You are on page 1of 327

Complete text: Select by book: Further information:

Latin Greek Greek uncial Both Key to the


columns transcription

A Transcription of Codex Bezae (Greek side)


Codex Bezae: Cambridge, University Library: Nn.2.41

Folios:

Books:
Chapters:

Folio cover(inside) Image () back to top


Note

Folio flyleaf Image () back to top


Note

Folio flyleaf Image () back to top


Note

Folio 3v Image Quire_1-3v (hair) back to top

Note κατα μαθθαιον

1:20παραλαβειν μαριαμ την γυναικα σου


το γαρ εν αυτη γεννηθεν εκ πνς αγιου εστιν
3 21τεξεται δε ϋιον
και καλεσεις το ονομα αυτου ιην
αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου
6 απο των αμαρτιων αυτων
22τουτο δε ολον γεγονεν
ϊνα πληρωθη το ρηθεν ϋπο κυ
9 δια ησαϊου του προφητου λεγοντος
23ϊδου η παρθενος εν γαστρι εξει
και τεξετε ϋιον · και καλεσεις το ονομα αυτου
12ενμανουηλ
ο εστιν μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θς
24διεγερθεις δε ο ιωσηφ απο του ϋπνου εποιησεν
15ως προσεταξεν αυτω ο αγγελος κυ
και παρελαβεν την γυναικα αυτου
25και ουκ εγνω αυτην
18εως ου ετεκεν τον ϋιον αυτης
τον πρωτοτοκον
και εκαλεσεν το ονομα αυτου ιην
212:1Cap.του δε ιηυ γεννηθεντος
Lect. εν βηθλεεμ της ϊουδαιας
εν ημεραις ηρωδους του βασιλεως
24ειδου μαγοι απο ανατολων παρεγενοντο
εις ϊεροσολυμα 2λεγοντες
που εστιν ο τεχθεις βασιλευς των ϊουδαιω(ν)
27ειδομεν γαρ αυτου τον αστερα εν τη ανατολη
και ηλθομεν προσκυνησαι αυτω
3ακουσας δε ο βασιλευς ηρωδης εταραχθη
30κα ϊεροσολυμα μετ αυτου
4και συναγαγων παντας
τους αρχιερεις
33Note και γραμματεις του λαου επυνθανετο

Folio 4v Image Quire_1-4v (flesh) Matthew 2 back to top

κατ(α) μαθθαιον
Lect.

που ο χρς γενναται · 5εοι δε ειπον αυτω


εν βηθλεεμ της ϊουδαιας
3 ουτως γαρ γεγραπται δια του προφητου
6και συ βηθλεεμ της ϊουδαιας · μη ελαχιστη ει
εν τοις ηγεμοσιν ϊουδα
6 εξ ου γαρ εξελευσεται ηγουμενος
οστις ποιμενει τον λαον μου τον ϊσραηλ
7ϛτοτε ηρωδης λαθρα · καλεσας τους μαγους
9 ηκρειβασεν παρ αυτων τον χρονον
του φαινομενου αστερος
8και πεμψας αυτους εις βηθλεεμ ’ ειπεν αυτοις
12πορευθεντες εξετασαται ακρειβως
περι του παιδιου · οταν δε ευρητε
επαγγειλαται μοι
15οπως καγω ελθων προσκυνησω αυτω
9οι δε ακουσαν του βασιλεως επορευθησαν
και ϊδου ο αστηρ ’ ον ειδον εν τη ανατολη
18προηγεν αυτους · εως ελθων εσταθη
επανω του παιδιου
10ϊδοντες δε τον αστερα εχαρησαν
21χαραν μεγαλην σφοδρα
11και ελθοντες εις την οικειαν
ειδον τον παιδα
24μετα μαριας της μητρος αυτου
και πεσοντες προσεκυνησαν αυτω
και ανοιξαντες τους θηνσαυρους αυτων
27προσηνεγκαν αυτω δωρα
χρυσον και λιβανον και ζμυρναν
12και χρηματισθεντες κατ οναρ
30μη ανακαμψαι προς ηρωδην
Lect. δι αλλης οδου ανεχωρησαν
εις την χωραν αυτων Lect.
3313αυτων δε αναχωρησαντων · ειδου αγγελος κυ

Folio 5v Image Quire_1-5v (hair) Matthew 2 back to top

κατ(α) μαθθαιον

φαινεται κατ οναρ τω ϊωσηφ ’ λεγων


εγερθεις παραλαβε τον παιδα
3 και την μητερα αυτου · και φευγε εις αιγυπτον
και εισθι εκει · εως αν σοι ειπω
μελλει γαρ ηρωδης ζητειν τον παιδα
6 του απολεσαι αυτον
14ο δε διεγερθεις παρελαβεν τον παιδα
και την μητερα αυτου νυκτος
9 και ανεχωρησεν εις αιγυπτον · 15και ην εκει
εως της τελευτης ηρωδου · ϊνα πληρωθη
το ρηθεν ϋπο κυ δια του προφητου
12λεγοντος · εξ εγυπτου εκαλεσα τον ϋιον μου
16τοτε ηρωδης ϊδων
οτι ενεπαιχθη ϋπο των μαγων
15εθυμωθη λειαν · και αποστειλας
ανειλεν παντας τους παιδας
τους εν βεθλεαιμ
18και εν πασιν τοις οριοις αυτης
απο διετειας και κατω κατα τον χρονον
ον ηκρειβασεν παρα των μαγων
2117τοτε επληρωθη το ρηθεν ϋπο κυ
δια ηρεμιου του προφητου λεγοντος
18φωνη εν ραμα ηκουσθη
24θρηνος και κλαυθμος
και οδυρμος πολυς ραχηλ
κλαιουσα τα τεκνα αυτης
27και ουκ ηθελησεν παρακληθηναι οτι ουκ εισι(ν)
19τελευτησαντος δε του ηρωδου · ϊδου αγγελος κυ
φαινεται κατ οναρ τω ϊωσηφ
30εν αιγυπτω 20λεγων · εγερθεις παραλαβε
τον παιδα και την μητερα αυτου
και πορευου εις γην ϊσραηλ · τεθνηκασιν γαρ
33οι ζητουντες την ψυχην του παιδιου

Folio 6v Image Quire_1-6v (flesh) Matthew 2 back to top


κατ(α) μαθθαιον

21ο δε διεγερθεις παρελαβεν τον παιδα


και την μητερα αυτου · και ηλθεν εις την ϊσραηλ
3 22ακουσας δε οτι αρχϊλαος βασιλευει
επι της ϊουδαιας
αντι ηρωδου του πατρος αυτου
6 εφηθη εκει απελθειν χρηματισθεις δε κατ οναρ
ανεχωρησεν εις τα μερη της γαλιλαιας
23και ελθων κατωκησεν
9 εις πολιν λεγομενην ναζαρετ
οπως πληρωθη το ρηθεν δια των προφητω(ν)
οτι ναζωρεος κληθησεται · Lect.
123:1Lect. ζεν ταις ημεραις εκειναις παραγεινεται ϊωανης
ο βαπτιστης κηρυσσων εν τη ερημω της ϊουδαιας
2και λεγων μετανοειτε
15ηνγικεν γαρ η βασιλια των ουρανων
3ηουτος γαρ εστιν ο ρηθεις
δια ησαϊου του προφητου λεγοντος
18φωνη βοωντος εν τη ερημω
ετοιμασατε την οδον κυ
ευθειας ποιειτε τας τρειβους αυτου
214θαυτος δε ϊωαννης ειχεν το ενδυμα αυτου
απο τριχων καμηλλου και ζωνην δερματεινη(ν)
περι την οσφυν αυτου · η δε τροφη ην αυτου
24ακριδες και μελι αγριον
5τοτε εξεπορευετο προς αυτον
ϊεροσολυμα και πασα η ϊουδαια
27και πασα η περιχωρος του ϊορδανου
6και εβαπτιζοντο εν τω ϊορδανη ϋπ αυτου
εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων
307ιϊδων δε πολλους των φαρισαιων
και σαδδουκαιων ερχομενους
επι το βαπτισμα αυτου ειπεν αυτοις
33γεννηματα εχιδνων τις υπεδειξεν υμειν
φυγειν

Folio 7v Image Quire_1-7v (hair) Matthew 3 back to top

Note

7απο της μελλουσης οργης · 8ποιησαται ουν καρπον


αξιον μετανοιας · 9και μη δοξηται λεγειν εν εαυτοις
3 πατερα εχομεν τον αβρααμ · λεγω γαρ ϋμιν · [...] τι δυναται
Note

ο θς . εκ των λιθων τουτων εγειρε τεκνα τω αβρααμ ·


10ηδη δ[...] η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κιται ·
6 παν ουν δενδρον μη ποιυυν καρπον καλον εκκοπτεται .
και εις πυρ βαλλεται · 11εγω μεν βαπτιζω ϋμας εν ϋδατι
εις μετανοιαν · ο δε οπισω μου ερχομενος . ϊσχυροτερος
9 μου εστιν · ου ουκ ειμι ϊκανος τα ϋποδιματα βαστασαι ·
αυτος ϋμας βαπτισ[...] ι εν πνι αγιω και πυρι ·
12ου το πτοιον εν τη χειρι αυτου · και διακαθαριει
12την αλωνα αυτου · και συναξει τον σιτον αυτου
εις την αποθηκην · το δε αχυρον κατακαυσι πυρι
ασβεστω · 13τοτε παραγιν[...] ται ο ις απο της γαλιλαιας
15επι τον ϊορδανην προς τον ϊωαννην . του βαπτισθηναι
ϋπ αυτου · 14ο δε ϊωαννης . διεκωλιεν αυτον λεγων ·
εγω χριαν εχω ϋπο συ βαπτισθηναι · και συ ερχη
18προς με · 15αποκριθεις δε ο ις · ειπεν προς αυτον ·
αφες αρτι · ουτως γαρ
πρεπον εστιν ημιν
21πληρωσαι πασαν δικαιοσυνην ·
τοτε αφιησιν αυτον ,
16και βαπτιστεις ο ις ·
24ευθυς ανεβη
απο του ϋδατος ·
και ϊδου
27ανεωχθησαν αυτω
οι ουρανοι ·
και ϊδεν
30το πνα
του θυ

Folio 8v Image Quire_1-8v (flesh) Matthew 3 back to top

κατα μαθθαιον

16καταβαινοντα εκ του ουρανου


ως περιστεραν και ερχομενον εις αυτον
3 17και ϊδου φωνη εκ των ουρανων λεγουσα
Lect. προς αυτον συ ει ο ϋιος μου ο αγαπητος
Note

εν ω ευδοκησα
6 4:1ιετοτε ο ιης ανηχθη εις την ερημον ϋπο του πνς
πειρασθηναι υπο του διαβολου
2 ιϛκαι νηστευσας ημερας μ ·
Note

9 και τεσσερακοντα νυκτας


υστερον επεινασεν
3και προσηλθεν αυτω ο πιραζων και ειπεν αυτω
12ει ϋιος ει του θυ ειπε · ϊνα οι λιθοι ουτοι Note αρτοι γενω(ν)ται Note
4αποκριθεις δε ο ιης ειπεν γεγραπται
ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος
15αλλ εν παντι ρηματι θυ
5τοτε παραλαμβανει αυτον ο διαβολος
εις την αγιαν πολιν · και εστησεν αυτον
18επι το πτερυγιον του ϊερου · 6και λεγει αυτω
ει ϋιος ει θεου Note βαλε σεαυτον κατω
γεγραπται γαρ · οτι τοις αγγελοις αυτου
21εντελειται περι σου
και επει χειρων αιρουσιν σε · μηποτε
προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
247εφη αυτω ο ιης παλιν γεγραπται
ου πειρασεις κν τον θν σου
8παλιν παραλαμβανει αυτον ο διαβολος
27εις ορος ϋψηλον λειαν και εδειξεν αυτω
πασας τας βασιλειας του κοσμου
και την δοξαν αυτων · 9και ειπεν αυτω
30ταυτα παντα σοι δωσω
εαν πεσων προσκυνησης μοι
10τοτε λεγει αυτω ο ιης ϋπαγε οπισω μου
33σατανα · γεγραπται γαρ

Folio 9v Image Quire_2-1v (hair) Matthew 4 back to top

κατα μαθθαιον

κν τον θν σου προσκυνησεις


και αυτω μονω λατρευσεις
3 11ιζτοτε αφιησιν αυτον ο διαβολος
και ϊδου αγγελοι προσηλθον
και διηκονουν αυτω
6 12ιηακουσας δε · οτι ϊωαννης παρεδοθη
ανεχωρησεν εις την γαλιλαιαν
13ιθκαι καταλειπων την ναζαρεθ
9 ελθων κατοικησεν εις καφαρναουμ
την παραθαλασσιον · εν οριοις ζαβουλων
και νεφθαλειμ
1214ϊνα πληρωθη το ρηθεν
δια ησαϊου του προφητου του λεγοντος
15γη ζαβουλων και νεφθαλειν οδον θαλασσης
15περαν του ϊορδανου γαλιλαιας των εθνων
16ο λαος ο καθημενος εν τη σκοτεια
ειδον φως μεγαν
18οι καθημενοι εν χωρα ⸆ σκεια θανατου
φως ανετειλεν αυτοις
17 καπο τοτε γαρ ηρξατο ιης κηρυσσιν και λεγειν
Note

21μετανοειτε ηνγικεν γαρ


η βασιλεια των ουρανων
18παραγων δε παρα την θαλασσα(ν) της γαλιλαιας
24ειδεν δυο αδελφους
σιμωνα τον λεγομενον πετρον
και ανδρεαν τον αδελφον αυτου
27βαλλοντας αμφιβληστρος εις την θαλασσαν
ησαν γαρ αλιεις · 19κακαι λεγει αυτοις
δευτε οπεισω μου και ποιησω ϋμας
30γενεσθαι αλιεις ανθρωπων
20οι δε ευθεως αφεντες τα δικτυα
ηκολουθησαν αυτω · 21κβκαι προβας εκειθεν
33ειδεν αλλους δυο αδελφους
Folio 10v Image Quire_2-2v (flesh) Matthew 4 back to top

κατα μαθθαιον

ϊακωβον τον του ζεβεδαιου


και ϊωαννην τον αδελφον αυτου
3 εν τω πλοιω · μετα ζεβεδαιου του πατρος αυτω(ν)
καταρτιζοντας τα δικτυα αυτων
και εκαλεσεν αυτους
6 22οι δε ευθεως αφεντες το πλοιον
και τον πατερα αυτων · ηκολουθησαν αυτω
23κγκαι περιηγεν ο ιης · ολην την γαλιλαιαν
9 διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων
και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλιας
και θεραπευων πασαν νοσον
12και πασαν μαλακειαν εν τω λαω Lect.
24και απηλθεν αυτου η ακοη εις ολην την συριαν
και προσηνεγκαν αυτω παντας
15τους κακως εχοντας ποικειλαις νοσοις
και βασανοις συνεχομενους
και δαιμονιζομενους · και σεληνιαζομενους
18και παραλυτικους · και παντας εθεραπευσεν
25και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι
απο της γαλειλαιας · και δεκαπολεως
21και ϊεροσολυμων και ϊουδαιας
και περαν του ϊορδανου
5:1κδϊδων δε τους οχλους · ανεβη εις το ορος
24και καθισαντος αυτου προσηλθον αυτω
κεοι μαθηται αυτου · 2και ανοιξας το στομα αυτου
εδιδαξεν αυτους λεγων
273κϛμακαριοι οι πτωχοι ⸆ πνι · οτι αυτων εστιν
η βασιλεια των ουρανων
4κζμακαριοι οι πραεις οτι αυτοι
30κληρονομησουσιν την γην
Note 5κημακαριοι οι πενθουντες

οτι αυτοι παρακληθησονται


336κθμακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιο
συνη(ν)

Folio 11v Image Quire_2-3v (hair) Matthew 5 back to top

κατ(α) μαθθαιον

οτι αυτοι χορτασθησονται


7λμακαριοι οι ελεημονες · οτι αυτοι ελεηθησονται
3 8μακαριοι οι καθαροι τη καρδια
οτι αυτοι τον θν οψονται
9μακαριοι οι ειρηνοποιοι
6 οτι ϋιοι θυ κληθησονται
10μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν δικαιοσυνης
οτι αυτων εστε · η βασιλεια των ουρανων
9 11μακαριοι εστε · οταν διωξουσιν ϋμας
και ονιδισουσιν · και ειπωσιν καθ υμων
παν πονηρον ενεκεν δικαιοσυνης
1212χαιρεται και αγαλλιασθαι · οτι ο μισθος ϋμων
πολυς εν τω ουρανω · ουτως γαρ εδιωξαν
τους προφητας τους προ ϋμων ϋπαρχοντων
1513λαϋμεις εστε το αλα της γης
εαν δε το αλας μωρανθη
εν τινι αλισθησεται · εις ουδεν ϊσχυει
18ει μη βληθηναι εξω · και καταπατεισθαι
ϋπο των ανθρωπων
14Lect. λβϋμεις εστε το φως του κοσμου
21ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους
κειμενη · 15ουδε καιουσιν λυχνον
και τιθεασιν αυτον ϋπο τον μοδιον
24αλλα επι την λυχνιαν · και λαμπι πασιν
τοις εν τη οικια
16ουτως λαμψατω το φως ϋμων
27ενπροσθεν των ανθρωπων
οπως ειδω[...] ιν ειδωσιν ϋμων τα καλα εργα
και δοξασωσιν τον πατερα ϋμων
30τον εν τοις ουρανοις
17λγμη νομεισητε οτι ηλθον · καταλυσαι τον νομον
η τους προφητας · ουκ ηλθον καταλυσαι
33αλλα πληρωσαι · 18λδαμην γαρ λεγω ϋμειν

Folio 12v Image Quire_2-4v (flesh) Matthew 5 back to top

κατ(α) μαθθαιον

εως αν παρελθη · ο ουρανος και η γη


ϊωτα εν η μια κεραια
3 ου μη παρελθη απο του νομου
εως αν γενηται παντα
19λεος ⸆ ουν λυσει μιαν των εντολων τουτων ⸆
6 ελαχιστων και διδαξη τους ανθρωπους
ελαχιστος κληθησεται
εν τη βασιλεια των ουρανων Lect.
9 20Note 21ηκουσατε οτι ερρηθη · τοις αρχαιοις
ου φονευσεις · ος δ αν φονευση
ενοχος εστε τη κρισει
1222εγω δε λεγω ϋμειν οτι πας ο οργαζομενος
τω αδελφω αυτου εικη
ενοχος εσται τη κρισει
15ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ραχα
ενοχος εστε τω συνεδριω
ος δ αν ειπη μωρε
18ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος
23¶ εαν ουν προσφερης το δωρον σου
επει το θυσιαστηριον και εκει μνησθης
21οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου
24αφες εκει το δωρον σου
ενπροσθεν του θυσιαστηριου · και ϋπαγε πρωτο(ν)
24καταλλαγηθι τω αδελφω σου · και τοτε ελθων
προσφερεις το δωρον σου
25λϛισθει ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ ⸆
27οτου ει μετ αυτου εν τη οδω
μηποτε σε παραδωσει ο αντιδεικος
τω κριτη · και ο κριτης σε παραδωσει
30τω ϋπηρετη · και εις φυλακην βληθησει Note
26αμην λεγω σοι · ου μη εξελθης εκειθεν
εως αν αποδως τον εσχατον κοδραντην
3327λζηκουσατε οτι ερρηθη · ου μοιχευσεις

Folio 13v Image Quire_2-5v (hair) Matthew 5 back to top

κατ(α) μαθθαιον

28εγω δε λεγω ϋμειν οτι πας


ο βλεπων γυναικα
3 προς το επιθυμησαι αυτην
ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου
29ει δε ο οφθαλμος ο δεξιος σου
6 σκανδαλιζει σε εξελε αυτον
και βαλε απο σου · συμφερει γαρ σοι
ϊνα απολητε εν των μελων σου
9 και μη ολον το σωμα σου
απελθη εις γεενναν
30Note 31ερρηθη δε
12ος αν απολυση την γυναικα αυτου
δοτω αυτη αποστασιον
32εγω δε λεγω ϋμειν
15ος αν απολυση την γυναικα αυτου
παρεκτος λογου πορνειας
ποιει αυτην μοιχευθηναι
1833παλιν ηκουσατε
οτι ερρηθη τοις αρχαιοις · ουκ επειορκησις
αποδωσεις δε τω κω τους ορκους σου
2134εγω δε λεγω ϋμειν μη ομοσαι ολως
μητε εν τω ουρανω
οτι θρονος εστιν του θυ · 35μητε εν τη γη
24οτι ϋποποδιον εστιν των ποδων αυτου
μητε εις ϊεροσολυμα οτι πολις εστιν
του μεγαλου βασιλεως
2736μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης
οτι ου δυνασαι ποιειν
τριχα μειαν λευκην η μελαιναν
3037εστω δε ο λογος ϋμων
ναι ναι ου ου
το δε περισσον τουτων · εκ του πονηρου εστι(ν)
3338ηκουσατε οτι ερρηθη · οφθαλμον αντι οφθαλ
μου

Folio 14v Image Quire_2-6v (flesh) Matthew 5 back to top

οδοντα αντι οδοντος


39εγω δε λεγω ϋμειν μη αντιστηναι
3 τω πονηρω ληαλλ οστις σε ραπεισει
επι την σιαγονα σου στρεψον αυτω
και την αλλην · 40και ο θελων σοι κριθηναι
6 και τον χειτωνα σου λαβειν
αφησεις αυτω και το ειματιον
41λθκαι οστις σε αγγαρευει μειλιον εν
9 ϋπαγε μετ αυτου ετι αλλα δυο
42τω αιτουντει σε δος
και τω θελοντι δανισασθαι · μη αποστραφης
1243ηκουσατε οτι ερρηθη
αγαπησεις τον πλησιον σου
και μεισησεις τον εχθρον σου
1544μεγω δε λεγω ϋμειν · αγαπατε τους εχθρους ϋμω(ν)
ευλογειτε τους καταρωμενους ϋμειν
καλως ποιειτε τοις μεισουσιν ϋμας
18και προσευχεσθαι ϋπερ των επηριαζοντω(ν)
και διωκοντων ϋμας
45οπως γενησθε ϋιοι του πατρος ϋμων
21του εν ουρανοις · οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει
επι πονηρους και αγαθους και βρεχει
επι δικαιους και αδικους
2446μαεαν γαρ αγαπησηται τους αγαπωντας ϋμας
τινα μεισθον εξεται
ουχι και οι τελωναι ουτως ποιουσιν
2747και εαν ασπασησθαι τους αδελφους ϋμων
μονον τι περισσον ποιειτε
ουχι και οι εθνικοι το αυτο ποιουσιν
3048Lect. εσεσθε ουν ϋμεις τελειοι
Note

ωσπερ ο πατηρ ϋμων εν ουρανοις


τελιος εστιν · 6:1μβπροσεχεται
33την δικαιοσυνην ϋμων μη ποιειν

Folio 15v Image Quire_2-7v (hair) Matthew 6 back to top

Note

ενπροσθεν των ανθρωπων


προς το θεαθηναι αυτοις · ει δε μη γε
3 μισθον ουκ εχετε παρα τω πατρι ϋμων
τω εν ουρανοις
2οταν ουν ποιης ελεημοσυνην
6 μη σαλπισης ενπροσθεν σου
ωσπερ ’ οι ϋποκριται ποιουσιν
εν ταις συναγωγαις · και εν ταις ρυμαις
9 οπως δοξασθωσιν ϋπο των ανθρωπων
αμην λεγω ϋμειν
απεχουσιν τον μισθον αυτων
123σου δε ποιουντος ελεημοσυνην
μη γνωτω η αριστερα σου
τι ποιει η δεξεια σου
154οπως η ελεημοσυνη σου η εν τω κρυπτω
και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω
αυτος αποδωσει σοι
185και οταν προσευχη · ουκ εση ως οι ϋποκριται
οτι φιλουσιν στηναι · εν ταις συναγωγαις
και εν ταις γωνιαις των πλατειων
21εστωτες και προσευχομενοι
οπως φανωσιν τοις ανθρωποις
αμην λεγω ϋμειν
24απεχουσιν τον μισθον αυτον
6συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το
ταμιον σου · και κλεισας την θυραν σου
27προσευξαι τω πατρι σου εν τω κρυπτω
και ο πατηρ σου · ο βλεπων εν τω κρυπτω
αποδωσει σοι
307μγπροσευχομενοι δε μη βλαττολογησηται
ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ
οτι εν τη πολυλογια αυτων · εισακουσθησονται
338μη ουν ομοιωθητε αυτοις

Folio 16v Image Quire_2-8v (flesh) Matthew 6 back to top

Note κατ(α) μαθθαιον

οιδεν γαρ ο πατηρ ϋμων ων χρειαν εχεται


προ του ϋμας ανοιξε το στομα
3 9ουτως ουν προσευχεσθαι ϋμεις
πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις
αγιασθητω το ονομα σου
6 10ελθατω η βασιλεια σου
γενηθητω το θελημα σου ⸆
εν ουρανω και επι της γης
9 11τον αρτον ημων τον επιουσιον
δος ημειν σημερον · 12και αφες ημειν
τα οφιλεματα ημων · ως και ημεις αφιομεν
12τοις οφιλεταις ημων · 13και μη εισενεγκης ημας
εις πειρασμον
αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου Lect.
1514[μδ]εαν ⸆ αφητε τοις ανθρωποις τα παραπτωματα αυτω(ν)
αφησει ϋμειν · και ο πατηρ ϋμων ο ουρανιος
15εαν δε μη αφητε τοις ανθρωποις
18ουδε ο πατηρ ϋμων αφησει ϋμειν
τα παραπτωματα ϋμων
16οταν δε νηστευητε · μη γεινεσθαι
21ως οι υποκρειται σκυθρωποι
αφανιζουσιν γαρ τα προσωπα αυτων
οπως φανωσιν τοις ανθρωποις νηστευοντες
24αμην λεγω ϋμειν απεχουσιν τον μισθον αυτων
17μεσυ δε νηστευων αλιψον σου την κεφαλην
και το προσωπον σου νιψαι 18ϊνα μη φανης
27τοις ανθρωποις νηστευων ·
αλλα τω πατρι σου τω εν ⸆ κρυφια
και ο πατηρ σου ο βλεπων εν κρυφαιω αποδωσει σοι
3019μη θησαυρισεται ϋμειν θησαυρους
επι της γης οπου σης και βρωσεις αφανιζουσιν
και οπου κλεπται ⸆ διορυσσουσιν και κλεπτουσιν
3320μϛθησαυριζετε δε υ̇μειν θησαυρουσους εν ουρανω

Library Note
Library Note

Library Note

Note

Folio 25v Image Quire_4-1v (hair) Matthew 6 back to top

κατ(α) μαθθαιον

9:2καιϊδων ο ιης την πιστιν αυτων


3 ειπεν τω παραλυτικω θαρει τεκνον
αφιοντε σοι αι αμαρτιαι
3και ϊδου τινες των γραμματαιων
6 ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημι
4και ϊδων ο ιης τας ενθυμησεις αυτων
ειπεν αυτοις ϊνατι ενθυμεισθαι πονηρα
9 εν ταις καρδιαις ϋμων
5τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν
αφιονται σου αι αμαρτιαι
12η ειπειν εγειρε και περιπατει
6ϊνα δε ϊδητε · οτι ο ϋιος του ανθρωπου
εξουσιαν εχει επι της γης
15αφιεναι αμαρτειας · τοτε λεγει τω παραλυτικω
εγειρε και αρον σου την κλεινην
και ϋπαγε εις τον οικον σου
187και εγερθεις απηλθεν εις τον οικον αυτου
8ειδοντες δε οι οχλοι εφοβηθησαν
και εδοξασαν τον θν τον δοντα εξουσιαν
21τοιαυτην τοις ανθρωποις
9οακαι παραγων εκειθεν ο ιης ειδεν ανθρωπον
καθημενον επι το τελωνιον
24μαθθαιον λεγομενον
και λεγει αυτω ακολουθει μοι
και αναστας ηκολουθει αυτω
2710οβκαι εγενετο αυτου ανακειμενου εν τη οικεια
ϊδου πολλοι τελωναι · και αμαρτωλοι
ελθοντες · συνεκειντο τω ιηυ
30και τοις μαθηταις αυτου
11ειδοντες δε οι φαρισαιοι
ειπον τοις μαθηταις αυτου
33δια τι ο διδασκαλος ϋμων
μετα των αμαρτωλων και τελωνων εσθιει

Folio 26v Image Quire_4-2v (flesh) Matthew 9 back to top

Note

12ογο δε ακουσας [ειπεν] ου χρε[ιαν] [εχουσιν]


οι ϊσχυοντες ϊατρου αλλ οι κακως εχοντες
3 13πορευθεντες δε μαθετε τι εστιν
ελεος θελω και ου θυσιαν ·
ου γαρ ηλθον καλεσε δικαιους αλλα αμαρτωλους
6 14τοτε προσερχονται αυτω οι μαθηται ϊωανου
λεγοντες · δια τι ημεις και οι φαρισαιοι
νηστευομεν πολλα
9 οι δε μαθηται σου ου νηστευουσιν
15και ειπεν αυτοις ο ιης μητι δυνανται
οι ϋιοι του νυνφιου νηστευειν
12εφ οσον μετ αυτων εστιν ο νυμφιος
ελευσοντε δε αι ημεραι οταν αρθη απ αυτων
ο νυμφιος · και τοτε νηστευουσιν
15εν εκειναις ταις ημεραις
16ουδεις δε επιβαλλει · επιβλημα ρακκους αγναφου
επι ειματιω παλαιω · αιρει γαρ το πληρωμα αυτου
18απο του ειματειου · και χειρον σχεισμα γεινεται
17ουδε βαλλουσιν οινον νεον εις ασκους παλαιους
ει δε μη γε ρησσει ο οινος ο νεος τους ασκους
21και ο οινος απολλυται και οι ασκοι βαλλουσιν δε
οινον νεον εις ασκους καινους
και αμφοτεροι τηρουνται
2418οδταυτα αυτου λαλουντος αυτοις ϊδου αρχων
εις ελθων προσεκυνι αυτω λεγων
η θυγατηρ μου αρτι ετελευτησεν
27αλλα ελθων επιθες την χειρα σου επ αυτην
και ζησεται · 19και εγερθεις ο ιης ηκολουθι αυτω
και οι μαθηται αυτου
3020καιϊδου γυνη αιμορροουσα δωδεκα ετη
προσελθουσα οπισθεν ηψατο
του κρασπεδου του ματιου αυτου
3321ελεγεν γαρ εν εαυτη

Folio 27v Image Quire_4-3v (hair) Matthew 9 back to top

κατ(α) μαθθαιον

εαν αψωμαι μονον του ϊματιου αυτου


σωθησομαι · 22ο δε εστη στραφεις
3 και ειδων αυτην ειπεν
θαρσει θυγατηρ η πιστις σου σεσωκεν σε
και εσωθη η γυνη απο της ωρας εκεινης
6 23και ελθων ο ιης · εις την οικειαν του αρχοντος
και ϊδων τους αυλητας · και τον οχλον
θορυβουμενον · 24ελεγεν αναχωρειτε
9 ου γαρ απεθανεν το κορασιον · αλλα καθευδει
και κατεγελων αυτον
25οτε δε εξεβληθη ο οχλος · ελθων εκρατησεν
12την χειρα αυτης · και ηγερθη το κορασιον
26και εξηλθεν η φημη αυτου
εις ολην την γην εκεινην
1527οεκαι παραγοντι εκειθεν τω ιηυ
ηκολουθησαν δυο τυφλοι κραζοντες και λεγοντες
ελεησον ημας ϋιε δαυειδ
1828και ερχεται εις την οικειαν
και προσηλθον αυτω οι δυο τυφλοι
και λεγει αυτοις ο ιης πιστευετε
21οτι δυναμαι τουτο ποιησαι · λεγουσιν αυτω ναι κε
29τοτε ηψατο των ομματων αυτων και ειπεν
κατα την πιστιν ϋμων γενηθητω ϋμειν
2430και ηνεωχθησαν οι οφθαλμοι αυτων
και ενεβριμησατο αυτοις ιης λεγων
ορατε μηδεις γεινωσκετω
2731οι δε εξελθοντες διεφημεισαν αυτον
εν ολη τη γη εκεινη
32αυτων δε εξερχομενων · ϊδου προσηνεγκαν αυτω
30ανθρωπον κωφον δαιμονιζομενον
33και εκβληθεντος του δαιμονιου
ελαλησεν ο κωφος
33και εθαυμασαν οι οχλοι λεγοντες

Folio 28v Image Quire_4-4v (flesh) Matthew 9 back to top

κατ(α) μαθθαιον του θερισμ(ου) κ(αι) τον αποστολον

ουδεποτε ουτως εφανη εν ⸆ ϊσραηλ


34Note 35οϛκαι περιηγεν ο ιης τας πολις πασας
3 και τας κωμας διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτω(ν)
και κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας
και θεραπευων πασαν νοσον
6 και πασαν μαλακειαν
36οζϊδων δε τους οχλους εσπλανχνισθη
περι αυτων οτι ησαν εακυλμενοι
9 και ρεριμμενοι ως προβατα · μη εχοντα ποιμενα
37οητοτε λεγει τοις μαθηταις αυτου
ο μεν θερισμος πολυς · οι δε εργαται ολιγοι ·
1238δεηθητε ουν τον κν του θερισμου
οπως εκβαλη εργατας · εις τον θερισμον αυτου
10:1Lect. οθκαι προσκαλεσαμενος τους ιβ μαθητας αυτου
15εδωκεν αυτοις εξουσιαν πνευματων ακαθαρτω(ν)
ωστε εκβαλειν αυτω · και θεραπευειν
πασαν νοσον · και πασαν μαλακειαν
182πτων ιβ αποστολων τα ονοματα εστιν ταυτα
πρωτος σιμων ο λεγομενος πετρος
και ανδρεας ο αδελφος αυτου
21ϊακωβος ⸆ του ζεβεδεου
και ϊωαννης ο αδελφος αυτου
3φιλιππος και βαρθολομαιος
24θωμας και μαθθαιος ο τελωνης
ϊακωβος ο του αλφαιου και λεββεος
4και σιμων ο χαναναιος · και ϊουδας ο σκαριωτης
27ο και παραδους αυτον
5πατουτους τους ιβ · απεστειλεν ο ιης
παραγγειλας αυτοις και λεγων
30εις οδον εθνων μη απελθητε
και εις πολιν σαμαριτανων μη εισελθητε
6ϋπαγετε μαλλον προς τα προβατα τα απολωλοτα
33οικου εισραηλ

Folio 29v Image Quire_4-5v (hair) Matthew 10 back to top

κατ(α) μαθθαιον

7πορευομενοι δε κηρυσσεται λεγοντες


οτι ηγγικεν η βασιλεια των ουρανων
3 8πβασθενουντας θεραπευσατε · νεκρους εγειρατε
λεπρους καθαρεισατε και δαιμονια εκβαλετε
δωρεαν ελαβετε δωρεαν δοτε
6 9μη κτησησθε χρυσον μητε αργυρον
μητε χαλκον εις τας ζωνας ϋμων
10μητε πηραν εις οδον
9 μητε δυο χειθωνας μητε ϋποδηματα
μητε ραβδον
αξιος γαρ εστιν ο εργατης της τροφης αυτου · Lect.
1211πγη πολις εις ην αν εισελθητε εις αυτην
εξετασατε τις εν αυτη αξιος εστιν
κακει μεινατε εως αν εξελθητε
1512πδεισερχομενοι δε εις την οικειαν
ασπασασθαι αυτην λεγοντες
ειρηνη τω οικω τουτω
1813εαν μεν η η οικεια αξια · εστε η ειρηνη
ϋμων επ αυτην · ει δε μη γε ⸆ ειρηνη ϋμων
προς ϋμας επιστραφητω
2114πεκαι ος αν μη δεξηται ϋμας
μηδε ακουση τους λογους ϋμων
εξερχομενοι εξω της πολεως
24εκτειναξατε τον κονιορτον των ποδων ϋμω(ν)
15αμην λεγω ϋμειν · ανεκτοτερον εστε
γη σοδομων και γομορας
27ενη ημερα κρισεως η τη πολει εκεινη
16πϛϊδου εγω αποστελλω ϋμας
ως προβατα εν μεσω λυκων
30γεινεσθε ουν φρονιμοι ως οι οφεις
και απλουστατοι ως αι περιστεραι
17πζπροσεχετε απο των ανθρωπων
33παραδωσουσιν γαρ ϋμας εις συνεδρια

Folio 30v Image Quire_4-6v (flesh) Matthew 10 back to top

Note κατ(α) μαθθαιον

και εις τας συναγωγας αυτων μαστειγωσουσιν ϋμας


18και επι ηγεμονων σταθησεσθαι · ενεκεν εμου
3 εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν
19πηοταν δε παραδωσουσιν ϋμας μη μεριμνησητε
πως η τι λαλησητε 20ου γαρ ϋμεις εστε
6 οι λαλουντες · αλλα το πνα του πατρος
το λαλουν εν ϋμειν
21παραδωσει δε αδελφος αδελφον εις θανατον
9 και πατηρ τεκνον
και επαναστησονται τεκνα επι γονεις
και θανατωσουσιν αυτους
1222και εσεσθαι μεισουμενοι ϋπο παντων
δια το ονομα μου · ο δε ϋπομεινας εις τελος
ουτος σωθησεται
1523πθοταν δε διωκουσιν ϋμας εν τη πολι ταυτη
φευγεται εις την αλλην · εαν δε εν τη αλλη
διωκουσιν ϋμας · φευγετε εις την αλλην
18αμην λεγω ϋμειν
ου μη τελεσητε τας πολεις ϊσραηλ
εως αν ελθη ο ϋιος του ανθρωπου
2124ϙουκ εστιν μαθητης ϋπερ τον διδασκαλον
ουδε δουλος ϋπερ τον κν αυτου
25αρκετον τω μαθητη ϊνα γενηται
24ως ο διδασκαλος αυτου · και ο δουλος ως ο κς αυτου
ϙαειτον οικοδεσποτην · βελζεβουλ καλουσιν
ποσω μαλλον τους οικειακους αυτου
2726ϙβμη ουν φοβηθητε αυτους
ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον
ο ουκ αποκαλυφθησεται
30και κρυπτον ο ου γνωσθησεται
27ϙγο λεγω ϋμειν εν τη σκοτια · ειπατε εν τω φωτι
και ο εις το ους ακουετε
33κηρυσσεται επι των δωματων

Folio 31v Image Quire_4-7v (hair) Matthew 10 back to top

κατ(α) μαθθαιον

28και μη φοβηθητε
απο των αποκτεννοντων το σωμα
3 την δε ψυχην μη δυναμενων σφαξαι
φοβηθητε δε μαλλον τον δυναμενον
και ψυχην και σωμα απολεσαι εις γεενναν
6 29ουχι δυο στρουθια του ασσαριου πωλουνται
και εν εξ αυτων ου πεσειται επι την γην
ανευ του πατρος ϋμων
9 30αλλα και αι τριχες της κεφαλης ϋμων
πασαι ηριθμημεναι εισιν
31μη ουν φοβεισθαι πολλων στρουθειων
12διαφερετε ϋμεις
32πας ουν οστεις ομολογησει εν εμοι
ενπροσθεν των ανθρωπων ομολογησω καγω αυτο(ν) Note
15ενπροσθεν του πατρος μου του εν ουρανοις
33ϙδοστις δ αν αρνησητε με ενπροσθεν των ανθρωπω(ν)
αρνησομαι καγω αυτον
18ενπροσθεν του πατρος μου του εν ουρανοις
34ϙεμη νομισηται οτι ηλθον
βαλειν ειρηνην επι την γην
21ουκ ηλθον βαλειν ειρην αλλα μαχαιραν
35ηλθον γαρ δικασαι ϋιον κατα πατρος αυτου
και θυγατερα κατα της μητρος αυτης
24και νυμφην κατα της πενθερας αυτης
36και εκθροι του ανθρωπου · οι οικιακοι αυτου
37ϙϛο φιλων πατερα η μητερα ϋπερ εμε
27ουκ εστιν μου αξιος
38και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου
και ακολουθει οπισω μου · ουκ εστιν μου αξιος
3039ϙζο ευρων την ψυχην αυτου · απολεσει αυτην
ο δε απολεσας την ψυχην αυτου
ενεκεν εμου ευρησει αυτην
3340ϙηο δεχομενος ϋμας εμε δεχεται

Folio 32v Image Quire_4-8v (flesh) Matthew 10 back to top


Note

[και] [ο] [εμε] [δεχομενος] [δεχεται] τον αποστειλαντα με


Note

41ϙθο δεχομενος προφητην · εις ονομα προφητου


3 μισθον προφητου λημψεται
42ρκαι ος αν ποτειση ενα των ελαχιστων τουτων
ποτηριον ϋδατος ψυχρου εις ονομα μαθητου
6 αμην λεγω ϋμειν · ου μη αποληται ο μισθος αυτου
11:1ρακαι εγενετο οτε ετελεσεν ο ιης διατασσων
τοις δωδεκα μαθηταις αυτου μετεβη εκειθεν
9 του διδασκειν και κηρυσσειν
εν ταις πολεσιν αυτων
2ρβο δε ϊωαννης ακουσας εν τω δεσμωτηριω
12τα εργα του ιηυ πεμψας δια των μαθητων αυτου
3ειπεν αυτω
συ ει ο εργαζομενος η ετερον προσδοκωμεν
154αποκριθεις δε ο ιης ειπεν αυτοις
πορευθεντες απαγγειλατε ϊωαννει
α ακουετε και βλεπετε · 5τυβλοι αναβλεπουσιν
18λεπροι καθαριζονται · και κωφοι ακουουσιν
και νεκροι εγειρονται · και πτωχοι ευαγγελιζονται
6και μακαριος εστιν
21ος αν μη σκανδαλισθη εν εμοι
7τουτων δε πορευομενων · ηρξατο ιης λεγειν
τοις οχλοις περι ϊωαννου
24τι εξηλθατε εις την ερημον θεασασθαι
καλαμον ϋπο ανεμου σαλευομενον
8αλλα τι εξηλθατε ειδειν
27ανθρωπον ⸆ μαλακοις ημφιασμενον
ειδου οι τα μαλακα φορουντες
εν τοις οικοις των βασιλεων εισιν
309αλλα τει εξηλθατε ειδειν προφητην
ναι λεγω ϋμειν
και περισσοτερον προφητου ·
3310ργουτος εστιν περι ου γεγραπται

Folio 33v Image Quire_5-1v (hair) Matthew 11 back to top

κατ(α) μαθθεον
κ γενεασ ωμυα εστιν πεδυς

ϊδου εγω αποστελλω τον ανγελον μου


προ προσωπου σου · ος κατασκευασει την οδον σου
3 ενπροσθεν σου
11ρδαμην λεγω ϋμειν ουκ εγηγερται
εν τοις γεννητοις των γυναικων
6 μειζων ϊωαννου του βαπτιστου
ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια των ουρανων
μειζων αυτου εστιν
9 12ρεαπο ⸆ των ημερων ϊωαννους του βαπτιστου
εως αρτι · η βασιλεια των ουρανων βιαζεται
και οι βιασται αρπαζουσιν αυτην
1213παντες γαρ οι προφηται και ο νομος
εως ϊωαννου επροφητευσαν
14ρϛκαι ει θελεται δεξασθαι
15αυτος εστιν ηλειας ο μελλων ερχεσθαι
15ο εχων ωτα ακουετω
16ρζτινι δε ομοιωσω την γενεαν ταυτην
18ομοια εστιν παιδιοις καθημενοις εν τη αγορα
α προσφωνουντα τοις ετεροις 17λεγουσιν
ηυλησαμεν ϋμειν · και ουκ ωρχησασθαι
21εθρηνησαμεν και ουκ εκοψασθαι
18ηλθεν γαρ ϊωαννης
μητε εσθιων μητε πεινων
24και λεγουσιν δαιμονιον εχει
19ηλθεν ο ϋιος του ανθρωπου εσθιων και πεινων
και λεγουσιν ϊδου ανθρωπος
27φαγος και οινοποτης
τελωνων φιλος και αμαρτωλων
και εδικαιωθη η σοφια · απο των τεκνων αυτης
3020ρητοτε ηρξατο ονειδιζειν τας πολεις
εν αις γεγονεισαν α πλεισται δυναμεις
οτι ου μετενοησαν
3321ουαι σοι χοροζαϊν και βεθσαειδα

Folio 34v Image Quire_5-2v (flesh) Matthew 11 back to top

κατ(α) μαθθαιον
[...]κε[...]απο[...]οικ
πορϊμ(ου) εν σαβασιν

οτι ει εν τυρω και σιδωνει · εγεγονεισαν


αι δυναμεις · αι γενομεναι εν ϋμειν παλαι
3 αν εν σακκω και σποδω μετενοησαν
22πλην λεγω ϋμειν τυρω και σειδωνι
ανεκτοτερον εστε · εν ημερα κρεισεως ην ϋμει(ν)
6 23και συ καφαρναουμ · μη εως ουρανου ϋψωθηση
η εως αδου καταβηση
ρθοτι ει εν σοδομοις εγενηθησαν αι δυναμεις ·
9 αι γενομεναι εν σοι
εμειναν αν μεχρι της σημερον
24πλην λεγω ϋμειν
12οτι γης σοδομων ανεκτοτερον εσται
εν ημερα κρισεως ην ϋμειν
25ριεν εκεινω τω καιρω · αποκρειθεις ο ιης ειπεν ·
15εξομολογουμαι σοι πατερ κε του ουρανου
και της γης · οτι εκρυψας ταυτα
απο σοφων και συνετων ·
18και απεκαλυψες αυτα νηπιοις 26ναι ο πατηρ
οτι ουτως εγενετο ευδοκεια ενπροσθεν σου
27ριαπαντα μοι παρεδοθη ϋπο του πρς μου
21ριβκαι ουδεις επιγεινωσκει τον ϋϊον ει μη ο πατηρ
ουδε τον πατερα τις επιγεινωσκει ει μη ο ϋιος
και ω αν βουληται ο ϋιος αποκαλυψαι ·
2428ριγδευτε προς με παντες οι κοπιωντες
και πεφορτισμενοι εσται καγω αναπαυσω ϋμας
29αρατε τον ζυγον μου εφ ϋμας
27και μαθεται απ εμου οτι πραϋς ειμει
και ταπεινος τη καρδια ·
και ευρησεται αναπαυσιν ταις ψυχαις ϋμων
3030ο γαρ ζυγος μου χρηστος
και το φορτιον μου ελαφρον εστιν
12:1ριδεν εκεινω τω καιρω · επορευθη ο ιης ⸆ σαββασιν
33δια των σποριμων οι δε μαθηται αυτου επινασα(ν)

Folio 35v Image Quire_5-3v (hair) Matthew 12 back to top

κατ(α) μαθθαιον
ξιραν εχοντος χιραν

και ηρξαντο του σταχυας τιλλειν και αισθιειν


2οι δε φαρισαιοι ϊδοντες αυτους ειπον αυτω
3 ϊδου οι μαθηται σου · ποιουσιν ο ουκ εξεστιν
ποιειν εν σαββατω
3ο δε ειπεν αυτοις ουκ ανεγνωται
6 τι εποιησεν δαυειδ ’ οτε επινασεν
και οι μετ αυτου
4πως εισηλθεν εις τον οικον του θυ ·
9 και τους αρτους της προσθεσεως εφαγεν
ο ουκ ην εξον αυτω φαγειν
ουδε τοις μετ αυτου · ει μη τοις ϊερευσιν μονοις
125ριεη ουκ ανεγνωτε εν τω νομω
οτι εν τοις σαββασιν · οι ειερεις εν τω ϊερω
το σαββατον βεβηλουσιν · και ανετιοι εισιν
156λεγω γαρ ϋμειν · οτι του ϊερου μειζον εστιν ωδε
7ει δε εγνωκειτε τι εστιν
ελεος θελω και ου θυσιαν
18ουκ αν κατεδικασατε τους ανετιους
8κς γαρ εστιν του σαββατου · ο ϋιος του ανθρωπου
9ριϛκαι μεταβας εκειθεν ηλθεν
21εις την συναγωγην αυτων · 10και ϊδου ανθρωπος
ην εκει την χειρα εχων ξηραν
και επηρωτησαν αυτον λεγοντες
24ει εξεστιν τοις σαββασιν θεραπευσε
ϊνα κατηγορησουσιν αυτου
11ο δε ειπεν αυτοις
27τι εστιν εν ϋμειν ανθρωπος
ος εχει προβατον εν
και ενπεση τοις σαββασιν εις βοθυνον
30ουχει κρατει αυτο και εγειρει
12ποσω ουν διαφερει ανθρωπος του προβατου
ωστε εξεστιν τοις σαββασιν · καλως ποιειν
3313τοτε λεγει τω ανθρωπω · εκτεινον την χειρα σου ·

Folio 36v Image Quire_5-4v (flesh) Matthew 12 back to top

κατ(α) μαθθεον

Noteκαι εξετεινεν και αποκατεσταθη


ριζϋγειης ως η αλλη · 14και εξελθοντες οι φαρεισαιοι
3 συνβουλιον ελαβον κατ αυτου
οπως αυτον απολεσωσιν
15ο δε ιης γνους ανεχωρησεν εκειθεν
6 ριηκαι ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι
και εθεραπευσεν αυτους
16παντας δε ους εθεραπευσεν επεπληξεν αυτοις
9 ϊνα μη φανερον αυτον ποιησωσιν
17ϊνα πληρωθη το ρηθεν
δια ησαϊου του προφητου λεγοντος
1218ϊδου ο παις μου εις ον ηρετισα · ο αγαπητος μου
εν ω ηυδοκησεν η ψυχη μου
θησω το πνα μου επ αυτον
15και κρισιν τοις εθνεσιν απαγγελλει
19ουκ ερισει ουδε κραυγασει
ουδε ακουει τις εν ταις πλατειαις την φωνην αυτου 20⸆ Note
18ου κατιαξεις · και λινον τυφομενον ·
ου μη ζβεσει εως αν εκβαλη εις νικος την κρισι(ν)
21και εν τω ονοματι αυτου εθνη ελπιζουσιν
2122ριθτοτε προσηνεχθη αυτω δαιμονιζομενος
τυφλος και κωφος · και εθεραπευσεν αυτον
ωστε τον κωφον λαλειν και βλεπειν
2423ρκκαι εξισταντο παντες οι οχλοι και ελεγον
μητι οτι ουτος εστιν ο ϋιος δαυειδ
24ρκαοι δε φαρισαιοι ακουσαντες ειπον
27ουτος ουκ εκβαλλει τα δαιμονια
ει μη εν τω βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιω(ν)
25ρκβϊδων δε τας ενθυμησεις αυτων
30ειπεν αυτοις · πασα βασιλεια μερισθεισα
εφ εαυτην ερημουτει
και πασα πολις η οικια μερισθισα εφ εαυτην
33ου στησεται · 26ει δε και ο σατανας τον σαταναν εκ
βαλλει

Folio 37v Image Quire_5-5v (hair) Matthew 12 back to top

κατ(α) μαθθεον βασιλιας του θυ

εφ εαυτον εμερισθη
πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου
3 27ει δε εγω εν βεελζεβους εκβαλλω τα δαιμονια
οι ϋιοι ϋμων εν τινι εκβαλλουσιν
δια τουτο αυτοι κριται εσονται ϋμων
6 28ει δε εν πνι θυ εγω εκβαλλω τα δαιμονια
αρα εφθασαν εφ υμας · η βασιλεια του θυ
29η πως δυναται τις εισελθειν
9 εις την οικειαν του ϊσχυρου · και τα σκευη αυτου
διαρπασαι · εαν μη πρωτον δηση τον ϊσχυρον
και τοτε την οικειαν αυτου διαρπαση
1230ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν
και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει
31ρκγδια τουτο λεγω ϋμειν · πασα αμαρτια
15και βλασφημια · αφεθησεται τοις ανθρωποις
η δε του πνς βλασφημια
ουκ αφεθησεται τοις ανθρωποις
1832και ος αν ειπη λογον · κατα του ϋιου
του ανθρωπου · αφεθησεται αυτω
ος δ αν ειπη κατα του πνς του αγιου
21ουκ αφεθησεται αυτω · ουτε εν τουτω τω αιωνι
ουτε εν τω μελλοντι
33ρκδη ποιησαται τον δενδρον καλον
24και τον καρπον αυτου καλον
η ποιησατε το δενδρον σαπρον
και τον καρπον αυτου σαπρον
27εκ γαρ του καρπου το δενδρον γεινωσκεται
34γεννηματα εχιδνων
πως δυνασθαι αγαθα λαλειν
30πονηροι οντες
εκ γαρ του περισσευματος της καρδιας
ρκετο στομα λαλει αγαθα 35⸆ αγαθος ανθρωπος
33εκ του αγαθου θησαυρου εκβαλλει αγαθα

Folio 38v Image Quire_5-6v (flesh) Matthew 12 back to top

κατ(α) μαθθαιον τον γραματεον κ(αι) φαρισεον

και ο πονηρος ανθρωπος · εκ του πονηρου θησαυρου


εκβαλλει πονηρα
3 36ρκϛλεγω δε ϋμειν οτι παν ρημα αργον
ο λαλουσιν οι ανθρωποι · αποδωσουσιν
περι αυτου λογον · εν ημερα κρισεως
6 37εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση
η εκ των λογων σου καταδικασθηση
38ρκζτοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματεω(ν)
9 και φαρισαιων λεγοντες διδασκαλε
θελομεν απο σου σημειον ϊδειν
39ρκηο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις · γενεα πονηρα
12και μοιχαλις · σημειον επιζητει
και σημιον ου δοθησεται σοι
ει μη το σημιον ϊωνα του προφητου
1540ωσπερι γαρ ϊωνας εν τη κοιλια του κητους
τρεις ημερας και τρεις νυκτας
ουτως εστε · και ο ϋιος του ανθρωπου
18εν τη καρδια της γης · τρεις ημερας
και τρεις νυκτας
41ανδρες νεινευεται · αναστησονται εν τη κρισει
21μετα της νεας ταυτης και κακρινουσιν αυτη(ν)
οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ϊωνα
και ϊδου πλειον ϊωνα ωδε · 42βασιλισσα νοτου
24εγερθησεται εν τη κρισει
μετα της γενεας ταυτης · και κατακρεινι αυτη(ν)
οτι ηλθεν εκ των περατων της γης
27ακουσαι την σοφιαν του σολομωνος
και ειδου πλειον σολομωνος ωδε
43ρκθοταν δε το ακαθαρτον πνα εξηλθη
30απο του ανθρωπου
διερχεται δι ανυδρων τοπων
ζητουν αναπαυσιν · και ουχ ευρεισκει
3344τοτε λεγει · εις τον οικον μου επιστρεψω

Folio 39v Image Quire_5-7v (hair) Matthew 12 back to top

κατ(α) μαθθεον παραβολι σε το πλυο(ν)

οθεν εξηλθον και ελθων ευρεισκει


τον οικον σχολαζοντα
3 σεσαρωμενον και κεκοσμημενον
45τοτε πορευεται και παραλαμβανει μεθ εαυτου
επτα ετερα πνευματα · πονηροτερα αυτου
6 και εισελθοντα κατοικει εκει
και γεινεται τα αισχατα αυτου
του ανθρωπου εκεινου · χειρον των πρωτων
9 ουτως εστε και τη γενεα ταυτη τη πονηρα
46ρλλαλουντος δε αυτου τοις οχλοις
ϊδου η μητηρ και οι αδελφοι αυτου
12ειστηκεισαν εξω ζητουντες λαλησαι αυτω
47ειπεν δε τις αυτω · ϊδου η μητηρ σου
και οι αδελφοι σου εστηκεισαν εξω
15ζητουντες λαλησαι σοι
48ο δε αποκριθεις ειπεν τω λεγοντι αυτω
τις εστιν η μητηρ μου · η τινες εισιν
18οι αδελφοι μου · 49και εκτεινας την χειρα
επι τους μαθητας αυτου ειπεν
ϊδου η μητηρ μου και οι αδελφοι μου
2150οστις γαρ ποιει · το θελημα του πατρος μου
του εν ουρανοις
αυτος μου αδελφος και αδελφη · και μητηρ εστι(ν)
2413:1ρλαες δε τη ημερα εκεινη εξηλθεν ο ιης
και εκαθητο παρα την θαλασσαν
2και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι
27ωστε αυτον εις το πλοιον ενβαντα
καθησθαι · και πας ο οχλος
επι τον αιγιαλον εστηκει · 3και ελαλησεν αυτοις
30πολλα · εν παραβολαις λεγων
ϊδου εξηλθεν ο σπειρων σπειραι
4και εν τω σπειριν αυτον
33α μεν επεσεν παρα την οδον

Folio 40v Image Quire_5-8v (flesh) Matthew 13 back to top

κατ(α) μαθθαιον

και ηλθον τα πετεινα · και κατεφαγεν αυτα


5α δε επεσεν επει τα πετρωδη
3 οπου ουκ ειχεν γην πολλην
και ευθυς εξανετειλεν
δια το μη εχειν βαθος γης
6 6του δε ηλιου ανατειλαντος · εκαυματισθησαν
και δια το μη εχειν ριζαν · εξηρανθησαν
7αλλα δε επεσεν εις τας ακανθας
9 και ανεβησαν αι ακανθαι · και επνιξαν αυτα
8αλλα δε επεσεν επι την γην την καλην
και εδιδουν καρπον
12ο μεν ρ ο δε ξ ο δε λ
9ο εχων ωτα ακουειν ακουετω
10και προσελθοντες οι μαθηται ειπον αυτω
15δια τι εν παραβολαις λαλεις αυτοις
11ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις
οτι ϋμειν δεδοται γνωναι
18τα μυστηρια της βασιλειας των ουρανω(ν)
εκεινοις δε ου δεδοται
12ρλβοστις γαρ εχει δοθησεται αυτω
21και περισσευθησεται
οστις δε ουκ εχει · και ο εχει
αρθησεται απ αυτου
2413ρλγδια τουτο εν παραβολαις λαλει αυτοις
ϊνα βλεποντες μη βλεπωσιν
και ακουοντες μη ακουσωσιν
27και μη συνωσιν · μηποτε επιστρεψωσιν
14και τοτε πληρωθησεται επ αυτοις
η προφητια του ησαϊου λεγουσα
30πορευθητι και ειπε τω λαω τουτω
ακοη ακουσεται · και ου μη συνηται
και βλεποντες βλεψεται · και ου μη ϊδητε
3315επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου

Folio 41v Image Quire_6-1v (hair) Matthew 13 back to top


κατ(α) μαθθαιον

και τοις ωσιν βαρεως ηκουσαν


και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν
3 μηποτε ϊδωσιν τοις οφθαλμοις
και τοις ωσιν ακουσωσιν · και τη καρδια
συνωσιν και επιστρεψωσιν
6 και ϊασομαι αυτους
16ρλδϋμων δε μακαριοι οφθαλμοι · οτι βλεπουσιν
και ωτα ϋμων οτι ακουουσιν
9 17αμην γαρ λεγω ϋμειν
οτι πολλοι προφηται και δικαιοι
επεθυμησαν ειδειν α βλεπεται
12και ουκ ηδυνηθησαν ειδειν
και ακουσαι α ακουεται · και ουκ ηκουσαν
18ρλεϋμεις ουν ακουσατε
15την παραβολην του σπειροντος
19παντος ακουοντος τον λογον της βασιλειας
και μη συνιοντος
18ερχεται ο πονηρος και αρπαζει
το σπειρομενον εν τη καρδια αυτων
ουτος εστιν ο παρα την οδον σπαρεις
2120ο δε επει τα πετρωδη σπαρεις
ουτος εστιν · ο τον λογον ακουων
και ευθυς μετα χαρας · λαμβανων αυτον
2421ουκ εχει δε ριζαν ⸆ εαυτω
αλλα προσκαιρος εστιν
γενομενης δε θλειψαιως
27η διωγμου δια τον λογον
ευθεως σκανδαλιζεται
22ο δε εις τας ακανθας σπειρομενος
30ουτος εστιν ο τον λογον ακουων
και η μεριμνα του αιωνος
και η απατη του πλουτους · συνπνειγει τον λογο(ν)
33και ακαρπος γεινεται

Folio 42v Image Quire_6-2v (flesh) Matthew 13 back to top

κατ(α) μαθθαιον
παραβολιν παρεθϊκεν αυτυς λεγο(ν)
η βασιλια τον ωρανον ανθροποι σπιροντ+

23ο δε επι την γην την καλην σπαρεις


ουτος εστιν ο ακουων τον λογον και συνιεις
3 τοτε καρποφορει και ποιει
ο μεν ρ ο δε ξ ο δε λ
24ρλϛαλλην παραβολην παρεθηκεν αυτοις λεγων
6 ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων
ανθρωπω σπειροντι · καλον σπερμα
εν τω ϊδιω αγρω
9 25ενδε τω καθευδειν τους ανθρωπους
ηλθεν αυτου ο εκθρος · και εσπειρεν ζιζανια
ανα μεσον του σειτου ⸆ απηλθεν
1226οτε δε εβλαστησεν ο χορτος
και καρπον εποιησεν · τοτε εφανη τα ζιζανια
27προσελθοντες δε οι δουλοι του οικοδεσποτου εκεινου
15ειπον αυτω κυριε
ουχι καλον σπερμα εσπειρες εν τω σω αγρω
ποθεν ουν εχει ζιζανια
1828ο δε εφη αυτοις · εχθρος ανθρωπος
τουτο εποιησεν · λεγουσιν αυτω οι δουλοι
θελεις απελθοντες συνλεξωμεν αυτα
2129λεγει αυτοις ου · μηποτε συνλεγοντες τα ζιζανια
εκριζωσητε αμα και τον σειτον συν αυτοις
30αφετε αμφοτερα συναυξανεσθαι
24εως του θερισμου · και εν καιρω του θερισμου
ερω τοις θερισταις
συνλεξατε πρωτον τα ζιζανια
27και δησατε δεσμας προς το κατακαυσαι
τον δε σειτον συνλεγεται εις την αποθην μου
31ρλζαλλην παραβολην ελαλησεν αυτοις λεγων
30ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων
κοκκω σιναπεως ον λαβων ανθρωπος
εσπειρεν εν τω αγρω αυτου
3332ο μεικροτερον μεν εστιν · παντων ⸆ σπερματω(ν)

Folio 43v Image Quire_6-3v (hair) Matthew 13 back to top

κατ(α) μαθθαιον λιν παραβολιν περι κον σιναπεο(ς)

οταν δε αυξηση · μειζων των λαχανων εστιν


και γεινεται δενδρον
3 ωστε ελθειν τα πετεινα του ουρανου
και κατασκηνοιν εν τοις κλαδοις αυτου
33 ρληαλλην παραβολην · ομοια εστιν η βασιλεια
Note

6 των ουρανων · ζυμη


ην λαβουσα γυνη · ενεκρυψεν εις αλευρου
σατα τρεια
9 εως ου εζυμωθη ολον
34ρλθταυτα παντα ελαληνσεν ο ιης
εν παραβολαις τοις οχλοις και χωρις παραβολης
12ουκ ελαλει αυτοις
35οπως πληρωθη το ρηθεν
δια του προφητου λεγοντος
15ανοιξω εν παραβολαις το στομα μου
ερευξομαι κεκρυμμενα
απο καταβολης κοσμου
1836ρμτοτε αφεις τους οχλους ηλθεν εις την οικειαν
και προσηλθον αυτω · οι μαθηται αυτου λεγοντες
φρασον ημειν την παραβολην
21των ζιζανιων του αγρου
37ο δε αποκριθεις ειπεν
ο σπειρων το καλον σπερμα
24εστιν ο ϋιος του ανθρωπου
38ο δε αγρος εστιν ο κοσμος · το δε καλον σπερμα
ουτοι εισιν οι υιο της βασ της βασιλειας
27τα δε ζιζανια εισιν · οι υιοι του πονηρου
39ο δε εχθρος ο σπειρας αυτα εστιν
ο διαβολος · ο δε θερισμος
30συντελεια αιωνος εστιν
οι δε θερεισται ανγελοι εισιν
40ωσπερ ουν συνλεγονται τα ζιζανια
33και πυρι κατακαιονται · ουτως εσται

Folio 44v Image Quire_6-4v (flesh) Matthew 13 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)

εν τη συντελεια του αιωνος


41αποστελει ο ϋιος του ανθρωπου
3 τους αγγελους αυτου και συνλεξουσιν
εκ της βασιλειας αυτου παντα τα σκανδαλα
και τους ποιουντας την ανομιαν
6 42και βαλλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος ·
εκει εσται ο κλαυθμος · και ο βρυγμος των οδοντω(ν)
43τοτε οι δικαιοι λαμψουσιν ως ο ηλιος
9 εν τη βασιλεια του πρς αυτων
ο εχων ωτα ακουειν ακουετω ·
44Lect. ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων
12θηνσαυρω κεκρυμμενω εν αγρω
ον ευρων τις εκρυψεν ·
και απο της χαρας αυτου · ϋπαγει και πωλει ·
15παντα οσα εχει · και αγοραζει τον αγρον εκεινο(ν)
45παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των ουρανων
ανθρωπω ενπορω
18ζητουντι καλους μαργαρειτας
46ευρων δε πολυτειμον μαργαρειτην
απελθων επωλησεν α ειχεν · και ηγορασεν αυτο(ν)
2147παλειν ομοια εστιν η βασιλια των ουρανων
σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν
και εκ παντος γενους συναγαγουση
2448οτε δε επληρωθη · ανεβιβασαν αυτην
επι τον αιγιαλον και καθισαντες
συνελεξαν τα καλλιστα εις τα αγγια
27τα δε σαπρα εξω εβαλαν
49ουτως εστε · εν τη συντελεια του κοσμου
εξελευσονται οι ανγελοι
30και αφοριουσιν τους πονηρους
εκ μεσου των δικαιων · 50και βαλλουσιν αυτους
εις την καμεινον του πυρος
33εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των ο
δοντω(ν)

Folio 45v Image Quire_6-5v (hair) Matthew 13 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)
13,14/ δ τ(ου) βασιλε(ως)

51συνηκατε ταυτα παντα · λεγουσιν αυτω ναι


52λεγει αυτοις · δια τουτο πας γραμματευς
3 μαθηθευθεις · εν τη βασιλεια των ουρανων
ομοιος εστιν ανθρωπω οικοδεσποτη
οστις εκβαλλει εκ του θησαυρου αυτου
6 καινα και παλαια
53ρμακαι εγενετο οτε ετελεγεν ο ιης
τας παραβολας ταυτας · μετηρεν εκειθεν
9 54και ελθων εις την πατριδα αυτου
εδιδασκεν αυτους εν τη συναγωγη αυτων
ωστε εκπλησσεσθαι αυτους και λεγειν
12ποθεν τουτω
πασα η σοφεια αυτη και αι δυναμεις
55ουχ ουτος εστιν · ο του τεκτονος ϋιος
15ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ
και οι αδελφοι αυτου ϊακωβος και ϊωαννης
και σιμων και ϊουδας · 56και αι αδελφαι αυτου
18ουχι πασαι προς ημας εισιν
ποθεν ουν τουτω παντα ταυτα
57και εσκανδαλιζοντο εν αυτω
21ρμβο δε ιης ειπεν αυτοις
ουκ εστιν προφητης ατειμος
ει μη εν τη πατριδι και εν τη οικεια αυτου
2458και ουκ εποιησεν εκει δυναμεις πολλας
δια τας απιστειας αυτων
14:1ρμγεν εκεινω δε τω καιρω ηκουσεν ηρωδης
27ο τετραρχης την ακοην ιηυ
2και ειπεν τοις παισιν αυτου
μητι ουτος εστιν ϊωανης ο βαπτιστης
30ον εγω απεκεφαλισα
αυτος ηγερθη απο των νεκρων
και δια τουτο αι δυναμεις εναργουσιν εν αυτω
333ρμδο γαρ ηρωδης κρατησας τον ϊωαννην

Folio 46v Image Quire_6-6v (flesh) Matthew 14 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)

εδησεν αυτον εν τη φυλακη


δια ηρωδιαδα την γυναικα του αδελφου αυτου
3 4ελεγεν γαρ αυτω ϊωαννης · ουκ εξεστιν σοι
εχειν αυτην · 5και θελων αυτην αποκτειναι
εφοβηθη τον οχλον
6 οτι ως προφητην αυτον ειχον
6ρμεγενεσειοις δε γενομενοις του ηρωδου
ωρχησατο η θυγατηρ αυτου ηρωδιας εν τω μεσω
9 και ηρεσεν τω ηρωδη 7οθεν μεθ ορκου
ωμολογησεν αυτη δουναι ο αν αιτησηται ·
8η δε προβιβασθεισα · ϋπο της μητρος αυτης ειπε(ν)
12δος μοι ωδε ⸆ κεφαλην · ϊωαννου του βαπτιστου
9και λυπηθεις ο βασιλευς δια τους ορκους
και δια τους συνανακειμενους
15εκελευσεν δοθηναι · 10και πεμψας
απεκεφαλισεν τον ϊωαννην εν τη φυλακη
11και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι τω πινακι
18και εδοθη τω κορασιω
και ηνεγκεν τη μητρι αυτης
12και προσελθοντες οι μαθηται αυτου
21ηραν το πτωμα αυτου και εθαψαν αυτο
και ελθοντες απηγγειλαν τω ιηυ Lect.
13ρμϛακουσας δε ο ιης ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω
24εις ερημον τοπον κατ ειδιαν
και ακουσαντες οι οχλοι Lect.
ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων
2714και εξελθων ειδεν οχλον πολυν
και εσπλαγχνισθη περι αυτων · και εθεραπευσε(ν)
τους αρρωστουντας αυτων
3015ρμζοψειας δε γενομενης προσηλθον αυτω
οι μαθηται αυτου λεγοντες
ερημος εστιν ο τοπος · και η ωρα ηδη παρηλθεν
33απολυσον τους οχλους

Folio 47v Image Quire_6-7v (hair) Matthew 14 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) πετε αρτο(ν)

ϊνα απελθοντες εις τας κωμας


αγορασωσιν εαυτοις βρωματα
3 16ο δε ειπεν αυτοις · ου χρειαν εχουσιν απελθειν
δοτε ϋμεις φαγειν αυτοις ·
17οι δε λεγουσιν αυτω · ουκ εχομεν ωδε
6 ει μη πεντε αρτους και δυο ϊχθυας
18ο δε ειπεν φερεται μοι αυτους
19και κελευσας τον οχλον ανακλειθηναι
9 επι τον χορτον ελαβεν τους πεντε αρτους
και τους δυο ϊχθυας · αναβλεψας εις τον ουρανο(ν)
ηϋλογησεν · και κλασας εδωκεν τοις μαθηταις
12τους αρτους · οι δε μαθηται τοις οχλοις
20και εφαγον παντες και εχορτασθησαν
και ηραν το περισσευον των κλασματων
15ιβ κοφινους πληρεις
21οι δε αισθιωντες ησαν
ανδρες ως πεντακισχειλιοι
18χωρις παιδιων και γυναικων
22Lect. ρμηκαι ευθεως ηναγκασεν τους μαθητας
ενβηναι εις το πλοιον · και προαγιν εις το περα(ν)
21εως ου απολυση τους οχλους
23ρμθκαι απολυσας τους οχλους
ανεβη εις το ορος καθ ιδιαν προσευξασθαι
24ρνοψειας δε γενομενης μονος ην εκει
24το δε πλοιον ην εις μεσον της θαλασσης
βασανιζομενον ϋπο των κυματων
27η γαρ εναντιος ο ανεμος
25τεταρτης δε φυλακης της νυκτος
απηλθεν περιπατων προς αυτους
30επι της θαλασσης
26οι δε μαθηται ϊδοντες αυτον
επι της θαλασσης περιπατουντα
33εταραχθησαν λεγοντες οτι φαντασμα εστιν

Folio 48v Image Quire_6-8v (flesh) Matthew 14 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) [π]ερϊπατ(ου)τος ις τιν θ(α)

και απο του φοβου εκραξαν


27ευθυς δε ελαλησεν αυτοις λεγων
3 θαρρειτε εγω ειμει · μη φοβεισθαι ·
28ρνααποκρειθεις δε αυτω πετρος ειπεν κε ει συ ει
κελευσον με ελθειν προς σε επι τα ϋδατα
6 29ο δε ειπεν ελθε
και καταβας απο του πλοιου πετρος
περιεπατησεν επι τα ϋδατα
9 ελθειν προς τον ιην
30βλεπων δε τον ανεμον ϊσχυρον εφοβηθη
και αρξαμενος καταποντιζεσθαι
12εκραξεν λεγων κε σωσον με
31ευθεως δε ιης εκτεινας την χειρα
επελαβετο αυτου και λεγει αυτω ολιγοπιστε
15εις τι εδιστασας
32ρνβκαι αναβαντων αυτων εις το πλοιον
εκοπασεν ο ανεμος
1833οι δε εν τω πλοιω ελθοντες
προσεκυνησαν αυτω λεγοντες
αληθως ϋιος θυ ει συ · 34και διαπερασαντες
21ηλθον επι την γην εις γεννησαρ Lect.
35ρνγκαι επιγνοντες αυτον
οι ανδρες του τοπου εκεινου
24απεστειλαν εις ολην την περιχωρον εκεινην
και προσηνεγκαν αυτω παντας τους
κακως εχοντας 36και παρεκαλουν αυτον
27ϊνα μονον αψωνται
του κρασπεδου του ϊματιου αυτου
και οσοι ηψαντο διεσωθησαν
3015:1ρνδτοτε προερχονται προς αυτον απο ϊεροσολυμων
φαρισαιοι και γραμματεις λεγοντες
2δια τι οι μαθηται σου παραβαινουσιν
33την παραδοσιν των πρεσβυτερων

Folio 49v Image Quire_7-1v (hair) Matthew 15 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) φαρϊσεον

ου γαρ νιπτοντε τας χειρας αυτων


οταν αρτον εσθιωσιν
3 3ο δε αποκριθεις ειπεν
δια τι και ϋμεις παραβαιναι την εντολην του θυ
δια την παραδοσιν ϋμων · 4ο γαρ θς ειπεν
6 τειμα τον πατερα και την μητερα
και ο κακολογων πατερα η μητερα
θανατω τελευτατω · 5ϋμεις δε λεγεται
9 ος δ αν ειπη τω πατρι η τη μητρι
δωρον ο δ αν εξ εμου ωφεληθης
6ου μη τειμησει τον πατερα αυτου
12και ηκυρωσατε τον λογον του θυ
δια την παραδοσιν ϋμων
7ϋποκριται · καλως επροφητευσεν περι ϋμων
15ησαϊας λεγων · 8ο λαος ουτος
τοις χειλεσιν με τειμα · η δε καρδια αυτων
πορρω εστιν απ εμου · 9ματην δε σεβονται με
18διδασκοντες διδασκαλειας
ενταλματα ανθρωπων
10και προσκαλεσαμενος τον οχλον ειπεν αυτοις
21ακουεται και συνιετε · 11ου παν το εισερχομενο(ν)
εις το στομα · κοινωνι τον ανθρωπον
αλλα το εκπορευομενον εκ του στοματος
24εκεινο κοινωνει τον ανθρωπον
12ρνετοτε προσελθοντες οι μαθηται
λεγουσιν αυτω · οιδας οτι οι φαρισαιοι
27ακουσαντες τον λογον εσκανδαλισθησαν
13ο δε αποκρειθεις ειπεν πασα φυτεια
ην ουκ εφυτευσεν ο πατηρ μου
30ο ουρανιος · εκριζωθησεται
14ρνϛαφετε τους τυφλους · τυφλοι εισιν οδαγοι
τυφλος δε τυφλον εαν οδαγη
33αμφοτεροι ενπεσουνται εις βοθρον
Folio 50v Image Quire_7-2v (flesh) Matthew 15 back to top

κατ(α) μαθθαιον

15Note ρνζαποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω


φρασον ημειν την παραβολην ταυτην
3 16ο δε ειπεν ακνην και ϋμεις ασυνετοι εστε
17ου νοειτε οτι παν το εισπορευομενον
εις το στομα · εις την κοιλειαν χωρει
6 και εις αφεδρωνα εκβαλλεται
18τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος
εκ της καρδιας εξερχεται
9 εκεινα κοινωνει τον ανθρωπον
19εκ γαρ της καρδιας εξερχονται
διαλογισμοι πονηροι · φονοι
12μοιχιαι πορνειαι · κλοπαι
ψευδομαρτυριαι · βλασφημεια
20ταυτα εισιν τα κοινωνουντα τον ανθρωπον
15το δε ανειπτοις χερσιν φαγειν
ου κοινωνει τον ανθρωπον
21Lect. και εξελθων εκειθεν ο ιης ανεχωρησεν
18εις τα μερη τυρου και σειδωνος
22και ϊδου γυνη χαναναια · απο των οριων εκειω(ν)
εξελθουσα εκραζεν οπισω αυτου λεγουσα
21ελεησον με κε ϋιος δαυειδ
η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται
23ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον
24και προσελθοντες οι μαθηται αυτου
ηρωτουν αυτον λεγοντες · απολυσον αυτην
οτι κραζει οπισθεν ημων
2724ρνηο δε αποκριθεις ειπεν ουκ απεσταλην
ει μη εις τα προβατα ταυτα
τα απολωλοτα οικου εισραηλ
3025ρνθη δε ελθουσα προσεκυνι αυτω λεγουσα
κε βοηθει μοι · 26ο δε αποκριθεις ειπεν
¶ ουκ εξεστιν λαβειν τον αρτον των τεκνων
33και βαλιν τοις κυναριοις

Folio 51v Image Quire_7-3v (hair) Matthew 15 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) ζ αρτ(ο)ν

27η δε ειπεν ναι κε · και γαρ τα κυναρια


εσθιουσιν απο των ψειχων
3 των πειπτοντων απο της τραπεζης
των κυναριων αυτων
28τοτε αποκριθεις ειπεν αυτη · γυναι
6 μεγαλη σου η πιστις · γενηθητω σοι ως θελεις
και ϊαθη η θυγατηρ αυτης · απο της ωρας εκεινης
29ρξκαι μεταβας εκειθεν ο ιης ηλθεν
9 παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας
και αναβας εις τορος εκαθητο εκει
30και προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι
12εχοντες μεθ εαυτων
χωλους · τυφλους · κυλλους
και ετερους πολλους · και εριψαν αυτους
15ϋπο τους ποδας αυτου
και εθεραπευσεν αυτους παντας
31ωστε τον οχλον θαυμασαι βλεποντας
18κωφους λαλουντας · και κυλλους ϋγιεις
και χωλους περιπατουντας
και τους τυφλους βλεποντας
21και εδοξασαν τον θν ϊσραηλ
32ο δε ιης προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου
ειπεν σπλανχνιζομαι επι τον οχλον τουτον
24οτι ηδη ημεραι γ εισιν · και προσμενουσιν μοι
και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν
και απολυσαι αυτους νηστεις ου θελω
27⸆
33και λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου
ποθεν ουν ημειν εν ερημια αρτοι τοσουτοι
30ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον
34και λεγει αυτοις ο ιης ποσους αρτους εχεται
οι δε ειπον αυτω επτα · και ολιγα ϊχθυδια
3335και παρανγειλας τω οχλω αναπεσιν
επι την γην · 36ελαβεν τους ζ αρτους

Folio 52v Image Quire_7-4v (flesh) Matthew 15 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) Lect.

και τους ϊχθυας και ευχαριστησας εκλασεν


και εδιδου τοις μαθηταις οι δε μαθηται τω οχλω
3 37και εφαγον παντες και εχορτασθησαν
[...] ματων ηραν · ⸆
38⸆
6 χωρις παιδιων και γυναικων
39ρξακαι απολυσας τους οχλους ενβαινει εις το πλοιο(ν)
και ηλθεν εις τα ορια της μαγαδαν
9 16:1 και προσελθοντες οι φαρισαιοι και σαδδουκαιοι
Note

πειραζοντες αυτον επηρωτησαν


σημειον εκ του ουρανου επιδειξαι αυτοις
122ο δε αποκριθεις ειπεν οψειας γενομενης
λεγεται ευδεια πυρραζει γαρ ο ουρανος
3και πρωει σημερον χειμων
15πυρραζει γαρ στυγναζων ο αηρ
το μεν προσωπον του ουρανου
γεινωσκεται διακρεινειν
18τα δε σημια των καιρων ου δυνασθαι
4ρξβγενεα πονηρα ζητει σημιον
και σημιαν ου δοθησεται αυτη
21ει μη το σημιον ιωνα
και καταλιπων αυτους απηλθεν
5και ελθοντες εις το περαν επελαθοντο οι μαθηται
24αρτους λαβειν
6ρξγο δε ιης ειπεν αυτοις ορατε και προσεχετε
απο της ζυμης των φαρισαιων
27και σαδδουκαιων
7ρξδτοτε διελογιζοντο εν εαυτοις λεγοντες
οτι αρτους ουκ ελαβομεν
308γνους δε ο ιης ειπεν · τι διαλογιζεσθαι εν εαυτοις
ολιγοπιστοι · οτι αρτους ουκ εχεται
9ουπω νοειτε · ουδε μνημονευετε
33οτε τους πεντε αρτους τοις πεντακισχιλειοις
και ποσους κοφινους ελαβεται

Folio 53v Image Quire_7-5v (hair) Matthew 16 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) τις τινα με λεγοσιν ανθροπ(οι)

10ουδε τους επτα αρτους τοις τετρακεισχειλειοις


και ποσας σφυριδας ελαβετε
3 11πως ου νοειτε οτι
ου περι αρτου ειπον προσεχετε
απο της ζυμης των φαρισαιων
6 και σαδδουκαιων
12τοτε συνηκαν · οτι ουκ ειπεν
προσεχειν απο της ζυμης · αλλα απο της διδαχης
9 των φαρισαιων και σαδδουκαιων
13Lect. ρξεελθων δε ο ιης εις τα μερη καισαριας
Note

της φιλιππου · ηρωτα τους μαθητας λεγων


12τινα με οι ανθρωποι λεγουσιν ειναι
ϋιον του ανθρωπου
14οι δε ειπον ϊωαννην τον βαπτιστην
15αλλοι δε ηλειαν · ετεροι δε ϊηρεμειαν
η ενα των προφητων · 15λεγει αυτοις
ϋμεις δε τινα με λεγεται ειναι
1816ρξϛαποκριθεις δε σιμων πετρος ειπεν αυτω
συ ει ο χρς ο ϋιος του θυ το σωζοντος
17αποκριθεις δε ο ιης ειπεν
21μακαριος ει σιμων βαριωνα
οτι σαρξ και αιμα · ουκ απεκαλυψεν σοι
αλλ ο πατηρ μου ο εν τοις ουρανοις
2418καγω δε σοι λεγω · οτι συ ει πετρος
και επι ταυτην την πετραν οικοδομησω
την εκκλησιαν μου · και πυλαι αδου
27ου κατισχυσουσιν αυτης
19σοι δωσω τας κλεις της βασιλειας των ουρανω(ν)
και ο αν δησης επι της γης
30εσται δεδεμενον εν τοις ουρανοις
και ο αν λυσης επι της γης
εστε λελυμενον εν τοις ουρανοις
3320ρξζτοτε επετειμησεν τοις μαθηταις

Folio 54v Image Quire_7-6v (flesh) Matthew 16 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)

ϊνα μηδενι ειπωσιν · οτι ουτος εστιν ο χρς ιης


21απο τοτε ηρξατο ιης δικνυειν τοις μαθηταις αυτου
3 οτι δι αυτον · εις ϊεροσολυμα απελθειν
και πολλα παθειν ϋπο των πρεσβυτερων
και αρχειεραιων και γραμματαιων
6 και αποκτανθηναι
και μετα τρεις ημερας αναστηναι
22ρξηκαι προσλαβομενος αυτον ο πετρος
9 ηρξατο αυτω επειτειμαν και λεγειν
ειλεος σοι κε ου μη εστε τουτο σοι
23ο δε επιστραφεις ειπεν τω πετρω
12ϋπαγε οπισω μου σατανα · σκανδαλον ει εμοι
οτι ου φρονεις τα του θυ · αλλα του ανθρωπου
24ρξθτοτε ο ιης ειπεν · τοις μαθηταις αυτου
15ει τεις θελει οπισω μου ελθειν
απαρνησασθω εαυτον
και αρατω τον σταυρον αυτου
18και ακολουθειτω μοι · 25ος γαρ αν θελη
την ψυχην αυτου σωσαι · απολεσει αυτην
ος δ αν απολεσει την ψυχην αυτου
21ενεκεν εμου · ευρησει αυτην
26τι γαρ ωφελειται ανθρωπος
εαν τον κοσμον ολον κερδηση
24την δε ψυχην αυτου ζημιωθη
η τι δωσει ανθρωπος
ανταλλατμα της ψυχης αυτου
2727ρομελλει γαρ ο ϋιος του ανθρωπου
ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου
μετα των αγιων αγγελων αυτου
30και τοτε αποδωσει εκαστω
κατα την πραξιν αυτου
28αμην λεγω ϋμειν
33εισιν τινες των ωδε εστωτων

Folio 55v Image Quire_7-7v (hair) Matthew 16 back to top

[με]ταμο[ρ]φοσεος κατ(α) μαθθ(αιον)

οιτινες ου μη γευσωνται θανατου


εως αν ειδωσιν τον ϋιον του ανθρωπου
3 ερχομενον εν τη βασιλεια αυτου Lect.
17:1Lect. ροακαι εγενετο μεθ ημερας εξ
παραλαμβανει ο ιης τον πετρον
6 και τον ϊακωβον · και τον ϊωαννην
τον αδελφον αυτου · και αναγει αυτους
εις ορος ϋψηλον λειαν
9 2και μεταμορφωθεις ο ιης · ενπροσθεν αυτων
ελαμψεν το προσωπον αυτου · ως ο ηλιος
τα δε ειματεια αυτου
12εγενετο λευκα ως χειων
3και ϊδου ωφθη αυτοις μωϋσης
και ηλειας μετ αυτου συνλαλουντες
154αποκριθεις δε ο πετρος · ειπεν τω ιηυ κε
καλον εστιν ημας ωδε ειναι
ει θελεις ποιησωμεν ωδε · τρεις σκηνας
18σοι μειαν · και μωυσει μειαν · και ηλεια μειαν
5ετι αυτου λαλουντος · ϊδου νεφελη φωτεινη
επεσκιαζεν αυτους
21και ϊδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα
ουτος εστιν ο ϋιος μου ο αγαπητος
εν ω ηυδοκησα ακουετε αυτου
246ακουσαντες δε οι μαθηται
επεσαν επι προσωπον αυτων
και εφοβηθησαν σφοδρα · 7και προσηλθεν ο ιης
27και ηψατο αυτων και ειπεν
εγειρεσθαι και μη φοβεισθαι
8επεροντες δε τους οφθαλμους αυτων
30ουδενα ειδον · ει μη μονον τον ιην
9ροβκαι καταβαινοντες εκ του ορ[ου]ς
ενετειλατο αυτοις ο ιης λεγων
33μηδενει ειπητε το οραμα

Folio 56v Image Quire_7-8v (flesh) Matthew 17 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) Note

εως ου ο ϋιος του ανθρωπου


εκ νεκρων εγερθη · Lect.
3 10ρογκαι επηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες
τι ουν οι γραμματεις λεγουσιν
οτι ηλειαν δει ελθειν πρωτον
6 11ο δε αποκριθεις ειπεν · ηλειας μεν ερχεται
αποκαταστησαι παντα
12λεγω δε ϋμειν οτι ηλειας ηδη ηλθεν
9 και ουκ επεγνωσαν αυτον · αλλα εποιησαν αυτω
οσα ηθελησαν Note
13τοτε συνηκαν οι μαθηται
12οτι περι ϊωαννου του βαπτιστου ειπεν αυτοις
ουτως και ο ϋιος του ανθρωπου μελλει πασχι(ν) ϋπ αυτω(ν)
14Lect. ροδκαι ελθων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω
15ανθρωπος γονυπετων
ενπροσθεν αυτου 15και λεγων
κε ελεησον μου τον ϋιον οτι σεληνιαζεται
18και κακως πασχει · πολλακις γαρ
πιπτει εις το πυρ · και ενιοτε εις το ϋδωρ
16και προσηνεγκα αυτον τοις μαθηταις σου
21και ουκ ηδυνηθησαν θεραπευσαι αυτον
17αποκριθεις δε ο ιης ειπεν ω γενεα απιστος
και διεστραμμενη · εως ποτε μεθ υμων εσομαι
24εως ποτε ανεξομαι ϋμων
φερετε μοι αυτον ωδε · 18και επετειμησεν αυτω ο ιης
και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον
27και εθαραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης
19ροετοτε προσελθοντες οι μαθηται
τω ιηυ καθ ιδιαν ειπον δια τι ημεις
30ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο
20ο δε λεγει αυτοις
δια την απιστειαν ϋμων
33αμην γαρ λεγω ϋμειν εαν εχητε πιστιν

Folio 57v Image Quire_8-1v (hair) Matthew 17 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) των μαθετε


λεγου(ν) μ(α)θη(τ) αρα τις μϊζ(ον)

ως κοκκος σιναπεως · ερειτε τω ορει τουτω


μεταβηθει ενθεν εκει · και μεταβησεται
3 και ουδεν αδυνατησει ϋμειν
21τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται
ει μη εν προσευχη και νηστεια Lect.
6 22ροϛαυτων δε αναστρεφομενων εν τη γαλειλαια
ειπεν αυτοις ο ιης · μελλει ο ϋιος του ανθρωπου
παραδιδοσθαι · εις χειρας ανθρωπων
9 23και αποκτεινουσιν αυτον
και μετα τρεις ημερας εγερθησεται Lect.
και ελυπηθησαν σφοδρα
1224Lect. ροζκαι ελθοντων αυτων εις καφαρναουμ
προσηλθον · οι τα διδραγματα λαμβανοντες
και ειπαν τω πετρω · ο διδασκαλος ϋμων
15ου τελει δειδραγμα · 25λεγει ναι
και εισελθοντι εις την οικειαν
προεφθασεν αυτον ο ιης λεγων
18τι σοι δοκει σιμων · οι βασιλεις της γης
απο τινων λαμβανουσιν · τελη η κηνσον
απο των ϋιων αυτων · η απο των αλλοτριων
2126λεγει αυτω απο των αλλοτριων
εφη αυτω ο ιης · αρα γε ελευθεροι εισιν οι ϋιοι
27ϊνα δε μη σκανδαλεισωμεν αυτους
24πορευθεις εις την θαλασσαν · βαλε ανκιστρο(ν)
και τον αναβαντα πρωτον ϊχθυν αρον
και ανοιξας το στομα αυτου
27ευρησεις εκει στατηρα · εκεινον λαβων
δος αυτοις · αντι εμου και σου Lect.
18:1Lect. ροηεν εκεινη τη ωρα · προσηλθον οι μαθηται τω ιηυ
30λεγοντες · τις αρα μειζω εστιν
εν τη βασιλεια των ουρανων Lect.
2και προσκαλεσαμενος ο ιης παιδιον εν
33εστησεν αυτο εν μεσω αυτων · 3και ειπεν

Folio 58v Image Quire_8-2v (flesh) Matthew 18 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)

αμην λεγω ϋμειν · εαν μη στραφηται


και γενησθε ως τα παιδια · ου μη εισελθητε
3 εις την βασιλειαν των ουρανων
4οστις ουν ταπεινωσει εαυτον
ως το παιδιον τουτο · ουτος εστιν ο μειζων
6 εν τη βασειλεια των ουρανων
5και ος αν δεξηται · εν παιδιον τοιουτον
επι τω ονοματι μου εμε δεχεται
9 6ροθος δ αν σκανδαλειση · ενα των μεικρων τουτω(ν)
των πιστευοντων εις εμε · συνφερει αυτω
ϊνα κρεμασθη · μυλος ονικος
12επι τον τραχηλον αυτου
και καταποντισθη εν τω πελαγει της θαλασσης
7ουαι τω κοσμω · απο των σκανδαλων
15αναγκη γαρ εστιν · ελθειν τα σκανδαλα
πλην δε ουαι τω ανθρωπω
δι ου το σκανδαλον ερχεται
188ρπει δε η χειρ σου η ο πους σου
σκανδαλιζει σε · εκκοψον αυτον
και βαλε απο σου · καλον σοι εστιν
21εισελθειν εις την ζωην · χωλον η κυλλον
η δυο ποδας · η δυο χειρας εχοντα
βληθηναι εις το πυρ το αιωνιον
249το αυτο ει και ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε
εξελε αυτον · και βαλε απο σου καλον σοι εστιν
μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν
27η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι
εις την γεενναν
10ρπαορατε μη καταφρονησηται
30ενος τουτων των μεικρων
των πιστευοντων εις εμε
λεγω γαρ ϋμειν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις
33δια παντος βλεπουσιν το προσωπον του πρς μου
Folio 59v Image Quire_8-3v (hair) Matthew 18 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) Lect.

