You are on page 1of 176

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 9
2013

CNCM
Chiinău 2013
1
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Review.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 9
2013

NBCM
Chişinău 2013

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Recenzii.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 9
2013

CNCM
Chişinău 2013

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 9, 2013. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-147-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-148-8 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................. 11


0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................... 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................. 11
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 11
005 Conducere şi organizare. Management.......................................................... 11
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................................ 11
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................................ 12
06 Organizaţii (în general) ........................................................................................... 12
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .................................................................... 12
08 Poligrafii. Lucrări colective ...................................................................................... 13
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 13
1/14 Filozofie ............................................................................................................... 13
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 14
27 Creştinism. Religie creştină .................................................................................... 14
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................ 15
31 Statistică. Demografie. Sociologie .......................................................................... 15
32 Politică .................................................................................................................... 15
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................................. 16
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................................... 18
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................................... 24
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................. 24
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...................................................................................... 32
51 Matematică ............................................................................................................. 32
53 Fizică....................................................................................................................... 33
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ......................................................................... 34
57 Ştiinţe biologice....................................................................................................... 34
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ................................................................................ 35
61 Medicină ................................................................................................................. 35
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................. 36

5
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ................................................................................................................. 37
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................................... 38
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi
procedee în construcţii ........................................................................................... 40
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................................... 40
72 Arhitectură .............................................................................................................. 40
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................. 40
78 Muzică..................................................................................................................... 40
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ..................................................................... 42
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 42
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ...................... 42
82 Literatură ................................................................................................................. 46
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ......................................................................................... 53
93/94 Istorie ................................................................................................................. 53
94 Istorie generală. Istorie universală .......................................................................... 53
Index de nume ....................................................................................................... 67
Index de titluri ......................................................................................................... 72
Index de subiecte ................................................................................................... 73
Index geografic ...................................................................................................... 75
Index de editori ...................................................................................................... 75
Index ISBN eronate................................................................................................ 76
CRONICA RECENZIILOR ....................................................................................... 77
0 GENERALITĂŢI .............................................................................................................. 77
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................. 77
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................................ 77
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................................ 77
02 Biblioteconomie ...................................................................................................... 77
070 Ziaristică. Presă .............................................................................................. 77
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 78
27 Creştinism. Religie creştină .................................................................................... 78

6
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................ 78
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................. 78
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ......................................... 78
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...................................................................................... 79
59 Zoologie .................................................................................................................. 79
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ................................................................................ 79
61 Medicină ................................................................................................................. 79
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ................................................................................................................. 79
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................ 80
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .............................................................. 80
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 80
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ...................... 80
82 Literatură ................................................................................................................. 80
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ......................................................................................... 83
93/94 Istorie ................................................................................................................. 84
94 Istorie generală. Istorie Universală ......................................................................... 84
94(478) Istoria Republicii Moldova ........................................................................ 84
94(498) Istoria României........................................................................................ 84
Index de nume ....................................................................................................... 85
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................. 87
0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................... 87
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................. 87
005 Conducere şi organizare. Management.......................................................... 87
02 Biblioteconomie ...................................................................................................... 87
06 Organizaţii (în general) ........................................................................................... 87
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .................................................................... 87
069.9 Expoziţii temporare ...................................................................................... 87
09 Manuscrise. Bibliofilie ............................................................................................. 88
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 88
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ............................................................... 88

7
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 88
27 Creştinism. Religie creştină .................................................................................... 88
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................ 89
31 Statistică. Demografie. Sociologie .......................................................................... 89
32 Politică .................................................................................................................... 90
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................................. 91
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................................... 96
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................................... 98
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ........................................................... 100
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ....................................... 106
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .................................................................................... 106
51 Matematică ........................................................................................................... 106
53 Fizică..................................................................................................................... 107
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ....................................................................... 107
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................................ 107
56 Paleontologie ........................................................................................................ 107
57 Ştiinţe biologice..................................................................................................... 107
58 Botanică ................................................................................................................ 108
59 Zoologie ................................................................................................................ 108
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.............................................................................. 108
61 Medicină ............................................................................................................... 108
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................ 113
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 113
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ..................................... 115
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................................ 116
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi
procedee în construcţii ......................................................................................... 117
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................... 117
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini ..................................................................................................... 117

8
72 Arhitectură ............................................................................................................ 117
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................ 118
78 Muzică................................................................................................................... 118
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................................... 118
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................................... 118
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. FIlologie .................... 118
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................................................... 123
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitor ţări. Călătorii ............................... 128
93/94 Istorie ............................................................................................................... 129
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................ 129
Index de nume ..................................................................................................... 131
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate .............................................................................................................. 137

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ................................................................. 138

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................. 138


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................ 138
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 138
005 Conducere şi organizare. Management........................................................ 138
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .......................................................................... 138
01 Bibliografie. Cataloage.......................................................................................... 138
02 Biblioteconomie .................................................................................................... 138
06 Organizaţii (În General) ........................................................................................ 138
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .................................................................. 138
070 Ziaristică. Presă ............................................................................................ 139
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................................................................................... 139
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................... 139
27 Creştinism. Religie creştină .................................................................................. 139
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................................. 140
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................ 140
32 Politică .................................................................................................................. 140

9
33 Economie. Ştiinţe economice ............................................................................... 146
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................................. 152
35 Administraţie publică. Artă militară ....................................................................... 152
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ...................................................................... 153
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ........................................................... 153
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ....................................... 156
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .................................................................................... 156
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................................ 156
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.............................................................................. 156
61 Medicină ............................................................................................................... 156
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................ 157
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 158
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .................................................. 159
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................... 159
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................ 160
78 Muzică................................................................................................................... 160
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................................... 161
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................................... 163
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie .................... 163
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................................................... 168
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............................ 168
93/94 Istorie ............................................................................................................... 169
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................ 169
Index de nume ..................................................................................................... 170
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ........................................................... 175

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
SEPTEMBRIE NR 9 SEPTEMBER
(1639-1904)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1639. Maftea, Serghei.
Ghid de utilizare a procesorului textual Microsoft Word : [pentru uzul studenţilor] / Serghei
Maftea, Rodica Bulai, Angela Pintilei ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI a Rep. Moldova, Catedra
Tehnologii Informaţionale. – Chişinău : Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova,
2012. – 56 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 56 (8 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4407-0-7.
[2013-1667].
- - 1. Microsoft Word – Aplicaţii
004.45(075.8)
1640. Popov, Lidia.
Tehnologii informaţionale: Modulul Sistemul de operare Microsoft Windows 7 : Indicaţii me-
todice cu aplicaţii şi însărcinări practice / Lidia Popov ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac.
de Ştiinţe Reale, Catedra de Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale. – Bălţi : Universita-
tea de Stat "Alecu Russo", 2013. – 207 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 192-193 (16 tit.). – Glosar : p. 194-207. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-096-8.
[2013-1824].
- - 1. Sistem de operare Microsoft Windows 7.
004.45(075.8)
005 Conducere şi organizare. Management
1641. Instrucţiune privind ţinerea lucrărilor de secretariat în Parlamentul Republicii
Moldova : (aprobată prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 7 din 20 mar. 2013) /
Parlamentul Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 76, [1] p. :
tab. ; 24 cm.
[2013-1819].
005.91:328(478)
1642. Nomenclatorul dosarelor Parlamentului Republicii Moldova : (aprobat prin Hotă-
rârea Biroului permanent al Parlamentului nr. 6 din 27 febr. 2013) / Parlamentul Rep. Moldova. –
Chişinău : S. n., 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 27, [1] p. : tab. ; 24 cm.
[2013-1818].
005.91:328(478)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1643. Prus, Elena.
11
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

La francosphère littéraire et l'empreinte française / Elena Prus ; resp. de l'éd.: Victor Untilă ;
couverture: Cezar Secrieru. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 233 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-426-2.
[2013-1625].
- - 1. Cultura franceză.
008(=133.1):[821.133.1.09+811.133.1]
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1644. Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line, 2012 : Bibliografie / Bibl. Şt. a Univ.
de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Natalia Culicov ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.:
Lina Mihaluţa. – Bălţi : S. n., 2013. – 31 p. ; 29 cm.
Apare şi în versiune electronică (pagina web:
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/spatii_reale.pdf).
ISBN 978-9975-50-105-7.
[2013-1826].
016:[027.7+378.4(478-21)
1645. Ilie Botez : [inginer mecanic] : Biobibliografie / Elena Plăcintă ; ed. îngrijită de
Zinaida Stratan ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 175, [1] p. : fot. ; 21 cm. – (Personalităţi universitare în
ştiinţă şi tehnică).
50 ex.
ISBN 978-9975-45-265-6.
[2013-1585].
- - 1. Inginerie mecanică – Indici bibliografici. 2. Botez Ilie, 1937- …, inginer – Biobibli-
ografie.
016:[621+929Botez]
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
1646. "Rolul organizaţiilor sociale în procesul electoral", conf. intern. şt.-practică
(2013 ; Chişinău). Rolul organizaţiilor sociale în procesul electoral = Роль общественных
институтов в избирательном процессе : Materialele conf. intern. şt.-practice, 21 iun. 2013, Chişi-
nău / trad. şi red.: Sergiu Ababi. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 80 ; 87 p.
: fig., fot., tab. ; 22 cm.
Antetit.: Filiala din Chişinău a Inst. intern. pentru monitorizarea dezvoltării democraţiei, par-
lamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor membre ale Adunării
Interparlamentare CSI. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 100
ex.
ISBN 978-9975-53-122-1.
[2013-1756].
- - 1. Alegeri. 2. Proces electoral. 3. Organizaţii sociale. 4. Societate civilă.
061.2:324(082)=135.1=161.1

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


1647. "Interuniversitaria", colocviu şt. studenţesc (8 ; 2012 ; Bălţi). Interuniversitaria :
Materialele Colocviului Şt. Studenţesc, Ed. a 8-a, 12 mai 2012 / col. red.: Oxana Niculica [et al.]. –
Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2013. – 207 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., fr., germ., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-106-4.
[2013-1827].
082:378(478-21)=135.1=112.2
1648. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale Universi-
tăţii Cooperatist-Comerciale din Moldova : [în vol.] / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială
din Moldova ; col. red.: Larisa Şavga (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : UCCM, 2013 – . – 29 cm. –
ISBN 978-9975-4095-0-6. – ISSN 1857-1239.
Vol. 11, Partea a 2-a. – 2013. – 423 p. : fig., scheme, tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 60 ex. – ISBN 978-9975-114-30-1. – [2013-1595].
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Anale.
082:378.633.9(478-25)=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1649. Biblia istorisită pentru copii / Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, Soc.
Biblică Interconfesională din România ; il.: Martha Xynopoulou-Kapetanakou. – Ed. a 3-a. – Chişi-
nău : Societatea Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2013 (Tipogr. "Gorenjski Tisk",
Slovenia). – 327 p. : il. ; 24 cm.
Tit. orig.: The Greek Children’s Bible. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-909-43-3 (în cop. tare).
[2013-1628].
- - 1. Biblia pentru copii.
087.5:27-23
1650. 8000 de lucruri pe care trebuie să le ştii : [encicl. pentru copii şi elevi] / trad. din lb.
engl.: Adrian Ciubotaru. – [Chişinău] : Arc, 2013 (Imprimat în Slovacia). – 511, [1] p. : des., fot.
color ; 28 cm.
Tit. orig.: 8000 things you should know. – Indice : p. 482-511. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-740-6 (în cop. tare).
[2013-1820].
- - 1. Enciclopedii pentru copii şi elevi.
087.5:030
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1651. Кэрэушу, Бенедикт.
Рэйки: руководство по мастерской ступени / Бенедикт Кэрэушу. – Кишинев : Б. и., 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 55 p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-151-1.
[2013-1752].
- - 1. Reiki – Sistem de terapie.

13
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

133:615.851
159.9 Psihologie
1652. Verdeş, Angela.
Psihologia emoţiilor : (suport de curs pentru studenţii specialităţii Psihologie) / Angela Ver-
deş ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Psihologie. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Totex-Lux"). – 93 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 77-93 (199 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4458-2-5.
[2013-1801].
- - 1. Psihologia emoţiilor.
159.942(075.8)
1653. Семейная психология : Учеб. пособие / Ин-т непрерыв. образования, Каф.
психологии ; разраб. и адапт.: Анжела Каланча ; гл. ред.: Симион Кайсын. – Кишинёв : [Ин-
ститут непрерывного образования], 2013. – 94 p. : fig., fot. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 93-94 (63 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4404-9-3.
[2013-1714].
- - 1. Psihologia familiei.
159.922(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1654. Brihuneţ, Manole.
Biserica Sfântul Nicolae din satul Boldureşti, raionul Nisporeni : [monografie] / Manole
Brihuneţ ; red. şt.: Liliana Condraticova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 138, [2]
p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 136-139 (60 tit.) şi în note la sfârşitul cap. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-357-1.
[2013-1709].
- - 1. Biserica Sfântul Nicolae din satul Boldureşti – Raionul Nisporeni – Republica Moldova
– Istorie.
271.22(478-22)(091)
1655. Ierarhii Eparhiei Chişinăului, 1813-2013 / Mitropolia Moldovei ; ed. îngrijită de Ar-
himandritul Ioan (Moşneguţu). – Ed. jubiliară. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Europres"). – [54]
p. : fot. color ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-465-1 (broşată în spirală (în container).
[2013-1627].
- - 1. Ierarhii Eparhiei Chişinăului – Biografii.
27-72(478)(092)
1656. Pădureţ-Şoitu, Liudmila.
Un pas către Tatăl nostru : [meditaţii religioase] / Liudmila Pădureţ-Şoitu. – Chişinău : Prag-
3, 2012. – 126 p. ; 22 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 124 (10 tit.) şi în subsol. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-77-186-3.
[2013-1703].
14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură religioasă.
27-29
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
1657. Evaluarea nivelului de securitate demografică în Republica Moldova : (Ghid me-
todic) : Elab. în cadrul proiectului 11.817.08.32A "Determinarea metodelor şi modelelor de măsura-
re multidimensională a impactului îmbătrânirii demografice asupra diferitor tipuri de variabile eco-
nomice şi sociale" / aut.: Savelieva Galina, Taragan Raisa, Tomceac Ana [et al.] ; Inst. de Econ.,
Finanţe şi Statistică (IEFS), Min. Econ. al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău :
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, 2013. – 163 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 76-77 (20 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4381-6-2.
[2013-1676].
- - 1. Demografie – Republica Moldova – Evaluare.
314.114.02(478)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1658. Психология общения : Учеб. пособие / Ин-т непрерыв. образования, Каф. пси-
хологии ; разраб. и адапт.: Тинтюк Татьяна Викторовна ; гл. ред.: Симион Кайсын. – Кишинёв
: [Институт непрерывного образования], 2013. – 310 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 297-310 (493 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4404-5-5.
[2013-1713].
- - 1. Psihologia comunicării.
316.77:159.9(075.8)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1659. Bojoga, Eugenia.
Limba română – "între paranteze"? : Despre statutul actual al lb. rom. în Rep. Moldova / Eu-
genia Bojoga. – Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 247 p. ; 20 cm.
Rez.: lb. fr. – Bibliogr.: p. 236-245 şi în subsol. – Ind. de termeni, nume : p. 224-235. – 500
ex.
ISBN 978-9975-61-753-6.
[2013-1659].
- - 1. Limba română în Republica Moldova.
323(478)+811.135.1
Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită. – Vezi Nr 1839.
324 Alegeri
1660. Mocanu, Ion.

15
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Activismul electoral în Republica Moldova: abordare sociologică / Mocanu Ion ; coord. şt.:
Victor Juc ; col. red.: Valeriu Cuşnir [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană
şi Ştiinţe Politice. – Chişinău : Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 232 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Text paraţial paral.: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 184-
193 (263 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-56-096-2 (în cop. tare).
[2013-1829].
- - 1. Campanii electorale – Republica Moldova.
324(478):303.4
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1661. "Procese integraţioniste europene: aspecte politice, economice, juridice şi lin-
gvistice", conf. şt. studenţească (2012 ; Chişinău). Procese integraţioniste europene: aspecte
politice, economice, juridice şi lingvistice = European Intergrational Processes: Political, Economic,
Law and Linguistic Aspects : Materialele Conf. şt. studenţeşti consacrate aniversării a 9-a de la
fondarea IRIM, 21 mar. 2012 / col. red.: Valentin Beniuc (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : IRIM,
2013 (Tipogr. "Print Caro"). – 173 p. ; 20 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb.
rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4023-0-9.
[2013-1835].
- - 1. Procese integraţioniste europene.
327(082)=00
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1662. Gorincioi, Gheorghe.
Comitetul Central pe timpurile lui Grossu şi Lucinschi : Notiţe ale unui fost lucrător de partid /
Gheorghe Gorincioi. – Chişinău : [Tipocart Print], 2013. – 92 p. : fot. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4402-8-8.
[2013-1678].
- - 1. Partidul Comunist al Moldovei – Comitetul Central – Istorie.
329.15(478)(091)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1663. Sava, Lilia.
Microeconomie : Ciclu de prelegeri : [în părţi] / Lilia Sava, Lucia Gujuman, Maria Griţco ; red.
resp.: Pavel Nistriuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Tele-
comunicaţii, Catedra Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2013 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-45-262-5.
Partea 1-a. – 2013. – 112, [2] p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.
112 (6 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-263-2. – [2013-1583].
- - 1. Microeconomie.
330.101.542(075.8)

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1664. Trofimov, Victoria.


Teorie economică. Microeconomie : [pentru uzul studenţilor] / Victoria Trofimov, Oxana
Liviţchi, Claudia Tcaciuc ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău :
[UCCM], 2013. – 187 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 182-187. – 300 ex.
ISBN 978-9975-114-36-3.
[2013-1601].
- - 1. Teorie economică. 2. Microeconomie.
330.101.542(075.8)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1665. Noi şi Europa : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova. – [Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Nova Imprim")]. – 32 p. : fig., h., tab. ; 30 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4396-8-8.
[2013-1740].
334(4)(075.3)
336 Finanţe
1666. Герасимов, Михаил.
Учет налогов: вопросы, тесты, задачи / Михаил Герасимов. – Кишинэу : Б. и., 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 88 p. : tab. ; 20 cm.
Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-234-1.
[2013-1775].
- - 1. Impozite.
336.22(079)
1667. Ковердяга, В. В.
Деньги. Кредит. Банки : Учеб. пособие / Ковердяга В. В., Златова С. И. – Комрат : [Uni-
versitatea de Stat din Comrat], 2013 (Тип. "A&V Poligraf"). – 313 p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 310-312 (57 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4440-2-6.
[2013-1662].
- - 1. Bănci – Operaţii bancare.
336.7(075.8)
1668. Организация межбанковских расчетов : Учеб. пособие / Приднестр. гос. ун-т
им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. финансы и кредит ; сост.: Ю. М. Сафронов [и др.] ; под
общей ред.: Ю. М. Сафронова. – Тирасполь : Приднестровский государственный универси-
тет им. Т. Г. Шевченко, 2013. – 239 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 208-209. – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4092-4-7.
[2013-1686].
- - 1. Operaţii bancare.
336.71/.77(075.8)

17
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1669. Universitatea de Studii Europene din Moldova. Analele Științifice ale Universităţii
de Studii Europene din Moldova / Univ. de Studii Europene din Moldova ; col. red.: Sedleţchi Iurie
(red.-şef) [et al.]. – Chişinău : USEM, 2013. – 121 p. : fig., tab. ; 29 cm. – ISSN 2435-1114.
Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4024-0-8.
[2013-1677].
- - 1. Drept – Cercetări ştiinţifice. 2. Economie – Cercetări ştiinţifice.
[34+33]:378(478-25)(082)=00
341 Drept internaţional
1670. Buruiană, Ion.
Protecţia juridică europeană a drepturilor omului / Ion Buruiană ; Inst. de Relaţii Intern.
din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 92 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 89-91. – Referinţe bibliogr.: p. 88 (8 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene în cadrul Progr. de Învăţare pe Toată Durata Vieţii. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-105-1.
[2013-1831].
- - 1. Drepturile omului – Protecţie europeană.
341.231.14(4)
1671. Cucerescu, Vasile.
Drept instituţional european : Note de curs / Vasile Cucerescu ; Inst. de Relaţii Intern.
din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 178 p. : il., il. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 163-168 (91 tit.) la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene în cadrul progr. de Învăţare pe Toată Durata Vieţii. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-104-4.
[2013-1830].
- - 1. Drept instituţional european.
341.1/.2(4)(075.8)
1672. Gribincea, Vladislav.
Procedura de examinare a cererilor individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor
Omului : Îndrumar pentru avocaţi / Vladislav Gribincea. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). –
20 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Barourilor Americane /
Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, Dep. de Stat al Statelor Unite ale Americii. – [200] ex.
ISBN 978-9975-57-100-5.
[2013-1789].
- - 1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Reclamaţii.
[341.231.14+341.645(4)]:343.163
Manualul Judecătorului pentru cauze penale. – Vezi Nr 1689.

1673. Ţarălungă, Victoria.


Drept internaţional public : indicaţii metodice / Victoria Ţarălungă ; Univ. de Stat "Alecu Rus-
so" din Bălţi, Fac. de Drept, Catedra de Drept Public. – Bălţi : [Universitatea de Stat "Alecu Rus-
so"], 2012 (Tipografia din Bălţi). – 54 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor şi în subsol. – 50 ex.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-50-082-1.
[2013-1655].
- - 1. Drept internaţional public.
341.1/.8(076.5)
1674. Ţarălungă, Victoria.
Particularităţile protecţiei internaţionale a drepturilor copilului : Monografie / Victoria Ţară-
lungă ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra de Drept Public. – Bălţi : [Universitatea de
Stat "Alecu Russo"], 2012 (Tipografia din Bălţi). – 324 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 296-322 (305 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-083-8.
[2013-1656].
- - 1. Drepturile copilului.
341.231.14-053.2
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1675. Bantuş, Igor.
Respectarea drepturilor omului în activitatea poliţiei: Ghid pentru poliţist / Igor Bantuş, Ion
Chirtoacă ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. Academiei "Ştefan cel Mare").
– 76 p. : tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4407-8-3.
[2013-1668].
- - 1. Drepturile omului în activitatea poliţiei.
342.7:351.74
1676. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. :
Monitorul Oficial nr. 167-172/538 din 02.08.2013. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-
jesc"). – 131 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
1000 ex.
ISBN 978-9975-123-41-9.
[2013-1638].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
1677. Idem în lb. rusă : Кодекс Республики Молдова о правонарушениях : Мониторул
Офичиал N 167-172/538 от 02.08.2013. – Кишинев : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 146
p. ; 20 cm. – (Nou ce cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-43-3.
[2013-1640].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
1678. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Luex,
2013 (Tipogr. "Vite jesc")]. – 160 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4457-2-6.
[2013-1631].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.

19
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

342.92(478)(094.4)
1679. Diaconu, Mihail.
Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Republica Moldova : Monografie /
Mihail Diaconu ; sub red. şt.: Gheorghe Costachi ; Acad. de Administrare Publică de pe lîngă Pre-
şedintele Rep. Moldova, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –
Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 549, [2] p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 517-549 (323 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-78-940-0 (în cop. tare).
[2013-1776].
- - 1. Acte administrative în Republica Moldova – Asigurarea legalităţii.
342.924(478)
1680. Guţuleac, Victor.
Drept administrativ : [pentru uzul studenţilor] / Victor Guţuleac ; coaut.: Elena Comarniţcaia,
Igor Spînu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. –
Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 597 p. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-152-8 (în cop. tare).
[2013-1783].
- - 1. Drept administrativ.
342.9(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1681. Apărarea victimelor torturii, relelor tratamente sau ale tratamentului degradant :
Îndrumar pentru avocaţi / Augustina Bolocan-Holban, Natalia Moloşag, Olesea Doronceanu [et
al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 83, [1] p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Barourilor Americane /
Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, Dep. de Stat al Statelor Unite ale Americii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-57-103-6.
[2013-1792].
- - 1. Tortură – Apărarea victimelor.
[343.255+341.231.14]:343.163
1682. Canţer, Oleg.
Audierea martorului : Îndrumar pentru avocaţi / Oleg Canţer. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Sirius"). – 27 p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Barourilor Americane / Iniţiativa pentru Supremaţia Le-
gii, Dep. de Stat al Statelor Unite ale Americii. – [200] ex.
ISBN 978-9975-57-102-9.
[2013-1791].
- - 1. Martori – Tehnici de audiere.
343.14:343.163
Codul de executare al Republicii Moldova. – Vezi Nr 1693.

1683. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl.


: Monitorul Oficial nr. 152-158/483 din 19.07.2013 – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-
jesc"). – 206 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-51-8.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1647].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
1684. Idem în lb. rusă : Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова : с по-
следними изменениями и доп. : Мониторул Офичиал N 152-158/483 от 19.07.203. – Кишинев :
Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 237 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-49-5.
[2013-1645].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
1685. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Monitorul Ofi-
cial nr. 64-68/199 din 29.03.2013. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 121 p. ; 20
cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-39-6.
[2013-1636].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
1686. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Monitorul Ofi-
cial nr. 161-166/516 din 26.07.2013. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 118 p. ;
20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-46-4.
[2013-1643].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
1687. Idem în lb. rusă : Уголовный кодекс Республики Молдова : с последними изме-
нениями и доп. : Мониторул Офичиал N 161-166/516 от 26.07.2013. – Кишинев : Lavilat Info,
2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 135 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-50-1.
[2013-1646].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
1688. Faigher, Anatolie.
Riscul întemeiat : [în dreptul penal] : (monografie) / Faigher Anatolie ; Univ. de Stat "A. Rus-
so" din Bălţi, Fac. Drept, Catedra Drept public. – Bălți : [Universitatea de Stat "Alecu Russo"], 2012
(Tipografia din Bălţi). – 198 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 184-198 (167 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-081-4.
[2013-1654].
- - 1. Drept penal – Risc întemeiat.
343

21
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

1689. Manualul Judecătorului pentru cauze penale / aut.: Mihai Poalelungi, Constantin
Gurschi, Petru Ursache [et al.] ; coord. ed.: Mihai Poalelungi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 1991, [1] p. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Justiţiei al Rep. Moldova,
concursul Asoc. Judecătorilor din Rep. Moldova. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-53-231-0 (în cop. tare).
[2013-1778].
- - 1. Cauze penale.
343+341.6(082)
1690. Rotaru, Vasile.
Aplicarea prevederilor legale privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei : Îndrumar pentru
avocaţi / Vasile Rotaru. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 51, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Barourilor Americane/Iniţiativa
pentru Supremaţia Legii, Dep. de Stat al Statelor Unite ale Americii. – [200] ex.
ISBN 978-9975-57-098-5.
[2013-1787].
- - 1. Vinovăţie – Acord de recunoaştere.
343.222:343.163
347 Drept civil
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
1691. Codul familiei al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2013 (Tipogr.
"Vite-jesc")]. – 80 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4457-3-3.
[2013-1632].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)
1692. Codul familiei al Republicii Moldova = Семейный кодекс Республики Молдова :
cu ultimele modificări şi compl. : Monitorul Oficial nr. 167-172/534 din 02.08.2013. – Chişinău :
Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 44 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-123-42-6.
[2013-1639].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)=135.1=161.1
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1693. Codul de executare al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Moni-
torul Oficial N 69-74/223 din 05.04.2013. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 90 p.
; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-123-44-0.
[2013-1641].
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
347.91/.97+343.2(478)(094.4)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1694. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. :


Monitorul Oficial N 69-74/223 din 05.04.2013. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). –
108 p. ; 20 cm. – (Nou ce cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-45-7.
[2013-1642].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
1695. Idem în lb. rusă : Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова : с
последними изменениями и доп. : Мониторул Офичиал N 69-74/233 от 05.04.2013. – Кишинев
: Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 129 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modigicări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-47-1.
[2013-1644].
- - 1. Codul de procedură civil al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
1696. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele mo-
dificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat la 15.08.2013. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 164 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4457-4-0.
[2013-1633].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
1697. Prisac, Alexandru.
Drept procesual civil. Partea generală / Alexandru Prisac ; red. şt.: Victor Bolcinschi ; Univ.
de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 372 p. ; 25 cm. –
(Colecţia "Cartier juridic" / coord. de Oleg Efrim).
Bibliogr.: p. 355-372 (309 tit.) şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-849-5 (în cop. tare).
[2013-1704].
- - 1. Drept procesual civil.
347.91/.95
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1698. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Monitorul
Oficial nr. 48/150 din 05.03.2013. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 88 p. ; 20
cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-37-2.
[2013-1634].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
1699. Idem în lb. rusă : Трудовой Кодекс Республики Молдова : с последними
изменениями и доп. : Мониторул Офичиал N 48/150 от 05.03.2013. – Кишинев : Lavilat Info,
2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 105 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
23
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

500 ex.
ISBN 978-9975-123-38-9.
[2013-1635].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
1700. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Monitorul
Oficial nr. 152-158/477 din 19.07.2013. – Chişinău : Lavilat Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 90 p. ;
20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
1000 ex.
ISBN 978-9975-123-40-2.
[2013-1637].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1701. Cojocaru, Igor.
Politici regionale prin prisma analizelor sociologice şi social-economice : (Compendium de
studii a necesităţilor şi oportunităţilor dezvoltării regionale) / Igor Cojocaru, Irina Movilă, Gheorghe
Neagu ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, ADR Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Lab. de
studii europene, sociologie aplicativă şi politici regionale [et al.]. – Bălţi : [Universitatea de Stat
"Alecu Russo"], 2013. – 121 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în note. – 150 ex.
ISBN 978-9975-50-104-0.
[2013-1825].
- - 1. Dezvoltare regională – Zona Nord – Republica Moldova.
[353+332]:303.425
1702. Martin, Sergiu.
Ghid practic pentru poliţişti privind cazurile solicitărilor de azil în Republica Moldova / Sergiu
Martin ; Biroul Migraţiune şi Azil, Dep. Poliţiei de Frontieră, Centrul de Drept al Avocaţilor (CDA). –
[Chişinău : S. n., 2013] (Combinatul Poligrafic). – 39 p. : fig. color ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, Agenţiei ONU pentru Refugiaţi (UNHCR).
[2013-1816].
351.74
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1703. "Aspecte psihosociopedagogice ale procesului educaţional: tradiţii, valori,
perspective", conf. şt.-ptactică intern. (2011 ; Chişinău). Aspecte psihosociopedagogice ale
procesului educaţional: tradiţii, valori, perspective : Materialele Conf. şt.-practice intern. consacrată
jubileului de 50 de ani de la fondarea Fac. de Ped., Psihologie şi Asistenţă socială, 27 mai 2011,
Bălţi / com. org.: Galina Petcu [et al.]. – Bălţi : [Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi], 2011
(Tipografia din Bălţi). – 215 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ped., Psihologe şi Asistenţă Socială.
– Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 65 ex.
ISBN 978-9975-4278-0-7.
[2013-1653].

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3(082)=135.1=161.1
1704. Creţu, Liliana.
Religie creştin-ortodoxă : Strategii didactice interactive : Exemple din practica didactică. Su-
gestii metodologice în proiectarea lecţiilor de religie / Liliana Creţu ; coord.: Loreta Dubnic. – Chişi-
nău : Camno-Grup, 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 88 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
[2013-1804].
- - 1. Educaţie creştin-ortodoxă
37.017.93
1705. Educaţie civică : Cl. a 6-a : Ghidul profesorului / Ina Botnari, Otilia Dandara, Valen-
tina Olaru [et al.] ; comisia de experţi: Maia Şevciuc [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Cartier, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 70 p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţio-
nal" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Bibliogr.: p. 70 (13 tit.). – [2000] ex.
ISBN 978-9975-79-841-9.
[2013-1732].
- - 1. Educaţie civică – Ghiduri.
37.017(072)
1706. Idem în lb. rusă : Гражданское воспитание : 6-ой кл. : Гид учителя. – [Chişinău] :
Cartier, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 71, [1] p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" /
coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Bibliogr.: p. 72 (13 tit.). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-79-844-0.
[2013-1733].
- - 1. Educaţie civică – Ghiduri.
37.017(072)
1707. Educaţie civică : Man. pentru cl. a 6-a / Ina Botnari, Otilia Dandara, Valentina Olaru
[et al.] ; comisia de experţi: Maia Şevciuc [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] :
Cartier, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 96 p. : fig., fot., tab. color ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier
educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[244 550] ex.
ISBN 978-9975-79-838-9.
[2013-1730].
- - 1. Educaţie civică – Manuale.
37.017(075.3)
1708. Idem în lb. rusă : Гражданское воспитание : Учеб. для 6 кл. / trad.: Liliana Cepoi. –
[Chişinău] : Cartier, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 96 p. : fig., fot., tab. color ; 24 cm. – (Colecţia
"Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Tit. orig.: Educaţie civică. – [77 418] ex.
ISBN 978-9975-79-839-6.
[2013-1731].
- - 1. Educaţie civică – Manuale.
37.017(075.3)
1709. Perjan, Carolina.

25
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Orientarea şcolară şi profesională : (suport de curs pentru studenţii specialităţii Psihologie) /


Carolina Perjan, Angela Verdeş ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Psiholo-
gie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 109 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 97-105 (96 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4458-3-2.
[2013-1802].
- - 1. Pregătire profesională – Studenţi.
37.015.3(075.8)
1710. Revenco-Bîrlădeanu, Ala.
Educaţie civică : Ghidul profesorului : Cl. a 8-a / Ala Revenco-Bîrlădeanu, Silvia Petrovici,
Tatiana Turchină ; comisia de evaluare: Adrian Dolghi [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 103 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 103 (30 tit.). – [37000] ex.
ISBN 978-9975-67-905-3.
[2013-1735].
- - 1. Educaţie civică – Ghiduri.
37.017(072)
1711. Idem în lb. rusă : Гражданское воспитание : Пособие для учителя : 8 кл. / trad. din
lb. rom.: Olga Lîsenco, Serghei Lîsenco. – [Кишинэу] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 107 p. :
tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 107 (30 tit.). – [10300] ex.
ISBN 978-9975-67-913-8.
[2013-1736].
- - 1. Educaţie civică – Ghiduri.
37.017(072)
1712. Revenco-Bîrlădeanu, Ala.
Educaţie civică : Man. pentru cl. a 8-a / Ala Revenco-Bîrlădeanu, Silvia Petrovici, Tatiana
Turchină ; comisia de experţi: Adrian Dolghi [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 93, [3] p. : fot., tab. color ; 24 cm.
[37000] ex.
ISBN 978-9975-67-904-6.
[2013-1738].
- - 1. Educaţie civică – Manuale.
37.017(075.3)
1713. "Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice", conf. şt.-
practică (2012 ; Bălţi). Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice : Materiale-
le conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional "Cercetarea fenomenului rezistenţei
educaţiei în şcoala primară rurală", 01 noiem. 2012 / com. org.: Larisa Zorilo [et al.]. – Bălţi : [Uni-
versitatea de Stat "Alecu Russo"], 2012 (Tipografia din Bălţi). – 122 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. – Texte: lb.
rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-50-093-7.
[2013-1657].
- - 1. Educaţie. 2. Rezistenţa educaţiei.
37.015.3(082)=135.1=161.1
1714. Suff, Elena.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Educaţie civică : Man. pentru cl. a 11-a / Elena Suff ; comisia de experţi: Maria Prisăcuţă [et
al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. :
fig. color, tab. ; 24 cm.
[37000] ex.
ISBN 978-9975-67-903-9.
[2013-1661].
- - 1. Educaţie civică – Manuale.
37.017(075.3)
1715. Idem în lb. rusă : Гражданское воспитание : Учеб. для 11 кл. / trad. din lb. rom.:
Elena Cartaleanu. – Кишинэу : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. : des., tab. color ; 24
cm.
[4300] ex.
ISBN 978-9975-67-911-4.
[2013-1744].
- - 1. Educaţie civică – Manuale.
37.017(075.3)
1716. Сикур, П. И.
Поет хор воскресной школы : Сб. хоровых партитур / П. И. Сикур. – Бэлць : Б. и., 2013
(Tipografia din Bălţi). – 308 p. : fig., fot., n. muz. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 306-307 (57 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4450-8-5.
[2013-1651].
- - 1. Educaţie creştină. 2. Muzică bisericească.
37.017.93:[783+27-29]
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1717. Beleaeva, Svetlana.
Didactica fizicii: teorie şi practică : Ghid pentru profesori / Svetlana Beleaeva, Anatolii
Homenco, David Iaroşevici ; trad.: Tatiana Ponomari, Alexandru Nicolaev. – [Chişinău : Lyceum] :
Centrul Educaţional "Pro Didactica", 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 202 p. : fig., tab. ; 24
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 201-202 (75 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Obşteşti pentru
susţinerea învățământului "Gaudeamus" şi CE Pro Didactica. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4466-1-7.
[2013-1767].
- - 1. Fizica – Metodica predării.
37.016.046:53
1718. Dobzeu, Maia.
Istoria românilor şi universală : Cl. a 9-a : Ghidul profesorului / Maia Dobzeu ; Min. Educaţiei
al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Cartdidact, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 88 p. : fig., tab. ; 14 x 21
cm.
Bibliogr.: p. 88 (6 tit.). – 2100 ex.
ISBN 978-9975-4462-7-3.
[2013-1616].
- - 1. Istoria românilor – Metodica predării. 2. Istorie universală – Metodica predării.
37.016.046:[94(=135.1)+94(100)]

27
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

1719. Idem în lb. rusă : История румын и всеобщая история : 9 класс : Метод.
руководство. – [Кишинэу] : Cartdidact, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 88 p. : fig., tab. ; 14 x 21 cm.
Bibliogr.: p. 88 (6 tit.). – 1050 ex.
ISBN 978-9975-4462-6-6.
[2013-1615].
- - 1. Istoria românilor – Metodica predării. 2. Istorie universală – Metodica predării.
37.016.046:94(=135.1)+94(100)
1720. Duhlicher, Olga.
Teaching English: Theory and Tasks : Coursebook / Olga Duhlicher, Cristina Blajin. – [Chi-
şinău : Cetatea de Sus, 2013]. – 226, [4] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 199-203. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4421-8-3.
[2013-1682].
- - 1. Limba engleză – Metodica predării.
37.016.046:811.111
1721. Duhlicher, Olga.
Teaching English: Theory and Tasks : Extra Practice / Olga Duhlicher, Cristina Blajin. –
[Chişinău : Cetatea de Sus, 2013]. – 123, [3] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 109-112. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4421-7-6.
[2013-1681].
- - 1. Limba engleză – Metodica predării.
37.016.046:811.111
1722. Grimalschi, Teodor.
Glosarul termenilor cheie în ştiinţa didacticii educaţiei fizice / Teodor Grimalschi ; Univ. de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul Metodic al Catedrei de Gimnastică. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Reclama"). – 52 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 50-52 (28 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4494-2-7.
[2013-1620].
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării – Terminologie.
37.016.046:796/799(038)
1723. Noi şi Europa : Ghidul profesorului / Junior Achievement Moldova. – [Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Nova-Imprim")]. – 44 p. : fig., tab. ; 30 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4396-7-1.
[2013-1739].
37.016.046:334(4)
1724. Давер, Маргарита Валентиновна.
Мотивационно-стратегические основы личностно ориентированного обучения языкам
/ Маргарита Валентиновна Давер ; coord. şt.: Elena Prus, Natalia Uşakova ; Univ. Liberă Intern.
din Moldova, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale. – Chişinău : ULIM, 2012. – 239 p. ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 231-239 (212 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-101-92-9 (eronat).
[2013-1817].
- - 1. Limbi individuale – Metodica predării.
28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.016.046:811
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1725. Pedagogul anului, 2013 : [concurs] : (ed. a 9-a) / Direcţia Generală Educaţie, Tine-
ret şi Sport ; com. org.: Nagnibeda-Tverdohleb Tatiana [et al.] ; resp. ed.: Valentina Cujba, Vera
Pşeneac. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 35 p. : fot. color ; 30 cm.
350 ex.
ISBN 978-9975-57-105-0.
[2013-1784].
- - 1. Concursul "Pedagogul anului" – 2013. 2. Pedagogi – Chişinău.
37.091(478-25)(092)
1726. Sarabaş, Eugenia.
Proiecte didactice pentru orele de dirigenţie : ghid pentru învăţători şi părinţi : [în părţi] / Eu-
genia Sarabaş, Maria Braghiş, Nicoleta Sarabaş. – Chişinău : Interprint, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală") – . – 29 cm. – (Literatura pentru pedagogi). – ISBN 978-9975-4491-1-3.
Partea 1-a. – 2013. – 143, [1] p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 143 (45 tit.). – 1000 ex. – ISBN
978-9975-4491-2-0. – [2013-1751].
- - 1. Ore de dirigenţie.
37.091
1727. Partea a 2-a. – 2013. – 163, [1] p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 162 (45 tit.). – 1000
ex. – ISBN 978-9975-4491-3-7. – [2013-1770].
- - 1. Ore de dirigenţie.
37.091
1728. State, Daniela.
Dirigenție : Cl. a 3-a : [ghid pentru învăţători şi părinţi] / Daniela State, Natalia Antohi. – Chi-
şinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 83, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4466-8-6.
[2013-1750].
- - 1. Educaţie – Formarea personalităţii.
37.091
1729. State, Daniela.
Dirigenţie : Cl. 1-a : [ghid pentru învăţători şi părinţi] / Daniela State, Alina Stici. – Chişinău :
Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 87, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4466-4-8.
[2013-1769].
- - 1. Educaţie – Formarea personalităţii.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1730. Mîndru, Nina.
Tainele comunicării : cl. 1-a / Nina Mîndru. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 104 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4466-2-4.
[2013-1754].

29
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

- - 1. Învăţământ primar.
373.3:[811.135.1+821.09](075.2)
1731. Particularităţile adaptării elevilor claselor primare la condiţii noi educaţionale :
(Ghid metodologic) / Ştefaneţ Diana, Colomeiţeva Iulia, Căruceru Inna [et al.] ; coord.: Tatiana
Nagnibeda-Tverdohleb [et al.] ; Direcţia Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal
Chişinău, Centrul Metodic Municipal al DGETS. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius"). – 260 p.
: fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 259-260 (47 tit.) şi la
sfârşitul cap. – 400 ex.
ISBN 978-9975-57-104-3.
[2013-1793].
- - 1. Învăţământ primar – Adaptare şcolară.
373.3=135.1=161.1
1732. Sarabaş, Eugenia.
Proiectare de lungă durată : cl. a 4-a / Sarabaş Eugenia, Braghiş Maria, Sarabaş Nicoleta. –
[Ed. a 2-a, rev.]. – Chişinău : Interprint, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 68, [1] p. : tab. ; 20 x
29 cm.
Referinţe bibliogr. la începutul disciplinelor. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4491-4-4.
[2013-1761].
- - 1. Învăţământ primar – Proiectare.
373.3(073.2)
1733. Ungureanu, Mihai.
Hora ghioceilor : Culeg. de cântece, poezii, scenete pentru preşcolari şi elevii din cl. primare
/ Mihai Ungureanu ; notografie: Dragomir Şarban ; il. de Violeta Zabulică. – Chişinău : Arc, 2013
(Combinatul Poligrafic). – 95 p. : il., n. muz. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Gheorghe Meaun, preşedintele raionului Sângerei, Consi-
liului raional Sângerei, dlui Nicolae Ropot, şeful Secţiei Administraţie Publică. – [1000] ex.
ISMN 979-0-3480-0179-1.
ISBN 978-9975-61-750-5.
[2013-1660].
- - 1. Educaţie artistică.
373.2/.3
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1734. Racu, Aurelia.
Parteneriate pentru dezvoltarea educaţiei incluzive : Suport didactic pentru coordonatori
educaţiei incluzive / Aurelia Racu, Anatol Danii, Tatiana Tintiuc ; red. şef : Simion Caisîn ; coord.
şt.: Aurelia Racu ; Univ. de Stat din Moldova, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Univ. de Stat din
Bălţi "Alecu Russo" [et al.]. – [Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2012]. – 208 p. : fig., tab. ;
21 cm. – (Program de formare continuă în domeniul educaţiei incluzive).
Bibliogr.: p. 171-174 (64 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4416-3-6.
[2013-1712].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376.1(075)

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1735. Absolvenţii Universităţii Agrare de Stat din Moldova (1933-2013) / aut.: Balan Va-
lerian, Cimpoieş Gheorghe, Donica Gheorghe [et al.] ; resp. de ed.: Cimpoieş Gheorghe ; Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : UASM, 2013. – 490 p. : fot. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-64-243-9 (în cop. tare).
[2013-1837].
- - 1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – Absolvenţi.
378.633(478-25)(091)
1736. Baciu, Gheorghe.
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" : Promoţia 18 la 50 de
ani (1957-1963) / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 148 p. : fot., tab.
; 20 cm.
Text parțial : lb. rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-100-91-5.
[2013-1727].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" – Istorie.
378.661(478-25)(091)
1737. Chirtoagă, Ion.
Istoria Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 1933-2013 : 80 ani de învăţământ superior
agricol la Chişinău / Ion Chirtoagă, Sava Turiţă ; red. resp.: Gheorghe Cimpoieş. – Chişinău :
UASM, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 555 p. : fot., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în note la sfârşitul paragrafelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-242-2 (în cop. tare).
[2013-1836].
- - 1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – Istorie.
378.663(478-25)(091)
1738. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova: 20 de ani de ascensiune /
Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Moldova (MOLDCOOP), Univ. Cooperatist-
Comercială din Moldova (UCCM) ; red.-coord.: Tudor Maleca. – Chişinău : UCCM, 2013. – 127 p. :
fig., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 300 ex.
ISBN 978-9975-114-42-4.
[2013-1605].
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Istorie.
378.633.9(478-25)(091)
1739. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova = Trade Co-operative Univer-
sity of Moldova : [din istoria univ.] / concept : Larisa Şavga ; trad. în engl.: Tatiana Lucinschi. –
[Chişinău : UCCM, 2013]. – 67 p. : fot. color ;
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 300 ex.
ISBN 978-9975-114-41-7.
[2013-1604].
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Istorie.
378.633.9(478-25)(091)=135.1=111

31
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1740. Reţea de simbioza industrială pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
în bazinul Mării Negre = Industrial Symbiosis Network for Environmental Protection and
Sustainable Development in Black Sea Basin : Strategia de simbioza industrială = Indusrtial
Symbiosis Strategy / Inst. de Cercetare Dezvoltare Marină "Grigore Antipa", SymNet, Black Sea
Cross Border Cooperation [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 148 p. :
graf., tab. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 74, 147 (10 tit.). – F. f. de tit. – Apare
cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
[2013-1675].
- - 1. Bazinul Mării Negre – Protecţie – Dezvoltare durabilă.
504.42(262.5):339.9=135.1=111
1741. Ştiinţe : Manual : Cl. a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, Stela Diaco-
nu [et al.] ; comisia de evaluare: Tudor Cozari [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău]
: Prut Internaţional (Pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 120 p. : des., fot. color ; 26
cm.
ISBN 978-9975-54-114-5.
[2013-1746].
- - 1. Ştiinţe – Manuale.
502(075.2)
1742. Галбен-Панчук, Зинаида.
Познание мира : Тетрадь ученика 2-го кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Светлана Галбен,
Стелла Дьякону. – [Кишинев] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), [2013] (Combinatul Poligra-
fic). – 63, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-027-8 (eronat).
[2013-1674].
502(075.2)
1743. Галбен-Панчук, Зинаида.
Познание мира : Тетрадь ученика : 3-го кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Стелла Дьякону,
Светлана Галбен ; trad. din lb. rom.: Diana Coşcodan. – [Кишинёв] : Prut Internaţional (pe cop.
Ed. "Prut"), [2013] (Combinatul Poligrafic). – 92 p. : fig., fig. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-067-4 (eronat).
[2013-1673].
502(075.2)
51 MATEMATICĂ
1744. Урсу, Людмила.
Математика : Тесты для итогового оценивания : 2 кл. / Людмила Урсу ; trad. din lb.
rom.: Tatiana Rusu. – 4-е изд., перераб. и доп. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed.
"Prut"), 2012 (Combinatul Poligrafic). – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Оценивание).
ISBN 978-9975-54-058-2 (eronat).
[2013-1664].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1745. Урсу, Людмила
32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Математика : тетрадь ученика : 1 кл. / Людмила Урсу ; trad. din lb. rom.: Tatiana Rusu. –
2-е изд., перераб. и доп. – [Кишинев] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2011 (Combinatul
Poligrafic). – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-015-5.
1 полугодие. – 2011. – 63, [1] p. : fig. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-54-016-2 (eronat). –
[2013-1671].
51(075.2)
1746. 2 полугодие. – 2011. – 55, [1] p. : fig. – ISBN 978-9975-54-018-6 (eronat). – [2013-
1670].
51(075.2)
1747. Урсу, Людмила.
Математика : тетрадь ученика : 2 кл. / Людмила Урсу ; trad. din lb. rom.: Tatiana Rusu. –
[Кишинёв] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2011 (Combinatul Poligrafic). – 24 cm. – ISBN
978-9975-54-019-3.
1 полугодие. – 2011. – 56 p. : fig. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-54-020-9 (eronat). – [2012-
1665].
51(075.2)
1748. 2-e полугодие. – 2011. – 56 p. : fig. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-54-039-1 (eronat).
– [2013-1666].
51(075.2)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
1749. Chirilov, Pavel.
Teoria probabilităţilor şi statistica matematică : [pentru uzul studenţilor] / Pavel Chirilov, Vla-
dislav Seiciuc, Ion Vulpe ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău :
UCCM, 2013. – 308 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 306-308 (40 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-114-24-0.
[2013-1591].
- - 1. Teoria probabilităţii. 2. Statistică matematică.
519.2(075.8)
53 FIZICĂ
1750. Holban, Ion.
Doi brazi viguroşi ai fizicii basarabene : schiţă de portret al fizicienilor Vsevolod şi Sveatos-
lav Moscalenco / Ion Holban. – Chişinău : Tehnica-Info, 2013. – 79 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 78-79. – 100 ex.
ISBN978-9975-63-354-3.
[2013-1741].
- - 1. Moscalenco Vsevolod, 1928- ..., fizician. 2. Moscalenco Sveatoslav, 1928- ..., fizician.
53+929Moscalenco
1751. Потлог, Тамара.
Физика : Рабочая тетрадь для 6-го кл. / Тамара Потлог, Мирон Потлог, Михай Марин-
чук ; пер. с молд. : К. Ф. Шербан. – Изд. 3-е, пересмотр. и доп. – Кишинэу : Integritas, 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. : fig., tab. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9928-8-6 (eronat).
[2013-1812].

