You are on page 1of 194

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 10
2013

CNCM
Chiinău 2013
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 10
2013

NBCM
Chişinău 2013

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 10
2013

CNCM
Chişinău 2013

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.


Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958
: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. :
Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2013
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom.,
engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 10, 2013. – 2013. – 194 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
25 ex. – ISBN 978-9975-49-154-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-155-6 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ....................................................................................................................................... 10


0 GENERALITĂŢI...................................................................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii................................................................................. 10
01 Bibliografie. Cataloage .............................................................................................................. 12
02 Biblioteconomie ......................................................................................................................... 13
06 Organizaţii (în general).............................................................................................................. 14
08 Poligrafii. Lucrări colective ........................................................................................................ 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 15
1/14 Filozofie .................................................................................................................................. 15
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ................................................................................... 16
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 16
27 Creştinism. Religie creştină....................................................................................................... 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 17
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ..................................................................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................ 17
32 Politică ....................................................................................................................................... 18
33 Economie. Ştiinţe economice.................................................................................................... 18
34 Drept. Jurisprudenţă.................................................................................................................. 22
35 Administraţie publică. Artă militară............................................................................................ 26
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale........................................................................................... 27
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................................... 28
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................................................... 33
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ....................................................................................................... 34
51 Matematică ................................................................................................................................ 35
52 Astronomie. Geodezie............................................................................................................... 35
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ........................................................................................... 36
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................................................... 36
57 Ştiinţe biologice ......................................................................................................................... 37
59 Zoologie..................................................................................................................................... 38
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 39
61 Medicină .................................................................................................................................... 39
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................................... 43
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice44

5
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ......................................................... 44
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ...................................................................... 46
66.0 Tehnologie chimică în general ............................................................................................... 46
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ................................................................................................................................. 46
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................ 47
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................................... 47
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură................................................................................. 48
78 Muzică ....................................................................................................................................... 48
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................................................... 48
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 49
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................ 49
82 Literatură ................................................................................................................................... 52
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 63
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................ 64
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................ 65
Index de nume ......................................................................................................................... 72
Index de titluri .......................................................................................................................... 77
Index de subiecte .................................................................................................................... 79
Index geografic ........................................................................................................................ 81
Index de editori ........................................................................................................................ 81
ISBN eronat ............................................................................................................................. 82
CRONICAARTICOLELOR DE REVISTĂ ................................................................................................... 83
0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................................. 83
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii................................................................................. 83
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................ 83
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor................................................. 84
005 Conducere şi organizare. Management ........................................................................... 84
006 Standardizare şi standarde .............................................................................................. 84
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .............................................................................................. 84
02 Biblioteconomie ......................................................................................................................... 84
06 Organizaţii ( în general)............................................................................................................. 84
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ..................................................................................... 84
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................ 84
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 85

6
1/14 Filozofie .................................................................................................................................. 85
159.9 Psihologie ...................................................................................................................... 85
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 85
27 Creştinism. Religie creştină....................................................................................................... 85
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 86
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ..................................................................... 86
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................ 86
32 Politică ....................................................................................................................................... 86
33 Economie. Ştiinţe economice.................................................................................................... 87
34 Drept. Jurisprudenţă.................................................................................................................. 90
35 Administraţie publică. Artă militară............................................................................................ 98
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale........................................................................................... 99
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................................. 100
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ......................................................... 101
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................................... 102
51 Matematică .............................................................................................................................. 102
52 Astronomie. Geodezie............................................................................................................. 102
53 Fizică ....................................................................................................................................... 102
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ......................................................................................... 102
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................................................. 103
56 Paleontologie........................................................................................................................... 103
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................................................... 104
58 Botanică .................................................................................................................................. 104
59 Zoologie................................................................................................................................... 105
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................................................................. 105
61 Medicină .................................................................................................................................. 105
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................................. 110
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice
............................................................................................................................................... 111
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ....................................................... 116
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .................................................................... 117
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .................................................. 118
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................... 118
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 118

7
72 Arhitectură ............................................................................................................................... 119
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................................. 119
73 Arte plastice............................................................................................................................. 119
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................................................... 120
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ...................................................................... 121
78 Muzică ..................................................................................................................................... 121
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ..................................................................................... 122
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................................ 124
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ...................................... 124
82 Literatură ................................................................................................................................. 127
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................................................ 134
94 Istorie generală. Istorie universală .......................................................................................... 136
Index de nume ....................................................................................................................... 137
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate.. 145
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 146
0 GENERALITĂŢI.................................................................................................................................... 146
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii............................................................................... 146
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ...................................................................................... 146
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor............................................... 146
005 Conducere şi organizare. Management ......................................................................... 146
006 Standardizare şi standarde ............................................................................................ 147
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................................................ 147
02 Biblioteconomie ....................................................................................................................... 147
030 Lucrări de referinţă generale .......................................................................................... 147
06 Organizaţii ( în general)........................................................................................................... 147
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ................................................................................... 147
070 Ziaristică. Presă .............................................................................................................. 147
09 Manuscrise. Bibliofilie.............................................................................................................. 147
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..................................................................................................................... 148
1/14 Filozofie ................................................................................................................................ 148
159.9 Psihologie .................................................................................................................... 148
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................................ 148
27 Creştinism. Religie creştină..................................................................................................... 148
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................................ 149
31 Statistică. Demografie. Sociologie .......................................................................................... 149

8
32 Politică ..................................................................................................................................... 149
33 Economie. Ştiinţe economice.................................................................................................. 158
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................................................ 164
35 Administraţie publică. Artă militară.......................................................................................... 165
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale......................................................................................... 166
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................................. 166
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ......................................................... 168
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ..................................................................................................... 168
53 Fizică ....................................................................................................................................... 169
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................................................. 169
57 Ştiinţe biologice ....................................................................................................................... 169
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................................................................. 170
61 Medicină .................................................................................................................................. 170
62 Inginerie. Tehnică în general .................................................................................................. 171
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice
............................................................................................................................................... 171
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .................................................................... 173
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .................................................. 174
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ............................................................................................................................... 174
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .......................................................... 175
72 Arhitectură ............................................................................................................................... 175
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură............................................................................... 175
78 Muzică ..................................................................................................................................... 175
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ..................................................................................... 176
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................................ 178
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ...................................... 178
82 Literatură ................................................................................................................................. 178
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................................................ 185
94 Istorie generală. Istorie universală .......................................................................................... 186
Index de nume ....................................................................................................................... 187
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate............................................................................. 193

9
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(1905-2226)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1905. Popovici, Gheorghe.
Inovare şi transfer tehnologic : (Catalog-rezidenţi, activităţi şi studiu) / Gh. Popovici, A.
Bucatînschi, A. Bădiceanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Parcul Şt.-Tehnologic "Academica" cu
Incubator de Inovare "Inovatorul". – Chişinău : Iulian, 2013 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 52 p. : fig.,
fot. color, tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 51 (6 tit.). –
200 ex.
ISBN 978-9975-4392-1-3.
[2013-2122].
- - 1. Proiecte de inovare – Republica Moldova.
001.895:66.0(478)=135.1=111=161.1
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1906. Rîngaci, Valentin.
Programare modulară : Man. didactic / Rîngaci Valentin ; red.-şef: Caisîn S. ; Inst. de For-
mare Continuă. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2013. – 144 p. : fig., tab. ; 30 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4489-2-5.
[2013-1948].
- - 1. Programare modulară.
004.4(075.8)
1907. "Tehnologii Informaţionale, Sisteme şi Reţele", conf. şt. intern. (2012 ; Chişi-
nău). Culegerea rapoartelor la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de
ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova "Tehnologii Informaţionale, Sis-
teme şi Reţele" ITSN-2012, 15-17 oct. 2012, Chişinău / [resp. de ed.: Pelin Nicolae]. – Chişinău :
ULIM, 2013. – 129 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Texte, rez.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-34-8.
[2013-2021].
- - 1. Tehnologii informaţionale. 2. Fizică.
[004+53]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
1908. Бурлаку, Мануела.
Экономическая информатика: MS Access : Учеб. пособие / Мануела Бурлаку ; Молд.
Экон. Акад, Каф. "Информ. технологии". – Кишинев : МЭА, 2013. – 287 p. : fig. ; 21 cm.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 287 (10 tit.). – În red. aut. – 50 ex.


ISBN 978-9975-75-648-8.
[2013-2009].
- - 1. Microsoft Office Access. 2. Informatică economică.
004.45:330.47(075.8)
1909. Бурлаку, Мануела.
Экономическая информатика: MS Excel : Учеб. пособие / Мануела Бурлаку ; Молд.
Экон. Акад, Каф. "Информ. технологии". – Кишинев : МЭА, 2013. – 187 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 187 (11 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-647-1.
[2013-2008].
- - 1. Microsoft Office Excel. 2. Informatică economică.
004.45:330.47(075.8)
1910. Рынгач, Валентин Дмитриевич.
Разработка Апплетов Java : Учеб. пособие / Рынгач Валентин Дмитриевич ; гл. ред.:
Кайсын С. М. ; Ин-т непрерыв. образования, Каф. Информ. технологий. – Кишинэу : Институт
Непрерывного Образования, 2013. – 60 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. nu este indicat pe cop. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4489-1-8.
[2013-1947].
- - 1. Programe de calculator – Applet Java.
004.45(075.8)
005 Conducere şi organizare. Management
1911. Carp, Iurie.
Management aplicativ : Compendiu / Iurie Carp, Constantin Boeştean. – [Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Valinex")]. – 170 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 166-167 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-229-9.
[2013-1883].
- - 1. Management aplicativ.
005(075.8)
1912. Creţu, Ina.
Managementul general : (Note de curs) / Ina Creţu, Ala Oberşt ; red. resp.: Rafael Ciloci ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Catedra Econ. şi Management în Indus-
trie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 67, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 66-67 (27 tit.). – 50 ex.
[2013-2058].
- - 1. Management.
005(075.8)
1913. Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учеб. пособие / Ю. Е. Губер, В. Ф.
Чебан, Н. В. Старцева-Сенникова ; отв. ред.: В. Ф. Чебан ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инжене-
рии в механике и транспорта, Каф. инженерии и менеджмента на транспорте. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2013 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-270-0.
Ч. 4 : Управленческие проблемы. – 2013. – 51, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 51 (7 tit.). –
50 ex. – ISBN 978-9975-45-271-7. – [2013-2049].
- - 1. Management – Organizare.
005.551(075.8)

11
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

006 Standardizare şi standarde


1914. Teodor, Anatol.
14 Calendare : [calendarul gregorian, ani echivalenţi: 2000-2024] / Teodor Anatol ; au
colab.: Cristina Teodor, Gleb Şolohov ; cop.: Sergiu Teodor. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 15, [2] p. : tab. ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-471-2.
[2013-1922].
- - 1. Calendarul gregorian – Anii 2000-2024.
006.954.3:050.9
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1915. Academicianul Haralambie Corbu : [critic şi istoric literar] : Biobibliografie / Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Tatia-
na Celpan, Valentina Tcacenco ; resp. de ed.: Aurelia Hanganu ; bibliogr.: Tatiana Celpan [et al.]. –
Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedie : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan", 2013
[Tipogr. "Foxtrot"]. – 255, [1] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4389-5-7.
[2013-2030].
- - 1. Critică şi istorie literară – Indici bibliografici. 2. Corbu, Haralambie, 1930-…, critic şi is-
toric literar – Biobibliografie.
016:[80/81+821.135.1(478).09+929Corbu]
1916. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Auto-
referate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliogr. Recenzii. Note muzicale : Se ed. din anul
1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata
Cozonac, Olesea Zabiaco, Efimia Macrinici, Claudia Bâgu, Nina Micherin, Ludmila Corghenci ; red.
resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; design: Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a
Cărţii, 2012 (Tipogr. "Print Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD).
– ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 6, 2012. – 2012. – 212 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-
9975-49-101-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-117-4 (CD). – [2013-2031].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice – Recenzii –
Note muzicale – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1917. Constantin Bobeică (1924-2013) : [jurnalist] : Biobibliografie / Bibl. Publică Raională
"Mihail Sadoveanu", Străşeni ; alcăt.: Dora Caitaz ; ed. îngrijită : Nadejda Pădure. – [Chişinău] :
Notograf Prim, [2013]. – 106 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4465-7-0.
[2013-2083].
- - 1. Jurnalism – Indici bibliografici. 2. Bobeică, Constantin, 1924-2013, jurnalist – Biobiblio-
grafie.
016:[821.135.1(478).09+929Bobeică]
1918. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" : Indice bibliogr. (1945-2015) : [în 3 vol.] / Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Bibl. Şt. Medicală ; alcăt.: Tatiana
Kalguşkina [et al.] ; consultant şt.: Ion Marin ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva. – Chişinău : Medici-
na, 2013 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei) – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4333-5-8.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 1 (1945-1970), Partea a 2-a : (1962-1970). – 2013. – 518 p. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-113-98-4 (în cop. tare). – [2013-1845].
- - 1. Medicină – Indici bibliografici.
016:378.661(478-25)
1919. Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu documentar valoros (1993-2013) :
20 de ani de la fondare : Studiu bibliogr. / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional
Biblioteconomic, Fac. de Litere [et al.] ; alcăt.-aut.: Cristina Popuşoi, Maria Bejenari, Victoria
Moşneaga ; consultant şt.: Ana Guţu, Ludmila Hometkovski ; red. şt.: Ludmila Corghenci, Ghenadie
Râbacov ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; ed. îngrijită : Zinaida Sochrică. – Chişinău : ULIM,
2013. – 540 p. : fot. ; 26 cm. – (Colecţia "Scriptio. Lingua-ae et Litterarum Scientia" ; Fascicula 1-
a).
50 ex.
ISBN 978-9975-124-36-2.
[2013-1976].
- - 1. Filologie – Indici bibliografici.
016:[80/82+378.4(478-25)(091)]
1920. Şpac, Ion.
Revista "Din trecutul nostru" (1933-1939) : Cercetări bibliogr. şi informative / Ion Şpac ;
coord. şt.: Aurelia Hanganu ; red. bibliogr.: Diana Rotaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt.
Centrală "Andrei Lupan". – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan", 2013 [Tipogr.
"Foxtrot"]. – 215, [1] p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-120-16-6.
[2013-2029].
- - 1. "Din trecutul nostru" – Reviste – Indici bibliografici.
016:[050+94(478)]
02 BIBLIOTECONOMIE
1921. Negru, Nina.
Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova : Anchetă sociologică naţ. desfăşurată în
2008 în bibl. publice din Rep. Moldova / Nina Negru, Viorel Iordăchiţă ; iniţiatorul comenzii de
cercetare: Alexe Rău ; coord.: Nina Negru ; asistent coord.: Natalia Scurtu ; sociolog consultant:
Lidia Cojocaru ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Serviciul Studii şi Cercetări. – [Chişinău : Cu drag,
2013]. – 258, [1] p. : tab. ; 31 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. 1-a. – Pe cop. datele editoriale lipsesc. – 5 ex.
ISBN 978-9975-4194-3-7 (în cop. tare).
[2013-1960].
- - 1. Lectura în Republica Moldova – Sondaje.
028(478):303.4
1922. Raţă, Valeriu.
Biblioteca Municipală: portret din profil cultural : (Cronici, consemnări şi recenzii) / Valeriu
Raţă ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; fot.: Vasile Şoimaru ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 260 p. : fot. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în text şi subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-13-5.
[2013-2026].
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" din Chişinău – Cronici – Consemnări – Recenzii.
027.52(478-25)

13
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
1923. Fundaţia Est-Europeană Moldova. Raport anual … / Fundaţia Est-Europeană Mol-
dova ; consiliul director: Silvia Radu (preşedinte) [et al.]. – [Chişinău] : Urma ta, [2013 (Tipogr.
"Bons Offices")] – . – 28 cm. – ISBN 978-9975-9963-5-8.
… 2012. – 2013. – 32, [1] p. : fot. color. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei
şi Min. Afacerilor Externe al Danemarcei /DANIDA oferit prin Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi
Cooperare Intern. (Sida), Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – [300] ex. –
ISBN 978-9975-9963-6-5. – [2013-2115].
- - 1. Fundaţia Est-Europeană Moldova – Raport.
061.1(478) (047)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1924. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Anale şti-
inţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed.
a 11-a / red.-şef: Simion Carp ; Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
– Chişinău : Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova, 2011 – . – 29 cm. – ISBN
978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.
Ştiinţe socioumane : Nr 2. – 2011. – 283 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr.
– Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4321-1-5. – [2013-2054].
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova –
Anale.
082:378.6(478-25)=135.1=161.1
1925. Paradigmele ştiinţei : Lucrări studenţeşti / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp.
ed.: Galina Păduraru, Stela Spînu. – Chişinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2013 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 67 p. : fig., fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4444-9-1.
[2013-1855].
082:378.4(478-25)
1926. "Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane", conf. şt. a studenţilor (2013 ;
Chişinău). Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane : Conf. şt. a studenţilor / coord. şt.: Racu
Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 150
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău. – Texte : lb. rom., engl., fr. –
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-148-1.
[2013-1916].
082:378.637(478-25)=135.1=111=133.1
1927. "Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului", conf.
(2012 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului : Conf. de
totalizare a muncii şt. şi şt.-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2012 : [în 3 vol.] /
coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. UPS "Ion
Creangă"]. – 20 cm. – ISBN 978-9975-46-144-3. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din
mun. Chişinău.
Vol. 1. – 2013. – 419 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfâr-
şitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-145-0. – [2013-1913].
- - 1. Psihologie. 2. Artă plastică. 3. Tehnologii informaţionale. 4. Educaţie fizică.
082:378.637(478-25)=135.1=161.1

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1928. Vol. 2. – 2013. – 340 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-46-146-7. – [2013-1914].
- - 1. Istorie. 2. Filozofie. 3. Economie. 4. Pedagogie.
082:378.637(478-25)=135.1=161.1
1929. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (11 ; 2013 ; Chişinău). Simpozionul
ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 11-a (25-26 apr. 2013) : [în vol.] / col. red.: Corneliu Guţu
(preşedinte) [et al.] ; com. org.: Mija Simion [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2013 – . – 29 cm. – ISBN
978-9975-75-658-7.
Vol. 2. – 2013. – 261 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-663-1. –
[2013-2016].
082:001.891=135.1=111=161.1
1930. "Viitorul ne aparţine", conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor (3 ; 2013 ; Chişi-
nău). Viitorul ne aparţine : Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor, Ed. a 3-a, 26 apr. 2013, Chişinău
: Teze / com. şt. : Maria Duca [et al.] ; resp. pentru ed.: Gheorghe Bobînă. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Biotehdesign"). – 138 p. : fig., scheme ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4122-0-9.
[2013-1850].
082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1931. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţi-
fică "Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 sept. 2013 : Rez. ale comunic. / com. org.: Gheor-
ghe Ciocanu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013 – . – 21 cm.
Ştiinţe umanistice. – 2013. – 250 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte :
lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex. – ISBN 978-9975-71-416-7. –
[2013-1891].
- - 1. Ştiinţe umanistice
[1+8/.9]:378.4(082)=00
1932. Постолаки, Александр.
Эстетическое и духовно-нравственное наследие Н. К. Рериха: Живущим – до востре-
бования : Монография / Александр Постолаки. – Кишинев : Б. и., 2013 [Tipogr. "Primex Com"].
– 198 p. : fig., fot., h. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4253-3-9.
[2013-1982].
- - 1. Filosofia spiritului. 2. Рерих Николай Константинович, 1874-1947, философ-
мистик, писатель, художник.
13
1/14 FILOZOFIE
1933. Dumitraş, Tudor.
Filosofie economică : (Note de curs) / Tudor Dumitraş ; red. şt.: Mihai Braga ; Acad. de Stu-
dii Econ. a Moldovei, Catedra "Filozofie şi Politologie". – Chişinău : ASEM, 2013. – 371 p. : fot., fot.
color ; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 354-357 (26 tit.), la sfârşitul temelor şi în subsol. – 100
ex.
ISBN 978-9975-75-662-4.

15
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

[2013-2015].
- - 1. Filozofie economică.
1+330.8(075.8)=135.1=161.1
1934. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova : [în 2 vol.] / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Mihail Revenco (red.-şef) [et al.]. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 21 cm. – ISSN 1857-2588. – ISBN 978-9975-71-284-3.
Vol. 1 : Ştiinţe socioumanistice. – 2013. – 276 p. : fig. – Texte : lb. rom., engl., it., germ. –
Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex. – ISBN 978-9975-71-432-7. –
[2013-1901].
- - 1. Filozofie. 2. Jurnalism. 3. Istorie. 4. Limbi străine.
[1/14+7/9]:378.4(478-25)(082)=00
1935. Vol. 2 : Ştiinţe socioumanistice. – 2013. – 242 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-71-428-0.
– [2013-1898].
- - 1. Psihologie. 2. Educaţie. 3. Ştiinţe politice. 4. Sociologie. 5. Asistenţă socială.
[159.9+3]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
159.9 Psihologie
1936. Baciu, Tatiana.
Autoreglarea stărilor emoţionale : Suport de curs / Tatiana Baciu ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 85 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 84-85 (13 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-141-2.
[2013-1912].
- - 1. Stări emoţionale.
159.942.5(075.8)
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
1937. Deleu, Victor.
Învăţătura Nouă despre limbă : [cunoaşterea adecvată a naturii printr-un limbaj corect însu-
şit] / Victor Deleu. – [Chişinău : S. n., 2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 36 p. : tab. ; 30 cm. –
(Biblioteca Ştiinţelor Complementare).
Bibliogr.: p. 35 (6 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-215-0.
[2013-1946].
- - 1. Teoria cunoaşterii.
165
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1938. "Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013)", simp. şt. intern.
(2013 ; Chişinău). Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013) : Simp. şt. intern.,
14-15 oct. 2013 / coord.: Octavian Moşin, Ion Gumenâi ; red. coord.: Angela Levinţa. – Chişinău :
Cuvîntul-ABC, 2013. – 609 p. : fot., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Studii Imperiale Chişinău – Oradea. – Texte :
lb. rom., rusă. – Rez. lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 593-602 (190 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul
art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4496-4-9.
[2013-2040].

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Biserica ortodoxă din Republica Moldova – Istorie.


271.22(478)(091)(082)=135.1=161.1
1939. Necula, Constantin.
Duminici în Dar: Predici şi gânduri / Constantin Necula, Fac. de Teologie "Sf. Andrei Şagu-
na" Sibiu. – Chişinău : Cu drag, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 383, [1] p. ; 12 x 17 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-4468-2-2.
[2013-2104].
- - 1. Predici.
27-46
3 ŞTIINŢE SOCIALE
1940. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţi-
fică "Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 sept. 2013 : Rez. ale comunic. / com. org.: Gheor-
ghe Ciocanu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013 – . – 21 cm.
Ştiinţe sociale. – 2013. – 184 p. : graf., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte :
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 90 ex. – ISBN 978-9975-71-415-0. –
[2013-1890].
- - 1. Ştiinţe sociale.
3:378.4(082)=135.1=111=161.1
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1941. Romii din Republica Moldova : în comunităţile locuite preponderent de romi : [son-
daj regional] / aut.: Vasile Cantarji, Maria Vremiş, Viorica Toartă [et al.] ; Org. Naţiunilor Unite. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 189 p. : diagr., tab. color ; 26 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 188-189 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financi-
ar al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen
şi Abilitarea Femeilor, Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii [et al.]. – [200] ex.
ISBN 978-9975-80-752-4.
[2013-2116].
- - 1. Romi – Republica Moldova – Sondaje.
303.4:323.15(=214.58)(478)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Sta-
tistică. – Vezi Nr 1946.
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1942. Repere ale educaţiei interculturale / Consiliul Naţ. al Tineretului din Moldova ;
coaut.: Viorel Barbănouă [et al.] ; consultanţi : Victor Koroli, Mariana Ţurcan. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 127 p. : fig. color, fot., tab., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 126-127 (33 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Tineretului şi
Sportului al Rep. Moldova. – [200] ex.
ISBN 978-9975-80-686-2 (broşată în spirală).
[2013-1866].
- - 1. Educaţie interculturală.
316.4/.7+37.015

17
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

316.6 Psihologie socială


1943. Cojocaru, Natalia.
Strategii de motivare în câmpul organizaţional : Prelegeri univ. / Natalia Cojocaru ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Psihologie Aplicată. – Chişi-
nău : CEP USM, 2013. – 138 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-443-3.
[2013-2094].
- - 1. Motivaţie socioprofesională. 2. Motivaţia muncii. 3. Motivare organizaţională.
316.628+331.101.262(075.8)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1944. Lupuşor, Adrian.
Republica Moldova, 2013 : Raport de stare a ţării / Adrian Lupuşor, Denis Cenuşă, Rustam
Romaniuc ; Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Friedrich Ebert Stiftung. – Chişinău : Cartier,
2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 53 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-852-5.
[2013-1864].
- - 1. Republica Moldova – Situaţie social-politică – Sondaje.
323(478):303.425
1945. Idem în lb. engl. : Republic of Moldova, 2013 : State of the Country Report. – Chişi-
nău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 60 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Referințe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-853-2.
[2013-1865].
- - 1. Republica Moldova – Situaţie social-politică – Sondaje.
323(478):303.425
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
1946. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. Analele Institutului de Economie, Fi-
nanţe şi Statistică, Ed. a 3-a / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Econ., Finanţe şi Statistică ; col.
red.: Alexandru Stratan (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : IEFS, 2013. – 242 p. : fig., tab. ; 29 cm. –
ISSN 1857-3630.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4326-6-5 (eronat).
[2013-2137].
- - 1. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică – Anale. 2. Economie. 3. Statistică.
33+31(082)=135.1=161.1
1947. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (11 ; 2013 ; Chişinău). Simpozionul
ştiinţific al tinerilor cercetători : [în economie], Ed. a 11-a (25-26 apr. 2013) / col. red.: Corneliu
Guţu (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Mija Simion [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2013 – . – 29 cm. –
ISBN 978-9975-75-658-7.
Vol. 1. – 2013. – 371 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Texte, rez.:
lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-659-4. – [2013-
2012].

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Economie – Cercetări ştiinţifice.


33:001.891(082)=135.1=161.1
1948. Idem în lb. engl. : Scientific symposium of young researchers, Ed. a 11-a (25-26 apr.
2013). – Chişinău : ASEM, 2013 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-664-8.
Vol. 1. – 2013. – 347 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. of Econ. Studies of Moldova. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-665-5. – [2013-2017].
- - 1. Economie – Cercetări ştiinţifice.
33:001.891(082)
330 Economie în general. Economie politică
1949. Blanovschi, Andrei.
Teorii economice moderne şi contemporane : [pentru uzul studenţilor] / Andrei Blanovschi ;
Acad. de Administrare Publică de lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 355 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4241-4-1.
[2013-1924].
- - 1. Teorii economice moderne.
330.1(075.8)
1950. Bucos, Tatiana.
Teorie economică : Suport didactic / Tatiana Bucos, Oxana Barbăneagră ; Acad. de Studii
Econ. din Moldovei, Catedra "Teorie şi Politici Econ." – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Continental
Grup") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4361-4-4.
[Ciclul] 1 : (Microeconomie). – 2013. – 236 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 236 (33 tit.). – ISBN
978-9975-4361-5-1. – [2013-1879].
- - 1. Microeconomie.
330.101.542(075.8)
Dumitraş, Tudor. Filosofie economică. – Vezi Nr 1933.

1951. Econometrie : Suport de curs / A. Brăilă, Iu. Calin, R. Grigor [et al.] ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică Econ. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 208 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 204-205 (20 tit.). – 550 ex.
ISBN 978-9975-71-410-5.
[2013-1888].
- - 1. Econometrie.
330.43(075.8)
1952. Hămuraru, Maria.
Teorie economică. Microeconomie : Concepte şi aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] / Maria
Hămuraru, Victoria Ţăruş, Valeriu Capsîzu. – Ed. a 4-a. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Recla-
ma"). – 239 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 238-239 (41 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-294-1 (eronat).
[2013-1935].
- - 1. Teorie economică. 2. Microeconomie.
330.101.542(075.8)
1953. Matematici pentru economişti : Ghid metodic / Iu. Calin, E. Cojuhari, A. Garştea [et
al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică Econ. – Ed.
a 3-a, compl. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 295 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 291-292 (28 tit.). – 550 ex.

19
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

ISBN 978-9975-71-438-9.
[2013-2092].
- - 1. Economie matematică.
330.4:517/519.2(075)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
Cojocaru, Natalia. Strategii de motivare în câmpul organizaţional. – Vezi Nr 1943.
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
1954. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat
din Moldova, Fac. de Cadastru şi Drept ; red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău : UASM, 2013 – . – 25
cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 33 : Cadastru şi drept / col. red.: T. Coşuleanu [et al.]. – 2013. – 286 p. : fig., tab. – Tex-
te : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-
9975-64-245-3. – [2013-1938].
- - 1. Cadastru – Lucrări ştiinţifice. 2. Drept – Lucrări ştiinţifice.
[332.3+34]:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1955. Slonovschi, Dumitru.
De la idee la start-up : [competenţe în antreprenoriat : pentru uzul studenţilor] / Dumitru
Slonovschi, Daniela Duca ; resp. de ed.: Maria Duca ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Incubato-
rul Educaţional de Instruire în Antreprenoriatul Inovaţional "Universcience". – Chişinău : Universita-
tea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 76 p. : fig., fot., tab. color ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 75-76 (24 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4444-4-6.
[2013-2034].
- - 1. Antreprenoriat – Formarea competenţelor.
334.7(076.5)
336 Finanţe
1956. Армяник, Александр.
Налоговое право : Дидакт. материал : Цикл 1 (Лиценциат) / Александр Армяник (ко-
орд.), Алина Кодряну, Еуджен Попович ; Молд. Экон. Акад. – Кишинёв : МЭА, 2013. – 146 p. :
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 144-146 (44 tit.) şi la începutul modulelor. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-655-6.
[2013-2011].
- - 1. Impozite.
336.22(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
1957. Terzi, Dmitri.
Previziune economică : Suport de curs / Dmitri Terzi, Alexandru Brăilă ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică Econ. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 111 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 110-111 (27 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-429-7.
[2013-1899].

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Previziune economică.
338.27(075.8)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1958. "Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvol-
tării economice durabile a Rep. Moldova", conf. şt. intern. jubiliară (8 ; 2013 ; Chişinău).
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară "Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-
financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova", ed. a 8-a, 01-02 noiem.
2013, Chişinău / consiliul red.: Galina Ulian (red. principal) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013. –
454 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-446-4.
[2013-2097].
- - 1. Economie durabilă – Republica Moldova.
338(478):339.9(082)=135.1=111=161.1
338.48 Turism. Economia turismului
1959. Perojoc, Ion.
Ghidul Chişinăului : [turul panoramic, istorie : pentru turişti] / Ion Perojoc ; fot.: G.
Mărgineanu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 112 p. : fot., fot. color ; 24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 111-112 (31 tit.). – Apare cu sprijinul Asoc. Patronale
a Industriei Turismului din Rep. Moldova (APIT). – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-351-9.
[2013-1991].
- - 1. Turism – Chişinău.
338.48(478-25)
1960. Republica Moldova = Republic of Moldova = Республика Moldova : Ghid turistic /
text: Ioan Mânăscurtă ; idee şi concepţie: Vlad Darie, Mihai Potârniche ; au colab.: Simion Ropot
[et al.] ; trad. în engl.: Dorin Popuşoi ; trad. în rusă: Viorica Stanila ; imagini : Mihai Potârniche [et
al.]. – Chişinău : Moldpres, 2013. – 180, [3] p. : fot. color ; 11 x 23 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4171-4-3 (în cop. tare).
[2013-2007].
- - 1. Turism – Republica Moldova – Ghiduri.
338.48(478)(036)=135.1=111=161.1
1961. Бакал, Петру.
География туризма : (Учеб. пособие) / Петру Бакал ; Молд. Экон. Акад., Каф. Экон.
Мысли, Демографии и Геоэкономики. – Кишинёв : МЭА, 2013. – 229 p. : il., il. color , tab. ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 177-178 (52 tit.). – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-652-5.
[2013-2010].
- - 1. Geografia turismului.
338.48:910.4(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
1962. Calmâş, Valentina.

21
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

Îndrumări metodice pentru lucrările practice şi de laborator la disciplina Merceologie alimen-


tară I : (produse gustative şi de cofetărie) / Valentina Calmâş, Alina Handrabura ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova, Catedra Merceologie, Tehnologie şi Comerţ. – Chişinău : ASEM, 2013. – 123
p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 122-123 (16 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-660-0.
[2013-2013].
- - 1. Merceologie alimentară.
339.166.82(076.5)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
1963. Academia "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Anale şti-
inţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ed.
a 12-a / col. red.: Simion Carp (red.-şef) [et al.] ; Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne
al Rep. Moldova. – Chişinău : Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova, 2012 –. –
29 cm. – ISBN 978-9975-935-99-9. – ISSN 1857-0976.
Ştiinţe socioumane : [ştiinţe juridice] : Nr 1. – 2012. – 205 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
4407-4-5. – [2013-2055]
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova –
Anale.
34:355.232(478-25)(082)=135.1=161.1
1964. Ştiinţe socioumane : [ştiinţe juridice] : Nr 2. – 2012. – 171 p. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. engl., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-4407-5-2. – [2013-2056].
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova –
Anale.
34:355.232(478-25)(082)=135.1=161.1
1965. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţi-
fică "Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 sept. 2013 : Rez. ale comunic. / com. org.: Gheor-
ghe Ciocanu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013 – . – 21 cm. – Antetit.: Univ. de Stat
din Moldova.
Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice – 2013. – 308 p. : fig., tab.– Texte : lb. rom., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex. – ISBN 978-9975-71-414-3. – [2013-1889].
- - 1. Ştiinţe juridice. 2. Ştiinţe economice.
[34+33]:378.4(082)=135.1=161.1
341 Drept internaţional
1966. Babără, Valeriu.
Drept internaţional privat : [pentru uzul studenţilor] / Valeriu Babără. – Ed. a 4-a, rev. şi ad. –
Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 450 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-356-4 (în cop. tare).
[2013-1996].
- - 1. Drept internaţional privat.
341.9(075.8)
1967. Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dezabilități : Ghid pentru admi-
nistraţia publică locală / Keystone Human Services Intern. Moldova Assoc. ; elab.: Arcadie Astra-
han ; coord.: Ludmila Malcoci, Ludmila Revenco. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 72
p. : fig., tab. ; 22 cm.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. "Egalitate şi participare civică2 al


Fundaţiei Soros-Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4246-1-5.
[2013-1933].
- - 1. Drepturile omului – Persoane cu dezabilități.
341.231.14:364.2
1968. Sârcu-Scobioală, Diana.
Actul jurisdicţional internaţional : Monografie / Diana Sârcu-Scobioală. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 329 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 277-307 (388 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-358-8.
[2013-1997].
- - 1. Jurisdicţie internaţională.
341.6
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1969. Arseni, Alexandru.
Suveranitatea naţională de la construcţie teoretică la realizare practică : Monografie / Ale-
xandru Arseni ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept
Administrativ. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 187 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 180-187 (75 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-433-4.
[2013-2090].
- - 1. Suveranitate naţională.
342.3/.5
1970. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Chişinău : Farmec-Lux,
2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 160 p. ; 20 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-4457-2-6 (eronat).
[2013-2129].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
1971. "5 ani de la crearea Mecanismului Naţ. de Prevenire a Torturii în Rep. Moldova",
conf. intern. şt.-practică (2013 ; Chişinău). Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-
practice "5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova".
– Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 148 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-355-7.
[2013-1995].
- - 1. Măsuri de prevenire a torturii. 2. Tortură – Măsuri de prevenire.
342.7+343.85(478)(082)=135.1=111=161.1
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1972. Bejan, Octavian.
Caracterizare criminologică a unor tipuri de criminalitate : (note de curs) / Octavian Bejan,
Valeriu Bujor ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Catedra de ştiinţe juridice şi securita-
te criminologică. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Primex Com"]. – 71 p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 64-66 (45 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.

23
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

ISBN 978-9975-4471-9-5.
[2013-1980].
- - 1. Criminalitate.
343.9(075.8)
1973. Botezatu, Raisa.
Raport privind respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi penale în Republica
Moldova / Raisa Botezatu, Vladislav Gribincea, Tudor Osoianu ; Fundaţia Soros-Moldova. –
Chinşinău : Fundaţia Soros-Moldova, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 124 p. : tab. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-748-7.
[2013-2110].
- - 1. Urmărire penală – Dreptul la libertate.
343.12(478)(047)
1974. Dolea, Igor.
Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor penale (Bălţi,
Ungheni, Orhei, Căuşeni, Leova) : Raport de monitorizare / Igor Dolea, Victor Zaharia, Vasile
Rotaru ; coord.: Ceslav Panico ; Inst. de Reforme Penale (IRP), UNICEF în Rep. Moldova. – Chişi-
nău : Cartea Juridică, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 48 p. : fig. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-741-8.
[2013-1862].
- - 1. Cauze penale – Apărarea minorilor.
343.121.5(478)(047)
Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "5 ani de la crearea Mecanis-
mului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova". – Vezi Nr 1971.

1975. Odagiu, Iurie.


Cercetarea la faţa locului : [a infracţiunilor] : Ghid practic / Iurie Odagiu, Lilian Luchin, Con-
stantin Rusnac. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 201 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 166-168 (43 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-80-753-1.
[2013-2109].
- - 1. Criminalistică – Tactici.
343.98
1976. Profesia de criminolog : Ghid de orientare profesională / Octavian Bejan, Valeriu
Bujor, Irina Bulat [et al.] ; coord.: Valeriu Bujor ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. –
Chişinău : S. n., [2013 (Tipogr. "Primex Com")]. – 50, [2] p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4471-4-0.
[2013-1978].
- - 1. Criminologie.
343.9
1977. Ubeivolc, Vladimir.
O nouă faţă a traficului de persoane : Înţelegerea noilor tendinţe ale traficului de persoane în
vederea educaţiei în rândul adolescenţilor şi tinerilor / Vladimir Ubeivolc, Veniamin Sazonov ; trad.
din lb. rusă: Cusursuz V., Cusursuz M. – Chişinău : Începutul vieţii, 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. –
53 p. : diagr. color ; 23 cm. – (Seria "Transformare").
Bibliogr.: p. 49-53 (22 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4359-5-6.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-2001].
- - 1. Trafic de persoane.
343.54
1978. Idem în lb engl. : New Face of Human Trafficking : Considering new trends in traffick-
ing in relation to educational work among young people / engl. transl.: Irina Levcenko. – Chişinău :
Începutul vieţii, 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 53 p. : diagr. color ; 23 cm. – (Series
"Transformation").
Bibliogr. p. 49-53 (20 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4359-4-9.
[2013-2000].
- - 1. Trafic de persoane.
343.54
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
1979. Cojocaru, Violeta.
Culegere de speţe la disciplina Dreptul protecţiei consumatorilor / Violeta Cojocaru, Olesea
Plotnic ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 107 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 103-107 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-447-1.
[2013-2095].
- - 1. Protecţia consumatorului.
346.548:366.5(076.5)
347 Drept civil
1980. Bordian, Mariana.
Dreptul civil : Suport de curs / Mariana Bordian. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan Poli-
graf"]. – 166 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-352-6.
[2013-1992].
- - 1. Drept civil.
347(075.8)
1981. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Monitorul Ofici-
al nr. 191-197/621 din 06.09.2013. – [Ed. rev.]. – [Chişinău : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc")].
– 238 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-53-2.
[2013-2124].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
1982. Codul civil al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi compl.
din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat. – [Ed. rev.]. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2013
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 288 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4322-6-9 (eronat).
[2012-2131].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)

25
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1983. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele mo-
dificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat la 15.10.2013. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 164 p. ; 20 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-4457-4-0 (eronat).
[2013-2130].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
1984. Culegere de teste şi situaţii de caz la Drept procesual civil. Partea specială / co-
lectiv de aut.: Elena Belei, Gheorghe Macovei, Felicia Chifa [et al.] ; red. resp. Elena Belei ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. – Chişinău : CEP USM, 2013. –
120 p. : tab.; 21 cm. – ISBN 978-9975-71-430-3.
Referințe bibliogr.: p. 100-115. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-431-0.
[2013-1900].
- - 1. Drept procesual civil – Teste.
347.91/.95(079)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1985. Boeştean, Constantin.
Asigurarea securităţii persoanei protejate : Îndrumar metodico-şt. pentru studenţii domeniu-
lui de formare pază, protecţie şi securitar / Constantin Boeştean. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Valinex"). – 56 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 51-52 (31 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-198-8.
[2013-1882].
- - 1. Securitatea persoanei.
351.746.2(075)
1986. Istorii de succes = Истории успеха : Din experienţa participanţilor la proiectul
"Consolidarea participării cetăţeneşti în Moldova". – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"].
– 46 ; 46 p. : fot. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Fundaţiei Americane The National Endowment for Democracy (NED). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-360-1.
[2013-1998].
- - 1. Dezbateri publice locale. 2. Participări cetățenești.
352:364.46(478)=135.1=161.1
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
1987. Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" = "Alexandru cel Bun"
Military Academy of the Armed Forces : [din istoria acad.] / coord.: Mihail Bucliş ; conducător de
proiect : Constantin Manolache. – [Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel
Bun", 2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 199, [1] p. : fot. color ; 27 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4265-1-0 (în cop. tare).
[2013-1965].
- - 1. Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" din Chişinău – Istorie.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

355.232(478-25)(084.12)(091)=135.1=111
1988. Chimerciuc, Nicolae.
Repere educaţionale şi regulamentare ale pregătirii militare / Nicolae Chimerciuc ; Univ. de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Militară. – Chişinău : USEFS, 2013 (Tipogr. "Valinex"). –
124 p. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 122 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4425-8-9.
[2013-1881].
- - 1. Pregătire militară.
355.233:378.679(075)
Otean, Ştefan. Chemat la datorie. – Vezi Nr 2191.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1989. Participarea comunitară în regiunea post-conflict = Участие общин в регионе
пост-конфликта = Community participation in post-conflict region / resp. de ed.: Tatiana Socolov ;
trad.: Irina Stefoglo, Constantin Ursu ; Fondul de Investiţii Sociale din Moldova. – Chişinău : S. n.,
2013 (Combinatul Poligrafic). – 56 p. : fot. color, tab. ; 29 cm.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul Fondului pentru Dezvoltare
Socială din Japonia, The World Bank. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4255-6-8.
[2013-2020].
- - 1. Investiţii sociale în Republica Moldova. 2. Participarea comunitară – Acţiuni sociale.
364.05+364.4(478)=135.1=111=161.1
1990. Supravegherea de vecinătate : Ghid practic pentru cei interesaţi de securitatea co-
munitară / Asoc. Obştească "Eco-Răzeni", Asoc. "Neighbourhood Watch" din Estonia. – [Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 48 p. : fig., fot., tab. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Progr. Est Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros Moldova, Min.
Afacerilor Externe al Estoniei.
[2013-2125].
- - 1. Securitate comunitară.
364.46:351.74
1991. Şonţu, Natalia.
Problema globală a sărăciei: Provocări, soluţii, priorităţi de gestiune / Natalia Şonţu, Victoria
Trofimov. – Chişinău : IEFS, 2013. – 242 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 168-194 (402 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-4381-9-3.
[2013-1910].
- - 1. Sărăcie – Cauze – Consecinţe.
364.22
368 Asigurări
1992. Ţugulschi, Anatol.
Bazele asigurărilor : curs univ. / Anatol Ţugulschi, Liviu Luca ; Acad. de Studii Econ. a Mol-
dovei, Catedra "Finanţe şi asigurări". – Chişinău : ASEM, 2013. – 215 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 205-208. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-661-7.
[2013-2014].
- - 1. Asigurări.

27
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

368(075.8)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1993. Cuzneţov, Larisa.
Educaţia pentru familie din perspectiva educaţiei permanente : Cadru conceptual şi
metodologic : Curriculum / Larisa Cuzneţov ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Primex Com"). – 140 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 136-140 (88 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4253-2-2.
[2013-1981].
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1(073)
1994. Cuzneţov, Larisa.
Filosofia practică a familiei : [monografie] / Larisa Cuzneţov ; Univ. Ped. de Stat "Ion Crean-
gă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2013 (CEP USM). – 327, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 313-328 (262 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-71-418-1.
[2013-1893].
- - 1. Educaţie pentru familie. 2. Filosofia familiei.
[37.018+173]:37.013.73
1995. "Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă", conf.
şt. intern. (2013 ; Chişinău). Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficien-
ţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013, Chişinău / coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae
Bucun ; col. red.: Aglaida Bolboceanu [et al.]. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2013
[Tipogr. "Print-Caro"]. – 833 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Antetit.: Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-48-056-7.
[2013-2032].
- - 1. Educaţie.
37.0(082)=135.1=111=161.1
1996. "Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului", conf.
(2012 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului : Conf. de
totalizare a muncii şt. şi şt.-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2012 : [în 3 vol.] /
coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. UPS "Ion
Creangă"]. – 20 cm. – ISBN 978-9975-46-144-3.
Vol. 3. – 2013. – 389 p. : tab. – Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău.
– Texte : lb. rom., engl., fr, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100
ex. – ISBN 978-9975-46-147-4. – [2013-1915].
- - 1. Management educaţional. 2. Filologie. 3. Limbi străine.
[37.0+8]:378.637(478-25)(082)=00
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1997. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie.
Contribuţii la dezvoltarea gândirii psihopedagogice : [ind. bibliogr. / Vitalie Pastuh-
Cubolteanu ; coord.: Virgil Mândâcanu, Valeriu Volcov ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Muzeul
Ped. Rep. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 28 p. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4494-7-2.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-1928].
- - 1. Psihopedagogie – Indici bibliografici.
37.015.3(01)
Repere ale educaţiei interculturale. – Vezi Nr 1942.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1998. Achiri, Ion.
Didactica matematicii : Prelegeri / Ion Achiri. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut In-
ternaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 164 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 162-164 (42 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-092-6.
[2013-2070].
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51
1999. Achiri, Ion.
Matematică : Ghid pentru profesori : cl. a 8-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Şpuntenco ;
comisia de evaluare: Valeriu Baltag [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Prut
Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 84 p. : fig., tab. ; 22 cm.
ISBN 978-9975-54-115-2.
[2013-2066].
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51
2000. Idem în lb. rusă : Математика : Пособие для учителя : 8 кл. – [Кишинёв] : Prut In-
ternaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 84 p. : fig., tab. ; 22 cm.
ISBN 978-9975-54-116-9.
[2013-2067].
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51
2001. Lupu, Ilie.
Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la viitorii profesori
de informatică : Monografie / Ilie Lupu, Valeriu Cabac, Silviu Gîncu ; Univ. de Stat din Tiraspol,
Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. Univ. de Stat
Tiraspol). – 149 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 138-149 (176 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-100-0.
[2013-1906].
- - 1. Informatică – Metodica predării.
[37.016.046:004]+378
2002. "Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale", conf. şt.-didactică naţ. (2013 ;
Chişinău). Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale : Conf. şt.-didactică naţ. cu participare
intern. consacrată aniversării a 80-a de la naşterea profesorului universitar Andrei Hariton, 4-6 oct.
2013, Chişinău : Comunicări / com. şt.: Laurenţiu Calmuţchi [et al.]. – [Chişinău : Universitatea de
Stat din Tiraspol, 2013]. – 310 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol. – Texte, rez. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-105-5.
[2013-1909].
- - 1. Ştiinţe reale – Metodica predării.
37.016.046:5(082)

29
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

2003. "Tehnici de motivare a studenţilor în procesul de învăţare a limbilor străine în


condiţii de integrare europeană", colocviu şt.-practic (2013 ; Chişinău). Materialele colocviului
ştiinţifico-practic "Tehnici de motivare a studenţilor în procesul de învăţare a limbilor străine în
condiţii de integrare europeană", 23 mar. 2013 / resp. ed.: Svetlana Corcevschi. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 138 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Lb. Germanice. –
Texte, rez.: lb. rom., engl., germ., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-435-8.
[2013-1902].
- - 1. Limbi străine – Metodica predării.
37.016.046:811(082)=00
2004. Побурный, Поликарп Васильевич.
Организация работы в лицеях-интернатах спортивного профиля по гребле на байдар-
ках и каноэ : Метод. рекомендации / П. В. Побурный ; отв. за вып.: Данаил Сергей Николае-
вич ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта Респ. Молдова, Каф. теории и методики физ. куль-
туры. – Кишинэу : USEFS, 2013. – 48 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45-47 (34 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-4452-6-9.
[2013-1984].
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.
37.016.046:797.175
2005. "Русская школа. Новаторство и традиции", науч.-практ. конф. (2011 ; Бен-
деры). Русская школа. Новаторство и традиции : Материалы Науч.-практ. конф. "Растим
юных Ломоносовых" (19 нояб. 2011, Бендеры) / редкол. : Е. М. Буракова [и др.]. – Кишинев :
Б. и., 2013 (Типография Академии наук РМ) – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-62-237-0.
[Вып. 5]. – 2013. – 208 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Конгр. рус. общин Респ. Молдова, Рус.
интеллект. центр. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Изд. при фин. поддержке : Конгр. рус. общин
Респ. Молдова. – 500 ex. – ISBN 978-9975-62-352-0. – [2013-1841].
- - 1. Metodica predării în şcoală.
37.016.046:37.091(082)
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2006. Лицейский научно-методический вестник / Direcţia Generală Educaţie, Tineret
şi Sport mun. Chişinău, Теорет. лицей им. А. С. Пушкина ; сост.: Абрамова О. В., Райко Г. А. ;
ред. совет: Абрамова О. В. [и др.]. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Reclama") – . – 20 cm. –
ISBN 978-9975-9804-5-6. – ISSN 1875-0992.
Nr 16. – 2013. – 232 p. : fig., tab. – Изд. при поддержке Родит. ассоц. "A. Puşkin". – Texte
: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4246-2-2. – [2013-
1934].
- - 1. Învăţământ preuniversitar – Culegere de articole.
37.091(082)=135.1=111=161.1
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2007. Animale de la fermă : Cartea conţine 10 batoane de plastilină / trad.: Mariana
Cernicova-Bucă. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Tipografia din China). –
[12] p. : des. color ; 22 x 22 cm. – (Învăţ să modelez).
Tit. orig.: Пластилиновая ферма.
ISBN 978-9975-54-075-9 (cartonată).
[2013-2071].
- - 1. Animale – Modelare din plastilină.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

373.2:636
2008. Animale de la zoo : Cartea conţine 10 batoane de plastilină / trad.: Mariana
Cernicova-Bucă. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Tipografia din China). –
[12] p. : des. color ; 22 x 22 cm. – (Învăţ să modelez).
Tit. orig.: Пластилиновый зоопарк.
ISBN 978-9975-54-076-6 (cartonată).
[2013-2072].
- - 1. Animale – Modelare din plastilină.
373.2:59
2009. În lumea profesiilor : Fişe didactice. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama")]. –
22 f. : il. color ; 22 cm. – (Seria "Caleidoscop").
Apare într-o mapă comună. – [200] ex.
ISBN 978-9975-4494-8-9.
[2013-1929].
- - 1. Educaţie preşcolară. 2. Profesii.
373.2:331.54
2010. Stamati, Maria.
Educaţia prin arte plastice în preşcolaritate. Modelarea : Ghid metodic pentru cadrele didac-
tice din instituţia preşcolară / Stamati Maria. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. UST]. – 153, [1] p. : il.,
il. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 135-136 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-76-097-3.
[2013-1977].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2:73/76
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2011. Colegiul Naţional de Coregrafie din Republica Moldova : [absolvenţi, 1957-2011]
/ Colegiul Naţ. de Coregrafie, Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Uniunea
Coregrafilor din Rep. Moldova ; alcăt.: Antip Ţarălungă, Iurie Gorşcov. – Chişinău : S. n., 2013
[Tipogr. "Notograf Prim"]. – 224 p. : fot. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4465-8-7.
[2013-2084].
- - 1. Absolvenţi ai Colegiului de Coregrafie din Republica Moldova.
377.8:792.8(082)=135.1=161.1
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2012. Cadrul Naţional al Calificărilor: Învățământ superior : Ciclul 1, studii superioare de
licenţă. Ciclul 2, studii superioare de masterat. Doctorat : Domeniul general de studiu 36 Ştiinţe
economice. Domeniul de formare profesională 812 Turism / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Acad.
de Studii Econ. din Moldova ; coord. principal: Loretta Hadrabura. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 288 p. : tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-80-636-7 (eronat).
[2013-1904].
- - 1. Învăţământ superior economic.
378:33
2013. Cadrul Naţional al Calificărilor: Învăţământ superior : Ciclul 1, studii superioare de
licenţă. Ciclul 2, studii superioare de masterat. Studii superioare integrate. Doctorat : Domeniul

31
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

general de studiu 61 Ştiinţe agricole, 64 Medicină veterinară : Domeniul de formare profesională


528 Inginerie agrară / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Univ. Agrară de Stat din Moldova ; coord.
principal: Loretta Hadrabura. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 235 p. : tab. ; 24
cm.
ISBN 978-9975-80-637-4 (eronat).
[2013-1905].
- - 1. Învăţământ superior agricol.
378:63
2014. Catedra de Gimnastică, 1968-2013 : [a Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport] :
Compendiu aniversar / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova ; culegere, sel.,
red.: Teodor Grimalschi [et al.] ; red. şt.: Sergiu Danail. – Chişinău : [Lexon-Prim], 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 105, [1] p. : fot. ; 20 cm.
38 fişiere biogr. însoţite de bibliogr. lucrărilor lor. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4476-3-8.
[2013-1930].
- - 1. Profesori universitari – Biografii.
378.679.6(478-25)(092)
2015. Ciocanu, Gheorghe.
Pelerinaj prin sistemul de educaţie şi cercetare / Gheorghe Ciocanu ; Univ. de Stat din Mol-
dova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 183 p. : fig. ; 22 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-71-345-0 (în cop. tare).
[2013-2087].
- - 1. Inovare – Învăţământ superior.
378
Lupu, Ilie. Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la viito-
rii profesori de informatică. – Vezi Nr 2001.