του εν τοις ουρανοις


11ρπβηλθεν γαρ ο ϋιος του ανθρωπου
3 σωσαι το απολωλος · Lect. 12τι δε ϋμειν δοκει
εαν γενηται τινι ανθρωπω
εκατον προβατα · και πλανηθη εν εξ αυτων
6 ουχι αφιησιν τα ενενηκοντα εννεα
επι τα ορη · και πορευομενος
ζητει το πλανωμενον
9 13και εαν γενηται ευρειν αυτο
αμην λεγω ϋμειν · οτι χαιρει επ αυτω μαλλον
η επι τοις ϙθ τοις μη πεπλανημενοις
1214ουτως ουκ εστιν θελημα
ενπροσθεν του πατρος ημων
του εν τοις ουρανοις · ϊνα αποληται εν
15των μεικρων τουτων
15εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου
ϋπαγε ελενξον αυτον · μεταξυ σου
18και αυτου μονου · εαν σου ακουση
εκερδησες τον αδελφον σου
16ρπγεαν δε μη ακουση
21παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο
ϊνα επι στοματος δυο η τρειων
σταθη παν ρημα
2417ρπδεαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησεια
εαν δε και της εκκλησειας παρακουση
εστω σοι ωσπερ ο εθνικος · και ως ο τελωνης
2718ρπεαμην λεγω ϋμειν · οσα αν δησητε
επι της γης ⸆ εστε λελυμενα εν τοις ουρανοις
19ρπϛπαλιν λεγω ϋμειν · οτι δυο εαν συνφωνησωσι(ν)
30εξ υμων επι της γης
περι παντος του πραγματος · ου αν αιτησωνται
γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου
33του εν ουρανοις

Folio 60v Image Quire_8-4v (flesh) Matthew 18 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) πο βασιλως ηθελισεν συναριν λογον μετα τον δολον αυτο(ν)

20ουκ εισιν γαρ δυο η τρεις συνηγμενοι


εις το εμον ονομα
3 παρ οις ουκ ειμει εν μεσω αυτων
21ρπζτοτε προσελθων πετρος ειπεν αυτω
κε ποσακεις αμαρτησει εις εμε ο αδελφος μου
6 και αφησω αυτω εως επτακις
22λεγει αυτω ο ιης · ου λεγω σοι εως επτακις
αλλα εως εβδομηκοντακις επτακις Lect.
9 23Lect. Lect. ρπηδια
τουτο ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων
ανθρωπω βασιλει · ος ηθελησεν συναραι λογο(ν)
μετα των δουλων αυτου
1224αρξαμενου δε αυτου συναιρειν
προσηχθη αυτω εις οφειλετης
μυριων ταλαντων
1525μη εχοντος δε αυτου αποδουναι
εκελευσεν αυτον ο κς πραθηναι
και την γυναικα αυτου και τα τεκνα ·
18και παντα οσα ειχεν · και αποθηναι
26πεσων δε ο δουλος εκεινος
προσεκυνει αυτω λεγων · μακροθυμησον επ εμε
21και παντα αποδωσω
27σπλανχνισθεις δε ο κς του δουλου εκεινου
απελυσεν αυτον
24και το δανιον αφηκεν αυτω
28εξελθων δε ο δουλος εκεινος
ευρεν ενα των συνδουλων αυτου
27ος ωφειλεν αυτω δηναρια ρ
και κρατησας αυτον επνειγεν λεγων
αποδος ει τι οφειλεις
3029πεσων ουν ο συνδουλος αυτου παρεκαλει αυτο(ν)
λεγων μακροθυμησον επ εμε
καγω αποδωσω σοι · 30ο δε ουκ ηθελησεν
33αλλα απελθων εβαλεν αυτον εις φυλακην

Folio 61v Image Quire_8-5v (hair) Matthew 18 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) ος κ(αι) γυνεκος

εως ου αποδω το οφειλομενον


31ϊδοντες ουν οι συνδουλοι αυτου
3 τα γεινομενα ελυπηθησαν σφοδρα
και ελθοντες διεσαφησαν τω κω αυτων
παντα τα γενομενα
6 32τοτε προσκαλεσαμενος αυτον ο κς αυτου λεγει
δουλε πονηρε πασαν την οφειλην εκεινην
αφηκα σοι · επι παρεκαλεσας με
9 33ουκ εδι ουν και σε ελεησε
τον συνδουλον σου · ως καγω σε ηλεησα
34και οργισθεις ο κς αυτου παρεδωκεν αυτον
12τοις βασανισταις
εως ου αποδω το οφειλομενον
35ουτως και ϋμειν ποιησει ο πατηρ μου ο ουρανιος
15εαν μη αφητε · εκαστος τω αδελφω αυτου
απο των καρδιων ϋμων · Lect. Lect.
19:1Lect. ρπθκαι εγενετο οτε ελαλησεν ο ιης
18τους λογους τουτους μετηρεν απο της
γαλειλαιας και ηλθεν εις τα ορια της ϊουδαιας
περαν του ϊορδανου
212και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι
και εθεραπευσεν αυτους εκει
3και προσηλθον αυτω οι φαρισαιοι
24πειραζοντες αυτον και λεγουσιν αυτω
ει εξεστιν ανθρωπω απολυσαι
την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτειαν
274ο δε αποκριθεις ειπεν · ουκ ανεγνωτε
οτι ο ποιησας απ αρχης
αρσεν και θηλυν εποιησεν αυτους
305και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος
τον πατερα και την μητερα · και κολληθησεται
τη γυναικει αυτου
33και εσονται οι δυο εις σαρκα μειαν

Folio 62v Image Quire_8-6v (flesh) Matthew 19 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)

6ωστε ουκετι εισιν δυο · αλλα μεια σαρξ


ο ουν ο θς συνεζευξεν εις εν
3 ανθρωπος μη αποχωριζετω
7λεγουσιν αυτω τι ουν ο μωϋσης ενετειλατο
δουναι βιβλιον αποστασειου · και απολυσαι
6 8και λεγει αυτοις
οτι προς την σκληροκαρδιαν ϋμων
επετρεψεν ϋμειν μωϋσης
9 απολυσαι τας γυναικας ϋμων
απ αρχης δε ουκ εγενετο ουτως
9ρϙλεγω δε ϋμειν · ος αν απολυση την γυναικα
12αυτου · παρεκτος λογου πορνειας
και γαμηση αλλην μοιχαται
10ρϙαλεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου
15ει ουτως εστιν η αιτεια · του ανδρος
μετα της γυναικος · ου συνφερει γαμησαι
11ο δε ειπεν αυτοις · ου παντες χωρουσιν
18τον λογον τουτον · αλλ οις δεδοται
12εισιν γαρ ευνουχοι · οιτινες εκ κοιλειας μητρος
εγεννηθησαν ουτως · και εισιν ευνουχοι
21οιτινες ηυνουχισθησαν
ϋπο των ανθρωπων · και εισιν ευνουχοι
οιτινες ευνουχισαν εαυτους
24δια την βασιλειαν των ουρανων
ο δυναμενος χωρειν χωρειτω · Lect.
13ρϙβτοτε προσηνεχθησαν αυτω παιδια
27ϊνα επιθη τας χειρας αυτοις · και προσευξητε
οι δε μαθηται · επετειμησαν αυτοις
14ο δε ιης ειπεν αυτοις · αφεται τα παιδια
30και μη κωλυσητε αυτα ελθειν προς με
των γαρ τοιουτων εστιν · η βασιλεια των ουρανω(ν)
15Lect. και επιθεις τας χειρας αυτοις · επορευθη εκειθε(ν)
3316ρϙγκαι ϊδου εις προσελθων λεγει αυτω διδασκαλε

Folio 63v Image Quire_8-7v (hair) Matthew 19 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) πιο(ν) τον προσενε εκθεντο τω κ+

τι αγαθον ποιησω ϊνα σχω ζωην αιωνιον


17ο δε ειπεν αυτω τι με ερωτας περι αγαθου
3 εις εστιν αγαθος · ει δε θελεις εις την ζωην ελθει(ν)
τηρει τας εντολας · 18λεγει αυτω ποιας
ο δε ιης ειπεν ου φονευσεις
6 ου μοιχευσεις ου κλεψεις
ου ψευδομαρτυρησεις
19τειμα τον πατερα · και την μητερα
9 και αγαπησεις τον πλησειον σου ως σεαυτον
20λεγει αυτω ο νεανισκος · ταυτα παντα εφυλαξα
εκ νεοτητος · τι ετι ϋστερω
1221ρϙδεφη αυτω ο ιης · ει θελεις τελειος ειναι
ϋπαγε πωλησον σου τα ϋπαρχοντα
και δος τοις πτωχοις
15και εξεις θησαυρον εν ουρανοις
και δευρο ακολουθει μοι
22ρϙεακουσας ο νεανισκος τον λογον
18απηλθεν λυπουμενος
ην γαρ εχων κτηματα πολλα
23ο δε ιης ειπεν τοις μαθηταις αυτου
21αμην λεγω ϋμειν · οτι πλουσιος
δυσκολως εισελευσεται
εις την βασιλειαν των ουρανων
2424παλιν δε λεγω ϋμειν · ευκοπωτερον εστιν
καμηλον · δια τρυπηματος ραφιδος διελθειν
η πλουσιον εισελθειν · εις την βασιλειαν του θυ ·
2725ακουσαντες δε οι μαθηται εξεπλησσοντο
και εφοβηθησαν σφοδρα λεγοντες
τις αρα δυναται σωθηναι
3026ενβλεψας δε ο ιης ειπεν αυτοις
παρα ανθρωποις τουτο δυνατον εστιν
παρα δε τω θω παντα δυνατα εστιν Lect.
3327τοτε αποκριθεις ο πετρος · ειπεν αυτω

Folio 64v Image Quire_8-8v (flesh) Matthew 19 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) νπελ(ο)νος παραβολ+

ϊδου ημεις αφηκαμεν παντα


και ηκολουθηκαμεν σοι · τι αρα εστε ημειν
3 28ρϙϛο δε ιης ειπεν αυτω · αμην λεγω ϋμειν
οτι ϋμεις οι ακολουθησαντες μοι
εν τη παλινγενεσεια
6 οταν καθιση ο ϋιος του ανθρωπου
ρϙζεπι θρονου δοξης αυτου · καθισεσθε και αυτοι
επι δεκαδυο θρονους
9 κρεινοντες ⸆ ιβ φυλας του ϊσραηλ ·
29ρϙηκαι πας οστις αφηκεν οικειας
η αδελφους · η αδελφας · η μητερα
12η τεκνα · η αγρους · ενεκα του ονοματος μου
εκατονταπλασιον λημψεται
και ζωην αιωνιον κληρονομησει
1530ρϙθπολλοι δε εσονται · πρωτοι αισχατοι
και αισχατοι πρωτοι
20:1Lect. σομοια γαρ εστιν η βασιλεια των ουρανων
18ανθρωπω οικοδεσποτη · οστις εξηλθεν
αμα πρωϊ μεισθωσασθαι εργατας
εις τον αμπελωνα αυτου · 2συμφωνησας δε
21μετα των εργατων · εκ δηναριου την ημεραν
απεστειλεν αυτους · εις τον αμπελωνα αυτου
3¶ και διεξελθων περι ωραν τριτην
24ευρεν αλλους εστωτας εν τη αγορα αργους
4κακεινοις ειπεν · ϋπαγεται και ϋμεις
εις τον αμπελωνα · και ο αν η δικαιον
27δωσω ϋμειν · 5οι δε απηλθον
παλιν δε εξελθων · περι ωραν εκτην
και ενδεκατην εποιησεν ωσαυτως
306περι δε την ενδεκατην
εξηλθεν και ευρεν αλλους εστωτας
και λεγει αυτοις · τι ωδε εστηκατε
33ολην την ημεραν αργοι 7λεγουσιν αυτω

Folio 65v Image Quire_9-1v (hair) Matthew 20 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)

οτι ουδεις ημας εμεισθωσατο


λεγει αυτοις ϋπαγεται και ϋμεις
3 εις τον αμπελωνα μου
8οψειας δε γενομενης λεγει ο κς
του αμπελωνος τω επιτροπω αυτου
6 καλεσον τους εργατας
και αποδος αυτοις τον μισθον
αρξαμενος απο των αισχατων
9 εως των πρωτων
9ελθοντες ουν οι περι την ενδεκατην ωραν
ελαβον ανα δηναριον
1210και ελθοντες οι πρωτοι
ενομισαν οτι πλειω λημψονται
ελαβον δε · και αυτοι ανα δηναριον
1511λαβοντες δε εγονγυσαν
κατα του οικοδεσποτου 12λεγοντες
ουτοι οι αισχατοι μιαν ωραν εποιησαν
18και ϊσους αυτους ημειν εποιησας
τοις βαστασασιν το βαρος της ημερας
και τον καυσωνα
2113ο δε αποκρειθις ενι αυτων ειπεν
εταιρε ουκ αδικω σε
ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι
2414αρον το σον και ϋπαγε
θελω δε τω αισχατω τουτω δουναι
ως και σοι · 15ουκ εστιν μοι
27ο θελω ποιησαι εν τοις εμοις
η ο οφθαλμος σου πονηρος εστιν
οτι εγω αγαθος ειμει
3016ουτως εσονται οι αισχατοι πρωτοι
και οι πρωτοι αισχατοι · πολλοι γαρ εισιν κλητοι
ολιγοι δε εκλεκτοι
3317σακαι αναβαινων ο ιης εις ϊεροσολυμα Lect.

Folio 66v Image Quire_9-2v (flesh) Matthew 20 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) ιβ αποστολον κ(αι) τον υωη ζεβεδεον

παρελαβεν τους ιβ κατ ϊδιαν εν τη οδω


και ειπεν αυτοις · 18ϊδου αναβενομεν
3 εις ϊεροσολυμα και ο ϋιος του ανθρωπου
παραδοθησεται τοις αρχιερευσιν
και γραμματευσιν · και κατακρεινουσιν αυτον
6 θανατω · 19και παραδωσουσιν αυτον
τοις εθνεσιν εις το ενπαιξαι
και μαστειγωσαι και σταυρωσαι
9 και τη τριτη ημερα αναστησεται
20Lect. σβτοτε προσηλθεν αυτω
η μητηρ των ϋιων ζεβεδεου
12μετα των ϋιων αυτης προσκυνουσα
και αιτουσα τι απ αυτου
21ο δε ειπεν αυτη τι θελεις λεγει αυτω
15ειπε ϊνα καθισωσιν ουτοι οι δυο ϋιοι μου
εις εκ δεξιων σου και εις εξ ευωνυμων
εν τη βασιλεια σου
1822αποκριθεις δε ο ιης ειπεν
ουκ οιδατε τι αιτειτε Note · δυνασθαι το ποτηριον
πειειν · ο εγω μελλω πεινειν
21λεγουσιν δυναμεθα
23λεγει αυτοις ο ιης · το μεν ποτηριον μου πιεσθε
το δε καθεισαι εκ δεξιων μου
24και εξ ευωνυμων · ουκ εστιν εμον τουτο δουναι
αλλ οις ητοιμασται · ϋπο του πατρος μου
24σγκαι ακουσαντες οι δεκα ηγανακτησαν
27περι των δυο αδελφων
25ο δε ιης προσκαλεσαμενος αυτους
ειπεν αυτοις οιδατε · οτι οι αρχοντες
30των εθνων · κατακυριευουσιν αυτων
και οι μεγαλοι κατεξουσιαζουσιν αυτων
26ουχ ουτως εστιν εν ϋμειν αλλ ος αν θελη
33εν ϋμειν μεγας γενεσθε

Folio 67v Image Quire_9-3v (hair) Matthew 20 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον) β τυφλο(ν)

εστε ϋμων διακονος


27και ος αν θελη εν ϋμειν · ειναι πρωτος
3 εστε ϋμων δουλος · 28σδωσπερ ο ϋιος του ανθρωπου
ουκ ηλθεν διακονηθηναι · αλλα διακονησαι
και δουναι την ψυχην αυτου
6 λυτρον αντι πολλων · Lect.
ϋμεις δε ζητειτε · εκ μεικρου αυξησαι
και εκ μειζονος ελαττον ειναι
9 εισερχομενοι δε και παρακληθεντες
δειπνησαι · μη ανακλεινεσθαι
εις τους εξεχοντας τοπους ·
12μηποτε ενδοξοτερος σου επελθη
και προσελθων ο δειπνοκλητωρ ειπη σοι
ετι κατω χωρει · και καταισχυνθηση
15εαν δε αναπεσης · εις τον ηττονα τοπον
και επελθη σου ηττων
ερει σοι ο δειπνοκλητωρ συναγε ετι ανω
18Lect. και εσται σοι τουτο χρησιμον
29σεκαι εκπορευομενων αυτων απο ϊεριχω
ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι
2130και ϊδου δυο τυφλοι καθημενοι
παρα την οδον · ηκουσαν οτι ιης παραγει
και εκραξαν λεγοντες · ελεησον ημας
24ϋιε δαυειδ · 31ο δε οχλος επετειμησεν αυτοις
υνα σειωπησωσιν
οι δε μειζον εκραξαν λεγοντες
27κε ελεησον ημας ϋιε δαυειδ
32και στας ο ιης εφωνησεν αυτους και ειπεν
τι θελεται ποιησω ϋμειν · 33λεγουσιν αυτω κε
30ϊνα ανϋγωσιν οι οφθαλμοι ημων
34σπλανχνισθε ο ιης
ηψατο των ομματων αυτων
33και ευθεως ανεβλεψαν και ηκολουθησαν αυ
τω

Folio 68v Image Quire_9-4v (flesh) Matthew 20 back to top


κατ(α) μαθθ(αιον) ον + Note

21:1σϛκαι οτε ηγγισαν εις ϊεροσολυμα


και ηλθον εις βηθφαγε προς το ορος των ελαιω(ν)
3 τοτε ιης απεστειλεν · δυο μαθητας 2λεγων αυτοις
πορευεσθαι εις την κωμην την κατεναντι ϋμω(ν)
και ευθεως ευρησεται · ονον δεδεμενην
6 και πωλον μεθ αυτης λυσαντες αγεται μοι
3και αν τις ϋμιν ειπη τι ποιειται
ερειτε οτι ο κς αυτων εχει χρειαν
9 και ευθεως αποστελει αυτους
4σζτουτο δε γεγονεν · ϊνα πληρωθη
το ρηθεν · δια του προφητου λεγοντος
125ειπατε τη θυγατρι σιων
ϊδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραϋς
επιβεβηκως επι ονον
15και πωλον ϋιον ϋποζυγιον
6Lect. σηπορευθεντες δε οι μαθηται εποιησαν
καθως συνεταξεν αυτοις ο ιης
187και ηγαγον την ονον και τον πωλον
και επεθηκαν επ αυτον τα ειματεια
και εκαθητο επανω αυτου
218ο δε πλειστος οχλος · εστρωσαν αυτων τα ειματεια
εν τη οδω · αλλοι δε εκοπτον κλαδους
απο των δενδρων · και εστρωσαν εν τη οδω
249σθοι δε οχλοι οι προαγοντες αυτον
και οι ακολουθουντες εκραζαν λεγοντες
οσσανα τω ϋιω δαυειδ · ευλογημενος ο ερχομενος
27εν ονοματι κυ οσσανα εν τοις ϋψιστοις
10σικαι εισελθοντος αυτου εις ϊεροσολυμα
εσεισθη πασα η πολεις λεγουσα
30τις εστιν ουτος · 11οι δε πολλοι ειπον
ουτος εστιν ο προφητης ιης
απο ναζαρεθ της γαλιλαιας
3312σιακαι εισηλθεν ο ιης εις το ϊερον του θυ

Folio 69v Image Quire_9-5v (hair) Matthew 21 back to top

Cap. 221 κατ(α) μαθθ(αιον)

και εξεβαλε παντας τους πωλουντας


και αγοραζοντας εν τω ϊερω
3 και τας τραπεζας των κολλυβιστων κατεστρεψε(ν)
και τας καθεδρας των πωλουντων
τας περιστερας · 13και λεγει αυτοις · γεγραπται ⸆
6 οικος μου ·
οικος προσευχης κληθησεται
ϋμεις δε αυτον εποιησατε
9 σπηλαιον ληστων
14σιβκαι προσηλθον αυτω τυφλοι και χωλοι
εν τω ϊερω και εθεραπευσεν αυτους
1215σιγειδοντες δε οι αρχιερεις
και οι γραμματεις · τα θαυμασια α εποιησεν
και τους παιδας τους κραζοντας
15εν τω ϊερω και λεγοντας
οσσανα τω ϋιω δαυειδ
κες ηγανακτησαν 16και ειπαν αυτω
18ακουεις τι ουτοι λεγουσιν
ο δε ιης λεγει αυτω ναι · ουδεποτε ανεγνωτε
εκ στοματος νηπειων · και θηλαζοντων
21καταρτεισω αινον
17σιδκαι καταλειπων αυτους εξηλθεν εξω
της πολεως εις βηθανειαν
24και ηυλισθη εκει
18πρωι δε παραγων εις την πολιν
επεινασεν · 19και ειδων συκην μειαν
27επι της οδου · ηλθεν επ αυτην
και ουδεν ευρεν εν αυτη
ει μη φυλλα μονον και λεγει αυτη
30μηκετι εξ ου καρπος γενηται εις τον αιωνα
και εξηρανθη παραχρημα η συκη
20και ϊδοντες οι μαθηται · εθαυμασαν λεγοντες
33πως παραχρημα · εξηρανθη η συκη

Folio 70v Image Quire_9-6v (flesh) Matthew 21 back to top

Cap. XXI
ιερο τϊς αντον εν πυα εξουσηα ταυτα πυις κατ(α) μαθθ(αιον)

21σιεαποκρεις δε ο ιης ειπεν αυτοις


αμην λεγω ϋμειν · εαν εχητε πιστιν
3 και μη διακριθηται
ου μονον το της συκης ποιησετε
αλλα και τω ορει τουτω εαν ειπητε
6 αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν γενησεται
22σιϛκαι παντα οσα αιτητετε
εν τη προσευχη πιστευοντες λημψεσθαι
9 23σιζκαι ελθοντος αυτου εις το ϊερον
προσηλθον αυτω διδασκοντει
οι αρχιερεις
12και οι πρεσβυτεροι του λαου λεγοντες
εν ποια εξουσεια ταυτα ποιεις
και τις σοι εδωκεν
15την εξουσειαν ταυτην
24αποκρειθεις δε ο ιης ειπεν αυτοις
επερωτησω ϋμας καγω ενα λογον ⸆
18εαν ειπητε μοι καγω ϋμειν ερω
εν ποια εξουσια ταυτα ποιω
25το βαπτισμα ϊωαννου ποθεν ην
21εξ ουρανου η εξ ανθρωπων
οι δε διελογιζοντο παρ εαυτοις λεγοντες
εαν ειπωμεν εξ ουρανου · ερει ημειν
24δια τι ουκ επιστευσατε αυτω
26εαν δε ειπωμεν εξ ανθρωπων
φοβουμεθα τον οχλον παντες γαρ εχουσιν
27τον ϊωαννην · ως προφητην
27και αποκρειθεντες τω ιηυ ειπαν
ουκ οιδαμεν · εφη αυτοις και αυτος
30ουδε εγω λεγω ϋμειν
εν ποια εξουσεια ταυτα ποιω · Lect.
28Lect. σιητι δε ϋμιν δοκει · ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο
33και προσελθων τω πρωτω ειπεν τεκνον

Folio 71v Image Quire_9-7v (hair) Matthew 21 back to top

Cap. 221 κατ(α) μαθθ(αιον)


νπελονος τον β τεεκνον Note

ϋπαγε σημερον εργαζου εις το αμπελωνα


29ο δε αποκρειθεις ειπεν ου θελω
3 ϋστερον δε μεταμεταμεληθεις
απηλθεν εις τον αμπελωνα
30προσελθων δε τω ετερω ειπεν ωσαυτως
6 ο δε αποκρειθεις ειπεν εγω κε ϋπαγω
και ουκ απηλθεν · 31τις εκ των δυω
το θελημα του πατρος εποιησεν
9 λεγουσιν ο αισχατος
Note

λεγει αυτοις ο ιης · αμην λεγω ϋμειν


οτι οι τελωναι και αι πορναι
12προαγουσιν ϋμας · εις την βασιλειαν του θυ
32ηλθεν γαρ προς ϋμας ϊωαννης
εν οδω δικαιοσυνης · και ουκ επιστευσαται αυτω
15οι δε τελωναι και αι πορναι
επιστευσαν αυτω · ϋμεις δε ειδοντες
μετεμεληθητε ϋστερον · του πιστευσαι αυτω
1833Lect. σιθαλλην παραβολην ακουσατε
ανθρωπος ην οικοδεσποτης
οστις εφυτευσεν αμπελωνα
21και φραγμον αυτω περιεθηκεν
και ωρυξεν εν αυτω ληνον
και ωκοδομησεν πυργον
24και εξεδοτο αυτον γεωργοις
και απεδημησεν · 34οτε δε ηγγισεν
ο καιρος των καρπων
27απεστειλεν τους δουλους αυτου
προς τους γεωργους · λαβιν τους καρπους αυτου
35και λαβοντες οι γεωργοι τους δουλους αυτου
30ον μεν εδειραν
ο δε απεκτειναν
ον δε ελειθοβολησαν
3336παλιν ουν απεστειλεν · αλλους δουλους πλιονας

Folio 72v Image Quire_9-8v (flesh) Matthew 21 back to top

Cap. 221 κατ(α) μαθθ(αιον)

των πρωτων · και εποιησαν αυτοις ωσαυτως


37ϋστερον δε · απεστειλεν αυτοις
3 τον ϋιον αυτου λεγων
εντραπησοντε τον ϋιον μου
38οι δε γεωργοι ϊδοντες τον ϋιον
6 ειπον εν εαυτοις ουτος εστιν ο κληρονομος
δευτε αποκτεινωμεν αυτον · και σχωμεν
την κληρονομιαν αυτου
9 39και λαβοντες αυτον απεκτειναν
και εξεβαλαν εξω του αμπελωνος
40οταν ουν ελθη ο κς του αμπελωνος
12τι ποιησει τοις γεωργοις εκεινοις
41λεγουσιν αυτω
κακους κακως απολεσει αυταυς
15και τον αμπελωνα
εκδωσεται αλλοις γεωργοις
οιτινες αποδωσουσιν αυτω τους καρπους
18εν τοις καιροις αυτων
42λεγει αυτοις ο ιης ουδεποτε ανεγνωτε
εν ταις γραφαις
21λιθον ον απεδοκειμασαν
οι οικοδομουντες · ουτος εγενηθη
εις κεφαλην γωνειας
24παρα κυ εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη
εν οφθαλμοις ϋμων · Lect.
43δια τουτο λεγω ϋμειν οτι αρθησεται
27αφ υμων η βασιλεια του θυ
και δοθησεται εθνει
ποιουντι τους καρπους αυτης
3044Note 45σκκαι ακουσαντες οι αρχιερεις
και οι φαρισαιοι τας παραβολας αυτου
εγνωσαν οτι περι αυτων λεγει
3346και ζητουντες αυτον κρατησαι

Folio 73v Image Quire_10-1v (hair) Matthew 21 back to top

Cap. XXI.XXII
καλεσαντες τους κεκλϊκοτας + κατ(α) μαθθ(αιον)

εφοβηθησαν τους οχλους


επι ως προφην αυτον ειχον
3 22:1σκακαι αποκριθεις ο ιης παλιν ειπεν
εν παραβολαις αυτοις λεγων
2Lect. ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων
6 ανθρωπω βασιλει · οστις εποιησεν γαμους
τω ϋιω αυτου · 3και απεστειλεν τους δουλους αυτου
καλεσαι τους κεκλημενους · εις τους γαμους
9 και ουκ ηθελον ελθειν
4παλιν απεστειλεν αλλους δουλους λεγων
ειπατε τοις κεκλημενοις
12ϊδου το αριστον μου ητοιμακα
οι ταυροι μου και τα σειτιστα τεθυμενα
και παντα ετοιμα · δευτε εις τους γαμους
155οι δε αμελησαντες απηλθον
οι μεν εις τον ειδιον αγρον
οι δε επι την εμπορειαν αυτων
186οι δε λοιποι κρατησαντες τους δουλους αυτου
ϋβρεισαν · και απεκτειναν
7εκεινος ο βασιλευς · ακουσας ωργισθη
21και πεμψας το στρατευμα αυτου
απωλεσεν τους φονεις εκεινους
και την πολιν αυτων ενεπρησεν
248τοτε λεγει τοις δουλοις αυτου
ο μεν γαμος ετοιμος εστιν
οι δε κεκλημενοι · ουκ ησαν αξιοι
279πορευεσθαι ουν · επι τας διεξοδους των οδων
και οσους αν ευρητε · καλεσατε εις τους γαμους
10και εξελθοντες οι δουλοι αυτου εις τας οδους
30συνηγαγον παντας ους ευραν
πονηρους τε και αγαθους
και επλησθη ο γαμος · των ανακειμενων
3311σκβεισελθων δε ο βασιλευς ·

Folio 74v Image Quire_10-2v (flesh) Matthew 22 back to top

Cap. XXII κατ(α) μαθθ(αιον)

θεασασθαι τους ανακειμενους


ειδεν εκει ανθρωπον · μη ενδεδυμενον
3 ενδυμα γαμου · 12και λεγει αυτω
ετεραι · πως ηλθες ωδε
μη εχων ενδυμα γαμου
6 ο δε εφειμωθη
13τοτε ειπεν ο βασιλευς · τοις διακονοις
αρατε αυτον · ποδων και χειρων
9 και βαλεται αυτον · εις το σκοτος το εξωτερον
εκει εσται ο κλαυθμος
και ο βρυγμος των οδοντων
1214πολλοι γαρ εισιν κλητοι · ολιγοι δε εκλεκτοι
15Lect. σκγτοτε πορευθεντες οι φαρισαιοι
συνβουλιον ελαβον · πως αυτον παγιδευσωσι(ν)
15εν λογω · 16και αποστελλουσιν προς αυτον
τους μαθητας αυτων
μετα των ηρωδιανων λεγοντες διδασκαλε
18οιδαμεν οτι αληθης ει · και την οδον του θυ
επ αληθεια διδασκεις · και ου μελει σοι περι ουδενος
ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων
2117τι σοι δοκει · εξεστιν δουναι κηνσον · καισαρι η ου ·
18γνους δε ο ιης την πονηριαν αυτων ειπεν
τι με πειραζεται ϋποκρειται
2419επιδειξατε μοι το νομισμα του κηνσου
οι δε προσηνεγκαν αυτω δηναριον
20λεγει αυτοις ο ιης τινος η εικων αυτη
27και η επιγραφη · 21λεγουσιν αυτω καισαρος
τοτε λεγει αυτοις · αποδοτε τα καισαρος τω καισαρι
και τα του θυ τω θω · 22και ακουσαντες εθαυμασαν
30και αφεντες αυτον απηλθαν
23εν εκεινη τη ημερα · προσηλθον αυτω
σαδδουκαιοι λεγοντες · μη ειναι αναστασιν
33και επηρωτησαν αυτον 24λεγοντες διδασκαλε

Folio 75v Image Quire_10-3v (hair) Matthew 22 back to top

Cap. XXII
κ πιραζον αυτον κ(αι) λεγον πυα εντολι + κατ(α) μαθθ(αιον)

μωϋσης ειπεν · εαν τις αποθανη


μη εχων τεκνα · ϊνα επιγαμβρευσει
3 ο αδελφος αυτου · και αναστησει σπερμα
τω αδελφω αυτου
25ησαν παρ ημειν επτα αδελφοι
6 και ο πρωτος γαμησας ετελευτησεν
και μη εχων σπερμα · αφηκεν την γυναικα αυτου
τω αδελφω αυτου · 26ομοιως και ο δευτερος
9 και ο τριτος · εως των επτα
27ϋστερον δε παντων · απεθανεν και η γυνη
28εν τη αναστασει ουν τινος εστε
12των επτα γυνη παντες γαρ εσχον αυτην
29αποκρειθεις δε ο ιης ειπεν αυτοις · πλανασθαι
μη ειδοτες τας γραφας · μηδε την δυναμιν του θυ
1530εν γαρ τη αναστασει
ουτε γαμουσιν ουτε γαμειζονται
αλλα ως αγγελοι εν ουρανω εισιν
1831περι δε της αναστασεως των νεκρων
ουκ ανεγνωτε το ρηθεν ϋμειν
ϋπο του θυ λεγοντος · 32εγω ειμι ο θς αβρααμ
21και ο θς ϊσακ · και ο θς ϊακωβ
ουκ εστιν θς νεκρων αλλα ζωντων
33και ακουσαντες οι οχλοι εξεπλησσοντο
24επι τη διδαχη αυτου · Lect.
34Lect. σκδοι δε φαρεισαιοι ακουσαντες
οτι εφειμωσεν τους σαδδουκαιους
27συνηχθησαν επ αυτον
35και επηρωτησεν εις εξ αυτων νομικος
πειραζων αυτον και λεγων 36διδασκαλε
30ποια εντολη εν τω νομω μεγαλη
37εφη αυτω ιης αγαπησεις κν τον θν σου
εν ολη τη καρδεια σου · και εν ολη τη ψυχη σου
33και εν ολη τη διανοια σου ·

Folio 76v Image Quire_10-4v (flesh) Matthew 22 back to top

Cap. XXII . XXIII κατ(α) μαθθ(αιον)

38αυτη εστιν μεγαλη και πρωτη εντολη


39δευτερα δε ομοια ταυτη αγαπησεις
3 τον πλησιον σου ως σεαυτον
40εν ταυταις ταις δυσιν εντολαις
ολος ο νομος κρεμαται και οι προφηται
6 41σκεσυνηγμενων δε των φαρισαιων
επηρωτησεν αυτους ο ιης 42λεγων
τι ϋμειν δοκει περι του χρυ · τινος ϋιος εστιν
9 λεγουσιν αυτω του δαυειδ
43λεγει αυτοις πως ουν δαυειδ ’ εν πνι
καλει αυτον κν λεγων
1244ειπεν κς τω κω μου · καθου εκ δεξιων μου
εως αν θω τους εκθρους σου
ϋποκατω των ποδων σου
1545ει ουν δαυειδ ’ εν πνι καλει αυτον κν
πως ϋιος αυτου εστιν · 46σκϛκαι ουδεις εδυνατο
αποκρειθηναι αυτω λογον
18ουδε ετολμησεν τις · απ εκεινης της ωρας
επερωτησε αυτον ουκετι · Lect.
23:1Lect. σκζτοτε ελαλησεν ο ιης τοις οχλοις
21και τοις μαθηταις αυτου 2λεγων
επι της καθεδρας μωϋσεως
εκαθισαν οι γραμματεις · και οι φαρισαιοι
243παντα ουν παντα ουν οσα αν ειπωσιν ποιειτε
και τηρειτε · κατα δε τα εργα αυτων
μη ποιειτε · λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν
274δεσμευουσιν γαρ φορτεια βαρεα
και αδυσβαστακτα · και επιτιθεασιν
επι τους ωμους των ανθρωπων
30αυτοι δε τω δακτυλω αυτων
ου θελουσιν κεινησαι αυτα
5σκηπαντα δε τα εργα αυτων ποιουσιν
33προς το θεαθηναι τοις ανθρωποις

Folio 77v Image Quire_10-5v (hair) Matthew 23 back to top


Cap. XXIII κατ(α) μαθθ(αιον)

πλατυνουσιν γαρ τα φυλακτηρια αυτων


και μεγαλυνουσιν τα κρασπεδα
3 6φιλουσιν δε την την πρωκλεισιαν
εν τοις δειπνοις · και τας πρωτοκαθεδριας
εν ταις συναγωγαις 7και τους ασπασμους
6 εν ταις αγοραις και καλεισθαι ϋπο των ανθρωπων
ραββει ραββει · 8σκθϋμεις δε μη κληθητε ραββει
εις γαρ εστιν ϋμων ο καθηγητης
9 παντες δε ϋμεις αδελφοι εσται
9και πατερα μη καλεσητε ϋμειν επι της γης
εις γαρ εστιν ο πατηρ ϋμων ο εν ουρανοις
1210μηδε κληθητε καθηγηται
οτι καθηγητης ϋμων εις εστιν ο χρς
11ο μειζων ϋμων εσται ϋμων διακονος
1512σλοστις δε ϋψωσει εαυτον ταπεινωθησεται
και οστις ταπεινωσει εαυτον ϋψωθησεται · Lect.
13σλαουαι δε ϋμειν · γραμματεις και φαρισαιοι
18ϋποκριται · οτι κλειεται
την βασιλειαν των ουρανων
ενπροσθεν των ανθρωπων
21ϋμεις γαρ ουκ εισερχεσθαι · ουδε τους εισερχομενους
αφειεται εισελθειν
15σλβουαι ϋμειν γραμματεις και φαρισαιοι
24ϋποκριται · οτι περιαγετε την θαλασσαν
και την ξηραν · ϊνα ποιησηται
ενα προσηλυτον · και οταν γενηται
27ποιειτε αυτον · ϋιον γεεννης
διπλοτερον ϋμων
16σλγουαι ϋμειν οδηγοι τυφλοι ⸆ λεγοντες
30ος αν ομοση εν τω ναω · ουδεν εστιν
ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου
οφειλει · 17μωροι και τυφλοι
33τις γαρ μειζω εστιν ο χρυσος η ο ναος

Folio 78v Image Quire_10-6v (flesh) Matthew 23 back to top

Cap. XXIII κατ(α) μαθθ(αιον)

ο αγιασας τον χρυσον


18και ος αν ομοση εν τω θυσιαστηριω · ουδεν εστιν
3 ος δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω αυτου
οφειλει · 19τυφλοι τι γαρ μειζω
το δωρον η το θυσιαστηριον
6 το αγιαζον το δωρον
20ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω · ομνυει εν αυτω
και εν πασει τοις επανω αυτου
9 21και ο ομοσας εν τω ναω · ομνυει εν αυτω
και εν τω κατοικησαντι αυτον
22και ο ομοσας εν τω ουρανω
12ομνυει εν τω θρονω του θυ
και εν τω καθημενω επανω αυτου
23σλδουαι ϋμειν γραμματεις και φαρισαιο
15ϋποκριται · οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον
και το ανηθον · και το κυμεινον
και αφηκατε τα βαρυτερα του νομου
18την κρισιν · και το ελεος · και την πιστιν
ταυτα εδει ποιησαι
κακεινα μη αφιεναι · 24σλεοδηγοι τυφλοι ⸆
21διυλιζοντες τον κωνωπα
τον δε καμηλον καταπεινοντες
25σλϛουαι ϋμειν γραμματεις και φαρισαιοι ϋποκριται
24οτι καθαριζεται το εξω του ποτηριου
και της παροψιδος · εσωθεν δε γεμουσιν
αρπαγης και ακρασειας
2726φαρισαιε τυφλε · καθαρισον πρωτον
το εντος του ποτηριου
ϊνα γενηται και το εξωθεν αυτου καθαρον
3027σλζουαι ϋμειν γραμματεις και φαρισαιοι
ϋποκριται · οτι παρομοιαζετε
ταφοις κεκονιαμενοις
33εξωθεν ο ταφος φαινετε ωραιος

Folio 79v Image Quire_10-7v (hair) Matthew 23 back to top

Cap. XXIII κατ(α) μαθθ(αιον)

εσωθεν δε γεμι οστεων νεκρων


και πασης ακαθαρσειας · 28ουτως και ϋμεις
3 εξωθεν μεν φενεσθαι τοις ανθρωποις δικαιοι
εσωθεν δε εσται μεστοι ϋποκρισεως
και ανομειας
6 29σληουαι ϋμειν γραμματεις και φαρισαιοι
ϋποκριται οτι οικοδομειτε
τους ταφους των προφητων · και κοσμειτε
9 τα μνημεια των δικαιων 30και λεγεται
ει ημεθα εν ταις ημεραις · των πατερων ημων
ουκ αν ημεθα αυτων κοινωνοι
12εν τω αιματι των προφητων
31ωστε μαρτυρειτε εαυτοις · οτι ϋιοι εστε
των φονευσαντων τους προφητας
1532σλθκαι ϋμεις επληρωσατε
το μετρον των πατερων ϋμων
33οφεις γεννηματα εχιδνων
18πως φυγεται · απο της κρισεως της γεεννης
34σμδια τουτο ϊδου αποστελω προφητας και σοφους
και γραμματεις · και εξ αυτων αποκτεινειτε
21και σταυρωσεται · και διωξεται
απο πολεως εις πολιν · 35οπως ελθη εφ υμας
παν αιμα δικαιον
24εχχυννομενον επι της γης
απο αιματος αβελ του δικαιου
εως αιματος ζαχαριου · ϋιου βαραχειου
27ον εφονευσατε · μεταξυ του ναου
και του θυσιαστηριου · 36αμην λεγω ϋμειν
ηξει ταυτα παντα · επι την γενεαν ταυτην
3037σμαϊερουσαλημ ϊερουσαλημ · η αποκτεινουσα
τους προφητας · και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους
προς σε · ποσακεις ηθελησα
33επισυναγαγειν τα τεκνα σου

Folio 80v Image Quire_10-8v (flesh) Matthew 23 back to top

Cap. XXIII . XXIIII κατ(α) μαθθαιον

ον τροπον ορνις επισυναγει τα νοσσεια αυτης


ϋπο τας πτερυγας · και ουκ ηθελησατε
3 38ϊδου αφιετε ϋμειν · ο οικος ϋμων ερημος
39λεγω γαρ ϋμειν · οτι ου μη με ϊδητε απ αρτι
εως αν ειπητε · ευλογημενος ο ερχομενος
6 εν ονοματι θυ
24:1σμ[β]και εξελθων ο ιης απο του ϊερου επορευετο
και προσηλθον οι μαθηται αυτου
9 επιδειξαι αυτω · τας οικοδομας του ϊερου
2ο δε αποκρειθεις ειπεν αυτοις
βλεπετε παντα ταυτα · αμην λεγω ϋμειν
12οτι ου μη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον
ος ου καταλυθησεται
3σμγκαθημενου δε αυτου επι του ορους
15των ελεων προσηλθον αυτω οι μαθηται
κατ ϊδιαν λεγοντες
ειπε ημειν ποτε ταυτα εσται
18και τι το σημειον της παρουσιας σου
και της συντελειας του αιωνος
4και αποκριθεις ο ιης ειπεν αυτοις
21βλεπεται μη τις ϋμας πλανηση
5πολλοι γαρ ελευσονται
επι τω ονοματι μου λεγοντες εγω ειμι ο χρς
24και πολλους πλανησουσιν
6μελλεται δε ακουειν πολεμους
και ακοας πολεμων ορατε μη θροεισθαι
27δει γαρ γενεσθαι · αλλ ουπω εστιν το τελος
7εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος
και βασιλεια επι βασιλειαν · και εσονται λειμοι
30και σεισμοι κατα τοπους
8παντα δε ταυτα αρχη οδυνων
9σμδτοτεπαραδωσουσιν ϋμας εις θλειψειν
33και αποκτεινουσιν ϋμας · και εσεσθαι μεισουμε
νοι

Folio 81v Image Quire_11-1v (hair) Matthew 24 back to top

Cap. XXIIII κατ(α) μαθθαιον

ϋπο παντων ⸆ εθνων δια το ονομα μου


10σμεκαι τοτε σκανδαλισθησονται πολλοι
3 και αλληλους παραδωσουσιν
και μεισησουσιν αλληλους · 11και πολλοι
ψευδοπροφηται εξεγερθησονται
6 και πλανησουσιν πολλους
12και δια το πληθυναι την ανομειαν
ψυγησεται η αγαπη των πολλων
9 13ο δε ϋπομεινας εις τελος
ουτος σωθησεται · 14σμϛκαι κηρυχθησεται
¶ το ευαγγελιον τουτο της βασιλειας
12εν ολη τη οικουμενη
εις μαρτυριον πασιν τοις εθνεσιν
και τοτε ηξει το τελος
1515Lect. σμζοταν ουν ειδητε
το βδελυγμα της ερημωσεως
το ρηθεν δια δανιηλου του προφητου
18εστως εν τοπω αγιω · ο αναγεινωσκων νοειτω
16σμητοτε οι εν τη ϊουδαια φευγετωσαν εις τα ορη
17ο δε επι του δωματος · μη καταβατω
21αραι τι εκ της οικειας · 18και ο εν τω αγρω
μη επιστρεψατω οπισω ·
αραι το ειματειον αυτου
2419σμθουαι δε ταις εν γαστρι εχουσαις
και ταις θηλαζομεναις · εν εκειναις ταις ημεραις
20σνπροσευχεσθαι δε · ϊνα μη γενηται η φυγη ϋμω(ν)
27χειμωνος μηδε σαββατου ·
21σναεσται γαρ τοτε θλειψις μεγαλη
οια ουκ εγενετο · απ αρχης κοσμου
30εως νυν · ουδε μη γενοιτο
22σνβκαι ει μη εκολοβωθησαν · αι ημεραι εκειναι
ουκ αν εσωθη πασα σαρξ
33δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται

Folio 82v Image Quire_11-2v (flesh) Matthew 24 back to top

Cap. XXIIII κατ(α) μαθθ(αιον)

αι ημεραι εκειναι · 23σνγτοτε εαν τις ϋμειν ειπη


ϊδου ωδε ο χρς η εκει · μη πιστευσηται
3 24σνδεγερθησονται γαρ ψευδοχρειστοι
και ψευδοπροφηται · και δωσουσιν σημεια
μεγαλα και τερατα · ωστε πλανηθηναι
6 ει δυνατον και τους εκλεκτους
25ϊδου προειρηκα ϋμειν · 26σνεεαν ουν ειπωσιν ϋμειν
ϊδου εν τη ερημω εστιν μη εξελθηται
9 ϊδου εν τοις ταμειοις · μη πιστευσηται
27σνϛωσπερ γαρ η αστραπη εξερχεται απο ανατολων
και φαινει εως δυσμων · ουτως εσται η παρουσεια
12του ϋιου του ανθρωπου · 28σνζοπου αν η το πτωμα
εκει συναχθησονται οι αετοι
29σνηευθεως δε μετα την θλειψειν
15των ημερων εκεινων · ο ηλιος σκοτισθησεται
και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης
και οι αστερες πεσουνται εκ του ουρανου
18και αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται
30και τοτε φανησεται το σημειον
του ϋιου του ανθρωπου · του εν ουρανοις
21σνθκαι κοψονται τοτε · πασαι αι φυλαι της γης
και οψονται τον ϋιον του ανθρωπου ερχομενο(ν)
επι των νεφελων του ουρανου
24μετα δυναμεως πολλης και δοξης
31και αποστελει τους αγγελους αυτου
μετα σαλπιγγος και φωνης μεγαλης
27και επισυναξουσιν · τους εκλεκτους αυτου
εκ των τεσσαρων ανεμων
απο ακρων ουρανων
30εως ακρων αυτων
αρχομενων δε τουτων γεινεσθαι
αναβλεψατε και επαρατε
33τας κεφαλας ϋμων · διοτι εγγειζει

Folio 83v Image Quire_11-3v (hair) Matthew 24 back to top

κεφ(αλαιον) κδ κατ(α) μαθθ(αιον)

η απολυτρωσεις ϋμων
32απο δε της συκης μαθεται την παραβολην
3 οταν ηδη ο κλαδος αυτης · γενηται απαλος
και τα φυλλα εκφυη γεινωσκεται οτι
ενγυς εστιν το θερος · 33ουτως και ϋμεις
6 οταν ϊδητε ταυτα παντα · γεινωσκετε οτι
ενγυς εστιν επι θυραις
34αμην λεγω ϋμειν · οτι ου μη παρελθη
9 η γενεα αυτη · εως αν ταυτα παντα γενηται
35ο ουρανος και η γη παρελευσεται
οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν
1236σξπερι δε της ημερας εκεινης και ωρας ουδεις οιδε(ν)
ουδε οι αγγελοι των ουρανων · ουδε ο ϋιος
ει μη ο πατηρ μονος · 37ωσπερ γαρ αι ημεραι του νωε
15ουτως εσται και η παρουσεια του ϋιου του ανθρωπου
38σξαωσπερ γαρ ησαν εν ταις ημεραις εκειναις
προ του κατακλυσμου · τρωγοντες και πεινοντες
18και γαμουντες και γαμειζοντες
αχρει της ημερας · ⸆ εισηλθεν νωε εις την κειβωτο(ν)
39και ουκ εγνωσαν εως ηλθεν ο κατακλυσμος
21και ηρεν παντας · ουτως εσται η παρουσεια
του ϋιου του ανθρωπου
40σξβτοτε δυο εσονται εν τω αγρω · εις παραλαμβανεται
24και εις αφειεται
41δυο αληθουσαι εν τω μυλωνι
μεια παραλαμβανεται · και μεια αφειεται
27δυο επι κλεινης μειας · εις παραλαμβανεται
και εις αφιεται · 42σξγγρηγορειτε ουν
οτι ουκ οιδαται · ποια ημερα ο κς ϋμων ερχεται
3043σξδεκεινο δε γεινωσκεται οτι ει ηδει
ο οικοδεσποτης ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται
εγρηγορησεν αν · και ουκ ηασεν διορυχθηναι
33την οικειαν αυτου · 44δια τουτο και ϋμεις

Folio 84v Image Quire_11-4v (flesh) Matthew 24 back to top

κεφ(αλαιον) κδ . κε
παρθ κατ(α) μαθθ(αιον)

γεινεσθαι ετοιμοι · οτι η ου δοκειται ωρα


ο ϋιος του ανθρωπου ερχεται
3 45σξετις γαρ εστιν ο πιστος δουλος · και φρονιμος
ον κατεστησεν ο κς · επι της θεραπειας αυτου
δουναι αυτοις την τροφην εν καιρω
6 46σξϛμακαριος ο δουλος εκεινος · ον ελθων ο κς αυτου
ευρησει ουτως ποιουντα
47αμην λεγω ϋμειν οτι επι πασιν
9 τοις ϋπαρχουσιν αυτου καταστησει αυτον
48σξζεαν δε ειπη ο κακος δουλος εκεινος
εν τη καρδια αυτου · χρονιζι μου ο κς ελθειν
1249και αρξηται τυπτειν τους συνδουλους αυτου
εσθιη δε και πεινη μετα των μεθυοντων
50ηξει ο κς του δουλου εκεινου εν ημερα
15η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γεινωσκει
51και διχοτομησει αυτον · και το μερος αυτου θησει
μετα των ϋποκριτων · εκει εσται ο κλαυθμος
18και ο βρυγμος των οδοντων
25:1Lect. σξητοτε ομοιωθησεται · η βασιλεια των ουρανων
Note

δεκα παρθενοις · αιτινες λαβουσαι


21τας λαμπαδας εαυτων
εξηλθον εις απαντησιν του νυμφιου
και της νυμφης
242πεντε δε εξ αυτων ησαν μωραι
και πεντε φρονιμοι
3αι ουν μωραι λαβουσαι τας λαμπαδας αυτων
27ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον
εν τοις αγγειοις αυτων · 4αι δε φρονιμοι
ελαβον ελεον εν τοις αγγειοις
30μετα των λαμπαδων αυτων
5χρονιζοντος δε του νυμφιου
ενυσταξαν πασαι και εκαθευδον
336μεσης δε νυκτος · κραυγη γεγονεν

Folio 85v Image Quire_11-5v (hair) Matthew 25 back to top

κεφ(αλαιον) κε κατ(α) μαθθ(αιον)

ϊδου ο νυμφιος εξερχεται εις απαντησιν αυτου


7τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι
3 και εκοσμησαν · τας λαμπαδας αυτων
8αι δε μωραι ταις φρονιμοις ειπον
δοτε ημειν εκ του ελεου ϋμων
6 οτι αι λαμπαδες ημων ζβεννυνται
9απεκριθησαν δε αι φρονιμοι λεγουσαι
μηποτε ου μη αρκεσει Note ημιν και ϋμειν
9 πορευεσθαι μαλλον · προς τους πωλουντας
και αγορασαται εαυταις
10εως ϋπαγουσιν αγορασαι · ηλθεν ο νυμφιος
12και αι ετοιμοι εισηλθον μετ αυτου
εις τους γαμους · και εκλισθη η θυρα
11ϋστερον δε ηλθον · αι λοιπαι παρθενοι λεγουσαι
15κε κε ανοιξον ημειν
12ο δε αποκριθεις ειπεν · αμην λεγω ϋμειν
ουκ οιδα ϋμας · 13γρηγορειται ουν
18¶ οτι ουκ οιδατε την ημεραν · ουδε την ωραν
14σξθωσπερ ανθρωπος αποδημων
εκαλεσεν τους ϊδιους δουλους
21και παρεδωκεν αυτοις · τα ϋπαρχοντα αυτου
15σοκαι ὡ μεν εδωκεν ε ταλαντα
ω δε β ω δε ενα · εκαστω
24κατα την δυναμιν αυτου
και απεδημησεν ευθεως · 16πορευθεις δε
ο τα πεντε ταλαντα λαβων
27ηργασατο εν αυτοις · και εκερδησεν
αλλα ε ταλαντα
17ομοιως και ο τα δυο ταλαντα λαβων
30και αυτος εκερδησεν αλλα δυο
18ο δε το εν λαβων · ωρυξεν εν τη γη
και εκρυψεν το αργυριον του κυ αυτου
3319μετα δε πολυν χρονον

Folio 86v Image Quire_11-6v (flesh) Matthew 25 back to top


κεφ(αλαιον) κε κατ(α) μαθθ(αιον)

ερχεται ο κς των δουλων εκεινων


και συνερει λογον μετ αυτων
3 20και προσελθων
ο τα πεντε ταλαντα λαβων
προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα λεγων κε
6 πεντε ταλαντα μοι παρεδωκας
ειδε αλλα πεντε ταλαντα · επεκερδησα
21εφη αυτω ο κς αυτου · ευ δουλε αγαθε και πιστε
9 επι επ ολιγα ης πιστος
επι πολλων σε καταστησω
εισελθε εις την χαραν του κυ σου
1222προσελθων δε
και ο τα δυο ταλαντα λαβων ειπεν
κε δυο ταλαντα μοι παρεδωκες
15ϊδου αλλα δυο ταλαντα επεκερδησα
23εφη αυτω ο κς αυτου · ευ δουλε αγαθε και πιστε
επι επ ολιγα ης πιστος
18επι πολλων σε καταστησω
εισελθε εις την χαραν του κυ σου
24προσελθων δε
21ο το ενα ταλαντον ειληφως ειπεν
κε εγνων οτι σκληρος ει ανθρωπος
θεριζων οπου ουκ εσπειρας
24και συναγων οπου ου διεσκορπισας
25και φοβηθεις απηλθον
και εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη
27ειδου εχεις το σον
26αποκριθεις δε ο κς αυτου ειπεν αυτω
πονηρε δουλε και οκνηρε
30ηδεις οτι θεριζω οπου ουκ εσπειρα
και συναγω οθεν ου διεσκορπισα
27εδει ουν σε βαλειν το αργυριον μου
33τοις τραπεζειταις · και ελθων εγω

Folio 87v Image Quire_11-7v (hair) Matthew 25 back to top

κεφ(αλαιον) κε κατ(α) μαθθαιον

εκομισαμην αν το εμον συν τοκω


28αραται ουν απ αυτου το ταλαντον
3 και δοτε τω εχοντι τα πεντε ταλαντα
29σοατω γαρ εχοντι δοθησεται · και περισσευσεται
του δε μη εχοντος
6 και ο εχει αρθησεται απ αυτου Lect. Note

30Lect. σοβκαι τον αχρειον δουλον βαλεται εξω


εις το σκοτος το εξωτερον · εκει εσται ο κλαυθμος
9 και ο βρυγμος των οδοντων Lect. Lect.
31σογοταν δε ελθη ο ϋιος του ανθρωπου
εν τη δοξη αυτου · και παντες οι αγγελοι μετ αυτου
12τοτε καθισει επι θρονου δοξης αυτου
32και συναχθησονται
ενπροσθεν αυτου παντα τα εθνη
15και αφοριει αυτους απο αλληλων
ωσπερ ο ποιμην · αφορειζει τα προβατα
απο των εριφων · 33και στησει τα προβατα
18εκ δεξιων αυτου · τα δε εριφεια εξ ευωνυμω(ν)
34τοτε ερει ο βασιλευς · τοις εκ δεξιων αυτου
δευτε οι ευλογημενοι του πατρος μου
21κληρονομησατε
την ητοιμασμενην ϋμειν βασιλειαν
απο καταβολης κοσμου
2435επεινασα γαρ · και εδωκατε μοι φαγειν
εδιψησα και εποτεισαται με
ξενος ημην · και συνηγαγεται με
2736γυμνος · και περιεβαλεται με
ησθενησα · και επεσκεψασθαι με
εν φυλακη ημην · και ηλθατε προς με
3037τοτε αποκριθησονται αυτω · οι δικαιοι λεγοντες
κε ποτε σε ειδομεν πεινωντα
και εθρεψαμεν · η δειψωντα και εποτισαμεν
3338ποτε δε ειδομεν σε ξενον

Folio 88v Image Quire_11-8v (flesh) Matthew 25 back to top

κεφ(αλαιον) κε κατ(α) μαθθ(αιον)

και συνηγαγομεν · και γυμνον και περιεβαλομε(ν)


39η ποτε σε ειδομεν ασθενουντα
3 η εν φυλακη και ηλθαμεν προς σε
40και αποκρειθεις ερει αυτοις ο βασιλευς
αμην λεγω ϋμειν · εφ οσον εποιησαται
6 ενι τουτων των αδελφων μου
των ελαχιστων · εμοι εποιησαται
41τοτε ερι και τοις εξ ευωνυμων
9 πορευεσθαι απ εμου οι κατηραμενοι
εις το πυρ το αιωνιον
ο ητοιμασεν ο πατηρ μου
12τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου
42επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε μοι φαγειν
εδειψησα · και ουκ εποτεισατε με
1543ξενος ημην · και ου συνηγαγεται με
γυμνος και ου περιεβαλεται με
ασθενης και εν φυλακη · και ουκ επεικεψασθαι με
1844τοτε αποκριθησονται · και αυτοι λεγοντες κε
ποτε σε ειδομεν πεινωντα
η δειψωντα · η ξενον η γυμνον
21η ασθενη η εν φυλακη
και ου διηκονησαμεν σοι
45τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων
24αμην λεγω ϋμειν · εφ οσον ουκ εποιησατε
ενι τουτων των ελαχιστων
ουδε εμοι εποιησατε
2746και απελευσονται ουτοι · εις κολασιν αιωνιον
οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον · Lect.
26:1και εγενετο οτε λεσεν ο ιης
30παντας τους λογους τουτους
ειπεν τοις μαθηταις · 2οτι μετα δυο ημερας
σοδτο πασχα γεινεται · και ο ϋιος του ανθρωπου
33παραδιδοται εις το σταυρωθηναι

Folio 89v Image Quire_12-1v (hair) Matthew 26 back to top

κεφ(αλαιον) κε κατ(α) μαθθ(αιον)

3σοετοτε συνηχθησαν οι αρχειερεις


και οι πρεσβυτεροι του λαου
3 εις την αυλην του αρχιερεως
του λεγομενου καϊφα · 4και συνεβουλευοντο
ϊνα τον ιην δολω κρατησωσιν
6 και αποκτεινωσιν · 5ελεγον δε μη εν τη εορτη
ϊνα μη θορυβος γενηται εν τω λαω
6Lect. σοϛτου δε ιηυ γενομενου εν βηθανια
Note

9 εν οικεια σιμωνος του λεπρωσου


7προσηλθεν αυτω γυνη
εχουσα αλαβαστρον μυρου πολυτειμου
12και κατεχεεν · επι της κεφαλης αυτου
ανακειμενου αυτου · 8ϊδοντες δε οι μαθηται
ηγανακτησαν λεγοντες
15εις τι η απωλεια αυτη
9ηδυνατο γαρ τουτο πραθηναι πολλου
και δοθηναι τοις πτωχοις
1810γνους δε ιης ειπεν αυτοις
τι κοπους παρεχεται τη γυναικει
εργον γαρ καλον ηργασατο εις εμε
2111παντοτε γαρ τους πτωχους ·
εχετε μεθ εαυτων
εμε δε ου παντοτε εχετε
2412σοζβαλουσα γαρ αυτη το μυρον τουτο
επι του σωματοσματος μου
προς το ενταφιασαι με εποιησεν
2713αμην λεγω ϋμειν · οπου αν κηρυχθη
το ευαγγελιον τουτο εν ολο τω κοσμω
λαληθησεται · και ο εποιησεν αυτη
30εις μνημοσυνον αυτης
14σοητοτε πορευθεις εις των ιβ
προς τους αρχιερεις και ειπεν αυτοις
33τι θελεται μοι δουναι

Folio 90v Image Quire_12-2v (flesh) Matthew 26 back to top

κεφ(αλαιον) κε κατ(α) μαθθ(αιον)

15και ειπεν αυτοις · τι θελετε μοι δουναι


και εγω ϋμειν παραδωσω αυτον
3 οις δε εστησαν αυτω · λ στατηρας
16και αποτε εζητει ευκαιριαν
ϊνα αυτον παραδω αυτοις
6 17τη δε πρωτη των αζυμων
προσηλθον οι μαθηται τω ιηυ λεγοντες
που θελεις ετοιμασομεν σοι φαγειν το πασχα
9 18ο δε ειπεν ϋπαγετε εις την πολιν
προς τον δεινα · και ειπατε αυτω
ο διδασκαλος λεγει · ο καιρος μου ενγυς εστιν
12προς σε ποιησω το πασχα μετα των μαθητων μου
19και εποιησαν οι μαθηται · ως συνεταξεν αυτοις
ο ιης και ητοιμασαν το πασχα
1520σοθοψειας δε γενομενης · ανεκειτο μετα των ιβ
21και εσθιοντων αυτων ειπεν
αμην λεγω ϋμειν
18οτι εις εξ υμων παραδωσει με
22σπκαι λυπουμενοι σφοδρα · ηρξαντο λεγειν
εις εκαστος αυτων · μητι εγω ειμι κε
2123σπαο δε αποκρεις ειπεν · ο ενβαπτομενος
την χειρα μετ εμου · εις το τρυβαλιον
ουτος με παραδωσει
2424ο μεν ουν ϋιος του ανθρωπου ϋπαγει
καθως γεγραπται περι αυτου
ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω
27δι ου ο ϋιος του ανθρωπου παραδιδοται
σπβδια τουτο · καλον ην αυτω
ει ουκ εγεννηθη ο ανθρωπος εκεινος
3025σπγαποκριθεις δε ο ϊουδας · ο παραδιδους αυτον ειπε(ν)
μητι εγω ειμι ραββει · λεγει αυτω συ ειπας
26σπδαυτων δε εσθιοντων · ο ιης λαβων αρτον
33και ευλογησας εκλασεν · και δους τοις μαθηταις
ειπε(ν)

Folio 91v Image Quire_12-3v (hair) Matthew 26 back to top

κεφ(αλαιον) κε Note

λαβετε φαγεται τουτο εστιν το σω[μα] [μου]


27σπεκαι λαβων το ποτηριον · και ευχαριστη[σας]
3 εδωκεν αυτοις λεγων · πειεται εξ αυτου [παντες]
28τουτο γαρ εστιν το αιμα μου
της καινης διαθηκης · το ϋπερ πολλων
6 εκχυννομενον εις αφεσ[...] αμαρτιων
29λεγω δε ϋμειν ου μη πιω απ αρτει
εκ τουτου του γενηματος της αμπελου
9 εως της ημερας εκεινης
οταν αυτο πιω μεθ υμων καινον
εν τη βασειλεια του πρς μου · Lect. Lect.
1230Lect. σπϛκαι ϋμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιω(ν)
31σπζτοτε λεγει αυτοις ο ιης · παντες ϋμεις
σκανδαλισθησεσθαι εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη
15σπηγεγραπται γαρ
παταξω τον ποιμενα
και διασκορπισθησεται
18τα προβατα της ποιμνης
32μετα δε το εγερθηναι με
προαξω ϋμας εις την γαλιλαιαν
2133σπθαποκριθεις δε ο πετρος ειπεν αυτω
ει παντες σκανδαλισθησονται εν σοι
εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι
2434εφη αυτω ο ιης αμην λεγω σοι
οτι ταυτη τη νυκτε[ι] · πρειν αλεκτορα φωνησαι
τρις απαρνηση με · 35σϙλεγει αυτω πετρος
27καν δεη με συν σοι αποθανειν
ου μη σε απαρνησομαι
ομοιως και παντες οι μαθηται ειπον
3036σϙατοτε ερχεται ο ιης μετ αυτων
εις χωριον λεγομενον γεθσαμανει
σϙβκαι λεγει τοις μαθηταις αυτου
33καθισατε αυτου · εως αν απελθων εκει προσευξομαι

Folio 92v Image Quire_12-4v (flesh) Matthew 26 back to top

κεφ(αλαιον) κε . κϛ κατ(α) μαθθ(αιον)

37και παραλαβων τον πετρον


και τους δυο ϋιους ζεβεδαιου
3 ηρξατο λυπεισθαι και αδημονειν
38σϙγτοτε λεγει αυτοις · περιλυπος εστιν η ψυχη μου
εως θανατου · μεινατε ωδε και γρηγορειται
6 μετ εμου · 39σϙδκαι προσελθων μεικρον
επεσεν επει προσωπον αυτου
προσευχομενος και λεγων · πατερ μου
9 ει δυνατον εστιν · παρελθατω απ εμου
σϙετο ποτηριον τουτο · πλην ουχ ως εγω θελω
αλλ ως συ · 40σϙϛκαι ερχεται προς αυτους
12και ευρισκει αυτους καθευδοντας
και λεγει τω πετρω · ουτως ουκ εισχυσαται
μιαν ωραν γρηγορησαι μετ εμου
1541γρηγορειται και προσευχεσθαι
ϊνα μη εισελθηται εις πειρασμον
σϙζτο μεν πνα προθυμον · η δε σαρξ ’ ασθενης
1842σϙηπαλιν εκ δευτερου απελθων
προσηυξατο λεγων πατερ μου
ει ου δυναται το ποτηριον τουτο · παρελθειν
21εαν μη αυτο πιω · γενηθητω το θελημα σου
43και ελθων παλιν · ευρεν αυτους καθευδοντας
ησαν γαρ αυτων οι οφθαλμοι βεβαρημενοι
2444και αφεις αυτους παλιν απελθων προσηυξατο
τον αυτον λογον ειπων
45σϙθτοτε ερχεται · προς του μαθητας αυτου
27και λεγει αυτοις · καθευδετε το λοιπον
και αναπαυεσθαι · ϊδου ηγγικεν η ωρα
και ο ϋιος του ανθρωπου παραδιδοται
30εις χειρας αμαρτωλων · 46εγειρεσθε αγωμεν
ϊδου ηγγικεν ο παραδιδους με
47τετι δε αυτου λαλουντος
33ϊδου ϊουδας εις των ιβ ηλθεν

Folio 93v Image Quire_12-5v (hair) Matthew 26 back to top

Cap. κεφ(αλαιον) κε κατ(α) μαθθ(αιον)

και μετ αυτου οχλος πολυς · μετα μαχαιρων


και ξυλων · απο των αρχιερεων
3 και πρεσβυτερων του λαου
48ταο δε παραδιδους αυτον εδωκεν αυτοις
σημειον λεγων · ον αν φιλησω αυτος εστιν
6 κρατησατε αυτον
49και ευθεως προσελθων τω ιηυ ειπεν
χαιραι ραββει · και κατεφιλησεν αυτον
9 50ειπεν δε αυτω ο ιης εφ ο παρει ετεραι
τοτε προσελθοντες · επεβαλον τας χειρας
επι τον ιην και εκρατησαν αυτον
1251τβκαι ϊδου εις των μετα ιηυ
εκτεινας την χειρα · απεσπασεν την μαχαιρα(ν)
αυτου · και επαταξεν τον δουλον
15του αρχιερεως
και αφειλεν αυτου το ωτειον
52τγτοτε λεγει αυτω ο ιης
18αποστρεψον την μαχαιραν σου
εις τον τοπον αυτης
παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν
21εν μαχαιρα απολουνται
53η δοκεις οτι ου δυναμαι αρτι
παρακαλεσαι τον πατερα μου · και παραστησει μοι
24πλειω ιβ λεγειωνης αγγελων
54πως ουν πληρωθησονται αι γραφαι
οτι ουτως δει γενεσθαι · 55τδεν εκεινη τη ωρα
27ο ιης ειπεν τοις οχλοις · ως επι ληστην
ηλθατε · μετα μαχαιρων και ξυλων
συνλαβειν με
30καθ ημεραν προς ϋμας εκαθημην
εν τω ϊερω διδασκων · και ουκ εκρατησατε με
56τετουτο δε ολον γεγονεν
33ϊνα πληρωθωσιν αι γραφαι των προφητων

Folio 94v Image Quire_12-6v (flesh) Matthew 26 back to top

κεφ(αλαιον) κε Note

τοτε οι μαθηται παντες αφεντες αυτ[ον] [εφυγον]


57τϛοι δε κρατησαντες τον ιην απηγαγον
3 προς καειφαν τον αρχιερεα
οπου οι γραμματεις
και οι πρεσβυτεροι συνηχθησαν
6 58τζο δε πετρος ηκολουθει αυτω απο μακροθεν
εως της αυλης του αρχιερεως
και εισελθων εσω εκαθητο
9 μετα των ϋπηρετων · ειδειν το τελος
59τηοι δε αρχιερεις
και το συνεδριον ολον εζητουν
12ψευδομαρτυρειαν · κατα του ιηυ
οπως αυτον θανατωσουσιν
60και ουκ ευρον το εξης
15και πολλοι προσηλθον · ψευδομαρτυρες
και ουκ ευρον το εξης
τθϋστερον δε ηλθον δυο ψευδομαρτυρες
1861και ειπον · τουτον ηκουσαμεν λεγοντα
δυναμαι καταλυσαι τον ναον του θυ
και δια τρειων ημερων · οικοδομησαι αυτον
2162και αναστας ο αρχιερευς ειπεν αυτω
ουδεν αποκρινη · τι ουτοι σου καταμαρτυρουσι(ν)
63ο δε ιης εσιωπα Note αποκριθεις ουν
24ο αρχιερευς ειπεν αυτω ορκιζω σε
κατα του θυ του ζωντος · ϊνα ημειν ειπης
ει συ ει ο χρς ο ϋιος του θυ · 64τιλεγει αυτω ο ιης
27συ ειπας · πλην λεγω ϋμειν
οτι απ αρτι οψεσθαι · τον ϋιον του ανθρωπου
καθημενον εκ δεξιων της δυναμεως
30και ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου
65τιατοτε ο αρχιερευς διερρηξεν
τα ειματια αυτου λεγων · εβλασφημησεν
33τϛτιβ ετι χρειαν εχομεν · μαρτυρων

Folio 95v Image Quire_12-7v (hair) Matthew 26 back to top


κα[τ](α) μαθθ(αιον)
κεφ(αλαιον) κε Library Note

ϊδε νυν ηκουσατε την βλασφημειαν


66τι ϋμειν δοκει ·
3 οι δε απεκριθησαν παντες και ειπον
ενοχος θανατου εστιν
67τιγτοτε ενεπτυσαν εις το προσωπον αυτου
6 και εκολαφισαν αυτον
αλλοι δε εραπεισαν αυτον 68λεγοντες
προφητευσον ημειν χρε · τις εστιν ο παισας σε
9 69τιδο δε πετρος εκαθητο · εξω εν τη αυλη
και προσηλθεν αυτω · μια παιδισκη λεγουσα
και συ ησθα μετα ιηυ του γαλειλαιου
1270ο δε ηρνησατο ενπροσθεν παντων λεγων
ουκ οιδα τι λεγεις ουδε επισταμαι
71τιεεξελθοντος δε αυτου εις τον πυλωνα
15ειδεν αυτον αλλη παιδισκη
και λεγει τοις εκει · ουτος ην μετα ιηυ
του ναζωραιου · 72και παλιν ηρνησατο
18μεθ ορκου λεγων · ουκ οιδα τον ανθρωπον
73μετα μεικρον δε · προσελθοντες οι εστωτες
ειπον τω πετρω · αληθως εξ αυτων ει
21και γαρ η λαλεια σου ομοιαζει
74τοτε ηρξατο καταθεματιζειν · και ομνυειν
οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον
24και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν
75τιϛκαι εμνησθη ο πετρος
του ρηματος ιηυ ειρηκοτος
27πριν αλεκτορα φωνησαι
τρις απαρνηση με · και εξελθων εξω
εκλαυσεν πικρως
3027:1Lect. Lect. τιζXXVII πρωιας δε γενομενης
συνβουλιον εποιησαν παντες
οι αρχιερεις · και οι πρεσβυτεροι του λαου
33κατα του ιηυ · ϊνα θανατωσουσιν αυτον

Library Note
Library Note

Folio 96v Image Quire_12-8v (flesh) Matthew 27 back to top

Note

2[και] [δησαντες] [αυτον] [απηγαγο]ν


[και] [παρεδωκαν] [πιλατω] [τω] ηγεμονι Lect. Lect.
3 12[...]

Folio 97v Image Quire_13-1v (hair) Matthew 27 back to top


κατ(α) μαθθ(αιον)
κεφ(αλαιον) ζ

ουδεν απεκρεινετο
13τοτε λεγει αυτω ο πιλατος · ουκ ακουεις τοσα
3 καταμαρτυρουσιν σου · 14και ουκ απεκριθη αυτω
εν ρημα
ωστε θαυμαζειν τον ηγεμονα λιαν
6 15τκβκατα δε την εορτην · ειωθει ο ηγεμων
απολυειν ενα δεσμιον τω οχλω
ον ηθελον
9 16τκγειχον δε τοτε δεσμιον επισημον
τον λεγομενον βαραββαν
17συνηγμενων δε αυτων ειπεν αυτοις ο πειλατος
12τινα θελεται ϋμειν απολυσω · βαραββαν η ιην
τον λεγομενον χρν
18ηδι γαρ οτι δια φθονον
15παρεδωκαν αυτον
19τκδκαθημενου δε αυτου επι του βηματος
απεστειλεν προς αυτον · η γυνη αυτου λεγουσα
18μηδεν σοι και τω δικαιω εκεινω
πολλα γαρ επαθον σημερον
κατ οναρ δι αυτον
2120τκεοι δε αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι
επεισαν τους οχλους
ϊνα αιτησωνται τον βαραββαν
24τον δε ιην απολεσωσιν
21αποκριθεις δε ο ηγεμων ειπεν αυτοις
τινα θελεται απο των δυο · απολυσω ϋμειν
27οι δε ειπαν βαραββαν
22τκϛλεγει αυτοις ο πειλατος · τι ουν ποιησωμεν ιην
τον λεγομενον χρν · λεγουσιν παντες
30σταυρωθητω · 23λεγει αυτοις ο ηγεμων
τι γαρ κακον εποιησεν
οι δε περισσως εκραξαν λεγοντες
33σταυρωθητω

Folio 98v Image Quire_13-2v (flesh) Matthew 27 back to top

[κατ(α)] μαθθ(αιον)
κεφ(αλαιον) ζ

24τκζϊδων δε ο πιλατος οτι ουδεν ωφελει


αλλα μαλλον θορυβος γεινεται
3 λαβων ϋδωρ · απενιψατο τας χειρας
κατεναντι του οχλου λεγων · αθωος ειμι εγω
απο του αιματος τουτου · ϋμεις οψεσθαι
6 25και αποκριθεις πας ο λαος ειπεν
το αιμα αυτου
εφ ημας και επι τα τεκνα ημων
9 26τκητοτε απελυσεν αυτοις τον βαραββαν
τον δε ιην φλαγελλωσας παρεδωκεν αυτοις
ϊνα σταυρωσωσιν αυτον
1227τκθτοτε οι στρατιωται του ηγεμονος
παραλαβοντες τον ιην εις το πραιτωριον
συνηγαγεν επ αυτον · ολην την σπειραν
1528τλκαι ενδυσαντες αυτον · ειματιον πορφυρουν
και χλαμυδαν κοκκινην περιεθηκαν αυτω
29και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων
18επεθηκαν επι την κεφαλην αυτου
και καλαμον εν τη δεξεια αυτου
και γονυπετησαντες · ενπροσθεν αυτου
21ενεπεξαν αυτω λεγοντες
χαιραι βασιλευ των ϊουδαιων
30τλκαι ενπτυσαντες εις αυτον
24ελαβον τον καλαμον
και ετυπτον εις την κεφαλην αυτου
31και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον
27την χλαμυδα και ενεδυσαν αυτον
τλατα ειματια αυτου ⸆ απηγαγον αυτον
εις το σταυρωσαι · 32εξερχομενοι δε
30ευρον ανθρωπον κυρηναιον
εις απαντησιν αυτου ονοματι σιμωνα
τουτον ηνγαρευσαν ϊνα αρη τον σταυρον αυτου
3333τλβκαι ελθοντες εις τοπον λεγομενον γολγοθα

Folio 99v Image Quire_13-3v (hair) Matthew 27 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)
κεφ(αλαιον) ζ

ο εστιν κρανιου τοπος · 34τλγκαι εδωκαν αυτω πειν


οινον μετα χολης μεμειγμενον
3 και γευσαμενος ουκ ηθελησεν πειν
35τλδσταυρωσαντες δε αυτον
διεμερισαντο τα ειματεια αυτου
6 βαλοντες κληρον · 36και καθημενοι
ετηρουν αυτον εκει · 37τλε και επεθηκαν
επανω της κεφαλης αυτου την αιτειαν αυτου
9 γεγραμμενην · ουτος εστιν ιης
ο βασιλευς των ϊουδαιων
38τλϛτοτε σταυρουνται συν αυτω · δυο λησται
12εις εκ δεξιων · και εις εξ ευωνυμων · Lect.
39Lect. τλζοι δε παραπορευομενοι · εβλασφημουν αυτον
κεινουντες την κεφαλην αυτων · 40και λεγοντες
15ουα ο καταλυων τον ναον
και εν τρισιν ημεραις οικοδομων
σωσον σεαυτον ει ϋιος ει του θυ
18και καταβηθει απο του σταυρου
41τληομοιως δε και οι αρχιερεις
ενπαιζοντες μετα των γραμματαιων
21και φαρισαιων λεγοντες · 42αλλους εσωσεν
εαυτον ου δυναται σωσαι
βασιλευς ϊσραηλ εστιν · καταβατω νυν
24απο του σταυρου · και πιστευσομεν αυτω
43ει πεποιθεν επι τον θν · ρυσασθω νυν αυτον
ει θελει αυτον · ειπεν γαρ οτι θυ ειμι ϋιος
2744τλθτο δε αυτοι και οι λησται · οι σταυρωθεντες
συν αυτω · ωνειδιζον αυτον
45τμαπο δε εκτης ωρας σκοτος εγενετο
30επι πασαν την γην · εως ενατης ωρας
46τμαπερι δε την εννατην ωραν · ανεβοησεν ιης
φωνη μεγαλη λεγων
33ηλει ηλει λαμα ζαφθανει · τουτ εστιν

Folio 100v Image Quire_13-4v (flesh) Matthew 27 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)
κεφ(αλαιον) ζ

θε μου θε μου · ϊνατι με ενκατελιπες


47τμβτινες δε των εκει εστωτων
3 ακουσαντες ελεγον · ηλειαν φωνει ουτος
48τμγκαι ευθεως δραμων εις εξ αυτων
και λαβων σπονγον πλησας οξου
6 και περιθεις καλαμω εποτειζεν αυτον
49οι δε λοιποι ειπον · αφες ϊδωμεν
ει ερχεται ηλειας και σωσει αυτον
9 50τμδο δε ιης παλιν κραξας φωνη μεγαλη
αφηκεν το πνα
51τμεκαι ϊδου το καταπετασμα του ναου
12εσχισθη εις δυο μερη · απο ανωθεν
τμϛεως κατω και η γη εσεισθη
και αι πετραι εσχισθησαν
1552και τα μνημια ανεωχθησαν · και πολλα σωματα
των κεκοιμημενων αγιων ηγερθησαν
53και εξελθοντες εκ των μνημιων
18μετα την εγερσιν αυτου
ηλθον εις την αγιαν πολιν
και εφανησαν πολλοις
2154τμζο δε εκατονταρχης
και οι μετ αυτου τηρουντες τον ιην
ειδοντες τον σεισμον και τα γεινομενα
24εφοβηθησαν σφοδρα γοντες
αληθως ϋιος θυ ην ουτος
55τμηησαν δε και γυναικες πολλαι
27απο μακροθεν θεωρουσαι
αιτινες ηκολουθησαν τω ιηυ απο της αγιλειλαιας
διακονουσαι αυτω
3056εν αις ην μαρια ⸆ μαγδαληνη
και μαρια η του ϊακωβου · και ϊωσηφ μητηρ
και η μητηρ των ϋιων ζεβεδεου
3357τμθοψειας δε γενομενης · ηλθεν ανθρωπος πλου
σιος

Folio 101v Image Quire_13-5v (hair) Matthew 27 back to top

κατ(α) μαθθ(αιον)
κεφ(αλαιον) ζ . η

απο αρειμαθειας · το ονομα ϊωσηφ


ος και αυτος εμαθητευθη τω ιηυ
3 58ουτος προσηλθεν τω πειλατω
και ητησατο το σωμα του ιηυ
τντοτε ο πειλατος εκελευσεν
6 αποδοθηναι το σωμα
59και παραλαβων ϊωσηφ το σωμα
ενετυλιξεν αυτο εν σινδονι καθαρα
9 60και εθηκεν αυτο · εν τω καινω αυτου μνημιω
ο ελατομησεν εν τη πετρα
και προσκυλισασλισας λιθον μεγαν
12τη θυρα του μνημιου απηλθεν Lect.
61τναην δε εκει μαρια ⸆ μαγδαληνη
και αλλη μαρια καθημεναι κατεναντι του ταφου
1562τνβτη δε επαυριον · ητις εστιν μετα την παρασκευην
συνηχθησαν οι αρχιερεις
και οι φαρισαιοι προς πειλατον 63λεγοντες
18κε εμνησθημεν · οτι εκεινος ο πλανος ειπε(ν)
ετι ζων · οτι μετα τρεις ημερας εγειρομαι
64καιλευσον ουν ασφαλισθηναι τον ταφον
21εως ημερας τρειτης · μηποτε ελθοντες
οι μαθηται αυτου · κλεψωσιν αυτον
και ερουσιν τω λαω
24ηγερθη απο των νεκρων
και εσται η αισχατη πλανη χειρω της πρωτης
65εφη δε αυτοις ο πειλατος εχεται φυλακας
27ϋπαγεται ασφαλισασθαι ως οιδατε
66Lect. οι δε πορευθεντες ησφαλισαν τον ταφον
σφραγισαντες τον λιθον · μετα των φυλακω(ν)
3028:1XXVIII·οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση
εις μειαν σαββατων · ηλθεν μαρια ⸆ μαγδαληνη
και η αλλη μαρια θεωρησαι τον ταφον
332και ϊδου σεισμος εγενετο μεγας

Folio 102v Image Quire_13-6v (flesh) Matthew 28 back to top

Note [κατ(α)] μαθθ(αιον)

αγγελος γαρ κυ καταβας απ ουρανου


προσελθων απεκυλισεν τον λιθον
3 και εκαθητο επανω αυτου
3ην δε η ειδεα αυτου · ως αστραπη
και το ενδυμα αυτου λευκον ως χειων
6 4απο δε του φοβου αυτου · εσεισθησαν οι τηρουντες
και εγενηθησαν ως νεκροι
5[τνγ]αποκριθεις δε ο αγγελος · ειπεν ταις γυναιξιν
9 μη φοβεισθαι ϋμεις · οιδα γαρ οτι ιην
τον εσταυρωμενον ζητειται 6ουκ εστιν ωδε
ηγερθη γαρ καθως ειπεν δευτε ειδεται τον τοπον
12οπου εκειτο ο κς · 7και ταχυ πορευθεισαι
ειπατε τοις μαθηταις αυτου οτι ηγερθη
και προαγει ϋμας εις την γαλιλαιαν
15εκει αυτον οψεσθαι · ϊδου ειπον ϋμειν
8[τνδ]και εξελθουσαι ταχυ απο του μνημειου
μετα φοβου και χαρας μεγαλης
18εδραμον απαγγειλαι τοις μαθηταις αυτου
9 και ϊδου ο ιης απηντησεν αυταις
Note

λεγων χαιραιται αι δε προσελθουσαι


21εκρατησαν τους ποδας αυτου
και προσεκυνησαν αυτω
10τοτε λεγει αυταις ο ιης μη φοβεισθαι
24ϋπαγεται απαγγειλατε τοις αδελφοις μου
ϊνα απελθωσιν εις ⸆ γαλιλαιαν
κακει με οψεσθαι
2711πορευομενων δε αυτων · ϊδου τινες της κουστωδιας
ελθοντες εις την πολιν ανηγγειλαν
τοις αρχιερευσιν · απαντα τα γενομενα
3012και συναχθεντες μετα των πρεσβυτερων
συνβουλιον λαβοντες · αργυριον ϊκανον
εδωκαν · τοις στρατιωταις 13λεγοντες
33ειπατε οτι οι μαθηται αυτου

Folio 103v Image Quire_13-7v (hair) Matthew 28 back to top

Note

νυκτος ελθοντες · εκλεψαν αυτον


ημων κοιμωμενων 14και αν ακουσθη τουτο
3 ϋπο του ηγεμονος · ημεις πεισομεν αυτον
και ϋμας αμεριμνους ποιησομεν
15οι δε λαβοντες τα αργυρια εποιησαν
6 ως εδιδαχθησαν
και διεφημισθη ο λογος ουτος
παρα τοις ϊουδαιοις · εως της σημερον ημερας
9 16οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν
εις την γαλιλαιαν εις το ορος
ου εταξατο αυτοις ιης · 17και ϊδοντες αυτον
12προσεκυνησαν · οι δε εδιστασαν
18[τνε] και προσελθων ο ιης · ελαλησεν αυτοις λεγων
Note
εδοθη μοι πασα εξουσια
15εν ουρανοις και επι της γης · 19πορευεσθαι νυν
μαθητευσατε παντα τα εθνη
βαπτισαντες αυτους
18εις το ονομα του πατρος και υϊου
και του αγιου πνς 20διδασκοντες αυτους
τηρειν παντα · οσα ενετειλαμην ϋμειν
21και ϊδου εγω ειμι μεθ υμων
πασας τας ημερας
εως της συντελειας του αιωνος
24Note ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫

ExplicitNote ευαγγελιον κατα


27
μαθθαιον ετελεσθη

30Incipitαρχεται ευαγγελιον

κατα ιωαννην

Folio 104v Image Quire_13-8v (flesh) John back to top


Note

I κατα ϊωαννη(ν)

1:1[α]εν
αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θν
και θς ην ο λογος · 2ουτος ην εν αρχη προς τον θν
3 3παντα δι αυτου ενεγετο και χωρις αυτου
εγενετο ουδεν · ο γεγονεν 4εν αυτω
ζωη εστιν και η ζωη ην το φως των ανθρωπων
6 5και το φως εν τη σκοτια φαινει
και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν
6[β]εγενετο ανθρωπος απεσταλμενος
9 παρα κυ εν ονομα αυτω ϊωαννην
7ουτος ηλθεν εις μαρτυριαν · ϊνα μαρτυρηση
περι του φωτος · ϊνα παντες πιστευσουσιν
12δι αυτου · 8οϋκ ην εκεινος το φως
αλλ ’ ϊνα μαρτυρηση περι του φωτος
9[γ]ην το φως το αληθινον ο φωτιζει
15παντα ανθρωπον ερχομενον
εις τον κοσμον 10εν τω κοσμω ην
και ο κοσμος δι αυτου εγενετο και
18ο κοσμος αυτον ουκ εγνω · 11[δ] εις τα ϊδια
ηλθεν και οι ϊδιοι αυτον ου παρελαβον
12οσοι ελαβον αυτον εδων αυτω
21εξουσιαν τεκνα θυ γενεσθαι · τοις πιστευουσι(ν)
εις το ονομα αυτου · 13⸆ ουκ εξ εματων ουδε
εκ θεληματος σαρκος ουδε ⸆ θεληματος ανδρος
24αλλ εκ θυ εγεννηθησαν · 14[ε] και ο λογος
σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν
εν ημειν και εθεασαμεθα την δοξαν
27αυτου δοξαν ως μονογενους
παρα πατρος πληρη χαριτος και αληθιας
15[ϛ]ϊωαννης μαρτυρι περι αυτου και κεκραγεν
30ουτος ην ον ειπον ⸆ ο οπισω μου ερχομενος
ενπροσθεν μου γεγονεν
οτι πρωτος μου ην 16[ζ] οτι εκ του
33πληρωματος αυτου ημεις παντες

Library Note

Library Note

Library Note

Folio 113v Image Quire_15-1v (hair) John back to top

IIII κατ(α) ιωαν(νην)

3:26ραββει ος ην μετα σου περαν


του ϊορδανου ω συ μεμαρτυρηκας
3 ϊδου ουτος βαπτιζει · και παντες
ερχονται προς αυτον
27απεκριθη ϊωαννης και ειπεν
6 ου δυναται ανθρωπος λαμβανειν ουδεν
εαν μη η δεδομενον αυτω εκ του ουρανου
28κηαυτοι ϋμεις μοι μαρτυρειται
9 οτι ειπον ουκ ειμι ο χρς αλλ οτι
απεσταλμενος ειμι ενπροσθεν εκεινου
29κθο εχων την νυμφην νυμιος ετιν
12ο δε φιλος του νυμφιου
ο εστως και ακουων αυτου
χαρα χαιρει δια την φωνην του νυμφιου
15αυτη ουν η χαρα η εμη πεπληρωται
30εκεινον δει αυξανειν · εμε δε ελαττουσθαι
31ο ανωθεν ερχομενος · επανω παντων εστι(ν)
18ο δε ων απο της γης
εκ της γης εστιν και εκ της γης λαλει
ο εκ του ουρανου ερχομενος
2132ο εωρακεν και ηκουσεν μαρτυρει
και την μαρτυριαν αυτου ουδεις λαμβανει
33ο λαβων αυτου την μαρτυριαν εσφραγισεν
24οτι ο θς αληθης εστιν
34ον γαρ απεστιλεν ο θς · τα ρηματα του θυ λαλει
ου γαρ εκ μετρου διδωσιν ο θς το πνα
2735λο πατηρ αγαπα τον ϋιον
και παντα εδωκεν εν τη χειρι αυτου
36ϊνα λα ο πιστευων εις τον ϋιον
30εχη ζωην αιωνιον · δ δε απειθων τω ϋιω
ουχ οψεται ζωην
αλλ η οργη του θυ μενει επ αυτον
334:1ως ουν εγνω ο ιης · οτι ηκουσαν οι φαρισαιοι
Folio 114v Image Quire_15-2v (flesh) John 4 back to top

IIII κατ(α) ιωαννην


της σαμαρητιδο(ς)

οτι ιης πλειονας μαθητας ποιει


και βαπτιζει η ϊωαννης · 2καιτοιγε αυτος ιης
3 ουκ εβαπτιζεν αλλ οι μαθηται αυτου
3λβαφηκεν την ϊουδαιαν γην Lect.
και απηλθεν παλιν εις την γαλιλαιαν
6 4Lect. λγεδει δε αυτον διερχεσθαι δια της σαμαριας
5ερχεται ουν εις πολιν της σαμαριας
λεγομενην συχαρ · πλησιον του χωριου
9 ου εδωκεν ϊακωβ · ϊωσηφ τω ϋιω αυτου
6ην δε εκει πηγη του ϊακωβ :
ο ουν ιης κεκοπιακως
12εκ της οδοιποριας εκαθεζετο ουτως
επι τη πηγη ωρα ην ως εκτη
7ερχεται γυνη εκ της σαμαριας αντλησαι ϋδωρ
15λεγει αυτη ο ιης δος μοι πειν
8οι γαρ μαθηται αυτου απεληλυθισαν
εις την πολιν · ϊνα τροφας αγορασωσιν
189λεγει ουν αυτω η γυνη η σαμαριτις
συ ϊουδαιος ων πως παρ εμου
πειν αιτεις γυναικος σαμαριτιδος
2110απεκριθη ο ιης και ειπεν αυτη
ει ηδεις την δωρεαν του θυ
και τις εστιν ο λεγων σοι δος μοι πειν
24συ ν ητησας αυτον
και εδωκεν αν σοι ϋδωρ ζων
11λεγει αυτω η γυνη κε ουδε αντλημα εχεις
27και το φρεαρ εστι βαθυ · ποθεν εχεις ϋδωρ ζων
12μη συ μειζων ει του πρς ημων ϊακωβ
ος εδωκεν ημειν το φρεαρ
30και αυτος εξ αυτου επιεν
και οι ϋιοι αυτου και τα θρεμματα
13απεκριθη ιης και ειπεν αυτη πας ο πεινων
33εκ του ϋδατος τουτου · διψησει παλιν

Folio 115v Image Quire_15-3v (hair) John 4 back to top

IIII κατ(α) ιοαν(νην)

14ο δε πεινων εκ του ϋδατος ου εγω δωσω αυτω


ου δειψησει εις τον αιωνα · αλλα το ϋδωρ
3 ο εγω δωσω αυτω γενησεται εν αυτω πηγη ϋδατος
αλλομενου εις ζωην αιωνιον
15λεγει προς αυτον η γυνη κε δος μοι τουτο το ϋδωρ
6 ϊνα μη δειψησω μηδε ερχωμαι
ενθαδε αντλειν
16λεγει αυτη ο ιης ϋπαγε φωνησον τον ανδρα σου
9 ¶ και ελθε ενθαδε : 17απεκρειθη η γυνη
και ειπεν ανδρα ουκ εχω
λεγει αυτη ο ιης καλως ειπας
12οτι ανδρα ουκ εχεις
18πεντε γαρ ανδρας εσχες
και νυν ον εχεις ουκ εστιν σου ανηρ
15τουτο αληθες ειρηκας
19λεγει αυτω η γυνη · κε θεωρω οτι προφητης ει
20οι πατερες ημων εν τω ορει τουτω
18προσεκυνησαν
και ϋμεις λεγετε οτι εν ϊεροσολυμοις
εστιν ο τοπος οπου προσκυνειν δει
2121λεγει αυτη ο ιης γυναι πιστευε μοι
οτι ερχεται ωρα · οτε ουτε εν τουτω τω ρει
ουτε ν ϊεροσολυμοις · προσκυνησεται τω πρι ·
2422ϋμεις προσκυνειτε ο ουκ οιδατε
ημεις προσκυνουμεν ο οιδαμεν
οτι η σωτηρια εκ των ϊουδαιων εστιν
2723αλλα ερχεται ωρα και νυν εστιν
οτε οι αληθινοι προσκυνηται
προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνι
30και αληθεια · και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει
τους προσκυνουντας αυτον · 24πνευμα ο θς
και τους προσκυνουντας ⸆ εν πνι
33και αληθεια προσκυνειν δει

Folio 116v Image Quire_15-4v (flesh) John 4 back to top

IIII κατ(α) ιωαν(νην)


[π]ερι τ(ου) θερισμ(ου)

25λεγει αυτω η γυνη οιδα οτι μεσσειας ερχεται


ο λεγομενος χρς · οταν ελθη εκεινος
3 αναγγελλει ημειν παντα Lect.
26λεγει αυτη ο ιης εγω ειμι ο λαλων σοι
27και εν τουτω ηλθον οι μαθηται αυτου
6 και εθαυμαζον οτι · μετα γυναικος
ελαλει · ουδεις μεντοι ειπεν αυτω
τι ζητεις η τι λαλεις μετ αυτης
9 28αφηκεν ουν η γυνη την ϋδριαν εαυτης
και απηλθεν εις την πολιν
και λεγει τοις ανθρωποις
1229δευτε ειδετε ανθρωπον ος ειπεν μοι παντα
οσα εποιησα · μητι εκεινος εστιν ο χρς
30και εξηλθον εκ της πολεως · και ηρχοντο
15προς αυτον · 31εν τω μεταξυ ηρωτων αυτον
οι μαθηται λεγοντες : ραββει φαγε
32ο δε ειπεν αυτοις · εγω βρωσιν εχω φαγειν
18ην ϋμεις ουκ οιδατε
33ελεγον δε εν εαυτοις οι μαθηται
μη τις ηνεγκε αυτω φαγειν
2134λεγει αυτοις ο ιης · εμον βρωμα εστιν
ϊνα ποιησω το θελημα · του πεμψαντος με
και τελειωσω αυτου το εργον
2435ουχ ’ ϋμεις λεγετε
οτι τετραμηνος εστιν
και ο θερισμος ερχεται · ϊδου λεγω ϋμειν
27επαρατε τους οφθαλμους ϋμων
και θεασασθαι τας χωρας · οτι λευκαι εισιν
προς θερισμον : ηδη 36ο θεριζων
30μισθον λαμβανει · και συναγει καρπον
εις ζωην αιωνιον
ϊνα και ο σπειρων και ο θεριζων
33ομου χαρη 37εν γαρ τουτω εστιν

Folio 117v Image Quire_15-5v (hair) John 4 back to top

C. IIII κατ(α) ιωαν(νην)


[περ]ι τ(ου) βασιλησκ(ου)

ο λογος ο αληθεινος · οτι αλλος εστιν ο σπειρων


και αλλος ο θεριζων · 38εγω απεσταλκα ϋμας
3 θεριζειν · ⸆ ουχ ϋμεις εκοπιασατε
αλλοι εκοπιασαν και ϋμεις
εις τον κοπον αυτων εισεληλυθατε
6 39εκ δε της πολεως εκεινης
πολλοι επιστευσαν εις αυτον
των σαμαριτων δια τον λογον
9 της γυναικος μαρτυρουσης
οτι ειπεν μοι παντα · οσα εποιησα
40ως ουν ηλθον προς αυτον οι σαμαριται
12ηρωτων αυτον μειναι παρ αυτοις
και εμεινεν εκει δυο ημερας
41και πολλω πλειους επιστευσαν
15δια τον λογον αυτου · 42τη δε γυναικει ελεγο(ν)
οτι ουκετι δια την σην μαρτυριαν
πιστευομεν · αυτου γαρ ακηκοαμεν
18και οιδαμεν οτι ουτος εστιν
αληθως ο σωτηρ του κοσμου ο χρς
43λδμετα δε τας δυο ημερας εξηλθεν εκειθεν
21εις την γαλιλαιαν · 44λεαυτος γαρ ιης εμαρτυρησεν
οτι προφητης εν τη ϊδια πατριδι τειμην ουκ εχει
45λϛως ουν ηλθεν εις την γαλιλαιαν
24εξεδεξαντο αυτον οι γαλιλαιοι παντα εωρακοτες
α εποιησεν εν ϊερουσαλημ τη εορτη
και αυτοι γαρ ηλθον εις την ορτην
2746λζηλθεν ουν παλιν εις την κανα της γαλιλαιας
οπου εποιησεν το ϋδωρ οινον
ην δε τις βασιλισκος
30ου ο ϋιος ησθενει εν καφαρναουμ
47ουτος ακουσας οτι ιης ηκει εκ της ϊουδαιας
εις την γαλιλαιαν · απηλθεν προς αυτον
33και ηρωτα ϊνα καταβη και ϊασηται

Folio 118v Image Quire_15-6v (flesh) John 4 back to top

IIII κατ(α) ιωαν(νην)


[πε]ρι τ(ου) παραλυτυκ(ου)

αυτου τον ϋϊον · ημελλεν γαρ αποθνησκειν


48ειπεν ουν ο ιης προς αυτον
3 εαν μη σημεια και τερατα ϊδητε
ου μη πιστευσητε · 49λεγει προς αυτον ο βασιλικος
και καταβηθι πριν αποθανιν το παιδιον
6 50λεγει αυτω ο ιης πορευου ο ϋιος σου ζη
επιστευσεν ο ανθρωπος τω λογω
ω ειπεν αυτω ο ιης · και επορευετο
9 51ηδη δε αυτου καταβαινοντος ϋπηντησαν
οι δουλοι αυτω και ηγγειλαν αυτω
οτι ο ϋιος σου ζη
1252επυθετο ουν την ωραν παρ αυτων
εν η κομψοτερον εσχεν
και ειπαν αυτω οτι εχθες
15ωραν εβδομην αφηκεν αυτον ο πυρετος
53εγνω ουν ο πατηρ · οτι εν εκεινη τη ωρα
εν η ειπεν αυτω ο ιης οτι ο ϋιος σου ζη
18και επιστευσεν αυτος · και η οικια αυτου ολη
54του παλιν δευτερον σημειον εποιησεν ο ιης
ελθων εκ της ϊουδαιας εις την γαλιλαιαν
215:1λημετα ταυτα ην εορτη των ϊουδαιων
και ανεβη ιης εις ϊεροσολυμα
2εστι δε εν τοις ϊεροσολυμοις
24εν τη προβατικη κολυμβηθρα
η λεγομενη εβραϊστι
βελζεθα πεντε στοας εχουσα
273εν ταυταις ουν κατεκειντο
πληθος των ασθενουντων τυφλων χωλω(ν)
ξηρων παραλυτικων
30εκδεχομενων την του ϋδατος κινησιν
4⸆
5λθην δε ανθρωπος εκει · τριακοντα και οκτω
33ετη εχων εν τη ασθενια αυτου
6τουτον ϊδων ο ιης κατακειμενον