33
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

- - 1. Fizică.
53(075.3)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
543 Chimie analitică
1752. Chimia analitică prin întrebări şi probleme : Îndrumar metodic pentru lucrul indivi-
dual al studenţilor specialităţilor tehnologice / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Manage-
ment în Industria Alimentară, Catedra Chimie ; elab.: Ana Verejan [et al.] ; red. resp.: Svetlana
Haritonov. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 67, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 55 (32 tit.). – 50 ex.
[2013-1800].
- - 1. Chimie analitică.
543(076.5)
547 Chimie organică
1753. Botnaru, Maria.
Chimie organică : Man. pentru cl. a 11-a : Profil real. Profil umanist / Maria Botnaru, Maria
Roman, Eugenia Melentiev ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a (prelucrată şi compl.
conform curriculumului din a. 2010). – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 208 p. : fig.,
tab. color ; 24 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-4475-8-4.
[2013-1622].
- - 1. Chimie organică.
547(075.3)
1754. Botnaru, Maria
Chimie organică : Man. pentru cl. a 11-a : Profilurile umanist, arte, sport / Maria Botnaru,
Maria Roman, Eugenia Melentiev ; ref. şt.: Ia. Guţu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău :
Lexon-Prim, 2013 (Tipografia "Reclama"). – 136 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-4476-2-1.
[2013-1623].
- - 1. Chimie organică.
547(075.3)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1755. Capcelea, Arcadie.
Sistemul managementului ecologic / Arcadie Capcelea. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Combi-
natul Poligrafic). – 258, [1] p. : scheme, tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Managementul ecologic").
Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 250-251 (56
tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-67-879-7 (în cop. tare).
[2013-1745].
- - 1. Management ecologic.
574

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


1756. Mărfuri alimentare: chimia produselor alimentare : [pentru uzul studenţilor] / Adriana
Bîrcă, Neculai Doru Miron, Ileana Denisa Nistor [et al.] ; ref. şt.: Dumitru Mnerie. – Chişinău : Teh-
nica-UTM, 2013. – 186 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 184-186. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-266-3.
[2013-1795].
- - 1. Biochimia produselor alimentare
577.1:641.1(075.8)
1757. Мустяцэ, Григорий.
Биохимия : Сб. тестов / Григорий Мустяцэ, Дан Згардан, Наталия Фуртунэ ; отв. ред.:
Анатолий Бэлэнуцэ ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. технологии и менеджмента в пищ. пром-сти,
Каф. энологии. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 132, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 96 (9 tit.). – 50 ex.
[2013-1799].
- - 1. Biochimie.
577.1(079)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
1758. Hacina, Tamara.
Guide in anatomy. Locomotor apparatus : for First-year medical students : [pentru uzul
studenţilor] / Tamara Hacina. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 320 p. : fig.,
tab. ; 29 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-51-467-5.
[2013-1839].
- - 1. Anatomia omului – Aparatul locomotor.
611.7(075.8)
1759. Lucrări practice la anatomia omului : Ghid pentru autoinstruire : [în vol.] / Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – [Ed. a 5-a, rev.].
– Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-9896-9-5.
Vol. 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale / Teodor
Lupaşcu, Ilia Catereniuc, Lilia Globa. – 2013. – 384 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 383 (30 tit.). – 400
ex. – ISBN 978-9975-57-093-0. – [2013-1785].
- - 1. Anatomia omului. 2. Sistemul cardiovascular. 3. Sistem limfatic. 4. Sistem nervos peri-
feric. 5. Organe senzoriale.
611.1/.8(076.5)
1760. Lucrări practice la anatomia omului = Notebook for Practical work at Human
Anatomy = Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire) : [în vol.] /
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ed. a 6-
a trilingvă (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-
57-094-7.

35
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Vol. 1 : Aparatul locomotor = Locomotor Apparatus = Опорно-двигательный аппарат / Te-


odor Lupaşcu, Ilia Catereniuc, Lilia Globa [et al.]. – 2013. – 293 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb.
rom., engl., rusă. – 700 ex. – ISBN 978-9975-57-095-4. – [2013-1786].
- - 1. Anatomia omului. 2. Aparatul locomotor.
611.7(076.5)=135.1=111=161.1
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
1761. Mereuţă, Ion.
Tumorile cutanate mezenchimale: epidemiologie, clinică, morfologie / Ion Mereuţă, Iraida
Iacovlev, Diana Eftodi ; IMSP Inst. Oncologic din Moldova, USMF "N. Testemiţanu" din Rep. Mol-
dova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 151 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 117-131 (234 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-108-2.
[2013-1834].
- - 1. Tumori cutanate.
616.5-006.3-07
616.8 Neuropatologie. Neurologie
1762. Ianachevici, Boris.
Diagnosticul topografic şi etiologic în patologia sistemului nervos : (compendium) / Boris
Ianachevici ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de neurologie
FECMF. – Chişinău : Medicina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 543, [1] p. : fig., tab., [12] p.
fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 542-543 (54 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-113-08-3 (în cop. tare) (eronat).
[2013-1810].
- - 1. Patologia sistemului nervos – Diagnostic. 2. Sistemul nervos – Patologie – Diagnostic.
616.8-07(075.8)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie
mecanică
621.3 Electrotehnică
1763. Nazaroi, Ion.
Teoria teletraficului : Ciclu de prelegeri : [în părţi] / Ion Nazaroi ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Chişi-
nău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 20 cm.
Partea 1-a. – 2013. – 48, [1] p. : fig. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 48 (8
tit.). – 50 ex. – [2013-1798].
- - 1. Sisteme de telecomunicaţii. 2. Trafic telefonic.
621.395.31:654.153(076.5)
1764. Popescu, Victor.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Metode de evaluare a fiabilităţii sistemelor electrice de distribuţie / Popescu Victor. – Chişi-


nău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 231 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 188-190 (61 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-106-8.
[2013-1832].
- - 1. Distribuţia energiei electrice.
621.316(075.8)
624 Construcţii civile în general
624.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material şi metoda de construcţie
1765. Turculeţ, Mihail.
Construcţii de lemn : Manual / Mihail Turculeţ ; red. resp.: Anatol Taranenco ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 131 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 131 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-260-1.
[2013-1582].
- - 1. Construcţii din lemn.
624.011.1(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1766. "Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii lor",
conf. şt. (2013 ; Chişinău). Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea
fertilităţii lor : Conf. şt. cu participare intern., dedicată aniversării a 60 ani de la fondarea Inst.
de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo" : Culeg. de art. şt., Chişinău,
12-13 sept. 2013 / red. resp.: Tamara Leah ; com. org.: Andrieş Serafim [et al.]. – Chişinău :
Lexon-Prim, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 356, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a
Solului "Nicolae Dimo". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4494-1-0.
[2013-1619].
- - 1. Cernoziom – Republica Moldova – Protecţie.
631.4(478)(082)=135.1=111=161.1
1767. "Soil as World Heritage", intern. symposium (2012 ; Balti). Soil as World Heritage
: Intern. Symposium celebrating the half century of long-term field experiments at Balti, May 22-23,
2012, Moldova : Abstracts / ed. by: David Dent. – [Bălţi] : Universitatea de Stat "Alecu Russo",
2012. – 38 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-50-079-1.
[2013-1823].

37
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

- - 1. Ştiinţa solului.
631.4(478-21)(082)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia
plantelor
1768. Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agricole
pentru perioada de ... anul ... şi recomandări de combatere a acestora = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в
осенний период … года и рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi Ind. Alimentare
al Rep. Moldova, Agenţia Naţ. pentru Siguranţa Alimentelor. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Siri-
us") – . – 21 cm.
toamnă 2013. – 2013. – 51, [1] p. : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – [2013-
1806].
- - 1. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
633/635 Horticultură
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1769. Tehnologii alternative de cultivare a grâului de toamnă în Republica Moldova :
(Ghid) / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova,
Org. Mondială pentru Produse Alimentare şi Agricultură (FAO) [et al.] ; elab.: Boincean Boris [et al.]
; au contribuit: Bucur Gh. [et al.] ; red. şt. resp. Boincean Boris. – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din
Bălţi). – 67 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p.67 (7 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4450-2-3.
[2013-1648].
- - 1. Cultivarea grâului de toamnă. 2. Grâu de toamnă – Cultivare.
633.11:631.5(478)
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură
1770. Topală, Ştefan.
Cariologia, poliploidia şi hibridarea distantă a viţei de vie : (sistematica şi citogenetica viţei
de vie) / Ştefan Topală ; red. şt.: K. V. Smirnov, Valentin S. Codreanu ; consultant şt.: Constantin
Ia. Dadu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.) a AŞM, Inst. Şt.-Practic de Horticul-
tură şi Tehnologii Alimentare. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-
Caro"). – 538 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr. – Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 513-538 (510
tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-107-5 (în cop. tare).
[2013-1833].
- - 1. Viţă de vie – Hibrizi – Citologie – Citogenetică.
634.8.09
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
1771. Технологическое воспитание : учеб. для 4-го кл. / Елена Гросу, Родика
Кроитору, Ион Бэлтяну [et al.] ; пер. с рум.: Еленa Гросу, Наталья Оборочан ; comisia de eva-

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

luare: Virginia Vangheli [et al.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Chişinău] : Epigraf, 2013
(Tipogr. "Balacron"). – 103, [1] p. : des., scheme color ; 26 cm.
Tit. orig.: Educaţie tehnologică. – 10500 ex.
ISBN 978-9975-125-23-9.
[2013-1729].
- - 1. Educaţie tehnologică.
64(075.2)
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1772. Совершенствование технологии тепловой обработки предварительного
вакуумированных пищевых систем на основе круп, овощей и мяса птицы / Попов Ев-
гений Сергеевич, Родионова Наталья Cергеевна, Де-Соуза Леонард Делали Коджо [и др.] ;
науч. ред. Н. С. Родионова. – Кишинэу : Tehnica-UTM, 2013. – 144 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 126-144 (205 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-267-0.
[2013-1796].
- - 1. Supraîncălzirea alimentelor – Tehnologii.
641.521/.527:664.8/.9
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
1773. Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto : Material didactic / Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică şi Transporturi, Catedra Ingineria şi Tehnologia Transporturilor ;
elab.: Anatolie Corpocean, Igor Rotaru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 137, [1] p. : fig., tab. ;
29 cm.
Bibliogr.: p. 135 (16 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-264-9.
[2013-1584].
- - 1. Întreprinderi auto – Proiectare.
656.13:334.732(075.8)
657 Contabilitate
1774. Tuhari, Tudor.
Contabilitate : Note de curs / Tudor Tuhari, Ina Maleca, Viorica Fulga ; MOLDCCOP, Univ.
Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2012. – 285 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 267-270 (52 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4344-6-1.
[2013-1590].
- - 1. Contabilitate.
657(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1775. Josan, Nicolae.
Economia unităţilor economice : (teorie şi aplicaţii) / Nicolae Josan ; Acad. de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău : Evrica, 2013 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a RM). – 108,
[1] p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Seria "Teorie Economică, Matematică, Informatică").
Bibliogr.: p. 109 (15 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-4448-3-5.

39
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

[2013-1840].
- - 1. Economia întreprinderii.
658.5(075.8)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEH-
NOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


1776. Ciupac, Ion.
Beton armat şi beton precomprimat : Manual / Ion Ciupac ; colab.: Ion Bostan [et al.] ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Construcţii şi Mecanica Structu-
rilor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 435 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 408 (14 tit.). – 260 ex.
ISBN 978-9975-45-268-7.
[2013-1797].
- - 1. Beton armat.
691.328(075.8)
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
1777. Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova : Studii enciclopedice / colectivul
de aut.: Andrei Eşanu (coord.), Mihai Adauge, Alexei Agachi [et al.] ; red. şt.: Andrei Eşanu ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Chişinău : Institutul de Studii
Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 799
p. : fot., tab. color ; 26 cm.
Bibliogr. în note la sfârşitul art. – Indice : p. 775-798. – Abrevieri bibliogr.: p. 771-774. –
Surse pentru imagini şi h.: p. 799. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4389-2-6 (în cop. tare).
[2013-1780].
- - 1. Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova.
726.71(478)(091)(031)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
1778. Hadji-Bandalac, M.
Desen, pictură şi sculptură : Natură statică : Îndrumar metodic / M. Hadji-Bandalac, Sv. Mel-
nic, V. Drebot ; red. resp.: Lupaşcu V. ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură,
Catedra Arhitectură. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 53, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 36 (21 tit.). – 50 ex.
[2013-1581].
- - 1. Desen. 2. Pictură. 3. Sculptură.
73/76(076.5)
78 MUZICĂ
1779. Dubosarschi, Boris.
Concert pentru pian şi orchestră = Concerto for piano and orchestra = Концерт для
фортепиано с оркестром : Transcriere pentru două piane a autorului = Arrangement for two
pianos by the author = Переложение для двух фортепиано автора : Recomandat ca repertoriu

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

didactic pentru instituţiile de învăţământ artistic superior / aut., transcriere: Boris Dubosarschi ; ed.
îngrijită de Aliona Vardanean ; notografi: Boris Dubosarschi, Valeriu Vântu. – Chişinău : Căpăţînă-
Print, 2013. – 81 p. : n. muz., [1] f. portr. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 60 ex.
ISMN 979-0-3480-0178-4.
ISBN 978-9975-4430-2-9.
[2013-1629].
- - 1. Muzică pentru pian. 2. Muzică pentru orchestră.
785.6:[786.2+785.11]=135.1=111=161.1
1780. Movila-Ghimpu, Valentina.
Educaţie muzicală : caietul elevului : cl. a 1-a / Valentina Movila-Ghimpu ; prez. graf.: Vadim
Vrabie. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32
p. : fig. ; 16 x 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-125-17-8.
[2013-1772].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
1781. Бороган, Галина.
Живой рояль : Нотное приложение : Слушай музыку / Галина Бороган. – Кишинев :
Pontos, 2013 (CE UASM). – 63, [1] p. : il., il. color, n. muz. ; 30 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0088-6.
ISBN 978-9975-51-463-7.
[2013-1685].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2
1782. Борш, Александру.
Музыкальное воспитание : Учеб. для 4 кл. / Александру Борш, Сержиу Кроитору,
Еужениу Корой ; trad. din lb. rom.: Alexandru Borş, Tatiana Berezovicova ; n. muz.: Vitalie Iachim,
Corolina Tomoianu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Кишинев] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr.
"Balacron"). – 143, [1] p. : des. color, n. muz. ; 24 cm.
10500 ex.
ISBN 978-9975-67-901-5.
[2013-1734].
- - 1. Educaţie muzicală – Manuale.
78(075.2)
1783. Мовила, Валентина.
Музыкальное воспитание : тетрадь ученика : 3-й кл. / Валентина Мовила, Тамара
Демчемко. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 28 p. : il., n. muz. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-125-25-3.
[2013-1765].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
1784. Самбриш, Е. Ю.

41
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Инструментальные концерты А. Эшпая: концепция жанра и проблема диалога / Е. Ю.


Самбриш ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. искусства и архитектуры. – Тирас-
поль : Приднестровский университет, 2013. – 237, [4] p. : fot. color, n. muz., [1] f. port. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 166-177 (187 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4092-6-1.
[2013-1687].
- - 1. Muzică instrumentală.
785/789
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1785. Cursul educaţional opţional "Exerciţii cu coarda" / Crăciun Grigore, Berlinschii Iu-
rii, Mihniova Oxana [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Rep. Moldova, Univ. Cooperatist-
Comercială din Moldova. – Chişinău : Cartdidact, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 60 p. : tab. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 60 (21 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4462-2-8.
[2013-1617].
- - 1. Sărituri cu coarda.
796.418.2(076.5)=135.1=161.1
1786. Destin unic de mare campion : Tudor Casapu : Campion Olimpic şi Mondial la hal-
tere : 50 ani : [de la naştere : album] / coord.: Eduard Ciobanu ; colab.: Pavel Brădescu [et al.] ;
fot.: Boris Harcenco [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Combinatul Poligrafic). – 135, [1] p. : fot., fot.
color ; 30 cm.
În cop. tare şi supracop. – 2000 ex.
[2013-1663].
- - 1. Casapu, Tudor, 1963- …, sportiv, campion olimpic la haltere – Albume.
796.88(092)(084.12)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1787. Dragan, Elena.
Culturologia lingvistică : Curs teoretic / Elena Dragan ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi,
Catedra de Filologie Fr. – Bălţi : [Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi], 2010 (Tipografia
din Bălţi). – 210 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 193-207 (278 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-50-108-8.
[2013-1658].
- - 1. Lingvistică.
80/81(075)
1788. Radu, Zinaida.
Dicţionar de termeni lingvistici român-francez / Zinaida Radu, Ana Vulpe ; resp. de ed.: Ana
Guţu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice şi Interculturale. – Chişinău :
ULIM, 2013. – 105 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 103-105. – 100 ex.
ISBN 978-9975-124-15-7.
[2013-1690].

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Lingvistică – Terminologie.
81'374.2'1=135.1=133.1
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1789. Draguţan, Constantin.
English Tests : For the 8th, 9th, 10th and 11th form : Gymnasium and Lyceum Pupils / Con-
stantin Draguţan ; "Ion Creangă" Theoretical Lyceum. – Chişinău : Contrast-Design, 2013. – 56 p. ;
29 cm.
ISBN 978-9975-4249-2-9.
[2013-1821].
- - 1. Limba engleză.
811.111(079)
1790. Sajina, Irina.
A Pocket Book of English Grammar : Îndrumar la lb. engl. pentru cl. gimnaziale : Ed. nouă în
conformitate cu actuala programă şcolară / Irina Sajina, Rodica Berdos. – Chişinău : Lyceum, 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 88 p. : tab. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-939-25-6 (eronat).
[2013-1807].
- - 1. Limba engleză – Îndrumare.
811.111(075.3)
811.12 Limbi italice
1791. Cemârtan, Claudia.
Limba latină: prin cultură şi civilizaţie antică / Claudia Cemârtan. – Chişinău : S. n., 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 326 p. : tab. ; 20 cm.
Vocabular latin-român, român-latin : p. 276-323. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-041-5.
[2013-1762].
- - 1. Limba latină.
811.124'01/'04+821.124.09(075)
811.133.1 Limba franceză
1792. Botnaru, Raisa.
Dictionnaire des mots découpés : Homonymie / Raisa Botnaru, Irina Botnaru. – Chişinău :
S. n., 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 56 p. ; 10 x 14 cm.
Bibliogr.: p. 55 (9 tit.).
[2013-1803].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1′373.423
1793. Grosu, Feonia.
Le français : Cahier d'activités : pour la 2e année d'études : (cl. de 3e) / Feonia Grosu, Tatia-
na Petcu. – 2-ième éd. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 48 p. : fig., tab.
; 27 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-65-163-9 (Lumina) (eronat).

43
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

[2013-1811].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.2)
1794. Grosu, Feonia.
Le français : Cahier d’activités : pour la 3e année d'études : (cl. de 4e) / Feonia Grosu, Tatia-
na Petcu. – 2-ième éd. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 44 p. : fig., tab.
; 27 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-939-70-6 (eronat).
[2013-1809].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.2)
811.135.1 Limba română
Bojoga, Eugenia. Limba română – "între paranteze"?. – Vezi Nr 1659.

1795. Braghiş, Maria.


Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă : Lb. rom. : Cl. a 1-a : Exerciţii pentru lucru
independent / Maria Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2007 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 47, [1]
p. : fig. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9587-9-0 (eronat).
[2013-1808]
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
1796. Cazacu, Tamara.
Cheia comunicării: Utilizarea verbelor în vorbire : 3 000 de verbe / Tamara Cazacu, Iulia
Iordăchescu. – [Chişinău] : Integritas, 2008 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 256 p. ; 20 cm. –
(Româna pentru toţi).
Bibliogr.: p. 256 (8 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9928-7-9 (în cop. tare) (eronat).
[2013-1815]
- - 1. Limba română – Verbe. 2. Verbe – Limba română.
811.135.1'367.625(075)
1797. Hanganu, Aurelia.
Construcţii actanţiale în limba română : [monografie] / Aurelia Hanganu ; consultant şt.: Ion
Eţcu ; red. şt.: Elena Constantinovici, Ion Bărbuţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. –
Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 279 p. : tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 255-279 (389 tit.), în text şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4307-9-1 (în cop. tare).
[2013-1688].
- - 1. Limba română – Sintaxă.
811.135.1'367
1798. Hasdeu, Bogdan Petriceicu.
Scrieri : în 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Stancu Ilin şi I. Oprişan ;
concepţia graf. a ed.: Isai Cârmu ; cop.: Romeo Şveţ. – Chişinău : Ştiinţa : Biblioteca Municipală

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

"B. P. Hasdeu", 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 22 cm. – (Colecţia "Moştenire"). – ISBN
978-9975-67-396-9. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii.
Vol. 12 : Etymologicum magnum romaniae : Dicţ. lb. istorice şi poporane a românilor : Tomul 1
: A – Amurţèsc / ed. îngrijită, st. introductiv de Grigore Brâncuș. – 2013. – 739 p. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-67-882-7 (în cop. tare). – [2013-1777].
- - 1. Limba română.
811.135.1'374.4
1799. Vol. 13 : Etymologicum magnum romaniae : Dicţ. lb. istorice şi poporane a românilor :
Tomul 2 : Amuşi – Ânger / ed. îngrijită, st. introductiv de Grigore Brâncuş. – 2013. – 678 p. : fig. –
[1000] ex. – ISBN 978-9975-67-883-4 (în cop. tare). – [2013-1763].
- - 1. Limba română.
811.135.1'374.4
1800. Vol. 14 : Etymologicum magnum romaniae : Dicţ. lb. istorice şi poporane a românilor :
Tomul 3 : B – Bîrîît / ed. îngrijită, st. introductiv de Grigore Brâncuş. – 2013. – 603 p. : fig. – [1000]
ex. – ISBN 978-9975-67-884-1 (în cop. tare). – [2013-1764].
- - 1. Limba română.
811.135.1'374.4
811.161.1 Limba rusă
1801. Дрозд, Галина.
Родное слово : Русский яз. : 4 кл. : Тетрадь-прил. к учеб. "Родное слово. Русский язык"
: Учеб. пособие для учащихся 4 кл. с обучением на рус. яз. / Галина Дрозд, Оксана Курцева.
– Кишинёв : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4466-6-2.
№ 1. – 2013. – 48 p. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-4466-7-9. – [2013-1774].
811.161.1(075.2)
1802. Русский язык : Сб. итоговых тестов для шк. с рус. яз. обучения : 4 кл. / В.
Кожокару, А. Курачицкая, И. Прудяк [и др.] ; М-во образования Респ. Молдова. – [Кишинёв] :
Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 55 p. : tab. ; 24 cm.
ISBN 9975-69-277-9 (eronat).
[2013-1672]
- - 1. Limba rusă – Teste.
811.161.1(079)
811.161.2 Limba ucraineană
1803. Кожухар, К. С.
Українська мова і літературне читання : Підручник для 4 кл. / К. С. Кожухар, А. О. Лю-
шнівська, А. І. Нікітченко ; за науковою ред. К. С. Кожухар ; comisia de evaluare: Ana
Krîjanovskaia [et al.] ; des.: Ana Evtuşenko ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Кишинёв] : Ştiinţa,
2013 (Tipogr. "Balacron"). – 303, [1] p. : des., tab. color ; 24 cm.
[950] ex.
ISBN 978-9975-67-888-9.
[2013-1737].
- - 1. Limba ucraineană – Manuale. 2. Literatură ucraineană – Manuale.
811.161.2+821.161.2.09(075.2)

45
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
Limba Noastră Română. – Vezi Nr 1808.
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1804. Babcenco, Valeriu.
Durerea sufletului meu : Poezii / Babcenco Valeriu. – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din Bălţi).
– 64 p. : fot. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4450-9-2.
[2013-1652].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Babcenco
1805. Budeanu, Gheorghe.
Portrete pe muchie de secol : [interviuri cu scriitori, artişti, oameni de cultură din Rep. Mol-
dova] / Gheorghe Budeanu ; cop.: Renata Raţa. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 223 p. : fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-232-7.
[2013-1753].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-92 Budeanu
1806. Florea-Dascăl, Valeria.
Comorile Neamului : Monogr. doc.-publicistică / Valeria Florea-Dascăl ; cop.: Ruxanda Ro-
manciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 245, [2] p. : fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 246 (12 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-291-6.
[2013-1624].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Scrieri istorice.
821.135.1(478)-94 Florea-Dascăl
1807. Frişcu, Alexandru-Horaţiu.
Plăcerea Umilinţei : publicistică / Alexandru-Horaţiu Frişcu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 163 p. ; 11 x 18 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4475-5-3.
[2013-1621].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Publicistică.
821.135.1(478)-7 Frişcu
1808. Limba Noastră Română : Antologie de poeme dedicate lb. rom. / Inst. de Filo-
logie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Acad. Europeană a Societăţii Civile, Proiectul: Personali-
tăţile dintre secole ; coord., sel.: Daniel Verejanu. – [Chişinău] : OMCT, 2013. – 80 p. : fot. ;
21 cm. – Conţine : Limba noastră / Alexei Mateevici. …Îi sunt şi-i voi rămâne fiu, … / Aureliu

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Busuioc. … Limba mea sfătoasă / Nicolae Costenco. Iluzia necesară / Leo Butnaru. O nin-
soare de flori / George Călin. Arhiva Naţională / Lidia Codreanca. Limba română / Ionel
Capiţă. Odă limbii strămoşeşti / Ion Cuzuioc. Renaştere / Otilia Dediu. Limba română / Mircea
Duţescu. Suntem o limbă / Iulian Filip. Toţi ne-am născut din limba română / Steliana Grama.
Lecţie de istorie / Nina Josu. Populară / Leonida Lari. Limba maternă / Dumitru Matcovschi.
Poem recitit al AŞM / Adrian Păunescu. Rugă pentru limba română / Raisa Plăieşu. Cuvîntul /
Petre Popa. E timpul să-ndrăznim, prieteni! / Crina Popescu. Această salcie / Alexe Rău.
Limba românească / Gheorghe Sion. Unsul Graiului Românesc / Claudia Slutu-Grama. Bu-
navestire / Nina Slutu-Suruceanu. Ascultă… / Victor Voinicescu Soţkhi. Prin Mateevici Dum-
nezeu ne-a poruncit / Elena Tamazlâcaru. … Mai dulce şi mai bună decât toate / Victor Tele-
ucă. Odă limbii română / Corneliu Vadim Tudor. Limba română / Train Vasilcău. Cuvintele
limbii materne / Ion Vatamanu. În limbă română toată viaţa am iubit / Renata Verejanu. Limba
noastră cea română / Grigore Vieru. Mereu o să trăieşti! / Doina Bumbu. O dulce limbă româ-
nească / Simion Plămădeală. Limba Română / Emilia Plugaru. Odă limbii române / Petru
Hasnaş. Buna ziua, Limbă Română / Daniel Verejanu.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4364-4-1.
[2013-1587].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme. 2. Literatură română – Poe-
me.
[821.135.1(478)+821.135.1]-82
1809. Lungu-Gorgos, Zinaida.
În leagănul destinului : Versuri, eseuri, aforisme / Zinaida Lungu-Gorgos ; prez. graf.: Viorica
Didic. – Chişinău : Tipocart Print, 2013. – 99 p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4402-9-5.
[2013-1679].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Eseuri – Aforisme.
821.135.1(478)-9 Lungu-Gorgos
1810. Matcovschi, Dumitru.
Poeme în genunchi : Versuri. Eseuri / Dumitru Matcovschi ; design şi cop.: Vitaliu Pogolşa. –
Chişinău : [Institutul de Studii Enciclopedice], 2013 (F.E.-P. "Tipograia Centrală"). – 263 p. : il. ; 20
cm.
ISBN 978-9975-4389-0-2.
[2013-1689].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Eseuri.
821.135.1(478)-1+821.135.1(478)-4 Matcovschi
1811. Matei, Valeriu.
Cruciada balcanică : Opera poetică / Valeriu Matei ; pref. de Alex Ştefănescu ; itinerar
bibliogr. de Claudia Matei. – Chişinău : Mesagerul, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 719 p. :
fot. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. alf. al poemelor : p. 701-709. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9907-9-0 (în cop. tare).
[2013-1779].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Matei

47
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

1812. Moldovanu, Minodora.


Viaţa mea prin neamuri, istorie şi timp : [scrieri istorie] / Minodora Moldovanu ; cop.: Tatiana
Varvariuc. – Sângerei : S. n., 2012 [Tipogr. ULIM]. – 206 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 145-148. – 200 ex.
ISBN 978-9975-101-64-6.
[2013-1742].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-94 Moldovanu
1813. Renata Verejanu şi Cenaclul "Grai Matern" : un sfert de veac, 1988-2013 : [poezii,
proză, ale poetei şi membrilor cenaclului] / Acad. Europeană a Soc. Civile. – Chişinău : OMCT,
2013. – 80 p. : fot. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4340-3-4.
[2013-1589].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-82
1814. Vîrţanu, Tudor.
De trecut îmi amintesc... : Opinii despre filozofia existenţei, exprimate sub formă de poezie,
însă nu şi sub formă de stil poetic / Tudor Vîrţanu. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Sirius")]. – 204
p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-57-099-2.
[2013-1788].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vîrţanu
1815. Персона : Альманах / Asoc. obştească "Personalitate" ; сост., гл. ред.: Б. Мариан ;
авт. идеи, худож. оформл., рис., изд.: Сергей Евстратьев ; худож.: А. Смышляев. – Кишинев :
Universul, 2013 – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-47-091-9.
Nr 1. – 2013. – 304 p. : fot., il. – Conţine : Утром ; Медведь ; Мудрец и князь ; Обида ;
Лепим ; Танк на пьедестале / Николай Савостин. Поэты ; Сочельник 1945-го ; Путешествие
по интернету ; … Упокоиться мне бы в России… ; Песня ; Тебе ; …"Будь самым, будь луч-
шим, будь первым!" ; Петря Кэраре: слово ему и о нем ; Оптимистическая трагедия поэта ;
Борису от Валентина з/к ; Лагерный роман ; …некто искал интеллекта… ; …Каждый орган
мой издерган… ; У плебса в мечтах - камса, … / Борис Мариан. Георгий ; К дням славянской
письменности и культуры ; В годовщину снятия блокады Ленинграда ; Маяковский в Кишине-
ве, 21 января 1914 г. / Александр Милях. Проданный дом ; Катрены ; Цифры ; Пушкинская
горка ; …Нарисуй мне, художник, картину, … ; …Какому дьяволу во благо, … / Юрий Павлов.
C''est la vie ; Судьба ; Белая ворона ; Глупости от ума / Зинаида Гурская. Рядом с камнем :
(Рассказ-притча) ; Призовой баран ; Все в Африку! ; В паутине Афгана, как в лабиринте па-
мяти… / Михаил Лупашко. Танцуй : (Ист. фантазия) / Дмитрий Градинар. Остров утраченных
мокровищ / Анатолий Лабунский. Старатели ; Слеза ; Дурачок / Николай Савостин. Иелохра-
нитель Амануллы / Сергей Скрипник. Бизнес-леди / Лидия Каминская. Высокое и земное : К
70-летию худож. Дмитрия Пейчева / Валентина Склярова. От политической независимости –
к экономической : (И публ. лекции, прочитанной в Акад. наук Респ. Молдова 23 июля 2013 г.)
/ Юрий Рошка. Классики и современники / Лидия Каминская. Жукариада ; Вселенская исто-
рия ; Утюг ; Под воздействием ; Кушмарики ; Ох эти знаки! / Сергей Евстратьев. Лирика впе-
ремежку с юмором и сатирой / Сергей Маслоброд. Полезный сон : (Ист. фельетон) ; Фило-
софемы : Ох уж эта вечная земная жизнь! ; Божья благодать ; 1 июня ; Дачная коллизия /
48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Валерий Шварц. Каламбуря в стакане ; Тут гераклит неправ ; Радуйся! ; Идея ; Вредактор ; О
нас, гагаузах ; Патриотическое ; Нарвался на обед ; Условие ; У дверей венеролога / Петр
Чеботарь. У входа в храм / Елена Черний. Из цикла "Тропою крысолова" : Посвящение авто-
ру ; Посвящение читателю ; Лейся, песня… / Николай Костыркин. Предсказание Джуны ; Шоу
с фишкой ; Для оазиса европейской жизни ; Нельзя крушить собственное "я" ; Проекты ;
"Переговорщик" и не только / Маргарита Цвик. Новая жизнь : (Отрывок из фантаст. романа
"Жизнь после Жизни") / Руслан Михалаки. Испьведь ; Когда тебя нет ; Боюсь я страшного
суда ; Вторая корректура ; Дождь / Лео Бордеяну. Признание в любви… врагу ; Ревнивая
вдова ; Юмористу поневоле ; Каждому свое ; Не та причина ; Размышлянсы ; Басня ; Поэт с
зоотехническим уклоном ; Патриот / Петря Кэраре. Свидание с матерью ; Вечерняя прогулка
; Эй, не плачьте! / Аркадие Сучевяну. Животворная связь искусства в лицах и персоналиях /
Владимир Аникин. Фуражка : Рассказ ; Венки от трёх столиц ; Люби меня… / Кирилл Коваль-
джи. Эвакурели : Рссказ / Михаил Хазин. Журнал "кодры": введение в тему / Светлана Про-
коп. – 500 ex. – ISBN 978-9975-47-092-6. – [2013-1828].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Almanahuri. 2. Literatură rusă din Republi-
ca Moldova – Almanahuri.
821.135.1(478)+821.161.1(478)-82
821.161.1 Literatură rusă
1816. Gashin, Lilia.
The Poem Land also Vocabulary Words & 100 Prowerbs : translated to Russian / Lilia
Gashin. – [Chişinău : S. n.], 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 62, [2] p. : il. color ; 19 cm.
Text parţial paral.: lb. engl., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-100-87-8.
[2013-1726].
- - 1. Literatură rusă – Poezie.
821.161.1-1=111 Gashin
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1817. Карапуз, Яков.
Землепашцы Бессарабии : военно-ист. роман / Яков Карапуз ; диз. обл.: Корниенкова
О. В. – Бельцы : Б. и., 2013 (Tipografia din Bălţi). – 99 p. : fot. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4450-7-8.
[2013-1650].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane istorice.
821.161.1(478)-311.6 Карапуз
1818. Колиер, Лео.
Ревизор вселенной (Возвращение Алена) : Повесть ; Переход : Новелла : Сб. совре-
менной фантастики / Лео Колиер. – Бендеры : Полиграфист, 2013. – 93, [1] p. ; 11 x 17 cm.
În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4433-3-3.
[2013-1706].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri – Nuvele.
821.161.1(478)-34 Колиер
1819. Мотрук-Сухацкая, Фаина.
Словно два ангела… : Сб. cтихов, 2013 г. / Фаина Мотрук-Сухацкая ; граф. диз.: Лилия
Шраер. – [Бэлць : Б. и., 2013 (Tipografia din Bălţi)]. – 198 p. ; 20 cm.

49
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

50 ex.
ISBN 978-9975-4450-4-7.
[2013-1649].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Мотрук
Персона. – Vezi Nr 1815.
821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova
1820. Filioglu, Vasi.
Hoş buluştuk! : Peetlär hem annatmalar / Filioglu Vasi ; fotolar: Ivan Karanastas, Elvira
Kapaklı ; kapak: Väçeslav Popovski. – Kişinöv : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 120 p.
: fot., [16] p. fot. color ; 13 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-961-5 (în cop. tare).
[2013-1771].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova.
821.512.165(478)-1/-3 Filioglu
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1821. Iordăchescu, Iulia.
Lectură particulară : Auxiliar didactic pentru elevi şi profesorii de lb. şi lit. rom. din şc. cu in-
struire în lb. rusă : Cl. 5-7-a / Iulia Iordăchescu, Maria Balan. – [Chişinău : Arc, [2013] (Tipogr.
"Balacron"). – 132, [1] p. : des. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-61-744-4.
[2013-1728].
821(100)-82-93
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1822. Afanasiu, Sergiu.
Alfabetul în poezii şi desene / Sergiu Afanasiu ; prez. graf. Petru Gheţoi. – [Ed. a 5-a]. –
[Chişinău] : Abeceluş, [2010 (Tipărit în Ungaria)]. – 16 p. : des. color ; 29 cm. – (Colecţia "Bucurii
pentru copii") (Învăţăm să citim).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-9909-5-0.
[2013-1748].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Afanasiu
1823. Afanasiu, Sergiu.
Cum te cheamă, pici ghiduş? / Sergiu Afanasiu ; il.: Violeta şi Radu Dioridiev. – [Ed. a 5-a].
– [Chişinău] : Abeceluş, [2010 (Tipărit în Ungaria)]. – [28] p. : des. color, n. muz. ; 26 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9909-4-3.
[2013-1747].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Afanasiu
1824. Afanasiu, Sergiu.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Numărătoarea veselă / Sergiu Afanasiu ; des. de Petru Gheţoi. – [Ed. a 5-a]. – [Chişinău] :
Abeceluş, [2010 (Tipărit în Ungaria)]. – [12] p. : des. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-9909-6-7.
[2013-1749].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Afanasiu
1825. Portas, Valentin.
Vânătorul de lei : Fabule moderne / Valentin Portas ; il.: Liubovi Şestacova. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 155, [1] p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4494-0-3.
[2013-1618].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Fabule.
821.135.1(478)-93 Portas
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
1826. Duşkova, Zinovya.
Bizimnän barabar büüyän masallar / Zinovya Duşkova ; rusçadan gagauzçaya çevirmesi:
Mariya Mercanka ; resimci: V. Roganov. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 32 p. : des. color
; 17 x 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-478-1.
[2013-1838]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova pentru copii.
821.161.1(478)-93=512.165 Duşkova
821.512.165(478)-93 Literatură găgăuză din Republica Moldova
1827. Mercanka, Mariya.
Haydin okumaa : Yaratma toplumu uşaklara / Mariya Marcanka ; dizayn: Aleksandr Kapakli,
Ruksanda Romançiuk. – Chişinău : Pontos, 2013 [CE UASM]. – 36 p. : des. color ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-468-2.
[2013-1680].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova pentru copii.
821.512.165(478)-93 Mercanka
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1828. Pavlicenco, Sergiu.
Literatura universală : man. pentru cl. a 10-a / Sergiu Pavlicenco ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [Chişinău] : Litera (educaţional), 2012 (Combinatul Poligrafic). – 152 p. : fot. ; 26 cm.
13800 ex.
ISBN 978-9975-74-338-9.
[2013-1715].
- - 1. Literatura universală.
821(100).09(075.3)
1829. Pilchin, Ivan.

51
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Literatura universală : Man. pentru cl. a 11-a / Ivan Pilchin, Maria Pilchin, Natalia Grîu-
Roşior ; comisia de evaluare: Gabriela Topor [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] :
Cartdidact, [2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 107, [1] p. : fot., tab. ; 26 cm.
[8000] ex.
ISBN 978-9975-4158-8-0.
[2013-1768].
- - 1. Literatură universală – Manuale.
821(100).09(075.3)
821.124.0 Literatură latină
Cemârtan, Claudia. Limba latină. – Vezi Nr 1791.
821.135.1.0 Literatură română
1830. Moraru, R.
Mai aproape de cuvânt: Interpretarea figurilor de stil în ciclul gimnazial / Moraru R., Mocanu
V. – [Chişinău : S. n., 2013] (Tipogr. "Prag-3"). – 151 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 147-148 (16 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-206-8.
[2013-1822].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.3)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1831. Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi : Academicianul Mihai Cimpoi în viziunea con-
temporanilor săi / Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Acad. Europeană a Societăţii
Civile ; Proiectul: Personalităţile dintre secole ; coord. proiectului, red., sel. şi postf.: Daniel
Verejanu ; au colab.: Gheorghe Duca [et al.]. – [Chişinău] : OMCT, 2013. – 204 p. : fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4364-3-4.
[2013-1586].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Cimpoi, Mihai,
1942 - …, critic literar.
821.135.1(478).09
1832. Geniul invizibil al literaturii basarabene : Renata Verejanu la Ziua de naştere, 22
oct. 2012 : Referinţe critice, aprecieri : Materialele Conf. Şt. / Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Acad. Europeană a Soc. Civile ; [Proiectul] "Generaţia dintre secole" ; coord.: Mihai
Cimpoi ; moderator: Vasile Bahnaru. – [Chişinău] : OMCT, 2013. – 104 p. : fot. ; 21 cm.
Apare din contul aut. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4364-5-8.
[2013-1588].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
Moraru, R. Mai aproape de cuvânt. – Vezi Nr 1830.
821.161.2.0 Literatură ucraineană
Кожухар, К. С. Українська мова і літературне читання. – Vezi Nr 1803.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1833. Синика, В. С.
Курганы у села Буторы : [р-н Григориополь] / В. С. Синика, С. Н. Разумов, Н. П. Тель-
нов ; отв. ред.: С. Б. Вальчак ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Науч.-исслед. лаб.
"Археология". – Тирасполь : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2013 (ГУИПП "Бендерская типография
"Полиграфист") – . – 29 cm. – (Архиологические памятники Приднестровья). – ISBN 978-9975-
4486-1-1.
[Вып.] 1. – 2013. – 146, [2] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 136-146 şi în subsol. – 200 ex. –
ISBN 978-9975-4486-2-8. – [2013-1708].
- - 1. Morminte preistorice – Republica Moldova.
903.5(478-22)
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
1834. Физическая география Республики Молдова : Учеб. для 8 кл. / Виталие
Сокиркэ, Наталья Одоляну, Николае Бобок [et al.] ; trad. din lb. rom.: Larisa Şveţ ; comisia de
evaluare: Anatolie Puţuntică [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Кишинёв] : Ştiinţa, 2013
(Combinatul Poligrafic). – 127, [1] p. : des., tab. color ; 24 cm.
[10500] ex.
ISBN 978-9975-67-900-8.
[2013-1743].
- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova.
911.2(478)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Holban, Ion. Doi brazi viguroşi ai fizicii basarabene. – Vezi Nr 1750.

1835. Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova / aut.: Silviu Andrieş-Tabac, Vladimir
Bogdan, Ana Boldureanu [et al.] ; coord. şi red. şt.: Silviu Andrieş-Tabac ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 633, [2] p. : fig., fot., tab. color, n. muz. ; 24 cm. – (Enciclopedica).
Bibliogr.: p. 615-633 şi în subsol.
ISBN 978-9975-4145-8-6 (Cu drag) (în cop. tare) (eronat).
[2013-1813].
- - 1. Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova. 2. Stema de Stat a Republicii Moldova.
3. Drapelul de Stat al Republicii Moldova. 4. Imnul de Stat al Republicii Moldova.
929.6(478)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1836. Negrei, Viorica.
Hărţi de contur la istorie : Epoca medievală : cl. a 6-a : Caiet de lucru al elevului / Viorica
Negrei, Ion Negrei ; coord.: Demir Dragnev. – [Chişinău] : Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva color"). – 23,
[3] p. : h. ; 21 cm.
2000 ex.

