You are on page 1of 143

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 6
2013

CNCM
Chiinău 2013
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Review.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 6
2013

NBCM
Chişinău 2013
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Recenzii.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 6
2013

CNCM
Chişinău 2013
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 6, 2013. – 2013. – 143 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-141-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-142-6 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 12

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................... 12
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 12
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................. 13
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................... 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 15
1/14 Filozofie ..................................................................................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 15
23 Religii indiene ............................................................................... 15
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 15
28 Islam ............................................................................................. 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 16
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 16
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 16
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 17
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 18
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 18
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 23
51 Matematică .................................................................................. 23
53 Fizică ............................................................................................. 24
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................. 25
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 25
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 25
61 Medicină ....................................................................................... 25
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................ 31
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 32
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 32
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii.......................... 33
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 33
78 Muzică .......................................................................................... 33
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 34
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 34
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie......................................................................................... 34
82 Literatură ...................................................................................... 36
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 42
93/94 Istorie ...................................................................................... 42
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 42
Index de nume ......................................................................................... 46
Index de titluri ......................................................................................... 49
Index de subiecte ..................................................................................... 50
Index de editori ........................................................................................ 51
Index ISBN eronate .................................................................................. 51

CRONICA RECENZIILOR ........................................................................... 52

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 52
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................... 52
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................... 52
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 52
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................... 52
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 52
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 52
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 53
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 53
32 Politică .......................................................................................... 53
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 53
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 54
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 54
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 54
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................ 55
59 Zoologie ........................................................................................ 55
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 55
61 Medicină ....................................................................................... 55
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 55
82 Literatură ...................................................................................... 55
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 59
93/94 Istorie ...................................................................................... 59
94 Istorie generală. Istorie Universală .............................................. 59
94(478) Istoria Republicii Moldova .......................................................... 59
Index de nume ......................................................................................... 60

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 62

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................... 62
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ........................................... 62
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ......................................................... 62
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor................. 62
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................... 62
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................. 62
02 Biblioteconomie ............................................................................ 62
06 Organizaţii ( în general) ................................................................ 62
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ...................................................... 62
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................. 63
1/14 Filozofie ..................................................................................... 63
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................... 63
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................... 63
27 Creştinism. Religie creştină........................................................... 63
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 64
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 64
32 Politică .......................................................................................... 64
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 65
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 67
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 70
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................. 71
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 71
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 74
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 75
51 Matematică .................................................................................. 76
53 Fizică ............................................................................................. 76
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice......................................... 77
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 77
58 Botanică ....................................................................................... 77
59 Zoologie ........................................................................................ 77
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 77
61 Medicină ....................................................................................... 77
611 Anatomie. Anatomie comparată ................................................ 77
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................ 81
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 82
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 86
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ...... 87
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................ 87
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................... 87
72 Arhitectură ................................................................................... 87
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................. 88
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................... 88
78 Muzică .......................................................................................... 88
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................... 89
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice ....................... 89
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ........................................................... 89
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie......................................................................................... 89
82 Literatură ...................................................................................... 89
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 95
929 Ştiinţe biografice şi înrudite .............................................................. 96
93/94 Istorie ...................................................................................... 97
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 97

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ .................................................... 104


0 GENERALITĂŢI ....................................................................................... 104
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................. 104
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor............... 104
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................. 104
02 Biblioteconomie .......................................................................... 104
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ........................................................................... 105
1/14 Filozofie ................................................................................... 105
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................. 105
27 Creştinism. Religie creştină......................................................... 105
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................... 105
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................... 105
31 Statistică. Demografie. Sociologie .............................................. 106
32 Politică ........................................................................................ 106
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................... 112
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................... 117
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................... 118
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ................................ 118
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............ 121
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 122
53 Fizică ........................................................................................... 122
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice....................................... 122
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 122
61 Medicină ..................................................................................... 122
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................... 123
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 123
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 124
72 Arhitectură ................................................................................. 124
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................... 124
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................. 124
78 Muzică ........................................................................................ 124
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................... 125
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ......................................................... 126
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură.
Filologie....................................................................................... 126
82 Literatură .................................................................................... 127
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 134
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii 134
93/94 Istorie .................................................................................... 135
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................. 135
Index de nume ....................................................................................... 137
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de
gazetă" Nr 6-2013 ............................................................................ 142
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
IUNIE NR 6 JUNE
(1006-1159)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1006.Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova = Scientific community of the Republic
of Moldova : ghid informativ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice ; sel. mate-
rialului: Eugenia Tofan [et al.] ; resp. de ed.: Constantin Manolache. – Ed. encicl. – Chişinău :
Institutul de Studii Enciclopedice, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 79 p. : fot. color ; 23 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 800 ex.
[2013-1047].
- - 1. Academia de Ştiinţe a Moldovei.
001.32(478)(031)=135.1=111
1007.Moldovan Science Towards the European Research Area : Catalogue of Research
Groups from Moldova / Acad. of Sciences of Moldova, Center of Intern. Projects ; coord.: Sergiu
Porcescu, Lidia Romanciuc. – Chişinău : Centrul Proiecte Internaţionale, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 160 p. ; 22 cm.
ISBN 978-9975-4463-0-3.
[2013-1014].
- - 1. Instituţii de Cercetare din Republica Moldova – Catalog.
001.32+378.4(478)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1008.Proiectarea asistată de calculator : (Executarea proiectelor în CorelDRAW X) : Indi-
caţie metodică / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Arhitectură ; elab.:
Alexandr Pincov [et al.] ; coord.: Valeriu Lupaşcu. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 56 p. : fig. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 55 (6 tit.). – 50 ex.
[2013-1101].
004.9(076.5)
005 Conducere şi organizare. Management
1009.Eţco, Constantin.
Management şi marketing : Teorie şi aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] / Constantin Eţco,
Ludmila Goma, Nina Globa ; Inst. Publică Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra econ., management şi psihopedagogie în medicină. – Chişinău : Medicina, 2013. – 247 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 245-247 (74 tit.) şi la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-113-85-4.
[2013-1103].

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Management. 2. Marketing.
005+339.138(075.8)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1010.Spînu, Stela.
Procese culturale europene: implicaţii pentru Republica Moldova : Curs de lecţii / Stela
Spînu ; Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. "Primex Com"]. – 200 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 194-200 (89 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4437-6-0.
[2013-1125].
- - 1. Procese culturale europene.
008:[327(478):061.1EU](075.8)
Искусство как фактор формирования культурно-исторических традиций. – Vezi Nr
1103.

1011.Славянский ун-т Респ. Молдова. Вестник Славянского университета / Славян.


ун-т Респ. Молдова ; ред.-изд. совет: Млечко Т. П. [и др.] ; редкол.: Л. Г. Чумак (отв. ред.) [и
др.]. – Кишинев : Славянский университет Республики Молдова, 2013 (Tipogr. "Valinex") – . –
20 cm. – ISBN 978-9975-9628-8-9. – ISSN 1857-162X.
Вып. 21 : Культурология : История и ценности культуры. – 2013 – 210 p. : fot., tab. –
Sumar paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-117-09-8. – [2013-
1079].
[008+130.2]:378.4(478-25)(082)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1012.Ion Stici, talent şi vrednicie : Biobibliografie / Fundaţia cultural-editorială "Draghiştea",
USMF "Nicolae Testemiţanu" ; alcăt.: Ion Buga, Victor Ladaniuc ; consiliul coord.: Ion Buga [et al.] ;
coord. de proiect: Parascovia Stici. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2013 (Tipogr. "Reclama"). –
140, [13] p. : fot., fot. color ; 22 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4459-1-7.
[2013-1063].
016:[821.135.1(478).09+929]
070 Ziaristică. Presă
1013.30 de întrebări de-acasă : [culeg. de interviuri cu personalităţi marcante din Rep. Mol-
dova a ziariştilor de la "Cuvântul" : în vol.] / "Cuvântul". Săptămânal regional independent ; con-
cept: Tudor Iaşcenco ; colab.: Ion Cernei [et al.]. – Rezina : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4469-0-7.
Vol. 3. – 2013. – 243 p. : fot. – 400 ex. – ISBN 978-9975-4469-1-4 (în cop. tare). – [2013-
1017].
- - 1. "Cuvântul". Săptămânal regional independent – Interviuri. 2. Literatură română din Re-
publica Moldova – Interviuri.
070:821.135.1(478)-83

13
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


1014.Administrarea Publică … : Selecţiuni [ale art. din rev. cu acelaşi tit.] : Ed. prilejuită de
aniversarea de 20 de ani a acad. / Acad. de Administrare Publică ; col. red.: Marina Vasile [et al.].
– Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 25 cm. – (Revistă metodico-ştiinţifică trimes-
trială : Categoria C, ISSN 1813-8489).
1993-2013. – 2013. – 395, [1] p. : fig., fot., scheme. – Texte : lb. rom., engl. – Cuprins paral.:
lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-
9975-66-330-4. – Preţ contractual. – [2013-1069].
082:[378.635(478-25)+050]=135.1=111
1015.Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 15-
17 noiembrie [2012 a Univ. Tehn. a Moldovei] : [în vol.] / Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2012 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-45-249-6.
Vol. 1. – 2012. – 516 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – [30] ex. – ISBN 978-9975-45-250-2. –
[2013-1098].
- - 1. Universitatea Tehnică a Moldovei – Conferinţe.
082:378.662(478-25)
1016.Vol. 2. – 2012. – 522 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 35 ex. – ISBN 978-9975-45-251-9.
– [2013-1099].
- - 1. Universitatea Tehnică a Moldovei – Conferinţe.
082:378.662(478-25)
1017."Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific", conf. şt. interuniv.
(2013 ; Chişinău). Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific : Conf. şt. interuniv. :
Materialele comunic. şt., 5 apr. 2013 / col. red.: Braga Mihai [et al.] ; com. org.: Braga Mihai [et al.].
– Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 257 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socioumane. – Texte : lb. rom., rusă. – Re-
ferinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 35 ex.
ISBN 978-9975-45-258-8.
[2013-1114].
- - 1. Progresul tehnico-ştiinţific.
082:378.662(478-25)=135.1=161.1
1018.Славянские чтения : материалы междунар. науч-теорет. конф. / Славян. ун-т ;
ред.-изд. совет : Бабенко О. А. [et al.] ; науч. ред. Ионова И. А. ; пер. с англ. яз.: Бучкова О. Н.
; пер. на рум. яз.: Вербицкая Л. А. – Kишинёв : Славянский университет, 2013 (Tipogr.
"Valinex") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-68-037-0. – (15-летию Славянского университета по-
свящается).
(Вып. 7). – 2013. – 362 p. – Texte : lb. rom., rusă, ucr. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. – ISBN 978-9975-117-03-6. – [2013-1082].
082:378.4(478)=135.1=161.1=161.2
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1019.Filat, Vasile.
Sfaturi din Biblie pentru tineri / Vasile Filat. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 227 p. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-206-8.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1025].
- - 1. Sfaturi din Biblie pentru tineri.
087.5:27-29
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1020.Paladi, Tatiana.
Şarpele. Tratat cosmologic: Mitologie. Moldova. Astrologie / Tatiana Paladi ; Centul
Comsologic "Polus Geticus". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 359, [1] p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 354-357 (65 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4454-6-7.
[2013-1055].
- - 1. Astrologie –Şarpele cosmogonic. 2. Şarpele cosmogonic.
133.522.1
159.9 Psihologie
Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori: inovaţii, provocări şi tendinţe în
educaţia modernă : A IX-a conf. intern. şt.-practică a psihologilor, 24-25 mai, 2013. – Vezi Nr
1035.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
23 RELIGII INDIENE
1021.Кирпал, Сингх.
Часы Aмброзии : беседы / Сант Кирпал Сингх ; пер. с англ. на рус. яз.: Виктория Буко-
ва. – Кишинэу : Pontos : Путь Духовности, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 362 p., [3] p.
fot. color ; 21 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-51-437-8 (în cop. tare).
[2013-1018].
- - 1. Sant Kirpal Singh, 1894-1974, maestru spiritual – Învăţături.
233-852.5
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1022.Marchel (episcop).
Frumoasa, duruta noastră Comoară : [meditaţii, pastorale, pelerinaje] / Episcop Marchel ;
cop., des.: Inga Edu. – [Chişinău : S. n., 2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 153, [1] p. : des.
color ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-205-1 (în cop. tare).
[2013-1023].
- - 1. Scrieri creştine.
27-29

15
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

28 ISLAM
1023.Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română / Fundaţia de Susţinere
a Culturii şi Tradiţiilor Islamice în Rep. Moldova, Liga Islamică şi Culturală din România. – Chişinău
: [Almor-plus], 2013 [(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 680 p. ; 20 cm.
Tit. pe cop.: Coranul. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9975-4-6.
[2013-1034].
- - 1. Coranul. 2. Islam.
28-23
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1024.Tanaşciuc, Olesea.
Ghid privind migraţia legală a moldovenilor în Portugalia / Olesea Tanaşciuc ; Uniunea
Europeană, Agenţia Publică de Angajare din Suedia. – [Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală")]. – 32 p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Proiectului Uniunii Europene
"Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Rep. Moldova". – 3000 ex.
ISBN 978-9975-125-13-0.
[2013-1027].
314.74(036)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1025.Teorie economică : [în vol. : pentru uzul studenţilor] / colectiv de aut.: Tomşa A., Isac
E., Feuraş E. [et al.] ; coord. Aurelia Tomşa ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Teorie şi
Politici Econ.". – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-
9975-53-064-4.
Vol. 2 : Macroeconomie. – 2013. – 329, [1] p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr.: p. 330 (25 tit.) şi
în subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-53-211-2. – [2013-1015].
- - 1. Macroeconomie.
330.101.541(075.8)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1026.Josanu, Dorin.
Asigurarea disciplinei muncii / Dorin Josanu, Iulia Drumea ; coord.: Iulia Drumea ; Confede-
raţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova, Bibl. Patronatului. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Sofart Studio"). – 40 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 40 (11 tit.). – 750 ex.
ISBN 978-9975-4277-9-1.
[2013-1091].
331.108.6:349.22

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1027.Глоба, Галина Григорьевна.
Управление проектами : Курс лекций / Глоба Галина Григорьевна. – Кишинёв : [Primex
Com], 2013. – 139 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 134-139 (70 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4437-7-7.
[2013-1126].
- - 1. Elaborarea proiectelor.
334(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
Eţco, Constantin. Management şi marketing. – Vezi Nr 1009.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1028.Baciu, Gheorghe.
Evoluţia medicinei legale pe plaiul Basarabean / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 307 p. : fot., organigrama, tab. ; 21 cm.
Cărţi publ. de medicii legişti (în oridne cronol.) : p. 227-230 (37 tit.). – Bibliogr. în text. – Re-
ferinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 270 ex.
ISBN 978-9975-53-210-5 (în cop. tare).
[2013-1021].
- - 1. Medicină legală – Istoricul dezvoltării în Republica Moldova.
340.6(478)(091)
1029.Baltag, Dumitru.
Teoria generală a dreptului : Curs univ. / Dumitru Baltag. – Ed. rev. şi actualizată. – Chişinău
: S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 534, [1] p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 523-353 (275 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-204-4 (în cop. tare).
[2013-1028].
- - 1. Teoria generală a dreptului.
340(075.8)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
1030.Raport naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Re-
publica Moldova, … / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ; consiliul ed.: Ţîganaş Ion,
Mogol Natalia. – [Chişinău : AGEPI, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-911-80-1.
2012. – 2013. – 65, [1] p. : diagr., fot. color, tab. – 600 ex. – ISBN 978-9975-911-81-8. –
[2013-1039].
347.77(478)
1031.Idem în lb. engl. : National Report on the Enforcement of Intellectual Property Rights in
the Republic of Moldova, … / transl.: Calpacci Nina. – [Chişinău : AGEPI, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")] – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-911-82-5.

17
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

2012. – 2013. – 65 p. : diagr., fot. color, tab. – 600 ex. – ISBN 978-9975-911-83-2. – [2013-
1040].
347.77(478)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1032.Stagiul profesional în avocatură în Republica Moldova : Ghidul avocatului stagiar /
Uniunea Avocaţilor din Rep. Moldova, Asoc. Tinerilor Avocaţi din Rep. Moldova ; elab.: Alexandru
Ţurcan, Natalia Moloşag ; coord.: Vladimir Palamarciuc. – [Chişinău : S. n., 2013] (Tipogr. "Sirius").
– 64, [1] p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Barourilor Americane Ini-
ţiativa pentru Supremaţia Legii. – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-089-3.
[2013-1147].
347.965(478)(036)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
1033.Crîşmaru, Valentin.
Cadrul legislativ internaţional şi naţional privind domeniul organismelor modificate genetic
(OMG) / Valentin Crîşmaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău
: IEFS, 2013 [Tipogr. AŞM]. – 14 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 14 (17 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4381-5-5.
[2013-1072].
349.6
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
Военный сектор. – Vezi Nr 1128.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1034.Caras-Cumpenici, Maria.
Vrei să devii părinte de succes? : Ghid informativ pentru părinţii care au copii de vârsta 6-12
ani / Maria Caras-Cumpenici ; argument: Larisa Cuzneţov ; ref.: E. Dodon [et al.]. – Chişinău :
Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 148 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 145 (18 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-216-9.
[2013-1051].
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1
1035."Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori: inovaţii, provocări şi tendinţe
în educaţia modernă", conf. intern. şt.-practică (9 ; 2013 ; Chişinău). Profilaxia tulburărilor
comportamentale la minori: inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : A IX-a conf. intern.
şt.-practică a psihologilor, 24-25 mai, 2013 : [materiale] / com. şt.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb
[et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 220 p. : fig., tab. ; 24 cm.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul de Diagnosticare şi Reabilitare "Armonie" al


Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – Cu semn de carte. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4454-8-1.
[2013-1057].
- - 1. Minori – Tulburări de comportament. 2. Educaţie a personalităţii.
37.015+159.92(082)=135.1=161.1
1036."Standardele europene pentru o educaţie de calitate", conf. intern. (5 ; 2013 ;
Chişinău). Conferinţa internaţională "Standardele europene pentru o educaţie de calitate", [Ed. a
5-a, 2-3 mai 2013, Chişinău] / col. red.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. "Primex-Com"]. – 325 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport. – Tit. pe cop.: Conferinţa internaţională
"Unitate prin diversitate"... – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr., germ., rusă. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4471-1-9.
[2013-1122].
- - 1. Educaţie. 2. Instruire.
37.0 (082)
1037."Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie", seminar metodologic republi-
can (2012 ; Chişinău). Şcoala şi biserica: parteneriat pentru educaţie : Materialele Seminarului
metodologic republican din 06 sept. 2012 / coord. şt.: Octavian Moşin. – Chişinău : [Cuvîntul-ABC],
2012 (Tipografia din Orhei). – 199 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Antetit.: Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove. – Text
parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul curriculumurilor şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4377-0-7.
[2013-1044].
- - 1. Şcoala şi biserica.
37.015:27-47(082)
1038.Tăutu, Inesa.
Cresc sănătos : [pentru preşcolari] / Inesa Tăutu. – Chişinău : Poligraf-Design, [2013] – . –
28 cm.
Nivelul 1 : 3-5 ani. – 2013. – 32 p. : des., des. color. – F. f. de tit. – [500] ex. – ISBN 978-
9975-4349-6-6. – [2013-1089].
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1039.Hands-on science, innovative teaching, gates to research : [workshop on high
school physics/innovative teaching, gates to research, July 12-18, 2010, Cheia, Muntele Rosu,
Romania] / ed.: Victor Bârsan. – Chişinău : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Fundaţiei Horia Hulubei", Româ-
nia). – 159 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-67-873-5.
[2013-1046].
- - 1. Fizica – Metodica predării.
37.016.046:53
1040.Sarabaş, Eugenia.

19
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

Proiecte didactice la Limba română : cl. a 3-a : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Eugenia
Sarabaş, Maria Braghiş, Nicoleta Sarabaş. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Interprint, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – (Literatura pentru pedagogi). – ISBN 978-9975-4391-7-6.
Partea 1-a. – 2013. – 235, [3] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 236 (38 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-
9975-4391-8-3. – [2013-1020].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1(073.2)
1041.Triboi, Ana.
La start! : Ghid pentru profesori / Ana Triboi. – Chişinău : Sofart Studio, 2013 – . – 30 cm. –
ISBN 978-9975-4084-4-8.
Nivelul 3. – 2013. – 241, [3] p. : il., tab. – F. f. de tit. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4277-7-7. –
[2013-1094].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
1042.Арсене, И. А.
Подвижные игры и эстафеты на уроках физической культуры : Метод. пособие /
Арсене И. А., Тэбырца В. И. ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта, Каф. теория и методика игр
ГУФВС. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Valinex"). – 110 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 109 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-192-6.
[2013-1080].
- - 1. Cultura fizică – Metodica predării.
37.016.046:796.1.093.34
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1043.Cojocaru, Vasile Gh.
Instruire interactivă prin e-Learning : Suport de curs pentru formarea continuă a managerilor în
educaţie şi a cadrelor didactice elab. în tehnologia învăţ. la distanţă / Cojocaru Vasile Gh., Cojocaru
Valentina. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 203 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 187-191 (96 tit.). – Referinţe bibliogr.: p. 192-198. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-220-4.
[2013-1035].
- - 1. Învăţământ la distanţă prin e-Learning.
37.091:004
1044.Ilaşcu, Yurie.
Sinteze la Didactica Disciplinelor Pedagogice : Suport de curs / Yurie Ilaşcu ; Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 116 p. : tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 106-108 (55 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-077-4.
[2013-1116].
- - 1. Didactica Disciplinelor Pedagogice.
37.091(075.8)
1045.Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei : 5 ani de activitate : [fondat în 2008] : Alma-
nah / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; red.: Tamara Cristei. – Chişinău : [Lexon-Prim], 2013 [Tipogr.
"Reclama"]. – 47 p. : fot. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4454-9-8.
[2013-1058].
- - 1. Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei – 5 ani de la fondare.
37.091(478-25)(082)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1046.Gînju, Stela.
Activităţi investigaţional-practice de cunoaştere a naturii : [în inst. preşc. şi cl. primare] / Stela
Gînju, Natalia Carabet, Efrosinia Haheu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013
[Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 122 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 120-122 (23 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4442-4-8.
[2013-1075].
- - 1. Mediul înconjurător – Activităţi în instituţiile preşcolare. 2. Mediul înconjurător – Activi-
tăţi în clasele primare.
373.2/.3:502/504
1047.Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani:
Standarde profesionale naţionale pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie / Min.
Educaţiei al Rep. Moldova, Global Partnership for Education ; au colab.: Ala Pînzari [et al.] ; experţi
naţ.: Maria Vrânceanu [et al.] ; expert intern.: Mihaela Ionescu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Sirius")]. – 172 p. : fot., tab. ; 22 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om mare).
Referinţe bibliogr.: p. 112 (13 tit.). – F. f. de tit. – 10000 ex.
ISBN 978-9975-57-075-6 (broşată).
[2013-1131].
- - 1. Educaţie timpurie – Standarde.
373.2
1048.Idem în lb. rusă : Стандарты обучения и развития детей от рождения до 7 лет:
Национальные профессиональные стандарты для воспитателей / сотрудничали: Лариса
Выртосу [и др.] ; нац. эксперты: Аглаида Болбочяну, Корнелия Чинчлей. – [Ed. a 2-a]. –
[Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Sirius")]. – 172 p. : fot., tab. ; 22 x 30 cm. – (Ajută-l să crească om
mare).
Bibliogr.: p. 112 (13 tit.). – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-57-076-3 (broşată).
[2013-1132].
- - 1. Educaţie timpurie – Standarde.
373.2
1049.1001 идея по качественному раннему воспитанию : Пособие для воспитателей
/ Мария Вранчеану (эксперт-коорд.), Даниела Терзи-Барбэрошие, Татьяна Туркинэ [и др.] ;
коорд.: Лилиана Николаеску-Онофрей, Виорика Гораш-Постикэ ; пер.: Татьяна Зайковски [и
др.] ; Образоват. центр Pro Didactica, Нац. центр раннего воспитания и информирования
семьи. – Изд. 2-е. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 228 p. il., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 226-228 (94 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-57-078-7.
[2013-1145].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2

21
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1050.Abecedar : [man. pentru cl. a 1-a] / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermicioi [et
al.] ; comisia de evaluare: Maria Harea [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. [a 8-a], rev. –
Chişinău : Ştiinţa : Prut Internaţional, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 143, [1] p. : des. color ; 26
cm.
33300 ex.
ISBN 978-9975-67-887-2 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-54-088-9 (Prut Internaţional).
[2013-1130].
- - 1. Abecedare.
373.3.016
1051.Tarlapan-Martîniuc, Livia.
Corelarea activităţilor de învăţare pentru dezvoltarea limbajului şi a imaginaţiei creatoare :
Repere teoretice : [cl. primare] / Livia Tarlapan-Martîniuc ; conducător şt.: Vlad Pâslaru ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr.
UPS "I. Creangă"]. – 90 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 81-89 (206 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-142-9.
[2013-1117].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1052.Tarlapan-Martîniuc, Livia.
Tehnologia dezvoltării limbajului şi a imaginaţiei creatoare la elevii claselor primare / Livia
Tarlapan-Martîniuc ; conducător şt.: Vlad Pâslaru ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău,
Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 112, [3] p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 81-90 (206 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-143-6.
[2013-1115].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1053.Teorii şi experienţe în educaţia incluzivă : Culeg. de art. / Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra psihopedagogie Spec. ; coord. şt.:
Aurelia Racu, Nicolae Andronache. – Chişinău : Pontos, 2013 [CE UASM]. – 88 p. : diagr., fig., tab.
; 21 cm.
Rez.: lb. rom. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-428-6.
[2013-1065].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376.1(082)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1054.Eţco, Constantin.
Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină : [a Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] : 15 ani de activitate didactică şi şt. / Constantin Eţco (red.
resp.) ; coaut.: Ludmila Goma [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Testemiţanu". – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2012 [Tipogr. "Primex Com"]. – 324 p. : fot., tab. ; 21
cm.
Lista lucrărilor şt.-didactice publ.: p. 217-323. – 120 ex.
ISBN 978-9975-4209-5-2 (eronat).
[2013-1049].
- - 1. Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie în medicină a Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" – Istorie.
378.661(478)(091)
Moldovan Science Towards the European Research Area. – Vezi Nr 1007.

1055.Popa, Iulius.
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială :
[din cadrul Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] / Iulius Popa. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 260 p. : fot., fot. color ; 24 cm.
Rez.: lb. engl. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-208-2.
[2013-1024].
- - 1. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socia-
lă – Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi.
378
1056.Practica didactică constructivă : Progr. şi îndrumar metodic pentru realizarea stagiu-
lui de practică / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industrie Uşoară, Catedra Modelarea Confecţiilor din
Ţesături şi Tricoturi ; elab.: Olga Alcaz [et al.] ; red. resp.: Stela Balan. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2013. – 28, [1] p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-18 (32 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-257-1.
[2013-1108].
378:687.016(076.5)
1057.Idem în lb. rusă : Учебная конструкторская практика : Прогр. и учеб.-метод. посо-
бие к выполнению конструкторской практики. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 28 p. : tab. ;
21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 17-19 (32 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-45-256-4.
[2013-1106].
378:687.016(076.5)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
Lehoucq, R. Legile lumii. – Vezi Nr 1064.

51 MATEMATICĂ
1058.Paiu, Liuba.
Matematică : Caietul elevului : [cl.] 1-a / Liuba Paiu, Vera Triboi. – Chişinău : Poligraf De-
sign, [2012]. – 56 p. : il., tab. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4342-3-2.

23
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

[2013-1085].
51(075.2)
1059.Paiu, Liuba.
Matematică : Caietul elevului : [cl.] a 2-a / Liuba Paiu, Vera Triboi. – Chişinău : Poligraf De-
sign, [2012]. – 56 p. : il. tab. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4342-4-9.
[2013-1086].
51(075.2)
1060.Paiu, Liuba.
Matematică : Caietul elevului : [cl.] a 3-a / Liuba Paiu, Vera Triboi. – Chişinău : Poligraf De-
sign, [2012]. – 55, [1] p. : il., tab. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4342-5-6.
[2013-1087].
51(075.2)
1061.Paiu, Liuba.
Matematică : Caietul elevului : [cl.] a 4-a / Liuba Paiu, Vera Triboi. – Chişinău : Poligraf De-
sign, [2012]. – 56 p. : il., tab. color ; 28 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4342-6-3.
[2013-1088].
51(075.2)
1062.Aкири, Ион.
Maтематика : Tесты : Готовимся к Бакалауреату / Ион Aкири, Валентина Чапа, Oльга
Шпунтенкo ; trad. din lb. rom.: Ion Achiri, Valentina Ceapa. – [Кишинев] : Prut Internaţional (pe
cop. Ed. "Prut"), [2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 133, [1] p. : fig. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-085-8.
[2013-1029].
- - 1. Matematica – Teste.
51(079)
1063.Акири, Ион.
Математика : Учебник : 7 кл. / Ион Акири, Андрей Брайков, Ольга Шпунтенко ; trad. din
lb. rom.: Antonina Erhan ; comisia de evaluare: Dorin Afanas [et al.] ; М-во просвещения Респ.
Молдова. – [Кишинёв] : Cartdidact, [2012] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 232 p. : fig., tab. ; 24
cm.
[39000] ex.
ISBN 978-9975-4365-0-2.
[2013-1022].
- - 1. Matematica – Manuale.
51(075.3)
53 FIZICĂ
1064.Lehoucq, R.
Legile lumii : Mediul înconjurător explicat cu ajutorul fizicii / R. Lehoucq, J.-M. Courty, É.
Kierlik ; trad. de Andrei-Paul Corescu ; il. de Bruno Vacaro ; pref. de Jacques Treiner. – Ed. a 2-a.
– [Chişinău] : Arc, [2011] (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 159 p. : il. ; 25 cm.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit. orig.: Les lois du monde. – Bibliogr.: p. 154-156. – Ind. gen., de nume proprii : p. 157-
159.
ISBN 978-9975-61-609-6.
[2013-1073].
- - 1. Fizica şi mediul înconjurător.
53+502/504
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1065.Avdeev, Larisa.
Chimie : Modele de teste pentru examenul de bacalaureat / Larisa Avdeev, Daniela Şterbeţ.
– [Chişinău] : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. : tab. ; 24 cm. – (Absolvire).
2000 ex.
ISBN 978-9975-4466-0-0.
[2013-1016].
- - 1. Chimie – Teste.
54(079)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1066.Proiectul Strategiei Naţionale privind zonele umede = Проект Национальной
Стратегии по влажным зонам / Alexei Andreev, Andrei Isac, Liliana Josan [et al.]. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 211 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu suportul gen. al Min. Mediului şi Acad. de
Ştiinţe a Moldovei (Inst. de Zoologie, Grădina Botanică). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-332-8.
[2013-1066].
- - 1. Strategia Naţională privind zonele umede – Proiect.
574:[502.74+504.06](094)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
Şcerbacova, Galina. Stabilizarea termică. – Vezi Nr 1091.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


1067.Profesor universitar Grigore Friptuleac. Medicina omului sănătos – direcţie prioritară
a asistenţei medicale : 70 [ani de la naşterea medicului G. Friptuleac] / Grigore Friptuleac ; Inst.
Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. –
77 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Savanţi-medicini iluştri).
Tit. pe cop.: Grigore Friptuleac. – Teze de doctor, manuale, lista selectivă a lucrărilor şt. şi
metodico-didactice publicate de doct. habilitat în medicină, profesorul univ. G. Friptuleac : p. 47-77.
[2013-1012].
- - 1. Friptuleac, Grigore, 1943-…, igienist.
613(092)+016

25
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


1068.Tehnologie farmaceutică extemporală : (Compendiu) / Eugen Diug, Tamara
Polişciuc, Diana Guranda [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra Tehnologia medicamentelor. – Chişinău : Universul, 2013. – 159 p. : fig.,
tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 159 (10 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-47-086-5 (în cop. tare).
[2013-1043].
- - 1. Farmaceutică.
615.4.012(075.8)
616 Patologie. Medicină clinică
1069.Culegeri de teste: Disciplina Radiologie : Pentru studenţi anului 3 / N. Rotaru, O.
Malîga, A. Obadă [et al.] ; Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Primex Com"). – 220 p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 220 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4471-3-3.
[2013-1123].
- - 1. Radiologie – Teste.
616-073.7(079)
1070.Malîga, Oxana.
Imagistica medicală în tabele şi algoritme : Recomandări metodice / O. Malîga, N. Rotaru, A.
Obadă ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2013
[Tipogr. "Primex Com"]. – 62 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62 (11 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4437-8-4.
[2013-1127].
616-073(076.5)
616.1/.9 Patologie specială
1071.Ambros, Filip.
Examenul clinic şi argumentarea diagnosticului : Ghid pentru studenţi şi rezidenţi / Filip
Ambros, Sergiu Matcovschi ; au colab.: Lucia Andrieş [et al.] ; Inst. Publică Univ. de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Dep. Medicină internă. – Chişinău : Medicina, 2013. – 143, [1] p. :
fig., tab., [1] f. port. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-113-83-0.
[2013-1104].
- - 1. Examen clinic. 2. Diagnostic.
616.1/.9-07(075.8)
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1072.Malîga, Oxana.
Diagnosticul ecocardiografic al malformaţiilor cardiace congenitale : Recomandări metodice /
O. Malîga, N. Rotaru, I. Zatuşevski ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
– Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Primex Com"]. – 43 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42-43 (21 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4437-9-1.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1128].
616.12-007-073(076.5)
1073.Malîga, Oxana.
Malformaţiile cardiace congenitale. Diagnosticul ecocardiografic diferenţial : Recomandări
metodice / O. Malîga ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău :
S. n., 2013 [Tipogr. "Primex Com"]. – 49 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 48-49 (26 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4471-0-2.
[2013-1121].
616.12-007-079(076.5)
1074.Ochişor, Viorica.
Chronic pericardial diseases : Guidelines / Viorica Ochişor, Valeriu Revenco ; Public Inst.
State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Cardiology Department of Internal
Medicine. – Chişinău : Medicina, 2013. – 28, [2] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 29 (6 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-90-8.
[2013-1011].
616.11(076.5)
1075.Ochişor, Viorica.
Patologia acută a pericardului : Recomandare metodică / Viorica Ochişor, Valeriu Revenco ;
Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Cardiologie, Fac.
Rezidenţiat şi Secundariat Clinic. – Chişinău : Medicina, 2013. – 30, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 30 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-89-2.
[2013-1010].
616.11-002(076.5)
Pînzari, Ludmila. Hipoglicemia. – Vezi Nr 1089.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1076.Bernic, Jana.
Formaţiunile intraabdominale nontumorale la copil : Recomandări metodice / Jana Bernic,
Irina Livşiţ ; conducător şt.: Eva Gudumac ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu", Catedra chirurgie, ortopedie şi anesteziologie pediatrică. – Chişinău : Medicina,
2013. – 29, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-91-5.
[2013-1102].
616.3+617.55-053.2(076.5)
Ciocârla, Ludmila. Icterul neonatal precoce. Boala hemolitică. – Vezi Nr 1081.

1077.Pântea, Victor.
Hepatita virală C acută : Recomandări metodice / Victor Pântea, Lilia Cojuhari, Constantin
Spînu ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra boli infec-
ţioase FECMF. – Chişinău : Medicina, 2013. – 67, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 60-68 (127 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-113-88-5.

27
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

[2013-1009].
616.36-002(076.5)
1078.Solomon, Oleg.
Etiologia şi factorii dezvoltării ocluziei dentare la copii şi adolescenţi : Elab. metodică pentru
studenţii Anului 5 semestru 10, Fac. Stomatologie / Oleg Solomon ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie OMF Pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie. –
Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 38 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 37-38 (33 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-191-7.
[2013-1013].
616.314.2-053.2/-035.6
1079.Solomon,Oleg.
Tratamentul ortodonto-protetic la copii şi adolescenţi : Elab. metodică pentru studenţii a. 5
semestrul 10, Fac. Stomatologie / Oleg Solomon ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra Chirurgie OMF Pediatrică, Pedodonţie şi Ortodonţie. – Chişinău : S. n.,
2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 43 p. : fot. color ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 42-43 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-190-0.
[2013-1026].
616.314-089.23-053.2
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
Bernic, Jana. Formaţiunile intraabdominale nontumorale la copil. – Vezi Nr 1076.

