Вы находитесь на странице: 1из 28

PERNIAGAAN 3766

CADANGAN PERATURAN PEMARKAHAN LATIHAN BUKU TEKS


PERNIAGAAN TINGKATAN 4

BAB 1
GERAK MINDA 1.0 – Soalan Struktur (m/s 9)
SOALAN BUTIRAN MARKAH
1 - Barang dan perkhidmatan 1
- Memuaskan keperluan dan kehendak pengguna 1
- Pertukaran nilai 1
- Keuntungan perniagaan 1
- Penjual dan pembeli 1
- Kontrak perniagaan 1
(maksimum 4m)

2 Agensi Pelancongan - aktiviti berasaskan 1


perkhidmatan
Percetakan - Aktiviti Berasaskan Perkhidmatan 1
Kedai Dobi - Aktiviti Berasaskan Perkhidmatan 1
Kilang Kopi -aktiviti berasaskan barang 1
(maksimum 4m)
3 - Menjamin perniagaan usahawan berterusan 1
melalui kontrak perniagaan
- Melindungi perniagaan usahawan daripada salah 1
laku pembeli/pengeluar
- Meningkatkan taraf hidup usahawan melalui 1
keuntungan yang dijana
- Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna 1
melalui barang dan perkhidmatan yang dihasilkan
- Melahirkan usahawan yang kreatif dan inovatif 1
melalui penciptaan barang dan perkhidmatan
- Usahawan memahami cita rasa pengguna 1
- Usahawan dapat mengenalpasti sasaran 1
pengguna melalui pembelian barang dan
perkhidmatan (maksimum 5m)
4 Keperluan:-
- Diperlukan untuk meneruskan kehidupan 1
- Keperluan terhad 1
- Keperluan mudah dipuaskan 1
- Keperluan sama untuk semua individu 1
Mana-mana 2m
Kehendak:-
- Kehendak untuk hidup lebih selesa 1
- Kehendak tidak terhad 1
- Kehendak sukar dipuaskan 1
- Kehendak berbeza antara individu 1
Mana-mana 2m
(maksimum 4 m)

5 - Gerai Burger 1
- Gerai Goreng Pisang 1
1
PERNIAGAAN 3766

- Pengangkutan Uber/Grab 1
- Perkhidmatan Gunting Rambut 1
- Perniagaan Dropship 1
- Perniagaan Penghantaran (Delivery Servis) 1
- Contoh yang bersesuaian (maksimum 4 m)

GERAK MINDA 1.0 – Soalan Esei (m/s 10)


SOALAN BUTIRAN MARKAH
1(a) Persamaan:
- Kedua-kedua perniagaan menjalankan perniagaan 1
berasaskan keuntungan
- Kedua-duaperniagaan untuk memenuhi kehendak 1
pengguna

Perbezaan :

Hotel Haiwan Kedai Haiwan


Peliharaan Sarah Peliharaan Preety
- Menyediakan - Menyediakan barang
Perkhidmatan (1m) (1m)
- Menawarkan barang - Menawarkan barang
tidak nyata (1m) fizikal (1m)
- Contoh perkhidmatan - Contoh makanan
penjagaan haiwan haiwan dan syampu (maksimum 6m)
(1m) (1m)

1(b) - Ya 1
- Kedua-dua perniagaan mempunyai barang dan 1
perkhidmatan
- Kedua-dua perniagaan berasaskan keuntungan 1
- Kedua-dua perniagaan untuk memenuhi 1
kehendak
- Kedua-dua perniagaan mempunyai penjual dan 1
pembeli
- Kedua-dua perniagaan mempunyai pertukaran 1
nilai
- Kedua-dua perniagaan terikat dengan kontrak 1
perniagaan (maksimum 5m)
2(a) - Barang kegunaan harian ubat gigi/contoh lain 1
yang sesuai 1
- Dapat memenuhi keperluan pengguna 1
- Diperolehi menggunakan pertukaran nilai
- Merupakan barang 1
- Mmpunyai penjual dan pengguna 1
- Diniagakan untuk keuntungan 1
- Memerlukan kontrak perniagaan 1

(maksimum 5m)
2(b) Gambar foto A
2
PERNIAGAAN 3766

- Menawarkan perniagaan berasaskan barang iaitu 1


ikan
- Melibatkan pembeli dan penjual 1
- Melibatkan keuntungan 1
- Melibatkan pertukaran Nilai 1
- Memenuhi keperluan 1

Gambar Foto B
- Perniagaan berasaskan perkhidmatan iaitu beca 1
- Memenuhi kehendak Manusia 1
- Melibatkan pertukaran nilai 1
- Melibatkan keuntungan 1
- Melibatkan pembeli dan penjual 1
(maksimum 8m)
3 - Usahawan memenuhi keperluan dan kehendak 1
pengguna
- Usahawan menghasilkan barang dan 1
perkhidmatan
- Usahawan menjalankan penyelidikan dan 1
pembangunan ( R&D)
- Usahawan memahami citarasa pengguna 1
- Berupaya mengenal pasti sasaran pengguna 1
- Usahawan berupaya mencipta barang atau 1
perkhidmatan baru dan berinovasi.
(maksimum 4m)
4 - Memenuhi keperluan dan kehendak manusia 1
- Menghasilkan barang dan perkhidmatan 1
- Bermotifkan keuntungan 1
- Memerlukan pertukaran nilai 1
- Melibatkan penjual dan pembeli 1
- Terikat dengan kontrak perniagaan 1
(maksimum 4m)

Disediakan oleh :-

1. Sharifah Binti Osman - SMK Elopura 2


2. Hafizah Binti Habibudin - SMK Perempuan Sandakan
3. Hemah Latha a/p Thangavellu - SMK Balaban Jaya
4. Muhammad Shazrin Bin Abdul Rahim - SMKA Tun Juhar
5. Mohd Fauzie Bin Mando - SMK Terusan Sugut (Kluster)

BAB 1
GERAK MINDA 1.1 – Soalan Struktur (m/s 56)
SOALAN BUTIRAN MARKAH
1(a) - Menyediakan peluang pekerjaan 1
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat 1
3
PERNIAGAAN 3766

- Meningkatkan hasil negara melalui cukai 1


- Mengurangkan kadar kemiskinan 1
1
1
(maksimum 4 m)

1(b) Masalah
-kekurangan modal untuk memulakan perniagaan 1
-kurang kemahiran untuk mengendalikan 1
perniagaan

Peluang
- Bantuan daripada kerajaan untuk pembiayaan 1
perniagaan
- Penubuhan perniagaan yang tidak rumit 1
(2 markah)
2 Syarikat Sendirian Berhad
- bilangan ahli terdiri dari 2-50 orang 1
- modal daripada jualan syer kepada ahli-ahli 1

Syarikat Awam Berhad


- bilangan ahli 2 hingga tidak terhad 1
- modal daripada jualan syer kepada orang awam 1
( 4 markah)
3 Definisi francais
- Merujuk kepada hubungan antara dua
pihak dari segi perjanjian urus niaga antara 1
francaisor dengan francaisi.