2016. Râbacov, Ghenadie.


Ghid pentru studenţii din anul terminal : [a Fac. de Litere] / Ghenadie Râbacov, Inga
Stoianova, Ludmila Hometkovski ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Filolo-
gie Romanică "Petru Roşca", Catedra Filologie Germanică. – Chişinău : ULIM, 2013. – 185, [1] p. :
fig., fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 14-17. – 100 ex.
ISBN 978-9975-124-16-4.
[2013-1942].
- - 1. Învăţământ superior – Limbi moderne – Practica de traducere.
378:811
2017. Silistraru, Nicolae.
Pedagogia învățământului superior : Ghid metodologic / Nicolae Silistraru, Silvia Golubiţchi ;
Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Ped. şi Psihologie generală. – Chişinău : UST, 2013. – 206 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 205-206 (26 tit.) şi la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-102-4.
[2013-2006].
- - 1. Învăţământ superior – Tehnologii pedagogice.
378

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2018. Paulencu, Ioan.
Tradiţii ale nunţii în Bucovina : Material şt.-didactic pentru studenţii vocalişti, nivelul inst. su-
perioare şi medii de specialitate / Ioan Paulencu ; red. şt.: Nicolae Băieşu ; Acad. de Muz. Teatru şi
Arte Plastice, FAICM, Catedra muzică populară. – Chişinău : Lira, 2013. – 19 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (6 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-4473-2-4.
[2013-1962].
- - 1. Tradiţii de nuntă – Bucovina.
392.51(477.85)(075.8)
398 Folclor
Balade. – Vezi Nr 2117.

2019. Butnaru, Tatiana.


Tipologia baladei populare / Tatiana Butnaru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra de lb. şi lit.
rom. – Chişinău : [Universitatea de Stat din Tiraspol], 2013. – 83 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 61-62. – Referinţe bibliogr.: p. 55-60 (128 tit.). – [100] ex.
[2013-1907].
- - 1. Balade populare – Critică şi interpretare.
398.87=135.1+821.135.1.09
Ghicitori. – Vezi Nr 2118.

2020. Legende / alcăt.: Nona Vrabie ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] :
Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 314, [1] p. ; 20 cm. – (Cele mai căutate perle folclorice).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-61-754-3.
[2013-2018].
- - 1. Legende populare.
398.21
Paulencu, Ioan. O perlă a teatrului popular – "Irozii". – Vezi Nr 2139.

2021. Paulencu, Ioan.


Obiceiul "Pluguşorul" în satul Voloca, raionul Hliboca (Adâncata), regiunea Cernăuţi : Mate-
rial şt.-didactic pentru studenţii vocalişti, nivelul instituţiilor superioare şi medii de specialitate / Ioan
Paulencu ; red. şt.: Nicolae Băieşu ; Acad. de Muz. Teatru şi Arte Plastice, FAICM, Catedra muzică
populară. – Chişinău : Lira, 2013. – 11 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 11 (10 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-4473-3-1.
[2013-1963].
- - 1. Urături – Bucovina.
398.8(477.85)(075.8)
Poveşti şi snoave. – Vezi Nr 2159.

Ungureanu, Mihai. Sărbătorile anului. – Vezi Nr 2168.

33
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


2022. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţi-
fică "Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 sept. 2013 : Rez. ale comunic. / com. org.: Gheor-
ghe Ciocanu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013 – . – 21 cm.
Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti. – 2013. – 159 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din
Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex. – ISBN 978-
9975-71-417-4. – [2013-1892].
- - 1. Ştiinţe ale naturii. 2. Inginerie.
[5+62]:378.4(082)=135.1=111=16.1
2023. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Mihail Revenco (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : CEP
USM, 2013 – . – 21 cm. – ISSN 1857-3665.
Ştiinţe ale naturii şi exacte. – 2013. – 187 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex.– ISBN 978-9975-71-420-4. – [2013-1895].
- - 1. Ştiinţe ale naturii. 2. Inginerie. 3. Ştiinţe exacte.
[5+6]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2024. Anuarul IES – 2011 "Protecţia mediului în Republica Moldova" / Min. Mediului,
Inspectoratul Ecologic de Stat ; elab.: Gr. Prisăcaru [et al.]. – Chişinău : Continental Grup, 2012. –
248 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 245-247. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4361-0-6 (în cop. tare).
[2013-1878].
- - 1. Mediul înconjurător – Republica Moldova – Protecţie.
504.06(478)(082)
2025. Inspectarea ecologică a componentelor de mediu : Ghid metodic / Sergiu
Dobrojan, Victor Şalaru, Galina Dobrojan [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi
Pedologie. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 113 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 111-113 (39 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-409-9.
[2013-1887].
- - 1. Control ecologic.
504.06:351.77(075.8)
2026. Галбен-Панчук, Зинаида.
Познание мира : 5 кл. : Тетрадь ученика / Зинаида Галбен-Панчук, Стелла Дьякону,
Светлана Галбен. – [Кишинев] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Tipogr. "Balacron").
– 84 p. : il., tab. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-108-4.
[2013-2073].
502(075.3)
2027. Познание мира : Учеб. для 4 кл. / Зинаида Галбен-Панчук, Светлана Галбен,
Стелла Дьякону [и др.] ; trad. din rom.: Ludmila Perciuleac ; comisia de evaluare: Tudor Cozari [et
al.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – Кишинев : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013
(Combinatul Poligrafic). – 120 p. : fig., il. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-117-6.
[2013-1957].
- - 1. Ştiinţe ale naturii.
502(075.2)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

51 MATEMATICĂ
2028. Achiri, Ion.
Matematică : Man. pentru cl. a 8-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Şpuntenco ; comisia de
evaluare: Valeriu Baltag [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Prut Internaţional (pe
cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 224 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-107-7.
[2013-2068].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
2029. Idem în lb. rusă : Математика : 8 кл. : Учебник / trad. din rom.: Antonina Erhan. –
[Kишинев] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 224 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-110-7.
[2013-2069].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
512 Algebră
2030. Арнаутов, В. И.
Введение в теорию топологических групп : [pentru uzul studenţilor] / В. И. Арнаутов, Г.
Н. Ермакова ; отв. ред.: М. М. Чобан. – Кишинэу : [ТГУ], 2013. – 215 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 215 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-103-1.
[2013-1908].
- - 1. Grupuri topologice.
512.546(075.8)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
2031. Lvovschi, Nicolae.
Aplicarea metodelor matematico-statistice în evaluarea industriei Republicii Moldova în profil
teritorial / Nicolae Lvovschi. – Ed. particulară. – Chişinău : [INCERCOM], 2013. – 235 p. : fig.,
histogr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 138-144 (59 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4447-5-0.
30,00 lei. – [2013-2033].
- - 1. Statistică matematică – Economie.
519.23:338.43
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie
2032. Boicu, Ion.
Bazele geometrice ale fotogrammetriei : Curs univ. / Ion Boicu, Livia Nistor-Lopatenco, Ale-
xandru Pantaz. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 56 p. : fig. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 56 (5 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4257-0-4.
[2013-2038].
- - 1. Fotogrammetrie.
528.7:514.14(075.8)
2033. Chiriac, Vasile.

35
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

Geodezie cu sateliţi : Curs univ. / Vasile Chiriac. – Chişinău : Artpoligraf, 2013. – 183 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 152-156 (43 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4401-9-6.
[2013-1849].
- - 1. Geodezie cu sateliţi.
528.2:629.78(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
2034. Melentiev, E.
Caiet la chimie : cl. a 7-a / E. Melentiev, M. Butnaru, M. Roman. – Ed. a 3-a, adapt. –
Chişinău : Cadran, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 72 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-4423-3-6.
[2013-1863].
54(075.3)
544 Chimie fizică
2035. Isac-Guţul, Tatiana.
Lucrări practice la cataliza moleculară : Îndrumar metodic / Tatiana Isac-Guţul, Elena
Tutovan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie Anor-
ganică şi Fizică. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 110 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 106-110 (47 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-421-1.
[2013-1896].
- - 1. Chimie fizică.
544.4(076.5)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.1 Structura generală a Pământului
2036. Grama, Vasile.
Tehnologii geo-informaţionale avansate : [pentru uzul studenţilor] / Vasile Grama, Eugeniu
Cepoi, Vitalie Dilan ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 260
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 260 (17 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4257-1-1.
[2013-2039].
- - 1. Tehnologii geo-informaţionale.
[551.1/.4+528.7/.8]:004.65(075.8)
551.7/.8 Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie
2037. Ильин, Ростислав Сергеевич.
О послетретичном времени в Сибири : Палеогеограф. очерк / Ростислав Сергеевич
Ильин ; отв. ред.: Г. Я. Стасьев ; Докучаев. общ-во почвоведов, Тираспол. отд-ие, Нац. общ-
ва почвоведов Молдовы. – Бендеры : Полиграфист, 2013. – 313, [1] p. : tab., [1] f. portr. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 257-270 (205 tit.). – Ind. de nume, geogr., inst., org.: p. 271-298. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4261-1-4 (în cop. tare).
[2013-2114].

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Geologie – Siberia. 2. Siberia – Paleogeografie.


551.7/.8(571.1/.5)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2038. Bejenaru, Gherman.
Hidrologie generală : Suport de curs / Gherman Bejenaru, Tudor Castraveţ ; Univ. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. – Chişinău :
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 301 p. : fig., fot.,
tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 301 (32 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4444-5-3.
[2013-1851].
- - 1. Hidrologie generală.
556(075.8)
2039. Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal",
conf. intern. (2013 ; Chişinău). Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului
acord bazinal = Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях нового
бассейнового договора = Transboundary Dniester River Basin Management in Frames of a Nea
River Basin Treaty : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013, Chişinău / col. şt.: Gheorghe Duca
[et al.]. – Chişinău : Eco-TIRAS, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 507 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Asoc. Intern. a Păstrătorilor Rîului "Eco-TIRAS". – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-353-3.
[2013-1993].
- - 1. Bazinul transfrontalier Nistru – Management.
556.53:504.453(282.247.314)(082)=135.1=111=161.1
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2040. Biologie : cl. a 8-a : Caiet pentru evaluare formativă / aut.: Lidia Dencicov-Cristea,
Liuba Rudei, Elena Jitari [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 21 cm. +
An.: 2 f. câte 4 p. – ISBN 978-9975-80-749-4.
Varianta "A". – 2013. – 40 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex. – ISBN
978-9975-80-750-0. – [2013-2106].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2041. Varianta "B". – 2013. – 40 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex. –
ISBN 978-9975-80-751-7. – [2013-2107].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2042. Biologie : Compendiu : Testare / Mariana Goraş, Silvia Donici, Ana Călugăru [et al.] ;
comisia de evaluare: Tamara Pârău [et al.]. – Chişinău : Continental Grup, 2013. – 207, [1] p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-4361-6-8.
[2013-1880].
- - 1. Biologie – Evaluare.
57(079)
2043. Биология : 8-й кл. : Лаб. работы / Лидия Денчиков-Кристя, Наталия Куря,
Елизавета Шарбан [и др.] ; пер.: Людмила Заворотная. – Кишинэу : [Bons Offices], 2013. – 36,
[1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [1000] ex.

37
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

ISBN 978-9975-80-737-1.
[2013-1871].
57(076.5)
2044. Биология : 9-й кл. : Тетрадь для тестов текущей оценки / Лидия Денчиков-
Кристя, Кучер Анжела, Архип Стела [и др.] ; пер.: Людмила Заворотная. – [Кишинев : Bons
Offices, 2013] – . – 21 cm. + An.: 3 f. câte 4 p. – ISBN 978-9975-80-731-9.
Вариант "А". – 2013. – 32 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [500] ex. – ISBN
978-9975-80-732-6. – [2013-1867].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2045. Вариант "В". – 2013. – 32 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [500] ex.
– ISBN 978-9975-80-733-3. – [2013-1868].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2046. Биология : 6-й кл. : Тетрадь для тестов текущей оценки / Наталия Куря, Лидия
Фока, Лилия Леука [и др.] ; пер.: Людмила Заворотная. – [Кишинэу : Bons Offices, 2013] – . –
21 cm. + An.: 2 f. câte 4 p. – ISBN 978-9975-80-734-0.
Вариант "А". – 2013. – 29 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [500] ex. – ISBN
978-9975-80-735-7. – [2013-1869].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2047. Вариант "Б". – 2013. – 29 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – [500] ex.
– ISBN 978-9975-80-736-4. – [2013-1870].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
2048. Budeanu, Oleg.
Tehnici avansate în biologia moleculară : Suport de curs / Oleg Budeanu, Victor Croitoru ;
Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Biologie. – Chişinău : UAŞM,
2013 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 120 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 112-120 (75 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4122-2-3.
[2013-2036].
- - 1. Biologie moleculară.
577.2(075.8)
2049. Corlăteanu, Alexandr.
Teste la biofizică / Alexandr Corlăteanu ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale
Naturii, Catedra Biologie. – Chişinău : UAŞM, 2013 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 26 p.
Bibliogr.: p. 26 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4444-6-0.
[2013-1852].
- - 1. Biofizică – Teste.
577.3(079)
59 ZOOLOGIE
2050. "Actual Problems of Protection and Sustainable Use of the Animal World Di-
versity", Intern. Conf. of Zoologists (8 ; 2013 ; Chisinau). Actual problems of protection and
sustainable use of the animal world diversity : 8-th Intern. Conf. of Zoologists, 10-12 Oct. 2013 :

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Book of Abstract / red. board : Toderaş Ion (red. chief) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr.
"Elan Poligraf"]. – 260 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, Section of Natural and Exact Sciences, Inst. of Zool-
ogy. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-361-8 (în cop. tare).
[2013-1999].
- - 1. Zoologie. 2. Lumea animală – Protecţie.
59:502.74(082)
2051. Neculiseanu, Zaharia Z.
The Diversity and Natural History of the Beetles (Coleoptera, Insecta) of the Jamaica Bay
Wildlife Refuge : Photographic guide to beetles of North-eastern North America / Zaharia Z.
Neculiseanu. – [Chişinău] ; New York : S. n., 2013 [Tipogr. "Continental Grup"]. – 147 p. : fot., tab.
color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 144-148 (71 tit.). – Ind. gen.: p. 135-143. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4248-4-4.
[2013-1964]
- - 1. Insecte – Cărăbuşi. 2. Cărăbuşi.
595.76
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
2052. Croitoru, Dumitru.
Biofizică medicală : Prelegeri, exerciţii / Dumitru Croitoru, Victor Vovc, Ion Cojocaru ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra fiziologia omului şi biofizică. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 235 p. : fig., fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 231. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-746-3.
[2013-2108].
- - 1. Biofizică medicală.
61:577.3(075.8)
2053. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep.
Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 16-18 oct. 2013, Ed. a 14-a : [în 5 vol.] /
IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; col. red.: Ion Ababii (red.-şef) [et
al.]. – Chişinău : Medicina, 2013. – 27 cm. – ISSN 1857-1719. – ISBN 978-9975-918-81-7.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological and Pharmaceutical
Problems. – 2013. – 429 p. : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-118-03-3. – [2013-1968].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica
Moldova – Anale.
[61+57+615]:378.661(478)(082)=135.1=111
2054. Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Present-Day Public
Health and Management Problems. – 2013. – 413 p. : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-118-04-0. –
[2013-1969].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica
Moldova – Anale.
[614.2+005]:378.661(478)(082)=135.1=111=161.1

39
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

2055. Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-Day Problems of Internal


Medicine. – 2013. – 807 p. : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – 160 ex. – ISBN 978-9975-118-05-7. – [2013-1970].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica
Moldova – Anale.
616.1/.9:378.661(478)(082)=135.1=111=161.1
2056. Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-Surgical Problems. – 2013. – 568 p. :
fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
120 ex. – ISBN 978-9975-118-06-4. – [2013-1971].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica
Moldova – Anale.
616/617:378.661(478)(082)=135.1=111=161.1
2057. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current Problems of
Mother and Child's Health. – 2013. – 452 p. : fig., tab. – Tit., rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 80 ex. – ISBN 978-9975-118-07-1. – [2013-1972].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica
Moldova – Anale.
618:378.661(478)(082)
611 Anatomie. Anatomie comparată
2058. Mruţ, I. D.
Determinarea indicilor relativi ai capacităţii de muncă fizică (PWC150(V) şi PWC170(V) la aler-
gători în baza aplicării eforturilor specifice : (metoda modificată) : Îndrumar metodic pentru studenţi,
magistranzi, doctoranzi şi profesori ai Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi antrenori şcolii
sportive / Mruţ I. D., Lupaşco V. I. ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport al Rep. Moldova,
Centrul de Cercetări Şt. în Domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Primex Com"). – 136 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132-135 (56 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-4253-4-6.
[2013-2053].
- - 1. Medicină sportivă – Alergători.
611.1:796.42(076.5)
2059. Большакова, Полина Николаевна.
Практические занятия по анатомии человека : Артросиндесмология : (Учеб.-метод. по-
собие) / Полина Николаевна Большакова, Елизавета Сергеевна Шварцкопф ; НУОВППО
"Тираспол. межрегион. ун-т", Каф. стоматологии. – Тирасполь : Полиграфист, 2013. – 37, [2]
p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 37-38. – 10 ex.
ISBN 978-9975-4486-7-3.
[2013-2112].
- - 1. Artrosindesmologie. 2. Anatomia omului – Articulaţii.
611.72(076.5)
2060. Большакова, Полина Николаевна.
Практические занятия по анатомии человека : Остеология : (Учеб.-метод. пособие) /
Полина Николаевна Большакова, Елизавета Сергеевна Шварцкопф ; НУОВППО "Тираспол.
межрегион. ун-т", Каф. стоматологии. – Тирасполь : Полиграфист, 2013. – 41, [1] p. : fig. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 40-41. – 10 ex.
ISBN 978-9975-4486-6-6.
[2013-2111].

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Osteologie. 2. Anatomia omului – Oase.


611.71(076.5)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
2061. Bour, Alin.
Grupele sanguine. Hemotransfuzia : Elab. metodice pentru studenţii an. 2 Fac. de Stomato-
logie / Alin Bour, Iurii Bazeliuc ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Fac. Stomatologie. – Chişinău : Medicina, 2013. – 28 p. : fig. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-118-10-1.
[2013-2076].
- - 1. Grupele sanguine. 2. Transfuzia de sânge.
612.118+615.38(076.5)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2062. Friptuleac, Grigore.
Norme sanitare pentru instituţiile de învăţământ superior (IÎS) : Recomandări metodice / Gri-
gore Friptuleac, Angela Cazacu-Stratu ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra igienă. – Chişinău : Medicina, 2013. – 24 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 21 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-09-5.
[2013-1846].
- - 1. Protecţie personală – Norme sanitare.
614.8+628.5(076.5)
2063. Managementul riscurilor şi urgenţelor de sănătate publică : (Compendiu) / Pîsla
Mihail, Gheorghiţa Stela, Caterinciuc Natalia [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 276 p. : fig., fig. color, tab. ;
24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – [200] ex.
ISBN 978-9975-80-738-8.
[2013-1859].
- - 1. Sănătate publică.
614.2/.4(075.8)
2064. "Masters Programmes in Public Health and Social Services: International Visi-
on and Local Implementation", conf. (2013 ; Chişinău). Masters Programs in Public and Social
Services: Internation Vision and Local Implementation : Materials of the Final Conf. within the
Tempus Project, 22-27 Sept. 2013, Chişinău, Rep. of Moldova / org. com. Cernetchi Olga [et al.]. –
Chişinău : Moldova State University of the Republic of Moldova ; State University of Medicine and
Pharmacy "Nicolae Testemitanu" of the Republic of Moldova, 2013 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 221 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Moldova State Univ. of the Rep. of Moldova, State Univ. of Medicine and Pharmacy
"Nicolae Testemitanu" of the Rep. of Moldova. – Texte : lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi
în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-10-4.
[2013-2025].
- - 1. Sănătate publică. 2. Servicii sociale.
614:364(082)=135.1=111

41
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2065. Farmacologie : [pentru uzul studenţilor] / Veaceslav Gonciar, Corina Scutari, Ivan
Cekman [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişi-
nău : Medicina, 2013. – 542, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-118-08-8 (în cop. tare).
[2013-1848].
- - 1. Farmacologie.
615(075.8)
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
Bour, Alin. Grupele sanguine. Hemotransfuzia. – Vezi Nr 2061.
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
2066. Baciu, Tatiana.
Bazele psihoterapiei : Suport de curs / Tatiana Baciu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă",
Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Spec., Catedra de Psihologie. – Chişinău : S. n., 2013
[Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 95 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 94-95 (14 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-140-5.
[2013-1911].
- - 1. Psihoterapie.
615.851:159.922(075.8)
2067. Mijloacele gimnasticii medicale folosite în profilaxia şi recuperarea sănătăţii
copiilor de vârstă şcolară : Suport metodic / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport, Centrul de cercet. şt. în domeniul educaţiei fizice şi sportului, Catedra
"Cultură fizică de recuperare" ; conducătorul proiectului: Zavalişca Aurica ; echipa şt.: Manolachi V.
[et al.]. – Chişinău : USEFS, 2013. – 60 p. : fig., tab. ; 21 cm. – (Educaţia fizică şi sănătatea copiilor
din Moldova).
Bibliogr.: p. 55-57 (46 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4481-3-0.
[2013-1989].
- - 1. Gimnastică medicală.
615.825(072)
616 Patologie. Medicină clinică
2068. Ghid de manopere practice : [în urgenţe medicale primare : în 2 vol.] / resp. de ed.:
Olga Cerneţchi ; Inst. Publ. Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău :
Medicina, 2013. – 20 cm. – ISBN 978-9975-113-92-2.
Vol. 1: Pentru studenţii anilor 1 şi 2, Fac. Medicină nr. 1 / aut.: Oleg Codreanu, Svetlana
Plămădeală, Ovidiu Petriş. – 2013. – 133 p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 131 (20 tit.). – 1200 ex. –
ISBN 978-9975-113-93-9. – [2013-1842].
- - 1. Urgenţe medicale – Manopere practice.
616-08(076.5)
2069. Vol. 2 : Pentru studenţii anului 3, Fac. Medicină nr. 1 / aut.: Valeriu Istrati, Ghenadie
Calin, Eugen Guţu [et al.]. – 2013. – 71 p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 70 (7 tit.). – 600 ex. – ISBN
978-9975-113-96-0. – [2013-1843].
- - 1. Medicină internă – Manopere practice.
616.1/.9-07-089.4(076.5)

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


2070. Sturza, Vasile.
Propedeutica maladiilor dermatovenerice : Curs postuniv. / Sturza Vasile, Beţiu Mircea ;
Inst. Publ. Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Dermatovenerologie. –
Chişinău : Medicina, 2013. – 197, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 197-198 (42 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-113-95-3 (în cop. tare).
[2013-1844].
- - 1. Dermatologie. 2. Venerologie.
616.5+616.97-07-08(075.8)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
2071. Ceban, Emil.
Urolitiaza : (Indicaţii metodice) / Emil Ceban ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu", Catedra urologie şi nefrologie chirurgicală. – Chişinău : Medicina,
2013. – 30, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 30 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-11-8.
[2013-1847].
- - 1. Litiază urinară.
616.613-003.7(076.5)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
2072. Recuperarea coordonării şi a echilibrului în activităţile psihomotrice de bază la
persoanele după accident vascular cerebral prin tehnici de biofeedback stabilografic : (mo-
nografie) / Diana Cojocari, Eugeniu Agapii, Oleg Pascal [et al.] ; red. şt.: Agafia Moraru. – Chişinău
: USEFS, 2013. – 180 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 126-145 (237 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4481-2-3.
[2013-1988].
- - 1. Accident vascular cerebral – Recuperare.
616.831-08:615.82/.85
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
Sturza, Vasile. Propedeutica maladiilor dermato-venerice. – Vezi Nr 2070.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


622 Industrie minieră
622.3 Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci
Куницкий, Валентин. Баллада о шахтёрах. – Vezi Nr 2150.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


Friptuleac, Grigore. Norme sanitare pentru instituţiile de învăţământ superior (IÎS). – Vezi
Nr 2062.

43
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
634 Horticultură în general
634.8 Viticultură
2073. Nicolaescu, Gheorghe.
Producerea strugurilor de masă : soiuri cu bobul roze şi negru : (Ghid practic) / Gheorghe
Nicolaescu, Fiodor Cazac ; ACED Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderi-
lor. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 239 p. : fig., fig. color, tab. ; 21
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 226-232 (156 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al poporu-
lui american prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. a SUA. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-742-5.
[2013-2101].
- - 1. Viţa de vie – Cultivare.
634.8(036)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
2074. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat
din Moldova, Fac. de Zootehnie şi Biotehnologii ; red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău : UASM, 2013
– . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 34 : Zootehnie şi biotehnologii / col. red.: V. Vrancean [et al.]. – 2013. – 458 p. : fig.,
tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. –
ISBN 978-9975-64-246-0. – [2013-1939].
- - 1. Zootehnie – Lucrări ştiinţifice. 2. Biotehnologii – Lucrări ştiinţifice.
[636+60]:378.663(478-25)(082)=00
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
2075. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat
din Moldova, Fac. de Zootehnie şi Biotehnologii ; red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău : UASM, 2013
– . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 35 : Medicină veterinară / col red.: M. Popovici [et al.]. – 2013. – 236, [4] p. : diagr., fig.,
tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-
9975-64-247-7. – [2013-1940].
- - 1. Medicină veterinară.
636.09:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2076. Книга рецептов : [приготовления блюд] / Delimano. – [Кишинев : Б. и., 2013
(Tipogr. "Imona Grup")]. – 127 p. : fot. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-4383-2-2.
[2013-1967].
- - 1. Mâncăruri – Reţete.
641.55(083.12)

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2077. Bohanţov, Alexandru.
Genuri şi formate de televiziune : [pentru uzul studenţilor] / Alexandru Bohanţov ; red. şt.:
Victor Moraru, Dumitru Olărescu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cerce-
tări Filologice şi Interculturale, Catedra Jurnalism şi Comunicare Publică. – Chişinău : ULIM, 2013.
– 168 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 161-167 (102 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-14-0.
[2013-1966].
- - 1. Televiziune – Genuri şi formate.
654.17/.19:070(075.8)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
2078. "Transport: economie, inginerie şi management", conf. naţ. şt.-practică ([7] ;
2013 ; Chişinău). Conferinţa naţională ştiinţifico-practică cu participare internaţională "Transport:
economie, inginerie şi management", [ed. a 7-a], 25-26 oct., Chişinău / com. org.: Valentin Amariei
[et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 228 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie, Mecanică şi Transporturi, Catedrele:
Inginerie şi Management în Transport, Ingineria şi Tehnologia Transporturilor. – Texte : lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-273-1.
[2013-2051].
- - 1. Transport. 2. Economia transporturilor. 3. Ingineria transporturilor. 4. Management în
transport.
[656+338.47]:005(082)=135.1=161.1
656.1 Transport rutier
2079. Onceanu, Vasile.
Regulamentul circulaţiei rutiere = Правила дорожного движения : comentat succint : [ma-
nual] / Vasile Onceanu, Constantin Aizenştadt ; consultant: Viorel Bulimaga. – Ed. rev. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 128 p. : fig. color ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4350-9-3.
[2013-2123].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere.
656.11.05:351.811=135.1=161.1
2080. Regulamentul circulaţiei rutiere : Monitorul Oficial nr. 146-151/589 din 12.07.2013.
– Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 90, [28] p. : fig. fig. color, I-VI p. tab. ; 20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4494-3-4.
[2013-1925].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere.
656.11.05:351.811=135.1=161.1
2081. Regulamentul circulaţiei rutiere : Monitorul Oficial nr. 146-151/589 din 12.07.2013.
– [Chişinău] : Lavilat-Info, [2013] (Tipogr. "Reclama")]. – 90, [28] p. : fig. fig. color, I-VI p. fig. ; 20
cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4494-3-4 (eronat).
[2013-1936].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere.

45
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

656.11.05:351.811=135.1=161.1
657 Contabilitate
2082. Acte normative în domeniul contabilităţii / Monitorul Oficial al Rep. Moldova ; red.-
şef Simion Ropot. – Chişinău : Moldpres, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 649 p. : tab. ; 25 cm. –
(Monitorul Oficial, ediţie specială ; 22 octombrie 2013).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4255-1-3 (în cop. tare).
[2013-2132].
- - 1. Contabilitate – Acte normative.
657(094.57)=135.1=161.1
2083. Dolghi, Cristina.
Organizarea contabilităţii, rolul acesteia în sistemul de management al entităţii economice :
(Suport de curs) / Cristina Dolghi, Tatiana Macovei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe
Econ., Catedra Contabilitate şi informatică Econ. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 77 p. : fig., tab. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 51-52. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-406-8.
[2013-1886].
- - 1. Contabilitate – Organizare.
657:334(075.8)
2084. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat
din Moldova, Fac. de Contabilitate ; red.-şef: Gh. Cimpoieş [et al.]. – Chişinău : UASM, 2013 – . –
25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 32 : Contabilitate / col. red.: A. Frecăuţeanu, G. Baltag. – 2013. – 210 p. : fig., tab. –
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
64-244-6. – [2013-1937].
- - 1. Contabilitate – Lucrări ştiinţifice.
[657+33]:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
66.0 TEHNOLOGIE CHIMICĂ ÎN GENERAL
2085. Duca, Gheorghe.
Procese şi aparate : [în tehnologia chimică : pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Duca,
Aliona Mereuţa, Natalia Marchitan ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Exacte, Catedra
Fizică şi Chimie. – Chişinău : UAŞM, 2013 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 180 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 179-180 (39 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4122-1-6.
[2013-2035].
- - 1. Tehnologie chimică – Procese şi aparate.
66.0(075.8)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI
PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

2086. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые базы, строит.


компании Молдовы : Информ. справ. / [сост.]: Гомон Сергей [и др.]. – 22-е изд. – [Chişinău] :
Victoria Gomon, 2013 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-9867-6-2. – ISSN
1857-0194.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nr 2, осень 2013. – 2013. – 224 p. : il., [24] p. il. color. – Texte : lb. rom., rusă. – F. f. de tit.
– 1500 ex. – ISBN 978-9975-119-00-9 (eronat). – [2013-1875].
- - 1. Materiale de construcţie – Republica Moldova – Îndrumare.
69(478)(036)=135.1=161.1
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
2087. Conspecte numismatice (III) / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie,
Catedra Arheologie şi Istorie Antică ; resp. pentru ed.: Sergiu Matveev. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 51, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-451-8.
[2013-2096].
- - 1. Numismatică. 2. Monede.
737.1.03(082)
2088. Saloanele Moldovei, ed. a 23-a 2013 : [catalog] / Min. Culturii al Rep. Moldova, Uni-
unea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Bacău [et
al.] ; text: Tudor Stăvilă ; colectiv red.: Popa Mariana [et al.] ; fot.: Mihai Potârniche. – [Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 21, [4] p. : fot. color ; 29 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-80-740-1.
[2013-1876].
- - 1. Artă plastică – Republica Moldova – România – Expoziţii.
73/76(478+498)(084)
2089. Simpozion de numismatică (14 ; 2013 ; Chişinău). Al XIV-lea simpozion de nu-
mismatică : Dedicat aniversării a 20-a a leului moldovenesc : Progr. şi rez. comunic., 25-29 sept.
2013, Chişinău / com. şt.: Eugen Sava (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Ana Boldureanu (preşedin-
te) [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 70
p. ; 20 cm.
Antetit.: Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, Soc. Numismatică din Rep. Moldova, Inst. de Ar-
heologie "Vasile Pârvan" al Acad. Române. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – Sponsor
general : Victoriabank. – 50 ex.
ISBN 978-9975-9818-6-6.
[2013-1872].
- - 1. Numismatică.
737(478)(082)=135.1=111=161.1
741/744 Desen
2090. Maţcan-Lîsenco, I.
Practica la desen şi pictură : [specialitatea] : Sculptură : Indicaţie metodică / I. Maţcan-
Lîsenco ; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra
Design Interior. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 26, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 24-26 (39 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-274-8.
[2013-2050].
- - 1. Desen. 2. Pictură.
741+75(076.5)
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2091. Daghi, Ion.

47
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

Compoziţia decorativă volumetrică : [manual] / Ion Daghi ; îngrijirea ed.: Isidor Doctoreanu.
– Chişinău : Tehnica-Info, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 175 p. : il. ; 21 cm.
Rez.: lb. fr. – Bibliogr.: p. 166-170 (84 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-63-352-9 (în cop. tare).
[2013-2065].
- - 1. Design – Compoziţie volumetrică.
745/749(075.8)
2092. Интерьер ресторана : Метод. указания по выполнению курсового проекта /
Техн. ун-т Молдовы, Фак. Градостроит. и Архитектуры, Каф. "Дизайн интерьера" ; сост.: Э.
Продан [и др.] ; отв. ред.: Т. Буймистру. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 53 p. : des. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 52 (14 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-269-4.
[2013-2052].
- - 1. Design – Restaurante.
747:725.71(076.5)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
Maţcan-Lîsenco, I. Practica la desen şi pictură. – Vezi Nr 2090.

78 MUZICĂ
2093. Barbaroş, Anton.
Zbor spre veşnicia Sunetelor : Valentin Luchianov, dirijor de fanfară / Anton Barbaroş ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 50, [1] p. : fot. ; 11 x 17 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-458-3.
[2013-1919].
- - 1. Luchianov, Valentin, 1955-2012, dirijor de fanfară.
785.12.071.2
2094. Proca, Ion.
Un veac de dor matern : [despre Ion Dolănescu, cântăreţ de muz. populară] / Ion Proca. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 304 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Culturale "Ion Dolănescu". – 500 ex.
ISBN 978-9975-4465-9-4 (în cop. tare).
[2013-2085].
- - 1. Dolănescu, Ion, 1944-2009, cântăreţ român de muzică populară.
78.071.2(092)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2095. Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova (2013-
2020) / V. G. Manolachi, O. Bodişteanu, V. Dorgan [et al.] ; coord.: Veaceslav Manolache ; col.
red.: V. Brega (red. resp.) [et al.] ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din
Rep. Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : USEFS, 2013. – 150 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 137-138 (41 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4481-0-9.
[2013-1986].
- - 1. Educaţie fizică – Republica Moldova – Strategii. 2. Sport – Republica Moldova – Stra-
tegii.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796(478)
2096. Idem în lb. rusă : Стратегия развития физической культуры и спорта в Республи-
ке Молдова на период 2013-2020 гг. – Кишинэу : USEFS, 2013. – 171 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 157-158 (41 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4481-1-6.
[2013-1987].
- - 1. Educaţie fizică – Republica Moldova – Strategii. 2. Sport – Republica Moldova – Stra-
tegii.
796(478)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2097. Bogatu, Eugenia.
Filosofia limbajului : Sinteze de curs / Eugenia Bogatu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Istorie şi Filosofie, Catedra de Filosofie şi Antropologie. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 184, [1] p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 181-185 (76 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-401-3.
[2013-1884].
- - 1. Filosofia limbajului.
80/81:1(075.8)
2098. Frunză, Gabriela.
Retorica în mass-media : (Ghid practic) / Gabriela Frunză ; Univ. de Stat de Educație Fizică
şi Sport. – Chişinău : USEFS, 2013. – 52 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 50-51. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4452-7-6.
[2013-1985].
- - 1. Retorica în mass-media.
808:[070+659](076.5)
2099. Frunză, Gabriela.
Retorica în mass-media : (note de curs) / Gabriela Frunză ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică
şi Sport. – Chişinău : USEFS, 2013. – 191 p. : scheme ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 170-178, 190-191 (174 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4452-5-2.
[2013-1983].
- - 1. Retorica în mass-media.
808:[070+659](075.8)
2100. Universitatea Liberă Intern. din Moldova. Symposia masterandum et studentium :
Materialele sesiunii şt. din 27 apr. 2012 / dir. publ.: Ana Guţu ; coord. şt.: Elena Prus ; red. şef:
Ludmila Hometkovski ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : ULIM, 2013 – . – 20 cm.
Seria: Filologie. – 2013. – 138 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., germ. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – [2013-1945].
- - 1. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Symposia. 2. Filologie.
80/81:378.4(478-25)(082)=00
2101. Untilă, Victor.
Éléments de sémiotique : Cursus / Victor Untilă ; réd. sci.: Ion Manoli, Ion Guţu ; resp. de
l'éd.: Ana Guţu ; Univ. Libre Intern. de Moldova, Fac. de Lettres, Inst. de Recherches Philologiques
et Interculturelles [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2013. – 156 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 151-154 şi la sfârşitul cap. – 50 ex.

49
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

ISBN 978-9975-124-25-6.
[2013-1943].
- - 1. Semiotică.
81'22(075.8)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
2102. Başirov, Oxana.
Legal English a Coursebook for Law Students : [pentru uzul studenţilor] / Oxana Başirov,
Lilia Parhomenco, Ina Veretina-Chiriac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine,
Catedra Lb. Germanice. – Ed. a 2-a. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 156, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 156 (19 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-71-419-8.
[2013-1894].
Engleză juridică.
- - 1. Limba engleză.
811.111:34(075.8)
2103. Podoliuc, Tatiana.
The Ethics of Translation and Translator : (A Reading Book for the 2-Year Students) / Tatia-
na Podoliuc ; sci. ed.: Zinaida Camenev ; Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Letters, Inst. of
Philological and Intercultural Researches [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2012. – 122 p. : fot. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 121 (8 tit.). – [50] ex.
ISBN 978-9975-124-09-6.
[2013-1941].
- - 1. Limba engleză.
811.111'25(075.8)
2104. Şaganean, Gabriela.
Conversation English : [pentru uzul studenților] / Gabriela Şaganean, Daniela Pascaru ;
Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Lb. şi Lit. – Chişinău :
UnAŞM, 2013 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 140 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 140 (17 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4444-8-4.
[2013-1854].
- - 1. Limba engleză.
811.111'24(075.8)
811.133.1 Limba franceză
2105. Atanasov, Iulia.
Cahier d'exercices : 6e [cl.] / Iulia Atanasov, Zinaida Ciobanu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldo-
va. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 87 p. : il., tab. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-112-1.
[2013-2075].
811.133.1(075.3)
2106. Ciobanu, Zinaida.
Cahier d'exercices : 5e [cl.] / Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldo-
va. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 87 p. : il., tab. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-111-4.
[2013-2074].

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.133.1(075.3)
2107. Manoli, Ion.
Stylistique de la langue française: problèmes de théorie et pratique : Cursus / Ion Manoli ;
réd. sci.: Dragoş Vicol ; resp. de l'éd.: Victor Untilă ; Univ. Libre Intern. de Moldova, Fac. de Lettres,
Inst. de Recherches Philologiques et Interculturelles [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2012. – 172 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex.
ISBN 978-9975-124-31-7.
[2013-1944].
- - 1. Limba franceză – Stilistică.
811.133.1'38(075.8)
811.135.1 Limba română
2108. Bahnaru, Vasile.
Dicţionar de antonime : cu exemple din lit. artistică / Vasile Bahnaru. – Chişinău : [Farmec-
Lux], 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 284 p. ; 20 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4457-5-7.
[2013-2105].
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionare de antonime – Limba română.
811.135.1'374.2'373.422
2109. Caiet de evaluări la limba şi literatura română : cl. a 5-a / Svetlana Nastas, Marga-
reta Arapu, Galina Gutium [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei). – 48 p. : tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4375-9-2.
[2013-2133].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
2110. Caiet de evaluări la limba şi literatura română : cl. a 6-a / Svetlana Nastas, Marga-
reta Arapu, Galina Gutium [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei). – 48 p. : tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4434-6-3.
[2013-2134].
- - 1. Limba română –Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
2111. Ciocanu, Ion.
Fagurele şi noi : Tablete de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. – Chişinău : Pontos, 2013
(Tipogr. "Reclama"). – 151 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-464-4.
[2013-2022].
- - 1. Limba română – Cultivarea limbii.
811.135.1'27
2112. Cobeţ, Doina.
Dicţionar general de sinonime al limbii române / Doina Cobeţ, Laura Manea ; au colab.: Ma-
riana Belenciuc [et al.]. – [Chişinău] : Gunivas, [2013] (Rotolito Lombarda, Italia). – 2110 p. ; 25 cm.
[8400] ex.
ISBN 978-9975-4260-9-1 (în cop. tare şi supracop.).

51
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

[2013-1975].
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Dicţionare de sinonime.
811.135.1'373.421
2113. Evaluări la limba şi literatura română : cl. a 9-a / Nastas Svetlana, Arapu Margare-
ta, Gutium Galina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei). – 48 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4434-7-0.
[2013-2135].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
2114. Evaluări la limba şi literatura română : cl. a 11-a / Nastas Svetlana, Arapu Marga-
reta, Gutium Galina [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei). – 48 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4434-8-7.
[2013-2136].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1(478).09(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
2115. Гармония супружеской и сексуальной жизни : [афоризмы] / авт.-сост.:
Алексей Жереги. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 20 cm. – (Энциклопедия мудро-
сти : мысли, изречения, афоризмы, добрые советы мудрых людей всех времен : в 42-х то-
мах, ISBN 978-9975-56-065-8 ; Т. 1, ISBN 978-9975-4475-6-0).
Кн. 1-я. – 2013. – 160 p. – Bibliogr.: p. 155-156. – Ind. de nume : p. 157-160. – 300 ex. –
ISBN 978-9975-4475-7-7. – [2013-1931].
- - 1. Aforisme.
821-84(031)
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
2116. Fitzgerald, Francis Scott.
Visuri de iarnă şi alte povestiri / Francis Scott Fitzgerald ; trad. din engl., pref. de Liviu Pa-
puc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 227,
[1] p. ; 20 cm. – (Colecţia Cartier Popular / coord. de Gheorghe Erizanu).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-740-5.
[2013-2102].
- - 1. Literatură americană în limba engleză – Povestiri.
821.111(73)-32 Fitzgerald=135.1
821.135.1 Literatură română
2117. Balade / alcăt.: Eugen Lungu ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – Chişinău :
Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 184 p. ; 20 cm. – (Cele mai căutate perle folclorice).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-61-751-2.
[2013-2043].
- - 1. Literatură română – Balade. 2. Balade româneşti.
821.135.1-144+398.8

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2118. Ghicitori / alcăt.: Sergiu Moraru ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – Chişinău :
Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 253, [1] p. ; 20 cm. – (Cele mai căutate perle folclorice).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-61-733-8.
[2013-2044].
- - 1. Ghicitori.
821.135.1-193.1+398.6
2119. Militaru, Vasile.
Divina zidire : Sinteză biblică în versuri / Vasile Militaru ; AO Societatea Culturală "Vasile Mi-
litaru". – Chişinău : Lumina Cuvântului, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 440 p. : il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4472-0-1.
[2013-2139].
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-141 Militaru
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2120. Bălţescu, Nicolae.
Luciferice flori, sau Edenul pierdut : [versuri] / Nicolae Bălţescu ; cop.: Vladimir Siniţki. –
Chişinău : Prometeu, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 144 p. : il. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlor Cristian Mihai Bălcescu, Victor Constantin Popovici, Victor
Benu. – [500] ex.
ISBN 978-9975-919-96-8.
[2013-1955].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Bălţescu
2121. Ghicitori / alcăt.: Sergiu Moraru ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – Chişinău :
Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 253, [1] p. ; 20 cm. – (Cele mai căutate perle folclorice).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [700] ex.
ISBN 978-9975-79-846-4.
[2013-1861].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-31 Beşleagă
2122. Beşleagă, Vladimir.
Zbor frânt : Roman / Vladimir Beşleagă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 8-a, definitivă. – Chi-
şinău : Cartier, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 271, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier clasic" /
coord. de Dorin Onofrei).
1200 ex.
ISBN 978-9975-79-856-3 (în cop. tare şi supracop.).
[2013-2003].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Beşleagă
2123. Botezatu, Sergiu.
Plimbări prin lumină : [versuri] / Sergiu Botezatu ; prez. graf.: Sergiu Seculţean. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. "Nova Imprim"). – 264 p. : il. ; 18 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4396-6-4.
[2013-2042].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Botezatu

53
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

2124. Bradu-Dombrovschi, Natalia.


Amintire de la nord : poezii / Natalia Bradu-Dombrovschi ; il. de Andrei Dombrovschi. – Chi-
şinău : Lumina Cuvântului, 2013 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 44 p. : des., fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4472-2-5.
[2013-2140].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Bradu-Dombrovschi
2125. Busuioc, Aureliu.
Pactizând cu diavolul : Roman / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed a 3-a. – Chişi-
nău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 270 p. ; 20 cm. – (Colecţia Cartier popular / coord.
de Gheorghe Erizanu) (Seria de autor).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 800 ex.
ISBN 978-9975-79-848-8.
[2013-1860].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Busuioc
2126. Busuioc, Aureliu.
Unchiul din Paris : Roman / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a, rev. – Chi-
şinău : [Cartier], 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 189, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia Cartier popular /
coord. de Gheorghe Erizanu) (Seria de autor).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-854-9.
[2013-1858].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Busuioc
2127. Butnaru, Leo.
Dincolo de suprafaţă : Eseuri. Corespondenţă / Leo Butnaru ; cop.: Vitalie Ichim. – Chişinău
: Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 255 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-67-908-4 (în cop. tare).
[2013-2138].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri – Corespondenţă.
821.135.1(478)-4/-6 Butnaru
2128. Carp, Nina.
În faţa răstignirii tale : [versuri] / Nina Carp ; prez. graf.: Didic Viorica. – Chişinău : Iulian,
2013 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 180 p. : des. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4421-6-9.
[2013-2121].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Carp
2129. Cazacu-Istrati, Iacob.
Adevăruri pe frunze de arţar : (Eseuri, tablete, cronici, interviuri, poezii) / Iacob Cazacu-
Istrati. – Chişinău : Prometeu, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 282, [2] p. : fot. ; 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-919-97-5 (în cop. tare).
[2013-2047].

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri – Tablete – Cronici – Interviuri –


Poezie.
821.135.1(478)-9 Cazacu-Istrati
2130. Cosmescu, Alexandru.
Un spaţiu blând, care mă primeşte cum m-ar îmbrăţişa : poeme / Alexandru Cosmescu ;
cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 46, [1] p. ; 20 cm. –
(Colecţia Rotonda / coord. de Em. Galaicu-Păun).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 450 ex.
ISBN 978-9975-79-850-1.
[2013-2099].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Cosmescu
2131. Cotovici-Rîsîpanu, Victoria.
Pe o ramură de vînt : [versuri] / Victoria Cotovici-Rîsîpanu. – [Chişinău] : Grafema Libris,
2013. – 48 p. : n. muz. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-151-2.
[2013-2081].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cotovici-Rîsîpanu
2132. Cotoviţchi, Ion.
Firele : Versuri / Ion Cotoviţchi ; prez. graf.: Cristina Covrig. – Chişinău : Iulian, 2013 (Tipogr.
"Cetatea de Sus"). – 108 p. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4162-2-1.
[2013-2119].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Cotoviţchi
2133. Curtescu, Margareta.
Iubirea altfel : poeme / Margareta Curtescu ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier,
2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 62 p. ; 20 cm. – (Colecţia Rotonda / coord. de Em. Galaicu-Păun).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 450 ex.
ISBN 978-9975-79-851-8.
[2013-2100].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Curtescu
2134. Daşchevici, Carolina.
Din filele lui Caro : [versuri] / Carolina Daşchevici ; des.: Dahn Claudiu Darius ; cop.: Caroli-
na Daşchevici. – Chişinău : [Tipocart Print], 2013. – 128 p. : des., fot. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4263-0-5.
[2013-2120].
- - 1. Literatură română din Republica Moldov – Poezie.
821.135.1(478)-1 Daşchevici
2135. Dorogan, Valerian.
Romanţa vieţii mele : [memorii] / Valerian Dorogan. – Chişinău : Grafema Libris, 2013. – 272
p. : fot., fot. color ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-52-150-5.

55
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

[2013-2080].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Memorii.
821.135.1(478)-94 Dorogan
2136. Druţă, Ion.
Frunze de dor : Roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 12-a, rev. – Chişinău :
Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 259 p. ; 20 cm. – (Colecţia Cartier Popular / coord. de
Gheorghe Erizanu) (Seria de autor).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-855-6.
[2013-2098].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Druţă
2137. Ernu, Vasile.
Sînt un om de stânga : [eseuri] / Vasile Ernu ; pref. de G. M. Tamás ; cop.: Vitalie Coroban.
– Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 310, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia Rotonda /
coord. de Em. Galaicu-Păun).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-857-0.
[2013-2103].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri.
821.135.1(478)-4 Ernu
2138. Gorgan, Ion.
Amintire vie : (Povestiri) / Ion Gorgan ; pict.: Ion Hultoană. – [Chişinău] : Grafema Libris,
2013. – 104 p. : il. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-52-148-2.
[2013-2078].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Povestiri.
821.135.1(478)-3 Gorgan
2139. Paulencu, Ioan.
O perlă a teatrului popular – "Irozii" : [piesă] : Material şt.-didactic pentru studenţii vocalişti,
nivelul instituţiilor superioare şi medii de specialitate / Ioan Paulencu ; red. şt.: Nicolae Băieşu ;
Acad. de Muz. Teatru şi Arte Plastice, FAICM, Catedra muzică populară. – Chişinău : Lira, 2013. –
15 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15 (9 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-4473-1-7.
[2013-1961].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Piese folclorice.
821.135.1(478)-292 Paulencu+398.54(477.85)(075.8)
2140. Rotaru, Felicia.
Caligrafia vieţii: dincolo de cuvinte : [scrieri biografice, dedicaţii pentru aut.] / Felicia Rotaru ;
ideea proiectului şi coaut.: Boris Gâlca ; contribuţie: Natalia Harea-Costaş [et al.]. – [Chişinău] :
Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 204 p. : fot., fot. color ; 15 x 16 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-61-757-4 (în cop. tare).
[2013-2019].
821.135.1(478)-94 Rotaru
2141. Saka, Serafim.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pe mine mie redă-mă : roman-fapt / Serafim Saka ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. –
Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 546, [1] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [750] ex.
ISBN 978-9975-61-755-0.
[2013-2046].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-312.6 Saka
2142. Stoica, Valentina.
Imagini pe pânza timpului : Roman / Valentina Stoica ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişi-
nău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 240 p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-466-8.
[2013-1921].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Stoica
2143. Vasilache, Vasile.
Povestea cu cocoşul roşu : Roman / Vasile Vasilache ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 7-a. –
[Chişinău] : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 299, [1] p. ; 20 cm. – (Colecția Cartier popular
/ coord. de Gheorghe Erizanu) (Seria de autor).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [800] ex.
ISBN 978-9975-79-845-7.
[2013-1857].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Vasilache
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2144. Вассерман, Александр.
Доза любви : [роман] / Александр Вассерман. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Po-
ligraf"). – 315 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-66-354-0 (în cop. tare).
[2013-1994].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane.
821.161.1(478)-31 Вассерман
2145. Гаврилюк, Василий.
Зори в тумане : [статьи] / Василий Гаврилюк. – Бельцы : Б. и., 2013 (Tipogr. "Primex
Com"). – 56 p. : fig., [1] f. port. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4471-8-8.
[2013-1979].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova.
821.161.1(478)-94 Гаврилюк
2146. Ильин, И. Р.
Дороги фронтовые. Моим однополчанам : Проза и стихотворения / И. Р. Ильин. – Бен-
деры : Полиграфист, 2013. – 220 p. : fot., fot. color, [1] f. portr. ; 21 cm. – (Серия "Твои люди,
Приднестровье").
Ind. de nume, geogr.: p. 205-217. – Изд. при поддержке Благотворит. фонда памяти за-
служ. людей Приднетсровья, Ассоц. и регион. Обществ. орг. ветеранов авиаполка "Норман-
лия-Неман". – 100 ex.
ISBN 978-9975-4433-7-1.