618 Ginecologie. Obstetrică


1080.Cardiotocografia în obstetrică : Modul de instruire pentru cursul de simulare în ob-
stetrica de urgenţă / Victor Petrov, Sergiu Gladun, Corina Cardaniuc ; sub red.: Olga Cerneţchi,
Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Sirius"). – 21 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 18 (9 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-066-4.
[2013-1133].
- - 1. Cardiotocografia în obstetrică.
618.2-083.98-073(076)
1081.Ciocârla, Ludmila.
Icterul neonatal precoce. Boala hemolitică : Modul de instruire pentru cursul de simulare în
neonatologia de urgenţă / Ludmila Ciocârla ; sub red.: Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilu-
lui, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din
Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 25 p. : des., diagr., fig., fig. color, tab. ;
30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 22 (19 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-072-5.
[2013-1139].
618.5+616.36-008.5-083.98(076)
1082.Crivceanscaia, Larisa.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Resuscitarea nou-născutului : Modul de instruire pentru cursul de simulare în neonatologia


de urgenţă / Larisa Crivceanscaia, Dorina Rotaru ; sub red.: Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi
Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină
Perinatală din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 34 p. : fig., fig. color, tab.
; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 32 (7 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-068-8.
[2013-1135].
618.5-008-07-08(076)
1083.Distocia de umăr : Modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgen-
ţă / Ştefan Gaţcan, Angela Marian-Pavlenco, Ala Burlacu [et al.] ; sub red.: Olga Cerneţchi, Petru
Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Sirius"). – 20 p. : fig., fig. color, tab ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f de tit. – Bibliogr.: p. 15-18 (107 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-069-5.
[2013-1136].
618.5-083.98(076)
1084.Embolia cu lichid amniotic : Modul de instruire pentru cursul de simulare în
neonatalogia de urgenţă / Viorica Coşpormac, Violeta Statsiuc, Sergiu Bejenaru [et al.] ; sub
red.: Olga Cerneţchi, Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 16 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indcaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 14 (22 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-090-9.
[2013-1144].
618.3/.4-083.98(076)
1085.Friptu, Valentin.
Preeclampsia şi eclampsia : Modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de
urgenţă / Valentin Friptu, Stelian Hodorogea ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Me-
dicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Chişi-
nău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 17 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 15 (11 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-070-1.
[2013-1137].
618.3-06-083.98(076)
1086.Hemoragia post-partum : Modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de
urgenţă / Olga Cerneţchi, Valentina Diug, Victor Ciobanu [et al.] ; sub red.: Olga Cerneţchi, Petru
Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 24 p. :
fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 21 (14 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-088-6.
[2013-1143].
618.7-005.1-08(076)
1087.Instruirea practică obstetricală multiprofesională. Suportul vital de bază şi colap-
sul matern : Modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă / Violeta

29
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

Statsiuc, Viorica Coşparmac, Sergiu Bejenaru [et al.] ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 20 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 18 (10 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-074-9.
[2013-1141].
618.2-008.4-083.98(076)
1088.Petrov, Victor.
Naşterea vaginală asistată : Modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de
urgenţă / Victor Petrov, Sergiu Gladun, Ştefan Gaţcan ; sub red.: Olga Cerneţchi ; IMSP Inst. Ma-
mei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină
Perinatală din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 22 p. : fig., fig. color, tab.
; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 19-20 (37 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-57-087-9.
[2013-1142].
618.4-089(076)
1089.Pînzari, Ludmila.
Hipoglicemia : Modul de instruire pentru cursul de simulare în neonatologia de urgenţă /
Ludmila Pînzari ; sub red.: Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medici-
nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Chişinău
: S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 17 p. : tab., tab. color ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 15 (17 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-067-1.
[2013-1134].
618+616.153.008.64-07/-08(076)
1090.Şoitu, Marcela.
Stabilizarea şi transportarea neonatală : Modul de instruire pentru cursul de simulare în
neonatologia de urgenţă / Şoitu Marcela ; sub red.: Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului,
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din
Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 22 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 21-22 (45 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-071-8.
[2013-1138].
618.4-083.98(076)
1091.Şcerbacova, Galina.
Stabilizarea termică : Modul de instruire pentru cursul de simulare în neonatologia de urgen-
ţă / Galina Şcerbacova ; sub red.: Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 20 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 18 (25 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-073-2.
[2013-1140].
618.5+612.57-083.98(076)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
1092.Bejan, N.
Surse de alimentare în telecomunicaţii : Ciclu de prelegeri / N. Bejan, V. Morozov, L.
Nemerenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomuni-
caţii, Catedra Telecomunicaţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 21 cm.
Partea a 5-a. – 2013. – 45 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 45 (5
tit.). – 50 ex. – [2013-1109].
621.39(076.5)
1093.Cornea, Ion.
Electronica digitală : Indicaţii metodice efectuare lucrărilor de lab. / Ion Cornea, Oleg
Dergaci, Iurie Soroceanu ; resp. ed.: Oleg Dergaci ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Ma-
nagement în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Dispozitive Electronice. –Chişinău :
Tehnica-UTM, 2013 – . – 20 cm.
(Pt. 1). – 2013. – 53, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 53 (11
tit.). – 50 ex. – [2013-1107].
621.38(076.5)
1094.Gangan, Silvia.
Materiale şi componente pasive : Culeg. de probleme : Materiale şi componente în electro-
nică 1 / Silvia Gangan ; red. resp.: Nicolae Bejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Mana-
gement în Radioelectronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2013. – 48 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 47 (7 tit.). – 50 ex.
[2013-1111].
621.39(076.5)
1095.Теория передачи информации : Цикл лекций / Кицул И., Бежан Н., Андроник С.
[и др.] ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в электронике и
телекоммуникациях, Каф. телекоммуникаций. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 20 cm.
Ч. 2-я. – 2013. – 139, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe
bibliogr.: p. 125 (6 tit.). – 50 ex. – [2013-1112].
621.39(076.5)
624 Construcţii civile în general
624.1 Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tonele
1096.Polcanov, Vladimir.
Determinarea rezistenţei şi verificarea stabilităţii terenului de fundare : Indicaţii metodice /
Vladimir Polcanov, Natalia Funieru ; red. resp.: N. Funieru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru,
Geodezie şi Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2013. – 103, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 102-103 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-259-5.
[2013-1118].
624.13(076.5)

31
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Sti-
mulente pentru plante
1097.Grighel, Gheorghe.
Sistem de utilizare a îngrăşămintelor în plantaţiile viticole : [monografie] / Gh. Grighel, C.
Dadu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. AŞM). – 374 p. : fig., foto, tab. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-345-2 (în cop. tare).
[2013-1007].
- - 1. Plantaţii viticole – Utilizarea îngrăşămintelor. 2. Îngrăşăminte – Utilizarea în plantaţiile
viticole.
631.8:634.8
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
1098.Каталог продуктов … : [protecţia plantelor] / Syngenta [Agro Services din Rep. Mol-
dova]. – [Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 24 cm.
… 2013. – 2013. – 151 p. : fot., tab. color. – F. f. de tit. – Broşată în spirală. – [2013-1050].
- - 1. Protecţia plantelor.
632
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
1099.Managementul calităţii produselor alimentare : Indicaţii metodice / Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia şi Organi-
zarea Alimentaţei Publice ; elab.: Aurica Chirsanova [et al.] ; red. resp.: Aurica Chirsanova. – Chi-
şinău : Tehnica-UTM, 2013. – 59, [1] p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 59. – 50 ex.
[2013-1110].
663/664(076.5)
1100.Idem în lb. rusă : Менеджмент качества пищевых продуктов : Метод. указания. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 61, [1] p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 61. – 50 ex.
[2013-1105].
663/664(076.5)
669 Metalurgie
669.1 Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel
1101.Simbolizarea materialelor metalice în sistemele de standarde GOST (Rusia),
STAS (România) şi EN (Uniunea Europeană) / Iurie Ciofu, Ioan-Lucian Bolunduţ, Tatiana

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Niţulenco [et al.] ; ref. şt.: Valeriu Dulgheru, Sergiu Mazuru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. –
252 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 228-251 (288 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-261-8.
[2013-1113].
- - 1. Materiale metalice – Standarde.
669.1/.7:006.44
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-
NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


1102.Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (Cat. Informativ) : [în vol.]
/ Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Rep. Moldova ; col. red.: L. Cartofeanu (red.-
coord.). – Chişinău : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "Incercom", 2013 – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-4447-1-2.
Vol. 2, 2013. – 2013. – 152 p. : tab. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4447-3-6. – 60, 00 lei. –
[2013-1064].
- - 1. Materiale de construcţii – Cataloage de preţuri.
691(085.6)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
1103."Искусство как фактор формирования культурно-истрических традиций",
науч. пед. конф. (2013 ; Тирасполь). Искусство как фактор формирования культурно-
исторических традиций : Материалы науч. пед. конф., [26 апр. 2012 г.] / сост.: О. В. Сиганова
; редкол.: О. В. Сиганова [и др.] ; пер. на англ. яз.: В. В. Картоусова. – Тирасполь : Издатель-
ство Приднестровского Университета, 2013. – 228, [3] p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. высш. муз. колледж им. А. Г. Рубинштейна. – Rez. paral.: lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4092-5-4.
[2013-1148].
- - 1. Artă. 2. Muzică. 3.Tradiţii culturale.
7.01+008(082)
78 MUZICĂ
1104.Maxian Deladolna, Gheorghe.
Mai frumoasă decât floarea… : romanţe : [pe versurile poeţilor mold.] / Gheorghe Maxian
Deladolna ; notografie: Gabriel Andronic. – Chişinău : Cartea Moldovei ; Orhei : Editex, 2013
(Tipogr. "Reclama"). – 135, [1] p. : n. muz. ; 20 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0173-9.
ISBN 978-9975-4454-7-4.
[2013-1056].
- - 1. Romanţe.
784.3+821.135.1(478)
1105.Stârcea, Marian.

33
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

Portativul cu pistrui : Cântece pentru copii / muz. de Marian Stârcea ; versuri de Radmila
Popovici-Paraschiv ; notografie: Igor Condrea ; il.: Marina Andruhina ; cop.: Mihai Bacinschi. –
Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 47, [1] p. : il. color, n. muz. ; 26 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0172-2.
ISBN 978-9975-61-731-4.
[2013-1071].
- - 1. Cântece pentru copii
784.6+821.135.1(478)-93
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1106.Grosu, Lidia.
În ocean de poezie, clopotarul... : [actorul Sandu Aristin Cupcea] / Lidia Grosu ; pref.: Olga
Bejenaru, Ion Cuzuioc ; cop.: Isai Cârmu. – Chişinău : Universul, 2013. – 136 p. : il., fot., [1] f. portr.
; 20 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-47-087-2.
[2013-1150].
- - 1. Cupcea, Sandu Aristin, actor.
792.071.2.028:821.135.1(478).09
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1107.Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи : Збірник наукових праць
/ Державний заклад "Пiвденноукраїнский нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Iн-т МОВ Свiту,
Каф. укр. фiлологii i методики [и др.] ; редкол.: М. Л. Дружинець (вiдповiдальний ред.) [и др.].
– Тирасполь ; Одеса : Б. и., 2012 (ДУВПП "Бендерська типогр. "Полiграфiст"). – 477, [1] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Texte : lb. ucr., rusă. – Rez.: paral.: lb. engl., ucr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 82
ex.
ISBN 978-9975-4433-5-7.
[2013-1149].
- - 1. Sociolingvistică.
80/81+821.161.2.09(082)
811 Limbi individuale
1108."Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie", conf. şt. (2012 ;
Chişinău). Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : (Tezele conf. şt.) / coord.
şt.: Gabriella Topor, Victor Damian ; col. red.: Aliona Zgardan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012
[Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 180 p. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra de Lb. şi
Comunicare. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4442-1-7.
[2013-1074].
811+821.0+94(082)=135.1=161.1

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.111 Limba engleză


1109.Dutova, Laurenţia.
English microsystems: in teaching vocabulary / Laurenţia Dutova ; sci. coord.: Tamara Gogu
; "Ion Creanga" State Ped. Univ. of Chisinau. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Garamont-Studio"].
– 35 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (9 tit.). – 15 ex.
ISBN 978-9975-4442-6-2.
[2013-1077].
- - 1. Limba engleză.
811.111(076.5)
1110.Gogu, Tamara.
Integrative phonetics / Tamara Gogu, Olimpiada Caracaş, Laurenţia Dutova ; "Ion Creangă"
State Ped. Univ. of Chisinau. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Garamont-Studio"]. – 163 p. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 160 (7 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-4442-7-9.
[2013-1078].
- - 1. Limba engleză – Fonetică.
811.111'342(075)
811.135.1 Limba română
1111.Angheli, Todur.
Dicţionar român-găgăuz / Todur Angheli. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 721, [2] p. ; 22 cm.
Pref. paral.: lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-200-6 (în cop. tare).
[2013-1031].
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Limba găgăuză – Dicţionare. 3. Dicţionar român-găgăuz.
811.135.1'374=512.165
1112.Teste de evaluare la limba română / Ala Zavadschi, Alexandra Barbăneagră, Sabina
Corniciuc [et al.] ; Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţ. OSCE, Asoc. Naţ. a Trainerilor din Mol-
dova (ANTEM), Biroul Relaţii Interetnice [et al.]. – Chişinău : ANTEM, 2011 (Tipogr. "Poligraf-
Design"). – 176 p. : fig. color ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Înaltului Comisariat pentru Minorităţi Naţ. OSCE. – [300] ex.
ISBN 978-9975-9765-2-7 (eronat).
[2013-1090].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079.5)
1113.Triboi, Ana.
La start! : Caiet de exerciţii / Ana Triboi. – Chişinău : Sofart Studio, 2013 – . – 30 cm. – ISBN
978-9975-4084-8-6.
Nivelul 3. – 2013. – 127 p. : il., tab. – F. f. de tit. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4277-5-3. –
[2013-1092].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
1114.Triboi, Ana.

35
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

La start! : Man. de lb. rom. / Ana Triboi. – Chişinău : Sofart Stuio, 2013 – . – 30 cm. – ISBN
978-9975-4084-6-2.
Nivelul 3. – 2013. – 98 p. : il. – F. f. de tit. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4277-6-0. – [2013-
1093].
- - 1. Limba română.
811.135.1(075.2)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1115.Eminescu, Mihai.
Luceafărul = Sabaa yildizi (Luçafar) / Mihai Eminescu ; trad. în lb. găgăuză: Todur Zanet ;
pref.: Mihai Cimpoi. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 48 p. ; 20 cm.
Sponsori : Zoya Födorovna Tanasoglu (Novak). – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-444-6.
[2013-1054].
- - 1. Literatură română – Poeme.
821.135.1=512.165
1116.Goma, Paul.
Din calidor : O copilărie basarabeană : roman / Paul Goma ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ed. a 6-
a. – Chişinău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 295 p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-65-309-1 (în cop. tare).
[2013-1032].
- - 1. Literatură română – Romane.
821.135.1-31 Goma
1117.Păunescu, Adrian.
Maluri de Prut : [versuri] / Adrian Păunescu ; cop., concepţie graf.: Vitalie Ichim. – [Chişinău]
: Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 192, [3] p. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-67-889-6.
[2013-1129].
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Păunescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1118.Bobeică, Constantin.
Introspecţie : [reflecţii, dedicaţii, recenzii, versuri] / Constantin Bobeică ; cop.: Vladimir Siniţki.
– Chişinău : Prometeu, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 191, [1] p. : fot. ; 20 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-919-95-1.
[2013-1045].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Bobeică
1119.Goian, Ana.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tăcerea cuvântului : [versuri] / Ana Goian. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). –
111 p. : fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4475-0-8.
[2013-1060].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Goian
Maxian Deladolna, Gheorghe. Mai frumoasă decât floarea… . – Vezi Nr 1104.

1120.Pîrău, Elena.
Colaj de vise : Versuri / Elena Pîrău ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013
(Tipogr. "Bons Offices"). – 88 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-443-9.
[2013-1053].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Pîrău
1121.Popa, Gurie.
Copilărie, dulce rai : Versuri / Gurie Popa ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Roman-
ciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 92 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-441-5.
[2013-1052].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Popa
1122.Puică, Grigore.
Coasa lui nea Puică : epigrame, poezii şi proze satirice / Grigore Puică ; cuvânt-înainte: Ma-
nole Neagu ; des. de aut. – Chişinău : Cartdidact, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 74, [1] p. : des. ; 20
cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-4462-3-5.
[2013-1059].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-1 Puică
1123.Slutu-Soroceanu, Nina.
Catedrala : (Versuri lirice şi sociale, epigrame, balade, ecténii, doine, romanţe) / Nina Slutu-
Soroceanu. – [Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 175 p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-217-4.
[2013-1019].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Balade.
821.135.1(478)-1 Slutu-Soroceanu
1124.Ţurcanu, Valeriu.
Ştefan cel Mare. Întoarcerea : [roman] / Valeriu Ţurcanu ; pref.: Ruxandra Nechifor ; postf.:
Catinca Agache ; cop.: Petru Balan. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 292 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-436-1.

37
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

[2013-1070].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-311.6 Ţurcanu
1125.Vasilcău, Traian.
Inscripţii pe Etern : Opere netăcute în 9 vol. : [versuri] / Traian Vasilcău ; cop., concepţia
graf.: Alexandru Bostan. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 21
cm. – ISBN 978-9975-52-126-0. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Rep.
Moldova "Edelweiss".
Vol. 1. – 2012. – 716 p. : il. – [500] ex. – ISBN 978-9975-52-127-7 (în cop. tare). – [2013-
1041].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1-3 Vasilcău
1126.Vol. 3. – 2013. – 627, [1] p. – [500] ex. – ISBN 978-9975-52-134-5 (în cop. tare). –
[2013-1042].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vasilcău
1127.Volniţchi, Igor.
Călăul e nevinovat : [roman] / Igor Volniţchi ; cop.: Silvia Lunevi. – Chişinău : Ulysse, 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 160 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4221-3-0.
[2013-1038].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-3 Volniţchi
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1128.Военный сектор : (Cб. науч.-популярных ст. и лит. произведений на военно-ист.
тематику) / Владимир Щенников, Константин Кернац, Constantin Gîlcan [et al.] ; идея сб.:
Сергей Скрипник, Михаил Лупашко. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 21 cm.
[Nr] 4. – 2013. – 126 p. : fot. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. –
Изд. при фин. поддержке Неправительств. орг. "Steaua tineretului", Союза ветеранов Войны в
Афганистане Респ. Молдова. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-333-5. – [2013-1067].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-82+355.48=135.1=161.1
1129.Лозинская, Светлана.
Недописанное письмо : (повести) / Светлана Лозинская ; худож.: Э. Майденберг. – Ки-
шинёв : Б. и., 2012 (Tipogr. "Primex Com"). – 261 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4437-0-8.
[2013-1124].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri.
821.161.1(478)-32 Лозинская
821.163.2(478) Literatură bulgară din Republica Moldova
1130.Малешкова, Анна.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Бесарабски хроники : [ист. роман : в 2-х т.] / Анна Малешкова, Николай Куртев. –
Кишинёв : [Cuşnir & Co], 2013 (Tipogr. "Garomont Studio") – . – 23 cm. – ISBN 978-9975-4251-3-
1.
Т. 1. – 2013. – 369, [2] p. : h. – Bibliogr.: p. 368 (20 tit.). – 400 ex. – ISBN 978-9975-4251-4-
8. – [2013-1083].
- - 1. Literatură în limba bulgară din Republica Moldova – Romane.
821.163.2(478)-94 Малешкова
1131.Т. 2. – 2013. – 345 p. : il. – 400 ex. – ISBN 978-9975-4251-5-5. – [2013-1084].
- - 1. Literatură în limba bulgară din Republica Moldova – Romane.
821.163.2(478)-94 Малешкова
821.512.165(478)Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
1132.Karaganciu, Vlad-Demir.
Pelin amar în Bugeac : [mini-roman] / Vlad-Demir Karaganciu ; cop.: Iulian Caraganciu. –
Chişinău : [Tehnica-Info], 2013 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 176 p. ; 11 x 16 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-63-349-9.
[2013-1068].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova.
821.512.165(478)-9 Karaganciu
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1133.Colorăm de Paşti! : [carte de colorat]. – [Chşinău] : Metrompaş, [2013]. – [20] p. : il. ;
22 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4455-1-1.
[2013-1120].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
1134.Colorăm povestea = Раскрась сказку : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Metrompaş,
[2013]. – [20] p. : il. color ; 22 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4455-0-4.
[2013-1119].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
1135.Baţu-Ichim, Florica.
Poeme din grădina luminii / Florica Baţu-Ichim ; cop., prez. graf.: Stela Roman. – Chişinău :
S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 147 p. : fot., il. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-209-9 (în cop. tare).
[2013-1033].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poeme.
821.135.1-93 Baţu-Ichim

39
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova


1136.Bujor, Ala.
Lumea din jur în ghicitori / text: Ala Bujor. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 72 p. : des. color ; 22 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-11-6.
[2013-1036].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Ghicitori.
821.135.1(478)-93-193.1 Bujor
1137.Ciuntu, Ioan.
Nicuşor, băiat poznaş : [povestiri pentru copii] / Protoiereu Ioan Ciuntu ; il.: Ana Iacub-
Potârniche. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 58, [1] p. : il. color ; 27 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-53-212-9 (în cop. tare).
[2013-1030].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Ciuntu
1138.Neagu, Manole.
De cum Soarele răsare : versuri, ghicitori, des. de colorat / Manole Neagu ; des.: Iulia Puică.
– Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 47, [1] p. : des. ; 20 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-4475-1-5.
[2013-1096].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Neagu
1139.Partole, Claudia.
Când eram înger…: [povestiri pentru copii] / Claudia Partole ; des.: Nona Mândrescu, Violeta
Zabulica-Diordiev ; cop.: Iurie Cnaşin. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 152 p. :
des.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-425-5.
[2013-1097].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Partole
1140.Popa, Petre.
Facceva : (poezii, cântece, ghicitori pentru copii) / Petre Popa ; des.: Mihai Hlihor ; cop.:
Anatol Adam. – Chişinău : Lexon-Prim, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 83 p. : des., n. muz., [8] p. des.
color ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4436-8-5.
[2013-1061].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Popa
1141.Popa, Petre.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vraja păsărilor : [noţiuni, versuri] / Petre Popa ; des.: Mihai Hlihor ; cop.: Anatol Adam ; de-
sign : Natalia Berebiuc. – Chişinău : Lexon-Prim, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 16, [1] p. : des., fot.
color ; 27 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4436-9-2.
[2013-1062].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Popa
Stârcea, Marian. Portativul cu pistrui. – Vezi Nr 1105.

1142.Toporeţ, Valeria.
Florile copilăriei mele : [versuri pentru copii] / Toporeţ Valeria. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. AŞM). – 33 p. : des. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-62-344-5.
[2013-1006].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Toporeţ
1143.Varticovschi, Olga.
Dacii şi Burebista : [legende] / Olga Varticovschi. – Chişinău : Pontos, 2013 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – [20] p. : des. color ; 29 cm. – (Strămoşii noştri pentru mari şi mici ; 1) (Cartea
visurilor mele).
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-264-0.
[2013-1037].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Legende.
821.135.1(478)-93 Varticovschi
1144.Zodia fiorului dintâi : [versuri ale elevilor de la Liceul Teoretic "Alexandru Agapie", sa-
tul Pepeni, raionul Sângerei] / coord. de proiect: Dumitru Balan, Pavel Maxian ; red. consultant:
Vlad Sărătilă ; imagini: Florin Vulpe, Daniel Manoilă. – Chişinău : Lexon-Prim, 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 63, [1] p. : des., fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4476-0-7.
[2013-1095].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Creaţia copiilor.
821.135.1(478)-82-93
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie. – Vezi Nr 1108.

821.135.1.0 Literatură română


1145.Cimpoi, Mihai.
Mihai Eminescu : Dicţ. encicl. / Mihai Cimpoi. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Gunivas, [2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 584 p. : fot. ; 24 cm. – (Dicţionare Gunivas).
Aut. pe cop. nu este indicat. – Rez.: lb. rom., engl., fr. alte lb. străine. – Bibliogr.: p. 516-529.
– Ind. de opere, de nume : p. 530-575. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4260-3-9 (în cop. tare)(eronat).

41
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

[2013-1048].
- - 1. Literatură română – Dicţionare enciclopedice. 2. Eminescu, Mihai,1850-1889, poet ro-
mân – Dicţionare.
821.135.1.09'374.2
821.161.2.09 Literatură ucraineană
Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи. – Vezi Nr 1107.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
1146.Colţa, Valentin.
Geografia prezentată în scheme şi tabele / Valentin Colţa, Ana Calenda. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Valinex") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-68-224-4.
(Partea a 2-a) : (Geografia umană a lumii). – 2013. – 79 p. : scheme, tab. – Bibliogr.: p. 79
(16 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-68-196-4. – [2013-1081].
911.3(100)(084.2)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie. – Vezi Nr 1108.

94(100) Istoria universală


Arsenii, Sofia. "Colacul salvator" pentru BAC la Istoria Românilor şi Universală, 2013. – Vezi
Nr 1149.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
1147.Cojocaru, Nicolae.
Nevoia de Mărturisiri despre Vremurile sub care ai trăit: (Relatări despre anii 1940-2013) :
[ale aut. despre viaţa familiei sale] / Nicolae Cojocaru. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). –
516 p. : fot., [1] p. fot. ; 24 cm.
În red. aut. – Bibliogr.: p. 499-504. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 505-
516. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-092-3.
[2013-1146].
- - 1. Familia Cojocaru – Satul Coşerniţa – Raionul Floreşti – Republica Moldova.
94(478)"1940/2013"
1148.Pârlea-Conovali, Veronica.
Destăinuiri de pe lumea cealaltă: (deportări, foamete, gulaguri, executări, amintiri) / Veronica
Pârlea-Conovali ; pref.: Anatol Petrencu. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
155 p. : fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al dlui Andrei Conovali. – 500 ex.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-53-207-5.
[2013-1008].
- - 1. Destine ale deportaţilor din Republica Moldova.
94(478):929
94(=135.1) Istoria românilor
1149.Arsenii, Sofia.
"Colacul salvator" pentru BAC la Istoria Românilor şi Universală, 2013 : Materialele didactice
de realizare a probei de BAC / Sofia Arsenii ; rec. şi consultant şt.: Angela Lisnic. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. "Garomont-Studio"]. – 177 p. : fig., h., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 176-177 (36 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4442-5-5.
[2013-1076].
- - 1. Istoria Românilor – Bacalaureat, 2013. 2. Istoria Universală – Bacalaureat, 2013.
94(=135.1)+94(100)(073.5)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1150.Hanganu, Aurelia.
Construcţiile actanţiale în limba română : 10.02.01 – Lb. rom. : Autoref. tz. de doct. habilitat
în filologie / Hanganu Aurelia ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei / Hanganu Aurelia ;
Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic al Institutu-
lui de Studii Enciclopedice al AŞM, 2013. – 45 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-42 (53 tit.).
[2013-54 Teze].
811.135.1'367(043.2)
Pentru titlul doctor
1151.Croitor-Chiriac, Tatiana.
Valenţe metodologice ale instruirii asistate de calculator în învăţământul superior : 13.00.02
– Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Autoref. tz. de doct. în ped. / Tatiana Croitor-Chiriac
; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Universităţii Pedagogice de Stat
"Ion Creangă" din Chişinău). – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (24 tit.).
[2013-52 Teze].
37.016.046:004(043.2)
1152.Eftodi, Diana.
Aspecte epidemiologice, clinice şi morfologice ale tumorilor cutanate de origine
mezenchimală : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Eftodii
Diana ; Inst. Medico-Sanitară Publică, Inst. Oncologic. – Chişinău : S. n., 2013. – 31 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (45 tit.).
[2013-46 Teze].
616.5-006-036.22-092(043.2)
1153.Gîncu, Silviu.
Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la viitorii profesori
de informatică : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Autore. tz. de doct. în ped.

43
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

/ Gîncu Silviu ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Universităţii de Stat
din Tiraspol). – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (21 tit.).
[2013-48 Teze].
37.016.046:004(043.2)
1154.Sîrbu, Nina.
Răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de întreprinzător : Specialitatea : 12.00.08 –
Drept penal (drept penal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Sîrbu Nina ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (14 tit.).
[2013-49 Teze].
343.37(043.2)
1155.Ştefănoaia, Mihai.
Reglementarea răspunderii pentru infracţiunile privind traficul de persoane în dreptul compa-
rat : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autorf. tz. de doct. în drept / Ştefănoaia
Mihai ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (18 tit.).
[2013-47 Teze].
343.54(043.2)
1156.Varlamov, Evghenii.
Cernoziomurile cumulice din zona de sud a Republicii Moldova : 03.00.27 – Pedologie :
Autoref. tz. de doct. în biologie / Varlamov Evghenii ; Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a
Solului "Nicolae Dimo". – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (29 tit.).
[2013-53 Teze].
631.445(043.2)
1157.Vovnenciuc, Olga.
Dezvoltarea deprinderilor de lucru independent al studenţilor prin mijloacele învăţământului
electronic mixt (prezenţial – distanţă) : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica) :
Autoref. tz. de doct. în ped. / Vovnenciuc Olga ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipografia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 26 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (13 tit.).
[2013-55 Teze].
378:004(072.8)(043.2)
1158.Yang Binglin.
Modele, tehnici şi produse program pentru simularea animată a proceselor biologice de au-
to-reglare : 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii, programarea calculatoarelor : Autoref. tz.
de doct. în informatică / Yang Binglin ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matetmatică şi Informati-
că. – Chişinău : S. n., 2013. – 24 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (10 tit.).
[2013-50 Teze].
[004+004.9]:57(043.2)
1159.Idem în lb. engl. : Models, techniques and software products for animated simulation of
auto-regulated biological processes : 01.05.01 – Theoretical foundation of computer science;
programming : Doctoral summary of professional accomplishments in computer science. –
Chisinau : S. n., 2013. – 24 p. : fig. ; 21 cm.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 20-21 (10 tit.).


[2013-51 Teze].
[004+004.9]:57(043.2)

45
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

Index de nume
Caras-Cumpenici, Maria 1034
A Cardaniuc, Corina 1080
Achiri, Ion 1062 Cartofeanu, L. 1102
Adam, Anatol 1140-41 Cârmu, Isai 1106
Afanas, Dorin 1063 Ceapa, Valentina 1062
Agache, Catinca 1124 Cernei, Ion 1013
Alcaz, Olga 1056-57 Cerneţchi, Olga 1080, 1083-84, 1086, 1088
Ambros, Filip 1071 Chirsanova, Aurica 1099-1100
Andreev, Alexei 1066 Cimpoi, Mihai 1115, 1145
Andrieş, Lucia 1071 Ciobanu, Victor 1086
Andronache, Nicolae 1053 Ciocârla, Ludmila 1081
Andronic, Gabriel 1104 Ciofu, Iurie 1101
Andruhina, Marina 1105 Ciuntu, Ioan (protoiereu) 1137
Angheli, Todur 1111 Cnaşin, Iurie 1139
Arsenii, Sofia 1149 Cojocaru, Nicolae 1147
Avdeev, Larisa 1065 Cojocaru, Valentina 1043
Cojocaru, Vasile Gh. 1043
B Cojuhari, Lilia 1077
Colţa, Valentin 1146
Bacinschi, Mihai 1105, 1116 Condrea, Igor 1105
Baciu, Gheorghe 1028 Corescu, Andrei-Paul 1064
Balan, Dumitru 1144 Cornea, Ion 1093
Balan, Petru 1124 Corniciuc, Sabina 1112
Balan, Stela 1056-57 Coşparmac, Viorica 1087
Baltag, Dumitru 1029 Coşpormac, Viorica 1084
Barbăneagră, Alexandra 1112 Cotelea, Silvia 1050
Baţu-Ichim, Florica 1135 Courty, J.-M. 1064
Bârsan, Victor 1039 Cristei, Tamara 1045
Bejan, N. 1092 Crivceanscaia, Larisa 1082
Bejan, Nicolae 1094 Crîşmaru, Valentin 1033
Bejenaru, Olga 1106 Croitor-Chiriac, Tatiana 1151
Bejenaru, Sergiu 1084, 1087 Cupcea, Sandu Aristin (1106)
Berebiuc, Natalia 1141 Cuzneţov, Larisa 1034
Bernic, Jana 1076 Cuzuioc, Ion 1106
Bobeică, Constantin 1118
Bolunduţ, Ioan-Lucian 1101 D
Bostan, Alexandru 1125-26
Braga, Mihai 1017 Dadu, C. 1097
Braghiş, Maria 1040 Damian, Victor 1108
Buga, Ion 1012 Dergaci, Oleg 1093
Bujor, Ala 1136 Diug, Eugen 1068
Burlacu, Ala 1083 Diug, Valentina 1086
Buruiană, Maria 1050 Dodon, E. 1034
Drumea, Iulia 1026
C Dulgheru, Valeriu 1101
Dutova, Laurenţia 1109-10
Calenda, Ana 1146
Calpacci, Nina 1031 E
Carabet, Natalia 1046
Caracaş, Olimpiada 1110 Edu, Inga 1022
Caraganciu, Iulian 1132 Eftodi, Diana 1152
Eminescu, Mihai 1115

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Erhan, Antonina 1063 Kierlik, É. 1064


Ermicioi, Aurelia 1050
Eţco, Constantin 1009, 1054 L

F Ladaniuc, Victor 1012


Lehoucq, R. 1064
Feuraş, E. 1025 Lisnic, Angela 1149
Filat, Vasile 1019 Livşiţ, Irina 1076
Friptu, Valentin 1085 Lunevi, Silvia 1127
Friptuleac, Grigore 1067 Lupaşcu, Valeriu 1008
Funieru, Natalia 1096
M
G
Malîga, O. 1069-70, 1072-73
Gangan, Silvia 1094 Manoilă, Daniel 1144
Gaţcan, Ştefan 1083, 1088 Manolache, Constantin 1006
Gîlcan, Constantin 1128 Marchel (episcop) 1022
Gîncu, Silviu 1153 Mardare, Marcela 1121
Gînju, Stela 1046 Marian-Pavlenco, Angela 1083
Gladun, Sergiu 1080, 1088 Marina, Vasile 1014
Globa, Nina 1009 Matcovschi, Sergiu 1071
Gogu, Tamara 1109-10 Maxian Deladolna, Gheorghe 1104
Goian, Ana 1119 Maxian, Pavel 1144
Goma, Ludmila 1009, 1054 Mazuru, Sergiu 1101
Goma, Paul 1116 Mândrescu, Nona 1139
Grighel, Gheorghe 1097 Mogol, Natalia 1030-31
Grosu, Lidia 1106 Moloşag, Natalia 1032
Gudumac, Eva 1076 Morozov, V. 1092
Guranda, Diana 1068 Moşin, Octavian 1037
H N
Haheu, Efrosinia 1046 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1035-36
Hanganu, Aurelia 1150 Neagu, Manole 1122, 1138
Harea, Maria 1050 Nechifor, Ruxandra 1124
Hlihor, Mihai 1140-41 Nemerenco, L. 1092
Hodorogea, Stelian 1085 Niţulenco, Tatiana 1101
I O
Iacub-Potârniche, Ana 1137 Obadă, A. 1069-70
Iaşcenco, Tudor 1013 Ochişor, Viorica 1074-75
Ichim, Vitalie 1117
Ilaşcu, Yurie 1044 P
Ionescu, Mihaela 1047-48 Paiu, Liuba 1058-61
Isac, Andrei 1066 Paladi, Tatiana 1020
Isac, E. 1025 Palamarciuc, Vladimir 1032
J Partole, Claudia 1139
Pântea, Victor 1077
Josan, Liliana 1066 Pârlea-Conovali, Veronica 1148
Josanu, Dorin 1026 Pâslaru, Vlad 1050-51
Păunescu, Adrian 1117
K Petrencu, Anatol 1148
Karaganciu, Vlad-Demir 1132 Petrov, Victor 1080, 1088

47
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

Pincov, Alexandr 1008 Topor, Gabriella 1108


Pînzari, Ala 1047-48 Toporeţ, Valeria 1142
Pînzari, Ludmila 1089 Treiner, Jacques 1064
Pîrău, Elena 1120 Triboi, Ana 1041, 1113-14
Polcanov, Vladimir 1096 Triboi, Vera 1058-61
Polişciuc, Tamara 1068
Popa, Gurie 1120 Ţ
Popa, Iulius 1055 Ţîganaş, Ion 1030-31
Popa, Petre 1140-41 Ţurcan, Alexandru 1032
Popovici-Paraschiv, Radmila 1105 Ţurcanu, Valeriu 1124
Porcescu, Sergiu 1007
Puică, Grigore 1122 V
Puică, Iulia 1138
Vacaro, Bruno 1064
R Varlamov, Evghenii 1156
Varticovschi, Olga 1143
Racu, Aurelia 1053 Vasilcău, Traian 1125-26
Revenco, Valeriu 1074-75 Volniţchi, Igor 1127
Roman, Stela 1135 Vovnenciuc, Olga 1157
Romanciuc, Lidia 1007 Vrânceanu, Maria 1047-48
Romanciuc, Ruxanda 1120-21 Vulpe, Florin 1144
Rotaru, Dorina 1082
Rotaru, N. 1069-70, 1072 Y
S Yang Binglin 1158-59
Sarabaş, Eugenia 1040 Z
Sarabaş, Nicoleta 1040
Sărătilă, Vlad 1144 Zabulica-Diordiev, Violeta 1139
Siniţki, Vladimir 1118 Zanet, Todur 1115
Sîrbu, Nina 1154 Zatuşevski, I. 1072
Slutu-Soroceanu, Nina 1123 Zavadschi, Ala 1112
Solomon,Oleg 1078-79 Zgardan, Aliona 1108
Soroceanu, Iurie 1093 А
Spînu, Constantin 1077
Spînu, Stela 1010 Акири, Ион 1062-63
Statsiuc, Violeta 1084, 1087 Андроник, С. 1095
Stârcea, Marian 1105 Арсене, И. А. 1042
Stici, Ion (1012)
Stratulat, Petru 1080-84, 1086, 1089-91 Б