Definisi usaha sama


- Suatu perkongsian strategik antara dua atau
lebih individu atau syarikat dan mereka
1
bersetuju untuk bekerjasama mengeluarkan
barang atau perkhidmatan dalam jangka
masa yang tertentu.
(maksimum 2m)

4 - Perniagaan berskala domestik melibatkan


penjualan produk pada peringkat pasaran 1m
dalam negara.

5 - Kos overhead yang lebih rendah 1


- membolehkan peniaga menawarkan 1
harga yang lebh rendah.
- Cepat menyelesaikan masalah dan 1
rungutan pelanggan
- kerana kurang menghadapi 1
birokrasi.
- Fleksibel 1
- pemilik terlibat secara langsung
dalam pengurusan perniagaan.
4
PERNIAGAAN 3766

- Kos upah yang lebih rendah 1


- perniagaan bersaiz kecil tidak
berdaftar dengan kesatuan sekerja. 1

(maksimum 4 m)

GERAK MINDA 1.1 – Soalan Esei (m/s 57)


SOALAN BUTIRAN MARKAH
1 Kepentingan PKS penting kepada pembangunan
ekonomi di Malaysia:
 Mengurangkan pengangguran 1
 Meningkatkan tabungan dalam ekonomi 1
 Pengagihan pendapatan Negara lebih adil 1
kerana PKS menawarkan upah yang lebih
tinggi kepada pekerja kurang mahir
 Mengukuhkan struktur asas industri Negara
melalui hubungan jalin dan pemindahan
teknologi 1

(maksimum 4 m)

2 (a) X – Organisasi Bukan Bermotifkan Untung 1

(b) Kepentingan X :
 Contoh : Rumah Anak Yatim 1
 Membantu golongan yang kurang 1
berkemampuan untuk mendapatkan
perkhidmatan seperti perlindungan,
pendidikan, rawatan dan kaunseling.
 Memastikan nasib setiap insan terus terbela 1
dan terpelihara demi menjamin masa depan
yang lebih baik.
(maksimum 4)
3 Cara mengkategorikan item-item dalam senarai:
 Barang 1
- sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal 1
atau yang boleh dilihat dan disentuh
- contoh Ali :buku, nasi lemak, sabun, 1
pencuci, raket badminton, pakaian sukan,
mee segera
- contoh Aliya : pencuci muka, nasi ayam, 1
petrol, baju baharu, mee segera, computer

 Perkhidmatan 1
- Aktiviti yang memberi faedah kepada 1
pengguna dan peniaga.
- Contoh Ali: tambang bas, tiket wayang, 1
sewa gelanggang
5
PERNIAGAAN 3766

- Contoh Aliya : salun kecantikan, sewa 1


bilik, rawatan doktor (maksimum 8m)
4 - Tidak wajar 1
- Kerana Syarikat Juara Niaga bermotifkan 1
untung
- Tiada keuntungan diperoleh sekiranya barangan 1
dijual pada harga kos.
- Keuntungan digunakan untuk mengukur tahap 1
prestasi syarikat.
- Keuntungan digunakan untuk menentukan hala 1
tuju syarikat.
1
- Keuntungan penting untuk mengembangkan
perniagaan 1
- Tahap keuntungan melambangkan imej
perniagaan. 1
- Keuntungan membolehkan syarikat
menjalankan tanggungjawab sosial terhadap 1
masyarakat.
(maksimum 6 m)

5 Perbezaan organisasi bermotifkan untung (OBU)


dengan organisasi bukan bermotifkan untung
(OBBU):

OBU
- Terlibat secara langsung dalam aktiviti 1
pengeluaran dan penjualan barang dan
perkhidmatan.
- Objektif utama mendapatkan keuntungan. 1
- Menawarkan barang dan perkhidmatan. 1

OBBU
- Memenuhi keperluan awam dalam pelbagai 1
bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan
budaya.
- Menyediakan barang dan perkhidmatan 1
yang membantu golongan kurang
berkemampuan dan miskin tegar.
(maksimum 4m)
LATIHAN SUMATIF 1 - Soalan Esei (m/s 61-62)
SOALAN BUTIRAN MARKAH
1(a) - Perniagaan perkongsian 1m

1(b) Kelebihan perkongsian


-Modal lebih besar 1
-Mudah ditubuhkan 1
-Berkongsi kepakaran dengan rakan kongsi 1

(3 markah)
2 (Usaha Sama)
Kelebihan
6
PERNIAGAAN 3766

-dapat meluaskan perniagaan 1


-Sumber kewangan dapat ditingkatkan 1
-Risiko perniagaan dapat dikongsi bersama 1
-Dapat meningkatkan pengeluaran 1
-Mudah mendapatkan bahan mentah dan sumber-
sumber lain 1
(maksimum 3m)
3 Bentuk perniagaan francais popular di Malaysia:
 Dapat mengembangkan perniagaan secara 1
global
 Menikmati ekonomi bidangan dalam 1
bentuk peningkatan dalam jumlah sesuatu
pengeluaran.
 Merupakan mekanisme yang berkesan bagi 1
menembusi pasaran baru.
 Berkongsi risiko dan bertanggungjawab 1
dengan francaisi dan francaisor.
 Struktur pengurusan tidak begitu besar 1
kerana francaisor membantu francaisi.
(maksimum 5m)
4(a) Kelebihan Francaisor (Mizcici Pizza)
- Dapat mengembangkan perniagaan secara 1
global.
- Dapat berkongsi risiko dan tanggungjawab 1
dengan Francaisi.
- Struktur pengurusan tidak begitu besar kerana 1
outlet diuruskan oleh Francaisi sendiri.

