Вы находитесь на странице: 1из 1

Pentru perioade mai îndelungate de nefuncţionare (de exemplu în timpul vacanţelor)

calculatoarele vor fi oprite şi deconectate de la alimentarea cu curent electric. Acest lucru este
valabil şi pentru celelalte echipamente: server, hub, router, modem, imprimantă, scanner etc.