You are on page 1of 2

Aku negaraku

Ku sedar tanah air aku bertuah disini tempatku berjasa


Ku sedar sempurna hidupku disini Malaysia ku
terhutang budi
Aku negaraku aku negaraku sememangnya negaraku
maju negara ku tanah tumpah darahku
Aku negaraku dihatiku negaraku selamanyaku
negaraku satu negaraku tanah tumpah darahku
Kita bersama membina masa depan semangat setinggi
angkasa
Kita bersama bersyukur pada tuhan kepadanya kita
berserah
Aku negaraku aku negaraku sememangnya negaraku
maju negaraku tanah tumpah darahku
Aku negaraku dihatiku negaraku selamanyaku
negaraku satu negaraku tanah tunpah darahku
Ku laungkan namamu keseluruh dunia Malaysia aku
bahagia
Aku negaraku aku negaraku sememangnya negaraku
maju negaraku tanah tumpah darahku
Aku negaraku dihatiku negaraku selamanyaku
negaraku satu negaraku tanah tumpah darah ku
Aku negaraku
Aku Negaraku

Ku sedar tanah air aku bertuah


Di sini tempatku berjasa
Ku sedar sempurna hidupku di sini
Malaysia ku terhutang budi

[Chorus]
Aku Negaraku
Aku Negaraku
Sememangnya Negaraku maju
Negaraku tanah tumpah darahku

Aku Negaraku
Di hatiku negaraku
Selamanya aku negaraku Satu
Negaraku tanah tumpah darahku

Kita bersama membina masa depan


Semangat setinggi angkasa
Kita bersama bersyukur pada Tuhan
KepadaNYA kita berserah

Ulang [Chorus]

Ku laungkan namamu ke seluruh dunia


Malaysia aku bahagia Ulang [Chorus]

Aku Negaraku