You are on page 1of 3

ANALISIS PENCAPAIAN HEADCOUNT MATA PELAJARAN

TAHUN 2016

SEKOLAH : SK BANDAR

DARJAH : D6 CEMERLANG

MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN

TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR


B
Nama
il Mar GR Mar GR Mar GR Mar GR Mar GR Mar GR Mar GR Mar GR
kah ED kah ED kah ED kah ED kah ED kah ED kah ED kah ED

ADLIN
ZULAIK
HA
1 30 E 39 E 46 D 48 D 56 C 56 C 65 B
BINTI
HAIRUL
NIZAM

ADRIAN
A
ADAWIY
2 AH 42 D 52 C 64 C 61 C 50 C 71 B 80 A
BINTI
ACHDIY
AT

DARIN
ALIA BT
3 40 D 46 D 40 D 53 C 52 C 59 C 65 B
MOHD
NAJHAN

DINIE
BALQIS
AFINA
4 60 C 65 B 78 B 70 B 84 A 75 B 80 A
BINTI
YUSHAR
IZAL

ELYA
ELYSA
5 40 D 46 D 50 C 53 C 68 B 59 C 65 B
BINTI
AZMAN

FATIN
SYAKIR
AH
6 40 D 50 C 72 B 60 C 70 B 70 B 80 A
BINTI
RAHMA
T

FIRZA
ARDINI
7 60 C 66 B 88 A 73 B 84 A 79 B 85 A
BINTI
ZAINI
HASLYN
A
HIDAYA
8 46 D 51 C 46 D 56 C 68 B 60 C 65 B
H
JASMAN
I

IRDINA
SAFFIY
9 A BINTI 40 D 46 D 48 D 53 C 60 C 59 C 65 B
MOHD
RIZAN

MOHAM
AD
AMMAR
1
ARIF 40 D 50 C 68 B 60 C 64 C 70 B 80 A
0
BIN
MOHD
FAHMI

MUHAM
MAD
1 ADRIAN
40 D 46 D 50 C 53 C 60 C 59 C 65 B
1 BIN
JAMSAR
I

MUHAM
MAD
1 AIDIL
40 D 46 D 54 C 53 C 66 B 59 C 65 B
2 HAKIMI
BIN
ADAM

MUHAM
MAD
1 HAZIQ
60 C 65 B 86 A 70 B 92 A 75 B 80 A
3 BIN
ISHAMU
DDIN

MUHAM
MAD
1
ISKAND 42 D 48 D 60 C 54 C 52 C 59 C 65 B
4
AR BIN
HUSEIN

MUHAM
MAD
NAWFA
1
L BIN 48 D 56 C 64 C 64 C 76 B 72 B 80 A
5
MUHAM
MAD
FIKRY

NOR
ARINA
1 MAISAR
40 D 48 D 54 C 55 C 66 B 63 C 70 B
6 AH
BTANUA
R
NUR
AFRISA
1
BINTI 40 D 46 D 42 D 53 C 46 D 59 C 65 B
7
MOHD
NIZAM

NUR
AMALIN
1
A 40 D 48 D 54 C 55 C 56 C 63 C 70 B
8
AZAHAR
I

NUR
1 ATIKAH
48 D 54 C 74 B 59 C 76 B 65 B 70 B
9 BINTI
ASMAN

NUR
RAIFAR
2
HAN BT 50 C 58 C 64 C 65 B 64 C 73 B 80 A
0
KUNJU
AHMAD

NURAIN
NAJWA
2
BT 40 D 46 D 26 E 53 C 60 C 59 C 65 B
1
SULAIM
AN

NURALY
A
2 AFRINA
30 E 39 E 26 E 48 D 44 D 56 C 65 B
2 BINTI
MD
ARIF

NURSH
AFIQA
2
BINTI 40 D 48 D 54 C 55 C 50 C 63 C 70 B
3
SHARU
DIN

SAFF
SHARIF
2 FUDIN
40 D 48 D 60 C 55 C 74 B 63 C 70 B
4 BIN
SAHARA
ZAD

THEVAS
2 REE A/P
74 B 77 B 94 A 80 A 96 A 82 A 85 A
5 PILEHN
THIRAN