Вы находитесь на странице: 1из 8

ORIENTUL ANTIC ȘI MEDITERANA

Anul universitar 2015-2016


Semestrul I
lect.univ.dr. Iulian Moga

TEMATICA ANALITICĂ A SEMINARIILOR

1. Filosofia greacă
Probleme
A. Cei șapte înțelepți. Presocraticii
B. Şcolile socratice minore. Platon. Aristotel şi şcoala peripatetică
C. Filosofia greacă în epoca elenistică şi începutul Principatului. Stoicismul mediu şi târziu
 întemeietori şi reprezentanţi
 doctrina şi evoluţia sa; concepte-cheie
 importanţa
Referate
1) Idei ale filosofilor presocratici despre justiţie
2) Stoicii greci şi romani despre dreptate
3) Binele şi Dreptatea la Platon
4) Sisteme politice la Aristotel si Platon
Izvoare: Platon, Charmides, Republica, Legile, Phaidon, Phaidros, Banchetul; Aristotel, Politica, Metafizica, Etica nicomahică; Diogenes
Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor
Bibliografie
 Aristotel, Politica, traducere de Raluca Grigoriu, Ed. Paideia, București, 2001.
 Buffière, F., Miturile lui Homer şi gândirea greacă, Ed. Univers, Bucureşti, 1987, p. 71-146.
 Chamoux, Fr., Civilizaţia greacă în epocile arhaică şi clasică, I, traducere şi cuvânt înainte de M. Gramatopol, Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 341-344.
 Chamoux, Fr., Civilizaţia elenistică, I, traducere de E. Lazăr, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 535-542.
 Daniel, C., Orientalia mirabilia, I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 93-102 (cap. IV: „Cu privire la
etimologia termenului Păphilosophia /filosofie/”).
 Detienne, M., Stăpânitorii de adevăr în Grecia arhaică, traducere de A. Niculescu, Ed. Symposion, București, 1996.
 Dodds, E.R., Grecii şi iraţionalul, traducere de Catrinel Pleşu, prefaţă de Petru Creţia, Ed. Polirom, Iaşi, 19982.
 Dumitriu, A., Alétheia. Încercare asupra ideii de adevăr în Grecia antică, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984.
 Filosofia greacă până la Platon, I.1-II.2, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1979-1984.
 Flacelière, R. Istoria literară a Greciei antice, în românește de Mihai Gramatopol, Ed. Univers, București, 1970.
 Guthrie, W.K.C., O istorie a filosofiei greceşti, I-II, traducere De M. Moise, I.L. Munteanu şi D. Roşculescu, notă
introductivă de I.L. Munteanu, Ed. Teora, Bucureşti, 1999.
 Hadot, P., Ce este filosofia antică?, traducere de E. Bodor şi C. Tipuriţă, prefaţă de C. Bădiliţă, Ed. Polirom, Iaşi, 1997.
 Istoria filosofiei în texte alese, ediție alcătuită de Gh. Vlăduțescu, I. Bănșoiu și S. Totu, Ed. Paideia, București, 2004.
 Joja, A., Istoria gândirii antice, I-II, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980-1982.
 Lévêque, P., Aventura greacă, traducere de Constanţa Tănăsescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987 (I, p. 423-465; II, p. 69-
84, 214-226, 315-317).
 Marinescu-Himu, M., Piatkowski, A., Istoria literaturii eline, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 135-138, 389-416, 519-
533, 574-587, 633-639.
 Muscă, V., Baumgarten, Al., Filosofia politică a lui Aristotel, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.
 Les Présocratiques, édition établie par Jean-Paul Dumont, avec la collaboration de Jean-Louis Poirier, Éditions
Gallimard, Paris, 1988.
 des Places, Éd., La Religion Grecque. Dieux, cultes, rites et sentiment religieux dans la Grèce antique, Éd. A. et J. Picard,
Paris, 1969.
 Rohde, E., Psyché, traducere şi cuvânt înainte de M. Popescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 280-315, 353-373, 374-
394.
 Sirinelli, J., Urmaşii lui Alexandru cel Mare. Literatura şi gândirea greacă (334 î.Chr.-529 d.Chr.), traducere de Th.C
Georgescu şi C.T. Georgescu, Ed. Teora, Bucureşti, 2000.
 Tilgher, A., Viaţa şi nemurirea în viziunea greacă, traducere de Petru Creţia, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995.
 Vlastos, G., Studies in Greek Philosophy, I-II, Princeton University Press, Princeton, Jew Jersey, 1993.
 Vlăduţescu, Gh., Filosofia în Grecia veche, Ed. Albatros, Bucureşti, 1984.
 Vlăduţescu, Gh., O enciclopedie a filosofiei greceşti. Filosofi, filosofii, concepte, Ed. Paideia, Bucureşti, 1994.
 Vlăduţescu, Gh., Heraclit din Ephes, Cratylos din Athena, Antisthenes Heracliteanul. Mărturii și fragmente, traducere,
Cuvânt înainte, Comentariu la Heraclit și la heracliteeni, Note și Addenda de Gh. Vlăduțescu, Ed. Academiei, București,
2008.
 Vlăduţescu, Gh., Bănșoiu, I., Filosofia greacă în texte alese, Ed. Punct, București, 2002.

