You are on page 1of 163

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 2
2013

CNCM
Chiinău 2013
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 2
2013

NBCM
Chişinău 2013

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 2
2013

CNCM
Chişinău 2013

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 2, 2013. – 2013. – 163 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-133-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-134-1 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 11

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................... 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 11
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor................. 11
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................. 11
02 Biblioteconomie ............................................................................ 12
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 12
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ....................................................... 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 13
159.9 Psihologie....................................................................................... 13
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 13
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 13
27-23 Biblia creştină .......................................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 14
32 Politică .......................................................................................... 14
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 16
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 18
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 23
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 24
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 28
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 28
51 Matematică .................................................................................. 28
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 29
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 29

5
61 Medicină ....................................................................................... 29
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................ 32
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 34
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii.......................... 35
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 35
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................... 35
72 Arhitectură ................................................................................... 36
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................. 36
78 Muzică .......................................................................................... 37
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 38
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 39
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie......................................................................................... 39
82 Literatură ...................................................................................... 42
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 50
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .. 50
93/94 Istorie ...................................................................................... 51
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 51
Index de nume ......................................................................................... 56
Index de titluri ......................................................................................... 60
Index de subiecte ..................................................................................... 62
Index geografic ........................................................................................ 63
Index de editori ........................................................................................ 64
Index ISBN eronate .................................................................................. 64

6
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 65

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 65
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 65
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................... 65
02 Biblioteconomie ............................................................................ 67
06 Organizaţii ( în general) ................................................................ 68
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ...................................................... 68
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 68
159.9 Psihologie....................................................................................... 68
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 68
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 68
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 69
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 69
32 Politică .......................................................................................... 70
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 71
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 79
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 86
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 87
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 87
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 88
53 Fizică ............................................................................................. 88
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie .............................................. 88
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice......................................... 89
56 Paleontologie ............................................................................... 91
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 91
58 Botanică ....................................................................................... 91

7
59 Zoologie ........................................................................................ 92
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 92
61 Medicină ....................................................................................... 92
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................ 95
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 97
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 101
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 102
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii........................ 103
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 103
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 103
72 Arhitectură ................................................................................. 103
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................. 103
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ........................ 104
78 Muzică ........................................................................................ 104
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................... 105
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ......................................................... 106
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie....................................................................................... 106
82 Literatură .................................................................................... 106
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 112
93/94 Istorie .................................................................................... 114
94 Istorie generală. Istorie Universală ............................................ 114
Index de nume ....................................................................................... 115

8
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2013 .... 122

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ .................................................... 123

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 123


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................. 123
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ....................................................... 123
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor............... 123
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................. 123
02 Biblioteconomie .......................................................................... 123
070 Ziaristică. Presă ............................................................................... 123
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ........................................................................... 124
1/14 Filozofie ................................................................................... 124
159.9 Psihologie..................................................................................... 124
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................. 124
27 Creştinism. Religie creştină......................................................... 124
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................... 124
32 Politică ........................................................................................ 124
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 130
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................... 134
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 135
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................ 135
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ 135
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 142
53 Fizică ........................................................................................... 142
56 Paleontologie ............................................................................. 143
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 143

9
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 143
61 Medicină ..................................................................................... 143
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 144
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 145
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini ............................................ 145
72 Arhitectură ................................................................................. 145
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................... 146
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................. 146
78 Muzică ........................................................................................ 146
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................... 147
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ......................................................... 148
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie....................................................................................... 148
82 Literatură .................................................................................... 149
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 154
93/94 Istorie .................................................................................... 154
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei...................................... 154
94 Istorie generală. Istorie Universală ............................................ 154
94(478) Istoria Republicii Moldova ........................................................ 154
94(498) Istoria României ....................................................................... 155
94(=135.1) Istoria românilor .................................................................. 155
Index de nume ....................................................................................... 156
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 2-2013 ............................................................................ 162

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(239-450)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
239. Metode criptografice de protecţie a informaţiei : Indicaţii didactico-metodice / I.
Chiţul, S. Andronic, N. Bejan [et al.] ; red. coord.: I. Chiţul ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie
şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Chişinău : UTM, 2013
– . – 20 cm.
Partea 1-a : Cifruri simetrice clasice. – 2013. – 91, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs.
f. de tit. – Bibliogr.: p. 90-91 (22 tit.). – 50 ex.
[2013-354].
- - 1. Protecţia informaţiei – Criptare.
004.056.55(076.5)
240. Prodan, Aliona.
Tehnologii informaţionale : (ghid practic) / Aliona Prodan ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport. – Chişinău : [USEFS], 2012. – 107 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 100-101 (38 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4425-2-7.
[2013-358].
- - 1. Tehnologii informaţionale.
004.4(076.5)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
241. Registrul Naţional al Patrimoniul Cultural Imaterial din Republica Moldova = Nati-
onal Inventory of the Intangible Cultural Heritage of the Republic of Moldova : [în vol.] / Min. Culturii
al Rep. Moldova, Comisia Naţ. pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Muzeul Naţ.
de Etnografie şi Istorie Naturală ; trad. în lb. engl.: Andrei Prohin, Corina Rezneac ; ref. şt.: Gheor-
ghe Postică, Virgil-Ştefan Niţulescu ; coord. şt.: Varvara Buzilă. – Chişinău : Lumina, 2012 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-65-331-2.
Vol. A. – 2012. – 223 p. : fot., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-65-332-9 (în cop. tare). – [2013-373].
- - 1. Patrimoniul Cultural Imaterial din Republica Moldova.
008(478)=135.1=111
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
242. Ion Manoli : Mon unique roman: Les Lettres : Studium in Honorem / Univ. Liberă In-
tern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic ; alcăt.: Natalia Ghimpu, Victoria Moşneaga ;
ed. îngrijită de Zinaida Sochircă ; red. şt.: Ghenadie Râbacov ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă.

11
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

– Chişinău : ULIM, 2012. – 270 p. : fig., fot., tab., [1] f. port. color ; 21 cm. – (Colecţia
"Universitaria" ; Fascicula a 48-a).
Texte: lb. rom., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-101-88-2.
[2013-249].
- - 1. Filologie franceză – Indici bibliografici. 2. Manoli, Ion, 1942-…, filolog – Biobibliografie.
016:[811.133.1+929 Manoli]
243. Savantul şi profesorul – Anton Moraru : [istoric] : Biobibliografie / Bibl. Şt. Centrală
"Andrei Lupan" a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. "Perspectiva-INT ; alcăt.: Raisa Vasilache ;
coord. şt.: Rodica Odineţ ; red. şt.: Arina Kraijdan ; red. bibliogr.: Angela Timuş. – Chişinău : Labi-
rint, 2012. – 240 p. : fot., tab., [1] f. portr. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 80 ex.
ISBN 978-9975-948-80-7.
[2013-320].
- - 1. Istorie – Indici bibliografici. 2. Moraru, Anton, 1937- …, istoric – Biobibliografie.
016:[94+929 Moraru]
02 BIBLIOTECONOMIE
244. Osoianu, Vera.
Biblioteca în căutarea identităţii / Vera Osoianu ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. AŞM). – 354, [2] p. : fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-340-7.
[2013-264].
- - 1. Biblioteca şi rolul ei în societate.
02
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
245. Graham, Ian.
Cea mai bună carte de întrebări şi răspunsuri / Ian Graham, Paul Sterry, Andrew Langley ;
trad. de Adina Petrescu. – [Chişinău] : Arc, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 160 p. : il. color ; 31
cm. – (Enciclopediile Arc).
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Tit. orig.: The Best Ever Book of Questions and Answers. – Indi-
ce: p. 156-160. – [3000] ex.
ISBN 9975-61-322-5 (eronat) (în cop. tare).
[2013-425].
- - 1. Enciclopedii pentru copii.
087.5:030
246. Молись, дитя! : Детский православный молитвослов. – Кишинев : Viţă adevărată,
2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – [40] p. : des. color ; 12 x 16 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-4441-1-8.
[2013-316].
- - 1. Carte de rugăciuni pentru copii.
087.5:27-29

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
247. Раку, Жанна.
Психология речи : Учебник / Жанна Раку ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. И. Крянгэ, Фак.
психологии и спец. психопедагогики, Каф. психологии. – (Изд. 3-е, доп.). – Кишинев : Б. и.,
2013 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 164 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 163-164 (37 tit.) – 50 ex.
ISBN 978-9975-4201-7-4.
[2013-262].
- - 1. Psihologia vorbirii.
159.923.2(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
248. Guzun, Tudor.
Oazele duhovniceşti ale Mitropoliei Basarabiei. Episcopia Basarabiei de Sud : Impresii de
pelerin : [în vol.] / Tudor Guzun. – Chişinău : Cu drag, 2012 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 24 cm. –
ISBN 978-9975-4412-2-3.
Vol. 2. – 2012. – 172 p. : fot. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4412-3-0. – [2013-417].
- - 1. Biserica ortodoxă din Republica Moldova.
271.22(478)
249. Iamandii, Alexandru.
153 : Veniţi de prânziţi : Parabole / prot. Alexandru Iamandii ; graf.: Pavel David. – Chişinău :
Cu drag, 2012. – 199, [1] p. : il. ; 11 x 17 cm.
Indice de materii : p.192-194. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4412-4-7.
[2013-418].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
250. Примирение : Как найти путь к примирению : Сборник / Uniunea de Biserici Creşti-
ne Adventiste de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova ; отв. ред.: Георге Замостян ; пер.: Е. В.
Емельяненко. – Kишинэу : Б. и., 2012 (И.П-Ф. "Центральная типография"). – 120 p. ; 12 x
17cm. – (Неделя возрождения).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-124-5.
[2013-380].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29(082)
27-23 BIBLIA CREŞTINĂ
251. Библия, сау Сфынта Скриптурэ а Векюлуй ши Ноулуй Тестамент / Cочиетатя
Библикэ Интерконфесионалэ дин Република Молдова. – Кишинев : Cочиетатя Библикэ
Интерконфенсионалэ дин Република Молдова, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 1444 p. ; 22 cm.
Text cu caractere chirilice. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4374-0-0 (în cop. tare).
[2013-257].

13
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

- - 1. Biblia.
27-23
3 ŞTIINŢE SOCIALE
252. "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii", conf. şt. intern. (2012 ;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşte-
rii" (28-29 sept. 2012) : [în 2 vol.] / com. org.: Grigore Belostecinic (preşedinte) [et al.] ; red. resp.:
Constantin Crăciun. – Chişinău : ASEM, 2012. – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-627-3. – Antetit.:
Acad. de Studii Econ. a Moldovei.
Vol. 1. – 2012. – 408 p. : fig., graf., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-628-0. – [2013-300].
- - 1. Economie. 2. Inovare în economie.
3:001.895(082)=135.1=111=161.1
253. Vol. 2. – 2012. – 442 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-629-7. – [2013-301].
- - 1. Economie. 2. Contabilitate. 3. Audit.
[3+657]:001.895(082)=135.1=161.1
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
254. Satul moldovenesc din perspectiva sociodemografică / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Sectorul Demografie ; red. şt. Gheorghe Paladi. –
Chişinău : Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2012
(Tipogr. "Sirius"). – 143 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 138-139 (43 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [100] ex.
ISBN 978-9975-57-059-6.
[2013-284].
- - 1. Demografie – Republica Moldova.
314(478)
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
255. Fundamentele democraţiei sociale : [trad. din germ.] / Tobias Gombert, [Julia
Bläsius, Federike Bolii] [et al.] ; sub red.: Julia Bläsius [et al.] ; trad. de Ana-Maria Nicolai ; Frie-
drich-Ebert-Stifung Moldova. – Chişinău : Cartier, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 162, [1] p. ; 22
cm. – (Manual de democraţie socială ; 1, ISBN 978-9975-79-800-6).
Tit. orig.: Grundlagen der Sozialen Demokratie. – Bibliogr.: p. 152-153. – Cu semn de carte.
– 2000 ex.
ISBN 978-9975-79-802-0.
[2013-419].
- - 1. Democraţie socială.
321.7
256. Johansson, Andreas.
Disidenţa democratică : Naţiune şi democraţie în Rep. Moldova : [lucrarea reia teza de doc-
torat] / Andreas Johansson ; trad.: Oana Cristescu. – Chişinău : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). –
282 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm. – (Studii politice Stockholm ; 142).

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 235-270 (471 tit.) şi în subsol. – Ind. de
nume, termeni: p. 271-282. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-707-9.
[2013-259].
- - 1. Democraţie – Republica Moldova.
321.728(478)
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
257. Ţăranu, Anatol.
Conflictul transnistrean : Culeg. de doc. şi materiale (1989-2012) : [în vol.] / Anatol Ţăranu,
Mihai Gribincea ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞ a RM, Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică
POLITICON. – Chişinău : Lexon-Prim, [2012] [Tipogr. "Reclama"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-
4436-0-9.
Vol. 1 : 1989-1993. – [2012]. – 598 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4436-1-6 (în cop. tare). – [2013-365].
- - 1. Republica Moldova – Afaceri interne. 2. Conflictul transnistrean.
323(478)
258. "Актуальные проблемы истории, этнологии, филологии и права евреев",
междунар. науч. конф. (2012 ; Кишинэу). Актуальные проблемы истории, этнологии, фи-
лологии и права евреев : Междунар. науч. конф. / редкол.: Аникин В. [и др.]. – Кишинёв : Б.
и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 184 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Judaica Inst. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi
subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-312-0.
[2013-292].
- - 1. Evrei – Drepturi. 2. Minorităţi etnice din Republica Moldova – Evrei – Drepturi.
323.15(478)(=411.16)(082)=135.1=161.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
259. Kuleva, Marianna.
Tradiţii şi inovaţii în politica externă a Rusiei / Marianna Kuleva. – Chişinău : Tehnica-Info,
2013. – 419 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 376-419. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-344-4.
[2013-317].
- - 1. Rusia – Politică externă. 2. Politica externă a Rusiei.
327(470)
Republica Moldova – Federaţia Rusă: parteneriat strategic versus parteneriat realist, previ-
zibil şi viabil. – Vezi Nr 260.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


260. Republica Moldova – Federaţia Rusă: parteneriat strategic versus parteneriat realist,
previzibil şi viabil: premize, obstacole, opţiuni / APE Asoc. pentru Politică Externă ; red. de Lina
Grâu, Eduard Potînga. – Chişinău : [Lexon-Prim], 2012 [Tipogr. "Reclama"]. – 16 p. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Black Sea Trust. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4333-0-3.

15
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

[2013-364].
- - 1. Republica Moldova – Relaţii de parteneriat. 2. Federaţia Rusă – Relaţii de parteneriat.
3. Parteneriate – Republica Moldova. 4. Parteneriate – Federaţia Rusă.
327(478)+327(470)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
261. Parlamentul Rep. Moldova. Lege cu privire la Guvern = Закон о Правительстве :
Text oficial cu modificări şi compl. la data de 1 ian. 2013 / Parlamentul Rep. Moldova. – Chişinău :
S. n., 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 60, [2] p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă.
[2013-406].
- - 1. Lege cu privire la Guvern – Republica Moldova.
328(478)(094.5)=135.1=161.1
262. Parlamentul Rep. Moldova. Lege pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului =
Закон о принятии Регламента Парламента : Text oficial cu modificări şi completări la data de 1
ian. 2013 / Parlamentul Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
167, [1] p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă.
[2013-405].
- - 1. Lege pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului – Republica Moldova.
328(478)(094.5)=135.1=161.1
263. Parlamentul Rep. Moldova. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatu-
lui Parlamentului Republicii Moldova / Parlamentul Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 21, [2] p. ; 20 cm.
[2013-407].
- - 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului Republicii
Moldova.
328(478)(094.7)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
264. Prognoza pieţei muncii … / Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep. Moldo-
va, Agenţia Naţ. pentru Ocuparea Forţei de Muncă. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală") – . – 30 cm.
… 2013. – 2013. – 23 p. : tab., graf. color. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Justiţiei din
Suedia, Uniunii Europene şi Serviciului Public Suedez de Angajare. – [2013-399].
- - 1. Piaţa muncii – Republica Moldova – Prognoză.
331.5(478)
336 Finanţe
265. Boşcaneanu, Nadejda.
Fiscalitate : (suport de curs) : pentru elevii CNC, anul 4, specialitatea "Contabilitate" / Nadej-
da Boşcaneanu, Marina Iovu-Carauş ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Colegiul Naţ. de Comerţ
al ASEM, Catedra "Finanţe şi Contabilitate". – Chişinău : ASEM, 2012. – 158 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 154-158 (58 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-623-5.
[2013-298].

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Fiscalitate.
336.22(075.8)
266. Codul fiscal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. – Chişinău :
Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 190 p. : tab. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modifi-
cări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-23-5.
[2013-235].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
267. Idem în lb. rusă : Налоговый кодекс Республики Молдова : с последними
изменениями и доп. – Кишинев : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 211 p. : tab. ; 20 cm. –
(Nou cu cele mai recente modificări).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-30-3.
[2013-242].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
268. Ногаль, В. В.
Теоретические и практические аспекты деятельности в сфере рынка ценных бумаг и
корпоративного управления / В. В. Ногаль. – Бельцы : Б. и., 2012 (Tipografia din Bălţi). – 212 p.
: tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4330-4-4.
[2013-283].
- - 1. Bursă de valori.
336.761
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
269. Deleu, Corina.
Diminuarea decalajelor de dezvoltare în cadrul noilor pieţe emergente din Europa Centrală
de Sud-Est : [monografie] / Corina Deleu, Natalia Lobanov ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. –
Chişinău : ASEM, 2012. – 275 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 245-266 (207 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-613-6.
[2013-307].
- - 1. Pieţe emergente – Europa.
339.13.012(4)
270. Îndrumări metodice pentru lucrări practice şi de laborator la disciplina "Merceo-
logie alimentară" / Valentina Calmâş, Ion Panfil, Vitalie Cozmic [et al.] ; Acad. de Studii Econ. a
Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2012. – 251 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 251 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-620-4.
[2013-305].
- - 1. Merceologie alimentară.
339.166.82(076.5)

17
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
271. Certan, Simion.
Integrarea economică în Uniunea Europeană : [pentru uzul studenţilor] / Simion Certan, Ion
Certan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Administrarea Afacerilor. – Chişi-
nău : CEP USM, 2013. – 346 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 339-343 (117 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-323-8.
[2013-336].
- - 1. Integrare economică – Uniunea Europeană.
339.92:061.1EU(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
272. Dreptul la capacitate juridică al persoanelor cu dizabilităţi : Studiu comparativ al
legislaţiei Rep. Moldova şi standardelor intern. în domeniu / Vitalie Meşter, Sergiu Baieş, Jana
Chihai [et al.] ; coord.: Ion Cibotărică ; Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu
Dizabilităţi. – Chişinău : Bons Offices, 2013. – 59, [1] p. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar
al Fundaţiei Soros-Moldova, Progr. Egalitate şi Participare Civică. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-669-5.
[2013-416].
- - 1. Drepturile omului – Persoane cu dizabilităţi.
341.231.14:364.2
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
273. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. – Chi-
şinău : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 120 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modifi-
cări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-20-4.
[2013-232].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
274. Idem în lb. rusă : Кодекс Республики Молдова о правонарушениях : с послденими
изменениями и доп. – Кишинев : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 128 p. ; 20 cm. – (Nou
cu cele mai recente modificări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-21-1.
[2013-233].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
275. Drept administrativ : în scheme : [pentru uzul studenţilor] / Victor Mocanu, Liliana Ţur-
can, Viorel Rusu [et al.] ; resp. de ed.: Victor Mocanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept,
Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 103 p. : sche-
me ; 24 cm.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr.: p. 102-103 (49 tit.). – 50 ex.


ISBN 978-9975-71-333-7.
[2013-338].
- - 1. Drept administrativ.
342.9(075.8)
276. Ghidul autorităţii administraţiei publice locale la întocmirea/actualizarea listelor
electorale de bază = Руководство для органов местного публичного управления по
составлению/обновлению списков избирателей / Comisia Electorală Centrală Rep. Moldova,
Fundaţia Intern. pentru Sisteme Electorale (IFES). – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Sirius"). – 35 ; 36 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu sprijinul financi-
ar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-57-060-2.
[2013-435].
- - 1. Alegeri locale – Ghiduri. 2. Liste electorale – Ghiduri.
342.843:351/354(478)(036)=135.1=161.1
277. "Itinerarii hispanice. O abordare interdisciplinară a liberalismului spaniol cu prile-
jul bicentenarului adoptării Constituţiei de la Cádiz", colocviu intern. (2 ; 2012 ; Chişinău).
Itinerarii hispanice. O abordare interdisciplinară a liberalismului spaniol cu prilejul bicentenarului
adoptării Constituţiei de la Cádiz = Itinerarios hispάnicos. Una aproximación interdisciplinar al
liberalismo español con motivo del bicentenario de la Constitución de Cάdiz : Colocviu intern., Ed.
a 2-a, Chişinău / dir. ed.: Ana Guţu ; coord.: Elena Prus [et al.] ; com. red.: Helena Carretero
Suárez [et al.]. – Ch. : ULIM, 2012. – 228 p. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Tit.
paral.: lb. rom., span. – Texte, rez. lb.: rom., fr., span., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Univ. Libere Intern. din Moldova, Min. Afacerilor Externe şi
Cooperării al Spaniei, Ambasadei Spaniei la Bucureşti [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-101-24-0.
[2013-413].
- - 1. Constituţia de la Cádiz, 1812. 2. Liberalismul spaniol – Politică – Lingvistică – Literatu-
ră.
342.4(460):[80/81+821.0](082)=00
278. Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi = Закон об
обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин / Ин-т прав женщин ; авт.
введения, коорд. проекта: Елена Проценко. – Кишинев : Институт прав женщин, 2012. – 48 p.
; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 43-44 (29 tit.). – 10000 ex.
ISBN 978-9975-9726-9-7.
[2013-357].
- - 1. Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
342.72/.73-055.1/.2(094.5)=135.1=161.1
279. Republica Moldova. Constituţia (1994). Constituţia Republicii Moldova =
Конституция Республики Молдова : cu ultimele modificări şi compl. – Chişinău : Lavilat-Info,
2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 40 ; 40 p. ; 10 x 14 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-123-22-8.
[2013-234].

19
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

- - 1. Constituţia Republicii Moldova.


342.4(478)=135.1=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
280. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. –
Chişinău : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 206 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente
modificări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-28-0.
[2013-240].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
281. Idem în lb. rusă : Уголовно процессуальный кодекс Республики Молдова : с
последними изменениями и доп. – Кишинев : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 236 p. ;
20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-26-6.
[2013-238].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
282. Codul penal al Republicii Moldova : Actualizat : În conformitate cu ultimele modificări
şi compl. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 150 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4426-3-3.
[2013-248].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
283. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. – Chişinău :
Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 120 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-29-7.
[2013-241].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
347 Drept civil
284. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. – Chişinău :
Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 221 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-27-3.
[2013-239].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
285. Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor : Scheme, speţe, teste :
[pentru uzul studenţilor] / Arapu Elena, Cara Aliona, Cazac Octavian [et al.] ; sub red. lui Sergiu

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Baieş ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 251 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 251. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-332-0.
[2013-337].
- - 1. Drept civil. 2. Drepturi reale. 3. Dreptul obligaţional.
347.2/.4(075.8)
286. Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obligaţiilor : Scheme, speţe, teste :
[pentru uzul studenţilor] / Arapu Elena, Cara Aliona, Cazac Octavian [et al.] ; sub red.: Sergiu Baieş
; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n.,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 251 p. : scheme ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-186-3.
[2013-386].
- - 1. Drept civil. 2. Drepturi reale. 3. Dreptul obligaţional.
347.2/.4(075.8)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
287. Drept civil. Partea specială : Scheme, speţe, teste : [pentru uzul studenţilor] / Bănă-
rescu Iulia, Brumă Sorin, Chelaru Oleg [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra
Drept Civil. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 330 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 328-330 (85 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-334-4.
[2013-339].
- - 1. Drept civil – Partea specială.
347.4(075.8)
288. Drept civil. Partea specială : Scheme, speţe, teste : [pentru uzul studenţilor] / Bănă-
rescu Iulia, Brumă Sorin, Chelaru Oleg [et al.] ; sub red.: Gheorghe Chibac, Sergiu Baieş ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 330 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 328-330 (85 tit.). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-185-6.
[2013-391].
- - 1. Drept civil – Partea specială.
347.4(075.8)
289. Mocanu, Victor.
Ghidul alesului local : [parteneriatul public-privat : contracte] / Victor Mocanu ; Inst. pentru
Dezvoltarea şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – Chişinău : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 102 p. : fig. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Bibliogr.: p. 78-80 (53 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Fundaţiei Hanss Seidel. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-176-4.
[2013-376].
- - 1. Parteneriat public-privat – Administraţia publică – Contracte.
347.4:351/354

21
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


290. Codul familiei al Republicii Moldova = Семейный кодекс Республики Молдова : cu
ultimele modificări şi compl. – Chişinău : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 33 ; 37 p. ; 20
cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 200 ex.
ISBN 978-9975-123-31-0.
[2013-243].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)=135.1=161.1
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
291. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : Actualizat : În conformitate cu ul-
timele modificări şi compl. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 164 p. ; 20 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-4406-6-0.
[2013-246].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
292. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. –
Chişinău : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 111 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente
modificări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-33-4.
[2013-245].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
293. Idem în lb. rusă : Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова : с
последними изменениями и доп. – Кишинев : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 128 p. ;
20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
200 ex.
ISBN 978-9975-123-25-9.
[2013-237].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
294. Reformarea sistemului judiciar din Republica Moldova = Reforming the Judiciar in
Moldova : perspective şi provocări / Progr. de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, Consiliul Superior
al Magistraturii şi Curtea Supremă de Justiţie. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). –
76 p. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-805-1.
[2013-421].
- - 1. Sistem judiciar – Republica Moldova – Reforme.
347.9(478)=135.1=111

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
295. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. – Chişinău :
Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 88 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-19-8.
[2013-231].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
296. Трудовой кодекс Республики Молдова : Actualizat : В соответствии с последни-
ми изменениями и доп. – [Кишинев : Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 141 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4406-9-1.
[2013-247].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
297. Codul cu privire la locuinţe al Republicii Moldova = Жилищный кодекс
Республики Молдова : cu ultimele modificări şi compl. – Chişinău : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr.
"Vite-jesc"). – 34 ; 36 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 200 ex.
ISBN 978-9975-123-32-7.
[2013-244].
- - 1. Codul cu privire la locuinţe al Republicii Moldova.
349.44(478)(094.4)=135.1=161.1
298. Codul funciar al Republicii Moldova = Земельный кодекс Республики Молдова :
cu ultimele modificări şi compl. – Chişinău : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 28 ; 30 p. ; 20
cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 200 ex.
ISBN 978-9975-123-24-2.
[2013-236].
- - 1. Codul funciar al Republicii Moldova.
349.42(478)(094.4)=135.1=161.1
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
299. Creangă, Ion.
Analiza Impactului de Reglementare a Proiectelor de Acte Normative : [în administraţia publi-
că] / Ion Creangă, Lilia Bordei ; Inst. pentru Dezvoltarea şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". –
[Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS
"Viitorul").
Bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Hanns Seidel. – 500 ex.
ISBN 978-9975-78-872-4.
[2013-375].
- - 1. Administraţie publică – Reglementarea proiectelor.

23
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

351/354
300. Creangă, Ion.
Noile reglementări ale procesului bugetar pentru APL : principii, reguli, responsabilităţi / Ion
Creangă, Irina Găluşcă ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul". – [Chişinău :
S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 76 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Referinţe bibliogr.: p. 62 (4 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Nanns
Seidel. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-181-8.
[2013-374].
- - 1. Finanţe publice – Reglementări. 2. Administraţie publică locală – Finanţe publice.
351.72:336.1(478)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
Военный сектор. – Vezi Nr 409.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
301. Cojocaru, Victoria.
Management educaţional : [pentru uzul studenţilor] / Victoria Cojocaru, Nina Sacaliuc ; Univ.
de Stat din Tiraspol, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Ed. rev. şi reed. – Chişinău : Cartea
Moldovei, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 270, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-60-061-3 (eronat).
[2013-402].
- - 1. Educaţie – Management. 2. Management educaţional.
37.014:005(075)
302. Fără palme şi abuz : cum să stabileşti cu dragoste şi respect limitele pentru copil /
Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) ; coord. ed. în lb. rom.: Daniela
Sîmboteanu ; au contribuit: Tatiana Baciu [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 23 p. : des. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul Fundaţiei OAK. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-80-654-1.
[2013-422].
- - 1. Educaţie în familie. 2. Abuz faţă de copii – Prevenire.
37.018:343.62
303. Idem în lb. rusă : Без шлепков и насилия, или как с любовью и уважением устанав-
ливать ограничения для детей / пер. и адапт.: Наталья Дину, Виорика Адэскэлицэ. – [Киши-
нев : Б. и., 2012 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 23 p. : des. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul Fundaţiei OAK. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-666-4.
[2013-423].
- - 1. Educaţie în familie. 2. Abuz faţă de copii – Prevenire.
37.018.1:343.62
304. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie.
Scutul românismului : [studii referitoare la tema idealului social şi educaţional] / Vitalie
Pastuh-Cubolteanu. – Chişinău : Labirint, 2013. – 181, [1] p. ; 20 cm.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.


ISBN 978-9975-948-86-9.
[2013-326].
- - 1. Educaţie civică.
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
305. "Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea: realizări şi perspective",
conf. intern. (2012 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională "Predarea limbajelor de specialitate în
secolul al XXI-lea: realizări şi perspective", apr. 2012, Chişinău / com. şt.: Ana Bondarenco [et al.].
– Chişinău : ASEM, 2012. – 301 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Alianţa Fr. din Moldova, Consiliile Americane
pentru Învăţămînt Intern. [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Refe-
rinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-75-624-2.
[2013-299].
- - 1. Limbaje de specialitate – Metodica predării.
37.016.046:81'276.6(082)=00
306. Sarabaş, Eugenia.
Proiecte didactice : Limba română : cl. a 3-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Eugenia
Sarabaş, Maria Braghiş, Nicoleta Sarabaş. – Chişinău : Interprint, 2012 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"] – . – 29 cm. – (Proiecte la Limba Română) (Literatura pentru pedagogi). – ISBN 978-9975-
4017-7-7.
Pt. a 2-a. – 2012. – 329, [3] p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 330 (38 tit.). – 1000 ex. –
ISBN 978-9975-4391-6-9.
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
307. Master conjoint de formation initiale des enseignants des disciplines non
linguistiques (DNL) : Supports de cours / Univ. Péd. d'État "Ion Creangă" de Chişinău, Moldova,
Fac. Langues et Lit. Étrangères, Dép. Philologie Romane ; col. red.: Spancioc-Cocieru Natalia ;
coord.: Solcan Angela [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 151 p. : tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-335-1.
[2013-340].
- - 1. Organizarea învăţământului.
37.091(075)
308. Standarde educaţionale : Standarde de eficienţă a învăţării la disciplinele de studiu în
învățământul primar şi secundar general. Proiectele referenţialului de evaluare a competenţelor
specifice formate elevilor prin disciplinele şcolare Limba şi literatura română şi Matematică. Proiec-
tul Standardelor de calitate a instituţiei de învățământ din perspectiva şcolii prietenoase copilului /
aut. standardelor: Adrian Ghicov, Tatiana Cartaleanu, Mariana Marin [et al.] ; coord. şt.: Lilia
Pogolşa [et al.] ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : Lexon-Prim, 2012 [Tipogr. "Reclama"]. –
320 p. : tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 320 (37 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al reprezentanţei UNICEF în
Rep. Moldova. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-4436-2-3 (eronat).

25
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

[2013-366].
- - 1. Standarde educaţionale.
37.091(073)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
309. Abecedarul viu : Colorăm şi desenăm pe pătrăţele / pict.: Ana Şepelevici. – [Ed. a 2-
a]. – Chişinău : Libresco, 2012 (Tipogr. "Balacron"). – [36] p. : il. ; 22 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4329-2-4.
[2013-266].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2.016:811.135.1
310. Agenda preşcolarului : Învăţăm jucându-ne / pict.: Ana Şepelevici. – [Ed. a 2-a]. –
Chişinău : Libresco, 2011 (Tipogr. "Serebia"). – 32 p. : il. ; 22 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9858-7-1.
[2013-265].
- - 1. Preşcolari – Cărţi cu jocuri.
373.2
311. Începe şcoala : Caiet de scriere / pict.: Ana Şepelevici. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău :
Libresco, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 32 p. ; 22 cm.
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-9858-9-5.
[2013-258].
373.3
312. Lungu, Valentina.
Fişe de lucru la Limba română : pentru cl. 1-2 / Valentina Lungu, Uliana Rotari. – [Chişinău] :
Arc, 2011 (Combinatul Poligrafic). – 64 f. separate ; 27 cm.
Texte pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-61-661-4.
[2013-308].
373.3.016:811.135.1
313. Palaghioiu, Lucia.
Mass-media în realizarea programului formativ : (ore de dirigenţie în clasele primare) / Lucia
Palaghioiu. – Bălţi : S. n., 2012 (Tipografia din Bălţi). – 40 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 39-40 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4330-3-7.
[2013-273].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:070
314. Vieru, Grigore.
Albinuţa : Abecedar pentru preşcolari / Grigore Vieru ; notograf.: Gabriel Andronic ; il. de Lică
Sainciuc ; cop.: Vladimir Zmeev. – Ed. nouă [a 13-a], rev. şi ad. – [Chişinău] : Litera (mică), 2013
(Combinatul Poligrafic). – 100, [4] p. : il. color, n. muz. ; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-74-461-4 (în cop. tare).
[2013-286].

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Abecedare.
373.2.016:811.135.1
315. Рассказова, Татьяна.
Прописи для первоклассников к учебнику "Букварь" / Татьяна Рассказова. – Кишинев :
Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 64 p. : il. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-61-693-5.
[2013-312].
373.3.016:811.161.1(075.2)
316. Ткач, Л. Т.
Проектирование содержания дошкольного образования: опыт и перспективы / Л. Т.
Ткач ; Междунар. слав. акад. образования им. Я. А. Коменского, ГОУ "Приднестр. гос. ин-т
развития образования", Каф. дошк. и нач. образования. – Тирасполь : Б. и., 2013 (ГУИПП
"Бендер. тип. "Полиграфист"). – 188, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4217-4-4 (în cop. tare).
[2013-254].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
317. Bucun, Nicolae.
Metodologia de evaluare complexă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale / Nicolae
Bucun, Oxana Paladi, Virginia Rusnac ; Asoc. Obştească "Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin",
or. Criuleni. – Chişinău : S. n., 2012 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 75, [5] p. : tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 150 ex.
ISBN 978-9975-53-177-1.
[2013-367].
- - 1. Educaţie specială.
376.1
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
318. Chiriac, Argentina.
Educaţia interculturală în învăţământul superior / Chiriac Argentina, Guţu Vladimir ; Univ. de
Stat din Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n.,
2012 (Combinatul Poligrafic). – 206, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 179-195 (200 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4411-7-9 (în cop. tare).
[2013-363].
- - 1. Învăţământ superior – Educaţie interculturală.
378
319. Eţco, Constantin.
Imaginea personalităţii profesorului instituţiei de învăţământ superior medical : (Monografie) /
Eţco Constantin, Fornea Iuliana, Racu Jana ; red. şt.: Pleşca Maria ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Econ., Management şi Psihopedagogie în Medicină,
Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex-Com"). – 309 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 184-206 (255 tit.). – 150 ex.

27
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

ISBN 978-9975-4437-3-9.
[2013-252].
- - 1. Învăţământ superior medical.
378:614.2
320. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova : [din activitatea instituţiei] / Inst. de
Relaţii Intern. din Moldova. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Prag-3")]. – 22, [1] p. : diagr., fot.
color. ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2013-426].
- - 1. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova.
378.4(478-25)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
391/395 Etnografie
321. Pogorea, Dumitru.
Moldova. Sărbători şi obiceiuri : [album monografic] / Dumitru Pogorea, Iurie Răileanu ; ver-
siunea lb. rusă: Andrei Scrinic ; foto: Iurie Raileanu. – Chişinău : [Răileanu Iurie], 2013 (Combinatul
Poligrafic). – 131 p. : fot., fot. color ; 22 x 24 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul dlor Dumitru Pogorea, Vasilii Veretenco, Valerii
Iurko. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9772-5-8 (în cop. tare).
[2013-362].
- - 1. Republica Moldova – Sărbători – Obiceiuri.
391/395(478)=135.1=161.1
398 Folclor
Smolniţchi, Dumitriţa. Tradiţii neculceene în literatura română. Epoca paşoptistă. – Vezi Nr
423.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
322. Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului Dunării : (în limitele Rep. Moldo-
va) / aut. coord.: Begu A., David A., Liogchii N. [et al.] ; ref. şt.: Nicolae Boboc ; Min. Mediului al
Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geogr. – Chişinău : NOO Sfera,
2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 299 p. : fig., fot., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 274-279 (102 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – 300
ex.
ISBN 978-9975-80-633-6.
[2013-414].
- - 1. Bazinul Dunării – Republica Moldova – Protecţie.
[504.06+502.7(478)]:504.453(282.243.7)
51 MATEMATICĂ
323. Sorbală, Silvia.
Matematică : Memorator : Ciclul gimnazial / Sorbală Silvia. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 69, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 69 (7 tit.). – 300 ex.


ISBN 978-9975-4435-6-2.
[2013-256].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
324. Propuneri şi recomandări pentru integrarea unui management durabil al substan-
ţelor chimice în strategiile sectoriale : [din Rep. Moldova] / Min. Mediului al Rep. Moldova, Ofici-
ul Prevenirea Poluării Mediului. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 52 p. : fig., tab.
color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 52 (16 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Substanţe
Chimice (Keml). – [300] ex.
ISBN 978-9975-80-658-9 (eronat).
[2013-429].
- - 1. Managementul substanţelor chimice în Republica Moldova.
574(478)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
325. Biochimie : Culeg. de teste / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management
în Industria Alimentară, Catedra Enologie ; elab.: Grigore Musteaţă [et al.] ; red. resp.: Anatol Bă-
lănuţă. – Chişinău : UTM, 2013. – 123, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 92 (9 tit.). – 55 ex.
[2013-351].
- - 1. Biochimie – Teste.
577.1(079)
326. Glijin, Aliona.
Teste la Biochimie / Aliona Glijin, Pavel Grigorcea, Ala Cherdivară ; Univ. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Biologie. – Chişinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, 2012 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 137 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 137 (26 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4444-0-8 (Biotehdesign).
[2013-268].
- - 1. Biochimie – Teste.
577.1(079)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
327. Carnet de dezvoltare a copilului : (agendă pentru familie) / Swiss Agenţia Elveţiană
pentru Dezvoltare şi Cooperare ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, UNICEF ; elab.: Ala Cojocaru [et
al.]. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Sirius"). – 157, [2] p. : des., tab. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 35000 ex.
ISBN 978-9975-57-054-1.

29
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

[2013-433].
- - 1. Dezvoltarea copilului – Sfaturi practice.
613.95(083.13)
328. Idem în lb. rusă : Карта развития ребенка. – Кишинёв : Б. и., 2012 (Tipogr. "Sirius"). –
157, [2] p. : des. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 10000 ex.
ISBN 978-9975-57-055-8.
[2013-434].
- - 1. Dezvoltarea copilului – Sfaturi practice.
613.95(083.13)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
329. Dogotari, Liliana.
Marketing farmaceutic / Liliana Dogotari, Mihail Lupu, Anatolie Peschin ; red. coord.: Mihail
Brumărel. – Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. – 216 p. : fig., tab., [4] p. fig. color ; 22 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 213-216 (48 tit.). – 370 ex.
ISBN 978-9975-78-871-7 (în cop. tare).
[2013-382].
- - 1. Marketing farmaceutic.
615:339.138
330. Ghicavîi, V.
Farmacologie : [pentru uzul studenţilor] / V. Ghicavîi, N. Bacinschi, Gh. Guşuilă. – Ed. a 3-a
(rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 993 p. : fig., tab., [16] p.
il. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 993 (20 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-068-2 (în cop. tare).
[2013-390].
- - 1. Farmacologie.
615(075.8)
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Pre-
parate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
331. Chirca, Roman.
Analiza transparenţei şi eficienţei reglementărilor pe piaţa farmaceutică / Roman
Chirca, Sergiu Luchian, Viorel Gîrbu ; Inst. Econ. de Piaţa. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 61, [1] p. : fig., tab., diagr. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 60-62 (39 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Mol-
dova. – 70 ex.
ISBN 978-9975-80-660-2.
[2013-415].
- - 1. Produse farmaceutice. 2. Piaţa produselor farmaceutice.
615.45:339.166
332. Medicamentele – baza farmacoterapiei raţionale : Îndrumar pentru medici / coord.
principal: Victor Ghicavîi ; au participat: Ecaterina Stratu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 1399 p. : fig., tab., [28] p. il. color ; 25 cm.
Ind. alf. româno-latino-englez : p. 1357-1399. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-174-0 (în cop. tare).
[2013-389].

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Medicamente – Îndrumare.
615.2/.3(036)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
333. Пастух-Куболтяну, В.
Ориентанализ : Пер. с рум. / В. Пастух-Куболтяну. – Изд. 2-е, перераб. – Кишинев : La-
birint, 2012. – 75, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Tit. orig.: Bazele orientanalizei. – Bibliogr.: p. 75-76 (21 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-948-81-4.
[2013-321].
- - 1. Psihoterapie.
615.851:159.964.2
616 Patologie. Medicină clinică
334. Algoritmi de conduită în urgenţe pediatrice / Min. Sănătăţii al Rep. Moldova ; Funda-
ţia Filiala din Moldova a Fundaţiei "Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate" ; red. şt.: Petru
Stratulat, Gheorghe Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – [40] p. : scheme,
tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare
(SDC). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-308-3 (broşată).
[2013-287].
- - 1. Urgenţe pediatrice. 2. Prim ajutor – Copii.
616-053.2-083.98
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
335. Anemia fierodeficitară la copii : Indicaţie metodică / Galina Eşanu, Marin Vicol, Adri-
an Rotari [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medi-
cina, 2013. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 39-40 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-77-9.
[2013-331].
- - 1. Anemie fierodeficitară – Copii.
616.155.194-053.2(076.5)
336. Guţu, E.
Tratamentul chirurgical al maladiei varicoase: aspecte controversate / E. Guţu, D. Casian, V.
Culiuc. – [Chişinău : Ericon, 2013]. – 251 p. : fig., tab., [1] p. fig. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4254-7-6 (în cop. tare).
[2013-285].
- - 1. Varicele membrelor inferioare – Tratament chirurgical.
616.147.3-089
337. Sindromul mielodisplazic (SMD) : (Indicaţie metodică) / Galina Eşanu, Marin Vicol,
Adrian Rotaru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Dep. Pedia-
trie. – Chişinău : Medicina, 2013. – 32 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 28-30 (28 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-76-2.
[2013-330].