Kelebihan Francaisi ( Amin Ridwan dan 2


1
rakannya)
- Mendapat sokongan pengurusan daripada 1
Francaisor.
- Jenama terkenal dan jaringan perniagaan yang 1
lebih luas.
- Risiko kegagalan perniagaan rendah
4(b) - Hak untuk menggunakan jenama , imej, sistem 1
operasi dan format perniagaan.
- Khidmat latihan untuk menambahkan 1
pengetahuan tentang sistem pemasaran.
- Pembiayaan kos pengiklanan. 1
- Bantuan ramuan khas serta alatan dan 1
perkakas.

5 -Setuju 1

Alasan (rujuk kelebihan usaha sama)


- Berkongsi kepakaran dan tekonologi baharu 1
- Dapat meluaskan pasaran di kedua-dua buah 1
negara
7
PERNIAGAAN 3766

- Bahan mentah mudah diperolehi pada kos yang 1


berpatutan.
- Dapat meningkatkan pengeluaran pada skala 1
yang lebih besar.
(5 markah)
6 Kelebihan perniagaan bersaiz kecil berbanding
dengan perniagaan bersaiz besar:
 Kos overhead yang lebih rendah 1
- Tidak memerlukan kos operasi dan kos 1
pengeluaran yang tinggi.
 Fleksibel 1
- Lebih mudah untuk mengubah strategi 1
apabila diperlukan.
 Cepat menyelesaikan masalah dan 1
rungutan pelanggan
- Kurang menghadapi birokrasi oleh 1
pelanggan
 Kos upah yang rendah 1
(maksimum 8m)
7. Tawaran yang diterima:
Syarikat Kunang Berhad 1

Alasan:
- Pemilik dan pengurusan yang terpisah 1
dalam membuat keputusan
- Syarikat yang lebih kukuh berbanding 1
enterprise
- Kewangan syarikat yang stabil 1
- Pemberian pelbagaian faedah yang boleh 1
diperoleh setiap pekerja
- Suasana tempat kerja yang lebih selesa 1
- Ditawarkan gaji yang lebih berpatutan 1
dengan kelayakan
(maksimum 5 m)
8 - Kos perkhidmatan yang ditawarkan lebih 1
rendah berbanding syarikat lain.
- Usaha sama dengan syarikat yang lebih besar. 1
o Berkongsi kepakaran 1
o Meningkatkan kedudukan syarikat 1
o Meningkatkan dana perniagaan 1
(5 markah)
9 -Mewujudkan peluang pekerjaan 1
-Dapat berkongsi kepakaran dan pengalaman 1
dengan negara luar.
-Meningkatkan pendapatan negara melalui 1
sumbangan cukai.
- Dapat membawa masuk teknologi baharu dari 1
negara luar.
-Pembukaan kawasan perindustrian yang baharu. 1
(5 markah)

8
PERNIAGAAN 3766

10 (Rujuk kelebihan Syarikat Sendirian Berhad)


-Wajar 1

Alasan: 1
-Dapat memperoleh modal yang lebih besar 1
-Liabiliti syarikat terhad 1
-Hal-ehwal syarikat tidak didedahkan kepada
umum 1
-Pelabur akan mendapat keuntungan dalam bentuk (5 markah)
dividen.

Disediakan oleh:
1. Rozalina Mukhtar – SMK Elopura Bestari, Sandakan
2. Anira binti Md Noor – SMK Beluran II, Beluran
3. Mohd Syariefudien bini Mohamed Ariffin – SMK Paris, Sandakan
4. Richard Bin Maji – SM AS Salam Sandakan
5. Fakhrul Kushairi bin Mohamed – SMJK Tiong Hua, Sandakan
6. Nur Fazlina binti Osman – SMK Ulu Sapi, Telupid
7. Arpah binti Basar – SMK Pamol, Beluran

BAB 2
GERAK MINDA 2.0 – Soalan Struktur (m/s 114)
SOALAN BUTIRAN MARKAH
1 - Faktor yang boleh dikawal oleh organisasi 1
- Faktor persekitaran tugas 1
- Gaya pengurusan/Sumber manusia/Aktiviti 1
pemasaran (maksimum 2 m)
2 Ekonomi
Fasa kemelesetan 1
- Pendapatan perniagaan jatuh 1
- Pengangguran meningkat 1
- Deflasi
Fasa melambung 1
- Pendapatan meningkat 1
- Meningkatkan aktiviti eksport dan 1
pelaburan ke luar negara
Teknologi
9
PERNIAGAAN 3766

- Membolehkan proses pencapaian 1


penghantaran dan penyimpanan maklumat 1
perniagaan menjadi lebih teratur 1
- Membantu dan memudahkan proses 1
membuat keputusan 1
- Pasaran meluas 1
(maksimum 4 m)
3 - Taraf perintis 1
- Elaun cukai pelaburan 1
- Potongan cukai 1
- Pengecualian cukai 1
- Elaun pelaburan semula 1
(maksimum 3 m)
4 - Majlis Amanah Rakyat 1
- Bank Pembangunan dan Infrastruktur 1
Malaysia Berhad
- Amanah Iktihar Malaysia 1
- Credit Guarantee Corporation Malaysia 1
Berhad
- Perbadanan Usahawan Nasional Berhad 1
- TEKUN Nasional 1
(maksimum 2 m)
5 - Satu fenomena kenaikan harga barang dan 1
perkhidmatan secara berterusan
- Kenaikan kos pengeluaran barang dan 1
perkhidmatan yang dikenali sebagai inflasi
tolakan kos (maksimum 2 m)

GERAK MINDA 2.0 – Soalan Esei (m/s 114)


SOALAN BUTIRAN MARKAH
1(a) - Dipengaruhi oleh faktor dalaman dan 1
faktor luaran
- Faktor dalaman boleh dikawal oleh 1
organisasi/faktor persekitaran tugas
Faktor Dalaman
- Pekerja yang bermotivasi tinggi, kreatif, 1
inovatif, rajin, berdisiplin dan
berkemahiran tinggi
- Dapat meningkatkan daya pengeluaran 1
sesebuah perniagaan
- Menawarkan barang dan perkhidmatan 1
yang lebih banyak
- Meningkatkan keuntungan 1
- Pengurusan yang cekap dan sistematik 1
- Meningkatkan aktiviti dan operasi 1
perniagaan
Faktor Luaran
10
PERNIAGAAN 3766