2. Religia şi mitologia în Grecia antică


Probleme
A. Viaţa de după moarte şi credinţele despre suflet
B. Insulele fericiţilor. Mitul vârstelor
C. Geografia sacră a Greciei antice: sanctuarele şi oracolele
D. Zei, eroi, daimones. Lumea zeilor. Religia civică şi curentele marginale
E. Rit şi ritual în cultele de mistere. Tendinţe sincretice
Referate
1) Misterele eleusine
2) Cultul lui Dionysos
3) Doctrina orfică
Bibliografie
 Bonnard, A., Civilizaţia greacă, I, De la Iliada la Parthenon, traducere, cuvânt înainte şi note de I. Stoian, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1967, p. 156-176.
 Bruit Zaidman, L., Schmitt Pantel, L., La religion grecque dans les cités à l'époque classique, Éd. Armand Colin, Paris,
2002.
 Buffière, F., Miturile lui Homer şi gândirea greacă, Ed. Univers, Bucureşti, 1987.
 Burkert, W., Greek Religion. Archaic and Classical, translated by J. Raffan, Basil Blackwell, Oxford, 1985.
 Burkert, W., Ancient Mystery Cults, Harvard University Press, Cambridge, Massacusetts – London, England, 1987.
 Cotterell, A., Oxford. Dicţionar de mitologie, traducere de E.I. Burlacu, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.
 Eliade, M., Istoria credinţelor şi ideilor religioase, traducere şi postfaţă de C. Baltag, Ed. Univers Enciclopedică/Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 1999, p. 160-192, 226-238.
 Eliade, M., Morfologia religiilor. Prolegomene, prefaţă de M. Handoca, cuvânt înainte de A. Moretta, ediţie revizuită de
M. Tănăsescu, Ed. Jurnalul Literar, Bucureşti, 1993, p. 60-84.
 P. Devambez (coord.), Enciclopedia civilizaţiei greceşti, traducere de Ioana şi Sorin Stati, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970,
p. 356-358, 465-468.
 Ferrari, A., Dicţionar de mitologie greacă şi romană, traducere de D. Cojocaru, E. Stoleriu, D. Zămosteanu, Ed. Polirom,
Iaşi, 2003.
 Filoramo, G. (coord.), Istoria religiilor, I-II, traducere de S. Scriitoru și C. Dumitru, Ed. Polirom, Iași, 2008.
 Foucart, P., Misterele de la Eleusis, traducere de M. Mățel-Boatcă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005.
 Frazer, J.G., Creanga de aur, I-VI, traducere de O. Nistor, note de G. Duda, Ed. Minerva, Bucureşti, 1980.
 Grimal, P., Dicţionar de mitologie greacă şi romană, traducere de M. Popescu, prefaţă de Ch. Picard, Ed. Saeculum I.O.,
Bucureşti, 2001.
 Hantjissalatas, S.G., Lumea vechilor greci între dionisiac și apolinic, Ed. Punct, București, 2001.
 Kerébyi, The Gods of the Greeks, Penguin Books, Middlesex, 1958.
 Kun, N.A., Legendele şi miturile Greciei antice, Ed. Orizonturi, Bucureşti, f.a.
 Lévêque, P., Aventura greacă, traducere de Constanţa Tănăsescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987 (I, 103-114, 146-151,
348-359, 460-465; II, 105-115, 147-150, 246-260).
 Nicolau, H., Despre sacrificiu în tragedia antică, Ed. Universitaria, Craiova, 2012.
 Nilsson, M.P., Les Croyances religieuses de la Gèce antique, Gerard Montfort Éditeur, Sain-Pierre-de-Salerne, 1984.
 Orfeu și Euridice în literatura universală, antologie, studiu introductiv și note de Ion Acsan, Ed. Albatros, București,
1981.
 Pettazzoni, R., La Religion dans la Grèce antique, des origines à Alexandre le Grand, Éd. Payot, Paris, 1953.
 des Places, Éd., La Religion Grecque. Dieux, cultes, rites et sentiment religieux dans la Grèce antique, Éd. A. et J. Picard,
Paris, 1969.
 Robert, F., Religia greacă, traducere de M. Lazurca, Ed. Teora, Bucureşti, 1998.
 Rohde, E., Psyché, traducere şi cuvânt înainte de M. Popescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985.
 Sorel, R., Orfeu şi orfismul, traducere de F. Bechet, Teora, Bucureşti, 1998.
 Vernant, J.-P., Mit şi religie în Grecia antică, traducere şi cuvânt înainte de M. Gramatopol, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1995.
 Vernant, J.-P., Mit şi gândire în Grecia antică. Studii de psihologie istorică, traducere de Z. Petre şi A. Niculescu, cuvânt
înainte de Z. Petre, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995.
 Vernant, J.-P., Originile gândirii grecești, traducere de F. Bechet, și D. Stanciu, postfață de Z. Petre, Ed. Symposium,
București, 1995.
 Vidal-Naquet, P., Vânătorul negru. Forme de gândire şi forme de societate în lumea antică, traducere de Zoe Petre, Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1985, p. 47-143, 427-450.

