koers en kwamen de andere bandleden op
ons pad, waarna My Favorite Scar zijn eerste stapjes zette. Ondertussen had ook
in gelimiteerde oplage op 10” vinyl. Tegen Oscar zich bij ons gevoegd en zijn we als bezetenen gaan schrijven en opnemen. Al
met al heeft het toch jaren geduurd voor we zijn waar we nu zijn - we zijn immers
de tijd dat je dit magazine in je handen perfectionisten.

houd ligt het langverwachte debuutalbum Stephen, je hebt vóór MY FAVORITE SCAR de hele wereld rond-
getoerd als drummer van Within Temptation. Wat heeft je doen
in de schappen van de platenzaken. Als besluiten hiermee te stoppen en je volledig op My Favorite Scar te
je besluit deze aan je platenverzameling concentreren?
Stephen: Within Temptation besloot rond de tijd dat ik bij My Favorite Scar begon
toe te voegen zul je er zeker geen spijt van om een sabbatical te nemen van eind 2008 tot begin 2010. Toen ik My Favorite
Scar voor het eerst hoorde kreeg ik meteen het bijzondere gevoel dat ik had bij de
krijgen! Gitaristen Evan, Dan en drummer opname van het Mother Earth album van Within Temptation (1999/2000). Later werd
dat gevoel nog heftiger en de click tussen de bandleden bleek ook nog eens super te
Stephen hebben tussen alle bedrijven door zijn. Toen er ook nog een Majorlabel als Universal om de hoek kwam kijken dacht ik
dat het maar eens tijd moest worden om een nieuw hoofdstuk aan mijn jongensboek
tijd vrij gemaakt om ons te woord te staan. toe te voegen.

56
Wie zijn jullie helden / voorbeelden op drum- en gitaargebied? Evan: Ik speel op Indie guitars en Garrison acoustics. We gebruiken de Laney ver-
sterkers omdat deze inderdaad supervet en strak klinken, in combinatie met betrouw-
Stephen: Qua drummers zijn dat Mark Zonder – Ex Fates Warning, Thomas Haake van baarheid en goede service. Ook ik heb de VH100R en TT100H tops om een breed,
Meshuggah en John JR Robinson, bekend van vele, vele hits! homogeen maar ook gedefinieerd geluid te krijgen. Daarnaast hebben we ieder nog 4
x 12” Speakerkasten achter ons om deze “wall of sound” kracht bij te zetten. Belan-
Dan: Mijn helden zijn Zakk Wylde, Dimebag Darrel en Nuno Bettencourt. Dit zijn ook grijk is daarbij de Amps te voorzien van juiste FX. Ik gebruik veel TC Electronics en
mijn grootste invloeden geweest in het begin van mijn gitaar carriere. Later zijn daar Voodoolab om alles compact en simpel te houden. Maar Laney is mijn uitgangspositie,
nog wel meer gitaristen bijgekomen die ik erg bewonder zoals bijvoorbeeld Clint Lo- de basis van de sound!
wery van Sevendust.

Evan: Voor mij zijn dat er veel, maar dan beperk ik me nu even tot Eddie van Halen,
Al met al hebben jullie natuurlijk een indrukwekkende start gemaakt.
Zakk Wylde, Steve Lukather en Mark Tremonti niet te vergeten. Als ik ook drummers Wat mogen we nog verwachten en waar dromen jullie zelf nog
mag noemen zijn dat o.a. Joey Jordison, Manu Katche en Brian Tichy. van?
Evan: We zijn eigenlijk net pas begonnen. De cd is in augustus uitgekomen. We spelen
Jullie live shows stralen veel professionaliteit uit. Hoeveel mensen op een aantal festivals en in het najaar doen we een uitgebreide clubtour door het
zijn er achter de schermen nodig om dit neer te zetten? hele land om de cd te promoten. Vervolgens hopen wij dat we onze campagne in het
buitenland kunnen voortzetten. Dat is zeker een droom die we werkelijkheid willen
Evan: We hebben een tourmanager/guitar tech, een bas- en guitartech, een drumtech,
laten worden. Onze muziek zo groot en breed mogelijk kunnen laten horen, dat is wat
een monitorman/chauffeur, een sound engineer, een light engineer en een merchan-
we willen en waar we hard voor blijven werken!
dise dame. Dat lijkt veel maar met minder doe je toch concessies. We willen dat alles
gesmeerd loopt inderdaad en daarvoor moeten we zelf zoveel als mogelijk ontlast
Stephen: Met deze kornuiten de wereld overtrekken en op plekken spelen waar ik nog
worden. Al deze mensen weten wat ze doen en moeten net zo scherp zijn als wij.
nooit eerder ben geweest, dat lijkt me zeker gaaf!
Alleen dan kun je een goede show neerzetten.

Hiervoor heb je natuurlijk ook de juiste apparatuur nodig. Welke PB Music bedankt jullie voor dit gesprek en wenst jullie heel veel
apparatuur en instrumenten gebruiken jullie? succes met de verdere plannen!
Hou de komende uitgaven van ons magazine zeker in de gaten want wij zijn nog lang
Stephen: Ik heb op jonge leeftijd mijn keuzes voor het leven gemaakt. Wat ben ik blij
niet uitgepraat over My Favorite Scar!
met mijn cymbals.. ik kocht mijn eerste echte Paiste 2000 Reflector rond mijn 13e .
Paiste klinkt super in de studio en op het podium. Paiste.. my love forever! Naast mijn
Maple Light Sonor Designer drumstel in vintage kleur heb ik tegenwoordig ook een
Sonor SQ2 met vintage ketels. De toms bij deze set zijn minder diep maar hebben
een lekker dikke sound. Mijn drumvellen zijn van Remo. Verder gebruik ik nog Audix
microfoons voor mijn hele drumkit. Voor mijn monitoring gebruik ik een Buttkicker
onder mijn drumkit die overigens van Roc’N Soc is. Wat drumstokken betreft speel ik
de Signature 5AL stokken van Balbex, zowel Hickory als Hornbeam.

Dan: Ik gebruik vooral de sound van mijn versterkers. Ik speel over een Laney VH100R De avonturen van My Favorite Scar zijn wekelijks te volgen op:
en een Laney TT100H om het geluid zo strak en breed mogelijk te krijgen. De VH100R www.youtube.com/user/ScarChannel
is de meest agressieve versterker die ik ooit heb gehoord. Verder gebruik ik wat stan- Voor meer informatie en tourdata check:
daard effecten en mijn Carvin gitaren. www.myfavoritescar.com

57
Cort X-6 VPR

Cort X-TH

Cort X-11

Cort X-6

Cort X-2
Om meer over het ontstaan van het merk Cort aan de weet te komen, moeten we ver
terug in de tijd. Te ver.. Feit is dat deze Koreaanse fabrikant al sinds de vroege jaren
60 gitaren bouwt en inmiddels tot één van de grootste gitaarfabrikanten ter wereld
gerekend mag worden. Buiten het eigen merk Cort wordt voor veel andere wereldbe-
kende merken geproduceerd.

Cort X-Series
Wanneer je gitaristen vraagt waarom ze zo verknocht zijn aan hun “X”, zullen ze
antwoorden: de vlakke en gecontoureerde body is comfortabel, de hals speelt lekker
snel en licht, door de pickup configuratie Humbucker/Single-Coil/Humbucker (X-6 en
X-11) is het een zeer veelzijdig instrument en.. je kunt er van die extreme duikvluch-
ten mee maken.

Nieuw en slechtst gelimiteerd leverbaar is de X-6 Viper. De “Viper” is van een imitatie
SnakeSkin voorzien die uniek is in zijn soort. Het topmodel X-TH wordt gekenmerkt
door een doorlopende hals, een Double Locking II Tremolo en originele EMG81 en
EMG85 pickups. De X-11 en X-6 maken gebruik van dezelfde Double Locking II Tre-
molo. De X-11 heeft EMG-HZ pickups aan boord, de X-6 Bluebucker pickups. Als X-
instapmodel biedt Cort de X-2 met 2 Humbuckers en een Full Action II Tremolo aan.
Go get ‘m tiger!

59
Cort Zenox Series

Single Cutaway designs zijn in. De Zenox is Cort’s eigen ontwerp. Deze serie bewijst
dat het mogelijk is om traditionele ontwerpen verder te verbeteren. Het ergonomische
design onderscheidt zich duidelijk van de rest en is zeer eigentijds.

De Z42FT modellen zijn voorzien van een unieke imitatie Flame Maple afwerking, geen
fotofinish of speciaal spuitwerk maar een nieuw soort materiaal dat haast niet van echt
Flame Maple te onderscheiden is. Veel gitaar voor weinig geld. De normale Z42 heeft
in de kleur WineRed iets weg van een oude SG. Stoer. Arctic White en Tobacco Burst
zijn de meest populaire kleuren bij de Z44 die tevens van EMG-HZ pickups en Tone
Pros hardware is voorzien.

60
Cort G Series

Stratachtigen zijn er wel meer, maar niet zo cool als deze! De Cort G-serie modellen
zijn veel gestroomlijnder dan het origineel en bieden een uitstekende prijs/kwaliteits-
verhouding.

Ook de G-serie kent haar eigen FT modellen in de vorm van de G210, het instapmodel.
FT modellen zijn voorzien van een unieke imitatie Flame Maple afwerking, geen foto-
finish of speciaal spuitwerk maar een nieuw soort materiaal dat haast niet van echt
Flame Maple te onderscheiden is. De G260, G254 en G250 worden gekenmerkt door
een originele Wilkinson VS50II Tremolo. Ben je de standaard kleuren beu, dan is de
G210 in de kleur Mystic Ice Crazer waarschijnlijk jouw ding. Groovy..

61
Cort GB Series Cort T-Series

Best of both worlds. In de GB-modellen komen twee werelden samen, namelijk die van De aggressief ogende T-modellen zijn gemaakt voor het (rock)podium. Daar zorgen
de rock bass en een jazz bass-achtige. De vette Humbucker in de brugpositie zorgt de EMG-HZ pickups en de uitgebreide EQ functies op de T74 (4-snarig) en T75
voor punch en doorzettingsvermogen, het Alnico Jazz pickup in de halspositie voor (5-snarig) voor. Beide modellen zijn met werkelijk schitterende Quilted Maple tops
diepte en warmte. De GB94 en GB95 zijn een aparte vermelding waard. Ze worden verkrijgbaar in de kleuren Trans Charcoal Gray Wash en Black Cherry. Een interes-
gekenmerkt door een Swamp Ash body en Spalted Maple top en kunnen zo de Catwalk sante kleuroptie is Geometric Copper (verkrijgbaar als T34 en T35) en moet je in het
op. echt zien. Whooo... spooky.

62
Cort AS Series

Door en door “All Solid”. Met de volledig massieve AS-serie modellen zet Cort letterlijk
de toon. Voor de serieuze akoestisch gitarist is dit een stuk gereedschap dat niet mag
ontbreken. Als geen ander is een AS-gitaar in staat jóuw muziek en gevoelens weer
te geven, zoals jíj ze had bedoeld. De specificaties spreken voor zich : Premium Solid
Engelmann Spruce Top, massieve achter- en zijkanten van mahonie of palissander,
een geavanceerd zangbalkenpatroon en luxe esdoorn binding rondom om er maar een
paar te noemen. AS-modellen zijn verkrijgbaar in de modelvormen Dreadnought, met
Cutaway en Cort’s eigen modelvorm SFX en worden standaard in een koffer geleverd.
De Cutaway modellen (dus ook SFX) zijn voorzien van Fishman electronica.

63
Cort NDX Series Cort Earth Series

De NDX20 en NDX50 komen het best tot hun recht tijdens live optredens waarbij ze Back to basic. Is een spreuk die absoluut op de Cort Earth serie van toepassing is. We
dus versterkt worden. Elke NDX beschikt over een ingebouwde Fishman Classic 4T lichten er twee uit. Zie jij jezelf ook wel eens langs de autosnelweg staan voor een lift
Blend voorversterker met ingebouwde microfoon. Met de Blend functie kan de balans naar.. ver weg? Tentje en slaapzak onder de arm.. Earth Grand op de rug? De Grand
tussen microfoon en brugzadel pickup gemaakt worden. Het typerende aan de cutaway is het toppunt van understatement maar door zijn compactheid en bijgeleverde gigbag
is dat deze ver doorloopt en de gitarist zo probleemloos de hoger op de toets gelegen wel een ideale metgezel voor op reis (of gewoon thuis in de tuin natuurlijk).
posities bereiken kan. Het verschil tussen de NDX20 en 50 zit voornamelijk in de
gebruikte houtsoorten. De NDX20 body is van mahonie gemaakt. Bij de NDX50 body De Earth 100DX is een rechttoe rechtaan Dreadnought westerngitaar. De body is van
van palissander. mahonie, het bovenblad is van massief Sitka sparrenhout (spruce). Het enige spoor(tje)
van luxe is de esdoorn binding rondom de klankkast en langs de toets maar die biedt
dan ook meteen de nodige bescherming.

