You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2017 PPKI

KSSR TAHUN 3
BAHASA MALAYSIA

STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

1-2 LISAN 1.1 Mendengar 1.1.1 Mendengar cerita  Murid dapat mendengar cerita
1. Kemahiran cerita dan puisi pendek pendek yang dibacakan atau
Mendengar didengar dari video.
(PetaPokok)  Murid dapat memahami cerita yang
(Peta Buih) didengar.
 Murid dapat menyatakan jalan
cerita yang didengar.
 Murid dapat menyatakan nilai
ataupun pengajaran daripada
cerita yang didengar.

3-4 1.1.2 Mendengar pantun dua  Murid dapat mendengar pantun


kerat dua kerat yang dibacakan oleh
guru atau video.
 Murid dapat melafazkan pantun
dengan intonasi yang betul.
 Murid dapat memahami maksud
pantun.

5, 6, 7 1.2 1.2.1Mendiskriminasikan bunyi  Murid dapat mendengar dan


Mendiskriminasik bahasa mengecam sukukata KVK di awal
an bunyi I. suku kata dan akhir perkataan.
II. perkataan  Murid dapat mengecam dan
III. rangkai kata mendengar perkataan yang
didengar.
 Murid dapat mendengar dan
mengecam rangkai kata yang
didengar.

8-9 BERTUTUR 2.1 Bercerita 2.1.1 Bercerita  Murid dapat bercerita melalui
2. Kemahiran berpandukan gambar yang ditayangkan atau
Bertutur gambar tunggal gambar yang telah disediakan
(Peta Alir) dengan bantuan guru.
 Murid dapat memahami cerita
berpandukan gambar.

1
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

10 - 11 BERTUTUR 2.1 Bercerita 2.1.2 Bercerita  Murid dapat bercerita melalui


2. Kemahiran berpandukan gambar yang ditayangkan atau
Bertutur gambar bersiri gambar yang telah disediakan
(Peta Alir) dengan bantuan guru.
 Murid dapat memahami cerita
berpandukan gambar

12 - 13 2.1 Bercerita 2.1.3 Menceritakan  Murid dapat menceritakan kembali


semula cerita yang cerita yang diperdengarkan
didengar mengikut urutan cerita yang betul.

14 2.2 Melafazkan 2.2.1 Melafazkan semula  Murid dapat membaca pantun


pantun pantun dua kerat mengikut intonasi yang betul.
yang didengar

15 - 16 2.3 Menyebut 2.3.1 Menyebut bunyi  Murid dapat menyebut bunyi


bunyi bahasa perkataan perkataan yang didengar.
yang didengar  Murid boleh menyebut perkataan
berpandukan kad gambar.

17 2.3.2 Menyebut bunyi  Murid dapat menyebut bunyi


rangkai kata rangkai kata yang didengar
 Murid dapat menyebut rangkai kata
berpandukan kad gambar

18 - 19 BACAAN 3.1 Membunyi 3.1.1 Membunyi  Murid dapat mengeja dan


3. Kemahiran suku kata sukukata KVK membunyikan sukukata KVK.
Membaca  Murid boleh menyebut sukukata
KVK dengan betul.

20  PKSR 1

21 - 22 BACAAN 3.2 Membaca III.2.1 Membunyi sukukata  Murid dapat membunyikan


3. Kemahiran perkataan KV+KVK sukukata KV +KVK.
Membaca  Murid boleh membaca sukukata
KV + KVK dengan betul.

2
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

23 - 24 III.2.2 Membunyi sukukata  Murid dapat membunyikan


KVK+KV sukukata KVK +KV
 Murid dapat membaca sukukata
KVK+KV dengan betul.

25 - 26 III.2.3 Membunyi sukukata  Murid dapat membunyikan


KVK+KVK sukukata KVK +KVK
 Murid dapat membaca sukukata
KVK+KV dengan betul.

27 - 28 3.3 Membaca 3.3.1 Membaca rangkai  Murid dapat membaca rangkai kata
rangkai kata kata daripada dengan betul.
perkataan KVK,
KV+KVK,KVK+KV
dan KVK+KVK

29 3.4 Membaca 3.4.1 Membaca ayat  Murid dapat membaca ayat


ayat tunggal tunggal dengan betul.
mudah

30 - 31 BACAAN 3.5 Membaca 3.5.1 Membaca petikan  Murid dapat membacakan petikan
3. Kemahiran petikan bergred bergred berpandukan bergred KVK,KVK
Membaca perkataan. KV+KVK,KVK+KV dan KVK+ KVK

32 TULISAN 4.1 Menulis 4.1.1 Menulis suku kata  Murid dapat menulis suku kata
4. Kemahiran sukukata KVK KVK
Menulis

33 4.2 Menulis 4.2.1 Menulis perkataan  Murid dapat menulis perkataan


perkataan KV + KVK KV+KVK

3
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

34 4.2.2 Menulis perkataan  Murid dapat menulis perkataan


KVK + KV KVK+KV

35 4.2.3 Menulis perkataan  Murid dapat menulis perkataan


KVK + KVK KVK+KVK

36 - 37 4.3 Menulis 4.3.1 Menulis rangkai  Murid dapat menulis rangkai kata,
rangkai kata kata ayat tunggal dan ayat bergred.
4.4 Menulis ayat 4.4.1 Menulis ayat  Murid dapat menyalin ayat mudah.
mudah tunggal
4.5 Menulis teks 4.5.1 Menulis teks
mudah bacaan tunggal
bergred

38 KOMUNIKASI 5.1 Bercerita dan 5.1.1 Bercerita tentang  Murid dapat bercerita tentang hobi,
5. Kemahiran bersoal jawab diri sendiri bangsa dan agama masing-
Komunikasi tentang diri - hobi masing.
(Peta Bulatan keluarga dan -bangsa/keturunan
rakan -agama

39 5.1.2 Bercerita tentang  Murid dapat bercerita tentang


keluarga pekerjaan ahli keluarga.
- pekerjaan  Murid dapat bercerita tentang
- aktitviti keluarga aktiviti ahli keluarga pada masa
waktu lapang lapang

40  PKSR 2

41 5.1.3 Bercerita tentang  Murid dapat bercerita tentang hobi,


rakan bangsa dan agama rakan sekelas
- hobi
-bangsa/keturunan
-agama

4
STANDARD STANDARD
OBJEKTIF
MINGGU TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN ( murid boleh…..)
(murid dibimbing (murid berupaya untuk …)
untuk…)

42 7.1 Bercerita dan 5.2.1 Bercerita dan bersoaljawab  Murid dapat bercerita maklumat
bersoaljawab tentang jiran berkaitan jiran mereka.
tentang jiran - nama
-pekerjaan
-tempat tinggal
-hubungan