You are on page 1of 160

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 8
2013

CNCM
Chiinău 2013
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 8
2013

NBCM
Chişinău 2013
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 8
2013

CNCM
Chişinău 2013
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 8, 2013. – 2013. – 160 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-145-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-146-4 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................................... 10

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................. 10
005 Conducere şi organizare. Management.......................................................... 11
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................................ 11
050 Publicaţii periodice şi seriale........................................................................... 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................... 12
1/14 Filozofie ............................................................................................................... 12
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ................................................................. 12
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 13
27 Creştinism. Religie creştină .................................................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................ 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie .......................................................................... 14
32 Politică .................................................................................................................... 15
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................................. 16
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................................... 18
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................................... 20
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................................ 20
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................. 20
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ......................................... 27
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...................................................................................... 27
51 Matematică ............................................................................................................. 27
53 Fizică....................................................................................................................... 29
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ......................................................................... 30
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................................. 30
57 Ştiinţe biologice....................................................................................................... 30
58 Botanică .................................................................................................................. 31
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ................................................................................ 31
61 Medicină ................................................................................................................. 31
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................. 35
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ................................................................................................................. 36
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................................... 37
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................................... 38
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................. 38
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .............................................................. 38
78 Muzică..................................................................................................................... 38
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ..................................................................... 39
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................. 40
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ...................... 40
82 Literatură ................................................................................................................. 44
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ......................................................................................... 53
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .............................. 53
93/94 Istorie ................................................................................................................. 54
94 Istorie generală. Istorie universală .......................................................................... 54
Index de nume ....................................................................................................... 65
Index de titluri ......................................................................................................... 70
Index de subiecte ................................................................................................... 70
Index geografic ...................................................................................................... 72
Index de editori ...................................................................................................... 72
Index ISBN eronate................................................................................................ 73

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .............................................................................. 74

0 GENERALITĂŢI .............................................................................................................. 74
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .............................................................. 74
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ...................................................................... 74
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 74
005 Conducere şi organizare. Management.......................................................... 74
006 Standardizare şi standarde ............................................................................. 74
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................................ 74
02 Biblioteconomie ...................................................................................................... 74
06 Organizaţii ( în general) .......................................................................................... 75
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .................................................................... 75
070 Ziaristică. Presă .............................................................................................. 75
1FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................................... 75
1/14 Filozofie.......................................................................................................... 75
2 RELIGIE. TEOLOGIE...................................................................................................... 76
27 Creştinism. Religie creştină .................................................................................... 76
3 ŞTIINŢE SOCIALE .......................................................................................................... 77
31 Statistică. Demografie. Sociologie .......................................................................... 77
32 Politică .................................................................................................................... 77
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................................. 78
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................................... 82
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................................... 85
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ........................................................................ 86
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................. 86
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ......................................... 88
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...................................................................................... 88
52 Astronomie. Geodezie ............................................................................................ 88
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ......................................................................... 89
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................................. 89
57 Ştiinţe biologice....................................................................................................... 89
58 Botanică .................................................................................................................. 90
59 Zoologie .................................................................................................................. 90
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ................................................................................ 91
61 Medicină ................................................................................................................. 99
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................. 99
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură ............................................ 100
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ..................................... 109
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .................................................. 111
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................................ 111
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 112
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. Grădini .................................................................................................... 112
72 Arhitectură ............................................................................................................ 112
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................ 112
78 Muzică................................................................................................................... 113
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................................... 113
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................. 114
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. FIlologie .................... 114
82 Literatură ............................................................................................................... 114
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................................................... 119
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............................ 119
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ........................................................................... 119
93/94 Istorie ............................................................................................................... 120
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................ 120
Index de nume ..................................................................................................... 121
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate .............................................................................................................. 128

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ............................................................................. 129

0 GENERALITĂŢI ............................................................................................................ 129


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................ 129
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .................................................................... 129
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .......................................................................... 129
02 Biblioteconomie .................................................................................................... 129
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................................................................................... 129
159.9 Psihologie .................................................................................................. 129
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................... 130
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credinţă ................................................................ 130
27 Creştinism. Religie creştină .................................................................................. 130
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................................. 130
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ................................................. 130
31 Statistică Demografie. Sociologie ......................................................................... 130
32 Politică .................................................................................................................. 131
33 Economie. Ştiinţe economice ............................................................................... 136
34 Drept. Jurisprudenţă ............................................................................................. 140
35 Administraţie publică. Artă militară ....................................................................... 141
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ...................................................................... 141
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ........................................................... 142
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .................................................................................... 144
51 Matematică ........................................................................................................... 144
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................................ 144
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ.............................................................................. 144
61 Medicină ............................................................................................................... 144
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 145
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................... 146
73/76 Arte plastice. Arte decorative ........................................................................... 146
73 Arte plastice .......................................................................................................... 146
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................ 146
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .................................................... 147
78 Muzică................................................................................................................... 147
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................................... 148
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................................... 149
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie .................... 149
82 Literatură ............................................................................................................... 150
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................................................... 152
93/94 Istorie ............................................................................................................... 153
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................ 153
Index de nume ..................................................................................................... 155
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ........................................................... 159
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
AUGUST NR 8 AUGUST
(1382-1638)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1382. Titularii brevetelor de invenţie de scurtă durată acordate în … : (Ind. alfabetic) /
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; alcăt.: Ana Arnaut. – Chişinău :
AGEPI, 2013 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-9583-5-6.
2009-2012. – 2013. – 72 p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-911-85-6. – [2013-1435].
- - 1. Titularii brevetelor de invenţie, 2009-2012 – Republica Moldova.
001.815+347.77(478)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1383. International Conference on Intelligent Information Systems : The Conference is
dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Mathematics and Computer Science, 20-23 aug.
2013, Chişinău, Moldova : Proceedings IIS / Inst. of Mathematics and Computer Science ; ed.: C.
Gaindric, S. Cojocaru. – Chişinău : Institute of Mathematics and Computer Science, 2013 (Tipogr.
"Valinex"). – 274 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4237-1-7.
[20136-1376].
- - 1. Inteligență artificială.
004.8(082)
1384. "International Conference on Membrane Computing", conf. intern. (14 ; 2013 ;
Chişinău). 14th International Conference on Membrane Computing: Proceedings: The Conf. is
dedicated to the 50th anniversary of the Inst. of Mathematics and Computer Science, CMC14, 20-
23 Aug. 2013, Chisinău, Moldova / ed.: Artiom Alhazov, Svetlana Cojocaru, Marian Gheorghe [et
al.]. – Chişinău : Institute of Mathematics and Computer Science, 2013 (Tipogr. "Valinex"). – 333 p.
: fig. ; 24 cm.
Antetit.: Inst. of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences of Moldova. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4237-2-4.
[2013-1433].
- - 1. Tehnologii informaţionale. 2. Matematică cibernetică.
004+519.7(082)
1385. Rotaru, Lilia.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sisteme de operare şi limbaje de asamblare : Teorie şi aplicaţii / Lilia Rotaru, Constantin


Plotnic ; red. resp.: Victor Ababii ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 102,
[2] p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 102 (14 tit.). – 50 ex.
[2013-1579].
- - 1. Programe de calculator – Sisteme de operare. 2. Limbaje de asamblare.
004.4(076.5)
1386. Гремальски, Анатол.
Информатика : Учеб. для 8 кл. / Анатол Гремальски, Лудмила Гремальски ; trad. din lb.
rom.: Arcadie Malearovici ; comisia de evaluare: Svetlana Golubev [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [Кишинев] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 114, [2] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 115 (21 tit.). – [10500] ex.
ISBN 978-9975-67-902-2.
[2013-1382].
- - 1. Informatica – Manuale.
004(075.3)
005 Conducere şi organizare. Management
1387. Bîrcă, Alic.
Managementul resurselor umane: abordare aplicativă / Bîrcă Alic, Marina Baieşu, Cezara
Abramihin ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 133 p. : fig., tab. ; 20
cm.
În red. aut. – Bibliogr.: p. 132-133 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-646-4.
[2013-1366].
- - 1. Managementul resurselor umane.
005.95/.96
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1388. Argentina Cupcea-Josu: critic literar, traducător, publicist : Biobibliografie / Bibl.
Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Miron Costin" ; alcăt.: Natalia Kravciuk ; ed. îngrijită de Lidia
Kulikovski. – [Chişinău : Magna-Princeps, 2011 (Tipogr. "Profesional Service")]. – 78, [12] p. : fot. ;
20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4203-6-5.
[2013-1546].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Cupcea-Josu, Argen-
tina, 1930-…, scriitoare.
016:[821.135.1(478).09+929 Cupcea-Josu]
Dumbrăveanu, Albina. Crezul meu, limba română. – Vezi Nr 1526.

1389. Elena Tamazlâcaru : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Alba
Iulia" ; alcăt.: Elena Caldare, Elena Tamazlâcaru ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.:
Claudia Tricolici. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 188 p. : fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-147-5.
[2013-1576].

11
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Tamazlâcaru, Elena,


1953-…, publicistică – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Tamazlâcaru]
1390. Portret în mişcare. Ion Mărgineanu : [scriitor] : Periplu biobibliografic / Bibl. Munici-
pală "B. P. Hasdeu", Filiala "Alba Iulia" ; alcăt.: Elena Caldare ; contribuţii: Eugenia Plămădeală,
Aurelia Tincu ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : [Fox-
trot], 2013. – 175 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-09-8.
[2013-1489].
- - 1. Literatură română – Indici bibliografici. 2. Mărgineanu, Ion, 1941- …, scriitor – Biobibli-
ografie.
016:[821.135.1.09+929 Mărgineanu]
050 Publicaţii periodice şi seriale
1391. Calendar Naţional ... / Valeria Matvei, Natalia-Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu [et. al] ;
col. red.: Petru Soltan (preşedinte) [et al.] ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chişinău : BNRM, 2013 – .
– 29 cm. – ISSN 1857-1549.
... 2013. – 2013. – 328 p. : fot. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biografice. – Ind. alf. al datelor
memorabile documentate : p. 322-324. – 150 ex. – ISBN 978-9975-4368-9-2. – [2013-1465].
- - 1. Calendare – Date memorabile – Aniversări.
050.9
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1392. Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice
şi axiologice : Culegere de lucrări şt. / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Filosofie şi Poli-
tologie" ; coord.: Galina Ţurcan. – Chişinău : ASEM, 2013. – 231 p., [1] f. portr. color ; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-75-644-0.
[2013-1364].
- - 1. Problema omului în filosofie. 2. Filosofie socială. 3. Problema omului în doctrinele eco-
nomice.
1/13+330.8(082)=135.1=111=161.1
159.9 Psihologie
Eţco, Constantin. Psihologie şi sociologie generală. – Vezi Nr 1402.

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


1393. Венгеренко, А. Н.
Логистика : Учеб. пособие / А. Н. Венгеренко, В. И. Проценко ; под общей ред.: В. И.
Проценко ; Межрегион. Акад. Упр. Персоналом, Тираспол. фил. – Бендеры : Б. и., 2013 (ГУ-
ИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 287 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: 241-254 (183 tit.) şi la sfârşitul cap. – Glosar : p. 255-280. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4433-9-5 (în cop. tare).
[2013-1378].
- - 1. Logistică.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

164(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1394. Creţu, Liliana.
Religie creştin-ortodoxă : Man. pentru cl. 1-a / Liliana Creţu ; comisia de evaluare: Pavel
Borşevschi [et al.]. – Chişinău : Camno-Grup, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 70 p. : il., fot. color ;
25 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Centrului de Colab. Intern. din Moscova. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4427-0-1.
[2013-1549].
- - 1. Educaţie creştin-ortodoxă – Manuale.
27-47(075.2)
1395. Creţu, Liliana.
Religie creştin-ortodoxă : Man. pentru cl. a 2-a / Liliana Creţu ; comisia de evaluare: Pavel
Borşevschi [et al.]. – Chişinău : Camno-Grup, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 84 p. : il., fot. color ;
25 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Centrului de Colab. Intern. din Moscova. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4427-1-8.
[2013-1550].
- - 1. Educaţie creştin-ortodoxă – Manuale.
27-47(075.2)
1396. Creţu, Liliana.
Religie creştin-ortodoxă : Man. pentru cl. a 3-a / Liliana Creţu. – Chişinău : Camno-Grup,
2012 (Combinatul Poligrafic). – 115 p. : il., fot. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 115 (11 tit.). – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4427-2-5.
[2013-1551].
- - 1. Educaţie creştin-ortodoxă – Manuale.
27-47(075.2)
1397. Creţu, Liliana.
Religie creştin-ortodoxă : Man. pentru cl. a 4-a / Liliana Creţu. – Chişinău : Camno-Grup,
2012 (Combinatul Poligrafic). – 112 p. : il., fot. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 112 (11 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Centrului de Colab. Intern. din Mos-
cova. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4427-3-2.
[2013-1552].
- - 1. Educaţie creştin-ortodoxă – Manuale.
27-47(075.2)
1398. Creţu, Liliana.
Religie creştin-ortodoxă : Man. pentru cl. a 5-a / Liliana Creţu. – Chişinău : Camno-Grup,
2012 (Combinatul Poligrafic). – 127, [1] p. : il., fot. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 128 (11 tit.). – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4427-4-9.
[2013-1553].
- - 1. Educaţie creştin-ortodoxă – Manuale.

13
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

27-47(075.3)
1399. Proca, Iulian.
Mănăstirea de maici "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" : or. Ungheni / Iulian Proca ; consul-
tanţi : Egumena Elisabeta Gliga, Arhimandrit Pantelimon Matveevici. – [Chişinău : Grafema Libris,
2013]. – 28 p. : fot., [6] p. fot. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-52-138-3.
[2013-1574].
- - 1. Mănăstirea de maici "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" – Ungheni – Republica Moldo-
va.
271.22(478)
1400. Şuberneţchi, Ion.
Biserica profetică / Ion Şuberneţchi ; red. resp.: Gheorghe Zămosteanu ; trad. din lb.
rusă: Elena Popov ; Centrul de carte a Bisericii Creştine Adventise de Ziua a Şaptea. –
Chişinău : S. n., 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 40 p. ; 20 cm.
Tit. orig.: Пророческая Церковь. – [500] ex.
ISBN 978-9975-53-114-6.
[2013-1439].
- - 1. Biserica Creştină Adventisă de Ziua a Şaptea.
279.13
1401. Idem în lb. rusă : Пророческая Церковь. – Кишинев : Б. и., 2013 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 40 p. ; 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-53-119-1.
[2013-1440].
- - 1. Biserica Creştină Adventisă de Ziua a Şaptea.
279.13
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
1402. Eţco, Constantin.
Psihologie şi sociologie generală : Suport de curs pentru studenţi. Specialitatea Sănătate
Publică / Eţco Constantin, Cerniţanu Mariana, Daniliuc Natalia ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medici-
nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra econ., management şi psihopedagogie în medicină.
– Chişinău : Medicina, 2013. – 199 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 80 ex.
ISBN 978-9975-113-82-3.
[2013-1455].
- - 1. Psihologie socială.
316.6+159.9(075.8)

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
323 Politică internă
1403. Roşca, Iurie.
Republica Moldova: de la independenţa politică spre independenţa economică =
Республика Молдова: от политической – к экономической независимости / Iurie Roşca. –
Chişinău : Universitatea Populară, 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 48 ; 48 p. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 46-48 (33
tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-201-3.
[2013-1426].
- - 1. Republica Moldova – Politică internă. 2. Republica Moldova – Politică economică.
[323+338](478)=135.1=161.1
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1404. Snegur, Mircea.
Labirintul destinului : Memorii : [în vol.] / Mircea Snegur ; dir.-ed., red. şef: Dumitru Ţâra. –
[Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2013] (Combinatul Poligrafic) – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-
9868-9-2.
Vol. 5 : Economia de piaţă : primii paşi. – 2013. – 513, [1] p., [1] f. port. – Bibliogr.: p. 513 (3
tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4210-9-6 (în cop. tare şi supracop). – [2013-1403].
- - 1. Politică şi guvernare – Memorii.
323/324(478)(092)+338
1405. Vol. 6 : Presiunea tranziţiei. – 2013. – 626 p. : fot., [1] f. port. – Bibliogr.: p. 625 (9
tit.), în text şi subsol. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4459-0-0 (în cop. tare şi supracop.). – [2013-
1475].
- - 1. Politică şi guvernare – Memorii.
323/324(478)(091)
1406. Varzari, Pantelimon.
Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor democratice: (cazul Republicii
Moldova) : Monografie / Pantelimon Varzari ; Inst. de Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe
a Moldovei. – Chişinău : [Pontos], 2013 (Tipogr. "Europres"). – 365 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 312-365 (671 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-447-7.
[2013-1483].
- - 1. Elita politică – Republica Moldova.
[323.39+321.6/.8](478)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1407. Chircă, Sergiu Ion.
Bessarabia : Unknown to the West : (a Book for Everyone) / Sergiu Ion Chircă ; transl. from
rom. by Eleonora Rusnac. – Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 261, [1] p. : tab. ; 20
cm.
Bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-61-747-5.
[2013-1476].

15
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

- - 1. Republica Moldova – Relaţii externe. 2. România – Relaţii externe.


327(478+498)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
1408. Borşevski, Andrei.
Ghid de advocacy şi lobby / Borşevski Andrei, Ilie Catalin ; expert şt.: Cuşhnir Suzanna ;
Inst. pentru Democraţie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 160 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar
al Progr. Matra Derulat de Ambasada Olandei în Ucraina şi Rep. Moldova – Progr. Matra de Susţi-
nere a Bunei Guvernări şi a Statului de Drept. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-342-7.
[2013-1531].
- - 1. Advocacy. 2. Lobby.
328.182/.184:364.462
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1409. Ciobanu, Ion.
Regimul juridic al organizării şi funcţionării partidelor politice în Republica Moldova. Aspecte
politico-juridice comparate / Ion Ciobanu ; coord. şt.: Victor Balmuş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 142 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 128-137 (316 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-088-7.
[2013-1528].
- - 1. Partide politice – Republica Moldova – Organizare – Funcţionare.
329(478)+342
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
Problema omului în filozofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologie şi axio-
logice. – Vezi Nr 1392.

1410. Устиян, Иван.


Эминеску: политэкономия свободы : Революционный романтизм и экономический ре-
формизм. Культурный институционализм / И. Устиян ; обл.: Ярослав Олийнык. – Кишинев : Б.
и., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 214 p. : sceme, [28] p. fot. ; 20 cm. – (Серия: Писатели-
экономисты мира).
Bibliogr.: p. 210-213 (60 tit.). – Ind. de nume : p. 205-209. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-223-5 (în cop. tare)(eronat).
[2013-1471].
- - 1. Doctrine economice. 2. Teoria economică în opera lui Mihai Eminescu.
330.8:821.135.1.09(075)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1411. Burlacu, Marcel.
Medierea – soluţie eficientă a conflictelor de muncă, responsabilitate în prevenirea
şi reducerea şomajului / Marcel Burlacu, Valeriu Rusu, Svetlana Rusu ; Asoc. Obştească "Agenţia

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

pentru Dezvoltare Regională Habitat". – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 166 p. :
fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 165-166 (24 tit.). – Apare şi în versiune electronică (pagina web:
http://www.habilitat.md). – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în
Ucraina şi Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-687-9.
[2013-1496].
- - 1. Conflicte de muncă – Mediere.
331.109:005.574
336 Finanţe
1412. Armeanic, Alexandru.
Drept fiscal : Suport didactic : Ciclul 1 (Licenţă) / Alexandru Armeanic, Alina Codreanu, Eu-
gen Popovici ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 130 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 128-130 şi în cadrul modulelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-645-7.
[2013-1365].
- - 1. Drept fiscal. 2. Impozite – Obligativitate.
336.22(075.8)
1413. Idem în lb. rusă : Финансовое право : Дидакт. материал (Цикл 1 – Лиценциат). –
Кишинев : МЭА, 2013. – 102 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 100-102 şi în cadrul modulelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-642-6.
[2013-1363].
- - 1. Drept fiscal. 2. Impozite – Obligativitate.
336.22(075.8)
1414. "Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării", simp.
şt.-practic intern. (2013 ; Chişinău). Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi
integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr., 2013, Chişinău : [în 2 vol.] / coord. de ed.: Oleg
Stratulat ; col. red., consiliul şt., com. org.: Oleg Stratulat [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2013 – . – 28
cm.
Vol. 1. – 2013. – 272 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra
Bănci şi Activitate Bancară. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfâr-
şitul art. şi în subsol. – Sponsori : BC "Victoriabank" SA, BC "Moldindconbank" SA, BC
"Energbank" SA [et al.]. – 150 ex. – ISBN 978-9975-75-641-9. – [2013-1362].
- - 1. Bănci. 2. Activitate bancară. 3. Finanţe internaţionale.
336.71:339.137(082)=135.1=161.1
1415. Недерица, Александру.
Особенности организации финансового управления и бухгалтерского учёта в
некоммерческих организациях : Практ.-метод. руководство / Александру Недерица, Татьяна
Присакар. – Кишинёв : Cu drag, 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 415 p. : tab. ; 24 cm.
Изд. при фин. поддержке со стороны америк. народа, оказанной посредством
Агентства США по междунар. развитию (USAID). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4468-5-3.
[2013-1511].
- - 1. Contabilitate financiară.
[336+657.15]:334(036)

17
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
Snegur, Mircea. Labirintul destinului. – Vezi Nr 1404-05.

338.48 Turism. Economia turismului


1416. Кудрин, Владимир.
Путеводитель по городу Бендеры / текст: Владимир Кудрин ; граф.: Алиса Гнатюк. –
Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 144 p. : fot. color ; 12 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-66-344-1.
[2013-1533].
- - 1. Tighina – Republica Moldova – Ghid turistic. 2. Turism.
338.48(478-21)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
Ciobanu, Ion. Regimul juridic al organizării şi funcţionării partidelor politice în Republica
Moldova. Aspecte politico-juridice comparate. – Vezi Nr 1409.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1417. "Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale şi căi de soluţionare",
conf. intern. (2013 ; Chişinău). Materialele lucrării Conferinţei Internaţionale la Criminologie cu
tema: "Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale şi căi de soluţionare" / red.-şef:
Oxana Rotari ; col. red.: Valeriu Bujor [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). –
340 p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM). – Texte, rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 70 ex.
ISBN 978-9975-124-32-4.
[2013-1510].
- - 1. Criminalitatea în Republica Moldova.
343.9(478)(082)=00
1418. Dolea, Igor.
Identificarea şi protecţia copiilor vulnerabili sub vârsta răspunderii penale sau a celor în con-
flict cu legea penală : Ghid / Igor Dolea, Victor Zaharia, Arina Ţurcan ; coord.: Stela Cotorcea,
Daniela Groza ; Inst. de Reforme Penale (IRP). – Chişinău : Cartea Juridică, 2013 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 158 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova. – [200] ex.
ISBN 978-9975-80-636-7.
[2013-1494].
- - 1. Minori – Răspundere penală.
343.224.1:343.137.5
1419. Echitate şi siguranţă = Equity & Safety : Raport de activitate, 2010-2012 : [a Inst. de
Reforme Penale din Rep. Moldova] / Inst. de Reforme Penale. – Chişinău : Cartea Juridică, 2013
(Tipogr. "Bons Offices"). – 51 p. : fig., fot. color ; 28 cm.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Open Society
Inst., Budapesta şi al Reprezentanţei UNICEF în Moldova. – [100] ex.
ISBN 978-9975-80-730-2.
[2013-1503].
- - 1. Institutul de Reforme Penale din Republica Moldova.
343.4(478)(047)=135.1=111
1420. Sîrbu, Nina.
Răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de întreprinzător : Monografie / Nina Sîrbu ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 256, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 233-254 (227 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-396-2.
[2013-1373].
- - 1. Infracţiuni – Pseudoactivitate de întreprinzător.
343.37
1421. Ариков, Георгий.
Нарушение неприкосновенности частной жизни в уголовном законодательстве Рес-
публики Молдова : Монография / Георгий Ариков ; Молд. гос. ун-т, Юрид. Фак., Каф. Уголов.
права и Криминологии. – Кишинев : CEP USM, 2013. – 367 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 347-367 (196 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-407-5.
[2013-1565].
- - 1. Infracţiuni împotriva drepturilor omului.
343.43(478)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
Titularii brevetelor de invenţie de scurtă durată acordate în 2009-2012. – Vezi Nr 1382.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1422. Culegere de teste de caz şi situaţii la disciplina Drept procesual civil : (Partea
generală) / colectiv de aut.: Elena Belei, Gheorghe Macovei, Felicia Chifa [et al.] ; red. resp.: Elena
Belei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 81 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 73-76. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-398-6. – ISBN 978-9975-71-399-3.
[2013-1560].
- - 1. Drept procesual civil – Teste.
347.91/.95(079)
1423. Proceduri judiciare civile : Culegere de curriculumuri la masterat / colectiv de aut.:
Elena Belei, Alexandru Munteanu, Rodica Ciobanu [et al.] ; red. resp.: Elena Belei ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 142 p. :
tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul curriculumurilor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-400-6.
[2013-1561].
- - 1. Procedură civilă.

19
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

347.9(073.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
Военный сектор. – Vezi Nr 1555.
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1424. Centre Comunitare Multifuncţionale = Community Multifunctional Centers : Reali-
tăţi şi Posibilităţi / Fondul de Investiţii Sociale din Moldova ; resp. ed.: Tatiana Socolov ; trad.: Con-
stantin Ursu. – [Chişinău] : Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, [2012] [Tipogr. "Acomed
Plus"]. – 55 p. : fot. color ; 29 cm.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4196-2-8.
[2013-1415].
- - 1. Centre Comunitare Sociale.
364.46=135.1=111
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1425. "Asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei: probleme şi perspecti-
ve", conf. (2013 ; Chişinău). Conferinţa cadrelor didactice "Asigurarea accesului, relevanţei şi
calităţii educaţiei: probleme şi perspective", 21.08.2013. – Nisporeni : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 99 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport Nisporeni.
[2013-1467].
- - 1. Educaţie.
37.0(082)
1426. Braghiş, Maria.
Parteneriatul şcoală – familie – comunitate în treapta învăţământului primar : Ghid metodo-
logic / Braghiş Maria ; coord. şt.: Larisa Cuzneţov ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n.,
2013 (CEP USM). – 186 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 165, 181-186 (121 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-48-038-3.
[2013-1554].
- - 1. Parteneriat în educaţie. 2. Şcoala – Familia – Societatea.
37.018
1427. Cheia succesului : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova. – Ed.-pilot., rev.
– [Chişinău : Junior Achievement Moldova, 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 48 p. : fig., tab. ; 28
cm.
Apare cu sprijinul financiarl al Ambasadei SUA în Rep. Moldova şi Min. de Externe al Esto-
niei. – 2600 ex.
ISBN 978-9975-80-728-9.
[2013-1501].
37.015(075)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1428. Eu şi economia : Caiet de lucru / Junior Achievement Moldova. – [Ed. rev.] – [Chişi-
nău : Junior Achievement Moldova, 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 51 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Rep. Moldova şi Min. de Externe al Esto-
niei. – [2600] ex.
ISBN 978-9975-80-727-2.
[2013-1500].
37.015(075)
1429. Management educaţional : Ghid metodologic / grupul de aut.: Vladimir Guţu, Cojo-
caru Vasile, Cojocaru Tudor [et al.] ; coord. şt.: Vladimir Guţu ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişi-
nău : CEP USM, 2013. – 532 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-413-6.
[2013-1567].
- - 1. Management educaţional.
37.0
1430. Silvestru, Aurelian.
Eu şi Lumea : Man. de educaţie moral-civică în cl. primare / Aurelian Silvestru. – Chişinău :
Tocono, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 143, [1] p. : des. ; 23 cm.
Ind. de nume : p. 137-138. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4495-0-2.
[2013-1479].
- - 1. Educaţie moral-civică.
37.017.4/.017.93(075.2)
1431. "Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie: 1700 de ani de la proclamarea
Edictului de la Milan – model de toleranţă şi de conlucrare între Stat şi Biserică", seminar
metodologic rep. (2 ; 2013 ; Chişinău). Şcoala şi Biserica – parteneriat pentru educaţie: 1700 de
ani de la proclamarea Edictului de la Milan – model de toleranţă şi de conlucrare între Stat şi Bise-
rică : Seminar metodologic republican, Ed. a 2-a, 27-28.06.2013 / coord. şt.: Octavian Moşin. –
Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2013. – 103 p. : diagr., fig., tab. ; 19 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Antetit.: Mitropolia Chişinău şi a Întregii Moldove, Inst.
de Ştiinţe ale Educaţiei. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4377-6-9.
[2013-1464].
- - 1. Educaţie creştină.
37.015:27-47(082)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1432. Plămădeală, Viorica.
Folclor : Ghidul profesorului : Ore opţionale : Pentru cl. gimnaziale / Viorica Plămădeală ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 73 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 73. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-457-6.
[2013-1473].
- - 1. Folclor – Metodica predării.
37.016.046:[398+821.135.1.09]
1433. Volcovscaia, Maria.

21
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

Русский язык и литературное чтение: Ghid pentru profesori : Cl. a 8-a / Maria
Volcovscaia, Nina Gorbaciova ; comisia de evaluare : Elena Buraciova [et al.] ; Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. – [Кишинев] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 67, [1] p. : tab. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-54-103-9.
[2013-1515].
- - 1. Limba rusă – Metodica predării. 2. Literatură rusă – Metodica predării.
37.016.046:[811.161.1+821.161.1.09]
1434. Volcovscaia, Maria.
Русский язык и литературное чтение: Ghid pentru profesori : Cl. a 9-a / Maria
Volcovscaia, Nina Gorbaciova ; comisia de evaluare : Elena Buraciova [et al.] ; Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. – [Кишинев] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 50, [2] p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-54-104-6.
[2013-1516].
- - 1. Limba rusă – Metodica predării. 2. Literatură rusă – Metodica predării.
37.016.046:[811.161.1+821.161.1.09]
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1435. Agenda activităţii manageriale a directorului : [instituţiei de învăţământ preuniver-
sitar]. – [Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 48 p. : tab. ; 30 cm.
[2013-1469].
- - 1. Management educaţional.
37.091
1436. Agenda elevului / Junior Achievement Moldova. – [Ed. rev.] – Chişinău : Junior
Achievement Moldova, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 20 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Rep. Moldova şi Min. de Externe al Esto-
niei. – 1300 ex.
ISBN 978-9975-80-729-6.
[2013-1502].
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1437. Agenda educatorului / Eugenia Bogaşevschi, Iulia Boţan, Valentina Mocanu [et al.].
– Ed. a 4-a, actualizată. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [278] p. : tab. ; 29
cm. – (Creativitate. Actualitate. Calitate).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 278 (20 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Asoc. Obşteşti "Lăstăraş". – [2000] ex.
ISBN 978-9975-78-907-3.
[2013-1436].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1438. Cimpoieş, Valentina.
Elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 6-7 ani / Valentina Cimpoieş ; imagini:
Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2013. – 48 p. : il. ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-697-8.
[2013-1407].

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Antrenament grafic pentru copii.


373.2
1439. Cimpoieş, Valentina.
Matematică aplicativă şi elemente de antrenament grafic : pentru copiii de 3-4 ani / Valenti-
na Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Bons Offices, [2013]. – 24 f. separate ; 30 cm.
– (Grădiniţa veselă).
Apare într-o mapă comună. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-704-3.
[2013-1408].
- - 1. Matematică aplicativă.
373.2:51
1440. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru copii din grupa mare : (5-6 ani) / Valentina Cimpoieş ; pict.:
Timuţa Aliona. – Chişinău : Lumina, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 56 p. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-9975-65-235-3 (eronat).
[2013-1399].
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2.016:51
1441. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mare : (5-6 ani) / Valentina Cimpoieş ; pict.:
Aliona Timuţa. – [Ed. a 4-a]. – [Chişinău] : Lumina, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 56 p. : il., il.
color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-65-121-9 (eronat).
[2013-1396].
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2.016:51
1442. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mică : (3-4 ani) / Valentina Cimpoieş ; pict.: Aliona
Timuţa. – [Ed. a 4-a]. – [Chişinău] : Lumina, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 36 p. : il., il. color ; 28
cm. – (Grădiniţa veselă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-65-119-6 (eronat).
[2013-1397].
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2.016:51
1443. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Caiet pentru copiii din grupa mijlocie : (4-5 ani) / Valentina Cimpoieş ; pict.:
Aliona Timuţa. – [Ed. a 4-a]. – [Chişinău] : Lumina, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 44 p. : il., il.
color ; 28 cm. – (Grădiniţa veselă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-65-118-9.
[2013-1400].
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2.016:51
1444. Cimpoieş, Valentina.

23
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

Matematică : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani către şcoală / Valentina Cimpoieş ;
pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : Lumina, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 56 p. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-9975-65-233-9 (eronat).
[2013-1398].
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2.016:51
1445. Ghețoi, Petru.
Caiet de scriere : Alfabetul ABC / concepţie, ghicitori şi prez. graf.: Petru Gheţoi. – [Chişinău
: Balacron, 2013]. – 16 p. : il. ; 24 cm. – (Casa poveştilor).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-100-89-2.
[2013-1390].
373.2:811.135.1
1446. Ghețoi, Petru.
Caiet de scriere la matematică / concepţie, ghicitori şi prez. graf.: Petru Gheţoi. – [Chişinău :
Balacron, 2013]. – 16 p. : il. ; 24 cm. – (Casa poveştilor).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-100-88-5.
[2013-1389].
373.2:51
1447. Pavlic, Teodora.
ABC – Citesc mai mult / Teodora Pavlic, Valentina Ichim. – Chişinău : Cadran, 2013
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 80 p. : il. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-725-8.
[2013-1499].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3:811.135.1
1448. Postolachi, Viorelia.
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru copiii de 5-6 ani / Viorelia Postolachi ; pict. : Timuţa
Aliona. – Chişinău : Bons Offices, 2009. – 36 p. : il. ; 28 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-80-134-8 (eronat).
[2013-1412].
- - 1. Abecedare preşcolarului.
373.2.016:811.135.1(075.2)
1449. Postolachi, Viorelia.
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani pentru şcoala / Viorelia
Postolachi ; pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : Bons Offices, 2009. – 56 p. : il. ; 28 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-136-2 (eronat).
[2013-1411].
- - 1. Abecedare preşcolarului.
373.2.016:811.135.1(075.2)
1450. Postolachi, Viorelia.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru pregătirea copiilor de 6-7 ani pentru şcoală / Viorelia
Postolachi ; pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : Bons Offices, 2013. – 56 p. : il. ; 28 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-701-2.
[2013-1410].
- - 1. Abecedare preşcolarului.
373.2.016:811.135.1(075.2)
1451. Ursache, Silvia.
Arbori din ţinuturile noastre : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte inform. /
aut., concepţie, text, sel. imaginilor: Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iurii Cerevatov. – [Chi-
şinău] : Silvius Libris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să
cunoaştem lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-107-94-5.
[2013-1504].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Arbori.
373.2:630
1452. Ursache, Silvia.
Ciuperci comestibile şi otrăvitoare : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte in-
form. / aut., concepţie, text, sel. imaginilor: Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iurii Cerevatov.
– [Chişinău] : Silvius Libris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia
"Să cunoaştem lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-107-95-2.
[2013-1505].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Ciuperci.
373.2:635.8
1453. Ursache, Silvia.
Culorile din jurul nostru : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte inform. / aut.,
concepţie, text, sel. imaginilor: Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iurii Cerevatov. – [Chişinău]
: Silvius Libris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem
lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-107-96-9.
[2013-1506].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Culori.
373.2:7.017
1454. Ursache, Silvia.
Figuri şi corpuri geometrice : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte inform. /
aut., concepţie, text, sel. imaginilor: Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iurii Cerevatov. – [Chi-
şinău] : Silvius Libris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să
cunoaştem lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-107-99-0.
[2013-1509].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Figuri geometrice.
373.2:514

25
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

1455. Ursache, Silvia.


Flori de câmpie şi de pădure : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte inform. /
aut., concepţie, text, sel. imaginilor: Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iurii Cerevatov. – [Chi-
şinău] : Silvius Libris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să
cunoaştem lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-107-97-6.
[2013-1507].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Flori de câmpie. 3. Flori de pădure.
373.2:582
1456. Ursache, Silvia.
Instrumente muzicale : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi texte inform. / aut.,
concepţie, text, sel. imaginilor: Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iurii Cerevatov. – [Chişinău]
: Silvius Libris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem
lumea împreună").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-107-98-3.
[2013-1508].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Instrumente muzicale.
373.2:78
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1457. Boicu, Lidia.
Depistarea, diagnosticul logopedic : Ghid practic / Lidia Boicu. – [Chişinău : S. n., 2013]
(Tipogr. "Totex-Lux"). – 127 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 102-103. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4458-4-9.
[2013-1372].
- - 1. Logopedie.
376.36(075)
1458. Experienţe practice în incluziunea educaţională a copiilor dezinstituţionalizaţi :
Studiu de caz: Şcoala internat auxiliară, Sarata Nouă, Leova / Liliana Rotaru, Lucia Gavriliţă, Viori-
ca Cojocaru [et al.]. – Chişinău : Policolor, 2013. – 44 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 6 (10 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
UNICEF Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4362-2-9.
[2013-1422].
- - 1. Incluziune educaţională.
376(078.7)
1459. Solovei, Rodica.
Educaţie incluzivă : Ghid metodologic pentru instituţiile de învățământ primar şi secundar
general / Rodica Solovei ; coord.: Ludmila Malcoci, Galina Filip ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei,
Keystone Human Services Intern. Moldova Assoc. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"].
– 172 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 104 (25 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Open Society Foundations/Early Childhood Program şi Open Society Foundations/Mental Health
Initiatives. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-343-4.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1532].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376.1:373.3/.5
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
1460. "Le rôle des universités et des universitaires dans l'économie de la
connaissance", colocviu intern. (2012 ; Chişinău). Le rôle des universités et des universitaires
dans l'économie de la connaissance : Ouvrage collectif – recueil d'articles [du colloque intern.] /
collectif d’aut.: Chetraru Aliona, Chitou Ibrahim, Curbatov Oleg [et al.] ; coord. par Valentin Railean
[et al.] , trad. et correction : Cosuleanu Nicolae [et al.]. – Chişinău : Impressum ; Paris : S. n., 2012.
– 251, [4] p. : fig., scheme, tab. ; 25 cm.
Antetit.: Inst. Intern. de Management "Imi-Nova", Assoc. Intern. des Professeurs et Maîtres
de Conf. des Univ. – Rez.: lb. fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4215-2-2.
[2013-1521].
- - 1. Învăţământ superior – Economie.
378:338(082)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
1461. Colac, Tudor.
Tradiţii, obiceiuri şi sărbători cinegetice / Tudor Colac. – [Chişinău] : Grafema Libris, [2013].
– 288 p. : fot., n. muz., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 279-284 (135 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-52-136-9.
[2013-1573].
- - 1. Tradiţii populare cinegetice.
398(478)+639.1
Ilieşi Mălăieş. – Vezi Nr 1566.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
1462. Cimpoieş, Valentina
Matematică : Caiet de scriere şi exerciţii aplicative / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa
Aliona. – [Chişinău] : Bons Offices, [2013]. – 56 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-80-450-9 (eronat).
[2013-1409].
- - 1. Matematică – Caiet de scriere.
51(075.2)
1463. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : Teste pentru evaluare finală : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa
Aliona. – Chişinău : Bons Offices, 2012. – 52 p. : il. ; 24 cm. – (Absolvire) (Cale spre performanţă).
[500] ex.
ISBN 978-9975-80-332-8 (eronat).
[2013-1414].

27
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1464. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [cl.] a 2-a / Valentina Cimpoieş ;
imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2013. – 56 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre per-
formanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-575-9.
[2013-1394].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1465. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-
2013), intern. conf. (2013 ; Chişinău). International Conference "Mathematics & Information
Technologies: Research and Education" (MITRE-2013), 18-22 aug. 2013, Chişinău : Abstracts /
sci. com.: Gheorghe Ciocanu (co-chair) [et al.] ; ed. by: Guţu V., Damian F. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 155 p. : fig. ; 20 cm.
Antetit.: Moldova State Univ., Fac. of Mathematics and Computer Science, Centre of Educa-
tion and Research in Mathematics and Computer Science [et al.]. – Texte : lb. rom., engl. – Bib-
liogr. la sfârşitul art. – Index : p. 146-148. – 180 ex.
ISBN 978-9975-71-411-2.
[2013-1563].
- - 1. Matematică. 2. Informatică.
[51+004]:37.0(082)=135.1=111
1466. Ursu, Ludmila.
Matematică : Man. pentru cl. a 4-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; comisia de
evaluare: Angela Cara [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut Internaţional
(pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 136 p. : fig. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-105-3.
[2013-1491].
- - 1. Matematică – Manuale.
51(075.2)
1467. Idem în lb. rusă : Математика : 4-й кл. : Учебник / trad. din lb. rom.: Ludmila Ursu,
Tatiana Rusu. – Кишинэу : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). –
134, [2] p. : fig. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-109-1.
[2013-1492].
- - 1. Matematică – Manuale.
51(075.2)
511 Teoria numerelor
1468. Ciocanu, Gheorghe.
Teoria numerelor : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Ciocanu, Ion Goian, Vasile Marin ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Matematici Fundamentale. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 130 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 125 (11 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-394-8.
[2013-1558].