64
Cort Standard Series

Deze instapmodellen laten elk een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding zien. Dat was
bij Cort altijd al zo en zal ook zo blijven. Elk model profiteert van de ervaring die Cort
in de afgelopen 50 jaren in de gitaarbouw heeft opgedaan. De AD810 zoekt zijn gelijke
in zijn prijsklasse. Heel mooi is de Open Pore Black kleur waarbij de nerf van het hout
zichtbaar blijft. De dunnere laklaag komt ook de klankkwaliteit ten goede. Mag het iets
luxer, dan is de AD880 de meest voor de hand liggende keus binnen deze serie. De
klankkast wordt beschermd door een Tiger acryl binding. Hetzelfde materiaal wordt ook
voor de rozet gebruikt. Ben je klaar voor je eerste gig, neem dan de AD880CE mee. Dit
model heeft een cutaway en CE304T voorversterker met ingebouwde tuner. Houd er
wel even rekening mee dat het publiek om een toegift zal blijven schreeuwen!

65
WIN EEN PAISTE PST5
PRE-PACK!
Bestaand uit: 14” medium hi-hat, 16” medium crash, 20” medium ride.
Ga naar www.pbmusic.nl klik op de “Paiste prijsvraag” button en geef
antwoord op de vraag:

Uit welke legering is de PST5 range gemaakt?

Uiterlijke inschrijfdatum: 30 november 2010 Trekking: 15 december 2010

Voorwaarden: aanmelden betekent automatisch, dat u geregistreerd staat in onze databa-


se. Uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De mogelijkheid bestaat
wel, dat we u in de toekomst benaderen met o.a. nieuws op het gebied van onze merken.
Wilt u dit niet, dan kunt u zich te allen tijde afmelden.

WWW.PAISTE.COM

WIN EEN CORT SFX5-LVB


AKOESTISCHE GITAAR!
Ga naar www.pbmusic.nl klik op de “Cort prijsvraag” button en geef
antwoord op de vraag:

Uit welk land is het merk Cort afkomstig?

Uiterlijke inschrijfdatum: 30 November Trekking: 15 december 2010

Voorwaarden: aanmelden betekent automatisch, dat u geregistreerd staat in onze databa-


se. Uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De mogelijkheid bestaat
wel, dat we u in de toekomst benaderen met o.a. nieuws op het gebied van onze merken.
Wilt u dit niet, dan kunt u zich te allen tijde afmelden.

WWW.CORTGUITARS.COM
66
67
68
SQ2 Christoph Schneider - Rammstein

In de SQ2 Drum serie komt Sonor’s enorme expertise in het construeren van ketels en vanaf het allereerste begin samenstellen. Er kan bijna eindeloos gevarieerd worden
het ontwikkelen van klank in deze ketels tot uiting. Met meer dan 135 jaar ervaring in met ketelmaten, hardware, kleuropties en exotische hout finishes. SQ2 drums zijn de
het ontwikkelen en produceren van drums biedt Sonor, met de SQ2 serie, hét ultieme meest persoonlijke en individueel samengestelde drums die Sonor ooit geproduceerd
op drumgebied aan. Het SQ2 drum system is, na de Designer serie, het nieuwe vlag- heeft. Kortom je kunt nu het drumstel van je dromen ook echt laten bouwen.
genschip binnen het Sonor drumprogramma.
SQ2 staat voor je persoonlijke muzikale smaak, en dus je eigen Signature Drum!
Als vooraanstaand fabrikant van kwalitatief hoogstaande drum- en percussie- instru-
menten weet Sonor wederom een nieuwe standaard te zetten en deuren te openen
naar een nog hoger niveau van perfectie. Een van de voorbeelden van de Sonor kwa-
liteit is de Signature serie, die midden jaren ’80 werd geïntroduceerd. Als opvolger
introduceerde Sonor de Designer serie, ware custom drums, destijds een nieuwe stap
in de drumwereld. Met de SQ2 drums demonstreert Sonor opnieuw dat ze nog altijd
tot de absolute top behoren. Innovatie en toewijding staan aan de basis van deze
superieure kwaliteit.

De SQ2 serie is meer dan een nieuwe reeks aan drums. Het is een compleet nieuw
concept waarbij het samenstellen en creëren van je eigen drumkit centraal staat. Via
de Sonor website (www.sonor.com) kun je met behulp van de zg. “Configurator” je set

Christophe “Doom” Schneider - Rammstein


Drummer bij een van de grootste live acts van dit moment: RAMMSTEIN. Rammstein Voor hun grote live shows heeft Christophe gekozen voor een Sonor SQ2 drumkit,
bewijst met hun nieuwe album dat ze nog steeds kunnen verassen en imponeren. vanwege de bijna oneindige kleur opties en het helemaal naar eigen smaak kunnen
Opvallend aan de opnames is het zeer vette maar ook organische drum geluid. De basis samenstellen van de ketels en hardware. Een must voor oor en oog!
hiervan is een Sonor Delite drumkit en Christophe zijn strakke manier van spelen. 69
Delite Jasper van Hulten - Wouter Hamel

Het T.A.R. (Total Acoustic Reso-


nance) zorgt voor maximale reso-
nantie, sustain en krachtige klank
vanwege het minimale contact dat
met de ketel wordt gemaakt.

De bassdrum bracket is bij de


Delite serie optioneel. Standaard
wordt een Delite bassdrum zon-
der bracket geleverd.

De bassdrum klauwen zijn uitge-


rust met een rubber voering, die
de houten spanrand beschermd
tegen beschadigingen.

Bassdrum poten zijn steeds weer


snel en makkelijk in te stellen, dit
vanwege de standaard meegele-
verde “Position Clamps”.

Op elke ondergrond de juiste grip


door de in hoogte af te stellen
rubbers op de bassdrum poten.

Ebony

De Sonor Delite serie is ontwikkeld voor de professionele drummer die een duidelijke
visie heeft betreffende materiaal, unieke eigenschappen en klank. De ideeën en erva-
ring, gecombineerd met het uitgebreide Sonor vakmanschap staan altijd aan de basis
van de verdere ontwikkeling van de in Duitsland geproduceerde Sonor Delite serie.

Het handelsmerk van de Delite drums zijn de extreem dunne Vintage Maple ketels. Door
de innovatieve ketelconstructie heeft elke Delite set een onmiskenbare open klank en Birdseye Azure Birdseye Sunburst Tiger Finish
een enorm groot dynamisch bereik. Dit maakt de Delite drums inzetbaar in alle soorten
van muziek. De klank van de Vintage Maple ketel kan men omschrijven als aangenaam
en warm,met een duidelijk accent in de lage frequenties en zeer gebalanceerd in de
midden en hoge frequenties.

KETEL EIGENSCHAPPEN
Extra dunne volledig van maple gemaakte ketel vervaardigd uit Noord Amerikaans
Bright Copper Sparkle Birdseye Cherry Birdseye Amber
esdoorn met aan de binnenzijde extra verstevigingsringen. De ketel levert maximale
energie, heeft perfecte rondingen en een neutrale stemming. Dit alles is te danken aan
de “tension-free cross lamination” van elke individuele houtlaag.

KETELDIKTE
Tom toms, floor toms and snare drums: 9 lagen hout, 4 mm + 2 mm van de ring
Bassdrums: 12 lagen hout, 6 mm + 2 mm van de ring.

Walnut Roots Brown Fade Brillant Black

70
S-Classix Sander Zoer - Delain
photo: Olivia Jehel

Het T.A.R. (Total Acoustic Reso-


nance) zorgt voor maximale reso-
nantie, sustain en krachtige klank
vanwege het minimale contact dat
met de ketel wordt gemaakt.

De bassdrum bracket is bij de


S-Classix series optioneel, stan-
daard wordt een S-Classix bass-
drum zonder bracket geleverd.

De bassdrum klauwen zijn uitge-


rust met een rubber voering, die
de houten spanrand beschermd
tegen beschadigingen.

Bassdrum poten zijn steeds weer


snel en makkelijk in te stellen, dit
vanwege de standaard meegele-
verde “Position Clamps”.

Op elke ondergrond de juiste grip


door de in hoogte af te stellen
rubbers op de bassdrum poten.
Gold Glass Glitter

De nieuwe Sonor S-Classix drums zijn ontwikkeld voor de gevorderde en professionele


drummer maar ook voor bewonderaar van de retro Sonor-looks die we kennen uit de
jaren 60 en 70. Vanwege de combinatie tussen de moderne specificaties en tijdloze
retro looks is de S-Classix het middelpunt van alle Sonor series. Door het brede aanbod
van losse componenten bied de in Duitsland geproduceerde S-Classix serie alles wat
een echt Sonor drumstel in huis moet hebben.
Black Silver Ebony Gold Oyster
De dunne berken (birch) ketels gemaakt van “Scandinavian birchwood”, leveren een Glass Glitter
sound die overtuigend is, met veel focus en aanwezigheid, geaccentueerde hoog en
midden frequenties en een goed gebalanceerd laag. Een 60’s beat, monsterlijke 70’s
grooves of een moderne sound: met een Sonor S-Classix ben je op alles voorbereid.

KETEL EIGENSCHAPPEN
Dunne volledige berken ketel vervaardigd uit Svandinavian birchwood levert maximale
White Oyster Rosewood Grained Maple

new!
energie, heeft perfecte rondingen en een neutrale stemming, dit alles is te danken aan
de “tension-free cross lamination” van elke individuele houtlaag.

KETELDIKTE
Tom toms, floor toms and snare drums: 9 lagen hout, 5 mm
Bassdrums: 9 lagen hout, 6 mm

Black Glass Glitter Walnut Roots Stratawood

71
Force 3007

Stephen van Haestregt - My Favorite Scar

Het T.A.R. (Total Acoustic Reso-


nance) zorgt voor maximale reso-
nantie, sustain en krachtige klank
vanwege het minimale contact dat
met de ketel wordt gemaakt.

De Force bassdrums worden


standaard met een bracket uit-
gevoerd. De bracket is samen-
gesteld uit duurzame en sterke
onderdelen, om zeker te zijn dat
de tom toms altijd stevig op hun
plek zitten.

De bassdrum klauwen zijn uitge-


rust met een rubber voering, die
de houten spanrand beschermd
tegen beschadigingen.

Bassdrum poten zijn steeds weer


snel en makkelijk in te stellen, dit
vanwege de standaard meegele-
verde “Position Clamps”.

Op elke ondergrond de juiste grip


door de in hoogte af te stellen
rubbers op de bassdrum poten.
Midnight Fade

De Force 3007 is de top set uit de Force serie. De 3007 serie is ontwikkeld voor de
gevorderde drummer maar kan zelfs interessant zijn als alternatief voor de semi-
professionele drummer. Het brede aanbod van complete sets, losse componenten en
uitgerust met de nieuwste features uit de “professional series” maakt de Sonor Force
3007 een absolute must have!!

De 9-laags maple ketel bied een warme en volle klank, met extra projectie in de lagefre-
quenties en een goede balans tussen de midden en hoge frequenties. De Sonor Force Smooth Red Burst Red Maple Piano Black
3007 zal in elke situatie een optimale prestatie leveren: in de oefenruimte, studio of op
het podium. “Let the Force be with you”.

KETEL EIGENSCHAPPEN
De maple ketel levert maximale energie, heeft perfecte rondingen en een neutrale
stemming, dit alles is te danken aan de “tension-free cross lamination” van elke indi-
viduele houtlaag. Smooth Brown Burst Autumn Fade Midnight Fade

KETELDIKTE
Tom toms, floor toms and snare drums: 9 lagen hout, 5,8 mm
Bassdrums: 9 lagen hout, 7,2 mm

Orange Sparkle Fade Black Red Sparkle Maple

72
Force 2007

photo: Paul Bergen


Hans Eijkenaar - Independent

Het T.A.R. (Total Acoustic Reso-


nance) zorgt voor maximale reso-
nantie, sustain en krachtige klank
vanwege het minimale contact dat
met de ketel wordt gemaakt.

De Force bassdrums worden


standaard met een bracket uit-
gevoerd. De bracket is samen-
gesteld uit duurzame en sterke
onderdelen, om zeker te zijn dat
Dark Green Burst de tom toms altijd stevig op hun
plek zitten.

De Sonor Force 2007 serie is ontwikkeld voor drummers die de volgende stap zetten in
hun muzikale carrière en daarbij een instrument nodig hebben dat inspireert. Leverbaar
in vier samengestelde sets waarvan 1 een 4-delige rockset met extra diepe bass- en
snaredrum is, voor de drummer die houd van de “big sound”. De 9-laags berken (birch)
ketel is de perfecte basis voor de Force 2007 serie. Een krachtige en dynamische
klank, met extra nadruk op de midden en hoge frequenties en een gedefinieerd laag,
zijn de kenmerken van deze ketels. De hoogglans gelakte ketels maken het geheel
helemaal af! Dark Green Burst Natural Fade Birch

KETEL EIGENSCHAPPEN
De berken ketel levert maximale energie, heeft perfecte rondingen en een neutrale
stemming, dit alles is te danken aan de “tension-free cross lamination” van elke indi-
viduele houtlaag.