Folio 119v Image Quire_15-7v (hair) John 5 back to top


V κατ(α) ιωαν(νην)

και γνους οτι πολυν ηδη χρονον εχει


λεγει αυτω θελεις ϋγιης γενεσθαι
3 7λεγει αυτω ο ασθενων
κε ανθρωπον ουκ εχω · ϊνα οταν ταραχθη
το ϋδωρ · βαλη με εις την κολυμβηθραν
6 εν ω δε ερχομαι εγω
αλλος προ εμου καταβαινει
8λεγει αυτω ο ιης εγειρε και αρον
9 τον κραβαττον σου και περιπατει
9και ϋγιης εγενετο ο ανθρωπος
και εγερθεις ηρεν τον κραβαττον αυτου
12και περιεπατει ην δε σαββατον
10ελεγον ουν οι ϊουδαιοι τω τεθεραπευμενω
σαββατον εστιν και ουκ εξεστιν σοι αραι
15τον κραβαττον σου
11απεκριθη αυτοις ο ποιησας με ϋγιη
εκεινος μοι ειπεν
18αρον τον κραβαττον σου και περιπατει
12ηρωτησαν αυτον τις εστιν ο ανθρωπος
ο ειπων σοι · αρον τον κραβαττον σου
21και περιπατει · 13ο ⸆ ασθενων ουκ ηδει τις ην
ο γαρ ιης ενευσεν οχλου οντος
εν τω τοπω 14μετα ταυτα
24ευρισκει αυτον ο ιης εν τω ϊερω
και ειπεν αυτω ϊδε ϋγιης γεγονας
μηκετι αμαρτανε
27ϊνα μη χειρον τι σοι γενηται
15απηλθεν ουν ο ανθρωπος και απηγγιλεν
τοις ϊουδαιοις οτι ιης εστιν ο ποιησας με ϋγιη
3016και δια τουτο εδιωκον οι ϊουδαιοι τον ιην
οτι ταυτα εποιει σαββατω
17ο δε ιης απεκρειθη αυτοις
33ο πατηρ μου εως αρτι εργαζεται

Folio 120v Image Quire_15-8v (flesh) John 5 back to top

V κατ(α) ιωαν(νην)

καγω εργαζομαι · 18δια τουτο μαλλον οι ϊουδαιοι


εζητουν αυτον αποκτειναι
3 οτι ου μονον ελυε το σαββατον
αλλα και πατερα ϊδιον ελεγε τον θν
ϊσον εαυτον ποιων τω θω
6 19Lect. απεκριθη ουν ο ιης και ειπεν αυτοις
αμην αμην λεγω ϋμειν ου δυναται
ο ϋιος του ανθρωπου ποιειν τι αφ εαυτου
9 εαν μη τι βλεπη ποιουντα τον πατερα
α γαρ εκεινος ποιει ταυτα και ο ϋιος ποιει
ομοιως · 20ο γαρ πατηρ αγαπα τον ϋιον
12και παντα δεικνυει αυτω · α αν αυτος ποιη
και μειζονα τουτων δεικνυσιν αυτω εργα
ϊνα ϋμεις θαυμαζητε
1521ωσπερ γαρ ο πατηρ εγειρει τους νεκρους
και ζωοποιει
ουτως και ο ϋιος ους θελει ζωοποιει
1822ουδε γαρ ο πατηρ κρινει ουδενα
αλλα την κρισιν πασαν δεδωκεν τω ϋιω
23ϊνα παντες τειμωσι τον ϋιον
21καθως τειμωσι τον πατερα
μο μη τειμων τον ϋιον · ου τειμα τον πατερα
τον πεμψαντα αυτον Lect.
2424Lect. μααμην αμην λεγω ϋμειν · ο τον λογον μου
ακουων · και πιστευων τω πεμψαντι με
εχει ζωην αιωνιον · και εις κρισιν
27ουκ ερχεται · αλλα μεταβεβηκεν
εκ του θανατου εις ⸆ ζωην
25αμην αμην λεγω ϋμειν
30οτι ερχεται ωρα και νυν εστιν
οτε οι νεκροι ακουσονται της φωνης
του ϋιου του θυ και οι ακουσαντες
33ζησουσιν 26ως γαρ ο πατηρ ο ζων

Folio 121v Image Quire_16-1v (hair) John 5 back to top

V κατ(α) ιωαν(νην)

εχει ζωην εν εαυτω · ουτως εδωκεν και τω ϋιω


ζωην εχειν εν εαυτω · 27και εξουσιαν εδωκεν
3 αυτω και κρισιν ποιειν
οτι ϋιος ανθρωπου εστιν 28μη θαυμαζετε τουτο
οτι ερχεται ωρα
6 εν η παντες οι εν τοις μνημειοις
ακουσονται της φωνης αυτου
29και εξελευσονται οι τα αγαθα ποιησαντες
9 εις αναστασιν ζωης · οι δε φαυλα πρασσοντες
εις αναστασιν κρισεως
30ου δυναμαι εγω απ εμαυτου
12ποιειν ουδεν καθως ακουω κρινω
και η κρισις η εμη δικαια εστιν
Lect. μβοτι ου ζητω το θελημα το εμον
15αλλα το θελημα του πεμψαντος με Lect.
31μγεαν εγω μαρτυρω περι εμαυτου
η μαρτυρια μου ουκ εστιν αληθης
1832αλλος εστιν ο μαρτυρων περι εμου
και οιδατε οτι αληθης εστιν
η μαρτυρια μου · ην μαρτυρει περι εμου
2133ϋμεις απεσταλκατε προς ϊωαννην
και μεμαρτυρηκεν τη αληθεια
34εγω δε ου παρα ανθρωπων · την μαρτυρειαν
24λαμβανω αλλα ταυτα λεγω
ϊνα ϋμεις σωθητε · 35εκεινος ην ο λυχλον
ο καιομενος και φαινων · ϋμεις δε ηθελησατε
27αγαλλιαθηναι προς ωραν εν τω φωτι αυτου
36εγω δε εχω την μαρτυριαν
μειζονα του ϊωανου · τα γαρ εργα α εδωκεν μοι
30ο πατηρ ϊνα τελιωσω αυτα · αυτα τα εργα α ποιω
μαρτυρι περι εμου · οτι ο πατηρ με απεστιλε(ν)
37και ο πεμψας με πατηρ ·
33εκεινος αυτος μαρτυρι περι εμου

Folio 122v Image Quire_16-2v (flesh) John 5 back to top

V·VI· κατ(α) ιωαν(νην)


[π]ερι τον πεντε αρτο(ν)

Lect. Note μδουτε


φωνην αυτου πωποτε ακηκοατε
ουτε ειδος αυτου εωρακατε
3 38μεκαι τον λογον αυτου ουκ εχετε
μενοντα εν ϋμειν οτι ον απεστα1κεν εκεινος
τουτω ϋμεις ου πιστευετε
6 39ερευνατε τας γραφας οτι ϋμεις δοκειτε
εχειν εν αυταις ζωην αιωνιον
και εκειναι εισιν αμαρτανουσαι
9 περι εμου 40και ου θελεται ελθειν προς με
ϊνα ζωην αιωνιον εχητε
41δοξαν παρα ανθρωπων ου λαμβανω
1242αλλα εγνωκα ϋμας οτι ουκ εχετε
την αγαπην του θυ εν εαυτοις
43εγω εληλυθα εν τω ονοματι του πρς μου
15και ου λαμβανετε με · εαν αλλος ελθη
εν τω ονοματι τω ϊδιω · εκεινον λημψεσθαι
44πως δυνασθαι ϋμεις πιστευσαι
18δοξαν παρα αλληλων λαμβανοντες
και την δοξαν την παρα του μονου θυ
ου ζητιτε 45μη δοκειτε
21οτι εγω κατηγορησω ϋμας
προς τον πρα εστιν ο κατηγορων ϋμων
μωϋσης εις ον ϋμεις ηλπικατε
2446ει γαρ επιστευετε μωϋσει · επιστευετε
αν εμοι · περι εμου γαρ εκεινος εγραψεν
47ει δε τοις εκεινου γραμμασιν ου πιστευετε
27πως τοις εμοις ρημασιν πιστευσητε
6:1μϛμετα ταυτα απηλθεν ο ιης περαν της θαλασσης
της γαλιλαιας εις τα μερη της τιβεριαδος
302ηκολουθι δε αυτω οχλος πολυς
οτι εθεωρουν τα σημεια
α εποιει επι των ασθενουντων Lect.
333μζαπηλθεν ουν εις το ορος ιης

Folio 123v Image Quire_16-3v (hair) John 6 back to top

VI κατ(α) ιωαν(νην)

και εκαθητο εκει μετα των μαθητων αυτου


4μηεγγυς δε ην το πασχα η εορτη των ϊουδαιων
3 5μθεπαρας ουν τους οφθαλμους ο ιης
και θεασαμενος οτι οχλος πολυς
ερχεται προς αυτον · λεγει προς φιλιππον
6 ποθεν αγορασωμεν αρτους · ϊνα φαγωσιν ουτοι
6τουτο δε ελεγεν πειραζων αυτον
αυτος γαρ ηδει τι ημελλεν ποιειν
9 7αποκρεινεται αυτω φιλιππος
διακοσιων δηναριων · ουκ αρκουσιν αυτοις
αρτοι · ϊνα εκαστος αυτων βραχυ λαβη
128λεγει αυτω εις εκ των μαθητων αυτου
ανδραιας ο αδελφος σιμωνος πετρου
9εστιν παιδαριον ωδε ος εχει πεντε αρτους
15κριθινους και δυο οψαρια
αλλα ταυτα ⸆ εστιν εις τοσουτους
10ειπεν ουν ο ιης ποιησατε τους ανθρωπους
18αναπεσειν ην δε χορτος πολυς
εν τω τοπω · ανεπεσαν ουν ανδρες τον αριθμο(ν)
ως πεντακισχιλιοι · 11ελαβεν ουν τους πεντε αρτους
21ο ιης και ηυχαριστησεν και εδωκεν
τοις μαθηταις οι δε μαθηται τοις ανακειμενοις
ομοιως δε και εκ των οψαριων οσον ηθελον
2412ως δε ενεπλησθησαν λεγει τοις μαθηταις αυτου
συναγαγετε τα περισσευσαντα κλασματα
ινα μη τι αποληται εξ αυτων
2713συνηγαγον δε και εγεμισαν
εκ των πεν κλασματων
εκ των πεντε αρτων των κρειθινων
30α επερισσευσαν τοις βεβρωκοσιν
14Lect. νοι ουν ανθρωποι ϊδοντες ο εποιησεν
σημειον ελεγον οτι ουτος εστιν ο προφητης
33ο εις τον κοσμον ερχομενος

Folio 124v Image Quire_16-4v (flesh) John 6 back to top

VI κατ(α) ιωαν(νην)
[π]ερι τ(ου) περιπατουντο(ς) εν τι θαλασ(σι)+

15ιης ουν γνους οτι μελλουσιν ερχεσθαι


και αρπαζειν αυτον
3 ϊνα ποιησωσιν αυτον βασιλεα
ανεχωρησεν παλιν εις το ορος
αυτος μονος κακει προσηυχετο
6 16ναως δε οψια εγενετο
κατεβησαν οι μαθηται αυτου
επι την θαλασσαν 17και ενβαντες
9 εις το πλοιον ηρχοντο εις το περαν
της θαλασσης ις καφαρναουμ
κατελαβεν δε αυτους η σκοτια
12και ουπω εληλυθει ο ιης προς αυτους
18η δε θαλασσα ανεμου μεγαλου πνεοντος
διηγειρετο · 19εληλακοτες ουν σταδια
15ωσει εικοσιπεντε η τριακοντα
θεωρουσιν τον ιην περιπατουντα
επι της θαλασσης και ενγυς του πλοιου
18γεινομενον και εφοβηθησαν
20ο δε λεγει αυτοις εγω ειμι
μη φοβισθε 21ηθελον ουν αυτον
21λαβειν εις το πλοιον και ευθεως
το πλοιον εγενηθη επι της γης
Lect. νβεις ην υπηγον . 22τη επαυριον ο οχλος
24ο εστηκως περαν της θαλασσης
ειδεν οτι πλοιαριον αλλο ουκ ην
εκει ει μη εν εις ο ενεβησαν
27οι μαθηται αυτου ιηυ και οτι ου συνεισηλθεν
τοις μαθηταις αυτου ο ιης ις το πλοιον
αλλα μονον οι μαθηται αυτου απηλθον
3023¶ αλλων πλοιαρειων ελθοντων
εκ τιβεριαδος εγγυς του τοπου
οπου εφαγον τον αρτον
3324οτε ουν ειδεν ο οχλος οτι ιης ουκ εστιν

Folio 125v Image Quire_16-5v (hair) John 6 back to top

VI κατ(α) ιωαν(νην)

εκει ουδε οι μαθηται αυτου


ελαβον εαυτοις πλοιαρια
3 και ηλθον εις καφαρναουμ
ζητουντες τον ιην 25και ευροντες αυτον
περαν της θαλασσης ειπον αυτω
6 ραββι ποτε ωδε εληλυθας
26Lect. απεκρειθη αυτοις ο ιης και ειπεν
Note

αμην αμην λεγω ϋμειν


9 ζητειτε με ουχ οτι ειδατε σημεια
και τερατα αλλ οτι εφαγετε
εκ των αρτων και εχορτασθητε
1227εργαζεσθαι μη την βρωσιν την απολλυμενη(ν)
αλλα την βρωσιν την μενουσαν
εις ζωην αιωνιον · ην ο ϋιος του ανθρωπου
15διδωσιν ϋμειν τουτον γαρ
ο πατηρ εσφραγισεν ο θς Lect.
28ειπον ουν προς αυτον τι ερσωμεθα
18ϊνα ποιησωμεν τα εργα του θυ
29απεκριθη ο ιης και ειπεν αυτοις
τουτο εστι το εργον του θυ
21ϊνα πιστευσηται εις ον απεστειλεν εκεινος
30νγειπεν ουν αυτω · τι ουν σοι ποιεις σημειον
ϊνα ϊδωμεν και πιστευσωμεν σοι
24τι εργαζη 31νδοι πατερες ημων
το μαννα εφαγον εν τη ερημω
καθως εστιν Note γεγραμμενον εστιν
27αρτον εκ του ουρανου εδωκεν αυτοις
φαγειν · 32ειπεν ουν αυτοις ο ιης
αμην αμην λεγω ϋμειν
30ου μωϋσης εδωκεν ϋμειν τον αρτον εκ του
ουρανου : αλλα ο πατηρ μου διδωσιν ϋμειν
τον αρτον εκ του ουρανου τον αληθινον
3333ο γαρ αρτος του θυ εστιν

Folio 126v Image Quire_16-6v (flesh) John 6 back to top

VI κατ(α) ιωαν(νην)

ο καταβαινων εκ του ουρανου


και ζωην διδως Note τω κοσμω Lect.
3 34ειπον ουν προς αυτον κε
παντοτε δος ημειν τον αρτον τουτον
35Lect. νεειπεν ουν αυτοις ο ιης εγω ειμι ο αρτος
6 της ζωης νϛο ερχομενος προς με
ου μη πεινασει πωποτε και ο πιστευων εις εμε
ου μη διψασει πωποτε 36αλλ ειπον ϋμειν
9 οτι και εωρακατε με και ου πιστευετε
37παν ο διδωσιν μοι ο πατηρ · προς εμε ηξει
και τον ερχομενον προς με ου μη εκβαλω
1238νζοτι καταβεβηκα εκ του ουρανου
ουχ ϊνα ποιησω το θελημα το εμον
αλλα το θελημα του πεμψαντος με
15πατρος 39Lect. νητουτο δε εστιν το θελημα
του πεμψαντος με ϊνα παν
ο δεδωκεν μοι μη απολεσω μηδεν
18αλλ ϊνα αναστησω αυτο
εν τη εσχατη ημερα 40τουτο γαρ εστιν
το θελημα του πατρος μου ϊνα πας ο θεωρων
21τον ϋιον και πιστευων εις αυτον εχη ζωην
αιωνιον και αναστησω αυτον
εν τη εσχατη ημερα Lect.
2441νθεγογγυζον δε οι ϊουδαιοι περι αυτου
οτι ειπεν εγω ειμι ο αρτος
ο καταβας εκ του ουρανου
2742και ελεγον ουχ ουτος εστιν ιης
ο ϋιος του ϊωσηφ ου ημεις οιδαμεν
τον πατερα και την μητερα πως ουν λεγει εαυτο(ν)
30απο του ουρανου καταβεβηκεναι
43ξαπεκρειθη ουν ο ιης και ειπεν αυτοις
μη γογγυζετε μετ αλληλων
3344ουδεις δυναται ελθειν προς με

Folio 127v Image Quire_16-7v (hair) John 6 back to top

VI κατ(α) ιωαν(νην)

εαν μη ο πατηρ ο πεμψας με


ελκυση αυτον καγω αναστησω αυτον
3 εν τη εσχατη ημερα · 45εστιν γεγραμμενον
εν τοις προφηταις και εσονται παντες
διδακτοι θυ πας ο ακουων παρα του πατρος
6 και μαθων ερχεται προς με
46ξαουχ οτι τον πατερα εωρακεν τις
ει μη ο ων παρα του θυ ουτος εωρακεν
9 τον θν · 47ξβαμην αμην λεγω ϋμειν
ο πιστευων εις εμε εχει ζωην
αιωνιον 48Lect. ξγεγω ειμι ο αρτος της ζωης
1249ξδοι πατερες ϋμων εφαγον τον αρτον
εν τη ερημω το μαννα και απεθανον
50ουτος εστιν ο αρτος ο εκ του ουρανου
15και καταβαινων ϊνα ⸆ τις εξ αυτου φαγη
⸆ μη αποθανη 51ξεεγω ειμι ο αρτος
ο ζων ο εκ του ουρανου καταβας
18εαν ουν τις φαγη εκ του αρτου τουτου
ζησει εις τον αιωνα και ο αρτος
ον εγω δωσω η σαρξ μου εστιν ϋπερ της
21του κοσμου ζωης · 52ξϛεμαχοντο ουν
οι ϊουδαιοι προς αλληλους λεγοντες
πως δυναται ουτος ημειν την
24σαρκα δουναι φαγειν
53ειπεν ουν αυτοις ο ιης αμην αμην
λεγω ϋμειν εαν μη λαβητε
27την σαρκα του ϋιου του ανθρωπου
και το αιμα αυτου πιητε
ουκ εχεται εν εαυτοις την ζωην
3054ο τρωγων αυτου την σαρκαν
και πεινων αυτου το αιμα
εχει ζωην αιωνιον · καγω αναστησω αυτον
33τη εσχατη ημερα · 55ξζη γαρ σαρξ μου αληθως εστι βρωσις

Lect.
Folio 128v Image Quire_16-8v (flesh) John 6 back to top

VI κατ(α) ιωαν(νην)
[...]
[...]

56Lect. ξηο τρωγων μου την σαρκα · και πεινων μου


το αιμα · εν εμοι μενει καγω εν αυτω
3 καθως εν εμοι ο πατηρ καγω εν τω πατρι
αμην αμην λεγω ϋμειν
εαν μη λαβητε το σωμα τυ ϋιου
6 του ανθρωπου ως τον αρτον της ζωης
ουκ εχετε ζωην εν αυτω
57καθως απεσταλκεν με ο ζων πατηρ
9 καγω ζω δια τον πατερα · και ο λαμβανων με
κακεινος ζη δι εμε · 58ουτος εστιν ο αρτος
ο εκ του ουρανου καταβας νο καθως
12εφαγον οι πατερες ϋμων και απεθανον
ο τρωγων τουτον τον αρτον ζησεται εις τον
αιωνα 59ταυτα ειπεν εν τη συναγωγη διδασκω(ν)
15εν καφαρναουμ σαββατω
60πολλοι ουν εκ των μαθητων αυτου
ακουσαντες ειπαν · σκληρος εστιν ο λογος ουτος
18τις δυναται αυτου ακουειν · 61ως ουν εγνω ο ιης
οτι εν εαυτοις γονγυζουσιν περι τουτου
οι μαθηται αυτου ειπεν αυτοις
21τουτο ϋμας σκανδαλιζει · 62ξθεαν ουν θεωρητε
τον ϋιον του ανθρωπου αναβενοντα
ου ην το προτερον · 63οτο πνα εστιν το ζωοποιουν
24η σαρξ ουκ ωφελει ουδεν Lect.
οατα ρηματα α εγω λελαληκα ϋμειν πνα εστιν ⸆
ζωη εστιν 64αλλα εξ ϋμων εισιν τινες
27οι ου πιστευουσιν οβηδει γαρ εξ αρχης ο ιης
τινες εισιν οι μη πιστευοντες
και τις εστιν ο παραδιδους αυτον
3065ογκαι ελεγεν δια τουτο ειρηκα ϋμειν
οτι ουδεις δυναται ελθειν προς με
εαν μη η δεδομενον αυτω εκ του προς
3366εκ τουτου ουν πολλοι των μαθητων αυτου

Folio 129v Image Quire_17-1v (hair) John 6 back to top

VI·VII· κατ(α) ιωαν(νην)


[περι] της ϊσκηνοπυηα(ς)

απηλθον εις τα οπισω · και ουκετι μετ αυτου


περιεπατουν · 67ειπεν δε ο ιης τοις δωδεκα
3 μη και ϋμεις θελετε ϋπαγειν
68οδειπεν δε αυτω σιμων πετρος · κε προς τινα
απελευσομεθα · ρηματα ζωης αιωνιου εχεις
6 69και ημεις πεπιστευκαμεν · και εγνωκαμεν σε
οτι συ ει ο αγιος του θυ
70οεαπεκριθη ο ιης λεγων · ουκ εγω ϋμας τους · ιβ ·
9 εξελεξαμην και εις εξ ϋμων διαβολος εστιν
71ελεγεν δε ϊουδαν σιμωνος σκαριωθ ·
ουτος γαρ ημελλεν παραδιδοναι αυτον
12εις εκ των δωδεκα ·
7:1Lect. μετα ταυτα περιεπατει ο ιης εν τη γαλιλαια
ου γαρ ηθελεν εν τη ϊουδαια περιπατειν
15οτι εζητουν αυτον οι ϊουδαιοι
αποκτειναι 2ην δε εγγυς η εορτη
των ϊουδαιων η σκενοπηγεια
183ειπον ουν προς αυτον οι αδελφοι αυτου
μεταβηθι εντευθεν και ϋπαγε εις την γαλιλαια(ν)
ϊνα και οι μαθηται σου θεωρησουσιν τα εργα
21α ποιεις · 4ουδις γαρ εν κρυπτω τι ποιει
και ζητει εν παρησια αυτο ειναι · ει ταυτα ποιεις
φανερωσον σεαυτον τω κοσμω
245οιδε γαρ οι αδελφοι αυτου
επιστευσαν εις αυτον τοτε
6λεγει αυτοις ο ιης ο καιρος ο εμος ουπω
27παρεστιν · ο δε καιρος ο ϋμετερος
παντοτε εστιν ετοιμος
7ου δυναται ο κοσμος μισειν ϋμας εμε δε μισει
30οτι εγω μαρτυρω περι αυτου
οτι τα εργα αυτου πονηρα εστιν
8ϋμεις αναβητε εις την εορτην
33εγω ουκ αναβαινω εις την εορτην ταυτην

Folio 130v Image Quire_17-2v (flesh) John 7 back to top

VII· κατ(α) ιωαν(νην)

οτι ο εμος καιρος ουπω


πεπληρωται · 9ταυτα ειπων αυτος
3 εμεινεν εις την γαλιλαιαν
10ως δε ανεβησαν οι αδελφοι αυτου
τοτε και αυτος ανεβη εις την εορτην
6 ου φανερως αλλ εν κρυπτω
11οι ουν ϊουδαιοι εζητουν αυτον
εν τη εορτη και ελεγον που εστιν εκεινος
9 12και γογγυσμος ην περι αυτου εν τω οχλω
οι μεν ελεγον οτι αγαθος εστιν
αλλοι ελεγον ου αλλα πλανα τον οχλον
1213ουδεις μεντοι παρησεια ελαλει περι αυτου
δια τον φοβον των ϊουδαιων
14Lect. ηδη δε της εορτης μεσαζουσης
15ανεβη ο ιης εις το ϊερον και εδιδασκεν
15εθαυμαζον ουν οι ϊουδαιοι λεγοντες
πως ουτος γραμματα οιδεν · μη μεμαθηκως
1816απεκριθη αυτοις ο ιης και ειπεν η εμη διδαχη
ουκ εστιν εμη αλλα του πεμψαντος με
17εαν τις θελη το θελημα αυτου ποιειν
21γνωσεται περι της διδαχης · ποτερον εκ θυ εστι(ν)
η εγω απ εμαυτου λαλω · 18ο αφ εαυτου λαλων
την δοξαν την ϊδιαν ζητει · ο δε ζητων
24την δοξαν του πεμψαντος αυτον
ουτος αληθης εστιν
και αδικια εν αυτω ουκ εστιν
2719ου μωϋσης εδωκεν ϋμειν τον νομον
και ουδις εξ ϋμων ποιει τον νομον
τι με ζητειτε αποκτεινε
3020απεκριθη ο οχλος και ειπεν · δαιμονιον εχεις
τις σε ζητει αποκτειναι
21απεκρι ο ιης και ειπεν · εν εργον εποιησα
33και ϋμεις θαυμαζεται · 22δια τουτο εδωκεν
ϋμειν μωϋσης

Folio 131v Image Quire_17-3v (hair) John 7 back to top

VII κατ(α) ιωαν(νην)

την περιτομην ουχ οτι εκ μωϋσεως εστειν


αλλα εκ των πατερων
3 και εν σαββατω περιτεμνετε ανθρωπον
23ει ουν περιτομην λαμβανει ανθρωπος
εν σαββατω ϊνα μη λυθη ο νομος μωϋσεως
6 πως εμοι χολατε · οτι ολον ανθρωπον
ϋγιη εποιησα εν σαββατω
24μη κρινετε κατ οψιν
9 αλλα την δικαιαν κρισιν κρεινετε
25ελεγον ουν τινες εκ των
ϊεροσολυμειτων ουχ ουτος εστιν
12ον ζητουσιν αποκτειναι 26και ϊδε παρρησια
λαλει · και ουδεν αυτω λεγουσιν
μητι αληθως οι αρχοντες εγνωσαν
15οτι ουτος εστιν ο χρς
27αλλα τουτον οιδαμεν ποθεν εστιν
ο δε χρς οταν ερχηται ουδεις γεινωσκει ποθεν εστιν
1828οϛεκραζεν ουν ο ιης διδασκων εν τω ϊερω
και λεγων καμε οιδατε · και οιδατε ποθεν ειμι
και απ εμαυτου ουκ εληλυθα
21αλλ εστιν αληθινος ο πεμψας με
ον ϋμεις ου δατε · 29εγω δε οιδα αυτον
οτι παρ αυτου ειμι · κακεινος με απεσταλκεν
2430οζεζητουν ουν αυτον πιασαι
και ουδεις επεβαλεν επ αυτον
την χειρα οτι ουπω εληλυθει
27η ωρα αυτου 31οηπολλοι δε επιστευσαν
εκ του οχλου εις αυτον και ελεγαν
ο χρς οταν ελθη μη πλεονα
30σημεια ποιησει · ων ουτος ποιει
32ηκουσαν δε οι φαρισαιοι
του οχλου γογγυζοντος περι αυτου
33οθκαι απεστειλαν ϋπηρετας

Folio 132v Image Quire_17-4v (flesh) John 7 back to top

VII·
της πεντικοστις κατ(α) ιωαν(νην)

οι αρχειερεις και οι φαρισαιοι


ϊνα πειασωσιν αυτον
3 33πειπεν ουν ο ιης ετι μεικρον χρονον
μεθ υμων ειμει και ϋπαγω
προς τον πεμψαντα με 34παζητησετε με
6 και ουχ ευρησετε και οπου ειμι εγω
ϋμεις ου δυνασθαι ελθειν
35ειπον ουν οι ϊουδαιοι προς εαυτους
9 που μελλει ουτος πορευεσθαι οτι ουχ ευρησομε(ν)
αυτον · μητι εις την διασποραν των ελληνων
μελλει πορευεσθαι και διδασκειν τους
12ελληνας 36τις εστιν ο λογος ουτος ον ειπεν
ζητησετε με και ουχ ευρησετε
και οπου ειμι εγω ϋμεις ου δυνασθαι ελθειν
1537εν δε τη ημερα τη μεγαλη τη εσχατη
της εορτης ϊστηκει ο ιης και εκραζεν
λεγων εαν τις διψα ερχεσθω
18και πεινετω 38ο πιστευων εις εμε
καθως ειπεν η γραφη · ποταμοι εκ της
κοιλιας αυτου ρευσουσιν ϋδατος ζωντος
2139τουτο δε ειπεν περι του πνς
ου εμελλον λαμβανειν οι πιστευοντες εις αυτο(ν)
ουπω γαρ ην το πνα ⸆ αγιον επ αυτοις
24οτι ιης ουπω εδοξασθη
40πβεκ του οχλου ουν ακουσαντες αυτου
των λογων τουτων ελεγον
27οτι ουτος εστιν αληθως ο προφητης
41αλλοι ελεγον οτι ουτος εστιν ο χρς
πγαλλοι ελεγαν μη γαρ εκ της γαλιλαιας
30ο χρς ερχεται 42ουχει η γραφη λεγει
οτι εκ σπερματος δαυειδ · και απο βηθλεεμ
της κωμης · ο χρς ερχεται οπου ην δαυειδ
3343πδσχισμα ουν εγενετο εις τον οχλον
Folio 133v Image Quire_17-5v (hair) John 7 back to top

VII·VIII· κατ(α) ιωαν(νην)

δι αυτον 44πετινες δε ηθελον εξ αυτων


πιασαι αυτον αλλ ουδεις
3 επεβαλεν επ αυτον τας χειρας 45ηλθον ουν
πϛοι υπηρεται προς τους αρχιερεις
και φαρισαιους και ειπον αυτοις εκεινοι
6 διατι ουκ ηγαγατε αυτον
46απεκριθησαν δε οι ϋπηρεται ουδεποτε ουτως
ανθρωπος ελαλησεν ως ουτος λαλει
9 47απεκριθησαν αυτοις οι φαρισαιοι
μη κε ϋμεις πεπλανησθαι
48μη τις εκ των αρχοντων πιστευει
12εις αυτον η εκ των φαρισαιων
49αλλα ο οχλος ουτος ο μη γεινωσκων
τον νομον επικαταρατοι εισιν
1550λεγει νεικοδημος προς αυτους · εις ων εξ αυτω(ν)
ο ελθων προς αυτον νυκτος το πρωτον
51μη ο νομος ημων κρεινι τον ανθρωπον
18εαν μη ακουση πρωτον παρ αυτου
και επιγνωσθη τι εποιησεν
52απεκριθησαν και ειπαν αυτω · μη και σοι εκ της
21γαλιλαιας ει · ερευνησον και ϊδε τας γραφας
οτι προφητης εκ της γαλιλαιας
ουκ εγειρεται 53και επορευθησαν
24εκαστος εις τον οικον αυτου · 8:1ιης δε επορευθη
εις το ορος των ελαιων · 2ορθρου δε
παλιν παραγεινεται εις το ειερον
27και πας ο λαος ηρχετο προς αυτον Lect. Note

3αγουσιν δε οι γραμματεις και οι φαρισαιοι


επι αμαρτεια · γυναικα ειλημμενην
30και στησαντες αυτην εν μεσω · 4λεγουσιν αυτω
εκπειραζοντες αυτον οι ϊερεις ϊνα εχωσιν
κατηγορειαν αυτου διδασκαλε αυτη η γυνη
33κατειληπται επαυτοφωρω μοιχευομενη

Folio 134v Image Quire_17-6v (flesh) John 8 back to top

VIII κατ(α) ιωαν(νην)

5μωϋσης δε εν τω νομω εκελευσεν τας τοιαυτας


λιθαζειν · συ δε νυν τι λεγεις
3 6ο δε ιης κατω κυψας τω δακτυλω κατεγραφεν
εις την γην 7ως δε επεμενον ερωτωντες
ανεκυψεν και ειπεν αυτοις · ο αναμαρτητος
6 ϋμων πρωτος επ αυτην βαλετω λιθον
8και παλιν κατακυψας τω δακτυλω
κατεγραφεν εις την γην 9εκαστος δε
9 των ϊουδαιων εξηρχετο αρξαμενοι απο των
πρεσβυτερων ωστε παντας εξελθειν
και κατελειφθη μονος και η γυνη εν μεσω ουσα
1210ανακυψας δε ο ιης ειπεν τη γυναικει
που εισιν ουδεις σε κατεκρεινεν
11κακεινη ειπεν αυτω ουδεις κε
15ο δε ειπεν ουδε εγω σε κατακρεινω
ϋπαγε απο του νυν μηκετι αμαρτανε
12Lect. παλιν ουν ελαλησεν αυτοις ο ιης λεγων
Note

18εγω ειμι το φως του κοσμου · ο ακολουθων εμοι


ου μη περιπατησει εν τη σκοτεια
αλλα εξει το φως της ζωης
2113ειπον ουν αυτω οι φαρισαιοι
συ περι σεαυτου μαρτυρεις
η μαρτυρια σου ουκ εστιν αληθης
2414απεκρειθη ο ιης και ειπεν αυτοις
καν εγω μαρτυρω περι εμαυτου
αληθεινη μου εστιν η μαρτυρεια
27οτι οιδα ποθεν ηλθον και που ϋπαγω
υμεις δε ουκ οικ ποθεν ερχομαι
η που ϋπαγω · 15ϋμεις κατα την σαρκα κρεινετε
30εγω ου κρεινω ουδενα · 16και εαν κρινω δε εγω
η κρισις η εμη αληθινη εστιν · οτι μονος εγω
ουκ ειμι · αλλα εγω και ο πεμψας με
3317και εν τω νομω δε τω ϋμετερω

Folio 135v Image Quire_17-7v (hair) John 8 back to top

VIII κατ(α) ιωαν(νην)

γεγραπται οτι δυο ανθρωνων


η μαρτυρια αληθης εστιν
3 18εγω ειμι ο μαρτυρων περι εμαυτου
και μαρτυρι περι εμου ο πεμψας με πατηρ
19ελεγον ουν αυτω που εστιν ο πατηρ σου
6 πζαπεκριθη ιης και ειπεν αυτοις
ουτε εμε οιδατε ουτε τον πατερα μου
ει εμε ηδειτε και τον πατερα μου ηδειτε
9 20Lect. πηταυτα τα ρηματα ελαλησεν εν τω γαζοφυλακιω
διδασκων εν τω ϊερω · και ουδεις επιασεν αυτο(ν)
οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου
1221πθειπεν ουν παλιν αυτοις εγω ϋπαγω και ζησετε με
και εν τη αμαρτια ϋμων αποθανεισθε
οπου εγω ϋπαγω ϋμεις ου δυνασθε ελθειν
1522ελεγαν ουν οι ϊουδαιοι · μητει αποκτενει αυτον
οτι λεγει οπου εγω ϋπαγω · ϋμεις ου δυνασθε ελθει(ν)
23και ελεγεν αυτοις ϋμεις εκ των κατω
18εστε εγω δε εκ των ανω ειμει
ϋμεις εκ του κοσμου τουτου εστε
εγω ουκ ειμι εκ του κοσμου τουτου
2124ειπον ουν ϋμειν οτι αποθανεισθαι
εν ταις αμαρτιαις ϋμων
εαν γαρ μη πιστευσητε μοι οτι εγω ειμι
24αποθανεισθε · εν ταις αμαρτιαις ϋμων
25ελεγον ουν αυτω συ τις ει
ειπεν ουν αυτοις ο ιης την αρχην
27ο τι και λαλω ϋμειν · 26πολλα εχω περι ϋμων
λαλειν · και κρεινειν αλλ ο πεμψας με
αληθης εστιν καγω α ηκουσα
30παρ αυτου ταυτα λαλω εις ⸆ τον κοσμον
27ουκ εγνωσαν οτι τον πατερα αυτου
λεγει τον θν 28ειπεν ουν αυτοις
33παλιν ο ιης οταν ϋψωσητε

Folio 136v Image Quire_17-8v (flesh) John 8 back to top

VIII· κατ(α) ιωαν(νην)

τον ϋιον του ανθρωπου · τοτε γνωσεσθαι


οτι εγω ειμι · και απ εμαυτου ποιω ουδεν
3 αλλα καθως εδιδαξεν με ο πατηρ
ταυτα λαλω 29και ο πεμψας με
μετ εμου εστιν · ουκ αφηκεν με
6 μονον οτι εγω τα αρεστα αυτω
ποιω παντοτε · 30ταυτα αυτου λαλουντος
πολλοι επιστευσαν εις αυτον Lect.
9 31Lect. ελεγεν ουν ο ιης προς τους πεπιστευκοτας
Note

αυτω · ϊουδαιους · εαν ϋμεις μεινηται


εν τω εμω λογω αληθως μαθηται μου εστε
1232και γνωσεσθαι την αληθειαν
και η αληθεια ελευθερωσει ϋμας
33απεκριθησαν προς αυτον και ειπαν
15σπερμα αβρααμ ’ εσμεν
και ου δεδουλευκαμεν ουδενι πωποτε
πως συ λεγεις οτι ελευθεροι γενησεσθε
1834απεκριθη αυτοις ο ιης αμην αμην λεγω ϋμει(ν)
οτι πας ο ποιων την αμαρτιαν δουλος εστιν
35ο δε δουλος ου μενει εις την οικειαν
21εις τον αιωνα ο δε ϋιος μενει
εις τον αιωνα 36εαν ουν ο ϋιος ϋμας
ελευθερω οντως ελευθεροι
24εσεσθαι · 37οιδα οτι σπερμα αβρααμ ’ εστε
αλλα ζητιτε με αποκτειναι οτι ο λογος
ο εμος ου χωρει εμειν
2738εγω α ωρακα παρα τω πατρι μου
ταυτα λαλω και ϋμεις ουν α εωρακατε
παρα τω πατρι ϋμων ταυτα ποιειτε
3039απεκριθησαν και ειπαν αυτω · ο πατηρ ημω(ν)
αβρααμ ’ εστιν ειπεν ουν ο ιης
ει τεκνα του αβρααμ ’ εστε · τα εργα του αβρααμ
33εποιειτε · 40νυν δε ζητειτε με αποκτειναι

Folio 137v Image Quire_18-1v (hair) John 8 back to top

VIII· κατ(α) ιωαν(νην)

ανθρωπον ος την αληθειαν λελαληκα ϋμειν


ην ηκουσεν παρα του θυ τουτο αβρααμ
3 ουκ εποιησεν 41ϋμεις δε ποιειτε Note
τα εργα του πατρος υμων
ειπαν ουν αυτω ημεις εκ πορνειας
6 ουκ εγενεηηημεν ενα πατερα εχομεν τον θν
42ειπεν ουν αυτοις ο ιης ει ο θς πατηρ ϋμων ην
ηγαπατε αν εμε εγω γαρ εκ του θυ εξηλθον
9 και ηκω · ου γαρ απ εμαυτου εληλυθον
αλλα εκεινος με απεστειλεν
43διατι την αληθειαν την εμην
12ου γεινωσκετε οτι ου δυνασθαι
ακουειν τον λογον τον εμον
44ϋμεις εκ του πατρος του διαβολου
15εστε και τας επιθυμειας του πατρος ϋμων
θελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην
απ αρχης και εν τη αληθεια ουκ εστιν
18οτι αληθεια ουκ εστιν εν αυτω
οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει
οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου
2145εγω οτι την αληθειαν λαλω · ου πιστευετε μοι
ϋμεις 46⸆ 47ο ων εκ του θυ τα ρηματα του θυ
ακουει δια τουτο ϋμεις ουκ ακουετε
2448απεκριθησαν οι ϊουδαιοι και ειπαν αυτω
ου καλως ημεις λεγομεν οτι σαμαρειτης ει
συ και δαιμονιον εχεις
2749απεκριθη ο ιης εγω δαιμονιον ουκ εχω
αλλα τειμω μου τον πατερα
και ϋμεις ατειμαζετε με
3050εγω δε ου ζητω την δοξαν μου
εστιν ο ζητων και κρεινων
51αμην αμην λεγω ϋμειν
33οσαν τον εμον λογον τηρηση

Folio 138v Image Quire_18-2v (flesh) John 8 back to top

VIII·IX· κατ(α) ιωαν(νην)


[περ]ι τ(ου) τυφλ(ου)

θανατον ου μη θεωρηση εις τον αιωνα


52ειπαν ουν αυτω οι ϊουδαιοι
3 νυν εγνωκαμεν οτι δαιμονιον εχεις
αβρααμ ’ απεθανεν και οι προφηται
και ⸆ λεγεις εαν μου τις τον λογον
6 τηρησει · ου μη γευσηται θανατου
53μη συ μειζων ει του αβρααμ ’ · οτι απεθανεν
και οι προφηται απεθαναν τινα σεαυτον ποιεις
9 54απεκριθη ο ιης εαν εγω δοξασω
εμαυτον η δοξα μου ουδεν εστιν
εστιν ο πατηρ μου ο δοξαζων με
12ον ϋμεις λεγετε οτι θς ϋμων εστιν
55και ουκ εγνωκατε αυτον · εγω δε οιδα αυτον
καν ειπω οτι ουκ οιδα αυτον ομοιος
15εσομαι ϋμειν ψευστης · αλλα οιδα αυτον
και τον λογον αυτου τηρω
56αβρααμ ’ ο πατηρ ϋμων ηγαλλιασατο
18ϊνα ϊδη την ημεραν την εμην και ειδεν
και εχαρη : 57ειπαν ουν οι ϊουδαιοι προς αυτο(ν)
πεντηκοντα ετη ουδεπω εχεις
21και αβρααμ ’ εωρακας
58ειπεν ουν αυτοις ο ιης αμην αμην λεγω ϋμει(ν)
πριν αβρααμ ’ εγω ειμι 59τοτε ηραν λιθους
24ϊνα βαλωσιν επ αυτον
ιης δε εκρυβη και εξηλθεν εκ του ϊερου
9:1Lect. και παραγων ϊδεν ανθρωπον
27τυφλον εκ γενετης καθημενον
2και ηρωτησαν αυτον οι μαθηται
ραββει τις ημαρτεν ουτος
30η οι γονεις αυτου ϊνα τυφλος γεννηθη
3απεκριθη ο ιης ουτε ουτος ημαρτεν
ουτε οι γονεις αυτου αλλ ϊνα φανερωθη
33τα εργα του θυ εν αυτω 4δι ημας εργαζεσθαι

Folio 139v Image Quire_18-3v (hair) John 9 back to top

IX· κατ(α) ιωαν(νην)

τα εργα του πεμψαντος με · εως ημερα εστιν


ερχεται νυξ · οτε ουδεις δυναται εργαζεσθαι
3 5οταν ω εν τω κοσμω φως ειμει
του κοσμου · 6ταυτα ειπων επτυσεν χαμαι
και εποιησεν πηλον εκ του πτυματος
6 και επεχρεισεν αυτω τον πηλον
επι τους οφθαλμους αυτου 7και ειπεν
ϋπαγε νιψαι εις την κολυμβηθραν
9 του σιλωαμ ’ ο μεθερμηνευεται
απεσταλμενος απηλθεν ουν
και ενιψατο και ηλθεν βλεπων
128οι ουν γειτονες και οι θεωρουντες αυτον
το προτερον οτι προσετης ην
ελεγον ουχ ουτος εστιν ο καθημενος
15και προσαιτων 9αλλοι ελεγον οτι
ουτος εστιν ετεροι δε οτι ομοιος
αυτω εστιν εκεινος ελεγεν οτι εγω ειμι
1810ειπον ουν αυτω πως ουν
ηνεωχθησαν σου οι οφθαλμοι
11απεκριθη εκεινος ανθρωπος λεγομενος
21ιης πηλον εποιησεν και επεχρισεν
μου τους οφθαλμους και ειπεν μοι
ϋπαγε εις τον σειλωαμ και νιψαι
24απελθον ουν και ενιψαμην και ηλθον
βλεπων 12ειπαν ουν αυτω που εστιν
εκεινος λεγει αυτοις ουκ οιδα
2713και αγουσιν αυτον προς τους φαρισαιους
τον ποτε τυφλον 14ην δε σαββατον
οτε τον πηλον εποιησεν ο ιης
30και ηνυξεν αυτου τους οφθαλμους
15παλιν ουν επηρωτων αυτον και οι
φαρισαιοι πως ανεβλεψεν
33ο δε ειπεν αυτοις πηλον επεθηκεν

Folio 140v Image Quire_18-4v (flesh) John 9 back to top

IX· κατ(α) ιωαν(νην)

επι τους οφθαλμους μου και ενιψαμην


και βλεπω · 16ελεγον ουν εκ των φαρισαιων
3 τινες ουκ εστιν ουτος παρα θυ
ο ανθρωπος οτι το σαββατον ου τηρει
αλλοι δε ελεγαν πως δυναται ανθρωπος
6 αμαρτωλος τοιαυτα σημεια ποιειν
και σχισμα ην εν αυτοις · 17ελεγον ουν
τω τυφλω συ τι λεγεις περι εαυτου οτι
9 ηνυξεν σου τους οφθαλμους · ο δε ειπεν
οτι προφητης εστιν 18ουκ επιστευσαν
οι ϊουδαιοι περι αυτου εως ου εφωνησαν
12τους γονεις του αναβλεψαντος
19και επηρωτησαν αυτους λεγοντες
ει εστιν ουτος ο ϋιος ϋμων ον ϋμεις
15λεγετε οτι τυφλος εγεννηθηθη πως ουν
βλεπει αρτι 20απεκριθησαν αυτοις
οι γονεις αυτου και ειπον οιδαμεν
18οτι ουτος εστιν ο ϋιος ημων και οτι
τυφλος εγεννηθη 21πως δε νυν βλεπει
ουκ οιδαμεν η τις αυτου ηνοιξε
21τους οφθαλμους ημεις ουκ οιδαμεν
αυτον επερωτησατε ηλικιαν εχει
αυτος περι αυτου λαλησει
2422ταυτα ειπον οι γονεις αυτου οτι
εφοβουντο τους ϊουδαιους · ηδη γαρ
συνετεθιντο οι ϊουδαιοι ϊνι εαν τις
27ομολογηση αυτον χρν ειναι
αποσυναγωγος γενηται 23δια τουτο
οι γονεις αυτου ειπαν ηλικιαν εχει
30αυτον ερωτατε 24εφωνησαν ουν αυτον
εκ δευτερου ος ην τυφλος και ειπαν αυτω
δος δοξαν τω θω ημεις οιδαμεν οτι
33ο ανθρωπος ουτος αμαρτωλος εστιν

Folio 141v Image Quire_18-5v (hair) John 9 back to top

IX· κατ(α) ιωαν(νην)

25απεκρειθη ουν εκεινος ει αμαρτωλος


εστιν ουκ οιδα εν οιδα οτι τυφλος ημην
3 και αρτι βλεπω 26ειπον ουν αυτω
τι εποιησεν σοι · και πως ηνυξεν σου τους
οφθαλμους 27ο δε ειπεν ειπον ϋμειν ηδη
6 και ουκ ηκουσατε τι θελετε παλιν
ακουσαι μη και ϋμεις θελετε μαθηται
αυτου γενεσθαι 28οι δε ελοιδορησαν αυτον
9 και ειπαν συ μαθητης εκεινου ει
Note

ημεις του μωϋσεως εσμεν μαθηται


29ημεις οιδαμεν οτι μωϋσει λελαληκεν
12ο θς και οτι ⸆ θς αμαρτωλων ουκ ακουει
τουτον δε ουκ οιδαμεν ποθεν εστιν
30απεκριθη ο ανθρωπος και ειπεν
15εν τουτω ουν θαυμαστον εστιν οτι ϋμεις
ουκ οιδατε ποθεν τιν και ηνυξε μου
τους οφθαλμους · 31οιδαμεν οτι ο θς
18αμαρτωλων ουκ ακουει αλλ εαν τις
θεοσεβης η και το θελημα αυτου ποιη
τουτου ακουει 32εκ του αιωνος ουκ
21ηκουσθη οτι ηνυξε τις οφθαλμους
τυφλου γεγεννημενου 33ει μη ουτος
παρα θυ ην · ουκ ηδοινατο ποιειν ουδεν
2434απεκριθησαν αυτω και ειπαν εν αμαρτιαις
συ εγεννηθης ολος και συ διδασκεις ημας
και εξεβαλον αυτον εξω 35και ηκουσεν
27ο ιης οτι εξεβαλον αυτον και ευρεν αυτον
και ειπεν συ πιστευεις εις τον ϋιον του
ανθρωπου · 36απεκριθη εκεινος και ειπεν
30και τις εστιν κε ϊνα πιστευσω εις αυτον
37απεκριθη αυτω ο ιης και εωρακας αυτον
και ο μετα σου λαλων εκεινος εστιν
3338ο δε εφη πιστευω κε και προσεκυνησεν αυτο(ν)

Folio 142v Image Quire_18-6v (flesh) John 9 back to top


IX·X· κατ(α) ιωαν(νην)

39και ειπεν ο ιης εγω εις κριμα ηλθον εις τον κοσμο(ν)
τουτον ϊνα οι μη βλεποντες
3 βλεπωσιν και οι βλεποντες τυφλοι
γενωνται 40ηκουσαν δε εκ των φαρισαιων
οι μετ αυτου οντες και ειπαν αυτω
6 μη και ημεις τυφλοι εσμεν 41ειπεν ουν
ο ιης αυτοις ει τυφλοι ητε ουκ ειχετε
αμαρτιαν νυν δε λεγετε οτι βλεπομεν
9 αι αμαρτιαι ϋμων μενουσιν
10:1αμην αμην λεγω ϋμειν ο μη εισερχομενος
δια της θυρας εις την αυλην των προβατων
12αλλα αλλαχοθεν αναβενων εκεινος
κλεπτης εστιν και ληστης 2ο δε εισερχομενος
δια της θυρας αυτος εστιν ο ποιμην
15των προβατων 3τουτω ο θυρουρος ανοιγει
και τα προβατα της φωνης αυτου ακουει
και τα προβατα τα ϊδια φωνει κατ ονομα
18και εξαγει αυτα 4και οταν τα ϊδια παντα
εκβαλη ενπροσθεν αυτων πορευεται
και τα προβατα αυτω ακολουθει οτι
21οιδασιν αυτου την φωνην 5αλλοτριω δε
ου μη ακολουθησουσιν αλλα φευξονται
απ αυτου οτι ουκ οιδασιν των αλλοτριων
24την φωνην 6ταυτην την παροιμιαν
Lect. ειπεν αυτοις ο ιης εκεινοι δε ουκ εγνωσαν
τινα ην α ελαλει αυτοις 7ειπεν ουν παλιν
27αυτοις ο ιης αμην αμην λεγω ϋμειν
οτι εγω ειμι η θυρα των προβατων
8οσοι ηλθον προ εμου κλεπται εισιν
30και λησται αλλα ουκ ηκουσαν αυτων
τα προβατα 9εγω ειμι η θυρα δι εμου εαν τις
εισελθη σωθησεται και εισελευσεται
33και εξελευσεται και νομην ευρησει

Folio 143v Image Quire_18-7v (hair) John 10 back to top

X· κατ(α) ιωαν(νην)

10ο κλεπτης ουκ ερχεται ει μη ϊνα κλεψη


και θυση και απολεση εγω δε ηλθον
3 ϊνα ζωην εχωσιν · 11εγω ειμι ο ποιμην
ο καλος · ο ποιμην ο καλος την ψυχην
αυτου διδωσιν ϋπερ των προβατων
6 12ο δε μισθωτος και ουκ ων ποιμην
ου ουκ εισιν τα προβατα ιδια θεωρει τον
λυκον ερχομενον και αφιησιν
9 τα προβατα και φευγει και ο λυκος
αρπαζει και σκορπιζει 13οτι μισθωτος
εστι και ου μελει αυτω περι των
12προβατων · 14εγω ειμι ο καλος ποιμην
και γεινωσκω τα εμα · και γεινωσιν εμε τα εμα
15ϙκαθως γεινωσκει με ο πατηρ καγω
15γεινωσκω τον πατερα · ϙακαι την ψυχην
διδωμι ϋπερ των προβατων 16ϙβκαι αλλα δε
προβατα εχω α ουκ εστιν εκ της αυλης
18ταυτης κακεινα δει με αγαγειν και της
φωνης μου ακουσουσιν και γενησονται
μια ποιμνη εις ποιμην 17Lect. δια τουτο με Lect.
21ο πατηρ αγαπα οτι εγω τιθημι την
ψυχην μου ϊνα παλιν λαβω αυτην
18ουδεις αιρει αυτην απ εμου εξουσιαν εχω
24θειναι αυτην και εξουσιαν εχω παλιν
αραι αυτην · ταυτην την εντολην ελαβον
παρα του πατρος · 19σχισμα ουν εγενετο εν τοις
27ϊουδαιοις δια τους λογους τουτους
20ελεγον ουν πολλοι εξ αυτων οτι δαιμονιον
εχει και μαινεται · τι αυτου ακουεται
3021αλλοι ελεγον ουκ εστις τα ρηματα ταυτα
δαιμονιζομενου μη δαιμονιον
δυναται οφθαλμους τυφλων ανοιγειν
3322Lect. εγενοντο δε τα ενκαινια εν ϊεροσολυμοις

Folio 144v Image Quire_18-8v (flesh) John 10 back to top

X· κατ(α) ιωαν(νην)

χειμων ην 23και περιεπατι ο ιης


εν τω ϊερω εν τη στοα σολομωνος
3 24εκυκλωσαν ουν αυτον οι ϊουδαιοι και
ελεγαν αυτω εως ποτε την ψυχην
ημων αιρεις ει συ ει ο χρς ειπε ημειν
6 παρησια 25απεκριθη ο ιης · λαλω ϋμειν
και ου πιστευετε μοι τα εργα α εγω ποιω
εν τω ονοματι του πατρος μου αυτα
9 μαρτυρι περι εμου 26αλλ ’ ϋμεις ου πιστευεται
οτι ουκ εστε εκ των προβατων των εμων
καθως ειπον ϋμειν 27τα προβατα τα εμα
12της φωνης μου ακουει καγω γεινωσκω
αυτα και ακολουθουσιν μοι 28καγω
ζωην αιωνιον διδωμι αυτοις και
15ου μη απολωνται εις τον αιωνα
και ου μη αρπαση τις αυτα εκ της χειρος μου
29ο πατηρ μου ο δεδωκως μοι παντων
18μειζων εστιν και ουδεις δυναται
αρπαζειν εκ της χειρος του πατρος μου
30εγω και ο πατηρ εν εσμεν
2131εβαστασαν ουν λιθους οι ϊουδαιοι
ϊνα λιθασωσιν αυτον 32απεκρειθη
αυτοις ο ιης πολλα καλα εργα
24εδειξα ϋμειν εκ του πατρος δια ποιον
αυτων εργον λιθαζετε με
33απεκριθης αυτω οι ϊουδαιοι λεγοντες
27περι καλου εργου ου λιθαζομεν σε
αλλα περι βλασφημιας και οτι
ανθρωπος ων ποις σεαυτον θν
3034απεκριθη αυτοις ο ιης και ειπεν
ουκ εστιν γεγραμμενον εν τω νομω
οτι εγω ειπον θεοι εστε 35ει εκεινους
33ειπεν θεους προς ους ο λογος εγενετο

Folio 145v Image Quire_19-1v (hair) John 10 back to top

X·XI· κατ(α) ιωαν(νην)


[πε]ρι τ(ου) λαζ(αρου)

του θυ και ου δυναται λυθηναι η γραφη


36ον ο πατηρ ηγιασεν και απεστειλεν
3 εις τον κοσμον ϋμεις λεγεται
οτι βλασφημεις οτι ειπον ϋιος θυ ειμι
37ει ου ποιω τα εργα του πατρος μου
6 μη πιστευεται μοι 38ει δε ποιω καν εμοι
μη θελετε πιστευειν τοις εργοις πιστευεται
ϊνα γνωτε οτι εν εμοι ο πατηρ
9 καγω εν τω πατρι 39ϙγκαι εζητουν αυτον Lect.
πιασαι και εξηλθεν εκ της χειρος αυτων
40και απηλθεν παλιν περαν του ϊορδανου
12εις τον τοπον οπου ην ϊωανης
το πρωτον βαπτιζων και εμεινεν εκει
41και πολλοι ηλθον προς αυτον ϙδκαι ελεγον
15ϊωανης μεν σημειον εποιησεν ουδεν
παντα δε οσα ϊωανης ειπεν περι τουτου
αληθη ην 42και πολλοι επιστευσαν εις αυτον εκει
1811:1Lect. Lect. ην δε τις ασθενων λαζαρος απο βηθανιας εκ της
κωμης · της μαριας και της μαρθας της
αδελφης αυτης 2ην δε μαρια η αλιψασα
21τον κν μυρω και εκμαξασα τους ποδας
ταις θριξιν αυτης ης και ο αδελφος
λαζαρος ησθενει 3απεστειλαν ουν
24αι αδελφαι αυτου προς τον ιν λεγουσαι
κε ϊδε ον φιλεις ασθενει
4ακουσας δε ιης ειπεν αυτη η ασθενεια αυτου
27ουκ εστιν προς θανατον αλλ ’ ϋπερ της
δοξης του θυ ϊνα δοξασθη ο ϋιος του θυ
δι αυτης 5εφιλει δε ο ιης την μαρθαν
30και την αδελφην αυτης και τον λαζαρον
6ως ουν ηκουσεν οτι ασθενει
τοτε μεν εμεινεν ο ιης επι τω τοπω δυο
33ημερας 7ειτα μετα τουτο λεγει τοις

Folio 146v Image Quire_19-2v (flesh) John 11 back to top

XI· κατ(α) ιωαν(νην)

μαθηταις αυτου αγωμεν ις την ϊουδαιαν


παλιν 8λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ραββει
3 νυν εζητουν σε λιθασαι οι ϊουδαιοι
και παλιν ϋπαγεις εκει 9απεκριθη ιης
ουχει δωδεκα ωρας εχει η ημερα
6 εαν τις περιπατη εν τη ημερα ου προσκοπτει
οτι το φως του κοσμου τουτου βλεπει
10εαν δε τις περιπατη εν τη νυκτι προσκοπτει
9 οτι το φως ουκ εστιν εν αυτη 11ταυτα ειπεν
και μετα τουτο λεγει αυτοις λαζαρος
ο φιλος ημων κοιμαται αλλα πορευομαι
12του εξυπνισαι αυτον 12ειπον ουν αυτω
οι μαθηται κε ει κοιμαται σωθησεται
13ειρηκει δε ο ιης περι του θανατου αυτου
15εκεινοι δε εδοξαν οτι περι της
κοιμησεως του ϋπνου λεγει
14τοτε ουν ειπεν αυτοις ο ιης παρρησια
18λαζαρος ο φιλος ημων απεθανεν
15και χαιρω δι ϋμας ϊνα πιστευσητε
οτι ουκ ημην εκει αλλα αγωμεν προς αυτον
2116ειπεν ουν θωμας ο λεγομενος διδυμος
τοις συνμαθηταις αυτου
αγωμεν και ημεις ϊνα αποθανωμεν
24μετ αυτου 17ηλθεν ουν ο ιης εις βηθανιαν
και ευρεν αυτον τεσσαρας ημερας
εν τω μνημειω εχοντα 18ην δε η
27βηθανια ενγυς των ϊεροσολυμων
απο σταδιων δεκαπεντε 19πολλοι δε εκ των
ϊεροσολυμων εληλυθεισαν προς μαρθαν
30και μαριαμ ϊνα παραμυθησωνται αυτας
περι του αδελφου 20η ουν μαρθα ως ηκουσεν
οτι ιης ερχεται ϋπηντησεν αυτω
33μαρια δε εν τω οικε εκαθεζετο

Folio 147v Image Quire_19-3v (hair) John 11 back to top

XI· κατ(α) ιωαν(νην)

21ειπεν ουν η μαρθα προς τον ιην κε


ει ης ωδε ουκ αν ο αδελφος μου
3 απεθανεν 22αλλα και νυν οιδα
οτι οσα αν αιτηση τον θν δωσει σοι ο θς
23λεγει αυτη ο ιης αναστησαιται σου ο αδελφος
6 24λεγει αυτω η μαρθα οιδα οτι αναστησεται
εν τη αναστασει εν τη εσχατη ημερα
25ειπεν αυτη ο ιης εγω ειμι η αναστασις
9 και η ζωη ο πιστευων εις εμε
καν αποθανη ζησεται 26και πας ο ζων
και πιστευων εις εμε ου μη αποθανη
12εις τον αιωνα πιστευεις τουτο 27λεγει ναι κε
εγω πεπιστευκα οτι συ ει ο χρς ο ϋιος του θυ
ο εις τον κοσμος ερχομενος
1528και ταυτα ειπουσα απηλθεν και εφωνησεν
την αδελφην αυτης μαριαμ σιωπη
ειπουσα οτι ο διδασκαλος παρεστι
18και φωνει σε 29εκεινη ως ηκουσεν
ηγερθη ταχυ και ερχεται προς αυτον
30ου γαρ ιης εληλυθει εις την κωμην
21αλλα ην εν τω τοπω οπου ϋπηντησεν
αυτω μαρθα · 31οι ουν ϊουδαιοι οι οντες
μετ αυτης εν τη οικια παραμυθουμενοι αυτη(ν)
24ϊδοντες την μαριαμ οτι ταχεως ανεστη
και εξηλθεν ηκολουθησαν αυτη
δοξαντες οτι ϋπαγει εις το μνημιον
27ϊνα κλαυση εκει · 32η ουν μαρια ως ηλθεν
οπου ην ιης ϊδουσα επεσεν προς τους
ποδας αυτου λεγουσα κε ει ωδε ης
30ουκ αν μου ο αδελφος απεθανεν
33ιης ουν ως ειδεν αυτην κλαιουσαν
και τους ϊδειους κλαιοντας
33τους συνεληλυθοτας μετ αυτης

Folio 148v Image Quire_19-4v (flesh) John 11 back to top

XI· κατ(α) ιωαν(νην)

εταραχθη τω πνευματι ως ενβρειμουμενος


34και ειπεν που τεθεικατε αυτον · λεγουσιν αυτω
3 και ερχου και ειδε 35και εδακρυσεν ο ιης
36ελεγον ουν οι ϊουδαιοι ειδε πω
εφειλει αυτον 37τινες δε ειπον εξ ων
6 ουκ εδυνατο ουτος ο ανυξας τους
οφθαλμους του τυφλου ποιησαι ϊνα
και ουτος μη αποθανη 38ς ιης ουν
9 παλιν ενβρειμωμενος εν εαυτω
ερχεται επι το μνημειον ην δε
σπηλεον και λιθος επεκειτο επ αυτω
1239λεγει ιης αρατε τον λιθον λεγει αυτω
η μαρθα η αδελφη του τετελευτηκοτος
κε ηδη οζει τεταρταιος εστιν
1540λεγει αυτη ο ιης ουκ ειπον σοι οτι εαν
πιστευσης οψη την δοξαν του θυ
41οτε ουν ηραν τον λιθον και ο ιης ηρεν
18τους οφθαλμους αυτου ανω και ειπεν
πατερ ευχαριστω σοι οτι ηκουσας μου
42εγω ηδειν οτι παντοτε μου ακουεις
21αλλα δια τον οχλον τον περιεστωτα ειπον
ϊνα πιστευσωσιν οτι συ με απεστειλας
43και ταυτα ειπων φωνη μεγαλη εκραυγασεν
24λαζαρε δευρο εξω 44και ευθυς εξηλθεν
ο τεθνηκως δεδεμενος τους ποδας
και τας χειρας κειριαις και η οψις αυτου
27σουδαριω περιδεδετο λεγει αυτοις ο ιης
λυσατε αυτον και αφετε ϋπαγειν
45πολλοι ουν των ϊουδαιων των ελθοντων
30προς την μαριαμ ϕεωρακοτες ο εποιησεν
ο ιης επιστευσαν εις αυτον 46τινες δε Lect.
εξ αυτων απηλθαν προς τους φαρισαιους
33και ειπαν αυτοις ο εποιησεν ιης

Folio 149v Image Quire_19-5v (hair) John 11 back to top

XI· κατ(α) ιωαν(νην)

47συνηγαγον ουν οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι


συνεδριον και ελεγον τι ποιουμεν ουτος
3 ο ανθρωπος τοιαυτα σημεια ποιει
48και εαν αφωμεν αυτον ουτως
παντες πιστευσουσιν εις αυτον
6 και ελευσονται οι ωρωμαιοι και αρουσιν
τον τοπον ημων και το εθνος Lect. Note

49εις δε τις εξ αυτων κφιφας αρχιερευς ων


9 του ενιαυτου εκεινου ειπεν αυτοις
ϋμεις ουκ οιδατε ουδεν 50ουδε λογιζεσθε
οτι συνφερει ϋμειν ϊνα εις ανθρωπος
12αποθανη ϋπερ του λαου και μη ολον
το εθνος αποληται 51τουτο δε αφ εαυτου
ουκ ειπεν αλλα αρχιερευς ων του ενιαυτου
15επροφητευσεν οτι ιης ημελλεν αποθνησκι(ν)
ϋπερ του εθνους 52και ουχ ϋπερ του εθνους μονο(ν)
αλλ ϊνα και τα τεκνα του θυ τα εσκορπισμενα
18εις εν συναγαγη · 53ϙεαπ εκεινης ουν της ημερας
εβουλευσαντο ϊνα αποκτεινωσιν αυτον
54ιης ουν ουκετι παρησια περιεπατει
21εν τοις ϊουδαιοις · αλλα απηλθεν εις την χωρα(ν)
σαμφουρειν εγγυς της ερημου εις εφραιμ λεγομενην Note
πολιν κακει διετριβεν μετα των
24μαθητων 55ϙϛεγγυς δε ην το πασχα των ϊουδαιω(ν)
ϙζανεβησαν ουν εις ϊεροσολυμα πολλοι
εκ της χωρας πριν το πασχα ϊνα
27αγνισωσιν εαυτους 56εζητουν ουν
και τον ιην και ελεγαν μετ αλληλων
εν τω ϊερω εστωτες τι δοκειτε
30οτι ου μη ελθη εις την ορτην
57δεδωκεισαν δε και οι αρχιερεις και οι
φαρισαιοι εντολην ϊνα αν τις γνοι που εστιν
33μηνυση οπω πιασωσιν αυτον

Folio 150v Image Quire_19-6v (flesh) John 11 back to top

XII· κατ(α) ιωαν(νην)


Lect.

12:1Lect. ο ουν ιης προ εξ ημερων του πασχα


Lect.
ηλθεν εις βηθανιαν οπου ην λαζαρος
3 ο τεθνηκως ον ηγειρεν εκ νεκρων
ο ιης 2 ϙηκαι εποιησαν αυτω δειπνον εκει
Note

και διηκονι μαρθα ο δε λαζαρος


6 εις ην των ανακειμενων συν αυτω
3η ουν μαρια λαμβανι λειτραν πιστικης μυρου
πολυτειμου και ηλειψε τους ποδας
9 του ιηυ και εξεμαξε ταις θριξιν αυτης
τους ποδας αυτου και η οικεια επληρωθη
εκ της οσμης του μυρου 4λεγει ουν
12εις εκ των μαθητων αυτου ϊουδας
απο καρυωτου ος ημελλεν παραδουναι
αυτον 5διατι τουτο το μυρον ουκ
15επραθη τριακοσιων δηναριων και
εδοθη τοις πτωχοις 6τουτο δε ειπεν
ουχ οτι περι των πτωχων εμελεν
18αυτω αλλ οτι κλεπτης ην και το
γλωσσοκομον εχων τα βαλλομενα
εβασταζεν · 7ειπεν ουν ο ιης
21αφες αυτην ϊνα εις την ημεραν του
ενταφιασμου τηρηση αυτο 8Note
9ϙθοχλος δε πολυς εκ των ϊουδαιων
24ηκουσαν οτι εκει εστιν και ηλθαν
ου δια τον ιην αλλ ϊνα τον λαζαρον
ϊδωσιν ον ηγειρεν ιης εκ των νεκρων
2710εβουλευσαντο δε οι αρχιερεις ϊνα
και τον λαζαρον αποκτεινωσιν
11οτι πολλοι των ϊουδαιων δι αυτον
30υπηγον και επιστευον εις τον ιην
12ρτη επαυριον οχλος πολυς ο ελθων
εις την εορτην εορτην ακουσαντες οτι
33ερχεται ιης εις ϊερουσαλημ ’ 13ελαβον

Folio 151v Image Quire_19-7v (hair) John 12 back to top


XII· κατ(α) ιωαν(νην)

τα βαϊα των φοινεικων και εξηλθον


εις συναντησιν αυτου και εκραυγαζον
3 λεγοντες οσσανα ευλογητος
ο ερχομενος εν ονοματι κυ ο βασιλευς
του ιστραηλ 14ραευρων δε ο ιης οναριον
6 εκαθισεν επ αυτο καθως εστι γεγραμμενον
15μη φοβου θυγατηρ σιων ϊδου ο βασιλευς
σου ερχεται καθημενος επι πωλον ονου
9 16ρβταυτα δε ουκ ενοησαν οι μαθηται αυτου
το πρωτον αλλ οτε εδοξασθη ο ιης
τοτε εμνησθησαν οτι ταυτα ην
12περι αυτου γεγραμμενα και ταυτα
εποιησαν αυτω 17εμαρτυρι ουν
ο οχλος ο ων μετ αυτου οτι τον λαζαρον
15εφωνησεν εκ του μνημειου
και ηγειρεν αυτον εκ νεκρων
18δια τουτο και ϋπηντησαν αυτω
18οχλοι οτι ηκουσαν τουτο αυτον
πεποιηκεναι το σημειον 19Lect. οι ουν
φαρισαιοι ειπον προς αυτους θεωρειτε
21οτι ουκ ωφελειτε ουδεν ϊδε ο κοσμος
ολος οπισω αυτου απηλθεν 20Lect. ησαν δε
και ελληνες τινες εκ των αναβαινοντων
24ϊνα προσκυνησουσιν εν τη εορτη
21ουτοι ουν προσηλθαν τω φιλιππω
τω απο βηδσαϊδα της γαλιλαιας
27και ηρωτων αυτον λεγοντες κε
θελομεν τον ιην ϊδειν
22ερχεται φιλιππος και λεγει τω ανδρεα
30παλιν ο ανδραιας και φιλιππος
λεγουσιν τω ιυ 23ργο δε ιης απεκρινατο
αυτοις λεγων εληλυθεν η ωρα ϊνα
33δοξασθη ο ϋιος του ανθρωπου

Folio 152v Image Quire_19-8v (flesh) John 12 back to top

XII· κατ(α) ιωαν(νην)

24Lect. ρδαμην αμην λεγω ϋμειν εαν μη


ο κοκκος του σιτου πεω εις την γην
3 αποθανη αυτος μονος μενει
εαν δε αποθανη πολυν καρπον φερει
25ρεο φιλων την ψυχην αυτου απολει αυτην
6 και ο μεισων την ψυχην αυτου εν τω
κοσμω τουτω εις ζωην αιωνιον
φυλαξει αυτην 26ρϛεαν τις μοι διακονη
9 εμοι ακολουθειτω και οπου αν εγω ειμι
και ο διακος ο εμος εσται
εαν τις εμοι διακονη τειμησει αυτον ο παρ
1227ρζνυν η ψυχη μου τεταρακται και τι ειπω
πατερ σωσον με εκ της ωρας ταυτης
Lect. ρηαλλα δια τουτο ηλθον εις την ωραν ταυτην
1528πατερ δοξασον σου το ονομα
εν τη δοξη η ειχον παρα σοι προ του τον
κοσμον γενεσθαι και εγενετο φωνη
18εκ του ουρανου λεγουσα και εδοξασα
και παλιν δοξασω
29ο ουν οχλος ο εστηκως ακουσας ελεγεν
21οτι βροντη γεγονεν αλλοι ελεγον οτι
οτι αγγελος αυτω λελαληκεν
30απεκρειθη ιης και ειπεν ου δι εμε
24η φωνη αυτη ηλθεν αλλα δι ϋμας
31νυν κρισις εστιν του κοσμου
νυν ο αρχων του κοσμου τουτου
27βληθησεται εξω 32και εγω εαν ϋψωθω
απο της γης ελκυσω παντα προς εμαυτον
33τουτο δε ελεγεν σημαινων ποιω
30θανατω ημελλεν αποθνησκειν
34απεκριθη αυτω ο οχλος ημεις ηκουσαμεν
εκ του νομου οτι ο χρς μενει εις τον αιωνα
33και πως συ λεγεις οτι δει ϋψωθηναι

Folio 153v Image Quire_20-1v (hair) John 12 back to top

XII· κατ(α) ιωαν(νην)

τον ϋιον του ανθρωπου τις εστιν ουν


ουτος ο ϋιος του ανθρωπου
3 35ειπεν ουν αυτοις ο ιης ετι μεικρον χρονον
το φως εν ϋμιν εστιν περιπατειτε ουν
ως το φως εχετε ϊνα μη ϋμας σκοτια
6 καταλαβη και ο περιπατων εν τη σκοτεια
ουκ οιδεν που ϋπαγει 36ως το φως εχεται
πιστευετε εις το φως ϊνα ϋιοι φωτος
9 γενησθε ταυτα ελαλησεν ιης
και απηλθεν και εκρυβη απ αυτων
37τοσαυτα δε αυτου σημια πεποιηκοτος
12ενπροσθεν αυτων ουκ επιστευον εις αυτον
38ϊνα ο λογος ησαϊου του προφητου πληρωθη
ον ειπεν · κε τις επιστευσεν τη ακοη
15ημων και ο βραχειων κυ τινι
απεκαλυφθη 39ρθδια τουτο ουκ εδυναντο
πιστευειν και γαρ ειπεν ησαϊας
1840τετυφλωκεν αυτων την καρδιαν Lect. Note

ϊνα μη ϊδωσιν τοις οφθαλμοις


και μη νοησουσιν τη καρδια και στραφωσιν
21και ϊασομαι αυτους 41ριταυτα δε ειπεν
ησαϊας οτε ειδεν την δοξαν του θυ αυτου
και ελαλησεν περι αυτου 42ομως μεντοι
24και εκ των αρχοντων πολλοι επιστευσαν
εις αυτον αλλα δια τους φαρισαιους
ουχ ωμολογουν ϊνα μη αποσυναγωγοι γενων(τ)αι
2743ηγαπησαν γαρ την δοξαν των ανθρωπων
μαλλον ηπερ την δοξαν του θυ
44ριαιης ουν εκραζεν και ελεγεν ο πιστευων
30εις εμε ου πιστευει εις εμε αλλα
εις τον πεμψαντα με 45ριβο θεωρων εμε
θεωρει τον πεμψαντα με 46εγω φως
33εις τον κοσμον εληλυθα ϊνα πας

Folio 154v Image Quire_20-2v (flesh) John 12 back to top

XII·XIII· κατ(α) ιωαν(νην)


Note

ο πιστευων εις εμε εν τη σκοτεια μη μεινη


47και αν τις μου ακουση των ρηματων
3 και φυλαξη εγω ου κρεινω αυτον
ου γαρ ηλθον ϊνα κρεινω τον κοσμον
αλλα σωσω τον κοσμον 48ο αθετων εμε και Lect.
6 μη λαμβανων τα ρηματα μου
εχει τον κρεινοντα αυτον ο λογος
ον ελαλησα εκεινος κρεινει αυτον
9 εν τη εσχατη ημερα 49οτι εξ εμαυτου
εγω ουκ ελαλησα αλλ ’ ο πεμψας με
πατηρ αυτος μοι εντολην εδωκεν
12τι ειπω και τι λαλησω 50και οιδα οτι
η εντολη αυτου αιωνιος εστιν ζωη
α ουν λαλω καθως ειρηκεν μοι ο πατηρ
15ουτως λαλω 13:1Lect. προ δε της εορτης
του πασχα ειδως ο ιης οτι παρην αυτου
η ωρα ϊνα μεταβη εκ του κοσμου
18τουτου προς τον πατερα αγαπησας τους
ϊδιους τους εν τω κοσμω εις τελος
ηγαπησεν αυτους 2ριγκαι δειπνου γενομενου
21του διαβολου ηδη βεβληκοτος ις την καρδια(ν)
ϊουδα σιμωνος απο καρυωτου ϊνα παραδοι αυτο(ν)
3Lect. ριδειδως οτι παντα δεδωκεν αυτω ριεο πατηρ
24εις τας χειρας και οτι απο θυ εξηλθεν
και οτι προς τον θν ϋπαγει 4εγειρεται
εκ του δειπνου και τιθησιν τα ϊματια
27αυτου και λαβων λεντιον διεζωσεν
εαυτον 5ειτα λαβων ϋδωρ βαλλει εις τον
νιπτηρα και ηρξατο νιπτειν τους ποδας
30των μαθητων αυτου και εκμασσειν
τω δεντιω ω ην διεσζωσμενος
6ερχεται ουν προς τον πετρον σιμωνα
33λεγει αυτω εκεινος κε συ μου νιπτεις

Folio 155v Image Quire_20-3v (hair) John 13 back to top

XIII· κατ(α) ιωαν(νην)

τους ποδας 7απεκριθη ιης και ειπεν αυτω


ο εγω ποιω συ ουκ οιδας αρτι
3 γνωση δε μετα ταυτα 8λεγει αυτω πετρος
κε ου μη μου νιψεις τους ποδας εις τον αιωνα
απεκριθη ιης εαν μη νιψω σε ουκ εχεις
6 μερος μετ εμου 9λεγει αυτω πετρος
κε μη μονον τους ποδας αλλα και τας
χειρας και την καιφαλην 10λεγει αυτω
9 ο ιης ο λελουμενος ου χρειαν εχει την κεφαλη(ν)
νιψασθαι ει μη τους ποδας μονον
εστιν γαρ καθαρος ολος και ϋμεις καθαροι
12εστε αλλ ουχι παντες 11ηδει γαρ ιης
τον παραδιδοντα αυτον 12οτε ουν ενιψεν
τους ποδας αυτων και ελαβεν τα ϊματια
15αναπεσων παλιν ειπεν αυτοις
γεινωσκεται τι πεποιηκα ϋμειν
13ριϛϋμεις φωνειτε με ο διδασκαλος και ο κς
18και καλως λεγετε ειμι γαρ · 14ριζει ουν εγω
ενιψα τους ποδας ϋμων ο κς και ο διδασκαλος
ποσω μαλλον και ϋμεις οφειλετε
21αλληλων νιπτειν τους ποδας
15ϋποδειγμα γαρ εδωκα ϋμειν ϊνα
καθως εγω εποιησα ϋμειν και ϋμεις
24ποιειτε 16ριηαμην αμην λεγω ϋμειν
ουκ εστιν δουλος μειζων του κυ αυτου
ουδε αποστολος μειζων του
27πεμψαντος αυτον 17ει ταυτα οιδατε
μακαριοι εστε εαν ποιητε αυτα Lect.
18ριθου περι παντων ϋμων λεγω εγω οιδα
30ους εξελεξαμην αλλ ’ ϊνα πληρωθη
η γραφη ο τρωγων μετ εμου τον αρτον
επηρεν επ εμε την πτερναν αυτου
3319απ αρτι λεγω ϋμειν προ του γενεσθαι

Folio 156v Image Quire_20-4v (flesh) John 13 back to top

XIII· κατ(α) ιωαν(νην)

ϊνα οταν γενηται πιστευσηται οτι εγω ειμι


20ρκαμην αμην λεγω ϋμειν ο λαμβανων
3 εαν τινα πεμψω εμε λαμβανει
και ο λαμβανων εμε λαμβανει
τον πεμψαντα με 21ρκαταυτα ειπων ο ιης
6 εταραχθη τω πνι και εμαρτυρησεν και ειπεν
αμην αμην λεγω ϋμειν οτι εις εξ ϋμων
παραδωσει με 22ρκβεβλεπον ουν εις αλληλους
9 οι μαθηται απορουντες περι τινος λεγει
23ρκγην δε ανακειμενος εις εκ των μαθητων
αυτου εν τω κολπω του ιυ ον και ηγαπα
12ο ιης 24νευει ουν τουτω σιμων πετρους
πυθεσθαι τις αν ειη ουτος περι ου λεγει
25επιπεσων ουν εκεινος επι το στηθος
15του ιυ λεγει αυτω κε τις εστιν
26αποκρεινεται αυτω ο ιης και λεγει
εκεινος εστιν ω αν εγω ενβαψας
18το ψωμιον επιδωσω ρκδκαι βαψας
το ψωμιον διδωσιν ϊουδα σιμωνος
απο καρυωτου 27και εισηλθεν εις εκεινον
21⸆ σατανας κ ρκελεγει αυτω ο ιης
ο ποιεις ποιης ταχειον 28τουτο δε
ουδεις εγνοι των ανακειμενων
24προς τι ειπεν αυτω 29τινες γαρ εδοκουν
οτι το γλωσσοκομον ειχεν ο ϊουδας
οτι λεγει αυτω ο ιουδας αγορα ων
27χρειαν εχομεν εις την εορτην
η τοις πτωχοις ϊνα τι δοι 30λαβων ουν
το ψωμειον εκεινος εξηλθεν ευθυς
30ην δε νυξ · 31οτε ουν εξηλθεν λεγει ο ιης
νυν εδοξασθη ο ϋιος του ανθρωπου
και ο θς εδοξασθη εν αυτω
3332και ο θς δοξασει αυτον εν εαυτω και ευθυς

Folio 157v Image Quire_20-5v (hair) John 13 back to top

XIII·XIIII· κατ(α) ιωαν(νην)

Lect. και ευ εδοξασει αυτον 33τεκνεια ετι


μεκρον μεθ υμων ειμι ζητησετε με
3 και καθως ειπον τοις ϊουδαιοις
οπου εγω ϋπαγω ϋμεις ου δυνασθαι
ελθειν και ϋμειν λεγω αρτι
6 34εντολην καινην διδωμι ϋμειν
ϊνα αγαπατε αλληλους καθως καγω
ηγαπησα ϋμας ϊνα και ϋμεις
9 αλλ αλληλους 35εν τουτω γαρ
γνωσονται παντες οτι εμοι
μαθηται εστε εαν αγαπην εχητε
12εν αλληλοις 36ρκϛλεγει αυτω σιμων πετρος
κε που ϋπαγεις · λεγει αυτω ο ιης
οπου εγω ϋπαγω ου δυνασαι μοι συν
15ακολουθησαι αρτι υστερον δε μοι
ακολουθησεις 37λεγει αυτω κε
διατι ου δυναμαι σοι νυν ακολουθησαι
18αρτι την ψυχην μου ϋπερ σου θησω
38απεκρειθη ιης και ειπεν αυτω την ψυχην σου
ϋπερ εμου θησεις : αμην αμην λεγω σου
21οτι ου μη αλεκτωρ φωνησει εως ου
αρνηση με τρις · 14:1και ειπεν τοις μαθηταις αυτου
Lect. ρκζμη ταρασσεσθω ϋμων η καρδια
24πιστευετε εις τον θν και εις εμε
πιστευετε 2εν τη οικεια του πατρος μου
μοναι πολλαι εισιν ει δε μη ειπον αν
27ϋμειν οτι πορευομαι ετοιμασαι
τοπον ϋμειν 3καν πορευθω ετοιμασαι
τοπον ϋμειν ερχομαι παλιν
30και παραλημψομαι ϋμας προς εμαυτον
ϊνα οπου ειμι εγω και ϋμεις εσθαι
4και οπου ϋπαγω οιδατε και την οδον οιδατε
335λεγει αυτω θωμας ο λεγομενος διδυμος

Folio 158v Image Quire_20-6v (flesh) John 14 back to top

XIIII· κατ(α) ιωαν(νην)

κε ουκ οιδαμεν που ϋπαγεις και πως την


οδον οιδαμεν 6λεγει αυτω ο ιης
3 εγω ειμι η οδος και η αληθεια και η ζωη
ουδεις ερχεται προς τον πατερα ει μη δι εμου
7ει εγνωκατε εμε και τον πατερα μου εγν[οι] [...]
6 γνωσεσθαι και απ αρτι γεινωσκετε αυτον
και εωρακατε αυτον · 8λεγει αυτω φιλιππος
κε δειξον ημειν τον πατερα και αρκει ημειν
9 9λεγει αυτω ο ιης τοσουτω χρονω μεθ υμων
ειμι και ουκ εγνωκας με φιλιππε
ο εωρακως εμε εωρακε τον πατερα
12και πως συ λεις δειξον ημειν τον πατερα
10ου πιστευεις οτι εγω εν τω πατρι
και ο πατηρ εν εμοι εστιν
15τα ρηματα α εγω λελαληκα ϋμειν
απ εμαυτου ου λαλω ο δε πατηρ ο εν εμοι
μενων αυτος ποιε τα εργα αυτου 11πιστευετε μοι
18οτι ο πατηρ εν εμοι καγω εν τω πατρι
ει δε μη γε δια τα εργα αυτα πιστευετε
12αμην αμην λεγω ϋμειν ο πιστευων
21εις εμε τα εργα α εγω ποιω κακεινος
ποιησει και μειζονα τουτων ποιησει
οτι εγω προς τον πατερα πορευομαι Lect. Lect. Note

2413ρκηκαι ο τι αν αιτησηται εν τω ονοματι μου


τουτο ποιησω ϊνα δοξασθη ο πατηρ
εν τω ϋιω 14αν τι αιτησητε εν τω ονοματι μου
27εγω ποιησω 15εαν αγαπατε με τας εντολας
τας εμας τηρησατε 16καγω ερωτησω τον
πατερα και αλλον παρακλητον δωσει ϋμειν
30ϊνα μενη εις τον αιωνα μεθ υμων το
17το πνα της αληθειας ο ο κοσμος
ου δυναται λαβειν οτι ου θεωρει αυτον
33ουδε γεινωσκει αυτον ϋμεις δε

Folio 159v Image Quire_20-7v (hair) John 14 back to top

XIIII· κατ(α) ιωαν(νην)

γεινωσκετε αυτον οτι παρ ϋμειν μενει


και εν ϋμειν εστιν 18ουκ αφησω ϋμας
3 ορφανους ερχομαι προς ϋμας
19ετι μεικρον και ο κοσμος με ουκετι
θεωρει ϋμεις δε θεωρειτε με
6 οτι εγω ζω και ϋμεις ζησεσθε
20εν εκεινη τη ημερα γνωσεσθαι ϋμεις
οτι εγω εν τω πρι μου και ϋμεις
9 εν εμοι καγω εν ϋμειν 21ο εχων
τας εντολας μου και τηρων αυτας
εκεινος εστιν ο αγαπων με ρκθο δε
12αγαπων με αγαπηθησεται ϋπο του
πατρος μου καγω αγαπησω αυτον
και ενφωνησω αυτω εμαυτον
1522ρλλεγει αυτω ϊουδας ουχ ο απο καρυωτου
κε τι εστιν οτι μελλεις ημεις
ενφανιζειν σεαυτον και ουχι τω κοσμω
1823απεκριθη ιης και ειπεν αυτω εαν τις
αγαπα με τον λογον μου τηρησει
και ο πατηρ μου αγαπησει αυτον
21και προς αυτον ελευσομαι και προς
αυτον μονην ποιησομαι 24ο μη
αγαπων με τους λογους μου ου τηρησει
24ρλακαι ο λογος ο εμος ον ακουετε
ουκ εστιν εμος αλλα του πεμψαντος με
πατρος 25ρλβταυτα λελαληκα ϋμειν
27παρ ϋμεν μενων 26ο δε παρακλητος Lect. Note

το πνα το αγιον ο πεμψει ο πατηρ μου


εν τω ονοματι μου εκεινος ϋμας
30διδαξει παντα και ϋπομνησει ϋμας
παντα α αν ειπω ϋμειν 27ειρηνην
αφιημει ϋμειν ειρηνην την εμην διδωμι
33ϋμειν ου καθως ο κοσμος διδωσιν

Folio 160v Image Quire_20-8v (flesh) John 14 back to top


Note

XIIII·XV· κατ(α) ιωαν(νην)

εγω διδωμι ϋμειν μη ταρασσεσθω


ϋμων η καρδια μηδε δειλειατω
3 28ηκουσατε οτι εγω ειπον ϋμειν ϋπαγω
και ερχομαι προς ϋμας ει αγαπατε με
εχαρητε αν οτι πορευομαι προς τον πρα
6 οτι ο πηρ ⸆ μειζων μου εστιν 29και νυν
ειρηκα ϋμειν πριν γενεσθαι ϊνα οταν
γενηται πιστευσητε μοι 30ουκετι πολλα
9 λαλησω μεθ ϋμων ερχεται γαρ ο του
κοσμου αρχων και εν εμοι ουκ εχει
ουδεν ευρειν 31αλλ ’ ϊνα γνω ο κοσμος
12οτι αγαπω τον πρα και καθως ενετειλατο μοι
ουτως ποιω εγειρεσθε αγωμεν
εντευθεν 15:1 εγω ειμι η αμπελος η αληθινη
15και ο παρ μου γεωργος εστιν 2παν
κλημα εν εμοι μη φερον καρπον
αιρει αυτο και παν το καρποφορον
18καθαριει αυτο ϊνα πλειονα καρπον φερη
3⸆ 4⸆ ⸆ ⸆ ⸆ εν τη
αμπελω ουτως ουδε ϋμεις εαν μη
21εν εμοι μεινητε · 5εγω γαρ ειμι
η αμπελος ϋμεις τα κληματα
ο μενων ⸆ εμοι καγω εν αυτω
24ουτος φερει καρπον πολυν οτι χωρεις
εμου ου δυνασθαι ποιειν ⸆ 6εαν μη τις
μενη εν εμοι επληθη εξω ως το κλημα
27και εξηρανθη και συναγουσιν αυτο
και εις πυρ βαλλους κ και καιετε
7ρλγεαν δε μεινητε εν εμοι και τα ρηματα μου
30εν ϋμειν μεινη ο εαν θελητε αιτησασθαι
και γενησεται ⸆ 8εν τουτω εδοξασθη ο
πατηρ μου ϊνα πολυν καρπον φερητε
33ρλδκαι γενησθαι μου μαθηται 9καθως ηγαπησεν

Folio 161v Image Quire_21-1v (hair) John 15 back to top

XV· κατ(α) ιωαν(νην)

με ο πατηρ καγω ϋμας ηγαπησα


μεινατε εν τη αγαπη τη εμη 10εαν τας
3 εντολας μου τηρησητε μενειτε εν τη
αγαπη μου καθως καγω τας εντολας
του πατρος μου τετηρηκα και μενω
6 αυτου εν τη αγαπη 11ταυτα δε λελαληκα
ϋμειν ϊνα η χαρα η εμη εν ϋμειν η
και η χαρα ϋμων πληρωθη 12αυτη εστιν
9 η εντολη η εμη ϊνα αγαπατε αλληλους
καθως ηγαπησα ϋμας 13ρλεμειζονα ταυτης
αγαπην ουδεις εχει ϊνα ⸆ την ψυχην αυτου
12θη ϋπερ των φιλων αυτου 14ρλϛϋμεις γαρ
φιλοι μου εστε εαν ποιησητε α εγω
εντελλομαι ϋμειν 15ουκετι ϋμας λεγω
15δουλους οτι ο δουλος ουκ οιδεν
τι ποιει αυτου ο κς ϋμας δε ειρηκα φιλους
οτι παντα οσα ηκουσα παρα του πατρος μου
18εγνωρισα ϋμειν 16ουχ ϋμεις με εξελεξασθε
αλλα εγω εξελεξαμην ϋμας και εθηκα
ϋμας ϊνα ϋμεις ϋπαγητε και καρπον
21φερητε και ο καρπος ϋμων μενη
ρλζϊνα ο τι αν αιτησητε τον πατερα
εν τω ονοματι μου δω ϋμειν
2417Lect. ρληταυτα εντελλομε ϋμειν αγαπατε
αλληλους 18ει ο κοσμος ϋμας μισει
γεινωσκετε οτι εμε πρωτον μεμεισηκεν
2719ει εκ του κοσμου ητε ο κοσμος αν το ϊδιον
εφειλει οτι εκ του κοσμου ητε αλλ εγω
εξελεξαμην ϋμας εκ του κοσμου
30δια τουτο μισει ϋμας ο κοσμος 20ρλθμνημονευετε
τους λογους ους εγω ειπον ϋμειν
ουκ εστιν μου δουλος μειζων του κυ αυτου
33ρμει εμε εδιωξαν και ϋμας διωξουσιν

Folio 162v Image Quire_21-2v (flesh) John 15 back to top


Note

XV· κατ(α) ιωαν(νην)

ει τον λογον μου ετηρησαν και τον


ϋμετερον τηρησουσιν 21ρμααλλα ταυτα
3 ποιησουσιν εις ϋμας δια το ονομα μου
ρμβοτι ουκ οιδασιν τον πεμψαντα με
22ει μη ηλθον και ελαλησα αυτοις
6 ρμγαμαρτιαν ουκ ειχαν νυν δε
προφασιν ουκ εχουσιν περι της αμαρτιας
αυτων 23ρμδο εμε μεισων και τον πατερα μου
9 μεισει 24ρμεει τα εργα μη εποιησα
εν αυτοις α ουδεις αλλος εποιησεν
αμαρτειαν ουκ ειχαν νυν δε και
12εωρακασιν και μεμεισηκασιν με
και τον πατερα μου 25αλλ ’ ϊνα πληρωθη
ο λογος ο εν τω νομω αυτων γεγραμμενος
15οτι εμεισησαν με δωρεαν 26οταν δε
ελθη ο παρακλητος ον εγω πεμπω ϋμειν
παρα του πρα μου [...] ηθειας
18ο παρα του πατρος μου εκπορευετε εκεινος
μαρτυρησει περι εμου 27και ϋμεις
μαρτυρειτε οτι απ αρχης μετ εμου εστε
2116:1ταυτα λελαληκα ϋμειν ϊνα μη σκανδαλισθητε
2αποσυναγωγους ποιησουσιν ϋμας
ρμϛαλλ ερχεται ωρα ϊνα πας ο αποκτεινας
24ϋμας δοξη λατρειαν προσφερειν τω θω Lect.
3και ταυτα ποιησουσιν ϋμειν οτι ουκ
εγνωσαν τον πρα ουδε εμε 4⸆
27ταυτα λελαληκα ϋμειν ϊνα οταν ελθη
η ωρα μνημονευτε οτι
εγω ειπον ϋμειν ρμζταυτα δε εξ αρχης
30ϋμειν ουκ ειπον οτι μεθ ϋμων ημην
5νυν δε ϋπαγω προς τον πεμψαντα με
και ουδεις εξ ϋμων ερωτα με
33που ϋπαγεις 6αλλ οτι ταυτα λελαληκα

Folio 163v Image Quire_21-3v (hair) John 16 back to top

XVI· κατ(α) ιωαν(νην)

ϋμειν η λυπη πεπληρωκεν ϋμων


την καρδιαν 7αλλ εγω την αληθειαν
3 λεγω ϋμειν · συμφερει ϋμειν ϊνα
εγω απελθω εαν γαρ μη απελθω
ο παρακλητος ουκ ελευσεται προς ϋμας
6 εαν δε πορευθω πεμψω αυτον προς ϋμας
8και ελθων εκεινος ελεγξει τον κοσμον
περι αμαρτιας και περι δικαιοσυνης
9 και περι κρισεως · 9περι αμαρτειας μεν
οτι ου πιστευουσιν εις εμε
10περι δικαιοσυνης δε
12οτι προς τον πατερα ϋπαγω και ουκετι
θεωρειτε με 11περι δε κρισεως
οτι ο αρχων του κοσμου τουτου κεκριται
1512ετι πολλα εχω λεγειν ϋμειν
αλλ ου δυνασθε αυτα βασταζειν αρτι Lect. Note

13οταν ελθη εκεινος το πνα


18της αληθειας εκεινος ϋμας οδηγησει
εν τη αληθεια παση ου γαρ λαλησει
αφ εαυτου αλλ οσα ⸆ ακουσει λαλησει
21και τα ερχομενα αναγγελει ϋμειν 14εκεινος
εμε δοξασει οτι εκ του εμου λημψεται
και αναγγελει ϋμειν 15ρμηπαντα οσα
24εχει ο πατηρ εμα εστιν ρμθδια τουτο
ειπον οτι εκ του εμου λαμβανει
και αναγγελει ϋμειν 16μεικρον
27και ουκετι θεωρειτε με
και παλιν μεικρον και οψεσθε με
17ειπον ουν εκ των μαθητων αυτου
30προς αλληλους τι εστιν τουτο ο λεγει
ημειν μεικρον και ουκετι οψεσθε με
και παλιν μεικρον και οψεσθε με
33και οτι εγω υπαγω προς τον πατερα 18⸆ τι εστιν
τουτο ⸆

Folio 164v Image Quire_21-4v (flesh) John 16 back to top


Note

XVI· κατ(α) ιωαν(νην)

το μεικρον ουκ οιδαμεν ο λεγει Note


19εγνω ο ιης οτι οτι ηθελον αυτον
3 επερωτησαι περι τουτου και ειπεν
αυτοις περι τουτου ζητειτε
μετ αλληλων οτι ειπον μεικρον
6 και ου θεωρειτε με και παλιν
μεικρον και οψεσθε με
20ρναμην αμην λεγω ϋμειν οτι κλαυσετε
9 και θρηνησεται ϋμεις ο δε κοσμος χαρησεται
ϋμεις λυπηθησεσθε αλλα η λυπη ϋμων
εις χαραν γενησεται
1221η γυνη οταν τικτη λυπην εχει οτι
ηλθεν η ημερα αυτης οταν δε γεννηση
το παιδιον ουκετι μνημονευει
15της λυπης δια την χαραν οτι εγεννηθη
ανθρωπος εις τον κοσμον 22και ϋμεις ουν
νυν μεν λυπην εξετε παλιν δε
18οψομαι ϋμας · και χαρησεται ϋμων η καρδια
και την χαραν ϋμων ουδεις αρει αφ ϋμων
23και εν εκεινη τη ημερα εμε ουκ ερωτησετε ουδε(ν)
21αμην αμην λεγω ϋμειν ⸆ εαν τι αιτησηται
τον πατερα εν τω ονοματι μου δωσει ϋμειν
24εως αρτι ουκ ητησατε ουδεν εν τω
24ονοματι μου αιτειτε και λημψεσθε
ϊνα η χαρα ϋμων η πεπληρωμενη
25ρναταυτα εν παροιμιαις λελαληκα ϋμειν ⸆
27ερχεται ωρα οτε ουκετι εν παροιμιαις
λαλησω ϋμειν αλλα εν παρησια περι του
πατρος απαγγελω ϋμειν 26εν εκεινη τη ημερα
30εν τω ονοματι μου αιτησεσθε
και ου λεγω ϋμειν οτι εγω ερωτησω
τον πατερα μου περι ϋμων 27αυτος γαρ
33ο πατηρ φιλι ϋμας οτι ϋμεις εμε

Folio 165v Image Quire_21-5v (hair) John 16 back to top

XVI·XVII· κατ(α) ιωαν(νην)

πεφιληκατε και πεπιστευκατε οτι εγω


παρα του πατρος εξηλθον 28και ηλθον
3 εις τον κοσμον παλιν αφιημι τον κοσμον
και πορευομαι προς τον πατερα · 29λεγουσιν αυτω
οι μαθηται αυτου ϊδε νυν εν παρρησια λαλεις
6 και παροιμιαν ουδεμιαν λεγεις
30νυν οιδαμεν οτι οιδας παντα και ου χρεια(ν)
εχεις ϊνα τις σε ερωτα εν τουτω πιστευομε(ν)
9 οτι παρα θυ εξηλθες 31απεκριθη αυτοις
ο ιης αρτι πιστευετε 32ρνβϊδου ερχεται ωρα
και ⸆ εληλυθεν ϊνα σκορπισθητε
12εκαστος ις τα ϊδια και εμε μονον
αφητε και ουκ ειμι μονος οτι
ο πατηρ μετ εμου εστιν 33ρνγταυτα λελαληκα
15ϋμειν ϊνα εν εμοι ειρηνην εχητε
εν τω κοσμω θλειψειν εξετε
αλλα θαρσειτε εγω νενικηκα τον κοσμον
1817:1Lect. ταυτα ελαλησεν ο ιης και επαρας
τους οφθαλμους αυτου εις τον ουρανον
ειπεν πατερ εληλυθεν η ωρα δοξασον
21σου τον ϋιον ϊνα ο ϋιος σου δοξαση σε
2καθως εδωκας αυτω εξουσιαν πασης
σαρκος ϊνα παν ο δεδωκας αυτω
24εχη ζωην αιωνιον 3αυτη δε εστιν
η αιωνιος ζωη ϊνα γεινωσκουσιν σε
τον μονον αληθινον θν και ον
27απεστειλας ιην χρν ις τουτον τον κοσμον
4εγω σε εδοξασα επι της γης
και το εργον ετελειωσα ο εδωκας μοι
30ϊνα ποιησω 5και νυν δοξασον με
συ πατηρ παρα σεαυτω τη δοξη η ειχον
παρα σοι προ του γενεσθαι τον κοσμον
336εφανερωσα το ονομα σου τοις ανθρωποις

Folio 166v Image Quire_21-6v (flesh) John 17 back to top

XVII· κατ(α) ιωαν(νην)

ους εδωκας μοι εκ του κοσμου


σοι ησαν και εμοι αυτους εδωκας
3 και τον λογον σου τετηρηκαν
7νυν εγνωκαν οτι παντα οσα δεδωκας μοι
παρα σου εστιν 8οτι τα ρηματα σου α
6 εδωκας μοι δεδωκα αυτοις και αυτοι
ελαβον αληθως οτι παρα σου εξηλθον
και επιστευσαν οτι συ με απεστιλας
9 9εγω περι αυτων ερωτω ου περι του
κοσμου ερωτω αλλα περι ων εδωκας μοι
οτι σοι εισιν 10και τα εμα παντα σα εστιν
12και τα σα εμα εστιν και εδοξασας με εν αυτοις
11και ουκετι ειμι εν τουτω τω κοσμω
και ουτοι εν τω κοσμω εισιν
15καγω προς σε ερχομαι ουκετι ειμι εν τω
κοσμω · και εν τω κοσμω ειμι
Lect. πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου ⸆
Note

1812και οτε ημην μετ αυτων ⸆ εγω ετηρουν αυτους


εν τω ονοματι σου ο δεδωκας μοι
ϊνα ωσιν εν καθως ημεις · οτε ημην μετ αυτων εγω
21ετηρουν αυτους εν τω ονοματι σου
ους δεδωκας μοι εφυλαξα και ουδεις εξ αυτων
απωλετο ει μη ο ϋιος της απωλειας
24ϊνα η γραφη πληρωθη 13νυν δε
προς σε ερχομαι και ταυτα λαλω εν τουτω τω κοσμω
ϊνα εχωσιν την χαραν την εμην
27πεπληρωμενην εν αυτοις 14εγω δε Lect.
εδωκα τον λογον σου εν αυτοις
και ο κοσμος μεισει αυτους οτι ουκ εισιν
30εκ τουτου του κοσμου 15ουκ ερωτω ϊνα αρης
αυτους εκ του κοσμου αλλ ϊνα τηρησης
αυτους εκ του πονηρου 16εκ τουτου του κοσμου
33ουκ εισιν καθως καγω ουκ ειμι εκ του κοσμου

Folio 167v Image Quire_21-7v (hair) John 17 back to top

XVII·XVIII· κατ(α) ιωαν(νην)

17αγιασον αυτους εν τη αληθεια


ο λογος ο σος αληθεια εστιν 18καθως εμε
3 απεστειλας εις τουτον τον κοσμον καγω
απεστειλα αυτους εις τουτον τον κοσμον
19και ϋπερ αυτων εγω αγιαζω εμαυτον
6 ϊνα ωσιν και αυτοι ηγιασμενοι
εν αληθεια 20ου περι τουτων δε ερωτω
μονον αλλα και περι των πιστευοντων
9 δια του λογου αυτων εις εμε 21ϊνα παντες
εν ωσιν καθως συ πατηρ εν εμοι
καγω εν σοι ϊνα και αυτοι εν ημειν ωσιν
12ϊνα ο κοσμος πιστευση οτι συ με
απεστειλας 22καγω την δοξαν ην
εδωκας μοι δεδωκα αυτοις ϊνα ωσιν το εν
15καθως ημεις εν 23συ εν εμοι καγω εν αυτοις
ϊνα ωσιν τετελιωμενοι
εις το εν ϊνα γεινωσκη ο κοσμος
18οτι συ με απεστειλας και ηγαπησα αυτους
καθως συ με ηγαπησας
24πατερ ο δεδωκας μοι θελω ϊνα οπου ειμι εγω
21κακεινοι ωσιν μετ εμου ϊνα θεωρωσι
την δοξαν ην δεδωκας μοι οτι ηγαπησας με
προ καταβολης κοσμου · 25ρνδπατερ δικαιε
24ο κοσμος τουτος σε ουκ εγνω εγω δε σε
εγνωκα και ουτοι εγνωσαν
οτι συ με απεστειλας 26ρνεκαι εγνωρισα
27αυτοις το ονομα σου και γνωρισω
ϊνα η αγαπη η ηγαπησας με εν αυτοις η
καγω εν αυτοις
3018:1ρνϛταυτα ειπων ο ιης εξηλθεν συν τοις
μαθηταις αυτου περαν του χειμαρρου
του κεδρου οπου ην κηπος εις ον εισηλθεν
33αυτος και οι μαθηται αυτου 2ρνζηδει δε και

Folio 168v Image Quire_21-8v (flesh) John 18 back to top

XVIII· κατ(α) ιωαν(νην)

ϊουδας ο παραδιδων αυτον · τον τοπον


οτι πολλακις συνηχθη εκει ο ιης
3 μετα των μαθητων αυτου 3[ρ]νηο ουν ϊουδας
λαβων την σπειραν και εκ των αρχιερεων
και εκ των φαρισαιων ϋπηρετας ερχεται
6 εκει μετα φανων και λαμπαδων
και οπλων 4[ρ]νθιης δε ειδων παντα τα
ερχομενα επ αυτον εξηλθεν και λεγει
9 αυτοις τινα ζητειτε 5απεκριθησαν αυτω
ιην τον ναζαρηνον λεγει αυτοις εγω ειμι
ϊστηκει δε και ϊουδας ο παραδιδους αυτον
12μετ αυτων 6ως ουν ειπεν αυτοις εγω ειμι
απηλθαν εις τα οπεισω και επεσαν χαμαι
7παλιν ουν αυτους επηρωτησεν λεγων
15τινα ζητειτε οι δε ειπαν παλιν ιην τον
ναζωραιον 8απεκριθη αυτοις ο ιης
ειπον ϋμειν οτι εγω ειμι ει ουν εμε
18ζητειτε αφετε τουτους ϋπαγειν 9ϊνα
πληρωθη ο λογος ον ειπεν οτι ους
εδωκας μοι εξ αυτων ουδενα απωλεσα
2110[ρ]ξτοτε σιμων πετρος εχων μαχαιραν
ειλκυσεν αυτην και επαισεν τον δουλον
του αρχιερεως και απεκοψεν αυτου
24το ωτιον το δεξειον · ην δε τονομα
του δουλου εκεινου μαλχος 11ειπεν ουν
ο ιης τω πετρω βαλε την μαχαιραν εις την
27θηκην ρξατο ποτηριον ο εδωκεν μοι
ο πατηρ ου μη πιω αυτο 12ρξβη ουν σπειρα
και ο χειλιαρχος και οι ϋπηρεται των
30ϊουδαιων συνελαβον τον ιην
και εδησαν αυτον 13ρξγκαι ηγαγον προς ανναν
πρωτον ην γαρ πενθερος του καϊφα
33ος ην αρχιερευς του ενιαυτου εκεινου

Folio 169v Image Quire_22-1v (hair) John 18 back to top


XVIII· κατ(α) ιωαν(νην)
Note

14ε̂ν δεκαϊαφας . ο συμβουλευσας τοις ϊουδαιοις .


