Вы находитесь на странице: 1из 31

NATURA ȘI

IMPORTANȚA
MICROORGANISMELOR

Trăim într-o lumea a


microorganismelor de la
naștere până la
moarte.

1
PARTICULARITĂȚILE
MICROORGANISMELOR:
• Dimensiuni foarte mici: µm, nm,
mm;
• Organizare celulară;
• Organisme vii legate de sisteme
biologice;
• Strategia de supraviețuire;
schimbările bilaterale rapide
organism – mediu și o capacitate
mare de multiplicare.
2
ORGANIZARE CELULARĂ
PRO=înainte, primordial ≤ KARION=NUCLEU ≥ EU= adevărat, normal

3
VIRUSURILE nm

VIRUSOLOGIE 4
BACTERII µm

BACTERIOLOGIE
LEVURI, FUNGI µm

MICOLOGIE 6
OUĂLE DE HELMINȚI
PROTOZOARE
µm,mm

7
PROCARIOTA
• Cele mai numeroase
organisme de pe
Pământ.
• Includ toate
bacteriile existente.
• Primele fosile
datează cu 2,5
miliarde de ani în
urmă.
8
ARCHAEBACTERIA

S-au găsit în medii dure, guri


vulcanice, izvoare termale submarine
acide, apa salină. 9
ANTIBIOTICELE - PARTE A
ECOLOGIEI NATURALE A
PLANETEI
• Analiza unei probe de ”Faptul că genele
ADN, găsită în pentru rezistență la
permafrostul din antibiotice sunt
Yucon (strat
atât de vechi și de
necontaminat cu
adâncimea de 6 m), răspândite înseamnă
arată că bacteria cu că nu există o
proveniența de 30 000 soluție ușoară la
de ani era rezistentă problema
la antibiotice. rezistenței la
antibiotice.”
Martin Blaser
10
Eubacteria

Numite ca adevăratele bacterii, fiind


cele mai numeroase, Includ și
cianobacterii fotosintetice.
11
EVOLUȚIA
MICROBIOLOGIEI
Conceptul de contagiune

 Vechiul testament –
contagiozitatea leprei
 Thucidide (465-395 a.Ch.)-
contagium animatum-epidemii
 Marcus Terentius Varo (116-27
a.Ch.) - animalia minuta-malaria
 Hippocrate (460-377 î.Ch.) -
teoria miasmelor (aer otrăvit)
 Girolamo Fracastoro ( 1478-
1553) – ipoteza contagiunii prin
“germeni vii si invizibili”, obiecte
la distanță.

PRIMA PERIOADĂ –
MORFOLOGICĂ
•Primele descrieri
efectuate „animale
minuscule vii", pe care
le-a văzut cu ajutorul
microscopului său
rudimentar în apă,
diferite infuzii, fecale, Antonio Van
tartru dentar. Leeuwenhoek
(1632—1723)

În 1695 el editează prima sa lucrare


„Tainele naturii descoperite de Antoniu
Van Leeuwenhoek".
13
PERIOADA A DOUA –
FIZIOLOGICĂ
• L. Pasteur a stabilit un nou tip
(anaerob) de respirație;
• Procese de putrefacție desăvârșite
de bacterii;
• Realizări importante în natura
enzimatică a fermentării alcoolice,
lactice și butirice.
• Descoperă streptococul (1879),
stafilococul (1880), Clostridium
septicum (1887), agentul cauzator
al holerei găinilor.
Louis Pasteur • Pune bazele științifice ale
(1822 – 1895) vaccinării anti: cărbunos, rabic,
holera găinilor.
PERIOADA A DOUA –
FIZIOLOGICĂ
• Demonstrează condițiile
necesare pentru infecție.
• Descoperă bacilul tuberculozei
(1882).
• A introdus în practica de
laborator mediile nutritive solide
(cartoful, gelatina, serul coagu-
lat, geloza peptonată), coloranţii
de anilină, sistemul de imersiune,
condensorul Abbe,
Robert Koch microfotografierea.
(1843 – 1910) 15
PERIOADA A DOUA
– FIZIOLOGICĂ

• Chirurg
englez, aplică
antiseptica
pentru prima
dată în
chirurgie
(fenol 1-5). Dimitrie Ivanovski
(1867-1920)
• Evidența virusurilor
filtrabile (mozaicul
Joseph Lister tutunului), punând
(1827-1912) astfel bazele
virusologiei
PERIOADA IMUNOLOGICĂ

Ilya Ilyich
Pierre Paul Émile Roux Mechnikov
1853 - 1933 (1845 - 1916)
Alexandre Yersin • Roux și Yersin în •Descoperirea celulelor
1863 – 1943 anul 1888 au pus în fagocite, creând astfel
evidență la unele primele noțiuni de
bacterii prezența de imunologie (imunitate
exotoxine. celulara).
17
PERIOADA
IMUNOLOGICĂ