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Teoria numerelor.
511(075.8)
517 Analiză
1469. Cozma, Dumitru.
Integrability of Cubic Systems with Invariant Straight Lines and Invariant Conics / Dumitru
Cozma. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 239, [1] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 229-239 (140 tit.). – Ind.: p. 240. – [200] ex.
ISBN 978-9975-67-906-0.
[2013-1477].
- - 1. Ecuaţii integrale.
517.9
519.7 Cibernetică matematică
14th International Conference on Membrane Computing. – Vezi Nr 1384.

1470. Tkacenko, Alexandra.


Modele şi metode decizionale : [pentru uzul studenților] / Alexandra Tkacenko ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Matematici Aplicate. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 115 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 113-114 (26 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-203-3.
[2013-1555].
- - 1. Modele matematice (aspecte matematice).
519.7(075.8)
519.8 Cercetări operaţionale
1471. Solonari, Sergiu.
Modele matematice : [pentru uzul studenţilor] / Solonari Sergiu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Fizică Aplicată. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Tehnica-Info, 2013. – 48 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 46 (3 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-63-353-6.
[2013-1449].
- - 1. Modele matematice.
519.87(075.8)
53 FIZICĂ
1472. Ciobanu, Grigore.
Caiet la fizică / Grigore Ciobanu ; consultant şt.: Ion Botgros. – [Chişinău : Lexon-Prim, 2013
(Tipogr. "Reclama")]. – 96, [13] p. : fig., tab. ; 21 cm.
F. f. de tit. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4476-1-4.
[2013-1463].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
1473. Fizică : Man. pentru cl. a 8-a / Ion Botgros, Viorel Bocancea, Vladimir Donici [et al.] ;
comisia de experţi: Eugen Gheorghiţă [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a, rev. şi

29
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

compl. – Chişinău : Cartier, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 128 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm. –
(Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[37000] ex.
ISBN 978-9975-79-836-5.
[2013-1417].
- - 1. Fizică – Manuale.
53(075.3)
1474. Idem în lb. rusă : Физика : Учеб. для 8 кл. / trad.: Evelina Bocancea. – Изд. 3-е,
пересмотр. и доп. – Кишинёв : Cartier, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 128 p. : fig., fig. color ; 24
cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[10100] ex.
ISBN 978-9975-79-837-2.
[2013-1418].
- - 1. Fizică – Manuale.
53(075.3)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
1475. Химия : Учеб. для 8 кл. / Галина Драгалина, Надежда Велишко, Светлана
Кудрицкая [и др.] ; выбороч. пер. с рум. : Татьяна Литвинова ; comisia de evaluare: Petru
Bulmaga [et al.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – Ed. a 3-a, rev. – Кишинев : Arc, 2013
(Tipogr. "Balacron"). – 159 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
[10000] ex.
ISBN 978-9975-61-739-0.
[2013-1384].
- - 1. Chimie – Manuale.
54(075.3)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.2/.3 Geodinamică
1476. Landslide Susceptibility Assessment in the Central Part of Republic of Moldo-
va: Short Title: Landslide Susceptibility in Moldova : Final Report : (Due Time: Dec. 31, 2012) /
project co-directors: Nicolae Boboc (Moldova), Murat Ercanoglu (Turkey) ; prepared by: Nicolae
Boboc [et al.] ; ed.: Grigore Barac. – Chişinău : Mediul Ambiant PP, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 52 p. : fig., fot. color, tab. ; 29 cm. – (Project No: SfP-983287).
Bibliogr.: p. 47-48 (30 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al NATO Science for Peace Progr. –
200 ex.
ISBN 978-9975-53-020-0.
[2013-1447].
- - 1. Alunecări de teren în Republica Moldova.
551.31(478):624.131.5(047)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1477. Duca, Maria.
Biologie : Man. pentru cl. a 8-a / Maria Duca, Lidia Dencicov-Cristea ; comisia de evaluare:
Gheorghe Şişcanu [et al.] ; design: Guţu Lilian ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a,
rev. – Chişinău : Editerra Prim, 2013 (Tipogr. "Universul"). – 136 p. : fig., tab. color ; 24 cm.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37000 ex.
ISBN 978-9975-4126-8-1.
[2013-1371].
- - 1. Biologie – Manuale.
57(075.3)
1478. Idem în lb. rusă : Биология. – Кишинев : Editerra Prim, 2013 (Tipogr. "Universul"). –
136 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
10100 ex.
ISBN 978-9975-9717-6-8 (eronat).
[2013-1470]
- - 1. Biologie – Manuale.
57(075.3)
579 Microbiologie
1479. Determinarea sensibilităţii agenţilor bacterieni la preparatele antimicrobiene
prin metoda difuzimetrică : (Indicații metodice) / Centrul Naţ. de Sănătate Publică ; elab.: Vasile
Evtodienco [et al.] ; colab.: Greta Balan. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 81 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 43 (13 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-56-102-0.
[2013-1391].
- - 1. Agenţi bacterieni – Sensibilitate. 2. Microorganisme – Sensibilitate.
[579.61:616-093/-098]+615.33
58 BOTANICĂ
1480. Alexandrov, Eugeniu.
Dicţionar de termeni şi noţiuni de botanică / Eugeniu Alexandrov ; Grădina Botanică (Inst.).
a AŞM. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Academiei de Științe a Moldovei). – 274, [1] p. : fig. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 273-275 (45 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al SC "Eu-Alex" SRL. – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-351-3 (în cop. tare şi supracop.).
[2013-1482].
- - 1. Botanică – Dicţionare.
58(038)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
1481. Caraman, Teodor.
Viaţa unui om : Album biografic: [al medicului T. Caraman] / Teodor Caraman. – Chişinău :
Notograf Prim, 2013. – 64 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 63 (5 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4465-1-8.
[2013-1568].
- - 1. Caraman, Teodor, 1939-…, medic – Biografie.
61(092)

31
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

611 Anatomie. Anatomie comparată


1482. Crivoi, Aurelia.
Anatomia şi fiziologia sistemului nervos : Manual / aut., coord. şt.: Aurelia Crivoi ; coaut.: Li-
dia Cojocari [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Catedra Biologie
Umană şi Animală. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 275 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 270-272 (52 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-393-1.
[2013-1557].
- - 1. Sistem nervos – Anatomie – Fiziologie. 2. Anatomia sistemului nervos. 3. Fiziologia
sistemului nervos.
611.8+612.8(075.8)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
Crivoi, Aurelia. Anatomia şi fiziologia sistemului nervos. – Vezi Nr 1482.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


1483. Bahnarel, Ion.
Igienă generală : Lucrări practice : [în vol.] / Ion Bahnarel, Gheorghe Ostrofeţ, Lili Groza ;
sub red. Gheorghe Ostrofeţ ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra Igienă Generală. – Chişinău : Medicina, 2013 – . – 20 cm. – ISBN 978-
9975-113-26-7.
Vol. 1. – 2013. – 362, [1] p. : fig., tab., [1] f. portr. – Bibliogr.: p. 361 (12 tit.). – 150 ex. –
ISBN 978-9975-113-65-6. – [2013-1453].
- - 1. Igienă generală.
613/614(076.5)
1484. Vol. 2. – 2013. – 323 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 278 (15 tit.). – 150 ex. – ISBN 978-
9975-113-69-4. – [2013-1454].
- - 1. Igienă generală.
613/614(076.5)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1485. Psihologie medicală : Suport de curs / Constantin Eţco, Mariana Cerniţanu, Fornea
Iuliana [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra econ.,
management şi psihopedagogie în medicină. – Chişinău : Medicina, 2013. – 270 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 250 ex.
ISBN 978-9975-113-97-7.
[2013-1456].
- - 1. Psihologie medicală.
614.2:159.9(075.8)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Pre-
parate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
Determinarea sensibilităţii agenţilor bacterieni la preparatele antimicrobiene prin me-
toda difuzimetrică. – Vezi Nr 1479.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


Ţîbîrnă, Gheorghe. Criochirurgia în oncologie. – Vezi Nr 1493.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1486. Mătrăgună, Nelea.
Hipertensiunea arterială esenţială la copii : [monografie] / Nelea Mătrăgună ; Inst. de Car-
diologie, Lab. şt. de cardiologie pediatrică. – Chişinău : [Masterprint], 2013 [Tipogr. "Bons Offices"].
– 160 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Apare cu suportul companiilor : "Avitafarma-M", "Nestle",
"Berlin-Chemie Menarini". – [100] ex.
ISBN 978-9975-4477-0-6.
[2013-1513].
- - 1. Hipertensiune arterială – Copii.
616.12-008.331.1-07/-08-053.2
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1487. Proceduri de recoltare şi prelucrare al produselor patologice pentru diagnosti-
cul de laborator al tuberculozei : Ghid / elab. de: Elena Romancenco, Valeriu Crudu. – Chişinău :
Elan INC, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 72 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malari-
ei. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-345-8.
[2013-1534].
- - 1. Tuberculoză – Diagnostic.
616.24-002.5-076
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1488. Diagnosticul microbiologic al infecțiilor intestinale : (Indicații metodice) / Centrul
Naţ. de Sănătate Publică ; elab.: Vasile Evtodienco [et al.] ; colab.: Greta Balan. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 88 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 77 (10 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-56-103-7.
[2013-1392].
- - 1. Infecții intestinale – Diagnostic.
616.34-022.1-078
1489. Nicolaiciuc, Valentina.
Dental pulpits and elements of endodontic therapy : Course of lectures for the 3rd year of
study the 8th semester / Valentina Nicolaiciuc ; Publ. Inst. The State Univ. of Medicine and
Pharmacy "Nicolae Testemitanu", The Department of Therapeutical Dentistry. – Chişinău : Medici-
na, 2013. – 186 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 181-186 (107 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-118-02-6.
[2013-1539].
- - 1. Dinţi – Boli – Tratament. 2. Boli ale dinţilor – Tratament.
616.314.18-08(075.8)

33
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

1490. Жалбэ, Валерий.


Вирусный гепатит : Метод лечения / Жалбэ Валерий. – [Кишинев : Б. и., 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – [8] p. ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-074-3.
[2013-1451].
- - 1. Hepatită virală – Infecţii virale.
616.36-002-08
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
1491. Babiuc, Constantin.
Nefrologie clinică : [pentru uzul studenţilor] / Constantin Babiuc, Olga Tagadiuc. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 272 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 261-266. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-348-9 (în cop. tare).
[2013-1536].
- - 1. Nefrologie clinică.
616.61(075.8)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
1492. Cirimpei, Octavian.
Sechele postcombustionale la locomotor, tratament şi profilaxie : Monografie / Octavian
Cirimpei ; Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", IMSP Spitalul Clinic de Traumato-
logie şi Ortopedie. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 186 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 163-183 (226 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-389-4.
[2013-1556].
- - 1. Sechele cicatriciale – Tratament chirurgical.
616.7-001.17-003.92+617.54
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
1493. Ţîbîrnă, Gheorghe.
Criochirurgia în oncologie : (Regiunea capului şi gâtului) : [monografie] / Gheorghe Ţîbîrnă,
Victor Cernat, Valentina Stratan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu", Inst. Oncologic din Rep. Moldova. – Chişinău : [Pontos], 2013 [Tipogr.
"Europres"]. – 363 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 347-361 (335 tit.) şi în subsol. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-449-1 (în cop. tare).
[2013-1393].
- - 1. Criochirurgia în oncologie. 2. Oncologie.
617-006-08+615.832.9
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
Cirimpei, Octavian. Sechele postcombustionale la locomotor, tratament şi profilaxie. – Vezi
Nr 1492.

618 Ginecologie. Obstetrică


1494. Raport asupra Studiului de evaluare a necesităţilor sănătăţii mamei şi nou-
născutului: Rezultatele evaluării calităţii asistenţei medicale mamelor şi nou-născuţilor în materni-

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tăţile din Republica Moldova şi recomandări generale de ameliorare a calităţii asistenţei perinatale /
colectiv de aut.: Stratulat Petru, Gaţcan Ştefan, Curteanu Ala [et al.] ; sub red.: P. Stratulat ; IMSP
Inst. Mamei şi Copilului, Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – Chişinău : [Foxtrot],
2013. – 356 p. : fig., h. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elvețiene
pentru Dezvoltare şi Cooperare. – 200 ex.
ISBN 978-9975-120-08-1.
[2013-1488].
- - 1. Asistenţa medicală în maternităţi – Republica Moldova.
618.4/.7(478)(047)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
1495. Cremeneac, Larisa.
Tehnologia bioconversiei deşeurilor organice şi utilizara produselor obţinute : Recomandări /
Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana, Chiruneţ Zinaida ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic
de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : Institutul Ştiinţifico-Practic de
Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 79 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 66-69 (32
tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-075-7.
[2013-1524].
- - 1. Deşeuri organice – Prelucrare.
628.4.042:631.147(083.13)
1496. Managementul deşeurilor biodegradabile : (Evaluare şi evidenţă) : [în 2 vol.] / Au-
relia Bahnaru, Alexandru Jolondcovschi, Radu Osipov [et al.] ; în red. tehn.-şt.: Dumitru Osipov ;
Min. Mediului, Asoc. pentru Valorificarea Deşeurilor, Oficiul privind Combaterea Schimbărilor
Climaterice în Agricultură. – Chişinău : Notograf Prim, 2013. – 21 cm. – ISBN 978-9975-4465-2-5.
Vol. 1. – 2013. – 310 p. : fig., tab. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ.,
AO "Asoc. pentru Valorificarea Deşeurilor". – 140 ex. – ISBN 978-9975-4465-3-2. – [2013-1569].
- - 1. Deşeuri biodegradabile – Management.
628.4.042:351.777.61
1497. Vol. 2. – 2013. – 268 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 267-268 (17 tit.). – Apare cu sprijinul
financiar al Fondului Ecologic Naţ., AO "Asoc. pentru Valorificarea Deşeurilor". – 140 ex. – ISBN
978-9975-4465-4-9. – [2013-1570].
- - 1. Deşeuri biodegradabile – Management.
628.4.042:351.777.61
1498. Managementul deşeurilor biodegradabile : (Valorificare materială şi energetică) /
Gheorghe Şalaru, Aurelia Bahnaru, Alexandru Jolondcovschi [et al.] ; în red. tehn.-şt.: Dumitru
Osipov ; Min. Mediului, Asoc. pentru Valorificarea Deşeurilor, Oficiul privind Combaterea Schimbă-
rilor Climaterice în Agricultură. – Chişinău : Notograf Prim, 2013. – 270 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 269-270 (29 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ., AO
"Asoc. pentru Valorificarea Deşeurilor". – 140 ex.
ISBN 978-9975-4465-6-3.
[2013-1572].
- - 1. Deşeuri biodegradabile – Management.

35
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

628.4.042:351.777.61
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-
LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE
631 Agricultură în general
631.5 Lucrări agricole
Caracteristica şi valorificarea raţională a plantelor furajere naturale şi cultivate. – Vezi
Nr 1499.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
1499. Caracteristica şi valorificarea raţională a plantelor furajere naturale şi cultivate :
[monografie] / Mihail Bahcivanji (coord.), Coşman Sergiu, Carauş Sergiu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnoligii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : S.
n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 380 p. : il., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 370-375 (102 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-076-4.
[2013-1525].
- - 1. Plante furajere.
633.2/.3+631.5/.8
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea
animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
1500. Tehnologia creşterii taurinelor şi prelucrarării primare a laptelui de vacă : (re-
comandări) / Focşa Valentin, Darie Grigore, Coşman Sergiu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : Institutul
Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară al Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 78 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 77-78 (24 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-074-0.
[2013-1523].
- - 1. Taurine – Creştere – Întreţinere. 2. Prelucrarea laptelui.
636.2.082+637.1(083.13)
636.4 Porci. Porcine
1501. Кайсын, Лариса.
Микотоксикозы свиней : [монография] / Лариса Кайсын ; Гос. Аграр. Ун-т Молдовы. –
Кишинёв : [ГАУМ], 2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 180 p. : fig., fig. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 153-174 (244 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-240-8.
[2013-1530].
- - 1. Porci – Boli – Protecţie.
636.4.09

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
Tehnologia creşterii taurinelor şi prelucrării primare a laptelui de vacă. – Vezi Nr 1500.

639.1 Vânătoare
Colac, Tudor. Tradiţii, obiceiuri şi sărbători cinegetice. – Vezi Nr 1461.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1502. Mîndru-Crudu, Maria.
Traista cu bucate din Moldova adunate / Maria Mîndru-Crudu ; consultanţi : Mariana Croito-
ru [et al.]. – Ch. : Iulian, 2012. – 264 p. : il. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 262 (8 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4331-5-0.
[2013-1485].
- - 1. Bucate moldoveneşti – Reţete.
641.5(478)(083.12)
657 Contabilitate
1503. Nani, Mihail.
Contabilitatea în instituţiile publice / Mihail Nani. – Ed. a 4-a. – Chişinău : CEP USM, 2013. –
199 p. : scheme, tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 370 ex.
ISBN 978-9975-71-404-4.
[2013-1562].
- - 1. Contabilitate – Instituţii publice.
657:351(075.8)
1504. Nani, Mihail.
Culegeri de probleme şi teste la disciplina "Contabilitatea în instituţiile publice" / Mihail Nani.
– Ed. a 4-a. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 183 p. : fig., tab. ; 29 cm.
450 ex.
ISBN 978-9975-71-405-1.
[2013-1564].
- - 1. Contabilitate – Instituţii publice.
657:351(079)
1505. Нани, Михаил.
Бухгалтерский учет в публичных учреждениях : [pentru uzul studenţilor] / Михаил Нани.
– Изд. 2-е. – Кишинев : CEP USM, 2013. – 175 p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-408-2.
[2013-1566].
- - 1. Evidenţă contabilă – Instituţii publice.
657.15:351(075.8)

37
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
1506. Chicu, Aurelia.
Educaţia artistico-plastică : cl. a 5-6-a : Teste / Aurelia Chicu. – [Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 17 p. : il. color ; 30 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-723-4.
[2013-1497].
- - 1. Educaţia artistico-plastică – Teste.
73/76(079)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1507. Ludmila Zastavniţchi-Şeremet : Pictură : [album] / trad. în engl.: Cristina Duca ; fot.:
Gelu Negură. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63 p. : pict. color ; 28 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – Lista lucrărilor [il.] : p. 62-63. – [600] ex.
ISBN 978-9975-80-325-0.
[2013-1493].
- - 1. Zastavniţchi-Şeremet, Ludmila, 1971-…., pictoriţă.
75/76.071.1(084.11)=135.1=111
78 MUZICĂ
1508. Croitoru, Sergiu.
Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 4-a / Sergiu Croitoru, Ion Gagim ; comisia de evaluare:
Mariana Vacarciuc [et al.] ; n. muz.: Vitalie Ichim, Carolina Tomoianu ; Min. Educaţiei al Rep. Mol-
dova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 143 p. : fig. color, fot., n. muz. ; 24 cm.
[37600] ex.
ISBN 978-9975-67-875-9.
[2013-1386].
- - 1. Educaţie muzicală – Manuale.
78(075.2)
1509. Movila-Ghimpu, Valentina.
Educaţie muzicală : caietul elevului : cl. a 2-a / Valentina Movila-Ghimpu. – Ed. a 2-a, rev. şi
compl. – Chişinău : Epigraf, 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 24 p. : fig. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-125-18-5.
[2013-1441].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
1510. Movila-Ghimpu, Valentina.
Educaţie muzicală : caietul elevului : cl. a 3-a / Valentina Movila-Ghimpu. – Ed. a 2-a, rev. şi
compl. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 28 p. : fig., tab. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-19-2.
[2013-1448].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1511. Movila-Ghimpu, Valentina.


Educaţie muzicală : caietul elevului : cl. a 4-a / Valentina Movila-Ghimpu. – Ed. a 2-a, rev. şi
compl. – Chişinău : Epigraf, 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 20, [8] p. : tab. ; 24 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-125-20-8.
[2013-1442].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)
1512. Şevcenco-Zaharia, Liliana.
Educaţie muzicală : Caietul elevului : cl. a 5-a / Liliana Şevcenco-Zaharia ; Direcţia Generală
Educaţie, Tineret şi Sport. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Epigraf, 2013 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 52 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-125-21-5.
[2013-1443].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.3)
1513. Zaharia, Liliana.
Educaţie muzicală : Caietul elevului : Teste şi fişe de evaluare pentru cl. a 7-a – a 8-a / Lili-
ana Zaharia ; coord.: Angela Tabaran, Mădălina Ganea ; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi
Sport. – Chişinău : Epigraf, 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 68 p. : fig., tab. ; 24 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-125-22-2.
[2013-1444].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(079)
1514. Бороган, Галина.
Живой рояль: начинающим пианистам: первые встречи / Галина Бороган ; нотограф:
Габриел Андроник. – [Кишинев : Pontos, 2013] (Tipogr. "Reclama"). – 120 p. : fig., fot., n. muz. ;
29 cm.
Bibliogr.: p. 117.
ISMN 979-0-3480-0177-7.
ISBN 978-9975-51-453-8.
[2013-1379].
- - 1. Pianul.
786.2(075)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
1515. Lisnic, Lidia.
"Floricica", opera de aur a maestrului Nicolae Lupov : [dedicaţii fondatorului Ansamblului de
cântece şi dansuri populare "Floricica" din or. Rezina] / Lidia Lisnic. – Rezina : S. n., 2012 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 48 p. : fot., fot. color ; 24 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – Text : lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-144-3.
[2013-1450].

39
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

- - 1. Ansamblul de cântece şi dansuri populare "Floricica" din or. Rezina, Republica Moldo-
va.
793.31.071.2
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1516. Federaţia Moldovenească de Fotbal. Anuarul Fotbalului Moldovenesc, ediţia 2011-
2012 / Federaţia Moldovenească de Fotbal ; aut.: Victor Daghi ; fot.: Boris Harcenco. – Chişinău :
Federaţia Moldovenească de Fotbal, 2012 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 122 p. : fot., tab. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
[2013-1547].
- - 1. Fotbalul din Republica Moldova – Anuare.
796.332(478)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1517. Verdeş, Tatiana.
Funcţiile pragmatice ale deicticelor în discursul politic actual / Tatiana Verdeş ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Litere, Catedra de Lingvistică Generală şi Lb. Clasice. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 169-182 (171 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-07-4.
[2013-1428].
- - 1. Analiza discursului. 2. Deicticele în discursul politic. 3. Discursul politic – Deicticele.
81'42:[808.53+323/324(478)]
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1518. Pascarel, Ion.
Dicţionar englez-român, român-englez / Ion Pascarel, Virginia Iastremschi, Andrei Prohin ;
pict.: L. Cuşnirenco. – [Ed. a 8-a]. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 736 p. ; 13 x 18
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 736 (7 tit.). – 6000 ex.
ISBN 978-9975-51-429-3 (în cop. tare).
[2013-1380].
- - 1. Limba engleză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Dicţionar englez-român.
811.111'374.822=135.1+811.135.1'374.822=111
1519. Roscovan, Nina.
Aspects of English Phonetics : Concise Theoretical Issues, Reading Rules and Useful tasks
/ Nina Roscovan, Olga Duhlicher. – Chişinău : [Pontos], 2013 [Tipogr. "Europres"]. – 124 p. : fig.,
tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 111-113 (74 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-292-3.
[2013-1487].
- - 1. Limba engleză – Fonetică.
811.111'342(075.8)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.112.2 Limba germană


1520. Babin-Rusu, Tatiana.
Einführung in die deutsche Lexikologie / Tatiana Babin-Rusu, Victoria Roga ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Lb. Germanice. – Chişinău : CEP USM, 2013. –
119 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 110-113 (56 tit.). – Glosar : p. 114-119. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-397-9.
[2013-1374].
- - 1. Limba germană – Lexicologie.
811.112.2'373(076.5)
811.135.1 Limba română
1521. Braghiş, Maria.
Teste de evaluare: iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii pentru lucru independent : Lb. ro-
mână : Cl. a 4-a / Maria Braghiş. – [Ed. a 2-a, rev.]. – Chişinău : Interprint, 2013 [F.E.-P. "Tipogr.
Centrală"]. – 39, [1] p. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4484-0-6.
[2013-1446].
- - 1. Limba română.
811.135.1(079)
1522. Cazacu, Tamara.
Făguraş : Lb. rom. pentru cl. a 4-a din şc. cu instruire în lb. rusă : Ghidul profesorului / Ta-
mara Cazacu, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Zinaida Tărîţă ; comisia de experţi: Alexandra
Barbăneagră [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău : Cartier,
[2013] (Combinatul Poligrafic). – 52 p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de
Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Bibliogr.: p. 52 (29 tit.). – [1020] ex.
ISBN 978-9975-79-840-2.
[2013-1419].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.2)
1523. Cazacu, Tamara.
Făguraş : Man. de lb. rom. pentru cl. a 4-a în şc. cu instruire în lb. rusă / Tamara Cazacu, Li-
liana Nicolaescu-Onofrei, Zinaida Tărîță ; comisia de experţi: Alexandra Barbăneagră [et al.] ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Chişinău : Cartier, [2013] (Combinatul Poligra-
fic). – 176 p. : fig., tab. color ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaes-
cu-Onofrei).
[10300] ex.
ISBN 978-9975-79-834-1.
[2013-1420].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.2)
1524. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : lecturi literare : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. –
[Ed. rev.]. – [Chişinău] : Bons Offices, 2013. – 110, [2] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
1000 ex.

41
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

ISBN 978-9975-80-724-1.
[2013-1498].
- - 1. Limba română – Manuale. 2. Literatură română – Manuale.
811.135.1+821.09(075.2)
1525. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : Teste pentru evaluare finală : cl. a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini:
Timuţa Aliona. – Chişinău : Bons Offices, 2012. – 52 p. : il. ; 24 cm. – (Absolvire) (Calea spre per-
formanţă).
[500] ex.
ISBN 978-9975-80-333-5 (eronat).
[2013-1413].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
1526. Dumbrăveanu, Albina.
Crezul meu, limba română : Studiu biobibliogr. / Albina Dumbrăveanu ; coord.: Valentina
Butnaru ; resp. de ed.: Valentina Butnaru, Eugenia Chiosa ; red. şt.: Ion Dumbrăveanu ; Soc. Lim-
ba Noastră cea Română. – Chişinău : Cu drag, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 223, [1] p. : fot.,
fot. color ; 24 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Lista lucr. publ.: p. 201-209 (176 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
– 200 ex.
ISBN 978-9975-4468-8-4.
[2013-1512].
- - 1. Limba română. 2. Dumbrăveanu, Albina, 1943- …, filolog.
811.135.1+016(092)
1527. Indice de termeni : Bază de date în dialectologie / aut.: Elena Minciuna, Vasile Pa-
vel, Ecaterina Pleşca [et al.] ; red. coord.: Vasile Pavel ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filo-
logie. – Chişinău : Profesional Service, 2012. – VII-LIV, 223 p . ; 25 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4399-1-6 (în cop. tare).
[2013-1544].
- - 1. Limba română – Dialecte – Indici de termeni.
811.135.1'28(01)
1528. Limba română : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [cl.] a 3-a / Valentina
Cimpoieş, Natalia Grozav, Maria Popa [et al.] ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Bons Offices,
2013. – 48 p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-677-0.
[2013-1395].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
1529. Nicolaescu-Onofrei, Liliana.
Făguraș : Lb. rom. : cl. a 4-a din șc. cu instruire în lb. rusă : Caietul elevului / Liliana Nicola-
escu-Onofrei, Dorin Onofrei ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a 3-a, rev. şi ad. – Chişinău :
Cartier, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 85 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" /
coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[1500] ex.
ISBN 978-9975-79-842-6.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1421].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.2)
Pascarel, Ion. Dicţionar englez-român, roman-englez. – Vezi Nr 1518.

1530. Zglavoci, Valentina.


Limba română : Teste de evaluare : Cît ştiu? : Cl. 1-a / Valentina Zglavoci, Irina Lungu-
Pînzari. – [Chişinău] : Cadran, 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 44 p. : il. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-637-4.
[2013-1495].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
811.161.1 Limba rusă
1531. Volcovscaia, Maria.
Русский язык и литературное чтение : Man. pentru cl. a 8-a / Maria Volcovscaia, Nina
Gorbaciova ; comisia de evaluare : Elena Buraciova [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Tipogr. "Bilnet", Turcia). – 127, [1] p. : fig.,
fot., tab. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-100-8.
[2013-1519].
- - 1. Limba rusă – Manuale. 2. Literatură rusă – Manuale.
811.161.1+821.161.1.09(075.3)
1532. Volcovscaia, Maria.
Русский язык и литературное чтение : Man. pentru cl. a 9-a / Maria Volcovscaia, Nina
Gorbaciova ; comisia de evaluare : Elena Buraciova [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Tipogr. "Bilnet", Turcia). – 128 p. : fig.,
fot., tab. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-101-5.
[2013-1520].
- - 1. Limba rusă – Manuale. 2. Literatură rusă – Manuale.
811.161.1+821.161.1.09(075.3)
1533. Млечко, Татьяна Петровна.
Русская языковая личность ближнего зарубежья : [монография] / Т. П. Млечко ; Сла-
вян. ун-т Респ. Молдова. – Кишинев : Valinex, 2013. – 437 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 337-362 (341 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-117-10-4 (în cop. tare).
[2013-1367].
- - 1. Limba rusă – Sociolingvistică.
811.161.1'272
811.161.2 Limba ucraineană
1534. Українська мова i література : Підручник для 8 кл. / М. В. Туницька, К. С. Кожу-
хар, А. Нiкiтченко [и др.] ; des.: Leonid Nikitin ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 297, [6] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
[900] ex.
ISBN 978-9975-67-886-5.

43
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

[2013-1381].
- - 1. Limba ucraineană. 2. Literatură ucraineană – Critică şi interpretare.
811.161.2+821.161.2.09(075.3)
811.512.165 Limba găgăuză
1535. Gagauz dili hem literatura : 8 kl. / I. D. Bankova, A. I. Stoletnäya, K. K. Vasilioglu
[et. al.] ; comisia de evaluare: Oxana Uzun-Negrescu [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 303, [1] p. : fig. ; 24 cm.
[2200] ex.
ISBN 978-9975-67-880-3.
[2013-1387].
- - 1. Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică şi interpretare.
811.512.165+821.512.165.09(075.3)
1536. Vasilioglu, Konstantin.
Ana dili hem literatura okumaklari : 4-cü kl. / Konstantin Vasilioglu, Ana Stoletnäya ; comisia
de evaluare: Galina Sircheli [et al.] ; prez. graf.: O. Cojocaru [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldo-
va. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 303, [1] p. : fig. color ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-67-870-4.
[2013-1388].
- - 1.Limba găgăuză. 2. Literatură găgăuză – Critică şi interpretare.
811.512.165+821.512.165.09(075.2)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1537. Eminescu, Mihai.
Luceafărul = Luçafar (Sabaa Yildizi) : [poem] / Mihai Eminescu ; text în lb. găgăuză: Todur
Zanet. – Chişinău : Profesional Service, [2012]. – 55 p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., găgăuză. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4399-5-4.
[2013-1545].
- - 1. Literatură română – Poeme.
821.135.1-1 Eminescu =135.1=512.165
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1538. Bâlici, Gheorghe.
Florilegiu : 50 epigrame / Gheorghe Bâlici ; pict. cop.: Inga Edu. – Chişinău : Profesional
Service, 2013. – 29, [2] p. ; 9 x 12 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4460-0-6.
[2013-1541].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Bâlici
1539. Ciocanu, Anatol.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Umbra Madonei Laura: Sonete de ieri, sonete de azi / Anatol Ciocanu ; pref.: Ioan
Mânăscurtă ; postf.: Vitalie Răileanu. – Ed. postumă. – Chişinău : Profesional Service, 2012. – 224
p. ; 22 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4319-8-9 (în cop. tare).
[2013-1543].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Sonete.
821.135.1(478)-193.3 Ciocanu
1540. Dîngă, Olesea-Olga.
Dialog pentru eternitate : [versuri] / Olesea-Olga Dîngă. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 107
p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-395-5.
[2013-1559].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Dîngă
1541. Grosu, Lidia.
Muşcat de zare, visul... : [versuri] / Lidia Grosu ; pref.: Vitalie Răileanu. – [Chişinău] :
Grafema Libris, 2013. – 104 p. : fot. ; 20 cm.
Apare din contul aut. – 500 ex.
ISBN 978-9975-52-144-4.
[2013-1575].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Grosu
1542. Lari, Leonida.
Inorogul = El unicornio : Poeme / Leonida Lari ; ed. îngrijită de Ion Proca ; trad. de Gabriela
Banu ; graf. de aut. ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Ed. bilingvă rom.-span. – [Chişinău] : Prut Inter-
naţional (pe cop. Ed. "Prut"), [2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 150 p. : des. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-54-102-2.
[2013-1518].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1=135.1=134.2 Lari
1543. Madan-Barbăneagră, Claudia.
Cu voi în memorie şi în suflet : Versuri / Claudia Madan-Barbăneagră ; cop.: Ruxanda Ro-
manciuc. – Chişinău : Pontos, 2013. – 68 p. : il. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-462-0.
[2013-1474].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Madan-Barbăneagră
1544. Popa-Pădure, Ion.
Bate barza-n Măgurele : versuri, epigrame / Ion Popa-Pădure ; cop.: Maria Dimitriu. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 94, [1] p. 11 x 16 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-090-2.
[2013-1370].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Epigrame.

45
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

821.135.1(478)-1 Popa-Pădure
1545. Proca, Ion.
101 poeme / Ion Proca ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Alexandru Manolache ; Asoc.
Culturală Ideal, Soc. Culturală Apollon. – Chişinău : Ideal ; [Bucureşti] : Biodova, 2011 (Tipogr.
"Iutastan"). – 110 p. ; 20 cm. – (Colecţia IDEAL ; 38, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4290-7-8 (Asoc. Culturală Ideal). – ISBN 978-973-1867-45-8 (Biodova, Bu-
cureşti).
[2013-1578].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Proca
1546. Stanţieru, Jorj Ion.
Printre zâmbete şi lacrimi : [versuri] / Jorj Ion Stanţieru ; cop.: Oleg Ordinat. – Chişinău :
Universul, 2013. – 328 p. : fot. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-089-6 (în cop. tare).
[2013-1457].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Stanţieru
1547. Tofan-Bâlici, Maria.
Taina primului fior : Versuri pentru cântece / Maria Tofan-Bâlici ; pref.: Marcela Mardare. –
Chişinău : Pontos, 2013 [Tipogr. "Reclama"]. – 167 p. : fot., fot. color ; 10 x 16 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Pavel Bâlici. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-448-4.
[2013-1461].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Versuri melodice.
821.135.1(478)-192 Tofan-Bâlici
1548. Verejanu, Renata.
Metafora nemuririi : caietul anului 1991 : poeme inedite / Renata Verejanu ; sel.: Daniel
Verejanu ; des., poze de aut. ; cop.: Ion Chitoroagă ; Proiectul "Generaţia dintre secole", Acad.
Europeană a Soc. Civile. – Chişinău : OMCT, 2012. – 80 p. : fot. ; 21 cm.
Apare din contul aut. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4340-1-0.
[2013-1430].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Verejanu
1549. Verejanu, Renata.
Pledoariile Renatei Verejanu / sel. Daniel Verejanu ; des. de aut. ; Proiectul "Generaţia din-
tre secole" ; "Generaţia dintre secole", Acad. Europeană a Soc. Civile, Cenaclul "Grai Matern". –
Chişinău : OMCT, 2012. – 72 p. : fot. ; 21 cm.
Apare din contul aut. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4340-5-8.
[2013-1431].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Verejanu
1550. Verejanu, Renata.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Provocaţi-mă…: să devin genială : poeme noi, ed. necenzurată / Renata Verejanu ; sel.:
Dan Verejanu ; des., poze de aut. ; [Proiectul] "Generaţia dintre secole", Org. Mondială a Copiilor
Talentaţi (OMCT), Cenaclul "Grai Matern", Acad. Europeană a Soc. Civile. – [Chişinău : OMCT,
2012]. – 64 p. : fot. ; 21 cm.
Apare din contul aut.
ISBN 978-9975-4364-0-3.
[2013-1429].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Verejanu
1551. Vieru, Grigore.
101 poeme / Grigore Vieru ; sel.: Arcadie Suceveanu ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.:
Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală Ideal, Soc. Culturală Apollon. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Ideal
; [Bucureşti] : Biodova, 2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 102, [5] p. ; 20 cm. – (Colecţia IDEAL ; 14, ISBN
978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4288-7-3 (Asoc. Culturală Ideal). – ISBN 978-973-1867-16-8 (Biodova, Bu-
cureşti).
[2013-1577].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Vieru
1552. Хынку, Мирча-Михаил.
Мой жизненный путь : [в 2 т.] / Мирча-Михаил Хынку. – [Кишинев : Б. и., 2013] (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 22 cm. – ISBN 978-9975-53-221-1.
Том 1. – 2013. – 384 p. : fot., fot. color, [1] f. port. – Biblbiogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN
978-9975-53-222-8 (în cop. tare). – [2013-1437].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Autobiografii.
821.135.1(478)-94=161.1 Хынку
1553. Том 2. – 2013. – 472 p. : fot., fot. color, scheme, tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
9593-5-3 (în cop. tare). – [2013-1438].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Autobiografii.
821.135.1(478)-94=161.1 Хынку
821.161.1 Literatură rusă
1554. Пушкин, Илья.
Томление любви : Стихи / Илья Пушкин ; пер. Антон Киселёв. – Кишинев : Б. и., 2013
[Tipogr. "Primex Com"]. – 80 p. ; 21 cm.
Text paral.: lb. japoneză, rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4471-7-1.
[2013-1452].
- - 1. Literatură rusă – Poezie.
821.161.1-1=521=161.1
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1555. Военный сектор : (Cб. науч.-популярных ст. и лит. произведений на военно-
ист. тематику) : [în vol.] / идея сб.: Сергей Скрипник, Михаил Лупашко. – Кишинев : Б. и., 2013
(Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-346-5.

47
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

[Vol.] 6. – 2013. – 80 p. : fot. – Tit. pe cop. paralel : lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. –
Изд. при фин. поддержке Неправительств. орг. "Steaua tineretului", Союза ветеранов Войны в
Афганистане Респ. Молдова. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-347-2. – [2013-1535].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri istorice. 2. Istorie militară.
821.161.1(478)-82+355.48=135.1=161.1
1556. Иванов, Юрий.
О, Бела Русь, моя мечта! : [стихотворения, поэмы] / Юрий Иванов. – Кишинев : [Uniu-
nea Scriitorilor Alexandr Puşkin din Moldova], 2013. – 99, [1] p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4400-2-8.
[2013-1423].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-1 Иванов
1557. Кишинёв 2013 : ежегодный итоговый сб. лит. премии " Белый Арап" / Лит. фонд
"Белый Арап" ; сост., ред.: Александр Попов. – [Кишинев : Metrompaş, 2013]. – 176 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 169-172. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4455-2-8.
[2013-1429].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-82
1558. Крецу, Кристина.
По течению H2O : [рассказ] / Кристина Крецу ; обл.: Анна Константинова. – [Кишинев :
Notograf Prim, 2013]. – 128 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4465-5-6.
[2013-1571].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri.
821.161.1(478)-31 Крецу
1559. Руссо, Мариэтта.
Пьедестал : (стихотворения, поэма) / Мариэтта Руссо ; облож.: Алексей Березин. –
Кишинев : [Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din Moldova], 2013. – 170, [1] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4400-3-5.
[2013-1425].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-1 Руссо
1560. Чеботарёва, Валентина.
И снова про любовь : Стихотворения / Валентина Чеботарёва. – Бендеры : Полигра-
фист, 2013. – 69, [1] p. : il. color ; 10 x 14 cm.
Изд. при фин. поддердке Чеботарёвой Светланы Владимировны. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4486-0-4.
[2013-1377].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Чеботарёва
821.512.165(478) Literatură găgăuză din Republica Moldova
1561. Karagançu, Vlad-Demir.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Candan Fikirlär : Seçmä yaratmalar / Vlad-Demir Karagançu. – Kişinöv : [Tehnica-Info],


2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 380 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-63-351-2.
[2013-1538].
- - 1. Literatura găgăuză din Republica Moldova – Poezie.
821.512.165(478)-1 Karagançu
1562. Mercanka, Mariya.
Menevşalar çıvgında / Mariya Mercanka ; kabın tasarımı: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :
Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 72 p. : il. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-456-9.
[2013-1472].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova.
821.512.165(478)-34 Mercanka
1563. Zanet, Todur.
Koorlaşmiş ateş… : Peetlär hem çevirmelär / Todur Zanet ; kiyadin dizayni : Ana Zanet. –
Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 206, [1] p. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – Apare cu sprijinul financiar al BC "Unibank" SA. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-451-4.
[2013-1459].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova – Poezie.
821.512.165(478)-1 Zanet =00
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1564. [Animale sălbatice : carte de colorat] / [idee: Ilie Sîrbu ; pict.: Ana Babiuc]. – [Ed. a 2-
a]. – [Chişinău] : Libresco, 2013 [(Tipogr. "Balacron")]. – [20] p. : il., il. color ; 21 cm. – (Priveşte şi
colorează).
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-4329-3-1.
[2013-1383].
- - 1. Literatură pentru copii. 2. Cărţi de colorat.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
1565. Creangă, Ion.
Dănilă Prepeleac : [poveste] / Ion Creangă ; concept: Iurie Albu ; il.: Olesea Beloconnaia. –
Chişinău : Promo plus, 2013 (Tipogr. "Estate-Design"). – 19 p. : il. color ; 22 cm. – (Citim pe silabe)
(Pentru copiii care vor să descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-4-0.
[2013-1368].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

49
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

1566. Ilieşi Mălăieş : Folclor : [poveste] / concept: Iurie Albu ; il.: Raisa Sînchetru. – Chişi-
nău : Promo plus, 2013 (Tipogr. "Estate-Design"). – 19 p. : il. color ; 22 cm. – (Citim pe silabe)
(Pentru copiii care vor să descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-6-4.
[2013-1369].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93+398
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1567. Lvovsky, Valeriu.
Pădurea Seminariei : [piesă pentru copii] / Valeriu Lvovsky ; il.: Iurie Crijanovschi. – Chişi-
nău : Pontos, 2013 [Tipogr. "Reclama"]. – 28 p. : des. color ;
Apare cu sprijinul al Fundaţiei G. Raducan. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-452-1.
[2013-1462].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Lvovsky
1568. Mîrzac, Daniela.
Trepte : Versuri adunate de pe băncile liceului / Mîrzac Daniela. – [Chişinău : Print-Caro,
2013]. – 56 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-56-095-5.
[2013-1529].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Mîrzac
1569. Obada-Bozian, Diana.
Pentru tine, mamă : poezii / Diana Obada-Bozian. – Chişinău : [Nica-Grafic-Print], 2013. –
27, [1] p. : il., fot. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4000-5-3.
[2013-1401].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Obada-Bozian
1570. Pitlik-Zacon, Alexandra.
Ţânţarii : [poezii pentru copii] / Alexandra Pitlik-Zacon ; des.: Rodica Zmeu. – Chişinău :
Pontos, 2013 [Tipogr. "Reclama"]. – 8 p. : des. color ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-430-9.
[2013-1460].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Pitlik-Zacon
1571. Plăcintă, Alexandru.
Poveşti / Alexandru Plăcintă ; il., cop.: Alexandru Plăcintă. – [Ed. a 2-a, rev.]. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 72 p. : il. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar firmei româno-polone "ArgoPack" (Bucureşti), dlui Mihai
Plăcintă. – 1000 ex.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-66-350-8.
[2013-1537].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Plăcintă
1572. Vizir, Elena.
A fost sau nu a fost vreodată?... : Carte cu poezii şi poveşti în versuri pentru copii şi cu des.
adecvate ce pot fi colorate / Elena Vizir ; des.: Corneliu Frumosu, Robert Luca ; cop.: Corneliu
Frumosu. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 64 p. : il. ; 27 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-54-091-9.
[2013-1517].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Vizir
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Cimpoieş, Valentina. Limba română. – Vezi Nr 1524-25.