3. Arhitectura şi artele plastice în Grecia antică şi în lumea elenistică


Probleme
A. Idealul de frumuseţe. Proporţii. Şcolile de artă. Arhitectura funerară
B. Stilurile arhitectonice. Pictura. Ceramica. Sculptura
C. Epocile miceniană, homerică şi arhaică
D. Perioada clasică. Fidias. Policlet. Scopas. Myron. Praxitele. Lisip
Referate
1) Modalităţi de exprimare a idealului de frumuseţe în Grecia clasică
2) Stilurile arhitectonice
Bibliografie
 Alpatov, M.V., Istoria artei, I, Arta lumii vechi și a Evului Mediu, Ed. Meridiane, București, 1966.
 Boardman, Greek Sculpture. The Classical Period, A Handbook, Thames and Hudson, London, 1985.
 Botez-Crainic, A., Istoria artelor plastice, I, Antichitatea şi Evul Mediu, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.
 Buttin, A.-M., Grecia clasică, traducere de L. Decei, Ed. Bic All, Bucureşti, 2002, p. 177-202.
 Chamoux, Fr., Civilizaţia greacă în epocile arhaică şi clasică, I, traducere şi cuvânt înainte de M. Gramatopol, Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 349-366.
 Chamoux, Fr., Civilizaţia elenistică, I, traducere de E. Lazăr, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 543-569.
 Clayton, P.A., Price, M.J., Cele șapte minuni ale lumii antice, traducere din limba engleză de M. Popescu, Ed.
Saeculum/Vestala, București, 1999.
 Devambez, P. (coord.), Enciclopedia civilizaţiei greceşti, traducere de Ioana şi Sorin Stati, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1970, p. 65-69, 79-81, 416-427, 486-505.
 Drăguț, V., Stilurile Greciei antice, Ed. Meridiane, București, 1962.
 Faure, É., Istoria artei, I, Arta antică, traducere de I. Mavrodin, prefaţă de D. Grigorescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988,
p. 111-188.
 Fleming, W., Arte şi idei, I, traducere de F. Ionescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992, p. 30-120.
 Ginouvès, R., Arta greacă, traducere de A. Calangiu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992.
 Lévêque, P., Aventura greacă, traducere de Constanţa Tănăsescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987 (I, p. 37-56, 96-102,
134-141, 328-348, 418-423; II, p. 85-105, 226-246).
 Michalowski, K., Cum și-au creat grecii arta, în românește de Anda și Nicolae Mareș, prefață de V. Barbu, Ed.
Meridiane, București, 1975.
 Radian, H.R., Cartea proporțiilor. Principii și aplicații în arhitectură și în artele plastice, Ed. Meridiane, București, 1981.
 Suter, C., Istoria artelor plastice, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1967.
 Vidal-Naquet, P., Fragments sur l’art antique, Agnès Viénot Éditions, Paris, 2002.
 Vitruviu, Despre arhitectură, Ed. Academiei, București, 1964.
 Winckelmann, J.J., Istoria artei antice, traducere de Gh.I. Ciorogaru, introducere de D. Grigorescu, postfaţă şi note de R.
Florescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985 (vol. I, p. 160-297; vol. II, p. 25-114, 143-181).

