You are on page 1of 22

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI


Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE DISCIPLINARE POZITIVĂ ÎN LUCRUL


CU PREŞCOLARII
Comisie metodică

Susţinători: Prof. psiholog Doina Nicoleta Husariu


Prof. sociolog Florentina-Iulia Ghimpe

28 februarie 2013
Galaţi

1
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Cuprins:

I. Cuvânt înainte
II. Proiect de activitate
III. Repere teoretice şi practice
1. Disciplinarea ca metodă – cadru general
2. Metode de disciplinare – prezentare
3. Recomensele ca metodă de disciplinare pozitivă
IV. Anexe
A. Povestea cu final deschis …
B. Instrument observarea comportamentului

I. Cuvânt înainte

"Nimic nu e simplu. Când se transformă motivarea în mită? Îndrumarea, în cicăleală? Înţelegerea, în gasirea de
scuze? Consecinţele, în pedepse furioase? Noi, părinţii, trebuie să ne ajustăm permanent atitudinea şi sa ne dăm
seama ce facem chiar atunci când o facem. Este o perfecţionare continuă, din păcate, lipsită de sesiuni preliminare

2
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

de practică....Singurul lucru de care putem fi siguri este acela că nu există o formulă unică sau absolută în
activitatea de creştere a copiilor mici..." Catherine Maurice "Lasa-mă să-ţi aud glasul"

Nici un părinte nu poate fi perfect! A fi părinte este de fapt un curs deschis permanent. În
mare parte suntem obișnuiţi să așteptăm de la părinți ca aceștia să fie niște autorități în ochii
copiilor și niciodată să nu dea greș. Şi părinții pot învăța permanent cum să ofere copiilor mai
mult din ceea ce ei au nevoie.
Societatea contemporană nu oferă, practic, nici o posibilitate de calificare în meseria de
părinte. A fi părinte inseamnă a fi totodată psiholog şi profesor într-un mod cu totul special.
Părinţii sunt şi cei mai influenti profesori pe care îi vor avea copiii.
Ca părinte vă confruntaţi adesea cu situaţii în care este nevoie să îi învăţaţi pe copiii d-
voastră diverse comportamente. Unele sunt comportamente noi pentru copil cum ar fi, să se spele
pe dinţi, să mănânce cu tacâmurile, să îşi facă temele, să respecte o regulă cum ar fi curăţenia în
camera lui. Altele sunt comportamente pe care d-voastră ca părinte vă doriţi să le creşteţi
frecvența (să citească, să salute sau să spună « mulţumesc » când primeşte ceva). Pentru toate
acestea, ați încercat cu siguranță diverse metode, însă nu toate și-au dovediti eficiența.
Nu putem aborda tematica propusă fără să facem referire, fie şi doar pe scurt, la
problematica educaţiei parentale în România. În general, termenul de educaţie parentală, acesta
denumeşte, în sens larg, ”programele, serviciile şi resursele destinate părinţilor şi celor care
îngrijesc copii, cu scopul de a-i sprijini pe aceştia şi de a le îmbunătăţi capacitatea de a-şi creşte
copiii” (Carter, 1996).
Într-un sens mai restrâns, educaţia parentală se referă la programele care ajută părinţii să
îşi dezvolte şi să îşi îmbunătăţească abilităţile parentale, să înţeleagă dezvoltarea copilului, să
înveţe să reducă stresul care poate afecta funcţionalitatea parentală, şi să înveţe să folosească
modalităţi alternative de abordare a situaţiilor dificile întâlnite cu copiii.
Astfel de programe adresate părinţilor au fost elaborate şi desăşurate în şcoli. Suntem însă
departe de ne înscrie într-o realitate (sau utopie?) în care participarea părinţilor la viaţa scolară şi
implicarea directă a acestora să fie mai mult decât bună.

3
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Conţinutul aceste mape se adresează părinţilor şi cadrelor didactice care lucrează şi


desfăşoară muncă (deloc uşoară) cu părinţii.