KETELDIKTE
Blue Fade Amber Fade Piano Black
Bassdrums, tom toms, floor toms and snare drums: 9 lagen hout, 7,2 mm

Drumbassadors
Drumbassadors, oftewel René Creemers en Wim de Vries, genieten internationale be- weten te toveren. Om dit voor altijd vast te leggen, werd afgelopen jaar in de Mezz een
kendheid vanwege hun zeer dynamische, komische en met veel acrobatiek uitgevoerde optreden gegeven waarbij een complete filmploeg aanwezig was om opnames te maken
live shows. Deze 2 top muzikanten aan het werk zien is een intense ervaring waarbij je voor de 2de Drumbassadors DVD, die via Hudson gepubliceerd zal worden. René en Wim
nieuwsgierigheid wordt geprikkeld bij het zien en horen van alles wat zij uit een drumkit zijn al jaren ambassadeur voor de merken Sonor, Paiste, Regal Tip en Protection Racket. 73
Force 1007 - 507

Juan van Emmerloot - Independent photo: Jan Kloosterboer

De Sonor Force 1007 drums zijn geschikt voor de beginnende drummer die zoekt naar De Sonor Force 507 is de uitkomst voor iedere beginnende drummer die zijn eerste
de Sonor kwaliteit voor een hele scherpe prijs. Deze sets zijn super interessant voor stap in de drumwereld zet. Degelijke kwaliteit voor een ongelofelijke prijs. De Force
de nieuwe generatie drummers. Van rockers, jazz liefhebbers, metalheads tot blues 507 is de standaard als het gaat om een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en lang
fanaten, de Force 1007 is een veelzijdige en degelijke set waar je lang plezier aan muzikaal plezier.
zult beleven.
Om als drummer met een Force 507 zeker gehoord te worden, zorgen de 9-laags
De 9-laagse basswood ketels hebben een krachtige en gebalanceerde klank. basswood ketels voor genoeg punch.

De sets worden geleverd met een 200-serie hardware pakket, bestaande uit een cym- De drumkits worden geleverd inclusief 4-delige hardware set bestaande uit een cymbal
bal boom stand, snare drum stand, hi hat stand en een bassdrum pedaal. stand, snare stand, hi hat stand en een bassdrum pedaal.

De toms worden bevestigd op een double tom holder, met een “tried and true Ball De 2 tom holders hebben ook het “tried and true Ball Clamp” systeem, waardoor de
Clamp” systeem, waardoor de toms in elke gewenste positie geplaatst kunnen wor- toms in elke gewenste positie geplaatst kunnen worden.
den.
Leverbaar in 3 kleuren
Leverbaar in 4 mooie kleuren.

Smooth Red Snow White Black Natural Black Brushed Blue Wine Red

74
Drumbassadors
photo: Publivision

Artist Snares
Hardware
Pedals

AS07 1405 SB

600 Serie
Basic Arm System

Phill Rudd Snare

400 Serie
400 Serie Double cymbal Stand
Double Pedal Left

Giant Step
Danny Carey Snare
Single Pedal

ARTIST SNARE DRUMS HARDWARE


De zeer exclusieve Sonor Artist Snares zijn ontstaan uit de samenwerking tussen ‘s 600-serie: Dit is de “top of the line” Sonor hardware. 100% betrouwbaar, praktisch en
werelds meest getalenteerde drummers en Sonor’s expertise in het ontwikkelen van in vele losse delen verkrijgbaar. Dit biedt de mogelijkheid om je hardware naar eigen
percussie instrumenten. Deze samenwerking heeft geleid tot de productie van een smaak en toepassing samen te stellen. Zie de “Basic Arm Systems”.Professioneel tot
aantal snare drums van onnavolgbare kwaliteit die voldoen aan de hoogst gestelde in de kleinste details!
eisen.
400-serie: Professioneel en road-proof is de juiste omschrijving voor de scherp ge-
De Sonor AS 07 1405 Steel Black (SB) is één van die Artist snare drums. De ver- prijsde Sonor 400 hardware. Ruime keuze in diverse losse delen, makkelijk in gebruik,
chroomde roestvrij stalen ketel produceert een volle klank en heeft een breed klank- een uitkomst voor elke drummer.
spectrum waarin de midden en hoge frequenties duidelijk aanwezig zijn. Een perfecte
snare voor zowel studio als live werk met een sound waar de rock en funk drummers 200-serie: Dit is dé basis hardware. Gemakkelijk inzetbaar met toch een professioneel
zeker mee uit de voeten kunnen. uitstraling. Deze hardware staat als “standaard” voor eenvoudig én betrouwbaar.

SIGNATURE SNARES PEDALS


Danny Carey (Tool) Signature snare: Danny Carey is een van werelds grootste en kun- Het Sonor Giant Step bassdrum pedaal met een “State of the Art” design biedt een
dige drummers en al sinds 1992 deel van de Sonor Artist Family. Vanwege de lange uitdaging voor iedere drummer die muzikale vrijheid voorop stelt. Het buitengewone
samenwerking is besloten om een signature snare te ontwikkelen die voldoet aan de design en de unieke eigenschappen maken dit pedaal een welkome partner om bass-
klank en eisen van Danny Carey. Het is een 14” x 8” bronzen snare drum geworden, drum patronen met de juiste feel en precisie uit te voeren. Een must voor de drummer
gegraveerd met “Talisman” symbolen en natuurlijk Danny’s eigen handtekening. Een die zijn grenzen wil verleggen! Er is keuze uit een Single Pedal, Double Pedal (links en
krachtige en veelzijdige snare drum! rechts) en een Middle pedal, allemaal geleverd in een handige gigbag.

Phil Rudd (AC/DC) Signature snare: Phil Rudd en Sonor onderhouden al meer dan 30 Met het bassdrum pedaal uit de 400-serie bied Sonor een kwalitatief uitstekend pedaal
jaar een relatie. In 2009 besloten ze om samen een snare drum te ontwikkelen die tegen een hele scherpe prijs. De gebruikte onderdelen en degelijke constructie maken
gebasseerd is op de oude Sonor Horst Link brass snare. Phil’s meest favoriete snare. dit pedaal zeker interessant voor de drummer die veel speelt en die moet kunnen ver-
Het resultaat is een 14” x 5” Chrome over Brass ketel met gegoten spanranden en trouwen op zijn materiaal. Leverbaar als Single Pedal en Double Pedal (links en rechts),
een Phil Rudd signature badge. Phil omschrijft de klank van de snare drum als “a fat inclusief bijpassende gigbag.
intimidating sound that’s punchy with an edge on it”.

75
Percussion
Néné Vásquez - Independent

Blanched Roots

Rosewood

Golden Madrone

CAJONES
Sonor presenteert 3 nieuwe Premium Cajones. Alle 3 uitgerust met een instelbare sna-
renmat 1. Aan de hand van 2 stelschroeven 2 bepaal je de spanning van de snarenmat
tegen de achterzijde van de slagplaat. Hierdoor kan de klank voor iedere gewenste
toepassing aangepast worden.

De klankkast bestaat uit berken hout en de slagplaat is van beuken hout. De 3 verschil-
lende soorten vineer geven iedere Cajon een mooie en exclusieve uitstraling.

TEMPLEBLOCK 1
De nieuwe 5-delige Templeblock set is ontwikkeld voor gebruik op scholen maar
voldoet ook om als professioneel instrument ingezet te worden. De set wordt geleverd
inclusief een speciaal ontwikkelde standaard die het mogelijk maakt het instrument op
een tafel te installeren, ideaal voor in het klaslokaal. De bevestigde houders bieden de
mogelijkheid om de Templeblocks ook op een separaat statief te installeren, perfect
voor de professionele muzikant. De uit essen hout vervaardigde blokken zorgen voor
een droge en doordringende klank.

PERCUSSION TRAY
Ook nieuw is de Sonor percussie tafel. Deze 12” x 12” tafel bied genoeg plaats voor
al je kleine percussie-instrumenten. De ondergrond van het blad is met vilt bekleed en
met de klem kan deze tafel aan elk statief gemonteerd worden. 2

76
Promark is in 1957 door de vader van huidige eigenaar Maury sneller dan dat ze worden geoogst, dus een tekort aan hout voor
Brochstein, Herb Brochstein opgericht. ProMark was de eerste pro- de productie kan nooit ontstaan. Er wordt precies berekend hoeveel
ducent in Amerika die Japanese Shira Kashi white oak drumstokken stokken uit één boom kunnen worden geproduceerd, om er zeker
heeft geïntroduceerd en is er tot op heden zeer succesvol mee. van te zijn dat er zo weinig mogelijk hout verspild wordt. De be-
scherming van het milieu is dus een van de, zo niet hét belangrijks-
ProMark producten worden in meer dan 100 landen over de hele te onderdeel bij de productie van ProMark stokken.
wereld verkocht. De fabriek in Houston Texas USA, heeft een op-
pervlakte van bijna 3000 m2. ProMark werkt uitsluitend met on- Voor ieders behoefte of wens is er wel een geschikte drumstok te
bedreigde houtsoorten. Het oogsten van het Oak hout in Japan vinden bij ProMark. Zij hebben een systeem ontwikkeld waardoor
wordt zeer streng gecontroleerd en het hernieuwen van de bossen het heel makkelijk wordt de juiste stok voor jezelf te vinden. Het
heeft bij ProMark prioriteit. Elke boom is tussen de 60 en 120 jaar zogenaamde “colour system”.
oud voor dat hij wordt gekapt. American hickory en maple groeien

Oranje staat voor small “S” Paars staat voor Extra Large “XL”
Deze stokken beginnen bij een diameter van 12mm/.512” waarbij het klassieke model Deze stokken beginnen bij 16 mm/.630” diameter en het klassieke model is de 2b
de 7a is. Licht van gewicht en smalle diameter, hierdoor goed geschikt voor een lichte Extra zwaar en extra grote diameter. Geschikt voor zeer hard slaan en grote handen.
speelstijl of kleine handen. Artiesten welke “S” sticks gebruiken zijn bijvoorbeeld Mike Artiesten zijn bijvoorbeeld Dave Lombardo, Aaron Gillespie
Portnoy, Bill Bruford eva

Groen staat voor medium “M” Rood staat voor Double Extra Large “XXL”
Begint bij 14 mm/.551”, het klassieke model is de 5a Gemiddeld gewicht en diameter, Beginnend bij 17 mm/.669” diameter is hier de 3S het klassieke model
het meest populaire model over de hele wereld en geschikt voor allerlei speelstijlen. Heel erg zwaar en dik voor heel veel power. Zeer goed geschikt voor Marching en ext-
Artiesten welke “M” stokken gebruiken zijn bijvoorbeeld Neil Peart, Chris Adler, Simon reme Rockmuziek. Artiesten welke bij deze maat stokken zweren zijn Jeff Moore, Tom
Phillips, Ringo Starr en onze eigen Igor Hobus van Heideroosjes en Luka van de Poel Freer en de bekende Amerikaanse slagwerkgroep The blue devils
van DeWolff.

Blauw staat voor large “L” Voor alle beschikbare modellen en meer achtergrondinformatie zie
Deze maat stokken begint bij 15 mm/.590”, het klassieke model is de 5b
Hoger gewicht en dikkere diameter, gaat heel lang mee en produceert een harde sound.
www.promark.com
Geschikt voor het heftigere slaan. Artiesten welke deze stokken gebruiken zijn Jason
Bittner, Jason Bonham, Marco Minnemann en Todd Sucherman

77
alpha brilliant

John Dolmayan - Scars on Broadway / System of a Down

Inleiding: Modellen:
In 2010 heeft de Alpha serie een metamorfose ondergaan en zijn er nieuwe cymbals Metal serie: Medium serie:
toegevoegd. De Alpha “Brilliant” is een modern en energiek cymbal. Tijdens een hi-tech 20” Metal Ride 20” Full Ride
productieproces krijgt het cymbal zijn vorm om vervolgens met de hand gehamerd en 17”, 18”, 19”, 20” Metal Crash new 14”, 16”, 18” Medium Crash
gepolijst te worden. Het resultaat is een spiegelglad en mooi uiterlijk, een uitstekende 14” Metal Edge Hi-Hat new 13”, 14” Medium Hi-Hat
klank en een zéér muzikaal karakter. 10”, 12” Metal Splash 14” Sound Edge Hi-Hat
14”, 16”, 18” China
Specs:
De Alpha Brilliant cymbals worden vervaardigd uit een CuSn8 Brons, ook wel bekend Rock serie: Thin serie:
als “2002 Bronze”. 20”, 22”, 24” Rock Ride new 14”, 16”, 17”, 18” Thin Crash
21” Groove Ride 8”, 10” Splash
De Alpha Brilliant cymbals zijn zeer divers inzetbaar, het varieert van Rock en Metal 16”, 17”, 18”, 19”, 20” Rock Crash
tot Pop, Country en R&B. Door het brede aanbod van Light, Medium, Rock en Metal 14”, 15” Rock Hi-Hat
cymbals geeft het je als drummer de mogelijkheid een set samen te stellen met een 18” Rock China
groot dynamisch en muzikaal bereik. Paiste cymbals hebben de goede eigenschap dat
ze zich qua klank heel mooi laten mengen, het diverse aanbod in het Alpha assortiment
ondersteund perfect de muzikale creativiteit van iedere drummer.

