Вы находитесь на странице: 1из 12

Tarikh : 02.01.

2018 ( Selasa )
Masa : 0650-0810
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : Pengenalan Subjek Sejarah SPM /Pengenalan
H/P : Menyatakan maksud zaman prasejarah
Menyatakan ciri-ciri zaman prasejarah
Konsep : Prasejarah, nomad, Arkeologi
KBKK : Menjana idea
BBM : Buku Teks, Laptop
Unsur/Nilai : kehidupan berorganisasi
Aktiviti : Membincang maksud prasejarah
: Mengenalpasti ciri-ciri zaman prasejarah
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 03.01.2017 ( Rabu )


Masa : 0650-0810
M/P : Sejarah
Kelas : 4A
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : Pengenalan
H/P : Menyatakan maksud zaman prasejarah
Menyatakan ciri-ciri zaman prasejarah
Konsep : Prasejarah, nomad, Arkeologi
KBKK : Menjana idea
BBM : Buku Teks, Laptop
Unsur/Nilai : kehidupan berorganisasi
Aktiviti : Membincang maksud prasejarah
: Mengenalpasti ciri-ciri zaman prasejarah
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 03.01.2018 ( Rabu)


Masa : 1110-1230
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : Pengenalan Subjek Sejarah SPM /Pengenalan
H/P : Menyatakan maksud zaman prasejarah
Menyatakan ciri-ciri zaman prasejarah
Konsep : Prasejarah, nomad, Arkeologi
KBKK : Menjana idea
BBM : Buku Teks, Laptop
Unsur/Nilai : kehidupan berorganisasi
Aktiviti : Membincang maksud prasejarah
: Mengenalpasti ciri-ciri zaman prasejarah
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:
Tarikh : 04.01.2017 ( Khamis )
Masa : 0850-0930
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : Konsep dan Pengertian
H/P : Menyatakan konsep Tamadun
Membandingkan pandangan Barat dan Islam terhadap pengertian Islam

Konsep : Tamadun
KBKK : Menjana idea, membandingkan
BBM : Buku Teks, peta konsep
Unsur/Nilai : Cinta Kepada Negara
Aktiviti : Membincang konsep Tamadun
: Membincangkan perbezaan pandangan barat dan Islam terhadap konsep Tamadun
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 05.01.2017 ( Jumaat)


Masa : 0650-0810
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : Konsep dan Pengertian
H/P : Menyatakan konsep Tamadun
Membandingkan pandangan Barat dan Islam terhadap pengertian Islam

Konsep : Tamadun
KBKK : Menjana idea, membandingkan
BBM : Buku Teks, peta konsep
Unsur/Nilai : Cinta Kepada Negara
Aktiviti : Membincang konsep Tamadun
: Membincangkan perbezaan pandangan barat dan Islam terhadap konsep Tamadun
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 05.01.2017 ( Jumaat )


Masa : 10.30-11.10
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : Konsep dan Pengertian
H/P : Menyatakan konsep Tamadun
Membandingkan pandangan Barat dan Islam terhadap pengertian Islam

Konsep : Tamadun
KBKK : Menjana idea, membandingkan
BBM : Buku Teks, peta konsep
Unsur/Nilai : Cinta Kepada Negara
Aktiviti : Membincang konsep Tamadun
: Membincangkan perbezaan pandangan barat dan Islam terhadap konsep Tamadun
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:
Tarikh : 08.01.2017 ( Isnin )
Masa : 1150-1230
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal
H/P : Menyatakan sumbangan Tamadun Mesopotamia
Menghuraikan sumbangan Tamadun Mesopotamia
Konsep : Mesopotamia
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan sumbangan tamadun Mesopotamia secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru: Obektif pengajaran guru tercapai /tidak tercapai
Pembelajaran Murid: Latihan pengukuhan diberikan / Mengajar semula.
Tindakan susulan guru: Latihan pengukuhan diberikan / Mengajar semula.