II. Proiect de activitate

4
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Tipul activitatii: Comisie metodică – grupă învăţământ preşcolar


Grup tinta: profesorii consilieri din cabinetele de asistenţă psihopedagogică din grădiniţe
Durata activitatii: 90 minute
Metode si procedee: expunerea,brainstorming, problematizarea, discuţia, observatia, lucrul în
grupuri mici, exersarea prin punerea în situaţie;

Scop: dezvoltarea unor abilităţi parentale în vederea disciplinării pozitive a copiilor de vârstă
preșcolară
Obiective specifice:
identificarea comportamentelor problematice la preşcolari (realizarea unui inventar de
comportamente problematice la preşcolari);
identificarea modalităţilor de a susţine şi facilita dezvoltarea comportamentelor dezirabile
la copiii;
dezvoltarea unor strategii de management al comportamentelor indezirabile utilizând
metode de disciplinare pozitivă (utilizarea recompenselor materiale si sociale-lauda)

Resurse materiale: coli de flipchart,markere, postit-uri, videoproiector, prezentare power-point


Defăşurarea activităţii
I: Anuntarea temei( 5’)

II: Exercitiu de ice-breaking(15’)- “Privirea atentă”

a) pentru a favoritza atenţia şi capacitatea de descriere

b) identificarea caracteristicilor şi utilităţilor unor obiecte

III. Prezentare Power Point (5’)- Obiectivele activităţii, disciplinarea - informaţii generale

IV.Grupe de lucru – Identificarea comportamentelor problematice la propriul copil/identificarea


comportamentelor pe care părinţii/profesorii consilieri doresc să le formeze, consolideze sau să
le mărească frecvenţa ( 20’)

a. prima grupă: Participanţii vor avea de întocmit pe o coală de flipchart un inventar al


problemelor la propriul copil (care sunt comportamentele problematice) cu specificarea
contextului în care apare comportamentul şi vârsta copilului.

5
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

b. a doua grupă: Participanţii vor avea de întocmit o listă cu comportamente pe care doresc să le
înveţe copiii lor, sau pe care doresc să le consolideze (comportamente dezirabile, pozitive).

*fiecare grupă va prezenta rezultatele muncii în echipă

V.Prezentare Power Point- Metode de disciplinare( 10’)

VI. Grupe de lucru: Aplicaţii - metode de disciplinare pozitivă (recompensele şi abordarea


comportamentelor inadecvate) (20’)

a. prima grupă: Participanţii sunt solicitaţi ca pe baza listei/inventarului de probleme realizat la


exerciţiul IV să aleagă 1-2 comportamente pentru care doresc să intervină elaborând o strategie
bazată pe abordarea comportamentelor inadecvate.

b. a doua grupă: Participanţii sunt solicitaţi ca pe baza listei de comportamente indentificate la


exerciţiul IV să aleagă 1-2 comportamente pentru care doresc să realizeze o strategie de acţiune
bazată pe folosirea recompenselor materiale şi sociale.

*fiecare grupă va prezenta rezultatele muncii în echipă

VII. Imaginarea unui scenariu - O poveste specială cu final deschis (10’)

Se audiază povestea specială pregătită (prezentare ppt.). Participanţii au de rezolvat următoarea


sarcină: Creaţi un final poveştii utilizând simbolul sau personajul extras.

VIII. Exercitiu de incheiere( 5’) Balonul cu aer cald

Fiecare participant primeşte 2 postit-uri pentru a nota punctele tari şi punctele slabe ale
activităţii. Puntele tari sunt plasate pe balonul cu aer cald iar punctele slabe pe coşul cu greutăţi.

III. Repere teoretice şi practice


1. Disciplinarea ca metodă – cadrul general
Ce este disciplinarea?

6
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

În situaţiile amintite, (multe de altfel) dilema părintelui ar putea fi legată de ce metodă să