1573. Popa, Elena.


Miracolul textelor literare : Disciplină opţională : Cl. a 4-a / Elena Popa, Maria Braghiş. – [Ed.
a 2-a, rev.]. – Chişinău : Interprint, 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 77, [1] p. : fig., tab. ; 24
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4491-0-6.
[2013-1445].
- - 1. Literatură – Critică şi interpretare. 2. Limba română.
821.09:811.135.1(075.2)
821.135.1.0 Literatură română
1574. Lecturi literare : Antologie pentru cl. 5-6 / sel. text: Mircea Ciobanu, Dumitru Boicu.
– [Chişinău] : Ştiinţa, [2013] (Tipogr. "Balacron"). – 275 p. ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-67-899-5.
[2013-1385].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Literatură română din Republica Moldova
– Critică şi interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09(075.3)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
Lecturi literare. – Vezi Nr 1574.

1575. Poetul ca Apostol : Nicolae Dabija – 65 : Eseuri. Referinţe critice / Eugen Simion,
Mihai Cimpoi (coord. gen. şi argument), Constantin Ciopraga [et al.] ; Inst. de Filologie al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. – [Chişinău : Baştina-Radog, 2013]. – 232, [2] p. : fot. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 228-229 şi în subsol. – Cu semn de carte. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4420-3-9.
[2013-1427].
- - 1. Dabija, Nicolae, 1948-..., poet, scriitor – Referinţe critice. 2. Literatura română din Re-
publica Moldova – Critică şi interpretare.

51
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

821.135.1(478).09
1576. Tamazlâcaru, Elena.
Poezia anilor '70: Nicolae Dabija şi generaţia sa : [studiu monogr.] / Elena Tamazlâcaru ; il.
cop.: Mihai Potârniche ; cop.: Andrei Dorgan ; Inst. de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu",
Acad. Română, Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : [Profesional Service],
2013. – 288 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 259-286 şi în note : p. 250-258 (216 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4460-1-3.
[2013-1542].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1.0 Literatură rusă
Volcovscaia, Maria. Русский язык и литературное чтение. – Vezi Nr 1531.

1577. Паскарь, Лариса.


Русское слово : 8 кл. : учеб. для гимназий с рум. яз. обучения / Лариса Паскарь,
Людмила Пасинковская. – Chişinău : Editerra Prim, 2013 (Tipogr. "Universul"). – 175, [1] p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4126-9-8.
[2013-1548].
- - 1. Literatură rusă – Manuale.
821.161.1.09(075.3)
821.161.1(478).09 Literatură rusă din Republica Moldova
1578. Панько, Виктор.
Литературные монологи : (Крит. ст. и рец.) / Виктор Панько ; худож. оформл. Алексей
Олару. – Кишинев : [Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din Moldova], 2013. – 162, [2] p. ; 21
cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-4400-1-1.
[2013-1424].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.161.1(478).09
821.161.2.0 Literatură ucraineană
Українська мова i література. – Vezi Nr 1534.

821.512.165.0 Literatură găgăuză


Gagauz dili hem literatura. – Vezi Nr 1535.

Vasilioglu, Konstantin. Ana dili hem literatura okumaklari. – Vezi Nr 1536.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1579. Soroca : Societate. Oameni. Realizări. Oficial. Cultură. Artă : [publ. anuală] / ONG
"Pro-Cultura", Muzeul de Istorie şi Etnografie, Săptămânalul independent "Observatorul de Nord"
[et al.] ; col. red.: Ignat Berbeci [et al.]. – [Chişinău : Iulian], 2013 – . – 30 cm. – (Almanah ; Nr
6/2012, ISBN 978-9975-4392-4-4).
… 2012. – 2012. – 232 p. : fot., fot. color. – 250 ex. – ISBN 978-9975-4392-5-1. – [2013-
1486].
- - 1. Soroca – Oraşe – Republica Moldova – Istorie – Cultură.
908(478-21)(059)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teore-
tică
1580. Cazanţeva, Olga.
Geografia umană a lumii : clasa a 11-a : Atlas / Olga Cazanţeva, Vitalie Sochircă, Igor
Sîrodoev [et al.] ; red. resp.: Olga Cazanţeva, Serghei Nagorneac ; red. cartografi: Maria Mucilo [et
al.] ; Inst. de Geodezie, Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Chişinău : Ingeocad, 2013
(Combinatul Poligrafic). – 44, [1] p. : h. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4230-7-6.
[2013-1416].
911.3(100)(084.4)(075.3)
1581. Idem în lb. rusă : Социально-экономическая география мира : 11 кл. : Атлас. –
Кишинёв : Ingeocad, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 44, [1] p. h. color ; 30 cm.
Aut. sunt insicaţi pe vs. f. de tit. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4230-8-3.
[2013-1481].
- - 1. Geografie social-economică.
911.3(100)(084.4)(075.3)
1582. Geografia fizică a Republicii Moldova : Man. pentru cl. a 8-a / Vitalie Sochircă, Na-
talia Odoleanu, Nicolae Boboc [et. al.] ; comisia de evaluare: Anatolie Puţuntică [et al.] ; Min. Edu-
caţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 127, [1]
p. : fig., tab. color ; 24 cm.
[37600] ex.
ISBN 978-9975-67-881-0.
[2013-1402].
- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova – Manuale.
911.2(478)(075.3)
1583. Odoleanu, Natalia.
Geografia fizică a Republicii Moldova : Caiet pentru elevi : Cl. a 8-a / Odoleanu Natalia, Un-
gurean Larisa. – [Chişinău] : Arc, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 95, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 96 (10 tit.). – [5000] ex.
ISBN 978-9975-61-745-1.
[2013-1404].

53
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

- - 1. Geografia fizică a Republicii Moldova.


911.2(478)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Argentina Cupcea-Josu: critic literar, traducător, publicist. – Vezi Nr 1388.

Elena Tamazlâcaru. – Vezi Nr 1389.

Portret în mişcare. Ion Mărgineanu. – Vezi Nr 1390.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor
1584. "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", simp. intern. (7
; 2013 ; Chişinău). Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte",
(ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012, [Chişinău] / consiliul ed.: Valeriu Dulgheru ; com.
org.: Bostan Ion [et al.]. – Chişinău : UTM, 2012. – 297 p. : fig., tab., fot. color ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, AŞM, Univ. Tehn. "Gh. Asachi",
Iaşi [et al.]. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare
cu sprijinul financiar al Univ. Tehnice a Moldovei (UTM), Chişinău, Consiliului Suprem pentru Ştiin-
ţă şi Dezvoltare Tehnologică, AŞM, Vasile Petrea, întreprinzător [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-343-7 (în cop. tare).
[2013-1361].
- - 1. "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" – Simpozion. 2. Istoria
românilor.
930.85:94(=135.1)(082)=135.1=111
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1585. Buletin ştiinţific al tinerilor istorici : Materialele conf. şt. intern. anuale a tinerilor
cercetători / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept, Min. Apărării al Rep. Moldo-
va [et al.] ; col. red.: Gheorghe Cojocaru (coord.) [et al.]. – Chişinău : Institutul de Istorie, Stat şi
Drept, 2012 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 24 cm. – ISSN 1857-4947. – ISBN 978-9975-4387-0-4.
[Vol.] 1 (6) : Serie nouă. – 2012. – 364 p. : fig., fot., scheme, tab. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-4387-1-1. – [2013-1480].
- - 1. Istorie.
94(082)=135.1=111=161.1
1586. Guzun, Silvia.
Istorie : Caiet de lucru : Variantă experimentală : [cl. a 4-a] / Silvia Guzun. – [Ed. a 3-a, rev.].
– Chişinău : S. n., 2013 (Combinatul Poligrafic). – 80 p. : fig., tab. ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4411-9-3.
[2013-1406].
- - 1. Istorie.
94(075.2)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(100) Istorie universală


Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele. – Vezi Nr 1591.

Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1592.

Negrei, Viorica. Hărţi de contur la istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1590.

История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 1593.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
1587. Pagu, Mariana.
Ciuciuleni : O istorie a locului şi a oamenilor lui : [din raionul Hânceşti] / Mariana Pagu ; con-
sultanţi şt.: Alexandru Furtună [et al.]. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 856 p. : fot., tab., [32] p. fot. color ; 25 cm.
Glosar : p. 849-853. – Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-54-090-2 (în cop. tare).
[2013-1514].
- - 1. Ciuciuleni – Sate – Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1588. Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858) / Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Catedra Istoria Românilor ; sel. doc. şi studiul
introd.: Ion Eremia. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 954 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 893-896 (63 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume, geogr.: p. 897-
945. – 60 ex.
ISBN 978-9975-71-379-5.
[2013-1375].
- - 1. Ţara Moldovei – Relaţii externe. 2. Republica Moldova – Relaţii externe.
94(478)"1360/1858":327(093)
1589. Ursu, Valentina.
Râul de sânge : [carte-document despre războiul din Transnistria] / Valentina Ursu ; fotore-
porteri: Nicolae Pojoga [et al.]. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 165,
[2] p. : fot. ; 11 x 18 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-61-742-0.
[2013-1405].
- - 1. Războiul din Transnistria, 1992.
94(478)"1992"
94(=135.1) Istoria românilor
1590. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele : Material didactic pentru gimnaziu şi liceu
: [în părţi] / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : [Iulian], 2013 [Tipogr. "Cetatea de Sus"] – . – 21
cm. – (Seria: Istoria pe înţelesul elevilor). – ISBN 978-9975-4392-6-8.
[Partea 1-a] : Preistoria şi epoca Antică. – 2013. – 75, [1] p. : scheme, tab. – 200 ex. – ISBN
978-9975-4392-7-5. – [2013-1484].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istoria universală.

55
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

94(=135.1)+94(100)"…/05"(075.3)
1591. Istoria românilor şi universală : Man. pentru cl. a 12-a / Igor Caşu, Igor Şarov
(coord.), Virgil Pâslariuc [et al.] ; comisia de experţi: Sergiu Musteaţă [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [Chişinău] : Cartier, [2013] (Combinatul Poligrafic). – 143 p. : fot., h. color ; 24 cm. –
(Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
[17000] ex.
ISBN 978-9975-79-843-3.
[2013-1478].
- - 1. Istoria românilor – Manuale. 2. Istoria universală – Manuale.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1592. Idem în lb. rusă : История румын и всеобщая история : Учеб. для 12 кл. / trad.:
Liliana Cepoi [et al.]. – [Кишинев] : Cartier, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 143 p. : fig., h., tab. ;
24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Tit. orig.: Istoria românilor şi universală. – [6000] ex.
ISBN 978-9975-79-847-1.
[2013-1490].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istoria universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1593. Negrei, Viorica.
Hărţi de contur la istoria românilor şi universală : Epoca contemporană : cl. a 9-a / Viorica
Negrei, Ion Negrei ; coord.: Demir Dragnev. – Chişinău : Civitas, 2013 (Tipogr. "Arva color"). – 23
p. : h., tab. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4443-0-9.
[2013-1434].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istoria universală – Hărţi de contur.
94(=135.1)+94(100)"1919/2007"(084.3)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1594. Bacinschi, Nicolae.
Farmacologia preparatelor entomologice şi utilizarea lor raţională : 14.00.25 – Farmacolo-
gie, farmacologie clinică : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Bacinschi Nicolae ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra farmacologie şi farmacologie clinică.
– Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex Com"). – 48 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-44 (75 tit.).
[2013-115 Teze].
615.324(043.2)
1595. Baciu, Sergiu.
Teoria şi metodologia managementului calităţii în învăţământul superior : Specialitatea
13.00.01 – Ped. generală : Autoref. tz. de doct. habilitat în ped. / Baciu Sergiu ; Inst. de Ştiinţe ale
Educaţiei. – Chişinău : ArtPoligraf, 2013. – 47 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-43 (73 tit.).
[2013-86 Teze].
378(043.2)
1596. Balmuş, Victor.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova : 12.00.02


– drept public (drept administrativ); organizarea şi funcţionarea institutţiilor de drept : Autoref. al tz.
de doct. habilitat în drept / Balmuş Victor ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi
Drept. – Chişinău : S. n., 2013. – 49 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-45 (237 tit.).
[2013-89 Teze].
342.951:001.818(478)(043.2)
1597. Pogolşa, Lilia.
Teoria şi praxiologia managementului curriculumului şcolar : Specialitatea 13.00.01 – Ped.
generală : Autoref. tz. de doct. habilitat în ped. / Pogolşa Lilia ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişi-
nău : S. n., 2013 (Centrul de Resurse Didactice "Cavaioli"). – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-43 (64 tit.).
[2013-101 Teze].
37.013(043.2)
1598. Tronciu, Vasile.
Teoria proceselor dinamice nelineare în lasere şi rezonatoare semiconductoare : 01.04.02 –
Fizică teoretică şi matematică : Autoref. tz. de doct. habilitat în şt. fizico-matematice / Vasile
Tronciu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Fizică. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 44 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 35-40 (96 tit.).
[2013-93 Teze].
621.382(043.2)
1599. Ţurcan, Svetlana.
Colita ulceroasă nespecifică: particularităţile demografice, clinico-biologice, evolutive şi ma-
nagementul pacientului : 14.00.05 – boli interne (gastroenterologie) : Autoref. tz. de doct. habilitat
în medicină / Ţurcan Svetlana ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău : Medicina, 2013. – 45 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-42 (75 tit.).
[2013-94 Teze].
616.348-002-036.22-07-08+614.1:314(043.2)
1600. Ţvircun, Victor.
Valorificarea criteriului istoricităţii în pedagogie : Specialitatea 13.00.01 – Ped. generală :
Autoref. tz. de doct. habilitat în ped. / Ţvircun Victor ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişi-
nău. – Chişinău : Garomont-Studio, 2013. – 43 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-40 (68 tit.).
[2013-95 Teze].
37.013:94(043.2)
Pentru titlul doctor
1601. Albină, Alina Elena.
Optimizarea sistemului eforturilor de antrenament într-un ciclu anual de pregătire a alergăto-
rilor de 400 m plat, în etapa antrenamentului aprofundat : (16-19 ani) : Specialitatea : 13.00.04 –
Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv fizice de recuperare : Autoref. tz. de
doct. în ped. / Albină Alina Elena ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. –
Chişinău : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova, 2013. – 30 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (35 tit.).

57
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

[2013-110 Teze].
796.422.12(043.2)
1602. Anastase, Ileana.
Evaluarea dezvoltării potenţialului economic al întreprinderii comerciale în condiţiile
postaderării : Specialitatea 08.00.05 – econ. şi management (în activitatea de antreprenoriat) :
Autoref. al tz. de doct. în econ. / Anastase Ileana ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău :
IEFS, 2013. – 39 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-34 (15 tit.).
[2013-91 Teze].
658.8(043.2)
1603. Andreeva, Tatiana.
Impactul investiţiilor străine directe asupra creşterii economice a Republicii Moldova : Spe-
cialitatea : 08.00.14 – Econ. mondială, relaţii econ. intern. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Andreeva
Tatiana ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : IEFS, 2013. – 33 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (21 tit.).
[2013-96 Teze].
339.727.22:338(478)(043.2)
1604. Antropov, Evgheni.
Câmpuri magnetice critice în nanostructuro supraconductoare pe bază de niobiu şi aliaj cu-
pru-nichel : 01.04.07 – Fizica stării condensate : Autoref. tz. de doct. în şt. fizico-matematice /
Antropov Evgheni ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D.
Ghiţu". – Chişinău : Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", 2013. – 28 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-24 (62 tit.).
[2013-81 Teze].
537.312.62+538.9(043.2)
1605. Chindîbaliuc, Oleana.
Resursele energetice ca factor al securităţii naţionale în contextul transformărilor geopolitice
: Specialitatea : 23.00.04 – Teoria şi istoria realităţilor intern. şi dezvoltării globale : Autoref. al tz.
de doct. în ştiinţe politice / Chindîbaliuc Oleana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi
Drept. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-26 (73 tit.).
[2013-113 Teze].
327(043.2)
1606. Idem în lb. rusă : Энергетические ресурсы как фактор национальной безопасно-
сти в контексте геополитических трансформаций : Спец.: 23.00.04 – теория и ист. междунар.
отношений и глобального развития : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра полит. наук. –
Кишинёв : CEP USM, 2013. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-25 (73 tit.).
[2013-114 Teze].
327(043.2)
1607. Cojocaru, Valentina.
Diagnosticarea pedagogică ca factor de eficientizare a managementului instituţional : Spe-
cialitatea 13.00.01 – Ped. generală : Autoref. al tz. de doct. în ped. / Cojocaru Valentina ; Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia UPS "Ion Creangă"). – 30 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 26-27 (37 tit.).


[2013-72 Teze].
37.0(043.2)
1608. Cojuşneanu, Natalia.
Managementul peritonitelor acute la copil : (Diagnostic, tratament, profilaxie) : 14.00.35. Chi-
rurgie pediatrică : Autoref. tz. de doct. în medicină / Cojuşneanu Natalia ; Univ.de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (15 tit.).
[2013-108 Teze].
616.381-002-053.2-07-089(043.2)
1609. Duda, Boris.
Nefrostomia percutanată ecoghidată pentru derivarea urinei în tumorile local avansate ale
bazinului : 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Duda Boris ;
IMSP Inst. Oncologic. – Chişinău : Medicina, 2013. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (32 tit.).
[2013-102 Teze].
617.55-006-073.43(043.2)
1610. Dumanov, Veronica.
Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor albe din soiuri noi de selecţie moldoveneas-
că : 05.18.07. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. tz. de doct. în tehn. /
Dumanov Veronica ; Inst. Publ. Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău
: Print-Caro, 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (25 tit.).
[2013-97 Teze].
663.221+663.25(043.2)
1611. Grigore, Maria Florica.
Estimarea influenţei dansului sportiv asupra dezvoltării capacităţilor psihomotorice la juniori I
(12-13 ani) : Specialitatea : 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului
sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. tz. de doct. în ped. / Grigore Maria Florica ; Univ. de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău : Universitatea de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (34 tit.).
[2013-111 Teze].
796.012.2:793.3 (043.2)
1612. Grosu, Alexandru.
Rolul tratamentului cu statine în tromboza venoasă profundă : 14.00.06 – Cardiologie şi re-
umatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / Grosu Alexandru ; IMSP Inst. de Car-
diologie. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26.
[2013-88 Teze].
616.14-005.6+615.273(043.2)
1613. Grosul, Iea.
Efectele statinelor în tratamentul pacienţilor supuşi intervenţiei coronariene percutanate :
14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / Grosul Iea ;
IMSP Inst. de Cardiologie. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 25 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21.

59
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

[2013-87 Teze].
616.127-005.4+615.272.4(043.2)
1614. Ianac, Igor.
Pasivitatea juridică – faţetă a conduitei legale în mecanismul asigurării drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale persoanei : Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (drept constituţional); orga-
nizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Ianac Igor ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău : A & V Poligraf, 2013. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (39 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
[2013-78 Teze].
342.7(043.2)
1615. Idem în lb. rusă : Правовая пассивность как разновидность правового поведения
в механизме обеспечения основных прав и свобод личности : Спец.: 12.00.02 – Публ. право
(конституционное право); организация и функционирование правовых ин-тов : Автореф. на
сосиск. ученой степ. кандидата юрид. наук. – Кишинэу : A & V Poligraf, 2013. – 34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-30 (39 tit.).
[2013-79 Teze].
342.7(043.2)
1616. Ignat, Anatolie.
Managementul producţiei de lactate din perspectiva cerinţelor Uniunii Europene : Specialita-
tea 08.00.05 – Econ. şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref. al tz. de doct. în
econ. / Ignat Anatolie ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică. – Chişinău
: IEFS, 2013. – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31 (12 tit.).
[2013-98 Teze].
338.439.64:637.1(043.2)
1617. Istrati, Dorin.
Bio-R-terapie endodontică a periodontitei apicale cronice în dinţi imaturi : 14.00.21 – Stoma-
tologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Istrati Dorin ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. – 30 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (53 tit.).
[2013-71 Teze].
616.314-002+615.37(043.2)
1618. Jecev, Ivan.
Natura juridică a puterii de stat la etapa contemporană : Specialitatea : 12.00.01 – Teoria
generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept : Autoref. al tz.
de doct. în drept / Jecev Ivan ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 29 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (22 tit.).
[2013-112 Teze].
340.12:342.5(043.2)
1619. Jianu, Eugenia.
Calitatea comunicării pedagogice din perspectiva valorificării metodelor interactive în învă-
ţământul preuniversitar : Specialitatea : 13.00.01 – Ped. generală : Autoref. tz. de doct. în ped. /
Jianu Eugenia ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "Ion
Creangă"). – 30 p. : fig. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (55 tit.).

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-103 Teze].
37.091(043.2)
1620. Malai, Leonid.
Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice :
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare : Autoref.
tz. de doct. în tehn. / Malai Leonid ; Univ, Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : Centrul editorial
UASM, 2013. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (16 tit.).
[2013-105 Teze].
631.539.3(043.2)
1621. Maxim, Igor.
Timectomia toracoscopică video-asistată precoce în miastenia gravic nontumorală :
14.00.27 – chirurgie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Maxim Igor ; Inst. Publ. Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 25 p. : fig. color, tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21 (39 tit.).
[2013-77 Teze].
616.438-089.87-072.1:616.831.8-009.17(043.2)
1622. Misic, Octavian.
Particularităţile clinico-electrofiziologice ale axonopatiilor periferice : 14.00.13 – Neurologie :
Autoref. tz. de doct. în medicină / Misic Octavian ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (33 tit.).
[2013-74 Teze].
616.833-031.1/.3-036.1-072.7(043.2)
1623. Mişin, Serghei.
Caracteristica consituţională a parlamentarismului din Republica Moldova: studiu juridico-
comparativ : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea
instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. în drept / Mişin Serghei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 28 p. ; 21 cm.
Bilbiogr.: p. 23-25 (26 tit.).
[2013-75 Teze].
342.53+342.4(478)(043.2)
1624. Idem în lb. rusă : Конституционная характеристика парламентаризма в Респуб-
лике Молдова: сравнительно-правовой анализ : Спец.: 12.00.02 – Публ. право (конституци-
онное); организация и функционирование правовых учреждений : Автореф. дис. на соиск.
ученой степ. д-ра права. – Кишинэу : Print-Caro, 2013. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (26 tit.).
[2013-76 Teze].
342.53+342.4 (478)(043.2)
1625. Mocanu, Veronica.
Dimensiunea juridică a protecţiei datelor cu caracter personal : Specialitatea : 12.00.01 –
Teoria genrală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept :
Autoref. al tz. de doct. în drept / Veronica Mocanu ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (24 tit.).

61
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

[2013-82 Teze].
342.721(043.2)
1626. Morega, Diana Elena.
Legitima apărare şi starea de necesitate : Specialitatea : 12.00.08 – Drept penal (drept pe-
nal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Morega Diana Elena ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişi-
nău : ULIM, 2013. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliog.r: p. 22-23 (24 tit.).
[2013-80 Teze].
343.228 (043.2)
1627. Munteanu, Bogdan Gheorghe.
Teoreme limită şi aplicaţii la fiabilitatea sistemelor : 112.03 – Cibernetică matematică şi cer-
cetări operaţionale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Munteanu Bogdan Gheorghe
; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Departamentul Matematici Aplicate.
– Chişinău : S. n., 2013. – 33 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (15 tit.). – F. f. de tit. – 60 ex.
[2013-73 Teze].
519.2(043.2)
1628. Palade, Valeriu.
Tratamentul crio-electrochirurgical al melanomului malign: aspecte clinico-morfologice :
14.00.14 Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Palade Valeriu ; IMSP Inst.
Oncologic. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (67 tit.).
[2013-85 Teze].
616.5-006.81-089+615.832.9(043.2)
1629. Popescu, Liliana.
Aspecte tehnologice şi nutriţionale ale produselor lactate acide cu soriz germinat : Autoref.
tz. de doct. în tehn. : 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare : (Tehnologia produselor din
lapte) / Popescu Liliana ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 31 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (26 tit.).
[2013-106 Teze].
637.146:637.146.34(043.2)
1630. Postovan, Dumitru.
Aspecte teoretice şi practice ale "Dreptului discreţionar" în activitatea organelor statale :
Specialitatea 12.00.01. Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor
politice şi de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Dumitru Postovan ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (10 tit.).
[2013-83 Teze].
340.13/14+342.6(043.2)
1631. Prisăcaru, Olesea.
Arsurile termice la copii de vârstă 0-5 ani. Particularităţile clinico-paraclinice şi atitudinea chi-
rurgicală : 14.00.35 – Chirurgie pediatrică : Autoref. tz. de doct. în medicină / Prisăcaru Olesea ;
Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina,
2013. – 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-24 (47 tit.).

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-104 Teze].
616-001.17-053.2-089.844(043.2)
1632. Statnic, Oxana.
Optimizarea predării limbii germane prin intermediul strategiilor comunicative : Specialitatea
: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (lb. germ.) : Autoref. tz. de doct. în ped. / Statnic Oxana
; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "Ion Crean-
gă"). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (38 tit.).
[2013-99 Teze].
37.016.046:811.112.2(043.2)
1633. Idem în lb. rusă: Оптимизация обучения немецкому языку посредством коммуни-
кативных стратегий : Спец.: 13.00.02 – теория и методика обучения (нем. яз.) : Автореф. дис.
на соиск. ученой степ. д-ра пед. наук. – Кишинэу : Б. и., 2013 (Тип. КГПУ им. И. Крянгэ). – 31
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (38 tit.).
[2013-100 Teze].
37.016.046:811.112.2(043.2)
1634. Ţînţari, Stanislav.
Opţiuni diagnostico-curative în traumatismele abdominale deschide : 14.00.27 – chirurgie :
Autoref. tz. de doct. în medicină / Ţînţari Stanislav ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (34 tit.).
[2013-84 Teze].
617.55-001.4-07(043.2)
1635. Ursu, Sorina.
Aprecierea capacităţilor reducătoare ale compuşilor vinurilor roşii din diferite zone vinicole
ale Republicii Moldova : 05.18.07 – tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice : Autoref. tz. de
doct. în tehn. / Ursu Sorina ; Inst. Publ. Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (41 tit.).
[2013-92 Teze].
663.222(478)(043.2)
1636. Vicol, Marta Iuliana.
Dezvoltarea competenţelor comunicative la studenţi prin intermediul strategiilor didactice in-
teractive : Specialitatea : 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. tz. de doct. în ped. / Vicol Marta
Iulian ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (36 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
[2013-90 Teze].
378(043.2)
1637. Vlădescu, Ionuţ.
Particularităţile dezvoltării competenţei de comunicare didactică în contextul siatuaţiilor de
învăţare : Specialitatea 13.00.01 – Ped. generală : Autoref. tz. de doct. în ped. / Vlădescu Ionuţ ;
Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 33 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-30 (30 tit.).
[2013-109 Teze].
378(043.2)

63
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

1638. Zinicovscaia, Inga.


Studiul interacţiunii metalelor (Hg, Cr, Zn, Ag, Au) cu arthrobacter genra şi spirulina
platensis : 11.0011 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Autoref.
tz. de doct. în chimie / Zinicovscaia Inga ; Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
Unificat de Cercetări, Dubna, Rusia. – Chişinău : S. n., 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (24 tit.).
[2013-107 Teze].
546.3:504.45.06 (043.2)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Bulmaga, Petru 1475
A Buraciova, Elena 1433-34, 1531-32
Ababii, Victor 1385 Burlacu, Marcel 1411
Abramihin, Cezara 1387 Butnaru, Valentina 1526
Albină, Alina Elena 1601 C
Albu, Iurie 1565-66
Alexandrov, Eugeniu 1480 Caldare, Elena 1389-90
Alhazov, Artiom 1384 Cara, Angela 1466-67
Anastase, Ileana 1602 Caraman, Teodor 1481
Andreeva, Tatiana 1603 Carauş, Sergiu 1499
Antropov, Evgheni 1604 Caşu, Igor 1591-92
Pantelimon Matveevici, Arhimandrit 1399 Catalin, Ilie 1408
Armeanic, Alexandru 1412-13 Cazacu, Tamara 1522-23
Arnaut, Ana 1382 Cazanţeva, Olga 1580-81
Cepoi, Liliana 1592
B Cerevatov, Iurii 1451-56
Babin-Rusu, Tatiana 1520 Cernat, Victor 1493
Babiuc, Ana 1564 Cerniţanu, Mariana 1402, 1485
Babiuc, Constantin 1491 Chetraru, Aliona 1460
Bacinschi, Nicolae 1594 Chicu, Aurelia 1506
Baciu, Sergiu 1595 Chifa, Felicia 1422
Bahcivanji, Mihail 1499 Chindîbaliuc, Oleana 1605
Bahnarel, Ion 1483-84 Chiosa, Eugenia 1526
Bahnaru, Aurelia 1496-98 Chircă, Sergiu Ion 1407
Baieşu, Marina 1387 Chiruneţ, Zinaida 1495
Balan, Greta 1479, 1488 Chitoroagă, Ion 1548
Bâlici, Gheorghe 1538 Chitou, Ibrahim 1460
Balmuş, Victor 1409, 1596 Cimpoi, Mihai 1545, 1551, 1575
Bankova, I. D. 1535 Cimpoieş, Valentina 1438-44, 1462-64, 1524-
Banu, Gabriela 1542 25, 1528
Barac, Grigore 1476 Ciobanu, Grigore 1472
Barbăneagră, Alexandra 1522-23 Ciobanu, Ion 1409
Belei, Elena 1422-23 Ciobanu, Mircea 1574
Beloconnaia, Olesea 1565 Ciobanu, Rodica 1423
Berbeci, Ignat 1579 Ciocanu, Anatol 1539
Bîrcă, Alic 1387 Ciocanu, Gheorghe 1465, 1468
Boboc, Nicolae 1476, 1582 Ciopraga, Constantin 1575
Bocancea, Evelina 1474 Cirimpei, Octavian 1492
Bocancea, Viorel 1473-74 Codreanu, Alina 1412-13
Boclaci, Tatiana 1495 Cojocari, Lidia 1482
Bogaşevschi, Eugenia 1437 Cojocaru, Gheorghe 1585
Boicu, Dumitru 1574 Cojocaru, O. 1536
Boicu, Lidia 1457 Cojocaru, S. 1383
Borşevschi, Pavel 1394-95 Cojocaru, Svetlana 1384
Borşevski, Andrei 1408 Cojocaru, Tudor 1429
Bostan, Ion 1584 Cojocaru, Valentina 1607
Botgros, Ion 1472-74 Cojocaru, Vasile 1429
Boţan, Iulia 1437 Cojocaru, Viorica 1458
Braghiş, Maria 1426, 1521, 1573 Cojuşneanu, Natalia 1608
Bujor, Valeriu 1417 Colac, Tudor 1461
Cosuleanu, Nicolae 1460

65
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

Coşman, Sergiu 1499-1500 Focşa, Valentin 1500


Cotorcea, Stela 1418 Fornea, Iuliana 1485
Cozma, Dumitru 1469 Frumosu, Corneliu 1572
Creangă, Ion 1565 Furtună, Alexandru 1587
Cremeneac, Larisa 1495
Creţu, Liliana 1394-98 G
Crijanovschi, Iurie 1567 Gagim, Ion 1508
Crivoi, Aurelia 1482 Gaindric, C. 1383
Croitoru, Mariana 1502 Ganea, Mădălina 1511
Croitoru, Sergiu 1508 Gaţcan, Ştefan 1492
Crudu, Valeriu 1487 Gavriliţă, Lucia 1456
Cupcea-Josu, Argentina (1388) Ghețoi, Petru 1443-44
Curbatov, Oleg 1460 Gheorghe, Marian 1382
Curteanu, Ala 1494 Gheorghiţă, Eugen 1471-72
Cuşhnir, Suzanna 1408 Gliga, Elisabeta Egumena 1397
Cuşnirenco, L. 1518 Goian, Ion 1466
Cuzneţov, Larisa 1426 Golubev, Svetlana 1384
D Gorbaciova, Nina 1431-32, 1529-30
Grigore, Darie 1498
Dabija, Nicolae (1575) Grigore, Maria Florica 1611
Daghi, Victor 1516 Grosu, Alexandru 1612
Damian, F. 1465 Grosu, Lidia 1539
Daniliuc, Natalia 1402 Grosul, Iea 1613
Dencicov-Cristea, Lidia 1477-78 Groza, Daniela 1416
Dimitriu, Maria 1544 Groza, Lili 1481-82
Dîngă, Olesea-Olga 1540 Grozav, Natalia 1526
Dolea, Igor 1418 Guţu, Lilian 1475-76
Dolghi, Adrian 1590 Guţu, V. 1463
Donici, Vladimir 1473-74 Guţu, Vladimir 1427
Dorgan, Andrei 1576 Guzun, Silvia 1584
Dragnev, Demir 1593
Duca, Cristina 1507 H
Duca, Maria 1477 Harcenco, Boris 1514
Duda, Boris 1609
Duhlicher, Olga 1519 I
Dulgheru, Valeriu 1584
Dumanov, Veronica 1610 Ianac, Igor 1614
Dumbrăveanu, Albina 1526 Iasinschi, Iulia 1464-65
Dumbrăveanu, Ion 1526 Iastremschi, Virginia 1516
Ichim, Valentina 1445, 1506
E Ichim, Vitalie 1506
Ignat, Anatolie 1616
Edu, Inga 1538 Istrati, Dorin 1617
Eminescu, Mihai 1537
Ercanoglu, Murat 1476 J
Eremia, Ion 1588
Eţco, Constantin 1402, 1485 Jecev, Ivan 1618
Evtodienco, Vasile 1479, 1488 Jianu, Eugenia 1619
Jolondcovschi, Alexandru 1494-96
F
K
Felea, Alina 1590
Filip, Galina 1459 Karagançu, Vlad-Demir 1561

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Kravcenko, Vladimir 1542 Nikitin, Leonid 1534


Kravciuk, Natalia 1388
Kulikovski, Lidia 1388-90 O

L Obada-Bozian, Diana 1569


Odoleanu, Natalia 1582-83
Lari, Leonida 1542 Onofrei, Dorin 1529
Lisnic, Lidia 1515 Oprea, Valeriu 1451-56
Luca, Robert 1572 Ordinat, Oleg 1546
Lungu-Pînzari, Irina 1530 Osipov, Dumitru 1496-98
Lupov, Nicolae (1515) Osipov, Radu 1496
Lupu, Ilie 1466-67 Ostrofeţ, Gheorghe 1483-84
Lvovsky, Valeriu 1567
P
M
Pagu, Mariana 1587
Macovei, Gheorghe 1422 Palade, Valeriu 1628
Madan-Barbăneagră, Claudia 1543 Pascarel, Ion 1518
Malai, Leonid 1620 Pavel, Vasile 1527
Malcoci, Ludmila 1459 Pavlic, Teodora 1447
Malearovici, Arcadie 1386 Pâslariuc, Virgil 1591-92
Manolache, Alexandru 1545, 1551 Pitlik-Zacon, Alexandra 1570
Mardare, Marcela 1547 Plăcintă, Alexandru 1571
Marin, Vasile 1468 Plămădeală, Eugenia 1390
Matvei, Valeria 1391 Plămădeală, Viorica 1432
Maxim, Igor 1621 Pleşca, Ecaterina 1527
Mânăscurtă, Ioan 1539 Plotnic, Constantin 1385
Mătrăgună, Nelea 1486 Pogolşa, Lilia 1597
Mercanka, Mariya 1562 Pojoga, Nicolae 1589
Minciuna, Elena 1527 Popa, Elena 1573
Misic, Octavian 1622 Popa, Maria 1528
Mişin, Serghei 1623 Popa-Pădure, Ion 1544
Mîndru-Crudu, Maria 1502 Popescu, Liliana 1629
Mîrzac, Daniela 1568 Popov, Elena 1400
Mocanu, Valentina 1437 Popovici, Eugen 1412-13
Mocanu, Veronica 1625 Postolachi, Viorelia 1448-50
Morega, Diana Elena 1626 Postovan, Dumitru 1630
Moşin, Octavian 1431 Potârniche, Mihai 1576
Movila-Ghimpu, Valentina 1509-11 Prisăcaru, Olesea 1631
Mucilo, Maria 1580-81 Proca, Ion 1542, 1545
Munteanu, Alexandru 1423 Proca, Iulian 1399
Munteanu, Bogdan Gheorghe 1627 Prohin, Andrei 1518
Musteaţă, Sergiu 1591-92 Puşcaşu, Madlena 1391
Puţuntică, Anatolie 1582
N
R
Nagorneac, Serghei 1580-81
Nani, Mihail 1503-04 Railean, Valentin 1460
Negrei, Ion 1593 Răileanu, Vitalie 1539, 1541
Negrei, Viorica 1593 Roga, Victoria 1520
Negură, Gelu 1507 Romancenco, Elena 1487
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1522-23, 1529, Romanciuc, Ruxanda 1432, 1543, 1562
1591-92 Roscovan, Nina 1519
Nicolaiciuc, Valentina 1489 Roşca, Iurie 1403

67
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

Rotari, Oxana 1417 Ţ


Rotaru, Lilia 1385
Rotaru, Liliana 1458 Ţâra, Dumitru 1404-05
Rusnac, Eleonora 1407 Ţîbîrnă, Gheorghe 1493
Rusu, Svetlana 1411 Ţînţari, Stanislav 1634
Rusu, Tatiana 1467 Ţurcan, Arina 1418
Rusu, Valeriu 1411 Ţurcan, Galina 1392
Ţurcan, Svetlana 1599
S Ţvircun, Victor 1600
Silvestru, Aurelian 1430 U
Sircheli, Galina 1536
Sînchetru, Raisa 1566 Ungurean, Larisa 1583
Sîrbu, Ilie 1564 Ursache, Silvia 1451-56
Sîrbu, Nina 1420 Ursu, Constantin 1424
Sîrodoev, Igor 1580-81 Ursu, Ludmila 1466-67
Snegur, Mircea 1404-05 Ursu, Sorina 1635
Sochircă, Vitalie 1580-82 Ursu, Valentina 1589
Socolov, Tatiana 1424 Uzun-Negrescu, Oxana 1535
Solonari, Sergiu 1471 V
Solovei, Rodica 1459
Soltan, Petru 1391 Vacarciuc, Mariana 1508
Stanţieru, Jorj Ion 1546 Varzari, Pantelimon 1406
Statnic, Oxana 1632 Vasilioglu, K. K. 1535
Stoletnäya, A. I. 1535 Vasilioglu, Konstantin 1536
Stoletnäya, Ana 1536 Verdeş, Tatiana 1517
Stratan, Valentina 1493 Verejanu, Dan 1550
Stratulat, Oleg 1414 Verejanu, Daniel 1548-50
Stratulat, Petru 1494 Verejanu, Renata 1548-49
Suceveanu, Arcadie 1551 Vicol, Marta Iuliana 1636
Vieru, Grigore 1551
Ş Vizir, Elena 1572
Şalaru, Gheorghe 1498 Vlădescu, Ionuţ 1637
Şarov, Igor 1591-92 Volcovscaia, Maria 1433-34, 1531-32
Şevcenco-Zaharia, Liliana 1512 Z
Şişcanu, Gheorghe 1477-78
Şuberneţchi, Ion 1400-01 Zaharia, Liliana 1513
Şveţ, Natalia-Maria 1391 Zaharia, Victor 1418
Zanet, Ana 1563
T Zanet, Todur 1537, 1563
Tabaran, Angela 1513 Zastavniţchi-Şeremet, Ludmila 1507
Tagadiuc, Olga 1491 Zămosteanu, Gheorghe 1400-01
Tamazlâcaru, Elena (1389), 1576 Zglavoci, Valentina 1530
Tărîță, Zinaida 1522-23 Zinicovscaia, Inga 1638
Timuţa, Aliona 1438-44, 1448-50, 1462-64, Zmeu, Rodica 1570
1524-25, 1528 А
Tincu, Aurelia 1390
Tkacenko, Alexandra 1470 Андроник, Габриел 1514
Tofan-Bâlici, Maria 1547 Ариков, Георгий 1421
Tomoianu, Carolina 1508
Tricolici, Claudia 1389-90 Б
Tronciu, Vasile 1598 Березин, Алексей 1559

