You are on page 1of 173

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 3
2013

CNCM
Chiinău 2013

1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Review.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 3
2013

NBCM
Chişinău 2013

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Recenzii.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 3
2013

CNCM
Chişinău 2013

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 3, 2013. – 2013. – 173 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-135-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-136-5 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 13

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................... 13
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 13
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................. 13
02 Biblioteconomie ............................................................................ 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 15
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 16
25 Religii ale antichităţii. Religii necreştine ....................................... 16
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 17
32 Politică .......................................................................................... 18
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 19
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 20
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 25
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 25
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 26
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 29
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 29
51 Matematică .................................................................................. 29
53 Fizică ............................................................................................. 31
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................. 31
59 Zoologie ........................................................................................ 32

5
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 32
61 Medicină ....................................................................................... 32
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................ 35
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 36
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii.......................... 38
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 39
7.0 Artă în general ............................................................................. 39
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 39
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 41
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie......................................................................................... 41
82 Literatură ...................................................................................... 42
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 49
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .. 50
93/94 Istorie ...................................................................................... 50
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 50
Index de nume ......................................................................................... 54
Index de titluri ......................................................................................... 57
Index de subiecte ..................................................................................... 59
Index geografic ........................................................................................ 60
Index de editori ........................................................................................ 60
Index ISBN eronate .................................................................................. 61

CRONICA RECENZIILOR ........................................................................... 62

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 62

6
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 62
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................... 62
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................. 62
02 Biblioteconomie ............................................................................ 62
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 63
1/14 Filozofie ..................................................................................... 63
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 63
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 63
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 64
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 64
32 Politică .......................................................................................... 64
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 64
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 65
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 65
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 65
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 65
53 Fizică ............................................................................................. 65
58 Botanică ....................................................................................... 66
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 66
61 Medicină ....................................................................................... 66
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 66
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................ 67
78 Muzică .......................................................................................... 67
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 67
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 67

7
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie......................................................................................... 67
82 Literatură ...................................................................................... 68
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 73
93/94 Istorie ...................................................................................... 73
94 Istorie generală. Istorie Universală .............................................. 73
Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 1-2013................................... 75

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 78

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 78
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 78
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................... 78
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor................. 78
005 Conducere şi organizare. Management ............................................ 78
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................... 79
02 Biblioteconomie ............................................................................ 79
06 Organizaţii (în general)................................................................. 81
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ...................................................... 81
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 81
159.9 Psihologie....................................................................................... 81
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................... 81
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 81
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 81
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 82
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 82
32 Politică .......................................................................................... 83
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 84

8
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 87
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 90
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 91
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 92
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 96
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 97
51 Matematică .................................................................................. 97
53 Fizică ............................................................................................. 97
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie .............................................. 97
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice......................................... 98
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 98
58 Botanică ....................................................................................... 98
59 Zoologie ........................................................................................ 98
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 98
61 Medicină ....................................................................................... 98
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................... 102
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 104
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............ 108
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 111
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .... 111
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 112
72 Arhitectură ................................................................................. 112
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................. 112
78 Muzică ........................................................................................ 112
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................... 113

9
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ......................................................... 113
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie....................................................................................... 113
82 Literatură .................................................................................... 114
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 119
908 Monografii ale localităţilor.............................................................. 119
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ............................................................ 119
93/94 Istorie .................................................................................... 119
94 Istorie generală. Istorie Universală ............................................ 119
Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2013 ................ 120
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2013 .... 126

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ .................................................... 127

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 127


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................. 127
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ....................................................... 127
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor............... 127
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................. 127
02 Biblioteconomie .......................................................................... 127
06 Organizaţii (în general)............................................................... 128
069 Muzee ............................................................................................. 128
070 Ziaristică. Presă ............................................................................... 128
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ........................................................................... 128
1/14 Filozofie ................................................................................... 128
159.9 Psihologie..................................................................................... 128
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................. 129
27 Creştinism. Religie creştină......................................................... 129

10
28 Islam ........................................................................................... 129
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................... 129
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................... 129
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................. 129
32 Politică ........................................................................................ 130
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 137
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................... 141
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 142
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................ 143
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ 143
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............ 146
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 147
53 Fizică ........................................................................................... 147
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................... 147
56 Paleontologie ............................................................................. 148
57 Ştiinţe biologice .......................................................................... 148
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 148
61 Medicină ..................................................................................... 148
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................... 149
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 150
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 152
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 152
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 152
73 Arte plastice................................................................................ 152

11
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................. 153
78 Muzică ........................................................................................ 153
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................... 154
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ......................................................... 156
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie....................................................................................... 156
82 Literatură .................................................................................... 157
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 163
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 163
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii
geografice. Călătorii ......................................................................... 163
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................. 164
94(498) Istoria României ....................................................................... 166
Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 3-2013................. 166
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 3-2013 ............................................................................ 172

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
MARTIE NR 3 MARCH
(451-642)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
451. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind activitatea Consiliului Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în sfera ştiinţei şi ino-
vării în anul … / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp.: Ion Guceac, Nicolae Stratan. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. AŞM) – . – 29 cm.
…2012. – 2013. – 298 p. : fig., tab. – 300 ex. – ISBN 978-9975-62-341-4. – [2013-456].
- - 1. Ştiinţă – Republica Moldova – Raport, 2012. 2. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dez-
voltare Tehnologică – Academia de Ştiinţe a Moldovei – Raport, 2012.
001.891(478)(047)
006 Standardizare şi standarde
452. Arsene, Igor.
Metrologia sportivă : (dicţionar-ghid) : Material didactico-referativ pentru studenţii instituţiilor
cu profil sportiv : În ajutorul studentului / Igor Arsene ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău :
[Valinex], 2013. – 273, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 272-273 (32 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-188-9.
[2013-506].
- - 1. Metrologie sportivă.
006.91:796.01(075)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
453. Catalogul cărţilor cu dedicaţii : din colecţia BM "B. P. Hasdeu" … / Bibl. Municipală
"B. P. Hasdeu", Centrul de Informare şi Documentare "Chişinău" ; alcăt.: Claudia Tricolici ; ed.
îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elena-VI") – . – 21 cm. – ISBN 978-
9975-4369-5-3.
… 2007-2011. – 2012. – 380 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4369-6-0 (în cop. tare). – [2013-
558].
- - 1. Cărţi cu autografe şi dedicaţii – Cataloage.
[019.9+099.3]:027.52(478-25)
454. Inventatori şi Cercetători ai Catedrei "Teoria mecanismelor şi organe de maşini" :
Bibliogr. invenţiilor şi lucrărilor şt., 1964-2004 / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă, Radu Ciobanu [et
al.] ; red. resp.: Valeriu Dulgheru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. "Inginerie şi Management în Con-
strucţia de Maşini". – Chişinău : UTM, 2004. – 55 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 100 ex.

13
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

ISBN 9975-9820-8-5 (eronat).


[2013-444].
- - 1. Invenţii – Tehnică – Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:[001.894+378.662(478)]
455. Inventatorii Facultăţii de Mecanică : [a Univ. Tehn. a Moldovei] : Bibliogr. invenţiilor,
1964-2004 / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă, Radu Ciobanu [et al.] ; red. resp.: Valeriu Dulgheru ;
Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : UTM, 2004. – 110 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 150 ex.
ISBN 9975-9820-8-5 (eronat).
[2013-445].
- - 1. Invenţii – Tehnică – Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:[001.894+378.662(478)]
456. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comuni-
tatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul … / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; [alcăt.: Elena
Corotenco ; ed. îngrijită de Aurelia Hanganu]. – Chişinău : [Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei
Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei], 2013 (Tipogr. AŞM) – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-
4429-0-9.
… 2012. – 2013. – 629 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4429-4-7. – [2013-455].
- - 1. Ştiinţă – Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:001(478)
457. Tutun, Irina.
50 de ani de învăţământ biblioteconomic în Republica Moldova : Studiu bibliogr. / Irina Tutun,
Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Natalia Goian ; red. şt.: Nelly Ţurcan ; Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu", Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Inform., Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comuni-
cării, USM. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elena-VI"). – 230 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4432-1-0 (în cop. tare).
[2013-565].
- - 1. Învăţământ biblioteconomic – Indici bibliografici.
016:[378(478)+02]
02 BIBLIOTECONOMIE
458. Frumoasa călătorie în lumea cărţilor : povestită de nişte cititori care au format un
club de lectură / coord.: Mariana Jitari. – Chişinău : Cu drag, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 95,
[1] p. : fot. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Obşteşti "Spiru Haret". – 500 ex.
ISBN 978-9975-4412-7-8.
[2013-584].
028:821.09
459. Kulikovski, Lidia.
Contribuţii biblioteconomice : (teoretice şi praxiologice) : Culeg. de art. (2008-2011) / Lidia
Kulikovski ; Bibl. Municipală "B. P: Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elena-VI"). – 310 p. :
tab. ; 25 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4432-2-7 (în cop. tare).
[2013-566].
- - 1. Biblioteconomie.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02
070 Ziaristică. Presă
460. Stepanov, Georgeta.
Relatarea mediatică despre HIV/SIDA : Suport de curs / Georgeta Stepanov ; Fundaţia So-
ros Moldova, Programul Sănătate Publică, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe
ale Comunicării. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Imona Grup"). – 72 p. : tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 60-62 (41 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 8. – 20 ex.
ISBN 978-9975-4235-8-8.
[2013-553].
- - 1. Mass-media – Informaţii despre HIV/SIDA.
070:616.98:578.828HIV(075.8)
461. Stepanov, Georgeta.
Relatarea mediatică despre HIV/SIDA : Syllabus / Georgeta Stepanov ; Fundaţia Soros-
Moldova, Programul Sănătate Publică, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale
Comunicării. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Imona Grup"). – 32 p. : tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 20 ex.
ISBN 978-9975-4383-0-8.
[2013-555].
- - 1. Mass-media despre HIV/SIDA.
070:616.98:578.828HIV(076.5)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
462. Racu, Iulia.
Anxietatea la preadolescenţi: abordări teoretice, diagnostic, modalităţi de diminuare : Ghid
pentru studenţi şi masteranzi / Racu Iulia ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de
Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Totex-Lux"). – 153, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 152-154 (32 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4201-8-1.
[2013-497].
- - 1. Anxietate la preadolescenţi.
159.96(075.8)
463. Психология влияния : Учеб. пособие / Ин-т непрерыв. образования, Каф. психо-
логии ; разраб. и адапт.: Анжела Каланча ; гл. ред. : Симион Кайсын. – Кишинэу : Институт
непрерывного образования, 2012. – 161 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 161 (23 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4404-8-6.
[2013-570].
- - 1. Psihologia influenţei.
159.922.2/.6(075.8)
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
464. García de Castro, Arantxa.

15
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Codul bunelor maniere : pentru adolescenţi şi părinţi / Arantxa García de Castro ; trad. din lb.
span.: Valeria Neagu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (f. de tit. Prut), [2012 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – 287 p. : des. ; 21 cm.
Tit. orig.: Manual de las buenas maneras.
ISBN 978-9975-54-071-1 (în cop. tare).
[2013-486].
- - 1. Codul bunelor maniere.
177.1
2 RELIGIE. TEOLOGIE
465. Patrimoniu bisericesc : [materialele conf. şt.-practice "Protejarea patrimoniului biseri-
cesc – imperativ al timpului", Ed. 1-a (Chişinău, 5 apr. 2011) şi ale conf. "Patrimoniu bisericesc –
recuperarea trecutului", Ed. a 2-a (Chişinău, 3 mai 2012)] / Mitropolia Chişinăului şi a întregii Mol-
dove, Dep. Mitropolitan Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bisericească ; col. şt.: ÎPS Vladimir,
Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove (red. şef) [et al.]. – Chişinău : Departamentul Mitropoli-
tan Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bisericească, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 151 p. : fig.,
fot. ; 24 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex.
ISBN 978-9975-66-322-9.
[2013-567].
- - 1. Patrimoniu bisericesc – Republica Moldova – Protejare.
27-523/.526:726(478)(082)=135.1=161.1
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
466. Vernant, Jean-Pierre.
Universul, Zeii, Oamenii : Mituri greceşti ale originilor / Jean-Pierre Vernant ; trad. din fr. de
Dorin Onofrei. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 203 p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Cartier clasic" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Tit. orig.: L'univers, Les dieux, Les hommes. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-809-9.
[2013-587].
- - 1. Mituri greceşti.
255
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
467. Православный молитвослов. – Кишинев : Виноградная лоза, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 112 p. ; 12 x 17 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-4441-3-2.
[2013-575].
- - 1. Rugăciuni.
27-282.5
468. Православный молитвослов. Псалтырь. – Кишинев : [Viţă Adevărată], 2013
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 527, [1] p. ; 13 x 17 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-4441-4-9 (în cop. tare).
[2013-576].

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Rugăciuni. 2. Psaltirea lui David.


27-282.5
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
469. Şcoala secolului XXI în condiţiile creşterii migraţiei tinerilor peste hotare : Ghid
metodologic (şt.-practic) pentru cadrele didactice şi elevi/studenţi : Se consacră 2013 – Anului
European al Cetăţeniei : (în special tinerilor – subiecţi ai educaţiei) / Centrul Colab. şi Parteneriat,
Moldova, Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. Gen. a Învăţătorilor din România, filiala R.
Moldova (AGIRoMd) ; col. red.: Irina Martâniuc [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Recla-
ma"). – 148 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr.
în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-423-1.
[2013-469].
- - 1. Migraţia tinerilor.
314.7-053.6:37.091=135.1=133.1=161.1
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
470. Bejan, Octavian.
Modele de organizare socială: capitalism şi comunism : (caracterizare comparativă) / Octavi-
an Bejan. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Ericon"). – 94, [2] p. ; 18 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4360-6-9.
[2013-440].
- - 1. Organizare socială – Capitalism – Comunism.
316.3/.4:32
471. Iurchevici, Iulia.
Sociologia familiei : Curs univ. / Iulia Iurchevici ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu". –
Cahul : S. n., 2012 (Tipogr. "Centrografic"). – 255 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 241-255 (175 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-914-80-2.
[2013-532].
- - 1. Sociologia familiei.
316.356.2(075.8)
316.6 Psihologie socială
472. Iurchevici, Iulia.
Psihologie socială : Curs univ. / Iulia Iurchevici ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
din Cahul. – Cahul : S. n., 2012 (Tipogr. "Centrografic"). – 364 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-914-81-9.
[2013-533].
- - 1. Psihologie socială.

17
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

316.6(075.8)
473. Адэскэлицэ, Виорика.
Работа психолога с семьей : (курс лекций для студентов фак. Психологии и Спец. Пси-
хопедагогики) / Виорика Адэскэлицэ ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. Иона Крянгэ, Каф. Психоло-
гии. – Кишинёв : Totex-Lux, 2013. – 79 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4201-9-8.
[2013-577].
- - 1. Psihologie socială. 2. Educaţie în familie.
316.6:37.018.1(075.8)
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
474. Цырдя, Богдан.
Олигархическая Молдова / Богдан Цырдя, Виктор Чобану ; Нац. Ин-т. Развития. – Ки-
шинев : Universul, 2013. – 840 p. : graf., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 833-836. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-047-6 (în cop. tare).
[2013-624].
- - 1. Oligarhie – Republica Moldova.
[321.15+323](478):334
323 Politică internă
475. Baldassare, Nicola.
Un an în Moldova : jurnal semiserios al unui italian în ţara dulcilor coline / Nicola Baldassare ;
trad. de Silvia Corlăteanu-Granciuc. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Garomont Studio"). – 160 p. ;
20 cm.
80 ex.
ISBN 978-9975-4442-3-1.
[2013-548].
323:908(478)
476. Snegur, Mircea.
Labirintul destinului : Memorii : [în vol.] / Mircea Snegur ; dir.-ed., red. şef: Dumitru Ţâra. –
Chişinău : [Fundaţia "Draghiştea"], 2013 (Combinatul Poligrafic) – . – 23 cm. – ISBN 978-9975-
9868-9-2.
Vol. 3 : Edificarea statului. – 2013. – 775 p. : fot. – 2000 ex. – Bibliogr.: p. 774 (11 tit.). –
ISBN 978-9975-4210-7-2 (în cop. tare şi supracop.). – [2013-457].
- - 1. Politică şi guvernare – Memorii
323/324(478)(092)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
477. Левит, Изяслав Эликович.
Бессарабский вопрос в контексте международных отношений (1919-1920 гг.). Париж-
ская мирная конференция = Bessarabian Issue in the Context of International Relations (1919-
1920). Paris Peace Conference / И. Э Левит ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Центр
соц. и полит. исслед. "Перспектива". – Тирасполь : Литера, 2012. – 237, [2] p. ; 20 cm. – (Се-
рия "Монография" / редкол.: С. И. Берилл [и др.]).

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. în note : p. 192-222
(521 tit.). – Ind. de nume : p. 223-228. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4110-4-2.
[2013-495].
- - 1. Relaţii internaţionale – Republica Moldova – 1919-1920 – Istorie. 2. Conferinţa de Pace
de la Paris, 1919.
327:[94(478)+94(4)]"1919/1920"
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
478. Munca în adolescenţă : Ce trebuie să cunoască profesioniştii / Centrul Naţ. de Preve-
nire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC), Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile
Copilului (CIDDC) ; elab.: Oxana Şevcenco [et al.]. – Chişinău : Centrul Naţional de Prevenire a
Abuzului faţă de Copii, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 22 p. : tab. ; 21 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei OAK şi UNICEF Moldova. – [500] ex.
ISBN 978-9975-80-685-5.
[2013-580].
- - 1. Munca în adolescenţă.
331.526-053.6:343.627
336 Finanţe
479. Codul fiscal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi compl.
din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 216 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4457-0-2.
[2013-586].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
480. Tofan, Tatiana.
Managementul investiţiilor : Man. pentru studii postuniv. / Tatiana Tofan ; red. şef: Simion
Caisîn ; Inst. de Formare Continuă, Catedra Econ. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă,
2012. – 112 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4262-7-5.
[2013-569].
- - 1. Investiţii financiare. 2. Managementul investiţiilor.
336.581:339.727.22(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-
nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism. Economia turismului
481. Mindrigan, V.
Tehnici operaţionale în turism : (note de curs) / V. Mindrigan, M. Onoi, S. Berzan ; red. şt.: B.
Rîşneac. – Chişinău : [USEFS], 2013. – 172 p. : fig., graf., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 164-167 (48 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4452-1-4.

19
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

[2013-481].
- - 1. Turism.
338.48(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
482. Пармакли, Дмитрий Михайлович.
Международные экономические отношения : Учеб. пособие / Д. М. Пармакли, П. И. Ка-
тан, А. П. Катан ; Славян. ун-т Респ. Молдова. – Кишинев : Славянский университет Респуб-
лики Молдова, 2013 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţământ slavone). – 167 p.
: fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 141 (21 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-117-04-3.
[2013-608]
- - 1. Relaţii economice internaţionale.
339(075.8)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
483. Codul vamal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. – Chişinău :
Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 92 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-34-1.
[2013-543].
- - 1. Codul vamal al Republicii Moldova.
339.543(478)(094.4)
484. Codul vamal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi compl.
din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – Chişinău : Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Vite-
jesc"). – 128 p. ; 20 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-4426-7-1.
[2013-541].
- - 1. Codul vamal al Republicii Moldova.
339.543(478)(094.4)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
485. "Правовые и социально-экономические направления реформирования со-
временного общества", междунар. науч.-практ. конф. (2012 ; Тирасполь). Правовые и
социально-экономические направления реформирования современного общества : Мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф., 24-25 мая 2012 г. / отв. ред.: Згурян М. А. – Тирасполь :
Литера, 2012. – 663 p. : des., tab. ; 21 cm.
Antetit.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. акад. экономики и права, Ти-
распол. фил. – Texte : lb. rom., bulg., ucr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9967-9-2 (în cop. tare).
[2013-496].
- - 1. Dreptul în transformări sociale. 2. Dezvoltare socială. 3. Dezvoltare economică.
[34+316.42+338](082)=00
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
486. Savenco, Mihail G.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Legile locale din Basarabia şi jurisprudenţa Imperiului Rus / Mihail G. Savenco ; ed. îngrijită,
trad. şi note de Elena Aramă, Mihai Taşcă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău : Cartea Juridică : [Lexon-Prim], 2012
(Tipogr. "Reclama"). – 130, [1] p. ; 20 cm. – Consemnarea 200 de ani de la anexarea Basarabiei la
Imperiul Rus.
Referinţe bibliogr.: p. 119-125 şi în subsol. – Ind. de materii : p. 126-131– 200 ex.
ISBN 978-9975-4436-3-0.
[2013-476].
- - 1. Jurisprudenţa din Basarabia. 2. Jurisprudenţa Imperiului Rus.
340(478+470)"1812/1917"
487. Роман, Александр Тимофеевич.
История права Молдовы : Учеб. пособие для студентов юрид. фак. : спец. 381.1 "Пра-
во" / Александр Тимофеевич Роман ; Славян. ун-т, Юрид. фак., Каф. публ. права. – Кишинэу
: Славянский университет, 2012 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţământ sla-
vone din Republica Moldova). – 235 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 35-41 (125 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-117-00-5.
[2013-605].
- - 1. Drept – Republica Moldova – Istorie.
340(478)(091)(075.8)
341 Drept internaţional
488. Ceban, Cristina.
Dreptul Uniunii Europene : [pentru uzul studenţilor] / Ceban Cristina ; Inst. de Istoria Stat şi
Drept a AŞM, Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : [Institutul de Istorie, Stat şi Drept
a AŞM], 2013 (Tipogr. "Vizual design"). – 304 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 237-243. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4078-7-8.
[2013-439].
- - 1. Dreptul Uniunii Europene.
341.1:061.1EU(075.8)
489. Mendel, Toby.
Libertatea de exprimare : Ghid privind interpretarea şi explicarea articolului 10 al Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului / Toby Mendel ; Centrul pentru Drept şi Democraţie. – [Chişinău : S.
n., 2013] (Tipogr. "Bons Offices"). – 88 p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-80-668-8.
[2013-588].
- - 1. Drepturile omului. 2. Libertate de exprimare.
341.231.14:342.727
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
490. Юридическая защита прав человека : Учебник / Борис Сосна, Андрей Боршев-
ский, Александр Сосна [и др.] ; гл. ред.: Симион Кайсын ; Ин-т непрерыв. образования. –
Кишинэу : Институт непрерывного образования, 2013. – 86 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 74-86 (280 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4416-4-3.
[2013-571].

21
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

- - 1. Drepturile omului.
342.7(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
Aspecte psihosociale ale tinerilor delincvenţi. – Vezi 508.

Codul de executare al Republicii Moldova. – Vezi Nr 505.

491. Codul penal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi compl.


din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 150 p.
400 ex.
ISBN 978-9975-4426-9-5.
[2013-585].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
492. Compilaţie de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în fa-
milie / Centrul de Drept al Femeilor. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 92 p. ; 24
cm.
Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pen-
tru Dezvoltare Intern. (USAID).
[2013-601].
- - 1. Violenţa în familie – Combatere – Acte normative.
343.54(094.4)
493. Popa, Vladimir.
Ce trebuie să ştiu dacă am fost eliberat înainte de termen din penitenciar ? / Vladimir Popa ;
coord. ed.: Adriana Mîrza ; Inst. de Reforme Penale (IRP). – Chişinău : Cartea Juridică, 2013
(Tipogr. "Bons Offices"). – 44 p. : tab. ; 10 x 14 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Open Society Inst., Budapes-
ta. – 600 ex.
ISBN 978-9975-80-672-5.
[2013-590].
- - 1. Eliberarea înainte de termen din penitenciar.
343.846
494. Popa, Vladimir.
Ce trebuie să ştiu dacă mi s-a aplicat condamnare cu suspendarea condiţionată a executării
pedepsei? / Vladimir Popa ; coord. ed.: Adriana Mîrza ; Inst. de Reforme Penale (IRP). – Chişinău :
Cartea Juridică, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 52 p. : tab. ; 10 x 14 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Open Society Inst., Budapes-
ta. – [800] ex.
ISBN 978-9975-80-671-8.
[2013-596].
- - 1. Suspendarea pedepsei.
343.24/.26
495. Popa, Vladimir.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cum să adresez o plîngere? : Ghid pentru beneficiarii serviciului de probaţiune / Vladimir


Popa, Igor Dolea, Victor Zaharia ; coord. ed.: Adriana Mîrza ; Inst. de Reforme Penale. – Chişinău :
Cartea Juridică, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 44 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Open Society Inst., Budapes-
ta. – [800] ex.
ISBN 978-9975-80-694-7.
[2013-589].
- - 1. Plângeri (aspect juridic) – Modele.
343.122(036)
496. Tortura şi rele tratamente faţă de copii minori în contextul justiţiei juvenile: răs-
pândirea, impactul, prevenirea, identificarea cazurilor, oferirea suportului şi raportare : Ra-
port de studiu / Ludmila Popovici, Dumitru Roman, Olga Vacarciuc [et al.]. – [Chişinău : S. n.],
2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 96 p. : diagr. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 95-96 (30 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. –
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
[2013-602].
- - 1. Justiţie juvenilă.
343.241.1
497. Ubeivolc, Vladimir.
New Face of Human Trafficking : Considering new trends in trafficking in relation to educa-
tional work among young people / Vladimir Ubeivolc, Veniamin Sazonov ; engl. transl.: Irina Lev-
cenko. – Chişinău : Începutul vieţii, 2013 (Tipogr. "Elena-VI"). – 53 p. : diagr. ; 23 cm. – (Series
"Transformation").
Bibliogr.: p. 49-51 (20 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-4359-2-5.
[2013-560].
- - 1. Trafic de fiinţe umane.
343.54
498. Уголовный Кодекс Республики Молдова : с последними изменениями и доп. –
[Ed. rev.]. – Кишинёв : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 125 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai
recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-35-8.
[2013-544].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
347 Drept civil
499. "Probleme actuale ale dreptului privat şi practica aplicării lui", conf. şt.-practică
(2013 ; Chişinău). Probleme actuale ale dreptului privat şi practica aplicării lui = Актуальные
проблемы частного права и практики его применения : Conf. dedicată activităţii şt. şi pedagogi-
ce a doctorului în drept, conferenţiar univ., prodecan pentru activitatea şt. a fac. de Drept a Univ.
Slavone, Jurist Emerit a Moldovei, Ovcinnikova Olga Vasile, 26-27 ian. 2012 / ред.-изд. совет:
Бабенко О. А. [и др.]. – Кишинёв : Universitatea Slavonă din Moldova, 2013 (Tipografia Asociaţiei
lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone din Rep. Moldova). – 131 p., [1] f. portr. color ; 29 cm.
Antetit.: Univ. Slavonă. – Text : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-117-05-0.
[2013-609]

23
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

- - 1. Drept privat.
347(082)
500. Studii juridice în onoarea prof. univ. dr. Gheorghe Chibac / Univ. de Stat din Mol-
dova, Fac. de Drept ; resp. ed.: Sergiu Băieşu. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 466 p. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-358-0.
[2013-529].
- - 1. Drept civil.
347(082)
501. Гражданский кодекс Республики Молдова : с последними изменениями и доп.
– [Ed. rev.]. – Кишинёв : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 256 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele
mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-36-5.
[2013-545].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
502. Cimil, Dorin.
Calificarea raporturilor contractuale : Studiu monogr. / Dorin Cimil. – [Chişinău] : Grafema Li-
bris, 2013. – 224 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 216-222 (109 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [500] ex.
ISBN 978-9975-52-130-7.
[2013-500].
- - 1. Contracte civile.
347.44
347.7 Drept comercial
503. Bursa invenţiilor / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) ; alcăt.:
Maria Rojnevschi [et al.]. – Chişinău : AGEPI, 2013. – 100 p. : fig. ; 25 cm. – Supliment al revistei
Intellectus.
300 ex.
ISBN 978-9975-911-76-4.
[2013-463].
- - 1. Invenţii – Protecţie.
347.77.02
504. Lecturi AGEPI : Comunicări prez. la simp. anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii
intelectuale (ed. a 14-a, 10-11 apr. 2012) / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep.
Moldova ; consiliul ed.: Lilia Bolocan (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : AGEPI, 2012. – 335, [1] p. :
fig., tab. ; 28 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-911-77-1.
[2013-464].
- - 1. Proprietate intelectuală.
347.77(082)=135.1=111=161.1

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

505. Strategia Naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 = Nati-
onal Intellectual Property Strategy Until 2020 : aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din
22.11.2012 / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a Rep. Moldova. – Chişinău
: AGEPI, 2013. – 66 ; 62 p. : tab. ; 26 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 50 ex.
ISBN 978-9975-911-79-5.
[2013-547].
- - 1. Proprietate intelectuală – Strategii naţionale.
347.77(478)=135.1=111
506. Strategia Naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 =
Национальная стратегия в области интеллектуальной собственности до 2020 года : aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 880 din 22.11.2012 / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
(AGEPI) a Rep. Moldova. – Chişinău : AGEPI, 2013. – 66 ; 78 p. : tab. ; 26 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 100 ex.
ISBN 978-9975-911-78-8.
[2013-546].
- - 1. Proprietate intelectuală – Strategii naţionale.
347.77(478)=135.1=161.1
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
507. Codul de executare al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
compl. : Actualizat. – Chişinău : Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 126 p. ; 20 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-4426-8-8.
[2013-542].
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
347.91/.99+343.2(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
508. Evaluarea eficienţei şi transparenţei utilizării resurselor publice alocate culturii :
(variantă preliminară pentru masa rotundă) / Dumitru Budianschi (coord.), Angela Stafii, Ghenadie
Şonţu [et al.] ; Centrul Analitic Independent Expert-Grup. – Chişinău : S. n., 2013. – 99 p. : fig., tab.
; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-
Moldova. – Broşată.
[2013-454].
- - 1. Resurse publice – Cultură – Republica Moldova.
351.85:008(478)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
509. Linii Directoare pentru Îngrijirea Alternativă a Copiilor : Ghid pentru copii / elab.:
Dorina Osipov [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 52 p. : des., tab. color ;
21 cm.
Apare cu sprijinul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Intern. – 1000 ex.
Broşată.

25
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

[2013-603].
- - 1. Îngrijirea alternativă a copiilor – Ghiduri. 2. Asistenţă socială – Copii – Ghiduri.
364.42/.44(036)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
510. "Aspecte psihosociale ale tinerilor delincvenţi", conf. şt. naţ. (2012 ; Chişinău).
Aspecte psihosociale ale tinerilor delincvenţi : (materialele conf. şt. naţ.) / col. red.: Vîrlan Maria
(coord.) [et al.] ; com. şt.: I. Racu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 366
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-136-8.
[2013-536].
- - 1. Tineri delincvenţi – Aspecte psihosociale.
37.015+343.22(082)=135.1=161.1
511. Gînju, Stela.
Formarea cadrelor didactice în direcţia realizării educaţiei ecologice la treapta preşcolară de
învăţământ : recomandări, sugestii, recorelări / Gînju Stela, Ursu Ludmila (coord.) ; Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău, Lab. "Ecoeducaţie". – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. UPS "I.
Creangă"). – 73 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 72-73 (27 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-134-4.
[2013-535].
- - 1. Educaţie ecologică – Învăţământ preşcolar.
37.015:373.2
512. Saranciuc-Gordea, Liliana.
Formarea cadrelor didactice în direcţia realizării educaţiei ecologice la treapta primară de în-
văţământ : recomandări, sugestii, recorelări / Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila (coord.) ;
Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău, Lab. "Ecoeducaţie". – Chişinău : S. n., 2012
(Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 160 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 97-99 (32 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-135-1.
[2013-534].
- - 1. Educaţie ecologică – Învăţământ primar.
37.015:373.3
513. Timuş, Maria.
Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport : note de curs : (pentru
masteranzi) / Maria Timuş ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Teoria şi Metodica
Culturii Fizice. – Chişinău : [Valinex], 2013. – 274 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 263-273 (317 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-190-2.
[2013-505].
- - 1. Comunicare profesională – Educaţie fizică.
[37.015+316.77]:796/799(075.8)

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


514. Eşanu, Angela.
Educaţia tehnologică : Setul din 30 fişe / Angela Eşanu ; graf.: Irina Afteni. – [Chişinău] : Po-
ligraf-Design, 2012. – 30 fişe : il. color ; 35 x 47 cm.
Text pe o singură parte a fişei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4349-2-8.
[2013-523].
- - 1. Educaţie tehnologică – Metodica predării.
37.016.046:64
515. "Optimizarea procesului de predare a limbilor străine în contextul metodologiilor
clasice şi moderne", conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău). Optimizarea procesului de predare a
limbilor străine în contextul metodologiilor clasice şi moderne : Actele Conf. şt. Intern., 22 mai 2012
/ com. şt.: Tamara Gogu (coord.) [et al.] ; com. onorific: Teodor Cotelnic [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2012 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 384 p. : fig. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.:
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 38 ex.
ISBN 978-9975-4379-6-7.
[2013-550].
- - 1. Limbi străine – Metodica predării.
37.016.046:811'243(082)=00
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
516. Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport : Caiet de sar-
cini pentru orele facultative şi independente la cursul de lecţii pentru masteranzi / Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova, Catedra Teoria şi Metodica Culturii Fizice ; elab.: Maria
Timuş. – Chişinău : [USEFS], 2013 [Tipogr. "Valinex"]. – 60 p. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 59 (26 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4452-2-1.
[2013-540].
- - 1. Formare profesională – Educaţie fizică şi sport.
37.091:796/799(072)
517. Ghidul facilitatorului temelor de acasă : pentru profesorii şi educatorii instituţiilor de
învăţământ din localităţile populate compact sau mixte de romi din Rep. Moldova / elab. de : Rus-
lan Stânga [et al.] ; consultanţi: Tatiana Costev, Erica Ceka. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr.
"Sibis-Grafica"). – 38 p. : il. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în text şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului de Educaţie
pentru Romi din Budapesta, Ungaria. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4146-5-4 (broşată).
[2013-471].
- - 1. Organizarea învăţământului preuniversitar.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
518. Ciobanu, Valentina.
Ştii să scrii corect? / Valentina Ciobanu, Ecaterina Stratan. – [Chişinău] : Poligraf-Design,
[2012]. – 48 p. : des. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4349-3-5.

27
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

[2013-507].
- - 1. Învăţământ primar – Ortografie.
373.3:811.135.1′36
519. Cojocaru, Victoria.
Stilurile manageriale în instituţia preşcolară / Victoria Cojocaru, Lilia Cebanu ; red. şt.: Cojo-
caru Vasile ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : [Universitatea de Stat din Tiraspol], 2013. –
273 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 229-237 (181 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-76-098-0.
[2013-616].
- - 1. Managementul educaţional în învăţământul preşcolar.
373.2
520. Stratan, Ecaterina.
Comunicare distractivă : cl. 4 / Ecaterina Stratan, Ala Leca. – [Chişinău] : Poligraf-Design,
[2011]. – 56 p. : des., tab. ; 28 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4204-6-4.
[2013-518].
- - 1. Învăţământ primar – Comunicare.
373.3:821.09
521. Stratan, Ecaterina.
Eu cresc / Ecaterina Stratan, Alexandra Balan, Petru Jelescu. – [Chişinău] : Poligraf-Design,
[2012]. – 36 p. : des. color ; 20 x 28 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4349-4-2.
[2013-508].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
522. Zglavoci, Valentina.
Alunelul din folclorul copiilor : curs opţional pentru elevii claselor primare cu texte şi melodii
înregistrate pe CD / Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spânu-Şemeachin ; cop. : Simion Coadă. –
Chişinău : Policadran, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 40 p. : des., n. muz. ; 24 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-4423-1-2.
[2013-581].
- - 1. Educaţie artistică. 2. Folclorul copiilor.
373.3.016:398
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Lipceanu, Ala. Das Tagebuch einer unvergesslichen Studienreise nach Deutschland. – Vezi
Nr 579.

523. Probleme actuale ale psihologiei învăţământului superior : [pentru uzul studenţilor]
/ Carolina Platon, Natalia Cojocaru, Zinaida Bolea [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Centrul de
Formare Continuă, Catedra Psihologie Aplicată. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 239 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-71-348-1.
[2013-527].
- - 1. Evaluarea psihologică în mediul universitar.
378:159.9(075.8)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
A fost odată ca niciodată.... – Vezi Nr 602.
Proverbe şi zicători. – Vezi Nr 582.
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
524. Ghidul utilizatorului geoportalului de mediu / Oficiul Prevenirea Poluării Mediului. –
Chişinău : Ministerul Mediului al Republicii Moldova, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 19 p. : fig.
color ; 30 cm.
Text parţial în lb. engl. – F f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. –
[200] ex.
ISBN 978-9975-80-684-8.
[2013-595].
- - 1. Geoportalul de mediu – Ghiduri.
502/504:004.77(036)
51 MATEMATICĂ
525. Guţu, Ion.
Математика Кенгуру – 2013 : [Concurs Intern. de Mat. "Kangourou"] / Ion Guţu, Valeriu
Guţu, Galina Rîbacova. – Chişinău : VEGA, 2013 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 32 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit. – 7900 ex.
[2013-625].
- - 1. Matematică.
51(076.5)
526. Matematica distractivă : [cl.] 1-a / Tamara Lenţa, Vera Triboi, Liuba Paiu [et al.]. –
[Chişinău : Poligraf-Deisgn, 2012]. – 56 p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-9718-2-9.
[2013-519].
- - 1. Matematică distractivă – Manuale.
51(075.2)
527. Matematica distractivă : [cl.] a 2-a / Liuba Paiu, Tamara Lenţa, Vera Triboi [et al.]. –
[Chişinău : Poligraf-Deisgn, 2012]. – 55, [1] p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4342-0-1.
[2013-520].
- - 1. Matematică distractivă – Manuale.
51(075.2)

29
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

528. Matematica distractivă : [cl.] a 3-a / Vera Triboi, Ala Leca, Tamara Lenţa [et al.]. –
[Chişinău : Poligraf-Deisgn, 2012]. – 56 p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4342-1-8.
[2013-521].
- - 1. Matematică distractivă – Manuale.
51(075.2)
529. Matematica distractivă : [cl.] a 4-a / Ala Leca, Tamara Lenţa, Vera Triboi [et al.]. –
[Chişinău : Poligraf-Deisgn, 2012]. – 56 p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4342-2-5.
[2013-522].
- - 1. Matematică distractivă – Manuale.
51(075.2)
530. Matematică : Teste sumative : Pregătire pentru examenul de absolvire a gimnaziului /
Ion Achiri, Andrei Braicov, Valentina Ceapa [et al.]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (f. de tit. Prut),
[2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 72 p. : fig. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-073-5.
[2013-487].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
531. Idem în lb. rusă : Математика : Итоговые тесты : Готовимся к выпускному экзамену
за курс гимназии / trad. din lb. rom.: Ion Achiri, Olga Şpuntenco. – [Кишинёв] : Prut Internaţional
(f. de tit. Prut), [2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 72 p. : fig. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-074-2.
[2013-488].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
532. Ursu, Ludmila.
Matematică : caietul elevului : pentru cl. a 2-a / Ludmila Ursu. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –
[Chişinău] : Prut Internaţional, [2012] (Tipogr. "Serebia") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-012-4.
Semestrul 2. – 2012. – 56 p. : fig. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-54-038-4. – [2013-489].
51(075.2)
533. Idem în lb. rusă : Математика : Тетрадь ученика : 2 кл. – 2-e изд., перераб. и доп. –
[Кишинёв] : Prut Internaţional, [2012] (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-
54-019-3.
2-e полугодие. – 2011. – 56 p. : fig. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-54-039-1. – [2013-490].
51(075.2)
517 Analiză
534. Solovei, Lilia.
Elemente de matematică superioară : Suport de curs / Lilia Solovei, Valentina Banari ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Matematici Fundamentale. – Chişi-
nău : CEP USM, 2013. – 84 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 83 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-346-7.
[2013-528].

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Matematică superioară.
517(075.8)
519.8 Cercetări operaţionale
535. Cataranciuc, Sergiu.
Matematici aplicate în economie : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Cataranciuc, Gheorghe
Căpăţână, Silvestru Maximilian ; red. şt.: Silvestru Maximilian ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Matematică şi Informatică, Dep. Matematici Aplicate. – Chişinău : CEP USM, 2012. – 387 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 384-387 (65 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-328-3.
[2013-531].
- - 1. Matematici aplicate în economie.
519.86(075.8)
53 FIZICĂ
536 Căldură. Termodinamică
536. Paladi, Florentin.
Termodinamica şi fizica statistică : Curs de fizică teoretică : [în părţi] / Florentin Paladi ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Fizică şi Inginerie, Catedra Fizica Teoretică. – Chişinău : CEP USM,
2013 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-359-7.
Partea 1-a : Termodinamica. – 2013. – 135 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 131-132 (32 tit.). – Re-
ferinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de termeni : p. 133-135. – 50 ex. – ISBN 978-9975-71-360-3. –
[2013-524].
- - 1. Termodinamică.
536(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
537. Godoroja, Rita.
Compendiu la chimie / Rita Godoroja, Tatiana Litvinova. – Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul
Poligrafic). – 131 p. : fig., tab. ; 21 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-724-6.
[2013-617].
- - 1. Chimie.
54(075)
546 Chimie anorganică
538. Bulimestru, Ion.
Chimia metalelor : Suport de curs / Ion Bulimestru, Nelea Popa ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie Anorganică şi Fizică. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 158 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 156 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-347-4.
[2013-525].
- - 1. Chimia metalelor.
546.3/.9(075.8)

31
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

59 ZOOLOGIE
539. Atlasul speciilor de nevertebrate terestre : (incluse în Cadastrul regnului animal al
Rep. Moldova) / Derjanschi Valeriu, Baban Elena, Timuş Asea [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Zoologie, Min. Mediului al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elena-VI"). –
116 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 112-116. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4432-4-1.
[2013-561].
- - 1. Nevertebrate terestre – Republica Moldova.
592(478)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
540. Lucrări practice la Anatomia Omului = Workbook in Human Anatomy =
Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire) : [în vol.] / Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ed. a 5-a, trilin-
gvă (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-9896-
9-5.
[Vol. 2] : Viscere. Sistemul Nervos Central / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.]. –
2013. – 304 p. : fig., tab. – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. - Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr.: p. 303. – 750 ex. – ISBN 978-9975-57-058-9. – [2013-438].
- - 1. Anatomia omului – Lucrări practice.
611(076.5)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
541. Bahnarel, Ion.
Port cu mine ceea ce e al meu : Repere autobiogr. / Ion Bahnarel ; red.-coord.: Alexandru Fi-
lip. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elena-VI"). – 278 p. : fot., fot. color 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4432-3-4 (în cop. tare).
[2013-564].
- - 1. Bahnarel, Ion, 1952-…, medic igienist – Autobiografie.
614.2(092)
542. Supravegherea rezistenţei antituberculoase în Republica Moldova. Anul 2011.
Studiu naţional = Surveillance of Drug Resistance Tuberculosis in Moldova 2011 : Studiu operaţi-
onal / Insti. Publ. "Unitatea de Coord., Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare
a Sistemului Sănătăţii", IMSP Inst. Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc", Progr. Naţ. de Control şi
Profilaxie a Tuberculozei ; elab. de Elena Romanenco [et al.] ; au contribuit : Nicolae Moraru [et al.]
; conducător şt.: Valeriu Crudu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 59 ; 58 p. : diagr., tab.
; 25 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 58-59 (8 tit.).
– Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei,
Proiectul "Fortificarea controlului tuberculozei rezistente în Moldova". – 300 ex.
ISBN 978-9975-120-05-0.
[2013-453].

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Tuberculoză – Republica Moldova – Supraveghere.


614.4(478):616.24-002.5=135.1=111
543. Адэскэлицэ, Виорика.
Психодиагностика и интервенция в больницах и поликлиниках : (курс лекций для сту-
дентов фак. Психологии и Спец. Психопедагогики) / Виорика Адэскэлицэ ; Кишин. Гос. Пед.
Ун-т им. Иона Крянгэ, Каф. Психологии. – Кишинёв : Totex-Lux, 2013. – 81 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4458-0-1.
[2013-578].
- - 1. Psihologie medicală.
614.253/.255(075.8)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
544. Hotineanu, Vladimir.
Medicina naturistă / Vladimir Hotineanu, Raisa Hotineanu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (f.
de tit. Prut), [2012] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 398, [1] p. : il. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 398-399 (21 tit.).
ISBN 978-9975-54-070-4 (în cop. tare).
[2013-485].
- - 1. Medicină naturistă.
615.81/.83
616 Patologie. Medicină clinică
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
545. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul infecţiilor respiratorii inferioare nespeci-
fice : Îndrumare metodică / Doina Rusu, Victor Botnaru, Alexandru Corlăteanu [et al.] ; Inst. Publ.
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2012. – 108,
[1] p. : tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 69 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-40-3.
[2013-610].
- - 1. Infecţii respiratorii – Diagnostic – Tratament.
616.2-071-08(076.5)
546. Corlăteanu, Alexandru.
Actualităţi în bolile obstructive pulmonare : Îndrumare metodică / Alexandru Corlăteanu, Vic-
tor Botnaru, Doina Rusu ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
– Chişinău : Medicina, 2012. – 50, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 50 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-41-0.
[2013-611].
- - 1. Boli pulmonare.
616.24-002(076.5)
547. Iavorschi, Constantin.
Tuberculoza la copil : Protocol clinic naţ. : PCN-55 / Constantin Iavorschi, Corina Rotaru-
Lungu ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Chişinău : [Imprint Plus], 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). –
74 p. : scheme, tab. color ; 24 cm.

