You are on page 1of 7

Primăria Cimișlia Nr. 2 din 28.02.

2018, Cimișlia

BULETIN INFORMATIV
Fii cetățean informat
AGENDA CULTURALĂ A CIMIȘLIEI

CUPRINS:

Agenda culturală .................... 1


Cimișlia s-a pronunțat pentru
Unire ....................................... 2
Un nou Monument la Cimișlia
................................................. 3
Lista străzilor corectate.......... 4
Ce străzi vor fi reparate în anul
2018?....................................... 6

ATENȚIE

Stimate doamne, domnișoare!

„Sunteți veriga firului de aţă


A fiecărui lanţ făcut din doi,
E greu cu voi, femeile, în viaţă,
Dar e şi imposibil fără voi”
Să fiți iubite și apreciate la justa
valoare. Sincere felicitări cu
ocazia zilei de 8 Martie!
CIMIșLIA S-A PRONUNțAT PENTRU UNIRE!!!
SĂRBĂTORIM CENTENARUL MARII UNIRI!
În data de 16.02.2018 în cadrul orașul Cimișlia și de a realiza mai
ședinței ordinare a Consiliului multe măsuri pentru marcarea şi
orășenesc Cimișlia, a fost votat promovarea realizării ACTULUI
proiectul de decizie cu privire la UNIRII în orașul Cimișlia, precum:
sărbătorirea Centenarului Unirii,
- iluminarea turnului de
care include și Declarația de
retranslare a televiziunii din oraş;
recunoaştere a valabilităţii
ACTULUI UNIRII din 27 martie - instalarea unei cruci iluminate
1918. De asemenea, aceasta include în culorile tricolorului pe dealul
și faptul că sub genericul dintre sectoarele Recea și Malina a
Centenarul UNIRII să fie orașului;
organizate toate activitățile
educative și cultural – sportive din - edificarea Monumentului

«Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicînd».


Mihai Eminescu

2
UN NOU PROIECT

13 februarie, la primăria
Cimișlia a avut loc o ședință de
lucru cu reprezentanții de
la Solidarity Fund PL în
Moldova/Centrul de Informare
pentru Autoritățile Locale.

Solidarity Fund PL este o


fundație de stat din
Polonia reînființată în anul
2011 de către Ministerul
Afacerilor Externe al Poloniei,
pentru a susține dezvoltarea
socio-economică durabilă a
țărilor în curs de dezvoltare și a
societăților lor, precum și
pentru a sprijini procesele de
democratizare și construirea
instituțiilor statului modern,
Schițe pentru monument promovarea drepturilor omului
și consolidarea societății civile.
Reprezentanța Solidarity Fund
UN NOU MONUMENT LA CIMIȘLIA PL în Moldova și-a început
activitatea în Republica
Moldova în anul 2012..Astfel,
discuția s-a concentrat pe
Cimișlia va avea un monument nou, în centrul orașului. Acest lucru a fost stabilit în cadrul proiectele ce țin de revitalizarea
concursului primăriei Cimișlia, de selectare a schițelor pentru monumentul consacrat urbană și posibilitatea de a
băștinașilor căzuți în primul și cel de-al doilea război mondial. În atenția celor prezenți, accesa fonduri europene pentru
consilieri orășenești, specialiști ai primăriei, Consiliului Raional Cimișlia, reprezentanți ai mass - implimentarea acestora.
mediei și ONG-urilor locale, au fost propuse 3 variante a monumentului, de către sculptorul Primarul de Cimișlia, Gheorghe
Gheorghe Postovanu și arhitectorul Victor Sava. Schițele au reprezentat pentru prima variantă o Răileanu împreună cu cu ceilalți
troiță, pentru varianta a doua- un monument din piatră și bronz – statuia Maicii Domnului, specialiști au prezentat situația
pentru varianta a treia- o coloană de 7 metri în stil Brâncuși, finisată cu un stol de păsări din și multitudinea de proiecte și
bronz. Coloana este presupusă să fie edificată din piatră de Cosăuți. Ultima variantă, a și fost argumente de ce acestea sunt
aleasă pentru a fi finisată ca monument. extrem de necesare orașului
Cimișlia. În acest context,
angajații primăriei Cimișlia
Potrivit reprezentanților primăriei și
urmează să depună toate
autorilor proiectului, monumentul va fi
eforturile și să
instaurat în axa memorialului existent
completeze formularele de
Maica Îndoliată, cu fața spre piața
participare la
centrală a orașului. Urmează a fi
proiectul Sprijinirea
definitivată chestiunea privind
administrației publice din
inscripțiile pe monument. Conslierii
Republica Moldova în
orășenești propun să fie făcute inscripții
implementarea politicii
cu numele tuturor participanților celui
regionale prin dezvoltarea
de-al doilea război mondial din raionul
urbană integrată și sustenabilă.
Cimișlia- peste 1200 de persoane,
indiferent pe ce front au luptat și în ce Bugetul proiectului:
țară au căzut în luptă. – aprox. 350.000 EURO pentru
Potrivit primarului de Cimișlia- asistență tehnică;
Gheorghe Răileanu, la moment nu se – bugetul final pentru
cunoaște definitiv volumul și costul finanțarea proiectelor de
lucrărilor de edificare a monumentului. dezvoltare locală în ariile urbane
Pentru început se propune de a colecta este în process de negociere.
mijloace bănești de la cetățenii raionului
Cimișlia, iar ulterior să fie alocați bani și Durata proiectului: 2017-2019.
din bugetul local. La moment în raionul
Cimișlia sunt în viață 8 veterani ai celui
de-al doilea Război Mondial.
Conform Deciziei consiliului orăsenesc Cimislia, au fost corectate denumirea străzilor
ATENȚIE! Nu este necesar pentru cetățeni să îți perfectezele actele de identitate, aceste corectări vor fi efectuate la necesitate.
CE STRĂZI VOR FI REPARATE ÎN 2018?