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Бороган, Галина 1514 Н


В Нiкiтченко, А. 1534
Нани, Михаил 1505
Велишко, Надежда 1475 Недерица, Александру 1415
Венгеренко, А. Н. 1393
О
Г
Олару, Алексей 1578
Гнатюк, Алиса 1416 Олийнык, Ярослав 1410 П
Гремальски, Анатол 1386
Гремальски, Лудмила 1386 П
Д Панько, Виктор 1578
Пасинковская, Людмила 1577
Драгалина, Галина 1475 Паскарь, Лариса 1577
Ж Попов, Александр 1557
Присакар, Татьяна 1415
Жалбэ, Валерий 1490 Проценко, В. И. 1393
Пушкин, Илья 1554
И
Р
Иванов, Юрий 1556
Руссо, Мариэтта 1559
К
С
Кайсын, Лариса 1501
Киселёв, Антон 1554 Статник, Оксана 1633
Киндыбалюк, Оляна 1606 Скрипник, Сергей 1555
Кожухар, К. С. 1534
Константинова, Анна 1558 Т
Крецу, Кристина 1558 Туницька, М. В. 1534
Кудрин, Владимир 1416
Кудрицкая, Светлана 1475 У
Л Устиян, Иван 1410
Литвинова, Татьяна 1475 Х
Лупашко, Михаил 1555
Хынку, Мирча-Михаил 1552-53
М
Я
Мишин, Сергей 1624
Млечко, Татьяна Петровна 1533 Янак, Игорь 1615
Ч
Чеботарёва, Валентина 1560

69
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

Index de titluri

14th International Conference on membrane International Conference 1383, 1465


Computing 1384 Istoria românilor şi universală 1592
Agenda activităţii manageriale a directorului Landslide Susceptibility Assessment in the
1435 Central Part of Republic of Moldova 1476
Agenda educatorului 1437 Le rôle des universités et des universitaires
Agenda elevului 1436 dans l'économie de la connaissance 1460
Animale sălbatice 1564 Lecturi literare 1574
Anuarul Fotbalului Moldovenesc 1516 Limba română 1528
Argentina Cupcea-Josu: critic literar, traducă- Ludmila Zastavniţchi-Şeremet 1507
tor, publicist 1388 Management educaţional 1429
Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, Managementul deşeurilor biodegradabile
inovării şi integrării 1414 1496-98
Buletin ştiinţific al tinerilor istorici 1585 Materialele lucrării Conferinţei Internaţionale la
Calendar Naţional 2013 1391 Criminologie ... 1417
Caracteristica şi valorificarea raţională a Poetul ca Apostol : Nicolae Dabija – 65 1575
plantelor ...1499 Portret în mişcare. Ion Mărgineanu 1390
Centru Comunitare Multifuncţionale 1424 Problema omului în filozofie şi economice
Cheia succesului 1427 1392
Community Multifunctional Centers 1424 Proceduri de recoltare şi prelucrare al produ-
Conferinţa cadrelor didactice "Asigurarea selor patologice ... 1487
accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei..." Proceduri judiciare civile 1423
1425 Psihologie medicală 1485
Culegere de teste de caz... 1422 Raport asupra Studiului de evaluare a necesi-
Determinarea sensibilităţii agenţilor bacterieni tăţilor... 1494
... 1479 Relaţiile externe ale Ţării Moldovei... 1588
Diagnosticul microbiologic al infecţiilor intesti- Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus"
nale 1488 1584
Echitare şi siguranţă 1419 Soroca 1579
Elena Tamazlâcaru 1389 Şcoala şi Biserica – parteneriat pentru educa-
Equity & Safety 1419 ţie 1431
Eu şi economie 1428 Tehnologia creşterii taurinelor... 1500
Experienţe practice în incluziunea educaţiona- Titularii brevetelor de invenţie... 1382
lă... 1458 Военный сектор 1555
Fizică 1473 История румын и всеобщая история 1593
Gagauz dili hem literatura 1535 Кишинёв 1557
Geografia fizică a Republicii Moldova 1582 Украïнська мова i лiтература 1534
Ilieşi Mălăieş 1566 Физика 1474
Indice de termeni 1527 Химия 1475

Index de subiecte
Abecedare 1448-50 Asistenţa medicală în maternităţi 494
Activitate bancară 1414 Bănci 1414
Advocacy 1408 Biologie 1477-78
Agenţi bacterieni 1479 Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea
Alunecări de teren 1476 1400-01
Analiza discursului 1517 Boli ale dinţilor, tratament 1489
Anatomia sistemului nervos 1482 Botanică, dicţionare 1480
Antrenament grafic pentru copii 1438 Bucate moldovenenşti, reţete 1502
Arbori 1451 Calendare, date memorabile 1400

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cărţi de colorat 1564 - universală 1590-93


Centre Comunitare Sociale 1424 Învăţământ, primar 1447
Chimie 1475 - superior, economie 1460
Conflicte de muncă, mediere 1411 Limbi, engleză, dicţionare 1518-19
Contabilitate financiară 1415 - găgăuză 1535-36
Criminalitatea în Republica Moldova 1417 - germană 1520
Criochirurgia în oncologie 1493 - română 1521, 1524-1530
Culori 1453 - - dicţionare 1518
Deicticele în discursul politic 1517 - rusă 1531-33
Deşeuri biodegradabile, management 1496-98 - - metodica predării 1433-34
Deşeuri organice, prelucrare 1495 - ucraineană 1534
Dinţi, boli, tratament 1489 Limbaje de asamblare 1385
Doctrine economice 1392, 1410 Literatură, critică şi interpretare 1573
Drept, fiscal 1412-13 - găgăuză, critică şi interpretare 1535-36
- procesual civil 1422 - găgăuză din Republica Moldova 1561-1563
Ecuaţii integrale 1469 - pentru copii 1564
Educaţie 1425 - română 1524,1537
- artistico-plastică 1506 - - critică şi interpretare 1574
- creştină 1431 - - indici bibliografici 1390
- creştin-ortodoxă 1394-98 - - pentru copii 1565-66
- incluzivă 1459 - - română din Republica Moldova 1538-53
- moral-civică 1430 - - critică şi interpretare 1574-76
- muzicală 1508-13 - - indici bibliografici 1388-90
- preşcolară 1437, 1451-56 - - pentru copii 1567-72
Elita politică în Republica Moldova 1406 - rusă 1554
Evidenţă contabilă, instituţii publice 1505 - - metodica predării 1433-34
Figuri geometrice 1454 - rusă din Republica Moldova 1555-60
Filozofie socială 1392 - - critică şi interpretare 1576
Finanţe internaţionale 1414 - ucraineană, critică şi interpretare 1532
Fizică 1472-74 Lobby 1408
Fiziologia sistemului nervos 1482 Logistică 1393
Flori, de câmpie 1455 Logopedie 1457
- de pădure 1455 Management educaţional 1429, 1435
Folclor, metodica predării 1432 Managementul resurselor umane 1387
Fotbal, Republica Moldova 1516 Matematică 1462-67
Geografia fizică a Republicii Moldova 1582-83 - aplicativă 1439
Geografie social-economică 1581 - cibernetică 1384
Hepatită virală 1490 - pentru preşcolari 1440-44
Hipertensiune arterială, copii 1486 Mănăstirea de maici "Sfântul Mare Mucenic
Igienă generală 1483-84 Gheorghe" 1399
Impozite, obligativitate 1412-13 Microorganisme 1479
Incluziune educaţională 1458 Minori, răspundere penală 1418
Infecţii intestinale, diagnostic 1488 Modele matematice 1470-71
Informatică 1386,1465 Nefrologie clinică 1490
Infracţiuni 1420-21 Oncologie 1493
Institutul de Reforme Penale din Republica Parteneriat în educaţie 1426
Moldova 1419 Partide politice, Republica Moldova,
Instrumente muzicale 1456 organizare, funcţionare 1409
Intelegenţă artificailă 1383 Pianul 1514
Istorie 1585-86 Plante furagere 1499
- militară 1555 Politică şi guvernare, memorii 1404-05
- românilor 1584,1590-93 Porci, boli, protecţie 1501

71
Cronica cărţii Nr 8-2013 ≡ Book annals Nr 8-2013

Prelucrarea laptelui 1500 Şcoala – familia – societatea 1426


Procedură civilă 1423 Taurine, creştere, întreţinere 1500
Programe de calculator, sisteme de operare Tehnologii informaţionale 1384
1385 Teoria economică în opera lui Mihai Eminescu
Psihologie, medicală 1485 1410
- socială 1402 Teoria numerelor 1468
Războiul din Transnistria, 1992 1589 Titularii brevetelor de invenţie 1382
Sechele cicatriciale, tratament chirurgical Tradiţii populare cinegetice 1461
1492 Tuberculoză, diagnostic 1487
Sistem nervos 1482 Turism 1416

Index geografic

Ciuciuleni, raionul Hânceşti, Soroca,


istorie 1587 istorie 1579
Republica Moldova, politică economică 1403 Tighina,
- politică internă 1403 turism 1416
- relaţii externe 1407,1588 Ţara Moldovei, relaţii externe 1588

Index de editori
A & V Poligraf 1614-15 Ideal 1545, 1551
AGEPI 1382 IEFS 1602-03, 1616
Arc 1407, 1475, 1583, 1589 Impressum 1460
ArtPoligraf 1595 Ingeocad 1580-81
ASEM 1387, 1392, 1412-14 Institute of Mathematics and Computer
Balacron 1445-46 Science 1383-84
Baştina-Radog 1575 Institutul de Inginerie Electronica şi Nano-
BNRM 1391 tehnologii "D. Ghiţu" 1604
Bons Offices 1438-39, 1448-50, 1462-64, 1524-25, Insitutul de Istorie, Stat şi Drept 1585
1528 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnolo-
Cadran 1447, 1530 gii în Zootehnie şi Medicină Veterinară al
Camno-Grup 1394-98 Ministerului Agriculturii şi Industriei Ali-
Cartea Juridică 1418-19 mentare 1495, 1500
Cartier 1473-74, 1522-23, 1529, 1591-92 Interprint 1521, 1573
Centrul editorial al UASM 1620 Iulian 1502, 1579, 1590
CEP USM 1420-23, 1429, 1465, 1468, 1470, 1482, Junior Achievement Moldova 1427-28,
1492, 1503-05, 1520, 1540, 1588, 1598, 1605-06, 1436
1618, 1625, 1630, 1636-37 Lexon-Prim 1472
Civitas 1593 Libresco 1564
Cu drag 1415, 1526 Lumina 1440-44
Cuvîntul-ABC 1431 Magna-Princeps 1388
Editerra Prim 1477-78, 1577 Masterprint 1486
Elan Inc 1487 Medicina 1402, 1483-85, 1489, 1599,
Epigraf 1509-13 1608-09, 1617, 1631
Federaţia Moldovenească de Fotbal 1516 Mediul Ambiant PP 1476
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova 1424 Metrompaş 1557
Foxtrot 1390, 1494 Nica-Grafic-Print 1569
Fundaţia "Draghiştea" 1404-05 Notograf Prim 1481, 1496-98, 1558
Garomont-Studio 1600 OMCT 1548-50
Grafema Libris 1389, 1399, 1461, 1541 Policolor 1458

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pontos 1406, 1432, 1493, 1514, 1518-19, 1543, ULIM 1417, 1626
1547, 1562-63, 1567, 1570 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică
Print-Caro 1568, 1610, 1612-13, 1621-24, 1634 şi Sport a Republicii Moldova 1601, 1611
Profesional Service 1527, 1537-39, 1576 Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din
Promo plus 1565-66 Moldova 1559, 1578
Prut Internaţional 1433-34, 1466-67, 1531-32, Universitatea Populară 1403
1542, 1572, 1587 Universul 1546
Silvius Libris 1451-56 UTM 1584
Ştiinţa 1386, 1469, 1508, 1534-36, 1574, 1582 Valinex 1533
Tehnica-Info 1471, 1561 ГАУМ 1501
Tehnica-UTM 1840, 1629, 1635 Полиграфист 1560
Tocono 1430

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-53-223-5 1410
ISBN 978-9975-65-235-3 1440
ISBN 978-9975-65-121-9 1441
ISBN 978-9975-65-119-6 1442
ISBN 978-9975-65-233-9 1444
ISBN 978-9975-80-134-8 1448
ISBN 978-9975-80-136-2 1449
ISBN 978-9975-80-450-9 1462
ISBN 978-9975-80-332-8 1463
ISBN 978-9975-9717-6-8 1478
ISBn 978-9975-80-333-5 1525

73
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

CRONICAARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
AUGUST NR 8 AUGUST
(2663-3076)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2663. Maier, Lidia. Incubatoarele de inovare – entităţi de susţinere a competitivităţii între-
prinderilor mici şi mijlocii în economia modernă = Innovation incubators – entities of support of
small and medium-sized enterprises competitiveness in the modern economy / Lidia Maier // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 67-86 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 86.
(Vezi de asemenea Nr 2685)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2664. Alhazov, Grigori. Moldovenii care au redefinit e-mailul = Молдаване, изменившие
электронную почту = The Moldovans who redefined the e-mail : [Compania RITLabs din Chişinău]
/ Grigori Alhazov // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 66-67 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2764, 2769, 2807)

005 Conducere şi organizare. Management


(Vezi Nr 2700)

005.1 Teoria şi practica organizării


(Vezi Nr 2701)

006 Standardizare şi standarde


(Vezi Nr 2915)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2665. Игнатченко, Ирина. Административно-правовые аспекты международного
сотрудничества государств-участников СНГ в сфере культуры / Ирина Игнатченко // Legea şi
viaţa. – 2013. – Nr 8. – P. 47-51. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51.
(Vezi de asemenea Nr 2972, 2986, 2997, 3002)

02 BIBLIOTECONOMIE
2666. Ouş, Ludmila. Biblioteca Publică bălţeană la o nouă treaptă de instruire continue :
[despre activitatea Bibl. "Eugeniu Coşeriu" din Bălţi] / Ludmila Ouş // Realităţi Culturale. – 2013. –
Nr 8. – P. 10.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2667. Sitaru, Lidia. Biblioteca Publică în vizorul comunităţii : [pe marginea activităţii bibl.
publ. din raionul Orhei] / Lidia Sitaru // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 7. – P. 11-12 : fot.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 2731)

070 Ziaristică. Presă


2668. Голя, Анатолий. Является ли пресса бизнесом? : [о развитии молд. средств
массовых информации (СМИ)] / Анатолий Голя // Profit. – 2013. – Nr 7/8. – P. 108-111 : fot. –
(Творчество & Деньги).

1Filozofie. Psihologie
1/14 Filozofie
2669. Mustaţă, Gheorghe. Rabindranath Tagore invită omul să se rearmonizeze cu natu-
ra : [studiu filosofic despre gândirea indiană] / Gheorghe Mustaţă // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P.
8-12. – Referinţe bibliogr. : p. 12.

159.9 Psihologie
2670. Brînză, Dorina. Comportamentul copiilor generat de stilul parental / Dorina Brînză //
Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia moder-
nă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P.
70-73. – Bibliogr. : p. 73.

2671. Cotorobai, Maria. Repercusiunile factorilor psihosociali în declanşarea stresului la


copii / Maria Cotorobai, Aurelia Crivoi // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 168-169. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 169.

2672. Ivanciu, Ionuţ Gabriel. Aplicarea micro-expresiilor în psihologie / Ionuţ Gabriel


Ivanciu, Iulia Mihaela Mihai // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi
tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 159-165. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 165.

2673. Lozan, Ala. Rolul familiei în educaţia copiilor hiperactivi : posibilităţi şi perspective /
Ala Lozan // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în
educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 99-102. – Bibliogr. : p. 102.

2674. Olărescu, Valentina. Familia, influenţarea educaţională şi comportamentul deviat al


copilului / Valentina Olărescu, Armand Veleanovici // Profilaxia tulburărilor comportamentale la
minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract.
a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 39-42. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 42.

2675. Panţîru, Tatiana. Înlocuirea comportamentelor indezirabile cu comportamente dezi-


rabile / Tatiana Panţîru // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi
tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 91-94 . – Bibliogr. : p. 94.
75
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2676. Paşalău, Nicoleta-Doina. Tulburările de conduită ale adolescenţilor şi consecinţele


acestora asupra propriei dezvoltări personale, asupra familiei, asupra şcolii şi, pe termen lung,
asupra societăţii / Nicoleta-Doina Paşalău // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori :
inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psiho-
logilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 47-50. – Bibliogr. : p. 50.

2677. Perciun, Natalia. Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi în terapia cognitiv-


comportamentală de grup : [eficacitatea şedinţelor de trening : psihologia personalităţii în dezvolta-
re] / Natalia Perciune, Artiom Andrusenco // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori :
inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psiho-
logilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 136-143 : fig., tab. – Bibliogr. : p. 141.

2678. Perjan, Carolina. Relaţia dintre motivaţie şi autorealizarea la tineri : [cercetare psi-
hologică] / Carolina Perjan, Corina Perjan // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori :
inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psiho-
logilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 130-131. – Bibliogr. : p. 131.

2679. Racu, Iulia. Anxietatea la adolescenţi : [studiu psihologic] / Iulia Racu, Inga Taran //
Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia moder-
nă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P.
170-174 : fig., tab. – Bibliogr. : p. 174.

2680. Savca, Lucia. Eşecul în consilierea părinţilor în funcţie de geneza tulburărilor de


conduită la copii : [studiu psihologic] / Lucia Savca // Profilaxia tulburărilor comportamentale la
minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract.
a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 31-34. – Bibliogr. : p. 34.

2681. Şişianu, Anna. Eul-real versus eul-ideal – potenţiale cauze ale tulburărilor de com-
portament la minori : [studiu psihologic] / Anna Şişianu, Angela Potâng // Profilaxia tulburărilor
comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a
9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 43-46. – Bibliogr. : p. 46.

2682. Анцибор, Л. М. Развитие самопонимания как способ профилактики


девиантного поведения подростков / Л. М. Анцибор, В. Н. Кириченко // Profilaxia tulburărilor
comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a
9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 132-135. – Bibliogr. : p.
135.
(Vezi de asemenea Nr 2733, 2764-65, 2767, 2769, 2771, 2773-74, 2776-79, 2836)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2683. Băieşu, Nicolae. Preotul şi omul de ştiinţă Dimitrie Balaur : (110 ani de la naştere) /
Nicolae Băieşu // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 8. – P. 13-14 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

2684. Boiciuc, Modest Dănuţ. Responsabilitatea, atitudine în faţa cuvântului lui Dumne-
zeu şi a chemării divine : meditaţii / preot Modest Dănuţ Boiciuc // Luminătorul. – 2013. – Nr 2. – P.
42-49. – Referinţe bibliogr. : p. 49.
76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2685. Danalache, Teodor. Învierea promisă de ştiinţă : [învierea trupurilor se întemeiază


pe Învierea lui Hristos şi nu prin criogenizare : studiu] / Teodor Danalache // Luminătorul. – 2013. –
Nr 2. – P. 8-13.

2686. Scurtu, Elena. Avortul şi pruncuciderea – rătăcire în umbra morţii : (studiu din gân-
direa teologiei creştine) / Elena Scurtu // Luminătorul. – 2013. – Nr 2. – P. 50-64. – Referinţe
bibliogr. : p. 63-64.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Sociologie
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2687. Mocanu, Victor. Aspecte istorice şi socio-politice ale stratificării societăţii în Repu-
blica Moldova = Historical and socio-political aspects of the stratification in the Republic of
Moldova's society / Victor Mocanu, Andrei Dumbrăveanu // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2.
– P. 190-199. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 199.
(Vezi de asemenea Nr 2693)

316.6 Psihologie socială


(Vezi Nr 2803)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
(Vezi Nr 2775)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2688. Moldova′s national days = Limba noastră română : [pe marginea manifestărilor
dedicate sărbătorilor oficiale : Ziua Independenţei Rep. Moldova" şi "Limba Noastră", marcate la 28
aug., 31 aug.] // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 12-13 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.,

2689. Roşca, Nicolae. Dum spero? : [despre schimbările soc.-pol. şi perspectivele reale
de dezvoltare a Rep. Moldova : editorial] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – 6-7 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2733, 2998)

324 Alegeri
2690. Popescu, Radu. Radu Popescu : Despre iubire, lecţii, şuturi în gură şi mici pacturi
de neagresiune : [interviu cu consultantul în proiecte de organizare şi gestionare a campaniei
electorale în României şi Rep. Moldova, specialist în marketing] / text de Angela Braşoveanu ;
imagini de Eduard Bâzgu // Punkt. – 2013. – Nr 54. – P. 96-111 : fot.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică extern


2691. Aliyev, Namig Hasan Oglu. Namig Hasan Oglu Aliyev : Am adus în Moldova o par-
te din căldura şi aroma Azerbaidjanului : [interviu cu Ambasadorul misiunii diplomatice azere în
Rep. Moldova] / text de Sorina Ştefârţă ; imagini de Eduard Bâzgu // Punkt. – 2013. – Nr 54. – P.
70-75 : fot.

2692. Мозер, Уильям. Чего мне не хватает в Молдове – это моих детей : [интервью с
Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова У. Мозер и с его супру-
гой Мари] / записала Марина Шупак // Aquarelle. – 2013. – Nr 7/8. – P. 22-24 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2731)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2693. Ciubotaru, Viorel. Mitul integrării europene : [a Rep. Moldova : interviu cu V. Ciubo-
taru, expert în managementul strategic, globalizare şi strategii de comunicare socială] / consemna-
re de Mariana Tabuncic // Profit. – 2013. – Nr 7/8. – P. 113-119 : fot. – Idem. în lb. rusă : P. 75-81 :
fot.
(Vezi de asemenea Nr 2691-92, 2751)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 3075)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
(Vezi Nr 2690)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
(Vezi Nr 3072)
330 Economie în general. Economie politică
2694. Macari, Vadim. Abordări teoretico-metodologice ale competitivităţii economice =
Theoretical and methodological approaches to economic competitiveness / Vadim Macari // Eco-
nomie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 15-20. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20.

2695. Manole, Tatiana. Utilizarea modelelor macroeconomice în analiza echilibrului valo-


ric = Use of the macroeconomic models in the analysis of the balance valua / Tatiana Manole,
Sofia Scutaru // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 21-33 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


(Vezi Nr 2802, 2881)

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locu-


inţe
2696. Leah, Tamara. Modificarea structurii fondului funciar în rezultatul reformelor agrare :
studiu comparativ / Tamara Leah // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 6/7. – P. 8-11 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11.

2697. Zapşa, Galina. Aspectele regionale de dezvoltare a relaţiilor de proprietate în agri-


cultură = Regional aspects of development of the property relations in agricultura / Galina Zapşa //
Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 87-92 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2698. Buciuşcan, Silvia. Dezvoltarea responsabilităţii sociale în cadrul întreprinderilor din
Republica Moldova ca obiectiv strategic de integrare în comunitatea europeană = Devepment of
social responsibility in moldovan enterprises as a strategic objective of integration in the European
Community / Silvia Buciuşcan, Mariana Şendrea // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 42-
46 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46.

2699. Efros, Stela. Aspecte ale antreprenoriatului constructiv în contextul relaţiilor econo-
mice de piaţă = Aspects of constructive entrepreneurship in the market economic relations / Stela
Efros // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 134-148 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 148.

2700. Prodanciuk, Mihail. Integrarea rapoartelor financiare şi non-financiare în condiţiile


manageriale = Integration of financial and non-financial reports under management conditions :
[implementarea în activitatea companiilor autohtone a raportului corporativ] // Mihail Prodanciuk //
Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 60-66 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66.

2701. Soares Szasz, Lorand. Lorand Soares Szasz : Dacă aş fi politician, m-aş uita la ţa-
ră ca la o afacere… : [interviu cu trainerul în antreprenoriat, dir. firmei "Coaching 4 You"din Româ-
nia] / text de Valeriu Caţer // Punkt. – 2013. – Nr 54. – P. 112-118 : fot.

2702. Taranenco, Lilia. Impactul crizei economice asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
din Republica Moldova şi eficienţa utilizării metodelor manageriale = Economic crisis impact on
small and medium enterprises in the Republic of Moldova and the efficiency of managerial methods
/ Lilia Taranenco // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 179-189 : fig. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 189.
(Vezi de asemenea Nr 2663)

336 Finanţe
2703. Crijanovschi, Stela. Dinamica datoriei de stat : aspectul metodologic = State debt
dynamics : the methodological aspect / Stela Crijanovschi // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr
2. – P. 122-124 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 124.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2704. Croitoru, Aliona. Abordarea factorială a competitivităţii în domeniul managementu-


lui bancar = Factorial approach of the competitiveness in the banking management sector / Aliona
Croitoru // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 161-168 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 168.

2705. Dodon, Svetlana. Căile de perfecţionare a aspectelor conceptuale privind echilibra-


rea bugetară = Ways to improve conceptual aspects of balancing the budget / Svetlana Dodon //
Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 125-133. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 133.

2706. Drăguţanu, Dorin. Inflaţie sub aşteptări : [interviu cu D. Drăguţanu, preşedinte al


Băncii Naţ. a Moldovei] / consemnare de Alexandru Tanas // Profit. – 2013. – Nr 7/8. – P. 108-111 :
fot. – Idem în lb. rusă : P. 48-51 : fig., fot. – (Macroeconomie & Bănci).

2707. Tekaia, Ridha. Ridha Tekaia: Curiozitatea, energia şi amnezia selectivă : [interviu
cu preşedintele "Mobiasbancă-Group Société Générale"] / text de Angela Braşoveanu ; imagini de
Roman Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 54. – P. 38-47 : fot.

2708. Ţintirea inflaţiei – direcţia prioritară a asigurării stabilităţii ca permisă a regle-


mentării financiare şi creşterii economice / Iliadi Gh., Rotaru A., Dodon S. [et al.] // Economie şi
Sociologie. – 2013. – Nr 1 : Ed. supl. – P. 3-59 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 58-
59.

2709. Vicol, Carmina. Carmina Vicol : Deschideţi buzunarele! : [interviu cu directorul ge-
neral al ÎCS "Prime Capital" SRL cu oferta "Bani de buzunar"] / text de Cristina Jitari // Punkt. –
2013. – Nr 54. – P. 146-148 : fot.

2710. Аблина, Людмила. Налоговые аспекты перехода финансовых учреждений от


НСБУ к МСФО / Людмила Аблина // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 8. – P. 12-16 : fot.

2711. Гриник, Татьяна. Регистрация наличных денежных потоков через ККМ (кон-
трольно-кассовых машин) : актуальные проблемы и необходимость перемен / Татьяна Гри-
ник // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 8. – P. 41-46 : fot.

2712. Гричук, Петру. О регистрации налоговых накладных в ГЭРНН / Петру Гричук,


Валериу Северин // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 8. – P. 5-7 : fot.

2713. Дрэгуцану, Дорин. Погода для банков : [беседа с президентом Нац. банка
Молдовы (НБМ) Д. Дрэгуцану] / записал Александр Танас // Profit. – 2013. – Nr 7/8. - P. 20-25 :
fig., fot. – Idem. în lb. engl. : P.140-143. – (О банках подробно).

2714. Календарь налогоплательщика на сентябрь 2013 года // Contabilitate şi au-


dit. – 2013. – Nr 8. – P. 82-83 : tab.

2715. Чиреш, Елена. Акцизные марки и подакцизные товары: судебная практика /


Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 8. – P. 78-81: fot., tab.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2716. Чиреш, Елена. Программы поощрения клиентов и налогообложение


физических лиц / Елена Чиреш, Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr
8. – P. 49-52 : fig., fot.
(Vezi de asemenea Nr 2668, 2723-24)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2717. Coşer, Cornel. Esenţa economică a competitivităţii produselor agroalimentare şi a
managementului acesteia = Economic essence of competitiveness of agro-food products and its
management / Cornel Coşer // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 102-107 : fig. – Tit.,
text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107.

2718. Guţu, Viorel. Viorel Guţu : Agricultura de subzistenţă vs afacere de succes : [inter-
viu cu vice-ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova] / consemnare de cor. rev.
// Punkt. – 2013. – Nr 54. – P. 26-36 : fot.

2719. Lupuşor, Adrian. Expert-Grup prognozează o creştere modestă : [în dezvoltarea


economică a Rep. Moldova : interviu economic cu A. Lupuşor, dir. al Centrului Analitic Independent
Expert-Grup] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2013. – Nr 7/8. – P. 100-105 : fot.

2720. Потенциал аграрного сектора : [Респ. Молдова] // Profit. – 2013. – Nr 7/8. – P.


62-67 : fot. – (Базовая отрасль).
(Vezi de asemenea Nr 2687, 2698, 2702, 2727-28)

338.48 Turism. Economia turismului


(Vezi Nr 3071, 3076)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 2711, 2980)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2721. Donica, Andrei. Producerea şi comercializarea fructelor în ţările dezvoltate / Andrei
Donica, Mariana Donica // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 9-10. – Va
urma.

2722. Vârtosu, Ion. Exportul produselor vinicole e în creştere continuă / Ion Vârtosu //
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 2-3 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2728, 2734, 2933, 2983)

339.7 Finanţe internaţionale


2723. Cuhal, Radu. Politica macroprudenţială : poziţii conceptuale = Macroprudential
policy : conceptual positions / Radu Cuhal, Ludmila Stariţîna, Nicolae Basistîi // Economie şi Socio-
logie. – 2013. – Nr 2. – P. 47-59 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 59.
81
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2724. Tekaia, Ridha. Ridha Tekaia: Moldova este o destinaţie pentru investiţii de lungă
durată = Молдова это долгосрочные целевые инвестиции = Moldova is a target to invest and
stay for long : [interviu cu preşedintele Asoc. Investitorilor străini din Moldova şi preşedinte al
Mobiasbancă - Groupe Société Générale] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. –
P. 56-62 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

2725. Мирзоев, Тохир. МВФ и РМ: Сверка часов : [интервью с постоянным предста-
вителем МВФ в Респ. Молдова Т. Мирзоевым] / записала Инна Кывыржик // Profit. – 2013. –
Nr 7/8. – P. 52-56 : fot.

2726. Старинский, Николай. Статья соглашения международного валютного фонда


как источник правового регулирования валютных отношений в государствах-членах между-
народного валютного фонда / Николай Старинский // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 8. – P. 40-43.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2727. Nunziata, Enrico. Primul for economic moldo-italian = Первый молдавско-
итальянский экономический форум = The first Moldovan-Italian Forum : [al întreprinderilor italie-
ne şi moldo-italiene din Moldova, Chişinău, 22.05.2013] / Enrico Nunziata // Altitude. – 2013. – Nr
7/8. – P. 64-65 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

2728. Popova, Marina. Moldova şi Bulgaria: 20 de ani de colaborare binefăcătoare = Mol-


dova and Bulgaria: 20 years of beneficial collaboration : [cooperare economică] / Marina Popova //
Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 149-160 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 160 şi în subsol.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2729. Gheorghiţă. Mihail. În Europa cu laboratoare private de expertiză judiciară / Mihail
Gheorghiţă // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 8. – P. 4-8. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 8.

2730. Луцкий, Р. Разграничение права на естественное и позитивное : (теоретико-


правовой аспект) / Р. Луцкий // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 32-35. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35.
(Vezi de asemenea Nr 2742)

341 Drept internaţional


2731. Кирилюк, Н. Международные организации и реализация принципа суверенно-
го равенства / Н. Кирилюк // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 58-60. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 60.
(Vezi de asemenea Nr 2726, 2749, 2752)

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2732. Guţu, Angela. Cetăţenia – identitate juridică a persoanei / Angela Guţu // Legea şi
viaţa. – 2013. – Nr 8. – P. 25-27. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27.

2733. Rusnac, Svetlana. Nicolae Timofti, în căutarea echilibrului pierdut : [Preşedintele


Rep. Moldova ca factor al stabilităţii politice] / Svetlana Rusnac // Punkt. – 2013. – Nr 54. – P. 90-
94 : fot.

2734. Царенко, В. Граница как элемент территориального признака государства / В.


Царенко // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 28-32. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 32.
(Vezi de asemenea Nr 2665, 2745)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2735. Buga, Larisa. Reflecţii asupra conceptului de politică penală / Larisa Buga // Legea
şi viaţa. – 2013. – Nr 8. – P. 8-13. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12-13.

2736. Gumaniuc, Veaceslav. Consideraţii generale privind asistenţa medicală în peniten-


ciare / Veaceslav Gumaniuc // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 8. – P. 16-20. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 20.

2737. Oncioiu, Corina. Noţiunea de participant în procesul penal / Corina Oncioiu // Le-
gea şi viaţa. – 2013. – Nr 8. – P. 13-16. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

2738. Ахтырская, Н. К вопросу о методологии уголовного судопроизводства :


современное состояние и перспективы / Н. Ахтырская // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P.
15-18. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 17-18.

2739. Даньшин, М. Функции криминалистики как самостоятельной современной нау-


ки / М. Даньшин // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 18-21. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 21.

2740. Кваша, О. Теории соучастия в преступлении в уголовном законе и доктрине /


О. Кваша // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 21-24. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 24.

2741. Коваль, Юрий. Анализ криминалистической профилактики краж личного иму-


щества пассажиров, совершенных на железнодорожном транспорте Украины / Юрий Коваль
// Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 8. – P. 55-58 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
58.

2742. Орлеан, А. Уголовно-правовая охрана человека от посягательств, совершен-


ных с применением новых биомедицинских технологий : перспективы развития законода-
тельства / А. Орлеан // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 8-11. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 11.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2743. Стоян, В. Подсудность как условие права на предъявление иска в делах с уча-
стием нотариуса / В. Стоян // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 61-64. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 64.
(Vezi de asemenea Nr 2744, 2750, 2803)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
2744. Нижинский, С. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный
коррупционными действиями / С. Нижинский // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 73-76. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76.
(Vezi de asemenea Nr 2736)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


2745. Soare, Georgiana. Aspecte introductive privind dreptul de proprietate / Georgiana
Soare // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 8. – P. 21-24. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
24.

2746. Сычевская, А. Некоторые вопросы систематизации способов защиты прав


собственника в Украине и Республике Молдова / А. Сычевская // Закон и жизнь. – 2013. – Nr
8. – P. 47-50. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2747. Бойко, А. Историко-правовые аспекты происхождения и развития института
задатка как способа обеспечения исполнения договорных обязательств / А. Бойко // Закон и
жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 50-54. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54.

347.6 Drepturi familiei. Drept ereditar


2748. Старчук, Оксана. К вопросу определения признаков принципов семейного
права Украины: генезис и современное состояние / Оксана Старчук // Legea şi viaţa. – 2013. –
Nr 8. – P. 43-47. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46-47.

347.7 Drept comercial


2749. Гулая, Е. Гражданско-правовые проблемы исполнения договоров о предос-
тавлении услуг патентных исследований в странах СНГ, УС и США / Е. Гулая // Закон и
жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 77-80. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2750. Урсаки, Анна. Без страха и упрека : [интервью с адвокатом и правозащитни-
ком А. Урсаки о коррумпированности чиновников в Респ. Молдова] / записал Владимир По-
пов // Profit. – 2013. – Nr 7/8. – P. 84-87 : fot. – (С открытым забралом).
(Vezi de asemenea Nr 2743)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.4 Drept funciar. Drept agrar

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 2697)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii li al mediului înconjurător
2751. Aşevschi, Valentin. Perspectivele prioritare de dezvoltare a relaţiilor dintre Repu-
blica Moldova şi Uniunea Europeană în domeniul reglementării juridice a protecţiei mediului şi
securităţii ecologice : [studiu de sinteză] / Valentin Aşevschi // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 13-20.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20.

2752. Крушельницкая, А. Особенности правового режима животных в законода-


тельстве зарубежных стран / А. Крушельницкая // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8. – P. 84-87. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 87.
(Vezi de asemenea Nr 2790-91, 2793)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
(Vezi Nr 2977-78)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
2753. Andronachi, Natalia. Pasul peste limita visului este noua realitate a studentului
Ivan Racu : [militar, absolvent al Acad. Militară "Alexandru cel Bun" din Chişinău] / Natalia
Andronachi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 8-9 : fot.

2754. Andronachi, Natalia. Testul profesionalismului la Varniţa : [despre contigentul de


pacificare al Campaniei Independente de Infanterie a Rep. Moldova în Zona de Securitate a Forţe-
lor Mixte de Menţinere a Păcii, condusă de locotenent-colonelul Alexandru Dabija] / Natalia
Andronachi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 10-11 : fot.

2755. Andronachi, Natalia. Voleibalistul Gărzii de Onoare. Atu-ul din sport valabil şi pen-
tru armată : [despre Eduard Ajder] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P.
16-17 : fot.

2756. Ganţa, Inna. … Ce n-a dovedit nici tata… : [despre ostaşul Ştefan Băeş din Cam-
pania Infanterie Independentă din Varniţa] / Inna Ganţa // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 19
: fot.

2757. Munteanu, Sergiu. Rolul ostaşului în istoria militară / Sergiu Munteanu // Oastea
Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 20-21 : fot.

2758. Radvan, Inga. Baza de Instruire Bulboaca – pasul spre un poligon modern : [de an-
trenament a Armatei Naţ.] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 4-5 : fot.

2759. Stahi, Iana. Un destin motivat de povaţă : [despre plutonierul Ion Gîndea din Batali-
onul de Transmisiuni] / Iana Stahi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 18 : fot.

2760. Vosimeric, Dmitrii. 7 mituri despre armată : [despre recruţi, serviciul militar şi con-
ştientizarea importanţei armatei] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 4-5 :
fot.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2761. Vosimeric, Dmitrii. Evaluarea CCO – prin cooperarea moldo-română : [pe margi-
nea reformării Armatei Naţ. în cadrul exerciţiului "Scutul Păcii 2013", conform Conceptului Capabili-
tăţilor Operaţionale (CCO)] / Dumitru Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 6-7 : fot.

2762. Vosimeric, Dmitrii. Flori pentru mama, destinul pentru noi! : [despre militarii Mihai şi
Nicolae Corai din Batalionul 1 Infanterie independent al Forţelor de Menţinere a Păcii din satul
Cocieri] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 10-11 : fot.

2763. Vulpe, Ion. Ai ţării ofiţeri! : [promoţia - 2013 a Acad. Militare a Forţelor Armate a
Rep. Moldova] / Ion Vulpe // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 2-3 : fot.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


368 Asigurări
(Vezi Nr 2809)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2764. Cerchin, Valentina. Dependenţa de calculator : [sondaj privind siguranţa elevilor
online] / Valentina Cerchin // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi
tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 103-108 : tab. – Bibliogr. : p. 108.

2765. Chisari, Liliana. Performanţa şcolară ca stimul întru depăşirea impulsivităţii / Liliana
Chisari, Maria Buruiană // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi
tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 175-181 : tab. – Bibliogr. : p. 181.

2766. Dinamica conţinutului cortizonului în salivă la elevi sub influenţa stresului


educaţional : [studiu] / Aurelia Crivoi, Valentin Aşevschi, Lidia Cojocari [et al.] // Noosfera. – 2013.
– Nr 8. – P. 151-156. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 155-156.

2767. Druţă, Mariana. Dinamica formării motivaţiei cognitive la elevii din ciclu gimnazial şi
social / Mariana Druţă // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi
tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 187-189 : tab. – Bibliogr. : p. 188-189.

2768. Dumitrana, Magdalena. Şcoala şi familia – marii absenţi din educaţia copilului /
Magdalena Dumitrana // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi
tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 14-17 : fig. – Bibliogr. : p. 17.

2769. Elisei, Lilia. Dezavantajul calculatorului ca modalitate de petrecere a timpului liber


la adolescenţi : [studiu] / Lilia Elisei // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii,
provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor,
24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 109-116 : fig., tab.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2770. Frunze, Olesea. Parteneriatul şcoală-familie – factor primordial în prevenirea aban-


donului şcolar / Olesea Frunze, Maria Diţa // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori :
inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psiho-
logilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 18-23 : fig. – Bibliogr. : p. 23.