Ş Бабенко, О. А. 1018
Бежан, Н. 1095
Şcerbacova, Galina 1091 Брайков, Андрей 1063
Şoitu, Marcela 1090 Букова, Виктория 1021
Ştefănoaia, Mihai 1155 Бучкова, О. Н. 1018
Şterbeţ, Daniela 1065
В
T
Вербицкая, Л. А. 1018
Tanaşciuc, Olesea 1024 Вранчеану, Мария 1049
Tarlapan-Martîniuc, Livia 1050-52
Tăutu, Inesa 1038 Г
Tofan, Eugenia 1006 Глоба, Галина Григорьевна 1027
Tomşa, Aurelia 1025 Гораш-Постикэ, Виорика 1049

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Д Млечко, Т. П. 1011
Дружинець, М. Л. 1107 Н
З Николаеску-Онофрей, Лилиана 1049
Зайковски, Татьяна 1049 С
И Сиганова, О. В. 1103
Скрипник, Сергей 1128
Ионова, И. А. 1018
Т
К
Терзи-Барбэрошие, Даниела 1049
Картоусова, В. В. 1103 Туркинэ, Татьяна 1049
Кернац, Константин 1128 Тэбырца, В. И. 1042
Кирпал, Сингх 1021
Кицул, И. 1095 Ч
Куртев, Николай 1130-31
Чапа, Валентина 1062
Л Чумак, Л. Г. 1011
Лозинская, Светлана 1129 Ш
Лупашко, Михаил 1128
Шпунтенко, Ольга 1062-63
М
Щ
Майденберг, Э. 1129
Малешкова, Анна 1130-31 Щенников, Владимир 1128

Index de titluri
1001 идея по качественному раннему вос- Instruirea practică obstetricală
питанию 1049 multiprofesională. Suportul vital de bază şi
30 de întrebări de-acasă 1013 colapsul matern 1087
Abecedar 1050 Ion Stici, talent şi vrednicie 1012
Administrarea Publică 1014 Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 1045
Cardiotocografia în obstetrică 1080 Managementul calităţii produselor alimentare
Catalog de preţuri medii pentru materiale de 1096
construcţii 1102 Moldova Science Towards the European
Colorăm de Paşti! 1133 Research Area 1007
Colorăm povestea 1134 National Report on the Enforcement of Intel-
Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova lectual Property Rights in the Republic of
1006 Moldova 1031
Conferinţa internaţională "Standardele euro- Practica didactică constructivă 1056
pene pentru o educaţie de calitate" 1036 Profesor universitar Grigore Friptuleac. Medi-
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratori- cina omului sănătos – direcţie prioritară a
lor, Doctoranzilor şi Studenţilor 1015 asistenţei medicale 1067
Culegeri de teste: Disciplina Radiologie 1069 Profilaxia tulburărilor comportamentale la
Distocia de umăr 1083 minori: inovaţii, provocări şi tendinţe în edu-
Embolia cu lichid amniotic 1084 caţia modern 1035
Hands-on science, innovative teaching, gates Proiectarea asistată de calculator 1008
to research 1039 Proiectul Strategiei Naţionale privind zonele
Hemoragia post-partum 1086 umede 1066

49
Cronica cărţii Nr 6-2013 ≡ Book annals Nr 6-2013

Promovarea valorilor naţionale prin limbă, Teste de evaluare la limba română 1112
literatură şi istorie 1108 Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în
Raport naţional privind respectarea drepturilor limba română 1023
de proprietate intelectuală în Republica Zodia fiorului dintâi 1144
Moldova 1030 Вестник Славянского университета 1011
Scientific community of the Republic of Mol- Военный сектор 1128
dova 1006 Искусство как фактор формирования куль-
Simbolizarea materialelor metalice în sisteme- турно-исторических традиций 1103
le de standarde GOST (Rusia), STAT (Ro- Каталог продуктов 1098
mânia) şi EN (Uniunea Europeană) 1101 Менеджмент качества пищевых продуктов
Stagiul professional în avocatură în Republica 1100
Moldova 1032 Міжкультурна комунікація: проблеми та
Standarde de învăţare şi dezvoltare pentru перспективи 1107
copilul de la naţtere până la 7 ani 1047 Проект Национальной Стратегии по влаж-
Şcoala şi biserica: parteneriat pentru educaţie ным зонам 1066
1037 Расскрась сказку 1134
Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico- Славянские чтение 1018
ştiinţific 1017 Cтандарты обучения и развития детей от
Tehnologie farmaceutică extemporală 1068 рождения до 7 лет 1048
Teorie economic 1025 Теория передачи ифнормации 1095
Teorii şi experienţe în educaţia incluzivă 1053 Учебная конструкторская практика 1057

Index de subiecte
Abecedare 1050 Instituţii de Cercetare, Republica Moldova
Academia de Ştiinţe a Moldovei 1006 1007
Artă 1103 Instruire 1036
Astrologie, şarpele cosmogonic 1020 Islam 1023
Biblia pentru tineri 1019 Istorie, românilor 1149
Cântece pentru copii 1104 - universală 1149
Cardiotocografia în obstetrică 1080 Îngrăşăminte, plantaţii viticole 1097
Cărţi pentru copii 1133-34 Învăţământ, la distanţă prin e-Learning 1043
Chimie 1065 - primar 1051-52
Coran 1023 Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, istorie
Cultură fizică, metodica predării 1042 1045
Deportări, Republica Moldova 1148 Limbi, engleză 1109-10
Diagnostic 1071 - găgăuză, dicţionare 1111
Didactică, discipline pedagogice 1044 - română 1112-14
Educaţie 1036 - - dicţionare 1111
- a personalităţii 1035 - - metodica predării 1040-41
- creştină 1037 Literatură, găgăuză din Republica Moldova
- incluzivă 1053 1132
- în familie 1034 - în limba bulgară din Republica Moldova
- preşcolară 1049 1130-31
- timpurie, standarde 1047-48 - română 1115-17
Elaborarea proiectelor 1027 - - dicţionare enciclopedice 1145
Farmaceutică 1068 - română din Republica Moldova 1118-27
Fizica, metodica predării 1039 - - pentru copii 1135-44
Fizica şi mediul înconjurător 1064 - rusă din Republica Moldova 1013,1128-29
Macroeconomie 1025

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Management 1009 Protecţia plantelor 1098


Marketing 1009 Radiologie 1069
Matematica,1062-03 Romanţe 1104
Materiale, de construcţii, cataloage 1102 Scrieri creştine 1022
- metalice, standarde 1101 Sociolingvistică 1107
Medicină legală, istorie 1028 Strategii naţionale 1066
Mediul înconjurător 1046 Şarpele cosmogonic 1020
Minori, tulburări de comportament 1035 Teoria generală a dreptului 1029
Muzică 1103 Tradiţii culturale 1103
Procese culturale europene 1010 Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi,
Progrese tehnico-ştiinţifice 1017 istorie 1055

Index de editori
AGEPI 1030-31 Medicina 1009, 1067, 1071, 1074-77
Almor-plus 1023 Metrompaş 1133-34
ANTEM 1112 Poligraf-Design 1038, 1058-61
Arc 1064, 1105 Pontos 1034, 1053, 1115, 1120-21, 1124,
Cartdidact 1063, 1122 1138-39, 1143
Cartea Moldovei 1104 Primex Com 1027
Centrul Proiecte Internaţionale 1007 Print-Caro 1156
CEP USM 1154-55 Prometeu 1118
Cuşnir & Co 1130-31 Prut Internaţional 1050, 1062
Cuvîntul-ABC 1037 Sofart Studi 1041, 1113-14
Editex 1104 Ştiinţa 1039, 1117
Epigraf 1024, 1136 Tehnica-Info 1132
Fundaţia "Draghiştea" 1012 Tehnica-UTM 1008, 1015-17, 1056-57,
Grafema Libris 1125-26 1092-96, 1099-1101
Gunivas 1145 Ulysse 1127
IEFS 1033 Universul 1068, 1106
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii Издательство Приднестровского Уни-
"Incercom" 1102 верситета 1103
Institutul de Studii Enciclopedice 1006, 1150 Путь Духовности 1021
Interprint 1040 Славянский университет Республики
Lexon-Prim 1045, 1140-41, 1144 Молдова 1011, 1018
Lumina 1116
Lyceum 1065

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-4209-5-2 1054
ISBN 978-9975-4260-3-9 1145

51
Cronica recenziilor Nr 2-2013 ≡ Review annals Nr 2-2013

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2013
APRILIE-IUNIE NR 6 APRILIE-JUNE
(93-149)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
93. Balmuş, Victor. Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Re-
publica Moldova / Victor Balmuş. – Chişinău : Lexon Prim, 2012. – 311, [1] p.
Smochină Andrei // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 5. – P. 57-58.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


94. O viaţă trăită intens : Valeriu Machedon : In memoriam. – Chişinău : Pontos,
2012. – 152 p.
Răileanu Vitalie. Zbor deasupra unei vieţi trăite intens // Literatura şi arta. – 2013. – 16
mai. – P. 5.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


95. Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial din Republica Moldova
= National inventory of theintangible cultural heritage of the Republic of Moldova : Vol. A. –
Chişinău : Lumina, 2012. – 223 p.
Buzilă Varvara. Îndemn la salvare // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 170-171.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
96. Zolotariov, Elena. Plăsmuind un suflet nobil: studiu integrat de etică / Elena
Zolotariov. – Chişinău : Lumina, 1991. – 176 p.
Postolachi Alina. "Plăsmuind un suflet nobil" – o carte cu care mergi mai sigur la lecţie
// Făclia. – 2013. – 15 iun. – P. 8.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
97. Ghidul mănăstirilor din România / Gheorghiţă Ciocoi, Şerban Tica, Amalia
Dragne [et al.]. – Bucureşti : Sophia, 2011.
Tamazlâcaru Elena. Un ghid foarte important // Luminătorul. – 2012. – Nr 5. – P. 51-52.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
98. Iluţ, Petru. Psihologie socială şi sociopsihologie / Petru Iluţ. – Iaşi : Polirom,
2009.
Negru Nina. Spre o nouă paradigmă a gândirii sociologice // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 12 apr. – P. 14.

32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
99. Popescu, Nicu. Politica externă a Uniunii Europene şi conflictele post-sovietice
/ Nicu Popescu ; trad. din lb. engl. de Alexandru Şiclovan. – Chişinău : Cartier, 2013. – 224 p.
Negru Nicolae. Deconstrucţia UE, politica externă // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 11
iun. – P. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locu-
inţe
100. Botnarenco, Ion. Cadastrul bunurilor imobile în Republica Moldova: teorie, me-
tode, practică. – Chişinău : Pontos, 2012. – 484 p.
Krupenikov Igor. O monografie originală / Igor Krupenikov, Dumitru Bratco // Mediul
Ambiant. – 2013. – Nr 1. – P. 48-49.
Stasiev Grigore // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 4-5. – P. 39.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
101. Mocanu, Natalia. Managementul reformărilor în sectorul agrar al Republicii
Moldova: [monografie] / Natalia Mocanu. – Chişinău : Print Caro, 2010. – 197 p.
Movileanu Pavel // Economie şi Sociologie. – 2013. – N 1. – P. 181.

102. Ţurcanu, Petru. Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul


agrar : [monografie] / Petru Ţurcanu, Natalia Mocanu, Anatolie Spivacenco. – Chişinău : S. n.,
2013. – 218 p.
Stratan Alexandru // Economie şi Sociologie. – 2013. – N 1. – P. 182.

53
Cronica recenziilor Nr 2-2013 ≡ Review annals Nr 2-2013

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
103. Negru, Andrei. Consolidarea justiţiei în statul contemporan democratic : Mono-
grafie / Andrei Negru. – Chişinău : S. n., 2012. – 239 p.
Smochină Andrei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 67-68.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


104. Гучок, А. Е. Основы криминалистического учения о материальной
структуре преступления. – Минск : Тесей, 2012. – 228 с.
Карпов Н. С., Бахин В. П., Быргэу М. М. [et al.] // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 5. – P.
57-58.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
105. Pogolşa, Lilia. Teoria şi praxiologia managementului curriculumului / Lilia
Pogolşa. – Chişinău : Lyceum, 2013. – 360 p.
Andriţchi Viorica // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr. 1 – P. 81-82.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


106. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Scutul românismului : [studii referitoare la tema
idealului social şi educaţional] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – Chişinău : Labirint, 2013. – 181,
[1] p.
Tamazlâcaru Elena. Despre "Scutul românismului" // Literatura şi arta. – 2013. – 18
apr. – P. 8.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


107. Eţco, Constantin. Imaginea personalităţii profesorului instituţiei de învăţământ
superior medical / Constantin Eţco, Iuliana Fornea, Jana Racu. – Chişinău : S. n., 2013. –
309 p.
Jelescu Petru // Sănătate publică, economie şi management în medicină. 2013. – Nr 2.
– P. 77.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


108. Panfilie, Tudor. Dragostea în datina tineretului român / Tudor Panfilie. – Bucu-
reşti : Saeculum I. O., 1998. – 224 p.
Lungu Mariana // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeolo-
gie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 191-193.

391/395 Etnografie
109. Ciubotaru, Ion H. Petru Caraman. Destinul cărturarului / Ion H. Ciubotaru. –
Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2008. – 658 p.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Prohin Andrei // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie.


– 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 186-190.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


59 ZOOLOGIE
110. Cozari, Tudor. Atlas Zoologic / Tudor Cozari. – Chişinău : Ştiinţa, 2013. – 123
p.
Şveţ Romeo, Iachim Vitalie. Savant ce revendică demnitatea ştiinţei // Făclia. – 2013. –
8 iun. – P. 13.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
616 Patologie. Medicină clinică
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
111. Ţurcan, Svetlana. Colita ulceroasă : Monografie / Svetlana Ţurcan. – Chişinău
: CEP Medicina, 2012. – 192 p.
Ţîbîrnă Ion // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 2. – P. 81-82.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
112. Moise, Monahul. Să nu ne răzbunaţi : Mărturii despre suferinţele românilor din
Basarabia / Moise Monahul. – Alba Iulia : Reîntregirea, 2012. – 354 p.
Brânză Maria. Memoria – cartea de nobleţe a neamului // Luminătorul. – 2012. – Nr 6.
– P. 34-37.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


113. Antologie de poezie românească din Moldova = Antología de poesía rumana
de Moldavia : în versiune spaniolă / aut. al ed., trad. din rom. în span. de Maria Augustina
Hâncu. – Chişinău : Lumina, 2012. – 303 p.
Diaconescu Traian. Poeţi români din Basarabia, într-o versiune spaniolă memorabilă //
Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 7.

114. Bordeianu, Leo. Lumini peste ape : [poezii] / Leo Bordeianu. – Iaşi :
TipoMoldova, 2013.
Moroşanu Andrei. Puterea generativă a luminii // Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. –
P. 6.

55
Cronica recenziilor Nr 2-2013 ≡ Review annals Nr 2-2013

115. Buzu, Ion. 3 ml de konfidor : [poeme] / Ion Buzu. – Bucureşti : Casa de Pariuri
Literare, 2013.
Crudu Dumitru. Fricile unui om care stropeşte cu otravă cartofii // Timpul. – 2013. – 28
iun. – P. 23.

116. Calamanciuc, Gheorghe. Donjuan în derivă : Roman / Gheorghe


Calamanciuc. – Chişinău : Editerra Prim, 2012. – 300 p.
Jitaru Valentin. Va da lovitura şi Donjuan în derivă? // Făclia. – 2013. – 13 apr. – P. 2.

117. Cibotaru, Mihail Gh. Crestături pe tulpina unui destin : retrospective subiective
/ Mihail Gh. Cibotaru. – Chişinău : Universul, 2013. –197, [11] p.
Ciocanu Ion. Viaţa, ca o lecţie // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 2.

118. Ciobanu, Nicolae. Supusul Satanei : Pe tărâmul zorilor : Roman / Nicolae Cio-
banu. – Chişinău : Pontos, 2009. – 263 p.
Ciocanu Ion. Revenirea la "alt roman" // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr. – P. 5.

119. Corcodel, Varvara-Valentina. Rocada destinelor : Roman-cronică / Varvara-


Valentina Corcodel. – Chişinău, 2011. – 319, [1] p.
Ciocanu Ion. Reînvierea trecutului dureros // Florile dalbe. – 2013. – 20 iun. – P. 14.

120. Dabija, Doina. 101 poeme / Doina Dabija. – Bucureşti : Biodova, 2012.
Răilenu Mariana. "101 poeme", Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 4 apr. – P.
4.

121. Dabija, Nicolae. Nu vă îndrăgostiţi primăvara : [nuvele] / Nicolae Dabija. – Chi-


şinău : Editura pentru Literatura şi artă, 2013. – 210, [2] p.
Codreanu Lina. Rătăcind prin timpul cărturarului Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2013. – 6 iun. – P. 5.

122. Dabija, Nicolae. Poesia e amore : [poezii] / Nicolae Dabija. – Roma : Tabula
Fati, 2013.
Baldassi Francesco. Prezentarea poeziei // Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 5.

123. Diordiev, Ion. Culegând frumoasele poveţe : [catrene, distihuri şi gânduri] / Ion
Diordiev. – Chişinău : Lumina, 2012. – 79, [1] p.
Morăraş Mihai. Un harnic sfătuitor de utile poveţe // Literatura şi arta. – 2013. – 18 apr.
– P. 5.

124. Erizanu, Maria-Paula. Aceasta e prima mea revoluţie. Furaţi-mi-o / Maria-


Paula Erizanu. – Chişinău : Cartier, 2010. – 140 p.
Crudu Dumitru. O carte profetică // Timpul. – 2013. – 17 mai. – P. 23.

125. Filip, Iulian. Luna-i una : [poezii de dragoste şi de durere, din dragoste ori din
lipsă de dragoste] / Iulian Filip. – Chişinău : AŞM, 2011. – 174 p.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Copcea Florian. Iulian Filip, sau Setea de absolut a poetului // Literatura şi arta. –
2013. – 30 mai. – P. 4.

126. Florea-Dascăl, Valeria. Ecoul Dragostei Dintâi : [povestiri] / Valeria Florea-


Dascăl. – Chişinău : Pontos, 2013. – 112 p.
Cotuţiu Cornel // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 4.

127. Mardare, Marcela. Blăniţa lui Aricuş : [poveste] / Marcela Mardare. – Chişinău :
Pontos, 2012. – 16 p.
Ciocanu Ion. Un arici şi o blăniţă... // Florile dalbe. – 2013. – 11 apr. – P. 4.

128. Matei, Valeriu. Elegiile fiului risipitor : opera poetică / Valeriu Matei. – Iaşi :
Princeps, 2010.
Copcea Florian. Valeriu Matei: O poartă deschisă spre magia poeziei // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 13 iun. – P. 5.

129. Nanea, Vasile. Diplomaţie pe baricade : [jurnal intim] / Vasile Nanea. – Chişi-
nău : Litera, 2012. – 167 p.
Dabija Nicolae. Dragostea, ca diplomat // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 6.
Mareş Nicolae. Literatură şi diplomaţie // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 6.
Marulea Alexei // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 6.
Tamazlâcaru Elena. Excelenţa Sa Vasile Nanea şi volumul Diplomaţie pe baricade //
Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 6.

130. Nicolaescu, Nicu. Fluturele Alb : roman / Nicu Nicolaescu. – Chişinău : S. n.,
2012. – 136 p.
Răileanu Vitalie. Fondul de nelinişte şi obsesia ubicuităţii în romanul "Fluturele Alb" de
Nicu Nicolaescu // Timpul. – 2013. – 26 apr. – P. 23.

131. Nicolau, Nicoleta. Începe iubirea : [poezii] / Nicoleta Nicolau. – Alba Iulia :
GENS Latina, 2012.
Cârlan-Munteanu Oxana. Culoarea sufletului în poezia Nicoletei Nicolau : (Cronică la
vol. de debut "Începe iubirea") // Literatura şi arta. – 2013. – 16 mai. – P. 5.

132. Nicula, Sava. Flori de toamnă : [poezii] / Sava Nicula. – Chişinău : Atelier,
2012. – 190 p.
Răileanu Vitalie. Aspiraţia poetului Sava Nicula spre originalitate // Literatura şi arta. –
2013. – 11 apr. – P. 4.

133. Palladi, Tudor. Talismanul ursitei : Poezii / Tudor Palladi. – Chişinău : Profesi-
onal Service, 2012. – 298 p.
Ciocanu Ion. Spre împlinirea cerescului Destin // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. –
P. 4.

134. Postolachi, Ghenadie. Ore particulare de fotosinteză : Roman / Ghenadie


Postolachi. – Chişinău : Profesional Service, 2012. – 140 p.

57
Cronica recenziilor Nr 2-2013 ≡ Review annals Nr 2-2013

Răileanu Vitalie. Contemporan – imaginar – real // Timpul. – 2013. – 5 apr. – P. 23.

135. Reazanţev, Eudochia. La umbra cuvântului artistic : scenarii şcolare / Eudo-


chia Reazanţev. – Chişinău : Pontos, 2013. – 96 p.
Iachim Ion. "La umbra cuvântului artistic" // Univers pedagogic pro. – 2013. – 13 iun. –
P. 8.

136. Rusu, Nicolae. Al şaptelea simţ : Roman / Nicolae Rusu. – Chişinău : Prut In-
ternaţional, 2013. – 217, [1] p.
Ungureanu Larisa. Ne lipseşte al şaptelea simţ // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. –
P. 5.

137. Umor cu şi despre copii / alcăt.: Marcela Mardare. – Chişinău : Pontos, 2012.
– 51, [1] p.
Ciocanu Ion. Carte pentru copii, dar nu numai pentru ei // Florile dalbe. – 2013. – 25
apr. – P. 7.

138. Ursache, Silvia. Dacul : legendă istorică / Silvia Ursache. – Chişinău : Silvius
Libris, 2013. – 62, [1] p.
Anton Ion. Silvia Ursache. Dacul // Florile dalbe. – 2013. – 11 apr. – P. 8.
Ciocanu Ion. Incitantă ca toate legendele şi nu numai... // Literatura şi arta. – 2013. –
21 mar. – P. 4.
Ciocanu Ion. O realizare literară excelentă // Florile dalbe. – 2013. – 30 mai. – P. 7.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


139. Tăzlăuanu, Valentina. Lumea după Hamlet / Valentina Tăzlăuanu. – Chişinău :
Lumina, 2011. – 235 p.
Ungureanu Larisa // Teatru. – 2013. – Nr 11. – P. 105.

821.135.1.0 Literatură română


140. Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic / alcăt.: Mihai Cimpoi. – Chişinău :
Gunivas, 2012. – 584 p.
Codreanu Theodor. Mihai Cimpoi şi sinteza eminescologiei // Literatura şi arta. – 2013.
– 27 iun. – P. 4.
Copcea Florian. Acad. Mihai Cimpoi: Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 16 mai. – P. 5.
Nedelcea Tudor. Mihai Eminescu, Mihai Cimpoi şi Dicţionarul lor enciclopedic // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 4.

141. Paleologu, Svetlana. Eminescu şi abisul ontologic. – Timişoara : Augusta,


2007.
Negru Nina. Poezia lui Eminescu, o icoană a fiinţei // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 14
iun. – P. 14.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


142. Burlacu, Alexandru. Texistenţe : Vol. 3 : Umbra lui Ulysse / Alexandru Burlacu.
– Chişinău : Profesional Service, 2012. – 279, [1] p.
Bileţchi Nicolae. De la analize prospective şi introspective actuale la proiecţii îmbietoa-
re de viitor (2) // Literatura şi arta. – 2013. – 2 mai. – P. 7.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
143. Şlapac, Mariana. Comparative Castellology – Discipline "In Statu Nascendi" /
Mariana Şlapac. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2012.
Краcножон Андрей. Сравнительная кастеллология – зарождающаяся дисциплина
// Akademos. 2013. – Nr 1. – P. 172-173.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
144. Ciobanu, Vitalie. Ciuciulea : Istorie / Vitalie Ciobanu. – Chişinău : Bons Offices,
2009. – 200 p.
Ciobanu Constantin Gh. // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 197-198.

145. Darie, Vlad. Cronica Basarabiei, 1918-1944 : Mărturii din presa timpului şi ima-
gini de epocă / Vlad Darie. – Chişinău : Moldpres, 2013. – 432 p.
Mânăscurtă Ioan. Cartea care ne deşteaptă // Timpul. – 2013. – 9 apr. – P. 6.

146. Dergaci, Nicolae. Hlina. În căutarea timpului trecut / Nicolae Dergaci. – Chişi-
nău : Policolor, 2012. – 216 p.
Ciobanu Constantin Gh. // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 194-196.

147. Grosu, Andrei. Lipoveanul : Un fenomen basarabean în Duma de Stat a Impe-


riului Rus / Andrei Grosu. – Chişinău : Ştiinţa, 2013. –215, [1] p.
Iachim Ion. Argumentul istoricului este documentul // Univers pedagogic pro. – 2013. –
25 apr. – P. 3.

148. Ţăranu, Anatol. Conflictul transnistrean : Culegere de documente şi materiale


(1989-1993) / Anatol Ţăranu, Mihai Gribincea. – Chişinău : Lexon-Prim, 2012. – 600 p.
Enciu Nicolae. O cronologie a conflictului transnistrean în documente şi materiale ine-
dite // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 167-169.

149. Молдаване / Акад. наук России. – Москва, 2010. – 542 р.


Moraru Anton. Academia de Ştiinţe a Rusiei falsifică etnografia naţională românească
// Literatura şi arta. – 2013. – 30 mai. – P. 3.

59
Cronica recenziilor Nr 2-2013 ≡ Review annals Nr 2-2013

Index de nume

Enciu, Nicolae 148


A Erizanu, Maria-Paula 124
Andriţchi, Viorica 105 Eţco, Constantin 107
Anton, Ion 138 F
B Filip, Iulian 125
Baldassi, Francesco 122 Florea-Dascăl, Valeria 126
Balmuş, Victor 93 Fornea, Iuliana 107
Bileţchi, Nicolae 142 G
Bordeianu, Leo 114
Botnarenco, Ion 100 Gribincea, Mihai 148
Brânză, Maria 112 Grosu, Andrei 147
Bratco, Dumitru 100
Burlacu, Alexandru 142 H
Buzilă, Varvara 95
Buzu, Ion 115 Hâncu, Maria Augustina 113
C I
Calamanciuc, Gheorghe 116 Iachim, Ion 135, 147
Caraman, Petru (109) Iachim, Vitalie 110
Cârlan-Munteanu, Oxana 131 Iluţ, Petru 98
Cibotaru, Mihail Gh. 117
Cimpoi, Mihai 140 J
Ciobanu, Constantin Gh. 144, 146 Jelescu, Petru 107
Ciobanu, Nicolae 118 Jitaru, Valentin 116
Ciobanu, Vitalie 144
Ciocanu, Ion 117-19, 127, 133, 137-38 K
Ciocoi, Gheorghiţă 97
Ciubotaru, Ion H. 109 Krupenikov, Igor 100
Codreanu, Lina 121 L
Codreanu, Theodor 140
Copcea, Florian 125, 128, 140 Lungu, Mariana 108
Corcodel, Varvara-Valentina 119
Cotuţiu, Cornel 126 M
Cozari, Tudor 110 Machedon, Valeriu (94)
Crudu, Dumtiru 115, 124 Mânăscurtă, Ioan 145
D Mardare, Marcela 127, 137
Mareş, Nicolae 129
Dabija, Doina 120 Marulea, Alexei 129
Dabija, Nicolae 121-22, 129 Matei, Valeriu 128
Darie, Vlad 145 Mocanu, Natalia 101-02
Dergaci, Nicolae 146 Moise, Monahul 112
Diaconescu, Traian 113 Moraru, Anton 149
Diordiev, Ion 123 Morăraş, Mihai 123
Dragne, Amalia 97 Moroşanu, Andrei 114
Movileanu, Pavel 101
E
Eminescu, Mihai 140

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

N Ş
Nanea, Vasile 129 Şiclovan, Alexandru 99
Nedelcea, Tudor 140 Şlapac, Mariana 143
Negru, Andrei 103 Şveţ, Romeo 110
Negru, Nicolae 99
Negru, Nina 98, 145 T
Nicolaescu, Nicu 130 Tamazlâcaru, Elena 97, 106, 129
Nicolau, Nicoleta 131 Tăzlăuanu, Valentina 139
Nicula, Sava 132 Tica, Şerban 97
P Ţ
Paleologu, Svetlana 141 Ţăranu, Anatol 148
Palladi, Tudor 133 Ţîbîrnă, Ion 111
Panfilie, Tudor 108 Ţurcan, Svetlana 111
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 106 Ţurcanu, Petru 102
Pogolşa, Lilia 105
Popescu, Nicu 99 U
Postolachi, Alina 96
Postolachi, Ghenadie 134 Ungureanu, Larisa 136, 139
Prohin, Andrei 109 Ursache, Silvia 141

R Z

Racu, Jana 107 Zolotariov, Elena 96


Răileanu, Vitalie 94, 130, 132, 134 Б
Răilenu, Mariana 120
Reazanţev, Eudochia 135 Бахин, В. П. 104
Rusu, Nicolae 136 Быргэу, М. М. 104
S Г
Smochină, Andrei 93, 103 Гучок, А. Е. 104
Spivacenco, Anatolie 102
Stanescu, Dan Radu 142 К
Stasiev, Grigore 100 Карпов, Н. С. 104
Stratan, Alexandru 102 Краcножон, Андрей 143

61
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

CRONICA ARTICOLELOR DE MAGAZINE ARTICLE ANNALS


REVISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
IUNIE NR 6 JUNE
(2042-2351)

0 GENERALITĂŢI
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 2100-01)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2042. Cojocaru, Svetlana. Svetlana Cojocaru: "Informatica e ca un virus, dacă te molipseşti,
e pentru totdeauna" : [interviu cu programatorul, dir. Inst. de Matematică şi Informatică, doctor
habilitat în informatică] / consemnare de Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 88-93 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2043, 2121-27, 2137)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2043. Krekeler, Ruxanda. Viziuni asupra unei teorii a valorilor culturale / Ruxanda Krekeler
// Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etno-
grafie şi Muzeologie. – P. 42-50. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 49-50.
(Vezi de asemenea Nr 2048, 2149, 2153-54)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2044. Revista BiblioPolis : Bibliografie (2002-2012) / Lidia Kulikovski, Elena Grăjdianu // Bi-
blio Polis. – 2013. – Vol. 46, Nr 5 : Ed. spec. – P. 2-288.

02 BIBLIOTECONOMIE
2045. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski: "Pentru mine, lectura este un stil de viaţă" : [inter-
viu cu directorul general al Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" din Chişinău] / consemnare de Raia
Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 28-31 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2334)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 2056, 2059)

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2046. Ciobanu, Rodica. Abordări interdisciplinare asupra valorii sistemului social normativ la
V. Iordăchescu / Rodica Ciobanu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr
2. – P. 27-40. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39-40.

2047. Moraru, Adrian. Imagini ale Infernului în gândirea antică / Adrian Moraru // Revista de
Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P. 228-231. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 231.

2048. Pascaru, Ana. Corelaţia civilizaţional-cultural în societatea bazată pe cunoaştere :


[studiu filozofic] / Ana Pascaru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2.
– P. 7-16. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15-16.

2049. Rusu-Haraba, Anastasia. Alexei Mateevici: "Mă gândesc la o poezie despre limba
noastră…" : [despre Vasile Harea, filozof, sociolog, critic literar, pedagog moldovean (1895-1987)] /
Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 10 : fot. – (Un fiu al neamului).
(Vezi de asemenea Nr 2043, 2331)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


2050. Sprincean, Serghei. Rolul fenomenului bioetic în redimensionarea corelaţiei dintre po-
litică şi morală / Serghei Sprincean // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. –
Nr 2. – P. 66-73. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2051. Cemîrtan, Romeo. Destinaţiile religioase ale pelerinilor din Republica Moldova /
Cemîrtan // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17
: Etnografie şi Muzeologie. – P. 101-108. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note : p.
107-108.

2052. Proca, Iulian. Învierea lui Hristos – bucurie la toată lumea creştină / Iulian Proca //
Moldoveanca. – 2013. – Nr 4/5. – P. 6-7 : fot.

2053. Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove. "Perioada marcată de Sfin-


tele Paşti vine să scoată omul din spaţiul rutinei şi al confortului teluric, purificându-l şi aducându-l
astfel mai aproape de Mântuitor" : [interviu cu IPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii
Moldove] / consemnare de Nicolae Cârlig // Moldoveanca. – 2013. – Nr 6. – P. 6-7 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2057)

63
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi Nr 2266, 2347, 2349)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2054. Timuş, Andrei. Problemele sociale ale raţionalizării şi stabilizării structurii sociale :
[studiu sociol.] / Andrei Timuş // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. –
P. 149-152. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 152.
(Vezi de asemenea Nr 2056, 2116, 2351)

316.6 Psihologie socială


2055. Bucun, Nicolae. Relaţiile interpersonale ca dimensiune psihologică a calităţii vieţii /
Nicolae Bucun, Liudmila Anţibor // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 21-32 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32.
(Vezi de asemenea Nr 2117)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

(Vezi Nr 2055, 2144)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
2056. Ţveatcov, Nicolai. Principiul individualismului ca instrument de dezvoltare a democra-
ţiei participative / Nicolai Ţveatcov // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr
2. – P. 74-79. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79.
(Vezi de asemenea Nr 2050, 2061)

322 Relaţii dintre biserică şi stat


2057. Călcîi, Gheorghe. Religia în societatea de criză : cazul Republicii Moldova / Gheorghe
Călcîi, Marcela Calchei // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P.
153-163 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163.

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2058. Moraru, Victor. La Moldavie : les enjeux des changements / Victor Moraru, Jana
Chisalita-Musat // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P. 129-135. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 134-135.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2059. Arseni, Alexandru. Sistemul politic şi societatea civilă: definiţii, realităţi şi tendinţe:
[din Republica Moldova] / Alexandru Arseni, Ion Rusandu // Revista de Filosofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P. 41-54. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54.

2060. Roşca, Nicolae. Amicii mei, Godunov şi Ghimpu… : [eseu despre limba rom. vs. lb.
rusă : editorial] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 6-7 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2057, 2065)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2061. Croitoru, Vasile. Interesul – atribut de bază în manifestarea comportamentului geopo-
litic al actorilor : [în relaţiile intern.] / Vasile Croitoru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2013. – Nr 2. – P. 220-227. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 226-227.

2062. Juc, Victor. Instituţii şi mecanisme de realizare a politicii externe / Victor Juc, Maria
Diacon // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P. 91-104. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103-104.

2063.Mîtcu, Silvia. Diversificarea politicilor de mediu ale Organizaţiei Atlanticului de Nord la


începutul secolului XXI / Silvia Mîtcu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. –
Nr 2. – P. 205-219. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 218-219.

2064. Ungureanu, Veaceslav. Arhitectura geopolitică a sistemului internaţional de securitate


post-război rece / Veaceslav Ungureanu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2013. – Nr 2. – P. 105-117. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 116-117.
(Vezi de asemenea Nr 2065, 2085)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2065. Roşca, Alla. Moldova in U. S. foreign policy : geopolitical and strategic aspects / Alla
Roşca // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P. 136-148. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 146-148.
(Vezi de asemenea Nr 2058, 2099, 2118, 2348)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2066. Bucătaru, Igor. Instituţionalizarea partidelor politice din Republica Moldova : aspecte
politico-sociale / Igor Bucătaru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2.
– P. 55-65. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63-65.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2067. Bîrcă, Alic. Dimensiunea economică a securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul orga-
nizaţiilor / Alic Bîrcă // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P. 180-
191. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 191.
(Vezi de asemenea Nr 2087, 2091)

65
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 2176)

336 Finanţe
2068. Manole, Tatiana. Metode şi tehnici de eficientizare în domeniul managementului finan-
ţelor publice : [art. şt. de sinteză] / Tatiana Manole // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2 : Ed.
supl. – P. 4-85 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 72-74.

2069. Matveeva, Elena. Soarta datoriilor externe : [interviu cu E. Matveeva, dir. Direcţiei ge-
nerale datorii publ. din cadrul Ministerului Finanţelor] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. –
2013. – Nr 6. – P. 68-71 : fot.

2070. Russu, Nicolae. Consideraţiuni privind raportarea fiscală a imobilizărilor corporale /


Nicolae Russu, Elena Cîrlig // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 6. – P. 11-13 : fot., tab.

2071. Tekaia, Ridha. Mobiasbancă – parte din familia mea : [interviu cu R. Tekaia, preşedin-
tele Mobiasbancă – Groupe Société Générale, preşedinte al Asoc. Intestitorilor Străini (AIS)] /
consemnare de Margareta Mocreac // Profit. – 2013. – Nr 6. – P. 76-82 ; 108-114 : fot. – Idem în lb.
engl. – (77 de întrebări în 20 de minute).

2072. Басрова, Ирина. Рейтинг банков : [показатели деятельности по итогам 1 кв. 2013
г.] / Ирина Басрова // Profit. – 2013. – Nr 6. – P. 22-26 : tab.

2073. Виеру, Татьяна. Банки и залоги : [беседа с судьей коллегии по гражданским де-
лам Высшей судебной палаты (ВСП) Т. Виеру] / записал Владимир Попов // Profit. – 2013. –
Nr 6. – P. 28-29 : fot.

2074. Иову, Анжела. О наказании покупателя при нерегистрации продавцом налоговой


накладной в ГЭРНН / Анжела Иову // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 6. – P. 50-52. – Bibliogr.
în subsol.