33
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 72-73 (42 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4385-0-6.
[2013-597].
- - 1. Tuberculoză – Copii.
616.24-002.5-053.2
548. Studierea fenomenului de transmitere nosocomială a TB MDR prin analiza
genotipică a diversităţii ADN a tulpinilor M.tuberculosis = Study of Phenomenon of
Nosocomial Transmission of Multidrug-Resistant Tuberculosis by Analyzing Genotypic Diversity of
DNA of M.tubureculosis Strains : Studiu operaţional / IMSP Inst. Ftiziopneumologie "Chiril
Draganiuc", Progr. Naţ. de Control şi Profilaxie a Tuberculozei, Inst. Publ. "Unitatea de Coord.,
Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii" ; elab. de Eca-
terina Stratan [et al.] ; conducător şt.: Valeriu Crudu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). –
52 ; 52 p. : diagr., fig., tab. ; 25 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.: p. 47-
49 (29 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global pentru combaterea SIDA, Tuberculozei
şi Malariei, Proiectul "Fortificarea controlului tuberculozei rezistente în Moldova". – 300 ex.
ISBN 978-9975-120-06-7.
[2013-449].
- - 1. Tuberculoză – Epidemii.
616.24-002.5-036.22=135.1=111
549. Tuberculoza la adult : Protocol clinic naţ. : PCN-123 / Liliana Domente, Sofia Alexan-
dru, Constantin Iavorschi [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Chişinău : [Imprint Plus], 2012
(Tipogr. "Bons Offices"). – 94 p. : scheme, tab. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 92-94 (51 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4385-1-3.
[2013-598].
- - 1. Tuberculoză – Adulţi.
616.24-002.5-053.8
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
550. Cazacov, Vladimir.
Consideraţii clinico-morfologice şi terapeutice în splenopatia portală : Monografie / Vladimir
Cazacov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2012
(Tipogr. "Sibis Grafica"). – 133 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 104-130 (477 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al companiei farmaceutice
GlaxoSmithKline. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4146-6-1.
[2013-472].
- - 1. Splenopatie portală. 2. Boli hepatice.
616.36-07/.-08
551. Ciutac, Ion.
Chirurgia laparoscopică în colecistita acută şi pancreatita distructivă la bolnavii cu risc opera-
tor major : [monografie] / Ion Ciutac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
– Chişinău : Medicina, 2013. – 271 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 240-271 (490 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-113-81-6.
[2013-498].

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Colecistită acută – Laparoscopie. 2. Pancreatită distructivă – Laparoscopie. 2. Chirurgie


laparoscopică.
616.366-002/.37-089
552. Profesor universitar Valentin Topalo. Nevii pigmentari ai feţei sinteze clinico-
morfologice şi de tratament : 70 [ani de la naşterea medicului V. Topalo] / Valentin Topalo ; Inst.
Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicină, 2013. –
86 p. : fig. ; 21 cm. – (Savanţi-medici iluştri).
Tit. pe cop.: Valentin Topalo. – Publ. prof. univ. Valentin Topalo : p. 67-86.
[2013-612].
- - 1. Chirurgie maxilo-facială. 2. Topalo, Valentin, 1943-…, chirurg-stomatolog.
616.314-089(092)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
Şocul septic obstetrical. – Vezi Nr 551.

618 Ginecologie. Obstetrică


553. Şocul septic obstetrical : Recomandări metodice / Anatolie Cotelnic, Doriana Cojoca-
ru, Victoria Rusu [et al.] ; Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 25 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 23-25 (37 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-113-9.
[2013-623].
- - 1. Şocul septic obstetrical.
618.2+616.94-001.36(076.5)
554. Tabuica, Uliana.
Ruperea prematură a membranelor amniotice pretermen – aspecte contemporane de condu-
ită obstetricală : Recomandare metodică / Uliana Tabuica ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra Obstetrică-Ginecologie (FECMF). – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Garomont Studio"). – 48 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 46-48 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4442-2-4.
[2013-549].
- - 1. Naşterea copilului.
618.414.8(076.5)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
555. Ciobanu, Anton.
Construcţia şi întreţinerea reţelelor de telecomunicaţii urbane / Anton Ciobanu ; S. A.
"Moldtelecom", Direcţia Municipală Telecomunicaţii Chişinău. – Ed. a 3-a, modificată. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 240 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 237 (19 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-80-674-9.
[2013-582].

35
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

- - 1. Reţele de telecomunicaţii.
621.395+654.15
556. Кодряну, Константин.
Электрическое освещение : [pentru uzul studenţilor] / Кодряну Константин. – Кишинэу :
Tehnica-Info, 2013. – 399 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 375-376. – 200 ex.
ISBN 978-9975-63-345-1.
[2013-448].
- - 1. Alimentarea şi reglarea electricităţii.
621.311(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
557. Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agricole pen-
tru lunile ... anul ... şi recomandări de combatere a acestora = Прогноз распространения
главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в … года и
рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare al Rep. Moldova, Agenţia
Naţ. pentru Siguranţa Alimentelor. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Prag-3") – . – 20 cm.
март, апрель, май 2013. – 2013. – 167 p. : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
– [2013-572].
- - 1. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul-
ţirea animalelor domestice
558. Buzu, Ion.
Tip de ovine Karakul moldovenesc corpolent: teoria şi practica creării şi perfecţionării : [mo-
nografie] / Ion Buzu ; red. şt.: Mihail Bahcivanji ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de
Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Inst. de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2012
(Tipogr. "Elena-VI"). – 513 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.
Rez., cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 499-513 (228 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4369-9-1 (în cop. tare).
[2013-563].
- - 1. Ovine Karakul – Tipuri.
636.32/.38.064
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
559. Şchiopu, Tamara.
Bucate de Post : Reţete şi Poveţe / aut. text, reţete: Tamara Şchiopu ; imagini: Tamara
Şchiopu, Nick Brazil, Liza Hill ; Federaţia Naţ. a Fermierilor din Moldova. – [Chişinău : TEO-
Educaţional, 2013] (Tipogr. "Bons Offices"). – 28 f. : imagini color ; 12 x 17 cm.
Text pe ambele părţi a f., într-o mapă comună. – [1000] ex.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-116-03-9.
[2013-593].
- - 1. Bucate de post – Reţete.
641.56(083.12)
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
Ciobanu, Anton. Construcţia şi întreţinerea reţelelor de telecomunicaţii urbane. – Vezi Nr
553.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


560. [Bazele comportamentului în conducerea autovehiculului şi siguranţa traficului
rutier : set din 15 planşe] / text, graf.: Gheorghe Ermurache ; Centrul de Pregătire a Specialiştilor
pentru Armată Naţ. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Toneti-Exim, 2012. – 15 f.: il. color ; 30 x 42 cm.
Descrierea tit. după datele ed. – Text pe o singură parte a f. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4335-2-5.
[2013-607].
- - 1. Conducerea automobilului.
656.1.052(084)
561. Călăuza conducătorilor transportului rutier al mărfurilor periculoase (ADR) / Asoc.
Importatorilor de Automobile Autorizaţi (AIAA) ; resp. ed.: Anatol Ţipordei ; coord. ed.: Petru
Mititiuc. – Chişinău : H&M Design, 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 43 p., [16] p. des. color ; 20 cm. –
(Securitatea la trafic înseamnă viaţă) (Biblioteca Transportului).
ISBN 9975-9695-3-4 (eronat).
[2013-443].
- - 1. Transport rutier al mărfurilor periculoase.
656.13.073.436(036)
562. [Reguli privind circulaţia vehiculelor : set din 22 planşe] / text, graf.: Gheorghe
Ermurache ; Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armată Naţ. – Chişinău : Toneti-Exim,
2012. – 22 f. : il. color ; 30 x 42 cm.
Descrierea tit. după datele ed. – Text pe o singură parte a f. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4335-1-8.
[2013-604].
- - 1. Circulaţie rutieră – Reguli.
656.11.05:351.811(084)
563. Справочник по конвенции CMR / Молд. ассоц. междунар. aвтомоб. транспорта
"AITA", Центр подготовки междунар. перевозчиков "CIPTI". – Ed. a 2-a. – Chişinău : Pontos,
2013 (Tipogr. "Europess"). – 164 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-419-4.
[2013-468].
- - 1. Transport internaţional de mărfuri – Îndrumare.
656.025.4:347.763(036)
657 Contabilitate
564. Contabilitatea în comerţ : [pentru uzul studenţilor] / Eudochia Bajerean, Georgeta
Melnic, Iuliana Ţugulschi [et al.] ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Ericon"). – 288 p. : fig., tab. ; 21 cm.

37
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Bibliogr.: p. 286-288 (38 tit.) şi în subsol. – 300 ex.


ISBN 978-9975-4360-7-6.
[2013-441].
- - 1. Contabilitatea în comerţ.
657.1:339.1(075.8)
565. Щербатюк, Василий Васильевич.
Финансовый учёт подотчётных сумм в рыночной экономике : Учеб. пособие / В. В.
Щербатюк ; Славян. ун-т, Экон. фак., Каф. бух. учёта и финансов. – Кишинёв : Славянский
университет, 2012 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învăţământ slavone din Repu-
blica Moldova). – 167 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 160-166 (106 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-117-01-2.
[2013-606].
- - 1. Contabilitate financiară. 2. Formarea preţului.
657.41/.45:338.5(075.8)
677 Industrie textilă
566. Ajder, Ecaterina.
Ţesutul tradiţional românesc : Tapiseria artistică : [pentru uzul studenţilor] / Ecaterina Ajder ;
consultant şt.: Eleonora Brigalda ; designer graf.: Svetlana Munteanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design, Catedra Artă Decorativă. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 122 p. : fig. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 106-107 (21 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-080-4.
[2013-621].
- - 1. Ţesutul românesc. 2. Tapiserie artistică.
677:746.1(498)(075.8)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-
NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
567. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые базы, строит.
компании Молдовы : Информ. справ. / информ. и реклама : Чертан Ольга [и др.] – 21-е изд. –
Chişinău : Victoria Gomon, 2013 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-9867-6-2.
– ISSN 1857-0194.
Nr 1 : Весна 2013. – 2013. – 288 p. : il., [28] p. il. color. – Texte : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
– 1500 ex. – ISBN 978-9975-119-01-6. – [2013-491].
- - 1. Materiale de construcţie – Republica Moldova – Îndrumare.
69(478)(058)=135.1=161.1
691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
568. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (Cat. Informativ) : [în vol.] /
Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Rep. Moldova. – Chişinău : Institutul de Cercetări
Ştiinţifice în Construcţii "Incercom", 2013 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4447-1-2.
Vol. 1 : ian.-mar. 2013. – 2013. – 140 p. : tab. – F. f. de tit. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4447-
2-9. – [2013-619].
- - 1. Materiale de construcţii – Cataloage de preţuri.
691(085.6)

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
569. Academia de Muz., Teatru şi Arte Plastice. Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plasti-
ce / Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red. şef) [et al.]. – Chişinău :
AMTAP : Grafema Libris, 2012. – 29 cm. – ISSN 1857-2251. – ISBN 978-9975-9925-4-1.
Nr 1 (14) 2012 : (în baza materialelor conf. şt. intern. "Învăţământul artistic – dimensiuni cul-
turale" din 15.04.2011). – 2012. – 184 p. : fig., n. muz. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-9886-3-6. – [2013-503].
- - 1. Învăţământ artistic.
7.0:378.67(478-25)(082)=135.1=111=161.1
570. Nr 2 (15) 2012 : (în baza materialelor seminarului şt.-metodic intern. "Probleme metodi-
co-didactice în învăţământul artistic superior" din 17.03.2011). – 2012. – 92 p. : fig., tab. – Texte:
lb. rom., engl., germ., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. –
200 ex. – [2013-504].
- - 1. Învăţământ artistic.
7.0:378.67(478-25)(082)=135.1=111=161.1
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
571. Ajder, Ecaterina.
Evoluţia scoarţelor româneşti : Tapiseria artistică : [pentru uzul studenţilor] / Ecaterina Ajder ;
consultant şt.: Eleonora Brigalda ; designer graf.: Svetlana Munteanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design, Catedra Artă Decorativă. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 114 p. : il. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 93-94 (21 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-088-0.
[2013-622].
- - 1. Tapiserie artistică – Scoarţe româneşti. 2. Scoarţe româneşti.
746.1:677.074.5(478+498)(075.8)
572. Ajder, Ecaterina.
Portretul şi figura în Tapiserie : Tapiseria artistică : [pentru uzul studenţilor] / Ecaterina Ajder ;
consultant şt.: Eleonora Brigalda ; designer graf.: Svetlana Munteanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design, Catedra Artă Decorativă. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 90 p. : fig. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 47-48 (17 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-46-079-8.
[2013-620].
- - 1. Tapiserie artistică. 2. Portretul şi figura în tapiserie.
746.1:677.074.5 (075.8)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
573. "Ion Furnică – promotor al valorilor naţionale", conf. şt. (2012 ; Chişinău). Ion
Furnică – promotor al valorilor naţionale : Materialele conf. şt. cu participare intern., 24 apr. 2012 /
sel. materialelor şi alcăt., aut. de proiect : Antip Ţarălungă. – Chişinău : Notograf Prim, 2012. – 80
p. : fot. ; 20 cm.

39
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Min. Culturii al Rep. Moldo-
va [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4343-5-5.
[2013-499].
- - 1. Furnică, Ion, 1952- …, coregraf. 2. Coregrafie.
793.31.071.2(082)=135.1=161.1
794 Jocuri pe tablă de joc şi jocuri de masă
(jocuri de gândire, perspicacitate şi noroc)
574. Coadă, Lidia.
Şahul în şcoală : [carte-caiet] / Coadă Lidia, Coadă Valeriu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2013
(Tipogr. "Reclama"). – 63, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-4333-9-6.
[2013-474].
- - 1. Şah – Tehnici de joacă.
794.1(076.5)
575. Coadă, Lidia.
Şahul în şcoală : [carte-caiet] / Coadă Lidia, Coadă Valeriu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2013
(Tipogr. "Reclama"). – 63, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
4000 ex.
ISBN 978-9975-4333-9-6 (eronat).
[2013-614].
- - 1. Şahul în şcoală.
794.1(076.5)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
576. Cuşneriov, A.
Managementul organizaţiilor de cultură fizică şi sport : [manual] / Cuşneriov A., Savin A. ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Primex-Com"). – 182 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 181-182 (50 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4437-4-6.
[2013-446].
- - 1. Educaţie fizică şi sport – Management.
796.06(075)
577. Кушнерёв, А. Г.
Теоретические основы управления в сфере физической культуры и спорта : [pentru
uzul studenţilor] / Кушнерёв А. Г. ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова. – Киши-
нёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Primex-Com"). – 153 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 150-152 (55 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4437-5-3.
[2013-574].
- - 1. Educaţie fizică şi sport – Management.
796.06(075.8)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
578. Chirdeachin, Alexei.
Limba B (engleză) : Note de curs / Alexei Chiredeachin ; red. şef: Elena Prus ; coord. şt.:
Nicanor Babâră, Zinaida Camenev ; consultanţi şt.: Inga Stoianov, Tatiana Podoliuc ; Univ. Liberă
Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2013. – 68 p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-124-10-2.
[2013-568].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.8)
579. International Language Trening Center : Level 6 : Pre-Intermediate Core / Intern.
Language Trening Center. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia-Sirius). – 114, [3] p. : il., tab. ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 114 (29 tit.). – F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-056-5.
[2013-436].
- - 1. Limba engleză – Manuale.
811.111'243(075)
580. International Language Trening Center : Level 7 : Pre-Intermediate Core / Intern.
Language Trening Center. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 93, [4] p. : il., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 93 (25 tit.). – F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-057-2.
[2013-437].
- - 1. Limba engleză – Manuale.
811.111'243(075)
811.112.2 Limba germană
581. Lipceanu, Ala.
Das Tagebuch einer unvergesslichen Studienreise nach Deutschland : zum Thema: Interkul-
turelle Kommunikation im Rahmen des Germanistikstudiums / Ala Lipceanu ; Staatliche Pädagogi-
sche Univ. "Ion Creangă", Fak. für Fremdsprachen, Lehrstuhl für Deutsche Philologie. – Chişinău :
S. n., 2012 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 72 p. : fot. color ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4379-8-1.
[2013-551].
- - 1. Limba germană – Învăţământ superior.
811.112.2+378
811.131.1 Limba italiană
582. Guţu, Eugenia.

41
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Mini lettura italian / Eugenia Guţu. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 43
p. ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-4379-9-8.
[2013-552].
- - 1. Limba italiană.
811.131.1
811.133.1 Limba franceză
583. Expression orale : Mieux Parler, Comment? Pourquoi? …pour dire ce que tu veux :
Vers le Baccalauréat / adapt. par Eugenia Brînză. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipografia din Orhei). –
64 p. : tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9-2 (eronat).
[2013-470].
- - 1. Limba franceză – Teste.
811.133.1(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
584. Proverbe şi zicători / alcăt.: Efim Junghietu ; cop. şi concepţie graf.: Mihai Bacinschi.
– Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 227 p. ; 20 cm. – (Cele mai căutate perle folclori-
ce).
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-722-2.
[2013-465].
- - 1. Proverbe. 2. Zicători.
821-84+398.9
821.133.1 Literatură franceză
585. Legueltel, Pierre.
Zadarnic rozariu = Peines perdues : Poeme / Pierre Legueltel ; trad. din fr. de Elena Millian ;
cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 36 ; 36 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-806-8.
[2013-591].
- - 1. Literatură franceză – Poeme.
821.133.1-1 Legueltel=135.1=133.1
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
586. Babele, Mihai.
Primadona operei din Molano : roman / Mihai (Michael) Babele. – [Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Sofart Studio")]. – 165, [1] p. : fot. ; 21 cm.
Numele adevărat al aut.: Niceainicu Mihai. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4277-3-9.
[2013-493].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-31 Babele
587. Bivol, Efim.
Mic sunt, Doamne, fără Tine : [versuri] / Efim Bivol ; cop.: Aurel Guţu. – Chişinău : Baştina-
Radog, 2013. – 100 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4420-1-5.
[2013-556].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-141 Bivol
588. Bordian, O.
Dreptul la Evoluţie : [roman] / O. Bordian. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Primex-Com"). –
292 p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4376-9-1.
[2013-573].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Bordian
589. Cibotaru, Mihail Gh.
Crestături pe tulpina unui destin : Retrospective subiective / Mihail Gh. Cibotaru. – Chişinău :
[Universul], 2013. – 197, [11] p. : fot. ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-085-8 (în cop. tare).
[2013-459].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94 Cibotaru
590. Eremenco-Barbăneagă, Ana.
Destăinuirile Cătălinei Sireţeanu… : Povestire / Ana Eremenco-Barbăneagră ; cop.: Ruxan-
dra Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 132 p. : il. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-424-8.
[2013-599].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-34 Eremenco-Barbăneagră
591. Florea-Dascăl, Valeria.
Ecoul Dragostei Dintâi : [povestiri] / Valeria Florea-Dascăl. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 112 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-421-7.
[2013-475].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-34 Florea-Dascăl
592. Leşco, Andrei.
Cu bisturiul pe post de peniţă : [memorii] / Andrei Leşco ; des.: Alex Dimitrov ; cop.: Mihai
Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 271 p. : des. ; 20 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-61-725-3.

43
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

[2013-537].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94 Leşco
593. Mudrea, Andrei.
Vis : [versuri] / Andrei Mudrea ; cop.: Sergiu Stanciu ; des.: Andrei Mudrea. – [Chişinău] : Prut
Internaţional (f. de tit. Prut), [2012] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 125, [2] p. : des. ; 6 x 9 cm. –
(Carte de vizită / îngrijită de Iulian Filip).
Carte de buzunar.
ISBN 978-9975-54-072-8.
[2013-484].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Mudrea
594. Patraman, Svetlana.
Crini albaştri : Versuri / Svetlana Patraman ; pref.: Constantin Paraschiv ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 60 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-434-7.
[2013-600].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Patraman
595. Pădure, Nadia.
Altă iubire : Versuri / Nadia Pădure ; pref.: Alexe Rău ; cop.: Nadia Pădure. – [Chişinău] :
Grafema Libris, 2012. – 114 p. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 400 ex.
ISBN 978-9975-52-110-9.
[2013-501].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Pădure
596. Postolache, Ghenadie.
Elegia unui picaj : roman / Ghenadie Postolache ; cop.: Domenic Sora. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Prag-3"). – 160 p. ; 20 cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-77-199-3.
[2013-479].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Postolache
597. Romanciuc, Vasile.
Cuvântul ne adaugă vedere : Sonete / Vasile Romanciuc ; cop.: Sergiu Stanciu ; foto: Florin
Romanciuc. – [Chişinău] : Prut Internaţional (f. de tit. Prut), [2012] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
72 p. : fot. ; 11 x 15 cm.
ISBN 978-9975-54-066-7 (în cop. tare).
[2013-483].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Romanciuc
598. Rusu, Nicolae.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Al şaptelea simţ : Roman / Nicolae Rusu ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţio-
nal (f. de tit. Prut), [2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 217, [1] p. ; 21 cm. – (Scriitori contem-
porani).
ISBN 978-9975-54-077-3 (în cop. tare).
[2013-492].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Rusu
599. Schiţco-Căpăţînă, Nina.
Departele-Aproape : poezie / Nina Schiţco-Căpăţînă. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea",
2013 (Tipogr. "Reclama"). – 79, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia Biblioteca "Meşterul Manole" / îngrijită,
coord. de Ana Manole).
Apare cu sprijinul financiar al dlui Andrian Schiţco. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4435-7-9.
[2013-477].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Schiţco-Căpăţînă
600. Suceveanu, Arcadie.
Vremea leului portocaliu : [versuri] / Arcadie Suceveanu. – [Chişinău] : Prut Internaţional,
2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 183 p. ; 8 x 12 cm. – (Laurii poeziei).
Carte de buzunar.
ISBN 978-9975-54-064-3 (în cop. tare).
[2013-482].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Suceveanu
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
601. Каунов, Фёдор.
Моё время строить, писать и рисовать : [рассказы, размышления, стихи] / Фёдор Кау-
нов. – Кишинёв : Б. и., 2012 (Tipogr. "Elena-VI"). – 150 p., [36] p. fot. color., il. ; 25 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4369-8-4 (în cop. tare).
[2013-562].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-9 Каунов
602. Левянт, Майя.
Поэтический театр : Сценарии лит.-муз. вечеров ; Кто меня кличет из млечного пути :
Стихи / Майя Левянт. – Тирасполь : Литера, 2012. – 550 p. : fig. ; 22 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4110-3-5.
[2013-494].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Scenarii.
821.161.1(478)-2 Левянт
603. Сафта, Лариса.
Обнимаю жизнь : [стихи] / Лариса Сафта ; худож.: Виорел Сафта. – Chişinău : Pontos,
2012 (Tipogr. "Imprimart"). – 70, [1] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-251-0.

45
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

[2013-467].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Сафта
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
604. A fost odată ca niciodată… : Poveşti populare, legende, snoave, povestiri din lumea
întreagă / trad., redate sau create de Vitalie Filip ; [il.: Estela Răileanu]. – Chişinău : Epigraf, 2013
(Combinatul Poligrafic). – 104 p. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-04-8 (în cop. tare).
[2013-458].
- - 1. Literatură pentru copii – Poveşti.
821-93+398.2
605. Aici şede-un iepuraş : 0+ / [trad.: Constantin Dragomir] ; cop.: Vladimir Zmeev. – Chi-
şinău : Litera (mică), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 12, [5] p. : il. color ; 29 cm. – (Colecţia "Şcoala
celor şapte pitici") (Activităţi pentru copiii de la 0 la 1 an).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-74-350-1.
[2013-539].
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93
606. Animale domestice : cu autocolante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-Design,
[2012]. – 16 p. : des., [4] p. autocolante color ; 25 cm. – (Colorez).
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4313-2-3.
[2013-513].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
607. Fabule : cu autocolante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2012]. – 16
p. : des., [4] p. autocolante color ; 25 cm. – (Colorez).
F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4314-2-2.
[2013-511].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
608. Făguraş de poezie : 100 de versuri-licurici pentru dragii pici / sel.: Ala Bujor ; il. : Elena
Revuţchi [et al.]. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Epigraf, 2013 (Combinatul Poligrafic). –
104 p. : des. color ; 25 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-109-87-1 (în cop. tare).
[2013-462].
- - 1. Literatură pentru copii – Poezie.
821-93(082)
609. Flori : cu autocolante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2012]. – 16 p.
: des., [4] p. autocolante color ; 25 cm. – (Colorez).

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – [300] ex.


ISBN 978-9975-4205-9-4.
[2013-517].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
610. Fructe : cu autocolante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2012]. – 16
p. : des., [4] p. autocolante color ; 25 cm. – (Colorez).
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4313-5-4.
[2013-514].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
611. În lumea basmelor : cu autocolante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-Design,
[2012]. – 16 p. : des., [4] p. autocolante color ; 25 cm. – (Colorez).
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4314-1-5.
[2013-510].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
612. La zoo : cu autocolante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2012]. – 16
p. : des., [4] p. autocolante color ; 25 cm. – (Colorez).
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4313-8-5.
[2013-515].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
613. Păsări : cu autocolante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2012]. – 16
p. : des., [4] p. autocolante color ; 25 cm. – (Colorez).
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4313-9-2.
[2013-516].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
614. Personaje din poveşti : cu autocolante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-
Design, [2012]. – 15, [1] p. : des., [4] p. autocolante color ; 25 cm. – (Colorez).
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4314-0-8.
[2013-509].
- - 1. Literatură pentru copii. 2. Cărţi de colorat.
821-93
615. Prinţese şi cavaleri : cu autocolante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Poligraf-Design,
[2012]. – 16 p. : des., [4] p. autocolante color ; 25 cm. – (Colorez).
F. f. de tit. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4313-0-9.
[2013-512].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93

47
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

821.135.1-93 Literatură română


616. Cele mai frumoase poveşti româneşti : poveşti recomandate de curriculumul la lb. şi
lit. rom. pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal / il. cop.: Serghei Samsonov ; cop.: Mihai
Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 255 p. ; 20 cm. – (Biblioteca elevului).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-61-727-7.
[2013-579].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93
617. Creangă, Ion.
Povestea unui om leneş. Prostia omenească / Ion Creangă ; il. de Simion Zamşa şi Elena
Karachentseva ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), [2013] (Combinatul Poligrafic).
– 14, [1] p. : des. color ; 27 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-354-9.
[2013-538].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
618. Creangă, Ion.
Soacra cu trei nurori : [poveste] / Ion Creangă ; il. de Igor Vieru ; cop.: Vladimir Zmeev. –
Chişinău : Litera (mică), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 23, [1] p. : il., il. color ; 28 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-499-7.
[2013-461].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
619. Chicu, Aurelia.
Globuleţe colorate / Aurelia Chicu (des.) ; Elena Tamazlâcaru (poezie). – [Chişinău : S. n.,
2012 (Tipografia din Orhei)]. – 16, [1] p. : des. ; 21 cm. – (Colecţia "Colorăm o poezie").
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4434-0-1.
[2013-460].
- - 1. Cărţi de colorat.
821.135.1(478)-93 Chicu
620. Reazanţev, Eudochia.
La umbra cuvîntului artistic : Scenarii şcolare / Eudochia Reazanţev ; pref.: Ion Iachim ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 96 p. : fot., fot. color ; 20
cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-51-427-9.
[2013-473].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Scenarii.
821.135.1(478)-93:37.015

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
621. Dumbrăveanu, M.
Literatura română : în scheme şi sisteme / M. Dumbrăveanu, M. Ciobanu ; cop.: Rudolf
Schweitzer-Cumpăna. – [Chişinău] : Notograf Prim, 2013. – 76 p. : tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 76 (19 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4431-7-3.
[2013-502].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09(075)
622. Moraru, R.
Mai aproape de cuvînt : Interpretarea figurilor de stil în ciclul gimnazial / Moraru R., Mocanu
V. – Chişinău : Arva-Color, 2013. – 151 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 147-148 (16 tit.). – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4443-3-0.
[2013-480].
- - 1. Literatură română – Figuri de stil – Interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.3)
623. Usatâi, Ludmila.
Literatura română veche : Man.-crestomaţie : [în vol.] / Ludmila Usatâi, Adriana Cazacu-
Ţigaie ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit. Rom. şi Teorie Literară. – Chişinău :
CEP USM, 2013 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-350-4.
Vol. 3. – 2013. – 363 p. – Bibliogr.: p. 361-363 (43 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-71-351-1.
– [2013-530].
- - 1. Literatură română veche – Istorie şi critică literară.
821.135.1.09'01(075.8)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
Moraru, R. Mai aproape de cuvînt. – Vezi Nr 620.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
624. Tentiuc, Ion.
Contribuţii la istoria şi arheologia spaţiului Pruto-Nistrean : Siturile de la Durleşti şi Moleşti /
Ion Tentiuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Chişi-
nău : Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 288 p. :
fig. ; 25 cm. – (Biblioteca "Tyragetia" ; 21 / coord.: Eugen Sava, Aurel Zanoci).
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 241-262. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-667-1 (în cop. tare).
[2013-592].
- - 1. Arheologia spaţiului Pruto-Nistrean – Secolele "-03/+12".
902/904(478)"-03/+12"

49
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

908 Monografii ale localităţilor


625. Soroca : Societate. Oameni. Realizări. Oficial. Cultură. Artă : [publ. anuală] / O.N.-G.
"Pro-Cultura", Muzeul de Istorie şi Etnografie, Săptămânal independent "Observatorul de Nord" ;
col. red.: Ignat Berbeci [et al.]. – Chişinău : Cu drag, 2012 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 30 cm. –
(Almanah anual ; Nr 5/2011).
2011. – 2013. – 216 p. : fot., fot. color, h., diagr., tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-80-609-1. –
[2013-594].
- - 1. Soroca – Oraşe – Republica Moldova – Istorie – Cultură.
908(478-21)(059)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
626. Geografia continentelor şi oceanelor : Man. pentru cl. a 7-a / Petru Prunici, Svetlana
Axînti, Eugenia Cartaleanu [et al.]. – Chişinău : Litera (educaţional), 2013 (Combinatul Poligrafic).
– 127 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 61-62 (20 tit.). – [2000] ex.
ISBN 978-9975-74-360-0.
[2013-618].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Manuale.
913(21/26)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Moldovanu, Ion. Vasile C. Şalaru şi monografia "Sângereii" redescoperiţi în istorie. – Vezi Nr
631.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(470) Istoria Rusiei
627. "Marea bătălie de la Stalingrad şi impactul ei asupra destinelor Moldovei şi Ro-
mâniei", conf. şt. intern. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Marea bătălie de
la Stalingrad şi impactul ei asupra destinelor Moldovei şi României" = "Великая Сталинградская
битва и её значение для судеб Молдовы и Румынии", 1 febr. 2013, Chişinău. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 107 p. ; 25 cm.
Antetit.: Portalul Analitic ava.md, Asoc. Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova". – Tit. paral.:
lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 120 ex.
ISBN 978-9975-71-356-6.
[2013-526].
- - 1. Bătălia de la Stalingrad – 1942-1943 – Istorie. 2. Republica Moldova – 1942-1943 – Is-
torie. 3 România – 1942-1943 – Istorie.
94(470.45):[94(478)+94(498)]"1942/1943"(082)=135.1=161.1
94(477) Istoria Bucovinei
628. Lopata, Maryan.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

The Deportations from the Neighbouring Chernivtsy Region (Ukraine) in 1944-1953 and from
the Bricheny, Oknitsa and Edinets Regions (Moldova) in 1949-1951 / Maryan Lopata, Andrey
Mastyka, Marius Tarita. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 176 p. : fot., fot. color,
tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. rom., germ., ucr., rusă. – Bibliogr.: p. 122-123. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – 650 ex.
ISBN 978-9975-80-635-0.
[2013-583].
- - 1. Ucraina – Deportări – 1944-1953 – Istorie. 2. Republica Moldova – Deportări – 1949-
1951 – Istorie.
[94(477)"1944/1953"+94(478)"1949/1951"]:94(470)
94(478) Istoria Republicii Moldova
629. Bravicea: veacul de aur : [raionul Călăraşi] / colab.: Elena Zamura [et al.]. – Chişinău :
S. n., 2012 (Tipogr. "Elena-VI"). – 80, [16] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-4369-7-7.
[2013-559].
- - 1. Bravicea – Sate – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
630. Cepraga, Valeriu.
Istoria satului Răspopeni : [raionul Şoldăneşti] / Valeriu Cepraga. – Chişinău : Pontos, 2011
(Centrul Editorial al UASM). – 399 p. : fot., tab., facs. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 396-397 (36 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al dlor Alexandru Pănuţa, Elena
Cepraga. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-302-9.
[2013-466].
- - 1. Răspopeni – Sate – Raionul Şoldăneşti – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
631. Colesnic, Iurie.
Chişinăul şi chişinăuienii : [istorie] / text, foto : Iurie Colesnic ; pref.: L. Kulikovski ; cop.:
Brânduşa Kolesnik ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elena-VI").
– 600 p. : fot. ; 26 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4432-0-3 (în cop. tare).
[2013-557].
- - 1. Chişinău – Republica Moldova – Istorie.
94(478-25)
632. Mititelu, Ion.
Comunizarea raionului Leova, 1944-1950 / Ion Mititelu. – Leova : S. n., 2013 (Tipogr. "Re-
clama"). – 191, [1] p. : facs., fot., tab. ; 24 cm.
Text parţial : lb. rom. cu caractere chirilice. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4454-0-5.
[2013-478].
- - 1. Raionul Leova – 1944-1950 – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)"1944/1950"
633. Moldovanu, Ion.

51
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Vasile C. Şalaru şi monografia "Sângereii" redescoperiţi în istorie / Ion Moldova. – Chişinău :


Medicina, 2013. – 25, [1] p. : fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-113-80-9.
[2013-447].
- - 1. Şalaru, Vasile, 1907-1952, istoric.
94(478)+929 Şalaru
634. Moraru, Alexandru.
Garda de Fier în Basarabia : Documente : [în 2 vol.] / Alexandru Moraru, Benedict Ciubotaru.
– Chişinău : Iulian, 2011 – . – 28 cm.
Vol. 1. – 2011. – 384 p. : facs., il., tab. – Bibliogr.: p. 352-383 (780 tit.). – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4244-5-5. – [2013-613].
- - 1. Garda de Fier din Basarabia – Documente de arhivă – Istorie. 2. Mişcarea Legionară
din România – Istorie.
94(478)+94(498)(093.2)
635. Куницкий, Валентин.
История города Окница : В 3-х ч. / Валентин Куницкий. – [Кишинёв : Б. и., 2012]. –
(Tipogr. "Foxtrot"). – 29 cm. – К 200-летию образования Бессарабии. – ISBN 978-9975-120-01-
2.
Ч. 1 : [Образование поселка Окница] : Охватывает период с мая 1812 года по 2012 год.
– 2012. – 410 p. : fot., tab. – Bibliogr.: p. 405-408 (81 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN
978-9975-120-02-9. – [2013-450].
- - 1. Ocniţa – Oraşe – Republica Moldova – 1812-2012 – Istorie.
94(478-21)"1812/1974"
636. Ч. 2 : Строительство города : Охватывает период с 1975 по 1990 г. – 2012. – 389
p. : fot., tab. – Bibliogr.: p. 379-385 (123 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-120-
03-6. – [2013-451].
- - 1. Ocniţa – Oraşe – Republica Moldova – 1975-1990 – Istorie.
94(478-21)"1975/1990"
637. Ч. 3 : Перестройка : Охватывает период с 1991 по 2012 г. – 2012. – Bibliogr.: p.
411-418 (144 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-120-04-3. – [2013-452].
- - 1. Ocniţa – Oraşe – Republica Moldova – 1991-2012 – Istorie.
94(478-21)"1991/2012"
94(498) Istoria României
Moraru, Alexandru. Garda de Fier în Basarabia. – Vezi Nr 632.

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
638. Ojovan, Vitalie.
Axiologia medicală: probleme filosofico-metodologice, socio-bioetice şi existenţiale : 09.00.08
– Filosofia şi metodologia ştiinţei : Autoref. tz. de doct. habilitat în filosofie / Ojovan Vitalie ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 47 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-43 (105 tit.). – 80 ex.
[2013-36 Teze].
17:[572:1+165](043.2)

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pentru titlul doctor


639. Bortă, Eduard.
Fiziopatologia duodenului în malrotaţia duodenală asociată cu duodenostază : 14.00.27 –
chirurgie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Bortă Eduard ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (30 tit.). – 70 ex.
[2013-37 Teze].
616.342-007.2(043.2)
640. Cuşnir, Olga.
Optimizarea diagnosticului şi tratamentul multimodal al tromboemboliei arterei pulmonare la
pacienţii chirurgicali : 14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologie : Autoref. tz. de doct. în medicină
/ Olga Cuşnir ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. –
Chişinău : S. n., 2013. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (19 tit). – 70 ex.
[2013-38 Teze].
616.24-005.7-089-07(043.2)
641. Nicoara, Igor.
Poziţia stratigrafică şi fauna formaţiunilor continentale ale miocenului terminal de pe platfor-
ma moldovenească : 04.00.09 – Paleontologie şi stratigrafie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe geolo-
gice şi mineralogice / Nicoara Igor ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Geologie şi Seismologie.
– Chişinău : CEP USM, 2013. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (22 tit.). – 25 ex.
[2013-39 Teze].
569.32/.33:551.782.13(043.2)
642. Idem în lb. rusă : Стратиграфическое положение и ископаемая фауна континен-
тальных отложений терминального миоцена молдавской плиты : 04.00.09 – Палеонтология и
стратиграфия : Автореф. дис. на соиск. учёной степ. д-ра геолого-минералогических наук. –
Кишинэу : МолдГУ, 2013. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (22 tit.).– 25 ex.
[2013-40 Teze].
569.32/.33:551.782.13(043.2)

53
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Index de nume
Ceapa, Valentina 530-31
A Ceban, Cristina 488
Achiri, Ion 530-31 Cebanu, Lilia 519
Afteni, Irina 514 Ceka, Erica 517
Ajder, Ecaterina 566, 571-72 Cepraga, Valeriu 630
Alexandru, Sofia 549 Chicu, Aurelia 619
Aramă, Elena 486 Chirdeachin, Alexei 578
Arsene, Igor 452 Cibotaru, Mihail Gh. 589
Axînti, Svetlana 626 Cimil, Dorin 502
Ciobanu, Anton 555
B Ciobanu, M. 621
Ciobanu, Radu 454-55
Baban, Elena 539 Ciobanu, Valentina 518
Babâră, Nicanor 578 Ciubotaru, Benedict 634
Babele, Mihai (Michael) 586 Ciutac, Ion 551
Bacinschi, Mihai 584, 592, 616 Coadă, Lidia 574-75
Bahcivanji, Mihail 558 Coadă, Simion 522
Bahnarel, Ion 541 Coadă, Valeriu 574-75
Bajerean, Eudochia 564 Cojocaru, Doriana 553
Balan, Alexandra 521 Cojocaru, Natalia 523
Baldassare, Nicola 475 Cojocaru, Vasile 519
Banari, Valentina 534 Cojocaru, Victoria 519
Băieşu, Sergiu 500 Colesnic, Iurie 631
Bejan, Octavian 470 Corlăteanu, Alexandru 545-46
Berbeci, Ignat 625 Corlăteanu-Granciuc, Silvia 475
Berzan, S. 481 Coroban, Vitalie 585
Bivol, Efim 587 Corotenco, Elena 456
Bolea, Zinaida 523 Costev, Tatiana 517
Bolocan, Lilia 504 Cotelnic, Anatolie 553
Bordian, O. 588 Cotelnic, Teodor 515
Bortă, Eduard 639 Creangă, Ion 617-18
Botnaru, Victor 545-46 Crudu, Valeriu 542, 548
Braicov, Andrei 530-31 Cuşneriov, A. 576
Brazil, Nick 559 Cuşnir, Olga 640
Brigalda, Eleonora 566, 571-72
Brînză, Eugenia 583 D
Budianschi, Dumitru 508
Bujor, Ala 608 Derjanschi, Valeriu 539
Bulimestru, Ion 538 Dimitrov, Alex 592
Buzu, Ion 558 Dolea, Igor 495
Domente, Liliana 549
C Dragomir, Constantin 605
Dulgheru, Valeriu 454-55
Caisîn, Simion 480 Dumbrăveanu, M. 621
Camenev, Zinaida 578
Cartaleanu, Eugenia 626 E
Cataranciuc, Sergiu 535
Catereniuc, I. 540 Eremenco-Barbăneagă, Ana 590
Cazacov, Vladimir 550 Ermurache, Gheorghe 560, 562
Cazacu-Ţigaie, Adriana 623 Eşanu, Angela 514
Căpăţână, Gheorghe 535

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F Levcenko, Irina 497


Lipceanu, Ala 581
Filip, Alexandru 541 Litvinova, Tatiana 537
Filip, Vitalie 604 Lopata, Maryan 628
Florea-Dascăl, Valeria 591 Lupaşcu, T. 540
Furnică, Ion (573)
M
G
Manole, Ana 599
García de Castro, Arantxa 464 Martâniuc, Irina 469
Gînju, Stela 511 Mastyka, Andrey 628
Globa, L. 540 Maximilian, Silvestru 535
Godoroja, Rita 537 Melnic, Georgeta 564
Gogu, Tamara 515 Melnic, Victoria 569-70
Goian, Natalia 457 Mendel, Toby 489
Guceac, Ion 451 Millian, Elena 585
Guţu, Aurel 587 Mindrigan, V. 481
Guţu, Eugenia 582 Mititelu, Ion 632
Guţu, Ion 525 Mititiuc, Petru 561
Guţu, Valeriu 525 Mîrza, Adriana 493-95
H Mocanu, V. 622
Moldovanu, Ion 633
Hanganu, Aurelia 456 Moraru, Alexandru 634
Hill, Liza 559 Moraru, Nicolae 542
Hotineanu, Raisa 544 Moraru, R. 622
Hotineanu, Vladimir 544 Mudrea, Andrei 593
Munteanu, Svetlana 566, 571-72
I
N
Iachim, Ion 620
Iavorschi, Constantin 547, 549 Neagu, Valeria 464
Iurchevici, Iulia 471-72 Niceainicu, Mihai → Vezi Babele Mihai
Nicoara, Igor 641-42
Î
O
ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al
întregii Moldove 465 Ojovan, Vitalie 638
Onofrei, Dorin 466
J Onoi, M. 481
Jelescu, Petru 521 Osipov, Dorina 509
Jitari, Mariana 458 P
Junghietu, Efim 584
Paiu, Liuba 526-27
K Paladi, Florentin 536
Karachentseva, Elena 617 Paraschiv, Constantin 594
Kolesnik, Brânduşa 631 Patraman, Svetlana 594
Kulikovski, Lidia 453, 457, 459, 631 Pădure, Nadia 595
Pâslariuc, Virgil 466
L Placintă, Elena 454-55
Platon, Carolina 523
Leca, Ala 520, 528-29 Podoliuc, Tatiana 578
Legueltel, Pierre 585 Popa, Nelea 538
Lenţa, Tamara 526-29 Popa, Vladimir 493-95
Leşco, Andrei 592 Popovici, Ludmila 496

55
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Postolache, Ghenadie 596 T


Prunici, Petru 626
Prus, Elena 578 Tabuica, Uliana 554
Tamazlâcaru, Elena 619
R Tarita, Marius 628
Taşcă, Mihai 486
Racu, I. 510 Tentiuc, Ion 6247
Racu, Iulia 462 Timuş, Asea 539
Răileanu, Estela 604 Timuş, Maria 513, 516
Rău, Alexe 595 Tofan, Tatiana 480
Reazanţev, Eudochia 620 Topalo, Valentin 552
Revuţchi, Elena 608 Triboi, Vera 526-29
Rîbacova, Galina 525 Tricolici, Claudia 453
Rîşneac, B. 481 Tutun, Irina 457
Rojnevschi, Maria 503
Roman, Dumitru 496 Ţ
Romanciuc, Florin 597
Romanciuc, Ruxanda 590, 594, 620 Ţarălungă, Antip 573
Romanciuc, Vasile 597 Ţâra, Dumitru 476
Romanenco, Elena 542 Ţipordei, Anatol 561
Rotaru-Lungu, Corina 547 Ţugulschi, Iuliana 564
Rusu, Doina 545-46 Ţurcan, Nelly 457
Rusu, Nicolae 598 U
Rusu, Victoria 553
Ubeivolc, Vladimir 497
S Ursu, Ludmila 511-12, 532-33
Samsonov, Serghei 616 Usatâi, Ludmila 623
Saranciuc-Gordea, Liliana 512 V
Sava, Eugen 624
Savenco, Mihail G. 486 Vacarciuc, Olga 496
Savin, A. 576 Vernant, Jean-Pierre 466
Sazonov, Veniamin 497 Vieru, Igor 618
Schiţco-Căpăţînă, Nina 599 Vîrlan, Maria 510
Schweitzer-Cumpăna, Rudolf 621
Snegur, Mircea 476 Z
Solovei, Lilia 534 Zaharia, Victor 495
Sora, Domenic 596 Zamşa, Simion 617
Spânu-Şemeachin, Daniela 522 Zamura, Elena 629
Stafii, Angela 508 Zanoci, Aurel 624
Stanciu, Sergiu 593, 597-98 Zglavoci, Valentina 522
Stânga, Ruslan 517 Zmeev, Vladimir 605, 617-18
Stepanov, Georgeta 460-61
Stoianov, Inga 578 А
Stratan, Ecaterina 518, 520-21, 548
Stratan, Nicolae 451 Адэскэлицэ, Виорика 473, 543
Suceveanu, Arcadie 600 Б
Ş Бабенко, О. А. 499
Şchiopu, Tamara 559 Берилл, С. И. 477
Şevcenco, Oxana 478 Боршевский, Андрей 490
Şonţu, Ghenadie 508
Şpuntenco, Olga 531

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

З Р
Згурян, М. А. 485 Роман, Александр Тимофеевич 487
К С
Кайсын, Симион 463, 490 Сафта, Виорел 603
Каланча, Анжела 463 Сафта, Лариса 603
Катан, А. П. 482 Сосна, Александр 490
Катан, П. И. 482 Сосна, Борис 490
Каунов, Фёдор 601
Кодряну, Константин 556 Ц
Куницкий, Валентин 635-37 Цырдя, Богдан 474
Кушнерёв, А. Г. 577
Ч
Л
Чертан, Ольга 567
Левит, Изяслав Эликович 477 Чобану, Виктор 474
Левянт, Майя 602
Щ
П
Щербатюк, Василий Васильевич 565
Пармакли, Дмитрий Михайлович 482