53
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

ISBN 978-9975-4443-7-8.
[2013-1717].
94"04/14"(084.3)(075.3)
1837. Negrei, Viorica.
Hărți de contur la istorie : Epoca modernă : (sec. al XVIII-lea – mijlocul sec. XIX-lea) : cl. a
7-a : Caiet de lucru al elevului / Viorica Negrei, Ion Negrei ; coord.: Demir Dragnev. – [Chişinău] :
Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva color"). – 23, [3] p. : h. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4443-8-5.
[2013-1718].
94"17/18"(084.3)(075.3)
1838. Negrei, Viorica,
Hărți de contur la istorie : Epoca străveche și cea antică : cl. a 5-a : Caiet de lucru al elevului
/ Viorica Negrei, Ion Negrei ; coord.: Demir Dragnev. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Civitas, 2013
(Tipogr. "Arva color"). – 23, [3] p. : h. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4443-6-1.
[2013-1716].
94"0/03"(084.3)(075.3)
94(100) Istorie universală
Dobzeu, Maia. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1718.

Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele. – Vezi Nr 1849-50.

Dolghi, Adrian. Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. – Vezi
Nr 1845, 1847.

Felea, Alina. Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. – Vezi Nr
1851.

Felea, Alina. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1852-53.

Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1854.

Mistreanu, Tatiana. Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1857-61.

Negrei, Viorica. Hărţi de contur la istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1864.

Negrei, Viorica. Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. – Vezi
Nr 1862.

Добзеу, Майя. История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 1719.

История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 1856.

Контурные карты и хронологические оси. – Vezi Nr 1846, 1848, 1863, 1865-69.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
1839. Dulgheru, Valeriu.
Basarabie răstignită : [în vol.] / Valeriu Dulgheru. – Chişinău : Tehnică-UTM, 2013 – . – 21
cm. – ISBN 978-9975-45-215-1.
[Vol.] 9. – 2013. – 224 p. : fig. color, fot. – Text parţial : lb. fr. – 150 ex. – ISBN 978-9975-45-
237-3. – [2013-1705].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)+323(478)
1840. Istoria satului Baiuş în documente, 1911-2011 : [raionul Leova] / Simion Carp,
Elena Carp, Terentie Carp [et al.]. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. Academiei "Ştefan cel Mare"). –
559 p. : facs., fig., fot., fot. color, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 556-559 (94 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4334-0-2.
[2013-1669].
- - 1. Baiuş – Sate – Raionul Leova – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1841. Ţopa,Tudor.
Horodca: din preajma cetăţii antice / Tudor Ţopa, Nicolae Schiţco ; red.-coord.: Nicolae
Schiţco. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 138 p. : fig.,
fot., tab., fot. color, [4] p. fot. color ; 21 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-4459-3-1 (în cop. tare).
[2013-1757].
- - 1. Horodca – Sate – Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1842. Ţopa, Tudor.
Raionul Teleneşti : Devenirea sa în timp / Tudor Ţopa, Anton Moraru, Alexandru Furtună ;
ed., red. şi coord. Nicolae Schiţco. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 503 p. : fot., fot. color, h., tab., [4] p. fot. color ; 25 cm.
Carte de vizită paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4459-2-4 (în cop. tare).
[2013-1781].
- - 1. Raionul Teleneşti – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
1843. Булгар, Степан.
Казаклия = Kаzаyaк : История села, 1812-2012 : [р-н Чадыр-Лунга] / Степан Булгар,
Федор Кылчик. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 523, [1] p. : fig., fot., tab., I-XX p.
fot. color ; 25 cm.
Text : lb. rusă, parţial în lb. găgăuză. – Bibliogr.: p. 517-522 (134 tit.). – Referinţe bibliogr. în
note la sfârşitul cap. – Спонсоры : Примария с. Казаклия, примар Григорий Михайлович Киор,
Ябанжи Иван Георгиевич, Кол Федор Савельевич [и др.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-100-86-1 (în cop. tare).
[2013-1725].
- - 1. Cazaclia – Sate – Raionul Ceadâr-Lunga – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)"1812/2012"

55
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

1844. Цвиркун, В. И.
Под сенью двух держав : история жизни и деятельности Димитрия Кантемира в
Турции и России / В. И. Цвиркун. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Кишинев : Cartdidact, 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 279, [1] p. : fot. ; 25 cm.
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 235-253. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4462-4-2 (în cop. tare).
[2013-1782].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2.Cantemir, Dimitrie, 1673-1723, cărturar, domnitor al
Moldovei (1710-1711) – Biografie.
94(478):[94(560)+94(470)](092)
94(=135.1) Istoria românilor
1845. Dolghi, Adrian.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epoca contemporană :
Cl. a 9-a / Adrian Dolghi, Alina Felea, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). –
12, [1] p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în spaţiu).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-77-123-8.
[2013-1702].
94(=135.1)+94(100)"1945/2013"(084.3)(075.3)
1846. Idem în lb. rusă : Контурные карты и хронологические оси : по истории румын и
всеобщей истории. Новейшее время : 9 кл. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 12, [1]
p. : h. ; 29 cm. – (Представление истории времени и ориентация в пространстве).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-77-126-9.
[2013-1695].
94(=135.1)+94(100)"0/14"(084.3)(075.3)
1847. Dolghi, Adrian.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epoca modernă : Cl. a 7-
a / Adrian Dolghi, Alina Felea, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 12, [1]
p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în spaţiu).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-77-125-2.
[2013-1700].
94(=135.1)+94(100)"1492/1914"(084.3)(075.3)
1848. Idem în lb. rusă : Контурные карты и хронологические оси : по истории румын и
всеобщей истории. Новое время : 7 кл. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 12, [1] p. :
h. ; 29 cm. – (Представление истории времени и ориентация в пространстве).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-77-142-9.
[2013-1693].
94(=135.1)+94(100)"1492/1914"(084.3)(075.3)
1849. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele : Material didactic pentru gimnaziu şi liceu
: [în părţi] / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : [Iulian], 2013 [Tipogr. "Cetatea de Sus"] – . – 20
cm. – (Seria "Istoria pe înţelesul elevilor"). – ISBN 978-9975-4392-6-8.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[Partea] a 2-a : Evul mediu. – 2013. – 69, [3] p. : scheme, tab. – Referinţe bibliogr.: p. 69 (17
tit.). – Ind. tematic : p. 68 – 200 ex. – ISBN 978-9975-4392-9-9. – [2013-1684].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)"04/14"(075.3)
1850. [Partea] a 4-a : Epoca contemporană. – 2013. – 88 p. : scheme, tab. – Bibliogr.: p. 87
(32 tit.). – Ind. tematic : p. 86.– 200 ex. – ISBN 978-9975-4421-9-0. – [2013-1683].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)"1918/1991"(075.3)
1851. Felea, Alina.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epoca antică : Cl. a 5-a /
Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 12, [2] p. :
h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în spaţiu).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-77-122-1.
[2013-1699].
94(=135.1)+94(100)"0/05"(084.3)(075.3)
1852. Felea, Alina.
Istoria românilor şi universală : Epoca antică şi cea medievală : Hărţi de contur şi axe crono-
logice cu sarcini practice : Cl. a 10-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – [Chişinău] :
Cuvîntul-ABC, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20, [1] p. : h. ; 21 x 30 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4377-9-0.
[2013-1760].
94(=135.1)+94(100)"0/14"(084.3)(075.3)
1853. Felea, Alina.
Istoria românilor şi universală : Epoca contemporană : Hărţi de contur şi axe cronologice cu
sarcini practice : Cl. a 12-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – [Chişinău] : Cuvîntul-
ABC, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 18, [3] p. : h. ; 21 x 30 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4496-1-8.
[2013-1759].
94(=135.1)+94(100)"1915/2013"(084.3)(075.3)
1854. Felea, Alina.
Istoria românilor şi universală : Epoca modernă : Hărţi de contur şi axe cronologice cu sar-
cini practice : Cl. a 11-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – [Chişinău] : Cuvîntul-ABC,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 20, [1] p. : h. ; 21 x 30 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4496-0-1.
[2013-1758].
94(=135.1)+94(100)"1492/1914"(084.3)(075.3)
1855. Istoria românilor şi universală : Man. pentru cl. a 9-a / Igor Şarov, Igor Caşu, Maia
Dobzeu [et al.] ; comisia de experţi: Sergiu Mustaţă [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Cartdidact, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 123, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 26
cm.
38600 ex.
ISBN 978-9975-4462-0-4.

57
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

[2013-1773].
- - 1. Istoria românilor – Manuale. 2. Istoria universală – Manuale.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1856. Idem în lb. rusă : История румын и всеобщая история : Учеб. для 9 кл. / пер.:
Григорий Шкундин. – [Кишинёв] : Cartdidact, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 123, [1] p. :
fig., fot. color ; 26 cm.
Glosar : p. 120-122. – 10500 ex.
ISBN 978-9975-4462-5-9.
[2013-1755].
- - 1. Istoria românilor – Manuale. 2. Istoria universală – Manuale.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1857. Mistreanu, Tatiana.
Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca antică : cl. a 5-a : Caietul
elevului / Tatiana Mistreanu ; coord. : Demir Dragnev. – [Chişinău] : Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva
color"). – 32 p. : fig., h. ; 27 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4443-2-3.
[2013-1719].
94(=135.1)+94(100)"0/05"(079)
1858. Mistreanu, Tatiana.
Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca medievală : cl. a 6-a : Caietul
elevului / Tatiana Mistreanu ; coord.: Demir Dragnev. – [Chişinău] : Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva
color"). – 36 p. : fig., h. ; 28 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4443-9-2.
[2013-1720].
94(=135.1)+94(100)"05/1492"(079)
1859. Mistreanu, Tatiana.
Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca modernă : cl. a 7-a : Caietul ele-
vului / Tatiana Mistreanu ; coord.: Demir Dragnev. – [Chişinău] : Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva co-
lor"). – 32 p. : fig., h. ; 28 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4499-1-5.
[2013-1722].
94(=135.1)+94(100)"1492/1914"(079)
1860. Mistreanu, Tatiana.
Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca modernă : cl. a 8-a : Caietul ele-
vului / Tatiana Mistreanu ; coord.: Demir Dragnev. – [Chişinău] : Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva co-
lor"). – 32 p. : fig., h. ; 28 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4499-0-8.
[2013-1721].
94(=135.1)+94(100)"1492/1914"(079)
1861. Mistreanu, Tatiana.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca contemporană : cl. a 9-a : Caie-
tul elevului / Tatiana Mistreanu ; coord.: Demir Dragnev. – [Chişinău] : Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva
color"). – 32 p. : h., tab. ; 28 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4499-2-2.
[2013-1723].
94(=135.1)+94(100)"1918/2004"(079)
1862. Negrei, Viorica.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală: Epoca modernă : Cl. a 8-
a / Viorica Negrei, Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 12, [1]
p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în spaţiu).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-77-204-4.
[2013-1701].
94(=135.1)+94(100)"1878/1914"(084.3)(075.3)
1863. Idem în lb. rusă : Контурные карты и хронологические оси : по истории румын и
всеобщей истории: Новое время : 8 кл. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 12, [1] p. :
h. ; 29 cm. – (Представление истории времени и ориентация в пространстве).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-205-1.
[2013-1694].
94(=135.1)+94(100)"1878/1914"(084.3)(075.3)
1864. Negrei, Viorica.
Hărţi de contur la istoria românilor şi universală: Epoca modernă : (mijlocul sec. al XIX-lea –
1918) : Caiet de lucru al elevului : cl. a 8-a / Viorica Negrei, Ion Negrei. – [Chişinău] : Civitas, 2013
(Tipogr. "Arva color"). – 24, [2] p. : h., tab. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4499-3-9.
[2012-1724].
94(=135.1)+94(100)"18/1918"(084.3)(075.3)
1865. Контурные карты и хронологические оси : по истории румын и всеобщей ис-
тории: Древний мир : 5 кл. / Алина Феля, Адриан Долгий, Виорика Негрей [и др.]. – Кишинёв :
Б. и., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 12, [2] p. : h. ; 29 cm. – (Представление ист. времени и ориен-
тация в пространстве).
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-77-124-5.
[2013-1691].
94(=135.1)+94(100)"0/14"(084.3)(075.3)
1866. Контурные карты и хронологические оси : по истории румын и всеобщей ис-
тории: Древний мир : 10 кл. / Алина Феля, Адриан Долгий, Виорика Негрей [и др.]. – Кишинёв
: Б. и., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 20, [2] p. : h. ; 29 cm. – (Представление истории времени и
ориентация в пространстве).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-158-0.
[2013-1696].
94(=135.1)+94(100)"0/05"(084.3)(075.3)

59
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

1867. Контурные карты и хронологические оси : по истории румын и всеобщей ис-


тории: Новейшее время : 12 кл. / Адриан Долгий, Алина Феля, Виорика Негрей [и др.]. – Ки-
шинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 20, [1] p. : h. ; 29 cm. – (Представление истории вре-
мени и ориентация в пространстве).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-153-5.
[2013-1698].
94(=135.1)+94(100)"1915/2013"(084.3)(075.3)
1868. Контурные карты и хронологические оси : по истории румын и всеобщей ис-
тории: Новое время : 11 кл. / Алина Феля, Адриан Долгий, Виорика Негрей [и др.]. – Кишинёв
: Б. и., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 20, [1] p. : h. ; 29 cm. – (Представление истории времени и
ориентация в пространстве).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-164-1.
[2013-1697].
94(=135.1)+94(100)"0/14"(084.3)(075.3)
1869. Контурные карты и хронологические оси : по истории румын и всеобщей ис-
тории: Средние века : 6 кл. / Алина Феля, Адриан Долгий, Виорика Негрей [и др.]. – Кишинёв
: Б. и., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 12, [1] p. : h. ; 29 cm. – (Представление ист. времени и ориен-
тация в пространстве).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-203-7.
[2013-1692].
94(=135.1)+94(100)"05/1492"(084.3)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1870. Buzu, Olga.
Priorităţile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în Republica Moldova :
Specialitatea 08.00.05 – Econ. şi management : (în activtatea de antreprenoriat) : Autoref. tz. de
doct. habilitat în econ. / Buzu Olga ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : IEFS, 2013. – 44 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-41 (40 tit.).
[2013-139 Teze].
332.6:336.226.212.1(478)(043.2)
1871. Idem în lb. rusă : Приоритеты развития системы оценки недвижимости имущест-
ва в Республике Молдова : Спец. 08.00.05 – Экон. и менеджмент : (в предпринимательской
деятельности) : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра хабилитата экон. наук. – Кишинёв :
IEFS, 2013. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-41 (40 tit.).
[2013-140 Teze].
332.6:336.226.212.1(478)(043.2)
1872. Mocanu, Natalia.
Managementul restructurării economiei rurale în contextul integrării europene : Specialitatea
08.00.05 – Econ. şi management (în agricultură) : Autoref. al tz. de doct. habilitat în econ. / Mocanu
Natalia ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : Centrul Editorial UASM, 2013. – 42 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 36-39 (47 tit.).


[2013-116 Teze].
338.43(478)(043.2)
1873. Ostrovschi, Serghei.
Efectele câmpurilor exterioare, interacţiunilor de schimb şi electron-vibrationale în caracte-
risticile spectroscopice şi magnetice ale clusterilor de schimb şi sistemelor extinse : Specialitatea
01.04.02 – fizica teoretică şi matematică : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe fizico-matematice /
Ostrovschi Serghei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 44 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-41 (117 tit.).
[2013-118 Teze].
535.343+537.622(043.2)
1874. Ţurcan, Nelly.
Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie : 10.01.10 – Jurnalism şi
ştiinţe ale comunicării : Autoref. tz. de doct. habilitat în sociologie / Ţurcan Nelly ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 47 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-44 (82 tit.).
[2013-146 Teze].
[001.891+02]:316.77(043.2)
Pentru titlul doctor
1875. Andone, Raluca-Oana.
Legea aplicabilă actelor juridice cu privire la condiţiile de fond şi de formă în dreptul interna-
ţional privat : Specialitatea: 553.06 – Drept intern. şi european privat : Autoref. tz. de doct. în drept /
Andone Raluca-Oana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (S.C. "PIM", Iaşi). – 30
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (27 tit.).
[2013-137 Teze].
341.9(043.2)
1876. Anghel (Ţocu), Rodica.
Modalităţi de dezvoltare a identităţii psihosexuale la copii de vârstă preşcolară : Specialita-
tea 19.00.07 Psihologie ped. Psihologia dezvoltării. Psihologia personalităţii : Autoref. tz. de doct.
în psihologie / Anghel (Ţocu) Rodica ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. UPS "Ion Creangă" din Chişinău). – 34 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-31 (46 tit.).
[2013-125 Teze].
159.922(043.2)
1877. Balamaci, Dan.
Aplicarea managementului integrat în gestiunea complexelor maritime regionale port – ter-
minal : Specialitatea 08.00.05 Econ. şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref. tz.
de doct. în econ. / Dan Balamaci ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : Centrul Editorial al
UASM, 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (13 tit.).
[2013-124 Teze].
656.61:005(043.2)
1878. Braghiş, Maria.

61
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Strategii pedagogice de optimizare a parteneriatului şcoală-familie-comunitate în treapta în-


văţământului primar : Specialitatea 13.00.01 – Ped. gen. : Autoref. al tz. de doct. în ped. / Braghiş
Maria ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 32 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (45 tit.).
[2013-120 Teze].
37.018(043.2)
1879. Coban, Igor.
Probleme teoretico-practice ale revizuirii hotărârillor judecătoreşti irevocabile în procesul ci-
vil : 12.00.03 Drept privat – (procesul civil) : Autoref. tz. de doct. în drept / Coban Igor ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 33
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-30.
[2013-147 Teze].
347.95(043.2)
1880. Crişciuc, Viorica.
Specificul strategiilor de predare a cunoştinţelor muzicale : (în cadrul disciplinei Educaţia
muzicală) : 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (muzica) : Autoref. tz. de doct. în ped. /
Crişciuc Viorica ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia Universităţii
de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (51 tit.).
[2013-121 Teze].
37.016.046:78(043.2)
1881. Duca, Valeria.
Repere lingvodidactice ale dezvoltării vorbirii dialogate la studenţi în procesul de predare-
învăţare a limbii franceze : Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (lb. fr.) :
Autoref. tz. de doct. în ped. / Duca Valeria ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişi-
nău : CEP USM, 2013. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (50 tit.).
[2013-130 Teze].
37.016.046:811.133.1'27(043.2)
1882. Gatea, Florin Ioan.
Rolul şi locul bisericii greco-catologice în viaţa politică a României (1918-1948) : 07.00.02
Istoria românilor (pe peroade) : Autoref. tz. de doct. în istorie / Gatea Florin Ioan ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (38 tit.).
[2013-138 Teze].
94(498):272/273"1918-1948"(043.2)
1883. Gavrilaş, Sergiu.
Optimizarea sistemului de lucrare şi fertilizare a solului în asolament – premisă de tranziţie
la sistemul de agricultură durabilă : 06.01.01 – agrotehnică : Autoref. tz. de doct. în agricultură /
Gavrilaş Sergiu ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : Centrul editorial al UASM, 2013. –
26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23.
[2013-150 Teze].
631.582:631.8(478)(043.2)
1884. Grebenşcicov, Victor.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Corelaţia structurilor scoarţei terestre exogene cu cele endogene, din sudul interfluviului Nis-
tru – Prut : 04.00.01 – Geologie generală şi regională : Autoref. tz. de doct. în geologie şi mineralo-
gie / Grebenşcicov Victor ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Geologie şi Seismologie. – Chişi-
nău : CEP USM, 2013. – 28 p. : des. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-25.
[2013-143 Teze].
551.2/.3:550.81(282.247.314+282.243.758 )(043.2)
1885. Idem în lb. rusă : Соотношение поверхностных и глубинных структур земной ко-
ры на юге Днестровско-Прутского междуречья : 04.00.01 – Общая и региональная геология :
Автореф. дис. на соиск. учёной степ. д-ра геолого-минерал. наук. – Кишинэу : МолдГУ, 2013.
– 29 p. : des. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25.
[2013-144 Teze].
551.2/.3:550.81 (282.247.314+282.243.758 )(043.2)
1886. Grebenşcicova, Natalia.
Moluştele de dimensiuni mici (gastropoda şi bivalvia) din bajocianul interfluviului Nistru-Prut
: 04.00.09 – Paleontologie şi stratigrafie : Autoref. tz. de doct. în geologie şi mineralogie /
Grebenşcicova Natalia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Geologie şi Seismologie. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 28 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24.
[2013-141 Teze].
551.762.22:564.1/.3(282.247.314+282.243.758)((043.2)
1887. Idem în lb. rusă : Мелкомерные моллюски (gastropoda и bivalvia) байоса
Днестровско-Прутского междуречья : Автореф. дис. на соиск. учёной степ. д-ра геолого-
минерал. наук. – Кишинэу : МолдГУ, 2013. – 30 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26.
[2013-142 Teze].
551.762.22:564.1/.3(282.247.314+282.243.758)((043.2)
1888. Grif Manuel Olavi.
Formarea competenţelor de educaţie fizică în baza operaţionalizării obiectivelor pedagogice
la nivelul treptei gimnaziale : Specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antre-
namentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. tz. de doct. în ped. / Grif Manuel Olavi ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău : Universitatea de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport, 2013. – 30 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (26 tit.).
[2013-134 Teze].
37.016.046:796/799(043.2)
1889. Gumeniuc, Aureliu.
Încărcarea funcţională precoce a implantelor dentare endoosoase de stadiul întâi : 14.00.21
– stomatologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Gumeniuc Aureliu ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (54 tit.).
[2013-117 Teze].
616.314-089.843(043.2)
1890. Leştaru, Marius Cătălin.

63
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Influenţa mijloacelor specifice artelor marţiale "Karate do shotokan" asupra dinamicii calităţi-
lor motrice la studenţii instituţiilor de neprofil : Specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia edu-
caţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tz. de doct. în ped. /
Leştaru Marius Cătălin ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău :
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (42 tit.).
[2013-135 Teze].
796.853.26.012(043.2)
1891. Mednicov, Lorena.
Aspecte clinice şi de patogeneză ale cancerului gastric tip intestinal : 14.00.14 – oncologie
şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Mednicov Lorena ; IMSP Inst. Oncologic. – Chi-
şinău : Medicina, 2013. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23.
[2013-119 Teze].
616.33-006(043.2)
1892. Popov, Ruslan.
Subiectul infracţiunilor prevăzute în capitolele XV şi XVI din partea specială a codului penal :
Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Popov Ruslan ;
Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (8 tit.).
[2013-123 Teze].
343.3/.5(478)(043.2)
1893. Pretula, Ruslan.
Participarea colagenazei la biodegradarea colagenului în normă şi patologie : (studiu expe-
rimental) : 14.00.15 – anatomie patologică : Autoref. tz. de doct. în medicină / Pretula Ruslan ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Depol Promo, 2013. –
30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (12 tit.).
[2013-136 Teze].
616-003.8(043.2)
1894. Prisac, Lidia.
Relaţiile interetnice în Republica Moldova (1989-2005) : 07.00.02 – Istoria românilor (pe pe-
rioade) : Autoref. tz. de doct. în istorie / Prisac Lidia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie,
Stat şi Drept. – Chişinău : S. n., 2013. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (42 tit.).
[2013-127 Teze].
94(478)"1989/2005"+323.1(478)(043.2)
1895. Scutelnic, Oxana.
Diferenţierea instruirii studenţilor în procesul studierii cursului universitar de informatică :
13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Autoref. tz. de doct. în ped. / Scutelnic
Oxana ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, 2013.
– 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (21 tit.).
[2013-133 Teze].
37.016.046:004(043.2)
1896. Sorici, Oxana.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Fundamente pedagogice ale formării competenţelor parentale în contextul educaţiei axiolo-


gice : Specialitatea 13.00.01 – Ped. generală : Autoref. al tz. de doct. în ped. / Sorici Oxana ; Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (59 tit.).
[2013-145 Teze].
37.018(043.2)
1897. Spancioc, Natalia.
Strategia analizei contrastive în predarea sintaxei limbii franceze : Specialitatea: 13.00.02 –
Teoria şi metodologia instruirii (lb. fr.) : Autoref. tz. de doct. în ped. / Spancioc Natalia ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : CEP USM, 2013. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (45 tit.).
[2013-126 Teze].
37.016.046:811.133.1'367(043.2)
1898. Stoian, Anca-Iulia.
Infracţiunea continuată (prelungită) ca formă a unităţii legale de infracţiune : Specialitatea:
12.00.08 – Drept penal (drept penal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Stoian Anca-Iulia ; Acad. "Şte-
fan cel Mare". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI). – 34 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 30-31 (17 tit.).
[2013-129 Teze].
343.12(043.2)
1899. Şcerbacova, Tatiana.
Biotehnologia producerii şi aplicării biopreparatului în baza ciupercii trichoderma virens în
combaterea putregaiurilor radiculare la soia : 06.01.11 – Protecţia plantelor : Autoref. tz. de doct. în
biologie / Şcerbacova Tatiana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricul-
tură Ecologică. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (53 tit.).
[2013-122 Teze].
632.937:633.34(043.2)
1900. Timuş, Angela.
Aspecte ale integrării educaţionale şi sociale a elevilor cu deficiențe de auz : Specialitatea
13.00.03 – Ped. specială : Autoref. tz. de doct. în ped. specială / Timuş Angela ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia UPS "Ion Creangă"). – 34 p. : fig. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 25-30 (80 tit.).
[2013-148 Teze].
376.3/.4(043.2)
1901. Timuş, Ana.
Managementul proiectelor investiţionale de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă în
localităţile urbane şi rurale : Specialitatea 08.00.05 Econ. şi management : (în servicii publice) :
Autoref. al tz. de doct. în econ. / Timuş Ana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : IEFS, 2013. –
26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (12 tit.).
[2013-149 Teze].
005.8:336.531.2:628.1(043.2)
1902. Ţugulschi, Iuliana.

65
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Perfecţionarea contabilităţii consumurilor în vederea luării deciziilor manageriale : (în baza


datelor industriei de panificaţie) : 08.00.12 – Contabilitate ; audit ; analiză econ. : Autoref. tz. de
doct. în econ. / Ţugulschi Iuliana ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : Departamentul
Editorial al Academiei de Studii Economice a Moldovei, 2013. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (11 tit.).
[2013-128 Teze].
657.47:005.311.6(478)(043.2)
1903. Velicova, Tatiana.
Utilizarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de evaluare la informatică : 13.00.02 –
Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Autoref. tz. de doct. în ped. / Velicova Tatiana ; Univ.
de Stat din Tiraspol. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "A & V poligraf"). – 30 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (26 tit.).
[2013-131 Teze].
37.016.046:004(043.2)
1904. Idem în lb. rusă : Применение новых информационных технологий в процессе
оценивания по информатике : 13.00.02 – теория и методология обучения (информатика) :
Автореф. дис. д-ра пед. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "A & V poligraf"). – 30 p. : des., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (26 tit.).
[2013-132 Teze].
37.016.046:004(043.2)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Butnaru, Leo 1808
A Buzu, Olga 1870-71
Ababi, Seriu 1646 C
Adauge, Mihai 1779
Afanasiu, Sergiu 1822-24 Caisîn, Simion 1734
Agachi, Alexei 1777 Canţer, Oleg 1682
Andone, Raluca-Oana 1875 Capcelea, Arcadie 1755
Andrieş-Tabac, Silviu 1835 Capiţă, Ionel 1808
Anghel (Ţocu), Rodica 1876 Carp, Elena 1840
Antohi, Natalia 1728 Carp, Simion 1840
Carp, Terentie 1840
B Cartaleanu, Elena 1715
Babcenco, Valeriu 1804 Casapu, Tudor (1786)
Baciu, Gheorghe 1736 Caşu, Igor 1855-56
Bahnaru, Vasile 1832 Catereniuc, Ilia 1759-60
Balamaci, Dan 1877 Cazacu, Tamara 1796
Balan, Maria 1821 Călin, George 1808
Balan, Valerian 1735 Căruceru, Inna 1731
Bantuş, Igor 1675 Cârmu, Isai 1798-1800
Bărbuţă, Ion 1797 Cemârtan, Claudia 1791
Beleaeva, Svetlana 1717 Cepoi, Liliana 1708
Beniuc, Valentin 1661 Chirilov, Pavel 1749
Berdos, Rodica 1790 Chirtoacă, Ion 1675
Berezovicova, Tatiana 1782 Chirtoagă, Ion 1737
Berlinschii, Iurii 1785 Chitoroagă, Valentina 1645
Bîrcă, Adriana 1756 Cimpoi, Mihai (1831), 1832
Blajin, Cristina 1720-21 Cimpoieş, Gheorghe 1735, 1737
Bogdan, Vladimir 1835 Ciobanu, Eduard 1786
Boincean, Boris 1769 Ciubotaru, Adrian 1650
Bojoga, Eugenia 1659 Ciupac, Ion 1776
Bolcinschi, Victor 1697 Coban, Igor 1879
Boldureanu, Ana 1835 Codreanca, Lidia 1808
Bolocan-Holban, Augustina 1681 Codreanu, Valentin S. 1770
Borş, Alexandru 1782 Cojocaru, Igor 1701
Bostan, Ion 1776 Colomeiţeva, Iulia 1731
Botez, Ilie (1645) Comarniţcaia, Elena 1680
Botnari, Ina 1705-08 Condraticova, Liliana 1654
Botnaru, Irina 1792 Constantinovici, Elena 1797
Botnaru, Maria 1753-54 Corpocean, Anatolie 1773
Botnaru, Raisa 1792 Costachi, Gheorghe 1679
Braghiş, Maria 1726-27, 1732, 1795, 1878 Costenco, Nicolae 1808
Brâncuş, Grigore 1798-1800 Coşcodan, Diana 1743
Brădescu, Pavel 1786 Cozari, Tudor 1741
Brihuneţ, Manole 1654 Crăciun, Grigore 1785
Bucur, Gh. 1769 Creţu, Liliana 1704
Budeanu, Gheorghe 1805 Crişciuc, Viorica 1880
Bulai, Rodica 1639 Cucerescu, Vasile 1671
Bumbu, Doina 1808 Cujba, Valentina 1725
Buruiană, Ion 1670 Culicov, Natalia 1644
Busuioc, Aureliu 1808 Cuşnir, Valeriu 1660

67
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Cuzuioc, Ion 1808 Gashin, Lilia 1816


Gatea, Florin Ioan 1882
D Gavrilaş, Sergiu 1883
Dadu, Constantin Ia. 1770 Gheţoi, Petru 1822, 1824
Dandara, Otilia 1705-08 Globa, Lilia 1759-60
Danii, Anatol 1734 Gorincioi, Gheorghe 1662
Dediu, Otilia 1808 Grama, Steliana 1808
Dent, David 1767 Grebenşcicov, Victor 1884-85
Diaconu, Mihail 1679 Grebenşcicova, Natalia 1886-87
Diaconu, Stela 1741 Gribincea, Vladislav 1672
Didic, Viorioca 1809 Grif Manuel Olavi 1888
Dioridiev, Radu 1823 Grimalschi, Teodor 1722
Dioridiev, Violeta 1823 Griţco, Maria 1663
Dobzeu, Maia 1718-19, 1855-56 Grîu-Roşior, Natalia 1829
Dolghi, Adrian 1710-12, 1845-54, 1862-63 Grosu, Feonia 1793-94
Donica, Gheorghe 1735 Gujuman, Lucia 1663
Doronceanu, Olesea 1681 Gumeniuc, Aureliu 1889
Doru Miron, Neculai 1756 Gurschi, Constantin 1689
Dragan, Elena 1787 Guţu, Ana 1788
Dragnev, Demir 1836-38, 1857-61 Guţu, Ia. 1754
Draguţan, Constantin 1789 Guţuleac, Victor 1680
Drebot, V. 1778 H
Dubnic, Loreta 1704
Dubosarschi, Boris 1779 Hacina, Tamara 1758
Duca, Gheorghe 1831 Hadji-Bandalac, M. 1778
Duca, Valeria 1881 Hanganu, Aurelia 1797
Duhlicher, Olga 1720-21 Harcenco, Boris 1786
Dulgheru, Valeriu 1839 Harconiţa, Elena 1644
Duşkova, Zinovya 1826 Haritonov, Svetlana 1752
Duţescu, Mircea 1808 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 1798-1800
Hasnaş, Petru 1808
E Holban, Ion 1750
Efrim, Oleg 1697 Homenco, Anatolii 1717
Eftodi, Diana 1761 I
Eşanu, Andrei 1777
Eţcu, Ion 1797 Iachim, Vitalie 1782
Evtuşenko, Ana 1803 Iacovlev, Iraida 1761
Ianachevici, Boris 1762
F Iaroşevici, David 1717
Faigher, Anatolie 1688 Iordăchescu, Iulia 1796, 1821
Felea, Alina 1845-54, 1862-63 J
Filioglu, Vasi 1820
Filip, Iulan 1808 Josan, Nicolae 1775
Florea-Dascăl, Valeria 1806 Josu, Nina 1808
Frişcu, Alexandru-Horaţiu 1807 Juc, Victor 1660
Fulga, Viorica 1774
Furtună, Alexandru 1842 K

G Kapakli, Aleksandr 1827


Kapaklı, Elvira 1820
Galben, Svetlana 1741 Karanastas, Ivan 1820
Galben-Panciuc, Zinaida 1741 Krîjanovskaia, Ana 1803

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

L Niculica, Oxana 1647


Nistor, Ileana Denisa 1756
Lari, Leonida 1808 Nistriuc, Pavel 1663
Leah, Tamara 1766
Leştaru, Marius Cătălin 1890 O
Liviţchi, Oxana 1664
Lîsenco, Olga 1711 Olaru, Valentina 1705-08
Lîsenco, Serghei 1711 Oprişan, I. 1798-1800
Lucinschi, Tatiana 1739 Ostrovschi, Serghei 1873
Lungu-Gorgos, Zinaida 1809 P
Lupaşcu, Teodor 1759-60
Lupaşcu, V. 1778 Pavlicenco, Sergiu 1828
Pădureţ-Şoitu, Liudmila 1656
M Păunescu, Adrian 1808
Maftea, Serghei 1639 Perjan, Carolina 1709
Maleca, Ina 1774 Petcu, Galina 1703
Maleca, Tudor 1738 Petcu, Tatiana 1793-94
Martin, Sergiu 1702 Petrovici, Silvia 1710
Matcovschi, Dumitru 1808, 1810 Pilchin, Ivan 1829
Mateevici, Alexei 1808 Pilchin, Maria 1829
Matei, Claudia 1811 Pintilei, Angela 1639
Matei, Valeriu 1811 Plăcintă, Elena 1645
Mednicov, Lorena 1891 Plăieşu, Raisa 1808
Melentiev, Eugenia 1753-54 Plămădeală, Simion 1808
Melnic, Sv. 1778 Plugaru, Emilia 1808
Mercanka, Mariya 1826-27 Poalelungi, Mihai 1689
Mereuţă, Ion 1761 Pogolşa, Vitaliu 1810
Mihaluţa, Lina 1644 Ponomari, Tatiana 1717
Mihniova, Oxana 1785 Popa, Petre 1808
Mistreanu, Tatiana 1857-61 Popescu, Crina 1808
Mîndru, Nina 1730 Popescu, Victor 1764
Mnerie, Dumitru 1756 Popov, Lidia 1640
Mocanu, Ion 1660 Popov, Ruslan 1892
Mocanu, Natalia 1872 Popovski, Väçeslav 1820
Mocanu, V. 1830 Portas, Valentin 1825
Moldovanu, Minodora 1812 Pretula, Ruslan 1893
Moloşag, Natalia 1681 Prisac, Alexandru 1697
Moraru, Anton 1842 Prisac, Lidia 1894
Moraru, R. 1830 Prisăcuţă, Maria 1714-15
(Moşneguţu), Ioan Arhimandritul 1655 Prus, Elena 1643, 1724
Movila-Ghimpu, Valentina 1780 Pşeneac, Vera 1725
Movilă, Irina 1701 Puţuntică, Anatolie 1834
Mustaţă, Sergiu 1855-56 R
N Racu, Aurelia 1734
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 1725, 1731 Radu, Zinaida 1788
Nazaroi, Ion 1763 Raţa, Renata 1805
Neagu, Gheorghe 1701 Rău, Alexe 1808
Negrei, Ion 1836-38, 1864 Revenco-Bîrlădeanu, Ala 1710
Negrei, Viorica 1836-38, 1845-54, 1862-64 Roganov, V. 1826
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1705-08 Roman, Maria 1753-54
Nicolaev, Alexandru 1717 Romanciuc, Ruxanda 1806

69
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Romançiuk, Ruksanda 1827 Tintiuc, Tatiana 1734


Rotaru, Igor 1773 Tomceac, Ana 1657
Rotaru, Vasile 1690 Tomoianu, Corolina 1782
Rusu, Tatiana 1744-48 Topală, Ştefan 1770
Topor, Gabriela 1829
S Trofimov, Victoria 1664
Sajina, Irina 1790 Tudor, Corneliu Vadim 1808
Sarabaş, Eugenia 1726-27, 1732 Tuhari, Tudor 1774
Sarabaş, Nicoleta 1726-27, 1732 Turchină, Tatiana 1710-12
Sava, Lilia 1663 Turculeţ, Mihail 1765
Savelieva, Galina 1657 Turiţă, Sava 1737
Schiţco, Nicolae 1841-42 Ţ
Scutelnic, Oxana 1895
Secrieru, Cezar 1643 Ţarălungă, Victoria 1673-74
Sedleţchi, Iurie 1669 Ţopa,Tudor 1841-42
Seiciuc, Vladislav 1749 Ţugulschi, Iuliana 1902
Serafim, Andrieş 1766 Ţurcan, Nelly 1874
Sion, Gheorghe 1808
Slutu-Grama, Claudia 1808 U
Slutu-Suruceanu, Nina 1808 Ungureanu, Mihai 1733
Smirnov, K. V. 1770 Untilă, Victor 1643
Sorici, Oxana 1896 Ursache, Petru 1689
Spancioc, Natalia 1897 Uşakova, Natalia 1724
Spînu, Igor 1680
Stancu, Ilin 1798-1800 V
State, Daniela 1728-29
Stici, Alina 1729 Vangheli, Virginia 1771
Stoian, Anca-Iulia 1898 Vardanean, Aliona 1779
Stratan, Zinaida 1645 Varvariuc, Tatiana 1812
Suff, Elena 1714-15 Vasilcău, Train 1808
Vatamanu, Ion 1808
Ş Vântu, Valeriu 1779
Velicova, Tatiana 1903-04
Şarban, Dragomir 1733 Verdeş, Angela 1652, 1709
Şarov, Igor 1855-56 Verejan, Ana 1752
Şavga, Larisa 1648, 1739 Verejanu, Daniel 1808, 1831
Şcerbacova, Tatiana 1899 Verejanu, Renata 1808, (1813), (1832)
Şestacova, Liubovi 1825 Vieru, Grigore 1808
Şevciuc, Maia 1705-08 Vîrţanu, Tudor 1814
Ştefaneţ, Diana 1731 Voinicescu Soţkhi, Victor 1808
Ştefănescu, Alex 1811 Vrabie, Vadim 1780
Şveţ, Larisa 1834 Vulpe, Ana 1788
Şveţ, Romeo 1798-1800 Vulpe, Ion 1749
T X
Tamazlâcaru, Elena 1808 Xenofontov, Ion 1777
Taragan, Raisa 1657 Xynopoulou-Kapetanakou, Martha 1649
Taranenco, Anatol 1765
Tcaciuc, Claudia 1664 Z
Teleucă, Victor 1808
Timuş, Ana 1901 Zabulica, Violeta 1733
Timuş, Angela 1900 Zorilo, Larisa 1713

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

А Корниенкова, О. В. 1817
Корой, Еужениу 1782
Аникин, Владимир 1815 Костыркин, Николай 1815
Б Кроитору, Родика 1771
Кроитору, Сержиу 1782
Бобок, Николае 1834 Курачицкая, А. 1802
Бродеяну, Лео 1815 Курцева, Оксана 1801
Бороган, Галина 1781 Кылчик, Федор 1843
Борш, Александру 1782 Кэраре, Петря 1815
Булгар, Степан 1843 Кэрэушу, Бенедикт 1651
Бэлтяну, Ион 1771
Бэлэнуцэ, Анатолий 1757 Л

В Лабунский, Анатолий 1815


Лупашко, Михаил 1815
Вальчак, С. Б. 1833 Люшнівська, А. О. 1803
Г М
Галбен, Светлана 1742-43 Мариан, Борис 1815
Галбен-Панчук, Зинаида 1742-43 Маринчук, Михай 1751
Герасимов, Михаил 1666 Маслоброд, Сергей 1815
Градина, Дмитрий 1815 Милях, Александр 1815
Гросу, Еленa 1771 Михалаки, Руслан 1815
Гурская, Зинаида 1815 Мовила, Валентина 1783
Мотрук-Сухацкая, Фаина 1819
Д Мустяцэ, Григорий 1757
Давер, Маргарита Валентиновна 1724 Н
Демчемко, Тамара 1783
Де-Соуза Леонард Делали Коджо 1772 Негрей, Виорика 1865-69
Долгий, Адриан 1801, 1865-69 Нікітченко, А. І. 1803
Дрозд, Галина 1801
Дьякону, Стелла 1742-43 О

Е Оборочан, Наталья 1771


Одоляну, Наталья 1834
Евстратьев, Сергей 1815
П
З
Павлов, Юрий 1815
Згардан, Дан 1757 Пейчев, Дмитрия (1815)
Златова, С. И. 1667 Попов, Евгений Сергеевич 1772
Потлог, Мирон 1751
К Потлог, Тамара 1751
Кайсын, Симион 1653, 1658 Прокоп, Светлана 1815
Каланча, Анжела 1653 Прудяк, И. 1802
Каминская, Лидия 1815 Р
Кантемир, Дмитрий (1844)
Карапуз, Яков 1817 Разумов, С. Н. 1833
Ковальджи, Кирилл 1815 Родионова, Наталья Cергеевна 1772
Ковердяга, В. В. 1667 Рошка, Юрий 1815
Кожокару, В. 1802
Кожухар, К. С. 1803 С
Колиер, Лео 1818 Савостин, Николай 1815

71
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Самбриш, Е. Ю. 1784 Фуртунэ, Наталия 1757


Сафронов, Ю. М. 1668
Сикур, П. И. 1716 Х
Синика, В. С. 1833 Хазин, Михаил 1815
Склярова, Валентина 1815
Скрипник, Сергей 1815 Ц
Смышляев, А. 1815
Сокиркэ, Виталие 1834 Цвик, Маргарита 1815
Сучевяну, Аркадие 1815 Цвиркун, В. И. 1844

Т Ч

Тельнов, Н. П. 1833 Чеботарь, Пётр 1815


Тинтюк, Татьяна Викторовна 1658 Черний, Елена 1815

У Ш

Урсу, Людмила 1744-48 Шварц, Валерий 1815


Шербан, К. Ф. 1751
Ф Шкундин, Григорий 1856
Шраер, Лилия 1819
Феля, Алина 1865-69

Index de titluri
8000 de lucruri pe care trebuie să le ştii 1650 Cursul educaţional opţional "Exerciţii cu
Absolvenţii Universităţii Agrare de Stat din coarda" 1785
Moldova 1735 Destinul unic de mare campion 1786
Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist- Educaţie civică 1705, 1707
Comerciale din Moldova 1648 Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi 1831
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii European Integrational Processes: Political,
Europene din Moldova 1669 Economic, Law and Linguistic Aspects
Apărarea victimelor torturii, relelor tratamente 1661
sau ale tratamentului degradant 1681 Evaluarea nivelului de secruitate demografică
Aspecte psihosociopedagogice ale procesului în Republica Moldova 1657
educaţional 1703 Geniul invizibil al literaturii basarabene 1832
Biblia istorisită pentru copii 1649 Ierarhii Eparhiei Chişinăului, 1813-2013 1655
Biblioteca şi bibliotecarii în presă şi on-line Ilie Botez 1645
1644 Industrial Symbiosis Network for Environmen-
Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia tal Protection and Sustainable Develop-
şi restabilirea fertilităţii lor 1766 ment in Black Sea Basin 1740
Chimia analitică prin întrebări şi probleme Instrucţiune privind ţinerea lucrărilor de secre-
1752 tariat în Parlamentul Republicii Moldova
Codul contravenţional al Republicii Moldova 1641
1676, 1678 Interuniversitaria 1647
Codul de executare al Republicii Moldova Istoria satului Baiuş în documente, 1911-2011
1693 1840
Codul de procedură civilă al Republicii Limba Noastră Română 1808
Moldova 1694, 1696 Lucrări practice la anatomia omului 1759-60
Codul de procedură penală al Republicii Manualul Judecătorului pentru cauze penale
Moldova 1683 1689
Codul familiei al Republicii Moldova 1691-92 Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova
Codul muncii al Republicii Moldova 1698, 1777
1700 Mărfuri alimentare 1756
Codul penal al Republicii Moldova 1685-86 Noi şi Europa 1665, 1723

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nomenclatorul dosarelor Parlamentului Гражданский процессуальный кодекс Рес-


Republicii Moldova 1642 публики Молдова 1695
Notebook for Practicak work at Human Anat- Гражданское воспитание 1706, 1708
omy 1760 Кодекс Республики Молдова о правонару-
Particularităţile adaptării elevilor claselor шениях 1677
primare la condiţii noi educaţionale 1731 Контурные карты и хронологические оси
Pedagogul anului, 2013 1725 1865-69
Procese integraţioniste europene: aspecte Организация межбанковских расчетов 1668
politice, economice, juridice şi lingvistice Персона 1815
1661 Практические занятия по анатомии челове-
Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto ка 1760
1773 Прогноз распространения главнейших
Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor вредителей и болезней сельскохозяйст-
principale a culturilor agricole pentru венный культур в осенний период 2013
perioada de toamnă anul 2013 şi года и рекомендации по борьбе с ними
recomandări de combatere a acestora 1768
1768 Психология общения 1658
Renata Verejanu şi Cenaclul "Grai Matern" Роль общественных институтов в избира-
1813 тельном процессе 1646
Reţea de simbioza industrială pentru protecţia Русский язык 1802
mediului şi dezvoltare durabilă în bazinul Семейная психология 1653
Mării Negre 1740 Семейный кодекс Республики Молдова
Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi 1692
sugestii practice 1713 Совершенствоание технологии тепловой
Rolul organizaţiilor sociale în procesul обработки предварительного вакууми-
electoral 1646 рованных пищевых систем на основе
Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova круп, овощей и мяса птицы 1772
1835 Технологическое воспитание 1771
Soil as World Heritage 1767 Трудовой Кодекс Республики Молдова
Ştiinţe 1741 1699
Tehnologii alternative de cultivare a grâului de Уголовно-процессуальный кодекс Респуб-
toamnă în Republica Moldova 1769 лики Молдова 1684
Trade Co-operative University of Moldova Уголовный кодекс Республики Молдова
1739 1687
Universitatea Cooperatist-Comercială din Физическая география Республики Молдо-
Moldova 1738-39 ва 1833