4. Societatea greacă în epocile arhaică, clasică şi elenistică


Probleme
A. Reforme instituționale în Grecia arhaică și clasică
B. Regimuri politice
C. Categoriile sociale în Grecia antică. Cetăţeni, meteci, sclavi
Referate
1) Condiţia femeii
2) Educaţia în lumea greacă
Bibliografie
 Aristotel, Politica, traducere de Raluca Grigoriu, Ed. Paideia, București, 2001.
 Bonnard, A., Civilizaţia greacă, I, De la Iliada la Parthenon, traducere, cuvânt înainte şi note de I. Stoian, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1967, p. 137-155.
 Brule, P., Les Femmes grecques à l’époque classique, Hachette, Paris, 2001.
 Buffière, F., Miturile lui Homer şi gândirea greacă, Ed. Univers, Bucureşti, 1987.
 Buttin, A.-M., Grecia clasică, traducere de L. Decei, Ed. Bic All, Bucureşti, 2002, p. 39-106, 203-232.
 Cabanes, P., Mic atlas istoric al Antichităţii greceşti, traducere de G. Sfichi, Ed. Polirom, Iaşi, 2001.
 Carlier, P., Secolul al IV-lea grec până la moartea lui Alexandru, traducere de Răzvan Rădulescu, Ed. Teora, Bucureşti,
1998.
 Flacelière, R., Viaţa de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle, traducere de L. Lupaş, Complexul Editorial
“Basarabia”, Chişinău, 1991.
 Glotz, G., Cetatea greacă, traducere şi indice de M. Izverna, traducerea notelor de E. Lazăr, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1992.
 Lévêque, P., Aventura greacă, I-II, traducere de Constanţa Tănăsescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987 (I, p. 86-95, 157-
195, 241-275, 276-312, 360-409; II, p. 26-35, 116-127, 156-199, 310-313).
 Lévy, Ed., Grecia în secolul V de la Clisthene la Socrate, traducere de Doina Ignat, Ed. Teora, Bucureşti, 1998.
 Lévy, J.-Ph., L’Économie antique, col. « Que sais-je », Presses Universitaires de France, Paris, 1981, p. 7-87.
 Marrou, H.-I., Istoria educaţiei în Antichitate, I, Lumea greacă, traducere şi cuvânt înainte de S. Petecel, Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1997.
 Mosse, Cl., La Femme dans la Grèce antique, Éd. Complexe, Paris, 1991.
 Petre, Z., Societatea greacă arhaică şi clasică, Editura Universităţii Bucureşti, 1994.
 Idem, Cetatea greacă, Ed. Nemira, Bucureşti, 2000.
 Poursat, J.-Cl., Grecia preclasică de la origini până la sfârşitul secolului VI, traducere de Florica Bechet, Ed. Teora,
1998.
 Rostovseff, M.I., Histoire économique et sociale du monde hellénistique, Éditions du CERF, Paris, 1989.
 Vernant, J.-P., Travail et esclavage en Grèce ancienne, Éd. Complexe, Paris, 1988.
 Vidal-Naquet, P., Vânătorul negru. Forme de gândire şi forme de societate în lumea greacă, traducere de Z. Petre, Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1985, p. 144-373.

5. Literatura greacă
Probleme
A. Genuri şi specii literare în Antichitatea greacă
B. Poezia genealogică şi didactică. Hesiod. Mitul vârstelor. Poezia lirică. Sappho. Anacreon. Pindar
C. Originile tragediei. Eschil. Sofocle. Euripide
D. Comedia. Aristofan. Menandru
E. Proza istorică. Herodot. Tucidide
Referate
1) Lumea zeilor şi cea a oamenilor în epopeile homerice
2) Originalitatea creaţiilor literare hesiodice
3) Pindar şi poezia de glorificare a învingătorilor la jocuri
4) Originea şi evoluţia tragediei greceşti
5) Comedia greacă şi realitatea contemporană
Bibliografie
 Aischylos (Eschil), Tragedii. Rugătoarele, Perşii, Şapte contra Thebei, Prometheus înlănţuit, Purtătoarele de prinoase,
Eumenidele, traducere, note, prefaţă de Al. Miron, Ed. Univers, Bucureşti, Bucureşti, 2000.
 Aristofan, Teatru. Pacea, Păsările, Broaștele, Norii, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1956.
 Barbu, N.I., Piatkowski, A., Scriitori greci şi latini, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978.
 Bonnard, A., Civilizaţia greacă, I, De la Iliada la Parthenon, traducere, cuvânt înainte şi note de I. Stoian, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1967.
 Buffière, F., Miturile lui Homer şi gândirea greacă, Ed. Univers, Bucureşti, 1987.
 Hesiod-Orfeu. Poeme, tălmăcire, prefaţă, prezentări şi note de I. Acsan, Ed. Minerva, Bucureşti, 1987.
 Bowra, C.M., Pindar, Claredon Press, Oxford, 1964.
 Buttin, A.-M., Grecia clasică, traducere de L. Decei, Ed. Bic All, Bucureşti, 2002, p. 147-176.
 Chamoux, Fr., Civilizaţia greacă în epocile arhaică şi clasică, I, traducere şi cuvânt înainte de M. Gramatopol, Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 323-337.
 Chamoux, Fr., Civilizaţia elenistică, I, traducere de E. Lazăr, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985, p. 515-534.
 Defradas, J., Literatura elină, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1968.
 Flacelière, R., Istoria literară a Greciei antice, Ed. Univers, Bucureşti, 1970.
 Frenkian, A., Înţelesul suferinţei umane la Eschil, Sofocle şi Euripide, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti,
1969.
 Hesiod, Opere. Naşterea zeilor (Teogonia). Munci şi zile. Scutul lui Heracles, traducere, studiu introductiv şi note de D.T.
Burtea, Ed. Univers, Bucureşti, 1973.
 Lévêque, P., Aventura greacă, I, traducere de Constanţa Tănăsescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987, p. 141-146, 313-327,
410-418; 423-441; II, 58-68, 201-214).
 Marinescu-Himu, M., Piatkowski, A., Istoria literaturii eline, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.
 Nicolau, H., Despre sacrificiu în tragedia antică, Ed. Universitaria, Craiova, 2012.
 Noica, S., Aspecte ale timpului mitic la Hesiod, în Studii clasice, 12, 1970.
 Petre, Z., Cetatea greacă, Ed. Nemira, Bucureşti, 2000.
 Piatkowski, A., Curs de istoria literaturii greceşti. Epoca preclasică (sec. IX-VI î.e.n.), EDP, Bucureşti, 1962.
 Pindar, Ode, I-III, îngrijire de ediție, introducere și note de Mihai Nasta, Ed. Univers, București, 1974-1977.
 Rusu, L., Eschil. Sofocle. Euripide, ed. a II-a, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1967.
 Sirinelli, J., Urmaşii lui Alexandru cel Mare. Literatura şi gândirea greacă (334 î.Chr.-529 d.Chr.), traducere de Th.C
Georgescu şi C.T. Georgescu, Ed. Teora, Bucureşti, 2000.
 Stoianovici-Donat, L., Mitul «vârstei de aur» în literatura greacă, Ed. «Scrisul Românesc», Craiova, 1981.
 Tilgher, A., Viaţa şi nemurirea în viziunea greacă, traducere de Petru Creţia, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995,
p. 47-59.
 Tragicii greci, ediţie îngrijită de D.M. Pippidi, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1957.
 Vidal-Naquet, P., Vânătorul negru. Forme de gândire şi forme de societate în lumea antică, traducere de Zoe Petre, Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1985.