Index de titluri

A fost odată ca niciodată… 604 Compilaţie de acte normative în domeniul


Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul infec- prevenirii şi combaterii violenţei în familie
ţiilor respiratorii inferioare nespecifice 545 492
Aici şede-un iepuraş 605 Comunicarea profesională a specialistului de
Animale domestice 606 cultură fizică şi sport 516
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice Conferinţa ştiinţifică internaţională "Marea
569-70 bătălie de la Stalingrad şi impactul ei asu-
Aspecte psihosociale ale tinerilor delincvenţi pra destinelor Moldovei şi României" 627
510 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Великая
Atlasul speciilor de nevertebrate terestre 539 Сталинградская битва и её значение для
Bazele comportamentului în conducerea судеб Молдовы и Румынии" 627
autovehiculului şi siguranţa traficului rutier Contabilitatea în comerţ 564
560 Evaluarea eficienţei şi transparenţei utilizării
Bravicea: veacul de aur 629 resurselor publice alocate culturii 508
Bursa invenţiilor 503 Expression orale 583
Catalog de preţuri medii pentru materiale de Fabule 607
construcţii 568 Făguraş de poezie 608
Catalogul cărţilor cu dedicaţii 453 Flori 609
Călăuza conducătorilor transportului rutier al Fructe 610
mărfurilor periculoase (ADR) 561 Frumoasa călătorie în lumea cărţilor 458
Cele mai frumoase poveşti româneşti 616 Geografia continentelor şi oceanelor 626
Codul de executare al Republicii Moldova 507 Ghidul facilitatorului temelor de acasă 517
Codul fiscal al Republicii Moldova 479 Ghidul utilizatorului geoportalului de mediu
- penal al Republicii Moldova 491 524
- vamal al Republicii Moldova 483-84 International Language Trening Center 579-80
Inventatori şi Cercetători ai Catedrei "Teoria
mecanismelor şi organe de maşini" 454

57
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Inventatorii Facultăţii de Mecanică 455 genotopică a diversității ADN a tulpinilor


Ion Furnică – promotor al valorilor naţionale M.tuberculosis 548
573 Studii juridice în onoarea prof. univ. dr. Ghe-
În lumea basmelor 611 orghe Chibac 500
La zoo 612 Study of Phenomenon of Nosocomial
Lecturi AGEPI 504 Transmission of Multidrug-Resistent
Linii Directoare pentru Îngrijirea Alternativă a Tuberculosis by Analyzing Genotopyc
Copiilor 509 Diversity of DNA of M.tuberculosis Strains
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor 548
de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţi- Supravegherea rezistenţei antituberculoase în
fică din Republica Moldova în anul 2012 Republica Moldova. Anul 2011. Studiu naţi-
456 onal 542
Lucrări practice la Anatomia Omului 540 Surveillance of Drug Resistance Tuberculosis
Matematica distractivă 526-29 in Moldova 542
Matematică 530 Şcoala secolului XXI în condiţiile creşterii
Munca în adolescenţă 478 migraţiei tinerilor peste hotare 469
National Intellectual Property Strategy Until Şocul septic obstetrical 553
2020 505 Tortura şi rele tratamente faţă de copii minori
Optimizarea procesului de predare a limbilor în contextul justiţiei 496
străine în contextul metodologiilor clasice şi Tuberculoza la adult 549
moderne 515 Workbook in Human Anatomy 540
Patrimoniu bisericesc 465 Актуальные проблемы частного права и
Păsări 613 практики его применения 499
Personaje din poveşti 614 Гражданский кодекс Республики Молдова
Prinţese şi cavaleri 615 501
Probleme actuale ale dreptului privat şi practi- Математика 531
ca aplicării lui 499 Национальная стратегия в области интел-
Probleme actuale ale psihologiei învăţământu- лектуальной собственности 506
lui superior 523 Правовые и социально-экономические
Profesor universitar Valentin Topalo. Nevii направления реформирования совре-
pigmentari ai feţei sinteze clinico- менного общества 485
morfologice şi de tratament 552 Православный молитвослов 467
Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor - Псалтырь 468
principale a culturilor agricole pentru lunile Практические занятия по анатомии челове-
anul şi recomandări de combatere a acesto- ка 540
ra 557 Прогноз распространения главнейших
Proverbe şi zicători 584 вредителей и болезней сельскохозяйст-
Raport privind activitatea Consiliului Suprem венных культур в марте, апреле, май
pentru Ştiinţă şi dezvoltare Tehnologică şi 2013 года и рекомендации по борьбе с
rezultatele ştiinţifice principale, obţinute în ними 557
sfera ştiinţei şi inovării în anul 2012 451 Психология влияния 463
Reguli privind circulaţie vehiculelor 562 Справочник по конвенции CMR 563
Soroca 625 Строительство & Оборудование 567
Strategia Naţională în domeniul proprietăţii Уголовный Кодекс Республики Молдова
intelectuale până în anul 2020 505-06 498
Studierea fenomenului de transmitere Юридическая защита прав человека 490
nosocomială a TB MDR prin analiza

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de subiecte

Alimentarea şi reglarea electricităţii 566 Geoportalul de mediu 524


Anatomia omului 540 Infecţii respiratorii, diagnostic, tratament 545
Anxietate la preadolescenţi 462 Invenţii, protecţie 503
Arheologia spaţiului Pruto-Nistrean 624 - indici bibliografici 454-55
Asistenţă socială, copii 509 Investiţii financiare 480
Bătălia de la Stalingrad, istorie 627 Îngrijirea copiilor 509
Biblioteconomie 459 Învăţământ, artistic 569-70
Boli, hepatice 550 - biblioteconomic, indici bibliografici 457
- pulmonare 546 - primar 518, 520
Bucate de post 559 Jurisprudenţă, din Basarabia 486
Cărţi, cu autografe şi dedicaţii, cataloage 453 - Imperiul Rus 486
- de colorat 606-07, 609-13, 614-15, 619 Justiţie juvenilă 496
Chimie 537-38 Libertate de exprimare 489
Chirurgie, laparoscopică 551 Limbi, engleză 578-80
- maxilo-facială 552 - franceză 583
Circulaţie rutieră, reguli 562 - germană 581
Codul bunelor maniere 464 - italiană 582
Coduri, civil al Republicii Moldova 501 Limbi străine, metodica predării 515
- de executare al Republicii Moldova 507 Literatură, franceză 585
- fiscal al Republicii Moldova 479 - pentru copii 604-05, 608, 614, 616-18
- penal al Republicii Moldova 491, 498 - română, critică şi interpretare 621-23
- vamal al Republicii Moldova 483-84 - română din Republica Moldova 586-600
Colecistită acută, laparoscopie 551 - - pentru copii 620
Comunicare profesională, educaţie fizică 513 - rusă din Republica Moldova 601-03
Conducerea automobilului 560 Management educaţional 519
Conferinţa de Pace de la Paris, 1919 477 Managementul investiţiilor 480
Contabilitate financiară 565 Mass-media 460-61
Contabilitatea în comerţ 564 Matematică 525, 530-31
Contracte civile 502 - distractivă 526-29
Coreografie 573 - superioară 534
Dezvoltare, economică 485 Matematici aplicate în economie 535
- socială 485 Materiale de construcţie 567-68
Drept, Republica Moldova, istorie 487 Medicină naturistă 544
- civil 500 Metrologie sportivă 452
- privat 499 Migraţia tinerilor 469
Dreptul Uniunii Europene 488 Mişcarea Legionară din România, istorie 634
Drepturile omului 489-90 Mituri greceşti 466
Educaţie, artistică 522 Munca în adolescenţă 478
- ecologică 511-12 Naşterea copilului 554
- fizică şi sport 576-77 Nevertebrate terestre, Republica Moldova 539
- în familie 473 Oligarhie 474
- preşcolară 521 Organizarea învăţământului preuniversitar 517
- tehnologică, metodica predării 514 Organizare socială, capitalism, comunism 470
Eliberarea din penitenciar 493 Ovine Karakul 558
Evaluare psihologică 523 Pancreatită distructivă 551
Folclorul copiilor 522 Patrimoniul bisericesc, Republica Moldova
Formarea profesională 516 465
Garda de Fier din Basarabia, istorie 634 Plângeri (aspect juridic) 495
Geografia continentelor şi oceanelor 626 Plante agricole, boli 557

59
Cronica cărţii Nr 3-2013 ≡ Book annals Nr 3-2013

Politică şi guvernare, memorii 476 Suspendarea pedepsei 494


Proprietate intelectuală 504-06 Şah 574-75
Psaltirea lui David 468 Şocul septic obstetrical 553
Psihologia influenţei 463 Ştiinţă, Republica Moldova 451
Psihologie, medicală 543 – indici bibliografici 456
- socială 472-73 Tapiserie artistică 566, 571-72
Raionul Leova, Republica Moldova, istorie 632 Termodinamică 536
Relaţii, economice internaţionale 482 Tineri delincvenţi 510
- internaţionale, Republica Moldova, Trafic de fiinţe umane 497
1919-1920, istorie 477 Transport, internaţional de mărfuri 563
Resurse publice, Republica Moldova 508 - rutier al mărfurilor periculoase 561
Reţele de telecomunicaţii 555 Tuberculoză 542, 547-49
Rugăciuni 467-67 Turism 481
Scoarţe româneşti 571 Ţesutul românesc 566
Sociologia familiei 471 Violenţa în familie 492
Splenopatie portală 550

Index geografic

Bravicea, raionul Călăraşi, istorie 629 Republica Moldova, istorie 627-28


Chişinău, istorie 631 România, istorie 627
Leova, istorie 632 Soroca, istorie 625
Ocniţa, istorie 635-37 Ucraina, istorie 628
Răspopeni, raionul Şoldăneşti, istorie 630

Index de editori

AGEPI 503-06 Institutul de Formare Continuă 463, 480,


Arc 537, 584, 592, 616 490
Arva-Color 622 Institutul de Istorie Stat şi Drept a AŞM
Baştina-Radog 587 488
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Iulian 634
Academiei de Ştiinţe a Moldovei 456 Începutul vieţii 497
Cartea Jurudică 486, 493-95 Lavilat Info 483, 498, 501
Cartier 466, 585 Lexon-Prim 486, 574-75
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Litera 477, 485, 602, 605, 617-18, 626
Copii 478 Medicina 545-46, 551-52, 633, 639
CEP USM 500, 523, 534-36, 538, 623, 627, 641-42 Ministerul Mediului al Republicii Moldova
Cu drag 458, 625 524
Departamentul Mitropolitan Arhitectură, Restaurare Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
şi Pictură Bisericească 465 Moldovei 624
Epigraf 604, 608 Notograf Prim 573, 621
Farmec-Lux 479, 484, 491, 507 Policadran 522
Fundaţia "Draghiştea" 476, 599 Poligraf-Design 514, 518, 520-21, 526-
Grafema Libris 502, 569-70, 595 29, 606-07, 609-15
H & M Design 561 Pontos 469, 563, 590-91, 594, 603, 620,
Imprint Plus 547, 549 630
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii Print-Caro 638
"Incercom" 568

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Prut Internaţional 464, 530-33, 544, 593, 597-98, Universitatea Slavonă din Moldova 482,
600 487, 499, 565
Tehnica-Info 556 Universul 474, 589
TEO-Educaţional 559 UTM 454-55
Toneti-Exim 560, 562 Valinex 452, 513
Totex-Lux 473, 543 VEGA 525
ULIM 578 Victoria Gomon 567
USEFS 481, 516 Viţă Adevărată 467-68
Universitatea de Stat din Tiraspol 519

Index ISBN eronate


ISBN 9975-9820-8-5 455
ISBN 9975-9695-3-4 561
ISBN 978-9975-4333-9-6 575
ISBN 978-9975-9-2 583

61
Cronica recenziilor Nr 1-2013 ≡ Review annals Nr 1-2013

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2013
IANUARIE-MARTIE NR 1 JANUARY-MARCH
(1-92)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Ţurcanu, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie :
[monografie] / Nelly Ţurcan. – Chişinău : CEP USM, 2012. – 323, [1] p.
Cheradi Natalia. Modele inovaţionale de comunicare ştiinţifică // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 47, Nr 1. – P. 200-202.
Harjevschi Mariana. Un excelent studiu de referinţă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr
1. – P. 203.
Kulikovski Lidia. Comunicarea ştiinţifică în societatea cunoaşterii // Biblio Polis. – 2013.
– Vol. 47, Nr 1. – P. 197-200.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2. Chişinăul în pictură : (peisaje, portrete) : Cat.-bibliogr. / Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu", Centrul de Informare şi Documentare "Chişinău" ; alcăt. : Taisia Foiu, Ludmila To-
ma. – Chişinău : S. n., 2012. – 175 p.
Soroceanu-Slutu Nina. Două cărţi memorabile despre Chişinău // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 47, Nr 1. – P. 225-227.

02 BIBLIOTECONOMIE
3. Costin, Ludmila. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp,1990-2011 /
Ludmila Costin, Viorica Lupu, Vera Sobiețchi. – Chişinău, 2013. – 69 p.
Corghenci Ludmila. O lucrare despre trecutul, prezentul, dar mai ales viitorul ABRM //
Buletinul ABRM. – 2012. – Nr. 2. – P. 47.

4. Kulikovski, Lidia. Contribuţii biblioteconomice : (teoretice şi praxiologice) : Culeg. de


art. (2008-2011) / Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012. – 310 p.
Goian Natalia. Învăţăm a privi schimbarea şi inovaţia cu alţi ochi // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 47, Nr 1. – P. 193-196.

5. Manguel, Alberto. Istoria lecturii / Alberto Manguel ; trad. de Al. Vlad. – Bucureşti :
Nemira, 2011. – 416 p.
Negru Nina. Cititul este apoteoza scrisului // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 8 febr. – P.
14.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6. Pohilă, Vlad. Arta de a pasiona cititorii : (Editoriale din rev. "BiblioPolis", 2002-2012)
/ Vlad Pohilă ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012. – 160 p.
Raţă Valeriu. Împătimit de carte şi bibliotecă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P.
203-209.

7. Rogac, Raia. Biblioteca Onisifor Ghibu. Două decenii de istorie : [monografie] / Raia
Rogac, Ion Constantin. – Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2012. – 432 p.
Bulat Ludmila. Hronicul unei biblioteci // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 178-
180.

070 Ziaristică. Presă


8. Mersul pe sârmă : Ghid privind securitatea jurnaliştilor / Uniunea Jurnaliştilor din
Rep. Moldova, Federaţia Intern. a Jurnaliştilor ; elab. : Doina Ioana Străisteanu [et al.]. –
Chişinău : Cuvântul-ABC, 2012 . – 147 p.
Gorincioi Tamara. Mersul pe sârmă fără plasă de siguranţă, sau Statutul jurnaliştilor din
perspectiva limitării libertăţii presei // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 210-212.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
9. Pleşu, Andrei. Parabolele lui Iisus : Adevărul ca poveste / Andrei Pleşu. – Bucureşti
: Humanitas, 2012. – 290 p.
Ciobanu Mircea V. Talanţii şi talentele, sau Parabolele după Pleşu // Jurnal de Chişinău.
– 2013. – 15 febr. – P. 14.

159.9 Psihologie
10. Aşevschi, Ioana. Psihologia comunicării : Suport de curs / Ioana Aşevschi. – Chi-
şinău : Pontos, 2012. – 135 p.
Rusnac Svetlana // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 219.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
11. Mircea, Gabriela. Datoriile călugărilor a unora către alţii, în viața lor cea de obşte,
Chişinău, 1841 : o tipăritură teologică modernă de referinţă / Gabriela Mircea, Doina
Dreghiciu. – Alba-Iulia : Reîntregirea, 2010. – 208 p.
Danilov Maria. O tipăritură teologică de referinţă // Luminătorul. – 2012. – Nr 4. – P. 42-
49.

63
Cronica recenziilor Nr 1-2013 ≡ Review annals Nr 1-2013

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
12. Emigraţia românească : implicaţii economice şi demografice / Zizi Coschin, Mihai
Roman, Aura Popa [et al.]. – Bucureşti : ASE, 2012.
Pârţaci Ion // Economica. – 2012. – Nr 4. – 133.

32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
13. Dragomir, Gheorghe. România între scutul american antirachetă şi katiuşa ru-
sească : timp şi destin / Gheorghe Dragomir. – Bucureşti : România în Lume, 2012. – 434 p.
Zidaru Cristian. România sub sabia lui Damocles // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3.
– P. 202-206.

14. Erinnerungsorte an die opfer des Kommunismus in Belarus : (Locuri de amin-


tire a jertfelor comunismului în Belarus). – Berlin : Metropol, 2011. – 286 p.
Ungureanu Constantin // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 4. – P. 127-129.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


15. Cimpoeşu, Dorin. Regimul post-totalitar din Republica Moldova (1990-2012) / Do-
rin Cimpoeşu. – Târgovişte : Cetatea de Scaun. – 2012. – 310 p.
Burac Constantin. O carte de istorie cu miză diplomatică // Limba Română. – 2012. –
Nr 11/12. – P. 167-169.

16. Dabija, Nicolae. Prutul are două maluri : Publicistica / Nicolae Dabija. – Bacău :
Vicovia ; Babel, 2012. – 284 p.
Dinescu Viorel. Pe Prutul liniştit... // Literatura şi arta. – 2013. – 3 ian. – P. 5.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
17. Sadovei, Nicolae. Dihotomia raportului juridic de muncă / Nicolae Sadovei. – Chi-
şinău : Garomont-Studio, 2011. – 203 p.
Romandaş Nicolai // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2. – P. 59-60.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
18. Spitalul Clinic Militar Central al Ministerului Apărării al Republicii Moldova :
[repere ist., 1992-2012] / coord. : Ion Corcimari ; col. red. : Vladimir Trofimov [et al.]. – Chişi-
nău : Institutul de Studii Enciclopedice 2012. – 107 p.
Xenofontov Ion, Sofronescu Igor // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. – P. 125-126.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
19. Cojocaru, Vasile. Diagnosticarea pedagogică din perspectiva calităţii educaţiei /
Vasile Cojocaru, Valentina Cojocaru, Angela Postică. – Chişinău : S. n., 2011. – 191 p.
Andriţchi Viorica // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 83.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


20. Ghicov, Adrian. Pedagogia aplicativă a performanţei / Adrian Ghicov. – Chişinău :
Pontos, 2011. – 208 p.
Condrea Zinaida. Stagiu de formare la modulul "Pedagogia aplicativă a performanţei",
sau Introducere în viitorologie // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 febr. – P. 3.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398(=135.2) Folclor moldovenesc
21. Popa, Tatiana. Nodişor la băsmăluţă. Ghidul bunelor practici / Tatiana Popa. –
Chişinău : S. n., 2012. – 80 p.
Josanu Tudor. Un ghid al bunelor practici // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 2. – P. 30.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
22. Aşevschi, Valentin. Management ecologic şi dezvoltare durabilă : Manual /
Valentin Aşevschi. – Chişinău : S. n., 2012. – 270 p.
Crivoi Aurelia, Sofroni Valentin, Bîzgu Ion [et al.] // Noosfera. – 2012. – Nr 6/7. – P. 217-
218.
53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism
23. Стишков, Ю. К. Электрофизические процессы в жидкостях и газах при воз-
действии сильных электрических полей : (Учеб.-метод. пособие) / Ю. К. Стишков, А. В.
Самусенко. – СПб. : ВВМ, 2012. – 649 с.
Нагорный В. С. // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P.
102-105.

65
Cronica recenziilor Nr 1-2013 ≡ Review annals Nr 1-2013

58 BOTANICĂ
24. Marian, Simion Florea. Botanica popurană română : [în 12 vol.]. – Bucureşti : Ed.
Acad. Române, 2008-2011. – 712 p.
Cernica Doina. Grădina românilor pe cerul timpului // Limba Română. – 2012. – Nr
11/12. – P. 173-177.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
616 Patologie. Medicină clinică
25. Belîi, Adrian. Managementul durerii perioperatorii / Adrian Belîi, Valeriu Ghereg. –
Chişinău : IMPRINT, 2012. – 387 p.
Gurman Gabriel M. // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 82-83.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


26. Bacinschi, Nicolae. Hematoprotectoare entomologice : Monografie / Nicolae
Bacinschi. – Chişinău : Lexon-Prim, 2012. – 312 p.
Matcovschi Sergiu // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 83-84.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


27. Cărăuşu, Ghenadie. Variante clinice în depresiile refractare / Ghenadie Cărăuşu.
– Chişinău : Reclama, 2011. – 165, [3] p.
Nacu Alexandru // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. –
Nr 1. – P. 85.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
28. Шабанова, Г. А. Дикорастущие хозяйственно-ценные растения заповедника
"Ягорлык" / Г. А. Шабанова, Т. Д. Изверская, В. С. Гендов. – Кишинэу : Еко-Тирас, 2012.
– 160 с.
Cojuhari Tamara // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie : Ser. nouă. – 2012. – Vol. 26 : Ştiinţele Naturii. – P. 148-150.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
29. Крупеников, И. А. История почвоведения в Молдове / И. А. Крупеников, Д.
М. Балтянский. – Chişinău : S. n., 2012. – 296 p.
Cojuhari Tamara // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeolo-
gie : Ser. nouă. – 2012. – Vol. 26 : Ştiinţele Naturii. – P. 151-152.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
30. Şofransky, Zina. Cromatica tradiţională românească / Zina Şofransky, Valentin
Şofransky. – Bucureşti : Ed. Etnologică, 2012.
Zubcov Elena // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr
3. – P. 194-197.
Vacarciuc Liviu, Pavel Vlad. Paleta culorilor făurită de natură şi admirată de om //
Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 201-202.

78 MUZICĂ
31. Ansamblul Etnofolcloric ″Tălăncuţa″ : în cronici şi imagini / concepţie, sel. şi
red. : Veta Ghimpu-Munteanu. – Chişinău : S. n., 2012. – 463, [1] p.
Tamazlâcaru Elena. ″Tălăncuţa″ la vârsta lui Hristos... // Literatura şi arta. – 2013. – 21
mar. – P. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
32. Olărescu, Dumitru. Maria Cebotari între viaţă şi film. 100 de ani de la naşterea
artistei / Dumitru Olărescu. – Chişinău : Litera, 2010. – 95 p.
Maţievschi Elena. Odă artistei Maria Cebotari // Literatura şi arta. – 2013. – 14 febr. – P.
6.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
33. Martínez del Castillo, Jesus Gerardo. Lingvistica rostirii. Logosul semantic şi lo-
gosul apofantic / Jesus Gerardo Martínez del Castillo ; trad. şi cuvânt înainte de Cristian
Paşcalău. – Cluj-Napoca, 2011. – 250 p.
Munteanu Cristinel. O lingvistică a "rostirii" // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12.
– P. 167-169.

34. Eremia, Anatol. Chişinău. Istorie şi actualitate. Ghidul străzilor / Anatol Eremia. –
Chişinău : Profesional Service, 2012. – 199, [5] p.
Stegărescu Liliana. Îndrumarul urbonimic al Chişinăului / Liliana Stegărescu, Nicolae
Jantâc // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. – P. 160-166.

35. Munteanu, Cristinel. Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri /


Cristinel Munteanu . – Iaşi : Ed. Univ. "Alexandru Ioan Cuza", 2012. – 397 p.
Curmei Tatiana. Lingvistica integrală coşeriană între exegeză şi creaţie // Limba Româ-
nă. – 2012. – Nr 11/12. – P. 154-159.

67
Cronica recenziilor Nr 1-2013 ≡ Review annals Nr 1-2013

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
36. Ciubucciu, Vlad. Taina numelui tău : Reflecţii paleolingvistice / Vlad Ciubucciu. –
Chişinău : Pontos, 2012. – 254 p.
Rusu Tudor. Ipoteză şocantă a lui Vlad Ciubucciu // Făclia. – 2013. – 9 febr. – P. 10.

37. Codreanca, Lidia. Două mentalităţi şi o singură limbă : Pagini necunoscute din is-
toria lb. rom. din Basarabia / Lidia Codreanca. – Chişinău : S. n., 2012. – 60 p.
Ciocanu Ion. Meditaţii savante cu argumente probante // Florile dalbe. – 2013. – 14 mar.
– P. 3.

38. Jalbă-Ciudin, Liliana. Tipologia structurilor cu nominativ temic : în lb. rom. şi rusă
: Monografie / Liliana Jalbă-Ciudin . – Chişinău : CEP USM, 2011. – 152, [1] p.
Bajureanu Vasile. O carte necesară despre Nominativul temic // Limba Română. –
2012. – Nr 11/12. – P. 167-169.

39. Gheorghe, Gabriel. Valah : [aspecte antroponimice] / Gabriel Gheorghe. – Bucu-


reşti : Ed. Fundaţiei Gândirea, 2012. –190 p.
Ciubucciu Vlad. Un valah eretic – Gabriel Gheorghe // Univers pedagogic pro. – 2013. –
24 ian. – P. 2.

40. Limbă şi literatură română : man. pentru cl. a 10-a / T. Cristei, T. Cartaleanu, O.
Cosovan [et al.]. – Chişinău : Cartdidact, 2012. – 247 p.
Andrieş Tatiana. Manualul stimulează iniţiativa // Univers pedagogic pro. – 2013. – 17
ian. – P. 3.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
41. Burlui, Vasile. De anima : Poeme de rostit în şoapte ; Înger răstignit : [poezii] ;
Philemon şi Baucis : Poeme pe care le-am scris împreună înainte şi după ce ai plecat / Vasile
Burlui. – Iaşi : Casa Ed. Demiurg : Apollonia, 2012.
Bahnaru Vasile. Note fugare asupra liricii unui profesor de medicină // Literatura şi arta.
– 2013. – 14 febr. – P. 4.
Şchiopu Constantin. De la poetica eternei fericiri la cea a suferinţei // Literatura şi arta. –
2013. – 14 febr. – P. 4.

42. Marian, Ioan Marius. Prima dragoste, pentru totdeauna… : [amintiri dedicate ora-
şului natal Râmnicu-Vîlcea] / Ioan Marius Marian. – Râmnicu-Vîlcea : Silviana, 2011. – 288 p.
Iachim Ion. Oraşul unde nu se întâmplă nimic // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P.
223-225 ; Univers pedagogic pro. – 2013. – 14 febr. – P. 8.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

43. Stoica, Ion. Alege-l pe 7! : Poezii / Ion Stoica. – Cluj-Napoca : Ecou Transilvan,
2012. – 92 p.
Răileanu Vitalie. Poetul Ion Stoica – un stilist de marcă // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45,
Nr 4. – P. 198-199.

44. Vancu, Radu. Eminescu : Trei eseuri / Radu Vancu. – Sibiu : Info Art Media ; Cluj-
Napoca : Argonaut, 2011. – 171 p.
Cimpoi Mihai. Călător în stele şi în timp // Literatura şi arta. – 2013. – 10 ian. – P. 4.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


45. Anton, Ion. Foka : [roman] / Ion Anton. – Chişinău : Silvius Libris, 2012. – 334 p.
Colesnic Iurie. O sagă basarabeană // Florile dalbe. – 2013. – 14 febr. – P. 8.

46. Bordeianu, Leo. Nimeni să nu se teamă de moarte : [versuri] / Leo Bordeianu. –


Chişinău : Moldpres ; Bucureşti : Axios, 2012. – 74 p.
Moroşanu Andrei. Peste trupul mirării ninge cu îngeri // Literatura şi arta. – 2013. – 21
febr. – P. 5.

47. Bogatu, Petru. Funia împletită în trei : [roman poliţist] / Petru Bogatu. – Chişinău :
S. n. 2012. – 349, [1] p.
Grati Aliona. Un roman cu supermani moldoveni // Ziarul de gardă. – 2013. – 17 ian. –
P. 9.

48. Calamanciuc, Gheorghe. Donjuan în derivă : Roman : [în 2 vol.] / Gheorghe


Calamanciuc. – Chişinău : Editerra Prim, 2012.
Jitaru Valentin. Donjuan în derivă : „Timpul de dimineaţă” în pagini de roman” // Timpul.
– 2013. – 1 mar. – P. 23.

49. Calamanciuc, Gheorghe. Alunecarea din vis : [versuri] / Gheorghe Calamanciuc ;


cop. : Mihai Bacinschi. – Chişinău : Lumina, 2012. – 90, [2] p.
Jitaru Valentin // Făclia. – 2013. – 23 mar. – P. 5.

50. Cepoi, Jon. Pe urmele mele : [jurnal] / Jon Cepoi. – Chişinău : Pontos, 2007. –
403 p.
Dima Nicolae. Jurnalul unui român basarabean // Limba Română. – 2012. – Nr 11/12. –
P.170-172.

51. Chârchelan, Dorin. Aspiratorul de gânduri : Comedie fantastică în două acte cu


Preludiu şi Glosă / Dorin Chârchelan. – Chişinău : Prometeu, 2011. – 88 p.
Hlib Lidia // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P.197-199.

52. Chişinăul în literatură : Antologie / Bibl. Municipală "B. P. Haşdeu" ; alcăt. şi


coord. : Genoveva Scobioală ; idee, concepţie şi resp. ed. : Lidia Kulikovski. – Chişinău :
Grafema Libris, 2011. – 575 p.
Soroceanu-Slutu Nina. Două cărţi memorabile despre Chişinău // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 47, Nr 1. – P. 225-227.

69
Cronica recenziilor Nr 1-2013 ≡ Review annals Nr 1-2013

53. Ciobanu, Nicolae. Supusul Satanei : roman : Vol. 1 / Nicolae Ciobanu. – Chişinău
: Grafema Libris, 2008. – 200 p.
Ciocanu Ion. Roman cu deschidere spre un ″alt roman″ // Literatura şi arta. – 2013. – 14
mar. – P. 4.

54. Codreanca, Lidia. Naturi statice cu tăceri : [versuri] / Lidia Codreanca. – Chişinău
: Lumina, 2012. – 92 p.
Grati Aliona. În căutarea desăvârşirii // Literatura şi arta. – 2013. – 3

55. Cotul Donului 1942 : eroism, jertfă, trădare / Iosif Niculescu, Vasile Şoimaru
(coord.), Gheorghe Pârlea [et al.]. – Chişinău : Balacron, 2012. – 100 p.
Pârlea Gheorghe. Un gest civic, opus indiferenţei oficiale // Biblio Polis. – 2012. – Vol.
45, Nr 4. – P. 202-203.

56. Crudu, Dumitru. Măcel în Georgia : [roman] / Dumitru Crudu. – Iaşi : Polirom,
2008. – 344 p.
Axinte Şerban. Hiperrrealism şi plurilingvism la Dumitru Crudu // Capitala. – 2013. – 25
ian. – P. 6

57. Diordiev, Ion. Culegând frumoasele poveţe / Ion Diordiev. – Chişinău : Lumina,
2012. – 79, [1] p.
Grosu Igor. Ion Diordiev şi frumoasele lui poveţe // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. –
P. 5.

58. Druţă, Ion. Lupaniada. Înălţarea şi prăbuşirea unei epoci : [memorii, corespon-
denţă] / Ion Druţă. – Chişinău : Cadran, 2012. – 115,[1] p.
Corbu Haralambie. Tradiţiile naţionale şi valorile general-umane – fundamentul spiritual-
creativ al adevăratelor talente : Scriitorul Andrei Lupan – în analizele, mărturiile şi evocările lui
// Moldova. – 2012. – Nr 10/12. – P. 40-43 : fot.

59. Florea-Dascăl, Valeria. A fi şi a iubi : Roman psihologic / Valeria Florea-Dascăl. –


Chişinău : Pontos, 2012. – 360 p.
Cotuţiu Cornel. Viaţa lecturii // Literatura şi arta. – 2013. – 31 ian. – P. 4.

60. Furdui, Galina. Mi-e dor de-o seară cu romanţe : [versuri melodice] / Galina
Furdui. – Chişinău : Pontos, 2012. – 680 p.
Manea-Cernei Eugenia. Dorul de romanţă, sau Starea de vibraţie spirituală // Biblio Po-
lis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 212-216.

61. Găină, Ion. Călătorie în sufletul copilăriei : Autobiografică (ed. cu ocazia împlinirii
a 50 de ani) / Ion Găină. – Chişinău : Pontos, 2012. – 124 p.
Apetri Dumitru // Literatura şi arta. – 2013. – 24 ian. – P. 4.

62. Grama, Steliana. Să ne păstrăm coloana vertebrală : Versuri de Patrie / Steliana


Grama. – Chişinău : Pontos, 2012. – 243 p.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ciocanu Ion. Steliana Grama – poetă angajată / Florile dalbe. – 2013. – 31 ian. – P. 7.

63. Grama, Steliana. Surogat de iluzii : Rondeluri de dragoste. – Ed. a 2-a / Steliana
Grama. – Chişinău : Phoenix, 2006. – 288 p.
Brumaru Victor. Po(i)etica anotimpului interior // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. –
P. 219-220.

64. Iachim, Ion. Cireşe pentru MAREŞAL : Roman / Ion Iachim. – Bacău : Vicovia ;
Babel, 2012. – 368 p.
Bobeică Constantin. Depăşirea de sine // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 200-
201.
Caranfil Ninela. O lumînare pentru Mareşal // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 45, Nr 4. – P.
204-207.
Pârlea Gheorghe. Romanul unui destin sacrificat pentru binele neamului // Biblio Polis. –
2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 193-197.

65. Ladaniuc, Victor. Înspre tine caut : [poezii] / Victor Ladaniuc. – Chişinău :
Draghiştea, 2012. – 344 p.
Scutelniciuc Ion. Invitaţie la o călătorie de vis şi realitate // Literatura şi arta. – 2013. –
28 febr. – P. 8.

66. Melnic, Ştefan. Satana pe pământ : [mărturii, interviuri] / Ştefan Melnic. – Chişi-
nău : Lumina, 2012. – 239, [1] p.
Slutu-Soroceanu Nina. Şoc de trezire // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 216-
218.

67. Moraru, Haralambie. Scările : [roman] / Haralambie Moraru. – Chişinău : Prut in-
ternaţional, 2012. – 184 p.
Ciocanu Ion. Haralambie Moraru incitant ca niciodată // Literatura şi arta. – 2013. – 21
febr. – P. 5.

68. Perciun, Mihaela. Băltoaca : [nuvele] / Mihaela Perciune. – Bucureşti : Tracus Ar-
te, 2012. – 178 p.
Beşleagă Vladimir. Meandrele Mihaelei Perciun // Timpul. – 2013. – 22 mar. – P. 23.

69. Plăcintă, Alexandru. Povestea Focului : [pentru copii] / Alexandru Plăcintă. –


Chişinău : S. n., 2012. – 20 p.
Ciocanu Ion. Pledoarie fantastică pentru înţelegere şi armonie // Florile dalbe. – 2013. –
28 febr. – P. 7.

70. Popa-Pădure, Ion. O viaţă cu zbucium : versuri şi secvenţe fotografice / Ion Popa-
Pădure. – Chişinău : Labirint, 2012. – 120, [2] p.
Neagu Manole. Condeierul din Măgurele / Manole Neagu, Dumitru Păsat // Literatura şi
arta. – 2013. – 7 mar. – P. 4.

71
Cronica recenziilor Nr 1-2013 ≡ Review annals Nr 1-2013

71. Postolachi, Doina. Poeme cu Molii / Doina Postolachi. – Chişinău : Prometeu,


2011. – 55, [1] p
Brumaru Victor. Po(i)etica anotimpului interior // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. –
P. 220-221.

72. Proca, Ion. Cum avea să moară Stalin : [roman] / Ion Proca. – Chişinău : Notograf
Prim, 2011. – 163 p.
Rusu Nicolae. Alt fel de amintiri // Biblio Polis. – 2012. – Vol. 44, Nr 3. – P. 189-193.

73. Ştirbu, Titus. Ce înseamnă-a fi om bun?... : [poezii pentru copii] / Titus Ştirbu. –
Chişinău : Lumina, 2012. – 24 p.
Ciocanu Ion. Două registre ale creaţiei poetului // Florile dalbe. – 2013. – 28 mar. – P. 7.

74. Terente, Ronin. Antieroul unei naţiuni : versuri / Ronin Terente. – Chişinău : Sam-
izdat, 2012. – 108 p.
Brumaru Victor. Po(i)etica anotimpului interior // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. –
P. 222-223.

75. Ţurcanu, Andrei. Interior în roşu aprins : [versuri] / Andrei Ţurcanu. – Iaşi :
TipoMoldova, 2012. – 506 p.
Burlacu Alexandru. Verticalitatea demersului publicistic // Akademos. – 2012. – Nr 4. –
P. 173-174.

76. Vîrtosu, Gheorghe. O inimă de broscuţă : [în 3 vol.] / Gheorghe Vîrtosu. – Iaşi :
ADENIUM, 2011.
Ciocanu Ion. Împărăţie a tainelor Universului // Florile dalbe. – 2013. – 7 febr. – P. 8.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


77. Лупашко, Михаил. Соль и сабля : (ист. зарисовка) / Михаил Лупашко. –
Кишинев : Б. и., 2013. – 96 c.
Мариан Борис. Повесть про саблю, соль и авторскую совесть // Независимая Мол-
дова. – 2013. – 6 февр.

821.161.2 Literatură ucraineană


78. Гончаренко, Олег. За Еминеску... до себе : (спiви-переспiви) / Олег
Гончаренко. – Мелiтополь, 2012. – 212 p.
Apetri Dumitru. Recântări eminesciene // Literatura şi arta. – 2013. – 17 ian. – P. 4.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


79. Profesorul Nicanor Rusu. Studii. Articole. Traduceri : [critic literar] / ed. îngrijită,
cuv. înainte şi texte restabilite de Andrei Grijanovschi. – Chişinău : Institutul de Filologie al
AŞM, 2011. – 257, [3] p.
Bulat Ludmila. Omagiu unui mare intelectual, nedreptăţit de istorie // Biblio Polis. –
2012. – Vol. 45, Nr 4. – P. 200-201.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1.0 Literatură română


80. Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic / alcăt. : Mihai Cimpoi. – Chişinău :
Gunivas, 2012. – 584 p.
Simion Eugen. O lucrare necesară pentru cultura română // Akademos. – 2012. – Nr 4.
– P. 70.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
81. Burlacu, Alexandru. Texistenţe : Vol. 3 : Umbra lui Ulysse / Alexandru Burlacu. –
Chişinău : Profesional Service, 2012. – 279, [1] p.
Bileţchi Nicolae. De la analize prospective şi introspective actuale la proiecţii îmbietoare
de viitor (1) // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 7.

82. Corcinschi, Nina. Arcul voltaic. Textul ca lume (i)mediată / Nina Corcinschi. –
Chişinău : Notograf Prim, 2012. – 146 p.
Porubin Lilia. Nina Corcinschi şi (i)mediatul lecturii critice // Timpul. – 2013. – 29 mar. –
P. 23.

83. Postolachi, Veronica. Zodia Amiezei : [creionări, critică literară] / Veronica


Postolachi. – Chişinău : Pontos, 2012. – 192 p.
Slutu-Soroceanu Nina. Cu respect, despre literatură // Făclia. – 2013. – 2 febr. – P. 7.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


84. Ахметова, Галия. Николай Савостин : Жизнь и поэзия. Поэзия и жизнь /
Галлия Ахметова. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2012. –189 с.
Жнецов Виктор. Жизнь поэта в поэзии жизни // Коммерсант plus. – 2013. – 1 март.
– Р. 16.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
929.5 Genealogie
85. Furtună, Alexandru. Academicianul Gheorghe Duca. Schiţă genealogică / Ale-
xandru Furtună, Mihai Adauge. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2012. – 63 p.
Bacalov Sergiu. Neamul Duca în universul cercetărilor enciclopedice // Akademos. –
2012. – Nr 4. – P. 203-204

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
86. Agrigoroaiei, Ion. Basarabia în acte diplomatice, 1711-1947 / Ion Agrigoroaiei. –
Iaşi : Casa Editorială Demiurg, 2012. – 260 p.

73
Cronica recenziilor Nr 1-2013 ≡ Review annals Nr 1-2013

Palade Gheorghe // Tratatul de Pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la anexa-
rea Basarabiei de către Imperiul Rus : Materialele Conf. Intern., 26-28 apr. 2012. – Ch., 2012.
– P. 347-279. – [2012-2588].

87. Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei la începutul secolului al XIX-


lea (1801-1806) / realizat de : Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia Bociarov ; coord. :
Demir Dragnev ; red. şt.: Valentin Constantinov. – Chişinău : Elan Poligraf, 2012. – Vol. 12. –
528 p.
Mischevca Vlad. O valoroasă colecţie de documente : cărţi domneşti şi zapise la al XII-
lea volum // Akademos. – 2012. – Nr 4. – P. 195-197.

88. Munteanu, Anatol. Epopeea libertăţii : Războiul de la Nistru (1990-1992) : [mo-


nografie] / Anatol Munteanu – Bucureşti, 2012. – 847 p.
Moraru Anton. Federaţia Rusă a declanşat un război imperialist împotriva Republicii
Moldova în 1990-1992 // Literatura şi arta. – 2013. – 28 febr. – P. 2.

89. Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială / Universitatea de Stat din


Moldova. – Chişinău, 2012. – Vol. 2, Nr. 3. – 304 p.
Moraru Anton. Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” ne-a adus o carte nouă // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 14 febr. – P. 7.

90. Rusu, Mihai. Sauca : istorie şi actualitate / Mihai Rusu. – Chişinău : S. n., 2012. –
516 p.
Ciocanu Ion. Sauca lui Mihai Rusu, evocată în toată bogăţia şi frumuseţea sa // Lit. şi
arta. – 2013. – 10 ian. – P. 7.
94(=135.1) Istoria românilor
91. Frişcu, Alexandru-Horaţiu."… Numele vechiu şi mai direptu iaste rumân…" : Do-
uă secole de ocupaţie rusească a Basarabiei, 1812-2012 / Alexandru-Horaţiu Frişcu. – Chişi-
nău : Pontos, 2012. – 279, [1] p.
Ciocanu Ion. Un necesar florilegiu de argumente // Limba Română. – 2012. – Nr
9/10. – P. 211-215.

92. In honorem Alexandru Moşanu. Studii de istorie medievală, modernă şi contem-


porană a românilor / coord. Nicolae Enciu ; referenţi : Demir Dragnev, Ion Jarcuţchi. – Cluj-
Napoca : Acad. Română, Centrul de Studii Transilvane ; Presa Universitară Clujeană, 2012. –
730 p.
Crudu Lilia // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3. – P. 129-132.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 1-2013


Codreanca, Lidia 37, 54
A Cojocaru, Valentina 19
Adauge, Mihai 85 Cojocaru, Vasile 19
Agrigoroaiei, Ion 86 Cojuhari, Tamara 28-29
Andrieş, Tatiana 40 Colesnic, Iurie 45
Andriţchi, Viorica 19 Condrea, Zinaida 20
Anton, Ion 45 Constantin, Ion 7
Apetri, Dumitru 61, 78 Constantinov, Valentin 87
Aşevschi, Ioana 10 Corbu, Haralambie 58
Aşevschi, Valentin 22 Corcimari, Ion 18
Axinte, Şerban 56 Corcinschi, Nina 82
Coschin, Zizi 12
B Cosovan, O. 40
Costin, Ludmila 3
Bacalov, Sergiu 85 Cotuţiu, Cornel 59
Bacinschi, Mihai 9 Cristei, T. 40
Bacinschi, Nicolae 26 Crivoi, Aurelia 22
Bahnaru, Vasile 41 Crudu, Dumitru 56
Bajureanu, Vasile 38 Crudu, Lilia 92
Belîi, Adrian 25 Curmei, Tatiana 35
Beşleagă, Vladimir 68
Bileţchi, Nicolae 81 D
Bîzgu, Ion 22
Bobeică, Constantin 64 Dabija, Nicolae 16
Bociarov, Eugenia 87 Danilov, Maria 11
Bogatu, Petru 47 Dima, Nicolae 50
Bordeianu, Leo 46 Dinescu, Viorel 16
Brumaru, Victor 63, 71, 74 Diordiev, Ion 57
Bulat, Ludmila 7, 79 Dragnev, Demir 87, 92
Burac, Constantin 15 Dragomir, Gheorghe 13
Burlacu, Alexandru 75, 81 Dreghiciu, Doina 11
Burlui, Vasile 41 Druţă, Ion 58

C E

Calamanciuc, Gheorghe 48-49 Eminescu, Mihai 80


Caranfil, Ninela 64 Enciu, Nicolae 92
Cartaleanu, T. 40 Eremia, Anatol 34
Cărăuşu, Ghenadie 27 F
Cebotari, Maria 32
Cepoi, Jon 50 Florea-Dascăl, Valeria 59
Cernica, Doina 24 Foiu, Taisia 2
Chârchelan, Dorin 51 Frişcu, Alexandru-Horaţiu 91
Cheradi, Natalia 1 Furdui, Galina 60
Cimpoeşu, Dorin 15 Furdui, Ludmila10
Cimpoi, Mihai 44, 80 Furtună, Alexandru 85
Ciobanu, Mircea V. 9
Ciobanu, Nicolae 53 G
Ciocanu, Ion 37, 53, 62, 67, 69, 73, 76, 90-91 Găină, Ion 61
Ciubucciu, Vlad 36, 39 Gheorghe, Gabriel 39
Claudia, Tricolici9 Ghereg, Valeriu 25

75
Cronica recenziilor Nr 1-2013 ≡ Review annals Nr 1-2013

Gheţoi, Petru12 N
Ghicov, Adrian 20
Ghimpu-Munteanu, Veta 31 Nacu, Alexandru 27
Goian, Natalia 4 Neagu, Manole 70
Gorincioi, Tamara 8 Negru, Nina 5
Grama, Steliana 62-63 Niculescu, Iosif 55
Grati, Aliona 47, 54 O
Grijanovschi, Andrei 79
Grosu, Igor 57 Olărescu, Dumitru 32
Gurman, Gabriel 25
P
H
Palade, Gheorghe 87
Harjevschi, Mariana 1 Paşcalău, Cristian 33
Hlib, Lidia 51 Pavel, Vlad 30
Păsat, Dumitru 70
I Pârlea, Gheorghe 55, 64
Iachim, Ion 42, 64 Pârţaci, Ion 12
Perciun, Mihaela 68
J Plăcintă, Alexandru 69
Pleşu, Andrei 9
Jalbă-Ciudin, Liliana 38 Pohilă, Vlad 6
Jantâc, Nicolae 34 Popa, Aura 12
Jarcuţchi, Ion 92 Popa, Tatiana 21
Jitaru, Valentin 48-49 Popa-Pădure, Ion 70
Josanu, Tudor 21 Porubin, Lilia 82
K Postică, Angela 19
Postolachi, Doina 71
Kulikovski, Lidia 1, 52, 6 Postolachi, Veronica 83
Proca, Ion 72
L
R
Ladaniuc, Victor 65
Lupan, Andrei 58 Raţă, Valeriu 6
Lupu, Viorica 3 Răileanu, Vitalie 43
Rogac, Raia 7
M Roman, Mihai 12
Manea-Cernei, Eugenia 60 Romandaş, Nicolai 17
Manguel, Alberto 5 Rusnac, Svetlana 10
Marian, Ioan Marius 42, 15 Rusu, Mihai 90
Marian, Simion Florea 5 Rusu, Nicanor 79
Martínez del Castillo, Jesus Gerardo 33 Rusu, Nicolae 72
Matcovschi, Sergiu 26 Rusu, Tudor 36
Maţievschi, Elena 32 S
Melnic, Ştefan 66
Mircea, Gabriela 11 Sadovei, Nicolae 17
Mischevca, Vlad 87 Scobioală, Genoveva 52
Moraru, Anton 88-89 Scutelniciuc, Ion 65
Moraru, Haralambie 67 Simion, Eugen 80
Moroşanu, Andrei 46 Slutu-Soroceanu, Nina 66, 83
Moşanu, Alexandru 92 Sobiețchi, Vera 3
Munteanu, Anatol 88 Sofronescu, Igor 18
Munteanu, Cristinel 33, 35 Sofroni, Valentin 22

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Soroceanu-Slutu, Nina 2, 52 А
Stegărescu, Liliana 34
Stoica, Ion 43 Ахметова, Галия 84
Străisteanu, Doina Ioana 8 Б
Svetlicinâi, Larisa 87
Балтянский, Д. М. 29
Ș
Г
Şchiopu, Constantin 41
Şofransky, Valentin 30 Гендов, В. С. 28
Şofransky, Zina 30 Гончаренко, Олег 78
Şoimaru, Vasile 55
Ştirbu, Titus 73 Ж

T Жнецов, Виктор 84

Tamazlâcaru, Elena 31 И
Terente, Ronin 74
Toma, Ludmila 2 Изверская, Т. Д. 28
Trofimov, Vladimir 18
К
Ț
Крупеников, И. А 29
Ţurcanu, Andrei 75
Ţurcanu, Nelly 1 Л

U Лупашко, Михаил 77

Ungureanu, Constantin 14 М

V Мариан, Борис 77

Vacarciuc, Liviu 30 Н
Vancu, Radu 44 Нагорный, В. С. 23
Vîrtosu, Gheorghe 76
Vlad, Al. 5 С
X Савостин, Николай 84
Самусенко, А. В. 23
Xenofontov, Ion 18 Стишков, Ю. К 23
Z Ш
Zidaru, Cristian 13 Шабанова, Г. А. 28
Zubcov, Elena 30

77
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE ANNALS


DE REVISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
MARTIE NR 3 MARCH
(934-1333)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 1014, 1140)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


934. Eşanu, Vitalie. Gadgetul viitorului = The gadget of the future = Устройство из
будущего : [dispozitiv tehnologic – Smartphone] / Vitalie Eşanu // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P.
70-71 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

935. Gruia, Andrei. Modele de dezvoltare a societăţii informaţionale / Andrei Gruia // Admi-
nistrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 98-100. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 100.

