You are on page 1of 2
Varianta 1 + Toate subiectele sunt obligatoril. Se acord’ 19 puncte din offciu. + Timpul efectiv de lueru este de 3 ore. Rinna fecare- rive cerntelo. de mai jos (1-6, serie, pe fosia de examen, Rora coreepunzstoare rikspunaulss corect: (rap. '@. actiunil cimpului magnatic asupra unor circulte inductoare © plead mobil din material feromagnetic gi o bobing fxd parcurss de &. forjelor electrodinamice care se exerci Intre bobinele fixe i mobile de ae eet cn pare tegreen tne ean orange eS Sa Se a te tego wre «prt ot 'b. raportul dintre coa mai mic variatie a mérimii de masurat yi valoarea reald a acesteia. con mel mare verae a sor de oteurat inte varia ind de loins! variatia dren co rare a : eee as electric cu osciloscopul : Gact se Vece curentul de masurat printr-o rezistonts deo ees pepe cia ow voce anental pxtot em concdnnentor poate realiza direct este posts 14 _Roepieut normal 3 hunctionare af tranaformatonss de curert note arersnctor cu regirul de tunctionare al transformatoruiul de fort : ‘a. in scurteiecult b. ingot ¢ in sarcina d. cy impedants de sarcins foarte mare 5. Puterea activa se calculeazs cu tormuta : a. Pa Ulcos@ 1b. P= Ulin © PaUIR, ‘2. PoP 6, Pentru a putea fl utilizate lin curent alternativ voltmetrele digitale trebuie s8 fie (prevazute au sbcuits apeciaia 5 ampiificare i 284 apse: LEE Fee tee ale do mss jos (1-6), scrape fala ce examen, espunzatoare raspunsulu! corect: 1, La paratele de méeurat analogice, cuplul recistent este produs de: tora 12p.) bo hale de eaareen, eee CENTS Mees oT LT) Be eatall In dreplul oi there A, dsoh apres ob anu sale aakewdes! om Hiern F Sec apreciap od erunhil este fae 2 errand do oro are raul de a eos veroeree eRe 2 cures h. ertarea te larinkine tn bureioemataY che enim er er mt E = UP PUM Tator hiner CHEST Cir 0 Pekse RRC prane Pee AE oie MR 4. pariru figure Laeemqous de yeas fom. raperks revere cmon cid See te 2 7 * = hh ie 1 parte oltre! CuTRIA Pi CHER GON omar ‘aly A aunt thelial une mparats she mike a cae Precteate tip te aparnse de eieural ered pt tame Oe emt meee Jit goes on cone ioe | i i {