31
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

- - 1. Sindromul mielodisplazic.
616.155-07-08(076.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
338. Terehov, Alexei.
Principiile moderne de organizare şi planificare a serviciului parodontologic naţional / Alexei
Terehov, Corneliu Năstase, Pavel Gnatiuc ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Fac. "Stomatologie", Catedra "Stomatologie terapeutică". – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Alina Scorohodova"). – 32 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 32 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4439-2-0.
[2013-329].
- - 1. Afecţiuni parodontale – Metode de tratament.
616.311.2:614.2
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecani-

339. Frolov, K. V.
Teoria mecanismelor şi maşinilor : [pentru uzul studenţilor] / K. V. Frolov ; trad.: Dulgheru Va-
leriu [et al.] ; red. şt.: Merticaru Vasile. – Chişinău : Tehnica, 2013. – 528 p. : fig. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 523 (13 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-45-172-7.
[2013-344].
- - 1. Teoria mecanismelor şi maşinilor.
621.7(075.8)
622 Industrie minieră
340. Distribuţia şi utilizarea gazelor naturale combustibile : Îndrumar aplicativ / Constan-
tin Ţuleanu, Mariana Haiducova, Andrei Bînzari [et al.] ; red. resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie.
– Chişinău : UTM, 2013. – 63, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 64 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-236-6.
[2013-350].
- - 1. Gaze naturale – Distribuţie.
622.69(076.5)
624 Construcţii civile în general
624.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material şi metoda de construcţie
341. Воскресенская, Ю.
Проектирование железобетонных конструкций : Пример расчета и конструирования
неразрезанного ригеля многоэтажного каркасного здания : Метод. пособие / Ю.
Воскресенская ; отв. ред.: Т. Сырбу ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. кадастра, геодезии и
строительства, Каф. конструкций и строит. механики. – Кишинев : ТУМ, 2013. – 45, [1] p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 45 (6 tit.). – 50 ex.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-352].
- - 1. Construcţii din beton armat – Proiectare.
624.012.45(076.5)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
342. Colomieţ, Tatiana.
Sisteme de alimentare cu căldură şi ventilaţie : Indicaţii metodice pentru elaborarea proiecte-
lor/lucrărilor de an / Tatiana Colomieţ, Andrei Bînzari, Iulia Negară ; red. resp.: Constantin Ţuleanu
; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Alimentări cu Căldură şi Gaze,
Ventilaţie. – Chişinău : UTM, 2013. – 76 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 52 (9 tit.). – 55 ex.
ISBN 978-9975-45-235-9.
[2013-349].
- - 1. Sisteme de alimentare cu căldură şi ventilaţie.
628.8(076.5)
343. Управление на твърди битови отпадъци : [ghid] / Регионален Екологичен
Център Молдова, Black Sea. – [Chişinău : Centrul Regional de Mediu Moldova, 2012 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 51 p. : fot. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
[2013-410].
- - 1. Deşeuri – Management.
628.4(478):005
629 Tehnica mijloacelor de transport
344. Iedu, Mihai.
Automobilul şi întreţinerea lui : [pentru uzul studenţilor] / Mihai Iedu. – Ed. a 2-a, compl. şi
actualizată. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. AŞM). – 373, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-62-339-1.
[2013-328].
- - 1. Automobile – Întreţinere.
629.33.083(075)
345. "Sisteme de transport şi logistică", conf. intern. (2011 ; Chişinău). Sisteme de
transport şi logistică : Materialele Conf. Intern., 7-9 dec. 2011, Chişinău / red. resp.: Dumitru Solo-
mon. – Chişinău : Evrica : ATIC, 2013 (Tipogr. AŞM). – 370, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Texte, rez.: lb. rom., engl. – Re-
ferinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4448-0-4.
[2013-263].
- - 1. Sisteme de transport. 2. Sisteme de logistică.
629.01/.08+656(082)=135.1=111

33
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
633 Cultura plantelor de câmp
663/635 Plante de gradină. Grădinărit
346. Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova pentru anul … = Каталог
сортов растений на … год = Catalog of Plant Varieties for Year … / Min. Agriculturii şi Industriei
Alimentare, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante ; elab.: Mihail Machidon (preşedin-
te) [et al.]. – Ed. oficială. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 20 cm.
… 2013. – 2013. – 123 p. – Text parţial paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1500 ex. – [2013-403].
- - 1. Soiuri de plante – Republica Moldova – Liste.
633/635(478)(083.8)
634 Horticultură în general
347. Producerea merelor : Man. tehnologic / Vasile Babuc, Ananie Peşteanu, Eugeniu
Gudumac [et al.] ; ACED Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor. – Chi-
şinău : ACED, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 240 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 221-225 (163 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul poporului american prin inter-
mediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. a SUA şi contribuţiei din partea companiei DAI. – 1000
ex.
ISBN 978-9975-80-590-2.
[2013-424].
- - 1. Producerea merelor.
634.11
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
348. Convenţia CMR : [Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de măr-
furi pe şosele] / Asoc. Intern. a Transportatorilor Auto din Rep. Moldova "AITA", Centrul de Instruire
a Personalului pentru Transporturi Intern. "CIPTI". – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Europress").
– 136 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-420-0.
[2013-411].
- - 1. Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele
(CMR).
656.025.4:347.763
Sisteme de transport şi logistică. – Vezi Nr 345.

349. Справочник по международным автомобильным перевозкам / Ассоц. между-


нар. автомоб. перевозчиков Молдовы "AITA", Центр подготовки междунар. перевозчиков
"CIPTI". – Кишинев : [Pontos], 2013 (Tipogr. "Europress"). – 648 p. : tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-417-0.
[2013-255].
- - 1. Transport de mărfuri – Îndrumare.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656.025.4(036)
657 Contabilitate
350. "Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor", conf. şt. intern. (2012 ;
Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru
viitor" (4 apr. 2012) / com. şt.: Lilia Grigoroi [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2012. – 309 p. : fig., tab. ;
29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Sponsori : "Semiruxi Avant" SRL, SA
"Pielart", SA "Moldcargo" [et al.]. – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-619-8.
[2013-304].
- - 1. Contabilitate.
657(082)=135.1=111=161.1
351. Dolghi, Cristina.
Audit intern : Suport metodico-didactic / Cristina Dolghi, Elena Petreanu ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică Econ. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 91 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 90 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-343-6.
[2013-343].
- - 1. Audit intern.
657.01(075.8)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-
NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
352. Buzikevici, Cazimir.
Tehnologii moderne în construcţie cu utilizarea materialelor KNAUF / Cazimir Buzikevici. –
[Ed. a 2-a]. – Bălţi : S. n., 2012 (Tipografia din Bălţi). – 365, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm. – (Manual de
tehnologii moderne în construcţie).
Bibliogr.: p. 360 (8 tit.). – 800 ex.
ISBN 978-9975-4278-8-3 (în cop. tare).
[2013-279].
- - 1. Materiale de construcţie KNAUF.
69(075.8)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
353. Элементы благоустройства : Объекты ландшафтной архитектуры. Малые архи-
тектурные формы : Учеб. пособие / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроительства и архитек-
туры, Каф. "Архитектура" ; сост.: Д. Т. Андронович, Е. А. Богнибов ; отв. ред.: В. М. Лупашку.
– Кишинев : ТУМ, 2013 – . – 20 cm. – (Архитектурное проектирование). – ISBN 978-9975-45-
227-4.
Ч. 1. – 2013. – 75 p. : fot., tab. – Bibliogr.: p. 60-61 (24 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-
228-1. – [2013-345].

35
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

- - 1. Planificarea peisajului.
712(075.8)
72 ARHITECTURĂ
354. Griţunic, Boris.
Amintirile arhitectului principal : [din or. Bălţi] / Boris Griţunic ; Uniunea Arhitecţilor din Rep.
Moldova. – Bălţi : S. n., 2012 (Tipografia din Bălţi). – 87 p. : fot., [2] p. fot. color ; 21 cm.
Tit. pe cop.: lb. rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 86 (5 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4330-6-8.
[2013-280].
- - 1. Griţunic, Boris, 1948-…, arhitect – Biografie.
72(092)
355. Oleinic, Svetlana.
Glosar de termeni arhitecturali : (englez – român – rus) / Svetlana Oleinic, Sergiu Tronciu ;
red. resp.: Valeriu Lupaşcu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Arhi-
tectură. – Chişinău : UTM, 2013. – 36 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Texte paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 36 (12 tit.).
– 50 ex.
ISBN 978-9975-45-231-1.
[2013-348].
- - 1. Arhitectură – Terminologie.
72(038)=135.1=111=161.1
356. Детское дошкольное учреждение : [проектирование] : Учеб. пособие / Техн. ун-т
Молдовы, Фак. градостроительства и архитектуры, Каф. "Архитектура" ; сост.: Е. А. Богни-
бов, Д. Т. Андронович ; отв. ред.: В. М. Лупашку. – Кишинев : ТУМ, 2013. – 51 p. : des., tab. ;
20 cm. – (Архитектурное проектирование).
Bibliogr.: p. 44-45 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-230-4.
[2013-347].
- - 1. Clădiri şcolare – Proiectare.
727.111.012(075.8)
357. Эталонный курсовой проект : Учеб. пособие / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градо-
строительства и архитектуры, Каф. "Архитектура" ; сост.: Е. А. Богнибов, Д. Т. Андронович ;
отв. ред.: В. М. Лупашку. – Кишинев : ТУМ, 2013. – 59 p. : des. ; 20 cm. – (Архитектурное про-
ектирование).
Bibliogr.: p. 48 (8 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-45-229-8.
[2013-346].
- - 1. Arhitectură – Proiectări.
72.012(075.8)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
358. Hubenco, Teodora.
Metode de evaluare la educaţia plastică : Ghid metodologic pentru elevi, studenţi, cadre di-
dactice / Teodora Hubenco. – Chişinău : Epigraf, 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 27, [1] p. :
fig., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 28 (8 tit.). – [2000] ex.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-125-07-9.
[2013-377].
- - 1. Educaţie plastică – Metodica predării.
73/76(079)
78 MUZICĂ
359. Butucel, Zinona.
Crestomaţie la analiza armonică : [pentru uzul studenţilor] / Zinona Butucel ; red. şt.: Galina
Corarova, Angela Rojnoveanu. – Chişinău : Valinex, 2012. – 110 p. : n. muz. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 108-109. – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-184-1.
[2013-397].
- - 1. Analiză armonică.
781.4(075.8)
360. Chiroşca, Dionisie.
Piese pentru acordeoniştii începători / Dionisie Chiroşca, Petru Neamţu. – Chişinău : S. n.,
2012 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 215 p. : n. muz. ; 26 cm.
[1000] ex.
ISMN 979-0-3480-0166-1.
ISBN 978-9975-53-192-4.
[2013-408].
- - 1. Muzică instrumentală.
786.8
361. Dicteuri muzicale : pentru liceele şi colegiile cu profil muz. / Colegiul de Muzică "Şte-
fan Neaga" ; alcăt. şi îngrijire: Valentina Ivancenco ; notografiere: Constantin Coadă ; red. şt.:
Tatiana Berezovicova ; cop.: Marian Ungur. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 31 p. : n.
muz. ; 30 cm.
Lista selectivă a culeg. şi man. care pot servi drept surse de dicteuri muzicale : p. 28-30. – 50
ex.
ISMN 979-0-3480-0165-4.
ISBN 978-9975-51-418-7.
[2013-412].
- - 1. Dicteuri muzicale.
784(075.8)
362. Pascaru, Vasile.
Cred în Steaua Dragostei : [50 de ani de la naşterea cantautorului V. Pascaru] / text şi muz.:
Vasile Pascaru, M. Lescu, S. Cojocaru ; alcăt.: Mihai Lescu ; notografie : Gabriel Andronic, Saveliu
Cojocaru. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 152 p : n. muz., [4] p. fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0161-6.
ISBN 978-9975-71-338-2.
[2013-335].
- - 1. Muzică uşoară.
784.071.1
363. Rusnac, Constantin.
Coruri / muz.: Constantin Rusnac ; aut. texte: Vasile Alecsandri, Anatol Ciocanu, Aurel Cio-
canu [et al.] ; trad.: Vitalie Baltag, Alexandra Iunco (lb. rusă), Tamara Conea (lb. fr.), Larisa Olaru-

37
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

Vârtosu (lb. engl.), Veronica Postolachi (lb. it.). – Chişinău : Profesional Service, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 207 p. : n. muz. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0167-8.
ISBN 978-9975-53-193-1.
[2013-409].
- - 1. Muzică pentru coruri.
783.8
364. Rusu, Angela.
Teoria elementară a muzicii : Culeg. de exerciţii / Angela Rusu ; red. şt.: Tatiana
Berezovicova ; Min. Culturii al Rep. Moldova, Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n.,
2012 (Tipogr. "Iutastan"). – 80 p. : n. muz. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 79-80 (23 tit.). – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0148-7.
ISBN 978-9975-4060-2-4.
[2013-333].
- - 1. Teoria muzicii.
78.01(075)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
365. Dănilă, Aurelian.
Opera moldovenească : Interpreţi, roluri, spectacole (1957-2012) / Aurelian Dănilă ; resp. de
ed.: Constantin Manolache ; red. şt.: Nicolae Aga ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii
Enciclopedice. – Ed. encicl. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 291, [1] p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4307-8-4 (în cop. tare).
[2013-387].
- - 1. Teatrul Naţional de Operă şi Balet.
792.54(478)(031)
366. Haşcu-Ghimpu, Dina.
Mofturile parfumate ale "Gintei Latine" : [dialoguri, critică teatrală] / Dina Haşcu-Ghimpu ;
red.-şef: Anatol Malev. – Chişinău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 151 p., [40] p.
fot. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 142-148 (51 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-65-329-9.
[2013-369].
- - 1. Centrul de Cultură şi Artă Teatrul de Revistă "Ginta Latină" din Chişinău.
792(478-25)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
367. "Federaţia Moldovenească de Fotbal", congr. (11 ; 2013 ; Chişinău). Al XI-lea con-
gres de dare de seamă şi alegeri a organelor de conducere a FMF, 3 febr. 2013, Chişinău / preşe-
dinte : Pavel Cebanu ; fot.: Boris Harcenco [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poli-
graf"). – 98, [1] p. : tab., fot. color ; 30 cm.
Antetit.: Federaţia Moldovenească de Fotbal. – F. f. de tit. – 300 ex.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-297].
- - 1. Federaţia Moldovenească de Fotbal. 2. Fotbal.
796.332(478)(082)
368. Filipenco, Efim.
Gimnastica : Note de curs pentru studenţii USEFS privind asigurarea pregătirii tehnico-şt. a
ramurii sportive alese – APTŞRSA : (anul 3 de studii) / Efim Filipenco, Victor Buftea ; Univ. de Stat
Educaţie, Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică. – Chişinău : [USEFS], 2013. – 128 p. : scheme ;
21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 59-60 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4425-5-8.
[2013-360].
- - 1. Gimnastică.
796.4(075.8)
369. Povestca, Lazari.
Pregătirea de forţă-viteză a semifondistului rapid (800 m) : [pentru uzul studenţilor] /
Povestca Lazari ; red. şef.: Iliin Grigore ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău :
[USEFS], 2012 [Tipogr. "Primex-Com"). – 143 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: 99-120. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4425-4-1.
[2013-359].
- - 1. Alergări pe distanţă mică.
796.422.12.093.3(075.8)
370. Петросян, Анатолий.
Найти игры живую нить… : [воспоминания тренера А. Петросяна о молд. баскетболе] /
Анатолий Петросян. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 200 p., [22] p. fot., fot.
color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-311-3 (în cop. tare).
[2013-289].
- - 1. Baschet.
796.323.2(092)
371. Теория и методика физического воспитания : Курс лекций для студентов 3
курса ГУФВиС фак. кинетотерапия / под ред.: Е. Миляковa-Роман. – [Кишинев : Б. и., 2013
(Tipogr. "Valinex")]. – 52 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 51-52 (49 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-186-5.
[2013-398].
- - 1. Educaţie fizică.
796.01(075.8)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
372. Coşciug, Angela.
Théorie et pratique du discours : Cours théorique à l'usage des étudiants en Ier et 2e cycles
des facultés de letters / Angela Coşciug. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2011 (Tipografia din
Bălţi). – 130 p. : fig., tab. ; 20 cm.

39
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

Referinţe bibliogr.: p. 120-130 şi în subsol. – 50 ex.


ISBN 978-9975-4278-7-6.
[2013-278].
- - 1. Discursuri – Teorie.
808.5
373. Dragan, Elena.
Dicţionar lingvoculturologic inter/intra cultural / Elena Dragan ; Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi, Fac. de Lb. şi Lit. Străine. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, 2012
(Tipografia din Bălţi). – 283 p. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 281-283. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4330-5-1.
[2013-271].
- - 1. Frazeologisme – Dicţionare. 2. Dicţionar lingvoculturologic.
81'374.2'373.7=135.1=161.1
374. Le comparatisme linguistique et littéraire – parcours et perspectives : In honorem
Ion Manoli / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale ; coord. şt.:
Elena Prus, Victor Untilă ; consultanţi şt.: Dragoş Vicol [et al.] ; red. resp.: Inga Stoianov [et al.].–
Chişinău : Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM, 2012. – 326 p., [1] f. port. color ;
20 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-101-92-9.
[2013-295].
- - 1. Lingvistică. 2. Critică literară.
[81'1+821.0](082)=00
375. Matei, Tamara.
Syntheses in sociolinguistics : Suport de curs la disciplina Sociolingvistica / Tamara Matei,
Gabriela Şaganean ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Străine, Catedra Lb. Engl., Catedra
Trad., Interpretare şi Lingvistică Aplicată. – Chişinău : [Pontos], 2013 [Tipogr. "Europress"]. – 128 p.
; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 126-128 (38 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-416-3.
[2013-296].
- - 1. Sociolingvistică.
81'27(075.8)=111
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
376. International Language Training Center : Level 6 : Pre-Intermediate Corse / Intern.
Language Trening Center. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 114, [3] p. : il., tab. ;
30 cm.
Bibliogr.: p. 114 (29 tit.). – F. f. de tit.
[2013-430].
- - 1. Limba engleză – Manuale.
811.111'243(075)
377. International Language Training Center : Level 7 : Pre-Intermediate Practice / Intern.
Language Trening Center. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 93, [4] p. : il., tab. ;
30 cm.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 93 (25 tit.). – F. f. de tit.


[2013-431].
- - 1. Limba engleză – Manuale.
811.111'243(075)
378. Magic English : Pupil's Book : Third Form : 3 / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ludmila Foca
[et al.] ; comisia de evaluare: Galina Gradinari [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău :
Arc, 2012 (Tipogr. "Balacron"). – 119 p. : il. color ; 26 cm.
[8000] ex.
ISBN 978-9975-61-675-1.
[2013-310].
- - 1. Limba engleză – Manuale.
811.111(075.2)
811.133.1 Limba franceză
379. Coşciug, Angela.
Des récits bibliques : [în vol.] / Angela Coşciug. – Bălţi : S. n., 2012 (Tipografia din Bălţi) – . –
20 cm. – (Seria "Studii de text şi discurs"). – ISBN 978-9975-4142-4-1.
Vol. 1: Introduction à une étude mythique et biblique. Particularités syntactiques des récits
bibliques. – 2012. – 168 p. – Bibliogr.: p. 166-168. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN
978-9975-4278-5-2. – [2013-276].
- - 1. Limba franceză – Sintaxă – Texte biblice.
811.133.1′367:27-29
811.135.1 Limba română
380. Vulpe, Ana.
Dicţionar de sinonime / Ana Vulpe, Tamara Pahomi, Lidia Vrabie. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău :
Biblion, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 367 p. ; 20 cm. – (Billion).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-112-90-1.
[2013-384].
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionar de sinonime.
811.135.1'374.2'373.421
811.161.1 Limba rusă
381. Рассказова, Татьяна.
Русский язык : 1 кл. : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – [Кишинев] : Arc, 2012 (Tipogr.
"Serebia"). – 64 p. : il. ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-61-698-0.
[2013-314].
811.161.1(075.2)
382. Универсальный иллюстрированный словарь русского языка : в 18 т. / авт.
текста С. А. Кузнецов ; авт. и руководитель проекта В. Н. Гынга ; гл. ред.: В. Ф. Кушниренко.
– Chişinău : Vector V-N, 2012 (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – (Коллекция "Иллюстриро-
ванные словари"). – ISBN 978-9975-4048-7-7.
Т. 18 : Холдинг-Ящурный. – 2012. – 359 p. : il. color. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-4351-5-
4 (în cop. tare). – [2013-267].
- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Dicţionare universale ilustrate – Limba rusă.

41
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

811.161.1'374.3
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
383. Сomedia fotbalului : [poezii umoristice despre fotbal] / sel.: Tudor Ciobanu, Efim Bivol
; imagini: Vadim Caftanat ; caricaturi: Grigore Puică ; cop.: Natalia Pascal. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 207 p. : fot., des. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-313-7.
[2013-288].
- - 1. Poezii despre fotbal.
821-82:796.332
821.135.1 Literatură română
384. Micle, Veronica.
Dragoste eternă : [versuri] / Veronica Micle, Mihai Eminescu ; colecţie sel. de Iurie Miron ;
pict.: Ala Alexeeva. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 95, [1] p. : il. ; 20
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9672-6-6.
[2013-396].
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 [Micle+Eminescu]
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
385. Botnaru, Maria.
Urmele dragostei eterne : [versuri] / Maria Botnaru ; cop.: Laura Moraru. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 228 p. ; 20 cm. – Anexă : DVD.
100 ex.
ISBN 978-9975-4402-6-4.
[2013-251].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Botnaru
386. Calamanciuc, Gheorghe.
Donjuan în derivă : Roman : [în 2 vol.] / Gheorghe Calamanciuc ; cop.: Ada Ţâbuleac. – Chi-
şinău : Editerra Prim, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-53-171-9.
Vol. 2. – 2012. – 299, [1] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-53-172-6. – [2013-370].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Calamanciuc
387. Cartea poeziei, 2012 / antologatori: Emilian Galaicu-Păun, Mircea V. Ciobanu, Lucia
Ţurcanu ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 146,
[16] p. : fot. ; 24 cm. – Conţine : Antonime ; Nimeni ; Atunci ; Bacovia ; Caua ; Terra incognita ; Cu
ochii în pământ / Dumitru Matcovschi. Veghe de pelerin către Ţara de Jos ; Veghe pentru letopiseţ
laic ; Veghe pentru leagăn şi spice / Anatol Ciocanu. elegie pentru văcuţa bălaie ; neiertător de
încet ; vidul lăţindu-se / Gheorghe Calamanciuc. Biblioteca noaptea ; Supravieţuitori ; La ce bun? ;
Curcubeul ; Cine te pândeşte din lacrimă? ; Astăzi, Dumnezeu e în concediu ; Ce ne aşteaptă,

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

mâine, la răscruce? / Vasile Romanciuc. Cule-ales ; Toamna devreme ; Limpezimi de octombrie ;


Toamna prin tuneluri subacvatice ; Far din noapte de toamnă niponă ; Lead primăvăratic ; Primă-
vara-n poarta cimitirului ; Căutarea păstorului ; Cocoşat / Iulian Filip. Antieseu ; Ax ; Avort ; Nirvana
; Site ; Dincolo ; Gata ; Jaba ; Iaca / Eugen Cioclea. "…copilul la vânat licurici…" ; "…lună nouă…"
; "…sub aripa…" ; "…în copacul…" ; "…reparaţie…" / Vasile Spinei. Cucul din cusătură ; Corabia ;
Mâna care scrie ; Suceveni / Arcadie Suceveanu. Cupe de Bohemia ; "...Acum sunt o femeie fără
vârstă…" ; Ţărână ; Nuanţă ; Poetul / Călina Trifan. Irelevantul / Nicolae Leahu. ca pe pieptul lui
tata ; de făcut frumoasă ; eticheta ; podul / Diana Iepure. "…Mi-e dor de tine, aripă, să-mi zbor…" ;
"…Peste puteri să vreau să te urăsc…" ; Pe dinafară ; Prohod / Ana Rapcea. Iubire de Molii ; Moliii
cu Sânge ; Vulturi de Molii / Doina Postolachi. Frica ; pasienţele unei toamne cu jartiere ; fantome /
Silvia Goteanschii. Mă scuzaţi, domnişoară… ; Meşterul de dantele / Zina Bivol. Pe trotuarul încli-
nat ; Vreau să fug în Alaska / Ecaterina Bargan. sunt ; gust de Carpați ; (anti)yo / Victoria Mărgi-
neanu. Tsunami 2011 ; Unui grafoman ; Festivalul umoriştilor / Andrei Strâmbeanu. Harap-Alb ;
Poezii de buzunar / Mihail Ion Ciubotaru. Când noi eram cei unu / Vasile Galaicu. E târziu şi-i
toamnă / Ion Vieru. Şi cărţile au suflet… / Nicolae Dabija. Întru evitarea inflaţiei ; Metrică ; Unele de
altele ; Sezonul crizantemelor ; Ploaie la Beijing / Leo Butnaru. Ziuă albă ; Ceaţa ; Secerişul ; A
venit iarna ; Rugă de taină / Leonida Lari. Dublă ipostază ; Nu doar de teamă ; Restul fericirii ;
Oglinda receptivă / Ion Anton. Mozaic de sud ; Cel plecat să lupte cu morile de vânt / Ianoş Ţurca-
nu. Şi timpul se revoltă ; Elena, Elena / Vasile Nedelescu. Cţntec din frunză ; Cântec pentru Toma /
Vasile Toma. Deşi gutta cavat* ; Descătuşare ; Nec tecum, nec sine te* / Lidia Codreanca. Sâmbu-
rele amar ; Uşa ; participarea glasului / Vsevolod Ciornei. "…Acum trupul tău devenise egal, uni-
form,…" ; "…Spirite-alese, voi, păsări solare,…" ; "…Să ai liniştea necesară" / Eugenia Bulat.
Cheagul nopţilor ; O fâşie de dragoste ; O ceată de poeţi telurici / Nicolae Popa. ploaie de week-
end ; un poem ca o zdreanţă ; dimineaţa venea cu poeme / Margareta Curtescu. Aş putea inventa
un pustiu ; Telegrama trimisă nicăieri ; Constelaţia de perne / Nicolae Spătaru. Caut un scafandru ;
Clopoţel ; Cineva alături chiar dacă nu e nimeni ; Psalm / Irina Nechit. război civil / Emilian Galaicu-
Păun. Apocalipsă romantică ; Monastică ; Iubirea e în altă parte ; Noduri / Liliana Armaşu. file de
jurnal / Svetlana Corobceanu. Şi plec… / Doina Dabija. cvadratura cercului ; viaţa cea adevărată ;
rubik ; friguri (se face că văd) / Aura Maru. Alt animal de companie / Cătălina Bălan.
Apare cu sprijinul financiar al Guvernului României – Dep. pentru Românii de Pretutindeni. –
[1000] ex.
ISBN 978-9975-61-673-7.
[2013-309].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Antologii.
821.135.1(478)-1(082.21)
388. Chifiac, Tudor.
Olarul şi vasul, sau Biblia despre Biblie : [povestiri] / Tudor Chifiac. – Chişinău : S. n., 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 109 p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-184-9.
[2013-372].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-97 Chifiac
389. Chifiac, Tudor.
Victoria din valea dorului : roman / Tudor Chifiac ; prez. graf.: Tudor Chirtoacă, Ludmila
Chirtoacă. – Chişinău : S. n. ; Odesa : Asociaţia naţional-culturală a moldovenilor din Ucraina,
2012. – 144, [1] p. : il. ; 20 cm.
500 ex.

43
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

ISBN 978-966-413-354-5 (Asociaţia naţional-culturală a moldovenilor din Ucraina, Odesa).


[2013-428].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Chifiac
390. Cutasevici, Gheorghe.
Evadarea în… exil : Memorii / Gheorghe Cutasevici ; prez. graf.: Roman Cutasevici. – Chi-
şinău : Labirint, 2012. – 437 p. : fig., fot., fot. color., [1] f. portr. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-948-72-7 (eronat).
[2012-909].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Memorii.
821.135.1(478)-94 Cutasevici
391. Dabija, Nicolae.
Nu vă îndrăgostiţi primăvara! : (nuvele) / Nicolae Dabija ; graf. de Nicolae Dabija ; il. cop.:
Dorina Costraş. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2013 (Tipogr. "Universul"). – 210, [2]
p. : il. ; 21 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4148-3-8 (în cop. tare).
[2013-260].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Nuvele.
821.135.1(478)-32 Dabija
392. Druţă, Ion.
De la Horodişte la Ghica Vodă : [povestiri] / Ion Druţă. – [Chişinău] : Policadran, 2013
(Tipogr. "Bons Offices"). – 233, [3] p. : fot. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4423-0-5 (în cop. tare).
[2013-420].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-3 Druţă
393. Dumbrăveanu, Victor.
Bezna albă : [nuvele] / Victor Dumbrăveanu ; cop.: Vitalie Pogolşa. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău :
Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 160 p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-65-310-7 (în cop. tare).
[2013-385].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Nuvele.
821.135.1(478)-32 Dumbrăveanu
394. Esinencu, Nicolae.
Doc : Microroman / Nicolae Esinencu ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. rev. – Ch. : Lumina, 2012
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127 p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-65-311-4 (în cop. tare).
[2013-392].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Esinencu
395. Florea, Dana.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aripa frîntă a dorului / Dana Florea ; il.: Violeta Zabulică ; cop.: Nicolai Miniuc, Camelia But-
naru. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 121, [5] p. : il. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-71-337-5.
[2013-341].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Florea
396. Furdui, Galina.
101 poeme / Galina Furdui ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Alexandru Manolache ;
Asoc. Culturală Ideal, Soc. Culturală Apollon. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Ideal ; [Bucureşti] : Biodova,
2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 97 p. ; 20 cm. – (Colecţia IDEAL ; 23, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4288-9-7 (Asoc. Culturală Ideal). – ISBN 978-973-1867-26-7 (Biodova, Bucu-
reşti).
[2013-334].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Furdui
397. Gorgos, Tudor.
Vinerea Patimilor : Povestiri / Tudor Gorgos ; pref.: Tudor Palladi ; il.: Grigore Puică ; cop.:
Tudor Gorgos. – [Chişinău : S. n., 2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 173, [1] p. : il., [1] f. portr.
color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-183-2 (în cop. tare).
[2013-401].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-34 Gorgos
398. Holban, Ion.
Cosmosul ne cheamă : [reflecţii despre Univ. Tenh. A Moldovei] / Ion Holban. – Chişinău :
Tehnica-Info, 2013. – 121 p. : fig., fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 117-121. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-341-3.
[2013-355].
821.135.1(478)-94 Holban:378.662(478-25)
399. Holban, Ion.
Cocoşul s-a întors acasă : (destine basarabene) / Ion Holban. – Chişinău : Tehnica-Info,
2013. – 59 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-63-342-0.
[2013-356].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Memorii.
821.135.1(478)-94 Holban
400. Iachim, Ion.
Teia : [roman] / Ion Iachim ; prez. graf.: Roman Cutasevici. – Chişinău : Labirint, 2012. – 69,
[1] p. ; 18 cm. – (Colecţia "Adolescentina").
500 ex.
ISBN 978-9975-948-82-1.
[2013-322].

45
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.


821.135.1(478)-31 Iachim
401. Negară-Rusnac, Tamara.
Scutul meu din stele : Poezii / Tamara Negară-Rusnac. – Ed. rev. şi compl. – Chişinău : Labi-
rint, 2012. – 347, [1] p. : fot., il. ; 20 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-948-84-5.
[2013-324].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Negară-Rusnac
402. Odagiu, Anatol V.
Pămîntul acesta… : (Din scrieri, alese) : [versuri] / Anatol V. Odagiu. – Bălţi : Tipografia din
Bălţi, 2011. – 295 p. : fot. ; 22 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-4142-6-5.
[2013-277].
- - 1. Literatura română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Odagiu
403. Sacaliuc, Eudochia.
Viaţa este numai dor : Versuri / Eudochia Sacaliuc. – Chişinău : Pontos, 2012 (Centrul Ed. al
UASM). – 184 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-378-4.
[2013-293].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Sacaliuc
404. Segărceanu, Ion.
Un… vers zăbavă : Poezii / Ion Segărceanu. – [Chişinău : S. n.], 2013 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 75 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-53-178-8.
[2013-379].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Segărceanu
405. Şerban, Grigore.
A opta zi : [versuri] / Grigore Şerban ; cop.: Valeriu Herţa. – Chişinău : Iulian, 2013. – 120 p. ;
20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4421-5-2.
[2013-250].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Şerban
406. Ţărnă, Tudor.
Piese pentru Teatrul de Revistă / Tudor Ţărnă ; Primăria municipiului Chişinău, Alliance
Française de Moldavie. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Sirius"). – 315, [1] p. : fot. color ; 20 cm.
500 ex.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-57-052-7.
[2013-432].
- - Literatură română din Republica Moldova – Piese pentru teatru.
821.135.1(478)Ţărnă:792.2
407. Vasilcău, Traian.
Inscripţii pe Etern : Opere Netăcute în 9 vol. : [versuri] / Traian Vasilcău, cop., concepţia
graf.: Alexandru Bostan. – Chişinău : Grafema Libris, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 20
cm. – ISBN 978-9975-52-126-0.
Vol. 2. – 2012. – 630 p. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Rep.
Moldova "Edelweiss". – [500] ex. – ISBN 978-9975-52-129-1 (în cop. tare). – [2013-383].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1Vasilcău
821.161.1(477) Literatură rusă din Ucraina
408. Житнигор, Семён.
Любить и помнить : Рождественские невыдуманные истории / Семён Житнигор ; худож.
оформл.: Оленчинкова Т. В. ; Укр. акад. наук, Междунар. акад. наук и высш. образования
(МАНВО ; Лондон, Великобритания). – Бендеры : Полиграфист, 2012. – 325, [16] p. fot., fot.
color, [3] p. ; 21 cm. – (Серия "Для домашнего чтения").
Aut. este indicat pe cop. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4433-1-9 (în cop. tare).
[2013-253].
- - 1. Literatură rusă din Ucraina.
821.161.1(477)-32 Житнигор
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
409. Военный сектор : [сб. науч.-популярных ст. и лит. произведений на военно-ист.
тематику] / идея сб.: Сергей Скрипник, Михаил Лупашко. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan
Poligraf") – . – 21 cm.
[Vol.] 2. – 2013. – 99 p. : fot., il. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-66-314-4. – [2013-290].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri istorice. 2. Istorie militară.
821.161.1(478)-82+355.48=135.1=161.1
410. Еленин, Николай.
Исповедь непутёвого абитуриента : [рассказы] / Николай Еленин ; оформл. худож.:
Татьяна Тофан. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-
66-315-1.
(Кн. 1-я). – 2013. – 172 p. : il. – 100 ex. – ISBN 978-9975-66-316-8. – [2013-291].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-32 Еленин
411. Карапуз, Яков.
Земля России : военно-ист. роман / Яков Карапуз. – Бэлць : Б. и., 2012 (Tipografia din
Bălţi). – 163 p., [1] f. portr. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4330-9-9.
[2013-272].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane istorice.
821.161.1(478)-311.6 Карапуз

47
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

412. Карапуз, Яков.


Сборник: очерки, повести, рассказы / Яков Карапуз ; худож.: Kорниенкова О. В. – Бэлць
: Б. и., 2012 (Tipografia din Bălţi). – 122 p., [1] f. portr. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке гор. Ком. Партии коммунистов муниципия Бэлць. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4330-1-3.
[2013-274].0
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-9 Карапуз
413. Метляева, Мирослава.
Игра в пазлы : Роман / Мирослава Метляева ; cop.: Natalia Tighinean. – [Ed. a 2-a]. –
[Chişinău] : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 163, [1] p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-313-8 (în cop. tare).
[2013-371].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane.
821.161.1(478)-31 Метляева
414. Мотрук-Сухацкая, Фаина.
А весна не виновата : Сб. стихов / Фаина Мотрук-Сухацкая. – [Bălţi : S. n.], 2012 [Tipo-
grafia din Bălţi]. – 172 p. ; 20 cm.
25 ex.
ISBN 978-9975-4330-8-2.
[2013-281].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Мотрук-Сухацкая
415. Ренкеч, Мария.
Узоры любви : Стихи / Мария Ренкеч ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Кишинев : Pontos,
2012 [CE UASM]. – 160 p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-409-5.
[2013-294].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Ренкеч
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.135.1-93 Literatură română
416. Creangă, Ion.
Dănilă Prepeleac : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Elena Karachentseva, Simion Zamşa ;
cop.: Vladimir Zmeev. – Chişinău : Litera (mică), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color
; 28 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-487-4.
[2013-361].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova


417. Dănilă, Nina.
Drumul spre şcoala vieţii : Poezii pentru copii / Nina Dănilă ; cop., design: Renata Raţă. –
[Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 44 p. : des., fot. color ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-187-0.
[2013-378].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Dănilă
418. Slutu-Soroceanu, Nina.
Castele pân-la stele : (poem-poveste pentru copiii visători, dar şi cutezători!) / Nina Slutu-
Soroceanu ; cop.: Renata Raţă, Mihai Sava ; fot.: Renata Raţă. – [Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 19, [1] p. : des. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-180-1.
[2013-388].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Slutu-Soroceanu
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
419. Мотрук-Сухацкая, Фаина.
Маленький герой : Стихи для детей / Фаина Мотрук-Сухацкая. – [Bălţi : S. n.], 2012 [Ti-
pografia din Bălţi]. – 152 p. ; 20 cm.
25 ex.
ISBN 978-9975-4330-7-5.
[2013-282].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.161.1(478)-93 Мотрук-Сухацкая
821.161.2-93 Literatură ucraineană
420. Nakonecinaia, Tatiana.
Aventurile spiriduşului Tim : [povestire pentru copii] / Tatiana Nakonecinaia ; trad. în lb. rom.
de Claudia Partole ; pict.: Natalia Sineghina. – [Chişinău] : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 28 p. : des. color ; 25 x 25 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-318-3.
[2013-393].
- - 1. Literatură ucraineană pentru copii – Povestiri.
821.161.2-93 Nakonecinaia
421. Idem în lb rusă : Приключения домовёнка Тёмы / trad. în lb. rusă de Miroslava
Metleaeva. – [Кишинев] : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 28 p. : des. color ; 25 x
25 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-319-0.
[2013-394].
- - 1. Literatură ucraineană pentru copii – Povestiri.
821.161.2-93 Наконечная

49
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.133.1.0 Literatură franceză
422. Dialogues francophones : [în vol.] / Cabac Ludmila, Abramciuc Margareta, Vrabie Di-
ana [et al.] ; com. de réd.: Ludmila Cabac [et al.]. – [Bălţi : S. n., 2012 (Tipografia din Bălţi)] – . – 20
cm. – ISBN 978-9975-4278-9-0.
Vol. 1. – 2012. – 267 p. : tab. – Texte : lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în
subsol. – 55 ex. – ISBN 978-9975-4330-0-6. – [2013-275].
- - 1. Literatură franceză – Critică şi interpretare. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
[821.133.1.09+821.135.1.09]:008(44)
821.135.1.0 Literatură română
423. Smolniţchi, Dumitriţa.
Tradiţii neculceene în literatura română. Epoca paşoptistă / Dumitriţa Smolniţchi. – Chişinău :
Cartdidact, 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 127 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 119-127. – Referinţe bibliogr. în text şi la sfârşitul cap. – [50] ex.
ISBN 978-9975-4419-8-8.
[2013-261].
- - 1. Literatură română – Perioada modernă – Critică şi interpretare. 2. Folclorul în literatura
română.
821.135.1.09'06+398
821.161.1.0 Literatură rusă
424. Серакуца, Штефан Тудор.
Полынь и роза : [жизнь и творчество поэта А. С. Пушкина] / Штефан Тудор Серакуца ;
худож. оформл.: Роман Кутасевич. – Кишинев : Labirint, 2012. – 157, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-948-83-8.
[2013-323].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare. 2. Puşkin, Alexandr, 1799-1837, poet şi drama-
turg rus.
821.161.1.09+929Puşkin
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
425. Bejan, Iurii.
Geografia ramurilor economiei mondiale : Suport de curs / Iurii Bejan, Adelina Revenco,
Marcel Revenco ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi
Ştiinţe ale Mediului. – Chişinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2012 (Tipogr.
"Biotehdesign"). – 252 p. : fig., tab., h. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 240-242 (26 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4444-2-2 (Biotehdesign).
[2013-270].
- - 1. Geografie economică.
911.3:339(075.8)

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne


426. Geografia continentelor şi oceanelor : Man. pentru cl. a 7-a / Natalia Odoleanu, Vita-
lie Sochircă, Larisa Ungureanu [et al.] ; comisia de evaluare: Gheorghe Plămădeală [et al.] ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 127 p. : fig., tab. color ; 24
cm.
[28000] ex.
ISBN 978-9975-61-692-8.
[2013-311].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Manuale.
913(21/26)(075.3)
427. Idem în lb. rusă : География континентов и океанов : Учеб. для 7-го кл. / пер. с
рум.: Татьяна Зайковская, Наталья Одоляну. – [Кишинев] : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 127
p. : fig., tab. color ; 24 cm.
[10500] ex.
ISBN 978-9975-61-695-9.
[2013-313].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Manuale.
913(21/26)(075.3)
428. Odoleanu, Natalia.
Geografia continentelor şi oceanelor : Cl. a 7-a : Caietul elevului / Natalia Odoleanu, Larisa
Ungureanu, Camelia Marian. – [Chişinău] : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 95 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 95 (15 tit.). – [5000] ex.
ISBN 978-9975-61-702-4.
[2013-315].
913(21/26)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ion Manoli. – Vezi Nr 242.

Savantul şi profesorul – Anton Moraru. – Vezi Nr 243.

Серакуца, Штефан Тудор. Полынь и роза. – Vezi Nr 424.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 434.

Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 435.

51
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(470) Istoria Rusiei
Moraru, Anton. Evoluţia Basarabia sub regimul de ocupaţie al Rusiei Ţariste, 1812-1917. –
Vezi Nr 430.