Tarikh : 10.01.2017 ( Rabu )


Masa : 11.10-12.30
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : Konsep dan Pengertian
H/P : Menyatakan konsep Tamadun
Membandingkan pandangan Barat dan Islam terhadap pengertian Islam

Konsep : Tamadun
KBKK : Menjana idea, membandingkan
BBM : Buku Teks, peta konsep
Unsur/Nilai : Cinta Kepada Negara
Aktiviti : Membincang konsep Tamadun
: Membincangkan perbezaan pandangan barat dan Islam terhadap konsep Tamadun
Refreksi :
Pengajaran guru: Obektif pengajaran guru tercapai /tidak tercapai
Pembelajaran Murid: ______ daripada ____ murid dapat menguasai pelajaran hari ini.
Tindakan susulan guru: Latihan pengukuhan diberikan / Mengajar semula.

Tarikh : 11.01.2017 ( Khamis )


Masa : 0850-0930
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal
H/P : Menyatakan sumbangan Tamadun Mesopotamia
Menghuraikan sumbangan Tamadun Mesopotamia
Konsep : Mesopotamia
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan sumbangan tamadun Mesopotamia secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru: Obektif pengajaran guru tercapai /tidak tercapai
Pembelajaran Murid: ______ daripada ____ murid dapat menguasai pelajaran hari ini.
Tindakan susulan guru: Latihan pengukuhan diberikan / Mengajar semula.

Tarikh : 12.01.2017 ( Jumaat )


Masa : 0650-0810
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal
H/P : Menyatakan sumbangan Tamadun Mesopotamia
Menghuraikan sumbangan Tamadun Mesopotamia
Konsep : Mesopotamia
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan sumbangan tamadun Mesopotamia secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru: Obektif pengajaran guru tercapai /tidak tercapai.
Pembelajaran Murid: ______ daripada ____ murid dapat menguasai pelajaran hari ini.
Tindakan susulan guru: Latihan pengukuhan diberikan / Mengajar semula.

Tarikh : 12.01.2017 ( Jumaat )


Masa : 1030-1110
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal
H/P : Menyatakan sumbangan Tamadun Mesopotamia
Menghuraikan sumbangan Tamadun Mesopotamia
Konsep : Mesopotamia
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan sumbangan tamadun Mesopotamia secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru: Obektif pengajaran guru tercapai /tidak tercapai
Pembelajaran Murid: ______ daripada ____ murid dapat menguasai pelajaran hari ini.
Tindakan susulan guru: Latihan pengukuhan diberikan / Mengajar semula.
Tarikh : 15.01.2018 ( Isnin )
Masa : 1150-1230
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal
H/P : Menyatakan ciri-ciri Tamadun Mesir Purba
Menghuraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba
Konsep : -
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan ciri-ciri dan sumbangan tamadun Mesir Purba secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 17.01.2017 ( Rabu )


Masa : 0730-0850
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal
H/P : Menyatakan ciri-ciri Tamadun Indus
Menghuraikan sumbangan Tamadun Indus
Konsep : -
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan ciri-ciri dan sumbangan tamadun Indus secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 17.01.2018 ( Rabu )


Masa : 1110-1230
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal
H/P : Menyatakan ciri-ciri Tamadun Mesir Purba
Menghuraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba
Konsep : -
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan ciri-ciri dan sumbangan tamadun Mesir Purba secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 19.01.2017 ( Khamis )


Masa : 0850-0930
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal
H/P : Menyatakan ciri-ciri Tamadun Hwang Ho
Menghuraikan sumbangan Tamadun Hwang Ho
Konsep : -
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan ciri-ciri dan sumbangan tamadun Hwang Ho secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 19.01.2017 ( Jumaat )


Masa : 0650-0810
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal (sambungan)
H/P : Menyatakan ciri-ciri Tamadun Indus
Menghuraikan sumbangan Tamadun Indus
Konsep : -
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan ciri-ciri dan sumbangan tamadun Indus secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 19.01.2017 ( Jumaat )


Masa : 1030-1110
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : 1.5. Tamadun-tamadun awal (sambungan)
H/P : Menyatakan ciri-ciri Tamadun Indus
Menghuraikan sumbangan Tamadun Indus
Konsep : -
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop
Unsur/Nilai : Bersikap kreatif dan inovatif
Aktiviti : Membincangkan ciri-ciri dan sumbangan tamadun Indus secara berkumpulan
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:
Tarikh : 23.01.2018 (Rabu)
Masa : 0810-0930
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Politik)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Menyenaraikan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Konsep : Monarki, Oligarki aristokrasi, diktator demokrasi.
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 23.01.2018 (Rabu)