“Two things matter, serious sound and stunning looks”

Paul Bukkens - Racoon Sander Zoer - Delain


Paul is de drummer van de zeer bekende band Racoon, en dus mede verantwoorde- Delain, een band die al jaren op internationaal niveau presteert. Drummer Sander Zoer
lijk voor de herkenbare Racoon sound. Racoon heeft afgelopen maanden heel hard is bij Delain verantwoordelijk voor de strakke en dynamische drumsound, zijn Sonor
gewerkt aan het schrijven van nieuwe songs voor het komende album, de Paiste Sig- SQ2 drum is de set die er niet alleen prachtig uit ziet maar vooral ontzettend goed
nature cymbals zijn altijd bepalend geweest voor Paul zijn sound, recent heeft hij een klinkt. Sander heeft begin dit jaar besloten om met Paiste cymbals zijn sound helemaal
aantal Paiste 2002 cymbals toegevoegd aan zijn set-up. We zullen de 2002’s vast compleet te maken, de Paiste 2002 en Signature Dark Energy cymbals vervullen de
terug horen op het nieuwe Racoon album taak. Sander is ook endorser van de merken Pro Mark en Hardcase.

79
Nicko McBrain - Iron Maiden
2002

Legendary sound for Rock & Beyond Modellen:


De Paiste 2002 cymbals zijn legendarisch en al vanaf het begin van de rock geschie- Ride Hi-Hat
denis van grote invloed geweest op vele generaties drummers. 20”, 22”, 24” Ride 14”, 15” Medium Hi-Hat
20”, 22” Heavy Ride 14” Heavy Hi-Hat
To name a few: 20”, 22” Power Ride 14”, 15” Wild Hats
20”, 22” Wild Ride 13”, 14”, 15” Sound Edge Hi-Hat
Keith Moon – The Who Nicko McBrain – Iron Maiden 18”, 19”, 20” Wild Crush Ride
Nick Mason – Pink Floyd Alex van Halen – Van Halen
Ian Paice – Deep Purple Phil Rudd – AC/DC Crash Splash
Don Henley – Eagles Stewart Copeland – The Police
Jon Bonham – Led Zeppelin Larry Mullen jr. – U2 16”, 17”, 18”, 19” Thin Crash 8”, 10”, 11”, 12” Splash
Dave Lombardo – Slayer Pick Withers – Dire Straits 14”, 15”, 16”, 17”, 18”, 19”, 20”, 10” Wild Splash
22”, 24” Crash
De klassieke 2002 cymbals zijn het fundament en de inspiratie voor de huidige 2002’s, 16”, 18”, 20” Medium Crash
een uitgebreide cymbal serie die voldoet aan de hedendaagse klanken van moderne en 16”, 17”, 18”, 19”, 20” Power Crash
progressieve muziek. De 2002 cymbals worden vervaardigd uit CUSn8 brons, ook wel 17”, 18”, 19”, 20” Wild Crash
bekend als “2002 Bronze”.
China Special Sounds
Ze zijn in vele muziekstromingen inzetbaar, Rock, Lues, Punk, Hard Rock, Metal, Cross- 16”, 18”, 20”, 22” China 4”, 6”, 8” Accent Cymbal
over, Country Rock, Ska, Rockabilly, Funk, R&B, Soul en Gospel. De klank van de 2002’s 18”, 20” Novo China 5”, 5.5”, 6”, 6.5”, 7”, 7.5”, 8” Cup Chime
is briljant, helder, warm, krachtig, muzikaal en hard bespeeld blijven ze zeer gedetaille- 15”, 17”, 19”, 21” Wild China 6” Bell Chime
erd met een duidelijke projectie.

Stephan Beuving - Stereo


Drummer van de band STEREO, deze voor de meesten toch bekende band wist te heeft Stephan een nieuwe set cymbals gekozen die hem als muzikant en de sound
verassen met een zeer sterk debuutalbum en singles die zo goed als elke dag op de voor STEREO naar een hoger plan tillen. Stephan speelt met Paiste 2002 en Giant
radio gedraaid werden. Na veel optredens in 2009 besloot de band in 2010 hard te Beat cymbals. Verder is hij ook endorser van de merken Pro Mark, Aquarian drumheads
gaan werken aan een nieuw album, voor Stephan was dit een goed moment om zijn en Hardcase.
instrumentarium uit te breiden. Paiste cymbals boden uitkomst, na een dag testen
80
Danny Carey - Tool
signature

Gegoten uit gepatenteerd brons speciaal ontwikkeld voor cymbals, van begin tot eind SIGNATURE & SIGNATURE REFLECTOR
met de hand vervaardigd door hoog opgeleide Zwitserse vakmensen, uitgevoerd met Prachtige klank voor stijlen als Pop, Rock, Metal, Funk, R&B, Country en Blues Vervaar-
passie en volgens traditie om zo een onnavolgbaar klankspectrum te creëren. In een digd uit gepatenteerd “Signature Bronze” De klank van deze cymbals kan omschreven
zin gevangen is dit waar de Signature cymbals voor staan. Het zijn instrumenten van worden als muzikaal, transparant, mooi, rijk, kleurrijk, vol, helder en expressief.
ongekende kwaliteit die de zoektocht naar creativiteit en muzikale klasse een heel stuk Het uitgebreide assortiment omvat cymbals met een fijne, goed gebalanceerde gevoeli-
gemakkelijker maakt. ge klank maar ook cymbals met veel expressie, kracht en projectie in hun sound.

TRADITIONALS Ride Crash


Vintage klank voor Jazz, Fusion en meer... Vervaardigd uit gepatenteerd “Signature 20” Dry Crisp Ride 16”, 18”, 20” Crystal Thin
20” Full Ride 16”, 18” Mellow Crash
Bronze”. De Traditionals klinken donker, breed, complex, warm, rokerig, oosters, spran-
20” Dry Ride 14”, 15”, 16”, 17”, 18” Fast Crash
kelend waarbij speciaal gelet is op volume controle, dynamiek en stok aanslag. 20” Bright Ride 14”, 16”, 17”, 18”, 19”, 20” Full Crash
20”, 21” Dry Heavy Ride 1 6”, 17”, 18”, 19”, 20” Power Crash
Ride Hi-Hat 20”, 22” Dark Metal Ride
20”, 22” Light Ride 14” Medium Light 22” Blue Bell Ride Splash
20” Light Flat Ride 6”, 8”, 10”, 12’ Splash
20” Medium Heavy Ride China Hi-Hat
20”,22” Medium Light Swish 14” Crystal Hats China
Crash 14” Medium Hi-Hat 16”, 18” Thin China
16”,17”,18” Thin Crash 13”, 14” Dark Crisp Hi-Hat
14” Heavy Hi-Hat Special Sounds
DARK ENERGY 13”, 14” Sound Edge Hi-Hat 12” Flanger Bell
13” Mega Cup Chime
Moderne klank voor Jazz, Fusion en meer... Vervaardigd uit gepatenteerd “Signature
8” Cool Bell
Bronze”Dark Energy cymbals klinken donker, gelaagd, warm en rijkelijk met extra aan-
dacht voor beheersing, projectie, balans en comfort voor een geweldige speelgevoel.
REFLECTOR FINISH
Ride Hi-Hat
Ride Hi-Hat
21” Light Dark Ride MK1 14” Light Dark Hats MK1
20”, 22” Bell Ride 14” Heavy Full Hi-Hat
20”, 21”, 22” Dark Energy Ride MK1 13”, 14” Dark Energy Hats MK1

20”, 21”, 22” Dark Energy Ride MK2
Crash China
21” Dark Dry Ride MK1
16”, 18” Full Crash 18” Thin China
Crash Splash 16”, 17”, 18”, 19”, 20”,
22” Heavy Full Crash Splash
16”, 17”, 18”, 19” Dark Energy Crash MK1 8”, 10” Dark Energy Splash MK1
8”, 10” splash

81
Stewart Copeland - the Police
twenty

Traditionele bronzen cymbals met een moderne klank

Bij het ontwikkelen van de Twenty serie heeft Paiste twee werelden weten te combi- Ride Splash
neren. Deze totaal nieuwe en moderne mix tussen klankkarakter en speelgevoel is 20”, 22” Light Ride 8”, 10”, 12”
uniek te noemen. De serie kenmerkt zich door een uitgesproken definitie, functionaliteit 20”, 21”, 22” Ride
en muzikaliteit. Allemaal ingrediënten uit Paiste’s eigen cymbal-“keuken”. De wezenlijke
elementen van het traditionele Brons komen in deze serie uiterst goed tot uiting, te Crash China
weten: donker, mysterieus, diep warm, muzikaal speelgevoel. 16”, 17”, 18” Thin Crash 14”, 16”, 18” Thin China
16”, 17”, 18”, 19”, 20” Crash 8”, 10”, 12” Mini China
De Paiste Twenty cymbals worden gemaakt van CuSn20 Brons, ook wel “Traditional 16”, 18”, 20” China
Hi-Hat
Bronze” genoemd.
14” Light Hats
12”, 13”, 14”, 15” Hi-Hat
Twenty cymbals zijn uitermate geschikt voor Blues, Soul, R&B, Rock, Pop, Jazz, Big
16” Medium Light Hats
Band, Country en Latin muziek.

De klank is warm, breed, diep, sprankelend, donker, oosters, vuil maar ook helder en
krachtig. Het zijn cymbals met een rauw en mysterieus karakter, maar hebben toch de
projectie, harmonie, balans en constante kwaliteit die essentieel is voor de moderne
drummer.

Gijs Anders van Straalen - Wouter Hamel


Percussionist en ethnomusicologist, Gijs heeft zijn leven gewijd aan het ontdekken en te gaan. Paiste bleek met het brede cymbal aanbod en de vele sound effect cymbals
het muzikaal inzetten van de meest uiteenlopende percussie instrumenten. Vanwege de juiste partner. Gijs gebruikt Paiste 2002, Signature, Twenty en Percussive cym-
zijn enorme muzikaliteit en doorzettingsvermogen is Gijs een veel gevraagd muzikant. bals. Om tijdens het toeren zijn instrumenten veilig te vervoeren heeft Gijs ook een
Ook Gijs maakt deel uit van de “Wouter Hamel” band. Als percussionist bij Wouter Ha- endorsement met het merk Hardcase
mel was het voor Gijs een must om met een top cymbal merk een samenwerking aan
82
giant beat
rude

Luka van de Poel - DeWolff


Photo: Kees Jan Bakker

Paiste Giant Beat Paiste Rude


Vintage Rock sound The original Punk & Metal sound
Deze befaamde cymbals, ontwikkeld in de jaren 60, waren destijds net zo vernieuwend Deze excentrieke cymbals zijn geïnspireerd door de revolutie van Punk en Metal aan
als de muziek die zich in een razend tempo ontwikkelde. In 2005 besloot Paiste om de het einde van de jaren ’70. Rude is dan ook hedentendage nog steeds toonaangevend
oude Giant Beat’s weer te gaan herproduceren. Deze cymbals hebben die grote, warme als het gaat om krachtige en energieke muziek zoals Rock, Metal, Punk en alle aan-
en briljante vintage klank die de oude “Rock Sound” doet herleven, en die weer perfect verwante genres.
aansluit bij de hedendaagse “Brit-Rock, Indie-Pop en Alternative”.
De Rude cymbals worden uit CUSn8 brons, ook wel bekend als “2002 Bronze”.
De Giant Beat cymbals worden vervaardigd uit CUSn8 brons, ook wel bekend als “2002
Bronze”. Ze laten zich uitstekend gebruiken in Blues, Rock & Roll, Indie, Beat Music en De klank van de Rude’s is ruw, metaalachtig, levendig, sprankelend, helder, ijzig, ener-
Rock muziek. giek, harmonisch, krachtig en snijdend.