57
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

[2013-1953]
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie – Povestiri.
821.161.1(478)-1+821.161.1(478)-3 Ильин
2147. Коган, Семён.
Больное и думы : Рассказы из прошлой жизни / Семён Коган. – Бендеры : Б. и., 2013
(ГУИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"), 2013. – 327 p. : il. ; 21 cm.
25 ex.
ISBN 978-9975-4486-3-5 (în cop. tare).
[2013-1949].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri.
821.161.1(478)-34 Коган
2148. Коган, Семён.
Кактус: (Как ты умеешь смеяться) : Современный юмор / Семён Коган. – Бендеры : Б.
и., 2013 (ГУИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 519 p. : il. ; 21 cm.
25 ex.
ISBN 978-9975-4486-4-2 (în cop. tare).
[2013-1950].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Scrieri umoristice.
821.161.1(478)-7 Коган
2149. Коган, Семён.
Что-то с чем-то : Еврейский юмор / Семён Коган. – Бендеры : Б. и., 2013 (ГУИПП "Бен-
дер. тип. "Полиграфист"). – 492, [3] p. : il. ; 21 cm.
25 ex.
ISBN 978-9975-4486-5-9 (în cop. tare).
[2013-1951].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Scrieri umoristice.
821.161.1(478)-7 Коган
2150. Куницкий, Валентин.
Баллада о шахтёрах : [стихи и воспоминания] / Валентин Куницкий. – [Кишинев : Б. и.,
2013 (Tipogr. "Foxtrot")]. – 99 p. : fot., fot. color ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 15 ex.
ISBN 978-9975-120-14-2.
[2013-2027].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-144 Куницкий+622.35(478)
2151. Мицул, Нелли.
Благодарение : Стихи / Нелли Мицул. – Кишинёв : Б. и., 2013 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 84 p. :
fot., fot. color ; 21 cm.
55 ex.
ISBN 978-9975-120-15-9.
[2013-2028].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Мицул
2152. Пашá, Лидия.
На ладони Судьбы : Cтихи / Лидия Пашá ; обл.: Надежда Потынга. – Кишинев : Б. и.,
2013 (Tipogr. "Reclama"). – 11 x 20 cm. – ISBN 978-9975-4494-4-1.
[Ч. 1-я]. – 2013. – 264 p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4494-5-8. – [2013-1926].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Пашá

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2153. [Ч. 2-я]. – 2013. – 276 p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4494-6-5. – [2013-1927].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Пашá
2154. Пашá, Лидия.
Якорь Души Моей : [стихи] / Лидия Пашá. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Reclama"). –
401 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4475-9-1.
[2013-1932].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Пашá
2155. Сербин, Виктор.
Истоки жизни : [стихи] / Виктор Сербин. – [Бендеры : Полиграфист, 2013]. – 23 p. ; 10 x
14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4261-0-7.
[2013-2113].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Сербин
2156. Тихман, Яков.
Лестница жизни : [стихи, повести] / Яков Тихман ; Изд. центр "Наше поколение". – Ки-
шинев : [Metrompaş], 2013. – 96 p. : des. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4455-3-5.
[2013-2002].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie – Povestiri.
821.161.1(478)-1+821.161.1(478)-3 Тихман
821.162.3 Literatură cehă
2157. Coama leului pe pernă : antologie de proză cehă contemporană / sel. şi trad. de
Helliana Ianculescu, Lidia Našincová ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2013 (Combinatul
Poligrafic). – 238 p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Rep. Cehe în Rep. Moldova în parteneriat cu Uni-
unea Scriitorilor din Moldova. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-61-759-8.
[2013-1954].
- - 1. Literatură cehă – Antologii.
821.162.3-82=135.1
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
2158. Poieniţa copilăriei : sursă didactică pentru copiii de vîrsta preşcolară / sel.: Ala Bujor
; il., cop.: Vadim Rusu. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Epigraf, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 109, [2]
p. : il. color, n. muz. ; 27 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-125-27-7 (în cop. tare).
[2013-1874].
- - 1. Literatură universală pentru copii
821(100)-93(082)

59
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

821.135.1-93 Literatură română


2159. Poveşti şi snoave / alcăt.: Grigore Botezatu ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi.
– Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 181, [1] p. ; 20 cm. – (Cele mai căutate perle
folclorice).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-61-752-9.
[2013-2045].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti. 2. Snoave.
821.135.1-93+398.21
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2160. Afanasiu, Sergiu.
Primul meu abecedar : [poezii] / Sergiu Afanasiu ; pict.: Petru Gheţoi. – [Ed. a 8-a]. – [Chişi-
nău] : Abeceluş, 2013 (Combinatul Poligrafic). – [28] p. : des. color ; 29 cm. – (Colecţia "Bucurii
pentru copii").
ISBN 978-9975-4256-1-2 (în cop. tare).
[2013-1956].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Afanasiu
2161. Bujor, Liuba-Drăgostiţa.
Dorinel la ţară : [povestiri pentru copii] / Liuba-Drăgostiţa Bujor ; des.: Ruxanda Romanciuc.
– Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 36 p. : des. color ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-481-1.
[2013-2023].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Bujor
2162. Cotovici-Rîsîpanu, Victoria.
Despre anotimpuri şi ceva mai mult : [versuri pentru copii] / Victoria Cotovici-Rîsîpanu (ver-
suri), Lilia Munteanu-Balan (muz.). – [Chişinău] : Grafema Libris, 2013. – 56 p. : il., n. muz. ; 21 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0094-7.
ISBN 978-9975-52-152-9.
[2013-2082].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Cotovici-Rîsîpanu
2163. Cotoviţchi, Ion.
Rouă nouă : Poezii pentru copii – Toate cu-ntâmplări hazlii / Ion Cotoviţchi ; prez. graf.: Cris-
tina Covrig. – Chişinău : Iulian, 2013 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 64 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4162-1-4.
[2013-2118].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Cotoviţchi
2164. Druţă, Ion.
Pasărea albă a copilăriei mele : [povestiri pentru copii] / Ion Druţă ; des.: Lena Tîciuc ; cop.:
Simion Coadă. – Chişinău : Cadran, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 116 p. : des. color ; 26 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-80-460-8 (în cop. tare).

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-2117].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Druţă
2165. Munteanu, Svetlana.
Iubirile mele tămăduitoare : [poezii pentru copii] / Svetlana Munteanu. – Chişinău : Continen-
tal Grup, 2012. – 64 p. : il. ; 10 x 14 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4248-9-9.
[2013-1877].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Munteanu
2166. Pitlik-Zacon, Alexandra.
Gura lui plăcinte coace : Versuri pentru copii / Alexandra Pitlik-Zacon ; il.: Rodica Zmeu. –
Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 19 p. : il. color ; 24 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-51-470-5.
[2013-2024].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Pitlik-Zacon
2167. Plămădeală-Lupan, Nina.
Eu sub soare cresc mai mare! : Poezii / Nina Plămădeală-Lupan ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013. – 124 p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-461-3.
[2013-1920].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală-Lupan
2168. Ungureanu, Mihai.
Sărbătorile anului : (cântece, colinde, rugăciuni) / Mihai Ungureanu ; notografie: Dragomir
Şarban ; il.: Dumitru Iazan ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic).
– 95 p. : il., n. muz. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-760-4.
[2013-2004].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ungureanu +398.8
2169. Vangheli, Spiridon.
Copii în cătuşele Siberiei : Nuvelă documentară / Spiridon Vangheli ; il. de Constantin Balan.
– [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Guguţă, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 53, [3] p. : il. color ; 25 cm.
ISBN 9975-9569-1-2 (eronat) (în cop. tare).
[2013-1958].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Nuvele.
821.135.1(478)-93 Vangheli
2170. Vangheli, Spiridon.
Isprăvile lui Guguţă : [povestiri pentru copii] / Spiridon Vangheli ; des.: Boris Diodorov ; de-
sign, machetare şi procesare imagini: Radu Vangheli ; resp. de ed.: Rodica Conţu-Vangheli. –
Chişinău : Guguţă, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 140, [3] p. : des. color ; 25 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4255-3-7 (în cop. tare).

61
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

[2013-2005].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Vangheli
2171. Vasilcău, Flaviu-Lucian.
Urme pe cer, urmele lui Dumnezeu : Maxime, dialoguri, reflecţii / Flaviu-Lucian Vasilcău. –
Ed. a 2-a, compl. – [Chişinău : Grafema-Libris, 2013]. – 88 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Obşteşti de Binefacere "Mereu Aproape" din Chişinău. –
100 ex.
ISBN 978-9975-52-149-9.
[2013-2079].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Maxime – Dialoguri – Reflecţii.
821.135.1(478)-93 Vasilcău
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
2172. "Esturi şi Vesturi: Literatură, filosofie, cultură", conf. şt. intern. (2013 ; Chişi-
nău). Esturi şi Vesturi: Literatură, filosofie, cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013, Chişinău
/ com. şt.: Michèle Mattusch (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Emilia Taraburcă [et al.]. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 339 p. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Catedra Lit. Universală, Fac. de Lb. şi Lit. Străine [et al.].
– Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-442-6.
[2013-2093].
- - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare.
821(100).09(082)=135.1=133.1=161.1

821.135.1.0 Literatură română


Butnaru, Tatiana. Tipologia baladei populare. – Vezi Nr 2019.

Caiet de evaluări la limba şi literatura română. – Vezi Nr 2109-10.

Evaluări la limba şi literatura română. – Vezi Nr 2113.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2173. Ciobanu, Mircea V.
Aureliu Busuioc: poetul, prozatorul, dramaturgul / Mircea V. Ciobanu ; cop.: Mihai Bacinschi.
– Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 79 p. ; 21 cm. – (Colecţia Cartea care te salvea-
ză).
Bibliogr.: p. 78-79.
ISBN 978-9975-61-758-1.
[2013-1873].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
2174. Corcinschi, Nina.
Soarele şi păunul : Căutări de paradigmă : [în lit. română din Rep. Moldova] / Nina
Corcinschi. – Chişinău : Profesional Service, 2013. – 279 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4399-8-5.
[2013-2048].

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.


821.135.1(478).09
2175. Cuţitaru, Natalia.
Alchimia verbului: Introducere în universul poeziei lui Liviu Damian : Studiu monogr. / Nata-
lia Cuţitaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – [Chişinău] : Gunivas, 2013. – 176 p. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 170-176 (102 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4467-1-6.
[2013-1973].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
Evaluări la limba şi literatura română din Republica Moldova. – Vezi Nr 2114.

2176. Mititelu, Oxana.


Singuri în faţa lui Moloh: Totalitarismul comunist în literatură : Studiu monogr. / Oxana Miti-
telu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – [Chişinău] : Gunivas, [2013]. – 200 p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 191-200 (139 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4467-2-3.
[2013-1974].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
2177. Pavel Balmuş, sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual : [critic şi istoric literar] :
(Exegeze literare completate de o biobibliografie) / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Onisifor
Ghibu" ; concepţie, elab., antologare: Vitalie Răileanu ; bibliogr.: Margareta Cebotari ; coord.: Lidia
Kulikovski. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 225 p. : fot. ; 26 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-145-1.
[2013-2077].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Critică şi istorie li-
terară – Indici bibliografici. 3. Balmuş, Pavel, 1944 - …, critic şi istoric literar – Biobibliografie.
[821.135.1(478).09+016](092)
2178. Tamazlâcaru, Andrei.
Estetica romanţei : Studiu în baza cărţii "Mi-e dor de-o seară cu romanţe" autor Galina
Furdui / Andrei Tamazlâcaru ; il.: Ludmila Furdui ; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova. – Chişi-
nău : Notograf Prim, 2013. – 178 p. : il., n. muz., [1] f. portr. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4431-9-7.
[2013-2086].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2179. Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Isto-
rie a Moldovei (ed. a 23-a), 3-4 oct. 2013 : Program. Rez. comunic. / Muz. Naţ. de Istorie a Moldo-
vei. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 82 p. ; 20
cm.
Texte : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 80 ex.

63
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

ISBN 978-9975-9818-7-3.
[2013-1856].
- - 1. Arheologie. 2. Istoria Moldovei. 3. Muzeologie.
[902/904+94(478)]:069(082)=135.1=161.1
908 Monografii ale localităţilor
2180. Raionul Cimişlia : [Rep. Moldova : album] / [aut.: Ignat Vasilache]. – [Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 137 p. : fot. color ; 30 cm.
Text parţial.: lb. engl. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-66-349-6.
[2013-1990].
- - 1. Cimişlia – Raioane – Republica Moldova – Albume.
908(478-21)(084)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
2181. Geografia turismului : Note de curs / Revenco Adelina, Domenco Rodion, Baciu
Sergiu [et al.] ; Univ. Acad. de Științe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiin-
ţe ale Mediului. – Chişinău : UAŞM, 2013 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 97 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 97 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4122-3-0.
[2013-2037].
- - 1. Geografia turismului.
911.3:338.48(075.8)
2182. Jioara, Mariana.
Caiet de evaluări la Geografia fizică a Republicii Moldova : Cl. a 8-a / Mariana Jioara, Vitalie
Sochircă. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei)]. – 32 p. : tab. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4488-0-2.
[2013-2060].
- - 1. Geografie fizică – Teste.
911.2(478)(079)
2183. Jioara, Mariana.
Caiet de evaluări la Geografia umană a Republicii Moldova : Cl. a 9-a / Mariana Jioara, Vita-
lie Sochircă. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei)]. – 32 p. : tab. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4434-9-4.
[2013-2064].
- - 1. Geografie umană – Teste.
911.3(478)(079)
2184. Jioara, Mariana.
Caiet de evaluări la Geografie : Cl. a 5-a / Mariana Jioara, Vitalie Sochircă, Maria Fratescu.
– [Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei)]. – 32 p. : tab. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4488-1-9.
[2013-2061].
- - 1. Geografie – Teste.
911(079)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne


2185. Dobândă, Liuba.
Spaţiul Mării Caspice : analiză geografică şi geopolitică : Studiu de caz: Coridoare energeti-
ce / Liuba Dobândă ; coord. şt., pref.: Silviu Neguţ. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama").
– 264 p. : h. color, tab. ; 22 cm.
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 237-247 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-287-9.
[2013-1917].
- - 1. Geografia Mării Caspice. 2. Marea Caspică – Analiză geografică.
913(262.81)
2186. Jioara, Mariana.
Geografia continentelor şi oceanelor : Caiet de evaluări : Cl. a 6-a / Mariana Jioara, Vitalie
Sochircă, Maria Fratescu. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei)]. – 32 p. : tab. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4488-2-6.
[2013-2062].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Teste.
913(21/26)(079)
2187. Jioara, Mariana.
Geografia continentelor şi oceanelor : Caiet de evaluări : Cl. a 7-a / Mariana Jioara, Vitalie
Sochircă, Maria Fratescu. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei)]. – 32 p. : tab. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4488-3-3.
[2013-2063].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Teste.
913(21/26)(079)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
2188. Caiet pentru învăţarea istoriei : Cl. a 5-a / Maia Dobzeu, Galina Gavriliţă, Tatiana
Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chişinău : Cartdidact, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 64 p. : fig., h.,
tab. ; 26 cm. – (Seria "Caiete pentru învăţarea Istoriei" ; Nr 2) (Seria : Caiete de lucrări practice
"Cartdidact" ; Nr 2).
Aut. nu sunt indicaţi pe cop. – Tit. pe cop.: Istoria românilor şi universală. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4462-8-0.
[2013-1923].
94(075.3)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
2189. Borosenii Noi : [raionul Râșcani : istorie] / resp. de ed.: Eugen Rîbac [et al.]. – Chi-
şinău : Bons Offices, 2013. – [68] p. : facs., fot., fot. color ; 19 x 20 cm.
[2013-2126].
- - 1. Borosenii Noi – Sate – Raionul Râșcani – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2190. Carp, Simion.
Însemnări din '92 : [evenimente, fapte din anul 1992, conflictul transnistrean] / Simion Carp.
– Chişinău : [Academia "Ştefan cel Mare" a MAI], 2012. – 61, [1] p. : il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4334-4-0.

65
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

[2013-2057].
- - 1. Conflictul transnistrean – Istorie.
94(478)
2191. Otean, Ştefan.
Chemat la datorie : (Ostaşi uitaţi) : Mărturisirile Comandantului grupului tactic armat al Ca-
pului de pod Tighina, chemat la datorie la 27 iun. – 20 iul., 1992 / Ştefan Otean ; coord.: Sava
Calabadău ; pref.: Vasile Petrea ; cop.: Sava Calabadău. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Re-
clama"). – 59, [1] p. : fot., [1] f. portr. ; 22 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Vasile Petrea. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-455-2.
[2013-1918].
- - 1. Conflictul transnistrean – Biografii – Istorie.
94(478)+355.333(092)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2192. Gagauz, Olga.
Evoluţia sociodemografică a familiei în societatea contemporană (în baza materialelor din
Rep. Moldova) : Specialitatea 22.00.03 : Sociologie econ. şi demografie : Autoref. tz. de doct.
habilitat în sociologie / Gagauz Olga ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi
Ştiinţe Politice. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 44 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-41 (76 tit.).
[2013-172 Teze].
316.356.2:314.14(478)(043.2)
2193. Ghilaş, Victor.
Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale : Specialitatea 17.00.01 Arte
audiovizuale (Arta muzicală) : Autoref. tz. de doct. habilitat în studiul artelor / Ghilaş Victor ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Notograf
Prim"). – 54 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46-50 (75 tit.).
[2013-158 Teze].
78.03(043.2)
2194. Negru, Andrei.
Consolidarea justiţiei în statul contemporan democratic : (aspecte teoretico-practice) : Spe-
cialitatea : 12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politi-
ce şi de drept : Autoref. tz. de doct. habilitat în drept / Negru Andrei ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 47 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 42-43 (35 tit.).
[2013-166 Teze].
340.12:347.97/.99(043.2)
2195. Sadovei, Nicolae.
Condiţia depunerii jurământului în raporturile juridice de muncă atipice : Specialitatea
12.00.03 – drept privat (dreptul muncii) (553.05 – dreptul muncii şi protecţiei sociale) : Autoref. tz.
de doct. habilitat în drept / Sadovei Nicolae ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 45 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-42 (56 tit.).
[2013-173 Teze].
349.2:35.082.6(043.2)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pentru titlul doctor


2196. Awad Sami.
Globalizarea şi competitivitatea economică: evoluţii şi tendinţe: 08.00.06 "Marketing; logisti-
că" : Autoref. al tz. de doct. în econ. / Awad Sami ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău :
ASEM, 2013. – 31 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (14 tit.).
[2013-163 Teze].
339.9(043.2)
2197. Barbaroş, Tatiana.
Repere psihopedagogice privind consilierea şcolară şi profesională a adoslescenţilor :
13.00.01 – Ped. generală : Autoref. tz. de doct. în ped. / Barbaroş Tatiana ; Inst. de Ştiinţe ale
Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol). – 30 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (21 tit.).
[2013-176 Teze].
37.013.77(043.2)
2198. Baroud Allaa M. Fathi.
Formularea şi studiul comprimatelor cu dezagregare rapidă în cavitatea bucală : 15.00.01 –
farmacie : Autoref. tz. de doct. în farmacie / Baroud Allaa M. Fathi ; Inst. Publ. Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Foxtrot, 2013. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (35 tit.).
[2013-117 Teze].
615.453.6(043.2)
2199. Basim A. Abbas Al-Atibi.
Infracţiunea în doctrina şi legislaţia penală musulmană contemporană : Specializarea:
12.00.08. Drept penal (drept penal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Basim A. Abbas Al-Atibi ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (23 tit.).
[2013-153 Teze].
343.3/.7(043.2)
2200. Bobaru, Ana Daniela.
Curtea de justiţie a Uniunii Europene – garant al aplicării uniforme a dreptului Uniunii Euro-
pene : Specialitatea: 552.08. Drept public (drept intern. şi european public) : Autoref. tz. de doct. în
drept / Bobaru Ana Daniela ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău :
Print-Caro, 2013. – 25 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (29 tit.).
[2013-178 Teze].
341.645.2:061.2UE(043.2)
2201. Buiniţkaia, Govhar.
Caracterizarea semiconductorilor şi dielectricilor necentrosimetrici ZnO, BaSrTiO3, CuIn5Se8,
CuGaSe8, Cu Ga3Se5, CuInGaSe2 prin metoda generării armonicii a doua optice : 01.04.10 – fizica
şi ingineria semiconductorilor : Autoref. tz. de doct. în fizică şi matematică / Buiniţkaia Govhar ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 25 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-21 (34 tit.).
[2013-156 Teze].
621.315.592(043.2)
2202. Chetruş, Ulian.

67
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

Garantarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale în procesul aplicării măsurilor de con-


strângere juridică : Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţiona-
rea instituţiilor de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Chetruş Ulian ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (32 tit.).
[2013-179 Teze].
342.4:341.231.1(043.2)
2203. Chiveri, Galina.
Principiul transparenţei în activitatea autorităţilor publice – garanţie a unei administrări de-
mocratice în statul de drept : 12.00.02 – drept public (drept constituţional); organizarea şi funcţiona-
rea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. în drept / Chiveri Galina ; Univ. de Stat din Rep.
Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 33 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (48 tit.).
[2013-169 Teze].
342.951(043.2)
2204. Croitoru, Aliona.
Implicaţii manageriale în sporirea competitivităţii băncilor comerciale : Specialitatea 08.00.05
– Econ. şi management (în activitatea bancară) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Croitoru Aliona ;
Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (21 tit.).
[2013-162 Teze].
336.713:005(043.2)
2205. Curteanu, Neculai.
Parsarea limbajului natural bazată pe strategia şi teoria lingvistică segmentare-coeziune-
dependenţă : 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor : Autoref. tz.
de doct. în informatică / Curteanu Neculai ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Matematică şi
Informatică. – Chişinău : Valinex, 2013. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (37 tit.).
[2013-151 Teze].
004.43:811.93(043.2)
2206. Idem în lb. engl. : Natural Language Parsing with the Segmentation-Cohesion-
Dependency Strategy and Linguistic Theory : 01.05.01 – Theoretical Foundations of Computer
Science ; Copmuter Programming : Abstract of the D. Thesis in Computer Science. – Chişinău :
Valinex, 2013. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (37 tit.).
[2013-152 Teze].
004.43:811.93(043.2)
2207. Daniliuc, Natalia.
Formarea la adolescenţi a sentimentului de gratitudine faţă de părinţi : 19.00.07 – Psihologie
ped., psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Daniliuc
Natalia ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 26 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (47 tit.).
[2013-168 Teze].
159.922.8(043.2)
2208. Drămnescu, Aurl-Marin.
Modelul pedagogic al instruirii sociale în baza teoriilor lui Albert Bandura : Specialitatea:
13.00.01 – Peg. generală : Autoref. tz. de doct. în ped. / Drămnescu Aurel-Marin ; Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă" Chişinău. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 24-26 (64 tit.).


[2013-155 Teze].
37.013(043.2)
2209. Erhan, Lica.
Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma asigurării unei
economii de piaţă funcţionale : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Autoref. tz. de doct. în econ. /
Erhan Lica ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (14 tit.).
[2013-165 Teze].
336.77:334.72(043.2)
2210. Florea, Adelina.
Principiul egalităţii în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice : Specialitatea:
551.01 – Teoria Generală a Dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Florea Adelina ; Univ. Liberă
Intern. din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 33 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (22 tit.).
[2013-167 Teze].
340.13(043.2)
2211. Grati, Serghei.
Tratamentul chirurgical al herniilor inghinale prin abord videolaparascopic total extraperito-
neal : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Grati Serghei ; Inst. Publ. Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : IEFS, 2013. – 29 p. : fig., fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (40 tit.).
[2013-154 Teze].
616.34-007.43-072-089.884(043.2)
2212. Kuciuk, Valeriu.
Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova : Specialitatea:
12.00.02 – drept public (financiar); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. tz. de
doct. în drept / Kuciuk Valeriu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. – Chişi-
nău : Print-Caro, 2013. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (82 tit.).
[2013-175 Teze].
347.45/.47(478)(043.2)
2213. Mihaila, Svetlana.
Contabilitatea şi controlul de gestiune la întreprinderile de prelucrare a cărnii : 08.00.12 –
Contabilitate; audit; analiză econ. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Mihaila Svetlana ; Acad. de Studii
Econ. a Moldove. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al
ASEM). – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (13 tit.).
[2013-164 Teze].
657.1+637.52(043.2)
2214. Overcenco, Ala.
Legităţile temporale de distribuţie a temperaturilor extreme din perioada caldă a anului :
11.00.09 – Meteorologie, climatologie şi agrometerorologie : Autoref. tz. de doct. în geogr. /
Overcenco Ala ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geogr. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Alina Scorohodova"). – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-28 (73 tit.).
[2013-185 Teze].
911.2:551.583.16(043.2)

69
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

2215. Pîntea, Valentina.


Studierea particularităţilor modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în semi-
conductoarele ternare CdGa2S4 şi ZnIn2S4 la nivel de excitare : Specialitatea: 133.04 – Fizica
stării solide (01.04.07 – fizica stării condensate) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice /
Pîntea Valentina ; Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 30 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (49 tit.).
[2013-160 Teze].
539.31(043.2)
2216. Puiu, Serghei.
Metode informatice de examinare ultrasonografică a patologiilor zonei hepato-pancreato-
biliare : 14.00.19 – radiologie şi imagistică medicală : Autoref. tz. de doct. în medicină / Puiu Ser-
ghei ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Depol Promo"). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-25 (43 tit.).
[2013-174 Teze].
[616.362+616.37]-072(043.2)
2217. Reajeva, Ala.
Modalităţi de optimizare a tratamentului la paciente cu boală inflamatorie pelvină acută :
14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Reajeva Ala ; Inst. Medico-
Sanitară Publ. Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. FPC "Primex-com"). – 30
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (27 tit.).
[2013-157 Teze].
618.13-002-08:615.256(043.2)
2218. Roşca, Valentin.
Definirea agresiunii – problemă actuală a doctrinei şi practicii dreptului internaţional : Spe-
cialitatea: 12.00.10 Drept intern. public : Autoref. tz. de doct. în drept / Roşca Valentin ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (39 tit.).
[2013-180 Teze].
341.1/.8(043.2)
2219. Rotaru, Veronica.
Politica externă a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor morale: realităţi şi dezidera-
te : Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice :
Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe politice / Rotaru Veronica ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău :
Foxtrot, 2013. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (54 tit.).
[2013-161 Teze].
327(478)(043.2)
2220. Simov, Denis.
Elaborarea şi realizarea strategiei investiţionale, orientate spre rentabilitatea economică a
întreprinderii moderne : Specialitatea: 08.00.05 – Econ. şi management (în activitatea de
antreprenoriat) : Autoref. al tz. de doct. în şt. econ. / Simov Denis ; Univ. Liberă Intern. din Moldo-
va. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (9 tit.).
[2013-170 Teze].
330.332:658(043.2)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2221. Idem în lb. rusă : Разработка и реализация инвестиционной стратегии, ориенти-


рованной на экономическую рентабельность современного предприятия : Спец.: 08.00.05 –
Экономика и менеджмент (предпринимательская деятельность предприятия) : Автореф. дис.
на соиск. ученой степ. д-ра экон. – Кишинев : Print-Caro, 2013. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (9 tit.).
[2013-171 Teze].
330.332:658(043.2)
2222. Şargu, Lilia.
Modalităţi de perfecţionare a managementului negocierilor (în companiile de comerţ din Re-
publica Moldova) : Specialitatea 08.00.05 – Econ. şi management (în activitatea de antreprenoriat)
: Autoref. tz. de doct. în econ. / Şargu Lilia ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM,
2013. – 28 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (13 tit.).
[2013-159 Teze].
005:334.732.4(478)(043.2)
2223. Şuleşco, Tatiana.
Ţânţarii hematofagi (diptera, culicidae) în Republica Moldova: fauna, ecologia şi semnificaţia
epidemiologică : 03.00.08 – Zoologie : Autoref. tz. de doct. în biologie / Şuleşco Tatiana ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 27 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-23 (56 tit.).
[2013-184 Teze].
595.77(478)(043.2)
2224. Vasian, Tatiana.
Particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de copilul cu dezabilități : 19.00.05
– Psihologie socială : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Vasian Tatiana ; Inst. de Ştiinţe ale Edu-
caţiei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. Operativă "Artpoligraf"). – 35 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-31 (52 tit.).
[2013-182 Teze].
316.6:376(043.2)
2225. Vasilaşcu, Adriana.
Aspecte moderne ale eroziunilor dentare. Etiopatogenie, clinică, diagnostic, tratament şi
prevenţie : 323.01 (14.00.21) Stomatologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Vasilaşcu Adriana ;
IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2013. – 29 p. :
fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (20 tit.).
[2013-183 Teze].
616.314-002-07-08(043.2)
2226. Vladu, Mariana.
Formarea competenţelor decizionale în implementarea inovaţiilor ale managerilor din învă-
ţământul preuniversitar : Specialitatea 13.00.01 – Ped. generală : Autoref. al tz. de doct. în ped. /
Vladu Mariana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 25 p. : fig., fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (48 tit.).
[2013-181 Teze].
37.014:737(043.2)

71
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

Index de nume

Bodişteanu, O. 2095-96
A Boeştean, Constantin 1911, 1985
Ababii, Ion 2053-57 Bogatu, Eugenia 2097
Achiri, Ion 1998-2000, 2028-29 Bohanţov, Alexandru 2077
Afanasiu, Sergiu 2160 Boicu, Ion 2032
Agapii, Eugeniu 2072 Bolboceanu, Aglaida 1995
Aizenştadt, Constantin 2079 Boldureanu, Ana 2089
Amariei, Valentin 2078 Bordian, Mariana 1980
Arapu, Margareta 2109-10, 2113-14 Botezatu, Grigore 2159
Arseni, Alexandru 1969 Botezatu, Raisa 1973
Astrahan, Arcadie 1967 Botezatu, Sergiu 2123
Atanasov, Iulia 2105-06 Bour, Alin 2061
Awad Sami 2196 Bradu-Dombrovschi, Natalia 2124
Braga, Mihai 1933
B Braicov, Andrei 1999-2000, 2028-29
Brăilă, A. → v. Brăilă, Alexandru
Babără, Valeriu 1966 Brăilă, Alexandru 1951, 1957
Bacinschi, Mihai 2020, 2117-18, 2141, 2157, Brega, V. 2095-96
2159, 2168, 2173 Bucatînschi, A. 1905
Baciu, Sergiu 2181 Bucliş, Mihail 1987
Baciu, Tatiana 1936, 2066 Bucos, Tatiana 1950
Bahnaru, Vasile 2108 Bucun, Nicolae 1995
Balan, Constantin 2169 Budeanu, Oleg 2048
Balmuş, Pavel (2177) Buimistru, T. 2090
Baltag, G. 2084 Buiniţkaia, Govhar 2201
Baltag, Valeriu 1999-2000, 2028-29 Bujor, Ala 2158
Barbaroş, Anton 2093 Bujor, Liuba-Drăgostiţa 2161
Barbaroş, Tatiana 2197 Bujor, Valeriu 1972, 1976
Barbăneagră, Oxana 1950 Bulat, Irina 1976
Barbănouă, Viorel 1942 Bulimaga, Viorel 2079
Baroud Allaa M. Fathi 2198 Busuioc, Aureliu 2125-26
Basim A. Abbas Al-Atibi 2199 Butnaru, Leo 2127
Başirov, Oxana 2102 Butnaru, M. 2034
Bazeliuc, Iurii 2061 Butnaru, Tatiana 2019
Bâgu, Claudia 1916
Bădiceanu, A. 1905 C
Băieşu, Nicolae 2018, 2021, 2139
Bălţescu, Nicolae 2120 Cabac, Valeriu 2001
Bejan, Octavian 1976 Caisîn, S. 1906
Bejan, Octavian 1972 Caitaz, Dora 1917
Bejenari, Maria 1919 Calabadău, Sava 2191
Bejenaru, Gherman 2038 Calin, Ghenadie 2069
Belei, Elena 1984 Calin, Iu. 1951, 1953
Belenciuc, Mariana 2112 Calmâş, Valentina 1962
Beşleagă, Vladimir 2121-22 Calmuţchi, Laurenţiu 2002
Beţiu, Mircea 2070 Camenev, Zinaida 2103
Blanovschi, Andrei 1949 Cantarji, Vasile 1941
Bobaru, Ana Daniela 2200 Capsîzu, Valeriu 1952
Bobeică, Constantin (1917) Carp, Iurie 1911
Bobînă, Gheorghe 1930 Carp, Nina 2128

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Carp, Simion 1924, 1963-64, 2190 Croitoru, Aliona 2204


Castraveţ, Tudor 2038 Croitoru, Dumitru 2052
Caterinciuc, Natalia 2063 Croitoru, Victor 2048
Cazac, Fiodor 2073 Curteanu, Neculai 2205-06
Cazacu-Istrati, Iacob 2129 Curtescu, Margareta 2133
Cazacu-Stratu, Angela 2062 Cusursuz, M. 1977
Călugăru, Ana 2042 Cusursuz, V. 1977
Ceban, Emil 2071 Cuţitaru, Natalia 2175
Cebotari, Margareta 2177 Cuzneţov, Larisa 1993-94
Cekman, Ivan 2065
Celpan, Tatiana 1915 D
Cenuşă, Denis 1944-45 Daghi, Ion 2091
Cepoi, Eugeniu 2036 Dahn, Claudiu Darius 2134
Cerneţchi, Olga 2064, 2068-69 Damian, Liviu 2175
Cernicova-Bucă, Mariana 2007-08 Danail, Sergiu 2014
Chetruş, Ulian 2202 Daniliuc, Natalia 2207
Chifa, Felicia 1984 Darie, Vlad 1960
Chimerciuc, Nicolae 1988 Daşchevici, Carolina 2134
Chiriac, Vasile 2033 Deleu, Victor 1937
Chitoroagă, Valentina 1916, 1919 Dencicov-Cristea, Lidia 2040-41
Chiveri, Galina 2203 Didic, Viorica 2128
Ciloci, Rafael 1912 Dilan, Vitalie 2036
Cimpoieş, Gh. 1954, 2074-75, 2084 Diodorov, Boris 2170
Ciobanu, Mircea V. 2173 Dobândă, Liuba 2185
Ciobanu, Zinaida 2105-06 Dobrojan, Galina 2025
Ciocanu, Gheorghe 1931, 1940, 1965, 2015, Dobrojan, Sergiu 2025
2022 Dobzeu, Maia 2188
Ciocanu, Ion 2111 Doctoreanu, Isidor 2091
Coadă, Simion 2164 Dolănescu, Ion (2094)
Cobeţ, Doina 2112 Dolea, Igor 1974
Codreanu, Oleg 2068 Dolghi, Cristina 2083
Cojocari, Diana 2072 Dombrovschi, Andrei 2124
Cojocaru, Ion 2052 Domenco, Rodion 2181
Cojocaru, Lidia 1921 Donici, Silvia 2042
Cojocaru, Natalia 1943 Dorgan, V. 2095-96
Cojocaru, Violeta 1979 Dorogan, Valerian 2135
Cojuhari, E. 1953 Drămnescu, Aurl-Marin 2208
Conţu-Vangheli, Rodica 2170 Druţă, Ion 2136, 2164
Corcevschi, Svetlana 2003 Duca, Daniela 1955
Corcinschi, Nina 2174 Duca, Gheorghe 2039, 2085
Corghenci, Ludmila 1916, 1919 Duca, Maria 1930, 1955
Corlăteanu, Alexandr 2049 Dumitraş, Tudor 1933
Coroban, Vitalie 2116, 2121-22, 2125-26,
2130, 2133, 2136-37, 2143 E
Cosmescu, Alexandru 2130
Coşuleanu, T. 1954 Erhan, Antonina 2029
Cotovici-Rîsîpanu, Victoria 2131, 2162 Erhan, Lica 2209
Cotoviţchi, Ion 2132, 2163 Erizanu, Gheorghe 2116, 2121, 2125-26,
Covrig, Cristina 2132, 2163 2136, 2143
Cozari, Tudor 2027 Ernu, Vasile 2137
Cozonac, Renata 1916
Creţu, Ina 1912

73
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

F Iordăchiţă, Viorel 1921


Isac-Guţul, Tatiana 2035
Fitzgerald, Francis Scott 2116 Istrati, Valeriu 2069
Florea, Adelina 2210
Fratescu, Maria 2184, 2186-87 J
Frecăuţeanu, A. 2084
Friptuleac, Grigore 2062 Jioara, Mariana 2182-84, 2186-87
Frunză, Gabriela 2098-99 Jitari, Elena 2040-41
Furdui, Galina 2178 K
Furdui, Ludmila 2178
Kalguşkina, Tatiana 1918
G Karnaeva, Liubovi 1918
Gagauz, Olga 2192 Koroli, Victor 1942
Galaicu-Păun, Em. 2130, 2132, 2137 Kuciuk, Valeriu 2212
Garştea, A. 1953 Kulikovski, Lidia 1922, 2177
Gavriliţă, Galina 2188 L
Gâlca, Boris 2140
Gheorghiţa, Stela 2063 Levcenko, Irina 1978
Gheţoi, Petru 2160 Levinţa, Angela 1938
Ghilaş, Victor 2193 Luca, Liviu 1992
Gîncu, Silviu 2001 Luchin, Lilian 1975
Golubiţchi, Silvia 2017 Lungu, Eugen 2117
Gonciar, Veaceslav 2065 Lupaşco, V. I. 2058
Goraş, Mariana 2042 Lupu, Ilie 2001
Gorgan, Ion 2138 Lupuşor, Adrian 1944-45
Gorşcov, Iurie 2011 Lvovschi, Nicolae 2031
Grama, Vasile 2036
Grati, Serghei 2211 M
Gribincea, Vladislav 1973 Macovei, Gheorghe 1984
Grigor, R. 1951 Macovei, Tatiana 2083
Grimalschi, Teodor 2014 Macrinici, Efimia 1916
Gumenâi, Ion 1938 Malcoci, Ludmila 1967
Gutium, Galina 2109-10, 2113-14 Manea, Laura 2112
Guţu, Ana 1919, 2100-01 Manolache, Constantin 1987
Guţu, Corneliu 1929, 1947-48 Manolachi, V. → v. Manolachi, Veaceslav
Guţu, Eugen 2069 Manolachi, Veaceslav 2067, 2095-96
Guţu, Ion 2101 Manoli, Ion 2101, 2107
H Marchitan, Natalia 2085
Marin, Ion 1918
Hadrabura, Loretta 2012-13 Mattusch, Michèle 2172
Handrabura, Alina 1962 Matveev, Sergiu 2087
Hanganu, Aurelia 1915, 1920 Maţcan-Lîsenco, I. 2090
Harea-Costaş, Natalia 2140 Mânăscurtă, Ioan 1960
Hămuraru, Maria 1952 Mândâcanu, Virgil 1997
Hometkovski, Ludmila 1919, 2016, 2100 Mărgineanu, G. 1959
Hultoană, Ion 2138 Melentiev, E. 2034
Mereuţa, Aliona 2085
I Micherin, Nina 1916
Ianculescu, Helliana 2157 Mihaila, Svetlana 2213
Iazan, Dumitru 2168 Mija, Simion 1929, 1947-48
Ichim, Vitalie 2127 Militaru, Vasile 2119
Mititelu, Oxana 2176

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moraru, Agafia 2072 Pîsla, Mihail 2063


Moraru, Sergiu 2118 Plămădeală-Lupan, Nina 2167
Moraru, Victor 2077 Plămădeală, Svetlana 2068
Moşin, Octavian 1938 Plotnic, Olesea 1979
Moşneaga, Victoria 1919 Podoliuc, Tatiana 2103
Mruţ, I. D. 2058 Pogolşa, Lilia 1995
Munteanu, Svetlana 2165 Popa, Mariana 2088
Munteanu-Balan, Lilia 2162 Popovici, Gheorghe 1905
Popovici, M. 2075
N Popuşoi, Cristina 1919
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2188 Popuşoi, Dorin 1960
Našincová, Lidia 2157 Potârniche, Mihai 1960, 2088
Nastas, Svetlana 2109-10, 2113-14 Prisăcaru, Gr. 2024
Necula, Constantin 1939 Proca, Ion 2094
Neculiseanu, Zaharia Z. 2051 Prus, Elena 2100
Negru, Andrei 2194 Puiu, Serghei 2216
Negru, Nina 1921 R
Neguţ, Silviu 2185
Nicolaescu, Gheorghe 2073 Racu, Igor 1926-28, 1996
Nistor-Lopatenco, Livia 2032 Radu, Silvia 1923
Raţă, Valeriu 1922
O Răileanu, Vitalie 2177
Oberşt, Ala 1912 Rău, Alexe 1921
Odagiu, Iurie 1975 Râbacov, Ghenadie 1919, 2016
Olărescu, Dumitru 2077 Reajeva, Ala 2217
Onceanu, Vasile 2079 Revenco, Adelina 2181
Onofrei, Dorin 2122 Revenco, Ludmila 1967
Osoianu, Tudor 1973 Revenco, Mihail 1934-35, 2023
Otean, Ştefan 2191 Rîbac, Eugen 2189
Overcenco, Ala 2214 Rîngaci, Valentin 1906
Roman, M. 2034
P Romanciuc, Ruxanda 2093, 2142, 2161, 2167
Romaniuc, Rustam 1944-45
Panico, Ceslav 1974 Ropot, Simion 1960, 2082
Pantaz, Alexandru 2032 Roşca, Valentin 2218
Papuc, Liviu 2116 Rotaru, Diana 1920
Parhomenco, Lilia 2102 Rotaru, Felicia 2140
Pascal, Oleg 2072 Rotaru, Vasile 1974
Pascaru, Daniela 2104 Rotaru, Veronica 2219
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 1997 Rudei, Liuba 2040-41
Paulencu, Ioan 2018, 2021, 2139 Rusnac, Constantin 1975
Păduraru, Galina 1925 Rusu, Vadim 2158
Pădure, Nadejda 1917
Pârău, Tamara 2042 S
Pelin, Nicolae 1907
Perciuleac, Ludmila 2027 Sadovei, Nicolae 2195
Perjan, Carolina 1926-28, 1996 Saka, Serafim 2141
Perojoc, Ion 1959 Sava, Eugen 2089
Petrea, Vasile 2191 Sazonov, Veniamin 1977-78
Petriş, Ovidiu 2068 Sârcu-Scobioală, Diana 1968
Pitlik-Zacon, Alexandra 2166 Scurtu, Natalia 1921
Pîntea, Valentina 2215 Scutari, Corina 2065

75
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

Seculţean, Sergiu 2123 U


Silistraru, Nicolae 2017
Simov, Denis 2220-21 Ubeivolc, Vladimir 1977-78
Siniţki, Vladimir 2120 Ulian, Galina 1958
Slonovschi, Dumitru 1955 Ungureanu, Mihai 2168
Sochircă, Vitalie 2182-84, 2186-87 Untilă, Victor 2101, 2107
Sochrică, Zinaida 1919 Ursu, Constantin 1989
Socolov, Tatiana 1989 V
Spînu, Stela 1925
Stamati, Maria 2010 Vangheli, Radu 2170
Stanila, Viorica 1960 Vangheli, Spiridon 2169-70
Stăvilă, Tudor 2088 Vasian, Tatiana 2224
Stefoglo, Irina 1989 Vasilache, Ignat 2180
Stoianova, Inga 2016 Vasilache, Vasile 2143
Stoica, Valentina 2142 Vasilaşcu, Adriana 2225
Stratan, Alexandru 1946 Vasilcău, Flaviu-Lucian 2171
Sturza, Vasile 2070 Veretina-Chiriac, Ina 2102
Vicol, Dragoş 2107
Ş Vladu, Mariana 2226
Şaganean, Gabriela 2104 Volcov, Valeriu 1997
Şalaru, Victor 2025 Vovc, Victor 2052
Şarban, Dragomir 2168 Vrabie, Nona 2020
Şargu, Lilia 2222 Vrancean, V. 2074
Şoimaru, Vasile 1922 Vremiş, Maria 1941
Şolohov, Gleb 1914 Z
Şonţu, Natalia 1991
Şpac, Ion 1920 Zabiaco, Olesea 1916
Şpuntenco, Olga 1998-2000, 2027-29 Zaharia, Victor 1974
Şuleşco, Tatiana 2223 Zavalişca, Aurica 2067
Zmeu, Rodica 2166
T
А
Tamás, G. M. 2137
Tamazlâcaru, Andrei 2178 Абрамова, О. В. 2006
Taraburcă, Emilia 2172 Армяник, Александр 1956
Tcacenco, Valentina 1915 Арнаутов, В. И. 2030
Teodor, Anatol 1914 Архип, Стела 2044-45
Teodor, Cristina 1914
Teodor, Sergiu 1914 Б
Terzi, Dmitri 1957 Бакал, Петру 1961
Tîciuc, Lena 2164 Большакова, Полина Николаевна 2059-60
Toartă, Viorica 1941 Буймистру, Т. 2092
Toderaş, Ion 2050 Буракова, Е. М. 2005
Trofimov, Victoria 1991 Бурлаку, Мануела 1908-09
Tutovan, Elena 2035
В
Ţ
Вассерман, Александр 2144
Ţarălungă, Antip 2011
Ţăruş, Victoria 1952 Г
Ţugulschi, Anatol 1992
Ţurcan, Mariana 1942 Гаврилюк, Василий 2145
Галбен, Светлана 2026-27
Галбен-Панчук, Зинаида 2026-27

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Гомон, Сергей 2086 П


Губер, Ю. Е. 1913
Пашá, Лидия 2152-54
Д Побурный, Поликарп Вавсильевич 2004
Попович, Еуджен 1956
Данаил, Сергей Николаевич 2004 Постолаки, Александр 1932
Денчиков-Кристя, Лидия 2043-45 Потынга, Надежда 2152-53
Дьякону, Стелла 2026-27 Продан, Э. 2092
Е Р
Ермакова, Г. Н. 2030 Райко, Г. А. 2006
Ж Рерих, Н. К. (1932)
Рынгач, Валентин Дмитриевич 1910
Жереги, Алексей 2115
С
З
Сербин, Виктор 2155
Заворотная, Людмила 2043-47 Старцева-Сенникова, Н. В. 1913
Стасьев, Г. Я. 2037
И
Т
Ильин, И. Р. 2146
Ильин, Ростислав Сергеевич 2037 Тихман, Яков 2156
К Ф
Кайсын, С. М. 1910 Фока, Лидия 2046-47
Коган, Семён 2147-49
Кодряну, Алина 1956 Ч
Куницкий, Валентин 2150 Чебан, В. Ф. 1913
Куря, Наталия 2043, 2046-47 Чобан, М. М. 2030
Кучер, Анжела 2044-45
Ш
Л
Шарбан, Елизавета 2043
Леука, Лилия 2046-47 Шварцкопф, Елизавета Сергеевна 2059-60
М
Мицул, Нелли 2151

Index de titluri
Academia Militară a Forţelor Armate "Alexan- Analele Institutului de Economie, Finanţe şi
dru cel Bun" 1987 Statistică 1946
Academicianul Haralambie Corbu 1915 Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Acte normative în domeniul contabilităţii 2082 Moldova 1934-35, 2023
Actual problems of protection and sustainable Animale de la fermă 2007
use of the animal world diversity 2050 Animale de la zoo 2008
Al XIV-lea simpozion de numismatică 2089 Anuarul IES – 2011 "Protecţia mediului în
"Alexandru cel Bun" Military Academiy of the Republica Moldova" 2024
Armed Forces 1987 Balade 2117
Anale ştiinţifice 2053-57 Bibliografia Naţională a Modlovei 1916
Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Biologie 2040-42
Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-
Republicii Moldova 1924, 1963-64 nistrean 1938

77
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

Borosenii Noi 2189 Managementul riscurilor şi urgenţelor de


Cadrul Naţional al Calificărilor 2012-13 sănătate publică 2063
Caiet de evaluări la limba şi literatura română Masters Programs in Public and Social Servi-
2109-10 ces 2064
Caiet pentru învăţarea istoriei 2188 Matematici pentru economişti 1953
Catedra de Gimnastică 2014 Materialele colocviului ştiinţifico-practic... 2003
Coama leului pe pernă 2157 Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-
Codul civil al Republicii Moldova 1981-82 practice... 1971
Codul contravenţional al Republicii Moldova Mijloacele gimnasticii medicale folosite în
1970 profilaxia şi recuperarea sănătăţii copiilor
Codul de procedură civilă al Republicii Moldo- 2067
va 1983 National Bibliography of Moldova 1916
Colegiul Naţional de Coregrafie din Republica Paradigmele ştiinţei 1925
Moldova 2011 Participarea comunitară în regiunea post-
Community participation in post-conflict region conflict 1989
1989 Pavel Balmuş, sau Forţa inepuizabilă a unui
Conferinţa naţională ştiinţifico-practică cu intelectual 2177
participare internaţională "Transport: eco- Poieniţa copilăriei 2158
nomie, inginerie şi management" 2078 Poveşti şi snoave 2159
Conferinţa ştiinţifică "Integrare prin cercetare Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale
şi inovare" 1931, 1940, 1965, 2022 2002
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane
"Modalităţi de eficientizare a sistemului 1926
economico-financiar în scopul dezvoltării Probleme ale ştiinţelor socioumane şi moder-
economice durabile a Republicii Moldova" nizării învăţământului 1927-28, 1996
1958 Profesia de criminolog 1976
Conspecte numismatice 2087 Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale
Constantin Bobeică 1917 Universităţii de Stat de Medicină şi Farma-
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cie "Nicolae Testemiţanu" 1918
cu dizabilităţi 1967 Publicaţiile Facultăţii de Litere – patrimoniu
Culegere de teste şi situaţii de caz la Drept documentar valoros (1993-2013) 1919
procesual civil 1984 Raionul Cimişlia 2180
Culegerea rapoartelor la Conferinţa Ştiinţifică Recuperarea coordonării şi a echilibrului în
Internaţională ... 1907 activităţile psihomotrice de bază... 2072
Econometrie 1951 Regulamentul ciruculaţiei rutiere 2080-81
Educaţia pentru dezvoltare durabilă 1995 Repere ale educaţiei interculturale 1942
Esturi şi Vesturi 2172 Republic of Moldova 1960
Evaluări la limba şi literatura română 2113-14 Republica Moldova 1960
Farmacologie 2065 Romii din Republica Moldova 1941
Fundaţia Est-Europeană Moldova 1923 Saloanele Moldovei 2088
Geografia turismului 2181 Scientific Annals 2053-57
Ghicitori 2118 Scientific symposium of young researchers
Ghid de manopere practice 2068-69 1948
Inspectarea ecologică a componentelor de Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de
mediu 2025 Istorie a Moldovei 2179
Istorii de succes 1986 Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
În lumea profesiilor 2009 1929, 1947
Legende 2020 Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi
Lucrări ştiinţifice 1954, 2074-75, 2084 sportului în Republica Moldova 2095
Managementul bazinului transfrontalier Nistru Supravegherea de vecinătate 1990
... 2039 Symposia masterandum et studentium 2100
Transboundary Dniester River Basin... 2039

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Viitorul ne aparţine 1930 Республика Молдова 1960


Биология 2043-47 Русская школа. Новаторство и традиции
Гармония супружеской и сексуальной 2005
жизни 2115 Стратегия развития физической культуры и
Интерьер ресторана 2092 спорта в Республике Молдова 2096
Истории успеха 1986 Строительство & Оборудование 2086
Книга рецептов 2076 Управление бассейном трансграничного
Лицейский научно-методический вестник Днестра... 2039
2006 Участие общин в регионе пост-конфликта
Познание мира 2027 1989

Index de subiecte
Absolvenţi ai Colegiului de Coreografie din - de procedură civilă al Republicii Moldova
Republica Moldova 2011 1983
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Conflictul transnistrean, istorie 2190-91
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Contabilitate 2082-84
anale 1924, 1963-64 Control ecologic 2025
Academia Militară a Forţelor Armate "Alexan- Criminalistică, tactici 1975
dru cel Bun" din Chişinău, istorie 1987 Criminalitate 1972
Accident vascular cerebral, recuperare 2072 Criminologie 1976
Anatomia omului 2059-60 Dermatologie 2070
Animale, modelare din plastilină 2007-08 Desen 2090
Antreprenoriat 1955 Design 2091-92
Antrosindesmologie 2059 Dezbateri publice locale 1986
Arheologie 2179 Drept 1954
Artă plastică 1927 - civil 1980
- - expoziţii 2088 - internaţional privat 1966
Asigurări 1992 - procesual civil – Teste 1984
Asistenţă socială 1935 Drepturile omului, personae cu dizabilităţi
Bazinul transfrontalier Nistru, management 1967
2039 Econometrie 1951
Bibliografii naţionale 1916 Economia transporturilor 2078
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" din Economie 1928, 1946-48
Chişinău, cronici 1922 - durabilă, Republica Moldova 1958
Biofizică, teste 2049 - matematică 1953
Biofizică medicală 2052 Educaţie 1935, 1995
Biologie 2040-42, 2044-47 - fizică 1927
Biologie molecurală 2048 - - metodica predării 2004
Biotehnologii 2074 - - strategii 2095-96
Biserica ortodocă din Republica Moldova, - interculturală 1942
istorie 1938 - în familie 1993-94
Cadastru 1954 - preşcolară 2009-10
Calendare gregoriane 1914 Farmacologie 2065
Cauze penale, apărarea minorilor 1974 Filologie 1996, 2100
Cărăbuşi 2051 Filozofie, 1928, 1934-
Chimie fizică 2035 - familiei 1994
Coduri, civil al Republicii Mioldova 1981-82 - limbajului 2097
- contravenţional al Republicii Moldova 1970 - spiritului 1932
- economică 1933
79
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

Fizică 1907 Management 1912


Forogrammetrie 2032 - organizare 1913
Fundaţia Est-Europeană Moldova, rapoarte - aplicativ 1911
1923 - educaţional 1996
Geodezie cu sateliţi 2033 - în transport 2078
Geografie, continentelor şi oceanelor 2186 Marea Caspică, analiză geografică 2185
- Mării Caspice 2185 Matematică 2028-29
- turismului 1961, 2181 - metodica predării 1998-2000
- umană, teste 2183-84 Materiale de construcţie 2086
- fizică, teste 2182 Măsuri de prevenire a torturii 1971
Geologie, Siberia 2037 Mâncăruri, reţete 2076
Gimnastică medicală 2067 Medicină, indici bibliografici 1918
Grupele sanguine 2061 - internă, manopere practice 2069
Grupuri topologice 2030 - sportivă 2058
Hidrologie generală 2038 - veterinară 2075
Impozite 1956 Mediul înconjurător, protecţie 2024
Informatică, metodica predării 2001 Merceologie alimentară 1962
- economică 1908-09 Metodica predării în şcoală 2005
Ingineria transporturilor 2078 Microeconomie 1950, 1952
Inginerie 2022-23 Microsoft, Office Access 1908
Inovare, învăţământ superior 2015 - Excel 1909
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Monede 2087
anale 1946 Motivare, organizaţională 1943
Investiţii sociale în Republica Moldova 1989 - muncii 1943
Istorie 1928, 1934 - socioprofesională 1943
Învăţământ, preuniversitar 2006 Muzeologie 2179
- superior 2016-17 Numismatică 2087, 2089
- - agricol 2013 Osihopedagogie 1997
- - economic 2012 Osteologie 2060
Jurisdicţie internaţională 1968 Participare comunitară 1989
Jurnalism 1934 - cetăţănească 1986
Lectură, sondaje 1921 Pedagogie 1928
Limbi, engleză 2102-04 Pictură 2090
- franceză 2107 Predici 1939
- română 2008-2014 Pregătire militară 1988
- străine 1934, 1996 Previziune economică 1957
- - metodica predării 2003 Profesii 2009
Literatură, americană în limba engleză 2116 Profesori universitari, biografii 2014
-cehă 2157 Programare modulară 1906
- română 2109-14, 2117-18 Programe de calculator, Applet Java 1910
- română din Republica Moldova 2120-39, Proiecte de inovare, Republica Moldova 1905
214-45, Protecţie, consumatorului 1979
- - critică şi interpretare 2173-78 - personală, norme sanitare 2062
- română din Republica Moldova pentru copii Psihologie 1927, 1935
2160-68, 2170-71 Psihoterapie 2066
- română pentru copii 2159 Retorica în mass-media 2098-99
- rusă din Republica Moldova 2144-47, 2150- Romi, Republica Moldova, sondaje 1941
56 Regulamentul circulaţiei rutiere 2079-81
- universală, critică şi interpretare 2172 Sănătate publică 2063-64
- universală pentru copii 2158 Sărăcie, cauze 1991
Litiază urinară 2071 Securitate, comunitară 1990
Lumea animală, protecţie 2050 - persoanei 1985

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Semiotică 2101 Teorie, cunoaşterii 1937


Servicii sociale 2064 - economică 1952
Sociologie 1935 - economice moderne 1949
Sport, strategii 2095-96 Tortură, măsuri de prevenire 1971
Statistică 1946 Tradiţii de nuntă, Bucovina 2018
- matematică 2031 Trafic de persoane 1977-78
Stări emoţionale 1936 Transfuzie de sînge 2061
Suveranitate naţională 1969 Transport 2078
Ştiinţe, ale naturii 2022-23, 2027 Turism 1959-60
- economice 1965 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
- exacte 2023 "Nicolae Testemiţanu", anale 2053-57
- juridice 1965 Universitatea Liberă Internaţională din Moldo-
- politice 1935 va, anale 2100
- reale, metodica predării 2002 Urgenţe medicale, manopere practice 2068
- sociale 1940 Urmărire penală 1973
- umanistice 1931 Venerologie 2070
Tehnologii, chimică, procese şi aparate 2085 Viţa de vie, cultivare 2073
- geoinformaţionale 2036 Zoologie 2050
- informaţionale 1907, 1927 Zootehnie 2074
Televiziune 2077

Index geografic
Borosenii Noi, raionul Râșcani, Republica Moldova, situaţie social-politică,
istorie 2189 sondaje 1944-45
Cimişlia, raion, Siberia, paleogeografie 2037
albume 2180

Index de editori
Abeceluş 2160 2003, 2015, 2022-23, 2025, 2035, 2064,
Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al Republi- 2083, 2087, 2097, 2102, 2172, 2192, 2194-
cii Moldova 1924, 1963-64, 2190 95, 2199, 2208, 2210, 2218
Academia Militară a Forţelor Armate "Alexan- Camera Naţională a Cărţii din Moldova 1916
dru cel Bun" 1987 Continental Grup 2024, 2042
Arc 2020, 2117-18, 2140-41, 2157, 2159, Cu drag 1921, 1939
2168, 2173 Cuvîntul-ABC 1938
Artpoligraf 2033 Eco-TIRAS 2039
ASEM 1908-09, 1929, 1933, 1947-48, 1956, Epigraf 2158
1961-62, 1992, 2196, 2204, 2209, 2222 Farmec-Lux 1970, 1982-83, 2108
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Foxtrot 2198, 2219
1915, 1920 Fundaţia Soros-Moldova 1973
Bons Offices 2043-47, 2189 Grafema Libris 2131, 2135, 2138, 2171, 2177
Cadran 2034 Guguţă 2169-70
Cartdidact 2188 Gunivas 2112, 2175-76
Cartea Juridică 1974 IEFS 1946, 1991, 2211
Cartier 1944-45, 2116, 2121-22, 2125-26, Incercom 2031
2130, 2133, 2136-37, 2143 Institutul de Formare Continuă 1906, 1910
CEP USM 1931, 1934-35, 1940, 1943, 1951, Institutul de Studii Enciclopedie 1915
1953, 1957-58, 1965, 1969, 1979, 1984, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 1995
81
Cronica cărţii Nr 10-2013 ≡ Book annals Nr 10-2013

Iulian 1905, 2128, 2132 Ştiinţa 2127


Începutul vieţii 1977-78 Tehnica-UTM 1912-13, 2078, 2090-92, 2215
Lavilat-Info 1981, 2081 Tipocart Print 2134
Lexon-Prim 2014 UASM 1954, 2074-75, 2084
Lira 2018, 2021, 2139 UAŞM 2048-49, 2085, 2181
Lumina Cuvântului 2119, 2124 ULIM 1907, 1919, 2016, 2077, 2100-01, 2103,
Medicina 1918, 2053-57, 2061-62, 2064-65, 2107
2068-71 UnAŞM 2104
Metrompaş 2156 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Moldpres 1960, 2082 1925, 1955, 2038
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 2089, Universitatea de Stat din Tiraspol 2002, 2019,
2179 2030
Notograf Prim 1917, 2178 Urma ta 1923
Pontos 1914, 2093, 2111, 2142, 2166-67, USEFS 1988, 2004, 2067, 2072, 2095-96,
2185, 2191 2098-99
Print-Caro 2202-03, 2207, 2212, 2220-21, UST 2017
2226 Valinex 2205-06
Profesional Service 2174 Victoria Gomon 2086
Prometeu 2120, 2129 Полиграфист 2037, 2059-60, 2146, 2155
Prut Internaţional 1998-2000, 2007-08, 2026-
29, 2105-06

ISBN eronat
ISBN 978-9975-4326-6-5 1946
ISBN 978-9975-71-294-1 1952
ISBN 978-9975-4457-2-6 1970
ISBN 978-9975-4322-6-9 1982
ISBN 978-9975-4457-0 1983
ISBN 978-9975-80-636-7 2012
ISBN 978-9975-80-637-4 2013
ISBN 978-9975-4494-3-4 2081
ISBN 978-9975-119-00-9 2086
ISBN 9975-9569-1-2 2169

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICAARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(3460-3942)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3460. Andrieş, Serafim. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae
Dimo" la 60 de ani / Serafim Andrieş // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 49-56 : fig. – Rez. în lb
rom., engl.