οτι συμφερει εν ανθρωπον αποθανειν
3 υπερ του λαου · 15ηκολουθει δε τω ιυ σιμων πετρος .
και αλλος μαθητης · ο δε μαθητης εκεινος
ε̂ν γνωστος τω αρχϊερι · και συνεισηλθεν τω ιυ
6 εις την αυλην του αρχϊερεως ·
16ο δε πετρος ϊστηκει προς τη θυρα εξω ·
εξηλθεν ουν ο μαθητης ο αλλος .
9 ος ῆν γνωστος τω αρχϊερει ·
και ειπεν τη θυρωρω ·
και εισηγαγεν τον πετρον ·
1217λεγει ουν η παιδισκη η θυρωρος τω πετρω ·
μη και συ εκ των μαθητων ει του ανου τουτου ·
λεγει εκεινος . ουκ ειμι ·
1518ειστηκεισαν δε οι δουλοι και οι ϋπηρετι ανθρακιαν
πεποιηκοτες οτι ψυχος ῆν · και εθερμαινοντο ·
ῆν δε μετ αυτων ο πετρος εστως . και θερμενος ·
1819ο ουν αρχϊερευς ηρωτησεν τον ιν .
περι των μαθητων αυτου και περι της διδαχης αυτου ·
20απεκριθη αυτω ις · εγω pαρρησια Note ελαλησα τω κοσμω ·
21εγω παντοτε εδιδαξα εν συναγωγη και εν τω ϊερω
οπου παντοτε οι ϊουδαηοι συνερχονται .
και ε κρυπτω ελαλησα ουδεν · 21τι με επερωτας ·
24επερωτεσον τους ακηκοοτας τι ελαλησα αυτοις ·
ειδε ουτοι οιδασιν α ειπον εγω ·
22ταυτα δε αυτου ειποντος . εις των ϋπηρετων παρεστηκως
27εδωκεν ραπισμα τω ιυ ειπων ·
ουτως αποκρινη τω αρχϊερει · 23απεκριθη αυτω ο ις .
ει κακως ελαλησα . μαρτυρησον περι του κακου ·
30ει δε καλως . τι με δερεις · 24απεστειλεν αυτον αννας
δεδεμενον προς καιαφαν τον αρχιερεα ·
25ῆν δε σιμων πετρος . εστως και θερμενος .
33ειπον ουν αυτω · μη και συ εκ των μαθητων αυτου ει ·

Folio 170v Image Quire_22-2v (flesh) John 18 back to top

XVIII· κατ(α) ιωαν(νην)

ηρνησατο εκεινος και ειπεν · ουκ ειμι · 26λεγει εις εκ των δολων
του αρχϊερεως . συνγενης ῶν ου απεκοψεν πετρος το ωτιον ·
3 ουκ εγω σε ιδον εν τω κηπω μετ αυτου ·
27παλιν ουν ηρνησατο πετρως . και ευθεως αλεκτωρ εφωνησεν ·
28αγουσιν ουν τον ιν απο του καϊφα εις το πραιτωριον .
6 ῆν δε πρωϊ · και αυτοι ουκ εισηλθον εις το πραιτωριον
ινα μη μιανθωσιν · αλλα φαγωσιν το πασχα ·
29εξηλθεν ουν ο πιλατος προς αυτους · και ειπεν ·
9 τινα κατηγοριαν φερεται κατα του ανου τουτου ·
30απεκριθησαν και ειπεν αυτω · ει μη ην ουτος
κακοποιος . ουκ αν σοι παρεδωκαμεν αυτον ·
1231ειπεν ουν αυτοις ο πειλατος . λαβεται αυτον ϋμεις .
και κατα τον νομον ϋμων κρινατε αυτον ,
ειπον δε αυτω οι ιοϋδαιοι , ημιν ουκ εξεστιν
15αποκτειναι ουδενα , 32ϊνα ο λογος του ιυ πληρωθη
ον ειπεν . σημινων ποιω θανατω ημελλεν αποθνησκειν ·
33εισηλθον ουν παλιν εις το πραιτωριον πειλατος .
18και εφωιησεν τον ιν · και ειπεν αυτω ·
συ ει ο βασιλευς των ιουδαιων · 34και απεκρινατο ο ις ·
αφ εαυτου τουτο λεγεις · η αλλοι
21ειπον σοι περι εμου · 35απεικριθη ο πειλατος · μητι εγω
ιουδαιος ειμι · το εθνος το σον και αρχϊερεις ·
παρεδωκαν σε εμοι , τι εποιησας · 36απεκριθη ις ·
24η βασιλεια η εμη · ουκ εστιν εκ του κοσμου τουτου .
ει εκ του κοσμου τουτου ῆν η εμη βασιλεια .
οι ϋπηρεται αν οι εμοι ηγωνιζοτο ϊνα μη παραδω τοις
27ιουδαις · νυν δε η βασιλεια η εμι ουκ εστιν εντευθεν ·
37ειπεν ουν αυτω ο πειλατος · ουκουν βασιλευς ει συ ·
απεκριθη ο ις · συ λεγεις οτι βασιλευς ειμι ·
30" εγω εις τουτο γεγεννημαι · και εις τουτο εληλυθα
εις τον κοσμον . ϊνα μαρτυρησων τη αληθεια ,
πας ο ων εκ της αληθειας , ακουι μου της φωνης ·
33" 38λεγει αυτω ο πειλατος . [...] [...] ληθεια ·

Folio 171v Image Quire_22-3v (hair) John 18 back to top

XVIII·XIX· κατ(α) ιωαν(νην)


Note

και τουτο ειπων · παλιν εξηλθεν προς τους ϊουδαιους .


και λεγει αυτοις · εγω ουδεμιαν αιτιαν εν αυτω ευρισκω ·
3 39εστιν δε συνηθαια ϋμιν . ϊνα ενα απολυσω ϋμιν εν τω πασχα .
βουλεσται ουν · απολυσω ϋμιν τον βασιλεα των ιουδαιων ·
40εκραυγασαν ουν παλιν λεγοντες παντες · μη τουτον ·
6 αλλα βαραββαν · ῆν δε βαραββας ληστης · 19:1τοτε ουν ελαβεν
ο πειλατος τον ιν · και εμαστιγωσεν · 2και οι στρατιωται
πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων · επεθηκαν αυτου
9 τη κεφαλη · και ειματιον πορφυρουν περιεβαλον αυτον ,
3και ελεγον · χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων ·
και εδιδουν αυτω ραπισματα · 4εξηλθεν παλιν εξω
12ο πειλατος · και λεγει αυτοις · ϊδε αγω ϋμιν αυτον εξω .
ϊνα γνωτε ωτι εν αυτω ουδεμιαν αιτιαν ευρισκω ·
5εξηλθεν ουν ο ις εξω . φορων τον ακανθινον στεφανον .
15και το πορφυρουν ϊματιον · και λεγει αυτοις · ϊδε ο ανος ,
6οτε ουν ϊδον αυτον οι αρχϊερεις και οι ϋπηρεται .
εκραυγασαν λεγοντες · σταυρωσον σταυρωσον αυτον ·
18λεγει αυτοις ο πειλατος , λαβετε ϋμεις αυτον · και σταυρωσαται ·
εγω γαρ . ουχ ευρισκω εν αυτω αιτιαν ·
7απεκριθησαν αυτω οι ϊουδαιοι · ημις νομον εχομεν .
21και κατα τον νομον οφιλει αποθανειν .
οτι εαυτον ϋιον θυ εποιησεν · 8οτε ουν εκουσεν ο πειλατος
τουτον τον λογων . μαλλον εφοβηθη , 9και εισηλθον
24εις τω πραιτωριον παλιν . και λεγει τω ιυ ·
ποθεν ει συ · ο δε ις · αποκρισιν ουκ εδωκεν αυτω ·
10λεγει ουν αυτω ο πειλατος · εμοι ου λαλεις .
27ουκ οιδας οτι εξουσιαν εχω σταυρωσαι σε ·
και εξουσιαν εχω απολυσαι σε · 11απεκριθη αυτω ις ·
ουκ εχεις εξουσιαν κατ εμου ουδεμιαν . ει μη ην
30δεδομενον σοι ανωθεν · δια τουτο ο παραδιδους με σοι .
μιζονα αμαρτιαν εχει · 12εκ τουτου εζηται ο πειλατος
απολυσαι αυτον · οι δε ϊουδαιοι εκραυγασαν λεγοντες ·

Folio 172v Image Quire_22-4v (flesh) John 19 back to top

XIX· κατ(α) ιωαν(νην)


Note

εαν τουτον απολυσης . ουκ ει φιλος του καισαρος ,


πας γαρ ο βασιλεα εαυτον ποιων . αντιλεγει τω καισαρι ,
3 13ο ουν πειλατος ακουσας τουτων τον λογον ·
εγαγεν εξω τον ιν · και εκαθεισεν επι βηματος .
εις τοπον λεγομενον λιθοστρωτον ,
6 εβραϊστι γαββαθα · 14ῆν δε παρασκευη του πασχα .
ωρα ην οσει τριτη · και λεγει τοις ιουδαιοις ·
ϊδε ο βασιλευς ϋμων · 15οι δε εκραυγαζον ·
9 αρον αρον · σταυρωσον αυτον · λεγει αυτοις ο πειλατος ·
τον βασιλεα ϋμων σταυρωσω · απεκριθησαν οι αρχϊε
ρεις · ουκ εχομεν βασιλεα ει μη καισαρα .
1216τοτε ουν παρεδωκεν αυτον αυτοις · ϊνα σταυρωθη ,
παρελαβον ουν τον ιν · και ηγαγον · 17και βασταζων εαυτου
τον σταυρον · εξηλθεν εις τον λεγομενον κρανιου τοπον ·
15ος λεγηται εβραϊστι γολγοτα . 18οπου αυτον εσταυρωσαν ·
και μετ αυτου δυο αλλους τευθεν και εντευθεν . μεσον δε
τον ιυν · 19εγραψεν δε και τιτλον ο πειλατος · και εθηκεν
18επι του σταυρου · ῆν δε το γεγραμμενον · ις ο ναζωρεος .
ο βασιλευς των ιουδαιων · 20τουτον ουν τον τιτλον πολλοι
των ιουδαιων ανεγνωσαν · οτι εγγυς ει̂ν ο τοπος της πολεως
21οπου εσταυρωθη ο ις , και ῆν γεγραμμενον · εβραϊσται ·
ελληνισται · ρωμαϊσται · 21ελεγον ου τω πειλατω αρχϊερεις
των ϊουδαιων · μη γραφε · ο βασιλευς των ϊουδαιων ·
24αλλα οτι εκεινος ειπεν · βασυλευ ειμι των ϊουδαιων ·
22απεκριθη ο πειλατος · ο γεγραφα · γεγραφα ·
23οι ουν στρατιωται οτε εσταυρωσαν τον ιν ·
27ελαβον τα ειματια αυτου . και ποιησαντες τεσσαρα μερη .
εκαστω στρατιωτη μερος . και τον χιτωνα ,
ῆν δε ο χιτον αραφος . εκ των ανωθεν ϋφαντος δι ολου ·
3024ειπον δε προς αλληλους · μη σχισωμεν αυτον ·
αλλα λαχωμεν περι αυτου τινος εστιν ·
ϊνα ε γραφη πληρωθη η λεγουσα ·
Folio 173v Image Quire_22-5v (hair) John 19 back to top

XIX· κατ(α) ιωαν(νην)

διεμερισαντο τα ιματια μου εαυτοις . και επι τον ϊματισμ(ο)ν


μου εβαλον κληρον · οι μεν ουν στρατιωται . ταυτα εποιησαν ·
3 25ϊστηκεισαν δε παρα τω σταυρω του ιυ · η μητηρ αυτου .
και ⸆ αδελφη της μητρος αυτου · μαρια η του κλωπα .
και μαρια η μαγδαληνη · 26ις ουν εϊδων την μητερα
6 και τον μαθητην παρεστωτα ον ηγαπα .
λεγει τη μητρι αυτου ·
γυναι ειδε ο ϋϊος σου
9 27ειτα γεγει τω μαθητη · ϊδου η μητηρ σ(ο)υ ·
και απ εκεινης της ωρας . ελαβεν αυτην
ο μαθητης εις τα ϊδια .
1228μετα τουτο ειδως ο ις
οτι ηδην παντα τετελειωται .
" ϊνα πληρωθη οι γραφη . λεγει διψω ·
1529σκευος ουν εκειτο οξους μεστον ·
οι δε πλησαντες σπογγον οξους
και ϋσσωπω περιθεντες .
18" προσηνεγκαν αυτου τος στοματι ·
30οτε ουν ελαβεν το οξος ο ις ειπεν · τετελειωται · και κλινας
" την κ[...] φαλην · παρεδωκεν το πνα · 31οι ουν ϊουδαιοι .
21" ϊνα μη μινητ επι του στρου τα σωματα εν τω σαββατω .
επι παρασκευι · ῆν γαρ μεγαλη η ημερα του σαββατου εκεινου ·
ηρωτησαν τον πειλατον ϊνα κατεαγωσιν αυτων τα σκελη .
24και αρτωσιν · 32ηλθον ουν οι στρατιωται · και του μεν πρωτου
κατεαξαν τα σκελη · και του αλλου του συνσταυρωθεντος
" αυ[...] · 33επι δε τον ιν ελθοντες . ως ϊδον αυτον ηδη τεθνικοτα .
27ου κατεαξαν αυτου τα σκελη · 34αλλα εις των στρατιωτων
λογχη αυτου την πλευραν ενυξεν · και ευθεως εξηλθεν
αιμα και ϋδωρ , 35και ο εορακως μεμαρτυρηκεν · και αληθινη
30αυτου εστιν η μαρτυρια , κακεινος οιδεν οτι αληθη λεγι .
ϊνα και ϋμεις πιστευσηται · 36εγενετο γαρ ταυτα · ϊνα η γραφη
πληρωθη · οστουν ου συντριβησεται αυτου , 37και παλιν · ετερα
33" γραφη λεγει · οψονται ἑις ὁν εξεκεντησαν · [[...] ] Note

Folio 174v Image Quire_22-6v (flesh) John 19 back to top

XIX·XX· κατ(α) ιωαν(νην)

38μετα δε ταυτα · ηρωτησε τον πιλατον ϊωσηφ απο αριμαθεας .


ῶν μαθητης του ιυ · κεκρυμμενος δε
3 δια τον φοβον των ϊουδαιων .
ϊνα αρη το σωμα του ιυ ·
και επετρεψεν ο πιλατος ·
6 ηλθεν ουν . και ηρεν το σωμα του ιυ ·
39ηλθεν δε και νιδημος .
ο ελθων προς τον ιν νυκτος το πρωτον .
9 φερων μιγμα ζμυρνης και αλοης
ως λιτρας εκατον ·
40ελαβον ουν το σωμα του ιυ ·
12και εδησαν αυτο εν οθονιοις
μετα των αρωματων
καθως εθος εστιν ϊουδαις ενταφιαζειν ·
1541ῆν δε εν τοπω οπου εσταυρωθη κηκηπος .
και εν τω κηπω μνημιον κενον .
εν ῶ
18ουδεπω ουδις
ετεθη ,
42εκει ουν
21δια
την παρασκευην
των ϊουδαιων .
24οτι εγγυς ῆν
το μνημιον .
εθηκαν τον ιν ·
2720:1τη δε μια των σαββατων ·
μαρια η μαγδαληνη
ερχετε
30πρωι
σκο
τιας

Folio 175v Image Quire_22-7v (hair) John 20 back to top

XX· κατ(α) ιωαν(νην)

ετι ουσης εις το μνημιον · και βλεπει


τον λιθον ηρμενον εκ του μνημιου ·
3 2τρεχει ουν και ερχεται
προς σιμωνα πετρον . και προς τον αλλον
μαθητην ον εφιλι ο ις · και λεγει αυτοις ·
6 ηραν τον κν εκ του μνημιου ·
και ουκ οιδαμεν που εθηκαν αυτον ·
3εξηλθεν ουν ο πετρος και αλλος μαθητης .
9 και ερχοντο εις το μνημιον ·
4ετρεχον δε οι δυο ομου
και ο αλλος μαθητης προεδραμεν ταχιον του πετρου ·
12" και ηλθεν πρωτος εις το μνημιον ·
5και παρακυψας · βλεπει κιμενα τα οθονια ·
ου μεντοι εισηλθεν
156ερχεται ουν σιμων πετρος ακολουθων αυτω ·
και εισηλθεν εις το μνημιον ·
και θεωρει τα οθονια κιμενα .
18" 7και το σουδαριον ο ῆν επι της κεφαλης αυτου ·
ου μετα των οθονιων κιμενον ·
αλλα χωρις εντετυλιγμενον εις ενα τοπον ·
218τοτε ουν εισηλθεν ο αλλος μαθητης .
ο ηλθων πρωτος ⸆ το μνημιον ·
" και ϊδεν και ουκ επιστευσεν · 9ουδεπω γαρ
24εδισαν την γραφην · ωτι δι αυτον
εκ νεκρων αναστηναι · 10απηλθον ουν παλιν
προς εαυτους οι μαθηται · 11μαρια δε ειστηκει
27" προς το μνημιω κλαιουσα εξω ·
ως ουν εκλειεν παρεκυψεν εις το μνημιον ,
12και θεωρι δυο αγγελους · ενα προς τη κεφαλη
30και ενα προς τοις ποδιν · οπου εκειτο
το σωμα του ιυ ·
13και λεγουσιν αυτη εκεινοι · γυναι τι κλαιεις · Note

Folio flyleaf Image () John 20 back to top


Note

Folio flyleaf Image () John 20 back to top


Note

Folio back cover Image () John 20 back to top


Note

Folio front cover (inside) Image () John 20 back to top


Note

Folio flyleaf Image () John 20 back to top


Note

Folio flyleaf Image () John 20 back to top


Note

Folio 177v Image Quire_23-1v (hair) John 20 back to top

XX· κατ(α) ιωαν(νην)

13τινα ζητεις λεγει αυτοις οτι ηραν τον κν


μου και ουκ οιδα που τεθεικαν αυτον
3 14ταυτα ειπουσα εστραφη εις τα οπισω
και θεωρει τον ιην εστωτα και ουκ ηδι
οτι ιης εστιν 15λεγει αυτη ο ιης γυναι τι κλαιεις
6 τινα ζητεις εκεινη δοκουσα οτι ο
κηπουρος εστιν λεγει αυτω κε
ει συ ηρες αυτον ειπε μοι που
9 τεθεικας αυτον καγω αυτον αρω
16λεγει αυτη ιης μαρια στραφεισα δε
εκεινη λεγει αυτω εβραϊστι ραββωνει
12ο λεγεται κε διδασκαλε 17λεγει αυτη ιης
μη μου απτου ουπω γαρ αναβεβηκα
προς τον πρα μου πορευου ουν προς τους
15αδελφους και ειπε αυτοις αναβαινω
προς τον πρα μου και πατερα ϋμων
και θν μου και θν ϋμων
1818ερχεται μαρια η μαγδαληνη απαγγελλουσα
τοις μαθηταις αυτου οτι εωρακεν τον κν
και α ειπεν αυτη εμηνυσεν αυτοις
2119Lect. Lect. ουσης ουν οψιας τη ημερα εκεινη
τη μεια των σαββατων και των θυρων
κεκλισμενων οπου ησαν οι μαθηται
24δια τον φοβον των ϊουδαιων
ηλθεν ιης και εστη εις το μεσον
και λεγει αυτοις ειρηνη ϋμειν
2720και τουτο ειπων εδειξεν τας χειρας
και την πλευραν αυτοις εχαρησαν ουν
οι μαθηται αυτου ειδοντες τον κν
3021ειπεν ουν αυτοις παλιν ειρηνη ϋμειν
καθως απεσταλκεν με ο πατηρ καγω
αποστελλω ϋμας 22τουτο ειπων
33ενεφυσησεν αυτοις και λεγει αυτοις

Folio 178v Image Quire_23-2v (flesh) John 20 back to top

XX· κατ(α) ιωαν(νην)

λαβετε πνευμα αγιον 23εαν τινων αφητε


τας αμαρτιας αφεωνται αυτοις
3 εαν τινων κρατησετε κεκρατηντε
24θωμας δε εις εκ των · ιβ · λεγομενος
διδυμος ουκ ην μετ αυτων οτε ηλθεν
6 ιης · 25ελεγον ουν αυτω οι αλλοι μαθηται
οτι εωρακαμεν τον κν ο δε ειπεν αυτοις
εαν μη ειδω εις τας χειρας αυτου
9 τον τυπον των ηλων και βαλω μου
τας χειρας εις την πλευραν αυτου
και βαλω μου τον δακτυλον εις τον τυπον
12των ηλων ου μη πιστευσω
26και μεθ ημερας οκτω παλιν ησαν εσω
οι μαθηται αυτου και ο θωμας μετ αυτων
15ερχεται ουν ο ιης των θυρων
κεκλισμενων και εστη εις το μεσον
και ειπεν ειρηνη ϋμειν 27ειτα λεγει
18τω θωμα φερε τον δακτυλον σου ωδε
και ϊδε τας χειρας μου και φερε
την χειρα σου και βαλε εις την πλευραν μου
21και μη ϊσθι απιστος αλλα πιστος
28¶ απεκριθη θωμας και ειπεν αυτω
ο κς και ο θς θς μου
2429λεγει αυτω ο ιης οτι εωρακας με
πεπιστευκας μακαριοι οι μη ειδοντες
και πιστευσαντες 30πολλα μεν ουν
27και αλλα σημεια εποιησεν ιης
ενωπιον των μαθητων αυτου
α ουκ εστιν γεγραμμενα εν τω
30βιβλω τουτω 31ταυτα δε γεγραπται
ϊνα πιστευσητε οτι ιης χρς ϋιος εστιν
του θυ και ϊνα πιστευοντες ζωην
33αιωνιον εχητε εν τω ονοματι αυτου

Folio 179v Image Quire_23-3v (hair) John 20 back to top

XXI· κατ(α) ιωαν(νην)

21:1μετα ταυτα παλιν εφανερωσεν εαυτον


τοις μαθηταις αυτου επι της
3 θαλασσης της τιβεριαδος εφανερωσεν
δε ουτως 2ησαν ομου σιμων πετρος
και θωμας ο λεγομενος διδυμος
6 και ναθαναηλ ’ ος ην απο κανα της γαλιλαιας
και οι ϋιοι ζεβεδαιου · και αλλοι εκ των
μαθητων αυτουτου δυο 3λεγει τουτοις
9 σιμων πετρος ϋπαγω αλιευειν
λεγουσιν αυτω ερχομεθα και ημεις
συν σοι εξηλθαν και ενεβησαν
12εις το πλοιον και εν εκεινη τη νυκτι
επειασαν ουδεν 4πρωϊας δε ηδη
γενομενης εστη ιης επι τον αιγιαλον
15ου μεντοι ηδεισαν οι μαθηται
οτι ιης εστιν 5λεγει ου αυτοις ο ιης
παιδια μη τι προσφαγειον εχετε
18απεκριθησαν αυτω ου · 6ο δε ειπεν αυτοις
βαλετε εις τα δεξεια μερη του πλοιου
το δικτυον και ευρησετε
21οι δε εβαλον και ουκετι αυτο ειλκυσαι ϊσχυον
απο του πληθους των ϊχθυων
7λεγει ουν ο μαθητης εκεινος
24ον ηγαπα ιης τω πετρω ο κς εστιν ημων
σιμων ουν πετρος ακουσας οτι ο κς εστιν
τον επενδυτην διεζωσατο
27ην γαρ γυμνος και ηλατο
εις την θαλασσαν 8οι δε αλλοι μαθηται
τω πλοιαριω ηλθαν ου γαρ ησαν
30μακραν απο της γης αλλ ως απο
πηχων διακοσιων συροντες το
δικτυον των ϊχθυων 9ως ουν
33απεβησαν εις την γην βλεπουσιν

Folio 180v Image Quire_23-4v (flesh) John 21 back to top

XXI· κατ(α) ιωαν(νην)

ανθρακειαν κειμενην και οψαριον


επικειμενον και αρτον 10λεγει αυτοις
3 ο ιης ενεγκατε εκ των οψαριων ων
επιασατε νυν 11ανεβη σιμων πρ
και ειλκυσεν το δικτυον μεστον
6 επι την γην μεγων ϊχθυων · ρνγ ·
και τοσουτων οντων ουκ εσχισθη
το δικτυον 12λεγει αυτοις ο ιης δευτε
9 αριστησατε ουδεις δε ετολμα των
μαθητων εξετασαι αυτον συ τις ει
ειδοτες οτι ο κς εστιν 13ερχεται ιης
12και λαμβανει τον αρτον ευχαριστησας εδωκε(ν)
αυτοις και το οψαριον ομοιως
14τουτο ηδη τριτον εφανερωθη ιης
15τοις μαθηταις αυτου εγερθεις εκ νεκρων
15οτε ουν ηριστησαν λεγει ο ιης τω σιμωνι πετρω
σιμων ϊωανου αγαπας με πλεον τουτων
18λεγει αυτω ναι κε συ οιδας οτι
φιλω σε λεγει αυτω ο ιης βοσκε τα προβατα μου
16λεγει αυτω δευτερον ο κς σιμων ϊωανου
21αγαπας με · λεγει αυτω ναι κε
συ οιδας οτι φιλω σε · λεγει αυτω ποιμενε
μου τα προβατα 17λεγει αυτω το τριτον
24σιμων ϊωανου φιλεις με
ελυπηθη ο πετρος οτι ειπεν αυτω ⸆ φιλεις με
και λεγει αυτω κε παντα συ οιδας
27συ γεινωσκεις οτι φιλω σε
λεγει αυτω βοσκε τα προβατα μου
18αμην αμην λεγω σοι οτε ης νεωτερος
30εζωννυες σεαυτον και περιεπατεις οπου
ηθελες · οταν δε γηρασης εκτενεις τας χιρας σου
και αλλοι σε ζωσουσει και επο σε
33οπου συ ⸆ θελεις 19ταυτα δε ειπεν

Folio 181v Image Quire_23-5v (hair) John 21 back to top

XXI· κατ(α) ιωαν(νην)

σημενων ποιω θανατω δοξασει τον θν


και τουτο ειπων λεγει αυτω ακολουθει μοι
3 20επιστραφεις δε ο πετρος βλεπει τον μαθητην
ον ηγαπα ιης ακολουθουντα
ος και ανεπεσεν εν τω δειπνω
6 επι το στηθος αυτου και ειπεν αυτω
κε τις εστιν ο παραδιδων σε
21τουτον ουν ειδων ο πετρος λεγει αυτω ιηυ ·
9 κε ουτος δε τι · 22λεγει αυτω ο ιης
εαν αυτον θελω μενειν ουτως
εως ερχομαι τι προς σε συ μοι ακολουθει
1223εξηλθεν ουν ουτος ο λογος εις τους
αδελφους και εδοξαν οτι ο μαθητης
εκεινος ουκ αποθνησκει και ουκ ειπεν αυτο
15ο ιης ουκ αποθνησκεις αλλα εαν αυτον
θελω μενειν εως ερχομαι προς σε
24οτος εστιν ο μαθητης ο μαρτυρων
18περι τουτων και ο γραψας ταυτα
και οιδαμεν οτι αληθης εστιν αυτου
η μαρτυρια 25εστιν δε και αλλα πολλα
21οσα εποιησεν ο χρς ιης ατινα
εαν γραφηται καθ εν ουδ ’ αυτον
οιμαι τον κοσμον χωρησε
24τα γραφομενα βιβλεια
ExplicitNote xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27Note ευαγγελιον κατα

ιωανην ετελεσθη
30
Incipitαρχεται ευαγγελιον

33κατα λουκαν

Folio 182v Image Quire_23-6v (flesh) Luke back to top

I· ευαγγελ(ιον) κατ(α) λουκαν

1:1αεπειδηπερ
πολλοι επεχειρησαν ανα
ταξασθαι διηγησιν περι των
3 πεπληροφορημενων εν ημειν
πραγματων 2καθα παρεδοσαν ημειν
οι απ αρχης αυτοπται και ϋπηρεται
6 γενομενοι του λογου 3εδοξε καμοι
παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν
ακριβως καθεξης σοι γραψαι
9 κρατιστε θεοφιλε 4ϊνα επιγνως
περι των κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
5βεγενετο εν ταις ημεραις ηρωδου
12του βασιλεως της ϊουδαιας ϊερευς
τις ονοματι ζαχαριας εξ εφημεριας
αβια · και γυνη αυτω εκ των θυγατερων
15ααρων και το ονομα αυτης ελεισαβεθ
6ησαν δε δικαιοι αμφοτεροι ενωπιον
του θυ πορευομενοι εν πασαις
18ταις εντολαις και δικαιωμασιν του κυ
αμεπτοι 7και ουκ ην αυτοις τεκνον
καθοτι ην η ελισαβεθ στειρα ·
21και αμφοτεροι ησαν προβεβηκοτες
εν ταις ημεραις αυτων · 8εγενετο δε
εν τω ϊερατευειν αυτον εν τη ταξει
24της εφημεριας αυτου εναντι του θυ
9κατα το εθος της ϊερατειας
ελαχε του θυμιασαι εισελθων
27εις τον ναον του θυ 10και παν το πληθος
του λαου ην προσευχομενον
εξω τη ωρα του θυμιαματος
3011ωφθη δε αυτω αγγελος κυ εστως
εκ δεξιων του θυσιαστηριου του θυμιαματος
12και εταραχθη ζαχαριας ιδων
33και φοβος επεπεσεν επ αυτον

Folio 183v Image Quire_23-7v (hair) Luke 1 back to top

I· κατ(α) λουκ(αν)

13και ειπεν προς αυτον ο αγγελος


μη φοβου ζαχαρια · διοτι εισηκουσθη
3 η δεησεις σου και η γυνη σου ελισαβεδ
γεννησει ϋιον και καλεσεις
το ονομα αυτου ϊωανην 14και εσται σοι
6 χαρα και αγαλλιασις και πολλοι επι τη
γενεσει αυτου χαρησονται 15εστε γαρ
με γαρ ενωπιον του κυ και οινον
9 και σικερα ου μη πιη και πνευματος
αγιου πλησθησεται ετι εκ κοιλειας
μητρος αυτου 16και πολλους των ϋιων
12ϊσραηλ επιστρεψει επι κν τον θν αυτων
17και αυτος προελευσεται ενωπιον αυτου
εν πνευματι και δυναμι ηλιου
15επιστρεψαι καρδιας πατερων επι τεκνα
και απειθεις · εν φρονησει δικαιων
ετοιμασαι κω λαον κατεσκευασμενον
1818και ειπεν ζαχαριας προς τον αγγελον
κατα τι γνωσομαι τουτο εγω γαρ ειμι
πρεσβυτης και η γυνη μου προβεβηκυια
21εν ταις ημεραις αυτης 19και αποκριθεις
ο αγγελος ειπεν αυτω · εγω ειμι γαβριηλ
ο παρεστως ενωπιον του θυ και απεσταλην
24λαλησαι προς σε και ευαγγελισασθαι σοι
ταυτα · 20και ϊδου εση σιωπων και μη
δυναμενος λαλησαι αχρις ημερας ης
27γενηται ταυτα ανθ ων ουκ επιστευσας
τοις λογοις μου οιτινες πλησθησονται
εις τον καιρον αυτων · 21και ην ο λαος
30προσδεχομενος τον ζαχαριαν · και
εθαυμαζον επι τω χρονιζειν αυτον
εν τω ναω 22εξελθων δε ουκ ηδυνατο
33λαλησαι αυτοις και επεγνωσαν

Folio 184v Image Quire_23-8v (flesh) Luke 1 back to top

I· κατ(α) λουκαν
+ περϊ τις παρθεν(ου)

οτι οπτασιαν εωρακεν · εν τω ναω


και αυτος ην διανευων αυτοις και διεμεινεν
3 κωφος 23και εγενετο ως επλησθησαν αι ημεραι
της λειτουργειας αυτου τοτε απηλθεν
εις τον οικον αυτον 24και μετα τας ημερας
6 ταυτας συνελαβεν ελισαβεδ · η γυνη αυτου
και περιεκρυβεν εαυτην μηνας πεντε ·
λεγουσα 25οτι ουτως μοι πεποιηκεν κς
9 εν ημεραις αις εφειδεν αφελειν
ονειδος μου εν ανθρωποις
26εν δε τω εκτω μηνι απεσταλη ο αγγελος
12γαβριηλ ϋπο του θυ εις πολιν γαλιλαιαν
27προς παρθενον μεμνησμενην ανδρι
ω ονομα ϊωσηφ εξ οικου δαυειδ
15και το ονομα της παρθενου μαριαμ
28και εισελθων ο αγγελος προς αυτην ειπεν
χαιρε κεχαριτωμενη ο κς μετα σου
18ευλογημενη συ εν γυναιξιν
29ην δε επι τω λογω εταραχθη και διελογιζετο
εν εαυτη ποδαπος αν ειη ο ασπασμος ουτος
2130και ειπεν αυτη ο αγγελος μη φοβου μαρια
ευρες γαρ χαριν παρα τω θω 31και ϊδου
συνλημψη εν γαστρι και τεξη ϋιον
24και καλεσεις το ονομα αυτου ιην
32ουτος εσται μεγας και ϋιος ϋψιστου
κληθησεται και δωσει αυτω κς ο θς
27τον θρονον δαυειδ του πατρος αυτου
33και βασιλευσει επι τον οικον ϊακωβ
εις τους αιωνας και της βασιλειας αυτου
30ουκ εστε τελος 34και ειπεν μαρια προς τον
αγγελον πως εσται τουτο επι ανδρα
ου γεινωσκω · 35και αποκριθεις ο αγγελος
33ειπεν αυτη πνευμα αγιον επελευσεται
Folio 185v Image Quire_24-1v (hair) Luke 1 back to top

I· κατ(α) λουκαν

επι σε και δυναμις ϋψιστου επισκιασι σοι


διο και το γεννωμενον αγιον κληθησεται
3 ϋιος θυ · 36γκαι ϊδου ελεισαβεθ · η συνγενις σου
και αυτη συνειληφϋια ϋιον εν γηρει αυτης
και ουτος μην εκτος εστιν αυτη τη
6 καλουμενη στειρα 37οτι ουκ αδυνατησει
παν ρημα παρα του θυ 38και ειπεν μαρια
ϊδου η δουλη κυ γενοιτο μοι κατα το
9 ρημα σου και απεστη απ αυτης ο αγγελος
39Lect. αναστασα δε μαρια εν ταις ημαιραις
ταυταις επορευθη εις την ορεινην μετα
12σπουδης εις πολιν ϊουδα 40και εισηλθεν
εις τον οικον ζαχαριου και ησπασατο την
ελισαβεθ · 41και εγενετο ως ηκουσεν
15τον ασπασμον της μαριας η ελισαβεδ
εσκιρτησεν εν τη κοιλεια της ελισαβεδ
το βρεφος αυτης και επλησθη πνς Note
18αγιου η ελισαβεδ 42και ανεφωνησεν
φωνη μεγαλη και ειπεν ευλογημενη
συ εν γυναιξιν και ευλογημενος
21ο καρπος της κοιλιας σου 43και ποθεν
μοι τουτο ϊνα ελθη η μητηρ του κυ μου
προς με 44ϊδου γαρ ως εγενετο η φωνη
24του ασπασμου σου εις τα ωτα μου
εσκιρτησεν εν αγαλλιασει το βρεφος
εν τη κοιλια μου 45και μακαρια
27η πιστευσασα οτι εσται τελειωσις
τοις λελαλημενοις αυτη παρα κυ
46και ειπεν μαρια μεγαλυνει η ψυχη
30μου τον κν 47και ηγαλλιασεν το πνα
μου εν τω θω τω σωτηρι μου
48οτι επεβλεψεν κς επι την ταπινωσιν
33της δουλης αυτου · ϊδου γαρ απο του νυν

Folio 186v Image Quire_24-2v (flesh) Luke 1 back to top

I· κατ(α) λουκαν
Note

μακαριουσιν με πασαι αι γενεαι


49οτι εποιησεν μοι μεγαλα ο θς
3 ο δυνατος και αγιον το ονομα αυτου
50και το ελεος αυτου εις γενεαν
γενεων τοις φοβουμενοις αυτον
6 51εποιησεν κρατος εν βραχιονι αυτου
διεσκορπισεν ϋπερηφανους
διανοια καρδιας αυτων · 52καθειλεν
9 δυναστας απο θρονων και ϋψωσεν
ταπεινους 53πεινωντας ενεπλησεν
αγαθων και πλουτουντας εξαπεστιλεν
12κενους 54αντελαβετο ϊσραηλ · παιδος
αυτου μνησθηναι ελεους · 55καθως
ελαλησεν προς τους πατερας ημων · τω
15αβρααμ και τω σπερματι αυτου εις τον αιωνα
56εμεινεν δε μαρια συν αυτη μηνας τρεις
και ϋπεστρεψεν εις τον οικον αυτης
1857τη δε ελισαβετ επλησθη ο χρονος
του τεκειν αυτην και εγεννησεν ϋιον
58και ηκουσαν οι περιοικοι και
21⸆ συνγενεις αυτης οτι εμεγαλυνεν κς
το ελεος αυτου μετ αυτης και
συνεχαιρον αυτη · 59και εγενετο τη ημερα
24τη ογδοη ηλθαν περιτεμειν το παιδιον
και εκαλουν αυτο επι τω ονοματι
του πατρος αυτου ζαχαριαν ·
2760και αποκρειθεισα η μητηρ αυτου ειπεν
ουχι αλλα κληθησεται το ονομα αυτου
ϊωανης 61και ειπαν προς αυτην οτι
30ουδεις εστιν εν τ[ι] συνγεν[ε]α σου
ος καλειται το ονομα τουτο
62ενενευον δε τω πατρι αυτου οτι ο αν
33θελοι καλισθαι αυτο 63και αιτησας

Folio 187v Image Quire_24-3v (hair) Luke 1 back to top

I· κατ(α) λουκαν

πινακιδα εγραψεν ϊωανης εστιν


το ονομα αυτου και παραχρημα
3 ελυθη η γλωσσα αυτου και εθαυμασαν
παντες 64ανεωχθη δε το στομα αυτου
και ελαλει ευλογων τον θν 65και εγενετο
6 φοβος μεγας επι παντας τους
περιοικουντας αυτον και εν ολη τη ορεινη
της ϊουδαιας διελαλειτο παντα τα ρηματα
9 ταυτα 66και εθεντο παντες οι ακουοντες
εν ταις καρδιαις αυτων λεγοντες τι αρα
το παιδιον τουτο εσται και γαρ χειρ κυ
12μετ αυτου 67και ζαχαριας ο πατηρ αυτου
επλησθη πνευματος αγιου και ειπεν
68ευλογητος κς ο θς του ϊσραηλ οτι επεσκεψατο
15και εποιησεν λυτρωσιν τω λαω αυτου
69και ηγειρεν κερας σωτηριας ημειν
εν οικω δαυειδ παιδος αυτου 70καθως
18ελαλησεν δια στοματος αγιων προφητων
αυτου των απ αιωνος 71σωτηριαν
εκ χειρος εχθρων ημων και παντων
21των μεισουντων ημας 72ποιησαι
ελεος μετα των πατερων ημων
μνησθηναι διαθηκης αγιας αυτου
2473ορκον ον ωμοσεν προς αβρααμ
τον πατερα ημων του δουναι ημειν
74αφοβως εκ χειρος εκθρων ημων
27ρυσθεντας λατρευειν αυτω 75εν οσιοτητι
και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασας
τας ημερας ημων 76και συ δε παιδιον
30προφητης ϋψιστου κληθηση · προπορευση γαρ
προ προσωπου κυ ετοιμασαι οδους αυτου
77του δουναι γνωσιν σωτηριας τω λαω αυτου
33εν αφεσει αμαρτιων αυτων 78δια σπλαγχνα

Folio 188v Image Quire_24-4v (flesh) Luke 1 back to top

I·II· κατ(α) λουκαν

ελεους θυ ημων εν οις επεσκεψατο ημας


ανατολη εξ υψους 79επιφαναι φως
3 τοις εν σκοτει και σκια θανατου
καθημενοις του κατευθυναι
τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης
6 80το δε παιδιον η[...] ξανετο και εκραταιουτο
πνευματι και ην εν ταις ερημοις
εως ημερας αναδειξεως αυτου
9 προς τον ϊσραηλ Lect. 2:1εγενετο δε εν ταις
ημεραις εκειναις εξηλθεν δογμα
παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι
12πασαν την οικουμενην · 2αυτη εγενετο
απογραφη πρωτη ηγεμονευοντος
της συριας κυρηνιου 3και επορευοντο
15παντες απογραφεσθαι εκαστος
εις την εαυτου πατριδα · 4ανεβη δε και
ϊωσηφ απο της γαλιλαιας εκ πολεως
18ναζαρεθ εις γην ιουδα εις πολιν δαυειδ
ητις καλειτε βηθλεεμ 5απογραφεσθαι
συν μαρια τη εμνηστευμενη αυτω
21ουση ενκυω · δια το ειναι αυτον εξ οικου
και πατριας δαυειδ 6ως δε παρεγεινοντο
ετελεσθησαν αι ημεραι του τεκειν αυτην
247και ετεκεν τον ϋιον αυτης τον πρωτοτοκον
και εσπαργανωσεν αυτον και ανεκλινεν
αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην αυτοις
27τοπος εν τω καταλυματι 8ποιμενες δε
ησαν εν τη χαρα ταυτη αγραυλουντες
και φυλασσοντες τας φυλακας της νυκτος
30επι την ποιμνην αυτων 9και ϊδου
αγγελος κυ επεστη αυτοις και δοξα
περιελαμψεν αυτους και εφοβηθησαν
33φοβον μεγαν 10και ειπεν αυτοις

Folio 189v Image Quire_24-5v (hair) Luke 2 back to top

II· κατ(α) λουκ(αν)

ο αγγελος μη φοβεισθε ϊδου γαρ


ευαγγελιζομαι ϋμειν χαραν μεγαιην
3 ητις εσται και παντι τω λαω 11οτι ετεχθη
ϋμειν σημερον σωτηρ ος εστιν χρς κς
εν πολει δαυειδ 12και τουτο ϋμειν το
6 σημειον εστω ευρησετε βρεφος
εσπαργανωμενον εν φατνη 13και εξαιφνης
εγενετο συν τω αγγελω πληθος στρατειας
9 ουρανου αιτουντων τον θν και λεγοντων
14δοξα εν ϋψιστοις θω και επι γης ειρηνη
εν ανθρωποις ευδοκιας 15και εγενετο
12ως απηλθον οι αγγελοι απ αυτων
εις τον ουρανον και οι ανθρωποι
οι ποιμενες ειπον προς αλληλους
15διελθωμεν δη εως βηθλεεμ
και ϊδωμεν το ρημα τουτο το γεγονως
ο ο κς εγνωρισεν ημειν 16και ηλθον
18σπευδοντες και ευρον την μαριαν
και τον ϊωσηφ και το βρεφος κειμενον
εν τη φατνη 17ιδοντες δε εγνωρισαν
21περι του ρηματος του λαληθεντος
αυτοις περι του παιδιου 18και παντες
οι ακουοντες εθαυμαζον περι των
24λαληθεντων ϋπο των ποιμενων
προς αυτους 19η δε μαρια συνετηρει παντα
τα ρηματα ταυτα συνβαλλουσα εν τη
27καρδια αυτης 20και ϋπεστρεψαν οι ποιμενες
δοξαζοντες και αινουντες τον θν
επι πασιν οις ηκουσαν και ιδον
30καθως ελαληθη προς αυτους
21και οτε συνετελεσθησαν αι ημεραι
αι οκτω του περιτεμειν το παιδιον
33ωνομασθη το ονομα αυτου ιης

Folio 190v Image Quire_24-6v (flesh) Luke 2 back to top

II·
π(ε)ρ(ι) συμεων κ(αι) τις προφιτιδο κατ(α) λουκαν

το κληθεν ϋπο του αγγελου · προ του


συνλημφθηναι αυτον εν κοιλια μητρος
3 22και οτε επλησθησαν · αι ημεραι
του καθαρισμου αυτου κατα τον νομον
μωϋσεως ανηγαγον αυτον εις ϊεροσολυμα
6 παραστησαι κω 23καθως γεγραπται
εν τω νομω κυ · οτι παν αρσεν
διανοιγον μητραν αγιον κω
9 κληθησεται 24και του δουναι θυσιαν
κατα το ειρημενον εν τω νομω κυ
ζευγος τρυγονων η δυο νεοσσους
12περιστερων 25Lect. και ην ανθρωπος
εν ϊερουσαλημ ω ονομα συμεων
και ο ανθρωπος ουτος δικαιος
15και ευλαβης προσδεχομεμενος παρακλησι(ν)
του ϊσραηλ και πνα αγιον ην επ αυτον
26κεχρηματισμενος δε ην ϋπο του πνς
18του αγιου μη ϊδειν θανατον πριν η
ιδη τον χρν κυ 27και ηλθεν εν τω πνι
εις το ϊερον και εν τω εισαγαγειν
21τους γονεις το παιδιον ιην
του ποιησαι αυτους κατα το εθος
του νομου περι αυτου 28και αυτος εδεξατο αυτο
24εις τας ανκαλας αυτου και ηυλογησεν
τον θν και ειπεν 29νυν απολυεις
τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα
27σου εν ειρηνη 30οτι ειδον οι οφθαλμοι
μου το σωτηριον σου 31ο ητοιμασας
κατα προσωπον παντων των λαων
3032φως εις αποκαλυψιν και δοξαν
λαου σου ϊστραηλ 33και ην ο πατηρ αυτου
και η μητηρ θαυμαζοντες
33επι τοις λαλουμενοις περι αυτου

Folio 191v Image Quire_24-7v (hair) Luke 2 back to top

II·
περι τ(ου) κυ τις πεδηα(ς) ϊω
[γ]ενομενο(ς) κατ(α) λουκαν

34και ευλογησεν αυτους συμεων


και ειπεν προς μαριαν την μητερα αυτου
3 ϊδου ουτος κειται εις πτωσιν
και εις αναστασιν πολλων εν τω ϊσραηλ
και εις σημειον αντιλεγομενον
6 35και σου δε αυτης την ψυχην διελευσεται
ρομφαια · οπως ανακαλυφθωσιν
πολλων καρδιων διαλογισμοι
9 36και αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ
εκ φυλης ασηρ και αυτη προβεβηκυϊα
εν ημεραις πολλαις ζησασα ετη επτα
12μετα ανδρος απο της παρθενειας αυτης
37και αυτη χηρα ετων πδ η ουκ αφιστατο
του ναου νηστειαις και δεησεσι
15λατρευουσα νυκτα και ημεραν
38και αυτη τη ωρα επιστασα ανθωμολογιτο
τω θω και ελαλει περι αυτου πασιν
18τοις προσδεχομενοις λυτρωσιν
εν ϊερουσαλημ 39και ως ετελεσαν
απαντα κατα τον νομον κυ ϋπεστρεψαν
21εις την γαλιλαιαν εις ⸆ πολιν εαυτων
ναζαρεθ · καθως ερεθη δια του προφητου
οτι ναζωραιος κληθησεται 40Lect. το δε παιδιον
24ιης εκραταιουτο και ηυξανετο πληρουμενο(ν)
σοφια και χαρις θυ ην εν αυτω Lect. Lect.
41επορευοντο δε και οι γονεις αυτου
27κατα ετος εις ϊερουσαλημ εν τη εορτη
του πασχα 42και οτε εγενετο αυτω ετη ιβ
ανεβησαν οι γονεις αυτου εχοντες
30αυτον κατα το εθος της εορτης των
αζυμων 43και τελεσαντων τας ημερας
εν τω ϋποστρεφειν αυτους απεμεινεν
33ο παις ιης εν ϊερουσαλημ και ουκ εγνωσαν

Folio 192v Image Quire_24-8v (flesh) Luke 2 back to top

II·III·
π(ε)ρ(ι) ιωανν(ου) το βαπτιστ(ου) ετι πεντε κ(αι) δεκατ(ω)
κατ(α) λουκαν Note

οι γονις αυτου 44και νομισαντες αυτον


ειναι εν τη συνοδια ηλθον οδον
3 ημερας και ανεζητουν αυτον
εν τοις συνγενεσιν και εν τοις γνωστοις
45και μη ευρισκοντες ϋπεστρεψαν
6 εις ϊερουσαλημ · αναζητουντες αυτον
46και εγενετο μεθ ημερας τρεις
ευρον αυτον καθημενον εν τω ϊερω
9 εν μεσω των διδασκαλων
ακουοντα αυτων και επερωτωντα
αυτους · 47δεξεισταντο δε παντες
12οι ακουοντες αυτου επι τη συνεσει
και ταις αποκρισεσιν αυτου
48και ϊδοντες αυτον εξεπλαγησαν
15και ειπεν προς αυτον η μητηρ αυτου
τεκνον τι εποιησας ημειν ουτως
ϊδου ο πατηρ σου καγω οδυνωμενοι
18εκαι λυπουμενοι εζητουμεν σε
49και ειπεν προς αυτους τι οτι εζητειτε με
ουκ οιδατε οτι εν τοις του πρς μου
21δει με ειναι 50αυτοι δε ου συνηκαν
το ρημα ο ελαλησεν αυτοις
51και κατεβη μετ αυτων εις ναρεθ
24και ην ϋποτασσομενος αυτοις
η δε μητηρ αυτου διετηρει τα ρηματα
παντα εν τη καρδια αυτης
2752και ιης προεκοπται ηλικια και σοφια
και χαριτι παρα θω και παρα ανθρωποις
3:1Cap. 3. v. 1.ϛεν ετι δε πεντεκαιδεκατω της ηγεμονιας
30τιβεριου καισαρος επιτροπευοντος
ποντιου πειλατου της ϊουδαιας
ηρωδου φιλιππου δε του αδελφου αυτου ·
33τετραρχουντος της ιτουραιας

Folio 193v Image Quire_25-1v (hair) Luke 3 back to top

III· κατ(α) λουκαν

τετραρχουντος της ιουδαιας


και τραχωνιτιδος χωρας
3 και λυσανιου της αβιλλιανης
τετραρχουντος 2επι αρχιερεως
αννα και καϊφα εγενετο ρημα θυ
6 επι ϊωανην τον ζαχαριου ϋιον
εν τη ερημω · 3ζκαι ηλθεν εις πασαν
την περιχωρον του ϊορδανου
9 κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας
εις αφεσιν αμαρτιων 4ως γεγραπται
εν βιβλω λογων ησαϊου του προφητου
12φωνη βοωντος εν τη ερημω
ετοιμασατε την οδον κυ ευθειας ποιειτε
τας τριβους ϋμων 5πασα φαραγξ
15πληρωθησεται και παν ορος και βουνος
ταπεινωθησεται και εσται τα σκολια
εις ευθειας και ε τραχιαι εις οδους
18λειας 6και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον κυ
7ηελεγεν δε τοις εκπορευομενοις
οχλοις βαπτισθηναι ενωπιον αυτου
21γεννηματα εχιδνων τις ϋμειν
ϋπεδειξεν φυγειν απο της μελλουσης
οργης 8ποιησατε ουν καρπον αξιον
24της μετανοιας και μη αρξησθε
λεγειν αυτοις πατερα εχομεν
τον αβρααμ λεγω γαρ ϋμειν
27οτι δυναται ο θς εκ των λιθων τουτων
εγειραι τεκνα τω αβρααμ 9ηδη δε
η αξεινη προς την ριζαν των δενδρων
30κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν
καρπους καλους εκκοπτεται και εις
πυρ βαλλεται 10θκαι επηρωτησαν αυτον
33οι οχλοι λεγοντες τι ποιησωμεν

Folio 194v Image Quire_25-2v (flesh) Luke 3 back to top

III·
π(ε)ρ(ι) τ ηροδο το(ου) ιωνν(ου) κατ(α) λουκ(αν)

ϊνα σωθωμεν 11αποκριθεις δε


λεγει αυτοις ο εχων δυο χιτω’νας
3 μεταδοτω τω μη εχοντι και ο εχων
βρωματα ομοιως ποιειτω
12ηλθον τε και τελωναι ομοιως βαπτισθηναι
6 και ειπαν προς αυτον διδασκαλε
τι ποιησωμεν ϊνα σωθωμεν
13ο δε ειπεν αυτοις μηδεν πλεον
9 πρασσεται παρα το διατεταγμενον ϋμειν
πρασσειν · 14επηρωτησαν δε και
στρατευομενοι λεγοντες τι ποιησωμεν
12ϊνα σωθωμεν ο δε ειπεν αυτοις
μηδενα διασεισητε μηδε
συκοφαντησητε και αρκεισθε τοις
15οψωνιοις ϋμων 15προσδοκωντος δε
του λαου και διαλογιζομενων παντων
εν ταις καρδιαις αυτων περι ϊωανου
18μηποτε αυτος ειη ι ο χρς 16επιγνους
Note

τα διανοηματα αυτων ειπεν εγω ϋμας


βαπτιζω εν ϋδατι εις μετανοιαν ο δε
21ερχομενος ϊσχυροτερος μου εστιν
ου ουκ ιμι ϊκανος λυσαι τον ϊμαντα
του ϋποδηματος αυτος ϋμας
24βαπτεισει εν πνευματι αγιω και πυρι
17ιαου το πτυον εν τη χειρι αυτου
και διακαθαριει την αλωνα αυτου
27και τον μεν σειτον συναξει
εις αποθηκην το δε αχυρον κατακαυσει
πυρι ασβεστω 18πολλα μεν ουν και ετερα
30παραινων ευηνγελιζετο τον λαον
19ιβο δε ηρωδης ο τετραρχης ελεγχομενος
ϋπ αυτου περι ηρωδειαδος της
33γυναικος του αδελφου αυτου και περι

Folio 195v Image Quire_25-3v (hair) Luke 3 back to top

III· κατ(α) λουκ(αν)

παντων ων εποιησεν πονηρων


ο ηρωδης 20προσεθηκεν και τουτο
3 επι πασιν ενεκλισε τον ϊωανην εν φυλακη
21ιγεγενετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα
τον λαον και ιηυ βαπτισθεντος και
6 και προσευχομενου ανοιχθηναι τον
ουρανον 22και καταβηναι το πνευμα
το αγιον σωματικω ειδει ως περιστεραν
9 εις αυτον και φωνην εκ του ουρανου
γενεσθαι ϋιος μου ει συ εγω σημερον
γεγεννηκα σε 23ιδην δε ιης ως ετων · λ ·
12αρχομενος ως ενομειζετο ειναι
υιος ιωσηφ
του ⸆ ιακωβ
15του μαθθαν
του ελεαζαρ
του ελιουδ
18του ιαχειν
του σαδωκ
του αζωρ
21του ελιακειμ
του αβιουδ
του ζοροβαβελ
24του σαλαθιηλ
του ιεχονιου
του ιωακειμ
27του ελιακειμ
του ιωσεια
του αμως
30του μανασση
του εζεκεια
του αχας
33του ιωαθαν

Folio 196v Image Quire_25-4v (flesh) Luke 3 back to top

III· κατ(α) λουκαν

του οζεια
του αμασιου
3 του ιωας
του οχοζιου
του ιωραμ
6 του ιωσαφαδ
του ασαφ
του αβιουδ
9 του ροβοαμ
του σολομων
του δαυειδ 24Note
1232του ιεσσαι
του ωβηλ
του βοος
15του σαλμων
του ναασσων
33του αμειναδαβ
18του αραμ
του ασρωμ
του φαρες
21του ιουδα
34του ιακωβ
του ισακ
24του αβρααμ
του θαρα
του ναχωρ
2735του σερουκ
του ραγαυ
του φαλεκ
30του εβερ
του σαλα
36του αρφαξαδ
33του σημ

Folio 197r Image Quire_25-5r (flesh) Luke 3 back to top

III·

του νωε
του λαμεκ
3 37του μαθουσαλα
του αινωχ
του ιαρεδ
6 του μαλελεηλ
του καϊναν
38του αινως
9 του σηθ
του αδαμ
του θυ

Folio 197v Image Quire_25-5v (hair) Luke 3 back to top

IIII· π(ε)ρ(ι) ισ πιρασθεις υπ[ο] τ[ου] πς ν[...] κατ(α) λουκαν


Lect.

4:1ιειης
δε πληρης πνς αγιου ϋπεστρεψεν απο του
ϊορδανου και ηγετο εν τω πνευματι
3 εν τη ερημω 2ημερας τεσσαρακοντα
πειραζομενος ϋπο του σατανα
ιϛκαι ουκ εφαγεν ουδεν εν ταις ημεραις εκειναις
6 και συντελεσθεισων αυτων επεινασεν
3ειπεν δε αυτω ο διαβολος ει ϋιος ει του θυ
ειπε ϊνα οι λιθοι ουτοι αρτοι γενωντοι
9 4και αποκριθεις ο ιης ειπεν γεγραπται
ουκ επ αρτω μονω ζησεται ο ανθρωπος
αλλ εν παντι ρηματι θυ
125και αναγαγων αυτον εις ορος ϋψηλον
λειαν εδειξεν αυτω πασας τας βασιλειας
του κοσμου εν στιγμη χρονου
156και ειπεν προς αυτον ο διαβολος σοι δωσω
της εξουσιαν ταυτην απασαν και την δοξαν
τουτων οτι εμοι παραδεδοται και ω αν θελω
18διδωμι αυτην 7συ ουν εαν προσκυνησης
ενωπιον εμου εσται σου πασα
8ιζκαι αποκριθεις αυτω ο ιης ειπεν γεγραπται
21κν τον θν σου προσκυνησεις και αυτω μονω
λατρευσεις 9και ηγαγεν αυτον εις
ϊερουσαλημ και εστησεν αυτον
24επι το πτερυγιον του ϊερου και ειπεν αυτω
ει ϋιος ει τουτου θυ βαλε σεαυτον εντευθεν
κατω 10γεγραπται γαρ οτι τοις αγγελοις
27αυτου εντελειται περι σου του διαφυλαξαι σε
11και επι χειρων αρουσιν σε μηποτε
προσκοψης προς λιθον τον ποδα σου
3012και αποκριθεις ο ιης ειπεν αυτω
γεγραπται ουκ εκπειρασεις κν τον θν σου
13και συντελεσας παντα πειρασμον
33ο διαβολος απεστη απ αυτου αχρι χρονου

Folio 198v Image Quire_25-6v (flesh) Luke 4 back to top

IIII· κατ(α) λουκ(αν)

14και ϋπεστρεψεν ο ιης εν τη δυναμει του


πνς εις την γαλιλαιαν και φημη εξηλθεν
3 καθ ολης της περιχωρου περι αυτου
15και αυτος εδασκεν εν ταις συναγωγαις
δοξαζομενος ϋπο παντων
6 16ιηελθων δε εις ναζαρεδ οπου ην ⸆
κατα το ειωθος εν τη ημερα των σαββατων
εις την συναγωγην και ανεστη
9 αναγνωναι . 17και επεδοθη αυτω
ο προφητης ησαϊας και απτυξας
ευρεν τον τοπον ου ην γεγραμμενον
1218πνα κυ επ εμε ου εινεκεν εχρεισεν με
ευαγγελισασθαι πτωχοις απεσταλμαι
κηρυξαι αιχμαλωτοις αφεσιν
15και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι
τεθραυματισμενους εν αφεσει 19κηρυξαι ενιαυτο(ν)
κυ δεκτον 20και πυξας το βιβλιον
18αποδους τω ϋπηρετη εκαθισεν
και παντων εν τη συναγωγη
οι οφθαλμοι ησαν ατενιζοντες αυτω
2121ηρξατο δε λεγειν προς αυτους σημερον
πεπληρωται η γραφη αυτη εν τοις ωσιν
ϋμων 2219και παντες εμαρτυρουν αυτω
24και εθαυμαζον επι τοις λογοις της χαριτος
τοις εκπορευομενοις εκ του στοματος
αυτου · και ελεγον ουχι ϋιος ϊωσηφ
27εστιν ουτος · 23κκαι ειπεν προς αυτους
παντως ερειτε μοι την παραβολην
ταυτην ϊατρε θεραπευσον σεαυτον
30οσα ηκουσαμεν γεινομενα εις
καφαρναουμ ποιησον και ωδε εν τη
πατριδι σου κα24ειπεν δε αμην αμην λεγω ϋμει(ν)
33οτι ουδεις προφητης δεκτος εστιν

Folio 199v Image Quire_25-7v (hair) Luke 4 back to top

IIII· κατ(α) λουκαν

εν τη πατριδι εαυτου 25κβεπ αληθειας λεγω


ϋμειν πολλαι χηραι ησαν εν ταις
3 ημεραις ηλιου εν τω ϊστραηλ οτε
εκλεισθη ο ουρανος ετη τρια και μηνα εξ
ως εγενετο λιμος μεγας
6 επι πασαν την γην 26και προς ουδεμιαν
αυτων επεμφθη ηλειας ει μη εις
σαρεπτα της σιδονιας προς γυναικα χηραν
9 27και πολλοι λεπροι ησαν εν τω ϊσραηλ
επι ελισαιου του προφητου και ουδεις
αυτων εκαθαρισθη ει μη ναιμας ο συρος
1228οι δε επλησθησαν παντες θυμου
εν τη συναγωγη ακουσαντες ταυτα
29και ανασταντες εξεβαλον αυτον
15εξω της πολεως και ηγαγον αυτον
εως της οφρυος του ορους εφ ου η πολις
οικοδομηται αυτων ωστε κατακρημνισαι
18αυτον · 30αυτος δε διελθων δια μεσου
αυτων επορευετο 31Lect. κγκαι κατηλθεν
εις καφαρναουμ πολιν της γαλιλαιας
21την παραθαλασσιον εν οριοις
ζαβουλων και νεφθαλειμ και ην
διδασκων αυτους εν τοις σαββασιν
2432Lect. κδκαι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου
οτι εν εξουσια ην ο λογος αυτου
33κεην δε εν τη συναγωγη ανθρωπος εχων
27πνα δαιμονιον · ακαθαρτον και ανεκραξεν
φωνη μεγαλη λεγων 34τι ημειν και σοι
ιηυ ναζορηναι ηλθες ημας ωδε
30απολεσαι οιδα σε τις ει ο αγιος του θυ
35και
επετιμησεν αυτω ο ιης λεγων
φειμωθητι και εξελθε απ αυτου και
33ρειψας αυτον το δαιμονιον εις μεσον

Folio 200v Image Quire_25-8v (flesh) Luke 4 back to top

IIII·
τις [...]σ(ου) του χυ ο(ν) κατ(α) λουκαν

ανακραυγαναν τε εξηλθεν απ αυτου


μηδεν βλαψας αυτον 36και εγενετο
3 θαμβος μεγας επι παντας και
συνελαλουν προς αλληλους λεγοντες
τις ο λογος ουτος οτι εν εξουσια και
6 δυναμει επιτασσει τοις ακαθαρτοις
πνευμασιν και εξερχονται · 37και εξηλθεν Lect.
η ακοη περι αυτου εις παντα τοπον της
9 περιχωρου · 38κϛαναστας δε απο της συναγωγης
ηλθεν εις την οικιαν σιμωνος και ανδραιου
πενθερα δε του σιμωνος ην κατεχομενη
12πυρετω μεγαλω και ηρωτησαν αυτον
περι αυτης 39και επισταθεις επανω αυτης
επετειμησεν τω πυρι και αφηκεν
15αυτην παραχρημα ωστε αναστασαν
αυτην διακονειν αυτοις 40δυσαντος δε
του ηλιου παντες οι ειχαν ασθενουντας
18νοσοις ποικιλαις εφερον αυτοις
προς αυτον ο δε ενι εκαστω τας χειρας
επιτιθεις εθεραπευεν αυτους
2141κζεξηρχετο δε και δαιμονια απο πολλων
κραυγαζοντα και λεγοντα οτι συ ει
ο ϋιος του θυ και επιτειμων ουκ εια
24αυτα λαλειν οτι ηδεισαν αυτον χρν ειναι
42κηγενομενης δε ημερας εξελθων
επορευθη εις ερημον τοπον και οι
27οχλοι επεζητουν αυτον και ηλθον
εως αυτου και επειχον αυτον του μη
πορευεσθαι απ αυτων · 43ο δε ειπεν Lect.
30προς αυτους οτι δει με και εις τας
αλλας πολεις ευαγγελισασθαι αυτ
την βασιλιαν του θυ εις τουτο γαρ
33απεσταλην · 44και ην κηρυσσων εις τας

κε

Folio 201v Image Quire_26-1v (hair) Luke 4 back to top


IIII· V· κατ(α) λουκ(αν)

συναγωγας της γαλιλαιας 5:1Lect. κθεγενετο δε


εν τω τον οχλον επικεισθαι αυτω
3 του ακουειν τον λογον του θυ εστωτος
αυτου παρα την λιμνην γεννησαρεδ
2και ϊδεν δυο πλοια εστωτα παρα την λημνη(ν)
6 οι δε αλιεις απ αυτων αποβαντες
επλυνον τα δικτυα 3ενβας δε εις εν
πλοιον ο ην σιμωνος ηρωτησεν
9 αυτον επαναγαγειν απο της γης
οσον οσον και καθισας εν τω πλοιω
εδιδασκεν τους οχλους · 4λοτε δε επαυσατο
12λαλων ειπεν προς τον σιμωνα
επαναγαγε εις το βαθος και χαλασατε
τα δικτυα ϋμων εις αγραν 5ο δε σιμων
15αποκρεις ειπεν αυτω διδασκαλε
δι ολης της νυκτος κοπιασαντες ουδεν
ελαβομεν επι δε τω ρηματι σου ου μη
18παρακουσομαι 6και ευθυς χαλασαντες
τα δικτυα συνεκλισαν ϊχθυων πληθος
πολυ ωστε τα δικτυα ρησσεσθαι 7και
21κατενευον τοις μετοχοις εν τω ετερω
πλοιω του ελθοντας βοηθειν αυτοις
ελθοντες ουν επλησαν αμφοτερα
24τα πλοια ωτε παρα τι βυθιζεσθαι
8λαο δε σιμων προσεπεσεν αυτου τοις ποσιν
λεγων παρακαλω εξελθε απ εμου
27οτι ανηρ αμαρτωλος ειμι κε
9θαμβος γαρ περιεσχεν αυτον
επι τη αγια των ϊχθυων ων συνελαβον ·
3010λβησαν δε κοινωνοι αυτου · ϊακωβος
και ϊωανης ϋιοι ζεβεδαιου · ο δε ειπεν
αυτοις δευτε και μη γεινεσθε αλιεις
33ϊχθυων ποιησω γαρ ϋμας αλιεις ανθρωπω(ν)

Folio 202v Image Quire_26-2v (flesh) Luke 5 back to top

IIIII· V·
π(ε)ρ(ι) το παραλυτικ(ου) κατ(α) λουκαν

11οι δε ακουσαντες παντα κατελειψαν


επι της γης και ηκολουθησαν αυτω Lect.
3 12λγ¶ και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μεια των
πολεων και ϊδου ανηρ λεπρος . και ειδων
τον ιην επεσεν επι προσωπον λεγων
6 κε εαν θελης δυνασαι με καθαρισαι
13εκτεινας δε την χειρα ηψατο αυτου
λεγων θελω καθαρισθητι και ευθεως
9 εκαθαρισθη 14και αυτος παρηγγειλεν
αυτω μηδενι ειπειν απελθε δε
και δειξον σεαυτον τω ϊερει και
12προσενεγκε περι του καθαρισμου σου
καθως προσεταξεν μωϋσης . ϊνα εις
μαρτυριον ην ϋμειν τουτο ο δε
15εξελθων ηρξατο κηρυσσειν και
διαφημειζειν τον λογον ωστε μηκετι
δυνασθαι αυτον φανερως εις πολιν
18εισελθειν αλλα εξω ην εν ερημοις
τοποις και συνηρχοντο προς αυτον
και ηλθεν παλιν εις καφαρναουμ
2115λβδιηρχετο δε ο λογος μαλλον περι αυτου
και συνηρχοντο οχλοι πολλοι ακουειν
και θεραπευεσθαι απο των ασθενειων
24αυτων 16λεαυτος δε ην ϋποχωρων
εν ταις ερημοις και προσευχομενος
17και εγενετο εν μια των ημερων αυτου
27Lect. λϛδιδασκοντος συνελθειν τους φαρισαιους
και νομοδιδασκαλους ησαν δε
συνεληλυθοτες εκ πασης κωμης
30της γαλιλαιας και ϊουδαιας του ϊασθαι αυτους
18κζκαι ϊδου ανδρες φεροντες επι κλεινης
ανθρωπον ος ην παραλελυμενος
33και εζητουν εισενεγκεν αυτον και

Folio 203v Image Quire_26-3v (hair) Luke 5 back to top

V· κατ(α) λουκαν

θειναι ενωπιον αυτου 19και μη ευροντες


ποιας εισενεγκωσιν αυτον δια τον οχλον
3 ανεβησαν επι το δωμα και αποσ
τεγασαντες τους κεραμους οπου ην
καθηκαν τον κραβαττον συν τω
6 παραλυτικω εις το μεσον ενπροσθεν
του ιηυ 20ϊδων δε ιης την πιστιν αυτων
λεγει τω παραλυτικω ανθρωπε
9 αφαιωνται σου αι αμαρτιαι 21και
ηρξαντο διαλογιζεσθαι οι γραμματεις
και οι φαρισαιοι εν ταις καρδιαις αυτων
12λεγοντες τι ουτος λαλει βλασφημιας
τις δυναται αμαρτιας αφειναι ει μη εις ⸆ θς
22επιγνους δε ο ιης τους διαλογισμους
15αυτων λεγει αυτοις τι διαλογιζεσθαι
εν ταις καρδιαις ϋμων πονηρα
23τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν · αφαιωνται σου
18αι αμαρτιαι η ειπειν εγειρε και περιπατει
24ϊνα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει
ο ϋιος του ανθρωπου επι της ⸆ αφιναι
21αμαρτιας λεγει τω παραλυτικω
σοι λεγω εγειρε και αρον τον κραβαττον σου
και πορευου εις τον οικον σου 25και
24παραχρημα αναστας ενωπιον αυτων
αρας την κλεινην απηλθεν εις τον οικον αυτου
δοξαζων τον θν 26ληκαι επλησθησαν
27θαμβου λεγοντες ειδομεν παραδοξα
σημερον · 27και ελθων παλιν παρα την Lect.
θαλασσαν τον επακολουθουντα
30αυτω οχλον εδιδασκεν και παραγων
ειδεν λευει τον του αλφαιου καθημενον
επει το τελωνιον και λεγει αυτω
33ακολουθει μοι 28και καταλιπων παντα

Folio 204v Image Quire_26-4v (flesh) Luke 5 back to top


τ(ου) τυφολ(ου) το λευγιτο κατ(α) λουκ(αν)

αναστας ηκολουθει αυτω 29λθκαι εποιησεν


λευει δοχην αυτω μεγαλην εν τη
3 οικεια αυτου και ην οχλος πολυς τελωνων
και αλλων ανακειμενων 30και οι
φαρισαιοι και οι γραμματεις εγονγυζον
6 προς τους μαθητας αυτου λεγοντες
δια τι μετα των τελωνων εσθιεται
και πεινεται 31μαποκριθεις δε ο ιης
9 ειπεν προς αυτους · ου χρειαν εχουσιν
οι ϋγιαινοντες ϊατρου αλλ οι κακως
εχοντες 32ουκ ηλθον καλεσαι δικαιους
12αλλα αμαρτωλους εις μετανοιαν
33οι δε ειπαν προς αυτον δια τι οι μαθηται
ϊωανου και οι μαθηται των φαρισαιων
15νηστευουσιν πυκνα και δεησεις
ποιουνται οι δε μαθηται σου ουδεν τουτων
ποιουσιν 34ο δε ιης ειπεν προς αυτους
18μη δυνανται οι ϋιοι του νυνφωνος
εφ οσον εχουσιν τον νυμφιον μεθ εαυτων
νηστευειν 35ελευσονται δε ημεραι
21και οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιος
τοτε νηστευσουσιν εν εκειναις ταις ημεραις
36ελεγεν δε και παραβολην προς αυτους
24οτι ουδεις επιβλημα απο ϊματιου καινου
σχισας επιβαλλει επι ϊματιον παλαιον
ει δε μη γε και το καινον σχεισει και τω
27παλαιω ου συνφωνησει το απο του καινου
επιβλημα 37και ουδεις βαλλει οινον νεον
εις ασκους παλαιους ει δε μη γε ρηξει
30ο οινος ο νεος τους ασκους τους παλαιους
και αυτος εκχυθησεται και οι ασκοι
απολουνται 38αλλα οινον νεον εις ασκους
33καινους βαλλουσιν και αμφοτεροι

Folio 205v Image Quire_26-5v (hair) Luke 5 back to top

κατ(α) λουκ(αν)

π(ε)ρ(ι) δαυγι ωτε ισηλθεν εν το θυσιας τιρηο κ(αι) φαγιν τος αρτος τις προθεσ(εος)

τηρουνται · 39Note 6:1μακαι εγενετο αυτον


εν σαββατω δευτεροπρωτω δια
3 πορευεσθαι δια των σποριμων
οι δε μαθηται αυτου ηρξαντο τιλλειν
τους σταχυας και ψωχοντες ταις χερσιν
6 ησθιον 2τινες δε των φαρισαιων
ελεγον αυτω ειδε τι ποιουσιν οι
μαθηται σου τοις σαββασιν ο ουκ εξεστιν
9 3αποκριθεις δε ο ιης ελεγεν προς αυτους
ουδεποτε τουτο ανεγνωται ο εποιησεν
δαυειδ οτε επεινασεν αυτος
12και οι συν αυτω 4εισελθων εις τον οικον
του θυ και τους αρτους της προσθεσεως
εφαγεν και εδωκεν και τοις μετ αυτου
15οις ουκ εξον ην φαγειν ει μη μονοις
τοις ϊερευσιν μβτη αυτη ημερα θεασαμενος
τινα εργαζομενον τω σαββατω ειπεν αυτω
18ανθρωπε ει μεν οιδας τι ποιεις
μακαριος ει ει δε μη οιδας επικαταρατος
και παραβατης ει του νομου 5Note
216και εισελθοντος αυτου παλιν εις την
συναγωγην σαββατω εν η ην ανθρωπος
ξηραν εχων την χειρα 7παρετηρουντο
24αυτον οι γραμματεις και οι φαρισαιοι
ει τω σαββατω θεραπευει ϊνα ευρωσιν
κατηγορησαι αυτου 8αυτος δε Note γεινωσκω(ν)
27τους διαλογισμους αυτων λεγε[ι] Note τω
την χειρα εχοντι ξηραν εγειρου και στηθι
εν τω μεσω και αναστας εσταθη
309ειπεν δε ο ιης προς αυτους επερωτησω
ϋμας ει εξεστιν τω σαββατω αγαθο
ποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι
33η απολεσαι οι δε εσιωπων

Folio 206v Image Quire_26-6v (flesh) Luke 6 back to top

κατ(α) λουκ(αν) π(ε)ρ(ι) τον μαθητο(ν) αυτ(ου)

10και περιβλεψαμενος αυτους παντας


εν οργη λεγει τω ανθρωπω εκτεινον
3 την χειρα σου και εξετεινεν
και απεκατεσταθη η χειρ αυτου ως και η αλλη
5και ελεγεν αυτοις οτι κς εστιν ο ϋιος
6 του ανθρωπου και του σαββατου
11αυτοι δε επλησθησαν ανοιας και
διελογιζοντο προς αλληλους πως
9 απολεσωσιν αυτον 12 μγεγενετο δε
Note

εν ταις ημεραις εκειναις εξελθειν αυτον


εις το ορος και προσευχεσθαι και ην
12διανυκτερευων εν τη προσευχη
13 ¶ και οτε εγενετο ημερα εφωνησεν
Note

τους μαθητας αυτου και εκλεξαμενος


15απ αυτων ιβ ους και αποστολους εκαλεσεν
14πρωτον σιμωνα ον και πετρον
επωνομασεν και ανδρεαν τον αδελφον
18αυτου και ϊακωβον και ϊωανην τον
αδελφον αυτου ους επωνομασεν
βοανηργες ο εστιν ϋιοι βροντης και
21φιλιππον και βαρθολομαιον 15και μαθθαιον
και θωμαν τον επικαλουμενον δυδυμον
και ϊακωβον τον του αλφαιου και σιμωνα
24τον καλουμενον ζηλωτην 16και ϊουδαν
ϊακωβου και ϊουδαν σκαριωθ · ος και
εγενετο προδοτης 17μεκαι καταβας μετ αυτων
27εστη επει τοπου πεδεινου · και οχλος μαθητω(ν)
αυτου και πληθος πολυ του λαου απο πασης
ϊουδαιας και αλλων πολεων 18εληλυθοτων
30ακουσαι αυτου και ϊαθηναι απο των
νοσων αυτων και οι οχλουμενοι
απο πνευματων ακαθαρτων εθεραπευοντο
3319και πας ο οχλος εζητει αψασθε

Folio 207v Image Quire_26-7v (hair) Luke 6 back to top

VI· κατ(α) λουκαν

αυτου οτι δυναμις παρ αυτου εξηρχετο


και ϊατο παντας 20μϛκαι ετι αρας τους
3 οφθαλμους αυτου εις τους μαθητας ελεγεν
μζμακαριοι οι πτωχοι οτι ϋμετερα εστιν
η βασιλεια του θυ 21μημακαριοι οι πεινωντες
6 νυν οτι χορτασθησεσθε
22μθμακαριοι εστε οταν μεισησουσιν ϋμας
οι ανθρωποι και οταν αφορισωσιν
9 και εκβαλωσιν και ονιδισωσιν το ονομα ϋμω(ν)
ως πονηρον ενεκεν του ϋιου του ανθρωπου
23χαρητε εν εκεινη τη ημερα και
12σκιρτησατε οτι υ μισθος ϋμων πολυς
εν τω ουρανω κατα τα αυτα εποιουν
τοις προφηταις οι πατερες αυτων
1524νπλην ουαι ϋμειν τοις πλουσιοις υτι
απεχετε την παρακλησιν ϋμων
25ουαι ϋμειν οι ενπεπλησμενοι οτι
18πεινασετε ουαι ϋμειν οι
γελωντες νυν οτι πενθησεται
και κλαυσεται 26ναουαι ϋμειν οταν
21καλως ϋμειν ειπωσιν οι ανθρωποι
κατα τα αυτα εποιουν τοις
ψευδοπροφηταις οι πατερες αυτων
2427νβαλλα ϋμειν λεγω τοις ακουουσιν
αγαπατε τους εχθρους ϋμων
καλως ποιειτε τοις μεισουσιν ϋμας
2728ευλογειτε τους καταρωμενους ϋμας
προσευχεσθε ϋπερ των επηρηαζοντων ϋμας
29νγτω τυπτοντι σε εις την σιαγονα
30παρεχε αυτω και την αλλην
και απο του αιροντος σου το ϊματιον
και τον χιτωνα μη κωλυσης
3330παντι δε τω αιτουντι σε διδου

Folio 208v Image Quire_26-8v (flesh) Luke 6 back to top

VI· κατ(α) λουκ(αν)

και απο του αιροντος τα σα μη απαιτει


31Lect. νδκαι καθως θελετε ϊνα ποιωσιν ϋμειν
3 οι ανθρωποι και ϋμεις ποιειτε αυτοις
32νεκαι ει αγαπατε τους αγαπωντας ϋμας
ποια ϋμειν χαρις εστιν και γαρ οι αμαρτωλοι
6 τουτο ποιουσιν τους αγαπωντας αυτους
αγαπωσιν 33και ει αγαθοποιειτε
τους αγαθοποιουντας ϋμας ποια χαρις
9 ϋμειν εστιν · και γαρ οι αμαρτωλοι
τουτο ποιουσιν 34καν δανιζετε
παρ ων ελπιζεται απολαβειν ποια χαρις
12ϋμειν εστιν και γαρ αμαρτωλοι
αμαρτωλοις δανιζουσιν ϊνα
απολαβωσιν 35πλην αγαπατε τους
15εχθρους ϋμων και αγαθοποιειτε
και δανιζετε μηδεν αφελπιζοντες
και εσται ο μισθος ϋμων πολυς
18και εσεσθαι ϋιοι ϋψιστου οτι αυτος
χρηστος εστιν επι τους αχαριστους
και πονηρους 36γεινεσθε οικτιρμονες
21καθως και ο πατηρ ϋμων οικτειρμων
εστιν 37νϛμη κρεινετε ϊνα μη κριθητε Lect.
μη καταδικαζετε ϊνα μη καταδικασθητε
24απολυετε και απολυθησεσθαι
38διδοτε και δοθησεταιϋμειν
μετρον καλον σεσαλευμενον
27πεπιεσμενον ϋπερεκχυννομενον
δωσουσιν εις τον κολμων ϋμων
ω γαρ μετρω μετρειτε αντι
30μετρηθησεται ϋμειν 39νζελεγεν δε
και παραβολην αυτοις μητι δυναται
τυφλος τυφλον οδαγειν ουχι αμφοτεροι
33εις βοθυνον ενπεσουνται 40νηουκ εστιν μαθητης

Folio 209v Image Quire_27-1v (hair) Luke 6 back to top

VI· κατ(α) λουκ(αν)

ϋπερ τον διδασκαλον κατηρτισμενος δε


πας εσται ως ο διδασκαλος αυτου
3 41νθτι δε βλεπεις το καρφος εν τω οφθαλμω
του αδελφου σου την δε δοκον την
εν τω σω οφθαλμω ου κατανοεις
6 42η πως δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου
αφες εκβαλω το καρφος εκ του
οφθαλμου σου και ϊδου η δοκος εν τω σω
9 οφθαλμω ϋποκειται ϋποκρειται εκβαλε
πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου
και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν
12το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου σου
43ξουκ εστιν δενδρον καλον ποιουν
καρπους σαπρους ουδε δενδρον σαπρον
15ποιουν καρπους καλους 44εκαστον
δενδρον εκ του καρπου αυτου γεινωσκεται
ξαου γαρ εκλεγονται εξ ακανθων συκα
18ουδε εκ βατου σταφυλην τρυγωσιν
45ξβο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου
θησαυρου αυτου της καρδιας προφερει
21αγαθον και ο πονηρος εκ του πονηρου
προφερει το πονηρον εκ γαρ
περισσευματος καρδιας καλει το στομα αυτου
2446ξγ¶ τι δε με λεγεται κε κε και ου ποιειτε
α λεγω 47ξδπας ο ερχομενος προς με
και ακουων μου των λογων και ποιων
27αυτους ϋποδειξω ϋμειν τινι εστιν
ομοιος 48ομοιος εστιν ανθρωπω
οικοδομουντι οικειαν ος εσκαψεν
30και εβαθυνεν και εθηκεν θεμελιον
επι την πετραν πλημυρας δε γενομενης
προσερηξεν ο ποταμος τη οικεια κεινη
33και ουκ ισχυσεν σαλευσαι αυτην τεθεμε

Folio 210v Image Quire_27-2v (flesh) Luke 6 back to top


VI· VII· κατ(α) λουκ(αν)

λιωτο γαρ επι την πετραν 49ο δε ακουσας


και μη ποιησας ομοιος εστιν ανθρωπω
3 οικοδομησαντι οικειαν επι την γην
χωρις θεμελιου συνερηξεν ο ποταμος
και συνεπεσεν και εγενετο το ρηγμα της
6 οικειας εκεινης μεγα Lect.
7:1Lect. ξεκαι εγενετο οτε ετελεσεν ταυτα τα ρηματα λαλω(ν)
ηλθεν εις καφαρναουμ 2εκατονταρχου δε
9 τινος τις κακως εχων ημελλεν τελευταν
ος ην αυτω τιμειος 3και ακουσας περι του ιηυ
απεστειλεν πρεσβυτερους των ϊουδαιων
12ερωτων αυτον οπως ελθων διασωση
τον δουλον αυτου 4οι δε παραγενομενοι
ηρωτων αυτον σπουδαιως λεγοντες
15οτι αξιος εστιν ω παρεξη τουτο 5αγαπα
γαρ το εθνος ημων και την συναγωγην
αυτος οικοδομησεν ημειν 6επορευετο δε
18μετ αυτων ο ιης ηδη δε ου μακραν
απεχοντος αυτου της οικειας επεμψε(ν)
προς αυτον ο εκατονταρχος φιλους
21λεγων αυτω κε μη σκυλλου ου γαρ ειμι
ϊκανος ϊνα μου ϋπο την στεγην εισ
ελθης 7αλλ ειπε Note λογω και ϊαθησεται
24ο παις μου 8και γαρ εγω ανθρωπος
ειμι ϋπ εξουσιαν τασσομενος εχων
ϋπ εμαυτον στρατιωτας · και λεγω τουτω
27πορευου και πορευεται και αλλω ερχου και ερχεται
και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει
9ακουσας δε ταυτα ο ιης εθαυμασεν
30και στραφεις ειπεν τω ακολουθουντι
οχλω αμην λεγω ϋμειν ουδεποτε
τοσαυτην πιστιν ευρον εν τω ϊσραηλ
3310ξϛκαι ϋποστρεψαντες εις ⸆ οικον οι πεμφθεντες

Folio 211v Image Quire_27-3v (hair) Luke 7 back to top

VII· κατ(α) λουκ(αν)

δουλοι ευρον τον ασθενουντα ϋγιαινοντα Lect.