Index de subiecte

Acte administrative în Republica Moldova, Biserica Sfântul Nicolae din satul Boldureşti,
asigurarea legalităţii 1679 istorie 1654
Alegeri 1646 Campanii electorale, Republica Moldova 1660
Anatomia omului, aparatul locomotor 1758-60 Cauze penale 1689
Aparatul locomotor 1760 Cernoziom, Republica Moldova, protecţie
Bazinul Mării Negre, protecţie, dezvoltare 1766
durabilă 1740 Chimie, analitică 1752
Bănci, operaţii bancare 1667 - organică 1753-54
Beton armat 1776 Coduri, contravenţional al Republicii Moldova
Biblia pentru copii 1649 1676-78
Biochimia produselor alimentare 1756 - de executare al Republicii Moldova 1693

73
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

- de procedură civilă al Republicii Moldova - universală 1849-50, 1855-56


1695-96 - - metodica predării 1719
- de procedură penală al Republicii Moldova Întreprinderi auto, proiectare 1773
1683-84 Învăţământ primar 1730-32
- familiei al Republicii Moldova 1691-92 Limbi, engleză 1789-90
- muncii al Republicii Moldova 1698-1700 - - metodica predării 1720-21
- penal al Republicii Moldova 1685-87 - franceză 1792-94
Concursul "Pedagogul anului" – 2013 1725 - latină 1791
Construcţii din lemn 1765 - română 179895-1800
Contabilitate 1774 - română din Republica Moldova 1659
Cultivarea grâului de toamnă 1769 - rusă, teste 1802
Cultura franceză 1643 - ucraineană 1803
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Limbi individuale, metodica predării 1724
reclamaţii 1672 Lingvistică 1787-88
Demografie, Republica Moldova, evaluare Literatură, găgăuză din Republica Moldova
1657 pentru copii 1827
Desen 1778 - religioasă 1656
Dezvoltare regională, Republica Moldova - română, critică şi interpretare 1830
1701 - română din Republica Moldova 1805-15
Distribuţia energiei electrice 1764 - - critică şi interpretare 1831-32
Drapelul de Stat al Republicii Moldova 1835 - rusă 1816
Drept, cercetări ştiinţifice 1669 - rusă din Republica Moldova 1815-19
- administrativ 1680 - română din Republica Moldova pentru copii
- instituţional european 1671 1822-25
- internaţional public 1673 - rusă din Republica Moldova pentru copii
- penal 1688 1826
- procesual civil 1697 - ucraineană 1803
Drepturi, copilului 1674 - universală 1828-29
- omului, protecţie europeană 1670 Management ecologic 1755
Economia întreprinderii 1775 Martori,tehnici de audiere 1682
Economie, cercetări ştiinţifice 1669 Matematică, teste 1744
Educaţie 1713, 1728-29 Mănăstiri şi schituri din Republica Modlova
- artistică 1733 1777
- civică Microeconomie 1663-64
- - ghiduri 1705-06, 1710-11 Microsoft Word, aplicaţii 1639
- - manuale 1707-08, 1712, 1714-15 Morminte preistorice, Republica Modlova 1833
- creştină 1716 Muzică, bisericească 1716
- creştin-ortodoxă 1704 - instrumentală 1784
- fizică, metodica predării 1722 - pentru orchestră 1779
- incluzivă 1734 - pentru pian 1779, 1781
- muzicală 1780, 1782-83 Operaţii bancare 1668
- tehnologică 1771 Ore de dirigenţie 1726-27
Enciclopedii pentru copii şi elevi 1650 Organe senzoriale 1759
Fizică 1751 Organizaţii sociale 1646
- metodica predării 1717 Partidul Comunist al Moldovei, istorie 1662
Geografia fizică a Republicii Moldova 1834 Patologia sistemului nervos,diagnostic 1762
Grâu de toamnă – Cultivare 1769 Pedagogi, Chişinău 1725
Imnul de Stat al Republicii Moldova 1835 Pictură 1778
Impozite 1666 Plante agricole, boli 1768
Inginerie mecanică, indici bibliografici 1645 Pregătire profesională 1709
Istorie, românilor 1849-50, 1855-56 Procese, electoral 1646
- - metodica predării 1718 - integraţioniste europene 1661

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Psihologie, comunicării 1658 Stema de Stat a Republicii Moldova 1835


- emoţiilor 1652 Supraîncălzirea alimentelor, tehnologii 1772
- familiei 1653 Ştiinţa solului 1767
- pedagogică 1703 Ştiinţele naturii 1741
Reiki, sistem de terapie 1651 Teoria probabilităţii 1749
Rezistenţa educaţiei 1713 Teorie economică 1664
Sărituri cu coarda 1785 Tortură, apărarea victimelor 1681
Sculptură 1778 Trafic telefonic 1763
Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova Tumori cutanate 1761
1835 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Sistem de operare Microsoft Windows 7 1640 istorie 1735, 1737
Sisteme, limfatic 1759 Universitatea Cooperatist-Comercială din
- nervos periferic 1759 Moldova, anale 1648, 1738-39
- de telecomunicaţii 1763 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
- cardiovascular 1759 "Nicolae Testemiţanu" – Istorie 1736
- nervos 1762 Vinovăţie, acord de recunoaştere 1690
Societate civilă 1646 Viţă de vie 1770
Statistică matematică 1749

Index geografic

Baiuş , raionul Leova, istorie 1841


istorie 1840 Republica Moldova,
Cazaclia, raionul Ceadâr-Lunga, istorie 1839, 1844
istorie 1843 Teleneşti,
Horodca, raionul Ialoveni, istorie 1842

Index de editori
Evrica 1775
Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al Republicii Farmec-Lux 1691, 1695
Moldova 1639 Fundaţia "Draghiştea" 1841-42
Abeceluş 1822-24 IEFS 1870-71, 1901
Arc 1650, 1659, 1733, 1821 Institutul de Economie, Finanţe şi Statis-
ASEM 1902 tică 1657
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" 1798-1800 Institutul de Formare Continuă 1653,
Camno-Grup 1704 1658, 1734
Cartdidact 1718-19, 1785, 1828, 1844, 1855-56 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe
Cartier 1697, 1705-08 Politice al Academiei de Ştiinţe a
Căpăţînă-Print 1779 Moldovei 1660
Centrul Editorial al UASM 1872, 1877, 1883 Institutul de Studii Enciclopedice al Aca-
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1717 demiei de Ştiinţe a Moldovei 1777,
CEP USM 1873-74, 1878-79, 1881-82, 1884-87, 1797, 1810, 1835
1892, 1896-97, 1899 Integritas 1751, 1796
Cetatea de Sus 1720-21 Interprint 1726-27, 1732, 1795
Civitas 1836-38, 1857-61, 1864 IRIM 1661
Contrast-Design 1789 Iulian 1849-50
Cuvîntul-ABC 1852-54 Lavilat Info 1676-78, 1683-87, 1692-95,
Depol Promo 1893 1698-1700
Epigraf 1771, 1780, 1783 Lexon-Prim 1754, 1766
75
Cronica cărţii Nr 9-2013 ≡ Book annals Nr 9-2013

Litera 1828 UCCM 1648, 1664, 1737-39, 1749, 1774


Lyceum 1728-30, 1790, 1793-94, 1801 ULIM 1724, 1788
Medicina 1762, 1891 Universitatea de Stat "Alecu Russo"
Mesagerul 1811 1640, 1647, 1673-74, 1688, 1701,
OMCT 1808, 1813, 1831-32 1703, 1713, 1767, 1787, 1895
Pontos 1643, 1655, 1758, 1781, 1806, 1826-27 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică
Prag-3 1656 şi Sport 1888
Prut Internaţional 1741-48, 1802 Universitatea de Stat din Comrat 1667
Societatea Biblică Interconfesională din Republica Universul 1815
Moldova 1649 USEM 1669
Ştiinţa 1710-12, 1714-15, 1755, 1782, 1798-1800, Полиграфист 1818
1803, 1834 Приднестровский государственный
Tehnica-UTM 1645, 1663, 1750, 1751, 1756-57, университет им. Т. Г. Шевченко
1763, 1765, 1772-73, 1776, 1778, 1839 1668, 1783, 1833
Tipocart Print 1662, 1809
UASM 1735, 1737

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-101-92-9 1724
ISBN 978-9975-54-027-8 1742
ISBN 978-9975-54-067-4 1743
ISBN 978-9975-54-058-2 1744
ISBN 978-9975-54-016-2 1745-46
ISBN 978-9975-54-020-9 1747
ISBN 978-9975-54-039-1 1748
ISBN 978-9975-9928-8-6 1751
ISBN 978-9975-113-08-3 1762
ISBN 978-9975-939-25-6 1790
ISBN 978-9975-65-163-9 1793
ISBN 978-9975-939-70-6 1794
ISBN 978-9975-9587-9-0 1795
ISBN 978-9975-9928-7-9 1796
ISBN 9975-69-277-9 1802
ISBN 978-9975-4145-8-6 1835

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2013
IULIE-SEPTEMBRIE NR 3 JULY-SEPTEMBER
(150-204)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
150. Spînu, Stela. Procesele culturale europene: implicaţii pentru Republica Moldova /
Stela Spînu. – Chişinău : S. n., 2013. – 200 p.
Dulschi Silvia. O viziune interdisciplinară asupra proceselor culturale europene // Admi-
nistrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 144-145 : fot.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
151. Codreanu, Lina. Theodor Codreanu : Bibliografie critică / Lina Codreanu. – Chişi-
nău : S. n., 2012. – 585 p.
Foiu Taisia. Breviar bibliographic // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 201-202.

152. Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie, 1992-2012 : Studiu bibliografic /


Univ. Liberă Intern. din Moldova / alcăt. : Aspazia Sacovici [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2012. –
210 p.
Corghenci Ludmila, Bletea Stepanida. O lucrare de succes şi despre succese // Noo-
sfera. – 2013. – Nr 8. – P. 183-184.

153. Ungureanu, Larisa : popas în lumea cuvintelor : Biobibliografie / alcăt. : Larisa


Ungureanu, Doina Spătaru. – Chişinău : S. n., 2012. – 131 p.
Foiu Taisia. Breviar bibliographic // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 203.
02 BIBLIOTECONOMIE
154. Tutun, Irina. 50 de ani de învăţământ biblioteconomic în Republica Moldova / Irina
Tutun, Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012. – 230 p.
Foiu Taisia. Breviar bibliographic // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 200.

070 Ziaristică. Presă


155. Istoria jurnalismului din România în date: enciclopedie cronologică / coord. :
Marian Petcu. – Iaşi : Polirom, 2012. – 1414 p.
Ţurcan Nelly. Istoria jurnalismului din România în date // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48,
Nr 2. – P. 211-214.

77
Cronica recenziilor Nr 3-2013 ≡ Review annals Nr 3-2013

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
156. Lumina Sfintelor Scripturi : Vol. 2 : Antologie tematică din opera Sfântului Ioan
Gură de Aur / alcăt. : Liviu Petcu. – Bucureşti : Anestis, 2008. – 964 p.
Negru Nina. Sf. Ioan Gură de Aur a fost avocat al poporului // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 2 aug. – P. 14.

157. Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova : studiu enciclopedic. – Chişinău :


Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM, 2013. – 800 p.
Rău Alexe. O creaţie de excepţie a enciclopediştilor de la Academia de Ştiinţe a Repu-
blicii Moldova // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 7.

158. Pleşu, Andrei. Parabolele lui Iisus – Adevărul ca poveste / Andrei Pleşu. – Bucu-
reşti : Humanitas, 2012. – 312 p.
Curtean Maria. Scurtă prezentare de carte // Luminătorul. – 2013. – Nr 2. – P. 18-24.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ
159. Albu, Gabriel. Grijile şi îngrijorările profesorului : ghid / Gabriel Albu. – Piteşti : Pa-
ralela 45, 2013. – 240 p.
Goraş-Postică Viorica. Cu ce griji şi îngrijorări îşi duce crucea profesorul de azi şi de în-
totdeauna // Didactica Pro… – 2013. – Nr 4. – P. a 2-a a cop.

160. Goraş-Postică, Viorica. Teoria şi metodologia managementului proiectelor edu-


caţionale : studiu monografic / Viorica Goraş-Postică. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 192 p.
Cojocaru Victoria // Didactica Pro… – 2013. – Nr 4. – P. a 3-a a cop.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


161. Cojocaru, Victoria. Stilurile manageriale în instituţia preşcolară : monografie / Vic-
toria Cojocaru, Lilia Cebanu. – Chişinău : CEP Medicina, 2013. – 273 p.
Andriţchi Viorica // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 3. – P. 79-80.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
162. Tabără, Cristian. Tradiţii & apucături / Cristian Tabără. – Bucureşti : Lumea cre-
dinţei, 2012. – 189 p.
Curtean Maria. Mica prezentare de carte // Luminătorul. – 2013. – Nr 3. – P. 27-29.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

398 Folclor
163. Colac, Tudor. Tradiţii, obiceiuri şi sărbători cinegetice / Tudor Colac. – Chişinău :
Grafema Libris, 2013. – 288 p.
Apetri Dumitru. Vânătoarea: tradiţii, obiceiuri, sărbători // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2013. – Nr 8. – P. 19 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 19.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


59 ZOOLOGIE
164. Cozari, Tudor. Atlas Zoologic / Tudor Cozari. – Chişinău : Ştiinţa, 2013. – 123 p.
Dediu Ion // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 185-186.
Şveţ Romeo, Iachim Vitalie. Savant ce revendică demnitatea ştiinţei // Făclia. – 2013. – 8 iun.
– P. 13.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
616 Patologie. Medicină clinică
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
165. Grosu, Victoria. Aritmiile cardiace şi insuficienţa cardiacă cronică la copii şi ado-
lescenţi. Aspecte de diagnostic şi tratament / Victoria Grosu. – Chişinău : S. n., 2013. – 142
p.
Mihu Ion // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. –
P. 186-187.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
166. Calchei, Elena. Cultura tutunului în Republica Moldova / Elena Calchei. – Chişi-
nău : S. n., 2012. – 190 p.
Vronschih M. D. O carte destinată tutunului // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 6/7. –
P. 39.

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
167. Власов, В. В. Экологические основы формирования виноградных ландшаф-
тов / В. В. Власов. – Киев, 2012.
Гаина Б. С., Кисиль М. Ф. // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 2. – P.
40.

79
Cronica recenziilor Nr 3-2013 ≡ Review annals Nr 3-2013

635 Plante de grădina. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
168. Coreţchi, Liubov. Bazele imunogenetice ale rezistenţei culturilor leguminoase la
fitopatogeni : [monografie] / Liubov Coreţchi. – Chişinău : S. n., 2013. – 190 p.
Găina Boris, Voloşciuc Leonid // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 183-186.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
169. Slutu-Soroceanu, Nina. Nas în nas : [desene, şarje] / Nina Slutu-Soroceanu. –
Chişinău : Bons Offices, 2012. – 127 p.
Sâtnic Eleonora. Talent şi imaginaţie creatoare // Literatura şi arta. – 2013. – 18 iul. –
P. 8.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
170. Ciubucciu, Vlad. Taina numelui tău : reflecţii paleolingvistice / Vlad Ciubucciu. –
Chişinău : Pontos, 2012. – 254 p.
Cosniceanu Maria. O nouă contribuţie la studierea onomasticii // Literatura şi arta. –
2013. – 11 iul. – P. 7.

171. Dumbrăveanu, Albina. Crezul meu, Limba Română / Albina Dumbrăveanu. –


Chişinău : Bons Offices, 2013. – 224 p.
Chiosa Eugenia. Crezul Albinei Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 24 sept.
– P. 20.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
172. Roth, Philip. Complexul lui Portnoy : [roman] / Philip Roth. – Iaşi : Polirom, 2011.
– 264 p.
Galaicu-Păun Emilian // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 24 sept. – P. 19.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1 Literatură română


173. Axinte, Şerban. Păpădia electrică : versuri / Şerban Axinte. – Bucureşti : Casa de
Pariuri Literare, 2012. – 76 p.
Crudu Dumitru. "Doamne, doamne, ce am mai râs!" // Timpul. – 2013. – 5 iul. – P. 20.
Pilchin Maria. Omul cu trup de păpădie // Timpul. – 2013. – 19 iul. – P. 23.

174. Bolchiş Tătaru, Teresia. Jar şi diamante de Igniş : roman / Teresia Bolchiş Tăta-
ru. – Alba Iulia : Gens Latina, 2012. – 378 p.
Cârlan-Munteanu Oxana. Amalgam de sentimente umane în romanul unei autoare alba-
iuliene // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 222-224.

175. Danilov, Nichita. Ambasadorul invizibil : roman / Nichita Danilov. – Iaşi : Polirom,
2010. – 464 p.
Negru Nina // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 23 aug. – P. 14.

176. Florian, Filip. Toate bufniţele : roman / Filip Florian. – Iaşi : Polirom, 2012. – 280
p.
Galaicu-Păun Emilian // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 2 iul. – P. 20.
177. Iuga, Nora. Sexagenara şi tânărul : roman / Nora Iuga. – Iaşi : Polirom, 2012. –
204 p.
Negru Nina. Nora Iuga şi sinceritatea rentabilă // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 20 sept.
– P. 14.

178. Marafet, Constantin. Penumbra trandafirului : versuri / Constantin Marafet. – Cra-


iova : Fundaţia Scrisului Românesc, 2013.
Roşioru Ion. Un festin poetic de zile mari // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 5.

179. Nanea, Vasile. Diplomaţie pe baricade : [jurnal biografic] / Vasile Nanea. – Chişi-
nău : Litera, 2012 . – 167 p.
Cimpoi Mihai. Prezentul viu basarabean văzut de un diplomat // Literatura şi arta. –
2013. – 5 sept. – P. 2.

180. Popa, Vasile S. Ultima noapte la Tanais : roman / Vasile S. Popa. – Bucureşti
: Societatea Scriitorilor militari, 2012.
Iachim Ion. Un roman cu generali // Univers pedagogic pro. – 2013. – 12 sept. – P. 3.

181. Pecican, Ovidiu. Arhitecturi emsianice : roman / Ovidiu Pecican. – Bistriţa :


Charmides, 2012. – 254 p.
Pilchin Maria. O biserică de oameni // Timpul. – 2013. – 12 iul. – P. 22.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


182. Anton, Ion. Foka : roman / Ion Anton. – Chişinău : Silvius Libris, 2012. – 336 p.
Ciocanu Ion. Foka – roman istoric inovator // Florile dalbe. – 2013. – 26 sept. – P. 2-3.

81
Cronica recenziilor Nr 3-2013 ≡ Review annals Nr 3-2013

183. Belicov, Serafim. 101 poeme / Serafim Belicov. – Bucureşti : Biodova, 2013.
Moroşanu Andrei. Pe margini de clipe interzise // Literatura şi arta. – 2013. – 11 iul. – P.
7.

184. Cibotaru, Mihail Gh. Crestături pe tulpina unui destin : retrospective subiective. –
Chişinău : Universul, 2013. – 1340 p.
Rusu Tudor. Un destin de om ce înglobează fiinţa noastră naţională // Făclia. – 2013. –
24 aug. – P. 15.

185. Crudu, Dumitru. Jurnalul bibliotecarului / Dumitru Crudu. – Chişinău : Notograf


Prim, 2013. – 83 p.
Osoianu Vera. Bibliotecarul din manual, sau "Un scriitor talentat poate fi şi un foarte bun
bibliotecar" // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 208-211.
186. Crudu, Dumitru. Un american la Chişinău : roman. – Bucureşti : Casa de Pariuri
Literare, 2013. – 316 p.
Galaicu-Păun Emilian // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 30 iul. – P. 19.
Partole Claudia. O carte care m-a inspirat să meditez… // Biblio Polis. – 2013. – Vol.
49, Nr 3. – P. 246-247.

187. Grama, Steliana. Să ne păstrăm coloana vertebrală : Versuri de Patrie / Steliana


Grama ; ed îngrijită de Claudia Slutu-Grama. – Chişinău : Pontos, 2012. – 244 p.
Bulat Ludmila. "Am ales să scriu cuvinte…" // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P.
226-228.

188. Grosu, Lidia. Pe aripa infinitului : versuri / Lidia Grosu. – Chişinău : Pontos, 2008.
– 156 p.
Codreanca Lidia. Indignatio facit versus // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P. 5.

189. Moraru, Ion. Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc : trilogie. –
Ed. a 3-a. – Chişinău : Flux, 2011. – 448 p.
Nechit Irina. Careta lui Ion Moraru, o cupă plină cu lacrimi şi sânge // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 5 iul. – P. 18.

190. Nicula, Sava. Flori de toamnă : versuri / Sava Nicula. – Chişinău : Atelier, 2012. –
190 p.
Brumaru Victor. Primăvara poeziei // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 201-202.

191. Postolachi, Doina. Lumina de peste nopţile mele : poezii / Doina Postolachi. –
Chişinău : Pontos, 2012. – 68 p.
Slutu-Soroceanu Nina. Veghea cuvintelor // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P.
221-222.

192. Rogac, Raia. Punţi de suflet : convorbiri / Raia Rogac. – Bucureşti : Biblioteca Bu-
cureştilor, 2011. – 428 p.
Postolachi Veronica. Cea dintotdeauna Raia Rogac – fidelă spiritualităţii româneşti //
Biblio Polis. – 2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 228-231.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

193. Rusnac, Constantin. 101 poeme. – Bucureşti : Biodova, 2013. – 128 p. – (Col.
"Ideal").
Brumaru Victor. Simfonia neterminată pentru 101 poeme // Biblio Polis. – 2013. – Vol.
48, Nr 2. – P. 219-221.

194. Rusu, Nicolae. Al şaptelea simţ : roman / Nicolae Rusu. – Chişinău : Prut Interna-
ţional, 2013. – 220 p.
Boldişor Veronica. Intuiţia ca făgăduinţă în cunoaşterea viitorului // Biblio Polis. – 2013.
– Vol. 48, Nr 2. – P. 225-226.

195. Slutu-Soroceanu, Nina. Catedrala : [poezii]. – Chişinău, 2013. – 175 p.


Cimpoi Mihai. Legea firii // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P. 8.

196. Ungureanu, Lidia. 101 poeme. – Bucureşti : Biodova, 2012. – 121 p.


Ciocanu Ion. Lidia Ungureanu, între viaţă şi cuvânt // Literatura şi arta. – 2013. – 4 iul. – P.
8.

197. Ursache, Silvia. Basme scurte, dar hazlii, bune de-amuzat copii. – Chişinău : S. n.,
2011. – 64 p.
Ciocanu Ion. Istorioare hazlii, amuzante nu doar pentru copii // Literatura şi arta. – 2013. –
25 iul. – P. 5.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură româna
198. Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu : Dicţionar enciclopedic. – Chişinău : Gunivas, 2012. –
564 p.
Burlui Vasile. Un dicţionar al timpurilor noastre // Literatura şi arta. – 2013. – 22 aug. –
P. 4.

199. Tecuci, Alexandru. Zbucium de creaţie şi cercetare : [lit. rom. şi lit. rom. din Rep.
Moldova] / Alexandru Tecuci. – Cahul : US "B. P. Hasdeu" Cahul, 2011. – 289 p.
Palladi Tudor. Vocaţia autentică a receptării şi admiraţiei artei literare din sudul Basara-
biei // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 9.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
200. Marta, Liviu. The Late Bronze Age Settlements of Petea-Csengersima / Liviu Mar-
ta ; trad. : Adriana Costin. – Satul Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2009. – 239 p.
Sîrbu Livia // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. –
P. 423-428 : fot.

201. Soroceanu, Tudor. Die kupfer-und bronzedepots der frühen und mittleren
bronzezeit in Rumänien = Depozitele de obiecte din Cipru şi bronz din România. Epoca tim-

83
Cronica recenziilor Nr 3-2013 ≡ Review annals Nr 3-2013

purie şi mijlocie a bronzului / Tudor Soroceanu. – Cluj-Napoca-Bistriţa : Accent, 2012. – 292


p.
Nicic Andrei // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. –
P. 421-422 : fot.

202. Древности 2011 : Ежегодник / ред.: С. И. Посохов [и др.] – Хarkov : "НТМТ",


2011. – 420 p.
Ciobanu Larisa. Recenzii şi prezenrări de carte // Revista Arheologică. – 2012. – Nr 1/2.
– P. 344-348.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(478) Istoria Republicii Moldova
203. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută : [Vol. 9] / Iurie Colesnic. – Chişinău :
Ulysse, 2012. – 322 p.
Zub Alexandru. "Necunoscuta" Basarabie: secvenţe memorabile. – Biblio Polis. – 2013.
– Vol. 48, Nr 2. – P. 215-217.

94(498) Istoria României


204. Dragnev, Demir. Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în Ţările Ro-
mâne: Studii şi materiale / Demir Dragnev. – Chişinău : Cartdidact-Civitas, 2012. – 596 p.
Dragnev Demir // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 423-424
: fot.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

A E
Albu, Gabriel 159 Eminescu, Mihai 198
Andriţchi, Viorica 161
Anton, Ion 182 F
Apetri, Dumitru 163 Florian, Filip 176
Axinte, Şerban 173 Foiu, Taisia 151, 153-54
B G
Belicov, Serafim 183 Galaicu-Păun, Emilian 172, 176, 180
Bletea, Stepanida 152 Găina, Boris 168
Bolchiş, Tătaru, Teresia 174 Goraş-Postică, Viorica 159-60
Boldişor, Veronica 194 Grama, Steliana 187
Brumaru, Victor 190, 193 Grosu, Lidia 188
Bulat, Ludmila 187 Grosu, Victoria 165
Burlui, Vasile 198
I
C
Iachim, Ion 180
Calchei, Elena 166 Iuga, Nora 177
Cârlan-Munteanu, Oxana 174
Cebanu, Lilia 161 K
Chiosa, Eugenia 171
Cibotaru, Mihail Gh. 184 Kulikovski, Lidia 154
Cimpoi, Mihai 179, 195, 198 M
Ciobanu, Larisa 202
Ciocanu, Ion 182, 196-97 Marafet, Constantin 178
Ciubucciu, Vlad 170 Marta, Liviu 200
Codreanca, Lidia 188 Mihu, Ion 165
Codreanu, Lina 151 Moraru, Ion 189
Codreanu, Theodor 151 Moroşanu, Andrei 183
Cojocaru, Victoria 160-61
Colac, Tudor 163 N
Colesnic, Iurie 203 Nanea, Vasile 179
Coreţchi, Liubov 168 Nechit, Irina 189
Corghenci, Ludmila 152 Negru, Nina 156, 175, 177
Cosniceanu, Maria 170 Nicic, Andrei 201
Costin, Adriana 200 Nicula, Sava 190
Cozari, Tudor 164
Crudu, Dumitru 173, 185-86 O
Curtean, Maria 158, 162
Osoianu, Vera 185
D
P
Danilov, Nichita 175
Palladi, Tudor 199
Dediu, Ion 164
Partole, Claudia 180
Dragnev, Demir 204
Pecican, Ovidiu 181
Dulschi, Silvia 150
Petcu, Liviu 156
Dumbrăveanu, Albina 171
Petcu, Marian 155
Pilchin, Maria 173, 181

85
Cronica recenziilor Nr 3-2013 ≡ Review annals Nr 3-2013

Pleşu, Andrei 158 Ţ


Popa, Vasile S. 180
Postolachi, Doina 191 Ţurcan, Nelly 155
Postolachi, Veronica 192 U
R Ungureanu, Larisa 153
Rău, Alexe 157 Ungureanu, Lidia 196
Rogac, Raia 192 Ursache, Silvia 197
Roşioru, Ion 178 V
Roth, Philip 172
Rusnac, Constantin 193 Voloşciuc, Leonid 168
Rusu, Tudor 184 Vronschih, M. D. 166
Rusu, Nicolae 194
Z
S
Zub, Alexandru 203
Sacovici, Aspazia 152
Sâtnic, Eleonora 169 В
Sîrbu, Livia 200 Власов, В. В. 167
Slutu-Grama, Claudia 187
Slutu-Soroceanu, Nina 169, 191, 195 Г
Soroceanu, Tudor 201
Spătaru, Doina 153 Гаина, Б. С. 167
Spînu, Stela 150 К
T Кисиль, М. Ф. 167
Tabără, Cristian 162 П
Tecuci, Alexandru 199
Tutun, Irina 154 Посохов, С. И. 202

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
SEPTEMBRIE NR 8 SEPTEMBER
(3077-3459)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(VEZI NR 3161, 3205, 3208, 3234, 3236-37, 3239)

005 Conducere şi organizare. Management


(VEZI NR 3182)

005.4 Procese în management. Dezvoltare. Globalizare


(VEZI NR 3104)

006 Standardizare şi standarde


(VEZI NR 3231)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(VEZI NR 3160, 3209, 3384)

02 BIBLIOTECONOMIE
3077. Danilov, Maria. Cărţi cu valoare de patrimoniu din Biblioteca lui Paul Gore : (identi-
ficarea şi/sau inventarierea surselor) / Maria Danilov // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 :
Istorie. Muzeologie. – P. 221-234 : fig., an. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 228 şi în subsol.

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)

(VEZI NR 3067, 3081, 3186)


069 Muzee
3078. Ploşniţă, Elena. Muzeologia – ştiinţă academică sau ecluză pentru ştiinţele umanis-
tice? / Elena Ploşniţă // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 415-
422. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 421 şi în subsol.

069.9 Expoziţii temporare

87
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

(Vezi Nr 3447)
070 Ziaristică. Presă
3079. Scobioală, Nadejda. Publicaţiile social-culturale din RSSM ca mesager al valorilor
sistemului sovietic din anii 50-70 ai sec. XX / Nadejda Scobioală // Promovarea valorilor naţionale
prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 77-81. –
Bibliogr. : p. 81.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 3083, 3338)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
3080. Bucun, Nicolae. Particularităţi psihologice ale copiilor cu ADHD = Psychological
peculiarities of children with ADHD / Nicolae Bucun, Aurelia Glavan // Univers Pedagogic. – 2013.
– Nr 3. – P. 3-13 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 12-13.
(Vezi de asemenea Nr 3187, 3191, 3232, 3235)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 3203, 3214)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
3081. Fuştei, Nicolae. "Uniunea ateilor militanţi" (1925-1947) în lupta cu religia : [despre
activitatea mişcării antireligioase în URSS şi RASSM] / Nicolae Fuştei // Tyragetia : ser. nouă. –
2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 269-280. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 280
şi în subsol.

2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios


(Vezi Nr 3328)

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


3082. A plecat la cele veşnice Arhimandritul Justin Pârvu, un mare duhovnic român :
[in memoriam Părintelui Arhimandrit (10.II.1919 – 16.VI.2013)] // Luminătorul. – 2013. – Nr 3. – P.
7-9 : fot.

3083. Cereteu, Igor. Un manuscris despre slujitorii Catedralei Naşterea Domnului din Chi-
şinău din perioada 1840-1851 : ["Registrul clerului Catedralei Naşterea Domnului din oraşul Chişi-
nău"] / Igor Cereteu // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 167-
174. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 174 şi în subsol.

3084. Cojocaru, Viorel. In Memoriam – Troiţa Justin Pârvu la Chişinău : [pe marginea edi-
ficării "Troiţei cu Dorumetre", dedicate Sfinţilor Închisorilor şi amplasată pe teritoriul Bisericii "Sf.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apostoli Petru şi Pavel" din mun. Chişinău] / Viorel Cojocaru // Luminătorul. – 2013. – Nr 3. – P. 17-
21 : fot.

3085. Condraticova, Liliana. Orfevrăria ecleziastică din Basarabia (1912-1827) / Liliana


Condraticova // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 149-156 :
tab. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. : p. 156 şi în subsol.

3086. Crăciun, Alexandra. Comorile Bucovinei : [jurnal de pelerinaj] / Alexandra Crăciun


// Luminătorul. – 2013. – Nr 3. – P. 22-25.

3087. Furtună, Alexandru. Biserica Sf. Ilie din târgul Teleneşti : (de la întemeiere şi până
la începutul secolului al XX-lea) / Alexandru Furtună // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 :
Istorie. Muzeologie. – P. 253-268 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 268 şi în subsol.

3088. Părintele Justin Pârvu a fost înmormântat la Mănăstirea Petru Vodă : [jud.
Neamţ, România : in memoriam Părintelui Arhimandrit (10.II.1919 – 16.VI.2013)] // Luminătorul. –
2013. – Nr 3. – P. 2-6 : fot.

3089. Pârvu, Justian. Este greu de găsit, dar nu-ţi trebuie multă bătaie de cap ca să re-
cunoşti un povăţuitor duhovnicesc : [interviu cu J. Pârvu, Părinte Arhimandrit de la Mănăstirea "Sf.
Arhangheli Mihail şi Gavriil" din Petru Vodă, judeţul Neamţ, România (anul 2009)] / interviu realizat
de Stelian Gomboş // Luminătorul. – 2013. – Nr 3. – P. 2-6 : fot.

3090. Preda, Radu. Căderea comunismului sau, Reîntâlnirea Ortodoxiei cu modernitatea


netotalitară : [studiu de teologie] / Radu Preda // Luminătorul. – 2013. – Nr 3. – P. 53-64. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 62-64. – Va urma.

3091. Scutaru, Silvia. Clerul basarabean în anii Primului Război Mondial : [1914-1918] /
Silvia Scutaru // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 235-240 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 239 şi în subsol.

3092. Болученкова, Анна. Старообрядческие общины Молдовы как способ


сохранения духовных ценностей древнеправославной веры / Анна Болученкова // Promova-
rea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău,
2012. – P. 33-39.
(Vezi de asemenea Nr 3216, 3240, 3330, 3338)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

89
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

(Vezi Nr 3148)
316.6 Psihologie socială
3093. Martea, Galina. Intelectul uman – între natură şi evoluţie = Huma intellect –
between nature and evolution : [studiu de psihologie socială] / Galina Martea // Univers Pedagogic.
– 2013. – Nr 3. – P. 54-58. – Tit., text paral. : lb. rom., lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 58.
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
(Vezi Nr 3204, 3211, 3214, 3218-19, 3335)
316.811 Nupţialitate. Căsătorie
(Vezi Nr 3383)
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
3094. Маслов, Юрий. Система власти в современных государствах: причины изме-
нений конфигурации и условий функционирования / Юрий Маслов // Administrarea Publică. –
2013. – Nr 3. – P. 103-107. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107.

3095. Милюкова, Анастасия. Особенности адаптации заимствованных


политических институтов на постсоветском пространстве / Анастасия Милюкова // Administra-
rea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 123-130. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 139-130.

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3096. Hatlas, Jerzy. The Bulgarians in Transnistria / Jerzy Hatlas // Tyragetia : ser. nouă.
– 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 305-310. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p.
309 şi în subsol.

3097. Nogailîc, Tatiana. Moldovenii în Italia = Moldavi in Italia : Ghid pentru orientarea şi
integrarea socială a moldovenilor în Italia / Tatiana Nogailîc // Moldova în Progres. – 2013. – Nr 6.
– P. 25-28 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it.

3098. Răducan, Marcel. O zi cu Marcel Răducan : [interviu cu ministrul Dezvoltării Regio-


nale şi Construcţiilor Rep. Moldova] / text : Rodica Ciorănică // VIP magazin. – 2013. – Nr 9. – P.
38-43 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3079, 3102, 3136, 3337, 3450)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3099. Juc, Victor. Parteneriatul cu Alianţa Nord-Atlantică – mecanism de valorificare a op-
ţiunii europene / Victor Juc, Silvia Mîtcu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 75-88. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87-88.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3100. Nunziata, Enrico. Un mesaj al Ambasadorului Italiei pentru cititorii noştri = Un


messaggio dell'Ambasciatore d'Italia per I nostril lettori : [relaţiile italiano-mold.] / Enrico Nunziata //
Moldova în Progres. – 2013. – Nr 5. – P. 24-25 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it.
(Vezi de asemenea Nr 3101, 3106, 3140, 3447, 3449, 3451)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3101. Chirilă, Victor. Vilnius – între aşteptări şi obstacole : [interviu cu V. Chirilă, dir. exe-
cutiv al Asoc. pentru Politica Externă pe marginea Summit-ului din capitala Lituaniei şi posibilitatea
Rep. Moldova de-a parafara Acordul de Asociere şi Liber Schimb] / consemnare de Mariana
Tabuncic // Profit. – 2013. – Nr 9. – P. 72-76 : fot.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 3179)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3102. Pisica, Gheorghe. Reflecţii privind sistemul pluripartidist din Republica Moldova /
Gheorghe Pisica // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 311-315.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 314-315 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3450)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3103. Blanovschi, Andrei. Teorii privind echilibrul şi dezechilibrele economice / Andrei
Blanovschi // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 55-63. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p.
63.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3104. Antoci, Natalia. Aspecte comparative privind formarea profesională în unele ţări ale
Uniunii Europene / Natalia Antoci // Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. in-
tern., 27-28 mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 151-156. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 156.

3105. Кравченко, В. Г. Регулирование трудовой миграции в Украине / В. Г.


Кравченко // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 7/8. – P. 34-35 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 35.
(Vezi de asemenea Nr 3097, 3108, 3166-67, 3171, 3269-75, 3282)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locu-


inţe
3106. Cuşmir, Marcel. Cu privire la obiectivele regionalizării în Uniunea Europeană / Mar-
cel Cuşmir, Carolina Macoveţchi // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 23-32. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31-32.
(Vezi de asemenea Nr 3109, 3118, 3325)

91
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3107. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova = Camera di Commercio e
Industria della Repubblica Moldova : [reprezentant oficial al mediului de afaceri] // Moldova în
Progres. – 2013. – Nr 6. – P. 5-8 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it.

3108. Usatîi, Renato. Renato Usatîi: Istoria unui gastarbeiter moldovean : [interviu cu
omul de afaceri, originar din Făleşti] / text de Rodica Ciorănică // VIP magazin. – 2013. – Nr 9. – P.
30-37 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3111, 3119, 3122, 3128, 3303, 3324, 3326)

336 Finanţe
3109. Belous, Victoria. Despre unele particularităţi în impozitarea imobilului / Victoria
Belous // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 36-40 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

3110. Belous, Victoria. Unele aspecte ale aplicării amenzilor contravenţionale persoane-
lor juridice / Victoria Belous // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 83-85 : fot.

3111. Caţel, Maia. Cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe ve-
nit pentru operaţiuni efectuate între persoana juridică şi titularul patentei de întreprinzător / Maia
Caţel // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 31-35 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

3112. Garmandir, Mihail. Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor / Mihail


Garmandir, Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 86-91 : fot., tab. – Sfârşit. Înce-
putul : Nr 3.

3113. Golban, Olga. Calcularea T.V.A. aferentă livrărilor de mărfuri şi servicii ; Documen-
tarea livrărilor ; Completarea Declaraţiei privind T.V.A. / Olga Golban // Monitorul Fiscal. – 2013. –
Nr 4. – P. 48-59 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3114. Guţu, Stela. Impozitele şi taxele locale în anul 2013 / Stela Guţu, Ludmila Gropa //
Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 11-20. – Text paral. : lb. rom., rusă.

3115. Întâietate la capitolul depozite bancare – indicator al încrederii populaţiei în


Victoriabank // Profit. – 2013. – Nr 9. – P. 86-87 : tab.

3116. Lupaşco, Oleg. Despre unele aspecte privind suspendarea operaţiunilor la conturile
bancare şi aplicarea sechestrului ca măsură de asigurare pe mijloacele băneşti aflate în conturile
bancare ale contribuabilului / Oleg Lupaşco // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 81-83 : fot.

3117. Plămădeală, Natalia. Privind restituirea către persoane fizice cetăţeni a impozitului
pe venit reţinut în plus / Natalia Plămădeală // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 64-65 : fot.

3118. Pojoga, Ala. Reflectarea cheltuielilor de arendă a terenului la valoarea mijlocului fix
: [conform prevederilor Codului fiscal] / Ala Pojoga // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 26-31 :
fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3119. Studeneanschi, Elena. Parteneriatul public-privat – o soluţie pe termen lung pentru


atragerea investiţiilor private în infrastructura Republicii Moldova / Elena Studeneanschi // Adminis-
trarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 64-67. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66-67.

3120. Tverdohleb, Maia. Particularităţile aplicării metodelor indirecte de estimare a venitu-


lui impozabil al persoanelor fizice / Maia Tverdohleb // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 41-47 :
fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

3121. Vragaleva, Veronica. Darea în locaţiune a bunurilor imobile de către persoane fizi-
ce ce nu practică activitate de întreprinzător persoanelor de acelaşi tip – mecanisme, constatări,
probleme şi soluţii : [privind impozitul pe venit]/ Veronica Vragaleva // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr
4. – P. 66-69 : fig., fot.

3122. Аблина, Людмила. Некоторые вопросы декларирования доходов лицами, за-


нимающихся предпринимательской деятельностью / Людмила Аблина // Monitorul Fiscal. –
2013. – Nr 4. – P. 21-25 : fot., tab.

3123. Агаркова, Лилиана. Налоговые обязательства при ликвидации, реорганиза-


ции хозяйствующих субъектов / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 92-96
: fot.

3124. Басова, Ирина. Рейтинг банков [Молдовы] : По итогам 2 кв. 2013 г. в сравне-
нии с 1 кв. / Ирина Басова // Profit. – 2013. – Nr 9. – P. 28-33 : tab.

3125. Бужница, Алла. О порядке применения типовых форм в соответствии с По-


становлением Правительства Nr 101 от 05.02.2013 об утверждении типовых форм, подтвер-
ждающих резидентство и уплату нерезидентами подоходного налога в Республике Молдова
/ Алла Бужница // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 70-77 : fig., fot.

3126. Календарь налогоплательщика на октябрь 2013 года // Contabilitate şi audit.


– 2013. – Nr 9. – P. 89-92 : tab.

3127. Кицан, Валериу. Доктрина для перезапуска налоговой реформы : [интервью с


экс-министром финансов Респ. Молдова В. Кицан] / записал реп. журн. // Profit. – 2013. – Nr
9. – P. 50-53 : fot.

3128. Плэмэдялэ, Наталия. О применении санкций, предусмотренных ст. 255 Нало-


гового кодекса в случае закрытия подразделений, не действующих длительное время / На-
талия Плэмэдялэ ; пер. : Светлана Бужак // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 65-66.

3129. Северин, Валериу. Аспекты, касающиеся обжалования налоговых постов /


Валериу Северин // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 78-80 : fot., tab.

3130. Чиреш, Елена. Налоговая отчетность : судебная практика / Елена Чиреш //


Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 9. – P. 58-60 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3144-46, 3184, 3321-22)

93
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3131. Partajarea colectivă a competenţelor de la cercetători la fermieri, pentru o ex-
ploatare durabilă şi ecologică a agriculturii şi protecţiei mediului : [în baza Progr. Operaţional
Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013 (Black Sea JOP)] / Igor Povar, Tudor
Lupaşcu, Tamara Leah [et al.] // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 3. – P. 37-40 : fot. – Rez. în lb. engl.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3132. Negruţă, Alexandru. Starea economiei Republicii Moldova şi perspectivele de re-
dresare / Alexandru Negruţă, Alexandru Gribincea, Oleg Cebotari // Probleme economice ale dez-
voltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 45-48 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48.

3133. Slusari, Alexandru. Prioritatea agriculturii printre rânduri? : [interviu cu A. Slusari,


preşedintele Uniunii Rep. a Asoc. Producătorilor Agricoli "UniAgroProtect"] / consemnare de rep.
rev. // Profit. – 2013. – Nr 9. – P. 66-69 : fot.

3134. Un success comun al Guvernului şi diasporei. Proiect important pentru toţi emi-
granţii din Republica Moldova : [Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie "PARE 1+1"] //
Moldova în Progres. – 2013. – Nr 5. – P. 9-15 : fot.

3135. Vinul – Regele economiei moldoveneşti = Il vino - re dell'economia moldava : 5-6


octombrie – Ziua Vinului // Moldova în Progres. – 2013. – Nr 6. – P. 7-14 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., it.

3136. Бумаков, Василий. Если политика, то только аграрная : [интервью с минист-


ром сел. хоз-ва и пищ. пром-сти Респ. Молдова В. Бумаковым] / записала Светлана Роман-
цова // Profit. – 2013. – Nr 9. – P. 34-38 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3098, 3119, 3282)

338.48 Turism. Economia turismului


3137. Postolachi, Valentina. Turismul rural – sursă pentru creşterea economică / Valenti-
na Postolachi // Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013.
– Chişinău, 2013. – P. 49-54 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54.

3138. Друга, Анна. Экономическая эффективность туризма / Анна Друга // Probleme


economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 58-
62 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 3107, 3112)


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3139. Popa, Angela. Indicatori aplicaţi în analiza conjuncturii pieţelor externe / Angela Po-
pa, Ion Galaju // Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013.
– Chişinău, 2013. – P. 116-118. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118.

3140. Перекалин, Алексей. Тернистый путь инвесторов : [интервью с исполн. обя-


занности торгового представителя Рос. Федерации в Респ. Молдова А. Перекалиным] / запи-
сал Владимир Попов // Profit. – 2013. – Nr 9. – P. 46-49 : fot. – (Товары & Обмен).
(Vezi de asemenea Nr 3101, 3107, 3152, 3449, 3451)

339.7 Finanţe internaţionale


3141. Coban, Petru. Politica de atragere a investiţiilor străine directe / Petru Coban // Pro-
bleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013. – Chişinău, 2013. –
P. 166-170. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 170.

3142. Gherghina, Georgeta. Comportamentul financiar al STN : [societatea transnaţiona-


lă] / Georgeta Gherghina // Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28
mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 132-139. – Rez. în lb. engl.

3143. Gribincea, Alexandru. Relaţii valutar-financiare în perioada post-criză internaţiona-


lă / Alexandru Gribincea // Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28
mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 8-14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

3144. Guştiuc, Andrei. Ultimele tendinţe de supraveghere bancară la nivelul Uniunii Eu-
ropene ca urmare a crizei economico-financiare: impact asupra Rusiei şi Moldovei / Andrei
Guştiuc, Natalia Tîltu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 40-45. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 43-45.

3145. Mirzoev, Tokhir. Tokhir Mirzoev : Contribuabilul va fi fericit dacă nu i se cere nimic
mai mult decît să-şi plătească impozitele : [interviu cu Reprezentantul permanent al FMI în Rep.
Moldova] / consemnare de Vitalie Condraţchi // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 97-99 : fot.

