You are on page 1of 1

Dositej Obradović

VOSTANI SERBIJE!
PJESNA NA INSUREKCIJU SERBIJANOV
SERBIJI I HRABRIMJEJA VITEZOVOM
I ČADOM I BOGOPOMAGAJEMU
IH VOJEVODI GOSPODINU
GEORGIJU PETROVIĆU POSVEĆENA

Vostani, Serbije! Vostani, carice! Vostani, Serbije! Mati naša mila!


I daj čadom tvojim videt tvoje lice! I postani opet što si prije bila!
Obrati serdca i očesa na se, Serpska tebi vopiju iskrena čada,
I daj njima čuti slatke tvoje glase. Koja hrabro vojuju za tebe sada.
Vostani, Serbije!...
Vostani, Serbije!
Davno si zaspala, Bosna, sestra tvoja, na tebe gleda,
U mraku ležala; I ne želi tebi nikakva vreda.
Sada se probudi, Ko tebe nenavidi, ne boji se boga,
I Serblje vozbudi od kojega tebi ide pomoć mnoga.
Vostani, Serbije!...
Ti vozdvigni tvoju carsku glavu gore
Da te opet pozna i zemlja i more Hercegova Zemlja i Černaja Gora,
Pokaži Evropi tvoje krasno lice, Daleke države i ostrovi mora —
Svetlo i veselo, kako vid Danice. Svi tebi pomoć nebesnu žele,
Vostani, Serbije!... Sve dobre duše tebi se vesele i
I soglasno vele:
Spomeni se mati naša, tvoje perve slave,
Tvojih vraždebnika ti posrami glave! Vostani, Serbije!
Divjeg janičara teraj sa Vračara, Davno si zaspala,
Koji svog istoga sad ne sluša cara! U mraku ležala;
Vostani, Serbije!... Sada se probudi,
I Serblje vozbudi!
Tebi sad pomaže nebesna volja,
I sad ti se pokazuje sudbina bolja,
Svi bližnji tvoji tebi dobra žele
I daljni se narodi tvom dobru vesele.
Vostani, Serbije!...