11Lect. ξζκαι τη εξης επορευετο εις πολιν καλουμενην
3 ναϊν και συνεπορευοντο αυτω οι μαθηται
αυτου και οχλος πολυς 12εγενετο δε ως
ηγγιζεν τη πυλη της πολεως εξεκομιζετο
6 τεθνηκως ϋιος μονογενης τη μητρι
αυτου χηρα ουση και πολυς οχλος της
πολεως συνεληλυθι αυτη 13ϊδων δε
9 ο ιης εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη
μη κλαιε 14και προσελθων ηψατο της
σορου οι δε βασταζοντες εστησαν
12και ειπεν νεανισκε νεανισκε σοι λεγω
εγερθητι 15και ανεκαθισεν ο νεκρος
και ηρξατο λαλειν και εδωκεν αυτον ·
15τη μητρι αυτου 16ελαβεν δε φοβος
παντας και εδοξαζον τον θν λεγοντες
οτι προφητης μεγας εξηγερθη εν ημειν
18και οτι επεσκεψατο ο θς τον λαον αυτου Lect.
17Lect. ξηLect. και εξηλθεν ουτος ο λογος εν ολη
τη ϊουδαια περι αυτου και εν παση
21τη περιχωρω 18ξθεν οις και μεχρι ϊωανου
του βαπτιστου ος και προσκαλεσαμενος
δυο των μαθητων αυτου 19λεγει
24πορευθεντες ειπατε αυτω συ ει ο
ερχομενος η αλλον προσδοκωμεν
20και παραγενομενοι οι ανδρες προς
27αυτον ειπαν ϊωανης ο βαπτιστης
απεσταλκεν ημας προς σε λεγων
συ ει ο ερχομενος η ετερον προσ
30δοκωμεν 21εν αυτη δε τη ωρα εθεραπευεν
πολλους απο νοσων και μαστειγων
και πονηρων πνευματων και τυφλους
33εποιε βλεπειν 22και αποκρειθεις ειπεν

Folio 212v Image Quire_27-4v (flesh) Luke 7 back to top

VII· κατ(α) λουκαν

αυτοις πορευθεντες ειπατε ϊωανη


α ειδον ϋμων οι οφθι και α
3 ηκουσαν ϋμων τα ωτα οτι τυφλοι
αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν
λεπροι καθαριζονται και κωφοι
6 ακοουσιν νεκροι εγειρονται
πτωχοι ευαγγελιζονται 23και
μακαριος εστιν ος αν μη σκανδαλισθη
9 εν εμοι 24απελθοντων δε των αγγελων
ϊωανου ηρξατο λεγειν περι ϊωανου τοις
οχλοις τι εξηλθατε εις την ερημον
12θεασασθαι καλαμον ϋπο
ανεμου σαλευομενον 25αλλα τι
εξηλθατε ειδειν ανθρωπον εν μαλακοις
15ϊματιοις ημφιεσμενον ϊδου οι
εν ιματισμω ενδοξω και τρυφη
διαγοντες εν τοις βασιλειοις εισιν
1826αλλα τι εξηλθατε ειδειν προφητην
ναι λεγω ϋμειν και περισσοτερον
προφητου οοτι ουδεις μειζων εν
21γεννητοις γυναικων προφητης
ϊωανου του βαπτιστου 27ουτος εστιν
περι ου γεγραπται ϊδου αποστελλω τον
24αγγελον μου προ προσωπου
ος κατασκευασει την οδον σου
28οαλεγω δε ϋμειν οτι ο μεικροτερος
27αυτου εν τη βασιλεια του θυ · μειζων Lect.
αυτου εστιν 29οβκαι πας ο λαος ακουσας και οι τελω
ναι · εδικαιωσαι τον θν βαπτισθεντες
30το βαπτισμα ϊωανου 30οι δε φαρισαιοι
και νομικοι την βουλην του θυ ηθετησαν
ογμη βαπτισθεντες ϋπ αυτου 31τινι ουν
33ομοιωσω τους ανθρωπους της γενεας

Folio 213v Image Quire_27-5v (hair) Luke 7 back to top

VII· κατ(α) λουκ(αν)

ταυτης και τινι εισιν ομοιοι 32ομοιοι


εισιν τοις παιδιοις τοις εν τη αγορα
3 καθημενοις και προσφωνουσιν
αλληλοις λεγοντες ηυλησαμεν ϋμειν
και ουκ ωρχησασθαι εθρηνησαμεν
6 και κεκλαυσατε 33εληλυθεν γαρ ϊωανης
ο βαπτιστης μητε εσθων μητε πεινων
και λεγετε δαιμονιον εχει
9 34εληλυθεν ο ϋιος του ανθρωπου
εσθων και πεινων και λεγετε
ϊδου ανθρωπος φαγος και
12οινοποτης φιλος τελωνων
και αμαρτωλων 35και εδικαιωθη
η σοφια απο των τεκνων αυτης
1536Lect. οδηρωτησεν δε αυτον τις των φαρισαιων
ϊνα φαγη μετ αυτου και εισελθων εις τον
οικον του φαρισαιου κατεκλιθη
1837και ϊδου γυνη εν τη πολει αμαρτωλος
γνουσα οτι εν τη οικια του φαρισαιου
κατακειται κομισασα μυρου αλαβαστρον
2138και στασα οπισω παρα τους ποδας αυτου
κλαιουσα τοις δακρυσι εβρεξε τους
ποδας αυτου και ταις θριξει της
24κεφαλης αυτης εξεμαξεν και
κατεφιλει τους ποδας αυτου
και ηλειφεν τω μυρω 39ϊδων δε
27ο φαρισαιος παρ ω κατεκειτο
ειπεν εν εαυτω ουτος ει ην προφητης
εγεινωσκεν αν τις και ποδαπη η γυνη
30η απτομενη αυτου οτι αμαρτωλος
εστιν 40και αποκρειθεις ο ιης ειπεν
προς αυτον σιμων εχω σοι τι ειπειν
33ο δε εφη διδασκαλε ειπον 41ο δε ειπεν

Folio 214v Image Quire_27-6v (flesh) Luke 7 back to top

κατ(α) λουκαν

δυο χρεοφιλετε ησαν δανιστη τινι


ο εις ωφειλεν δηναρια πεντακοσια
3 ο δε ετερος δηναρια πεντηκοντα
42μη εχοντων αυτων αποδουναι
αμφοτεροις εχαρισατο τις ουν αυτον
6 πλεον αγαπησει 43αποκριθεις ο σιμων
ειπεν ϋπολαμβανω οτι ω το πλεον
εχαρισατο ο δε ειπεν αυτω ορθως
9 εκρεινας 44και στραφεις προς την γυναικα
ειπεν τω σιμωνι βλεπεις ταυτην
την γυναικα εισηλθον σου εις την οικιαν
12και ϋδωρ επι ποδας μοι ουκ εδωκας
αυτη δε τοις δακρισιν εβρεξεν μου
τους ποδας και ταις θριξιν αυτης
15εξεμαξεν 45φιλημα μοι ουκ εδωκας
αυτη δε αφ ης εισηλθον ου διελιπεν
καταφιλουσα μου τους ποδας 46ελεω την κεφαλη(ν) μου
18ουκ ηλειψας αυτη δε
μυρω ηλειψεν 47ου χαριν δε λεγω σοι
αφεωνται αυτη πολλα 48ειπεν δε αυτη
21αφεωνται σου αι αμαρτιαι 49και ηρξαντο
οι συνανακειμενοι λεγειν εν εαυτοις
τις εστιν ουτος ος και αμαρτιας αφιησιν
2450ειπεν δε προς την γυναικα γυναι
η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εν ϊρηνη Lect.
8:1οεκαι εγενετο εν τω καθεξης και αυτος
27διωδευεν κατα πολιν και κωμην
κηρυσσων και ευαγγελιζομενος
την βασιλειαν του θυ και οι ιβ μετ αυτου
302και γυναικες τινες αι ησα τεθεραπευμεναι
απο πνευματων πονηρων και
ασθενιων μαρια η καλουμενη
33μαγδαληνη εξ ης ζ δαιμονια εξεληλυθει

Folio 215v Image Quire_27-7v (hair) Luke 8 back to top

VIII· κατ(α) λουκαν

3και ϊωανα γυνη χουζα επιτροπου


ηρωδου και σουσαννα και ετεραι πολλαι
3 αιτινες και διηκονουν αυτοις εκ των
ϋπαρχοντων αυτων 4Lect. οϛσυνελθοντος δε
οχλου πολλου και των την πολιν
6 επιπορευομενων προς αυτον ειπεν
παραβολην τοιαυτην προς αυτους
5εξηλθεν ο σπειρων σπειραι τον σπορον
9 αυτου και εν τω σπειρειν ο μεν επεσε(ν)
παρα την οδον και κατεπατηθη και τα
πετεινα κατεφαγεν αυτο 6και αλλο
12επεσεν επι την πετραν και φυεν εξηρανθη
δια το μη εχειν ϊκμαδα 7και αλλο επεσεν
μεσον των ακανθων και συνφυεισαι
15αι ακανθαι απεπνιξαν αυτο 8και αλλο
επεσεν επι την γην την αγαθην και καλην
και φυεν και εποιησεν καρπον · εκατονταπλασιονα
18ταυτα λεγων εφωνει ο εχων ωτα
ακουειν ακουετω 9επηρωτων δε
αυτον οι μαθηται αυτου το τις ειη
21η παραβολη αυτη 10ο δε ειπεν ϋμειν
δεδοται τα μυστηρια της βασιλειας του θυ
γνωναι οζτοις δε λοιποις
24εν παραβολαις ϊνα βλεποντες μη ειδωσιν
και ακουοντες μη συνϊωσιν 11οηεστιν δε
αυτη η παραβολη ο σπορος εστιν ο λογος
27ο του θυ 12οι δε παρα την οδον εισιν
οι ακολουθουντες ων ερχεται ο διαβολος
και αιρει απο της καρδιας αυτων τον λογον
30ϊνα μη πιστευσαντες σωθωσιν 13οι δε
επι την πετραν οι οταν ακουσωσιν μετα
χαρας δεχονται τον λογον και ριζαν
33ουκ εχουσιν οι προς καιρον πιστευουσι

Folio 216v Image Quire_27-8v (flesh) Luke 8 back to top

VIII· κατ(α) λουκαν

και εν καιρω πειρασμου αφιστανται


14το δε εις τας ακανθας πεσον ουτοι εισιν
3 οι ακουσαντες και ϋπο μεριμνων
πλουτου και ηδονων του βιου πορευομενοι
συνπνειγονται και ου τελεσφορουσιν
6 15το δε εις την καλην γην ουτοι εισιν
οιτινες εν καρδια αγαθη ακουσαντες
τον λογον του θυ κατεχουσιν και
9 καρποφορουσιν εν ϋπομονη Lect.
16Lect. οθουδεις δε λυχνον αψας καλυπτει αυτον
σκευει η ϋποκατω της κλεινης τιθησιν
12αλλα επι την λυχνιαν τιθι ϊνα οι εισ
πορευομενοι βλεπωσι το φως
17που γαρ εστι κρυπτον ο ου φανερον εσται
15ουδε αποκρυφον αλλα ϊνα γνωσθη
και εις φανερον ελθη 18βλεπετε ουν
πως ακουετε παος γαρ αν εχη δοθησεται
18αυτω και ος αν μη εχη αρθησεται
απ αυτου και ο δοκει εχειν 19πβπαρεγενετο δε
προς αυτον η μητηρ αυτου και οι αδελφοι
21αυτου και ουκ ηδυναντο συντυχειν
αυτω δια τον οχλον 20απηγγελη δε αυτω
οτι η μητηρ σου και οι αδελφοι σου
24εξω εστηκασιν ζητουντες σε 21ο δε
αποκριθεις ειπεν αυτοις · η μητηρ μου και οι
αδελφοι μου ουτοι εισιν οι τον λογον του θυ
27ακουοντες και ποιουντες 22πγεγενετο δε Lect.
εν μια των ημερων αναβηναι αυτον
εις πλοιον και οι μαθηται αυτου
30και ειπεν προς αυτους διελθωμεν
εις το περαν της λιμνης και ανηχθησαν
23πλεοντων δε αυτων αφυπνωσεν
33και κατεβη λελαψ ανεμου πολλη

Folio 217v Image Quire_28-1v (hair) Luke 8 back to top

VIII· κατ(α) λουκ(αν)

εις την λιμνην και συνεπληρουντο


και εκινδυνευον 24προσελθοντες δε
3 διηγειραν αυτον λεγοντες κε κε
απολλυμεθα ο δε εγερθεις επετειμησεν
τω ανεμω και τω κλυδωνι και επαυσαντο
6 και εγενετο γαληνη 25ειπεν δε αυτοις
που εστιν η πιστις ϋμων φοβηθεντες δε
εθαυμασαν λεγοντες προς αλληλους
9 τις αρα ουτος εστιν οτι και τοις ανεμοις
επιτασσει και τω ϋδατι και ϋπακουουσιν αυτω
26κατεπλευσαν δε εις την χωραν των
12γερασηνων ητις εστιν αντιπερα της
γαλιλαιας 27και εξηλθον επι την γην και
ϋπηντησεν αυτω ανηρ εκ της πολεως
15ος ειχεν δαιμονια απο χρονων εικανων
ος ειματιον ουκ ενεδυδισκετο και
εν οικω ουκ εμενεν αλλ εν τοις
18μνημνημειοις 28ειδων δε τον ιην ανεκραξεν
φωνη μεγαλη ⸆ ειπεν
τι εμοι και σοι ϋιε του ϋψιστου δαιομαι σου
21μη με βασανισης 29ελεγεν γαρ τω
δαιμονιω τω ακαρτω εξελθε απο του
ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις
24συνηρπακει αυτον εδεσμειτο γαρ
αλυσεσιν και παιδες φυλασσομενος
και διερησσε τα δεσμα ηλαυνετο γαρ
27ϋπο του δαιμονιου εις την ερημον
30επηρωτησεν δε αυτον ο ιης λεγων
τι σοι ονομα εστιν ο δε ειπεν λεγιων
30ονομα μοι πολλα γαρ ησαν δαιμονια
31παρεκαλουν δε ϊνα μη επιταξη
αυτοις εις την αβυσσον απελθειν
3332ην δε εκει αγελη χοιρων βοσκομενη

Folio 218v Image Quire_28-2v (flesh) Luke 8 back to top

VIII· κατ(α) λουκαν

εν τω ορει παρεκαλουν δε αυτον


ϊνα εις τους χοιρους εισελθωσιν
3 ο δεπετρεψεν αυτοις 33εξελθοντα δε
τα δαιμονια απου ανθρωπου
ωρμησαν εις τους χοιρους
6 ωρμησεν δε η αγελη κατα του
κρημνου εις την λιμνην
και απεπνιγη 34ειδοντες δε οι βοσκοντες
9 το γεγονος εφυγαν και απηγγειλαν
εις την πολιν και εις τους αγρους
35παραγενομενων δε εκ της πολεως
12και θεωρησαντων καθημενον
τον δαιμονιζομενον σωφρονουντα
και ϊματισμενον καθημενον
15παρα τους ποδας του ιηυ εφοβηθησαν
36απηγγειλαν γαρ αυτοις οι ϊδοντες
πως εσωθη ο λιων 37ηρωτησαν δε
18τον ιην παντες και η χωρα των
γερασηνων απελθειν απ αυτων
φοβω γαρ μεγαλω συνιχοντο
21πδενβας δε ϋπεστρεψεν 38ηρωτα δε
αυτον ο ανηρ αφ ου εξεληλυθει
τα δαιμονια ειναι συν αυτω
24απελυσεν δε αυτον λεγων 39πορευου
εις τον οικον σου διηγουμενος οσα σοι
ο θς εποιησεν και απελθων κατα την
27πολιν εκηρυσσεν οσα εποιησεν αυτω
ο ιης 40πεεγενετο δε εν τω ϋποστρεψε
τον ιην αποδεξασθαι αυτον τον οχλον
30ησαν γαρ παντες προσδοκωντες αυτον
41Lect. Lect. και ελθων ανηρ της συναγωγης πεσων
ουτος αρχων της συναγωγης πεσων
33ϋπο τους ποδας του ιηυ παρεκαλει αυτον

Folio 219v Image Quire_28-3v (hair) Luke 8 back to top


Note VIII·

εισελθειν εις την οικιαν αυτου 42ην γαρ


θυγατηρ αυτω μονογενης ετων ιβ
3 αποθνησκου και εγενετο εν τω
πορευεσθαι αυτον οι οχλοι συνεπνιγαν
αυτον 43και γυνη ουσα εν ρυσι αιματος
6 απο αιτων βι ην ουδε εις ϊσχυεν θεραπευσαι
44προσελθουσα ηψατο του ϊματιου αυτου
και παραχρημα εστη η ρυσις του αιματος
9 αυτης 45ο δε ιης γνους την εξελθουσαν
εξ αυτου δυναμιν επηρωτα τις μου ηψατο
αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετρος
12και οι συν αυτω επιστατα οι οχλοι συνεχουσι(ν) σε Note
και αποθλειβουσιν και λεγεις τις μου
ηψατο 46ο δε ειπεν ηψατο μου τις εγω γαρ
15εγνων δυναμιν εξελθουσαν απ εμου
47ιδουσα δε η γυνη οτι ουκ ελαθεν · εντρομος ουσα Note
ηλθεν και προσπεσουσα αυτω
18δι ην αιτιαν ηψατο αυτου απηγγειλεν
ενωπιον παντος του λαου και οτι ϊαθη
παραχρημα 48ο δε ειπεν αυτη θυγατερ
21η πιστις σου σεσωκεν σε πορευου εν ιρηνη
49ετι αυτου λαλουντος ερχονται απο του
αρχισυναγωγου λεγοντες αυτω οτι
24τεθνηκεν σου η θυγατηρ · μηκετι σκυλλε
τον διδασκαλον 50ο δε ιης ακουσας
τον λογον απεκριθη αυτω λεγων
27μη φοβου μονον πιστευε και σωθησεται
51εισελθων δε εις την οικιαν ουκ αφηκεν
εισελθειν συν αυτω τινα · ει μη πετρον
30και ϊωανην και ϊακωβον και τον
πατερα του κορασιου και την μητερα
52εκλαιον δε παντες και εκοπτοντο
33αυτην ο δε ειπεν μη καιετε

Folio 220v Image Quire_28-4v (flesh) Luke 8 back to top

VIII· IX· κατ(α) λουκαν

ου γαρ απεθανεν αλλα καθευδει


53και κατελουν αυτου ειδοτες οτι
3 απεθανεν 54αυτος δε κρατησας της χειρος
αυτης εφωνησεν λεγων η παις εγειρε
55και ϋπεστρεψεν το πνευμα αυτης
6 και ανεστη παραχρημα · και επεταξεν
δοθηναι αυτη φαγειν 56οι δε γονεις
αυτης θεωρουντες εξεστησαν
9 παρηγγειλεν δε αυτοις μηδε ειπειν
το γεγονος 9:1Lect. πϛσυνκαλεσαμενος δε
τους ιβ εδωκεν αυτοις δυναμιν
12και εξουσιαν επι πασαν δαιμονιον
και νοσους θεραπευειν 2και απεστειλεν
αυτους κηρυσσειν την βασιλειαν του θυ
15και ϊασθαι τους ασθενεις 3πζκαι ειπεν προς αυτους Lect.
μηδεν αιρετε εις την οδον μητε ραβδον
μητε πηραν μητε αρτον μητε αργυριον
18μητε ανα δυο χιτωνας εχειν
4και εις ην αν οικιαν εισελθητε
εκει μενετε κακειθεν εξερχεσθε
215πηκαι οσοι αν μη δεξωνται ϋμας
εξερχομενοι εκ της πολεως εκεινης
εκτειναξατε τον κονιορτον των ποδων ϋμω(ν)
24εις μαρτυριον επ αυτους
6πθεξερχομενοι δε κατα πολεις και ηρχοντο
ευαγγελιζομενοι και θεραπευοντες
27πανταχου 7ϙακουσας δε ηρωδης Lect.
ο τετραρχης τα γεινομενα ηπορειτο
δια το λεγεσθαι ϋπο τινων οτι
30ϊωαννης εκ νεκρων ανεστη
8ϋπο τινων δε οτι ηλειας εφανη
αλλοι δε οτι προφητης των αρχαιων
33ηνεστη 9ειπεν δε ηρωδης οτι

Folio 221v Image Quire_28-5v (hair) Luke 9 back to top

IX· κατ(α) λουκ(αν)

ϊωανην εγω απεκεφαλισα τις δε


εστιν ουτος περι ου εγω ταυτα ακουω
3 και εζητει αυτον ειδειν 10και ϋποστρεψαντες
ϙαοι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα
εποιησαν ϙβκαι παραλαβων αυτους
6 ανεχωρησεν κατ ιδιαν εις κωμην
λεγομενην βηδσαϊδα . 11οι δε οχλοι
γνοντες ηκολουθησαν αυτω και
9 αποδεξαμενος αυτους ελαλει
αυτοις περι της βασιλιας του θυ
και τους χρειαν εχοντας θεραπειας
12αυτου παντας ϊατο
12η δε ημερα ηρξατο κλεινειν Lect. ϙγπροσελθοντες δε
οι δωδεκα ειπον αυτω απολυσον τον οχλο(ν)
15ϊνα πορευθεντες εις τας κυκλω
κωμας και τους αγρους καταλυσωσιν
οτι ωδε εν ερημω τοπω εσμεν
1813¶ ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις υτοις ϋμεις
φαγειν οι δε ειπαν ουκ εισιν ημειν
πλεον η πεντε αρτοι και δυο ϊχθυες
21ει μητι ημεις πορευθεντες αγορασωμεν
εις παντα τον λαον τουτον βρωματα
14ησαν γαρ ανδρες ως πεντακισχιλιοι
24¶ ειπεν δε προς τους μαθητας αυτου
κατακλεινατε αυτους κλισιας ωσει ανα
πεντηκοντα 15και εποιησαν ουτως
2716λαβων δε τους πεντε αρτους και τους
δυο ϊχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον
προσηϋξατο και ευλογησεν επ αυτους
30και εδιδου τοις μαθηταις παρατιθεναι
τοις οχλοις 17και εφαγον και εχορτασθησαν
παντες και ηρθη το περισσευμα των
33κλασματων κοφινοι δεκαδυο

Folio 222v Image Quire_28-6v (flesh) Luke 9 back to top

IX· κατ(α) λουκ(αν)

18ϙδκαι εγενετο εν τω ειναι αυτους · κατα μονας


συνησαν αυτω οι μαθηται και επηρωτησεν
3 αυτους λεγων τινα με λεγουσιν
οι οχλοι ειναι 19οι δε αποκριθεντες
ειπαν ϊωανην τον βαπτιστην
6 αλλοι δε ηλειαν η ενα των προφητων
20 ειπεν δε αυτοις ϋμεις δε τινα με
Note

λεγετε ειναι αποκριθεις δε ο πετρος


9 ειπεν τον χρν ϋιον του θυ 21ϙεο δε επιτειμησας
αυτοις παρηγγειλεν μηδενι λεγειν τουτο
22ειπων · τοδι δει τον ϋιον του ανθρωπου
12πολλα παθειν και αποδοκιμασθηναι
ϋπο των πρεσβυτερων και αρχιερεων
και γραμματεων και αποκτανθηναι
15και μεθ ημερας τρεις αναστηναι
23Lect. ϙϛελεγεν δε προς παντας ει τις θελει
οπισω μου ερχεσθε αρνησασθω
18εαυτον και ακολουθειτω μοι
24ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι
απολεσει αυτην ος δ αν απολεση
21την ψυχην αυτου ενεκεν εμου
ουτος σωσει αυτην 25τι γαρ ωφελει
ανθρωπον κερδησαι τον κοσμον ολον
24εαυτον δε απολεσαι η ζημιωθηναι
26ϙζος γαρ αν αιπεσχυνθη εμε και τους εμους
τουτον ο ϋιος του ανθρωπου επαισχυνθησεται
27οταν ελθη εν τη δοξη αυτου και του πρς αυτου
και των αγιων αγγελων 27λεγω δε
ϙηϋμειν οτι αληθως εισιν τινες
30των ωδε εστωτων οι ου μη γευσωνται
θανατου εως αν ειδωσιν τον ϋιον
του ανθρωπου ερχομενον εν τη δοξη αυτου
3328εγενετο δε μετα τους λογους τουτους

Folio 223v Image Quire_28-7v (hair) Luke 9 back to top

IX κατ(α) λουκ(αν)
Note

ωσει ημεραι οκτω και παραλαβων


πετρον και ϊακωβον και ϊωανην
3 ανεβη εις το ορος προσευξασθαι
29και εγενετο εν τω προσευχεσθαι αυτον
η ϊδεα του προσωπου αυτου ηλλοιωθη
6 και ο ϊματισμος αυτου λευκος εξαστραπτω(ν)
30και ϊδου ανδρες δυο συνελαλουν αυτω
ην δε μωϋσης και ηλειας 31οφθεντες εν δοξη
9 ελεγον δε την εξοδον αυτου ην μελλει
πληρουν εις ϊερουσαλημ 32ο δε πετρος
και οι συν αυτω ησαν βεβαρημενοι ϋπνω
12διαγρηγορησαντες δε ϊδον την δοξαν αυτου
και τους δυο ανδρας τους συνεστωτας αυτω
33και εγενετο εν τω διαχωρισθηναι αυτους
15απ αυτου ειπεν ο πετρος τω ιηυ επιστατα
καλον εστιν ημας ωδε ειναι θελεις
ποιησω ωδε τρεις σκηνας μιαν σοι
18και μιαν μωϋσει και μιαν ηλεια
μη ειδως α λεγει 34ταυτα δε αυτου λεγοντος
εγενετο νεφελη και επεσκιασεν αυτους
21εφοβηθησαν δε εν τω εκεινους
εισελθειν εις την νεφελην 35και φωνη ηλθε(ν)
εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο ϋιος μου
24ο αγαπητος εν ω ηυδοκησα ακουετε αυτου Lect.
36και εν τω γενεσθαι την φωνην ευρεθη
ιης μονος αυτοι δε εσειγησαν και ουδενι
27απηγγειλαν εν εκειναις ταις ημεραις
ων εθεασαν · 37ϙθεγενετο δε δια της ημερας
κατελθοντα αυτον απο του ορους συνελθειν
30αυτω οχλον πολυν 38και ϊδου ανηρ
απο του οχλου εβοησεν λεγων διδασκαλε
δεομαι σου επιβλεψον επι τον ϋιον μου
33οτι μονογενης μοι εστιν 39λαμβανει γαρ

Folio 224v Image Quire_28-8v (flesh) Luke 9 back to top

IX· κατ(α) λουκ(αν)

αυτον εξαιφνης πνευμα και ρησσει


και σπαρασσει μετα αφρου και μογις
3 αποχωρει απ αυτου και συντριβει αυτον
40και εδεηθην των μαθητων σου ϊνα
απαλλαξωσιν αυτον και ουκ ηδυνηθησαν ·
6 41αποκριθεις δε ο ιης ειπεν ω γενεα
απιστε και διεστραμμενη εως ποτε εσομαι
προς ϋμας και ανεξομαι ϋμων
9 προσενεγκε τον ϋιον σου 42ετι δε
προσερχομενου αυτου ερρηξεν αυτον
το δαιμονιον και συνεταραξεν
12επετειμησεν δε ο ιης τω ακαθαρτω
πνευματι και αφηκεν αυτον και
απεδωκεν τον παιδα τω πατρι αυτου
1543ρπαντες δε εξεπλησσοντο επι τη
μεγαλιοτητι του θυ παντων δε
θαυμαζοντων επι πασιν οις εποιει
18ειπεν προς τους μαθητας αυτου
44θεσθαι ϋμεις εις τα ωτα ϋμων τους λογους
ρατουτους ο γαρ ϋιος του ανθρωπου
21μελλει παραδιδοσθαι εις χειρας
ανθρωπων 45οι δε ηγνοουν το ρημα
τουτο και ην κεκαλυμμενον απ αυτων
24ϊνα μη αισθωνται αυτο και εφοβουντο
επερωτησαι περι του ρηματος τουτου
46ρβτο τις αν ειη μειζων αυτων 47ο δε ιης
27ϊδων τον διαλογισμον αυτων
της καρδιας επιλαβομενος παιδιον
εστησεν παρ εαυτον 48και ειπεν ος αν
30δεξηται το παιδιον τουτο επι τω
ονοματι μου εμε δεχεται και τον
αποστειλαντα με ο γαρ μεκροτερος
33εν πασιν ϋμειν ουτος εστε μεγας

Folio 225v Image Quire_29-1v (hair) Luke 9 back to top

IX· κατ(α) λουκαν

49ργαποκριθεις δε ϊωανης ειπεν επιστατα


ειδομεν τινα επι τω ονοματι σου
3 εκβαλλοντα δαιμονια και εκωλυσαμεν
αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημων
50ειπεν δε ο ιης μη κωλυετε αυτον
6 ος γαρ ουκ εστιν καθ υμων ϋπερ ϋμων
εστιν 51ρδεγενετο δε εν τω πληρουσθαι
τας ημερας της αναλημψεως αυτου
9 και αυτος το προσωπον αυτου εστηριξεν
του πορευεσθαι εις ϊερουσαλημ
52και απεστειλεν αγγελους προ προσωπου
12αυτου και πορευθεντες εισηλθον
εις κωμην σαμαρειτων ωστε αιτοιμασαι
αυτω 53και ουκ εδεξαντο αυτον οτι
15το προσωπον αυτου ην πορευομενον
εις ϊερουσαλημ 54ϊδοντες δε οι μαθηται
αυτου ϊακωβος και ϊωανης ειπον
18κε θελεις ειπωμεν πυρ καταβηναι
εκ του ουρανου και αναλωσαι αυτους
ως και ηλειας εποιησεν 55στραφεις δε
21επετειμησεν αυτοις και ειπεν
ουκ οιδατε ποιου πνευματος εστε
56και επορευθησαν εις ετεραν κωμην
2457ρεκαι εγενετο πορευομενων αυτων
εν τη οδω ειπεν τις προς αυτον
ακολουθησω σοι οπου αν ϋπαγεις
2758και ειπεν αυτω ο ιης αι αλωπεκες φωλεους
εχουσιν και τα πετεινα του ουρανου
κατασκηνωσεις ο δε ϋιος του ανθρωπου
30ουκ εχει που την κεφαλην κλεινη
59ειπεν δε προς ετερον ακολουθι μοι
ο δε ειπεν επιτρεψον μοι πρωτον
33απελθοντα θαψαι τον πατερα μου

Folio 226v Image Quire_29-2v (flesh) Luke 9 back to top

IX· X· κατ(α) λουκαν

60ο δε ειπεν αυτω αφες τους νεκρους


Note

θαψαι τους εαυτων νεκρους συ δε


3 πορευθεις διαγγελλε την βασιλειαν του θυ
61ρϛειπεν δε και ετερος ακολουθησω σοι κε
επιτρεψον δε μοι πρωτον αποταξασθαι
6 τοις εις οικον μου 62ο δε ιης ειπεν αυτω
ουδεις εις τα οπισω βλεπων και επιβαλλων
την χειρα αυτου επ αροτρον ευθετος εστιν
9 εις την βασιλειαν του θυ 10:1ρζαπεδειξεν δε
¶ και ετερους οβ και απεστιλεν αυτους ανα δυο
προ προσωπου αυτου εις παντα τοπον και πολιν
12ου εμελλεν ερχεσθαι 2ρηελεγεν δε προς αυτους
ο θερισμος πολυς οι δε εργαται ολιγοι
δεηθητε του θυ του θερισμου οπως
15εργατας εκβαλη εις τον θερισμον αυτου
3Lect. ρθϋπαγεται ϊδου εγω αποστελλω ϋμας ως
Note

αρνας μεσον λυκων 4ριμη βασταζετε


18βαλλαντιον μη πηραν μη ϋποδηματα
και μηδενα κατα την οδον ασπασησθε
5ιαεις ην αν δε εισελθητε πρωτον οικιαν
21λεγετε ειρηνη τω οικω τουτω
6καν η εκει ϋιος ειρηνης επαναπαυσετε
επ αυτον η ειρηνη ϋμων ει δε μη γε
24εφ υμας επιστρεψει η ειρηνη ϋμων
7ριβεν αυτη δε τη οικεια μενετε εσθοντες
και πεινοντες τα παρ αυτων
27αξιος γαρ ο εργατης του μισθου αυτου
μη μεταβαινετε απο οικιας εις
οικιαν 8ριγκαι εις ην αν πολιν
30εισερχησθε και δεχωνται ϋμας
εσθιετε τα παρατιθεμενα ϋμειν
9και θεραπευετε ους εν αυτη
33ασθενουντας και λεγετε αυτοις

Folio 227v Image Quire_29-3v (hair) Luke 10 back to top

X· κατ(α) λουκαν

ριδηγγικεν εφ υμας η βασιλεια του θυ


10εις ην δ αν πολιν εισελθητε και μη
3 δεξωνται ϋμας εξελθοντες εις τας
πλατειας αυτης ειπατε 11και τον κονιορτον
τον κολληθεντα ημειν εκ της
6 πολεως ϋμων εις τους ποδας
απομασσομεθα ϋμειν πλην τουτο
γεινωσκετε οτι ηγγικεν η
9 η βασιλεια του θυ Lect. 12λεγω δε ϋμειν
Note

οτι σοδομοις ανεκτοτερον εσται


εν τη βασιλεια του θυ η τη πολει εκεινη
1213ρεουαι σοι χοροζαϊν και βηδσαϊδα οτι
ει εν τυρω και σιδωνι . εγενηθησαν
αι δυναμεις αι γενομεναι εν ϋμειν
15παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημεναι
μετενοησαν 14πλην τυρω και σιδωνι
ανεκτοτερον εσται ημειν
1815και συ καφαρναουμ μη εως ουρανου
ϋψωθηση η εως αδου καταβηση
16ριϛο ακουων ϋμων εμου ακουει
21και ο αθετων ϋμας εμε αθετει
ο δε εμου ακουων ακουει του
αποστειλαντος με 17ριζϋπεστρεψαν δε
24οι οβ μετα χαρας λεγοντες κε
και τα δαιμονια ϋποτασσεται ημειν
εν τω ονοματι σου 18ειπεν δε αυτοις
27εθεωρουν τον σαταναν ως
αστραπην εκ του ουρανου πεσοντα
19ϊδου διδωμι ϋμειν την εξουσιαν
30του πατειν επανω των οφεων
και των σκορπιων και επι πασαν
την δυναμιν του εχθυου και
33ουδεν ϋμας αδικησει 20πλην

Folio 228v Image Quire_29-4v (flesh) Luke 10 back to top


X· κατ(α) λουκαν

εν τουτω μη χερετε οτι τα δαιμονια ϋμειν


υποτασσεται χαιρετε δε οτι τα ονοματα
3 ϋμων εγραφη εν τω ουρανω ·
21ριηεν αυτη δε τη ωρα ηγαλλιασατο
εν τω πνευματι τω αγιω και ειπεν
6 εξομολογουμε σοι πατερ κε του
ουρανου και της γης οτι απεκρυψας
ταυτα απο συνετων και σοφων
9 και απεκαλυψας αυτα νηπιοις
ναι ο πατηρ οτι ουτως εγενετο ευδοκια
ενπροσθεν σου 22ριθπαντα μοι παρεδοθη
12απο του πατρος και ουδεις γεινωσκει
τις εστιν ο ϋιος ει μη ο πατηρ και τις
εστιν ο πατηρ ει μη ο ϋιος και ω αν
15βουληται ο ϋιος αποκαλυψαι 23ρκστραφεις δε
προς τους μαθητας ειπεν αυτοις μακαριοι
οι οφθαλμοι οι βλεποντες α βλεπετε
18και ακουοντες α ακουετε 24λεγω γαρ ϋμειν
οτι πολλοι προφηται ηθελησαν ειδειν
α ϋμεις βλεπετε και ουκ ειδον και ακουσαι
21α ϋμεις ακουετε και ουκ ηκουσαν
25Lect. ρκαανεστη δε τις νομικος εκπιραζων
Note

αυτον και λεγων τι ποιησας ζωην


24αιωνιον κληρονομησω 26ο δε ειπεν
προς αυτον εν τω ονομα γεγραπται
πως αναγεινωσκεις
2727ο δε αποκριθεις ειπεν αγαπησεις κν
τον θν σου εν ολη τη καρδια σου και
εν ολη τη ψυχη σου και εν ολη τη ϊσχυϊ σου
30και τον πλησιον σου ως σεαυτον
28ειπεν δε αυτω ορθως απεκριθης
τουτο ποιει και ζησεις 29ρκβο δε θελων
33εαυτον δικαιωσαι ειπεν προς τον ιην

Folio 229v Image Quire_29-5v (hair) Luke 10 back to top

X· κατ(α) λουκαν

και τις εστιν μου πλησιον 30ϋπολαβων δε


ο ιης ειπεν αυτω ανθρωπος τις
3 κατεβενεν απο ϊερουσαλημ εις ϊεριχω
και λησταις περιεπεν οι και εκδυσαντες
και πληγας επειθεντες απηλθον
6 αφεντες ημιθανη 31κατα τυχα
ϊερευς τις καταβαινων εν τη οδω εκεινη
και ιδων αυτον αντιπαρηλθεν 32ομοιως
9 δε και λευειτης γενομενος κατα τον
τοπον και ιδων αυτον αντιπαρηλθεν
33σαμαριτης δε τις οδευων ηλθεν κατ αυτον
12και ιδων αυτον εσπλαγχισθη 34και
προσελθων κατεδησεν τα τραυματα αυτου
επιχεων ελεον και οινον και επιβιβασας
15αυτον επι το ϊδιον κτηνος ηγαγεν αυτον
εις πανδοχειον και επεμεληθη αυτου
35και επι την αυριον εκβαλων δηναρια δυο
18εδωκεν τω πανδοκει και ειπεν
επιμεληθητι αυτου και ο τι αν προσ
δαπανησεις εν τω επανερχεσθαι με
21εγω αποδωσω 36τινα ουν δοκεις πλησιον
γεγονεναι του ενπεσοντος εις τους ληστας
37ο δε ειπεν ο ποιησας το ελεος μετ αυτου
24ειπεν δε ο ιης πορευου και συ ποιει ομοιως
38Lect. εγενετο δε εν τω πορευεσθαι αυτον
Note

εισελθειν εις κωμην τινα γυνη δε τις


27ονοματι μαρθα ϋπεδεξατο αυτον
εις τον οικον αυτης 39και τηδε ην αδελφη
καλουμενη μαρια η παρακαθισασα
30παρα τους ποδας του κυ ηκουε τον λογον
40η δε μαρθα περιεσπατο περι πολλην
διακονιαν επισταθεις δε ειπεν κε
33ου μελι σοι οτι η αδελφη μου κατελιπεν με

Folio 230v Image Quire_29-6v (flesh) Luke 10 back to top

X· XI· κατ(α) λουκ(αν)

μονην διακονειν ειπον ουν αυτη


ϊνα μου αντιλαβητε 41αποκριθεις δε ο ιης
3 ειπεν αυτη μαρθα μαρθα θορυβαζη 42μαρια τη(ν)
αγαθην μεριδα εξελεξατο η ουκ αφαιρεθησεται
αυτης 11:1ρκγκαι εγενετο εν τω ειναι αυτον
6 εν τοπω τινι προσευχομενον και ως
επαυσατο ειπεν τις των μαθητων αυτου
προς αυτον κε διδαξον ημας προσευχεσθαι
9 καθως και ϊωανης εδιδαξεν τους
μαθητας αυτου 2ο δε ειπεν οταν
προσευχησθε μη βαττολογειτε ως οι λοιποι
12δοκουσιν γαρ τινες οτι εν τη πολυλογεια
αυτων εισακουσθησονται αλλα προσευχομενοι
λεγετε πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις
15αγιασθητω ονομα σου εφ ημας
ελθετω σου η βασιλεια γενηθητω το
θελημα σου ως εν ουρανω και επι γης
183τον αρτον ημων τον επιουσιον
δος ημειν σημερον 4και αφες ημειν
τα οφιλεματα ημων ως και ημεις
21αφειομεν τοις οφειλεταις ημων
και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον
αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου
245ρκδκαι ειπεν τις εξ ϋμων
εξει φιλον και πορευσεται προς αυτον
μεσανυκτιου και ερει αυτω φιλε
27χρησον μοι τρεις αρτους 6επειδη
φιλος μοι παρεστιν απ αγρου και ουκ εχω
ο παραθησω αυτω 7εκεινος δε εσωθεν
30αποκρειθεις ερει μη μοι κοπους παρεχε
ηδη η θυρα κεκλισται και τα παιδια μου μετ εμου
εν τη κοιτη εστιν ου δυναμαι αναστας
33δουναι σοι 8λεγω ϋμειν ου δωσει αυτω

Folio 231v Image Quire_29-7v (hair) Luke 11 back to top

XI· κατ(α) λουκ(αν)

αναστας δια το ειναι αυτον φιλον αυτου


δια γε την αναιδιαν αυτου εγερθεις
3 δωσει οσον χρηζει 9ρκεκαγω ϋμειν λεγω
αιτειτε και δοθησεται ϋμειν ζητειτε
και ευρησεται κρουετε και ανοιχθησεται ϋμειν
6 10πας γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητων
ευρισκει και τω κρουοντι ανοιγεται
11τις δε εξ υμων τον πατερα ο ϋιος αιτησει
9 αρτον · μη λιθον αυτω επιδωσει η και
ϊχθυν αιτησει μη αντι ϊχθυος οφιν αυτω
επιδωσει 12εαν δε και ωον αιτησει μη
12σκορπιον αυτω επειδωσει 13ει ουν ϋμεις
πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα
διδοναι τοις τεκνοις ϋμων ποσω μαλλο(ν)
15ο πατηρ ο εξ ουρανου δωσει αγαθον δομα
τοις αιτουσιν αυτον 14ταυτα δε ειποντος
αυτου προσφερετε αυτω δαιμονιζομενος
18κωφος και εκβαλοντος αυτου παντες
εθαυμαζον 15ρκϛκαι τινες εξ αυτων ειπον
εν βεελζεβουλ αρχοντι των δαιμονιων
21εκβαλλει τα δαιμονια ρκχο δε αποκριθεις
ειπεν πως δυναται σατανας σαναν
εκβαλειν 16ρκηετεροι δε πειραζοντες σημειον
24εξ ουρανου εζητουν παρ αυτου 17ρκθαυτος δε
ειδως αυτων τα διανοηματα
ειπεν αυτοις πασα βασιλεια διαμερισθεισα
27εφ εαυτην ερημουται και οικος επ οικον πεσιται
18ει δε και ο σατανας εφ εαυτον διεμερισθη
ου σταθησεται η βασιλεια αυτου οτι λεγετε
30εν βεελζεβουλ εκβαλλειν με τα δαιμονια
19ει δε εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω
τα δαιμονια ϋιοι ϋμων εν τι
33εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι ϋμων

Folio 232v Image Quire_29-8v (flesh) Luke 11 back to top

XI· κατ(α) λουκ(αν)

κριται εσονται 20ει δε εγω εν δακτυλω θυ


εκβαλλω τα δαιμονια αρα εφθασεν
3 εφ υμας η βασιλεια του θυ 21οταν ο ϊσχυρος
καθωπλισμενος φυλασσει την αυλην
αυτου εν ιρηνη εστιν τα ϋπαρχοντα αυτου
6 22εαν δε ϊσχυροτερος επελθων την
πανοπλιαν αυτου αιρει εφ η πεποιθεν
και τα σκυλα αυτο διαδιδωσιν
9 23ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν
και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει
24ρλοταν δε το ακαθαρτον πνευμα εξελθη
12απο του ανθρωπου διερχεται δια των ϋδρων
τοπων ζητουν αναπαυσιν και μη
ευρισκον λεγει ϋποστρεψω εις τον
15οικον μου οθεν εξηλθον 25και ελθων
ευρισκι σεσαρωμενον κεκοσμημενον
26πορευεται και παραλαμβανει αλλα
18επτα πνευματα πονηροτερα εαυτου
και εισελθοντα κατοικει και γεινεται
τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου
21χειρονα των πρωτων 27ρλαεγενετο δε
εν τω λεγειν αυτον ταυτα γυνη τις
επαρασα φωνην εκ του οχλου ειπεν αυτω
24μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε
και μασθοι ους εθηλασας 28ο δε ειπεν
μενουν γε μακαριοι οι ακουοντες
27τον λογον του θυ και φυλασσοντες
29ρλβτων δε οχλων επαθροζομενων
ηρξατο λεγειν η γενεα αυτη γενεα
30πονηρα εστιν σημειον επειζητει
και σημειον ου δοθησεται αυτη
ει μη το σημειον ϊωνα 30καθως γαρ
33εγενετο ϊωνας σημιον τοις νινευταις

Folio 233v Image Quire_30-1v (hair) Luke 11 back to top

XI· κατ(α) λουκαν

ουτως εσται και ο ϋιος του ανθρωπου


τη γενεα ταυτη και καθως ϊωνας
3 εν τη κοιλια του κητους εγενετο
τρις ημερας και τρεις νυκτας
ουτως και ο ϋιος του ανθρωπου εν τη γη
6 31βασιλισσα νοτου εγερθησεται μετα των
ανδρων της γενεας ταυτης και
κατακρινει αυτους οτι ηλθεν εκ των
9 περατων της γης ακουσαι την σοφιαν
σολομωνος και ϊδου πλεον σολομωνος
ωδε 32Note 33ρλγουδεις λυχνον αψας εις κρυπτην
12τιθησιν ουδε ϋπο τον μοδιον αλλα επι την
λυχνιαν ϊνα οι εισπορευομενοι το φως
βλεπωσιν 34ρλδο λυχνος του σωματος σου
15εστιν ο οφθαλμος σου οταν η ο οφθαλμος σου
απλους παν το σωμα σου φωτινον εστιν
οταν δε πονηρος η και το σωμα σου εστιν
18σκοτινον εστιν 35ει ουν το φως το εν σοι
σκοτος το σκοτος ποσον 36Note
37ρλε¶ εδεηθη δε αυτου τις φαρισαιος
21ϊνα αριστηση μετ αυτου εισελθων δε
ανεπεσεν 38ο δε φαρισαιος ηρξατο
διακρεινομενος εν εαυτω λεγειν
24δια τι ου πρωτον εβαπτισθη προ του
αριστου 39ειπεν δε ο κς προς αυτον
νυν ϋμεις οι φαρισαιοι ϋποκριται
27το εξωθεν του ποτηριου και του
πινακος καθαριζετε το δε εσωθεν
ϋμων γεμει αρπαγης και πονηριας
3040αφρονες ουχ ο ποιησας το εσωθεν
και το εξωθεν εποιησεν 41πλην
τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην
33και ϊδου παντα καθαρα εσται ϋμειν

Folio 234v Image Quire_30-2v (flesh) Luke 11 back to top

XI· κατ(α) λουκ(αν)

42ρλϛαλλα ουαι ϋμειν τοις φαρισαιοις


οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον
3 και το πηγανον και παν λαχανον
και παρερχεσθαι την κρισιν και την
αγαπην του θυ 43ρλζουαι ϋμειν φαρισαιοι οτι αγαπατε
6 την πρωτοκαθεδριαν εν ταις συναγωγαις
και τους ασπασμους εν ταις αγοραις
και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
9 44ρλη¶ ουαι ϋμειν γραμματεις και φαρισαιοι
οτι εστε μνημεια αδηλα και οι
ανθρωποι επανω περιπατουντες
12ουκ οιδασιν 45ρλθαποκριθεις δε τις των
νομικων λεγει αυτω διδασκαλε
ταυτα λεγων και ημας ϋβρειζεις
1546ο δε ειπεν και ϋμειν ουαι τοις
νομικοις οτι φορτιζετε τους
ανθρωπους φορτια δυσβακτατα
18και αυτοι ενι των δακτυλων ϋμων
ου προσψ[...] υετε 47ρμουαι ϋμειν οτι
οικοδομειτε τα μνημεια των
21προφητων οι δε πατερες ϋμων
απεκτειναν αυτους 48αρα μαρτυρειτε
μη συνευδοκειν τοις εργοις των
24πατερων ϋμων οτι αυτοι μεν
απεκτειναν αυτους ϋμεις δε
οικοδομειτε 49ρμαδια τουτο αποστελλω
27εις αυτους προφητας και αποστολους
και εξ αυτων αποκτενουσιν
και εκδιωξουσιν 50ϊνα εκζητηθη
30το αιμα παντων των προφητων
το εκχυννομενον απο καταβολης
κοσμου εως της γενεας ταυτης
3351απο αιματος αβελ εως αιματος

Folio 235v Image Quire_30-3v (hair) Luke 11 back to top

XI· XII· κατ(α) λουκ(αν)

ζαχαριου ϋιου βαραχειου ον εφονευσαν


ανα μεσον του θυσιαστηριου και του ναου
3 ναι λεγω υμειν εζητηθεται απο της
γενεας ταυτης 52ρμβουαι ϋμειν τοις
νομικοις οτι εκρυψατε την κλειν
6 της γνωσεως και αυτοι ουκ ισηλθατε
και τους εισπορευομενους εκωλυσατε
53ρμγλεγοντες δε ταυτα προς αυτους
9 ενωπιον παντος του λαου ηρξαντο
οι φαρισαιοι και οι νομικοι δεινως
εχειν και συνβαλλειν αυτω περι
12πλειονων 54ζητουντες αφορμην
τινα λαβειν αυτου ϊνα ευρωσιν
κατηγορησαι αυτου 12:1πολλων δε
15οχλων συνπεριεχοντων κυκλω
ωστε αλληλους συνπνιγειν ρμδηρξατο
λεγειν προς τους μαθητας πρωτον
18προσεχετε εαυτοις απο της ζυμης
των φαρισαιων ητις εστιν ϋποκρισις
2ρμεουδεν γαρ συνκεκαλυμμενον εστιν
21ο ου φανερωθησεται και κρυπτον
ο ου γνωσθησεται 3ανθ ων οσα
εν τη σκοτεια ειπατε εν τω φωτι
24ακουσθησεται και ο προς το ους
ελαλησατε εν τοις ταμειοις κηρυχθησεται
επι των δωματων 4λεγω δε ϋμειν τοις φιλοις μου
27μη φοβηθηται απο των αποκτενοντων
το σωμα την δε ψυχην μη δυναμενων
αποκτειναι μηδε εχοντων περισσον
30τι ποιησαι 5ϋποδειξω δε ϋμειν τινα
φοβηθητε τον μετα το αποκτειναι
εχοντα εξουσιαν εις γεενναν βαλειν
33ναι λεγω ϋμειν τουτον φοβηθητε

Folio 236v Image Quire_30-4v (flesh) Luke 12 back to top

XII· κατ(α) λουκ(αν)

6ουχι πεντε στρουθεια πωλειται ασσαριων


δυο και εν εξ αυτων ουκ εστιν
3 επιλελησμενον ενωπιον του θυ
7αλλα και αι τριχες ϋμων πασαι της κεφαλης
ηριθμημεναι εισιν μη ουν φοβηθητε
6 πολλων γαρ στρουθιων διαφερετε ϋμεις
8λεγω δε ϋμειν οτι πας ος αν ομολογησει
εν εμοι ενπροσθεν των ανθρωπων
9 και ο ϋιος του ανθρωπου ομολογησει
εν αυτω ενπροσθεν των αγγελων
του θυ 9ρμϛο δε αρνησαμενος με
12ενπροσθεν των ανθρωπων αρνηθησεται
ενπροσθεν των αγγελων του θυ
10ρμζκαι πας ος αν ερει λογον εις τον ϋιον
15του ανθρωπου αφεθησεται αυτω
εις δε το πνα το αγιον ουκ αφεθησεται
αυτω · ουτε εν τω αιωνι τουτω
18ουτε εν τω μελλοντι 11ρμηοταν δε
φερωσιν ϋμας εις τας συναγωγας
και τας αρχας και τας εξουσιας
21μη προμεριμνατε πως απολογησησθε
η τι ειπητε 12το γαρ αγιον πνα διδαξει
ϋμας εν αυτη τη ωρα α δει ειπειν
2413ρμθειπεν δε τις αυτω εκ του οχλου διδασκαλε
ειπον τω αδελφω μου μερισασθαι
μετ εμου την κληρονομιαν
2714ο δε ειπεν αυτω ανθρωπε τις με
κατεστησεν κριτην εφ υμας
15Lect. ειπεν δε προς αυτους ορατε και
30φυλασσεσθαι απο πασης πλεονεξιας
οτι ουκ εν τω περισσευειν τινι εστιν
η ζωη εκ των ϋπαρχοντων αυτω
3316+ περι πολο
σι(ου) + ειπεν δε προς αυτους παραβολην λεγων

Folio 237v Image Quire_30-5v (hair) Luke 12 back to top


XII· κατ(α) λουκ(αν)

ανθρωπου τινος πλουσιου ηυφορησεν


η χωρα 17και διελογιζετο εν εαυτω λεγων
3 τι ποιησω οτι ουκ εχω που συναξω
τους καρπους μου 18και ειπεν τουτο
ποιησω καθελω μου τας αποθηκας
6 και ποιησω αυτας μειζονας
κακει συναξω παντα τα γενηματα μου
19και ερω τη ψυχη μου ψυχη εχεις
9 πολλα αγαθα ευφραινου 20ειπεν δε αυτω ο θς
αφρων ταυτη τη νυκτι απαιτουσιν την
ψυχην σου απο σου α ουν ητοιμασας
12τινος εσται 21Note 22ρνειπεν δε προς τους μαθητας
αυτου δια τουτο λεγω ϋμειν μη
μεριμνατε τη ψυχη τι φαγητε μηδε
15τω σωματι τι ενδυσησθε 23η γαρ ψυχη
πλεον εστιν της τροφης και το σωμα
του ενδυματος 24κατανοησατε τα πετεινα
18του ουρανου οτι ουτε σπειρουσιν ουτε
θεριζουσιν οις ουκ εστιν ουτε ταμειον
ουτε αποθηκη και ο θς τρεφει αυτα
21ουχι ϋμεις διαφερεται των πετεινων
25τις δε εξ υμων δυναται προσθειναι
επι την ηλικειαν αυτου πηχυν 26και περι τω(ν)
24λοιπων τι μεριμνατε 27κατανοησατε
τα κρινα πως ουτε νηθει ουτε ϋφαινει
λεγω δε ϋμειν οτι ουδε σολομων
27εν παση τη δοξη αυτου περιεβαλετο
ως εν τουτων 28ει δε τον χορτον του
αγρου σημερον οντα και αυριον
30εις κλειβανον βαλλομενον ο θς
ουτως αμφιεζει ποσω μαλλον ϋμας
ολιγοπιστοι 29και ϋμεις μη ζητειτε
33τι φαγητε η τι πιητε και μη μετεωριζεσθαι

Folio 238v Image Quire_30-6v (flesh) Luke 12 back to top

XII· κατ(α) λουκαν

30ταυτα γαρ παντα τα εθνη του κοσμου


ζητει οιδεν γαρ ο πατηρ ϋμων
3 οτι χρηζεται τουτων 31ζητειτε δε την
βασιλειαν αυτου και ταυτα παντα
προστεθησεται ϋμειν 32Lect. ρναμη φοβου Lect.
6 το μεικρον ποιμνιον οτι εν αυτω
ηυδοκησεν ο πατηρ ϋμων δουναι ϋμειν
την βασιλειαν 33ρνβπωλησαται τα ϋπαρχοντα
9 ϋμων και δοτε ελεημοσυνην
ρνγποιησατε εαυτοις βαλλαντια μη
παλαιουμενα θησαυρον ανεγλιπτον
12εν τοις ουρανοις οπου κλεπτης ουκ εγγιζει
ουδε σης διαφθερει 34οπου γαρ εστιν
ο θησαυρος ϋμων εκει εται και
15η καρδια ημων 35ρνδεστω ϋμων η οσφυς
περιεσζωσμενη και οι λυχλοι
καιομενοι 36και ϋμεις ομοιοι ανθρωποις
18προσδεχομενοις τον κν αυτων ποτε
αναλυση εκ των γαμων ϊνα ελθοντος
και κρουσαντος ευθεως ανυξουσιν
21αυτω 37ρνεμακαριοι οι δουλοι εκεινοι ους ελθων
ο κς ευρη γρηγορουντας αμην λεγω
υμειν · οτι περιζωσεται και ανακλινει
24αυτους και παρελθων διακονησει
αυτοις 38και εαν ελθη τη εσπερινη
φυλακη και ευρησει ουτως ποιησει
27και εαν εν τη δευτερα και τη τριτη
μακαριοι εισιν εκεινοι 39ρνϛτουτο δε
γεινωσκετε οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης
30ποια ωρα ο κλεπτης ερχεται ουκ αν Note
40και ϋμεις δε γεινεσθαι ετοιμοι
οτι η ωρα η ου δοκειτε ο ϋιος του ανθρωπου
33ερχεται 41ρνζκαι ειπεν ο πετρος κε Lect.

Folio 239v Image Quire_30-7v (hair) Luke 12 back to top

XII· κατ(α) λουκ(αν)

προς ημας λεγεις την παραβολην


ταυτην 42και ειπεν ο κς τις αρα εστιν
3 ο πιστος οικονομος ο φρονιμος
ο αγαθος ον καταστησει ο κς επι την
θεραπειαν αυτου Note διδοναι εν καιρω
6 σιτομετριον 43μακαριος ο δουλος
εκεινος ον ελθων ο κς αυτου ευρησει
αυτον ποιουντα ουτως 44αμην λεγω
9 ϋμειν οτι επι πασιν τοις ϋπαρχουσιν
αυτου καταστησει αυτον 45ρνηεαν δε ειπη
ο δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου
12χρονιζει ο κς μου ερχεσθαι και αρξηται
τυπειν τους παιδας και τας παιδισκας
εσθιων τε και πεινων μεθυσκομενος
1546ηξει ο κς αυτου εν ημερα η ου προσδοκα
και εν ωρα η ου γεινωσκει και διχοτομησει
αυτον και το μερος αυτου θησει
18μετα των απιστων 47ρνθεκεινος δε
ο δουλος ο γνους το θελημα του κυ αυτου
και μη ποιησας προς το θελημα αυτου
21δαρησεται πολλας 48ο δε μη γνους
ποιησας δε αξια πληγων δαρησεται
ολιγας παντι δε ω εδωκαν πολυ
24ζητησουσιν απ αυτου περισσοτερον
και ω παρεθεντο πολυ πλεον
απαιτησουσιν αυτον 49ρξπυρ ηλθον βαλειν
27εις την γην και τι θελω ει ηδη ανηφθη
50βαπτισμα δε εχω βαπτισθηναι και
πως συνεχομαι εως οτου τελεσθη
3051δοκειτε οτι ειρηνην παρεγενομην
ποιησαι εν τη γη ουχι λεγω ϋμειν
αλλα διαμερισμον 52εσονται γαρ απο του νυν
33εν ενι οικω πεντε τρεις διαμεμερισμενοι

Folio 240v Image Quire_30-8v (flesh) Luke 12 back to top

XII· XIII· κατ(α) λουκ(αν)

εν δυσιν και δυο εν τρισιν 53διαμερισθησονται


πατηρ Note εφ ϋιω και ϋιος επι πατρι αυτου
3 διαμερισθησονται μητηρ επι θυγατερα
και θυγατηρ επι την μητερα πενθερα
επι την νυμφην αυτης και νυμφη
6 επι την πενθεραν 54ρξαελεγεν δε και τοις
οχλοις οταν ειδητε την νεφελην
ανατελλουσαν απο δυσμων ευθεως λεγετε
9 ομβρος ερχεται και γεινεται ουτως
55και οταν νοτον πλεοντα λεγετε
καυσων εσεται και γεινεται 56ϋποκριται
12το μεν προσωπον του ουρανου
και της γης οιδατε δοκειμαζειν πλην
τον καιρον τουτον ου δοκιμαζετε
1557και αφ εαυτων ου κρινεται το δικαιον
58ρξβως γαρ ϋπαγεις μετα του αντιδικου σου
επ αρχοντα εν τω οδω δος εργασιαν
18απαλλαγηναι απ αυτου μηποτε κατακρεινη σε
προς τον κριτην και ο κριτης παραδωσει σε
τω πρακτορι και ο πρακτωρ βαλει σε
21εις φυλακην 59λεγω σοι ου μη εξελθης
εκειθεν εως ου αποδοις τον εσχατον
κοδραντην 13:1ρξγπαρησαν δε τινες
24αυτω τω καιρω απαγγελλοντες αυτω
περι των γαλιλαιων ων το αιμα
πειλατος εμειξεν μετα των θυσιων αυτων
272και αποκριθεις ο ιης ειπεν αυτοις
δοκειτε οτι ουτοι οι γαλιλαιοι παρα παντας
τους γαλιλαιους εγενοντο αμαρτωλοι
30οτι ταυτα πενπονθασιν 3ουχι λεγω ϋμειν
αλλα εαν μη μετανοησητε παντες
ομοιως απολεισθαι 4η εκεινοι οι δεκα
33οκτω · εφ ους επεσεν ο πυργος του σιλωαμ

Folio 241v Image Quire_31-1v (hair) Luke 13 back to top

XIII· κατ(α) λουκαν

και απεκτεινεν αυτους δοκειτε οτι


οφειλεται εγενοντο παρα παντας τους
3 ανθρωπους τους ενοικουνταο ϊερουσαλημ
5ουχι · λεγω δε ϋμειν οτι εαν μη μετανοησηται
παντες ομοιως απολεισθαι
6 6ρξδελεγεν δε ταυτην την παραβολην συκην
τις ειχεν πεφυτευμενην εν τω
αμπελωνι αυτου και ηλθεν ζητων
9 καρπον απ αυτης και μη ευρων
7ειπεν προς τον αμπελουργον ϊδου Note
ετη τρια αφ ου ερχομαι ζητων καρπον Note
12εν τη συκη ταυτη και ουκ ευρισκω
φερε την αξεινην εκκοψον αυτην
ϊνατι και την γην καταργει 8ο δε
15αποκριθεις λεγει αυτω κε αφες αυτην
ετι τουτον τον ενιαυτον εως οτου
σκαψω περι αυτην και βαλω κοφινον
18κοπριων 9και εαν μεν ποιηση καρπον
ει δε μη γε εις το μελλον εκκοψεις αυτην
10ην δε διδασκων εν μια των συναγωγων
21σαββατω 11και ϊδου γυνη εν ασθενεια ην
πνς ετη ιη και ην συνκαπτουσα και
μη δυναμενη ανακυψαι εις το
24παντελες 12ειδων δε αυτην ο ιης ειπεν
αυτη γυναι απολελυσαι απο της
ασθενειας σου 13και επεθηκεν τας
27χειρας αυτη και παραχρημα ανορθωθη
και εδοξαζεν τον θν 14ρξεαποκριθεις δε
ο αρχισυναγωγος αγανακτων ελεγεν
30τω οχλω οτι τω σαββατω εθεραπευσεν
ιης εξ ημεραι εισιν εν αις δει εργαζεσθαι
εν ταυταις ουν ερχομενοι θεραπευεσθαι
33και μη τη ημερα του σαββατου

Folio 242v Image Quire_31-2v (flesh) Luke 13 back to top

XIII· κατ(α) λουκ(αν)

15απεκριθη δε αυτω ο ιης και ειπεν ϋποκριτα


εκαστος ϋμων τω σαββατω ου λυει
3 τον βουν αυτου και τον ονον απο της
φα[...] νης και απαγαγων ποτειζει 16ταυτην
δε θυγατερα του αβρααμ ουσαν ην εδησεν
6 ο σατανας ϊδου ετη ιη ουκ εδει λυθηναι
απο του δεσμου τουτου τη ημερα του
σαββατου 17ρξϛκαι κατησχυνθησαν οι
9 αντικειμενοι αυτω και πας ο οχλος
εχαιρεν εν πασιν οις εθεωρουν
ενδοξοις ϋπ αυτου γεινομενοις
1218ρξζελεγεν δε τινι ομοια εστιν η βασιλεια
του θυ και τινι ομοιωσω αυτην
19ομοια εστιν κοκκω σιναπεως ον
15λαβων ανθρωπος εβαλεν εις τον κηπον
αυτου και ηυξησεν και εγενετο δενδρον
και τα πετεινα του ουρανου κατεσκηνωσαν
18ϋπο τους κλαδους αυτου 20ρξηη τινι ομοια
εστιν η βασιλεια του θυ και τινι ομοιωσω
αυτην 21ομοια εστιν ζυμη ην λαβουσα
21γυνη ενεκρυψεν εις αλευρου σατα τρια
εως ου ζυμωθη ολον 22ρξθκαι διεπορευετο
κατα πολεις και κωμας διδασκων
24και πορειαν ποιουμενος εις ϊερουσαλημ
23ροειπεν δε τις αυτω κε ει ολιγοι εισιν οι σωζομενοι
ο δε αποκριθεις ειπεν 24αγωνιζεσθε
27εισελθειν δια της στενης θυρας
οτι πολλοι λεγω ϋμειν ζητησουσιν
εισελθειν και ουχ ευρησουσιν 25ροααφ οτου
30αν ο οικοδεσποτης εισελθη και
αποκλειση την θυραν και αρξησθε
εξω εσταναι και κρουειν λεγοντες
33κε κε ανοιξον ημειν και αποκριθεις

Folio 243v Image Quire_31-3v (hair) Luke 13 back to top

XIII· κατ(α) λουκ(αν)

ερει ϋμειν ουκ οιδα ϋμας ποθεν εστε


26τοτε αρξησθε λεγειν κε εφαγομεν
3 ενωπιον σου και επιομεν και εν ταις
πλατειαις ημων εδιδαξας
27και ερει λεγω ϋμειν ουδεποτε ειδον
6 ϋμας αποστητε απ εμου παντες
εργαται ανομιας 28εκει εσται ο κλαυθμος
και ο βρυγμος των οδοντων ροβοταν
9 οψεσθαι αβρααμ και ϊσακ και ϊακωβ
και παντας τους προφητας εν τη βασιλεια
του θυ ϋμας δε εκβαλλομενους εξω
1229και ηξουσιν απο ανατολων και δυσμων
και βορρα και νοτου και ανακλειθησονται
εν τη βασιλεια του θυ 30ρογκαι ειδου εισιν
15εσχατοι οι εσονται πρωτοι και εισιν
πρωτοι οι εσονται εσχατοι
31ροδεν ταυτη τη ωρα προσηλθαν αυτω τινες
18των φαρισαιων λεγοντες εξελθε
και πορευου εντευθεν οτι ηρωδης
ζητει σε αποκτειναι 32και ειπεν αυτοις
21πορευθεντες ειπατε τη αλωπεκι ταυτη
ϊδου εκβαλλω δαιμονια
και ειασις αποτελουμαι σημερον
24και αυριον · και τη τριτη τελειουμαι
33πλην δει με σημερον και τη αυριον
και τη ερχομενη πορευεσθαι
27οτι ουκ ενδεχεται απολεσθαι προτην
εξω ϊερουσαλημ 34ροεϊερουσαλημ ϊερουσαλημ
η αποκτεινουσα τους προφητας και
30λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτη(ν)
ποσακις ηθελησα επισυναξαι τα τεκνα σου
ον τροπον ορνιξ τα νοσσια αυτης υπο τας
33πτερυγας και ουκ ηθελησατε 35ϊδου

Folio 244v Image Quire_31-4v (flesh) Luke 13 back to top

XIII· XIIII· κατ(α) λουκ(αν)

αφιεται ϋμειν ο οικος ϋμων ερημος


λεγω δε ϋμειν ου μη με ιδητε εως ηξει
3 οτε ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος
εν ονοματι κυ 14:1Lect. ροϛκαι εγενετο εν τω
εισελθειν αυτον εις οικον τινος
6 των αρχοντων των φαρισαιων
σαββατω φαγειν αρτον και αυτοι ησαν
παρατηρουμενοι αυτον 2και ϊδου ανθρωπος
9 ην ϋδρωπικος ενπροσθεν αυτου
3ροζκαι αποκριθεις ο ιης ειπεν προς τους
νομικους και φαρισαιους εξεστιν τω
12σαββατω θεραπευσαι η ου 4οι δε ησυχασαν
και επιλαβομενος αυτον και ϊασαμενος
απελυσεν 5και ειπεν προς αυτους
15τινος εξ υμων προβατον η βους
εις φρεαρ ενπεσειται τη ημερα του σαββατου
και ουκ ευθεως ανασπασει αυτον
186οι δε ουκ απεκριθησαν προς ταυτα
7ροηελεγεν δε και προς τους κεκλημενους
παραβολην · επεχων πως τας πρωτοκλισιας
21εξελεγοντο λεγων προς αυτους
8οταν κληθης εις γαμον μη κατακλιθης
εις την πρωτοκλισιαν μηποτε
24εντειμοτερος σου ηξει 9και ελθων
ο σε και αυτον καλεσας ερει σοι δος
τουτω τοπον και τοτε εση μετα
27αισχυνης ⸆ εσχατον τοπον κατεχειν
10αλλ οταν κληθης εις τον εσχατον τοπον
αναπειπτε ϊνα οταν ελθη ο κεκληκως σε
30ειπη σοι φιλε προσαναβηθι ανωτερον
και τοτε εσται σοι δοξα ενωπιον των
συνανακειμενων 11ροθοτι πας ο ϋψων
33εαυτον ταπεινουται και ο ταπεινων

Folio 245v Image Quire_31-5v (hair) Luke 14 back to top

XIIII· κατ(α) λουκ(αν)

εαυτον ϋψουται Lect. 12ελεγεν δε και τω


κεκληκοτι αυτον οταν ποιην αριστον
3 η δειπνον μη φωνει τους φιλους
μηδε τους αδελφους σου μηδε
τους γειτονας μηδε τους πλουσιους
6 μηποτε και αυτοι αντικαλεσωσιν σε
και γενηται ανταποδομα σοι
13αλλα οταν ποιης δοχην καλει
9 πτωχους αναπειρους χωλους
τυφλους 14και μακαριος εση οτι
ουκ εχουσιν ανταποδουναι σοι
12ανταποδοθησεται γαρ σοι εν τη
αναστασει των δικαιων
15ακουσας δε τις ταυτα των συνανακειμενων
15ειπεν αυτω μακαριος ος φαγετε αρτον
εν τη βασιλεια του θυ 16Lect. ρπου δε ειπεν
ανθρωπος τις εποιησεν δειπον μεγαν
18και εκαλεσεν πολλους 17και απεστειλεν
τον δουλον αυτου τη ωρα του δειπνου
ειπειν τοις κεκλημενοις ερχεσθαι
21οτι ηδη παντα ετοιμα εστιν 18και ηρξαντο
απο μειας παντες παραιτεισθαι
ο πρωτος ειπεν αγρον ηγορασα και
24αναγκην εχω εξελθων ειδειν αυτον
ερωτω σε εχε με παρητημενον
19και ετερος ειπεν ζευγη βοων ηγορα
27πεντε και πορευομαι δοκιμασαι αυτα
διο ου δυναμαι ελθειν 20και αλλος ειπεν
γυναικα ελαβον διο ου δυναμαι ελθειν
3021και παραγενομενος ο δουλος απηγγειλεν
τω κω αυτου παντα ταυτα και οργεις
ο οικοδεσποτης τω δουλω αυτου ειπεν
33εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας

Folio 246v Image Quire_31-6v (flesh) Luke 14 back to top


XIIII· κατ(α) λουκ(αν)

της πολεως και πτωχους και αναπειρους


και τυφλους και χωλους ενεγκε ωδε
3 22και ο δουλος ειπεν γεγον ο επεταξας
και ετι τοπος εστιν 23και ειπεν ο κς προς τον
δουλον αυτου εξελθε εις τας οδους
6 και φραγμους και αναγκασον εισελθειν
ϊνα γεμισθη μου ο οικος 24λεγω γαρ ϋμειν
οτι ουδεις των ανθρωπων των
9 κεκλημενων γευσεται μου του δειπνου
25ρπασυνεπορευοντο δε αυτω οχλοι
και στραφεις ειπεν αυτοις 26ει τις ερχεται
12προς με και ου πεισει τον πατερα αυτου
και την μητερα αυτου και την γυναικα
και τα τεκνα και τους αδελφους
15και τας αδελφας ετι δε και την εαυτου
ψυχην ου δυναται μου μαθητης ειναι
27και ος ου βασταζει τον σταυρον αυτου
18και ερχεται οπισω μου ου δυναται μου
μαθητης ειναι 28ρπβτις δε εξ ϋμων
θελων πυργον οικοδομησαι
21ουχι πρωτον καθισας ψηφειζει
την δαπανην ει εχει εις απαρτισμον
29ινα μηποτε θεντος αυτου θεμελειον
24μη ισχυση οικοδομησαι και παντες
οι θεωρουντες μελλουσιν 30λεγειν
ουτος ο ανθρωπος ηρξατο οικοδομειν
27και ουκ ισχυσεν εκτελεσαι 31η τις βασιλευς
πορευομενος ετερω βασιλει συνβαλειν
εις πολεμον ουκ ευθεως καθισας
30πρωτον βουλευεται ει δυνατος εστιν
εν δεκα χειλειασιν τω μετα εικοσι
χιλιαδων ερχομενω επ αυτον
33ϋπαντησαι 32ει δε μη γε ετι αυτου πορρω

Folio 247v Image Quire_31-7v (hair) Luke 14 back to top

XIIII· XV· κατ(α) λουκαν

οντος αποστειλας πρεσβειαν ερωτα τα


προς ειρηνην 33ρπγουτως ουν και εξ ϋμων
3 πας ος ουκ αποτασσεται τοις ϋπαρχουσιν
αυτου ου δυναται μου μαθητης ειναι
34ρπδκαλον το αλα εαν δε και το αλα μωρανθη
6 εν τινι αρτυθησεται 35ουτε εις την γην
ουτε εις κοπριαν ευθετον εστιν
εξω βαλλουσιν αυτον ο εχων ωτα
9 ακουειν ακουετω 15:1XVρπεησαν δε Lect.
εγγιζοντες αυτω παντες οι τελωναι
και αμαρτωλοι ακουειν αυτου
122και διεγογγυζον οι τε φαρισαιοι
και οι γραμματεις λεγοντες
οτι ουτος αμαρτωλους προσδεται
15και συνεσθιει αυτοις 3Lect. ρπϛειπεν δε
προς αυτους την παραβολην ταυτην
4τις ανθρωπος εξ ϋμων ος εξει
18εκατον προβατα και απολεση
εξ αυτων εν ουκ αφιησι τα
ενενηκοντα εννεα εν τη ερημω
21και απελθων το απολωλος ζητει
εως ευρη αυτο 5και ευρων επιτιθησιν
επι τους ωμους αυτου χαιρων
246ρπζελθω δε εις ⸆ οικον συνκαλειται
τους φιλους και τους γειτονας
λεγων αυτοις συνχαρητε μοι οτι
27ευρον το προβατον μου το απολωλος
7λεγω δε ϋμειν οτι ουτως χαρα εσται
εν τω ουρανω επι ενι αμαρτωλω
30μετανοουντι η επι ενενηκοντα
εννεα δικαιοις οιτινες ουκ εχουσι
χρειαν μετανοιας 8ρπηη τις γυνη
33εχουσα δραχμας δεκα και απολεσασα

Folio 248v Image Quire_31-8v (flesh) Luke 15 back to top

XV· κατ(α) λουκαν

μιαν ουχι απτει λυχνον και σαροι


την οικιαν και ζητει επιμελως
3 εως ευρη 9και ευρουσα συνκαλειται
τας γειτονας και φιλας λεγουσα
συνχαρητε μοι οτι ευρον ην απωλεσα δραχμη(ν)
6 10ρπθουτως λεγω ϋμειν χαρα εσται ενωπιον
των αγγελων του θυ επι ενι
αμαρτωλω μετανοουντι · Lect.
9 11Lect. ρϙειπεν δε ανθρωπος τις ειχεν δυο ϋιους
12και ειπεν ο νεωτερος αυτων τω πατρι
πατερ δος μοι το επιβαλλον μοι μερος
12της ουσιας και διειλεν αυτοις
τον βιον 13και ου μετα πολλας ημερας
συναγαγων παντα ο νεωτερος ϋιος
15απεδημησεν εις χωραν μακραν
κακει διεσκορπισεν εαυτου τον βιον
ζων ασωτως 14δαπανησαντος δε
18αυτου παντα εγενετο λειμος ϊσχυρα
κατα την χωραν εκεινην και αυτος
ηρξατο ϋστερισθαι 15και πορευθεις
21εκολληθη ενι των πολειτων
της χωρας εκεινης και επεμψεν
αυτον εις τους αγρους βοσκειν χοιρους
2416καπεθυμει χορτασθηναι εκ των
κερατιων ων ησθιον οι χοιροι
και ουδεις εδιδου τω 17εις εαυτον δε
27ελθων ειπεν ποσοι μισθιοι
του πατρος μου περισσευουσιν αρτων
εγω δε ωδε λειμω απολλυμαι
3018αναστας πορευσομαι προς τον πατερα μου
και ερω αυτω πατερ ημαρτον εις τον
ουρανον και ενωπιον σου 19ουκετι
33ειμι αξιος κληθηναι σου ϋιος ποιησον

Folio 249v Image Quire_32-1v (hair) Luke 15 back to top

XV· κατ(α) λουκ(αν)

με ως ενα των μισθιων σου


20και αναστας ηλθε προς τον πατερα αυτου
3 ετι δε αυτου μακραν απεχοντος
ειδεν αυτον ο πατηρ αυτου και εσπλαγχνισθη
και δραμων ενεπεπεσεν επι τον
6 τραχηλον αυτου ⸆ κατεφιλησεν αυτον
21¶ ο δε ϋιος ειπεν αυτω πατερ ημαρτον
εις τον ουρανον και ενωπιον σου
9 ουκετι ειμι αξιος κληθηναι σου ϋιος
ποιησον με ως ενα των μισθιων σου
22ειπεν δε ο πατηρ προς τους δουλους
12αυτου ταχεως εξενεγκατε ⸆ στολην
την πρωτην και ενδυσατε αυτον
και δοτε δακτυλιον εις την χειρα αυτου
15και ϋποδηματα εις τους ποδας αυτου
23και ενεγκατε τον σειτευτον μοσχον
και θυσατε και φαγωμεν
18και ευφρανθωμεν 24οτι ουτος ο ϋιος μου
νεκρος ην και ανεζησεν απολωλως
και αρτι ευρεθη και ηρξαντο
21ευφραινεσθαι 25ην δε ο ϋιος αυτου
ο πρεσβυτερος εν αγρω ελθων δε
και εγγισας τη οικεια ηκουσεν
24συνφωνιας και χορων 26και
προσκαλεσαμενος ενα των παιδων
επυνθανετο τι θελει τουτο ειναι
2727¶ ο δε ειπεν οτι ο αδελφος σου ηκει και
εθυσεν ο πατηρ σου τον σειτευτον μοσχον
αυτω οτι ϋγιενοντα αυτον απελαβεν
3028ωργισθη δε και ουκ ηθελεν εισελθειν
ο δε πατηρ αυτου εξελθων ηρξατο αυτον
29ο δε αποκρειθεις ειπεν τω πατρει αυτου
33ϊδου τοσαυτα ετη δουλευω σοι και ουδεποτε

Folio 250v Image Quire_32-2v (flesh) Luke 15 back to top

XV· XVI· κατ(α) λουκ(αν)

παρεβην σου εντολην και ουδεποτε


εδωκας μοι εριφον εξ αιγων ϊνα μετα των
3 φιλων μου αριστησω 30τω δε ϋιω σου
τω καφαγοντι παντα μετα των πορνων
και ελθοντι εθυσας τον σειτευτον μοσχον
6 31ο δε ειπεν αυτω συ παντοτε μετ εμου ει Note
και παντα τα εμα σα εστιν 32ευφρανθηναι
δε εδει και χαρηναι οτι ο αδελφος σου ουτος
9 νεκρος ην και ανεζησεν απολωλως
και ευρεθη 16:1ελεγεν δε και προς τους Lect.
μαθητας ανθρωπος τις ην πλουσιος
12ος ειχεν οικονομον και ουτος
διεβληθη αυτω ως διασκορπιζων τα
ϋπαρχοντα αυτου 2και φωνησας
15ειπεν αυτω τι τουτο ακουω περι σου · αποδος
τον λογον της οικονομιας ου γαρ δυνη
ετι οικονομειν 3ειπεν δε εν εαυτω
18ο οικονομος τι ποιησω οτι ο κς μου
αφαιρειται την οικονομιαν μου σκαπτειν
ουκ ισχυω επαιτειν αισχυνομαι 4εγνοιν
21τι ποιησω ϊνα οταν μετασταθω εκ της
οικονομιας δεξωνται μαι εις τους οικους αυτω(ν)
5και προσκαλεσαμενος ενα εκαστον
24των χρεοφιλετων του κυριου αυτου
ελεγεν τω πρωτω ποσον οφειλεις
τω κω μου 6ο δε ειπεν εκατον
27καδους ελαιου ειπεν δε αυτω δεξαι σου
τα γραμματα και γραψον πεντηκοντα
7επειτα τω ετερω ειπεν εκατον κορους
30σειτου ο δε λεγει αυτω δεξε σου τα
γραμματα και γραψον ογδοηκοντα
8και επηνεσεν ο κς τον οικονομον
33της αδικιας οτι φρονιμως εποιησεν

Folio 251v Image Quire_32-3v (hair) Luke 16 back to top

XVI· κατ(α) λουκ(αν)

διο λεγω ϋμειν οι ϋιοι του αιωνος


τουτου φρονιμωτεροι ϋπερ τους
3 ϋιους του φωτος εις την γενεαν την εαυτων εισι(ν)
9καγω λεγω ϋμειν ποιησατε εαυτοις
φιλους εκ του αδικου μαμωνα
6 ϊνα οταν εκλιπη δεξωνται ϋμας
εις τας αιωνιους σκηνας
10ο πιστος εν ελαχιστω και εν πολλω πιστος
9 εστιν και ο εν ολιγω αδικος και
εν πολλω αδικος γεινεται 11ει ουν
εν τω αδικω μαμονα πιστοι ουκ εγενεσθε
12το αληθινον τις ϋμειν πιστευσει
12και ει εν τω αλλοτριω πιστοι ουκ εγενεσθε
το ϋμετερον τις δωσει ϋμειν
1513ρϙαουδεις οικετης δυναται δυσι κυριοις
δουλευειν η γαρ τον ενα μεισησει
και τον ετερον αγαπησει η ενος ανθεξεται
18και του ετερου καταφρονησει ου δυνασθε
θω δουλευειν και μαμονα 14ρϙβηκουον
δε ταυτα οι φαρισαιοι φιλαργυροι ϋπαρχοντες
21και εξεμυκτηριζον αυτον 15και ειπεν αυτοις
ϋμεις εστε οι δικαιουντες εαυτους ενωπιον
των ανθρωπων ο δε θς γεινωσκει
24τας καρδιας ϋμων οτι το εν ανθρωποις
ϋψηλον βδελυγμα ενωπιον του θυ 16ρϙγο νομος
και οι προφηται εως ϊωανου επροφητευσαν
27απο τε η βασιλεια του θυ ευαγγελιζεται
και πας εις αυτην βιαζεται 17ρϙδευκοπωτερον δε
εστιν τον ουρανον και την γην παρελθειν
30η του νομου μιαν κερεαν πεσειν
18ρϙεπας ο απολυων την γυναικα αυτου ⸆
και γαμων ετεραν μοιχευει και ο
33απολελυμενην γαμων μοιχευει

Folio 252v Image Quire_32-4v (flesh) Luke 16 back to top

XVI· κατ(α) λουκ(αν)

19ειπεν δε και ετεραν παραβολην


ρϙϛανθρωπος τις ην πλουσιον και
3 π(ε)ρ(ι) πλουσ(ου) κ(αι) λαζα
ρου + ενεδυδισκετο πορφυραν και βυσσον
και ευφραινομενος καθ ημεραν
λαμπρως 20πτωχος δε τις ονοματι
6 λαζαρος εβεβλητο προς τον πυλωνα
αυτου ειλκωμενος 21και επιθυμων
χορτασθηναι απο των ψιχων των πειπτοντω(ν)
9 απο της τραπεζης του πλουσιου αλλα και οι κυνες
ερχομενοι ελειχον τα ελκη αυτου
22εγενετο δε αποθανειν τον πτωχον και
12απενεχθηναι αυτον εις τον κολπον αβρααμ
ϋπο των αγγελων απεθανεν δε
και ο πλουσιος και εταφη 23και εν τω
15αδη επαρας τους οφθαλμους αυτου
ϋπαρχων εν βασανοις ορα αβρααμ
απο μακροθεν · και λαζαρον εν τω κολπω αυτου
18αναπαυομενον 24και αυτος ενφωνησας ειπεν
πατερ αβρααμ ελεησον με και πεμψον λαζαρο(ν)
ϊνα βαψη το ακρον του δακτυλου αυτου ϋδατο(ν) Note
21και καταψυξη την γλωσσαν μου
οτι οδυνωμαι εν τη φλογι ταυτη
25ειπεν δε αβρααμ τεκνον μνησθητι
24οτι απελαβες τα αγαθα σου εν τη
ζωη σου και λαζαρος ομοιως τα κακα
νυν δε ωδε παρακαλειται συ δε
27οδυνασαι 26και επι πασι τουτοις μεταξυ ημων
και ϋμων χασμα μεγα εστηρικται οπως
οι θελοντες διαβηναι προς ϋμας μη δυνωνται
30μητε εκειθεν ωδε διαπερασαι 27ειπεν δε
ερωτω σε ουν πατερ αβρααμ ϊνα πεμψης αυτο(ν)
εις τον οικον του πατρος μου 28εχω γαρ πεντε
33αδελφους οπως διαμαρτυρηται

Folio 253v Image Quire_32-5v (hair) Luke 16 back to top

XVI· XVII· κατ(α) λουκ(αν)

αυτοις μη και αυτοι ελθωσιν


εις τουτον τον τοπον της βασανου
3 29ειπεν δε αυτω αβρααμ εχουσι μωϋσεα
και τους προφητας ακουσατωσαν αυτων
30ο δε ειπεν ουχι πατηρ αβρααμ αλλα εαν τις
6 εκ νεκρων πορευθη προς αυτους
μετανοησουσιν 31ειπεν δε αυτω
ει μωϋσεως και των προφητων
9 ουκ ακουουσιν ουδ εαν τις εκ νεκρων
αναστη και απελθη προς αυτους
πιστευσουσιν 17:1ρϙϛLect. ειπεν δε προς τους
12μαθητας αυτου ανενδεκτον εστιν
του μη ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι
δι ου ερχεται 2συνφερει δε αυτω
15ει λιθος μυλικος περιεκειτο περι τον τραχηλο(ν)
αυτου και εριπτο εις την θαλασσαν
η ϊνα σκανδαλιση ενα των μεικρων τουτω(ν)
183προσεχεται εαυτοις Lect. ρϙηεαν αμαρτηση εις σε
ρϙθο αδελφος σου επειτιμησον αυτω
και εαν επτακεις ετανοηση αυτω
214και εαν επτακεις της ημερας αμαρτηση
εις σε και το επτακις επιστρεψη
προς σε λεγων μετανοησω αφες αυτω
245σκαι ειπαν οι αποστολοι τω κω προσθες
ημειν πιστιν 6ο δε ειπεν αυτοις ει ειχετε πιστι(ν)
ως κοκκον σιναπεως ελεγετε αν
27τω ορει τουτω μεταβα εντευθεν
εκει και μετεβαινεν και τη
συκαμεινω μεταφυτευθητι εις την
30θαλασσαν και ϋπηκουσεν αν ϋμειν
7σατις δε εχων ϋμων δουλον αροτριωντα
η ποιμενοντα ος εισελθοντι
33εκ του αγρου μη ερει αυτω ευθεως

Folio 254v Image Quire_32-6v (flesh) Luke 17 back to top

XVII· κατ(α) λουκ(αν)

παρελθων αναπεσε 8αλλα ερει αυτω


ετοιμασον τι δειπνησω και
3 περιζωσαμενος διακονει μοι
εως φαγω και πιω και μετα ταυτα
φαγεσαι συ και πιεσαι 9μη εχει χαριν
6 τω δουλω οτι εποιησεν τα
διαταχθεντα αυτω ου δοκω 10ουτως και ϋμεις
οταν ποιησητε οσα λεγω λεγεται
9 οτι δουλοι εσμεν αχριοι ο ωφιλομεν
ποιησαι πεποιηκαμεν Lect.
11Lect. και εγενετο εν τω πορευεσθαι αυτον
12εις ϊερουσαλημ · και αυτος διηρχετο
μεσον σαμαρειας και γαλιλαιας
12και εισερχομενου αυτου εις τινα
15κωμην οπου ησαν δεκα ανδρες
λεπροι και εστησαν πορρωθεν
13και εκραξαν φωνη μεγαλη ιηυ
18επιστατα ελεησον ημας 14και ϊδων
αυτους ειπεν αυτοις τεθεραπευεσθε Note
πορευθεντες επιδειξατε εαυτους
21τοις ϊερευσιν εγενετο δε εν τω
ϋπαγειν αυτους εκαθαρισθησαν
15εις δε εξ αυτων ϊδων οτι εκαθαρισθη
24ϋπεστρεψεν μετα μεγαλης φωνης
δοξαζων τον θν 16και επεσεν επι προσωπον
προς τους ποδας αυτου ην δε σαμαριτης
2717αποκριθεις δε ο ιης ειπεν αυτοις ουτοι
δεκα εκαθαρισθησαν οι εννεα που
18εξ αυτων ουδεις ευρεθη ϋποστρεφων
30ος δωσει δοξαν τω θω ει μη ο αλλογενης ουτος
19και ειπεν αυτω αναστας πορευου · οτι η πιστις σου
σεσωκεν σε 20σβεπερωτηθεις δε ϋπο των
33φαρισαιων ποτε ερχετε η βασιλεια του θυ

Lect.
Folio 255v Image Quire_32-7v (hair) Luke 17 back to top

XVII· κατ(α) λουκ(αν)

απεκριθη αυτοις ο ειπεν ουκ ερχεται


η βασεια του θυ μετα παρατηρησεως
3 21ουδε ερουσιν · ϊδου ωδε η ϊδου εκει
μη πιστευσητε ϊδου γαρ η βασιλεια
του θυ εντος ϋμων εστιν
6 22σγειπεν ουν προς τους μαθητας ελευσονται
ημεραι του επιθυμησαι ϋμας
μιαν των ημερων τουτων του ϋιου
9 του ανθρωπου και ουκ οψεσθαι
23σδκαι ερουσιν ϋμειν ϊδου ωδε ϊδου εκει
μη απελθητε μηδε διωξητε
1224σεωσπερ γαρ η αστραπη η αστραπτουσα
εκ της ϋπο τον ουρανον αστραπτει
ουτως εσται και ο ϋιος του ανθρωπου
1525σϛπρωτον δε δι αυτον πολλα παθειν
και αποδοκιμασθηναι απο της
γενεας ταυτης 26σζκαι καθως εγενετο
18εν ταις ημεραις νωε · ουτως εσται
και εν ταις ημεραις του ϋιου του ανθρωπου
27ησθιον επινον εγαμουν εγαμιζοντο
21αχρι ης ημερας εισηλθεν νωε εις την κιβωτο(ν)
και εγενετο κατακλυσμος και απωλεσε(ν)
παντας 28σηομοιως και ως εγενετο
24εν ταις ημεραις λωτ · ησθιον επινον
ηγοραζον επωλουν εφυτευον
ωκοδομουν 29η ημερα εξηλθε λωτ
27απο σοδομων εβρεξε θειον και πυρ
απ ουρανου και απωλεσε παντας
30κατα τα αυτα εσται εν τη ημερα
30του ϋιου του ανθρωπου η αποκαλυφθη
31σθεκεινη τη ημερα ος εσται επι του
δωματος και τα σκευη αυτου εν τη οικια
33μη καταβατω αραι αυτα και ο εν τω αγρω

Folio 256v Image Quire_32-8v (flesh) Luke 17 back to top

XVII· XVIII· κατ(α) λουκ(αν)

ομοιως μη επιστραφητω εις τα οπισω


32σιμνημονευετε της γυναικος λωθ
3 33σιαος αν θεληση ζωογονησαι την ψυχην αυτου
απολεσει αυτην και ος αν απολεση
ζωογονησει αυτην 34σιβλεγω ϋμειν ταυτη
6 τη νυκτι εσονται επι κλινης μιας δυο
εις παραλαμβανετε και ο ετερος αφιεται
35εσονται δυο αληθουσαι επι το αυτο
9η μια παραληφθησεται και η ετερα
αφεθησεται 36δυο εγρω εις παραληφθησεται
και ο ετερος αφεθησεται
1237σιγκαι αποκριθεντες λεγουσιν που κε
σιδο δε ειπεν αυτοις οπου το σωμα
εκει συναχθησονται οι αετοι
1518:1XVIIIεκει συναχθησονται αυτοις προς το δειν
παντοτε προσευχεσθαι και μη ενκακειν
2κριτης τις ην εν τη πολει τον θν μη
18φοβουμενος και ανθρωπον μη
εντρεπομενος 3χηρα δε ην εν τη
πολει εκεινη και ηρχετο προς αυτον λεγουσα
21εκδικησον με απο του αντιδικου μου
4και ουκ ηθελεν επι χρονον τινα
μετα δε ταυτα ηλθεν εις εαυτον
24και λεγει ει τον θν ου φοβουμαι
και ανθρωπον ουκ εντρεπομαι
5δια γε το παρεχειν μοι κοπον την χηραν
27ταυτην απελθων εκδικησω αυτην
ϊνα μη εις τελος ερχομενη ϋπωπιαζη με
6ειπεν δε ο κς ακουσατε τι ο κριτης της
30αδικιας λεγει 7ο δε θς ου μη ποιηση
την εκδικησιν των εκλεκτων αυτου
βοωντων αυτων νυκτος και
33ημερας και μακροθυμει εν αυτοις

λβ

Folio 257v Image Quire_33-1v (hair) Luke 18 back to top

XVIII· κατ(α) λουκ(αν)

8λεγωϋμειν ποιησει την εκδικησιν αυτων


εν ταχει πλην αρα ο ϋιος του ανθρωπου
3 ελθων ευρησει πιστιν επι της γης
9ειπεν δε και προς τινας τους πεποιθοτας
εφ εαυτοις οτι εισιν δικαιοι και
6 εξουθενουντας τους λοιπους ανθρωπους
10δυο ανθρωποι ανεβησαν εις το ϊερον
προσευξασθαι εις φαρισαιος και εις
9 τελωλωνης 11ο φαρισαιος σταθεις καθ εαυτον
ταυτα προσηυχετο ο θς ευχαριστω σοι
οτι ουκ ειμι ως οι λοιποι των ανθρωπων
12αρπαγες αδικοι μοιχοι η και ως ουτος
ο τελωνης 12νηστευω δις του σαββατου
αποδεκατω παντα οσα κτωμαι
1513και ο τελωνης μακροθεν εστως ουκ ηθελεν
ουδε τους οφθαλμους εις τον ουρανον επαραι
αλλ ετυπτε το στηθος αυτου λεγων
18ο θς ειλασθητι μοι τω αμαρτωλω
14λεγω ϋμειν κατεβη ουτος δεδικαιωμενος
μαλλον παρ αικεινον τον φαρισαιον
21σιεοτι πας ο ϋψων αυτον ταπεινωθησεται
ο δε ταπεινων εαυτον ϋψωθησεται
15σιϛπροσεφερον δε αυτω παιδια ϊνα αυτων
24απτηται ϊδοντες δε οι μαθηται
επετειμων αυτοις 16ο δε ιης
προσεκαλειτο αυτα λεγων αφετε
27τα παιδια ερχεσθαι προς με
και μη κωλυσηται αυτα των γαρ
τοιουτων εστιν η βασιλεια του θυ
3017σιζαμην γαρ λεγω ϋμειν ος αν μη
Lect. δεξηται την βασιλειαν του θυ ως
παιδιον ου μη εισελθη εις αυτην
3318π(ε)ρ(ι) επεροτισε
ος αρχοντο(ς)
κ(αι) τ(ου) ζαχε(ου) + σιηκαι επηρωτησεν τις αυτον αρχων

Folio 258v Image Quire_33-2v (flesh) Luke 18 back to top

XVIII· κατ(α) λουκ(αν)