3146. Vragaleva, Veronica. Practica internaţională de administrare a impozitului pe venit


aferent creşterii de capital. Lecţii de învăţat pentru Republica Moldova / Veronica Vragaleva, Iulia
Cernicova // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 4. – P. 110-114 : fig., fot.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mon-


dială
3147. Botezatu, Sergiu. Succesul unor eforturi de milioane = Success of Efforts Worth
Millions : [interviu cu S. Botezatu, manager superior pentru proiecte în Misiunea regională USAID
Moldova] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2013. – Nr 9. – P. 78-83 ; 96-102 : fot., tab.
– Tit., text paral. : lb. rom., engl.

3148. Cebotari, Oleg. Problemele globale şi modul depăşirii barierelor economice : [în
condiţiile crizei mondiale : pe marginea Raportului privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

95
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

pentru aa. 2009-2015] / Oleg Cebotari, Leonard Lazărescu, Daniela Teodoru-Rusu // Probleme
economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 100-
103 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103.

3149. Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în 2013 / Daniel Pencea, Marian


Jianu, Traian Colţea [et al.] // Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-
28 mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 63-68 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 68.

3150. Pojoga, Ecaterina. Strategii şi principii ale dezvoltării economice în condiţiile de du-
pă criză / Ecaterina Pojoga // Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-
28 mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 118-128. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 128.

3151. Roşcăneanu, Radu. Impactul factorilor dezvoltării economice globale / Radu


Roşcăneanu, Serghei Guşilo, Virgil Gherghina // Probleme economice ale dezvoltării europene :
Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 72-79 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 79.

3152. Sava, Elena. Transnationalitatea : [distibuirea activităţilor productive la scara intern.]


/ Elena Sava // Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 128-132. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132.

3153. Козак, Ю. Г. Развитие европейской экономики на современном этапе :


актуальные проблемы и пути их решения / Ю. Г. Козак, И. В. Онофрей // Probleme economice
ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 14-22 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22.
(Vezi de asemenea Nr 3106-07, 3131, 3142)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
(Vezi Nr 3154)
341 Drept internaţional
3154. Dorul, Olga. Servitutea internaţională : [în dreptul intern.] / Olga Dorul // Administra-
rea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 46-53. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53.

3155. Viţă, Viorica. Protecţia interesului superior al copilului la nivelul Uniunii Europene.
Adopţia – studiu de caz / Viorica Viţă // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 7/8. – P. 28-33 : fot. –
Textul art. : lb. engl. – Rez. în lb. engl., rom. – Referinţe bibliogr. : p. 33.
(Vezi de asemenea Nr 3104, 3106, 3144, 3197, 3337)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3156. Rotaru, Natalia. Probleme actuale ale controlului de legalitate al actelor autorităţilor
administraţiei publice locale // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 108-113. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113.

3157. Vieriu, Dumitru. Consideraţii generale privind cetăţenia română / Dumitru Vieriu //
Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 34-39. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38-39.
(Vezi de asemenea Nr 3110, 3169, 3173-75, 3181, 3185, 3231)
96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3158. Rusu, Vitalie. Participarea apărătorului în procesul penal la etapa pornirii urmăririi
penale / Vitalie Rusu // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 7/8. – P. 16-22. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 22 şi în subsol.

3159. Tăbîrţă, Adrian. Unele aspecte comune ale infracţiunii de viol şi incest / Adrian
Tăbîrţă // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 7/8. – P. 22-24. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 24.

3160. Скитейкин, Максим. Детерминанты преступлений против нравственности в


сфере культуры : [пробл. криминoл. детерминации] / Максим Скитейкин // Administrarea Pu-
blică. – 2013. – Nr 3. – P. 114-118. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118.
(Vezi de asemenea Nr 3193, 3197)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 3111, 3120, 3322)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


(Vezi Nr 3118, 3320)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


(Vezi Nr 3155)

347.7 Drept comercial


3161. Ichim, Diana. Coraportul dintre intermedierea electronică şi responsabilitatea indi-
rectă pentru încălcarea dreptului de autor / Diana Ichim // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 7/8. – P.
24-27 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3162. Amihalachioaie, Gheorghe. Raportul Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica
Moldova prezentat Congresului Avocaţilor din 24 mai 2013 cu privire la activitatea Consiliului pe
parcursul anului 2012 / Gheorghe Amihalachioaie // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 7/8. – P. 1-6 :
fot.

3163. Lozan, Nina. Raport privind activitatea Comisiei de Licenţiere a profesiei de avocat
în anul 2012 / Nina Lozan // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 7/8. – P. 6-7.

3164. Republica Moldova. Uniunea Avocaţilor. Congresul Uniunii Avocaţilor din Repu-
blica Moldova din 24 mai 2013 // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 7/8. – P. 1.

3165. Tetelea, Eugeniu. Raport privind activitatea Comisiei de etică şi disciplină a Uniunii
Avocaţilor pe anul 2012 / Eugeniu Tetelea // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 7/8. – P. 7-9 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3125)

97
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3166. Prutean, Lilian. Caracteristica şi modul apariţiei litigiilor individuale de muncă /
Lilian Prutean // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 137-142. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 142.

3167. Popa Gavrilovici, Gioni. Noţiunea şi trăsăturile caracteristice ale conflictului colec-
tiv de muncă prin prisma legislaţiei Republicii Moldova şi a legislaţiei române / Gioni Popa
Gavrilovici // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 98-102. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 102.
(Vezi de asemenea Nr 3105)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


(Vezi Nr 3121)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3168. Babaianu, Anatol. Unele aspecte practice privind organizarea şi funcţionarea auto-
rităţilor publice locale în municipiu Chişinău / Anatol Babaianu // Administrarea Publică. – 2013. –
Nr 3. – P. 119-122. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121-122.

3169. Barbălată, Olga. Competenţele de bază ale ministrului / Olga Barbălată // Dimensi-
uni reformatoare ale administraţiei publice centrale de specialitate din Republica Moldova : Mate-
rialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 84-94. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 92-94.

3170. Bordian, Mariana. Sistemul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialita-


te / Mariana Bordian // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de specialitate
din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 31-43. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : p. 43.

3171. Borş, Vladimir. Funcţiile şi atribuţiile ministerelor în realizarea sarcinilor administra-


ţiei publice centrale / Vladimir Borş // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de
specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 131-
144. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 143-144.

3172. Bucătaru, Igor. Secretarul de stat în sistemul administraţiei ministeriale din Repu-
blica Moldova / Igor Bucătaru // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de
specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 95-
109. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 108-109.

3173. Buruian, Viorica. Modalitatea de constituire, reorganizare şi dizolvare a autorităţilor


administraţiei centrale de specialitate / Viorica Buruian // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei
publice centrale de specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chi-
şinău, 2013. – P. 68-83. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 82-83.
98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3174. Buruian, Viorica. Serviciile publice desconcentrate ale ministerului şi ale altei auto-
rităţi administrative centrale / Viorica Buruian // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice
centrale de specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău,
2013. – P. 159-170. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 170.

3175. Caracuian, Victoria. Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei publice


centrale de specialitate / Victoria Caracuian // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice
centrale de specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău,
2013. – P. 44-51. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : p. 51.

3176. Ciobanu, Tatiana. Responsabilitatea ministerială – condiţie pentru instituirea unui


sistem modern, inovativ şi eficient al administraţiei publice centrale de specialitate / Tatiana Cioba-
nu // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de specialitate din Republica
Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 145-158. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 157-158.

3177. Dulschi, Ion. Unele aspecte ale controlului parlamentar asupra administraţiei publi-
ce. II. Guvernul Republicii Moldova / Ion Dulschi // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 11-
14. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

3178. Guţu, Gheorghe. Asigurarea tehnico-materială a activităţii ministerelor şi a altor au-


torităţi administrative centrale / Gheorghe Guţu // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publi-
ce centrale de specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău,
2013. – P. 171-179. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 178-179.

3179. Leviţchi, Alina. Cancelaria de Stat – parte componentă a administraţiei publice cen-
trale de specialitate / Alina Leviţchi // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de
specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 110-
119. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 119.

3180. Nicolaiciuc, Vasile. Organizarea activităţii poliţiei în Germania / Vasile Nicolaiciuc //


Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013. – Chişinău,
2013. – P. 92-100 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100.

3181. Raicu, Ecaterina. Statutul juridic şi misiunea ministerului şi altei autorităţi adminis-
trative centrale / Ecaterina Raicu // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de
specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 120-
130. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 130.

3182. Saca, Victor. Elemente structurale ale procesului decizional : reflecţii publice / Vic-
tor Saca, Oleg Solomon // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3. – P. 15-22. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 22.

3183. Sîmboteanu, Aurel. Retrospective istorice, valenţe tranzitorii şi dimensiuni actuale


ale administraţiei publice centrale de specialitate din Republica Moldova / Aurel Sîmboteanu //
Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de specialitate din Republica Moldova :

99
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 7-22. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p.
21-22.

3184. Vacarenco, Iulia. Asigurarea financiară a activităţii autorităţilor administraţiei publice


centrale de specialitate / Iulia Vacarenco // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice
centrale de specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău,
2013. – P. 180-195. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. : p. 194-195.

3185. Zaporojan, Livia. Premisele adoptării legii privind administraţia publică centrală de
specialitate / Livia Zaporojan // Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de
specialitate din Republica Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 23-
30. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 30.

3186. Zubco, Angela. Raporturile de colaborare în cadrul administraţiei publice centrale


de specialitate cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu societatea civilă / Angela Zubco //
Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de specialitate din Republica Moldova :
Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 52-67. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p.
66-67.
(Vezi de asemenea Nr 3156-57, 3195, 3452, 3456)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3187. Afanas, Aliona. Proiectarea şedinţelor cu părinţii din perspectiva educaţiei integrale
= La projection des reunions avec les parents dans la perspective de l′education integrale / Aliona
Afanas // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 3. – P. 72-78 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., lb. fr. – Rez. în
lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 78.

3188. Albu, Gabriel. Educaţia privită de sus şi educaţia privită de jos : [reflecţii generale
pe marginea educaţiei] / Gabriel Albu // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 2-4 : fot.

3189. Andriţchi, Viorica. Configuraţii teoretico-praxiologice ale motivaţiei pentru asigura-


rea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar = Theoretical and Praxiological Aspects of
Motivation for Education Quality Insurance in Pre-university Education / Viorica Andriţchi // Univers
Pedagogic. – 2013. – Nr 3. – P. 14-19. – Tit., text paral. : lb. rom., lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 19.

3190. Baranetz, Efrat. How to Enable Successful Use of ICT : [in the education systems] /
Efrat Baranetz // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 9-15 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 14-15.

3191. Botgros, Ion. Metacogniţia – componentă constructivă a competenţei de cunoaşte-


re ştiinţifică = Metacognition – the constructive component of competence of scientific knowledge :
[teoria educaţiei: inovaţie şi modernizare] / Ion Botgros, Ludmila Franţuzan // Univers Pedagogic. –
2013. – Nr 3. – P. 20-26. – Tit., text paral. : lb. rom., lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 26.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3192. Hadârcă, Maria. Analiza stării de fapt privind educaţia pentru sănătate în învăţă-
mântul preuniversitar / Hadârcă Maria, Cebanu Lilia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 71-75 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 75.

3193. Planul de acţiuni ale Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului
municipal Chişinău în scopul implementării Legii Nr 90 din 25.04.2008 "Cu privire la preveni-
rea şi combaterea corupţiei" / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Rep. Moldova //
Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 67-71 : tab.

3194. Planul de acţiuni în scopul îndeplinirii prevederilor Constituţiei Republicii


Moldova, capitolul II, Legii ocrotirii sănătăţii Nr 411 din 28.03.1995 cu modificările şi comple-
tările ulterioare, capitolul II, articolul 20, aliniatul XI, articolul 47 al Legii Învăţământului Nr
547 adoptată la 21.07.1995, articolul 59 al Hotărârii Guvernului Nr 886 din 06.08. 2007 "Cu
privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate" / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi
Sport din Rep. Moldova // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 51-55 : tab.

3195. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţa


rutieră "Respect şi siguranţă" / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Rep. Moldova //
Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 40-43 : tab.

3196. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru tineret / Di-
recţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Rep. Moldova // Modernitate în Învăţămîntul Munici-
pal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 44-50 : tab.

3197. Planul de acţiuni privind protecţia drepturilor copilului, promovarea modului


de viaţă sănătos, acţiunile de prevenire, identificare, raportare şi referire la cazurile de abuz,
neglijare, exploatare şi trafic al copilului / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Rep.
Moldova // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 22-39 : tab.

3198. Planul de dezvoltare şi promovare a parteneriatului şi de colaborare cu struc-


turile educaţionale din diferite ţări în scopul implementării strategiei naţionale consolidate
de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015 / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi
Sport din Rep. Moldova // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 60-66 : tab.

3199. Planul strategic privind micşorarea ratei de elevi neşcolarizaţi şi care au


abandonat studiile în anii 2011-2015 în municipiul Chişinău cu scopul realizării prevederilor
Legii Învățământului şi Hotărârii Guvernului Nr 434 din 23.07. 1996 "Pentru aprobarea In-
strucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vârste între 5 şi 16 ani" / Direc-
ţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Rep. Moldova // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. –
2013. – Nr 1/2. – P. 6-11 : tab.

3200. Planul strategic privind realizarea eficientă a procesului de alimentare a copii-


lor/elevilor în anii 2011/2015 din municipiul Chişinău în scopul realizării Hotărârii Guvernului
Republicii Moldova Nr 1236 din 22.12.1998 "Cu privire la aprobarea Programului Naţional
"Alimentaţia Copiilor" / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Rep. Moldova // Moderni-
tate în Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 12-17 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 3233, 3254, 3286)

101
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ special


3201. Cartaleanu, Elena. Comentariul socio-cultural ca strategie de abordare a textului li-
terar : "Sergentul" de Vasile Alecsandri : [pentru elevi] / Elena Cartaleanu // Promovarea valorilor
naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 132-
136. – Bibliogr. : p. 136.

3202. Cartaleanu, Tatiana. Predarea poveştilor din perspectiva analizei semiotice / Tatia-
na Cartaleanu // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14
noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 124-132. – Bibliogr. : p. 132.

3203. Cibotaru, Liuba. Promovarea valorilor naţionale prin intermediul operei lui Grigore
Vieru : [la lecţiile de lb. şi lit. rom.] / Liuba Cibotaru // Promovarea valorilor naţionale prin limbă,
literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 11-14.

3204. Cosovan, Olga. Formarea competenţelor culturale şi interculturale prin studiu mitu-
rilor şi al legendelor : [în cl. a 5-a – 6-a] / Olga Cosovan // Promovarea valorilor naţionale prin lim-
bă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 106-112. – Bibliogr. :
p. 112.

3205. Cosovan, Olga. Limba română pe stick şi ecran : [studierea lb. şi lit. rom. în cl. a 5-
a – 9-a şi individual] / Olga Cosovan // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 16-18 : fig., fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18.

3206. Croitoru, Cătălina. Parametri mediului de instruire la computer : [în şc. din mun.
Chişinău] / Croitoru Cătălina, Ostrofeţ Gheorghe // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 56-58. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 58.

3207. Druţă, Violeta. Formarea competenţei de rezolvare a problemelor de calcul la chi-


mie prin metoda "Algoritmizare" : [pentru elevii cl. a 10-a – 12-a] / Violeta Druţă, Iurie Druţă // Di-
dactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 47-49 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
49.

3208. Duca, Maria. Instruirea asistată de calculator la fizică în învăţământul preuniversitar


/ Maria Duca // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 50-52 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 52.

3209. Găluşcă, Lilia. Abordarea culturii şi civilizaţiei româneşti la orele de limba română în
grupele alolingve / Lilia Găluşcă // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie :
Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 116-123. – Bibliogr. : p. 123.

3210. Objeleanu, Liuba. Lecţia de lectură particulară : [în sfera curriculară a lb. şi lit. rom.
pentru elevii alolingvi] / Liuba Objeleanu // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2.
– P. 83-88 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 88.

3211. Petrenco, Liuba. Formarea competenţelor interculturale în procesul studierii


frazeologismelor româneşti / Liuba Petrenco // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură
şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 113-116. – Bibliogr. : p. 116.
102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3212. Stîngaci, Alina. Promovarea valorilor general-umane în şcoală în baza operei


druţiene / Alina Stîngaci, Anna Babii // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie
: Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 69-76. – Bibliogr. : p. 76.

3213. Şişcanu-Boz, Olga. Predarea categoriilor gramaticale în contextul cultivării valorilor


naţionale româneşti / Olga Şişcanu-Boz // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi
istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 56-58. – Bibliogr. : p. 58.

3214. Ţâmpău, Victor. Modelul de integrare naţional-europeană a valorilor educaţiei lite-


rar-artistice în gimnaziu şi liceu = The model of the national European integration of the literary-
artistic values in the gymnasium and lyceum / Victor Ţâmpău // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 3.
– P. 27-32 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
32.

3215. Zgardan, Aliona. Competenţele de comunicare în contextul valorilor naţionale : [la


lecţiile de lb. şi lit. rom.] / Aliona Zgardan, Tatiana Oxanii // Promovarea valorilor naţionale prin
limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 52-56. – Bibliogr. :
p. 56.

3216. Демченко, Людмила. Воспитание православных ценностей на уроках русского


языка в начальной школе / Людмила Демченко, Людмила Руднева // Promovarea valorilor
naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 29-
33. – Bibliogr. : p. 33.

3217. Карча, Валентина. Исторический комментарий как аспект


лингвострановедения в преподавания литературы : (на материале произведений А.С.
Пушкина) / Валентина Карча // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie :
Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 137-141. – Bibliogr. : p. 141.

3218. Климина, Светлана. Формирование еврейской идентичности в лицеях с


этнокультурным еврейским компонентом образования в Республике Молдова : (на примере
лицеев города Кишинева) / Светлана Климина // Promovarea valorilor naţionale prin limbă,
literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 141-145.

3219. Кожухарь, Виктор. Взаимодействие украинской и молдавской культур в


куррикулуме по предмету "История, культура и традиции украинского народа" / Виктор
Кожухарь // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem.
2012. – Chişinău, 2012. – P. 146-151. – Bibliogr. : p. 150-151.

3220. Спорыш, Наталия. Национальное и универсальное в художественном


сознании модернизма : (метод. аспекты преподавания курса "Мировая литература XX века")
/ Наталия Спорыш // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-
14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 81-86.

3221. Цвик, Ирина. Модернизация литературного образования в аспекте межкуль-


турной коммуникации на основе изучения художественных произведений как источника и
транслятора культурных знаний о народе : [изучение лит. в школе и вузе] / Ирина Цвик //

103
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. –
Chişinău, 2012. – P. 152-161. – Bibliogr. : p. 160-161.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ


3222. Cristea, Sorin. Inovaţia în educaţie : [din perspectiva personalităţii profesorului] /
Sorin Cristea // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 53-56 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.

3223. Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cu risc pentru sănă-


tate la cadrele didactice din instituţiile preşcolare şi preuniversitare : [sondaj de opinie] /
Bahnarel Ion, Ţîganaş Odetta, Cazacu-Stratu Angela [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 87-91 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 91.

3224. Franţuzan, Ludmila. Teme cross – curriculare : o abordare inovativă în cadrul dis-
ciplinelor naturii / Ludmila Franţuzan, Victoria Duda // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 42-46 :
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46.

3225. Globu, Nelea. Paradigme postmoderniste în formarea profesională iniţială a învăţă-


torului / Nelea Globu // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 19-26 : fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26.

3226. Laşcu, Aliona. Proiectele eTwinning – punţi de integrare europeană : [pe marginea
Progr. de învăţare permanentă al Comisiei Europene : pentru profesori] / Aliona Laşcu, Livia State
// Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 36-39 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 39.

3227. Lisnic, Angela. Retribuirea muncii cadrelor didactice în sistemul totalitar / Angela
Lisnic, Nadejda Scobioală // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P.
281-290 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 289-290 şi în subsol.

3228. Macarevici, Ana. Unitatea şcolară în educaţia nonviolenţei în rândul elevilor : [din
experienţa pedagogilor de la LiceulTeoretic "Minerva" din Chişinău] / Ana Macarevici // Modernitate
în Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 89-99 : tab.

3229. Mistreanu, Tatiana. Evaluarea competenţelor : reflecţii privind căutarea unor siste-
me de referinţă : [în activităţile cadrelor didact.] // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2013. –
Nr 1/2. – P. 72-82 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 82.
(Vezi de asemenea Nr 3238-39)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3230. Chicaroş, Tatiana. Din istoria fondării şi activităţii Liceului privat pentru fete din ora-
şul Bălţi / Tatiana Chicaroş // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P.
175-183 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 182 şi în subsol.

3231. Planul de acţiuni privind asigurarea continuităţii standardelor educaţionale în


învăţământul preşcolar prin implementarea prevederilor documentelor normative şi de poli-
tici educaţionale / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Rep. Moldova // Modernitate în
Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 56-59 : tab.
104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 3216)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3232. Furdui, Emilia. Probleme psihologice ale preşcolarilor cu disabilităţi atestate de că-
tre psihopedagogigii speciali = Psychological problems of preschool children with disabilities
certified b special education / Emilia Furdui // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 3. – P. 59-63. – Tit.,
text paral. : lb. rom., lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63.

3233. Planul strategic privind promovarea educaţiei incluzive şi dezvoltarea alterna-


tivelor educaţionale cu scopul realizării prevederilor "Programului de dezvoltare a educaţiei
incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011/2020", aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr 523 din 11. 07. 2011 / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din Rep. Moldova // Moderni-
tate în Învăţămîntul Municipal. – 2013. – Nr 1/2. – P. 18-21 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 3080)

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,


colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3234. Cheianu, Diana. Creşterea calităţii pregătirii specialiştilor în sectorul tehnologiei in-
formaţiilor şi comunicaţiilor prin extinderea parteneriatelor dintre şcoli profesionale, colegii şi com-
panii TIC / Diana Cheianu // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 30-36 : fig., fot., tab. – Rez. în lb.
rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 3208, 3292)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3235. Chinan, Omer. Imperative socioprofesionale privind comunicarea socială a studenţi-
lor = Socio-professional imperatives regarding social communication of students / Omer Chinan //
Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 3. – P. 48-53. – Tit., text paral. : lb. rom., lb. engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53.

3236. Corlat, Sergiu. Modelul proiectiv de instruire pentru utilizarea TIC în învăţământul
superior / Sergiu Corlat // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 5-9 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9.

3237. Gorincioi, Valeriu. Învăţăm Democraţia prin Dezbateri – curs de instruire la distanţă
: [aplicarea noilor tehnologii didactice în cadrul învăţământului superior] / Valeriu Gorincioi // Didac-
tica Pro… . – 2013. – Nr 4. – P. 39-41 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41.

3238. Iftemie, Nicoleta. Valoarea paradigmatică socială a curriculumului pentru învăţă-


mântul superior = Paradigmatic social value of curriculum for higher education / Nicoleta Iftemie //
Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 3. – P. 43-47. – Tit., text paral. : lb. rom., lb. engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47.

3239. Помян, Светлана. Интегральная оценки уровня профессиональной подготовки


студентов направления "Информатика и вычислительная техника" = Integral evaluation of the
quality of training students of direction "Computer science and engineering" / Светлана Помян //
Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 3. – P. 64-71 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., lb. engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

(Vezi de asemenea Nr 3234)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3240. Felea, Alina. Unele categorii de epitafuri din Ţara Moldovei şi ţările vecine în sec.
XVII – începutul sec. al XIX-lea : [evoluţia practicii elogiului funerar] / Alina Felea // Tyragetia : ser.
nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 115-127. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr.
: p. 125-126 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3092, 3219, 3221, 3385)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

3241. Curarari, Vitalie. Instrumentul ecologic de conservare a biodiversităţii : [interviu cu


V. Curarari, Şef al Inspectoratului Ecologic de Stat] / consemnare de Aurelia Petrea // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 10-11 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr
9. – P. 10-11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3268, 3299)

51 MATEMATICĂ
512 Algebră
3242. Zhuchok, Anatolii V. Semilattice decompositions of trioids / Anatolii V. Zhuchok //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 1. – P. 130-134. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 134.

514 Geometrie
3243. Geometric configurations of singularities for quadratic differential systems
with total finite multiplicity lower than 2 / J. C. Artés, J. Llibre, D. Schlomiuk [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 1. – P. 72-124 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121-124.

515.1 Topologie
(Vezi Nr 3243)
517 Analiză
3244. Cheban, David. Asymptotic Stability of Infinite-Dimensional Nonautonomous
Dynamical Systems / David Cheban // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Mate-
matica. – 2013. – Nr 1. – P. 11-44 – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44.

3245. Popa, M. N. Applications of algebraic methods in solving the center-focus problem /


M. N. Popa, V. V. Pricop // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. –
2013. – Nr 1. – P. 45-71. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69-71.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3246. Schlomiuk, Dana. New developments based on the mathematical legacy of C. S.


Sibirschi / Dana Schlomiuk // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. –
2013. – Nr 1. – P. 3-10 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8-10.

3247. Stanciu, Laura. The order of convexity for a general integral operator / Laura Stan-
ciu, Daniel Brenz // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr
1. – P. 125-129. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 129.

519.7 Cibernetică matematică


(Vezi Nr 3202)
53 FIZICĂ
(Vezi Nr 3208)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
(Vezi Nr 3207)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
(Vezi Nr 3250)
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
(VEZI NR 3442-43)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
3248. Lozie, Ştefan. Răutul nostru cărunt… : [protejarea râului] / Ştefan Lozie // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 22 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9.
– P. 22 : fot.
(VEZI DE ASEMENEA NR 3339)
56 PALEONTOLOGIE
3249. Горбаненко, С. А. Методы интерпретации палеоэтноботанических данных :
(на примере материалов из Великой Бугаевки) / С. А. Горбаненко // Stratum plus. – 2013. – Nr
4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 293-299 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 298-299 şi în subsol.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
3250. Dediu, Ion. Problematica factorilor chimici: o abordare prolegomenică şi paradigma-
tică : [cercet. şt. din domeniul ecologiei teoretice] / Ion Dediu // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 3. – P.
1-4. – Bibliogr. : p. 4.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

(VEZI DE ASEMENEA NR 3093, 3131)


58 BOTANICĂ
3251. Ghendov, Veaceslav. In-situ and ex-situ conservation of threatened Amaryllidaceae
species from native flora of Republic of Moldova / Veaceslav Ghendov, Nina Ciocârlan, Tatiana
Sîrbu // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 3. – P. 17-20 : fot., tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : p. 20.
(VEZI DE ASEMENEA NR 3251, 3301-02)
59 ZOOLOGIE
(VEZI NR 3304)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.1 Factori climaterici
3252. Lupu, Marina. Impactul poluării aerului atmosferic asupra sănătăţii populaţiei din
Republica Moldova / Lupu Marina, Sireţeanu Dumitru, Banu Svetlana // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 122-124 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 124.

3253. Starea de sănătate a copiilor din mun. Chişinău în relaţie cu calitatea aerului
atmosferic / Friptuleac Grigore, Lupu Maria, Şalaru Ion [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 125-130 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 129-130.
(VEZI DE ASEMENEA NR 3288)
613.2 Dietică
3254. Alimentaţia elevilor din şcoli – o problemă a societăţii moderne / Bahnarel Ion,
Zepca Victor, Cazacu-Stratu Angela [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 133-137 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 137.
(VEZI DE ASEMENEA NR 3200, 3336)

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


(VEZI NR 3282)
613.7 Sănătate şi igienă, recreaţie, somn
3255. Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile
raioanelor Râşcani şi Cahul / Bahnarel Ion, Friptuleac Grigore, Cazacu-Stratu Angela [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 14-18 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 18.

3256. Particularităţile dezvoltării fizice la elevii din raioanele Râşcani şi Cahul, Re-
publica Moldova / Bahnarel Ion, Cazacu-Stratu Angela, Zepca Victor [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 19-23 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 23.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


3257. Date privind cercetarea în domeniul fumatului în România / Zoltan Abram, Nă-
dăşan Valentin, Bălint Iosif [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 5. – P. 79-82 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 82.

3258. Feofanov, Igor. Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău /


Feofanov Igor, Ghilan Mihail // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013.
– Nr 5. – P. 91-94 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 94.

3259. Maladiile sistemului nervos a elevilor din mun. Chişinău în relaţie cu factorii
de risc / Cojocaru Iurie, Babin Lucia, Gherciu-Tutuescu Svetlana [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 68-71 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 71.

3260. Studiu privind debutul vieţii sexuale la adolescenţi din judeţul Timiş, România
/ Bagiu Radu, Petrescu Cristina, Fira-Mlădinescu Corneluţa [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 40-43 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 43.

3261. Volcovschi, Olga. Consumul abuziv de alcool – o deprindere nocivă printre adoles-
cenţi şi tineri / Volcovschi Olga, Palanciuc Mihail // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 75-78 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 78.

3262. Павалюк, П. П. К вопросу о последствиях влияния факторов внешней среды


на психическое здоровье / Павалюк П. П., Фурдуй В. Ф., Гараева С. Н. [et al.] // Mediul Ambi-
ant. – 2013. – Nr 3. – P. 5-10 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 10.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


3263. Albu, Adriana. Evaluarea fenomenului de oboseală şcolară şi a unor factori care o
influenţează la un lot de adolescenţi de la Liceul "Dimitrie Cantemir" din Iaşi / Albu Adriana // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 63-68 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 68.

3264. Consideraţii privind nivelul de cunoaştere a elevilor din cl. IV-a a aspectelor
referitor la modul sănătos de viaţă / Bahnarel Ion, Zepca Victor, Meşina Victor [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 28-31 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 31.

3265. Eftodii, Iulia. Modificările indicilor psihofiziologici ai oboselii la studenţii USMF "Ni-
colae Testemiţanu" / Eftodii Iulia, Meşina Victor, Ferdohleb Alina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 36-40 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 40.

3266. Istrati, Larisa. Evaluarea stării de sănătate a elevilor din raionul Glodeni / Istrati La-
risa, Şatcovschi Valentin, Kicerman Ulita // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2013. – Nr 5. – P. 48-51 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 51.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

3267. Starea sănătăţii şi practicile sanogene ale elevilor claselor primare în opinia
părinţilor : [sondaj] / Bahnarel Ion, Ţîganaş Odetta, Zepca Victor [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 24-27 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 27.
(VEZI DE ASEMENEA NR 3192, 3206, 3286, 3292)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3268. Arapu, Valentin. Unii factori de mediu şi sănătate : [din mun. Bălţi] / Arapu Valentin,
Marandel Constantin // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5.
– P. 85-87. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 87.

3269. Aspectele morbidităţii profesionale înregistrate în municipiul Chişinău / Bog-


dan Lidia, Ciapala Victoria, Mircea Daniel [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 177-180 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 180.

3270. Bahnarel, Ion. Noile abordări a cercetării şi practicii din domeniul igienei în perioada
2008-2013 / Ion Bahnarel // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. –
Nr 5. – P. 12-13. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.

3271. Bălănel, Vasile. Monitorizarea factorilor de mediu (apă, sol, produse alimentare) şi
unele aspecte metodologice de decontaminare radioactivă / Bălănel Vasile, Boldescu Victoria,
Meşina Victor // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P.
193-196 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 196.

3272. Bebîh, Vladimir. Evaluarea profesiografică a activităţii medicului de familie / Bebîh


Vladimir, Iachim Vasile, Egorov Dmitrii // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2013. – Nr 5. – P. 162-165 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 165.

3273. Bernic, Vladimir. Estimarea riscului de îmbolnăvire a copiilor condiţionat de calita-


tea apei / Bernic Vladimir // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. –
Nr 5. – P. 119-122 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 122.

3274. Bivol, Natalia. Analiza igienică a conţinutului de fluor în apa potabilă din unele ra-
ioane ale Republicii Moldova / Bivol Natalia, Ciobanu Elena, Groza Lili // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 103-106 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 106.

3275. Calitatea apei potabile în Republica Moldova în relaţie cu starea de sănătate a


populaţiei / Sireţeanu Dumitru, Bernic Vladimir, Batin Vadim [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 114-119 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 119.

3276. Cândea, Ioan Ciprian. Medicul şi preotul – slujiri convergente în vindecarea celor
bolnavi / Ioan Ciprian Cândea // Luminătorul. – 2013. – Nr 3. – P. 34-37. – Referinţe bibliogr. : p.
37.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3277. Condiţiile de muncă şi morbiditatea profesională a angajaţilor din Moldova /


Iachim Vasile, Bebîh Vladimir, Ferdohleb Alina [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 159-162 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. :
p. 161-162.

3278. Dinamica epidemiologică şi previziunea profilactică în apărarea sănătăţii po-


pulaţiei în vârstă aptă de muncă / Rusu-Deleu Raisa, Moraru Maria, Vasilev Veaceslav [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 94-100 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 100.

3279. Estimarea eficacităţii asistenţei medicale primare / Bebîh Vladimir, Iachim Vasi-
le, Egorov Dmitrii [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr
5. – P. 166-168. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 168.

3280. Friptuleac, Grigore. Particularităţile zonale ale calităţii apei din sursele locale folosi-
te în scop potabil de către copiii din sectorul rural / Friptuleac Grigore, Bernic Vladimir // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 110-114 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 114.

3281. Istrati, Larisa. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei pediatrice din raionul Glo-
deni, factorii determinanţi şi măsurile de ameliorare a ei / Istrati Larisa, Şatcovschi Valentin,
Kicerman Ulita // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P.
43-47 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 47.

3282. Pînzaru, Iurie. Morbiditatea profesională a angajaţilor economiei naţionale de la in-


dependenţa Republicii Moldova / Pînzaru Iurie // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 180-184 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 184.

3283. Railean, Albert. Aspecte generale şi unele probleme actuale ale sănătăţii publice în
mun. Chişinău / Railean Albert, Gherciu-Tutuescu Svetlana, Meşina Victor // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 82-85 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 85.

3284. Rusu-Deleu, Raisa. Fundamentarea ştiinţifică a criteriilor de evaluare a eficienţei şi


calităţii în activitatea subdiviziunilor igienice a centrelor de sănătate publică / Rusu-Deleu Raisa,
Rîmiş Constantin, Lipovan Serghei // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 5. – P. 212-219 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 218-219.

3285. Serbulenco, Aliona. Profilaxia maladiilor şi promovarea sănătăţii în practica medi-


cului de familie / Serbulenco Aliona // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 5. – P. 242-247 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 246-247.

3286. Tutunaru, Mariana. Starea de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din Republica


Moldova în perioada anilor 2006-2012 şi factorii ce o determină / Tutunaru Mariana, Dănilă Tatiana
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 59-63 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 63.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

(VEZI DE ASEMENEA NR 3206, 3223, 3252-53, 3255-56, 3263-67, 3288-91, 3296-98)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
3287. Aspectele implementării programelor de asigurare a calităţii şi a controlului
calităţii în activitatea radiodiagnosticului medical din Republica Moldova / Roşca Andrei,
Coreţchi Liubov, Bahnarel Ion [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2013. – Nr 5. – P. 184-189. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 188-189.

616 Patologie. Medicină clinică


616.2 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
3288. Lupu, Marina. Aspecte ale cancerului pulmonar în localităţile urbane în relaţie cu
calitatea aerului atmosferic / Lupu Marina, Darii Alic // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 130-133 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. :
p. 133.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3289. Maladii profesionale şi vibraţia ca factor fizic în procesul de muncă al medici-
lor stomatologi / Ferdohleb Alina, Marina Iurie, Eftodii Iulia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 155-158 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. : p. 158.

3290. Roşca, Nicolae. Importanţa sănătăţii orale / Roşca Nicolae, Palanciuc Mihail,
Tintiuc Elena // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P.
224-228 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 227-228.

3291. Şalaru, Ion. Identificarea factorilor de risc care au influenţat dezvoltarea obezităţii la
copiii spitalizaţi în IMSP SCRC "Em. Coţaga" în perioada anilor 2010-2012 / Şalaru Ion, Tabuncic
Nelea, Cernelev Olga // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5.
– P. 32-36 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 36.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


(Vezi Nr 3258, 3261)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
3292. Tcaci, Eudochia. Unele aspecte ale morbidităţii prin afecţiuni a ochiului şi anexelor
sale la copii de vârstă preuniversitară din municipiul Chişinău / Tcaci Eudochia // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 52-55 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 55.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

618 Ginecologie. Obstetrică


3293. Гладун, Елена. Как лечить опущение и выпадение матки / Елена Гладун //
Aquarelle. – 2013. – Nr 9. – P. 108-109 : fot.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


623 Tehnică militară
3294. Dobrea, Sergiu. Consideraţii privind istoricul apariţiei şi evoluţiei armelor de foc por-
tative : (sec. XIV-XIX) / Sergiu Dobrea // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Mu-
zeologie. – P. 325-328. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 328 şi în subsol.
3295. Şmatoc, Ion. Calibrul puştilor de vânătoare cu ţevi lise / Ion Şmatoc // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 12 : fot., tab. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr
9. – P. 12 : fot., tab. – (Arme şi Muniţii).

624 Construcţii civile în general


624.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material şi metoda de construcţie
624.1 Infrastructură. Lucrări terasiere. Fundaţii. Tonele
(Vezi Nr 3098, 3325)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3296. Aspecte igienice privind calitatea apei potabile utilizate de către populaţia mu-
nicipiului Chişinău în dinamică în perioada anilor 2010-2012 / Nalba Alexandru, Puiu Tudor,
Tcaci Eudochia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr
5. – P. 100-103 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 103.

3297. Caracteristica igienică a solului influenţată de procesul salubrizării în mun.


Chişinău / Puiu Tudor, Goncear Liuba, Tcaci Eudochia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 206-208 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.

3298. Tulgara, Ion. Stocarea, conservarea şi utilizarea deşeurilor toxice în mun. Chişinău
în perioada 2010-2012 / Tulgara Ion, Bulibaş Vasile, Meşina Victor// Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 219-221 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 221.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
3299. Postolache, Gheorghe. Aria protejată "Zolonceni" : [Ocolul Silvic Criuleni] / Gheor-
ghe Postolache // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 3. – P. 28-36 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 32.
(Vezi de asemenea Nr 3308, 3311)

113
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 3133)
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
3300. Andrieş, Serafim. Solul – parte componentă a mediului şi obiect de studiu al Institu-
tului "Nicolae Dimo" pe parcursul a 60 de ani de activitate / Serafim Andrieş // Mediul Ambiant. –
2013. – Nr 3. – P. 41-47. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3131)

633 Cultura plantelor de câmp


633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
3301. Ciocârlan, Nina. Mobilization and maintenance of medicinal plant gene pool in the
Botanical Garden (I) of ASM / Nina Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 3. – P. 11-16 : fot.,
tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : p. 16.

3302. Ciocârlan, Nina. Sânzienele galbene – plante magice ale verii : [Galium verum L.] /
Nina Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 3. – P. 48-49 : fot. – (Farmacia naturii).

633/635 Horticultură
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental
3303. Меничи, Роберто. Роберто Меничи: "Хочу, чтобы сады, выращенные в Мол-
дове, зеленели по всей Европе" : [беседа с руководителем молдо-итал. предприятие Floribel]
/ записала Марина Шупак // Aquarelle. – 2013. – Nr 9. – P. 34-39 : fot.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
3304. Căpiţă, Ionel. Măria sa, fazanul : [despre Ferma de fazani din satul Talmaza, raio-
nul Ştefan Vodă] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 1-a a cop. -1
: fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9. – P. 1-a a cop. -1 : fot.

636.7 Câini
3305. Alaci, Alexandru. Reproducerea câinilor de vânătoare / Alexandru Alaci // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 14 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 9. – P. 14 : fot. – (Chinologie).

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3306. Caminschi, Igor. Educaţia câinelui de vânătoare / Igor Caminschi // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 15 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9. –
P. 15 : fot.
639.1 Vânătoare
3307. Bătrânu, Ion. Zona vitală a Pârului : [despre tradiţiile Grupei de vânători din Dubă-
sarii Vechi] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 6-7 : fot. ; Охотник
и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9. – P. 6-7 : fot.

3308. Chiriţă, Gheorghe. Troficitatea terenurilor de vânătoare / Gheorghe Chiriţă // Vână-


torul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 8 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 9. – P. 8 : fot. – (Management cinegetic).

3309. Ciocoi, Oleg. Crotalierea – un obiectiv actual : [monitorizarea numerică şi exploata-


rea eficientă a populaţiilor de vânăt] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9.
– P. 16 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9. – P. 16.

3310. Istrati, Simion. Deschiderea sezonului de vânătoare 2013-2014 / Simion Istrati //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 4-5 : tab. ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 9. – P. 4-5 : tab.

3311. Proţap, Iurie. Valorificarea resurselor cinegetice : [despre Colectivele primare de


vânători din subdiviziunea teritorială Ungheni] / Iurie Proţap // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2013. – Nr 9. – P. 3 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9. – P. 3 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3294-95, 3304-06)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


3312. Bulat, Denis. Pescuim şalău : [specie de peşte] / Denis Bulat // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 23 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9. – P. 23
: fot. – (Ihtiofauna).

3313. Bulat, Dumitru. Lostriţa la Prut : [specie de peşte Hucho hucho - lostriţa] / Dumitru
Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 22 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 9. – P. 22 : fot.

3314. Rusu, Victor. Crescătoria de peşte "Japari" din Cimişlia / Victor Rusu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 21 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9. –
P. 21 : fot.

3315. Stroe, Ştefan. Linul… cu gura mică şi carne roză : [fragm. din cartea "A pescui peş-
te"] / Ştefan Stroe // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 20 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9. – P. 20 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3310)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese

115
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

(Vezi Nr 3200, 3254, 3336)

643/645 Locuinţa. Dotări şi mobilier casnic


(Vezi Nr 3326)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


3316. Bogza, Lorena. Lorena Bogza – 14 ani cu PRO TV : [Chişinău : interviu] / text :
Doina Popa // VIP magazin. – 2013. – Nr 9. – P. 68-69 : fot.

3317. Jenunchi, Daniela. Daniela Jenunchi. Un nou zâmbet la Deşteptarea : [de la Jurnal
TV : interviu cu prezentatoarea] / text : Doina Popa ; fot. : Iulia Grădinar // VIP magazin. – 2013. –
Nr 9. – P. 74-75 : fot.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 3453, 3458)

657 Contabilitate
3318. Nederiţa, Alexandru. Aspecte practice privind calculaţia costului produselor fabrica-
te / Alexandru Nederiţa, Valentina Panuş // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 9. – P. 61-67 : fot.,
tab. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3319. Nederiţa, Alexandru. Noile reglementări contabile naţionale : necesitatea elaborării


şi modul de tranziţie / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 9. – P. 5-10 : fot.,
tab. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3320. Гриник, Татьяна. Об определении стоимости сделки по договорам с валютной


оговоркой / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 9. – P. 53-57 : fot., tab. – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol.

3321. Кушмэунсэ, Родика. Тендерные торги : учет и налогообложение / Родика


Кушмэунсэ // Contabilitate şi audit . – 2013. – Nr 9. – P. 68-75 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

3322. Тостоган, Павел. Ликвидация юридического лица : правовые, бухгалтерские и


налоговые аспекты / Павел Тостоган, Лилия Кауш, Наталья Златина // Contabilitate şi audit . –
2013. – Nr 9. – P. 18-29 : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3323. Чиреш, Елена. Компенсируемые расходы и рефактурирование / Елена Чиреш


// Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 9. – P. 11-17 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


671 Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase
(Vezi Nr 3085, 3410)

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea gene-


rală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
3324. Мыханюк, Оксана. Оксана Мыханюк: "Я открыла SPA для Молдовы" :
[интервью с директором сети салонов SPA & Beautz Centers OLSI, бизнес-леди] / записала
Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2013. – Nr 9. – P. 20-23 : fot.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE.


TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII
69.0 Construcţii şi părţi de construcţii
3325. Годя, Виорел. Виорел Годя: Как построить успешную карьеру и создать креп-
кую семью : [интервью с директором строит. фирмы Lagmar Impex] / записала Ольга
Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr 9. – P. 32-35 : fot.

3326. Цопа, Олег. Олег Цопа: Я всегда со всеми предельно честен : [интервью с ди-
ректором строит. фирмы по проведению ремонтных и отделочных работ Constil Grup, г.
Кишинев] / записала Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2013. – Nr 9. – P. 28-30 : fot.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
3327. Chiroşca, Adelaida. Chipul Maicii Domnului de la Hârbovăţ în colecţia de icoane
din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei : materiale, cercetări / Adelaida Chiroşca //
Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 387-402 : fot. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 399-400 şi în subsol.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.


PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
3328. Brihuneţ, Manole. Acte legislative privind amenajarea cimitirelor şi construcţia bise-
ricilor din cimitir în prima jumătate a secolului al XIX-lea / Manole Brihuneţ // Tyragetia : ser. nouă.
– 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 191-202 : fig. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. : p.
200-201 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3240)

72 ARHITECTURĂ
3329. Budişteanu, Alexandru. Arhitectul dictatorului Alexandru Budişteanu, basarabeanul
de lângă Ceauşescu : [interviu cu arhitectul principal al or. Bucureşti, originar din comuna Pârliţa,
jud. Bălţi] / text : Angelina Olaru // VIP magazin. – 2013. – Nr 9. – P. 14-50 : fot.

3330. Ghimpu, Vlad D. Care a fost structura reală a Bisericii domneşti Adormirea Maicii
Domnului de la mănăstirea Căpriana?: [istoria arhitecturii, complexitatea planului de construcţiei şi

117
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

structura elevaţiilor] / Vlad D. Ghimpu // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Mu-
zeologie. – P. 129-134 : fig., fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 133-134.
(Vezi de asemenea Nr 3087, 3328)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3331. Lumea imaginară a lui Veatoslav Zacon = Il mondo immaginario di Veatoslav
Zacon : [despre creaţia pictorului] // Moldova în Progres. – 2013. – Nr 5. – P. 40-41 : fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., it.

3332. Scognamiglio, Raffaele. Realitatea şi creaţia în opera lui Ilie Leu = Verità e lirismo
nella pittura di Ilie Leu / Raffaele Scognamiglio // Moldova în Progres. – 2013. – Nr 6. – P. 31-32 :
fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it.

78 MUZICĂ
3333. Instrumente muzicale populare = Strumenti musicali popolari : nai, bucium,
ocarine, cobză // Moldova în Progres. – 2013. – Nr 6. – P. 29-30 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it.

3334. Planeta muzicii lui Gheorghe Mustea = Il pianeta musica di Gheorghe Mustea :
[compozitor, dirijor şi profesor univ.] // Moldova în Progres. – 2013. – Nr 5. – P. 38-39 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., it.

