You are on page 1of 2

SIMPULAN BAHASA

Orang yang cerdik


akal kancil

Orang yang suka mencuri


panjang tangan

Orang yang tidak boleh


menyimpan rahsia
mulut tempayan

Orang yang sombong


hidung tinggi

Orang yang tidak adil


berat sebelah