διδασκαλε αγαθε τι ποιησας


ζωην αιωνιον κληρονομησω
3 19ο δε ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον
ουδεις αγαθος ει μη εις ο θς
20τας εντολας οιδας ο δε ειπεν ποιας
6 ειπεν δε ο ιης το ου μοιχευσεις
ου φονευσεις ου κλεψεις
ου ψευδομαρτυρησεις τειμα τον
9 πατερα σου και την μητερα Note 21ο δε ειπεν
ταυτα παντα εφυλαξαμην εκ νεοτητος
22σιθακουσας δε ο ιης ειπεν αυτω ετι εν σοι
12λειπει παντα οσα εχεις πωλησον
και δος τοις πτωχοις και εξεις θησαυρον
εν τοις ουρανοις και δευρο ακολουθι μοι
1523σκο δε ακουσας ταυτα περιλυπος εγενετο
ην γαρ πλουσιος σφοδρα 24ϊδων δε αυτον
περιλυπον γενομενον ειπεν ο ιης
18πως δυσκολως οι τα χρηματα εχοντες
εις την βασιλειαν του θυ εισελευσονται
25ευκοπωτερον γαρ εστιν καμηλον
21δια τρηματος βελονης διελθειν
η πλουσιον εισελθειν εις την βασιλειαν
του θυ 26ειπον δε οι ακουοντες και τις
24δυναται σωθηναι 27ο δε ειπεν τα αδυνατα
παρα ανθρωποις δυνατα παρα θω εστιν Lect.
28ειπεν δε ο πετρος ϊδου ημεις τα ϊδια
27αφεντες ηκολουθησαμεν σοι
29σκαο δε ειπεν αυτοις αμην λεγω ϋμειν
ουδεις εστιν ος αφηκεν οικιας
30η γονις η αδελφους η αδελφας
η γυναικα η τεκνα εν τω καιρω τουτω
ενεκεν της βασιλειας του θυ
3330εαν μη λαβη επταπλασιονα εν τω

Folio 259v Image Quire_33-3v (hair) Luke 18 back to top

XVIII· κατ(α) λουκαν

καιρω τουτω και εν τω αιωνι


τω ερχομενω ζωην αιωνιον
3 31σκβπαραλαβων δε τους ιβ ειπεν αυτοις
ϊδου αναβαινομεν εις ϊερουσαλημ
και τελεσθησεται παντα τα γεγραμμενα
6 δια των προφητων περι του ϋιου του ανθρωπου
32οτι παραδοθησεται τοις εταιεσιν και
ενπαιχθησεται και ενπτυσθησεται
9 33και μαστιγωσαντες αποκτεινουσιν
αυτον και τη ημερα τη τριτη
αναστησεται 34σκγαυτοι δε τουτων ουδεν
12συνηκαν αλλ ην το ρημα κεκρυμμενον
απ αυτων και ουκ εγεινωσκον τα
λεγομενα 35σκδεγενετο δε εν τω ενγειζειν
15αυτον εις ϊερειχω τυφλος τις
επαιτων εκαθητο παρα την οδον
36ακουσας δε οχλου παραπορευομενου
18επυνθανετο τι αν ειη τουτο
37απηγγειλαν δε αυτω οτι ιης ο ναζαρηνος
παρερχεται 38ο δε εβοησεν λεγων
21ιηυ υιε δαυειδ ελεησον με 39οι δε
προαγοντες επετειμων αυτω ϊνα
σειγηση αυτος δε μαλλον εκραζεν
24ϋιος δαυειδ · ελεησον με 40σταθεις δε ιης
εκελευσεν αυτον αχθηναι
εγγισαντος δε αυτου επηρωτησεν
27αυτον 41τι σοι θελεις ποιησω ο δε ειπε
κε ϊνα αναβλεψω 42και αποκριθεις
ειπεν αυτω αναβλεψον η πιστις σου
30σεσωκεν σε 43και παραχρημα
ανεβλεψεν και ηκολουθει αυτω
δοξαζων τον θν σκεκαι πας ο λαος
33ϊδων εδωκεν δοξαν Note τω θω 19:1και

Folio 260v Image Quire_33-4v (flesh) Luke 19 back to top


XIX· κατ(α) λουκ(αν)

XIXκαι εισελθων διηρχετο την Note ϊερειχω


2και ϊδου ανηρ ονοματι ζακχαιος
3 ουτος ην αρχιτελωνης πλουσιος
3και εζητει ϊδειν τον ιην τις εστιν
και ουκ ηδυνατο απο του οχλου
6 οτι τη ηλικια μεικρος ην 4και προλαβων
ενπροσθεν ανεβη επι συκομωρεαν
ϊνα ϊδη αυτον οτι εκεινη ημελλεν
9 διερχεσθαι 5και εγενετο εν τω
διερχεσθαι αυτον ειδεν και ειπεν αυτω
ζακχαιε σπευσον καταβηθι οτι σημερον
12εν τω οικω σου δει με μειναι
6και σπευσας κατεβη και ϋπεδεξατο
αυτον χαιρων 7και ειδοντες παντες
15διεγογγυζον οτι παρα αμαρτωλω
ανδρι εισηλθεν καταλυσαι 8σταθεις δε
ο ζακχαιος ειπεν προς τον κν ϊδου
18τα ημυσοι των ϋπαρχοντων μοι κε
τοις πτωχοις διδωμι · και ει τινος τι
εσυκοφαντησα αποδιδωμι
21τετραπλουν 9ειπεν δε ο ιης προς αυτον
οτι σημερον σωτηρια εν τω οικω
τουτω εγενετο καθοτι και αυτος
24ϋιος αβρααμ εστιν 10σκϛηλθεν γαρ ο ϋιος
του ανθρωπου ζητησαι και σωσαι
το απολωλος 11σκζακουοντων δε αυτων
27ταυτα προσθεις ειπεν παραβολην
δια το ειναι αυτον εγγυς ϊερουσαλημ
και δοκειν οτι μελλει παραχρημα
30η βασιλεια του θυ αναφαινεσθαι
12ειπεν δε σκηανθρωπος τις ευγενης
επορευετο εις χωραν μακραν λαβειν
33βασιλειαν και ϋποστρεψε 13σκηκαλεσας δε

Folio 261v Image Quire_33-5v (hair) Luke 19 back to top

XIX· κατ(α) λουκαν


Note

δεκα δουλους αυτου εδωκεν αυτοις


δεκα μνας και ειπεν προς αυτους
3 πραγματευεσθαι εν ω ερχομαι 14οι δε
πολειται εμεισουν αυτον και ενεπεμψα(ν)
πρεσβιαν οπεισω αυτου λεγοντες
6 ου θελομεν τουτον βασιλευσαι εφ ημας
15και εγενετο επανελθειν αυτον λαβοντα
την βασιλειαν και ειπεν φωνηθηναι
9 αυτου τους δουλους οις δεδωκει το
αργυριον ϊνα γνοι τι διεπραγματευσαντο
16παρεγενετο δε ο πρωτος λεγων κε
12η μνα σου δεκα μνας προσηργασατο
17ο δε ειπεν αυτω ευγε αγαθε δουλε
οτι εν ελαχιστω πιστος εγενου ϊσθι
15εξουσιαν εχων επανω δεκα πολεων
18και ο ετερος ελθων ειπεν κε η μνα σου
πεντε εποιησεν μνας 19ειπεν δε
18και τουτω γεινου και συ επανω πεντε
πολεων 20και ο ετερος ηλθε λεγων
κε ϊδου η μνα σου ην ειχον αποκειμενην
21εν σουδαριω 21οτι εφοβηθην σε
ανθρωπος γαρ ει αυστηρος αιρεις
ο ουκ εθηκας και θεριζεις ο ουκ εσπιρας
2422ο δε ειπεν αυτω εκ του στοματος σου
κρεινω σε πονηρε δουλε ηδεις οτι
εγω ανθρωπος αυστηρος ειμι αιρω
27ο ουκ εθηκα και θεριζω ο ουκ εσπειρα
23δια τι ουν ουκ εδωκας το αργυριον μου
επι τραπεζαν καγω ελθων συν τοκω αν
30επραξα αυτο 24ειπεν δε τοις παρεστωσι
αρατε απ αυτου και απενενκατε τω τας
δεκα μνας εχοντι 25Note 26σλλεγω γαρ ϋμειν
33οτι παντι τω εχοντι προστιθεται

Folio 262v Image Quire_33-6v (flesh) Luke 19 back to top

XIX· κατ(α) λουκ(αν)

απο δε του μη εχοντος και ο εχει


αρθησεται απ αυτου 27σλαπλην εκεινους
3 τους εχθρους μου τους μη θελοντας με
βασιλευειν επ αυτους αγαγατε ωδε
και κατασφαξατε ενπροσθεν μου
6 και τον αχρειον δουλον εκβαλετε
εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται
ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
9 28σλβκαι ειπων ταυτα επορευετο αναβαινων
δε εις ϊερουσαλημ 29και εγενετο ως ηγγισεν
εις βηθφαγη και βηθανια προς το ορος
12των ελαιων καλουμενον
απεστειλεν δυο των μαθητων αυτου
30λεγων ϋπαγεται εις την κατεναντι
15κωμην και εισπορευομενοι ευρησεται πωλον

31και αν τις ϋμας ερωτα ουτως ερειτε οτι ο κς
18αυτου χρειαν εχει 32σλγκαι απελθοντες 33Note 34απεκριθησα(ν)
οτι ο κς αυτου χρειαν εχει 35και αγαγοντες
τον πωλον επεριψαν τα ϊματια αυτων
21επ αυτον και επεβιβασαν τον ιην
36πορευομενου δε αυτου ϋπεστρωννυον
τα ϊματια αυτων 37σλδεγγιζοντων δε αυτων
24προς την καταβασιν του ορους των ελαιων
ηρξατο παν το πληθος των μαθητων
χαιροντες αινειν τον θν περι παντων
27ων ειδον γεινομενων 38λεγοντες
ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυ
ευλογημενος ο βασιλευς ειρηνη
30εν ουρανω και δοξα εν ϋψιστοις
39σλετινες δε των φαρισαιων απο του οχλου
ειπαν προς αυτον διδασκαλε επιτιμησον
33τοις μαθηταις σου 40αποκριθεις δε
λεγει αυτοις λεγω ϋμειν οτι ουτοι

Folio 263v Image Quire_33-7v (hair) Luke 19 back to top

XIX· XX· κατ(α) λουκαν

σειγησουσιν οι λιθοι κραξονται


41σλϛκαι ως ηγγισεν ϊδων την πολιν
3 εκλαυσεν επ αυτην 42λεγων οτι
ει εγνως και συ εν τη ημερα ταυτη
τα προς ειρηνην σοι νυν δε εκρυβη απο
6 οφθαλμων σου 43οτι ηξουσιν ημεραι
και βαλουσιν επι σε οι εχθροι σου χαρακα
και περικυκλωσιν σε και
9 συνεξουσιν σε παντοθεν
44και εδαφιουσιν σε και τα τεκνα σου
σλζκαι ουκ αφησουσιν λιθον επι λιθον
12εν ολη σοι ανθ ων ουκ εγνως
εις καιρον επισκοπης σου
45σληελθων δε εις το ϊερον ηρξατο εκβαλλειν
15τους πωλουντας εν αυτω και αγοραζοντας
και τας τραπεζας των κολλυβιστων
εξεχεεν και τας καθεδρας των πωλουντω(ν)
18τας περιστερας 46λεγων αυτοις γεγραπται
οτι ο οικος μου οικος προσευχης εστιν
ϋμεις δε εποιησατε αυτον σπηλαιον ληστω(ν)
2147σλθκαι ην διδασκων το καθ ημεραν
εν τω ϊερω οι δε αρχιερεις
και οι γραμματις και οι πρωτοι
24του λαου εζητουν αυτον απολεσαι
48και ουχ ηυρισκον τι ποιησωσιν αυτω
ο γαρ λαος απας εκρεματο ακουειν
27αυτου 20:1ΧΧσμεγενετο δε εν μια των
ημερων διδασκοντος αυτου εν τω
ϊερω τον λαον και ευαγγελιζομενου
30επεστησαν οι αρχιερις και οι
γραμματεις συν τοις πρεσβυτεροις
2και ειπον προς αυτον ειπε ημειν
33εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις

Folio 264v Image Quire_33-8v (flesh) Luke 20 back to top

XX· κατ(α) λουκαν

και τις εστιν ο δους σοι ταυτην την εξουσιαν


3αποκριθεις δε ειπεν προς αυτους επερωτησω ϋμας
3 καγω ενα λογον ον ειπατε μοι
4το βαπτισμα το ϊωανου εξ ουρανου ην
η εξ ανθρωπων 5οι δε συνελογιζοντο
6 προς εαυτους λεγοντες οτι εαν
ειπωμεν εξ ουρανου ερι δια τι ουν
ουκ επιστευσατε αυτω 6και εαν ειπωμεν
9 απο των ανθρωπων λιθασει ημας
ο λαος απας πεπεισμενοι γαρ εισιν
ϊωανην προφητην γεγονεναι
127και απεκριθησαν μη ειδεναι αυτους
το ποθεν 8και ο ιης ειπεν αυτοις
ουδε εγω λεγω ϋμειν εν ποια εξουσια
15ταυτα ποιω 9σμαελεγεν δε την παραβολην ταυτην
απελωνα εφυτευσεν ανθρωπος
και εξεδοτο αυτον γεωργοις
18αυτος δε απεδημησεν χρονους ϊκανους
10καιρω δε απεστειλεν προς τους γεωργους
δουλον ϊνα απο του καρπου του αμπελωνος
21δωσιν αυτω δειραντες δε αυτον
εξαπεστειλαν κενον 11και επεμψεν
ετερον δουλον οι δε κακεινον δειραντες
24και ατειμασαντες εξαπειλαν καινον
12τριτον επεμψεν και τουτον τραυματισαντες
εξαπεστειλαν καινον 13ο δε κς του
27αμπελωνος ειπεν τι ποιησω πεμψω
τον ϋιον μου τον αγαπητον τυχον τουτον
εντραπησονται 14ϊδοντες δε αυτον
30διελογιζοντο προς αλληλους λεγοντες
ουτος εστιν ο κληρονομος δευτε
αποκτεινωμεν αυτον ϊνα ημων
33γενηται η κληρονομια 15και εκβαλοντες

Folio 265v Image Quire_34-1v (hair) Luke 20 back to top

XX· κατ(α) λουκ(αν)

αυτον εξω του αμπελωνος απεκτειναν


τι ουν ποιησει ο κς του αμπελωνος
3 16ελευσεται και απολεσει τους γεωργους
και δωσει τον αμπελωνα αλλοις
οι δε ακουσαντες ειπαν μη γενοιτο
6 17ο δε ενβλεψας αυτοις ειπεν τι ουν εστιν
το γεγραμμενον τουτο λιθον ον
απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες
9 ουτος εγενηθη εις καιφαλην γωνιας
18πας ο πεσων επ εκεινον τον λιθον
συνθλασθησεται εφ ον δ αν πεση
12λικμησει αυτον 19σμβκαι εζητουν
οι αρχιερεις και οι γραμματεις
επιβαλιν επ αυτον τας χειρας
15αυτη τη ωρα εφοβηθησαν δε τον λαον
εγνωσαν γαρ οτι προς αυτους
ειρηκεν την παραβολην ταυτην
1820σμγκαι αποχωρησαντες απεστειλαν
ενκαθετους ϋποκρεινομενους
εαυτους δικαιους ϊνα επιλαβωνται
21αυτου των λογων ωστε παραδουναι
αυτον τω ηγεμονι 21και επηρωτησαν
αυτον λεγοντες διδασκαλε οιδαμεν
24οτι λεγεις ορθως και διδασκεις
και ουδενος λαμβανεις προσωπον
αλλα επ αληθειας την οδον του θυ
27διδασκεις 22εξεστιν ημειν φορον
διδοναι καισαρι η ου 23επιγνους δε
αυτων την πονηριαν ειπεν προς αυτους
30τι με πειραζετε 24δειξατε μοι το
νομισμα τινος εχει εικονα και την
επιγραφην αποκριθεντες ειπον καισαρος
3325ειπεν δε αυτοις αποδοτε τα του καισαρος τω

Folio 266v Image Quire_34-2v (flesh) Luke 20 back to top

XX· κατ(α) λουκ(αν)

καισαρι και τα του θυ τω θω


26ουκ εισχυσαν δε αυτου ρημα
3 επιλαβεσθαι εναντιον του λαου
και θαυμασαντες επι τη αποκρισει
αυτου εσειγησαν 27προσελθοντες δε
6 τινες των σαδδουκαιων οι λεγοντες
αναστασιν μη ειναι επηρωτησαν
αυτον 28λεγοντες διδασκαλε μωϋσης
9 εγραψεν ημειν εαν τινος αδελφος
αποθανη ατεκνος εχων γυναικα
ϊνα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα
12και εξαναστηση σπερμα τω αδελφω αυτου
29ησαν παρ ημειν επτα αδελφοι
και ο πρωτος λαβων γυναικα απεθανεν
15ατεκνος 30και ο δευτερος 31και ο τριτος
ωσαυτως οι επτα ουκ αφηκαν τεκνον
και απεθανον 32ϋστερον και η γυνη
18απεθανεν 33εν τη ουν αναστασει τινος
αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εχον αυτην
γυναικα 34και ειπεν προς αυτους
21οι ϋιοι του αιωνος τουτου γεννωνται
και γεννωσιν γαμουσιν και γαμουνται
35οι δε καταξιωθεντες του αιωνος εκεινου
24τυχειν και της αναστασεως της εκ
νεκρων ουτε γαμουσιν ουτε
γαμιζονται 36ουδε γαρ αποθανειν
27ετι μελλουσιν εισαγγελοι γαρ εισιν τω θω
της αναστασεως ϋιοι οντες 37οτι δε
εγειρονται οι νεκροι μωϋσης εδηλωσεν
30επι της βατου ως λεγει κν τον θν
αβρααμ και θν ϊσακ · και θν ϊακωβ
38θς νεκρων ουκ εστιν αλλα ζωντων
33παντες γαρ αυτω ζωσιν

Folio 267v Image Quire_34-3v (hair) Luke 20 back to top

XX· XXI· κατ(α) λουκ(αν)

39αποκριθεντες δε τινες των γραμματεων


ειπαν διδασκαλε καλως ειπας
3 40σμδουκετι δε ετολμων επερωταν αυτον
ουδεν 41σμεειπεν δε προς αυτους πως
λεγουσιν τον χρν ϋιον δαυειδ 42και αυτος
6 δαυειδ λεγει εν τη βυβλω των ψαλμων
λεγει κς τω κω μου καθου εκ δεξιων μου
43εως τιθω τους εχθρους σου ϋποκατω
9 των ποδων σου 44δαυειδ κν αυτον λεγει
πως ϋιος αυτου εστιν 45σμϛακουοντος δε
παντος του λαου ειπεν τοις μαθηταις 46προσεχετε
12απο των γραμματεων των θελοντων
περιπατειν εν στολαις και φιλουντων
ασπασμους εν ταις αγοραις
15και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις
και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
47σμζοι κατεσθοντες τας οικιας των χηρων
18προφασει μακρα προσευχομενοι
ουτοι λημψονται περισσοτερον κριμα
21:1XXIαναβλεψας δε ειδεν τους βαλλοντας
21εις το γαζοφυλακιον τα δωρα αυτων
τους πλουσιους 2ειδεν δε και τινα χηραν
πενιχραν βαλλουσαν δυο λεπτα
24ο εστιν κοδραντης 3και ειπεν αληθως
λεγω ϋμειν οτι η χηρα αυτη η πτωχη
πλειω παντων εβαλεν 4παντερ γαρ
27ουτοι εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον
εις τα δωρα του θυ αυτη δε εκ του
ϋστερηματος αυτης παντα τον βιον
30ον ειχεν εβαλεν 5σμηκαι τινων λεγοντων
περι του ϊερου οτι λιθοις καλοις
κεκοσμηται και αναθημασιν
33ειπεν 6ταυτα θεωρειτε ελευσονται

Library Note Note

Folio 268v Image Quire_34-4v (flesh) Luke 21 back to top

XXI· κατ(α) λουκ(αν)

ημεραι εν αις ουκ αφεθησεται


λιθος επι λιθω εν τοιχω ωδε
3 ος ου καταλυθησεται
7σμθεπηρωτησαν δε αυτον οι μαθηται
λεγοντες διδασκαλε ποτε ταυτα εσται
6 και τι το σημειον της σης ελευσεως
8ο δε ειπεν βλεπετε μη πλανηθητε
πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι
9 μου λεγοντες οτι εγω ειμι και ο καιρος
ηγγικεν μη πορευθητε οπισω αυτων
9οταν δε ακουσητε πολεμους
12και ακαταστασιας μη φοβηθητε
δει γαρ γενεσθαι ταυτα πρωτον
αλλ ουκ ευθεως το τελος 10εγερθησεται γαρ
15εθνος επ εθνος και βασιλεια · επι βασιλειαν
11σεισμοι τε μεγαλοι κατα τοπους και
λειμοι και λοιμοι εσονται φοβητρα τε
18απ ουρανου και σημεια μεγαλα εστε
12σνπρο δε τουτων παντων επιβαλουσιν
εφ υμας τας χειρας αυτων και
21διωξουσιν παραδιδοντες εις τας
συναγωγας · και φυλακας απαγομενους
επι βασιλεις και ηγεμονας
24ενεκα του ονοματος μου 13αποβησεται
ϋμειν ις μαρτυριον 14σναθετε ουν εν ταις
καρδιαις ϋμων μη προμελετωντες
27απολογηθηναι 15εγω γαρ ϋμειν δωσω
στομα και σοφιαν η ου δυνησονται
αντιστηναι παντες οι αντικειμενοι
30ϋμειν 16παραδοθησεσθε δε
και ϋπο γονεων και αδελφων και
συνγενων και φιλων και θανατωσουσιν
33εξ υμων 17και εσεσθαι μεισουμενοι
Folio 269v Image Quire_34-5v (hair) Luke 21 back to top

XXI· κατ(α) λουκ(αν)

ϋπο παντων δια το ονομα μου 18και θριξ


εκ της κεφαλης ϋμων ου μη αποληται
3 19εν τη ϋπομονη ϋμων κτησασθε
τας ψυχας ϋμων 20σνβοταν δε ϊδητε
κυκλουμενην ϊερουσαλημ ϋπο
6 στρατοπεδων τοτε γνωσεσθε
οτι ηγγικεν η ερημωσις αυτης
21σνγτοτε οι εν τη ϊουδαια φευγετωσαν
9 εις τ ορη και οι εν μεσω αυτης
μη εκχωριτωσαν και οι εν ταις χωραις
μη εισερχεσθωσαν εις αυτην 22οτι
12ημεραι εκδικησεως αυται εισιν
του πλησθηναι παντα τα γεγραμμενα
23σνδουαι ταις εν γαστρι εχουσαις και ταις
15θηλαζομεναις εν εκειναις ταις ημεραις
σνεεσται γαρ αναγκη μεγαλη επι της γης
και οργη τω λαω τουτω 24σνϛκαι πεσουνται
18εν στοματι ρομφαιας και αιχμαλωτισθησο(ν)
ται εις παντα τα εθνη και ϊερουσαλημ
εσται πατουμενη ϋπο εθνων αχρις ου
21πληρωθωσιν 25σνζκαι εσονται σημεια
εν ηλιω και σεληνη και αστροις
και επι της γης συνοχη εθνων
24και απορια ηχουσης θαλασσης
και σαλου 26αποψυχοντων ανθρωπων
απο φοβου και προσδοκιας των
27επερχομενων τη οικουμενη
αι γαρ δυναμις η εν τω ουρανω
σαλευθησονται 27σνηκαι τοτε οψονται
30τον ϋιον του ανθρωπου ερχομενον
εν νεφελη και δυναμει πολλη και δοξη
28ερχομενων δε τουτων γεινεσθαι
33ανακυψατε και επαρατε τας κεφαλας

Folio 270v Image Quire_34-6v (flesh) Luke 21 back to top

XXI· XXII· κατ(α) λουκ(αν)

διοτι εγγιζει η απολυτρωσις ϋμων


29και ειπεν παραβολην αυτοις ειδετε την
3 συκην · και παντα τα δενδρα 30οταν
προβασωσιν τον καρπον αυτων
γεινωσκεται ηδη οτι εγγυς ηδη το θερος
6 εστιν 31ουτως και ϋμεις οταν ειδητε
ταυτα γεινωσκεται οτι εγγυς εστιν
η βασιλεια του θυ 32αμην λεγω ϋμειν
9 οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη
εως ταυτα παντα γενηται 33ο ουρανος
και η γη παρελευσονται οι δε λογοι μου
12ου μη παρελευσονται 34σνθπροσεχετε
εαυτοις μηποτε βαρυνθωσιν ϋμων
αι καρδιαι εν κραιπαλη και μεθη
15και μεριμναις βιωτικαις και
επιστη εφ ϋμας ενιφνιος ημερα
εκεινη 35ως παγις επισελευσεται γαρ
18επι τους καθημενους επι προσωπον
πασης της γης 36αγρυπνειτε δε εν
παντι καιρω δεομενοι ϊνα καταξιω
21θητε εκφυγειν ταυτα παντα τα
μελλοντα γεινεσθαι και στησεσθε
ενπροσθεν του ϋιου του ανθρωπου
2437ην δε τας ημερας εν τω ϊερω διδασκων
εις το ορος ηυλησετο το καλουμενον
ελαιων 38και πας ο λαος ωρθριζεν
27προς αυτον ακουειν αυτου εν τω ϊερω
22:1XXIIσξηγγισεν δε η εορτη των αζυμων
η λεγομενη πασχα 2σξαοι δε αρχιερις
30και γραμματεις εζητουν πως
απολεσωσιν αυτον εφοβουτο δε
τον λαον 3σξβεισηλθεν δε σατανας
33εις τον ι̇ουδαν τον καλουμενον

Folio 271v Image Quire_35-1v (hair) Luke 22 back to top

XXII· κατ(α) λουκ(αν)

ισκαριωδ οντα εκ του αριθμου


εκ των ιβ 4σξγκαι απελθων συνελαλησεν
3 τοις αρχιερευσιν πως παραδοι
αυτον 5και εχαρησαν και συνεθεντο αυτω
αργυριον δουναι 6και ωμολογησεν
6 και εζητει ευκαιριαν του παραδουναι αυτον
ατερ οχλου 7ηλθεν δε η ημερα του πασχα
η εδει θυεσθαι το πασχα 8και απεστειλεν
9 τον πετρον και ϊωανην ειπων
πορευθεντες ετοιμασατε ημειν
το πασχα ϊνα φαγωμεν 9οι δε
12ειπαν αυτω που θελεις ετοιμασωμεν
σοι 10ο δε ειπεν ϊδου εισερχομενων
ϋμων εις την πολιν απαντησει
15ϋμειν ανθρωπος βασταζων κεραμιον ϋδατος
ακολουθησατε αυτω εις την οικειαν ου εισ
πορευετε 11και ερειτε τω οικοδεσποτη της οικιας
18λεγει ο διδασκαλος που εστι το καταλυμα
οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω
12εκεινος ϋμειν δειξει αναγαιον οικον
21εστρωμενον εκει ετοιμασατε
13απελθοντες δε ευρον καθως ειρηκει αυτος
και ητοιμασαν το πασχα 14και οτε
24εγενετο η ωρα ανεπεσεν και οι
αποστολοι συν αυτω 15σξδκαι ειπεν προς αυτους
επιθυμια επεθυμησα τουτο το πασχα
27φαγειν μεθ υμων προ του με παθειν
16σξελεγω γαρ ϋμειν ουκετι μη φαγομαι
απ αυτου εως οτου καινον βρωθη
30εν τη βασιλεια του θυ 17και δεξαμενος
το ποτηριον ευχαριστησας ειπεν
λαβετε τουτο διαμερισατε εαυτοις
3318λεγω γαρ ϋμειν απο του νυν ου μη πιω

Folio 272v Image Quire_35-2v (flesh) Luke 22 back to top

XXII· κατ(α) λουκαν

απο του γενηματος της αμπελου


εως οτου ελθη η βασιλεια του θυ
3 19σξϛκαι λαβων αρτον ευχαριστησας εκλασεν
σξζκαι εδωκεν αυτον λεγων τουτο εστιν
σξητο σωμα μου 20Note 21πλην ϊδου η χειρ του
6 παραδιδοντος με επι της τραπεζης
22οτι μεν ο ϋιος του ανθρωπου κατα το
ωρισμενον πορευεται πλην ουαι εκεινω
9 δι ου παραδιδοται 23σξθαυτοι δε ηρξαντο
συνζητειν προς εαυτους τις αρα ειη ο μελλω(ν)
τουτο πρασσειν 24σοεγενετο δε και
12φιλονικεια εν αυτοις το τις αν ιη
μειζων 25ο δε ειπεν αυτοις
οι βασιλεις των εθνων κυριευουσιν
15αυτων και οι εξουσιαζοντες αυτων
ευεργεται καλουνται
26ϋμεις δε ουχ ουτως αλλ ο μειζων
18εν ϋμειν γεινεσθω ως μεικροτερος
και ο ηγουμενος ως ο διακονος
27μαλλον σοαη ο ανακειμενος εγω γαρ
21εν μεσω ϋμων ηλθον ουχ ως ο ανακειμενος
αλλ ως ο διακονων 28και ϋμεις ηυξηθητε
εν τη διακονια μου ως ο διακονων
24οι διαμεμενηκοτες μετ εμου εν τοις
πειρασμοις μου 29καγω διατιθεμε ϋμειν
καθως διεθετο μοι ο πατηρ βασιλειαν 30ϊνα
27εσθητε και πεινηται επι της τραπεζης μου
εν τη βασιλεια σοβκαι καθεζησθε επι ιβ
θρονους κρεινοντες ⸆ ιβ φυλας
30του ϊσραηλ 31σογειπεν δε ο κς σιμων
σιμων ϊδου ο σατανας εξητησατο ϋμας
του σινιασαι ως τον σιτον 32εγω δε
33εδεηθην περι σου ϊνα μη εκλιπη η

Folio 273v Image Quire_35-3v (hair) Luke 22 back to top

XXII· κατ(α) λουκ(αν)

πιστις σου σοδσυ δε επιστρεψον και


στηριξον τους αδελφους σου 33σοεο δε ειπεν
3 αυτω κε μετα σου ετοιμος ειμι
και εις φυλακην και εις θανατον πορευεσθαι
34ο δε ειπεν λεγω σοι πετρε ου μη φωνησει
6 σημερον αλεκτωρ εως οτου τρις με
απαρνηση μη ειδεναι με
35σοϛκαι ειπεν αυτοις οτε απεστειλα ϋμας
9 ατερ βαλλαντιου και πηρας και
ϋποδηματων · μη τινος ϋστερησατε
οι δε ειπαν ουδενος 36ο δε ειπεν
12 αλλα νυν ο εχων βαλλαντιον αρει ομοιως
Note

και πηραν και ο μη εχων πωλησαι


το ϊματιον αυτου και αγορασει μαχαιραν
1537σοζλεγω γαρ οτι τουτο το γεγραμμενον
δει τελεσθηναι εν εμοι το και μετα των
ανομων ελογισθη και το περι εμου
18τελος εχει 38οι δε ειπαν · σοηϊδου κε δυο
μαχαιραι ωδε ο δε ειπεν αυτοις
αρκει 39σοθκαι εξελθων επορευετο
21κατα το εθος εις το ορος των ελαιων
ηκολουθησαν δε αυτω και οι μαθηται
40σπγενομενος δε επι τοπου ειπεν αυτοις
24προσευχεσθαι μη εισελθητε εις πειρασμον
41σπααυτος δε απεσταθη απ αυτων ωσει
λιθου βολην και θεις τα γονατα προσευχετο
2742λεγων σπβπατερ μη το θελημα μου αλλα
το σον γενεσθω ει βουλει παρενεγκε
τουτο το ποτηριον απ εμου 43σπγωφθη δε
30αυτω αγγελος απο του ουρανου
ενισχυων αυτον 44και γενομενος
εν αγωνια εκτενεστερον προσηυχετο
33εγενετο δε ο ϊδρως αυτου ως θρομβοι

Folio 274v Image Quire_35-4v (flesh) Luke 22 back to top

XXII· κατ(α) λουκαν

αιματος καταβαινοντες επι την γην


45σοδ και αναστας απο της προσευχης
Note

3 ελθων επι τους μαθητας ευρεν


κοιμωμενους αυτους απο της
λυπης 46και ειπεν αυτοις καθευδετε
6 ανασταντες προσευχεσθε ϊνα μη
εις πειρασμον εισελθητε 47σπεετι δε
αυτου λαλουντος ϊδου οχλος πολυς
9 και ο καλουμενου ϊουδας ισκαριωθ
εις των ιβ προηγεν αυτους σπϛκαι
εγγισας εφιλησεν τον ιην · τουτο γαρ
12σημειον δεδωκει αυτοις ον αν φιλησω
αυτος εστιν 48ο δε ιης ειπεν τω ϊουδα
φιληματι τον ϋιον του ανθρωπου παραδιδως
1549σπζϊδοντες δε οι περι αυτον το γενομενον
ειπαν τω κω ει παταξομεν εν μαχαιρη
50και επαταξεν εις τις εξ αυτων τον δουλον
18του αρχιερεως και αφειλατο αυτου
το ωτιον το δεξιον 51σπηαποκριθεις δε ο ιης
ειπεν εατε εως τουτου και εκτεινας
21την χειρα ηψατο αυτου και απεκατεσταθη
το ους αυτου 52σπθειπεν δε προς τους
παραγενομενους επ αυτον μNote
24αρχιερεις και στρατηγους του λαου
και πρεσβυτερους ως επι ληστην εξηλθατε
μετα μαχαιρων και ξυλων 53το καθ ημεραν
27οντος μου εν τω ϊερω μεθ υμων
ουκ εξεστινατε τας χειρας επ εμε
αλλα αυτη εστιν ϋμων η ωρα και εξουσια
30το σκοτος 54σϙσυνλαβοντες δε αυτον
ηγαγον εις τον οικον του αρχιερεως
σϙαο δε πετρος ηκολουθει αυτω απο
33μακροθεν 55αψαντων δε πυρ

Folio 275v Image Quire_35-5v (hair) Luke 22 back to top

XXII· κατ(α) λουκ(αν)

εν μεσω της αυλης και περικαθισαντων


εκαθητο και ο πετρος μετ αυτων
3 θερμαινομενος 56ιδους δε αυτον
παιδισκη τις καθημενον προς το φως
και ατενισασα αυτω ειπεν και ουτος
6 συν αυτω ην 57ο δε ηρνησατο αυτον λεγων
ουκ οιδα αυτον 58σϙβκαι μετα βραχυ ετερος
ειδων αυτον ειπεν το αυτο ο δε ειπεν
9 ανθρωπε ουκ ειμι 59και διαστησας ωσει
ωρας μιας αλλος τις διϊσχυριζετο
επ αληθειας λεγω και ουτος μετ αυτου ην
12και γαρ γαλιλαιος ετιν 60ειπεν δε ο
πετρος ανθρωπε ουκ οιδα τι λεγεις
και παραχρημα ετι λαλουντος αυτου
15εφωνησεν αλεκτωρ 61σϙγστραφεις δε ο ιης
ενεβλεψεν τω πετω πετρω ϋπεμνησθη
του λογου του κυ ως ειπεν αυτω
18πριν αλεκτορα φωνησαι τρεις
απαρνηση με μη ειδεναι με 62και εξελθων
εξω εκλαυσαι πικρως 63σϙδοι δε ανδρες
21οι συνεχοντες αυτον ενεπεζον αυτω
64και περικαλυψαντες αυτου το προσωπον
ετυπτον αυτον και ελεγον προφητευσον
24τις εστιν ο παισας σε 65και αλλα πολλα
βλασφημουντες ελεγον εις εαυτους
66σϙεκαι ως εγενετο ημερα συνηχθη
27το πρεσβυτεριον του λαου · και αρχιερεις
και γραμματεις και απηγαγον αυτον εις το
συνεδριον αυτων 67λεγοντες συ ει ο χρς
30σϙϛο δε ειπεν αυτοις εαν ϋμειν ειπω ου μη
πιστευσητε 68εαν ερωτησω ου μη
αποκριθητε μοι η απολυσητει
3369σϙζαπο του νυν δε εσται ο ϋιος του ανθρωπου

Folio 276v Image Quire_35-6v (hair) Luke 22 back to top

XXII· XXIII· κατ(α) λουκ(αν)

καθημενος εκ δεξιων της δυναμεως


του θυ 70σϙηειπον δε παντες συ ει ο ϋιος του θυ
3 ο δε ειπεν αυτοις ϋμεις λεγετε οτι
εγω ειμι 71σϙθοι δε ειπαν τι ετι χρειαν
εχομεν μαρτυρων ηκουσαμεν γαρ
6 απο του στοματος αυτου 23:1XXIIIτκαι ανασταντες
ηγαγον αυτον αυτον επι πειλατον
2ταηρξαντο δε κατηγορειν αυτου λεγοντες
9 τουτον ευρον διαστρεφοντα
το εθνος ημων και κωλυοντα
φορους διδοναι καισαρι λεγοντα δε
12εαυτον χρν · βασιλεα ειναι
3τβο δε πιλατος επηρωτησεν αυτον λεγων
συ ει ο βασιλευς των ϊουδαιων
15ο δε απεκριθη αυτω λεγων συ λεγεις
4τγο δε πειλατος ειπεν προς τους αρχιερεις
και τους οχλους ουδεν ευρισκω αιτιον
18εν τω ανθρωπω τουτω 5τδοι δε ενϊσχυον
λεγοντες ανασειει τον λαον διδασκων
καθ ολης της γης αρξαμενος απο της
21γαλιλαιας εως ωδε 6ακουσας δε ο
πειλατος την γαλιλαιαν επηρωτησεν
ει απο της γαλιλαιας ο ανθρωπος
24εστιν 7επιγνους δε οτι εκ της εξουσιας
ηρωδου εστιν ανεπεμψεν αυτον
τω ηρωδη οντι αυτω εν ϊεροσολυμοις
27εν εκειναις ταις ημεραις 8ο δε ηρωδης
ειδων τον ιην εχαρη λειαν ην γαρ
θελων ειδειν αυτον εξ ικανων χρονων
30δια το ακουειν περι αυτου και ηλπιζεν
τι σημειον ειδειν ϋπ αυτου γεινομενων
9επηρωτα δε αυτον εν λογοις εικανοις
33αυτος δε ουκ απεκρινατο αυτω ουδεν

Folio 277v Image Quire_35-7v (flesh) Luke 23 back to top

XXIII· κατ(α) λουκαν

10τεειστηκεισαν δε οι αρχιερεις
και οι γραμματις ευτονως
3 κατηγορουντες αυτου 11τϛεξουθενησας δε
αυτον ο ηρωδης συν τοι στρατευμασιν
αυτου και ενπαιξας περιβαλων αυτον
6 α εσθητα λαμπραν · ανεπεμψεν αυτον
τω πειλατω 12οντες δε εν αηδια
ο πιλατος και ο ηρωδης εγενοντο
9 φιλοι εν αυτη τη ημερα 13τζο δε πειλατος
συνκαλεσας τους αρχιερεις και τους
αρχοντας και παντα τον λαον 14ειπεν
12προς αυτους κατηνεγκατε μοι τον
ανθρωπον τουτον ως αποστρεφοντα
τον λαον καγω δε ανακρινας ενωπιον
15ϋμων ουδεν ευρον αιτιον εν αυτω
15τηαλλ ουδε ηρωδης ανεπεμψα γαρ ϋμας
προς αυτον και ουδεν αξιον θανατου
18πεπραγμενον εστιν εν τθαυτω 16παιδευσας ου(ν)
αυτον απολυσω Note 18τιανεκραξαν δε παν
πληθει λεγοντες αιρε τουτον αιραι τουτον
21απολυσον δε ημειν τον βαραββαν
19οστις ην δια στασιν τινα γενομενην
εν τη πολει και φονον βεβλημενος
24εις φυλακην 17αναγκην δε ειχεν κατα
εορτην απολυειν αυτοις ενα
20τιαπαλιν δε ο πειλατος προσεφωνησεν
27αυτους θελων απολυσαι τον ιην
21οι δε εκραξαν σταυρου σταυρου τον
22τιβο δε τριτον ειπεν προς αυτους τι γαρ
30κακον εποιησεν ουτος ουδεμιαν
αιτιαν θανατου ευρισκω εν αυτω
παιδευσας ουν απολυσω αυτον
3323τιγοι δε επεκειντο φωναις μεγαλαις

Folio 278v Image Quire_35-8v (hair) Luke 23 back to top


XXIII· κατ(α) λουκ(αν)

αιτουμενοι σταυρωθηναι αυτον


και κατισχυον αι φωναι αυτων και των
3 των αρχιερεων 24τιδεπεκρεινεν δε
ο πειλατος γενεσθαι το αιτημα αυτων
25απελυσεν δε τον ενεκα φονου
6 βεβλημενον εις φυλακην
ον ητουντο τον δε ιην παρεδωκεν
τω θεληματι αυτων 26τιεως δε
9 απηγαγον αυτον επιλαβομενοι
τινα σιμωνα κυρηναιον
ερχομενον απο αγρου επεθηκαν αυτω
12τον σταυρον φερειν οπεισοθεν του ιηυ
27τιϛηκολουθει δε το πληθος αυτω
του λαου και γυναικες
15αι εκοπτοντο αυτον και εθρηνουν
28στραφεις δε ο ιης ειπεν προς αυτας
θυγατερες ϊερουερουσαλημ μη
18κλαιετε εμε μηδε πενθειτε
αλλ εαυτας κλαιετε και τα τεκνα
ϋμων 29οτι ελευσονται ημεραι
21εν αις ερουσιν μακαριαι αι στειραι
και κοιλιαι αι ουκ εγεννησαν
και μασθοι οι ουκ εξεθρεψαν
2430τοτε αρξονται λεγειν τοις ορεσι
πεσεται εφ ημας και τοις βουνοις
καλυψατε ημας 31οτι ει εν τω ϋγρω ξυλω
27ταυτα ποιουσιν εν τω ξηρω τι γενησεται
32τιζηγοντο δε και ετεροι δυο κακουργοι
συν αυτω ανερεθηναι 33τιηκαι οτε ηλθαν
30επι τον τοπον τον καλουμενον κρανιον
εκει εσταυρωσαν αυτον τιθκαι τους κακουργους
ομου · ον μεν εκ δεξιων · ον δε
33εξ αριστερων 34τκ⸆ τκαδιεμεριζοντο δε

λε

Folio 279v Image Quire_36-1v (hair) Luke 23 back to top

XXIII· κατ(α) λουκαν

τα ϊματια αυτου βαλοντες


κληρον 35τκβκαι ειστηκει ο λαος ορων
3 τκγεμυκτηριζον δε αυτον και ελεγαν αυτω
αλλους εσωσας σεαυτον σωσον
ει ϋιος ει του θυ ει χρς ει ο εκλεκτος
6 36ενεπεζον δε αυτω και οι στρατιωται
προσερχομενοι οξος τε προσεφερον
37λεγοντες · χαιρε ο βασιλευς των ϊουδαιων
9 περιτεθεντες αυτω και ακανθινον
στεφανον 38τκδην δε και η επιγραφη
επιγεγραμμενη επ αυτω γραμμασιν
12ελληνικοις ρωμαϊκοις εβραϊκοις
ο βασιλευς των ϊουδαιων ουτος εστιν
39Lect. τκεἑις δε των κακουργων εφλασφημει
15αυτον : 40τκϛαποκριθεις δε ο ετερος
επετειμα αυτω λεγων οτι ου φοβη συ
τον θν οτι εν τω αυτω κριματι ει
18και ημεις εσμεν 41και ημεις μεν
δικαιως αξια γαρ ων επραξαμεν
απολαμβανομεν ουτος δε ουδεν
21πονηρον επραξεν 42και στραφεις
προς τον κν ειπεν αυτω μνησθητι μου
εν τη ημερα της ελευσεως σου
2443αποκριθεις δε ο ιης ειπεν αυτω τω επλησοντι
θαρσι σημερον μετ εμου εση
εν τω παραδεισω · 44τκζκαι ην ωσει
27ωρα εκτη και σκοτος εγενετο
εφ ολην την γην εως ωρας
ενατης 45τκηεσκοτισθη δε ο ηλιος Note
3046τκθκαι φωνησας ο ιης μεγαλη φωνη
ειπεν πατερ εις χειρας σου παρατιθημι
το πνευμα μου τουτο δε ειπων εξεπνευσε(ν)
33και το καταπετασμα του ναου

Folio 280v Image Quire_36-2v (flesh) Luke 23 back to top

XXIII· XXIIII· κατ(α) λουκαν

εσχισθη 47τλκαι ο εκατονταρχος φωνησας


εδοξαζεν τον θν λεγων οντως
3 δικαιος ην ο ανθρωπος ουτος 48τλακαι παντες
οι συνπαραγενομενοι επι θεωρεια
οχλοι θεωρησαντες τα γενομενα
6 τυπτοντες τα στηθη και τα μετωπα
ϋπεστρεφαν 49ειστηκεισαν δε παντες οι
γνωστοι αυτου απο μακροθεν και γυναικες
9 αι συνακολουθησασαι αυτω
απο της γαλιλαιας ορωσαι ταυτα
50τλβκαι ϊδου ανηρ ονοματι ϊωσηφ
12βουλευτης ϋπαρχων αγαθος και δικαιος
51ουτος ουκ ην συνκατατιθεμενος τη βουλη
και τη πραξη αυτων · απο αριμαθιας
15πολεως των ϊουδαιων ος προσεδεχετο
την βασιλειαν του θυ 52⸆ προσελθων τω πειλατω
ητησατο το σωμα του ιηυ 53τλγκαι καθελων
18ενετυλιξεν το σωμα του ιηυ εν σινδονι
και εθηκεν αυτον εν μνημειω
λελατομημενω Note ου ουκ ην ουπω
21ουδεις κειμενος και θεντος αυτου επεθηκε(ν)
τω μνημειω λειθον ον μογις εικοσι
εκυλιον 54τλδην δε η ημερα προ σαββατου
2455κατηκολουθησαν δε δυο
γυναικες αιτινες ησαν συνεληλυθυιαι
απο της αγαλιλαιας και εθεασαντο
27το μνημα αυτου 56τλεϋποστρεψασαι δε
ητοιμασαν αρωματα και μυρα
και το μεν σαββατον ησυχασαν 24:1XXIIIIτλϛμια δε
30των σαββατων ορθρου βαθεως
ηρχοντο επει το μνημα φαιρουσαι
α ητοιμασαν και τινες συν αυταις
33ελογιζοντο δε εν εαυταις

Folio 281v Image Quire_36-3v (hair) Luke 24 back to top

XXIIII· κατ(α) λουκαν

τις αρα αποκαλυψεν τον λιθον


2ελθουσαι δε ευρον τον λιθον
3 αποκεκυλισμενον απο του μνημειου
3εισελθουσαι δε ουχ ευρον το σωμα
4Lect. Noteκαι εγενετο εν τω απορεισθαι αυτας
6 περι αυτου ϊδου δυο ανδρες επεστησαν
αυταις εν εσθητι αστραπτουση
5τλζενφοβοι δε γενομεναι εκλειναν τα
9 προσωπα εις την γην οι δε ειπαν προς αυτας
τι ζητειτε τον ζωντα μετα των νεκρων
6μνησθητε δε οσα ελαλησεν ϋμειν
12ετι ων εν τη γαλιλαια 7οτι δει τον ϋιον
του ανθρωπου παραδοθηναι εις χειρας
ανθρωπων και σταυρωθηναι και τη τριτη
15ημερα αναστηναι 8και εμνησθησαν των
ρηματων αυτου 9τληκαι ϋποστρεψασαι
απηγγειλαν παντα ταυτα τοις ενδεκα
18και πασι τοις λοιποις
10τλθμαρια η μαγδαληνη και ϊωανα
και μαρια η ϊακωβου και αι λοιπαι συν αυταις
21ελεγαν προς αυτους αποστολους ταυτα
11και εφανησαν ενωπιον αυτων
ωσει ληρος τα ρηματα ταυτα · και ηπιστουν αυταις
2412Note 13ησαν δε δυο πορευομενοι εξ αυτων
εν αυτη τη ημερα εις κωμην απεχουσαν
σταδιους εξηκοντα απο ϊερουσαλημημ
27ονοματι ουλαμμαους
14ωμειλουν δε προς εαυτους
περι παντων ⸆ συνβεβηκοτων τουτων
3015και εγενετο εν τω ομειλειν αυτους
και συνζητειν και ο ιης εγγισας
συνεπορευετο αυτοις 16οι δε οφθαλμοι αυτω(ν)
33εκρατουντο του μη επιγνωναι αυτον

Folio 282v Image Quire_36-4v (flesh) Luke 24 back to top

XXIIII· κατ(α) λουκ(αν)

17ο δε ειπεν τινες οι λογοι ουτοι ους αντιβαλλεται


προς εαυτους περιπατουντες σκυθρωποι
3 18αποκριθεις δε εις ω ονομα κλεοπας ˙
ειπεν προς αυτον συ μονος παροικεις
ϊερουσαλημ · ουκ εγνως τα γενομενα εν αυτη
6 εν ταις ημεραις ταυταις 19ο δε ειπεν αυτω ποια
τα περι ιηυ του ναζωραιου ος εγενετο ανηρ
προφητης δυνατος εν λογω και εργω
9 ενωπιον του θυ και παντος του λαου
20ως τουτον παρεδωκαν οι αρχιερεις
και οι αρχοντες ημων εις κριμα
12θανατου και εσταυρωσαν αυτον
21ημεις δε ηλπιζομεν οτι αυτος ην
ο μελλων λυτρουσθαι τον ϊσραηλ
15αλλα γε και συν πασιν τουτοις
τριτην ημεραν σημεραν αγει αφ ου ταυτα
γεγονεν 22αλλα και γυναικες τινες
18εξεστησαν ημας γενομεναι
ορθριναι επει το μνημειον 23και μη
ευρουσαι το σωμα αυτου ηλθον λεγουσαι
21οπτασιαν αγγελων εωρακεναι
οι λεγουσιν αυτον ζην 24και απηλθον
τινες εκ των συν ημειν
24επι το μνημειον και ευρον ουτως
ως ειπον αι γυναικες αυτον δε
ουκ ειδομεν 25ο δε ειπεν προς αυτους
27ω ανοητοι και βραδεις τη καρδια επι πασιν
οις ελαλησαν οι προφηται
26οτι ταυτα εδει παθειν τον χρν Lect.Note

30και εισελθειν εις την δοξαν αυτου


27και ην αρξαμενος απο μωσεως και παντων
των προφητων ερμηνευειν
33αυτοις εν ταις γραφαις τα περι αυτου 28και ηγγισα(ν)

Folio 283v Image Quire_36-5v (hair) Luke 24 back to top

XXIIII· κατ(α) λουκ(αν)

εις την κωμην ου επορευοντο


και αυτος προσεποιησατο πορρωτερω
3 πορευεσθαι 29και παραβιασαντο αυτον λεγοντες
μεινον μεθ ημων οτι προς εσπεραν
καικλεικεν η ημερα και εισηλθεν
6 μειναι μετ αυτων . 30και εγενετο
εν τω κατακλιθηναι αυτον
λαβων αρτον ηυλογησεν
9 και προσεδιδου αυτοις 31λαβων δε
αυτων τον αρτον απ αυτου
ηνυγησαν οι οφθαλμοι αυτων
12και επεγνωσαν αυτον και αυτος αφαντος
εγενετο απ αυτων 32οι δε ειπον προς εαυτους
ουχι η καρδια ην ημων κεκαλυμμενη
15ως ελαλει ημειν εν τη οδω
ως ηνυγεν ημειν η γραφ
33και ανασταντες λυπουμενοι αυτη τη ωρα
18ϋπεστρεψαν εις ϊερουσαλημ και ευρον
ηθροισμενους τους ια και τους συν αυτοις
34λεγοντες οτι οντως ηγερθη
21ο κς και ωφθη σιμωνι 35και αυτοι
εξηγουντο τα εν τη οδω και οτι εγνωσθη
αυτοις εν τη κλασει του αρτου 36ταυτα δε
24αυτων λαλουντων αυτος εσταθη
εν μεσω αυτων 37αυτοι δε τμπτοηθεντες
και ενφοβοι γενομενοι εδοκουν φαντασμα
27θεωρειν 38ο δε ειπεν αυτοις τι τεταραγμενοι
εσται και εινατι διαλογισμοι
αναβαινουσιν εν τη καρδια ϋμων
3039ιδετε τας χειρας μου και τους ποδας μου
οτι εγω αυτος ειμι ψηλαφησατε και ϊδετε
το πνα οστα ουκ εχει και σαρκας
33καθως εμε εβλεπετε εχοντα 40Note

Folio 284v Image Quire_36-6v (flesh) Luke 24 back to top

XXIIII· κατ(α) λουκ(αν)

41τμαετι δε απιστουντων αυτων


Note

απο της χαρας και θαυμαζοντων


3 ειπεν εχετε τι βρωσιμον ενθαδε
42κα επεδωκαν αυτω ϊχθυος οπτου
μερος 43και λαβων ενωπιον
6 αυτων εφαγεν 44τμβκαι ειπεν αυτοις
ουτοι οι λογοι μου ους ελαλησα
προς ϋμας εν ω ημην συν ϋμειν
9 οτι δει πλησθηναι παντα τα γεγραμμενα
εν τω νομω μωυσεως και προφηταις
και ψαλμοις περι εμου 45τοτε διηνυξεν
12αυτων τον νουν του συνϊεναι τας γραφας
46και ειπεν αυτοις οτι ουτως γεγραπται τον
χρν παθειν και αναστηναι τη τριτη ημερα
1547και κηρυχθηναι επι τω ονοματι αυτου
μετανοιαν και αφεσιν αμαρτιων
ως επι παντα τα εθνη αρξαμενων
18απο ϊερουσαλημ 48και ϋμεις δε
μαρτυρες τουτων 49και εγω αποστελλω
την επαγγελιαν μου εφ ϋμας
21ϋμεις δε καθισατε εν τη πολει εως οτου
ενδυσησθε δυναμιν εξ ϋψους
50εξηγαγεν δε αυτους εξω προς
24βηθανιαν επαρας δε τας χειρας
ηυλογησεν αυτους 51και εγενετο
εν τω ευλογειν αυτον αυτους
27απεστη απ αυτων 52και αυτοι ϋπεστρεψαν
εις ϊερουσαλημ · μετα χαρας μεγαλης
53και ησαν δια παντος εν τω ϊερω
30αινουντες τον θν
ExplicitNote §§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§
ευαγγελιον κατ(α) λουκαν
33επληρωθη
Incipitαρχεται κατ(α) · μαρκον

Folio 285v Image Quire_36-7v (hair) Mark back to top

I· ευαγγελιον κατ(α) μαρκον

1:1ααρχη του ευαγγελιου ιηυ χρυ υιου θυ


2ως γεγραπται εν ησαϊα τω προφητη
3 ιδου αποστελλω τον αγγελον μου
προ προσωπου σου ος κατασκευασει
την οδον σου · 3βφωνη βοωντος εν τη
6 ερημω ετοιμασατε την οδον κυ
ευθειας ποιειτε τας τριβου του θυ ϋμω(ν)
4γεγενετο ϊωαννης εν τη ερημω βαπτιζων
9 και κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας
εις αφεσιν αμαρτιων
5και εξεπορευετο προς αυτον πασα η ϊουδαια
12χωρα και ϊεροσολυμειτε παντες
και εβαπτιζοντο εν ⸆ ϊορδανη ϋπ αυτου
εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων
156ην δε ϊωαννης ενδεδυμενος δερρην καμελου
και εσθιων ακριδας και μελι αγριον
7και ελεγεν αυτοις εγω μεν ϋμας
18βαπτιζω εν ϋδατι
δερχεται δε οπισω μου ο ϊσχυροτερος μου
ου ουκ ιμι ϊκανος λυσαι τον ϊμαντα
21των ϋποδηματων αυτου
8και αυτος ϋμας βαπτιζει εν πνι αγειω
9εκαι εγενετο εν ταις ημεραις εκειναις
24ηλθεν ο ιης απο ναζαρεθ της γαλιλαιας
και εβαπτισθη ις την ϊορδανην ϋπο ϊωαννου
10και αναβαινων εκ το ϋδατος
27ειδεν ηνυγμενους τους ουρανους
και το πνα ως περιστεραν καταβαινων
εις αυτον 11και φωνη εκ των ουρανων
30συ ει ο ϋιος μου ο αγαπητος εν σοι ευδοκησα
12ϛκαι ευθεως το πνα το αγιον εκβαλλει αυτον
εις την ερημον 13και ην εν τη ερημω ημερας μ
33και πειραζομενος ϋπο του σατανα

πρ(ος) ερμηνϊα +
αφες μϊ φιλονϊκησϊς

Folio 286v Image Quire_36-8v (flesh) Mark 1 back to top

I· κατ(α) μαρκον

και ην μετα των θηριων ζκαι οι αγγελοι


διηκονουν αυτω · 14ηκαι μετα το παραδοθηναι
3 τον ϊωαννην · θηλθεν ο ιης εις την γαλιλαιαν
κηρυσσων το ευαγγελιον της βασιλειας του θυ
15λεγων οτι πεπληρωνται οι καιροι
6 και ηγγικεν η βαβασιλεια του θυ
μετανοειτε και πιστευεται εν τω ευαγγελιω
16και παραγων παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας
9 ειδεν τον σιμωνα και ανδρεαν
τον αδελφον αυτου αμφιβαλλοντας
τα δικτυα εν τη θαλασση ησαν γαρ αλειεις
1217ικαι ειπεν αυτοις ο ιης δευτε οπισω μου
και ποιησω ϋμας γενεσθαι αλιεις ανθρωπω(ν)>
18και ευθεως αφεντες παντα ηκολουθησαν αυτω
1519ιακαι προσβας ολιγον ειδεν ϊακωβον τον του ζεβεδαιου
και ϊωαννην τον αδελφον αυτου
και αυτους εν τω πλοιω καταρτιζοντας
18τα δικτυα · 20και ευθεως εκαλεσεν αυτους
και αφεντες τον πατερα αυτων
ζεβαιδεον εν τω πλοιω μετα των μεισθωτων
21ηκολουθησαν αυτω · 21ιβκαι εισεπορευοντο
εις καφαρναουμ · και ευθεως τοις σαββασιν
εισελθων εις την συναγωγην εδιδασκεν αυτους
2422ιγκαι εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου
ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν
εχων ⸆ ουχ ως οι γραμματεις
2723ιδκαι ην εν τη συναγωγη ανθρωπος
εν πνι ακαθαρτω και ενεκραξεν 24λεγων
τι ημειν και σοι ιηυ ναζαρηναι
30ηλθες απολες απολεσαι ημας
οιδα σε τις ει ο αγιος του θυ
25και
επετειμησεν αυτω λεγων φιμωθητι
33και εξελθε εκ του ανθρωπου πνα ακαθαρτον

πρ(ος) ερμϊνϊα +
το γηνωμενον τελϊουτε
Library Note

λϛ

Folio 287v Image Quire_37-1v (hair) Mark 1 back to top

I· κατ(α) μαρκ(ον)

26και
εξηλθεν το πνα το ακαθαρτον
σπαραξας αυτον · και κραξας φωνη μεγαλη
3 εξηλθεν απ αυτου · 27και εθαμβησαν παντες
ωστε συνζητειν προς εαυτους λεγοντας τις
η διδαχη εκεινη η καινη αυτη η εξουσια
6 οτι και τοις πνευνα τοις ακαθαρτοις επιτασσει
και ϋπακουουσιν αυτω
28και εξηλθεν η ακοη αυτου ευθυς
9 εις ολην την περιχωρον της γαλιλαιας
29ιεεξελθων δε εκ της συναγωγης
ηλθεν εις την οικιαν σιμωνος
12και ανδρεου μετα ϊακωβου και ϊωανου
30κατεκειτο δε η πενθερα · σιμωνος πυρεσσουσα
και ευθυς λεγουσιν αυτω περι αυτης
1531και προσελθων εκτεινας την χειρα
κρατησας ηγειρεν αυτην και ευθεως
αφηκεν αυτην ο πυρετος και διηκονει αυτοις
1832οψιας δε γενομενης οτε εδυσεν ο ηλιος
εφεροσαν προς αυτον παντας τους κακως εχοντας
νοσοις ποικιλαις και τους δαιμονιζομενους
2133και ην ολη η πολις επισυνηγμενη
προς την θυραν αυτου · 34και εθεραπευσεν αυτους
και τους δαιμονια εχοντας εξεβαλεν αυτα
24απ αυτων και ουκ ηφιεν αυτα λαλειν
τι ηιδισαν αυτον και εθεραπευσεν πολλους
κακως εχοντας ποικιλαις νοσοις
27Lect. ιϛκαι δαιμονια πολλα εξεβαλεν
35ιζ¶ και πρωι εννυχα λειαν εξηλθεν
και απηλθεν εις τον ερημον τοπον
30και εκει προσηυχοτο 36και κατεδιωξαν αυτον
τε σιμων και οι μετ αυτου
37και οτε ευρον αυτον λεγουσιν αυτω
33οτι παντες ζητουσιν σε · 38και λεγει αυτοις αγωμε(ν)

πρ(ος) ερμηνϊα +
τελϊουμενον παργαμα +
Folio 288v Image Quire_37-2v (flesh) Mark 1 back to top

I·II· κατ(α) μαρκ(ον)

εις τας ενγυς κωμας και εις τας πολεις


ϊνα κακει κηρυξω εις τουτο γαρ εξεληλυθα
3 39και ην κηρυσσων εις τας συναγωγας αυτων
εις ολην την γαλειλαιαν · και τα δαιμονια εκβαλλω(ν)
40ιηκαι ερχεται προς αυτον λεπρος ερωτων αυτον
6 και λεγων εαν θελεις δυνασαι με καθαρισαι
41και οργισθεις εκτεινας την χειρα αυτου
ηψατο αυτου και λεγει αυτω · θελω καθαρισθητι
9 42και ευθεως απηλθεν απ αυτου η λεπρα
και εκαθαρισθη 43και ενεβρισαμενος αυτω
ευθυς εξεβαλεν αυτον 44και λεγει αυτω
12ορα μηδενι ειπης · αλλα ϋπαγε δειξον σεαυτον
τω ϊερει και προσενενκε · περι του καθαρισμου σου
α προσεταξεν μωϋσης εις μαρτυριον αυτοις
1545ιθο δε εξελθων ηρξατο κηρυσσειν
και διαφημειζειν τον λογον
ωστε μηκετι δυνασθαι φανερως εισελθειν
18εις πολιν αλλα εξω εν ερημοις τοποις ην
και ηρχοντο προς αυτον παντοθεν · Lect.
2:1Lect. κκαι εισελθων παλιν εις καφαρναουμ
21δι ημερων και ηκουσθη οτι εν οικω εστιν
2και ευθεως συνηκθησαν πολλοι
ωστε μηκετι χωρειν μηδε τα προς την θυραν
24και ελαλει προς αυτους λογον ·
3και ερχονται προς αυτον φεροντες παραλυτικο(ν)
αιρομενον ϋπο τεσσαρων 4και μη δυναμενοι
27προσενγεισαι απο του οχλου
απεστεγασαν την στεγην οπου ην ο ιης
και χαλωσει τον κραβαττον οπου ην
30ο παραλυτικος κατακειμενος
5ειδων δε ο ιης την πιστιν αυτων
λεγει τω παραλυτικω
33τεκνον αφεωντε σου αι αμαρτιαι

πρ(ος) ερμϊνηα +
το υστερον επϊτυχανς

Folio 289v Image Quire_37-3v (hair) Mark 2 back to top

II· κατ(α) μαρκον

6ησαν δε τινες των γραμματεων


εκει καθημενοι και διαλογιζομενοι
3 εν ταις καρδιαις αυτων λεγοντες
7π ουτος ουτως λαλει βλασφημει
τις δυναται αφιεναι τας αμαρτιας ει μη ο θς
6 8και επιγνους ο ιης τω πνι οτι ουτως διαλογιζονται
εν εαυτοις ειπεν αυτοις
τι ταυτα διαλογιζεσθαι εν ταις καρδιαις ϋμων
9 9τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν τω παραλυτω
εγειρε αρον τον κραβαττον σου
και ϋπαγε εις τον οικον σου
12η ειπειν αφαιωνται σοι αι αμαρτιαι
10ϊνα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει
ο ϋιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι
15αμαρτιας λεγει τω παραλυτικω 11σοι λεγω
εγειρε αρον τον κραβαττον σου
και ϋπαγε εις τον οικον σου · 12και ευθεως ηγερθη
18και αρας τον κραβαττον εξηλθεν εναντιον
παντων ωστε εξιστασθαι παντας
και δοξαζειν τον θν και λεγειν
21οτι ουτως ουδεποτε ειδαμεν
13Lect. κακαι εξηλθεν παρα την θαλασσαν και πας ⸆ οχλος
ηρχετο προς αυτον και εδιδασκεν αυτους
2414και παραγων ειδεν ϊακωβον τον του αλφαιου
καθημενον επι το τελωνιον
και λεγει αυτω ακολουθει μοι
27και αναστας ηκολουθησεν αυτω
15κβκαι εγενετο κατακειμενων αυτων
εν τη οικεια αυτου · πολλοι τελωναι
30και αμαρτωλοι συνανεκειντο τω ιηυ
και τοις μαθηταις αυτου · ησαν γαρ πολλοι
οι και ηκολουθησαν αυτω
3316και οι γραμματεις και οι φαρισαιοι

πρ(ος) ερμη̈νϊα +
τρη̈τον παραγμα εχϊς επϊ χηρϊσε

Folio 290v Image Quire_37-4v (flesh) Mark 2 back to top

II· κατ(α) μαρκ(ον)

και ειδαν οτι ησθιεν μετα των αμαρτωλων


και των τελωνων · και ελεγον τοις μαθηταις
3 αυτου · διατι μετα των αμαρτωλων
και των τελωνων εσθιει
17κγκαι ακουσας ο ιης λεγει · ου χρειαν εχουσιν
6 οι ϊσχυοντες ϊατρου · αλλ οι κακως εχοντες
ουκ ηλθον καλεσαι δικαιους · αλλα αμαρτωλους
18και ησαν οι μαθηται ϊωαννου
9 και οι φαρισαιοι νηστευοντες
και ερχονται και λεγουσιν αυτω
δια τι οι μαθηται ϊωαννου
12και οι των φαρεισαιων νηστευουσιν
οι δε σοι μαθηται ου νηστευουσιν
19και ειπεν αυτοις · μη δυνανται οι ϋιοι
15του νυμφωνος εν ω ο νυμφιος
μετ αυτων εστιν νηστευειν
20ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη
18απ αυτων ο νυμφιος · και τοτε νηστευουσιν
εν εκεινη τη ημερα
21ουδεις δε επιβλημα ρακκους αγναφου
21επισυνραπτει επι ϊματιον παλαιον
ει δε μη ερει το πληρωμα ·
το καινον απο του παλαιου
24και χειρων σχισμα γεινεται
22και ουδεις βαλλει οινον νεον
εις ασκους παλαιους
27ει δε μη ρηξει ο οινος τους ασκους
και ο οινος και οι ασκοι απολουνται Lect.
23κδκαι εγενετο παλιν αυτον εν τοις σαββασιν
30διαπορευεσθε δια των σποριμων
και οι μαθηται ηρξαντο · τιλλειν τους
σταχυας · 24οι δε φαρισαιοι ελεγον
33ϊδε τι ποιουσιν οι μαθηται σου

πρ(ος) ερμϊνϊα +
λωγος ζοης καϊ φασϊς κααϊ +

Folio 291v Image Quire_37-5v (hair) Mark 2 back to top

II·III· κατ(α) μαρκ(ον)

τοις σαββασιν ο ουκ εξεστιν αυτοις


25και αποκριθεις ειπεν αυτοις ουδεποτε
3 ανεγνωτε τι εποιησεν δαυειδ
οτε χρειαν εσχεν και επινασεν
αυτος και οι μετ αυτου οντες ·
6 26εισηλθεν εις τον οικον του θυ
και τους αρτους της προσθεσεως εφαγεν
και εδωκεν τοις μετ αυτου ουσιν
9 ους ουκ εξεστιν φαγειν ει μη τοις
ϊερευσιν · 27κελεγω δε ϋμειν
28κς εστιν ο ϋιος του ανθρωπου και του σαββατου
123:1και εισηλθεν παλιν εις την συναγωγην
και ην εκει ανθρωπος ξηραν εχων την χειρα
2και παρετηρουντο αυτον ει εν τοις σαββασιν
15θεραπευσει ϊνα κατηγορησουσιν αυτον
3και λεγει τω ανθρωπω
τω εχοντι την χειρα εξηραμενην
18εγειρε και στηθει εν μεσω · 4και ειπεν προς
αυτους εξεστιν εν τοις σαββασιν
τι αγαθον ποιησαι η κακοποιησαι
21ψυχην σωσαι μαλλον
η απολεσαι
οι δε εσιωπων 5και περιβλεψαμενος αυτους
24μετ οργης συνλυπουμενος
επι τη νεκρωσει της καρδιας αυτων
λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου
27και εξετεινεν · και αποκατεσταθη
η χειρ αυτου ευθεως
6κϛεξελθοντες δε οι φαρισαιοι μετα των ηρωδιανω(ν)
30συνβουλιον ποιουντες κατ αυτου
οπως αυτον απολοσωσιν
7ο δε ιης μετα των μαθητων αυτου
33ανεχωρησεν εις την θαλασσαν

ερμινια +
πρ(ος) δυναμιν μεγαλϊν προσδοκα +

Folio 292v Image Quire_37-6v (flesh) Mark 3 back to top

III· κατ(α) μαρκον

κζκαι πολυς οχλος απο της γαλειλαιας


και της ιουδαιας 8και απο ϊεροσολυμων
3 και της ϊδουμεας · και οι περαν του ϊορδανου ·
και οι περι τυρον
και οι περι σιδωνα πληθος πολυ
6 ακουσαντες α εποιει ηλθαν προς αυτον
9και ειπεν τοις μαθηταις αυτου · ϊνα πλοιαριον
προσκαρτερη αυτω δια τον οχλον
9 ϊνα μη θλιβωσιν αυτον πολλοι
10πολλους γαρ εθεραπευσεν
ωστε επιπιπτειν εν αυτω · ϊνα αυτου αψωνται
12οσοι ειχον μαστειγας · 11και πνα ακαθαρτα
οταν ουν αυτον εθεωρουν
προσεπιπτον αυτω και εκραζον λεγοντες
15συ ει ο ϋιος του θυ
12κηκαι πολλα επετειμα αυτοις
ϊνα μη αυτον φανερον ποιωσιν ·
1813κθκαι αναβαινει εις το ορος και προσκαλειται
ους ηθελεν αυτος και ηλθον προς αυτον
14και εποιησεν ϊνα ωσιν ιβ μετ αυτου
21και ϊνα αποστελη αυτους κηρυσσειν το
ευαγγελιον · 15και εδωκεν αυτοις εξουσιαν
θεραπευειν τας νοσους
24και εκβαλλειν τα δαιμονια
16λκαι επεθηκεν σιμωνι ονομα πετρον
17και τον ϊακωβον του ζεβεδαιου
27και τον ϊωαννην τον αδελφον αυτου
και επεθηκεν αυτοις ονομα βοανεργης
ο εστιν ϋιοι βροντης · 18και ανδρεαν
30και φιλιππον και βαρθολομαιον και μαθθαιον
και θωμαν και ϊακωβον τον του αλφαιου
και λεββαιον και σιμωνα το καναναιον
3319και ϊουδας σκαριωθ

πρ(ος) ερμϊνηα +
απο λυπϊς ης χαραν

Folio 293v Image Quire_37-7v (hair) Mark 3 back to top

III· κατ(α) μαρκον

ος και παρεδωκεν αυτον


20λδκαι εισερχονται εις οικον και συνερχεται
3 παλιν ο οχλος · ωστε μη δυνασθαι
μητε αρτους φαγειν · 21και οτε ηκουσαν
περι αυτου · λβοι γραμματειν και οι λοιποι
6 εξηλθον κρατησαι σαι αυτον · ελεγον γαρ
οτι εξεσταται αυτους · 22και οι γραμματεις
οι απο ϊεροσολυμων καταβαντες ελεγον
9 οτι βεελζεβουλ εχει · και οτι εν τω αρχοντι
των δαιμονιων · εκβαλλει τα δαιμονια
23λγκαι προσκαλεσαμενος αυτους
12εν παραβολαις ελεγεν ο κς ιης
πως δυναται σατανας · σαταναν εκβαλειν
24και εαν βασιλεια εφ εαυτην μερισθη
15ου δυναται σταθηναι η βασιλεια εκεινη
25και εαν οικια εφ εαυτην μερισθη
ου δυναται η οικεια εκεινη εσταναι
1826και εαν ο σατανας σαταναν εκβαλλει
μεμερισθαι εφ εαυτον ου δυναται σταθηναι
η βασιλεια αυτου · αλλα το τελος εχει
2127ουδεις δυναται τα σκευη του ϊσχυρου
εισελθων εις την οικιαν διαρπασαι
εαν μη πρωτον τον ϊσχυρον δηση
24και τοτε την οικιαν αυτου διαρπαζει
28λδαμην λεγω ϋμειν οτι παντα
αφιθησεται τοις ϋιοις των ανθρωπων
27τα αμαρτηματα και βλασφημιαι
οσα αν βλασφημησωσιν
29ος αν δε τις βλασφημηση
30το πνα το αγιον ουκ εχει αφεσιν
αλλα ενος εσται · αιωνιου αμαρτιας
30οτι ελεγον πνα ακαθαρτον εχειν
3331λεκαι ερχεται η μητηρ αυτου · και οι αδελφοι αυτου

πρ(ος) ερμϊνηα +
το ζητϊς ευρισκετε
Folio 294v Image Quire_37-8v (flesh) Mark 3 back to top

III·IIII· κατ(α) μαρκον

και εξω εστωτες · απεστειλαν προς αυτον


φωνουντες αυτον · 32και εκαθητο προς τον οχλο(ν)
3 και λεγουσιν αυτω ϊδου η μητηρ σου
και οι αδελφοι σου και αι αδελφαι σου
εξω ζητουσιν σε
6 33και απεκριθη αυτοις λεγων τις εστιν η μητηρ μου
η αδελφοι · 34και περιβλεψαμενος
τους κυκλω καθημενους ειπεν
9 ϊδου η μητηρ μου και οι αδελφοι μου
35ος γαρ αν ποιηση το θελημα του θυ
ουτος μου αδελφος και αδελφη και μητηρ εστιν
124:1λϛκαι ηρξατο παλιν διδασκειν προς την θαλασσαν
και συνηχθη προς αυτον ο λαος πολυς
ωστε αυτον εις το πλοιον ενβαντα
15καθησται περαν της θαλασσης · και πας ο οχλος
περαν της θαλασσης ην · 2και εδιδασκεν αυτους
εν παραβολαις πολλαις και ελεγεν αυτοις
18εν τη διδαχη αυτου 3ακουετε
ϊδου εξηλθεν ο σπειρων 4και εν τω τ σπειραι
ο μεν επεσεν παρα την οδον
21και ηλθαν τα πετεινα του ουρανου
και κατεφαγαν αυτο
5και αλλα επεσαν επει τα πετρωδη
24και οτι ουκ ειχεν γην πολλην
και ευθυς εξανεστειλεν
δια το μη εχειν βαθος την γην
276και οτε ανετειλεν ο ηλιος εκαυματισθησαν
και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθησαν
7και αλλο επεσεν επι τας ακανθας
30και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυτο
και καρπον ουκ εδωκεν
8και αλλο επεσεν εις την γην την καλην
33και εδιδου καρπον

πρ(ος) ερμϊνϊαν +
ακολουθησον καϊ καλον συ
γϊνετε +

Folio 295v Image Quire_38-1v (hair) Mark 4 back to top

IIII· κατ(α) μαρκον

αναβαινοντα και αυξανομενον


και φερει εν λ και εν ξ και εν ρ
3 9και ελεγεν ος εχι ωτα ακουειν ακουετω
και ο συνειων συνειετω
10και οτε εγενετο κατα μονας
6 επηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου
τις η παραβολη αυτη
11και λεγει αυτοις · ϋμειν δεδοται
9 γνωναι το μυστηριον της βασιλειας του θυ
λζεκεινοις δε τοις εξω εν παραβολαις
παντα λεγεται · 12ϊνα βλεποντες ακουωσιν
12και μη ϊδωσιν · και ακουοντες ακουωσιν
και μη συνωσιν · μηποτε επιστρεψωσιν
και αφεθησομαι αυτοις τα αμαρτηματα
1513και λεγει αυτοις
ουκ οιδατε την παραβολην ταυτην
και πως πασας τας παραβολας γνωσεσθαι
1814ληο σπειρων τον λογον σπειρει
15ουτοι δε εισιν οι παρα την οδον
οις σπειρεται ο λογος
21και οταν ακουωσιν
ευθεως ερχεται ο σατανας
και αφερει τον λογον τον εσπαρμενον
24εν ταις καρδιαις αυτων
16και ουτοι εισιν · οι επει τα πετρωδης σπειρομενοι
οι οταν ακουσωσιν τον λογον
27μετα χαρας λαμβανουσιν αυτον
17και ουκ εχουσιν ριζαν εν εαυτοις
αλλα προσκαιροι εισιν
30ειτα γενομενης θλιψεως και διωγμου
δια τον λογον ευθεως
σκανδαλισθησονται · 18και αλλοι εισιν
33οι εις τας ακανθας σπειρομενοι

πρ(ος) ερμϊνια +
μιζον προκωπϊ καϊ χαρα γηνεταϊ +

Folio 296v Image Quire_38-2v (flesh) Mark 4 back to top

IIII· κατ(α) μαrcον Note

ουτοι εισιν οι τον λογον ακουσαντες


19και αι μεριμναις του βιου
3 και απαται του κοσμου · εισπορευομεναι
συνπνιγουσιν τον λογον
και ακαρποι γεινονται
6 20και ουτοι εισιν · οι επι την γην την καλην
σπαρεντες · οιτινες ακουουσιν τον λογον
και παραδεχονται και καρποφορουσιν
9 εν λ και εν ξ και εν ρ
21λθκαι ελεγεν αυτοις · μητι απτεται ο λυχνος
ϊνα ϋπο τον μοδιον τεθη
12η ϋπο την κλεινην
και ουχι ϊνα επι την λυχνιαν τεθη
22μου γαρ εστιν κρυπτον αλλ ινα
15φανερωθη · ουδε εγενετο αποκρυφον
αλλ ινα ελθη εις φανερον
23ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω
1824μακαι ελεγεν αυτοις βλεπετε τα ακουετε
εν ω μετρω μετρειτε · μετρηθησεται ϋμειν
25μβος γαρ αν εχει προστεθησεται αυτω
21και ος ουκ εχει · και ο εχει αρθησεται απ αυτου
26μγκαι ελεγεν · ουτως εστιν η βασιλεια του θυ
ως ανθρωπος · σπορον βαλη επι της γης
2427και καθευδη και εγερθη · νυκτα και ημερα(ν)
και ο σπορος βλαστα · και μηκυνεται
ως ουκ οιδεν αυτος
2728οτι αυτοματη η γη καρποφορει
πρωτον χορτον ειτα σταχυας
ειτα πληρης ο σειτος εν τω σταχυι
3029και οταν παραδοι ο καρπος
ευθεως αποστελλει το δρεπανον
οτι παρεστηκεν ο θερεισμος
3330μδκαι ελεγεν · τινι ομοιωσωμεν την βασιλειαν
του θυ

πρ(ος) ερμενηαν +
τεληουμενον παργμα καλον +

Folio 297v Image Quire_38-3v (hair) Mark 4 back to top

IIII· κατ(α) μαρκον

η εν ποια παραβολη παραβαλωμεν αυτην


31ομοια εστιν κοκκω σιναπεως
3 οτι αν σπαρη επι την γην μεικροτερον ⸆ εστιν
παντων των σπερματων · α εισιν επι της γης
32και γεινεται μειζων παντων των λαχανω(ν)
6 και ποιει κλαδους μεγαλους · ωστε δυνασθαι
ϋπο την σκειαν αυτου
τα πετεινα του ουρανου κατασκηνουν
9 33μεκαι τοιαυταις πολλαις παραβολαις
ελαλει τον λογον · καθως εδυναντο ακουειν
34χωρεις δε παραβολης · ουκ ελαλει αυτοις
12μϛκαθ ιδιαν δε τοις μαθηταις αυτου · επελυε αυτας
35και λεγει αυτοις · εν εκεινη τη ημερα
οψιας γενομενης · διελθωμεν εις το περα(ν)
1536μζκαι αφιουσιν τον οχλον · και παραλαμβανουσιν
αυτον · ως ην εν τω πλοιω · και αλλαι δε
πλοιαι πολλαι · ησαν μετ αυτου
1837και εγενετο λαιλαψ μεγαλη ανεμου
και τα κυματα εβαλεν εις το πλοιον
ωστε ηδη γεμειζεσθαι το πλοιον
2138και ην αυτος εν τη πρυμνη
επι προσκαιφαλαιου καθευδων
και διεγειραντες αυτον · λεγουσιν αυτω
24διδασκαλε · ου μελει σοι οτι απολλυμεθα
39και εγερθεις επετειμησεν
τω ανεμω και τη θαλασση και ειπεν
27σιωπα και φιμωθητι · και εκοπασεν ο ανεμος
και εγενετο γαληνη μεγαλη
40και ειπεν αυτοις · τι δειλοι εσται
30ουπω εχετε πιστιν
41και εφοβηθησαν φοβον μεγαν
και ελεγον προς αλληλους · τις αρα εστιν ουτος
33οτι και η θαλασσα και οι ανεμοι

πρ(ος) ερμινϊαν +
πιστεσον οτη το παργμα κα
λον εστιν

Folio 298v Image Quire_38-4v (flesh) Mark 4 back to top

IIII·V· κατ(α) μαρκον

ϋπακουουσιν · 5:1και ηλθον εις το περαν


και εις την χωραν των γερανηνων
3 2και εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου
ευθεως ϋπηντησεν αυτω ανθρωπος
εκ των μνημιων εν πνι ακαθαρτω ·
6 3ος ειχεν την κατοικησιν · εν τοις μνημειοις
και ουδε αλυσεσιν · ουκετι ουδεις αυτον
εδυνατο δησαι · 4οτι πολλακις αυτον
9 δεδεμενον · πεδες και αλυσεσιν
εν αις εδησαν διεσπακεναι
και τας πεδας συντετριφεναι
12και μηδενα αυτον ϊσχυν δαμασαι
5νυκτος δε και ημερας · εν τοις ορεσιν
και εν τοις μνημειοις ην κραζον
15και κατακοπτων εαυτον λιθοις
6ιδων δε τον ιην απο μακροθεν
εδραμεν και προσεκυνησεν αυτω
187και κραξας φωνη μεγαλη ειπεν
τι εμοι και σοι ιηυ ϋιε του θυ του ϋψιστου
ορκιζω σε τον θν · μη με βασανισης
218ελεγεν γαρ αυτω ο ιηυ εξελθε το πνα το ακαθαρτο(ν)
εκ του ανθρωπου · 9και επηρωτα αυτον
τι σοι ονομα εστιν · και απεκριθη
24εστιν μοι ονομα λεγιων · οτι πολλοι εσμεν
10και παρεκαλει αυτον πολλα
ϊνα μη αυτους αποστειλη · εξω της χωρας
2711ην δε εκει προς τω ορει αγελη χοιρων
βοσκομενη · 12και παρεκαλου τον τα δαιμονια
ειποντα · πεμψον ημας εις τους χοιρους
30ϊνα εις αυτους απελθωμεν
13και ευθεως κς ιης επεμψεν αυτους
εις τους χοιρους · και εξελθοντα τα πνα
33τα ακαθαρτα · εισηλθον εις τους χοιρους

πρ(ος) ερμηνϊα +
δηα χορϊσϊς

Folio 299v Image Quire_38-5v (hair) Mark 5 back to top

V· κατ(α) μαρκον

και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου


εις την θαλασσαν ως δισχειλιοι
3 και επνιγοντο εν τη θαλασση
14οι δε βοσκοντες αυτος εφυγον
και απηγγειλαν εις την πολιν · και εις τους αγρους
6 και εξηλθον ειδειν τι εστιν το γεγονος
15και ερχονται προς τον ιην · και θεωρουσιν αυτο(ν)
τον δαιμονιζομενον · καθημενον
9 ειματισμενον · και σωφρονουντα
και εφοβηθησαν · 16διηγησαντο δε αυτοις
οι ειδοντες πως εγενετο
12αυτω τω δαιμονιζομενω
και περι των χοιρων · 17και παρακαλουν αυτον
ϊνα απελθη απο των οριων αυτων
1518μηκαι ενβαινοντος αυτου εις το πλοιον
ηρξατο παρακαλειν αυτον
ο δαιμονισθεις · ϊνα η μετ αυτου
1819ο δε ιιης ουκ αφηκεν αυτον · και ειπεν αυτω
ϋπαγε εις τον οικον σου προς τους σους
και διαγγειλον αυτοις · οσα σοι ο θς εποιησεν
21και οτι ηλεησεν σε · 20και απηλθεν
και ηρξατο κηρυσσειν εν τη δεκαπολει
οσα εποιησεν αυτω ο ιης · και παντες εθαυμαζο(ν)
2421μθκαι διαπερασαντος του ιηυ εις το περαν
παλιν συνηχθη οχλος πολυς
προς αυτον παρα την θαλασσαν
2722και ερχεται τις των αρχισυναγωγων
και προσεπεσεν προς τους ποδας αυτου
23παρακαλων αυτον και λεγων
30το θυγατριον μου εσχατως εχει
ελθε αψαι αυτης · εκ των χειρων σου
ϊνα σωθη και ζηση · 24και ϋπηγεν μετ αυτου
33και ηκολουθει αυτω οχλος πολυς
πρ(ος) ερμινηα +
δηαλυσϊς μετα τρϊς
ημερα γϊνετε +

Folio 300v Image Quire_38-6v (flesh) Mark 5 back to top

V· κατ(α) μαρκον

και συνεθλειβον αυτον


25νκαι γυνη τις ουσα · εν ρυσει αιματος
3 ετη ιβ 26η πολλα παθουσα · ϋπο πολλων ϊατρω(ν)
και δαπανησασα τα εαυτης παντα
και μηδεν ωφελιθεισα · αλλα μαλλον
6 επι το χειρον · 27ακουσασα πε του ιηυ
ελθουσα οπισθεν · και ηψατο του ϊματιου αυτου
εν τω οχλω · 28λεγουσα εν εαυτη
9 οτι καν του ϊματιου εαυτου
αψωμαι σωθησομαι
29και ευθεως εξηρανθη · η πηγη
12του αιματος αυτης · και εγνω τω σωματι
οτι ειαται απο της μαστιγος
30και ευθεως επιγνους και ο ιης
15την δυναμιν ⸆ εξελθουσαν απ αυτου
και επιστραφεις εν τω οχλω ειπεν
τις ηψατο των ϊματιων μου
1831οι δε μαθηται αυτου λεγουσιν αυτω
βλεπεις τον οχλον συνθλειβοντα σε
και λεγεις τις μου ηψατο
2132και περιεβλεπετο ειδειν · την τουτο ποιησασα(ν)
33η δε γυνη φοβηθισα και τρεμουσα
διο πεποιηκει λαθρα · ειδυϊα ο γεγονεν
24αυτη ηλθεν και προσεπεσεν αυτω
και ειπεν αυτω πασαν την αληθειαν
34ο δε ιης ειπεν αυτη θυγατηρ η πιστις σου
27σεσωκεν σε ϋπαγε εις ειρηνην
καισθι ϋγειης απο της μαστιγος σου
35ετι αυτου λαλουντος ερχονται
30απο του αρχισυναγωγου λεγοντες αυτω
οτι η θυγατηρ σου απεθανεν
τι ετι σκυλλεις τον διδασκαλον
3336ο δε ιης ακουσας τουτον τον λογον

πρ(ος) ερμϊνϊα +
μετανοησον τω θοχ
κ(αι) γηνετε +

Folio 301v Image Quire_38-7v (hair) Mark 5 back to top


V·VI· κατ(α) μαρκον

λεγει τω αρχισυναγωγω μη φοβου


μονον πιστευε · 37και ουκ αφηκεν ουδε ενα
3 παρακολουθησαι αυτω · ει μη πετρον και
ϊακωβον · και ιωαννην τον αδελφον αυτου
38και ερχονται εις την οικειαν · του αρχισυναγωγου
6 και εθεωρει θορυβον κλαιοντων
και αλαλαζοντων πολλα · 39και εισελθων
λεγει αυτοις τι θορυβισθαι και τι κλαιετε
9 το παιδιον ουκ απεθανεν · αλλα καθευδει
40οι δε κατεγελων αυτου
αυτος δε εκβαλων τους οχλους εξω
12παραλαμβανει τον πατερα
και την μητερα του παιδιου
και τους μετ αυτου οντας
15και εισεπορευετο οπου ην το παιδιον
41και κρατησας την χειρα του παιδιου
λεγει αυτη ραββι · θαβιθα κουμι
18ο εστιν μεθηρμενευομενον
το κορασιον σοι λεγω εγειρε
42και ευθεως ανεστη το κορασιον
21και περιεπατει · ην δε ετων ιβ
και εξεστησαν παντες · εκστασι μεγαλη
43και διεστειλατο αυτοις · ϊνα μηδεις γνοι
24τουτο και ειπεν δουναι αυτη φαγειν
6:1και εξηλθεν εκειθεν καπηλθεν
εις την πατριδα αυτου · και ακολουθουσιν αυτω
27οι μαθηται αυτου · 2και ημερα σαββατων
ηρξατο διδασκειν · εν τη συναγωγη
και πολλοι ακουσαντες · εξεπλησσοντο
30επι τη διδαχη αυτου λεγοντες
ποθεν τουτω ταυτα · και τις η σοφια
η δοθεισα αυτω · ϊνα και δυναμις τοιαυται
33δια των χειρων αυτου γεινωνται

πρ(ος) ερμϊνϊα +
τελουμενον παραυμα +

Folio 302v Image Quire_38-8v (flesh) Mark 6 back to top

VI· κατ(α) μαρκον

3ουκ ουτος εστιν ο τεκτων · ο ϋιος μαριας


και ο αδελφος ϊακωβου · και ϊωσητος και ιουδα
3 και σιμωνος · ουχι και αι αδελφαι αυτου
ωδε προς ημας εισιν
και εσκανδαλιζοντο εν αυτω
6 4ϛκαι ελεγεν αυτοις ο ιης
οτι ουκ εστιν προφητης ατιμος
ει μη εν τη πατριδι αυτου · και εν τυις συνγενεσι(ν)
9 και εν τη οικια αυτου · 5και ουκ ηδυνατο εκει
ουδεμιαν ποιησαι δυναμιν
ει μη ολιγοις αρρωστοις
12επιθεις τας χειρας εθεραπευσεν
6και εθαυμαζεν δια την πιστιν αυτων
νβκαι περιηγεν τας κωμας · κυκλω διδασκων ·
157νγκαι προσκαλεσαμενος τους ιβ μαθητας
απεστειλεν αυτους ανα β
δους αυτοις εξουσιαν
18των πνευματων των ακαθαρτων
8και παρηγγειλεν αυτοις · εινα μηδεν ερωσιν
εις οδον · ει μη ραβδον μονον
21μητε πηραν μητε αρτον
μητε εις την ζωνην χαλκον
9αλλα ϋποδεδεμενους σανδαλια
24και μη ενδυσησθαι β χιτωνας
10νδκαι ελεγεν αυτοις · οπου αν εισελθητε
εκει μενεται · εως αν εξελθητε εκειθεν
2711νεκαι οσοι εαν μη δεξωνται ϋμας
μηδε ακουσωσιν ϋμων εκπορευομενοι
εκειθεν εκτειναξατε τον χουν
30των ποδων ϋμων · εις μαρτυριον αυτοις
12νϛκαι εξελθοντες εκηρυξαν
ϊνα μετανοωσιν · 13και δαιμονια πολλα
33εξεβαλον · και αλειψαντες ελεω

πρ(ος) ερμϊνη̈α +
εαν ψυση ελενχουσϊν σε +
λη

Folio 303v Image Quire_39-1v (hair) Mark 6 back to top

VI· κατ(α) μαρκον

πολλους αρωστους εθεραπευον


14νζκαι ηκουσεν ηρωδης ο βασιλευς
3 φανερον γαρ εγενετο
το ονομα αυτου και ελεγοσαν
οτι ϊωαννης ο βαπτιστης · εγηγερται
6 εκ νεκρων · και δια τουτο ενεργουσιν
αι δυναμις εν αυτω
15νηαλλοι δε ελεγον οτι ηλιας εστιν
9 αλλοι δε ελεγον · οτι εις των προφητων
16ακουσας δε ηρωδης ειπεν · ον εγω απεκεφαλισα
ουτος εκ νεκρων ηγερθη · 17νθαυτος γαρ ηρωδης
12αποστειλας εκρατησεν
τον ϊωαννην και εδησεν αυτον
και εβαλεν εις φυλακην · δια ηρωδιαδα
15την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου
οτι εγαμησεν αυτην
18ξελεγεν γαρ ϊωαννης τω ηρωδη
18ουκ εξεστιν σε εχειν αυ
την γυναικα του αδελφου σου
19η δε ηρωδιας ηνιχεν αυτω
21και ηθελεν αποκτειναι αυτον
και ουχ ηδυνατο
20ο γαρ ηρωδης εφοβειτο τον ϊωαννην
24ειδως αυτον ανδρα δικαιον
και αγιον ειναι · και συνετηρει αυτον
και ακουσας αυτου πολλα εποιει
27και ηδεως αυτου ηκουεν
21και γενομενης δε ημερας ευκαιρου
ηρωδης τοις γενεχλιοις αυτου
30δειπνον εποιησεν τοις μεγειστασιν
και τοις χειλιαρχοις
και τοις πρωτοις της γαλιλαιας
3322εισελθουσης δε της θυγατρος αυτου

Note

Folio 304v Image Quire_39-2v (flesh) Mark 6 back to top

VI· κατ(α) μαρκον

ηρωδιαδος και ορχησαμενης και αρεσασης


τω ηρωδη · και τοις συνανακειμενοις
3 ειπεν ο βασιλευς τω κορασιω
αιτησον με ο θελεις και δωσω σοι
23και ωμοσεν αυτη πολλα · ει τι αν με αιτησης
6 δωσω σοι · και το ημεισυ της βασιλειας μου
24η δε εξελθουσα ειπεν τη μητρι αυτης
τι αιτησωμαι · η δε ειπεν
9 την κεφαλην ϊωαννου του βαπτιστου
25και εισελθουσα προς τον βασιλεα ειπεν
δος μοι επι πινακι ωδε
12την κεφαλην ϊωανου του βαπτιστου
26περιλυπος γενομενος ο βασιλευς
ως ηκουσεν δια τους ορκους
15και δια τους συνανακειμενους
ουκ ηθελησεν αυτην αθετησαι
27αλλα ευθεως αποστειλας σπεκολατοραν
18επεταξεν ενεχθηναι · την κεφαλην αυτου
ο δε απελθων · απεκεφαλισεν αυτον
εν τη φυλακη · 28και ηνεγκεν την κεφαλην
21επι πινακει · και εδωκεν αυτην τω κορασιω
και το κορασιον εδωκεν τη μητρι αυτης
29ακουσαντες δε οι μαθηται αυτου ηλθον
24και ηραν το πτωμα αυτου
και εθηκαν αυτο · εν τω μνημειω
30ξακαι συναγονται οι αποστολοι προς τον ιην
27και απηγγειλαν αυτω παντα
οσα εποιησαν και οσα εδιδαξαν
31ξβκαι ειπεν αυτοις ο ιης · δευτε ϋπαγωμεν
30εις ερημον τοπον · και αναπαυεσθαι ολιγον
ησαν γαρ οι ερχομενοι
και οι ϋπαγοντες πολλοι
33και ουδε φαγειν ευκαιρος ειχον

πρ(ος) ερμϊνϊα +
το ζητϊς λαμβανις τϊν χαριν +

Folio 305v Image Quire_39-3v (hair) Mark 6 back to top

VI· κατ(α) μαρκον

32και αναβαντες εις το πλοιον


ξγαπηλθον εις ερημον τοπον κατ ιδιαν
3 33και ειδαν αυτους ϋπαγοντας
και εγνωσαν πολλοι
και πεζη απο παντων πολεων
6 συνεδραμον εκει · και συνηλθον αυτου
34και εξελθων και ειδων · πολυν οχλον ο ιης
επλαννισθη επ αυτους · οτι ησαν ως προβατα
9 μη εχοντα πομενα
και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα
35ηδη δε ωρας πολλης γεινομενης
12προσελθοντες οι μαθηται αυτου
λεγουσιν αυτω οτι ερημος εστιν ⸆ τοπος ⸆
ηδη ωρα πολλη · 36απολυσον αυτους
15ϊνα απελθοντες εις τους εγγιστα αγρους
και εις τας κωμας ϊνα αγορασωσιν εαυτοις
τι φαγειν · 37και αποκριθεις ειπεν αυτοις ο ιης
18δοτε αυτοις υμεις φαγειν · και λεγουσιν αυτω
απελθοντες αγορασωμεν
διακοσιων δηναριων αρτους
21και δωσωμεν αυτοις φαγειν
38και λεγει αυτοις ο ιης · ποσους αρτους εχετες
ϋπαγετε ειδετε · και γνοντες λεγουσιν αυτω
24ε αρτους και δυω ϊχθυας · 39και επεταξεν ο ιης
ανακλειναι παντας · κατα την συνποσιαν
επι τω χλωρω χορτω · 40και ανεπεσον
27πρασιαι πρασιαι · κατα ρ και κατα πεντηκοντα
41ξεκαι λαβων ε αρτους · και τους β ϊχθυας
αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν
30και κατεκλασεν τους ε αρτους
και εδιδου τοις μαθηταις αυτου
ϊνα παραθωσιν · κατεναντι αυτων
33και τους β ϊχθυας · εμερισεν πασιν