folosească, astfel încât copilul să Înceteze comportamentul nedorit sau să ,,fie ascultător". Unii
părinti tind să fie mai permisivi ignorând comportamentul sau folosind încurajarea. Alţii sunt mai
directivi, intervenind prin acordarea de pedepse, ameninţarea cu pedeapsa, izolarea copilului sau
moralizarea lui.
Disciplinarea pozitivă cuprinde mai mult decât abordarea comportamentelor
problematice. Ea vizează şi încurajarea, învătarea unor comportamente şi atitudini adaptative.
Acesta este segmentul neglijat atunci când se vorbeşte despre creşterea copiilor. Disciplinarea
pozitivă cere mult efort, însă dacă oferim o educatie bună copiilor, aceştia vor învăta de la
început ce trebuie să facă şi va fi nevoie de mai putine actiuni corective.
Disciplinarea este un proces de învãţare a comportamentelor. Copii se nasc cu potenţialul
de învãţare de noi comportamente însã au nevoie de un context structurat pentru a învãţa care
sunt cele potrivite sau adecvate într-o situaţie sau alta. Modul în care adultul reacţioneazã într-un
anumit context (de exemplu, felul în care se comportã când este furios sau supãrat), reprezintã
pentru copil un context de învãţare involuntarã.
Dacă metodele tradiţionale se bazau pe dominare, frică şi culpabilizare, inducând
copilului teama de a nu pierde iubirea părintelui sau anumite privilegii, metodele moderne ar
trebui să se bazeze pe principiile disciplinării positive (include aici şi cominicarea, respectarea
copilului, a deminităţii acestuia, etc.). Cu toate aceste, nu puţini părinţi practică aceleaşi metode
(tradiţionale şi ineficiente) deoarece nu ştiu cum altfel ar putea proceda.
Termenul de "disciplină" este înrudit cu termenul de "discipol". Discipolul este o persoană care
urmează învăţăturile şi stilul de viaţă al altei persoane, urmând modelul comportamentului său în
diferite situaţii. În acelaşi fel, disciplinarea reprezintă o experienţă de învăţare, care deseori este
percepută de către copil ca fiind dificilă, incomodă sau chiar dureroasă. Rolul părintelui este să îl
încurajeze pe copi1 să persevereze în acest proces de învăţare a unor comportamente specifice
vârstei şi a asumării responsabilităţii. Modelul oferit de către părinţi are uneori un impact mai
mare asupra copilului, decât orice alte metode folosite în disciplinarea lui. Copilul învaţă cel mai
bine imitând, uneori inconştient, exemplul care este oferit de către părinte.

7
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Copilul învaţă un
Când vrem să Copilul învaţă un
Când vrem să comportament nou
comunicăm copilului comportament nou
comunicăm copilului
cum ne afectează
cum ne afectează
comportamenul lui
comportamenul lui

Copilul nu vrea să facă


Copilul nu vrea să facă
un anumit lucru şi
un anumit lucru şi
acesta îl afectează pe el
acesta îl afectează pe el
în mare măsură (dar şi
în mare măsură (dar şi
pe părinte)
Vrem să creştem pe părinte)
Vrem să creştem
intensitatea,
DISCIPLINAREA
DISCIPLINAREA
intensitatea, Când?
frecvenţa unui Când?
frecvenţa unui
comportament
comportament

Vrem să eliminăm un
Vrem să eliminăm un
Copilul este prea agitat, comportament nedorit
Copilul este prea agitat, comportament nedorit
nervos sau iritat pentru
nervos sau iritat pentru
a discuta cu el
a discuta cu el

Ce presupune de fapt disciplinarea?


Paralel cu eliminarea comportamentului inadecvat, prin metode specifice, disciplinarea
are următoarele caracteristici:

8
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

1. Constituie o bază pentru adaptarea copilului la cerinţele ulterioare ale vietii de adult.
Este orientată spre învăţarea asumării responsabilităţii şi a rezolvării problemelor cu care
se confruntă copilul Aceasta presupune ca părinţii să răspundă nevoilor copilului de a
învăţa să facă faţă cerinţelor specifice vârstei, într-un mod care să nu afecteze negativ
formarea unei imagini de sine adecvate.
2. Presupun implicarea activă a copilului în procesul de învătare a unor comportamente. În
acest sens, părintele îl poate implica în stabilirea regulilor (adică ce este permis şi ce nu
este permis să facă), în identificarea consecinţelor comportamentului său sau în alegerea a
ceea ce va face părintele în cazul în care copilul persistă într-un comportament nedorit.
Această implicare activă va duce la autodisciplinarea sa şi îl va ajuta să facă faţă cu succes
cerinţelor sociale şi de dezvoltare personală (de exemplu în adaptarea şcolară).
3. Copilul interiorizează regulile stabilite împreună cu părintele, fără a fi nevoie ca acesta să
i le impună prin constrângeri exterioare sau să i le amintească de fiecare dată. Desigur, în
primii ani (până în jurul vârstei de trei ani), copilul nu este capabil să interiorizeze.