2075. Условия размещения депозитов в коммерческих банках : [Республики Мол-


дова] // Profit. – 2013. – Nr 6. – P. 10-12 : tab.

2076. Хворостовский, Виктор. Виктор Хворостовский : [интервью с руководителем


FinComBank-ом В. Хворостовским] / записал Владимир Сидоренко // Profit. – 2013. – Nr 6. – P.
44-47 ; 104-107 : fot. – Idem în lb. engl.

2077. Чиреш, Елена. Возмещение переплаты подоходного налога физическому лицу :


судебная практика / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 6. – P. 58-61 : fot. –
Bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2243-44)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea econo-


miei. Producţie. Servicii. Preţuri

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


(Vezi Nr 2069, 2247)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 2074, 2246)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2078. Regimul vamal Admitere temporară / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. –
2013. – Nr 2. – P. 2-13 : tab.

2079. Regimul vamal Perfecţionare activă / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. –
2013. – Nr 2. – P. 14-24 : fig., tab.

2080. Sîrghi, Viorel. Introducerea mărfurilor în Republica Moldova de către persoanele fizice
/ Viorel Sîrghi // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 6. – P. 51-54. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 54.

339.7 Finanţe internaţionale


2081. Otto, Julia. "Managerii întreprinderilor şi oamenii de rând sunt principalii factori care
pot contribui la reducerea dependenţei energetice a ţării" : [interviu cu Ju. Otto, şefa reprezentaţiei
Băncii Europene pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare în Rep. Moldova] / consemnare de rep. rev. //
Moldova Eco – Energetică. – 2013. – Nr 1. – P. 76-77 : fot.

2082. Popa, Dumitru. Capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale europene : experien-


ţa României / Dumitru Popa // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. –
P. 118-128. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 128.
(Vezi de asemenea Nr 2069)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
(Vezi Nr 2091)
341 Drept internaţional
2083. Beneş, Olga. Autoritatea jurisprudenţei europene în privinţa statelor părţi la Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului / Olga Beneş // Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării
valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 67-
71. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2084. Cauia, Alexandru. Protecţia juridică a prizonierilor de război / Alexandru Cauia // Ştiin-
ţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică in-
tern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 59-66. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

2085. Sîli, Vitalie. Unele aspecte teoretico-practice ale prevederilor internaţionale şi naţiona-
le în domeniul asigurării securităţii aviaţiei civile / Vitalie Sîli // Ştiinţa juridică universitară în contex-

67
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

tul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău,
2013. – P. 142-152. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2086. Филимонова, Марина Викторовна. Международный Минимальный Стандарт


прав ребёнка : понятие, основные характеристики / Марина Викторовна Филимонова // Ştiinţa
juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern.,
15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 242-248. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

2087. Щукина, Наталья Викторовна. Нормотворческая деятельность ряда


международных организаций в сфере регулирования трудовых отношений / Наталья
Викторовна Щукина // Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf.
şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 538-. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2064, 2094)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2088. Baltag, Dumitru. Securitatea juridică – principiu fundamental al statului de drept / Du-
mitru Baltag // Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt.
teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 29-36. – Rez. în lb. rom., fr. –
Referinţe bibliogr. în subsol.

2089. Guţuleac, Victor. Raportul instituţiilor juridice: raportul juridic de conformare şi raportul
juridic de conflict cu responsabilitatea juridică şi răspunderea juridică în dreptul contravenţional /
Victor Guţuleac // Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt.
teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 37-45. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol.

2090. Онищенко, Б. Особенности правового регулирования ответственности должно-


стных лиц / Б. Онищенко // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 6. – P. 54-58. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 58.
(Vezi de asemenea Nr 2083, 2096, 2346)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2091. Bulai, Iurie. Prezentarea spre recunoaştere. Esenţa psihologică : [identificarea ca ac-
ţiune de urmărire penală] / Iurie Bulai // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 6. – P. 29-33. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : p. 33.

2092. Gheorghiţă, Mihail. Împotrivirea urmăririi penale : esenţă şi forme / Mihail Gheorghiţă
// Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică
intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 286-293. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

2093. Lupu, Cristian Alin. Procesul normativ şi cel organizaţional de realizare a amnistiei /
Cristian Alin Lupu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 6. – P. 34-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 37.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2094. Nuţ, Gabriela-Ştefania. Fundamentele legale referitoare la participarea avocatului în


faza urmăririi penale şi examinării cauzei dedusă judecăţii / Gabriela-Ştefania Nuţ, Mihail Gheorghi-
ţă // Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-
practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 299-308. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

2095. Tipa, Ion. Recidiva de infracţiuni şi efectele juridice ale ei / Ion Tipa // Ştiinţa juridică
universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16
oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 158-165. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2096. Бацалай, Игорь. Судебная власть в Республике Молдова как объект уголовно
правовой охраны / Игорь Бацалай // Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor
europene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 309-314. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


(Vezi Nr 2084-85)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 2080)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2097. Рязанов, Евгений Енкирович. К вопросу о природе гражданско-правового
договора / Евгений Енкирович Рязанов // Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării
valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 476-
479. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2098. Осипова, Санита. Семейное право в Латвийской Республике в XX-XXI в.в. /
Санита Осипова // Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt.
teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 419-434. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. în subsol.

347.7 Drept comercial


2099. Ojog, Vitalie. Politici şi strategii de protecţie a informaţiilor clasificate în condiţiile aspi-
raţiilor de integrare europeană a Republicii Moldova / Vitalie Ojog // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 6.
– P. 25-29. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 29.

2100. Осояну, Наталья. Альтернативные концепции права интеллектуальной собственности


как форма проявления информационно-технологической идентичности / Наталья Осояну // Ştiinţa
juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern.,
15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 259-264. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

2101. Харитонова, Елена Ивановна. Классификация гражданских правоотношений


интеллектуальной собственности / Елена Ивановна Харитонова // Ştiinţa juridică universitară
în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. –
Chişinău, 2013. – P. 522-530. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.
69
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

(Vezi de asemenea Nr 2246)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2102. Colesnic, Iurie. Prima femeie avocat din Basarabia : [Eugenia Cruşevan (1889-1976)]
/ Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2013. – Nr 6. – P. 20 : fot.

2103. Мынзат, Валериан. Валериан Мынзат : Жить нужно с удовольствием! : [интер-


вью с адвокатом конторы Legal Solutions] / записал кор. журн. // Aquarelle. – 2013. – Nr 6. – P.
22-23 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2094)

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.2 Dreptul muncii


(Vezi Nr 2067, 2087, 2091)
349.3 Drept social
(Vezi Nr 2110)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2104. Boaghe, Denis. Asigurarea ordinii de drept una din sarcinile prioritare ale organelor
publice locale / Denis Boaghe // Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor euro-
pene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 88-93 – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2105. Căpiţă, Ionel. Avocatul naturii : [despre Vasile Pleşcanu, şeful Inspecţiei Ecologice
Edineţ] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 18-19 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 18-19 : fot.

2106. Primarii Moldovei : [Ecaterina Şereper, comuna Tomaiul Nou, raionul Leova ; Svetla-
na Tabacari, comuna Scoreni, raionul Străşeni : din cartea în curs de apariţie] // Moldoveanca. –
2013. – Nr 4/5. – P. 20-21 : fot.

2107. Primarii Moldovei : [Parascovia Antoniuc, comuna Cârnăţenii Noi, raionul Căuşeni ;
Ludmila Zamornea, comuna Cotiujenii Mici, raionul Sângerei : din cartea în curs de apariţie] //
Moldoveanca. – 2013. – Nr 6. – P. 16-17 : fot.

2108. Манжула, А. Роль милиции общественной безопасности по обеспечению обще-


ственного порядка / А. Манжула // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 6. – P. 8-12. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 12.
(Vezi de asemenea Nr 2062, 2091, 2109, 2178, 2266)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


(Vezi Nr 2084)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2109. Toma, Toader. Unele aspecte privitoare la supravegherea şi reintegrarea socială a de-
lincvenţilor / Toader Toma // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P.
172-179. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 179.

2110. Соболь, Е. Административно-правовые гарантии обеспечения адаптированности


лиц с инвалидностью к современному развитию общественных отношений в государстве / Е.
Соболь // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 6. – P. 4-7. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 7.

368 Asigurări
2111. Басова, Ирина. Рейтинг страховщиков : [рейтинг страховых компаний Респ.
Молдова по состоянию на 31.12. 2012 г.] // Profit. – 2013. – Nr 6. – P. 32-35 : tab.

2112. Штирбу, Владимир. Риск не выше 25% : [интервью с нач. гл. упр. страхового
надзора НКФР В. Штирбу] / записал спец. кор. журн. // Profit. – 2013. – Nr 6. – P. 37-40 : fot.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2113. Cristea, Sorin. Parteneriatul în educaţie / Sorin Cristea // Didactica Pro… . – 2013. –
Nr 3. – P. 54-56 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.

2114. Goraş-Postică, Viorica. Dezvoltarea inteligenţei parteneriale prin intermediul proiecte-


lor educaţionale / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 6-10 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10.

2115. Mihăiţă, Manuela. Constructivismul – orientare în pedagogia germană modernă şi


postmodernă / Manuela Mihăiţă // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 19-22 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22.

2116. Mocanu, Angela. Educaţia – factor determinant al mobilităţii sociale / Angela Mocanu
// Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P. 164-171 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 171.

2117. Paladi, Oxana. Abordări psihologice şi pedagogice ale procesului de socializare /


Oxana Paladi // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 33-41. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 41.

2118. Şaran, Vladislav. Mobilitatea tinerilor din Republica Moldova prin prisma programelor
de studii europene : [studiu] / Vladislav Şaran // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2013. – Nr 2. – P. 192-204. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 203-204.

2119.Terzi-Barbăroşie, Daniela. Parteneriatul familie-şcoală : unicul scenariu verosimil pen-


tru un învăţămînt de calitate / Daniela Terzi-Barbăroşie // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 2-5
: fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 5.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

2120. Vicol, Nelu. Excurs conceptual privind funcţia formativă a limbajului şi a comunicării in-
terpersonale : [în context educaţional] / Nelu Vicol // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 3-8. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2121. Botgros, Ion. Proiectarea pe competenţe : calitate în realizarea procesului educaţional
la chimie / Ion Botgros, Ludmila Franţuzan // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 46-50 : fot., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50.

2122. Chistruga, Gheorghe. Instruirea asistată de calculator în învăţământul general din ra-
ionul Drochia / Gheorghe Chistruga // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 40-42 : fig., fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42.

2123. Corlat, Sergiu. Modernizarea instruirii asistate de calculator din învăţământul secun-
dar / Sergiu Corlat // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 36-39 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 39.

2124. Crişciuc, Viorica. Conceptul de predare-formare a cunoştinţelor muzicale : evoluţia


aspectului muzical-pedagigic / Viorica Crişciuc // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 9-12 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12.

2125. Ilaşcu, Yu. Manifestarea formelor conştiinţei sociale realizate în baza educaţiei istorice
: [didactica istoriei] / Yu. Ilaşcu // Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului în etapa
actuală : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 290-293. – Referinţe bibliogr. : p. 293.

2126. Нижегородова, Маргарита. Повышение эффективности обучения сетевым тех-


нологиям с использованием интегрированной модели оценивания / Маргарита Нижегородо-
ва // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 74-84 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 84.

2127. Шевчук, П. Г. Начальный этап обучения программированию на основе


объективно-ортентированной парадигмы : [для учащихся 8-12 кл.] / П. Г. Шевчук // Univers
Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 65-73 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72-73.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2128. Grigoraş, Alina. Literatura şi cinematografia. Curs opţional : [din experienţa profesoa-
rei de lb. rom. al Liceului Teoretic Nicolae Iorga, mun. Chişinău] / Alina Grigoraş // Didactica Pro… .
– 2013. – Nr 3. – P. 32-34 : tab.

2129. Burlacu, Natalia. Unitatea conceptuală a platformelor educaţionale / Natalia Burlacu //


Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 23-26 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 26.

2130. Dermenji-Gurgurov, Svetlana. Realizarea practicii pedagogice în cadrul formării pro-


fesionale iniţiale : discrepanţe, propuneri, sugestii / Svetlana Dermenji-Gurgurov // Univers Peda-
gogic. – 2013. – Nr 2. – P. 49-55 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2131. Eftimie, Nicoleta. Profesionalizarea cadrelor didactice din perspectiva modelelor ac-
tuale de formare / Nicoleta Eftimie // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 61-64. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64.

2132. Erhan, Valentin. Vino, scumpă profesoară, şi ne îndeamnă la viaţă : [amintiri despre
Iulia Racu, profesoară de lb. şi lit. rom. din satul Drăguşenii Vechi, raionul Hânceşti] / Valentin
Erhan // Moldoveanca. – 2013. – Nr 4/5. – P. 8-10 : fot.

2133. Jianu, Eugenia. Principii, indicatori şi criterii de proiectare a metodologiei didactice in-
teractive pentru amplificarea retroacţiunii comunicării pedagogice / Eugenia Jianu // Didactica
Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 15-19: fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

2134. Liulenov, Inga. Fişa criterială – important instrument de evaluare : [a cunoştinţelor


elevilor în cadrul orelor de lb. rom. în şcoala cu predare în lb. rusă] / Inga Liulenov // Didactica
Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 29-32 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32.

2135. Nistor, Doina. Formarea/dezvoltarea/evaluarea competenţei lectorale. Forme şi mo-


dalităţi de monitorizare a lecturi extracurriculare / Doina Nistor // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. –
P. 27-29 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29.

2136. Proca, Ion. Fata care a prins peştişorul de aur : [Ala Mititiuc, profesoară de lb. şi lit.
rom. din satul Costeşti, raionul Ialoveni] / Ion Proca // Moldoveanca. – 2013. – Nr 4/5. – P. 12-13 :
fot.

2137. Vicol, Maria Iuliana. Strategiile didactice interactive versus comunicarea didactică : bi-
şi multipolară / Maria Iuliana Vicol // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 10-15 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2138. Saranciuc-Gordea, Liliana. Activităţi ecoeducaţionale în cadrul parteneriatului familie-
şcoală primară / Liliana Saranciuc-Godrea // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 50-53 : fot., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53.
(Vezi de asemenea Nr 2123)

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2139. Sîrghi, Ludmila. Utilizarea tehnologiilor avansate de instruire practică în instituţiile
medii de specialitate / Ludmila Sîrghi // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 3. – P. 42-45 : fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29.

2140. Vas, Larisa. Şcoala de Arte "Timotei Bătrânu" din or. Hânceşti : [55 de ani de la fonda-
re] / Larisa Vlas // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 6. – P. 26 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2257)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

73
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

2141. Chinan, Omer. Probleme actuale ale studenţilor în comunicarea universitară : [valenţe
psihologice] / Omer Chinan // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 56-60 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60.

2142. Ianioglo, Maria. Competenţa de comunicare asertivă – condiţie importanţă a re-


laţionării şi comunicării eficiente : [cultura educaţiei : învăţământul superior] / Maria Ianioglo //
Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2. – P. 13-20 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 20.

2143. Puşca, Tatiana. Tatiana Puşca: "Cu perseverenţă, efort şi încredere în sine vei reuşi
să te realizezi" : [interviu cu prodecanul facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul
Univ. de Stat din Moldova] / interlocutor : Alina Ştirbu // Moldoveanca. – 2013. – Nr 6. – P. 8-10 :
fot.

2144. Silistraru, Nicolae. Comunicarea eficientă – precondiţie de adaptare a studenţilor în


mediu universitar / Nicolae Silistraru, Ecaterina Ţarină // Republica Moldova între Est şi Vest. Opţi-
unile tineretului în etapa actuală : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 266-273 : fig., tab. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 273.
(Vezi de asemenea Nr 2049, 2118, 2199, 2221)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2145. Bălteanu, Ion. Elena Iarovoi-Postolache – un destin împlinit : [savant-etnograf, doctor
în istorie : in memoriam] / Ion Bălteanu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 202-206 : fot.

2146. Buzilă, Varvara. Salutul în practica etichetei tradiţionale. Formularea problemelor de


cercetare / Varvara Buzilă // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie.
– 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 24-41. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note : p. 38-41.

2147. Dragnea, Mihail. Sistemul şi practicile vestimentare. Spaţiul românesc între influenţele
orientale şi formele vestimentare europene / Mihail Dragnea // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnogra-
fie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 51-63 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 62-63. +687

2148. Iarovoi, Valentina. Consideraţii privind ospitalitatea moldovenilor / Valentina Iarovoi //


Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnogra-
fie şi Muzeologie. – P. 148-154. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 153-154.

2149. Lefter, Lucian-Valeriu. Ipostaze etnografice basarabene. Note despre rituri şi solidari-
tăţi tradiţionale / Lucian-Valeriu Lefter // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 86-93 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în note : p. 92-93.

2150. Onica, Dorina. Seminarul internaţional Hidirellez/Saint Geoge. Despre colaborări in-
ternaţionale : [Istanbul, Turcia, 4-6 mai 2012] / Dorina Onica // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnogra-

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

fie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 176-184. –


Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 183.

2151. Onofriescu, Valentina. Expoziţiile temporare în practica Muzeului Naţional de Etno-


grafie şi Istorie Naturală / Valentina Onofriescu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 166-174. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 174.

2152. Petrencu, Anatol. Treptele ascensiunii. Constantin Gheorghe Ciobanu, redactor-


coordonator al Buletinului Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Istorie, Istorie Naturală şi Muzeologie –
la 65 ani / Anatol Petrencu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie.
– 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 207-212 : fot. – Bibliogr. : p. 211-212.

2153. Rezneac, Corina. Primul Forum al Patrimoniului Cultural Imaterial : [pe marginea lu-
crărilor Forumului, Chişinău, 23.03.2012] / Corina Rezneac // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnogra-
fie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 214-216.

2154. Ursu, Mihai. Participarea MNEIN la realizarea proiectelor UNESCO privind conserva-
rea şi protejarea patrimoniului cultural şi instruirea profesională a muzeografilor / Mihai Ursu //
Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnogra-
fie şi Muzeologie. – P. 156-165 : fot.

2155. Лукьянец, Ольга. Предписания и запреты в народной культуре населения Бес-


сарабии в творчестве Дмитрия Морузи / Ольга Лукьянец // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnogra-
fie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 94-100. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note : p. 99-100.
(Vezi de asemenea Nr 2156, 2251, 2253-54)

398 Folclor
398(=135.1) Folclor românesc
2156. Pletosu, Victor. Profesorul Petre Ştefănucă – cercetător al obiceiurilor de familie în
Basarabia / Victor Pletosu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie.
– 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 136-147. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note : p. 146-147.

2157. Cocieru, Mariana. Un neobosit valorificator al folclorului românesc : [omagiu folcloris-


tului Nicolae Băieşu la 79 de ani de la naştere] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr
6. – P. 14 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2260)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2158. Şalaru, Gheorghe. Autoritatea centrală de mediu – 45 de ani / Gheorghe Şalaru ; fot. :
Alecu Reniţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 10 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 10 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2105)

75
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

51 MATEMATICĂ
512 Algebră
2159. Biggs, Rory. A Note on the Affine Subspaces of Three-Dimensional Lie Algebras /
Rory Biggs, Claiudiu C. Remsing // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matemati-
ca. – 2012. – Nr 3. – P. 45-52. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52.

2160. Sandu, N. I. On Frattini subloops and normalizers of commutative Moufang loops / N.


I. Sandu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2012. – Nr 3. – P.
16-27. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26-27.

515.1 Topologie
2161. Arnautov, V. I. Properties of covers in the lattice of group topologies for nilpotent
groups / V. I. Arnautov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2012.
– Nr 3. – P. 38-44. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44.

517 Analiză
2162. Jing Du. Boundedness for Vector-Valued Multilinear Singular Integral Operator on Lp
Spaces with Varable Exponent / Jing Du, Chuangxia Huang, Lanzhe Liu // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2012. – Nr 3. – P. 3-15. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 14-15.

519.2 Probabilitate. Statistică matematică


2163. Atanasiu, Virginia. On a Method for Estimation of Risk Premiums Loaded by a
Fraction of the Variance of the Risk / Virginia Atanasiu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova. Matematica. – 2012. – Nr 3. – P. 28-37. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37.

2164. Emelichev, Vladimir. Stability analysis of Pareto optimal portofolio of multicriteria


investment maximin problem in the Hölder metric / Vladimir Emelichev // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2012. – Nr 3. – P. 63-71. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 71.

519.8 Cercetări operaţionale


2165. Hâncu, Boris. Solving the games generated by the informational extended strategies
of the players / Boris Hâncu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. –
2012. – Nr 3. – P. 53-62. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62 şi în subsol.

53 FIZICĂ
539 Structura fizică a materiei
539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară
2166. Kuznetsov, Eugene. Invariant transformations of loop transversals. The case of
isotopy / Eugene Kuznetsov, Serghei Botnari // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldo-
va. Matematica. – 2012. – Nr 3. – P. 72-80. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

551.5 Meteorologie. Climatologie


(Vezi Nr 2225)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
(Vezi Nr 2216)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2167. Capcelea, Arcadie. Reflecţii asupra definiţiei şi principiilor politicii ecologice / Arcadie
Capcelea // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2. – P. 1- 5 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 5.
579 Microbiologie
(Vezi Nr 2179)

58 BOTANICĂ
2168. Многоликое действие токсинов альтернарии / Аркадий Николаев, Светлана
Николаева, Виктория Шубина [и др.] // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2. – P. 30-35 : fot. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : p. 34-35.

59 ZOOLOGIE
2169. Bogdea, Larisa. O specie rară : [gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis)] / Larisa Bogdea
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 7 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 6. – P. 7 : fot.

2170. Bud, Ioan. Ce ştim despre bursuc? : [specie Meles meles] / Ioan Bud // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 8-9 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6.
– P. 8-9 : fot.

2171. Sochircă-Vasilaşcu, Natalia. Pasăre de interes vânătoresc în Europa : [sturzul-de-


vâsc (Turdus viscivorus)] / Natalia Sochircă-Vasilaşcu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. –
Nr 6. – P. 6 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 6 : fot.

2172. Язловецкий, Игорь. Инвазия многоцветной азиатской коровки Harmonia axyridis


в Республику Молдова : свершившийся факт / Игорь Язловецкий, Виктория Суменкова //
Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2. – P. 19-26 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 26.
(Vezi de asemenea Nr 2217)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
(Vezi Nr 2194)
77
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


2173. HLA complex and reproductive patology / V. Egorov, V. Sacara, N. Ushurelu [et al.]
// Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 51-56 : tab. – Text. în lb. rom. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56.

2174. Кузняк, Н. Б. Закладка и развитие носовой области в зародышевом периоде


онтогенеза человека / Н. Б. Кузняк, Т. В. Процак // Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P.
16-19 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2175. Ciobanu, Tudor. Consideraţii cu privire la organizarea sistemului sanitar şi a
carantinelor în Basarabia în primii ani după anexare / Tudor Ciobanu // Republica Moldova între
Est şi Vest. Opţiunile tineretului în etapa actuală : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 283-289.
– Referinţe bibliogr. în subsol.

2176. Герман, Ирина. Ирина Герман: Улыбка – моя мантра и гарантия успеха! : [интер-
вью с бизнес-леди, генер. директор Denolga Medical] / записала Екатерина Быдзина //
Aquarelle. – 2013. – Nr 6. – P. 24-26 : fot.

2177. Крачун, Александр. Твёрдые частицы в отработавших газах двигателей внут-


реннего сгорания и их влияние на здоровье людей / Александр Крачун, Борис Альберт //
Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2. – P. 16-18 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 18.

2178. Сувейкэ, Луминица. Луминица Сувейкэ: На страже здоровья : [интервью с


директором Упр. здравоохранения примэрии мун. Кишинэу] / записала Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2013. – Nr 6. – P. 28-29 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2187)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Prepara-
te farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 2179)

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)

(Vezi Nr 2168)

616 Patologie. Medicină clinică


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2179. Cobets, V. Third generation of statins : effects compared in clinical studies / V. Cobets
// Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 44-51. – Text. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 50-51.

2180. Cojocari, V. The impact of pre-hospital arterial hypo- and hypertension on clinical
severity and prognosis of patients with traumatic brain injury / V. Cojocari, Gh. Ciobanu, N. Scurtov

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

// Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 29-33 : tab. – Text. în lb. rom. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32-33.

2181. David, L. Clinical outcomes and prognosis of acute myocardial infarction in diabetic
and non-diabetic patients : age-related differences / L. David // Curierul medical. – 2013. – Vol 56,
Nr 3. – P. 34-39 : tab. – Text. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2182. Parii, S. The early diagnostics of hearing loss in newborns and infants / S. Parii // Cu-
rierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 76-80. – Text. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 79-80.

2183. Untila, Elena. Complicaţii neurologice severe la bolnavii critici cu infecţii gripale / Ele-
na Untila // Arta Medica. – 2012. – Nr 4. – P. 36-38. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 38.

2184. Нудьга, Наталья Петровна. Особенности функции внешнего дыхания и бронхи-


латационного ответа у больных бронхиальной астмой с повышенной массой тела / Нудьга
Наталья Петровна // Arta Medica. – 2012. – Nr 4. – P. 27-30 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 30.
(Vezi de asemenea Nr 2174)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2185. Atamni, F. Complications in oral implantology associated with maxillary sinus lifting /
F. Atamni // Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 3-15 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 14-15.

2186. Cazacov, Vladimir. Contribuţii la monitorizarea, evaluarea şi predicţiile stării de sănă-


tate a unui lot de pacienţi cirotici splenectomizaţi în cadrul medicinii primare / Vladimir Cazacov //
Arta Medica. – 2012. – Nr 4. – P. 10-14 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 14.

2187. Cazacov, Vladimir. Principii de evaluare şi cuantificare a fibrozei hepatice din hepato-
patiile cornice asociate cu splenopatie portală / Vladimir Cazacov // Arta Medica. – 2012. – Nr 4. –
P. 39-45 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 45.

2188. Diagnosticul fibrozei hepatice şi implicaţiile acesteia în cazul pacienţilor cirotici


cu splenectomie / Vladimir Cazacov, Vladimir Hotineanu, Marius Raico [et al.] // Arta Medica. –
2012. – Nr 4. – P. 15-17 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 17.

2189. Gîrla, Y. Caracteristicile densităţii optice a plasmei : criteriu de diagnostic şi eficienţă a


tratamentului bolnavilor cu guşă toxică nodulară / Gîrla, Y., Polianskaia I. // Arta Medica. – 2012. –
Nr 4. – P. 22-24. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 24.

2190.Mihu, I. Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel diseases in children / I.


Mihu, O. Tighineanu // Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 72-75 : tab. – Text. în lb. rom.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

2191. Rusu, Sergiu. Managementul contemporan al achalasiei cardiei. Revista literaturii /


Sergiu Rusu // Arta Medica. – 2012. – Nr 4. – P. 46-51 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p.
49-51.
(Vezi de asemenea Nr 2181, 2197)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


2192. Dolma, N. The epidemiological, clinical and immunological, and genetic aspects of
atopic dermatitis / N. Dolma, M. Betsiu // Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 64-71 : tab.
– Text. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2193. Grati, Serghei. Aplicarea ultrasonografiei Doppler în evaluarea rezultatelor tratamen-
tului laparoscopic total extraperitoneal al herniilor inghinale / Serghei Grati // Arta Medica. – 2012. –
Nr 4. – P. 24-27 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 27.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


(Vezi Nr 2196, 2200)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2194. Iliciuc, I. The neurological embriofetal disturbances and their impact on mintal and
physical health of the society / I. Iliciuc // Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 40-43 : fig. –
Text. în lb. rom. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43.
(Vezi de asemenea Nr 2183)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


2195. Gudumac, Eva. Şcoala chirurgicală fondată de profesorul V. Hotineanu : rezultate şi
speranţe / Eva Gudumac, Vladimir Cazacov // Arta Medica. – 2012. – Nr 4. – P. 3-9 : tab. –
Bibliogr. : p. 9.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


2196. Bodiu, A. Minimally invasive lumbar disk surgery : technique and results / A. Bodiu //
Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 57-63 : fig., tab. – Text. în lb. rom. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63.

2197. Cazacov, Vladimir. Opţiuni chirurgicale clasice şi laparoscopice în chirurgia


splenopatiei portale / Vladimir Cazacov // Arta Medica. – 2012. – Nr 4. – P. 17-22 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 22.

2198. Hernia Spiegel strangulată / Babuci Stanislav, Latâcevschi Valentina, Negru Ion [et
al.] // Arta Medica. – 2012. – Nr 4. – P. 51-53 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 53.

2199. Rusu-Haraba, Anastasia. Prin porţi deschise şi închise : [file din biografia chirurgului
de la Spitalul de traumatologie din Chişinău Pavel Ciobanu, savant, profesor] / Anastasia Rusu-
Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 82-87 : fot. – (Fiul lui Hippokrates).

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2200. Педаченко, Ю. Е. Оценка эффективности хирургического лечения стеноза


поясничного отдела позвоночного канала у больных разных групп / Ю. Е. Педаченко, Е. П.
Красиенко, А. П. Бодю // Curierul medical. – 2013. – Vol 56, Nr 3. – P. 20-28 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 28.
(Vezi de asemenea Nr 2187)

618 Ginecologie. Obstetrică


2201. Гладун, Сергей. Вдвоем. Сергей и Елена Гладун : [интервью с врачами, акуше-
рами-гинекологами Центра Матери и Ребенка г. Кишинева] / записала Екатерина Быдзина //
Aquarelle. – 2013. – Nr 6. – P. 102-104 : fot.

2202. Никогосян, Л. Р. Концентрация гормонов фетоплацентарного комплекса в


сыворотке крови пациенток с антенатальной гибелью / Никогосян Л. Р. // Arta Medica. – 2012.
– Nr 4. – P. 34-36 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă, ucr. – Bibliogr. : p. 36.

2203. Никогосян, Л. Р. Полиморфизм генов рецепторов прогестерона, васкулярно-


эндотелиального фактора роста хориона и плаценты, эндотелиальной синтазы, фолатного
цикла при антенатальной гибели плода / Никогосян Л. Р. // Arta Medica. – 2012. – Nr 4. – P.
31-33 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă, ucr. – Bibliogr. : p. 33.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
2204. Corin, Sergiu. "Fondul pentru Eficienţă Energetică – un instrument-cheie în politicile
statului în domeniul energetic": [interviu cu S. Corin, Directorul Executiv al FEE din Moldova] /
consemnare de rep. rev. // Moldova Eco – Energetică. – 2013. – Nr 1. – P. 74-75 : fot.

2205. Stratan, Mihail. Agenţia pentru Eficienţă Energetică – principalul actor în implementa-
rea politicii statului în domeniul eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă
/ Mihail Stratan // Moldova Eco – Energetică. – 2013. – Nr 1. – P. 66-69 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2209)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2206. Oleschuk, V. Synchronous PWM control of symmetrical dual three-phase drive in the
overmodulation zone / V. Oleschuk, A. Sizov // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 1. –
P. 19-25 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

2207. Popescu, V. S. Distribuţiile deconectărilor din reţelele electrice / Popescu V. S. // Pro-


blemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 1. – P. 16-19 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 19.

2208. Моделирование перенапряжений в кабельной распределительной сети 10


кВ при однофазных дуговых замыканиях на землю / В. А. Бошняга, В. М. Постолатий, В.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

М. Суслов [и др.] // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 1. – P. 26-40 : fig., fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 40.

2209. Постолатий, В. М. Моделирование переходных режимов молдавской


энергосистемы по условиям статической устойчивости / Постолатий В. М., Голуб И. В. //
Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 1. – P. 6-15 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 15.

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
621.56/.59 Tehnica frigului
2210. Чебан, Д. Н. Использование пористой керамики для испарительных и
испарительно-парокомпрессионных систем / Чебан Д. Н., Дорошенко А. В. // Problemele
Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 1. – P. 47-54 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 54.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


(Vezi Nr 2085)

623 Tehnică militară


2211. Lisnic, Ion. Armele de foc necesită evidenţă strictă / Ion Lisnic // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 12 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 12 :
fot.

2212. Şmatoc, Ion. Armele de vânătoare în România / Ion Şmatoc // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 13 : fot.

2213. Гуров, Виктор. Об альтернативе свинцовым снарядам / Виктор Гуров // Охотник


и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 12 : fot.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2214. Опыт применения конденсаторных установок и схем частотного регулиро-
вания в централизованной системе теплоснабжения мун. Кишинэу / Черней М., Ярмо-
лич А., Леу В. // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 1. – P. 41-47 : fig., fot., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 46-47.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2215. Cerbari, Valerian. Reproducerea fertilităţii cernoziomului în sistemul de agricultură cu
emisii reduse de CO2, prin utilizarea în asolament a unui câmp sub amestec de ierburi perene

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

graminee şi leguminoase / Valerian Cerbari, Vasile Scorpan, Marius Ţăranu // Mediul Ambiant. –
2013. – Nr 2. – P. 36-40 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

2216. Ursu, Andrei. Precizări hidrografice şi pedogeografice în lunca cursului superior al


Bâcului / Andrei Ursu, Aureliu Overcenco, Ion Marcov // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2. – P. 27-29
: fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 29.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
(Vezi Nr 2223)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2217. Клечковский, Ю. Э. Поиск путей усовершенствования оборудования для разве-
дения членистоногих на примере обыкновенной златоглазки : [биолог. защита растений] / Ю.
Э. Клечковский, Ю. В. Белоусов, М. Н. Сапожникова // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2. – P. 6-9.
– Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2168, 2172)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
2218. Ciocârlan, Nina. Popâlnicul nobil : [Hepatica nobilis Mill specie din familia
Ranunculaceae] / Nina Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2. – P. 46-47 : fot. – (Farmacia
naturii).

634 Horticultură în general


2219. Dadu, Constantin. Cercetările devin eficiente atunci când rezultatele lor sunt aplicate
în practică = Исследования эффективны, когда они внедряются в практику : [analiza activităţii
inovaţionale din cadrul Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare] / Constantin Dadu
// Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1. – P. 6-9 ; 28-30 : fig., fot. – Tit., text paral. :
lb. rom., rusă.

2220. Donica, Andrei. Indicatorii fiziologici ai pomilor de cireş, vişin şi cais în funcţie de sis-
temul de tăiere / Andrei Donica // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1. – P. 13-14 :
fig. – Referinţe bibliogr. : p. 14. – Sfârşit. Începutul : Nr 6, 2012.

2221. Personalitate a ştiinţei pomicole moldoveneşti : Vasile Babuc la 80 de ani / Gheor-


ghe Cimpoieş, Valerian Balan, Constantin Dadu [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. –
2013. – Nr 1. – P. 10 : fot.

2222. Tăierea pomilor de măr în condiţiile Republicii Moldova = Рекомендации по


обрезке деревьев яблони в условиях Республики Молдова / Ilie Donica, Constantin Dadu,
Mihail Rapcea [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1. – P. 11-12 ; 31-32 :
fig., fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

634.8 Viticultură
2223. Grighel, Gh. Încorporarea în sol a îngrăşămintelor înainte de desfundarea mecanizată
a terenurilor = Предплантажная заправка почв удобрениями под виноградники / Gh. Grighel,
C. Dadu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1. – P. 18 ; 37. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă. – Sfârşit. Începutul : Nr 5, 2012.

2224. Ranca, Aurora. Principii şi metodologii de viticultură ecologică aplicate în România /


Aurora Ranca // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1. – P. 20 : fot., tab. – Sfârşit.
Începutul : Nr 4, 2011.

2225. Sîrbu, Rodica. Aprecierea pretabilităţii climei pentru dezvoltarea viticulturii în Republi-
ca Moldova / Rodica Sîrbu // Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului în etapa
actuală : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 32-39 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 38-39.

2226. Starea plantaţiilor viticole şi particularităţile de tăiere în anul 2013 = Состояние и


особенности обрезки виноградников в 2013 г. / M. Cuharschi, A. Botnarenco, A. Antoci [et al.] //
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1. – P. 14-18 ; 33-36 : tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18.

635 Plante de grădină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
(Vezi Nr 2215)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.5/.6 Păsări
2227. Savin, Anatol. Fazanul – sporul anual şi pierderile naturale / Anatol Savin // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. a 2-a a cop.-1 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 6. – P. a 2-a a cop. – 1 : fot.

636.7 Câini
2228. Alaci, Alexandru. Standardul vijlei cu păr scurt şi cu păr sârmos / Alexandru Alaci //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 14 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 6. – P. 14 : fot. – (Chinologie).

2229. Elenciuc, Igor. Trofeul campionatului a revenit bălţenilor : [pe marginea celui de-al III-
lea Campionat regional al terrierilor, or. Viniţa, Ucraina] / Igor Elenciuc // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 15 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 15 :
fot.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
2230. Шит, М. Л. Система автоматического управления тепловым насосом в составе
установки для пастеризации и охлаждения молока / Шит М. Л., Шит Б. М. // Problemele Ener-

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

geticii Regionale. – 2013. – Nr 1. – P. 61-67 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
: p. 67.

639.1 Vânătoare
2231. Bătrânu, Ion. Contribuţii la dezvoltarea vânatului : [despre fondul cinegetic raional Ci-
mişlia] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 4 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 4 : fot.

2232. Chiriţă, Gheorghe. Apa în viaţa vânatului / Gheorghe Chiriţă // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 3 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 3 : fot.
– (Activităţi biotehnice).