De klank is helder en warm en gecombineerd met de prachtige aanwezigheid van volle, Ride Crash
donkere glazige tonen geven deze cymbals een heerlijk live, groots en vrij speelge- 20” Ride/Crash 16”, 17”, 18”, 19”, 20” Thin Crash
voel. 20” Power Ride 16”, 17”, 18”, 19” Crash/Ride
24” Mega Power Ride 17”, 18”, 19”, 20” Wild Crash
Multi-Functional
18”, 20”, 24” Giant Beat Hi-Hat China
14” Hi-Hat 18”, 20” China
Hi-Hat 14” Wild Hats 18”, 20” Novo China
14”, 15” Hi-Hat 14” Sound Edge Hi-Hat

Splash
10” Splash

Jasper van Hulten - Wouter Hamel


Drummer bij “Wouter Hamel” en “Eric Vloeimans’ Gatecrash” met een uitstekend gevoel drumkit en Paiste Traditional/Twenty cymbals bleken de “perfect match”. Buiten zijn
voor harmonie en samenspel. Met Wouter Hamel wordt er veel getoerd door Europa endorsement met Sonor en Paiste, is Jasper ook endorser van de merken Pro Mark
en Azië, maar ook in Nederland weten ze volle zalen te trekken. Begin dit jaar besloot en Hardcase.
Jasper zijn instrumentarium te vernieuwen en zijn sound te verfijnen, een Sonor Delite

83
101 - PST3/5 Alex van Halen - Van Halen

Paiste 101
De Paiste 101 cymbals zijn voor de muzikant die zijn eerste stappen in de drumwereld Set
zet, prima cymbals van een legendarisch merk, uitgevoerd in een mooi glanzende finish. 13” Hi-Hat + 18” Crash/Ride Essential Set
Verkrijgbaar in een set en separate cymbals. Vervaardigd uit MS63 brass, garant voor 14” Hi-Hat + 18” Crash/Ride Essential Set
een muzikaal en harmonische klank. 10” Splash + 18” China Effects Pack
14” Hi-Hat + 16” Crash + 20” Ride Universal Set
Ride Hi-Hat
20” Ride 13”, 14” Hi-Hat De PST 5 is vervaardigd uit CuSn8 brons en levert een heldere, zuivere, volle,
geconcentreerde, snijdende en energieke klank met een zeer muzikaal karakter.
Crash Set:
14”, 16” Crash 13” Hi-Hat + 18” Crash/Ride Ride Crash
18” Crash/Ride 14” Hi-Hat + 18” Crash/Ride 20” Medium Ride 14”, 16”, 18” Thin Crash
14” Hi-Hat + 16” Crash + 20” Ride 20”, 22” Rock Ride 16”, 17”, 18” Medium Crash
16”, 18”, 19” Rock Crash
18” Crash/Ride
Paiste PST 3 en PST 5 Sound fusion of Quality and Value
Hi-Hat Splash China
De PST serie is een combinatie van Zwitserse “knowhow” en de Duitse kennis van “hi- 13”, 14” Medium 8”, 10” Splash 14” Mini China
tech” productietechnieken. De PST serie biedt een geweldige prijs/kwaliteit verhouding 14” Rock Hats 16”, 18” China
en overtuigt in een uitstekende klank en uitstraling. De PST 3 serie is vervaardigd uit
MS63 brass en levert een heldere, zuivere, functionele en muzikale klank.
Set
Ride Crash Hi-Hat 13” Hi-Hat + 18” Crash/Ride Essential Set
20” Ride 14”, 16” Crash 13”, 14” Hi-Hat 14” Hi-Hat + 18” Crash/Ride Essential Set
18” Crash/Ride 10” Splash + 18” China Effects Pack
14” Hi-Hat + 16” Crash + 20” Ride Rock Set
Splash China 14” Hi-Hat + 16” Crash + 20” Ride Universal Set
10” Splash 18” China

The Ditch
Na het zeer goed ontvangen debuut album, waarvan bijna elke track ook als single is Raymond Geerts (ook Hooverphonic) de Laney Lionheart getest en was snel overtuigd
uitgebracht, wordt er hard gewerkt aan het volgende album. De eerste nieuwe single dat dit de juiste amp voor hem is. Drummer Anthony is Paiste, Pro Mark en Aquarian
“When Blood Runs Cold” is alweer een feit. De heren van The Ditch werken al sinds endorser, Sven speelt met Cort bassen en voor de akoestische sessies speelt Ray-
begin 2009 samen met producer Oscar Holleman. Op aanraden van Oscar heeft gitarist mond op Seagull gitaren.

84
Cymbal Application Guide
ACOUSTIC LOW VOLUME MODERN AMPLIFIED MEDIUM VOLUME MODERN AMPLIFIED EXTREME VOLUME
Volume Level: soft to medium low Volume Level: soft to medium loud Volume Level: loud to very loud
Instrumentation: traditional acoustic Instrumentation: coexisting acoustic and Instrumentation: dominated by electric guitars,
instruments electric instruments, prominent wind & brass prominent vocals, includes keyboards & synthesizers
Rhythmic Articulation: subtle, sparse, instrumentation, expanded vocals Rhythmic Articulation: powerful, energetic rhythms
limited to general accents Rhythmic Articulation: expressive articulation, and accents
Music Styles: Folk, Traditional Blues, entire range from simple to complex rhythms Music Styles: Hard Rock, Metal, Punk,
Early Jazz, Ethnic & Native Cultural Styles Music Styles: Early Rock & Roll, Fusion, Jazz-Rock, Grunge, Heavy Rock, Metalcore,
Soul, R&B, Traditional Country, Modern Latin, Reggae, Pop Crossover, Prog-Rock

TRADITIONAL MEDIUM VOLUME MODERN AMPLIFIED HIGHER VOLUME MODERN AMPLIFIED ELECTRONIC
Volume Level: soft to medium Volume Level: medium to loud Volume Level: medium to very loud
Instrumentation: mostly acoustic Instrumentation: mostly electric instruments, Instrumentation: dominated by synthesizers
instruments, prominent wind & brass wind & brass instruments, prominent vocals and sampling, electronic percussion
instrumentation Rhythmic Articulation: expressive articulation, Rhythmic Articulation: repetitive rhythms,
Rhythmic Articulation: refined articulation, entire range from simple to complex rhythms complex, layered figures
advanced syncopated rhythms Music Styles: Rock, Funk, Modern Country, Music Styles: Drum&Bass, Techno, Trance,
Music Styles: Big Band, Swing, Bebop, Alternative, Latin-oriented Rock Styles, House, Dance
Blues, Traditional Latin Styles Pop-Rock, Wave, Gothic

alpha brilliant test


We kennen de Paiste Alpha Series al geruime tijd als de be- tijd een 14” Alpha Medium Crash in mijn setup. Het oog wil
tere entry-level serie van het merk met een prima prijs/kwa- ook wat, dus voor 2010 presenteert Paiste de nieuwe Brilliant
liteitsverhouding. Ze werden voor het eerst geïntroduceerd finish voor de Alpha’s. Tevens werd de reeks uitgebreid met
in 1992 en kwamen het laatst aan bod in MMM 214 van een aantal nieuwe modellen in het Rock- en Metal segment.
oktober 2006. Nog even situeren in de Paiste hiërarchie mis- We kregen van de invoerder de ‘Limited Edition’ Alpha Metal
schien. Onderaan hebben we de 101 Brass, beginnersreeks, Box Set toegestuurd. In een doos, vormgegeven als flight-case
gevolgd door de PST 3 en 5 reeksen. De Alpha Series bevindt (‘road hard case look-alike’ box) voorzien van een bijpassende
zich daarboven, op hun beurt gevolgd door de professionele ‘skull’-afbeelding vinden we een 14” Metal Edge Hi-hat, 17” en
reeksen, de Giant Beat, 2002 etc. Ik wil gerust beamen dat je 18” Metal Crashes en 20” Metal Ride. Je doet wel degelijk het
met de Alpha Serie cimbalen echt al over degelijke, zeg maar nodige profijt door deze cimbals als box set aan te kopen, want
semi-pro exemplaren beschikt. Zo gebruikte ik, in afwachting de 17” Metal Crash wordt hier gratis aangeboden.
van de vervanging van mijn 16” Signature Crash, geruime

Concept
Met de Alpha Serie beoogt Paiste de semi-pro en zelfs de pro drummer voor wie een daar gaat het tenslotte over bij een rock-ride, dan geldt dat niet voor de wash. Deze waas
degelijke kwaliteit aan een betaalbare prijs belangrijk is. De metal exemplaren zijn uiter- is hier nl. erg beperkt en zal je waarschijnlijk zelden waarnemen doorheen het geweld. De
aard bestemd voor de hardhitters onder het drumvolk en de nieuwe, brilliant finish is grote bel ten slotte klinkt erg penetrerend, redelijk geïsoleerd en is wat hoger qua pitch.
een pluspunt qua look, een niet onbelangrijk aspect binnen het genre.
Alpha Metal Edge Hi-hat 14”
Bouw en Look De stick attack van deze hihat is scherp, met een hoge pitch en geprononceerd als geen
ander. Complexe patterns klinken zuiver en extra gearticuleerd. Het ‘chick’ geluid is al
Paiste Alpha cimbalen hebben de ‘CuSn8 Bronze’ legering, bevatten maw 8% tin. Een
even kort en duidelijk, zeker o.a. het gevolg van de gekartelde rand van het bottom cim-
eerder beperkt gehalte tin zorgt voor een minder zacht materiaal, wat zich eveneens
baal. Het erg homogene, mid-hoog klinkende geraas in half-open toestand is voorzien van
uit in de klank, die wat metaalachtiger en harder wordt. Onze metal exemplaren zijn
een heldere ‘sizzle’ en leent zich perfect tot die krachtige hi-hat rock patterns.
medium-heavy cimbalen, dus vrij zware, stijve exemplaren en qua look allemaal quasi
identiek. Een onbewerkte, gladde en vooral voor de crashes vrij grote bel en een re-
gelmatig, ronde-hamerinslag patroon op het speeloppervlak van de bekkens. De 14”
Besluit
metal hi-hat bottom is voorzien van de ‘sound-edge waves’ (gekartelde rand), één Net zoals de reguliere Alpha’s zijn deze metal versies uitstekende cimbalen en uitermate
van de vele uitvindingen die Paiste, als pioneer in de moderne bekkenwereld, heeft geschikt voor deze doelgroep. Zonder denigrerend te willen doen over het genre of de
gedaan. Is het productieproces van deze lijn cimbalen vnl. machinaal, dan gebeurt de beoefenaars ervan, durf ik gerust stellen dat je je niet noodzakelijk tot de duurdere types
eindafwerking, de hamering en het polijsten hier toch handmatig, zo lezen we in de cimbalen hoeft te richten voor toepassing in metal- en aanverwante stijlen. Het gaat daar
Paiste specs. vooral over power en het voldoende snijden doorheen het gitaargeweld en dat is zeker
wat deze Metal Alpha’s doen. De ‘brilliant finish’ geeft de Alpha’s nog extra uitstraling
Klank mee, wat een pluspunt betekent.
Alpha Metal Crashes 17” en 18”
We horen hier een zeer homogeen, vol, krachtig en wat ijzig crashgeluid. Niet die veel-
Pro Contra
zijdige, complexe en muzikale klank dus van bv. de Signatures van Paiste. Dit is hier
ook niet aan de orde want deze crashes moeten vooral door het harde gitaargeluid
• De brilliant finish geeft de Alpha reeks nog • ‚flashy‘ look, dus niet geschikt voor ‚grijze
heen snijden. Anderzijds blijft het veelal erg metaalachtig karakter, dat we regelmatig
een extra portie professionele uitstraling mee muisdrummers‘
horen bij luide cimbalen, hier wel achterwege. De crashes spreken, zeker voor hun niet
geringe dikte, vrij snel aan en de klank is zeer consistent. Zoals te verwachten bij vrij • Prima mid-level cimbalen met een uitstekende
zware crashes is de sustain aan de lange kant. prijs/kwaliteitsverhouding

• De Metal Alpha’s zijn zonder meer profes-


Alpha Metal Ride 20”
sionele cimbalen, geknipt voor de hardhitters
Zoals ideaal is voor een goede metal ride is het pinggeluid hier zeer gearticuleerd,
geïsoleerd en krachtig. De pitch is aan de lage kant en het beste resultaat bekom je • 17” Metal Crash gratis bij de Metal Box Set
wanneer je de ride niet te dicht bij de rand bespeelt. Zoniet dreigt deze zware ride
oncontroleerbaar te worden, eveneens de reden dat dit cimbaal minder geschikt is om
te crash-riden. Daarvoor zijn de de metal crashes dan weer heel wat meer geschikt. Zal
de overduidelijke stickattack zeker duidelijk te onderscheiden zijn in de harde muziek, Paiste Alpha brilliant test Meet Music Magazine nr. 258 - www.meetmusic.com

85
In Rico rieten zit 80 jaar ervaring en vakmanschap en sinds 2004 worden de rieten onder leiding van D’Addario geproduceerd. Het wereldwijd
meest verkochte riet wordt in de VS ontworpen en gefabriceerd. De Rico rietplantages liggen in Argentinië en Frankrijk en worden door D’Addario
zelf beheerd. Rico heeft voor elke behoefte en elke speelstijl een passend riet. Bij Rico haal je meer bruikbare rieten uit één doosje dan bij welk
ander merk ook.