6. Viaţa economică şi socială în lumea romană


Probleme
A. Ierarhia şi categoriile societăţii. Ordine
B. Relaţiile sociale. Patroni şi clienţi. Mobilitatea socială
C. Reforme şi conflicte sociale
D. Educaţia. Condiţia femeii
Referate
1) Relaţiile sociale. Sistemul clientelar (clientela)
2) Condiţia femeii în societatea romană
Bibliografie
 Ariès, Ph., Duby, G. (coord.), Istoria vieţii private, I, De la Imperiul Roman la anul o mie, traducere de I. Herdan, Ed.
Meridian, Bucureşti, 1994.
 Bloch, R., Cousin, J., Roma şi destinul ei, I-II, traducere şi note de Barbu şi Dan Sluşanschi, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1985 (vol. I, p. 104-202, vol. II, p. 49-110, 270-277).
 Carcopino, J., Viaţa cotidiană în Roma la apogeul imperiului, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1974.
 Chastagnol, A., La naissance d’«ordo senatorius», în MEFRA, 85, 1973, 2, p. 583-607.
 Cizek, E., Istoria Romei, Ed. Paideia, București, 2002.
 Duncan-Jones, R., The Economy of the Roman Empire, Cambridge University Press, Cambridge, 1974.
 Étienne, R., Viaţa cotidiană la Pompei, traducere şi note de H. Vasilescu, cuvânt înainte de R.Theodorescu, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1970.
 Finley, M.I., The Ancient Economy, Chatto & Windus, London, 1975.
 Garnsey, P., Saller, R., The Roman Empire. Economy, Society and Culture, University of California Press, Berkeley-Los
Angeles, 1987.
 Giardina, A., Omul roman, traducere de D. Cojocaru, Ed. Polirom, Iaşi, 2001, p. 57-82.
 Henderson, M.I., The Establishment of the Equester Ordo, în The Journal of Roman Studies, 53, 1963, p. 61-72.
 Lascu, N., Cum trăiau romanii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1975.
 Lévy, J.-Ph., L’Économie antique, Presses Universitaires de France, Paris, 1981, p. 88-122.
 Marrou, H.-I., Istoria educaţiei în Antichitate, II, Lumea romană, traducere şi cuvânt înainte de S. Petecel, Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1997.
 Mommsen, Th., Istoria romană, I-V, traducere de J. Nicolaus, cuvânt înainte de E. Condurachi, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1987-1988 (vol. I, p. 117-126, vol. II, p., 251-264, 454-492; vol. III, p. 41-123).
 Poinsotte, J.-M., Les Romains et la Chine : réalités et mythes, în MEFRA, 91, 1979, 1, p. 417-467.
 Rostovtzeff, M., The Social and Economic History of the Roman Empire, Claredon Press, Oxford, 1926.
 Tudor, D., Figuri de împăraţi romani, I-III, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1974-1975.
 Veyne, P., La Société romaine, Éd. du Seuil, Paris, 2001.
 Wattel, O., Mic atlas istoric al Antichităţii romane, traducere de G. Vasiliu, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.
 Zugravu, N., Roma. Politică şi aculturaţie. Introducere la problema romanizării, I, Iaşi, 1999.