2233. Ciobanu, Anatol. Asigurarea echilibrului numeric al populaţiilor de vânat : [recoman-


dări metod.] / Anatol Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 5 : fot., tab. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 5 : fot.

2234. Ciocoi, Oleg. Centrul de instruire cinegetică : [din Chişinău] / Oleg Ciocoi // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 16 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6.
– P. 16 : fot.

2235. Domenco, Ion. O frumoasă poveste – vânătoarea : [despre Leonid Bîlea, echipa de
vânători din comuna Enichioi, raionul Cantemir] / Ion Domenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2013. – Nr 6. – P. 19 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 19 : fot.

2236. Şelaru, Neculai. Populări cu vânat : [protecţia biodiversităţii speciilor de interes vână-
toresc] / Neculai Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 2 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 2 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2169-71, 2212-13, 2227, 2229)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2237. Bulat, Dumitru. Vom avea păstrăvării? : [despre condiţiile înfiinţării fermelor
salmonicole în Rep. Moldova] / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. –
P. 22 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 22 : fot.

2238. Domanciuc, V. Crapul, specie tradiţională a pisciculturii noastre / V. Domanciuc, G.


Curcubet // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 21 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 20 : fot. – Contin. Începutul : Nr 5.

2239. Ecologia şi rata de expansiune a speciilor interveniente de peşti în condiţiile Re-


publicii Moldova / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Ion Toderaş [et al.] // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr
2. – P. 10-15: fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 15.

2240. Lozie, Ştefan. Periplul scrumbiei de Dunăre : [specia Alosa Kessleri pontica] / Ştefan
Lozie // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 23 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 23 : fot.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 2241)
85
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
2241. Ciobanu, Constantin Gh. Istoricul cartofiliei basarabene (II). Editorii / Constantin Gh.
Ciobanu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17
: Etnografie şi Muzeologie. – P. 109-122 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note :
p. 122. – Art. 1 : Vol. 16.

657 Contabilitate
2242. Nederiţa, Alexandru. Aspecte practice privind contabilizarea şi repartizarea costurilor
indirecte de producţie / Alexandru Nederiţă, Valentina Panuş // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr
6. – P. 62-68 : fot., tab. – Bibliogr. în subsol.

2243. Russu, Nicolae. Consideraţiuni privind raportarea fiscală a imobilizărilor corporale :


[pentru contabili] / Nicolae Russu, Elena Cîrlig // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 6. – P. 11-13 :
fot., tab.

2244. Гриник, Татьяна. О дисконтах, бонусах и НДС / Татьяна Гриник // Contabilitate şi


audit. – 2013. – Nr 6. – P. 44-49 : fot. – Bibliogr. în subsol.

2245. Гриник, Татьяна. Цемент как социально значимый товар : [анализ операционных
расходов : ст. аудитора] / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 6. – P. 53-57 : fot.
– Bibliogr. în subsol.

2246. Захарченко, Ирина. Расчеты наличными – законодательные ограничения / Ири-


на Захарченко, Светлана Слободяну // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 6. – P. 14-21 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2074)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(VEZI NR 2177)
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2247. Avasiloaie, Petru. Sporirea competitivităţii produselor alcoolice fabricate în Moldova –
obiectivul principal al sectorului = Повышение конкурентоспособности произведенной в
Молдове алкогольной продукции – основная задача сектора : [interviu cu P. Avasiloaie, şeful
Direcţiei politici de piaţă în sectorul vitivinicol a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare] /
consemnate de Vasile Odoleanu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1. – P. 2-5 ;
25-27 : fig., fot., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

2248. Bolos, Petru. Vinificarea producţiei ecologice. Aplicaţii / Petru Bolos // Pomicultura, Vi-
ticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1. – P. 21-22 : fot., tab. – Sfârşit. Începutul : Nr 5, 2012.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2249. Dumanov, Veronica. Compoziţia chimică a vinurilor albe obţinute din soiurile noi de
selecţie autohtonă Viorica şi Legenda = Исследование химического состава белых вин,
полученных из новых селекционных сортов винограда Виорика и Леженда / Veronica
Dumanov // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1. – P. 19 ; 38 : fig. – Tit., text paral. :
lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


(Vezi Nr 2230)

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton

666.9 Industriile ghipsului, varului şi cimentului


(Vezi Nr 2245)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
677 Industrie textilă
(Vezi Nr 2253)
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea gene-
rală

(Vezi Nr 2147)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 2140, 2328)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.


PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2250. Brihuneţ, Manole. Spaţiul socio-cultural al cimitirului : actualitatea cercetării şi repere
istoriografice / Manole Brihuneţ // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeo-
logie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 75-85. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note : p. 83-85.

2251. Cocîrţă, Petru. Parcurile vechi moşiereşti din zona centrală a Republicii Moldova / Pe-
tru Cocîrţă, Cristina Ciobanu // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2. – P. 41-45 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 45.

72 ARHITECTURĂ
2252. Bâzgu, Eugen. Valori de ieri, actuale şi azi : [despre istoria edificiului de pe str. 31 Au-
gust, Nr 115, actualmente al doilea sediu al Muzeului Naţ. de Artă al Moldovei] / Eugen Bâzgu //
Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 34-39 : fot. – (Istorie la trecut şi la prezent).

87
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2253. Ciocanu, Maria. Horboţica, element ornamental al pieselor textile / Maria Ciocanu //
Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnogra-
fie şi Muzeologie. – P. 8-23 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22-23.

2254. Istrati, Ruxanda. Tradiţia covoarelor din comuna Ţâra, raionul Floreşti / Ruxanda Is-
trati // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 :
Etnografie şi Muzeologie. – P. 123-135 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note :
p. 135.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2255. Burac, Andrei. De pe când marele David era viu… : A. Burac în dialog cu Aurel David
: [artist plastic din Moldova, aut. linogravurii policrome "Arborele Eminescu" ] // Moldova. – 2013. –
Nr 5/6. – P. 42-45 : fot.

2256. Rogac, Raia. Nulla dies sine linea : [despre creaţia pictorului Ghenadie Jalbă, preşe-
dintele Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova] / Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 50-51
: fot.

78 MUZICĂ
2257. Belîi, Vitalie. Simfonia talentelor : [pe marginea Concursului Rep. de Interpretare In-
strumentală şi Vocală "Ştefan Neaga", ed. a 19-a, Chişinău, 24-26 apr. 2013] / Vitalie Belîi // Reali-
tăţi Culturale. – 2013. – Nr 6. – P. 16 : fot.

2258. Cocieru, Mariana. "Hai, mai fraţi, ş-om trăi bine…" : [spectacol organizat în memoria
interpretei de folclor Tatiana Sofronovici] / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 6. –
P. 15 : fot.

2259. Moon, Aliona. Aliona Moon: "Despre muzică, dragoste şi invidie" : [interviu cu repre-
zentanta Moldovei la concursul Eurovision 2013] / consemnare de Corina Aramă // Moldoveanca. –
2013. – Nr 4/5. – P. 24 : fot.

2260. Tamazlâcaru, Andrei. Tudor Ungureanu : [fondatorul şi interpretul de muz. etnofolclo-


rică al ansamblului "Ştefan-Vodă" din Căpriana, mun. Chişinău, Artist al Poporului ] / Andrei
Tamazlâcaru // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 54-55 : fot.

2261. Тимберлейк, Джастин. Твой секс-символ едет на гастроли : [интервью с певцом


Д. Тимберлейк] / записал Ян Янссен ; пер. с англ. : Тома Иванова // Aquarelle. – 2013. – Nr 6.
– P. 18-20 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2124)

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 DIVERTISMENTE, SPECTACOLE, REPREZENTAŢII PUBLICE
(Vezi Nr 2265)
792 Teatru. Artă scenică
2262. Rusu-Haraba, Anastasia. De un an, Maria cântă în ceruri… : [despre Maria Bieşu,
primadona Operei Naţionale (1935-2012) : in memoriam] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. –
2013. – Nr 5/6. – P. 14-15 : fot.

2263. Focşa, Stela. Stela Focşa: "Actorii sunt oameni vulnerabili, cu sufletele deschise vraiş-
te…" : [interviu cu actriţa, director artistic al Teatrului "Luceafărul" din Chişinău] / consemnare de
Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 58-63 : fot.

2264. Roşca, Nicolae. Pavel Proca : [critic de teatru, dramaturg, filolog (1947-2012) : in
memoriam] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 46-47 : fot. – (Semănătorii de lumi-
nă).

2265. Voinicescu-Soţchi, Victor. Victor Voinicescu-Soţchi: "Dorul de întoarcere mă urmă-


reşte mereu…" : [interviu cu actorul de teatru şi de cinema, regizor, poet] / consemnare de Raia
Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 72-79 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
(Vezi Nr 2266, 2335)
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2266. Tabuncic, Sergiu. Toponimele din arealul plasei Rezina, judeţul Orhei, în anul 1941 /
Sergiu Tabuncic, Vlad Vornic // Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului în etapa
actuală : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 294-324. – Referinţe bibliogr. în subsol.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
2267. Hemingway, Ernest. Bătrânul şi marea : [roman : fragm.] / Ernest Hemingway ; trad.
din lb. engl. şi note de Radu Pavel Gheo ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2013. – Nr 6. – Supl. : P. 33-
40 : il. – Continuare. Începutul : Nr 2, 2013.

821.112.2 Literatură germană


821.112.2(436) Literatură austriacă

89
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

2268. Trakl, Georg. Soarele : [versuri] / Gerg Trakl // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 8.

821.113 Literatură în limbi germanice de nord (nordice)


821.113.6 Literatură suedeză
2269. Lagerlöf, Selma. Prigoarea : [povestire] / Selma Lagerlöf // "a" MIC". – 2013. – Nr 5/6.
– Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3-4.

821.135.1 Literatură română


2270. Alecsandri, Vasile. Soarele, vîntul şi gerul : [versuri] / Vasile Alecsandri // Noi. – 2013.
– Nr 6. – P. 8.

2271. Blaga, Lucian. Soare iberic : [versuri] / Lucian Blaga // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 8.

2272. Eminescu, Mihai. Codrule, Măria-Ta ; La mijloc de codru… : [versuri] / Mihai Emines-
cu ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 5.

2273. Ghinescu, Adrian. Un vidroi adormit : [povestire] / Adrian Ghinescu // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6. – P. 20 : fot.

2274. Hasdeu, B. P. Mama lui Ştefan cel Mare : [povestire] / B. P. Hasdeu ; des. de Alexei
Colâbneac // Alunelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 4.
2275. Macedonski, Alexandru. Rondelul de aur : [versuri] / Alexandru Macedonski // Noi. –
2013. – Nr 6. – P. 9.

2276. Minulescu, Ion. Romanţa soarelui : [versuri] / Ion Minulescu // Noi. – 2013. – Nr 6. –
P. 8.

2277. Stănescu, Nichita. Viaţa mea se iluminează : [versuri] / Nichita Stănescu // Noi. –
2013. – Nr 6. – P. 9.

2278. Tzara, Tristian. Verişoară, fată de pension ; Vino cu mine la ţară ; Glas ; Inscripţie pe
un mormânt ; Elegie ; S-a rotit… : [versuri] / Tristian Tzara // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 70-71
: fot.

2279. Гинеску, Адриан. Спящая выдра : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Адриан Гинеску //
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6. – P. 20 : fot.

2280. Хашдэу, Богдан. Благочестье : [стихи] / Богдан Хашдэу ; пер. : Г. Перов // Наше
поколение. – 2013. – Nr 6. – P. a 4-a a cop.
(Vezi de asemenea Nr 2281)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2281. Au venit Sărbătorile Sfinte : [versuri] / Grigore Vieru, Vasile Alecsandri, Elena Farago
[et al.] // "a" MIC". – 2013. – Nr 5/6. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1-2. – Cuprins : Au venit sărbă-
torile / Grigore Vieru ; Floriile / Vasile Alecsandri ; În ziua de Paşti / Elena Farago ; Hristos a înviat /
Aurelia Pop ; De Paşti / Efim Bivol ; Hristos a înviat / Iulian Filip ; Hristos a înviat / Sergiu Grosu ;

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sfintele Paşti / Arcadie Suceveanu ; La Paşti / George Coşbuc ; Hristos a înviat / Alexandru Vlahu-
ţă ; Hristos a înviat / Vasile Militaru ; Paşti / Antonie Luţcan ; Sonet / Alexandru Vlahuţă.

2282. Bejenaru, Ionela. Iubeşte-mă aşa cum sunt : [versuri] / Ionela Bejenaru // Noi. – 2013.
– Nr 6. – P. 2.

2283. Bolduma, Ion. Deleare ; Nepotul meu : [versuri] / Ion Bolduma // Moldova. – 2013. –
Nr 5/6. – P. 56-57 : fot. – (Auguriada).

2284. Bolduma, Ion. O simplă zi… ; Mama : [versuri] / Ion Bolduma // Moldova. – 2013. – Nr
5/6. – P. 32-33 : fot. – (Auguriada).

2285. Bolduma, Ion. Romanţă ; Dorul : [versuri] / Ion Bolduma // Moldova. – 2013. – Nr 5/6.
– P. 40-41 : fot. – (Auguriada).

2286. Bolduma, Ion. Ulm înalt ; Mi-am zis că-s Om : [versuri] / Ion Bolduma // Moldova. –
2013. – Nr 5/6. – P. 16-17 : fot. – (Auguriada).

2287. Bolduma, Ion. Viaţa ; Scump urmaş… : [versuri] / Ion Bolduma // Moldova. – 2013. –
Nr 5/6. – P. 64-65 : fot. – (Auguriada).

2288. Bolduma, Ion. Voi pleca… ; Aşteaptă-mă… : [versuri] / Ion Bolduma // Moldova. –
2013. – Nr 5/6. – P. 80-81 : fot. – (Auguriada).

2289. Botezatu, Grigore. Bătălia de la Varniţa : [povestire] / Grigore Botezatu // Alunelul. –


2013. – Nr 5/6. – P. 4.

2290. Briede-Macovei, Maria. Silogisme străvechi : [versuri] / Maria Briede-Macovei // Mol-


dova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 26-27 : fot. – Cuprins : Nerozie ; Adevărul care este ; Cu viitorul-n
trecut ; "Poate că numai noi doi ştim…" ; "O măicuţă adoarme…" ; "Ne ţese viaţa soarta…" ; "Lu-
necă viitorul…" ; "Pe un picior de plai…" ; Înţelepciune populară ; Le vom promite doar lumini… ;
Numărătoare miraculoasă… ; "Când lumea trebuie să fie în Cer…" ; O, frunză verde…

2291. Cârchelan, Iuliu. Ziua bună ; Melcul ; Scrânciobul ; Vrăbiuţa : [versuri] / Iuliu
Cârchelan ; des. de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 6.

2292. Ciobanu, Ion. Baia ; Ilieş ; Licuricii : [versuri] / Ion Ciobanu ; des. de Anatolie
Smâşleaev // Alunelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 7.

2293. Clima, Cristina. Războiul nevăzut : [versuri] / Cristina Clima // Noi. – 2013. – Nr 6. – P.
3.

2294. Esinencu, Nicolae. Pânza cerului ; Rămurica de liliac ; Ca să prindem fluturi : [versuri]
/ Nicolae Esinencu ; cuv. înainte de Ion Constantin Ciobanu // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 48-
49 : fot.

2295. Filip, Iulian. Copăcel, copăcel ; Naiul lui nenea Nae ; Paznicul ; Cântecul lui Făt-
Frumos ; Plăcinţele cu mărar : [versuri] / Iulian Filip ; des. de Olga Cazacu // Alunelul. – 2013. – Nr
5/6. – P. 16-17.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

2296. Filip, Vitalie. Ce e vacanţa? : [versuri] / Vitalie Filip ; il. de Alexei Colâbneac // Noi. –
2013. – Nr 6. – P. 22 : il.

2297. Leancă, Ludmila. Mădălina ; Graurii ; La bunicuţa ; Greieraşul : [versuri] / Ludmila


Leancă ; des. de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 7.

2298. Lupuşor, Marinela. Mi-e dor de tine : [versuri] / Marinela Lupuşor // Noi. – 2013. – Nr
6. – P. 2.

2299. Mateevici, Alexei. Basarabenilor ; Frunza nucului ; Fratelui creştin ; Mama ; În zarea
anilor… ; Mângâiere ; Un sfat ; Roagă-te! : [versuri] / Alexei Mateevici // Moldova. – 2013. – Nr 5/6.
– P. 11-13 : fot.

2300. Mateevici, Alexei. Limba noastră : [versuri] / Alexei Mateevici // Moldova. – 2013. – Nr
5/6. – P. 2 : fot.

2301. Vâlcu, Tatiana. Omul perfect ; Aşteptare ; Pentru mama ; De ce avem un soare… ;
Revenire : [versuri] / Tatiana Vâlcu // Moldoveanca. – 2013. – Nr 4/5. – P. 31 : fot.

2302. Mironov, Filip. Iarba ; Zorii : [versuri] / Filip Mironov ; cuv. înainte de Eliza Botezatu //
Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 52-53 : fot.

2303. Plugaru, Emilia. Soarele somnoros : [versuri] / Emilia Plugaru // Noi. – 2013. – Nr 6. –
P. 9.

2304. Proca, Ion. Moş Florar : [versuri] / Ion Proca // "a" MIC". – 2013. – Nr 5/6. – P. 48.

2305. Roman, Mihail. Hristos a Înviat : [versuri] / Mihail Roman ; des. de Sergiu Puică // Alu-
nelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 2.

2306. Stînă, Doina. Mă condamnă fericirea ; Opriţi-mi visul : [versuri] / Doina Stînă // Noi. –
2013. – Nr 6. – P. 4.

2307. Tarlapan, Efim. Aforisme / Efim Tarlapan // "a" MIC". – 2013. – Nr 5/6. – P. 48.

2308. Teleucă, Victor. Statui solare : [versuri] / Victor Teleucă // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 9.

2309. Tudor, Ştefan. Vine vacanţa! Vine vacanţa! : [versuri] / Ştefan Tudor ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 18. Cuprins : Ce înseamnă libertate ; Ghicitori.

2310. Vangheli, Spiridon. Casa părintească ; Ileana Cosînzeana : [povestiri] / Spiridon Van-
gheli ; il. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 23.

2311. Vangheli, Spiridon. Costică Putină : [povestire] / Spiridon Vangheli ; des. de Ion Mo-
raru // Alunelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 12-14.

2312. Vangheli, Spiridon. Petruţ : [povestire] / Spiridon Vangheli ; des. de Ion Moraru // Alu-
nelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 8-9.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2313. Verejanu, Renata. Consecinţă : [versuri] / Renata Verejanu // Micul Prinţ. – 2013. – P.
4.

2314. Verejanu, Renata. Teiul de vis-a-vis : [versuri] / Renata Verejanu // Micul Prinţ. –
2013. – P. a 4-a a cop.

2315. Прока, Ион. Сосланные : [повесть] / Ион Прока ; пер. с рум. яз. : Петру Ротару //
Наше поколение. – 2013. – Nr 6. – P. 78-86 : fot. – Продолж. следует.

821.161.1 Literatură rusă


2316. Бадырханов, Эльдар. Месяц Марса : повесть / Эльдар Бадырханов // Наше по-
коление. – 2013. – Nr 6. – P. 50-77 : fot. – Продолж. следует.

2317. Лемтюжникова, Дарьяна. Соколинский верлибр ; "Искусство пережить ноябрь" ;


Neft ; Осадок оконных откровений ; "Дождит. Организм стремится познать четверг…" ; "Полёт
разряжённым молчанием обездвижен…" : [стихи] / Дарьяна Лемтюжникова // Наше поколе-
ние. – 2013. – Nr 6. – P. 91 : fot.

2318. Михалков, С. М. Барсуки : [стихи] / С. М. Михалков // Охотник и Рыболов Молдо-


вы. – 2013. – Nr 6. – P. 9 : fot.

2319. Однолетко, Мария. Когда ; "Ничто не отдаляется, словарь…" ; Давай ; What ;


Огонь ; Утро ; Россия ; "Я слишком привязана к месту, из которого смотрю в окно…" ; "Если
запрещать мне что-то упорно, сойду на нет…" ; If ; Why : [стихи] / Мария Однолетко // Наше
поколение. – 2013. – Nr 6. – P. 98-99 : fot.

2320. Сергеева, Лия. Вокзальная молитва ; Самое простое и важное ; Мне в моем
метро ; "Кошки не любят клюкву…" ; Про любовь ; Баллада о мышах ; Как сажают стихи :
[стихи] / Лия Сергеева // Наше поколение. – 2013. – Nr 6. – P. 92-93 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2321. Вивич, Елена. Сфинкс и ребенок ; Насильник ; "Под снегом спят забытые заво-
ды…" ; Олива ; "Запах затхлый…" ; "Деревья молча манят в дебри сада…" ; "Сквозь гул этот
слышишь ли ты…" ; Кай ; "В прерванном танце лес заморожен…" ; "Пусть будет сто сотен
таких же ночей…" : [стихи] / Елена Вивич // Наше поколение. – 2013. – Nr 6. – P. 96-97 : fot.

2322. Епифанов, Олег. Прогресс?! ; "Весь декабрь – будто он – не зима…" ; "Любви


запоздалой слепая громада…" ; Отдых с ночевкой ; "Расставание – ломка душ до хруста!..." ;
"Восхваляли родные просторы…" ; "На кончиках пальцев твоих…" : [стихи] / Олег Епифанов
// Наше поколение. – 2013. – Nr 6. – P. 87-88 : fot.

2323. Зиновьева, Нелли. Тоска ; Я однажды уйду ; Спасибо вам ; Пой ; Мы с тобою
стары, как песни ; Неблагодарная ; Иди по пятам ; Беспричинная грусть ; Абстрактное : [сти-
хи] / Нелли Зиновьева // Наше поколение. – 2013. – Nr 6. – P. 94-95 : fot.

2324. Камеристый, Виктор. Семён ; Дочки-матери ; Действо : [рассказы] / Виктор Ка-


меристый // Наше поколение. – 2013. – Nr 6. – P. 39-49 : fot.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

2325. Овчарук, Валерий. России доля – наша доля ; Хорошо ; Играют гимны тополя ;
Это наше былое ; День Покрова ; Владимиру Высоцкому : [стихи] / Валерий Овчарук // Наше
поколение. – 2013. – Nr 6. – P. 89-90 : fot.

2326. Славянин, Виктор. Билет до Москвы : повесть / Виктор Славянин // Наше поко-
ление. – 2013. – Nr 6. – P. 9-38 : fot.

821.174 Literatură letonă


2327. Briedis, Leons. "Desculţă şi-n odăjdii albe…" ; Oaspete nocturn ; Lupta ce-a trecut ;
Oglinzile zilelor : [poeme] / Leons Briedis // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 21 : fot.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2328. Toma, Laurenţiu. Ce este dadaismul ? : [eseu despre curentul literar-artistic] / Lauren-
ţiu Toma // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 56-57 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2049, 2155)

821.135.1.0 Literatură română


2329. Prohin, Andrei. Voevodul căzut de pe cal : o ipostază a suveranului în cronici : [Ştefan
cel Mare: studiu literar] / Andrei Prohin // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie. – 2012. – Vol. 17 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 64-74. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în note : p. 72-74.

2330. Toma, Laurenţiu. Un artist controversat – Tristian Tzara: [pseudonimul lui Samuel
Rosenstock, poet dadaist român (1896-1963)] / Laurenţiu Toma // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P.
68-69 : fot.

2331. Troianowski, Lidia. Ţara şi oamenii Unirii "În Basarabia" lui D. Zamfirescu: [scriitor,
politician, diplomat român (1858-1922)] / Lidia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2. – P. 17-26. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 26.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2332. Colesnic, Iurie. O femeie între politică şi literatură: [scriitoarea Lidia Istrati (1941-
1997)] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2013. – Nr 6. – P. 21 : fot.

2333. Rusu-Haraba, Anastasia. Testamentele lui Alexei Mateevici: [poezia "Limba noastră"
şi poveţele ziditoare "Închinaţi puterile voastre pământului natal…" : orele astrale ale poetului] /
Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 8-9 : fot. – (Un fiu al neamului).

2334. Scoarţă, Maria. "Eu sunt poetul acestui neam": [omagiu poetului Grigore Vieru la 78
de ani de la naştere, organizat de Centrul de Cultură "Casa Cărţii" din or. Briceni] / Maria Scoarţă //
Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 6. – P. 10-11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2255, 2265, 2335)

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.174.0 Literatură letonă


2335. Pohilă, Vlad. Leons Briedis – Maria Briede-Macovei: două inimi – două patrii… : [eseu
documentar despre creaţia poetului, traducătorului şi editorului leton şi a soţiei sale, scriitoare
mold.] / Vlad Pohilă // Moldova. – 2013. – Nr 5/6. – P. 18-25 : fot.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2336. Бруяко, И. В. О пользе археологии в поисках сущего : (Заметки о фактическом
содержании понятия "фрако-киммерийский" горизонт) / И. В. Бруяко // Stratum plus. – 2013. –
Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 155-190 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 187-190 şi în subsol.

2337. Гречко, Д. С. О памятниках киммерийцев и "раннескифской" культуре / Д. С.


Гречко // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 133-154 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 150-154.

2338. Марченко, К. К. Хора Ольвии : (дополнения к этнокультурной характеристике


сельскохозяйственной территории полиса) / К. К. Марченко // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 :
Понтийские тетради. – P. 17-129 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 128-
130.

2339. Махортых, С. В. Погребальные сооружения и обряд курганов некрополей


Бельского городища / С. В. Махортых // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P.
223-256 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 252-256 şi în subsol.

2340. Романчук, А. А. Савроматы и савиры : к возможности уточнения вопроса об


этнической природе / А. А. Романчук, Ю. О. Цвигун // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские
тетради. – P. 293-320 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 317-320 şi în
subsol.

2341. Савельев, О. К. Мифологические сюжеты на краснолаковой керамике из Тиры /


О. К. Савельев // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 285-290 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 290.

2342. Скифский курган Nr 7 у с. Пуркарь на Нижнем Днестре / С. М. Агульников, С.


С. Попович, С. В. Церна [и др.] // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 257-
284 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 279-284.

2343. Скорый, С. А. Бронзовая античная матрица из Предгорного Крыма / С. А.


Скорый // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 193-201 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 199-201. şi în subsol.

2344. Тихонов, Р. В. К вопросу об эллинизации гончарного ремесла Бактрии / Р. В.


Тихонов // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 321-329 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 326-329.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

2345. Фиалко, Е. Е. Серия погребений амазонок из Нижнего Поднепровья / Е. Е.


Фиалко // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 203-222 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 220-222.
(Vezi de asemenea Nr 2250)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bălteanu, Ion. Elena Iarovoi-Postolache – un destin împlinit : [savant-etnograf, doctor
în istorie : in memoriam]. – Vezi Nr 2145.

Cocieru, Mariana. "Hai, mai fraţi, ş-om trăi bine…" : [spectacol organizat în memoria
interpretei de folclor Tatiana Sofronovici]. – Vezi Nr 2258.

Cocieru, Mariana. Un neobosit valorificator al folclorului românesc : [omagiu folcloris-


tului Nicolae Băieşu la 79 de ani de la naştere]. – Vezi Nr 2157.

Colesnic, Iurie. O femeie între politică şi literatură : [scriitoarea Lidia Istrati (1941-1997)]. –
Vezi Nr 2332.

Colesnic, Iurie. Prima femeie avocat din Basarabia : [Eugenia Cruşevan (1889-1976)].
– Vezi Nr 2102.

Gudumac, Eva. Şcoala chirurgicală fondată de profesorul V. Hotineanu : rezultate şi


speranţe. – Vezi Nr 2195.

Pletosu, Victor. Profesorul Petre Ştefănucă – cercetător al obiceiurilor de familie în


Basarabia. – Vezi Nr 2156.

Personalitate a ştiinţei pomicole moldoveneşti : Vasile Babuc la 80 de ani. – Vezi


Nr 2221.

Pohilă, Vlad. Leons Briedis – Maria Briede-Macovei : două inimi – două patrii… – Vezi
Nr 2335.

Roşca, Nicolae. Pavel Proca : [critic de teatru, dramaturg, filolog (1947-2012) : in me-
moriam]. – Vezi Nr 2264.

Rusu-Haraba, Anastasia. Alexei Mateevici : "Mă gândesc la o poezie despre limba


noastră…" : [despre Vasile Harea, filozof, sociolog, critic literar, pedagog moldovean (1895-
1987)]. – Vezi Nr 2049.

Rusu-Haraba, Anastasia. De un an, Maria cântă în ceruri… : [despre Maria Bieşu,


primadona Operei Naţionale (1935-2012) : in memoriam]. – Vezi Nr 2262.

Rusu-Haraba, Anastasia. Prin porţi deschise şi închise : [file din biografia chirurgului
de la Spitalul de traumatologie din Chişinău Pavel Ciobanu, savant, profesor]. – Vezi Nr 2199.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Scoarţă, Maria. "Eu sunt poetul acestui neam": [omagiu poetului Grigore Vieru]. – Vezi
Nr 2334.

Tamazlâcaru, Andrei. Tudor Ungureanu. – Vezi Nr 2260.

Toma, Laurenţiu. Un artist controversat – Tristian Tzara. – Vezi Nr 2330.

Гладун, Сергей. Вдвоем. Сергей и Елена Гладун. – Vezi Nr 2201.

929.5 Genealogie
(Vezi Nr 2350)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
2346. Groza, Andrei. Consideraţiuni cu privire la naţionalitatea statului rus din secolele IX-
XIII, sau Despre Rusia getică (neslavă) / Andrei Groza // Ştiinţa juridică universitară în contextul
promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău,
2013. – P. 99-104. – Referinţe bibliogr. în subsol.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2347. Bacalov, Sergiu. "Satele hăneşti". Localizare şi aspecte etnodemografice / Sergiu
Bacalov // Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului în etapa actuală : Conf. şt.
intern. – Chişinău, 2013. – P. 39-73 : fig. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2348. Cerneţchi, Eugen. Aspecte privind organizarea activităţii capuchehăilor Ţării Moldovei
în secolele XVI-XVII / Eugen Cerneţchi // Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului
în etapa actuală : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 274-283. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2349. Derevenco, Natalia. Evoluţia numerică a populaţiei oraşului Chişinău în primele dece-
nii ale secolului al XIX-lea / Natalia Derevenco // Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile
tineretului în etapa actuală : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 77-88. – Referinţe bibliogr. : p.
86-88.
(Vezi de asemenea Nr 2175, 2266, 2331)

94(498) Istoria României


2350. Nedeloiu, Paul Daniel. Dragoş Viteazul, primul pârcălab cunoscut al Cetăţii Neamţ.
Câteva consideraţii istorice şi genealogice: [sec. XV-XVI] / Paul Daniel Nedeloiu // Republica Mol-
dova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului în etapa actuală : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P.
219-228 : fig. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2351. Pavăl, Daniel. Structuri ocupaţionale şi ierarhii sociale urbane în România modernă,
1866-1916 / Daniel Pavăl // Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului în etapa
actuală : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 158-177 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2329, 2348)

97
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

Index de nume

Bucătaru, Igor 2066


A Bucun, Nicolae 2055
Alaci, Alexandru 2228 Bud, Ioan 2170
Alecsandri, Vasile 2270, 2281 Bulai, Iurie 2091
Antoci, A. 2226 Bulat, Denis 2239
Antoniuc, Parascovia 2107 Bulat, Dumitru 2237, 2239
Anţibor, Liudmila 2055 Burac, Andrei 2255
Aramă, Corina 2259 Burlacu, Natalia 2129
Arnautov, V. I. 2161 Buzilă, Varvara 2146
Arseni, Alexandru 2059 C
Atamni, F. 2185
Atanasiu, Virginia 2163 Calchei, Marcela 2057
Avasiloaie, Petru 2247 Capcelea, Arcadie 2167
Cauia, Alexandru 2084
B Cazacov, Vladimir 2186-88
Babuc, Vasile (2221) Cazacu, Olga 2295
Babuci, Stanislav 2198 Călcîi, Gheorghe 2057
Bacalov, Sergiu 2347 Căpiţă, Ionel 2105
Balan, Valerian 2221 Cârchelan, Iuliu 2291
Baltag, Dumitru 2088 Cârlig, Nicolae 2053
Băieşu, Nicolae (2157) Cemîrtan, Romeo 2051
Bălteanu, Ion 2145 Cerbari, Valerian 2215
Bătrânu, Ion 2231 Cerneţchi, Eugen 2348
Bâzgu, Eugen 2252 Chinan, Omer 2141
Bejenaru, Ionela 2282 Chiriţă, Gheorghe 2232
Belîi, Vitalie 2257 Chisalita-Musat, Jana 2058
Beneş, Olga 2083 Chistruga, Gheorghe 2122
Betsiu, M. 2192 Cimpoieş, Gheorghe 2221
Bieşu, Maria (2262) Ciobanu, Anatol 2233
Biggs, Rory 2159 Ciobanu, Constantin Gh. 2241
Bivol, Efim 2281 Ciobanu, Cristina 2251
Bîlea, Leonid (2235) Ciobanu, Gh. 2180
Bîrcă, Alic 2067 Ciobanu, Ion 2292
Blaga, Lucian 2271 Ciobanu, Ion Constantin 2294
Boaghe, Denis 2104 Ciobanu, Rodica 2046
Bodiu, A. 2196 Ciobanu, Tudor 2175
Bogdea, Larisa 2169 Ciocanu, Maria 2253
Bolduma, Ion 2283-88 Ciocârlan, Nina 2218
Bolos, Petru 2248 Ciocoi, Oleg 2234
Botezatu, Eliza 2302 Cîrlig, Elena 2070, 2243
Botezatu, Grigore 2289 Clima, Cristina 2293
Botgros, Ion 2121 Cobets, V. 2179
Botnarenco, A. 2226 Cocieru, Mariana 2157, 2258
Botnari, Serghei 2166 Cocîrţă, Petru 2251
Briede-Macovei, Maria 2290, (2335) Cojocari, V. 2180
Briedis, Leons 2327, (2335) Cojocaru, Svetlana 2042
Brihuneţ, Manole 2250 Colâbneac, Alexei 2272, 2274, 2296, 2310
Colesnic, Iurie 2102, 2332

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Corin, Sergiu 2204 Goraş-Postică, Viorica 2114


Corlat, Sergiu 2123 Grati, Serghei 2193
Coşbuc, George 2281 Grăjdianu, Elena 2044
Coşeriu, Tatiana 701 Grighel, Gh. 2223
Cozacov, Vladimir 2195, 2197 Grigoraş, Alina 2128
Cristea, Sorin 2113 Grosu, Sergiu 2281
Crişciuc, Viorica 2124 Groza, Andrei 2346
Croitoru, Vasile 2061 Gudumac, Eva 2195
Cruşevan, Eugenia 2102 Guţuleac, Victor 2089
Cuharschi, M. 2226
Curcubet, G. 2238 H

D Harea, Vasile (2049)


Hasdeu, B. P. 2274
Dadu, C. 2223 Hâncu, Boris 2165
Dadu, Constantin 2219, 2221-22 Hemingway, Ernest 2267
David, Aurel 2255 Hotineanu, Marius Raico 2188
David, L. 2181 Huang, Chuangxia 2162
Derevenco, Natalia 2349
Dermenji-Gurgurov, Svetlana 2130 I
Diacon, Maria 2062 Ianioglo, Maria 2142
Dolma, N. 2192 Iarovoi-Postolache, Elena (2145)
Domanciuc, V. 2238 Iarovoi, Valentina 2148
Domenco, Ion 2235 Ilaşcu, Yu. 2125
Donica, Andrei 2220 Iliciuc, I. 2194
Donica, Ilie 2222 Istrati, Lidia 2332
Dragnea, Mihail 2147 Istrati, Ruxanda 2254
Du, Jing 2162
Dumanov, Veronica 2249 J
E Jalbă, Ghenadie (2256)
Jianu, Eugenia 2133
Eftimie, Nicoleta 2131 Juc, Victor 2062
Egorov, V. 2173
Elenciuc, Igor 2229 K
Emelichev, Vladimir 2164
Eminescu, Mihai 2272 Krekeler, Ruxanda 2043
Erhan, Valentin 2132 Kulikovski, Lidia 2044 - 45
Esinencu, Nicolae 2294 Kuznetsov, Eugene 2166
Evtuşenco, Ana 2309 L
F Lagerlöf, Selma 2269
Farago, Elena 2281 Latâcevschi, Valentina 2198
Filip, Iulian 2281, 2295 Leancă, Ludmila 2297
Filip, Vitalie 2296 Lefter, Lucian-Valeriu 2149
Focşa, Stela 2263 Lisnic, Ion 2211
Franţuzan, Ludmila 2121 Liu, Lanzhe 2162
Liulenov, Inga 2134
G Lozie, Ştefan 2240
Lupu, Cristian Alin 2093
Gheo, Radu Pavel 2267 Lupuşor, Marinela 2298
Gheorghiţă, Mihail 2092, 2094 Luţcan, Antonie 2281
Ghinescu, Adrian 2273
Gîrla, Y. 2189