3461. Balmuş, Victor. Constituirea dreptului ştiinţei şi inovării / Victor Balmuş // Legea şi
viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 16-19. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

3462. Callo, Tatiana. Problema ştiinţifică şi soluţionarea ei : [metodologia cercet. şt.] / Ta-
tiana Callo // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 58-64 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 64.

3463. Certan, Simion. Impactul motivaţiei asupra creativităţii potenţialului intelectual / Si-
mion Certan, Ion Certan // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 52-61 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60.

3464. Chircă, Roman. Stimularea procesului de inovare în Republica Moldova / Roman


Chircă // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 26-27 : fig.

3465. Cojocaru, Igor. Prezenţa în cadrul ştiinţei mondiale moderne a cercetării din Repu-
blica Moldova / Igor Cojocaru, Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 65-73 : fig.,
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72-73.

3466. Tofan, Eugenia. AŞM, gazda Simpozionului internaţional Humboldt Kolleg: [cu ge-
nericul "Societatea bazată pe cunoaştere: influenţa reciprocă şi interferenţa dintre ştiinţă şi societa-
te", AŞM, Chişinău, 13-16 sept. 2013] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 11-12 :
fot.

3467. Tofan, Eugenia. Luminoasa "Noapte a Cercetătorilor" : [pe marginea organizării ac-
ţiunii dedicate inovaţiei ştiinţei, Rep. Moldova, Chişinău, AŞM, 27 sept. 2013] / Eugenia Tofan //
Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 3-4 : fot.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3468. Ţurcan, Aurelia. Consideraţii privind evaluarea statistică a sectorului CDI prin pris-
ma proprietăţii intelectuale : [indicii activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în Moldova] / Aure-
lia Ţurcan // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 43-46 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 46 şi în subsol.

3469. Пищенко, Марина. Научная аккредитация – инструмент эффективной оценки


результатов интеллектуальной деятельности / Марина Пищенко // Intellectus. – 2013. – Nr 3. –
P. 41-47 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46.
(Vezi de asemenea Nr 3472, 3486, 3514, 3580, 3585-86, 3595, 3792)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3470. Marusic, Galina. Tehnici software de simulare dinamică a calităţii apei în sistemele
de tip "râu" / Galina Marusic // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 39-44 : fig. – Rez. în lb rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 43-44.
(Vezi de asemenea Nr 3513, 3563, 3616, 3641)

005 Conducere şi organizare. Management


005.1 Teoria şi practica organizării
(Vezi Nr 3498)
005.4 Procese în management. Dezvoltare. Globalizare
3471. Braguţa, Aurelia. 10 lucruri despre Aurelia Braguţa : [preşedinta Asoc. Naţ. a Tine-
rilor Manageri din Rep. Moldova, doctor în economie] / text de Mariana Tabuncic // Profit. – 2013. –
Nr 10. – P. 86-88 : fot.

006 Standardizare şi standarde


006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului
3472. Buzdugan, Artur. Nanotehnologiile şi nanometrologia / Atrur Buzdugan // Metrolo-
gie. – 2013. – Nr 2. – P. 6-7 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10.
(Vezi de asemenea Nr 3689)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
(Vezi Nr 3478, 3794, 3838)
02 BIBLIOTECONOMIE
3473. Bileţchi, Nicolae. Cartea, azi : (eseu) / Nicolae Bileţchi // Philologia. – 2012. – Nr
5/6. – P. 143-149. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149.
(Vezi de asemenea Nr 3936)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 3516)
070 Ziaristică. Presă
3474. Grădinaru, Diana. Oşteanul care ne-a dăruit "Oastea Moldovei" : [despre Dumitru
Amariei, comandor (în rezervă) în Armata Română, fondatorul rev.] / Diana Grădinaru // Oastea
Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 2-3 : fot.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 3529-30, 3837, 3839)

1 Filozofie. Psihologie
1/14 FILOZOFIE
3475. Boldea, Iulian. Acad. Alexandru Surdu şi fascinaţia conceptelor : [filozofice] / Iulian
Boldea // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 76-85. – Referinţe bibliogr. în note, p. 83-85.

3476. Copcea, Florian. "Ideea europeană" sub formă instituţionalizată de "Ligă spirituală
europeană" : [în opera filosofică a lui Mihai Eminescu] / Florian Copcea // Philologia. – 2012. – Nr
5/6. – P. 3-7. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7.

159.9 Psihologie
3477. Шрагина, Л. И. Психология воображения как методологическая проблема : (на
примере анализа работ В. Вундта и Т. Рибо) / Л. И. Шрагина // Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2013. – Nr 3. – P. 11-27. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26-
27 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3554, 3620-21, 3657)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3478. Anania, Bartolomeu. Varlaam, contemporanul nostru : [cărturar rom., mitropolit] /
ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania // Luminătorul. – 2013. – Nr 4. – P. 12-17 : fot. – (Aghiografie).

3479. Băieşu, Nicolae. Preotul şi omul de ştiinţă Dimitrie Balaur : (110 ani de la naştere) /
Nicolae Băieşu // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 99-101 : fot. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 101.

3480. Goreanu, Veniamin. Ignorarea darului sfânt al vieţii / Veniamin Goreanu // Lumină-
torul. – 2013. – Nr 4. – P. 50-59. – Referinţe bibliogr. în note : p. 58-59. – (Teologie şi bioetică).

3481. Morariu, Iuliu-Marius. Sfântul Atanasie Todoran – un ardelean pripăşit pe plaiuri


moldave Iuliu-Marius Morariu // Luminătorul. – 2013. – Nr 4. – P. 18-21 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note : p. 20-21.

3482. O pagină din istoria parohiei ortodoxe române "Sf. Ap. Petru şi Pavel" din Chi-
şinău // Luminătorul. – 2013. – Nr 4. – P. 22-34 : fot.

3483. Preda, Radu. Căderea comunismului sau, Reîntâlnirea Ortodoxiei cu modernitatea


netotalitară : [studiu de teologie socială] / Radu Preda // Luminătorul. – 2013. – Nr 4. – P. 60-64. –
Referinţe bibliogr. : p. 63-64. – Contin. Începutul. : Nr 3, 2013.

3484. Selejan, Ioan. Ortodoxie şi identitate românească : [interviu cu ÎPS Părinte Arhie-
piscop I. Selejean al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, România] / interviu realizat de Mircea Toma
// Luminătorul. – 2013. – Nr 4. – P. 3-11 : fot.
85
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3485. Teodoreanu, Elena. Părintele Dimitrie cel necunoscut. Destinul unui preot basara-
bean : [Dimitrie Balaur] / Elena Teodoreanu // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 101-106.
(Vezi de asemenea Nr 3759, 3761, 3765, 3779)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen. Rolul sexsului. Gen. Persoane din punct de vedere interdisciplinar
3486. Şişcan, Nadejda. Aspecte ale genderului în educaţie, activitatea ştiinţifică şi antre-
prenorială = Gender Aspects Concerning Training, Research Activity and Antrepreneurship : [eco-
nomie generală] / Nadejda Şişcan, Elena Cara // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 78-85 : fig., tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
(Vezi Nr 3468)
314 Demografie. Studiul populaţiei
3487. Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice / Gheorghe Paladi, Olga
Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie [et al.] // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 57-66 : fig. – Rez. în
lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66.

316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
3488. Ciobanu, Elena. Copilul care nu trebuie nimănui – aspecte psihosociale / Elena
Ciobanu, Oleg Pantea // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 3. – P. 55-
62 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61-62.

3489. Şleahtiţchi, Mihai. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional:


schemele cognitive de bază / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.
– 2013. – Nr 3. – P. 1-10 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 şi în subsol.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


(Vezi Nr 3827, 3838)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3490. Голя, Анатолий. Национальная идея. Где она? : [о модернизации страны и
попытки построить европейские ценности у себя : ст. политолога] / Анатолий Голя // Profit. –
2013. – Nr 10. – P. 3-8 : fot.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3491. Лянкэ, Юрие. РМ нужна поддержка МВФ: [по прогр. финансирования текущих
приоритетов страны : интервью с премьер-министром Респ. Молдова Ю. Лянкэ] / записал
реп. журн. // Profit. – 2013. – Nr 10. – P. 30-33 : fig., fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 3501, 3630)
324 Alegeri
3492. Bolun, Ion. Despre complementarea metodelor Jefferson, Adams, Webster şi Hun-
tington-Hill = About Complementation of Jefferson, Adams, Webster and Huntington-Hill Methods :
[în sistemele electorale] / Ion Bolun // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 118-126 – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 126.
(Vezi de asemenea Nr 3534)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3493. Nunziata, Enrico. Enrico Nunziata: "Cred că este vorba despre respect atunci când
mergând într-o ţară nouă, să-i înţelegi obiceiurile prin intermediul limbii care se vorbeşte" : [interviu
cu Excelenţa Sa Ambasadorul Italiei în Rep. Moldova] / text de Angela Braşoveanu ; imagini de
Roman Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 26-36 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3490, 3511, 3521, 3576-77, 3838)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3494. Цырдя, Богдан. Забег на месте в ЕС: [о шансах интеграции Респ. Молдова :
интервью с экспертом и политологом Б. Цырдя] / записал реп. журн. // Profit. – 2013. – Nr 10.
– P. 34-35 : fot.
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
(Vezi Nr 3528)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
3495. Bazilevich, Victor. Synergetic Paradigm of the Corporate Structures Theory / Victor
Bazilevich, Yuriy Umantsiv // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 111-117 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.
– Referinţe bibliogr. : p. 117.

3496. Feuraş, Eugenia. Particularităţile manifestării economiei cunoaşterii la nivel microe-


conomic = Peculiarities of Knowledge Economy at the Microeconomic Level / Eugenia Feuraş //
Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 59-70 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70.

3497. Gârlă, Eugeniu. Metodologia competitivităţii sustenabile : [studiu] / Eugeniu Gârlă,


Awad Galam Sami // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 104-110. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 110.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3498. Bîrcă, Alic. Brandul de angajator – element important pentru asigurarea eficienţei
recrutării personalului = Employer Brand – Important Element for Ensuring Effective Staff
Recruitment / Alic Bîrcă // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 53-58 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58.
87
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3499. Cauşan, Corina. Angajarea tinerilor din mediul rural în câmpul muncii: probleme,
soluţii = Youth Employment in Rural Areas : Problems and Solution / Corina Cauşan // Economica.
– 2013. – Nr 3. – P. 71-77 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 77.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locu-


inţe
(Vezi Nr 3504, 3738)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
(Vezi Nr 3471, 3486, 3511, 3513, 3613)
336 Finanţe
3500. Belostecinic, Gr. Stabilitatea financiară şi competitivitatea – factori de creştere
economică durabilă în perioada postcriză = Financial Stability and Competiveness – Factors of
Sustainable Economic Growth During the Post-Crisis Period / Gr. Belostecinic // Economica. –
2013. – Nr 3. – P. 7-18 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 18.

3501. Гума, Валерий. Страсти по BEM: [Banca de Economii a Moldovei : интервью с


секретарем постоян. Парламент. комисии по экономике, бюджету и финансам В. Гума] /
записал Игорь Любек // Profit. – 2013. – Nr 10. – P. 24-25 : fot.

3502. Дрэгуцану, Дорин. Будущее ВЕМ: [Băncii de Economii a Moldovei : интервью с


президентом НБМ Д. Дрэгуцану] / записал реп. Агенства "ИНФОТАГ" // Profit. – 2013. – Nr 10.
– P. 20-23 : fig., fot., tab. – (О банках подробно).

3503. Календарь налогоплательщика на ноябрь 2013 года // Contabilitate şi audit .


– 2013. – Nr 10. – P. 47-48 : tab.

3504. Кауш, Лилия. Нужно ли платить налог при продаже гражданином имущества в
убыток? / Лилия Кауш // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 10. – P. 9-11 : tab. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol.

3505. Мороз, Светлана. Еще раз о бонусах, или Как поощрить покупателей и
соблюсти закон : [о налогообложения бонусов] / Светлана Мороз // Contabilitate şi audit . –
2013. – Nr 10. – P. 15-17 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3506. Цуркан, Виктор. Ликвидность актива : [интервью с председателем адм. совета


ВС Vicoriabank S.A. В. Цуркан] / записал Александр Танас // Profit. – 2013. – Nr 10. – P. 36-38 :
fot.

3507. Чиреш, Елена. Ответственность без обязательства? : [о выписки налоговой


накладной при оказании междунар. транспортных услуг] / Елена Чиреш // Contabilitate şi
audit. – 2013. – Nr 10. – P. 12-14 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3491, 3564, 3619)

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 3500)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
3508. Prohniţchi, Valeriu. Accesul la informaţii – pertinent pentru o consiliere relevantă :
[atragerea investiţiilor străini : interviu economic cu V. Prohniţchi, director executiv al Centrului
Analitic Independent "Expert-Grup"] / consemnare de Mariana Tabuncic ; fot. de Igor Moşneaga //
Profit. – 2013. – Nr 10. – P. 70-72.
(Vezi de asemenea Nr 3494)

338.48 Turism. Economia turismului


(Vezi Nr 3749)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3509. Daniliuc, Aliona. O modalitate de cuantificare a competitivităţii produselor finale :
[calitatea mărfurilor] / Aliona Daniliuc, Silvestru Maximilian, Corina Gribincea // Intellectus. – 2013.
– Nr 3. – P. 93-99 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99.
(Vezi de asemenea Nr 3505)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3510. Gribincea, Lilia. Prescripţia în materia de vânzare internaţională de mărfuri conform
Convenţiei de la New York din 14 iunie 1974 / Lilia Gribincea // Revista Naţională de Drept. – 2013.
– Nr 8. – P. 28-35. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35.

3511. Pripa, Eleonora. Steaua Italiei : [interviu cu reprezentanta Camerei de Comerţ Italo-
Moldoveneşti, consul onorific, destinsă cu titlul de Cavaler al Ordinului "Steaua Italiei"] / text de
Angela Braşoveanu ; imagini de Roman Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 38-
56 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3507, 3712)

339.7 Finanţe internaţionale


(Vezi Nr 3491)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mon-


dială
3512. Danilciuc, Aliona. Cooperarea economică internaţională în cadrul ţărilor emergente
= International Economic Cooperation in Emerging Countries / Aliona Danilciuc, Alexandru
Gribincea // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 45-52 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3513. Pisaniuc, Maia. Managementul digital ca factor esenţial în integrarea companiilor în


lanţurile valorice globale = Digital Management as Essential Factor for the Companies’ Integration
in Global Value Chains / Maia Pisaniuc // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 96-103 – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103.

3514. Левитская, Алла. Трансфер технологий как основной источник регионального


роста : [исслед. процесса межстранового диффузии инноваций] / Алла Левитская //
Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 51-57 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3495, 3497)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3515. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra valorii legislaţiei şi calităţii legii / Gheorghe
Costachi, Emil Gagiu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 7-11. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 11.

3516. Galben, Carolina. Incursiuni evolutiv istorice privind implicarea societăţii civile în
procesul decizional / Carolina Galben // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. – P. 72-77 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77.

3517. Голубовский, В. Гуманистический аспект права в демократическом обществе


/ В. Голубовский // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 32-33. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 33.
(Vezi de asemenea Nr 3553, 3561, 3590)

341 Drept internaţional


3518. Buza, Nicolae. Infracţiunile de război împotriva persoanelor, săvârşite în cadrul con-
flictelor armate internaţionale şi interne / Nicolae Buza // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 26-
33. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33.

3519. Caţaveică, Eugeniu. Particularităţile reparării prejudiciului moral prin prisma juris-
prudenţei Curţii Europene a Dreptului Omului / Eugeniu Caţaveică // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 8. – P. 62-65. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65.

3520. Mătăşel, Adrian. Dimensiunea non-militară a principiului neamestecului în treburile


interne ale altor state / Adrian Mătăşel // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 59-62. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62.

3521. Mătăşel, Alina. Sistemul OSCE de prevenirea a conflictelor : mecanismele, regulile


şi procedurile dimensiunii umane / Alina Mătăşel // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. – P.
78-81. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81.

3522. Panic, Mihai. Mihai Panic: Nu ONU are nevoie de noi, ci noi avem nevoie de ONU :
[interviu cu locotenent-colonelul, observator militar ONU în Coasta de Fildeş] / interviu realizat de
Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 14-15 : fot.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3523. Овчаренко, Е. Конституционно-правовые аспекты ответственности судей в


странах ЕС и СНГ / Е. Овчаренко // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 19-22. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22.

3524. Овчаренко, Е. Международные стандарты привлечения судей к юридической


ответственности / Е. Овчаренко // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 34-37. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37.
(Vezi de asemenea Nr 3525, 3535, 3560, 3576-77)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3525. Aramă, Elena. Tratatul de la Lisabona din perspectiva dreptului constituţional / Ele-
na Aramă, Maria Popescu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 10. – P. 5-8. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 8.

3526. Arseni, Alexandru. Poziţia puterii executive în cadrul sistemului separării puterilor /
Alexandru Arseni // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 10. – P. 16-20 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 20.

3527. Arseni, Alexandru. Sistemul instituţional al puterii de stat : concept şi forme institu-
ţionalizate / Alexandru Arseni // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 9-16 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16. – Va urma.

3528. Arseni, Alexandru. Structura politico-juridică a parlamentului şi rolul ei în organiza-


rea activităţii organelor etative / Alexandru Arseni // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. –
P. 15-23 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23.

3529. Cârnaţ, Marina. Fundamente juridice internaţionale privind principiul transparenţei /


Marina Cârnaţ, Galina Chiveri // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. – P. 53-56. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56.

3530. Cârnaţ, Teodor. Reglementări juridice comunitare cu privire la principiul transparen-


ţei / Teodor Cârnaţ, Galina Chiveri // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. – P. 24-27 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

3531. Cimpoeşu, Dorin. Criza constituţională din Republica Moldova / Dorin Cimpoeşu //
Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 212-218 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 218.

3532. Costachi, Gheorghe. Aplicarea uniformă a legislaţiei de către instanţe – cerinţă in-
dispensabilă asigurării legităţii în cadrul statului / Gheorghe Costachi, Petru Railean // Revista
Naţională de Drept. – 2013. – Nr 10. – P. 32-39. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 38-39.

3533. Iacub, Irina. Dezbaterea publică în cadrul procesului legislativ : [studiu] / Irina Iacub,
Emil Gagiu // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 55-58. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr.
: p. 58.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3534. Racu, Andrei. Drepturile electorale ale cetăţenilor României realizate prin interme-
diul sistemului electoral utilizat în cadrul alegerilor parlamentare / Andrei Racu // Revista Naţională
de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 63-68. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 68.

3535. Slusarenco, Svetlana. Aspecte conceptuale privind definirea garanţiilor de protecţie


a drepturilor omului / Svetlana Slusarenco // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 20-23. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23.

3536. Костаки, Г. Демократическая гражданственность и Республика Молдова / Г.


Костаки, А. Боршевский // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 9. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 7.

3537. Халилова, Л. К вопросу о защите прав женщин и борьбе с насилием и право-


нарушениями в отношении их / Л. Халилова // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 25-27. –
Rez. în lb. engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 3501, 3568, 3589, 3596, 3602)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
(Vezi Nr 3549)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3538. Bejan, Octavian. Prognoza criminologică privind noi forme de escrocherie în Repu-
blica Moldova şi unele recomandări practice / Octavian Bejan // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 9. – P.
4-7 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 7.

3539. Brînză, Sergiu. Articolul 2011 "Violenţa în familie" din Codul Penal suferă de grave
carenţe tehno-legislative : Partea 2 / Sergiu Brînză, Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 8. – P. 10-14 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14. – Art. 1 : Nr 7,
2013.

3540. Brînză, Sergiu. Obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 185¹ al Codului penal / Ser-
giu Brînză // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 36-42 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.

3541. Brînză, Sergiu. Răspunderea penală pentru omorul săvârşit cu deosebită cruzime,
precum şi din motive sadice (lit. j) alin. (2) art. 145 CP RM) : Partea 1,2 / Sergiu Brînză // Revista
Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 2-8 : fot. ; Nr 10. – P. 9-15 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 8.

3542. Buguţa, Elena. Noţiunea şi semnificaţia documentelor – mijloace materiale de pro-


bă în procesul penal / Elena Buguţa // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 9. – P. 8-10. – Rez. în lb. rom.,
fr. – Referinţe bibliogr. : p. 10.

3543. Buguţa, Elena. Procedura încheierii acordului de împăcare – condiţie de înlăturare


a răspunderii penale / Elena Buguţa // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. – P. 66-71. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3544. Cojanu, Gianina. Acte de diversiune săvârşite prin incendieri în legea penală a Re-
publicii Moldova şi cea a României / Gianina Cojanu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8.
– P. 48-52 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52.

3545. Popescu, Dorin. Coraportul dintre circumstanţele atenuante şi circumstanţele spe-


ciale – semne calitative şi semne privilegiate ale componenţei de infracţiune / Dorin Popescu //
Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 10. – P. 54-59 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 59.

3546. Popov, Ruslan. Persoana cu funcţie de demnitate publică în calitate de subiect


special al infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea specială a Codului penal : Partea 2 / Ruslan
Popov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 53-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. în note, p. 58. – Art. 1 : Nr 7, 2013.

3547. Popov, Ruslan. Subiecţii speciali ai infracţiunilor prevăzute în cap. XV din partea
specială a Codului penal (alţii decât persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică).
Partea 1 / Ruslan Popov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 10. – P. 81-85. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 85. – Va urma.

3548. Stati, Vitalie. Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art. 185¹ şi 185² din Codul penal
de faptele adiacente / Vitalie Stati // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 13-20 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3549. Stati, Vitalie. Poziţia privind Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie a Republicii
Moldova "Cu privire la aplicarea semnului calitativ al art. 188 alin.(1) CP – tâlhăria însoţită de vio-
lenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate" Nr 51 din 20.06.2013 // Revista
Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. – P. 2-9 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9.

3550. Timofei, Corina. Obiectul material sau imaterial şi victima în cazul infracţiunilor pre-
văzute la art. 326 CP RM / Corina Timofei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. – P. 82-88.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88.

3551. Ариков, Георгий. Уголовно-правовая характеристика коммерческой тайны как


разновидности частноправовой тайны-объекта / Георгий Ариков // Revista Naţională de Drept.
– 2013. – Nr 10. – P. 65-69 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69.

3552. Ариков, Георгий. Уголовно-правовая характеристика личной и семейной


тайны / Георгий Ариков // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. – P. 41-47 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46-47.

3553. Ариков, Георгий. Уголовно-правовые аспекты обеспечения


неприкосновенности частной жизни посредством врачебной тайны / Георгий Ариков // Revista
Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 39-48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 48.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3554. Воят, Л. Психологическая характеристика и стрессогенные факторы состава


преступления в условиях необходимой обороны / Л. Воят // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 9. – P.
50-53. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53.

3555. Жданова, И. Уголовно-правовые последствия совершения деяния под воздей-


ствием физического или психического принуждения / И. Жданова // Закон и жизнь. – 2013. –
Nr 10. – P. 22-25. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

3556. Забродская, Т. Криминологическая характеристика лиц, совершающих реци-


дивные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков / Т. Забродская // Legea şi
viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 53-55. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55.

3557. Касумова, А. Право на жалобу как гарантия защиты нарушенных прав и за-
конных интересов: сравнительная характеристика уголовного процессуального законода-
тельства Украины и Республики Молдова / А. Касумова // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 9. – P.
44-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47.

3558. Максимова, Л. Теоретические аспекты структуры уголовного процесса / Л.


Максимова // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 9. – P. 23-25. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 25.

3559. Назарук, О. Правовая природа деятельности прокурора в уголовном произ-


водстве по обеспечению возмещения вреда, причиненного уголовным правонарушением / О.
Назарук // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 9. – P. 42-45. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 45.

3560. Орлеан, А. Способы совершения преступлений, связанных с эксплуатацией


человека / А. Орлеан // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 12-15. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 15.

3561. Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база


совершенствования тестов диагностики вменяемости и поведения во время соверше-
ния анти-социальных деяний. II. Концепция и тесты диагностики психического здоро-
вья обвиняемого в анти-социальных актах и пути их совершенствования : (Лекция на
симпоз. Санокреатология, формирование и поддержание психического здоровья" на IX-ом
Междунар. Междисциплинарном конгр. Нейронаука для медицины и психологии") / Фурдуй
Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 19-35 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 35.

3562. Тымчишин, Д. Использование научно-технических средств при получении об-


разцов для экспертизы у подозреваемого в совершении убийства / Д. Тымчишин // Закон и
жизнь. – 2013. – Nr 9. – P. 34-37. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37.

3563. Хахановский, В. Компьютерная информация как особенные фактические дан-


ные в уголовном процессе / В. Хахановский // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 50-51. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3564. Шершнева, В. Документы по делам об уклонении от уплаты налогов, сборов,


других обязательных платежей / В. Шершнева // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 34-37. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37.
(Vezi de asemenea Nr 3537, 3587, 3592, 3605, 3618)

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


(Vezi Nr 3611)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 3551)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


3565. Mocanu, Elena. Înstrăinarea imobilelor în proces de construcţie / Elena Mocanu //
Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8. – P. 36-40 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 40.

3566. Mocanu, Elena. Proprietatea forţată şi perpetuă. Trecutul. Prezentul. Viitorul / Elena
Mocanu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 34-38. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 38.

3567. Бабенко, М. Момент возникновения права собственности на новосозданные


объекты недвижимого имущества / М. Бабенко // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 9. – P. 56-59. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59.
(Vezi de asemenea Nr 3570-71)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


3568. Mihalache, Iurie. Negocierea şi încheierea contractului de parteneriat public-privat /
Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 21-26 : fot. – Rez. în lb. rom., fr.
– Referinţe bibliogr. : p. 26.

3569. Rotaru-Maslo, Liliana. Caracterele şi clasificarea contractului de transport rutier.


Primele reglementări în domeniu / Liliana Rotaru-Maslo // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 7-
15. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15.

3570. Сандул, Олеся. О природе спора о вещности и обязательственности


правоотношений залога недвижимого имущества (ипотеки) / Олеся Сандул // Revista Naţiona-
lă de Drept. – 2013. – Nr 8. – P. 57-61. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61.
(Vezi de asemenea Nr 3551)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


3571. Pisarenco, Olga. Dovada apartenenţei bunurilor soţilor : Partea 2 / Olga Pisarenco
// Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 49-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 52. – Art. 1 : Nr 6, 2013.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3572. Сосна, Б. Правовое регулирование порядка оформления права на наследство


/ Б. Сосна, Л. Митиогло // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 9. – P. 8-11. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 11.

3573. Журило, Сергей. К вопросу об обеспечении имущественных прав усыновлен-


ных детей / Сергей Журило // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 9. – P. 75-78. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 78.
(Vezi de asemenea Nr 3540, 3552-53)

347.7 Drept comercial


3574. Ariciu, Mihaela. Transmiterea drepturilor asupra desenelor sau modelelor / Mihaela
Ariciu // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 30-35 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 35.

3575. Bolocan, Lilia. Lilia Bolocan: Inventivitatea aduce evoluţie : [interviu cu directorul
general al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din Rep. Moldova] / text: Vale-
ria Stoianov // VIP magazin. – 2013. – Nr 10. – P. 80-81 : fot.

3576. Ghiriţa, Sofia. Politica UE privind dreptul de autor şi drepturile conexe / Sofia
Ghiriţa // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 7-13 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
12.

3577. Guşan, Ala. Evoluţii recente în cadrul sistemului PCT : (Patent Cooperation Treaty)
/ Ala Guşan // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 14-20 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 19.

3578. Iustin, Viorel. Secretul comercial – obiect al proprietăţii industriale / Viorel Iustin //
Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 27-31 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31.

3579. Leah, Tamara. Proprietatea intelectuală – instrument de promovare a cercetării în


agricultura Moldovei : [în pedologie] / Tamara Leah // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 47-50 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50.

3580. Mogol, Natalia. Unele aspecte privind asigurarea drepturilor de proprietate intelec-
tuală în Republica Moldova / Natalia Mogol // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 21-26 : fig., fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26.

3581. Nagacevschi, Viorica. Unele probleme privind evaluarea dreptului de autor în con-
diţii de maximă necesitate, raportate la valoarea de piaţă / Viorica Nagacevschi // Intellectus. –
2013. – Nr 3. – P. 21-23 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.

3582. Osmochescu, Nicolae. Regimul juridic al Zonei Economice Exclusive. Reglemen-


tări naţionale. Studiu comparat : [privind dreptul mării] / Nicolae Osmochescu, Daniela Popescu //
Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 10. – P. 21-25. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note : p. 25.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3583. Răilean, Liliana. Oportunităţi şi riscuri în cazurile de înregistrare sau neînregistrare


a mărcii / Liliana Răilean // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 24-26 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 26.

3584. Ţîganaş, Ion. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală şi rolul observatorului


naţional în combaterea acestui fenomen / Ion Ţîganaş // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 6-12 : fig,
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 şi în notele de subsol.

3585. Vermeiuc, Lilia. Protecţia operelor ştiinţifice în Republica Moldova. Necesităţi pen-
tru mediul academic / Lilia Vermeniuc // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 32-35 : fig., fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35.

3586. Левитская, Алла. Роль интеллектуального капитала в инновационном


развитии региона / Алла Левитская, Е. И. Бабенко // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 36-40 : fot.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

3587. Мазина, Елена. О соотношении контрафакции и пиратства в авторском праве


Украины / Елена Мазина // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 40-42. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 42.
(Vezi de asemenea Nr 3461, 3463, 3468-69, 3539, 3548, 3648, 3772, 3816)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3588. Corj, Mihai. Republicarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, indis-
cutabil, este oportună şi necesară, însă ea trebuie să mai fie şi una legală / Mihai Corj // Revista
Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 27-33 : fot. ; Nr 10. – P. 40-46 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 33.

3589. Cuzneţov, Alexandru. Conceptul formelor de realizare a hotărârilor judecătoreşti –


ca o modalitate de realizare a dreptului într-un stat de drept / Alexandru Cuzneţov, Maria Cozma //
Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 9. – P. 17-20. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 20.

3590. Cuzneţov, Alexandru. Realizarea hotărârilor judecătoreşti ca o formă specială a


aplicării dreptului / Alexandru Cuzneţov, Maria Cozma // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr
10. – P. 47-49. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 49.

3591. Сосна, А. О некоторых проблемах совершенствования порядка исполнения


судебных решений и других исполнительных документов / А. Сосна, У. Кертуш // Закон и
жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 8-11. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11.

3592. Щерба, В. История суда присяжных в скандинавских странах / В. Щерба // Le-


gea şi viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 50-52. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 52.
(Vezi de asemenea Nr 3524, 3566)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
97
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3593. Босый, Д. О некоторых проблемах увольнения за нарушение трудовой дисци-


плины по пунктам g), h), i), и j) части (I) ст. 86 ТК РМ / Д. Босый // Закон и жизнь. – 2013. – Nr
9. – P.11-15. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15.

3594. Мурса, Любовь. Трудовые книжки: оформляем правильно / Любовь Мурса //


Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 10. – P. 40-45 : tab.

3595. Сосна, Б. О некоторых проблемах прекращения индивидуальных трудовых до-


говоров с педагогическими работниками и работниками организаций в области науки и инно-
ваций / Б. Сосна, М. Нистров // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 4-8. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3498-99)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


(Vezi Nr 3504, 3565-66)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3596. Costachi, Gheorghe. Autoritatea primarului în sistemul administraţiei publice locale
/ Gheorghe Costachi, Vitalie Mazur // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 10. – P. 4-7. – Rez. în lb. rom., fr.
– Referinţe bibliogr. : p. 7.

3597. Marinuţa, Vitalie. Vitalie Marinuţa: "Misiunea de menţinere a păcii în raioanele de


est ale Republicii Moldova este epuizată" : [interviu cu Ministrul Apărării] / interlocutor: Ion Petrescu
// Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 4-5 : fot.

3598. Mazur, Vitalie. Primarul şi consiliul local – autorităţi ale administraţiei publice locale
/ Vitalie Mazur // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 10. – P. 52-55. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 55.

3599. Primarii Moldovei : [Elena Lambos din satul Cioara, raionul Hânceşti ; Silvia Ţurca-
nu, din satul Chişcăreni, raionul Sângerei : din cartea în curs de apariţie] // Moldoveanca. – 2013. –
Nr 9/10. – P. 16-17 : fot.

3600. Prisăcaru, Ion. 100 de zile ale lui Ion Prisăcaru : "Am întrebat doar care e nivelul
meu de libertate şi s-a spus că e total. Deocamdată, am libertate totală" : [interviu cu şeful Inspec-
toratului Fiscal Principal de Stat al Rep. Moldova] / text de Rodica Ciorănică // VIP magazin. –
2013. – Nr 10. – P. 26-31 : fot.

3601. Roşca, Nicolae. Palma regală : [decorarea primarului de Chişinău Dorin Chirtoacă
cu ordinul "Coroana României" : editorial] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – 6-7 : fot.

3602. Бучинская, А. Полномочия исполнительных органов местного самоуправле-


ния Польши и Украины: сравнительный анализ / А. Бучинская // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 9.
– P. 54-57. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3603. Котенко, Т. Виды основ местного самоуправления как условие его функциони-
рования / Т. Котенко // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 9. – P. 71-74. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 74.
(Vezi de asemenea Nr 3526-28, 3546, 3556, 3772)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3604. Andronachi, Natalia. Două roluri majore pe scena vieţii. Caporalul Vadim Tomşa îşi
împarte pasiunea între armată şi familie : [despre mecanicul superior la staţia radio R151, coman-
dant de grupă în Regimentul Rachete Antiaeriene] / text de Natalia Andronachi // Oastea Moldovei.
– 2013. – Nr 9. – P. 16-17 : fot.

3605. Briceag, Iurie. Iurie Briceag: "Corupţia poate discredita autoritatea militarului în so-
cietate" : [interviu cu şeful Direcţiei Inspecţie Generală (DIG)] / consemnare: Ion Vulpe // Oastea
Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 6-7 : fot.

3606. Cojocaru, Vasile. "Reuşita începe când ştii ce doreşti" : [dialog cu V. Cojocaru, pri-
mul student militar din Moldova în Turcia] / consemnare de Natalia Andronachi // Oastea Moldovei.
– 2013. – Nr 10. – P. 21 : fot.

3607. Gîrneţ, Iurie. Iurie Gîrneţ: "În spatele fiecărui om, se află un dascăl" : [interviu cu
prorectorul Acad. Militare a Forţelor Armate] / interlocutor: Natalia Andronachi // Oastea Moldovei.
– 2013. – Nr 10. – P. 8-9 : fot.

3608. Nistrean, Snejana. Un "comisar" revenit la "baştina" profesiei : [interviu cu S. Nis-


trean, comandant al Centrului militar teritorial Cahul] / interviu realizat de Natalia Andronachi //
Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 12-13 : fot.

3609. Radvan, Inga. Pasul cadenţat la "Evelpidon" : [despre militarul mold. Oleg Pînzari,
student al Acad. Forţelor Terestre din Grecia] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 10. –
P. 10-11 : fot.

3610. Rusu, Valeriu. Ministerul Apărării a aprobat o nouă viziune în procesul de reformare
a instituţiei militare : [privind modernizarea sistemului naţ. de apărare] / Valeriu Rusu // Oastea
Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 4-5 : fot.

3611. Sereda, Radu. Radu Serega: "Codul militar va permite perfecţionarea şi sistemati-
zarea cadrului juridic în domeniul organizării sistemului naţional de apărare" : [interviu cu şeful
Direcţiei Juridice] / consemnare de cor. rev. // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 6-7 : fot.

3612. Vosimeric, Dmitrii. Istoria unui ranger : [despre locotenentul major Radion Gultur
din Batalionul cu destinaţie Specială "Fulger", participant la cursul de rangeri din SUA] / Dmitrii
Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 18-20 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3518, 3522, 3757, 3797, 3828)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
99
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

(Vezi Nr 3483, 3620)


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
(Vezi Nr 3505)
368 Asigurări
3613. Dolghi, Igor. Problemele asigurărilor riscurilor în afaceri şi direcţiile principale de
dezvoltare a pieţei de asigurări din Republica Moldova = Issues Related to Business Risks
Insurances in the Republic of Moldova and the Main Development Directions / Igor Dolghi // Eco-
nomica. – 2013. – Nr 3. – P. 19-27 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 27.

3614. Басова, Ирина. Рейтинг страховых компаний : (по итогам первого полугодия
2013 г.) / Ирина Басова // Profit. – 2013. – Nr 10. – P. 40-43 : fot., tab.

3615. Сорочан, Клара. Новое в представлении электронной отчетности в НКСС :


[Нац. Касса соц. страхования] / Клара Сорочан // Contabilitate şi audit . – 2013. – Nr 10. – P. 34-
35 : fot.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3616. Belous, Natalia. Eficientizarea procesului educaţional în baza tehnologiilor multi-
media = Education Efficientisation Based on Multimedia Technologies / Natalia Belous // Economi-
ca. – 2013. – Nr 3. – P. 91-95 – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 95.

3617. Cepraga, Lucia. Influenţe motivaţionale în procesul de învăţare = Motivational


Influences in the Learning Process / Lucia Cepraga, Natalia Belous // Economica. – 2013. – Nr 3. –
P. 86-90 – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90.

3618. Racu, Igor. Violenţa şcolară – posibilităţi de diminuare / Igor Racu // Psihologie. Pe-
dagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 3. – P. 63-68 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 68.

3619. Ulian, Galina. Efecte social-economice ale investiţiilor în educaţie = Socioeconomic


Effects of Investments in Education / Galina Ulian // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 28-35 : fig.,
tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35.

3620. Ткач, Елена Дмитриевна. Феномен государственно-общественного управле-


ния детским домом, как условие эффективной социализации детей-сирот / Елена Дмитриев-
на Ткач // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 3. – P. 37-45. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45.

3621. Томилина, Л. Л. Некоторые подходы формирования этноценностных ориента-


ций у воспитанников детских домов в условиях дополнительного образования / Psihologie.
Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 3. – P. 46-54 : diagr. – Rez. în lb. engl.. rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 54.
(Vezi de asemenea Nr 3486, 3488, 3496, 3595, 3942)

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3622. Balmuş, Dorina. Dimensiuni ale ontopoeticii eminesciene : [studierea creaţiei lui
Mihai Eminescu : pentru elevi] / Dorina Balmuş // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 107-115. –
Referinţe bibliogr. : p. 115.

3623. Bâlici, Veronica. Valori educaţionale în opera didactică a lui Spiridon Vangheli :
[educaţia literar-artistică : pentru elevi] / Veronica Bâlici // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 150-
155. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 155.

3624. Şchiopu, Constantin. Interpretarea textului literar prin tehnica generării de alterna-
tive : [studierea lit. rom. : pentru elevi şi profesori] / Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2013. –
Nr 1/4. – P. 86-92 : fot. – (Pro didactica).

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3625. Drăguţ, Doina. Postmodernismul, o reluare didactică : [semnificaţiile termenului în
lit. rom. : pentru profesori] / Doina Drăguţ // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 99-106 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 105-106. – (Pro didactica).

3626. Trofaila, L. Aptitudinile pedagogice – componentă a măiestriei profesionale la viitorii


pedagogi / L. Trofaila // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 3. – P. 28-
36 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36.
(Vezi de asemenea Nr 3624, 3834)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3627. Botnari, Valentina. Continuitatea în formarea competenţelor lingvistice la copiii de
vârsta preşcolară mare şi şcolară mică / Valentina Botnari, Valentina Mîsliţchi // Intellectus. – 2013.
– Nr 2. – P. 74-79 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78-79.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3628. Rotaru, Tatiana. Concursul Naţional "Teza de doctorat de excelenţă a anului 2012 "
/ Tatiana Rotaru // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 48-51 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 3607, 3652, 3794, 3830)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3629. Cocieru, Mariana. Etnologul Efim Junghietu şi rolul pregnant al expresiilor paremio-
logice în proza basarabeană / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 10. – P. 8-10 :
fot. – Referinţe bibliogr. : p. 10.

3630. Rusu-Haraba, Anastasia. Văzându-i, ploaia şi-a oprit stropii... : [pe marginea mani-
festării "Parada portului popular" din cadrul sărbătorii Zilei Independenţei Rep. Moldova, Chişinău,
27. 08. 2013] / Anastasia Rusu-Haraba ; fot.: Mihai Vengher // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 8-
11 : fot. – (Tradiţie şi istorie).

101
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

398 Folclor
(Vezi Nr 3788, 3916)

398(=135.1) Folclor românesc


(Vezi Nr 3479, 3485, 3846, 3851, 3918)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3631. Manolachi, Constantin. Din istoria protecţiei naturii în Basarabia / Constantin
Manolachi, Mihai Ursu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 168-178 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 177-178.
(Vezi de asemenea Nr 3470)
51 MATEMATICĂ
517 Analiză
3632. Ciobanu, Mitrofan. 130 de ani de zbucium pentru soluţionarea problemei lui Poin-
caré despre centru şi focar : [cercet. francez Henri Poincaré, Doctor Honoris Causa al Univ.
Kolosvar (Cluj, România)] / Mitrofan Ciobanu, Tatiana Rotaru // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 13-
21 : fig. – Rez. în lb engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20-21.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie
3633. Cantea, V. Evaluarea acurateţei hărţii FAO "Acoperirea/utilizarea teritoriului Repu-
blicii Moldova" după metoda fuzzy / V. Cantea // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe-
le vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 155-164 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 164.

53 FIZICĂ
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
(Vezi Nr 3688)
537 Electricitate. Magnetism
(Vezi Nr 3690-91, 3694-97)

539 Structura fizică a materiei


539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară
3634. Palistrant, Maria. Academicianul Vsevolod Moscalenco şi supremaţia în timp a cer-
cetărilor sale : [85 de ani de la naşterea fizicianului] / Maria Palistrant // Akademos. – 2013. – Nr 3.
– P. 22-25 : fig. – Rez. în lb engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


542 Chimie de preparare şi experimentală
(Vezi Nr 3742)

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

544 Chimie fizică


(Vezi Nr 3751)
546 Chimie anorganică
3635. Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов ко-
бальта(III) на протеолитическую активность микромицета "Trichoderma koningii CNMN-
FD-15" / Десятник-Чилочи А. А., Тюрина Ж. П., Кланко С. [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 126-134 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 133-134.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
3636. Grindina – factor distructiv al agriculturii moldave = Град – деструктивный
фактор молдавского сельского хозяйства / Gheorghe Nicolaescu, Ananie Peşteanu, Ana
Nicolaescu [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4. – P. 10-13 ; 32-35 : fig.,
tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 13 ; 35. – Sfârşit. Începutul : Nr 6,
2012.

3637. Nedealcov, Maria. Regimul pluviometric şi calitatea grîului de toamnă pe teritoriulu


Republicii Moldova / Nedealcov Maria, Coiceanu Ana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 149-155 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
155.

3638. Nedealcov, Maria. Un produs ştiinţific performant: Atlasul "Resursele climatice ale
Republicii Moldova" : [inform. electronică] / Maria Nedealcov // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 36-
38 : fig. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38.

3639. Rachier, Vasile. Analiza statistică a datelor vântului pe perioada 1990-2011 la staţii-
le serviciului hidrometeorologic de stat din sudul Republicii Moldova / Rachier Vasile // Metrologie.
– 2013. – Nr 2. – P. 22-27 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27.
(Vezi de asemenea Nr 3718)

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


3640. Evaluarea resurselor de apă subterane în condiţiile diferenţierii componente-
lor naturale ale peisajului / Melniciuc O., Bejan Iu., Boboc N. [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 135-143 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 143.
(Vezi de asemenea Nr 3470, 3650, 3733)

56 PALEONTOLOGIE
(Vezi Nr 3940)

103
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
3641. Duca, Maria. Bioinformatica – un nou domeniu de studii în biologie pentru Republi-
ca Moldova / Maria Duca // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 28-35 : fig., tab. – Rez. în lb rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 34-35.
(Vezi de asemenea Nr 3645)

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


3642. Dediu, Ion. Geneza şi evoluţia studiului factorilor chimici ai mediului înconjurător /
Ion Dediu // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 45-48 : fig. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 47-48.

3643. Ţugulea, Adrian. Evaluarea fluxului de transport auto şi intensităţii poluării pe unele
artere din ecosistemul urban Chişinău / Adrian Ţuţulea // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie,
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 134-141 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 141.

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie


(Vezi Nr 3655)
576.8 Parazitologie
(Vezi Nr 3700)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
(Vezi Nr 3642, 3743)
579 Microbiologie
3644. Sîrbu, Tamara. Activitatea catalizei "Penicillium funiculosum" în dependenţă de sti-
mulatorii de creştere utilizaţi în mediul de cultivare / Tamara Sîrbu // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 104-110 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 109-110.

3645. Бурцева, Светлана. Состав популяции стрептомицетов после хранения в


лиофилизированном состоянии / Светлана Бурцева, Ольга Постолакий, Антонина Братухина
// Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele
Naturii. – P. 88-96 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94-96.

58 BOTANICĂ
3646. Ciubotaru, A. Potenţialul conservării diversităţii plantelor în fitocenozele şi agroce-
nozele Republicii Moldova. Rolul Grădinilor Botanice / A. Ciubotaru // Revista Botanică. – 2013. –
Vol. 5, Nr 1. – P. 32-38.

3647. Ghendov, Veaceslav. The distribution and conservation status of new and
threatened "Alliaceae" species in the flora of the Republic of Moldova / Veaceslav Ghendov //
Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele
Naturii. – P. 13-16 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3648. Lupan, Aurelia. Soiurile de plante – obiecte ale proprietăţii intelectuale / Aurelia Lu-
pan // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 27-29 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
29.

3649. Protecţia enzimatică antioxidativă la plante cu diferite strategii de adaptare în


condiţii de secetă / Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc M., Buceaceaia Svetlana [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 70-79 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 78-79.

3650. Structura taxonomică şi caracteristica saprobiologică a algoflorei cursului in-


ferior al râului Ichel / Boris Nedbaliuc, Eugenia Chiriac, Veaceslav Cârlig [et al.] // Buletin Ştiinţific.
Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 32-
40 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

3651. Titica, Gh. Contribuţii la studierea comunităţilor de plante dominate de "Agropyro


cristatum" – "Kochietum prostratae" din Republica Moldova / Gh. Titica // Revista Botanică. – 2013.
– Vol. 5, Nr 1. – P. 39-44 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 3699, 3707, 3711, 3713, 3717, 3726-27, 3729-30, 3733)

59 ZOOLOGIE
3652. Academicianul Ion Toderaş la 65 de ani : [savant în domeniul zoologiei funcţiona-
le, doctor în biologie, profesor univ.] / Gheorghe Duca, Leonid Culiuc, Leonid Voloşciuc [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 165-170 : fot.

3653. Efectul tincturii de propolis la şobolanii cu diabet alloxanic / Aurelia Crivoi, Ele-
na Chiriţa, Iurie Bacalov [et al.] // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeo-
logie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 118-123 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 122-123.

3654. Хейфец, Эдуард. Происхождение спирулы ("Spirula spirula Linnaeus", 1758) /


Эдуард Хейфец // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. –
Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 49-63 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63.
(Vezi de asemenea Nr 3700)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


611 Anatomie. Anatomie comparată
(Vezi Nr 3670)
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
3655. Transplantarea celulară: actualităţi şi perspective / Ion Ababii, Pavel Ciobanu,
Viorel Nacu [et al.] // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 72-76 : fig. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 75
(Vezi de asemenea Nr 3480, 3653, 3657, 3666)

105
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
(Vezi Nr 3561, 3657)
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
(Vezi Nr 3659)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3656. Ghicavîi, Victor. Medicina personalizată – medicina viitorului / Victor Ghicavîi, Lucia
Ţurcan, Lilia Podgurschi // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 67-71 : fig. – Rez. în lb rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 71.
(Vezi de asemenea Nr 3553, 3760)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Pre-
parate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 3665, 3684, 3708)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
3657. Фурдуй, Ф. И. Санокреатология – альтернатива существующим концепциям
формирования и поддержания психического здоровья : (Лекция на пленарном заседании IX-
го Междунар. Междисциплинарного конгр. Нейронаука для медицины и психологии") / Фур-
дуй Ф. И., Чокинэ В. К. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2.
– P. 4-19. – Rez. în lb. rom.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
3658. Dănilă, Aurel. Valvulopatiile cardiace degenerative şi reumatismale la sfârşitul se-
colului XX şi începutul mileniului trei / Dănilă Andrei // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 215-222 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 222.

3659. Grosu, Victoria. Aspecte de evaluare în insuficienţa cardiacă congestivă la copii şi


adolescenţi / Victoria Grosu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. –
Nr 2. – P. 54-69 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 69.

3660. Morphological Aspects Regarding the Postoperative Events Mitigation in


Heart Surgeries / Tamara Hacina, Anatol Cebotari, Serghei Cebortari // Intellectus. – 2013. – Nr 3.
– P. 80-87 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85-87.

3661. Reactivitatea cardiovasculară la pacienţii cu migrenă cronică: influenţa vârstei


şi procesului de cronicizare / Moldovanu Ion, Grosu Oxana, Odobescu Stela [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 18-25 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23-25.
(Vezi de asemenea Nr 3671, 3677)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


3662. Modelul matematic de prognosticare a evoluţiei astmului bronşic, complicate
cu manifestări alergice asociate la copiii din Rep. Moldova / Olga Cîrstea, Liubov Vasilos, Ala
Cojocar [et al.] // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 106-111 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 110.

