Вы находитесь на странице: 1из 1

TAJIKISTAN

AFGHANISTAN
I N D I A
JAMMU
Srinagar & States and Union Territories
KASHMIR
Jammu
HIMACHAL
PRADESH
PAKISTAN Shimla
Chandigarh CHINA
PUNJAB Dehradun
UTTARAKHAND
HARYANA AL
A CHSH
UN E
DELHI New Delhi NEP SIKKIM AR PRAD
AL Itanagar
Gangtok BHUTAN
Jaipur UTTAR PRADESH
Dispur ASSAM NAGALAND
RAJASTHAN Lucknow Shillong Kohima
BIHAR
MEGHALAYA Imphal
Patna BANGLADESH MANIPUR
Agartala
JHARKHAND Aizawl
Gandhinagar Bhopal WEST TRIPURA
MIZORAM
Ranchi BENGAL
MADHYA PRADESH
GUJARAT Kolkata MYANMAR
H
AR
ISG

Raipur
DAMAN & DIU
TT

Daman Bhubaneswar
ODISHA
HA

Silvassa
DADRA &
CH

NAGAR HAVELI B AY
Mumbai MAHARASHTRA
OF
Hyderabad BENGAL
ARABIAN
TELANGANA Yanam
SEA (Puducherry)
Panaji
GOA ANDHRA
KARNATAKA PRADESH
AND

Bengaluru Chennai
A

(Bangalore)
MAN & NICOB

PUDUCHERRY Port Blair


Mahe LEGEND
LAK (INDIA)

(Puducherry) (Pondicherry)
(INDIA)
SHA

TAMIL NADU Karaikal International Boundary


Kavaratti
KE

(Puducherry) State Boundary


DWE

RA

AR I

Country Capital
L
E

State/UT Capital
P

SLA

Thiruvananthapuram
ND
S

SRI
LANKA
MALDIVES I N D I A N O C E A N