94(478) Istoria Republicii Moldova


429. Grosu, Andrei.
Lipoveanul : Un fenomen basarabean în Duma de Stat a Imperiului Rus / Andrei Grosu ;
trad. din lb. rusă : Claudia Vârlan. – Chişinău : Ştiinţa, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 215,
[1] p. : fot., tab., facs. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 215-216 (37 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [600] ex.
ISBN 978-9975-67-871-1.
[2013-381].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Duma de Stat a Imperiului Rus – Basarabia.
94(478):94(470)
430. Moraru, Anton.
Evoluţia Basarabia sub regimul de ocupaţie al Rusiei Ţariste, 1812-1917 / Anton Moraru,
Teorod Popovici. – Chişinău : Labirint, 2013. – 161, [1] p. : fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-948-85-2.
[2013-325].
- - 1. Republica Moldova – 1812-1917 – Istorie. 2. Rusia – 1812-1917 – Istorie.
94(478)+94(470)"1812/1917"
431. Şornikov, Petru.
Moldova în anii celui de-al Doilea Război Mondial : Monografie / Petru Şornikov ; red. şt.:
Stati Vasile, Polivţev Vladimir ; trad.: Stati Vasile ; cop.: Iaroslav Oliinîc ; Asoc. Istoricilor şi Politolo-
gilor "Pro-Moldova". – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 396, [4] p. : fot. ; 25
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 394-396 (48 tit.) şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-179-5 (în cop. tare).
[2013-395].
- - 1. Republica Moldova în cel de-al Doilea Război Mondial.
94(478)"1941/1945"
432. Ţopa, Tudor.
Buţenii şi comoara sa : [istoria satului din raionul Hânceşti] / Tudor Ţopa ; red., coord.: Liviu
Belâi ; fot. de Anton Bunduchi [et al.]. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 315, [8] p. : fot., fot. color, tab., facs. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în text. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9895-4-1 (eronat) (în cop. tare).
[2013-400].
- - 1. Buţeni – Sate – Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
433. Молдавия / сост., пер. с молд.: Василе Стати ; обл.: О. Кожокару. – Кишинев :
CEP USM, 2013. – 164 p. : h., [1] p. fot. ; 21 cm.
Tit. pe cop.: Moldova : подлинная история. – Referinţe bibliogr. în text. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-71-342-9.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-342].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)
94(=135.1) Istoria românilor
434. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat : Sesiunea
de examene 2013 / Adrian Dolghi, Alina Felea, Victoria Dolghi. – Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2013
(Tipogr. "Prag-3"). – 191 p. : fig., h., tab. ; 20 cm. – (Seria "Istoria pe înţelesul elevilor").
1000 ex.
ISBN 978-9975-4377-4-5.
[2013-319].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istoria universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
435. Istoria românilor şi universală : materiale pentru examenele de absolvire a gimnaziu-
lui / coord. ed.: Demir Dragnev ; au participat: Tatiana Mistreanu [et al.]. – Chişinău : Civitas, 2013
(Tipogr. "Arva Color"). – 160 p. : h. ; 20 cm. – (Examene. Clasa a 9-a).
5000 ex.
ISBN 978-9975-4443-1-6.
[2013-427].
- - 1. Istoria românilor – Manuale. 2. Istorie universală – Manuale.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
436. Balan, Ion.
Teoria şi practica crioconservării spermei de cocoş în tehnologia reproducerii descendenţilor
sănătoşi : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în biologie /
Balan Ion ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-42 (110 tit.).
[2013-33 Teze].
591.463.1:636.588(043.2)
437. Caproş, Natalia.
Consideraţii clinico-genetice la pacienţii cu cardiopatie ischemică : 14.00.06 – Cardiologie şi
reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Caproş Natalia ; IMSP Inst.
de Cardiologie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Logosprint"). – 54 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46-51 (74 tit.).
[2013-27 Teze].
616.127-005.4-056.7(043.2)
Pentru titlul doctor
438. Agop, Silvia.
Particularităţile clinico-imunologice şi optimizarea conduitei la gravidele cu herpes genital :
14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Agop Silvia ; Inst. Medico-
Sanitară Publică, Inst. de Cercet. Şt. în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. "Primex-com"). – 31 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (31 tit.).

53
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

[2013-25 Teze].
618.3-097:616.523(043.2)
439. Cara, Oleg.
Priorităţile dezvoltării sistemului statistic naţional în contextul armonizării cu standardele eu-
ropene : Specialitatea : 08.00.11 – Statistică econ. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Cara Oleg ;
Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (22 tit.).
[2013-30 Teze].
[311]:006.44(043.2)
440. Carabet, Maria.
Perfecţionarea metodelor de evaluare a personalului ca condiţie eficientă a politicii resurselor
umane : Specialitatea 08.00.05 – Econ. şi management : (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref.
al tz. de doct. în econ. / Carabet Maria ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău : S. n.,
2013. – 36 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (11 tit.).
[2013-34 Teze].
005.95/.96:005.585(043.2)
441. Căpăţînă, Sofia.
Fundamente pedagogice ale formării profesionale iniţiale a contabilului : 13.00.01 – Pedago-
gie generală : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Căpăţînă Sofia ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. Univ. de Stat din Tiraspol). – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (29 tit.).
[2013-22 Teze].
378:657(043.2)
442. David, Constantin.
Raţionalizarea sistemului informaţional din Republica Moldova în perspectiva integrării în
Uniunea Europeană : Specialitatea 08.00.05 – Econ. şi management (în sistemul informaţional) :
Autoref. al tz. de doct. în econ. / David Constantin ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău :
IEFS, 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (12 tit.).
[2013-35 Teze].
004.45(478):33(043.2)
443. Dodu, Cristina Viorica.
Premise epistemologice ale dezvoltării pedagogiei constructiviste : Specialitatea : 13.00.01 –
Pedagogie generală : Autoref. al tz. de doct. în pedagogie / Dodu Cristina Viorica ; Univ. de Stat
din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (42 tit.).
[2013-32 Teze].
37.015(043.2)
444. Guţu, Adela.
Aplicabilitatea operaţionalizării obiectivelor pedagogice în predarea-învăţarea limbii engleze
la studenţi : Specialitatea : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii : (lb. engl.) : Autoref. tz. de
doct. în pedagogie / Guţu Adela ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău :
Garomont-Studio, 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (39 tit.).
[2013-21 Teze].
37.016.046:811.11(043.2)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

445. Lungu, Vera.


Optimizarea supravegherii epidemiologice a echinococozei în Republica Moldova : 14.00.30
– Epidemiologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Vera Lungu ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică.
– Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (42 tit.).
[2013-24 Teze].
616.995.121-036.22(043.2)
446. Mereuţa, Ion.
Specificul modificării comparative a conţinutului aminoacizilor liberi şi fracţiilor proteice în
sperma umană şi taurină în condiţii relativ confortogene şi stresogene : 03.00.13 – Fiziologia omu-
lui şi animalelor : Autoref. tz. de doct. în biologie / Mereuţa Ion ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 29 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (44 tit.).
[2013-23 Teze].
612.616.2+591.463.1(043.2)
447. Petrescu, Ana-Maria.
Evoluţia paradigmelor fundamentale în sociologia educaţiei : Specialitatea : 13.00.01 – Pe-
dagogie generală : Autoref. tz. de doct. în pedagogie / Petrescu Ana-Maria ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 28 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (29 tit.).
[2013-31 Teze].
37.013(043.2)
448. Pîrlog, Vitalie.
Compatibilitatea convenţiei europene a drepturilor omului cu constituţia Republicii Moldova în
materia libertăţii de exprimare : Specialitatea : 12.00.02 drept public (constituţional); organizarea şi
funcţionarea inst. de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Pîrlog Vitalie ; Univ. de Stat din Moldova.
– Chişinău : Print-Caro, 2013. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (37 tit.).
[2013-28 Teze].
341.231.14(4)+342.4(478)(043.2)
449. Ţărnă, Ecaterina.
Adaptarea studentului în mediul universitar : 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. tz. de
doct. în pedagogie / Ţărnă Ecaterina ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (49 tit.).
[2013-29 Teze].
378(043.2)
450. Zagaievschi, Corina.
Fundamente teoretice şi metodologice ale dezvoltării inteligenţei emoţionale prin comunicare
la adolescenţi : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. tz. de doct. în pedagogie /
Zagaievschi Corina ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "Ion
Creangă"). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (41 tit.).
[2013-26 Teze].
37.015(043.2)

55
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

Index de nume
Butnaru, Camelia 395
A Butnaru, Leo 387
Abramciuc, Margareta 422 Butucel, Zinona 359
Aga, Nicolae 365 Buzikevici, Cazimir 352
Agop, Silvia 438 Buzilă, Varvara 241
Aladin, Lara 378 C
Alecsandri, Vasile 363
Alexeeva, Ala 384 Cabac, Ludmila 422
Andronic, Gabriel 314, 362 Caftanat, Vadim 383
Andronic, S. 239 Calamanciuc, Gheorghe 386-87
Anton, Ion 387 Calmâş, Valentina 270
Arapu, Elan 285-86 Camelia, Butnaru 44
Armaşu, Liliana 387 Caproş, Natalia 437
Cara, Aliona 285-86
B Cara, Oleg 439
Babuc, Vasile 347 Carabet, Maria 440
Bacinschi, Mihai 387, 394 Cartaleanu, Tatiana 308
Bacinschi, N. 330 Casian, D. 336
Baciu, Tatiana 302-03 Cazac, Octavian 285-86
Baieş, Sergiu 272, 285-86, 288 Căpăţînă, Sofia 441
Balan, Ion 436 Cebanu, Pavel 367
Baltag, Vitalie 363 Certan, Ion 271
Bargan, Ecaterina 387 Certan, Simion 271
Bălan, Cătălina 387 Chelaru, Oleg 287-88
Bălănuţă, Anatol 325 Cherdivară, Ala 326
Bănărescu, Iulia 287-88 Chibac, Gheorghe 288
Begu, A. 322 Chifiac, Tudor 388-89
Bejan, Iurii 425 Chihai, Jana 272
Bejan, N. 239 Chirca, Roman 331
Belâi, Liviu 432 Chiriac, Argentina 318
Belostecinic, Grigore 252-53 Chiroşca, Dionisie 360
Berezovicova, Tatiana 361, 364 Chirtoacă, Ludmila 389
Bînzari, Andrei 340, 342 Chirtoacă, Tudor 389
Bivol, Efim 383 Chitoroagă, Valentina 242
Bivol, Zina 387 Chiţul, I. 239
Bläsius, Julia 255 Cibotărică, Ion 272
Boboc, Nicolae 322 Cimpoi, Mihai 396
Bolii, Federike 255 Ciobanu, Gheorghe 334
Bondarenco, Ana 305 Ciobanu, Mircea V. 387
Bordei, Lilia 299 Ciobanu, Tudor 383
Boşcaneanu, Nadejda 265 Ciocanu, Anatol 363, 387
Bostan, Alexandru 407 Ciocanu, Aurel 363
Botnaru, Maria 385 Cioclea, Eugen 387
Braghiş, Maria 306 Ciornei, Vsevolod 387
Brumă, Sorin 287-88 Ciubotaru, Mihail Ion 387
Brumărel, Mihail 329 Coadă, Constantin 361
Bucun, Nicolae 317 Codreanca, Lidia 387
Buftea, Victor 368 Cojocaru, Ala 327-28
Bulat, Eugenia 387 Cojocaru, Saveliu 362
Bunduchi, Anton 432 Cojocaru, Victoria 301

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Colomieţ, Tatiana 342 G


Conea, Tamara 363
Corarova, Galina 359 Galaicu, Vasile 387
Corobceanu, Svetlana 387 Galaicu-Păun, Emilian 387
Coşciug, Angela 372, 379 Găluşcă, Irina 300
Costraş, Dorina 391 Ghicavîi, V. 330
Cozmic, Vitalie 270 Ghicavîi, Victor 332
Crăciun, Constantin 252-53 Ghicov, Adrian 308
Creangă, Ion 299-300б 416 Ghimpu, Natalia 242
Cristescu, Oana 256 Gîrbu, Viorel 331
Culiuc, V. 336 Glijin, Aliona 326
Curtescu, Margareta 387 Gnatiuc, Pavel 338
Cutasevici, Gheorghe 390, 400 Gombert, Tobias 255
Cutasevici, Roman 390 Gorgos, Tudor 397
Goteanschii, Silvia 387
D Gradinari, Galina 378
Graham, Ian 245
Dabija, Doina 387, 391 Grâu, Lina 260
Dabija, Nicolae 387 Gribincea, Mihai 257
David, A. 322 Grigorcea, Pavel 326
David, Constantin 442 Grigore, Iliin 369
David, Pavel 249 Grigoroi, Lilia 350
Dănilă, Aurelian 365 Griţunic, Boris 354
Dănilă, Nina 417 Grosu, Andrei 429
Deleu, Corina 269 Gudumac, Eugeniu 347
Dodu, Cristina Viorica 443 Guşuilă, Gh. 330
Dogotari, Liliana 329 Guţu, Adela 444
Dolghi, Adrian 434 Guţu, Ana 277
Dolghi, Cristina 351 Guţu, E. 336
Dolghi, Victoria 434 Guţu, Vladimir 318
Dragan, Elena 373 Guzun, Tudor 248
Dragnev, Demir 435
Druţă, Ion 392 H
Dulgheru, Valeriu 339
Dumbrăveanu, Victor 393 Haiducova, Mariana 340
Harcenco, Boris 367
E Haşcu-Ghimpu, Dina 366
Herţa, Valeriu 405
Eminescu, Mihai 384 Holban, Ion 398-99
Eşanu, Galina 335, 337 Hubenco, Teodora 358
Esinencu, Nicolae 394
Eţco, Constantin 319 I
F Iachim, Ion 400
Iamandii, Alexandru 249
Felea, Alina 434 Iedu, Mihai 344
Filip, Iulian 387 Iepure, Diana 387
Filipenco, Efim 368 Ignatiuc, Iulia 378
Florea, Dana 395 Iovu-Carauş, Marina 265
Foca, Ludmila 378 Iunco, Alexandra 363
Fornea, Iuliana 319 Ivancenco, Valentina 361
Frolov, K. V. 339
Furdui, Galina 396

57
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

J Neamţu, Petru 360


Nechit, Irina 387
Johansson, Andreas 256 Nedelescu, Vasile 387
K Negară, Iulia 342
Negară-Rusnac, Tamara 401
Karachentseva, Elena 416 Nicolai, Ana-Maria 255
Kraijdan, Arina 243 Niţulescu, Virgil-Ştefan 241
Kuleva, Marianna 259
O
L
Odagiu, Anatol V. 402
Langley, Andrew 245 Odineţ, Rodica 243
Lari, Leonida 387 Odoleanu, Natalia 426-28
Leahu, Nicolae 387 Olaru-Vârtosu, Larisa 363
Lescu, M. 362 Oleinic, Svetlana 355
Liogchii, N. 322 Oliinîc, Iaroslav 431
Lobanov, Natalia 269 Osoianu, Vera 244
Luchian, Sergiu 331
Lungu, Valentina 312 P
Lungu, Vera 445 Pahomi, Tamara 380
Lupaşcu, Valeriu 355 Paladi, Gheorghe 254
Lupu, Mihail 329 Paladi, Oxana 317
M Palaghioiu, Lucia 313
Palladi, Tudor 397
Machidon, Mihail 346 Panfil, Ion 270
Malev, Anatol 366 Partole, Claudia 420-21
Manolache, Alexandru 396 Pascal, Natalia 383
Manolache, Constantin 365 Pascaru, Vasile 362
Manoli, Ion (242) Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 304
Marian, Camelia 428 Peschin, Anatolie 329
Marin, Mariana 308 Peşteanu, Ananie 347
Maru, Aura 387 Petreanu, Elena 351
Matcovschi, Dumitru 387 Petrescu, Adina 245
Matei, Tamara 375 Petrescu, Ana-Maria 447
Mărgineanu, Victoria 387 Pîrlog, Vitalie 448
Mereuţa, Ion 446 Plămădeală, Gheorghe 426-27
Merticaru, Vasile 339 Pleşca, Maria 319
Meşter, Vitalie 272 Pogolşa, Lilia 308
Metleaeva, Miroslava 421 Pogolşa, Vitalie 393
Micle, Veronica 384 Pogorea, Dumitru 321
Miniuc, Nicolai 395 Polivţev, Vladimir 431
Miron, Iurie 384 Popa, Nicolae 387
Mistreanu, Tatiana 435 Popovici, Teorod 430
Mocanu, Victor 275, 289 Postică, Gheorghe 241
Moraru, Anton (243); 430 Postolachi, Doina 387
Moraru, Laura 385 Postolachi, Veronica 363
Moşneaga, Victoria 242 Potînga, Eduard 260
Musteaţă, Grigore 325 Povestca, Lazari 369
Prodan, Aliona 240
N Prohin, Andrei 241
Nakonecinaia, Tatiana 420-21 Prus, Elena 277, 374
Năstase, Corneliu 338 Puică, Grigore 383, 397

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

R Ş
Racu, Jana 319 Şaganean, Gabriela 375
Rapcea, Ana 387 Şepelevici, Ana 309-11
Raţă, Renata 417-18 Şerban, Grigore 405
Raileanu, Iurie 321 Şornikov, Petru 431
Râbacov, Ghenadie 242
Revenco, Adelina 425 T
Revenco, Marcel 425 Terehov, Alexei 338
Rezneac, Corina 241 Tighinean, Natalia 413
Rojnoveanu, Angela 359 Timuş, Angela 243
Romanciuc, Ruxanda 415 Toma, Vasile 387
Romanciuc, Vasile 387 Trifan, Călina 387
Rotari, Adrian 335 Tronciu, Sergiu 355
Rotari, Uliana 312
Rotaru, Adrian 337 Ţ
Rusnac, Constantin 363
Rusnac, Virginia 317 Ţâbuleac, Ada 386
Rusu, Angela 364 Ţăranu, Anatol 257
Rusu, Viorel 275 Ţărnă, Ecaterina 449
Ţărnă, Tudor 406
S Ţopa, Tudor 432
Ţuleanu, Constantin 340, 342
Sacaliuc, Eudochia 403 Ţurcan, Liliana 275
Sacaliuc, Nina 301 Ţurcanu, Ianoş 387
Sainciuc, Lică 314 Ţurcanu, Lucia 387
Sarabaş, Eugenia 306
Sarabaş, Nicoleta 306 U
Sava, Mihai 418
Scrinic, Andrei 321 Ungur, Marian 361
Segărceanu, Ion 404 Ungureanu, Larisa 426-28
Sîmboteanu, Daniela 302-03 Untilă, Victor 374
Sineghina, Natalia 420-21 V
Slutu-Soroceanu, Nina 418
Smolniţchi, Dumitriţa 423 Vasilache, Raisa 243
Sochircă, Vitalie 426-27 Vasilcău, Traian 407
Sochircă, Zinaida 242 Vârlan, Claudia 429
Solcan, Angela 307 Vicol, Dragoş 374
Solomon, Dumitru 345 Vicol, Marin 335, 337
Sorbală, Silvia 323 Vieru, Grigore 314
Spancioc-Cocieru, Natalia 307 Vieru, Ion 387
Spătaru, Nicolae 387 Vrabie, Diana 422
Spinei, Vasile 387 Vrabie, Lidia 380
Stati, Vasile 431 Vulpe, Ana 380
Sterry, Paul 245
Stoianov, Inga 374 Z
Stratu, Ecaterina 332 Zabulică, Violeta 395
Stratulat, Petru 334 Zagaievschi, Corina 450
Strâmbeanu, Andrei 387 Zamşa, Simion 416
Suárez, Helena Carretero 277 Zmeev, Vladimir 314, 416
Suceveanu, Arcadie 387
А
Адэскэлицэ, Виорика 303

59
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

Андронович, Д. Т. 353, 356-57 Лупашку, В. М. 353, 356-57


Аникин, В. 258
М
Б
Метляева, Мирослава 413
Богнибов, Е. А. 353, 356-57 Миляковa-Роман, Е. 371
Мотрук-Сухацкая, Фаина 414, 419
В
Н
Воскресенская, Ю. 341
Ногаль, В. В. 268
Г
О
Гынга, В. Н. 382
Одоляну, Наталья 427
Д Оленчикова, Т. В. 408
Дину, Наталья 303 П
Е Пастух-Куболтяну, В. 333
Еленин, Николай 410 Петросян, Анатолий 370
Емельяненко, Е. В. 250 Проценко, Елена 278
Пушкин, А. С. 424
Ж
Р
Житнигор, Семён 408
Раку, Жанна 247
З Рассказова, Татьяна 315, 381
Ренкеч, Мария 415
Зайковская, Татьяна 427
Замостян, Георге 250 С
К Серакуца, Штефан Тудор 424
Скрипник, Сергей 409
Кожокару, О. 433 Стати, Василе 433
Коменского, Я. А. 26 Сырбу, Т. 341
Kорниенкова, О. В. 412 Карапуз, Яков 411-12
Кузнецов, С. А. 382 Т
Кутасевич, Роман 424
Кушниренко, В. Ф. 382 Ткач, Л. Т. 316
Тофан, Татьяна 410
Л
Лупашко, Михаил 409

Index de titluri
Abecedarul viu 309 Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova
Agenda preşcolarului 310 346
Al XI-lea congres de dare de seamă şi alegeri a Codul civil al Republicii Moldova 284
organelor de conducere a FMF, 3 febr. 2013, - contravenţional al Republicii Moldova 273
Chişinău 367 - cu privire la locuinţe al Republicii Moldova 297
Algoritmi fierodeficitară la copii 335 - de procedură civilă al Republicii Moldova 291-
Biochimie 325 92
Carnet de dezvoltare a copilului 327 - de procedură penală al Republicii Moldova 280
Cartea poeziei 387 - familiei al Republicii Moldova 290
Catalog of Plant Varieties for Year 346 - fiscal al Republicii Moldova 266
- funciar al Republicii Moldova 298

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- muncii al Republicii Moldova 295 Master conjoint de formation initiale des


- penal al Republicii Moldova 282-85 enseignants des disciplines non linguistiques
Comedia fotbalului 383 (DNL) 307
Conferinţa Internaţională "Predarea limbajelor de Medicamentele – baza farmacoterapiei raţionale
specialitate în secolul al XXI-lea: realizări şi per- 332
spective", apr. 2012. Chişinău 305 Metode criptografice de protecţie a informaţiei 239
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Competitivita- National Inventory of the Intangible Cultural
tea şi inovarea în economia cunoaşterii" (28-29 Heritage of the Republic of Moldova 241
sept. 2012) 252-53 Producerea merelor 347
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Contabilitate: Prognoza pieţei muncii 264
provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor" (4 apr. Propuneri şi recomandări pentru integrarea unui
2012) 350 management durabil al substanţelor chimice în
Constituţia Republicii Moldova 279 strategiile sectoriale 324
Convenţia CMR 348 Reformarea sistemului judiciar din Republica
Dialogues franciphones 422 Moldova 294
Dicteuri muzicale 361 Reforming the Judiciar in Moldova 294
Distribuţia şi utilizarea gazelor naturale combustibi- Registrul Naţional al Patrimoniul Cultural Imaterial
le 340 din Republica Moldova 241
Drept administrativ 275 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Se-
Drept civil. Drepturi reale. Teoria generală a obliga- cretariatului Parlamentului Republicii Moldova
ţiilor 285-86 263
Drept civil. Partea specială 287-88 Republica Moldova – Federaţia Rusă 260
Dreptul la capacitate juridică al persoanelor cu Satul moldovenesc din perspectiva
dizabilităţi 272 sociodemografică 254
Fără palme şi abuz 302 Savantul şi profesorul – Anton Moraru 243
Fundamentele democraţiei sociale 255 Sindromul mielosidplazic (SMD) 337
Geografia continentelor şi oceanelor 426 Sisteme de transport şi logistică 345
Ghidul autorităţii administraţiei publice locale la Standarde educaţionale 308
întocmirea/actualizarea listelor electorale de ba- Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului
ză 276 Dunării 322
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 320 Актуальные проблемы истории, этнологии,
International language Trening Center 376-77 филологии и права евреев 258
Ion Manoli 242 Без шлепков и насилия, или как с любовью и
Istoria românilor şi universală 435 уважением устанавливать ограничения для
Itinerarii hispanice. O abordare interdisciplinară a детей 303
liberalismului spaniol cu prilejul bicentenarului Библия, сау Сфынта Скриптурэ а Векюлуй ши
adoptării Constituţiei de la Cádiz 277 Ноулуй Тестамент 251
Itinerarios hispάnicos. Una aproximación Военный сектор 409
interdisciplinar al liberalismo español con motivo География континентов и океанов 427
del bicentenario de la Constitución de Cάdiz 277 Гражданский процессуальный кодекс Республи-
Începe şcoala 311 ки Молдова 293
Îndrumări metodice pentru lucrări practice şi de Детское дошкольное учреждение 356
laborator la disciplina "merceologie alimentară" Жилищный кодекс Республики Молдова 297
270 Закон о Правительстве 261
Le comparatisme linguistique et littéraire – Закон о принятии Регламента Парламента 262
parcours et perspectives 374 Закон об обеспечении равных возможностей
Lege cu privire la Guvern 261 для женщин и мужчин 278
Lege pentru adoptarea Regulamentului Parlamen- Земельный кодекс Республики Молдова 298
tului 262 Карта развития ребенка 328
Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse Каталог сортов растений 346
între femei şi bărbaţi 278 Кодекс Республики Молдова о правонарушени-
Magic English 378 ях 274

61
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

Конституция Республики Молдова 279 Теория и методика физического воспитания 371


Молдавия 433 Трудовой кодекс Республики Молдова 296
Молись, дитя! 246 Уголовно процессуальный кодекс Республики
Налоговый кодекс Республики Молдова 267 Молдова 281
Примирение 250 Универсальный иллюстрированный словарь
Руководство для органов местного публичного русского языка 382
управления по составлению/обновлению Управление на твърди битови отпадъци 343
списков избирателей 276 Элементы благоустройства 353
Семейный кодекс Республики Молдова 290 Эталонный курсовой проект 357
Справочник по международным автомобиль-
ным перевозкам 349

Index de subiecte
Abecedare 314 Contabilitate 350
Abuz faţă de copii 302-03 - audit 253
Administraţie publică, proiecte 299 Convenţia referitoare la contractul de transport
- locală, finanţe publice 300 internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) 348
Afecţiuni parodontale, tratament 338 Democraţie 255-256
Alegeri locale 276 Demografie, Republica Moldova 254
Alergări pe distanţă mică 369 Deşeuri, management 343
Analiză armonică 359 Dezvoltarea copilului, sfaturi practice 327-28
Anemie fierodeficitară, copii 335 Dicteuri muzicale 361
Arhitectură, proiectare 357 Dicţionare universale ilustrate 382
- terminologie 355 Discursuri 372
Audit intern 351 Drept, administrativ 274
Automobile, întreţinere 344 - civil 285-88
Baschet 370 Dreptul obligaţional 285-86
Biblia 251 Drepturi reale 285-86
Biblioteca şi rolul ei în societate 244 Drepturile omului, persoane cu dizabilităţi 272
Biochimie 325-26 Economie 252-53
Biserica ortodoxă din Republica Moldova 248 Educaţie, management 301
Bursă de valori 268 - civică 304
Centrul de Cultură şi Artă Teatrul de Revistă - fizică 371
"Ginta Latină" din Chişinău 366 - în familie 302-03
Clădiri şcolare, proiectare 356 - plastică, metodica predării 358
Coduri, civil al Republicii Moldova 284 - specială 317
- contravenţional al Republicii Moldova 273-74 Enciclopedii pentru copii 245
- cu privire la locuinţe al Republicii Moldova 297 Evrei, drepturi 258
- de procedură civilă al Republicii Moldova 291- Farmacologie 330
93 Federaţia Moldovenească de Fotbal 367
- de procedură penală al Republicii Moldova Filologie franceză, indici bibliografici 242
280-81 Finanţe publice, reglementări 300
- familiei al Republicii Moldova 290 Fiscalitate 265
- fiscal al Republicii Moldova 266-67 Fotbal 367
- funciar al Republicii Moldova 298 Gaze naturale, distribuţie 340
- muncii al Republicii Moldova 295-96 Geografie, continentelor şi oceanelor 426-27
- penal al Republicii Moldova 282-83 - economică 425
Conflictul transnistrean 257 Gimnastică 368
Constituţia de la Cádiz, 1812 277 Inovare în economie 252
Constituţia Republicii Moldova 279 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova,
Construcţii din beton armat, proiectare 341 istorie 320

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Integrare economică, Uniunea Europeană 271 Muzică, instrumentală 360


Istorie, indici bibliografici 243 - pentru coruri 363
- militară 409 - uşoară 362
- românilor 434-35 Organizarea învăţământului 307
- universală 434-35 Parteneriat public-privat, contracte 289
Învăţământ, preşcolar 309, 316 Parteneriate, Republica Moldova – Federaţia
- primar 313 Rusă 260
- superior 318 Patrimoniul Cultural Imaterial din Republica
- - medical 319 Moldova 241
Legi, cu privire la Guvern, Republica Moldova Piaţa muncii, Republica Moldova 264
261 Piaţa produselor farmaceutice 331
- pentru adoptarea Regulamentului Parlamentu- Pieţe emergente, Europa 269
lui, Republica Moldova 262 Planificarea peisajului 353
- cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între Politica externă a Rusiei 259
femei şi bărbaţi 278 Prim ajutor medical 334
Liberalismul spaniol, politică, literatură 277 Producerea merelor 347
Limbi, engleză 376-78 Produse farmaceutice 331
- franceză 379 Protecţia informaţiei, criptare 239
- română, dicţionare 380 Psihologia vorbirii 247
- - metodica predării 306 Psihoterapie 333
- rusă, dicţionare 382 Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Limbaje de specialitate, metodica predării 305 Secretariatului Parlamentului Republicii Mol-
Lingvistică 374 dova 263
Liste electorale 276 Republica Moldova în cel de-al Doilea Război
Literatură, religioasă 249-50 Mondial 431
- română 384 Rugăciuni pentru copii 246
- - critică şi interpretare 422-23 Sindromul mielodisplazic 337
- - pentru copii 416 Sistem judiciar, Republica Moldova, reforme 294
- română din Republica Moldova 385-388, 390- Sisteme, de alimentare cu căldură şi ventilaţie
97, 399-407 342
- - pentru copii 417-19 - de logistică 345
- rusă, critică şi interpretare 424 - de transport 345
- rusă din Republica Moldova 409-15 Sociolingvistică 375
- rusă din Ucraina 408 Soiuri de plante, Republica Moldova 346
- ucraineană pentru copii 420-21 Standarde educaţionale 308
Management educaţional 301 Teatrul Naţional de Operă şi Balet, Republica
Managementul substanţelor chimice în Republi- Moldova, istorie 365
ca Moldova 324 Tehnologii informaţionale 240
Marketing farmaceutic 329 Teoria mecanismelor şi maşinilor 339
Matematică 323 Teoria muzicii 364
Materiale de construcţie KNAUF 352 Transport de mărfuri 349
Medicamente 332 Urgenţe pediatrice 334
Mediul înconjurător, protecţie 322 Varicele membrelor inferioare, tratament chirur-
Merceologie alimentară 270 gical 336
Minorităţi etnice, Republica Moldova 258

Index geografic
Buţeni, raionul Hânceşti, istorie 432
Republica Moldova, afaceri interne 257
- istorie 429, 430, 433
- relaţii de parteneriat 260

63
Cronica cărţii Nr 2-2013 ≡ Book annals Nr 2-2013

Rusia, istorie 429-30

Index de editori
ACED 347 Lavilat-Info 266-67, 273-74, 279-81, 283-84,
Arc 245, 256, 312, 315, 378, 381, 387, 426-28 290, 292-93, 295, 297-98
ASEM 252-53, 265, 269-70, 305, 350 Lexon-Prim 257, 260, 308
ATIC 345 Libresco 309-11
Biblion 380 Litera 314, 416
Bons Offices 272 Lumina 241, 366, 393-94, 413, 420-21
Cartdidact 423 Lyceum 384
Cartea Moldovei 301 Medicina 335, 337
Cartier 255, 294 NOO Sfera 322
Centrul Regional de Mediu Moldova 343 Policadran 392
CEP USM 271, 275, 285, 287, 307, 351, 362, 395, Pontos 348-49, 361, 375, 403, 415
433, 443, 447 Presa universitară bălţeană 372
Civitas 435 Print-Caro 448
Cu drag 248-49 Profesional Service 363
Cuvîntul-ABC 434 Raileanu Iurie 321
Editerra prim 386 Ştiinţa 429
Editura pentru Literatură şi Artă 391 Tehnica 339
Epigraf 358 Tehnica-Info 259, 398-99
Ericon 336 Tipografia din Bălţi 402
Evrica 345 Tipografia Centrală 329
Farmec-Lux 282, 291, 296 ULIM 242, 277
Fundaţia "Draghiştea" 432 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldo-
Garamont-Studio 444 vei 326, 425
Grafema Libris 407 Universitatea de Stat "Alecu Russo" din
Ideal 396 Bălţi 373
IEFS 442 USEFS 240, 368-69
Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, UTM 239, 325, 340, 342, 355, 341, 353,
ULIM 374 356-57
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Valinex 359
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 254 Vector V-N 382
Institutul de Studii Enciclopedice 365 Viţă adevărată 246
Interprint 306 Институт прав женщин 278
Iulian 405 Полиграфист 408
Labirint 243, 304, 333, 390, 400-01, 424, 430 Сочиетатя Библикэ Интерконфесионалэ
дин Република Молдова 251

Index ISBN eronate


ISBN 9975-61-322-5 245
ISBN 978-9975-60-061-3 301
ISBN 978-9975-4436-2-3 308
ISBN 978-9975-80-658-9 324
ISBN 978-9975-948-72-7 390
ISBN 978-9975-9895-4-1 432

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE ARTICLE


REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(508-933)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
508. Dragnev, Demir. Academicianul Iachim Grosul : contribuţii la ştiinţa istorică : [pri-
mul Preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei : in memoriam (1912-1976)] / Demir Dragnev //
Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 181-184 : il.

509. Duca, Gheorghe. Un an de la asocierea la Programul Cadru 7 : de la aprecieri la


oportunităţi : [pe marginea Memorandului de Înţelegere privind asocierea Moldovei la Progr.
Cadru 7 al UE pentru cercetare, 11 oct. 2011] / Gheorghe Duca, Sergiu Porcescu //
Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 11-13. – Rez. în lb. engl.

510. Duca, Gheorghe. Un luptător pentru cauza ştiinţei : Nicolae Stratan la 60 de ani :
[şef. al Dir. politicii în sfera ştiinţei şi inovării al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologice al AŞM] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 219-220 : fot.

511. Evaluarea şi acreditarea ştiinţifică – una din modalităţile de ierarhizare a instituţii-


lor de cercetare / Valeriu Canţer, Simion Toma, Vitalie Minciună [et al.] // Akademos. – 2012.
– Nr 4. – P. 19-25 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

512. Furdui, Teodor. Primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [Iachim


Grosul : in memoriam (1912-1976)] / Teodor Furdui // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 178 :
fot.

513. Guceac, Ion. O nouă platformă strategică pentru comunitatea ştiinţifică din Repu-
blica Moldova : [Progr. "Orizont 2020"] / Ion Guceac // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 16-18.
– Rez. în lb. engl.

514. Hîrbu, Eduard. Aspecte privind performanţa inovaţională a Republicii Moldova :


(În baza studiului INNObarometru 2010 pentru Rep. Moldova) / Eduard Hîrbu // Akademos. –
2012. – Nr 4. – P. 36-42 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42.

515. Kulciţki, Veaceslav. Conceptul de cercetare şi inovare responsabilă reflectat în


Programul "Orizont 2020" : [în Rep. Moldova] / Veaceslav Kulciţki // Akademos. – 2012. – Nr
4. – P. 14-15. – Rez. în lb. engl.

65
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

516. Prodan, Ioan. Specificul clusterelor inovative ale Uniunii Europene = The Specific
Features of Innovative Clusters of the European Union / Ioan Prodan // Economica. – 2012. –
Nr 4. – P. 74-80. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 80.

517. Sistem analitic informaţional pentru managementul activităţii de cercetare :


[euroCRIS (Current Research Information Systems)] / Adrian Ciobanu, Svetlana Cojocaru,
Constantin Gaindric [et al.] // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 31-35 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 35.

518. Stici, Viorica. Aspecte sinergetice ale indicatorilor statistici în sfera ştiinţei şi ino-
vării / Viorica Stici, Aurelia Ţurcan, Anatol Rotaru // Creşterea economică în condiţiile globali-
zării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. –
Vol. 3. – P. 292-297. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 297.

519. Tofan, Eugenia. 2012 : Distincţii pentru ştiinţă şi inovare : [Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Chişinău, 25 dec. 2012] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 9-10 : fot.

520. Царанов, Владимир. Гросул Яким Сергеевич – ученый, организатор науки,


человек : [in memoriam (1912-1976)] / Владимир Царанов // Akademos. – 2012. – Nr 4. –
P. 179-180.
(Vezi de asemenea 544-45, 554, 569, 613, 617, 736, 767, 790-91)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


521. Gaindric, Constantin. Doamna calculelor performante : Svetlana Cojocaru la 60
de ani : [dr. habilitat în informatică] / Constantin Gaindric, Ion Tighineanu // Akademos. –
2012. – Nr 4. – P. 208-209 : fot.

522. Gasnaş, Iurie. Caracterul deschis şi neutru al Internetului. Aspecte de reglementa-


re / Iurie Gasnaş // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 2. – P. 39-43. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 41-43.

523. Stratan, Alexandru. Particularităţile dezvoltării sectorului tehnologiilor informaţio-


nale şi de comunicaţii în Republica Moldova / Alexandru Stratan, Chiril Gaburici, Daniela
Duca // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a,
Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 65-70. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 70.
(Vezi de asemenea 517, 526, 538, 556, 631)

005 Conducere şi organizare. Management


524. Feuraş, Eugenia. Concepte teoretice de creştere a performanţei şi competitivităţii
organizaţiilor = Theoretical Concepts of Increasing Organizational Performance and
Competitiveness / Eugenia Feuraş // Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 45-56 : fig., tab. – Tit.,
text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

525. Ilii, Dan. Aspecte privind costurile şi beneficiile implementării strategiilor de mana-
gement al cunoştinţelor = Aspects of Costs and Benefits of Knowledge Management
Strategies Implementation / Dan Ilii // Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 127-132 : fig. – Tit.,
text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132.

005.1 Teoria şi practica organizării


526. Sârbu, Ion. Managementul funcţionării sistemului informaţional în activitatea de
secretariat = Informational System Management in the Sercetariat's Activity / Ion Sârbu, Nico-
lae Georgescu // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 46-54. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54.

006 Standardizare şi standarde


527. Albu, Svetlana. Necesitatea implementării standardelor internaţionale de evaluare
în R. Moldova / Svetlana Albu // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern.
Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 315-319
: tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 319.

006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului


528. Chiciuc, Violina. Realizări şi perspective în domeniul metrologiei legale / Violina
Chiciuc // Metrologie. – 2012. – Nr 4. – P. 21-25 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 25.
(Vezi de asemenea Nr 766, 770, 779, 820)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
529. Oameni de colecţie 2012 : [Andrei Eşanu, savant, doctor în istorie ; Anatol Ştefăneţ, li-
derul formaţiei de etno-jazz "Trigon" ; Vladimir Beşleagă, scriitor ; Gheorghe Vrabie, artist plastic;
Semion Covaliciuc, şeful Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale MAI ; Aureliu Busuioc,
scriitor ; Ion Ştefăniţă, dir. Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor ; Marina Sturdza,
prinţesă] // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 19-23 : fot. – (Premiile Punkt).

02 BIBLIOTECONOMIE
530. Barbăroşie, Liliana. Biblioteca publică la americani – o instituţie respectată / Lilia-
na Barbăroşie // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 156-157 : fot.

531. Brihuneţ, Manole. Valorificarea tezaurului bisericilor şi al mănăstirilor din Moldo-


va. Cazul bibliotecii Mănăstirii Hârbovăţ : [raionul Călăraşi] / Manole Brihuneţ // Akademos. –
2012. – Nr 4. – P. 157-164 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

532. Coşeriu, Tatiana. Vizibilitatea Bibliotecii Municipale în mediul profesional / Tatiana


Coşeriu // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 90-93 : tab. – Rez. în lb. engl.

533. Jacquinet, Marie-Christine. Créer des services innovants / Marie-Christine


Jacquinet // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 66-70. – Rez. în lb. fr.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

534. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski : "În societatea noastră, biblioteca este singura
instituţie democratică" : [interviu cu dir. BM "B. P. Hasdeu" din Chişinău] / consemnare : Tati-
ana Corai // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 104-106 : fot.

535. Kulikovski, Lidia. Modelul experienţial al activităţii bibliotecare / Lidia Kulikovski //


Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 9-17. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 şi
în subsol.

536. Rooney-Browne, Christine. Methods for demonstrating the value of public librar-
ies in the UK : a literature review / Christine Rooney-Browne // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45,
Nr 4. – P. 18-45 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40-45.

537. Tricolici, Claudia. Serviciile de referinţă prestate de BM "B. P. Hasdeu" comunită-


ţii chişinăuiene, în epoca informaţională / Claudia Tricolici // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr
4. – P. 93-100 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100.

538. Vittielo, Giuseppe. Circuiti commerciali e non commerciali del sapere / Giuseppe
Vittielo // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 46-65. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 63-65.
(Vezi de asemenea Nr 648)
06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 640)
070 Ziaristică. Presă
539. Butnaru, Val. Decalogul lui Val Butnaru : [interviu cu fondatorul ziarului "Jurnal de
Chişinău"] / concept : Ana Popenco // VIP magazin. – 2012. – Nr 11. – P. 30-34 : fot.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
540. Bivol, Aliona. Pregătirea psihologică a angajaţilor MAI – premisă în combaterea
criminalităţii / Aliona Bivol // Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii State-
lor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere : Materialele Conf.
şt.-practice Intern., 12-13 iun. 2012. – Ch., 2012. – P. 12-16 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 16.
(Vezi de asemenea 743, 759)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
541. Codreanca, Lidia. Colind de Crăciun la Mănăstirea Suruceni : [cu hramul Sf. Mare
Mucenic Gheorghe, raionul Ialoveni] / Lidia Codreanca // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 78-
83 : fot.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

542. Condraticova, Liliana. Valoarea istorico-artistică a veşmintelor bisericeşti / Liliana


Condraticova // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 165-169. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

543. Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove. Muncim permanent


pentru ca biserica sa fie mereu alături de oameni : [interviu cu IPS Vladimir, Mitropolit al Chi-
şinăului şi al Întregii Moldove] / interlocutor : Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2013. – Nr 1/2.
– P. 8-10 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 829, 840)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
544. Doga, Valeriu. Conexiuni statistico-economice şi metode în procesul de studii şi
cercetări / Valeriu Doga, Cristina Volînciuc, Iulita Bîrcă // Creşterea economică în condiţiile
globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch.,
2012. – Vol. 3. – P. 357-359. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 359.

545. Şuşu-Ţurcan, Aurelia. Aplicarea aparatului matematico-statistic în scopul estimă-


rii indicatorilor de creştere inovaţională = Application the Statistical and Mathematical
Methods for Estimating the Indicators of the Innovations Growth : [studiu statist.] / Aurelia
Şuşu-Ţurcan, Elvira Naval // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 92-104 : fig., tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103-104.
(Vezi de asemenea 518)

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
546. Gagauz, Olga. Îmbătrânirea demografică a populaţiei : tendinţe şi opţiuni / Olga
Gagauz // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 82-87 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 87.

547. Regiunile în contextul proceselor de urbanizare a populaţiei = Regions in the


Process of Population Urbanization : [politicile de dezvoltare regională în ţările membre ale
UE] / Silvestru Maximilian, Alexandru Gribincea, Ovidiu Epuraş [et al.] // Economie şi sociolo-
gie. – 2012. – Nr 4. – P. 34-45 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 45.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
548. Cara, Elena. Măsurarea impactului descentralizării asupra echităţii şi egalităţii po-
pulaţiei = Measurement of the Impact of Descentralization on Population Equity and Equality /

69
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

Elena Cara, Aurelia Spătaru // Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 22-31 : fig., tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31.

