You are on page 1of 2

Disediakan oleh : Jason Seow ChinXen

Lim Ern Xiang

Yap Yuan Qin

Tan Lian Hui

Pada masa ini, gaya hidup remaja banyak dipengaruhi oleh persekitaran.
Bincangkan.

Pendahuluan
 Gaya hidup merupakan cara hidup kita
 Gaya hidup yang sihat pengaruhi kehidupan seseorang lebih sistematik dan menarik
 Sebaliknya, gaya hidup tidak sihat akan menjejas kehidupan seseorang menjadi huru-hara
dan tidak sihat
 Gaya hidup remaja banyak dipengaruhi oleh persekitaran. Oleh itu, apakah pengaruhi
persekitaran terhadap remaja?

Isi 1:
 Ibu bapa memainkan peranan yang penting kepada remaja
 Ibu bapa merupakan orang terdekat kepada mereka. Oleh itu, pengaruhi ibu bapa kepada
remaja adalah terdedah.
 Jika ibu bapa menunjuk gaya hidup yang positif kepada anaknya, anaknya akan
menujukkan
 Contohnya, ibu bapa tidur sebelum pukul sembilan malam anaknya juga akan ikut
 Bagaimana acuan begitulah kuihnya.

Isi 2:
 Kawan juga memberi pengaruh kepada remaja
 Hal ini demikian kerana kawan sentiasa di sekeliling remaja akan meniru perlakuan
kawan
 Jika kawan berjogging remaja akan mengikut
 Sebaliknya, jika remaja bersama kawan yang merokok juga akan dipengaruh merokok
 Berkawan dengan penjual bunga dapat wanginya, berkawan dengan penjual arang dapat
hitamnya
Isi 3:
 Media massa akan mempengaruhi gaya hidup remaja
 Hal ini demikian kerana media massa semakin biasa dalam kehidupan remaja
 Jika media massa memaparkan berita tentang gaya hidup idola yang baik. Peminat akan
mengikut.
 Contohnya, idola seorang mempunyai gaya hidup mengikut jadual peminat akan
mengikut

Isi 4:
 Kerajaan juga dapat mempengaruhi gaya hidup remaja
 Hal ini kerana kerajaan boleh mengadakan kempen ‘cara mempunyaigaya hidup yang
sihat dan sistematik’ di sekolah dan memaparkan iklan di televisyen tentang gaya hidup
yang sihat akan mempunyai masa depan yang cerah.
 Remaja akan menyedari dan gaya hidup mereka akan bertambah baik hari demi hari
 Remaja dapat menjalankan aktiviti seharian dengan gaya hidup yang positif sejak kecil
lagi.
 Melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Penutup
Semua pihak haruslah bekerjasama untuk memastikan remaja mempunyai gaya hidup yang sihat