99
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

M Popescu, V. S. 2207
Proca, Ion 2136, 2304
Macedonski, Alexandru 2275 Proca, Iulian 2052
Manole, Tatiana 2068 Proca, Pavel 2264
Marcov, Ion 2216 Prohin, Andrei 2329
Mateevici, Alexei 2049, 2299, 2300 Puică, Sergiu 2305
Matveeva, Elena 2069 Puşca, Tatiana 2143
Mihăiţă, Manuela 2115
Mihu, I. 2190 R
Militaru, Vasile 2281
Minulescu, Ion 2276 Raico, Marius 2188
Mironov, Filip 2302 Ranca, Aurora 2224
Mititiuc, Ala 714 Rapcea, Mihail 2222
Mîtcu, Silvia 2063 Remsing, Claiudiu C. 2159
Mocanu, Angela 2116 Reniţă, Alecu 2158
Mocreac, Margareta 2071 Rezneac, Corina 2153
Moon, Aliona 2259 Rogac, Raia 2042, 2045, 2256, 2265
Moraru, Adrian 2047, 2267 Roman, Mihail 2305
Moraru, Ion 2311-12 Roşca, Alla 2065
Moraru, Victor 2058 Roşca, Nicolae 2060, 2264
Rusandu, Ion 2059
N Russu, Nicolae 2070, 2243
Rusu, Sergiu 2191
Nedeloiu, Paul Daniel 2350 Rusu-Haraba, Anastasia 2049, 2199, 2262-
Nederiţa, Alexandru 2242 63, 2333
Negru, Ion 2198
Nistor, Doina 2135 S
Nuţ, Gabriela-Ştefania 2092
Sacara, V. 2173
O Sandu, N. I. 2160
Saranciuc-Gordea, Liliana 2138
Odoleanu, Vasile 2247 Savin, Anatol 2227
Ojog, Vitalie 2099 Scoarţă, Maria 2334
Oleschuk, V. 2206 Scorpan, Vasile 2215
Onica, Dorina 2150 Scurtov, N. 2180
Onofriescu, Valentina 2151 Silistraru, Nicolae 2144
Otto, Julia 2081 Sizov, A. 2206
Overcenco, Aureliu 2216 Sîli, Vitalie 2085
P Sîrbu, Rodica 2225
Sîrghi, Ludmila 2139
Paladi, Oxana 2117 Sîrghi, Viorel 2080
Panuş, Valentina 2242 Smâşleaev, Anatolie 2291-92, 2297
Parii, S. 2182 Sochircă-Vasilaşcu, Natalia 2171
Pascaru, Ana 2048 Sofronovici, Tatiana (2258)
Pavăl, Daniel 2351 Sprincean, Serghei 2050
Petrencu, Anatol 2152 Stănescu, Nichita 2277
Pleşcanu, Vasile 2105 Stînă, Doina 2306
Pletosu, Victor 2156 Stratan, Mihail 2205
Plugaru, Emilia 2303 Suceveanu, Arcadie 2281
Pohilă, Vlad 2335
Polianskaia, I. 2189 Ş
Pop, Aurelia 2281 Şalaru, Gheorghe 2158
Popa, Dumitru 2082 Şaran, Vladislav 2118

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Şelaru, Neculai 2236 Vornic, Vlad 2266


Şereper, Ecaterina 2106
Şmatoc, Ion 2212 Z
Ştefănucă, Petre (2156)
Ştirbu, Alina 2143 Zamfirescu, D. 737
Zamornea, Ludmila 2107
T
А
Tabacari, Svetlana 2106
Tabuncic, Sergiu 2266 Агульников, С. М. 2342
Tamazlâcaru, Andrei 2260 Альберт, Борис 2177
Tarlapan, Efim 2307
Tekaia, Ridha 2071 Б
Teleucă, Victor 2308 Бадырханов, Эльдар 2316
Terzi-Barbăroşie, Daniela 2119 Басова, Ирина 2111
Tighineanu, O. 2190 Басрова, Ирина 2072
Timuş, Andrei 2054 Бацалай, Игорь 2096
Tipa, Ion 2095 Белоусов, Ю. В. 2217
Toderaş, Ion 2239 Бодю, А. П. 2200
Toma, Laurenţiu 2328, 2330 Бошняга, В. А. 2208
Toma, Toader 2109 Бруяко, И. В. 2336
Trakl, Georg 2268 Быдзина, Екатерина 2176, 2201
Troianowski, Lidia 2331
Tudor, Ştefan 2309 В
Tzara, Tristian 2278
Вивич, Елена 2321
Ţ Виеру, Татьяна 2073
Ţarină, Ecaterina 2144 Г
Ţăranu, Marius 2215
Ţurcan, Nelly 703 Герман, Ирина 2176
Ţveatcov, Nicolai 2056 Гинеску, Адриан 2279
Гладун, Елена 2201
U Гладун, Сергей 2201
Голуб, И. В. 2209
Ungureanu, Veaceslav 2064 Гречко, Д. С. 2337
Ungureanu,Tudor 2260 Гриник, Татьяна 2244-45
Untila, Elena 2183 Гуров, Виктор 2213
Ursu, Andrei 2216
Ursu, Mihai 2154 Д
Ushurelu, N. 2173
Дорошенко, А. В. 2210
V
Е
Vangheli, Spiridon 2310-12
Vâlcu, Tatiana 2301 Епифанов, Олег 2322
Verejanu, Renata 2313-14 З
Vicol, Maria Iuliana 2137
Vicol, Nelu 2120 Захарченко, Ирина 2246
Vieru, Grigore 2281, (2334) Зиновьева, Нелли 2323
Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii
Moldove 2053 И
Vlahuţă, Alexandru 2281 Иванова, Тома 2261
Vlas, Larisa 2140 Иову, Анжела 2074
Voinicescu-Soţchi, Victor 2265

101
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2013 ≡ Magazine article annals Nr 6-2013

К Сапожникова, М. Н. 2217
Сергеева, Лия 2320
Камеристый, Виктор 2324 Сидоренко, Владимир 2076
Клечковский, Ю. Э. 2217 Скорый, С. А. 2343
Красиенко, Е. П. 2200 Славянин, Виктор 2326
Крачун, Александр 2177 Слободяну, Светлана 2246
Кротевич, Ольга 2178 Соболь, Е. 2110
Кузняк, Н. Б. 2174 Сувейкэ, Луминица 2178
Л Суменкова, Виктория 2172
Суслов, В. М. 2208
Лемтюжникова, Дарьяна 2317
Леу, В. 2214 Т

М Тимберлейк, Джастин 2261


Тихонов, Р. В. 2344
Манжула, А. 2108
Марченко, К. К. 2338 Ф
Махортых, С. В. 2339 Фиалко, Е. Е. 2345
Михалков, С. М. 2318 Филимонова, Марина Викторовна 2086
Мынзат, Валериан 2103
Х
Н
Харитонова, Елена Ивановна 2101
Нижегородова, Маргарита 2126 Хашдэу, Богдан 2280
Никогосян, Л. Р. 2202-03 Хворостовский, Виктор 2076
Николаев, Аркадий 2168
Николаева, Светлана 2168 Ц
Нудьга, Наталья Петровна 2184
О Цвигун, Ю. О. 2340
Церна, С. В. 2342
Овчарук, Валерий 2325
Однолетко, Мария 2319 Ч
Онищенко, Б. 2090 Чебан, Д. Н. 2210
Осипова, Санита 2098 Черней, М. 2214
Осояну, Наталья 2100 Чиреш, Елена 2077
П Ш
Педаченко, Ю. Е. 2200 Шевчук, П. Г. 2127
Перов, Г. 2280 Шит, Б. М. 2230
Попов, Владимир 2073 Шит, М. Л. 2230
Попович, С. С. 2342 Штирбу, Владимир 2112
Постолатий, В. М. 2208-09 Шубина, Виктория 2168
Прока, Ион 2315
Процак, Т. В. 2174 Щ
Р Щукина, Наталья Викторовна 2087
Романчук, А. А. 2340 Я
Ротару, Петру 2315
Рязанов, Евгений Енкирович 2097 Язловецкий, Игорь 2172
Янссен, Ян 730
С Ярмолич А. 2214
Савельев, О. К. 2341

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fi-
şate în "Cronica articolelor de revistă" Nr 6-2013

1. "a" MIC". – 2013. – Nr 5/6.


2. Alunelul. – 2013. – Nr 5/6.
3. Aquarelle. – 2013. – Nr 6.
4. Arta Medica. – 2012. – Nr 4.
5. Biblio Polis. – 2012. – Vol. 46, Nr 5.
6. Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2012. – Nr
17 : Etnografie şi Muzeologie.
7. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 3.
8. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 6.
9. Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 3.
10. Didactica Pro… – 2013. – Nr 3.
11. Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2 : Ed. supl.
12. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 6.
13. Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2.
14. Micul Prinţ. – 2013.
15. Moldova. – 2013. – Nr 5/6.
16. Moldova Eco-Energetică. – 2013. – Nr 1.
17. Moldoveanca. – 2013. – Nr 4/5, 6.
18. Noi. – 2013. – Nr 6.
19. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 1.
20. Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 1.
21. Profit. – 2013. – Nr 6.
22. Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 6.
23. Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului în etapa actuală : Conf. şt. intern. –
Chişinău, 2013. – [2013 – 850].
24. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 2.
25. Stratum plus. – 2013. – Nr 3.
26. Ştiinţa juridică universitară în contextul promovării valorilor europene : Conf. şt. teoretico-
practică intern., 15-16 oct. 2012. – Chişinău, 2013. – [2013 – 972].
27. Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 2.
28. Vama. – 2013. – Nr 2.
29. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 6.
30. VIP magazin. – 2013. – Nr 6 : Ed. de colecţie.
31. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 6.
32. Наше поколение. – 2013. – Nr 6.
33. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 6.

103
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

CRONICA ARTICOLELOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
IUNIE NR 6 JUNE
(1955-2328)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1955. Orhei, Aelita. Moldova digitală 2020 : documentul şi semnătura electronică : [pe mar-
ginea proiectului Strategiei Naţ. de Dezvoltare a Soc. Informaţionale "Moldova Digitală 2020"] /
Aelita Orhei // Economist. – 2013. – 19 iun. – P. 2.

1956. Байда, Виктор. Куда идет человечество? : [мир компьютерн. цивилизации] /


Виктор Байда // Коммерсант info. – 2013. – 14 июня. – Р. 16.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1957. Balaban, Claudia. Festivalul Internaţional al Educaţiei la Iaşi : [activităţi culturale, 14-
23 iun. 2013, Iaşi] / Claudia Balaban // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 2.

02 BIBLIOTECONOMIE
1958. Cebotari, Margareta. Biblioteca "Onisifor Ghibu" – cinste celor care te-au ctitorit şi dă-
ruit! : [despre Zilele "Onisifor Ghibu", ed. a 21-a, 20-24 mai 2013, Chişinău] / Margareta Cebotari //
Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 7.

1959. Kulikovski, Lidia. "Nu am renunţat la vise"! : [despre activitatea bibl. : interviu cu L.
Kulikovski, dir. gen. al Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu", Chişinău / interviu realizat de Vitalie Răilea-
nu // Timpul. – 2013. – 7 iun. – P. 23.

1960. Basarab, Marin. De ce ziariştii ar trebui să ofere soluţiile? : [despre rolul presei în soc.]
/ Marin Basarab // Timpul. – 2013. – 14 iun. – P. 8.

1961. Chirvasiu, Ciprian. Povestea lui Beldiman, fondatorul "Adeverului" : [despre contribu-
ţiile lui Alexandru V. Beldiman la crearea cotid. "Adeverul" : 125 de ani de la fondarea ziarului] /
Ciprian Chirvasiu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 18 iun. – P. 8-9.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1962. Barbu, Constantin. A revenit vremea lui Eminescu : [interviu cu C. Barbu, filosof ro-
mân : reluat din ziarul "Lumina"] / interviu realizat de Loreta Popa // Flux. – 2013. – 21 iun. – P. 10.

1963. Păsat, Dumitru. Ecouri schopenhaueriene în gândirea eminesciană : (dialog cu scriito-


rul şi filosoful D. Păsat) / interlocutor: Nicu Nicolaescu // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 4.

1964. Păsat, Dumitru. În destinul fatidic al omenirii : [pe marginea poemului "Memento mori"
de Mihai Eminescu] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2013. – 15 iun. – P. 12.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
1965. Stănilă, Moni. Ştiinţa şi credinţa / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 14 iun. – P. 6.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


1966. Dulgheru, Valeriu. 1700 de ani de creştinism liber în Europa : [contribuţii la dezvolta-
rea civilizaţiei] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 3.

1967. Fuştei, Nicolae. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni – primul arhipăstor al Episcopiei


Chişinăului şi Hotinului / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2013. – 20 iun. – P. 6. – Contin. Înce-
putul : 3 mai.

1968. Preda, Radu. Ce este, de fapt, Biserica? : [art. teologului român] / Radu Preda // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2013. – 27 iun. – P. 6.

1969. Stănilă, Moni. Mărturisire şi credinţă / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 7 iun. – P. 6.

1970. Zisis, Theodoros. Edictul de la Mediolan şi conceptul de toleranţă religioasă : [1700


de ani de la legalizarea creştinismului : art. prof. univ. de la Constanţa] / Theodoros Zisis ; trad. din
lb. greacă de Ciprian-Ioan Staicu // Curierul ortodox. – 2013. – 20 iun. – P. 4-5.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1971. Florea, Ioana. Criza politică şi instituţională a şubrezit situaţia partidelor de la putere :
[pe marginea datelor sondajului "Barometrul Socio-Politic", realizat de Inst. de Marketing şi Sonda-
je IMAS-INC Chişinău] / Ioana Florea // Flux. – 2013. – 7 iun. – P. 4.

1972. Соловьева, Кира. Народ не знает, куда его ведут : [по данных опроса обществ.
мнения, провед. Ин-том маркетинга и опросов IMAS] / Кира Соловьева // Панорама. – 2013. –
7 июня. – Р. 1, 3.

105
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
314/316 Demografie. Studiul populaţiei
314 Demografie. Studiul populaţiei
1973. Conţiu, Mihai. Feţele multiple ale emigraţiei (7) : [imigranţii-pericol sau progres pentru
naţiuni] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2013. – 5 iun. – Art. 1 : 26 apr.

1974. Gherciu, Ana. Ce fac refugiaţii din Moldova? / Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 7 iun.
– P. 18.

316 Sociologie
1975. Vladei, Veronica. Doru Petruţi "ia pulsul" R. Moldova : [despre dir. Inst. de Marketing
şi Sondaje din Chişinău] / Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18 iun. – P. 9.

32 POLITICĂ
1976. Boiangiu, Magdalena. Băieţii răi au succes : [aspecte ale realităţii politice europene] /
Magdalena Boiangiu // Săptămîna. – 2013. – 28 iun. – P. 3.

1977. Dughin, Aleksandr. Aleksandr Dughin despre cea de-a patra teorie politică : [fragm.
din discursul geopoilitcianului rus ţinut la Univ. Populară din Chişinău, 17 iun. 2013] / pentru con-
semnare: Sergiu Praporşcic // Flux. – 2013. – 21 iun. – P. 6-7.

1978. Roşca, Iurie. Dughin la Chişinău, sau Reabilitarea discursului tradiţionalist : [despre
viziunile geopoliticianului rus Aleksandr Dughin] / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 21 iun. – P. 8-9.

1979. Roşca, Iurie. Dughin şi postmodernitatea, sau Schimbarea paradigmei ca operaţiune


nevăzută pentru ochiul comun : (Note de curs pentru Univ. Populară) / Iurie Roşca // Flux. – 2013.
– 28 iun. – P. 8.

1980. Ţâcu, Octavian. Politici imperial/statale şi construcţii identitare (1, 2). Cazul sovietic /
Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 21, 28 iun. – P. 7.

323 Politică internă


1981. Budişteanu, Alexandru. Alexandru Budişteanu: "Pentru mine Basarabia este locul de
suflet" : [dialog cu omul politic şi de cultură din România, originar din Basarabia] / interlocutor: Nina
Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 7.

1982. Kalinin, Alexandr. Alexandr Kalinin: "Moldovenii care nu-şi perfectează la timp permi-
sele de muncă, riscă să nu mai calce în Rusia" : [interviu cu preşedintele Congresului Diasporei
moldoveneşti, în Moscova, Rusia] / consemnare: Corina Morozan // Vocea poporului. – 2013. – 28
iun. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

1983. Mihalache, Corneliu. În condiţiile în care la numărul de căruţe pe cap de locuitor ocu-
pă primul loc în UE poate oare România să-şi permită luxul unificării? / Corneliu Mihalache // Co-
munistul. – 2013. – 7 iun. – P. 4.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1984. Nanea, Vasile. O sărbătoare a culturii române sub semnul cuvântului "degeaba"? /
Vasile Nanea // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 6.

1985. Лизан, Иван. "Великая Румыния": об успехах румынофильской пропаганды в ук-


раинской Бессарабии : [геополитика : ст. укр. юриста] / Иван Лизан // Коммерсант info. – 2013.
– 14 июня. – Р. 11.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


1986. Медведев, Д. А. "Цель, которая нас объединяет – создать комфортные условия
для жизни и работы в нашей стране" : из выступления пред. правительства Рос. Федерации
перед Гос. Думой по итогам деятельности правительства за 2012 г. / Д. А. Медведев // Ком-
мерсант info. – 2013. – 7 июня. – Р. 2. – (Прил. "Российский вестник" ; Nr 5).

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1987. Basarab, Marin. Tăcerea mieilor "statalişti" şi impotenţa clasei politice în cazul Trans-
nistriei / Marin Basarab // Timpul. – 2013. – 21 iun. – P. 8.

1988. Bogatu, Petru. Nistrul ca unghi ideal de tragere : [despre "demarcarea frontierei", de-
cretată de preşedintele autoproclamatei rep. nistrene] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013.
– 21 iun. – P. 9.

1989. Bogatu, Petru. O crimă perfect constituţională : [despre abrogarea Legii privind inter-
zicerea simbolurilor comuniste : context soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013. –
14 iun. – P. 7.

1990. Cernenco, Mihai. Basarabia ocupată : [context soc.-pol. : interviu cu M. Cernenco, is-
toric] / interviu realizat de Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2013. – 28 iun. – P. 6.

1991. Chirilă, Victor. Este Transnistria reintegrabilă? : [art. analistului politic] / Victor Chirilă
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 20 iun. – P. 6.

1992. Ciobanu, Raisa. Vasile Vâşcu – un împărat al demnităţii noastre naţionale : [in memo-
riam (1940-2010), fostului viceprim-ministru al RSS Moldoveneşti în perioada 1981-1985] / Raisa
Ciobanu // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 2.

1993. Ciobanu, Vitalie. Separatism versus unitate : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 14 iun. – P. 6.

1994. Ciornei, Vsevolod. Gura şi piciorul : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //


Săptămîna. – 2013. – 14 iun. – P. 2.

1995. Ciornei, Vsevolod. Pacea dintre noi şi noi : [despre instabilitatea politică] / Vsevolod
Ciornei // Săptămîna. – 2013. – 28 iun. – P. 2.

1996. Dabija, Nicolae. Graniţa se mută lângă Chişinău : [conflictul transnistrean] / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 1.

107
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

1997. Dodon, Igor. Integrarea europeană a Moldovei nu va fi o poveste de succes : [despre


situaţia soc.-pol. : interviu cu I. Dodon, preşedintele Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] //
Socialiştii. – 2013. – 28 iun. – P. 1-2.

1998. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Cedările pe care le-am făcut au fost în numele stabilităţii, viito-
rului democratic şi european al Republicii Moldova" : interviu acordat agenţiei Moldpres de către
liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova // Moldova suverană. – 2013. – 13 iun. ; Săptămîna.
– 2013. – 14 iun. – P. 5.

1999. Greceanîi, Zinaida. La conducerea ţării trebuie să vină oameni statalişti : [interviu
acordat de către Z. Greceanîi, deputat în Parlamentul Rep. Moldova, postului de Radio Europa
Liberă] // Socialiştii. – 2013. – 7 iun. – P. 6.

2000. Lavric, Aurelian. De ce găgăuzii nu pot fi separatişti : câteva concluzii periculoase :


[despre iniţierea unui referendum privind "desprinderea de Moldova"] / Aurelian Lavric // Flux. –
2013. – 28 iun. – P. 3.

2001. Lavric, Aurelian. Legea graniţei "RMN" : o nouă încercare de acaparare teritorială :
[despre conflictul transnistrean] / Aurelian Lavric // Flux. – 2013. – 14 iun. – P. 7.

2002. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: Miracole nu pot fi propuse, dar reformele pot fi finalizate :
[interviu acordat de către prim-ministrul Rep. Moldova postului de Radio Europa Liberă] // Econo-
mist. – 2013. – 12 iun. – P. 4.

2003. Leancă, Iurie. Oamenii mereu au ştiut să facă diferenţă dintre promisiuni populiste şi
obiective declarate : interviu cu prim-ministrul Iu. Leancă // Ziarul de gardă. – 2013. – 13 iun. – P.
10-11.

2004. Negru, Nicolae. Acordul Coaliţiei şi interesul de partid : [pe marginea Acordului Coali-
ţiei Proeuropene] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 7 iun. – P. 6.

2005. Negru, Nicolae. Coaliţia Proeuropeană, probleme de trăinicie, de imagine şi de efici-


enţă : [despre majoritatea parlamentară din Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 4 iun. – P. 6.

2006. Negru, Nicolae. Demonizarea RM : [conflictul transnistrean : despre prezenţa trupelor


ruse] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 21 iun. – P. 8.

2007. Negru, Nicolae. Rusia tabu, sau Parlamentul a născut un şoricel isteţ : [despre Decla-
raţia legislativului cu privire la problema transnistreană] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 25 iun. – P. 6.

2008. Popa, Iulius. Românismul zburător în destinul lui Borşevici : [omagiu pentru Ion
Borşevici, om politic, fost rector al Univ. Ped. de Stat "I. Creangă"] / Iulius Popa // Literatura şi arta.
– 2013. – 6 iun. – P. 6.

2009. Potîng, Tatiana. "Nu ne puteam permite luxul să renunţăm la acest post" : [interviu cu
T. Potîng, viceprim-ministru, resp. de domeniul soc. al Rep. Moldova] / consemnare: Eugenia
Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 7 iun. – P. 4-5.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2010. Praporşcic, Sergiu. Tiraspolul recroieşte hotare pe trupul ţării. Chişinăul scânceşte :
[despre legea cu privire la "frontiera de stat a republicii moldoveneşti nistrene" : conflictul transnis-
trean] / Sergiu Praporşcic // Flux. – 2013. – 14 iun. – P. 6.

2011. Republica Moldova. Parlamentul. Declaraţia Parlamentului Republicii Moldova cu


privire la situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean : [21 iun. 2013]
// Moldova suverană. – 2013. – 25 iun.

2012. Ţîrdea, Bogdan. Cartelizarea AIE-3 şi riscul de după Vilnius : [despre noua Coaliţie
proeuropeană] / Bogdan Ţîrdea // Comunistul. – 2013. – 14 iun. – P. 10.

2013. Untilă, Veaceslav. Înlăturarea liberalilor de la guvernare : [art. vicepreşedintelui Parti-


dului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 14 iun. – P. 10.

2014. Untilă, Veaceslav. Un pas înapoi în reglementarea conflictului transnistrean : [art. vi-
cepreşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 28 iun. – P. 10.

2015. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Acest regim oligarhic, lipsit de acoperire ideolo-
gică şi profesionistă, nu poate fi de durată" : Alocuţiunea preşedintelui Partidului comuniştilor din
Rep. Moldova în cadrul conf. de presă din 3 iun. 2013 // Comunistul. – 2013. – 7 iun. – P. 3 ;
Коммунист. – 2013. – 7 июня. – Р. 2.

2016. Басараб, Марин. Политики как зеркало общества / Марин Басараб // Панорама. –
2013. – 12 июня. – Р. 5.

2017. Варданян, Эрнест. Окно во власть : [о механизме избрания президента] / Эрнест


Варданян // Панорама. – 2013. – 19 июня. – Р. 5.

2018. Воронин, Владимир. "Досрочные выборы актуальны" : вступит. слово пред.


Партии коммунистов Респ. Молдова на пресс-конф. 3 июня [2013 г.] / Владимир Воронин //
Независимая Молдова. – 2013. – 4 июня.

2019. Косарев, Валерий. Они наступили на старые грабли, заранее зная, что лбы их
выдержат : [обществ.-полит. аспекты] / Валерий Косарев // Коммерсант info. – 2013. – 7 июня.
– Р. 9.

2020. Чубашенко, Дмитрий. Нет у революции начала : [о полит. ситуации в респ.] /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 14 июня. – Р. 5.

2021. Шова, Василий. Василий Шова: "Для ответственной власти реинтеграция стра-
ны должна стать важнейшим приоритетом" : [интервью с экс-министром реинтеграции Респ.
Молдова] / записала Марина Цуркан // Коммунист. – 2013. – 28 июня. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1972, 2049)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2022. Damian, George. Ce vrea Rusia de la România? / George Damian // Timpul. – 2013.
– 28 iun. – P. 8.

109
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2023. Declaraţia Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Ro-
mâniei şi Parlamentul R. Moldova : [adopt. în cadrul celei de-a doua reuniuni, 19 iun. 2013,
Bucureşti] // Moldova suverană. – 2013. – 21 iun.

2024. Ducaru, Sorin. Scutul de la Deveselu nu e doar un simbol : [despre strategiile Alianţei
Nord-Atalantice : interviu cu S. Ducaru, ambasadorul României la NATO] / consemnare: Ion M.
Ioniţă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 26 iun. – P. 10-11.

2025. Dungaciu, Dan. "Dacă Serbia a renunţat la o provincie, de ce nu ar face-o şi Moldo-


va?" : fragm. din interviul acordat de D. Dungaciu, dir. al Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern. al
Acad. Române, pentru ziare. com // Timpul. – 2013. – 21 iun. – P. 8.

2026. Negru, Nicolae. Între UE şi UEA : diferenţa de valori. Care e diferenţa? : [perspective-
le aderării la Uniunea Europeană şi a Uniunii Euroasiatice] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 28 iun. – P. 8.

2027. Negru, Nicolae. Motivul adevărat de ce UE nu va semna la Vilnius acordul de asocie-


re cu RM / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18 iun. – P. 6.

2028. Nunziata, Enrico. "Sper că Republica Moldova va avea în 2014 regim fără vize" : in-
terviu cu Ambasadorul Rep. Italiene în Rep. Moldova, Excelenţa Sa E. Nunziata / interviu realizat
de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 14 iun. – P. 9.

2029. Recomandările Comitetului de Cooperare Parlamentară UE – Republica Moldova


: [adresate în cadrul celei de-a 17-a reuniuni, 17-18 iun. 2013, Bruxelles] // Moldova suverană. –
2013. – 25 iun.

2030. Seghin, Igor. Euroscepticismul politicii reale : [despre perspectivele Uniunii Europene]
/ Igor Seghin // Comunistul. – 2013. – 28 iun. – P. 10.

2031. Боцан, Игорь. Россия готовится к признанию Приднестровья? : [интервью ис-


полн. дир. ADEPT И. Боцан Радио Свободная Европа] / беседовал Василе Ботнару // Capita-
la=Столица. – 2013. – 19 июня. – Р. 4.

2032. Вареница, Артем. Новый план евроинтеграции для Молдовы / Артем Вареница //
Коммерсант info. – 2013. – 7 июня. – Р. 4.

2033. Вартанов, А. Федерация в составе Европейского Союза : [о приднестров.


проблеме] / А. Вартанов // Коммерсант info. – 2013. – 14 июня. – Р. 8.

2034. Лавров, С. В. Россия и ЕС: к совместному пониманию магистрального вектора


движения : [из ст. министра иностр. дел Рос. Федерации "Россия – Франция, Россия – Евро-
па : горизонты партнерства": перепеч. из журн. "Россия в глобальной политике"] / С. В. Лав-
ров // Коммерсант info. – 2013. – 7 июня. – Р. 3. – (Прил. "Российский вестник" ; Nr 5).

2035. Майер, Матиас. "Позиция Германии такова: мы всегда думаем о людях, а не о


правительстве..." : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом Федеративной Респ. Германии в
Респ. Молдова М. Майер] / интервью вела Ольга Березовская // Коммерсант info. – 2013. – 28
июня. – Р. 8-9.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2036. Мухаметшин, Фарит. Фарит Мухаметшин: "Важно, чтобы молдавские политики


принимали решения, обеспечивающие широкую поддержку народа" : [об итогах перв. года
работы в Респ. Молдова : интервью посла России агентству ИТАР-ТАСС] / записал Валерий
Демидецкий // Молдавские ведомости. – 2013. – 12 июня.

2037. Ткач, Сергей. Приднестровский "конек" Хермана Ван Ромпея : [о приднестров.


урегулировании : междунар. контекст] / Серегй Ткач // Коммерсант info. – 2013. – 14 июня. –
Р. 9.

2038. Чубашенко, Дмитрий. Приднестровское урегулирование как хобби : междунар.


контекст / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 28 июня. – Р. 5.

2039. Эванс, Гарет. Переговоры – лекарство для Сирии : [об отношении миров. сооб-
щества : ст. ректора Австрал. нац. ун-та] / Гарет Эванс // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс ″. – 2013. – 7 июня. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 2044)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2040. Chirilă, Victor. Relaţiile şi problemele cu Rusia rămân aceleaşi... : [interviu acordat de
către V. Chirilă, dir. Asoc. pentru Politică Externă, postului de Radio Europa Liberă] / consemnare:
Alexandru Canţâr, Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. – 12 iun. – P. 5 ; Capitala=Столица. –
2013. – 12 июня. – Р. 5.

2041. Hadârcă, Ion. Două discursuri proeuropene. 1. Obiectivele unui parteneriat de durată ;
2. Evenimentele politice recente din Republica Moldova : [ale Copreşedintelui Comitetului de Coo-
perare Parlamentară Uniunea Europeană – Rep. Moldova la cea de-a 17-a reuniune a Comitetului,
Bruxelles, 17-18 iun. 2013] / Ion Hadârcă // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 3.

2042. R. Moldova rămîne a fi campion în cadrul iniţiativei Parteneriatului Estic : [despre


rezultatele vizitei oficiale la Bruxelles a prim-ministrului Iurie Leancă, 13-15 iun. 2013] // Moldova
suverană. – 2013. – 18 iun.

2043. Жосу, Виктор. Что с ней дальше делать? : [о перспективах европ. интеграции] /
Виктор Жосу // Панорама. – 2013. – 12 июня. – Р. 5.

2044. Мухаметшин, Фарит. Фарит Мухаметшин: "Молдавский народ любит Россию" :


[интервью агентству ИТАР-ТАСС посла Рос. Федерации в Респ. Молдова] / записал Валерий
Демидецкий // Панорама. – 2013. – 12 июня. – Р. 6.

2045. Ткач, Сергей. Зачем Молдова подталкивает Россию признать Приднестровье? :


[приднестров. конфликт в междунар. контексте] / Сергей Ткач // Коммерсант info. – 2013. – 21
июня. – Р. 11 ; Панорама. – 2013. – 18 июня. – Р. 5.

2046. Чубашенко, Дмитрий. Саммит в Вильнюсе : от Воронина к Лянкэ : [от 2006 г. и


предстоящем саммите 2013 г. в Вильнюсе] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 21
июня. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2029)

111
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2047. Chirtoacă, Dorin. "Partidul Liberal va deveni mai curat" : interviu cu primarul gen. al
mun. Chişinău şi vicepreşedintele Partidului Liberal, D. Chirtoacă / interviu realizat de Vadim Vasi-
liu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 21 iun. – P. 15.

2048. Hadârcă, Ion. Ion Hadârcă: "Dorin Chirtoacă este un factor politic important" : [despre
scindarea din cadrul Partidului Liberal : interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] / con-
semnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2013. – 14 iun. – P. 12-13.

2049. PSRM rămîne în opoziţie şi va lupta pentru interesele cetăţenilor Republicii Mol-
dova : Declaraţia Com. executiv al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova "Cu privire la situaţia
politică curentă din Rep. Moldova" // Socialiştii. – 2013. – 7 iun. – P. 2.

2050. Roşca, Iurie. Un sfert de veac în apărarea Interesului Naţional : Partidul Popular Creş-
tin Democrat la 25 de ani / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 7 iun. – P. 8-9.

2051. Tănase, Constantin. Constantin Tănase: "Moldova are nevoie de politicieni patrioţi, nu
patrihoţi!" : [despre Dreapta politică mold. : dialog cu jurnalistul] / a dialogat Victoria Puiu // Timpul.
– 2013. – 28 iun. – P. 9.

2052. Андриевский, Виталий. Кому нужен Филат? : [о перспективах и полит. будущем


лидера Либерал.-Демокр. партии Молдова Влада Филат] / Виталий Андриевский // Панора-
ма. – 2013. – 7 июня. – Р. 5.

2053. Андриевский, Виталий. Ошибки Воронина и ПКРМ : [об рейтинге Партии комму-
нистов Респ. Молдова] / Виталий Андриевский // Панорама. – 2013. – 4, 5 июня. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1971, 2013)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2054. Sedlacek, Tomas. 2. "Economia a ajuns un obiect fetiş" : [interviu cu T. Sedlacek,
economist ceh] // Săptămîna. – 2013. – 7 iun. – P. 3. – Art. 1 : 31 mai.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2055. Fisticanu, Ion. "Nu putem combate fenomenul "muncii la negru" din cauza legislaţiei" :
[interviu cu I. Fisticanu, şeful Inspecţiei Teritoriale a Muncii, Călăraşi] / consemnare: Ion Guzun //
Vocea poporului. – 2013. – 28 iun. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

2056. Piaţa muncii, pulsul slab al economiei moldoveneşti : [pe marginea opiniilor, expu-
se în cadrul conf. intern. "MACRO 2013: o privire globală asupra economiei Moldovei", iun. 2013,
Chişinău] / consemnare: Adela Hanganu // Vocea poporului. – 2013. – 28 iun. – P. 4. – Idem în lb.
rusă.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2057. Vîlcu, Rodica. Combaterea flagelului de exploatare a copiilor – punct strategic pentru
CNSM[Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova] : [despre exploatarea copiilor prin mun-
că] / Rodica Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 14 iun. – P. 11. – Idem în lb. rusă.

2058. Головатюк, Владимир. Молдова на пороге банкротства : [о состоянии рынка


труда : ст. дир. Ин-та модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Кишиневские ново-
сти. – 2013. – 7 июня. – Р. 10 ; Коммерсант info. – 2013. – 7 июня. – Р. 13.

2059. Грос, Даниэль. Безработица молодежи в Европе не является проблемой : [ст.


дир. Центра европ. полит. исслед.] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 14 июня. – Р. 20.

331.105.44 Sindicate
2060. Rufala, Veaceslav. Veaceslav Rufala: "Energic, revoluţionar, flexibil şi inventiv – aşa
trebuie să arate sindicalistul sec. XXI" : [interviu cu preşedintele Uniunii Sindicatelor din Energetică]
/ consemnare: Elena Cojocaru // Vocea poporului. – 2013. – 21 iun. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

2061. Selina, Ana. Solidaritatea şi colaborarea îmbogăţesc practicile şi activităţile privind


apărarea drepturilor membrilor de sindicat : [despre şedinţa Consiliului Asoc. Intern. a Sindicatelor
Angajaţilor Într. Locativ-Comunale, a Industriei Locale şi Sectorului de Servicii, Moscova, mai 2013]
/ Ana Selina // Vocea poporului. – 2013. – 7 iun. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

2062. Suboci, Natalia. Natalia Suboci: "Important e ca salariaţilor să le fie respectate dreptu-
rile" : [interviu cu preşedintele Federaţiei Sindicale din Rep. Moldova "Moldova-business-sind"] /
consemnare: Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2013. – 28 iun. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

336 Finanţe
2063. Chircă, Roman. Roman Chircă: Nominal BEM aparţine statului, de fapt ea este deţinu-
tă pe perioada mandatului de persoanele aflate la guvernare... : [despre trecutul şi viitorul Băncii de
Economii a Moldovei : interviu acordat de către dir. Inst. Economiei de Piaţă postului de Radio
Europa Liberă] // Economist. – 2013. – 26 iun. – P. 6.

2064. Ciuvaga, Natalia. Costul real al creditelor de consum, la vedere / Natalia Ciuvaga //
Economist. – 2013. – 12 iun. – P. 5.

2065. Drăguţanu, Dorin. Dorin Drăguţanu: Dacă nu cunoşti cine controlează o bancă, nu
cunoşti cine controlează mai multe bănci, sau chiar întregul sistem : [interviu acordat de către
Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei postului de Radio Europa Liberă] // Economist. – 2013. –
19 iun. – P. 4-5.

2066. Lupuşor, Alexandru. "Problemele MAIB sunt ale întregului sistem bancar din Moldo-
va" : [interviu cu A. Lupuşor, dir. de programe la Expert-grup] / interlocutor: Ion Preaşcă // Adevărul
: ed. de Moldova. – 2013. – 3 iun. – P. 7.

2067. Айдов, Андрей. Андрей Айдов: "Электронные кошельки должны завоевывать


доверие людей" : интервью агентству Инфотаг дир. компании QSystems // Экономическое
обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 28 июня. – Р. 15.

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2068. Гропа, Людмила. Налог на недвижимость: время - деньги : [коммент. гл. инспек-
тора упр. администрирования мест. налогов и сборов Главной Государственной Налог. Ин-
спекции Респ. Молдова Л. Гропа] / записала Марина Шикирлийская // Экономическое обо-
зрение ″Логос-Пресс″.– 2013. – 7 июня. – Р. 6.