3335. Кочарова, Галина. Многоязычие литературной основы опер и камерных


вокальных сочинений Златы Ткач / Галина Кочарова // Promovarea valorilor naţionale prin
limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 161-166. – Bibliogr.
: p. 166.
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
(Vezi Nr 3347)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
3336. Gîncu, Maria. Caracteristica alimentaţiei şi condiţiile de antrenament a femeilor care
practică exerciţiile fizice sistematice / Gîncu Maria, Tomaş Galina, Cebanu Serghei // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5. – P. 137-141 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 141.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3337. Млечко, Татьяна. Лингвистические меньшинства : европейский опыт для
советского пространства : (Продвижение на восток Европейской Хартии региональных
языков или языков меньшинств) / Татьяна Млечко // Promovarea valorilor naţionale prin limbă,
literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 171-180. – Bibliogr. : p.
179-180.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3338. Тасева, Лора. Кишиневский список трех анти-латинских сочинений XIV века :
[два Аподиктических слова Григория Паламы и Второе слово Варлаама Калабрийского :
текстолог. и пер. анализ рукописей] / Лора Тасева ; пер. с. болг. яз. : Светослав Сивков //
Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 71-79 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : p. 78 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3201, 3335, 3375)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
3339. Eremei, Anatol. Apele Moldovei : [toponimie rom.] / Anatol Eremei // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 13,18 : fig. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr
9. – P. 13,18 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 3209, 3211, 3213)

82/821 Literatură artistică


821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
3340. Kipling, Rudyard. Fă-ţi timp… : [versuri: trad. din lb. engl.] / Rudyard Kipling // Noi.
– 2013. – Nr 9. – P. 9.

821.111(73) Literatură americană, în limba engleză


3341. Hemingway, Ernest. Bătrânul şi marea : [roman : fragm.] / Ernest Hemingway ;
trad. din lb. engl. şi note de Radu Pavel Gheo ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2013. – Nr 9. – Supl. : P.
57-64 : il. – Sfârşit. Începutul : Nr 2.

3342. Whitman, Walt. Certitudini : [versuri : trad. din lb. engl.] / Walt Whitman // Noi. –
2013. – Nr 9. – P. 8.

821.135.1 Literatură română


3343. Blaga, Lucian. Hronicul şi cântecul vârstelor : [fragm. din vol. memorialistic] / Lucian
Blaga // "a" MIC". – 2013. – Nr 9. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 2-3.

3344. Bogza, Geo. Noi, oamenii fluvii : [versuri] / Geo Bogza // Noi. – 2013. – Nr 9. – P. 8.

3345. Delavrancea, Barbu. Domnul Vucea : (povestire : fragm.) / Barbu Delavrancea //


"a" MIC". – 2013. – Nr 9. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1.

3346. Elenin, Nicolai. Porumbiţa : [povestire] / Nicolai Elenin // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2013. – Nr 9. – P. 17 : fot.

3347. Helmis, Napoleon. Offorisme / Napoleon Helmis ; concept de Ana Popenco // VIP
magazin. – 2013. – Nr 9. – P. 52-57 : fot.

3348. Paler, Octavian. Avem timp : [versuri] / Octavian Paler // Noi. – 2013. – Nr 9. – P. 8.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

3349. Vulpescu, Romulus. Vine vremea… : [versuri] / Romulus Vulpescu // Noi. – 2013. –
Nr 9. – P. 9.

3350. Еленин, Николай. Голубка : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Николай Еленин //
Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9. – P. 17 : fot.

3351. Стэнеску, Никита. Жизнь моя освещена ; Умереть в полете : [стихи] / Никита
Стэнеску // Наше поколение. – 2013. – Nr 8. – P. a 4-a a cop.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3352. Ciobanu, Ion. Apa de izvor ; Frunza ; Libelula ; Furnica ; Ursuleţul ; Tărcuş ; Culori-
le soarelui ; Gândacul ; Vântul la iaz : [versuri] / Ion Ciobanu ; des. de Victoria Raţă // Alunelul. –
2013. – Nr 9. – P. 16-17 : des.

3353. Dragomir, Constantin. În clasa întîi : [versuri] / Constantin Dragomir // Alunelul. –


2013. – Nr 9. – P. 3.

3354. Dragoş, Elena. La şcoală : [versuri] / Elena Dragoş ; des. : Ana Evtuşenco // Alune-
lul. – 2013. – Nr 9. – P. 2 : des.

3355. Druţă, Ion. Grămăjoară : [povestire : fragm. din cartea "Bobocel cu ale lui"] / Ion
Druţă ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2013. – Nr 9. – P. 14-15 : fot.

3356. Mihăeş, Violeta. Mi-am întrebat ursuleţul : [versuri] / Violeta Mihăeş // Alunelul. –
2013. – Nr 9. – P. 2 : des.

3357. Pînzaru, Victor. Cine-i mai mare ? : [versuri] / Victor Pînzaru // Noi. – 2013. – Nr 9.
– P. 22.

3358. Silvestru, Aurelian. Isteţul : [povestire] / Aurelian Silvestru ; il. : Alexei Colâbneac //
Noi. – 2013. – Nr 9. – P. 23.

3359. Şalari, Ariadna. Ştrengarii : [fragm. din cartea cu acelaşi tit.] / Ariadna Şalari // "a"
MIC". – 2013. – Nr 9. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 4.

3360. Vangheli, Spiridon. Toboşarul : [povestire] / Spiridon Vangheli ; des. de Alexei


Colâbneac // Alunelul. – 2013. – Nr 9. – P. 6-7 : des.

3361. Vasilcău, Traian. Sărutul soarelui ; Greieraşul scriitor ; Mingea ; Semn de respect ;
Albina ; Baie : [versuri] / Traian Vasilcău ; des. de Aurel Guţu // Alunelul. – 2013. – Nr 9. – P. 13 :
des.

3362. Vieru, Grigore. La şcoala iepuraşilor : [versuri] / Grigore Vieru // Alunelul. – 2013. –
Nr 9. – P. 2 : des.

3363. Виеру, Григоре. Афоризмы / Григоре Виеру ; пер. с рум. яз. : Тамара Марин-
Король // Наше поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 103-104 : fot.
120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3364. Прока, Ион. Сосланные : [повесть] / Ион Прока ; пер. с рум. яз. : Петру Ротару
// Наше поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 76-86 : fot. – Продолж. Нач. : Nr 6.

821.161.1 Literatură rusă


3365. Бадырханов, Эльдар. Месяц Марса : Повесть / Эльдар Бадырханов // Наше
поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 29-55 : fot. – Продолж. Нач. : Nr 6.

3366. Борычев, Алексей. Покой. Движение. Покой… ; И раньше пришла… ; Юность


; За кружевами белизны… ; Звенят колокольчики… ; Почти не другие… ; Я вижу, как время
гуляет… : [стихи] / Алексей Борычев // Наше поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 91-92 : fot.

3367. Гора, Сергей. Маленькие машины ; На Васильевский остров… умирать не


пойду ; Какая панорама! ; "Не кричи, окстись, - я слышу…" ; Жива : [стихи] / Сергей Гора //
Наше поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 89-90 : fot.

3368. Евсеенко, Иван. Поющие пески : повесть / Иван Евсеенко // Наше поколение.
– 2013. – Nr 8. – P. 11-28 : fot. – Продолж. следует.

3369. Скорый, Сергей. Нам дарит Степь… ; "Иногда как меч Дамоклов…" ; В Феодо-
сии – дождь ; О, нет, сентябрь – благословенен… ; Ах, как мело… ; По дороге в Бухарест ; И
есть ещё янтарь… ; Цветёт моё воображенье ; И тонет будущность в тумане… : [стихи] /
Сергей Скорый // Наше поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 5-6 : fot.

3370. Шаповалов, Владислав. Руки матери : Рассказ / Владислав Шаповалов //


Наше поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 56-75 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3371. Аксенте, Светлана. Родственные души : [рассказ] / Светлана Аксенте // Наше
поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 99-100 : fot.

3372. Варданян, Ирис. Потоки ; Благодарю… ; "Не знаю, зачем рождены мы…" ;
"Необъяснимо жизни течение…" ; Он ; Сад ; "Куда несемся мы в потоке вечной жизни?..." :
[стихи] / Ирис Варданян // Наше поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 87-88 : fot.

3373. Каюров, Георгий. Дворник : рассказ / Георгий Каюров // Наше поколение. –


2013. – Nr 8. – P. 7-10 : fot.

3374. Маковей, Алина. Авантюра в бокале : [рассказ] / Алина Маковей // Наше


поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 93-98 : fot.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3375. Дамьян, Надежда. Румынско-русский диалог культур в переводах произведе-
ний румынских и молдавских авторов на русский язык Лилии Долгошевой : (60-80 гг. XX в.) /
Надежда Дамьян // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14
noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 97-101. – Bibliogr. : p. 101.
(Vezi de asemenea Nr 3204, 3214, 3220-21)

121
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

821.135.1.0 Literatură română


(Vezi Nr 3201)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
3376. Dumitraşco, Veronica. Tema identităţii naţionale în romanul Hronicul Găinarilor de
Aureliu Busuioc / Veronica Dumitraşco // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi
istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 59-63. – Bibliogr. : p. 63.

3377. Dumitraşco, Violeta. Goana după vânt de Lidia Istrati : o tipologie a personajului /
Violeta Dumitraşco // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14
noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 64-69. – Bibliogr. : p. 69.

3378. Ursu, Nina. Grigore Vieru – Titan al Literaturii Române / Nina Ursu // Moldova în
Progres. – 2013. – Nr 5. – P. 37 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3203, 3212, 3375)

821.161.1.0 Literatură rusă


3379. Долгов, Вячеслав. Феномен юродства как часть духовной культуры русского
народа в художественной концепции Л. Улицкой : (на материале пьесы "Семеро святых из
деревни Брюхо") / Вячеслав Долгов // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi
istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 44-51. – Bibliogr. : p. 50-51.

3380. Колесник, Любовь. Картина повседневной жизни русской усадьбы как


отражение духовных ценностей народа : (на примере произведений Л. Н. Толстого) / Любовь
Колесник // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem.
2012. – Chişinău, 2012. – P. 15-18. – Bibliogr. : p. 18.

3381. Кушнир, Жозефина. Бештовские константы гуманизации мифа, выявленные


при исследовании хасидских историй, в книге "Зона" Сергея Довлатова / Жозефина Кушнир
// Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. –
Chişinău, 2012. – P. 39-43. – Bibliogr. : p. 43.

3382. Литинская, Елена. Сергей Скорый. "Но лампадой горит…" : [о лит. творчестве
поэта и одноим. кн.] / Елена Литинская // Наше поколение. – 2013. – Nr 8. – P. 3-4.

3383. Топор, Габриэлла. Семья как духовная ценность в творчестве Л. Н. Толстого :


(на примере романа "Война и мир") / Габриэлла Топор // Promovarea valorilor naţionale prin
limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 18-28. – Bibliogr. :
p. 28.
(Vezi de asemenea Nr 3217)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


3384. Ижболдина, Ирина. Русская литература Бессарабии как источник познания
самобытности бессарабской культуры / Ирина Ижболдина // Promovarea valorilor naţionale
prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 92-97. –
Bibliogr. : p. 97.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.162.3.0 Literatură bulgară


3385. Рацеева, Елена. Структура быта и пафос повседневности болгар-
переселенцев в произведениях Мишо Хаджийски / Елена Рацеева // Promovarea valorilor
naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 88-
92. – Bibliogr. : p. 92.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3386. Barbu, Mihaela-Maria. Industria litică cioplită din aşezarea eneolitică de la Şoimaş
2 – "Lângă sat" : [România] / Mihaela-Maria Barbu // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 75-96 : fig., tab. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. : p. 95 şi în subsol.

3387. Boldureanu, Ana. Cronica descoperirilor monetare (VII) / Ana Boldureanu //


Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 397-403 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 402. – Art. 1 : Vol. 2, Nr 1, 2008.

3388. Date preliminare asupra mormântului de copil descoperit în staţiunea paleoli-


tică de la Cosăuţi : (Republica Moldova) / Mădălin-Cornel Văleanu, Luminiţa Bejenaru, Serghei
Covalenco [et al.] // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.
69-74 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 73.

3389. Fialko, Elena. Textiles from Scythian burial complexes : [Visheva Modyla,
Zaporozhye] / Elena Fialko, Yirii Boltryk // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 335-344 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : p. 342-343.

3390. Iarmulschi, Vasile. Unele consideraţii privind cronologia şi periodizarea culturii Po-
ieneşti-Lucaşeuca : [nordul Moldovei] / Vasile Iarmulschi // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7,
Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 29-52 : fig. – Rez. în lb. germ., rusă. – Bibliogr. : p. 48-51 şi în
subsol.

3391. Investiţiile arheologice la situl Saharna Mare : [raionul Rezina (2009-2012)] / Ion
Niculiţă, Aurel Zanoci, Mihail Băţ [et al.] // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 219-292 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 287-288 şi în subsol.

3392. Izbitser, Elena. The Royal Cemetery at Ur and Early Wheels / Elena Izbitser //
Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 9-17 : fig. – Rez. în lb.
rom., rusă. – Bibliogr. : p. 15.

3393. Kurbanov, Aydogdy. The hephthalite numismatics / Aydogdy Kurbanov // Tyragetia


: ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 369-380. – Rez. în lb. rom., rusă.
– Bibliogr. : p. 378-380.

3394. Levinschi, Alexandru. Înmormântarea getică prin incineraţie din aşezarea medie-
vală Poiana I : [din raionul Rezina] / Alexandru Levinschi, Ivan Vlasenco // Tyragetia : ser. nouă. –
2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 329-334 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 333-334.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

3395. Levinschi, Alexandru. The military camp of Charles XII at Varniţa near the Bender
Fortress / Alexandru Levinschi, Eugen Sava // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheo-
logie. Istorie Antică. – P. 389-396 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : p. 395.

3396. Mateevici, Natalia. Amfora de Chios de la Dubăsari : (o nouă achiziţie a MNIM) /


Natalia Mateevici // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.
293-295 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 295.

3397. Mateevici, Natalia. Reflecţii asupra unor afirmaţii privind răspândirea amforelor gre-
ceşti în mediu getic / Natalia Mateevici // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 409-419. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 418-419.

3398. Mistreanu, Eugen. O nouă aşezare a culturii Gumelniţa de la Chioselia Mare, raio-
nul Cahul, Republica Moldova / Eugen Mistreanu // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 145-156 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 155-156.

3399. Munteanu, Octavian. Etapele de edificare ale fortificaţiei de la Horodca Mică : [ra-
ionul Ialoveni] / Octavian Munteanu // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 311-328 : fig. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. : p. 325-327 şi în subsol.

3400. Sîrbu, Mariana. Depozitul din perioada tardivă a epocii bronzului descoperit în îm-
prejurimile comunei Antoneşti, raionul Cantemir, Republica Moldova // Tyragetia : ser. nouă. –
2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 205-218 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 215-217.

3401. Sîrbu, Mariana. Piese litice descoperite în aşezările culturilor Noua-Sabatinovka din
spaţiul pruto-nistrean / Mariana Sîrbu // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 163-188 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 183-186 şi în subsol.

3402. Vasilache, Mariana. Aşezări cucuteniene în spaţiul pruto-nistreaan (etapa Cucuteni


A - Tripolie BI). Aspecte din istoricul cercetărilor / Mariana Vasilache // Tyragetia : ser. nouă. –
2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 125-132 : fig. – Rez. în lb. fr., rusă. – Bibliogr. :
p. 130-131.

3403. Акимов, Д. В. "Варварское королевство" гуннского времени на Верхнем Дону /


Д. В. Акимов // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 147-157 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 155-157.

3404. Башкатов, Ю. Ю. К вопросу о формировании славянской домостроительной


традиции на территории Днепровского Лесостепного Левобережья / Ю. Ю. Башкатов //
Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 301-312 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 310-312.

3405. Белецкий, С. В. Scientifica vita Michel Kazanski : [К 60-летию со дня рождения


археолога] / С. В. Белецкий, Б. А. Раев, О. В. Шаров // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках
Ойума. "Пути народов". – P. 21-24.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3406. Белецкий, С. В. Известняковая плита с "сарматским знаком" у с. Корпач :


(Молдова) / С. В. Белецкий // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". –
P. 43-49 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 48-49.

3407. Болгов, Н. Н. О характере германских влияний на Боспор периода Великих


миграций / Н. Н. Болгов, М. Л. Рябцев // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути
народов". – P. 261-267. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 266-267.

3408. Бурдо, Наталия. Следы ритуальной практики на крупном трипольском посе-


лении Майданецкое : [Тальновского района, Черкасской обл., Украина] / Наталия Бурдо //
Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 133-143 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 142.

3409. Васильев, А. А. Константин Великий vs. "меотийские савроматы" : три вопроса


к Зосиму / А. А. Васильев // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". –
P. 245-260 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 258-260 şi în subsol.

3410. Вернер, И. Золотой браслет короля франков Хильдерика и германские


браслеты позднеримского времени : (с приложением работы Людвига Паули) / И. Вернер //
Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 315-348: fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 346-348 şi în subsol.

3411. Ворошилова, О. М. Склеп позднеантичного времени из раскопок Фанагории в


2011 году / О. М. Ворошилова // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути наро-
дов". – P. 123-131 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 129-131.

3412. Голофаст, Л. А. Новые находки посуды группы Glazed White Ware I в


Херсонесе / Л. А. Голофаст // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов".
– P. 269-274 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 273-274 şi în subsol.

3413. Егорейченко, А. А. О культурной принадлежности городищ Браславского По-


озерья / А. А. Егорейченко // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". –
P. 159-167 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 166-167.

3414. Исследования мегаструктуры на поселении трипольской культуры у с.


Небелевка в 2012 году : [Кировоградская обл., Украина] / Михаил Видейко, Джон Чапмен,
Биссерка Гейдарская [и др.] // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie
Antică. – P. 97-124 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 121-122.

3415. Каргапольцев, С. Ю. Еще раз о нижней дате длинных курганов : (история во-
проса и ответы оппонентов) / С. Ю. Каргапольцев // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках
Ойума. "Пути народов". – P. 351-359. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 357-359.

3416. Клочко, Любовь. Типы декоративных элементов в оформлении головных


уборов скифянок / Любовь Клочко // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 19-28 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 26-27.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

3417. Кульчар, В. Новая находка седельных обкладок гуннского времени из Северо-


Восточной Венгрии / В. Кульчар, Э. Иштванович // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках
Ойума. "Пути народов". – P. 117-122 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 122.

3418. Лимберис, Н. Ю. Всадническое погребение с умбоном из Среднего Прикуба-


нья / Н. Ю. Лимберис, И. И. Марченко // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути
народов". – P. 105-115 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 114-115 şi în subsol.

3419. Магомедов, Б. В. Исследования могильника черняховской культуры у с. Ле-


гедзино в 2008-2011 гг. : [Черкасская обл., Украина] / Б. В. Магомедов, С. В. Диденко //
Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 235-243 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 242-243.

3420. Мызгин, К. В. Римские монеты в ареале черняховской культуры: проблема ис-


точников поступления / К. В. Мызгин // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути
народов". – P. 217-233 : fig., tab – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 230-233.

3421. Мызгин, Кирилл. Римские монеты на территории Днепровского лесостепного


левобережья : общая характеристика, особенности распространения и основные проблемы
изучения / Кирилл Мызгин // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie
Antică. – P. 355-368 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 365-367.

3422. Негин, А. Е. Декоративные римские шлемы / А. Е. Негин // Stratum plus. – 2013.


– Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 179-186 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 185-186.

3423. Нефёдкин, А. К. Военная организация визиготского государства : (с V в. по на-


чало VIII в.) / А. К. Нефёдкин // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов".
– P. 275-289. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 287-289 şi în subsol.

3424. Новаковский, В. Между Адриатикой и Крымом : фибула с двойной иглой из


Novae / В. Новаковский // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P.
187-190 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 189-190.

3425. Предварительные итоги междисциплинарных исследований многослой-


ной стоянки раннего палеолита Байраки в Преднестровье в 2011-2012 годах / Николай
Анисюткин, Сергей Коваленко, Алиса Ларионова [и др.] // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol.
7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 53-68 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 65-66.

3426. Радюш, О. А. Элементы всаднической и дружинной культуры II-III вв. в По-


днепровье / О. А. Радюш // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". –
P. 51-73 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 69-73 şi în subsol.

3427. Русеев, Николай. Курган энеолита-бронзы у с. Суворово Одесской области /


Николай Русеев, Михаил Фокеев, Игорь Манзура // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 157-162 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 161-162.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3428. Сапожников, Игорь. Новые картографические материалы по древним валам


Буджака / Игорь Сапожников // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie
Antică. – P. 345-354 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 352-353 şi în subsol.

3429. Ситник, Владимир. Неизданные и редкие пулы Золотой Орды с городища


Нижний Джулат : (Северный Кавказ) / Владимир Ситник, Валентин Лебедев // Tyragetia : ser.
nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 381-388 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : p. 387.

3430. Стасюк, И. В. Новые находки оружия римского времени и эпохи Меровингов на


северо-западе России / И. В. Стасюк // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути
народов". – P. 133-146 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 144-146.

3431. Тельнов, Николай. Гетское погребение на левобережье Днестра и некоторые


проблемы фракийского погребального обряда / Николай Тельнов, Виталий Синика //
Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 297-309 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 307-308 şi în subsol.

3432. Терпиловский, Р. В. Металлические сосуды Мутинского могильника на Сейме


: [Украина] / Р. В. Терпиловский, Г. В. Жаров // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума.
"Пути народов". – P. 35-41 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 40-41.

3433. Ушаков, С. В. Новая находка из Херсонеса: светильник в виде римского воен-


ного сапога-кальция / С. В. Ушаков, В. В. Дорошко // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках
Ойума. "Пути народов". – P. 171-177 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 175-177.

3434. Хомякова, О. А. Поле погребений Родники (бывш. Preußisch Arnau/Käpphen) и


его месть в культурном ландшафте микрорегиона озера Чистый Пруд : опыт
предварительного анализа : [поселок Родники, Гурьевского района, Калинградской обл.,
Россия] / О. А. Хомякова // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". –
P. 91-103 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 101-103 şi în subsol.

3435. Церна, Станислав. Два новых клада и единичные находки металлических из-
делий эпохи бронзы – раннего гальштатта с территории Республики Молдова / Станислав
Церна, Денис Топал // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. –
P. 75-96 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 202-203 şi în subsol.

3436. Чореф, М. М. К вопросу о периодизации денежного обращения Таврики в эпо-


ху римского господства / М. М. Чореф // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути
народов". – P. 191-215 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 211-215 şi în subsol.

3437. Шаров, О. В. Первые шестьдесят: накопление мудрости и знаний : [К 60-летию


археолога Михаила Михайловича Казанского] / О. В. Шаров // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В
поисках Ойума. "Пути народов". – P. 17-19 : fot.

3438. Шувалов, П. В. Три карты Европейской Сарматии Клавдии Птоломея / П. В.


Шувалов // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 75-89 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 88-89 şi în subsol.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

(Vezi de asemenea Nr 3249)

908 Monografii ale localităţilor


3439. Кротевич, Ольга. Удивительная Австралия : [записки путешественника] / Оль-
га Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr 9. – P. 142-144 : fot.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teore-
tică
3440. Bejan, Iurii. Determinarea gradului de presiune antropică asupra peisajelor : Studiu
de caz - Dealurile Ciulucurilor / Iurii Bejan, Pavel Ţîţu // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 3. – P. 25-27
: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 27.

3441. Boboc, Nicolae. Structura geologică şi evoluţia paleogeografică a Dealurilor


Ciulucurilor / Nicolae Boboc, Iurii Bejan, Pavel Ţîţu // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 3. – P. 21-24 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 24.

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne


913(478) Geografia Republicii Moldova
(Vezi Nr 3339)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Budişteanu, Alexandru. Arhitectul dictatorului Alexandru Budişteanu, basarabeanul de lân-
gă Ceauşescu. – Vezi Nr 3329.

Danilov, Maria. Cărţi cu valoare de patrimoniu din Biblioteca lui Paul Gore : (identificarea
şi/sau inventarierea surselor). – Vezi Nr 3077.

Părintele Justin Pârvu a fost înmormântat la Mănăstirea Petru Vodă : [jud. Neamţ, România
: in memoriam Părintelui Arhimandrit (10.II.1919 – 16.VI.2013)]. – Vezi Nr 3088.

Schlomiuk, Dana. New developments based on the mathematical legacy of C. S. Sibirschi.


– Vezi Nr 3246.

Zabolotnaia, Lilia. Destinul unei doamne în istoria Moldovei. Mituri şi realităţi despre Ecate-
rina Cerchezoaică – a doua soţie a lui Vasile Lupu : [domn al Moldovei (1634-1653)]. – Vezi Nr
3457.

Белецкий, С. В. Scientifica vita Michel Kazanski : [К 60-летию со дня рождения


археолога]. – Vezi Nr 3405.

Шаров, О. В. Первые шестьдесят: накопление мудрости и знаний : [К 60-летию архео-


лога Михаила Михайловича Казанского]. – Vezi Nr 3437.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

929.5 Genealogie
(Vezi Nr 3454)
929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii
3442. Andrieş-Tabac, Silviu. Simbolurile heraldice ale comunei Lipnic, raionului Ocniţa /
Silviu Andrieş-Tabac // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 317-
323 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 322 şi în subsol.

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


3443. Gherasim, Cristina. Confirmarea titlurilor nobiliare de către boierimea din Basara-
bia în prima jumătate a sec. al XIX-lea: familia de nobili Frunzetti (Frunză) / Cristina Gherasim //
Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 185-189. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 189 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3455)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
3444. Little, Jackson. The Slavic Kalabalik : the Ruth campaign, Charles XII′s Swedish
camp at Bender and the rise of pan-slavism : (A Theory on Peter I′s campaign in Wallachia, Moldo-
va and its Legacy) / Jackson Little // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeolo-
gie. – P. 111-114. – Rez. în lb. rom., rusă. – Bibliogr. : p. 113-114.

3445. Mărculeţ, Vasile. Unităţi militar-administrative bizantine în Bulgaria răsăriteană şi la


Dunărea de Jos în timpul lui Ioannes I Tzimiskes / Vasile Mărculeţ, Ioan Mărculeţ // Tyragetia : ser.
nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 55-63 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 61-62.

3446. Mungari, Mirco. Recucerirea sudului Italiei de către bizantini = La riconquista bizan-
tina delle regioni italiche : [în sec. al XI-lea] / Mirco Mungari // Moldova în Progres. – 2013. – Nr 5. –
P. 42-43 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it.

3447. Ploşniţă, Elena. Eveniment muzeal, 2013 : Proiect internaţional Pe când Suedia era
guvernată din Moldova : [lansarea proiectului, consacrat celei de-a 300-a aniversare de la aflarea
regelui suedez Carol XII la Bender şi Varniţa în anii 1709-1713, Chişinău, Sala Albastră a Muzeului
Naţ. de Istorie a Moldovei, 1 febr. 2013] / Elena Ploşniţă // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7,
Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 409-414 : fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 414.

3448. Красножон, Андрей. О находке некогда утерянных строительных плит XV в.


из крепости Белгорода / Андрей Красножон // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 :
Istorie. Muzeologie. – P. 81-88 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 87-88 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3081, 3451)
94(478) Istoria Republicii Moldova
3449. Barcari, Silvia. Reflexii istoriografice privind relaţiile comerciale locale şi de tranzit
din spaţiul pruto-nistrean şi Dunărea de Jos : (sfârşitul sec. al XIII-lea – sec. al XIV-lea) / Silvia

129
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

Barcari // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 65-70. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Bibliogr. : p. 68-69.

3450. Caşu, Igor. Mişcarea de eliberare naţională în RSSM, 1989-1991 : unele contribuţii /
Igor Caşu // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 291-303. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 303 şi în subsol.

3451. Cereş, Irina. Aspecte cu privire la relaţiile economice ale Imperiului Rus cu Principa-
tul Moldova la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea / Irina Cereş //
Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 135-144. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Bibliogr. : p. 143-144 şi în subsol.

3452. Cernenchi, Eugen. Cancelaria domnească – un centru al dialogului etnic şi confe-


sional în Ţara Moldovei / Eugen Cernenchi // Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi
istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 167-170. – Bibliogr. : p. 170.

3453. Emilciuc, Andrei. Cărţi vest-europene în Basarabia : căi de difuzare şi control gu-
vernamental : [studiu istoriografic] / Andrei Emilciuc // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 :
Istorie. Muzeologie. – P. 31-54. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 52 şi în subsol.

3454. Poştarencu, Dinu. Completări şi precizări biografice referitoare la Ioan Pelivan :


[militant al mişcării de eliberare politică şi naţională a basarabenilor de sub dominaţia ţaristă] / Dinu
Poştarencu // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 203-213. –
Textul art. este parţial în lb. rusă. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 212 şi în subsol.

3455. Tomuleţ, Valentin. Reprezentanţi ai elitei burgheze din Basarabia : negustorul grec
Pantelei Sinadino : (anii′ 30-′50 ai sec. al XIX-lea) / Valentin Tomuleţ, Victoria Bivol // Tyragetia :
ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 157-166. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 165 şi în subsol.

3456. Tomuleţ, Valentin. Statutul călăraşilor din Basarabia : de la administraţia moldove-


nească la cea imperială rusă : [studiu istoriografic] / Valentin Tomuleţ // Tyragetia : ser. nouă. –
2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 9-29. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 28 şi în
subsol.

3457. Zabolotnaia, Lilia. Destinul unei doamne în istoria Moldovei. Mituri şi realităţi des-
pre Ecaterina Cerchezoaică – a doua soţie a lui Vasile Lupu : [domn al Moldovei (1634-1653)] /
Lilia Zabolotnaia // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 97-110 :
fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 107-108 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3083, 3091, 3328, 3441, 3444, 3459)
94(498) Istoria României
3458. Bulei, Dumitra. Viaţa culturală şi cartea tipărită în vremea lui Matei Basarab : [domn
al Ţării Româneşti (1632-1654)] / Dumitra Bulei // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 :
Istorie. Muzeologie. – P. 89-96. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 94-95 şi în subsol.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3459. Teodorescu, Virgiliu Z. Simboluri ale cinstirii dedicate evocării generalului Stan
Poetaş : [cercet. istorice] / Virgiliu Z. Teodorescu // Luminătorul. – 2013. – Nr 3. – P. 38-52. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 46-52.
(Vezi de asemenea Nr 3329, 3444-45, 3449, 3457)

Index de nume
Bogdan, Lidia 3269
A Bogza, Geo 3344
Afanas, Aliona 3187 Bogza, Lorena 3316
Alaci, Alexandru 3305 Boldescu, Victoria 3271
Albu, Adriana 3263 Boldureanu, Ana 3387
Albu, Gabriel 3188 Boltryk, Yirii 3389
Alecsandri, Vasile 3201 Bordian, Mariana 3170
Amihalachioaie, Gheorghe 3162 Borş, Vladimir 3171
Andrieş, Serafim 3300 Botezatu, Sergiu 3147
Andrieş-Tabac, Silviu 3440 Botgros, Ion 3191
Andriţchi, Viorica 3189 Brenz, Daniel 3247
Antoci, Natalia 3104 Brihuneţ, Manole 3328
Arapu, Valentin 3268 Bucătaru, Igor 3172
Artés, J. C. 3243 Bucun, Nicolae 3080
Budişteanu, Alexandru 3329
B Bulat, Denis 3312
Bulat, Dumitru 3313
Babaianu, Anatol 3168 Bulei, Dumitra 3458
Babii, Anna 3212 Bulibaş, Vasile 3298
Babin, Lucia 3259 Buruian, Viorica 3173-74
Bagiu, Radu 3260 Busuioc, Aureliu 3376
Bahnarel, Ion 3223, 3254-56, 3264, 3267,
3270, 3287 C
Banu, Svetlana 3252
Baranetz, Efrat 3190 Caminschi, Igor 3306
Barbălată, Olga 3169 Caracuian, Victoria 3175
Barbu, Mihaela-Maria 3386 Cartaleanu, Elena 3201
Barcari, Silvia 3449 Cartaleanu, Tatiana 3202
Basarab, Matei 3458 Caşu, Igor 3450
Batin, Vadim 3275 Caţel, Maia 3111
Bălănel, Vasile 3271 Cazacu-Stratu, Angela 3223, 3254-56
Bălint, Iosif 3257 Căpiţă, Ionel 3304
Bătrânu, Ion 3307 Cândea, Ioan Ciprian 3276
Băţ, Mihail 3391 Cebaniuc, Irina 3112
Bebîh, Vladimir 3272, 3277, 3279 Cebanu, Lilia 3192
Bejan, Iurii 3442-43 Cebanu, Serghei 3336
Bejenaru, Luminiţa 3388 Cebotari, Oleg 3132, 3148
Belous, Victoria 3109-10 Cerchezoaică, Ecaterina (3457)
Bernic, Vladimir 3273, 3275, 3280 Cereş, Irina 3451
Bivol, Natalia 3274 Cereteu, Igor 3083
Bivol, Victoria 3455 Cernelev, Olga 3291
Blaga, Lucian 3343 Cernenchi, Eugen 3452
Blanovschi, Andrei 3103 Cernicova, Iulia 3146
Boboc, Nicolae 3443 Cheban, David 3244

131
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

Cheianu, Diana 3234 E


Chicaroş, Tatiana 3230
Chinan, Omer 3235 Eftodii, Iulia 3265, 3289
Chirilă, Victor 3101 Egorov, Dmitrii 3272, 3279
Chiriţă, Gheorghe 3308 Elenin, Nicolai 3346
Chiroşca, Adelaida 3327 Emilciuc, Andrei 3453
Ciapala, Victoria 3269 Eremei, Anatol 3339
Cibotaru, Liuba 3203 Evtuşenco, Ana 3354
Ciobanu, Elena 3274 F
Ciobanu, Ion 3352
Ciobanu, Tatiana 3176 Felea, Alina 3240
Ciocârlan, Nina 3251, 3301-02 Feofanov, Igor 3258
Ciocoi, Oleg 3309 Ferdohleb, Alina 3265, 3277, 3289
Ciorănică, Rodica 3098, 3108 Fialko, Elena 3389
Coban, Petru 3141 Fira-Mlădinescu, Corneluţa 3260
Cojocaru, Iurie 3259 Franţuzan, Ludmila 3191, 3224
Cojocaru, Viorel 3084 Friptuleac, Grigore 3253, 3255, 3280
Colâbneac, Alexei 3355, 3358, 3360 Furdui, Emilia 3232
Colţea, Traian 3149 Furtună, Alexandru 3087
Condraticova, Liliana 3085 Fuştei, Nicolae 3081
Condraţchi, Vitalie 3145
Coreţchi, Liubov 3287 G
Corlat, Sergiu 3236 Galaju, Ion 3139
Cosovan, Olga 3204-05 Garmandir, Mihail 3112
Covalenco, Serghei 3388 Găluşcă, Lilia 3209
Crăciun, Alexandra 3086 Ghendov, Veaceslav 3251
Cristea, Sorin 3222 Gheo, Radu Pavel 3341
Croitoru, Cătălina 3206 Gherasim, Cristina 3441
Curarari, Vitalie 3241 Gherciu-Tutuescu, Svetlana 3259, 3283
Cuşmir, Marcel 3106 Gherghina, Georgeta 3142
D Gherghina, Virgil 3151
Ghilan, Mihail 3258
Danilov, Maria 3077 Ghimpu, Vlad D. 3330
Darii, Alic 3288 Gîncu, Maria 3336
Dănilă, Tatiana 3286 Glavan, Aurelia 3080
Dediu, Ion 3250 Globu, Nelea 3225
Delavrancea, Barbu 3345 Golban, Olga 3113
Dobrea, Sergiu 3294 Gomboş, Stelian 3089
Dorul, Olga 3154 Goncear, Liuba 3297
Dragomir, Constantin 3353 Gore, Paul 3077
Dragoş, Elena 3354 Gorincioi, Valeriu 3237
Druţă, Ion 3355 Grădinar, Iulia 3317
Druţă, Iurie 3207 Gribincea, Alexandru 3132, 3143
Druţă, Violeta 3207 Gropa, Ludmila 3114
Duca, Maria 3208 Groza, Lili 3274
Duda, Victoria 3224 Guşilo, Serghei 3151
Dulschi, Ion 3177 Guştiuc, Andrei 3144
Dumitraşco, Veronica 3376 Guţu, Aurel 3361
Dumitraşco, Violeta 3377 Guţu, Gheorghe 3178
Guţu, Stela 3114

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

H Marina, Iurie 3289


Martea, Galina 3093
Hadârcă, Maria 3192 Mateevici, Natalia 3396-97
Hatlas, Jerzy 3096 Mărculeţ, Ioan 3445
Helmis, Napoleon 3347 Mărculeţ, Vasile 3445
Hemingway, Ernest 3341 Meşina, Victor 3264-65, 3271, 3283, 3298
I Mihăeş, Violeta 3356
Mircea, Daniel 3269
Iachim, Vasile 3272, 3277, 3279 Mirzoev, Tokhir 3145
Iarmulschi, Vasile 3390 Mistreanu, Eugen 3398
Ichim, Diana 3161 Mistreanu, Tatiana 3229
Iftemie, Nicoleta 3238 Mîtcu, Silvia 3099
Istrati, Larisa 3266, 3281 Moraru, Adrian 3341
Istrati, Lidia 3377 Moraru, Maria 3278
Istrati, Simion 3310 Mungari, Mirco 3446
Izbitser, Elena 3392 Munteanu, Octavian 3399
Mustea, Gheorghe (3334)
J
N
Jenunchi, Daniela 3317
Jianu, Marian 3149 Nalba, Alexandru 3296
Juc, Victor 3099 Nădăşan, Valentin 3257
Nederiţa, Alexandru 3318-19
K Negruţă, Alexandru 3132
Kalabalik, Slavic 3444 Nicolaiciuc, Vasile 3180
Kazanski, Michel (3405) Niculiţă, Ion 3391
Kicerman, Ulita 3266, 3281 Nogailîc, Tatiana 3097
Kipling, Rudyard 3340 Nunziata, Enrico 3100
Kurbanov, Aydogdy 3393 O
L Objeleanu, Liuba 3210
Laşcu, Aliona 3226 Olaru, Angelina 3329
Lazărescu, Leonard 3148 Ostrofeţ, Gheorghe 3206
Leah, Tamara 3131 Oxanii, Tatiana 3215
Levinschi, Alexandru 3394-95 P
Leviţchi, Alina 3179
Lipovan, Serghei 3284 Palanciuc, Mihail 3261, 3290
Lisnic, Angela 3227 Paler, Octavian 3348
Little, Jackson 3444 Panuş, Valentina 3318
Llibre, J. 3243 Pârvu, Justian (3082, 3084, 3088), 3089
Lozan, Nina 3163 Pelivan, Ioan 3454
Lozie, Ştefan 3248 Pencea, Daniel 3149
Lupaşco, Oleg 3116 Petrea, Aurelia 3241
Lupaşcu, Tudor 3131 Petrenco, Liuba 3211
Lupu, Maria 3253 Petrescu, Cristina 3260
Lupu, Marina 3252, 3288 Pisica, Gheorghe 3102
Lupu, Vasile 3457 Pînzaru, Iurie 3282
Pînzaru, Victor 3357
M Plămădeală, Natalia 3117
Macarevici, Ana 3228 Ploşniţă, Elena 3078, 3447
Macoveţchi, Carolina 3106 Poetaş, Stan (3459)
Marandel, Constantin 3268 Pojoga, Ala 3118

133
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

Pojoga, Ecaterina 3150 Stroe, Ştefan 3315


Popa Gavrilovici, Gioni 3167 Studeneanschi, Elena 3119
Popa, Angela 3139
Popa, Doina 3316-17 Ş
Popa, M. N. 3245 Şalari, Ariadna 3359
Popenco, Ana 3347 Şalaru, Ion 3253, 3291
Postolache, Gheorghe 3299 Şatcovschi, Valentin 3266, 3281
Postolachi, Valentina 3137 Şişcanu-Boz, Olga 3213
Poştarencu, Dinu 3454 Şmatoc, Ion 3295
Povar, Igor 3131
Preda, Radu 3090 T
Pricop, V. V. 3245
Proţap, Iurie 3311 Tabuncic, Mariana 3101, 3147
Prutean, Lilian 3166 Tabuncic, Nelea 3291
Puiu, Tudor 3296-97 Tăbîrţă, Adrian 3159
Tcaci, Eudochia 3292, 3296-97
R Teodorescu, Virgiliu Z. 3459
Teodoru-Rusu, Daniela 3148
Raicu, Ecaterina 3181 Tetelea, Eugeniu 3165
Railean, Albert 3283 Tintiuc, Elena 3290
Raţă, Victoria 3352 Tîltu, Natalia 3144
Răducan, Marcel 3098 Tomaş, Galina 3336
Rîmiş, Constantin 3284 Tomuleţ, Valentin 3455-56
Roşca, Andrei 3287 Tulgara, Ion 3298
Roşca, Nicolae 3290 Tutunaru, Mariana 3286
Roşcăneanu, Radu 3151 Tverdohleb, Maia 3120
Rotaru, Natalia 3156
Rusu, Victor 3314 Ţ
Rusu, Vitalie 3158
Rusu-Deleu, Raisa 3278, 3284 Ţâmpău, Victor 3214
Ţîganaş, Odetta 3223, 3267
S Ţîţu, Pavel 3442-43
Saca, Victor 3182 U
Sava, Elena 3152
Sava, Eugen 3395 Ursu, Nina 3378
Schlomiuk, D. 3243 Usatîi, Renato 3108
Schlomiuk, Dana 3246 V
Scobioală, Nadejda 3079, 3227
Scognamiglio, Raffaele 3332 Vacarenco, Iulia 3184
Scutaru, Silvia 3091 Vangheli, Spiridon 3360
Serbulenco, Aliona 3285 Vasilache, Mariana 3402
Silvestru, Aurelian 3358 Vasilcău, Traian 3361
Sinadino, Pantelei (3455) Vasilev, Veaceslav 3278
Sireţeanu, Dumitru 3252, 3275 Văleanu, Mădălin-Cornel 3388
Sîmboteanu, Aurel 3183 Vieriu, Dumitru 3157
Sîrbu, Mariana 3400-01 Vieru, Grigore 3203, 3362, 3378
Sîrbu, Tatiana 3251 Viţă, Viorica 3155
Slusari, Alexandru 3133 Vlasenco, Ivan 3394
Solomon, Oleg 3182 Volcovschi, Olga 3261
Stanciu, Laura 3247 Vragaleva, Veronica 3121, 3146
State, Livia 3226 Vulpescu, Romulus 3349
Stîngaci, Alina 3212
134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

W Горбаненко, С. А. 3249
Гриник, Татьяна 3320
Whitman, Walt 3342
Д
Z
Дамьян, Надежда 3375
Zabolotnaia, Lilia 3457 Демченко, Людмила 3216
Zacon, Veatoslav 3331 Диденко, С. В. 3419
Zanoci, Aurel 3391 Довлатов, Сергей 3381
Zaporojan, Livia 3185 Долгов, Вячеслав 3379
Zepca, Victor 3254, 3264, 3267 Долгошева, Лилия 3375
Zgardan, Aliona 3215 Дорошко, В. В. 3433
Zhuchok, Anatolii V. 3242 Друга, Анна 3138
Zoltan, Abram 3257
Zubco, Angela 3186 Е
А Евсеенко, Иван 3368
Егорейченко, А. А. 3413
Аблина, Людмила 3122 Еленин, Николай 3350
Агаркова, Лилиана 3123
Акимов, Д. В. 3403 Ж
Аксенте, Светлана 3371
Анисюткин, Николай 3425 Жаров, Г. В. 3432

Б З

Бадырханов, Эльдар 3365 Златина, Наталья 3322


Басова, Ирина 3124 И
Башкатов, Ю. Ю. 3404
Белецкий, С. В. 3405-06 Ижболдина, Ирина 3384
Болгов, Н. Н. 3407 Иштванович, Э. 3417
Болученкова, Анна 3092
Борычев, Алексей 3366 К
Бужак, Светлана 3128 Казанский, Михаил Михайлович (3437)
Бужница, Алла 3125 Калабрийский, Варлаам 3338
Бумаков, Василий 3136 Каргапольцев, С. Ю. 3415
Бурдо, Наталия 3408 Карча, Валентина 3217
Быдзина, Екатерина 3324, 3326 Кауш, Лилия 3322
В Каюров, Георгий 3373
Кицан, Валериу 3127
Варданян, Ирис 3372 Климина, Светлана 3218
Васильев, А. А. 3409 Клочко, Любовь 3416
Вернер, И. 3410 Коваленко, Сергей 3425
Видейко, Михаил 3414 Кожухарь, Виктор 3219
Виеру, Григоре 3363 Козак, Ю. Г. 3153
Ворошилова, О. М. 3411 Колесник, Любовь 3380
Кочарова, Галина 3335
Г Кравченко, В. Г. 3105
Гараева, С. Н. 3262 Красножон, Андрей 3448
Гейдарская, Биссерка 3414 Кротевич, Ольга 3325, 3439
Гладун, Елена 3293 Кульчар, В. 3417
Годя, Виорел 3325 Кушмэунсэ, Родика 3321
Голофаст, Л. А. 3412 Кушнир, Жозефина 3381
Гора, Сергей 3367

135
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2013 ≡ Magazine article annals Nr 9-2013

Л С
Ларионова, Алиса 3425 Сапожников, Игорь 3428
Лебедев, Валентин 3429 Северин, Валериу 3129
Лимберис, Н. Ю. 3418 Сивков, Светослав 3338
Литинская, Елена 3382 Синика, Виталий 3431
Ситник, Владимир 3429
М Скитейкин, Максим 3160
Магомедов, Б. В. 3419 Скорый, Сергей 3369, (3382)
Маковей, Алина 3374 Спорыш, Наталия 3220
Манзура, Игорь 3427 Стасюк, И. В. 3430
Марин-Король, Тамара 3363 Стэнеску, Никита 3351
Марченко, И. И. 3418 Т
Маслов, Юрий 3094
Меничи, Роберто 3303 Тасева, Лора 3338
Милюкова, Анастасия 3095 Тельнов, Николай 3431
Млечко, Татьяна 3337 Терпиловский, Р. В. 3432
Мызгин, К. В. 3420 Ткач, Златы 3335
Мызгин, Кирилл 3421 Толстой, Л. Н. 3380, 3383
Мыханюк, Оксана 3324 Топал, Денис 3435
Топор, Габриэлла 3383
Н Тостоган, Павел 3322
Негин, А. Е. 3422 У
Нефёдкин, А. К. 3423
Новаковский, В. 3424 Улицкая, Л. 3379
Ушаков, С. В. 3433
О
Ф
Онофрей, И. В. 3153
Фокеев, Михаил 3427
П Фурдуй, В. Ф. 3262
Павалюк, П. П. 3262 Х
Паламa, Григорий 3338
Пауль, Людвиг (3410) Хаджийски, Мишо 3385
Перекалин, Алексей 3140 Хомякова, О. А. 3434
Плэмэдялэ, Наталия 3128
Помян, Светлана 3239 Ц
Попов, Владимир 3140 Цвик, Ирина 3221
Прока, Ион 3364 Церна, Станислав 3435
Птоломея, Клавдия 3438 Цопа, Олег 3326
Р Ч
Радюш, О. А. 3426 Чапмен, Джон 3414
Раев, Б. А. 3405 Чиреш, Елена 3130, 3323
Рацеева, Елена 3385 Чореф, М. М. 3436
Романцова, Светлана 3136
Ротару, Петру 3364 Ш
Руднева, Людмила 3216
Русеев, Николай 3427 Шаповалов, Владислав 3370
Рябцев, М. Л. 3407 Шаров, О. В. 3405, 3437
Шувалов, П. В. 3438
Шупак, Марина 3303
136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate

1. "a" MIC". – 2013. – Nr 9.