Modificări în Conform deciziei Consiliului orășenesc Cimișlia, nr. 1/8 din 16.02.2018, a fost aprobate
lucrările de construcţie şi reparație a drumurilor în varianta albă (pietriş), cu or ordinea
Regulamentul cu următoare:

privire la modul de - str. Mihail Kogîlniceanu (970 m);


percepere a taxei de
evacuare a deșeurilor - str. Cogîlnicului (860 m);

Vă informăm că în conformitate cu - str. Patria cu ieșire la str. Nicolae Iorga prin str. Moldova (610 m);
Decizia Consiliului orășenesc Cimișlia
nr. 1/4 din 16.02.2018, au fost - str. Veronica Micle (880 m);
aprobat un nou regulament cu privire
str. Anatolie Perciun (300 m)
la modul de percepere a taxei pentru
evacuarea deşeurilor de către Serviciul
- str. Traian (2100 m);
de colectare a impozitelor şi taxelor
locale din cadrul primăriei or. Cimişlia. - str. Mircea cel Bătrîn (1180 m);
IV. Scutiri şi penalizări
- str. Petru Rareș pînă la intersecția cu str. Frunze (700 m);
23. Se acordă scutiri următoarelor
categorii de cetățeni: - str 27 august 1000 m

- copiilor invalizi;
- str. Bucovina (530 m);
- invalizilor din războiul din a. 1992
pentru integritatea țării; De asemenea, au fost aprobate lucrările de constructie în varianta asfaltata în ordinea
urmatoare :
- participanților la al II război mondial
1939 – 1945 și persoanelor afiliate lor; - conexiunile de pe str. Mihai Eminescu spre străzile adiacente;

- persoanelor invalide de gradul I; - trotuare pe străzile Mihai Eminescu, Constantin Stamati și Vasile Alecsandri;

- angajaților operatorului serviciului


și între str. Alexandru cel Bun și str. Vasile Alecsandri
de evecuare a deșeurilor menajere
solide – hamali, măturători, tractoriști,
- stradela Suveranității (350 m) între str. Suveranității și str. Ion Popușoi cu ieșire la str.
șoferi – cre sunt antrenați nemijlocit în Nicolae Iorga:
procesul evacuării deșeurilor de la
populația or. Cimișlia, conform listei - str. Petru Zadnipru (1180 m);
coordonate cu primarul orașului.
- str. A. Donici (970 m).
24. Consiliul orăşenesc poate aplica
alte scutiri în baza Codului Fiscal al
republicii Moldova.

25. În cazul neachitoării taxei se


aplică penalități în conformitate cu
Codul Fiscal al Republicii Moldova.

Mai multă informație găsiți pe pagina


electronică a primăriei Cimișlia:
www.cimislia.md

6
SIMBOLURILE ORAȘULUI
Primarul Orașului Cimișlia
Gheorghe RĂILEANU Stema şi drapelul oraşului Cimişlia, aprobate prin Deciziile Consiliului Orăşenesc
Cimişlia nr. 5/2 din 16 iunie 2009 şi nr. 4/10 din 30 iunie 2010
Viceprimar
și Decizia Comisiei Naționale de Heraldică Nr. 324-IV.01 din 25.03.2015, conform
Sergiu VÎRLAN anexelor nr. 43 şi nr. 44 și publicat în Monitorul Oficial Nr. 161-165 din 26.06.2015

Viceprimar
Stema oraşului Cimişlia: pe albastru, o balanţă romană de argint, ieşind din flancul
Florin BEREJAN senestru al scutului, pe al cărei talger este pus un spic de aur, şi însoţită în cantonul
scutului de dangaua Ciumeci, de asemenea de aur. Scutul timbrat de o coroană murală de
Secretara consiliului aur cu trei turnuri.

orășenesc Drapelul oraşului Cimişlia: reprezintă o pînză dreptunghiulară (2:3) albastră,


purtînd un brîu galben (1/5 h) pe mijloc.
Anastasia RUSU

www.cimislia.md

МЕСТО ДЛЯ МАРКИ

Primăria Cimișlia
B-dul Ștefan cel Mare și sfânt, 14
Orașul Cimișlia
Tel.: 0241 2 21 87
Fax: 0241 2 57 39
Poșta electronică:
relatiipublice@cimislia.md
www.cimislia.md
Facebook: primariacimislia

PRIMĂRIA CIMISLIA