549. Блажко, Владимир. Местная элита как социальная группа : особенности


формирования / Владимир Блажко // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf.
Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 3. – P.
119-123. – Referinţe bibliogr. : p. 123.
(Vezi de asemenea 633, 709)

316.6 Psihologie socială


550. Bolea, Zina. Râs cu plâns… : [simţul umorului – aspect psihologic] / text de Zina Bolea
; imagini de Roman Tolici // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 126-129 : il.
(Vezi de asemenea 561, 660)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 644)
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
551. Muntean, Iurie. Mă simt mai eficient în Guvern : [interviu cu Iu. Muntean, deputat
PCRM, ex-viceministru al Economiei şi Comerţului] / consemnare de rep. rev. // Profit. –
2013. – Nr 1/2. – P. 110-115 : fot. – (77 de întrebări în 20 de minute).
(Vezi de asemenea 555, 933)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


552. Komorowski, Bronislaw. Polonia, un exemplu demn de urmat pentru Moldova :
[Oratio Gratitudinis, rostit în cadrul ceremoniei de decernare a tit. de Dr. Honoris Causa al
AŞM] / Bronislaw Komorowski // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 5-8 : fot. – Rez. în lb. engl.

553. Moser, Wiliam H. Change Doesn't Happen Overnight : [interviu cu Excelenţa Sa


W. H. Moser, Ambasadorul SUA în Moldova] / consemnare de Valentina Piontkovskaya //
Profit. – 2013. – Nr 1/2. – P. 122-125 : fot.

554. Tofan, Eugenia. O recompensă pentru un istoric, care a ales calea de a crea viito-
rul : [Consiliul Suprem al AŞM a decernat tit. de Dr. Honoris Causa lui Bronislav Komorowski,
preşedintele Poloniei] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 3-4.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


555. Fruntaşu, Iulian. Relaţia Chişinău-Londra – în ascensiune : [interviu cu Excelenţa
Sa I. Fruntaşu, Ambasadorul Rep. Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2013. – Nr 1/2. – P. 98-102 : fot.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

556. Varzari, Pantelimon. Buna guvernare prin prisma opţiunii de integrare europeană
a Republicii Moldova / Pantelimon Varzari, Pavel Midrigan // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P.
51-56. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55-56.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


557. Cuşmir, Marcel. Opoziţia : de la regula numărului la jocul rolurilor / Marcel Cuşmir,
Carolina Cuşmir // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 20-31. – Rez.
în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31.
(Vezi de asemenea 556)

329(100-87) Partide şi mişcări politice a ţărilor de peste hotare


(Vezi Nr 551)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general
558. Dinga, Emil. Termen scurt vs termen lung în economie = Short Term vs. Long
Term in Economy : (Partea 2) / Emil Dinga // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 19-
29 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Partea 1 : Nr 3.

559. Şişcan, Nadejda. Evoluţia concepţiilor privind avuţia naţională şi problema compe-
titivităţii = The Evolution of the Concepts Regarding National Wealth and the Competitiveness
Issue / Nadejda Şişcan // Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 7-14 : fig. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


560. Iaţişin, Tatiana. Dezvoltarea forţei de muncă în sectorul vitivinicol a Republicii
Moldova = Labour Force Development in Wine and Grape Industry in the Republic of Moldo-
va / Tatiana Iaţişin, Tatiana Colesnicova // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 160-
165 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 165.

561. Jorovlea, Elvira. Motivarea angajaţilor prin prevenirea comportamentului contra-


productiv = Employees Motivation by Preventing Counterproductive Behavior / Elvira Jorovlea
// Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 40-31 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44.

562. Muravschi-Lişman, Aliona. Unele aspecte conceptuale cu privire la formarea şi


gestionarea resurselor umane = Some Conceptual Issues on Training and Managementof
Human Resources / Aliona Muravschi-Lişman // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P.
105-110. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
110.

563. Rotaru, Anatol. Finanţarea capitalului uman în Republica Moldova. Studiu compa-
rativ regional / Anatol Rotaru, Rodica Cujba, Svetlana Alexeeva // Akademos. – 2012. – Nr 4.
– P. 48-50 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

564. Sîrbu, Adrian. Managementul resurselor umane în sectorul agroalimentar =


Human Resources Management in Agri-Food Sector / Adrian Sîrbu // Economie şi Sociologie.
– 2012. – Nr 4. – P. 175-182 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 182.
(Vezi de asemenea 687)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
565. Buzu, Olga. Sistemul de principii privind estimarea valorii bunurilor imobiliare =
The System of Principles for Estimating the Value of Real Estate / Olga Buzu // Economie şi
Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 203-207. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 207.

566. Feuraş, Eugenia. Spaţiul economic regional : diversitatea metodelor de cerce-


tare = Regional Economic Space : Diversity of Research Methods / Eugenia Feuraş, Natalia
Iakimov // Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 64-73 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea 586)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


567. Aculai, Elena. Constituirea şi dezvoltarea instituţiilor publice de susţinere a IMM în
Republica Moldova = Formation and Development of Public Institutions of Smes'support in
the Republic of Moldova / Elena Aculai // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 62-71 :
tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71.

568. Bugaian, Larisa. Proiectarea instruirii pentru dezvoltarea competenţelor antrepre-


noriale / Larisa Bugaian, Doina Nistor // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf.
Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 3. – P.
162-166 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 166.

569. Isakova, Nina. Cooperarea întreprinderilor mici şi mari din Ucraina : impactul ei
asupra dezvoltării afacerilor şi activitatea inovaţională = Cooperation of Small and Large
Enterprises in Ukraine : Influence on Business Development and Innovation Activity / Nina
Isakova, Svetlana Bogdan // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 155-159 : tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 159.

570. Sârbu, Ion. Particularităţile dezvoltării economice a întreprinderilor mici şi mijlocii


în condiţiile globalizării / Ion Sârbu // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf.
Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P.
78-83 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

571. Rău, Andrei. Indicatorii calităţii sistemului de guvernare corporativă = Quality


Indicators of the Corporate Governance Systems / Andrei Rău // Economie şi Sociologie. –

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2012. – Nr 4. – P. 146-154 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 154.

572. Видрашко, Корнелиу. Корнелиу Видрашко : О бизнесе, спорте и мужском


характере : [интервью с бизнесменом, ген. директором Euro Ex International] / записала
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr 2. – P. 22-24 : fot.

573. Раду, Сильвия. Лобби для бизнеса : [интервью с пред. Ассоц. Европ. Бизне-
са (ЕВА) в Респ. Молдова С. Раду] / записала Светлана Курмей // Profit. – 2013. – Nr 1/2.
– P. 36-38 : fot.
(Vezi de asemenea 577, 597, 677, 691)

336 Finanţe
574. Banaga, Maxim. Reportarea pierderilor fiscale – analiza practicii internaţionale /
Maxim Banaga // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 93-97 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

575. Bădicu, Galina. Profitul – etalon de evaluare a performanţei financiare = The Pro-
fit – a Benchmark Designed to Evaluate the Financial Performance / Galina Bădicu // Econo-
mica. – 2012. – Nr 4. – P. 114-120. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 120.

576. Catan, Petru. Dezvoltarea sectorului de microfinanţare din Republica Moldova :


evoluţii şi provocări / Petru Catan, Viorica Şeptelici-Popa // Creşterea economică în condiţiile
globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch.,
2012. – Vol. 2. – P. 270-277 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 277.

577. Caţel, Maia. Unele aspecte privind impozitarea veniturilor întreprinderilor mici şi
mijlocii / Maia Caţel // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 50-52 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
rusă.

578. Clichici, Dorina. Analiza indicatorilor stabilităţii financiare a sectorului bancar al


Republicii Moldova prin prisma recomandărilor internaţionale = Analysis of Financial
Soundness Indicators of Moldova's Banking Sector Through International Recommendations
/ Dorina Clichici // Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 91-99 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99.

579. Cobzari, Ludmila. Instabilitatea financiară – generator al fenomenelor de criză /


Ludmila Cobzari, Aureliu Mărgineanu // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf.
Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P.
248-253. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 253.

580. Cu privire la aplicarea MCC de către organizaţiile necomerciale = О применении


ККМ некоммерческими организациями : [Scrisoarea I.F.P.S Nr 26-11/2-12-50-7585 din 28.
11. 2012] // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 40-41. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

581. Cu privire la aplicarea sancţiunilor pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale ca-
re conţin informaţie neautentică = О наложении санкций за представление налоговых
отчетов, содержащих недостоверную информацию : [Scrisoarea I.F.P.S Nr 26-11/1-14-
1807/6798 din 26. 10. 2012] // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 41. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă.

582. Cu privire la schimbarea regimului fiscal privind TVA : [Scrisoarea I.F.P.S Nr


26-08/2-11/1/136 din 09.01.2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 110.

583. Dodon, Svetlana. Sinteza evoluţiei conceptelor fundamentale privind procesul de


echilibrare bugetară / Svetlana Dodon, Gheorghe Iliadi // Creşterea economică în condiţiile
globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch.,
2012. – Vol. 2. – P. 263-269. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 269.

584. Garmandir, Mihail. Despre procedura de insolvabilitate. Măsurile întreprinse de


organul fiscal pînă la intentarea procesului de insolvabilitate, precum şi pe perioada derulării
procesului de insolvabilitate / Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal. – 2013. –
Nr 1. – P. 84-86 : fot. – Sfârşit. Începutul : Nr 4, 2012.

585. Golban, Olga. Cu privire la aplicarea T.V.A. / Olga Golban // Monitorul Fiscal. –
2013. – Nr 1. – P. 42-49 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.

586. Guţu, Stela. Despre impozitele pe bunurile imobiliare / Stela Guţu, Liudmila Gropa
// Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 57-61. – Text paral. : lb. rom., rusă.

587. Guţu, Stela. Particularităţile aplicării taxelor locale / Stela Guţu, Liudmila Gropa //
Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 61-64. – Text paral. : lb. rom., rusă.

588. Luchian, Ivan. Frauda fiscală ca fenomen global = Tax Fraud as a Global
Phenomenon / Ivan Luchian // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 86-91. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90-91.

589. Lupaşco, Oleg. Aspecte metodologice privind aplicarea suspendării operaţiunilor


la conturile bancare închise convenţional, precum şi încasarea în mod incontestabil a sume-
lor băneşti aflate pe aceste conturi în contul stingerii restanţelor la buget a titularului de cont =
Методологические аспекты, касающиеся приостановления операций на условно
закрытых банковских счетах, а также взыскания денежных средств с данных счетов в
бесспорном порядке в целях погашения задолженности, допущенной владельцем счета
перед бюджетом / Oleg Lupaşco ; trad. de Svetlana Bujac // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1.
– P. 71-72 ; 72-74. – Text paral. : lb. rom., rusă.

590. Lupaşco, Oleg. Aspecte metodologice privind reglementarea repatrierii de mijloa-


ce băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe, precum şi a urmă-
ririi sancţiunilor pecuniare aplicate pentru nerespectarea procedurilor de repatriere =
Методологические аспекты регулирования репатриации денежных средств, товаров и
услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок, а также взыскания

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

штрафных санкций, наложенных за несоблюдение процедуры репатриации / Oleg


Lupaşco ; trad. de Svetlana Bujac // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 67-68 ; 69-70 : fot.
– Text paral. : lb. rom., rusă.

591. Manea, Adrian Constantin. Analiza cronologică a reformelor fiscale din România
şi Republica Moldova / Adrian Constantin Manea // Revista de studii şi cercetări juridice. –
2011. – Nr 3/4. – P. 170-179. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 179.

592. Manole, Tatiana. Evaluarea riscului de credit din perspectiva Acordului Basel / Ta-
tiana Manole // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a
7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 356-360 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 359.

593. Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin siste-
mul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2013 : [Aprob. prin ord. Nr 165 din 19 dec.
2012] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 77-90 : tab.

594. Republica Moldova. Ministerul Finanţelor. Cu privire la modul de achitare şi


evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor
în anul 2013 : [Ordin Nr 165 din 19 dec. 2012] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 77.

595. Republica Moldova. Parlamentul (2009-). Legea bugetului de stat pe anul 2013 :
[Nr 249 din 02. 11. 2012] // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 6-12. – Idem în lb. rusă : P.
12-19 : tab.

596. Scutari (Anghel), Sofia. Modernizarea sistemului trezorerial prin implementarea


programelor de management financiar = Modernization of the Treasury System by
Implementing Financial Management Programs / Sofia Scutari (Anghel) // Economie şi Socio-
logie. – 2012. – Nr 4. – P. 136-145 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144-145.

597. Şestacovscaia, Angela. Dezvoltarea conceptuală a politicii investiţionale a entită-


ţii economice = Conceptual Development of Investment Policy of the Economic Entity / Ange-
la Şestacovscaia // Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 81-90. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90.

598. Tekala, Ridha. Descoperind Moldova : [interviu cu R. Tekala, preşedintele


"Mobiasbancă - Group Société Générale"] / text de Irina Trebusean ; fot. : Vadim Jantîc // VIP
magazin. – 2012. – Nr 12. – P. 42-46 : fot.

599. Tverdohleb, Maia. Implementarea metodelor indirecte de estimare a venitului im-


pozabil al persoanelor fizice / Maia Tverdohleb // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 87-89 :
fot.

600. Vascautan, Alexandru. BEM Sends SOS : [despre situaţia de la Banca de Eco-
nomii a Moldovei] / Alexandru Vascautan // Profit. – 2013. – Nr 1/2. – P. 126-128 : fot.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

601. Verejan, Oleg. Politica monetară şi cursul de schimb. Analiza statistică – cazul
Republicii Moldova = Monetary Policy and Foreign Exchange Rate. A Statistical Analysis –
Case of Republic of Moldova / Oleg Verejan, Alexandru Crasovschi // Economica. – 2012. –
Nr 4. – P. 100-106 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 105-106.

602. Vicol, Nicolae. Nicolae Vicol : "Serviciul fiscal trebuie să devină un partener credi-
bil, care asigură garanţia stabilităţii în dezvoltarea ţării" : [interviu cu şeful Inspectoratului
Fiscal de Stat] / consemnare de Vitalie Condraţchi // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. a
2-a a cop., 1-2 : fot., tab.

603. Апосту, Андрей. Новое в порядке применения НДС / Андрей Апосту // Conta-
bilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 10-14.

604. Захарченко, Ирина. Об определении разниц при смене режимов обложения


подоходным налогом / Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 30-
38 : fot., tab.

605. Огородников, Михаил Павлович. Фонд гарантирования вкладов : [беседа с


зам. председателя Совета фонда М. П. Огородниковым] / записал кор. журн. // Profit. –
2013. – Nr 1/2. – P. 32-35 : fot.

606. Тостоган, Павел. Подоходный налог в 2013 году / Павел Тостоган // Contabili-
tate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 5-10 : fot., tab.

607. Тэбырцэ, Эмма. Всевидящий регулятор : [интервью с вице-президентом


Нац. банка РМ Э. Тэбырцэ] / записал Александр Танас // Profit. – 2013. – Nr 1/2. – P. 24-
30 : fot.
(Vezi de asemenea 563, 628, 647, 659, 703, 816, 818-19, 822)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
608. Bajura, Tudor. Aprofundarea reformelor în sectorul agrar : realizări şi perspective
/ Tudor Bajura, Boris Gaina // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-
Pract. : ed. a 7-a., Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 32-35 : tab.
– Rez. în lb. engl.

609. Manole, Tatiana. Analiza ex ante şi analiza ex post în scopul evaluării corecte a
politicilor (proiectelor) publice / Tatiana Manole // Creşterea economică în condiţiile globaliză-
rii : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol.
2. – P. 328-335 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 335 şi în subsol.
(Vezi de asemenea 564, 621, 631)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


610. Certan, Simion. Reforme şi politici în economia Republicii Moldova / Simion
Certan, Ion Certan // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. :
ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 43-57 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57.
611. Ignatiuc, Diana. Caracteristica generală, specificul şi structura ameninţărilor la
adresa securităţii economice naţionale = General Characteristics, Specificity and Structure of
National Economic Security Threats / Diana Ignatiuc // Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 32-39
: fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39.

612. Melnic, Viorel. Sensibilitatea economiei : [Rep. Moldova] / Viorel Melnic // Profit. –
2013. – Nr 1/2. – P. 88-90 : fot.

613. Naval, Elvira. Impactul sectoarelor C&D şi TIC asupra evoluţiei economice : [în
Rep. Moldova ] / Elvira Naval // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 43-47 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 47.

614. Onofrei A. Z. Dezvoltarea sectorului viti-vinicol de producere-procesare – direcţia


strategica a economiei din regiune = Development of Wine-Growing-Making aic Sector – the
Strategic Direction of Economy of the Region : (în baza materialelor Gagăuziei) / A. Z. Ono-
frei, T. D. Dudoglo // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 30-33 : tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33.

615. Silvestru, Maximilian. Modalităţi de minimizare a coeficientului de risc : [în între-


prinderile agricole] / Maximilian Silvestru, Elena Nirean // Creşterea economică în condiţiile
globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch.,
2012. – Vol. 1. – P. 95-99 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99.

616. Stratan, Alexandru. În anul 2013 nu există riscul recesiunii : [interviu cu Al. Stra-
tan, dir. Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică] / a intervievat : Mariana Tabuncic // Profit. –
2013. – Nr 1/2. – P. 82-87 : fot.

617. Тодорова, Л. И. Инвестиции в современную инновационную систему – осно-


ва стабильного экономического роста : [в разных отраслях экономики РМ] / Л. И. Тодо-
рова, А. И. Грибинча // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract.
: ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 106-111 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111.
(Vezi de asemenea 619, 625, 630, 689, 824)

338.48 Turism. Economia turismului


618. Aşevschi, Valentin. Concepţii ecosocioeconomice ale turismului în viziunea dez-
voltării durabile : probleme şi căi de rezolvare / Valentin Aşevschi, Olesea Cepoi // Noosfera.
– 2012. – Nr 6/7. – P. 24-29 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
619. Daniliuc, Aliona. Impactul cooperaţiei de consum al Republicii Moldova la dezvol-
tarea mediului rural naţional / Aliona Daniliuc, Alexandru Gribincea // Creşterea economică în
condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol.
– Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 176-180 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 180.

620. Gribincea, Alexandru. Principiile dezvoltării cooperaţiei de consum din Moldova,


locul acestora în economia mondială = Principles of Development of Consumer Cooperatives
in the Republic of Moldova, Their Place in the World Economy / Alexandru Gribincea, Aliona
Daniliuc // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 72-78. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78.

621. Timofti, Elena. Metodologia utilizării indicilor statistici în analiza factorială a modi-
ficării sporului profitului obţinut din vânzarea produselor neomogene / Elena Timofti, Aliona
Şarga, Cristina Timofti // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-
Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 18-23 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23.

622. Гриник, Татьяна. Дестабилизация торговли и откровенное лоббирование из-


бранных / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 67-73 : fot., tab.
(Vezi de asemenea 580)
339.3 Comerţ interior
623. Rusu, Viorel. Comerţul cu ridicata : perspective dictate de noua legislaţie / Viorel
Rusu // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 66.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


624. Bulat, Veronica. Perspectivele dezvoltării comerţului internaţional cu produse
stomatologice / Veronica Bulat, Alexandru Gribincea // Creşterea economică în condiţiile
globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch.,
2012. – Vol. 1. – P. 90-94 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 57.

625. Cazacu, Aurelia. Analiza gradului de competitivitate a producţiei vinicole moldo-


veneşti = The Analysis of Moldovan Wines' competitiveness Degree / Aurelia Cazacu // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 126-130 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 130.

626. Seibold, Kelly. Kelly Seibold : "Reforma cadrului de reglementare a comerţului în


Moldova poate aduce un plus de creştere economică de 2 miliarde de dolari anual" : [interviu
cu K. Seibold, director al proiectului BRITE] / consemnare de Vitalie Condraţchi // Monitorul
Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 102-106 : fot.
(Vezi de asemenea 572, 590, 678)

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.7 Finanţe internaţionale


627. Cojocari, Gheorghe. FATCA – Act de Conformare Fiscală pentru Conturile Străi-
ne / Gheorghe Cojocari // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 110-112 : fot.

628. Manole, Tatiana. Impactul fluxurilor de capital asupra cursului de schimb real
efectiv (REER) / Tatiana Manole, Nadejda Iacub // Creşterea economică în condiţiile globali-
zării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. –
Vol. 2. – P. 369-385 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 384-385.

629. Raghimov, Maarif. Climatului investiţional – parte integrantă a economiei – te-


oria de reglementare şi realitatea practică = Investment Climate – an Integral Part of
Economy – Regulatory Theory and Practical Reality : [pe marginea Regulamentului cu privire
la extinderea reţelelor electrice de distribuţie] / Maarif Raghimov // Economie şi Sociologie. –
2012. – Nr 4. – P. 190-198. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 198.

630. Slonovschi, Dumitru. Elaborarea modelului de estimare a incidentei investiţiilor


străine directe asupra creşterii economice în Republica Moldova şi prognoza acestora pe
termen scurt = Development of the Model to Estimate the Incidence of FDI on the Economic
Growth in the Republic of Moldova and Their Short Term Forecast / Dumitru Slonovschi //
Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 111-119 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 119.
(Vezi de asemenea 591, 601)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie


mondială
631. Braşovschi-Velenciuc, Victoria. Participarea ţărilor din fostul bloc socialist la re-
ţelele internaţionale de producţie = Participation of the Former Socialist Block Countries in
Global Production Networks / Victoria Braşovschi-Velenciuc // Economica. – 2012. – Nr 4. –
P. 57-64 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 64.
(Vezi de asemenea 558, 571, 620)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
632. Brus, Valeriu. Analiza laturii obiective a eutanasiei / Valeriu Brus // Revista de
studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 166-178. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 178 şi în subsol.

633. Costachi, Gheorghe. Rolul şi funcţiile dreptului ca fenomen social / Gheorghe


Costachi, Emil Gagiu // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 5-19. –
Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 18-19 şi în subsol.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

634. Cuzneţov, Alexandru. Importanţa realizării dreptului prin prisma modelării lui /
Alexandru Cuzneţov // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 40-44 :
schemă. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 şi în subsol.

635. Negru, Alina. Conflictul de lege în timp şi spaţiu şi căile juridice de soluţionare
a lor / Alina Negru // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 45-61. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60-61 şi în subsol.

341 Drept internaţional


636. Grati, Veaceslav. Cooperarea internaţională a statelor în lupta contra criminalităţii
economice : forme, tendinţe, eficacitate / Veaceslav Grati, Anatol Cananău // Criminalitatea în
spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme
de prevenire şi combatere : Materialele Conf. şt.-practice Intern., 12-13 iun. 2012. – Ch.,
2012. – P.105-115. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113-115.

637. Пикерт, Гаральд. Структура, борьба с преступностью в Мюнхенском


регионе / Гаральд Пикерт // Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Sta-
telor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere : Materialele
Conf. şt.-practice Intern., 12-13 iun. 2012. – Ch., 2012. – P.146-153.

638. Сосна, Александр. Влияние деятельности Европейского Суда по правам


человека на законодательство Российской Федерации и Республики Молдова / Алек-
сандр Сосна // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 148-155. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


639. Arnăut, Sergiu. Abordări conceptual-juridice privind competenţa autorităţilor stata-
le în asigurarea dreptului omului la un mediu înconjurător sănătos / Sergiu Arnăut // Legea şi
viaţa. – 2013. – Nr 2. – P. 27-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32.

640. Cuşmir, Marcel. Grupurile de interese şi puterea publică / Marcel Cuşmir, Caroli-
na Cuşmir // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 74-86. – Rez. în lb.
fr. – Referinţe bibliogr. : p. 85-86.

641. Filat, Vlad. Marile Speranţe : [interviu cu V. Filat, Prim-ministru al Rep. Moldova,
lider PLDM] / consemnare de rep. rev. // VIP magazin. – 2012. – Nr 12. – P. 50-51. – (Omul
anului 2012).

642. Negru, Andrei. Caracteristica şi valoarea reglementărilor constituţionale ce de-


termină organizarea şi funcţionalitatea justiţiei în contextul legii fundamentale a Republicii
Moldova / Andrei Negru // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 138-
147. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 147.

643. Poalelungi, Oleg. Clasificarea în coraport cu puterea juridică a actelor normativ-


juridice ce compun sistemul legislaţiei Republicii Moldova / Oleg Poalelungi // Revista Naţio-

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nală de Drept. – 2013. – Nr 2. – P. 24-31. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 31.

644. Smochină, Andrei. Parlamentarismul românesc contemporan : realităţi şi per-


spective / Andrei Smochină, Tiberiu Pleşu // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. –
Nr 3/4. – P. 122-130. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

645. Smochină, Andrei. Tendinţe novatoare în dezvoltarea dreptului constituţional na-


ţional / Andrei Smochină, Gheorghe Costachi // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011.
– Nr 1/2. – P. 62-73. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

646. Нягу, А. Местное самоуправление и демократия / А. Нягу // Закон и жизнь. –


2013. – Nr 2. – P. 42-46. – Rez. în lb. fr., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46.
(Vezi de asemenea 522, 552, 557, 638, 675, 683, 810)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


647. Busuioc, Nadejda. Investigarea evaziunii fiscale / Nadejda Busuioc // Revista de
studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 159-165. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 165 şi în subsol.

648. Carp, Simion. Lectura ca metodă şi formă de corectare şi reeducare a condam-


naţilor / Simion Carp, Elena Carp // Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii
Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere : Materialele
Conf. şt.-practice Intern., 12-13 iun. 2012. – Ch., 2012. – P. 30-37. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 37.

649. Casandra, Ioana. Minorul delicvent : concept şi caracterizare / Ioana Casandra //


Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 146-158. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol.

650. Casiadi, Oleg. Acţiuni politice globale antitrafic – mecanisme şi instrumente / Oleg
Casiadi // Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente :
evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere : Materialele Conf. şt.-practice Intern.,
12-13 iun. 2012. – Ch., 2012. – P. 42-47. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46-47.

651. Chetraru, Viorel. Cauzele şi condiţiile infracţiunilor de evadare din locurile de de-
tenţie / Viorel Chetraru // Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor
Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere : Materialele Conf. şt.-
practice Intern., 12-13 iun. 2012. – Ch., 2012. – P.223-232. – Referinţe bibliogr. : p. 231-232.

652. Chiriţa, Valentin. Latura obiectivă a infracţiunii de luare de ostatici : conţinut şi ca-
racterizare / Valentin Chiriţa // Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii
Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere : Materialele
Conf. şt.-practice Intern., 12-13 iun. 2012. – Ch., 2012. – P. 48-57. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 56-57.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

653. Chirtoacă, Leonid. Repararea prejudiciului cauzat persoanelor supuse represiuni-


lor politice prin prisma instituţiei reabilitării / Leonid Chirtoacă // Revista de studii şi cercetări
juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 198-205. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

654. Cuşnir, Valeriu. Infracţiunea de trafic de influenţă (art. 326 C. pen. al RM) prin
prisma Convenţiei penale privind corupţia / Valeriu Cuşnir // Revista de studii şi cercetări
juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 87-103 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

655. Cuşnir, Valeriu. Măsurile operative de investigaţii, acţiunile de urmărire penală,


actele de constatare, actele premergătoare şi tehnicile speciale de investigare : noţiuni gene-
rale şi abordare comparativă / Valeriu Cuşnir // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011.
– Nr 3/4. – P. 85-99. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

656. Larii, Iurie. Noţiunea şi natura juridică a infracţiunii unice continuate (prelungite) în
legislaţia penală a Republicii Moldova şi a României / Iurie Larii, Anca-Iulia Stoian // Criminali-
tatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe,
probleme de prevenire şi combatere : Materialele Conf. şt.-practice Intern., 12-13 iun. 2012. –
Ch., 2012. – P.116-124. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 123-124.

657. Lupiu, Cristian Alin. Analiză comparativă a amnistiei şi a graţierii cu instituţia în-
locuirii răspunderii penale : (art. 90-98 din Codul penal al României ; art. 55 din Codul penal
al RM) / Cristian Alin Lupiu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 2. – P. 43-46. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46.

658. Macovei, Tatiana. Interzicerea hărţuirii morale a femeilor la locul de muncă / Tati-
ana Macovei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2. – P. 48-52. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 52.

659. Manea, Adrian Constantin. Răspunderea penală a persoanei juridice în cazul in-
fracţiunilor de evaziune fiscală / Adrian Constantin Manea // Revista de studii şi cercetări
juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 187-193. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 192-193.

660. Mocanu, Lăcrămioara. Prevenirea delincvenţei – tehnici şi metode psiho-sociale /


Lăcrămioara Mocanu // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 108-121.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120-121.

661. Nedelcu, Narcisa. Categoria cauzalităţii şi construcţia teoretică a legăturii cauzale


în componenţele formale de infracţiune / Narcisa Nedelcu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 2. –
P. 46-48. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48.

662. Osoianu, Tudor. Analiza problematicii privind acordarea asistenţei juridice de că-
tre avocat în procesul penal prin prisma materialelor ştiinţifice publicate de autorii din Repu-
blica Moldova / Tudor Osoianu, Ivan Vesco // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. –
Nr 3/4. – P. 100-107. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

663. Osoianu, Tudor. Participarea avocatului la realizarea unor acte de urmărire pena-
lă / Tudor Osoianu, Ivan Vesco // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P.
119-127. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în subsol.

664. Popov, Ruslan. Funcţionarul public (inclusiv funcţionarul public cu statut special)
în calitate de subiect al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a Codului penal
: Partea 2 / Ruslan Popov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2. – P. 35-39. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 39. – Partea 1 : Nr. 1.

665. Railean, Daniela. Măsurile de prevenire victimologică a infracţiunilor contra invio-


labilităţii sexuale a minorilor săvârşite prin violenţă / Daniela Railean // Criminalitatea în spaţi-
ul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de
prevenire şi combatere : Materialele Conf. şt.-practice Intern., 12-13 iun. 2012. – Ch., 2012. –
P.350-358. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 358.

666. Rusu, Vitalie. Examinarea cauzelor cu privire la minori în şedinţă închisă – garan-
ţie a eficacităţii realizării justiţiei / Vitalie Rusu // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011.
– Nr 1/2. – P. 128-132. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132 şi în subsol.

667. Rusu, Vitalie. Participarea apărătorului în cadrul probatoriului conform legislaţiei


procesual-penale a Republicii Moldova / Vitalie Rusu // Revista de studii şi cercetări juridice. –
2011. – Nr 3/4. – P. 131-137. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 136-137.

668. Sava, Alexandru. Aspecte noi în teoria puniţiunii / Alexandru Sava // Revista de
studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 77-84. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
în subsol.

669. Secrieru, Natalia. Obiectul urmăririi penale : concept şi caracterizare / Natalia


Secrieru // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 133-145. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144-145 şi în subsol.

670. Timofei, Corina. Subiectul infracţiunilor prevăzute la art. 326 CP RM : Partea 2 /


Corina Timofei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2. – P. 40-47. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 47. – Partea 1 : Nr 1.

671. Ursan, Iurie. Evoluţia traficului de persoane în Republica Moldova / Iurie Ursan,
Mariana Carabanov // Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor
Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere : Materialele Conf. şt.-
practice Intern., 12-13 iun. 2012. – Ch., 2012. – P. 397-400. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 400.

672. Zamfir, Vasile. Învinuitul – subiect al procesului penal : (Partea a 2-a) / Vasile
Zamfir // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 2. – P. 33-38. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 38. – Partea 1 : Nr 1.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

673. Ариков, Георгий. Уголовно-правовое значение права на


неприкосновенность частной жизни / Георгий Ариков // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 2. – P. 32-34. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34.

674. Флоря, Василий. Вымогатели в белых халатах / Василий Флоря // Revista


Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2. – P. 20-23. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 23.

675. Флоря, Василий. Уголовная ответственность за преступления, связанные с


торговлей людьми (ст. 165 УК РМ, 149 УК Украины, 1271 УК России) / Василий Флоря,
Дину Оставчук // Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Inde-
pendente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere : Materialele Conf. şt.-
practice Intern., 12-13 iun. 2012. – Ch., 2012. – P.80-90. – Referinţe bibliogr. : p. 90.
(Vezi de asemenea 588, 632, 636-37)

347 Drept civil


676. Balmuş, Victor. Regimul juridic al instituţiilor publice autonome şi al organizaţiilor
de drept public din sfera ştiinţei şi inovării / Victor Balmuş // Revista de studii şi cercetări
juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 206-226. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 673)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
(Vezi Nr 559, 584)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
(Vezi Nr 813)
347.7 Drept comercial
677. Guţu, Stela. Despre unele aspecte ale implementării şi administrării patentei de
întreprinzător / Stela Guţu, Ludmila Gropa // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 52-57 : fot.
– Text paral. : lb. rom., rusă.

678. Mămăligă, Ilie. Determinarea legii aplicabile contractului comercial internaţional cu


concursul normelor conflictuale şi convenţionale uniforme / Ilie Mămăligă // Revista de studii
şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 227-252. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 590, 623)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


679. Diacov, Ion. Ion Diacov : Prin comportamentul său, el a jignit întreaga breaslă a
procurorilor : [interviu cu Procurorul Municipiului Chişinău : pe marginea împuşcăturii crimina-
le de la "Pădurea Domnească"] / consemnare de Anghel Basarab // Moldova. – 2013. – Nr
1/2. – P. 10-11 : fot.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

680. Frunză, Iurie. Aspecte teoretice privind garanţiile profesiei de avocat în Republica
Moldova / Iurie Frunză // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 27-39. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

681. Frunză, Iurie. Pregătirea profesională continuă a avocaţilor din Moldova : istorie,
probleme, realizări şi perspective / Iurie Frunză // Revista de studii şi cercetări juridice. –
2011. – Nr 3/4. – P. 53-76. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

682. Frunză, Iurie. Principiile legislative şi ramurale a profesiei de avocat în Republica


Moldova : (aspecte teoretice) / Iurie Frunză // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. –
Nr 1/2. – P. 5-26. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

683. Grama, Dumitru C. Conştientizarea de către intelectualii democraţi din URSS a


necesităţii constituirii instituţiei Ombudsmanului / Dumitru C. Grama, Veronica Bădescu-
Şerbănoiu // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 32-45. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44-45 şi în subsol.

684. Sadovei, Nicolae. Cercetarea experimentală a condiţiei privind depunerea jură-


mântului profesional de către jurişti / Nicolae Sadovei // Revista Naţională de Drept. – 2013. –
Nr 2. – P. 2-7 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 7.

685. Амихалакиоае, Георге. Право на защиту : [интервью с пред. Союза адвока-


тов Респ. Молдова Г. Амихалакиоае] / записал Владимир Попов // Profit. – 2013. – Nr
1/2. – P. 60-63 : fot.

686. Белоусова, В. Особенности профессиональной подготовки прокуроров в Ук-


раине / В. Белоусова // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 2. – P. 47-50. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 50 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 662, 664, 667)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
687. Donos, Evlampie. Relaţii de muncă în sectorul public – probleme şi tendinţe /
Evlampie Donos // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2. – P. 15-19. – Rez. în lb. rom.,
fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 19.

688. Сосна, Борис. О некоторых проблемах увольнения в связи с сокращением


численности или штата работников организации или индивидуального предпринимате-
ля / Борис Сосна, Лидия Кузнецова // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr
1/2. – P. 214-222. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 562, 658)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător

85
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

(Vezi Nr 639)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
689. Bajura, Tudor. Dimensiunile şi tendinţele securităţii alimentare în Republica Mol-
dova = Dimensions and Trends of Food Security in Republic of Moldova / Tudor Bajura //
Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 9-18 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18.

690. Benu, Aureliu. Gherman Pântea, ostaş şi dublu primar : [al Chişinăului, 1923,
1927-1928, 1932 : amintiri] / Aureliu Benu // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 18-19 : fot.

691. Mărgineanu, Lilia. Unele aspecte privind organizarea şi funcţionarea administraţi-


ei publice responsabile pentru reglementarea activităţii de întreprinzător / Lilia Mărgineanu,
Gabriel Mărgineanu // Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 194-205. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 204-205.

692. Primarii Moldovei : [Emilia Vieru, Fundurii Vechi, raionul Glodeni ; Zinaida
Dubceac, Bozieni, raionul Hânceşti : din cartea în curs de apariţie] // Moldoveanca. – 2013. –
Nr 1/2. – P. 18-19 : fot.

693. Prodan-Şestacova, Liubovi. Sistemul de indicatori în evaluarea impactului politi-


cilor publice = System of Indicators for the Assessment of Public Polices Impact / Liubovi
Prodan-Şestacova // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 183-189 : tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 189.

694. Recean, Dorin. Dorin Recean : Nu de lege trebuie să ne fie teamă, ci de violatorii
ei : [interviu cu Ministrul Afacerilor Interne al Rep. Moldova] / consemnare : Anghel Basarab //
Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 8-9 : fot.
(Vezi de asemenea 540, 587, 611, 646, 664, 761)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


695. Bucliş, Mihail. Aspiraţia epoleţilor sau care este traseul viitorilor ofiţeri : [interviu
cu colonelul M. Bucliş, rectorul Acad. Militare "Alexandru cel Bun"din Chişinău] / consemnare
de Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 4-5 : fot.

696. Doţenco, Ion. Ion Doţenco : "Mulţumesc părinţilor cărora nu le este indiferentă
soarta copiilor înrolaţi în armată" : interviu cu comandantul Brigăzii Infanterie Motorizată "Şte-
fan cel Mare" / consemnare de Mihaela Mîrza // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 8-9 :
fot.

697. Marinuţa, Vitalie. "Am plecat din armată cu dorinţa fermă de a mă reîntoarce" :
[interviu cu, V. Marinuţa, Ministrul Apărării al Rep. Moldova] / consemnare de Ion Vulpe //
Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 12-14 : fot.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

698. Marinuţă, Vitalie. Parteneriatul civil-militar : abordări teoretico-metodologice / Vita-


lie Marinuţă // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 57-62. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 61-62.

699. Radvan, Inga. Potecile ofiţerului moldovean în Africa : [Pavel Croitoru, observator
militar ONU în Liberia] / consemnare de Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P.
16-17 : fot. – Va urma.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
(Vezi Nr 766)
368 Asigurări
700. Gladei, Stela. Particularităţile achitării primelor de asigurare obligatorie de asisten-
ţă medicală în anul 2013 / Stela Gladei // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 55-57 :
fot.

701. Republica Moldova. Parlamentul (2009 -). Legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2013 : [Nr 250 din 08.11.2012] // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 1. – P. 19-27 :
tab. – Idem în lb. rusă : P. 28-37.

702. Republica Moldova. Parlamentul (2009 -). Legea fondurilor asigurării obligatorii
de asistenţă medicală pe anul 2013 : [Nr 251 din 08.11.2012] // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr
1. – P. 38. – Idem în lb. rusă : P. 39.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
703. Guştiuc, Andrei. Experienţa SUA în instruirea financiar-bancară. Soluţii pentru
sistemul de învăţământ din Republica Moldova / Andrei Guştiuc, Ludmila Guştiuc // Revista
de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 104-111. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 111.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


704. Calmîş, Raisa. Aspecte teoretico-metodologice în formarea competenţei de mani-
festare a unui comportament ecologic adecvat la lecţiile de geografie / Raisa Calmîş, Igor
Codreanu, Stanislav Gonţa // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 178-186 : fig., tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 186.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


705. Razumas, Irina. În sat e o altă atmosferă, o altă viaţă : [interviu cu I. Razumas,
conducătorul Centrului Dramatic al şcolii din Chircăieştii Noi, raionul Căuşeni] / pentru con-
formitate : Corina Cojocaru // Moldoveanca. – 2013. – Nr 1/2. – P. 15-16 : fot.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


706. Crivoi, Aurelia. Performanţele cognitive ale studenţilor în condiţii confortogene şi
în cele de stres educaţional / Aurelia Crivoi, Valentin Aşevschi, Lidia Cojocari [et al.] // Noo-
sfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 146-152 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
152.

707. Spătaru, Tatiana. De la performanţă în cercetare la teze de doctorat de excelenţă


: [despre derularea proiectului Concurs Naţional "Teza de doctorat de excelenţă a anului",
lansat în 2010 de către Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare (CNAA)] / Tatiana Spătaru
// Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 26-30 : tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 763, 912)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
708. Căpiţă, Ionel. De straja ţarinei : [despre Grigore Vlas, şeful Inspecţiei Ecologice
din Ungheni] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 23, 25 : fot.
; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 2. – P. 23, 25 : fot.

709. Manolache, Constantin. Ecologia socială. Concepţii ştiinţifice / Constantin Mano-


lache // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 63-67. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67.

710. Socolov, V. Securitatea mediului – premisă fundamentală a dezvoltării durabile /


V. Socolov, L. Socolova // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 119-124. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 124.
(Vezi de asemenea 724, 777, 825, 829)

53 FIZICĂ
539 Structura fizică a materiei
539.2/.6 Structura şi proprietăţile sistemelor moleculare. Rezistenţa materialelor
711. Tighineanu, Ion. Un model de perseverenţă ştiinţifică : Membrul corespondent
Ion Geru la 75 de ani : [fizician] / Ion Tighineanu // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 227-228 :
fot.
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
712. Duca, Gheorghe. Chimist notoriu, promotor al scientometriei : Membrul cores-
pondent al AŞM Alexandr Dicusar la 70 de ani / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Mircea
Bologa // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 211-212 : fot.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
713. Алказ, В. Г. Оценка сейсмического риска для наиболее крупных городов РМ
/ В. Г. Алказ, В. Н. Гипсарь, Е. С. Исичко // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – P. 69-77 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 77.

714. Илиеш, И. И. Сейсмичность Карпатского региона по наблюдениям в


Молдове в 2011 году / И. И. Илиеш, И. В. Алексеев, Н. А. Симонова // Buletinul Institutului
de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – P. 62-68 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 68.

715. Павлов, П. П. Применение методики факторного анализа к исследованию


структуры многопараметрического комплекса данных / П. П. Павлов // Buletinul Institutu-
lui de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – P. 78-83
: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 83.

550.8 Geologie şi geofizică aplicată


716. Doctor habilitat, conferenţiar cercetător Leonid Romanov : [în ştiinţe geologice şi
mineralogice : în memoriam (1935-2012)] / Semnat : Vasile Alcaz, Oleg Bogdevici, Vasile
Neaga, Igor Nicoara şi întreg Colectivul Inst. de Geologie şi Seismologie // Buletinul Institutu-
lui de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – P. 116-
117 : fot.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.2/.3 Geodinamică
717. Bliuc, I. Considerente privind liniile tectonice de pe sectorul sud-vestic al Platfor-
mei Est-Europene / I. Bliuc, C. Mogorici // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – P. 12-15 : fig. – Rez. în engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 14-15.

718. Слюсарь, Б. С. О стиле тектоники неогеного осадочного комплекса


северной части территории Республики Молдова / Б. С. Слюсарь, С. А. Борш, И. С.
Кристя // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
– 2012. – Nr 2. – P. 5-11 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11.

551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului


719. Popuşoi, T. Evaluarea parametrilor morfometrici în rezervaţia peisagistica "Pădu-
rea Hărbovaţ" cu suportul geoinformaţional : [raionul Anenii Noi] / T. Popuşoi, A. Canţir, Gh.
Sîrodoev // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. – 2012. – Nr 2. – P. 110-115 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 115.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

551.5 Meteorologie. Climatologie


720. Nedealcov, Maria. Schimbarea climei în Republica Moldova în perioada observa-
ţiilor instrumentale / Maria Nedealcov // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 88-94 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94.

