Вы находитесь на странице: 1из 1

Fișa nr.

1
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE ȘI REFORMELE LUI ALEXANDRU IOAN CUZA

I. Alegeți varianta corectă:

1. Primul domn al Principatelor Unite a fost:


a. Mihail Sturdza; c. Gheorghe Bibescu;
b. Barbu Ştirbei; d. Alexandru Ioan Cuza.

2. Act elaborat în 1864 care a servit drept Constituţie în Principatele Române:


a. Regulamentul Organic; c. Constituţia;
b. Convenţia de la Paris; d. Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris.

3. Legea rurală din 1864 a prevăzut:


a. emanciparea ţăranilor clăcaşi; c. împroprietărirea cu despăgubire;
b. desfiinţarea iobăgiei; d. împroprietărirea fără despăgubire.

4. Adunarea constituită pentru a consulta populaţia în problema Unirii se numeşte:


a. Adunare ad-hoc; c. Adunare Constintuantă;
b. Adunare electivă; d. Adunare legislativă.

5. Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris a fost adoptat în anul :


a. 1860 c.1864
b. 1862 d.1863

II. Scrieţi în spaţiul punctat din faţa fiecărui eveniment istoric din coloana A litera
corespunzătoare anului din coloana B:

A. B.
... 1. Înlăturarea de la domnie a lui Cuza. a. 5 ianuarie 1859.
…2. Alegerea lui Cuza ca domnitor al Moldovei. c. 24 ianuarie 1859
…3. Alegerea lui Cuza ca domnitor în Ţara Românească. d.1863;
…4. Legea secularizării averilor mănăstireşti. e.1862;
…5.Principatele Unite adoptă oficial numele de România f. 11 februarie 1866;
.

III Scrieți Da sau Nu după fiecare afirmație:

1. Alexandru Ioan Cuza a fost numit domnul unirii.


2. La 5 ianuarie 1859 Cuza a fost ales domn al Țării Românești.
3. Marile reforme au fost realizate în timpul guvernului Mihail Kogălniceanu.
4. Cea mai importantă reformă a fost reforma agrară.