7. Literatura latină. Curente filosofice în lumea romană


Probleme
A. Prima perioadă a literaturii latine. Plautus
B. Epoca războaielor civile. Cicero. Caesar. Sallustius. Varro. Lucretius
C. Proza istorică. Titus Livius. Tacitus. Suetonius
D. Filosofia greacă în epoca elenistică şi începutul Principatului. Stoicismul mediu şi târziu
E. Neoplatonismul şi neopitagorismul
 întemeietori şi reprezentanţi
 doctrina şi evoluţia sa; concepte-cheie
 importanţa

Referate
1) Noua concepţie epicureică în operele lui Lucretius şi Horatius
2) Literatura satirică în epoca Principatului
3) Stoicismul sau conştiinţa de sine a Romei
Izvoare: Porphyrios, Viaţa lui Pitagora și Viaţa lui Plotin; Filostrat, Viaţa lui Apollonios din Tyana; Diogenes Laertios, Despre vieţile
şi doctrinele filosofilor
Bibliografie
 Barbu, N.I., Piatkowski, A., Scriitori greci şi latini, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978.
 Bayet, J., Literatura latină, în românește de G. Creția, traducerea versurilor de P. Stati, studiu introductiv de M. Nichita,
Ed. Univers, București, s.a.
 Bloch, R., Cousin, J., Roma şi destinul ei, I-II, traducere şi note de Barbu şi Dan Sluşanschi, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1985 (I, p. 59-62, 203-223; II, p. 111-153).
 Cizek, E., Istoria literaturii latine (14-117), Editura Universităţii Bucureşti, 1982.
 Cizek, E., Istoria literaturii latine, Societatea „Adevărul”, Bucureşti, 1994.
 Filostrat, Viaţa lui Apollonios din Tyana, traducere de M. Alexianu, prezentare şi note de A. Piatkowski, Ed. Polirom, Iaşi,
1997.
 Grimal, P., Literatura latină, traducere de Mariana şi Liviu Franga, note suplimentare şi cuvânt înainte de Liviu Franga,
Ed. Teora, Bucureşti, Bucureşti, 1997.
 Grimal, P., Seneca sau conştiinţa Imperiului, traducere de Barbu şi Dan Sluşanschi, cuvânt înainte, adnotări şi indici de
Dan Sluşanschi, Ed. Univers, Bucureşti, 1992.
 Hadot, P., Plotin sau simplitatea privirii, traducere de L. Zoicaş, prefaţă de C. Bădiliţă, Ed. Polirom, Iaşi, 1998.
 Istoria filosofiei în texte alese, ediție alcătuită de Gh. Vlăduțescu, I. Bănșoiu și S. Totu, Ed. Paideia, București, 2004.
 Jumară, C.-N., Romanul latin. Meditație asupra condiției umane, Ed. Alfa, Iași, 2007.
 Titus Lucretius Carus, Poemul naturii, traducere, prefață și note de D. Murărașu, Ed. Minerva, București, 1987.
 Meunier, M., Apollonios din Tyana sau șederea unui zeu printre oameni, traducere din limba franceză de I. Iliescu, Ed.
Herald, București, 2001.
 Mommsen, Th., Istoria romană, I-V, traducere de J. Nicolaus, cuvânt înainte de E. Condurachi, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1987-1988 (vol. I, p. 504-537; vol. II, p. 242-258; vol. III, p. 313-344).
 Nichita, M., Istoria literaturii latine, I-II, Universitatea din Bucureşti, 1981.
 Petroniu, Satyricon, traducere, cuvânt înainte și note de E. Cizek, Ed. Univers, București, 1995.
 des Places, Éd., La Religion Grecque. Dieux, cultes, rites et sentiment religieux dans la Grèce antique, Éd. A. et J. Picard,
Paris, 1969.
 Porphyrios, Viața lui Pitagora/Viața lui Poltin, în românește de A. Piatkowski, C. Bădiliță și C. Gașpar, ediție îngrijită de
C. Bădiliță, Ed. Polirom, Iași, 1998.
 Sirinelli, J., Urmaşii lui Alexandru cel Mare. Literatura şi gândirea greacă (334 î.Chr.-529 d.Chr.), traducere de Th.C
Georgescu şi C.T. Georgescu, Ed. Teora, Bucureşti, 2000.
 Vlăduţescu, Gh., Filosofia în Roma antică. Forme de gândire şi evoluţie, Ed. Albatros, Bucureşti, 1991.