3663. Rolul unor interleukine implicate în patogeneza polipozei rinosinuzale asocia-


tă cu astm bronşic / Tudor Elena, Perlug Nina, Varzari Alexandra [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 201-205 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 205.
(Vezi de asemenea Nr 3683)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
3664. Cojocaru, Victor. Actualităţi în diagnosticul şi terapia intensivă a comelor diabetice /
Cojocaru Victor, Cojocaru Doriana, Vaculin Nicolae // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 112-117. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 117.

3665. Formula leucocitară în diabetul experimental pe fondul administrării extrasului


din spirulină crescută pe ape reziduale / Iurie Bacalov, Irina Bacalov, Sergiu Dobrojan [et al.] //
Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele
Naturii. – P. 112-117 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 117.

3666. Лакуста, В. Н. Функциональное состояние тригеминальной системы, жева-


тельная функция и когнитивная деятельность у людей с частичной адентией / Лакуста В. Н.,
Савочкина Р. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 48-
54. – Rez. în lb. rom. – Bibliogr. : p. 54.
(Vezi de asemenea Nr 3653)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


3667. Manifestările clinice la pacienţii cu modificări cutanate cronologice / Vişnevschi
Anatol, Tcaci Irina, Chişlaru Leonid [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 211-215 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
214-215.

3668. Ţîbîrnă, Andrei. Tratamentul modern al cancerului bazocelular în stadiile incipiente


Tis-T1 / Ţîbîrnă Andrei, Tverdohleb Tatiana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 195-201 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 201.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


3669. Современные направления в диагностике и лечении осложненной трав-
мы шейного отдела позвоночника и спинного мозга / Сибгатулина Дина, Сафта Раду,
Тимиргаз Валерий // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. –
P. 171-179. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 178-179.
107
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3670. Asimetria creierului. Aspecte anatomice şi funcţionale : (rev. lit.) / Moldovanu
Ion, Rotaru Lilia, Odobescu Stela [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2013. – Nr 2. – P. 156-168. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 164-168.

3671. Buciaţchii, Constantin. Actualităţi în problema diagnosticului şi recuperării sindro-


mului de neglijare hemispaţială la bolnavii cu accident vascular cerebral / Buciaţchii Constantin,
Băbălău Ana-Maria, Pascal Oleg // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 2. – P. 31-34. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34.

3672. Cefaleea primară la copii şi adolescenţi : rev. lit. / Lozan Tatiana, Odobescu Ste-
la, Moldovanu Ion [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. –
Nr 2. – P. 42-44. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44.

3673. Cojocari, Diana. Elaborarea principiilor metodice pentru structurizarea tehnicilor de


biofeedback la persoanele după accident vascular cerebral în baza studiului stabilografic / Cojocari
Diana, Agapii Eugeniu, Pascal Oleg // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2013. – Nr 2. – P. 66-69 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69.

3674. Encefalopatia Hashimoto asociată cu epilepsia parţială continuă : Caz clinic /


Gavriliuc Mihai, Manole Elena, Odainic Olesea [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 25-27. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
26-27.

3675. Găină, Diana. Epidemiologia sclerozei laterale amiotrofice : (rev. lit.) / Găină Diana,
Lisnic Vitalie // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 70-
75 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75.

3676. Hidrocefalia posttraumatică şi influenţa acesteia asupra stării de conștiință :


Caz clinic / Gavriliuc Mihai, Odainic Olesea, Manole Elena [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 16-18. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 18.

3677. Moldovanu, Ion. Fenomenul de hipoalgezie asociată hipertensiunii arteriale la paci-


enţii cu migrenă cronică / Moldovanu Ion // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2013. – Nr 2. – P. 78-86 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
84-86.

3678. Moldovanu, Ion. Migrena şi sindroamele coronariene acute. Mecanisme patogene-


tice comune. Studiu clinic / Moldovanu Ion, Preguza Ion, Preguza Ala // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 37-41 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 41.

3679. Moldoveanu, Ion. O nouă dimensiune conceptuală a neurologiei funcţionale : stările


modificate de conştiinţă / Moldovanu Ion, Vovc Victor // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 8-15. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
14-15.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3680. Safta, Radu. Managementul hidrocefaliei în statusul vegetativ persistent : (Caz cli-
nic) / Safta Radu, Sibgatulina Dina, Peciul Andrei // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 137-140 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 140.

3681. Sindromul Guillain-Barré : (rev. lit.) / Lisnic Vitalie, Sangheli Marina, Pleşca Sve-
tlana [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 168-
171. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 171.

3682. Studiu comparativ al factorilor de risc pentru dezvoltarea ictusului ischemic


cerebral la adulţii tineri şi vârstnici / Gavriliuc Mihai, Odainic Olesea, Manole Elena [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 99-104 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 103-104.

3683. Ştepa, Valentin. Caracteristica patternului respirator în durerea cronică neurologică


/ Ştepa Valentin, Moldovanu Ion, Vovc Victor // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 104-108 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 108.

3684. Veltman, Eduard. Administrarea escitalopramului în tratamentul depresiei la paci-


enţii, care au suportat "AVC" ischemic / Veltman Eduard // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 35-37. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 37.
(Vezi de asemenea Nr 3561)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


(Vezi Nr 3657, 3661, 3669, 3685)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3685. Condrea, Eugeniu. Rolul chirurgiei minim invazive în tratamentul hematoamelor in-
tracerebrale spontane / Condrea Eugeniu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 2. – P. 127-132 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
135-136.
(Vezi de asemenea Nr 3655, 3660, 3669)

618 Ginecologie. Obstetrică


3686. Manceva, Maria. Utilizarea mifepristonului în practica obstetricală la etapa actuală /
Maria Manceva // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2. – P.
189-195. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 193-195.
(Vezi de asemenea Nr 3480)

109
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energe-
tice. Economie energetică
3687. A correlation between "Malva sylvestris" extracts molecules and their
corrosion inhibition capabilities / Hassen Challout, Nébil Souissi, Mhamed Ben Messaouda [et
al.] // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 4. – P. 56-61 : fig., tab. – Rez. în
lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61.
(Vezi de asemenea Nr 3639, 3742)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecani-(Vezi Nr 3698)

621.0 Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Tehnică nucleară


621.01/.03 Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini. Teorie şi principii fizice ale
construcţiei de maşini şi alte tehnologiei mecanice
3688. Valuţă, Iacob. Reducerea mecanismelor de clase superioare în grupe structurale
nule de clasa a II-a / Iacob Valuţă, Leonid Malai // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 75-79 : fig., fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79.

621.3 Electrotehnică
621.3.0 Studii generale ale electrotehnicii
3689. Codiţă, Vasile. Calculul coeficienţilor de temperatură a rezistenţelor bobinate din
manganină / Codiţă Vasile // Metrologie. – 2013. – Nr 2. – P. 11-15 : fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsură-


tori electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
3690. Effect of magnetic G impurities on the electrical properties of PbTe single
crystals / A. Todosiciuc, A. Nicorici, E. Condrea [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2013. – Vol. 49, Nr 4. – P. 47-50 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50.

3691. Жакин, А. И. Исследование заряженных струй : сравнение теории с экспери-


ментом / А. И. Жакин, П. А. Белов // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr
4. – P. 24-29 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28-29.

3692. Зеленковский, Зиновий Иеремеевич. Масштабирование низкоомных мер


электрического сопротивления / Зиновий Иеремеевич Зеликовский // Metrologie. – 2013. – Nr
2. – P. 16-21 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21.

3693. Исследование микрорельефа поверхности и диэлектрических свойств


композиций ПП+TlIn 0,98 Ce 0,02 Se 2 / Э. М. Годжаев, С. С. Сафарова, Д. М. Кафарова [et al.]

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

// Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 4. – P. 1-5 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 4-5.
(Vezi de asemenea Nr 3753)

621.35 Tehnică electrochimică


3694. Хлюстова, А. В. Воздействие электрических разрядов и окислительных аген-
тов на водные растворы смеси двух органических красителя / А. В. Хлюстова, А. И. Макси-
мов, Д. С. Панова // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 4. – P. 6-11 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


3695. Вовченко, А. И. Влияние параметров импульсов тока на развитие физического
контакта при сварке металлов давлением / А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко, В. Д. Половинка
// Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 4. – P. 30-34 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 34.

3696. Микродуговое оксидирование при импульсной поляризации в


гальванодинамическом режиме / П. С. Гордиенко, В. А. Достовалов, И. Г. Жевтун [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 4. – P. 35-42 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42.

3697. Получение металлоуглеродных композиционных наноматериалов


электроразрядным методом / А. П. Малюшевская, А. А. Зубенко, Н. И. Кускова [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 4. – P. 12-16 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice


621.88/.89 Organe de fixare şi asamblare. Ungere
3698. Automatizarea proceselor de asamblare (montare) a fabricatelor / Alexei Botez,
Petru Stoicev, Tudor Colin [et al.] // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 62-68 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
3699. Jardan, Natalia. Flora vasculară de pădure din Rezervaţia Ştiinţifică "Codrii"/ Nata-
lia Jardan, Vitalie Gogu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 17-31 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
30-31.

3700. Melnic, Maria. Dinamica nematodelor parazite la plantele lemnoase şi dependenţa


ei de factorii climaterici / Maria Melnic // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi

111
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 142-150 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 150.

3701. Tarhon, Petru. Parcul dendrologic din satul Miciurin (Ghica Vodă), raionul Drochia /
Petru Tarhon // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. –
Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 182-186 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
186.
(Vezi de asemenea Nr 3646, 3705, 3740)

631 Agricultură în general


(Vezi Nr 3636)
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
3702. Perspectiva utilizării bacteriilor de nodozităţi din genul "Rhizobium" în scopul
stimulării creşterii şi dezvoltării plantelor cerealiere / Leonid Onofraş, Vladimir Todiraş, Tatiana
Mahova [et al.] // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. –
Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 97-103 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102-
103.

3703. Sarmaniuc, M. Eficienţa noilor inductori în obţinerea haploizilor materni la porumb


("Zea mays" L.) / Sarmaniuc M., Mihailov M., Rusu G. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 105-110 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 109-
110.

631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole


3704. Gadibadi, Mihai. Argumentarea parametrilor şi regimului de viteză ale brăzdarului
pentru semănatul culturilor cerealiere / Mihai Gadibadi // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 80-85 :
fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3705. Caracterizarea stării fizice a solurilor de pădure din suprafeţele de suprave-
ghere din Rezervaţia "Codrii" / Tamara Cojuhari, Tatiana Vrabie, Igor Krupenikov [et al.] // Bule-
tin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele
Naturii. – P. 160-166 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 165-166.

3706. Ursu, A. Pedologia genetică la 130 de ani / Ursu A. // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 175-177. – Referinţe bibliogr. : p. 177.
(Vezi de asemenea Nr 3460, 3579)

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 3649, 3651)

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 3731)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 3649, 3702, 3709, 3717)

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
(Vezi Nr 3637, 3704)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
3707. Ciocârlan, Nina. Medicinal "Lamiaceae" of the wild flora of the Republic of Moldova
and their curative importante / Nina Ciocârlan // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 8-12 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 12.

3708. Conţinutul şi componenţa uleiului esenţial la specii de "Hypericum" L. (sună-


toare) din flora spontană a Republicii Moldova / Benea Anna, Gonceariuc Maria, Kulciţki
Veaceslav [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P.
87-93 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 92-93.

3709. Cutcovschi-Muştuc, Alina. Particularităţile morfoanatomice ale speciei "Withania


somnifera (L.)" Dunal / Alina Cutcovschi-Muştuc // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 1. – P. 9-
14 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

3710. Gonceariuc, Maria. Cercetări de genetică şi ameliorare la "Salvia sclarea" L. / Ma-


ria Gonceariuc // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 77-76 : fig., tab. – Rez. în lb rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 83-84.

3711. Muşuc, Tatiana. Influenţa bioreglatorilor prezenţi în mediul de cultură asupra indu-
cerii masei calusare la "Stevia rebaudiana" Bertoni / Tatiana Muşuc // Revista Botanică. – 2013. –
Vol. 5, Nr 1. – P. 25-31 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31.
(Vezi de asemenea Nr 3728)

634 Horticultură în general


3712. Donica, Andrei. Producerea şi comercializarea fructelor în ţările dezvoltate =
Производство и реализация фруктов в развитых странах / Andrei Donica, Mariana Donica //
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4. – P. 6-7 ; 29-31. – Tit., text paral. : lb. rom.,
rusă. – Sfârşit. Începutul : Nr 3, 2013.

3713. Lozinschii, Mariana. Particularităţile microclonării soiurilor de mur fără spini


"Cester" şi "Loch Ness" / Mariana Lozinschii, Nina Ciorchină // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5,
Nr 1. – P. 15-24 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

634.8 Viticultură
3714. Alexandrov, E. Particularităţi organoleptice, biochimice şi uvologice ale hibrizilor
distanţi de viţă de vie ("Vitis vinifera" L. x "Muscadinia rotundifolia" Michx.) / E. Alexandrov, B.
113
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

Gaina // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 1. – P. 67-76 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 73.

3715. Capaţina, Grigori. Cuantumul valoric al strugurilor – căi autentice de propăşire /


Grigori Capaţina // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. –
Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 179-181. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 181.

3716. Dadu, Vitalie. Influenţa condiţiilor ecologice asupra producţiei-marfă de struguri de


masă = Влияние экологических условий на товарность ягод столового винограда / Vitalie
Dadu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4. – P. 17 ; 36 : tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 16 ; 36. – Sfârşit. Începutul : Nr 3, 2013.

3717. Popovici, A. Influenţa stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşi-


lor fosforici la plantele viticole / Popovici A., Negru P., Şişcanu Gh. // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 79-79 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. :
p. 86-87.

3718. Refacerea plantaţiilor viticole afectate de grindină / Gheorghe Nicolaescu, Mari-


ana Godoroja, Valeria Procopenco [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4. –
P. 14-15 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 15 şi în subsol.

3719. Selecţia clonală la unele soiuri de viţă-de-vie în Republica Moldova / T. Cazac,


V. Bondarciuc, O. Sultanova [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4. – P. 16 :
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 16. – Sfârşit. Începutul : Nr 3, 2013.

3720. Sîrbu, Rodica. Influenţa condiţiilor de iernare asupra productivităţii viţei de vie pe te-
ritoriul Republicii Moldova / Rodica Sîrbu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 144-149 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 149.

3721. Александров, А. Морозоустойчивость отдаленных гибридов винограда ("Vitis


vinifera" L. x "Muscadinia rotundifolia" Michx.) / А. Александров // Revista Botanică. – 2013. – Vol.
5, Nr 1. – P. 77-81: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 81.

3722. Власов, В. В. Инновационные пути развития виноградарства Украины / В. В.


Власов // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4. – P. 39-40 : fot. – Va urma.

3723. Отечественные сорта винограда новой селекции для производства


дивинов / К. Олару, В. Александрович, А. Кирияк [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia.
– 2013. – Nr 4. – P. 37-38 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 38. – Sfârşit. Începutul : Nr 3, 2013.
(Vezi de asemenea Nr 3749)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
3724. Михня, Н. И. Результаты изучения коллекции культурного томата в Молдове /
Михня Н. И., Ганя А. И. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2.
– P. 93-105: fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 103-105.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3725. Салтанович, Т. И. Новые инновационные технологии выявления устойчивых


генотипов томатов / Т. И. Салтанович, Н. И. Михня // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 69-74 : fig.,
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73-74.

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


3726. Ciocârlan, Nina. Particularităţile ontogenetice ale speciei "Pentaphylloides
fruticosa" (L.) O. Schwarz în condiţii de cultură / Nina Ciocârlan // Revista Botanică. – 2013. – Vol.
5, Nr 1. – P. 96-101 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101.

3727. Sava, V. Asortimentul de plante decorative erbacee din flora spontană a Rezervaţiei
ştiinţifice "Codrii" / V. Sava, Gh. Postolache // Revista Botanică. – 2012. – Vol. 5, Nr 1. – P. 102-
113 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113.

3728. Sava, V. Plante decorative cu particularităţi medicinale / V. Sava // Revista Botanică.


– 2013. – Vol. 5, Nr 1. – P. 53-59 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59.

3729. Sîrbu, Tatiana. Componenţa taxonomică a colecţiilor de plante ornamentale din G.


B. (I) a A. Ş. M. / Tatiana Sîrbu // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 1. – P. 45-52 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52.

3730. Ţîmbală, Valentina. Introducerea bromeliaceelor în Grădina Botanică (Institut) a


AŞM / Valentina Ţîmbalî // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 1. – P. 91-95 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95.
(Vezi de asemenea Nr 3646)

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


3731. Gliga, Olga. Biomonitorizarea mediului prin intermediul "Apis mellifera L" / Olga Gli-
ga // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 86-89 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 89.

3732. Proprietăţile biochimice ale zerului ca supliment proteic la hrănirile de primă-


vară timpurie ale familiilor de albine / Valeria Vrabie, Valentina Ciochină, Teodor Furdui [et al.] //
Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele
Naturii. – P. 124-132 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 130-132.

639.1 Vânătoare
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
3733. Donţu, Natalia. Bâc River algal flora diversity within the area of the Chişinău city
biological treatment plant / Donţu Natalia, Şalaru Victor, Şalaru Vasile // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 110-116 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 115-116.

3734. Potenţialul invaziv al speciilor de peşti şi factorii determinanţi ai


ihtiocenozelor ecosistemelor acvatice din Republica Moldova / Bulat Dumitru, Bulat Denis,

115
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

Toderaş Ion [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P.
35-48 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 45-48.
(Vezi de asemenea Nr 3650, 3654)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3735. Secen, Barkin. Barkin Secen: Fiul meu, atunci când va creşte mare ar putea să
alegă să trăiască în Moldova. Nu e acesta un motiv să fac orice ca ţara aceasta s-o ducă mai bine?
: [interviu cu directorul general de telefonie mobilă Moldcell] / text de Angela Braşoveanu ; imagini
de Eduard Bâzgu // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 16-24 : fot.

3736. Скрипник, Сергей. TVC 21 "Вечерний разговор" с Сергеем Скрипником : [ин-


тервью с телеведущем] / записала реп. журн. // Aquarelle. – 2013. – Nr 10. – P. 44-45 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3529-30)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 3473)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
3737. Флоря, Владимир. Будем работать или как? : [о состоянии автотранспорт. от-
расли Молдовы : интервью с председателем Союза транспортников и дорожников (СТД),
президетом AITA В. Флоря ] / записал Михаил Осеньев // Profit. – 2013. – Nr 10. – P. 46-49 :
fot.
(Vezi de asemenea Nr 3507, 3569)

657 Contabilitate
3738. Brînzilă, Liuba. Aprecieri comparative privind modelele de contabilizare a investiţii-
lor imobiliare / Liuba Brînzilă // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 100-103 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103.

3739. Planul general de conturi contabile = Общий план счетов бухгалтерского


учета // Contabilitate şi audit . – 2013. – Nr 10. – P. 49-117 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.
– (Acte normative noi).

3740. Ţurcan, Nadejda. Aspecte aferente perfecţionării contabilităţii cheltuielilor de defri-


şare a terenurilor forestiere = Improving Accounting Aspects Related to Clearance Expenses of
Deforested Areas / Nadejda Ţurcan // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 36-44 : fig., tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44.

3741. Недерица, Александр. Общие рекомендации по переходу на новые


нормативные акты по бухгалтерскому учету / Александр Неделица, Лидия Фоаля // Contabili-
tate şi audit . – 2013. – Nr 10. – P. 4-8 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3506, 3615)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 3832)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
661 Produse chimice propriu zise
3742. Ковалев, Виктор. Новые достижения биогазовой технологии / Виктор Ковалев,
Ольга Ковалева, Валентин Бобейка // Intellectus. – 2013. – Nr 2. – P. 90-94 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94.

663.1 Industrii microbiologice


3743. Rolul condiţiilor de cultivare în biosinteza B-glucanilor la "Saccharomyces
cerevisiae" CNMN-Y-20 / Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2. – P. 116-125 : fig. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 124-125.

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului


3744. Bounegru, Tudor. Deşeurile vinicole ce conţin albastru de Prusia. I. Geneza formă-
rii lor / Tudor Bounegru // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4. – P. 23-24. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24. – Va urma.

3745. Potenţialul compuşilor fenolici ai vinurilor roşii din soiuri autohtone / Leonora
Obadă, Mariana Ciubuc, Lidia Golenco [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr
4. – P. 20-21 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21.

3746. Prepararea vinului în gospodărie // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. –


Nr 4. – P. 25-26 : fig.

3747. Procedee de stabilizare optimă a vinurilor / Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla
Krajevskaia [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4. – P. 22 : tab. – Sfârşit.
Începutul : Nr 3, 2013.

3748. Taran, Nicolae. Rolul şi importanţa aminelor biogene în securitatea alimentară a vi-
nurilor / Nicolae Taran, Maria Antohi // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4. – P. 18-
19. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

3749. Trifan, Aurelia. Structura complexelor vitivinicole din Republica Moldova / Aurelia
Trifan // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 145-150 : fig. – Rez. în lb. rom., fr., rusă. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 150.

3750. Драгнев, Валерий. Валерий Драгнев: Будущее Молдовы за микровиноделием


: [интервью с президентом компании Basavin & Co] / записала Екатерина Быдзина //
Aquarelle. – 2013. – Nr 10. – P. 24-26 : fot.

3751. Идентификация содержания сахарозы при производстве шампанского


методом спектроскопии электрохимического импеданса / Е. Д. Першина, В. Е. Бурда, К.
117
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

А. Каздобин [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 4. – P. 85-91 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 91.
(Vezi de asemenea Nr 3715, 3723)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textilă
(Vezi Nr 3770)

678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materia-


lelor plastice
3752. Trifan, Nicolae. Determinarea dimensiunilor semifabricatului supus deformării plas-
tice / Nicolae Trifan // Intellectus. – 2013. – Nr 3. – P. 88-92 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 92.

3753. Бычков, В. М. Изменение механических характеристик полиэтилена под воз-


действием электрического разряда в воде / В. М. Бычков, В. М. Косенков // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 4. – P. 51-55 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 54.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
3754. Arbuz-Spatari, Olimpiada. Creativitatea artistică în viziune estetică / Olimpiada Ar-
buz-Spatari // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 65-73. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 72-73.

3755. Ciobanu, Constantin I. Date noi referitoare la programul iconografic al Bisericii Tu-
turor Sfinţilor din Părhăuţi : [România] / Constantin I. Ciobanu // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 17-
27 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 26.

3756. Olaru, Ioana-Iulia. Particularităţile statuarei romane laice din ultimele secole ale an-
tichităţii / Ioana-Iulia Olaru // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 13-16. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 15-16.
(Vezi de asemenea Nr 3762, 3772)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
(Vezi Nr 3701, 3757)
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
3757. Potoroagă, Andrei. Cultul eroilor – cultul memoriei : [despre protejarea monumen-
telor şi cimitirelor militare din Rep. Moldova] / Andrei Potoroagă // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 9.
– P. 20-21 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3766)

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

72 ARHITECTURĂ
3758. Bâzgu, Eugen. Bernardazzi, noi şi apa cea de toate zilele… : [proiectele castelelor
de aprovizionare cu apă ale arhitectului Alexandru Bernardazzi (1831-1907) monumente de istorie
şi arhitectură din Chişinău] / Eugen Bâzgu // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 12-17 : fot. – (Arhi-
tectură).

3759. Brihuneţ, Manole. Tipul de biserică din satele Pohoarna şi Cobâlnea, Şoldăneşti /
Manole Brihuneţ // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 74-83 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 81-82.

3760. Ceastina, Alla. Construcţia spitalului public orăşenesc din Chişinău în contextul
dezvoltării arhitecturii din prima jumătate a secolului al XIX-lea / Alla Ceastina // Arta : Arte vizuale.
– 2012. – P. 41-47 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 46.

3761. Codreanca, Lidia. Mănăstirea "Ţigăneşti" primenită în culoarea Maicii Domnului :


[din istoria Mănăstirii de monahi cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", raionul Străşeni] / Lidia
Codreanca // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 88-93 : fot.

3762. Nesterov, Tamara. De la bolta bizantină la bolta moldovenească. Împrumut sau


evoluţie arhitectural-constructivă? / Tamara Nesterov // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 28-37 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 36-37. – (Arta medievală) ; Akademos. –
2013. – Nr 3. – P. 110-119 : des., fig. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118-119.

3763. Oleinic, Svetlana. Aspectele compozitionale ale arhitecturii clădirilor pentru afaceri
din Chişinău, construite în ultimul deceniu / Svetlana Oleinic // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 97-
102 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102.

3764. Prodan, Alexandru. Repere istorico-geografice ale patrimoniului urbanistic din Re-
publica Moldova / Alexandru Prodan // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 137-144 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 144.

3765. Tronciu, Sergiu. Biserica comemorativă "Sf. Andrei" din cetatea Tiraspol / Sergiu
Tronciu // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 151-156 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 156.
(Vezi de asemenea Nr 3773)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
3766. Colesnic, Iurie. Destinul unui monument-simbol : [Monumentul lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt din Chişinău : 125 de ani de la naşterea sculptorului Alexandru Plămădeală (1888-1940)] /
Iurie Colesnic // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 80-83, 85 : fot. – (File din istoria Basarabiei).

3767. Marian, Ana. Privire retrospectivă asupra creaţiei sculptoriţei Alexandra Picunov-
Târţău / Ana Marian // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 84-91 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 89.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3768. Roşca, Nicolae. De dorul Sfinţilor Constantin şi Maria… : [din viaţa şi creaţia sculp-
torului rom. Constantin Brâncuşi] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 64-67 : fot. –
(Revoluţiile muzelor).

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


3769. Baltag, Eugenia. Umbre din Tibet : [interviu cu E. Baltag, design, model, fotograf] /
text de Cristina Jitari ; fot. : Iren Lesik & Andrei Şuşvaliuc // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. –
P. 168-180 : fot.

3770. Procop, Natalia. Tendinţe noi în batik-ul şi tapiseria contemporană din Moldova /
Natalia Procop // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 114-120 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p 120.

3771. Rogac, Raia. Dumitru Constandachi. Tradiţia populară e ca şi firul Ariadnei… :


[despre sculptorul în lemn] / Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 54-55 : fot. – (Semănă-
torii de lumină).

3772. Titu, Alexandra. Graffitti. The enthusiasm of illegality, the protection of anonymity
and the challenge of celebrity : [pe marginea Festivalului "Graffitti" – Timişoara 2011, România, 15-
17 sept. 2011] / Alexandra Titu // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 13-16. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – (Artă modernă şi contemporană).
(Vezi de asemenea Nr 3778, 3873)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3773. Braga, Tudor. Prolificul Iurie Platon : [pictor, ceramist, sculptor] / Tudor Braga //
Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 143-149 : fot.

3774. Ciobanu, Iraida. Tendinţele moderniste în creaţia marilor maeştri : Valentina Rusu-
Ciobanu, Mihai Grecu, Andrei Sârbu // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 48-57 : des. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56.

3775. Cravcenco, Vladimir. Opera lui I. Creangă ilustrată de artiştii plastici din Moldova /
Vladimir Cravcenco // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 58-64 : il. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 63.

3776. Marian, Ana. Portretele, măştile şi alte opere în teatrul vieţii al maestrului Glebus
Sainciuc / Ana Marian // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 164-166 : fig., fot.

3777. Mocanu, Anatol. Anatol Mocanu: "Spiritul de aventură al artistului e contagios şi


transmisibil" : [dialog cu pictorul mold.] / consemnare de Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 9/10.
– P. 24-29 : fot.

3778. Musteaţă, Elena. Contribuţii la studiul procedeelor artistice în gravura din anii´50-
´70 din RSSM / Elena Mustaţă // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 92-96 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3779. Podlesnaia, Natalia. Pictura monumentală din Basarabia (1812-1940) / Natalia


Podlesnaia // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 103-113 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 112-113.

3780. Raşchitor, Tatiana. Portretul în arta graficii şevalet din RSSM. Anii 1950-1990 / Ta-
tiana Raşchitor // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 121-126 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 125.

3781. Rogac, Raia. Cu penelul mai aproape de stele… : [din biogr. şi creaţia pictorului Că-
lin Postolachi, post-mortem, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova (1977-1998)] / Raia
Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 76-77 : fot. – (Arbore solitar).

3782. Rogac, Raia. Simion Zamşa: "Şi totuşi…pasiunea mea e şevaletul" : [pe marginea
discuţiei cu pictorul mold.] / Raia Rogac ; fot.: Mihai Potârniche // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P.
50-51 : fot. – (Atelier).

3783. Rogac Raia. Victoria Cozmolici: "Patria şi pictura – e tot ce am…" : [din activitatea
artistei plastice] / Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 94-95 : fot.

3784. Roşca, Nicolae. O lumânare… : [eseu despre pictorul Sergiu Puică] / Nicolae Roş-
ca // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 97-99 : fot.

3785. Sava, Igor. Toţi se visează Michelangelo, dar puţini îşi suflecă mânecile : [interviu
cu pictorul I. Sava, originar din or. Hânceşti] / text de Angela Braşoveanu ; imagini: Roman
Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 160-166 : fot. – (Ai noştri la Roma).

3786. Saviţchi, Iarina. Gravura basarabeană de la Şilingovschi la Ceglocoff / Iarina


Saviţchi // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 127-136 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 125.

3787. Sterpu, Eugen. Argumente în favoarea pastelului : [interviu cu pictorul şi sculptorul


E. Sterpu, originar din satul Damaşcani, raionul Râşcani] / consemnare de Ludmila Cotoman //
Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 262-268 : fot. – (Dialogul artelor).
(Vezi de asemenea Nr 3770)

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


(Vezi Nr 3769)
78 MUZICĂ
3788. Buruiană, Ion. O creaţie poetico-muzicală folclorizată despre "catastrofa secolului" :
[pe marginea cântecului istoric "Vaporul Titanic"] / Ion Buruiană // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P.
46-52. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52.

3789. Gagim, Ion. Gheorghe Mustea, omul, regăsit în creaţia sa : [director artistic şi prim
dirijor a Orchestrei Simfonice Naţionale a companiei "Teleradio-Moldova"] / Ion Gagim //
Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 87-92.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3790. Ghilaş, Victor. Nai : [instrument muzical tradiţional de suflat din familia fluierelor] /
Victor Ghilaş // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 9. – P. 15-16 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

3791. Ghilaş, Victor. Ţambal : [instrument muzical tradiţional] / Victor Ghilaş // Realităţi
Culturale. – 2013. – Nr 10. – P. 19-20 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 20.

3792. Muntean, Mihail. M. Muntean: "Sunt mândru să port înaltul titlu de Doctor Honoris
Causa al AŞM" : [conferirea titlului tenorului, artistului Operei Naţ., Chişinău, 31 aug. 2013] / Mihail
Muntean // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 5-6 : fot.

3793. Muntean, Mihail. Poezia şi muzica : (Gânduri neordonate) : [discurs ţinut cu prilejul
conferirii titlului de Doctor Honoris Causa al AŞM, în cadrul şedinţei solemne, Chişinău, 31 aug.
2013] / Mihail Muntean // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 7-8.

3794. Nicolaescu, Gheorghe. Interviu cu muzicologul şi profesorul Gheorghe Nicolaescu,


şeful Cabinetului metodic al Ministerului Culturii / consemnare de Mariana Cocieru // Realităţi Cul-
turale. – 2013. – Nr 10. – P. 11-14 : fot.

3795. Pohilă, Vlad. Sfânta Maria Tănase : [100 de ani de la naşterea cântăreţei de muzică
populară] / Vlad Pohilă // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 68-73 : fot. – (Revoluţiile muzelor).

3796. Rusu-Haraba, Anastasia. Teodor Zgureanu : [despre viaţa şi activitatea compozito-


rului mold.] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 48-49 : fot. – (Semănătorii
de lumină).

3797. Vodă, Ricu. Ricu Vodă: "Înconjurat de grenade, arme şi cartuşe, am cântat soldaţi-
lor aproape o ora" : [interviu cu interpretul cu suflet de soldat, despre muzică, militari şi armată] /
interviu realizat de Irina Puică // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 9. – P. 22-23 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3798. Boguţă, Dorian. Iubirea, "verbul" ce mişcă materia : [interviu cu regizorul şi actorul
filmului de debut "Love Building"] / text de Larisa Turea // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P.
136-143 : fot.

3799. Caranfil, Tudor. Emil Loteanu văzut de la Bucureşti : [pe marginea creaţiei regizo-
rului : in memoriam (1936-2003)] / Tudor Caranfil // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 106-
110 : fot.

3800. Druc, Vlad. Vlad Druc. Tata : [interviu cu scenaristul, regizorul şi profesorul univ.,
laureat al Premiului "Grand prix " la Cannes pentru filmul "Haiducul"] / text de Viorica Mija // Punkt.
– 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 112-121 : fot.

3801. Filmul rupt al cinematografiei din Moldova : [pe marginea discuţiilor cu cineaştii :
Mihai Poiată, Sergiu Prodan, Sandu Vasilache [et al.] / text de Mihaela Gherasim // Punkt. – 2013.
– Nr 55 : de colecţie. – P. 80-87 : fot.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3802. Iacono, Angelo. Îngeri şi icoane : [interviu cu regizorul italian, producător de filme] /
text de Angela Braşoveanu ; imagini de Roman Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. –
P. 58-70 : fot.

3803. La grande belleza di Fellini : [Muzeul Fellini din incinta Studiourilor Cinecittà, Ro-
ma : interviu cu Angelo Iacono şi Roberto Mannoni producători italieni de filme] / text de Angela
Braşoveanu ; imagini de Roman Rybaleov // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 72-79 : fot.

3804. Jitari, Cristina. Despre cum striptease-ul a născut vedeta : [artista de cinema, ro-
mânca Nadia Herescu Gray] / text de Cristina Jitari // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 126-
129 : fot.

3805. Jitari, Cristina. Milestone contra Chaplin. Primul Oscar pe frontul de vest : [pe mar-
ginea creaţiei regizorului american Lewis Milestone, originar din Chişinău] / text de Cristina Jitari //
Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 122-125 : fot.

3806. Lungu, Eugen. Rudele sărace ale Europei : [pe marginea Festivalului cinematogra-
fic Cannes-2013 şi succesele regizorului român, membru al juriului Cristian Mungiu] / text de Eu-
gen Lungu // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 144-147 : fot.

3807. Mungiu, Cristian. Cristian Mungiu: Copilul adoptiv al Cannes-ului : [Festivalul de


film de la Cannes, 20 mai 2013 : interviu cu regizorul şi scenaristul român] / text de Larisa Turea //
Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 148-154 : fot.

3808. Olărescu, Dumitru. Filmul de artă : repere conceptuale / Dumitru Olărescu //


Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 93-98. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98.

3809. Poiata, Mihai Ştefan. Vlad Ioviţă. Istovirea : (ultimul epizod) : [din viaţa scenaristului
şi regizorului de film : interviu cu M. Ş. Poiată, cineast şi scriitor] / text de Viorica Mija // Punkt. –
2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 100-104 : fot.

3810. Tipa, Violeta. Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică : [ecranizarea povesti-
rilor lui Spiridon Vangheli de cineastul Constantin Bălan] / Violeta Tipa // Moldova. – 2013. – Nr
9/10. – P. 36-39 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3811. Turea, Larisa. Gopo artistul ce zădăra moartea, sau Înainte de podul de flori a fost
Maria Mirabela… : [despre creaţia multiplicatorului Ion Popescu Gopo, realizator şi creator de filme
cu desene animate] / text de Larisa Turea // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 130-135 : fot.

3812. Ungureanu, Larisa. Maria Sagaidac: "În film, rolul e ca o formulă matematică" : [din
viaţa şi activitatea actriţei] / Larisa Ungureanu // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 40-43 : fot. –
(Cinema).

3813. Ungureanu, Larisa. Un cineast de vocaţie, Victor Bucătaru : [regizor la "Moldova-


film" (1948-2013)] / Larisa Ungureanu // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 32-35 : fot. – (Cinema).

123
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3814. Vatamanu, Leontina. Decalogul : [regizoarei, dir. festivalului "Cronograf"] / Leontina


Vatamanu ; concept: Ana Popenco // VIP magazin. – 2013. – Nr 10. – P. 32-37 : fot.

3815. Vatamanu, Leontina. Leontina Vatamanu & Virgil Mărgineanu. Doi pe-un balansoar
: [interviu cu regizorii, aut. filmului documentar "SĂRMAna de pe Prut"] / text de Viorica Mija ; ima-
gini de Natalia Bostan // Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie. – P. 88-99 : fot. – (Ai noştri au talent).

792 Teatru. Artă scenică


3816. Rusu, Vitalie. "Despre armată mi-au rămas doar gânduri şi amintiri plăcute…" : [in-
terviu cu actorul V. Rusu despre teatru şi armată] / consemnare: Dmitrii Vosimeric // Oastea Mol-
dovei. – 2013. – Nr 10. – P. 22-23 : fot.

3817. Ungureanu, Larisa. Un nou director la Naţionalul "Mihai Eminescu". Va urma şi o


nouă strategie? : [Petru Hadârcă] / Larisa Ungureanu // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 78-79 :
fot. – (Eveniment).
(Vezi de asemenea Nr 3933, 3938)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3818. Bodişteanu, Octavian. O zi cu Octavian Bodişteanu : [interviu cu ministrul Tineretu-
lui şi Sportului din Rep. Moldova] / text : Rodica Ciorănică ; fot. : Florin Tăbârţă // VIP magazin. –
2013. – Nr 10. – P. 38-40 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3819. Barbaneagra, Tatiana. Deixul personal : semnificaţie şi referinţă / Tatiana
Barbaneagra // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 107-115. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 115.

3820. Bărbuţă, Ion. Note privind semantica şi sintaxa părţilor de propoziţie : [în lb. rom.] /
Ion Bărbuţă // Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 3-16. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

3821. Dârul, Alexandru. Opoziţia negativ-afirmativă şi modalitatea : [în gramatica lb. rom.]
/ Alexandru Dârul // Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 17-25. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

3822. Chivu, Gheorghe. Marius Sala – 80 : [omagiu acad., cercet., lingvistului român] /
Gheorghe Chivu // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 180-181 : fot.

3823. Cirimpei, Victor. Vocabulă tracică pe parcurs de milenii : [microstudiu lingvistic] /


Victor Cirimpei // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 98-106. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 103-106.

3824. Eremia, Anatol. Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării : [studiu onomastic] /


Anatol Eremia // Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 66-74. – Referinţe bibliogr. : p. 74.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3825. Gavrilov, Anatol. Dialogul şi formele nedialogale ale comunicării dialogice : [studiu
gramatical] / Anatol Gavrilov // Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 84-107. – Referinţe
bibliogr. : p. 107.

3826. Munteanu, Cristinel. Despre motivarea contextuală a frazeologismelor / Cristinel


Munteanu // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 116-128 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 125-128.
– (Coşeriana).

3827. Negrescu-Babuş, Inna. Unele clarificări conceptuale ale bilingvismului : [studiu so-
ciolingvistic] / Inna Negrescu-Babuş // Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 80-83. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 83.

3828. Negru, Valentina. Terminologia militară vestimentară. Abordări teoretice : [studiu


lingvistic] / Valentina Negru // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 156-163. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 163.

3829. Pavel, Vasile. George Gogin – octogenar : [lingvist,doctor habilitat în filologie] / Va-
sile Pavel // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 189-190 : fot.

3830. Păcuraru, Veronica. Gheorghe Popa – un spirit academic viguros şi prolific : [lin-
gvist, doctor habilitat în filologie, rector al Univ. De Stat "Alecu Russo" din Bălţi] / Veronica Păcura-
ru // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 185-188 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3831. Pleşca, Ecaterina. Traca – limbă a substratului pregrec : (abordare interdisciplina-


ră) / Ecaterina Pleşca // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 78-90. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 89-90.

3832. Robu, Adriana Maria. Specificul funcţiilor textuale coşeriene în discursul publicitar /
Adriana Maria Robu // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 129-137 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
136-137.

3833. Savin-Zgardan, Angela. Marcu Gabinschi împlineşte 80 de ani : [specialist în ro-


manistică] / Angela Savin-Zgardan // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 182-184 : fot.

3834. Stanţieru, Svetlana. Unele aprecieri asupra terminologiei didactice actuale / Sve-
tlana Stanţieru, Zinaida Tărâţă // Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 108-111. – Referinţe
bibliogr. : p. 110-111 şi în subsol. – (Lingvodidactică).
(Vezi de asemenea Nr 3627, 3629, 3843-48, 3851, 3854)

Colocviul internaţional "Les relations franco-roumaines: influences et réciprocité", Republi-


ca Moldova, or. Bălţi, Universitatea "Alecu Russo", 19/20 apr. 2013
3835. Abramciuc, Maria. Modelul cultural francez: tabloul unor conexiuni / Maria
Abramciuc // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 180-186 : fot. – Referinţe bibliogr. în note,
p.186.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3836. Nimigean, Gina. Transferul limbii române în intenţia multilingvismului promovat prin
Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi / Gina Nimigean // Limba Română. – 2013. –
Nr 1/4. – P. 201-211 : fot., tab.

3837. Sabău, Cristian. Reflectarea unui tip de eveniment în presa europeană neolatină,
sau Câtă încredere poţi să ai în presă? / Cristian Sabău // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P.
196-200 : fot.

3838. Vrabie, Diana. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi
universal / Diana Vrabie // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 168-171 : fot.

3839. Vrabie, Diana. "Spovedanie pentru învinşi" de Panait Istrati: dimensiunea europea-
nă a reportajului românesc : [pe marginea vol. cu acelaşi tit.] / Diana Vrabie // Limba Română. –
2013. – Nr 1/4. – P. 187-191. – Referinţe bibliogr. : p. 191 şi în note.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
3840. Buşmachiu, Victoria. Stilurile funcţionale ale limbii române / Victoria Buşmachiu //
Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 127-134. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 133-134.

3841. Coja, Ion. Servici sau serviciu? : Pe urmele doamnei Ileana Vulpescu : [utilizarea
corectă a neologismelor] / Ion Coja // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 147-151 : fot. – (Limba
română azi).

3842. Draica, Valerica. 60 de ani de la ultima reformă ortografică în limba română : (1953-
2013) / Valerica Draica, Dumitru Draica // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 138-146 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 146 şi în note.

3843. Eremia, Anatol. Arealul onomastic Sângerei. Numele de familie: originea, structura
derivaţională, semnificaţia (II) / Anatol Eremia // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 63-77. – Rez. în
lb. engl. – Art.1 : Nr 3/4, 2012.

3844. Eremia, Anatol. Sate gemene cu denumiri identice : [studiu de toponimie româ-
nească] / Anatol Eremia, Lilia Stegărescu // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 162-167 : fot.

3845. Eremia, Anatol. Ursul în onomastica românească : [zootoponimie] / Anatol Eremia


// Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 108-109 : fig. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
109.

3846. Gabinschi, Marcu. Etimiologii folclorice : [studiu privind istoria lb. rom.] / Marcu
Gabinschi // Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 51-55. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 54-55 şi în notele de subsol.

3847. Mârza, Tatiana. Punctuaţie (stilistică şi segmentare) în proza artistică / Tatiana


Mârza // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 116-126. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 126.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3848. Munteanu, Cristinel. Despre expersia cai verzi pe pereţi : (o încercare etimologică)
/ Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 152-161. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 158-161.

3849. Pavel, Vasile. Termeni pentru fierăria meşteşugărească şi tâmplărie în graiurile


moldoveneşti din zona de nord : (pe baza ALRR.Bas.) / Vasile Pavel // Buletin de lingvistică. –
2012. – Nr 13. – P. 26-36 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 36.

3850. Pleşca, Ecaterina. Cuvinte de substrat: rom. "ghionoaie" (I) / Ecaterina Pleşca //
Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 37-50. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50. – Va urma.

3851. Pleşca, Ecaterina. Reminiscenţa "Creanga cerului": (abordare socioculturală) / Eca-


terina Pleşca // Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 56-65. – Referinţe bibliogr. : p. 65.

3852. Popovschi, Liliana. Microsistemul terminologic "stomac" – "pântece" : (pe baza


atlaselor lingvistice româneşti) / Liliana Popovschi // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 135-142. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 142.

3853. Răileanu, Viorica. Formula numelui în limba română / Viorica Răileanu // Buletin de
lingvistică. – 2012. – Nr 13. – P. 75-79. – Referinţe bibliogr. : p. 79 şi în notele de subsol.

3854. Savin-Zgardan, Angela. Cauze extralingvistice ale motivaţiei apariţiei unităţilor


polilexicale stabilite în limba română. Consideraţii generale / Angela Savin-Zgardan // Philologia. –
2012. – Nr 5/6. – P. 91-97. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 96-97.

811.14 Limba greacă (elenă)


(Vezi Nr 3823, 3831)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
821.112.2(494) Literatură germană din Elveţia
3855. Hesse, Hermann. Poetul şi timpul său ; Ultimul jucător cu bile de sticlă : [versuri] /
Hermann Hesse // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 44-45 : fot. – (Auguriada).

821.112.2(498) Literatură germană din România


3856. Müller, Herta. Mereu aceeaşi nea şi mereu aceeaşi Neică : [povestire : fragm.] /
Herta Müller ; il. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2013. – Nr 10. – P. 23 : il.

821.113 Literatură în limbi germanice de nord (nordice)


821.113.6 Literatură suedeză
3857. Heidenstam, Verner von. Minunea ; Clipe paradiziace : [versuri : trad. din lb. sue-
deză] / Verner von Heidenstam // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 18-19 : fot. – (Auguriada).
127
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

821.131 Literatură în limbi italo-romanice


821.131.1 Literatură italiană
3858. Fontain, Jean de la. Gaiţa împodobită cu pene de păun : [fabulă] / Jean de la
Fontain // Noi. – 2013. – Nr 10. – P. 22 : il.

3859. Montale, Eugenio. Să nu ne ceri cuvântul… ; Palid şi-absorbit : [versuri] / Eugenio


Montale // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 74-75 : fot. – (Auguriada).

821.134 Literatură în limbi ibero-romanice


821.134.2 Literatură spaniolă
3860. Jimenez, Juan Ramon. O privighetoare ; Sufletului meu : [versuri] / Juan Ramon
Jimenez // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 62-63 : fot. – (Auguriada).

821.134.2(83) Literatură ciliană


3861. Neruda, Pablo. Fericire ; Mereu pe drumuri… : [versuri] / Pablo Neruda // Moldova.
– 2013. – Nr 9/10. – P. 86-87 : fot. – (Auguriada).

821.135.1 Literatură română


3862. Kerim, Silvia. Semnul de iarbă : (povestire) / Silvia Kerim // "a" MIC". – 2013. – Nr
10. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3-4.

3863. Labiş, Nicolae. Învăţătura : [versuri] / Nicolae Labiş ; des. de Olga Cazacu // Alune-
lul. – 2013. – Nr 10. – P. 3 : des.

3864. Onus Nemeş, Ion. Pe urmele mitice ale copilăriei : [fragm. din cartea "Astra în satul
meu". De la "Comuna Viitorul" la "satul model", Sibiu, 2012 ] / // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. –
P. 256-261 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 261.

3865. Sadoveanu, Mihail. Domnu Trandafir : (povestire : fragm.) / Mihail Sadoveanu // "a"
MIC". – 2013. – Nr 10. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1-2.
(Vezi de asemenea Nr 3819-24, 3826, 3829-33, 3836, 3942)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3866. Bradu, Ion. Ştiinţa vieţii : [povestire] / Ion Bradu ; il. : Alexei Colâbneac // Noi. –
2013. – Nr 10. – Supl. : P. 1-8 : fot.

3867. Butnaru, Leo. Jurnal despre amânatul sfârşit al lumii (I) : (Lituania, 21-28 mai 2012)
/ Leo Butnaru // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 307-328 : fot. – Va urma.

3868. Cărare, Petru. Păsările călătoare : [versuri] / Petru Cărare ; des. de Aurel Guţu //
Alunelul. – 2013. – Nr 10. – P. 18 : des.

3869. Cărare, Petru. Recunoştinţă : [versuri] / Petru Cărare ; des. de Olga Cazacu // Alu-
nelul. – 2013. – Nr 10. – P. 3 : des.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3870. Diviza, Ion. Mărturisire ; Fiul clopotarului : [versuri] / Ion Diviza // "a" MIC". – 2013. –
Nr 10. – P. 28.

3871. Florea, Daniela. Dor de stele ; Gelozia ; Şi eu ; Poetul ; Mi-e dor ; În căutare : [ver-
suri] / Daniela Florea // Noi. – 2013. – Nr 10. – P. 8 : fot.

3872. Gorgan, Ion. Amintire vie : [povestire] / Ion Gorgan // Luminătorul. – 2013. – Nr 4. –
P. 38-41.

3873. Mardare, Viorel. Offorisme / Viorel Mardare // VIP magazin. – 2013. – Nr 10. – P.
42-47 : fot.

3874. Mătcaş, Nicolae. Dacă graiul cel sfânt ni l-am pierde, placizi, într-o zi : [versuri] / Ni-
colae Mătcaş ; cuv. înainte de Tudor Opriş // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. A 4-a a cop. :
fot.

3875. Mătcaş, Nicolae. Ne-a spart fortuna-n două răsuflarea ; Vă eclipsează statul plane-
ta Eminescu ; Ca un Òcnus, damnat ne-ncetat să-mpletească ; N-am trecut prin viaţă ca prin hol ;
O fi fiind ea, viaţa,-n cer frumoasă ; E cu ochi şi cu sprâncene: cu asemenea şrapnele… : [versuri] /
Nicolae Mătcaş // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 233-236 : fot.

3876. Miler, Silvia. Dragei mele învăţătoare : [versuri] / Silvia Miler ; des. de Olga Cazacu
// Alunelul. – 2013. – Nr 10. – P. 2 : des.

3877. Nicolaescu, Gheorghe. În noapte… ; Aşa crin… ; Eşti dulce ; Refrene clădite pe ul-
tima cobză ; În poala setosului vad ; Ce-s eu? : [versuri] / Gheorghe Nicolaescu // Realităţi Cultura-
le. – 2013. – Nr 10. – P. 27 : fot.

3878. Plugaru, Emilia. Un profesor : [versuri] / Emilia Plugaru ; des. de Olga Cazacu //
Alunelul. – 2013. – Nr 10. – P. 2 : des.

3879. Proca, Ion. Moş Brumărel : [versuri] / Ion Proca // "a" MIC". – 2013. – Nr 10. – P. 28.

3880. Sărătilă, Vlad. Mânzul cu coarne sau, "Vârtejul în deşert" : nanoroman / Vlad
Sărătilă // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 237-255 : fot.

3881. Silvestru, Aurelian. Înţeleptul şi prinţul : [poveste din cartea "Aventurile lui Ionuţ"] /
Aurelian Silvestru ; des. de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2013. – Nr 10. – P. 13 : des.

3882. Socinsky-Plăcintă, Eudochia. Mă strigă cucul ; Aş vrea ; Mihalcea Hâncu ; Lăuta-


rul ; Paştele Blajinilor ; La baştină mă reântorc ; Fântâna din copilărie : [versuri din vol. "Ca o icoa-
nă, baştina" ] / Eudochia Socinsky-Plăcintă // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 9. – P. 10 : fot.

3883. Suceveanu, Arcadie. Soarele-i o pâine ; Felinarul piticilor ; Frăţiorii ; Cicoarea ; A


venit toamna ; Câtă vară e-ntr-o pară? ; Ceasornicul piticilor : [versuri] / Arcadie Suceveanu ; des.
de Victoria Raţă // Alunelul. – 2013. – Nr 10. – P. 14-15 : des.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3884. Suceveanu, Arcadie. Viziune cu mama ; Închiderea în cercuri : [versuri] / Arcadie


Suceveanu ; cuv. înainte de Mircea A. Diaconu // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 46-47 : fot. –
(Semănătorii de lumină).

3885. Ţurcanu, Emilia Eftimie. Ortodoxia e Patria mea! : [versuri] / Emilia Eftimie Ţurcanu
// Luminătorul. – 2013. – Nr 4. – P. 45-46.

3886. Vangheli, Spiridon. Soldăţeii lui Pintilie : [fragm. din cartea "Băieţelul din coliba Al-
bastră"] / Spiridon Vangheli ; des. de Iurie Iazin // Alunelul. – 2013. – Nr 10. – P. 4-5 : des.

3887. Văravu, Eugenia. Soarele cu dinţi ; Carantină de dragoste ; Luna cu ochi de miere ;
Veacul robilor ; Taina răsăritului ; Eu şi tu : [versuri] / Eugenia Văravu // Noi. – 2013. – Nr 10. – P. 9
: fot.

3888. Vieru, Grigore. Cântec despre învăţător : [versuri] / Grigore Vieru ; des. de Olga
Cazacu // Alunelul. – 2013. – Nr 10. – P. 2 : des.

3889. Vrabie, Gheorghe. Prutule ce curgi la vale… ; Donjonul : [versuri] / Gheorghe Vra-
bie ; cuv. înainte de Olga Voronova // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 52-53 : fot. – (Semănătorii
de lumină).

3890. Буков, Емилиан. Песнь Днестра : [стихи] / Емилиан Буков ; пер. : В. Державин
// Наше поколение. – 2013. – Nr 9. – P. a 4-a a cop.

3891. Моцпан, Симион. Сестры и братья : [стихи] / Симион Моцпан ; пер. : Б.


Дубровин // Наше поколение. – 2013. – Nr 10. – P. a 4-a a cop.

3892. Прока, Ион. Сосланные : [повесть] / Ион Прока ; пер. с рум. яз. : Петру Ротару
// Наше поколение. – 2013. – Nr 9. – P. 62-75 : fot. – Contin. Începutul : Nr 6.
(Vezi de asemenea Nr 3473)

821.152.1 Literatură irlandeză


3893. Yeats, William Butler. Insula ; Cărunta, azi… : [versuri] / William Butler Yeats //
Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 30-31 : fot. – (Auguriada).

821.161.1 Literatură rusă


3894. Бадырханов, Эльдар. Месяц Марса : [повесть] / Эльдар Бадырханов // Наше
поколение. – 2013. – Nr 9. – P. 45-61 : fot. ; Nr 10. – P. 43-57 : fot. – Contin. Începutul : Nr 6.