2771. Popov, Natalia. Violenţa în şcoală ca manifestare a tulburărilor de comportament la


elevi / Natalia Popov // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi ten-
dinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013.
– Chişinău, 2013. – P. 210-213 : fig. – Bibliogr. : p. 213.

2772. Robu, Viorel. Predictori ai frecvenţei actelor de indisciplină pe care adolescenţei le


săvârşesc în timpul programului şcolar. Rolul contextului familial / Viorel Robu, Iuliana-Elena Robu
// Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia mo-
dernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. –
P. 7-13 : fig. – Bibliogr. : p. 12-13.

2773. Tufeanu, Magda. Studiu asupra comportamentelor disruptive manifestate în clasă şi


în şcoală de către adolescenţii subrealizaţi în domeniul şcolar / Magda Tufeanu // Profilaxia tulbură-
rilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele
conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 62-69 : tab. –
Bibliogr. : p. 68-69.

2774. Voroniuc, Ina. Refuzul şcolar – suferinţă severă a copiilor : [consiliere psihologică] /
Ina Voroniuc // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în
educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 182-186. – Bibliogr. : p. 186.

2775. Хорозова, Л. Методологические основы разработки программы развития


поликультурной идентичности у подростков : [в многонациональной образовательной среде]
/ Л. Хорозова // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în
educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 74-77. – Bibliogr. : p. 77.
(Vezi de asemenea Nr 2670, 2674, 2676, 2680, 2760, 2777)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ


2776. Popov, Tatiana. Rolul dirigintelui în socializarea elevilor în grup şi stimularea com-
portamentul pozitiv / Tatiana Popov // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii,
provocări şi tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor,
24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 51-56. – Bibliogr. : p. 56.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2777. Maximenco, Lilia. Fobia ca factor al demotivării şcolare la elevii din clasele primare
// Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia mo-
dernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău, 2013. –
P. 166-169 : tab. – Bibliogr. : p. 169.

2778. Stamatin, Otilia. Caracteristica manifestărilor minciunii la copiii de vârstă şcolară


mică / Otilia Stamatin // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi
87
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

tendinţe în educaţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 144-148 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 148.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2779. Vasian, Tatiana. Intervenţia psihologică în vederea schimbării atitudinilor parentale
ca modalitate de prevenţie a comportamentului dezadaptativ la copilul cu dizabilităţi / Tatiana
Vasian // Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educa-
ţia modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău,
2013. – P. 116-119. – Bibliogr. : p. 119.
(Vezi de asemenea Nr 2673)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


(Vezi Nr 2894, 3009)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
(Vezi Nr 2990)
398 Folclor
2780. Băieşu, Nicolae. Sfântul Petru : [sărbătoare creştină (29 iunie/12 iulie)] / Nicolae
Băieşu // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 7. – P. 5 : fot.

2781. Cocieru, Mariana. Constituirea Arhivei Naţionale de Folclor - premise şi realizări /


Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 8. – P. 11-12 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3000)

398(=135.1) Folclor românesc


2782. Carp, Oleg. Moldoveanului îi place să cânte : [eseu despre frumuseţea folclorului
mold.] / Oleg Carp // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 92-93 : fot. – (Unde-i folclorul, lume?).
(Vezi de asemenea Nr 2683)

5 Matematică. Ştiinţe ale naturii


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2783. Mediul urban şi efectele ecologice nefaste : (Cazul mun. Chişinău) / Valentin
Aşevschi, Aurelia Crivoi, Irina Avasiloae [et al.] // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 29-34 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34.

2784. Şcerbliuc, Mihail. Specificul ecologic al Municipiului Chişinău / Mihail Şcerbliuc,


Andrei Gumovschi // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 75-78 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 78.
(Vezi de asemenea Nr 2785, 2788, 2882, 2891)

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 3072)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
(Vezi Nr 2876)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2785. Pînzari, Alina. Hazardurile naturale şi antropice de pe teritoriul Republicii Moldova /
Alina Pînzari // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 53-58 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
58.

2786. Puţuntică, Anatolie. Calcule ale indicelui de continentalism pe teritoriul Eurasiei /


Anatolie Puţuntică // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 113-120 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 120.

2787. Puţuntică, Anatolie. Chiciura ca fenomen meteorologic de risc pe teritoriul Republi-


cii Moldova / Anatolie Puţuntică // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 135-140 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 140.
(Vezi de asemenea Nr 2888, 2896, 2898, 2940)

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


2788. Belous, Tatiana. Opportunities for wetlands restoration in the Prut river basin to se-
cure major environmental benefits provided by wetlands / Tatiana Belous, Vladislav Cantea //
Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 35-44 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44.

2789. Cujbă, Vadim. The role hydrological network in emergence and development of ur-
ban settlements in the Republic of Moldova / Vadim Cujbă // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 93-95 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95.

2790. Evoluţia calităţii factorilor de mediu în ariile naturale protejate de stat : (Monu-
mente Naturale Hidrologice) / Tărîţă A., Lozan Raisa, Sandu Maria [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 21-32 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 32.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2791. Cărbune, Radj. Politica de mediu a Uniunii Europene : abordare teoretico-practică /
Radj Cărbune // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 85-88. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
88.
2792. Dediu, Ion. Problematica factorilor chimici: o abordare prolegomenică şi paradigma-
tică / Ion Dediu // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 3-7. – Referinţe bibliogr. : p. 6-7.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2793. Moşnoi, Elena. Problemele ecologice globale : măsuri de protecţie / Elena Moşnoi,
Valentin Aşevschi // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 89-92 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 92.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


2794. Activitatea antioxidantă a Haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului
vital în prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff / Cepoi L., Rudi L., Miscu V. [et
al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 126-136 : fig. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 135-136.

2795. Efectul unor surse de carbon şi azot asupra acumulării biomasei, carbohidraţi-
lor şi mananilor la tulpina de levuri Saccharomyces cerevisiale CNMN-Y-18 / Molodoi Elena,
Usatîi Agafia, Efremova Nadejda [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.
– 2013. – Nr 1. – P. 118-125 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 125.

2796. Stratan Maria. Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic amilolitic recu-
perat din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A / Stratan Maria, Ciloci
Alexandra // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 136-142
: fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 142.
(Vezi de asemenea Nr 2792)

579 Microbiologie
2797. Efectorii sintezei catalizei ca factori reglatori ai activităţii biosintetice a micro-
micetei Penicilliun funiculosum CNMN FD 11 / Sîrbu T., Burţeva S., Stepanov V. [et al.] // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 147-155 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 153-155.
(Vezi de asemenea Nr 2794-96)

58 BOTANICĂ
2798. Unele aspecte fiziologice ale cultivării algei Anabaenopsis sp. pe diferite medii
nutritive / Dobrojan Sergiu, Stratulat Irina, Dobrojan Galina [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 143-147 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 146-147.
(Vezi de asemenea Nr 2887, 2950)

59 ZOOLOGIE
2799. Cârlig, Veaceslav. Polimorfismul Rana kl. esculentus (Amphibia, Ecaudata) în ca-
drul ariei naturale Cricova-Goian / Cârlig Veaceslav, Cârlig Tatiana // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 110-118 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 118.

2800. Particularităţile ecologice ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) în


condiţiile aridităţii sporite / Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 101-110 : fig. – Rez. în lb. rom.
– Referinţe bibliogr. : p. 109-110.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2801. Savin, Anatol. Păsări şi mamifere în declin numeric: [studiu] / Anatol Savin // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. a 2-a a cop., p. 1 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. a 2-a a cop., p. 1 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2955)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 Medicină
611 Anatomie. Anatomie comparată
(Vezi Nr 2837)

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


(Vezi Nr 2685-86, 2803, 2812, 2821-22, 2829, 2831)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.2 Dietetică
(Vezi Nr 2817)

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


2802. Jucov, Artiom. Impactul migraţiei de muncă asupra sănătăţii migranţilor / Artiom
Jucov, Larisa Spinei // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3.
– P. 15-18 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18.

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


2803. Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база со-
вершенствования тестов диагностики осознанности действий во время совершения антисо-
циальных деяний. 1. Психофизиологические процессы – потребность, ценностная ориента-
ция, установка, мотивация и принятие решений – основа сознательной психической дея-
тельности и поведения / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 4-13. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 12-13.
(Vezi de asemenea Nr 2679)

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexual


2804. Soltan, Elena. Serviciile de Sănătate Prietenoase Tinerilor – factor esenţial de pro-
tecţie a sănătăţii adolescenţilor în Republica Moldova // Materialele I-lui congres internaţional al
Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 31-33 : fig., fot. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 33.
(Vezi de asemenea Nr 2766)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2805. Caşcaval, M. Epidemiologia urgenţilor medico-chirurgicale în populaţia feminină a
raionului Făleşti / M. Caşcaval // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 3. – P. 33-37 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2806. Ciobanu, Gheorghe. Realizarea planului de acţiuni privind soluţionarea problemelor


evidenţiate în procesul evaluării CNAA al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă,
în anii 2011-2012 / Gheorghe Ciobanu, Igor Mişin, Eduard Borovic // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 9-15 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 15.

2807. Gaberi, Radion. Eficientizarea managementului instituţiilor publice prin implementa-


rea tehnologiilor informaţionale : [în sistemul de sănătate din Rep. Moldova] / Radion Gaberi //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 19-26 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26.

2808. Incidenţa plagilor accidentale şi unele incorectitudini tehnice în tratamentul lor


la nivelul serviciului de urgenţă în arealul rural / Vasile Cojocaru, Anatol Calistru, Dumitru Mahu
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 135-138 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 138.

2809. Mogâldan, L. Particularităţile organizării asistenţei medicale de urgenţă a populaţiei


vârstnice în condiţiile asigurărilor obligatorii de sănătate / L. Mogâldan // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 26-32 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32.
(Vezi de asemenea Nr 2736, 2804, 2837, 2852, 2868, 2891)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 2820)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
(Vezi Nr 2840, 2858)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2810. Ciobanu, Gheorghe. Stopul cardiac în sarcină / Gheorghe Ciobanu // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 219-233 : fig., tab.– Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 233.

2811. Ciobanu, Gheorghe. Stopul cardiorespirator traumatic / Gheorghe Ciobanu // Bule-


tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 234-237 : tab.– Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 237.

2812. Expresia imunohistochimică a mastocitelor în placa aterosclerotică la pacien-


ţii cu sindrom metabolic / Andrei Munteanu, Ieremia Zota, Adrian Cociug [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 206-212 : fig., tab.– Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 212.

2813. Starea funcţională a sistemului cardiovascular în perioada încordării


psihoemoţionale şi bioritmicitatea organismului / Aurelia Crivoi, Valentin Aşevschi, Iurie
92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bacalov [et al.] // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 21-28 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 28.
(Vezi de asemenea Nr 2766, 2838)

616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

(Vezi Nr 2829, 2832)

616.2 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


2814. Arnaut, Oleg. Sindromul de detresă respiratorie acută : (rev. lit.) / Oleg Arnaut // Bu-
letinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 185-189. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 189.

2815. Kusturov, Vladimir. Torascopia şi locul acesteia în ameliorarea rezultatelor dia-


gnostice şi de tratament la politraumatizaţii cu leziuni ale cutiei toracice : (rev. lit.) / Vladimir
Kusturov, Radu Gurghiş, Ana Kusturov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2013. – Nr 3. – P. 80-84. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 83-84.

2816. Şor, Elina. Chilotorax : (rev. lit.) / Elina Şor, Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 41-45 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45.
(Vezi de asemenea Nr 2811)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2817. Ceban, Larisa. Influenţa dietei fără glucide în perioada ontogenezei postnatale tim-
pului asupra absorbţiei monozaharidelor în intestinul subţire / Ceban Larisa // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 45-54 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 52-54.

2818. Mostovei, Andrei. Formarea spaţiului biologic perimplantar în tehnica flapless în


dependenţă de timpul mucoasei / Andrei Mostovei // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 180-184 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 184.

2819. Paladii, Irina. Istoria cercetării retroperitonelului şi hemoragiilor retroperitoneale :


(rev. lit.) / Irina Paladii // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3.
– P. 74-80 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

2820. Racu, Cristina. Influenţa factorilor de mediu asupra proceselor metabolice în dere-
glările ioddeficitare pe fondul administrării extrasului din plante autohtone / Cristina Racu // Noosfe-
ra. – 2013. – Nr 8. – P. 157-164 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163-164.

2821. Особенности кислообразующей функции желудка при гиперметаболиче-


ском статусе организма / Струтинский Ф. А., Орган А. Н., Бодруг А. И. [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 32-39 : fig. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 39.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2822. Ярема, О. М. Морфологические изменения кровеносных сосудов тонкой кишки


под воздействием хлорида алюминия / Ярема О. М. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 40-45 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
45.
(Vezi de asemenea Nr 2840-41, 2843, 2845-48)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2823. Factorii de risc în dezvoltarea complicaţiilor tardive ale accesului vascular
permanent pentru hemodializa programată / Andrei Vasiliev, Dumitru Mastak, Igor Mişin [et al.]
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 109-116 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 115-116.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2824. Artroplastia totală de şold cu folosirea componentelor din metal trabecular /
Viorel Vetrilă, Nicolae Erhan, Mihail Darciuc [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 150-153. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 152-153.

2825. Borovic, Eduard. Conflictul femuroacetabular (Impingement femuroacetabular, FAI)


: [rev. lit.] / Eduard Borovic, Alina Glavan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2013. – Nr 3. – P. 143-147 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 147.

2826. Borovic, Eduard. Pseudoartroza humerusului distal pe fond de deteriorare a fixa-


toarelor după oateosinteză imperfectă cu plăci cu stabilitate unghiulară (blocate) : [Caz clinic] /
Eduard Borovic, Victor Zelenschi, Valeriu Preaşca // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 129-131 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 131.

2827. Cojocaru, Vasile. Contribuţii în tratamentul ulcerului atonic plantar : (Caz clinic) /
Vasile Cojocaru, Anatol Calistru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 3. – P. 138-139 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 139.

2828. Curca, Nicolai. Tratamentul leziunilor traumatice multiple şi asociate la copii / Nico-
lai Curca, Alina Glavan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr
3. – P. 139-143 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 143.

2829. Dinamica schimbărilor peretelui vascular în discul intervertebral lombar în


osteocondroză. Rezultate şi perspective / Adrian Cociug, Andrei Munteanu, Ieremia Zota [et al.]
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 213-218 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 217-218.

2830. Experienţă proprie în tratamentul traumatismelor multiple ale aparatului loco-


motor / Victor Goian, Petru Croitor, Sergiu Ojog [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 148-150 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 150.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2831. Kusturova, Anna. Genetic aspects of adolescent idiopathic scoliosis : (lit. rev.) /
Anna Kusturova // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P.
170-174. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 172-174.

2832. Nivelul interleukinelor în sângele accidentaţilor cu politraumatisme de severi-


tate înaltă cu preponderenţa leziunilor aparatului locomotor şi fracturi deschise ale oaselor
tubulare lungi / Eduard Borovic, Irina Scipanova, Nina Negară [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 132-135. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 134-135.

2833. Osteosinteza internă a fracturilor instabile a inelului pelvin / Petru Croitor, Ghe-
orghe Croitor, Vladimir Kusturov [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2013. – Nr 3. – P. 158-160 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 160.

2834. Viziuni moderne în tratamentul fracturilor de platou tibial în IMSP CNŞPMU /


Ion Stupac, Alexandru Beţişor, Gheorghe Croitor [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 167-169. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 169.
(Vezi de asemenea Nr 2838-39, 2842, 2844)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2835. Guzun, Ana. Delirul în terapia intensivă : (rev. lit.) / Ana Guzun, Alexandru Clim,
Serghei Şandru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P.
190-195 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 195.
(Vezi de asemenea Nr 2673, 2813)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


2836. Grigore, Cristian. Cristian Grigore : Update pe creier, sau Cum să nu devii Scarlet
O′ Hara : [interviu cu trainerul NLP şi psihiatru Spitalului "Socola" din Iaşi] / text de Viorica Mija //
Punkt. – 2013. – Nr 54. – P. 80-84 : fot.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


2837. Parnov, Mihail. Particularităţile morfologice la pacienţii decedaţi de gripa A/H1N1 /
Mihail Parnov, Ieremia Zota, Andrei Munteanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 202-205 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
205.
(Vezi de asemenea Nr 2850, 2870)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


(Vezi Nr 2805)

617.3 Ortopedie
2838. Boleac, Diana. Anestezia combinată spinală epidurală în chirurgia ortopedică a fe-
murului: analiza parametrilor hemodinamici / Diana Boleac, Serghei Şandru // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 195-202 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 201-202.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

(Vezi de asemenea Nr 2808, 2824-25, 2827-28, 2830, 2832-34)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


2839. Bragarciuc, Vasilii. Experienţă în tratamentul chirurgical al fracturilor diafizare a an-
tebraţului în CNŞPMU : [Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă] / Vasilii
Bragarciuc, Eduard Borovic // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013.
– Nr 3. – P. 153-58 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 157-158.

2840. Ghidirim, Gheorghe. Reintervenţiile laparoscopice în complicaţiile postoperatorii


ale colecistectomiei laparascopice / Gheorghe Ghidirim, Ala Suman // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 57-59 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 59.

2841. Hernia epigastrică strangulată : (rev. lit.) / Elina Şor, Gheorghe Ghidirim, Igor
Mişin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 38-
41 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40-41.

2842. Hîncota, Dumitru. Impactul tacticii chirurgicale asupra rezultatelor funcţionale în


fracturile femurului distal / Dumitru Hîncota, Gheorghe Croitor, Petru Croitor // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 161-163 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 163.

2843. Paragangliomul retroperitoneal extra-adrenal : (rev. lit.) / Gheorghe Ghidirim,


Gheorghe Rojnoveanu, Igor Mişin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2013. – Nr 3. – P. 46-50 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50.

2844. Pleşco, Elena. Factorii de risc a dehiscenţei anastomozei colonice : (rev. lit.) / Elena
Pleşco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 84-93. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 90-93.

2845. Probleme de diagnostic şi tratament a sarcoamelor intra-abdominale şi


retroperitoneale în clinica de chirurgie / Romeo Şcerbina, Gheorghe Ghidirim, Ion Ciutac [et al.]
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 70-74 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 74.

2846. Studiul hemoperitoneului experimental – evaluarea procesului aderenţial


intraperitoneal / Gheorghe Ghidirim, Gheorghe Rojnoveanu, Olga Taganiuc [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 51-56 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56.

2847. Volvulus de sigmoid : (rev. lit.) / Dumitru Cazacu, Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 60-69 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 67-69.

2848. Vozian, Marin. Pseudomyxoma peritonei : (lit. rev.) / Marin Vozian // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 100-108 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 106-108.
(Vezi de asemenea Nr 2815-16, 2819)
96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

618 Ginecologie. Obstetrică


2849. Afanasii, Cornelia. Sarcina suprapurtată / Cornelia Afanasii // Materialele I-lui con-
gres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. –
P. 46-48 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 48.

2850. Andriuţa, Vasile. Consecinţele transferărilor lăuzelor şi nou-născuţilor din instituţiile


de la nivelul I la II şi de la II la III în perioada de lăuzie cu infecţii septico-purulente / Vasile Andriuţa
// Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 102-103 : fot.

2851. Aspecte descriptive ale gravidelor cu risc de malformaţii embrio-fetale /


Hristiana Caproş, Elena Halabudenco, Mariana Sprincean [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 120-123 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 122-123.

2852. Bruma, Svetlana. Rezultatele activităţii Policlinicii Consultative Femei a Centrului


Perinatologic Republican de nivelul III în acordarea asistenţei medicale lăuzelor spitalizate pentru
îngrijirea nou-născuţilor prematuri şi bolnavi / Svetlana Bruma // Materialele I-lui congres internaţi-
onal al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 104-108 :
fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 108.

2853. Bulat, Natalia. Aspectele medico-sociale asupra naşterilor la domiciliu. Consecinţe-


le. Rolul moaşei / Natalia Bulat // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din
Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 70-72 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Bibliogr. : p. 72.

2854. Calancea, Ana. Managementul hemoragiilor post-partum / Ana Calancea // Materia-


lele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chi-
şinău, 2013. – P. 78 -83: fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 83.

2855. Canţîr, Lilia. Conduita travaliului prin metoda analgezică "AQUA LIGHT" / Lilia
Canţîr // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9
mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 67-69 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 69.

2856. Duca, Raisa. Rolul moaşei în diminuarea mortalităţii materne şi infantile în serviciul
antenatal / Raisa Duca // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica
Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 109-112 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr.
: p. 112.

2857. Evaluarea fişelor de obstetricală în naşterea fiziologică / V. Petrov, Stela Moca-


nu, Ala Burlacu [et al.] // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica
Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 23-30 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 30.

2858. Gaţcan, Ştefan. Utilizarea ecografiei transperineale în maternităţile private ca me-


todă obiectivă şi eficientă în evaluarea coborârii craniului fetal în timpul travaliului / Ştefan Gaţcan //
Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013.
– Chişinău, 2013. – P. 63-66 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 66.
97
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2859. Grosu, Ion. Avortul – crimă odioasă şi pericol a sănătăţii reproductive / Ion Grosu,
Aliona Vrabie, Anastasia Pavlic // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din
Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 84-86 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 86.

2860. Guzun, Lilia. Rolul moaşei şi asistentei medicale în diminuarea mortalităţii materne
şi infantile în serviciul antenatal / Lilia Guzun // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei
Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 113-117 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 117.

2861. Internarea parturientei la naşterea fiziologică : Protocol instituţional pentru moa-


şe / alcăt. : Oxana Zavtoni, Victor Petrov // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moa-
şelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 49-50 : fot., tab.

2862. Leimiom vaginal / Ana Meşina, Eugen Gladun, Igor Mişin [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 126-129 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 128-129.

2863. Limban, Vania. Gimnastica pentru gravide / Vania Limban // Materialele I-lui con-
gres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. –
P. 43-45 : fot.

2864. Marian, Nicolae. Sarcină cervicală : (Caz clinic) / Nicolae Marian, Cornel Cheaburu,
Lilia Dogotari // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P.
123-125. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 125.

2865. Mişina, Ana. Leiomiom uterin asociat cu eritrocitoză / Ana Meşina // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 116-119 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 119.

2866. Nani, Corina. Rolul moaşei şi asistenţei medicale în diminuarea mortalităţii


perinatale, infantile şi postnatale / Corina Nani // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei
Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 121-126 : fig., fot. – Rez. în
lb. engl. – Bibliogr. : p. 126.

2867. Naşterea fiziologică : Protocol instituţional pentru moaşe / alcăt. : Oxana Zavtoni,
Victor Petrov // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova,
8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 51-62 : tab.

2868. Pălărie, Rodica. Managementul calităţii în instituţiile obstetricale / Rodica Pălărie //


Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013.
– Chişinău, 2013. – P. 73-74. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 74.

2869. Prisacaru, Lilia. Îngrijiri antenatale / Lilia Prisacaru // Materialele I-lui congres inter-
naţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 38-40
: fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 40.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2870. Raţă. Ala. Îngrijirea gravidelor, parturientelor şi lăuzelor cu HIV-SIDA / Ala Raţă, Iu-
liana Luca // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-
9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 89-92 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 92.

2871. Rotaru, Ecaterina. Abordează politicile şi strategiile din sănătatea reproducerii su-
biectul HIV / Ecaterina Rotaru // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din
Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 87-88 : fot. – Bibliogr. : p. 88.

2872. Salcoci, Zinaida. Sănătatea mamei şi copilului, rezultatele implementării tehnologii-


lor cost-efective bazate pe dovezi ştiinţifice în Republica Moldova / Zinaida Salcoci // Materialele I-
lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău,
2013. – P. 75-77 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 77.

2873. Tuchina, Rodica. Sănătatea maternă şi reproductivă / Rodica Tuchina // Materialele


I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău,
2013. – P. 34-37 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 37.

2874. Tudose, Melania. Testarea prenatală – screening şi diagnostic – opţiune sau obli-
gaţie? / Melania Tudose // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republi-
ca Moldova, 8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 41-42 : fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 42.

2875. Ursu, Emilia. Rolul moaşei în diminuarea mortalităţii materne în serviciul postnatal /
Efimia Ursu // Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova,
8-9 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 118-120 : fig., fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 120.
(Vezi de asemenea Nr 2810)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energe-
tice. Economie energetică
2876. Inhibition of corrosion of steel in water by aqueous extract of horse chestnut /
V. V. Parshutin, N. S. Sholtoian, S. P. Sidelinikova [et al.] // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 141-150
: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 150.

2877. Marius, Mihai. Plusul, minusul şi energia : [interviu cu M. Marius, dir. companiei
New Generation Energy] / text de Cristina Jitari // Punkt. – 2013. – Nr 54. – P. 140-144 : fot.

2878. Roşca, Mariana. Biomasa ca sursă de energie regenerabilă / Mariana Roşca, An-
drei Gumovschi // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 132-134 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 134.

2879. Плешка, Валерий. Биотопливо : за и против: [интервью с экс-министром обо-


роны, бизнесменом и руководителем фирмы Green Farm В. Плешка] / записала Анна
Стайкова // Profit. – 2013. – Nr 7/8. – P. 68-70 : fot. – (Тепло из отходов).

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică

99
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
(Vezi Nr 2877)

623 Tehnică militară


2880. Şmatoc, Ion. Puşti cu ţevi lise suprapuse / Ion Şmatoc // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2013. – Nr 8. – P. 12 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 12 : fot.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2881. Buzdugan, Adriana. Modalităţi de eficientizare a muncii în complexul comunal-
locativ = Ways to optimize the labour in the communal housing complex / Adriana Buzdugan //
Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 169-178 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 178.

2882. Racu, Cristina. Studiul complex al managementului ecologic al apei potabile din ra-
ionul Floreşti / Cristina Racu, Aurelia Crivoi, Valentin Aşevschi // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P.
165-167. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 167.

2883. Sofroni, Valentin. Aspecte ecologice ale gestionării deşeurilor menajere în zona
Podişului Moldovei de Nord / Valentin Sofroni, Victor Capcelea // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 65-
68 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 68.
(Vezi de asemenea Nr 2790)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ


630 Silvicultură
2884. Buburuz, Dionisie. Bazele ecologice ale managementului silvocinegetic / Dionisie
Buburuz // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 6 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 6 : fot. – Contin. Începutul : Nr 7.

2885. Căpiţă, Ionel. Parcul Naţional "Orhei" : [terenurile de pădure aparţin Întreprinderilor
Silvice Orhei şi Călăraşi] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 7 :
fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 7 : fot.

2886. Gheorghiu, Gheorghe. Specii de arbori şi arbuşti rezistenţi pentru lucrările de îm-
pădurire din sudul Republicii Moldova / Gheorghe Gheorghiu, Valentin Buzulan // Noosfera. –
2013. – Nr 8. – P. 45-47. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47.

2887. Roşca, Veaceslav. Speciile de arbori şi arbuşti meliferi din Republica Moldova /
Veaceslav Roşca // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 73-74. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
74.
(Vezi de asemenea Nr 2950, 2987)

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
2888. Sofroni, Valentin. Măsuri de adaptare a agriculturii Republicii Moldova la efectele
schimbărilor climatice / Valentin Sofroni, Anatolie Puţuntică // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 59-64.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64.

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


(Vezi Nr 2697, 2717-18, 2720)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2889. Andrieş, S. Regimul azotului în solurile Moldovei şi eficacitatea îngrăşămintelor cu
azot la grâul de toamnă / S. Andrieş // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii
cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013.
– P. 183-190 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 190.

2890. Socolov, Vasile. Poluarea şi starea de degradare a solurilor în raionul Edineţ / Vasi-
le Socolov, Ludmila Socolova // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 79-84 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 84.

2891. Stasiev, Grigore. Starea radioecologică a mediului Republicii Moldova. Impactul


tehnogen : [în stratul arabil al solurilor] / Grigore Stasiev, Simion Nedealcov, Gheorghe Jigău //
Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 105-112 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111-112.

2892. Ursu, A. Cernoziomul – solul gârniţelor / Ursu A., Cuza P., Florenţă Gh. // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 155-161 : fot., tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 161.
(Vezi de asemenea Nr 2696, 2906)

631.5 Lucrări agricole


2893. Arhitectonica învelişului vegetal – baza reglementării productivităţii plantelor
= Архитектоника растительного покрова – основа регулирования продуктивности растений /
A. Jacotă, S. Bondarenco, C. Dadu [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. –
P. 17 ; 33. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 17, 33. – Sfârşit. Începutul : Nr
2, 2013.

2894. Botnari, Vasile. Profesorul Alexandru Dascaliuc la 70 de ani : [savant în domeniul


fiziologiei plantelor, doctor habilitat în biologie] / Vasile Botnari, Larisa Andronic, Eugenia Dobândă
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 181-182 : fot.

2895. Particularităţile de reglare a status-ului apei plantelor cu diferite strategii mor-


fogenetice de adaptare la secetă / Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc M., Buceaceaia Svetlana [et al.]
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 54-64 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64.
(Vezi de asemenea Nr 2897, 2908, 2916, 2919, 2939, 2949)

101
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
(Vezi Nr 2922, 2938, 2947)

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 2940)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2896. Grindina – factor distructiv al agriculturii moldave = Град - деструктивный
фактор молдавского сельского хозяйства / Gheorghe Nicolaescu, Ananie Peşteanu, Ana Nico-
laescu [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 15 ; 34 : fig., tab. – Tit.,
text paral. : lb. rom., rusă. – Contin. Începutul : Nr 6, 2012.
(Vezi de asemenea Nr 2888, 2895, 2913, 2932, 2941, 2944, 2948)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
(Vezi Nr 2964)
633.1 Cereale. Recolte de grâne
2897. Batîru, Grigore. Studiu comparativ al unor forme diploide şi tetraploide de porumb
ce conţin gena opaque-2 / Grigore Batîru // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 6/7. – P. 13-15 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15.

2898. Coiceanu, Ana. Productivitatea grîului de toamnă în contextul modificării climei re-
gionale / Coiceanu Ana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1.
– P. 166-169 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 169.

2899. Cuzeac, V. Productivitatea grâului de toamnă în zona de stepă a Bălţului la ampla-


sarea în asolament după ierburi perene şi anuale / V. Cuzeac // Impactul realizărilor ştiinţifice asu-
pra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 191-198 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 198.

2900. Găina, Lidia. Relaţia dintre precocitate şi nivelul de producţie la soiurile de grâu de
toamnă create la IP ICCC "Selecţia" / Lidia Gaina, A. Postolati // Impactul realizărilor ştiinţifice
asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21
iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 7-14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 14.

2901. Leah, N. Optimizarea nutriţiei cu azot a grâului de toamnă în vederea obţinerii pro-
ducţiei de panificaţie / N. Leah, S. Andrieş // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi
calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 203-208 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 208.

2902. Lupaşcu, Galina. Efectele genice implicate în formarea elementelor de productivita-


te la grâul comun de toamnă / Galina Lupaşcu, Svetlana Gavzer, Ş. Sandic // Impactul realizărilor
ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova,
Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 34-40 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 39-40.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2903. Lupaşcu, Galina. Factorii genetici implicaţi în controlul transgresiile elementelor de


productivitate la Triticum aestivum L. / Lupaşcu Galina, Sandic Ştefan, Gavzer Svetlana // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 79-86 : tab. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 85-86.

2904. Marinciu, C. Comportarea unor soiuri de grâu din punctul de vedere al conţinutului
de proteine şi al stabilităţii acestora / C. Marinciu, A. Neacşu // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra
producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 41-46 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 46.

2905. Mihai, A. Influenţa erbicidelor asupra producţiei şi calităţii grâului de toamnă / A. Mi-
hai, L. Ţurcanu // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase :
Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 215-219 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 219.

2906. Nica, L. Eficienţa nivelului de fertilizare a solului timp de 4 rotaţii a asolamentului


asupra producţiei şi calităţii grâului de toamnă / L. Nica // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra
producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 220-225 : tab. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : p. 225.

2907. Perspectivele de cultivare ale soiurilor noi de cerealiere spicoase în Republica


Moldova / Efimia Veveriţă, P. Buiucli, Silvia Rotari [et al.] // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra
producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 114-120 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 119-120.

2908. Pleşca, A. Influenţa unor procedee agrotehnice de soi asupra calităţii şi productivită-
ţii materialului semincer de grâu de toamnă în stepa Bălţului / A. Pleşca // Impactul realizărilor
ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova,
Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 47-54 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 54.

2909. Rotari, Silvia. Productivitatea şi calitatea boabelor de grâu durum de toamnă / Silvia
Rotari // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele
Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 62-67 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 67.

2910. Sandic, Ş. Manifestarea transgresiilor la hibrizii F2 şi F3 de grâu comun de toamnă


în reacţia la Helminthosporium avenae eidam / Ş. Sandic, Galina Lupaşcu, Svetlana Gavzer //
Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf.
Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 68-73 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 73.

2911. Saşco, E. Reacţia unor hibrizi reciproci avansaţi de Triticum aestivum L. la diverşi
factori stresogeni / E. Saşco // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor
spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 74-
80 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 79-80.

2912. Serghei, T. Studiul evoluţiei soiurilor de grâu de toamnă / T. Serghei, N. Beţivu, A.


Postolati // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materia-

103
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

lele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 87-92 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : p. 92.

2913. Stavăr, Lidia. Rezistenţa grâului de toamnă la atacurile maladiilor în condiţiile pe-
doclimatice ale Republicii Moldova / Lidia Stavăr // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei
şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 121-125 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 125.

2914. Şchiopu, L. Producţia şi calitatea grâului în semănăturile directe / L. Şchiopu // Im-


pactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf.
Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 249-252 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 252.

2915. Taran, M. Cerinţele diferitor sisteme de standardizare către calitatea grâului / M. Ta-
ran, Liubovi Lavric // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase :
Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 243-248 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 247-248.

2916. Variabilitatea productivităţii porumbului în Moldova şi selectarea hibrizilor


competitivi / Mîrza V., Pojoga V., Maticiuc V. [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 6/7. – P.
16-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

2917. Vronschih, M. Preparate chimice testate în scopul protecţiei seminţelor culturilor ce-
realiere / M. Vronschih, Lilia Ţopa, L. Boaghi // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi
calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 238-242 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 242.

2918. Vronschih, M. Rezistenţa soiurilor de culturi păioase la mălura comună şi tăciunele


zburător / M. Vronschih, Lidia Stavăr // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii
cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013.
– P. 130-134 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 134.

2919. Бабицкий, А. От чего зависит масса 1000 семян пшеницы / А. Бабицкий // Im-
pactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf.
Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 15-21 : fig . – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 21.

2920. Биологическая характеристика нового сорта озимого ячменя БЦ-14/02 / В.


Возиян, М. Кишка, Л. Лаврик [et al.] // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii
cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013.
– P. 168-171 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 171.

2921. Голозерный овес – ценная продовольственная и лечебная культура / Бу-


юкли П., Веверицэ Е., Ротарь С. [et al.] // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calită-
ţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău,
2013. – P. 22-27 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 27.

2922. Кирилюк, В. Биологическая потребность и уровни обеспеченности


микроэлементами злаковых зерновых / В. Кирилюк // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra
104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 28-33 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 32-33.

2923. Постолатий, А. Плотность сопряженности уровня продуктивности с его основ-


ными морфологическими элементами у озимой пшеницы / Постолатий А., Сергей Т., Гаина
Л. // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele
Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 55-61 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 61.

2924. Резерв новых генотипов озимого ячменя / В. Возиян, М. Кишка, М. Таран [et
al.] // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele
Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 160-163 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. : p. 163.

2925. Сорт – важный фактор повышения урожайности озимой пшеницы в


Республике Молдова / В. Возиян, А. Постолати, Т. Сергей [et al.] // Impactul realizărilor ştiinţi-
fice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi,
21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 172-176 : tab. – Rez. în lb. engl.

2926. Хоменко, Лидия. Влияние изменений климата на морозо-зимостойкость


мягкой озимой пшеницы / Лидия Хоменко // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi
calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 99-106 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 105-106.

2927. Экологическая пластичность и стабильность районированных сортов


озимого ячменя / В. Возиян, М. Кишка, И. Боагий [et al.] // Impactul realizărilor ştiinţifice asupra
producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 164-167 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 167.
(Vezi de asemenea Nr 2889)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
2928. Gonceariuc, Maria. Genotipuri de Hyssopus officinalis L. cu conţinut şi componenţă
diferită a uleiului esenţial / Gonceariuc Maria // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 86-96 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 94-96.

2929. Şestacova, Tatiana. Utilizarea markerilor moleculari în evaluarea potenţialului de


rezistenţă a florii-soarelui la mana / Şestacova Tatiana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 96-101 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 100-
101.
(Vezi de asemenea Nr 2921)

634 Horticultură în general


2930. Balan, Valerian. Influenţa metodei de rărire a fructelor asupra producţiei şi calităţii
acesteia din cv Golden Delicios / Balan Valerian, Vămăşescu Sergiu // Agricultura Moldovei. –
2013. – Nr 6/7. – P. 20-23 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2931. Donica, Andrei. Procedee noi de tăiere a pomilor de vişin, cireş şi cais în plantaţiile
pe rod = Новые способы обрезки деревьев вишни, черешни и абрикоса на плодоносящих
плантациях / Andrei Donica // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 8 ; 31-32 :
fig. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Sfârşit. Începutul : Nr 2, 2013.

2932. Магер, М. Летние мероприятия по защите плодовых культур от вредителей и


болезней / М. Магер, В. Магер // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 29 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2721)

634.8 Viticultură
2933. Armonizarea legislaţiei în domeniul vitivinicol / N. Taran, I. Ponomariova, M. An-
tohi [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 20-21. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 21.

2934. Botnarenco, A. Tăierea mecanizată în uscat a viţei-de-vie în Republica Moldova /


A. Botnarenco // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 12-13 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom.

2935. Bratco, Dumitru. Apariţia şi evoluţia viţei-de-vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut / Du-
mitru Bratco, Vasile Haheu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 14 : fig. –
Contin. Începutul : Nr 6, 2012.

2936. Dadu, Vitalie. Influenţa condiţiilor ecologice asupra producţiei-marfă de struguri de


masă = Влияние экологических условий на товарность ягод столового винограда / Vitalie
Dadu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 11, 36 : tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă. – Rez. în lb. rom., rusă. – Va urma.

2937. Grighel, Gh. Conţinutul metalelor grele în sol, struguri şi vin = Содержание
тяжелых металлов в почве, ягодах и вине / Gh. Grighel, C. Dadu, V. Chiriliuc // Pomicultura,
Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 24, 35 : fot., tab. – Va urma.

2938. Grighel, Gh. Îmbunătăţirea nutriţiei cu scopul sporirii rezistenţei şi menţinerii unei
fructificări stabile a plantaţiilor viticole / Gh. Grighel, C. Dadu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia.
– 2013. – Nr 3. – P. 16 : tab. – Va urma.

2939. Mihov, Dmitri. Influenţa acidului giberelic (GA3) asupra productivităţii şi calităţii
strugurilor soiului Lora / Dmitri Mihov // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 6/7. – P. 24-27 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27.

2940. Nedealcov, Maria. Evaluarea condiţiilor agrometeoclimaterice de formare a produc-


tivităţii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova / Nedealcov Maria, Sîrbu Rodica // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 161-165 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 165.

2941. Negru, Petru. Particularităţile conţinutului compuşilor fosforici la plantele viticole în


funcţie de textura solului şi acţiune stresului hipotermic / Negru Petru, Popovici Ana, Şişcanu Ghe-
orghe // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 64-71 : tab. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 70-71.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2942. Selecţia clonală la unele soiuri de viţă-de-vie în Republica Moldova / T. Cazac,


V. Bondarciuc, O. Sultanova [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 18-
19 : tab. – Va urma.

2943. Soiuri de struguri autohtone de selecţie nouă pentru fabricarea divinului =


Отечественные сорта винограда новой селекции для производства дивинов / Constantin
Olaru, Valentina Alexandrovici, Alexandra Chiriac [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. –
2013. – Nr 3. – P. 23, 37 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 23. – Contin. Începutul : Nr 2, 2013.

2944. Specificul protecţiei viţei-de-vie contra principalelor boli în condiţiile anului


2013 = Защита винограда от болезней в условиях 2013 года / V. Cebanu, M. Cuharschi, V.
Degteari [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 6-7 ; 28-29 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., rusă.

2945. Starea plantaţiilor viticole şi particularităţile de îngrijire a acestora în perioada


de vară = Состояние виноградных плантаций и особенности ухода за ними в летний период /
M. Cuharschi, V. Cebanu, A. Botnarenco [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. –
Nr 3. – P. 4-6 ; 25-27 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 6, 27.
(Vezi de asemenea Nr 2722)

635 Plante de grădină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2946. Ботнарь, В. Ф. Методологические основы управления технологией возделы-
вания овощных культур / В. Ф. Ботнарь // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 13-21 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 19-21.

2947. Лихацкий, В. И. Выращивание капусты цветной в весенних теплицах с


применением гранул абсорбента Аквод и мульчирования почвы / В. И. Лихацкий, В. Н.
Чередниченко // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 6/7. – P. 28-31: fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31.

2948. Натрий и калий в листьях и корнях растений сои Glycine max L. при по-
вышенном содержании бикарбоната в почве / Харчук О. А., Митина Т. Ф., Кириллов А. Ф.
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 71-78 : tab.
– Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 77-78.

