You are on page 1of 5

SURAT PENETAPAN TARGET SPM

SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN


TAHUN 2018
Kepada:
Pengetua
SMK Tunku Besar Burhanuddin,

Tuan / Puan,
PENETAPAN TARGET SPM TAHUN 2017
BIL MATA PELAJARAN TOV PPT PP ETR ETR
INDIVIDU SEKOLAH
1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA INGGERIS
3 PENDIDIKAN ISLAM
4 SEJARAH
5 MATEMATIK
6 SAINS
7 MATEMATIK TAMBAHAN
8 BIOLOGI
9 KIMIA
10 FIZIK
11 PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
12 PEND AL-QURAN SUNNAH
13 BAHASA ARAB
14 ICT / PERDAGANGAN/ P AKAUN
15 KESUSASTERAAN MELAYU
16 PENDIDIKAN SENI VISUAL
JUMLAH MATA PELAJARAN

Bahawasanya saya …………………………………………………………………………………………………………………

Dari tingkatan ………………………….. berjanji untuk mengulangkaji pelajaran dengan tekun dan
bersungguh – sungguh. Saya juga berjanji untuk memastikan saya Berjaya dengan cemerlang serta
memperoleh keputusan peperiksaan dalam SPM tahun 2017 seperti target di atas.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

…………………………………………….. ………………………………… ………………………………….

(Nama Murid) (Nama ibubapa/penjaga) (Nama guru tingkatan)

_______________________ ____________________ ____________________


SURAT PENETAPAN TARGET PT3
SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN
TAHUN 2017
Kepada:
Pengetua
SMK Tunku Besar Burhanuddin,

Tuan / Puan,
PENETAPAN TARGET PT3 TAHUN 2017
BIL MATA PELAJARAN TOV PPT PP ETR ETR
INDIVIDU SEKOLAH
1 BAHASA MELAYU (BERTULIS)
2 BAHASA MELAYU (LISAN)
3 BAHASA INGGERIS (BERTULIS)
4 BAHASA INGGERIS (LISAN)
5 SEJARAH
6 GEOGRAFI
7 MATEMATIK
8 SAINS
9 PENDIDIKAN ISLAM
10 BAHASA ARAB
11 KEMAHIRAN HIDUP
JUMLAH MATA PELAJARAN

Bahawasanya saya …………………………………………………………………………………………………………………

Dari tingkatan ………………………….. berjanji untuk mengulangkaji pelajaran dengan tekun dan
bersungguh – sungguh. Saya juga berjanji untuk memastikan saya Berjaya dengan cemerlang serta
memperoleh keputusan peperiksaan dalam PT3 tahun 2017 seperti target di atas.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

…………………………………………….. ………………………………… ………………………………….

(Nama Murid) (Nama ibubapa/penjaga) (Nama guru tingkatan)

_______________________ ____________________ ____________________


PROGRAM PENETAPAN TARGET PT3 DAN SPM TAHUN 2018
SMK TUNKU BESAR BURHANUDDIN
PENGENALAN
Program Penetapan Target PT3 dan SPM 2018 ini dirancang untuk pelajar yang akan
menduduki peperiksaan PT3 dan SPM pada tahun 2018. Program ini bertujuan untuk
membantu pelajar menentukan matlamat dan menetapkan target mereka dalam
peperiksaan. Oleh itu,pelajar akan mempunyai motivasi dalaman bagi memastikan matlamat
mereka tercapai. Motivasi belajar tidak akan terbentuk jika pelajar tersebut tidak mempunyai
keinginan, cita-cita atau maklumat yang bermanfaat bagi dirinya.
Justeru,jika pelajar ingin berjaya dalam peperiksaan maka mereka perlu mempunyai
semangat, cita-cita dan keinginan untuk berjaya. Program ini juga dapat memberi peluang
kepada pihak sekolah untuk melaporkan pencapaian akademik dan perkembangan sahsiah
pelajar kepada ibu bapa. Selain itu, program ini juga menjadi medan perbincangan dan
perkongsian ibu bapa berkaitan tips yang terbaik dalam mendidik dan membimbing anak-
anak agar lebih cemerlang.

RASIONAL
Program ini bertujuan untuk membantu pelajar-pelajar untuk menetapkan matlamat
mereka dalam menghadapi peperiksaan PT3 dan SPM pada tahun ini. Kehadiran ibu bapa juga
diharapkan dapat merapatkan jurang antara ibu bapa dan guru terutama berkaitan hal-hal
yang melibatkan tahap pencapaian akdemik pelajar di SMKTBB.

OBJEKTIF
Program ini diharapkan dapat
1. Membuka minda pelajar mengenai tahap pencapaian diri.
2. Melahirkan pelajar yang berwawasan.
3. Membantu pelajar mengenalpasti sasaran pencapaian dalam peperiksaan PT3 dan
SPM.
4. Meningkatkan motivasi belajar dalam diri setiap pelajar.
5. Mengadakan kerjasama erat antara ibu bapa dengan pihak sekolah dalam usaha untuk
meningkatkan prestasi akademik, kokurikulum dan sahsiah pelajar.
6. Memberi peluang kepada ibu bapa mendapatkan maklumat pembelajaran anak
masing-masing.
7. Membantu pihak sekolah merancang program dan mencari alternatif terbaik bagi
meningkatkan prestasi pembelajaran dan sahsiah pelajar.
8. Memberi pendedahan tentang strategi ,matlamat dan harapan sekolah dalam
mecapai visi dan misi sekolah.

SASARAN
Semua pelajar tingkatan 3 dan 5

TARIKH /TEMPAT
10 Mac 2018 (Sabtu) /Dewan SMKTBB

PENGISIAN
Rujuk lampiran

TENAGA KERJA
Rujuk lampiran

Disediakan oleh:

……………………………………………
(RAJA NOOR AINI BT RAJA ABDULLAH)
Setiausaha Program Penetapan Target
SMK Tunku Besar Burhanuddin

Disahkan oleh:

…………………………………………….