721. Sofroni, Valentin. Evaluarea secetelor din primul deceniu al secolului XXI pe teri-
toriul Republicii Moldova / Valentin Sofroni, Anatolie Puţuntică, M. Iacob // Noosfera. – 2012.
– Nr 6/7. – P. 95-99 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99.

722. Буртиев, Р. З. Исследование временных рядов метеоданных города


Штефан Водэ / Р. З. Буртиев, Ф. Гринвелл, Г. В. Спатарь // Buletinul Institutului de Geolo-
gie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – P. 84-103 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102-103.
(Vezi de asemenea 748, 784)

553 Geologie economică. Zăcăminte minerale


(Vezi Nr 716)
553.3/.4 Zăcăminte de metale. Zăcăminte de minereuri metalifere. Zăcăminte de piatră
naturală. Izvoare de pietre preţioase
723. Roşca, Petru. Optimizarea exploatării curate şi valorificarea sustenabilă a resur-
selor naturale = Optimaly Clean Exploitation and Sustainable Utilization of Natural Resources
: (studiu de caz : nisipurile aluvionare aurifere) / Petru Roşca, Ioana Andreea Marinescu //
Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 55-61 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61 ; Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 15-21.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


724. Socolov, V. Caracteristica generală a surselor de apă potabilă şi surselor de polu-
are în Republica Moldova / V. Socolov, L. Socolova // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 113-
118 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118.

725. Zubcov, Elena. Starea actuală a fluviului Nistru / Elena Zubcov // Akademos. –
2012. – Nr 4. – P. 99-102 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102.

726. Арнаут, Н. А. Региональная оценка уязвимости загрязнения подземных вод


в руслах малых рек Молдовы / Н. А. Арнаут, К. Е. Морару // Buletinul Institutului de Geo-
logie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – P. 29-40 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

727. Комплексное обоснование возможности строительства водохранилищ в


широкопойменных долинах малых рек : (на примере р. Когыльник, г. Чимишлия) / Н. А.
Арнаут, К. Е. Морару, О. Н. Мельничук [et al.] // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismo-
logie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – P. 41-61 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 60-61.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea 778)

56 PALEONTOLOGIE
728. Delinschi, Andrian. Unele informaţii cu privire la siturile paleontologice din apro-
pierea satului Gura Galbenei, raionul Cimişlia / Andrian Delinschi // Buletin Ştiinţific. Revistă
de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. –
P. 88-92 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 91-92.

729. Бобринская, О. Г. Фораминиферы семейства Miliolidae (d′ Orbigny) в


отложениях сармата Молдовы / О. Г. Бобринская // Buletinul Institutului de Geologie şi
Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012. – Nr 2. – P. 16-28 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
730. Savant notoriu în terapia plantelor : Leonid Voloşciuc la 60 de ani : [dr. habilitat în
biologie] / Teodor Furdui, Boris Gaina, Gheorghe Tudorache [et al.] // Akademos. – 2012. –
Nr 4. – P. 217-218 : fot.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


731. Dediu, Ion. Productivitatea biologică a ecosistemelor şi securitatea alimentară :
abordare termodinamică / Ion Dediu // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 3-6 : fig. – Referinţe
bibliogr. : p. 6.
(Vezi de asemenea 782, 821)

58 BOTANICĂ
732. Cultivarea algei Anabaenopsis sp. pe mediul nutritiv Gromov-6 / Sergiu
Dobrojan, Natalia Donţu, Galina Dobrojan [et al.] // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie,
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 76-80 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79-80.

733. Furdui, Teodor. Aport inestimabil în ştiinţa despre plante : Academicianul Gheor-
ghe Şişcanu la 80 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Tudorache, Eugenia Cotenco //
Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 205-206 : fot.

734. Ghendov, Veaceslav. New record of Allium montanum (Alliaceae) for the flora of
the Republic of Moldova / Veaceslav Ghendov // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie,
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 12-14 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

735. Manea-Cernei, Eugenia. Andrei Negru – perseverenţă botezată la izvorul veşni-


ciei : [in memoriam botanistului (1937-2011)] / Eugenia Manea-Cernei // Akademos. – 2012. –
Nr 4. – P. 185-186 : fot.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

736. Savant, manager şi militant al lumii vegetale : Alexandru Teleuţă la 60 de ani :


[dir. Grădinii Botanice (Institut) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Gheorghe Duca, Teodor
Furdui, Ion Guceac [et al.] // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 215-217 : fot.

737. Stratulat, Irina. Cultivarea algei Nostoc flagelliforme pe diferite medii nutritive /
Irina Stratulat, Sergiu Dobrojan, Vasile Şalaru // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiin-
ţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 81-86 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85-86.
(Vezi de asemenea 781)

59 ZOOLOGIE
738. Chimişliu, Cornelia. Noi date privind diversitatea familiei Nymphalidae (Insecta :
Lepidoptera) în fauna Olteniei, România / Cornelia Chimişliu // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P.
16-26 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24-25.

739. Cristescu, Mihaela. Data concerning the butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera)


from the Forest Nature Reserve Breana Roşcani, Galaţi (România) / Mihaela Cristescu //
Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. –
Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 55-60 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59.

740. Gîrneţ, Mariana. Contribution to the knowledge of the scelionids (Hymenoptera :


Scelionidae) from the Republic of Moldova / Mariana Gîrneţ // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P.
38-54. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54.

741. Melnic, Maria. Ditilenhoza culturii Allium sativum – efect al parazitării nematodei
Ditylenchus dipsaci / Maria Melnic, Alexei Bivol // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie,
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 27-37 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35-37.

742. Munteanu, Andrei. Cum gestionăm populaţia de mistreţi / Andrei Munteanu //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 3 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы.
– 2013. – Nr 2. – P. 3 : fot.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
743. Vegh, Eva Maria. Activitatea bioelectrică a encefalului la elevi în condiţii relativ
confortogene şi stres educaţional / Eva Maria Vegh // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 162-
170 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 170.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


(Vezi Nr 825)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
744. Cojocaru, Corina. Ochii speranţei şi ai încrederii : [despre Ana Cojocari, asisten-
tă medicală la Spitalul raional Glodeni] / Corina Cojocaru // Moldoveanca. – 2013. – Nr 1/2. –
P. 22 : fot.

745. Ganea, Victoria. Impedimente şi oportunităţi în procesul de finanţare a sistemului


ocrotirii sănătăţii : [Rep. Moldova] / Victoria Ganea, Oxana Miron, Cristina Copăceanu //
Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 76-81 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 81.

746. Habicht, Jarno. Jarno Habicht : Visul meu personal este ca toate locurile publice
din Moldova să fie libere de tutun : [interviu cu şeful biroului OMS (Organizaţia Mondială a
Sănătăţii) din Rep. Moldova] / text : Rodica Trofimov ; fot. : Florin Tăbârţă // VIP magazin. –
2012. – Nr 11. – P. 24-29 : fot.

747. Mincu, E. Etimologii greco-latine în terminologia medicală / E. Mincu, D. Esanu-


Dumnazev // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 81-82. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 82.

748. Соколов, В. Изучение состояния радиационного фона на территории Рес-


публики Молдова / В. Соколов, Л. Соколова, В. Баланел // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. –
P. 128-131 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131.
(Vezi de asemenea 632, 674)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
749. Руда, Н. В. Актопротекторное действие калиевой соли 2-глицино-3-хлор-1,4-
нафтохинона в условиях экспериментальной гипокинезии / Н. В. Руда, Г. И. Степанюк,
О. П. Драчук // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 25-29 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 28-29.
(Vezi de asemenea 624)

616 Patologie. Medicină clinică


750. Calaraş, D. The management of sarcoidosis / D. Calaraş, V. Butnaru, O. Mun-
teanu // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 45-51 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 51.

751. Lisii, D. Energetic metabolism of glioma stem cells / D. Lisii // Curierul medical.
– 2013. – Nr 1. – P. 4-7 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 7.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


752. Cojocari, S. Importanţa factorului genetic în hipertensiunea arterială esenţială a
copilului / S. Cojocari // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 72-75. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 75.

753. Grosu, A. Markerii disfuncţiei endoteliale şi inflamaţiei în tromboza venoasă pro-


fundă idiopatică / A. Grosu // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 20-25 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

754. Moraru, I. Stresul oxidativ în afecţiunile cardiovasculare / I. Moraru // Curierul me-


dical. – 2013. – Nr 1. – P. 65-72 . – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71-72.

755. Oportunităţi terapeutice în tratamentul hipertensiunii arteriale la copii / N. Mătră-


guna, O. Erohina, O. Gurduza [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 52-57 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


756. Ceban, M. Reflecţii asupra sistemelor de imobilizare în tratamentul parodontitelor
marginale cronice, asociate cu edentaţii parţiale / M. Ceban // Curierul medical. – 2013. – Nr
1. – P. 41-44 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44.
(Vezi de asemenea Nr 764)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


757. Ceban, E. Particularităţile managementului contemporan la pacienţii cu pielonefri-
tă cronică calculoasă / E. Ceban // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 12-19 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

758. Гаина, Ж. М. Коррекция милдронатом морфофункционального состояния


почек при доксорубициновой нефропатии / Ж. М. Гаина, Р. Б. Косуба // Curierul medical.
– 2013. – Nr 1. – P. 29-32 : fig.,tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


759. Vegh, Eva Maria. Influenţa stresului educaţional asupra dinamicii conţinutului
cortizolului în salivă la elevi în corelaţie cu perioadele bioritmurilor / Eva Maria Vegh // Noo-
sfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 157-161 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
161.
(Vezi de asemenea Nr 754)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


760. Plăcintă, Gh. Toxocaroza larvară gravă : prezentare de caz / Gh. Plăcintă, P.
Paveliuc, T. Bujor // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 76-80 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

761. Султ, Георгий. Актуальные вопросы медико-социального сопровождения


осужденных лиц, страдающих социально-значимыми заболеваниями / Георгий Султ //
Revista de studii şi cercetări juridice. – 2011. – Nr 3/4. – P. 180-192. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 192.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


762. Belii, A. Probleme nesoluţionate ale managementului durerii perioperatorii / A. Be-
lii // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 58-65. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 63-65.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


763. Coşciug, Gurie. Ultimul Mohican : [interviu cu G. Coşciug, chirurg, dr. habilitat, dir. ad-
junct al Inst. Oncologic din Moldova] / text de Liuba Munteanu // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 64-
68 : fot.

618 Ginecologie. Obstetrică


764. Ахтемийчук, Ю. Т. Перинатальная анатомия сигморектального перехода /
Ю.Т. Ахтемийчук, Е. В. Гораш // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 8-12 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
765. Gherman, Cristina. Gazificarea biomasei solide şi costul singazului produs / Cris-
tina Gherman, Olga Şveţ , Lucia Arseni // Problemele Energeticii Regionale. – 2012. – Nr 3.
– P. 68-75 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75.

766. Sîrbu, Dan. Laboratorul de încercări ale produselor industriale – siguranţa securi-
tăţii electrice a consumatorului / Dan Sîrbu, Silvia Garganciuc // Metrologie. – 2012. – Nr 4. –
P. 16-20 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20.

767. Tighineanu, Ion. Cel mai energetic cercetător al energeticii : Academicianul Vita-
lie Postolati la 75 de ani / Ion Tighineanu // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 207-208 : fot.

768. Литвин, В. И. Экспресс-оценка эффективности внедрения мероприятий по


энергосбережению / Литвин В. И. // Problemele Energeticii Regionale. – 2012. – Nr 3. – P.
75-79 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 79.

769. Постолатий, В. М. Анализ эффективности источников электрической и теп-


ловой энергии с учетом удельных расходов топлива / В. М. Постолатий, Е. В. Быкова //
Problemele Energeticii Regionale. – 2012. – Nr 3. – P. 7-12 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12.
(Vezi de asemenea 629)

95
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice.


Măsurători electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
770. Craveţcaia, Aliona. Studiu pentru aprecierea importanţei verificării metrologice a
contoarelor de energie electrică / Aliona Craveţcaia, Andrei Chiciuc // Metrologie. – 2012. –
Nr 4. – P. 26-31 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 31.

771. Popescu, V. S. Evaluarea şi prognoza indicatorilor fiabilităţii reţelelor electrice / V.


S. Popescu // Problemele Energeticii Regionale. – 2012. – Nr 3. – P. 16-21 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20.

772. Vernescu, V. Some unusual solutions for European networks / V. Vernescu, M. L.


Goia, N. Golovanov // Problemele Energeticii Regionale. – 2012. – Nr 3. – P. 21-28 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 28.
(Vezi de asemenea Nr 769)

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Accelera-


toare de particule. Tuburi cu raze X
(Vezi Nr 810)
621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
773. Multilevel converters for micro welding based on m-ary system / V. Zhuikov, V.
Spivak, T. Tereshchenko [et al.] // Problemele Energeticii Regionale. – 2012. – Nr 3. – P. 12 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15.

623 Tehnică militară


774. Lisnic, Ion. Noile prevederi ale legislaţiei armelor / Ion Lisnic // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 6-7 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 2. – P. 6-7 : fot.

775. Şmatoc, Ion. Tehnologii ale secolului XX : [evoluţia armelor] / Ion Şmatoc //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 11 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 2. – P. 11 : fot.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


776. Tehnicile GIS în evaluarea calităţii apelor / Raisa Lozan, A. Tărîţă, Maria Sandu
[et al.] // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 69-74 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 74.

777. Bulimaga, Constantin. Probleme în dezvoltarea durabilă a ecosistemului urban


Chişinău şi rolul evaluării impactului deşeurilor asupra unor componente de mediu / Constan-
tin Bulimaga // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 37-55 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 54-55.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

778. Compoziţia chimică a apei din fântânile oraşului Criuleni şi influenţa ei asupra să-
nătăţii populaţiei / Iurie Bacalov, Ion Gherman, Aurelia Crivoi [et al.] // Buletin Ştiinţific. Revis-
tă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii.
– P. 62-69 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 68-69.

779. Studiu de estimare a fiabilităţii contoarelor de apă / Alexandru Ciorbă, Teodor


Bîrsa, Serghei Ceapa [et al.] // Metrologie. – 2012. – Nr 4. – P. 8-15 : fig., fot., tab. – Rez. în
lb. rom., engl.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
780. Cebotarenco, Ion. Gestionare plus dăruire : [despre Gospodăria Silvică Bender] /
Ion Cebotarenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 24-25 : fot. ; Охотник
и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 2. – P. 24-25 : fot.

781. Cuza, Petru. Aspecte genetico-populaţionale ale ameliorării pădurilor de stejar /


Petru Cuza // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 95-98. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 98.

782. Melnic, Maria. Simpozionul Ştiinţific Internaţional "Rezervaţia ştiinţifică Codrii – 40


de ani" / Maria Melnic, Sergiu Pană // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii
şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 135-146. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 146.
(Vezi de asemenea Nr 719, 739)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 608, 615)
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
783. Consideraţii cu privire la distribuţia geochimică a metalelor grele în diferite condiţii
naturale şi antropizate din Republica Moldova : [studiu pedologic] / Elena Tofan, Ovidiu Ga-
briel Iancu, Nicolae Boboc [et al.] // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 94-102 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101-102.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 786-87)

97
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
784. Puţuntică, Anatolie. Factori de stres termic în sezonul cald al anului 2012 pe teri-
toriul Republicii Moldova : [pentru culturile agricole] / Anatolie Puţuntică // Noosfera. – 2012. –
Nr 6/7. – P. 88-94 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94.

785. The study of obsolete pesticides land sites contamination in the Republic of
Moldova / R. Melian, O. Bogdevici, T. Belous [et al.] // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 75-87
: fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 86-87.
(Vezi de asemenea Nr 741)

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
786. Пармакли, Д. М. Урожайность– индикатор эффективности
зернопроизводства / Д. М. Пармакли // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf.
Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a, Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P.
36-45 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45.

787. Пармакли, Д. М. Эффективность зернопроизводства в Республике Молдова


и Одесской области Украины : сравнительный анализ / Д. М. Пармакли, В. В. Попович,
В. С. Дога // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-Pract. : ed. a 7-a,
Chişinău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 86-90 : fig., tab. – Rez. în lb.
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 90.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizări industriale
788. Ciocârlan, Nina. Plante medicinale rare cultivate în Grădina Botanică a Academiei
de Ştiinţe a Moldovei / Nina Ciocârlan // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 6-11. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10-11.

789. Compoziţia chimică a plantelor medicinale din Grădina Botanică a Muzeului Naţi-
onal de Etnografie şi Istorie Naturală : Ghid teoretico-informativ de specialitate / Sergiu Pană,
Tamara Cojuhari, Iurie Bacalov [et al.] // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 104-127. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 123-126.

790. Plantele aromatice şi medicinale – pasiunea unei vieţi de cercetător : Grigore


Musteaţă la 80 de ani / Teodor Furdui, Vasile Botnari, Gheorghe Tudorache [et al.] //
Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 225-227 : fot.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

791. Un destin guvernat de înţelepciune : Maria Gonceariuc la 70 de ani : [dr. habilitat


în agricultură, domeniul şt. : plante aromatice şi medicinale ] / Teodor Furdui, Vasile Botnari,
Gheorghe Tudorache [et al.] // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 220-222 : fot.

634.8 Viticultură
792. Alexandrov, Eugeniu. Când şi cum, un soi de viţă de vie "perfect"?! Dezvoltarea
viţei de vie (Vitis L.) prin prisma hibridării distante / Eugeniu Alexandrov // Akademos. – 2012.
– Nr 4. – P. 121-126 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 125-126.

793. Fistic, Maria. Eficienţa economiei = Economic Efficiency : reflecţii : [eficienţa sec-
torului vitivinicol din Rep. Moldova] / Maria Fistic // Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. –
P. 120-125. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
125.

794. Topala, S. An analysis of modern works of deciphering Vitis Vinifera L. grape ge-
nome / S. Topala, C. Dadu, Daniela Ivasisin // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 110-120. –
Rez. în lb. rom.
(Vezi de asemenea 560, 614)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
(Vezi Nr 741)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-
ţirea animalelor domestice
(Vezi Nr 510)
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
795. Rusu, Ştefan. Indicii morfo-fiziologici la bovinele poliparazitate şi cu variat tip de
stresreactivitate la influenţa unor factori stresogeni / Ştafan Rusu // Buletin Ştiinţific. Revistă
de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr 16 : Ştiinţele Naturii. –
P. 70-74 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74.

636.7 Câini
796. Alaci, Alexandru. Standardele câinilor prepelicari / Alexandru Alaci // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 8-9 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 2. – P. 8-9 : fot. – (Chinologie).

797. Străbunu, Ion. Performanţe surprinzătoare : [pe marginea Expoziţiei de câini de


vânătoare Laika, Chişinău, 26 ian. 2013] / Ion Străbunu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2013. – Nr 2. – P. 10 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 2. – P. 10 : fot.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului

99
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general


798. Шит, М. Л. Система автоматического управления тепловым насосом в соста-
ве установки для пастеризации и охлаждения молока : Ч. 1 / Шит М. Л., Шит Б. М. //
Problemele Energeticii Regionale. – 2012. – Nr 3. – P. 46-54 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54. – Продолж. следует.

639.1 Vânătoare
799. Ciocoi, Oleg. Rezultatele sezonului de vânătoare / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. a 2-a a cop. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 2. – P. 2-a a cop.

800. Domenco, Ion. Vânătoarea : pasiune şi responsabilitate : [despre colectivul de


vânători şi pescari din satul Ţiganca, raionul Cantemir] / Ion Domenco // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 17 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 2. – P.
17 : fot.

801. Durbală, Victor. Dar cu fazanul ce facem? : [ABC-ul tânărului vânător] / Victor
Durbală // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 9 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 2. – P. 9 : fot.

802. Şelaru, Neculai. Vânătoarea în ţarcuri : [despre crescătoria de vânătoare din


România] / Neculai Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 14 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 2. – P. 14 : fot.

803. Vaculenco, Anatol. Rezistenţa vânatului la rană / Anatol Vaculenco // Vânătorul


şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 15 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 2. – P. 15 : fot.
(Vezi de asemenea 742)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


804. Bulat, Denis. Cuiburile artificiale pentru peşti / Denis Bulat // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 22 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 2. –
P. 22 : fot.

805. Bulat, Dumitru. Guvidul adormit : [specie de peşte] / Dumitru Bulat // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 22 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 2. – P. 22 : fot. – (Ihtiofauna).

806. Bulat, Dumitru. Tentativa adaptării indicelui de integritate biotică (IBI) în scopul
evaluării bunăstării ecosistemelor acvatice din Republica Moldova / Dumitru Bulat, Denis
Bulat, Elena Zubcov // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 103-107 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 107.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

807. Lozie, Ştefan. Ora norocului : pescuitul la copcă / Ştefan Lozie // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 20 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 2. – P. 20 : fot.

808. Rusnac, Vladimir. Nada, firul şi cârligul : [pescuitul de amatori] / Vladimir Rusnac
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 21 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 2. – P. 21 : fot.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
809. Bogza, Lorena. Cele cinci stări ale Lorenei Bogza : [interviu cu prezentatoarea
emisiunii "În profunzime" de la Pro TV Chişinău] / text de Rodica Ciorănică ; fot. : Alexander
Ustin // VIP magazin. – 2013. – Nr 1/2. – P. 20-29 : fot.

810. Gasnaş, Iurie. Statutul juridic al autorităţii de reglementare în comunicaţii electro-


nice din Republica Moldova / Iurie Gasnaş // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2. – P.
53-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 57-58.

811. Tatu, Mihaela. Să trăieşti o viaţă demnă de Oscar : [interviu cu M. Tatu, realiza-
toare şi moderatoare de emisiuni TV din România] / text de Ana Popenco ; fot. de Pavel
Brighidin // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 53-62 : fot.

812. Кептене, Наталья. O seară perfectă с Натальей Кептене : [интервью с


телеведущей на канале ″Acasă în Moldova″] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2013. – Nr 2. – P. 14-17 : fot.
(Vezi de asemenea 523)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
813. Gribincea, Lilia. Transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro
între statele-membre ale eurosistemului / Lilia Gribincea // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 2. – P. 8-14. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 14.

814. Флоря, Владимир. Так дальше ехать нельзя : [интервью с сопред. Союза
транспортников и дорожников Респ. Молдова В. Флоря] / записал Владимир Сидоренко
// Profit. – 2013. – Nr 1/2. – P. 56-59 : fot.

657 Contabilitate
815. Bajerean, Eudochia. Metoda standard-cost-cale de perfecţionare a calculaţiei
costului de producţie = The Standard-Cost method – a way to Improvement of the Production
Cost / Eudochia Bajerean, Maia Bajan // Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 107-113 : fig., tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113 şi în sub-
sol.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

816. Cauş, Lilia. Reflectarea operaţiunilor aferente mijloacelor fixe în Declaraţia cu pri-
vire la impozitul pe venit (forma VEN 12) : [pentru contabil] / Lilia Cauş // Contabilitate şi au-
dit. – 2013. – Nr 2. – P. 14-19 : tab.

817. Mihaila, Svetlana. Particularităţile preţului de transfer în cadrul contabilităţii de


gestiune = Particularities of Transfer Prices in Management Accounting / Svetlana Mihaila //
Economica. – 2012. – Nr 4. – P. 121-126 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 126.

818. Недерица, Александр. О некоторых аспектах составления финансовых от-


четов за 2012 год / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 20-29
: fot., tab.

819. Чиреш, Елена. Вычеты расходов в налоговых целях : судебная практика /


Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2. – P. 62-65 : fot.
(Vezi de asemenea 603-04)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 567, 620)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
820. Dragancea, Vitalie. Riscuri de catastrofă tehnogenă în Republica Moldova : mo-
dele de evaluare şi factori de impact în sistemul de gazoducte / Vitalie Dragancea // Metrolo-
gie. – 2012. – Nr 4. – P. 3-7 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.

821. Lvovschi, Evgheni. Consumul combustibilului tradiţional şi pericolul apariţiei


"efectului de seră" / Evgheni Lvovschi // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 103-109 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 109.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
822. Максименко, Галина. Вред налоговых нововведений : [для производителей
ликероводочных изделий : интервью с ген. менеджером компании Enteh Г. Максименко]
/ записал Михаил Осеньев // Profit. – 2013. – Nr 1/2. – P. 52-55 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 560, 614, 625, 793)

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


666.9 Industriile ghipsului, varului şi cimentului
823. Увеличение механический прочности бетонных изделий путем
активирования воды затворения / О. А. Болотин, Н. И. Самохвалова, В. Д. Иванов [et al.]
// Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012.
– Nr 2. – P. 104-109 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 109.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-


NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


824. Cojocaru, Vadim. Analiza pieţei naţionale a materialelor de construcţie = The
Analysis of the National Market of Construction Materials / Vadim Cojocaru, Lilia Sargu //
Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 79-85 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85.

825. Raboşapca, Irina. Gestiunea riscurilor de mediu induse de industria materialelor


de construcţii din Republica Moldova = Management of Environmental Risks Induced by
Building Materials Industry in the Republic of Moldova / Irina Raboşapca, Andras-Istvan Barta
// Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4. – P. 131-135 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 135.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
826. Ciobanu, Constantin. Cercetătorul din faţa icoanelor : [Tudor Stăvilă, dr. hab. în
studiul artelor la 60 de ani] / Constantin Ciobanu // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 212-213 :
fot.

827. Григорашенко, Елена. Основные вопросы сохранности, консервации и рес-


таврации бессарабских икон : (на базе фондов Нац. Худож. Музея) / Елена Григорашен-
ко // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 150-156 : fot. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
156.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.


PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
828. Tarhon, Petru. Parcul boieresc din satul Corestăuţi, raionul Ocniţa / Petru Tarhon
// Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. –
Nr 16 : Ştiinţele Naturii. – P. 128-134 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 134.

72 ARHITECTURĂ
829. Şlapac, Mariana. Probleme actuale privind restaurarea edificiilor monastice / Ma-
riana Şlapac // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 144-149 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 149.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


830. Braşoveanu, Angela. Picasso. Codul egotic & erotic : [al pictorului] / text de Ange-
la Braşoveanu ; imagine de Anshulesik // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 29-31 : fot.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

831. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Artistul de care ne va fi dor mereu… : [pictorul Glebus


Sainciuc] / Liuba-Drăgostiţa Bujor // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 164-167 : fot.

832. Ciobanu, Constantin I. Iurie Matei : gravitaţie între lumea visului şi realitatea obi-
ectivă : [pe marginea creaţiei pictorului] / Constantin I. Ciobanu // Akademos. – 2012. – Nr 4.
– P. 175-177 : il.

833. Colâbneac, Alexei. Viaţa între ciocanul şi nicovala economiei de piaţă sau Cuge-
tările unui artist despre ceea ce face el pe Pământ / Alexei Colâbneac // Moldova. – 2013. –
Nr 1/2. – P. 14-21 : fot.

834. Plăcintă, Alexandru. Muzele, leii şi iepurii : [interviu cu pictorul A. Plăcintă] / text
de Viorica Mija // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 106-111 : il.

835. Roşca, Nicolae. Alex Dimitrov – un bulgar cu simţire românească : [caricaturist] /


Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 97-99 : fot.

836. Tolici, Roman. Roman Tolici : Dacă voi ajunge în cosmos, voi picta de acolo Pă-
mântul, daca voi ajunge combainer – voi picta lanurile de grâu : [interviu cu pictorul] / con-
semnare de Alexandru Vakulovski // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 112-118 : fot.

837. Vrabie, Gheorghe. A făcut literele să spună mai multe decât ştiu ele… : [schiţă de
portret a pictorului Isai Cârmu] / Gheorghe Vrabie // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 22-29 :
fot.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


838. Moldovanu, Anastasia. 60 de ani ai Studioului "Moldova-film" : (Evoluţia filmului
documentar în istoriografia moldovenească) / Anastasia Moldovanu // Biblio Polis. – 2012. –
Vol. 45, Nr 4. – P. 83-89 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 89.

78 MUZICĂ
839. Bălan, Dan. Cel mai iubit dintre moldoveni : [interviu cu D. Balan, interpret de mu-
zică uşoară] / text de Rodica Trofimov, fot. : Gala Records // VIP magazin. – 2012. – Nr 12. –
P. 32-35 : fot.

840. Ghilaş, Victor. Instrumentele muzicale în viaţa mănăstirilor / Victor Ghilaş //


Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 170-172 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 172.

841. Mocanu, Maria. Maria Mocanu : Braţele mamei mi-au fost leagăn de aur : [interviu
cu interpreta de muzică folk, producătoarea emisiunii "Ethnos" la DTV Chişinău] / a dialogat
Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P.40-43 : fot.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

842. Rusu-Haraba, Anastasia. În inima lui muzica nu osteneşte niciodată : [despre ac-
tivitatea lui Liviu Leon Ştirbu, compozitor, maestru în artă, artist al poporului din RM] / Ana-
stasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 32-35 : fot.

843. Tomá, Natalie. Show-ul trebuie să continue : [interviu cu interpreta de muzică


uşoară Natalia Gordienco] / text de Doina Popa ; fot. : Veaceslav Sîrbu // VIP magazin. –
2012. – Nr 11. – P. 18-23 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
844. Prodan, Sergiu. Sergiu Prodan : Legea nu trebuie sa care apă : [interviu cu regi-
zorul, scenaristul mold.] / text de Moni Stănilă ; imagini de Florin Tăbârţă // Punkt. – 2013. –
Nr 51. – P. 138-147 : fot.

845. Кунис, Мила. Мила Кунис : Красота – не главное, важнее – оставаться собой
: [интервью с киноактрисой] / записал Сайэн Эдвардс ; пер. с англ. Т. Ивановой //
Aquarelle. – 2013. – Nr 2. – P. 18-21 : fot.
(Vezi de asemenea 846, 848)

792 Teatru. Artă scenică


846. Cobîleanski, Igor. Igor Cobîleanski : N-avem un Chaplin sau un Caragiale, care să fie
mândria naţională : [interviu cu scenaristul şi regizorul de teatru şi film] / text de Moni Stănilă //
Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 120-124 : fot.

847. Hadârcă, Petru. "Nu regret că am făcut armata. Am fost călit!" : [interviu cu P. Ha-
dârcă, actor şi regizor] / consemnare de Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr
1. – P. 20-22 : fot.

848. Piersic, Florin. Decalogul lui Florin Piersic : [interviu cu actorul de teatru şi cinema
din România] / concept : Ana Popenco // VIP magazin. – 2012. – Nr 12. – P. 36-41 : fot.

849. Rusu & Hadîrcă. Marii combinatori ai miniaturii : [interviu cu Vitalie Rusu şi Petru
Hadîrcă, actori la Teatrul Naţ. "M. Eminescu" din Chişinău] / text de Viorica Mija ; imagini de
Florin Tăbârţă // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 80-89 : fot.

850. Stăvilă, Tudor. Patriarhul teatrologiei naţionale : [in memoriam lui Leonid
Cemortan (1927-2009)] // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 193-194 : fot.

851. Urschi, Gheorghe. Gheorghe Urschi : Rege în lege! : [interviu cu actorul] / con-
semnare de rep. rev. ; imagini de Roman Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 96-99 : fot.
(Vezi de asemenea 705)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

105
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

852. Ciobanu, Pavel. Cartea de vizită a fotbalului moldovenesc : [interviu cu P. Cioba-


nu, Preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal] / interlocutor : Vlad Pascaru // Moldo-
veanca. – 2013. – Nr 1/2. – P. 27-30 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
853. Pahome, Tamara. Decanul de vârstă al lexicologiei : Anton Borş la 80 de ani /
Tamara Pahome, Lidia Vrabie // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 214-215 : fot.

854. Pohilă, Vlad. Valentin Mândâcanu : Cadenţe finale : [in memoriam lingvistului
(1930-2012)] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 221-225 : fot.

855. Popa, Gheorghe. Dimensiunile personalităţii acad. Silviu Berejan : [in memoriam
lingvistului (1927-2007)] / Gheorghe Popa // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 187-188 : fot.

856. Verebceanu, Galaction. Exuberanţa ştiinţei despre limbaj : Profesorul Gheorghe


Popa la 60 de ani : [lingvist, dr. habilitat în filologie] / Galaction Verebceanu, Ala Sainenco //
Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 222-223 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 747, 854)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
857. Eremia, Anatol. Identitate şi spiritualitate românească în toponimia Basarabiei /
Anatol Eremia // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 140-143 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 143.

858. Pavel, Vasile. Diriguitorul foneticii experimentale : George Gogin la 80 de ani /


Vasile Pavel // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 210-211 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 854-56)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
859. Hemingway, Ernest. Bătrânul şi marea : [roman : fragm.] / Ernest Hemingway ;
trad. din lb. engl. şi note de Radu Pavel Gheo ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2013. – Nr 2. –
Supl. : P. 1-8 : il., fot. – Va urma.

821.135.1 Literatură română


860. Baciu, Ştefan. Vulpea : [versuri] / Ştefan Baciu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2013. – Nr 2. – P. 18 : fot.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

861. Blaga, Lucian. Am pus la încercare cerul : (fragm.) / Lucian Blaga ; il. de Sergiu
Puică // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. 23 : fot.

862. Botez, Demostene. Sfredeluş şi bunica : [versuri] / Demostene Botez // Alunelul. –


2013. – Nr 2. – P. 3.

863. Casian, Nina. Mamei : [versuri] / Nina Casian // Alunelul. – 2013. – Nr 2. – P. 2.

864. Dragoş, Elena. E ziua ta : [versuri] / Elena Dragoş // Alunelul. – 2013. – Nr 2. – P.


2.

865. Eminescu, Mihai. O, mamă… : [versuri] / Mihai Eminescu // Alunelul. – 2013. – Nr


2. – P. 2.

866. Farago, Elena. E ziua ta : [versuri] / Elena Farago // Alunelul. – 2013. – Nr 2. – P.


2.
867. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Domniţa Voichiţa : [poem : fragm.] / Bogdan Petrice-
icu Hasdeu // "a" MIC". – 2013. – Nr 2. – Supl. : "a"MIC" didactic : P. 2.

868. Ionescu, Eugen. Ruga ; Elegie ; Cântec ; Animism ; Obositul ins ; Fata vedea în-
geri ; Baladă ; Elegie ; Ţara de carton şi vată ; Elegie pentru fiinţe mici ; Moartea Păpuşii ;
Elegie mică : [versuri : fragm. din cartea "Elegii pentru fiinţe mici"] / Eugen Ionescu // Moldo-
va. – 2013. – Nr 1/2. – P. 90-91 : fot.

869. Militaru, Vasile. Naşterea Domnului ; Rugăciune de seară; Am vorbit cu Moş Cră-
ciun ; A venit aseară mama ; Hristos a Înviat! : [versuri] / Vasile Militaru // Noi. – 2013. – Nr 2.
– P. 8-9 : fot.

870. Ochii mamei ; O fetiţă cu fundiţă : [versuri populare rom.] // Alunelul. – 2013. – Nr
2. – P. 2, 3.

871. Александри, Василе. Прощание с Молдовой : [стихи : пер. с рум. яз.] / Васи-
ле Александри // Наше поколение. – 2013. – Nr 1. – P. a 4-a a cop.
(Vezi de asemenea Nr 847)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


872. Busuioc, Aureliu. Singur în faţa dragostei : [roman : fragm.] / Aureliu Busuioc ;
cuv. înainte de Ion Ciocanu // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 50-51 : fot. – (Semănătorii de
lumină).

873. Butnaru, Leo. Alo, alo! Inimioară ce mai faci? : [povestire] / Leo Butnaru ; des. de
Aurel Guţu // Alunelul. – 2013. – Nr 2. – P. 4.

874. Cărare, Petru. Autograf ; Romanţa ; Unui "fost" ; Cameleonul ; În drum spre viitor ;
Moş Ion la Megafon ; Despre adevăr ; Car frumos cu patru boi ; Către popor ; Un mancurt

107
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

sadea ; Concluzia păţitului ; Sfatul înţeleptului : epigrame / Petru Cărare // Moldova. – 2013. –
Nr 1/2. – P. 69 : fot.

875. Cărare, Petru. Maxime / Petru Cărare // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 69 : fot.

876. Cărare, Petru. Metamorfoză ; Cine-a spus că nu se poate? ; Să fie-al naibii cel ca-
re nu bea ; Oaia şi ţăranul ; Moş Scridoniţă ; Răţoiul şi vulpoiul : parodii / Petru Cărare //
Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 68 : fot. – (Săgeţi).

877. Ciocanu, Anatol. Eminescu ; Verona : [versuri] / Anatol Ciocanu ; cuv. înainte de
Arcadie Suceveanu // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 46-47 : fot. – (Semănătorii de lumină).

878. Cioclea, Eugen. Vreau să distrug uniVERSUL : [versuri] / Eugen Cioclea // Moldo-
va. – 2013. – Nr 1/2. – P. 37-39 : fot. – Cuprins : Matrice ; Conştiinţa de sine ; Mamă ; Rampa
; Căderea liberă ; Rugăciunea ; Incendiu ; Bocet senin ; Aniversare ; Pripon ; Testament.

879. Diviza, Ion. Rătăcire istorică ; Geopolitică ; Hoţi legali ; Copii fustelor moderne ; In-
tegrare Europeană la Chişinău ; Super-mini ; Lanţul căsniciei ; Coloana ; Turmentaţi ; Arma
strategică la Chişinău ; Femeia ; Confesiune ; Epitaful unui poet beţiv ; Frumoasa şi detecto-
rul : epigrame / Ion Diviza // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 62 : fot.

880. Dumbrăveanu, Victor. Atunci, când eram o familie… : scrisori postume / Victor
Dumbrăveanu // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 94-96 : fot.

881. Hadârcă, Sorin. Haz de Necaz : [eseu] / Sorin Hadârcă ; imagine de Roman Tolici
// Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 72-73.

882. Mânăscurtă, Ioan. Întoarcerea formei în conţinut : [eseu] / Ioan Mânăscurtă //


Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 72-77 : fot. – Cuprins : 1. Tulburătorul undeva, de la hotar ; 2.
Hai să dăm mână cu mână ; 3. Viaţa bate filmul ; 4. Ion Druţă faţă-n faţă cu Ivan. – (Oameni
şi destine).

883. Pânzaru, Victor. Voinicii ; Fundiţa ; Ursul ; Gospodina ; Cine-i mai mare? ; Semin-
ţele ; Cărarea ; Stadionul ; Cântecul de dimineaţă ; Noaptea ; Cocoşii ; Melcul : [versuri] /
Victor Pânzaru ; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2013. – Nr 2. – P. 6-7 : fot.

884. Pâslariuc, Virgil. În Gura (H)umorului : [eseu] / text de Virgil Pâslariuc ; imagini de
Roman Tolici // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 74-79 : il.

885. Plugaru, Emilia. Iepuraşul pictor mare ; Azorică cel isteţ ; Soarele vrăjitor ; Ghici-
toare despre minge ; Dintele ; Ghicitoare despre vacă ; Ghicitoare despre brad ; Sfatul vrăbiu-
ţelor : [versuri] / Emilia Plugaru // Alunelul. – 2013. – Nr 2. – P. 10-11 : il.

886. Rusu, Nicolae. Coada iepuraşului : [povestire] / Nicolae Rusu // "a" MIC". – 2013.
– Nr 2. – Supl. : "a"MIC" didactic : P. 3-4.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

887. Vangheli, Spiridon. Casa Părintească ; Ochii mamei : [povestiri] / Spiridon Van-
gheli // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 92-93 : fot. – (Auguriada).

888. Vangheli, Spiridon. Ghioceii ; Frăţiorul de la fereastră : [povestiri] / Spiridon Van-


gheli // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 30-31 : fot. – (Auguriada).

889. Vangheli, Spiridon. Ileana Cosânzeana ; Hulubul – poştaş : [povestiri] / Spiridon


Vangheli // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 70-71 : fot. – (Auguriada).

890. Vangheli, Spiridon. În ţara Fluturilor ; Făt-Frumos : [povestiri] / Spiridon Vangheli


// Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 56-57 : fot. – (Auguriada).

891. Vangheli, Spiridon. Primăvara ; Băiatul lui Moş Martie : [povestiri] / Spiridon Van-
gheli // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 12-13 : fot. – (Auguriada).

892. Vangheli, Spiridon. Salcia ; Ştefan cel Mic : [povestiri] / Spiridon Vangheli // Mol-
dova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 44-45 : fot. – (Auguriada).

893. Vatamanu, Ion. Scrisoare bunicii : [versuri] / Ion Vatamanu // Noi. – 2013. – Nr 2.
– P. 22.

894. Vieru, Grigore. Mama : [versuri] / Grigore Vieru // Alunelul. – 2013. – Nr 2. – P. 3.

895. Vieru, Grigore. O istorie vie : [povestire] / Grigore Vieru // "a" MIC". – 2013. – Nr
2. – Supl. : "a"MIC" didactic : P. 1.

821.14 Literatură greacă(elenă)


896. Aesopus. Stăncuţa şi celelalte păsări ; Lupii şi oile ; Vulpea fără coadă : [fabule :
trad. din lb. greacă] / Esop ; des. de Cristina Covrig // Alunelul. – 2013. – Nr 2. – P. 5 : il.

821.161.1 Literatură rusă


897. Воронин, Дмитрий. Поздняя месть ; Жизнь и похороны бабы Насти ; Миро-
творец ; Контрабанда : рассказы / Дмитрий Воронин // Наше поколение. – 2013. – Nr 1. –
P. 52-61 : fot.

898. Романова, Наталья. Стук ; Мы – сибиряки ; Мармуня ; Сроду-роду : рассказы


/ Наталья Романова // Наше поколение. – 2013. – Nr 1. – P. 62-73 : fot.

899. Скорый, Сергей. Шестидесятые далекие года… : новеллы / Сергей Скорый //


Наше поколение. – 2013. – Nr 1. – P. 28-38 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


900. Андронаки, Сергей. Свидание с Байконуром : (отр. задуманных воспомина-
ний "Прикосновение к мечте") / Сергей Андронаки // Наше поколение. – 2013. – Nr 1. –
P. 16-18 : fot.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

901. Власов, Сергей. Герой Днепра : метрорассказ / Сергей Власов // Наше поко-
ление. – 2013. – Nr 1. – P. 74-90 : fot.

902. Кичигина, Ольга. Когда синеет небо… ; Торопливо пролетело лето… ; Сол-
нечный зайчик ; Я люблю тебя, молодость ; Добрый друг ; Зачем же каштаны цвели? ;
Апрельский ветер ; Весенние мотивы : [стихи] / Ольга Кичигина // Наше поколение. –
2013. – Nr 1. – P. 96 : fot.

903. Коркина, Алла. Начало ; Роза на ветру ; В полет! В полет! ; Театр ; Балет ;
Пушкин в Кишиневе ; Родина поэта : [стихи] / Алла Коркина // Наше поколение. – 2013.
– Nr 1. – P. 9-10 : fot.

904. Куделин, Борис. Попутный ветер до стен Нотр Дам де Пари : [дневник] / Бо-
рис Куделин // Наше поколение. – 2013. – Nr 1. – P. 99-104 : fot. – Продолж. следует.
Начало : Nr 10, 2012.

905. Некрасова, Татьяна. Иногда просто ; Ловцу цикад ; Песенька про желтый
дом ; Арбузное маньяческое ; Выход на классическую тему : [стихи] / Татьяна Некрасо-
ва // Наше поколение. – 2013. – Nr 1. – P. 93 : fot.