- Persekitaran perniagaan berada dalam 1


keadaan positif
- Ekonomi berada dalam keadaan 1
berkembang dengan pesat
- Menjana keuntungan hasil daripada aktiviti 1
perniagaan dan pelaburan
- Didorong oleh situasi politik dan 1
perundangan yang stabil
- Perkembangan teknologi terkini - 1
meningkatkan kecekapan pengeluaran dan
mengurangkan kos
- Persaingan dan jaringan perniagaan yang 1
positif – menjana kreativiti dan inovasi (maksimum 8 m)
perniagaan

1(b) Perundangan 1
- Memastikan setiap aktiviti perniagaan
dijalankan mengikut peraturan yang
ditetapkan
- Setiap perniagaan yang dijalankan adalah 1
tertakluk kepada peraturan dan undang-
undang yang tersendiri
- Mengikuti seminar dan program-program 1
yang berkaitan dengan undang-undang
Teknologi
- Perniagaan haruslah peka dengan 1
perubahan teknologi terkini
- Menjalankan penyelidikan dan 1
pembangunan dalam teknologi
- Melatih guna tenaga menguasai teknologi 1
terkini
- Menggunakan teknologi maklumat dalam 1
pemasaran (maksimum 6 m)

2 Pengangguran bermusim
- Pekerja berkerja dalam jangka masa 1
pendek pada setiap tahun
- Pekerjaan telah tamat, pekerja terpaksa 1
mencari pekerjaan lain
Pengangguran kitaran
- Ekonomi meleset – perniagaan kehilangan 1
sebahagian pendapatan dan tidak mampu
membayar gaji pekerja
- Menyebabkan majikan terpaksa 1
mengurangkan bilangan pekerja
Pengangguran struktur
- Berlaku ekoran perubahan dalam industri 1
secara keseluruhan
- Tidak memerlukan kemahiran pekerja 1
Pengganguran teknologi
- Sektor perniagaan mengutamakan 1
11
PERNIAGAAN 3766

teknologi menggantikan pekerja


- Pekerja yang sedia ada kehilangan 1
pekerjaan, pekerja baru tidak memperoleh (maksimum 8 m)
pekerjaan

3 - Permintaan jatuh – penduduk tidak mampu 1


membeli barang dipasaran
- Penduduk meramalkan harga barang dan 1
perkhidmatan akan terus jatuh
- Kesannya pembeli akan menangguhkan 1
pembelian (maksimum 3 m)

4 - Dapat menjana kreativiti dan inovasi untuk 1


memangkinkan kejayaan dalam dunia
perniagaan selain dapat menangani isi
setempat, negara dan serantau
- Faktor yang dapat membantu memajukan 1
ekonomi sesebuah industri
- Melalui kajian secara sistematik dan 1
insentif bagi memperbaiki tahap
pertumbuhan dan pembangunan sesebuah
industri
- Untuk menghasilkan peningkatan 1
produktiviti dan kualiti produk
- Memastikan produk dipasaran menepati 1
piawaian yang ditetapkan dan bermutu
tinggi
- Menjalankan kajian bagi memastikan tiada 1
penyelewengan dari segi kualiti
- Meningkatkan nilai perkembangan luaran 1
berasaskan minyak sawit
- Bagi menangani setiap isu yang berkaitan 1
dengan tenaga elektrik (maksimum 8 m)

5 Faktor dalaman
- Dikenali sebagai faktor persekitaran tugas 1
- Boleh dikawal oleh organisasi 1
- Memberi analisis kekuatan dan kelemahan 1
kepada sesebuah syarikat
- Gaya pengurusan/sumber manusia/ 1
pemasaran/pengeluaran/kewangan dan
perakaunan/teknologi
maklumat/penyelidikan dan pembangunan
Faktor luaran
- Dikenali sebagai persekitaran umum 1
- Diluar kawalan organiasai 1
- Memberi analisis peluang dan ancaman 1
kepada sesebuah syarikat
- Faktor ekonomi/poilitik dan 1
perundangan/pelanggan/masyarakat/ (maksimum 8 m)
persaingan/jaringan
12
PERNIAGAAN 3766

LATIHAN SUMATIF 2 – Soalan Esei (m/s 118)


SOALAN BUTIRAN MARKAH
1 - Keuntungan dalam perniagaan akan 1
menyebabkan peniagaan membayar cukai
keuntungan yang tinggi kepada kerajaan
- Penduduk mendapat pendapatan gaji dan 1
upah dengan jumlah cukai pendapatan
yang dibayar oleh pekerja turut meningkat 1
- Kerajaan akan menggunakan pendapatan (maksimum 3 m)
yang diperoleh untuk membangunkan
Negara

2 Politik
- Keputusan dalam sesebuah perniagaan 1
turut dipengaruhi oleh perkembangan
politik
- Setiap dasar yang ditetapkan oleh sesebuah 1
kerajaan mempengaruhi persekitaran
perniagaan
Ekonomi
- Mempengaruhi kuasa beli dan gaya 1
perbelanjaan pengguna
- Pendapatan meningkat bermakna kuasa 1
beli turut meningkat
Sosiobudaya
- Cara hidup dan sosiobudaya yang 1
diamalkan oleh pelanggan akan
mempengaruhi permintaan terhadap barang
dan perkhidmatan
- Sikap pengguna terhadap sesuatu barang 1
dan perkhidmatan berubah mengikut masa
Teknologi
- Mewujudkan peluang dan pasaran baharu 1
yang lebih banyak kepada usahawan
- Membolehkan barang dan perkhidmatan 1
baharu ditawarkan kepada pengguna
Ekiologi
- Isu alam sekitar yang memberi kesan 1
kapada perniagaan
- Seperti sumber bahan mentah/sumber 1
tenaga/kadar pencemaran/campur tangan
kerajaan dalam pengurusan sumber
semulajadi
Undang-undang
- Juga boleh mempengaruhi persekitaran 1
perniagaan
- Setiap organisasi perniagaan memerlukan 1
13
PERNIAGAAN 3766

peraturan dan undang-undang untuk (maksimum 8 m)


melindungi semua pihak termasuk
masyarakat dan alam sekitar

3 - Keunikan yang ada pada faktor dalaman 1


perniagaan
- Boleh digunakan untuk merebut peluang 1
yang wujud
- Ekoran daripada perkembangan faktor 1
luaran (maksimum 3 m)