2949. Чередниченко, В. Н. Корреляционные зависимости этапов органогенеза у


капусты брокколи в условиях лесостепи Украины / В. Н. Чередниченко // Agricultura Moldovei.
– 2013. – Nr 6/7. – P. 31-34 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34.

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


2950. Barcari, Doina. Familia Cupressaceae în spaţiile verzi ale Chişinăului/ Doina
Barcari, Irina Stulovschi // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 48-52 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 52.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

2951. Vlas, Cristina. Particularităţile reproducerii vegetative şi ponderea substratului de


creştere asupra rizogenezei butaşilor de liane decorative folosite în fotodesing / Cristina Vlas //
Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 129-131 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
2952. Радионов, В. А. Акклиматизационные способности коров голштинской породы
зарубежной селекции / В. А. Родионов, Т. И. Райлян // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 6/7. –
P. 34-37 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37.

636.5/.6 Păsări
2953. Barbacaru, Zinaida. Evoluţia şi strategia de dezvoltare a productivităţii avicole în
Republica Moldova = Evolution and strategy of poultry production development in the Republic of
Moldova / Zinaida Barbacaru // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 108-114 : fig., tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 114.

636.7 Câini
2954. Alaci, Alexandru. Espagnolul Breton / Alexandru Alaci // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2013. – Nr 8. – P. 14 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 14 : fot. –
(Chinologie).

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.4 Ouă. Produse din ouă
(Vezi Nr 2953)

637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie


(Vezi Nr 2953)
639.1 Vânătoare
2955. Bătrânu, Ion. Împărăţia fazanilor : [gospodăria cinegetică "Fazanul" din Crocmaz,
raionul Ştefan Vodă] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 16 : fot. ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 16 : fot.

2956. Căpiţă, Ionel. Urmaş din neam ales : [Mihai Şterbeţ, preşedinte al Colectivului Nr 1
de vânători din Hânceşti] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 10-
11 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 10-11 : fot.

2957. Chiriţă, Gheorghe. Instalaţii şi construcţii cinegetice / Gheorghe Chiriţă // Vânătorul


şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 4-5 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr
8. – P. 4-5 : fot.

2958. Ciocoi, Oleg. Centrul de instruire cinegetică : [din Chişinău] / Oleg Ciocoi // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 13 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 8. – P. 13 : fot.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2959. Dabija, Vasile. Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Botoşani :


[România] / Vasile Dabija // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 8 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 8 : fot.

2960. Deniciuc, Maria. Aspecte ecologice ale vânatului / Maria Deniciuc // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 3 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. –
P. 3 : fot.

2961. Durbală, Victor. Estimarea stocurilor de vânat / Victor Durbală // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 5 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 5 :
fot.

2962. Filipov, Grigore. Prin încercări – spre realizări : [interviu cu Gr, Filipov, managerul
subdiviziunii teritoriale Dubăsari a SVPM] / consemnare de Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 18 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 18 :
fot.

2963. Guţu, Valentin. Vânătorii din Recea îşi respectă breasla : [subdiviziunea teritorială
Râşcani a SVPM] / Valentin Guţu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 17 : fot. ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 17: fot.

2964. Munteanu, Andrei. Vânatul şi culturile agricole / Andrei Munteanu // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 2-3 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. –
P. 2-3 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2884)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2965. Bulat, Dumitru. Unde au dispărut caracuda şi linul? : [specii de peşti] / Dumitru Bu-
lat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 22 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы.
– 2013. – Nr 8. – P. 22 : fot.

2966. Florea, Gheorghe. Un milion de lavre în iazurile raionului : [Cimişlia] / Gheorghe


Florea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 20 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 20 : fot.

2967. Lozie, Ştefan. Somnul cu ciudăţenii : [specie de peşte răpitor] / Ştefan Lozie // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 22-23 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 8. – P. 22-23 : fot.

2968. Vicol, Vasile. Alegem o mulinetă : [în ajutorul pescarului] / Vasile Vicol // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 23 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8.
– P. 23 : fot.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
2969. Malai, Julieta. Julieta Malai : Am vândut casa din Chişinău şi am cumpărat un hotel
mic în Berlin = Продала дом в Кишиневе, и купила небольшой отель в Берлине = I sold the
109
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

Chişinău house and I bought a smalt hotel in Berlin : [interviu cu proprietara, originară din Moldova]
/ consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 52-54 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl., rusă. – (Ai noştri în Germania).

641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese


2970. Bucură-te iarna de vitaminele verii = Наслаждайтесь зимой летними
витаминами = Enjoy the summer′s vitamins in wintertime : [reţete tradiţionale de bucate mold.] //
Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 25-27 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2971. Davidovici, Natalia. Natalia Davidovici : Dincolo de sticlă : [interviu cu directorul
general al postului TV7] / text de Ina Jeltov ; imagini de Roman Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 54.
– P. 14-24 : fot.

2972. Medvedev, Nataşa. Nataşa Medvedev, prezentatoare şi realizatoare la Publika TV :


Când tehnica dă rateuri, omul face legea şi câştigă : [interviu] / consemnare de cor. rev. // VIP
magazin. – 2013. – Nr 7/8. – P. 80 : fot.

2973. Naumik, Ecaterina. Sistemul de reglementare de stat în sfera activităţii comunicaţii-


lor : principii şi elemente = System of state regulation of communication development : principles
and elements / Ecaterina Naumik // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 2. – P. 9-14. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

2974. Popa, Stela. Stela Popa: "Îmi iubesc meseria, dar nu poate concura cu viaţa mea
personală" : [interviu cu prezentatoarea de la "Jurnal TV"] / text de Daniela Caraiman // VIP maga-
zin. – 2013. – Nr 7/8. – P. 74-76 : fot.

2975. Ţurcanu, Dorin. Dorin Ţurcanu, prezentator şi realizator la Publika TV: "Nu pot să
fug de ştiri, fiindcă ele vin după mine" : [interviu] / consemnare de cor. rev. // VIP magazin. – 2013.
– Nr 7/8. – P. 81 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2991)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
(Vezi Nr 2741)

657 Contabilitate
2976. Nederiţa, Alexandru. Aspecte practice privind calculaţia costului produselor fabrica-
te / Alexandru Nederiţa, Valentina Panuş // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 8. – P. 57-63 : fot.,
tab.

2977. Politica de contabilitate tip pentru instituţiile publice : [aprob. prin ord. Nr 92 din
24 iun. 2013] // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 8. – P. 91-94 : tab.

2978. Republica Moldova. Ministerul Finanţelor. Cu privire la aprobarea Politicii de con-


tabilitate tip pentru instituţiile publice : [Ordin Nr 92 din 24 iun. 2013] // Contabilitate şi audit. –
2013. – Nr 8. – P. 91.
110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2979. Брума, Людмила. Людмила Брума: Бухгалтер – профессия не для черствых


людей : [интервью с гл. бухгалтером компании Le Bridge] / записала Марина Шупак //
Aquarelle. – 2013. – Nr 7/8. – P. 34-35 : fot.

2980. Гриник, Татьяна. О вычете отходов в торговле / Татьяна Гриник // Contabilitate


şi audit. – 2013. – Nr 8. – P. 53-56 : fot.

2981. Недерица, Александр. Общий план счетов бухгалтерского учета: основные


положения и порядок применения / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr
8. – P. 8-11: fot. – Referinţe bibliogr. în subsol.

2982. Республика Молдова. Министерство финансов. Об утверждении Националь-


ных стандартов бухгалтерского учета : [Приказ Nr 118 от 06 авг. 2013 г.] // Contabilitate şi
audit. – 2013. – Nr 8. – P. 85-86.
(Vezi de asemenea Nr 2700, 2711)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2983. Găluşcă, Sergiu. Vinurile memorabile = Незабываемые вина = Memorable wines :
[din Rep. Moldova] / Sergiu Găluşcă // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 28-30 : fot. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl., rusă.

2984. Procedee de stabilizare optimă a vinurilor / Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla
Krajevskaia [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 22. – Contin. Începu-
tul : Nr 2, 2013.

2985. Зинькевич, Э. Фактор кристаллизации, как критерий определения склонности


виноматериалов и вин к кристаллическим помутнениям / Э. Зинькевич, В. Гержикова, В.
Щербина // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3. – P. 38-40 : fig., tab. – Rez. în lb.
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40.
(Vezi de asemenea Nr 2722, 2937, 2943)

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


(Vezi Nr 2715)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea gene-
rală
2986. Racovizza, Daniel. Daniel Racovizza: În căutarea perfecţiunii : [designer vestimen-
tar, sportiv, scriitor, pictor, actor şi compozitor : interviu] / text de Doina Popa // VIP magazin. –
2013. – Nr 7/8. – P. 48-54 : fot.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRĂDINI
2987. Sofroni, Valentin. Starea monumentelor de arhitectură peisagistică din Podişul
Moldovei de Nord / Valentin Sofroni, Victor Capcelea // Noosfera. – 2013. – Nr 8. – P. 69-72 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72.
(Vezi de asemenea Nr 2885, 2950)

72 ARHITECTURĂ
2988. Bâzgu, Eugen. Piaţa Marii Adunări Naţionale : [din Chişinău : aspect arhitectural şi
istoric] / Eugen Bâzgu // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 24-29 : fot.

2989. Teodorescu, Virgiliu Z. Pro memoria : Arhitectorul Nicolae C. Mihăiescu (1863-


1934) / Virgiliu Z. Teodorescu // Luminătorul. – 2013. – Nr 2. – P. 31-41 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 35-41.

745/749 Artă industrială şi casnică. Meserii de artă. Arte plastice


2990. Ia moldovenească. Inspiraţia marilor designeri = Молдавская блузка, как
источник вдохновения известных дизайнеров = The Moldovan folk blouse – an inspiration for
the big designers // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 70-73 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2991. Botnaru, Vasile. Vasile Botnaru : Tablouri în vin = Картины написанные вином =
Wine paintings : [interviu cu pictorul, jurnalist şi conducător al Biroului din Chişinău al Radio Europa
Liberă despre pictura în vin şi cafea] / text de Valeriu Caţer // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 32-36 :
fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

2992. Mardare, Gheorghe. Gheorghe Mardare: "Am plecat, sufletul lăsându-mi-l acasă…"
: [interviu cu pictorul] / consemnare de Anastasia Rusu-Haraba ; reprod.-fot. : Iurie Foca // Moldo-
va. – 2013. – Nr 7/8. – P. 40-43 : fot.

2993. Mungiu, Mihai. Mihai Mungiu: Îmi place să pictez liniştea vetrei strămoşeşti : [dialog
cu pictorul mold.] / consemnare de Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 50-51 : fot. –
(Atelier).
2994. Roşca, Nicolae. Regina caricaturii naţionale este o Margaretă cu iz de pelin : [pe
marginea creaţiei pictoriţei Margareta Chiţcatâi] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P.
97-99 : fot.

2995. Rusu-Haraba, Anastasia. Gheorghe Mardare, între muzică şi culoare : [pe margi-
nea creaţiei pictorului mold. stabilit în Hanovra, Germania] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. –
2013. – Nr 7/8. – P. 38-39 : fot. – (Ai noştri - acasă şi în lume).

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2996. Rusu-Haraba, Anastasia. Maria Saka-Răcilă : [maestru emerit al artei, laureata


Premiului de Stat al Rep. Moldova] / Anastasia Rusu-Haraba ; fot. : Iurie Foca // Moldova. – 2013.
– Nr 7/8. – P. 52-53 : fot. – (Semănătorii de lumină).

78 MUZICĂ
2997. Acasă la buneii Moldovei = В гостях у семьи Беженару = Visiting Moldova′s
Grandparents : [despre Lidia şi Tudor Bejenaru din satul Văleni, raionul Cahul, Ansamblul folcloric
local şi participarea la Eurovision-2005 cu trupa "Zdob şi Zdup"] // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P.
16-22 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

2998. Budilevschi, Valentin. Limba noastră cea a noastră… : [pe marginea interpretării
de Capela corală a Companiei "Teleradio-Moldova" a imnului Limba noastră de Alexei Mateevici cu
textul integral, Chişinău, Marea Adunare Naţională din 27 aug. 1989] / Valentin Budilevschi // Mol-
dova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 12-13 : fot.

2999. Chiriac, Anatol. Compozitorul Anatol Chiriac: "Orice lucru făcut bine este şi patrio-
tic": [interviu] / consemnare de Iana Stahi // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. 22-23 : fot.

3000. Ghilaş, Victor. Cobza : [instrument muzical tradiţional cu coarde din familia lăutei] /
Victor Ghilaş // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 8. – P. 15-16 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

3001. Ghilaş, Victor. Dicţionar de etnomuziologie / Victor Ghilaş // Realităţi Culturale. –


2013. – Nr 7. – P. 20-22 : fot.

3002. Gustar Music Festival : Cultural and Natural Reservation "Orheiul Vechi", 24-25
Aug. 2013 // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 14-15 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3003. Rusu-Haraba, Anastasia. Gheorghe Mustea : [compozitor şi dirijor, artist al poporu-


lui din Rep. Moldova] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 14-15 : fot. –
(Semănătorii de lumină).

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3004. Ungureanu, Larisa. Cineva, care mergea după Soare, trecea pe verde şi se lua în
zbor după cocori : [portretul lui Valeriu Gagiu, regizor, scriitor, om de cultură basarabean (1938-
2010)] / Larisa Ungureanu // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 58-61 : fot. – (Cinema).

792 Teatru. Artă scenică


3005. Decuseară, Diana. De cu seară şi până la capăt… : [dialog cu D. Dicuseară, actriţa
Teatrului Naţ. "M. Eminescu" din Chişinău] / consemnare de Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. –
Nr 7/8. – P. 30-37 : fot.

3006. Hadârcă, Petru. Decalogul lui Petru Hadârcă : [actorul şi regizorul Teatrului Naţ. "M.
Eminescu" din Chişinău] / text de Petru Hadârcă ; concept : Ana Popenco // VIP magazin. – 2013.
– Nr 7/8. – P. 28-33 : fot.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

3007. Munteanu, Mihail. Mihail Munteanu: "Alături de tricolor, să abordăm drapelul culturii
naţionale" : [interviu cu renumitul cântăreţ de operă, laureatul Premiului de Stat al Rep. Moldova] /
consemnare de Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 16-21 : fot. – (Vedeta de
pe afiş).
(Vezi de asemenea Nr 3045)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3008. Curbet, Vladimir. Prins în Joc : [interviu cu maestrul V. Curbet, dir. artistic general
şi prim-maestru de balet al Ansamblului Naţ. Acad. de Dansuri Populare "Joc", artist al poporului
din Rep. Moldova] / text de Viorica Mija // Punkt. – 2013. – Nr 54. – P. 58-69 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3009. Pohilă, Vlad. Singur în faţa sintaxei… : [profilul lingvistului Ion Eţcu, doctor habilitat
în filologie, profesor univ.] / Vlad Pohilă // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 76-79 : fot. – (Oameni
verticali).
(Vezi de asemenea Nr 3010)
811 Limbi individuale

811.135.1 Limba română


3010. Eremei, Anatol. Zimbrul în terminologia românească : [zootoponimie] / Anatol
Eremei // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 24 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 24 : fot.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
3011. Dickinson, Emily. Vântu-a bătut la uşă ca un om ; Eu am murit pentru frumuseţe :
[versuri] / Emily Dickinson // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 44-45 : fot. – (Auguriada).

3012. Hemingway, Ernest. Bătrânul şi marea : [roman : fragm.] / Ernest Hemingway ;


trad. din lb. engl. de Radu Pavel Gheo ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2013. – Nr 8. – Supl. : P. 49-56
; il. – Contin. Începutul : Nr 2, 2013.

821.112.2(436) Literatură austriacă


3013. Greiffenberg, Catharina Regina von. Bucuria imnică a primăverii ; În suprema îm-
potrivire : [versuri] / Catharina Regina von Greiffenberg // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 22-23 :
fot. – (Auguriada).

821.133.1 Literatură franceză


3014. Labé, Louise. Nici o scânteie… ; De când Amor… : [versuri : trad. din lb. fr.] /
Louise Labé // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 14-15 : fot. – (Auguriada).

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.134.2(83) Literatură ciliană


3015. Mistral, Gabriela. Pudoare ; Baladă stelară : [versuri] / Gabriela Mistral // Moldova.
– 2013. – Nr 7/8. – P. 68-69 : fot. – (Auguriada).

821.134.2(85) Literatură spaniolă din Peru


3016. Vallejo, César. Vara ; Paris, octombrie 1936 ; Septembrie ; Piatră neagră peste-o
piatră albă ; Mulţimea ; Perechi : [versuri] // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 88-89 : fot.

821.135.1 Literatură română


3017. Crainic, Nichifor. Noaptea Învierii : [versuri] / Nichifor Crainic // Luminătorul. –
2013. – Nr 2. – P. 14-17.

3018. Micle, Veronica. Când îmi plec… ; Nu plânge… : [versuri] / Veronica Micle // Mol-
dova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 56-57 : fot. – (Auguriada).

3019. Stănescu, Nichita. Plantonul de noapte : [interviu] / Nichita Stănescu // Oastea


Moldovei. – 2013. – Nr 7. – P. a 4-a a cop.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3020. Alaci, Alexandru. Palmares vânătoresc : [povestire] / Alexandru Alaci // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8. – P. 9 : fot.

3021. Bivol, Efim. Jocurile copilăriei… : [amintiri] / Efim Bivol // "a" MIC". – 2013. – Nr 7/8.
– P. 17.

3022. Ciocanu, Anatol. Limba mamei : [versuri] / Anatol Ciocanu // Moldova. – 2013. – Nr
7/8. – 11 : fot.

3023. Dabija, Nicolae. Nepoţeii ; Copile ; Cuţulică ; Portocala ; Dumitriţa ; Motănaş de la


oraş ; Naie : [versuri] / Nicolae Dabija ; des. de Victoria Raţă // Alunelul. – 2013. – Nr 7/8. – P. 6-7 :
fot.

3024. Damian, Liviu. Grai : [versuri] / Liviu Damian // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – 9 : fot.

3025. Darie, Pavel. Floare rourată : [versuri] / Pavel Darie ; cuv. înainte de Mihail Dolgan //
Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 46-47 : fot. – (Semănătorii de lumină).
3026. Diviza, Ion. Săteni şi orăşeni ; Dezavantaj ; Rică, sportiv de performanţă ; Anunţ :
[versuri] / Ion Diviza // "a" MIC". – 2013. – Nr 7/8. – P. 48.

3027. Dumbrăveanu, Victor. Chipiul : [povestire] / Victor Dumbrăveanu ; des. de Nadejda


Olaru // Alunelul. – 2013. – Nr 7/8. – P. 5.

3028. Dumbrăveanu, Victor. Iubirea noastră-i ca şi ura : [fragm. din romanul cu acelaşi tit.
în curs de apariţie] / Victor Dumbrăveanu ; cuv. introd. de Doina Dumbrăveanu-Munteanu // Moldo-
va. – 2013. – Nr 7/8. – P. 62-67 : fot.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

3029. Filip, Iulian. Domnul peste casa noastră : [versuri] / Iulian Filip // Noi. – 2013. – Nr
8. – P. 22.

3030. Grama, Steliana. Cît să plătim trecutului tribut? ; Cuvintele se uită prea uşor ; Ne-au
mutilat hotarele ; Cetăţeanul turmentat ; Mizeria sovietică ; Amnezie totală ; Cine vine-n urma mea?
; De-a ţara-n bunghi ; Siracuza modernă ; Sucombarea poetului anonim : [versuri] / Steliana Grama
; il. : Violeta Zabulică // Noi. – 2013. – Nr 8. – P. 8-9 : fot.

3031. Jucov, Titus. Pozne, pozne şi iar pozne… : [amintiri] / Titus Jucov // "a" MIC". –
2013. – Nr 7/8. – P. 16.

3032. Lari, Leonida. Tu, copile… : [versuri] / Leonida Lari // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. –
10 : fot.

3033. Lungu-Ploaie, Raisa. Floarea Cerului : [fragm.] / Raisa Lungu-Ploaie ; des. de Isai
Cârmu // Alunelul. – 2013. – Nr 7/8. – P. 16-17 : fot.

3034. Lupu, Svetlana. Plânge puiul de arţar : [versuri] / Svetlana Lupu // Alunelul. – 2013.
– Nr 7/8. – P. 15.

3035. Macari, Ana. Răvaşe către stele… : [versuri] / Ana Macari // Moldova. – 2013. – Nr
7/8. – P. 94-96 : fot. – Cuprins : Chipul ; Într-o zi ; Măr-ram ; Curg culorile ; Am să-mi păcălesc
timpul ; Răvaşul meu spre stele ; Gândurile ; Am să las… ; Poveste în destrămare… .

3036. Manea, Ion. Măgarul şi balta ; Lupul şi oaia : [fabule] / Ion Manea // "a" MIC". –
2013. – Nr 7/8. – P. 48.

3037. Matcovschi, Dumitru. Basarabia : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Moldova. –


2013. – Nr 7/8. – P. 3 : fot. – (Ars aeterna).

3038. Matcovschi, Dumitru. Doina : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Oastea Moldovei. –


2013. – Nr 7. – P. a 3-a a cop. : fot.

3039. Matcovschi, Dumitru. Limba maternă : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Moldova. –


2013. – Nr 7/8. – 9 : fot.

3040. Mateevici, Alexei. Limba noastră : [versuri] / Alexei Mateevici // Alunelul. – 2013. –
Nr 7/8. – P. 3.

3041. Proca, Ion. Moş Grânar ; Moş Gustar : [versuri] / Ion Proca // "a" MIC". – 2013. – Nr
7/8. – P. 48.

3042. Romanciuc, Vasile. Închinare : [versuri] / Vasile Romanciuc // Moldova. – 2013. –


Nr 7/8. – P. 11 : fot.

3043. Roşioru, Nicolae. Fluture alb-roşior ; Broscuţa ştrengăriţă ; Trei răţuşte surioare ;
Pisica harnică ; Cântec ; Ariciul urzicat ; Vrăbiuţa : [versuri] / Nicolae Roşioru ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2013. – Nr 7/8. – P. 10-11 : il.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3044. Saka, Serafim. Maestrul : [povestire] / Serafim Saka ; cuv. înainte de Laurenţiu Ulici
// Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 54-55 : fot. – (Semănătorii de lumină).

3045. Strâmbeanu, Mihaela. Offorisme / Mihaela Strâmbeanu ; concept : Ana Popenco //


VIP magazin. – 2013. – Nr 7/8. – P. 56-59 : fot.

3046. Tarlapan, Efim. Aforisme / Efim Tarlapan // "a" MIC". – 2013. – Nr 7/8. – P. 48.

3047. Teleucă, Victor. O altă limbă mai frumoasă nu-i : [versuri] / Victor Teleucă // Moldo-
va. – 2013. – Nr 7/8. – 10 : fot.

3048. Vangheli, Spiridon. Vânătorul cu trei ochi : [fragm. din cartea "Pantalonia – ţara
năstruşnicilor"] / Spiridon Vangheli ; des. de Iurie Leu // Alunelul. – 2013. – Nr 7/8. – P. 12-14.

3049. Vatamanu, Ion. Cuvintele : [versuri] / Ion Vatamanu // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. –
8 : fot.

3050. Vieru, Grigore. Limba noastră cea română : [versuri] / Grigore Vieru // Moldova. –
2013. – Nr 7/8. – 8 : fot.

3051. Vieru, Grigore. Trei culori : [versuri] / Grigore Vieru // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. –
P. a 2-a a cop. : fot. – (Ars aeterna).

3052. Алач, Александру. Охотничьи удачи : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Александру
Алач // Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8. – P. 9 : fot.

3053. Моспан, Симион. Сестры и братья : [стихи] / Симион Моспан ; пер. с рум. яз. :
Б. Дубровин // Наше поколение. – 2013. – Nr 7. – P. a 4-a a cop.

3054. Прока, Ион. Сосланные : [повесть] / Ион Прока ; пер. с рум. яз. : Петру Ротару
// Наше поколение. – 2013. – Nr 7. – P. 80-89 : fot. – Contin. Începutul : Nr 6.
(Vezi de asemenea Nr 3006)

821.161.1 Literatură rusă


3055. Ahmatova, Ana. Salcia ; Ultima poezie … : [versuri] / Ana Ahmatova // Moldova. –
2013. – Nr 7/8. – P. 90-91 : fot. – (Auguriada).

3056. Андреева, Ольга. Колхида. Апрель ; "Сколько звёздочек-листьев нападало!..."


; "Этот город накроет волной…" ; "Когда проходит время сквозь меня…" ; "Твои диктанты всё
короче …" : [стихи] / Ольга Андреева // Наше поколение. – 2013. – Nr 7. – P. 90-91 : fot.

3057. Бадырханов, Эльдар. Месяц Марса : [повесть] / Эльдар Бадырханов // Наше


поколение. – 2013. – Nr 7. – P. 50-67 : fot. – Contin. Începutul : Nr 6.

3058. Резников, Владислав. Ресницы и кирпич ; Десять рублей : [рассказы] / Влади-


слав Резников // Наше поколение. – 2013. – Nr 7. – P. 74-79 : fot.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

3059. Славянин, Виктор. Билет до Москвы : [повесть] / Виктор Славянин // Наше по-
коление. – 2013. – Nr 7. – P. 16-49 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3060. Кеор, Жанна. Молитва ; "О Боже, как приятно слушать дождь!..." ; "Апрельская
мелкая морось…" : [стихи] / Жанна Кеор // Наше поколение. – 2013. – Nr 7. – P. 95 : fot.

3061. Кожушнян, Валерий. Призрак коммунизма : (отр. из повести "Жил-был я") /


Валерий Кожушнян // Наше поколение. – 2013. – Nr 7. – P. 7-15 : fot.

3062. Костева, Лариса. Абрикосовый год ; Мороз ; Счастье ; Луна ; Тайна природы :
[стихи] / Лариса Костева // Наше поколение. – 2013. – Nr 7. – P. 92 : fot.

3063. Медведев, Владимир. Я убью тебя позже : [рассказ] / Владимир Медведев //


Наше поколение. – 2013. – Nr 7. – P. 68-73 : fot.

3064. Молчанова, Ольга. Ангелу-хранителю Героя ; "Мои пальцы, не знавшие золо-


та…" ; "Когда зимой не выпадает снега…" ; "Дождь золотой из слёз и листьев…" ; "Не стран-
ствуют по миру Дон Кихоты…" ; "Прошли века. А воз и ныне там…" : [стихи] / Ольга Молча-
нова // Наше поколение. – 2013. – Nr 7. – P. 93-94 : fot.

3065. Чебан, Татьяна. Мысли вслух ; "Давно не кидала строчки…" ; "Не услышан
крик души…" ; "У каждой из нас за плечами…" : [стихи] / Татьяна Чебан // Наше поколение. –
2013. – Nr 7. – P. 96 : fot.

821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


3066. Zanet, Todur. Nu-s fricos ; În grădină la vecin ; Numărătoare ; Hărnicuţa ; Toamna :
[versuri] / Todur Zanet ; trad. de Titus Ştirbu ; des. de Olga Cazacu // Alunelul. – 2013. – Nr 7/8. –
P. 20-21 : fot.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.134.2(85).0 Literatură spaniolă din Peru
3067. Roşca, Nicolae. Răstignitul din Cordilieri : [poetul César Abraham Vallejo (1892-
1938)] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 86 : fot.

3068. Toma, Laurenţiu. César Vallejo : [poet din Peru : note biogr. (1892-1938)] / Lauren-
ţiu Toma // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 87 : fot.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3069. Colesnic, Iurii. "În sfârşit, şi pe plaiurile noastre a răsărit o stea luminoasă " : [pe
marginea biografiei şi creaţiei poetului basarabean Vasile Luţcan] / Iurii Colesnic // Moldova. –
2013. – Nr 7/8. – P. 80-85 : fot.

3070. Matcovschi, Dumitru. Încă o sărbătoare cu ochii în lacrimi… : Nicolae Roşca în


dialog cu D. Matcovschi // Moldova. – 2013. – Nr 7/8. – P. 70-75: fot. – (Oameni verticali).
(Vezi de asemenea Nr 2998)

821.21.0 Literatură indiană


118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 2669)

9 Geografie. Biografii. Istorie


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
(Vezi Nr 2935, 3076)

908 Monografii ale localităţilor


3071. Poht, Manfred. Frankfurt am Main : [oraş din Germania : note de călătorie] / Man-
fred Poht // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 42-50 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. –
(Euro Monument & Eurotower).

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teore-
tică
3072. Cantea, V. Evaluarea convenţională a acurateţei tematice a hărţii FAO "Acoperi-
rea/utilizarea teritoriului Republicii Moldova" / V. Cantea // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1. – P. 170-181 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
180-181.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Băieşu, Nicolae. Preotul şi omul de ştiinţă Dimitrie Balaur : (110 ani de la naştere). – Vezi Nr
2683.

Botnari, Vasile. Profesorul Alexandru Dascaliuc la 70 de ani : [savant în domeniul fiziologiei


plantelor, doctor habilitat în biologie]. – Vezi Nr 2894.

Colesnic, Iurii. "În sfârşit, şi pe plaiurile noastre a răsărit o stea luminoasă " : [pe marginea
biografiei şi creaţiei poetului basarabean Vasile Luţcan]. – Vezi Nr 3069.

Gheorghe Ghimpu : [deputat în prima legislatură a parlamentului Rep. Moldova şi preşedin-


te al Asoc. victimelor regimului comunist (1937-2000)]. – Vezi Nr 3075.

Mungiu, Mihai. Mihai Mungiu : Îmi place să pictez liniştea vetrei strămoşeşti : [dialog cu pic-
torul mold.]. – Vezi Nr 2993.

Munteanu, Mihail. Mihail Munteanu : "Alături de tricolor, să abordăm drapelul culturii naţio-
nale" : [interviu cu renumitul cântăreţ de operă, laureatul Premiului de Stat al Rep. Moldova]. – Vezi
Nr 3007.

Pohilă, Vlad. Singur în faţa sintaxei… : [profilul lingvistului Ion Eţcu, doctor habilitat în filolo-
gie, profesor univ.]. – Vezi Nr 3009.

Roşca, Nicolae. Răstignitul din Cordilieri : [poetul César Abraham Vallejo (1892-1938)]. –
Vezi Nr 3067.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

Rusu-Haraba, Anastasia. Gheorghe Mardare, între muzică şi culoare : [pe marginea creaţiei
pictorului mold. stabilit în Hanovra, Germania]. – Vezi Nr 2995.

Rusu-Haraba, Anastasia. Gheorghe Mustea : [compozitor şi dirijor, artist al poporului din


Rep. Moldova]. – Vezi Nr 3003.

Rusu-Haraba, Anastasia. Maria Saka-Răcilă : [maestru emerit al artei, laureata Premiului de


Stat al Rep. Moldova]. – Vezi Nr 2996.

Teodorescu, Virgiliu Z. Pro memoria : Arhitectorul Nicolae C. Mihăiescu (1863-1934). –


Vezi Nr 2989.

Toma, Laurenţiu. César Vallejo : [poet din Peru : note biogr. (1892-1938)]. – Vezi Nr 3068.

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


3073. Sturza, Marina. Prinţesa şi alfabetul. Celelalte litere : [interviu cu prinţesa M. Sturza]
/ text de Moni Stănilă ; foto de Roman Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 54. – P. 48-57 : fot.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistică. Arhive
(Vezi Nr 2781)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
3074. Caşu, Igor. Corespondenţa unei uniri imposibile = Переписка о невозможном
объединении = The correspondence of an impossible union : [pe marginea materialelor publicate
despre şansele reunificării Rep. Moldova şi României] / Igor Caşu // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P.
81-84 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

3075. Gheorghe Ghimpu : [deputat în prima legislatură a parlamentului Rep. Moldova şi


preşedinte al Asoc. victimelor regimului comunist (1937-2000)] // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 11
: fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Legendary).

3076. Orheiul Vechi muzeu în aer liber = Музей под открытым небом = Open Air Museum :
[muzeu istoric, arheologic şi turistic] // Altitude. – 2013. – Nr 7/8. – P. 38-40 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl., rusă. – (Heritage).

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

A Bragarciuc, Vasilii 2839


Braşoveanu, Angela 2690, 2707
Afanasii, Cornelia 2849 Bratco, Dumitru 2935
Ahmatova, Ana 3055 Brînză, Dorina 2670
Ajder, Eduard (2755) Bruma, Svetlana 2852
Alaci, Alexandru 2954, 3020 Buburuz, Dionisie 2884
Alexandrovici, Valentina 2943 Buceaceaia, Svetlana 2895
Alhazov, Grigori 2664 Buciuşcan, Silvia 2698
Aliyev, Namig Hasan Oglu 2691 Budilevschi, Valentin 2998
Andrieş, S. 2889, 2901 Buga, Larisa 2735
Andriuţa, Vasile 2850 Buiucli, P. 2907
Andronachi, Natalia 2753-55 Bulat, Dumitru 2965
Andronic, Larisa 2894 Bulat, Natalia 2853
Andrusenco, Artiom 2677 Burlacu, Ala 2857
Antohi, M. 2933 Burţeva, S. 2797
Arnaut, Oleg 2814 Buruiană, Maria 2765
Aşevschi, Valentin 2751, 2766, Buzdugan, Adriana 2881
2783, 2793, 2813, 2882 Buzulan, Valentin 2886
Avasiloae, Irina 2783
C
B
Calancea, Ana 2854
Bacalov, Iurie 2813 Calistru, Anatol 2808, 2827
Balan, Valerian 2930 Cantea, V. 3072
Balaur, Dimitrie (2683) Cantea, Vladislav 2788
Barbacaru, Zinaida 2953 Canţîr, Lilia 2855
Barcari, Doina 2950 Capcelea, Victor 2883, 2987
Basistîi, Nicolae 2723 Caproş, Hristiana 2851
Batîru, Grigore 2897 Caraiman, Daniela 2974
Băeş, Ştefan 2756 Carp, Oleg 2782
Băieşu, Nicolae 2683, 2780 Caşcaval, M. 2805
Bătrânu, Ion 2955 Caşu, Igor 3074
Bâzgu, Eduard 2690-91 Caţer, Valeriu 2701, 2991
Bâzgu, Eugen 2988 Cazac, T. 2942
Bejenaru, Lidia (2997) Cazacu, Dumitru 2847
Bejenaru, Tudor (2997) Cazacu, Olga 3066
Belous, Tatiana 2788 Căpiţă, Ionel 2885, 2956, 2962
Beţişor, Alexandru 2834 Cărbune, Radj 2791
Beţivu, N. 2912 Cârlig, Tatiana 2799
Bivol, Efim 3021 Cârlig, Veaceslav 2799
Boaghi, L. 2917 Cârmu, Isai 3033
Boiciuc, Modest Dănuţ 2684 Ceban, Larisa 2817
Boleac, Diana 2838 Cebanu, V. 2944-45
Bondarciuc, V. 2942 Cepoi, L. 2794
Bondarenco, S. 2893 Cerchin, Valentina 2764
Borovic, Eduard 2806, 2825-26, Cheaburu, Cornel 2864
2832, 2839 Chiriac, Alexandra 2943
Botnarenco, A. 2934, 2945 Chiriac, Anatol 2999
Botnari, Vasile 2894 Chiriliuc, V. 2937
Botnaru, Vasile 2991 Chiriţă, Gheorghe 2957
121
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

Chisari, Liliana 2765 Diţa, Maria 2770


Chiţcatâi, Margareta (2994) Diviza, Ion 3026
Ciloci, Alexandra 2796 Dobândă, Eugenia 2894
Ciobanu, Gheorghe 2806, 2810- Dobrojan, Galina 2798
11 Dobrojan, Sergiu 2798
Ciocanu, Anatol 3022 Dodon, S. 2708
Ciocoi, Oleg 2958 Dodon, Svetlana 2705
Ciubotaru, Viorel 2693 Dogotari, Lilia 2864
Ciutac, Ion 2845 Dolgan, Mihail 3025
Clim, Alexandru 2835 Donica, Andrei 2721, 2931
Cocieru, Mariana 2781 Donica, Mariana 2721
Cociug, Adrian 2812, 2829 Drăguţanu, Dorin 2706
Coiceanu, Ana 2898 Druţă, Mariana 2767
Cojocari, Lidia 2766 Duca, Raisa 2856
Cojocaru, Vasile 2808, 2827 Dumbrăveanu, Andrei 2687
Colesnic, Iurii 3069 Dumbrăveanu, Victor 3027-28
Corai, Mihai 2762 Dumbrăveanu-Munteanu, Doina
Corai, Nicolae 2762 3028
Coşer, Cornel 2717 Dumitrana, Magdalena 2768
Cotorobai, Maria 2671 Durbală, Victor 2961
Crainic, Nichifor 3017
Crijanovschi, Stela 2703 E
Crivoi, Aurelia 2671, 2766, 2783, Efremova, Nadejda 2795
2813, 2882 Efros, Stela 2699
Croitor, Gheorghe 2833-34, 2842 Elisei, Lilia 2769
Croitor, Petru 2830, 2833, 2842 Eremei, Anatol 3010
Croitoru, Aliona 2704 Erhan, Nicolae 2824
Cuhal, Radu 2723 Eţcu, Ion (3009)
Cuharschi, M. 2944-45 Evtuşenco, Ana 3043
Cujbă, Vadim 2789
Curbet, Vladimir 3008 F
Curca, Nicolai 2828
Cuza, P. 2892 Filip, Iulian 3029
Cuzeac, V. 2899 Filipov, Grigore 2962
Florea, Gheorghe 2966
D Florenţă, Gh. 2892
Foca, Iurie 2992, 2996
Dabija, Alexandru 2754 Frunze, Olesea 2770
Dabija, Nicolae 3023
Dabija, Vasile 2959 G
Dadu, C. 2893, 2937-38
Dadu, Vitalie 2936 Gaberi, Radion 2807
Damian, Liviu 3024 Gagiu, Valeriu (3004)
Danalache, Teodor 2685 Ganţa, Inna 2756
Darciuc, Mihail 2824 Gaţcan, Ştefan 2858
Darie, Pavel 3025 Gavzer, Svetlana 2902-03, 2910
Dascaliuc, Alexandru (2894) Găina, Lidia 2900
Davidovici, Natalia 2971 Găluşcă, Sergiu 2983
Decuseară, Diana 3005 Gheo, Radu Pavel 3012
Dediu, Ion 2792 Gheorghiţă. Mihail 2729
Degteari, V. 2944 Gheorghiu, Gheorghe 2886
Deniciuc, Maria 2960 Ghidirim, Gheorghe 2816, 2840-
Dickinson, Emily 3011 41, 2843, 2845-47
122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ghilaş, Victor 3000-01 Lari, Leonida 3032


Ghimpu, Gheorghe (3075) Lavric, Liubovi 2915
Gîndea, Ion (2759) Leah, N. 2901
Gladun, Eugen 2862 Leah, Tamara 2696
Glavan, Alina 2825, 2828 Leu, Iurie 3048
Goian, Victor 2830 Limban, Vania 2863
Gonceariuc, Maria 2928 Lozan, Ala 2673
Grama, Steliana 3030 Lozan, Raisa 2790
Greiffenberg, Catharina Regina Lozie, Ştefan 2967
von 3013 Luca, Iuliana 2870
Grighel, Gh. 2937-38 Lungu-Ploaie, Raisa 3033
Grigore, Cristian 2836 Lupaşcu, Galina 2902-03, 2910
Grosu, Ion 2859 Lupu, Svetlana 3034
Gumaniuc, Veaceslav 2736 Lupuşor, Adrian 2719
Gumovschi, Andrei 2784, 2878 Luţcan, Vasile (3069)
Gurghiş, Radu 2815
Guţu, Angela 2732 M
Guţu, Valentin 2963 Macari, Ana 3035
Guţu, Viorel 2718 Macari, Vadim 2694
Guzun, Ana 2835 Mahu, Dumitru 2808
Guzun, Lilia 2860 Maier, Lidia 2663
H Malai, Julieta 2969
Manea, Ion 3036
Hadârcă, Petru (3006) Manole, Tatiana 2695
Haheu, Vasile 2935 Mardare, Gheorghe 2992, (2995)
Halabudenco, Elena 2851 Marian, Nicolae 2864
Hemingway, Ernest 3012 Marinciu, C. 2904
Hîncota, Dumitru 2842 Marius, Mihai 2877
Mastak, Dumitru 2823
I Matcovschi, Dumitru 3037-39,
Ialovaia, Antonina 2984 3070
Iliadi, Gh. 2708 Mateevici, Alexei 2998, 3040
Ivanciu, Ionuţ Gabriel 2672 Maticiuc, V. 2916
Maximenco, Lilia 2777
J Medvedev, Nataşa 2972
Melenciuc, M. 2895
Jacotă, A. 2893 Meşina, Ana 2862, 2865
Jeltov, Ina 2971 Micle, Veronica 3018
Jigău, Gheorghe 2891 Mihai, A. 2905
Jitari, Cristina 2709, 2877 Mihai, Iulia Mihaela 2672
Jucov, Artiom 2802 Mihăiescu, Nicolae C. (2989)
Jucov, Titus 3031 Mihov, Dmitri 2939
K Mija, Viorica 2836, 3008
Miscu, V. 2794
Krajevskaia, Alla 2984 Mistral, Gabriela 3015
Kusturov, Ana 2815 Mişin, Igor 2806, 2816, 2823,
Kusturov, Vladimir 2815, 2833 2841, 2843, 2847, 2862
Kusturova, Anna 2831 Mîrza, V. 2916
Mocanu, Stela 2857
L Mocanu, Victor 2687
Labé, Louise 3014 Mogâldan, L. 2809
Molodoi, Elena 2795
123
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