9
7

8
10

4
6 11
2
5

Rico Reserve 1 6
- Geschikt voor zowel jazz als ook klassiek Frederik Hemke
- Verkrijgbaar voor bes klarinet met french en german cut en Alt-, Sopraan-, Bariton- en - voor jazz en klassieke muziek
Tenorsaxofoon - geschikt voor traditionele mondstukken met een ronde kamer
- Met riethout uit de lagere sectie van de plant hetgeen zorgt voor duurzame, consistente - french filed
rieten - verkrijgbaar voor alle saxofoons
- Uiterste precisie dankzij laser-meettechniek
- State-of-the-art polijst-technieken zorgen voor een perfect glad oppervlak 7
- Precisie diamant-snijtechnieken voor nauwkeurige toleranties La Voz
- Met reed vitalizer in de verpakking welke het splijten van de rieten voorkomt als gevolg
van uitdroging tijdens transport en opslag - speciaal geschikt voor jazz muziek
- unfiled riet voor een krachtige klank
2 - verkrijgbaar voor alle saxofoons en klarinetten
Rico Reserve classic 8
- Geschikt voor klassieke muziek Plasticover
- verkrijgbaar voor bes klarinet met french en german cut en voor basklarinet
- ontworpen door klarinetspelers voor klarinetspelers in samenwerking met Mark Nuccio, - voorzien van een dun kunststof laagje
Acting Principal Clarinetist of the NY Philharmonic - speciaal ontworpen voor alle weeromstandigheden
- traditionele tip dikte voor snelle aanspraak - zeer geschikt voor buitengebruik bij marching bands
- zoals de standaard Reserve rieten vervaardigd uit de lagere sectie van de plant hetgeen - vochtig weer of zeer heet, dit riet kan alles aan
zorgt voor duurzame, consistente rieten - french filed
- verkrijgbaar voor alle saxofoons en klarinetten
3
9
Rico
Rico Select Jazz filed of unfiled
- universeel inzetbaar voor jazz als ook klassiek
- vervaardigd uit het meest flexibele gedeelte van het riet - zoals de naam zegt, een uitstekend jazz rietje
- unfiled voor een krachtige klank - reusachtige sound met krachtige projectie
- gunstig geprijsd - beschikbaar in filed of unfiled
- verkrijgbaar voor alle saxofoons en klarinetten - verkrijgbaar voor alle saxofoons

10
4
Rico Royal Mitchell Lurie of Mitchell Lurie Premium
- geschikt voor alle stijlen, zowel jazz als ook klassiek - een klarinet riet geschikt voor professionals en semi professionals
- traditionele french filed cut zorgt voor flexibiliteit en snelle aanspraak - gemaakt van het kwalitatief beste gedeelte van het riet
- verkrijgbaar voor alle saxofoons - iets dunnere tip dan conventionele rieten voor een snelle aanspraak en articulatie
- Mitchell Lurie rieten zijn unfiled voor een diepe, donkere klank
- Mitchell Lurie premium rieten zijn filed voor meer flexibiliteit en een snelle aanspraak
5
Grand Concert Select 11
- voor klassieke muziek Accessoires
- de rieten uit de Grand Concert Select familie hebben meer materiaal in het
hart van het riet Rico heeft een breed assortiment aan accessoires. Kwalitatief zeer goede maar toch gunstig
- stabiel en consistent van pianissimo tot fortissimo in alle registers geprijsde mondstukken, veel keuze aan straps, ligatures en caps, en reed cases zoals de Multi
- uitstekende articulatie en aanspraak Reed case. Geschikt voor alle rieten.
- verkrijgbaar voor alle saxofoons en klarinetten
86 Voor het complete assortiment zie www.ricoreeds.com, www.pbmusic.nl
Nederlands befaamdste jazzsaxofonist Benjamin Herman - wie kent hem niet? Het
maakt niet uit van welke muziekstijl je houd, je komt hem overal tegen. Of het nou een
solo optreden betreft, New Cool Collective (Big Band), gastoptredens bij Wouter Hamel,
Pete Philly & Perquisite, C-mon & Kypski, Moke of een tour met Paul Weller. Hij schrikt
nergens van terug. Niet eens het jazzproject van Hans Teeuwen is veilig voor hem.
Of het nu North Sea Jazz, Roskilde, Pinkpop, de Paradiso of gewoon een kroeg of de
plaatselijke schouwburg is – you name it – Benjamin heeft er gespeeld. Reden genoeg
voor een gesprek met Benjamin en nu hij ook nog gekozen heeft voor een RICO Endor-
sement, willen wij deze duizendpoot zeker eens aan de tand voelen.

Benjamin, je bent in Engeland geboren. Hoe en wanneer ben je in Nederland terecht gekomen en
waardoor is je liefde voor het saxofoonspelen ontstaan?
Benjamin: We zijn op m’n achtste met de hele familie naar Nederland verhuisd. Mijn moeder is Nederlands en mijn
vader was een Engelsman. Op mijn negende ben ik gaan drummen en toen op mijn 13e overgestapt op de saxo-
foon. Begin jaren 80 was de saxofoon ineens weer populair in de popmuziek. Via ska-muziek ben ik bij de saxofoon
terecht gekomen en via de saxofoon bij jazzmuziek. Bovendien was die altsax toch iets makkelijker op de fiets mee
te nemen.

Doordat je met zoveel verschillende mensen en bands samenwerkt speel je heel veel verschillende
stijlen. Wat heeft je voorkeur, waarin leg je echt je ziel en zaligheid?
Benjamin: ‘Variety is the spice of life’ zeggen de Engelsen. Ik heb mijn hele leven al allerlei stijlen muziek door elkaar
gespeeld en daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Een heleboel dingen waar je keihard op hebt gestudeerd blijken
alleen te werken in bepaalde specifieke situaties. Dus moet je snel met iets leuks komen als je niet voor paal wilt
staan op dat podium. Dat is heel leerzaam. En vaak gebruik ik die ervaringen weer in mijn eigen groepen. Wat mijn
ziel en zaligheid betreft kan ik vooral in jazzmuziek mijn ei kwijt omdat er zoveel vrijheid is. Wat dat betreft is er niks
leukers dan een avondje jazz in de kroeg op de hoek. Maar voor 10.000 man een solootje blazen vergt weer een
hele andere soort concentratie, daar word je een sterke speler van.

Wie zijn je grote voorbeelden?


Benjamin: Teveel om op te noemen maar het zijn over het algemeen mensen die virtuositeit en visie weten te com-
bineren. Mensen als Sonny Rollins, Ornette Coleman, Louis Armstrong, Charlie Parker, Duke Ellington, Johnny Hod-
ges, Jackie Mclean, John Coltrane, ik kan nog uren doorgaan. Iemands productiviteit vind ik ook heel inspirerend. Als
je je in hun werk verdiept en kijkt hoeveel en wat voor platen die mensen in hun leven hebben gemaakt besef je pas
hoeveel werk ze hebben verricht. De discografie van Coltrane is gigantisch en hij is maar 40 jaar oud geworden.

Je hebt endorsements voor SELMER Saxofoons en RICO rieten. Ben je deze merken al altijd trouw
geweest en wat is er zo bijzonder aan? Welke rieten van RICO gebruik je precies?
Benjamin: Dat is ook de reden waarom ik er zo blij mee ben. Ik heb mijn hele leven op deze twee merken gespeeld.
Af en toe kreeg ik wat aangeboden van andere merken maar het klikte steeds niet echt. Misschien is het gewoon dat
ik ze gewend ben maar voor mij zijn ze het meest comfortabel. RICO rieten heb ik altijd snel onder de knie en ik heb
bijzonder weinig last van onbruikbare exemplaren. Ook zijn ze niet zo extreem verschillend. Dat vind ik heel prettig.
Als je even snel een andere nodig hebt ben je niet de klos.

Je hebt al veel prijzen gewonnen, oa twee Edison awards en ook de award voor bestgeklede man
in 2008 van het Esquire Magazine. Welke van de gewonnen prijzen zijn je het meest dierbaar,
waar ben je het meest trots op?
Benjamin: Ik ben super trots op al die prijzen maar het gaat mij echt om de muziek. Het is alleen maar leuk om
zoiets te krijgen als je het gevoel hebt dat je het echt hebt verdiend. Dus er komt ook een verplichting bij voor mijn
gevoel. Het prijzengeld van de VPRO/Boy Edgarprijs heb ik allemaal aan cd producties besteed. Wat de bestgeklede
man betreft; kleding is mijn hele leven al een soort hobby. En als eerste jazzmuzikant die prijs te mogen ontvangen
was ook een hele eer.

Geef je nog steeds les aan het conservatorium in Rotterdam?


Benjamin: Ik ben met lesgeven helemaal gestopt. Ik merkte dat mijn productiviteit erdoor afnam. En ik hoorde mijzelf
praten tegen die studenten en dacht, je hebt het eigenlijk de hele tijd tegen jezelf. “ga dit en dit studeren, ga daar
eens een weekje op zitten..”. In de psychologie heet dat ‘projectie’. Ik vond het beter om aan mijn eigen spel te gaan
werken in plaats van dat van iemand anders.

Vertel eens iets over je projecten, plannen, bands waar je mee speelt. Waar heb je de beste
herinneringen aan en wat mogen we de komende tijd van je verwachten?
Benjamin: Tussen december 2008 en nu zijn ‘Hypochristmastreefuzz’, ‘Sugar Protocol’, ‘Blue Sky Blond’, ‘Chocolade’
met Typhoon, ‘Deelder 65’, ‘Pachinko, een dvd met Jules Deelder en een cd met Hans Teeuwen uitgekomen. En we
hebben een live cd gemaakt voor de Japanse markt. Platen maken is heel leerzaam, want je moet niet alleen goed
spelen maar ook met iets bijzonders komen anders gaat er niemand naar luisteren. Dat vind ik een grote uitdaging.
Bovendien zijn al die projecten altijd heel gezellig. Met z’n allen samen spelen, reizen, eten en drinken. De komende
tijd ben ik naast de reguliere gigs bezig met een concert op 6, 7, en 8 augustus in het concertgebouw. Ik heb carte
blanche gekregen om die drie dagen naar eigen believen in te vullen. Ik heb een aantal van mijn voorbeelden en favo-
riete musici uitgenodigd om mee op te treden. Remco Campert, Jules Deelder, Pete Philly, Piet Noordijk, Stan Tracey,
Bobby Wellins en Wouter Hamel komen ondermeer langs. Daarna ga ik direct door naar Shanghai met Janne Schra
voor een opnameproject. Na september ga ik met mijn 4tet en met New Cool Collective Big Band weer het land in.

Heb je nog tips voor beginnende spelers?


Benjamin: Studeren! Hoe meer je het doet hoe leuker het wordt: heel simpel en het werkt altijd.

Voor meer informatie over Benjamin, tourdata etc. check:


www.benjaminherman.nl
www.myspace.com/benjaminhermanmusic
www.facebook.com/benjaminhermanmusic
of volg hem op Twitter.

Photo: Frank Hanswijk


87
De meest optimale bescherming voor je geliefde drums, cymbals, per-
cussie instrumenten en marching instrumenten.

Hardcase koffers worden gemaakt van polyethyleen. Een kunststof zo sterk


dat je erop kunt springen zonder dat het beschadigd raakt. Ook wateraf-
stotend. Aan de binnenkant voorzien van schuim welke je gear goed be-
schermd, tijdens opslag of “on the road”.

Alle basdrumkoffers zijn voorzien van wielen en 20” diep. Vrijwel alle onder-
delen van de koffers zijn los verkrijgbaar voor het geval er toch onverwacht
iets kapot gaat. Een complete marching line en ook flight cases voor je
gitaartop en –versterker zijn verkrijgbaar. Wat bescherming betreft voor je
equipment heeft Hardcase dus alles te bieden. Hardcase biedt levenslange
garantie op productiefouten. Dus wat houd je nog tegen om een set aan te
schaffen?

Zie voor het complete leveringsprogramma www.hardcase.com

PLAY WITH THE BEST!


In 1958 heeft oprichter Joe Calato de revolutionaire drumstick met Nylon
Tip uitgevonden. Joe, zelf een gepassioneerde Jazz drummer, was het zat
dat de tip van zijn drumstokken altijd zo snel versleet. Na veel experimen-
teren en proberen kwam hij met de Nylon tip. Maar ook de meest verkochte
Brush 583R ter wereld staat op zijn naam.

De nieuwste ontwikkeling zijn de Cajon brush (in samenwerking met percus-


sionist Bart Fermie) en de Metal X Serie. De Metal X Serie bestaat uit een
drietal paar stokken met de befaamde E tip in het zwart, speciaal geschikt
voor de harde Rock en Metal muziek. Dus in het nu al 50 jarige bestaan van
het familiebedrijf J.D. Calato hebben ze zeker niet stil gezeten. Veel arties-
ten van over de hele wereld zweren bij Regal Tip drumsticks en brushes.
Denk aan Wim de Vries en René Creemers van de Drumbassadors uit ons
eigen kikkerlandje of op internationaal gebied Daniel Adair van Nickelback

Voor alle producten van Regal Tip zie www.regaltip.com

88
Drummersoil
Hoge kwaliteit olie geschikt voor al je drumhardware. Voor het smeren van
bewegende delen en het losmaken van vastgelopen verbindingen. Gaat bo-
vendien corrosie tegen.