Disciplinarea pozitivă nu este pedeapsă şi nu poate fi confundată cu aceasta!

DISCIPLINAREA PEDEAPSA
-este o metodã de învăţare, implicã drepturi egale şi -se exprimã prin puterea autoritãţii, copilul fiind
respect reciproc. Copilului i se oferã posibilitatea forţat sã adopte un anumit comportament. De
de a lua decizii, de a alege singur modul în care asemenea, pãrintele se va simţi responsabil şi
doreşte sã se deruleze acţiunea. Astfel el devine vinovat pentru comportamentul copilului
responsabil de propriul comportament şi de
consecinţele acestuia.
este asociatã în mod logic cu comportamentul este arbitrarã, adicã este aplicatã dupã bunul plac al
inadecvat. pãrintelui, fãrã sã aibã o legãturã logicã cu un
comportament inadecvat.
se adreseazã comportamentului, nu persoanei şi nu se adreseazã persoanei, nu comportamentului şi
implicã judecata moralã. Aceasta permite copilului presupune judecatã moralã. Aceasta poate duce la
acceptarea ideii cã s-a comportat atitudini sau comportamente de rãzbunare din
inadecvat şi dorinţa sã se schimbe. partea copilului.
transmite copilului cã este acceptat şi iubit, în ameninţã persoana cu pierderea respectului sau a
pofida comportamentului sãu inadecvat. iubirii. Uneori pãrinţii şantajeazã copilul în acest
fel, fãcându-l sã se simtã respins.

9
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Perminte libera alegere Cere supunerea!


stimuleazã şi comportamentul dorit, nefiind poate încuraja comportamentul indezirabil, în cazul
orientatã doar spre comportamentele – problemã. în care este folosit de cãtre copil pentru a atrage
Dan se joacã liniştit în camerã. Mama atenţia pãrintelui, chiar dacã aceasta presupune ca
observã acest lucru şi îi spune: Ce frumos te joci cu pãrintele sã îl certe. De câte ori Dan se joacã liniştit
jucãriile, Dan! Vreau şi eu sã mã joc puţin cu tine! în camera lui, mama îl lasã în pace şi se ocupã de
(astfel mama îi dã atenţie lui Dan). treburile casnice, fãrã sã-i acorde atenţie. El a
observat cã de câte ori face o boacãnã, mama îi dã
atenţie. Deodatã, copilul începe sã trânteascã
jucãriile pe jos şi sã facã zgomot. Atunci mama
vine în camerã şi îi spune: Mama: Dan, nu mai face
atâta gãlãgie, cã mã doare capul! Am sã-ţi iau
jucãriile şi nu le mai primeşti pânã mâine!

Fig. 1. Diferenţe între disciplinarea şi pedeapsă

2. Metode/strategii de disciplinare

10
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

2.1. Stabilirea regulilor şi limitelor


Regulile exprimă relaţia dintre comportament şi consecinţele (pozitive sau negative) efectuării
lui. Stabilirea şi respectarea regulilor reprezintă cele mai eficiente metode de prevenire a
problemelor de comportament. Ele au rolul de a stabili ceea ce este acceptabil sau inacceptabil
din partea copilului precum si consecintele nerespectarii sau respectarii regulilor. Iată cum pot
părinţii să folosească mai usor regulile:
Identificaţi regulile de bază: nu este indicat să faceţi liste interminabile (aprox. 3-4 reguli
pentru copii cu varsta intre 3-5 ani)
Formulaţi regulile în termini de comportamente observabile
Ajustati-vă expectanţele în functie de nivelul de dezvoltare al copilului
Stabiliţi şi discutaţi consecinţele nerespectării regulilor
Repetaţi regulile
Fiţi consecvent în aplicarea regulilor şi consecinţelor

2.2. Abordarea comportamentelor inadecvate

Există câteva modalităţi prin care se pot aborda comportamentele inadecvate:

11
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

 În identificarea
celei mai bune
strategii de
descurajare a

comportamentelor inadecvate trebuie să se ţină cont de :