936. Roşca, Alexandru. Media socială şi securitatea statului – o provocare a epocii infor-
maţionale / Alexandru Roşca // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 34-41. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 41.
(Vezi de asemenea Nr 1051, 1053, 1064, 1080, 1089)

005 Conducere şi organizare. Management


(Vezi Nr 1056)

006 Standardizare şi standarde


937. Lebedinschi, Irina. Educaţia continuă – menţinerea statutului profesional : [despre
Centrul de Formare Continuă din cadrul Inst. Naţ. de Standartizare şi Metrologie] / Irina
Lebedinschi // Metrologie. – 2013. – Nr 1. – P. 20-23 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.

006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului


938. Bordianu, Constantin. Importanţa creării etalonului naţional al unităţii de umiditate /
Constantin Bordianu // Metrologie. – 2013. – Nr 1. – P. 8-12 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 12.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

939. Calaraşan, Olesea. Credibilitatea măsurărilor – obiectivul sistemului de management


al calităţii / Olesea Calaraşan // Metrologie. – 2013. – Nr 1. – P. 18-19 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 17.

940. Dragancea, Vitalie. Utilitatea, impactul şi obiectivele verificărilor metrologice şi etalo-


nărilor / Vitalie Dragancea // Metrologie. – 2013. – Nr 1. – P. 5-7 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.

941. Tonu, Corina. Umiditatea ca parametru metrologic. Importanţa măsurării şi influenţa


umidităţii asupra sănătăţii umane / Corina Tonu, Tatiana Rotaru // Metrologie. – 2013. – Nr 1. – P.
13-17 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


942. Gherman, Nina. Izvoarele culturii bălţene : [Ziua Naţ. a Culturii, 15 ian., 2013] / Nina
Gherman // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 2. – P. 18 : fot.

943. Scoarţă, Maria. Ziua Naţională a Culturii / Maria Scoarţă // Realităţi Culturale. – 2013.
– Nr 2. – P. 11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 965, 989)

02 BIBLIOTECONOMIE
944. Ambroci, Tatiana. Atelierul profesional ″Aplicarea sistemului de măsurători statistici şi
indicatori de performanţă – componentă esenţială info-bibliotecare″ : [Chişinău, 28-29 noiem.,
2012] / Tatiana Ambroci // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 34-35.

945. Ambroci, Tatiana. Biblioteca Colegiului de Construcţii – 80 de ani de la fondare / Tati-


ana Ambroci // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 35-37.

946. Bardhan Arya, Harsh. Virtual reference services : tools and techniques / Harsh
Bardhan Arya, J. K. Mishra, Hari Singh // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 21-33 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32-33.

947. Butuceneanu, Andrei. Triplă aniversare la BM "B. P. Hasdeu" / Andrei Butuceneanu ;


fot. : Vasile Şoimaru // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 84-91 : fot.

948. Cebanu, A. Biblioteca – loc pentru inovaţie şi creativitate / A. Cebanu // Buletinul


ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 41-43.

949. Corghenci, Ludmila. Congresul al 7-lea al bibliotecarilor din Republica Moldova – or-
ganizarea şi acţiunea profesioniştilor din ABRM / Ludmila Corghenci // Buletinul ABRM. – 2012. –
Nr 2. – P. 3-4.

950. Costin Ludmila. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova – Raportul de activita-
te pe anii 2008-2012 / Ludmila Costin // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 4-8.

951. Coşeriu, Tatiana. Bibliotecarul – profesie pe paginile BiblioPolis-ului / Tatiana Coşeriu


// Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 66-71. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

952. Dragotă, Ioana. Despre bibliotecari / Ioana Dragotă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47,
Nr 1. – P. 106-108.

953. Grincu, Nina. Promovarea valorilor locale la biblioteca Liceului Teoretic Rubleniţa :
[din raionul Soroca] / Nina Grincu // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 43-44.

954. Harconiţă, Elena. Profesionalism şi originalitate în activitatea editorială a bibliotecari-


lor din Republica Moldova / Elena Harconiţă // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 48-49.

955. Investind în biblioteci – investeşti în viitor : Rezoluţia Congresului al 7-lea al Asoci-


aţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, 28-29 noiem. 2012 // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. –
P. 8-9.

956. Kafure, Ivette. El proceso creativo de la interfaz del sistema de gestión de la


información / Ivette Kafure // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 34-46 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46.

957. Martel, Marie D. La bibliothèque tiers-lieu : de la sphère publique au living lab / Marie
D. Martel // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 72-77. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : p. 77 şi în
subsol.

958. Osoianu, Vera. Tendinţe şi proprietăţi în activitatea bibliotecilor publice / Vera Osoianu
// Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 11-20. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20.

959. Pohilă, Vlad. Dimensiunea culturală a revistei Biblio Polis : [editorial] / Vlad Pohilă //
Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 7-10.

960. Salagor, Galina. Biblioteca Colegiului de Medicină şi Farmacie – structură indispen-


sabilă comunităţii / Galina Salagor // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 40-41.

961. Serbov, Ana. Creşterea imaginii prin prisma activităţilor educative şi culturale / Ana
Serbov // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 44-45.

962. Şatravca, Tatiana. Imaginea publică – o preocupare mereu actuală a Filialei "Târgu-
Mureş" : [din Chişinău] / Tatiana Şatravca // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 78-83 : fot.

963. Tătărescu, Iulia. Statistici şi indicatori ai activităţii de bibliotecă / Iulia Tătărescu // Bu-
letinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 37-40.

964. Zavtur, Natalia. Dimensiunea etică a culturii informaţiei / Natalia Zavtur, Ludmila
Gârlea // Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 32-34.

965. Опенков, Михаил. Библиотека как модель культуры / Михаил Опенков // Biblio
Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 47-53. – Rez. în lb. rusă. – Bibliogr. : p. 53.

966. Тимченко, Татьяна. Библиотека – воспитывает красоту духа / Татьяна Тимченко


// Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2. – P. 45-46.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
967. Budurina-Goreacii, Carolina. Afirmarea organizaţiilor societăţii civile ca formare de
asociere umană / Carolina Budurina-Goreacii // Revista moldovenească de drept internaţional şi
relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 132-136. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 136 şi în
subsol.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
968. Vasian, Tatiana. Abordarea comparativă a conceputului de atitudine în psihologia ge-
nerală, psihologia personalităţii şi cea socială / Tatiana Vasian // Psihologie. – 2013. – Nr 1. – P.
87-95. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95.
(Vezi de asemenea Nr 1100-01, 1151, 1261)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


969. Neculau, Adrian. Despre fericire şi opusul ei / Adrian Neculau // Psihologie. Pedago-
gie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 1. – P. 91-96.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
970. Boiciuc, Modest Dănuţ. Viaţa ca dar. Implicaţii şi responsabilităţi / preot Modest Dă-
nuţ Boiciuc // Luminătorul. – 2012. – Nr 6. – P. 38-46. – Referinţe bibliogr. : p. 44-46.

971. Buburuz, Petru. Sârguiţi-vă să fiţi aflaţi de el în pace, fără prihană şi fără vină : [cuge-
tări la sfârşit de an] / Petru Buburuz / Luminătorul. – 2012. – Nr 6. – P. 17-28.

972. Cojocaru, Viorel. Praznicul Naşterii Domnului – moment al renaşterii noastre / Viorel
Cojocaru // Luminătorul. – 2012. – Nr 6. – P. 10-14. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

973. Dură, Ioan. Monahismul românesc în anii 1948-1989 / preot Ioan Dură // Luminătorul.
– 2012. – Nr 6. – P. 52-64.

974. Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.


Pastorală la naşterea Domnului / Petru, Arhiepiscop al Chişinăului // Luminătorul. – 2012. – Nr 6. –
P. 3-7.

975. Secrieru, Vasile. O nedreptate a istoriei care se aşteaptă rejudecată : [cauza mitropo-
litului Gurie Grosu] / preot Vasile Secrieru // Luminătorul. – 2012. – Nr 6. – P. 47-51. – Referinţe
bibliogr. : p. 51.

75 de ani de la naşterea Protoiereului Petru Buburuz


976. Brânză, Maria. Semănător de lumină / Maria Brânză // Luminătorul. – 2012. – Nr 5. –
P. 26-28 : fot.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

977. Cojocaru, Viorel. O viaţă de preot, o viaţă de jertfă / Viorel Cojocaru // Luminătorul. –
2012. – Nr 5. – P. 23-25 : fot.

978. Goreanu, Veniamin. Părintele Petru Buburuz la cea de a 75-a aniversare / Veniamin
Goreanu // Luminătorul. – 2012. – Nr 5. – P. 8-20. – Referinţe bibliogr. : p. 19-20 : fot.

979. Stănciulescu-Bârda, Alexandru. "Patriarhul" de la Chişinău / Alexandru Stănciulescu-


Bârda // Luminătorul. – 2012. – Nr 5. – P. 21-22 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1243)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
980. Matei, Constantin. Manifestările crizei demografice în evoluţia demografică / Constan-
tin Matei // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29 sept.
2012. – Ch., 2012. – Vol.1. – P. 295-299. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1002)

316 Sociologie
981. Negură, Petru. Ascensiune socială şi limite de aparat : observaţii pe marginea poveştii
vieţii unui intelectual moldovean din epoca sovietică târzie / Petru Negură // Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 1. – P. 75-84. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. :
p. 84 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1052)

316.3 /.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale.


(Vezi Nr 967)
316.6 Psihologie socială
982. Şleahtiţchi, Mihai. Analiza structurală a spaţiului reprezentaţional [social] : semnifica-
ţii, principii, etape / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. –
Nr 1. – P. 14-25. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24-25 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 968, 981, 1111)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


983. Terzi-Barbaroşie, Daniela. Multilingvismul : Beneficii personale şi sociale / Daniela
Terzi-Barbaroşie // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 30-32 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 32.
(Vezi de asemenea Nr 1069, 1073, 1081)

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


984. Turliuc, Maria Nicoleta. Predictori ai adaptării la relaţia maritală în rândul adulţilor.
Rolul experienţelor trăite în familia de origine / Maria Nicoleta Turliuc, Antoaneta Andreea Muraru //
Psihologie. – 2013. – Nr 1. – P. 51-70 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 69-70.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 1025, 1031)
323 Politică internă
985. Arseni, Alexandru. Political system as a phenomenon of contemporary society / Ale-
xandru Arseni // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 3. – P. 9-16. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 16.

986. Sprincean, Serghei. Terorismul ca factor de influenţă : aspecte bioetice şi politologice


/ Serghei Sprincean // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 88-96. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 96.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


987. Varzari, Vitalie. Noile perspective de soluţionare a conflictului din raioanele de Est ale
Republicii Moldova în contextul integrării europene / Vitalie Varzari // Revista Militară. – 2012. – Nr
2. – P. 25-33. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32-33.

988. Голя, Анатолий. Систему сломать сложно : [о пробл. нацю политики] / Анатолий
Голя // Profit. – 2013. – Nr 3. – P. 3-6 : fot.

989. Чебан, Ион. Ион Чебан : В политике нет ничего невозможного : [интервью с депу-
татом парламентской группы социалистов, членом парламент. комиссии по культуре, науке,
образованию, молодежи, спорту и СМИ] / беседу вела : Екатерина Быдзина // Aquarelle. –
2013. – Nr 3. – P. 18-20.
(Vezi de asemenea Nr 1065)

324 Alegeri
990. Bolun, Ion. Disproporţionalitatea deciziilor multiopţionale cu reprezentare proporţiona-
lă : [a distribuirii mandatelor la alegeri pe liste de partid] / Ion Bolun // Competitivitatea şi inovarea
în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol.1. – P. 20-24 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 24.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


991. Bontea, Oleg. Apartenenţa la organizaţiile internaţionale / Oleg Bontea // Revista mol-
dovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 113-119. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 118-119 şi în subsol.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

992. Botezatu, Adrian. Relaţiile ruso-chineze : perspective şi evaluări istorico-demografice


/ Adrian Botezatu // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012. –
Nr 4. – P. 120-131. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 130-131 şi în subsol.

993. Chirtoacă, Natalia. Etosul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa :


fundamentele OSCE în prevenirea conflictelor şi managementul crizelor post-conflictuale / Natalia
Chirtoacă, Alina Mătăşel // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. –
2012. – Nr 4. – P. 14-23. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 22-23 şi în subsol.

994. Nunziata, Enrico. Enrico Nunziata : Oamenii sunt cel mai important capital = People
are the most important asset = Главный капитал : люди : [interviu cu Ambasadorul Italiei în Rep.
Moldova] / consemnare de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P. 44-48 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

995. Буриан, Александр. "Противоракетный зонтик" и дилемма безопасности в


Причерноморском регионе / Александр Буриан // Revista moldovenească de drept internaţional
şi relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 53-63. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 61-63 şi
în subsol.

996. Киндыбалюк, Оляна. Энергетическая безопасность в Причерноморском регионе


: полюса притяжения и противостояния / Оляна Киндыбалюк // Revista moldovenească de
drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 86-94. – Rez. în lb. engl., rom. –
Bibliogr. : p. 93-94 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1021, 1120)

327(478) Politica externă a Republicii Moldova


(Vezi Nr 1058)

329 Partide şi mişcări politice


997. Ciobanu, Ion. Unele consideraţii privind rolul, funcţiile şi organizarea partidelor politice
în societatea contemporană / Ion Ciobanu // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii
internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 144-150. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 150 şi în sub-
sol.
(Vezi de asemenea Nr 990)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general
998. Gârlă, Eugeniu. Metode de evaluare a structurilor economice / Eugeniu Gârlă // Com-
petitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. –
Vol. 2. – P. 44-46.

999. Ustian, Ivan. Geneza conceptelor economice : "Banii" şi "Creditul" în viziunea poetu-
lui-economist M. Eminescu / Ivan Ustian // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii :
Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 303-305. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: p. 305.
(Vezi de asemenea Nr 1106-08)

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1000. Blanovschi, Andrei. Salariul : abordări conceptuale, tipuri de salarii, modalităţi de sa-
larizare / Andrei Blanovschi // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 53-61 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 61.

1001. Macovei, Tatiana. Cauzele remunerării diferite a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii
din Republica Moldova / Tatiana Macovei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 56-60.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 60.

1002. Prisăcaru, Veronica. Impactul reducerii şi îmbătrânirii populaţiei Republicii Moldova


asupra pieţei forţei de muncă / Veronica Prisăcaru // Ştiinţa agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 72-77 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77.
(Vezi de asemenea Nr 1045-46, 1079, 1236)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locu-


inţe
1003. Олейник, Петр. Рынок недвижимости Кишинева в 2012 г. / Петр Олейник // Profit.
– 2013. – Nr 3. – P. 42-49 : fot., tab.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1004. Băncilă, Natalia. Dificultăţi privind finanţarea la termen a întreprinderilor autohtone /
Natalia Băncilă, Lilia Dumbrăveanu // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf.
şt. intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 226-229. – Rez. în lb. fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 229.

1005. Băncilă, Natalia. Oportunităţi de finanţare internaţională a întreprinderilor din RM / Na-


talia Băncilă, Anastasia Roşca // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt.
intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 172-176 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 176.

1006. Buruiană, Valentin. Valentin Buruiană : Franţa este o ţară unde toate visele sunt per-
mise = France is the land where all the dreams can come true = Франция страна, где все мечты
возможны : [pe marginea discuţiei cu omul de afaceri, originar din satul Zâmbreni, raionul Ialoveni]
/ consemnare de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P. 36-39 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
engl., rusă. – (Ai noştri la Paris).

1007. Gladei, Roger. Turbulenţele politice afectează businessul : [interviu cu managerul


companiei de consultanţă juridică Gladei&Partners, Roger Gladei] / a intervievat : Mariana
Tabuncic // Profit. – 2013. – Nr 3. – P. 70-75 : fot.

1008. Sîrbu, Ion. Gestiunea activităţii antreprenoriale prin prisma procesului luării deciziilor
manageriale în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii / Ion Sîrbu // Competitivitatea şi inovarea în
economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 154-156. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 156.
(Vezi de asemenea Nr 1257)

85
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

336 Finanţe
1009. Cobzari, Ludmila. Tendinţe în evoluţia industriei bancare / Ludmila Cobzari, Natalia
Politov-Congaş // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29
sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 166-169 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 169.

1010. Cotoros, Inga. Aspecte fiscale privind costurile reparaţiilor mijloacelor fixe închiriate /
Inga Cotoros // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4 apr.
2012. – Ch., 2012. – P. 142-145. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 145.

1011. Mărgineanu, Aureliu. Stabilitatea sistemului bancar autohton ca şi condiţie a creşterii


economice sustenabile / Aureliu Mărgineanu // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
: Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 187-190. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 190.

1012. Paladi, Valentina. Particularităţile analizei situaţiilor financiare consolidate / Valentina


Paladi // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. –
Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 314-316. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 316.

1013. Босова, Ирина. Рейтинг банков : итоги деятельности банков : 4 квартал 2012 го-
да : (сравнение с 3 кв. 2012 г.) // Profit. – 2013. – Nr 3. – P. 26-29 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 1019, 1218, 1222-23, 1234-35, 1237)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
1014. Belostecinic, Gr. Prin competitivitate spre creştere şi dezvoltare economică / Gr.
Belostecinic, Dragoş Duca // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern.,
28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 9-19 : fig., tab. – Bibliogr. : p. 19.
(Vezi de asemenea Nr 1122)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1015. Calac, Dmitri. 7 priorităţi ale economiei Moldovei = 7 priorities for Moldova's economy
= 7 приоритетов Молдавской экономики : [despre Strategia naţ. de dezvoltare "Moldova-2020"] /
text de Dmitri Calac // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P. 40-42 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1016. Ларюшкина, Татьяна. Экономические последствия политического кризиса : [в


Респ. Молдова] / Татьяна Ларюшкина // Profit. – 2013. – Nr 3. – P. 39-41 : fot.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1017. Melnic, Viorel. Rolul exportului în economie / Viorel Melnic // Profit. – 2013. – Nr 3. –
P. 80-81.

1018. Sîrghii, Viorel. Metodele de determinare a valorii în vamă, aplicate conform legislaţiei
naţionale a Republicii Moldova / Viorel Sîrghii // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 3. – P. 29-32. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32.
(Vezi de asemenea Nr 1191)

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.7 Finanţe internaţionale


1019. Продиус, Марина. Инвестиционная утопия? : [о Междунар. Инвест. Форуме "In-
vest in Moldova", Chişinău, 5-6 mar. 2013] / Марина Продиус // Profit. – 2013. – Nr 3. – P. 30-31 :
fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 1005)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mon-


dială
1020. Lobanov, Natalia. Colaborarea economică transfrontalieră în cadrul Euroregiunii Du-
nărea de Jos / Natalia Lobanov // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt.
intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 299-302. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : p. 302.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1021. Cauia, Alexandru. Conflictele armate fără caracter internaţional. Esenţa şi aplicabilita-
tea normelor de drept internaţional umanitar / Alexandru Cauia // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. –
P. 18-24. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

1022. Şeremet, Igor. Unele probleme generale privind conflictele în raporturile juridice de
drept internaţional privat prin prisma Convenţiei de la Haga din 05 Octombrie 1961 privind conflic-
tele de legislaţie referitoare la forma dispoziţiilor testamentare / Igor Şeremet // Revista moldove-
nească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 38-52. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 52 şi în subsol.

1023. Алисиевич, Екатерина. Категория уязвимости в современном международном


праве / Екатерина Алисиевич // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţio-
nale. – 2012. – Nr 4. – P. 5-13. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 12-13 şi în subsol.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1024. Arseni, Alexandru. Corpul electoral – exponentul juridico-statal al suveranităţii naţio-
nale / Alexandru Arseni // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 7-13 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 12-13.

1025. Costachi, Gheorghe. Rolul legii şi al cetăţeanului în statul de drept / Gheorghe Cos-
tachi, Tudor Pânzaru // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 21-23. – Rez. în lb. rom.,
fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 23.

1026. Goriuc, Silvia. Funcţia de mediere a şefului de stat / Silvia Goriuc // Administrarea
Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 34-38. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 38.

1027. Moraru, Elena. Statul ca subiect pasibil de răspundere juridică / Elena Moraru // Re-
vista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 40-43. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 43.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1028. Osmochescu, Nicolae. Reflecţii privind statutul de observator al Autonomiei Palesti-


niene în Organizaţia Naţiunilor Unite / Nicolae Osmochescu // Revista Naţională de Drept. – 2013.
– Nr 3. – P. 2-6. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 6.

1029. Petraru, Roxana Alina. Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în România / Ro-
xana Alina Petraru // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012.
– Nr 4. – P. 105-112. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 112 şi în subsol.

1030. Ариков, Георгий. Межотраслевой анализ права на неприкосновенность частной


жизни / Георгий Ариков // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 32-39. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39.

1031. Костаки, Г. Демократия и способы участия граждан в осуществлении


государственной власти / Г. Костаки, Р. Султанов // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 3. – P. 4-9. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 9.

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
1032. Corj, Mihai. Unele neconcordanţe ale Legii cu privire la Curtea Constituţională şi ale
Codului jurisdicţiei constituţionale cu prevederile normelor constituţionale / Mihai Corj // Legea şi
viaţa. – 2013. – Nr 3. – P. 21-24 ; Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 24-27 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl.

1033. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărâre Nr 2 din 31.01.2013 cu privire


la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2012 =
Постановление № 2 от 31.01.2013 об утверждении Доклада об осуществлении
конституционной юрисдикции в 2012 г. // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2013. –
Nr 1. – P. 5. – Idem în lb. rusă : P. 34.

1034. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Raport privind exercitarea jurisdicţiei


constituţionale în anul 2012 = Доклад об осуществлении конституционной юрисдикции в 2012
году : [aprob. prin Hotărîrea Curţii Constituţionale Nr 2 din 31 ian. 2013] // Justiţia Constituţională în
Republica Moldova. – 2013. – Nr 1. – P. 5-70 : diagr., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1035. Lupu, Cristian Alin. Apariţia şi evoluţia istorică a instituţiilor amnistiei şi graţierii / Cris-
tian Alin Lupu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 3. – P. 33-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 36.

1036. Lupu, Cristian Alin. Mecanismul de realizare a instituţiei graţierii şi căile de perfecţio-
nare a acestuia / Cristian Alin Lupu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 44-51. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 50-51.

1037. Ţarălungă, Victoria. Fenomenul traficului ilegal de migraţi şi cooperarea internaţională


a statelor în lupta contra criminalităţii organizate / Victoria Ţarălungă, Sandu Franculea // Revista
moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 24-37. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 36-37 şi în subsol.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


1038. Boca, Sergiu. Analiza regulilor de drept care guvernează efectele nulităţii actelor juri-
dice civile faţă de părţi / Sergiu Boca // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii
internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 64-85. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 84-85 şi în sub-
sol.

1039. Poalelungi, Oleg. Repere conceptuale privind puterea juridică a actului normativ-
juridic / Oleg Poalelungi, Parascovia Poalelungi // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P.
28-31. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 31.

347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 967, 1030)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1040. Mihalache, Iurie. Regimul juridic al bunurilor şi serviciilor propuse parteneriatului pu-
blic-privat / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 14-20 : fot. – Rez. în
lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 18-20.

1041. Tălămbuţă, Angela. Autonomia de voinţă a contractului de înstrăinare a unui bun cu


condiţia întreţinerii pe viaţă / Angela Tălămbuţă // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 3. – P. 54-58. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1042. Чеховская, Ирина. Теоретико-методологические подходы к определению
дефиниции "семейная политика" : анализ зарубежного и украинского опыта / Ирина
Чеховская // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4.
– P. 137-143. – Rez. în lb. engl., rom. – Bibliogr. : p. 143 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1041)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1043. Сосна, Александр. Правовые вопросы совершенствования порядка исполнения
судебных решений и других исполнительных документов / Александр Сосна, Юрий Здоров //
Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 3. – P. 44-48. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 48.

348 Drept ecleziastic. Drept canonic. Drept religios


1044. Serbenco, Eduard. A canon law study : the Orthodox Church and the Roman Primacy
/ Eduard Serbenco // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012.
– Nr 4. – P. 151-162. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : p. 162 şi în subsol.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1045. Vieriu, Dumitru. Consideraţii generale privind timpul de muncă / Dumitru Vieriu // Ad-
ministrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 46-51. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note : p.
51.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1046. Vieriu, Eufemia. Reglementarea securităţii şi sănătăţii în muncă atât în dreptul intern
cât şi internaţional / Eufemia Vieriu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 39-45. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 43-45.
1047. Сосна, Борис. Вопросы совершенствования законодательства, регулирующего
установление и действие испытательного срока / Борис Сосна, Валентина Дьяченко // Legea
şi viaţa. – 2013. – Nr 3. – P. 25-28. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 28.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


(Vezi Nr 1177)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


(Vezi Nr 1208)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1048. Badan, Tatiana. Tatiana Badan : "Cetăţenii noştri chiar merită un trai mai bun" : [inter-
viu cu T. Badan, primar din satul Selemet, raionul Cimişlia] / consemnare de Vlad Pascaru // Mol-
doveanca. – 2013. – Nr 3. – P. 6-8 : fot.

1049. Bulat, Veaceslav. Conceptul de cooperare intercomunală / Veaceslav Bulat // Admi-


nistrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 134-138. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 138.

1050. Butnaru, Veronica. I.S.O. 26000 Responsabilitatea socială în instituţiile publice – tre-
cerea de la bunele intenţii la bunele acţiuni / Veronica Butnaru // Administrarea Publică. – 2013. –
Nr 1. – P. 62-65. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 65.

1051. Cebotaru, Eugenia. Instruirea funcţionarilor publici – o condiţie importantă pentru im-
plementarea cu succes a guvernării electronice / Eugenia Cebotaru // Administrarea Publică. –
2013. – Nr 1. – P. 67-73. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 73.

1052. Driga, Octavian. Screening-ul abuzului de alcool în rândul părinţilor copiilor de vârstă
şcolară mijlocie. Date psihometrice pentru children of alcoholics screening Test (CAST) / Octavian
Driga, Viorel Robu // Psihologie. – 2013. – Nr 1. – P. 32-50 : fig., tab, an. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : p. 48.

1053. Gasnaş, Iurie. Misiunea autorităţii de reglementare în comunicaţii electronice din Re-
publica Moldova / Iurie Gasnaş // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 3. – P. 49-54. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54.

1054. Primarii Moldovei : [Pelagheia Burlacenco, primar de Grigorievca, raionul Căuşeni ;


Alexandra Bernevec, primar de Podgoreni, raionul Orhei : din cartea în curs de apariţie] // Moldo-
veanca. – 2013. – Nr 3. – P. 16-17 : fot.

1055. Saca, Victor. Conexiunea dintre relaţiile politice şi administrative în procesul decizio-
nal din Republica Moldova : provocări şi recomandări / Victor Saca, Nighina Azizov // Administrarea
Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 11-19 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 18-19.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1056. Solomon, Oleg. Rolul planificării strategice în marketingul serviciilor publice / Oleg So-
lomon // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 106-113. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 112-
113.
1057. Tincu, Violeta. Posibilităţi de implicare a sectoarelor privat şi asociativ în activitatea de
prestare a serviciilor publice / Violeta Tincu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 28-32 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 32.

1058. Ungureanu, Veaceslav. Oportunităţi de fortificare a securităţii naţionale a Republicii


Moldova în contextul geopolitic european / Veaceslav Ungureanu // Revista Militară. – 2012. – Nr
2. – P. 5-17. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16-17.
(Vezi de asemenea Nr 936, 1219)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1059. Antoniuc, Constantin. Simulator de tragere la ţinta cu armament de infanterie uşor şi
efect de recul controlat / Constantin Antoniuc, Leonid Caireac, Nicolae Malcoci // Revista Militară. –
2012. – Nr 2. – P. 42-43. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43.

1060. Druţă, Natalia. Metodologia predării ştiinţei administrative în instituţiile cu profil militar :
(Cazul Acad. Militare a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun") / Natalia Druţă // Revista Militară. –
2012. – Nr 2. – P. 53-55. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55.

1061. Gherbovei, Nicolae. Învăţământul la distanţă în sistemul educaţional cu profil militar /


Nicolae Gherbovei // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. – P. 56-59. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 59.

1062. Manolache, Constantin. Un fenomen al vieţii culturale moderne : uniformologia milita-


ră / Constantin Manolache, Valentina Negru // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. – P. 99-105. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 105.

1063. Marinuţă, Vitalie. Parteneriatul civil-militar : consideraţii metodice / Vitalie Marinuţă //


Revista Militară. – 2012. – Nr 2. – P. 44-52. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52.

1064. Paximadi, Elena. Inovaţiile tehnologice implementate în învăţământ : [despre noile ta-
blete electronice create de Compania SMART Tehnologies Inc şi utilizate în sfera învăţământului
militar] / Elena Paximadi // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. – P. 67-69. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 69.

1065. Ковриг, Андрей. Вооруженный конфликт на Днестре (1991-1992 гг.) в контексте


гуманитарного права : некоторые аспекты / Андрей Ковриг // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. –
P. 106-124. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 123-124 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 995, 1120, 1258)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1066. Diţa, Maria. Aspecte psiho-asistenţiale privind fenomenul "persoane fără adăpost" /
Maria Diţa // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 1. – P. 34-41 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 41.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1067. Tatarov, Sergiu. Serviciile sociale : problema delimitării competenţelor în cadrul


descentalizării / Sergiu Tatarov // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 20-27. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 27.
(Vezi de asemenea Nr 1031)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


1068. Cuzimuc, Alexandru. APC – aliatul fidel al consumatorilor : [interviu cu A. Cuzimuc,
dir. Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor] / consemnare de Alexandra Marin // Profit. – 2013. –
Nr 3. – P. 90-92 : fot.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1069. Aramă, Ana. Educaţie interculturală în şcoală şi comunitate / Ana Aramă // Didactica
Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 39-41 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41.

1070. Braghiş, Maria. Familia în calitate de partener educaţional în procesul de inovare a


educaţiei intelectuale / Maria Braghiş // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 65-68. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 68.

1071. Cemortan, Stela. Modelul psihopedagogic de socializare a copiilor de vârstă timpurie /


Stela Cemortan // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 3-6. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 6.

1072. Cojocaru, Valentina. Diagnosticarea pedagogică ca factor de eficientizare a mana-


gementului instituţional / Valentina Cojocaru // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 6-10 : fig., fot.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10.

1073. Cristea, Sorin. Educaţia multilingvistică / Sorin Cristea // Didactica Pro… – 2013. – Nr
1. – P. 54-56 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.

1074. Croitoru, Cătălina. Analiza amplasării disciplinei informatica în orarul de studiu : [cer-
cetări psihoigienice] / Cătălina Croitoru, Ludmila Olaru // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. – 2013. – Nr 1. – P. 53-58 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 58.

1075. Feuraş, Eugenia. Cognitariatul – subiect principal al exploatării în societatea cunoaş-


terii / Eugenia Feuraş // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-
29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 168-169. – Rez. în lb. fr.

1076. Galemba, Stela. Performanţa organizaţională – direcţie strategică a instituţiei de învă-


ţământ / Stela Galemba // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 52-58 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58.

1077. Martea, Galina. Remodelarea managementului financiar în instituţiile de învăţământ /


Galina Martea // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 59-64. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 64.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1078. Pâslaru, Vlad. Politici sociolingvistice şi integrarea socială a alofonilor din Republica
Moldova / Vlad Pâslaru // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 2-6 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 6.

1079. Stărică, Cristina Elena. Predicatori ai indeciziei în alegerea carierei profesionale în


rândul adolescenţilor. Studiu exploratoriu / Cristina Elena Stărică // Psihologie. – 2013. – Nr 1. – P.
10-24 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 23-24.

1080. Великова, Татьяна. Реализация новых подходов к оцениванию учебных дости-


жений студентов средствами информационных технологий / Татьяна Великова // Univers
Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 27-37 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 37.

1081. Млечко, Татьяна. Билингвальное образование : Зарубежный опыт и


перспективы для Молдовы / Татьяна Млечко, Надежда Овчеренко // Univers Pedagogic. –
2013. – Nr 1. – P. 20-26. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26.

1082. Синицару, Л. Ценностные ориентации современных подростков / Л. Синицару //


Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 1. – P. 85-90 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : p. 89-90.
(Vezi de asemenea Nr 1064, 1099, 1103, 1110)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1083. Axenti, Eufrosinia. Opţiuni metodologice pentru predarea-învăţarea limbajului profe-
sional economic în limba franceză / Eufrosinia Axenti, Silvia Nuţa, Mariana Morari // Predarea
limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea : realizări şi perspective : conf. intern., apr. 2012. –
Ch., 2012. – P. 57-64 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 64.

1084. Burdeniuc, Galina. Creative performance approach in teaching english to adults / Ga-
lina Burdeniuc // Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea : realizări şi perspective :
conf. intern., apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 25-34 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 34.

1085. Cazacu, Tamara. Experienţe demne de urmat. Imersiunea lingvistică : [învăţarea lb.
rom.] / Tamara Cazacu // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 16-19 : fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

1086. Cepraga, Lucia. Predarea limbajului de specialitate din perspectiva mondializării şi a


individualităţii lingvistice / Lucia Cepraga // Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea
: realizări şi perspective : conf. intern., apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 278-280. – Rez. în bl. fr. –
Referinţe bibliogr. : p. 280.

1087. Crişciuc, Viorica. Modelul metodologic de predare-formare a cunoştinţelor muzicale la


elevi (MMPFCM) / Viorica Crişciuc // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 76-80 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

1088. Goraş-Postică, Viorica. Educaţia interculturală şi multilingvă : experienţe letone şi es-


toniene / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 33-36 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1089. Mihălache, Lilia. Implementarea noilor tehnologii didactice în procesul educaţional la


informatică în liceu / Lilia Mihălache // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 69-75 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75.

1090. Moldovanu, Gheorghe. Predarea/învăţarea limbajelor de specialitate din perspectiva


acţională : o nouă provocare a mileniului / Gheorghe Moldovanu // Predarea limbajelor de speciali-
tate în secolul al XXI-lea : realizări şi perspective : conf. intern., apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 8-13. –
Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 13 şi în subsol.

1091. Novac, Eugenia. Коммуникативный потенциал как важнейший компонент


ценностей ориентации в преподавании русского языка / Eugenia Novac // Didactica Pro… –
2013. – Nr 1. – P. 19-22 : fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22.

1092. State, Livia. Actul comunicativ oral şi scris. Modalităţi de elaborare : [în cadrul orelor
de lb. rom.] / Livia State // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 13-16 : fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
fr. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

1093. Trinca, Lilia. Învăţarea limbii române de către alolingvii din Bălţi : actualitate şi per-
spective / Lilia Trinca // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 36-39 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 39.

1094. Voloşciuc, Zinaida. Metode şi tehnici centrate pe elev aplicate la lecţiile de matemati-
că în liceu / Zinaida Voloşciuc // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 49-53 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1095. Achiri, Ion. Formarea competenţei de comunicare în baza limbajului matematic şi a
conştiinţei lingvistice / Ion Achiri, Veronica Bâlici // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 15-19. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

1096. Gapei, Oxana. Un pas spre evaluarea autentică – formularul tipizat / Oxana Gapei //
Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 22-24 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

1097. Parea, Elena. Corelaţia metodologică vorbire orală – comunicare orală / Elena Parea //
Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 38-44. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1098. Каплунова, Е. А. Психологическое влияние творческой игры на развитие детей
старшего дошкольного возраста / Е. А. Каплунова // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. – 2013. – Nr 1. – P. 26-33. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 33.

1099. Соколовская, А. С. Психолого-педагогическое влияние семьи на эстетическое


воспитание детей старшего дошкольного возраста / А. С. Соколовская // Psihologie. Pedago-
gie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 1. – P. 42-52. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
: p. 52.
(Vezi de asemenea Nr 1071)

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


(Vezi Nr 937)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1100. Bucun, Nicolae. Atitudinile parentale faţă de copilul cu dezabilităţi : cercetare experi-
mentală comparativă / Nicolae Bucun, Tatiana Vasian // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. – 2013. – Nr 1. – P. 1-13 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 12-13

1101. Furdui, Emilia. Model de organizare a asistenţei psihologice a preşcolarilor deficienţi


de auz în Rusia / Emilia Furdui // Psihologie. – 2013. – Nr 1. – P. 3-9 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : p. 9.

1102. Vasian, Tatiana. Abordări conceptuale şi etiologice ale atitudinilor parentale faţă de
copilul cu dezabilităţi / Tatiana Vasian // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 10-12 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12.

1103. Vasian, Tatiana. Formarea atitudinilor parentale faţă de copilul cu dezabilităţi / Tatiana
Vasian // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1. – P. 45-51 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 51.

1104. Лобунец, Анна Юрьевна. Психическое здоровье и дезадаптация студентов-


инвалидов в период обучения в высших учебных заведениях / Анна Юрьевна Лобунец //
Psihologie. – 2013. – Nr 1. – P. 25-31 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 31.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1105. Palade, Gabriel. Necesităţi şi oportunităţi de implementare a Sistemului Naţional de
Credite de Studiu în învățământul mediu de specialitate / Gabriel Palade // Didactica Pro… – 2013.
– Nr 1. – P. 46-48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1106. Borcoman, Raisa. Rolul metodelor de interacţiune educaţională la predarea discipli-
nelor economice / Raisa Borcoman // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf.
şt. intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 106-108. – Rez. în lb. fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 108.

1107. Chircă, Sergiu Ion. Instruirea economică universitară : aspectul abstract, cultural,
aplicativ / Sergiu Ion Chircă // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. in-
tern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 29-33 : tab. – Bibliogr. în subsol.

1108. Cotelnic, Ala. Competitivitatea universitară – factor important al dezvoltării competitivi-


tăţii economiei / Ala Cotelnic // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt.
intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 1. – P. 146-149 : tab. – Bibliogr. : p. 149.

1109. Efremov, Valeriu. Bazele psihologico-pedagogice ale autoeducării, autodezvoltării şi


autoperfecţionării studenţilor / Valeriu Efremov // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. – P. 60-66. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1110. Handrabura, Loretta. Metodologia de admitere în învăţământul superior : opinii şi


propuneri : (în baza sondajelor şi dezbaterilor publice desfăşurate de Ministerul Educaţiei) / Loretta
Handrabura, Diana Cheianu-Andrei // Didactica Pro… – 2013. – Nr 1. – P. 42-46 : fig., fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl.

1111. Negură, Ion. Profesorul Adrian Neculau şi ispita vieţii eterne : [in memoriam profesoru-
lui de la Univ. "Al. I. Cuza" din Iaşi (1938-2012)] / Ion Negură // Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2013. – Nr 1. – P. 97-99 : fot.

1112. Кёр, Людмила. Взаимосвязь уровня самоуважения с мотивацией достижения ус-


пеха у студентов / Людмила Кёр // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. –
Nr 1. – P. 67-74 : fig, tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 74.

1113. Куртева, Оксана. Психолого-педагогические аспекты внедрения технологии раз-


вития критического мышления в вузе / Оксана Куртева // Psihologie. Pedagogie specială. Asis-
tenţă socială. – 2013. – Nr 1. – P. 59-66 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 66.
(Vezi de asemenea Nr 1104, 1140)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1114. Băieşu, Nicolae. Martie ("cap de primăvară") : [tradiţii populare] / Nicolae Băieşu //
Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 3. – P. 3-5 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.

1115. Băieşu, Nicolae. Ziua lui Trifon (1/14 Februarie) / Nicolae Băieşu // Realităţi Culturale.
– 2013. – Nr 2. – P. 9-11 : fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.

1116. Cristea, Maria. Maria Cristea : "Imi doresc să reanimez costumul autentic" : [pe margi-
nea discuţiilor cu meşterul popular] / text de Olga Bulat // Moldoveanca. – 2013. – Nr 3. – P. 18 :
fot.

398(=135.1) Folclor românesc


1117. Mihnea, Svetlana. "Crăciunul la români". Festival de colinde şi obiceiuri de iarnă : [pe
marginea Festivalului cu acelaşi generic, la cea de-a XXII-a ed., desfăşurat în oraşul Sfântu Ghe-
orghe, jud. Covasna, 10-16 dec., 2013] / Svetlana Mihnea // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 2. – P.
17 : fot.

1118. Să trăiţi, să înfloriţi! : [pe marginea Festivalului raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de


iarnă, organizat de către Serviciul Cultură al Consiliului raional Briceni, satul Larga, 6 ian. 2013] //
Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 2. – P. 11-12.

1119. Sofronovici, Ştefan. Aspecte structural–estetice ale versului popular : (Creaţii din re-
pertoriul ansamblului "Ţărăncuţa" din Durleşti, mun. Chişinău) / Ştefan Sofronovici // Realităţi Cultu-
rale. – 2013. – Nr 2. – P. 26-28 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1251)

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1120. Cucerescu, Victoria. Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniul protecţiei mediu-
lui în conflictele armate / Victoria Cucerescu // Revista moldovenească de drept internaţional şi
relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 95-104. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 103-104 şi
în subsol.

1121. Sandu, Maria. Cercetări fundamentale şi aplicative efectuate în domeniul mediului de


către Institutul de Ecologie şi Geografie în anii 2006-2011 / Maria Sandu, Vasile Stegărescu //
Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5. – P. 1-8 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 7-8.

51 MATEMATICĂ
519.7 Cibernetică matematică
1122. Cotelea, Vitalie. Un algoritm de alocare a fragmentelor de date la staţii / Vitalie Cote-
lea // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. –
Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 28-32. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 31-32.

53 FIZICĂ
1123. The Impact of the Discreteness of Low-fluence Ion Beam Processing on the
Spatial Architecture of GaN Nanostructures Fabricated by Surface Charge Lithography / I.
M. Tiginyanu, O. Volciuc, M. A. Stevens-Kalceff [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 1-3 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 3.

1124. Зависимость выхода углеродных наноматериалов от строения молекул ор-


ганических жидкостей в процессе электроразрядной обработки / Н. И. Кускова, С. В.
Петриченко, П. Л. Цолин [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1.
– P. 14-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 19.

538.9 Fizica substanţelor condensate


(Vezi Nr 1161)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
548 Cristalografie
1125. Грабко, Д. З. "Pop-out" эффект в структурах ITO/Si и SnO2/Si / Д. З. Грабко, Е. Е.
Харя // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 39-44 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 43-44.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.1 Structura generală a Pământului
(Vezi Nr 938)
551.5 Meteorologie. Climatologie
(Vezi Nr 1181)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
1126. Coşeru, Ina. Monitorizarea ecologică a rîului Bîc – în acţiuni practice / Ina Coşeru //
Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5. – P. 47-49 : fot.

1127. Studiul saprobiologic al algoflorei râului Ichel / Boris Nedraliuc, Eugenia Chiriac,
Veaceslav Cârlig [et al.] // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5. – P. 41-44 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 44.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
(Vezi Nr 1132)

579 Microbiologie
1128. Timoşco, Maria. Semnificaţia unor genuri de microorganisme ale familiei
streptococcaceae în activitatea vitală a microorganismului / Maria Timoşco, Victoria Bogdan, Aliona
Velciu // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 8-11 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: p. 11.

