Вы находитесь на странице: 1из 1

Anexă la Ordinul Preşedintelui CNAS nr.

236-A
din 13.12.2017

Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate


Tarifele cotelor pe an/ Тариф взносов на
год
Cod/ Denumirea categoriei/
Код Наименование категории angajator/ persoana
работодатель asigurată/застрахованное лицо

PERSOANĂ ANGAJATĂ PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ


101 ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО * *
ДОГОВОРА

PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CONTRACT CIVIL


105 * *
ЛИЦО РАБОТАЮЩЕЕ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ

PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE CAREVA PLĂŢI DUPĂ ELIBERARE


116 * *
ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ КАКИЕ-ЛИБО ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

PENSIONAR ANGAJAT PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ


119 ПЕНСИОНЕР, РАБОТАЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО * *
ДОГОВОРА

INVALID DE GRADUL I ANGAJAT PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ


120 ИНВАЛИД I ГРУППЫ, РАБОТАЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО * *
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

INVALID DE GRADUL II ANGAJAT PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE


MUNCĂ
121 * *
ИНВАЛИД II ГРУППЫ, РАБОТАЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

INVALID DE GRADUL III ANGAJAT PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE


MUNCĂ
122 * *
ИНВАЛИД III ГРУППЫ, РАБОТАЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CUMUL


123 * *
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

PERSOANĂ ÎN FUNCŢIE ELECTIVĂ SAU NUMITĂ ÎN ORGANELE EXECUTIVE,


LEGISLATIVE SAU JUDECĂTOREŞTI
124 * *
ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИЛИ В ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИЛИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

FONDATOR DE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ


127 * *
УЧРЕДИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

AVOCAT CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE


131 * *
АДВОКАТ, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ

NOTAR CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE


132 НОТАРИУС, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ * *
ПОРЯДКЕ