• A preparat
primii
compuși
arsenicali
utilizați cu
succes în Alexander Fleming
tratamentul (1881 - 1955)
sifilisului.
•A descoperit penicilina,
primul antibiotic de
Paul Ehrlich biosinteză (natural),
1749 - 1823 dezvăluind era unor noi
antibiotice.
18
ETAPA CONTEMPORANĂ
•Acumulările teoretice si
practice din domeniile fizicii
nucleare, ale biologiei
celulare si moleculare, ale
tehnicilor informaționale, au
condus la îmbunătățirea
logisticii microbiologiei si,
implicit, la dezvoltarea
rapida a microbiologiei ca
știință de mare amplitudine.19
MICROBIOLOGIA ÎN
MOLDOVA

• Institutul de Microbiologie al Academiei de


Științe a Moldovei este fondat în anul 1992.
• Scopul principal al cercetărilor științifice
efectuate constă în obținerea şi elaborarea
biotehnologiilor avansate necesare în
dezvoltarea economiei.
• Cercetătorii care activează în incinta
Institutului, Director academician, doctor
habilitat în ştiinţe biologice, profesor
universitar Valeriu Rudic, doctori în ştiinţe
biologice conferențiar cercetător L.Onofraş,
L. Usatâi, A. Ciloci și alții . 20
MICROBIOLOGIA ÎN ROMANIA

Ion Cantacuzino • Victor Babeș


(1863 – 1934) (1854 – 1926)
Creatorul • Fondatorul
Institutului de microbiologiei
Microbiologie romanești
STILUL DE VIAȚĂ Al
MICROORGANISMELOR
• Bacteriile reprezintă un minimum
vital, organisme simple, structural
organizate, autonome și invarianță
ce caracterizează ființele vii.
• F. Jakob

Stil parazitar fag Stil liber cu rol


22

- bacterie benefic
IMPORTANȚA
MICROORGANISMELOR
• Biocenoza umană constă din 1014 ≈ 2Kg din
greutate corporală.
• Realizează procesele de digestie, asimilare a
nutrimentelor, sinteza vitaminelor.
• Sunt antagoniști a microflorei tranzitorii din
organismul uman.

23
EFECTE BENEFICE
• Mențin echilibrul celor PPP = populație,
folosirea resurselor energetice (power
usage), poluare.
• Realizează reacții chimice complexe în
reciclarea și circuit a substanțelor în natură,
fotosinteză și formarea lanțului trofic.
• Bio remedierea: reducerea poluanților cu
restaurarea și echilibrarea mediului.

24
DIVERSE DOMENII
INDUSTRIALE
• În industria • Sunt implicate în
farmaceutică utili în industria alimentară:
producerea glicerinei, brânzeturi,
enzimelor, alcooli, panificare, băuturi,
numeroase etc,.
medicamente, fiind ca
metodă simplă și mai
ieftină decât prin
sinteza chimica.
EFECTELE DĂUNĂTOARE

• Alimentele sunt ușor alterate de


microorganisme, aducând la
intoxicații cu produșii acestora.
• Alterează medicamentele,
degradează conductele, țevile si
instalațiile din industria de
medicamente.
• Adaptabilitatea și supraviețuirea
microorganismelor sunt atât de
progresive, încât ele ocupă cu
ușurință habituale noi, cum ar fi:
calculatoare, combustibil lichid,
picturi, minerale, metal, plastic,
hârtie și îmbrăcăminte. 26
CARACTERUL CONFLICTUAL AL
MICROORGANISMELOR
• Microorganismele determină boli
infecțioase, uneori sub forma de
epidemii la om, animale si plante.
• OMS estimează că, pe plan
mondial, peste 20 de milioane de
persoane mor anual de boli
infecțioase ce pot fi prevenite.
• În ciuda progreselor
extraordinare în cunoașterea și
tratarea bolilor infecțioase, lumea
încă e devansată de ele.
27
MICROBII SE PARE CĂ ÎNCĂ AU
ULTIMUL CUVÂNT
Louis Pasteur

28
Microorganismele sunt
implicate în viața noastră
zilnică atât în sensul modern
cât și într-unul mult mai larg,
de perspectivă.

29
• Reducerea infecțiilor și protecția
imunității prezintă IMUNIZAREA

30
Absolvirea unui curs de
MICROBIOLOGIE implică însușirea
unui punct de vedere modificat
asupra lumii și a proprii persoane și
o mai profundă înțelegere asupra
rolurilor complexe pe care le au
microorganismele în fiecare aspect
al rezistenței.

Vă urăm,
mult succes!
31

Оценить