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 1127)
59 ZOOLOGIE
1129. Bogdea, Larisa. Migraţia păsărilor / Larisa Bogdea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2013. – Nr 3. – P. 6-7 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 6-7 : fot.

1130. Vasilaşcu-Sochircă, Natalia. Nunta păsărilor / Natalia Vasilaşcu-Sochircă // Vânătorul


şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 8 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3.
– P. 8 : fot.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1131. Moşin, V. Aspecte etice ale reproducerii umane asistate medical / V. Moşin, A. Eşanu
// Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 61-69 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p.
69.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1132. Particularităţile polimorfismului clinic şi citogenetic în Sindromul Turner / Maria-


na Sprincean, Natalia Barbova, Elena Halabudenco [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr
1. – P. 37-43 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 43.

1133. Sacara, Victoria. The functional activity of CHO cell lines expressing different ATP7B
mutations (the cytotoxicity of the certain concentrations of copper and zinc) / Victoria Sacara, A.
Zibert, H. H.-J. Schmidt // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 44-51 : fig. – Rez. în lb.
rom., rusă. – Bibliogr. : p. 51.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.1 Factori climaterici
(Vezi Nr 941)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1134. Eţco, Constantin. Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină din
Moldova – membru instituţional al ALASS / Constantin Eţco, Dumitru Şişcanu // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 63-64. – Rez. în lb. engl., rusă.

1135. Eţco, Constantin. Sistemul malpraxisului medical din Republica Moldova / Constantin
Eţco, Andrei Mecineanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 1.
– P. 8-15. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 15.

1136. Gheorghiţă, Stela. Sistemul informaţional de supraveghere a maladiilor transmisibile


şi evenimentelor de sănătate publică – element al implementării reformei Serviciului de Suprave-
ghere a Sănătăţii Publice în Republica Moldova / Stela Gheorghiţă // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 65-69 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p.
69.

1137. Mecineanu, Andrei. Soluţionarea alternativă a litigiilor de malpraxis medical în Repu-


blica Moldova / Andrei Mecineanu, Constantin Eţco // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 21-27 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 27.

1138. Nanu, Andrei. Importanţa respectării prevederilor legale la nivelul practicii medicilor şi
asistenţilor medicali din România / Andrei Nanu, Diana Nanu, Crina Rădulescu // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 53-57. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : p. 57.

1139. Pădure, Andrei. Riscurile de malpraxis medical în Republica Moldova / Andrei Pădure
// Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 16-20 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 20.

1140. Pântea, V. Profesorul universitar Constantin Andriuţă : [dr. habilitat în medicină, savant
emerit al Rep. Moldova : 50 de ani de activitate] / V. Pântea, Stela Cojocaru, Iulita Botezatu //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 88-90.

1141. Sochircă, Ludmila. Determinarea dizabilităţii la nivel internaţional / Ludmila Sochircă


// Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 79-84 : tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 84.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1142. Şalaru, Ion. Ion Bahnarel – manager, savant, pedagog prin vocaţie : [omagiu la 60 de
ani] / Ion Şalaru // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 86-
87.

1143. Tereanu, Carmen. Malpraxis medical : actualităţi şi perspective / Carmen Tereanu,


Constantin Eţco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 6-
7. – Rez. în lb. engl., rusă.

1144. Utilizarea medierii transformative în aplanarea conflictului medic-pacient : (studiu


de caz) / Carmen Tereanu, Silvia Bettega, Enrico Regalia [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2013. – Nr 1. – P. 28-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 32.

1145. Определение экспозиции и оценка риска воздействия стойких органических


контаминантов пищевых продуктов на здоровье населения / Раиса Сырку, Татьяна
Стратулат, Мариана Завтони [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2013. – Nr 1. – P. 70-74 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 74.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Pre-
parate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1146. Мерлан, Елена. Елена Мерлан, Генеральный директор сети аптек ELODY : [ин-
тервью с бизнес-леди] / беседу вела Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr 3. – P. 10-13 :
fot.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1147. Romanciuc, Lilia. Aprecierea efectului beta-blocantului cardioselectiv bisoprolol asu-
pra indicilor clinici şi ai variabilităţii ritmului cardiac la copiii cu prolaps de valvă mitrală / Lilia Ro-
manciuc, Ninel Revenco // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 3-7 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 7.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1148. Plăcintă, Gheorghe. Caz clinic de toxocaroză larvarică cu evoluţie îndelungată (9 ani),
cu manifestări de afectare sistemică, inclusiv pulmonară : (suspectat TBC – multiple focare mici în
pulmoni) / Gheorghe Plăcintă // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. –
Nr 1. – P. 75-78 : tab. – Rez. în bl. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 78.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1149. Cercetarea legăturii hipoceruloplasminemiei cu mutaţiile în gena ATP7B / Natalia Mo-
canu, Victoria Sacară, T. Todorov [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 32-37 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 37.
1150. Petrovici, V. Infecţia hidatică umană : consideraţiuni evolutive ale hidatidozei chistice
hepatice la copil / V. Petrovici, S. Babuci // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 19-26 : fig.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 26.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1151. Batog, Mariana. Stresul posttraumatic–consideraţiuni şi reflecţii psihologice / Mariana
Batog // Psihologie. – 2013. – Nr 1. – P. 78-86 : schemă. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 85-
86.

1152. Encefalopatia epileptică infantilă precoce–Sindromul Ohtahara / Georgeta Diaconu,


Ioana Grigore, Laura Trandafir [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 52-55 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 55.

1153. Oportunităţi şi perspective de diagnostic citogenetic prenatal al Sindromului


Down în Republica Moldova / Natalia Barbova, Mihail Strătilă, Mariana Sprincean [et al.] // Buletin
de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 27-32 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 32.

1154. Шевченко, Розина. Арт-терапия в клинике невротических и психосоматических


расстройств / Розина Шевченко // Psihologie. – 2013. – Nr 1. – P. 71-77 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 77.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


(Vezi Nr 1136)
618 Ginecologie. Obstetrică
1155. Aspecte de diagnostic şi conduită a constipaţiei în sarcină / Elena Samohvalov, Corina
Iliadi-Tulbure, Irina Sagaidac [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 12-15. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 15.

1156. Dobrovolskaia-Catrinici, Aliona. Detectarea prenatală a anomaliilor congenitale prin


metode invazive în Republica Moldova, riscuri şi beneficii / Aliona Dobrovolskaia-Catrinici,
Veaceslav Moşin, Mihail Stratilă // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 15-18 : tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 18.

1157. Linii directoare pentru managementul travaliului spontan înainte de termen : identifica-
rea travaliului spontan înainte de termen, diagnosticul rupturii premature înainte de termen a mem-
branelor şi instrumente de prevenire a naşterii înainte de termen / Gian Carlo di Renzo, Luis
Cabero Roura, Fabio Facchinetti [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 70-75.

1158. Tîrşu, Valentin. Rezultatele activităţii policlinicii consultative pentru femei a Centrului
Perinatologic Republican / Valentin Tîrşu // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1. – P. 55-60 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 60.
(Vezi de asemenea Nr 1153)

101
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energe-
tice. Economie energetică
1159. Popescu, V. Comportamentul factorilor de influenţă asupra fiabilităţii sistemelor de dis-
tribuţie a energiei electrice / V. Popescu // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 26-30 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 30.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecani-621.1 Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoa-
re(maşini) cu abur. Cazane de abur
1160. Меркушев, А. Г. Эволюция тепловых полей однородных проводников при их не-
стационарном нагреве протекающим током / А. Г. Меркушев, М. А. Павлейно // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 60-63 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 63.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsură-


tori electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
1161. Баранов, С. А. О возможности применения аморфных микро- и нанопроводов с
эффектом Баркгаузена / С. А. Баранов // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol.
49, Nr 1. – P. 64-70 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 69-70.

1162. Блащенко, А. Д. Двухконтурный генератор импульсных токов с регулируемым


включением контуров / А. Д. Блащенко, В. Д. Половинка, Р. В. Тертилов // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 97-101 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 101.

1163. Силкин, С. В. Сравнительная характеристика горения подводного разряда типа


торцевого на переменном и пульсирующем токах / С. В. Силкин, В. И. Парфенюк // Элек-
тронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 86-89 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Bibliogr. : p. 89.

621.35 Tehnică electrochimică


(Vezi Nr 1125)

621.36 Termoelectricitate. Încălzire electrică


1164. Гросу, Ф. П. Теоретические предпосылки к расчету электроконвективного тепло-
массопереноса / Ф. П. Гросу, М. К. Болога, Ал. М. Болога // Электронная обработка
материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 20-29 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 28-29.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de


particule. Tuburi cu raze X
1165. Электродный материал для суперконденсаторов на основе наноструктурного
углерода / С. Л. Рево, И. М. Буздуляк, Б. И. Рачий [et al.] // Электронная обработка
материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 71-75 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 75.

621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video.


Telecomandă
(Vezi Nr 1214-15)
621.7 Tehnologie mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate
1166. Experiments on the Advantages and Limits of Using Conventional Friction Welding for
Joining Dissimilar and Graded Materials / I. Mitelea, V. Budău, C. Dorohoi [et al.] // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 54-59 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 59.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


1167. Оптимизация состава, структуры и свойств электродных материалов и электро-
искровых покрытий при упрочнении и восстановлении металлических поверхностей / А. В.
Паустовский, Ю. Г. Ткаченко, Р. А. Алфинцева [et al.] // Электронная обработка материалов.
– 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 4-13 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 12-13.

622 Industrie minieră


622.32 Minerale lichide şi gazoase
1168. Дубовенко, К. В. Повышение электромагнитной помехоустойчивости
скважинного разрядно-импульсного оборудования / К. В. Дубовенко, Ю. И. Курашко //
Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 90-96 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 95-96.

1169. Дубовенко, К. В. Учет взаимодействия плазмы канала подводного разряда с


ударной волной, отраженной от стенки камеры / К. В. Дубовенко // Электронная обработка
материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1. – P. 30-38 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 36-38.

623 Tehnică militară


1170. Şmatoc, Ion. Primele arme de foc / Ion Şmatoc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2013. – Nr 3. – P. 11 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1059)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


1171. Pleşca, Valentin. Deşeurile chimice în instituţiile de învăţământ preuniversitare : ges-
tionarea şi eliminarea riscurilor / Valentin Pleşca // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5. – P. 45-46 : fot.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
1172. Boboc, Nicolae. Aprecierea dinamicii peisajelor forestiere cu utilizarea metodelor car-
tografice şi a teledetecţiei în regiunea centrală a Republicii Moldova / Nicolae Boboc, Iurie Bejan,
Viorica Angheluţa // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5. – P. 9-13 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
p. 13.

1173. Căpiţă, Ionel. Doamna pădurii : [Anastasia Ciobanu, pădurar la Întreprinderea Silvică
de Stat Călăraşi] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 18 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 19 : fot.

1174. Coşeru, Chiril. Cine are pădure – are viitor : [despre Întreprinderea Silvică de Stat Că-
lăraşi] / Chiril Coşeru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 18 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 18 : fot.

1175. Cuza, Petru. Studiul creşterii descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus Robur L.)
în funcţie de specificul genitorilor şi perioada semănatului / Petru Cuza // Mediul Ambiant. – 2012. –
Nr 5. – P. 23-34 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 34.

1176. Postolache, Gheorghe. Aria protejată ″Temeleuţi″ : [Ocolul Silvic Călăraşi] / Gheorghe
Postolache // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5. – P. 35-40 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 40.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
1177. Botnarenco, I. Metodologia reglementării relaţiilor funciare agrare în Republica Mol-
dova / I. Botnarenco, E. Zubco // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 44-48 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Bibliogr. : p. 48.

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilage agricole


1178. Lacusta, I. Exploatarea tractoarelor agricole alimentate cu biocombustibil / I. Lacusta,
Ig. Beşleagă // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 40-43 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
p. 43.
(Vezi de asemenea Nr 1240-41)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


1179. Cebotari, Marin. Proprietăţile agrofizice a cernoziomului tipic din stepa Bălţului / Marin
Cebotari // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 2/3. – P. 18-21 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p.
21.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1180. Pasat, Dorian. Acţiunea şi interacţiunea rotaţiei culturilor, sistemelor de lucrare şi ferti-
lizare a solului pe cernoziomul tipic din Zona de Nord / Dorian Pasat // Agricultura Moldovei. –
2013. – Nr 2/3. – P. 22-24 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 24.
(Vezi de asemenea Nr 1186-87)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


1181. Coronovschi, A. Utilizarea indicelui aridităţii climei în elaborarea regimurilor de irigare
/ Coronovschi A. // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5. – P. 19-22 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
p. 22.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1182. Щербакова, Татьяна. Оценка жидкой формы биопрепарата глиокладин – FPL в
защите сои от фитопатогенов / Татьяна Щербакова // Ştiinţa agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 21-25
: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 25.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1183. Bruma, S. Aprecierea comparativă a diferitor indici de discriminare a liniilor înrudite de
porumb / S. Brumă // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 7-11 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. :
p. 11.

1184. Crearea şi utilizarea liniilor consangvinizate de porumb timpuriu în combinaţii hibride /


S. Mustaţă, P. Borozan, S. Brumă [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 12-16 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : p. 16.

1185. Бугарчук, М. А. Влияние предшественников на урожайность озимой пшеницы


сорта Кэприяна в условиях Бэлцкой степи / М. А. Бугарчук // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr
2/3. – P. 25-27 : tab.

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de rădăcinoase


1186. Frunze, Nina. Diversitatea metabolică a microorganismelor edifice din asolamentele
furajere în relaţie cu activitatea lor funcţională / Nina Frunze // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P.
3-7 : fig. – Rez. în bl. engl. – Bibliogr. : p. 6-7.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
1187. Gavrilaş, Sergiu. Influenţa sistemului de lucrare şi fertilizare a solului asupra eficienţei
energetico-economice la cultivarea florii soarelui / Sergiu Gavrilaş, Boris Boincean // Agricultura
Moldovei. – 2013. – Nr 2/3. – P. 14-18 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 18.

634 Horticultură în general


1188. Moroşanu, Andrei. Pomii simt dureri de muguri : [despre fermierul Ion Negură] / An-
drei Moroşanu // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 2/3. – P. 28-29 : fot.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

634.8 Viticultură
1189. Bratco, Dumitru. Apariţia şi evoluţia viţei de vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut / Dumi-
tru Bratco, Vasile Haheu // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 2/3. – P. 38-39 : fig. – Bibliogr. : p.
39. – Contin. Începutul : Nr 11/12, 2012.

1190. Агромероприятия на виноградниках после экстремальных климатических


условий 2012 г. / М. Кухарский, В. Чебану, А. Ботнаренко [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2013.
– Nr 2/3. – P. 29-30.

1191. Габери, Георге. Продовольственная безопасность : [интервью с пред. Ассоц.


производителей и экспортеров столовых сортов винограда, Г. Габери] / записала Светлана
Романцова // Profit. – 2013. – Nr 3. – P. 22-24 : fot.

635 Plante de grădină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
(Vezi Nr 1182)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
(Vezi Nr 1200)
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
1192. Donica, Gh. Tratamentul chirurgical în panoftalmie la bovine / Gh. Donica // Ştiinţa
Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 63-67 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 67.

1193. Nesterov, Vadim. Animalele domestice – mesageri de boli / Vadim Nesterov // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 10 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 3. – P. 10 : fot.

1194. Nivelul gamaglobulinelor totale în serul sanguin la puii vaccinaţi contra bronşitei infec-
ţioase / Gh. Savuţa, N. Starciuc, Natalia Osadci [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 53-56
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 55-56.

1195. Osadci, Natalia. Parametrii cantitativi ai complexelor imune sangvine la puii vaccinaţi
contra bronşitei infecţioase / Natalia Osadci // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 56-60 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 60.

1196. Profilaxia micotoxicozelor / G. Iacub, S. Balanescu, Diana Zaiţeva [et al.] / Ştiinţa
Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 67-71 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 70-71.

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


1197. Братушка, Р. В. Продуктивное долголетие коров украинской черно-пестрой
молочной породы / Р. В. Братушка, М. Я. Ефименко // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 2/3. –
P. 31-34 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 34.
(Vezi de asemenea Nr 1192)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636.4 Porci. Porcine


1198. Frecăuţanu, Ghenadie. Rolul inductor şi sincronizator al Galapanului asupra fătării
scroafelor / Ghenadie Frecăuţanu // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 2/3. – P. 35-37 : tab. –
Bibliogr. : p. 37.

1199. Popovici, M. Efectele fătărilor stimulate cu uteroton asupra indicilor natalităţii şi inci-
denţei afecţiunilor post-partale la scroafe / M. Popovici // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 49-52
: tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 52.

636.5/.6 Păsări
1200. Balan, Ion. Influenţa regimurilor termice şi a compuşilor mediului asupra specificului
materialului seminal la crioconservare / Ion Balan // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5. – P. 14-18 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 18.
(Vezi de asemenea Nr 1194-95)

636.7 Câini
1201. Alaci, Alexandru. Rasele setterilor englezeşti / Alexandru Alaci // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 14 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 14
: fot.

1202. Didoruc, S. Aspectele structurale macro-microscopice ale glandei mamare la femelele


Canis Lupus Familiaris / S. Didoruc // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 60-63 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 63.

636.7/.9 Alte animale crescute de om


(Vezi Nr 1205-06)

637 Produse ale animalelor domestice(de curte) şi ale vânatului


1203. Синчук-Енгелен, Лилия. Экологически чистое мясо Farm Meat Group теперь и в
Молдове : [интервью с коммерческим директором агропром. холдинга, Л. Синчук-Енгелен] /
беседу вела Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2013. – Nr 3. – P. 22-24.

637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general


(Vezi Nr 1197)
639.1 Vânătoare
1204. Chiriţă, Gheorghe. Efectivele de vânat / Gheorghe Chiriţă // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 1 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 1 : fot.

1205. Munteanu, Andrei. Oazele biocenotice în viaţa vânatului / Andrei Munteanu // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. a 2-a a cop., 1 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы.
– 2013. – Nr 3. – P. a 2-a a cop., 1 : fot.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1206. Savin, Anatol. Monitorizarea populaţiilor de iepuri / Anatol Savin // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 5 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 5 :
fot.

1207. Săvulescu, Maria. Poate fi altfei!? : [prima vânătoare de iepuri] / Maria Săvulescu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 9 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 3. – P. 9 : fot.

1208. Stîngaci, Vadim. Legea regnului animal şi gestionarea fondului cinegetic / Vadim
Stîngaci, Victor Dumneanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 4 : fot. ; Охотник
и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 4 : fot.

1209. Şelaru, N. Decăderea cinegeticii în România / N. Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Mol-


dovei. – 2013. – Nr 3. – P. 2-3 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 2-3 : fot.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1210. Bodareu, N. Mreana vânătă (Barbus meridionalis petenyi) : [specie de peşti] / N.
Bodareu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 23 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 23 : fot.

1211. Bulat, Dumitru. Încă ceva despre Crap : [despre originea speciei] / Dumitru Bulat //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 22 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 3. – P. 22 : fot.

1212. Rusnac, Vladimir. Boiştea peştilor : [importanţa perioadei de reproducere la peşti] /


Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 23 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 23 : fot.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1213. Donica, Serghei. Bucătăria moldovenească, amestec de culturi şi tradiţii = Moldova
where every meal is a dare = Гурманам на заметку / Serghei Donica // Altitude. – 2013. – Nr 3/4.
– P. 58-60 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


1214. Gasnaş, Iurie. Măsurile necesare pentru prevenirea acţiunilor care distorsionează sau
restrâng concurenţa în domeniul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare / Iurie
Gasnaş // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 119-128. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p.
126-128.

1215. Gasnaş, Iurie. Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice. Aspecte


de reglementare / Iurie Gasnaş // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 52-55. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 55.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.7 Transport aerian
1216. Scorpan, Iulian. Mereu la înălţime = Always on top = Всегда на высоте : [interviu cu
I. Scorpan, directorul general Air Moldova] / consemnare de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. –
P. 18-25 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

657 Contabilitate
1217. Balan, Igor. Particularităţile aplicării în audit a procedurilor de testare selectivă / Igor
Balan // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012. –
Ch., 2012. – P. 161-165. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 165.

1218. Banaga, Maxim. Amendamente privind calculul uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
aferente anului 2012 / Maxim Banaga // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 3. – P. 3-8 : fot., tab.

1219. Bîrcă, Aliona. Sistematizarea contabilităţii în instituţiile publice autohtone / Aliona


Bîrcă, Adela Talpă // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4
apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 258-263 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 263.

1220. Bucur, Vasile. Aspecte ale contabilităţii înlocuirii unor componente ale unui mijloc fix /
Vasile Bucur, Inga Cotoros // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt.
intern., 4 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 37-43 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43.

1221. Bucur, Vasile. Modul de determinare a taxei pe valoarea adăugată pe valoarea con-
tabilă a mijloacelor fixe casate / Vasile Bucur // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşte-
rii : Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol.2. – P. 335-340. – Rez. în lb. fr. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 340.

1222. Ciobanu, Veaceslav. Operaţiuni de capital – aspecte contabile şi fiscale / Veaceslav


Ciobanu // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012. –
Ch., 2012. – P. 25-33.

1223. Curagău, Natalia. Contabilitatea şi fiscalitatea : integrare şi conflicte în cazul persoa-


nelor fizice şi juridice ce practică activitatea profesională / Natalia Curagău, Rodica Frunză // Con-
tabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012. – Ch., 2012. – P.
33-37. – Rez. în lb. engl.

1224. Dolghii, Cristina. Strategii de dezvoltare a auditului intern şi rolul acestuia în sistemul
de management al riscului / Cristina Dolghii // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru
viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 189-193. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 193.

1225. Grigoroi, Lilia. Valorile şi provocările profesiei contabile / Lilia Grigoroi, Marina Şelaru
// Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012. – Ch.,
2012. – P. 244-249. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 249.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1226. Lazari, Liliana. Poziţionarea contabilităţii Republicii Moldova în universul ştiinţific / Lili-
ana Lazari, Liliana Ţurcanu // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt.
intern., 4 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 68-72. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76.

1227. Manoli, Mihail. Supravegherea calităţii serviciilor de audit : posibilităţi şi realităţi / Mi-
hail Manoli // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012.
– Ch., 2012. – P. 178-182. – Rez. în bl. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 182.

1228. Nederiţa, Alexandru. Abordări naţionale şi internaţionale privind contabilitatea sub-


venţiilor / Alexandru Nederiţa // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt.
intern., 28-29 sept. 2012. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 340-342. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. :
p. 342.

1229. Nederiţa, Alexandru. Experienţa şi problemele reformei contabilităţii în Republica


Moldova / Alexandru Nederiţa, Lidia Foalea // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru
viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 9-13. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 13.

1230. Paladi, Valentina. Reflecţii contabile privind desfăşurarea activităţii controlate în co-
mun pe baza controlului de societate civilă / Valentina Paladi, Natalia Prodan, Lica Erhan // Conta-
bilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012. – Ch., 2012. – P.
93-96. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 96.

1231. Tuhari, Tudor. Factorii de influenţă asupra politicilor contabile în cooperativele de


consum / Tudor Tuhari // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4
apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 273-277. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 277.

1232. Ţugulschi, Iuliana. Perfecţionarea modelului de raportare a informaţiei contabile în


contextul SIRF / Iuliana Ţugulschi // Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf.
şt. intern., 4 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 137-142 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 141-142.

1233. Ţurcanu, Viorel. Contabilitatea şi controlul de gestiune : convergenţe şi delimitări / Vi-


orel Ţurcanu // Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29 sept.
2012. – Ch., 2012. – Vol. 2. – P. 333-335. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 335.

1234. Захарченко, Ирина. О заполнении Декларации о подоходном налоге : (форма


VEN 12) / Ирина Захарченко, Светлана Слободяну // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 3. – P.
9-77 : fot., tab.

1235. Захарченко, Ирина. Об определении расхода (экономии) по подоходному налогу


/ Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 3. – P. 78-83 : fot., tab.

1236. Чиреш, Елена. Выходное пособие за 2-й и 3-й месяцы : облагать или нет? / Еле-
на Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 3. – P. 89-92 : tab.

1237. Цуркану, Виорел. Особенности оценки и учета а концессионного договора в


соответствии с МСФО / Виорел Цуркану, Ирина Голочалова // Contabilitate : provocări actuale
şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 17-24 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 şi în subsol.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vezi de asemenea Nr 1000)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 1004)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 1178)
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1238. Мельник, Наталья. Семь вопросов cомелье Наталье Мельник : [интервью с пер-
вым сомелье в Молдове] / записала Светлана Курмей // Profit. – 2013. – Nr 3. – P. 59-61 : fot.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


(Vezi Nr 1203)
665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini
665.1/.3 Fabricarea uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate
1239. Островецкая, Стела. Наше подсолнечное масло награжденo Международной
Звездой Качества : [интервью с ген. директором "Floarea Soarelui" SA Стелой Островецки] /
беседу вела Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2013. – Nr 3. – P. 28-30.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materia-
lelor plastice
1240. Malai, L. Studiul gradului de hidrofilie/hidrofobie al materialelor compozite polimerice
ranforsate intensiv cu microsfere de sticlă / L. Malai, Gr. Marian, V. Gorobeţ // Ştiinţa Agricolă. –
2012. – Nr 2. – P. 31-35 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 35.

1241. Marian, Gr. Cercetări cu privire la durabilitatea îmbinărilor de tip lagăr renovate cu ma-
teriale compozite polimerice ranforsate intensiv cu microsfere de sticlă cave / Gr. Marian, L. Malai,
V. Gorobeţ // Ştiinţa Agricolă. – 2012. – Nr 2. – P. 35-40. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 40.

685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
1242. Frunză, Valentin. Valentin Frunză : Creatorul pantofului perfect = Maker of the perfect
shoe = Создатель прекрасных туфель / text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P. 52-56 :
fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
1243. Cuhureştii de Sus. Perla culturii autohtone = The pearl of local culture =
Жемчужина местной культуры : [raionul Floreşti : despre edificiul Bisericii Sfânta Treime,
arhitector Alexei Şciusev] / text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P. 49-51 : fot. – Text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1244. Colesnic, Iurie. O artistă care şi la Paris visează Chişinăul… : [despre pictoriţa Elena
Uţă-Chelaru] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2013. – Nr 3. – P. 21 : fot.

1245. Percinschi, Olga. Olga Percinschi : Terapia prin artă m-a învăţat să trăiesc frumos =
Painting has taught me to live a good life = Арт-терапия научила меня жить счастливо : [interviu
cu pictoriţa din Chişinău] / consemnare de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P. 76-80 : fot. –
Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

78 MUZICĂ
1246. Belîi, Vitalie. Perla Moldovei adună Talente : [despre prestaţia elevilor Colegiului de
Muzică "Ştefan Neaga" din Chişinău la cea de-a XXII-a ed. a Concursului Intern. de Interpretare
Muz. şi Coregrafie "Emanuel Elenescu", Piatra Neamţ, România] / Vitalie Belîi // Realităţi Culturale.
– 2013. – Nr 2. – P. 16-17 : fot.

1247. Cocieru, Mariana. Suflul Bucovinei la ea acasă – Maria Iliuţ : [interpreta de muzică
populară] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 2. – P. 23-24 : fot.

1248. Colesnic, Iurie. Maria Cebotari : Vocea care l-a înmuiat până şi pe tiranul Hitler = The
voice that softened even the evil heart of Hitler = Голос, который тронул даже тирана Гитлера /
Iurie Colesnic // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P. 82-84 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1249. Draghici, Tatiana. Promotor al melosului popular : [compozitorul Constantin Rusnac] /


Tatiana Draghici // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 3. – P. 21 : fot.

1250. Pohilă, Vlad. O celebră cântăreaţă, trei aniversări semnificative : [Maria Tănase
(1913-1963)] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 173-182 : fot. – Bibliogr. : p.
182.

1251. Popa, Maria. Lăutarii Moldovei : [pe marginea Concursului naţ. al interpreţilor la in-
strumente muz. populare cu acelaşi tit., organizat de Min. Culturii şi Secţia Cultură a Primăriei mun.
Bălţi, ed. a V-a, 2012] / Maria Popa // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 2. – P. 15 : fot.

1252. The International Music Festival "Mărţişor-2013", Chişinău, March 1-10 : [ed. a 47-
a] // Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P. 10-11 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1253. Тихман, Люся. Люся Тихман : Не бойтесь экспериментов и верьте в судьбу! :


[интервью с певицей] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr 3. – P. 14-16 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1087, 1119)

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
1254. Colesnic, Iurie. Un ambasador al actorilor săraci… : [Domnica Darienco : in memori-
am (1919-2010)] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2013. – Nr 3. – P. 20 : fot.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


1255. Scoarţă, Maria. Hangul de la Coteala : [pe marginea Festivalului raional de dans po-
pular cu acelaşi generic, desfăşurat în satul Coteala, raionul Briceni] / Maria Scoarţă // Realităţi
Culturale. – 2013. – Nr 3. – P. 13 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1256. Bârsan, Svetlana. Rolul individualităţii terminologiei de specialitate în promovarea
plurilingvismului / Svetlana Bârsan // Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea :
realizări şi perspective : conf. intern., apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 275-278. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 278.

1257. Botnarciuc, Vasile. Sursele comunicativ-lingvistice şi etic-profesionale ale ascultării


active în cadrul comunicării de afaceri / Vasile Botnarciuc, Angela Sajin // Predarea limbajelor de
specialitate în secolul al XXI-lea : realizări şi perspective : conf. intern., apr. 2012. – Ch., 2012. – P.
269-275. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 275.

1258. Butuc, Marin. Termeni militari medievali în cadrul unor expresii frazeologice / Marin
Butuc // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. – P. 95-98. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98.

1259. Grădinaru, Angela. L’enseignement/apprentissage de la traduction spécialisée :


approche lexico-sémantique et pragmatique (la traduction juridique) / Angela Grădinaru // Predarea
limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea : realizări şi perspective : conf. intern., apr. 2012. –
Ch., 2012. – P. 264-269. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 269.

1260. Hioara, Natalia. Este oare frazeologia un compartiment al lexicologiei sau o ramură
independentă a lingvisticii? / Natalia Hioara, Parascovia Grozav, Ecaterina Ruga // Predarea limba-
jelor de specialitate în secolul al XXI-lea : realizări şi perspective : conf. intern., apr. 2012. – Ch.,
2012. – P. 213-219 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 219.

1261. Кривотуров, Юрий. Антропологизм трихотомии : язык–мышление–сознание :


(нейропсихолингвистический аспект) / Iurie Krivoturov // Predarea limbajelor de specialitate în
secolul al XXI-lea : realizări şi perspective : conf. intern., apr. 2012. – Ch., 2012. – P. 183-187. –
Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 186-187.
(Vezi de asemenea Nr 983, 1086, 1092-93, 1078, 1097)

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
(Vezi Nr 1084)

113
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

811.133.1 Limba franceză


(Vezi Nr 1083)
811.135.1 Limba română
(Vezi Nr 1085)
811.161.1 Limba rusă
(Vezi Nr 1091)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
1262. Hemingway, Ernest. Bătrînul şi marea : [roman : fragm.] / Ernest Hemingway ; trad.
din lb. engl. şi note de Radu Pavel Gheo ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2013. – Nr 3. – Supl. : P. 9-16
: il. – Contin. Începutul : Nr 2, 2013.

821.133.1 Literatură franceză


1263. Hugo, Victor. Mizerabilii : [fragm. din romanul cu acelaşi tit. : trad. din lb. fr.] / Victor
Hugo ; il. : Sergiu Puică // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 23 : il.

821.135.1 Literatură română


1264. Alaci, Alexandru. Asta e nevasta mea! : [povestire] / Alexandru Alaci // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 20.

1265. Alexandru, Ioan. Ploaia : [versuri] / Ioan Alexandru // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 8.

1266. Bacovia, George. Lacustră : [versuri] / George Bacovia // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 9.

1267. Blaga, Lucian. Melancolie : [versuri] / Lucian Blaga // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 9.

1268. Blandiana, Ana. Descîntec de ploaie : [versuri] / Ana Blandiana // Noi. – 2013. – Nr 3.
– P. 8.

1269. Cazimir, Otilia. Pentru tine, primăvară! : [versuri] / Otilia Cazimir // Noi. – 2013. – Nr 3.
– P. 22.

1270. Gârleanu, Emil. Căprioara : [povestire] / Emil Gârleanu ; pict. : Taviana Tomescu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 15 : fot.

1271. Gyr, Radu. O, brad frumos… : [versuri] / Radu Gyr // Luminătorul. – 2012. – Nr 6. – P.
8-9 : fot.

1272. Iarchi-Leon, Mioara. Proiect : [versuri] / Mioara Iarchi-Leon // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 21.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1273. Isanos, Magda. Ţii minte-ntîia ploaie? : [versuri] / Magda Isanos // Noi. – 2013. – Nr 3.
– P. 8.

1274. Macedonski, Alexandru. Cîntecul ploaiei : [versuri] / Alexandru Macedonski // Noi. –


2013. – Nr 3. – P. 9.

1275. Mălăncioiu, Ileana. Naşterea cerbului : [versuri] / Ileana Mălăncioiu // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 21.

1276. Milescu, Victoria. Pădure neagră cu lupi albi : [versuri] / Victoria Milescu // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 21.

1277. Pop, Ionel. În cârcă : [povestire] / Ionel Pop // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013.
– Nr 3. – P. 15 : fot.

1278. Popa, Paulina. Pădure interzisă : [versuri] / Paulina Popa // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2013. – Nr 3. – P. 21.

1279. Porumbacu, Veronica. În sfârşit : [versuri] / Veronica Porumbacu // Vânătorul şi Pes-


carul Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 21.

1280. Stănescu, Nichita. Ploaie în luna lui Marte : [versuri] / Nichita Stănescu // Noi. – 2013.
– Nr 3. – P. 8.

1281. Алач, Алекандр. Моя жена : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Александр Алач //
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 20.

1282. Гырляну, Эмиль. Косуля : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Эмиль Гырляну // Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 15 : fot.

1283. Поп, Ионел. На закорки : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Ионел Поп // Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 15.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1284. Bordeianu, Leo. Înainte! : [versuri] / Leo Bordeianu // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 9.

1285. Ciocanu, Aurel. De ziua mamei ; Pe o frunză ; Cocoşii bătăuşi ; În vârful macului ;
Desenez ; Măr pentru ied ; Coteiul Vips ; Clopoţeii : [versuri] / Aurel Ciocanu ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2013. – Nr 3. – P. 10-11.

1286. Ciocanu, Aurel. Nu cumva ; Gâza călătoare ; O plimbare cu întrebare ; Carasul poli-
glot ; Greul şi uşorul : [versuri] / Aurel Ciocanu // "a" MIC". – 2013. – Nr 3. – Supl. : "a" MIC" didac-
tic : P. 3.

1287. Deleanu, Liviu. Crochiu : [versuri] / Liviu Deleanu // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 9.

1288. Dragoş, Elena. Scrisoare de la rândunele : [versuri] / Elena Dragoş // Alunelul. – 2013.
– Nr 3. – P. 8.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1289. Filip, Iulian. Ploi la timp : [versuri] / Iulian Filip // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 9.

1290. Gafencu, Valeriu. Colindul robului : [versuri] / Valeriu Gafencu // Luminătorul. – 2012.
– Nr 6. – P. 15-16.

1291. Gorgan, Ion. Ce multă lume ! : [povestire] / Ion Gorgan // Luminătorul. – 2012. – Nr 5.
– P. 55-58.

1292. Grama Steliana. De ce? ; Eu mă bucur că te am ; Bunicii Tecla : [versuri] / Steliana


Grama ; des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2013. – Nr 3. – P. 4-5.

1293. Mateevici, Alexei. Muncitorul : [versuri] / Alexei Mateevici // "a" MIC". – 2013. – Nr 3.
– Supl. : "a" MIC" didactic : P. 2.

1294. Niţă, Ecaterina. Folclorică : [versuri] / Ecaterina Niţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2013. – Nr 3. – P. 21.

1295. Proca, Ion. Moş Brânduş : [versuri] / Ion Proca // "a" MIC". – 2013. – Nr 3. – P. 28.

1296. Rusnac, Vladimir. Oda femeilor vânătoriţe : [versuri] / Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2013. – Nr 3. – P. 20.

1297. Sofronovici, Ştefan. Iartă-mă, mamă : [versuri] / Ştefan Sofronovici // Realităţi Cultu-
rale. – 2013. – Nr 3. – P. 10-12 : fot.

821.161.1 Literatură rusă


1298. Barto, Agnia. Ursuleţul prost-crescut : (poveste despre mari şi mici) / Agnia Barto ;
trad. : M. Calmâcu // "a" MIC". – 2013. – Nr 3. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 4.

1299. Борычев, Алексей. Война ; Ни судьбы, ни страны… ; Ностальгия ; Николаю


Рубцову ; Лесная клубника ; Русский мотив ; Лесная памяти ; В России быть… : [стихи] /
Алексей Борычев // Наше поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 75-76 : fot.

1300. Зеленкина, Галина. Буквоеды ; Буквандия : [рассказы] / Галина Зеленкина // На-


ше поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 85-94 : fot.

1301. Камеристый, Виктор. Суд ; На берегу ; Письмо ; Одиночество души : [крроткая


проза] / Виктор Камеристый // Наше поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 45-55 : fot.

1302. Марупский, Дмитрий. Охота на лису : [стихи] / Дмитрий Марупский // Охотник и


Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 20.

1303. Никитин, И. С. Полюбуйся : весна наступает : [стихи] / И. С. Никитин // Охотник и


Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 21.

1304. Ракитянский, Сергей. Летучий Голландец : рассказ / Сергей Ракитянский // Наше


поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 40-44 : fot.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1305. Супрунова, Светлана. Поминки ;"В пути – светлоб в пути – покой…" ; "Мало
жизни в сердце, мысли мелки…" ; "Преет сено в скирдах залежалых…" ; "Я повернулась на
восход безродно… " ; "Падает снег за окошками низкими…" ; Водопроводная вода ; "Все
будет, наверно, как прежде…" : [стихи] / Светлана Супрунова // Наше поколение. – 2013. – Nr
2. – P. 81-82 : fot.

1306. Толстой, А. К. Вот уж снег последний в поле тает… : [стихи] / А. К. Толстой //


Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 21.

1307. Тютчев, Ф. И. Еще земли печален вид… : [стихи] / Ф. И. Тютчев // Охотник и


Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3. – P. 21.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1308. Абрамян, Роза. Проводы друзей в Америку ; "Есть в осени особенная пре-
лесть…" ; Наши мамы ; Мужу в день рождения ; Ностальгия : [стихи] / Роза Абрамян // Наше
поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 79-80 : fot.

1309. Гармс, Наталья. Сколько нужно мужчин, чтобы… : [повесть] / Наталья Гармс //
Наше поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 22-39 : fot. – Продолж. следует.

1310. Куделин, Борис. Попутный ветер до стен Нотр Дам де Пари : [дневник] / Борис
Куделин // Наше поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 95-104 : fot. – Продолж. следует. Начало : Nr
10, 2012.

1311. Овчаренко, Вячеслав. Пропозиция : [стихи] / Вячеслав Овчаренко // Наше поко-


ление. – 2013. – Nr 2. – P. 7 : fot.

1312. Панько, Виктор. Алё! Почем сегодня таланты? : очерк / Виктор Панико // Наше
поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 56-58 : fot.

1313. Реницэ, Валерий. Взятка Богу : очерк / Валерий Реницэ // Наше поколение. –
2013. – Nr 2. – P. 59-63 : fot.

1314. Рязанов, Сергей. Люций : [пьеса] / Сергей Рязанов // Наше поколение. – 2013. –
Nr 2. – P. 64-74 : fot.

1315. Ступина, Алла. Встреча с любовью ; Весенняя шутка ; Женское счастье ; Поже-
лание другу ; Заветные слова : [стихи] / Алла Ступина // Наше поколение. – 2013. – Nr 2. – P.
83-84 : fot.

1316. Шатров, Владимир. Личное дело сержанта Бессарабова : [рассказ] / Владимир


Шатров // Наше поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 11-21 : fot. – Contin. Începutul : Nr 11, 2012.

821.174 Literatura letonă


1317. Ziedonis, Imants. "Când timpul se opreşte-n loc…" ; "În curând râul…" ; "Auzi cum
lumea în şoaptă…" ; "Firele de nisip din oază…" ; "Suntem cu toţii de-ai noştri…" ; "Pini, brazi,
arţari şi pietre sfărâmate…" ; "De scurgerea timpului meu eu regret…" : [versuri] / Imants Ziedonis ;
trad. : Maria Briede-Macovei // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 191-192.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

821.172 Literatură lituaniană


1318. Кубилинскас, К. Весна : [стихи] / К. Кубилинскас // Охотник и Рыболов Молдовы.
– 2013. – Nr 3. – P. 21.

821.511.141 Literatură maghiară


1319. Ţambalul fermecat : (poveste populară maghiară) / trad. de Ştefan Tudor ; des. de Isa-
ia Cârmu // Alunelul. – 2013. – Nr 3. – P. 6-7.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.112.28(478).0 Literatură în limba idiş
1320. Искимжи, Татьяна. Рашковский мудрец : (К 100-летию со дня рождения
писателя Ихила Шрайбмана) / Татьяна Искимжи // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 183-
186 : fot.

821.135.1.0 Literatură română


1321. Călinescu, G. B. P. Hasdeu : [retip. : Adevărul literar şi artistic, 14 febr., 1937] / G. Că-
linescu // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 136-137 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 999, 1326)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1322. Alexei Mateevici : [in memoriam poetului (1888-1917)] / text de rep. rev. // Altitude. –
2013. – Nr 3/4. – P. 9 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

1323. Cirimpei, Victor. Pe traseul Iulian Filip 65 : [omagiu la 65 de ani de la naşterea scriito-
rului] / Victor Cirimpei // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 3. – P. 19-20 : fot.

1324. Rusu, Nicolae. Identităţi literare – 2011 (II) / Nicolae Rusu // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 47, Nr 1. – P. 54-65. – Rez. în lb. engl. – Contin. Art. 1 : Nr 4, 2012.

821.161.1.0 Literatură rusă


1325. Словин, Леонид. Герои писателя Леонида Словина : [интервью] / записал Вик-
тор Камеристый // Наше поколение. – 2013. – Nr 2. – P. 8-10 : fot.

821.163.2.0 Literatură bulgară


1326. Kyçyku, Kopi. Eminescu şi poezia balcanică : (Cazul Hristo Botev) / Kopi Kyçyku //
Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 124-127.

821.174.0 Literarură letonă


1327. Pohilă, Vlad. "Marginea mării", ca loc de naştere şi de nemurire : [pe marginea creaţiei
poetului leton Imants Ziedonis] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 47, Nr 1. – P. 187-191 :
fot.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1328. Badea Guéritée Iulia. Parisul este întotdeauna o idee bună = Paris is always a good
idea = Париж это всегда хорошо : [capitala Franţiei : note de călătorie] / Iulia Badea Guéritée //
Altitude. – 2013. – Nr 3/4. – P. 26-34 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Brânză, Maria. Semănător de lumină. – Vezi Nr 976.

Cojocaru, Viorel. O viaţă de preot, o viaţă de jertfă. – Vezi Nr 977.

Goreanu, Veniamin. Părintele Petru Buburuz la cea de a 75-a aniversare. – Vezi Nr 978.

Negură, Ion. Profesorul Adrian Neculau şi ispita vieţii eterne. – Vezi Nr 1111.

Pohilă, Vlad. "Marginea mării", ca loc de naştere şi de nemurire : [pe marginea creaţiei poe-
tului leton Imants Ziedonis. – Verzi Nr 1327.

Stănciulescu-Bârda, Alexandru. "Patriarhul" de la Chişinău. – Vezi Nr 979.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1329. Сыч, Александр. О коллаборационизме во время второй мировой войны :
(украинский аспект) / Александр Сыч // Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii
internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 183-188. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 188 şi în sub-
sol.
(Vezi de asemenea Nr 1332)

94(478) Istoria Republicii Moldova


1330. Dulschi, Silvia. Partide şi organizaţii politice conservatoare în Basarabia la începutul
sec. al XX-lea : "sutele negre" şi Uniunea "Arhanghelul Mihail" / Silvia Dulschi // Administrarea
Publică. – 2013. – Nr 1. – P. 76-87. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : p. 86-87.

1331. Mischevca, Vlad. O abordare a antecedentelor problemei basarabene. Aspectul mili-


tar / Vlad Mischevca // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. – P. 88-94. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 94.

1332. Шкаровский, Михаил. Деятельность Румынской духовной миссии на юго-западе


Украины и в Приднестровье в 1941-1944 гг. / Михаил Шкаровский // Revista moldovenească de
drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4. – P. 163-182. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : p. 181-182 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1333)
94(498) Istoria României

119
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

1333. Adauge, Mihai. Invazia tătarilor în vara anului 1518 şi lupta de la Ştefăneşti. Reconsti-
tuire / Mihai Adauge // Revista Militară. – 2012. – Nr 2. – P. 70-87 : des. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 84-87. P. 84-87 (93 tit.).