- motive (de ce copii se comporta aşa?)
- gravitatea comportamentului (cât de grav e comportamentul?)
- vârsta (aşteptările adultului trebuie adaptate la nivelul lui de dezvoltare)
O parte din comportamentele indezirabile ale copiilor produse din dorinţa de a primi mai multă
atenţie din partea părinţilor, pot fi descurajate prin ignorare. Se realizează împreună cu părinţii o
listă cu comportamente care pot fi ignorate.
(Exemplu: grimasele, înjurăturile, crizele de plâns provocate intenţionat de copil, protestele
atunci când este rugat să facă ceva, crizele de furie ocazionale, certurile minore cu alţi copii)

2.3. Recompensele ca modalitaţi de motivare a copilului


Lauda sau vorba dulce mult aduce…
De prea multe ori, părinţii observă ceea ce fac greşit copiii şi apreciază sau observă prea
puţin lucrurile pe care copiii le fac bine, la care se pricep şi sunt comportamente pozitive. Nu
toate lucrurile pe care adulţii le consideră fireşti de a fi manifestate sunt chiar fireşti sau uşoare
pentru copil (ajutorul dat la treburile casnice, lipsa crizelor de furie, împărţirea unor jucării etc.).

12
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Nu puţini sunt părinţii care consideră că nu este chiar util să ne laudăm copiii, eventual este
suficient să îi sărutăm pe frunte după ce au adormit...
Lucrurile sunt însă destul de clare în privinţa laudei sau încurajării comportamentelor
dezirabile. S-a constatat că în cazul copiilor ale căror comportamente dezirabile nu sunt
încurajate sau răsplătite prin atenţia părinţilor, apare o tendinţă de exacerbare a
comportamentelor indezirabile.
Lauda reprezintă cea mai uşor de utilizat formă de recompensare şi care nu costă nimic.
Lauda nu exclude alte forme de recompensă dar este singura care poate fi folosită fără prea multe
riscuri. Ceea ce îşi doreşte fiecare copil este atenţia şi aprecierea părintelui.
Pentru a putea înţelege importanţa laudelor ca sursă de motivaţie pentru a sprijini
achiziţionarea comportamentelor dezirabile este important să punctăm câteva mituri legate de
laudă.
Mituri despre laude
Nu este nevoie să lauzi!
Răspunsul posibil: „Dacă nu spun nimic copilului atunci el nu va ghici ce gândesc şi va avea
impresia că primeşte atenţia mea doar pentru comportamentele inadecvate.” „Copilul va ajunge
să se comporte indezirabil , doar pentru a-mi atrage atenţia.”
Dacă îl laud, îl răsfăţ
Răspunsul posibil: „Lauda va atrage după sine motivaţia de a face şi mai bine. Odată ce e
descurajat copilul şi meritele nu-i sunt recunoscute el se va descuraja.
Copilul meu ar trebui să ştie cum să se comporte şi fără să îl laud
Răspunsul posibil: copilul învaţă un comportament dacă este repetat. Acel comportament dacă
este apreciat de mine va fi cu atât mai probabil să fi apreciat.
Îmi încurajez copilul. Nu ajunge?
Răspunsul posibil: nu ajunge doar să-l încurajez , trebuie să-l şi laud pentru a recunoaşte şi întări
comportamentul
Dacă îmi laud unul dintre copii, celălalt va fi gelos.

13
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Răspunsul posibil: copilul se va simţi apreciat şi îi încurajez dezvoltarea stimei de sine. Dacă
folosesc lauda ca termen de comparaţie, pentru a-l critica pe celălalt, atunci e părtinitoare şi va
produce reacţii defensive.
Îmi păstrez laudele pentru comportamentele excepţionale.Răspunsul posibil: trebuie să
fiu onestă atunci când laud, deoarece copii simt când e vorba de o reacţie forţată şi lipsită de
nesinceritate. Copilul îl laud şi pentru comportamentele simple (exemplu: să-şi facă patul
singur,cum poate el ) pentru că renunţă să mai încerce.