2. Administrarea Publică. – 2013. – Nr 3.
3. Alunelul. – 2013. – Nr 9.
4. Aquarelle. – 2013. – Nr 9.
5. Avocatul poporului. – 2013. – Nr 7/8.
6. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. – 2013. – Nr 1.
7. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 5.
8. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 9.
9. Didactica Pro. – 2013. – Nr 4.
10. Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de specialitate din Republica
Moldova : Materialele Conf. şt., 15 mai 2013. – Chişinău, 2013. – [2013-1177].
11. Economica. – 2013. – Nr 2.
12. Luminătorul. – 2013. – Nr 3.
13. Mediul ambiant. – 2013. – Nr 3.
14. Modernitate. – 2013. – Nr 1/2.
15. Moldova în Progres. – 2013. – Nr 5, 6.
16. Monitorul fiscal. – 2013. – Nr 14.
17. Noi. – 2013. – Nr 9.
18. Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – [2013 – 1219].
19. Profit. – 2013. – Nr 9.
20. Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : Conf. şt., 13-14 noiem. 2012. –
Chişinău, 2012. – [2013-1074].
21. Stratum plus. – 2013. – Nr 4.
22. Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologogie. Istorie Antică.
23. Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 2 : Istorie. Muzeologie.
24. Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 3.
25. VIP magazin. – 2013. – Nr 112.
26. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 9.
27. Наше поколение. – 2013. – Nr 8.
28. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 9.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE ANNALS


DE GAZETĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
SEPTEMBRIE NR 8 SEPTEMBER
(2868-3179)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2868. Най, Джозеф. Щелчок мышки, ставший криком : [безопасности интернета :
ст. проф. Гарвард. ун-тa] / Джозеф Най // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 20 сент. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 3037)

005 Conducere şi organizare. Management


2869. Nisenboim, Olga. Motivarea, gestionarea personalului şi angajaţii cu deficienţe
mentale : [art. conducătorului de programe la School of Business Communications] / Olga
Nisenboim // Economist. – 2013. – 18 sept. – P. 14.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2870. Лучинский, Кирилл. Кирилл Лучинский: "Мы не допустим, чтобы здание
Органного зала вновь стало банком" : [о развитии культуры: интервью с пред. комис. по
культуре, образованию, науке, спорту и СМИ Парламента Респ. Молдова] / записали:
Марина Тимотин, Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2013. – 18 сент.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2871. Chitoroagă, Valentina. Comoara din Camera Naţională a Cărţii : [Arhiva De-
pozitului Legal de documente tipărite în RM, 1924-2013 : interviu cu V. Chitoroagă, dir. gen.
al Camerei Naţ. a Cărţii] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 13 sept – P. 17.

02 BIBLIOTECONOMIE
2872. Ciobanu, Mircea V. Construirea cititorului : [despre interconexiunea dintre lec-
tură şi cititor] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 13 sept. – P. 14.

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
2873. Буракова, Елена. Лидеру Конгресса русских общин – 60 лет : [Валерий
Клименко, пред. Конгресса рус. общин Респ. Молдова] / Елена Буракова, Иван Оста-
фейчук, Олеся Рудягина // Панорама. – 2013. – 20 сент. – Р. 20.
138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2874. Мироник, Алла. Алла Мироник: "Отрадно, что молодежи сегодня небез-
различны проблемы ветеранов" : [беседа с пред. Совета Орг. ветеранов Респ.
Молдова] / беседовала Галина Попова // Коммунист. – 2013. – 6 сент. – Р. 7.

070 Ziaristică. Presă


2875. Kraaijeveld, Geert. Geert Kraaijeveld: "Decesul presei scrise pare mai real ca
oricând" : [interviu cu jurnalistul la Novini.nl, Olanda] / consemnare: Lucia Cujbă // Flux. –
2013. – 13 sept. – P. 16.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
(Vezi Nr 2876)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
2876. Colesnic, Iurie. Unul dintre intelectualii care a dat culoare Chişinăului interbelic
: [Ioan Gh. Savin, teolog, filosof (1885-1973)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 6 sept. – P.
18.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2877. Fuştei, Nicolae. Arhiepiscopul Antonie Şocotov : [1800-1871] ; Arhiepiscopul
Pavel Lebedev : [1827-1892] / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2013. – 10 sept. – P. 6.

2878. Moraru, Anton. Încălcarea canoanelor bisericeşti de către Patriarhia Rusă :


[200 de ani de anexarea Bisericii Basarabiei la Sinodul Rus] / Anton Moraru // Literatura şi
arta. – 2013. – 5 sept. – P. 3.

2879. Stănilă, Moni. Un sfânt pierdut în autogară : [despre icoana Sfântului Teodosie
de la Brazi, România] / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 20 sept. – P. 6.

2880. Менюк, Николай. Патриарх Кирилл поклонился могиле румына, отстаи-


вавшего интересы российской церкви : [о деятельности митрополита Гавриила Бэнуле-
ску-Бодони и перв. губернатора Бессарабии Скарлата Стурдза] / Николай Менюк //
Молдавские ведомости. – 2013. – 10 сент.

2881. Панорман, Пелагея. Патриарх Кирилл: "И в радостях, и в трудностях мы


вместе" : [по поводу визита в Респ. Молдова главы Рус. православ. церкви, сент. 2013] /
Пелагея Панорман // Панорама. – 2013. – 10 сент. – Р. 1, 8.
(Vezi de asemenea Nr 2899)

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Demografie. Studiul populaţiei
314 Demografie. Studiul populaţiei
2882. Lupuşor, Adrian. Îmbătrânirea populaţiei aduce repercusiuni grave economiei
: [pe marginea Rap. de stare a ţării: coment. de A. Lupuşor, dir. executiv al Centrului Analitic
Expert Grup] / consemnare: Adela Hanganu // Vocea poporului. – 2013. – 6 sept. – P. 11. –
Idem în lb. rusă.

2883. МакФарлейн, Ян. "Старение общества само по себе не представляет уг-


розы" : [интервью с дир. Фонда ООН в обл. народонаселения в Респ. Молдова Я. Мак-
Фарлейн] / беседовал Игнат Валиков // Панорама. – 2013. – 27 сент. – Р. 22.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 2952)
32 POLITICĂ
2884. Dughin, Aleksandr. În căutarea unei noi paradigme de interpretare a politicu-
lui, alături de Aleksandr Dughin : [pref. la cartea "A patra teorie politică"] / Aleksandr Dughin //
Flux. – 2013. – 20 sept. – P. 4.

2885. Tismăneanu, Vladimir. Primăvara de la Praga şi aventura revizionismului


marxist (3) : [aspecte ale istoriei politice a sec. XX] / Vladimir Tismăneanu // Evenimentul zilei.
– 2013. – 6 sept. – P. 8. – Art. 1 : 22 aug.

2886. Ţâcu, Octavian. Politici imperial/statale şi construcţii identitare (9) "Poporul


transnistrean" / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 13 sept – P. 7. – Art. 1 : 21 iun.

2887. Ţâcu, Octavian. Politici imperial/statale şi construcţii identitare (10). Perspecti-


va europeană / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 27 sept – P. 7. – Art. 1 : 21 iun.

323 Politică internă


2888. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Ziua Limbii Române – sărbă-
toare a identităţii şi demnităţii poporului român : [mesaj adresat cu prilejul zilei de 31 August] /
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 3 sept. – P. 6 ;
Literatura şi arta. – 2013. – 5 sept. – P. 1.

2889. Рокар, Мишель. Мечеть или современность? : [о полит. нестабильности в


странах Персидского залива: ст. б. премьер-министра Франции] / Мишель Рокар // Эко-
номическое обозрение. – 2013. – 6 сент. – Р. 20.
140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2890. Тарлев, Василе. Василе Тарлев: "Сплотиться во имя независимости, тер-


риториальной целостности Молдовы и благосостояния нашего народа!" : [речь экс-
премьера Респ. Молдова на мероприятии в день скорби, посвящ. 69-й годовщине осво-
бождения Молдовы от фашист. захватчиков на мемор. комплексе "Шерпенский плац-
дарм"] // Молдавские ведомости. – 2013. – 3 сент.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2891. Argint, Alexandru. Legea unei limbi nu prea vorbite : [lb. în context soc.-pol.:
file de arhivă] / Alexandru Argint // Literatura şi arta. – 2013. – 5 sept. – P. 7 ; Timpul. – 2013.
– 6 sept. – P. 4.
2892. Basarab, Marin. Ursul păcălit de vulpe : [despre relaţiile Rep. Moldova cu Fe-
deraţia Rusă] / Marin Basarab // Timpul. – 2013. – 13 sept – P. 8.

2893. Ciocoiu, Paul. Angela Merkel, sau VIctoria pragmatismului în faţa ideologiei :
[despre rezultatele alegerilor cancelarului germ.] / Paul Ciocoiu // Evenimentul zilei. – 2013. –
25 sept. – P. 12.
2894. Damian, George. Suveranitatea Republicii Moldova şi Uniunea Europeană /
George Damian // Timpul. – 2013. – 20 sept. – P. 8.

2895. Dodon, Igor. Fără combaterea corupţiei, lupta cu sărăcia nu are nici o şansă :
[despre situaţia soc.-pol.: interviu acordat de către I. Dodon, preşedintele Partidului Socialişti-
lor, postului de Radio Europa Liberă] // Socialiştii. – 2013. – 6 sept. – P. 3.

2896. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Trebuie să ne concentrăm pe onorarea angajamentelor


pe care le avem, iar oamenii ne vor judeca pe fiecare după merit" : interviu acordat Agenţiei
Informaţionale de Stat Moldpres de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova //
Moldova suverană. – 2013. – 10 sept.; Săptămîna. – 2013. – 13 sept. – P. 10 ; Коммерсант
info. – 2013. – 13 сент. – Р. 3.

2897. Gherman, Diomid. Unica ieşire din starea deplorabilă este reunirea cu Româ-
nia : [art. academicianului] / Diomid Gherman // Literatura şi arta. – 2013. – 19 sept. – P. 1.

2898. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: Noi nu facem geopolitică, noi construim un stat
funcţional : [interviu cu primul Ministru al Rep. Moldova] / a dialogat Ion Chişlea // Economist.
– 2013. – 4 sept. – P. 8-9 ; Jurnal de Chişinău. – 2013. – 6 sept. – P. 4-5.

2899. Moraru, Anton. Vizita patriarhului Kirill în Republica Moldova: retrospectivă po-
litică şi duhovnicească / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 3.

2900. Şoimaru, Vasile. "Râd cu poftă atunci când unii politicieni vin să "şocheze" so-
cietatea cu proiecte de legi despre lustraţie" : interviu cu V. Şoimaru, deputat în primul Parla-
ment al Rep. Moldova // Ziarul de gardă. – 2013. – 5 sept. – P. 10-11.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

2901. Ţâcu, Octavian. Radiografia unei Adunări : [despre Marea Adunare Naţ. din 27
aug. 1989: informaţia Secţiei Ideologie a CC al PCM : comentariile istoricului] / Octavian Ţâcu
// Timpul. – 2013. – 6 sept. – P. 7.

2902. Ţîrdea, Bogdan. Despre "integrarea europeană" şi revenirea lui Filat : [despre
proiectele politice în spaţiul autohton] / Bogdan Ţîrdea // Săptămîna. – 2013. – 20 sept. – P.
14.

2903. Untilă, Veaceslav. Paravanul puterii : [aspecte soc.-pol.: art. vicepreşedintelui


Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 6 sept. – P. 10.

2904. Волницки, Игорь. Надолго ли политический мир в Молдове? / Игорь Вол-


ницки // Панорама. – 2013. – 4 сент. – Р. 5.

2905. Лянкэ, Юрие. Юрие Лянкэ: "У нас ворует не компьютер, а чиновники. От-
крыто и повсеместно" : [по материалам брифинга премьер-министра Респ. Молдова, 19
сент. 2013] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2013. – 20 сент. – Р. 2.

2906. Спэтару, Думитру. Придут ли (вернутся ли) Стурза, Тэнасе, Усатый в


молдавскую политику? / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 24 сент. – Р. 5.

2907. Ткач, Сергей. Бессарабская осень: "бархатная революция" или "восстание


гайдуков"? : [обществ.-полит. аспекты] / Сергей Ткач // Панорама. – 2013. – 3 сент. – Р.
5.
(Vezi de asemenea Nr 2942)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2908. Costişanu, Anastasia. Moldova nu poate rata parafarea acordului cu Uniunea
Europeană : [despre politica de viitor a Uniunii Europene în regiunea Europei de Est] / Ana-
stasia Costişanu // Evenimentul zilei. – 2013. – 24 sept. – P. 6.

2909. Fule, Stefan. Discursul lui Stefan Fule, comisar european pentru extindere şi
politica de vecinătate, din ziua de 11 septembrie / Stefan Fule // Moldova suverană. – 2013. –
17 sept.

2910. Litră, Leonid. Cheia Moldovei europene e [şi] la Kiev : interviu cu L. Litră, cer-
cetător la Inst. de Politici Globale, Ucraina / a consemnat Cristina Ghinea // Moldova suvera-
nă. – 2013. – 12 sept.

2911. Tapiola, Pirkka. "În UE există o foarte puternică voinţă politică de a sprijini Re-
publica Moldova" : interviu cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Rep. Moldova, P. Tapiola /
interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 27 sept. – P. 7.

2912. Ţurcanu, Mihai. Rusia – un imperiu complexat : [despre politica expansionistă


a Rusiei] / Mihai Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2013. – 24 sept. – P. 4.
142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2913. Wolski, Jacek Saryusz. Jacek Saryusz Wolski: "UE poate pune embargo pe
importurile de alcool rusesc" : [interviu acordat de către vicepreşedintele Delegaţiei Parla-
mentului European la EURONEST postului de radio Europa Liberă] // Economist. – 2013. –
18 sept. – P. 13.

2914. Валько, Вячеслав. "Мягкой силой" России не должны быть газовый вен-
тиль и таможенный шлагбаум : [ст. рук. обществ. орг. "Sodrujestvo"] / Вячеслав Валько //
Панорама. – 2013. – 10 сент. – Р. 5.

2915. Васильева, Галина. Рогозин: "Надеюсь, зимой вы не замерзнете" : [по


поводу визита в Респ. Молдова рос. вице-премьера Дмитрия Рогозина, сент. 2013] /
Галина Васильева // Панорама. – 2013. – 3 сент. – Р. 1, 3.

2916. Глазьев, Сергей. Европейский союз просто навязывает свои нормы : [ст.
советника президента России по интеграции на Евразийском пространстве] / Сергей
Глазьев // Панорама. – 2013. – 13 сент. – Р. 23.

2917. Казанский, Александр. Командовать парадом будет Рогозин : [о визите


рос. вице-премьера Дмитрия Рогозина в Респ. Молдова, сент. 2013] / Александр Казан-
ский // Молдавские ведомости. – 2013. – 3 сент.

2918. Калак, Дмитрий. Дмитрий Рогозин: "Вектор развития мира направлен на


Восток" : [о визите вице-премьера Рос. Федерации в Респ. Молдова, 2-3 сент. 2013] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 6 сент. – Р. 8.

2919. Караганов, Сергей. Обама: обреченная "перезагрузка" : [о рос.-амер. от-


ношениях: ст. проф. нац. исслед. ун-та "Высшая школа экономики"] / Сергей Караганов
// Экономическое обозрение ″Логос-Пресс". – 2013. – 20 сент. – Р. 21.

2920. Кашу, Игорь. Почему раньше русские соглашались пить плохое молдав-
ское вино : [о молдо-рос. отношениях: ст. полит. обозревателя] / Игорь Кашу // Панора-
ма. – 2013. – 20 сент. – Р. 5.

2921. Куда ударит Кремль: шесть сценариев срыва ассоциации Украины с


ЕС // Панорама. – 2013. – 18 сент. – Р. 8.

2922. Мозер, Уильям. Молдове важно как можно быстрее реформировать пра-
вовую систему : интервью агентству "Инфотаг" посла США в Респ. Молдова У. Мозера
// Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 27 сент. – Р. 17.

2923. Рогозин, Дмитрий. Рогозин: "Люди, ау!" : [коммент. вице-премьера Рос.


Федерации Дм. Рогозина в рамках кругл. стола "Европейская интеграция: международ-
ный опыт и перспективы для Молдовы", 3 сент. 2013, Кишинэу] / записала Галина Ва-
сильева // Панорама. – 2013. – 4 сент. – Р. 1, 3.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

2924. Спэтару, Думитру. Армения уступила. Кто следующий: Грузия, Украина,


Молдова? : [о сферах влияния Рос. Федерации] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013.
– 17 сент. – Р. 5.

2925. Спэтару, Думитру. Россия начинает наступление. Как отреагирует Мол-


дова? : [о молдо-рос. отношениях] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 11 сент. –
Р. 5.

2926. Ткач, Сергей. Янукович неожиданно разоблачает молдавскую власть : [о


присоединении Украины к Европ. Союзу или Таможен. Союзу] / Сергей Ткач // Панора-
ма. – 2013. – 10 сент. – Р. 5.

2927. Фюле, Штефан. Любые угрозы со стороны России неприемлемы : [из вы-
ступления Европ. Комиссара по вопр. расширения и политики добрососедства перед
Европарламентом, 12 сент. 2013 г.] / Штефан Фюле // Панорама. – 2013. – 13 сент. – Р.
23; Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 13 сент. – Р. 18.

2928. Чубашенко, Дмитрий. Московский тормоз против брюссельского стоп-


крана : [о проблемах европ. интеграции Респ. Молдова] / Дмитрий Чубашенко // Пано-
рама. – 2013. – 6 сент. – Р. 5.

2929. Чубашенко, Дмитрий. Разоблачения от докладчиков ПАСЕ : [о проекте


резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы о выполнении обязательств,
взятых Молдовой в качестве участницы ПАСЕ] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. –
2013. – 20 сент. – Р. 5.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2930. Dodon, Igor. Spre Est, spre Uniunea Euroasiatică : [despre avantajele aderării
Moldovei la Uniunea Vamală: interviu cu I. Dodon, preşedintele Partidului Socialiştilor din
Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2013. – 13 sept. – P. 5

2931. Ecuaţia internaţionalizării: Conflictul transnistrean şi integrarea europeană a


Republicii Moldova / C.D. [cor. ziarului] // Dreptul. – 2013. -13 sept. – P. 5.

2932. Filat, Vald. Vlad Filat: "Să apărăm viitorul european al R. Moldova!" : [interviu
acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova agenţiei Unimedia] //
Stejarul. – 2013. – 25 sept. – P. 2.

2933. Filat, Vald. Vlad Filat: "Voi lansa o acţiune la nivel naţional, în care să se regă-
sească adepţii integrării europene a Republicii Moldova" : [interviu acordat de către preşedin-
tele Partidului Liberal Democrat din Moldova agenţiei Unimedia] // Săptămîna. – 2013. – 27
sept. – P. 5.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2934. Gherman, Natalia. Natalia Gherman: "Vom merge mai departe spre UE" : [in-
terviu acordat de către ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene postului de Radio
Europa Liberă] // Stejarul. – 2013. – 25 sept. – P. 15.

2935. Societatea civilă din Moldova a discutat rezultatele posibile ale


Summitului de la Vilnus / [28-29 noiem. 2013] / C.D. [cor. ziarului] // Dreptul. – 2013. – 6
sept. – P. 5.

2936. Streleţ, Valeriu. "Nu vom admite manipularea cetăţenilor!" : [Integrarea Euro-
peană a R. Moldova : interviu cu V. Streleţ, vicepreşedinte al Partidului Liberal Democrat din
Moldova] // Stejarul. – 2013. – 25 sept. – P. 10.

2937. Закиров, Закир. Приднестровский гамбит : [о будущем непризн. pесп.: ст.


полит. обозревателя] / Закир Закиров // Панорама. – 2013. – 20 сент. – Р. 5.

2938. Калак, Дмитрий. Таможенный союз или DCFTA: эксперты увидели разни-
цу : [об исслед. "Куда идешь, Молдова: европейская интеграция, евразийская интегра-
ция или status-quo?", провед. аналит. центром "Эксперт-групп"] / Дмитрий Калак // Эко-
номическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 13 сент. – Р. 8.

2939. Киртоакэ, Николае. Николае Киртоакэ: "У Молдовы нет многовекторной


политики и быть не может" : [интервью с дир. Независ. Ин-та стратег. исслед.] / записа-
ла Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 4 сент.

2940. Лянкэ, Юрие. Юрие Лянкэ: У Молдовы единственный выбор – европей-


ский : [из интервью премьер-министра Респ. Молдова изд. "Economist" и "Finantial
Times"] / записала Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 11 сент.

2941. Лянкэ, Юрие. "Модель ЕС для нас – самая перспективная стратегия раз-
вития" : [интервью премьер-министра Респ. Молдова "Немецкой волне"] // Молдавские
ведомости. – 2013. – 27 сент. – Р. 1-2.

2942. Мишин, Вадим. Винное эмбарго – это грабли, на которые Молдова посто-
янно наступает : [о молдо-рос. отношениях: ст. депутата Парламента Респ. Молдова] /
Вадим Мишин // Панорама. – 2013. – 13 сент. – Р. 5.

2943. Нестерова, Оксана. Жан-Клод Миньон: давайте только о хорошем... : [по


поводу визита пред. Парламент. Ассамблеи Совета Европы Ж.-К. Миньона в Респ.
Молдова, сент. 2013] / Оксана Нестерова // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 20 сент. – Р. 1, 3.

2944. Чубашенко, Дмитрий. Конфликт вокруг евроинтеграции раскалывает и


дестабилизирует Молдову / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 13 сент. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2915, 2917-18, 2920, 2922-25, 2928)

329 Partide şi mişcări politice

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


2945. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. "Criza puterii şi mobilizarea
întregii societăţi moldoveneşti" : tezele Com. Central al Partidului Comuniştilor din Rep. Mol-
dova // Comunistul. – 2013. – 20 sept. – P. 4-5 ; Коммунист. – 2013. – 20 сент. – Р. 4-5.

2946. Ţîrdea, Bogdan. Despre intenţia PDM de a se transforma în PCRM : [poziţio-


narea ideologică a Partidului Democrat din Moldova] / Bogdan Ţîrdea // Moldova suverană. –
2013. – 12 sept.

2947. Мишин, Вадим. Вадим Мишин: "Уважительное отношение друг к другу –


самое ценное в нашей команде" : [коммент. пред. партии "Renaştere – Возрождение" на
заседании междунар. пресс-клуба "Соц. резонанс", 30 авг. 2013] / записал Павел Нико-
лаев // Молдавские ведомости. – 2013. – 4 сент.

2948. Ткач, Сергей. Михай Гимпу затягивает удавку на шее Молдовы : [о лидере
Партии либералов Молдовы] / Сергей Ткач // Панорама. – 2013. – 27 сент. – Р. 5.

2949. Чобану, Виктор. Сентябрьские тезисы, или Кофейные приспособленцы :


[о действиях Партии коммунистов Респ. Молдова] / Виктор Чобану ; пер. с рум.: Вера
Балахнова // Панорама. – 2013. – 25 сент. – Р. 5.

2950. Чубашенко, Дмитрий. Революция и балига : [о действиях Партии комму-


нистов Респ. Молдова] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 24 сент. – Р. 5.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2951. Зингер, Таня. Выход за рамки концепции экономического человека : [ст.
дир. фак. соц. нейробиологии Ин-та когнитивистики и нейробиологии им. Макса Планка]
/ Таня Зингер // Экономическое обозрение. – 2013. – 27 сент. – Р. 21.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2952. Bulicanu, Ion. Experienţa britanică de angajare în câmpul muncii a persoane-
lor cu dizabilităţi / Ion Bulicanu // Timpul. – 2013. – 6 sept. – P. 23.

2953. Chircă, Roman. De ce creşterea economică nu aduce locuri de muncă? :


[coment. de R. Chircă, dir. Inst. Economiei de Piaţă, şi Alexandru Stratan, dir. Inst. Naţ. de
Cercet. Econ. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Vlad Loghin // Moldova suvera-
nă. – 2013. – 12 sept.

2954. Коваленко, Ирина. Не возобновляемые источники рынка труда : [о не-


хватке раб. кадров] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 6 сент. – Р. 16.

331.105.44 Sindicate
146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2955. Bradu, Mihail. Mihail Bradu: "Nu lucrăm pentru statistici, ci pentru ca salariaţii
să fie mulţumiţi de ajutorul pe care îl oferim" : interviu cu preşedintele Consiliului Republ. al
Sindicatului Lucrătorilor din Transportul Aerian / consemnare: Natalia Hadârcă // Vocea popo-
rului. – 2013. – 20 sept. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

2956. Costin, Sergiu. Sindicatele investesc în sănătatea oamenilor prin exemple


concrete : interviu cu S. Costin, dir. Staţiunii balneare "Bucuria-sind" / consemnare: Rodica
Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 27 sept. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

2957. Gandrabur, Gheorghe. Gheorghe Gandrabur: "Salariatul din sfera securităţii


se supune unor riscuri majore" : [interviu cu vicepreşedintele Sindicatului "Servicii Pază şi
Detectivi"] / consemnare: Corina Morozan // Vocea poporului. – 2013. – 13 sept. – P. 9. –
Idem în lb. rusă.

2958. Hîncu, Mihail. Mihail Hîncu: "Strategia de activitate a CNSM pentru anii 2012-
2017, pe masa de lucru a oricărui sindicalist" : interviu cu vicepreşedintele Confederaţiei Naţ.
a Sindicatelor din Moldova / consemnare: Liuba Lupaşco // Vocea poporului. – 2013. – 6 sept.
– P. 2-3. – Idem în lb. rusă.

2959. Душко, Юрий. В России открыли профсоюз выходцев из Молдовы : [о


создании Межрегион. профсоюза "Кодру"] / Юрий Душко // Панорама. – 2013. – 18 сент.
– Р. 3.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2960. Глазова, Татьяна. Энергопотребление зданий должно стремиться к нулю
: [о проекте закона об энергоэффективности зданий] / Татьяна Глазова // Экономиче-
ское обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 6 сент. – Р. 12.

2961. Корпудин, Семен. Рынок недвижимости Кишинева : [о спаде рынка сто-


лич. жилья] / Семен Корпудин // Панорама. – 2013. – 20 сент. – Р. 23.

2962. Михайлова, Наталья. Законотворческий долгострой : [о проекте нов. за-


кона о жилье: коммент. нач. упр. жилья М-ва стр-ва и регион. развития Н. Михайловой] /
записала Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 17 сент.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2963. Gladei, Roger. Parcul industrial pe înţelesul antreprenorului : [condiţii şi avan-
taje econ.] / Roger Gladei // Economist. – 2013. – 4 sept. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2984)

336 Finanţe
2964. Chiţan, Valeriu. Timpul unei noi filozofii fiscale / Valeriu Chiţan // Săptămîna. –
2013. – 27 sept. – P. 10 ; Economist. – 2013. – 25 sept. – P. 8-9. – Cuprins : Fiscalitatea – o
reformă incoerentă şi incompletă ; Relevanţa restartării reformei fiscale.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

2965. Garştea, Natan. Statul şi-a pierdut puterea de negociere în cazul BEM : [des-
pre cedarea de către stat a controlului asupra Băncii de Economii: interviu cu N. Garştea, dir.
Agenţiei de rating şi estimare "Estimator VM"] / consemnare: Ioana Florea // Flux. – 2013. – 6
sept. – P. 2.

2966. Socol, Aura. Efectul Bernanke. O nouă criză financiară mondială? : [art. consi-
lierului vicepreşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară, România] / Aura Socol //
Economist. – 2013. – 11 sept. – P. 10.

2967. Азиз, Зети Ахтар. Даешь финансовую вовлеченность! : [об участии бед-
ных слоев населения в офиц. фин. системе: ст. рук. центробанка Малайзии] / Зети Ах-
тар Азиз // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 6 сент. – Р. 21.

2968. Дрэгуцану, Дорин. Вариант капитализации : интервью агентству "Инфо-


таг" президента Нац. банка Молдовы Д. Дрэгуцану // Экономическое обозрение. – 2013.
– 20 сент. – Р. 18.

2969. Дрэгуцану, Дорин. Дорин Дрэгуцану: "Я думаю, что 1 млрд. леев поможет
сделать это…" : [о ситуации в банков. сфере: интервью президент Нац. банка Молдовы
агентству Инфотаг] // Панорама. – 2013. – 20 сент. – Р. 21.

2970. Дэвис, Говард. Артист-мастер нокаутов в Банке Англии : [об изм. в дея-
тельности крупн. банка страны: ст. б. пред. Упр. по фин. услугам Великобритании] /
Говард Дэвис // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 6 сент. – Р. 20.

2971. Налоговая политика для профессиональной деятельности : [мнения


экспертов о проекте бюдж.-налог. и тамож. политики на 2014 г.] / записала Татьяна
Шикирлийская // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 27 сент. – Р. 6.

2972. Пойсик, Михаил. Сделано в Молдове. Приватизация Banca de Economii /


Михаил Пойсик // Панорама. – 2013. – 11 сент. – Р. 5.

2973. Присэкару, Ион. Ион Присэкару: "Советую всем прекратить издеваться


над людьми" : [интервью дир. Гл. гос. налог. инспекции Молдовы] / записал Владимир
Тхорик // Панорама. – 2013. – 27 сент. – Р. 6.

2974. Романцова, Светлана. Налоговыжимательная политика : [о корректиров-


ках к бюдж.-налог. политики на 2014 г.] / Светлана Романцова // Молдавские ведомости.
– 2013. – 25 сент.

2975. Такий, Александр. Коллективный орган содействия прогрессу : [о созда-


нии Нац. платеж. совета] / Александр Такий // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″.
– 2013. – 20 сент. – Р. 4.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2976. Такий, Александр. Кредитование в разрезе : [о кредит. вложениях банков.


системы] / Александр Такий // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 13
сент. – Р. 4.

2977. Такий, Александр. У "Banca de Economii" теперь два крупных совладель-


ца / Александр Такий // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 6 сент. – Р.
1, 4.

2978. Центр – регионы: как распределяются средства? : [вопросы-ответы :


блиц-экспертиза] / подготовила Нина Димогло // Молдавские ведомости. – 2013. – 27
сент. – Р. 4. – Содерж. : "Политические решения при выделении средств бывают един-
ственно верными" / Вячеслав Ионицэ, пред. постоян. комис. по экономике ; "Кишиневу
легче дотировать регионы, чем давать им развиваться" / Виталий Кюркчу, нач. гл. упр.
экон. развития, торговли и сферы услуг АТО Гагаузии ; "Центр перечислял нам 10 мил-
лионов на капитальные вложения, сейчас – ничего" / Василий Панчук, примар мун.
Бельцы ; "Распределять средства должен минфин" / Зинаида Гречаная, депутат Пар-
ламента Рес. Молдова.

2979. Цуркану, Юрие. Внедрена система электронной оплаты государственных


услуг : [интервью с гл. технол. коорд. Центра электрон. упр. Ю. Цуркану] / записал Сер-
гей Моисеев // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 20 сент. – Р. 12.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
2980. Саньял, Санджив. Смена караула в Индии : [об экономике Индии: ст.
глоб. стратега Deutsche Bank] / Санджив Саньял // Экономическое обозрение. – 2013. –
13 сент. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2981. Bahcevan, Mariana. Codrii Moldovei, un plămân prea anemic pentru ţară :
[despre fondul forestier al ţării] / Mariana Bahcevan // Evenimentul zilei. – 2013. – 25 sept. –
P. 9.

2982. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov: "Agricultura Moldovei are nevoie de fonduri
europene şi este pregătită să asimileze" : [interviu acordat de către ministrul Agriculturii şi
Industriei Alimentare a Rep. Moldova postului de Radio Europa Liberă] // Săptămîna. – 2013.
– 6 sept. – P. 6.
2983. Бумаков, Василий. Василий Бумаков: "У себя в стране мы внедряем ев-
ропейские нормативы" : [интервью министра сел. хоз-ва и пищ. пром-сти Респ.
Молдова] / записал Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2013. – 6 сент. – Р. 6.

2984. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Без России Молдова не выживет экономиче-
ски" : [интервью с лидером Партии Социалистов Респ. Молдова] / записала Галина
Руссу // Социалисты. – 2013. – 25 сент. – Р. 2.
149
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

2985. Головатюк, Владимир. Экономика Молдовы в первом полугодии 2013 го-


да : [ст. дир. Ин-та модернизации Молдовы] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013.
– 20 сент. – Р. 6.

2986. Горелова, Елена. ВВП вырос за счет потребительской активности : [о ди-


намике валов. внутр. продукта: коммент. зам. дир. Центра стратег. исслед. и реформ Е.
Гореловой] / записала Ирина Коваленко // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 20 сент. – Р. 16.

2987. Истрати, Алексей. "Монополия" на приватизацию : [о неэффективном упр.


гос. капиталом и массовой приватизации в Респ. Молдова] / Алексей Истрати // Пано-
рама. – 2013. – 3 сент. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2953)

338.48 Turism. Economia turismului


2988. Platon, Nicolae. Guvernul vrea să dezvolte strategic turismul : [pe marginea
Strategiei "Turism – 2020": opinii ale lui N. Platon, dir. gen. al Agenţiei Turismului şi Gabriel
Mărgineanu, preşedintele Asoc. patronale a industriei turismului din Rep. Moldova] / consem-
nare: Adela Hanganu // Vocea poporului. – 2013. – 27 sept. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2989. Дамиан, Олег. Факторинг, без регресса – продукт, который ждали : [ин-
тервью с генер. дир. компании NFC-MoldFactor О. Дамиан] // Экономическое обозрение
"Логос-Пресс". – 2013. – 6 сент. – Р. 7.

2990. Дзюндзяк, Евгений. Евгений Дзюндзяк: "Мы не заключаем контракты, а


открываем взаимоотношения" : [интервью с вед. менеджером по продажам компании
"Finance Leasing Company"] // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 6 сент.
– Р. 5.
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2991. Димчогло, Дмитрий. Молдове грозит эмбарго : [коммент. по поводу за-
прета ввоза молд. винодел. продукции в Рос. Федерацию] / Дмитрий Димчогло // Пано-
рама. – 2013. – 4 сент. – Р. 1, 3.

2992. Калак, Дмитрий. Три сценария решения "технических проблем" : [об экс-
порте молд. вин в Рос. Федерацию] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″. – 2013. – 27 сент. – Р. 8.

2993. Мишин, Вадим. Вадим Мишин: "Винное эмбарго – это грабли, на которые
Молдова постоянно наступает" : о запрете Рос. Федерации на поставки молд. вина:
коммент. лидера партии "Renaştere – Возрождение" // Молдавские ведомости. – 2013. –
13 сент. – Р. 2.
150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2994. Рогофф, Кеннет. Перспективные развивающиеся рынки перестают быть


перспективными? : [ст. проф. Гарвард. ун-тa] / Кеннет Рогофф // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2013. – 13 сент. – Р. 20.

2995. Таран, Ангелина. Снова эмбарго! : [на ввоз молд. вин в Рос. Федерацию] /
Ангелина Таран // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 13 сент. – Р. 23.

2996. "Черный вторник" молдавских виноделов : [комент. экспертов в связи с


приостановлением ввоза молд. винодел. продукции в Рос. Федерацию] / записал Дмит-
рий Димчогло // Панорама. – 2013. – 11 сент. – Р. 1, 3.

339.7 Finanţe internaţionale


2997. Грос, Даниэль. Евро-немезида развивающихся рынков : [ст. дир. Центра
европ. полит. исслед.] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс". –
2013. – 20 сент. – Р. 20.

2998. Стиглиц, Джозеф. Победа стервятников : [о дефолте по долгам: ст. проф.


Колумб. ун-та] / Джозеф Стиглиц // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс". – 2013. –
13 сент. – Р. 20.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2999. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga: Participarea la un astfel de eveniment ca fo-
rumul de la Krynica, nu poate decât să-ţi consolideze opţiunea proeuropeană : [despre cea
de-a 23-a ed. a forului econ., Krynica, Polonia: interviu cu expertul econ.] / interviu realizat de
Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 11 sept. – P. 8.

3000. Greceanîi, Zinaida. Ideea euroasiatică trebuie promovată continuu : [coopera-


re econ. : interviu cu Z. Greceanîi, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare: Oleg
Krasnov // Socialiştii. – 2013. – 6 sept. – P. 4.

3001. Secrieru, Stanislav. Uniunea Euroasiatică, o invitaţie la stagnare colectivă :


[context econ.: preluat din "Revista 22"] / Stanislav Secrieru // Economist. – 2013. – 25 sept.
– P. 10.

3002. Махбубани, Кишар. Луч надежды золотого века : [экон. рост мировой эко-
номики и глобальные пробл. : ст. декана фак. гос. политики им. Ли Куан Ю в Нац. ун-те
Сингапура] / Кишар Махбубани // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 27
сент. – Р. 21.

3003. Фридман, Роман. Провал капитализма? : [макроэкон. аспекты: ст. проф.


Нью-Йорк. ун-те и Ун-те Нью-Хэмпшира] / Роман Фридман, Майкл Д. Голдберг // Эконо-
мическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 20 сент. – Р. 20.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

3004. Хаусманн, Рикардо. Вечеринка развивающихся рынков закончена : [ст.


проф. Гарвард. ун-та] / Рикардо Хаусманн // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 6 сент. – Р. 21.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3005. Drepturile şi responsabilităţile pacienţilor // Dreptul. – 2013. -20 sept. – P. 6.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3006. Vladimir Cudreavţev – un destin consacrat justiţiei : [specialist în domeniul
criminologiei din Rusia(1928-2003) : in memoriam] / C.D. [cor. ziarului] // Dreptul. – 2013. – 6
sept. – P. 6.
347 Drept civil
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
3007. Drepturile executorului judecătoresc : (conform art. 22 din Codul de executa-
re) // Dreptul. – 2013. -13 sept. – P. 6.

3008. Судебная система Грузии: на перепутье реформы // Коммерсант plus.


– 2013. – 27 сент. – Р. 13.
349.3 Drept social
3009. Duminică, Lilia. Accent pe respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi /
Lilia Duminică // Dreptul. – 2013. – 27 sept. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3010. Chirtoacă, Dorin. "Avem susţinerea Casei Regale româneşti şi a tuturor familii-
lor regale din Europa" : interviu cu primarul gen. al Chişinăului, D. Chirtoacă, primul basara-
bean decorat de către Regele Mihai I / interviu de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2013.
– 13 sept. – P. 11.

3011. Eliberarea buletinilor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova // Drep-


tul. – 2013. – 6 sept. – P. 6.

3012. Untilă, Veaceslav. Reforma poliţiei, o bulă de săpun : [art. vicepreşedintelui


Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 20 sept. – P. 10.

3013. Дудогло, Николай. Добрые перемены от примара-реформатора : [по ма-


териалам пресс-конф. примара г. Комрат Н. Дудогло] / записала Марина Тимотин //
Молдавские ведомости. – 2013. – 20 сент. – Р. 3.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3014. Косташ, Ион. Кто обокрал молдавскую армию : [отрывок из кн. перв. ми-
нистра обороны Респ. Молдова И. Косташ "Дни затмения"] / подготовила Елена Замура
// Молдавские ведомости. – 2013. – 6 сент. – Р. 5.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3015. Buliga, Valentina. "Nu vrem ca R. Moldova să calce pe aceeaşi greblă ca Ro-
mânia" : [interviu cu V. Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei din Rep. Moldo-
va] / consemnare: Cristina Bruma // Evenimentul zilei. – 2013. – 20 sept. – P. 4.

3016. Cantinele de ajutor social // Dreptul. – 2013. – 27 sept. – P. 6.

3017. Câmpeanu, Mariana. "Moldova este capabilă de integrarea europeană!" : [in-


terviu cu M. Câmpeanu, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale din România] / consemnare:
Cristina Bruma // Evenimentul zilei. – 2013. – 20 sept. – P. 5.

3018. Паунов, Виталий. Рыцари нищеты : [интервью с организаторами благо-


творит. мед. центра "Глория" в г. Чадыр-Лунга В. Пауновым и Тамарой Пауновой] /
записала Ирина Пинегина // Молдавские ведомости. – 2013. – 18 сент.
(Vezi de asemenea Nr 2952)

368 Asigurări
3019. Гамурарь, Вячеслав. Лучшие "друзья" страховщиков – брокеры : [ком-
мент. упр. партнера страхов.-перестрахов. брокера "Coverins" В. Гамурарь] / записала
Ирина Коваленко // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 13 сент. – Р. 6.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3020. Calalb, Mihai. eTwinning Plus – Primul program educaţional al Comisiei Euro-
pene disponibil pentru profesorii moldoveni. Oportunităţi şi provocări pentru sistemul educaţi-
onal autohton / Mihai Calalb // Făclia. – 2013. – 21 sept. – P. 13.

3021. Grosu, Igor. "Am prezentat starea în care se află sistemul educaţional" : inter-
viu cu I. Grosu, viceministru al Educaţiei al Rep. Moldova / interviu realizat de Ilie Gulca //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 20 sept. – P. 12.

3022. Mândâcanu, Virgil. Idealul educativ al modernităţii; Rădăcinile creştine ale


idealului naţional al românilor de pretutindeni; Adevărurile durute ale învăţământului din Basa-
rabia lipsit de idealul naţional de educaţie / Virgil Mândâcanu // Univers pedagogic pro. –
2013. – 5, 19 sept. – P. 3 ; 26 sept. – P.7.

3023. Sandu, Maia. "E mai uşor să cerem bani suplimentari decât să-i folosim judici-
os pe cei care-i avem" : [interviu cu M. Sandu, ministru al Educaţiei al Rep. Moldova] / con-
semnare: Valentina Basiul // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 2 sept. – P. 4-5.
153
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

3024. Sandu, Maia. De ce se tem unii rectori şi savanţi de Agenţia pentru Asigurarea
calităţii? : [interviu cu M. Sandu, ministru al Educaţiei al Rep. Moldova] / consemnare: Ala
Coica // Făclia. – 2013. – 28 sept. – P. 4.

3025. Sandu, Maia. Sistem de învăţământ ineficient, dar cu cel mai mare buget : [pe
marginea Strategiei "Educaţia 2020": opinii ale M. Sandu, ministru al Educaţiei al Rep. Mol-
dova] / consemnare: Ala Coica // Timpul. – 2013. – 20 sept. – P. 11.

3026. Влах, Ирина. Ученики из Гагаузии массово переводятся в Приднестровье


: [интервью депутата Парламента Респ. Молдова И. Влах ИА "Новости-Молдова"] //
Молдавские ведомости. – 2013. – 17 сент.

3027. Влах, Ирина. Школьники Гагаузии уезжают в Приднестровье : [по мате-


риалам интервью депутата парламента Респ. Молдова И. Влах агентству "Новости-
Молдова"] / записал Константин Кара-Бурды // Панорама. – 2013. – 17 сент. – Р. 6.

3028. Степанюк, Виктор. Виктор Степанюк: "Властям некогда стратегически


решать вопросы образования" : [интервью с экс-вице-премьером-министра Респ. Мол-
дова] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 3 сент.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3029. Donos, Ghenadie. Particularităţi specifice : [despre inst. de învăţământ preuni-
versitar din raionul Soroca, anul de studii 2012/2013: art. dir. Dir. Raionale Învăţământ, Tine-
ret şi Sport, Soroca] / Ghenadie Donos // Vocea poporului. – 2013. – 27 sept. – P. 3. – Idem
în lb. rusă. – Supl. "Lumina" ; Nr 8.

3030. Pârlea-Conovali, Veronica. Şcoala din satul Şeptelici, Soroca, la un secol de


activitate / Veronica Pârlea-Conovali, Vasile Andriuţă // Făclia. – 2013. – 28 sept. – P. 3.
3031. Stratila, Valentina. Realităţi dure : [despre optimizarea inst. de învăţământ: art.
dir. Liceului teoretic "Constantin Stere", satul Abaclia, raionul Basarabeasca] / Valentina
Stratila // Vocea poporului. – 2013. – 27 sept. – P. 4. – Idem în lb. rusă. – Supl. "Lumina" ; Nr
8.

3032. Vasilache, Grigore. Iniţiativa Ministerului Educaţiei a fost una necesară şi bună
: [interviu cu Gr. Vasilache, dir. Liceului "Mircea Eliade" din Chişinău] / consemnare: Gheor-
ghe Budeanu // Natura. – 2013. – Sept. (Nr 9). – P. 6.

3033. Vivdici, Ana. Demersul educaţional: între perspective şi obstacole : [art. dir. Li-
ceului teoretic "M. Eminescu" din Hânceşti] / Ana Vivdici // Vocea poporului. – 2013. – 27
sept. – P. 1. – Idem în lb. rusă. – Supl. "Lumina" ; Nr 8.

3034. Камынина, Альбина. Альбина Камынина: "Школа и учитель должны за-


нять в обществе подобающее место" : [интервью с дир. Лицея им. Дмитрия Кантемира,

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

мун. Кишинэу] / записала Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2013. – 3


сент.
374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii
3035. Bernic, A. Tehnici de eficientizare a învăţării adulţilor : [din experienţa Centrului
de Educaţie Medicală Continuă a Personalului Medical şi Farmaceutic cu Studii medii, mun.
Bălţi] / A. Bernic, V. Cucereavîi // Univers pedagogic pro. – 2013. – 26 sept. – P. 8.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3036. Cheibaş, Lidia. Şcolile auxiliare pe cale de dispariţie. Ce facem cu elevii? : [in-
terviu cu L. Cheibaş, dir. Şcolii auxiliare din Nisporeni şi Nina Sterpu, şefa Dir. învăţământ din
cadrul Consiliului raional Nisporeni] / consemnare: Svetlana Panţa // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 20 sept. – P. 10.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3037. Cheianu-Andrei, Diana. Realităţi şi necesităţi : [despre pregătirea specialiştilor
cu studii medii de specialitate în domeniul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor în şcolile
profesionale şi colegiile din Rep. Moldova] / Diana Cheianu-Andrei // Făclia. – 2013. – 28
sept. – P. 8.