2069. Темрин, Сергей. Налоговое планирование в Молдове : [интервью с дир. аудит.


фирмы "Concept" С. Темриным] // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 21
июня. – Р. 7.

2070. Хворостовский, Виктор. Виктор Хворостовский : "Мы решили придерживаться


аккуратной, спокойной стратегии развития" : интервью с пред. КБ FinComBank S.A. / записал
Татьяна Смешная // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 28 июня. – Р. 7.

2071. Шикирлийская, Марина. О прозрачности молдавского бюджета : [о позиции


Респ. Молдова в миров. рейтинге] / Марина Шикирлийская // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″ – 2013. – 21 июня. – Р. 6.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
2072. Decuseară, Ion. Despre înapoierea tehnologică a Rusiei şi ce "avantaje" poate oferi
aceasta Republicii Moldova / Ion Decuseară // Economist. – 2013. – 19 iun. – P. 8-9.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2073. Analiza situaţiei social-economice din Republica Moldova în perioada guvernării
AIE : [în perioada anilor 2009-2012] // Comunistul. – 2013. – 7, 14 iun. – P. 7. – Va urma.

2074. Balmoş, Galina. Situaţia socială a satului : riscuri, tendinţe şi evoluţii. Aspecte compa-
rative : [alocuţiunea deputatului Parlamentului Rep. Moldova în cadrul Plenarei a 6-a a Com. Cen-
tral al Partidului comuniştilor din Rep. Moldova, 15 iun. 2013, Chişinău] / Galina Balmoş // Comu-
nistul. – 2013. – 21 iun. – P. 3-6 ; Коммунист. – 2013. – 21 июня. – Р. 7, 9, 13.

2075. Chişlea, Ion. BM a determinat constrângerile principale pentru dezvoltarea sectorului


privat din R. Moldova : [pe marginea studiului "Moldova : Priorităţi de politici pentru dezvoltarea
sectorului privat", lansat de Banca Mondială] / Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 12 iun. – P. 6.

2076. Decuseară, Ion. Cum exploata beţia cetăţenilor Uniunea Sovietică şi cum profită de ea
Moldova independentă : [context analitic] / Ion Decuseară // Economist. – 2013. – 5 iun. – P. 8-9. –
(Analiză. Macroeconomie).

2077. Domenti, Oxana. Analiza situaţiei social-economice din Republica Moldova în perioa-
da guvernării AIE : [în perioada anilor 2009-2012] // Comunistul. – 2013. – 7, 14, 28 iun. – P. 7; 21
iun. – P. 11.

2078. Popa, Gheorghe. "Despre dezvoltarea social-economică a Satului Moldovenesc la


etapa actuală şi sarcinile PCRM" : [alocuţiunea deputatului Parlamentului Rep. Moldova în cadrul
Plenarei a 6-a a Com. Central al Partidului comuniştilor din Rep. Moldova, 15 iun. 2013, Chişinău] /

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gheorghe Popa // Comunistul. – 2013. – 21 iun. – P. 7-8 ; Коммунист. – 2013. – 21 июня. – Р. 4-


5.

2079. Reidman, Oleg. Satul a degradat în neofeudalism : [alocuţiunea deputatului Parlamen-


tului Rep. Moldova în cadrul Plenarei a 6-a a Com. Central al Partidului Comuniştilor din Rep.
Moldova, 15 iun. 2013, Chişinău] / Oleg Reidman // Comunistul. – 2013. – 21 iun. – P. 2 ;
Коммунист. – 2013. – 21 июня. – Р. 6-7.

2080. Strategia de Dezvoltare a agriculturii este o replică la provocările mileniului :


[prezentarea proiectului Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural din Rep. Moldova]
// Săptămîna. – 2013. – 7 iun. – P. 7.

2081. Бадражан, Валентина. США помогают Молдове с дорогами и сельским хозяйст-


вом : [о реализации программы "Компакт", финансир. правительством США : интервью с дир.
"Фонда вызовы тысячелетия Молдовы" В. Бадражан] / записала Марина Тимотин // Молдав-
ские ведомости. – 2013. – 18 июня.

2082. Головатюк, Владимир. Оживление началось : [экономика Молдовы в янв.-апр. :


анализ дир. Ин-та модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 21
июня. – Р. 6.

2083. Горелова, Елена. Экономика пошла в рост : [по дан. Нац. бюро статистики за
янв.-март 2013 г. : коммент. экон. эксперта Е. Гореловой] / записала Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 21 июня. – Р. 16.

2084. Рейдман, Олег. Букварь вместо программы правления : [экон. аспекты в про-
грамме правительства АЕИ-3 : коммент. депутата Парламента Респ. Молдова] / Олег Рейд-
ман // Независимая Молдова. – 2013. – 4 июня.

338.48 Turism. Economia turismului


2085. Morozan, Corina. Promovarea turismului prin egalitatea de gen : [despre conf. intern.
"Dezvoltarea turismului într-o societate democratică prin respectarea egalităţii de gen", Chişinău,
mai 2013] / Corina Morozan // Vocea poporului. – 2013. – 7 iun. – P. 14. – Idem în lb. rusă.

2086. Маценко, Ирина. "Платоническое" отношение к молдавскому туризму : [о функ-


ционировании Агентства туризма Респ. Молдова] / Ирина Маценко // Экономическое обозре-
ние ″Логос-Пресс″. – 2013. – 14 июня. – Р. 24.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2087. Ohrband, Gerhard. Mitul planului Marshall – lecţii pentru Moldova : [despre programe-
le de dezvoltare intern., 1948-1952) / Gerhard Ohrband // Economist. – 2013. – 5 iun. – P. 10.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2088. Калмык, Октавиан. Свободная торговля в "закрытом" режиме : [о переговорах
Молдовы с ЕС по соглашению об углубл. и всеобъемл. зоне свобод. торговли : коммент.

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

вице-министра экономики Респ. Молдова О. Калмык] / записал Дмитрий Калак // Экономиче-


ское обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 21 июня. – Р. 8.

2089. Перекалин, Алексей. Алексей Перекалин: "Российские инвесторы вложили не-


малые средства в экономику Республики Молдова" : [интервью с исполн. обязанности Тор-
гов. представителя Рос. Федерации в Респ. Молдова] / записала Марина Тимотин // Молдав-
ские ведомости. – 2013. – 14 июня. – Р. 2.

2090. Пойсик, Михаил. Секреты полишинеля вокруг зоны свободной торговли с ЕС : [о


создании Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с Евросоюзом] / Михаил
Пойсик // Коммерсант info. – 2013. – 21 июня. – Р. 9 ; Панорама. – 2013. – 18 июня. – Р. 5.

339.7 Finanţe internaţionale


2091. Мохьелдин, Махмуд. Финансирование следующего этапа реализации целей
развития : [ст. управляющего дир. Всемир. Банка] / Махмуд Мохьелдин // Экономическое
обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 21 июня. – Р. 21.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2092. Ciobanu, Victor. Cred în rezistenţa creştină est-europeană : [despre lucrările conf.
"Ordinea economică a Uniunii Europene", 30 mai – 1 iun. 2013, Tallin, Estonia : interviu cu V.
Ciobanu, preşedintele Partidului Popular Creştin Democrat] / interviu realizat de Sergiu Praporşcic
// Flux. – 2013. – 7 iun. – P. 7.

2093. Decuseară, Ion. Cine şi ce prezintă în industria aviatică mondială? / Ion Decuseară //
Economist. – 2013. – 26 iun. – P. 8-9.

2094. Глазьев, С. Ю. Историческая необходимость восстановления единого экономи-


ческого пространства : [об Евразийском экон. сообществе : сокращ. докл.] / С. Ю. Глазьев //
Коммерсант info. – 2013. – 14, 21 июня. – Р. 14-15.

2095. Ортис, Изабель. Пандемия мер жесткой экономии : [ст. дир. программы "Гло-
бальной социальной справедливости" орг. "Инициатива политического диалога" и участника
Программы развития ООН] / Изабель Ортис, Мэтью Камминс // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″. – 2013. – 21 июня. – Р. 20.

2096. Рогофф, Кеннет. Инфляция продолжает оставаться меньшим из зол : [ст. проф.
Гарвард. ун-тa / Кеннет Рогофф] // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 14
июня. – Р. 20.

2097. Рокар, Мишель. Что такое мировое сообщество : [экон. аспекты : ст. б. премьер-
министра Франции] / Мишель Рокар // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 7
июня. – Р. 21.

2098. Сакс, Джеффри. Устойчивоe видение : [об экон. росте: ст. дир. Ин-та Земли при
Колумб. ун-те] / Джеффри Сакс // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 21
июня. – Р. 21.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2099. Стиглиц, Джозеф Е. Восточно-азиатский урок для Африки : экон. аспекты : ст.
проф. Колумб. ун-та / Джозеф Е. Стиглиц // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013.
– 7 июня. – Р. 20.

2100. Тихонов, Сергей. Богатыри евразийской интеграции : [о перспективах интегра-


цион. процессов : экон. аспекты] / Сергей Тихонов // Панорама. – 2013. – 7 июня. – Р. 23.

2101. Христенко, Виктор. Снятие барьеров и ограничений, формирование единого


рынка вдохнут новые силы в экономики стран таможенного союза : выступление пред. Кол-
легии Евразийской экон. комис. на пленар. заседании 6-го Астанинского экон. форума и
Всемирной антикризис. конф., 23 мая 2013 г. / Виктор Христенко // Коммерсант info. – 2013. –
7 июня. – Р. 4. – (Прил. "Российский вестник" ; Nr 5).

2102. Шиллер, Роберт. Меры строгой экономии и деморализация : [ст. проф. Йел. ун-
тa] / Роберт Шиллер // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 7 июня. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
341 Drept internaţional
(Vezi Nr 2106)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2103. Bogatu, Petru. România, cât opt Basarabii : [despre proiectul de amendamente la
Constituţia României] / Petru Bogatu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 11 iun. – P. 5.

2104. Gribincea, Vladislav. Numirea şi reconfirmarea judecătorilor : între CSM, Preşedinţie


şi Parlament : [interviu acordat de către V. Gribincea, dir. Centrului de Resurse Juridice din Moldo-
va, postului de Radio Europa Liberă] / interlocutori: Alexandru Canţâr, Liliana Barbăroşie // Capita-
la. – 2013. – 26 iun. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 26 июня. – Р. 5.

2105. Ţîrdea, Bogdan. Caracatiţa din Curtea Constituţională; o răbdăm sau o distrugem? :
[despre deciziile Curţii Constituţionale a Rep. Moldova] / Bogdan Ţîrdea // Comunistul. – 2013. – 7
iun. – P. 11.

2106. Yuster, Alexandra. "Fiecare copil are dreptul să fie fericit" : [interviu cu A. Yuster, re-
prezentanta UNICEF la Chişinău] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 28 iun. – P. 4-5.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2107. Бужор, Валерий. Валерий Бужор: "У Молдовы нет проблем с коррупцией – это
образ жизни нашего общества" : интервью с проф. криминологии / записал Станислав Леми
// Панорама. – 2013. – 28 июня. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 2122)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2108. Гизер, Анна. Кто стал в Молдове "первой властью"? : [о реформe судеб.
системы] / Анна Гизер // Коммерсант info. – 2013. – 14 июня. – Р. 12.

2109. Гурин, Корнелиу. "Чтобы вернуть доверие граждан…" : интервью Генер. проку-
рора К. Гурина агентству "Инфотаг" // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 7
июня. – Р. 18.

2110. Новые правила для судебной системы : [о кадров. политики в судейском кор-
пусе] // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 14 июня. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 2104)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2111. Chirtoacă, Dorin. Raport de activitate pentru perioada 2012-2013 : [al primarului gen.,
mun. Chişinău] / Dorin Chirtoacă // Capitala. – 2013. – 19 iun. – P. 5-7 ; Capitala=Столица. –
2013. – 19 июня. – Р. 5-7.

2112. Erhan, Ianuş. Poliţia de Frontieră, la prima aniversare : [coment. de I. Erhan, şef ad-
junct al Dep. Poliţie de Frontieră ] / consemnare: Svetlana Panţa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 7
iun. – P. 8.

2113. Grecu, Mircea M. Să combatem şi să prevenim : [art. preşedintelui Centrului Intern.


Antidrog] / Mircea M. Grecu // Săptămîna. – 2013. – 28 iun. – P. 21.

2114. Popa, Victoria. Mâna de gospodar a primăriţei de Măgdăceşti : [Liuba Cojocaru, pri-
mar al localităţii Măgdăceşti, raionul Criuleni] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 7 iun.
– P. 3.

2115. Purice, Dorin. "Frontiera e gata pentru liberalizarea vizelor" : [interviu cu R. Purice, şef
al Poliţiei de Frontieră] / consemnare: Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 10
iun. – P. 7.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2116. Bucliş, Mihai. "Armata are nişte oameni extraordinari, oneşti, care îşi iubesc patria şi
vor să facă multe pentru ea" : interviu cu colonelul M. Bucliş, rectorul Acad. Militare "Alexandru cel
Bun" / realizat de Adriana Bzovîi // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 28 iun. – P. 10.

2117. Cerba, Valeriu. Valeriu Cerba: "Rogozin îl acuză pe Elţin că a încercat să rezolve con-
flictul pe cale diplomatică" : [despre conflictul militar de pe Nistru : interviu cu dr. în drept] / con-
semnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2013. – 21 iun. – P. 10-11.

2118. Marinuţa, Vitalie. Se vorbeşte despre un oarecare război pe Nistru. Dar ce spune mi-
nistrul de război : Declaraţia ministrului Apărării V. Marinuţa pentru Romanian Global News //
Săptămîna. – 2013. – 21 iun. – P. 12.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2119. Boian, Ion. Modul sănătos de viaţă al elevului şi exerciţiile fizice (1-2) / Ion Boian //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 20 iun. – P. 7 ; 27 iun. – P. 6.

2120. Bujor, Leonid. Reintroducerea religiei în şcoală – fiecare îşi duce crucea sa : [art. mi-
nistrului Educaţiei Rep. Moldova în perioada 2009-2010] / Leonid Bujor // Făclia. – 2013. – 8 iun. –
P. 3.

2121. Fuştei, Nicolae. "Este necesar ca oamenii să fie instruiţi, că prea multă ignoranţă es-
te" : [despre educaţia moral-creştină : interviu acordat de către N. Fuştei, dir. al Şcolii duminicale
de pe lângă Biserica Sf. Dumitru din mun. Chişinău, postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor:
Tamara Grejdeanu // Curierul ortodox. – 2013. – 20 iun. – P. 3.

2122. Grosu, Igor. Combaterea corupţiei nu are cum să fie populară într-o societate care, de
două decenii, a tot tolerat acest fenomen : [la sesiunea de bacalaureat : interviu cu I. Grosu,
viceministrul Educaţiei al Rep. Moldova] // Ziarul de gardă. – 2013. – 20 iun. – P. 10-11.

2123. Lisiţa, Alexandr. Reforma învăţământului : succese cu târâita, lacune cu duiumul : [re-
flecţii ale preşedintelui Consiliului raional Taraclia al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Alexandr
Lisiţa // Vocea poporului. – 2013. – 14 iun. – P. 1-3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 5). – Idem în lb. rusă.

2124. Mândâcanu, Virgil. Educaţia din perspectiva idealului naţional / Virgil Mândâcanu //
Făclia. – 2013. – 15 iun. – P. 2.

2125. Matcaş, Natalia. Riscuri experimentale : [despre reforma structurală în sistemul edu-
caţional : reflecţii ale preşedintelui Consiliului raional Cantemir al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] /
Natalia Matcaş // Vocea poporului. – 2013. – 14 iun. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 5). – Idem în lb.
rusă.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2126. Mândâcanu, Virgil. Examenul trebuie să fie diferenţiat, individualizat, personalizat :
conţinutul curricular al pedagogiei umaniste praxiologice "Bazele tehnicii, tehnologiei şi măiestriei
pedagogice" / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2013. – 22 iun. – P. 5.

2127. Vascan, Ion. Formarea personalităţii, sau Conjugarea lui a şti cu a fi : [pe marginea
Curriculumului de Limbă şi Lit. rom.] / Ion Vascan // Făclia. – 2013. – 29 iun. – P. 3.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2128. Belâi, Liviu. La Sărătenii Vechi, lumina cărţii şi înţelepciunii vine de la Liceul Teoretic
"Vasile Anestiade" : [despre activitatea Liceului din satul Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti] / Liviu
Belâi // Făclia. – 2013. – 8 iun. – P. 14.

2129. Bendas, Mihai. Liceul Teoretic "A. Russo" din Cojuşna – încă un an pe poziţii de
avangardă / Mihai Bendas // Făclia. – 2013. – 8 iun. – P. 8-9.

2130. Bendas, Mihai. Şi uşi, şi suflete larg deschise la Gimnaziul nr. 53 din capitală : [despre
organizarea "Zilei uşilor deschise"] / Mihai Bendas // Făclia. – 2013. – 1 iun. – P. 6.

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2131. Ciobanu, Vlad. Crinii latiniei înfloresc şi cresc la Ciocana : [despre Liceul Teoretic
"Ginta Latină", mun. Chişinău] / Vlad Ciobanu // Făclia. – 2013. – 1 iun. – P. 4-5.

2132. Gheorghiţă, Ana. Şcoala – templu : [dialog cu A. Gheorghiţă, dir. Liceului Teoretic
"Principesa Natalia Dadiani", mun. Chişinău] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2013. – 1
iun. – P. 3.

2133. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb: "Succesul în învă-


ţământ, poate mai mult decât în alte domenii, depinde de valoarea umană şi entuziasmul celor
chemaţi să-l asigure" : [interviu cu dir. gen. al Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului
Municipal Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2013. – 27 iun. – P. 4.

2134. Rusu, Tudor. Tradiţie, perseverenţă, asiduitate la Ciuciuleni : [despre activitatea Li-
ceului Teoretic "A. Donici" din satul Ciuciuleni, raionul Hânceşti] / Tudor Rusu // Făclia. – 2013. – 8
iun. – P. 7.

2135. Stafii, Angela. Bacalaureatul e un examen normal de încheiere a unui ciclu : [interviu
acordat de către A. Stafii, expertă în politici publ., postului de Radio Europa Liberă] / consemnare:
Liliana Barbăroşie // Capitala. – 2013. – 14 iun. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 14 июня. – Р.
5.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2136. Ungureanu, Nina. Vor fi acceptaţii copii cu dizabilităţi în şcoala generală? / Nina Un-
gureanu // Făclia. – 2013. – 15 iun. – P. 4.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2137. Amoaşei, Eduard. Eduard Amoaşei: "Grija pentru călători este principiul nostru de ba-
ză" : [interviu cu dir. Şcolii de Meserii nr. 5 din mun. Chişinău] / consemnare: Elena Vorotneac //
Făclia. – 2013. – 29 iun. – P. 7.

2138. Dinamismul şi inovaţia – semne distincte ale Colegiului de Transporturi din Chi-
şinău // Făclia. – 2013. – 29 iun. – P. 8.

2139. Duca, Maria. Abordarea interdisciplinară a fizicii : [în procesul de predare : din experi-
enţa prof. de la Colegiul Financiar-Bancar, mun. Chişinău] / Maria Duca // Univers pedagogic pro. –
2013. – 20 iun. – P. 5.

2140. La Cupcini se edifică un Centru Profesional de Excelenţă : [dialog cu Mihail


Bilevschi, dir., V. Odobescu, vicedir. pe instruire şi producere, Svetlana Cucoară, dir. adjunct pen-
tru instruire la Şcoala Profesională din Cupcini [et al.] / consemnare: R. Vulturescu // Făclia. –
2013. – 22 iun. – P. 8-9.

2141. Moroşanu, Andrei. Lumea de vis a profesoarei : [Alexandra Stîncă, prof. la Colegiul
de Construcţii, mun. Chişinău] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 8.

2142. O meserie bună te hrăneşte toată viaţa : [despre Şcoala de meserii nr. 9 din oraşul
Făleşti] // Făclia. – 2013. – 1 iun. – P. 8.
120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2143. Raileanu, A. Şase decenii în serviciul societăţii : [despre activitatea Şcolii Profesionale
din Orhei] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 20 iun. – P. 3.

2144. Raşculiov, Iurie. Iurie Raşculiov – "Pentru noi sunt importante calitatea şi rezultatul
pozitiv" : [interviu cu dir. Liceului Profesional nr. 2 din mun. Chişinău] / consemnare: Elena
Vorotneac // Făclia. – 2013. – 8 iun. – P. 4-5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

2145. Ababii, Ion. Profesorul Grigore Friptuleac – un merituos igienist contemporan : [şef
Catedră Igienă la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii //
Timpul. – 2013. – 7 iun. – P. 14.

2146. Ciubucciu, Vlad. O elevă a Elenei Alistar : [in memoriam Anei Harghel, prof. la Univ.
de Stat din Moldova : 100 de ani de la naştere] / Vlad Ciubucciu // Făclia. – 2013. – 15 iun. – P. 10
; Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 7; Univers pedagogic pro. – 2013. – 20 iun. – P. 6.

2147. Musteaţă, Simion. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – 20 de ani de


ascensiune şi afirmare / Simion Musteaţă, Vasile Botnarciuc // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. –
P. 7.

2148. Rusu, Tudor. UCCM la 20 de ani : [despre activitatea Universităţii Cooperatist-


Comerciale din Moldova] / Tudor Rusu // Făclia. – 2013. – 29 iun. – P. 12-13.

2149. Savantul şi igienistul notoriu Grigore Friptuleac la 70 de ani : [prof. la Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Victor Băbălău, Alexei Chirlici, Ion Hăbăşescu [et
al.] // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 2.

2150. Абабий, Ион. Здесь закладывается будущее нашей медицины : [интервью с рек-
тором Гос. Ун-та Медицины и Фармации имени Николая Tестимицану И. Абабий] // Кишинев-
ские новости. – 2013. – 14 июня. – Р. 4.

2151. Чокану, Георгий. Георгий Чокану: "Я нестандартный ректор!" : [интервью с рек-
тором Молд. гос. ун-та] / записала Алина Бурлаку // Панорама. – 2013. – 7 июня. – Р. 19.
(Vezi de asemenea nr 2156)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2152. Cosma, Viorel. O viaţă de om consacrată culturii populare româneşti : [Iordan Datcu,
etnograf, la 80 de ani] / Viorel Cosma // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 7.

2153. Moraru, Anton. Etnografia naţională românească în contextul politicii totalitare comu-
niste / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 3.

2154. Moraru, Anton. Metodologia cercetării şi valorificării etnografiei naţionale româneşti /


Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 3.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2155. Bobeică, Valentin. Epuizarea stratului de ozon – gaură în cer / Valentin Bobeică // Na-
tura. – 2013. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

53 FIZICĂ
2156. Bostan, Ion. Acad. Teodor Şişianu – savant şi excelent pedagog : [80 de ani de la
naşterea fizicianului] / Ion Bostan // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 2.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2157. Ogrinji, Mihai. Dâmboviţa (1) : [despre râul de pe teritoriul României] / Mihai Ogrinji //
Natura. – 2013. – Iun. (Nr 6). – P. 13.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
(Vezi Nr 2149)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2158. Cuzuioc, Ion. O viaţă de doctor, o filă a neamului nostru : [Vasile Andriuţă, medic epi-
demiolog] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 6.

2159. Stratan, Valentina. "La noi încă se aplică vorba lui Stalin : un medic bun se hrăneşte
singur" : [interviu cu V. Stratan, cercetător şt. la Inst. Oncologic] / consemnare: Andrei Rizescu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 17 iun. – P. 7.

2160. Волнянская, Анна. Подход к здоровью – научный : интервью с учен. секретарем


Нац. центра обществ. здоровья А. Волнянской и зам. дир. по науке Константином Спыну /
записала Елена Литовцева // Кишиневские новости. – 2013. – 28 июня. – Р. 4.

2161. Макенбах, Йохан П. Только бедные умирают молодыми : [ст. зав. kаф. обществ.
здравоохранения в Мед. центре ун-та им. Эразма Роттердамского в Роттердаме] / Йохан П.
Макенбах // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 21 июня. – Р. 20.

2162. Молдовану, Михаил. Приоритеты муниципального здравоохранения : интервью


с нач. упр. здравоохранения мун. Кишинэу М. Молдовану / записала Татьяна Антонович //
Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 28 июня. – Р. 25.

2163. Цуркану, Евгений. Диагностика по последнему зову техники : [интервью с вице-


дир. по лечеб. части Респ. мед. диагност. центра Е. Цуркану] / записала Светлана Шалберо-
ва // Панорама. – 2013. – 14 июня. – Р. 19.
122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2164. Чобану, Георге. Частично приватизированная скорая помощь : [о проекте Мин-


ва здравоохранения о частно-гос. партнерстве в обл. оказания неотлож. мед. помощи: ком-
мент. дир. Нац. науч.-практ. центра ургент. медицины Г. Чобану] / записала Татьяна Антоно-
вич // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 21 июня. – Р. 25.

2165. Чобану, Михаил. На первом месте – интересы больного : [интервью с дир. боль-
ницы Святого Архангела Михаила, мун. Кишинэу, М. Чобану] // Кишиневские новости. – 2013.
– 14 июня. – Р. 10.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
2166. Bivol, Dragoş. Energia alternativă poate să ne reducă din costurile facturilor : interviu
cu D. Bivol, consilierul Asoc. pentru Energie Alternativă BioEnergGroup / consemnare: Lucia Cujbă
// Flux. – 2013. – 7 iun. – P. 16.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
2167. Chişlea, Ion. Potenţialul nevalorificat al vântului : [despre utilizarea turbinelor eoliene] /
Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 19 iun. – P. 6.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2168. Bădescu, Ilie. Efectele televiziunii asupra minţii umane : [pref. la cartea cu acelaşi tit.
de Virgiliu Gheorghe] / Ilie Bădescu // Flux. – 2013. – 28 iun. – P. 6.

2169. Eskenasy, Victor. O arhivă istorică preţioasă pe Internet: Radio Europa Liberă : [des-
pre degitizarea arhivelor ist. ale postului] / Victor Eskenasy // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 28 iun.
– P. 15.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
2170. Ладыженский, Александр. Есть ли будущее у железной дороги Молдовы? /
Александр Ладыженский // Молдавские ведомости. – 2013. – 28 июня. – Р. 4.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2171. Lazăr, Gilda. Industria tutunului e ca şi jurnalismul : [dialog cu G. Lazăr, Dir. Corporate
Affairs la Compania Japan Tabacco International] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2013. –
7 iun. – P. 15.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
(Vezi Nr 2309)
72 ARHITECTURĂ
2172. Бызгу, Еуджен. Сорокская крепость : крышам – да, плесени – нет! : [о восста-
новлении крепости : интервью с архитектором Е. Бызгу] / записал Олег Дашевский // Мол-
давские ведомости. – 2013. – 14 июня. – Р. 5.

2173. Таценко, Олег. Архитектурные памятники Чимишлии / Олег Таценко, Александр


Димитров // Панорама. – 2013. – 4 июня. – Р. 8.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2174. Condraticova, Liliana. Tinerii promotori ai baticului în Republica Moldova : [de la fac.
de artă din Rep. Moldova] / Liliana Condraticova // Flux. – 2013. – 28 iun. – P. 10.

2175. Cristea, Maria. Ia, paşaportul basarabenilor : [interviu cu M. Cristea, meşteriţă în arta
broderiei] / interviu realizat de Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2013. – 28 iun. – P. 11.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2176. Dabija, Nicolae. Un artist creat de tablouri : [despre creaţia pictorului Paul Mecet] / Ni-
colae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 1.

2177. Ботнару, Василе. Картины вином и кофе Василе Ботнару сушит в Facebook :
[интервью с дир. бюро радиостанции "Europa Liberă" В. Ботнару] / записал Олег Дашевский //
Молдавские ведомости. – 2013. – 28 июня. – Р. 4.

78 MUZICĂ
2178. Borş, Ion. Fericirea Năsticăi de la Băcioi : [traseul profesional al Anastasiei Lazariuc,
interpretă de muzică uşoară] / Ion Borş // Moldova suverană. – 2013. – 6 iun.

2179. Ciobanu, Ghenadie. "Orice persoană deschisă, sensibilă, avînd experienţă auditivă a
muzicii clasice, va percepe mesajul acestor lucrări" : interviu cu compozitorul Gh. Ciobanu acordat
pentru Radio Moldova / interlocutor: Adrian Beldiman // Săptămîna. – 2013. – 7 iun. – P. 6.

2180. Corlăteanu, Iulian. "Muzica a fost călăuza mea" : [coment. de Iu. Corlăteanu, muzici-
an] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 11 iun. – P. 7.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2181. Kaas, Patricia. Patricia Kaas: "Sunt momente când mă simt singură, ca orice femeie" :
[interviu cu interpreta franceză] / consemnare: Sabrina Valeriu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 25 iun. – P. 16.

2182. Lazarencu, Anastasia. Fă ce-ţi place, atunci nu vei simţi că lucrezi : interviu cu tânăra
compozitoare moldoveană A. Lazarencu / a dialogat Daria Gavaziuc // Capitala. – 2013. – 7 iun. –
P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 7 июня. – Р. 5.

2183. Pintilie, Viorica. "Îmi place să-mi imaginez că sunt în anii ’30" : [interviu cu V. Pintilie,
interpretă de muzică-jazz] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. –
11 iun. – P. 5.

2184. Zapeska, Vasile. Compozitor în Moldova: provocarea de a face artă : [interviu cu V.


Zapeska, compozitor] / interviu realizat de Climentina Iutkina // Capitala. – 2013. – 5 iun. – P. 5 ;
Capitala=Столица. – 2013. – 5 июня. – Р. 5.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2185. Dimancea-Dumbrăveanu, Ecaterina. "Cronograf" este unul din cele mai importante şi
longevive festivaluri de film documentar din sud-estul european : [dialog cu E. Dimancea-
Dumbrăveanu, filmolog, membru al juriului secţiunii cadRO din cadrul Festivalului Intern. de Film
Documentar "Cronograf", 30 mai – 3 iun. 2013, Chişinău] / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chi-
şinău. – 2013. – 11 iun. – P. 19.

2186. Donică, Ion. În Moldova sunt mulţi tineri ca Nastea şi Sioma din filmul "La marginea
pădurii" : [interviu cu I. Donică, regizor, deţinător al Marelui Premiu în secţiunea principală a Festi-
valului Intern. de Film Documentar "Cronograf"] / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 7 iun. – P. 17.

2187. Giurgiu, Tudor. "Cinematografia este un teren al nimănui" : [interviu cu T. Giurgiu, re-
gizor de cinema din România] / consemnare: Florina Pop // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 4
iun. – P. 16.

2188. Jurgiu, Tudor Cristian. "Explorez drama despărţirilor din cupluri" : [interviu cu T. C.
Jurgiu, regizor de cinema premiat la Cannes 2013] / consemnare: Florina Pop // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 7 iun. – P. 12-13.

2189. Menzel, Jiri. "În faţa camerei se vor consuma, indirect, acte sexuale şi omoruri" : [in-
terviu cu J. Menzel, regizor de cinema ceh] / consemnare: Florina Pop // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2013. – 19 iun. – P. 8-9.

2190. Morăraş, Mihai. Alternanţă între viaţă şi film : [despre creaţia regizorului şi scenaristu-
lui basarabean Dumitru Olărescu] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 6.

792 Teatru. Artă scenică


2191. Belicov, Serafim. Arta care ţine locul pâinii : [despre Vladimir Curbet, dir. artistic al
Ansamblului Naţ. "Joc"] / Serafim Belicov // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 6.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2192. Colesnic, Iurie. Un rege al scenei dispărut în Gulag : [Vasile Vronski (1883-1952), ac-
tor şi regizor, care a activat în Basarabia interbelică] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 7 iun. – P.
19.

2193. Cuzuioc, Ion. Ion Grosu – un actor împăciuitor şi responsabil : [omagiu actorului Tea-
trului Naţ. Satiricus – "Ion Luca Caragiale"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P.
8.

2194. Cuzuioc, Ion. Satiricus îi este a doua casă părintească : [Jan Cucuruzac, actor la Tea-
trul Satiricus "Ion Luca Caragiale"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 6.

2195. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Iulian Codău : actor, poet şi om al cetăţii româneşti : [in
memoriam actorului Teatrului Naţ. "Vasile Alecsandri" din Bălţi] / Teo-Teodor Marşalcovschi, Lidia
Noroc-Pânzaru, Valentin Jitaru // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 6.

2196. Popescu, Emilia. "Florian Pittiş m-a aruncat în groapa cu lei" : [interviu cu E. Popescu,
actriţă la Teatrul de Comedie din Bucureşti] / consemnare: Mirela Sandu // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2013. – 28 iun. – P. 14-15.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2197. Popov, Larisa. Campioana cu nume predestinat : [interviu cu L. Popov, prima campi-
oană olimpică a Moldovei] / consemnare: Marina Liţă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 5 iun.
– P. 4-5.

2198. Ţâcu, Octavian. Regretele unui ministru : [despre problemele administrării domeniului
sportului] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 14 iun. – P. 7.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limbă română
2199. Cosniceanu, Maria. David : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2013. – 14 iun. – P. 22.

2200. Cosniceanu, Maria. Mărgărint : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2013. – 21 iun. – P. 22.

2201. Cosniceanu, Maria. Verdeş. Mânzatu : [despre provenienţa numelor] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2013. – 28 iun. – P. 22.

2202. Cosniceanu, Maria. Zmeu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu // Tim-
pul. – 2013. – 7 iun. – P. 25.

2203. Pavel, Vasile. Despre atlasele limbii române / Vasile Pavel // Literatura şi arta. – 2013.
– 20 iun. – P. 8.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2204. Săraru, Dinu. Fals jurnal de ieri şi de azi. Stricarea limbii : [art. romancierului român] /
Dinu Săraru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 24 iun. – P. 6.

2205. Zafiu, Rodica. Datorii suverane : [despre sintagma "datorie suverană" : reluat din
"România literară", nr. 21, 2012] / Rodica Zafiu // Timpul. – 2013. – 21 iun. – P. 22.

2206. Zafiu, Rodica. Momentan : [despre utilizarea corectă a adverbului : preluat din "Ro-
mânia literară", 25/31 ian. 2006] / Rodica Zafiu // Timpul. – 2013. – 28 iun. – P. 22.

2207. Zafiu, Rodica. Pertinent sau impertinent : [erori în utilizarea termenilor cu prefix nega-
tiv : reluat din "România literară", nr. 9, 2002] / Rodica Zafiu // Timpul. – 2013. – 14 iun. – P. 22.
(Vezi de asemenea Nr 2127)

811.16 Limbi slave


(Vezi Nr 2283)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
2208. Bacovia, George. Largo : [versuri] / George Bacovia // Florile dalbe. – 2013. – 6 iun. –
P. 1.

2209. Eminescu, Mihai. Rugăciune ; Doina (varianta necenzurată) ; Răsai asupra mea :
[versuri] / Mihai Eminescu // Flux. – 2013. – 14 iun. – P. 9.

2210. Farago, Elena. Bine ai venit, vacanţă mare! : [versuri] / Elena Farago // Florile dalbe. –
2013. – 20 iun. – P. 1.

2211. Fruntelată, Nicolae Dan. Viaţă de român : [versuri] / Nicolae Dan Fruntelată // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 1.

2212. Muşina, Alexandru. "Ce se întâmplă cu cei..." : [versuri] / Alexandru Muşina // Timpul.
– 2013. – 28 iun. – P. 23.

2213. Muşina, Alexandru. Armăsarul şi păpuşa : [versuri] / Alexandru Muşina // Literatura şi


arta. – 2013. – 20 iun. – P. 1.

2214. Zăgan, Costel. Poem de mutat munţii din loc : [versuri] / Costel Zăgan // Florile dalbe.
– 2013. – 13 iun. – P. 1.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord

2215. Lutic, Mircea. Scripte veşnice ; Dezvăluire divină ; Răstimp de veghere ; Bobotează ;
Porumbelul de sub boltă ; Ardere heruvică ; Zări fundamentale ; Templu ; Nostalgiile fiinţei ; In
Aurea Aetas : [versuri] / Mircea Lutic // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 5.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2216. Arhip, Vlad. Fratele meu : [eseu] / Vlad Arhip // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P.
6.

2217. Arhip, Vlad. Năpârca de la răsărit : [eseu] / Vlad Arhip // Literatura şi arta. – 2013. –
13 iun. – P. 7.

2218. Bajureanu, Ion. Nu spurcaţi neamul român! : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2013. – 20 iun. – P. 2.

2219. Bivol, Efim. Hristos s-a înălţat : [versuri] / Efim Bivol // Florile dalbe. – 2013. – 6 iun. –
P. 7.

2220. Butnaru, Leo. "Istoria este un coşmar din care aş vrea să mă trezesc"... : (Pagini de
jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 7 iun. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2221. Butnaru, Leo. De la o cumpănă de ani : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 28 iun. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2222. Butnaru, Leo. Providenţa e cu noi. Dar să ştim a o ajuta : (Pagini de jurnal) / Leo But-
naru // Flux. – 2013. – 21 iun. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2223. Butnaru, Leo. Sânge la capăt de pod : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013.
– 14 iun. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2224. Buzdugan, Ion. Basarabia : [versuri] / Ion Buzdugan // Literatura şi arta. – 2013. – 27
iun. – P. 1.