Recompensele ca modalitaţi de motivare a copilului


Lauda sau vorba dulce mult aduce…
De prea multe ori, părinţii observă ceea ce fac greşit copiii şi apreciază sau observă prea
puţin lucrurile pe care copiii le fac bine, la care se pricep şi sunt comportamente pozitive. Nu
toate lucrurile pe care adulţii le consideră fireşti de a fi manifestate sunt chiar fireşti sau uşoare
pentru copil (ajutorul dat la treburile casnice, lipsa crizelor de furie, împărţirea unor jucării etc.).
Nu puţini sunt părinţii care consideră că nu este chiar util să ne laudăm copiii, eventual este
suficient să îi sărutăm pe frunte după ce au adormit...
Lucrurile sunt însă destul de clare în privinţa laudei sau încurajării comportamentelor
dezirabile. S-a constatat că în cazul copiilor ale căror comportamente dezirabile nu sunt
încurajate sau răsplătite prin atenţia părinţilor, apare o tendinţă de exacerbare a
comportamentelor indezirabile.
Lauda reprezintă cea mai uşor de utilizat formă de recompensare şi care nu costă nimic.
Lauda nu exclude alte forme de recompensă dar este singura care poate fi folosită fără prea multe
riscuri. Ceea ce îşi doreşte fiecare copil este atenţia şi aprecierea părintelui.
Pentru a putea înţelege importanţa laudelor ca sursă de motivaţie pentru a sprijini
achiziţionarea comportamentelor dezirabile este important să punctăm câteva mituri legate de
laudă.
Mituri despre laude
Nu este nevoie să lauzi!

14
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Răspunsul posibil: „Dacă nu spun nimic copilului atunci el nu va ghici ce gândesc şi va avea
impresia că primeşte atenţia mea doar pentru comportamentele inadecvate.” „Copilul va ajunge
să se comporte indezirabil , doar pentru a-mi atrage atenţia.”
Dacă îl laud, îl răsfăţ
Răspunsul posibil: „Lauda va atrage după sine motivaţia de a face şi mai bine. Odată ce e
descurajat copilul şi meritele nu-i sunt recunoscute el se va descuraja.
Copilul meu ar trebui să ştie cum să se comporte şi fără să îl laud
Răspunsul posibil: copilul învaţă un comportament dacă este repetat. Acel comportament dacă
este apreciat de mine va fi cu atât mai probabil să fi apreciat.
Îmi încurajez copilul. Nu ajunge?
Răspunsul posibil: nu ajunge doar să-l încurajez , trebuie să-l şi laud pentru a recunoaşte şi întări
comportamentul
Dacă îmi laud unul dintre copii, celălalt va fi gelos.
Răspunsul posibil: copilul se va simţi apreciat şi îi încurajez dezvoltarea stimei de sine. Dacă
folosesc lauda ca termen de comparaţie, pentru a-l critica pe celălalt, atunci e părtinitoare şi va
produce reacţii defensive.
Îmi păstrez laudele pentru comportamentele excepţionale.Răspunsul posibil: trebuie să
fiu onestă atunci când laud, deoarece copii simt când e vorba de o reacţie forţată şi lipsită de
nesinceritate. Copilul îl laud şi pentru comportamentele simple (exemplu: să-şi facă patul
singur,cum poate el ) pentru că renunţă să mai încerce.

15
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

*** în cazul descurajării unui comportament indezirabil, concomitent cu încurajarea


unui comportament adecvat: unii părinţi sunt tentaţi să utilizeze recompensele pentru a
evita producerea unor comportamente indezirabile „iţi cumpăr jucăria dacă nu mai ţipi”
şi recompensează astfel comportamentu îndezirabil (care este şi întărit). Recompensele
materiale sunt folosite numai poentru efectuarea comportamentelor pozitive. Pentru
comportamentele inadecvate se utilizează metode specifice pentru descurajarea acestora.

Cum folosim sistemele de recompense?


Stabiliţi comportamentul pe care doriţi să-l încurajaţi sau să-l dezvoltaţi
Pentru această etapă este important să explicaţi foarte bine copilului care este comportamentul pe
care îl aşteptaţi. Fiţi preciţi în exprimare şi evitaţi formulările ambigue. (ex. Dacă esti cuminte,
primeşti o bulină – formulare ambiguă vs. Dacă te joci în linişte în următoarele 10 minute,
primeşti o bulină – formulare clară). Important: comportamentul urmărit să fie adecvat vârstei!