3038. Colegiul Naţional de Comerţ – 68 de ani de activitate şi 15 ani în familia


ASEM // Făclia. – 2013. – 21 sept. – P. 8-9. – Cuprins : Familia universitară i-a găzduit pe
cei rămaşi "cu cărţile şi soarta în mijlocul drumului" / Grigore Belostecinic ; CNC şi ASEM –
aceiaşi entitate / Lidia Pleşca ; "Numai educaţia aduce bunăstare oamenilor" / Victoria Gutium
; "Viaţa trăită intens te face împlinit" / Svetlana Manuil.

3039. Savin, Vladimir. Studiile vocaţionale secundare – o punte sigură spre profesi-
onalism : [interviu cu V. Savin, dir. al Şcolii Profesionale din Ungheni] / pagini realizate de
Adrian Rusu // Făclia. – 2013. – 21 sept. – P. 4-5.

3040. Vovc, Ion. Fiecare şcoală profesională trebuie să fie dotată cu tehnică perfor-
mantă : interviu cu I. Vovc, dir. Şcolii Profesionale nr. 5 din oraşul Bălţi / consemnare: Rodica
Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 13 sept. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3041. Belostecinic, Grigore. Universităţi competitive pentru o societate competitivă :
[art. rectorului Acad. de Studii Econ. din Moldova] / Gr. Belostecinic // Economist. – 2013. –
18 sept. – P. 8-9.

3042. Bostan, Martin. Ion Borşevici – un model pentru noi : [organizator al învăţă-
mântului univ.] / Martin Bostan // Univers pedagogic pro. – 2013. – 19 sept. – P. 4.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

3043. Efros, Ana. Ana Efros: "În Moldova sunt oportunităţi, dar eu îmi doresc studii
de calitate" : [interviu cu studenta la "Stockholm School of Economics" din Riga] / consemna-
re: Corina Morozan // Vocea poporului. – 2013. – 13 sept. – P. 11. – Idem în lb. rusă.

3044. Nicolae, Ion. Universitatea Bioterra Bucureşti : [interviu cu I. Nicolae, preşedin-


tele Univ. Bioterra] / a intervievat Ştefan Teriş // Natura. – 2013. – Sept. (Nr 9). – P. 4.

3045. Stepanov, Georgeta. Femeia cu inima de artist şi vână de jurnalist : [interviu


cu G. Stepanov, decanul Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Univ. de Stat din
Moldova] / consemnare: Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 3 sept. – P. 11.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3046. Sofronovici, Ştefan. Alexie Mateevici: preocupări etnografice şi folclorice : (di-
alog cu scriitorul şi folcloristul Şt. Sofronovici, cercetător şt. la Inst. de Filologie al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei) / interlocutor: Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2013. – 19 sept. – P. 4.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3047. Ротару, Александр. Добро пожаловать в Национальный парк "Орхей" :
[коммент. менеджера проекта по особо охраняемым территориям программы развития
ООН А. Ротару] // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 20 сент. – Р. 30.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
3048. Стир, Эндрю. Рост водных рисков : [о миров. вод. ресурсах: ст. президен-
та Ин-та миров. ресурсов] / Эндрю Стир // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 27 сент. – Р. 20.

3049. Тромбицкий, Илья. Хранители реки Днестр : [интервью с исполн. дир.


Междунар. Ассоц. хранителей реки "Эко-Тирас" И. Тромбицким] / записала Татьяна
Антонович // Экономическое обозрение "Логос-Пресс″. – 2013. – 27 сент. – Р. 16.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3050. Хокс, Сара. Здоровая глобальная повестка дня в области здравоохране-
ния : [о Целях устойчивого развития, утв. под эгидой ООН: ст. преподавателя Ин-та
глобал. здравоохранения Унив. колледжа Лондона и главы по полит. вопр. и стратегии
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД] / Сара Хокс, Кент Бьюз // Экономиче-
ское обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 27 сент. – Р. 20.
156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3051. Moldovanu, Mihai. Noi strategii de dezvoltare a Sistemului Municipal de Sănă-


tate / Mihai Moldovanu // Evenimentul zilei. – 2013. – 5 sept. – P. 9.

3052. Желамски, Николай. Статистические показатели здоровья : [коммент.


зам. дир. Нац. центра менеджмента в здравоохранении Н. Желамски] / записала Татья-
на Антонович // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 27 сент. – Р. 26.

3053. Старчук, Николай. Николай Старчук: "Число пациентов в детской больни-


це падает с каждым годом" : [интервью с дир. кишин. муницип. дет. больницы им. В.
Игнатенко] // Молдавские ведомости. – 2013. – 13 сент. – Р. 4-5.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


3054. Маценко, Ирина. Фармацевты в поисках утраченного : [ по материалам
VII-го съезда Ассоц. фармацевтов Респ. Молдова, сент. 2013, Кишинэу] / Ирина Мацен-
ко // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 27 сент. – Р. 24.

616 Patologie. Medicină clinică


3055. Чайковски, Тудор. Тудор Чайковски: "Пока для частных партнеров усло-
вия не очень выгодны" : [интервью с ген. дир. диагност. центра Euroclinic из Орхей] /
записала Светлана Шалберова // Панорама. – 2013. – 27 сент. – Р. 3.

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


3056. Rotaru, Tatiana. Onoruri pentru doamna care ne fascinează mereu : [75 de ani
de la naşterea Zinaidei Anestiadi, dir. Clinicii de Endocrinologie] / Tatiana Rotaru //
Săptămîna. – 2013– 13 sept. – P. 11.

3057. Rotaru, Tatiana. Soţia rectorului : [Zinaida Anestiadi, dir. Clinicii de Endocrino-
logie] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2013. – 21 sept. – P. 12.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3058. Cuzuioc, Ion. Hippocrates de la Palanca : [omagiu pentru Gheorghe Ghidirim,
academician, chirurg şi clinician] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 5 sept. – P. 2.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
3059. Rotaru, Eduard. Energia regenerabilă, între mit şi realitate / Eduard Rotaru //
Timpul. – 2013. – 27 sept – P. 19.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

(Vezi Nr 2960, 2981)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
630 Silvicultură
3060. Grubîi, Ghenadie. Izvor de viaţă : [despre fondul forestier al Rep. Moldova] /
Ghenadie Grubîi // Natura. – 2013. – Sept. (Nr 9). – P. 2. – (Supl. "Pădurea noastră").

3061. Haralampov, Ion. Oameni în lumina verde a pădurilor : [interviu cu I.


Haralampov, dir. al Într. de Stat Într. pentru Silvicultură "Hînceşti-Silva"] // Săptămîna. – 2013.
– 20 sept. – P. 6.

3062. Штирбу, Владимир. Во имя будущего : [интервью с лесничим Глодян.


лесхоза В. Штирбу] / записала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2013. – 20
сент. – Р. 7.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


3063. Итоги полугодия на рынке электронных коммуникаций : [перв. полуго-
дие 2013 г.: по данным Нац. агентства по регулированию в обл. электр. коммуникаций и
информ. технологий] // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 6 сент. – Р.
15.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
3064. Prini, Gheorghe. "Am vrea noi să trăim în ţara în care copiii orbesc din cauza
cititului" : [interviu cu Gh. Prini, preşedintele Uniunii Editurilor] / consemnare: Ana Gherciu //
Timpul. – 2013. – 27 sept – P. 23.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
3065. Чеботарь, Владимир. Два кредита для железной дороги : [коммент. зам.
министра транспорта и дорож. инфраструктуры В. Чеботарь] / записал Сергей Моисеев
// Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 27 сент. – Р. 10.

656.7 Transport aerian


3066. Нестерова, Оксана. Кишиневский аэропорт сдан концессионеру : [рос.
консорциуму "Авиа-Инвест"] / Оксана Нестерова // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 6 сент. – Р. 2.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 2990)

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3067. Bostan, Victor. Ghenadi Onişcenko nu a vizitat niciodată "Chateau Purcari" :
interviu cu V. Bostan, dir. gen. al Grupului de companii "Purcari&Bostovan Wineries" / pentru
conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2013. – 19 sept. – P. 10-11.
(Vezi de asemenea Nr 2991-93, 2995-96)

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


3068. Бедный, Алексей. Для "Сălăraşi-divin" "фокусы" с качеством неприемле-
мы : [интервью с зам. генер. дир. AO "Călăraşi-divin" А. Бедным] // Экономическое обо-
зрение ″Логос-Пресс". – 2013. – 27 сент. – Р. 18.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


3069. Соловьева, Кира. "Зеленая энергия" сахарной отрасли : [об открытии з-да
по производству биогаза из свеклович. жома Sudzucker Moldova в г. Дрокия] / Кира Со-
ловьева // Панорама. – 2013. – 24 сент. – Р. 3.

67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale


677 Industrie textilă
(Vezi Nr 3072)

684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie


3070. Борш, Юрий. Юрий Борш: "К своей работе я отношусь как к процессу со-
зидания" : [интервью с владельцем мебел. ф-ки "Creator Iu. Borş"] / записала Марина
Шимановская // Молдавские ведомости. – 2013. – 6 сент. – Р. 3.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
3071. Apostol, Mihai. A îmblânzit un meşteşug de peste ocean : [interviu cu M.
Apostol, meşter popular] / consemnare: Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. –
6 sept. – P. 12.
3072. Пинегина, Ирина. Гайдарские узоры снова выступают на коврах : [о раз-
витии традиц. ковроткачества в с. Гайдары, р-н Чадыр-Лунга] / Ирина Пинегина // Мол-
давские ведомости. – 2013. – 6 сент. – Р. 8.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3073. Colesnic, Iurie. Un imn sincerităţii : [pictorul Igor Vieru (1923-1988)] / Iurie
Colesnic // Florile dalbe. – 2013. – 26 sept. – P. 7.

3074. Colesnic, Iurie. Un pictor venit din neant şi dispărut în neant... : [Anatol Vulpe
(1907-1946)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 20 sept. – P. 18.

3075. Cuzuioc, Ion. Leonora Sâdnic – un talent polivalent : [omagiu pentru criticul de
artă] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 8.

3076. Josu, Nina. Vorbitor cu îngerii : [despre creaţia pictorului, Victor Mustaţă] / Nina
Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 19 sept. – P. 6.

3077. Тимотин, Марина. Картины Григорашенко из закрытого музея Котовского


и Лазо оказались в собственности частных лиц : [о творчестве молд. художника Леони-
да Григорашенко] / Марина Тимотин, Елена Замура // Молдавские ведомости. – 2013. –
20 сент. – Р. 4-5.

78 MUZICĂ
3078. "Pasărea măiastră" a muzicii româneşti : [100 de ani de la naşterea Mariei
Tănase, interpretă de muzică populară] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 24 sept. – P. 20.

3079. Bivol, Svetlana. Svetlana Bivol: "Muzica bună înnobilează sufletul omului şi îl
predispune spre un alt comportament" : [interviu cu dir. Filarmonicii Naţ. "Serghei Lunchevici"]
/ interviu de Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. – 6 sept. – P. 16.

3080. Bolboceanu, Zinaida. "Sunt gata să mă retrag din muzică" : [interviu cu Z.


Bolboceanu, interpretă de muzică populară] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău.
– 2013. – 17 sept. – P. 8.

3081. Florea, Cristian. În România sunetul este mai nuanţat şi mai dulce, e altul : [in-
terviu cu C. Florea, prim-dirijor al Orchestrei de Cameră a Rep. Moldova] / realizat de Ana
Gherciu // Timpul. – 2013. – 6 sept. – P. 32.

3082. Gârneţ, Ilian. Niciodată nu m-am gândit la bani : interviu cu violonistul I. Gârneţ
/ pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2013. – 26 sept. – P. 10, 15.

3083. Negru, Nina. Semănaţi cântece şi flori : [100 de ani de la naşterea Mariei Tă-
nase, interpretă de muzică populară] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 27 sept. –
P. 14.

3084. Parfeni, Pasha. Pasha Parfeni îşi deschide propriul studio de înregistrări : [in-
terviu cu interpretul de muzică uşoară] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2013.
– 27 sept. – P. 20.
160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3085. Petrache, Ştefan. Dacă te apuci să primeneşti o ţară, iubeşte-o ca pe mama ta


: [interviu cu Şt. Petrache, interpret de muzică de estradă] / pentru conformitate: Aneta Grosu
// Ziarul de gardă. – 2013. – 12 sept. – P. 10-11.

3086. Scarlat, Cristina. "M-am născut ca să cânt" : [interviu cu C. Scarlat, interpretă


de muzică populară] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 10 sept. – P.
7.

3087. Stepan, Ilona. "Avem în Moldova o tradiţie bogată a cântului coral, remunera-
rea artiştilor e o tristeţe" : interviu cu I. Stepan, prim-dirijor al Corului Naţ. de Cameră şi al
Capelei Corale Academice "Doina" / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. –
17 sept. – P. 19.

3088. Ştefăneţ, Anatol. "Mesagerii de cultură fac mai mult decât o ambasadă" : [des-
pre ed. a 12-a a Festivalului "Ethno Jazz", sept.-oct. 2013, Chişinău: interviu cu A. Ştefăneţ,
dir. artistic al festivalului] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 27
sept. – P. 18.

3089. Voicu, Alexandru. Un compozitor de geniu – Frederic Chopin [1810-1849] /


Alexandru Voicu // Moldova suverană. – 2013. – 3, 4, 5 sept.

3090. Wang, Yuja. Pianista: orele de pian: [interviu cu Y. Wang, muziciană de origine
chineză] // Săptămîna. – 2013. – 6 sept. – P. 3.

3091. Бобейко, Инна. "Золотое яблоко" не делится на половинки : [о 3-м фести-


вале-конкурсе для детей с огранич. возможностями: интервью с организатором конкур-
са И. Бобейко] / записала Елена Узун // Панорама. – 2013. – 27 сент. – Р. 19.

3092. Узун, Елена. Примадонна ушла, а фестиваль процветает! : [об итогах 21-
го междунар. фестиваля-конкурса им. Марии Биешу, сент. 2013, Кишинэу] / Елена Узун
// Панорама. – 2013. – 13 сент. – Р. 18.

3093. Узун, Елена. Сюрпризы ХХI Фестиваля имени Марии Биешу : [об основ-
ных спектаклях в рамках фестиваля, 6-15 сент. 2013] / Елена Узун // Панорама. – 2013.
– 4 сент. – Р. 7.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3094. Olărescu, Dumitru. Anatol Codru, între poezie şi film : [in memoriam cineastu-
lui şi poetului] / Dumitru Olărescu // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 6.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

792 Teatru. Artă scenică


3095. Busuioc, Olga. Olga Busuioc, pe aceeaşi scenă cu tenorul Placido Domingo :
[interviu cu O. Busuioc, soprană] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2013. – 20
sept. – P. 20.

3096. Colesnic, Iurie. Pionierii Operei Naţionale din Basarabia : [Jean Bobescu
(1890-1981), Bojenia Belousova] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 27 sept – P. 18.

3097. Munteanu, Mihai. Poezia şi muzica : Discursul artistului poporului în plenul


Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova la acordarea tit. de Doctor Honoris Causa, 31 aug. 2013 /
Mihai Munteanu // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 7.

3098. Sochircă-Girard, Angela. Actriţă în ţara lui Moliere : [interviu cu A. Sochircă-


Girard, actriţă, stabilită în Franţa] / consemnare: Polina Cupcea // Ziarul naţional. – 2013. – 13
sept. – P. 12.

3099. Strungaru, Dana. "În curând, vom lansa la "Licurici" spectacolul "Steaua lui
Guguţă" : interviu cu regizoarea D. Strungaru / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 24 sept. – P. 19.

3100. Ţărnă, Mihai. Mihai Ţărnă cu cele "Douăsprezece şoapte"... : [interviu cu regi-
zorul de teatru, şeful Catedrei de artă a actorului la Şcoala Intern. de Film şi Televiziune din
Paris] / interlocutor: Nina Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 6.

3101. Склярова, Валентина. Роскошь актера Михаила Миликова : [памяти акте-


ра Рус. театра им. А. П. Чехова] / Валентина Склярова // Панорама. – 2013. – 25 сент. –
Р. 7.

3102. Фокша, Борис. Возвращение на круги своя : [интервью с дир. Театра "Лу-
чафэрул" Б. Фокша] / записала Елена Узун // Панорама. – 2013. – 18 сент. – Р. 7.

3103. Хармелин, Юрий. Министры меняются, а театр остается : [интервью с


рук. труппы Театра "С улицы Роз" Ю. Хармелиным] / записала Елена Узун // Панорама.
– 2013. – 25 сент. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3155)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3104. Strechie, Alexei. Alexei Strechie: "Dacă în străinătate luptătorii au bani şi re-
cunoştinţă din partea statului, la noi lucrurile stau invers" : [interviu cu luptătorul moldovean] /
consemnare: Vlad Ţurcanu // Timpul. – 2013. – 6 sept. – P. 24.

3105. Ţâcu, Octavian. Mulţumim, Marina, mulţumim, băieţi! : [despre performanţele


Federaţiei de Tenis din Rep. Moldova] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 20 sept. – P. 7.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3106. Карас, Ион. Ион Карас: "Матч будет очень тяжелым" : [беседа с гл. трене-
ром сборной Молдовы по футболу] // Панорама. – 2013. – 6 сент. – Р. 18.

3107. Менюк, Николай. У истоков олимпийского движения стоял потомок мол-


давских бояр : [об учредителе первого состава Междунар. олимп. ком., Алексея Бутов-
ского (1838-1917)] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2013. – 25 сент.

3108. Пятак, Николай. Как выживает молдавский гандбол : [интервью с прези-


дентом Федерации гандбола Молдовы Н. Пятак] / подготовил Борис Харченко // Пано-
рама. – 2013. – 20 сент. – Р. 18.

3109. Тхэквондо WTF Молдовы: победный марафон Игоря Юзефовича : [о


деятельности президента Федерации тхэквондо WTF Респ. Молдова] // Молдавские
ведомости. – 2013. – 27 сент. – Р. 5.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limbă română
3110. Butuc, Petru. Teodor Cotelnic, octogenar : [ lingvist, prof. univ.] / Petru Butuc //
Săptămîna. – 2013. – 27 sept. – P. 27.

3111. Dumbrăveanu, Albina. Lupta întru apărarea limbii române continuă : interviu
cu filologul A. Dumbrăveanu / interviu realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 20
sept. – P. 15.

3112. Vieru, Lidia. Viaţă ca o carte : [omagiu pentru Albina Dumbrăveanu, filolog] /
Lidia Vieru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 20 sept. – P. 15.

55 de ani de la naşterea Valentinei Butnaru, preşedintele societăţii "Limba noastră cea


română"
3113. Ciobanu, Anatol. Valentina Butnaru, la o aniversare / Anatol Ciobanu // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 3 sept. – P. 21.

3114. Dumbrăveanu, Albina. O ferventă promotoare şi apărătoare a limbii române /


Albina Dumbrăveanu, Ion Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 3 sept. – P. 20.

3115. Mătcaş, Nicolae. Nici iluzii, dar nici deziluzii / Nicolae Mătcaş // Jurnal de Chi-
şinău. – 2013. – 3 sept. – P. 20.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

821 Literatura limbilor individuale


821.135.1 Literatură română
3116. Caragiale, Ion Luca. Situaţiunea : [povestire] / Ion Luca Caragiale //
Săptămîna. – 2013. – 27 sept. – P. 8.

3117. Dinescu, Viorel. Exod ; "Aşteptare înfiorată" ; Când cade storul ; Eminesciană ;
Eterna risipă ; Furtună amară ; Destin implacabil ; Dincolo de lume ; Sonata lunii ; Veşnica
risipă ; Casa părăsită ; Se lasă storul ; Plecare ; Chemare de toamnă ; Ecouri ; Cai în derută :
[versuri] / Viorel Dinescu // Literatura şi arta. – 2013. – 19 sept. – P. 1, 5.

3118. Groza, Gabriela Genţiana. E şcoala-n sărbătoare : [versuri] / Gabriela Genţia-


na Groza // Florile dalbe. – 2013. – 5 sept. – P. 1.

3119. Ilisoi, Viorel. Pian : [versuri] / Viorel Ilisoi // Florile dalbe. – 2013. – 19 sept. –
P. 1.

3120. Labiş, Nicolae. Bătrânul pădurar : [versuri] / Nicolae Labiş // Natura. – 2013. –
Sept. (Nr 9). – P. 4. – (Supl. "Pădurea noastră").

3121. Marafet, Constantin. Anotimpuri ; întrebări ; zmeie de brumă ; Dimineţi decu-


pate ; fulgerul din cafea ; şoapte, lumină, doruri ; întâmplare ; secundă enormă ; turmă de
vise : [versuri] / Constantin Marafet // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 5.

3122. Păunescu, Adrian. Dor de Basarabia şi Bucovina : [versuri] / Adrian Păunescu


// Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 1.

3123. Stănescu, Nichita. Galben copil, oprit în poză... : [versuri] / Nichita Stănescu //
Florile dalbe. – 2013. – 26 sept. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3124. Anton, Ion. Trei culori : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 26 sept.
– P. 5.

3125. Arseni, Maria. Părinţii ; Toamnă târzie ; Populară ; Bucurii : [versuri] / Maria
Arseni // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 8.

3126. Bâlici, Gheorghe. Excursie în pădure ; De-a războiul : [epigrame] / Gheorghe


Bâlici // Florile dalbe. – 2013. – 26 sept. – P. 8.

3127. Bâlici, Gheorghe. Tragismul căutării ; Unui umorist fără dinţi ; Necrologul ; La
embargoul vinurilor ; Săracul la mare ; Marinarul îndrăgostit ; Pe marginea unui proverb ;
Excursie în pădure ; De-a războiul : [epigrame] / Gheorghe Bâlici // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 26, 27 sept. – P. 24.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3128. Butnaru, Leo. Ce mai monument de oameni : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru
// Flux. – 2013. – 20 sept. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3129. Butnaru, Leo. Lume sufocată de lipsa de educaţie... : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 6 sept. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3130. Butnaru, Leo. Vremuri grele, telegrame false... : (Pagini de jurnal) / Leo Butna-
ru // Flux. – 2013. – 13 sept. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3131. Butnaru, Leo. Vestala şi vestalizarea: ceva ce vine din Vest... : (Pagini de jur-
nal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 27 sept. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3132. Căpiţă, Ionel. Te-nalţă, Pădure : [imn] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2013. – Sept.
(Nr 9). – P. 1. – (Supl. "Pădurea noastră").

3133. Ciobanu, Ion. Lenosul ; Moş Martin – critic de artă : [versuri] / Ion Ciobanu //
Florile dalbe. – 2013. – 26 sept. – P. 8.

3134. Ciobanu, Svetlana. Mărul lui nenea Iacob : [fragm. din povestire] / Svetlana
Ciobanu // Florile dalbe. – 2013. – 26 sept. – P. 4.

3135. Ciocanu, Aurel. Două mere : [versuri] / Aurel Ciocanu // Florile dalbe. -- 2013.
– 19 sept. – P. 4.

3136. Colţun, Gheorghe. Haiku / Gheorghe Colţun // Literatura şi arta. – 2013. – 5


sept. – P. 5.

3137. Cotoviţchi, Ion. Spicele ; Mândrie ; Lucrul ; Dorul de mamă ; Raza ; Călătoa-
rea ; Tare-mi place de girafă ; Perspectiva ; Ghemul : [versuri] / Ion Cotoviţchi // Florile dalbe.
– 2013. – 19 sept. – P. 8.

3138. Crudu, Dumitru. Jurnal cu piuneze în pantofi : [povestire] / Dumitru Crudu //


Timpul. – 2013. – 6 sept. – P. 22.

3139. Dabija, Nicolae. Femeile îmbărbătând lumea : [eseu] / Nicolae Dabija // Natu-
ra. – 2013. – Sept. (Nr 9). – P. 13.

3140. Dascăl, Valeria. O fotografie din Internet : [amintiri] / Valeria Dascăl // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 5 sept. – P. 4.

3141. Doni, Gheorghe. Iertarea ; Minciuna : [versuri] / Gheorghe Doni // Făclia. –


2013. – 21 sept. – P. 15.

3142. Filip, Vitalie. Vacanţa mare : [versuri] / Vitalie Filip // Florile dalbe. – 2013. – 5
sept. – P. 4.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

3143. Larco, Vasile. Cina în familie : [versuri] / Vasile Larco // Literatura şi arta. –
2013. – 5 sept. – P. 1.

3144. Lungu-Ploaie, Raisa. Moşul meu Gheorghe Ploaie : [amintiri] / Raisa Lungu-
Ploaie // Săptămîna. – 2013. – 13 sept. – P. 8.

3145. Lungu-Ploaie, Raisa. Sub o tufă de mintă : [povestire] / Raisa Lungu-Ploaie //


Florile dalbe. – 2013. – 19 sept. – P. 8.

3146. Manea, Ion. Pocăinţa vulpii : (fabulă) / Ion Manea // Florile dalbe. – 2013. – 26
sept. – P. 8.

3147. Matcovschi, Dumitru. Cu limba noastră : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Flo-


rile dalbe. – 2013. – 5 sept. – P. 6.

3148. Mischevca, Vlad. Prutule : [versuri] / Vlad Mischevca // Literatura şi arta. –


2013. – 12 sept. – P. 5.

3149. Portas, Valentin. Sfatul bunelului : (fabulă) / Valentin Portas // Florile dalbe. –
2013. – 26 sept. – P. 4.

3150. Scobioală, Aurel. Ce poţi face azi : [povestire] / Aurel Scobioală // Florile dal-
be. – 2013. – 19 sept. – P. 4.

3151. Silvestru, Aurelian. Interdicţia : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. –


Sept. (Nr 9). – P. 5.

3152. Tamazlâcaru, Elena. La marginea Ţării : [versuri] / Elena Tamazlâcaru // Lite-


ratura şi arta. – 2013. – 5 sept. – P. 2.

3153. Vasilcău, Traian. Eterna înflorire : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 12 sept. – P. 5.

3154. Vieru, Grigore. Graiul : [versuri: fragm.] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2013.
– 5 sept. – P. 4.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
3155. Dulciu, Dan Toma. Inedit. Eminescu, Veronica Micle, Caragiale şi Vlăhuţă în
mijlocul unui grup de actori : [pe marginea fotografiei, datând din anul 1888] / Dan Toma
Dulciu // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 4.

3156. Dumitrescu-Buşulenga, Zoe. "O lume fără rădăcini este o lume fără morală" :
[interviu cu Z. Dumitrescu-Buşulenga, critic şi istoric literar] / consemnare: Mihaela Onofrei //
Flux. – 2013. – 13 sept. – P. 9.
166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3157. Dună, Teodor. "Nu m-am îndrăgostit la Chişinău" : [interviu cu T. Dună, poet] /
interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 13 sept. – P. 18.

3158. Georgescu, Nae. Inedită relatare legată de moartea lui Eminescu : [text apărut
în publ. "Universul", Bucureşti, 28 iun. 1926] / Nae Georgescu // Făclia. – 2013. – 21 sept. –
P. 7.

3159. Iacoban, Mircea Radu. Să vezi şi să nu crezi: Eminescu, la zid! : [în apărarea
creaţiei Poetului] / Mircea Radu Iacoban // Literatura şi arta. – 2013. – 19 sept. – P. 5.

3160. Manea, Irina-Maria. Lucian Blaga, poetul metafizic : [despre creaţia poetului] /
Irina-Maria Manea // Moldova suverană. – 2013. – 6 sept.

3161. Tamazlâcaru, Elena. Congresul Mondial al Eminescologilor, ediţia a 2-a : [3


sept. 2013, Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 12 sept. – P. 4.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3162. Anton, Ion. Ion Anton: "Scriitorul nu trebuie să coboare, ci să urce la nivelul
copilului" : [interviu cu scriitorul] / consemnare: Petre Popa // Florile dalbe. – 2013. – 5 sept. –
P. 8.

3163. Ciocanu, Ion. Lirica postumă a lui Nicolai Costenco / Ion Ciocanu // Literatura
şi arta. – 2013. – 5 sept. – P. 5.

3164. Colesnic, Iurie. Un scriitor din Găvănoasa, contemporan cu Eminescu : [Panait


Macri (1863-1932)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 13 sept – P. 18.

3165. Corobca, Liliana. "Copiii nu se smiorcăie în "Kinderland" : interviu cu scriitoa-


rea L. Corobca, autoare a romanului "Kinderland" / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 6 sept. – P. 18.

3166. Dabija, Nicolae. Iscălitura de suflet a Basarabiei : [85 de ani de la naşterea


scriitorului Ion Druţă] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 5 sept. – P. 1.

3167. Matcovschi, Dumitru. "Omul şi Poetul" : [despre Victor Teleucă, scriitor: prelu-
at din "Făclia", 4 febr. 2012] / Dumitru Matcovschi // Literatura şi arta. – 2013. – 19 sept. – P.
4. – Conţine: Mărinimos, darnic, omul şi poetul Victor Teleucă ; Teleucă rămâne cel mai mare
poet al Basarabiei.

3168. Moraru, Anatol. Ion Druţă: un semănătorism reformat : [despre creaţia scriito-
rului: interviu cu A. Moraru, scriitor] / realizat de Vitalie Răileanu // Timpul. – 2013. – 6 sept. –
P. 22.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

3169. Moraru, Anatol. Nu sunt un Paul Valery, ca să spun totul despre operă : [inter-
viu cu A. Moraru, scriitor] / consemnare: Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2013. – 19 sept. – P.
14.

3170. Partole, Claudia. Omul care-şi adună Neamul în inimă... : [Gheorghe Marin,
scriitor, publicist] / Claudia Partole // Timpul. – 2013. – 27 sept – P. 24.

3171. Popa, Gh. Geniul inegalabil al lui B. P. Hasdeu – în actualitate : din discursul
rectorului Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, rostit la Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" din
Chişinău, cu prilejul lansării dicţionarelor lui B. P. Hasdeu / Gh. Popa // Făclia. – 2013. – 21
sept. – P. 7.

3172. Revnic, Ioana. Literatura din Basarabia – un teritoriu necunoscut în România :


[interviu cu I. Revnic, dr. în filologie al Univ. din Oradea] / realizat de Aurelia Borzin // Ziarul
naţional. – 2013. – 6 sept. – P. 18.

3173. Teleucă, Victor. De unul singur împotriva strâmbătăţilor : [despre Dumitru Mat-
covschi, scriitor: preluat din "Moldova suverană", 1999, 19 oct.] / Victor Teleucă // Literatura şi
arta. – 2013. – 19 sept. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3094)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


3174. Мариан, Борис. Прозорливость Кирилла Ковальджи : [о творчестве писа-
теля] / Борис Мариан // Панорама. – 2013. – 18 сент. – Р. 7.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călă-
torii
3175. Macri, Domnica. Franz Binder : [explorator român (1824-1875): preluat din
"National Geographic România"] / Domnica Macri // Natura. – 2013. – Sept. (Nr 9). – P. 8.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bostan, Martin. Ion Borşevici – un model pentru noi. – Vezi Nr 3042.

Butuc, Petru. Teodor Cotelnic, octogenar. – Vezi Nr 3110.

Colesnic, Iurie. Un scriitor din Găvănoasa, contemporan cu Eminescu. – Vezi Nr


3164.

Colesnic, Iurie. Un imn sincerităţii. – Vezi Nr 3073.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Colesnic, Iurie. Un pictor venit din neant şi dispărut în neant... – Vezi Nr 3074.

Colesnic, Iurie. Unul dintre intelectualii care a dat culoare Chişinăului interbelic. – Vezi
Nr 2876.

Fuştei, Nicolae. Arhiepiscopul Antonie Şocotov : [1800-1871] ; Arhiepiscopul Pavel


Lebedev : [1827-1892]. – Vezi Nr 2877.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
3176. Tismăneanu, Vladimir. Aleksandr Soljeniţîn şi amintirea Gulagului (1) : [martor
al regimului totalitar] / Vladimir Tismăneanu // Evenimentul zilei. – 2013. – 20 sept. – P. 12.
(Vezi de asemenea Nr 2890)

94(100) Istorie universală


3177. Гаспарян, Армен. Армен Гаспарян: "Ваши политики придумают миф, что
Гитлера консультировал бессарабец" : [интервью с гл. ред. Рус. службы радиостанции
"Голос России"] / записала Ирина Иванченко // Панорама. – 2013. – 11 сент. – Р. 7.

94(478) Istoria Republicii Moldova


3178. Moraru, Anton. Ştiinţele muzeografice şi etnogrfice în contextul politicii ocu-
panţilor sovietici din 1940-1941 / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 19 sept. – P. 3.

3179. Замура, Елена. Малоизвестные факты о Кантемирах : [о чл. семьи Дмит-


рия Кантемир: по материалам исслед. Федора Ангели а также из книги Игоря Сергеева
"Церковь Кантемира в Царицыне"] / Елена Замура, Николай Менюк // Молдавские ве-
домости. – 2013. – 13 сент. – Р. 5; 17 сент. – Оконч. Начало: 28 июня.
(Vezi de asemenea Nr 2878)

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

Index de nume
Chitoroagă, Valentina 2871
A Chiţan, Valeriu 2964
Andriuţă, Vasile 3030 Chivriga, Viorel 2999
Anestiadi, Zinaida (3056-57) Chopin, Frederic (3089)
Anton, Ion 3124, 3162 Ciobanu, Anatol 3113
Apostol, Mihai 3071 Ciobanu, Ion 3133
Argint, Alexandru 2891 Ciobanu, Mircea V. 2872
Arseni, Maria 3125 Ciobanu, Svetlana 3134
Ciocanu, Aurel 3135
B Ciocanu, Ion 3163
Ciocoiu, Paul 2893
Bahcevan, Mariana 2981 Codru, Anatol (3094)
Basarab, Marin 2892 Coica, Ala 3024-25
Basiul, Valentina 3023 Colesnic, Iurie 2876, 3073-74, 3096, 3164
Bâlici, Gheorghe 3126-27 Colţun, Gheorghe 3136
Belostecinic, Grigore 3038, 3041 Corobca, Liliana 3165
Belousova, Bojenia (3096) Corobceanu, Svetlana 3071
Bernic, A. 3035 Costenco, Nicolai (3163)
Binder, Franz (3175) Costin, Sergiu 2956
Bivol, Svetlana 3079 Costişanu, Anastasia 2908
Blaga, Lucian (3160) Cotelnic, Teodor (3110)
Bobescu, Jean (3096) Cotoviţchi, Ion 3137
Bolboceanu, Zinaida 3080 Crudu, Dumitru 3138
Borşevici, Ion (3042) Cucereavîi, V. 3035
Borzin, Aurelia 3088, 3157, 3172 Cudreavţev, Vladimir 3006
Bostan, Martin 3042 Cujbă, Lucia 2875
Bostan, Victor 3067 Cupcea, Polina 3098
Bradu, Mihail 2955 Cuzuioc, Ion 3058, 3075
Bruma, Cristina 3015, 3017
Budeanu, Gheorghe 3032 D
Bulat, Olga 3169
Bulicanu, Ion 2952 Dabija, Nicolae 3139, 3166
Buliga, Valentina 3015 Damian, George 2894
Bumacov, Vasile 2982 Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)
Busuioc, Olga 3095 2888
Butnaru, Leo 3128-31 Dascăl, Valeria 3140
Butnaru, Valentina (3113-15) Dinescu, Viorel 3117
Butuc, Petru 3110 Dodon, Igor 2895, 2930
Domingo, Placido 3095
C Doni, Gheorghe 3141
Donos, Ghenadie 3029
Calalb, Mihai 3020 Druţă, Ion (3166), (3168)
Caragiale, Ion Luca 3116, (3155) Dughin, Aleksandr 2884
Căpiţă, Ionel 3132 Dulciu, Dan Toma 3155
Câmpeanu, Mariana 3017 Dumbrăveanu, Albina 3111, (3112)
Cheianu-Andrei, Diana 3037 Dumbrăveanu, Ion 3114
Cheibaş, Lidia 3036 Duminică, Lilia 3009
Chircă, Roman 2953 Dumitrescu-Buşulenga, Zoe 3156
Chirtoacă, Dorin 3010 Dună, Teodor 3157
Chişlea, Ion 2898, 2999
170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

E L
Efros, Ana 3043 Labiş, Nicolae 3120
Eminescu, M. (3155), (3158-59) Larco, Vasile 3143
Leancă, Iurie 2898
F Lebedev, Pavel (2877)
Filat, Vald 2896, 2902, 2932-33 Litră, Leonid 2910
Filip, Vitalie 3142 Loghin, Vlad 2953
Florea, Cristian 3081 Lungu-Ploaie, Raisa 3144-45
Florea, Ioana 2965 Lupaşco, Liuba 2958
Fule, Stefan 2909 Lupuşor, Adrian 2882
Fuştei, Nicolae 2877 M
G Macri, Domnica 3175
Gandrabur, Gheorghe (3058) Macri, Panait (3164)
Garştea, Natan 2965 Manea, Ion 3146
Gârneţ, Ilian 3082 Manea, Irina-Maria 3160
Georgescu, Nae 3158 Manuil, Svetlana 3038
Gherciu, Ana 2871, 3064, 3081 Marafet, Constantin 3121
Gherman, Diomid 2897 Marin, Gheorghe (3170)
Gherman, Natalia 2934 Matcovschi, Dumitru 3147, 3167, (3173)
Ghidirim, Gheorghe (3058) Mărgineanu, Gabriel 2988
Ghinea, Cristina 2910 Mătcaş, Nicolae 3115
Gladei, Roger 2963 Mândâcanu, Virgil 3022
Greceanîi, Zinaida 3000 Merkel, Angela (2893)
Grosu, Aneta 3067, 3082, 3085 Micle, Veronica (3155)
Grosu, Igor 3021 Mischevca, Vlad 3148
Groza, Gabriela Genţiana 3118 Moldovanu, Mihai 3051
Grubîi, Ghenadie 3060 Moraru, Anatol 3168-69
Gulca, Ilie 3021, 3111 Moraru, Anton 2878, 2899, 3178
Gutium, Victoria 3038 Morozan, Corina 2957, 3043
Munteanu, Mihai 3097
H Mustaţă, Victor (3076)
Hadârcă, Natalia 2955 N
Hanganu, Adela 2882, 2988
Haralampov, Ion 3061 Nechit, Irina 3087, 3099, 3165
Hîncu, Mihail 2958 Negru, Lena 3080, 3086
Negru, Nina 3083
I Nicolae, Ion 3044
Nisenboim, Olga 2869
Iacoban, Mircea Radu 3159
Ilisoi, Viorel 3119 O
J Olărescu, Dumitru 3094
Onofrei, Mihaela 3156
Josu, Nina 3076, 3100
P
K
Panţa, Svetlana 3036
Kirill, patriarhul 2899 Parfeni, Pasha 3084
Kraaijeveld, Geert 2875 Partole, Claudia 3170
Krasnov, Oleg 3000 Păsat, Dumitru 3046
Păunescu, Adrian 3122
171
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

Pârlea-Conovali, Veronica 3030 Teleucă, Victor (3167), 3173


Petrache, Ştefan 3085 Teriş, Ştefan 3044
Platon, Nicolae 2988 Tismăneanu, Vladimir 2885, 3176
Pleşca, Lidia 3038 Ţâcu, Octavian 2886-87, 2901, 3105
Popa, Gh. 3171 Ţărnă, Mihai 3100
Popa, Petre 3162 Ţîrdea, Bogdan 2902, 2946
Popov, Doina 3084, 3095 Ţurcanu, Mihai 2912
Popuşoi, Liliana 3079 Ţurcanu, Vlad 3104
Portas, Valentin 3149
Prini, Gheorghe 3064 U

R Untilă, Veaceslav 2903, 3012

Răileanu, Vitalie 3168 V


Regele Mihai I 3010 Vasilache, Grigore 3032
Revnic, Ioana 3172 Vasilcău, Traian 3153
Rotaru, Eduard 3059 Vasiliu, Vadim 2911, 3010
Rotaru, Tatiana 3056-57 Vieru, Grigore 3154
Rusu, Adrian 3039 Vieru, Igor (3073)
S Vieru, Lidia 3112
Vivdici, Ana 3033
Sandu, Maia 3023-24-25 Vîlcu, Rodica 2956, 3040
Savin, Ioan Gh. (2876) Vladei, Veronica 3045
Savin, Vladimir 3039 Vlăhuţă, Alexandru (3155)
Sâdnic, Leonora (3075) Voicu, Alexandru 3089
Scarlat, Cristina 3086 Vovc, Ion 3040
Scobioală, Aurel 3150 Vulpe, Anatol (3074)
Secrieru, Stanislav 3001
Silvestru, Aurelian 3151 W
Sochircă-Girard, Angela 3098 Wang, Yuja 3090
Socol, Aura 2966 Wolski, Jacek Saryusz 2913
Sofronovici, Ştefan 3046
Soljeniţîn, Aleksandr (3176) А
Stănescu, Nichita 3123
Stănilă, Moni 2879 Азиз, Зети Ахтар 2967
Stepan, Ilona 3087 Антонович, Татьяна 3049, 3052
Stepanov, Georgeta 3045 Б
Sterpu, Nina 3036
Stratan, Alexandru 2953 Балахнова, Вера 2949
Stratila, Valentina 3031 Бедный, Алексей 3068
Strechie, Alexei 3104 Бобейко, Инна 3091
Streleţ, Valeriu 2936 Борш, Юрий 3070
Strungaru, Dana 3099 Бумаков, Василий 2983
Şocotov, Antonie (2877) Буракова, Елена 2873
Şoimaru, Vasile 2900 Бутовский, Алексей (3107)
Ştefăneţ, Anatol 3088 Бьюз, Кент 3050
Бэнулеску-Бодони, Гавриил (2880)
T
В
Tamazlâcaru, Elena 3152, 3161
Tapiola, Pirkka 2911 Валахнова, Вера 2949
Tănase, Maria (3078), (3083) Валико Вячеслав 2914

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Валиков, Игнат 2883 Клименко, Валерий (2873)


Васильева, Галина 2915, 2923 Коваленко, Ирина 2954, 2986, 3019
Влах, Ирина 3026-37 Ковальджи, Кирилл (3174)
Волницки, Игорь 2904 Корпудин, Семен 2961
Косташ, Ион 3014
Г
Л
Гамурарь, Вячеслав 3019
Гаспарян, Армен 3177 Лучинский, Кирилл 2870
Гимпу, Михай 2948 Лянкэ, Юрие 2905, 2940
Глазова, Татьяна 2960
Глазьев, Сергей 2916 М
Голдберг, Майкл Д. 3003 Мак Фарлейн, Ян 2883
Головатюк, Владимир 2985 Мариан, Борис 3174
Горелова, Елена 2986 Махбубани, Кишар 3002
Григорашенко, Леонид (3077) Маценко, Ирина 3054
Грос, Даниэль 2997 Менюк, Николай 2880, 2905, 3107, 3179
Д Миликова, Михаила (3101)
Миньон, Жан-Клод 2943
Дамиан, Олег 2989 Мироник, Алла 2874
Дзюндзяк, Евгений 2990 Михайлова, Наталья 2962
Димчогло, Дмитрий 2983, 2991, 2996 Мишин, Вадим 2942, 2947, 2993
Димчогло, Нина 2978 Мозер, Уильям 2922
Додон, Игорь 2984 Моисеев, Сергей 2979, 3065
Дрэгуцану, Дорин 2968-69
Дудолго, Николай 3013 Н
Душко, Юрий 2959 Най, Джозеф 2868
Дэвис, Говард 2970 Нестерова, Оксана 2943, 3066
Ж Николаев, Павел 2947

Желамски, Николай 3052 О

З Остафейчук, Иван 2873

Закиров, Закир 2937 П


Замура, Елена 3014, 3179 Панорман, Пелагея 2881
Зингер, Таня 2951 Паунов, Виталий 3018
И Пинегина, Ирина 3072
Пойсик, Михаил 2972
Иванченко, Ирина 3177 Попова, Галина 2874
Истрати, Алексей 2987 Присэкару, Ион 2973
Пятак, Николай 3108
К
Р
Калак, Дмитрий 2918, 2938, 2992
Камынина, Альбина 3034 Рогофф, Кеннет 2994
Кантемир, Дмитрий (3179) Рогозин, Дмитрий 2918, 2923
Кара-Бурды, Константин 3027 Рокар, Мишель 2889
Караганов, Сергей 2919 Романцова, Светлана 2940, 2974
Карас, Ион 3106 Ротару, Александр 3047
Кашу, Игорь 2920 Рудягина, Олеся 2873
Казанский, Александр 2917 Руссу, Галина 2984
Киртоакэ, Николае 2939
173
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2013

С Фридман, Роман 3003


Фюле, Штефан 2927
Саньял, Санджив 2980
Склярова, Валентина 3101 Х
Соловьева, Кира 3069
Спэтару, Думитру 2906, 2925 Хармелин, Юрий 3103
Старчук, Николай 3053 Харченко, Борис 3108
Стеничева, Наталья 2870 Хаусманн, Рикардо 3004
Степанюк, Виктор 3028 Хокс, Сара 3050
Стиглиц, Джозеф 2998
Стир, Эндрю 3048 Ц
Стурдза, Скарлат (2880)
Цуркану, Юрие 2979
Т
Ч
Такий, Александр 2975-77
Таран, Ангелина 2995 Чайковски, Тудор 3055
Тарлев, Василе 2890 Чеботарь, Владимир 3065
Тимотин, Марина 2870, 3013, 3028, 3077 Чобану, Виктор 2949
Ткач, Сергей 2907, 2926, 2948 Чубашенко, Дмитрий 2928-29, 2944, 2950
Тромбицкий, Илья 3049 Ш
Тхорик, Владимир 2973
Шалберова, Светлана 3055
У Шимановская, Марина 3034, 3070
Узун, Елена 3091-92-93, 3102-03 Штирбу, В. 3062
Устюгова, Наталья 3062 Штирбу, Владимир 3062

Ф Ю

Фокша, Борис 3102 Юзефович, Игорь (3109)

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ediţie de Moldova


2. Capitala
3. Comunistul
4. Curierul ortodox
5. Economist
6. Evenimentul zilei
7. Făclia
8. Florile dalbe
9. Flux
10. Jurnal de Chişinău
11. Literatura şi arta
12. Moldova suverană
13. Natura Nr 8
14. Săptămîna
15. Socialiştii
16. Stejarul
17. Timpul
18. Univers pedagogic pro
19. Vocea poporului
20. Ziarul de gardă
21. Ziarul naţional
22. Коммерсант info
23. Коммунист
24. Молдавские ведомости
25. Панорама
26. Столица=Capitala
27. Экономическое обозрение

175
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,30
Coli ed. 8,44
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 8

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

176