4 - Keselamatan pengguna 1
- Kesihatan pengguna 1
- Hak pengguna mnedapat ganti rugi 1
- Melindungi hak pengguna mendapat alam 1
sekitar yang bersih (maksimum 4 m)
5 Pelanggan 1
- Meningkatkan ekonomi 1
- Menjadi sumber pendapatn kepada industri
pelancongan 1
- Imbangan pembayaran meingkat 1
Ekonomi
- Sistem pengangkutan bertambah efisien 1
- Mewujudkan peluang pekerjaan dalam 1
industri pelancongan
Undang-undang
- Pelepasan cukai bagi industri pelancongan 1
yang baru berkembang
- Prosedur kastam dan imegresen yang lebih 1
mudah (maksimum 6 m)

6 E – Banking
- Menggunakan perkidmatan perbankan 24 1
jam tanpa mengambil kira lokasi mereka
Kad debit
- memudahkan urusan 1
pembayaran/pembelian lebih mudah
Gaya hidup
- Masyarakat mula mengamalkan pembelian 1
atas talian
Menggalakkan pelaburan 1
- Masyarakat membuat pelaburan jangka (maksimum 4 m)
masa panjang

7 - Dapat merancang aktiviti perniagaan 1


- Dapat mengenal pasti kelebihan dan 1
kelemahan perniagaan 1
- Dapat mengenal pasti peluang yang wujud 1
- Dapat mengatasi pesaing 1
(maksimum 4 m)

14
PERNIAGAAN 3766

8 Dasar Fiskal
Menurunkan kadar cukai 1
- Mengurangkan kadar cukai yang dibayar 1
oleh pengguna
Memberi khidmat nasihat dan perundangan 1
- Pihak kerajaan berperanan memdidik para 1
peniaga agar menggunakan setiap sumber
secara optimum
Dasar kewangan
Menurunkan kadar faedah 1
- Mengurangkan simpanan di bank dan 1
meningkatkan perbelanjaan
Dasar percukaian 1
- Menurunkan cukai eksport untuk 1
menggalakkan aktiviti perniagaan (maksimum 8 m)
anarabangsa

9 - Bertujuan untuk menilai kesan perubahan 1


persekitaran dalaman dan luaran
- Yang boleh mempengaruhi aktiviti 1
organisasi perniagaan
- Membentu organisasi merancang aktiviti 1
perniagaan secara lebih sitematik (maksimum 3 m)
10 - Kempen ‘Belilah barang buatan Malaysia’ 1
- Mengenakan kuota kepada barang import 1
- Meningkatkan cukai barangan import dan 1
mengurangkan cukai barangan eksport
- Menggalakkan IKS menghasilkan barang- 1
barang pengguna yang berkualiti (maksimum 4 m)

Disediakan oleh:
1. Mar Chei Pin – SMK Muhibbah
2. Albinus Joseph Silou – SMK Beluran
3. Michellee a/p Sandra – SMK Datuk Pengiran Galpam
4. Nornajiah Binti Mat Khatib – SMK Tongod
5. Shamsul Rizal Bin Zulfatmi – SMK Gum Gum
6. Jonrin Bin Makopin – SMK Entilibon
7. Suwandie bin kadir – SMK Simpangan
8. Andi Agusalam bin Andi Sinaralam – SMK Tinusa

15
PERNIAGAAN 3766

BAB 3
GERAK MINDA 3.0 – Soalan Struktur (m/s 168)

SOALAN BUTIRAN MARKAH

1 (a) Tiga unsur yang terdapat dalam visi


PrimeBank Berhad
(i) Melibatkan focus 1
(ii) Perancangan jangka masa panjang
(iii) Memastikan hala tuju perniagaan 1
berada pada landasan
1

Max 3 markah

(b) Attainable (Boleh dicapai) 1


-Menggunakan sumber sedia ada untuk
kekalkan pekerja mahir dan berpengalaman 1

Max 2 markah

(c) dengan cara mencapai matlamat perniagaan 1


dalam jangka masa lebih lima tahun
Max 1 markah

(d) 1. Pertumbuhan perniagaan 1


- Mempunyai pekerja yang berkemahiran
tinggi serta memiliki kecekapan 1

2. Memaksimumkan keuntungan
-Menghasilkan perkhidmatan yang lebih
16
PERNIAGAAN 3766

cekap dan berkualiti / dengan 1


mempergiatkan aktiviti pemasaran yang lebih
berorientasikan khidmat pelanggan yang
lebih cemerlang 1

Max 4 markah

(e) Kos Tetap 1


- Gaji / Sewa Premis / Bil elektirik & air /
sewa premis 1

Kos berubah 1

- Upah / Biasiswa 1

Max 4 markah

GERAK MINDA 3.0 – Soalan Esei (m/s 168)

SOALAN BUTIRAN MARKAH


1  Visi :
- Matlamat yang ingin dicapai pada masa akan datang dalam
tempoh masa panjang 1
- Merupakan penetapan perancangan melibatkan fokus dan
perancangan jangka masa panjang 1
- Menjadi panduan untuk membuat keputusan dan tindakan bagi
memastikan hala tuju perniagaan berada di landasan yang 1
tepat 1
- Cth : yang bersesuaian

 Misi : 1
- Aktiviti yang dijalankan oleh organisasi perniagaan pada masa
ini. 1
- Merupakan satu pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan
atau matlamat utama sesebuah perniagaan 1
- Dibentuk menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti 1
perniagaan untuk mencapai matlamat
- Cth : yang bersesuaian
1
 Objektif :
- Merupakan pembentukan maklumat yang lebih khusus 1
- Sasaran boleh diukur bagi membantu pencapaian tujuan 1
Organisasi
- Cth : yang bersesuaian (Mak 6
markah)
2
 Titik pulangan modal 1
- Satu kaedah atau teknik yang boleh digunakan untuk
17
PERNIAGAAN 3766

merancang dan mengetahui hasil yang diperoleh bersamaan


dengan jumlah kos yang ditanggung. 1

 Pertumbuhan perniagaan 1
- Hasil yang semakin meningkat dari semasa ke semasa
- Seterusnya keuntungan perniagaan.. 1