8. Religia şi mitologia în Roma antică în timpul regalităţii, Republicii şi la începutul Principatului


Probleme
A. Caracteristicile religiei romane arhaice. Cultul privat
B. Gândirea religioasă la sfârşitul Republicii şi începutul Principatului. Politica religioasă a lui Octavian – instaurarea noului
prin apelul la tradiţie
C. Colegiile sacerdotale şi funcţionalitatea lor
D. Pătrunderea cultelor orientale (cauze, modalităţi, consecinţe). Apariţia şi răspândirea creştinismului. Persecuţii
Referate
1) Apariţia şi răspândirea creştinismului în Imperiul Roman
2) Cultele orientale în lumea romană
3) Atitudinea împăraţilor romani faţă de creştini. Toleranţă şi persecuţii (cauze, motivaţii, particularităţi)
Bibliografie
 Actele martirice, studiu introductiv, traducere şi note de Ioan Rămureanu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997.
 Apuleius, Metamorfoze sau Măgarul de aur, traducere din limba latină şi note de I. Teodorescu, ediţie nouă, revăzută şi
întregită de I. Acsan, introducere de E. Cizek, Ed. Univers, Bucureşti, 1996.
 Baslez, M.-Fr., Sf. Pavel, Ed. Compania, Bucureşti, 2001.
 Bayet, J., Histoire politique et psychologique de la religion romaine, Ed. Payot, Paris, 1957.
 Bloch, R., Cousin, J., Roma şi destinul ei, I, traducere şi note de Barbu şi Dan Sluşanschi, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985,
p. 45-47, 74-78, 267-354.
 Cizek, E., Istoria Romei, Ed. Paideia, București, 2002.
 Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, Éd. du CERF, Paris, 1990.
 Eliade, M., Istoria credinţelor şi ideilor religioase, traducere şi postfaţă de C. Baltag, Ed. Univers Enciclopedică/Ed.
Ştiinţifică, Bucureşti, 1999, p. 160-192, 299-315, 424-474.
 Filoramo, G. (coord.), Istoria religiilor, I-II, traducere de S. Scriitoru și C. Dumitru, Ed. Polirom, Iași, 2008.
 Flusser, D., Jesus in the Context of History, în A. Toynbee (ed.), The Crucible of Christianity…, World Publishing
Company, New-York/Cleveland, 1969.
 Gabor, A., Biserica şi statul în primele patru secole, Ed. Sofia, Bucureşti, 2003.
 Giardina, A., Omul roman, traducere de D. Cojocaru, Ed. Polirom, Iaşi, 2001, p. 57-82.
 Johnson, P., A History of Christianity, Penguin Books, Harmondsworth, 1982.
 Lactantius, De mortibus persecutorum (Despre morţile persecutorilor), traducere, studiu introductiv, note şi comentarii de
Claudiu T. Arieşan, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000.
 MacCulloch, D., Istoria creștinismului. Primii 3000 de ani, traducere de C. Dumitru și M.-S. Chirilă, Ed. Polirom, Iași,
2011.
 MacMullen, R., Le paganisme dans l’Empire Romain, traduit de l’Américain par A. Spiquel et A. Rousselle, Presses
Universitaires de France, Paris, 1987.
 Ménager, L.-R., Les Collèges sacerdotaux, les tribus et la formation primordiale de Rome, în MEFRA, 88, 1976, 2, p.
455-543.
 Mommsen, Th., Istoria romană, I-IV, traducere de J. Nicolaus, cuvânt înainte de E. Condurachi, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1987-1988 (vol. I, p. 104-116, 251-264, 493-503; vol. II, p. 229-241; vol. III, p. 252-344).
 North, J.A., Roman Religion, Oxford University Press, Oxford, 2000.
 Idem, Conservatism and Change in Roman Religion, în Papers of the British School at Rome, 44, 1976, p. 1-12.
 *** Originile creştinismului, introducere de P. Geoltrain, traducere de G. Ciubuc, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.
 Richard, J.-Cl., Énée, Romulus, César et les funérailles impériales..., în MEFRA, 78, 1966, 1, p. 67-78.
 Ries, Sacrul în istoria religioasă a omenirii, traducere din limba italiană de R. Utale, Ed. Polirom, Iași, 2000.
 Sanie, S., Cultele orientale în Dacia romană, I, Cultele siriene şi palmiriene, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1981.
 Scheid, J., La Religion des Romains, Éd. Armand Colin, Paris, 2002.
 Schlosser, J., Isus din Nazaret, traducere şi note de Elena Zamfirescu, prefaţă de Zoe Petre, Ed. Corint, Bucureşti, 2003.
 Turcan, R., Rome et ses dieux, Éd. Hachette Littératures, Paris, 1998.
 Vermaseren, M.J., Religion in Competition with Christianity, în A. Toynbee (ed.), The Crucible of Christianity…, World
Publishing Company, New-York/Cleveland, 1969.
 Wacher, J., The Roman World, II, Routledge and Kegan Paul, London-New York, 1987, p. 749-843.
 Wattel, O., Mic atlas istoric al Antichităţii romane, traducere de G. Vasiliu, Ed. Polirom, 2002.
 Zugravu, N., Curs de religie romană, I, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2001.