906. Прокопий, Любовь. Бег по кругу ; Дом ; Приручаю ; Самолеты ; Море ; Мос-
тик ; Поворот ; Tombe la neige : [стихи] / Любовь Прокопий // Наше поколение. – 2013. –
Nr 1. – P. 91-92 : fot.

907. Триморука, Евгений. Спички : [повесть] / Евгений Триморука // Наше


поколение. – 2013. – Nr 1. – P. 19-27 : fot.

908. Унгурян, Дмитрий. "Кайся сейчас или никогда…" ; "Конечно, тебе нет де-
ла…" ; "Вся жизнь моя скука, хоть вдоль изорви…" ; "Пусть в честь тебя закипают звез-
ды…" ; "Сквозь злобу беспорядочности дней…" ; "Пусть утопают в красоте чужие да-
ли…" ; "Как смешно и печально стесняемся мы…" ; "Давай не ставить многоточий…" :
[стихи] / Дмитрий Унгурян // Наше поколение. – 2013. – Nr 1. – P. 94-95 : fot.

909. Шатров, Владимир. Личное дело сержанта Бессарабова : рассказ / Влади-


мир Шатров // Наше поколение. – 2013. – Nr 1. – P. 39-51 : fot. – Продолж. следует.
Hачало : Nr 11, 2012.

821.511.151 Literatură mari


910. Cum un ţăran şi-a dat viţelul la şcoală : (poveste populară mari) / trad. din lb. rusă
de Ştefan Tudor ; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2013. – Nr 2. – P. 8-9 : il.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


911. Rusu, Nicolae. Identităţi literare – 2011 : [gala premiilor] (I) / Nicolae Rusu // Biblio
Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 71-82. – Rez. în lb. engl. – Va urma.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.133.1.0 Literatură franceză


(Vezi Nr 913-14)
821.135.1.0 Literatură română
912. Babeţi, Adriana. Zone şi amazoane : [interviu cu prozatoarea A. Babeţi, profesoara la
Univ. de Vest din Timişoara] / text de Moni Stănilă // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 150-154 : fot.

913. Ionesco, Eugène. Eugène Ionesco : "Lumea nu mai are pitorescul de altădată…" :
[dialog cu scriitorul : Paris, 5 mai 1992] / consemnare de Andrei Burac // Moldova. – 2013. –
Nr 1/2. – P. 87-89 : fot.

914. Toma, Laurenţiu. Cine este românul francez Eugène Ionesco : [din biografia scrii-
torului] / Laurenţiu Toma // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 84-86 : fot.

Primul Congres Mondial al Eminescologilor


AŞM, Chişinău, 3-5 sept. 2012
915. Dabija, Elena. "A-l cunoaşte pe Eminescu, a-l face cunoscut lumii…" / Elena Dabi-
ja // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 135-139 : fot.

916. Rezoluţie : [adopt. la primul Congres Mondial al Eminescologilor, AŞM, Chişinău,


4 sept. 2012 ] // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 69.

917. Tofan, Eugenia. Primul Congres Mondial al Eminescologilor / Eugenia Tofan //


Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 68.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


918. Apetri, Dumitru. Cercetătorul relaţiilor literare moldo-ucrainene : [acad. Constan-
tin Popovici (1924-2010)] / Dumitru Apetri // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 192-193 : fot.

919. Bobână, Gheorghe. Perceperea operei lui Dimitrie şi Antioh Cantemir în Germa-
nia secolului al XVIII-lea / Gheorghe Bobână // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 135-139. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 139.

920. Cărare, Petru. Petru Cărare : Multe din gândurile mele le-am semănat prin parodii
: [interviu cu scriitorul] / consemnare de Victor Prohin // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 64-67
: fot.

921. Diviza, Ion. Ion Diviza : Umorul ne luminează faţa şi sufletul… : [interviu cu epi-
gramistul] / consemnare : Victor Prohin // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 58-61 : fot.

922. Grati, Aliona. Trecutul este cu totul imprevizibil. O revenire necesară la Ion Vata-
manu : [in memoriam (1937-1993)] / Aliona Grati // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 189-191 :
fot.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

923. Hadârcă, Ion. Întâistătătorul Mihai Cimpoi, sau Omul deplin al culturii româneşti
din Basarabia : [discurs rostit la primul Congres Mondial al Eminescologilor, Chişinău, 3 sept.
2012] / Ion Hadârcă // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 71-75 : fot. – Rez. în lb. engl.

924. Manea-Cernei, Eugenia. Leonida – turn de lumină între lut şi stea : [poeta Leoni-
da Lari] / Eugenia Manea-Cernei // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 176-178.

925. Micleuşanu, Mitoş. Planeta Moldova. Suntem o specie egoistă şi primitivă : [interviu cu
scriitorul M. Micleuşanu] / text de Alexandru Vakulovski ; fot. : Mircea Struţeanu // Punkt. –
2013. – Nr 51. – P. 100-104 : fot.

926. Pohilă, Vlad. Ultima toamnă a lui Aureliu Busuioc : [in memoriam scriitorului
(1928-2012)] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 220-221 : fot.

927. Roşca, Nicolae. Un matematician liric – Eugen Cioclea : [eseu] / Nicolae Roşca //
Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 36 : fot.

928. Şoimaru, Vasile. "Boieroaica" Lari în amintiri : [in memoriam poetei Leonida Lari
(1949-2011)] / Vasile Şoimaru // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 168-176 : fot.

929. Victor Prohin : [date din biografia scriitorului] // Moldova. – 2013. – Nr 1/2. – P. 63
: fot.
(Vezi de asemenea Nr 529)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Benu, Aureliu. Gherman Pântea, ostaş şi dublu primar. – Vezi Nr 690.

Braşoveanu, Angela. Picasso. Codul egotic & erotic. – Vezi Nr 830.

Ciobanu, Constantin. Cercetătorul din faţa icoanelor. – Vezi Nr 826.

Coşciug, Gurie. Ultimul Mohican. – Vezi Nr 763.

Duca, Gheorghe. Chimist notoriu, promotor al scientometriei : Membrul corespondent


al AŞM Alexandr Dicusar la 70 de ani. – Vezi Nr 712.

Duca, Gheorghe. Fondatorul şcolii naţionale de ştiinţe politice : Acad. Gheorghe


Rusnac la 70 de ani. – Vezi Nr 930.

Duca, Gheorghe. Un luptător pentru cauza ştiinţei : Nicolae Stratan la 60 de ani. – Vezi
Nr 510.

Doctor habilitat, conferenţiar cercetător Leonid Romanov. – Vezi Nr 716.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gaindric, Constantin. Doamna calculelor performante : Svetlana Cojocaru la 60 de


ani. – Vezi Nr 521

Grati, Aliona. Trecutul este cu totul imprevizibil. O revenire necesară la Ion Vatamanu.
– Vezi Nr 922.

Furdui, Teodor. Aport inestimabil în ştiinţa despre plante : Academicianul Gheorghe


Şişcanu la 80 de ani. – Vezi Nr 733.

Furdui, Teodor. Primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – Vezi Nr 512.

Hadârcă, Ion. Întâistătătorul Mihai Cimpoi, sau Omul deplin al culturii româneşti din
Basarabia. – Vezi Nr 923

Manea-Cernei, Eugenia. Andrei Negru – perseverenţă botezată la izvorul veşniciei. –


Vezi Ne 735.

Pavel, Vasile. Diriguitorul foneticii experimentale : George Gogin la 80 de ani. – Vezi Nr


858.

Pohilă, Vlad. Valentin Mândâcanu : Cadenţe finale. – Vezi Nr 854.

Pohilă, Vlad. Ultima toamnă a lui Aureliu Busuioc. – Vezi Nr 926.

Pahome, Tamara. Decanul de vârstă al lexicologiei : Anton Borş la 80 de ani. – Vezi Nr


853.

Plantele aromatice şi medicinale – pasiunea unei vieţi de cercetător : Grigore Musteaţă


la 80 de ani. – Vezi Nr 790.

Popa, Gheorghe. Dimensiunile personalităţii acad. Silviu Berejan. – Vezi Nr 855.

Savant, manager şi militant al lumii vegetale : Alexandru Teleuţă la 60 de ani. – Vezi Nr


736.

Savant notoriu în terapia plantelor : Leonid Voloşciuc la 60 de ani. – Vezi Nr 730.

Stăvilă, Tudor. Patriarhul teatrologiei naţionale. – Vezi Nr 850.

Tighineanu, Ion. Cel mai energetic cercetător al energeticii : Academicianul Vitalie


Postolati la 75 de ani. – Vezi Nr 767.

Tighineanu, Ion. Un model de perseverenţă ştiinţifică : Membrul corespondent Ion


Geru la 75 de ani. – Vezi Nr 711.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

Toma, Laurenţiu. Cine este românul francez Eugène Ionesco. – Vezi Nr 914.

Un destin guvernat de înţelepciune : Maria Gonceariuc la 70 de ani. – Vezi Nr 791.

Verebceanu, Galaction. Exuberanţa ştiinţei despre limbaj : Profesorul Gheorghe Popa


la 60 de ani. – Vezi Nr 856.

Victor Prohin : [date din biografia scriitorului]. – Vezi Nr 929.

Царанов, Владимир. Гросул Яким Сергеевич – ученый, организатор науки,


человек. – Vezi Nr 520.

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


(Vezi Nr 549, 931)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
930. Duca, Gheorghe. Fondatorul şcolii naţionale de ştiinţe politice : Acad. Gheorghe
Rusnac la 70 de ani : [doctor habilitat în istorie] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2012. – Nr
4. – P. 224-225 : fot.

931. Eşanu, Valentina. Raporturile lui Ştefan cel Mare cu marea boierime în primii ani
de domnie / Valentina Eşanu // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 132-134. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol.

932. Vakulovski, Alexei. Tancuri pentru 9 mai : [fragm. din vol. "În gura foametei" :
Mărturii ale supravieţuitorilor, Bucureşti, Inst. Naţ. pentru Studiul Totalitarismului, 2011] / text
de Alexei Vakulovski // Punkt. – 2013. – Nr 51. – P. 158-162 : fot.

933. Табунчик, Серджиу. Историографические образы нации : карта молдавского


княжества в период правления Штефана чел Маре (1457-1504) / Серджиу Табунчик //
Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 127-131. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 131.
(Vezi de asemenea Nr 529, 919)

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Bolea, Zina 550


Bologa, Mircea 712
A Borş, Anton (853)
Aculai, Elena 567 Botez, Demostene 862
Aesopus 896 Botnari, Vasile 790-91
Alaci, Alexandru 796 Braşoveanu, Angela 830
Albu, Svetlana 527 Braşovschi-Velenciuc, Victoria 631
Alcaz, Vasile 716 Brighidin, Pavel 811
Alexandrov, Eugeniu 792 Brihuneţ, Manole 531
Alexeeva, Svetlana 563 Brus, Valeriu 632
Andronachi, Natalia 847 Bucliş, Mihail 695
Anshulesik 830 Bugaian, Larisa 568
Apetri, Dumitru 918 Bujac, Svetlana 589-90
Arnăut, Sergiu 639 Bujor, Liuba-Drăgostiţa 831
Arseni, Lucia 765 Bujor, T. 760
Aşevschi, Valentin 618, 706 Bulat, Denis 804-06
Bulat, Dumitru 805-06
B Bulat, Veronica 624
Bulimaga, Constantin 777
Babeţi, Adriana 912 Burac, Andrei 913
Bacalov, Iurie 778, 789 Busuioc, Aureliu (529), 872, (926)
Baciu, Ştefan 860 Busuioc, Nadejda 647
Bajan, Maia 815 Butnaru, Leo 873
Bajerean, Eudochia 815 Butnaru, V. 750
Bajura, Tudor 608, 689 Butnaru, Val 539
Balmuş, Victor 676 Buzu, Olga 565
Banaga, Maxim 574
Barbăroşie, Liliana 530 C
Barta, Andras-Istvan 825
Basarab, Anghel 679, 694 Calaraş, D. 750
Bădescu-Şerbănoiu, Veronica 683 Calmîş, Raisa 704
Bădicu, Galina 575 Cananău, Anatol 636
Bălan, Dan 839 Canţer, Valeriu 511
Belii, A. 762 Canţir, A. 719
Belous, T. 785 Cara, Elena 548
Benu, Aureliu 690 Carabanov, Mariana 671
Berejan, Silviu (855) Carp, Elena 648
Beşleagă, Vladimir (529) Carp, Simion 648
Bivol, Alexei 741 Casandra, Ioana 649
Bivol, Aliona 540 Casiadi, Oleg 650
Bîrcă, Iulita 544 Casian, Nina 863
Bîrsa, Teodor 779 Catan, Petru 576
Blaga, Lucian 861 Caţel, Maia 577
Bliuc, I. 717 Cauş, Lilia 816
Bobână, Gheorghe 919 Cazacu, Aurelia 625
Boboc, Nicolae 783 Căpiţă, Ionel 708
Bogdan, Svetlana 569 Cărare, Petru 874-76, 920
Bogdevici, O. 785 Cârmu, Isai (837)
Bogdevici, Oleg 716 Ceapa, Serghei 779
Bogza, Lorena 809 Ceban, E. 757
Ceban, M. 756

115
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

Cebaniuc, Irina 584 Crivoi, Aurelia 706, 778


Cebotarenco, Ion 780 Croitoru, Pavel (699)
Cemortan, Leonid 740, (850) Cujba, Rodica 563
Cepoi, Olesea 618 Cuşmir, Carolina 557, 640
Certan, Ion 610 Cuşmir, Marcel 557, 640
Certan, Simion 610 Cuşnir, Valeriu 654-55
Chetraru, Viorel 651 Cuza, Petru 781
Chiciuc, Andrei 770 Cuzneţov, Alexandru 634
Chiciuc, Violina 528
Chimişliu, Cornelia 738 D
Chiriţa, Valentin 652 Dabija, Elena 915
Chirtoacă, Leonid 653 Dadu, C. 794
Cimpoi, Mihai (923) Daniliuc, Aliona 619-20
Ciobanu, Adrian 517 Dediu, Ion 731
Ciobanu, Constantin 826 Delinschi, Andrian 728
Ciobanu, Constantin I. 832 Diacov, Ion 679
Ciobanu, Pavel 852 Dicusar, Alexandr (712)
Ciocanu, Anatol 877 Dimitrov, Alex (835)
Ciocanu, Ion 872 Dinga, Emil 558
Ciocârlan, Nina 788 Diviza, Ion 879, 921
Cioclea, Eugen 878, (927) Dobrojan, Galina 732
Ciocoi, Oleg 799 Dobrojan, Sergiu 732-37
Ciorănică, Rodica 809 Dodon, Svetlana 583
Ciorbă, Alexandru 779 Doga, Valeriu 544
Clichici, Dorina 578 Domenco, Ion 800
Cobîleanski, Igor 846 Donos, Evlampie 687
Cobzari, Ludmila 579 Donţu, Natalia 732
Codreanca, Lidia 541 Doţenco, Ion 696
Codreanu, Igor 704 Dragancea, Vitalie 820
Cojocari, Ana (744) Dragnev, Demir 508
Cojocari, Gheorghe 627 Dragoş, Elena 864
Cojocari, Lidia 706 Dubceac, Zinaida (692)
Cojocari, S. 752 Duca, Daniela 523
Cojocaru, Corina 744 Duca, Gheorghe 509-10, 712, 736, 930
Cojocaru, Svetlana 517, (521) Dudoglo, T. D. 614
Cojocaru, Vadim 824 Dumbrăveanu, Victor 880
Cojuhari, Tamara 789 Durbală, Victor 801
Colâbneac, Alexei 833
Colesnicova Tatiana 560 E
Condraticova, Liliana 542
Condraţchi, Vitalie 602, 626 Eminescu, Mihai 865
Copăceanu, Cristina 745 Epuraş, Ovidiu 547
Corai, Tatiana 534 Eremia, Anatol 857
Costachi, Gheorghe 633, 645 Erohina, O. 755
Coşciug, Gurie 763 Esanu-Dumnazev, D. 747
Coşeriu, Tatiana 532 Esop 896
Cotenco, Eugenia 733 Eşanu, Andrei (529)
Covaliciuc, Semion (529) Eşanu, Valentina 931
Covrig, Cristina 896 Evtuşenco, Ana 883
Crasovschi, Alexandru 601 F
Craveţcaia, Aliona 770
Cristescu, Mihaela 739 Farago, Elena 866

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Feuraş, Eugenia 524, 566 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 867


Filat, Vlad 641 Hemingway, Ernest 859
Fistic, Maria 793 Hîrbu, Eduard 514
Fruntaşu, Iulian 555
Frunză, Iurie 680-82 I
Furdui, Teodor 512, 730, 733, 736, 790-91 Iacob, M. 721
G Iacub, Nadejda 628
Iakimov, Natalia 566
Gaburici, Chiril 523 Iancu, Ovidiu Gabriel 783
Gagauz, Olga 546 Iaţişin, Tatiana 560
Gagiu, Emil 633 Ignatiuc, Diana 611
Gaina, Boris 608, 730 Iliadi, Gheorghe 583
Gaindric, Constantin 517, 521 Ilii, Dan 525
Ganea, Victoria 745 Ionesco, Eugène 913, (914)
Garganciuc, Silvia 766 Ionescu, Eugen 868
Garmandir, Mihail 584 Isakova, Nina 569
Gasnaş, Iurie 522, 810 Ivasisin, Daniela 794
Georgescu, Nicolae 526
Geru, Ion (711) J
Ghendov, Veaceslav 734 Jacquinet, Marie-Christine 533
Gherman, Cristina 765 Jantîc, Vadim 598
Gherman, Ion 778 Jorovlea, Elvira 561
Ghilaş, Victor 840
Gîrneţ, Mariana 740 K
Gladei, Stela 700
Gogin, George (858) Komorowski, Bronislav 552, 554
Goia, M. L. 772 Kulciţki, Veaceslav 515
Golban, Olga 585 Kulikovski, Lidia 534-35
Golovanov, N. 772 L
Gonceariuc, Maria (791)
Gonţa, Stanislav 704 Lari, Leonida (924, 928)
Grama, Dumitru C. 683 Larii, Iurie 656
Grati, Aliona 922 Lisii, D. 751
Grati, Veaceslav 636 Lisnic, Ion 774
Gribincea, Alexandru 547, 619-20, 624 Lozan, Raisa 776
Gribincea, Lilia 813 Lozie, Ştefan 807
Gropa, Liudmila 586-87, 677 Luchian, Ivan 588
Grosu, A. 753 Lupaşco, Oleg 589-90
Grosul, Iachim (508), (512) Lupiu, Cristian Alin 657
Guceac, Ion 513, 736 Lvovschi, Evgheni 821
Gurduza, O. 755
Guştiuc, Andrei 703 M
Guştiuc, Ludmila 703 Macovei, Tatiana 658
Guţu, Aurel 873 Manea, Adrian Constantin 591, 659
Guţu, Stela 586-87, 677 Manea-Cernei, Eugenia 735, 924
H Manolache, Constantin 709
Manole, Tatiana 592, 609,628
Habicht, Jarno 746 Marinescu, Ioana Andreea 723
Hadârcă, Ion 923 Marinuţa, Vitalie 697-98
Hadârcă, Petru 847,(849) Matei, Iurie (832)
Hadârcă, Sorin 881 Mămăligă, Ilie 678

117
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

Mărgineanu, Aureliu 579 Pavel, Vasile 858


Mărgineanu, Gabriel 691 Paveliuc, P. 760
Mărgineanu, Lilia 691 Pântea, Gherman (690)
Mătrăguna, N. 755 Pânzaru, Victor 883
Mânăscurtă, Ioan 882 Pâslariuc, Virgil 884
Mândâcanu, Valentin (854) Picasso (830)
Melian, R. 785 Piersic, Florin 848
Melnic, Maria 741, 782 Piontkovskaya, Valentina 553
Melnic, Viorel 612 Plăcintă, Alexandru 834
Micleuşanu, Mitoş 925 Plăcintă, Gh. 760
Midrigan, Pavel 556 Pleşu, Tiberiu 644
Mihaila, Svetlana 817 Plugaru, Emilia 885
Mija, Viorica 834, 849 Poalelungi, Oleg 643
Militaru, Vasile 869 Pohilă, Vlad 854, 926
Minciună,Vitalie 511 Popa, Doina 843
Mincu, E. 747 Popa, Gheorghe 855, (856)
Miron, Oxana 745 Popenco, Ana 539, 811, 848
Mîrza, Mihaela 696 Popescu, V. S. 771
Mocanu, Lăcrămioara 660 Popov, Ruslan 664
Mocanu, Maria 841 Popovici, Constantin (918)
Mogorici, C. 717 Popuşoi, T. 719
Moldovanu, Anastasia 838 Porcescu, Sergiu 509
Moraru, Adrian 859 Postolati, Vitalie (767)
Moraru, I. 754 Prodan, Ioan 516
Muravschi-Lişman, Aliona 562 Prodan, Sergiu 844
Moser, Wiliam H. 553 Prodan-Şestacova, Liubovi 693
Muntean, Iurie 551 Prohin,Victor 920-21, 929
Munteanu, Andrei 742 Puică, Sergiu 861, 910
Munteanu, Liuba 763 Puţuntică, Anatolie 721-84
Munteanu, O. 750
Musteaţă, Grigore (790) R

N Raboşapca, Irina 825


Radu, Pavel Gheo 859
Naval, Elvira 545, 613 Radvan, Inga 699
Neaga, Vasile 716 Raghimov, Maarif 629
Nedealcov, Maria 720 Railean, Daniela 665
Nedelcu, Narcisa 661 Razumas, Irina 705
Negru, Alina 635 Rău, Andrei 571
Negru, Andrei 642, (735) Recean, Dorin 694
Nicoara, Igor 716 Rogac, Raia 841
Nirean, Elena 615 Romanov, Leonid (716)
Nistor, Doina 568 Rooney-Browne, Christine 536
Roşca, Nicolae 835, 927
O Roşca, Petru 723
Onofrei, A. Z. 614 Rotaru, Anatol 518, 563
Osoianu, Tudor 662-63 Rusnac, Gheorghe (930)
Rusnac, Vladimir 808
P Rusu, Nicolae 886, 911
Rusu, Ştefan 795
Pahome, Tamara 853 Rusu, Viorel 623
Pană, Sergiu 782, 789 Rusu, Vitalie 666-67, (849)
Pascaru, Vlad 543, 852 Rusu-Haraba, Anastasia 842

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rybaleov, Roman 851 Ştefan cel Mare (domn al Moldovei 931)


Ştefăneţ, Anatol (529)
S Ştefăniţă, Ion (529)
Sadovei, Nicolae 684 Ştirbu, Liviu Leon (842)
Sainciuc, Glebus (831) Şuşu-Ţurcan, Aurelia 545
Sainenco, Ala 856 Şveţ, Olga 765
Sandu, Maria 776 T
Sargu, Lilia 824
Sava, Alexandru 668 Tabuncic, Mariana 555, 616
Sârbu, Ion 703, 715 Tarhon, Petru 828
Scutari (Anghel), Sofia 596 Tatu, Mihaela 811
Secrieru, Natalia 669 Tăbârţă, Florin 844, 849
Seibold, Kelly 626 Tărîţă, A. 776
Silvestru, Maximilian 547, 615 Tekala, Ridha 598
Simion, Eugen 747 Teleuţă, Alexandru 736
Sîrbu, Adrian 564 Tereshchenko, T. 773
Sîrbu, Dan 766 Tighineanu, Ion 521, 711-12, 767
Sîrbu, Ion 526, 570 Timofei, Corina 670
Sîrbu, Veaceslav 843 Timofti, Cristina 621
Sîrodoev, Gh. 719 Timofti, Elena 621
Slonovschi, Dumitru 630 Tofan, Elena 783
Smochină, Andrei 644-45 Tofan, Eugenia 519, 554, 917
Socolov, V. 710, 724 Tolici, Roman 550, 836, 881, 884
Socolova, L. 710, 724 Toma, Laurenţiu 914
Sofroni, Valentin 721 Tomá, Natalie 843
Spătaru, Aurelia 548 Toma, Simion 511
Spătaru, Tatiana 707 Topala, S. 794
Spivak, V. 773 Trebusean, Irina 598
Stănilă, Moni 844, 846, 912 Tricolici, Claudia 537
Stăvilă, Tudor (826), 850 Trofimov, Rodica 839
Stici, Viorica 518 Tudor, Ştefan 910
Stoian, Anca-Iulia 656 Tudorache,Gheorghe 730, 733, 790-91
Stratan, Alexandru 523, 616 Tverdohleb, Maia 599
Stratan, Nicolae (510)
Stratulat, Irina 737 Ţ
Străbunu, Ion 797
Struţeanu, Mircea 925 Ţurcan, Aurelia 518
Sturdza, Marina (529)
Suceveanu, Arcadie 877 U

Ş Ursan, Iurie 671


Urschi, Gheorghe 851
Şalaru, Vasile 737 Ustin, Alexander 809
Şarga, Aliona 621
Şelaru, Neculai 802 V
Şeptelici-Popa, Viorica 576 Vaculenco, Anatol 803
Şestacovscaia, Angela 597 Vakulovski, Alexandru 836, 924
Şişcan, Nadejda 559 Vakulovski, Alexei 932
Şişcanu, Gheorghe (733) Vangheli, Spiridon 887, 892
Şlapac, Mariana 829 Varzari, Pantelimon 556
Şmatoc, Ion 775 Vascautan, Alexandru 600
Şoimaru, Vasile 928 Vatamanu, Ion 893, (922)

119
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

Vegh, Eva Maria 743, 759 Г


Verebceanu, Galaction 856
Verejan, Oleg 601 Гаина, Ж. М. 758
Vernescu, V. 772 Гипсарь, В. Н. 713
Vesco, Ivan 662-63 Гораш, Е. В. 764
Vicol, Nicolae 602 Грибинча, А. И. 617
Vieru, Emilia (692) Григорашенко, Елена 827
Vieru, Grigore 894-95 Гринвелл, Ф. 722
Vittielo, Giuseppe 538 Гриник, Татьяна 622
Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Гросул, Яким Сергеевич (520)
Moldove 543) Д
Vlas, Grigore (708)
Volînciuc, Cristina 544 Дога, В. С. 787
Voloşciuc, Leonid (730) Драчук, О. П. 749
Vosimeric, Dmitrii 695
Vrabie, Gheorghe (529), 837 З
Vrabie, Lidia 853 Захарченко, Ирина 604
Vulpe, Ion 697
И
Z
Иванов, В. Д. 823
Zamfir, Vasile 672 Ивановa, Т. 845
Zhuikov, V. 773 Илиеш, И. И. 714
Zubcov, Elena 806 Исичко, Е. С. 713
А К
Александри, Василе 871 Кептене, Наталья 812
Алексеев, И. В. 714 Кичигина, Ольга 902
Алказ, В. Г. 713 Коркина, Алла 903
Амихалакиоае, Георге 685 Косуба, Р. Б. 758
Андронаки, Сергей 900 Кристя, И. С. 718
Апосту, Андрей 603 Кротевич, Ольга 572, 812
Ариков, Георгий 673 Куделин, Борис 904
Арнаут, Н. А. 726-27 Кузнецова, Лидия 688
Ахтемийчук, Ю. Т. 764 Кунис, Мила 845
Б Курмей, Светлана 573

Баланел, В. 748 Л
Белоусова, В. 686 Литвин, В. И. 768
Блажко, Владимир 549
Бобринская, О. Г. 729 М
Болотин, О. А. 823
Борш, С. А. 718 Максименко, Галина 822
Быкова, Е. В. 769 Мельничук, О. Н. 727
Буртиев, Р. З. 722 Морару, К. Е. 726-27

В Н

Видрашко, Корнелиу 572 Недерица, Александр 818


Власов, Сергей 901 Некрасова, Татьяна 905
Воронин, Дмитрий 897 Нягу, А. 646

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

О Ц
Огородников, Михаил Павлович 605 Царанов, Владимир 520
Осеньев, Михаил 822
Оставчук, Дину 675 Ч

П Чиреш, Елена 819

Павлов, П. П. 715 Ш
Пармакли, Д. М. 786-87 Шатров, Владимир 909
Пикерт, Гаральд 637 Шит, Б. М. 798
Попов, Владимир 685 Шит, М. Л. 798
Попович, В. В. 787 Штефан чел Маре (господарь Молдовы
Постолатий, В. М. 769 933)
Прокопий, Любовь 906
Э
Р
Эдвардс, Сайэн 845
Раду, Сильвия 573
Романова, Наталья 898
Руда, Н. В. 749
С
Самохвалова, Н. И. 823
Сидоренко, Владимир 814
Симонова, Н. А. 714
Скорый, Сергей 899
Слюсарь, Б. С. 718
Соколов, В. 748
Соколова, Л. 748
Сосна, Александр 638
Сосна, Борис 688
Спатарь, Г. В. 722
Степанюк, Г. И. 749
Султ, Георгий 761
Т
Табунчик, Серджиу 933
Танас, Александр 607
Тодорова, Л. И. 617
Тостоган, Павел 606
Триморука, Евгений 907
Тэбырцэ, Эмма 607
У
Унгурян, Дмитрий 908
Ф
Флоря, Василий 674-75
Флоря, Владимир 814

121
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2013 ≡ Magazine article annals Nr 2-2013

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 2-2013

1. "a" MIC". – 2013. – Nr 2.


2. Alunelul. – 2013. – Nr 1.
3. Aquarelle. – 2013. – Nr 2.
4. Akademos. – 2012. – Nr 4.
5. Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4.
6. Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. –
Nr 16 : Ştiinţele Naturii.
7. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2012.
– Nr 2.
8. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 2.
9. Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 1.
10. Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-Practică : ed. a 7-a, Chişi-
nău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 1. – [2013-157].
11. Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-Practică : ed. a 7-a, Chişi-
nău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 2. – [2013-158].
12. Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. Intern. Şt.-Practică : ed. a 7-a, Chişi-
nău, 18-19 oct. 2012 : în 3 vol. – Ch., 2012. – Vol. 3. – [2013-159].
13. Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie,
tendinţe, probleme de prevenire şi combatere : Materialele Conf. şt.-practice Intern., 12-13
iun. 2012. – Ch., 2012. – [2013-111].
14. Economie şi Sociologie. – 2012. – Nr 4.
15. Economica. – 2012. – Nr 4.
16. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 2.
17. Metrologie. – 2012. – Nr 4.
18. Moldova. – 2012. – Nr 1/2.
19. Moldoveanca. – 2013. – Nr 1/2.
20. Monitorul fiscal. – 2013. – Nr 1.
21. Noi. – 2013. – Nr 2.
22. Noosfera. – 2012. – Nr 6/7.
23. Oastea Moldovei. – 2012. – Nr 1.
24. Profit. – 2013. – Nr 1/2.
25. Problemele energeticii regionale. – 2012. – Nr 3.
26. Punkt. – 2013. – Nr 51.
27. Revista de Studii şi Cercetări Juridice. – 2011. – Nr 1/2 ; Nr 3/4.
28. Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2.
29. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 2.
30. VIP magazin. – 2012. – Nr 11,12.
31. VIP magazin. – 2013. – Nr 1/2.
32. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 2.
33. Наше поколение. – 2013. – Nr 1.
34. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 2.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(338-706)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
338. Academicianul Gheorghe Duca – strateg al ştiinţei : [art. despre preşedintele Acad.
de Ştiinţe a Moldovei] // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 7. – Cuprins : Fişier biografic ;
Omagiu la patru pătrimi / Eugen Doga ; Savant şi manager cu un har deosebit / Isaac Bersuker ;
Organizator şi apărător al ştiinţei / Mircea Snegur.

339. Дука, Георге. Реорганизация академических кругов : [коммент. президента Акад.


Наук Молдовы Г. Дука] / записала Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
Преcc" – 2013. – 8 февр. – Р. 15.
(Vezi de asemenea 688)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


340. Moran, Francisco Garcia. "M-Cloud va securiza mai bine reţeaua guvernamentală, la
costuri mai mici" : [interviu cu F. G. Moran, şef al Directoratului Gen. pentru Informatică al Comisiei
Europene] / consemnare : Andrei Rizescu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 18 febr. – P. 5.

341. Raiu, Costin. Omul care intră în intimitatea viruşilor : [interviu cu C. Raiu, dir. de Cer-
cetare şi Analiză în cadrul firmei de securitate Kaspersky, România] / consemnare : Octavian Pala-
de // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 20 febr. – P. 12.
(Vezi de asemenea 480)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


342. Basarab, Marin. Cultura moldovenească, între artă şi meşteşug / Marin Basarab //
Timpul. – 2013. – 28 febr. – P. 5.

02 BIBLIOTECONOMIE
343. Liţa, Marina. Resuscitarea bibliotecilor din Republica Moldova : [despre deschiderea
primului Centru Regional de Formare pentru Bibliotecari – parte a programului "Novateca" la Bibl.
Publică raională din Leova] / Marina Liţa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 febr. – P. 11.

070 Ziaristică. Presă


344. Berghia, Ion. De 20 de ani în fruntea "Făcliei" : [omagiu red.-şef., ziaristului Tudor Ru-
su] / Ion Berghia // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 5.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

345. Canţer, Valeriu. La lumina "Făcliei" cu Tudor Rusu : [omagiu red.-şef al ziarului] / Va-
leriu Canţer // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
346. Cizec, Alexandru. La nostalgica masă a umbrelor... : [pe marginea creaţiei lui Con-
stantin Noica, scriitor şi filosof român] / Alexandru Cizec // Săptămîna. – 2013. – 22 febr. – P. 3.

347. Colesnic, Iurie. "Virtuţile sufletului basarabean..." : [despre Petru Comarnescu, filosof
şi critic de artă român (1905-1970)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 15 febr. – P. 22.

159.9 Psihologie
348. Liiceanu, Aurora. "O femeie care stă lângă o celebritate înghite în sec eşecurile rela-
ţiei" : [din cartea "Supuse sau rebele" a psihologului rom. A. Liiceanu cu referire la drama a două
cupluri celebre : Hadley şi Ernest Hemingway şi Zelda şi Scott Fitzgerald : interviu] / consemnare :
Simona Chiţan // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 15 febr. – P. 14-15.
(Vezi de asemenea 578)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
349. Marin, Viorica. Papa Benedict al XVI-lea a demisionat, începe lupta pentru succesorat
/ Viorica Marin // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 12 febr. – P. 11.

350. Plugaru, Ştefan. Profil de preot basarabean : părintele Vlad Mihăilă : [de la Biserica
"Sfânta Teodora de la Sihla" din Chişinău] / Ştefan Plugaru // Flux. – 2013. – 8 febr. – P. 10.

351. Stănilă, Moni. Dumnezeul cel crunt al Vechiului Testament / Moni Stănilă // Timpul. –
2013. – 15 febr. – P. 6.
(Vezi de asemenea 700)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
352. Tismăneanu, Vladimir. În comunism, familia trebuia înlocuită de politică : [interviu cu
V. Tismăneanu, politolog român] / consemnare : Vlad Stoicescu // Adevărul : ediţie de Moldova. –
2013. – 20 febr. – P. 8-9.

353. Грек, Иван. Руководство Молдовы вышло из-под контроля Запада : [геополит.
аспекты] / Иван Грек // Независимая Молдова. – 2013. – 19 февр.

323 Politică internă


323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

354. Damian, George. Din nou despre imaginea României / George Damian // Timpul. –
2013. – 28 febr. – P. 5.

355. Manea, Norman. "Clasa politică de azi pare deplorabilă" : [interviu cu N. Manea, scrii-
tor român, stabilit în SUA] / consemnare : Oana Dan // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 7
febr. – P. 8-9.

356. Marin, Viorica. Kosovo : independenţă cu parfum de sărăcie : [5 ani de la proclamarea


independenţei] / Viorica Marin // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 19 febr. – P. 10.

357. Mihaiu, Liviu. "Ultimii 68 de ani sunt cea mai mare tragedie a României" : [interviu cu
L. Mihaiu, jurnalist român] / consemnare : Vlad Stoicescu, Oana Dan // Adevărul : ediţie de Moldo-
va. – 2013. – 8 febr. – P. 8.

358. Pleşu, Andrei. Aproape goi : [impactul mass-media în societate : art. publicistului ro-
mân] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2013. – 8 febr. – P. 3.

359. Марджокко, Марио. Налоговые выборы Италии : [ст. ит. журналиста] / Марио
Марджокко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 февр. – Р. 21.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


360. "Avem nevoie de o ţară – parte a marii familii europene" : apel către clasa politică
din Rep. Moldova // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 1. – Semnat : Gheorghe Duca, Ion
Ababii, Ion Bostan [et al.].

361. Basarab, Marin. Se caută o guvernare : [context soc.-pol.] / Marin Basarab // Timpul. –
2013. – 15 febr. – P. 7.

362. Bogatu, Petru. Pe buza prăpastiei : patru scenarii posibile : [aspecte soc.-pol.] / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 febr. – P. 7.

363. Bogatu, Petru. Sfârşitul AIE pe stil vechi / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013.
– 15 febr. – P. 7.

364. Caşu, Igor. Cenzura în comunism : "Săgeţi" de Petru Cărare (1972) / Igor Caşu //
Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 21 febr. – P. 4-5.

365. Caşu, Igor. Dualitatea puterii şi justiţia în Republica Moldova / Igor Caşu // Adevărul :
ediţie de Moldova. – 2013. – 19 febr. – P. 6.

366. Caşu, Igor. Moldovenii şi mentalitatea postsovietică / Igor Caşu // Adevărul : ediţie de
Moldova. – 2013. – 12 febr. – P. 6.

367. Ciobanu, Mircea V. Faze artistice în evoluţia politicului : [opinia aut. privind pol. inter-
nă] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 febr. – P. 14.

368. Ciobanu, Vitalie. Şantajul lipsei de alternativă : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu //
Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 8 febr. – P. 6.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

369. Ciornei, Vsevolod. Sinuozităţile logicii : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2013. – 1 febr. – P. 2.

370. Ciornei, Vsevolod. Tunete fără fulgere : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Săptămîna. – 2013. – 15 febr. – P. 2.

371. Cojocariu, Tudor. Jocuri de glezne la periferia Uniunii : [aspecte soc.-pol.] / Tudor Co-
jocariu // Timpul. – 2013. – 15 febr. – P. 8.

372. Corduneanu, Petru. Noi reguli de joc cu implicarea factorului politic... : [aspecte soc.-
pol. : interviu cu P. Corduneanu, ex-şeful Dir. Gen. Poliţie Ordine Publică a Min. Afacerilor Interne
al Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2013. – 27 febr. – P. 4.

373. Damian, George. Cum ar fi ca Moldova să uite modelul medieval? : [aspecte soc.-pol.]
/ George Damian // Timpul. – 2013. – 15 febr. – P. 7.

374. Damian, George. Timp pierdut la Chişinău : [aspecte soc.-pol.] / George Damian //
Timpul. – 2013. – 18 febr. – P. 4.

375. Declaraţia Uniunii Scriitorilor privind criza social-politică din Republica Moldova
: [20 febr. 2013] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 febr. – P. 15 ; Moldova suverană. – 2013. – 26
febr. – P. 1,3. – Semnat : Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova.

376. Godea, Mihai. Mihai Godea : "În aceste momente, avem nevoie de Preşedintele pe
care l-am ales" : [declaraţia preşedintelui Partidului Acţiunea Democratică în cadrul briefingului de
presă] // Săptămîna. – 2013. – 15 febr. – P. 6.

377. Grati, Aliona. Sărăcia moldovenilor în textele vizitatorilor străini : [pe marginea art. "Li-
vezi tăiate. Un reportaj despre Moldova şi Transnistria realizat de Irena Breznă şi Laurent Stoop",
publ. în ziarul germ. "Zeitbilder", noiem. 2002] / Aliona Grati // Timpul. – 2013. – 15 febr. – P. 23.

378. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Baruch Breitman, bălţeanul omorât la Ivdel : [antrepre-


nor de succes, eminent om de cultură şi politică (1873-1941)] / Teo-Teodor Marşalcovschi, Lucian
Jitaru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 febr. – P. 21. – (Reconstituiri).

379. Martea, Galina. Două state cu acelaşi grai : [aspecte soc.-pol.] / Galina Martea // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 2.

380. Mândâcanu, Ala. Ce mai face şi la ce se gândeşte cealaltă Moldovă? : [despre dia-
spora mold. : art. purtătorului de cuvânt, Consiliul Coord. al Diasporei] / Ala Mândâcanu // Timpul. –
2013. – 25 febr. – P. 6.

381. Negru, Nicolae. "Nu tăiaţi!" : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău.
– 2013. – 22 febr. – P. 6.

382. Negru, Nicolae. AIE la pachet : [context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 12 febr. – P. 6.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

383. Negru, Nicolae. Nu există soluţii radicale pentru criza AIE / Nicolae Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 15 febr. – P. 6.

384. Tănase, Constantin. Adio, AIE-2!... Ce urmează? : [context soc.-pol.] / Constantin Tă-
nase // Timpul. – 2013. – 1 febr. – P. 9.

385. Tănase, Constantin. Trei paşi, fără PCRM, spre pacea politică în R. Moldova / Con-
stantin Tănase // Timpul. – 2013. – 27 febr. – P. 5.

386. Timofti, Nicolae. Declaraţie de presă a preşedintelui Nicolae Timofti privind situaţia
politică actuală : [din 27 febr. 2013] // Moldova suverană. – 2013. – 28 febr.

387. Untilă, Veaceslav. Blestemul Republicii Moldova : [aspecte soc.-pol. : art. vicepreşe-
dintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 22 febr. – P. 10.

388. Андриевски, Виталий. Молдове нужен общенациональный лидер / Виталий Ан-


дриевский // Панорама. – 2013. – 13 февр. – Р. 5.

389. Букарский, Владимир. Похороны АЕИ-2 : дальнейшие сценарии / Владимир Бу-


карский // Панорама. – 2013. – 15 февр. – Р. 5.

390. Гаризан, Олег. Выход только в досрочных выборах : [ст. депутата Парламента
Респ. Молдова] / Олег Гаризан // Панорама. – 2013. – 20 февр. – Р. 5.

391. Дунгачиу, Дан. Молдова идет к досрочным выборам : [ст. дир. Ин-та полит. и
междунар. отношений, Румыния] / Дан Дунгачиу // Панорама. – 2013. – 22 февр. – Р. 5.

392. Жосу, Виктор. Ничего личного, это просто бизнес : [обществ.-полит. аспекты] /
Виктор Жосу // Панорама. – 2013. – 20 февр. – Р. 5.

393. Западинский, Роберт. Молдова нового юрского периода : [обществ.-полит. ас-


пекты] / Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2013. – 22 февр. – Р. 3.

394. Клименко, Валерий. Валерий Клименко : ″Люди готовы любыми путями бежать
из родной страны″ : [интервью с пред. Конгресса рус. общин] / записала Регина Прокопова //
Панорама. – 2013. – 6 февр. – Р. 4.

395. Клименко, Валерий. О фактах нарушения прав национальных меньшинств в


Молдове : [ст. пред. Конгресса рус. общин] / Валерий Клименко // Панорама. – 2013. – 5
февр. – Р. 5.