3895. Петруша, Александр. Механизм ; С горы на собственном заду ; Those Were


the Days ; Политехнические институты города Киева ; Корюшка ; Эксплуататор ; Наблюда-
тельное время ; Предсказание ; Макарона ; Секретарь : рассказы / Александр Петруша //
Наше поколение. – 2013. – Nr 10. – P. 76-82 : fot.

3896. Татарский, Евгений. Момент истины, или Тайна одного врача : рассказ / Евге-
ний Татарский // Наше поколение. – 2013. – Nr 10. – P. 58-62 : fot.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3897. Уланов, Владимир. Княжеский крест : ист. роман / Владимир Уланов // Наше
поколение. – 2013. – Nr 10. – P. 19-42 : fot. – Продолж. следует.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3898. Балан, Валериу. "Любимая, не любишь ты меня…" ; "Ты стала тряпкой, просто
дрянь…" ; "Сегодня много думал я…" ; "Поднимаются белые птицы…" ; "О, свет, погасший во
мраке ночи…" ; "Ты помнишь, Люся, как во сне…" ; "Заткнись, старуха…" : [стихи] / Валериу
Балан // Наше поколение. – 2013. – Nr 10. – P. 91-92 : fot.

3899. Барабаш, Генадий. Молитва ; Дом наш – Приднестровье ; Думы о Есенине ;


Любимая, с тобой я говорю ; Поговори, гармонь ; Русь Есенина ; Пролетело лето : [cтихи] /
Генадий Барабаш // Наше поколение. – 2013. – Nr 10. – P. 87-88 : fot.

3900. Волянский, Эраст. Реплика к одному стихотворению ; Иду по узенькой тропе ;


Бабочки с сумрак синий ; Ты знаешь ; Уйди... ; Безумие! ; Я сильным мира не обязан : [стихи]
/ Эрат Волянский // Наше поколение. – 2013. – Nr 9. – P. 81-82 : fot.

3901. Горган, Ион. Лев и Стрекоза : [рассказ] / Ион Горган // Наше поколение. –
2013. – Nr 10. – P. 95-97 : fot., il.

3902. Довбыш, Олег. Морошка ; Камушек ; Сказ о бабке с коровой Зорькой и фера-
понтьевском быке : [cтихи] / Олег Довбыш // Наше поколение. – 2013. – Nr 10. – P. 93-94 : fot.

3903. Евсеенко, Иван. Поющие пески : повесть / Иван Евсеенко // Наше поколение.
– 2013. – Nr 9. – P. 23-44 : fot. – Contin. Începutul : Nr 8.

3904. Згибарцэ, Галина. "Ищет время свое племя…" ; "Старый дом, закрыты став-
ни…" ; "Что случилось в небесах?..." ; "Стихи не терпят суеты…" ; "Мои мысли не зависли…"
; "Я украдкой на тебя посмотрю…" : [стихи] / Галина Згибарцэ // Наше поколение. – 2013. – Nr
9. – P. 77-78 : fot.
3905. Казачинский, Павел. Необычайная дружба ; Чудеса в животном мире : [стихи]
/ Павел Казачинский // Наше поколение. – 2013. – Nr 9. – P. 83-84 : fot.

3906. Калинина, Валентина. Художнику ; "Очнусь ото сна…" ; Маме ; "Мой странный
одинокий волк…" ; "Слово, как слепая слива…" ; "Здравствуй…" ; "Ты тот, кому, быть может,
суждено… " ; "Вычисли, вычлени, выкради…" ; "Не позвоню, не подойду…" : [стихи] / Вален-
тина Калинина // Наше поколение. – 2013. – Nr 10. – P. 89-90 : fot.

3907. Каюров, Георгий. Долгое прощание : рассказ / Георгий Каюров // Наше


поколение. – 2013. – Nr 9. – P. 6-16 : fot.

3908. Каюров, Георгий. Состояние Мейлоха : рассказ / Георгий Каюров // Наше по-
коление. – 2013. – Nr 10. – P. 12-18 : fot.

3909. Козыркина, Анна. Затёртые рифмы ; "В кукольном театре…" ; "Отпущу пе-
чаль…" ; Дар ; "Написав своё имя…" ; "Опаловый туман заволакивает…" ; "И дыхание со-

131
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

всем не сбивается…" ; Нежность : [стихи] / Анна Козыркина // Наше поколение. – 2013. – Nr


9. – P. 79-80 : fot.

3910. Корнован, Виктор. Человек своего времени : рассказ / Виктор Корнован // На-
ше поколение. – 2013. – Nr 10. – P. 63-75 : fot. – Продолж. следует.

3911. Курочкин, Александр. Попутчица ; "Ветер попутно надул паруса…" ; "На-


строены струны, написана песня…" : [стихи] / Александр Курочкин // Наше поколение. – 2013.
– Nr 9. – P. 76 : fot.

3912. Панько, Виктор. Маттиола ; Рiдне слово ; Август ; Дождь ; Декабрьский дождь
; Имя твое : [стихи] / Виктор Панько // Наше поколение. – 2013. – Nr 10. – P. 85-86 : fot.

3913. Стрелков, Валерий. Человек из поезда : рассказ / Валерий Стрелков // Наше


поколение. – 2013. – Nr 9. – P. 17-22 : fot.

3914. Хомечко, Игорь. "Кончилось причастие метели…" ; "Небо хмуро хворает туча-
ми…" ; "Уеду. Уеду. Опутан гирляндой вокзалов…" ; "Сядем, посидим, поговорим…" ; "Бродя-
га-март дрожащею рукою…" ; "Я уйду, потерпи немного…" ; "В стенах безмолвных больше
нет тебя…" ; "Я – инок Церкви глаз твоих…" : [cтихи] / Игорь Хомечко // Наше поколение. –
2013. – Nr 10. – P. 83-84 : fot.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3915. Bantoş, Ana. Confluenţe literare româno-franceze: individualitate, alteritate, moder-
nitate / Ana Bantoş // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 172-179.

3916. Gârlea, Olesea. Mitul antic şi basmul folcloric. Tranziţia ficţiunii de la religios la este-
tic : [în lit. universală] / Olesea Gârlea // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 40-45. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 45.
(Vezi de asemenea Nr 3473, 3625, 3917, 3923, 3927)

821.135.1.0 Literatură română


3917. Boldea, Iulian. Expresivitatea interogaţiei critice : [eseistica lui Alexandru Paleolo-
gu] / Iulian Boldea // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 48-56 : fot. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 56.

3918. Butnaru, Tatiana. Imagini păstoreşti în poezia epică populară : [română] / Tatiana
Butnaru // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 53-62. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61-62.

3919. Cheţan, Maria. Profilul omului demonic în "Vizita stelei personale" de Ştefan Aug.
Doinaş / Maria Cheţan // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 57-66 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 65-66.

3920. Chiş, Simona. Arta cuvântului în teatrul lui Marin Sorescu : [trilogia "Setea muntelui
de sare"] / Simona Chiş // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 93-98 : fot. – Referinţe bibliogr. :
p. 98.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3921. Cimpoi, Mihai. Eminescu si "inima lumii" : [pe marginea "Congr. Mondial al Emines-
cologilor", AŞM, Chişinău, 3-5 sept. 2013] / Mihai Cimpoi // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 9-10.

3922. Congresul Mondial al Eminescologilor (2 ; 2013 ; Chişinău). Rezoluţia celei de-a


doua ediţii a Congresului Mondial al Eminescologilor : [3-5 sept. 2013, Chişinău] // Akademos. –
2013. – Nr 3. – P. 10.

3923. Dabija, Nicolae. Începuturile poeziei noastre : [studiu] / Nicolae Dabija // Akademos.
– 2013. – Nr 3. – P. 120-132 . – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132.

3924. Ilin, Stancu. Planetă de tânăr. Acad. Eugen Simion la 80 de ani : [critic şi istoric lite-
rar rom., prof. univ.] / Stancu Ilin // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 137-142.

3925. Mironescu, Doris. M. Blecher şi revelaţiile bolii. "Inimi (deloc) cicatrizate" : [analiza
romanului cu acelaşi tit.] / Doris Mironescu // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 67-75 : fot. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 75.

3926. Rachieru, Adrian Dinu. Fănuş Neagu, un dionisiac? : [eseu despre opera scriitoru-
lui] / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 33-47 : fot. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 47.

3927. Rufanda, Lilia. Manifestările antieroului în literatura română contemporană / Lilia


Rufanda // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 30-39. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39.
(Vezi de asemenea Nr 3476, 3478, 3622, 3625, 3775, 3793, 3839, 3847, 3934)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3928. Bantoş, Ana. Literatura de la est de Prut şi reflexele brutalităţii istoriei. Nicolai Cos-
tenco / Ana Bantoş // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 10-32 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 31-32.

3929. Batâr, Dumitru. Din spiţa bătrânului Socrate : [în memoriam scriitorului, traducăto-
rului Alexandru Cosmescu (1922-1989)] / Dumitru Batâr // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 20-23 :
fot.

3930. Botezatu, Eliza. Designer de cuvinte : [interviu cu E. Botezatu, critic literar, profesor
univ.] / consemnare de Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 9/10. – P. 56-61 : fot. – (Oameni şi
destine).

3931. Cojocaru, Viorel. Aniversare. Există oameni cu talent : [scriitorul Ioan Gorgan la 65
de ani] / Viorel Cojocaru // Luminătorul. – 2013. – Nr 4. – P. 35-37 : fot.

3932. Cuţitaru, Natalia. Liviu Damian: forme de interogare a eului şi de integrare în tradi-
ţie / Natalia Cuţitaru // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 8-20. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 20.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

3933. Ghilaş, Ana. Funcţionalitatea didascaliilor în discursul dramatic al lui Ion Druţă / Ana
Ghilaş // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 133-136. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
135-136.

3934. Mischevca, Vlad. "Prutul esta ni disparti..." : [pe marginea versurilor patriotice şi
cântecelor populare despre anii de cumpănă a românilor: 1812, 1940] / Vlad Mischevca // Limba
Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 292-306 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 305-306.

3935. Pascaru, Vlad. Imperiul lui Ion Druţă : [85 de ani de la naşterea scriitorului] // Mol-
doveanca. – 2013. – Nr 9/10. – P. 4.

3936. Prodan, Galina. Un poet care-şi ascultă glasul inimii : [pe marginea întâlnirii cu poe-
tul Anatol Rusnac cu genericul "Nemărginirea dorului – aproape" la Bibl. publ. raională din Drochia]
/ text de Galina Prodan // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 10. – P. 15 : fot.

3937. Vântu, Victoria. Poezia basarabeană şaizecistă: viziuni asupra "artei poetice" / Vic-
toria Vântu // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 21-25. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

3938. Zaharia, Viorica. Dramaturgia Nicoletei Esinencu: piesele unui "puzzle" nonconfor-
mist / Viorica Zaharia // Philologia. – 2012. – Nr 5/6. – P. 26-29. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3623-24, 3629, 3809-10, 3923, 3927)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3939. Stavilă, Tudor. Arta preistorică – între arheologie şi istorie / Tudor Stavilă // Arta :
Arte vizuale. – 2012. – P. 5-12 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11.

3940. Давид, Анатолие. Териофауна и экологическая обстановка перигляциальной


зоны поздневалдайского оледенения северо-запада и севера Республики Молдова / Анато-
лие Давид, Виорика Паскарь // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeo-
logie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 152-158 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 156-158.

908 Monografii ale localităţilor


3941. Шупак, Марина. Эстония. Северная трапеза длиною в месяц : [записки путе-
шественника] / Марина Шупак // Aquarelle. – 2013. – Nr 10. – P. 146-148 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3864)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Academicianul Ion Toderaş la 65 de ani : [savant în domeniul zoologiei funcţionale, doctor
în biologie, profesor univ.]. – Vezi Nr 3652.

Băieşu, Nicolae. Preotul şi omul de ştiinţă Dimitrie Balaur : (110 ani de la naştere). – Vezi Nr
3479.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Boldea, Iulian. Acad. Alexandru Surdu şi fascinaţia conceptelor : [filozofice]. – Vezi Nr 3475.

Braga, Tudor. Prolificul Iurie Platon : [pictor, ceramist, sculptor]. – Vezi Nr 3773.
Caranfil, Tudor. Emil Loteanu văzut de la Bucureşti : [pe marginea creaţiei regizorului : in
memoriam (1936-2003)]. – Vezi Nr 3799.

Chivu, Gheorghe. Marius Sala – 80 : [omagiu acad., cercet., lingvistului român]. – Vezi Nr
3822.

Cocieru, Mariana. Etnologul Efim Junghietu şi rolul pregnant al expresiilor paremiologice în


proza basarabeană. – Vezi Nr 3629.

Colesnic, Iurie. Destinul unui monument-simbol : [Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
din Chişinău : 125 de ani de la naşterea sculptorului Alexandru Plămădeală (1888-1940)]. – Vezi
Nr 3766.

Gagim, Ion. Gheorghe Mustea, omul, regăsit în creaţia sa : [director artistic şi prim dirijor a
Orchestrei Simfonice Naţionale a companiei "Teleradio-Moldova"]. – Vezi Nr 3789.

Jitari, Cristina. Despre cum striptease-ul a născut vedeta : [artista de cinema, românca Na-
dia Herescu Gray]. – Vezi Nr 3804.

Ilin, Stancu. Planetă de tânăr. Acad. Eugen Simion la 80 de ani : [critic şi istoric literar rom.,
prof. univ.]. – Vezi Nr 3924.

Marian, Ana. Portretele, măştile şi alte opere în teatrul vieţii al maestrului Glebus Sainciuc. –
Vezi Nr 3776.

Mocanu, Anatol. Anatol Mocanu: "Spiritul de aventură al artistului e contagios şi transmisibil"


: [dialog cu pictorul mold.]. – Vezi Nr 3777.

Palistrant, Maria. Academicianul Vsevolod Moscalenco şi supremaţia în timp a cercetărilor


sale : [85 de ani de la naşterea fizicianului]. – Vezi Nr 3634.

Pascaru, Vlad. Imperiul lui Ion Druţă : [85 de ani de la naşterea scriitorului]. – Vezi Nr 3935.

Pavel, Vasile. George Gogin – octogenar : [lingvist,doctor habilitat în filologie]. – Vezi Nr


3829.

Păcuraru, Veronica. Gheorghe Popa – un spirit academic viguros şi prolific : [lingvist, doctor
habilitat în filologie, rector al Univ. De Stat "Alecu Russo" din Bălţi]. – Vezi Nr 3830.

Pohilă, Vlad. Sfânta Maria Tănase : [100 de ani de la naşterea cântăreţei de muzică
populară]. – Vezi Nr 3795.

Poiata, Mihai Ştefan. Vlad Ioviţă. Istovirea : (ultimul epizod) : [din viaţa scenaristului şi
regizorului de film : interviu cu M. Ş. Poiată, cineast şi scriitor]. – Vezi Nr 3809.
135
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

Prodan, Galina. Un poet care-şi ascultă glasul inimii : [pe marginea întâlnirii cu poetul Anatol
Rusnac cu genericul "Nemărginirea dorului – aproape" la Bibl. publ. raională din Drochia]. – Vezi
Nr 3936.

Rogac, Raia. Simion Zamşa: "Şi totuşi…pasiunea mea e şevaletul" : [pe marginea discuţiei
cu pictorul mold.]. – Vezi Nr 3782.

Rusu-Haraba, Anastasia. Teodor Zgureanu : [despre viaţa şi activitatea compozitorului


mold.]. – Vezi Nr 3796.

Savin-Zgardan, Angela. Marcu Gabinschi împlineşte 80 de ani : [specialist în romanistică]. –


Vezi Nr 3833.

Teodoreanu, Elena. Părintele Dimitrie cel necunoscut. Destinul unui preot basarabean :
[Dimitrie Balaur]. – Vezi Nr 3485.

Turea, Larisa. Gopo artistul ce zădăra moartea, sau Înainte de podul de flori a fost Maria
Mirabela… : [despre creaţia multiplicatorului Ion Popescu Gopo, realizator şi creator de filme cu
desene animate]. – Vezi Nr 3811.

Ungureanu, Larisa. Maria Sagaidac: "În film, rolul e ca o formulă matematică" : [din viaţa şi
activitatea actriţei]. – Vezi Nr 3812.

Ungureanu, Larisa. Un cineast de vocaţie, Victor Bucătaru : [regizor la "Moldova-film" (1948-


2013)]. – Vezi Nr 3813.

Vatamanu, Leontina. Decalogul : [regizoarei, dir. festivalului "Cronograf"]. – Vezi Nr 3814.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(478) Istoria Republicii Moldova
3942. Poştarencu, Dinu. Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (I). Şcoli
naţionale. Învăţământ familial şi particular / Dinu Poştarencu // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. –
P. 219-232. – Referinţe bibliogr. în note, p. 230-232. – (Lecţiile istoriei). – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 3758, 3764, 3766)

94(=135.1) Istoria românilor


(Vezi Nr 3934)

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Bolocan, Lilia 3575


A Bolun, Ion 3492
Ababii, Ion 3655 Bondarciuc, V. 3719
Abramciuc, Maria 3835 Bostan, Natalia 3815
Agapii, Eugeniu 3673 Botez, Alexei 3698
Alexandrov, E. 3714 Botezatu, Eliza 3930
Amariei, Dumitru (3474) Botnari, Valentina 3627
Anania, Bartolomeu 3478 Bounegru, Tudor 3744
Andrieş, Serafim 3460 Bradu, Ion 3866
Andronachi, Natalia 3604, 3606-08 Braga, Tudor 3773
Antohi, Maria 3748 Braguţa, Aurelia (3471)
Aramă, Elena 3525 Braşoveanu, Angela 3493, 3511, 3735, 3785,
Arbuz-Spatari, Olimpiada 3754 3802-03
Ariciu, Mihaela 3574 Brâncuşi, Constantin (3768)
Arseni, Alexandru 3526-28 Briceag, Iurie 3605
Awad Galam Sami 3497 Brihuneţ, Manole 3759
Brînza, Sergiu 3539
B Brînză, Sergiu 3540-41
Brînzilă, Liuba 3738
Bacalov, Irina 3665 Bucătaru, Victor (3813)
Bacalov, Iurie 3653, 3665 Buceaceaia, Svetlana 3649
Balaur, Dimitrie (3479, 3485) Buciaţchii, Constantin 3671
Balmuş, Dorina 3622 Buciuceanu-Vrabie, Mariana 3487
Balmuş, Victor 3461 Buguţa, Elena 3542-43
Baltag, Eugenia 3769 Bulat, Denis 3734
Bantoş, Ana 3915, 3928 Bulat, Dumitru 3734
Barbaneagra, Tatiana 3819 Buruiană, Ion 3788
Batâr, Dumitru 3929 Buşmachiu, Victoria 3840
Bazilevich, Victor 3495 Butnaru, Leo 3867
Băbălău, Ana-Maria 3671 Butnaru, Tatiana 3918
Băieşu, Nicolae 3479 Buza, Nicolae 3518
Bălan, Constantin 3810 Buzdugan, Artur 3472
Bărbuţă, Ion 3820
Bâlici, Veronica 3623 C
Bâzgu, Eduard 3735
Bâzgu, Eugen 3758 Callo, Tatiana 3462
Bejan, Iu. 3640 Cantea, V. 3633
Bejan, Octavian 3538 Capaţina, Grigori 3715
Belostecinic, Gr. 3500 Cara, Elena 3486
Belous, Natalia 3616-17 Caranfil, Tudor 3799
Benea, Anna 3708 Caţaveică, Eugeniu 3519
Bernardazzi, Alexandru (3758) Cauşan, Corina 3499
Bileţchi, Nicolae 3473 Cazac, T. 3719
Bîrcă, Alic 3498 Cazacu, Olga 3863, 3869, 3876, 3878, 3888
Boboc, N. 3640 Cărare, Petru 3868-69
Bodişteanu, Octavian 3818 Cârlig, Veaceslav 3650
Boguţă, Dorian 3798 Cârnaţ, Marina 3529
Boldea, Iulian 3475, 3917 Cârnaţ, Teodor 3530

137
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

Ceastina, Alla 3760 Copcea, Florian 3476


Cebortari, Serghei 3660 Corj, Mihai 3588
Cebotari, Anatol 3660 Cosmescu, Alexandru (3929)
Cepraga, Lucia 3617 Costachi, Gheorghe 3515, 3532, 3596
Certan, Ion 3463 Costenco, Nicolai 3928
Certan, Simion 3463 Cotoman, Ludmila 3787
Challout, Hassen 3687 Cozma, Maria 3589-90
Cheţan, Maria 3919 Cozmolici, Victoria (3783)
Chircă, Roman 3464 Cravcenco, Vladimir 3775
Chiriac, Eugenia 3650 Creangă, I. 3775
Chiriţa, Elena 3653 Crivoi, Aurelia 3653
Chirtoacă, Dorin 3601 Cuciureanu, Gheorghe 3465
Chiseliţa, Natalia 3743 Culiuc, Leonid 3652
Chiş, Simona 3920 Cutcovschi-Muştuc, Alina 3709
Chişlaru, Leonid 3667 Cuţitaru, Natalia 3932
Chiveri, Galina 3529-30 Cuzneţov, Alexandru 3589-90
Chivu, Gheorghe 3822
Cimpoeşu, Dorin 3531 D
Cimpoi, Mihai 3921 Dabija, Nicolae 3923
Ciobanu, Constantin I. 3755 Dadu, Vitalie 3716
Ciobanu, Elena 3488 Damian, Liviu 3932
Ciobanu, Iraida 3774 Danilciuc, Aliona 3512
Ciobanu, Mitrofan 3632 Daniliuc, Aliona 3509
Ciobanu, Pavel 3655 Dănilă, Aurel 3658
Ciocârlan, Nina 3707, 3726 Dârul, Alexandru 3821
Ciochină, Valentina 3732 Dediu, Ion 3642
Ciorănică, Rodica 3600, 3818 Diaconu, Mircea A. 3884
Ciorchină, Nina 3713 Diviza, Ion 3870
Cirimpei, Victor 3823 Dobrojan, Sergiu 3665
Ciubotaru, A. 3646 Doinaş, Ştefan Aug. 3919
Ciubuc, Mariana 3745 Dolghi, Igor 3613
Cîrstea, Olga 3662 Donica, Andrei 3712
Cocieru, Mariana 3629, 3794 Donica, Mariana 3712
Codiţă, Vasile 3689 Donţu, Natalia 3733
Codreanca, Lidia 3761 Draica, Dumitru 3842
Coiceanu, Ana 3637 Draica, Valerica 3842
Coja, Ion 3841 Drăguţ, Doina 3625
Cojanu, Gianina 3544 Druc, Vlad 3800
Cojocar, Ala 3662 Druţă, Ion 3933, (3935)
Cojocari, Diana 3673 Duca, Gheorghe 3652
Cojocaru, Doriana 3664 Duca, Maria 3641
Cojocaru, Igor 3465
Cojocaru, Vasile 3606 E
Cojocaru, Victor 3664
Cojocaru, Viorel 3931 Eminescu, Mihai 3476, 3622, 3921
Cojuhari, Tamara 3705 Eremia, Anatol 3824, 3843-45
Colâbneac, Alexei 3856, 3866 Esinencu, Nicoleta 3938
Colesnic, Iurie 3766 F
Colin, Tudor 3698
Condrea, E. 3690 Feuraş, Eugenia 3496
Condrea, Eugeniu 3685 Florea, Daniela 3871
Constandachi, Dumitru (3771) Fontain, Jean de la 3858

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Furdui, Teodor 3732 I


G Iacono, Angelo 3802-03
Iacub, Irina 3533
Gabinschi, Marcu (3833), 3846 Ialovaia, Antonina 3747
Gadibadi, Mihai 3704 Iazin, Iurie 3886
Gagauz, Olga 3487 Ilin, Stancu 3924
Gagim, Ion 3789 Ioviţă, Vlad 3809
Gagiu, Emil 3515, 3533 Iustin, Viorel 3578
Gaina, B. 3714
Galben, Carolina 3516 J
Gavriliuc, Mihai 3674, 3676, 3682
Gavrilov, Anatol 3825 Jardan, Natalia 3699
Găină, Diana 3675 Jimenez, Juan Ramon 3860
Gârlă, Eugeniu 3497 Jitari, Cristina 3769, 3804-05
Gârlea, Olesea 3916 Junghietu, Efim 3629
Ghendov, Veaceslav 3647 K
Gherasim, Mihaela 3801
Ghicavîi, Victor 3656 Kerim, Silvia 3862
Ghilaş, Ana 3933 Krajevskaia, Alla 3747
Ghilaş, Victor 3790-91 Krupenikov, Igor 3705
Ghiriţa, Sofia 3576 Kulciţki, Veaceslav 3708
Gîrneţ, Iurie 3607
Gliga, Olga 3731 L
Godoroja, Mariana 3718 Labiş, Nicolae 3863
Gogin, George (3829) Lambos, Elena 3599
Gogu, Vitalie 3699 Leah, Tamara 3579
Golenco, Lidia 3745 Lesik, Iren 3769
Gonceariuc, Maria 3708, 3710 Lisnic, Vitalie 3675, 3681
Goreanu, Veniamin 3480 Loteanu, Emil (3799)
Gorgan, Ioan (3931) Lozan, Tatiana 3672
Gorgan, Ion 3872 Lozinschii, Mariana 3713
Grădinaru, Diana 3474 Lungu, Eugen 3806
Grecu, Mihai 3774 Lupan, Aurelia 3648
Gribincea, Alexandru 3512
Gribincea, Corina 3509 M
Gribincea, Lilia 3510
Grosu, Oxana 3661 Mahova, Tatiana 3702
Grosu, Victoria 3659 Malai, Leonid 3688
Gultur, Radion 3612 Manceva, Maria 3686
Guşan, Ala 3577 Mannoni, Roberto 3803
Guţu, Aurel 3868 Manolachi, Constantin 3630
Manole, Elena 3674, 3676, 3682
H Mardare, Viorel 3873
Marian, Ana 3767, 3776
Hacina, Tamara 3660 Marinuţa, Vitalie 3597
Hadârcă, Petru 3817 Marusic, Galina 3470
Heidenstam, Verner von 3857 Maximilian, Silvestru 3509
Herescu Gray, Nadia 3804 Mazur, Vitalie 3596, 3598
Hesse, Hermann 3855 Mărgineanu, Virgil 3815
Mătăşel, Adrian 3520
139
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

Mătăşel, Alina 3521 Ş


Mătcaş, Nicolae 3874-75
Mârza, Tatiana 3847 Obadă, Leonora 3745
Melenciuc, M. 3649 Odainic, Olesea 3674, 3676, 3682
Melnic, Maria 3700 Odobescu, Stela 3661, 3670, 3672
Melniciuc, O. 3640 Olaru, Ioana-Iulia 3756
Mhamed Ben Messaouda 3687 Olărescu, Dumitru 3808
Mihailov, M. 3703 Oleinic, Svetlana 3763
Mihalache, Iurie 3568 Onofraş, Leonid 3702
Mija, Viorica 3800, 3809, 3815 Onus Nemeş, Ion 3864
Milestone, Lewis 3805 Opriş, Tudor 3874
Miler, Silvia 3876 Osmochescu, Nicolae 3582
Mironescu, Doris 3925 P
Mischevca, Vlad 3934
Mîsliţchi, Valentina 3627 Paladi, Gheorghe 3487
Mocanu, Anatol 3777 Paleologu, Alexandru 3917
Mocanu, Elena 3565-66 Palistrant, Maria 3634
Mogol, Natalia 3580 Panic, Mihai 3522
Moldovanu Ion 3661, 3670, 3672, 3677-79, Pantea, Oleg 3488
3683 Pascal, Oleg 3671, 3673
Molodoi, Elena 3743 Pascaru, Vlad 3935
Montale, Eugenio 3859 Pavel, Vasile 3829, 3849
Morariu, Iuliu-Marius 3481 Păcuraru, Veronica 3830
Moscalenco, Vsevolod (3634) Peciul, Andrei 3680
Moşneaga, Igor 3508 Perlug, Nina 3663
Müller, Herta 3856 Peşteanu, Ananie 3636
Mungiu, Cristian 3806-07 Petrescu, Ion 3597
Muntean, Mihail 3792-93, 51 Picunov-Târţău, Alexandra (3767)
Munteanu, Cristinel 3826, 3848 Pisaniuc, Maia 3513
Mustea, Gheorghe (3789) Pisarenco, Olga 3571
Musteaţă, Elena 3778 Pînzari, Oleg 3609
Muşuc, Tatiana 3711 Platon, Iurie (3773)
Plămădeală, Alexandru (3766)
N Pleşca, Ecaterina 3831, 3850-51
Nacu, Viorel 3655 Pleşca, Svetlana 3681
Nagacevschi, Viorica 3581 Plugaru, Emilia 3878
Neagu, Fănuş 3926 Podgurschi, Lilia 3656
Nedbaliuc, Boris 3650 Podlesnaia, Natalia 3779
Nedealcov, Maria 3637-38 Pohilă, Vlad 3795
Negrescu-Babuş, Inna 3827 Poiata, Mihai Ştefan (3809)
Negru, P. 3717 Poiată, Mihai 3801
Negru, Valentina 3828 Poincaré, Henri (3632)
Neruda, Pablo 3861 Popa, Gheorghe (3830)
Nesterov, Tamara 3762 Popenco, Ana 3814
Nicolaescu, Ana 3636 Popescu, Daniela 3582
Nicolaescu, Gheorghe 3636, 3718, 3794, Popescu, Dorin 3545
3877 Popescu, Maria 3525
Nicorici, A. 3690 Popescu Gopo, Ion (3811)
Nimigean, Gina 3836 Popov, Ruslan 3546-47
Nistrean, Snejana 3608 Popovici, A. 3717
Nunziata, Enrico 3493 Popovschi, Liliana 3852
Postolache, Gh. 3727

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Postolachi, Călin (3781) Safta, Radu 3680


Poştarencu, Dinu 3942 Sagaidac, Maria 3812
Potârniche, Mihai 3782 Sainciuc, Glebus (3776)
Potoroagă, Andrei 3757 Sala, Marius (3822)
Preda, Radu 3483 Sangheli, Marina 3681
Preguza, Ala 3678 Sarmaniuc, M. 3703
Preguza, Ion 3678 Sava, Igor 3785
Prida, Ion 3747 Sava, V. 3727-28
Pripa, Eleonora 3511 Savin-Zgardan, Angela 3833, 3854
Prisăcaru, Ion 3600 Saviţchi, Iarina 3786
Proca, Ion 3879 Sărătilă, Vlad 3880
Procop, Natalia 3770 Sârbu, Andrei 3774
Procopenco, Valeria 3718 Secen, Barkin 3735
Prodan, Alexandru 3764 Selejan, Ioan 3484
Prodan, Galina 3936 Sereda, Radu 3611
Prodan, Sergiu 3801 Sibgatulina, Dina 3680
Prohniţchi, Valeriu 3508 Silvestru, Aurelian 3881
Puică, Irina 3797 Simion, Eugen (3924)
Puică, Sergiu (3784) Sîrbu, Rodica 3720
Sîrbu, Tamara 3644
R Sîrbu, Tatiana 3729
Rachier, Vasile 3639 Slusarenco, Svetlana 3535
Rachieru, Adrian Dinu 3926 Smâşleaev, Anatolie 3881
Racu, Andrei 3534 Socinsky-Plăcintă, Eudochia 3882
Racu, Igor 3618 Sorescu, Marin 3920
Radvan, Inga 3609 Souissi, Nébil 3687
Railean, Petru 3532 Stanţieru, Svetlana 3834
Raşchitor, Tatiana 3780 Stati, Vitalie 3540, 3548-49
Raţă, Victoria 3883 Stavilă, Tudor 3939
Răilean, Liliana 3583 Stegărescu, Lilia 3844
Răileanu, Viorica 3853 Sterpu, Eugen 3787
Robu, Adriana Maria 3832 Stoianov, Valeria 3575
Rogac, Raia 3771, 3777, 3781-83, 3930 Stoicev, Petru 3698
Roşca, Nicolae 3601, 3768, 3784 Suceveanu, Arcadie 3883-84
Rotaru, Lilia 3670 Sultanova, O. 3719
Rotaru, Tatiana 3628, 3632 Surdu, Alexandru 3475
Rotaru-Maslo, Liliana 3569 Ş
Rufanda, Lilia 3927
Rusnac, Anatol 3936 Şalaru, Vasile 3733
Rusu, G. 3703 Şalaru, Victor 3733
Rusu, Valeriu 3610 Şchiopu, Constantin 3624
Rusu, Vitalie 3816 Şişcan, Nadejda 3486
Rusu-Ciobanu, Valentina 3774 Şişcanu, Gh. 3717
Rusu-Haraba, Anastasia 3630, 3796 Şleahtiţchi, Mihai 3489
Rybaleov, Roman 3493, 3511, 3785, 3802-03 Ştefîrţă, Anastasia 3649
Ştepa, Valentin 3683
S Şuşvaliuc, Andrei 3769
Sabău, Cristian 3837
Sadoveanu, Mihail 3865

141
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

T Vangheli, Spiridon 3623, 3810, 3886


Varlaam, Mitropolit (3478)
Tabuncic, Mariana 3471, 3508 Varzari, Alexandra 3663
Taran, Nicolae 3748 Vasilache, Sandu 3801
Tarhon, Petru 3701 Vasilos, Liubov 3662
Tăbârţă, Florin 3818 Vatamanu, Leontina (3814), 3815
Tănase, Maria (3795) Văravu, Eugenia 3887
Tărâţă, Zinaida 3834 Vântu, Victoria 3937
Tcaci, Irina 3667 Veltman, Eduard 3684
Teodoreanu, Elena 3485 Vengher, Mihai 3630
Timofei, Corina 3550 Vermeiuc, Lilia 3585
Tipa, Violeta 3810 Vieru, Grigore 3888
Titica, Gh. 3651 Vişnevschi, Anatol 3667
Titu, Alexandra 3772 Vodă, Ricu 3797
Toderaş, Ion (3652), 3734 Voloşciuc, Leonid 3652
Todiraş, Vladimir 3702 Voronova, Olga 3889
Todoran, Atanasie (3481) Vosimeric, Dmitrii 3522, 3612, 3816
Todosiciuc, A. 3690 Vovc, Victor 3679, 3683
Tofan, Eugenia 3466-67 Vrabie, Diana 3838-39
Toma, Mircea 3484 Vrabie, Gheorghe 3889
Tomşa, Vadim 3604 Vrabie, Tatiana 3705
Trifan, Aurelia 3749 Vrabie, Valeria 3732
Trifan, Nicolae 3752 Vulpe, Ion 3605
Trofaila, L. 3626 Vulpescu, Ileana 3841
Tronciu, Sergiu 3765
Tudor, Elena 3663 Y
Turea, Larisa 3798, 3807, 3811
Tverdohleb, Tatiana 3668 Yeats, William Butler 3893

Ț Z

Ţîbîrnă, Andrei 3668 Zaharia, Viorica 3938


Ţîganaş, Ion 3584 Zamşa, Simion 3782
Ţîmbală, Valentina 3730 Zgureanu, Teodor (3796)
Ţugulea, Adrian 3643 А
Ţurcan, Aurelia 3468
Ţurcan, Lucia 3656 Александров, А. 3721
Ţurcan, Nadejda 3740 Александрович, В. 3723
Ţurcanu, Emilia Eftimie 3885 Ариков, Георгий 3551-53
Ţurcanu, Silvia 3599
Б
U
Бабенко, Е. И. 3586
Ulian, Galina 3619 Бабенко, М. 3567
Umantsiv, Yuriy 3495 Бадырханов, Эльдар 3894
Ungureanu, Larisa 3812-13, 3817 Балан, Валериу 3898
Ursu, A. 3706 Барабаш, Генадий 3899
Ursu, Mihai 3631 Басова, Ирина 3614
Usatîi, Agafia 3743 Белов, П. А. 3691
Бобейка, Валентин 3742
V Боршевский, А. 3536
Vaculin, Nicolae 3664 Босый, Д. 3593
Valuţă, Iacob 3688 Братухина, Антонина 3645
Буков, Емилиан 3890

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Бурда, В. Е. 3751 К
Бурцева, Светлана 3645
Бучинская, А. 3602 Казачинский, Павел 3905
Быдзина, Екатерина 3750 Каздобин, К. А. 3751
Бычков, В. М. 3753 Калинина, Валентина 3906
Касумова, А. 3557
В Кауш, Лилия 3504
Кафарова, Д. М. 3693
Власов, В. В. 3722 Каюров, Георгий 3907-08
Вовченко, А. И. 3695 Кертуш, У. 3591
Волянский, Эраст 3900 Кирияк, А. 3723
Воят, Л. 3554 Кланко, С. 3635
Вундт, В. 3477 Ковалев, Виктор 3742
Г Ковалева, Ольга 3742
Козыркина, Анна 3909
Ганя, А. И. 3724 Корнован, Виктор 3910
Годжаев, Э. М. 3693 Косенков, В. М. 3753
Голубовский, В. 3517 Костаки, Г. 3536
Голя, Анатолий 3490 Котенко, Т. 3603
Горган, Ион 3901 Курочкин, Александр 3911
Гордиенко, П. С. 3696 Кускова, Н. И. 3697
Гума, Валерий 3501
Л
Д
Лакуста, В. Н. 3666
Давид, Анатолие 3940 Левитская, Алла 3514, 3586
Демиденко, Л. Ю. 3695 Любек, Игорь 3501
Державин, В. 3890 Лянкэ, Юрие 3491
Десятник-Чилочи, А. А. 3635
Довбыш, Олег 3902 М
Достовалов, В. А. 3696 Мазина, Елена 3587
Драгнев, Валерий 3750 Максимов, А. И. 3694
Дрэгуцану, Дорин 3502 Максимова, Л. 3558
Дубровин, Б. 3891 Малюшевская, А. П. 3697
Е Митиогло, Л. 3572
Михня, Н. И. 3724-25
Евсеенко, Иван 3903 Мороз, Светлана 3505
Моцпан, Симион 3891
Ж Мурса, Любовь 3594
Жакин, А. И. 3691 Н
Жданова, И. 3555
Жевтун, И. Г. 3696 Назарук, О. 3559
Журило, Сергей 3573 Недерица, Александр 3741
Нистров, М. 3595
З
О
Забродская, Т. 3556
Згибарцэ, Галина 3904 Овчаренко, Е. 3523-24
Зеленковский, Зиновий Иеремеевич 3692 Олару, К. 3723
Зубенко, А. А. 3697 Орлеан, А. 3560
Осеньев, Михаил 3737
143
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2013 ≡ Magazine article annals Nr 10-2013

П Хлюстова, А. В. 3694
Хомечко, Игорь 3914
Панова, Д. С. 3694
Панько, Виктор 3912 Ц
Паскарь, Виорика 3940
Першина, Е. Д. 3751 Цуркан, Виктор 3506
Петруша, Александр 3895 Цырдя, Богдан 3494
Пищенко, Марина 3469 Ч
Половинка, В. Д. 3695
Постолакий, Ольга 3645 Чиреш, Елена 3507
Прока, Ион 3892 Чокинэ, В. К. 3561, 3657
Р Ш
Рибо, Т. 3477 Шершнева, В. 3564
Ротару, Петру 3892 Шрагина, Л. И. 3477
Шупак, Марина 3941
С
Щ
Савочкина, Р. 3666
Салтанович, Т. И. 3725 Щерба, В. 3592
Сандул, Олеся 3570
Сафарова, С. С. 3693
Сафта, Раду 3669
Сибгатулина, Дина 3669
Скрипник, Сергей 3736
Сорочан, Клара 3615
Сосна, А. 3591
Сосна, Б. 3572, 3595
Стрелков, Валерий 3913
Т
Танас, Александр 3506
Татарский, Евгений 3896
Тимиргаз, Валерий 3669
Ткач, Елена Дмитриевна 3620
Томилина, Л. Л. 3621
Тымчишин, Д. 3562
Тюрина, Ж. П. 3635
У
Уланов, Владимир 3897
Ф
Флоря, Владимир 3737
Фоаля, Лидия 3741
Фурдуй В. Ф. 3561
Фурдуй, Ф. И. 3561, 3657
Х
Халилова, Л. 3537
Хахановский, В. 3563
Хейфец, Эдуард 3654

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate

1. "a" MIC". – 2013. – Nr 10.


2. Akademos. – 2013. – Nr 3.
3. Alunelul. – 2013. – Nr 10.
4. Aquarelle. – 2013. – Nr 10.
5. Arta : Arte Vizuale. – 2012.
6. Buletin de lingvistică. – 2012. – Nr 13.
7. Buletin ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie : ser. nouă. – 2013. –
Nr 18 : Ştiinţele Naturii.
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 2.
9. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 2.
10. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 10.
11. Economica. – 2013. – Nr 3.
12. Intellectus. – 2013. – Nr 2, 3.
13. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 9, 10.
14. Limba română. – 2013. – Nr 1/4.
15. Luminătorul. – 2013. – Nr 4.
16. Metrologie. – 2013. – Nr 2.
17. Moldova. – 2013. – Nr 9/10.
18. Moldoveanca. – 2013. – Nr 9/10.
19. Noi. – 2013. – Nr 10.
20. Oastea Moldovei. – 2012. – Nr 9, 10.
21. Philologia. – 2013. – Nr 5/6.
22. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 4.
23. Profit. – 2013. – Nr 10.
24. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 3.
25. Punkt. – 2013. – Nr 55 : de colecţie.
26. Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 9, 10.
27. Revista botanică. – 2013. – Nr 1.
28. Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 8, 9, 10.
29. VIP magazin. – 2013. – Nr 113.
30. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 9, 10.
31. Наше поколение. – 2013. – Nr 9, 10.
32. Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 4.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(3180-3608)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3180. Duca, Gheorghe. Moldova îşi extinde aria de cercetare : interviu cu Gh. Duca, pre-
şedintele Acad. de Ştiinţe a Moldovei / a consemnat: Eugenia Tofan, Igor Serotila // Săptămîna. –
2013. – 18 oct. – P. 4-5.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3181. Linder, Elizabeth. "Facebook ne umanizează" : [profilul utilizatorilor moldoveni: in-
terviu cu E. Linder, specialist Facebook în strategii de politică şi guvernare pentru Europa, Orientul
Mijlociu şi Africa] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 25 oct. –
P. 7.

3182. Tofan, Tatiana. Calculatorul – un mijloc modern de învăţământ / Tatiana Tofan //


Univers pedagogic pro. – 2013. – 3 oct. – P. 5.

3183. Моисеев, Сергей. Е-Еstonia – это уже бренд : [о перв. междунар. форуме
"Успешные преобразования в цифровом мире", окт. 2013, Кишинэу] / Сергей Моисеев //
Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 11 окт. – Р. 16.

3184. Шинкарюк, Павел. Общая платформа кибернетической безопасности : [о Нац.


стратегии "Цифровая Молдова 2020" : интервью с нач. упр. политик в обл. информ. техноло-
гий М-ва информ. технологий и связи П. Шинкарюк] / записал Сергей Моисеев // Экономиче-
ское обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 4 окт. – Р. 16.

005 Conducere şi organizare. Management


005.9 Domenii de conducere
3185. Ianusevici, Vlad. De la mentalitatea de Homo Sovieticus, haideţi să readucem men-
talitatea de Om : [interviu cu V. Ianusevici, trainer şi fondator al Acad. Nicolae Dumitrescu din
Bucureşti] / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2013. – 17 oct. – P. 10-11.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

006 Standardizare şi standarde


006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului
3186. Зетья, Василий. Мы знаем как защитить потребителя : интервью с дир. Орга-
на по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента "Trans-Standard" В. Зетья //
Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 25 окт. – Р. 20-21.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 3474)
02 BIBLIOTECONOMIE
3187. Rău, Alexe. Expoziţia de carte: "Nicolae Dabija – 65 de ani" : (dialog cu A. Rău, dir.
Bibl. Naţ. a Rep. Moldova) / pentru conformitate: Andrei Viziru // Literatura şi arta. – 2013. – 17 oct.
– P. 5.

3188. Ciobanu, Mircea V. Biblioteca ideală : [reflecţii despre conţinutul şi rolul bibl. în
soc.] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 11 oct. – P. 14.

3189. Popa, Victoria. Bibliotecile din RM, sepultura cărţilor sovietice : [despre colecţiile
bibl. şcolare in instituţiile de învăţământ preuniversitar] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 25 oct. – P. 8.

3190. Rusu, Alexandru. Bibliotecarul revoluţionar : [interviu cu A. Rusu, bibliotecar la bibl.


sătească Izbişte, raionul Criuleni] / consemnare: Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 18 oct. – P. 3.

030 Lucrări de referinţă generale


3191. A fi domn e o întâmplare, a fi om e lucru mare : [omagii pentru Constantin Mano-
lache, dir. Inst. de Studii Enciclopedice, la 60 de ani de la naştere] / a consemnat Octavian Moşin //
Literatura şi arta. – 2013. – 31 oct. – P. 2.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
3192. Прогнозы накануне Нобелевской недели : [по физиологии и медицины, 7
окт. 2013 Стокголм] // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 4 окт. – Р. 25.

061 Organizaţii. Asociaţii (în general)


(Vezi Nr 3305)
070 Ziaristică. Presă
3193. Cujbă, Lucia. Lucia Cujbă: "Voluntariatul, aidoma unei revoluţii" : [interviu cu jurna-
lista] / consemnare: Daniela Timofti // Flux. – 2013. – 18 oct. – P. 9.

3194. Спэтару, Думитру. Медийная война : [о независимости молд. прессы] / Думит-


ру Спэтару // Панорама. – 2013. – 8 окт. – Р. 5.
09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 3202)

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

1 Filozofie. Psihologie
1/14 FILOZOFIE
3195. Dughin, Aleksandr. Sfârşitul ideologiilor clasice şi metamorfozele lor: [Capitolul 1,2.
Liberalismul şi metamorfozele lui: din cartea "A patra teorie politică"] / Aleksandr Dughin ; trad. de
Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 18 oct. – P. 4; 25 oct. – P. 7.

3196. Красильникова, Ирина. Вильнюс-2013. Звездный приговор : [прогнозы отно-


сительно вильнюского саммита стран "Восточного Партнерствa", Литва, 28-29 нояб. 2013] /
Ирина Красильникова // Молдавские ведомости. – 2013. – 30 окт.

159.9 Psihologie
3197. Cojocaru-Borozan, Maia. Depresia de toamnă : [interviu cu M. Cojocaru-Borozan,
dr. hab. în pedagogie] / pentru conformitate: Alina Gândea // Ziarul de gardă. – 2013. – 24 oct. – P.
17.

3198. Сечак, Лариса. Роль родителей в успешной адаптации первоклассников :


[психол. аспекты] / Лариса Сечак // Univers pedagogic pro. – 2013. – 3 oct. – P. 7.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3199. Carp, Cosmin. Justinian, monahul care l-a ocrotit pe Steinhardt : [Justinian Chira,
episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului] / Cosmin Carp // Adevărul
: ed. de Moldova. – 2013. – 8 oct. – P. 12-13.

3200. Cernea, Gheorghe. Biserica din satul Fântâna Albă la 100 de ani : [raionul Edineţ] /
Gheorghe Cernea // Literatura şi arta. – 2013. – 10 oct. – P. 1.

3201. Fuştei, Nicolae. Arhiepiscopul Leapidevski Serghie (1820-1898) ; Episcopul


Polojenski Isakie (1818-1894) ; [Teologul Nevodicikov Neofir] (1819-1910) / Nicolae Fuştei // Curie-
rul ortodox. – 2013. – 18 oct. – P. 6.

3202. Negru, Nina. Sf. Simeon Noul Teolog – poetul luminii : [despre cel mai citit dintre
Sfinţii Părinţi] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18 oct. – P. 14.

3203. Stănilă, Moni. Dumnezeu judecă / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 4 oct. – P. 6.

3204. Stănilă, Moni. Mărturisire : [despre credinţa ortodoxă] / Moni Stănilă // Timpul. –
2013. – 18 oct. – P. 6.

3205. Андрей. Воздух очищается грозой, или Правители меняются, зов сердца не-
изменен : [интервью со священником храма Покрова Святой Богородицы Русской православ.
старообряд. церкви отцом Андреем] / записала Наталья Устюгова // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2013. – 24 окт. – Р. 11.
(Vezi Nr 3420)

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Veri Nr 3208, 3347)
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3206. Chişlea, Ion. Nexus Moldova, sau Cum migraţia se poate transforma în beneficii re-
ale pentru ţară şi cetăţenii ei : [despre platforma de servicii integrate şi durabile pentru migranţi] /
Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 30 oct. – P. 6.

3207. Poalelungi, Olga. "Noul mecanism de înregistrare este, de fapt, în beneficiul străini-
lor şi transnistrenilor" : [interviu cu O. Poalelungi, dir. Biroului Migraţie şi Azil al Rep. Moldova] /
consemnare: Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 9 oct. – P. 7.

3208. Populaţia de la sate, mai bătrână şi mai bolnavă : situaţia vârstnicilor în a. 2012 /
datele Biroului Naţ. de Statist. / cor. ziarului // Flux. – 2013. – 4 oct. – P. 9.

3209. Домой и работать! : [мнения экспертов о запрете на въезд гражданам Молдо-


вы, нарушившим миграц. режим Рос. Федерации] / записала Светлана Шалберова // Пано-
рама. – 2013. – 11 окт. – Р. 6.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3210. Terzi-Barbăroşie, Daniela. Femeile Moldovei: ale nimănui, de ziua lor : [despre fe-
meile din satele Moldovei] / Daniela Terzi-Barbăroşie // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 15
oct. – P. 7.

3211. Дитон, Ангус. Слабые государства, бедные страны : [об соц.-экон. пробл. в
решении глобал. бедности : ст. проф. Шк. обществ. и междунар. отношений им. Вудро Виль-
сона Принстон. ун-та : Project Syndicate, 2013] / Ангус Дитон // Экономическое обозрение
"Логос- Пресс". – 2013. – 11 окт. – Р. 21.

32 POLITICĂ
3212. Danilov, Alexandru. De ce Siria este atît de importantă pentru Rusia? : [art. publi-
cistului român: preluat din rev. "Historia"] / Alexandru Danilov // Moldova suverană. – 2013. – 31
oct.
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
3213. Castaneda, Jorje G. Democraţiile nemulţumite : [art. prof. de polit. şi de studii
latinoamer. şi caraibe la Univ. New York] / Jorje G. Castaneda // Săptămîna. – 2013. – 11 oct. – P.
3.

3214. Manolescu, Nicolae. Realitatea ca ideologie : [în regimurile comuniste : art. criticu-
lui literar] / Nicolae Manolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 15 oct. – P. 9.

323 Politică internă


149
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


3215. Michalos, Konstantinos. Grecia are un sistem politic expirat : [interviu cu K.
Michalos, preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ din Grecia] / consemnare: Paul Ciocoiu //
Evenimentul zilei. – 2013. – 9 oct. – P. 13.

3216. Тодуа, Зураб. Слагаемые победы. Выдержка, терпение и точный расчет : [по-
лит. ситуация после распада СССР] / Зураб Тодуа // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2013. – 10 окт. – Р. 2.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


3217. Buga, Ion. "O limbă maternă – un alfabet" – la 25 de ani : [pe marginea art.-eseu,
publ. în anul 1988] / Ion Buga // Literatura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 3. – Conţine : 1. Motivarea
scrierii acestui articol-eseu în 1988 ; 2. Ecouri şi impactul publicării articolului-eseu ; 3. De ce arti-
colul este actual şi peste 25 de ani?

3218. Ciurea, Cornel. Lupta contra corupţiei – o miză reală sau un joc dublu? : [despre
aprobarea proiectului de lege anticorupţie] / Cornel Ciurea // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18 oct. –
P. 6.

3219. Damian, George. Minorităţile naţionale din Republica Moldova în faţa UE // Timpul.
– 2013. – 4 oct. – P. 8.

3220. Dodon, Igor. Nu – guvernului Leancă! : [alocuţiunea liderului grupului parlamentar


al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova în cadrul şedinţei plenare a parlamentului, 17 oct. 2013]
/ Igor Dodon // Socialiştii. – 2013. – 18 oct. – P. 1.

3221. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Dorim să fim o ţară puternică, independentă" : [interviu acor-
dat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova postului de Radio Europa Liberă]
// Stejarul. – 2013. – 30 oct. – P. 15.

3222. Iglesias, Julien Danero. "Eurovision", identitate şi cauza adevărată a nefericirii


noastre : [identitatea naţ. în Rep. Moldova, cercetare de doctorat : interviu cu J. D. Iglesias, cerce-
tător şi lector la Univ. Liberă din Bruxelles] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. –
2013. – 18 oct. – P. 22.

3223. Leancă, Iurie. PCRM vrea să dea o dublă lovitură, să rupă Moldova de UE, după
care să profite de haosul creat şi să pună mâna pe putere : Discursul prim-ministrului în şedinţa
Parlamentului din 22 oct. 2013 / Iurie Leancă // Moldova suverană. – 2013. – 23 oct.

3224. Marinuţă, Vitalie. "Orice aeroport ar putea avea valoare strategică" : [despre con-
cesionarea Aeroportului Intern. Chişinău: interviu cu V. Marinuţă, ministrul Apărării al Rep. Moldo-
va] / interviu realizat de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 11 oct. – P. 2.

3225. Mihăeş, Roman. "Forţele proruse ar trebui să respecte opţiunea europeană a R.


Moldova" : interviu cu analistul R. Mihăeş // Evenimentul zilei. – 2013. – 24 oct. – P. 4.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3226. Palihovici, Liliana. "Totul este posibil, dacă lucrăm cu încredere" : [obiectivele de
viitor ale politicianului : interviu oferit de către L. Palihovici, vicpreşedintele Parlamentului Rep.
Moldova, site-ului thewoman.md] // Stejarul. – 2013. – 9 oct. – P. 15.

3227. Taşcă, Mihai. Trimis după gratii pentru un joc de cuvinte antisovietic : [disidentul
Pavel Doronin din Chişinău] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 10 oct. – P. 4-5.

3228. Ţîrdea, Bogdan. Aparenţele care nu ne mai înşeală : [context soc.-pol.] / Bogdan
Ţîrdea // Moldova suverană. – 2013. – 18 oct.