Index de nume la "Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2013

Blanovschi, Andrei 1000


A Boboc, Nicolae 1172
Achiri, Ion 1095 Boca, Sergiu 1038
Adauge, Mihai 1333 Bodareu, N. 1210
Alaci, Alexandru 1201, 1264 Bogdan ,Victoria 1128
Alexandru, Ioan 1265 Bogdea, Larisa 1129
Ambroci, Tatiana 944-45 Boiciuc, Modest Dănuţ 970
Andriuţă, Constantin (1140) Boincean, Boris 1187
Angheluţa, Viorica 1172 Bolun, Ion 990
Antoniuc, Constantin 1059 Bontea, Oleg 991
Aramă, Ana 1069 Borcoman, Raisa 1106
Arseni, Alexandru 985, 1024 Bordeianu, Leo 1284
Axenti, Eufrosinia 1083 Bordianu, Constantin 938
Azizov, Nighina 1055 Borozan, P. 1184
Botev, Hristo 1326
B Botezatu, Adrian 992
Botezatu, Iulita 1140
Babuci, S. 1150 Botnarciuc, Vasile 1257
Bacovia, George 1266 Botnarenco, I. 1177
Badan, Tatiana 1048 Braghiş, Maria 1070
Badea Guéritée, Iulia 1328 Bratco, Dumitru 1189
Bahnarel, Ion (1142) Brânză, Maria 976
Balan, Igor 1217 Briede-Macovei, Maria 1317
Balan, Ion 1200 Bruma, S. 1183-84
Balanescu, S. 1196 Buburuz, Petru 971, (976-79)
Banaga, Maxim 1218 Bucun, Nicolae 1100
Barbova, Natalia 1132, 1153 Bucur, Vasile 1220-21
Bardhan Arya, Harsh 946 Budău, V. 1166
Barto, Agnia 1298 Budurina-Goreacii, Carolina 967
Batog, Mariana 1151 Bulat, Dumitru 1211
Băieşu, Nicolae 1114-15 Bulat, Olga 1116
Băncilă, Natalia 1004-5 Bulat, Veaceslav 1049
Bâlici, Veronica 1095 Burdeniuc, Galina 1084
Bârsan, Svetlana 1256 Burlacenco, Pelagheia (1054)
Bejan, Iurie 1172 Buruiană, Valentin 1006
Belîi, Vitalie 1246 Butnaru, Veronica 1050
Belostecinic, Gr. 1014 Butuc, Marin 1258
Bernevec, Alexandra (1054) Butuceneanu, Andrei 947
Beşleagă, Ig. 1178
Bettega, Silvia 1144 C
Bîrcă, Aliona 1219
Blaga, Lucian 1267 Cabero Roura, Luis 1157
Blandiana, Ana 1268 Caireac, Leonid 1059
Calac, Dmitri 1015

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Calaraşan, Olesea 939 D


Calmâcu, M. 1298
Cauia, Alexandru 1021 Darienco, Domnica (1254)
Cazacu, Tamara 1085 Deleanu, Liviu 1287
Cazimir, Otilia 1269 Diaconu, Georgeta 1152
Călinescu, G. 1321 Didoruc, S. 1202
Căpiţă, Ionel 1173 Diţa, Maria 1066
Cârlig, Veaceslav 1127 Dobrovolskaia-Catrinici, Aliona 1156
Cârmu, Isaia 1319 Dolghii, Cristina 1224
Cebanu, A. 948 Donica, Gh. 1192
Cebotari, Maria (1248) Donica, Serghei 1213
Cebotari, Marin 1179 Dorohoi, C. 1166
Cebotaru, Eugenia 1051 Dragancea, Vitalie 940
Cemortan, Stela 1071 Draghici, Tatiana 1249
Cepraga, Lucia 1086 Dragoş, Elena 1288
Cheianu-Andrei, Diana 1110 Dragotă, Ioana 952
Chircă, Sergiu Ion 1107 Driga, Octavian 1052
Chiriac, Eugenia 1127 Druţă, Natalia 1060
Chiriţă, Gheorghe 1204 Duca, Dragoş 1014
Chirtoacă, Natalia 993 Dulschi, Silvia 1330
Ciobanu, Anastasia (1173) Dumbrăveanu, Lilia 1004
Ciobanu, Ion 997 Dumneanu, Victor 1208
Ciobanu, Veaceslav 1222 Dură, Ioan 973
Ciocanu, Aurel 1285-86 E
Cirimpei, Victor 1323
Cobzari, Ludmila 1009 Efremov, Valeriu 1109
Cocieru, Mariana 1247 Eminescu, M. (999, 1326)
Cojocaru, Stela 1140 Erhan, Lica 1230
Cojocaru, Valentina 1072 Eşanu, A. 1131
Cojocaru, Viorel 972, 977 Eşanu, Vitalie 934
Colesnic, Iurie 1244, 1248, 1254 Eţco, Constantin 1134-35, 1137, 1143
Corghenci, Ludmila 949 Evtuşenco, Ana 1285
Corj, Mihai 1032
Coronovschi, A. 1181 F
Costachi, Gheorghe 1025 Facchinetti, Fabio 1157
Costin, Ludmila 950 Feuraş, Eugenia 1075
Coşeriu, Tatiana 951 Filip, Iulian 1289, (1323)
Coşeru, Chiril 1174 Foalea, Lidia 1229
Coşeru, Ina 1126 Franculea, Sandu 1037
Cotelea, Vitalie 1122 Frecăuţanu, Ghenadie 1198
Cotelnic, Ala 1108 Frunză, Rodica 1223
Cotoros, Inga 1010, 1220 Frunză, Valentin 1242
Cristea, Maria 1116 Frunze, Nina 1186
Cristea, Sorin 1073 Furdui, Emilia 1101
Crişciuc, Viorica 1087
Croitoru, Cătălina 1074 G
Cucerescu, Victoria 1120
Curagău, Natalia 1223 Gafencu, Valeriu 1290
Cuza, Petru 1175 Galemba, Stela 1076
Cuzimuc, Alexandru 1068 Gapei, Oxana 1096
Gasnaş, Iurie 1053, 1214-15
Gavrilaş, Sergiu 1187

121
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

Gârlă, Eugeniu 998 M


Gârlea, Ludmila 964
Gârleanu, Emil 1270 Macedonski, Alexandru 1274
Gheorghiţă, Stela 1136 Macovei, Tatiana 1001
Gherbovei, Nicolae 1061 Malai, L. 1240-41
Gherman, Nina 942 Malcoci, Nicolae 1059
Gladei, Roger 1007 Manolache, Constantin 1062
Goraş-Postică, Viorica 1088 Manoli, Mihail 1227
Goreanu, Veniamin 978 Marian, Gr. 1240-41
Gorgan, Ion 1291 Marin, Alexandra 1068
Goriuc, Silvia 1026 Marinuţă, Vitalie 1063
Gorobeţ, V. 1240-41 Martea, Galina 1077
Grama, Steliana 1292 Martel, Marie D. 957
Grădinaru, Angela 1259 Mateevici, Alexei 1293, (1322)
Grigore, Ioana 1152 Matei, Constantin 980
Grigoroi, Lilia 1225 Mălăncioiu, Ileana 1275
Grincu, Nina 953 Mărgineanu, Aureliu 1011
Grosu, Gurie (975) Mătăşel, Alina 993
Grozav, Parascovia 1260 Mecineanu, Andrei 1135, 1137
Gruia, Andrei 935 Melnic, Viorel 1017
Gyr, Radu 1271 Mihalache, Iurie 1040
Mihălache, Lilia 1089
H Mihnea, Svetlana 1117
Milescu, Victoria 1276
Haheu, Vasile 1189 Mischevca, Vlad 1331
Halabudenco, Elena 1132 Mishra, J. K. 946
Handrabura, Loretta 1110 Mitelea, I. 1166
Harconiţă, Elena 954 Mocanu, Natalia 1149
Hasdeu, B. P. (1321) Moldovanu, Gheorghe 1090
Hemingway, Ernest 1262 Morari, Mariana 1083
Hioara, Natalia 1260 Moraru, Adrian 1262
Hitler 1248 Moraru, Elena 1027
Hugo, Victor 1263 Moroşanu, Andrei 1188
I Moşin, V. 1131
Moşin, Veaceslav 1156
Iacub, G. 1196 Munteanu, Andrei 1205
Iarchi-Leon, Mioara 1272 Muraru, Antoaneta Andreea 984
Iliadi-Tulbure, Corina 1155 Mustaţă, S. 1184
Iliuţ, Maria (1247)
Isanos, Magda 1273 N

K Nanu, Andrei 1138


Nanu, Diana 1138
Kafure, Ivette 956 Neculau, Adrian 969, (1111)
Kyçyku, Kopi 1326 Nederiţa, Alexandru 1228-29
Nedraliuc, Boris 1127
L Negru, Valentina 1062
Lacusta, I. 1178 Negură, Ion 1111, (1188)
Lazari, Liliana 1226 Negură, Petru 981
Lebedinschi, Irina 937 Nesterov, Vadim 1193
Lobanov, Natalia 1020 Niţă, Ecaterina 1294
Lupu, Cristian Alin 1035-36 Novac, Eugenia 1091
Nunziata, Enrico 994

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nuţa, Silvia 1083 Roşca, Alexandru 936


Roşca, Anastasia 1005
O Rotaru, Tatiana 941
Olaru, Ludmila 1074 Ruga, Ecaterina 1260
Osadci, Natalia 1194-95 Rusnac, Constantin (1249)
Osmochescu, Nicolae 1028 Rusnac, Vladimir 1212, 1296
Osoianu, Vera 958 Rusu, Nicolae 1324

P S

Palade, Gabriel 1105 Saca, Victor 1055


Paladi, Valentina 1012, 1230 Sacara, Victoria 1133, 1149
Paraschivu, Petru 704 Sagaidac, Irina 1155
Parea, Elena 1097 Sajin, Angela 1257
Pasat, Dorian 1180 Salagor, Galina 960
Pascaru, Vlad 1048 Samohvalov, Elena 1155
Paximadi, Elena 1064 Sandu, Maria 1121
Pădure, Andrei 1139 Savin, Anatol 1206
Pântea, V. 1140 Savuţa, Gh. 1194
Pânzaru, Tudor 1025 Săvulescu, Maria 1207
Pâslaru, Vlad 1078 Schmidt, H. H.-J. 1133
Percinschi, Olga 1245 Scoarţă, Maria 943, 1255
Petraru, Roxana Alina 1029 Scorpan, Iulian 1216
Petrovici, V. 1150 Secrieru, Vasile 975
Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Serbenco, Eduard 1044
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor) 974 Serbov, Ana 961
Plăcintă, Gheorghe 1148 Singh, Hari 946
Pleşca, Valentin 1171 Sîrbu, Ion 1008
Poalelungi, Oleg 1039 Sîrghii, Viorel 1018
Poalelungi, Parascovia 1039 Sochircă, Ludmila 1141
Pohilă, Vlad 959, 1250, 1327 Sofronovici, Ştefan 1119, 1297
Politov-Congaş, Natalia 1009 Solomon, Oleg 1056
Pop, Ionel 1277 Sprincean, Mariana 1132, 1153
Popa, Maria 1251 Sprincean, Serghei 986
Popa, Paulina 1278 Starciuc, N. 1194
Popescu, V. 1159 State, Livia 1092
Popovici, M. 1199 Stănciulescu-Bârda, Alexandru 979
Porumbacu, Veronica 1279 Stănescu, Nichita 1280
Postolache, Gheorghe 1176 Stărică, Cristina Elena 1079
Prisăcaru, Veronica 1002 Stegărescu, Vasile 1121
Proca, Ion 1295 Stevens-Kalceff, M. A. 1123
Prodan, Natalia 1230 Stîngaci, Vadim 1208
Puică, Sergiu 1263, 1292 Stratilă, Mihail 1153, 1156

R Ş
Radu, Pavel Gheo 1262 Şalaru, Ion 1142
Rădulescu, Crina 1138 Şatravca, Tatiana 962
Regalia, Enrico 1144 Şciusev, Alexei 1243
Renzo di, Gian Carlo 1157 Şelaru, Marina 1225
Revenco, Ninel 1147 Şelaru, N. 1209
Robu, Viorel 1052 Şeremet, Igor 1022
Romanciuc, Lilia 1147 Şişcanu, Dumitru 1134

123
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

Şleahtiţchi, Mihai 982 Zibert, A. 1133


Şmatoc, Ion 1170 Ziedonis, Imants 1317, (1327)
Şoimaru, Vasile 947 Zubco, E. 1177
T А
Tabuncic, Mariana 1007 Абрамян, Роза 1308
Talpă, Adela 1219 Алач, Алекандр 1281
Tatarov, Sergiu 1067 Алисиевич, Екатерина 1023
Tălămbuţă, Angela 1041 Алфинцева, Р. А. 1167
Tănase, Maria (1250) Анисимов, Владимир 726
Tătărescu, Iulia 963 Ариков, Георгий 1030
Tereanu, Carmen 1143-44
Terzi-Barbaroşie, Daniela 983 Б
Tiginyanu, I. M. 1123 Баранов, С. А. 1161
Timoşco, Maria 1128 Блащенко, А. Д. 1162
Tincu, Violeta 1057 Болога, Ал. М. 1164
Tîrşu, Valentin 1158 Болога, М. К. 1164
Todorov, T. 1149 Борычев, Алексей 1299
Tomescu, Taviana 1270 Босова, Ирина 1013
Tonu, Corina 941 Ботнаренко, А. 1190
Trandafir, Laura 1152 Братушка, Р. В. 737, 1197
Trinca, Lilia 1093 Бугарчук, М. А. 1185
Tudor, Ştefan 1319 Буздуляк, И. М. 1165
Tuhari, Tudor 1231 Буриан, Александр 995
Turliuc, Maria Nicoleta 984 Быдзина, Екатерина 989, 1203, 1239
Ţ В

Ţarălungă, Victoria 1037 Великова, Татьяна 1080


Ţugulschi, Iuliana 1232 Г
Ţurcanu, Liliana 1226
Ţurcanu, Viorel 1233 Габери, Георге 1191
Гармс, Наталья 1309
U Голочалова, Ирина 1237
Ungureanu, Veaceslav 1058 Голя, Анатолий 988
Ustian, Ivan 999 Грабко, Д. З. 1125
Uţă-Chelaru, Elena 1244 Гросу, Ф. П. 1164
Гырляну, Эмиль 1282
V
Д
Varzari, Vitalie 987
Vasian, Tatiana 968, 1100, 1102-3 Дубовенко, К. В. 1168-69
Vasilaşcu-Sochircă, Natalia 1130 Дьяченко, Валентина 1047
Velciu, Aliona 1128 Е
Vieriu, Dumitru 1045
Vieriu, Eufemia 1046 Ефименко, М. Я. 1197
Volciuc, O. 1123
Voloşciuc, Zinaida 1094 З

Z Завтони, Мариана 1145


Захарченко, Ирина 1234-35
Zaiţeva, Diana 1196 Здоров, Юрий 1043
Zavtur, Natalia 964 Зеленкина, Галина 1300

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

И Р
Искимжи, Татьяна 1320 Ракитянский, Сергей 1304
Рачий, Б. И. 1165
К Рево, С. Л. 1165
Камеристый, Виктор 1301, 1325 Реницэ, Валерий 1313
Каплунова, Е. А. 1098 Романцова, Светлана 1191
Кёр, Людмила 1112 Рязанов, Сергей 1314
Киндыбалюк, Оляна 996 С
Ковриг, Андрей 1065
Костаки, Г. 1031 Силкин, С. В. 1163
Кривотуров, Юрий 1261 Синицару, Л. 1082
Кротевич, Ольга 1146, 1253 Синчук-Енгелен, Лилия 1203
Кубилинскас, К. 1318 Слободяну, Светлана 1234
Куделин, Борис 1310 Словин, Леонид 1325
Курашко, Ю. И. 1168 Соколовская, А. С. 1099
Курмей, Светлана 1238 Сосна, Александр 1043
Куртева, Оксана 1113 Сосна, Борис 1047
Кускова, Н. И. 1124 Стратулат, Татьяна 1145
Кухарский, М. 1190 Ступина, Алла 1315
Султанов, Р. 1031
Л Супрунова, Светлана 1305
Ларюшкина, Татьяна 1016 Сырку, Раиса 1145
Лобунец, Анна Юрьевна 1104 Сыч, Александр 1329

М Т

Марупский, Дмитрий 1302 Тертилов, Р. В. 1162


Мельник, Наталья 1238 Тимченко, Татьяна 966
Меркушев, А. Г. 1160 Тихман, Люся 1253
Мерлан, Елена 1146 Ткаченко, Ю. Г. 1167
Млечко, Татьяна 1081 Толстой, А. К. 1306
Томаш, Тельма 713
Н Тютчев, Ф. И. 1307
Никитин, И. С. 1303 Х
О
Харя, Е. Е. 1125
Овчаренко, Вячеслав 1311
Овчеренко, Надежда 1081 Ц
Олейник, Петр 1003 Цолин, П. Л. 1124
Опенков, Михаил 965 Цуркану, Виорел 1237
Островецкая, Стела 1239
Ч
П
Чебан, Ион 989
Павлейно, М. А. 1160 Чебану, В. 1190
Панько, Виктор 1312 Чеховская, Ирина 1042
Парфенюк, В. И. 1163 Чиреш, Елена 1236
Паустовский, А. В. 1167
Петриченко, С. В. 1124 Ш
Половинка, В. Д. 1162
Поп, Ионел 1283 Шатров, Владимир 1316
Продиус, Марина 1019 Шевченко, Розина 1154

125
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2013 ≡ Magazine article annals Nr 3-2013

Шкаровский, Михаил 1332 Щ


Шрайбман, Ихил (1320)
Щербакова, Татьяна 1182

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate în
"Cronica articolelor de revistă" Nr 3-2013

1. "a"MIC". – 2013. – Nr 3.
2. Administrarea Publică. – 2013. – Nr 1.
3. Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 2/3.
4. Alunelul. – 2013. – Nr 3.
5. Altitude. – 2013. – Nr 3/4.
6. Aquarelle. – 2013. – Nr 3.
7. Biblio Polis. – 2012. – Vol. 47, Nr 1.
8. Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 1.
9. Buletinul ABRM. – 2012. – Nr 2.
10. Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. –
Chişinău, 2012. – Vol. 1. – [2013 – 300].
11. Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii : Conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. –
Chişinău, 2012. – Vol. 2. – [2013 – 301].
12. Contabilitate : provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor : conf. şt. intern., 4 apr. 2012. – Chi-
şinău : 2012. – [2013 – 304]
13. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 3.
14. Didactica Pro… – 2013. – Nr 1.
15. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2013. – Nr 1.
16. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 3.
17. Luminătorul. – 2012. – Nr 5, 6.
18. Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5.
19. Metrologie. – 2013. – Nr 1.
20. Moldoveanca. – 2013. – Nr 3.
21. Noi. – 2013. – Nr 3.
22. Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI-lea : realizări şi perspective : conf. in-
tern., apr. 2012. – Chişinău, 2012. – [2013 – 299]
23. Profit. – 2013. – Nr 3.
24. Psihologie. – 2013. – Nr 1.
25. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 1.
26. Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 2, 3.
27. Revista Militară. – 2012. – Nr 2.
28. Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale. – 2012. – Nr 4.
29. Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 2.
30. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 1.
31. Ştiinţa agricolă. – 2012. – Nr 2.
32. Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 1.
33. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 3.
34. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 3.
35. Наше поколение. – 2013. – Nr 2.
36. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 3.
37. Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 1.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
MARTIE NR 3 MARCH
(707-1133)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
707. Callo, Tatiana. Când ştiinţa nu se ″uzează″... : [interviu cu T. Callo, şefa Dir. de atesta-
re a Consiliului Naţ. pentru Acreditare şi Atestare] / interlocutor: Tatiana Rotaru // Literatura şi arta.
– 2013. – 14 mar. – P. 7.

708. Cuciureanu, Gheorghe. Europa, încotro? O urmăm şi noi? : [pe marginea lucrărilor
şedinţei Consiliului de Competitivitate al UE, 18-19 febr. 2013, Bruxelles : art. şefului Dir. Politici şi
monitorizare doctorat al Consiliului Naţ. pentru Acreditare şi Atestare] / Gheorghe Cuciureanu //
Moldova suverană. – 2013. – 13 mar.

709. Duca, Gheorghe. Cercetarea şi inovarea sînt componente de bază în dezvoltarea ţării
: [art. preşedintelui Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2013. – 15 mar.
– P. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 871)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


710. Моисеев, Сергей. Восемь параметров качества доступа в Интернет / Сергей
Моисеев // Экономическое обозрение ″Логос-Преcc″. – 2103. – 8 марта. – Р. 8.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


711. Dumbrăveanu, Andrei. Constantin Gh. Marinescu – un promotor al convergenţelor
spirituale Iaşi–Chişinău : [dir. pentru cercetare al Inst. "Ion Hăulică" de la Univ. Apollonia din Iaşi] /
Andrei Dumbrăveanu // Literatura şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 7.

712. Peste 10.000 de moldoveni au participat la evenimentele organizate de către dia-


spora dedicate Mărţişorului şi sărbătorii de 8 martie : [bilanţ prez. de Biroul pentru Relaţii cu
Diaspora] // Moldova suverană. – 2013. – 21 mar.

02 BIBLIOTECONOMIE
713. Sochircă, Zinaida. Zinaida Sochircă : ″Dă-mi o bibliotecă şi-ţi voi construi o universita-
te…″ : [interviu cu dir. gen. al Dep. Informaţional Biblioteconomic al Univ. Libere Intern. din Moldo-
va] // Timpul. – 2013. – 29 mar. – P. 27. – (Supl. ″Femeia″ ; Nr 11).

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

714. Tostogan, Aliona. Biblioteca de astăzi trebuie să adopte o atitudine proactivă faţă de
potenţialii săi utilizatori : interviu cu A. Tostogan, prim-dir. adjunct în domeniul dezvoltării, conser-
vării şi comunicării colecţiilor la Bibl. Naţ. din Rep. Moldova / consemnare: Tatiana Cebotari // Flux.
– 2013. – 29 mar. – P. 9.

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


069 Muzee
715. Ştefăniţă, Ion. Fără marketing şi specialişti, muzeele rămân uitate : [coment. de I. Şte-
făniţă, dir. gen. al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor (AIRM) din cadrul Min.
Culturii şi Ghenadie Şonţu, expert în politici culturale] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. –
2013. – 15 mar. – P. 21.

070 Ziaristică. Presă


716. Canţer, Valeriu. La lumina "Făcliei" cu Tudor Rusu : [65 de ani de la naşterea red.- şef
al ziarului] / Valeriu Canţer // Făclia. – 2013. – 2 mar. – P. 8.

717. Păduraru, Pavel. Scrisorile oficiale, o armă a Puterii în faţa presei / Pavel Păduraru //
Timpul. – 2013. – 8 mar. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 805)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
718. Cizek, Alexandru. La nostalgica masă a umbrelor... : [reflecţii filozofice pe marginea
creaţiei personalităţilor române : Constantin Noica, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Tudor Vianu] /
Alexandru Cizek // Săptămîna. – 2013. – 1 mar. – P. 3. – Contin. Începutul : 22 febr.

719. Coandă, Svetlana. Bogdan Petriceicu-Hasdeu – concepţia filosofică : (dialog cu Sv.


Coandă, dr. habilitat în filosofie) / interlocutor : Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2013. – 21 mar.
– P. 7.

720. Pleşu, Andrei. Să fim realişti? : [aspect filosofic] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2013.
– 22 mar. – P. 3.

159.9 Psihologie
721. Aniţei, Mihai. Români, odihniţi-vă! Ritmul în care trăim este demenţial : [interviu cu M.
Aniţei, Preşedintele Colegiului Psihologilor din România] / consemnare: Claudia Spiridon // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2013. – 22 mar. – P. 9.

722. Terzi-Barbăroşie, Daniela. "Nu curajul le lipseşte femeilor, ci încurajarea" : [interviu cu


D. Terzi-Barbăroşie, psiholog] / consemnare : Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013.
– 8 mar. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 939)

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
723. Stănilă, Moni. Teologia patimilor noastre / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 1 mar. –
P. 6.
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
724. Cojocaru, Viorel. ″Să uităm de preotul de tip sovietic″ : [coment. de V. Cojocaru, preot
la ″Biserica Inimii Tăcute″ din cadrul Parohiei ″Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel″] / consemnare: Ange-
lina Olaru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 mar. – P. 11.

725. Coşa, Anton. Alegerea Papei este un proces absolut spiritual : interviu cu Episcopul
romano-catolic de Chişinău, monseniorul A. Coşa / pentru conformitate: Lucia Cujbă // Flux. –
2013. – 15 mar. – P. 9.

726. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Pastorala Sfântului Sinod la Dumini-
ca Ortodoxiei / Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române // Flux. – 2013. – 22 mar. – P. 8-9.

727. Dumitru, Elena. Papa Francisc, plămânul bisericii : [Noul Suveran Pontif] / Elena Du-
mitru, Răzvan Cârcu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 15 mar. – P. 10-11.

728. Fuştei, Nicolae. Înfiinţarea Mitropoliei Chişinăului şi Hotinului / Nicolae Fuştei // Curie-
rul ortodox. – 2013. – 22 mar. – P. 6. – Contin. Începutul : 13 febr.

729. Negru, Nina. Lecturi transformante : [despre creaţia teologului, poetului Sf. Efrem
Sirul] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 mar. – P. 14.

730. Plugaru, Ştefan. Profil de preot basarabean : părintele Vlad Mihăilă : [de la Biserica
"Sfânta Teodora de la Sihla" din Chişinău] / Ştefan Plugaru // Făclia. – 2013. – 2 mar. – P. 14.

28 ISLAM
731. Felea, Aurelia. Islamul în Republica Moldova (1-2) : [comunicare prez. la Atelierul
Doctoral în Ştiinţe Sociale Plural, UPS, 14 febr. 2012] / Aurelia Felea // Jurnal de Chişinău. – 2013.
– 15, 22 mar. – P. 15.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen (rolul sexului. gen). ştiinţa despre bărbaţi, femei.
732. Tănăsescu, Ilinca. Dilema femeii moderne : domniţă la ananghie sau super-femeie? /
Ilinca Tănăsescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 8 mar. – P. 20.
(Vezi de asemenea Nr 722)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

733. Loghin, Vlad. Republica Moldova nu este cea mai săracă ţară a Europei : [pe margi-
nea clasamentului întocmit în baza rap. CIA World Factbook] / Vlad Loghin // Moldova suverană. –
2013. – 7 mar.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
734. Roşca, Iurie. Idolatria ca stare de alienare sufletească, sau Modele în cultura de masă
şi cele spre care trebuie să tindem / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 15 mar. – P. 6-7.

32 POLITICĂ
735. Văcărelu, Marius. Consecinţele geopolitice după alegerea noului Papă / Marius
Văcărelu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 15 mar. – P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 914)

323 Politică internă


736. David, Cristian. ″Obligaţia României faţă de un stat cu aproape 4 milioane de români
este imensă!″ : interviu cu C. David, ministru delegat pentru românii de pretutindeni al Guvernului
de la Bucureşti / consemnare: Valentin Buda // Timpul. – 2013. – 27 mar. – P. 4.

737. Mutruc, Angela. ″40% dintre moldovenii veniţi aici au obţinut cetăţenia germană″ : [in-
terviu cu A. Mutruc, preşedintele Soc. Moldovenilor din Germania] / consemnare: Ion Guzun //
Vocea poporului. – 2013. – 15 mar. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

738. Nanea, Vasile. Mersul cocoşat al românului în faţa francezului : [din blocnotes-ul fostu-
lui diplomat] / Vasile Nanea // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 3.

739. Pavel, Vasile. Profesorul Ion Gherman – luptător fervent al reîntregiri : [93 de ani de la
naşterea preşedintelui Societăţii Culturale Ţinutul Herţa, cu sediul la Bucureşti] / Vasile Pavel //
Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 2.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


740. Ponta, Victor. ″Situaţia din Ungaria nu se aseamănă cu cea din România″ : [interviu
cu V. Ponta, premierul României] / consemnare: Ioana Lupea, Cristian Unteanu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 21 mar. – P. 11.

741. Vianu, Ion. "Ideea că Băsescu e de vină este delirantă" : [diagnostic al României de
azi: interviu cu I. Vianu, scriitor] / consemnare: Andrei Crăciun, Oana Dan // Adevărul : ediţie de
Moldova. – 2013. – 27 mar. – P. 10-11.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


742. Apel al Biroului Consiliului Rectorilor din R. Moldova : [privind situaţia soc.-pol., 28
febr. 2013] // Timpul. – 2013. – 1 mar. – P. 7.

743. Basarab, Marin. Moldova, ţară de coşmar / Marin Basarab // Timpul. – 2013. – 1 mar.
– P. 8.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

744. Basarab, Marin. Mulţumesc, femeie! : [rolul ei în societatea moldovenească] / Marin


Basarab // Timpul. – 2013. – 12 mar. – P. 5.

745. Boţan, Igor. Pe cine sprijină Bruxellesul în actuala criză politică din Moldova? : [inter-
viu acordat de către analistul politic I. Boţan, postului de Radio Europa Liberă] // Săptămîna. –
2013. – 22 mar. – P. 14.

746. Buda, Valentin. Demisia lui Lupu, între logică şi normalitate : [despre criza politică] /
Valentin Buda // Timpul. – 2013. – 22 mar. – P. 8.

747. Ciornei, Vsevolod. Aderarea la noi înşine : [despre renovarea alianţei de guvernare] /
Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2013. – 29 mar. – P. 2.

748. Ciornei, Vsevolod. Zugzwang moldovenesc : [despre criza politică] / Vsevolod Ciornei
// Săptămîna. – 2013. – 22 mar. – P. 2.

749. Conţiu, Mihai. Cine suntem cu adevărat şi de ce nu ştim să ne alcătuim? (1-3) : [disi-
denţa individuală faţă de mediul social] ; Ce istorie am exportat în Republica Moldova (4) / Mihai
Conţiu // Moldova suverană. – 2013. – 6, 7, 14, 15 mar. – Va urma.

750. Crudu, Dumitru. Ce mi-a plăcut şi ce nu mi-a plăcut la Tiraspol : [aspecte soc.-pol.] /
Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 1 mar. – P. 23.

751. Damian, George. Despre autonomii teritoriale şi păcăleli propagandistice / George


Damian // Timpul. – 2013. – 8 mar. – P. 9.

752. Declaraţia Asociaţiilor de creaţie din R. Moldova : [privind destinul democratic şi


vectorul european al Rep. Moldova, 3 mar. 2013] // Moldova suverană. – 2013. – 5 mar.

753. Dulgheru, Valeriu. Am pierdut dreptul de a mai comite greşeli : [aspecte soc.-pol.] /
Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 3.

754. Dulgheru, Valeriu. Un război care nu se mai termină : [despre criza politică] / Valeriu
Dulgheru // Literatura şi arta. – 2013. – 21 mar. – P. 3.

755. Godea, Mihai. Criza din R. Moldova are un singur beneficiar – Federaţia Rusă : [inter-
viu cu M. Godea, deputat neafiliat în Parlamentul Rep. Moldova] / a intervievat Constantin Olteanu
// Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 3.

756. Negru, Nicolae. Despre criza politică din RM pe înţelesul străinilor / Nicolae Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 mar. – P. 6.

757. Negru, Nicolae. Lupu într-un cerc vicios : [poziţia Preşedintelui Parlamentului privind
demiterea Guvernului] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 mar. – P. 6.

758. Negru, Nicolae. Noua conjunctură politică la Chişinău : [despre criza politică] / Nicolae
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 mar. – P. 6.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

759. Nicolenco, Olga. Miza este enormă şi se numeşte ″Vilnius-2013″ : interviu cu O.


Nicolenco, expert naţ. în gender, comunicare şi strategii electorale : // Ziarul de gardă. – 2013. – 14
mar. – P. 10-11.

760. Petrencu, Anatol. Din nou despre simbolul sângeros al bolşevismului, despre cercul
politic vicios şi eşalonul doi al puterii de stat / Anatol Petrencu // Literatura şi arta. – 2013. – 14
mar. – P. 2.

761. Roşca, Iurie. Criza politică – sursa de îmbogăţire a guvernanţilor / Iurie Roşca // Flux.
– 2013. – 22 mar. – P. 2.

762. Tănase, Constantin. Criza politică de la Chişinău : actori, cauze, efecte / Constantin
Tănase // Timpul. – 2013. – 11 mar. – P. 5.

763. Tănase, Constantin. De ce la moldoveni omul rău îl conduce pe omul frumos? / Con-
stantin Tănase // Timpul. – 2013. – 19 mar. – P. 5.

764. Tănase, Constantin. Demiterea guvernului a dat startul campaniei electorale : [aspec-
te soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul. – 2013. – 6 mar. – P. 5 ; 8 mar. – P. 7.

765. Timofti, Nicolae. "Nu e totul pierdut : AIE poate continua!" : [interviu cu N. Timofti,
preşedintele Rep. Moldova] / consemnare : Anastasia Nani // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. –
15 mar. – P. 4-5.

766. Ţîrdea, Bogdan. AIE-2 a murit! Trăiască AIE-3? : [context soc.-pol.] / Bogdan Ţîrdea //
Săptămîna. – 2013. – 15 mar. – P. 14.

767. Untilă, Veaceslav. Simbolurile comuniste nu trebuie repuse în legalitate : [aspecte po-
litice : art. vicepreşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 29 mar. – P.
10.

768. Untilă, Veaceslav. Un scenariu care se repetă : [despre criza politică din Rep. Moldo-
va : art. vicepreşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 15 mar. – P. 10.

769. Voronin, Vladimir. Primăvara politică trebuie să vină, iar Moldova – să învingă! : [alo-
cuţiunea preşedintelui Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova în Parlament, 5 mar. 2013] / Vla-
dimir Voronin // Comunistul. – 2013. – 7 mar. – P. 2 ; Коммунист. – 2013. – 7 марта. – Р. 2.

770. Адясов, Иннокентий. Молдавия без правительства и ясных перспектив : [ст. чл.
эксперт. совета при ком. по делам СНГ Госдумы Рос. Федерации] / Иннокентий Адясов //
Независимая Молдова. – 2013. – 20 марта.

771. Ангели, Федор. Федор Ангели : «Любовь должна быть обоюдной» : [об изучении
и распространении гос. яз. в Гагаузии] // Молдавские ведомости. – 2013. – 13 марта.

772. Андриевский, Виталий. Досрочные выборы: кто-то теряет, кто-то находит... :


[обществ.-полит. аспекты] / Виталий Андриевский // Панорама. – 2013. – 12 марта. – Р. 5.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

773. Андриевский, Виталий. Кто они, требующие убрать Филата? : [об отставке пре-
мьер-министра Респ. Молдовы] / Виталий Андриевский // Панорама. – 2013. – 19 марта. –
Р. 5.

774. Боршевич, Виктор. Блеск и нищета политической химеры : [о полит. кризисе] /


Виктор Боршевич // Независимая Молдова. – 2013. – 5 марта.

775. Боцан, Игорь. Игорь Боцан : ″Переговорщики в Альянсе запугивают друг друга″ :
[о полит. кризисе : интервью с полит. аналитиком] / беседовал Сергей Манастырлы // Мол-
давские ведомости. – 2013. – 22 марта. – Р. 2.

776. Василикэ, Валериу. Досрочные выборы или формирование АЕИ-3? : [о полит.


кризисе] / Валериу Василикэ // Панорама. – 2013. – 26 марта. – Р. 5.

777. Гузун, Андрей. Цирк молдавской политики : [о переговорах для создания Альян-
са Европейской Интеграции-3] / Андрей Гузун // Панорама. – 2013. – 15 марта. – Р. 5.

778. Джатрас, Джеймс Джордж. Распад ″про-европейской″ коалиции в Молдове раз-


венчивает мнимую ″историю успеха″ Восточного партнерства : [ст. зам. дир. Амер. ин-та
Украины] / Джеймс Джордж Джатрас // Независимая Молдова. – 2013. – 12 марта.

779. Западинский, Роберт. А мы все длим нелепый торг… : [о полит. кризисе в респ.]
/ Роберт Западинский // Коммерсант plus. – 2013. – 1 марта. – Р. 3.

780. Менюк, Николай. Топ-10 самых раскрученных женщин молдавской политики : [по
количеству упоминаний в поисков. системах Интернета и соц. сетях] / Николай Менюк //
Молдавские ведомости. – 2013. – 8 марта. – Р. 3.

781. Пасат, Валерий. Валерий Пасат : ″Приднестровцы – наши братья″ : [о проблеме


Приднестровья : интервью с академиком Акад. наук Молдовы] / записал Дмитрий Чубашенко
// Панорама. – 2013. – 15 марта. – Р. 1, 4.

782. Ткач, Сергей. В Молдове наступила пора политического безумия : [об обостре-
нии полит. кризиса] / Сергей Ткач // Панорама. – 2013. – 8 марта. – Р. 5.

783. Ткач, Сергей. Политики становятся гангстерами : [об обществ.-полит. ситуации] /


Сергей Ткач // Панорама. – 2013. – 5 марта. – Р. 5.

784. Тодуа, Зураб. Инвалидная команда : [о крахе Альянса за Европ. Интеграцию] /


Зураб Тодуа // Независимая Молдова. – 2013. – 15 марта. – Р. 3.

785. Тодуа, Зураб. Что дальше? : [об обострении полит. кризиса] / Зураб Тодуа // Не-
зависимая Молдова. – 2013. – 7 марта. – Р. 3.

786. Узун, Сергей. Политики и перспективы сытости : [о полит. кризисе] / Сергей Узун
// Панорама. – 2013. – 13 марта. – Р. 5.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

787. Цырдя, Богдан. Феномен кланово-кумовского капитализма в Молдове : [фрагм.


из аналит. исслед. ″Олигархическая Молдова″] / Богдан Цырдя // Коммерсант plus. – 2013. –
1,9 марта. – Р. 13.

788. Чобану, Виктор. Нестабильность – естественное состояние молдавской полити-


ки / Виктор Чобану // Коммерсант plus. – 2013. – 15 марта. – Р. 4.
789. Чубашенко, Дмитрий. Весеннее обострение : [полит. кризиса] / Дмитрий Чуба-
шенко // Панорама. – 2013. – 8 марта. – Р. 5.

790. Чубашенко, Дмитрий. Новый беспорядок : [о полит. кризисе] / Дмитрий Чуба-


шенко // Панорама. – 2013. – 22 марта. – Р. 5.

791. Шаповалов, Борис. Досрочных выборов не будет / Борис Шаповалов // Незави-


симая Молдова. – 2013. – 22 марта. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1024)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


792. Ashton, Catherine. Declaraţia comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene
Catherine Ashton şi a Comisarului Štefan Füle cu privire la votul de neîncredere al Parlamentului
Republicii Moldova : [Bruxelles, 5 mar. 2013] / Catherine Ashton, Štefan Füle // Moldova suverană.
– 2013. – 7 mar.

793. Beke, Philippe. Belgia este interesată să crească investiţiile în RM : interviu cu Ph.
Beke, ambasadorul Regatului Belgiei în Rep. Moldova cu sediul la Bucureşti / interviu realizat de
Marina Liţa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 mar. – P. 5.

794. Ciobanu, Vitalie. Ce vrea Occidentul de la Moldova? : [pe marginea situaţiei soc.-pol.
din Rep. Moldova] / Vitalie Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 1 mar. – P. 6.

795. Damian, George. Re-sovietizarea Europei de Est / George Damian // Timpul. – 2013.
– 13 mar. – P. 5.

796. Füle, Štefan. UE promovează o abordare comprehensivă pentru a consolida partene-


riatul său cu vecinii : [art. Comisarului European pentru Extindere şi Politică de Vecinătate] / Štefan
Füle // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 21 mar. – P. 3.

797. McDonald, Kara. ″Totul este posibil″ : interviu cu K. McDonald, şef adjunct al misiunii
SUA în Rep. Moldova / interviu realizat de Marina Liţa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 mar. – P.
8.

798. Schuebel, Dirk. "Politicienii moldoveni să se gândească la interesele ţării şi ale cetă-
ţenilor, nu la interesele de partid" : [interviu acordat de către D. Schuebel, şeful Delegaţiei Uniunii
Europene în Moldova, postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor : Valentina Ursu // Capitala. –
2013. – 13 mar. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 13 марта. – Р. 5.

799. Schuebel, Dirk. Dirk Schuebel : Evenimentele din ultima săptămână au demonstrat că
trebuie intensificată lupta împotriva corupţiei : [interviu acordat de către şeful Delegaţiei Uniunii

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Europene în Moldova postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor : Valentina Ursu // Economist.
– 2013. – 13 mar. – P. 6-7.

800. Караганов, Сергей. Си Цзиньпин в России : [о рос.-китай. отношениях : ст. почет.


пред. президиума Совета по междунар. и оборон. политике] / Сергей Караганов // Экономи-
ческое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 29 марта. – Р. 21.

801. Караганов, Сергей. Фатальные оттепели : [ст. почет. пред. президиума Совета
по междунар. и оборон. политике России] / Сергей Караганов // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″ . – 2103. – 15 марта. – Р. 20.

802. Пожидаев, Евгений. Цена сближения с Западом : опыт Болгарии для постсовет-
ских стран : [ст. междунар. обозревателя ИА Regnum] / Евгений Пожидаев // Кишиневский
обозреватель. – 2013. – 28 марта. – Р. 13.

803. Силади, Матяш. ″Сложились отличные возможности для развития экономиче-


ских отношений″ : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Венгрии в Респ. Молдова М. Си-
лади] / интервью вела Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2013. – 29 марта. – Р. 8-9.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


804. Кириллов, Михаил. Украина – европейский выбор или Таможенный союз / Ми-
хаил Кириллов // Коммерсант plus. – 2013. – 15 марта. – Р. 8.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


805. Basarab, Marin. Patru milioane de puşcariaşi : [despre imaginea Rep. Moldova în
presa europeană] / Marin Basarab // Timpul. – 2013. – 29 mar. – P. 8.

806. Caras, Eugen. Este important să vină ştiri bune de acasă, o voce sigură pro UE : in-
terviu cu Ambasadorul E. Caras, şeful misiunii Rep. Moldova pe lângă Uniunea Europeană / inter-
viu de Ludmila Bulgar // Ziarul de gardă. – 2013. – 21 mar. – P. 10-11.

807. Chirilă, Victor. Este Transnistria reintegrabilă? : [art. dir. executiv al Asoc. pentru Poli-
tica Externă] / Victor Chirilă // Obiectiv european. – 2013. – Mar. (Nr 8). – P. 14-15, 17.

808. Fruntaşu, Iulian. "Nu cred că e o campanie împotriva Moldovei" : [interviu cu Iu. Frun-
taşu, ambasador al Rep. Moldova în Marea Britanie] / consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2013. – 19 mar. – P. 7.

809. Grâu, Lina. Criza politică ameninţă parcursul european al R. Moldova / Lina Grâu //
Obiectiv european. – 2013. – Mar. (Nr 8). – P. 11-12.

810. Guzun, Victor. "Integrarea Europeană o poţi face singur, acasă" : [interviu cu V.
Guzun, ambasador al Rep. Moldova în Estonia] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ediţie
de Moldova. – 2013. – 26 mar. – P. 4-5.

811. Popescu, Nicu. Nicu Popescu : "Criza politică a subliniat relevanţa mesajului de sprijin
al UE pentru Moldova" : [interviu acordat de către analistul politic postului de Radio Europa Liberă]
/ interlocutor: Liliana Barbăroşie // Obiectiv european. – 2013. – Mar. (Nr 8). – P. 12.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

812. Puiu, Victoria. RM, împinsă de la spate de UE : [pe marginea Rap. de progres în ca-
drul Politicii Europene de Vecinătate al Comisiei Europene privind progresele înregistrate de Rep.
Moldova în 2012] / Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 21 mar. – P. 1, 5 ; 22 mar. – P. 10-11. – Cu tit.
: RM, împinsă de la spate şi încurajată de UE.

813. Vlad, Victoria. Integrarea europeană a Republicii Moldova : cu ce am intrat în 2013? :


[despre constatările experţilor Asoc. pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrului Analitic
Expert-Grup] / Victoria Vlad // Obiectiv european. – 2013. – Mar. (Nr 8). – P. 13.

814. Европейская политика добрососедства : отчет о развитии страны за 2012 год,


Республика Молдова, Броюссель, 20 марта 2013 : [о годов. отчетах Европ. Комис. и Высш.
представительства Союза Иностр. Дел и Полит. Безопасности] // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″. – 2013. – 22 марта. – Р. 18.

815. Жосу, Виктор. Молдаване и НАТО / Виктор Жосу // Панорама. – 2013. – 6 марта.
– Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 736, 796)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


816. Buda, Valentin. Există viaţă după guvernare? : [despre demiterea guvernului Filat-2] /
Valentin Buda // Timpul. – 2013. – 8 mar. – P. 8.

817. Dungaciu, Dan. Dacă Filat se teme de "scenariul Năstase", nu va face niciun com-
promis : [despre demisia guvernului Filat -2 şi viitorul AIE : interviu cu D. Dungaciu, dir. Inst. de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern. al Acad. Române // Timpul. – 2013. – 8 mar. – P. 10.

818. Melniciuc, Liviu. Guvernul Filat a fost doborât de corupţie / Liviu Melniciuc // Timpul. –
2013. – 8 mar. – P. 9.

819. Mitrică, Andronie. Femeie, mamă, soţie, politician : [Liliana Palihovici, vicepreşedinte
al parlamentului Rep. Moldova] / Andronie Mitrică, Ion Muntean // Literatura şi arta. – 2013. – 14
mar. – P. 8.

820. Костандаки, Георгий. Правительственный кризис в Молдове и возможные по-


следствия / Георгий Костандаки // Независимая Молдова. – 2013. – 20 марта.

821. Спэтару, Думитру. Возможно ли правительство без либералов? : [о создании


нового правительства] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 27 марта. – Р. 5.

329 Partide şi mişcări politice


822. Naumescu, Valentin. Impasul celor trei doctrine : [despre declinul liberalismului, con-
servatorismului şi socialismului : art. dr. în şt. politice, conf. la Fac. de Studii Europene a Univ.
″Babeş-Bolyai”, Cluj, România] / Valentin Naumescu // Timpul. – 2013. – 15 mar. – P. 7.

329(100-87) Partide şi mişcări politice a ţărilor de peste hotare

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

823. Iohannis, Klaus. Nu e bine ca în USL să existe doar yesmeni : [interviu cu K.


Iohannis, prim-vicepreşedinte al Partidului Naţional-Liberal din România, primar al Sibiului : aspec-
te soc.-pol.] / consemnare : Ramona Găină // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 19 mar. – P. 8-
9.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


824. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic : ″Partidul Popular întruneşte oameni preocu-
paţi la modul sincer de soarta ţării″ : [interviu cu copreşedintele-coord. al Partidului Popular din
Rep. Moldova] / consemnare: Irina Pîslari // Timpul. – 2013. – 22 mar. – P. 5.

825. Tănase, Constantin. Cine şi de ce lucrează la dispariţia lui M. Ghimpu din politică? :
[liderul Partidului Liberal] / Constantin Tănase // Timpul. – 2013. – 25 mar. – P. 5.

826. Ţîrdea, Bogdan. Despre idealurile naţionale şi româneşti sau AIE şi PCRM – fraţi sia-
mezi : (pamflet politic) / Bogdan Ţîrdea // Săptămîna. – 2013. – 22 mar. – P. 8.