 Pemaksimum keuntungan 1
- Penggunaan sumber dengan cekap dapat meminimakan
pembaziran serta kos pengeluaran 1

 Daya saing 1
- Kemampuan perniagaan terus kekal dalam industri berbanding
dengan para saing 1

 Syer pasaran 1
- Bahagian atau peratus penguasaan jumlah pengguna yang
membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh
sesebuah perniagaan dalam pasaran berbanding dengan 1
pesaing dalam industri yang sama
1
 Jualan 1
- Melalui urus niaga jual beli antara penjual dengan pembeli 1
- Menggunakan campuran pemasaran (4P)
1
 Penyediaan perkhidmatan 1
- Menarik minat pengguna agar membeli barang dan 1
perkhidmatan
- Perniagaan menawarkan pelbagai perkhidmatan (Mak 8
markah)

3  Jualan merosot 1
 Tidak mampu membayar kos pernigaan 1
 Gagal dalam persaingan 1
 Imej pernigaan terjejas 1
 Tidak mampu mengembangkan perniagaan 1

(Mak 5
markah)
4  Sumber manusia
-setiap pekerja akan menjalankan tugas mengikut peringkat 1
pengurusan,

 Kewangan
-pengurusan kewangan membantu perniagaan dan membelanjakan 1
wang dengan cekap
(Mak 2
markah)
5  Mengurangkan kos 1
 Menurunkan harga produk 1
 Mempelbagaikan produk yang ditawarkan 1
18
PERNIAGAAN 3766

 Mengurangkan pembayaran dividen kepada pemegang saham 1


 Menggunakan kaedah atau teknologi baharu dalam pengeluaran 1
(max 5
markah)

LATIHAN SUMATIF 3 - Soalan Esei (m/s 172)


SOALAN BUTIRAN MARKAH

1 Dimensi OBU OBBU


Aktiviti Mengeluarkan Tertumpu pada 1
barang dan aktiviti memberi 1
perkhidmatan perkhidmatan
kepada
masyarakat
Tujuan Memaksimumkan Memberi 1
keuntungan kepuasan dan 1
mejaga kebajikan
ahli
Sumber Sumber modal Dapat
kewangan daripada pemilik, pembiayaan 1
pinjaman dan daripada kerajaan, 1
keuntungan sumbangan dan
perniagaan yuran keahlian (max 6 markah)
2 -Dapat pembiayaan daripada kerajaan 1
- sumbangan 1
- yuran keahlian. 1
(max 1 markah)
3 -Spesifik 1
-Dinyatakan secara khusus dan boleh diukur secara kuantitatif 1
-Contoh: 1
-Munasabah 1
-Haruslah munasabah dan perlu mengambil kira beberapa 1
faktor 1
-contohnya sumber manusia / kewangan dalam organisasi 1
-Jangka Masa 1
-Perlu ada penetapan jangka masa yang perlu dicapai supaya 1
19
PERNIAGAAN 3766

tidak berlaku pembaziran (max 9 markah)


-Contohnya:

4 Langkah yang boleh diambil dalam meningkatkan hasil jualan

1. Merancang membuka cawangan baru 1


- Hasil jualan yang meningkat menjadi asas kepada 1
keuntungan perniagaan
- Keuntungan boleh dijadikan sebagai modal pelaburan 1
untuk membuka cawangan baru. 1
2. Membesarkan perniagaan sedia ada 1
- Pertambahan kuantiti jualan dar semasa ke semasa
1
- Perniagaan harus mempunyai keyakinan yang tinggi
untuk terus melabur modal
1
- Semangat / keinginan untuk mendapat pulangan
tinggi melalui peningkatan keuntungan.
Max 4 markah
5 Perbezaan antara Perancangan Jangka Pendek dan Jangka
Panjang
Perancangan Jangka Masa Pendek 1
- Perniagaan tidak semestinya mendapat keuntungan /
memaksimumkan keuntungan 1
- Perniagaan tidak dapat beroperasi dengan cekap 1
- Kos pengeluaran seunit meningkat / tinggi
Perancangan Jangka masa Panjang 1
- Perniagaan mengeluarkan barang / perkhidmatan 1
dalam kuantiti yang banyak. 1
- Perniagaan berupaya menggunakan sumber dengan
1
cekap.
- Dapat memaksimumkan keuntungan
(Mak 4 markah)
- Kos pengeluaran rendah
6 -Polisi 1
-syarat-syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh 1
organisasi 1
-sistem kewangan 1
-kemampuan perniagaan dalam pengurusan risiko kewangan,
menyusun jadual pembayaran semula dan mengubah peranan (Mak 4 markah)
tabung-tabung kewangan organisasi
7 -kaedah yang diguna oleh perniagaan untuk merancang dan 1
mengetahui hasil yang diperoleh bersamaan dengan jumlah
kos yang ditanggung
-penting kerana dapat membantu perniagaan mengetahui 1
sama ada perniagaan dapat terus beroperasi atau tidak serta
kebolehan perniagaan untuk terus kekal dalam pasaran 2
-Formula TPM 4
-kelok TPM (Mak 8 markah)

20
PERNIAGAAN 3766

8 Kesan kepada perniagaan jika berlaku kegagalan dalam


pencapaian objektif
Hasil jualan merosot 1
- Menjejaskan objektif dalam memaksimumkan 1
keuntungan 1
Tidak mampu membayar kos perniagaan
- Gagal mendapat keuntungan akan menyebabkan 1
sebahagian kos operasi tidak mampu dibayar oleh
perniagaan 1
Imej perniagaan terjejas 1
- Imej perniagaan pada mata pihak berkepentingan akan
tercalar/ pihak bank mengenakan syarat ketat untuk
1
memberi pinjaman
1
Tidak mampu mengembangkan perniagaan
(mak 8 markah)
- Perniagaan sukar membuka cawangan baru/
ketidakmampuan bertahan dalam industri
9 Kepentingan SWOT dalam perniagaan
-Untuk memastikan strategi yang digubal berkemampuan 1
untuk merealisasikan objektif, misi dan visi perniagaan.
-merujuk pada factor-faktor yang dimiliki oleh syarikat yang
boleh memberi kekuatan dan kelemahan dalam sesebuah 1
organisasi.
-membuat penambahbaikan dalam perniagaan 1
-dapat merancang dan melaksanakan strategi perniagaan 1
dengan sistematik. 1
-merebut peluang yang wujud dalam mengembangkan aktiviti 1
perniagaan. (mak 6 markah)
- mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dihadapi dalam
perniagaan.