πρ(ος) ερμϊνϊα +
τουτο εκ θευ δοτον εστιν +

Folio 306v Image Quire_39-4v (flesh) Mark 6 back to top

VI· κατ(α) μαρκον

42και εφαγον παντες και εχορτασθησαν


43και ηραν κλασματων
3 ιβ κοφινους πληρεις · και απο των ϊχθυων
44και ησαν οι φαγοντες ͵ε · ανδρες
45ξεκαι ευθεως εξεγερθεις ηναγκασεν
6 τους μαθητας αυτου · ενβηναι εις το πλοιον
και προσαγειν αυτον εις το περαν
προς βησσαϊδαν ·
9 αυτος δε απολυει τον οχλον · 46ξϛκαι αποταξαμενος
αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι
47ξζκαι οψιας γενομενης · ην παλαι το πλοιον
12εν μεση τη θαλασση
και αυτος μονος επι της γης
48και ειδων αυτους βασανιζομενους
15και ελαυνοντας · ην γαρ ο ανεμος
εναντιος αυτοις · και περι τεταρτην φυλακην
της νυκτος · ερχεται ο ιης περιπατων
18επι της θαλασσης
και ηθελησεν παρελθειν αυτους
49οι δε ειδοντες αυτον περιπατουντα
21επι της θαλασσης · εδοξαν φαντασμα ειναι
και ανεκραξαν 50παντες · και εταραχθησαν
και ελαλησεν προς αυτους λεγων
24θαρσειτε εγω ειμι μη φοβεισθαι
51ξηκαι ανεβη εις το πλοιον προς αυτους
και εκοπασεν ο ανεμος και περισσως εν ε
27αυτοις · εξεσταντο και εθαυμαζον
52ου γαρ συνηκαν επι τοις αρτοις
ην γαρ η καρδια αυτων πεπωρωμενη
3053και διαπερασαντες εκειθεν
ηλθον επι την γην γεννησαρ
54ξθκαι εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου
33ευθεως επεγνωσαν αυτον

πρ(ος) ερμϊνϊα +
περη ερϊσμου μϊ ερϊσης

Folio 307v Image Quire_39-5v (hair) Mark 6 back to top


VI·VII· κατ(α) μαρκον

55περιδραμοντες δε ολην την περιχωρον


εκεινην ηρξαντο επι γραβαττοις
3 φερειν παντας · τους κακως εχοντας
περιεφερον γαρ αυτους
οπου αν ηκουσαν τον ιην ειναι
6 56και που αν εισεπορευετο εις κωμας
η εις αγρους · η εις τας πολις
εν ταις πλατειαις · ετειθουν τους ασθενουντας
9 και παρεκαλουν αυτον · ϊνα καν του κρασπεδου
του ϊματιου αυτου αψωνται
και οσοι ηψαντο αυτον · εσωζοντο
127:1οκαι συναγονται προς αυτον οι φαρισαιοι
και τινες των γραμματαιων
ελθοντες απο ϊεροσολυμων
152και ειδοτες τινας · των μαθητων αυτου
κοινες χερσιν · τουτ εστιν ανιπτοις
εσθιοντας τους αρτους κατεγνωσαν
183οι γαρ φαρισαιοι · και παντες οι ϊουδαιοι
εαν μη πυγμη νιψωνται
τας χειρας ουκ εσθειουσιν αρτον
21κρατουντες την παραδοσιν
των πρεσβυτερων
4και απ αγορας οταν ελθωσιν
24εαν μη βαπτισωνται ουκ εσθιουσιν
και αλλα πολλα εστιν · α παρελαβον
αυτοις τηρειν · βαπτισμους ποτηριων
27και ξεστων και χαλκιων και κλεινων
5οακαι επερωτωσιν αυτον οι φαρισαιοι
και οι γραμματεις λεγοντες
30δια τι οι μαθηται σου ου περιπατουσιν
κατα την παραδοσιν των πρεσβυτερων
αλλα κοιναις ταις χερσιν αισθιουσιν
33τον αρτον · 6ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις

πρ(ος) ερμηνϊαα +
περϊ αναπαυσεος κ(αι) κερδους +

Folio 308v Image Quire_39-6v (flesh) Mark 7 back to top

VII· κατ(α) μαρκον

οτι καλως επροφητευσεν ησαϊας περι ϋμω(ν)


ϋποκριτων · και ειπεν · ο λαος ουτος
3 τοις χειλεσιν με αγαπα · η δε καρδια αυτων
πορρω αφεστηκεν αφ εμου
7ματην δε σεβονται με · διδασκοντες
6 διδασκαλειας · ενταλματα ανθρωπων
8βαπτισμους ξεστων · και ποτηριων
και αλλα παρομοια · α ποιειται τοιαυτα πολλα
9 αφεντες την τολην του θυ
κρατειτε την παραδοσιν των ανθρωπων
9και ελεγεν αυτοις · καλως ατεθειτε
12την εντολην του θυ
ϊνα την παραδοσιν ϋμων στησηται
10μωϋσης γαρ ειπεν · τειμα τον πατερα σου
15και την μητερα · και ο κακολογων
πατερα η μητερα θανατω τελευτειτω
11ϋμεις δε λεγεται · εαν ειπη ανθρωπος
18τω πατρι αυτου η τη μητρι
κορβαν ο εστιν δωρον
ο αν μου ωφεληθης
2112ουκ εναφιεφαι αυτον ουδεν ποιησαι
τω πατρι η τη μητρι 13ακυρουντες τον λογον
του θυ τη παραδοσει ϋμων
24τη μωρα η παρεδωκατε · και παρομοια ⸆
τα αυτα πολλα ποιειτε 14και προσκαλεσαμενος
παλιν τον οχλον ελεγεν αυτοις
27ακουσατε μου παντες και συνιτε
15ουδ εστιν εξωθεν του ανθρωπου
εισπορευομενον εις αυτον · ο δυναται αυτο(ν)
30κοινωσαι · αλλα τα εκ του ανθρωπου
εκπορευομενα εκεινα εστιν
τα κοινουντα τον ανθρωπον
3316ει τις εχει ωτα ακουειν ακουετω

πρ(ος) ερμϊνϊα +
εαν πϊστευσης χαρα συ εσθω +

Folio 309v Image Quire_39-7v (hair) Mark 7 back to top

VII· κατ(α) μαρκον

17οβκαι οτε εισηλθεν εις την οικειαν


απο του οχλου επηρωτων αυτον
3 οι μαθηται αυτου την παραβολην
18και λεγει αυτοις · ουτως και ϋμεις
ανυνετοι εσται ου νοειτε
6 οτι παν το εξωθεν
εισπορευομενον εις τον ανθρωπον
ου δυναται αυτον κοινωσαι
9 19ου γαρ εισερχεται εις την καρδιαν αυτου
αλλ εις την κοιλειαν · και εις τον οχετον
εξερχεται · καθαριζει παντα τα βρωματα
1220ελεγον δε οτι το εκ του ανθρωπου
εκπορευομενον · εκεινα κοινοι τον ανθρωπο(ν)
21εσωθεν γαρ εκ της καρδιας των ανθρωπων
15οι διαλογισμοι ⸆ κακοι εκπορευονται
πορνεια κλεμματα · μοιχειαι φονος
22πλεονεξια δολος · πονηρια ασελγεια
18οφθαλμος πονηρος · βλασφημιαι ϋπερηφανιαι
αφροσυνη · 23παντα ταυτα τα πονηρα
εσωθεν εκπορευεται · και κοινοι
21τον ανθρωπον · 24και αναστας εκειθεν
απηλθεν εις τα ορια τυρου · και εισελθων
εις την οικειαν · ουδενα ηθελε γνωναι
24και ουκ ηδυνηθη λαθειν · 25γυνη δε ευθεως
ως ακουσασα περι αυτου · ης ειχεν το θυγατριο(ν)
πνα ακαθαρτον · ελθουσα και προσεπεσεν
27προς τους ποδας αυτου · 26ογη δε γυνη ην
ελληνις φυνισσα τω γενει
και ηρωτα αυτον · ϊνα το δαιμονιον εκβαλη
30απο της θυγατρος αυτης 27και λεγει αυτη
αφες πρωτον χορτασθηναι τα τεκνα
ου γαρ εστιν καλον · λαβειν τον αρτον των
33τεκνων · και βαλιν τοις κυναριοις

πρ(ος) ερμϊνηα +
καιρος εστϊν ϊνα γηνετε
ον ζϊτϊς +

Folio 310v Image Quire_39-8v (flesh) Mark 7 back to top

Note κατ(α) μαρκον

28η
δε απεκριθη αυτω λεγουσα · κυ αλλα και τα
κυναρια ϋποκατω της τραπεζης εσθιουσιν
3 απο των ψιχων των πεδων · 29και ειπεν αυτη
ϋπαγε δια τουτον λογον
εξεληλυθεν · το δαιμονιον εκ της θυγατρος σου
6 30και απελθουσα εις οικον ευρεν την θυγατερα(ν)
βεβλημενην επι την κλινην
και το δαιμονιον εξεληλυθος
9 31Lect. οδκαι παλιν εξελθων εκ των οριων τυρου
ηλθεν δια σιδωνος εις την θαλασσαν
της γαλιλαιας · ανα μεσον των οριων
12της δεκαπολεως · 32και φερουσιν αυτω
κωφον και μογιλαλον · και παρακαλουσιν αυτο(ν)
ϊνα επιθη αυτω την χειραν · 33και απολαβομενος
15αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν
πτυσας εβαλεν τους δακτυλους αυτου
εις τα ωτα αυτου
18και ηψατο της γλωσσης αυτου
34και αναβλεψας εις τον ουρανον
ανεστεναξεν και λεγει αυτω εφφεθα ο εστι(ν)
21διανυκθητι · 35και ηνυγησαν αι ακοαι αυτου
και ελυθη ο δεσμος της γλωσσης αυτου
και ελαλει ορθως 36και διεστειλατο αυτοις
24ι̇να μηδενει μηδεν ειπωσιν
οεοι δε αυτοι μαλλον περισσοτερως εκηρυσσο(ν)
37και ϋπερεκπερισσως εξεπλησσοντο λεγοντες
27οϛκαλως παντα πεποιηκεν · και τους κωφους
ποιει ακουειν · και τους αλαλους λαλειν Lect.
8:1εν εκειναις δε ταις ημεραις
30παλιν πολλου οχλου οντος
και μη εχοντων αυτων τι φαγωσιν
προσκαλεσαμενος τους μαθητας λεγει αυτοις
332σπλαχνιζομαι επι του οχλου τουτου

πρ(ος) ερμινηα +
μυστερϊον μεγα γιενεταϊ
καϊ απεκαλυφθη
λθ

Folio 311v Image Quire_40-1v (hair) Mark 8 back to top

VIII· κατ(α) μαρκον

οτι ηδη ημεραι τρις εισιν · απο ποτε ωδε εισιν


και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν
3 3και απολυσαι αυτους νηστεις εις οικον ου θελω
μη εκλυθωσιν εν τη οδω · οτι και τινες εξ αυτω(ν)
απο μακροθεν ηκασιν · 4και απεκριθησαν αυτω
6 οι μαθηται αυτου ποθεν τουτους δυνησεται
τις χορτασαι αρτων επ ερημειας
5και επηρωτα αυτους · ποσους αρτους εχεται
9 οι δε ειπον ζ 6και παραγγελλει τω οχλω
αναπεσιν επι της γης · και λαβων τους ζ αρτους
και ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου
12τοις μαθηταις αυτου · ϊνα παραθωσιν
και παρεθηκαν τω οχλω · 7και ειχαν
ϊχθυδια ολιγα και ευχαριστησας ειπεν
15και αυτους εκελευσεν παρατειθεναι
8και εφαγον και εχορτασθησαν
και ηραν το περισσευμα
18των κλασματων σφυριδας ζ
9ησαν δε οι φαγοντες · ως τετρακισχειλιοι
και απελυσεν αυτους · 10οζκαι αυτος ανεβη
21εις το πλοιον μετα των μαθητων αυτου
και ηλθεν εις τα ορια μελεγαδα
11και εξηλθοσαν οι φαρισαιοι · και ηρξαντο
24συνζητειν συν αυτω · ζητουντες παρ αυτου
το σημειον απο του ουρανου
πειραζοντες αυτον · 12οηκαι αναστεναξας
27τω πνι λεγει
τι η γενεα αυτη ζητει σημειον
αμην λεγω ϋμειν ει δοθησεται
30τη γενεα ταυτη σημιον
13και αφις αυτους παλιν
ενβας εις το πλοιον απηλθεν εις το περαν
3314και επελαθοντο · οι μαθηται λαβειν αρτους

πρ(ος) ερμϊνηα +
κερος εστϊν ϊνα γεϊνε[...] ε ο ζιτις +

Folio 312v Image Quire_40-2v (flesh) Mark 8 back to top

VIII· κατ(α) μαρκ(ον)

ει μη ενα αρτον ειχον μετ εαυτων


εν τω πλοιω · 15οθκαι διεστελλετο αυτοις λεγων
3 βλεπετε απο της ζυμης των φαρισαιων
και της ζυμης ηρωδου · 16πκαι διελογιζοντο
προς αλληλους · οτι αρτους ουκ ειχαν
6 17και γνους ο ιης λεγει αυτοις · τι διαλογιζεσθαι
εν ταις καρδιαις ϋμων · οτι αρτους ουκ εχεται
ουπω νοειτε ουδε συνϊεται
9 πεπηρωμενη εστιν η καρδια ϋμων
18οφθαλμους εχοντες ου βλεπεται
και ωτα εχοντες ουκ ακουετε
12ουδε μνημονευετε
19οτε τους ε αρτους τους εκλασα
εις τους πεντακισχειλιους
15και ποσους κοφινους κλασματων
ηρατε πληρεις · λεγουσιν αυτω ιβ
20οτε δε τους ζ εις τους τετρακισχειλιους
18ποσας σφυριδας κλασματων ηρατε
οι δε ειπον ζ 21και λεγει αυτοις
πως ουπω συννοειτε
2122πακαι ερχονται εις βηθανιαν · Note και φερουσιν
αυτω τυφλον · και παρακαλουσιν Note αυτον
ϊνα αυτου αψηται
2423και λαβομενος την χειρα του τυφλου
εξηγαγεν αυτον εξω της κωμης
και πτυσας εις τα ομματα αυτου
27επειθεις τας χειρας αυτω επερωτα αυτον
ει τι βλεπεις 24και Note αναβλεψας λεγει
βλεπω τους ανθρωπους ως δενδρα
30περιπατουντας · 25και παλιν επειθεις τας χειρας
επι τους οφθαλμους αυτου
και ηρξατο αναβλεψαι · και αποκατεσταθη
33ωστε αναβλεψαι τηλαυγως παντα
πρ(ος) ερμϊνηα +
εις αναπαυσϊν ερχετε ων ζιτις +

Folio 313v Image Quire_40-3v (hair) Mark 8 back to top

VIII· κατ(α) μαρκ(ον)

26και απεστειλεν αυτον εις οικον αυτου


και λεγει αυτω ϋπαγε εις τον οικον σου
3 και μηδενι ειπης εις την κωμην
27Lect. πβκαι εξηλθεν ο ιης και οι μαθηται αυτου
εις καισαριαν της φιλιππου · και εν τη οδω
6 επηρωτα τους μαθητας αυτου λεγων
τινα με λεγουσιν ειναι οι ανθρωποι
28οι δε απεκριθησαν αυτω λεγοντες
9 ϊωαννην τον βαπτιστην · αλλοι δε ηλιαν
αλλοι δε ως ενα των προφητων
29αυτος δε επηρωτα αυτους
12ϋμεις δε τεινα με λεγεται ειναι
αποκριθεις δε ο πετρος λεγει αυτω συ ϊ ο χρς
30πγκαι επετειμησεν αυτω
15ϊνα μηδενει ειπωσιν περι αυτου
31και ηρξατο διδασκειν αυτους · οτι δει τον ϋϊον
του ανθρωπου πολλα παθειν
18και αποδοκιμασθηναι ϋπο των πρεσβυτερων
και απο των αρχιερεων · και των γραμματεων
και αποκτανθηναι
21και μετα τρεις ημερας αναστηναι · Lect.
32και παρρησια τον λογον ελαλει
πδκαι προσλαβομενος ο πετρος ηρξατο επιτειμαν
24αυτω · 33ο δε επιστραφεις και ειδων
τους μαθητας αυτου · επετειμησεν πετρω
λεγων ϋπαγε οπεισω μου σατανα
27οτι ου φρονις τα του θυ
αλλα των ανθρωπων
34Lect. πεκαι προσκαλεσαμενος τον οχλον
30συν τοις μαθηταις αυτου ειπεν
ει τεις θελει οπισω μου ακολουθειν
αρνησασθω εαυτον · και αρατω τον στρν αυτου
33και ακολουθειτω μοι · 35ος γαρ αν θελη

πρ(ος) ερμϊνηα +
μϊ απηστϊσης τουτο
καλον εστιν +

Folio 314v Image Quire_40-4v (flesh) Mark 8 back to top

VIII·IX· κατ(α) μαρκον


την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην · ⸆
ενεκεν του ευαγγελιου σωσει αυτην
3 36τι γαρ ωφελησει τον ανθρωπον
εαν κερδηση τον κοσμον ολον
και ζημιωθη την ψυχην αυτου
6 37η τι γαρ δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα
της ψυχης αυτου · 38πϛος δ αν επεσχυνθησεται εμε
και τους εμους λογους εν τη γενεα ταυτη
9 τη μοιχαλιδι και αμαρτωλω ·
και ο ϋϊος του ανθρωπου επεσχυνθησεται αυτο(ν)
οταν ελθη εν τη δοξη του πατρος αυτου
12μετα των αγγελων των αγιων
9:1πζκαι ελεγεν αυτοις · αμην λεγω ϋμειν
οτι εισιν τινε ωδε των εστηκοτων μετ εμου
15οιτινες ου μη γευσωνται θανατου
εως αν ειδωσιν την βασιλειαν του θυ
εληλυθυιαν εν δυναμει · 2και μετα ημερας εξ Lect.
18παραλαμβανει ο ιης τον πετρον
και τον ϊακωβον και τον ϊωαννην
και αναγει αυτους εις ορος ϋψηλον
21κατ ιδιαν μονους · και τατεμορφωθη
ενπροσθεν αυτων
3και τα ειματια αυτου εγενενοντο στιλβοντα
24λευκα λια ως χιων
ως ου ναται τις λευκαναι επι της γης
4και ωφθη αυτοις ηλειας συν μωϋσει
27και συνελαλουν τω ιηυ · 5και αποκριθεις
ο πετρος ειπεν τω ιηυ ραββει
καλον εστιν ημας ωδε ειναι ·
30θελεις ποιησω σκηνας γ
σοι μιαν και μωϋσει μιαν και ηλεια μειαν
6ου γαρ ηδει τι λαλησει
33εκφοβοι γαρ εγενοντο

πρ(ος) ερμϊνηα +
εαν ακουσϊ μη δεξϊ αυτιν +

Folio 315v Image Quire_40-5v (hair) Mark 9 back to top

IX· κατ(α) μαρκον

7και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοις


και ηλθεν φωνη εκ της νεφελης λεγουσα
3 ουτος εστιν ο ϋιος μου ο αγαπητος ακουετε αυτου
αυτου · 8και ευθεως περιβλεψαμενοι
ουκετι ουδενα ειδον
6 ει μη τον ιην μονον μεθ εαυτων
9και καταβαινοντων αυτων εκ του ορους
διεστιλατο αυτοις · ϊνα μηδενει α ειδοσαν
9 διηγησωνται ει μη οταν ο ϋιος
του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη
10πηκαι τον λογον εκρατησαν
12προς εαυτους συνζητουντες
τι εστιν οταν εκ νεκρων αναστη
11* πθκαι επηρωτων αυτον λεγοντες
15οτι οι γραμματεις λεγουσιν
ηλειαν δει πρωτον ελθειν ·
12ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις
18ει ηλειας ελθων πρωτος · αποκαταστανει παντα
και πως γεγραπται επι τον ϋιον του ανθρωπου
ϊνα πολλα παθη και εξουδενηθη
2113αλλα λεγω ϋμειν · οτι και ηλειας εληλυθε
και εποιησαν αυτω οσα ηθελον
καθως γεγραπται επ αυτον
2414ϙκαι ελθων προς τους μαθητας ειδεν οχλον
πολυν προς αυτους · και τους γραμματεις
συνζητουντας αυτοις · 15και ευθεως
27πας οχλος · ειδοντες τον ιην εθαμβησαν
και προσχεροντες · ησπαζοντο αυτον
16ϙακαι επηρωτησεν αυτους τι συνζητειτε
30εν ϋμειν 17και απεκριθη αυτω
εις εκ του οχλου · διδασκαλε
ηνεγκα τον ϋιον μου προς σε
33εχοντα πνα αλαλον

πρ(ος) ερμϊνηα +
περϊ σωτερηας σωζεται +

Folio 316v Image Quire_40-6v (flesh) Mark 9 back to top

IX· κατ(α) μαρκον

18και οπου αν αυτον καταλαβη


ρασσει και αφριζει και Note τριζει τους οδοντας
3 και ξηρενεται · και ειπον τοις μαθηταις σου
ϊνα αυτο εκβαλωσιν · και ουκ ισχυσαν
εκβαλειν αυτο · 19και αποκριθεις αυτοις λεγει
6 ω γενεα απιστε εως ποτε προς ϋμας εσομαι
εως ποτε ανεξομαι ϋμων · φερετε αυτον
προς με · 20και ηνεγκαν αυτον Note
9 και ειδων αυτον το πνα · εταραξεν αυτον
και πεσων επι της γης εκυλιετο αφριζων
21και επηρωτησεν τον πατερα αυτου
12ποσος χρονος εστιν · ως τουτο γεγονεν αυτω
ο δε ειπεν εκ παιδος · 22και πολλακις αυτον
εις πυρ · και εις ϋδατα βαλλει
15ϊνα αυτον απολεση · αλλα ει τι δυνη
βοηθησον ημειν κε · σπλαγχνισθεις εφ ημας
23ο δε ιης ειπεν αυτω · ει δυνη πιστευσαι παντα
18δυνατα τω πιστευοντι ·
24και ευθεως κραξας ο πατηρ του παιδιου
μετα δακρυων λεγει πιστευω
21βοηθει τη απιστεια μου · 25και οτε ειδεν ιης
οτι επισυντρεχει οχλος
επετειμησεν τω πνι τω ακαθαρτω
24ειπων αυτω το αλαλον και κωφον πνα
εγω σοι επιτασσω εξελθελθε εξ αυτου
και μηκετι εισελθης εις αυτον
2726και κραξας · και πολλα σπαραξας
εξηλθεν απ αυτου · και εγενετο ως νεκρος
ωστε πολλους λεγοντας οτι απεθανεν
3027ο δε ιης κρατησας της χειρος αυτου
ηγειρεν αυτον και ανεστη
28ϙβκαι εισελθοντος αυτου εις οικον
33οι μαθηται αυτου κατ ιαν ηρωτων αυτον

πρ(ος) ερμϊνηα +
απο κϊνδυνου σωθησϊ +

Folio 317v Image Quire_40-7v (hair) Mark 9 back to top

IX· κατ(α) μαρκ(ον)

δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο


29και ειπεν αυτοις · τουτο το γενος
3 εν ουδεν δυναται εξελθειν
ει μη εν προσευχη και νηστεια
30ϙγκακειθεν εξελθοντες · επορευοντο
6 δια της γαλιλαιας · και ουκ ηθελεν ϊνα τις γνοι
31εδιδασκεν γαρ τους μαθητας αυτου
και ελεγεν αυτοις · οτι ⸆ ϋιος του ανθρωπου
9 παραδιδοται εις χειρας ανθρωπου
και αποκτεινουσιν αυτον · και μετα γ ημερας
αναστησεται · 32οι δε ηγνοουν το ρημα
12και εφοβουντο αυτον επερωτησαι
33ϙδκαι ηλθοσαν εις καφαρναουμ
και εν τη οικεια γενομενος · επηρωτα αυτους
15τι εν τη οδω διελογιζεσθαι · 34ϙεοι δε εσιωπων
προς αλληλους γαρ διελεχθησαν
τις μιζων γενηται αυτων
1835τοτε καθισας εφωνησεν τους ιβ
36και λαβων το παιδιον
εστησεν αυτον εν μεσω αυτων
21και ανακλισαμενος αυτο ειπεν αυτοις
37ος αν των τοιουτων παιδιων
δεξηται εν τω ονοματι μου εμε δεχεται
24ϙϛκαι ος αν εμε δεξηται
ουκ εμε δεχεται · αλλα τον αποστειλαντα με
38ϙζαπεκριθη αυτω ϊωαννης και ειπεν
27διδασκαλε ειδαμεν τινα εν τω ονοματι σου
εκβαλλοντα δαιμονια
ος ουκ ακολουθει μεθ ημων
30και εκωλυομεν αυτον · 39ο δε αποκριθεις ειπε(ν)
μη κωλυετε · ουδεις γαρ εστιν
ος ποιησει δυναμιν · επι τω ονοματι μου
33και δυνησεται ταχυ κακολογησαι με

πρ(ος) ερμϊνηα +
μϊ απαρνϊση αλλ ομολωγϊσον +

Folio 318v Image Quire_40-8v (flesh) Mark 9 back to top

IX· κατ(α) μαρκ(ον)

40ος γαρ ουκ εστιν καθ υμων ϋπερ ϋμων εστι(ν)


41ϙηος γαρ αν ποτιση ϋμας
3 ποτηριον ϋδατος εν τω ονοματι μου
οτι χρυ εσται · αμην λεγω ϋμειν
οτι ου μη απολεσει τον μισθον αυτου
6 42ϙθκαι ος αν σκανδαλιζη
ενα των μεικρων τουτων · των πιστιν
εχοντων καλον εστιν αυτω μαλλον
9 ει περιεκειτο μυλος ονικος επι τον τραχηλο(ν) αυτου
και εις την θαλασσαν εβληθη
43ρκαι εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου
12αποκοψον αυτην · καλον εστιν σοι
κυλλον σε ελθειν εις την ζωην
η β χειρας εχοντα βληθηναι
15εις την γεενναν · οπου εστιν το πυρ
το ασβεστον · 44οπου ο σκωληξ αυτων
ου τελευτα · και το πυρ ου σβενυτε
1845καν ο πους σου σκανδαλιζη σε
αποκοψον αυτον
καλον σοι εστιν χωλον εισελθειν
21εις την ζωην αιωνιον
η τους β ποδας εχοντα βληθηναι
εις την γεενναν · εις το πυρ το ασβεστον
2446οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα
και το πυρ ου σβεννυτε
47και ο οφθαλμος σου ι̇ σκανδαλιζει σε
27εκβαλε αυτον
καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εισελθειν
εις την βασιλειαν του θυ
30η β οφθαλμους εχοντα απελθειν εις την γεενα(ν)
48ραοπου ο σκωλης αυτων ου τελευτα
και το πυρ ου σβεννυτε
3349πασα γαρ θυσια αλι αλισθησεται

πρ(ος) ερμϊνηαα +
καλον εστϊν το εργον το τελϊοντ[ϊ +]
μ

Folio 319v Image Quire_41-1v (hair) Mark 9 back to top

IX·X· κατ(α) μαρκον

50ρβκαλον το αλας · εαν δε το αλας


αναλον γενησεται · εν τινι αυτο αρτυσεται
3 εχετε εν εαυτοις αλα και ειρηνευεται
εν αλληλοις · 10:1ργκαι εκειθεν αστας
ερχεται εις τα ορια της ϊουδαιας
6 περαν του ϊορδανου · και συνερχεται
παλιν ο οχλος προς αυτον ως ειωθι
και παλιν εδιδασκεν αυτους 2και παλιν
9 εδιδυσκεν αυτους κ
γυναικα απολυσαι · πειραζοντες αυτον
3ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις
12τι ϋμειν ετειλατο υωϋσης 4οι δε ειπαν
επετρεψεν μωϋσης βιβλιον αποστασιου
δουναι γραψαι και απολυσαι
155και αποκριθεις ο ιης ειπεν
προς την σκληροκαρδιαν ϋμων
εγραψεν μωϋσης την εντολην ταυτην
186απο δε αρχης αρσεν και θηλυν
εποιησεν ο θς 7και ειπεν
ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος
21τον πατερα και την μητερα αυτου
και προσκολληθησεται · προς την γυναικα
αυτου 8και εσονται οι β εις σαρκα μιαν
24ωστε ουκετι εισιν β αλλα μια σαρξ
9ο ο θς εζευξεν · ανθρωπος μη χωριζετω
10ρδκαι ει εις τιν οικιαν παλιν · οι μαθηται αυτου
27περι του αυτου λογου
επηρωτησαν αυτον · 11ρεκαι λεγει αυτοις
ος αν απολυση την γυναικα αυτου
30και αλλην γαμηση · μοιχαται επ αυτην
12και εαν γυνη εξελθη απο του ανδρος
και αλλον γαμηση · μοιχαται
3313ρϛκαι προσεφερον αυτω παιδια

πρ(ος) ερμϊνηα +
το ενθυμϊμα γη̈νετε
κ(αι) καλον συ εστϊν
Folio 320v Image Quire_41-2v (flesh) Mark 10 back to top

X· κατ(α) μαρκ(ον)

ϊνα αψηται αυτων · οι δε μαθηται αυτου


επετειμων τοις προσφερουσιν
3 14ϊδων δε ο ιης ηγανακτησεν
και ειπεν αυτοις αφεται τα παιδαρια
ερχεσθαι προς με · και μη κωλυεται αυτα
6 των γαρ τοιουτων εστιν · η βασιλεια του θυ
15αμην λεγω ϋμειν ος αν μη δεξηται
την βασιλειαν του ⸆ ως παιδιον
9 ου μη εις αυτην εισελευσεται
16και προσκαλεσαμενος αυτα
ετιθει τας χειρας επ αυτα
12και ευλογει αυτα
17ρζκαι εκπορευομενου αυτου εις οδον
προσδραμων εις · και γονυπετων αυτον
15ηρωτα αυτον λεγων · διδασκαλε αγαθε
τι ποιησω ϊνα ζωην αιωνιον κληρονομησω
18ο δε ιης ειπεν αυτω τι με λεγεις αγαθον
18ουδεις αγαθος · ει μη μονος εις θς
19τας εντολας οιδας
μη μοιχευσης μη πορνευσης μη κλεψης
21μη ψευδομαρτυρησεις
μη αποστερησεις
τειμα τον πατερα και την μητερα
2420ο δε αποκριθεις ειπεν αυτω
διδασκαλε παντα ταυτα εφυλαξα
εκ νεοτητος μου
2721ρηο δε ιης εβλεψας αυτω · ηγαπησεν αυτον
και ειπεν αυτω · εν σοι ϋστερει
ϋπαγε οσα εχεις πωλησον
30και δος τοις πτωχοις
και εξεις θησαυρον εν ουρανω
και δευρο ακολουθει μοι · 22ρθο δε εστυγνασεν
33επι τουτω τω λογω · και απηλθεν λυπουμενος

πρ(ος) ερμϊνηα +
ακωη καλη συνερχετε τω
[...]

Folio 321v Image Quire_41-3v (hair) Mark 10 back to top

X· κατ(α) μαρκ(ον)

ην γαρ εχων πολλα χρηματα


23και περιβλεψαμενος ο ιης · λεγει τοις μαθηταις
3 αυτου · πως δυσκολως οι τα χρηματα
εχοντες εις την βασιλειαν του θυ
εισελευσονται · 25ταχειον καμηλος
6 δια τρυμα[λι]δος ραφιδος διελευσεται
η πλουσι[ος] [εις] την βασιλειαν του θυ
24οι δε μαθητ[αι] αυτου ·
9 εθανβουντο επι τοις λογοις αυτου
ο δε ιης παλιν · αποκριθεις λεγει αυτοις
τεκνα πως δυσκολον εστιν
12τους πεποιθοτας επι τοις χρημασιν
εις την βασιλειαν του θυ εισελθειν
26οι δε περισσως εξεπλησσοντο λεγοντες
15προς εαυτους · και τις δυναται σωθηναι
27ενβλεψας δε αυτοις ο ιης λεγει
παρα ανθρωποις τουτο αδυνατον εστιν
18παρα δε τω θω δυνατον
28και ηρξατο πετρος λεγειν αυτω
ειδου ημεις αφηκαμεν παντα
21και ηκολουθηκαμεν σοι · 29αποκριθεις δε ο ιης
ριαμην λεγω ϋμειν ουδεις εστιν ος αφηκεν
η αδελφους η αδελφας η μητερα
24η τεκνα η αγρους ενεκεν εμου
η ενεκα του ευαγγελιου · 30ος αν μη λαβη
εκατονταπλασιονα εν τω καιρω τουτω
27ος δε αφηκεν οικειαν και αδελφας
και αδελφους και μητερα και τεκνα και αγρους
μετα διωγμου · εν τω αιωνι τω ερχομενω
30ζωην αιωνιον λημψεται
31ριαπολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι
και εσχατοι πρωτοι
3332Lect. ριβησαν δε εν τη οδω αναβαινοντες

Folio 322v Image Quire_41-4v (flesh) Mark 10 back to top

κατ(α) μαρκον

εις ϊεροσολυμα · και ην προσαγων αυτους ο ιης


και εθαμβουντο · και παραλαβων παλιν τους ιβ
3 ηρξατο αυτοις λεγειν τα μελλοντα αυτω
συνβαινειν · 33οτι ειδου αναβαινομεν
εις εϊεροσολυμα
6 και ο ϋιος του ανθρωπου παραδοθησεται
τοις αρχειερευσιν και γραμματευσιν
και κατακρινουσιν αυτον θανατου
9 και παραδωσουσιν αυτον
τοις εθνεσιν 34και ενπεξουσιν αυτω
και ενπτυξουσιν αυτω
12και μετα τρις ημερας αναστησεται
35ριγκαι προσπορευοντε αυτω ϊακωβος
και ϊωαννης · οι υιοι ζεβεδαιου
15και λεγουσιν αυτω διδασκαλε
θελομεν ο αν σε ερωτησωμεν
ποιησης ημειν
1836ο δε λεγει αυτοις ποιησω ϋμειν
37και ειπαν αυτω δος ημειν
ϊνα εις εκ δεξιων σου · και εις εξ ευωνυμων
21καθισωμεν εν τη δοξη σου
38ο δε ιης αποκριθεις ειπεν αυτοις
ουκ οιδατε τει αιτισθε · δυνασθαι πειν το ποτηριο(ν)
24ο εγω πεινω · η το βαπτισμα
ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι
39οι δε ειπαν δυναμεθα · ο δε ιης ειπεν αυτοις
27το μεν ποτηριον ο εγω πεινω πειεσθαι
και το βαπτισμα
ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηεσθαι
3040το δε καθισε εκ δεξιων μου · η εξ ευωνυμων
ουκ εστιν εμον δουναι · αλλοις ητοιμαθαι
41ριδακουσαντες οι λοιποι · ι · ηρξαντο αγανακτειν
33περι του ϊακωβου και ϊωαννου

Folio 323v Image Quire_41-5v (hair) Mark 10 back to top

X· κατ(α) μαρκ(ον)

42και προσκαλεσαμενος αυτους ο ιης


λεγει αυτοις · οιδατε οτι οι δοκουντες
3 αρχειν των εθνων και κατακυριευσουσιν
αυτων · και οι μεγαλοι αυτων
κατεξουσιαζουσιν αυτων
6 43ουχ ουτως εστιν εν ϋμειν
αλλ ος αν θελη μεγας εν ϋμειν ειναι
εστε ϋμων διακονος
9 44και ος αν θελη ϋμων ειναι πρωτος
εσται ϋμων δουλος · 45ριεκαι γαρ ο ϋιος του ανθρωπου
ουκ ηλθεν διακονηθηναι · αλλα διακονησαι
12και δουναι την ψυχην αυτου
λυτρον αντι πολλων · 46ριϛκαι ερχεται Lect.
εις ϊεριχω · και εκπορευομενου αυτου
15εκειθεν μετα των μαθητων αυτου
και οχλου ϊκανου · ο ϋιος τιμεου
βαριτειμιας · τυφλος εκαθητο παρα την οδον
18επετων · 47και ακουσας οτι ιης ο ναζορηνος
εστιν · ηρξατο κραζειν και λεγειν
ϋιος δαυειδ · ιηυ ελεησον με
2148και επετειμων αυτω πολλοι · ϊνα σιωπηση
και επετειμων αυτω πολλοι δαυειδ
ελεησον με · 49και στας ο ιης
24ειπεν αυτον φωνηθηναι
οι δε λεγουσιν τω τυφλω
θαρσει εγειρε φωνει σε
2750ο δε αποβαλων το ϊματιον αυτου
αναπηδησας ηλθεν προς αυτον
51και αποκριθεις αυτω ο ιης ειπεν
30τι θελεις ποιησω σοι · ο δε τυφλος ειπεν αυτω
κε ραββει ϊνα αναβλεψω · 52ο δε ιης ειπεν αυτω
ϋπαγε η πιστις σου σεσωκεν σε
33και ευθεως ανεβλεψεν

Folio 324v Image Quire_41-6v (flesh) Mark 10 back to top

X·XI· κατ(α) μαρκ(ον)

και ηκολουθει αυτω εν τη οδω


11:1ριζκαι οτε ηγγιζεν εις ϊεροσολυμα
3 και εις βηθανιαν προς το ορος των ελαιων
αποστελλει β των μαθητων αυτου
2και ειπεν αυτοις ϋπαγετε εις την κωμην
6 την κατεναντι ϋμων · και ευθεως
εισπορευομενοι · ευρησεται πωλον
δεδεμενον · εφ ον ουδεις ανθρωπων
9 καικαθηκεν λυσαντες αυτον και αγαγετε
3και αν τις ϋμειν ειπη · τι λυετε τον πωλον
ειπατε οτι ο κς αυτου χρειαν εχει
12και ευθυς αυτον αποστελλει παλιν ωδε ·
4ριηκαι απελθοντες ευρον πωλον δεδεμενον
προς την θυραν εξω · επι του αμφοδου
15και λυουσιν αυτον
5και τινες των εκει εστηκοτων
ελεγον αυτοις τι ποιειτε λυοντες τον πωλον
186οι δε ειπον καθως ειρηκει αυτοις ο ιης
και αφηκαν αυτους
7και ηγαγον τον πωλον προς τον ιην
21και επιβαλλουσιν αυτω · τα ϊματια αυτου
και καθειζει επ αυτον
8πολλοι δε τα ϊματια αυτων
24εστρωννυον εις την οδον · αλλοι δε εστιβαδας
εκοπτον εκ των δενδρων
και εστρωννυον την οδον
279ριθκαι οι προσαγοντες · και οι ακολουθουντες
εκραζον λεγοντες · ευλογημενος ο ερχομενος
εν ονοματι κυ
3010και ευλογημενη η ερχομενη
βασιλεια του πατρος ημων δαυειδ
οσαννα εν τοις ϋψιστοις
3311ρκκαι εισελθων εις εροσολυμα

Folio 325v Image Quire_41-7v (hair) Mark 11 back to top


XI· κατ(α) μαρκ(ον)

και εις το ϊερον περιβλεψαμενος παντα


οψειας ηδη ουσας ωρας εξηλθεν
3 εις βηθανιαν μετα των ιβ μαθητων
12και τη επαυριονον εξελθοντα απο βηθανιας
επινασεν · 13και ειδων απο μακροθεν
6 συκην εχουσαν φυλλα ηλθεν ειδειν εαν τι
εστιν εν αυτη · και μηδεν ευρων ει μη φυλλα
ου γαρ ην ο καιρος συκων
9 * 14αποκριθεις ειπεν αυτη
μηκετι εις τον αιωνα
εξ ου μηδεις καρπον φαγη
12και ηκουον οι μαθηται αυτου
15και εισελθων εις ϊεροσολυμα
ρκακαι οτε ην εν τω ϊερω
15ηρξατο εκβαλλειν εκειθεν
τους πωλουντας και αγοραζοντας
εν τω ϊερω και τας τραπεζας των κολλυβιστω(ν)
18και τας καθεδρας των πωλουντων
τας περιστας 16και ουκ ηφιεν
ϊνα τις διενεγκη τις δια του ϊερου
2117και εδιδασκεν λεγων αυτοις γεγραπται
ο οικος μου οικος προσευχης
κληθησεται πασιν τοις εθνεσιν
24ϋμεις δε εποιησατε αυτην
σπηλεον ληστων · 18ρκβκαι ηκουσαν
οι αρχειερεις και οι γραμματεις
27εζητουν πως αυτον απολεσωσιν
εφοβουντο γαρ αυτον
οτι πας ο οχλος εξεπλησσετο
30επι τη διδαχη αυτου · 19ρκγκαι οτε οψε εγενετο
εξεπορευετο εκ της πολεως
20και παραπορευομενοι το πρωι
33ιδον την συκην εξηραμμενην

Folio 326v Image Quire_41-8v (flesh) Mark 11 back to top

XI· κατ(α) μαρκ(ον)

εκ ριζων · 21και αναμνησθεις ο πετρος


λεγει αυτω ραββει · ϊδου η συκη ην κατηρασω
3 εξηρανθη · 22ρκδκαι αποκριθεις ο ιης λεγει αυτοις
ει εχετε πιστιν του θυ · 23αμην λεγω ϋμειν
ος αν ειπη τω ορει τουτω
6 αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν
και μη διακριθης εν τη καρδια αυτου
αλλα πιστευση το μελλον · ο αν ειπη
9 γενησεται αυτω · 24ρκεδια τουτο λεγω ϋμειν
παντα οσα προσευχεσθαι και ετεισθαι
πιστευεται οτι λημψεσθαι · και εσται ϋμειν
1225ρκϛκαι οταν στηκεται προσευχομενοι
αφιετε ει τει εχεται κατα τινος
ϊνα και ο πατηρ ϋμων ο ων εν τοις ουρανοις
15αφησει ϋμειν τα παραπτωματα 26
ει δε ϋμεις ουκ αφιεται
ουδε ο πατηρ ϋμων
18ο εν ουρανοις αφησει ϋμειν
τα παραπτωματα ϋμων
27ρκζκαι ερχεται παλιν εις ϊεροσολυμα
21και εν τω ϊερω περιπατουντος αυτου
ερχονται προς αυτον
οι αρχιερεις και οι γραμματεις
24και οι πρεσβυτεροι του λαου · 28και λεγουσιν αυτω
εν ποια εξουσια ταυτα ποιεις
29ο δε ιης αποκριθεις ειπεν αυτοις
27επερωτησω ϋμας καγω
ενα λογον αποκριθητε μοι
και εγω λεγω ϋμειν
30εν ποια εξουσια ταυτα ποιω
30το βαπτισμα το ϊωαννου
εξ ουρανων ην η εξ ανθρωπων
33αποκριθητε μοι

μα

Folio 327v Image Quire_42-1v (hair) Mark 11 back to top

XI·XII· κατ(α) μαρκ(ον)

31και διελογιζοντο προς εαυτους


λεγοντες τι ειπωμεν · εαν ειπωμεν εξ ουρανου
3 λεγει υμειν · δια τι ουν ουκ επιστευσατε αυτω
32εαν ειπωμεν εξ ανθρωπων
φοβουμεν τον λαον · παντες γαρ ηδεισαν
6 τον ϊωαννην · οτι αληθως προφητης ην
33και αποκριθεντες λεγουσιν τω ιηυ ουκ οιδαμε(ν)
αποκριθεις ο ιης λεγει αυτω
9 ουδε εγω λεγω ϋμειν εις ποιαν εξουσιαν
ταυτα ποιω · 12:1ρκηκαι ηρξατο αυτοις
εν παραβολαις λεγειν
12ανπελωνα εφυτευσεν ανθρωπος
και περιεθηκεν φραγμον
και ωρυξεν ϋποληνιον · και ωκοδομησεν πυργο(ν)
15και εξεδοτο αυτον · τοις γεωργοις
και απεδημησεν
2και απεστειλεν προς τους γεωργους
18τω καιρω δουλον · ϊνα απο του καρπου
του αμπελωνος δωσουσιν αυτω
3και λαβοντες αυτον εδειραν
21και απεστειλαν καινον προς αυτον
4και παλιν απεστειλεν προς αυτους
αλλον δουλον · και εκεινον εκεφαλαιωσαν
24και ητιμησαν
5και αλλον απεστειλεν δουλον
κακεινον απεκτειναν
27και πολλους αλλους · ους μεν δεροντες
αλλους δε αποκτεννοντες
6ετι ουν ενα εχων ϋιον αγαπητον
30κακεινον απεστειλεν · εσχατον λεγων
οτι τον ϋιον μου εντραπησονται
7οι δε γεωργοι ειπαν προς εαυτους
33ουτος εστιν ο κληρονομος

Folio 328v Image Quire_42-2v (flesh) Mark 12 back to top

XII κατ(α) μαρκ(ον)

δευτε αποκτεινωμεν αυτον


και ημων εσται η κληρονομια
3 8και λαβοντες αυτον απεκτειναν
και εξεβαλον αυτον · εξω του αμπελωνος
9τι ουν ποιησει ο κς του αμπελωνος
6 ελευσεται και απολεσει τους γεωργους
και δωσει τον αμπελωνα αλλοις
10ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε
9 λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντες
ουτος εγενηθη εις κεφαλην γωνειας
11παρα κυ εγενετο αυτη · και εστιν θαυμαστη
12εν οφθαλμοις ημων
12ρκθκαι εζητουν αυτον κρατησαι
και εφοβηθησαν τον οχλον
15εγνωσαν γαρ οτι προς αυτους
την παραβολην ειπεν · και αφεντες αυτον
απηλθαν · 13ρλκαι αποστελλουσιν τινας
18των φαρισαιων · και των ηρωδιανων
ϊνα αυτον παγιδευσωσιν λογω
14και επηρωτων αυτον οι φαρισαιοι
21διδασκαλε οιδαμεν · οτι αληθης ει
και ου μελει σοι περι ουδενος
ου γαρ βλεπεις εις προσωπον ανθρωπων
24αλλα επ αληθειας την οδον του θυ διδασκεις
ειπε ουν ημειν · ει εξεστιν ημας δουναι
επικαιφαλαιον καισαρι η ου
27* 15ο δε ιης ειδων αυτων την ϋποκρισιν
ειπεν αυτοις · τι με πειραζετε
φερετε μοι δηναριον ϊνα ειδω
3016οι δε ηνεγκαν · και λεγει αυτοις
τινος η εικων αυτη και η επιγραφη
ειπαν αυτω καισαρος
3317αποκριθεις δε ο ιης ειπεν

Folio 329v Image Quire_42-3v (hair) Mark 12 back to top

XII· κατ(α) μαρκ(ον)

αποδοτε τα του καισαρος τω καισαρι


και τα του θυ τω θω · και εθαυμαζοντο επ αυτον
3 18και ερχονται προς αυτον σαδδουκαιοι
οιτινες λεγουσιν · αναστασιν μη ειναι
και επηρωτων αυτον λεγοντες
6 19διδασκαλε · μωϋσης ημειν εγραψεν
εαν τινος αδελφος αποθανη
και εχη γυναικα και τεκνα μη αφη
9 ϊνα λαβη ο αδελφος αυτου την γυναικα αυτου
και εξαναστηση σπερμα · τω αδελφω αυτου
20ησαν ουν παρ ημειν ζ αδελφοι
12και ο πρωτος ελαβεν γυναικα · και απεθανεν
και ουκ αφηκεν σπερμα
21και ο δευτερος ελαβεν αυτην · και απεθανεν
15και ουδε αυτος ουκ αφηκεν σπερμα
22και ωσαυτως ελαβον αυτην οι ζ
και ουκ αφηκαν σπερμα
18και η γυνη απεθανεν
23εν τη αναστασι ουν
τινος αυτων εσται η Note γυνη
21οι γαρ ζ εσχον αυτην γυναικα
24αποκριθεις δε ο ιης ειπεν αυτοις
ου δια τουτο πλανασθαι
24μη γεινωσκοντες τας γραφας
μηδε την δυναμιν του θυ οιδατε
25οταν γαρ εκ νεκρων αναστησουσιν
27ου γαμουσιν ουδε γαμιζουσιν
αλλα εισιν ως αγγελοι εν τοις ουρανοις
26περι δε των νεκρων · οτι εγειρονται
30ουκ ανεγνωται · εν τη βυβλω μωϋσεως
επι της βατου · ως ειπεν αυτω ο θς λεγων
εγω θς αβρααμ · και θς ϊσακ · και θς ϊακωβ ·
3327ουκ εστιν θς νεκρων αλλα ζωντων

Folio 330v Image Quire_42-4v (flesh) Mark 12 back to top

XII· κατ(α) μαρκον

ϋμεις ουν πολυ πλανασθαι


28ρλακαι προσελθων εις των γραμματεων
3 ακουσας αυτω συνζητουντων
και ειδων οτι καλως αυτοις απεκριθη
επηρωτησεν αυτον λεγων διδασκαλε
6 ποια εστιν εντολη πρωτη
29αποκριθεις δε ο ιης ειπεν αυτω
παντων πρωτη · ακουε ϊστραηλ
9 κς ο θς ημων κς εις εστιν
30και αγαπησεις κν τον θν σου
εξ ολης ⸆ καρδιας σου · και εξ ολης της ψυχης σου
12και εξ ολης της ϊσχυος σου
αυτη πρωτη εντολη
31δευτερα δε ομοια ταυτη
15αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον
μειζων τουτων εντολη αλλη ουκ εστιν
32ρλβκαι ειπεν αυτω ο γραμματευς
18καλως ειπες διδασκαλε · επ αληθειας
οτι εις εστιν ο θς και ουκ εστιν πλην αυτου
33και το αγαπαν αυτον εξ ολης της καρδιας
21και εξ ολης της δυναμεως
και εξ ολης της ψυχης αυτου
και το αγαπαν τον πλησιον ως σεαυτον
24πλειον εστιν παντων · των ολοκαυτωματω(ν)
και θυσιων
34και ο ιης ειδων οτι νουνεχως απεκριθη
27ειπεν αυτω · ου μακραν ει
απο της βασιλειας του θυ
ρλγκαι ουδεις ετολμα αυτον επερωτησε
3035και αποκριθεις ο ιης
διδασκων ρλδεν τω ϊερω ειπεν
πως λεγουσιν οι γραμματεις
33οτι ο χρς ϋιος δαυειδ εστιν

Folio 331v Image Quire_42-5v (hair) Mark 12 back to top

XII·XIII· κατ(α) μαρκον

36και ουτος δαυειδ ειπεν εν τω πνι τω αγιω


λεγει κς τω κω μου · καθου εκ δεξιων μου
3 εως θωσω τους εκχθους σου
ϋποκατω των ποδων σου
37αυτος δαυειδ λεγει αυτον κν
6 και ποθεν εστιν ϋιος αυτου · και πολυς οχλος
και ηδεως αυτου ηκουεν
38ο δε διδασκων αμα ρλεελεγεν αυτοις
9 βλεπετε απο των γραμματαιων
και των τελωνων εν στολαις περιπατειν
και ασπασμους εν ταις αγοραις ποιεισθαι
1239και πρωτοκαθεδριας · εν ταις συναγωγαις
και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
40ρλϛοι κατεσθιουσιν οικειας χηρων
15και ορφανων · προφασει μακρα
προσευχομενοι · ουτοι λημψονται
περισσοτερον κριμα
1841και κατεναντι του γαζοφυλακιου
καθεζομενος ο ιης · εθεωρει πως ο οχλος
εβαλλον πολλα · 42ελθουσα δε αμα χηρα
21εβαλεν λεπτα δυο ο εστιν κοδραντης
43και προσκαλεσαμενος τους μαθητας αυτου
ειπεν αυτοις · αμην λεγω ϋμειν
24οτι η χηρα η πτωχη αυτη
πλειον παντων εβαλεν των βαλλοντων
εις το gαζοφυλακιον Note · 44παντες γαρ ουτοι
27εκ του περισσευοντος αυτοις εβαλον
αυτη δε εκ της ϋστερησεως αυτης
παντα οσα ειχεν εβαλεν
30ολον τον βιον αυτης
13:1ρλζκαι εκπορευομενου αυτου εκ του ϊερου
λεγει αυτω εις εκ των μαθητων αυτου
33διδασκαλε ειδε ποδαποι λιθοι

Folio 332v Image Quire_42-6v (flesh) Mark 13 back to top

XIII· κατ(α) μαρκ(ον)

και ποδαπαι οικοδομαι του ϊερου


2και αποκριθεις ειπεν αυτοις ο ιης
3 βλεπετε ταυτας τας μεγαλας οικοδομας
αμην λεγω ϋμειν
οτι ου μη αφεθη ωδε λιθος
6 επι λιθον ος ου μη καταλυθη
και δια τριων ημερων
αλλος αναστησεται ανευ χειρων ·
9 3ρληκαι καθημενου αυτου εις το ορος των ελαιων
κατεναντι του ϊερου
επηρωτων αυτον κατ ειδιαν ο πετρος
12και ϊακωβος και ϊωαννης · και ανδρεας
4ειπον ημειν ποτε ταυτα εσται · και τι το σημιο(ν)
οταν μελλει παντα ταυτα · συντελεισθαι
155και αποκριθεις ο ιης ειπεν αυτοις
ρλθβλεπετε μη τεις ϋμας πλανησει
6πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου
18λεγοντες εγω ειμι και πολλου πλανησουσιν
7οταν δε ακουσητε πολεμους
και ακοας πολεμων μη θροεισθαι
21δει γαρ γενεσθαι αλλα ουπω το τελος
8εγερθησεται γαρ εθνος επι εθνος
και βασιλεια επι βασιλειαν
24εσονται σεισμοι κατα τοπους και λειμοι
αρχη ωδεινων ταυτα
9ειτα ϋμας αυτους παραδωσουσιν
27εις συνεδρια και εις συναγωγας δαρησεσθαι
και επι ηγεμονων και βασιλεων
σταθησεσθαι ενεκεν εμου
30εις μαρτυριον αυτοις · 10ρμκαι εις παντα ⸆ εθνη
πρωτον δει κηρυχθηναι το ευαγγελιον
εν πασι τοις εθνεσιν
3311ρμακαι οταν αγωσιν ϋμας παραδιδοντες

Folio 333v Image Quire_42-7v (hair) Mark 13 back to top

XIII· κατ(α) μαρκον

μη προμεριμνατε τι λαλησητε
αλλα ο αν δοθη ϋμων εν εκεινη τη ωρα
3 αυτο λαλειτε · ου γαρ εστε ϋμεις
οι λαλουντες αλλα το πνα το αγιον
12και παραδωσει αδελφος αδελφον εις θανατο(ν)
6 και πατηρ τεκνον
και επαναστησονται τεκνα επι γονεις
και θανατωσουσιν αυτους
9 13και εσεσθαι μεισουμενοι
ϋπο παντων δια το ονομα μου
ο δε ϋπομεινας εις τελος
12ουτος σωθησεται
14ρμβοταν δε ειδητε το βδελυγμα
της ερημωσεως εστηκος οπου ου δει
15ο αναγεινωσκων νοειτω τι αναγεινωσκει
ρμγτοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν
* εις τα ορη 15και ο επι του δωματος
18μη καταβατω εις την οικειαν
μηδε εισελθατω αραι τι · εκ της οικιας αυτου
16και ο εις τον αγρον μη επιστρεψετω οπισω
21αραι το ϊματειον αυτου
17ρμδουαι ταις εν γαστρι εχουσαις
και ταις θηλαζομεναις
24εν εκειναις ταις ημεραις
18ρμε* και προσευχεσθαι
ϊνα μη χειμωνος γενωνται
2719ρμϛεσονται γαρ αι ημεραι εκειναι θλειψεις
οιαι ουκ εγενοντο τοιαυται
απ αρχης κτισεως εως του νυν
30ουδε μη γενωνται
20ρμζκαι ει μη κς εκολοβωσεν τας ημερας
δια τους εκλεκτους αυτου
33ουκ αν εσωθη πασα σαρξ

Folio 334v Image Quire_42-8v (flesh) Mark 13 back to top


XIII· κατ(α) μαρκ(ον)

αλλα δια τους εκλεκτους · ους εξελεξατο


εκολοβωσεν τας ημερας · 21ρμηκαι τοτε αν τις
3 ϋμειν ειπη ϊδου ωδε ο χρς η ειδε εκει
μη πιστευετε
22ρμθεγερθησονται γαρ ψευδοπροφηται
6 και ποιησουσιν σημεια και τερατα προς το
αποπλαναν ει δυνατον τους εκλεκτους ·
23ϋμεις δε βλεπετε
9 ϊδου προειρηκα ϋμειν παντα
24ρναλλα εν εκειναις ταις ημεραις
μετα την θλειψειν εκεινην
12ο ηλιος σκοτισθησεται
και η σεληνη ου δωσει το φεγγος αυτης
25και οι αστεραις οι εκ του ουρανου
15εσονται πειπτοντες και αι δυναμις
των ουρανων σαλευθησονται
26ρνακαι τοτε οψονται τον ϋιον του ανθρωπου
18ερχομενον επι των νεφελων
μετα δυναμεως πολλης και δοξης
27και τοτε αποστελει τους αγγελους
21και επισυναξει τους εκλεκτους
εκ των δ ανεμων
απ ακρων γης εως ακρου ουρανου
2428απο δε της συκης μαθεται την παραβολην
οταν ηδη ο κλαδος αυτης · απαλος γενηται
και εκφυη τα φυλλα εν αυτη γεινωσκεται
27οτι ηδη εγγυς το θερος εστιν
29ουτως και ϋμεις οταν ειδητε
παντα ταυτα γεινομενα
30γεινωσκεται οτι εγγυς εστιν επι θυραις
30αμην λεγω ϋμειν
οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη
33εως ου παντα ταυτα γενηται

μβ

Folio 335v Image Quire_43-1v (hair) Mark 13 back to top

XIII·XIIII· κατ(α) μαρκον

31ο ουρανος και η γη παρελευσονται


οι δε λογοι μου ου ⸆ παρελθωσιν
3 32ρνβπερι δε της ημερας εκεινης
και της ωρας ουδεις οιδεν
ουδε οι αγγελοι εν τω ουρανω
6 ουδε ο ϋιος ει μη ο πατηρ
33ρνγβλεπεται ουν αγρυπνιτε
ουκ οιδατε γαρ ποτε ο καιρος
9 34ρνδως ανθρωπος αποδημων
αφεις την οικειαν αυτου
και δους τοις δουλοις αυτου την εξουσιαν
12εκαστω το εργον αυτου
και τω θυρουρω ενετειλατο ϊνα γρηγορη
35ρνεγρηγορειτε ουν ουκ οιδατε γαρ
15ποτε ο κς της οικειας ερχεται
οψε η μεσονυκτιου
η αλεκτοροφωνιου η πρωι
1836μη εξελθων εξεφνης
ευρη ϋμας καθευδοντας
37εγω δε λεγω ϋμειν γρηγορειτε
2114:1ρνϛην δε το πασχα μετα β ημερας
ρνζκαι εζητουν οι αρχιερεις
και οι γραμματεις
24πως αυτον κρατησαντες και
αποκτεινωσιν
2ελεγον γαρ μηποτε εν τη εορτη εσται θορυβος
27του λαου · 3ρνηκαι οντος του ιηυ εν βηθανια
εν τη οικια σιμωνος του λεπρου
κατακειμενου αυτου ηλθεν γυγη
30* εχουσα αλαβαστρον μυρου
και θραυσασα τον αλαβαστρον
κατεχεεν επι της κεφαλης αυτου
334οι δε μαθηται αυτου διεπονουντο και ελεγο(ν)

Folio 336v Image Quire_43-2v (flesh) Mark 14 back to top

XIIII· κατ(α) μαρκ(ον)

εις τι η απωλεια αυτη του μυρου


5ηδυνατο πραθηναι το μυρον τουτο
3 επανω (δηναριων) Note τ και δοθηναι τοις πτωχοις
και ενεβριμωντο εν αυτη
6ο δε ιης ειπεν αυτοις · αφετε αυτην
6 τι αυτη κοπους παρεχεται
καλον εργον ηργασατο εν εμοι
7παντοτε γαρ τους πτωχους
9 εχετε μεθ υμων · και οταν θεληται
δυνασθαι αυτοις ευ ποιειν
εμε δε ου παντοτε εχεται
128ρνθο εσχεν αυτη εποιησεν
προελαβεν μυρισε το σωμα μου
εις τον ενταφιασμον
159αμην δε λεγω ϋμειν
οπου αν κηρυχθη το ευαγγελιον
εις ολον τον κοσμον
18και ο εποιησεν αυτη λαληθησεται
εις μνημοσυνον αυτης
10ρξκαι ϊουδας σκαριωτης εκ των ιβ
21απηλθεν προς τους αρχιερεις
ϊνα προδοι αυτον · 11οι δε εχαρησαν
και επηγγειλαντο αυτω · αργυριον δουναι
24και εζητει πως ευκαιρως
αυτον παραδοι · 12και τη πρωτη ημερα
των αζυμων · οτε το πασχα εθυον
27λεγουσιν αυτω οι μαθηται · που θελεις
απελθοντες ετοιμασωμεν σοι
ϊνα φαγης το πασχα · 13και αποστελλει δυο
30εκ των μαθητων αυτου λεγων
ϋπαγε εις την πολιν · και απαντησει ϋμειν
ανθρωπος κεραμειον ϋδατος βασταζων
33ακολουθησατε αυτω · 14και οπου αν εισελθη

Folio 337v Image Quire_43-3v (hair) Mark 14 back to top

XIIII· κατ(α) μαρκ(ον)

ειπατε τω οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλος


λεγει που εστιν το καταλυμα μου
3 οπου μετα των μαθητων μου
φαγομαι το πασχα · 15και αυτος ϋμειν
δειξει · αναγαιον οικον εστρωμενον
6 μεγαν ετοιμον · κακει ετοιμασατε ημειν
16και εξηλθον οι μαθηται αυτου
και εξηλθον οι μαθηται αυτου
9 και ηλθον εις την πολιν
και εποιησαν καθως ειπεν αυτοις
και ητοιμασαν το πασχα
1217ρξαοψιας δε γενομενης · ερχεται μετα των ιβ
18και ανακειμενων αυτων και εσθιοντων
λεγει ο ιης αμην λεγω ϋμειν
15οτι εις εξ ϋμων παραδωσει με
ο εσθιων μετ εμου
19ρξβοι δε ηρξαντο λυπισθαι
18και λεγειν αυτω εις καθ εις μητι εγω
και αλλος μητι εγω · 20ο δε λεγει αυτοις
εις εκ των ιβ ο ενβαπτιζομενος μετ εμου
21εις το τρυβαλιον
21ρξγ* ο μεν ϋιος του ανθρωπου παραδιδοτε
καθως εστιν γεγραμμενον περι αυτου
24ουαι δε τω ανθρωπω εκεινω · δι ου παραδιδοτε
ρξδκαλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη
ο ανθρωπος εκεινος · 22ρξεκαι εσθιοντων αυτων
27λαβων αρτον ευλογησεν
και εκλασεν και εδωκεν αυτοις και ειπεν
λαβετε τουτ εστιν το σωμα μου
3023ρξϛκαι λαβων ποτηριον ευχαριστησας
εδωκεν αυτοις και επιον εξ αυτου παντες
24και ειπεν αυτοις · τουτ εστιν το αιμα μου
33το της διαθηκης

Folio 338v Image Quire_43-4v (flesh) Mark 14 back to top

XIIII· κατ(α) μαρκ(ον)

το ϋπερ πολλων εχχυννομενον


25αμην λεγω ϋμειν · οτι ου μη
3 προσθω πειν εκ του γεννηματος
της αμπελου εως της ημερας εκεινης
οταν αυτο πεινω καινον εν τη βασιλεια του θυ
6 26ρξζκαι ϋμνησαντες εξηλθον εις το ορος των ελαιω(ν)
27τοτε λεγει αυτοις ο ιης
ρξηοτι παντες ϋμεις σκανδαλισασθαι
9 ρξθοτι γεγραπται · παταξω τον ποιμενα
και τα προβατα διασκορπισθησονται
28αλλα μετα το εγερθηναι με
12προαξω ϋμας εις την γαλιλαιαν
29ροο δε πετρος λεγει αυτω
και εαν παντες σκανδαλισθωσιν
15αλλ ουκ εγω ου σκανδαλισθησομαι
30και λεγει αυτω ο ιης
αμην λεγω σοι οτι ταυτη τη νυκτει
18πριν αλεκτορα φωνησαι τρις με απαρνηση
31ροαο δε εκπερισσως ελαλει
εαν μη δεη συναποθανειν σοι
21ου μη σε απαρνησομαι
ωσαυτως δε παντες ελεγον
32ροβκαι ερχονται εις χωριον
24ου το ονομα γεσαμανει · ρογκαι λεγει αυτοις
καθισατε ωδε · εως προσευξομαι
33και παραλαμβανει τον πετρον
27και ϊακωβον και ϊωαννην
μετ αυτου και ηρξατο
εκθαμβεισθαι και ακηδεμονειν
3034ροδτοτε λεγει αυτοις
περιλυπος εστιν η ψυχη μου
εως θανατου μεινατε ωδε
33και γρηγορειτε · 35ροεκαι προσελθων μεικρον

Folio 339v Image Quire_43-5v (hair) Mark 14 back to top

XIIII· κατ(α) μαρκ(ον)

επεσεν επι προσωπον επι της γης


και προσηυχετο · ει δυνατον εστιν
3 ϊνα παρελθη απ αυτου η ωρα αυτη
36και ελεγεν · αββα ο πατηρ δυνατα παντα
σοι εισιν παρενεγκε τουτο
6 το ποτηριον απ εμου · αλλ ουχ ο εγω θελω
αλλ ο συ θελεις · 37ροϛκαι ερχεται και ευρισκι αυτους
καθευδοντας · και λεγει τω πετρω
9 σιμων καθευδεις · ροζουκ ισχυσατε
μιαν ωραν γρηγορησαι
38γρηγορειτε και προσευχεσθαι
12μη εισελθητε εις πειρασμον
το μεν πνα προθυμον · η δε σαρξ ασθενης
39ροηκαι παλιν απελθων προσηυξατο
1540ροθκαι ελθων ευρεν αυτους καθευδοντας
ησαν γαρ οι οφθαλμοι αυτων
καταβαρουμενοι · και ουκ ηδισαν
18τι αποκριθωσιν αυτω · 41και ερχεται το τριτον
και λεγει αυτοις καθευδετε λοιπον
και αναπαεσθαι · ρπαπεχει το τελος και η ωρα
21ϊδου παραδιδοτε ο ϋιος του ανθρωπου
εις τας χειρας των αμαρτωλων
42εγειρεσθαι αγωμεν
24ϊδου ηγγικεν ο παραδιδων με
43και ετι αυτου λαλουντος · παραγεινεται ιουδας
σκαριωτης εις των ιβ · ρπακαι μετ αυτου
27οχλος πολυς μετα μαχαιρων και ξυλων
παρα των αρχιερεων · και απο των γραμματεω(ν)
και των πρεσβυτερων
3044ρπβεδωκεν δε ο παραδιδους αυτον
σημειον λεγων
ον αν φιλησω αυτος εστιν κρατησατε αυτο(ν)
33και απαγετε αυτον ασφαλως

Folio 340v Image Quire_43-6v (flesh) Mark 14 back to top

XIIII· κατ(α) μαρκον

45ρπγκαι προσελθων λεγει αυτω ραββει και


κατεφιλησεν αυτον · 46οι δε επεβαλον τας χειρας αυτω
3 και εκρατησαν αυτον · 47και τις σπασαμενος
μαχαιραν πεσεν τον δουλον
του αρχιερεως ·
6 και αφιλεν αυτου το ωταριον
48ρπδο δε ιης ειπεν αυτοις επι ληστην εξηλθατε
μετα μαχαιρων και ξυλων συνλαβειν με
9 49καθ ημεραν ημην προς ϋμας
εν τω ϊερω διδασκων · και ουκ εκρατησατε με
ρπεαλλ ινα πληρωθωσιν αι γραφαι
1250ρπϛκαι αφεντες αυτον παντες εφυγον
51νεανισκος δε τις ηκολουθει αυτους
περιβεβλημενος συνδονα επι γυμνου
15και κρατουσιν αυτον · 52ο δε καταλειπων
την σινδονα · γυμνος εφυγεν απ αυτων
53και απηγαγον τον ιην
18προς τον αρχιεραια
ρπζκαι συνερχονται παντες οι αρχιερεις
και γραμματεις και πρεσβυτεροι
2154ρπηκαι ο πετρος απο μακροθεν ηκολουθησεν αυτω
εως εις την αυλην του αρχιερεως
και ην καθημενος μετα τω ϋπηρερων
24θερμενομενος προς το φως
55ρπθοι δε αρχειερεις
και ολον το συνεδριον
27εζητουν κατα του ιηυ μαρτυριαν
ϊνα θανατωσουσιν αυτον
και ουχ ηυρισκον
3056πολλοι γαρ εψευδομαρτυρουν ⸆
ελεγον κατ αυτου
και εισαι αι μαρτυριαι ουκ ησαν
3357ρϙκαι αλλοι ανασταντες

Folio 341v Image Quire_43-7v (hair) Mark 14 back to top

XIIII· κατ(α) μαρκον

εψευδομαρτυρουν και ελεγον


κατ αυτου · 58οτι ημεις ηκουσαμεν
3 αυτου λεγοντος
οτι εγω καταλυσω τον ναον
τον χειροποιητον
6 και δια τρειων ημερων αλλον αναστησω
αχειροποιητον 59και ουδε ουτως
ην ιση η μαρτυρια αυτων
9 60και αναστας ο αρχιερευς εις το μεσον
επηρωτησεν τον ιην λεγων
ουκ αποκρινη ουδεν τι ουτοι σου
12καταμαρτυρουσιν · 61εκεινος δε εσειγα
και ουδεν απεκριθη
και λεγει αυτω ο αρχιερευς
15συ ει ο χρς ο ϋιος του ευλογητου
62ο δε ιης αποκριθεις λεγει αυτω εγω ειμι
ρϙακαι οψεσθαι τον ϋιον του ανθρωπου
18εκ δεξιων καθημενον ⸆ δυναμεως
μετα των νεφελων του ουρανου
63ρϙβο δε αρχιερευς
21διαρρηξας τους χειτωνας αυτου · ρϙγκαι λεγει
τι ετι χρειαν εχομεν μαρτυρων
64ηκουσατε την βλασφημιαν αυτου
24τι ϋμειν δοκει · παντες δε
κατεκριναν αυτω ενοχον θανατου
65ρϙδκαι ηρξαντο τινες ενπτυειν
27τω προσωπω αυτου · και εκολαφιζον αυτο(ν)
και ελεγον αυτω προφητευσον
και ραπισμασιν ελαμβανον αυτον
3066ρϙεκαι οντος του πετρου εν τη αυλη
ερχετε προς αυτον · μια των παιδισκων
του αρχιερεως
3367και ειδουσα τον πετρον θερμενομενον

Folio 342v Image Quire_43-8v (flesh) Mark 14 back to top

XIIII·XV· κατ(α) μαρκον

ενβλεψασα λεγει αυτω · συ μετα του ιηυ


του ναζορηνου ησθα · 68ο δε ηρνησατο λεγων
3 ουτε οιδα ουτε ηπισσαμαι τι λεγεις
ρϙϛεξηλθεν εξω εις την προσαυλην
και αλεκτωρ εφωνησεν
6 69παλιν δε ειδουσα αυτον η παιδισκη
70ο δε παλιν ηρνησατο · και ηρξατο λεγειν
τοις παρεστηκοσιν · οτι και αυτος εξ αυτων εστι(ν)
9 και μετα μεικρον παλιν · οι παρεστηκοτες
ελεγον αληθως εξ αυτων ει
και γαρ γαλιλαιος ει · 71ο δε ηρξατο
12αναθεματειζειν και λεγειν
οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον ον λεγεται
72και ευθεως εκ δευτερου
15αλεκτωρ εφωνησεν
ρϙζκαι ανεμνησθη ο πετρος
το ρημα ο ειπεν ιην
18ρϙηκαι ηρξατο κλαιειν · 15:1και ευθεως πρωι
συνβουλιον εποιησαν οι αρχιερεις
μετα των πρεσβυτερων και των γραμματεω(ν)
21και ολον το συνεδριον
ρϙθκαι δησαντες τον ιην απηγαγον
εις την αυλην · και παρεδωκαν πειλατω
242σκαι επηρωτησεν αυτον ο πειλατος
συ ει ο βασιλευς των ϊουδαιων
και αποκριθεις αυτω λεγει συ λεγεις
273σακαι κατηγορουσιν αυτου
οι αρχιερεις πολλα · 4ο δε πειλατος
επηρωτησεν αυτον παλιν λεγων
30ουκ αποκρεινη ουδεν ·
ϊδε ποσα σου κατηγορουσιν ·
5ο δε ιης ουκετι ουδεν απεκριθη
33ωστε θαυμαζειν τον πειλατον

Folio 343v Image Quire_44-1v (hair) Mark 15 back to top


XV· κατ(α) μαρκον

6σβκατα δε την εορτην


απεαυεν αυτοις
3 ενα δεσμειον ον αν ητουντο
7σγην δε ο λεγομενος βαραββας
μετα των στασιαστων δεδεμενος
6 οιτινες εν τη στασει · πεποιηκεισαν φονον
8και αναβας ολος ο οχλος · ηρξατο αιτεισθαι αυτο(ν)
καθως αει εποιει αυτοις
9 9ο δε πειλατος αποκρειθεις λεγει αυτοις
θελετε απολυσω · τον βασιλεα των ϊουδαιων
10σδηδι γαρ οτι δια φθονον
12παρεδωκαν αυτον οι αρχιερεις
11¶ οι δε αρχιερεις
επεισαν τω οχλω ϊνα μαλλον
15βαραββαν απολυση αυτοις
12σεο δε πειλατος αποκριθεις ειπεν αυτοις
τι ουν θελεται ποιησω ⸆ βασιλει των ϊουδαιω(ν)
1813σϛοι δε εκραξαν παλιν λεγοντες
στρν αυτον
14ο δε πειλατος ελεγεν αυτοις
21τι γαρ κακον εποιησεν
οι δε περισσως εκραζον στν αυτον
15ο δε πειλατος απελυσεν αυτοις τον βαραββαν
24τον δε ιην φλαγελλωσας παρεδωκεν
ινα στη · 16σζοι δε στρατιωται
απηγαγον αυτον εσω εις την αυλην
27ο εστιν πραιτωριον
και καλουσιν ολην την σπειραν
17και ενδυδισκουσιν αυτον πορφυραν
30και επιτιθεασιν αυτω
ακανθινον στεφανον
18και ηρξαντο ασπαζεσθαι αυτον
33χαιραι βασιλευ των ϊουδαιων

Folio 344v Image Quire_44-2v (flesh) Mark 15 back to top

XV· κατ(α) μαρκ(ον)

19και ετυπτον αυτον καλαμω εις την κεφαλη(ν)


και ενεπτυον αυτω · 20και οτε εξεδυσαν αυτον
3 την πορφυραν
και ενεδυσαν αυτον τα ϊματια
και εξαγουσιν αυτον ϊνα σταυρωσουσιν
6 21και ανγαρευουσιν τον σιμωνα
παραγοντα τον κυρηνεον
ερχομενον απο αγρου
9 τον πατερα αλεξανδρου και ρουφου
ϊνα αρη τον σταυρον αυτου
22και αγουσιν αυτον επι τοπον γολγοθα
12ο εστιν μεθερμηνευομενον
κρανιου τοπος · 23και εδιδουν αυτω πειν
εσμυρνισμενον οινον · και ουκ ελαβεν
1524και σταυρωσαντες αυτον
διαμεριζονται τα ϊματια αυτου
βαλλοντες κληρον επ αυτα
1825ην δε ωρα γ
και εφυλασσον αυτον
26ην δε επιγραφη της αιτιας αυτου
21επιγεγραμμενη ουτος εστιν
ο βασιλεους των ϊουδαιων
27και συν αυτω σταυρουνται β λησται
24ενα εκ δεξιων · και ενα εξ ευωνυμων
29και οι παραγοντες εβλασφημουν αυτον
κεινουντες τας κεφαλας και λεγοντες
27ουα ο καταλυων τον ναον
και οικοδομων γ ημεραις
30σωσον σεαυτον · καταβας απο του στρυ
3031και οι αρχιερεις · ενπεζοντες
εις αλληλους μετα των γραμματαιων ελεγον
αλλους εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι
3332ο χρς ο βασιλευς ισραηλ

Folio 345v Image Quire_44-3v (hair) Mark 15 back to top

XV· κατ(α) μαρκ(ον)

καταβατω νυν απο του στρυ


ϊνα ϊδωμεν και πιστευσωμεν αυτω
3 και οι συνεσταυρωμενοι
ωνιδιζον αυτον · 33και γενομενης ωρας · ϛ ·
σκοτος εγενετο
6 εφ ολης της γης εως ωρας θ
34και τη ενατη ωρα · εφωνησεν φωνη μεγαλη
ηλει ηλει λαμα ζαφθανει
9 ο εστιν μεθερμηνευομενον
ο θς μου ο θς μου εις τι ωνιδισας με
35και τινες των παρεστωτων
12ακουσαντες ελεγον ηλιαν φωνι ουτος
36και δραμων εις · και πλησας σφογγον
οξους επιθεις καλαμω
15αφες ειδωμεν ει ερχεται ηλιας καθελιν αυτο(ν)
37ο δε ιης αφεις φωνην μεγαλην εξεπνευσεν
38και το καταπετασμα του ναου
18εσχισθη εις β μερη
απ ανωθεν εως κατω
39ϊδων δε ο κεντυριων ο παρεστηκως εκι
21ουτως αυτον κραξαντα και εξεπνευσεν
αληθως ουτος ο ανθρωπος θυ ϋιος ην
40ησαν δε και γυναικες · απο μακροθεν θεωρουσαι
24εν αις ην · μαρια μαγδαληνη
και μαρια ϊακωβου του μεικρου
και ϊωσητος μητηρ
27και σαλωμη 41αι και οτε ην εν τη γαλιλαια
ηκολουθησαν αυτω και αλλαι πολαι
αι συναναβασαι αυτω εις ϊεροσολυμα
3042και ηδη οψιας γενομενης
επι ην παρασκευη · ο εστιν πριν σαββατον
43ηλθεν ϊωσηφ απο αριμαθιας
33ευσχημων βουλευτης

Folio 346v Image Quire_44-4v (flesh) Mark 15 back to top

XV·XVI κατ(α) μαρκ(ον)

ος ην και αυτος προσδεχομενος


την βασιλειαν του θυ · τολμησας ηλθεν
3 προς πειλατον · και ετησατο το πτωτου του ιηυ
44ο δε πειλατος εθαυμαζεν ει ηδη ειτεθνηκει
και προσκαλεσαμενος τον κεντυριωνα * Note

6 επηρωτησεν αυτον · ει ηδη τεθνηκει


45και γνους παρα του κεντουριωνος
εδωρησατο το πτωμα αυτου τω ϊωσηφ
9 46ο δε ϊωσηφ αγορασας σινδονα
λαβων αυτον
ενειλησεν εις την σινδονα
12και εθηκεν αυτον εν τω μνημειω
ο ην λελατομημενον εκ της πετρας
και προσκυλισας λιθον
15επι την θυραν του μνημιου και απηλθεν
47η δε μαρια μαγδαληνη · και μαρια ϊακωβου
εθεασαντο τον τοπον οπου τεθειται
1816:1και πορευθεισαι ηγορασαν αρωματα
ϊνα αυτον αλιψωσιν
2και ερχονται πρωι μιας σαββατου
21επι το μνημιον · ανατελλοντος του ηλιου
3και ελεγον προς εαυτους · τι σημιον αποκαλυψ[ει]
τον λιθον απο της θυρας του μνημιου
244ην γαρ μεγας σφοδρα
και ερχονται και ευρισκουσιν
αποκεκυλισμενον τον λιθον
275και εισελθουσαι εις το μνημιον
νεανισκον ειδον καθημενον
εν τοις δεξιοις
30περιβεβλημενον στολην λευκην
και εθανβησαν
6και λεγει αυτοις
ο αγγελος
33μη φοβεισθαι τον ιην ζητειται

Folio 347v Image Quire_44-5v (hair) Mark 16 back to top

XVI· κατ(α) μαρκ(ον) Library Note

τον εσταυρωμενον ηγερθη · ουκ εστιν ωδε


ειδετε εκει ⸆ τοπον αυτου · οπου εθηκαν αυτο(ν)
3 7αλλα ϋπαγεται και ειπατε
τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω
οτι ϊδου προαγω ϋμας εις την γαλιλαιαν
6 εκει με οψεσθαι καθως ειρηκα ϋμειν
8και εξελθουσαι εφυγον · απο του μνημιου
ειχεν γαρ αυτας φοβος και εκστασις
9 και ουδενι ουδεν ϊπαν
εφοβουντο γαρ
9Lect. αναστας δε πρωϊ πρωτη σαββατου
12εφανερωσεν πρωτοις · μαρια μαγδαληνη
παρ ης εκβεβληκει ζ δαιμονεια
10εκεινη πορευθεισα · απηγγειλεν αυτοις
15τοις μετ αυτου γενομενοις
πενθουσι και κλαιουσι
11κακεινοι ακουσαντες οτι ζη
18και εθεαθη ϋπ αυτης · και ουκ επιστευσαν αυτη
12και μετα δε ταυτα
δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν
21εφανερωθη εν ετερα μορφη
πορευομενοις εις αγρον
13κακεινοι απελθοντες
24απηγγειλαν τοις λοιποις
ουδε εκεινοις επιστευσαν
14ϋστερον δε ανακειμενοις αυτοις
27τοις ι εφανερωθη · και ωνιδισεν
την απιστιαν αυτων · και σκληροκαρδιαν
οτι τοις θεασαμενοις αυτον
30εγηγερμενον ουκ επιστευσαν
15και ειπεν προς αυτους
πορευθεντες εις τον κοσμον
33και κηρυξατε το ευαγγελιον

Library Note

Folio 348v Image Quire_44-6v (flesh) Mark 16 back to top


Note
XVI· Library Note

15παση τη κτισει · 16οτι ο πιστευσας


και βαπτισθεις · σωθησεται ·
3 ο δε απιστησας · κατακριθησεται ·
17σημια δε τεις πιστευσασειν ·
ταυτα παρακολουθησει ·
6 εν τω ονοματι μου . δαιμονια
εκβαλλουσι · γλωσσεις λαλη
σωσιν καινεις · 18οφεις αρουσιν ·
9 καν θανασειμον τι ποιωσιν .
ου μη αυτους βλαψη ·
επ αρρωστους χειρας επιθησουσειν .
12και καλως εξουσιν ·
19ο μεν ουν κς μετα το
λαλησει αυτοις · ανελημφθη
15εις τον ουρανον · και εκαθισεν
εν δεξιων του θυ ·
20εκεινοι δε εξελθοντες .
18εκηρυξαν πανταχου ·
του κυ συνεργουντος .
και τον λογον βεβαιουντος .
21δια των επακολουθουντων σημιων ·
αμην ·
Explicitευαγγελιον κατα μαρκον
24ετελεσθη ·
Incipitαρχεται πραξις αποστολων ·

Folio 415v Image Quire_53-1v (hair) Acts back to top

I· πραξις αποστολων

1:1τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην


περι παντων ω θεοφιλε
3 ων ηρξατο ιης ποιειν τε
και διδασκειν 2αχρι ης ημερας
ανελημφθη εντειλαμενος τοις αποστολοις
6 δια πνς αγιου ους εξελεξατο και εκελευσε
κηρυσσειν το ευαγγελιον
3οις και παρεστησεν εαυτον ζωντα
9 μετα το παθειν αυτον εν πολλοις τεκμηριοις
τεσσερακοντα ημερων
οπτανομενοις αυτοις και λεγων
12τας περι της βασιλειας του θυ
4και συναλισκομενος μετ αυτων
παρηνγειλεν αυτοις απο ϊεροσολυμων
15μη χωριζεσθαι αλλα περιμενειν
την επαγγελειαν του πατρος
ην ηκουσα φησιν δια του στοματος μου
185οτι ϊωανης μεν εβαπτισεν ϋδατι
ϋμεις δε εν πνι αγιω βαπτισθησεσθαι
και ο μελλεται λαμβανειν
21ου μετα πολλας ταυτας ημερας
εως της πεντηκοστης
6οι μεν ουν συνελθοντες
24επηρωτων αυτον λεγοντες
κε ει εν τω χρονω τουτω
αποκαταστανεις εις την βασιλειαν του ϊσραηλ
277και ειπεν προς αυτους
ουχ ϋμων εστιν γνωναι
χρονους η καιρους
30ους ο πατηρ εθετο εν τη ϊδια εξουσια
8αλλα λημψεσθαι δυναμιν
επελθοντος του αγιου πνς εφ ϋμας
33και εσεσθε μου μαρτυρες

Folio 416v Image Quire_53-2v (flesh) Acts 1 back to top

I· πραξ(εις) αποστολων

εν τε ϊερουσαλημ
και παση τη ϊουδαια και σαμαρια
3 και εως εσχατου της γης
9καυτα ειποντος αυτου
νεφελη ϋπεβαλεν αυτον
6 και απηρθη απο ⸆ οφθαλμων αυτων
10και ως ατενιζοντες ησαν εις τον ουρανον
πορευομενου αυτου
9 και ϊδου ανδρες δυο παρειστηκεισαν αυτοις
εν εσθητι λευκη 11οι και ειπαν
ανδρες γαλιλαιοι τι εστηκατε
12ενβλεποντες εις τον ουρανον
ουτος ο ιης ο αναλημφθεις αφ ϋμων
ουτως ελευσεται
15ον τροπον εθεασεσθε αυτον πορευομενον
εις τον ουρανον
12Lect. τοτε ϋπεστρεψαν εις ειερουσαλημ
18απο ορους του καλουμενου ελεωνος
ο εστιν ενγυς ϊερουσαλημ
σαββατου εχον οδον
2113και οτε εισηλθεν ανεβησαν ει το ϋπερωον
ου ησαν καταμενοντες
ο τε πετρος και ϊωανης
24ειακωβος και ανδρεας
φιλιππος και θωμας
βαρθολομαιος και μαθθαιος
27ϊακωβος ο του αλφαιου
σιμων ο ζηλωτης και ϊουδας ϊακωβου
14ουτοι παντες ησαν προσκαρτερουντες
30ομοθυμαδον τη προσευχη
συν ταις γυναιξιν και τεκνοις
και μαρια ⸆ μητρι του ιηυ
33και τοις αδελφοις αυτου

Folio 417v Image Quire_53-3v (hair) Acts 1 back to top

I· πραξις αποστολ(ων)

15εν δε ταις ημεραις ταυταις αναστας ο πετρος


εν μεσω των μαθητων ειπεν
3 ην γαρ ο οχλος ονοματων επι το αυτο ως · ρκ ·
16ανδρες αδελφοι δει πληρωθηναι
την γραφην ταυτην ην προειπεν το πνα το αγιο(ν)
6 δια στοματος δαυειδ περι ϊουδα
του γενομενου οδηγου
τοις συλλαβουσιν τον ιην
9 17οτι κατηριθμημενος ην εν ημιν
ος ελαχε τον κληρον της διακονιας ταυτης
18ουτος μεν ουν εκτησατο χωριον εκ μισθου
12της αδικιας αυτου
και πρηνης γενομενος ελακησεν μεσος
και εξεχυθη παντα τα σπλανχνα αυτου
1519ο και γνωστον εγενετο πασιν
τοις κατοικουσιν ϊερουσαλημ
ωστε κληθηναι το χωριον εκεινο
18τη διαλεκτω αυτων ακελδαιμαχ
τουτ εστιν χωριον αιματος
20γεγραπται γαρ εν βιβλω ψαλμων
21γενηθητων επαυλις αυτου ερημος
και μη η ο κατοικων εν αυτη
και την επισκοπην αυτου λαβετω ετερος
2421δι ουν των συνελθοντων ημειν ανδρων
εν παντι τω χρονω
ως εισηλθεν και εξηλθεν
27εφ ημας ο κς ιης χρς 22αρξαμενος
απο του βαπτισματος ϊωανου
εως της ημερας ης ανελημφθη
30αφ ημων μαρτυρα της αναστασεως αυτου
συν ημειν γενεσθαι ενα τουτων
23και εστησεν δυο ϊωσηφ
33τον καλουμενον βαρναβαν

Folio 418v Image Quire_53-4v (flesh) Acts 1 back to top

I·II· πραξ(εις) αποστολ(ων)


Lect.