Moraru, Adrian 3012 Pleşco, Elena 2844


Mostovei, Andrei 2818 Pohilă, Vlad 3009
Moşnoi, Elena 2793 Poht, Manfred 3071
Mungiu, Mihai 2993 Pojoga, V. 2916
Munteanu, Andrei 2812, 2829, Ponomariova, I. 2933
2837, 2964 Popa, Doina 2986
Munteanu, Mihail 3007 Popa, Stela 2974
Munteanu, Sergiu 2757 Popenco, Ana 3006, 3045
Mustaţă, Gheorghe 2669 Popescu, Radu 2690
Mustea, Gheorghe (3003) Popov, Natalia 2771
Popov, Tatiana 2776
N Popova, Marina 2728
Nani, Corina 2866 Popovici, Ana 2941
Naumik, Ecaterina 2973 Postolati, A. 2900, 2912
Neacşu, A. 2904 Potâng, Angela 2681
Nedealcov, Maria 2940 Preaşca, Valeriu 2826
Nedealcov, Simion 2891 Prida, Ion 2984
Nederiţa, Alexandru 2976 Prisacaru, Lilia 2869
Negară, Nina 2832 Proca, Ion 3041
Negru, Petru 2941 Prodanciuk, Mihail 2700
Nica, L. 2906 Puţuntică, Anatolie 2786-87, 2888
Nicolaescu, Ana 2896 R
Nicolaescu, Gheorghe 2896
Nistreanu, Victoria 2800 Racovizza, Daniel 2986
Nunziata, Enrico 2727 Racu, Cristina 2820, 2882
Racu, Iulia 2679
O Racu, Ivan (2753)
Ojog, Sergiu 2830 Radvan, Inga 2758
Olaru, Constantin 2943 Raţă, Ala 2870
Olaru, Nadejda 3027 Raţă, Victoria 3023
Olărescu, Valentina 2674 Robu, Iuliana-Elena 2772
Oncioiu, Corina 2737 Robu, Viorel 2772
Ouş, Ludmila 2666 Rogac, Raia 2993
Rojnoveanu, Gheorghe 2843,
P 2846
Romanciuc, Vasile 3042
Paladii, Irina 2819 Roşca, Mariana 2878
Panţîru, Tatiana 2675 Roşca, Nicolae 2689, 2994, 3005,
Panuş, Valentina 2976 3067, 3070
Parnov, Mihail 2837 Roşca, Veaceslav 2887
Parshutin, V. V. 2876 Roşioru, Nicolae 3043
Paşalău, Nicoleta-Doina 2676 Rotari, Silvia 2907, 2909
Pavlic, Anastasia 2859 Rotaru, A. 2708
Pălărie, Rodica 2868 Rotaru, Ecaterina 2871
Perciun, Natalia 2677 Rudi, L. 2794
Perjan, Carolina 2678 Rusnac, Svetlana 2733
Perjan, Corina 2678 Rusu-Haraba, Anastasia 2992,
Peşteanu, Ananie 2896 2995-96, 3003, 3007
Petrov, V. 2857 Rybaleov, Roman 2707, 2971,
Petrov, Victor 2861, 2867 3073
Pînzari, Alina 2785
Pleşca, A. 2908
124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

S Şendrea, Mariana 2698


Şestacova, Tatiana 2929
Saka, Serafim 3044 Şişcanu, Gheorghe 2941
Saka-Răcilă, Maria (2996) Şişianu, Anna 2681
Salcoci, Zinaida 2872 Şmatoc, Ion 2880
Sandic, Ştefan 2902-03, 2910 Şor, Elina 2816, 2841
Sandu, Maria 2790 Ştefârţă, Sorina 2691
Saşco, E. 2911 Ştefîrţă, Anastasia 2895
Savca, Lucia 2680 Şterbeţ, Mihai (2956)
Savin, Anatolie 2800 Ştirbu, Titus 3066
Savin, Anatol 2801
Scipanova, Irina 2832 T
Scurtu, Elena 2686
Scutaru, Sofia 2695 Tabuncic, Mariana 2693, 2719
Serghei, T. 2912 Taganiuc, Olga 2846
Sholtoian, N. S. 2876 Tagore, Rabindranath 2669
Sidelinikova, S. P. 2876 Tanas, Alexandru 2706
Sitaru, Lidia 2667 Taran, Inga 2679
Sîrbu, Rodica 2940 Taran, M. 2915
Sîrbu, T. 2797 Taran, N. 2933
Sîtnic, Veaceslav 2800 Taranenco, Lilia 2702
Soare, Georgiana 2745 Tarlapan, Efim 3046
Soares Szasz, Lorand 2701 Tărîţă, A. 2790
Socolov, Vasile 2890 Tekaia, Ridha 2707, 2724
Socolova, Ludmila 2890 Teleucă, Victor 3047
Sofroni, Valentin 2883, 2888, 2987 Teodorescu, Virgiliu Z. 2989
Soltan, Elena 2804 Timofti, Nicolae 2733
Spinei, Larisa 2802 Toma, Laurenţiu 3068
Sprincean, Mariana 2851 Tuchina, Rodica 2873
Stahi, Iana 2759, 2999 Tudose, Melania 2874
Stamatin, Otilia 2778 Tufeanu, Magda 2773
Stariţîna, Ludmila 2723
Stasiev, Grigore 2891 Ţ
Stavăr, Lidia 2913, 2918
Stănescu, Nichita 3019 Ţopa, Lilia 2917
Stănilă, Moni 3073 Ţurcanu, Dorin 2975
Stepanov, V. 2797 Ţurcanu, L. 2905
Strâmbeanu, Mihaela 3045 U
Stratan, Maria 2796
Stratulat, Irina 2798 Ulici, Laurenţiu 3044
Stulovschi, Irina 2950 Ungureanu, Larisa 3004
Stupac, Ion 2834 Ursu, A. 2892
Sturza, Marina 3073 Ursu, Emilia 2875
Sultanova, O. 2942 Usatîi, Agafia 2795
Suman, Ala 2840
V
Ş Vallejo, César Abraham 3016,
(3067-68)
Şandru, Serghei 2835, 2838 Vangheli, Spiridon 3048
Şcerbina, Romeo 2845 Vasian, Tatiana 2779
Şcerbliuc, Mihail 2784 Vasiliev, Andrei 2823
Şchiopu, L. 2914 Vatamanu, Ion 3049
125
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

Vămăşescu, Sergiu 2930 Гричук, Петру 2712


Vârtosu, Ion 2722 Гулая, Е. 2749
Veleanovici, Armand 2674
Vetrilă, Viorel 2824 Д
Veveriţă, Efimia 2907 Даньшин, М. 2739
Vicol, Carmina 2709 Дрэгуцану, Дорин 2713
Vicol, Vasile 2968 Дубровин, Б. 3053
Vieru, Grigore 3050-51
Vlas, Cristina 2951 З
Voroniuc, Ina 2774
Vosimeric, Dmitrii 2760-62 Зинькевич, Э. 2985
Vozian, Marin 2848 И
Vrabie, Aliona 2859
Vronschih, M. 2917-18 Игнатченко, Ирина 2665
Vulpe, Ion 2763
К
Z
Кваша, О. 2740
Zabulică, Violeta 3030 Кеор, Жанна 3060
Zanet, Todur 3066 Кириллов, А. Ф. 2948
Zapşa, Galina 2697 Кирилюк, В. 2922
Zavtoni, Oxana 2861, 2867 Кирилюк, Н. 2731
Zelenschi, Victor 2826 Кириченко, В. Н. 2682
Zota, Ieremia 2812, 2829, 2837 Кишка, М. 2920, 2924, 2927
Коваль, Юрий 2741
А Кожушнян, Валерий 3061
Аблина, Людмила 2710 Костева, Лариса 3062
Алач, Александру 3052 Крушельницкая, А. 2752
Андреева, Ольга 3056 Кывыржик, Инна 2725
Анцибор, Л. М. 2682 Л
Ахтырская, Н. 2738
Лаврик, Л. 2920
Б Лихацкий, В. И. 2947
Бабицкий, А. 2919 Луцкий, Р. 2730
Бадырханов, Эльдар 3057 М
Боагий, И. 2927
Бодруг, А. И. 2821 Магер, В. 2932
Бойко, А. 2747 Магер, М. 2932
Ботнарь, В. Ф. 2946 Медведев, Владимир 3063
Брума, Людмила 2979 Мирзоев, Тохир 2725
Буюкли, П. 2921 Митина, Т. Ф. 2948
Мозер, Уильям 2692
В Молчанова, Ольга 3064
Веверицэ, Е. 2921 Моспан, Симион 3053
Возиян, В. 2920, 2924-25, 2927 Н
Г Недерица, Александр 2981
Гаина, Л. 2923 Нижинский, С. 2744
Гержикова, В. 2985 О
Голя, Анатолий 2668
Гриник, Татьяна 2711, 2980 Орган, А. Н. 2821
Орлеан, А. 2742
126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

П У
Плешка, Валерий 2879 Урсаки, Анна 2750
Попов, Владимир 2750
Постолати, А. 2925 Ф
Постолатий, А. 2923 Фурдуй, В. Ф. 2803
Прока, Ион 3054 Фурдуй, Ф. И. 2803
Р Х
Радионов, В. А. 2952 Харчук, О. А. 2948
Райлян, Т. И. 2952 Хоменко, Лидия 2926
Резников, Владислав 3058 Хорозова, Л. 2775
Ротару, Петру 3054
Ротарь, С. 2921 Ц
С Царенко, В. 2734
Северин, Валериу 2712 Ч
Сергей, Т. 2923, 2925
Славянин, Виктор 3059 Чебан, Татьяна 3065
Стайкова, Анна 2879 Чередниченко, В. Н. 2947, 2949
Станишевский, Александр 2716 Чиреш, Елена 2715-16
Старинский, Николай 2726 Чокинэ, В. К. 2803
Старчук, Оксана 2748 Ш
Стоян, В. 2743
Струтинский, Ф. А. 2821 Шупак, Марина 2692, 2979
Сычевская, А. 2746
Щ
Т
Щербина, В. 2985
Танас, Александр 2713
Таран, М. 2924 Я
Ярема, О. М. 2822

127
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2013 ≡ Magazine article annals Nr 8-2013

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2013. – Nr 7/8.


2. Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 6/7.
3. Altitude. – 2013. – Nr 7/8.
4. Alunelul. – 2013. – Nr 7/8.
5. Aquarelle. – 2013. – Nr 7/8.
6. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3.
7. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 1.
8. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 8.
9. Economie şi sociologie. – 2013. – Nr 1, 2.
10. Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase : Materialele
Conf. Intern., Rep. Moldova, Bălţi, 21 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – [2013-1233].
11. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 8.
12. Luminătorul. – 2013. – Nr 2.
13. Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9 mai
2013. – Chişinău, 2013. – [2013-1213].
14. Moldova. – 2013. – Nr 7/8.
15. Noi. – 2013. – Nr 8.
16. Noosfera. – 2013. – Nr 8.
17. Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 7, 8.
18. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 3.
19. Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia
modernă : Materialele conf. a 9-a intern. şt.-pract. a psihologilor, 24-25 mai 2013. – Chişinău,
2013. – [2013-1057].
20. Profit. – 2013. – Nr 7/8.
21. Punkt. – 2013. – Nr 54.
22. Reabilităţi culturale. – 2013. – Nr 7, 8.
23. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 8.
24. VIP Magazin. – 2013. – Nr 7/8.
25. Наше поколение. – 2013. – Nr 7.
26. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 8.
27. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 8.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
AUGUST NR 8 AUGUST
(2622-2867)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2622. Юнг, Эдвард. Силиконовая долина или гора спроса? : [о субсидировании
инноваций : ст. тех. дир. компании Intellectual Ventures] / Эдвард Юнг // Экономическое
обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 2 авг. – Р. 20.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2623. Babuc, Monica. "Cultura nu e doar un consumator de buget, ci şi un formator
de civilizaţie" : interviu cu M. Babuc, ministru al Culturii al Rep. Moldova / realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 23 aug. – P. 18.

02 BIBLIOTECONOMIE
2624. Negru, Nina. Biblioteca personală a unui basarabean: mărime, conţinut, vechi-
me : [lectura individuală : pe marginea rezultatelor sondajului CBS-Axa, efectuat în febr.
2011] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 9 aug. – P. 14.

2625. Tracz, Evan. "Dacă sunt dotate corespunzător, bibliotecile nu vor muri" : [inter-
viu cu E. Tracz, dir. programului Novateca din Rep. Moldova] / consemnare: Marina Liţă //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 12 aug. – P. 5.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
2626. Cebotarenco, Lioara. Impactul spaţiului virtual asupra dezvoltării copilului : [as-
pecte psihologico-educaţionale] / Lioara Cebotarenco // Moldova suverană. – 2013. – 9 aug.

2627. Liiceanu, Aurora. "M-am gândit ce crime aş putea face" : [aspecte de psiholo-
gie legală: interviu cu A. Liiceanu, psiholog din România] / consemnare: Cezar Paul Bădescu
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 12 aug. – P. 8-9.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDINŢĂ
2628. Mateciuc, Bogdan. Trăsături principale ale sectelor religioase / Bogdan
Mateciuc // Curierul ortodox. – 2013. – 15 aug. – P. 5. – Contin. Începutul : 18 iul.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2629. Fuştei, Nicolae. Arhiepiscopul Dimitrii Sulima : [1772-1844] ; Arhiepiscopul
Irinarh Popov : [1790-1877] / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2013. – 15 aug. – P. 6.

2630. Moraru, Anton. Consecinţele nefaste ale anexării Bisericii Basarabiei la Sinodul
Rus din 21 august 1813 / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 22 aug. – P. 3.

2631. Stănilă, Moni. Atleţii lui Hristos : [despre formarea spirituală a creştinilor] / Moni
Stănilă // Timpul. – 2013. – 9 aug. – P. 6.

2632. Stănilă, Moni. Sfinţii Martiri Brâncoveni : [Constantin Voievod cu fii săi, Con-
stantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache, prăznuiţi pe 16 aug.] / Moni Stănilă // Timpul.
– 2013. – 16 aug. – P. 6.

2633. Макдоно, Питер. Настоящая миссия папы Франциска : [ст. амер. писателя]
/ Питер Макдоно // Экономическое обозрение. – 2013. – 2 авг. – Р. 21.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
(Vezi Nr 2624)
31 STATISTICĂ DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2634. Stănilă, Moni. Moldovenii nomazi : [despre migraţia tinerilor] / Moni Stănilă //
Timpul. – 2013. – 9 aug. – P. 6.

2635. Морару, Виктор. Научный взгляд на миграцию и депопуляцию : [коммент.


коoрд. Отд-ния соц. и экон. наук Aкад. Наук Молдовы В. Морару] / записала Ирина Ко-
валенко // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 9 авг. – Р. 16.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2636. Хоукс, Сара. Смерть от мужественности : [гендер. аспекты здоровья: ст. ст.
науч. сотрудника в Ин-те глоб. здравоохранения Унив. колледжа Лондона и упр. по
полит. вопр.и стратегиям в Орг. Объед. Наций по ВИЧ/СПИД] / Сара Хоукс, Кент Бус //
Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 9 авг. – Р. 20.

316.6 Psihologie socială


2637. Pleşu, Andrei. Despre bătrîneţe : [art. publicistului român] / Andrei Pleşu //
Săptămîna. – 2013. – 30 aug. – P. 3.

32 POLITICĂ
2638. Dungaciu, Dan. 10 trăsături ale moldovenismului europenist : [context geopoli-
tic] / Dan Dungaciu // Evenimentul zilei. – 2013. – 9 aug. – P. 9.

2639. Ţâcu, Octavian. Politici imperial/statale şi construcţii identitare (6) Modele est-
europene / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 2 aug. – P. 7. – Art. 1 : 21 iun.

2640. Ţâcu, Octavian. Politici imperial/statale şi construcţii identitare (7) Continentul


african / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 16 aug. – P. 7. – Art. 1 : 21 iun.

2641. Ţâcu, Octavian. Politici imperial/statale şi construcţii identitare (8) Homo


Moldovanus / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 23 aug. – P. 7. – Art. 1 : 21 iun.

2642. Tismăneanu, Vladimir. Primăvara de la Praga şi aventura revizionismului mar-


xist (1-2) : [aspecte ale istoriei politice a sec. XX] / Vladimir Tismăneanu // Evenimentul zilei. –
2013. – 22, 29 aug. – P. 8.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


2643. Жосу, Виктор. Почему Молдова не отмечала 1025-летие Крещения Руси? /
Виктор Жосу // Панорама. – 2013. – 9 авг. – Р. 5.

323 Politică internă


2644. Badea, Viorel. "Astfel ne arătăm consideraţia pentru cel mai important instru-
ment identitar al românilor" : interviu cu V. Badea, senator pentru Europa şi Asia, iniţiatorul
proiectului de lege privind instituirea Zilei Limbii Române în România / interviu realizat de
Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 16 aug. – P. 6.

2645. Ciobanu, Mircea V. Teoria conspiraţiilor : [despre mistificări şi suspiciuni: con-


text soc.-politic] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 16 aug. – P. 14.

2646. Corbu, Daniel. Unde ne sunt visătorii? : (note despre oboseala românească) /
Daniel Corbu // Literatura şi arta. – 2013. – 22 aug. – P. 1.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

2647. Макаров, Анатолий. Будущее российской зарубежной диаспоры зависит


от молодежи : [интервью дир. Департамента по работе с соотечественниками М-ва
иностр. дел Рос. Федерации А. Макарова проекту "Окна в Россию"] / беседу вел Арка-
дий Бейненсон // Коммерсант info. – 2013. – 16 авг. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2702)

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


2648. Ciobanu, Costin. Dublul divorţ al politicii în România / Costin Ciobanu //
Săptămîna. – 2013. – 2 aug. – P. 3.

2649. Бен-Ами, Шломо. Арабские религиозные войны : [ст. вице-президента


Междунар. центра за мир в Толедо] / Шломо Бен-Ами // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″. – 2013. – 23 авг. – Р. 20.

2650. Фишер, Йошка. Египет после Мурси : [ст. министра иностр. дел и вице-
канцлера Германии в 1998-2005 гг.] / Йошка Фишер // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 2 авг. – Р. 20.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2651. Berbeca, Veaceslav. Problema găgăuză în atenţia autorităţilor de la Chişinău :
[art. expertului IDIS "Viitorul"] / Veaceslav Berbeca // Evenimentul zilei. – 2013. – 30 aug. – P.
9.

2652. Caşu, Igor. "Rusificarea începe de la grădiniţa de copii" : [despre destinul lui
Leonid Cemortan (1927-2009) învinuit de "naţionalism"] / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2013. – 22 aug. – P. 4-5.

2653. Căpiţă, Ionel. Inima neamului – limba : [context socio-politic] / Ionel Căpiţă //
Natura. – 2013. – Aug. (Nr 8). – P. 9.

2654. Ciobanu, Vitalie. Alegerile "prezidenţiale" ilegale din autoproclamata republică


nistreană : [despre alegerile din 1 dec. 1991 a "preşedintelui rep. moldoveneşti nistrene"] /
Vitalie Ciobanu // Timpul. – 2013. – 9 aug. – P. 13.

2655. Ciocan, Iurie. "Politicienii decid data, dar ar trebui s-o ştim din timp" : [interviu
cu Iu. Ciocan, preşedintele Comis. Electorale Centrale] / consemnare: Alina Ţurcanu // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2013. – 14 aug. – P. 4-5.

2656. Ciornei, Vsevolod. Tiradele şi ghiocul : [despre spaţiul politic mold.] / Vsevolod
Ciornei // Săptămîna. – 2013. – 16 aug. – P. 2.

2657. Dabija, Nicolae. Al treilea rapt : [despre independenţa reală a Rep. Moldova] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 1.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2658. Dodon, Igor. Reunificarea Moldovei trebuie să fie prioritatea numărul unu : [in-
terviu acordat de către I. Dodon, preşedintele Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova, postu-
lui de Radio Europa Liberă] // Socialiştii. – 2013. – 9 aug. – P. 6

2659. Dulgheru, Valeriu. Forfota electorală a început : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu


Dulgheru // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 3.

2660. Ganea, Raisa. "Kaghebiştii m-au urmărit cinci ani" : interviu cu prof. universitar
R. Ganea / interviu realizat de Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 16 aug. – P. 24

2661. Ghimpu, Mihai. Patriotismul curge prin venele noastre : [art. deputatului în Par-
lamentul Rep. Moldova] / Mihai Ghimpu // Evenimentul zilei. – 2013. – 30 aug. – P. 9.

2662. Lungu, Diana. Societatea civilă trebuie să renegocieze cu statul participarea în


procesul politicilor publice : [art. expertului IDIS "Viitorul] / Diana Lungu // Evenimentul zilei. –
2013. – 1 aug. – P. 9.

2663. Lupuşor, Adrian. Adrian Lupuşor: Raportul de Stare a ţării relevă o scădere a
încrederii în instituţiile statului : [interviu acordat de către dir. executiv al Centrului analitic
independent "Expert Grup" postului de Radio Europa Liberă] // Economist. – 2013. – 7 aug. –
P. 7.

2664. Moşanu, Alexandru. Alexandru Moşanu: "Ne aşteaptă examene grele..." : [22
de ani de la obţinerea independenţei de către Rep. Moldova: interviu cu preşedintele Parla-
mentului în anii 1990-1993] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2013. – Aug. (Nr
8). – P. 8. -9.

2665. Palihovici, Liliana. Sensibilitatea femeilor implicate în politică este o valoare


adăugată pentru întreaga societate : interviu acordat de L. Palihovici, vicepreşedinta Parla-
mentului Rep. Moldova, pentru publ. ital. "Il Ponte" // Săptămîna. – 2013. – 23 aug. – P. 12.

2666. Partidul Socialiştilor din Rep. Moldova. Congresul (11-lea; 2013). Congresul
Extraordinar al 11-lea al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova. Rezoluţia Congresului
Extraordinar al 11-lea al PSRM "Cu privire la situaţia politică din Republica Moldova" : [3 aug.
2013, Chişinău] // Socialiştii. – 2013. – 9 aug. – P. 3.

2667. Tănase, Constantin. Unde ar fi azi RM, dacă moldovenii ar fi naţionalişti? /


Constantin Tănase // Timpul. – 2013. – 2 aug. – P. 9.

2668. Ţâcu, Octavian. Placa lui Diordiţă : [despre inconsistenţa comemorării unor
nomenclaturişti sovietici] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 9 aug. – P. 7.

2669. Untilă, Veaceslav. Dosarul transnistrean pe timpul guvernării democrate : [des-


pre conflictul transnistrean] / Veaceaslav Untilă // Evenimentul zilei. – 2013. – 8 aug. – P. 9.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

2670. Андриевский, Виталий. И вечный бой... : [обществ.-полит. ситуация] / Ви-


талий Андриевский // Панорама. – 2013. – 7 авг. – Р. 5.

2671. Бабенко, Олег. Limba noastră должен стать праздником всего многонацио-
нального народа Молдовы / Олег Бабенко // Панорама. – 2013. – 30 авг. – Р. 5.

2672. Бантош, Алесандру. Александру Бантош: "Русскоязычные и румыногово-


рящие все еще живут в параллельных мирах" : [интервью с дир. Дома рум. яз. им. Ни-
киты Стэнеску] / записала Галина Васильева // Панорама. – 2013. – 30 авг. – Р. 6.

2673. Жосу, Виктор. Непраздничные заметки о молдавской независимости / Вик-


тор Жосу // Панорама. – 2013. – 23 авг. – Р. 5.

2674. Платонов, Михаил. Судьба русского в Молдове : [межэтн. и нац. аспекты] /


Михаил Платонов // Коммерсант info. – 2013. – 23 авг. – Р. 12-13.

2675. Спэтару, Думитру. Когда состоятся следующие парламентские выборы? /


Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 6 авг. – Р. 5.

2676. Ткач, Сергей. Почему Республика Молдова может не протянуть и 10 лет? :


[обществ.-полит. аспекты] / Сергей Ткач // Коммерсант info. – 2013. – 16 авг. – Р. 10.

2677. Цырдя, Богдан. В Молдове умер антикоммунизм! : [обществ.-полит. аспек-


ты] / Богдан Цырдя // Панорама. – 2013. – 6 авг. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2735, 2820)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2678. Chifu, Iulian. Colacul de salvare pentru R. Moldova : interviu cu Iu. Chifu, consi-
lier prezidenţial pentru Afaceri Strategice al preşedintelui României / realizat de Svetlana
Panţa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 30 aug. – P. 6.

2679. Ciocoiu, Paul. Egiptul şi eşecul diplomaţiei americane : [despre crearea mode-
lului de tranziţie democratică] / Paul Ciocoiu // Evenimentul zilei. – 2013. – 19 aug. – P. 8.

2680. Dungaciu, Dan. Reţeta unui eşec anunţat: Chişinăul nu se poate decide, iar
Bucureştiul politizează relaţia : [despre relaţiile dintre România şi Rep. Moldova] / Dan
Dungaciu // Evenimentul zilei. – 2013. – 2, 5 aug. – P. 9.

2681. Negru, Nicolae. Nodul gordian al (re)unirii cu România / Nicolae Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 16 aug. – P. 8.

2682. Блэр, Тони. Надежда среди потрясений Ближнего Востока : [о возрожде-


нии палестино-израильских мирн. переговорах: ст. премьер-министра Великобритании
в 1997-2007 гг.] / Тони Блэр // Экономическое обозрение ″Логос-Преcc″. – 2013. – 16 авг.
– Р. 21.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2683. Картал, Селим. Селим Картал: "Капитал широким потоком пойдет в рес-
публику" : [о перспективах молдо-турецких отношений : интервью с Чрезв. и Полномоч.
послом Турецкой Респ. в Респ. Молдова] / записал Дмитрий Димчогло // Панорама. –
2013. – 16 авг. – Р. 6.

2684. Киселев, Илья. Два ветра : [об интеграц. процессах на территории б.


СССР и в Евразии] / Илья Киселев // Панорама. – 2013. – 14 авг. – Р. 5.

2685. Проханов, Александр. Икона Приднестровья : [стратег. контекст: ст. рос.


писателя] / Александр Проханов // Панорама. – 2013. – 13 авг. – Р. 5.

2686. Чубашенко, Дмитрий. Евроинтеграция может привести к дестабилизации :


[о перспективах расширения вост. границ Европ. Союза] / Дмитрий Чубашенко // Пано-
рама. – 2013. – 20 авг. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2742)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


2687. Corlăţean, Titus. "Sunt foarte curios care sunt contra-argumentele care să justi-
fice de ce românii ar trebui să rămână insensibili faţă de soarta fraţilor de peste Prut" : inter-
viu cu T. Corlăţean, ministrul de Externe al României / consemnare: Valentin Buda // Eveni-
mentul zilei. – 2013. – 2 aug. – P. 4.

2688. Pirojkov, Serghei. "Nu vedem altă alternativă decât integrarea europeană" : [in-
terviu cu S. Pirojkov, Ambasadorul Ucrainei la Chişinău] / consemnare: Ion Macovei // Timpul.
– 2013. – 23 aug. – P. 5.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2689. Ciornei, Vsevolod. Între două ne cam plouă : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod
Ciornei // Săptămîna. – 2013. – 2 aug. – P. 2.

2690. Colesnic, Iurie. Primul ministru de Externe al Republicii Moldoveneşti : [Ioan


Pelivan (1876-1954)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 16 aug. – P. 19.

2691. Gherman, Natalia. "Nu vom intra în Uniunea Vamală!" : interviu cu N. Gherman,
ministrul de Externe al Rep. Moldova / consemnare: Valentin Buda // Evenimentul zilei. –
2013. – 2 aug. – P. 5.

2692. Negru, Nicolae. Dilema lui Timofti, elicopterele ruseşti şi scutul ucrainean :
[despre participarea lui Nicolae Tomofti, preşedinte al Rep. Moldova, la sărbătorirea celei de-
a 1025 aniversări de la creştinarea Rusiei Kievene, iul. 2013, Kiev] / Nicolae Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 2 aug. – P. 8.

2693. Untilă, Veaceslav. Adevărul despre integrarea europeană : [art. vicepreşedinte-


lui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2013. – 9 aug. – P. 10.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

2694. Варданян, Эрнест. Мистификация длиной в Вильнюс : [об европ. ориента-


ции] / Эрнест Варданян // Панорама. – 2013. – 13 авг. – Р. 5.

2695. Спэтару, Думитру. Почему Вильнюсский саммит становится опасным для


Республики Молдова? : [о предстоящем саммите Европ. Союза в Вильнюсе и его пред-
полагаемых. результатах] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 20 авг. – Р. 5.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2696. Negru, Nicolae. 100 de zile ale Guvernului Leancă : [realizări şi probleme] / Ni-
colae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 30 aug. – P. 8.

2697. Ţurcan, Corina. Incursiune în istoria Parlamentului Republicii Moldova : [note


boigr. ale preşedinţilor a. 1990-2013] / Corina Ţurcan // Evenimentul zilei. – 2013. – 15 aug. –
P. 3.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
2698. Dulgheru, Valeriu. Probleme ale Partidului Liberal : [din Moldova] / Valeriu Dul-
gheru // Literatura şi arta. – 2013. – 22 aug. – P. 3.

2699. Negru, Nicolae. AIE, mai mult decât un eşec : [despre experienţele pozitive şi
negative ale Alianţei pentru Integrare Europeană] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 9 aug. – P. 8.

2700. Спэтару, Думитру. Сюрпризы политических лидеров : [о планах вед. по-


лит. партий] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 2 авг. – Р. 5.

2701. Чубашенко, Дмитрий. Революционный перформанс : [о полит. активности


Партии коммунистов Респ. Молдова] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 16
авг. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2666)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2702. Ohrband, Gerhard. Antreprenoriatul politic : [context econ.-politic] / Gerhard
Ohrband // Economist. – 2013. – 7 aug. – P. 10.

2703. Хазин, Михаил. Красный проект: каковы шансы?... : [о восстановлении со-


циализма в междунар. масштабе: ст. рос. экономиста] / Михаил Хазин // Коммерсант
info. – 2013. – 23 авг. – Р. 14-15.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2704. Carchilan, Elena. Cum se achită îndemnizaţia unică pentru reducerea capacită-
ţii de muncă sau deces : [coment. de E. Carchilan, şef-adjunct al Inspectoratului Muncii al
Sindicatelor] / consemnare: Ion Guzun // Vocea poporului. – 2013. – 16 aug. – P. 11. – Idem
în lb. rusă.

2705. Coptu, Olga. Migraţia în Italia : [a moldovenilor] / Olga Coptu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 16 aug. – P. 10.

331.105.44 Sindicate
2706. Iurcu, Sergiu. "Este necesar să se dezvolte parteneriatul social la nivel de uni-
tate economică" : [coment. de S. Iurcu, şef-adjunct al Dep. protecţie social-economică a Con-
federaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / consemnare: Ion Guzun // Vocea poporului. –
2013. – 30 aug. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

2707. Ivanov, Dumitru. Sindicatul Educaţiei şi ştiinţei, cu gândul la angajaţii din do-
meniu : [coment. de D. Ivanov, preşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Oleg Budza,
preşedintele Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova şi Maia Sandu, ministrul Educaţiei]
/ consemnare : Rodica Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 23 aug. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

2708. Posţan, Liliana. Provocări europene pentru sindicatele din Republica Moldova /
Liliana Posţan // Vocea poporului. – 2013. – 16 aug. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

2709. Rojnevschi, Boris. Boris Rojnevschi: "Doleanţele şoferilor de a se îmbogăţi nu


trebuie puse în balanţă cu vieţile omeneşti curmate în accidente" : interviu cu preşedintele
Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor din Rep. Moldova / consemnare: Rodi-
ca Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 30 aug. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de


locuinţe
2710. Hanganu, Adela. Moldovenilor le-a scăzut interesul de a cumpăra pământ : [pe
marginea studiului efectuat de Inst. Naţ. de Economie, Finanţe şi Statistică] / Adela Hanganu
// Vocea poporului. – 2013. – 16 aug. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

336 Finanţe
2711. Drăguţanu, Dorin. "Sistemul bancar din Republica Moldova este rezistent la
şocurile din Uniunea Europeană" : interviu cu D. Drăguţanu, guvernatorul Băncii Naţionale a
Moldovei / consemnare: Mariana Bahcevan // Evenimentul zilei. – 2013. – 1 aug. – P. 7.

2712. Lupuşor, Adrian. Intervenţia pe marginea proiectului de lege privind Comitetul


Naţional pentru Stabilitatea Financiară : [recomandări şi sugestii ale analistului de la Centrul
Analitic Independent Expert-Grup] / Adrian Lupuşor // Economist. – 2013. – 21 aug. – P. 9.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

2713. Prisăcaru, Ion. Ion Prisăcaru: Problema neachitării impozitelor nu este doar a
administraţiei fiscale, ci a întregii societăţi : [interviu cu şeful Inspectoratului Principal Fiscal
de Stat] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 14 aug. – P. 8-9.

2714. Коваленко, Ирина. Тарифная политика соцстраха : [о проекте бюджета


соц. страхования на 2014 г.] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 30 авг. – Р. 6.

2715. Рогофф, Кеннет. Федеральная резервная система во времена "голубей" :


[о кандидатах на должность Федеральной резервной системы США: ст. проф. Гарвард.
ун-та] / Кеннет Рогофф // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 9 авг. – Р.
21.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco-


nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
2716. Кастльо, Грацциана дель. Выравнивание афганского игрового поля : [об
экон. ситуации Афганистана: ст. амер. писательницы] / Грацциана дель Кастльо // Эко-
номическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 16 авг. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2717. Decuseară, Ion. Statisticile Eurostat şi BNS, neconcordanţe de sute de milioane
de euro : [despre economia tenebră] / Ion Decuseară // Economist. – 2013. – 7 aug. – P. 8-9.

2718. Guznac, Valentin. Valentin Guznac: La şapte luni după lansarea serviciului E-
Licenţiere, aproape jumătate din licenţe sunt perfectate online : [interviu cu dir. Camerei de
Licenţiere din Rep. Moldova] / a dialogat Mariana Şalamac // Economist. – 2013. – 14 aug. –
P. 11.

2719. Roşca, Iurie. Republica Moldova: de la independenţa politică spre independen-


ţa economică : (Pt. a 1-3-a) : [prelegere publică, susţinută la Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 23
iul. 2013] / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 16, 23. – P. 4-6 ; 30 aug. – P. 4-5. – Bibliogr. p. : 33
tit. – Sfârşit. Începutul : 26 iul.

2720. Şalamac, Mariana. Expert-Grup: în 2013 economia va creşte cu 4,4%; pe ter-


men mediu principalul motor rămâne consumul : [pe marginea prognozelor Centrului Analitic
Independent Expert-Grup] / Mariana Şalamac // Economist. – 2013. – 21 aug. – P. 4.

2721. Лазэр, Валериу. Валериу Лазэр: "Мы обречены вести здоровое соревно-
вание" : [интервью с министром экономики Респ. Молдова] / записала Инна Кывиржик //
Панорама. – 2013. – 23 авг. – Р. 3.

2722. Лазэр, Валериу. Валериу Лазэр: "Мы решили изменить парадигму разви-
тия экономики" : [интервью министра экономики Респ. Молдова информ. агентству

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Инфотаг] / беседовала Инна Кывыржик // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –


2013. – 23 авг. – Р. 16-17.

2723. Слусарь, Александр. Почему приоритет сельского хозяйства нужно искать


между строк? : [о стратег. аспектах развития отрасли: интервью с пред. Союза
UniAgroProtect А. Слусарь] // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 30 авг.
– Р. 12-13.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 2781)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2724. Chişlea, Ion. Iluzia avantajului comercial al vectorului euroasiatic / Ion Chişlea //
Economist. – 2013. – 14 aug. – P. 4.

2725. Decuseară, Ion. Statisticile moldoveneşti şi chineze privind comerţul bilateral


arată date total diferite. Care este cauza? / Ion Decuseară // Economist. – 2013. – 14 aug. –
P. 10.
339.7 Finanţe internaţionale
2726. Dumitru, Elena. Zona euro a ieşit din cea mai adâncă recesiune : [pe marginea
datelor statistice a semestrului 1-i, a. 2013] / Elena Dumitru // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 16 aug. – P. 8.

2727. Varga, Maria. "România are datoria de a împărtăşi experienţa SAPARD Repu-
blicii Moldova" : [interviu cu M. Varga, consultant român în domeniul absorbţiei de fonduri
europene nerambursabile] / interlocutor: Lucia Beiu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. –
28 aug. – P. 7.

2728. Стиглиц, Джозеф Е. Смена валютной стражи : [в банков. системе : ст.


проф. Колумб. ун-та] / Джозеф Е. Стиглиц // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 9 авг. – Р. 20.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale.


Economie mondială
2729. Movilă, Petru. "România poate asigura tot volumul necesar de gaze în R. Mol-
dova" : [despre importanţa construcţiei gazoductului Iaşi – Ungheni: interviu cu P. Movilă,
deputat în Parlamentul României] / realizat de Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2013. – 30
aug. – P. 6.

2730. Белогривый, Роман. Есть ли жизнь после рынка? : Потребление, пере-


производство и экономика будущего / Роман Белогривый // Коммерсант info. – 2013. –
16 авг. – Р. 16.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

2731. Грос, Даниэль. Потерпели ли провал меры строгой экономии в Европе? :


[ст. дир. Центра европ. полит. исслед.] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″. – 2013. – 23 авг. – Р. 20.

2732. Летта, Энрико. Новая модель ЕС : [об экон. приоритетах Европ. Союза: ст.
премьер-министра Италии] / Энрико Летта // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. –
2013. – 9 авг. – Р. 21.

2733. Фреско, Луиза О. Изголодавшись по науке : [о прод. безопасности: ст.


проф. ун-та Амстердама] / Луиза О. Фреско // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″.
– 2013. – 2 авг. – Р. 21.
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2734. Tănase, Alexandru. Parlamentul trebuie să revină la problema simbolurilor co-
muniste : [opinia separată a preşedintelui Curţii Constituţionale referitoare la controlul consti-
tuţionalităţii Legii nr. 192 din 12 iul. 2012 despre interzicerea simbolurilor comuniste şi a pro-
movării ideologiilor totalitare] / Alexandru Tănase // Timpul. – 2013. – 2 aug. – P. 5.

2735. Untilă, Veaceslav. Eşecul reformelor în Republica Moldova : [privind constitui-


rea statului de drept: art. vicepreşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. –
2013. – 23 aug. – P. 10.

2736. Пушкаш, Виктор. Виктор Пушкаш: Молдова не "доросла" АО новой Консти-


туции : [интервью с экс-пред. Конституцион. суда] / записал Станислав Лужанский //
Панорама. – 2013. – 23 авг. – Р. 6.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


(Vezi Nr 2717, 2742)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


2737. Vodă, Corina. Combaterea spălării banilor: o nouă strategie şi noi obligaţii :
[despre "Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţări terorismu-
lui pentru anii 2013-2017"] / Corina Vodă // Economist. – 2013. – 21 aug. – P. 2.- (Avocatul
afacerii).
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
2738. Коваленко, Ирина. Новые географические указания в Молдове : [нац.
сaмоидентификации товаров из Молдовы] / Ирина Коваленко // Экономическое обозре-
ние ″Логос Пресс″. – 2013. – 23 авг. – Р. 18.

2739. Най, Джозеф. Слежка и американская свобода : [о защите интеллект. соб-


ственности: ст. проф. Гарвард. ун-тa] / Джозеф Най // Экономическое обозрение ″Логос
Пресс″. – 2013. – 16 авг. – Р. 20.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2740. Efrim, Oleg. Oleg Efrim: "Reformele în justiţie le facem pentru noi, nu pentru
UE!" : [interviu cu ministrul Justiţiei al Rep. Moldova] / consemnare: Valentin Buda // Eveni-
mentul zilei. – 2013. – 9 aug. – P. 4-5.

2741. Gurin, Corneliu. Am fi naivi să credem că toţi procurorii doresc reforme com-
plexe : interviu cu C. Gurin, procuror gen. al Rep. Moldova // Ziarul de gardă. – 2013. – 8 aug.
– P. 10-11.

2742. Moser, William H. Judecătorii au o problemă – corupţia : interviu cu Ambasado-


rul SUA în Rep. Moldova W. H. Moser / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. –
2013. – 1 aug. – P. 10.

2743. Stratan, Sergiu. Impedimente legal consacrate ale accesului la justiţie / Sergiu
Stratan // Dreptul. – 2013. – 9 aug. – P. 4.

2744. Svanidze, Erik. "60 de milioane pentru reforma justiţiei, sumă fără precedent" :
[interviu cu E. Svanidze, liderul echipei care implementează proiectul de asistenţă tehn. în
cadrul Parteneriatului Estic] / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2013.
– 9 aug. – P. 6.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2745. Recean, Dorin. "Poliţia poate fi locomotiva schimbărilor de mentalitate" : interviu
cu D. Recean, ministrul Afacerilor Interne al Rep. Moldova // Evenimentul zilei. – 2013. – 30
aug. – P. 5.