10  Faktor Dalaman
a) Sumber Manusia 1
- Pekerja akan menjalankan tugas mengikut
peringgkat pengurusan 1
- Menyumbangkan tenaga dan kepakaran 1
- Cth : yang bersesuaian 1

b) Kewangan 1
- Sumber kewangan yang diperoleh dan bagaimana
wang dibelanjakan 1
- Cth : yang bersesuaian 1

 Faktot Luaran
a) Ekonomi 1
- Dipengaruhi oleh kitaran ekonomi, dasar kewangan
Negara dan dasar fiscal Negara 1
- Cth : yang bersesuaian 1
21
PERNIAGAAN 3766

b) Sosiobudaya 1
- Amalan dan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu
kaum disesebuah Negara 1
- Cth : yang bersesuaian 1

c) Teknologi 1
- Sentiasa berubah mengikut keadaan semasa
- Kaedah dan tatacara dalam aktiviti perniagaan yang 1
boleh memberikan kesan positif
- Cth : yang bersesuaian
1
d) Undang-undang 1
- Perniagaan mesti mematuhi undang-undang dalam
sesebuah Negara 1
- Cth : yang bersesuaian
1
1

(Mak 9 markah)

Disediakan :

SMK Batu Sapi – Zalifa Mohd Suharty


SMK St Michael- Mashuri Binti Yaco
SMK Merpati- Juanah Jamil
SMK Bukit Garam – Salmini Bt Tahir
SMK Sukau – Latifah Bt Abdullah
SMK Taman Fajar -Sitti Haida binti Norbinsha
SMK Telupid- Rebecca James

22
PERNIAGAAN 3766

BAB 4
GERAK MINDA 4.0 – Soalan Struktur (m/s 217)
SOALAN BUTIRAN MARKAH
1 - Suatu kaedah menjalankan aktiviti perniagaan 1
- Mengikut perkembangan semasa persekitaran 1
perniagaan
(maksimum 2 m)

2 -Perancangan sumber manusia 1


-Latihan dan pembangunan 1
- Perkhidmatan pekerja dan kebajikan 1
- Perhubungan industri 1
(4 m)
3 - Memudahkan pembahagian kerja 1
- Menunjukkan hubungan antara ketua dengan 1
pekerja
- Mengetahui jenis tugas dan tanggungjawab yang 1
perlu dijalankan
- Pembahagian peringkat dalam hierarki 1
pengurusan (4 m)

4 - kawalan pengeluaran 1
- memastikan proses pengeluaran berjalan 1
lancar/membantu mengatasi masalah yan g timbul
dalam pengeluaran
-kawalan utiliti mesin 1
-memastikan peralatan dan mesin dalam keadaan 1
baik/mengawal penggunaan mesin/ membaiki
mesin dengan segera jika rosak/menyelia mesin
secara konsisten dan berkala
-kawalan staf 1
-memastikan semua staf bekerja secara efektif, 1
efisien dan fokus kepada sasaran
pengeluaran/memastikan jumlah tenaga buruh
mencukupi
(maksimum 6 m)
5 -meningkatkan tahap pengeluaran 1
-menghasilkan produk yang berkualiti dengan kos 1
efektif
-merancang aktiviti pembangunan produk baharu 1
dan penambahbaikan produk sedia ada
-merancang bagi menghasilkan produk yang dapat 1
memenuhi keperluan dan kehendak pengguna (maksimum 3 m)

23
PERNIAGAAN 3766

GERAK MINDA 4.0 - Soalan Esei (m/s 217)


SOALAN BUTIRAN MARKAH
1 - Setiap bahagian jelas tentang kedudukan / jawatan 1
- Setiap bahagian mengetahui tanggungjawab 1
- Setiap bahagian jelas dengan spesifikasi tugas 1
- Memudahkan mencapai visi, misi dan objektif 1
organisasi (maksimum 3)

2 - mewujudkan permintaan 1
- mengenalpasti sasaran pasaran 1
- menjalin hubungan dengan pengguna 1
- mempromosikan barang dan perkhidmatan 1
- mengagihkan barang dan perkhidmatan kepada 1
pengguna
- menjalankan penyeliaan pasaran (maklumbalas) 1
- mencapai keuntungan 1
(maksimum 5)
3 - membantu aktiviti promosi berjalan lancar 1
- mempercepatkan aktiviti jual beli 1
- memudahkan perolehan sumber bekalan 1
- memudahkan barang dan perkhidmatan sampai 1
kepada pengguna
- mengelakkan pembaziran sumber 1
(maksimum 4)
4 - mengurus 1
- memastikan organisasi berjalan lancar 1
- menyimpan dan menerima rekod 1
- menyimpan data dan maklumat dalam komputer 1
- menyediakan dokumen syarikat 1
- menggunakan software dalam komputer 1
- menguruskan program 1
- mesyuarat/persidangan/temuduga/seminar 1
(maksimum 8)
5 - memberi perkhidmatan kepada pelanggan 1
- pelanggan mendapat perkhidmatan terbaik 1
- melantik dan meletakkan staf/pekerja yang 1
positif
- tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan 1
-melantik pakar teknikal 1
- memberi nasihat/maklumat terperinci 1
- menangani aduan pelanggan 1
- penambahbaikan dapat dilakukan 1
(maksimum 8)

24
PERNIAGAAN 3766

LATIHAN SUMATIF 4 - Soalan Esei (m/s 222)