2225. Căpiţă, Ionel. Patriotul patriilor : [eseu] / Ionel Căpiţă // Literatura şi arta. – 2013. – 20
iun. – P. 8.

2226. Cibotaru, Mihail Gh. Ani de mare cumpănă pentru noi : fragm. din cartea "Crestături
pe tulpina unui destin" / Mihail Gh. Cibotaru // Săptămîna. – 2013. – 14 iun. – P. 9.

2227. Ciocanu, Anatol. La mare : [versuri] / Anatol Ciocanu // Florile dalbe. – 2013. – 20 iun.
– P. 4.

2228. Codău, Iulian. În faţa mănăstirii Căpriana : [versuri] / Iulian Codău // Literatura şi arta.
– 2013. – 27 iun. – P. 6.

2229. Codreanca, Lidia. La cireşe : [fragm. de povestire] / Lidia Codreanca // Florile dalbe. –
2013. – 13 iun. – P. 4.

2230. Cojocaru, Constantin. Frământări ; Verdele din culoare ; Căutarea nimicului ; Gânduri
; Cădere-n veşnicie ; Ce este cuvântul? ; Schimbări neschimbate : [versuri] / Constantin Cojocaru //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 13 iun. – P. 8.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2231. Cojocaru, Sergiu. Aleşii moldovenilor ; Brâncuşiană ; Femeile – romane de dragoste ;


Însufleţirea coastei : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 8.

2232. Crudu, Dumitru. Haiku / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 28 iun. – P. 23.

2233. Crudu, Dumitru. Portretul unui scriitor care are succes : [eseu] / Dumitru Crudu //
Timpul. – 2013. – 7 iun. – P. 19.

2234. Crudu, Dumitru. Revenirea lui Mihail Feodorovici : [povestire] / Dumitru Crudu // Tim-
pul. – 2013. – 21 iun. – P. 23.

2235. Cuzuioc, Ion. La doctor : fabulă / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. –
P. 8.

2236. Darie, Pavel. Către Iulia : [versuri] / Pavel Darie // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. –
P. 6.

2237. Diordiev, Ion. "Dreptatea e la fundul mării…" ; "Este scară de suit…" : catrene satirice
/ Ion Diordiev // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 8.

2238. Dodon, Elena. Mireasa : (nuvelă) / Elena Dodon // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun.
– P. 5.

2239. Drăgan, Grigore. Lui Gheorghe Bâlici la 50 de ani ; Invidie moldovenească ; Funcţio-
narului public Gheorghe Bâlici : [epigrame] / Grigore Drăgan // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. –
P. 8.

2240. Florea-Dascăl, Valeria. La moartea unui cais : (din cartea "Ecoul Dragostei Dintâi"] /
Valeria Florea-Dascăl // Florile dalbe. – 2013. – 20 iun. – P. 12.

2241. Galaicu-Păun, Emilian. Priveghi : [versuri] / Emilian Galaicu-Păun // Timpul. – 2013. –


28 iun. – P. 23.

2242. Ghilaş, Victor. Subjugare : [versuri] / Victor Ghilaş // Literatura şi arta. – 2013. – 20
iun. – P. 2.

2243. Grama, Steliana. Şapte lacăte ; Caraimanul ; Albastră ; Bunicilor ; Cadoul ; Când
pleoapa sicriului : [versuri] / Steliana Grama // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 5.

2244. Graur, Ion. Pieta : [versuri] / Ion Graur // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 2.

2245. Hanganu, Alexandra. Biletul : [din cartea "Aripi frânte"] / Alexandra Hanganu // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 25 iun. – P. 21.

2246. Iachim, Ion. Conducta "Drujba" : [povestire] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. –
2013. – 20 iun. – P. 8.

2247. Iachim, Ion. Eu, bunelu’ şi Ahile de pe Insula Şerpilor : (fragm. din roman) / Ion Iachim
// Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 4.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2248. Irineu (Pânzaru). La mănăstire ; Vecernia ; Umbra ; Destinul meu ; Datorii ; Superiorul
inimii ; Prietena mea ; Adevărul – aici ; Omul – ca steaua ; Inima cu cerul : [versuri] / Irineu (Pânza-
ru) // Florile dalbe. – 2013. – 20 iun. – P. 10.

2249. Jitaru, Ana. Jertfă iubirii ; Poetul ; Iubitul meu : [versuri] / Ana Jitaru // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 27 iun. – P. 5.

2250. Manastirli, Marina. Au murit cuvintele ; Necuvintele tale ; Masa de tăcere : [versuri] /
Marina Manastirli // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 5.

2251. Marin, Gheorghe. Grănicerul patruped : [povestire] / Gheorghe Marin // Florile dalbe. –
2013. – 20 iun. – P. 11.

2252. Martea, Galina. Cântul neamului ; Basarabia – lacrimi de durere ; Orbul dintre ani ;
Deşert ; Speranţa pustiului ; O rază de lumină ; Povara suferinţei ; Freamăt şi viaţă ; Când nu mai
pot ; Şi, lacrimile plâng... : [versuri] / Galina Martea // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 5.

2253. Matcovschi, Dumitru. Bună dimineaţa, moarte ; Basarabia : [versuri] / Dumitru Mat-
covschi // Făclia. – 2013. – 29 iun. – P. 4.

2254. Matcovschi, Dumitru. Unde eşti, bade Mihai? : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 1.

2255. Partole, Claudia. Doi pisoi ; Albinuţe-ţărăncuţe ; În casa asta... ; Peisaj ; Păsărica ;
Scumpii mei, copii frumoşi... : [versuri] / Claudia Partole // Florile dalbe. – 2013. – 20 iun. – P. 11.

2256. Plăieşu, Raisa. Eminescu : [versuri] / Raisa Plăieşu // Literatura şi arta. – 2013. – 13
iun. – P. 4.

2257. Popovici, Teodor. Autoportret : [epigramă] / Teodor Popovici // Literatura şi arta. –


2013. – 13 iun. – P. 8.

2258. Popovici, Vlad. Prăşit de soare ; Preţ – zerourilor ; Ascultând liniştea ; Dincolo de linia
orizontului ; Surcele cu stele ; Ştampilă-mpărătească ; Nou – nouţ ; Cea mai liberă mare : [versuri] /
Vlad Popovici // Univers pedagogic pro. – 2013. – 20 iun. – P. 8.

2259. Răileanu, Vitalie. Livrească : [versuri] / Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 14 iun. –
P. 23.

2260. Rusnac, Vladimir. Cireşele : [versuri] / Vladimir Rusnac // Florile dalbe. – 2013. – 13
iun. – P. 4.

2261. Silvestru, Aurelian. Cercul veşniciei : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. –
Iun. (Nr 6). – P. 5.

2262. Silvestru, Aurelian. Pragul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta. – 2013. – 6
iun. – P. 1.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2263. Tarlapan, Efim. Gluma : [versuri] / Efim Tarlapan // Florile dalbe. – 2013. – 20 iun. – P.
16.

2264. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2011-2012 : jurnal / Efim Tarlapan // Literatura
şi arta. – 2013. – 20, 27 iun. – P. 8. – Contin. Începutul : 6 ian. 2011.

2265. Tofan-Bîlici, Maria. Eminescu-n casa noastră ; Ani de şcoală : [versuri] / Maria Tofan-
Bâlici // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 8.

2266. Traianus. Versuri noi pentru copii / Traianus // Florile dalbe. – 2013. – 6 iun. – P. 8. –
Cuprins : Sărutul soarelui ; Luna ; Baie ; Corăbierul ; Vrăbiuţa ; Ariciul ; Asemănare ; Spre şcoală ;
Cearta ; Zidarul ; Cântec de leagăn ; Răspuns ; Promisiune ; Zilele ; Poveste cu bunicul ; Bunica ;
Povestea unui lup.

2267. Vangheli, Spiridon. Sfada : [povestire] / Spiridon Vangheli // Florile dalbe. – 2013. – 6
iun. – P. 8.

2268. Volniţchi, Igor. Ziua în care a murit Dumnezeu : fragm. din romanul "Călăul e nevino-
vat" / Igor Volniţchi // Săptămîna. – 2013. – 14 iun. – P. 8.

2269. Vornicescu, Elena. Apă vie ; Pistruii : [povestiri] / Elena Vornicescu // Florile dalbe. –
2013. – 13 iun. – P. 8.

821.161.1 Literatură rusă

2270. Пушкин, Александр. Клеветникам России : [стихи] / Александр Пушкин // Ком-


мерсант info. – 2013. – 7 июня. – Р. 16.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

2271. Савостин, Николай. Оружейная фамилия : [эссе] / Николай Савостин // Коммер-


сант info. – 2013. – 28 июня. – Р. 16.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2272. Ciobanu, Mircea V. Pentru o biografie a textului / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 28 iun. – P. 13.

821.135.1.0 Literatură română


2273. Baciu, Gheorghe. Soarta tragică a lui Mihai Eminescu : [art. medicului legist] / Gheor-
ghe Baciu // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 4.

2274. Cimpoi, Mihai. O previziune ştiinţifică eminesciană: cuanta : [pe marginea creaţiei lui
Mihai Eminescu] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 4.

2275. Graur, Ion. Eminescu şi noi : [omagiu creaţiei poetului Mihai Eminescu] / Ion Graur //
Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 1.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2276. Prelipceanu, Nicolae. "Nu puteai fi altfel gazetar decât mâncând ce n-ai fi vrut..." : in-
terviu cu N. Prelipceanu, laureat al Premiului pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România pen-
tru anul 2012 // Timpul. – 2013. – 14 iun. – P. 23.

2277. Vulturescu, George. "Fără poezia din R. Moldova nu cred că e întreagă poezia româ-
nă contemporană" : interviu cu poetul G. Vulturescu, Satu Mare, România / a dialogat Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2013. – 14 iun. – P. 17.
(Vezi de asemenea Nr 1962, 1964)

821.135.1(478).0 Literatura română din Republica Moldova


2278. Balmuş, Pavel. "Să ajungem cu toţii, să ne vedem Ţara... reîntregită" : [dialog cu P.
Balmuş, istoric literar] / interlocutor: Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 28 iun. – P. 23.

2279. Cimpoi, Mihai. O cronică – cardiogramă, o cronică – destinogramă : (Notiţe pe margi-


nea romanului-cronică Foka de Ion Anton, apărut recent la Ed. Silvius Libris din Chişinău) / Mihai
Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 6.

2280. Ciobanu, Mircea V. "Juriul USM şi-a sacrificat onoarea critică pe altarul prieteniilor" :
interviu cu scriitorul M. V. Ciobanu, membru al juriului Galei premiilor USM pe anul 2012 / interviu
de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18 iun. – P. 20.

2281. Ciobanu, Mircea V. Despre dauna premiilor : [pe marginea nominalizărilor la premiile
Uniunii Scriitorilor din Moldova, anul 2012] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 21
iun. – P. 14.

2282. Colesnic, Iurie. "Am uitat să luptăm cu bolşevicul din noi" : [dialog cu Iu. Colesnic,
scriitor şi cercetător literar] / interlocutor: Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 21 iun. – P. 23.

2283. Colesnic, Iurie. Slavistul furat de pe stradă... : [scriitorul şi cercetătorul literar basara-
bean Boris Baidan (1912-1984)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 21 iun. – P. 19.

2284. Corbu, Haralambie. Un alt "Singur împotriva tuturor" : Paul Goma : [despre prezenţa
lui Constantin Stere în maniera comportamentală şi în viziunea lui Paul Goma] / Haralambie Corbu
// Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 4.

2285. Crudu, Dumitru. Premii pentru baloane de săpun sau pentru cărţi valoroase : [despre
premiile Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova pentru anul 2012] / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. –
14 iun. – P. 23.

2286. Crudu, Dumitru. Un roman despre migranţi, pur şi simplu emoţionant : [pe marginea
romanului "Viaţa unei nopţi sau Totentanz : jurnalul unei menajere" de Claudia Partole, ed. în lb.
ital.] / Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 7 iun. – P. 19.

2287. Cuzuioc, Ion. Scriitorul neînfrânt : [omagiu pentru Gheorghe Cutasevici, scriitor şi ed.]
/ Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P. 6.

2288. Lebădă, Gheorghe. Poetul mort în surghiun : [George Mârzenco (1922-1950), depor-
tat în Kyzil-Orda] / Gheorghe Lebădă // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 11 iun. – P. 20.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2289. Lungu, Eugen. Recviem pentru Dumitru Matcovschi / Eugen Lungu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 28 iun. – P. 12.

2290. Lungu, Eugen. Un mecanism căruia nu i-a ruginit încă nici o rotiţă : interviu cu criticul
literar E. Lungu / consemnare: Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 28 iun. – P. 18.

2291. Lungu-Ploaie, Raisa. "Am avut întotdeauna două lumi: una reală şi alta numai a mea"
: [interviu cu R. Lungu-Ploaie, scriitoare] / consemnare: Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2013. – 21 iun. – P. 8-11.

2292. Matcovschi, Dumitru. Dumitru Matcovschi: "Viaţa mea e o zbatere nebună pentru o
gură de aer" : [interviu acordat de către scriitor Agerpres, oct. 2009] // Jurnal de Chişinău. – 2013.
– 28 iun. – P. 18.

2293. Papuc, Teodor. Leon Donici – un blajin, un om uitat : [in memoriam scriitorului] / Teo-
dor Papuc // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 1.

2294. Răileanu, Vitalie. A iubit viaţa – omenia fiindu-i credinţa... : [in memoriam Mihail Dol-
gan (1939-2013), critic şi istoric literar] / Vitalie Răileanu // Literatura şi arta. – 2013. – 13 iun. – P.
7.

2295. Starţun, Vasile. "Viaţa celor morţi se află în amintirea celor vii" : [in memoriam lui Vasi-
le Badiu, critic şi istoric literar] / Vasile Starţun // Făclia. – 2013. – 15 iun. – P. 13.

2296. Suceveanu, Arcadie. "Gala Premiilor USM e o sărbătoare prin care putem depăşi spi-
ritul de gaşcă" : interviu cu scriitorul A. Suceveanu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova / a
dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18 iun. – P. 21.

2297. Vicol, Dragoş. In memoriam Mihail Dolgan : [critic şi istoric literar] / Dragoş Vicol //
Săptămîna. – 2013. – 7 iun. – P. 10.

2298. Vulturescu, George. Poetul care-şi vedea sufletul... : [pe marginea creaţiei poetului
Grigore Vieru] / George Vulturescu // Literatura şi arta. – 2013. – 20 iun. – P. 5.

2299. Караман, Виорика-Элла. Виорику-Эллу Караман в науку за руку отвела мама :


[интервью с литерат. критиком В.-Э. Караман] / записал Олег Дашевский // Молдавские ве-
домости. – 2013. – 25 июня.

In memoriam scriitorului Dumitru Matcovschi (1939-2013)

2300. A murit poetul "Macilor în rouă" : [Dumitru Matcovschi, poet (1939-2013) : necrolog]
// Săptămîna. – 2013. – 28 iun. – P. 4. – Semnat : Nicolae Timofti, Igor Corman, Iurie Leancă [et
al.].

2301. Ciobanu, Mircea V. Dumitru Matcovschi, intelectualul pe baricade / Mircea V. Ciobanu


// Ziarul naţional. – 2013. – 28 iun. – P. 19.

2302. Galaicu-Păun, Emilian. "Dumitru Matcovschi a continuat să scrie cu o îndârjire profe-


tică" / Emilian Galaicu-Păun // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 28 iun. – P. 12.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2303. Lazurca, Marius. Întâlniri : [in memoriam scriitorului Dumitru Matcovschi : art. Amba-
sadorului României la Chişinău] / Marius Lazurca // Timpul. – 2013. – 28 iun. – P. 3.

2304. Păduraru, Pavel. Piatra pe care am aruncat-o în capul lui Matcovschi.../ Pavel Pădu-
raru // Timpul. – 2013. – 28 iun. – P. 3.

2305. Rizescu, Andrei. "Simplă de tot, scurtă de tot viaţa ne este..." : / Andrei Rizescu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 28 iun. – P. 7.

2306. Roşca, Iurie. Dumitru Matcovschi, obrazul unei epoci zbuciumate / Iurie Roşca // Mol-
dova suverană. – 2013. – 28 iun. ; Flux. – 2013. – 28 iun. – P. 2.

821.161.1.0 Literatură rusă

214 лет со дня рождения русского поэта А. С. Пушкина


2307. И божественный гений его душу хранит // Коммунист. – 2013. – 7 июня. – Р. 6-
7. – Содерж. : 6 июня исполнилось 214 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушки-
на / Людмила Борисова ; Владимир Воронин : "Вот с таких объектов, как этот дом-музей
Пушкина, с монастырей, с дошкольных учреждений, больниц и началась работа по строи-
тельству новой, современной Молдовы" ; Мы все равно придем к Пушкину / Валентина Че-
лакуш ; Как мне удалось заново открыть для себя Пушкина / Зураб Тодуа.

2308. Савостин. Николай. С Пушкиным : [памяти рус. поэта Александра Пушкина: из


рабочей тетради] / Николай Савостин // Коммерсант info. – 2013. – 7 июня. – Р. 16.

2309. Таценко, Олег. Долна Пушкина и Земфиры : [214 лет со дня рождения поэта А.
С. Пушкина : о доме Ралли в Долне] / Олег Таценко, Александр Димитров // Панорама. –
2013. – 5 июня. – Р. 8.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2310. Paşa, Valeriu. R. Moldova, un El Dorado al arheologiei mondiale (1-2) : [coment. de V.
Paşa, dir. Rezervaţiei ist. de la Orheiul Vechi] / consemnare: Valentin Buda, Ion Macovei // Timpul.
– 2013. – 21, 28 iun. – P. 17.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii
2311. Dragomirescu, Şerban. Bazil G. Assan : [despre primul român, care a făcut înconjurul
lumii] / Şerban Dragomirescu // Natura. – 2013. – Iun. (Nr 6). – P. 8.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bostan, Ion. Acad. Teodor Şişianu – savant şi excelent pedagog : [80 de ani de la
naşterea fizicianului]. – Vezi Nr 2156.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ciubucciu, Vlad. O elevă a Elenei Alistar : [in memoriam Anei Harghel, prof. la Univ.
de Stat din Moldova : 100 de ani de la naştere]. – Vezi Nr 2146.

Cosma, Viorel. O viaţă de om consacrată culturii populare româneşti : [Iordan Datcu,


etnograf, la 80 de ani]. – Vezi Nr 2152.

Cuzuioc, Ion. O viaţă de doctor, o filă a neamului nostru : [Vasile Andriuţă, medic epi-
demiolog]. – Vezi Nr 2158.

Savantul şi igienistul notoriu Grigore Friptuleac la 70 de ani. – Vezi Nr. 2149.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor
(Vezi Nr 1966)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
2312. Budişteanu, Alexandru. Apropo de interpretarea unor termeni social-politici : [context
ist.] / Alexandru Budişteanu // Literatura şi arta. – 2013. – 6 iun. – P. 7.

94(478) Istoria Republicii Moldova


2313. Caşu, Igor. Trimis în Gulag pentru că a trecut Nistrul în România, în 1932 : [despre
destinul lui Nicolae Brumă din Criuleni, judeţul Orhei] / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 13 iun. – P. 4-5.

2314. Cemârtan-Spânu, Margareta. Amintiri din Siberia : [72 de ani de la primele deportări
masive ale basarabenilor către Siberia şi Kazahstan] / Margareta Cemârtan-Spânu // Literatura şi
arta. – 2013. – 13 iun. – P. 2.

2315. Colesnic, Iurie. Hotelul Londra : [din istoria clădirii de la intersecţia străzilor A. Puşkin
şi Mitropolit Varlaam, mun. Chişinău] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 28 iun. – P. 19.

2316. Dumitru, Valentin. Destinul familiei Samoilă din Speia : [tragismul deportărilor familiei
din raionul Anenii Noi] / Valentin Dumitru // Timpul. – 2013. – 21 iun. – P. 18.

2317. Eremia, Anatol. Cahul (2-3) : [din istoria oraşului] / Anatol Eremia, Lilia Stegărescu //
Flux. – 2013. –7,14 iun. – P. 12. – Art. 1 : 31 mai.

2318. Eremia, Anatol. Manta : [din istoria satului, raionul Cahul] / Anatol Eremia, Lilia
Stegărescu // Flux. – 2013. – 21 iun. – P. 12.

2319. Mârzencu, George. Atrocităţi sovietice în Basarabia (apropo de "palma" jandarmului


român) : [din satul Bocşa, raionul Sculeni] / George Mârzencu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 4
iun. – P. 20.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

2320. Moraru, Anton. Ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică la 28 iunie 1940 : o
cercetare obiectivă a adevărului istoric / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 27 iun. – P. 2.

2321. Taşcă, Mihai. Farsa alegerilor din RSS Moldovenească : [aspecte democratice ale gu-
vernării din Basarabia] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 6 iun. – P. 4-5.

2322. Ţăranu, Anatol. După 21 de ani, cum este apreciat războiul de pe Nistru? : [interviu
acordat de către A. Ţăranu, analist politic, postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Vasile
Botnaru // Capitala. – 2013. – 21 iun. – P. 5 ; Capitala=Столица. – 2013. – 21 июня. – Р. 5.

2323. Varta, Ion. Ion Varta: "Să dăm dovadă de demnitate, dacă vrem ca 28 iunie 1940 să
nu se mai repete..." : [interviu cu istoricul] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2013. –
Iun. (Nr 6). – P. 7.

2324. Дашевский, Олег. Откуда в Молдове появились гагаузы : [ист. аспект] / Олег
Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 4, 5 июня.

2325. Жнецов, Виктор. 28 июня – скорбная дата для Молдовы : о ней мы лишь скор-
бим и сожалеем / Виктор Жнецов // Коммерсант info. – 2013. – 28 июня. – Р. 15.

2326. Павлов, Николай. Ион Водэ сел Кумплит : пять легенд о молдавском господаре :
[1521-1574] / Николай Павлов // Молдавские ведомости. – 2013. – 28 июня. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2288)

94(498) Istoria României


2327. Golubţki, Serghei. Noi suntem nişte hoţi! : [despre tezaurul României de la Moscova :
fragm. din art. jurnalistului rus] / Serghei Golubţki // Timpul. – 2013. – 28 iun. – P. 14.

2328. Taşcă, Mihai. Ce a confiscat URSS din România : de la oi şi maşini la piane şi pisoare : [la
finele celui de-al Doilea Război Mondial] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 20 iun. –
P. 4-5.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Butnaru, Leo 2220-23


A Buzdugan, Ion 2224
Ababii, Ion 2145 Bzovîi, Adriana 2116
Alistar, Elenei 2146 C
Amoaşei, Eduard 2137
Andriuţă, Vasile (2158) Canţâr, Alexandru 2040, 2104
Anton, Ion 2279 Caşu, Igor 2313
Arhip, Vlad 2216-17 Căpiţă, Ionel 2225
Cebotari, Margareta 1958
B Cemârtan-Spânu, Margareta 2314
Baciu, Gheorghe 2273 Cerba, Valeriu 2117
Bacovia, George 2208 Cernenco, Mihai 1990
Badiu, Vasile (2295) Chircă, Roman 2063
Baidan, Boris 2283 Chirilă, Victor 1991, 2040
Bajureanu, Ion 2218 Chirlici, Alexei 2149
Balaban, Claudia 1957 Chirtoacă, Dorin 2047, 2111
Balmoş, Galina 2074 Chirvasiu, Ciprian 1961
Balmuş, Pavel 2278 Chişlea, Ion 2075, 2167
Barbăroşie, Liliana 2040, 2104, 2135 Cibotaru, Mihail Gh. 2226
Barbu, Constantin 1962 Cimpoi, Mihai 2274, 2279
Basarab, Marin 1960, 1987 Ciobanu, Ghenadie 2179
Băbălău, Victor 2149 Ciobanu, Mircea V. 2272, 2280-81, 2301
Bădescu, Ilie 2168 Ciobanu, Raisa 1992
Bănulescu-Bodoni, Gavriil (Mitropolit) (1967) Ciobanu, Victor 2092
Bâlici, Gheorghe (2239) Ciobanu, Vitalie 1993
Belâi, Liviu 2128 Ciobanu, Vlad 2131
Beldiman, Adrian 2179 Ciocanu, Anatol 2227
Beldiman, Alexandru V. (1961) Ciornei, Vsevolod 1994-95
Belicov, Serafim 2191 Ciubucciu, Vlad 2146
Bendas, Mihai 2129-30 Ciuvaga, Natalia 2064
Bilevschi, Mihail 2140 Codău, Iulian (2195), 2228
Bivol, Dragoş 2166 Codreanca, Lidia 2229
Bivol, Efim 2219 Cojocaru, Constantin 2230
Bobeică, Valentin 2155 Cojocaru, Elena 2060
Bogatu, Petru 1988-89, 2103 Cojocaru, Liuba (2114)
Boian, Ion 2119 Cojocaru, Sergiu 2231
Boiangiu, Magdalena 1976 Colesnic, Iurie 2192, 2282-83, 2315
Borş, Ion 2178 Condraticova, Liliana 2174
Borşevici, Ion (2008) Conţiu, Mihai 1973
Borzin, Aurelia 2290 Corbu, Haralambie 2284
Bostan, Ion 2156 Corlăteanu, Iulian 2180
Botnarciuc, Vasile 2147 Corman, Igor 2300
Botnaru, Vasile 2322 Cosma, Viorel 2152
Brumă, Nicolae (2313) Cosniceanu, Maria 2199-2202
Bucliş, Mihai 2116 Cristea, Maria 2175
Buda, Valentin 2310 Crudu, Dumitru 2232-34, 2285-86
Budeanu, Gheorghe 2323 Cucoară, Svetlana 2140
Budişteanu, Alexandru 1981, 2312 Cucuruzac, Jan (2194)
Bujor, Leonid 2120 Cujbă, Lucia 2166

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

Curbet, Vladimir (2191) Gherciu, Ana 1974


Cutasevici, Gheorghe (2287) Ghilaş, Victor 2242
Cuzuioc, Ion 2158, 2193-94, 2235, 2287 Giurgiu, Tudor 2187
Golubţki, Serghei 2327
D Goma, Paul 2284
Dabija, Nicolae 1996, 2176 Grama, Steliana 2243
Damian, George 2022 Graur, Ion 2244, 2275
Darie, Pavel 2236 Greceanîi, Zinaida 1999
Datcu, Iordan (2152) Grecu, Mircea M. 2113
Decuseară, Ion 2072, 2076, 2093 Grejdeanu, Tamara 2121
Dimancea-Dumbrăveanu, Ecaterina 2185 Gribincea, Vladislav 2104
Diordiev, Ion 2237 Grosu, Igor 2122
Dodon, Elena 2238 Grosu, Ion (2193)
Dodon, Igor 1997 Guzun, Ion 2055
Dodon, Victoria 2115 H
Dolgan, Mihail (2294), (2297)
Domenti, Oxana 2077 Hadârcă, Ion 2041, 2048
Donică, Ion 2186 Hanganu, Adela 2056
Donici, Leon (2293) Hanganu, Alexandra 2245
Dragomirescu, Şerban 2311 Harghel, Ana (2146)
Drăgan, Grigore 2239 Hăbăşescu, Ion 2149
Drăguţanu, Dorin 2065
Duca, Maria 2139 I
Ducaru, Sorin 2024 Iachim, Ion 2246-47
Dughin, Aleksandr 1977-78 Ioniţă, Ion M. 2024
Dulgheru, Valeriu 1966 Irineu (Pânzaru) 2248
Dumitraş, Virginia 2106, 2183 Iutkina, Climentina 2184
Dumitru, Valentin 2316
Dungaciu, Dan 2025 J
E Jitaru, Ana 2249
Jitaru, Valentin 2195
Eminescu, Mihai 1964, 2209, (2273), 2274-75 Josu, Nina 1981
Eremia, Anatol 2317-18 Jurgiu, Tudor Cristian 2188
Erhan, Ianuş 2112
Eskenasy, Victor 2169 K
F Kaas, Patricia 2181
Kalinin, Alexandr 1982
Farago, Elena 2210 Kulikovski, Lidia 1959
Filat, Vlad 1998
Fisticanu, Ion 2055 L
Florea, Ioana 1971
Florea-Dascăl, Valeria 2240 Lavric, Aurelian 2000-01
Friptuleac, Grigore (2145), (2149) Lazarencu, Anastasia 2182
Fruntelată, Nicolae Dan 2211 Lazariuc, Anastasia (2178)
Fuştei, Nicolae 1967, 2121 Lazăr, Gilda 2171
Lazurca, Marius 2303
G Leancă, Iurie 2002-03, 2300
Lebădă, Gheorghe 2288
Galaicu-Păun, Emilian 2241, 2302 Lisiţa, Alexandr 2123
Gavaziuc, Daria 2182 Liţă, Marina 2197
Gheorghe, Virgiliu 2168 Lungu, Eugen 2289-90
Gheorghiţă, Ana 2132

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lungu-Ploaie, Raisa 2291 Pavel, Vasile 2203


Lupuşor, Alexandru 2066 Păduraru, Pavel 2048, 2117, 2304
Lutic, Mircea 2215 Păsat, Dumitru 1963-64
Pintilie, Viorica 2183
M Pittiş, Florian 2196
Macovei, Ion 2310 Plăieşu, Raisa 2256
Manastirli, Marina 2250 Pogor, Eugenia 2009, 2291
Marin, Gheorghe 2251 Pop, Florina 2187-89
Marinuţa, Vitalie 2118 Popa, Gheorghe 2078
Marşalcovschi, Teo-Teodor 2195 Popa, Iulius 2008
Martea, Galina 2252 Popa, Loreta 1962
Mândâcanu, Virgil 2124, 2126, 2132 Popa, Victoria 2114
Mârzenco, George (2288) Popescu, Emilia 2196
Mârzencu, George 2319 Popov, Larisa 2197
Matcaş, Natalia 2125 Popovici, Teodor 2257
Matcovschi, Dumitru 2253-54, 2289, 2292, Popovici, Vlad 2258
(2300-06) Potîng, Tatiana 2009
Menzel, Jiri 2189 Praporşcic, Sergiu 1977, 2010, 2092
Mihailovici, Stela 1990 Preaşcă, Ion 2066
Mihalache, Corneliu 1983 Preda, Radu 1968
Moldovanu, Ion 2062 Prelipceanu, Nicolae 2276
Moraru, Anton 2153-54, 2320 Puiu, Victoria 2051, 2171
Morăraş, Mihai 2190 Purice, Dorin 2115
Moroşanu, Andrei 2141 R
Morozan, Corina 1982, 2085
Mucet, Paul (2176) Raileanu, A. 2143
Musteaţă, Simion 2147 Raşculiov, Iurie 2144
Muşina, Alexandru 2212-13 Răileanu, Vitalie 1959, 2259, 2278, 2282,
2294
N Reidman, Oleg 2079
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2133 Rizescu, Andrei 2159, 2305
Nanea, Vasile 1984 Roşca, Iurie 1978-79, 2050, 2306
Nechit, Irina 2185-86, 2277, 2280, 2296 Rufala, Veaceslav 2060
Negru, Lena 2180 Rusnac, Vladimir 2260
Negru, Nicolae 2004-07, 2026-27 Rusu, Tudor 2134, 2148
Nicolaescu, Nicu 1963 S
Noroc-Pânzaru, Lidia 2195
Nunziata, Enrico 2028 Sandu, Mirela 2196
Săraru, Dinu 2204
O Scutaru, Tatiana 2175
Odobescu, V. 2140 Sedlacek, Tomas 2054
Ogrinji, Mihai 2157 Seghin, Igor 2030
Ohrband, Gerhard 2087 Selina, Ana 2061
Olărescu, Dumitru (2190) Silvestru, Aurelian 2261-62
Orhei, Aelita 1955 Stafii, Angela 2135
Staicu, Ciprian-Ioan 1970
P Starţun, Vasile 2295
Stănilă, Moni 1965, 1969
Panţa, Svetlana 2112 Stegărescu, Lilia 2317-18
Papuc, Teodor 2293 Stere, Constantin 2284
Partole, Claudia 2255, 2286 Stîncă, Alexandra (2141)
Paşa, Valeriu 2310

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

Stratan, Valentina 2159 Zapeska, Vasile 2184


Suboci, Natalia 2062 Zăgan, Costel 2214
Suceveanu, Arcadie 2296 Zisis, Theodoros 1970

Ş А
Абабий, Ион 2150
Şişianu, Teodor (2156) Айдов, Андрей 2067
Андриевский, Виталий 2052-53
T Антонович, Татьяна 2162, 2164

Tarlapan, Efim 2263-64 Б


Taşcă, Mihai 2321, 2328 Бадражан, Валентина 2081
Tănase, Constantin 2051 Байда, Виктор 1956
Timofti, Nicolae 2300 Басараб, Марин 2016
Tofan-Bîlici, Maria 2265 Березовская, Ольга 2035
Traianus, 2266 Борисова, Людмила 2307
Ţ Ботнару, Василе 2031, 2177
Боцан, Игорь 2031
Ţăranu, Anatol 2322 Бужор, Валерий 2107
Ţâcu, Octavian 1980, 2198 Бурлаку, Алина 2151
Ţîrdea, Bogdan 2012, 2105 Бызгу, Еуджен 2172
U В
Ungureanu, Nina 2136 Варданян, Эрнест 2017
Untilă, Veaceslav 2013-14 Вареница, Артем 2032
Вартанов, А. 2033
V Волнянская, Анна 2160
Valeriu, Sabrina 2181 Воронин, Владимир 2018, 2307
Vangheli, Spiridon 2267 Г
Varta, Ion 2323
Vascan, Ion 2127 Гизер, Анна 2108
Vasiliu, Vadim 2028, 2047 Глазьев, С. Ю. 2094
Vâşcu, Vasile (1992) Головатюк, Владимир 2058, 2082
Vicol, Dragoş 2297 Горелова, Елена 2083
Vieru, Grigore 2298 Гропа, Людмила 2068
Vîlcu, Rodica 2057 Грос, Даниэль 2059
Vladei, Veronica 1975 Гурин, Корнелиу 2109
Volniţchi, Igor 2268
Vornicescu, Elena 2269 Д
Voronin, Vladimir 2015 Дашевский, Олег 2172, 2177, 2299, 2324
Vorotneac, Elena 2137, 2144 Демидецкий, Валерий 2036, 2044
Vronski, Vasile (2192) Димитров, Александр 2173, 2309
Vulturescu, George 2277, 2298
Vulturescu, R. 2140 Ж
Y Жнецов, Виктор 2325
Жосу, Виктор 2043
Yuster, Alexandra 2106
И
Z
Ион Водэ сел Кумплит 2326
Zafiu, Rodica 2205-07

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

К Сакс, Джеффри 2098


Смешная, Татьяна 2070
Калак, Дмитрий 2088 Соловьева, Кира 1972
Калмык, Октавиан 2088 Спыну, Константин 2160
Камминс, Мэтью 2095 Стиглиц, Джозеф Е. 2099
Караман, Виорика-Элла 2299
Коваленко, Ирина 2083 Т
Косарев, Валерий 2019
Таценко, Олег 2173, 2309
Л Темрин, Сергей 2069
Тимотин, Марина 2081, 2089
Лавров, С. В. 2034 Тихонов, Сергей 2100
Ладыженский, Александр 2170 Ткач, Сергей 2037, 2045
Леми, Станислав 2107 Тодуа, Зураб 2307
Лизан, Иван 1985
Литовцева, Елена 2160 Ф
М
Филат, Влад 2052
Майер, Матиас 2035
Макенбах, Йохан П. 2161 Х
Маценко, Ирина 2086 Хворостовский, Виктор 2070
Медведев, Д. А. 1986 Христенко, Виктор 2101
Молдовану, Михаил 2162
Мохьелдин, Махмуд 2091 Ц
Мухаметшин, Фарит 2036, 2044
Цуркан, Марина 2021
О Цуркану, Евгений 2163
Ортис, Изабель 2095 Ч
П Челакуш, Валентина 2307
Чобану, Георге 2164
Павлов, Николай 2326 Чобану, Михаил 2165
Перекалин, Алексей 2089 Чокану, Георгий 2151
Пойсик, Михаил 2090 Чубашенко, Дмитрий 2020, 2038, 2046
Пушкин, Александр 2270, (2307-09)
Ш
Р
Шалберова, Светлана 2163
Рейдман, Олег 2084 Шикирлийская, Марина 2068, 2071
Рогофф, Кеннет 2096 Шиллер, Роберт 2102
Рокар, Мишель 2097 Шова, Василий 2021
С Э
Савостин, Николай 2271, 2308 Эванс, Гарет 2039

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2013

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate în "Cronica articolelor de gazetă" Nr 6-2013

1. Adevărul : ediţie de Moldova


2. Capitala
3. Comunistul
4. Curierul ortodox
5. Economist
6. Făclia
7. Florile dalbe
8. Flux
9. Jurnal de Chişinău
10. Literatura şi arta
11. Moldova suverană
12. Natura Nr 6
13. Săptămîna
14. Socialiştii
15. Timpul
16. Univers pedagogic pro
17. Vocea poporului
18. Ziarul de gardă
19. Ziarul naţional
20. Кишиневские новости
21. Коммерсант info
22. Коммунист
23. Молдавские ведомости
24. Независимая Молдова
25. Панорама
26. Столица = Capitala
27. Экономическое обозрение

142
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 8,37
Coli ed. 7,38
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 6

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

143