Identificaţi cu exactitate ce reprezintă o recompensă pentru copil

16
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Stabiliţi modul de administrare a recompenselor în funcţie de nivelul de dezvoltare al


copilului
Pentru copiii de 3-4 ani este recomandat să utilizati un sistem de recompense cât mai simplu.
Simbolul, activitatea sau obiectul primit de copil trebuie să fie perceptu ca o recompensă de către
copil. Recompensele găsite trebuie să fie motivatoare.
Recompensele pot fi obiecte (jucării, jocuri pe calculator, bicicletă, carţi, role, creioane, baloane
etc.) activităţi (jocul in parc, plimbare cu bicicleta, mai mult timp la joacă, poveste in plus citită
de părinţi la culcare etc.) sau simboluri (feţe zâmbitoare,buline, jetoane etc.)
La copiii de peste 5 ani sistemele de recompense pot fi diversificate, deoarece copiii
încep să inteleagă conceptul de număr, precum si conceptele temporale. Sistemele de recompense
la acestă vârstă se bazează pe un fel de „schimb”. Copilul primeşte astfel pentru un
comportament dezirabil un număr de jetoane pe care mai apoi le poate schimba pentru un obiect
sau o activitate cu valoare mai mare.

Nu promiteţi o recompensă doar pentru că sunteţi siguri că nu are cum s-o obţină
Nu faceţi promisiuni vagi! Precizaţi limitele de la început!
Alegeţi un sistem de recompense cât mai variat!
Valoarea unei recompense nu este dată de suma chelutită!

Adaptaţi paşii comportamentelor complexe la ritmul în care învaţă copilul


Multe comportamente sunt complexe şi pot fi învăţate în paşi. Un program de recompense
corect conceput are nevoie de o gradare corectă a paşilor şi de răbdare din partea părinţilor. Este
inutil să se încerce accelerarea procesului dacă ritmul de învăţare al copilului nu permite acest
lucru.
Recompensa trebuie să survină dupa comportament, nu înaintea acestuia.
Trebuie să fie evident pentru copil că a fost recompensat pentru faptul că a făcut ceea ce i s-a
cerut şi nu pentru faptul că nu s-a comportat indezirabil. Copiii care obţin recompense pentru
comportamentel inadecvate vor persevera în manifestarea acestora.

17
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Mai mult, adimistrarea recompensei pentru eliminarea unui comportament inadecvat, este mai
degrabă o formă de a mitui copilul...

Adiministraţi recompensele în funcţie de faza de învăţare şi înlocuiţi-le treptat cu lauda


Asa cum precizam mai sus, învăţarea unui comportament are două etape: o fază de achiziţionare
a comportamentului, în care recompensa se administrrează imediat şi o fază de menţinere a
comportamentului, în care administrarea recompensei se face după mai multe comportamente
adecvate. Adimistrarea decalată are rolul de a menţine un comportament deja înăţat şi de a evita
dependenţa de recompensă. Copiii ajung să vâneze recompensele si acesta este o consecintă a
unui sistem de recompense incorect. Este necesar ca in faza a doua a invăţării comportamentului
recompensele să fie inlocuite treptat cu lauda. Strategii pentru acordarea recompenselor (R):

18
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Bibliografie:
1. A. Boţiş, A. Tarău “Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să răneşti”, Ed.
ASCR, Cluj-Napoca, 2004;
2. A. Baban “Consiliere educational”, Cluj Napoca, 2003;
3. A. Ştefan, K. Eva „Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari”, Ed.
ASCR, Cjuj-Napoca, 2010;
4. C. Cucoş „Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice”, Ed.
Polirom, Bucureşti, 2005
5. D. Petorvai et. all „Vârsta preşcolară”, Organizaţia Salvaţi Copii România, Ed. Speed
Promotion, Bucureşti, 2008;
6. E. Dimitriu-Tiron” Consiliere educational”, Ed. Inst. European, Iaşi, 2005;
7. E. Verza „Psihologia vârstelor”, Ed. Hyperion, Bucureşti, 1993;