SOALAN BUTIRAN MARKAH
1 - tidak menjana keuntungan 1
- produktiviti menurun 1
- tidak dapat menampung perbelanjaan 1
- operasi perniagaan tergendala 1
- mengelak berlakunya penipuan/penyelewengan 1
- mengelak salah urus perbelanjaan 1
- objektif kewangan tercapai 1
(maksimum 6)
2 Intranet
- memudahkan sistem operasi 1
- membolehkan arahan dihantar sekali gus secara 1
serentak kesemua unit / fungsian
- penggunaan email dalaman organisasi 1
- perbincangan melalui rangkaian sosial 1
- mesyuarat secara sidang audio/ sidang video 1
(max 3m)
Internet
- memboolehkan pesanan dan maklumat dihantar 1
kepada pembekal dan pelanggan dengan segera
- maklumat ebih jelas dan mudah difahami serta 1
lengkap
- respon segera dapat diterima 1
- penerimaan dan pembayaran wang secara 1
ebanking
- peluang mendapat pasaran baru 1
Max 3m
(maksimum 6m)

3 - meningkatkan daya saing produk dlm pasaran 1


- membolehkan produk terus menjadi pilihan 1
pengguna
- mengoptimumkan penggunaan sumber yang 1
terhad
- memenuhi keperluan semasa dan masa depan 1
pasaran
- mengekal dan meningkatkan permintaan produk 1
- mencari pasaran baru bagi produk baharu dengan 1
mengambil asas produk sedia ada
(max 4m)

4 - mencari penyelesaian penghasilan produk yang 1


dapat memaksimumkan keuntungan pada kos
minima
- memastikan produk dikeluarkan memenuhi aspek 1
dan standard kualiti
25
PERNIAGAAN 3766

- memastikan produk seiring dgn keperluan dan 1


kehendak pasaran
- merancang proses perubahan input utk 1
menghasilkan output berkualiti
- memastikan mesin dan pekerja berfungsi dengan 1
baik mengikut standard yang ditetapkan
- memastikan produk dihasilkan seiring dengan 1
objektif organisasi
(max 4m)

5 -Menentukan sasaran pasaran 1


-kumpulan pengguna sedia ada / bakal pengguna
yang berpotensi membeli produk
-menentukan campuran pemasaran 1
-untuk menetukan proses pertukaran nilai yang 1
dapat memaksimakan kepuasan pengguna
-elemen produk 1
-menjalankan penyelidikan dan pembangunan 1
produk baharu/ ujian produk/ perancangan pasaran
produk / pembangunan / jaminan produk
-harga 1
-Menentukan nilai produk dengan menetapkan 1
harga / polisi harga/ strategi harga/ diskaun
-Pengagihan 1
-memastikan barang sampai kepada penggun 1
-promosi 1
-memberitahu pelanggan tentang sesuau barang / 1
perkhidmatan
-melakukan pengiklanan/promosi jualan/ publisiti 1
(max 6m)

6 -Pengeluar - pengguna 1
-sesuai dengan jenis barang yang hendak 1
dipasarkan
-saluran pemasaran langsung 1
-pengeluar memasarkan barang secara terus 1
kepada pengguna akhir
-tidak melibatkan orang tengah 1
(max 3m)

7 -mewujudkan / mengekalkan permintaan 1


-pelanggan akan beli barang / perkjhidmatan yang 1
disediakan
-boleh memberikan keuntungan kepada perniagaan 1
-perlu tahu sifat / jenis /cara melayan pelanggan 1
-pelanggan setia akan terus membeli barangan 1
-pelanggan mengikut gerak hati 1
-pelanggan tetap 1
-penuhi kehendak dan citarasa 1
(max 4m)

26
PERNIAGAAN 3766

Kepentingan interaksi bahagian fungsian


pembelian dengan pembekal ialah :
-Mewujudkan jaringan perniagaan yang baik. 1
Ini membantu mengukuhkan sistem operasi dan
kelangsungan perniagaan di antara peniaga dan
pembekal. 1
-Mengukuhkan hubungan baik sedia ada. 1
Ini membantu peningkatan dalam pencapaian
matlamat perniagaan. 1
-Menjalin kerjasama strategik. 1
Ini dapat meningkatkan jalinan kerjasama antara
peniaga dengan pembekal. 1
-Menambahkan sumber perniagaan. 1
Contoh pembekalan bahan mentah daripada
pembekal. 1
-Memainkan peranan bahagian fungsian pembelian 1
dengan berkesan
Dapat menempah dan menerima bahan mentah
dengan harga yang murah, kuantiti dan psesifikasi
barang yang tepat, pada masa dan lokasi yang 1
telah ditentukan. (Mak 6m)

9 Strategi pemasaran yang dapat melancarkan


aktiviti perniagaa ialah :
a. Sasaran pasaran 1
- Perlu mengenal pasti kumpulan pengguna
sedia ada / bakal pengguna yang berpotensi untuk
membeli produk yang dikeluarkan oleh organisasi
perniagaan. 1
b. Campuan pemasaran 1
- Rangkuman beberapa strategi utama yang
direka bentuk dan diuruskan oleh pemasar bagi
tujuan menghasilkan proses pertukaran nilai yang
dapat memaksimumkan kepuasan pengguna. 1
- Terdapat empat elemen dalam campuran
pemasaran, iaitu produk, harga, pengedaran /
pengagihan dan promosi. 1
(Mak 4m)

10 a. Meluaskan pasaran perniagaan 1


- Contoh : Melalui e-pemasaran, e-dagang. 1
b. Memperoleh maklumat dengan mudah dan
cepat
- Dapat mencari maklumat dan data melalui 1
pelbagai sumber. 1
c. Memperluaskan skop perniagaan
- Skop perniagaan dapat diperluaskan daripada
perniagaan tempatan kepada perniagaan 1
antarabangsa.
d. Mewujudkan hubungan dan jaringan yang lebih 1
luas.
27
PERNIAGAAN 3766

- Penggunaan laman sosial seperti Facebook, 1


Telegram. (Mak 6m)

Disediakan oleh:
1. Kamariah binti Che Ngah – SMK Sandakan II
2. Ismarizan binti Ismail - SMK Segaliud
3. Hamsiah binti Pabau - SM St Mary
4. Pang Kat Shun @ Cathrine - SM Sung Siew
5. Muharah binti Arase - SMK Bukit Garam II
6. Hushaini binti Harun - SMK Konven St Cecilia
7. Ihsan Hayati binti Abd Halim - SMK Sandakan

28

Оценить