9. Evoluţia mentalităţii religioase în Imperiul Roman. Religia oficială şi ideologia imperială


Probleme
A. Religia oficială romană. Originile cultului imperial. Apoteoza împăraţilor
B. Factorii schimbărilor religioase din imperiu. Revitalizarea păgânismului
C. Noile sinteze religioase în timpul dinastiei Severilor. Sincretismul religios (definire, apariţie, mijloace de manifestare,
clasificarea formelor sincretice)
Referate
1) Politica religioasă a împăraţilor din dinastia Severilor
2) Cultul imperial şi apoteozarea împăraţilor romani
Bibliografie
 Bertrand-Ecanvil, E., Présages et propagande idéologique: À propos d’une liste concernant Octavien Auguste, în
MEFRA, 106, 1994, 2, p. 487-531.
 Bloch, R., Cousin, J., Roma şi destinul ei, I, traducere şi note de Barbu şi Dan Sluşanschi, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985,
p. 111-126, 212-269.
 Bravo, G., El ritual de la «proskynesis» Y su significado pol…tico y religioso en la Roma imperial, în Gerión, 15, 1997, p.
177-191.
 Cerfaux, L., Tondriaux, J., Le Culte des souverains dans la civilisation gréco-romaine, Éd. Desclée & Cie, Tournai, 1957,
p. 269-410.
 Cizek, E., Mentalităţi şi instituţii politice romane, traducerea în limba română de Ilieş Câmpeanu, Ed. Globus, Bucureşti,
1998.
 Idem, Structures et idéologie dans «Les Vies des douze Césars» de Suétone, Ed. Academiei – Société d’Éditions «Les
Belles Lettres», Bucureşti–Paris, 1977, p. 156-198.
 Idem, Epoca lui Traian. Împrejurări istorice şi probleme ideologice, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p.
111-176, 177-254.
 Idem, Istoria Romei, Ed. Paideia, Bucureşti, 2002.
 Idem, Aspecte ideologice în literatura latină a epocii lui Nero, în Studii Clasice, IV, 1962, p. 223-240.
 Clauss, M., Împăraţi romani, traducere din limba germană şi note de A. Armbruster, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001.
 Méthy, Nicole, Éloge rhéthorique et propagande politique sous le Haut-Empire. L’Exemple du «Panégyrique de Trajan»,
în MEFRA, 112, 2001, 1, p. 365-411.
 Piganiol, A., Histoire du Rome, Presses Universitaires de France, Paris, 1939.
 Pippidi, D.M., Studii de istorie a religiilor antice. Texte şi interpretări, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 164-218, 267-
313.
 Ramelli, I., L’ «Apocolocynthosis» come Opera Storica, în Gerion, 19, 2001, p. 477-491.
 Richard, J.-Cl., Les Aspects militaires des funérailles impériales, în MEFRA, 78, 1966, 2, p. 313-325.
 Idem, Incinération et inhumation aux funérailles impériales : Histoire du rituel de apothéose pendant le Haut-Empire, în
Latomus, 25, 1966, 4, p. 784-804.
 Lucius Annaeus Seneca, Apokolokyntosis sau Prefacerea în dovleac a divinului Claudius, traducere, note, repere
cronologice şi bibliografice de I. Câmpeanu, Ed. Paideia, Bucureşti, 2002.
 Turcan, R., Cultele orientale în lumea romană, traducere de M. Popescu, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1998.
 Tudor, D., Figuri de împăraţi romani, I-III, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1974-1975.
 Vasilescu, M., Orient-Occident: Myth and Prpaganda in Augustus’ Epoch, în Arheologia Moldovei, 16, 1993, p. 131-143.

10. Arhitectura şi artele plastice în lumea romană


Probleme
A. Mit şi propagandă în arta romană. Altarul păcii. Colosseum.
Referate
a. Frescele de la Pompei
b. Forurile imperiale
c. Artele miniaturale la Roma
Bibliografie
 Bloch, R., Cousin, J., Roma şi destinul ei, I-II, traducere şi note de Barbu şi Dan Sluşanschi, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1985 (vol. I, p. 48-52, 265-278, vol. II, p. 504-537).
 Botez-Crainic, A., Istoria artelor plastice, I, Antichitatea şi Evul Mediu, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.
 Brillant, R., Arta romană de la Republică la Constantin, cuvânt înainte şi traducere de M. Gramatopol, Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1979.
 Faure, É., Istoria artei, I, Arta antică, traducere de I. Mavrodin, prefaţă de D. Grigorescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1988,
p. 189-206.
 Fleming, W., Arte şi idei, I, traducere de F. Ionescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992, p. 121-151.
 Gramatopol, M., Arta imperială a epocii lui Traian, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1984.
 Idem, Artele miniaturale în Antichitate, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1991.
 Hannestad, N., Monumentele publice ale artei romane. Program iconografic şi mesaj, I-II, traducere şi postfaţă de M.
Gramatopol, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989.
 Lawrence, R., Metaphors, Monuments and Texts: The Life Course in Roman Culture, în World Archaeology, 31, 2000, 3,
p. 442-455.
 Mommsen, Th., Istoria romană, I-V, traducere de J. Nicolaus, cuvânt înainte de E. Condurachi, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1987-1988 (vol. I, p. 135-146, 265-278, 504-537; vol. II, p. 242-259; vol. III, p. 313-344).
 Toynbee, J.M.C., Architecture and Art in the Graeco-Roman World, în A. Toynbee (ed.), The Crucible of Christianity…,
World Publishing Company, New-York/Cleveland, 1969.
 Tudor, D., Figuri de împăraţi romani, I-III, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1974-1975.
 Tudor, D. (coord.), Enciclopedia civilizaţiei romane, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 83-89, 96-100,
582-586.
 Winckelmann, J.J., Istoria artei antice, traducere de Gh.I. Ciorogaru, introducere de D. Grigorescu, postfaţă şi note de R.
Florescu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1985 (vol. I, p. 148-159; vol. II, p. 5-24).