396. ПКРМ – за открытое согласование даты досрочных выборов в стране : за-


явление Партии коммунистов Респ. Молдова : [26 февр. 2013 г.] // Независимая Молдова. –
2013. – 27 февр.

397. Цвятков, Николай. Я говорю по-румынски : [о прoбл. яз. в обществ.-полит. кон-


тексте] / Николай Цвятков // Панорама. – 2013. – 13 февр. – Р. 5.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

398. Чубашенко, Дмитрий. Бесславные ублюдки. Moldovan style : [обществ.- полит.


аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 22 февр. – Р. 5.

399. Шевченко, Анатолий. Будет ли создана следственная комиссия по ″империи


Плахотнюка″? : [обществ.-полит. контекст] / Анатолий Шевченко // Панорама. – 2013. – 19
февр. – Р. 5.

400. Эрлих, Сергей. Молдавский русофон : [обществ.-полит. аспекты] / Сергей Эрлих


// Панорама. – 2013. – 1, 5 февр. – Р. 5.

401. Эрлих, Сергей. Язык не мой – друг мой : [о реальном двуязычии] / Сергей Эрлих
// Панорама. – 2013. – 12 февр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea 424-27, 431)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


402. Chircă, Sergiu I. Iarăşi "Cu privire la soluţionarea conflictului din Transnistria" : [con-
text intern.] / Sergiu I. Chircă // Literatura şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 3.

403. Damian, George. Bolovanii din drumul Chişinăului spre Bruxelles : [despre discuţiile în
format "5+2" privind conflictul transnistrean, febr. 2013, Lvov, Ucraina] / George Damian // Timpul.
– 2013. – 22 febr. – P. 8.

404. Damian, George. La ce e bună Uniunea Europeană? / George Damian // Timpul. –


2013. – 12 febr. – P. 5.

405. Maurice, Eric. Mănuşa lui Cameron : [despre perspectivele Uniunii Europene : art. jur-
nalistului fr.] / Eric Maurice // Săptămîna. – 2013. – 1 febr. – P. 3.

406. Palacio, Ana. Europa luptă pentru o perspectivă : [art. fostului ministru de Externe al
Spaniei] / Ana Palacio // Moldova suverană. – 2012. – 15 febr.

407. Pirojkov, Serghei. "Suntem aproape de încheierea demarcării frontierei moldo-


ucrainene" : [interviu cu Excelenţa Sa S. Pirojkov, Ambasadorul Ucrainei în Rep. Moldova] / con-
semnare : Ion Macovei // Timpul. – 2013. – 15 febr. – P. 12-13.

408. Reibmayr, Georg. Guvernul Austriei vrea să modernizeze piaţa muncii din Republica
Moldova : interviu cu G. Reibmayr, ataşatul pentru Muncă, Afaceri Sociale şi Protecţia Consumato-
rului din cadrul Ambasadei Austriei la Chişinău / interviu realizat de Angelina Olaru // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 26 febr. – P. 19.

409. Балытников, Вадим. Евразийские перспективы могут расшириться : [ст. доцента


каф. конституц. и администр. права юрид. фак. С.-Петерб. филиала ″Высшей школы эконо-
мики″] / Вадим Балытников // Коммерсант plus. – 2013. – 8 февр. – Р. 8.

410. Варданян, Эрнест. Политическая ревность как фактор переговоров : [о перего-


ворах в формате ″5+2″ по приднестров. урегулированию, февр. 2013, Львов, Украина] / Эр-
нест Варданян // Панорама. – 2013. – 26 февр. – Р. 5.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

411. Грек, Иван. Запад терпит поражение в Молдове / Иван Грек // Панорама. – 2013.
– 19 февр. – Р. 5.

412. Ильина, Ксения. ″Неаппетитная тарелка″ приднестровского урегулирования : [о


переговорах в формате ″5+2″, февр. 2013, Львов, Украина] / Ксения Ильина // Кишиневский
обозреватель. – 2013. – 21 февр. – Р. 4.

413. Лавров, С. В. Мы будем последовательно и твердо отводить попытки вмеши-


ваться в наши внутренние дела : [ст. министра иностр. дел Рос. Федерации] / С. В. Лавров //
Коммерсант plus. – 2013. – 8 февр. – Р. 2-4. – (Прил. ″Российский вестник″ ; Nr 2).

414. Сазерленд, Питер. Евронемезида в лице Дэвида Кэмерона : [ст. б. Еврокомис-


сара] / Питер Сазерленд // Экономическое обозрение. – 2013. – 1 февр. – Р. 20.

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


415. Dodon, Igor. A venit timpul pentru acţiuni concrete : [despre integrarea Rep. Moldova
în Uniunea Vamală şi Uniunea Euroasiatică : art. liderului Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova]
/ Igor Dodon // Socialiştii. – 2013. – 6 febr. – P. 4.

416. Gorda, Ştefan. "Cehia ne vede în UE, iar vocea ei contează mult" : [interviu cu Şt.
Gorda, ambasadorul Rep. Moldova la Praga] / consemnare : Alina Ţurcanu // Adevărul : ediţie de
Moldova. – 2013. – 27 febr. – P. 4-5.

417. Leancă, Iurie. "Există o relaţie strânsă între situaţia internă şi agenda europeană" : in-
terviu cu Iu. Leancă, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Rep. Moldova / interviu
realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 febr. – P. 8.

418. Manoli, Mihaela. Mihaela Manoli : "De la englezi ar trebui să învăţăm să ne preţuim
valorile..." : [interviu cu angajata Ambasadei Rep. Moldova din Marea Britanie] / consemnare :
Tatiana Corai // Timpul. – 2013. – 22 febr. – P. 27. – (Supl. "Femeia" ; Nr 6).

419. Oprea, George. Interviu cu George Oprea, Consul Onorific al Republicii Moldova în
Canada / consemnare : Iacob Cazacu-Istrati // Literatura şi arta. – 2013. – 21 febr. – P. 2.

420. Гречаный, Зинаида. Зинаида Гречаный : ″Не вести диалог с Россией – значит,
не уважать себя″ : [интервью с рук. фракции неприсоединившиеся депутатов Парламента
Респ. Молдова] / записала Галина Яновская // Социалисты. – 2013. – 6 февр. – Р. 2.

421. Осталеп, Валерий. ″Все решения по внешней и внутренней политике принима-


ются не в Кишиневе″ : интервью с дир. Ин-та проблем дипломатии и безопасности В. Оста-
лепом / беседу вела Юлия Семенова // Независимая Молдова. – 2013. – 1 февр. – Р. 3.

422. Осталеп, Валериу. Евроинтеграция – манипулятивный термин : [ст. дир. Ин-та


проблем дипломатии и безопасности] / Валериу Осталеп // Панорама. – 2013. – 5 февр. – Р.
5.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

329 Partide şi mişcări politice


423. Воронин, Владимир. Владимир Воронин : ″Пришло время для надгосударствен-
ной кооперации левого движения″ : [речь пред. Партии коммунистов Респ. Молдова на XV-м
съезде Коммунистической партии Рос. Федерации, февр. 2013 г.] // Независимая Молдова. –
2013. – 26 февр.
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
424. Filat, Vlad. Declaraţie făcută de Prim-ministrul Vlad Filat la briefing-ul din 13 februarie :
[privind ieşirea Partidului Liberal Democrat din Moldova din Acordul de constituire a Alianţei de
Integrare Europeană] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 febr. – P. 8-9.

425. Filat, Vlad. Influenţa oligarhică în AIE a condus la deformarea sistemului politic : de-
claraţia primului ministru Vlad Filat din 13 febr. 2013 // Moldova suverană. – 2012. – 14 febr.

426. Filat, Vlad. Trebuie să oprim acest dezmăţ împotriva propriilor cetăţeni : [privind ieşi-
rea Partidului Liberal Democrat din Moldova din Acordul de constituire a Alianţei de Integrare Eu-
ropeană : alocuţiunea primului-ministru al Rep. Moldova la briefingul din 13 febr. 2013] //
Săptămîna. – 2013. – 15 febr. – P. 4-5.

427. Lupu, Marian. Marian Lupu : "Filat a desfiinţat AIE şi a aruncat ţara în instabilitate" :
[declaraţia liderului Partidului Democrat din Moldova, 13 febr. 2013] // Jurnal de Chişinău. – 2013. –
15 febr. – P. 10.

428. Negru, Nicolae. Nişte proşti : [despre comportamentul liderilor Alianţei pentru Integra-
rea Europeană] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 febr. – P. 6.

429. Partidul Liberal din Moldova. Declaraţia PL în legătură cu situaţia din AIE : [14 febr.
2013] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 febr. – P. 10.

430. Pogor, Eugenia. Alianţa, în moarte clinică : [despre criza în cadrul Alianţei pentru In-
tegrare Europeană 2] / Eugenia Pogor, Anastasia Nani // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. –
14 febr. – P. 2-3.

431. Спэтару, Думитру. Варианты решения кризиса в Альянсе : [о деградации


ситуации в Альянсе Европейской Интеграции] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 19
февр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea 385)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
331.105.44 Sindicate
432. Bulat, Ion. Evaluări şi racordări adiţionale : [despre Convenţia colectivă la nivel de ra-
mură : art. prim-vicepreşedintelui Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Ion Bulat // Vocea poporului. –
2013. – 22 febr. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1). – Idem în lb. rusă.

433. Creminscaia, Maria. Sindicatele contestă Legea privind incapacitatea temporară de


muncă : [coment. de M. Creminscaia, consultant principal pe problemele financiare şi social-econ.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

din cadrul Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / consemnare : Natalia Lungu // Vocea
poporului. – 2013. – 15 febr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

434. Lungu, Natalia. "Toate problemele sociale pot fi soluţionate prin comunicare" : [pe
marginea lucrărilor Congresului al 5-lea al Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii din Moldova, 8
febr. 2013, Chişinău] / Natalia Lungu // Vocea poporului. – 2013. – 15 febr. – P. 6. – Idem în lb.
rusă.

435. Sârbu, Maria. Puls cotidian : [art. preşedintelui Consiliului mun. Chişinău al Sindicatu-
lui Educaţiei şi Ştiinţei] / Maria Sârbu // Vocea poporului. – 2013. – 22 febr. – P. 3. – (Supl. "Lumi-
na" ; Nr 1). – Idem în lb. rusă.

436. Stratila-Sîrbu, Stela. Stela Stratila-Sîrbu : "Locuri de muncă sunt, dar cu ce salarii?" :
[interviu cu preşedintele Consiliului de Tineret în cadrul Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Mol-
dova] / consemnare : Corina Morozan // Vocea poporului. – 2013. – 22 febr. – P. 6. – (Supl. "Lumi-
na" ; Nr 1). – Idem în lb. rusă.

437. Кирияк, Петру. Профсоюзы : даешь госконтроль над ценами! : [коммент. вице-
пред. Нац. конфедерации профсоюзов Респ. Молдова П. Кирияк] / записал Захар Корецкий //
Панорама. – 2013. – 15 февр. – Р. 6.

336 Finanţe
438. Bodiu, Victor. "Până în martie, Banca de Economii îşi poate reveni" : [interviu cu V.
Bodiu, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii] / interlocutor : Ion Preaşcă
// Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 1 febr. – P. 2-3.

439. Budianschi, Dumitru. Expert : Disciplinarea fiscală a moldovenilor bogaţi va fi posibilă


doar prin implicarea tuturor instituţiilor statului : [coment. de D. Budianschi, expert în cadrul Centru-
lui Analitic "Expert-Grup"] / consemnare : Virginia Nica // Economist. – 2013. – 20 febr. – P. 5.

440. Negruţa, Veaceslav. Veaceslav Negruţa : "Anul bugetar 2013 – un început bun" : [in-
terviu acordat de către ministrul de finanţe al Rep. Moldova postului de Radio Europa Liberă] /
interlocutor : Valentina Ursu // Săptămîna. – 2013. – 1 febr. – P. 13.

441. Nica, Virginia. Care sunt şansele de remediere a situaţiei de la Banca de Economii? /
Virginia Nica // Economist. – 2013. – 6 febr. – P. 6.

442. Агаркова, Лилиана. План по налоговой политике : [коммент. эксперта Л. Агарко-


вой] / записала Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22
февр. – Р. 17.

443. Кваме, Джомо. Грамотное налогообложение : [ст. помощника Генер. секретаря


ООН по вопр. экон. развития] / Джомо Кваме // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 22 февр. – Р. 20.

444. Пойсик, Михаил. У BEM убытков на 313, 3 млн. леев, но ″беспокоиться причин
нет″ : [о фин. состоянии Banca de Economii : ст. экон. обозревателя] / Михаил Пойсик // Пано-
рама. – 2013. – 6 февр. – Р. 5.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

445. Такий, Александр. Источник покрытия дефицита торгового баланса : [по итогам
2012 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 февр. – Р.
4.
(Vezi de asemenea 575)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
446. Decuseară, Ion. Despre economia tenebră şi locul ei în economia unei ţări (4-5) / Ion
Decuseară // Economist. – 2013. – 13 febr. – P. 10 ; 20 febr. – P. 8-9. – Art. 1 : 16 ian.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


447. Bumacov, Vasile. Bumacov : "Problema noastră este că nu prea avem cultura afaceri-
lor" : [interviu cu V. Bumacov, ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare] / a dialogat Ion
Chişlea // Săptămîna. – 2013. – 15 febr. – P. 7.

448. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga : Optimismul din societate privind anul agricol 2013
este niţel exagerat : interviu cu analistul econ. / a consemnat Nicolae Federiuc // Flux. – 2013. – 8
febr. – P. 4.

449. Loghin, Vlad. Capcană pentru economia ţării : [despre remitenţe ca instrument de re-
ducere a sărăciei] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2013. – 22 febr.

450. Muravschi, Alexandr. Alexandr Muravschi : Criza politică şi posibilele consecinţe ale
ei asupra economiei // Economist. – 2013. – 20 febr. – P. 10.

451. Чешуев, Виссарион. Итог 2012 – экономика Молдовы входит в депрессию / Вис-
сарион Чешуев / Виссарион Чешуев // Независимая Молдова. – 2013. – 13 февр.; Коммунист.
– 2013. – 15 февр. – Р. 3.

452. Чешуев, Виссарион. Молдова – бесправный вассал на кредитной игле : [об экон.
итогах 2012 г. : интервью с экономистом В. Чешуевым] / записала Мария Яворская // Киши-
невские новости. – 2013. – 15 февр. – Р. 9.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
453. Romanenco, Alexei. Prin ce se deosebesc moldovenii de chinezi. Secretele importu-
lui din China : [art. expertului în lucrul cu antreprenorii din China] / Alexei Romanenco // Economist.
– 2013. – 6 febr. – P. 14.

454. Zidaru, Julien. Suntem companie germană şi acest lucru se vede în tot ceea ce facem
: [interviu cu J. Zidaru, Services Research Dir. al GfK România] / interviu realizat de Ion Chişlea //
Economist. – 2013. – 6 febr. – P. 7.

455. Корецкий, Захар. История упущенного успеха : [о подготовке к свобод. торговле


Молдовы с Европ. Союзом] / Захар Корецкий // Панорама. – 2013. – 22 февр. – Р. 4.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

456. Кроитору, Сергей. Как избежать рисков при импорте и экспорте товаров / Сергей
Кроитору // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 февр. – Р. 9.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


457. Balan, Ion. Putem exporta struguri doar avînd cantitate, calitate şi platforme de lansa-
re spre consumatorii din afara ţării : [art. vicepreşedintelui Comis. parlamentare agricultură şi indus-
trie alimentară] / Ion Balan // Săptămîna. – 2013. – 22 febr. – P. 6.

458. Внешнеэкономическая деятельность Республики Молдова в 2012 : [стат. дан.


Нац. бюро статистики] // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 февр. – Р. 9.

459. Головатюк, Владимир. Внешняя торговля Молдовы в 2012 году : [ст. дир. Ин-та
модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Независимая Молдова. – 2013. – 27 февр.
; Панорама. – 2013. – 22 февр. – Р. 6.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale.


Economie mondială
460. Tongkai, Xu. "Ţara Dvs. trebuie să bată mai activ la uşa investitorilor chinezi" : (inter-
viu cu X. Tongkai, consilier econ. al Ambasadei Chinei în Rep. Moldova) / consemnare de Vlad
Loghin // Moldova suverană. – 2013. – 5 febr.

461. Гейтс, Билл. Измерение надежды : [ст. сопред. Фонда Билла и Мелинды Гейтс] /
Билл Гейтс // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 февр. – Р. 20.

462. Грациану да Силва, Жозе. Принято важное решение – уничтожить голод : [ст.
генер. дир. Прод. и с.-х. организации ООН] / Жозе Грациану да Силва // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 февр. – Р. 20.

463. Грос, Дэниел. Меры жесткой экономии в малых странах : [ст. дир. Центра европ.
полит. исслед.] / Дэниел Гросс // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 февр.
– Р. 21.

464. Мельник, Виорел. ″Если мы и дальше будем плевать в сторону России, ничего
хорошего нас не ждет″ : [о внешнеэкон. Отношениях : интервью с чл. Исполкома Партии
Социалистов Респ. Молдова, пред. совета КБ ″Унибанк″ В. Мельником] / записала Галина
Яновская // Социалисты. – 2013. – 20 февр. – Р. 2.

465. Рогофф, Кеннет. Обвинение ФРС : [Федеральная резервная система об оценке


рисков фин. кризиса : ст. проф. Гарвард. ун-тa] / Кеннет Рогофф // Экономическое обозрение
"Логос-Пресс". – 2013. – 15 февр. – Р. 21.

466. Сакс, Джеффри Д. Сочиняя историю будущего : [миров. экономики : ст. проф.
Колумб. ун-тa] / Джеффри Д. Сакс // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1
февр. – Р. 21.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

467. Стиглиц, Джозеф Е. Самодовольство в мире без лидеров : [ст. проф. Колумб.
ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 февр. –
Р. 20.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
468. Mârzencu, George. Ivan Bodiul, spre cer sau la fundul iadului? : [pe marginea doc. de
arhivă : din activitatea fostului prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldo-
vei] / George Mârzencu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 febr. – P. 12-13.

469. Жереги, Вану. Принуждение к равенству : [коммент. дир. Ин-та по правам чело-
века В. Жереги] / записал Алесей Истрати // Панорама. – 2013. – 1 февр. – Р. 21.
(Vezi de asemenea 365)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


470. Bogatu, Petru. De ce Interpol nu confirmă monitorizarea lui Plahotniuc? / Petru
Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 febr. – P. 5.

471. Caşu, Igor. Corupţia în comunism : cazul Varvareţkaia : [Ana, ministru al asigurărilor
sociale în RSSM între a. 1940-1951] / Igor Caşu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 8 febr. –
P. 4-5.

472. Врабие, Андрей. Табу на дискриминацию : [об изм. в Уголовном кодексе Респ.
Молдова] / Андрей Врабие // Панорама. – 2013. – 12 февр. – Р. 6.
(Vezi de asemenea 446)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
473. Banari, Sergiu. Sergiu Banari: "Persoane din organele de drept mă întrebau cum să
amăgească poligraful" : [interviu cu membrul Ligii Intern. a Poligrafologilor] / interlocutor : Pavel
Păduraru // Timpul. – 2013. – 1 febr. – P. 18.

474. Gladei, Roger. Apărarea pe cale judiciară a reputaţiei profesionale / Roger Gladei //
Economist. – 2013. – 27 febr. – P. 2.

475. Talmaci, Roman. Bunici de 90 de ani, cu Land Cruiser, Hummer sau Maserati : inter-
viu cu R. Talmaci, preşedintele Uniunii Naţ. a Executorilor Judecătoreşti : [neexecutarea hotărârilor
judecătoreşti de către Rep. Moldova, în consecinţă condamnate de CEDO] / pentru conformitate :
Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2013. – 14 febr. – P. 10-11.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
(Vezi Nr 433)

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
476. Balan, Mihai. Riscăm să luptăm încontinuu cu suspiciunea provocată de imaginea de-
formată a unei hidre care ştie tot şi controlează pe oricine : interviu cu M. Balan, dir. Serviciului de
Informaţii şi Securitate al Rep. Moldova // Ziarul de gardă. – 2013. – 21 febr. – P. 10-11.

477. Colesnic, Iurie. Şi-n eternitate tot împreună... : [despre Ion Negrescu, primar al Chişi-
năului între a. 1928-1931] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 1 febr – P. 22.

478. Puiu, Victoria. Cine susţine subdezvolatrea RM prin păstrarea raioanelor? / Victoria
Puiu // Timpul. – 2013. – 12 febr. – P. 4 ; 15 febr. – P. 17.

479. Боднаренко, Елена. Дорогу осилит идущий : [интервью с примаром г. Сороки Е.


Боднаренко] / беседовала Елена Литовцева // Кишиневские новости. – 2013. – 15 февр. – Р.
3.

480. Волков, Марин. Молдавская Интернет-провинция : три года спустя : динамика


развития сайтов примэрий район. центров Молдовы / Марин Волков // Панорама. – 2013. –
15 февр. – Р. 19.
(Vezi de asemenea 340)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

481. Bulicanu, Ion. Reabilitarea vocaţională în SUA : calea spre incluziune a persoanelor
cu dizabilităţi pe piaţa muncii (1-2) / Ion Bulicanu // Timpul. – 2013. – 27, 28 febr. – P. 7.

482. Verejan, Oleg. Pensia facultativă : investiţie în bătrîneţe tihnită : (interviu cu O.


Verejan, expert în domeniul pensiilor private) / pentru conformitate : Vlad Loghin // Moldova suve-
rană. – 2013. – 20 febr.
(Vezi de asemenea 433)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


483. Cuzimuc, Alexandru. "Cele mai dese reclamaţii sunt legate de servicii şi de tâmplărie"
: [interviu cu A. Cuzimuc, dir. Agenţiei pentru protecţia consumatorului] / consemnare : Andrei
Rizescu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 11 febr. – P. 5.

368 Asigurări
484. Буга, Мирча. Без ″бумажки″ - только за деньги : [интервью с генер. дир. Нац.
компании мед. страхования М. Буга] / интервьюировала Светлана Шалберова // Панорама. –
2013. – 27 февр. – Р. 6.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
485. Mândâcanu, Virgil. Poziţia civică şi patriotismul / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2013. –
16 febr. – P. 2.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

486. Negru, Raisa. Abordare interdisciplinară : [aspecte ale educaţiei ecol.] / Raisa Negru //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 febr. – P. 6.

487. Panfilov, Lilia. Folclorul în formarea personalităţii elevilor / Lilia Panfilov // Făclia. –
2013. – 16 febr. – P. 2.

488. Spînu, Viorica. Dezvoltarea gustului muzical : [la elevi] / Viorica Spînu // Făclia. –
2013. – 2 febr. – P. 14.

489. Степанова, С. Детский скрипичный ансамбль : [о формировании муз. мышления


учащихся] / С. Степанова // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 febr. – P. 4.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

490. Agachi, Ema. Adolescentul şi lumea. Text-suport "Un pahar cu lapte" : [proiect didac-
tic, cl. a 12-a : din experienţa prof. de lb. şi lit. rom. de la Liceul Teoretic "A. Puşkin", mun. Bălţi] /
Ema Agachi // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 6.

491. Andronesco, Nicholas. Fiziografia Eminescu : predând fizica după Eminescu (7) :
[art. prof. univ. din SUA] / Nicholas Andronesco // Literatura şi arta. – 2013. – 21 febr. – P. 2. – Art.
1 : 28 iul. 2011.

492. Bâcu, Aliona. Experimentul biologic la modulul "Analizatorii la om" : [cl. a 11-a : din
experienţa prof. de la Colegiul Naţ. de Viticultură şi Vinificaţie, mun. Chişinău] / Aliona Bâcu //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 febr. – P. 6.

493. Fediuc, Larisa. Textul "Decembrie" după George Coşbuc. Explorarea textului. Ordo-
narea ideilor (Lecţia a 2-a) : [din experienţa învăţătoarei la cl. primare, satul Recea, raionul Briceni]
/ Larisa Fediuc // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 7.

494. Gamarţa-Eşanu, Aurelia. Principatele Române în contextul politicii Marilor Puteri :


[proiect didactic, cl. a 7-a : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "A. Vartic", Ialoveni] / Aurelia
Gamarţa-Eşanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 4.

495. Grigoriţa, Ala. Ereditatea patologică : [proiect didactic, cl. a 12-a, profil real : din expe-
rienţa prof. de la Liceul Teoretic "Andrei Vartic", Ialoveni] / Ala Grigoriţa // Univers pedagogic pro. –
2013. – 7 febr. – P. 6.

496. Guzgan, Viorica. Le titre – une unite semantique a fonctions multiples : [din experien-
ţa de la Liceul Teoretic din satul Recea, raionul Râşcani] / Viorica Guzgan // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 21 febr. – P. 9.

497. Josan, Tamara. Romanul "Singur în faţa dragostei" de Aureliu Busuioc. Semnele tex-
tului : [oră de lb. şi lit. rom. în cl. a 8-a : din experienţa prof. de la Gimnaziul "D. Cantemir", satul
Roşcani, raionul Străşeni] / Tamara Josan // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 13.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

498. Mardari, Angela. Studiul lexical al textului "Acceleratul" de G. Topîrceanu : [proiect di-
dactic în cl. a 7-a : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "I. Creangă", mun. Chişinău] / Angela
Mardari // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 13.

499. Răileanu, Ion. Unde electromagnetice. Clasificarea undelor electromagnetice : [proiect


didactic, cl. a 12-a : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Alecu Russo", satul Sângereii Noi,
raionul Sângerei] / Ion Răileanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 11.

500. Ungureanu, Tatiana. Urme ale civilizaţiei geto-dacice şi romane pe teritoriul localităţii
Ialoveni : [proiect didactic la "Istoria românilor şi universală", cl. a 10-a, profil umanist : din experi-
enţa prof. de la Liceul Teoretic "Petre Ştefănucă", Ialoveni] / Tatiana Ungureanu // Univers peda-
gogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 4.

501. Гайдэу, Людмила. Дидактическая игра на уроках русского языка : [из опыта пре-
подавателя Теорет. Лицея им. Л. Германа, с. Зэикань, р-н Рышкань] / Людмила Гайдэу //
Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 10.

502. Иванова, Галина. Геометрический смысл производной : [из опыта преподавате-


ля Теорет. Лицея ″П. Мовилэ″, мун. Кишинэу] / Галина Иванова // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P.
12.

503. Крук, Светлана. Брэйн-ринг по истории и гражданскому воспитанию : [из опыта


преподавателя Рус. Теорет. Лицея nr. 3б, г. Дрокия] / Светлана Крук // Făclia. – 2013. – 2 febr.
– P. 12.

504. Маковей, М. Дидактический проект урока русского языка в 6 классе на тему :


″Разряды прилагательных по значению″ : [из опыта учителя Лицея К. Поповича, с. Нихорень,
р-н Рышкань] / М. Маковей // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 8.

505. Плагова, Мария. Дроби вокруг нас : [из опыта преподавателя математики Гимна-
зии им. Ивана Инзова, г. Тараклия] / Мария Плагова // Făclia. – 2013. – 9 febr. – P. 13.

506. Шевчук, Анна. Применение теоремы Пифагора при решении задач : [математи-
ка, 8-й кл. : из опыта преподавателя Гимназии с. Фузэука, р-н Шолдэнешть] / Анна Шевчук //
Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 11.

507. Шерепера, Светлана. Интегрированный урок истории румын и всеобщей исто-


рии со всемирной литературой : [по теме : ″Литература личности и шедевры античной лите-
ратуры″, 10-й кл. : из опыта преподавателей Теорет. Лицея им. Д. Кантемира, г. Кахул] /
Светлана Шерепера, Татьяна Вельчева // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 10.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


508. Balan, Dumitru. Dumitru Balan : "...Avem de dat răspuns şi dincolo de moarte" : [in-
terviu cu dir. Liceului Teoretic "Alexandru Agapie" din comuna Pepeni, raionul Sângerei] / consem-
nare : Vlad Sărătilă // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 8.

509. Banaru, Svetlana. Concursul erudiţilor "Tare-n geografie" : [la Liceul Teoretic "Alecu
Russo", satul Sângereii Noi, raionul Sângerei] / Svetlana Banaru // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 3.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

510. Bîrcă, Angela. O relaţie de armonie dintre sufletul copilului şi muzică : [la Liceul Teo-
retic "N. Sulac", mun. Chişinău] / Angela Bîrcă // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 febr. – P. 4.

511. Boghiu, Ion. Relaţii de parteneriat cu elevii la disciplina de profil : [instrumentul muz. –
acordeon : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "N. Iorga", mun. Chişinău] / Ion Boghiu // Fă-
clia. – 2013. – 9 febr. – P. 14.

512. Budac, Artur. TVC sportiv : "Să fii sănătos e la modă" : [la Liceul Teoretic "Ion Peli-
van", satul Răzeni, raionul Ialoveni] / Artur Budac // Făclia. – 2013. – 9 febr. – P. 11.

513. Cazacu, Parascovia. Prietenia – floarea cea mai rară din lume : [oră de dirigenţie : din
experienţa învăţătoarei de la Liceul Teoretic Moleşti, raionul Ialoveni] / Parascovia Cazacu // Uni-
vers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 7.

514. Ceaicovschi, Aurelia. Cenaclu muzical-literar : "Patria şi Graiul – două voci îngemă-
nate într-un dor" : [la Liceul Teoretic "G. Meniuc", mun. Chişinău] / Aurelia Ceaicovschi // Făclia. –
2013. – 9 febr. – P. 12.

515. Diaconu, Antonina. Voulez-vous jouer avec moi? : [din experienţa prof. de la Liceul
Teoretic "M. Eminescu", satul Sipoteni, raionul Călăraşi] / Antonina Diaconu // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 7 febr. – P. 7.

516. Fiecare în parte şi toţi împreună – spre izbânzi şi reuşite : [interviu cu Iulia Certan, şef,
Ion Ampava, şef adjunct, Aurelia Trifan, specialist principal al Dir. Învăţământ, Străşeni [et al.] /
consemnare : Mihai Bendas // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 8-9.

517. Grigoriţa, Ala. Poluarea – problema globală a secolului XXI : [despre proiectele de
conţinut ecol. de la Liceul Teoretic "Andrei Vartic", oraşul Ialoveni] / Ala Grigoriţa // Univers peda-
gogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 12.

518. Iachim, Ion. Bucurii, dar mai ales speranţe (1) : [despre profesorii de la Liceul Teoretic
"Alexandru cel Bun" din Rezina] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2013. – 28 febr. – P. 1.

519. Iatimirschi, Sergiu. Convertoare de cod : [lucrare de laborator nr. 5 la orele de infor-
matică din mun. Bălţi] / Sergiu Iatimirschi // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 11.

520. Jardan, Corina. Strategii de îndrumare a lecturii particulare : [din experienţa învăţătoa-
rei de la Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", mun. Chişinău] / Corina Jardan // Făclia. – 2013. – 16
febr. – P. 7.

521. Josan, Larisa. Familia – nucleul societăţii : [oră de dirigenţie în cl. a 11-a : din experi-
enţa prof. de la Liceul Teoretic "V. Alecsandri", satul Mărculeşti, raionul Floreşti] / Larisa Josan //
Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 3.

522. Lupaşco, Maria. L’interculturel en classe de langue : [despre experienţa Liceului Teo-
retic "Gh. Asachi", mun. Chişinău] / Maria Lupaşco // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 15.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

523. Manea, Victoria. Le Lycee "Gh. Asachi" – une passerelle entre la Moldavie et la
France : [despre relaţiile intern. a Liceului Teoretic din mun. Chişinău] / / Victoria Manea, Valentina
Lica // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 14.

524. Martea, Galina. "Istoria românilor" în umbra valorilor naţionale : [aspecte conceptuale
privind sistemul educaţional] / Galina Martea // Literatura şi arta. – 2013. – 21 febr. – P. 7.

525. Munteanu, Svetlana. "Dor de Eminescu" : [activitate extracurriculară : din experienţa


învăţătoarei de la Gimnaziul "Dinastia Romanciuc", satul Vădeni, raionul Soroca] / Svetlana Mun-
teanu // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 7.

526. Popa, Veronica. Jocul inteligent : [la orele de lit.] / Veronica Popa // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 21 febr. – P. 6.

527. Sacara, Irina. All about me : [planul lecţiei : din experienţa prof. de la Liceul Teoretic
"Andrei Vartic", oraşul Ialoveni] / Irina Sacara // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 febr. – P. 7.

528. Terenti, Ludmila. Lectura, între obligaţie şi plăcere. Cum motivăm elevii să citească? :
[la Liceul Teoretic "Alecu Russo", Orhei] / Ludmila Terenti // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 10.

529. Zlotea, Maia. Concursul tinerilor geografi : [la Liceul Teoretic "Emil Nicula", satul Me-
reni, raionul Anenii Noi] / Maia Zlotea // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 10.

530. Васильева, Людмила. Понимание и адекватное использование специальной


терминологии : [о формировании и развитии компетенций учащихся в Теорет. Лицее ″Dacia″,
мун. Кишинэу] / Людмила Васильева, Елена Горяну // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 febr.
– P. 5.

531. Васильева, Людмила. Формирование учебных компетенций в контексте ситуа-


ции успеха / Людмила Васильева, Елена Горяну // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. –
P. 4.

532. Гайдэу, Людмила. Масленица – время примириться с ближними : [сценарий ме-


роприятия : из опыта учителя Теорет. Лицея им. Л. Германа, с. Зэикань, р-н Рышкань] / Люд-
мила Гайдэу // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 10.

533. Касым, Инга. Интеграция – реальная потребность времени : [в гимназии им. П.


Казмалы, г. Чадыр-Лунга] / Инга Касым // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 6.

534. Крук, Светлана. Брэйн-ринг по истории и гражданскому воспитанию : [в Рус.


Теорет. Лицее nr. 3, г. Дрокия] / Светлана Крук // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 12.

535. Крук, Светлана. Толерантность как черта современного гражданина : [клас. час в
11-м кл. : из опыта преподавателя Рус. Теорет. Лицея nr. 3, г. Дрокия] / Светлана Крук //
Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 15.

536. Петрова, Е. Родительская конференция «Мой дом – моя крепость» : [из опыта
менеджера Лицея ″Христо Ботев″, с. Валя Пержей, р-н Тараклия] / Е. Петрова // Univers pe-
dagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 5.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


537. Dascăl, Tatiana. "De la lume adunate şi la lume date" : [şezătoare : din experienţa
educatorului muz. de la Inst. preşcolară nr. 85 "Bobocel", mun. Chişinău] / Tatiana Dascăl // Uni-
vers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 8.

538. Epihina, Tatiana. Şezătoarea "Eu sunt de neam moldovean, alt pământ pe lume n-
am" : [pentru inst. preşcolare : din experienţa prof. de la Colegiul Ped. "Mihai Eminescu", oraşul
Soroca] / Tatiana Epihina // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 6.

539. Gîrbu, Valentina. Dragostea faţă de părinţi : [oră de dirigenţie în cl. a 4-a : din experi-
enţa prof. de la Gimnaziul "Iurie Boghiu", satul Flămânzeni, raionul Sângerei] / Valentina Gîrbu //
Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 6.

540. Munteanu, Svetlana. "Dor de Eminescu" : [activitate extracurriculară : din experienţa


învăţătoarei de la Gimnaziul "Dinastia Romanciuc", satul Vădeni, raionul Soroca] / Svetlana Mun-
teanu // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 7.

541. Nichita, Vioara. "Suntem mândri de numele ce-l purtăm" : [omagiu marelui poet Grigo-
re Vieru, cl. a 4-a : din experienţa Şcolii Primare nr. 83 "Grigore Vieru", mun. Chişinău] / Vioara
Nichita // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 6.

542. Nichita, Vioara. Părinţii pot şi trebuie să se implice : [din experienţa învăţătoarei de la
Şcoala Primară nr. 83 "Grigore Vieru", mun. Chişinău] / Vioara Nichita // Făclia. – 2013. – 16 febr. –
P. 12.

543. Stolearenco, Reghina. Textul "Darul" de Spiridon Vangheli : [dedicat Zilei Măicuţelor :
din experienţa învăţătoarei de la Şcoala primară nr. 83 "Grigore Vieru", mun. Chişinău] / Reghina
Stolearenco // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 7.

544. Усатая, Наталья. Квиллинг – средство развития творчества и мелкой моторики у


детей дошкольного возраста : из опыта воспитателя Дет. сада 12, мун. Кишинэу / Наталья
Усатая // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 8.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


545. Gheciu, Victor. Timpul liber – parte a sistemului educativ / Victor Gheciu // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 12.

546. Roşca, Iurie. Câteva notiţe despre lecţiile Universităţii populare (2) / Iurie Roşca //
Flux. – 2013. – 1 febr. – P. 8-9. – Art. 1 : 18 ian.

547. Акулова, Галина. Внеклассные мероприятия по русскому языку : [из опыта пре-
подавателя Теорет. Лицея ″Штефан чел Маре″, с. Михайловка, р-н Чимишлия] / Галина Аку-
лова // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 11.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ speciale


548. Artene, Aurelia. Exerciţii şi probleme cu operaţii de adunare şi scădere în limita
100000 : [cl. a 7-a : din experienţa prof. de la Şcoala Auxiliară Internat, oraşul Nisporeni] / Aurelia
Artene // Făclia. – 2013. – 9 febr. – P. 13.

549. Efrosi, Aliona. Jocul – activitate importantă a preşcolarilor cu deficienţe de auz : [din
experienţa metodistei de la Grădiniţa-creşă nr. 167 pentru copii cu deficienţe auditive şi asociate,
mun. Chişinău] / Aliona Efrosi // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 6.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
550. Branişte, Silvia. Facing the Competitive World of Business : [din experienţa prof. de la
Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău] / Silvia Branişte // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21
febr. – P. 9.

551. Darie, Teodor. Scade interesul pentru învăţătură : [în învăţământul vocaţional secun-
dar] / Teodor Darie // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 febr. – P. 3.

552. Faigher, Larisa. Daunele fumatului asupra organismului în formare : [activitate


extracurriculară : din experienţa prof. de anatomie de la Colegiul de Medicină, Ungheni] / Larisa
Faigher // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 13.

553. Pagini din istoria Catedrei de instrumente populare româneşti : [40 de ani de la
fondare în cadrul Colegiului de Muzică "Ştefan Neaga"] / Iacob Cetulean, Ghenadie Platon, Petre
Neamţu [et al.] // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 6.

554. Spînu, Ana. Activitate dedicată Zilei Mondiale a Inimii : [din experienţa prof. de la Co-
legiul de Medicină, Ungheni] / Ana Spînu // Făclia. – 2013. – 9 febr. – P. 14.

555. Ţapuchevici, Diana. Decizii pentru un mod sănătos de viaţă : [despre impactul disci-
plinei opţionale cu acelaşi tit. : din experienţa prof. de la Şcoala Profesională nr. 1, mun. Chişinău] /
Diana Ţapuchevici // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 2.

556. Ţapuchevici, Diana. Evoluţia hărţii politice a lumii în perioada contemporană : [proiect
didactic : din experienţa prof. de la Şcoala Profesională nr. 1, mun. Chişinău] / Diana Ţapuchevici //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 febr. – P. 5.

557. Фомин, Игорь. Самые популярные специальности в профтехобразовании : [о


Стратегии развития проф.-техн. образования на 2013-2020 гг.] / Игорь Фомин // Экономиче-
ское обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 февр. – Р. 15.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


558. Ababii, Ion. Făclier în ştiinţa anatomică : [omagiu pentru Mihail Ştefăneţ, prof. univ. la
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul. – 2013. – 25
febr. – P. 7.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

559. Calmuţchi, Laurenţiu. Dedicat trup şi suflet universităţii : [Andrei Hariton, şef al Cate-
drei didactica matematicii, fizicii, informaticii la Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)] /
Laurenţiu Calmuţchi, Ilie Lupu // Făclia. – 2013. – 23 febr. – P. 2.

560. Căldare, Dumitru. Inteligenţă de savant şi vocaţie de manager : [Gheorghe Ciocanu,


rector al Univ. de Stat din Moldova, la 60 de ani de la naştere] / Dumitru Căldare // Vocea poporu-
lui. – 2013. – 22 febr. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1). – Idem în lb. rusă.

561. Osmochescu, Nicolae. Reflecţii privind modalităţile de examinare a studenţilor facul-


tăţii de drept / Nicolae Osmochescu // Dreptul. – 2013. – 1 febr. – P. 3.

562. Пилкин, Иван. У Ивана Пилкина одновременно рождались учебник и сын : [ин-
тервью с преподавателем Каф. всемир. лит. Молд. Гос. Ун-та] / записал Олег Дашевский //
Молдавские ведомости. – 2013. – 27 февр.
(Vezi de asemenea 579)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 NATURA. STUDIUL ŞI PROTECŢIA NATURII. ŞTIINŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
563. Căpiţă, Ionel. Apa... şi noi : [aspecte ecol.] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2013. – Febr. (Nr
2). – P. 4.

564. Ogrinji, Mihai. Gânduri pentru ziua Prutului / Mihai Ogrinji // Natura. – 2013. – Febr.
(Nr 2). – P. 9.

565. Şalaru, Gheorghe. Viitorul pe care ni-l dorim : interviu cu Gh. Şalaru, ministrul Mediu-
lui / consemnare : Ionel Căpiţă // Natura. – 2013. – Febr. (Nr 2). – P. 3.

566. Trombiţki, Ilia. Acordul bazinal Nistru – Bravo, Moldova! Trecem la fapte! : [despre
Acordul privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru
dintre Moldova şi Ucraina] / Ilia Trombiţki // Natura. – 2013. – Febr. (Nr 2). – P. 4.

567. Vasilaşcu-Sochircă, Natalia. Nunta păsărilor începe de Dragobete / Natalia


Vasilaşcu-Sochirсă // Natura. – 2013. – Febr. (Nr 2). – P. 7.

568. Лазарев, Сергей. Экологические тропы ″Ягорлыка″ : [коммент. дир. заповедника


из р-на Дубэсарь ″Ягорлык″ С. Лазарева и зам. дир. Татьяны Шарапановской] / записала
Наталия Барбиер // Панорама. – 2013. – 22 февр. – Р. 24.

569. Ляшко, Иван. Человек всегда обязан блюсти законы природы : [аспекты охраны
окруж. среды] / Иван Ляшко // Независимая Молдова. – 2013. – 5 февр.

53 FIZICĂ
570. Canţer, Valeriu. Neutronografia şi tainele materiei : [interviu cu V. Canţer, preşedinte
al Com. Intern. de Expertiză şi Consultanţă în domeniul Fizicii Stării Condensate în cadrul Inst.
Unificat de Cerc. Nucleare din Dubna, regiunea Moscova] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 3.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

56 PALEONTOLOGIE
571. Бушила, Каринэ. Открытая лекция палеонтолога Теодора Обадэ : что было в
Молдове 20 млн. лет назад : [о палеонтол. находках на территории Молдовы] / Каринэ Бу-
шила // Capitala = Столица. – 2013. – 20 февр. – Р. 6.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
572. Colesnic, Iurie. Geneticianul din Basarabia : [despre destinul lui Alexei Bârlădeanu
(1883-1960)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2013. – Febr. (Nr 2). – P. 7.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


(Vezi Nr 582)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
573. Pârnău, Ion. Acceptăm educaţia sexuală ori ba? / Ion Pârnău // Făclia. – 2013. – 16
febr. – P. 14.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

574. Belli, Paolo Carlo. "Inerţia din sistem frânează reformele din sănătate" : interviu cu P.
C. Belli, cord. Pentru Moldova, Belarus şi Ucraina al sectorului de Dezvoltare Umană al Băncii
Mondiale în Europa şi Asia Centrală / interlocutor: Valentin Buda // Timpul. – 2013. – 1 febr – P. 12.