827. Voronin, Vladimir. Principialitatea este unicul nostru atu : fragm. din discursul preşe-
dintelui Partidului comuniştilor din Rep. Moldova la Plenara Com. Central din 16 mar. 2013 / Vla-
dimir Voronin // Comunistul. – 2013. – 22 mar. – P. 2 ; Коммунист. – 2013. – 22 марта. – Р. 2.

828. Богату, Петру. Глава коммунистов готовит запуск АЕИ-3 : [о создании нового по-
лит. альянса] / Петру Богату // Панорама. – 2013. – 29 марта. – Р. 5.

829. Воронин, Владимир. ″Принципиальность – наш единственный козырь″ : из вы-


ступления пред. Партии коммунистов Респ. Молдова на Пленуме ЦК, 16 марта 2013 / Вла-
димир Воронин // Независимая Молдова. – 2013. – 19 марта.

830. Спэтару, Думитру. Что происходит с Владом Филатом? : [лидер Либерально-


демократической партии Молдовы] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 20 марта. – Р.
5.

831. Чубашенко, Дмитрий. Чего хочет В. Н .Воронин? : [лидер Партии коммунистов


Респ. Молдова] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 1 марта. – Р. 5.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
832. Şupac, Ala. Ala Şupac : ″Din cauza şomajului, multe femei ajung până la disperare...″
: [interviu cu conducătorul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău] / consem-
nare : Tatiana Corai // Timpul. – 2013. – 22 mar. – P. 27. – (Supl. ″Femeia″ ; Nr 10).

331.105.44 Sindicate
833. Budza, Oleg. "Doar respectând legea vom vedea realitatea privind locurile de muncă
nocive" : [interviu cu O. Budza, preşedinte al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / inter-
locutor : Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2013. – 1 mar. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

834. Chiriac, Petru. ″Statul nostru nu oferă mari posibilităţi tinerilor specialişti″ : [interviu cu
P. Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / consemnare : Adela
Hanganu // Vocea poporului. – 2013. – 29 mar. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

835. Sânchetru, Victor. Apartenenţa la sindicat : a fi sau a nu fi? : [art. preşedintelui Consi-
liului raional Ştefan Vodă al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Victor Sânchetru // Vocea poporului.
– 2013. – 29 mar. – P. 4. – Idem în lb. rusă. – (Supl. ″Lumina″ ; Nr 2).

836. Зубку, Игорь. Игорь Зубку : ″Профсоюз ″Sănătate″ - против экспериментов с


младшим медицинским персоналом″ : [интервью с гл. советником профсоюза ″Sănătate″] /
записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 19 марта.

837. Зубку, Игорь. Игорь Зубку : «Пациенты ждут помощи от людей в белых халатах,
а не от членов партий» : [интервью с гл. советником по вопр. права республ. ком. профсою-
зов «Sănătatea»] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 8 марта. –
Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 892)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locu-


inţe
838. Глазова, Татьяна. Земля теряет инвестиционную привлекательность? : [о зе-
мельном рынке в 2012 г.] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2103. – 15 марта. – Р. 12.

839. Корпудин, Семен. Рынок недвижимости Кишинева : [в 2012 г.] / Семен Корпудин
// Панорама. – 2013. – 20 марта. – Р. 6 ; 22 марта. – Р. 19.

336 Finanţe
840. Bejan-Dimineţ, Viorina. Impozitarea depozitelor bancare : valabil şi pentru Moldova? /
Viorina Bejan-Dimineţ // Economist. – 2013. – 27 mar. – P. 2.

841. Stratan, Alexandru. Modelarea echilibrului financiar : [75 de ani de la naşterea lui
Gheorghe Iliadi, dr. habilitat în economie, cercetător în domeniul financiar] / Alexandru Stratan //
Literatura şi arta. – 2013. – 21 mar. – P. 3.

842. Агаркова, Лилиана. Внесистемный налог для сельского хозяйства : [коммент.


экономиста Л. Агарковой] / записала Марина Шикирлийская // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″. – 2103. – 15 марта. – Р. 6.

843. Мирзоев, Тохир. Миссия невыполнима : [о кризисе в Молдове: интервью с по-


стоян. представителем Междунар. валют. фонда в Молдове Т. Мирзоевым] / записал Захар
Корецкий // Панорама. – 2013. – 1 марта. – Р. 4.

844. Такий, Александр. Инновации в сфере платежных инструментов и услуг : [о со-


врем. средствах платежей] / Александр Такий // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 1 марта. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 848-49, 851)

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
845. Кастанеда, Хорхе Г. Инфляция Уго Чавеса : [о экон. и социальном прогрессе в
Венесуэле в период президентства с 1999-2013 : ст. проф. Нью-Йорк. ун-та] / Хорхе Г. Каста-
неда // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 22 марта. – Р. 20.

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare


846. Грос, Дэниел. Уроки Германии : [анализ экономики : ст. дир. Центра европ. по-
лит. исслед.] / Дэниел Грос // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2103. – 15 марта. –
Р. 21.

847. Рогофф, Кеннет. Мексика исключительно хороша? : [ст. проф. Гарвард. ун-та] /
Кеннет Рогофф // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 29 марта. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


848. Corin, Serghei. Serghei Corin : Fondul pentru eficienţă energetică poate fi un instru-
ment eficient în politicile de eficientizare ale statului : [interviu cu dir. Fondului pentru eficienţă
energetică] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 27 mar. – P. 8-9.

849. Giucci, Ricardo. Cum se răsfrînge recesiunea asupra Republicii Moldova? : [criza din
zona euro : coment. de R. Giucci, membru al echipei de economişti germ. pentru Rep. Moldova] /
consemnare: Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2013. – 14 mar.

850. Nica, Virginia. Subvenţiile agricole în 2013 : reguli noi, probleme vechi / Virginia Nica
// Economist. – 2013. – 20 mar. – P. 4.

851. Prohniţchi, Valeriu. Valeriu Prohniţchi : "Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor


au viziuni complet diferite faţă de cum trebuie construite politicile fiscale" : [interviu acordat de către
analistul econ. postului de Radio Europa Liberă] // Săptămîna. – 2013. – 1 mar. – P. 7.

852. Головатюк, Владимир. Экономика Молдовы : стартовые условия 2013 года : [ст.
дир. Ин-та модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Независимая Молдова. – 2013.
– 26 марта ; Панорама. – 2013. – 22 марта. – Р. 6.

853. Горелова, Елена. Статистика подвела итоги – экономика в итоге подвела : [по
итогам 2012 года : комент. экономиста Е. Гореловой] / записала Ирина Коваленко // Эконо-
мическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 марта. – Р. 16.

854. Костандаки, Георгий. ″Хвосты″ в условиях правительственного кризиса : [об


экон. деградации] / Георгий Костандаки // Панорама. – 2013. – 20 марта. – Р. 5.

855. Краткая характеристика социально-экономического положения Республики


Молдова в 2012 году : [стат. данные Нац. бюро статистики] // Экономическое обозрение
"Логос-Пресс". – 2013. – 22 марта. – Р. 5.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

856. Лазэр, Валериу. Рост экономики восстановится, если ничего не случится… :


[коммент. министра экономики Респ. Молдова В. Лазэр] / записала Ирина Коваленко // Эко-
номическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 29 марта. – Р. 16.

857. Ларюшина, Татьяна. Прогноз Минэкономики : картина маслом : [об итогах за


2012 г. и прогнозах на 2013-2016 гг. : коммент. эксперта IDIS ″Viitorul″ Т. Ларюшиной и зам.
дир. Центра стратег. исслед. и реформ Елены Гореловой] / записала Светлана Романцова //
Молдавские ведомости. – 2013. – 29 марта. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 842, 975)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
858. Niculăiţă, Dumitru. Cum se promovează reţelele de retail din Moldova : [despre re-
ţeaua de magazine alimentare] / Dumitru Niculăiţă // Economist. – 2013. – 27 mar. – P. 14.

339.3 Comerţ interior


859. Маценко, Ирина. Торговля-2012 : неплохая мина при плохой игре : [по стат. дан-
ным Нац. бюро статистики] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2103. – 15 марта. – Р. 24.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


860. Ceşuev, Visarion. Acordul de comerţ liber este o afacere mişelească şi cinică, care va
nimici rămăşiţele deocamdată existente ale producţiei agricole din Moldova : [despre negocierile
pentru semnarea Acordului privind zona de comerţ liber aprofundat şi cuprinzător între Moldova şi
Uniunea Europeană] / Visarion Ceşuev // Comunistul. – 2013. – 29 mar. – P. 1.

339.7 Finanţe internaţionale


861. Mercuri, Stefano. "Grupurile oligarhice blochează marile investiţii externe în Republica
Moldova" : interviu cu S. Mercuri, dir. al Asoc. Patronale "Confindustria Moldova" / interviu realizat
de Angelina Olaru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 mar. – P. 9.

862. Socol, Aura. Ce înseamnă un război valutar : [despre criza financiară mondială : art.
lectorului la Acad. de Studii Economice, Bucureşti] / Aura Socol // Economist. – 2013. – 6 mar. – P.
10.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mon-


dială"
863. Дэвис, Говард. Показательное выступление мировых финансовых регуляторов :
[ст. дир. Лондон. школы экономики] / Говард Дэвис // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2013. – 1 марта. – Р. 26.

864. Калак, Дмитрий. Мечты и реалии свободного рынка газа в Европе / Дмитрий Ка-
лак // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 марта. – Р. 8.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

865. Калак, Дмитрий. Рынок нефтепродуктов : стагнация на фоне неопределенности :


[по данным Нац. агентства по регулированию в энергетике] / Дмитрий Калак // Экономиче-
ское обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 29 марта. – Р. 8.

866. Калак, Дмитрий. Чем грозит Молдове TAFTA : [о создании трансатлант. зоны
свобод. торговли] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2103. – 15
марта. – Р. 8.

867. Стиглиц, Джозеф Е. Что говорит Италия? : [о междунар. экон. кризисе : ст. проф.
Калифор. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2103. – 15
марта. – Р. 20.

868. Сундарам, Джомо Кваме. Борьба с бедностью 2.0 : [ст. помощника Генер. сек-
ретаря ООН по вопр. экон. развития] / Джомо Кваме Сундарам // Экономическое обозрение
"Логос-Пресс". – 2013. – 29 марта. – Р. 20.

869. Шиллер, Роберт. Стимул, дружелюбный к долгам : [о мировой экономики : ст.


проф. Йел. ун-та] / Роберт Шиллер // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 29
марта. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
870. Ciocan, Iurie. Alocaţii din Bugetul de Stat pentru susţinerea activităţii partidelor politice
: [interviu acordat de către Iu. Ciocan, preşedinte al Comis. Electorale Centrale, postului de Radio
Europa Liberă] / interlocutori: Alexandru Canţâr, Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. – 20 mar. –
P. 5 ; Capitala = Столица. – 2013. – 20 марта. – Р. 5.

871. Furdui, Teodor. Savant, manager şi pedagog demn de toată admiraţia : [50 de ani de
la naşterea lui Ion Guceac, membru coresp., secretar şt. general al Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
cercet. în domeniul dreptului constituţional] / Teodor Furdui, Valentina Ciochină, Eugenia Tofan //
Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 7.

872. Negru, Nicolae. Nicolae Timofti, testul de azi şi testul de mâine : [un an în funcţia de
Preşedinte al Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 mar. – P. 6.

873. Plămădeală, Tamara. ″Vreau să adun un colectiv de femei active, pentru a putea face
o schimbare în această ţară″ : (Interviu cu T. Plămădeală, avocat parlamentar pentru protecţia
drepturilor copilului) / consemnare: Irina Burea // Dreptul. – 2013. – 8 mar. – P. 3.

874. Монастырлы, Сергей. Год президентского бессилия : [Николая Тимофти] / Сер-


гей Манастырлы // Молдавские ведомости. – 2013. – 19 марта.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


875. Зумбряну, Богдан. Богдан Зумбряну : ″...Мы сами выбрали эту работу, в это
время, в этой стране″ : [интервью с главой Упр. уголовного преследования Нац. антикорруп-
цион. центра] // Кишиневские новости. – 2013. – 29 марта. – Р. 4.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
876. Генпрокурор не должен быть охотником или рыбаком : [интервью с экспер-
тами в реформировании прокуратуры] / подготовил Николай Менюк // Молдавские ведомо-
сти. – 2013. – 27 марта. .. Содержание : ″В кресле генпрокурора нечего делать без реформы
прокуратуры″ / Николае Андроник ; ″Генеральный прокурор не будет избран″ / Ион Дьяков ;
″Плешка не имеет морального права участвовать в этом конкурсе″ / Павел Жевердан.

877. Ефрим, Олег. Олег Ефрим : Когда в Молдове станут судить по закону, бюджет
наполнится деньгами : [интервью с министром юстиции Респ. Молдова] / записал Алексей
Юрьев // Панорама. – 2013. – 1 марта. – Р. 19.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
878. Moldova are susţinerea OIM pentru aprobarea Legii privind soluţionarea conflic-
telor de muncă / pagină realizată de Rodica Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 8 mar. – P. 5. –
Idem în lb. rusă. – Cuprins : "OIM va sprijini procesul în Moldova prin lobby la parlament şi guvern"
: [interviu cu Cristina Miheş, dir. muncii din cadrul Biroului subregional al Org. Intern. a Muncii] ; "În
vreme de pace se poate construi, în vreme de conflict se poate distruge" : [interviu cu Ovidiu Jurca,
specialist principal pentru activităţile lucrătorilor din cadrul Biroului subregional al Org. Intern. a
Muncii].

879. Preguza, Ion. Codul muncii, 10 ani de la adoptare : [art. şefului Dep. juridic al Confe-
deraţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / Ion Preguza // Vocea poporului. – 2013. – 29 mar. – P. 5.
– Idem în lb. rusă.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
880. Calestru, Iurie. Noi oportunităţi pentru primari : [interviu cu Iu. Calestru, dir. Inst. pen-
tru Dezvoltare şi Expertizare a Proiectelor la Chişinău] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 mar. – P.
15.

881. Астафиев, Валерий. Валерий Астафиев : Вторжение в частную жизнь людей не


должно влиять на их спокойствие : [интервью с бывш. сотрудником Службы информации и
безопасности Респ. Молдова] / записал Игнат Валиков // Панорама. – 2013. – 29 марта. – Р.
4.

882. Лашку, Михаил. Михаил Лашку : ″В новом законе о полиции не оговаривается


даже понятие профессионального риска″ : [интервью с пред. профсоюза ″Demnitate″] / запи-
сала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 26 марта.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


883. Расмуссен, Андерс Фог. Оборонные дивиденды : [ст. генер. секретаря НАТО] /
Андерс Фог Расмуссен // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 марта. – Р. 26.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
884. Munteanu, Parascovia. Serviciile sociale recent create care ar putea oferi suport per-
soanelor cu dizabilităţi : [interviu cu P. Munteanu, manager dezvoltare servicii la Keystone Human
Services Intern. Assoc. (din Moldova)] / consemnare : Mariana Ţîbuleac // Timpul. – 2013. – 8 mar.
– P. 11.

885. Sorocean, Clara. Pensiile, Internetul şi drepturile sociale : [interviu acordat de către C.
Sorocean, şefa Dir. Gen. Evidenţă individuală a Contribuţiilor din cadrul Casei Naţ. de Asigurări
Sociale, postului Radio Europa Liberă] / interlocutori : Alexandru Canţâr, Liliana Barbăroşie // Capi-
tala. – 2013. – 29 mar. – P. 5 ; Capitala = Столица. – 2013. – 29 марта. – Р. 5.

368 Asigurări
886. Buga, Mircea. ″Fără asigurări medicale nu vom avea sistem de sănătate performant!″
: interviu cu M. Buga, dir. gen. al Casei Naţ. de Asigurări în Medicină / consemnare : Stela Televca
// Timpul. – 2013. – 28 mar. – P. 4.

887. Кацер, Павел. Демпинг в системе ″зеленая карта″ создает проблемы всем авто-
ризованным страховщикам : [интервью с дир. Нац. бюро страховщиков автогражд. ответст-
венности П. Кацер] // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 марта. – Р. 18.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
888. Ciobanu, Vasile. Adevărul din perspectiva învăţământului evoluţionist : [dialog cu V.
Ciobanu, master în teologie, paroh al Bisericii ″Sf. Nicolae″ din satul Costeşti, raionul Ialoveni] /
interlocutor : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2013. – 30 mar. – P. 7.

889. Colesnic, Iurie. Trei pedagogi de excepţie, fraţii Parhomovici : [Vasile Parhomovici
(1828-1909), Andrei Parhomovici (1836-1919), Iosif Parhomovici (1846-1932)] / Iurie Colesnic //
Timpul. – 2013. – 22 mar. – P. 22.

890. Mândâcanu, Virgil. Patrioţii adevăraţi sunt alături de noi! : [despre educaţia patriotică]
/ Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2013. – 2 mar. – P. 13.

891. Motologa, Dumitru. Ce are obiectul de studii Religia cu politica? / Dumitru Motologa //
Făclia. – 2013. – 2 mar. – P. 14.

892. Racursiuri educaţionale. Experienţe diferite – strategii comune : [opinii şi sinteze


ale participanţilor la colocviul intern., desfăşurat în cadrul Zilelor Francofoniei, 20-31 mar. 2013,
Chişinău] // Vocea poporului. – 2013. – 29 mar. – P. 1-2. – Idem în lb. rusă. – (Supl. ″Lumina″ ; Nr
2). – Cuprins : Identificarea pistelor de soluţii : [preşedintele Com. sindical francofon pentru educa-
ţie şi formare] / Roger Ferrari ; Pledăm pentru şanse egale : [reprezentant al Internaţionalei Educa-
ţiei] / Agnes Breda ; Impasul economic poate fi depăşit : [lider al sindicatului învăţământului din
Niger, Africa] / Mariama Chipcaou ; Cum ne regăsim în transformări? : [ministrul Educaţiei al Rep.
Moldova] / Maia Sandu ; Mecanisme de contracarare a declinului din învăţământ : [preşedintele
Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Rep. Moldova] / Dumitru Ivanov.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

893. Reconceptualizarea învăţământului pedagogic : propunere de politică publ. iniţiată


de Min. Educaţiei // Făclia. – 2013. – 2 mar. – P. 3 ; 7 mar. – P. 6 ; 16 mar. – P. 2 ; 23 mar. – P. 7 ;
30 mar. – P. 12. – Va urma.

894. Silvestru, Aurelian. Învăţătura la moldoveni : [despre importanţa educaţiei şi lecturii] /


Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

895. Златая, Ольга. Реформа образования привела к недостатку финансирования,


сокращению квалифицированных кадров и росту ученических прогулов / Ольга Златая //
Кишиневский обозреватель. – 2013. – 7 марта. – Р. 8.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


896. Voinu, Sevastian. Respectarea cerinţelor psihopedagogice – imperativ al şcolii priete-
noase copilului : [implicarea şcolii în formarea personalităţii copilului] / Sevastian Voinu // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 14 mar. – P. 2.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


897. Andronesco, Nicholas. Fiziografia Eminescu (8) : [art. prof. univ. din SUA] / Nicholas
Andronesco // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 5. – Art. 1 : 28 iul. 2011.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


898. Carauş, Galina. Îmbunătăţirea calităţii vieţii în liceu : [comunicare în cadrul conf. şt.-
practice cu genericul ″Importanţa educaţiei morale în formarea unui bun cetăţean″, mar. 2013,
Chişinău] / Galina Carauş // Făclia. – 2013. – 16, 23 mar. – P. 3 ; 30 mar. – P. 6. – Va urma.

899. Cernea, Gheorghe. Cumpăna fericită a directorului Anatol Cumpănă : [dir. al Liceului
Republ. cu Profil Real] / Gheorghe Cernea // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 2.

900. Direcţia de învăţământ Căuşeni : continuitate şi inovaţie / pentru conformitate :


Vlad Sărătilă // Făclia. – 2013. – 30 mar. – P. 8-9. – Cuprins : Optăm pentru abordări constructive :
[interviu cu Vasile Molodilo, dir. al Dir. Învăţământ Căuşeni, Emilia Musteaţă, şef al cabinetului
metodic şi Lidia Ceban, dir. Liceului Teoretic ″Mihai Eminescu″ din oraşul Căuşeni] ; Profesionalism
şi spirit de sacrificiu : [coment. de Grigore Covalenco, dir. şcolii sportive din oraşul Căuşeni] ;
Judokanii ″Olimp″-ului : [coment. de Mihai Raţă, antrenor) ; Speranţele noastre : [coment. de Nina
Bragari, metodist al Dir. Învăţământ] ; Grijă pentru cei mici : [coment. de Valentina Grosu, specialist
principal în domeniul învăţământului preşcolar] ; Valenţe şi valori : [coment. de Olga Ostaş, dir.
adjunct al Liceului Teoretic ″Mihai Eminescu″, Căuşeni] ; În căutarea ineditului : [coment. de Euge-
nia Macarenco, resp. pentru activităţi extraşcolare].

901. Iachim, Ion. Aristocraţie pedagogică : [despre cadrele didactice de la Liceul Teoretic
″Mihai Eminescu″, raionul Făleşti] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 mar. – P. 4.

902. La Briceni bobocii se numără nu doar toamna : [pe marginea Reformei Educaţiei
din raion : interviu cu Vitalie Ştirbu, şeful Dir. Învăţământ, Tineret şi Sport, Rodica Cojocaru, şef
adjunct, Galina Gumen, şefa Cabinetului metodic [et al.] / consemnare: Mihai Bendas // Făclia. –
2013. – 16 mar. – P. 8-9.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

903. Mursa, Vasile. Şi dacă nu era ea, credinţa... : [oră de dirigenţie inspirată din creaţia
scriitorului Ion Druţă: din experienţa prof. din satul Dumbrăviţa, raionul Sângerei] / Vasile Mursa //
Făclia. – 2013. – 2 mar. – P. 4.

904. N-ascundem inima de pedagog, dar nici mândria zilelor de mâine : [despre activi-
tatea lui Gheorghe Dandara, şef al Dir. de Învăţământ a raionului Şoldăneşti, a Galinei Savca, şef
adjunct., Dianei Oprea, şef al Cabinetului Metodic [et al.] / consemnare: Mihai Bendas // Făclia. –
2013. – 7 mar. – P. 4-5.

905. Pîslaru, Natalia. Liceul Teoretic ″Diomid Gherman″ între tradiţie şi schimbare : [din sa-
tul Risipeni, raionul Făleşti] / Natalia Pîsalru // Univers pedagogic pro. – 2013. – 14 mar. – P. 5.

906. Rusu, Tudor. Şcoala trebuie să renunţe la remunerarea cu hurta : [despre sprijinirea
profesorilor de vocaţie] / Tudor Rusu // Făclia. – 2013. – 2 mar. – P. 5.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


907. Raileanu, A. Şanse reale pentru elevi de a-şi dezvolta aptitudinile : [despre activitatea
Centrului de Creaţie şi Agrement pentru Copii şi Tineri şi Centrului Regional Făleşti de Resurse
pentru Tineri, raionul Făleşti] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 mar. – P. 4.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

908. Stoica, Valentina. Vocaţie, tenacitate şi o imensă pasiune de muncă : [70 de ani de la
naşterea Aureliei Racu, cercetător în domeniul psihopedagogiei speciale] / Valentina Stoica //
Făclia. – 2013. – 7 mar. – P. 8.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
909. Bendas, Mihai. Paşi spre desăvârșire, în numele viitorului : [despre activitatea Colegi-
ului Ped. ″Alexandru cel Bun″ din Călăraşi] / Mihai Bendas // Făclia. – 2013. – 23 mar. – P. 4.

910. Parteneriatul ce asigură succesul : [despre activitatea Şcolii Profesionale nr. 4, mun.
Chişinău] / pentru conformitate: A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 mar. – P. 3.

911. Patru decenii de activitate în ascensiune : [despre activitatea Şcolii profesionale nr.
1 din mun. Chişinău] / pag. realizată de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 mar.
– P. 6.

912. Profesionalism şi dăruire întruchipate în chip de femeie : [omagiu pentru Viorica


Dobândă, dir. Liceului Profesional nr.1 din mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21
mar. – P. 2.

913. Raileanu, Anatol. Şcoala Profesională nr. 5 – opţiunea ce asigură un viitor de per-
spectivă : [din mun. Chişinău] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 mar. – P. 7.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

914. Cimpoi, Mihai. Ora stelară a dialogului valoric european : [Constantin Gh. Marinescu,
dir. pentru cercetare al Inst. "Ion Hăulică" de la Univ. Apollonia din Iaşi] / Mihai Cimpoi // Literatura
şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 7.

915. Cuciureanu, Gheorghe. Programele interdisciplinare de doctorat: avantaje şi provo-


cări : [art. şefului Dir. politici şi monitorizare doctorat a Consiliului Naţ. pentru Acreditare şi Atesta-
re] / Gheorghe Cuciureanu // Făclia. – 2013. – 2 mar. – P. 10.

916. Dabija, Nicolae. Contemporan cu viitorul : [Constantin Gh. Marinescu, dir. pentru cer-
cetare al Inst. "Ion Hăulică" de la Univ. Apollonia din Iaşi] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2013. – 7 mar. – P. 7.

917. Efros, Vasile. "Am fost marcat de conflictul militar de pe Nistru" : interviu cu V. Efros,
decanul Fac. de Istorie şi Geografie a Univ. "Ştefan cel Mare" din Suceava / interlocutor : Mihai
Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 7.

918. Ganea, Raisa. Raisa Ganea : "Mă inspiră spaniolii, care sunt ghidaţi de idealul libertă-
ţii..." : [interviu cu prof. de la Catedra de lit. universală a Univ. de Stat din Moldova] / consemnare:
Tatiana Corai // Timpul. – 2013. – 1 mar. – P. 23. – (Supl. "Femeia" ; Nr 7).

919. Popas jubiliar : [Mihai Corj, decan la Inst. Nistrean de Economie şi Drept, mun. Bălţi] /
Toma Cuşmir, Gheorghe Costachi, Vladimir Ivanov [et al.] // Făclia. – 2013. – 16 mar. – P. 7.

920. Млечко, Татьяна. Мы многое можем дать студентам : [беседа с ректором Слав.
ун-та Т. Млечко] / беседовала Елена Литовцева // Кишиневские новости. – 2013. – 15 марта.
– Р. 4.

55 de ani de la naşterea rectorului Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Veaceslav


Manolachi
921. Lavric, Nicolae. Veaceslav Manolachi, campion al ştiinţei şi sportului contemporan /
Nicolae Lavric // Moldova suverană. – 2013. – 29 mar.

922. Un rector, la vârsta împlinirilor // Făclia. – 2013. – 23 mar. – P. 1, 5.

923. Veaceslav Manolachi, omul care ne face viaţa mai interesantă, mai plină de sens
// Timpul. – 2013. – 22 mar. – P. 14.
(Vezi de asemenea Nr 742)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
924. Ursu, Mihai. Colaboratorii Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală au fost
arestaţi şi condamnaţi în 1940-1941 de către regimul comunist / Mihai Ursu, Anton Moraru // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 3.

398 Folclor

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

925. Postul Mare – vechimea şi importanţa lui // Curierul ortodox. – 2013. – 22 mar. – P.
1, 4.

926. Stănilă, Moni. Dezlegări de post / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 15 mar. – P. 6.

927. Stănilă, Moni. Postul Mare, drum spre înviere / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 22
mar. – P. 6.

928. Stănilă, Moni. Primăvară şi în suflete : [despre Postul Sfintelor Paşti] / Moni Stănilă //
Timpul. – 2013. – 8 mar. – P. 6.

929. Voicilă, Ciprian. Scurtă istorie a mărţişorului : [art. sociologului la Muzeul Ţăranului
Român] / Ciprian Voicilă // Săptămîna. – 2013. – 8 mar. – P. 3.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
930. Covali, Victoria. Biodiversitatea îşi cere dreptatea : [despre problema conservării bio-
diversităţii] / Victoria Covali // Natura. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 2. – (Ed. spec. ″Pădurea noas-
tră″).

931. Crîşmaru, Constantin. ″Grija pentru protejarea resurselor acvatice trebuie să ne pre-
ocupe pe toţi″ : [interviu cu C. Crîşmaru, şef adjunct al Inspectoratului Ecol. de Stat] / pagină reali-
zată de Rodica Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 29 mar. – P. 13. – Idem în lb. rusă.

932. Donos, Corina. Dar Chişinăul luptă cu deşeurile? / Corina Donos // Capitala. – 2013. –
15 mar. – P. 7 ; Capitala = Столица. – 2013. – 15 марта. – Р. 6.

933. Petruşevschi, Daniela. Instruiri şi informare despre deşeuri : [rezultatele proiectului


″Creşterea Nivelului de Conştientizare Publică privind Managementul Deşeurilor Municipale Solide
În Regiunea Nord-Vest a Mării Negre″] / Daniela Petruşevschi // Natura. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P.
4.

934. Şalaru, Gheorghe. Despre viaţă putem vorbi atîta timp cît este apă : interviu cu Gh.
Şalaru, ministrul Mediului // Săptămîna. – 2013. – 22 mar. – P. 6.

53 FIZICĂ
533 Mecanica gazelor. Aeromecanică. Fizica plasmei
935. Puiu, Victoria. Ce ascunde subsolul R. Moldova : [despre extracţia zăcămintelor de
substanţe minerale] / Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 8 mar. – P. 16.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


(Vezi Nr 937)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
936. Ogrinji, Mihai. Râul Bârlad : [de pe teritoriul României] / Mihai Ogrinji // Natura. –
2013. – Mar. (Nr 3). – P. 13.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

(Vezi de asemenea Nr 931)

56 PALEONTOLOGIE
937. Colesnic, Iurie. Ultima scrisoare... : [despre Nicolae N. Moroşan, savant-antropolog,
paleontolog, geolog, arheolog (1902-1944)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 15 mar. – P. 22.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
938. Mihăilescu, Vintilă. "Nu mai există ţăran român" : [interviu cu V. Mihăilescu, antropo-
log] / consemnare: Oana Dan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 8 mar. – P. 10-11.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii
939. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Factorii de la locul de muncă ce perturbă sănătatea psi-
hică / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2013. – 2 mar. – P. 15.
(Vezi de asemenea Nr 931)

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


940. Dumbrăveanu, Ion. ″Nu trebuie de risipit iubirea în dreapta şi în stânga″ : [interviu cu
I. Dumbrăveanu, dr. în medicină, medic sexolog-androlog la Clinica de Urologie a Spitalului Clinic
Republican] / consemnare: Corina Morozan // Vocea poporului. – 2013. – 22 mar. – P. 10. – Idem
în lb. rusă.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


941. Habicht, Jarno. "Cu 130 de dolari nu poţi soluţiona toate problemele din Sănătate" :
[interviu cu J. Habicht, reprezentantul Org. Mondiale a Sănătăţii în Rep. Moldova] / consemnare:
Irina Surdu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 12 mar. – P. 4-5.

942. Гроппа, Станислав. Станислав Гроппа : ″Наша страна нуждается в серьезней-


ших медицинских исследованиях, а значит, и в кадрах″ : [интервью с акад., д-р хабилитат
мед. наук] / записала Татьяна Антонович // Экономическое обозрение "Логос- Пресс" – 2013.
– 1 марта. – Р. 25.

943. Хабихт, Ярно. ″Если сравнивать Молдову с ее восточными соседями…″ : [о ре-


формировании системы здравоохранения : интервью с Я. Хабихт, представителем Всемир-
ной орг. здравоохранения в Молдове] / записала Татьяна Антонович // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2013. – 29 марта. – Р. 25.
(Vezi de asemenea Nr 886)

616 Patologie. Medicină clinică

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


(Vezi Nr 946)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
944. Ciobanu, Raisa. Omul care trezeşte soarele : [omagiu chirurgului Vladimir Halipli] /
Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2013. – 21 mar. – P. 4.

945. Hotineanu, Vladimir. "Ne propunem 25 de operaţii de transplant hepatic pe an" : in-
terviu cu V. Hotineanu, medic chirurg / consemnare : Stela Televca // Timpul. – 2013. – 11 mar. –
P. 4.

946. Popescu, Irinel. România ar trebui să îşi structureze un sistem academic, având în
frunte Academia Română : interviu cu I. Popescu, preş. al Acad. de Ştiinţe Medicale din România :
[despre transplantul hepatic] / interlocutor : Valeriu Matei // Literatura şi arta. – 2013. – 21 mar. – P.
7.

947. Хотиняну, Владимир. ″Первая пересадка печени : ″… Всего лишь страница в


молдавской истории″, или Серьезная государственная программа? : [интервью с хирургом В.
Хотиняну] / интервью взяла Ольга Березовская // Коммерсант plus. – 2013. – 15 марта. – Р.
10-11.
618 Ginecologie. Obstetrică
948. Buga, Claudia. Claudia Buga: "Fericirea conjugală se construieşte în doi..." : [interviu
cu medicul ginecolog] / consemnare: Tatiana Corai // Timpul. – 2013. – 8 mar. – P. 27. – (Supl.
"Femeia" ; Nr 8).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energe-
tice. Economie energetică
949. Hanganu, Adela. Surse regenerabile, alternativă pentru independenţa energetică /
Adela Hanganu // Vocea poporului. – 2013. – 1 mar. – P. 10. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 848)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


950. Cojocaru, Valeriu. Consumăm mai puţină apă : [interviu cu V. Cojocaru, şef al Dir.
alimentare cu apă şi canalizare din cadrul Agenţiei ″Apele Moldovei″ a Min. Mediului al Rep. Mol-
dova] / consemnare : Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 22 mar. – P. 12.

951. Iarmolici, Artiom. Datornicii ″Termocomului″... : [interviu acordat de către A. Iarmolici,


specialist de imagine a Termocom-ului, postului Radio Europa Liberă] / interlocutor : Alla Ceapai //
Capitala. – 2013. – 27 mar. – P. 4 ; Capitala = Столица. – 2013. – 27 марта. – Р. 4.

952. Леу, Василе. Как спасти централизованное теплоснабжение : [коммент. техн.


дир. АО ″Термоком″ В. Леу] / записала Светлана Романцова // Молдавские ведомости. –
2013. – 6 марта.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

(Vezi de asemenea Nr 932)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
953. Bălan, Marina. Regenerarea pădurilor / Marina Bălan // Natura. – 2013. – Mar. (Nr 3).
– P. 4. – (Ed. spec. ″Pădurea noastră″).

954. Botnaru, Tudor. Pădurea, binefăcătoarea noastră : [art. dir. gen. adjunct al Agenţiei
″Moldsilva″] / Tudor Botnaru // Natura. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 1. – (Ed. spec. ″Pădurea noas-
tră″).

955. Şpitoc, Liliana. Cooperarea internaţională în sectorul forestier / Liliana Şpitoc // Natu-
ra. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 2. – (Ed. spec. ″Pădurea noastră″).

956. Talmaci, Ion. Amenajarea pădurilor : [despre dezvoltarea silviculturii durabile] / Ion
Talmaci // Natura. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 3. – (Ed. spec. ″Pădurea noastră″).
(Vezi de asemenea Nr 930)

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole


957. Микулец, Виктор. Виктор Микулец : ″Мы сделаем все возможное чтобы сельхоз-
техника Claas заняла достойное место на молдавском рынке″ : интервью с генер. дир. ком-
паний Auto Space, Auto Forta и Agro Space / записала Татьяна Смешная // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2103. – 15 марта. – Р. 9.

631.9 Alte întrebări


958. Roibu, Nicolae. De ce avem nevoie de agricultură ecologică / Nicolae Roibu // Timpul.
– 2013. – 1 mar. – P. 16.

634 Horticultură în general


959. Puiu, Victoria. Nucile moldoveneşti cuceresc Europa : [despre implementarea Pro-
gramului Naţ. pentru Dezvoltarea Culturilor Nucifere, 2006-2020] / Victoria Puiu // Timpul. – 2013. –
15 mar. – P. 20.

634.8 Viticultură
960. Savant ilustru în hibridarea distantă şi sistematică a viţei de vie : [dr. habilitat Şte-
fan Topală, la 75 de ani] / C. Ia. Dadu, M. P. Rapcea, Maria Pântea [et al.] // Moldova suverană. –
2013. – 22 mar.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
961. Decuseară, Ion. Soia – aurul din sol. Nu şi în Moldova / Ion Decuseară // Economist. –
2013. – 13 mar. – P. 8-9.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie
962. Decuseară, Ion. Producţia cărnii de porc în Moldova şi în SUA, deosebiri şi similitudini
/ Ion Decuseară // Economist. – 2013. – 27 mar. – P. 10-11.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


963. Butnaru, Val. Nu toţi au curajul să intre în ″Cabinetul din umbră″ : [interviu cu V. But-
naru, publicist, dramaturg, regizor, prezentatorul emisiunii de la Jurnal TV ″Cabinetul din umbră″] /
interviu realizat de Svetlana Panţa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 mar. – P. 8.

964. Cristal, Oleg. "Parteneriatul cu CNN ne obligă la anumite standarde profesionale" : [in-
terviu cu O. Cristal, red.-şef la postul Publika TV] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 1 mar. –
P. 13.

965. Cristal, Oleg. Oleg Cristal : plus obligaţiunea de a respecta anumite standarde inter-
naţionale : [interviu cu red.-şef al postului Publika TV] // Săptămîna. – 2013. – 1 mar. – P. 13.

966. Gîţu, Octavian. Octavian Gîţu : Faptul că deranjăm politicienii obscuri înseamnă doar
că ne facem treaba bine şi vom continua să aducem lumină, or acesta este rostul unei televiziuni :
[interviu cu dir. companiei Jurnal TV] / interviu realizat de Ion Chişlea // Ziarul de gardă. – 2013. – 7
mar. – P. 16.

967. Tudor, Iuliana. "La Chişinău, m-am încărcat cu energie pentru tot anul" : [interviu cu
Iu. Tudor, prezentatoare TV din România] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 13 mar. – P. 7.

968. Вестберг, Ганс. Сетевое развитие : [о масштабности индустрии мобильн. Ком-


муникаций : ст. исполнит. дир. компании Ericsson] / Ганс Вестберг // Экономическое обозре-
ние "Логос-Пресс". – 2103. – 15 марта. – Р. 21.

969. Моисеев, Сергей. Продвинутое цифровое телевидение : [из интервью с нач. упр.
политик в обл. коммуникаций М-ва информ. технологий и связи Дм. Парфентьевым] / Сергей
Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 марта. – Р. 14

970. Моисеев, Сергей. Эрозия рынка фиксированной телефонной связи : [комменти-


рованные данные Нац. агентства по регулированию в области электрон. комуникаций и инф.
технологий нач. дирекции маркетинга АО Moldtelecom К. Шевчука : по материалам беседы] /
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 марта. – Р. 14

971. Сытник, Сергей. Здоровая конкуренция и корректное регулирование : из интер-


вью дир. Нац. агентства по регулированию в обл. электр. коммуникаций и информ. техноло-
гий С. Сытника агентству ″Инфотаг″ // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1
марта. – Р. 16.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

972. Флоря, Владимир. ″Дорожная карта″ для автомобильного транспорта Молдовы :


[интервью с пред. Союза транспортников и дорожников Рсеп. Молдова В. Флоря и зам. пред.
Союза Олегом Липским] / записал Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2103. – 15 марта. – Р. 14.

973. Флоря, Владимир. Владимир Флоря : ″Перевозчикам нужна поддержка государ-


ством их интересов″ : [интервью с пред. Союза транспортников и дорожников Респ.
Молдова] / записала Людмила Шимановская // Кишиневский обозреватель. – 2013. – 21
марта. – Р. 11.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


974. Niculăiţă, Dumitru. Potenţialul ascuns al publicităţii online / Dumitru Niculăiţă // Eco-
nomist. – 2013. – 13 mar. – P. 14.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 865)

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea gene-


rală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
975. Лукашевич, Олег. Экспорт для красоты : [о развитии парфюмерно-космет. пром-
сти Молдовы] / Олег Лукашевич // Панорама. – 2013. – 1 марта. – Р. 18.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
976. Gulca, Ilie. Ce au în comun Parisul, New Yorkul, Budapesta şi Ungheniul : [despre
podul de peste Prut, construit de inginerul fr. Gustave Eiffel] / Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 5 mar. – P. 19.

73 ARTE PLASTICE
977. Colesnic, Iurie. Istoria de până la istorie : [despre sculptorul Alexandru Plămădeală
(1888-1940) şi compozitorul Mihail Bârcă (1888-1975)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 1 mar. –
P. 22.

978. Канашин, Юрий. Памятник генералу, подписавшему мир с Наполеоном, регу-


лярно обливали краской : [о создании бюста графа Михаила Орлова : интервью со скульпто-
ром Ю. Канашиным] / записала Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2013. – 13
марта.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


979. Puiu, Victoria. Mărţişoarele româneşti : Artă şi afacere : [despre creaţia meşterului
popular Elena Tafuni] / Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 1 mar. – P. 20.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


980. Dabija, Nicolae. Pictor de biserici : [despre artistul plastic Leonid Popescu] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 1.

981. Gherciu, Ana. De la realism la oniric, cu Pavel Guţu : [despre creaţia plasticianului] /
Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 21 mar. – P. 7.

982. Gherciu, Ana. Vasile Dohotaru, un artist pe care vrei să-l cunoşti : [despre creaţia pic-
torului] / Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 22 mar. – P. 19.

983. Latunov, Nicolae. ″Trebuie să fii masochist ca să faci artă în Moldova!″ : [interviu cu
pictorul N. Latunov] / consemnare : Elena Podoleanu // Timpul. – 2013. – 21 mar. – P. 4 ; 22 mar. –
P. 18.

984. Munteanu, Ana. Ana Munteanu : "Cum să merg, dacă eu ştiu numai să zbor?" : [inter-
viu cu A. Munteanu, specialist în arta desenării cu nisip] / consemnare : Ana Gherciu // Timpul. –
2013. – 6 mar. – P. 8.

78 MUZICĂ
985. Alifantis, Nicu. "Mă voi retrage când voi simţi că devin penibil" : [interviu cu N. Alifan-
tis, interpret român] / consemnare : Raluca Moisă // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 28
mar. – P. 16.

986. Barbu, Ana. ″Viaţa e o sărbătoare dată de Dumnezeu şi trebuie s-o trăim în toată
splendoarea ei″ : [interviu cu A. Barbu, interpretă de muzică populară şi uşoară] / consemnare :
Gheorghe Budeanu // Natura. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 7.

987. Borş, Ion. Dorule, măi dorule... : [in memoriam lui Mihai Dolgan, conducătorul art. al
formaţiei ″Noroc″] / Ion Borş // Moldova suverană. – 2013. – 20 mar.

988. Cârstea, Elena. "M-am mai maturizat, nu mai sunt aşa zuză" : [interviu cu E. Cârstea,
interpretă de muzică uşoară] / consemnare: Raluca Moisă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. –
8 mar. – P. 24.

989. Cuzuioc, Ion. De la armonică, pe podiumul Orchestrei Simfonice : [Gheorghe Mustea,


prim-dirijor al Orchestrei Simfonice Naţ. a Companiei Teleradio-Moldova”] / Ion Cuzuioc // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 6.

990. Cuzuioc, Ion. Onoruri şi valori : [despre realizările compozitorului Constantin Rusnac] /
Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 7.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

991. Ghimpu-Munteanu, Veta. Veta Ghimpu-Munteanu nu uită de obârşia sa : [interviu cu


jurnalista, solista Ansamblului Etnofolcloric ″Tălăncuţa″] / consemnare: Victoria Popa // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 22 mar. – P. 3.

992. Гутман, Наталья. Наталья Гутман –о гениях и деловом подходе к музыке : [ин-
тервью с виолончелисткой] / записала Ирина Ляхова // Кишиневский обозреватель. – 2013. –
14марта. – Р. 15.

993. Шкуровский, Владимир. Владимир Шкуровский : живой мост между Кишиневом


и Москвой : [интервью с дирижером оркестра рус. нар. музыки «Душа России»] / записал
Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 12 марта.

780.6 Instrumente muzicale


994. Vlas, Vadim. Enigma celor trei pistoane : [despre instrumentele aerofone] / Vadim
Vlas // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
995. Cuzuioc, Ion. Cu frumuseţea şi talentul în Franţa : [Victor Voinicescu-Soţchi, actor de
teatru şi de film, stabilit în Franţa] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 6.

996. Андон, Виктор. Ее зовут Аурелия : [80 лет со дня рождения кинохудож. Аурелии
Роман] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2013. – 7 марта. – Р. 17.

997. Гибу, Николай. Неразгаданная натура… : [о творчестве худож.-постановщика


Аурелии Роман] / Николай Гибу // Независимая Молдова. – 2013. – 13 марта ; 15 марта. – Р.
6-7, 17.

998. Чирков-Гибу, Игорь. Игорь Чирков-Гибу : «В российском отряде космонавтов


семеро – из Молдовы, двое – командиры кораблей» : [о фильме «Мы будем вместе. Роман-
тическая история» : интервью с режиссером и продюсером Игорем Мироник] / записала
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 12 марта.
(Vezi de asemenea Nr 1115)

792 Teatru. Artă scenică


999. A murit tatăl lui Dănilă Prepeleac, pace sufletului lui... : [in memoriam actorului şi
folcloristului Tudor Tătaru (1957-2013)] // Moldova suverană. – 2013. – 29 mar.

1000. Actorii din Moldova, între vocaţie şi jugul salariilor mizere / pagină realizată de
Corina Morozan ; fot. de Ghenadie Zlatin // Vocea poporului. – 2013. – 29 mar. – P. 11. – Idem în
lb. rusă. – Cuprins : ″Actoria e o alergare de cai, trece herghelia peste tine, dar trebui să rămâi în
picioare″ : [interviu cu Alexandru Grecu, preşedintele Uniunii Teatrale din Moldova, dir. Teatrului
″Satiricus I. L. Caragiale″] ; ″Teatrul este o boală. Dacă te-ai molipsit, nu mai scapi″ : [interviu cu
Stela Focşa, dir. artistic al Teatrului Rep. ″Luceafărul″] ; ″Oamenii cu mintea trează nu devin actori″
: [interviu cu Constantin Haret, dir. Teatrului Rus ″A. P. Cehov″].