Nu verkrijgbaar in de betere drumzaak.

“DRUMMING IS NOT A CRIME”


Protection Racket is 12 jaar geleden begonnen met het maken van be-
schermhoezen voor muziek instrumenten en accessoires.
De eigenaren zijn echter al veel langer actief op een heel ander terein. Na-
melijk met het produceren van hoezen voor surfboards. Dat deze hoezen tot
op de dag van vandaag nog steeds over de hele wereld worden gespot zegt
genoeg over het vakmanschap van deze mannen.

Protection Racket cases zijn gemaakt van “Racketex”. Dit materiaal verk-
leurd niet, kreukt niet en krimpt niet. Bovendien is het ook nog eens 100%
waterdicht. De ritsen zijn roestvast en alle naden zijn dubbel gestikt. De
binnenkant is bekleed met “Propadd 2”. Dit aan de buitenzijde afstotende
en aan de binnenzijde absorberende materiaal zorgt ervoor dat je drumketel
altijd ultiem beschermd wordt tegen beschadigingen. Verder zit er een laag
met synthetische fleece “Propile” aan de binnenkant hetgeen ervoor zorgt
dat de vocht van het bespelen van de instrumenten wordt geabsorbeerd en
ze schoonwrijft tijdens het transport. Hoe makkelijk wil je het hebben?
Alle handvatten, labels en clipjes zijn eveneens van hoogwaardige kwaliteit
en maken van elke koffer een kwalitatief uitstekend geheel.

Verkrijgbaar voor alle drums en in alle denkbare maten. Maar ook hard-
warecases, cymbalcases, stickbags, gitaarcases en cases voor je percussie
instrumenten zijn leverbaar. En als je denkt dat het hiermee ophoud heb
je het fout. Protection Racket gaat nog veel verder met een drummat, ver-
schillende tassen en rugzakken en een cd wallet. Maakt niet uit wat je moet
vervoeren, Protection Racket heeft wel iets waar het in kan.

www.protectionracket.com

89
Roy Burns is mede-eigenaar en oprichter van Aquarian Drumheads. Roy
heeft alle facetten van de muziekbusiness meegemaakt. Als professionele
drummer, leraar, schrijver en producent van drumvellen. Op de website van
Aquarian www.aquariandrumheads.com kun je artikelen vinden die hij ge-
schreven heeft, instructiefilmpjes en een reportage over de productie van
Aquarian drumvellen in de fabriek in Anaheim, Californie USA. Zeker de
moeite van het bekijken waard. Hiermee wordt voor iedereen duidelijk wat
Aquarian drumvellen zo bijzonder maakt.

Maar welk vel is nu eigenlijk voor welke muziekstijl geschikt?

American / Modern Vintage High Voltage Black Force I / II Performance II Response II Hi-Energy

Double Thin Jack DeJohnette Super Kick II Texture Coated Texture Coated High Velocity Classic Clear
Response II with Power dot

Klassieke rock: Hard rock:


Snare drum vellen Snare drum vellen
Slagvel: Hi-Energy (maten: 13 en 14”) Slagvel: Hi-Energy (maten: 13 en 14”) of Texture coated with Power Dot
Ondervel: Classic Clear Snare side (maten: 10, 12, 13, 14 en 15”) (maten: 12, 13 en 14”)
Ondervel: Classic Clear Snare Side (maten: 10, 12, 13, 14 en 15”)
Tom vellen
Slagvel : Performance II (maten: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 18”) Tom vellen
Ondervel: Classic clear (maten: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 18”) Slagvel: Response II (maten: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 18”)
Ondervel: Classic clear (maten: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 18”)
Basdrum vellen
Slagvel: Super Kick II (maten: 16, 18, 20, 22, 24 en 26”) Basdrum vellen
Ondervel: Regulator with small hole (maten: 16, 18, 20, 22, 24, 26 en 28”) Slagvel: Force I (maten: 16, 18, 20, 22, 24, 26 en 28”)
Ondervel: Force II (maten: 16, 18, 20, 22, 24, 26 en 28”)

Pop / Mainstream Jazz


Snare drum vellen Snaredrum vellen
Slagvel: Texture Coated with Power Dot of Texture Coated Response II Slagvel: American Vintage snare side (maat: 14”) of Jack DeJohnette (maat: 14”)
(maten: 12, 13 en 14”) Ondervel: Classic Clear Snare Side (maten: 10, 12, 13, 14 en 15”)
Ondervel: Classic Clear Snare Side (maten: 10, 12, 13, 14 en 15”)
Tom vellen
Tom vellen Slagvel: Modern Vintage (maten: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 18”)
Slagvel: Super 2 (maten: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 18”) of Jack DeJohnette (maten: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 18”)
Ondervel: Classic clear (maten: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 18”) Ondervel: Classic Clear (maten: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 en 18”)

Basdrum vellen Basdrum vellen


Slagvel:Force I (maten: 16, 18, 20, 22, 24, 26 en 28”) Slagvel: Modern Vintage with Felt Strip (maten: 18, 20, 22, 24, 26 en 28”)
Ondervel: Force II (maten: 16, 18, 20, 22, 24, 26 en 28”) Ondervel: Modern Vintage (maten: ) of Jack DeJohnette
(maten: 18, 20, 22, 24, 26 en 28”)

Als je punk of metal speelt en een lekkere harde snaresound wilt zoals vroeger De volgende artiesten zijn overtuigde Aquarian gebruikers:
met de Kevlar vellen van Aquarian, bevelen we je aan het Hi Velocity snarevel Juan van Emmerloot van Stef Burns Group, Nicky Hustinx van Woost/Mari-
eens uit te proberen. Gegarandeerd dat het je van je drumkruk blaast! Verkri- ke Jager, Thijs Rensink van Miss Montreal, Sin Banovic van Mala Vita, Bram
jgbaar in de maten 13 en 14” Maar niet alleen op vellen gebied heeft Aquarian de Wijs van Only Seven Left, Angelo Crisci van Belle Perez, Luka van de
voor iedereen wat wils, de accessoires zijn ook zeker de moeite waard. Zoals Poel van DeWolff, Igor Hobus van Heideroosjes, Jonas Sanders van Komah,
bijvoorbeeld de kickpads, stickbags en oefenpads. Antony van der Wee van The Ditch en Stephan Beuving van Stereo.

90
Juan

Juan Tuning t
inter heeft als
n d
nog ationale rummer
steed ca al
s te rrière ac een beh
als d
van ip
Emm s van
ru o h o
must mmer m ntwikkele ter de r orlijke na
, u ug e
velle en maak zikaliteit,
n en
t e n we tionale en
n op t s in et zic
zijn S daarom amenspe spireren. hzelf
onor al le
Delit jaren ge n mooie an vind
e dru bruik
Ju
klank
deze
v
erloo
goed ellen zic
mkit.
Volg van Aqu en
ens J ar
uan ian
e van
h
geste
t
h
md. D makkelijk
is wa et vel en it komt d stemme
n o n
laten enke neer je h de natuu or de min en ze b
le e rli imale lijv
stem basis tip t vel uit jke span rek in en ook
ming s de n
bren die je ku verpakk ing die a de rand
gen
van e nt gebru ing haalt l voelbaa
en v iken . r
el. voor Hieronde
het ju r
ist op

91
Radial
Wat hebben Steve Lukather, Eric Johnson, Joe Satriani en Gary Moore met Bones:
elkaar gemeen? Juist! Ze maken allen gebruik van de produkten van de
Canadese fabrikant Radial. Radial produceert onder de namen Tonebone en Hollywood
- Variabele drive/gain distortion
Bones een serie ‘high end’ pedalen voor de veeleisende, verwende gitarist - Afzonderlijk instelbare levels voor rythm en lead
die zich zichzelf niets te kort wil doen als het gaat om sound en flexibi- - Gemodeleerd naar de beste “American Tube Amps”
liteit. Distortion pedals zijn er in diverse smaken, maar ook zijn er diverse - Compact dus past makkelijk op je pedalboard
switching pedals, ABY pedals en Pre Amp pedals die allen 1 ding gemeen
London Distortion
hebben. Ze doen hun werk geruisloos en met een ongekende precisie. - Gebaseerd op een “British Plexi Half Stack”
- Multi inzetbare high gain distortion
Hieronder een aantal pedalen uitgelicht. - Afzonderlijk instelbare levels voor rythm en lead
- Kick Switch voor extra “mid range”

Texas dual Overdrive


- Van subtiele overdrive tot high gain lead
Tonebone: - Afzonderlijk instelbare levels voor rhythm en lead
- Great Sound!
Hot British - Van vintage tot modern
- Een high gain double stack ‘Plexi in a Box!’
- 12AX7 buis voor een natuurlijke vervorming.
Twin City
- Krachtige EQ voor extreme toon karakters
- Gebufferde ABY switcher met Drag Load correction
- Goede definitie, zelfs bij High Gain instellingen
- Geisoleerde output elimineert ruis en brom
- 180 graden polariteit zet beide amps in fase
Plexi Tube: - Compact dus past makkelijk op je pedalboard
- 12AX7 buis voor een echte buizen vervorming
- Clean, rythm en lead in 1 pedaal
- Insert loop voor effecten op het lead channel
- True Bypas clean voor een ‘natural tone’
- Mid boost voor een extra duwtje in de rug.

Tri Mode:
- Clean, rythm en lead in 1 pedaal, maar nu op de Amerikaanse leest geschoeid
- Ongekende instel mogelijkheden voor een optimale flexibiliteit
- Lead kanaal met eindeloze sustaaaaaaiiiiiiinnnnnn
- Steve Lukather’s favoriet!

Bass Bone:
- 2 channel bass pre-amp voor 1 of 2 bassen
- Interne DI met XLR output
- Combinatie van Power Boost en Effects Loop
- Krachtige EQ en contour regelaars
- Seperate gebufferde Tuner output

PZ-Pre
- Combinatie van Piezo booster en Preamp
- 2 inputs
- 4 outputs, Amp, Tuner en 2 DI’s
- Te gebruiken voor elk akoestisch instrument

92
Danelectro 59DC
Eindelijk is ie er! De Danelectro 59DC Modified. Hét Jimmy Page model met de
gemodificeerde brug zoals Jimmy ‘m wilde hebben. De Danelectro 59DC Psy-
chedelic is een reissue van het model dat Eric Clapton gebruikte tijdens ver-
scheidene tours in de Sixties. Als eerbetoon aan het 50jarige bestaan van de
59DC werd de Danelectro 59DC White Gold hardware op de markt gebracht.

Danelectro Effectpedalen
Iedereen kent de Fab Four.. ooit van de Fab3 gehoord? Dat zijn de zéér betaal-
bare effectpedalen van Danelectro. Verkrijgbaar als Distortion, Overdrive, Me-
tal, Slap Echo, Chorus en Flanger. De Danelectro Cool Cats hebben uitgebrei-
dere functies als de Fabs. Verkrijgbaar als Distortion, Overdrive, Metal, Chorus,
Tremolo, Vibe, Fuzz. In de apart leverbare Pedalboard, passen 5 “Cats”.

93
Voor elke behoefte en elk budget een geschikte kabel.
Fair Line
CORDIAL staat al 20 jaar voor uitstekende kwaliteit en pro-
duceert zowel kabel op rol als ook geassembleerde kabels.
CFI PP
Hier de kenmerken van de verschillende kabellijnen:

Fair Line
Betaalbaar maar toch professioneel.
Silver Line
Voorzien van kwaliteitsstekkers REAN made by NEUTRIK is deze lijn een
alternatief voor goedkope massaproducties. Deze lijn bevat elk kabeltype
CII PP dat je nodig hebt. Of het nou instrument- microfoon- speaker of Y-adapter
kabels zijn.

Silver Line
Voor de professional met een klein budget.
Pro Line SILVERLINE is de instap-serie naar het kwaliteitskabelsegment. REAN made
by NEUTRIK stekkers gecombineerd met high-class CORDIAL kabel. Met
deze kabels hoef je geen compromis te sluiten tussen prijs en kwaliteit.
CXI PP Vintage

Pro Line
Klassieke bulkkabels van CORDIAL gecombineerd met originele NEUTRIK
stekkers. Deze kabels garanderen een langdurige functionaliteit en kwaliteit
voor professionele muzikanten en verhuurbedrijven.

CXI FM Vintage In deze kabellijn nu ook instrumentkabels met 30 Graden stekkers (speciaal
geschikt voor Stratocaster gitaren) en vintage-kabels verkrijgbaar!