Masa : 1110-1230
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Politik)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Menyenaraikan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Konsep : Monarki, Oligarki aristokrasi, diktator demokrasi.
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 24.01.2018 (Khamis)


Masa : 0850-0930
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Politik)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Menyenaraikan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Konsep : Monarki, Oligarki aristokrasi, diktator demokrasi.
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:
Tarikh : 26.01.2018 (Jumaat)
Masa : 0650-0830
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Politik)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Menyenaraikan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Konsep : Monarki, Oligarki aristokrasi, diktator demokrasi.
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 26.01.2018 (Jumaat)


Masa : 0950-1110
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Politik)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Menyenaraikan aspek peningkatan politik tamadun Yunani dan Rom
Konsep : Monarki, Oligarki aristokrasi, diktator demokrasi.
KBKK : Menjana idea, menganalisis
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Membincangkan peningkatan politik dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun Yunani dan Rom
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:
Tarikh : 31.01.2017 ( Rabu )
Masa : 0810-0930
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Ekonomi dan sosial)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Menyenaraikan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India
dan China
Konsep : kuasa mutlak, sistem feudal.
KBKK : Menjana idea.
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 31.01.2017 ( Rabu )


Masa : 1110-1230
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Ekonomi dan sosial)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Menyenaraikan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India
dan China
Konsep : kuasa mutlak, sistem feudal.
KBKK : Menjana idea.
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:
Tarikh : 07.02.2017 ( Rabu )
Masa : 0810-0930
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Ekonomi dan sosial)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Menyenaraikan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India
dan China
Konsep : kuasa mutlak, sistem feudal.
KBKK : Menjana idea.
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 07.02.2018 ( Rabu )


Masa : 1110-1230
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Ekonomi dan sosial)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Menyenaraikan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India
dan China
Konsep : kuasa mutlak, sistem feudal.
KBKK : Menjana idea.
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 08.02.2018 ( Khamis )


Masa : 0850-0930
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Tamadun Awal Manusia
Sub-tajuk : Teknik menulis esei SPM (KBAT)
H/P : Menghasilkan esei yang lengkap dengan isi yang mantap.
Konsep : Nomad
KBKK : Menjana idea.
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan ciri-ciri petempatan kekal mempengaruhi perkembangan tamadun manusia

Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:
Tarikh : 09.02.2018 ( Jumaat )
Masa : 0650-0810
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Ekonomi dan sosial)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Menyenaraikan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India
dan China
Konsep : kuasa mutlak, sistem feudal.
KBKK : Menjana idea.
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 09.02.2018 ( Jumaat )


Masa : 0950-1110
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : Teknik menulis esei SPM (KBAT)
H/P : Menghasilkan esei yang lengkap dengan isi yang mantap.
Konsep : Kuasa Mutlak
KBKK : Menjana idea.
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peperangan yang ada pada hari ini

Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:
Tarikh : 20.02.2017 ( Rabu )
Masa : 0810-0930
M/P : Sejarah
Kelas : 4E
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Ekonomi dan sosial)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Menyenaraikan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India
dan China
Konsep : kuasa mutlak, sistem feudal.
KBKK : Menjana idea.
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru:

Tarikh : 20.02.2018 ( Rabu )


Masa : 1110-1230
M/P : Sejarah
Kelas : 4C
Tajuk : Peningkatan Tamadun
Sub-tajuk : 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun(Ekonomi dan sosial)
H/P : Menyatakan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Menyenaraikan aspek peningkatan ekonomi dan sosial tamadun Yunani, Rom, India
dan China
Konsep : kuasa mutlak, sistem feudal.
KBKK : Menjana idea.
BBM : Buku Teks, Laptop, CD Perisian Kursus, Buku Kerja
Unsur/Nilai : Bersama membina kegemilangan negara
Aktiviti : Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Membincangkan peningkatan ekonomi dan sosial Tamadun Yunani, Rom, India dan
China
Refreksi :
Pengajaran guru:
Pembelajaran Murid:
Tindakan susulan guru: