You are on page 1of 2

EURHYTHMICS: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGAWAL KONSISTENSI TEMPO

MENGGUNAKAN KAEDAH PERGERAKAN BAG MURID TAHUN 4

MUHAMAMMAD DANIAL BIN ROSLI

PISMP Pendidikan Muzik (Ambilan Jun 2015)

PENYELIA: ENCIK AKBAR BIN AMRAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS RAJA MELEWAR

2018
EURHYTHMICS: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGAWAL KONSISTENSI TEMPO
MENGGUNAKAN KAEDAH PERGERAKAN BAG MURID TAHUN 4

MUHAMMAD DANIAL BIN ROSLI

PISMP Pendidikan Muzik

Ambial Jun 2015

INSITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS RAJA MELEWAR

2018