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1001. Boldişor, Veronica. De ce mi-i drag Ostap Bender : [pe marginea spectacolului "12
scaune" al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu", regizor Petru Hadârcă] / Veronica Boldişor // Literatura
şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 7.

1002. Colesnic, Iurie. Legenda de care avem nevoie : [despre Lidia Lipcovski, soprană din
Basarabia (1884-1958)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 8 mar. – P. 22.

1003. Crudu, Dumitru. Un actor adevărat : Oleg Mereoară : [de la Teatrul Republ. Muz.-
Dramatic "B. P. Hasdeu", Cahul] / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 1 mar. – P. 23.

1004. Decuseară, Diana. Diana Decuseară : ″Dorul Basarabiei″ este povestea tristă a fiecă-
ruia dintre noi... : [interviu cu actriţa de la Teatrul Naţ. ″Mihai Eminescu″] / consemnare: Tatiana
Corai // Timpul. – 2013. – 15 mar. – P. 27. – (Supl. ″Femeia″ ; Nr 9).

1005. Delinschi, Valentin. ″Un teatru viu respiră împreună cu spectatorii, cu societatea″ : in-
terviu cu V. Delinschi, actor la Teatrul ″Satiricus″ / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 19 mar. – P. 20.

1006. Filat, Vlad. Tudor Tătaru : [necrolog : actor, regizor şi folclorist : 1957-2013] / Vlad Filat
// Moldova suverană. – 2013. – 28 mar.

1007. Grecu, Sandu. "Doar investind în cultură, poţi să ai o economie puternică" : [dialog cu
S. Grecu, preşedinte al Uniunii Teatrale din Moldova] / interlocutor : Eugenia Pogor // Adevărul :
ediţie de Moldova. – 2013. – 25 mar. – P. 4-5.

1008. Morgenstern, Maia. Maia Morgenstern : "Mi-am deschis ochii şi sufletul în Teatrul
Evreiesc" : [interviu cu dir. interimar al Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti] / consemnare:
Simona Chiţan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 1 mar. – P. 16-17.

1009. Stoica, Valentina. Din anii de şcoală am îndrăgit jocul scenic : [despre Aurica Ţurca-
nu, actriţă la Teatrul ″B. P. Hasdeu″ din Cahul] / Valentina Stoica // Literatura şi arta. – 2013. – 21
mar. – P. 6.

1010. Драгош, Владимир. Юбилей знаменитого баритона Молдовы : [интервью с ху-


дож. рук. Нац. театра оперы и балета В. Драгош] / записала Елена Узун // Панорама. – 2013.
– 1 марта. – Р. 22.

1011. Роман, Наталья. Наталья Роман : ″Все хотят петь как в Италии″ : [интервью с
опер. певицей, уроженкой Респ. Молдова и дирижером из Италии, Роберто Джианола] /
записала Ирина Ляхова // Кишиневский обозреватель. – 2013. – 7 марта. – Р. 15.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1012. Szabo, Gabriela. "La Chimie, toceam formulele! Dar şi astăzi ştiu tabelul lui Mendele-
ev" : [interviu cu atleta din România, G. Szabo] / consemnare: Carmen Constantin // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2013. – 8 mar. – P. 12-14.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

1013. Ţâcu, Octavian. "Bani sunt. Eu cred că lipseşte voinţa politică şi există anumite intere-
se” : interviu cu O. Ţâcu, ministrul Tineretului şi Sportului / pentru conformitate: Victor Moşneag //
Ziarul de gardă. – 2013. – 7 mar. – P. 10-11.

1014. Карас, Ион. Футболисты других клубов не лучше наших? : [интервью с гл. трене-
ром сборной Молдовы по футболу И. Карас] / записал Борис Харченко // Панорама. – 2013. –
22 марта. – Р. 22.

1015. Карпенко, Максим. Максим Карпенко : ″Развитие бадминтона и вообще спорта


государство не считает приоритетом″ : [интервью с молд. бадминтонистом] / записала Юлия
Цвигун // Независимая Молдова. – 2013. – 15 марта. – Р. 23.

1016. Пейков, Виктор. Борьба за борьбу : [интервью с президентом Федерации борь-


бы В. Пейковым] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 29 марта. –
Р. 8.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1017. Manoli, Ion. Cu bunăvoinţă şi francheţe despre dl profesor Ion Dumbrăveanu : [75 de
ani de la naşterea cercetătorului filolog] / Ion Manoli // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 7.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1018. Ciocanu, Ion. Meditaţii savante cu argumente probante : [pe marginea cărţii "Două
mentalităţi şi o singură limbă : Pagini necunoscute din istoria lb. rom. din Basarabia" de Lidia Co-
dreanca, Chişinău, 2012] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2013. – 14 mar. – P. 3.

1019. Cosniceanu, Maria. Botezatu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2013. – 22 mar. – P. 24.

1020. Cosniceanu, Maria. Chetroşanu. Cudalbu : [despre provenienţa numelor] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2013. – 29 mar. – P. 24.

1021. Cosniceanu, Maria. Haiducu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2013. – 8 mar. – P. 24.

1022. Cosniceanu, Maria. Robu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2013. – 1 mar. – P. 24.

1023. Cosniceanu, Maria. Tincovan : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2013. – 15 mar. – P. 24.

1024. Eremia, Anatol. Limba română, factor primordial în procesul de integrare şi consolida-
re a societăţii / Anatol Eremia // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 6.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
1025. Butulescu, Valeriu. În zadar floarea de mac... : [versuri] / Valeriu Butulescu // Florile
dalbe. – 2013. – 14 mar. – P. 1.

1026. Casian, Nina. Mama : [versuri] / Nina Casian // Florile dalbe. – 2013. – 7 mar. – P. 1.

1027. Cassvan, Sarina. Inimioare, inimioare... : [povestire] / Sarina Cassvan // Florile dalbe.
– 2013. – 7 mar. – P. 4.

1028. Cazimir, Otilia. Floare la ureche : [versuri] / Otilia Cazimir // Florile dalbe. – 2013. – 21
mar. – P. 1.

1029. Costinescu, Florin. Şoricelul Ronţăilă citeşte ziarul : [versuri] / Florin Costinescu //
Florile dalbe. – 2013. – 28 mar. – P. 1.

1030. Coşbuc, George. Linguşirea şi minciuna : [povestire] / George Coşbuc // Tribuna co-
piilor. – 2013. – 14 mar. – P. 7.

1031. Larco, Vasile. Două surioare : [versuri] / Vasile Larco // Literatura şi arta. – 2013. – 21
mar. – P. 1.

1032. Paler, Octavian. Interviu cu Dumnezeu / Octavian Paler // Făclia. – 2013. – 30 mar. –
P. 14.

1033. Popa, Vasile Gh. Scrisoare către primăvară : [versuri] / Vasile Gh. Popa // Florile dal-
be. – 2013. – 21 mar. – P. 4.

1034. Rădulescu, Mircea Dem. Uniţi-vă, români! : [versuri] / Mircea Dem. Rădulescu // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 1.

1035. Romanescu, Paula. Chipuri ; Adorm c-un zâmbet lacrima sub pleoapă ; Galateea :
[versuri] / Paula Romanescu // Literatura şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 5.

1036. Stănescu, Nichita. Din nou noi : [versuri] / Nichita Stănescu // Literatura şi arta. –
2013. – 28 mar. – P. 1.

1037. Topârceanu, George. Cântec : [versuri] / George Topârceanu // Natura. – 2013. –


Mar. (Nr 3). – P. 4. – (Ed. spec. ″Pădurea noastră″).

1038. Пэунеску, Адриан. Женщины : [стихи] / Адриан Пэунеску ; пер. Борис Мариан //
Независимая Молдова. – 2013. – 7 марта. – Р. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1039. Anton, Ion. Matematică sentimentală : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. –
14mar. – P. 5.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

1040. Anton, Ion. Părintele sat : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 28 mar. – P.
5.

1041. Bajureanu, Ion. Adevăr moldovenesc : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2013. – 14 mar. – P. 2.

1042. Bezer, Maria. Aleasa inimii : [versuri] / Maria Bezer // Făclia. – 2013. – 7 mar. – P. 1.

1043. Butnaru, Leo. [Nomenkla]turiştii puterii : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 22 mar. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1044. Butnaru, Leo. Cântec din frunză la şcoala de partid : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 7 mar. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1045. Butnaru, Leo. Magnetofonul şi secretarul de partid : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 15 mar. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1046. Butnaru, Leo. Securistul atacă : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 1
mar. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1047. Butnaru, Leo. Telefon stricat : mahării – una, scriitorii - alta : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 29 mar. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1048. Căpiţă, Ionel. Te-nalţă, pădure : [versuri] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2013. – Mar. (Nr
3). – P. 1. – (Ed. spec. ″Pădurea noastră″).

1049. Ciobanu, Eugenia. Vampirii în politică : [pamflet] / Ion Diviza // Literatura şi arta. –
2013. – 7 mar. – P. 8.

1050. Ciocanu, Anatol. Cuvintele copilăriei noastre ; Floarea soarelui ; Culori ; Împreună –
grămăjoară – la un loc ; Ploaie desculţă ; Ţăpuşorul : [versuri] / Anatol Ciocanu // Florile dalbe. –
2013. – 21 mar. – P. 8.

1051. Codreanca, Lidia. Arhiva naţională : [versuri] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. –
2013. – 7 mar. – P. 1.

1052. Crudu, Dumitru. Fereastra deschisă : [povestire] / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. –
22 mar. – P. 23.

1053. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 15 mar. –
P. 23. – Contin. Începutul : 28 sept. 2012.

1054. Dabija, Doina. Cocoşatul : (nuvelă) / Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 7 mar.
– P. 4.

1055. Dabija, Nicolae. Întâmplări cu Grigore Vieru (4-7) : [in memoriam poetului] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 7, 14, 21, 28 mar. – P. 1. – Art. 1 : 14 febr.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1056. Diviza, Ion. Racul, Broasca şi o Ştiucă : (fabula alianţei politice) / Ion Diviza // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 8.

1057. Doga, Alexandru. Eternitate ; Umbre-adverse ; (Ne)sesizare ; Criză ; De ce ; CV ;


Rondek întârziat : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 5.

1058. Filip, Iulian. Iepurii din pantofii cu două măsuri mai mici : (Nuvelă) / Iulian Filip // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 21 mar. – P. 5.

1059. Graur, Ion. Vis european : [versuri] / Ion Graur // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. –
P. 8.

1060. Halipli, Vladimir. Marele rob : [versuri] / Vladimir Halipli // Literatura şi arta. – 2013. –
21 mar. – P. 4.

1061. Paraschiv, Chiril. Adagio ; Nocturnă ; Necunoscutei ; Beethoven, Sonata lunii ; Natura
morta con frutti ; Recviem ; Rugăciune : [versuri] / Chiril Paraschiv // Literatura şi arta. – 2013. – 14
mar. – P. 5.

1062. Popescu, Crina. Ce primăvară tristă în străinătate ; Copacul de lumină : [versuri] / Cri-
na Popescu // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 8.

1063. Popescu, Leonid. Portret în triunghi : (nuvelă) / Leonid Popescu // Literatura şi arta. –
2013. – 28 mar. – P. 4.

1064. Răileanu, Mariana. Prizoniera timpului ; Strigăt din umbră ; Legată la ochi ; Speranţa ;
Singur : [versuri] / Mariana Răileanu // Literatura şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 4.

1065. Rotaru, Ana. "Razele soarelui coboară lin..." : [versuri] / Ana Rotaru // Săptămîna. –
2013. – 8 mar. – P. 7.

1066. Rusnac, Vladimir. Femeilor Moldovei : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. – 2013. –
7 mar. – P. 1.

1067. Scobioală, Aurel. Coadă de topor : [povestire] / Aurel Scobioală // Florile dalbe. –
2013. – 21 mar. – P. 4.

1068. Silvestru, Aurelian. Învinşii care ies învingători : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 1.

1069. Silvestru, Aurelian. Necumpătarea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. –


2013. – 14 mar. – P. 1.

1070. Silvestru, Aurelian. Valoarea personală : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 28 mar. – P. 1.

1071. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2010 : jurnal / Efim Tarlapan // Literatura şi arta.
– 2013. – 14 mar. – P. 8. – Contin. Începutul : 6 ian. 2011.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

1072. Tofan-Bâlici, Maria. Flori pentru mama ; Iubită mamă ; Măicuţa mea ; Toate femeile
sunt frumoase : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 6.

1073. Vangheli, Spiridon. Somnul cel mare : (din cartea "Tatăl lui Guguţă când era mic") /
Spiridon Vangheli // Florile dalbe. – 2013. – 7 mar. – P. 8.

1074. Vâlcu, Mihai. Odă femeii ; Ce-i femeia?... : [versuri] / Mihai Vâlcu // Făclia. – 2013. – 7
mar. – P. 1.

1075. Verdeş, Larisa. Vămile pământului ; Jertfă ; Odă manuscriselor de la Qumran ; Fructul
oprit ; Marină ; Continuitate ; Rugăciune ; La cules poezie ; Revenire : [versuri] / Larisa Verdeş //
Literatura şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 5.

1076. Verejanu, Renata. Ce haine frumoase mai poartă iubirea ; Criterii ; La rangul de elită ;
Aleea crinilor în floare ; Pe treptele Guvernului ; Păunescu către Vieru ; Teiul de vis-a-vis ; Dor de
ţară ; Primăvara care a-nnebunit un întreg sat : [versuri] / Renata Verejanu // Literatura şi arta. –
2013. – 21 mar. – P. 5.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1077. Кимельфельд, Михаил. Башмачки для принцессы : рассказ / Михаил Кимель-
фельд // Независимая Молдова. – 2013. – 1 марта. – Р. 18.

1078. Кимельфельд, Михаил. Старый симха : рассказ / Михаил Кимерфельд // Неза-


висимая Молдова. – 2013. – 29 марта. – Р. 18.

821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


1079. Zanet, Tudor. Mâinile mamei ; Surioara ; Cloşca ; Desculţ ; Grivei : [versuri] / Tudor
Zanet ; trad. din lb. găgăuză de Titus Ştirbu // Florile dalbe. – 2013. – 7 mar. – P. 4.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1080. Apetri, Dumitru. Admirând şi explorând tezaurul ideatic şi beletristic : [70 de ani de la
naşterea filologului, cercetătorului literar Anatol Gavrilov] / Dumitru Apetri // Făclia. – 2013. – 16
mar. – P. 7.

1081. Canţer, Valeriu. Omul de academie Anatol Gavrilov – gratitudinea şi recunoştinţa so-
cietăţii : [şef al Sectorului de teorie şi metodologie literară a Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Valeriu
Canţer // Săptămîna. – 2013. – 8 mar. – P. 10.

1082. Ciobanu, Mircea V. Critici, comentatori, analişti / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 15 mar. – P. 14.

821.111(73).0 Literatură americană în limba engleză


1083. Mincan, Mihai. Scriitorul aventurier : [despre prozatorul amer. Ernest Hemingway] /
Mihai Mincan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 22 mar. – P. 12-14.

1084. Mincan, Mihai. Scott Fitzgerald : ultimul mare romantic : [scriitor american din sec. XX]
/ Mihai Mincan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 15 mar. – P. 14-15.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.112.28.0 Literatură în limba idiş


1085. Шмундяк, Тамара. Хранитель идиша : [100 лет со дня рождения писателя Ихила
Шрайбмана] / Тамара Шмундяк // Независимая Молдова. – 2013. – 22 марта. – Р. 17.

821.135.1.0 Literatură română


1086. Blandiana, Ana. "Am fost atât de naivi!" : [interviu cu A. Blandiana, poetă] / consem-
nare : Andrei Crăciun // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 6 mar. – P. 8-9.

1087. Borş, Ion. Primul : [Gheorghe Asachi, om de cultură şi scriitor] / Ion Borş // Moldova
suverană. – 2013. – 15 mar.

1088. Crăciun, Andrei. Prăpăstiile din literatura română : [despre artă şi compromis în lit. ul-
timilor 70 de ani] / Andrei Crăciun, Oana Dan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 1 mar. – P.
10-11.

1089. Mătcaş, Nicolae. Sadoveanu şi Basarabia : [realităţile basarabene în opera lui Mihail
Sadoveanu] / Nicolae Mătcaş // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 1.

1090. Negru, Nina. Anton Pann nu ştia că pleacă din "Basarabia" : [pe marginea creaţiei po-
etului] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 mar. – P. 20.

1091. Negru, Nina. ″Schimbă-te în cuvânt ca să nu te roadă viermii″ : Nichita Stănescu, 80


de ani de la naştere / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 mar. – P. 14.

1092. Negru, Nina. Cristian Bădiliţă : chei de lectură a femeii : [pe marginea creaţiei poetului
român] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 mar. – P. 14.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1093. Baciu, Gheorghe. Cugetul şi soarta lui Alexei Mateevici : (125 de ani de la naştere) /
Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 5.

1094. Budişteanu, Alexandru. Cronicarul şi rapsodul îngerilor : [pe marginea nuvelei "Înge-
rul păzitor" de Nicolae Dabija] / Alexandru Budişteanu // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 4.

1095. Cimpoi, Mihai. Nuvelistica lui Nicolae Dabija : jocurile frumuseţii şi sfinţeniei : [despre
creaţia poetului] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 5.

1096. Ciobanu, Mircea V. Lecţiile Busuioc (1) : [despre scriitorul şi omul Aureliu Busuioc] /
Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 mar. – P. 14.

1097. Ciobanu, Mircea V. Romane basarabene : [top-ul celor mai bune zece romane] / Mir-
cea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 mar. – P. 14.

1098. Ciubuc, Vasile D. Dorul şi iubirea în poezia Renatei Verejanu / Vasile D. Ciubuc // Li-
teratura şi arta. – 2013. – 21 mar. – P. 5.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

1099. Cuzuioc, Ion. Bisturiul şi peniţa în ambianţă cu muza : [despre creaţia literară a scriito-
rului şi medicului chirurg Vladimir Halipli] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 21 mar. – P.
4.

1100. Eţco, Ion. Lupul basarabean – Valeriu Matei : [despre scriitorul şi omul politic] / Ion
Eţco // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 5.

1101. Gherciu, Ana. Alexei Mateevici, scriitor, poet, preot : [28 mar. 1888 – 26 aug. 1917] /
Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 28 mar. – P. 6.

1102. Grosu, Lidia. Rămas în "Patria limbii române", Grigore Vieru : [despre creaţia poetului]
/ Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 6.

1103. Holban, Ion. Pe urmele lui Grigore Vieru : [in memoriam poetului] / Ion Holban // Fă-
clia. – 2013. – 30 mar. – P. 6. – Va urma.

1104. Iachim, Ion. Patricianul : [in memoriam scriitorului Aureliu Busuioc] / Ion Iachim // Uni-
vers pedagogic pro. – 2013. – 14 mar. – P. 8.

1105. Iuncu, Rodica. Chiril Paraschiv între două muze : [despre creaţia poetică] / Rodica
Iuncu // Literatura şi arta. – 2013. – 14 mar. – P. 5.

1106. Matei, Valeriu. Un poet umbrit şi luminat de astre : [pe marginea creaţiei poetice a lui
Vasile Toma] / Valeriu Matei // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 6.

1107. Popovici, Iuliu Laurian. Simpozion dedicat lui Grigore Vieru la Botoşani : [cu generi-
cul "Grigore Vieru, poet al sufletului românesc", 22-23 febr. 2013] / Iuliu Laurian Popovici // Flux. –
2013. – 1 mar. – P. 10.

1108. Proca, Ion. O amintire cu Bob şi Ana : [in memoriam poeţilor Voldemar Safulin şi Ana
Rotaru, foşti colaboratori la "Tinerimea Moldovei"] / Ion Proca // Săptămîna. – 2013. – 8 mar. – P.
7.

1109. Ţurcanu, Andrei. Quo vadis, Academia? : interviu cu A. Ţurcanu, resp. de sectorul lit.
rom. contemporană la Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei / interviu realizat de Vadim
Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 mar. – P. 21.

1110. Ţurcanu, Lucia. ″Nu-mi place să fiu violentă când scriu despre o carte″ : interviu cu L.
Ţurcanu, critic literar, doctor în filologie / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29
mar. – P. 17.

1111. Колесник, Юрие. Юрие Колесник : ″В книгах о неизвестной Бессарабии я не при-


держивался этнических критериев при подборе героев″ : [интервью с писателем] / записала
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 1 марта. – Р. 5.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii
1112. Lascu, Cristian. Emil Racoviţă Exploratorul (1) : [despre savantul, exploratorul, biolo-
gul, cercetătorul român : art. red.-şef al rev. amer. ″National Geographic România″] / Cristian Lascu
// Natura. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 8-9.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


A murit tatăl lui Dănilă Prepeleac, pace sufletului lui... : [in memoriam actorului şi folclo-
ristului Tudor Tătaru (1957-2013)]. – Vezi Nr 999.
Borş, Ion. Dorule, măi dorule... : [in memoriam lui Mihai Dolgan, conducătorul art. al forma-
ţiei ″Noroc″]. – Vezi Nr 987.
Borş, Ion. Primul : [Gheorghe Asachi, om de cultură şi scriitor]. – Vezi Nr 1087.
Cimpoi, Mihai. Ora stelară a dialogului valoric european : [Constantin Gh. Marinescu, dir.
pentru cercetare al Inst. "Ion Hăulică" de la Univ. Apollonia din Iaşi]. – Vezi Nr 914.
Colesnic, Iurie. Legenda de care avem nevoie : [despre Lidia Lipcovski, soprană din Basa-
rabia (1884-1958)]. – Vezi Nr 1002.
Colesnic, Iurie. Trei pedagogi de excepţie, fraţii Parhomovici : [Vasile Parhomovici (1828-
1909), Andrei Parhomovici (1836-1919), Iosif Parhomovici (1846-1932)]. – Vezi N 889.
Colesnic, Iurie. Ultima scrisoare... : [despre Nicolae N. Moroşan, savant-antropolog, pale-
ontolog, geolog, arheolog (1902-1944)]. – Vezi Nr 937.
Crudu, Dumitru. Un actor adevărat : Oleg Mereoară : [de la Teatrul Republ. Muz.-Dramatic
"B.P. Hasdeu", Cahul]. – Vezi Nr 1003.
Cuzuioc, Ion. De la armonică, pe podiumul Orchestrei Simfonice : [Gheorghe Mustea, prim-
dirijor al Orchestrei Simfonice Naţ. a Companiei Teleradio-Moldova”]. – Vezi Nr 989.
Dabija, Nicolae. Contemporan cu viitorul : [Constantin Gh. Marinescu, dir. pentru cercetare
al Inst. "Ion Hăulică" de la Univ. Apollonia din Iaşi]. – Vezi Nr 916.
Gherciu, Ana. Alexei Mateevici, scriitor, poet, preot : [28 mar. 1888 – 26 aug. 1917]. – Vezi
Nr 1101.
Eţco, Ion. Lupul basarabean – Valeriu Matei : [despre scriitorul şi omul politic]. – Vezi Nr
1100.
Filat, Vlad. Tudor Tătaru : [necrolog : actor, regizor şi folclorist : 1957-2013]. – Vezi Nr
1006.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

Furdui, Teodor. Savant, manager şi pedagog demn de toată admiraţia : [50 de ani de la
naşterea lui Ion Guceac. – Vezi Nr 871.
Lascu, Cristian. Emil Racoviţă Exploratorul (1). – Vezi Nr 1112.
Lavric, Nicolae. Veaceslav Manolachi, campion al ştiinţei şi sportului contemporan. – Vezi
Nr 921.
Manoli, Ion. Cu bunăvoinţă şi francheţe despre dl profesor Ion Dumbrăveanu : [75 de ani de
la naşterea cercetătorului filolog]. – Vezi Nr 1017.
Mincan, Mihai. Scott Fitzgerald : ultimul mare romantic : [scriitor american din sec. XX]. –
Vezi Nr 1084
Mincan, Mihai. Scriitorul aventurier : [despre prozatorul amer. Ernest Hemingway]. – Vezi
Nr 1083.
Popas jubiliar : [Mihai Corj, decan la Inst. Nistrean de Economie şi Drept, mun. Bălţi]. –
Vezi Nr 919.
Un rector, la vârsta împlinirilor. – Vezi Nr 921.
Veaceslav Manolachi, omul care ne face viaţa mai interesantă, mai plină de sens. –
Vezi Nr 921.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1113. Най, Джозеф С. Иракская война десять лет спустя : [о вторжении амер. войск в
Ирак : ст. млад. проф. Гарвард. ун-тa / Джозеф С. Най] // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2013. – 22 марта. – Р. 20.

1114. Николаев, Андрей. Великое пророчество Сталина : [60 лет со дня смерти И. В.
Сталина] / Андрей Николаев // Коммерсант plus. – 2013. – 1 марта. – Р. 11.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1115. Caşu, Igor. Filmul românesc ″Columna″, interzis la Chişinău în 1970 : Arhivele com-
unismului / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 21 mar. – P. 4-5.

1116. Caşu, Igor. Represiuni politice după moartea lui Stalin : cazul Kasianov (1957-1958) /
Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 11 mar. – P. 4-5.

1117. Caşu, Igor. Revenirea Basarabiei în Europa, acum 95 de ani : [despre Unirea Basara-
biei cu România, 27 mar. 1918] / Igor Caşu // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 26 mar. – P.
6.

1118. Colesnic, Iurie. Boerii de la Căzăneşti... : [despre familia Uvalievilor din judeţul Orhei]
/ Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2013. – 28 mar. – P. 7.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1119. Colesnic, Iurie. Constantin Stere şi Sfatul Ţării.(1865-1936) / Iurie Colesnic // Timpul.
– 2013. – 29 mar. – P. 22.

1120. Colesnic, Iurie. Stegarul şi comandantul Palatului Sfatului Ţării : [Tihon Modval, fost
comandant militar al palatului Sfatului Ţării] / Iurie Colesnic // Natura. – 2013. – Mar. (Nr 3). – P. 9.

1121. Damian, George. Libertatea bolşevică sau Unirea cu România : [despre Unirea Basa-
rabiei cu România, 27 mar. 1918] / George Damian // Timpul. – 2013. – 25 mar. – P. 5.

1122. Eremia, Anatol. Anenii Noi (2) : [din istoria localităţii] / Anatol Eremia, Lilia Stegărescu
// Flux. – 2013. – 1 mar. – P. 12. – Art. 1 : 22 febr.

1123. Moraru, Anton. Doctrina mişcării de eliberare naţională din Basarabia oglindită în ope-
ra ştiinţifică a lui Ioan Pelivan / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 7 mar. – P. 3.

1124. Moraru, Anton. Unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918 în contextul memo-
riei istorice / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 28 mar. – P. 2.

1125. Negrei, Ion. Stela comemorativă Pan Halippa de la Chişinău : [om politic, scriitor, pre-
şedintele Sfatului Ţării (1917-1918)] / Ion Negrei // Literatura şi arta. – 2013. – 21 mar. – P. 2.

1126. Negrei, Ion. Un proiect nerealizat la Chişinău : monumentul Unirii Basarabiei cu Ro-
mânia : [aspecte ist.] / Ion Negrei // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 mar. – P. 21.

1127. Taşcă, Mihai. 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România : [27 mar. 1918] / Mihai
Taşcă // Adevărul : ediţie de Moldova. – 2013. – 27 mar. – P. 4-6.

1128. Taşcă, Mihai. Rezistenţă anticomunistă la biserica din Chiţcanii Vechi : [raionul Tele-
neşti] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 14 mar. – P. 4-5.

1129. Tănase, Constantin. În acest secol Dumnezeu va fi român : [95 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România] / Constantin Tănase // Timpul. – 2013. – 27 mar. – P. 5 ; 29 mar. – P. 9.

1130. Ţurcanu, Ion. Să creăm un muzeu al Sfatului Ţării : [scrisoare adresată prim-
ministrului Rep. Moldova Vlad Filat] / Ion Ţurcanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 mar. – P. 7.

1131. Шорников, Петр. Партизанская борьба в исторической науке : [об изучении ис-
тории Вел. Отечеств. войны в Молдове] / Петр Шорников // Коммунист. – 2013. – 1 марта. –
Р. 4.

1132. Шорников, Петр. Патриарх исторической науки Молдавии : [историк Изяслав


Левит] / Петр Шорников // Коммунист. – 2013. – 15 марта. – Р. 10-11.

1133. Шорников, Петр. Так начиналась ″Униря″ : [глава 5-я ″Молдавизм и румынизм.
1917-1945 гг.″, параграф 1 ″Драма молдавской государственности″ из кн. ″Молдавская само-
бытность″ : сокращ. вариант] / Петр Шорников // Коммунист. – 2013. – 29 марта. – Р. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 924, 1111)

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 1115)

Index de nume la "Cronica articolelor de gazetă" Nr 3-2013

A C
Alifantis, Nicu 985 Calestru, Iurie 880
Andronesco, Nicholas 897 Callo, Tatiana 707
Aniţei, Mihai 721 Canţâr, Alexandru 870, 885
Anton, Ion 1039-40 Canţer, Valeriu 716, 1081
Apetri, Dumitru 1080 Caras, Eugen 806
Asachi, Gheorghe (1087) Carauş, Galina 898
Ashton, Catherine 792 Casian, Nina 1026
Cassvan, Sarina 1027
B Caşu, Igor 1115-17
Baciu, Gheorghe 1093 Cazimir, Otilia 1028
Bajureanu, Ion 1041 Căpiţă, Ionel 1048
Barbăroşie, Liliana 811, 870, 885 Cârcu, Răzvan 727
Barbu, Ana 986 Cârstea, Elena 988
Basarab, Marin 743-44, 805 Ceapai, Alla 951
Bădiliţă, Cristian (1092) Ceban, Lidia 900
Bălan, Marina 953 Cebotari, Tatiana 714
Bârcă, Mihail 977 Cernea, Gheorghe 899
Bejan-Dimineţ, Viorina 840 Ceşuev, Visarion 860
Beke, Philippe 793 Chipcaou, Mariama 892
Bendas, Mihai 902, 904, 909 Chiriac, Petru 834
Bender, Ostap 1001 Chirilă, Victor 807
Bezer, Maria 1042 Chişlea, Ion 848, 966
Blandiana, Ana 1086 Chiţan, Simona 1008
Boldişor, Veronica 1001 Cimpoi, Mihai 914, 1095
Borş, Ion 987, 1087 Ciobanu, Eugenia 1049
Botnaru, Tudor 954 Ciobanu, Mircea V. 1082, 1096-97
Boţan, Igor 745 Ciobanu, Raisa 944
Bragari, Nina 900 Ciobanu, Vasile 888
Breda, Agnes 892 Ciobanu, Vitalie 794
Buda, Valentin 736, 746, 816 Ciocan, Iurie 870
Budeanu, Gheorghe 986 Ciocanu, Anatol 1050
Budişteanu, Alexandru 1094 Ciocanu, Ion 1018
Budza, Oleg 833 Ciochină, Valentina 871
Buga, Claudia 948 Ciornei, Vsevolod 747-48
Buga, Mircea 886 Ciubuc, Vasile D. 1098
Bulgar, Ludmila 806 Cizek, Alexandru 718
Burea, Irina 873 Coandă, Svetlana 719
Busuioc, Aureliu (1096, 1104) Codreanca, Lidia 1018, 1051
Butnaru, Leo 1043-47 Cojocaru, Rodica 902
Butnaru, Val. 963 Cojocaru, Valeriu 950
Butulescu, Valeriu 1025 Cojocaru, Viorel 724

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Colesnic, Iurie 889, 937, 977, 1002, 1118-20 E


Constantin, Carmen 1012
Conţiu, Mihai 749 Efros, Vasile 917
Corai, Tatiana 832, 918, 948, 1004 Eiffel, Gustave 976
Corin, Serghei 848 Eremia, Anatol 1024, 1122
Corj, Mihai (919) Eţco, Ion 1100
Cosniceanu, Maria 1019-23 F
Costachi, Gheorghe 919
Costinescu, Florin 1029 Felea, Aurelia 731
Coşa, Anton 725 Ferrari, Roger 892
Coşbuc, George 1030 Filat, Vlad 1006, 1130
Covalenco, Grigore 900 Filip, Iulian 1058
Covali, Victoria 930 Fitzgerald, Scott (1084)
Crăciun, Andrei 741, 1086, 1088 Focşa, Stela 1000
Cristal, Oleg 964-65 Fruntaşu, Iulian 808
Crîşmaru, Constantin 931 Füle, Štefan 792, 796
Crudu, Dumitru 750, 1003, 1052-53 Furdui, Teodor 871
Cuciureanu, Gheorghe 708, 915 Fuştei, Nicolae 728
Cujbă, Lucia 725
Cumpănă, Anatol 899 G
Cuşmir, Toma 919 Ganea, Raisa 918
Cuzuioc, Ion 989-90, 995, 1099 Gavrilov, Anatol (1080-81)
D Găină, Ramona 823
Gherciu, Ana 715, 981-82, 984, 1101
Dabija, Doina 1054 Gherman, Ion (739)
Dabija, Nicolae 916, 980, 1055, 1094, (1095) Ghimpu, M. 825
Dadu, C. Ia. 960 Ghimpu-Munteanu, Veta 991
Damian, George 751, 795, 1121 Giucci, Ricardo 849
Dan, Oana 741, 938, 1088 Gîţu, Octavian 966
Dandara, Gheorghe 904 Godea, Mihai 755
Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) Graur, Ion 1059
726 Grâu, Lina 809
David, Cristian 736 Grecu, Alexandru 1000
Decuseară, Diana 1004 Grecu, Sandu 1007
Decuseară, Ion 961-62 Grosu, Lidia 1102
Delinschi, Valentin 1005 Grosu, Valentina 900
Diviza, Ion 1049, 1056 Guceac, Ion (871)
Dobândă, Viorica (912) Gulca, Ilie 976
Doga, Alexandru 1057 Gumen, Galina 902
Dohotaru, Vasile (982) Guţu, Pavel (981)
Dolgan, Mihai (987) Guzun, Ion 737
Donos, Corina 932 Guzun, Victor 810
Druţă, Ion 903
Duca, Gheorghe 709 H
Dulgheru, Valeriu 753-54 Habicht, Jarno 941
Dumbrăveanu, Andrei 711 Hadârcă, Natalia 833
Dumbrăveanu, Ion 940, (1017) Hadârcă, Petru 1001
Dumitraş, Virginia 810, 967 Halipli, Vladimir (944), 1060, (1099)
Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 718 Halippa, Pan (1125)
Dumitru, Elena 727 Hanganu, Adela 834, 949
Dungaciu, Dan 817 Haret, Constantin 1000

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

Hemingway, Ernest (1083) Moşneag, Victor 1013


Holban, Ion 1103 Motologa, Dumitru 891
Hotineanu, Vladimir 945 Muntean, Ion 819
Munteanu, Ana 984
I Munteanu, Parascovia 884
Iachim, Ion 901, 1104 Mursa, Vasile 903
Iarmolici, Artiom 951 Mustaţă, Emilia 900
Iliadi, Gheorghe (841) Mustea, Gheorghe (989)
Iohannis, Klaus 823 Mutruc, Angela 737
Iuncu, Rodica 1105 N
Ivanov, Dumitru 892
Ivanov, Vladimir 919 Nanea, Vasile 738
Nani, Anastasia 765
J Naumescu, Valentin 822
Jurca, Ovidiu 878 Nechit, Irina 1005, 1110
Negrei, Ion 1125-26
L Negru, Nicolae 756-58, 872
Negru, Nina 729, 1090-92
Larco, Vasile 1031 Nica, Virginia 850
Lascu, Cristian 1112 Nicolenco, Olga 759
Latunov, Nicolae 983 Niculăiţă, Dumitru 858, 974
Lavric, Nicolae 921 Noica, Constantin 718
Lipcovski, Lidia (1002)
Liţa, Marina 793, 797 O
Loghin, Vlad 733, 849
Lupea, Ioana 740 Ogrinji, Mihai 936
Olaru, Angelina 724, 861
M Oleinic, Alexandru 824
Olteanu, Constantin 755
Macarenco, Eugenia 900 Oprea, Diana 904
Manolachi, Veaceslav (921-23) Ostaş, Olga 900
Manoli, Ion 1017
Marinescu, Constantin Gh. (711, 914, 916) P
Mateevici, Alexei (1093,1101)
Matei, Valeriu 946, (1100), 1106 Paler, Octavian 1032
Mătcaş, Nicolae 1089 Palihovici, Liliana (819)
Mândâcanu, Virgil 888, 890 Pann, Anton (1090)
McDonald, Kara 797 Panţa, Svetlana 963
Melniciuc, Liviu 818 Papa Francisc 727
Mercuri, Stefano 861 Paraschiv, Chiril 1061, (1105)
Mereoară, Oleg (1003) Parhomovici, Andrei 889
Mihăilă, Vlad 730 Parhomovici, Iosif 889
Mihăilescu, Vintilă 938 Parhomovici, Vasile 889
Miheş, Cristina 878 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 939
Mincan, Mihai 1083-84 Pavel, Vasile 739
Mitrică, Andronie 819 Păduraru, Pavel 717
Modval, Tihon (1120) Păsat, Dumitru 719
Moisă, Raluca 985, 988 Pântea, Maria 960
Molodilo, Vasile 900 Pelivan, Ioan 1123
Moraru, Anton 924, 1123-24 Petrencu, Anatol 760
Morgenstern, Maia 1008 Petriceicu-Hasdeu, Bogdan 719
Moroşan, Nicolae N. (937) Petruşevschi, Daniela 933
Morozan, Corina 940, 1000 Pîslari, Irina 824

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pîslaru, Natalia 905, 911 Socol, Aura 862


Plămădeală, Alexandru (977) Sorocean, Clara 885
Plămădeală, Tamara 873 Spiridon, Claudia 721
Pleşu, Andrei 720 Stănescu, Nichita 1036, (1091)
Plugaru, Ştefan 730 Stănilă, Moni 723, 926-28
Podoleanu, Elena 983 Stegărescu, Lilia 1122
Pogor, Eugenia 722, 1007 Stere, Constantin (1119)
Ponta, Victor 740 Stoica, Valentina 908, 1009
Popa, Vasile Gh. 1033 Stratan, Alexandru 841
Popa, Victoria 991 Sultana Vicol, Mihai 917
Popescu, Crina 1062 Surdu, Irina 941
Popescu, Irinel 946 Szabo, Gabriela 1012
Popescu, Leonid (980), 1063
Popescu, Nicu 811 Ş
Popovici, Iuliu Laurian 1107 Şalaru, Gheorghe 934
Preguza, Ion 879 Şonţu, Ghenadie 715
Proca, Ion 1108 Şpitoc, Liliana 955
Prohniţchi, Valeriu 851 Ştefăniţă, Ion 715
Puiu, Victoria 812, 935, 950, 959, 979 Ştirbu, Titus 1079
R Ştirbu, Vitalie 902
Şupac, Ala 832
Racoviţă, Emil (1112)
Racu, Aurelia (908) T
Raileanu, A. 907, 910 Tafuni, Elena (979)
Raileanu, Anatol 913 Talmaci, Ion 956
Rapcea, M. P. 960 Tarlapan, Efim 1071
Raţă, Mihai 900 Taşcă, Mihai 1127-28
Rădulescu, Mircea Dem. 1034 Tănase, Constantin 762-64, 825, 1129
Răileanu, Mariana 1064 Tănăsescu, Ilinca 732
Rizescu, Andrei 808 Tătaru, Tudor (999, 1006)
Roibu, Nicolae 958 Televca, Stela 886, 945
Romanescu, Paula 1035 Terzi-Barbăroşie, Daniela 722
Roşca, Iurie 734, 761 Timofti, Nicolae 765, 872
Rotaru, Ana 1065, (1108) Tofan, Eugenia 871
Rotaru, Tatiana 707 Tofan-Bâlici, Maria 1072
Rusnac, Constantin 990 Toma, Vasile (1106)
Rusnac, Vladimir 1066 Topală, Ştefan (960)
Rusu, Tudor (716), 906 Topârceanu, George 1037
S Tostogan, Aliona 714
Tudor, Iuliana 967
Sadoveanu, Mihail 1089
Safulin, Voldemar (1108) Ţ
Sandu, Maia 892 Ţâcu, Octavian 1013
Savca, Galina 904 Ţîbuleac, Mariana 884
Sărătilă, Vlad 900 Ţîrdea, Bogdan 766, 826
Sânchetru, Victor 835 Ţurcanu, Andrei 1109
Schuebel, Dirk 798-99 Ţurcanu, Aurica (1009)
Scobioală, Aurel 1067 Ţurcanu, Ion 1130
Silvestru, Aurelian 894, 1068-70 Ţurcanu, Lucia 1110
Sirul, Efrem (729)
Sochircă, Zinaida 713

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

U Г
Unteanu, Cristian 740 Гибу, Николай 997
Untilă, Veaceslav 767-68 Глазова, Татьяна 838
Ursu, Mihai 924 Головатюк, Владимир 852
Ursu, Valentina 798-99 Горелова, Елена 853, 857
Гроппа, Станислав 942
V Грос, Дэниел 846
Vangheli, Spiridon 1073 Гузун, Андрей 777
Vasiliu, Vadim 1109 Гутман, Наталья 992
Văcărelu, Marius 735 Д
Vâlcu, Mihai 1074
Verdeş, Larisa 1075 Дашевский, Олег 993
Verejanu, Renata 1076, 1098 Джатрас, Джеймс Джордж 778
Vianu, Ion 741 Джианола, Роберто 1011
Vianu, Tudor 718 Драгош, Владимир 1010
Vieru, Grigore (1055, 1102-03, 1107) Дьяков, Ион 876
Vîlcu, Rodica 878, 931 Дэвис, Говард 863
Vlad, Victoria 813
Vlas, Vadim 994 Е
Voicilă, Ciprian 929 Ефрим, Олег 877
Voinicescu-Soţchi, Victor 995
Voinu, Sevastian 896 Ж
Voronin, Vladimir 769, 827
Жевердан, Павел 876
Z Жосу, Виктор 815
Zanet, Tudor 1079 З
Zlatin, Ghenadie 1000
Западинский, Роберт 779
А Златая, Ольга 895
Зубку, Игорь 836-37
Агаркова, Лилиана 842 Зумбряну, Богдан 875
Адясов, Иннокентий 770
Ангели, Федор 771 К
Андон, Виктор 996
Андриевский, Виталий 772-73 Калак, Дмитрий 864-66
Андроник, Николае 876 Канашин, Юрий 978
Антонович, Татьяна 942-43 Караганов, Сергей 800-01
Астафиев, Валерий 881 Карас, Ион 1014
Карпенко, Максим 1015
Б Кастанеда, Хорхе Г. 845
Кацер, Павел 887
Березовская, Ольга 803, 947 Кимельфельд, Михаил 1077-78
Богату, Петру 828 Кириллов, Михаил 804
Боршевич, Виктор 774 Коваленко, Ирина 853, 856
Боцан, Игорь 775 Колесник, Юрие 1111
В Корецкий, Захар 843
Корпудин, Семен 839
Валиков, Игнат 881 Костандаки, Георгий 820, 854
Василикэ, Валериу 776
Вестберг, Ганс 968 Л
Воронин, Владимир 829, 831 Лазэр, Валериу 856
Ларюшина, Татьяна 857

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Лашку, Михаил 882 Т


Левит, Изяслав 1132
Леу, Василе 952 Такий, Александр 844
Липский, Олег 972 Тимотин, Марина 836-37, 882, 998, 1016,
Литовцева, Елена 920 1111
Лукашевич, Олег 975 Тимофти, Николай 874
Ляхова, Ирина 992, 1011 Ткач, Сергей 782-83
Тодуа, Зураб 784-85
М
У
Мариан, Борис 1038
Маценко, Ирина 859 Узун, Елена 1010
Менюк, Николай 780, 876 Узун, Сергей 786
Микулец, Виктор 957 Ф
Мирзоев, Тохир 843
Мироник, Игорь 998 Филат, Влад 830
Млечко, Татьяна 920 Флоря, Владимир 972-73
Моисеев, Сергей 710, 969-70, 972
Монастырлы, Сергей 775, 874 Х

Н Хабихт, Ярно 943


Харченко, Борис 1014
Най, Джозеф С. 1113 Хотиняну, Владимир 947
Николаев, Андрей 1114
Ц
О
Цвигун, Юлия 1015
Орлов, Михаил 978 Цзиньпин, Си 800
Цырдя, Богдан 787
П
Ч
Пасат, Валерий 781
Парфентьев, Дм. 969 Чавес, Уго 845
Пейков, Виктор 1016 Чирков-Гибу, Игорь 998
Пожидаев, Евгений 802 Чобану, Виктор 788
Пэунеску, Адриан 1038 Чубашенко, Дмитрий 781, 789-90, 831
Р Ш
Расмуссен, Андерс Фог. 883 Шаповалов, Борис 791
Рогофф, Кеннет 847 Шевчук, К. 970
Роман, Аурелия (996-97) Шиллер, Роберт 869
Роман, Наталья 1011 Шикирлийская, Марина 842
Романцова, Светлана 857, 952 Шимановская, Людмила 973
Шкуровский, Владимир 993
С Шмундяк, Тамара 1085
Силади, Матяш 803 Шорников, Петр 1131-33
Смешная, Татьяна 957 Шрайбман, Ихил 1085
Спэтару, Думитру 821, 830 Ю
Сталин, В. (1114)
Стеничева, Наталья 978 Юрьев, Алексей 877
Стиглиц, Джозеф Е. 867
Сундарам, Джомо Кваме 868
Сытник, Сергей 971

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 3-2013

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 3-2013

1. Adevărul : ediţie de Moldova.


2. Capitala
3. Comunistul
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Făclia
8. Florile dalbe
9. Flux
10. Jurnal de Chişinău
11. Literatura şi arta
12. Moldova suverană
13. Natura Nr 3
14. Obiectiv european Nr 8
15. Săptămîna
16. Socialiştii
17. Timpul
18. Tribuna Copiilor
19. Univers pedagogic pro
20. Vocea poporului
21. Ziarul de gardă
22. Кишиневские новости
23. Кишиневский обозреватель
24. Коммерсант plus
25. Коммунист
26. Молдавские ведомости
27. Независимая Молдова
28. Панорама
29. Социалисты
30. Столица = Capitala
31. Экономическое обозрение

172
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,06
Coli ed. 9,03
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 3

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

173