You are on page 1of 1

1) Apakah kata-kata Mel yang tidak menyenangkan bondanya?

(2m)

2) Pada pandangan anda, apakah perbezaan antara ketamadunan generasi


sekarang dengan generasi dahulu? (3m)
- dari segi bahasa, penggunaan bahasa yang betul tidak dititikberatkan.
- generasi dahulu rela berkorban apa sahaja demi negara
- sentiasa memikirkan pembaharuan seperti teknologi
- pemikiran lebih rasional dan kreatif

3) Pada pendapat anda, sekiranya anda Munsyi, adakah anda akan


menerima buku pemberian bonda?
-saya akan menerima pemberian bonda
-sebagai tanda persahabatan
-kandungannya boleh memanfaatkan generasi kini
-terdapat banyak falsafah hidup

4) Pada pendapat anda, mengapakah penjajah mengasingkan penempatan


perkauman yang terdapat di negara kita?
-supaya mudah diurus
-supaya semangat perpaduan tidak wujud
-menimbulkan sikap prasangka antara kaum

5) Jelaskan dua pengajaran yang terdapat di seluruh cerpen ini.