3229. Untilă, Veaceslav. Fără schimbări : [în aspectul soc.-pol] / Veaceslav Untilă // Tim-
pul. – 2013. – 4 oct. – P. 10.

3230. Андриевский, Виталий. Какая революция нужна Молдове? : [обществ.-полит.


аспекты] / Виталий Андриевский // Панорама. – 2013. – 25 окт. – Р. 5.

3231. Андриевский, Виталий. Новые выборы в Молдове. Ч.1. Борьба людей и идей.
Ч.2. Революция от ПСРМ. Ч.3. Основные темы предстоящей избирательной кампании /
Виталий Андриевский // Панорама. – 2013. – 4, 8 окт. – Р. 5.

3232. Боц, Александр. Учет без контроля : [об установлении миграц.-пропуск. пунк-
тов на Днестре] / Александр Боц // Кишиневские новости. – 2013. – 11 окт. – Р. 10.

3233. Бургуджи, Иван. Иван Бургуджи: "Никто не запрещал румынский язык в Гагау-
зии" : [ст. председателя. постоян. комис. Нац. Собрания Гагаузии по юрид. вопр., правам
человека, законности, правопорядку, информ. политике и СМИ] // Молдавские ведомости. –
2013. – 8 окт.

3234. Воронин, В. "Это настоящее фарисейство и предательство!" : [о приднестров.


конфликте: выступление лидера Партии коммунистов Респ. Молдова на заседании Парла-
мента, 22 окт. 2013] / В. Воронин // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 24
окт. – Р. 2.

3235. Воронин, Владимир. Системные претензии Партии коммунистов к действую-


щей власти : [вступит. слово пред. Партии коммунистов Респ. Молдова на встрече с послами
стран Европ. Союза в Респ. Молдова, 16 окт. 2013 г.] / Владимир Воронин // Экономическое
обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 18 окт. – Р. 15.

3236. Голосеев, Виктор. "Черный ворон" приднестровского урегулирования : [к 10-


летию неподписания "меморандума Козака"] / Виктор Голосеев, Валентин Ижицкий // Ком-
мерсант info. – 2013. – 18 окт. – Р. 8 ; 25 окт. – Р. 9. – Va urma.

3237. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Власть изменится и после следующих выборов
будет другой – социальной" : [интервью пред. Партии социалистов Респ. Молдова рос. теле-
каналу "РенТВ"] / подготовила к печати Галина Руссу // Социалисты. – 2013. – 30 окт. – Р. 1-
2.
3238. Киртока, Василий. Василий Киртока: "Нужна культура стабильной власти – как
в Китае" : [обществ.-полит. аспекты: диалог с предпринимателем, президентом АО "ДААК-

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

Гермес" в междунар. клубе "Социальный резонанс"] / записала Татьяна Хлупина // Молдав-


ские ведомости. – 2013. – 30 окт.

3239. Коноплев, Роман. Геополитическая рыбалка на Днестре : [обществ.-полит.


обстановка в Приднестровье] / Роман Коноплев // Панорама. – 2013. – 18, 22 окт. – Р. 5.

3240. Лянкэ, Юрие. Юрие Лянкэ: "Любить можно только то, что уважаешь и ценишь"
: [интервью премьер-министра Респ. Молдова агентству "Инфотаг"] / записал Игнат Валиков
// Панорама. – 2013. – 18 окт. – Р. 3.

3241. Мокан, Михаил. "Власть сегодня фактически закрепляет раскол страны, рис-
куя вызвать цепную реакцию" : [о террит. целостности Респ. Молдова: выступление депутата
М. Мокан в Парламенте] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 24 окт. – Р.
3.

3242. Поя, Валериу. Валериу Поя: "Молдова выбрала орбиту кометы-самоубийцы" :


[интервью с перв. полпредом Белоруссии на Украине и в Молдове] / записал Александр
Казанский // Молдавские ведомости. – 2013. – 29 окт.

3243. Спэтару, Думитру. Люди Х молдавской политики : [ст.полит. обозревателя] /


Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 4 окт. – Р. 5.

3244. Спэтару, Думитру. Особенности "бархатной революции" : [обществ.-полит.


контекст] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 1 окт. – Р. 5.

3245. Спэтару, Думитру. Что будет после Вильнюсского саммита? : [который прой-
дет в ноябре 2013 г.: обществ.-полит. ситуация] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 30
окт. – Р. 5.

3246. Ткач, Сергей. Воронин: верный шаг или непростительная ошибка? : [обществ.-
полит. ситуация] / Сергей Ткач // Панорама. – 2013. – 22 окт. – Р. 5.

3247. Ткачук, Марк. Марк Ткачук: "Для Молдовы Запад часто оказывается на Восто-
ке" : [обществ.-полит. аспекты: беседа с депутатом Парламента Респ. Молдова] / беседова-
ла Ирина Астахова // Независимая Молдова. – 2013. – 3 окт. – Р. 4-5.

3248. Тодуа, Зураб. "Действия правительства ведут к углублению раскола страны" :


[об установлении миграц. постов на Днестре: выступление на заседании Парламента Респ.
Молдова, 22 окт. 2013] / Зураб Тодуа // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. –
24 окт. – Р. 10.

3249. Тэнасе, Константин. Вы нас за идиотов держите? : [обществ.-полит. аспекты] /


Константин Тэнасе ; пер. Веры Балахновой // Панорама. – 2013. – 29 окт. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3246, 3293, 3300, 3303-05, 3323, 3355)

324 Alegeri

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3250. Фишер, Йошка. Меркель в стране улыбок : [победа канцлера Германии


Ангелы Меркель в парламент. выборах : Project Syndicate/Institute for Human Sciences, 2013] /
Йошка Фишер // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 4 окт. – Р. 20.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3251. Ciurea, Cornel. Politica românească la Chişinău – multe gafe, puţin suflet : [despre
vizita politicienilor români Eugen Tomac şi Mihai Răzvan Ungureanu la Chişinău] / Cornel Ciurea //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 oct. – P. 4.

3252. Ciurea, Cornel. Summitul de la Vilnius – sub lupa euroscepticismului : [perspective-


le integrării europene] / Cornel Ciurea // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 25 oct. – P. 6.

3253. Cojocaru, Tudor. Europenizarea doar de dragul nostru : [despre politica de extinde-
re a Uniunii Europene] / Tudor Cojocaru // Timpul. – 2013. – 25 oct. – P. 8.

3254. Fule, Stefan. "Nu vom răspunde Rusiei cu presiuni la presiuni" : [interviu cu St.
Fule, Comisar European pentru Extindere şi Politica de Vecinătate] / consemnare: Virginia Dumi-
traş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 4 oct. – P. 7.

3255. Harrington-Buhay, Nicola. Tinerii vor să participe la schimbarea Moldovei : interviu


cu N. Harrington-Buhay, Coordonatorul Rezident ONU în Moldova / pentru conformitate: Alina
Radu // Ziarul de gardă. – 2013. – 10 oct. – P. 10-11.

3256. Ilves, Toomas Hendrik. Parafarea acordurilor reprezintă o perspectivă europeană


clară : [interviu cu T. H. Ilves, preşedintele Estoniei] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2013. – 18 oct. – P. 4-5.

3257. Kvapil, Jaromir. Ambasadorul Cehiei la Chişinău, Jaromir Kvapil: Energia din bio-
masă poate să micşoreze dependenţa energetică a Republicii Moldova : [integrarea europeană a
Rep. Moldova : interviu cu Excelenţa Sa, Ambasadorul Cehiei în Rep. Moldova] / consemnare: Ion
Macovei // Timpul. – 2013. – 25 oct. – P. 11.

3258. Manservisi, Stefano. "Reforma justiţiei şi combaterea corupţiei sunt punctele voas-
tre slabe" : [despre implementarea Planului de Acţiuni pentru abolirea regimului de vize cu Uniunea
Europeană: interviu cu St. Manservisi, dir. gen. al Directoratului pentru Afaceri Interne din cadrul
Comis. Europene] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 16 oct.
– P. 7.

3259. Missfelder, Philipp. Germania insistă ca România să semneze tratatul de frontieră


cu Republica Moldova : [declaraţii ale lui Ph. Missfelder, preşedintele org. de tineret a Uniunii
Creştin Democrate din Germania] / consemnare: Diana Rusu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013.
– 8 oct. – P. 7.

3260. Mizsei, Kalman. Kalman Mizsei: De ce integrare europeană şi nu integrare euro-


asiatică? : [art. fostului reprezentant al Uniunii Europene în Rep. Moldova] // Moldova suverană. –
2013. – 30 oct.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3261. Motulaite, Violeta. Reformele nu sunt făcute pentru Bruxelle, ci pentru binele oa-
menilor: [interviu cu ambasadoarea Lituaniei la Chişinău, Violeta Motulaite] / consemnare: Victoria
Puiu // Timpul. – 2013. – 11 oct. – P. 5.

3262. Paulauscaus, Rolandas. Vor apărea oare pe harta lumii Statele Unite ale Europei?
: [art. politologului european] / Rolandas Paulauscaus // Comunistul. – 2013. – 25 oct. – P. 10-11.

3263. Pyrozkov, Serhii. Puterea, opoziţia şi business-ul sunt forţele care vor implementa
Acordul de Asociere : interviu cu Excelenţa Sa Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al
Ucrainei în Rep. Moldova, S. Pyrozkov / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 11 oct. – P. 6.

3264. Sikorski, Radoslaw. Întregirea Europei : [privind crearea Parteneriatul Estetic : art.
ministrului de Externe al Poloniei şi ministrului de Externe al Suediei] / Radoslaw Sikorski, Carl
Bildt // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 21 oct. – P. 7.

3265. Tapiola, Pirkka. Muncim împreună pentru a atinge acelaşi scop : interviu cu P.
Tapiola, şeful delegaţiei Uniunii Europene în Rep. Moldova // Săptămîna. – 2013. – 18 oct. – P. 10.

3266. Ţâcu, Octavian. Experienţe de integrare europeană (1). Istoric / Octavian Ţâcu. //
Timpul. – 2013. – 11 oct. – P. 7.

3267. Ţâcu, Octavian. Experienţe de integrare europeană (2). Constituire / Octavian Ţâcu
// Timpul. – 2013. – 25 oct. – P. 7.

3268. Ungureanu, Mihai Răzvan. Mihai Răzvan Ungureanu: "Ca preşedinte al României,
voi pleda pentru reunificarea R. Moldova cu România, în interiorul UE" : [interviu cu ex-premierul
României] / a dialogat Constantin Tănase // Timpul. – 2013. – 18 oct. – P. 14.

3269. Абзалов, Дмитрий. Игра на поражение : [о предстоящем саммите в Вильнюсе:


[беседа с вице-президентом рос. Центра стратег. исслед. в медиаклубе "Формат Ф3" Д. Аб-
заловым] / записал Яков Чайкин // Коммерсант info. – 2013. – 4 окт. – Р. 6.

3270. Вартанов, А. Румыния станет ключевым центром НАТО на Балканах / А. Вар-


танов // Коммерсант info. – 2013. – 25 окт. – Р. 13.

3271. Кастанеда, Хорхе Г. Рассерженные демократии : [о примерах демократии без


легитимности в ряде стран Латинской Америки : ст. экс-министра иностр. дел Мексики в
2000–2003 гг., проф. Нью-Йорк. ун-тa : Project Syndicate, 2013] / Хорхе Г. Кастанеда // Эконо-
мическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 4 окт. – Р. 20.

3272. Козак, Дмитрий. "За гранью добра и зла" : [о причинах срыва подписания ме-
морандума между Кишиневом и Тирасполем: интервью с экс-спец. представителем прези-
дента Рос. Федерации по молд.-приднестров. урегулированию Дм. Козак] // Коммерсант info.
– 2013. – 11 окт. – Р. 8.

3273. Коноплев, Роман. Геополитическая рыбалка на Днестре : [приднестров. кон-


фликт в междунар. контексте] / Роман Коноплев // Панорама. – 2013. – 18, 22 окт. – Р. 5.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3274. Лавров, С. В. Важно научиться уважать друг друга : из выступления министра


иностр. дел Рос. Федерации в Королевском ин-те междунар. отношений "Эгмонт" на тему
"Роль Европы в эпоху перемен" / С. В. Лавров // Коммерсант info. – 2013. – 18 окт. – Р. 4. –
(Прил. "Российский вестник" ; Nr 7).

3275. Мурадов, Георгий. Кризис идентичности в Европе и на постсоветском про-


странстве: влияние на интеграционные процессы : [ст. президента Рос. ассоц. междунар.
сотрудничества] / Георгий Мурадов // Панорама. – 2013. – 30 окт. – Р. 7.

3276. Панорман, Пелагея. Штефан Фюле: Пришло время, чтобы люди почувствова-
ли преимущества сближения Молдовы с ЕС : [o коммент. Верхов. комиссара Европ. союза по
вопр. расширения и европ. политики добрососедства] / Пелагея Панорман // Панорама. –
2013. – 8 окт. – Р. 3.

3277. Султанов, Шамиль. США, Россия, Китай и... грядущая война : [о полит. суж-
дениях Генри Киссинджера, б. госсекретаря США: ст. депутата Гос. Думы Рос. Федерации] /
Шамиль Султанов // Коммерсант info. – 2013. – 4 окт. – Р. 15.

3278. Чижов, В. А. Наша позиция достаточно прозрачна : из интервью Постоян.


представителя Рос. Федерации при Европ. Союзе / В. А. Чижов // Коммерсант info. – 2013. –
18 окт. – Р. 4. – (Прил. "Российский вестник" ; Nr 7).
(Vezi de asemenea Nr 3220, 3287, 3357)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


3279. Ţăran, Nicolae. Consecinţele aderării României la UE, în viziunea unui expert ro-
mân : [interviu acordat de către N. Ţăran, expert în ştiinţe econ., postului de Radio Vocea Rusiei] //
Flux. – 2013. – 18 oct. – P. 5.

3280. Коротков, Дмитрий. Как изменит Украину подписание ассоциации с ЕС : [пе-


репеч. из газеты "Сегодня", nr. 214] / Дмитрий Коротков // Панорама. – 2013. – 1 окт. – Р. 8.

3281. Романцова, Светлана. Украинско-европейская ассоциация: якось воно буде :


[о выборе Украины между Европейским Союзом и Таможенным союзом] / Светлана Роман-
цова // Молдавские ведомости. – 2013. – 2 окт.
(Vezi de asemenea Nr 3211)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3282. Colesnic, Iurie. Câte ceva despre diplomaţii basarabeni : Anatolie Krupenski (1850-
1923), Gheorghe Balş (1805-1857), Constantin Stamati-Ciurea (1828-1898) [et al.] / Iurie Colesnic
// Timpul. – 2013. – 4 oct. – P. 18.

3283. Duminică, Lilia. Indicele Integrării Europene a statelor Parteneriatului Estic: Moldo-
va a avansat considerabil la capitolul drepturilor omului – este prima ţară din PE care a adoptat
legea anti-discriminare : [pe marginea studiilor Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"]
/ Lilia Duminică // Dreptul. – 2013. – 11 oct. – P. 4.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3284. Filat, Vlad. "R. Moldova niciodată nu a fost atât de aproape de UE" : [despre inte-
grarea europeană a Rep. Moldova: interviu acordat de către liderul Partidului Liberal Democrat din
Moldova rev. "Tribuna"] // Stejarul. – 2013. – 30 oct. – P. 16.

3285. Leancă, Iurie. "Integrarea europeană ne ajută să modernizăm ţara" : [interviu acor-
dat de către Iu. Leancă, prim-ministrul Rep. Moldova, postului de Radio Europa Liberă] / interlocu-
tor: Valentina Ursu // Stejarul. – 2013. – 16 oct. – P. 7.

3286. Moraru, Anton. Integrarea europeană a Republicii Moldova: mai multe probleme
decât succese / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 2.

3287. Moraru, Anton. O problemă stringentă: apropierea Republicii Moldova de UE şi


România / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 31 oct. – P. 3.

3288. Ţugui, Eduard. "Dacă Moscova este nemulţumită, înseamnă că mergem pe drumul
cel bun" : interviu cu E. Ţugui, expert politic la Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul" //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 25 oct. – P. 10.

3289. Калак, Дмитрий. Молдова – ЕС: ставка больше, чем Вильнюс : [о предстоя-
щем саммите "восточ. партнерства" в Вильнюсе, 29 нояб. 2013 г.] / Дмитрий Калак // Эконо-
мическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 4 окт. – Р. 8.

3290. Мардарович, Екатерина. Моральный кодекс строителя Европы : [о нов. отно-


шениях Молдовы с Европейским Союзом: беседа с дир. Полит. клуба женщин "50/50" Е.
Мардарович] / записала Алина Марин // Молдавские ведомости. – 2013. – 25 окт. – Р. 2.

3291. Осталеп, Валерий. Мыльная опера ЕС : [об европ. интеграции: ст. дир. Ин-та
дипломат. и полит. исслед.] / Валерий Осталеп // Независимая газета = Moldova independen-
tă. – 2013. – 24 окт. – Р. 7.

3292. Ткач, Сергей. Как Филат и Лупу решил унизить молдавский народ : [предстоя-
щий саммит в ноябре 2013 г. в Вильнюсе : об европ. интеграции] / Сергей Ткач // Панорама. –
2013. – 29 окт. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3266-67, 3273)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


3293. Варданян, Эрнест. Уйти, чтобы вернуться : [о сложении депутат. полномочий
вице-пред. Демокр. партии Молдовы Влада Плохотнюк] / Эрнест Варданян // Панорама. –
2013. – 30 окт. – Р. 5.

329 Partide şi mişcări politice


(Vezi Nr 3221)
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3294. Chirtoacă, Nicolae. Nicolae Chirtoacă: "Venim să facem ordine în Moldova" : inter-
viu cu preşedintele Partidului Forţa Poporului // Forţa poporului. – 2013. – Nr 1. – P. 4-5.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3295. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Ideea integrării europene nu este doar a partidelor de la gu-
vernare, ci a celei mai mari părţi a societăţii" : [interviu acordat de către liderul Partidului Liberal
Democrat din Moldova portalului Tribuna] / consemnare: Andriana Cheptine // Moldova suverană. –
2013. – 29 oct.

3296. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Opoziţia niciodată nu va fi de acord cu acţiunile partidelor
aflate la guvernare" : [interviu acordat de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova site-
ului noi.md] // Stejarul. – 2013. – 23 oct. – P. 4-5.

3297. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Partidul Popular întruneşte oameni preocu-
paţi la modul sincer de soarta ţării" : [interviu cu copreşedintele–coord. al Partidului Popular din
Rep. Moldova] // Gazeta poporului. – 2013. – Nr 1(18 oct.)

3298. Partidul Forţa Poporului. Noi ne vom asuma plenar responsabilitatea pentru neam
şi ţară, pentru prezentul şi viitorul acestui stat : teze din programul analitic al Partidului Forţa Popo-
rului, adopt. la Congresul de constituire din 21 apr. 2013 // Forţa poporului. – 2013. – Nr 1. – P. 2-3.

3299. Voronin, Vladimir. "Cine nu este împotriva noastră – este cu noi!" : discursul pre-
şedintelui Partidului Comuniştilor al Rep. Moldova, rostit în cadrul şedinţei festive, dedicate aniver-
sării a 20 de ani de la crearea PCRM / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2013. – 25 oct. – P. 2-3 ;
Коммунист. – 2013. – 25 окт. – Р. 2-3.

3300. Wzeatkovski, Arcibald. Voronin ca pericol pentru Moldova şi moldoveni : [despre


Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniştilor al Rep. Moldova: art. comentatorului din Sankt-
Petresburg] / Arcibald Wzeatkovski ; trad. din lb. rusă // Moldova suverană. – 2013. – 22 oct.

3301. Воронин, Владимир. В. Воронин: "Я знаю, что время отсчитывает последние
дни этого режима!" : выступление председателя Партии коммунистов Респ. Молдова на
торжеств. заседании, посвящ. 20-летию образования ПКРМ / Владимир Воронин // Кишинев-
ские новости. – 2013. – 25 окт. – Р. 2.

3302. Единство, модернизация, Молдова! : [о материалах торжеств. заседании к


20-летию создания Партии Коммунистов Респ. Молдова] / подготовил Дмитрий Крымов //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 24 окт. – Р. 4-5.

3303. Крачун, Вячеслав. "Демократия" по расчету : [об отношениях Демокр. партии


Молдовы и партии "Новая Гагаузия" из Комрата] / Вячеслав Крачун // Панорама. – 2013. – 9
окт. – Р. 5.

3304. Лужина, Наталья. Ступеньки, ведущие вверх, или Пусть молдавские вши пе-
реползают на европейские головы : [о вкладе Партии коммунистов Респ. Молдова в экон. и
полит. развитии страны] / Наталья Лужина // Независимая газета = Moldova independentă. –
2013. – 17 окт. – Р. 6-7.

3305. Мироник, Алла. Алла Мироник: "История ПКРМ вписалась в мою жизнь" : [ин-
тервью с депутатом Парламента Респ. Молдова] / записала Майя Ионко // Кишиневские
новости. – 2013. – 25 окт. – Р. 3, 9.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3306. Михалаке, Корнелий. Книга политических рекордов молдавских коммунистов :


[20 лет со дня создания Партии коммунистов Респ. Молдова] / Корнелий Михалаке // Незави-
симая газета = Мoldova independentă. – 2013. – 17 окт. – Р. 5.

3307. Тимошенко, Олег. 20 фактов о партии коммунистов : [20 лет со дня создания
Партии коммунистов Респ. Молдова] / Олег Тимошенко // Независимая газета = Мoldova
independentă. – 2013. – 17 окт. – Р. 2.

3308. Тодуа, Зураб. Партия необыкновенной судьбы : [20 лет со дня создания Пар-
тии коммунистов Респ. Молдова] / Зураб Тодуа // Независимая газета = Мoldova independen-
tă. – 2013. – 17 окт. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3238)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3309. Лауреаты Нобелевской премии по экономике 2013 года : [Ларс Питер Хан-
сен, Юджин Фам, Роберт Джеймс Шиллер : амер. экономисты] // Экономическое обозрение
"Логос-Пресс". – 2013. – 18 окт. – Р. 17.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3310. Шалберова, Светлана. В Молдове узаконили слуг, гадалок и астрологов : [в
"Классификаторе занятий Респ. Молдова", 2013 ] / Светлана Шалберова // Панорама. – 2013.
– 2 окт. – Р. 1, 3.
331.105.44 Sindicate
3311. Begu, Angelina. Promovarea atractivităţii sindicale la Glodeni : [org. raională Glo-
deni a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Angelina Begu // Vocea poporului. – 2013. – 25 oct. – P. 2.
– Idem în lb. rusă. – (Supl. Lumina" ; Nr 9).

3312. Canţîr, Vlad. Vlad Canţîr: Mişcarea sindicală este singura care protejează cu ade-
vărat drepturile salariaţilor : interviu cu preşedintele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile
Publ. din Rep. Moldova "SindASP"/ consemnare: Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2013. – 25
oct. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3313. Хаусманн, Рикардо. Жилье против места обитания : [проблемы общего
дeфицита жилья : ст. проф. Гарвард. ун-тa : Project Syndicate, 2013] / Рикардо Хаусманн //
Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 4 окт. – Р. 21.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 3215, 3217)
336 Finanţe
3314. Galben, Andrei. ULIM: finanţele publice şi private : [art. rectorului Univ. Libere In-
tern. din Moldova] / Andrei Galben // Timpul. – 2013. – 18 oct. – P. 20-21.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3315. Gladei, Angela. Angela Gladei: Scopul nostru este dezvoltarea şi creşterea compa-
niilor partenere, pentru ca odată cu afacerile lor să crească şi afacerea noastră : [interviu cu dir.
companiei Total-Leasing&Finance] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 16 oct. – P. 8-9.

3316. Moldovanu, Ion. Sindicatele renunţă la iniţiativa de majorare a impozitului pe venit :


[până la 25 la sută pentru persoanele fizice] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2013. - 4 oct. –
P.7. – Idem în lb. rusă.

3317. Prisăcaru, Ion. Ion Prisăcaru: "Vom merge în pas cu mediul de afaceri, nu împotri-
va lui" : [interviu cu şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat] // Săptămîna. – 2013. – 18 oct. –
P. 12-13.

3318. Prisăcaru, Ion. Neplata impozitelor este un păcat chiar dacă este un furt de la stat :
interviu cu I. Prisăcaru, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat / a discutat Vlad Loghin //
Moldova suverană. – 2013. – 31 oct.

3319. Анализ некоторых мотивов и причин девальвации молдавского лея / ма-


териал Oтд. соц.-экон. экспертизы ЦК Партии коммунистов Респ. Молдова // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2013. – 31 окт. – Р. 8-9.

3320. Валиков, Игнат. Кто опускает молдавский лей? : [о снижении курса лея ко
всем основным валютам] / Игнат Валиков // Панорама. – 2013. – 11 окт. – Р. 3.

3321. Вылку, Виорел. Факторы риска для налогового контроля : [о Концепции мо-
дернизации налогов. контроля: коммент. зам. нач. генер. упр. добр. исполнения налогов.
обязательств Гл. гос. налогов. инспекции В. Вылку] / записала Татьяна Шикирлийская //
Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 18 окт. – Р. 6.

3322. Галбен, Андрей. ULIM: финансы государственные и частные : [ст. ректора


Междунар. Независ. Ун-та Молдовы] / Андрей Галбен // Панорама. – 2013. – 18 окт. – Р. 20-
21.

3323. Мариан, Евгений. Тырецкий гамбит : [о проблемах функционирования "Banca


de Economii"] / Евгений Мариан // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 3
окт. – Р. 2.

3324. Нестерова, Оксана. "Стерильные" слушания по ВЕМ и аэропорту : [о парла-


мент. слушаниях об акциях "Banca de Economii" и о сдаче в концессию ГП. "Кишиневский
международный аэропорт"] / Оксана Нестерова // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 4 окт. – Р. 2.

3325. Рогофф, Кеннет. Бесконечные бюджетные баталии в Америке : [о функциони-


ровании федер. бюджета в США: ст. проф. Гарвард. ун-та : Project Syndicate, 2013] ] / Кеннет
Рогофф // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 11 окт. – Р. 21.

3326. Ройтбурд, Елена. Вперед, к разорению? : [об антиинфляц. действий НБМ] /


Елена Ройтбурд // Кишиневские новости. – 2013. – 11 окт. – Р. 4.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3327. Стиглиц, Джозеф. Пять лет между небом и землей : [о фин. рынках: ст. проф.
Колумб. ун-тa : Project Syindicate, 2013] / Джозеф Стиглиц // Экономическое обозрение
″Логос-Пресс″. – 2013. – 25 окт. – Р. 35.

3328. Такий, Александр. В целом неплохо, но может быть лучше : [об итогах банков.
системы Респ. Молдова в сент. 2013] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2013. – 18 окт. – Р. 4.

3329. Такий, Александр. Опасный инструмент денежной политики : [об обесценива-


нии молд. лея] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 11
окт. – Р. 4.

3330. Такий, Александр. Ставка доходности – индикатор доверия : [о ставках до-


ходности цен. бумаг] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. –
25 окт. – Р. 4.

3331. Такий, Александр. Субординированный кредит – решение всех проблем : [в


"Banca de Economii"] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. –
4 окт. – Р. 4.

3332. Чегаровский, Андрей. Исторический минимум фондового рынка : [о рынке


цен. бумаг] / Андрей Чегаровский // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 4 окт.
– Р. 10.

3333. Чешуев, Виссарион. В Молдове обрушивают лей, чтобы облегчить дележ гос-
собственности : [коммент. экон. эксперта В. Чешуева] // Коммерсант info. – 2013. – 4 окт. – Р.
4.

3334. Шиллер, Роберт. Самые лучшие светлые умы и наименее продуктивные? : [о


проф. кадрах в обл. финансов: ст. проф. Йел. ун-та : Project Syndicate, 2013] / Роберт Шил-
лер // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 4 окт. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 3380, 3393)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 3215, 3393)
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
3335. Loghin, Vlad. Tainele celei mai puternice economii de pe continent : [economia
Germaniei] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2013. – 25 oct.

3336. Катасонов, Валентин. Венгерский "бунт на корабле" : [об экон. состоянии


страны: ст. председателя Рус. экон. о-ва им. С. Ф. Шарапова] / Валентин Катасонов // Ком-
мерсант info. – 2013. – 11 окт. – Р. 14.

3337. Романцова, Светлана. 17 октября – час Х для США и мировой экономики : [о


кризисе экономики США] / Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 16 окт.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3338. Сорос, Джордж. Пиррова победа Ангелы Меркель : [о выходе Германии из


кризиса евро: ст. пред. правления Фонда Сороса : Project Syndicate, 2013] / Джордж Сорос //
Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 11 окт. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3339. Chircă, Roman. Contractul privind concesionarea Aeroportului Chişinău nu va duce
la modernizarea dorită : [interviu cu Roman Chircă, expert economic] / interviu realizat de Florin
Driu // Flux. – 2013. – 11 oct. – P. 4.

3340. Hadârcă, Ion. Aeroportul "între două poloboace" : discurs rostit în cadrul audierilor
parlamentare pe marginea situaţiei de la Banca de Economii şi Aeroportul Intern. Chişinău / Ion
Hadârcă // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 8 oct. – P. 19.

3341. Sturza, Ion. Pâinea noastră cea de toate zilele : [anul agricol 2013] / Ion Sturza //
Economist. – 2013. – 30 oct. – P. 10.

3342. Валиков, Игнат. Молдова не стала привлекательнее для потенциальных ин-


весторов : [по результатам ежегод. Всемир. банка Doing Business 2014] / Игнат Валиков //
Панорама. – 2013. – 30 окт. – Р. 1.

3343. Всемирный банк рекомендует прислушиваться к его советам : [о новой


Стратегии партнерства с Респ. Молдова на 2014-2017 гг.] / подготовила Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 11 окт. – Р. 1, 17.

3344. Коваленко, Ирина. Статистика повысит уровень жизни : [о порядке исчисле-


ния прожиточ. минимума] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 4 окт. – Р. 18.

3345. Парликов, Виктор. Новый-прежний руководитель НАРЭ : [интервью с генер.


дир. Нац. агентства по регулированию в энергетике В. Парликовым] / записал Сергей Мои-
сеев // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 18 окт. – Р. 16.

3346. Пойсик, Михаил. Что ждет Молдову после саммита в Вильнюсе : [который
пройдет в ноябре 2013 г. : экон. контекст] / Михаил Пойсик // Панорама. – 2013. – 1 окт. – Р.
5.

3347. Романцова, Светлана. Еще раз о концессии Кишиневского аэропорта: как


перспектива перевесила сомнения : [концессионером избрана рос. ООО "Упр. компания
КОМАКС"] / Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 4 окт. – Р. 3-4.

3348. Романцова, Светлана. Дежавю: правительство в третий раз проголосовало за


сдачу в концессию аэропорта / Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 8
окт.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3349. Романцова, Светлана. Кишиневский аэропорт: концессионер обещает не


только выполнить, но и перевыполнить инвестиционный план / Светлана Романцова // Мол-
давские ведомости. – 2013. – 22 окт.

3350. Романцова, Светлана. Цены растут быстро, а экономика медленно / Светла-


на Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 9 окт.
(Vezi de asemenea Nr 3361-64, 3368)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3351. Маценко, Ирина. "Italiano vero" для своих : [об итал. товарах в молд. прод. ри-
тейле] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 4 окт. – Р. 24.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3352. Cioloş, Dacian. "Vinurile moldoveneşti vor câştiga prin specificul lor" : interviu cu
Comisarul european pentru Agricultură, D. Cioloş / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 15 oct. – P. 6.

3353. Cosarciuc, Valeriu. Situaţia de pe piaţa vinurilor ne obligă să învăţăm bine lecţia :
interviu cu V. Cosarciuc, corpeşedinte al Partidului Popular din Rep. Moldova // Gazeta poporului. –
2013. – Nr 1(18 oct.).

3354. Горохов, Лев. Двойной контроль : [о нов. правилах въезда с приднестров.


стороны] / Лев Горохов // Панорама. – 2013. – 11 окт. – Р. 1.

3355. Грациано дa Силва, Жозе. Мотовство до добра не доведет : [о потери прод.


pесурсов: ст. генер. дир. Прод. и с.-х. орг. ООН и исполн. дир. Программы защиты окруж.
среды ООН : Project Syindicate, 2013] / Жозе Грациано дa Силва, Ахим Штайнер // Экономи-
ческое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 25 окт. – Р. 34.

3356. Матту, Аадитья. Трансатлантическая торговля для всех : [о создании Транс-


атлант. торгов. и инвестиц. партнерства между Европ. Союзом и США: ст. менеджера науч.
исслед. в обл. торговли и междунар. интеграции во Всемирн. Банке : Project Syndicate, 2013]
/ Аадитья Матту // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 11 окт. – Р. 20.

3357. Ткач, Сергей. ЕС по-хозяйски устанавливает "рубежи" на Днестре, а что Рос-


сия? : [о миграц. постах] / Сергей Ткач // Панорама. – 2013. – 23 окт. – Р. 5.

3358. Ткач, Сергей. Зачем Молдова лезет в бутылку? : [об экспорте молд. вин] / Сер-
гей Ткач // Панорама. – 2013. – 2 окт. – Р. 5.

3359. Тхорик, Владимир. "Зеленый коридор" для братской Молдовы : [об экспорте
фруктов и овощей в Рос. Федерацию] / Владимир Тхорик, Кира Соловьева, Игнат Валиков //
Панорама. – 2013. – 4 окт. – Р. 1, 20-21.

3360. Чижов, Владимир. Владимир Чижов: "Украинским и молдавским товарам бу-


дет крайне сложно попасть на европейский рынок" : [коммент. постоян. представителя Рос-
сии при Европ. Союзе] // Молдавские ведомости. – 2013. – 22 окт.
162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 3233)

339.7 Finanţe internaţionale


3361. Bahcevan, Mariana. De unde vin investiţiile în Republica Moldova : [potrivit datelor
Băncii Naţ. a Moldovei] / Mariana Bahcevan // Evenimentul zilei. – 2013. – 23 oct. – P. 9.

3362. Goreacii, Igor. Clasamentul investiţiilor străine în Republica Moldova : [situaţia sta-
tistică la 1 sept. 2013] / Igor Goreacii // Economist. – 2013. – 16 oct. – P. 7.

3363. Барбарош, Елена. МВФ выписал рецепт : [о миссии Междунар. валют. фонда
в Респ. Молдова] / Елена Барбарош // Кишиневские новости. – 2013. – 4 окт. – Р. 4.

3364. Калак, Дмитрий. Производители соков из Украины конкурируют на рынке


Молдовы : [об инвестициях укр. компании Т.В. Fruit в строительство з-да по производству
соков на территории промпарка в г. Единец] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение
"Логос-Пресс". – 2013. – 18 окт. – Р. 8.

3365. Калак, Дмитрий. Противоречивые тенденции платежного баланса : [об иностр.


инвестициях в молд. экономику] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-Пресс".
– 2013. – 11 окт. – Р. 8.

3366. Флоря, Ксения. Хроническая грантозависимость : [о фин. помощи в виде кре-


дитов для Респ. Молдова] / Ксения Флоря // Панорама. – 2013. – 11 окт. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3319, 3324-25, 3346, 3350)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3367. Cioloş, Dacian. Dacian Cioloş: Obiectivul UE nu este cucerirea pieţei moldoveneşti
ci apropierea economiei RM de standardele comunitare : [interviu cu Comisarul European pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 16 oct. – P. 4-5.

3368. Patraş, Mihai. Avantajele integrării europene Republicii Moldova şi pericolele de-
zastruoase/catastrofale ale separării euro-asiatice : [context econ.] / Mihai Patraş // Literatura şi
arta. – 2013. – 31 oct. – P. 3.

3369. Калак, Дмитрий. Дежавю по-молдавски: выбор без вариантов : [по материа-
лам "кругл. стола" о возможностях интеграции Молдовы в Европ. Союз и Евразийский Союз]
/ Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 25 окт. – Р. 8.

3370. Купер, Ричард. Все еще быстроразвивающиеся рынки : [ст. проф. Гарвард. ун-
та и сотрудника анафитического центра McKinsey Global Institute: Project Syindicate, 2013] /
Ричард Купер, Яана Ремес // Экономическое обозрение ″Логос-Пресс″. – 2013. – 25 окт. – Р.
34.
(Vezi de asemenea Nr 3465)

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
3371. A fi jurist – vocaţia unei vieţi : [coment. ale specialiştilor din domeniul jurispruden-
ţei: Victor Volcinschi, dr. în drept, Nicolae Osmochescu, dr. în drept, Dorin Popescu, prodecan al
Baroului de Avocaţi Chişinău et al.] // Dreptul. – 2013. – 18 oct. – P. 4-5.

3372. Богату, Петру. Путин – второй Горбачев : [о полит. лидере Рос. Федерации] /
Петру Богату ; пер. Вера Балахнова // Панорама. – 2013. – 9 окт. – Р. 5.

3373. Нестерова, Оксана. Постановление о концессии отправил в суд : [о решение


Конституцион. суда Респ. Молдова по поводу концессии ГП "Кишиневский международный
аэропорт"] / Оксана Нестерова // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 11 окт. –
Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3258)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


(Vezi Nr 3219)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
3374. Vodă, Corina. Protecţia juridică a mărcii / Corina Vodă // Economist. – 2013. – 16
oct. – P. 2.
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
3375. Popescu, Mihai. Mihai Popescu: "Să fim uniţi în mersul nostru spre dreptate" : [in-
terviu cu şeful Biroului Asociat de Avocaţi din sectorul Botanica, mun. Chişinău] // Săptămîna. –
2013. – 18 oct. – P. 13.

3376. Puşcaş, Victor. "Sistemul judiciar a fost curăţat de profesionişti de către comunişti"
: [despre reforma inst. de drept: interviu cu V. Puşcaş, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale] /
consemnare: Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2013. – 18 oct. – P. 8.

3377. Дрэгуцэ, Петр. Адвокат должен защищать справедливость! : [интервью с рук.


Объед. адвокат. бюро сектора Чентру, мун. Кишинэу] / записала Вероника Понятовская //
Кишиневские новости. – 2013. – 18 окт. – Р. 3.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.3 Drept social
3378. Aspecte legale privind determinarea dezabilităţii : (conform Legii privind incluzi-
unea socială a persoanelor cu dezabilități nr. 60 din 30.03.2012) // Dreptul. – 2013. – 4 oct. – P. 6.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


3379. Кольцов, Вадим. Закон о жилье: новые правила старой игры, где интересы
людей – на последнем месте : [о проекте закона о жилье] / Вадим Кольцов // Молдавские
ведомости. – 2013. – 1 окт.
(Vezi de asemenea Nr 3446)
164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3380. Bogatu, Petru. Pilulă pentru eutanasia comunismului : [despre descentralizarea fi-
nanţelor publice locale] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2013. – 25 oct. – P. 6.

3381. Ceaglâc, Ludmila. Femeia primar de cinci mandate : [interviu cu L. Ceaglâc, primar
al satului Calfa, raionul Anenii Noi] / consemnare: Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2013. – 18 oct.
– P. 10.

3382. Cobzac, Grigore. Grigore Cobzac: "Dacă există fonduri fixe, acestea trebuie să
creeze plusvaloare" : [interviu cu preşedintele raionului Hânceşti] / consemnare: Natalia Hadârcă //
Vocea poporului. – 2013. – 18 oct. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

3383. Colesnic, Iurie. Un administrator cu vocaţie de vinificator : [Constantin Mimi, con-


ducător al zemstvei Tighina (1868-1935)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 11 oct. – P. 24.

3384. Nemerenco, Valeriu. Două decenii în serviciul comunităţii : [interviu cu V.


Nemerenco, pretorul sectorului Buiucani a mun. Chişinău] / interviu realizat de Ion Axenti // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 6.

3385. Бахчиванжи, Георгий. "Стараемся выжить назло тем, кто надеется, что у нас
не получится" : [интервью с примаром с. Константиновка, р-н Кэушень, Г. Бахчиванжи] / запи-
сала Майя Ионко // Кишиневские новости. – 2013. – 4 окт. – Р. 10.

3386. Головин, Борис. Борис Головин: "ЛП и ЛДПМ воюют за власть в примэрии и
муниципальном совете" : [коммент. главы фракции коммунистов в муницип. совете Кишинэу]
/ записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2013. – 2 окт.

3387. Гурэу, Виктор. Виктор Гурэу: "Киртоакэ получил функциональную примэрию,


но сейчас все разрушено" : [интервью с муницип. советником Кишинэу] // записали: Елена
Замура, Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 2 окт.

3388. Иващенко, Геннадий. Геннадий Иващенко: "Проект организационной рефор-


мы примэрии, созданный в 2009 году, многим невыгоден" : [беседа с советником муницип.
совета Кишинэу] / беседовал Денис Романеску // Молдавские ведомости. – 2013. – 11 окт. –
Р. 3.

3389. Менюк, Николай. Бельцкий немец Карл Шмидт – непревзойденный эталон


молдавского примарa (1846-1927) / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2013. – 11
окт. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3434)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3390. Eremia, Anatol. Ion Secrieru : [in memoriam generalului de armată din Abaclia, Ba-
sarabeasca (1900-1941)] / Anatol Eremia // Natura. – 2013. – Oct. (Nr 10). – P. 9.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3391. Voicu, Alexandru. Omul care l-a învins pe Napoleon : [Arthur Wellesley, mareşal al
Marii Britanii (1769-1852)] / Alexandru Voicu // Moldova suverană. – 2013. – 30, 31 oct. – Va urma.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3392. Eberle, Doraja. "Ţările bogate acţionează cu mintea, cele sărace – cu inima" : [vo-
luntariatul în soc. : interviu cu D. Eberle, preşedinta Consiliului de Administraţie al Fundaţiei
ERSTE din Austria] / consemnare: Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 31 oct.
– P. 4.

3393. Jim Yong Kim. O cale de eradicare a sărăciei : [obiectivul Băncii Mondiale : art.
preşedintelui Băncii Mondiale] / Jim Yong Kim // Săptămîna. – 2013. – 18 oct. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3208)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


(Vezi Nr 3186)
368 Asigurări
3394. Коваленко, Ирина. Предкризисная ситуация : [о страхов. отрасли Респ. Мол-
дова] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 18 окт. – Р. 10.

3395. Череску, Леонид. Цена медицинского процента – 300 млн леев : [о фондах
обяз. мед. страхования: коммент. пред. Нац. конфедерации патронатов Л. Череску] / записа-
ла Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 25 окт. – Р. 16.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3396. Butnaru, Valentina. Respect continuu... : [notiţe subiective: omagiu profesorilor] /
Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 11 oct. – P. 11.

3397. Găluşcă, Ion. Prometeu şi evoluţia, pedagogia şi educaţia / Ion Găluşcă // Univers
pedagogic pro. – 2013. – 10 oct. – P.6.

3398. Herghelegiu, Rodica. Educaţia tehnologică şi ecologică – o componentă de bază în


învăţământul modern / Rodica Herghelegiu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 24 oct. – P. 3.

3399. Modul de scutire de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de


învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract //
Dreptul. – 2013. – 25 oct. – P. 6.

3400. Vicol, Nelu. Educaţia patriotică: un concept desuet?, patriotismul: un sentiment pe-
rimat? / Nelu Vicol, Snejana Vornices // Univers pedagogic pro. – 2013. – 31 oct. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3182, 3198)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3401. Bendas, Mihai. Tendinţă vădită spre prosperare şi succes : [despre gimnaziul din
satul Brătuleni, raionul Nisporeni] / Mihai Bendas // Făclia. – 2013. – 26 oct. – P. 10.

3402. Bulat, Ina. "Îmi imaginez şcoala ca pe o grădină cu flori : [interviu cu Ina Bulat, di-
rectoarea Gimnaziului Nr 42 din Chişinău] / consemnare: Tatiana Mârza // Florile dalbe. – 2013. - 3
oct. – P. 3.

3403. De 25 de ani pe calea spre profesionism şi realizare : [activitatea Liceului Teore-


tic "Ştefan cel Mare" din mun. Chişinău: opinii ale cadrelor didactice şi elevilor] / consemnare:
Adrian Rusu // Făclia. – 2013. – 26 oct. – P. 4.

3404. Iachim, Ion. La Suruceni se văd stelele : [despre Liceul "Ion Suruceanu" din Suru-
ceni, Ialoveni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2013. – 10 oct. – P.5.

3405. Iachim, Ion. "Nu pot bate cu pumnul în masă" : [despre activitatea Liceului Teoretic
"Grigore Grigoriu" din satul Cârnăţeni, raionul Căuşeni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. –
2013. – 24 oct. – P. 6

3406. Iachim, Ion. O zi plină la Bardar : [activitatea Liceului Teoretic"Aurel David" din Bar-
dar, Ialoveni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2013. – 10 oct. – P.3.

3407. Paraşciuc, Oxana. Fabrica de dascăli : [despre Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" din
satul Chircăieşti, raionul Căuşeni] / Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic pro. – 2013. – 31 oct. –
P. 4.

3408. Raileanu, A. Şcoala de pe malul râului Botna de Sus : [despre activitatea Liceului
Teoretic "Ion Creangă" din oraşul Căuşeni] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 24
oct. – P. 7.

3409. Saviuc, A. Coordonatele educaţiei în raionul Făleşti: de la nereuşite la izbânzi : [art.


şefului Dir. de Învăţământ] / A. Saviuc // Făclia. – 2013. – 19 oct. – P. 6.

3410. Scutaru, Tatiana. Aşa dascăl, da! : [despre Vladimir Rolinsky profesor de matema-
tică din Ocniţa] / Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2013. – 11 oct. – P.10.

3411. Vulturescu, R. Un liceu de nota 10 : [din activitatea Liceului Teoretic "Vasile Alec-
sandri" din Ungheni] / R. Vulturescu // Făclia. – 2013. – 5 oct. – P. 13.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3412. Gaburea, Maria. ″Copiii mei mă invaţă...″: [interviu cu profesoara la claselor prima-
re, Maria Gaburea de la Liceul ″Mihai Viteazul″, mun. Chişinău] / consemnare: Liuba Lupaşcu //
Vocea poporului. – 2013. – 4 oct. – P. 12.
(Vezi Nr 3404, 3406)

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3413. Rudic, Gheorghe. Va fi sau nu Agenţia pentru Asigurarea Calităţii? : [în învăţămân-
tul profesional] / Gheorghe Rudic, Serghei Stog // Făclia. – 2013. – 26 oct. – P. 5.
167
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3414. Surdu, Vladimir. SP 3 din Bălţi – un mediu al accesului, relevanţei, calităţii : [inter-
viu cu V. Surdu, dir. Şcolii Profesionale nr. 3 din mun. Bălţi] / pentru conformitate: A. Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2013. – 17 oct. – P. 3.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3415. Ababii, Ion. Ancorată în realităţile epocii : [despre Univ. de Stat de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu" : art. rectorului] / Ion Ababii // Florile dalbe. – 2013. – 24 oct. – P. 2.

3416. Armaşu-Canţîr, Ludmila. Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" din Chişinău şi


Universitatea pedagogică "M. Dragomanov" din Kiev – promotori ai integrării academice europene /
Ludmila Armaşu-Canţîr // Făclia. – 2013. – 19 oct. – P. 5.

3417. Canţer, Valeriu. De ce fel de doctorat are nevoie Republica Moldova? : [modificări
la Legea învățământului] / Valeriu Canţer, Gheorghe Cuciureanu // Săptămîna. – 2013. – 18 oct. –
P. 8-9.

3418. Căldare, Dumitru. Universitatea de Stat din Moldova – la 67 de ani: realizări, orien-
tări, perspective / Dumitru Căldare // Vocea poporului. – 2013. – 4 oct. – P. 10.

3419. Cimpoieş, Gheorghe. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, la 80 de ani /


Gheorghe Cimpoieş // Făclia. – 2013. – 5 oct. – P. 5; Timpul. – 2013. – 4 oct. – P. 8.

3420. Colesnic, Iurie. Duetul pedagogic al fraţilor Iordăchescu : [contribuţii la deschiderea


Fac. de Teologie din Chişinău: Cicerone Iordăchescu, teolog (1882-1966), Valeriu Iordăchescu,
preot (1885-1975)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 18 oct. – P. 16.

3421. Conţiu, Mihai. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – cea mai emblematică in-
stituţie de învăţămînt superior din ţară / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2013. –16 oct.

3422. Дашевский, Олег. Стипендия мэра Москвы – обладателям русского духа : [о


программе "Стипендия мэра Москвы в государствах Балтии и других странах" в Респ. Мол-
дова] / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 18 окт. – Р. 1, 5.
(Vezi de asemenea Nr 3314, 3321, 3399, 3565, 3606)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3423. Ursu, Mihai. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală: retrospectivă istorică
/ Mihai Ursu, Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 2.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3424. Curarari, Vitalie. Ecologia – şansa vieţii : interviu cu V. Curarari, şeful Inspectoratu-
lui Ecol. de Stat / consemnare: Leo Vrăjmaşu // Natura. – 2013. – Oct. (Nr 10). – P. 1. – (Ed. spec.
"Pentru un mediu curat").

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3425. Nicolae, Marian. "Împreună spre orizonturi verzi" : [despre implementarea proiectu-
lui cu acelaşi tit. privind protecţia mediului: interviu cu M. Nicolae, managerul proiectului] / consem-
nare: Ştefan Teriş // Natura. – 2013. – Oct. (Nr 10). – P. 4.

3426. Scobioală, Elena. Protecţia mediului: rolul cetăţeanului este decisiv / Elena
Scobioală // Natura. – 2013. – Oct. (Nr 10). – P. 4.

3427. Иванова, Виолетта. Экология – имя существительное : [об экол. ситуации в


Респ. Молдова: интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова В. Ивановой] / интервью
провел Евгений Марьян // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 31 окт. – Р.
4-5.

53 FIZICĂ
3428. Belîi, Liviu. Adio, drag prieten...: [Anatol Rotaru, fizician (1949-2013) : in memori-
am] / Liviu Belîi // Literatura şi arta. – 2013. – 10 oct. – P. 3.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
3429. Andriescu, Vlad. Încălzirea globală, marele mit al secolului XXI : [pe marginea stu-
diului, efectuat de comis. Org. Naţiunilor Unite Intergovernmental Panel on Climate Change] / Vlad
Andriescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 3 oct. – P. 12.

553 Geologie economică. Zăcăminte minerale


3430. Haiduc, Ionel. "O cale de mijloc ar fi cea mai înţeleaptă" : [despre raportul privind
proiectul minier "Roşia Montană" : interviu cu I. Haiduc, preşedintele Acad. Române] / consemnare:
Mihai Voinea, Cristian Delcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 3 oct. – P. 8-9.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


3431. Ogrinji, Mihai. Râul Jiu : [de pe teritoriul României] / Mihai Ogrinji // Natura. – 2013.
– Oct. (Nr 10). – P. 14.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
3432. Mihai, Cătălin. Geneticianul nostru de la Stockholm: [despre Victor Croitoru, cecet.
în domeniul clonării moleculare la Inst. Karolinska din Suedia] / Cătălin Mihai // Ziarul naţional. –
2013. – 11 oct. – P.12.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
3433. Мошин, Вячеслав. Бесплодие – это не приговор : [коммент. дир. Науч.-практ.
Центра репродукт. здоровья и мед. генетики В. Мошина] // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2013. – 3 окт. – Р. 15.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.2 Dietetică
(Vezi Nr 3436)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3434. Виеру, Иван. Иван Виеру: "Гагаузия – передовой регион по обеспеченности
медиками и медицинской аппаратурой" : [интервью с нач. гл. упр. здравоохранения и соц.
защиты населения АТО Гагаузия] / записал Денис Бабурин // Молдавские ведомости. – 2013.
– 30 окт.

3435. Доменти, Оксана. Пусть народ плачет: [реформы в системе здравоохранения:


коммент. депутата Парламента Респ. Молдова О. Доменти] /записала Наталья Устюгова //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 10 окт. – Р. 7.

3436. Скутельник, Василе. Василе Скутельник: "Всех заболеваний, которые лечит


кахул. вода, не перечислить" : [беседа с гл. врачом санатория "Nufărul Alb"] / беседовала
Людмила Шимановская // Молдавские ведомости. – 2013. – 11 окт. – Р. 5.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
3437. Шуляк, Раду. Позвольте биополю дышать : [интервью с биоэнергетом Р. Шу-
ляк] // Независимая газета = Мoldova independentă. – 2013. – 24 окт. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 3436)

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
3438. Курлат, Николай. Единый узел и чрезмерная загазованность : [пищеварит.
тракта : коммент. дир. клиники хирургии Центр. клин. больницы ГП "Железная дорога" Н.
Курлат] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova independentă. –
2013. – 17 окт. – Р. 15.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


3439. Гроппа, Лилиана. Кинжальная боль и усталость спины : [коммент. пред. Ас-
соц. ревматологов Респ. Молдова Л. Гроппа] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2013. – 31 окт. – Р. 15.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3440. Eftodiev, Eduard. Eduard Eftodiev: "Episcopul Dorimedont suportase o traumă in-
compatibilă cu viaţa" : [despre activitatea Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie: interviu cu neuro-
chirurgul] / interlocutor: Pavel Păduraru // Timpul. – 2013. – 11 oct. – P. 14.

3441. Куниковская, Лидия. Уберегите ребенка от страшного шага! : [интервью с зав.


диспансер. дет. отд-нием Респ. психиатр. больницы Л. Куниковской] / беседу вела Майя
Ионко // Кишиневские новости. – 2013. – 18 окт. – Р. 9.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
3442. Красильникова, Ирина. Перспективы "зеленой энергии" в Молдове : [алтер-
натив. энергетика] / Ирина Красильникова // Панорама. – 2013. – 9 окт. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3443)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.1 Motoare termice în general. Producerea, distribuţia şi utilizarea aburului. Motoare (maşini)
cu abur. Cazane de abur
3443. Захария, Николай. Центр производства "биомассовых" котлов : [интервью с
экспертом проекта ЕС-ПРООН "Энергия и биомасса в Молдове" Н. Захария] / записал Игорь
Фомин // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 25 окт. – Р. 14.

