Вы находитесь на странице: 1из 3

LOGICĂ GENERALĂ, formular A1 Student(ă)…………………………………………………

1. Formulaţi principiul logic al noncontradicţiei . Acest principiu asigură gândirii .................

2. Reprezentaţi în diagramă Venn raportul 3. Funcţii elementare. Construiţi tabelul


logic de subordonare . valorilor de adevăr pentru funcţia
implicaţie .

4. Enunţaţi legile generale ale silogismului (6+1):

5. Indicaţi legile speciale ale silogismului în figura I .

6. Obversa propoziţiei Orice acţiune inumană este nejustificabilă este propoziţia:

a) Orice acţiune nejustificabilă este inumană.


b) Nici o acţiune inumană nu este justificabilă.
c) Unele acţiuni inumane sunt nejustificabile.

d) ................................................................................................................................

7. Diagrama Venn din figură corespunde 8. Verificaţi validitatea următorului silogism


modului silogistic utilizând metoda diagramelor Venn:
eao-2
a) aai-2
b) aei-1
c) aii-3
VEZI SI VERSO!

9. Indicaţi principiul logic încălcat în textul următor. Explicaţi în ce constă încălcarea


principiului respectiv:
„… ori să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic, ori să nu se revuzuiască,
primesc, dar atunci să se schimbe pe ici, pe acolo, și anume, în părţile esenţiale.” (I. L.
Caragiale, O scrisoare pierdută).

10. Prezentaţi exemple de note proprii, note gen și accidentale pentru fiecare din următorii
termeni: pătrat, câine, acid sulfuric, molid.

Termen Note proprii Note gen Accidente


pătrat

câine

acid sulfuric

molid

11. Așezaţi în ordinea crescătoare a intensiunii următorii termeni: conifer, brad argintiu,
copac, brad, plantă.

12. Punctul este ceea ce nu are întindere spaţială și nici dimensiune .

Definiţia de mai sus este incorectă deoarece (arătaţi care este regula de definire pe

care nu o respectă)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Construiţi o definiţie prin gen proxim și diferenţă specifică pentru termenul pătrat.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Utilizând pătratul lui Boethius și știind că propoziţia „Nicio operaţiune de filaj nu
reprezintă o tentativă de flagrant” este falsă, determinaţi valoarea de adevăr pentru
următoarele propoziţii:

a. Toate operaţiunile de filaj reprezintă tentative de flagrant…………..

b. Unele operaţiuni de filaj reprezintă tentative de flagrant…………….


c. Unele operaţiuni de filaj nu reprezintă tentative de flagrant…………….