Вы находитесь на странице: 1из 4

Osztálynevelői beszámoló

VIII. A osztály
Osztálynevelő: Boldizsár Zeyk Anna
Az osztály szakosítása: intenzív német
1. Általános tudnivalók
1.1. Létszám: 24 tanuló
1.2. Nem szerinti megoszlás: 12 lány, 12 fiú
1.3. A tanulók megoszlása lakhely szerint: 22 tanuló kolozsvári, 1 tanuló naponta
ingázik Magyarlónáról, 1 pedig Türéből.
1.4. Az osztály névsora:
Balázs Júlia-Orsolya
Bodor Adrienn
Bruck Ottó-Roland
Farkas Ilona- Janka
Fekete Tekla
Hanna Emily
Hindrich Ottó
Inczefi Imola
Jozsa Benedek
Kiss Boglárka-Dalma
Kovács Gyula-Péter
Kutos Timea
Lakatos Péter-Gábor
Laping Miklós-József
Márton Gabriella-Mária
Nagy-Damo Yvette
Oltyán Gellért
Schvartz Tamás-István
Szilágyi Zsófia
Táncz Aletta
Tokai Csaba-Barnabás
Tussai György Loránd
Tussai Kázmér Zoltán
Varga Zoltán Gergő
1.5. Közösségi megbízatások:
Az osztály szülői bizottsága: elnök Fekete Attila, pénztáros Kovács Júlia.
Az osztályon belüli megbízatások: osztályfelelős: Kiss Boglárka Dalma, hiányzások számon
tartója: Balázs Júlia Orsolya, Felmérős füzet felelőse: Schvartz Tamás István.

2. Tanulmányi helyzet
2.1. Az osztály átlaga: 8, 87
2.2. Bukók: nincsenek
Minden tanulónak 10-es a magaviselete.
2.3. Az él tanulók névsora:
Sszám. Név Minősítés Átlag
1. Kiss Boglárka Dalma I. díj 9,88
2. Nagy-Damo Yvette II. díj 9,75
3. Balázs Júlia Orsolya III. díj 9,68
Kutos Tímea
4. Tussai György Lóránd dicséret 9,65
5. Szilágyi Zsófia dicséret 9,60
6. Tussai Kázmér Zoltán dicséret 9,48
7. Fekete Tekla dicséret 9,40
8. Hindrich Ottó dicséret 9,35
9. Inczefi Imola dicséret 9,28
10. Laping Miklós dicséret 9,25
11. Bodor Adrienn dicséret 9,21
12. Hanna Emily dicséret 9,10

Díszokleveles diák: Kiss Boglárka Dalma

3. Eseménynaptár
Az iskolai évet izgalommal kezdtük, ugyanis egy nehéz évnek néztünk elébe. Nem csak az
volt újdonság, hogy minden figyelem a nyári képességvizsgára irányult, s idén mi voltunk a
legnagyobbak a gimisek között, hanem az is, hogy egy rövid időre új taggal bővült
nyolcadikos csapatunk. Laci, aki körül-belül három hónapig volt az osztályközösség része,
Budapestről érkezett, és felmenőihez hasonlóan szeretett volna egy kis ízelítőt kapni abból,
hogy milyen is a kolozsvári unitárius kolllégista élet.
Új színt hozott az osztályba és sok-sok jó ötletet, amire igencsak nagy szükség volt,
novemberben ugyanis nekünk kellett megszerveznünk az ötödikesek beavató ünnepségét, a
hagyományos Csibebált.
A B osztállyal közösen úgy döntöttünk, hogy a bál témája a Harry Potter regényekből
ismert varázslóvilág lesz, és különféle bűbájok elsajátítása után méltó tagokká avattuk a kis
varázslótanoncokat.
Közben megkezdődtek a felkészítők, így hetente két alkalommal már reggel 7 órától a
matematika bonyodalmait fejteggettük, illetve román fogalmazásokat írtunk különféle
stílusban és témában.
A tanulás mellett a kikapcsolódásról sem feledkeztünk meg. A kolozsvári Sapientia
Erdélyi Tudományegyetem emeleti termében megtekintettük a régi kolozsvárról készült
fotókiállítást, ahol megpróbáltuk felismerni egy-egy darabkáról a teljes képet, illetve
találgattuk, hogy az adott kép helyén jelenleg mi áll.
A nyolcadikos búcsú elengedhetetlen része a fotóalbum. Szinte egyöntetűen
megszavaztuk, hogy ki legyen a fotós, milyen albumot szeretenénk, és kezdetét is vették a
kiscsoportos fotózkodások, ahol mindenki bátran komolykodhatott és vigyoroghatott a
kamerának. Színes, videm képek készültek, amelyek közül igencsak nehéz feladat volt
kiválogatni azt a párat, amely aztán az albumba is bekerüé.
A félévi dolgozatok előtt még megtartottuk a mikulásozást, ahol ezúttal már
felnőttesebben tudtuk titkolni egymás előtt, hogy kit is fogunk isén meglepni. Emellett a
hagyományos adventi koszorúkészítést is megszerveztük, amit pizzázós szülinapünnepléssel
kötöttünk össze.
A második félév elején megírt próbavizsgák nem sikerültek a legjobban, de a
lehangoló eredmények mindannyiunknak azt súgallták, hogy alaposabban oda kell állnunk a
vizsgatételek kidolgozásához.
Nem volt könnyű, hiszen érkezett a tavasz, a szép idő, nekünk pedig egyre kevesebb időnk
maradt hátra a képességvizsgáig, amelyet megelőzött a május végi vallásvizsga, amely a
teológia-osztályba vaó bejutás előfeltétele.
A ballagásra készülve énekeket tanultunk, szalagot varrattunk, egymásnak útravalót
írtunk, s mire az albumok is megérkeztek, már teljesen ráhangolódtunk a búcsúzásra.
Szinte észre se vettük, és már az utolsó sulinapon voltunk, amikor elpróbáltuk a ballagást, és
izgalommal készültünk az utolsó osziórára. Hangos játék, nevetés, igazi csapatmunka, végül
néhány könnycsepp, s már ballagtunk is a templom felé, ahol értünk öltözött ünneplőbe az
összegyűlt emebersereg.
A nyolcadik osztály zárómozzanataként végre letudtuk a képességvizsgát, majd
izgalommal vártuk az eredményeket. A sikeres vizsgák után mindenki örömmel készült arra,
hogy kiválassza azt az osztályt és iskolát, ahol szeptembertől, immár kilencedikes gólyaként
folytathatja tanulmányait.

Boldizsár Zeyk Anna


osztálynevelő