2746. Stroe, Radu. "Alinierea legislaţiei, pregătirea personalului şi dotarea tehnică, di-
recţii de urmat în vederea aderării la UE" : interviu cu R. Stroe, ministrul Afacerilor Interne al
României // Evenimentul zilei. – 2013. – 30 aug. – P. 4.

2747. Ţurcanu, Mihai. Re(uni)formarea Poliţiei Naţionale / Mihai Ţurcanu // Evenimen-


tul zilei. – 2013. – 6 aug. – P. 9.

2748. Ботнарь, Василе. Задачи министерства : интервью министра транспорта и


дорож. инфраструктуры В. Ботнарь информ. агентству "Инфотаг" // Экономическое
обозрение ″Логос- Пресс″. – 2013. – 16 авг. – Р.18.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


368 Asigurări
2749. Borta, Maria. CNAS: Elementul cheie în raportarea electronică este "semnătura
digitală cu forţă juridică" : [interviu cu M. Borta, preşedinte al Casei Naţ. de Asigurări] / con-

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

semnare: Ion Vasilică // Moldova suverană. – 2013. – 1 aug. ; Săptămîna. – 2013. – 9 aug. –
P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 2716)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2750. Proiectul "Modernizarea educaţiei în Moldova prin extinderea accesului la
o educaţie flexibilă – instruirea cadrelor didactice şi a studenţilor în domeniul e-
Educaţiei" : sept. 2011 – sept. 2013 // Făclia. – 2013. – 24 aug. – P. 11.

2751. Sandu, Maia. Un an de aflare a Maiei Sandu în fruntea ME : [interviu acordat de


către M. Sandu, ministru al Educaţiei al Rep. Moldova, postului de Radio Europa Liberă] /
interlocutor: Valentina Ursu // Făclia. – 2013. – 24 aug. – P. 3.

2752. Vasilescu, Mircea. Ce-aveţi cu Educaţia? : [despre sistemul de educaţie din


România] / Mircea Vasilescu // Săptămîna. – 2013. – 23 aug. – P. 3.

2753. Stoica, Valentina. Democratizarea învăţământului în pragul unui nou avânt : [pe
marginea art. "Educaţia. Încotro?", semnat de A. Silvestru, publ. în "Făclia", nr. 17, 18, mai
2013] / Valentina Stoica // Făclia. – 2013. – 24 aug. – P. 5.

2754. Gagauz Yeri: опять сентябрь стучится в дверь // Făclia. – 2013. – 24 aug.
– P. 12-14. – Содерж. : К достойной жизни через образование : [ст. башкана АТО Гагау-
зия] / М. М. Формузал ; Наша цель – современная, динамично развивающаяся школа :
интервью с нач. Гл. упр. образования Гагаузии Верой Баловой / записал Влад Чобану.

2755. Тарабарина, Наталья. Самый сложный и прекрасный путь на Земле, или


Как помочь полюбить музыку : [о муз. воспитании] / Наталья Тарабарина // Панорама. –
2013. – 13 авг. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2626)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2756. Ciobanu, Vlad. Viitorul, în culorile curcubeului : [despre Zinaida Ursu, prof. la
Liceul Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Vlad Ciobanu // Făclia. – 2013. – 30 aug. – P.
5.

2757. Dascăl, Liviu. Liceul Waldorf: inovaţii şi tradiţii : [din mun. Chişinău] / Liviu Das-
căl // Univers pedagogic pro. – 2013. – 22 aug. – P. 8.

2758. Izvoreanu, Larisa. Şcoala mea, izvor de înţelepciune : [experienţe reprezentati-


ve ale Liceului Teoretic "Liviu Rebreanu", mun. Chişinău] / Larisa Izvoreanu // Univers peda-
gogic pro. – 2013. – 22 aug. – P. 8.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2759. Macarevici, Ana. Unitatea şcolară – factor determinant în dezvoltarea persona-


lităţii elevului : [din experienţa Liceului Teoretic "Minerva", mun. Chişinău] / Ana Macarevici //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 22 aug. – P. 8.

2760. Macari, Pavel. Sugestii la final de bacalaureat : [aspecte organizaţionale şi de


conţinut] / Pavel Macari // Univers pedagogic pro. – 2013. – 22 aug. – P. 8.

2761. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Sinteza activităţii Direcţiei generale educaţie,


tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău desfăşurate în anul de studii 2012-2013 /
Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. – 2013. – 22 aug. – P. 1-3.

2762. Vascan, Ion. "Să se ştie din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba" : (dia-
log cu I. Vascan, prof. la Liceul "Mihai Sârghi" din satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă) /
pentru conformitate: Grigore Teslaru // Făclia. – 2013. – 30 aug. – P. 3.

2763. Богоева, Елена. Смотрим в будущее : [о проф. и метод. компетентности


учителей Лицея "Петру Мовилэ", мун. Кишинэу] / Елена Богоева // Univers pedagogic pro.
– 2013. – 22 aug. – P. 5.

2764. Выползова, Ирина. Образование европейского уровня – образование для


жизни : [о программах экон. образования в Теорет. лицее им. В. Лупу, мун. Кишинэу] /
Ирина Выползова// Univers pedagogic pro. – 2013. – 22 aug. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2754)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2765. Аникьева, Таисия. Не просто стартовая ступенька : [о нач. школе в Тео-
рет. лицее им. Н.В. Гоголя, мун. Кишинэу] / Таисия Аникьева // Univers pedagogic pro. –
2013. – 22 aug. – P. 4.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2766. Mocanu, Ghenadie. Incluziunea educaţională a copiilor cu dizabilităţi – luptă cu
stereotipurile / Ghenadie Mocanu // Evenimentul zilei. – 2013. – 15 aug. – P. 9.

2767. Ştempliuc, Victoria. Şcoala mea – un rai sub soare : [despre procesul instruc-
tiv-educaţional-recuperatoriu la Şcoala auxiliară nr. 7, mun. Chişinău] / Victoria Ştempliuc //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 22 aug. – P. 5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2768. Busuioc, Leonid. Mihail Terentii: amprentă umanistă, vizionară : [in memoriam
prof. univ. (1935-2012)] / Leonid Busuioc // Făclia. – 2013. – 30 aug. – P. 4 ; Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 23 aug. – P. 9.

2769. Profesorul Alexandru Tecuci – la 80 de ani : [de la Univ. de Stat


"B.P.Hasdeu" din Cahul] // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 9. – Cuprins : Timpule, te

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

rugăm, nu te grăbi! / Ion Bostan, Petru Stoicev ; Un pedagog de vocaţie / Anatol Eremia ;
Învingător al propriei sorţi / Alexandru Manoil ; Catedra profesorului Tecuci / Ion Vicol.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2770. Bobeică, Valentin. Deşeurile – "mama răului" : [despre respectarea principiilor
de bază ale dezvoltării durabile] / Valentin Bobeică // Natura. – 2013. – Aug. (Nr 8). – P. 4.

2771. Челлани, Брахма. Битва за воду : [о геополит. конкуренции за природ. ре-


сурсы: ст. проф. в Центрa полит. исслед. в Нью-Дели] / Брахма Челлани // Экономиче-
ское обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 16 авг. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 2779)

51 MATEMATICĂ
2772. Un savant notoriu ne-a părăsit : [Mefodie Raţiu, savant-matematician (1935-
2013)] / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Gheorghe Rusnac [et al.] // Literatura şi arta. –
2013. – 22 aug. – P. 7.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2773. Ogrinji, Mihail. Oltul : [despre cel mai lung râu de pe teritoriul României] / Mihai
Ogrinji // Natura. – 2013. – Aug. (Nr 8). – P. 14.
(Vezi de asemenea Nr 2771, 2824)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2774. Cristian, Dan. Duşmanii noştri din interior: Helicobacter Pylori : [interviu cu D.
Cristian, medic primar chirurg: după ziarul "Formula AS"] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 16
aug. – P. 15.

2775. Ungureanu, Serghiu. "Vrem să avem un spital modern" : [interviu cu S. Ungu-


reanu, medic-şef adjunct al Spitalului Clinic Republ.] / consemnare: Victoria Popa // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 23 aug. – P. 3.

2776. Йорм, Энтони. Психическое здоровье для каждого : [ст. б. президента Ав-
страл. о-ва психиатр. исслед.] / Энтони Йорм // Экономическое обозрение ″Логос-
Пресс″. – 2013. – 23 авг. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 2636)

616 Patologie. Medicină clinică

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocri-


ne
2777. Savant notoriu, pedagog iscusit şi medic de la Dumnezeu : [Zinaida
Anestiade, dir. Clinicii de Endocrinologie, Chişinău] / Vladimir Hotineanu, Ion Ababii, Stanislav
Groppa [et al.] // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 3.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2778. Grecu, Mircea. Depresia şi abuzul de alcool : [art. preşedintelui Centrului Intern.
Antidrog] / Mircea Grecu // Săptămîna. – 2013. – 23 aug. – P. 14.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICO-


LE ŞI ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
2779. Gumovschi, Andrei. Jefuirea pământului, sau De ce să nu ardem resturile ve-
getale / Andrei Gumovschi // Natura. – 2013. – Aug. (Nr 8). – P. 3.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2780. Jenunchi, Daniela. Ea ne va trezi dimineaţa! : [interviu cu D. Jenunchi, prezen-
tatoarea emisiunii "Deşteptarea" de la Jurnal TV] / consemnare: Victoria Bălan // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 16 aug. – P. 12.

2781. Niculăiţă, Dumitru. Strategiile de marketing în epoca portabilităţii : [între opera-


torii de telefonie mobilă] / Dumitru Niculăiţă // Economist. – 2013. – 14 aug. – P. 14.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


2782. Cosma, Cristian. "Am plecat din Chişinău cu un gând clar: există public" : [in-
terviu cu C. Cosma, editor al Casei de Pariuri Literare, Bucureşti] / interviu realizat de Dumitru
Crudu // Timpul. – 2013. – 9 aug. – P. 19.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


(Vezi Nr 2748)
656.1 Transport rutier
2783. Бернс, Ларри. Тест-драйв самоуправляемых автомобилей : [о соврем.
системе назем. транспорта: ст. проф. Ун-тa Мичигана] / Ларри Бернс // Экономическое
обозрение ″Логос- Пресс″. – 2013. – 23 авг. – Р. 21.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

2784. Руссу, Тудор. Транспортный коллапс пассажирских перевозок : [интервью


с зам. пред. Союза транспортников и дорожников Респ. Молдова Т. Руссу] / записал
Владимир Сидоренко // Панорама. – 2013. – 7 авг. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2709)

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


2785. Domaşcan, Andrei. "Am lucrat ca însoţitor de vagon în’83, în studenţie" : [inter-
viu cu A. Domaşcan, dir. gen. al Într. de Stat Calea Ferată din Moldova] / consemnare: Ion
Preaşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 22 aug. – P. 5.

657 Contabilitate
2786. Şalamac, Mariana. Limbajul contabil mondial. Suntem pregătiţi pentru a trece la
SIRF? : [despre beneficiile evidenţei contabile în conformitate cu Standardele Intern. de Ra-
portare Financiară] / Mariana Şalamac // Economist. – 2013. – 14 aug. – P. 6.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2787. Катан, Виктор. Виктор Катан: "Проверка качества – обеспечение безопас-
ности каждого" : [интервью с руководителем Патронат. ассоц. в обл. соответствия про-
дукции] / записал Игнат Валиков // Панорама. – 2013. – 9 авг. – Р. 6.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
2788. Platon, Iurie. "Trenul durerii" reprezintă experimentele asupra omenirii : [interviu
cu Iu. Platon, sculptor] / consemnare: Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 2 aug. – P.
18.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


2789. Dabija, Nicolae. Bucurii brodate : [despre meşterul popular Olga Chiriac din
Străşeni] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 22 aug. – P. 6.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2790. Colesnic, Iurie. Îndrăgostit de Chişinău, iubind pe chişinăuieni... : [Ion Teodo-
rescu-Sion, artist plastic român (1882-1939)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 2 aug. – P.
18.

2791. Reniţă, Ruxanda. Artişti din Cuba şi din Moldova, împreună într-o expoziţie din
Budapesta : [interviu cu R. Reniţă, artist plastic] / interlocutor : Dumitru Crudu // Timpul. –
2013. – 2 aug. – P. 19.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2792. Sava, Igor. Drumurile lui Igor Sava au dus la Roma : [interviu cu artistul plastic] /
consemnare: Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 9 aug. – P. 19.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


2793. Noroc, Mihaela. Mihaela Noroc: "Cât vrei să afli şi de eşti dispus să faci pentru
meseria ta, este, până la urmă, alegerea fiecăruia" : [interviu cu fotografa] / interviu de Liliana
Popuşoi // Flux. – 2013. – 16 aug. – P. 16.

78 MUZICĂ
2794. Doga, Eugen. "Eminescu n-ar fi fost la fel fără acest drac, Micle" : [interviu cu E.
Doga, compozitor moldovean] / consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 13 aug. – P. 5.

2795. Grumeza, Vadim. "Am participat la toate proiectele Chişinău Youth Orchestra" :
interviu cu violonistul V. Grumeza / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 9
aug. – P. 18.

2796. Malaneţchi, Valentin. "Nu pianul trebuie îmblânzit, ci propria mea persoană" :
interviu cu pianistul V. Malaneţchi / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 2 aug. – P. 18.

2797. Ruzicka, Peter. "Când am văzut prima dată partitura Simfoniei a 5-a de Enescu,
ceva m-a atins adânc" : [interviu cu P. Ruzicka, dirijor şi compozitor germ.] / consemnare:
Ana-Maria Onisei // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 2 aug. – P. 16-17.

2798. Zgheran, Aurel V. Basarabenii, un public însetat de spiritul lui Fuego : [despre
creaţia interpretului român] / Aurel V. Zgheran // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 20 aug. – P.
10.

2799. Zgheran, Aurel V. Cântecul rămâne cu ea...! : [Sofia Rotaru, interpretă de mu-
zică uşoară] / Aurel V. Zgheran // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 9 aug. – P. 15.

2800. Мигулина, Татьяна. Эстетика этноджаза : [о Междунар. этноджаз. фести-


вале, 26-29 сент. 2013, Кишинэу] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″. – 2013. – 16 авг. – Р. 30.

2801. Русу, Каталина. Каталина Руссу: "Люблю экспериментировать!" : [интер-


вью с молд. певицей] / подготовила Елена Узун // Панорама. – 2013. – 16 авг. – Р. 17
.
2802. Штирбу, Ливиу. Ливиу Штирбу: "У нас закон живет отдельно, автор от-
дельно..." : [интервью с молд. композитором] / записала Елена Узун // Панорама. –
2013. – 7 авг. – Р. 7.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2803. Gheorghiu, Luminiţa. "Am trecut prin Revoluţie cu speranţe mari, dar azi nu
mai am niciuna" : [interviu cu L. Gheorghiu, actriţă de film din România] / consemnare: Dana
Medar // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 15 aug. – P. 16.

2804. Gulea, Stere. "Am scris de cinci ori scenariul la "Sunt o babă comunistă" : [in-
terviu cu S. Gulea, regizor român] / consemnare: Cezar Paul-Bădescu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 30 aug. – P. 12-13.

2805. Mai trişti fără Victor Bucătaru : [in memoriam cineastului (1948-2013)] // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 16 aug. – P. 18. – Cuprins : Vitalie Rusu: "Victor Bucătaru avea o
deschidere nemaipomenită spre inimile oamenilor" / Vitalie Rusu ; Alexandru Dorogan: "Victor
Bucătaru s-a consacrat artei, cinematografiei, idealului naţional" / Alexandru Dorogan ; Sergiu
Prodan: "Victor Bucătaru a plecat pe o notă curată, înaltă" / Sergiu Prodan.

2806. Vatamanu, Leontina. Mă surprind la ideea că moartea poate fi o iluzie, o hime-


ră : interviu cu regizoarea L. Vatamanu, fiica scriitorului Ion Vatamanu / pentru conformitate:
Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2013. – 15 aug. – P. 10-11.

2807. Бодюл, Наталья. Наталья Бодюл: "Искусство во все времена было госу-
дарственным делом" : [интервью с молд. и рос. кинорежиссером-мультипликатором] /
записал Дмитрий Сидоров // Панорама. – 2013. – 21 авг. – Р. 6.

2808. Гибу, Николай. Время и эпохи гонятся за нами : [интервью с молд. кино-
режиссером Н. Гибу] / беседовала Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2013. –
23 авг. – Р. 14.

792 Teatru. Artă scenică


2809. Colesnic, Iurie. Un mare actor născut la Ismail ce are o stradă în Chişinău :
[Ioan Livescu (1873-1949] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 23 aug. – P. 19.

2810. Hadârcă, Petru. "Teatrele sunt deja privatizate" : [85 de ani de la primul specta-
col radiofonic: interviu cu P. Hadârcă, actor şi regizor] / interviu realizat de Aurelia Borzin //
Ziarul naţional. – 2013. – 9 aug. – P. 18.

2811. Munteanu, Mihail. Melancolie cu Mihai Munteanu : [poveţe deprinse de-a lungul
vieţii de către M. Munteanu, interpret de operă] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2013.
– 16 aug. – P. 12.

2812. Nelega, Alina. "Gura de aer" din Târgu Mureş : [interviu cu A. Nelega, dir. artis-
tic al teatrului Naţ. din Târgu Mureş, România] / realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. –
2013. – 30 aug. – P. 18.

70 de ani de la naşterea lui Mihai Munteanu, interpret de operă

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2813. Dabija, Nicolae. Un artist al suişului / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013.
– 22 aug. – P. 1.

2814. Marulea, Alexei. Mihai Munteanu e în toamna vieţii / Alexei Marulea // Timpul. –
2013. – 16 aug. – P. 23.

2815. Matuşevici, Alexandr. "Mihai Munteanu este un cântăreţ de stil înalt, de operă
mare" / Alexandr Matuşevici // Timpul. – 2013. – 9 aug. – P. 14.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2816. Ionel, Victoria. "Prin prezenţa mea, voi reprezenta nu doar Portugalia, ci şi Mol-
dova" : [interviu cu V. Ionel, originară din Rep. Moldova, participantă la concursul "Miss Re-
publica Portuguesa 2013"] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 2 aug. – P. 24.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2817. Caras, Ion. Selecţionerul îl aşteaptă pe Guilherme şi Luvannor la naţionala Mol-
dovei : [interviu cu I. Caras, selecţioner] / interviu realizat de Vitalie Hadei // Ziarul naţional. –
2013. – 9 aug. – P. 22-23.

2818. Hagi, Gheorghe. "La 16 ani ar fi trebuit să fiu scos din fotbal. Nu corespundeam
fizic" : [interviu cu Gh. Hagi, fotbalist român] / consemnare: Matei Udrea, Laurenţiu Ungurea-
nu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 9 aug. – P. 10-15.

2819. Tauber, Marina. "Vom construi o bază modernă pentru tenisul moldovenesc" :
interviu cu M. Tauber, preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Tenis / consemnare: Cristian
Frisk // Evenimentul zilei. – 2013. – 14 aug. – P. 12.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
2820. Bahnaru, Vasile. Limba română în Republica Moldova: generalizări vesele şi
triste / Vasile Bahnaru // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 7.

2821. Butnaru, Valentina. Nu mi-i foame, nu mi-i sete, nu mi-i frig... : interviu cu B.
Butnaru, preşedinta Soc. "Limba Noastră cea Română" / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 30 aug. – P. 18.

2822. Cosniceanu, Maria. Prodan : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2013. – 2 aug. – P. 24.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

2823. Dumbrăveanu, Ion. Limba română: retrospective şi perspective / Ion Dumbră-


veanu // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 7.

2824. Eremia, Anatol. Apele Moldovei : [aspecte toponimice] Anatol Eremia // Natura.
– 2013. – Aug. (Nr 8). – P. 7.

2825. Moraru, Anton. Concepţia limbii române oglindită în istoriografia rusă din seco-
lul al XIX-lea / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2653)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
2826. Corbu, Daniel. Ca o Biblie de pâine, Eminescu : [versuri] / Daniel Corbu // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2827. Bajureanu, Ion. Limba, mama, ţara şi Iisus : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 2.

2828. Butnaru, Leo. Asasinat la nuntă : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 16 aug. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2829. Butnaru, Leo. În timpul campaniei electorale se mai şi glumeşte, nu? : (Pagini
de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 30 aug. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2830. Butnaru, Leo. Şlefuitorul de lentile : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 23 aug. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2831. Cibotaru, Mihail Gh. Pragul : [povestire) / Mihail Gh. Cibotaru // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 29 aug. – P. 4-5.

2832. Crudu, Dumitru. Umbrela lui Stiopa : [povestire] / Dumitru Crudu // Timpul. –
2013. – 23 aug. – P. 22.

2833. Cuzuioc, Ion. Odă limbii strămoşeşti ; Latin îmi este neamul ; Odă cărţii ; Abe-
cedar : [versuri] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 7.

2834. Cuzuioc, Ion. Unui demnitar de stat, care preferă să aibă pe limbă, decât să-şi
numească corect limba de stat ; D-ale căsniciei ; Unui poet care are probleme cu soacra ;
Repetiţio ; Etichetare : [epigrame] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 10.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2835. Dabija, Doina. Limba română : [odă] / Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2013.
– 29 aug. – P. 2.

2836. Dumbravă, Nelu. Rondelul Basarabiei : [versuri] / Nelu Dumbravă // Literatura şi


arta. – 2013. – 29 aug. – P. 2.

2837. Josu, Nina. Realităţi : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 22 aug. –
P. 1.

2838. Lungu, Raisa. Elegie autumnală : Schiţă / Raisa Lungu // Literatura şi arta. –
2013. – 22 aug. – P. 4.

2839. Matei, Valeriu. Poemul iertării ; Povestea calului bătrân ; Cămaşa lui Grigore
Vieru ; Fântâna albă ; Doină ; Lacrimi şi stele ; În templul poeziei ; Despre manuscrise şi cărţi
; Vulturul Nichita ; Itinerar ; O aripă de vânt ; Autoportret în ziua de naştere ; Viaţa din pagini ;
Trenul morţii : [versuri] / Valeriu Matei // Literatura şi arta. – 2013. – 22 aug. – P. 1, 5.

2840. Plăieşu, Raisa. Cuvintele : [versuri] / Raisa Plăieşu // Literatura şi arta. – 2013.
– 29 aug. – P. 2.

2841. Ploaie-Lungu, Raisa. Tamara : [povestire] / Raisa Ploaie-Lungu // Săptămîna. –


2013. – 16 aug. – P. 11.

2842. Rotaru, Petru. Morală veche : [versuri] / Petru Rotaru // Făclia. – 2013. – 24
aug. – P. 6.

2843. Rusu, Gheorghe. Glas tânăr ; Răbdare ; Peisaj sonor ; Noi ; Resemnare ; Re-
culegere ; Renunţ ; Cântec pentru ţărani ; Tango ; Ceas greu ; Binecuvântare ; Eternul femi-
nin ; Mă văd copil ; Florile iubirii : [versuri] / Gheorghe Rusu // Literatura şi arta. – 2013. – 29
aug. – P. 8.

2844. Silvestru, Aurelian. Moldova : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. –


Aug. (Nr 8). – P. 5.

2845. Strâmbeanu, Andrei. Cât costă (ne)ştiinţa la moldoveni? : Scrisoare deschisă


către cititori despre istorie, valori, bani şi patriotism / Andrei Strâmbeanu // Timpul. – 2013. –
16 aug. – P. 23.

2846. Tarlapan, Efim. George Topârceanu: Procurorii ; Al. O. Teodoreanu (Păstorel):


Înainte şi după scrutin ; Emilian Galaicu-Păun: Facă-se-n voia tatălui meu... : [parodii] ; Tele-
comanda ; De anticipaţie ; Naufragiu : [satire] ; Groapa ; Mariaj ; Cocoşul şi ţiganul ; Măgarul :
[fabule şi minifabule] ; Aforisme / Efim Tarlapan // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 5.

2847. Tofan Bâlici, Maria. Ţara mea : [versuri] / Maria Tofan Bâlici // Literatura şi arta.
– 2013. – 22 aug. – P. 8.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.112.2.0 Literatură germană
2848. Negru, Nina. Erich Maria Remarque: roman de dragoste şi roman politic : [pe
marginea romanului "Arcul de triumf"] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 16 aug. –
P. 14.

821.135.1.0 Literatură română


2849. Mihail, Viorel. Mihail Eminescu. Enciclopedia sufletelor noastre / Viorel Mihail //
Săptămîna. – 2013. – 9 aug. – P. 11.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2850. Bârlădeanu, Lucreţia. "Întâlnirile cu reprezentantul KGB-ului s-au înmulţit" : in-
terviu cu scriitoarea L. Bârlădeanu / realizat de Dumitru Crudu // Timpul. – 2013. – 23 aug. –
P. 22.

2851. Ciobanu, Mircea V. Literatura ca marfă pentru export : [despre scriitorii basara-
beni traduşi] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 2 aug. – P. 14.

2852. Ciobanu, Raisa. Femeia cu vocea şi scrisul ca o ploaie de vară : [omagiu scrii-
toarei Raisa Lungu-Ploaie] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2013. – 22 aug. – P. 4.

2853. Ernu, Vasile. Trecutul trebuie înţeles şi asumat : [pe marginea cărţii „Născut în
URSS” : interviu cu scriitorul, V. Ernu] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. –
2013. – 16 aug. – P. 18.

2854. Răileanu, Vitalie. Pavel Balmuş, intelectualul de viitor : [istoric literar] / Vitalie
Răileanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 16 aug. – P. 11.

2855. Verejanu, Dan. Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi : [omagiu criticului şi istori-
cului literar] / Dan Verejanu // Literatura şi arta. – 2013. – 29 aug. – P. 6.

821.16.0 Literatură în limbi slave


821.161.1.0 Literatură rusă
2856. Савостин, Николай. Минувший день не стал чужим... : [о творчестве рус.
поэта Александра Твардовского] / Николай Савостин // Коммерсант info. – 2013. – 23
авг. – Р. 16.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
2857. Greadcenco, Oxana. Baimaclia, între lipsuri şi speranţe : [despre localitatea din
raionul Cantemir] / Oxana Greadcenco // Natura. – 2013. – Aug. (Nr 8). – P. 6.â

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Caşu, Igor. "Rusificarea începe de la grădiniţa de copii" : [despre destinul lui Leonid
Cemortan (1927-2009) învinuit de "naţionalism"]. – Vezi Nr 2652.

Colesnic, Iurie. Îndrăgostit de Chişinău, iubind pe chișinăuieni... : [Ion Teodorescu-


Sion, artist plastic român (1882-1939)]. – Vezi Nr 2790.

Colesnic, Iurie. Portret interior : [al lui Alexandru Scarlat Sturdza, boier moldovean:
portret schiţat în baza memorialisticii lui Filip F. : Vighel (1786-1856), scriitor, fost vice-
guvernator al Basarabiei]. – Vezi Nr 2863.

Colesnic, Iurie. Primul ministru de Externe al Republicii Moldoveneşti : [Ioan Pelivan


(1876-1954)]. – Vezi Nr 2690.

Colesnic, Iurie. Un mare actor născut la Ismail ce are o stradă în Chişinău : [Ioan Li-
vescu (1873-1949]. – Vezi Nr 2809.

Cuzuioc, Ion. Vasile Ciubuc – un domn "doctor fără de arginţi". – Vezi Nr 2864.

Fuştei, Nicolae. Arhiepiscopul Dimitrii Sulima : [1772-1844] ; Arhiepiscopul Irinarh Po-


pov : [1790-1877]. – Vezi Nr 2629.

Savant notoriu, pedagog iscusit şi medic de la Dumnezeu : [Zinaida Anestiade, dir.


Clinicii de Endocrinologie, Chişinău]. - Vezi Nr 2777.

Un savant notoriu ne-a părăsit : [Mefodie Raţiu, savant-matematician (1935-2013)]. –


Vezi Nr 2772.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 2828)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
2858. Foametea sovietică din 1947 : [abordări în baza studiului de caz, preluat din
cercetările lui Amartya Kumar Sen, economist indian] / trad. de Victoria Colesnic // Timpul. –
2013. – 16 aug. – P. 20-21.

2859. Mischevca, Ion. 5 ani de la războiul de 5 zile : [despre războiul ruso-georgian


din anul 2008] / Ion Mischevca // Evenimentul zilei. – 2013. – 13 aug. – P. 9.

94(478) Istoria Republicii Moldova

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

2860. Boboc, Eduard. Implicarea armatei a 14-a a Federaţiei Ruse în războiul din
Transnistria (1991-1992) : [fragm.] / Eduard Boboc // Timpul. – 2013. – 2 aug. – P. 13.

2861. Caşu, Igor. Familia Crudu, o dramă a deportărilor din 1949 : [din satul Cruzeşti,
mun. Chişinău] / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 8 aug. – P. 4-5.

2862. Ciobanu, Vitalie. Tragedia de la Tighina : [Războiul de Independenţă, anul


1992] / Vitalie Ciobanu // Timpul. – 2013. – 23 aug. – P. 18.

2863. Colesnic, Iurie. Portret interior : [al lui Alexandru Scarlat Sturdza, boier moldo-
vean: portret schiţat în baza memorialisticii lui Filip F. Fighel (1786-1856), scriitor, fost vice-
guvernator al Basarabiei] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 9 aug. – P. 18. – (În culisele
istorie).

2864. Cuzuioc, Ion. Vasile Ciubuc – un domn "doctor fără de arginţi" : [omagiu istori-
cului] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 22 aug. – P. 2. +929

2865. Eremia, Anatol. Mingir (4) : [din istoria satului, raionul Hânceşti] / Anatol Ere-
mia, Lilia Stegărescu // Flux. – 2013. – 16 aug. – P. 10. – Art. 1 : 5 iul.

2866. Taşcă, Mihai. Lagărele de prizonieri din RSS Moldovenească (1-2) : [despre
soarta prizonierilor germani şi ai aliaţilor lor, care s-au aflat după 23 august 1944 pe teritoriul
RSSM] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 1, 15 aug. – P. 4-5.
(Vezi de asemenea Nr 2630)

94(498) Istoria României


2867. Lapedatu, Alexandru. Drumul Tezaurului la ruşi, file de jurnal : [ale istoricului şi
diplomatului român] / Alexandru Lapedatu ; consemnare: Simona Suciu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 5 aug. – P. 9.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Ciobanu, Mircea V. 2645, 2851


A Ciobanu, Raisa 2852
Ababii, Ion 2777 Ciobanu, Vitalie 2654, 2862
Amartya Kumar Sen 2858 Ciobanu, Vlad 2756
Anestiade, Zinaida (2777) Ciocan, Iurie 2655
Ciocoiu, Paul 2679
B Ciornei, Vsevolod 2656, 2689
Ciubuc, Vasile 2864
Babuc, Monica 2623 Colesnic, Iurie 2690, 2790,2809, 2863
Badea, Viorel 2644 Coptu, Olga 2705
Bahcevan, Mariana 2711 Corbu, Daniel 2646,2826
Bahnaru, Vasile 2820 Corlăţean, Titus 2687
Bajureanu, Ion 2827 Cosma, Cristian 2782
Balmuş, Pavel (2854) Cosniceanu, Maria 2822
Bădescu, Cezar-Paul 2627, 2804 Cristian, Dan 2774
Bălan, Victoria 2780 Crudu, Dumitru 2660, 2782, 2791, 2832, 2850
Bârlădeanu, Lucreţia 2850 Cuzuioc, Ion 2833-34, 2864
Beiu, Lucia 2727
Berbeca, Veaceslav 2651 D
Bobeică, Valentin 2770
Boboc, Eduard 2860 Dabija, Doina 2835
Borta, Maria 2749 Dabija, Nicolae 2657, 2789, 2813
Borzin, Aurelia 2788, 2792, 2812, 2853 Dascăl, Liviu 2757
Bostan, Ion 2769 Decuseară, Ion 2717, 2725
Brâncoveanu, Constantin 2632 Dodon, Igor 2658
Brâncoveanu, Matei 2632 Doga, Eugen 2794
Brâncoveanu, Radu 2632 Domaşcan, Andrei 2785
Brâncoveanu, Ştefan 2632 Dorogan, Alexandru 2805
Bucătaru, Victor (2805) Drăguţanu, Dorin 2711
Buda, Valentin 2687, 2691, 2740 Duca, Gheorghe 2772
Budeanu, Gheorghe 2664 Dulgheru, Valeriu 2659, 2698
Budza, Oleg 2707 Dumbravă, Nelu 2836
Busuioc, Leonid 2768 Dumbrăveanu, Ion 2823
Butnaru, Leo 2829-30 Dumitru, Elena 2726
Butnaru, Valentina 2821 Dungaciu, Dan 2638, 2680

C E

Caras, Ion 2817 Efrim, Oleg 2740


Carchilan, Elena 2704 Eremia, Anatol 2769, 2824, 2865
Caşu, Igor 2652, 2861 Ernu, Vasile 2853
Căpiţă, Ionel 2653 F
Cebotarenco, Lioara 2626
Cemortan, Leonid (2652) Frisk , Cristian 2819
Chifu, Iulian 26778 Fuego (2798)
Chiriac, Olga 2789 Fuştei, Nicolae 2629
Chişlea, Ion 2713, 2724
Cibotaru, Mihail Gh 2831 G
Cimpoi, Mihai (2855) Ganea, Raisa 2660
Ciobanu, Costin 2648 Gheorghiu, Luminiţa 2803
155
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

Gherciu, Ana 2811 Matuşevici, Alexandr 2815


Gherman, Natalia 2691 Medar, Dana 2803
Ghimpu, Mihai 2661 Mihail, Viorel 2849
Greadcenco, Oxana 2857 Mischevca, Ion 2859
Grecu, Mircea 2778 Mocanu, Ghenadie 2766
Groppa, Stanislav 2777 Moraru, Anton 2630, 2825
Grosu, Aneta 2806 Moser, William H 2742
Grumeza, Vadim 2795 Moşanu, Alexandru 2664
Gulea, Stere 2804 Movilă, Petru 2729
Gumovschi, Andrei 2779 Munteanu, Mihai 2811, (2813-15)
Gurin, Corneliu 2741
Guznac, Valentin 2718 N
Guzun, Ion 2704, 2706 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2761
H Nechit, Irina 2623, 2795-96, 2821
Negru, Nicolae 2681, 2692, 2696,2699
Hadârcă, Petru 2810 Negru, Nina 2624, 2848
Hadei, Vitalie 2817 Nelega, Alina 2812
Hagi, Gheorghe 2818 Niculăiţă, Dumitru 2781
Hanganu, Adela 2710 Noroc, Mihaela 2793
Hotineanu, Vladimir 2777
O
I
Ogrinji, Mihail 2773
Ionel, Victoria 2816 Ohrband, Gerhard 2702
Iurcu, Sergiu 2706 Onisei, Ana-Maria 2797
Ivanov, Dumitru 2707,
Izvoreanu, Larisa 2756 P

J Palihovici, Liliana2665
Panţa, Svetlana 2678
Jenunchi, Daniela 2780 Pelivan, Ioan (2690)
Josu, Nina 2837 Pirojkov, Serghei 2688
Platon, Iurie 2788
L Plăieşu, Raisa 2840
Lapedatu, Alexandru 2867 Pleşu, Andrei 2637
Liiceanu, Aurora 2627 Ploaie-Lungu, Raisa 2841, (2852)
Liţă, Marina 2625 Popa, Victoria 2775
Livescu, Ioan 2809 Popov, Irinarh 2629
Lungu, Diana 2662 Popuşoi, Liliana 2793
Lungu, Raisa 2838 Posţan, Liliana 2708
Lungu-Ploaie, Raisa 2841 Preaşcă, Ion 2785
Lupuşor, Adrian 2663, 2712 Prisăcaru, Ion 2713
Prodan, Sergiu 2805
M Puiu, Victoria 2816
Macarevici, Ana 2759 R
Macari, Pavel 2760
Macovei, Ion 2688 Radu, Alina 2742
Malaneţchi, Valentin 2796 Raţă, Mariana 2729
Manoil, Alexandru, 2769 Raţiu, Mefodie (2772)
Marulea, Alexei 2814 Răileanu, Vitalie 2854
Mateciuc, Bogdan 2628 Recean, Dorin 2745
Matei, Valeriu2839 Reniţă, Ruxanda 2791
Rizescu, Andrei 2794

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rojnevschi, Boris 2709 U


Roşca, Iurie 2719
Rotaru, Petru 2842 Udrea, Matei 2818
Rotaru, Sofia (2799) Ungureanu, Laurenţiu 2818
Rusnac, Gheorghe 2772 Ungureanu, Serghiu 2775
Rusu, Gheorghe 2843 Untilă, Veaceslav 2669, 2693, 2735
Rusu, Vitalie 2805 Ursu, Valentina 2751
Ruzicka, Peter 2797 Ursu, Zinaida (2756)

S V

Sandu, Maia 2707, 2751 Varga, Maria 2727


Sava, Igor 2792 Vascan, Ion 2762
Silvestru, A. 2844 Vasilescu, Mircea 2752
Stănilă, Moni 2631-32, 2634 Vasilică, Ion 2749
Stoica, Valentina 2753 Vasiliu, Vadim 2644, 2744
Stoicev, Petru 2769 Vatamanu, Leontina 2806
Strâmbeanu, Andrei 2845 Verejanu, Dan 2855
Stratan, Sergiu 2743 Vicol, Ion 2769
Stroe, Radu 2746 Vighel, Filip F. 2863
Sturdza, Alexandru Scarlat 2863 Vîlcu, Rodica 2707, 2709
Suciu, Simona 2867 Vodă, Corina 2737
Sulima, Dimitrii 2629 Z
Svanidze, Erik 2744
Zgheran, Aurel V. 2798-99
Ş
А
Şalamac, Mariana 2718, 2720, 2786
Ştempliuc, Victoria 2767 Андриевский, Виталий 2670
Аникьева, Таисия 2765
T
Б
Tarlapan, Efim 2846
Taşcă, Mihai 2866 Бабенко, Олег 2671
Tauber, Marina 2819 Баловa, Верa 2754
Tănase, Alexandru 2734 Бантош, Алесандру 2672
Tănase, Constantin 2667 Бейненсон, Аркадий 2647
Tecuci, Alexandru (2769) Белогривый, Роман 2730
Teodorescu-Sion, Ion 2790 Бен-Ами, Шломо 2649
Terentii, Mihail (2768) Бернс, Ларри 2783
Teslaru, Grigore 2762 Блэр, Тони 2682
Tighineanu, Ion 2772 Богоева, Елена 2763
Timofti, Nicolae 2692 Бодюл, Наталья 2807
Tismăneanu, Vladimir 2642 Ботнарь, Василе 2748
Tofan Bâlici, Maria 2847 Бус, Кент 2636
Tracz, Evan 2625
В
Ţ
Валиков, Игнат 2787
Ţâcu, Octavian 2639-41, 2668 Варданян, Эрнест 2694
Ţurcan, Corina 2697 Васильева, Галина 2672
Ţurcanu, Alina 2655 Выползова, Ирина 2764
Ţurcanu, Mihai 2747

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2013

Г Руссу, Тудор 2784


Русу, Каталина 2801
Гибу, Николай 2808
Грос, Даниэль 2731 С
Д Савостин, Николай 2856
Сидоренко, Владимир 2784
Димчогло, Дмитрий 2683 Сидоров, Дмитрий 2807
Ж Слусарь, Александр 2723
Спэтару, Думитру 2675, 2695, 2700
Жосу, Виктор 2643, 2673 Стиглиц, Джозеф Е 12728
Й Т
Йорм, Энтони 2776 Тарабарина, Наталья 2755
Твардовский, Александр (2856)
К Ткач, Сергей 2676
Картал, Селим 2683 У
Кастльо, Грацциана дель 2716
Катан, Виктор 2787 Узун, Елена 2801-02
Киселев, Илья 2684 Устюгова, Наталья 2808
Коваленко, Ирина 2635, 2714, 2738
Кывыржик, Инна 2721 Ф

Л Фишер, Йошка 2650


Формузал М. М. 2754
Лазэр, Валериу 2721-22 Фреско, Луиза О. 2733
Летта, Энрико 2732
Лужанский, Станислав 2736 Х

М Хазин, Михаил 2703


Хоукс, Сара 2636
Макаров, Анатолий 2647
Макдоно, Питер 2633 Ц
Мигулина, Татьяна 2800 Цырдя, Богдан 2677
Морару, Виктор 2635
Ч
Н
Челлани, Брахма 2771
Най, Джозеф 2739 Чобану, Влад 2754
П Чубашенко, Дмитрий 2686, 2701

Платонов, Михаил 2674 Ш


Проханов, Александр 2685 Штирбу, Ливиу 2802
Пушкаш, Виктор 2736
Ю
Р
Юнг, Эдвард 2622
Рогофф, Кеннет 2715

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ediţie de Moldova


2. Capitala
3. Comunistul
4. Curierul ortodox
5. Economist
6. Evenimentul zilei
7. Făclia
8. Florile dalbe
9. Flux
10. Jurnal de Chişinău
11. Literatura şi arta
12. Moldova suverană
13. Natura Nr 8
14. Săptămîna
15. Socialiştii
16. Timpul
17. Univers pedagogic pro
18. Vocea poporului
19. Ziarul de gardă
20. Ziarul naţional
21. Кишиневские новости
22. Коммерсант info
23. Коммунист
24. Молдавские ведомости
25. Независимая Молдова
26. Панорама
27. Столица=Capitala
28. Экономическое обозрение

159
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,30
Coli ed. 8,44
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 8

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

160