*** Studiu UNICEF “Educaţia parentală în România”, 20122.

19
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

IV. Anexa A. Povestea cu final deschis …

A fost odată, într-o lume tare îndepărtată de a noastră, o mama super grăbită pe nume
Haiderepede Acuma. Mămica Haiderepede avea un fiu super nazdrăvan pe nume Nuvreaunupot
Nuştiu. În fiecare dimineaţă mămica Haiderepede slăbea într-o oră cât alţii în două luni trăgându-
l din pat pe Nuvreaunupot, spălându-l pe dinţi cu forţa, îmbrăcându-l după mai multe probe şi
răzgândiri cu haine mult prea subţiri pentru anotimpul de iarnă şi ducându-l în spate pe copilul
care se agăţă cu dinţii de clanţa uşii urlând.
Drumul până la minunata grădiniţă din îndepărtata lume era pavat cu promisiuni: 100 de
bomboane şi prajituri cu ciocolată pentru fiecare DA, 100 de maşinute de jucărie pentru fiecare
minut de stat pe scaun, 100 de plecăciun de recunoştinţă pentru fiecare lingură de supă sorbită
fără a fi aruncată jumătate în ochii colegului şi jumătate pe bluză…).
Zilele pentru mama Haiderepede se scugeau teribil şi identic. Tatăl Educătucopii
înţelegea să îşi folosescă timpul alintându-l pe Nuvreaunupot şi neînţelegând de ce ceste
obligatoriu ca Nuvreaunupot să ştie să se îmbrace şi să manânce singur la cei doar 4 ani
jumătate!
Trecu o zi, trecu două, trecu 99 iar mama Haiderepede ajunsă la capătul răbdărilor (şi
după ce nu mai avu fir de păr de smuls de pe cap) îşi împreună mâinile în semn de arzătoare
rugă:”Vai mie, pe toţii zeii, ce să fac?...”
Ca prin minune, în faţa mamei apăru o cutie fermecată! Iată ce bileţele fermecate se
găseau în cutie: Zâna Disciplinare, Feţele cele Zâmbitoare, orele în plus de joacă cu caluţul
magic, mănuşa Ferimitate, bagheta exemplu personal, patinele cu rotile fermecate, ochelarii
fermecaţi, pălăria Responsabilitate.
Ajutaţi-o pe mama Haiderepede să descopere cum poate folosi fiecare obiect sau personaj
din cutia magică pentru a readuce armonia în sânul familiei din lumea mult prea îndepărtată de a
noastră!

20
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

Anexa B. FIŞĂ DE OBSERVARE A COMPORTAMENTULUI


Când apare un Unde apare Cine se află în Care este reacţia Când nu apare
comportament comportamamentul/în prezenţa copilului adulţilor sau a celorlalte comportamentul ?
Comportamentul
problematic, în ce ce context, situaţie? când manifestă un persoane din prezenţa (ex.comportamentul nu
pe care doriți să îl moment apare (ex.apare la locul de comportament ? copilului după ce copilul apare când dvs vă jucaţi
observați comportamentul? joacă sau când mergeţi (ex. sunteţi numai a realizat cu copilul sau îi citiţi o
(ex.comportamentul în vizită la un prieten dvs sau ambii comportamentul poveste sau nu apare
apare numai în sau când mergeţi la părinţi sau este şi respectiv ? când merge în parc la
weekend sau seara când cumpărături ?) bunica/bunicul joacă ?)
vine părintele acasă de prezent ?)
la muncă?)

1…………………..

2……………………

3…………………..

…………………….

……………………

……………………….

Care este frecvenţa Intensitatea lui? (ex. Durata unui Latenţa

21
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI
Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.57 BIS, Galaţi,
tel / fax: 0236 / 311158, email: cjrae.galati@gmail.com

comportamentului? pe o scală de la 1 la 10 comportament? (ex. comportamentului ? (ex.


(ex. apare de fiecare cât de tare a plâns sau cât de mult durează la ce interval de timp apare
dată când mergeţi la tipat copilul , 1 fiind un comportament, comportamentul după
cumpărături adică o cel mai tare, mai câteva secunde sau apariţia stimulului ? dacă
Cum se manifestă dată pe săptămână sau intens) minute ?) stimului care îi activează
comportamentul? apare de două ori pe zi comportamentul este
când plecaţi şi când prezenţa unei persoane sau
veniţi de la muncă ?) un context cum ar fi
magazinul după ce interval
de timp apare
comportamentul, câteva
secunde sau minute ?)

22