575. Антонович, Татьяна. Механизм финансирования семейной медицины / Татьяна


Антонович // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 февр. – Р. 25.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
576. Ватаман, Элеонора. Сердце не купишь. Им расплачиваются : [беседа с зав. лаб.
хрон. сердеч. недостаточности Ин-та кардиологии Э. Ватаман] / подготовила Майя Ионко //
Кишиневские новости. – 2013. – 15 февр. – Р. 10.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


577. Русу, Дмитрий. Холецистит предпочитает тучных женщин, но… : [интервью с
семейным врачом Дм. Русу] / подготовила Любовь Чегаровская // Молдавские ведомости. –
2013. – 15 февр. – Р. 4.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


578. Moroşanu, Paul. "Am întâlnit trei copii autişti recuperaţi" : [despre terapia ABA
(Applied Behaviour Analysis) ca metodă psiho-educaţională şi terapeutică a bolnavilor de autism :

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

interviu cu psihologul rom. P. Moroşanu] / consemnare : Andrada Floria // Adevărul : ediţie de


Moldova. – 2013. – 7 febr. – P. 12-13.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


579. Cuzuioc, Ion. Cu modestie şi perseverenţă la Academie : [omagiu pentru Viorel Prisă-
caru, cercetător în domeniul epidemiologiei] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. –
P. 3.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


580. Braşoveanu, Vlad. La Chişinău... am început cândva ABC-ul chirurgiei... : (interviu cu
chirurgul V. Braşoveanu, Inst. Clinic Fundeni, Bucureşti] / interlocutor : Valeriu Matei // Literatura şi
arta. – 2013. – 21 febr. – P. 3.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE VIEŢII


SĂLBATICE

631/638 Agricultură
635 Plante de grădină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
581. Chişlea, Ion. Eficientizare energetică pentru sporirea competitivităţii legumelor moldo-
veneşti / Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 20 febr. – P. 7.

637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
582. Coev, G. V. Utilizarea substituenţilor grăsimii de lapte în industria alimentară / G.V.
Coev // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 8 febr. – P. 9.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


583. Cuzuioc, Ion. O dimineaţă ca o viaţă : [despre Gutiera Prodan, jurnalist, producătoa-
rea emisiunii ″Bună dimineaţa″ la postul TV Moldova 1] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. –
7 febr. – P. 8.

584. Fusu, Corina. Corina Fusu : "Posturile străine poluează spaţiul informaţional al RM" :
[interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Ion Macovei // Timpul. – 2013.
– 25 febr. – P. 4.

585. Gîţu, Octavian. Octavian Gîţu : La Jurnal TV aplicăm cele mai performante practici de
televiziune şi difuzăm cele mai bune produse, iar rezultatul este unul remarcabil : [interviu cu dir.
companiei Jurnal TV] / interviu realizat de Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 27 febr. – P. 8-9.

586. Onceanu-Hadârcă, Mariana. "Dorim să stimulăm producţia de emisiuni autohtone" :


[interviu cu M. Onceanu-Hadârcă, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului] / consem-
nare : Ion Macovei // Timpul. – 2013. – 26 febr. – P. 4.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

587. Perciun, Dina. Dina Perciun : "Afilierea la CNN înseamnă calitate şi responsabilitate" :
[interviu cu ed.-şef al postului Publika TV] // Săptămîna. – 2013. – 22 febr. – P. 13 ; Adevărul :
ediţie de Moldova. – 2013. – 22 febr. – P. 24.

588. Peru-Balan, Aurelia. "Moldova 1" îşi schimbă imaginea : [interviu cu A. Peru-Balan,
preşedinta Consiliului de Observatori a Companiei "Teleradio-Moldova"] / consemnare : Ana
Gherciu // Timpul. – 2013. – 1 febr – P. 11.

589. Киселев, Илья. Особенности национального ТВ в Молдавии : российские теле-


каналы как площадка для подрывной деятельности / Илья Киселев // Независимая Молдова.
– 2013. – 5 февр.

657 Contabilitate
590. Nica, Virginia. Cât de eficiente şi accesibile sunt serviciile de raportare electronică? :
[în contabilitate] / Virginia Nica // Economist. – 2013. – 20 febr. – P. 6.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea


generală
591. Luchian, Tamara. "Prin tot ce facem, aducem dovada calităţii pe care o dăm articole-
lor vestimentare produse la Ionel″ : interviu cu T. Luchian, dir. gen. al Fabricii de confecţii "Ionel" //
Săptămîna. – 2013. – 8 febr. – P. 7.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 345)
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
592. Colesnic, Iurie. Monumentul celor trei martiri cu un destin aproape omenesc... : [Ale-
xei Mateevici, poet (1888-1917), Simion Murafa (1887-1917) şi Andrei Hodorogea (1878-1917),
lideri ai mişcării naţ.] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 22 febr. – P. 22.

72 ARHITECTURĂ
593. Borş, Ion. Omul care a desenat case sub soarele Chişinăului : [arhitectul Agasi
Ambarţumean (1918-1997)] / Ion Borş // Moldova suverană. – 2012. – 13 febr.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicative. Design
594. Cristea, Maria. "Fără costum naţional, nu ai nici trecut şi nici viitor" : [coment. al M.
Cristea, meşter popular] / consemnare: Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 febr. – P.
3.

595. Босенко, Григорий. Двадцать из двадцати пяти : (из воспоминаний о создании и


становлении Союза дизайнеров Молдовы) / Григорий Босенко // Кишиневский обозреватель.
– 2013. – 21 февр. – Р. 14.

596. Босенко, Григорий. Создание и становление Союза дизайнеров Молдовы : [ст.


чл. коорд. совета междунар. ассоц. ″Союз дизайнеров″] / Григорий Босенко // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 февр. – Р. 18.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


597. Crudu, Victor. Victor Crudu a câştigat Pălăria de Bronz la Knokke-Heist : [interviu cu
pictorul-caricaturist] / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 febr. – P. 20.

598. Gamarţ, Andrei. Nu cred că există o diferenţă între a fi basarabean sau nu în ceea ce
priveşte arta : [interviu cu A. Gamarţ, artist plastic basarabean, stabilit la Bucureşti] / pagină reali-
zată de Hose Pablo // Capitala. – 2013. – 8 febr. – P. 6.

599. Босенко, Григорий. Музей экслибриса : 25 лет забвения : [филиал Дома-музея


А. С. Пушкина] / Григорий Босенко // Кишиневский обозреватель. – 2013. – 14 февр. – Р. 15.

600. Мигулина, Татьяна. Молдавский пейзаж Ангелины Масликовой : [о творчестве


худож.] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 февр. –
Р. 30.

78 MUZICĂ
601. Borş, Ion. "Sărbătoreasca" lui Constantin Rusnac : [65 de ani de la naşterea compozi-
torului] / Ion Borş // Moldova suverană. – 2013. – 7 febr.

602. Borş, Ion. Compozitorul moldovean din echipa Allei Pugaciova a împlinit 45 de ani :
[omagiu pentru Oleg Baraliuc] / Ion Borş // Moldova suverană. – 2012. – 12 febr.

603. Borş, Ion. Copilărie, parca-i fost mai ieri... : [60 de ani de la naşterea lui Mihai Cioba-
nu, artist emerit, interpret de muzică populară] / Ion Borş // Moldova suverană. – 2013. – 21 febr.

604. Ciprian Porumbescu – patriotismulul prin muzică : [date biogr. ale compozitorului ro-
mân] // Timpul. – 2013. – 27 febr. – P. 8.

605. Cuzuioc, Ion. Şi familia este o artă! : [omagiu pentru Nicolae Botgros, conducătorul
Orchestrei Naţionale de Muzică Populară "Lăutarii"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 21
febr. – P. 6.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

606. Gavriliţă, Nicoleta. "Pentru Eurovision, am o piesă rebelă ca mine" : [interviu cu cân-
tăreaţa N. Gavriliţă] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 1
febr. – P. 8.

607. Ladaniuc, Victor. Vocea care aduce duminicile : [50 de ani de la naşterea interpretului
Vasile Pascaru] / Victor Ladaniuc // Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 4.

608. Popa, Victoria. Sufletistul de la Primărie : [50 de ani de la naşterea interpretului Vasile
Pascaru] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 febr. – P. 3.

609. Răileanu, Vitalie. Ion Uncu, sau Despre trăirea întru muzică şi cultură : [despre activi-
tatea muzicianului] / Vitalie Răileanu // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 6.

610. Мариан, Андриано. Андриано Мариан : ″Народу нужна ″дегустация″ высокого


искусства″ : [интервью с дирижером молодеж. оркестра Chişinău Youth Orchestra] / записал
Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 20 февр.

611. Чобану, Михай. ″Таблетка душевности″ от Михая Чобану : [интервью с заслуж.


артистом, исполнителем нар. песен] / записала Елена Узун // Панорама. – 2013. – 15 февр. –
Р. 22.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
612. Allen, Woody. Woody Allen în dialog cu Stig Bjorkamn : [dialog cu regizorul şi actorul
amer.] // Săptămîna. – 2013. – 15 febr. – P. 3.

613. Gheorghiu, Luminiţa. "Sper ca, într-o zi, sălile să fie pline la filmele româneşti" : [in-
terviu cu L. Gheorghiu, actriţă de cinema din România] / consemnare: Ana-Maria Onisei // Adevărul
: ediţie de Moldova. – 2013. – 20 febr. – P. 15.

614. Гибу, Николай. Его в детстве качали в люльке черти... : [60 лет со дня рождения
киноактера Бориса Беккет] / Николай Гибу // Независимая Молдова. – 2013. – 8 февр. – Р. 6-
8, 17.

792 Teatru. Artă scenică


615. Borş, Ion. Ţarul cu voce bas care a fascinat lumea : [Feodor Shaliapin, interpret de
operă (1873-1938)] / Ion Borş // Moldova suverană. – 2013. – 20 febr.

616. Filip, Felicia. "Am fost respinsă la Conservator" : [interviu cu F. Filip, soprană din Ro-
mânia] / consemnare: Laurenţiu Ungureanu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 1 febr. – P.
12-15.

617. Munteanu, Mihai. "Eu nu simt bătrâneţea" : [interviu cu M. Munteanu, solistul Operei
Naţ.] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 15 febr. – P. 24.

618. Pleşu, Andrei. Victor Rebenjiuc : [despre actorul român : art. eseistului] / Andrei Pleşu
// Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 11 febr. – P. 6.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

619. Rancea, Beatrice. "Am reînviat Opera din Iaşi" : [interviu cu B. Rancea, dir. la Opera
Naţ. din Iaşi] / consemnare: Simona Chiţan // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 8 febr. – P.
23.

620. Ungureanu, Larisa. Doamna de Fier a oraşului Bălţi : [70 de ani de la naşterea Lidiei
Noroc-Pânzaru, actriţă la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Bălţi, în perioada 1959-1990] /
Larisa Ungureanu // Literatura şi arta. – 2013. – 21 febr. – P. 6.

621. Мациевски, Елена. Шекспериада в театре ″А. П. Чехова″ / Елена Мациевски //


Независимая Молдова. – 2013. – 6 февр.

622. Сундеев, Виктор. Методие Бужор : ″Я музыку пою сердцем...″ : [о творчестве


молд. опер. певца М. Бужор, солист Санкт-Петербургского Михайловского театра оперы и
балета] / Виктор Сундеев // Независимая Молдова. – 2013. – 26 февр.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


623. De ce Pavel Cebanu? : [candidat la alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţi-
ei Moldoveneşti de Fotbal : aprecieri] // Săptămîna. – 2013. – 1 febr. – P. 5. – (Omul potrivit la locul
potrivit). – Cuprins : N. Juravschi, preşedintele Comitetului Naţional Olimpic : "Blocaj prompt meciu-
rilor trucate"; Petru Caduc : "Boxul şi fotbalul au făcut casă comună; Ion Caras : "Omul dur care
construieşte mereu"; Veaceslav Catcov : "Prin vot deschis, să legitimăm votul deschis de alegere a
preşedintelui".

624. Reniţă, Valeriu. În căutarea "viitorului pierdut" al fotbalului moldovenesc : Lecţiile


Congresului al 11-lea al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal / Valeriu Reniţă // Moldova suverană. –
2012. – 13 febr.

625. Ţîcu, Octavian. "Campion nu e cel care dă, ci acela care rezistă la pumni" : [interviu
cu O. Ţîcu, ministrul Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova] / consemnare: Andrei Rizescu //
Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 28 febr. – P. 7.

626. Velicu, Efim. Preşedintele FIFA Joseph Blatter : "Fotbalul moldovenesc se află pe
mîini bune" : [despre activitatea lui Pavel Cebanu, preşedinte al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal]
/ Efim Velicu // Săptămîna. – 2013. – 1 febr. – P. 4.

627. Таубер, Марина. Марина Таубер : ″Я фундаментальный человек, и выбор делаю


навсегда″ : [интервью с пред. Федерации тенниса Молдовы] / записала Марина Тимотин //
Молдавские ведомости. – 2013. – 15 февр. – Р. 4.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
628. Космеску, Александр. Александр Космеску : ″Мы с отцом похожи даже жестами″
: [интервью с ученым-филологом Акад. Наук Молдовы] / записал Олег Дашевский // Молдав-
ские ведомости. – 2013. – 15 февр. – Р. 5.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
629. Cosniceanu, Maria. Panici : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2013. – 1 febr – P. 24.

630. Cosniceanu, Maria. Sârbu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2013. – 22 febr. – P. 24.

631. Moldovanu, Tatiana. Limba română – Imperativ al secolului XXI / Tatiana Moldovanu
// Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 6.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
632. Buznea, Gheorghe. Doina Prutului / Gheorghe Buznea // Natura. – 2013. – Febr. (Nr
2). – P. 9.

633. Carionopol, Virgil. Cutremurul : [poveste] / Virgil Carionopol // Tribuna copiilor. –


2013. – 28 febr. – P. 14.

634. Pendefunda, Liviu. Rondelul seminţei de’mpărat ; Seara când e dimineaţă ; Tristă e
durerea ; Simbol al slovei de lumină : [versuri] / Liviu Pendefunda // Literatura şi arta. – 2013. – 28
febr. – P. 5.

635. Sorescu, Marin. Boul şi viţelul : [versuri] / Marin Sorescu // Univers pedagogic pro. –
2013. – 7 febr. – P. 8.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


636. Anton, Ion. Gloria : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 14 febr. – P. 5.

637. Anton, Ion. Prezent, trecut, viitor : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 28
febr. – P. 5.

638. Bivol, Zina. Sărutul din umbră ; Trandafirul negru ; Cafeaua rece ; O nouă pasăre ;
Avem acelaşi trecut ; Doamne, nu mă judeca : [versuri] / Zina Bivol // Literatura şi arta. – 2013. –
21 febr. – P. 6.

639. Bostan, Iulian. Ariciul şi Vulpea : (fabulă) / Iulian Bostan // Florile dalbe. – 2013. – 28
febr. – P. 8.

640. Bulat, Valeriu. Problema cu numele : [povestire] / Valeriu Bulat // Florile dalbe. – 2013.
– 28 febr. – P. 8.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

641. Butnaru, Leo. "Partidul" nu ne crede! Ne suspectează! : (Pagini de jurnal) / Leo Butna-
ru // Flux. – 2013. – 1 febr. – P. 13. – Contin. Începutul : 18 mai. 2012.

642. Butnaru, Leo. Case mari – suflete mici : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 8 febr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai. 2012.

643. Butnaru, Leo. Termometrul şi lumânarea : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 22 febr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai. 2012.

644. Cărare, Petru. Oaspete nepoftit ; Înstrăinare ; De-ale circului ; Spovada unui învins
dintre pieile roşii ; Problema glontelui din spate ; Doina de jale a sclavilor ; Plebeilor ; Scurtează-mi,
Doamne, viaţa / Petru Cărare // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 21 febr. – P. 5.

645. Cârneci, Radu. În primăvară sângele dă muguri : [versuri] / Radu Cârneci // Literatura
şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 1.

646. Codreanca, Lidia. Căpitanul corabiei de hârtie : [povestire] / Lidia Codreanca // Florile
dalbe. – 2013. – 28 febr. – P. 4.

647. Dabija, Nicolae. Îngerul păzitor : (nuvelă) / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013.
– 7 febr. – P. 4-5. – Cuprins : 1. Vânătorul de lipitori ; 2. La Dumnezeu acasă ; 3. Satul cu copii
care merg pe apă fără să se scufunde ; 4. Războiul nisipurilor ; 5. La duel cu îngerul ; 6. Sfântul
păcătos ; 7. Salvarea.

648. Grosu, Lidia. Acrostih : [versuri] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. –
P. 8.

649. Hlib, Lidia. Ghiocei pentru mama : [scenariu în versuri] / Lidia Hlib // Florile dalbe. –
2013. – 14, 21 febr. – P. 4.

650. Josu, Nina. "O, Doamne, ce s-a întâmplat…" ; Rugăciunea e dulce ; Cele zece po-
runci : [versuri] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 5.

651. Panovici, Ana. Praf de soare : [versuri] / Ana Panovici // Florile dalbe. – 2013. – 7
febr. – P. 1.

652. Pânzaru, Victor (Irineu). Să mă lumine, să mă ascundă? : [versuri] / Victor (Irineu)


Pânzaru // Literatura şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 1.

653. Rotaru, Petru. Copilul ; Dacă n-aş fi eu Petruţ ; Pufuleţ ; Distrata : [versuri] / Petru Ro-
taru // Florile dalbe. – 2013. – 14 febr. – P. 8.

654. Silvestru, Aurelian. Alegerea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. – 2013.
– 28 febr. – P. 1.

655. Silvestru, Aurelian. Ambiţia afirmării : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. –
Febr. (Nr 2). – P. 5.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656. Silvestru, Aurelian. Surâsul enigmatic : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta.
– 2013. – 21 febr. – P. 1.

657. Silvestru, Aurelian. Timpul dăltuit în calendare : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 1.

658. Stănescu, Nichita. Îmbrăţişarea : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile dalbe. – 2013. –
28 febr. – P. 1.

659. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2010 : jurnal / Efim Tarlapan // Literatura şi arta.
– 2013. – 21, 28 febr. – P. 8. – Contin. Începutul : 6 ian. 2011.

660. Vascan, Ion. Peisaj basarabean : [versuri] / Ion Vascan // Literatura şi arta. – 2013. –
21 febr. – P. 2.

661. Vieru, Galina. Doină, doiniţă ; Amarul din parfum ; Povestea din aur ; Drumul albastru
; Casa părintească ; Peisaj ; Amintire ; Boabe de dor ; Lacrimi pustii ; Oglinda ; Sărbătoare ; Păca-
tul roz ; La Cimişlia : [versuri] / Galina Vieru // Literatura şi arta. – 2013. – 21 febr. – P. 1, 5.

662. Vieru, Grigore. A, iubite, a... : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2013. – 21
febr. – P. 1.

663. Vieru, Grigore. Primăvara : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2013. – 14 febr.
– P. 1.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


664. Кимельфельд, Михаил. Шаг черепахи : рассказ / Михаил Кимельфельд // Неза-
висимая Молдова. – 2013. – 1 февр. – Р. 18.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.111(73).0 Literatură americană în limba engleză
(Vezi Nr 348)

821.135.1.0 Literatură română

665. Brumaru, Emil. "Laud femeia, mă port frumos, doar, doar o voi atrage în plasa mea de
păianjen" : [interviu cu poetul E. Brumaru] / consemnare: Ana-Maria Onisei // Adevărul : ediţie de
Moldova. – 2013. – 22 febr. – P. 10-11.

666. Cimpoi, Mihai. Liviu Pendefunda : timp vertical şi timp "şlefuit" : [despre creaţia poetu-
lui] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 5.

667. Ciobanu, Mircea V. Textul şi textele, sau Despre Călinescu / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 febr. – P. 14.

668. Colesnic, Iurie. Topârceanu şi Chişinăul : [despre creaţia poetului George Topârcea-
nu (1886-1937] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2013. – 28 febr. – P. 7.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

669. Crudu, Dumitru. Iată de ce şi eu cred că Paul Goma ar trebui să fie propus pentru
Premiul Nobel / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 1 febr – P. 23.

670. Dobândă, Viorica. Cel mai mare cronicar dintre români : [380 de ani de la naşterea lui
Miron Costin (1633-1691)] / Viorica Dobândă // Literatura şi arta. – 2013. – 21 febr. – P. 7 ; Făclia.
– 2013. – 16 febr. – P. 15.

671. Marin Sorescu – un geniu al ironiei şi fanteziei : [din biogr. scriitorului] // Timpul. –
2013. – 28 febr. – P. 8.

672. Negru, Nina. Citind "Jurnalele" lui Paul Goma : [pe marginea creaţiei scriitorului] / Nina
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 febr. – P. 14.

673. Popa, Veronica. Ana Blandiana şi "zăpezile" ei : [pe marginea creaţiei poetice] / Vero-
nica Popa // Univers pedagogic pro. – 2013. – 28 febr. – P. 5.

674. Simion, Eugen. "Am văzut oameni care au murit de foame" : [interviu cu E. Simion,
critic literar] / consemnare: Cristian Delcea, Laurenţiu Ungureanu // Adevărul : ediţie de Moldova. –
2013. – 15 febr. – P. 10-13.

821.135.1(478).0 Literatura română din Republica Moldova


675. Apetri, Dumitru. Idealul lui Anatol Gavrilov – Măria Sa Ideea : [70 de ani de la naşte-
rea cercetătorului literar de la Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe al Moldovei] / Dumitru Apetri //
Literatura şi arta. – 2013. – 21 febr. – P. 7.

676. Beşleagă, Vladimir. Vladimir Beşleagă : "Noi, basarabenii, o să ne aflăm mereu între
ciocan şi nicovală" : [interviu cu scriitorul] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2013. –
Febr. (Nr 2). – P. 8.

677. Cimpoi, Mihai. Poezia idealităţii pure : [pe marginea creaţiei poetei Nina Josu] / Mihai
Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 5.

678. Ciubucciu, Vlad. Sudul totuşi e Nord : [omagiu poetului Petru Cărare] / Vlad Ciubucciu
// Făclia. – 2013. – 16 febr. – P. 5. ; Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 2.

679. Crudu, Dumitru. Un mare scriitor absent din manuale : [Vladimir Beşleagă] / Dumitru
Crudu // Timpul. – 2013. – 15 febr. – P. 23.

680. Cucereavii, Mihai. "Bombele" lui Grigore Puică : [65 de ani de la naşterea epigramis-
tului] / Mihai Cucereavii // Literatura şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 8.

681. Cuzuioc, Ion. Descoperire cu noroc! : [pe marginea creaţiei poetei Nina Josu] / Ion
Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 5.

682. Dabija, Nicolae. Iulian din partidul Culturii : [omagiu pentru poetul Iulian Filip] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 1.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

683. Dabija, Nicolae. Întâmplări cu Grigore Vieru (1-3) : [in memoriam poetului] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 14, 21, 28 febr. – P. 1.

684. Dabija, Nicolae. Poezia – o candelă aprinsă-n noapte : [pe marginea creaţiei poetei
Nina Josu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 5.

685. Duca, Gheorghe. Iulian Filip la vârsta împlinirilor : [omagiu poetului] / Gheorghe Duca
// Literatura şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 1.

686. Lungu, Eugen. "Scriu puţin, o pagină pe zi" : interviu cu criticul literar, eseistul E. Lun-
gu / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 febr. – P. 11.

687. Negru, Nina. Enigmaticul Vasile Coroban : [reconstituirea personalităţii criticului şi isto-
ricului literar] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 febr. – P. 14.

688. Nicolae Dabija, acum şi membru titular al AŞM // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 4.

689. Petrencu, Anatol. 2013 – Anul Spiridon Vangheli : [pe marginea nuvelei "Copii în că-
tuşele Siberiei" : context ist.] / Anatol Petrencu // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 2.

690. Prus, Elena. Elena Prus : "Fericirea ţine de energia principiilor..." : [interviu cu criticul
lit., dir. al Inst. de Cerc. Filologice şi Interculturale al Univ. Libere Intern. din Moldova] / consemna-
re: Tatiana Corai // Timpul. – 2013. – 15 febr. – P. 27. – (Supl. ″Femeia″ ; Nr 5).

691. Silvestru, Aurelian. Educatorul din umbră : [65 de ani de la naşterea poetului Iulian
Filip] / Aurelian Silvestru // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 11.

692. Tamazlâcaru, Elena. Discursul liric ca o continuă rugăciune : [pe marginea creaţiei
poetei Nina Josu] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 5.

693. Tamazlâcaru, Elena. Gheorghe Bâlici cu floarea în inimă : [despre creaţia poetului] /
Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 6.

694. Tamazlâcaru, Elena. Steliana Grama, o pasăre cristalină în al ei zbor : [pe marginea
creaţiei poetei] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 4.

695. Tănase, Constantin. Să nu-l pierdem pe celălalt Grigore Vieru : [in memoriam poetu-
lui] / Constantin Tănase // Timpul. – 2013. – 14 febr. – P. 5 ; 15 febr. – P. 9.

696. Vieru, Grigore. Grigore Vieru : "Nu este întâmplător că autorităţile mai sunt bolşevice
în Basarabia. Lupta nu s-a terminat" : [interviu cu poetul, publ. în "Porto-Franco", ian.-febr. 1998] /
interlocutor : Teolin Codreanu // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 4.
(Vezi de asemenea 364)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


697. Мариан, Борис. О ней мне хочется писать стихами : [о творчестве поэтессы Зи-
наиды Гурской] / Борис Мариан // Независимая Молдова. – 2013. – 22 февр. – Р. 18.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
698. Обадэ, Теодор. Теодор Обадэ в одиночку раскопал 1264 квадратных метра сто-
янки ледникового периода : [коммент. науч. сотрудника Ин-та зоологии Акад. наук Молдовы] /
записала Жанна Никитина // Молдавские ведомости. – 2013. – 27 февр.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Ciprian Porumbescu – patriotismul prin muzică . – Vezi Nr 604

Colesnic, Iurie. Geneticianul din Basarabia.– Vezi Nr 572

Colesnic, Iurie. Şi-n eternitate tot împreună... .– Vezi Nr 477

Colesnic, Iurie. "Virtuţile sufletului basarabean...". – Vezi Nr 347

Marin Sorescu – un geniu al ironiei şi fanteziei. – Vezi Nr 671


93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
699. Назаров, Олег. Ялтинский триумф советской дипломатии / Олег Назаров // Не-
зависимая Молдова. – 2013. – 22 февр. – Р. 5, 8.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitor ţări
(Vezi Nr 699, 705)
94(478) Istoria Republicii Moldova
700. Moraru, Anton. Lupta pentru apărarea religiei ortodoxe şi a obiceiurilor etnografice
româneşti în cadrul Bisericii din Basarabia / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 21 febr. –
P. 3.

701. Pelivan, Valeriu. Ion Pelivan – om politic, iniţiator al mişcării de eliberare naţională din
Basarabia : [coment. de V. Pelivan, istoric, descendent al familiei] / consemnare : Natalia Pîslaru //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 28 febr. – P. 2.

702. Spânu-Cemârtan, Margareta. Amintiri din Siberia : [despre destinul deportaţilor de re-
gimul totalitar comunist] / Margareta Spânu-Cemârtan // Literatura şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 2.

703. Taşcă, Mihai. Soarta transnistrenilor care au fugit în România din "raiul" bolşevic
URSS (1-2) : [după anexarea Basarabiei la 28 iun. 1940] / Mihai Taşcă // Adevărul : ediţie de Mol-
dova. – 2013. – 14, 28 febr. – P. 4-5.

704. Думиника, Иван. Чтобы попасть в архив, Иван Думиника прибавил себе два года
: [интервью с ученым-историком] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. –
2013. – 13 февр.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea 592, 689)

94(498) Istoria României


705. Moraru, Anton. Marea tragedie a Armatei Române de la Cotul Donului şi Câmpia
Calmucă (1942-1943) / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 7 febr. – P. 3.

94(=135.1) Istoria românilor


706. Damian, George. Din istoria românilor văzută de ruşi : [pe marginea lucrării "Din etno-
grafie. Românii : Lectură pentru popor" de Feofil Puţikovici, Sankt Petersburg, 1898] / George
Damian // Timpul. – 2013. – 26 febr. – P. 5.
(Vezi de asemenea 524)

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

Index de nume

Bulat, Ion 432


A Bulat, Valeriu 640
Ababii, Ion 360, 558 Bulicanu, Ion 481
Agachi, Ema 490 Bumacov, Vasile 447
Allen, Woody 612 Busuioc, Aureliu 497
Ambarţumean, Agasi (593) Butnaru, Leo 641-43
Ampava, Ion 516 Buznea, Gheorghe 632
Andronesco, Nicholas 491 C
Anton, Ion 636-37
Apetri, Dumitru 675 Caduc, Petru 623
Artene, Aurelia 548 Calmuţchi, Laurenţiu 559
Canţer, Valeriu 345, 570
B Caras, Ion 623
Balan, Dumitru 508 Carionopol, Virgil 633
Balan, Ion 457 Caşu, Igor 364-66, 471
Balan, Mihai 476 Catcov, Veaceslav 623
Banari, Sergiu 473 Cazacu, Parascovia 513
Banaru, Svetlana 509 Cazacu-Istrati, Iacob 419
Baraliuc, Oleg (602) Căldare, Dumitru 560
Basarab, Marin 342, 361 Căpiţă, Ionel 563, 565
Bâcu, Aliona 492 Cărare, Petru 364, 644, (678)
Bâlici, Gheorghe (693) Cârneci, Radu 645
Bârlădeanu, Alexei (572) Ceaicovschi, Aurelia 514
Belli, Paolo Carlo 574 Cebanu, Pavel 623, 626
Bendas, Mihai 516 Certan, Iulia 516
Berghia, Ion 344 Cetulean, Iacob 553
Beşleagă, Vladimir 676, (679) Chircă, Sergiu I. 402
Bivol, Zina 638 Chişlea, Ion 447, 454, 581, 585
Bîrcă, Angela 510 Chiţan, Simona 348, 619
Bjorkamn, Stig 612 Chivriga, Viorel 448
Blandiana, Ana (673) Cimpoi, Mihai 666, 677
Blatter, Joseph 626 Ciobanu, Mihai (603)
Bodiu, Victor 438 Ciobanu, Mircea V. 367, 667
Bodiul, Ivan (468) Ciobanu, Vitalie 368
Bogatu, Petru 362-63, 470 Ciocanu, Gheorghe (560)
Boghiu, Ion 511 Ciornei, Vsevolod 369-70
Borş, Ion 593, 601-03, 615 Ciubucciu, Vlad 678
Bostan, Ion 360 Cizec, Alexandru 346
Bostan, Iulian 639 Codreanca, Lidia 646
Botgros, Nicolae (605) Codreanu, Teolin 696
Branişte, Silvia 550 Coev, G. V. 582
Braşoveanu, Vlad 580 Cojocariu, Tudor 371
Breitman, Baruch 378 Colesnic, Iurie 347, 477, 572, 592, 668
Breznă, Irena 377 Comarnescu, Petru (347)
Brumaru, Emil 665 Corai, Tatiana 418, 690
Buda, Valentin 574 Corduneanu, Petru 372
Budac, Artur 512 Coroban, Vasile (687)
Budeanu, Gheorghe 676 Cosniceanu, Maria 629-30
Budianschi, Dumitru 439 Costin, Miron (670)

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Coşbuc, George 493 Godea, Mihai 376


Creminscaia, Maria 433 Goma, Paul 669, (672)
Cristea, Maria 594 Gorda, Ştefan 416
Crudu, Dumitru 669, 679 Grama, Steliana (694)
Crudu, Victor 597 Grati, Aliona 377
Cucereavii, Mihai 680 Grigoriţa, Ala 495, 517
Cuzimuc, Alexandru 483 Grosu, Lidia 648
Cuzuioc, Ion 579, 583, 605, 681 Guzgan, Viorica 496
D H
Dabija, Nicolae 647, 682-84, 688 Hariton, Andrei (559)
Damian, George 354, 373-74, 403-04, 706 Hemingway, Ernest (348)
Dan, Oana 355, 357 Hemingway, Hadley (348)
Darie, Teodor 551 Hlib, Lidia 649
Dascăl, Tatiana 537 Hodorogea, Andrei (592)
Decuseară, Ion 446
Delcea, Cristian 674 I
Diaconu, Antonina 515 Iachim, Ion 518
Dobândă, Viorica 670 Iatimirschi, Sergiu 519
Dodon, Igor 415
Doga, Eugen (338) J
Duca, Gheorghe (338), 360, 685
Dumitraş, Virginia 606 Jardan, Corina 520
Jitaru, Lucian 378
E Josan, Larisa 521
Josan, Tamara 497
Efrosi, Aliona 549 Josu, Nina 650, (677, 681, 684, 692)
Epihina, Tatiana 538 Juravschi, N. 623
F L
Faigher, Larisa 552 Ladaniuc, Victor 607
Federiuc, Nicolae 448 Leancă, Iurie 417
Fediuc, Larisa 493 Lica, Valentina 523
Filat, Vlad, 424-26 Liiceanu, Aurora 348
Filip, Felicia 616 Liţa, Marina 343
Filip, Iulian (682, 685, 691) Loghin, Vlad 449, 460, 482
Fitzgerald, Scott (348) Luchian, Tamara 591
Fitzgerald, Zelda (348) Lungu, Eugen 686
Floria, Andrada 578 Lungu, Natalia 433-34
Fusu, Corina 584 Lupaşco, Maria 522
G Lupu, Marian 427

Gamarţ, Andrei 598 M


Gamarţa-Eşanu, Aurelia 494 Macovei, Ion 407, 584, 586
Gavriliţă, Nicoleta 606 Manea, Norman 355
Gavrilov, Anatol (675) Manea, Victoria 523
Gheciu, Victor 545 Manoli, Mihaela 418
Gheorghiu, Luminiţa 613 Mardari, Angela 498
Gherciu, Ana 588, 617 Marin, Viorica 349, 356
Gîrbu, Valentina 539 Marşalcovschi, Teo-Teodor 378
Gîţu, Octavian 585 Martea, Galina 379, 524
Gladei, Roger 474

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

Mateevici, Alexei (592) Pârnău, Ion 573


Matei, Valeriu 580 Pelivan, Valeriu (701)
Maurice, Eric 405 Pendefunda, Liviu 634
Mândâcanu, Ala 380 Perciun, Dina 587
Mândâcanu, Virgil 485 Peru-Balan, Aurelia 588
Mârzencu, George 468 Petrencu, Anatol 689
Mihaiu, Liviu 357 Pirojkov, Serghei 407
Mihăilă, Vlad 350 Pîslaru, Natalia 701
Moldovanu, Tatiana 631 Platon, Ghenadie 553
Moran, Francisco Garcia 340 Pleşu, Andrei 358, 618
Moraru, Anton 700, 705 Plugaru, Ştefan 350
Moroşanu, Paul 578 Pogor, Eugenia 430
Morozan, Corina 436 Popa, Veronica 526, 673
Moşneag, Victor 475 Popa, Victoria 594, 608
Munteanu, Mihai 617 Porumbescu, Ciprian (604)
Munteanu, Svetlana 525, 540 Preaşcă, Ion 438
Murafa, Simion (592) Prisăcaru, Viorel (579)
Muravschi, Alexandr 450 Prodan, Gutiera (583)
Prus, Elena 690
N Puică, Grigore (680)
Nani, Anastasia 430 Puiu, Victoria 478
Neamţu, Petre 553 Puţikovici, Feofil 706
Nechit, Irina 597, 686 R
Negrescu, Ion (477)
Negru, Nicolae 381-83, 428 Raiu, Costin 341
Negru, Nina 672, 687 Rancea, Beatrice 619
Negru, Raisa 486 Răileanu, Ion 499
Negruţa, Veaceslav 440 Răileanu, Vitalie 609
Nica, Virginia 439, 441, 590 Rebenjiuc, Victor (618)
Nichita, Vioara 541-42 Reibmayr, Georg 408
Noica, Constantin (346) Reniţă, Valeriu 624
Noroc-Pânzaru, Lidiа (620) Rizescu, Andrei 340, 483, 625
Romanenco, Alexei 453
O Roşca, Iurie 546
Ogrinji, Mihai 564 Rotaru, Petru 653
Olaru, Angelina 408 Rotaru, Tatiana 570
Onceanu-Hadârcă, Mariana 586 Rusnac, Constantin (601)
Onisei, Ana-Maria 613, 665 Rusu, Tudor (344-45)
Oprea, George 419 S
Osmochescu, Nicolae 561
Sacara, Irina 527
P Sărătilă, Vlad 508
Pablo, Hose 598 Sârbu, Maria 435
Palacio, Ana 406 Shaliapin, Feodor 615
Palade, Octavian 341 Silvestru, Aurelian 654-57, 691
Panfilov, Lilia 487 Simion, Eugen 674
Panovici, Ana 651 Snegur, Mircea (338)
Papa Benedict al XVI-lea (349) Sorescu, Marin 635, (671)
Pascaru, Vasile (607-08) Spânu-Cemârtan, Margareta 702
Păduraru, Pavel 473 Spînu, Ana 554
Pânzaru, Victor (Irineu) 652 Spînu, Viorica 488

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Stănescu, Nichita 658 Z


Stănilă, Moni 351
Stoicescu, Vlad 352, 357 Zidaru, Julien 454
Stolearenco, Reghina 543 Zlotea, Maia 529
Stoop, Laurent 377 А
Stratila-Sîrbu, Stela 436
Агаркова, Лилиана 442
Ş Акулова, Галина 547
Şalaru, Gheorghe 565 Андриевски, Виталий 388
Ştefăneţ, Mihail (558) Антонович, Татьяна 575

T Б

Talmaci, Roman 475 Балытников, Вадим 409


Tamazlâcaru, Elena 692-94 Барбиер, Наталия 568
Tarlapan, Efim 659 Беккет, Бориса (614)
Taşcă, Mihai 703 Боднаренко, Елена 479
Tănase, Constantin 384-85, 695 Босенко, Григорий 595-96, 599
Terenti, Ludmila 528 Буга, Мирча 484
Timofti, Nicolae 386 Бужор, Методие 622
Tismăneanu, Vladimir 352 Букарский, Владимир 389
Tongkai, Xu 460 Бушила, Каринэ 571
Topârceanu, George (668) В
Topîrceanu, G. 498
Trifan, Aurelia 516 Варданян, Эрнест 410
Trombiţki, Ilia 566 Васильева, Людмила 530-31
Ватаман, Элеонора 576
Ţ Вельчева, Татьяна 507
Ţapuchevici, Diana 555-56 Волков, Марин 480
Ţîcu, Octavian 625 Воронин, Владимир 423
Ţurcanu, Alina 416 Врабие, Андрей 472

U Г

Uncu, Ion (609) Гайдэу, Людмила 501, 532


Ungureanu, Larisa 620 Гаризан, Олег 390
Ungureanu, Laurenţiu 616, 674 Гейтс, Билл 461
Ungureanu, Tatiana 500 Гибу, Николай 614
Untilă, Veaceslav 387 Головатюк, Владимир 459
Ursu, Valentina 440 Горяну, Елена 530-31
Грациану да Силва, Жозе 462
V Грек, Иван 353, 411
Гречаный, Зинаида 420
Vangheli, Spiridon 543, (689) Грос, Дэниел 463
Varvareţkaia, Ana 471 Гурская, Зинаида (697)
Vascan, Ion 660
Vasilaşcu-Sochircă, Natalia 567 Д
Vasiliu, Vadim 417
Velicu, Efim 626 Дашевский, Олег 562, 610, 628, 704
Verejan, Oleg 482 Дука, Георге (339)
Vieru, Galina 661 Думиника, Иван 704
Vieru, Grigore (541), 662-63, (683, 695), 696 Дунгачиу, Дан 391

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

Ж Осталеп, Валерий 421


Осталеп, Валериу 422
Жереги, Вану 469
Жосу, Виктор 392 П
З Петрова, Е. 536
Пилкин, Иван 562
Западинский, Роберт 393 Плагова, Мария 505
И Пойсик, Михаил 444
Прокопова, Регина 394
Иванова, Галина 502
Ильина, Ксения 412 Р
Ионко, Майя 576 Рогофф, Кеннет 465
Истрати, Алесей 469 Русу, Дмитрий 577
К С
Касым, Инга 533 Сазерленд, Питер 414
Кваме, Джомо 443 Сакс, Джеффри Д. 466
Кимельфельд, Михаил 664 Семенова, Юлия 421
Кирияк, Петру 437 Спэтару, Думитру 431
Киселев, Илья 589 Степанова, С. 489
Клименко, Валерий 394-95 Стиглиц, Джозеф Е. 467
Коваленко, Ирина 339, 442 Сундеев, Виктор 622
Корецкий, Захар 437, 455
Космеску, Александр 628 Т
Кроитору, Сергей 456
Крук, Светлана 503, 534-35 Такий, Александр 445
Кэмерон, Дэвид 414 Таубер, Марина 627
Тимотин, Марина 627
Л
У
Лавров, С. В. 413
Лазарев, Сергей 568 Узун, Елена 611
Литовцева, Елена 479 Усатая, Наталья 544
Ляшко, Иван 569 Ф
М Фомин, Игорь 557
Маковей, М. 504 Ц
Марджокко, Марио 359
Мариан, Андриано 610 Цвятков, Николай 397
Мариан, Борис 697
Масликовова, Ангелина (600) Ч
Мациевски, Елена 621 Чегаровская, Любовь 577
Мельник, Виорел 464 Чешуев, Виссарион 451-52
Мигулина, Татьяна 600 Чобану, Михай 611
Н Чубашенко, Дмитрий 398

Назаров, Олег 699 Ш


Никитина, Жанна 698 Шалберова, Светлана 484
О Шарапановская, Татьяна 568
Шевченко, Анатолий 399
Обадэ, Теодор 571, 698 Шевчук, Анна 506

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Шерепера, Светлана 507


Э
Эрлих, Сергей 400-01
Ю
Яворская, Мария 452
Яновская, Галина 420, 464

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2013

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 2-2013

1. Adevărul : ediţie de Moldova


2. Capitala
3. Comunistul
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Făclia
8. Florile dalbe
9. Flux
10. Jurnal de Chişinău
11. Literatura şi arta
12. Moldova suverană
13. Săptămîna
14. Socialiştii
15. Timpul
16. Tribuna Copiilor
17. Univers pedagogic pro
18. Vocea poporului
19. Ziarul de gardă
20. Кишиневские новости
21. Кишиневский обозреватель
22. Коммерсант plus
23. Коммунист
24. Молдавские ведомости
25. Независимая Молдова
26. Новое время
27. Панорама
28. Социалисты
29. Столица = Capitala
30. Экономическое обозрение

162
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,59
Coli ed. 8,67
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 2

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

163