ος επεκληθη ϊουστος και μαθθιαν


24και προσευξαμενοι ειπαν
3 κε καρδιογνωστα παντων
αναδειξον ον εξελεξω εκ τουτων των δυο
ανα 25λαβειν τοπον τον της διακονιας ταυτης
6 και αποστολης
αφ ηφ παρεβη ϊουδας
πορευθηναι εις τον τοπον τον ϊδιον
9 26και εδωκαν κληρους αυτων
και επεσεν ⸆ κληρος επι μαθθιαν
και συψηφισθη μετα των ιβ αποστολων Lect.
122:1και εγενετο εν ταις ημεραις εκειναις
Cap. II.Lect. του συνπληρουσθαι την ημεραν
της πεντηκοστης
15οντων αυτων παντων επι το αυτο
2και ειδου εγενετο αφνω εκ του ουρανου ηχος
ωσπερ φερομενης βιαιας πνοης
18και επληρωσεν παντα τον οικον
ου ησαν καθεζομενοι
3και ωφθησαν αυτοις διαμεριζομεναι γλωσσαι
21ωσει πυρος και εκαθισαν τε
εφ ενα εκαστον αυτων
4και επλησθησαν παντες πνς αγιου
24και ηρξατο λαλειν ετεραις γλωσσαις
καθως το πνα εδιδου αποφθεγγεσθαι αυτοις
5εν ϊερουσαλημ ησαν κατοικουντες ϊουδαιοι
27ευλαβεις ανδρες απο παντος εθνους
των ϋπο τον ουρανον
6γενομενης δε της φωνης ταυτης
30συνηλθε το πληθος και συνεχυθη
και ηκουον εις εκαστος
λαλουντας ταις γλωσσαις αυτων
337εξεισταντο δε και εθαυμαζον

Folio 419v Image Quire_53-5v (hair) Acts 2 back to top

II· πραξ(εις) αποστολ(ων)

λεγοντες προς αλληλους


ουχ ιδου απαντες ουτοι εισιν
3 οι λαλουντες γαλιλαιοι
8και πως ημεις ακουομεν
εκαστος την διαλεκτον ημων
6 εν η εγεννηθημεν
9παρθοι · και μηδοι και ελαμειται ⸆
οι κατοικουντες την μεσοποταμιαν
9 ϊουδαιαν ⸆ και καππαδοκιαν
ποντον και την ασιαν 10φρυγιαν
και παμφυλιαν αιγυπτον τε
12και τα μερη της λιβουης
της κατα κυρηνην και οι επιδημουντες
ρωμαιοι 11ϊουδαιοι τε και προσηλυτοι
15κρητης και αραβοι
ακουομεν λαλουντων αυτων
ταις ημετεραις γλωσσαις τα μεγαλεια του θυ Lect.
1812εξεισταντο δε παντες
και διηπορουν αλλος προς αλλον
επι τω γεγονοτι και λεγοντες
21τι θελει τουτο ειναι
13ετεροι δε διεχλευαζον λεγοντες
οτι γλευκους ουτοι μεμεστωμενοι εισιν
2414τοτε σταθεις δε ο πετρος
συν τοις δεκα αποστολοις
επηρεν πρωτος την φωνην αυτου και ειπε(ν)
27Lect. ανδρες ϊουδαιοι και παντες
οι κατοικουντες ϊερουσαλημ
τουτο ημειν γνωστον εστω
30ενωτισατε τα ρηματα μου
15ου γαρ ως ϋμεις ϋπολαμβανεται
ουτοι μεθυουσιν ουσης ωρας της ημερας γ
3316αλλα τουτο εστιν το ειρημενον

Folio 420v Image Quire_53-6v (flesh) Acts 2 back to top

II· πραξ(εις) αποστολων

δια του προφητου


17εσται εν ταις εσχαταις ημεραις λεγει κς
3 εκχεω απο του πνς μου επι πασας σαρκας
και προφητευσουσιν οι ϋιοι αυτων
και θυγατερες αυτων
6 και οι νεανισκοι ορασει οψονται
και οι πρεσβυτεροι ⸆ ενϋπνιασθησονται
18και εγω επι τους δουλους μου Note
9 και επι τας δουλας μου
εκχεω απο του πνα μου
19και δωσω τερατα εν τω ουρανω ανω
12και σημεια επι της γης κατω
20ο ηλιος μεταστρεφεται ει σκοτος
και η σεληνη εις αιμα
15πριν ελθειν ημεραν κυ την μεγαλην
Lect. 21και εσται πας ος αν επικαλεσηται το ονομα του κυ
σωθησεται
1822ανδρες ϊσραηλειται ακουσατε τους λογους τουτους
ιην τον ναζοραιον ανδρα απο του θυ
δεδοκιμασμενον εις ημας
21δυναμεσει και τερασι και σημιοις
οσα εποιησεν δι αυτου ο θς
εν μεσω ϋμων καθως αυτοι οιδατε
2423τουτον τη ωρισμενη βουλη
και προγνωσει του θυ εκδοτον λαβοντες
δια χειρος ανομων
27προσπηξαντες ανειλατε
24ον ο θς ανεστησεν λυσας τας ωδινας του αδου
καθοτι ουκ ην δυνατον
30κρατεισθαι αυτον ϋπ αυτου
25δαυειδ γαρ λεγει ει αυτον
προορωμην τον κν μου
33ενωπιον μου δια παντος

Folio 421v Image Quire_53-7v (hair) Acts 2 back to top

II· πραξ(εις) αποστολ(ων)

οτι ε δεξιων μου εστιν ϊνα μη σαλευθω


26δια τουτο ηυφρανθη η καρδια μου
3 και ηγαλλιασατο η γλωσσα μου
ετι δε και η σαρξ μου
κατασκηνωσει εφ ελπιδει
6 27οτι ουκ ενκαταλειψεις
την ψυχην μου εις αδην
ουδε δωσεις τον οσιον σου
9 ιδειν διαφθοραν
28γνωρισας μοι οδους ζωης
πληρωσεις με ευφροσυνης
12μετα του προσωπου σου
29ανδρες αδελφοι εξον ειπειν
μετα παρρησιας προς ϋμας
15περι του πατριαρχου δαυειδ
οτι και ετελευτησεν και εταφη
και το μνημιον αυτου εστιν παρ ημιν
18αχρι της ημερας ταυτης
30προφητης ουν ϋπαρχων και ειδων
οτι ορκω ωμασεν αυτω ο θς
21εκ καρπου της καρδιας αυτου
κατα σαρκα αναστησαι τον χρν
και καθισαι επι τον θρονον αυτου 31⸆
24αναστασεως του χρυ
οτει ουτε ενκαταλειφθη εις αδου
ουτε η σαρξ αυτου ειδειν διαφθοραν
2732τουτον ουν ιην ανεστησεν ο θς
ου παντες ημεις μαρτυρες εσμεν
33τη δεξια ουν του θυ ϋψωθεις
30και την επαγγελιαν του αγιου πνς λαβων
παρα του πατρος εξεχεεν υμειν
ο και βλεπετε και ακουετε
3334ου γαρ δαυειδ ανεβη εις τους ουρανους

Folio 422v Image Quire_53-8v (flesh) Acts 2 back to top


II· πραξ(εις) αποστολων

ειρηκεν γαρ αυτος


λεγει κς τω κω μου
3 καθου εκ δεξιων μου
35εως ⸆ θω του εκθρους σου
ϋποποδιον των ποδων σου
6 36ασφαλως ουν γεινωσκετω πας ο οικος ϊσραηλ
οτι και κν ⸆ και χρν ο θς εποιησεν
τουτον ⸆ ιην ον ϋμεις εσταυρωσατε
9 37τοτε παντες οι συνελθοντες
και ακουσαντες κατενυγησαν τη καρδια
και τινες εξ αυτων ειπαν
12προς τον πετρον και τους αποστολους
τι ουν ποιησομεν ανδρες αδελφοι
ϋποδειξατε ημειν
1538πετρος δε προς αυτους φησιν
μετανοησατε
και βαπτισθητω εκαστος ϋμων ·
18εν τω ονοματι του κυ ιηυ χρυ
εις αφεσιν αμαρτιων Lect.
και λημψεσθαι την δωρεαν του αγιου πνς
2139ημειν γαρ εστιν η επαγγελια
και τοις τεκνοις ημων
και πασι τοι εις μακραν
24οσους αν προσκαλεσητε κς ο θς ημων
40ετεροις δε λογοις πλειοσιν
διεμαρτυρατο και παρεκαλει αυτους λεγων
27σωθητε απο της γενεας ταυτης της σκολιας
41οι μεν ουν πιστευσαντες τον λογον αυτου
εβαπτισθησαν
30και προσετεθησαν εν εκεινη τη ημερα
ψυχαι ωσει τρισχειλειαι
42και ησαν προσκαρτερουντες τη διδαχη
33των αποστολων εν ϊερουσαλημ

Folio 423v Image Quire_54-1v (hair) Acts 2 back to top

II·III· πραξ(εις) αποστολων

και τη κοινωνια ⸆ τη κλασι του αρτου


και ταις προσευχαις
3 43εγεινετο δε παση ψυχη φοβος
πολλα ⸆ τερατα και σημεια
δια των αποστολων εγεινετο
6 44παντες τε οι πιστευοντες ησαν επι το αυτο
και ειχον παντα κοινα
45και οσοι κτηματα ειχον
9 η ϋπαρξεις επιπρασκον
και διεμεριζον αυτα καθ ημεραν πασι
τοις αν τις χρειαν ειχεν 46⸆
12Lect. παντες τε προσεκαρτερουν εν τω ϊερω
και κατ οικους αν επι τω αυτο κλωντες τε αρτο(ν)
μετελαμβανον τροφης εν αγαλλιασει
15και αφελοτητι καρδιας 47αινουντες τον θν
και εχοντες χαριν προς ολον τον κοσμον
ο δε κς προσετιθει τους σωζομενους
18καθ ημεραν επι το αυτο αν τη εκκλησια
3:1Lect. εν δε ταις ημεραις ταυταις
πετρος και ϊωανης ανεβαινον εις το ϊερον
21το δειλεινον επι την ωραν ενατη τη προσευχη
2και ιδου τις ανηρ χωλος εκ κοιλιας μητρος αυτου
εβασταζετο ον ετιθουν καθ ημεραν
24προς την θυραν του ϊερου
την λεγομενην ωραιαν
του αιτειν ελεημοσυνην παρ αυτων
27εισπορευομενων αυτων εις το ϊερον
3ουτος ατενισας τοις οφθαλμοις αυτου
και ιδων πετρον και ϊωανην
30μελλοντας ειναι εις το ϊερον
ηρωτα αυτους ελεημοσυνην
4εμβλεψας δε ο πετρος εις αυτον
33συν ϊωανην και ειπεν ατενεισον εις ημας

Folio 424v Image Quire_54-2v (flesh) Acts 3 back to top

III· πραξ(εις) αποστολων

5ο δε ατενεισας αυτοις
προσδοκων τι λαβειν παρ αυτων
3 6ειπεν δε ο πετρος
αργυριον και χρυσιον ουχ ϋπαρχει μοι
ο δε εχω τουτο σοι διδωμι
6 εν τω ονοματι ιηυ χρυ του ναζοραιου περιπατει
7και πιασας αυτον της δεξιας χειρος ηγειρεν
και παραχρημα εσταθη
9 και εσταιρεωθησαν αυτου
αι βασεις και τα σφυρα 8και εξαλλομενος εστη
και περιεπατει χαιρομενος
12και εισηλθεν συν αυτοις εις το ϊερον
Lect. αινων τον θν Lect.
9και ειδεν πας ο λαος αυτον περιπατουντα
15και αινουντα τον θν
10επεγεινωσκον ται αυτον οτι ουτος ην
ο προς την ελεημοσυνην καθεζομενος
18επι τη ωρεα πυλη του ϊερου
και επλησθησαν θαμβους και εκτασεως
επι τω γεγενημενω αυτω
2111Lect. εκπορευομενου δε του πετρου και ϊωανου
συνεξεπορευετο κρατων αυτους
οι δε θαμβηθεντες εστησαν
24εν τη στοα η καλουμενη σολομωνος εκθαμβοι
12αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν προς αυτους
ανδρες ϊσραηλιται τι θαυμαζεται επι τουτω
27η ημειν τι ατενιζετε
ως ημων τη ϊδια δυναμι η ευσεβια
τουτο πεποιηκοτων τουτο περιπατειν αυτο(ν)
3013ο θς αβρααμ · και θς ϊσακ · και θς ϊακωβ
ο θς των πατερων ημων
εδοξασεν τον παιδα αυτου ιην χρν
33ον ημεις παρεδωκατε εις κρισιν

Folio 425v Image Quire_54-3v (hair) Acts 3 back to top

III· πραξ(εις) αποστολ(ων)

και απηρνησασθαι αυτον


κατα προσωπον πειλατου
3 του κρειναντος εκεινου
απολυειν αυτον θελοντος
14ϋμεις δε τον αγιον και δικαιον
6 εβαρυνατε και ητησατε ανδρα φονεια
χαρισθηναι ϋμειν
15τον δε αρχηγον της ζωης απεκτεινατε
9 ον ο θς ηγειρεν εκ νεκρων
ου ϋμεις μαρτυρες εσμεν
16και επι τη πιστει του ονοματος αυτου
12τουτον ⸆ θεωρειτε και οιδατε
οτι εστερεωσεν το ονομα αυτου
και η πιστις η δι αυτου εδωκεν αυτω
15Lect. την ολοκληριαν ταυτην Lect.
απεναντι παντων ϋμων
17και νυν ανδρες αδελφοι επισταμεθα
18οτι ϋμεις μεν κατα αγνοιαν επραξατε ⸆ πονηρο(ν)
ωσπερ και οι αρχοντες ϋμων
18ο δε θς ο προκατηγγειλεν
21δια στοματος παντων των προφητων
παθειν τον χρν αυτου επληρωσεν ουτως
19μετανοησατε ουν και επιστρεψατε
24εις το εξαλειφθηναι τας αμαρτιας ϋμων
20οπως αν επελθωσιν καιροι αναψυξεως
απο προσωπου του κυ
27και αποστειλη τον προκεχειρισμενον ϋμιν χρν ιην
21ον δει ουρανον μεν δεξασθαι
αχρι χρονον αποκαταστασεως παντων
30ων ελαλησεν ο θς δια στοματος των αγιων αυτου
των προφητων
22μωϋσης μεν ειπεν προς τους πατερας ημω(ν)
33οτι προφητης ϋμειν αναστησει κς ο θς ϋμω(ν)

Folio 426v Image Quire_54-4v (flesh) Acts 3 back to top

III·IIII· πραξ(εις) αποστολων

εκ των αδελφων ημων


ως εμου αυτου ακουσεσθαι
3 κατα παντα οσα αν λαληση προς ϋμας
23εσται δε πασα ψυχη ητις αν μη ακουση
του προφητου εκεινου εξολεθρευθησεται
6 εκ του λαου 24και παντες οι προφηται απο σαμουηλ
και των κατεξης ο ελαλησεν
και κατηνγειλαν ταυ ημερας ταυτας
9 25ϋμεις εσται ϋιοι των προφητων
και της διαθηκης ην ο θς διεθετο
προς τους πατερας ημων λεγων προς αβρααμ
12και εν τω σπερματι σου ενευλογηθησονται
πασαι αι πατριαι της γης
26ϋμειν πρωτον ο θς αναστησας τον παιδα αυτου
15εξαπεστειλεν ευλογουντας ϋμας εν τ αποσ
τρεφειν εκαστος εκ των πονηρων ϋμων
4:1Ca. IIIIλαλουντων δε αυτων
18προς τον λαον τα ρηματα ταυτα
επεστησαν οι ειερεις και οι σαδδουκαιοι
2και απονουμενοι
21δια το διδασκειν αυτους τον λαον
και αναγγελλειν τον ιην
εν τη αναστασει των νεκρων
243και επειβαλοντες αυτοις τας χειρας
και εθεντο εις τηρησιν εις την επαυριον
ην γαρ εσπερα ηδη
274πολλοι δε των ακουσαντων τον λογον
επιστευσαν
και αριθμος τε εγενηθη ανδρων ως χιλιαδες · ε
305εγενετο δε επι την αυριον ημεραν
συνηχθησαν οι αρχοντες και οι πρεσβυτεροι
και γραμματεις εν ϊερουσαλημ
336και αννας ο αρχιερευς

Folio 427v Image Quire_54-5v (hair) Acts 4 back to top

IIII· πραξ(εις) αποστολων

και καϊφας · και ϊωναθας και αλεξανδρος


και οσοι ησαν εκ γενους αρχιερατικου
3 7και στησαντες αυτους εν μεσω
επυνθανοντο εν ποια δυναμι
η εν ποιω ονοματι εποιησατε τουτο ϋμεις
6 8τοτε πετρος πλησθεις πνς αγιου
ειπεν προς αυτους αρχοντες του λαου
και πρεσβυτεροι του ϊσραηλ
9 9ει ημεις σημερον ανακρεινομεθα αφ ϋμω(ν)
επ ευεργεσεια ανθρωπου ασθενους
εν τινι ουτος σεσωσται
1210γνων εστω πασιν ϋμειν
και παντι τω λαω ϊσραηλ
οτι εν τω ονοματι ιηυ χρυ του ναζωραιου
15ον ϋμεις εσταυρωσατε
ον ο θς ηγειρεν εκ νεκρων
εν τουτω ουτος παρεστηκεν
18ενωπιον ϋμων ϋγιης
11ουτος εστιν ο λιθος ο εξουθενηθεις ϋφ ημω(ν)
των οικοδομων
21ο γενομενος εις κεφαλην γωνιας
12και ουκ εστιν εν αλλω ουδενι
ου γαρ εστιν ετερον ονομα ϋπο τον ουρανο(ν)
24ο δεδομενον ανθρωποις
εν ω δει σωθηναι ημας
13θεωρουντες δε την του πετρου παρρησιαν
27και ϊωανου και καταλαβομενοι
οτι ανθρωποι αγραμματοι εισιν εθαυμαζον
επεγεινωσκον δε αυτους οτι συν τω ιηυ ησα(ν)
3014τον ⸆ ανθρωπον βλεποντες
συν αυτων εστωτα τον τεθεραπευμενον
ουδεν ειχον ποιησαι η αντιπειν
3315καιλευσαντες αυτους εξω του συνεδριου
απαχθηναι

Folio 428v Image Quire_54-6v (flesh) Acts 4 back to top

IIII· πραξ(εις) αποστολων

συνεβαλον προς αλληλους 16λεγοντες


τι ποιησομεν τοις ανθρωποις τουτοις
3 οτι μεν γαρ γνωστον σημειω
γεγονεναι δι αυτων
πασιν τοις κατοικουσιν ϊερουσαλημ
6 φανεροτερον εστιν και ου δυναμεθα αρνισθαι
17ϊνα μη επι πλεον τι διανεμηθη εις τον λαον
επιλησομεθα ουν ουτοις
9 μηκετι λαλειν επι τω ονοματι τουτω
μηδενι ανθρωπων
18συνκατατιθεμενων δε αυτων τη γνωμη
12φωνησαντες αυτους παρηγγειλαντο
κατα το μη φθεγγεσθαι
μηδε διδασκειν επι τω ονοματι του ιηυ
1519αποκρειθεις δε πετρος και ϊωανης
ειπον προς αυτους
ει δικαιον εστιν ενωπιον του θυ ϋμων ακουει(ν)
18μαλλον η του θυ κρεινατε
20ου δυναμεθα γαρ ημεις
α ειδαμεν και ηκουσαμεν ⸆ λαλειν
2121οι δε προσαπειλησαμενοι απελυσαν αυτους
μη ευρισκοντες αιτιαν το πως κολασωνται αυτους
δια τον λαον οτι παντες
24εδοξαζον τον θν επι τω γεγονοτι
22ετων γαρ ην πλειονων μ ην ο ανθρωπος
εφ ον γεγονει το σημειον της ειασεως
2723απολυθεντες δε ηλθον προς τους ϊδιους
και απηγγειλαν οσα προς αυτους
οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι ειπαν
3024οι δε ακουσαντες και επιγνοντες την του θυ ενεργεια(ν)
ομοθυμαδον ηραν φωνην προς τον θν
και ειπαν
33δεσποτα συ ο θς ο ποιησας τον ουρανον και την
γην

Folio 429v Image Quire_54-7v (hair) Acts 4 back to top

IIII· πραξ(εις) αποστολων

και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις


25ος δια πνς αγιου δια του στοματος λαλησας
3 δαυειδ παιδος σου
ϊνατι εφρυξαν εθνη
και λαοι εμελετησαν καινα
6 26παρεστησαν οι βασιλεις της γης
και οι αρχοντες συνηχθησαν επι το αυτο
κατα του κυ και κατα του χρυ αυτου
9 27συνηχθησαν γαρ επ αληθειας εν τη πολει ταυτη
επι τον αγιον σου παιδα ιην ον εχρεισας
ηρωδης τε και ποντιος πιλατος
12συν εθνεσιν και λαοις ϊσραηλ
28ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη σου
προωρισεν γενεσθαι
1529και τα νυν κε εφιδε επι τας αγιας αυτων
και δος τοις δουλοις σου
μετα πασης παρρησιας λαλειν τον λογον σου
1830εν τω την χειρα σου εκτεινειν ις ϊασιν
και σημεια και τερατα γενεσθαι
δια του ονοματος του αγιου παιδος σου ιηυ
2131και δεηθεντων αυτων
εσαλευθη ο τοπος εν ω ησαν συνηγμενοι
και επλησθησαν απαντες του αγιου πνς
24και ελαλουν τον λογον του θυ μετα παρρησιας
παντι τω θελοντι πιστευειν
32του δε πληθους των πιστευσαντων
27ην ⸆ καρδια και ψυχη μια
και ουκ ην διακρισις εν αυτοις ουδεμια
και ουδεις των ϋπαρχοντων αυτου
30ελεγεν ϊδιον ειναι
αλλα ην αυτοις παντα κοινα
33και δυναμει μεγαλη
33απεδιδουν το μαρτυριον οι αποστολοι

Folio 430v Image Quire_54-8v (flesh) Acts 4 back to top

IIII·V·

της αναστασεως του κυ ιηυ χρυ


χαρις τε μεγαλη ην επι παντας αυτους
3 34ουδε γαρ ενδεης τις ϋπηρχεν εν αυτοις
οσοι γαρ κτητορες ησαν χωριων
η οικειων υπηρχον πωλουντες
6 και φεροντες τειμας των πιπρασκοντων
35και ετιθουν παρα τους ποδας των αποστολω(ν)
διεδιδετο δε ενι εκαστω
9 καθοτι αν τις χρειαν ειχεν
36ϊωσηφ δε ο επικληθεις βαρναβας ϋπο των αποστολ[ων]
ο εστιν μεθερμηνευομενον ϋιος παρακλησεως
12κυπριος λευειτης τω γενει
37ϋπαρχοντος αυτω χωριον
πωλησας ηνεγκε το χρημα
15και εθηκεν παρα τους ποδας των αποστολω(ν)
5:1ανηρ δε τις ονοματι ανανιας
συν σαφφυρα τη γυναικι αυτου
18επωλησεν κτημα 2και ενοσφισατο εκ της τιμης
συνειδυϊας και της γυναικαικος
και ενεγκας μερος τι
21παρα τους ποδας των αποστολων εθετο
3ειπεν δε πετρος προς ανανιαν
δια τι επληρωσεν προς ανανιαν καρδιαν σου
24ψευσασθαι σε το αγιον πνα
και νοσφισασθαι σε απο της τειμης του χωριου
4ουχι μεσον σοι εμενεν
27και πραθεν εν τη εξουσια ϋπηρχεν
τι οτι εθου εν τη καρδια σου
ποιησαι ⸆ πονηρον τουτο
30ουκ εψευσου ανθρωποις αλλα τω θω
5ακουσας δε ανανιας τους λογους τουτους
παραχρημα πεσων εξεψυξεν
33και εγενετο φοβος μεγας

νδ
Folio 431v Image Quire_55-1v (hair) Acts 5 back to top

V· πραξ(εις) αποστολων

επι παντας τους ακουοντας


6ανασταντες δε οι νεωτεροι συνεστιλαν αυτο(ν)
3 και εξενεγκαντες εθαψαν
7εγενετο δε ως ωρων γ διαστεμα
και η γυνη αυτου μη ϊδυϊα
6 το γεγονος εισηλθεν
8ειπεν δε προς αυτην ο πετρος επερωτησω σε
ει αρα το χωριον τοσουτου απεδοσθε
9 η δη ειπεν ναι τοσουτου
9ο δε πετρος ⸆ αυτην τι οτι
συνεφωνησεν ϋμειν πειρασαι το πν του κυ
12ϊδου οι ποδες των θαψαντων τον ανδρα σου
επι τη θυρα και εξοισουσιν σε
10και επεσεν παραχρημα προς τους ποδας αυτου
15και εξεψυξεν
εισελθοντες δε οι νεανισκοι
ευρον αυτην νεκραν
18και συνστειλαντες εξηνεγκαν
και εθαψαν προς τον ανδρα αυτης
11και εγενετο φοβος μεγας
21εφ ολην την εκκλησιαν και επι παντας
τους ακουοντες ταυτα
12δια δε των χειρων των αποστολων εγεινετο σημεια
24και τερατα πολλα εν τω λαω
και ησαν ομοθυμαδον απαντες
εν τω ϊερω εν τη στοα τη σολομωνος
2713και ουδεις των λοιπων ετολμα κολλασθαι αυτοις
αλλ εμεγαλυνεν αυτους ο λαος
14μαλλον δε προσετιθεντο πιστευοντες
30τω κω πληθι ανδρων τε και γυναικων
15ωστε κατα πλατειας εκφερειν τους ασθενεις αυτω(ν)
και τιθεναι επι κλιναριων και κραβαττω(ν)
33ϊνα ερχομενου πετρου καν η σκια επισκιαση

Folio 432v Image Quire_55-2v (flesh) Acts 5 back to top

V· πραξ(εις) αποστολων

τινι αυτων απηλλασσοντο γαρ


απο πασης ασθενιας
3 ως ειχεν εκαστος αυτων
16συνηρχετο δε ⸆ πληθος των περι πολεων
εις ϊερουσαλημ φεροντες ασθενεις
6 και οχλουμενους απο πνευματων ακαθαρτω(ν)
και ειωντο παντες
17αναστας δε ο αρχιερευς
9 και παντες οι συν αυτω
η ουσα αιρεσις των σαδδουκαιων
επλησθησαν ζηλου
1218και επεβαλον τας χειρας επι τους αποστολους
και ηθεντο αυτους εν τηρησει δημοσια
και επορευθη εις εκαστος εις τα ϊδια
1519τοτε δια νυκτος αγγελος κυ
ανεωξαν τας θυρας της φυλακης
εξαγαγων τε αυτους ειπεν 20πορευεσθε
18και σταθεντες λαλειται εν τω ϊερω τω λαω
παντα τα ρηματα της ζωης ταυτης
21ακουσαντες δε εισηλθον ϋπο τον ορθρον
21εις το ϊερον και εδιδασκον
παραγενομενος δε ο αρχιερευς και οι συν αυτω
εγερθεντες το πρωϊ
24και συνκαλεσαμενοι το συνεδριον
και πασαν την γερουσιαν των ϋιων ϊσραηλ
και απεστειλαν εις το δεσμωτηριον αχθηναι αυτους
2722οι δε ϋπηρεται παραγενομενοι
και ανυξαντες την φυλακην
ουκ ευρον αυτους εσω
30αναστρεψαντες και απηγγειλαν 23λεγοντες
οτι το δεσμωτηριον ευρομεν ενκλεκλεισμενο(ν)
εν παση ασφαλια
33και τους φυλακας εστωτας επι των θυρων

Folio 433v Image Quire_55-3v (hair) Acts 5 back to top

V· πραξ(εις) αποστολων

ανοιξαντες δε εσω ουδενα ευρομεν


24ως δε ηκουσαν τους λογους τουτους
3 ο τε στρατηγος του ϊερου και οι αρχιερεις
διηπορουν περι αυτων τι αν γενηται τουτο
25παραγενομενος δε τις απηγγειλεν αυτοις
6 οτι ϊδου οι ανδρες ους εθεσθε εν τη φυλακη
εισιν εν τω ϊερω εστωτες
και διδασκοντες τον λαον
9 26τοτε απελθων ο στρατηγος συν τοις ϋπηρεταις
ηγαγον αυτους ⸆ μετα βιας
φοβουμενοι γαρ τον λαον μη λιθασθωσιν
1227αγαγοντες δε αυτους εστησαν εν τω συνεδριω
και επηρωτησεν αυτους ο ϊερευς 28λεγων
ου παραγγελια παρηγγειλαμεν ϋμειν
15μη διδασκειν επι τω ονοματι τουτω ⸆
ϊδου πεπληρωκατε την ϊερουσαλημ
της διδαχης ϋμων
18και βουλεσθαι εφαγαγειν εφ ημας
το αιμα του ανθρωπου εκεινου
29πειθαρχειν δε θω μαλλον η ανθρωποις
21ο δε πετρος ειπεν προς αυτους
30ο θς των πατερων ημων ηγειρεν ιην
ον ϋμεις διεχειρισασθαι κρεμασαντες επι ξυλου
2431τουτον ο θς αρχηγον και σωτηρα
ϋψωσεν τη δοξη αυτου
δουναι μετανοιαν τω ϊσραηλ
27και αφεσιν ⸆ αμαρτιων εν αυτω
32και ημεις εσμεν ⸆ μαρτυρες
παντων των ρηματων τουτων
30και το πνα ⸆ το αγιον ον εδωκεν ο θς
τοις πιθαρχουσιν αυτω
33οι δε ακουσαντες διεπριοντο
33και εβουλευοντο ανελειν αυτους

Folio 434v Image Quire_55-4v (flesh) Acts 5 back to top

V· πραξ(εις) αποστολων

34αναστας δε τις εκ του συνεδριου φαρισαιος


ονοματι γαμαλιηλ νομοδιδασκαλος
3 τιμιος παντι τω λαω
εκελευσεν τους αποστολους εξω βραχυ ποιησαι
35ειπεν τε προς τους αρχοντας και τους συνεδριους
6 ανδρες ϊσραηλειται προσεχεται εαυτους
επι τοις ανθρωποις τουτοις
τι μελλεται πρασσειν
9 36προ γαρ τουτων των ημερων
ανεστη θευδας λεγων
ειναι τινα μεγαν εαυτον
12ω και προσεκληθη αριθμος ανδρων
ως τετρακοσιων
ος διελυθη αυτος δι αυτου
15και παντες οσοι επιθοντο αυτω ⸆
και εγενοντο εις ουθεν
37μετα τουτον ανεστη ϊουδας ο γαλιλαιος
18εν ταις ημεραις της απογραφης
και απεστησεν λαον πολυν οπισω αυτου
κακεινος απωλετο και οσοι επιθοντο αυτω
21διεσκορπισθησαν
38και τα νυν εισιν αδελφοι λεγω ϋμειν
αποστητε απο των ανθρωπων τουτων
24και εασατε αυτους
μη μιαναντες τας χειρας
οτι εαν η εξ ανθρωπων η βουλη αυτη
27η το εργον τουτο καταλυθησεται
39ει δε εκ θυ εστιν ου δυνησεσθαι καλυσαι αυτους
ουτε ϋμεις ουτε βασιλεις ουτε τυραννοι
30απεχεσθαι ουν απο των ανθρωπων τουτω(ν)
μηποτε ⸆ θεομαχοι ευρεθητε
[...] επειστ[...] ες δε αυτω
3340και προσκαλεσαμενοι τους αποστολους

Folio 435v Image Quire_55-5v (hair) Acts 5 back to top

V·VI· πραξ(εις) αποστολων


Lect.

δειραντες παρηγγειλαν
και προσκαλεσαμενοι μη λαλειν επει τω ονοματι του ιηυ
3 και απελυσαν αυτους
41οι μεν ουν αποστολοι επορευοντο χαιροντες
απο προσωπου του συνεδριου
6 οτι ϋπερ του ονοματος κατηξιωθησαν
ατιμασθηναι 42πασαν δε ημεραν εν τω ϊερω
και κατ οικον ουκ επαυοντο διδασκοντες
9 και ευαγγελιζομενοι τον κν ιην χρν
6:1Lect. εν δε ταυταις ταις ημεραις
πληθυνοντων των μαθητων
12εγενετο γογγυσμος των ελληνιστων
προς τους εβραιους
οτι παρεθεωρουντο εν τη διακονια ⸆
15καθημερινη αι χηραι αυτων
εν τη διακονια των εβραιων
2προσκαλεσαμενοι ⸆ οι ιβ
18το πληθος των μαθητων ειπον προς αυτους
ουκ αρεστον εστιν ημειν
καταλειψαντας τον λογον του θυ
21διακονειν τραπεζαις
3τι ουν εστιν αδελφοι
επισκεψασθαι εξ ϋμων αυτων
24ανδρας μαρτυρουμενους ζ
πληρεις πνς και σοφιας
ους καταστησομεν επι της χριας αυτης
274ημεις δε εσομεθα τη προσευχη και τη διακονια
του λογου προσκαρτερουντες
5και ηρεσεν ο λογος ουτος ενωπιον παντος
30του πληθους των μαθητων
και εξελεξαντο στεφανον ανδρα πληρης πιστεως
και πνευματος αγιου
33και φιλιππον και προχορον

Folio 436v Image Quire_55-6v (flesh) Acts 6 back to top


VI· πραξ(εις) αποστολ(ων)

και νικορα και τειμωνα


και παρμενα και νικολαον
3 προσηλυτον αντιοχεα
6ουτοι εσταθησαν ενωπιον των αποστολων
οιτινες προσευξαμενοι
6 επεθηκαν αυτοις τας χειρας
7και ο λογος του κυ ηϋξανεν και επληθυνετο
ο αριθμος των μαθητων
9 εν ϊερουσαλημ σφοδρα
πολυς τε οχλος των ϊερεων ϋπηκουον α[...] τη πιστι
8στεφανος δε πληρης χαριτος και δυναμεως
12εποιει τερατα και σημεια μεγαλα εν τω λαω
δια του ονοματος κυ ιηυ χρυ
9αναστησαν δε τινες των εκ της συναγωγης της
15λεγομενης λειβερτεινων
και κυρηνεων και αλεξανδρεων
και των απο κιλικιας ⸆
18συνζητουντες τω στεφανω
10οιτινες ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια
τη ουση εν αυτω και τω πνι τω αγιω ω ελαλει
21δια το ελεγχεσθαι αυτους επ αυτου
μετα πασης παρρησιας
μη δυναμενοι ου αντοφθαλμειν τη αληθεια
2411τοτε ϋπεβαλον ανδρας λεγοντες
οτι ακηκοαμεν αυτου λαλουντος
ρηματα βλασφημιας εις μωϋσην και τον θν
2712συνεκεινησαν τε τον λαον
και τους πρεσβυτερους και τους γραμματεις
και επισταντες συνηρπασαν αυτον
30και ηγαγον εις το συνεδριον
13και εστησαν μαρτυρας ψευδεις
κατα αυτου λεγοντας
33ο ανθρωπος ουτος ου παυεται ρηματα λαλω(ν)

Folio 437v Image Quire_55-7v (hair) Acts 6 back to top

VI·VII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

κατα του τοπου του αγιου και του νομου


14ακηκοαμεν γαρ αυτου λεγοντος
3 οτι ιης ο ναζοραιος ουτος
καταλυσει τον τοπον τουτον και αλλαξει τα εθη
α παρεδωκεν ημειν μωϋσης
6 15και ητενιζον δε αυτω παντες
οι καθημενοι εν τω συνεδριω
και ειδον το προσωπον αυτου
9 ωσει προσωπον αγγελου
εστωτος εν μεσω αυτων
7:1VIIειπεν δε ο αρχιερευς τω στεφανω
12ει αρα τουτο ουτως εχει · 2ο δε εφη
ανδρες αδελφη και πατερες ακουσατε
ο θς της δοξης ωφθη τω πατρι ημων
15αβρααμ ’ οντι εν τη μεσοποταμια
πριν η κατοικησαι αυτον
εν χαραν 3και ειπεν προς αυτον
18εξηλθε απο της γης σου και της συνγενιας σου
και δευρο ει εις την γην ην αν σοι δειξω
4τοτε αβρααμ ’ εξελθων εκ γης χαλδαιων
21και κατωκησεν εν χαρραν
κακει ην μετα το αποθανειν τον πατερα αυτου
και μετωκησεν αυτον εις την γην ταυτην
24εις ην ϋμεις νυν κατοικειται
και οι πατερες ημων οι προ ημων
5και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη
27ουδε βημα ποδος
αλλ επηγγειλατο δουναι αυτω
εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου
30μετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου
6ελαλησεν δε ουτως ο θς προς αυτον
οτι εσται το σπερμα αυτου παροικον
33εν γη αλλοτρια και δουλωσουσιν αυτους

Folio 438v Image Quire_55-8v (flesh) Acts 7 back to top

VII· πραξ(εις) αποστολων

και κακωσουσιν ετη · υ ·


7και το εθνος ω αν δουλευσουσιν
3 κρινω εγω ειπεν ο θς
και μετα ταυτα εξελευσονται
και λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω ·
6 8και εδωκεν αυτω διαθηκην περιτομης
και ουτως εγεννησεν τον ϊσακ
και περιετεμεν αυτον τη ημερα τη ογδοη
9 και ο ϊσακ τον ϊακωβ
και ⸆ ϊακωβ τους ιβ πατριαρχας
9και οι πατριαρχαι ζηλωσαντες τον ϊωσηφ
12απεδοντο εις αιγυπτον
και ην ο θς μετ αυτου
10και εξιλατο αυτον εκ πασων των θλειψεων αυτου
15και εδωκεν χαριν αυτω και σοφιαν
εναντιον φαραω βασιλεως αιγυπτου
και κατεστησεν αυτον ηγουμενον επ αιγυπτο(ν)
18και ολον τον οικον αυτου
11ηλθεν δε λειμος εφ ολης της ⸆ αιγυπτου
και χανααν · και θλειψεις μεγαλη
21και ουχ ευρισκον χορτασματα οι πατερες ημω(ν)
12ακουσας ουν ϊακωβ · οντα σειτια εν αιγυπτω
εξαπεστειλεν τους πατερας ημων πρωτον
2413και επι τω δευτερω
ανεγνωρισθη ϊωσηφ τοις αδελφοις αυτου
και φανερον εγενηθη
27τω φαραω το γενος του ϊωσηφ
14αποστειλας δε ϊωσηφ
μετεκαλεσατο ϊακωβ · τον πατερα αυτου
30και πασαν την συνγενειαν αυτου
εν · ο · και · ε · ψυχαις
15κατεβη ϊακωβ εις αιγυπτον
33και ετελευτησεν αυτος τε και οι πατερες ημω(ν)

Folio 439v Image Quire_56-1v (hair) Acts 7 back to top

VII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

16και μετηχθησαν εις συχεν


και ετεθησαν εν τω μνηματι
3 ω ωνησατο αβρααμ τειμης αργυριου
παρα των ϋιων εμμωρ του συχεμ
17καθως δε ηγγιζεν ο χρονος της επαγγελιας
6 ης επηγγειλατο ο θς τω αβρααμ
ηυξησεν ο λαος και επληθυνθη εν εγυπτω
18αχρι ου ανεστη βασιλευς ετερος
9 ος ουκ εμνησθη του ϊωσηφ
19και κατασοφισαμενος το γενος ημων
εκακωσεν τους πατερας ·
12του ποιειν εκθετα τα βρεφη αυτων
εις το μη ζωογονεισθε
20εν ω καιρω εγεννηθη μωϋσης
15και ην αστιος τω θω
ος ανετραφη μηνας τρις
εν τω οικω του πατρος αυτου
1821εκτεθεντος δε αυτου παρα τον ποταμον
ανειλατο αυτον η θυγατηρ φαραω ⸆
* ανεθρεψατο αυτη εις ϋιον
2122και επεδευθη μωϋσης πασαν την σοφιαν αιγυπτιω(ν)
ην τε δυνατος εν λογοις και εργοις αυτου
23ως δε επληρουτο μ ετης αυτω χρονος
24ανεβη επι την καρδιαν αυτου
επισκεψασθαι τους αδελφους αυτου
τους ϋιους ϊσραηλ
2724και ϊδων τινα αδικουμενον εκ του γενους
ημυνετο και εποιησεν εκδικησιν
τω καταπονουμενω παταξας τον αιγυπτιο(ν)
30και εκρυψεν αυτον εν τη αμμω
25ενομιζον δε συνϊεναι τους αδελφους αυτου
οτι ο θς δια χειρος αυτου διδωσει σωτηριαν αυτοις
33οι δε ⸆ συνηκαν

Folio 440v Image Quire_56-2v (flesh) Acts 7 back to top

VII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

26τοτε επιουση ημερα ωφθη αυτοις μαχομενος


* και ειδεν αυτους αδικουντας
3 και συνηλλασσεν αυτους εις ειρηνην ειπω(ν)
τι ποιειτε ανδρες αδελφοι
ϊνατι αδεικειται εις αλληλους 27ο δε αδικων τον πλησιον
6 απωσατο αυτον ειπας
τις σε κατεστησεν αρχοντα
και δικαστην εφ ημας
9 28μη ανελειν με συ θελεις
ον τροπον ανειλες αιχθες τον αιγυπτιον
* 29ουτως και εφυγαδευσεν μωϋσης
12εν τω λογω τουτω
και εγενετο παροικος εν γη μαδιαμ
ου εγεννησεν ϋιους δυω
1530Lect. και μετα ταυτα πλησθεντων αυτω ετη μ
ωφθη αυτω εν τη ερημω του ορου σεινα
αγγελος κυ εν φλογι πυρος βατου
1831ο δε μωϋσης ειδων εθαυμαζεν το οραμα
και προσερχομενου αυτου και κατανοησαι
ο κς ειπεν αυτω λεγων
2132εγω ο θς των πατερων σου
ο θς αβρααμ και θς ϊσακ και θς ϊακωβ
εντρομος δε γενομενος μωϋσης
24ουκ ετολμα κατανοησαι
33και εγενετο φωνη προς αυτον
λυσον το ϋποδημα των ποδων σου
27ο γαρ τοπος ου εστηκας γη αγια εστιν
34και ϊδων γαρ ϊδον
την κακωσιν του λαου ⸆ του εν εγυπτω
30και του στεναγμου αυτου ακηκοα
και κατεβην εξελεσθαι αυτους
και νυν δευρο αποστειλω σε εις αιγυπτον

Folio 441v Image Quire_56-3v (hair) Acts 7 back to top

VII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

35τουτον τον μωϋσην


ον ηρνησαντο ειποντες
3 τις σε κατεστησεν αρχοντα και δικαστην εφ ημω(ν)
τουτον ο θς και αρχοντα
και λυτρωτην απεσταλκεν συν χειρι αγγελου
6 Lect. του οφθεντος αυτω εν τη βατω Lect.
36ουτος εξηγαγεν αυτους
ο ποιησας τερατα και σημεια
9 εν γη αιγυπτου και εν υρεθρα θαλασση
και εν τη ερημω ετη μ
37ουτος εστιν μωϋσης ο ειπας τοις ϋιοις ϊσραηλ
12προφητην ϋμειν αναστησει ο θς
εκ των αδελφων ϋμων ωσει εμε
αυτου ακουεσθε
1538ουτος εστιν ο γενομενος εν τη εκκλησια
εν τη ερημω μετα του αγγελου ⸆
λαλουντος αυτω εν τω ορει σεινα
18και των πατερων ημων
ος εδεξατο λογια ζωντα δουναι ημιν
39οτι ουκ ηθελησαν ϋπηκοοι γενεσθε
21οι πατερες ημων αλλα απωσαντο
και απεστραφησαν ταις καρδιαις εις αιγυπτο(ν)
40ειπαντες τω ααρων ποιησον ημειν θεους
24οι προπορευσονται ημων
ο γαρ μωϋσης ουτος
ος εξηγαγεν ημας εκ γης αιγυπτου
27ουκ οιδαμεν τι γεγονεν αυτω
41και εμοσχοποιησαν εν ταις ημεραις εκειναις
και απηγοντο θυσιαν τω ειδωλω
30και ηυφραινοντο
εν τοις εργοις των χειρων αυτων
42εστρεψεν δε ο θς και παρεδωκεν αυτους
33λατρευειν τη στρατεια του ουρανου

Folio 442v Image Quire_56-4v (flesh) Acts 7 back to top

VII· πραξ(εις) αποστολων

καθως γεγραπται εν βιβλω προφητων


μη σφαγια και θυσιας
3 προσηνεγκατε μοι ετη · μ ·
εν τη ερημω οικος ϊσραηλ
43και ανελαβετε την σκηνην του μολοχ
6 και το αστρον του θυ ρεμφαμ
τους τυπους ους εποιησατε προσκυνειν αυτοις
* και μετοικιω ϋμας επι τα μερη βαβυλωνος
9 44η σκηνη του μαρτυριου ην
εν τοις πατερεσιν ημων εν τη ερημω
καθως διεταξατο λαλων τω μωϋσι
12* ποιησαι αυτην κατα το παρατυπον ον εορακεν
45ην και εισηγαγον διαδεξαμενοι
οι πατερες ημων μετα ϊησουν
15εν τη κατασχεσει των εθνων
ων εξωσεν ο θς
απο προσωπου των πατερων ϋμων
18εως των ημερων δαυειδ
46ος ευρε χαριν ενωπιον του θυ
και ητησατο σκηνωμα ευρειν
21τω οικω ϊακωβ
47σολομων δε οικοδομησεν αυτω οικον
48ο δε ϋψιστος ου κατοικει εν χειροποιητοις
24ως ο προφητης λεγει
49ο ουρανος μου εστιν θρονος
η δε γη ϋποποδιον των ποδων μου
27ποιον οικον οικοδομησεται μοι λεγει κς
η ποιος τοπος της καταπαυσεως μου εστι(ν)
50ουχι η χειρ μου εποιησεν παντα ταυτα
3051σκληροτραχηλοι και απεριτμητοι
καρδιαις και τοις ωσιν
ϋμεις αει τω πνι τω αγιω αντιπιπτεται
33καθως οι πατερες και ϋμων

Folio 443v Image Quire_56-5v (hair) Acts 7 back to top

VII·VIII· πραξ(εις) αποστολων

52τινα των προφητων ουκ εδιωξαν εκεινοι


και απεκτειναν αυτους
3 τους προκαταγγελλοντας περι ⸆ ελευσεως του δικαιου
ου νυν ϋμεις προδοται και φονεις εγενεσθαι
53οιτιτεινε ελαβετε τον νομον
6 εις διαταγας αγγελων και ουκ εφυλαξατε
54ακουσαντες δε αυτου διεπριοντο
ταις καρδιαις αυτων
9 και εβρυχον τε τους οδοντας επ αυτον
55ϋπαρχων δε πληρης πνς αγιου
ατενεισας εις τον ουρανον ειδε δοξαν θυ
12και ιην τον κν εκ δεξιων του θυ εστωτα
56και ειπεν ϊδου θεωρω τους ουρανους
ηνεωγμενους και τον ϋιον του ανθρωπου
15εκ δεξιων εστωτα του θυ
57κραξαντες δε φωνη μεγαλη
συνεσχαν τα ωτα αυτων
18και ωρμησαν ομοθυμαδον επ αυτον
58και εκβαλοντες εξω της πολεως
ελιθοβολουν αυτον
21και οι μαρτυρες απεθεντο τα ειματια αυτων
παρα τους ποδας νεανιου τινος
καλουμενου σαυλου
2459και ελιθοβολουν τον στεφανον
επικαλουμενον και λεγοντα
κε · ιηυ δεξε το πνα μου 60θεις ⸆ τα γονατα
27εκραξεν φωνην μεγαλην λεγων
κε μη στησεις αυτοις ταυτην την αμαρτια(ν)
και τουτο ειπων εκοιμηθη
308:1σαυλος δε ην συνευδοκων τη ανεραισι αυτου
εγενετο δε εν εκεινη τη ημερα
διωγμος μεγας και θλειψεις
33επι την εκκλησιαν την εν ϊεροσολυμοις

Folio 444v Image Quire_56-6v (flesh) Acts 8 back to top

VIII· πραξ(εις) αποστολων

παντες δε διεσπαρησαν
κατα τας χωρας ⸆ ϊουδαιας και σαμαριας
3 πλην των αποστολων
οι εμειναν εν ϊερουσαλημ
2συνκομισαντες τον στεφανον ανδρες ευλαβεις
6 και εποιησαν κοπετον μεγαν επ αυτω
3ο δε σαυλος ελυμενετο την εκκλησιαν
κατα τους οικους εισπορευομενος
9 συρων τε ανδρας και γυναικας
παρεδιδους εις φυλακην
4οι μεν ουν διασπαρεντες
12διηλθον ευαγγελιζομενοι τον λογον
5φιλιππος δε καλελθων
εις πολιν της σαμαριας
15εκηρυσσεν αυτοις τον χρν
6ως δε ηκουον παν οι οχλοι
προσειχον τοις λεγομενοις ϋπο ⸆ φιλιππου
18[...] οντο εν τω ακουειν αυτους
και βλεπειν τα σημεια α εποιει
7[...] πολλοις γαρ των εχοντων
21πνευματα ακαθαρτα
βοωντα φωνη μεγαλη εξηρχοντο
πολλοι δε παραλελυμενοι ⸆ χωλοι
24εθεραπευοντο
8χαρα τε μεγαλη εγενετο εν τη πολει εκεινη
9ανηρ δε τις ονοματι σιμων
27προϋπαρχων εν τη πολει μαγευων ⸆
εξε[...] νε το εθνος της σαμαριας
λεγων ειναι τινα εαυτον μεγαν
3010ω προσειχον παντες απο μεικρου
εως μεγαλου λεγοντες
ουτος εστιν η δυναμις του θυ
33η καλουμενη μεγαλη 11προσειχον δε αυτω

Folio 445v Image Quire_56-7v (hair) Acts 8 back to top

VIII· πραξ(εις) αποστολων


δια το ϊκανω χρονω ταις μαγιαις
εξεστακεναι αυτους
3 12οτε δε επιστευσαν τω φιλιππω
ευαγγελιζομενω περι της βασιλιας του θυ
και του ονοματος ιηυ χρυ
6 εβαπτιζοντο ανδρες τε και γυναικες
13ο δε σιμων και αυτος επιστευσεν
και βαπτισθεις ην
9 και προσκαρτερων τω φιλιππω
θερ τε σημεια και δυναμις μεγαλας
γεινομενας εξεισταντο
1214ακουσαντες δε οι εν ϊερουσαλημ
αποστολοι οτι δεδεκται
η σαμαρια τον λογον του θυ
15απεστειλαν προς αυτους
πετρον και ϊωανην · 15οιτινες
καταβαντες προσηυξαντο περι αυτων
18οπως λαβωσιν πνα αγιον
16ουδεπω γαρ ην επι ουδενα αυτων
επιπεπτωκος
21μονον δε βεβαπτισμενοι ϋπηρχον
εις το ονομα του κυ ιηυ χρυ
17τοτε επετιθουν τας χειρας επ αυτους
24και ελαμβανον πνα αγιον
18ϊδων δε ο σιμων οτι δια της επιθεσεως
των χειρων των αποστολων
27διδοται το πνα το αγιον
προσηνεγκαν αυτοις χρηματα
19παρακαλων και λεγων
30δοτε καμοι την εξουσιαν ταυτην
ϊνα ω αν επιθω καγω τας χειρας
λαμβανη πνα αγιον
3320πετρος δε ειπεν προς αυτον

Folio 446v Image Quire_56-8v (flesh) Acts 8 back to top

VIII· πραξ(εις) αποστολων

⸆ αργυριον ⸆ συν σοι ειη εις απωλειαν


οτι την δωρεαν του θυ ενομισαν
3 δια χρηματα κτασθαι
21ουκ εστιν σοι μερεις ουδε κληρος εν τω λογω τουτω
η ⸆ καρδια σου ουκ εστιν ευθεια εναντι του θυ
6 22μετανοησον ουν απο της κακιας σου ταυτης
και δεηθητι του κυ ει αρα αφηθησεται σου
η επινοια της καρδιας σου
9 23ην γαρ πικριας χολη και συνδεσμω
αδικιας θεωρω σε οντα
24αποκρειθεις δε ο σιμων ειπεν προς αυτους
12παρακαλω δεηθητι ϋμεις περι εμου προς τον θν
οπως μηδεν επελθη μοι
τουτων των κακων ον ειρηκατε μοι
15ος πολλα κλαιων ου διελυμπανεν
25οι μεν ουν διαμαρτυραμενοι
και λαλησαντες τον λογον του κυ
18ϋπεστρεφον εις ειεροσολυμα
πολλας δε κωμας των σαμαρειτων
ευηγγελιζοντο
2126Lect. αγγελος δε κυ ελαλησεν προς φιλιππον λεγω(ν)
αναστας πορευθητι κατα μεσημβριαν
επι την οδον την καταβαινουσαν
24απο ϊερουσαλημ εις γαζαν αυτη εστιν ερημος
27και αναστας επορευθη
και ϊδου ανηρ αιθιοψ ευνουχος δυναστης
27κανδακης βασιλεισσης τινος αιθιοπων
ος ην επι πασης της γαζης αυτου ⸆
εληλυθει προσκυνησων ⸆ ϊερουσαλημ
3028ην τε ϋποστρεφων ⸆ καθημενος
επι του αρματος ⸆ αναγεινωσκων
τον προφητην ϊσαϊαν
3329ειπεν δε το πνα τω φιλιππω

Library Note
Library Note

νϛ

Folio 455v Image Quire_58-1v (hair) Acts 8 back to top

X· πραξ(εις) αποστολων

10:14[...]παν κοινον η ακαθαρτον


15φωνησας δε παλιν εκ δευτερου προς αυτον
3 α ο θς εκαθαρισεν σοι μη κοινου
16τουτο δε εγενετο επι τρις
Lect. και ανελημφθη παλιν το σκευος εις τον ουρανο(ν)
6 17ως δε εν εαυτω εγενετο διηπορει ο πετρος
τι αν ει το οραμα ο ειδεν
και ειδου οι ανδρες οι απεσταλμενοι απο κορνηλιου
9 επερωτησαντες την οικιαν του σιμωνος
επεστησαν επι τον πυλωνα
18και φωνησαντες επυνθανοντο
12ει σιμων ο επικαλουμενος πετρος
ενθαδε ξενιζεται
19του δε πετρου διενθυμουμενου
15περι του οραματος ειπεν αυτω το πνα
ϊδου ανδρες ζητουσιν σε
20αλλα αναστα καταβηθι και πορευου συν αυτοις
18μηδεν διακρινομενος
οτι εγω απεσταλκα αυτους
21Lect. τοτε καταβας ο πετρος προς τους ανδρας ειπε(ν)
Note

21ϊδου εγω ειμι ον ζητειτε


τι θελεται η τις η αιτια δι ην παρεστε
22οι δε ειπον προς αυτον
24κορνηλιος τις εκατονταρχης
ανηρ δικαιος και φοβουμενος τον θν
μαρτυρουμενος τε
27ϋφ ολου του εθνους των ϊουδαιων
εχρηματισθη ϋπο αγγελου αγιου
μεταπεμψασθαι σε εις τον οικον αυτου
30και ακουσαι ρηματα παρα σου
23τοτε εισαγαγων ο πετρος εξενισεν αυτους
τη δε επαυριον αναστας
33εξηλθεν συν αυτοις και τινες των αδελφω(ν)

Folio 456v Image Quire_58-2v (flesh) Acts 10 back to top

X· πραξ(εις) αποστολ(ων)

απο ϊοππην συνηλθαν αυτω


24τη δε επαυριον εισηλθεν εις καισαριαν
3 ο δε κορνηλιος ην προσδεχομενος αυτους
και συνκαλεσαμενος τους συνγενεις αυτου
και τους αναγκαιους φιλους περιεμεινεν
6 25προσεγγιζοντος δε του πετρου
εις την καισαριαν
προδραμων εις των δουλων
9 διεσαφησεν παραγεγονεναι αυτον
ο δε κορνηλιος εκπηδησας
και συναντησας αυτω
12πεσων προς τους ποδας προσεκυνησεν αυτο(ν)
26ο δε πετρος ηγειρεν αυτον λεγων
τι ποιεις καγω ανθρωπος ειμι ως και συ Note
1527και εισελθων τε και ευρεν συνεληλυθοτας πολλους
28εφη τε προς αυτους ϋμεις βελτιον εφιστασθαι
ως αθεμιστον εστιν ανδρι ϊουδαιω κολλασθαι
18η προσερχεσθαι ανδρι αλλοφυλω
καμοι ο θς επεδιξεν μηνα κοινον
η ακαθαρτον λεγειν ανθρωπον
2129διο και αναντιρητως ηλθον
μεταπεμφθεις ϋφ υμων
πυνθανομαι ουν τινι λογω μετεπεμψασθαι με
2430και ο κορνηλιος εφη απο της τριτης ημερας
μεχρι της αρτι ωρας ημην νηστευων
την ενατην τε προσευχομενος εν τω οικω μου
27και ϊδου ανηρ εστη ενωπιον μου
εν εσθητι λαμπρα 31και φησιν κορνηλιε
εισηκουσθη σου η προσευχη
30και αιελεημοσυναι σου
εμνησθησαν ενωπιον του θυ
32πεμψον ουν εις ϊοππην και μετακαλεσαι σιμωνα
33ος επικαλειται πετρος

Folio 457v Image Quire_58-3v (hair) Acts 10 back to top

X· πραξ(εις) αποστολων

ουτος ξενιζεται εν οικια σιμωνος


βυρσεως παρα θαλασσαν
3 ος παραγενομενος λαλησει σοι
33εξαυτης ου επεμψα προς σε
παρακαλων ελθειν ⸆ προς ημας
6 συ δε καλως εποιησας εν ταχει παραγενομενος
νυν δου παντες ημεις
ενωπιον σου ακουσαι βουλομενοι παρα σου
9 τα προστεταγμενα σοι απο του θυ
34ανοιξας δε το στομα πετρος ειπεν
επ αληθειας καταλαμβανομενος
12οτι ουκ εστιν προσωπολημπτης ο θς
35αλλ εν παντι εθνι ο φοβουμενος αυτον
και εργαζομενος δικαιοσυνην
15δεκτος αυτω εστιν
36τον γαρ λογον ον απεστιλεν τοις ϋιοις ϊσραηλ
ευαγγελιζομενος ειρηνην δια ιηυ χρυ
18ουτος εστιν παντων κς
37ϋμεις οιδατε το γενομενον καθ ολης ⸆ ϊουδαιας
αρξαμενος γαρ απο της γαλιλαιας
21μετα το βαπτισμα ο εκηρυξεν ϊωανης
38ιην τον απο ναζαρεθ · ον εχρισεν ⸆ ο θς
αγιω πνι και δυναμει
24ουτος διηλθεν ευεργετων
και ειωμενας παντας
τους καταδυναστευθεντας ϋπο του διαβολου
27οτι ο θς ην μετ αυτου
39και ϋμεις μαρτυρες αυτου
ων εποιησεν εν τε τη χωρα των ϊουδαιων
30και ϊερουσαλημ ’ ον και ανειλαν
κρεμασαντες επι ξυλου
40τουτον ο θς ηγειρεν μετα την τριτην ημερα(ν)
33και εδωκεν αυτω ενφανη γενεσθαι

Folio 458v Image Quire_58-4v (flesh) Acts 10 back to top

X·XI· πραξ(εις) αποστολων

41ουπαντι τω λαω αλλα μαρτυσι τοις


προκεχειροτονημενοις ϋπο του θυ ημειν
3 οιτινες συνεφαγομεν
και συνεπιομεν αυτω και συνεστραφημεν
μετα το αναστηναι εκ νεκρων ημερας μ
6 42και ενετειλατο ημειν κηρυξαι τω λαω
και διαμαρτυρασθαι
οτι ουτος εστιν ο ωρισμενος ϋπο του θυ κριτης
9 ζωντων και νεκρων
43τουτω παντες οι προφηται μαρτυρουσιν
αφεσιν αμαρτιων λαβειν
12δια του ονοματος αυτου
παντα τον πιστευοντα εις αυτον
44ετι λαλουντος του πετρου τα ρηματα ταυτα
15επεσεν το πνα το αγιον επι παντας
τους ακουοντας τον λογον 45και εξεστησαν
οι εκ περιτομης πιστοι
18οσοι συνηλθον τω πετρω
οτι και επι τα εθνη
η δωρεα του πνς ⸆ αγιου εκκεχυται
2146ηκουον γαρ αυτων λαλουντων
[...] ιν τον θν
ειπεν δε ο πετρος
2447μητι το ϋδωρ κωλαι τις δυναται
του μη βαπτισθηναι αυτους
οιτινες το πνα το αγιον ελαβον
27ωσπερ και ημεις
48τοτε προσεταξεν αυτους βαπτισθηναι
εν τω ονοματι του κυ ιηυ χρυ
30τοτε παρεκαλεσαν αυτον προς αυτους διαμειναι
ημερας τινας 11:1ακουστον δε εγενετο
τοις αποστολοις και τοις αδελφοις
33οι εν τη ϊουδαια

Folio 459v Image Quire_58-5v (hair) Acts 11 back to top

XI· πραξ(εις) αποστολ(ων)

οτι και τα εθνη εδεξατο τον λογον του θυ


2ο μεν ουν πετρος δια ικανου χρονου
3 ηθελησαι πορευθηναι εις ϊεροσολυμα
και προσφωνησας τους αδελφους
και επιστηριξας αυτους πολυν λογον
6 ποιουμενος δια των χωρων
διδασκων αυτους ος και κατηντησεν αυτοις
και απηγγιλεν αυτοις την χαριν του θυ
9 οι δε εκ περιτομης αδελφοι διεκρινοντο
προς αυτον 3λεγοντες
οτι εισηλθες προς ανδρας ακροβυστιαν εχοντας
12και συνεφαγες συν αυτοις
4αρξαμενος δε πετρος εξετιθετο αυτοις
τα κατεξης λεγων
155εγω ημην εν ϊοππη πολει προσευχομενος
και ειδον ⸆ εκστασει οραμα
καταβαινον σκευος τι
18ως οθονην μεγαλην τετρασιν αρχαις
καθιεμενην εκ του ουρανου
και ηλθεν εως εμου
216εις ην αθενισας κατενοουν
και ειδον ⸆ τετραποδα της γης
και τα θηρια και ⸆ ερπετα
24και πετεινα του ουρανου
7και ηκουσα φωνην λεγουσαν μοι
αναστα πετρε θυσον και φαγε
278ειπα δε μηδαμως κε
οτι κοινον η ακαθαρτον
ουδεποτε εισηλθεν εις το στομα μου
309εγενετο ⸆ φωνη εκ του ουρανου προς με
α ο θς εκαθαρισεν συ μη κοινου
10τουτο δε εγενετο επι τρις
33και ανεσπασθη παλιν απαντα εις τον ουρανο(ν)

Folio 460v Image Quire_58-6v (flesh) Acts 11 back to top

XI· πραξ(εις) αποστολ(ων)

11και ϊδου εξαυτης · γ · ανδρες


επεστησαν επι την οικιαν
3 εν η ημεν απεσταλμενοι απο καισαραιας προς με
12ειπεν δε το πνα μοι συνελθειν αυτοις
ηλθον συν εμοι και οι εξ αδελφοι ουτοι
6 και εισηλθομεν εις τον οικον του ανδρος
13απηγγειλεν δε ημειν
πως ειδεν αγγελον εν τω οικω αυτου σταθεντα
9 και ειποντα αυτω αποστειλον εις ϊοππην
και μεταπεμψαι σιμωνα
τον επικαλουμενον πετρον
1214ος λαλησει ρηματα προς σε
εν οις σωθηση συ και πας ο οικος σου
15εν δε τω αρξασθαι με λαλειν αυτοις
15επεσεν το πνα το αγιον επ αυτοις
ως και εφ ημας εν αρχη
16εμνησθην δε του ρηματος του κυ ως ελεγε(ν)
18ϊωαννης μεν εβαπτισεν ϋδατι
ϋμεις δε βαπτισθησεσθαι εν πνα αγιω
17ει ουν την ϊσην δωρεαν εδωκεν αυτοις
21ως και ημειν πιστευσασιν επι τον κν ιην χρν
εγω τις ημην δυνατος κωλυσαι τον θν
του μη δουναι αυτοις πνα αγιον
24πιστευσασιν επ αυτω
18ακουσαντες δε ταυτα ησυχασαν
και εδοξαν τον θν λεγοντες
27αρα και τοις εθνεσιν ο θς
μετανοιαν εις ζωην εδωκεν
19Lect. οι μεν ουν διασπαρεντες απο της θλειψεως
Note

30της γενομενης απο του στεφανου


διηλθον εως φοινεικης
και κυπρου και αντιοχειας
33μηδενι τον λογον λαλουντες

Folio 461v Image Quire_58-7v (hair) Acts 11 back to top

XI· πραξ(εις) αποστολων

ει μη μονοις ϊουδαιοις
20ησαν δε τινες εξ αυτων ανδρες κυπριοι
3 και κυρηναιοι
οιτινες ελθοντες εις αντιοχειαν
ελαλουν προς τους ελληνας
6 ευαγγελιζομενοι τον κν ιην χρν
21ην δε χειρ κυ μετ αυτων
πολυς τε αριθμος πιστευσας
9 επεστρεψεν επι τον κν
22ηκουσθη δε ο λογος εις τα ωτα της εκκλησιας
της εν ϊερουσαλημ περι αυτων
12και εξαπεστειλαν βαρναβαν
διελθειν εως της αντιοχειας
23ος και παραγενομενος
15και ϊδων την χαριν του θυ εχαρη
και παρεκαλει παντας
τη προθεσει της καρδιας προσμενειν τω κω
1824οτι ην ανηρ ’ αγαθος
και πληρης πνς αγιου και πιστεως
και προσετεθη οχλος ϊκανος τω κω
2125ακουσας δε οτι σαυλος εστιν εις θαρσον
εξηλθεν αναζητων αυτον
26και ως συντυχων παρεκαλεσεν ⸆
24ελθειν εις αντιοχειαν
οιτινες παραγενομενοι ενιαυτον ολον
συνεχυθησαν οχλον ϊκανον
27και τοτε πρωτον εχρηματισεν εν αντιοχεια
οι μαθηται χρειστιανοι
27εν ταυταις δε ταις ημεραις
30κατηλθον απο ϊεροσολυμων
προφηται εις αντιοχειαν
28ην δε πολλη αγαλλιασις
33συνεστραμμενων δε ημων

Folio 462v Image Quire_58-8v (flesh) Acts 11 back to top


XI·XII· πραξ(εις) αποστολων

εφη εις εξ αυτων ονοματι αγαβος Note


σημενων δια του πνς
3 λειμον μεγαν μελλειν εσεσθαι
εφ ολην την οικουμενην
ητις εγενετο επι κλαυδιου
6 29οι δε μαθηται καθως ευπορουντο ωρισαν
εκαστος αυτων εις διακονιαν πεμψαι
τοις κατοικουσιν εν τη ϊουδαια αδελφοις
9 30ο και εποιησαν αποστειλαστες
προς τους πρεσβυτερους
Lect. δια χειρος βαρναβα και σαυλου Lect.
1212:1Lect. κατ εκεινον δε τον καιρον
επεβαλεν τας χειρας ηρωδης ο βασιλευς
κακωσαι τινας
15των απο της εκκλησιας εν τη ϊουδαια
2και ανειλεν ϊακωβον
τον αδελφον ϊωανου μαχαιρα
183και ϊδων οτι αρεστον εστιν τοις ϊουδαιοις
η επιχειρησεις αυτου επι τους πιστους
προσεθετο συνλαβειν και πετρον
21ησαν δε αι ημεραι των αζυμων
4τουτον πιασας εθετο εις φυλακην
παραδους τεσσαρσιν τετραδιοις στρατιωτων
24φυλασσιν βουλομενος
μετα το πασχα αναγαγειν αυτον τω λαω
5ο μεν ουν πετρος ετηρειτο εν τη φυλακη
27πολλη δε προσευχη ην
εν εκτενεια περι αυτου
απο της εκκλησιας προς τον θν περι αυτου
306οτε δε εμελλεν προαγειν αυτον
ηρωδης τη νυκτει εκεινη
ην ο πετρος κοιμουμενος
33μεταξυ δυο στρατιωτων

Folio 463v Image Quire_59-1v (hair) Acts 12 back to top

XII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

δεδεμενος αλυσεσι δυσιν


φυλακες δε προ της δυρας
3 ετηρουν την φυλακην
7και ϊδου αγγελος κυ επεστη τω πετρω
και φως επελαμψεν τω οικηματι
6 νυξας δε την πνευραν του πετρου
ηγειρεν αυτον λεγων αναστα εν ταχει
και εξεπεσαν αι αλυσεις εκ των χειρων αυτου
9 8ειπεν δε ο αγγελος προς αυτον
ζωσαι και ϋποδησαι τα σανδαλια σου
εποιησεν δε ουτως
12και λεγει αυτω περιβαλου το ϊματιον σου
και ακολουθει μοι
9και εξελθων ηκολουθει
15και ουκ ηδει οτι αληθες εστιν
το γεινομενον δια του αγε
εδοκει γαρ οραμα βλεπειν
1810διελθοντες δε πρωτην
και δευτεραν φυλακην
ηλθον επι την πυλην την σιδηραν
21την φερουσαν εις την πολιν
ητις αυτοματη ηνυγη αυτοις
και εξελθοντες κατεβησαν τους ζ βαθμους
24και προσηλθαν ρυμην μιαν
και ευθεως απεστη ο αγγελος απ αυτου
11και ο πετρος εν εαυτω γενομενος ειπεν
27νυν οιδα οτι αληθως εξαπεστειλεν κς
τον αυ αυτου και εξειλατο με
εκ χειρος ηρωδου
30και πασης της προσδοκειας
του λαου των ϊουδαιων Lect.
12και συνειδων ηλθεν επι την οικειαν της μαριας
33της μητρος ϊωανου

Folio 464v Image Quire_59-2v (flesh) Acts 12 back to top

XII· πραξ(εις) αποστολων

του επικαλουμενου αρκου


ου ησαν ϊκανοι συνηθροισμενοι
3 και προσευχομενοι
13κρουσαντες δε αυτου την θυραν του [...]
προσηλθεν παιδισκη ονοματι ροδη ϋπακουσαι
6 14και επιγνουσα την φωνην του πετρου
απο της χαρας ουκ ηνυξε τον πυλωνα
και εισδραμουσα δε απηγγειλεν
9 εσταναι ⸆ πετρον προ του πυλωνος
15ο δε ελεγον αυτη μαινη
η δε διεσχυριζετο ουτως εχειν
12οι δε ελεγον προς αυτην
τυχον ο αγγελος αυτου εστιν
16ο δε επεμενεν κρουων
15εξανοιξαντες δε και ϊδοντες αυτον
και εξεστησαν 17κατασεισας δε αυτοις
* τη χειρι ινα σειγασιν
18εισηλθεν και διηγησατο αυτοις
πως ο κς αυτον εξηγαγεν εκ της φυλακης
ειπεν δε απανγειλατε ϊακωβω
21και τοις αδελφοις ταυτα
και εξελθων επορευθη εις ετερον τοπον
18γενομενης δε ημερας
24ην ταραχος εν τοις στρατιωταις
τι αρα ο πετρος εγενετο
19ηρωδης δε επιζητησας αυτον και μη ευρω(ν)
27ανακρεινας τους φυλακας
εκελευσεν αποκτανθηναι
και κατελθων απο της ϊουδαιας
30εις καισαραιαν διετριβεν
20ην γαρ θυμομαχων τυριοις και σιδωνιοις
οι δε ομοθυμαδον εξ αμφοτερων
33των πολεων παρησαν προς τον βασιλεα

Folio 465v Image Quire_59-3v (hair) Acts 12 back to top

XII·XIII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

και πεισαντες βλαστον τον επι του κοιτωνος αυτου


ητουντο ειρηνην
3 δια το τρεφεσθαι τας χωρας αυτων εκ της βασιλικης
21τακτη δε ημερα
ο ηρωδης ενδυσαμενος αισθητα βασιλικην
6 και καθισας επι του βηματος
εδημειγορει προς αυτους
22καταλλαγεντος δε αυτου τοις τυριοις
9 ο δε δημος επεφωνει
θυ φωναι και ουκ ανθρωπου
23παραχρημα δε αυτον επαταξεν αγγελος κυ
12ανθ ων ουκ εδωκεν δοξαν τω θω
και καταβας απο του βηματος
γενομενος κωληκοβρωτος
15ετι ζων και ουτως εξεψυξεν
24Lect. ο δε λογος του θυ ευξανε και επληθυνετο
Note

25βαρναβας δε και σαυλος


18απεστρεψεν απο ϊερουσαλημ
πληρωσαντες την διακονιαν
συνπαραλαβοντες τον ϊωανην
21τον επικληθεντα μαρκον
13:1XIIIησαν δε εν αντιοχεια
κατα την ουσαν εκκλησιαν
24προφηται και διδασκαλοι
εν οις ⸆ βαρναβας και συμεων
ο επικαλουμενος νιγερ
27και λουκειος κυρηναιος μαναην τε ηρωδου
και τετραρχου συντροφος και σαυλος
2λειτουργουντων δε αυτων τω κω
30και νηστευοντων ειπεν το πνα το αγιον
αφορισατε δη μοι τον βαρναβαν και σαυλον
εις το εργον ο προσκεκλημαι αυτους
333τοτε νηστευσαντες

Folio 466v Image Quire_59-4v (flesh) Acts 13 back to top

XIII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

και προσευξαμενοι παντες


και επιθεντες τας χειρας αυτοις
3 4οι μεν ουν εκπεμφθεντες ϋπο του πνς αγιου
καταβαντες δε εις σελευκιαν
εκειθεν απεπλευσαν εις κυπρον
6 5γενομενοι δε εν τη σαλαμεινι
κατηνγειλαν τον λον του κυ
εν ταις συναγωγαις των ϊουδαιων
9 ειχον δε και ϊωαννην ϋπηρετουντα αυτοις
6και περιελθοντων δε αυτων
ολην την νησσον αχρι παφου
12ευρον ανδρα τινα μαγον
ψευδοπροφητην ϊουδαιον ·
ονοματι καλουμενον βαρϊησουα
157ος ην συν τω ανθυπατω
σεργιω παυλω ανδρι συνετω
ουτος συνκαλεσαμενος βαρναβαν και σαυλο(ν)
18και εζητησεν ακουσαι τον λογον του θυ
8ανθειστατο δε αυτοις ετ[...] ιμας ο μαγος
ουτως γαρ μεθερμηνευεται
21το ονομα αυτου ζητων διαστρεψαι
τον ανθυπατον απο της πιστεως
επιδη ηδιστα ηκουεν αυτων
249σαυλος δε ο και παυλος πληθεις πνς αγιου
και ατενεισας εις αυτον 10ειπεν
ω πληρης παντος δολου
27και ⸆ ραδιουργιας ϋιοι διαβολου
εκθρε πασης δικαιοσυνης
ου παυση διαστρεφων τας οδους κυ
30τας ουσας ευθειας
11και νυν ειδου η χειρ κυ επι σε
και εση τυφλος μη βλεπων τον ηλειον εως καιρου
33και ευθεως επεσεν επ αυτον αχλυς και σκοτος

Folio 467v Image Quire_59-5v (hair) Acts 13 back to top

XIII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

και περιαγων εζητει χειραγωγους


12ϊδων δε ο ανθυπατος
3 το γεγονος εθαυμασεν
και επιστευσεν τω θω
Lect. εκπλησσομενος επι τη διδαχη του κυ Lect.
6 13Lect. Note αναχθεντες δε απο της παφου οι περι παυλο(ν)
ηλθον εις περγην της παμφυλιας
ϊωανης δε αποχωρησας απ αυτων
9 ϋπεστρεψεν εις ϊεροσολυμα
14αυτοι δε διελθοντες απο της περγης
παρεγενοντο εις αντειοχειαν της πεισιδιας
12και εισελθοντες εις την συναγωγην
την ημετερα τω σαββατω εκαθισαν
15μετα δε την αναγνωσιν του νομου
15και των προφητων
απεστειλαν οι αρχισυναγωγοι
προς αυτους λεγοντες
18ανδρες αδελφοι ει τις εστιν λογου σοφιας
εν ϋμειν παρακλησεως
προς τον λαον λεγεται
2116αναστας δε ο παυλος
και κατασεισας τη χειρει ειπεν
ανδρες ϊστραηλιται και οι φοβουμενοι τον θν ·
24ακουσατε
17ο θς του λαου τουτου ϊσραηλ
εξελεξατο τους πατερας ημων
27δια τον λαον ϋψωσεν εν τη παροικια
εν τη γη αιγυπτω
και μετα βραχειονος ϋψηλου
30εξηγαγεν αυτους εξ αυτης
18και ετη μ ετροποφορησεν αυτους εν τη ερημω
19και καθελων εθνη επτα εν γη χανααμ
33κατεκληρονομησεν ⸆ την γην των αλλοφυλω(ν)

Folio 468v Image Quire_59-6v (flesh) Acts 13 back to top

XIII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

20και εως ετεσι υ και ν εδωκεν κριτας


εως σαμουηλ ’ του προφητου
3 21κακειθεν ητησαντο βασιλεα
και εδωκεν αυτοις ο θς τον σαουλ ϋιον κεις
ανδρα εκ φυλης βενιαμιν
6 ετη μ 22και μεταστησας αυτον
ηγειρεν δαυειδ αυτοις εις βασιλεα
ω και ειπεν μαρτυρησας
9 ευρον δαυειδ τον ϋιον ϊεσσαι
ανδρα κατα την καρδιαν μου
ος ποιησει παντα τα θεληματα μου
1223ο θς ουν απο του σπερματος αυτου
κατ επαγγελειαν
ηγειρεν τω ϊσραηλ σωτηρα τον ιην
1524προκηρυξαντος ϊωανου
προ προσωπου της εισοδου αυτου
βαπτισμα μετανοιας
18Lect. παντι τω λαω ϊσραηλ Lect.
25ως δε επληρουν ϊωανης τον δρομον ελεγε(ν)
τινα με ϋπονοειται ειναι ουκ ειμι εγω
21αλλα ϊδου ερχεται μεθ εμε ου ουκ ειμι αξιος
το ϋποδημα των ποδων λυσαι
26ανδρες αδελφοι ϋιοι γενους αβρααμ
24και οι εν ημειν φοβουμενοι τον θν
ημειν ο λογος της σωτηρειας ταυτης εξαπεσταλη
27οι γαρ κατοικουντες εν ϊερουσαλημ
27και οι αρχοντες αυτης
* [...] τας γραφας των προφητων
τας κατα παν σαββατον αναγεινωσκομενας
30και κρειναντες επληρωσαν
28και μηδεμιαν αιτιαν θανατου
ευροντες εν αυτω ⸆
33κρειναντες αυτον παρεδωκαν πειλατω

Folio 469v Image Quire_59-7v (hair) Acts 13 back to top

XIII· πραξ(εις) αποst(ολων) Note

ϊνα ⸆ εις αναιρεσιν 29ως δε ετελουν


παντα τα περι αυτου γεγραμμενα εισιν
3 ητουντο τον πειλατον τουτον μεν σταυρωσαι
και επιτυχοντες παλιν
και καθελοντες απο του ξυλου
6 και εθηκαν εις μνημειον
30ον ο θς ηγειρεν 31ουτος ωφθη
τοις συναναβαινουσιν αυτω
9 απο της γαλιλαιας εις ϊερουσαλημ εφ ημερας πλειονας
οιτινες αχρι νυν εισιν μαρτυρες αυτου προς τον λαο(ν)
32και ημεις ϋμας ευαγγελιζομεθα
12την προς τους πατερας ημων
γενομενην επαγγελιαν
33οτι ταυτην ο θς εκπεπληρωκεν
15τοις τεκνοις ημων
αναστησας τον κν ιην χρν
ουτως γαρ εν τω πρωτω ψαλμω γεγραπται
18ϋιος μου ει συ
εγω σημερον γεγεννηκα σε
αιτησαι παρ αιμου
21και δωσω σοι εθνη
την κληρονομιαν σου
και την κατασχεσιν σου
24τα περατα της γης
34οτε δε ανεστησεν αυτον εκ νεκρων
μηκετι μελλοντα ϋποστρεφειν
27εις διαφθοραν ουτως ειρηκεν
οτι δωσω ϋμειν
τα οσια δαυειδ τα πιστα
3035και ετερως λεγει
ου δωσεις τον οσιον σου
ϊδειν διαφθοραν
3336δαυειδ γαρ ϊδια γενεα

Folio 470v Image Quire_59-8v (flesh) Acts 13 back to top

XIII· πραξ(εις) αποστολων

ϋπηρετησας τη του θυ βουλη εκοιμηθη


και προσετεθη προς τους πατερας αυτου
3 και ϊδεν διαφθοραν
37ο δε ο θς ηγειρεν ουκ ειδεν δειαφθοραν
38γνωστον ουν εστω ϋμειν ανδρες αδελφοι
6 οτι δια τουτου ϋμειν
αφεσεις αμαρτιων καταγγελλεται
και μετανοια απο παντων
9 ων ουκ ηδυνηθητε
εν νομω μωσεως δικαιωθηναι
39εν τουτω ουν πας ο πιστευων δικαιουτε παρα θω
1240βλεπετε ουν μη επελθη
το ειρημενον εν τοις προφηταις
41ϊδετε οι καταφρονητε και θαυμασατε
15και αφανισθητε οτι εργον εργαζομαι εγω
εν ταις ημεραις ϋμων
ο ου μη πιστευσητε
18εαν τις εκδιηγησεται ϋμειν
και εσειγησαν
42εξιοντων δε αυτων παρεκαλουν
21εις το εξης σαββατον
λαληθηναι αυτοις ⸆ ρηματα ταυτα
43λυθεισης δε της συναγωγης
24ηκολουθησαν πολλοι των ϊουδαιων
και των σεβομενων προσηλυτων
τω παυλω και βαρναβα
27οιτινες προσλαλουντες αυτοις
επιθοντο αυτους προσμενειν τη χαριτι του θυ
εγενετο δε καθ ολης της πολεως
30διελθειν τον λογον του θυ
44τω δε ερχομενω σαββατω
σχεδον ολη η πολις συνηχθη ακουσαι παυλου
33πολυν τε λογον ποιησαμενου περι του κυ

νθ
Folio 471v Image Quire_60-1v (hair) Acts 13 back to top

XIII·XIIII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

45και ϊδοντες οι ϊουδαιοι το πληθος


επλησθησαν ζηλου
3 και αντελεγον τοις λογοις
ϋπο του παυλου λεγομενοις
αντιλεγοντες και βλασφημουντες
6 46παρρησιαμενος τε ο παυλος και βαρναβας
ειπαν προς αυτους
ϋμειν πρωτον ην λαληθηναι τον λον του θυ
9 επιδη ⸆ απωθεισθαι αυτον
και ουκ αξιους κρεινατε εαυτους
της αιωνιου ζωης
12ϊδου στρεφομεθα εις τα εθνη
47ουτως γαρ εντεταλκεν ο κς
ϊδου φως τεθεικα σε τοις εθνεσιν
15του ειναι σε εις σωτηριαν εως εσχατου της γης
48και ακουοντα τα εθνη εχαιρον
και εδεξαντο τον λογον του θυ
18και επιστευσαν οσοι ησαν τεταγμενοι
εις ζωην αιωνιον
49και διεφερετο ο λογος του κυ
21δι ολης της χωρας
50οι δε ϊουδαιοι παρωτρυνον
τας σεβομενας γυναικας τας ευσχημονας
24και τους πρωτους της πολεως
και επηγειραν θλειψειν μεγαλην
και διωγμον επει παυλον και βαρναβαν
27και εξεβαλον αυτους απο των οριων αυτω(ν)
51οι δε εκτιναξαμενοι τον κονιορτον
των ποδων αυτων επ αυτους
30κατηντησαν εις εικονιον
52οι δε μαθηται επληρουντο χαρας
και πνς αγιου
3314:114εγενετο δε εν ικονιω κατα το αυτο

Folio 472v Image Quire_60-2v (flesh) Acts 14 back to top

XIIII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

εισελθειν αυτον
εις την συναγωγην των ϊουδαιων
3 και λαλησαι ουτως προς αυτους ωστε πιστευει(ν)
ϊουδαιων τε και ελληνων πολυ πληθος
2οι δε αρχισυναγωγοι των ϊουδαιων
6 και οι αρχοντες της συναγωγης
επηγαγον αυτοις διωγμον κατα των δικαιων
και εκακωσαν τας ψυχας των εθνων
9 κατα των αδελφων
ο δε κς εδωκεν ταχυ ειρηνην
3ϊκανον μεν ουν χρονον διετρειψαντες
12παρησιαμενοι επι τω κω
τω μαρτυρουντι τω λογω της χαριτος αυτου
διδοντι σημεια και τερατα γεινεσθαι
15δια των χειρων αυτου
4ην δε εσχισμενον το πληθος της πολεως
και οι μεν ησαν συν τοις ϊουδαιοις
18αλλοι δε συν τοις αποστολοις κολλωμενοι
δια τον λογον του θυ
5ως δε εγενετο ορμη των εθνων
21και των ϊουδαιων συν τοις αρχουσιν αυτων
ϋβρισαι και λιθοβολησαι αυτους
6Lect. συνϊδοντες και κατεφυγον
24εις τας πολις της λυκαωνιας
εις λυστραν και δερβην
και την περιχωρον ολην
277κακει ευαγγελιζομενοι ησαν
και εκεινηθη ολον το πληθος επι τη διδαχη
ο δε παυλος και βαρναβας
30διετριβον εν λυστροις
8και τις ανηρ εκαθητο αδυνατος τοις ποσιν
εκ κοιλιας της μητρος αυτου
33ος ουδεποτε περειπεπατηκει

Folio 473v Image Quire_60-3v (hair) Acts 14 back to top

XIIII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

9ουτος ηκουσεν του παυλου λαλουντος


ϋπαρχων εν φοβω
3 ατενισας δε αυτω ο παυλος
και ϊδων οτι εχει πιστιν του σωθηναι
10ειπεν μεγαλη ⸆ φωνη
6 σοι λεγω εν τω ονοματι του κυ ιηυ χρυ
αναστηθι επι τους ποδας σου
ορθος και περιπατει
9 και ευθεως παραχρημα ανηλατο και περιεπατει
11οι δε οχλοι ϊδοντες ο εποιησεν παυλος
επηραν φωνην αυτων λυκαωνιστι λεγοντες
12οι θεοι ομοιωθεντες τοις ανθρωποις
κατεβησαν προς ημας
12εκαλουν δε βαρναβαν διαν
15τον δε παυλον ερμην
επιδη αυτος ην ηγουμενος του λογου
13οι δε ϊερεις του οντος διος προ ⸆ πολεως
18ταυρους αυτοις και στεμματα
επι τους πυλωνας ενεγκαντες
συν τοις οχλοις ηθελον επιθυειν
2114ακουσας δε βαρναβας και παυλος
διαρρηξαντες τα ϊματια αυτων
και εξεπηδησαν εις τον οχλον
24κραζοντες 15και φωνουντες
ανδρες τι ταυτα ποιειται
ημεις ομοιοιπαηθεις εσμεν ϋμειν ανθρωποι
27ευαγγελιζομενοι ϋμειν τον θν
οπως απο τουτων των ματαιων
επιστρεψηται επι τον θν ζωντα
30τον ποιησαντα τον ουρανον και την γην
και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις
16ο εν ταις παρωχημεναις
33γενεαις ειασε κατα τα εθνη

Folio 474v Image Quire_60-4v (flesh) Acts 14 back to top

XIIII· πραξ(εις) αποστολ(ων)

πορευεσθαι ταις οδοις αυτων


17καιγε ουκ αμαρτυρον αφηκεν εαυτον
3 αγαθοποιων ουρανοθεν ϋμειν
ϋετους διδους και καιρους καρποφορους
ενπιμπλων τροφης και ευφροσυνης ⸆
6 καρδιας ϋμων 18και ταυτα λεγοντες
μογις κατεπαυσαν τους οχλους
του μη θυειν αυτοις
9 Lect. 19διατριβοντων ⸆ αυτων και διδασκοντων
επηλθον τινες ϊουδαιοι
απο ϊκονιου και αντιοχειας
12και επεισεισαντες τους οχλους
και λιθασαντες τον παυλον
εσυραν εξω της πολεως
15νομιζοντες τεθναναι αυτον
20κυκλωσαντες δε των μαθητων αυτου
αναστας εισηλθεν εις την λυστραν πολιν
18Lect. και την επαυριον εξηλθεν
[...] τω βαρναβα εις δερβην
21ευαγγελιζομενοι δε τους εν τη πολει
21και μαθητευσαντες πολλους
ϋπεστρεφον εις λυστραν
και εικονιον και αντιοχειαν
2422επιστηριζοντες τας ψυχας των μαθητων
παρακαλουντες τε εμμενειν τη πιστει
και οτι δια πολλων θλειψεων
27δι ημας ελθειν εις την βασιλειαν του θυ
23χειροτονησαντες δε αυτοις
κατα εκκλησιαν πρεσβυτερους
30προσευξαμενοι δε μετα νηστειων
παρεθεντο αυτους τω κω
εις ον πεπιστευκασιν
3324διελθοντες δε την πισιδιαν

Folio 475v Image Quire_60-5v (hair) Acts 14 back to top

XIIII·XV· πραξ(εις) αποστολων

ηλθαν εις παμφυλιαν


25και λαλησαντες εν περγη τον λογον
3 κατεβησαν εις ατταλιαν
ευαγγελιζομενοι αυτους
26κακειθεν απεπλευσαν εις αντιοχειαν
6 οθεν ησαν παραδεδομενοι τη χαριτι του θυ
εις το εργον ο επληρωσαν
27παραγενομενοι δε
9 και συναξαντες την εκκλησειαν
Lect. ανηγγειλον οσα ο θς εποιησεν αυτοις Lect.
μετα των ψυχων αυτων
12και οτι ηνυξε τοις εθνεσιν θυραν πιστεως
28διετριβον δε χρονον
ουκ ολιγον συν τοις μαθηταις
1515:1XVκαι τινες κατελθοντες
απο της ϊουδαιας εδιδασκον τους αδελφους
οτι εαν μη περιτμηθητε
18και τω εθει μωσεως περιπατητε
ου δυνασθε σωθηναι
2γενομενης δε εκτασεως
21και ζητησεως ουκ ολιγης
τω παυλω και βαρναβα συν αυτοις
ελεγεν γαρ ο παυλος μενειν ουτως
24καθως επιστευσαν διϊσχυριζομενος
οι δε εληλυθοτες απο ϊερουσαλημ
παρηγγειλαν αυτοις τω παυλω και βαρναβα
27και τισιν αλλοις αναβαινειν
προς τους αποστολους και πρεσβυτερους
εις ϊερουσαλημ οπως κριθωσιν επ αυτοις
30περι του ζητηματος τουτου
3οι μεν ουν προπεμφθεντες
ϋπο της εκκλησιας διηρχοντο
33την τε φοινικην και την σαμαριαν

Folio 476v Image Quire_60-6v (flesh) Acts 15 back to top

XV· πραξ(εις) αποστολ(ων)

εκδιηγουμενοι την επιστροφην των εθνων


και εποιουν χαραν μεγαλην
3 πασιν τοις αδελφοις
4παραγενομενοι δε εις ϊερουσαλημ
παρεδοθησαν μεγως ϋπο της εκκλησιας
6 και των αποστολων και των πρεσβυτερων
απηγγειλαντες οσα εποιησεν ο θς μετ αυτω(ν)
5οι δε παραγγειλαντες αυτοις
9 αναβαινειν προς τους πρεσβυτερους
εξανεστησαν λεγοντες τινες
απο της ερεσεως των φαρισαιων
12πεπιστευκοτες οτι δει περιτεμνειν αυτους
παραγγελλειν δε τηρειν τον νομον μωσεως
6συνηχθησαν δε οι αποστολοι και πρεσβυτεροι
15ϊδειν περι του λογου τουτου
7πολλης δε συνζητησεως γενομενης
ανεστησεν εν πνι πετρος
18και ειπεν προς αυτους
ανδρες αδελφοι ϋμεις επιστασθαι
οτι αφ ημερων αρχαιων ⸆
21ημειν ο θς εξελεξατο δια ⸆ στοματος μου
ακουσαι τα εθνη τον λογον του ευαγγελιου
και πιστευσαι 8ο δε καρδιογνωστης ο θς
24εμαρτυρησεν αυτοις
δου επ αυτους το πνα το αγιον
καθως και ημειν
279και ουδεν διεκρεινεν
μεταξυ ημων και αυτων
τη πιστει καθαρισας τας καρδιας αυτων
3010νυν ουν τι πιραζετε τον θν
επιθειναι ζυγον επι τον τραχηλον των μαθητω(ν)
ον ουτε οι πατερες ημων
33ουτε ημεις ισχυσαμεν βαστασαι

Folio 477v Image Quire_60-7v (hair) Acts 15 back to top

XV· πραξ(εις) αποστολ(ων)

11αλλα δια της χαριτος του κυ ιηυ χρυ


πιστευσομεν σωθηναι
3 καθ ον τροπον κακεινοι
12συνκατατεθεμενων δε των πρεσβυτερω(ν)
τοις ϋπο του πετρου ειρημενοις
6 εσειγησεν παν το πληθος
και ηκουον βαρναβαν και παυλον
εξηγουμενοι οσα εποιησεν ο θς
9 σημεια και τερατα εν τοις εθνεσιν δι αυτων
13μετα δε το σειγησαι αυτους
αναστας ϊακωβος ειπεν
12ανδρες αδελφοι ακουσατε μου
14συμεων εξηγησατο καθως πρωτον ο θς
επεσκεψατο λαβειν εξ εθνων λαον
15τω ονοματι αυτου 15και ουτως συνφωνησουσιν
οι λογοι των προφητων καθως γεγραπται
16μετα δε ταυτα επιστρεψω
18και ανοικοδομησω την σκηνην δαυειδ
την πεπτωκυιαν και τα κατεσκαμμενα αυτης
ανοικοδομησω και ανορθωσω αυτην
2117οπως αν εκζητησωσιν οι καταλοιποι
των ανθρωπων τον θν και παντα τα εθνη
εφ ους επικεκληται το ονομα μου
24επ αυτους λεγει κς ποιησει ταυτα
18γνωστον απ αιωνος εστιν τω κω το εργον αυτου
19διο εγω κρεινω μη παρενοχλειν
27τοις απο των εθνων επιστρεφουσιν επι τον θν
20αλλα επιστειλαι αυτοις του απεχεσθαι
των αλισγηματων των ειδωλων
30και της πορνειας και του αιματος
και οσα μη θελουσιν εαυτοις γεινεσθαι
ετεροις μη ποιειτε
3321μωϋσης γαρ εκ γενεων αρχαιων

Folio 478v Image Quire_60-8v (flesh) Acts 15 back to top

XV· πραξ(εις) αποστολ(ων)

κατα πολιν εχει τους κηρυσσοντας αυτον


ε[...] εν ταις συναγωγαις
3 κατα παν σαββατον αναγεινωσκομενος
22τοτε εδοξασεν τοις αποστολοις
και τοις πρεσβυτεροις συν ολη τη εκκλησια
6 εκλεξαμενους ανδρας εξ αυτων πεμψαι
εις αντιοχειαν συν παυλω και βαρναβα
ϊουδαν τον καλουμενον βαραββαν και σειλα(ν)
9 ανδρας ηγουμενους εν τοις αδελφοις
23γραψαντες επιστολην δια χειρος αυτων
περιεχουσαν ταδε
12οι αποστολοι και οι πρεσβυτεροι αδελφοι
τοις κα την αντιοχειαν
και συρειαν και κιλειαν
15τοις εξ εθνων αδελφοις χαιρειν
24επιδη ηκουσαμεν οτι τινες εξ ημων
εξελθοντες εξεταραξαν ϋμας λογοις
18ανασκευαζοντες τας ψυχας ϋμων
οις ου διεστειλομεθα
25εδοξεν ημειν γενομενοις ομοθυμαδον
21εκλεξαμενους ανδρας πεμψαι προς ϋμας
συν τοις αγαπητοις ϋμων
βαρναβα και παυλω 26ανθρωποις
24παραδεδωκασιν την ψυχην αυτων
ϋπερ του ονοματος του κυ ημων ιηυ χρυ
εις παντα πειρασμον
2727απεσταλκαμεν ουν ϊουδαν και σιλαν
* και αυτους δια λογου απαγγελουντας ταυτα
28εδοξεν γαρ τω αγιω πνι και ημειν
30μηδεν πλειον επιτιθεσθαι ημειν βαρος
πλην τουτων ⸆ επαναγκες
29απεχεσθαι ειδωλοθυτων
33και αιματος και πορνιας

Folio 479v Image Quire_61-1v (hair) Acts 15 back to top

XV· πραξ(εις) αποστολων

και οσα μη θελετε εαυτοις γεινεσθαι


ετερω μη ποιειν
3 αφ ων διατηρουντες εαυτους
ευ πραξατε φερομενοι
εν τω αγιω πνι ερρωσθε
6 30οι μεν ουν απολυθεντες εν ημεραις ολιγαις
κατηλθον εις αντιοχειαν
και συναγοντες το πληθος
9 επεδωκαν την επιστολην
31αναγνοντες δε εχαρησαν επι τη παρακλησει
32ϊουδας δε και σειλας και αυτοι προφηται
12οντες πληρεις πνς αγιου
δια λογου παρεκαλεσαν τους αδελφους
οντες πληρεις
1533ποιησαντες δε χρονον
απελυθησαν μετ ειρηνης απο των αδελφων
προς τους αποστειλαντας αυτους
1834εδοξε δε τω σειλεα επιμειναι ⸆ αυτους
μονος δε ϊουδας επορευθη
35ο δε παυλος και βαρναβας
21διετρειβον εν αντιοχεια
διδασκοντες και ευαγγελιζομενοι
και μετα ετερων πολλων τον λογον του [...]
2436μετα δε τινας ημερας
ειπεν ο παυλος προς βαρναβαν
επιστρεψαντες δη επισκεψωμεθα τους αδελφους
27τους κατα πασαν πολιν εν οις κατηνγειλαμε(ν)
τον λογον του κυ πως εχουσιν
37βαρναβας δε εβουλευετο
30συνπαραλαβειν ϊωανην
τον επικαλουμενον μαρκον
38παυλος δε ουκ εβουλετο λεγων
33τον αποστησαντα απ αυτων απο παμφυλιας

Folio 480v Image Quire_61-2v (flesh) Acts 15 back to top


XV·XVI· πραξ(εις) αποστολ(ων)

και μη συνελθοντα εις το εργον


εις ο επεμφθησαν
3 τουτον μη ειναι συν αυτοις
39εγενετο δε παροξυσμος
ωστε αποχωρισθηναι αυτους απ αλληλων
6 τοτε βαρναβας παραλαβων τον μαρκον
επλευσεν εις κυπρον
40παυλος δε επιδεξαμενος σειλαν
9 εξηλθεν παραδοθεις τη χαριτι ⸆ κυ απο των αδελφω(ν)
41διηρχετο δε την συριαν και την κιλικιαν
επιστηριζων τας εκκλησιας
12παραδιδους τας εντολας των πρεσβυτερων
16:1XVIδιελθων δε τα εθνη ταυτα
κατηντησεν εις δερβην και λυστραν
15και ϊδου μαθητης τις εκει ην
ονοματι τιμοθεος
ϋιος γυναικος ϊουδαιας πιστης
18πατρος δε ελληνος 2ος εμαρτυρειτο
ϋπο των εν λυστροις και εικονιω αδελφων
3τουτον ηθελησεν ο παυλος συν αυτω εξελθει(ν)
21και λαβων περιετεμεν αυτον
δια τους ϊουδαιους τους οντας
εν τοις τοποις εκεινοις
24ηδεισαν γαρ παντες τον πατερα αυτου
οτι ελλην ϋπηρχεν
4διερχομενοι δε τας πολεις
27εκηρυσσον και παρεδιδοσαν αυτοις
μετα πασης παρρησιας τον κν ιην χρν
αμα παραδιδοντες
30και τας εντολας ⸆ αποστολων και πρεσβυτερω(ν)
των εν ϊεροσολυμοις
5αι μεν ουν εκκλησιαι εστερεουντο
33και επερισσευον τω αριθμω καθ ημεραν

Folio 481v Image Quire_61-2v (flesh) Acts 16 back to top

XVI· πραξ(εις) αποστολ(ων)

6διηλθον δε την φρυγιαν


και γαλατικην χωραν
3 κωλυθεντες ϋπο του αγιου πνς
μηδενι λαλησαι τον λογον του θυ εν τη ασια
7γενομενην δε κατα την μυσιαν
6 ηθελαν εις βυθυνιαν πορευεσθαι
και ουκ ειασεν αυτους το πνα ιηυ
8διελθοντες δε την μυσιαν
9 κατηντησαν εις τρωαδα
9και εν οραματι δια νυκτος ωφθη τω παυλω
ωσει ανηρ μακεδων τις ⸆
12εστως κατα προσωπον αυτου
παρακαλων και λεγων
διαβας εις μακεδονιαν βοηθησον ημειν
1510διεγερθεις ουν διηγησατο το οραμα ημιν
και ενοησαμεν οτι προσκεκληται ημας ο κς
ευαγγελισασθαι τους εν τη μακεδονια
1811τη δε επαυριον αχθεντες απο τρωαδος
ευθυδρομησαμεν εις σαμοθρακην
και τη επιουση ημερα εις νεαπολιν
2112κακειθεν εις φιλιππους
ητις εστιν κεφαλη της μακεδονιας
πολις κολωνια ημην δε εν ταυτη τη πολει
24διατρειβοντες ημερας τινας
13τη δε ημερα των σαββατων
εξηλθομεν εξω της πυλης
27παρα τον ποταμον
ου εδοκει προσευχη ειναι
και καθισαντες ελαλουμεν
30ταις συνεληλυθυιαις γυναιξιν
14και τις γυνη ονοματι λυδια
πορφυροπωλις της πολεως θυατειρων
33σεβομενη τον κν ηκουσεν

Folio 482v Image Quire_61-4v (flesh) Acts 16 back to top

XVI· πραξ(εις) αποστολων

ης ο κς διηνυξεν την καρδιαν


προσεχειν τοις λαλουμενοις ϋπο παυλου
3 15ως δε εβαπτισθη και πας ο οικος αυτης
παρεκαλεσε λεγουσα
ει κεκρικατε με πιστην τω θω ειναι
6 εισελοντες εις τον οικον μου μενετε
και παρεβειασατο ημας
16Lect.Noteεγενετο δε πορευομενων ημων
9 εις προσευχην παιδισκην τινα
εχουσαν πνα πυθωνα
απαντησαι ημειν
12ητις εργασιαν πολλην παρειχε τοις κυριοις
δια τουτου μαντευομενη
17αυτη κατακολουθουσα τω παυλω και ημει(ν)
15και εκραζον λεγουσα
ουτοι οι ⸆ δουλοι του θυ του ϋψιστου εισιν
οιτινες ευαγγελιζοντες ϋμειν οδον σωτηριας
1818τουτο δε εποιει επι πολλας ημερας
επιστρεψας δε ο παυλος τω πνι
και διαπονηθεις ειπεν
21παραγγελλω σοι εν τω ονοματι ιηυ χρυ
ϊνα εξελθης απ αυτης και ευθεως εξηλθεν
19ως δε ειδαν οι κυριοι της πεδισκης
24οτι απεστερεσθαι της εργασιας αυτων
ης ειχαν δι αυτης ·
επιλαβομενοι τον παυλον και σιλαν
27ειλκυσαν εις την αγοραν επι τους αρχοντας
20και προσαγαγοντας αυτους τοι στρατηγοις
ειπον ουτοι οι ανθρωποι
30εκταρασσουσιν ημων την πολιν
ϊουδαιοι ϋπαρχοντες
21και καταγγελλουσιν τα εθνη
33α ουκ εξεστιν ημας παραδεξασθαι ουτε ποιειν

Folio 483v Image Quire_61-5v (hair) Acts 16 back to top

Note XVI· πραξ(εις) αποστολων

ρωμαιοις ϋπαρχουσιν
22και πολυς οχλος συνεπεστησαν
3 κατ αυτων κραζοντες
τοτε οι στρατηγοι περιρηξαντες αυτων τα ϊματεια
εκελευον ραβδειζειν
6 23πολλας τε επιθεντες αυτοις πληγας
εβαλον εις φυλακην
παραγγειλαντες τω δεσμοφυλακει
9 ασφαλως τηρεισθαι αυτους
24ο δε παραγγελειαν τοιαυτην λαβων
εβαλεν αυτους εις την εσωτεραν φυλακην
12και τους ποδας αυτων ησφαλισαντο εν τω ξυλω
25κατα δε μεσον της νυκτος
ο παυλος και σιλας προσευχομενοι
15ϋμνουν τον θν
επηκροωντο δε αυτων οι δεσμοι
26αφνω δε σεισμος εγενετο μεγας
18ωστε σαλευθηναι τα θεμελια του δεσμωτηριου
ηνεωχθησαν δε παραχρημα αι θυρα