Top Performance
De topper! Goudcontacten, zwarte NEUTRIK stekkers, klittenband, dit is een
Top Performance High-End kabel voor professionals. First choice in muziek- en tv studios
tegen verrassend lage prijzen.

CSI PP Gold Ook in deze serie instrumentkabels met silent-stekker verkrijgbaar.

Road Line
Deze kabellijn is ontwikkeld in samenwerking met verhuurders en tourtech-
nici. Exclusief voor CORDIAL ROADLINE kabels heeft NEUTRIK de groene
metalen CC “controlled conductivity” stekkers ontwikkeld. Deze stekkers,
CSI PP Silent 0,75mm2 aderdiameter, flexibele lownoise/lowest capacity kabels, robuust
gevlochten afscherming en extreme flexibele semi conductieve plastic tech-
nology zorgen ervoor dat de CORDIAL Roadline kabels een professioneel
product zijn voor professioneel gebruik. CORDIAL geeft niet voor niks 30
jaar garantie op deze kabels!
Road Line
De Microfoonkabel is nu ook met zwarte stekker verkrijgbaar, voor het ge-
val de kabel niet opvallend in beeld mag verschijnen (bij bijvoorbeeld tv
CRI PP
opnamen).

Crystal
Het oog wil ook wat!
Geïnspireerd door de glans, schoonheid en helderheid van een diamant
CRM FMBK
heeft CORDIAL deze kabellijn ontwikkeld. De kabels zijn in mooi glanzend
silversparkle uitgevoerd en de zwarte NEUTRIK stekkers zijn voorzien van
swarovski kristallen. Wil je eens iets anders dan een simpele instrument- en
microfoonkabel maar vind je uitstekende kwaliteit toch belangrijk dan is dit
de kabel voor jou!
Crystal

CSI PP - Crys

Cordial kabels zijn in alle versies in verschillende lengten verkrijgbaar.


Voor meer informatie check www.cordial-gmbh.de

94
Betrouwbaarheid, Innovatie en praktijkgericht design – het uitgebreide pro-
ductprogramma van K&M heeft voor elke muzikant een geschikt statief.
K&M producten worden in samenwerking met muzikanten ontworpen, met
veel oog voor detail!

K&M - al meer dan 50 jaar hoogwaardige producten voor


muzikanten over de hele wereld!

De enige mondharmonica met vervangbare reedplate!


Bij Lee Oskar mondharmonica’s is het mogelijk de versleten reedplate te
vervangen. Je hoeft dus geen nieuwe mondharmonica te kopen op het mo-
ment dat je reedplate versleten is. Dus een zo goed als nieuw instrument
voor bijna de helft van de prijs!

95
F-Zone
F-Zone Clip Tuner FT2000GB F-Zone Clip Tuner FT2000W
Geschikt voor gitaar, basgitaar en viool. Dit stemapparaat kun je door mid- Geschikt voor blaasinstrumenten. Met een bevestigingsclip welke een snel-
del van de daarvoor bestemde bevestigingsclip aan gitaarkop bevestigen. le en accurate stemming heel gemakkelijk maakt. Stemmingen in C, D, Es,
De tuner herkent de frequentie van de gespeelde toon en geeft deze aan F en Bes. Het lichtgevende LCD Display is ook in het donker heel goed
op het lichtgevende LCD display dat ook in het donker heel goed zichtbaar leesbaar. Voorzien van een 3V batterij.
is. Voorzien van een 3V batterij.

F-Zone Clip Tuner FT-009 F-Zone Notenpultleuchte FL9027


Chromatisch stemapparaat voor gitaar en basgitaar. Voorzien van een be- Mini-lampje met een bevestigingsclip en 2 zwanenhalzen. In elke zwanen-
vestigingsclip en een microfoon. Snel en accuraat. Het tweekleurige LCD hals zitten 2 ledlampjes welke apart aan- en uitgeschakeld kunnen worden.
display is ook in het donker heel goed zichtbaar. Het Display verandert van De uiterst flexibele zwanenhalzen maken het lampje multifunctioneel inzet-
rood naar groen zodra de juiste toonhoogte bereikt is. Voorzien van een baar.Voorzien van 3AAA batterijen. Mogelijkheid tot aansluiten op bijvoor-
3V batterij. beeld je laptop door middel van een USB aansluiting.

F-Zone Clip Metro Tuner FMT-007


Chromatisch stemapparaat voor gitaar, basgitaar en viool. Met ingebouwde
toongenerator en de mogelijkheid tot kalibratie (430 – 450 Hz). Voorzien
van een bevestigingsclip en microfoon. Snel en accuraat. Het lichtgevende
LCD display is ook in het donker heel goed leesbaar. Voorzien van een 3V
batterij.

96
Diago
en zorgt hiermee voor een volledig storingsvrije krachtbron. De Powersta-
De pedalboards van Diago zijn dé manier om georganiseerd, veilig en be- tion is ook nog eens zeer compact en licht. Bovendien op de hele wereld
schermd, effectpedalen te bewaren en vervoeren. inzetbaar.
* Mits voldoende verbindingskabels – één Daisy Chain kit wordt standaard meegeleverd
Het pedalboard en de lichte doch zeer stabiele koffer vormen samen één
geheel. Op die manier wordt het opbouwen, afbreken en transporteren van • Voor meer dan 95% van de verkrijgbare effectpedalen geschikt
je effectpedalen tussen de repetities en optredens door een fluitje van een • Voorziet tot wel 30 pedalen met stroom (mits voldoende verbindingskabels)
cent. Ook voor het thuis opbergen van je effectpedalen zijn Diago Pedalbo- • Studiokwaliteit onderdelen
• Storingsvrij – geen brom en ruis
ards dé ideale oplossing. Sneller en makkelijker kan het bijna niet: open de
• Licht en compact
koffer, haal de deksel eraf, gitaar, versterker en adapter aansluiten. Klaar.
• Stabiele ABS kunststof behuizing
• Kortsluiting en voltage beveiliging
• Voldoet aan nationale en internationale veiligheidsvoorschriften
• Koffer van 12 mm multiplex
• Heavy Duty bekleding
• Stabiele sluitingen met ring voor extra hangslot
• Geschroefd handvat DIAGO ACCESSOIRES
• Metalen beschermhoeken
Met de Deluxe Daisy Chain kit, is het mogelijk tot maar liefst 6 pedalen
• Non-slip voetjes aan de onderzijde
• Quick release scharnieren
tegelijkertijd te voeden. Voor het voeden van meer pedalen is simpelweg
• Verwijderbaar, schuimgevuld deksel een 2e, 3e etc. Deluxe Daisy Chain kit benodigd.
• Compacte afmetingen
• Klittenband voor de bevestiging van effectpedalen wordt meegeleverd en PS02 Deluxe Daisy Chain kit. 6x rechtse haakse 2,1 mm barrel plug.
hecht probleemloos aan de bodem van het koffer Lengte tussen de afzonderlijke pluggen: 300 mm

Voor de meest voorkomende pedaaltypes zijn verscheidene adapterkabels


TOURMAN PB04 verkrijgbaar:

Dit pedalboard is de juiste keuze voor meerdere pedalen, van Full-size PS03 groen – Centre positive, 2,5 mm barrel plug
Wah-Wahs en Volume-pedalen tot grotere 18V apparaten zoals de MXR PS04 blauw – Positive tip, 3,5 mm mini jack plug
Stereo Chorus. Ideaal voor Sessie-muzikanten en voor diegenen die in PS05 rood – Centre positive, 2,1mm barrel plug
meerdere bands spelen. Herbergt tot wel 30 pedalen*. PS06 wit – 9V battery snap connector
* Boss sized PS07 zwart – 300mm verlengkabel Daisy Chain

SHOWMAN PB03
Dit medium grote koffer is de perfecte combinatie tussen compactheid en
voldoende ruimte voor de meest gebruikte pedalen en een voeding.
Herbergt 12-16 pedalen*.
* Boss sized

GIGMAN PB02
Dit compacte koffer is makkelijk te vervoeren en biedt voldoende plaats
aan de hoognodigste pedalen en een voeding. Ook zeer geschikt als back-
up pedalboard voor één van de grotere modellen.
Herbergt 8-10 pedalen*.
* Boss sized

DIAGO POWERSTATION
De ultieme voeding voor je pedalboard

De Diago Powerstation voedt tot wel 30 (*) pedalen - zonder ruis of brom.
Een keten van effectpedalen voeden was al altijd een probleem. Goedkope
voedingen zijn vaak heel simpel opgebouwd en leveren een onstabiele, niet
gefilterde spanning wat tot storingen in het gitaarsignaal kan voeren.
De Diago Powerstation maakt gebruik van een digitaal schakelend circuit

97
Godin. Verklaring van begrippen
Double Chambered Body concept
Het Chambered Body concept elimineert op een natuurlijke wijze onge-
wenste feedback en belangrijker nog, het elimineert voor een groot gedeelte
het negatieve effect dat overige instrumentaria in de band (bass, drums) op
het bovenblad van een akoestische gitaar hebben.

Double Action Truss Rod


Met de Double Action Truss Rod kan de halspen van het instrument in beide
richtingen gecorrigeerd worden. Door de halspen vaster te draaien (met de
klok mee), wordt de hals boller. Door de halspen losser te draaien (tegen de
klok in), wordt de hals holler.

Ergocut
Met de Godin Ergocut techniek worden de zijkant van de toets en de uitein-
den van de frets in 1 beweging afgerond wat meer comfort voor de linker-
hand oplevert. Alle Godin halzen zijn met dit feature uitgerust.

High Definition Revoicer


De H.D.R is een passief/actief schakeling die het frequentiespectrum van
elke single coil verandert en de gitaar meer dynamiek en bite verleent door
een simpele druk op de knop

In het onderstaande overzicht treft u een opsomming van de unieke kenmerken van een Seagull gitaar aan. De uitleg staat aan de rechtse zijde.

Select Pressure Tested Solid Tops Seagull bovenbladen worden door middel van een druktest op stijfheid ge-
selecteerd. Hoe hoger de stijfheid/sterkte van het bovenblad, des te beter
klinkt de gitaar. Een stijver bovenblad resoneert meer en is daardoor in staat
meer harmonische boventonen te produceren wat de klankkwaliteit van het
instrument ten goede komt.

Adirondack Spruce Bracing Adirondack sparrenhout is licht en sterk en daarmee zeer geschikt om zang-
balken van te maken. Het bovenblad wordt niet te zeer gedempt en kan zo
vrij resoneren.

Custom Polished Finish Een dikke laklaag laat het instrument niet vrij genoeg resoneren. Bij Seagull
heeft men een procedure gevonden om met minder lak eenzelfde hoogglans
te bereiken. De dunnere laklaag bevordert het proces dat “Aging” wordt ge-
noemd. Het instrument gaat beter klinken naarmate het ouder wordt.

Compound Curve Tops Het bovenblad wordt ter hoogte van het klankgat licht gewelfd om de druk
van de toets te kunnen weerstaan. Dit levert een stijver bovenblad op wat de
klankkwaliteit van het instrument ten goede komt.

Integrated Set Neck System Het Integrated Set Neck System zorgt voor een stabielere hals. Dit resulteert
in een consistentere actie van de snaren en de gitaarhals wordt minder ge-
voelig voor torsie.

Tapered Headstock Door de taps toelopende gitaarkop, lopen de snaren in een rechte lijn naar de
stemmechanieken. Dit vereenvoudigt het stemmen en de snaar blijft langer
op de juiste stemming doordat er geen frictie in de topkam ontstaat.

Double-Action Truss Rods Met de Double Action Truss Rod kan de halspen van het instrument in beide
richtingen gecorrigeerd worden. Door de halspen vaster te draaien (met de
klok mee), wordt de hals boller. Door de halspen losser te draaien (tegen de
klok in), wordt de hals holler.

98
SHINE!

The Trimode is played by:


Tonebone Trimode...
designed to let your Keith Scott Brian Adams

voice shine through. Gary Moore


Legendary British blues guitarist

Jeff Waters
There are hundreds of distortion pedals to choose
from... most will make you sound just like someone
else. The Trimode is different. It is not for everyone.
The control settings are unique and powerful.
Each one carefully formulated to find your own Annihilator
voice.
The Trimode features a combination 12AX7 tube Davy Knowles
Back Door Slam
and dual-stage solid state circuit that is both quiet
and dynamic. This means that when you turn down
the volume on your guitar, the sound cleans up
like a real tube amp. Your personality shines through.
Eric Johnson
Grammy winning guitarist
Expansive tone control, amazing dynamics,
super quiet.
Tonebone Trimode... let your voice shine through!
Steve Lukather
Toto, Grammy winning session guitarist

Daryl Stuermer
Genesis, Peter Gabriël

...power tools for power players™


Carl Harvey
Toots and the Maytals, Mesenja

www.radialeng.com
(dealergegevens)

© 2009
PB Music BV | Postbus 565 | 6040 AN Roermond | www.pbmusic.nl | info@pbmusic.nl

musical instruments magazine