621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor


3444. Суручану, Сергей. Молдавские тепловые насосы: пока, в основном, на экс-
порт : [интервью с дир. компании Altal Group С. Суручану] / записал Игорь Фомин // Экономи-
ческое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 11 окт. – Р. 14.

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
3445. Дручек, Иван. Мы всегда на дороге! : [ремонт и содержание дорог : коммент.
дир. АО "Drumuri Bălţi" И. Дручек] / записала Елена Литовцева // Кишиневские новости. –
2013. – 25 окт. – Р. 4.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3446. Яковлева, Елена. Контракты жильцов с МПОЖФ: кому выгодно? : [с муницип.
предприятиями по обслуживанию жилого фонда, мун. Кишинэу] / Елена Яковлева // Молдав-
ские ведомости. – 2013. – 4 окт. – Р. 2

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
171
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3447. Петрик, Евгений. Органическое земледелие на подоконнике : [о повышении
плодородия почв на основе вермикультуры: интервью с предпринимателем Е. Петрик] /
записал Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 4 окт. – Р. 14.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


3448. Bergant, Boris. Strategia de dezvoltare a IPNA Compania "Teleradio Moldova" îşi
extinde termenul de implementare : [interviu cu B. Bergant, expert la Uniunea Europeană de Radio
şi Televiziune, şi David Lewis, asistent al dir. gen. al Uniunii Europene de Radio şi Televiziune] /
interlocutor: Anatol Caciuc // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 11 oct. – P. 19.

3449. Loghin, Anişoara. "Migraţia îmi lasă un sentiment de neputinţă" : [despre campania
"Moldova fără oameni", realizată de Pro TV Chişinău: interviu cu A. Loghin, jurnalistă TV] / con-
semnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 18 oct. – P. 24.

3450. Obreja, Sorina. "Când sunt întrebaţi despre Moldova, italienii răspund: "badante" :
[despre campania "Moldova fără oameni", desfăşurată de Pro TV Chişinău: interviu cu S. Obreja,
prezentatoare] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 3 oct. – P.
16.

3451. О фальсификации фактов и манипулировании общественным мнением


на телеканале "Publica TV" : заявление пресс службы ЦК Партии коммунистов Респ. Мол-
дова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 10 окт. – Р. 5.

3452. Парфентьев, Думитру. Через 595 дней в Молдове будет отключено наземное
телевидение : [интервью с зам. министра информ. технологий и связи Д. Парфентьевым] /
записал Николай Павлов // Молдавские ведомости. – 2013. – 29 окт.

3453. Попович, Александр. Не жалейте денег на информацию : [о мониторинге


трансляций радио и ТВ: интервью с учредителем компании Media Forest А. Попович] // Неза-
висимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 3 окт. – Р. 14.

3454. Тимошенко, Олег. Moldova-1, стань действительно первой! : [о политике теле-


канала Moldova-1] / Олег Тимошенко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. –
3 окт. – Р. 2.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3455. Bârsa, Iurie. "Să-ţi respecţi cititorul" : interviu cu Iu. Bârsa, dir. Ed. "Arc" / interviu
realizat de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 5.

3456. Ciobanu, Mircea V. "Mi se pare normal ca un critic – unul de nevoie, în cazul meu –
să fie... de religie ecumenică" : [despre edit. operei compl. a scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu
: interviu cu scriitorul Mircea V. Ciobanu, red.-şef la Ed. "Ştiinţa" / interviu realizat de Vasile Gârneţ
// Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 10.

3457. Erizanu, Gheorghe. "Energie consumată spre binele cărţii" : interviu cu scriitorul
Gh. Erizanu, dir. Ed. "Cartier" / interviu realizat de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct.
(Nr 1/2). – P. 6.
172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3458. Mihailova, Stella. "Biblioteca Adevărul" – podul de cărţi care uneşte malurile Prutu-
lui : interviu cu S. Mihailova, dir. gen. la ziarul "Adevărul Moldova" / interviu realizat de Eugenia
Pogor // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 17.

3459. Rău, Alexe. Ziua Limbii Române şi Salonul Internaţional de Carte Chişinău 2013 :
[ed. a 22-a, aug.- sept. 2013] / Alexe Rău // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 3-4.
(Vezi de asemenea Nr 3571)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
3460. Флоря, Владимир. Владимир Флоря: "Автоперевозки – это кровеносная сис-
тема страны, успешно подпитывающая госбюджет" : [интервью с президентом ассоц. между-
нар. перевозчиков AITA] / записала Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2013. –
25 окт. – Р. 4.

3461. Флоря, Владимир. Новый Кодекс автомобильного транспорта : [интервью с


президентом Ассоц. междунар. автомоб. перевозчиков AITA В. Флоря] / записал Сергей
Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 4 окт. – Р. 16.

656.6 Transport pe apă, transport naval


3462. Свиридов, Вячеслав. Семь футов под килем! : [интервью с нач. речного порта
Унгень В. Свиридовым] // Кишиневские новости. – 2013. – 25 окт. – Р. 5.

656.7 Transport aerian


(Vezi Nr 3323, 3341-43, 3349-50, 3373)

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


3463. Филип, Павел. "Поздравляю с Всемирным днем почты!" : [поздравление ми-
нистра информ. технологии и связи Респ. Молдова] / Павел Филип // Молдавские ведомости.
– 2013. – 9 окт.

657 Contabilitate
3464. Бусуйок, Андрей. Еще раз о переходе на новые НСБУ : [о применении меж-
дунар. стандартов бух. учета: коммент. ст. специалиста по фин. управлению специализир.
Центра Всемир. Банка по реформированию фин. отчетности А. Бусуйок и вице-пред. кон-
сультатив. совета при М-ве финансов Александра Недерицэ] / записала Татьяна Шикирлий-
ская // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 4 окт. – Р. 6.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
662 Explozivi. Combustibili
3465. Ройбу, Зиновий. Катастрофический "успех" газопровода Яссы-Унгены / Зино-
вий Ройбу // Панорама. – 2013. – 16, 18 окт. – Р. 5.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3466. Luca, Ion. "Vinul din orez este interesant, dar nu se compară cu cel din struguri" :
[despre concursul de vinuri Daejeon Wine Trophy din Coreea: interviu cu I. Luca, preşedintele
Asoc. micilor producători de vinuri din Rep. Moldova] / consemnare: Ion Preaşca // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2013. – 2 oct. – P. 7.

3467. Pâslaru, Eugen. Viticultura este una dintre minele R. Moldova : [interviu cu E. Pâs-
laru, dir. Vinăriei "Sălcuţa"] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 18 oct. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3383)

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


3468. Cojocaru, Victor. "În general, ce poate fi mai preţios la o întreprindere decît oame-
nii?!": interviu cu Victor Cojocaru, director general al SA "Franzeluţa"// Săptămîna. – 2013. – 11
oct. – P. 10.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


672/673 Obiecte din fier şi oţel
3469. Galben, Dorin. Istoria tânărului care câştigă bani, pentru că a reuşit să îmblânzeas-
că fierul : [meşterul popular, Anatolie Răilean ] / Dorin Galben // Timpul. – 2013. – 4 oct. – P. 8.

681 Mecanică de precizie. Mecanică fină


684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie
3470. Борш, Павел. Павел Борш: "Судьба – не случай, а возможность выбора" : [ин-
тервью с генер. дир. мебел. ф-ки "Confort"] / записала Людмила Шимановская // Молдавские
ведомости. – 2013. – 18 окт. – Р. 3.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


3471. Racovizza, Daniel. Designerul cu suflet de poet : [interviu cu D. Racovizza, desig-
ner vestimentar] / consemnare: Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 oct. – P. 9.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

69.0 CONSTRUCŢII ŞI PĂRŢI ALE CONSTRUCŢIILOR


691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor
3472. Игнат, Иван. Мы смотрим только вперед! : [о пр-ве строит. материалов : ин-
тервью с дир. ООО "Метеор" И. Игнат] / записала Елена Литовцева // Кишиневские новости.
– 2013. – 18 окт. – Р. 4.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
3473. Devlieger, Lionel. Între "frumos" şi "util" e o marjă de manevră destul de mică : [in-
terviu cu L. Devlieger, membru al grupului "Rotor", coord. al Trienalei de Arhitectură de la Oslo, 19
sept. – 1 dec. 2013] // Săptămîna. – 2013. – 25 oct. – P. 3.

3474. Şlapac, Mariana. "Marea mea dragoste este Cetatea Albă..." : [despre patrimoniul
arhitectural : interviu cu M. Şlapac, colaborator şt. principal la Inst. Patrimoniului Cultural al Acad.
de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2013. – Oct. (Nr 10). – P. 8-9.

3475. Ройтбурд, Елена. Чтобы память не осталась бездомной : [памяти архитектора


Алексея Щусева (1873-1949)] / Елена Ройтбурд // Кишиневские новости. – 2013. – 11 окт. – Р.
11-12.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3476. Josu, Nina. Un maestru al penelului – Leonid Popescu : [omagiu artistului plastic] /
Nina Josu // Literatura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 8.

3477. Mincan, Mihai. Omul care a dat tuturor dreptul la faimă : [Andy Warhol, pictor
amer., reprezentant al curentului Pop Art] / Mihai Mincan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 18
oct. – P. 16.

3478. Килдеску, Эмиль. Художник, сын художника : [о развернутой персональной


выставке Александра Григорашенко, посвящ. 40-летию его творч. деятельности] / Эмиль
Килдеску // Кишиневские новости. – 2013. – 4 окт. – Р. 10.

78 MUZICĂ
3479. Aura. Aura: "Am foarte puţin timp pentru familie" : [interviu cu interpreta de muzică
uşoară] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2013. – 25 oct. – P. 20.

3480. Bivol, Irina. Irina Bivol şi-a îndeplinit cea mai arzătoare dorinţă : [interviu cu inter-
preta de muzică uşoară] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2013. – 11 oct. – P. 20.

3481. Chiriac, Corina. "Mi s-a spus că bunul simţ nu face audienţă, că ar fi demodat" : [in-
terviu cu C. Chiriac, interpretă de muz. Uşoară din România] / consemnare: Corina Cosmescu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 11 oct. – P. 24.

3482. Dânga, Valentin. "Nu mor de foame!" : [interviu cu V. Dânga, compozitor] / con-
semnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 oct. – P. 7.

3483. Gherciu, Ana. Apoteoza jazistică la Chişinău : [festivalul Etno Jazz 2013] / Ana
Gherciu // Timpul. – 2013. – 4 oct. – P. 8.

3484. Julea, Zinaida. Zinaida Julea: ″Sunt deosebita!″ : [interviu cu interpreta de muzică
populară] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2013. – 11 oct. – P. 20.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3485. Lazariuc, Anastasia. "Orice concert este ca un nou examen" : [interviu cu A.


Lazariuc, interpretă din Rep. Moldova] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2013. – 21 oct. – P. 16.

3486. Mihaiu, Virgil. Ethno-jazz culminând cu "Omagiul Maria Tănase" : [despre Festiva-
lul Ethno-Jazz de la Chişinău, ed. 2013] / Virgil Mihaiu // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). –
P. 28.

3487. Nedelcea, Tudor. Pasărea măiastră : [Maria Tănase, interpretă de muzică populară
(1913-1963)] / Tudor Nedelcea // Literatura şi arta. – 2013. – 10 oct. – P. 3.

3488. Sadovnic, Iurie. Artiştii sunt sărăciţi intenţionat, ca să cânte pe doi bani la alegeri :
[interviu cu Iu. Sadovnic, interpret de muzică folk] / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de
gardă. – 2013. – 24 oct. – P. 10-11.

3489. Ţîganescu, Olga. Viaţa pe strune de vioară : [90 de ani de la naşterea lui Dumtiru
Căldare, lăutar de la Bălţi] / Olga Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2013. – 29 oct. – P. 6.

3490. Брэтеску, Ион. Поп-опера от "Брио-Сонорес" : [интервью с руководителем арт-


группы "Брио-Сонорес" И. Брэтеску] / записала Елена Узун // Панорама. – 2013. – 22 окт. – Р.
6.

3491. Менюк, Николай. "Google" изменил логотип в честь столетия Марии Тэнасе :
[со дня рождения рум. певицы (1913-1963)] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. –
2013. – 1 окт.

3492. Стырча, Мариан. Осенние "эскизы" филармонии : [интервью с зам. дир. Нац.
филармонии М. Стырча] / записалa Елена Узун // Панорама. – 2013. – 1 окт. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3223)

780.6 Instrumente muzicale


3493. Cupcea, Polina. Omul care face lemnul să cânte : [despre Vasile Jitaru, producator
de instrumente de suflat din Rep. Moldova] / Polina Cupcea / Ziarull Naţional. – 2013. – 11 oct. – P.
9.

3494. Popa, Victoria. Stradivarius de Măgdăceşti : [despre lutierul de instrumente muzi-


cale cu coarde şi arcuş Dumitru Stăvilă, raionul Criuleni] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 29 oct. – P. 3.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3495. Bucur, Dragoş. Dragoş Bucur: "Principala provocare a fost realizarea unui lungme-
traj în 10 zile şi cu un buget de 10 ori mai mic" : [interviu cu actorul şi producătorul filmului româ-
nesc "Love building"] / consemnare: Ala Coica // Timpul. – 2013. – 11 oct. – P. 21.

3496. Colesnic, Iurie. Un cineast, un prozator, un umanist... : [in memoriam lui Vlad Ioviţă,
regizor de cinema (1935-1983)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2013. – 24 oct. – P. 7.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3497. Mârzencu, Gheorghe. Istoria ar fi trecut pe lângă Tătăreşti... : [despre filmul docu-
mentar "Tătăreşti, centrul Basarabiei" realizat la Studioul „Tutoveni-film” de către ciniaşti din Paris
şi Duseldorf, conducător al proiectului Gheorghe Mârzencu] / Gheorghe Mârzencu // Literatura şi
arta. – 2013. – 24 oct. – P. 3.

3498. Гибу, Николай. Соблюдайте заповеди, и наступит благодать : [беседа с молд.


кинорежиссером Н. Гибу] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2013. – 17 окт. – Р. 10-11.

792 Teatru. Artă scenică


3499. Bouroşu, Ştefan. "Cine poate multe, poate şi puţine" – iată replica preferată din
"Godot" : interviu cu Şt. Bouroşu, actor la Teatrul "Eugene Ionesco" / a dialogat Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 25 oct. – P. 18.

3500. Cuzuioc, Ion. Titus Jucov: Împăratul păpuşilor! : [dir. Teatrului Republ. de Păpuşi
"Licurici", mun. Chişinău] Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 7.

3501. Cuzuioc, Ion. Vitalie Rusu – dragostea teatrului naţional! : [actor la Teatrul Naţ.
"Mihai Eminescu"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 7.

3502. Garbuz, Constantin. Constantin Garbuz: "Rolul acesta e ca primul meu copil: tre-
buie să-i ofer un viitor" : [interviu cu actorul de la Teatrul "Luceafărul"] / interviu de Liliana Popuşoi
// Flux. – 2013. – 18 oct. – P. 16.

3503. Hadârcă, Petru. Petru Hadârcă: "Teatrul Naţional trebuie să fie cartea de vizită a
Republicii Moldova" : [interviu cu dir. Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] / consemnare: Ana Gherciu
// Timpul. – 2013. – 11 oct. – P. 22.

3504. Ţâcu, Luminiţa. "Important e să luăm o lecţie din Clasa noastră, una şi pentru tot-
deauna" : [montarea spectacolului cu acelaşi tit. de Tadeusz Slobodzianek la Teatrul "Eugene
Ionesco": interviu cu L. Ţâcu, regizoare] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18
oct. – P. 10.

3505. Греку, Санду. Санду Греку: "То, что делают наши артисты, не делает ни одно
посольство" : [интервью с пред. Союза театр. деятелей Респ. Молдова] / записал Олег Да-
шевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 18 окт. – Р. 3, 5.

3506. Греку, Санду. Санду Греку: Не могу уйти, пока не закончу проекты... : [интер-
вью с пред. Союза театр. деятелей Респ. Молдова] / подготовила Елена Узун // Панорама. –
2013. – 16 окт. – Р. 6.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3507. Petre, Mihai. "Nu sunt de acord cu voturile emoţionale" : [interviu cu M. Petre, dan-
sator profesionist din România] / consemnare: Corina Cosmescu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 4 oct. – P. 24.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3508. Ciobanu, Pavel. Ciobanu: "Deja au trecut trei generaţii pe la naţională şi a venit
timpul să luptăm pentru calificare la EURO-2016" : [interviu cu P. Ciobanu, preşedintele Federaţiei
Moldoveneşti de Fotbal] / interviu realizat de Vitalie Hadei // Ziarul naţional. – 2013. – 11 oct. – P.
22.

3509. Бодиштяну, Октавиан. Национальная идея от министра молодежи и спорта :


[о развитии молд. спорта: интервью с министром молодежи и спорта Респ. Молдова О. Бо-
диштяну] / подготовил Борис Харченко // Панорама. – 2013. – 11 окт. – Р. 18.

3510. Харченко, Борис. Легионеры "спасают" молдавский футбол / Борис Харченко


// Панорама. – 2013. – 8 окт. – Р. 1, 7.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limbă română
3511. Melniciuc, Ion. Carenţe grave ale manualelor şcolare de limbă română / Ion
Melniciuc // Făclia. – 2013. – 5 oct. – P. 6-7.

3512. Rusnac, George. Transnistrian sau transnitrean : [norme ortografice] / George


Rusnac // Literatura şi arta. – 2013. – 10 oct. – P. 5.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2. Literatură germană
3513. Schoch, Julia. Cu viteza verii : fragm. de roman / Julia Schoch ; trad. din lb. germ.
de Cristina Grossu // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 31-32.

821.135.1 Literatură română


3514. Codruţ, Mariana. pe atunci... : [jurnal] / Mariana Codruţ // Contrafort. – 2013. – Ian.
– Oct. (Nr 1/2). – P. 21.

3515. Dănilă, Dan. Calendar : [versuri] / Dan Dănilă // Florile dalbe. – 2013. – 3 oct. – P. 1.

3516. Iscru, Adrian. Merii : [versuri] / Adrian Iscru // Florile dalbe. – 2013. – 17 oct. – P. 1.

3517. Popescu, Florentin. Grifon : [versuri] / Florentin Popescu // Literatura şi arta. –


2013. – 24 oct. – P. 1.

3518. Stănescu, Nichita. Emoţie de toamnă : [versuri] / Nichita Stănescu // Natura. –


2013. – Oct. (Nr 10). – P. 1.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3519. Anton, Ion. Blazon : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 24 oct. – P. 5.

3520. Anton, Ion. Destinul ca judecător: [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 10
oct. – P. 3.

3521. Bordeianu, Leo. "Se duc poeţii, mai cuminţi decât au fost..." : [versuri] / Leo Borde-
ianu // Literatura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 8.

3522. Brăduţeanu, Otilia. Pustiu ; Ne iartă, dragoste ; Cu sufletul în palmă ; Într-o zi... ;
Dacă-ai uitat să mă iubeşti : [versuri] / Otilia Brăduţeanu // Natura. – 2013. – Oct. (Nr 10). – P. 5.

3523. Butnaru, Leo. Dezmăţ şi obrăznicie anticulturală : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. –11 oct. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3524. Butnaru, Leo… Inclusiv. comparaţie între Nero şi… Ceauşescu : (Pagini de jurnal) /
Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 4 oct. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3525. Butnaru, Leo. Oraşe, vămi, teatre : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013.
– 25 oct. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3526. Butnaru, Leo. Scriitori în echinocţiu : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 18 oct. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3527. Butnaru, Leo. Zâna de capul ei : cosmogramă / Leo Butnaru // Contrafort. – 2013. –
Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 23.

3528. Cercel, Valeriu. Prutul : [versuri] / Valeriu Cercel // Literatura şi arta. – 2013. – 24
oct. – P. 2.

3529. Chircă, Sergiu Ion. Rătăciţi între est şi vest : [versuri] / Sergiu Ion Chircă // Literatu-
ra şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 2.

3530. Ciobanu, Mircea V. Adevărul istoric şi adevărul literar : [eseu] / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 18 oct. – P. 14.

3531. Ciobanu, Svetlana. Mărul lui nenea Iacob : [fragm. din povestire] / Svetlana Cioba-
nu // Florile dalbe. – 2013. – 3 oct. – P. 4. – Sfârșit. Începutul : 26 sept.

3532. Cioclea, Eugen. Dacă-i să mor : [versuri] / Eugen Cioclea // Săptămîna. – 2013. –
18 oct. – P. 14.

3533. Cojocaru, Sergiu. Biografică ; Motivaţie ; Dragostea – stare de război ; Ursită ; Ave-
rea vs Puterea ; Favoruri şi metehne ; Arta-Est! ; Unei doctoriţe ; Familială ; Resturi bolşevice ;
Blestem ; Senectute ; Ghiare tarifare ; Exploziva "mămăligă" ; Antipozi ; Godacii ; Unui obsedat
socialist ; Lucoarea muscălească ; Tragicomedie (zadnipreană) ; Constatare ; Păzea! ; Ţepeş –
leacul bolşevicilor ; Kirillikul popă (voiaj în RM, sept. 2013) ; În loc de rezumat : [epigrame] / Sergiu
Cojocaru // Literatura şi arta. – 2013. – 31 oct. – P. 7.
179
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3534. Diordiev, Ion. Catrene satirice / Ion Diordiev // Literatura şi arta. – 2013. – 10 oct. –
P. 5.

3535. Diordiev, Ion. Din albumul familiei : [versuri] / Ion Diordiev // Făclia. – 2013. – 26
oct. – P. 14.

3536. Diviza, Ion. Eveniment şcolar ; Surpriză ; Mărturisire : [versuri] / Ion Diviza // Florile
dalbe. – 2013. – 24 oct. – P. 8.

3537. Donici, Alexandru. Rostiri adânci : [versuri] / Alexandru Donici // Literatura şi arta. –
2013. – 31 oct. – P. 1.

3538. Drăgan, Grigore. Obrăznicie ; Ocară : [versuri] / Grigore Drăgan // Florile dalbe. –
2013. – 24 oct. – P. 8.

3539. Grecu, Vlad. Îngeraşul : [poveste] / Vlad Grecu // Florile dalbe. – 2013. – 17 oct. –
P. 4.

3540. Grosu, Lidia. Ad-astare : [acrostih] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2013. – 17
oct. – P. 4.

3541. Hadârcă, Ion. Toamna a intrat în poamă : [versuri] / Ion Hadârcă // Florile dalbe. –
2013. – 17 oct. – P. 4.

3542. Iepure, Diana. din alt film : [versuri] / Diana Iepure // Contrafort. – 2013. – Ian. –
Oct. (Nr 1/2). – P. 12. – Conţine : recital de plâns diana iepure ; ultimul porc ; mi-a zis 2 ; noi cu
cine dansăm? ; matroana ; atmosferă.

3543. Junghietu, Efim. Legenda lui Brumărel : [din cartea "Fraţii lui Ghenar", ed. "Ances-
trala", 2007] / Efim Junghietu // Florile dalbe. – 2013. – 24 oct. – P. 4.

3544. Lari, Leonida. Starea fără umbră : [versuri] / Leonida Lari // Săptămîna. – 2013. –
25 oct. – P. 23.

3545. Marin, Gheorghe. Paraşuta : [nuvelă] / Gheorghe Marin // Literatura şi arta. – 2013.
– 10 oct. – P. 4 ; Florile dalbe. – 2013. – 3 oct. – P. 8.

3546. Martea, Galina. Prin unda luminii : [versuri] / Galina Martea // Literatura şi arta. –
2013. – 31 oct. – P. 5. – Conţine : De ce anume ţara mea? ; Lumânarea ; Tăcere şi lacrimi ; Prin
iarba vântului ; Veşmântul dragostei ; Joc de iubire ; Scântei de lună ; Materii îndrăgostite ; Nostal-
gii de toamnă ; Prin străini.

3547. Maru, Aura. Hudson : [versuri] / Aura Maru // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr
1/2). – P. 11.

3548. Micu, Vasile. "pe-un fir de dor" : (nuvelă) / Vasile Micu // Literatura şi arta. – 2013. –
24 oct. – P. 4.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3549. Păun, Gheorghe. Spre toamnă ; Amiază ; Umbre ; Noapte cu Manole ; Noapte
basarabă ; Noapte la Olari ; Destin ; Olarului : [versuri] / Gheorghe Păun // Literatura şi arta. –
2013. – 17 oct. – P. 5.

3550. Plugaru, Emilia. Maşina ; Toamnă : [versuri] / Emilia Plugaru // Florile dalbe. –
2013. – 24 oct. – P. 1, 4.

3551. Raciula, Emilia. Source-divine : [versuri] / Emilia Raciula // Făclia. – 2013. – 5 oct. –
P. 13. – Text în lb. fr.

3552. Silvestru, Aurelian. Vraja lui Midas : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. –
Oct. (Nr 10). – P. 5.

3553. Stere, Constantin. Într-o închisoare : [versuri] / Constantin Stere // Timpul. – 2013.
– 25 oct. – P. 19.

3554. Strâmbeanu, Andrei. Paşaportul : [versuri] / Andrei Strâmbeanu // Literatura şi arta.


– 2013. – 10 oct. – P. 1.

3555. Suceveanu, Arcadie. Cântec de trecut styxul : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 1.

3556. Ştirbu, Titus. Învăţătorilor : [versuri] / Titus Ştirbu // Făclia. – 2013. – 5 oct. – P. 12.

3557. Tarlapan, Efim. Greieraşul şi furnica : [versuri satirice] / Efim Tarlapan // Florile dal-
be. – 2013. – 24 oct. – P. 8.

3558. Tofan-Bâlici, Maria. Înfloresc crizantemele : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatu-


ra şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 8.

3559. Verejanu, Renata. Reproş ; Un dac încărunţit ; Să ne unim până răul nu s-a trezit ;
Casa poetului ; Tablou prin ceaţă ; Program televizat ; Către inimă ; Sinceritate : [versuri] / Renata
Verejanu ; il. de Isaia Cârmu // Literatura şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 5.

821.16 Literatură în limbi slave


821.161.1 Literatură rusă
821.161.1(478) Literatură rusă
3560. Березовский, Леонид. Жене ; Сокурсникам ; Разное : [стихи] / Леонид Бере-
зовский // Коммерсант info. – 2013. – 18 окт. – Р. 16.

821.162.3 Literatură cehă


3561. Kratochvil, Jiri. Puţin înainte şi mult înapoi : [fragm. din nuvelă] / Jiri Kratochvil //
Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 24-25.

3562. Kraus, Ivan. Lansarea : [nuvelă] / Ivan Kraus ; prezentare, trad. şi adapt. de Vitalie
Ciobanu // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 27.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

821.21/.22 Literatură indiană


3563. Elefantul alb : (poveste indiană) : [trad. în lb. rom.] // Tribuna copiilor. – 2013. – 24
oct. – P. 5.

821.512.122 Literatură cazahă


3564. Титаев, Евгений. Свет осиянный лицезреть… : [стихи] / Евгений Титаев //
Коммерсант info. – 2013. – 18 окт. – Р. 16. – Содерж. : Красота ; Раненая лебедь ; Скамеюшка
; Рассветное ; Голубок.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3565. Prus, Elena. "Traducătorii profesionişti ar putea contribui la promovarea imaginii
Republicii Moldova" : interviu cu E. Prus, scriitor şi prof. univ. / interviu realizat de Vasile Gârneţ //
Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 16.

821.111.0 Literatură engleză


821.111(73).0 Literatură americană în limba engleză
3566. Spînu, Sandu. Ernest Hemingway, între căutarea adevărului şi eşecul existenţei
umane: [despre viaţa şi opera scriitorului amer.] / Sandu Spînu. // Moldova suverană. – 2013. – 11
oct.

821.112.2.0 Literatură germană


3567. Gârneţ, Vasile. Viaţa lui Marcel Reich-Ranicki : [critic literar german (1920-2013)] /
Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 29.

3568. Koneffke, Jan. Ce spune autorul despre roman : [pe marginea romanului "Cele
şapte vieţi ale lui Felix K.": fragm. din interviul cu J. Koneffke, scriitor german] / realizat de Virginia
Costeschi // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 30.

3569. Reich-Ranicki, Marcel. "Criticii literari niciodată nu au fost prea agreaţi" : [fragm.
din interviul cu M. Reich-Ranicki, critic literar german, la 15 oct. 2000 / realizat de Andre Muller;
trad. de Daniel Stuparu] // Contrafort. – 2013. – Ian.-Oct. (Nr 1/2). – P. 29-30.

821.135.1.0 Literatură română


3570. Diaconu, Mircea A. "Ca persoană, rămîi cu ceea ce ai trăit scriind" : interviu cu scri-
itorul M. A. Diaconu / interviu realizat de Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2).
– P. 9.

3571. Lăzărescu, Florin. "Aş scrie şi dacă aş avea trei cititori" : [interviu cu F. Lăzărescu,
scriitor] / consemnare: Mihai Voinea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 4 oct. – P. 14-15.

3572. Szabo, Lucian-Vasile. Biografii zbuciumate. Ioan Slavici – "Spion" şi "trădător" /


Lucian-Vasile Szabo // Moldova Suverană. – 2013. – 17, 24, 25 oct. – Va urma.

3573. Ştefănescu, Alex. "Există un fel de sistem imunitar al oricărei limbi" : [interviu cu A.
Ştefănescu, critic literar] / consemnare: Anca Vancu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 28 oct.
– P. 13.
182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3574. Tzone, Nicolae. "Literatura de azi din Basarabia este în sincronie completă cu lite-
ratura română" : interviu cu poetul şi editorul din România N. Tzone / interviu realizat de Vitalie
Ciobanu // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 7-8.
(Vezi de asemenea Nr 3459)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3575. Ciocanu, Ion. Zbatere, ardere, clipă unică, dor : [despre creaţia poetului Dumitru
Matcovschi // Florile dalbe. – 2013. – 10 oct. – P. 3.

3576. Burac, Andrei. Andrei Burac: "Vai de prăpăstiile care separă generaţiile" : [interviu
cu scriitorul] / consemnare: Natalia Moraru // Timpul. – 2013. – 25 oct. – P. 22.

3577. Burlacu, Alexandru. Guguţă, emulul lui Vangheli : [pe marginea creaţiei scriitorului
Spiridon Vangheli] / Alexandru Burlacu // Literatura şi arta. – 2013. – 31 oct. – P. 4.

3578. Butnaru, Leo. Prietenul, cărţile şi întâmplările fantastice : [in memoriam poetului
Eugen Cioclea] / Leo Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 oct. – P. 20.

3579. Ciobanu, Mircea V. Povara păstoritului : [pe marginea discursului scriitorului Ion
Druţă la Academia de Ştiinţe a Moldovei, sept. 2013, 85 de ani de la naştere] / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 25 oct. – P. 14.

3580. Ciocanu, Ion. Anatol Codru de dincolo de ... piatră : [pe marginea creaţiei poetice] /
Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2013. – 17 oct. – P. 2.

3581. Ciocanu, Ion. Andrei Hropotinschi – dincolo de rătăciri... : [pe marginea creaţiei cri-
ticului şi istoricului literar] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 5.

3582. Codreanca, Lidia. Spiridon Vangheli şi misterul prozei sale : [pe marginea creaţiei
scriitorului] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 5.

3583. Colesnic, Iurie. În lumea asta sunt femei... : [despre Maria Stere, soţia scriitorului
Constantin Stere (1866-1946)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 25 oct. – P. 19.

3584. Cosmescu, Alexandru. "Unele poezii funcţionează ca un cutremur" : interviu cu fi-


lologul, filozoful şi poetul A. Cosmescu] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 8
oct. – P. 20.

3585. Hadârcă, Ion. Un ac de cojoc... : [despre creaţia epigramistului Sergiu Cojocaru] /


Ion Hadârcă // Literatura şi arta. – 2013. – 31 oct. – P. 7.

3586. Holban, Ioan. Proza lui Spiridon Vangheli : [pe marginea creaţiei scriitorului] / Ioan
Holban // Literatura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 4.

3587. Ivanciuc, Igor. Măria Sa Spiridon Vangheli : [omagiu scriitorului] / Igor Ivanciuc // Li-
teratura şi arta. – 2013. – 31 oct. – P. 4.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

3588. Păduraru, Pavel. "Pe cel ce-i biciuit de-un vis cu-adevărat doar moartea îl alină" :
[in memoriam poetului Eugen Cioclea] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2013. – 18 oct. – P. 17.

3589. Popescu, Crina. Crina Popescu: "Nu am găsit încă suficientă dragoste pentru a le
arăta fiinţelor dragi cât de mult le iubesc!" : [interviu cu poeta] / a intervievat Stella Enachi // Litera-
tura şi arta. – 2013. – 31 oct. – P. 6.

3590. Rău, Alexe. Luxul şi mizeria poetului : [in memoriam poetului Eugen Cioclea] / Alexe
Rău // Ziarul naţional. – 2013. – 18 oct. – P. 23.

3591. Rusu, Tudor. Încă o dată despre Victor Teleucă – poetul, filosoful, gânditorul : [in
memoriam poetului: pe marginea romanului-fapt "Pe timpul lui Teleucă" de Arhip Cibotaru] / Tudor
Rusu // Făclia. – 2013. – 26 oct. – P. 15.

3592. Slutu-Grama, Claudia. "Zâmbetul Stelianei era un act de curaj şi de mulţumire Ce-
lui de Sus ca a adus-o pe Terra" : [in memoriam poetei Steliana Grama: interviu cu scriitoarea S.
Slutu-Grama] / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 11 oct. – P. 10.

3593. Slutu-Soroceanu, Nina. Vasile Badiu, cărturarul : [80 de ani de la naşterea criticului
şi istoricului literar] / Nina Slutu-Soroceanu // Literatura şi arta. – 2013. – 17 oct. – P. 4.

3594. Starţun, Olga. Şapte toamne fără Steliana : [in memroiam poetei Steliana Grama] /
Olga Starţun // Făclia. – 2013. – 26 oct. – P. 15.

3595. Strătilă, Silvia. Cântăreţul Basarabiei : [omagiu poetului Dumitru Matcovschi / Silvia
Strătilă // Timpul. – 2013. – 25 oct. – P. 18.

3596. Vakulovski, Mihail. Ridurile lui Mihail Vakulovski : [interviu cu scriitorul basarabean,
stabilit la Braşov] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 25 oct. – P. 18.

3597. Пирожок, Владимир. Вечнозеленое древо Иона Друцэ : [85 лет со дня рожде-
ния писателя] / Владимир Пирожок // Панорама. – 2013. – 23 окт. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3187, 3456, 3608)

821.16.0 Literatură în limbi slave


821.161.1.0 Literatură rusă
3598. Şişkin, Mihail. "Rusa este duşmanul meu personal" : [interviu cu M. Şişkin, scriitor
rus, stabilit în Elveţia] / consemnare: Corina Zorzor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 11 oct.
– P. 10-11.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


3599. Дашевский, Олег. Человек-коктейль : [о визите в Кишинэу поэтa, прозаикa и
переводчикa бессарабcкого происхождения Кирилла Ковальджи] / Олег Дашевский //
Молдавские ведомости. – 2013. – 9 окт.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.162.3.0 Literatură cehă


3600. Urban, Milos. Romanele lui Milos Urban : [interviu cu scriitorul ceh] / prezentare,
trad. şi adapt. de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 25.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Colesnic, Iurie. Duetul pedagogic al fraţilor Iordăchescu : [contribuţii la deschiderea Fac. de
Teologie din Chişinău: Cicerone Iordăchescu, teolog (1882-1966), Valeriu Iordăchescu, preot
(1885-1975)]. – Vezi Nr 3420.

Colesnic, Iurie. Un administrator cu vocaţie de vinificator : [Constantin Mimi, conducător al


zemstvei Tighina (1868-1935)]. – Vezi Nr 3383.

Cuzuioc, Ion. Titus Jucov: Împăratul păpuşilor! : [dir. Teatrului Republ. de Păpuşi "Licurici",
mun. Chişinău]. – Vezi Nr 3500.

Fuştei, Nicolae. Arhiepiscopul Leapidevski Serghie (1820-1898) ; Episcopul Polojenski


Isakie (1818-1894) ; [Teologul Nevodicikov Neofir] (1819-1910). – Vezi Nr 3201.

Gârneţ, Vasile. Viaţa lui Marcel Reich-Ranicki : [critic literar german (1920-2013)]. – Vezi Nr
3567.

Josu, Nina. Un maestru al penelului – Leonid Popescu : [omagiu artistului plastic]. – Vezi Nr
3476.

Spînu, Sandu. Ernest Hemingway, între căutarea adevărului şi eşecul existenţei umane:
[despre viaţa şi opera scriitorului amer.]. – Vezi Nr 3566.

Szabo, Lucian-Vasile. Biografii zbuciumate. Ioan Slavici – "Spion" şi "trădător". – Vezi Nr


3572.

Taşcă, Mihai. Magistraţi basarabeni condamnaţi la gulag : [Vladimir Ţurcanu, Mihail


Suruceanu şi Ioan Chinah]. – Vezi Nr 3605.

Ţăranu, Mariana S. Politica sovietică de lichidare a intelectualităţii basarabene : [despre


soarta scriitorului şi învăţătorului, Mihai Curicheru din s. Negreşti, judeţul Lăpuşna]. – Vezi Nr 3607.

Voicu, Alexandru. Omul care l-a învins pe Napoleon : [Arthur Wellesley, mareşal al Marii
Britanii (1769-1852)]. – Vezi Nr 3391.

Менюк, Николай. "Google" изменил логотип в честь столетия Марии Тэнасе : [со дня
рождения рум. певицы (1913-1963)]. – Vezi Nr 3491.

Ройтбурд, Елена. Чтобы память не осталась бездомной : [памяти архитектора Алек-


сея Щусева (1873-1949)]. – Vezi Nr 3475.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


(Vezi Nr 3530)
94(100) Istorie universală
3601. Крымов, Дмитрий. Мюнхен-Вильнюс, без перeсадок : [о междунар. конф., по-
свящ. 75-летию Мюнхен. сговора, окт. 2013, Кишинэу] / Дмитрий Крымов // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2013. – 31 окт. – Р. 6.

3602. Трухачев, Вадим. Почему Запад так не любит вспоминать о Мюнхене 1938
года : [75 лет "Мюнхенскому сговору": ст. эксперта по странам Центр. Европы] / Вадим Тру-
хачев // Коммерсант info. – 2013. – 4 окт. – Р. 14.

94(478) Istoria Republicii Moldova


3603. Dobândă, Viorica. Dimitrie Cantemir: cel mai de seamă reprezentant al umanismu-
lui românesc / Viorica Dobândă // Univers pedagogic pro.- 2013. -3 oct.- P.5.

3604. Negru, Nina. Dimitrie Cantemir istoricul : (340 de ani de la naştere) / Nina Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 25 oct. – P. 14.

3605. Taşcă, Mihai. Magistraţi basarabeni condamnaţi la gulag : [Vladimir Ţurcanu, Mihail
Suruceanu şi Ioan Chinah] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 24 oct. – P. 5.

3606. Ţâcu, Octavian. Expediţiile Memoriei : [despre iniţierea unui program naţ. pentru ti-
neret, privind deportările din aa. 1941-1949 din Kazahstan] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 18
oct. – P. 7.

3607. Ţăranu, Mariana S. Politica sovietică de lichidare a intelectualităţii basarabene :


[despre soarta scriitorului şi învăţătorului, Mihai Curicheru din s. Negreşti, judeţul Lăpuşna] / Maria-
na S. Ţăranu // Literatura şi arta. – 2013. – 10 oct. – P. 7.

3608. Лупашко, Михаил. Мирон Костин – правдивый урок истории Молдовы : [о хро-
нике полит. и обществ. жизни Молд. Княжества на протяжении XVII-го в., сост. гос. деятелем
М. Костин (1633-1691)] / Михаил Лупашко // Независимая газета = Moldova independentă. –
2013. – 10 окт. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 3282, 3423)

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
A Chircă, Roman 3339
Chircă, Sergiu Ion 3529
Ababii, Ion 3415 Chiriac, Corina 3481
Andriescu, Vlad 3429 Chirtoacă, Nicolae 3294
Anton, Ion 3519-20 Chişlea, Ion 3206, 3315, 3367
Armaşu-Canţîr, Ludmila 3416 Cibotaru, Arhip 3591
Aura 3479 Cimpoieş, Gheorghe 3419
Axenti, Ion 3384 Ciobanu, Mircea V 3188, 3456, 3530, 3579
Ciobanu, Pavel 3508
B
Ciobanu, Svetlana 3531
Badiu, Vasile (3593) Ciobanu, Vitalie 3562, 3570, 3574
Bahcevan, Mariana 3361 Ciocanu, Ion 3575, 3580-81
Balş, Gheorghe (3282) Cioclea, Eugen 3532, (3578, 3588, 3590)
Bârsa, Iurie 3455 Ciocoiu, Paul 3215
Begu, Angelina 3311 Cioloş, Dacian 3353, 3367
Belîi, Liviu 3428 Ciurea, Cornel 3219, 3253-54
Bendas, Mihai 3401 Cobzac, Grigore 3382
Bergant, Boris 3448 Codreanca, Lidia 3582
Bildt, Carl 3265 Codru, Anatol (3580)
Bivol, Irina 3480 Codruţ, Mariana 3514
Bogatu, Petru 3380 Coica, Ala 3495
Bordeianu, Leo 3521 Cojocaru, Sergiu 3533, (3585)
Borzin, Aurelia 3223, 3596 Cojocaru, Tudor 3255
Bouroşu, Ştefan 3499 Cojocaru, Victor 3468
Brăduţeanu, Otilia 3522 Cojocaru-Borozan, Maia 3197
Bucur, Dragoş 3495 Colesnic, Iurie 3282, 3383, 3420, 3496, 3583
Budeanu, Gheorghe 3474 Conţiu, Mihai 3421
Buga, Ion 3218 Corobceanu, Svetlana 3190, 3225
Bulat, Ina 3402 Cosarciuc, Valeriu 3354
Burac, Andrei 3576 Cosmescu, Alexandru 3584
Burlacu, Alexandru 3577 Cosmescu, Corina 3481, 3507
Butnaru, Leo 3523-27, 3578 Costeschi, Virginia 3568
Butnaru, Valentina 3396 Croitoru, Victor (3432)
Cuciureanu, Gheorghe 3417
C Cujbă, Lucia 3193
Cupcea, Polina 3493
Caciuc, Anatol 3448 Curarari, Vitalie 3424
Cantemir, Dimitrie (3603-04) Curicheru, Mihai (3607)
Canţer, Valeriu 3417 Cuzuioc, Ion 3500-01, 53
Canţîr, Vlad 3312
Carl Bildt 3265 D
Cârmu, Isaia 3559
Carp, Cosmin 3199 Damian, George 3220
Castaneda, Jorje G 3213 Danilov, Alexandru 3212
Căldare, Dumitru 3418, (3489) Dănilă, Dan 3515
Ceaglâc, Ludmila 3381 Dânga, Valentin 3482
Cercel, Valeriu 3528 Delcea, Cristian 3430
Cernea, Gheorghe 3200 Devlieger, Lionel 3473
Cheptine, Andriana 3295 Diaconu, Mircea A. 3570
Chinah, Ioan (3605) Diordiev, Ion 3534-35
Chira, Justinian (3199) Diviza, Ion 3536

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

Dobândă, Viorica 3603 Holban, Ioan 3586


Dodon, Igor 3221 Hropotinschi, Andrei (3581)
Donici, Alexandru 3537
Doronin, Pavel (3228) I
Drăgan, Grigore 3538
Iachim, Ion 3404-06
Driu, Florin 3339
Ianusevici, Vlad 3185
Druţă, Ion (3579)
Iepure, Diana 3542
Duca, Gheorghe 3180
Iglesias, Julien Danero 3223
Dughin, Aleksandr 3195
Ilves, Toomas Hendrik 3258
Duminică, Lilia 3283
Iordăchescu, Cicerone (3420)
Dumitraş, Virginia 3181, 3251, 3256, 3258
Iordăchescu, Valeriu (3420)
E Ioviţă, Vlad (3476)
Iscru, Adrian 3516
Eberle, Doraja 3392 Ivanciuc, Igor 3587
Eftodiev, Eduard 3440
Enachi, Stella 3589 J
Eremia, Anatol 3390
Jim Yong Kim 3393
Erizanu, Gheorghe 3457
Jitaru, Vasile (3493)
F Josu, Nina 3476
Jucov, Titus (3500)
Filat, Vlad 3222, 3284, 3295-96 Julea, Zinaida 3484
Fule, Stefan 3256 Junghietu, Efim 3543
Fuştei, Nicolae 3201
K
G
Koneffke, Jan 3568
Gaburea, Maria 3412 Kratochvil, Jiri 3561
Galben, Andrei 3314 Kraus, Ivan 3562
Galben, Dorin 3469 Krupenski, Anatolie (3282)
Garbuz, Constantin 3502 Kvapil, Jaromir 3259
Găluşcă, Ion 3397
Gândea, Alina 3197 L
Gârneţ, Vasile 3455-57, 3565, 3567, 3600
Lari, Leonida 3544
Gherciu, Ana 3483, 3503
Lazariuc, Anastasia 3485
Gladei, Angela 3315
Lăzărescu, Florin 3571
Goreacii, Igor 3362
Leancă, Iurie 3224, 3285
Grama, Steliana (3592, 3594)
Leapidevski, Serghie (3201)
Grecu, Vlad 3539
Linder, Elizabeth 3181
Grossu, Cristina 3513
Loghin, Anişoara 3449
Grosu, Aneta 3488
Loghin, Vlad 3317, 3335
Grosu, Lidia 3540
Lozinschi, Raisa 3376
H Luca, Ion 3466
Lupaşcu, Liuba 3412
Hadârcă, Ion 3340, 3541, 3585
Hadârcă, Natalia 3382 M
Hadârcă, Petru 3503
Macovei, Ion 3259
Hadei, Vitalie 3508
Manolache, Constantin (3191)
Haiduc, Ionel 3430
Manolescu, Nicolae 3214
Harrington-Buhay, Nicola 3257
Manservisi, Stefano 3251
Hasdeu, Bogdan Petriceicu (3456)
Marin, Gheorghe 3545
Herghelegiu, Rodica 3398
Marinuţă, Vitalie 3225
188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Martea, Galina 3546 Pogor, Eugenia 3207, 3392, 3458


Maru, Aura 3547 Polojenski, Isakie (3201)
Matcovschi, Dumitru (3575, 3595) Popa, Victoria 3189, 3494
Mârza, Tatiana 3402 Popescu, Crina 3589
Mârzencu, Gheorghe 3497 Popescu, Dorin 3371
Melniciuc, Ion 3511 Popescu, Florentin 3517
Michalos, Konstantinos 3215 Popescu, Leonid (3476)
Micu, Vasile 3548 Popescu, Mihai 3375
Mihai, Cătălin 3432 Popov, Doina 3479-80, 3484
Mihailova, Stella 3458 Popuşoi, Liliana 3502
Mihaiu, Virgil 3486 Preaşca, Ion 3466
Mihăeş, Roman 3226 Prisăcaru, Ion 3317-18
Mimi, Constantin (3383) Prus, Elena 3565
Mincan, Mihai 3477 Puiu, Victoria 3262, 3467
Missfelder, Philipp 3260 Puşcaş, Victor 3376
Mizsei, Kalman 3261 Pyrozkov, Serhii 3264
Moldovanu, Ion 3312, 3316
Moraru, Anton 3286-87, 3423 R
Moraru, Natalia 3576
Raciula, Emilia 3551
Moşin, Octavian 3191
Racovizza, Daniel 3471
Motulaite, Violeta 3262
Radu, Alina 3185, 3257
Muller, Andre 3579
Raileanu, A. 3408, 3414
N Răilean, Anatolie (3469)
Rău, Alexe 3187, 3459, 3590
Nechit, Irina 3499, 3504, 3584, 3592 Reich-Ranicki, Marcel (3567), 3569
Nedelcea, Tudor 3487 Rolinsky, Vladimir (3410)
Nedzelschi, Felicia 3449-50, 3485 Roşca, Iurie 3195
Negru, Lena 3482 Rotaru, Anatol 3428
Negru, Nina 3202, 3604 Rudic, Gheorghe 3413
Nemerenco, Valeriu 3384 Rusnac, George 3512
Nevodicikov, Neofir (3201) Rusu, Adrian 3403
Nica, Virginia 3381 Rusu, Alexandru 3190
Nicolae, Marian 3425 Rusu, Diana 3260
Rusu, Tudor 3591
O Rusu, Vitalie (3501)
Obreja, Sorina 3450 S
Ogrinji, Mihai 3431
Oleinic, Alexandru 3297 Sadovnic, Iurie 3488
Osmochescu, Nicolae 3371 Saviuc, A. 3409
Schoch, Julia 3513
P Scobioală, Elena 3426
Scutaru, Tatiana 3410
Palihovici, Liliana 3227
Secrieru, Ion (3390)
Paraşciuc, Oxana 3407
Serotila, Igor 3180
Patraş, Mihai 3368
Sf. Simeon Noul Teolog (3202)
Paulauscaus, Rolandas 3263
Sikorski, Radoslaw 3265
Păduraru, Pavel 3440, 3588
Silvestru, Aurelian 3552
Păun, Gheorghe 3549
Slavici, Ioan (3572)
Pâslaru, Eugen 3467
Slutu-Grama, Claudia 3592
Petre, Mihai 3507
Slutu-Soroceanu, Nina 3593
Plugaru, Emilia 3550
Spînu, Sandu 3566
Poalelungi, Olga 3207
189
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

Stamati-Ciurea, Constantin (3282) V


Starţun, Olga 3594
Stănescu, Nichita 3518 Vakulovski, Mihail 3596
Stănilă, Moni 3203-04 Vancu, Anca 3573
Stăvilă, Dumitru (3494) Vangheli, Spiridon (3577, 3582, 3586-87)
Stere, Constantin 3553, (3583) Vasiliu, Vadim 3264, 3353
Stere, Maria (3583) Verejanu, Renata 3559
Stog, Serghei 3413 Vicol, Nelu 3400
Strâmbeanu, Andrei 3554 Viziru, Andrei 3187
Strătilă, Silvia 3595 Vladei, Veronica 3471
Stuparu, Daniel 3579 Vodă, Corina 3374
Sturza, Ion 3341 Voicu, Alexandru 3391
Suceveanu, Arcadie 3555 Voinea, Mihai 3430, 3571
Surdu, Vladimir 3414 Volcinschi, Victor 3371
Suruceanu, Mihail (3605) Voronin, Vladimir 3299, (3300), 3301
Szabo, Lucian-Vasile 3572 Vornices, Svetlana 3400
Şişkin, Mihail 3598 Vrăjmaşu, Leo 3424
Şlapac, Mariana 3474 Vulturescu, R. 3411
Ştefănescu, Alex 3573
W
Ştirbu, Titus 3556
T Warhol, Andy 3477
Wellesley, Arthur (3391)
Tapiola, Pirkka 3266 Wzeatkovski, Arcibald 3300
Tarlapan, Efim 3557
Z
Taşcă, Mihai 3228, 3605
Tănase, Constantin 3269 Zorzor, Corina 3598
Tănase, Maria (3487)
Teleucă, Victor (3591) А
Teriş, Ştefan 3425
Terzi-Barbăroşie, Daniela 3210 Абзалов, Дмитрий 3270
Timofti, Daniela 3193 Андрей 3205
Tofan, Eugenia 3180 Андриевский, Виталий 3231-32
Tofan, Tatiana 3182 Астахова, Ирина 3247
Tofan-Bâlici, Maria 3558 Б
Tomac, Eugen (3253)
Tzone, Nicolae 3574 Бабурин, Денис 3434
Ţăran, Nicolae 3279 Балахнова, Вера 3372
Ţăranu, Mariana S. 3607 Барбарош, Елена 3363
Ţâcu, Luminiţa 3504 Бахчиванжи, Георгий 3385
Ţâcu, Octavian 3267-68, 3606 Березовский, Леонид 3560
Ţîganescu, Olga 3489 Богату, Петру 3372
Ţîrdea, Bogdan 3229 Бодиштяну, Октавиан 3509
Ţugui, Eduard 3288 Борш, Павел 3470
Ţurcanu, Vladimir (3605) Боц, Александр 3233
Брэтеску, Ион 3490
U
Бургуджи, Иван 3234
Ungureanu, Mihai Răzvan (3253), 3269 Бусуйок, Андрей 3464
Untilă, Veaceslav 3230 В
Urban, Milos 3600
Ursu, Mihai 3423 Валиков, Игнат 3240, 3320, 3342, 3359
Ursu, Valentina 3285 Варданян, Эрнест 3293

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Вартанов, А. 3271 Костин, Мирон 3608


Виеру, Иван 3434 Красильникова, Ирина 3196, 3442
Воронин, Владимир 3235-36 Крачун, Вячеслав 3303
Вылку, Виорел 3321 Крымов, Дмитрий 3302, 3601
Куниковская, Лидия 3441
Г Купер, Ричард 3370
Курлат, Николай 3438
Галбен, Андрей 3322
Гибу, Николай 3498 Л
Головин, Борис 3386
Голосеев, Виктор 3237 Лавров, С. В. 3274
Горохов, Лев 3354 Литовцева, Елена 3445, 3472
Грациано дa Силва, Жозе 3355 Лужина, Наталья 3304
Греку, Санду 3505-06 Лупашко, Михаил 3608
Григорашенко, Александра (3478) Лянкэ, Юрие 3240
Гроппа, Лилиана 3439
Гурэу, Виктор 3387 М

Д Мардарович, Екатерина 3290


Мариан, Евгений 3323
Дашевский, Олег 3422, 3505, 3599 Марин, Алина 3290
Дитон, Ангус 3211 Марьян, Евгений 3427
Додон, Игорь 3238 Матту, Аадитья 3356
Доменти, Оксана 3435 Маценко, Ирина 3351
Друцэ, Ион (3597) Менюк, Николай 3386, 3389, 3491
Дручек, Иван 3445 Меркель, Ангелa 3250, 3338
Дрэгуцэ, Петр 3377 Мироник, Алла 3305
Михалаке, Корнелий 3306
З Моисеев, Сергей 3183-84, 3340, 3461
Мокан, Михаил 3241
Замура, Елена 3387
Мошин, Вячеслав 3433
Захария, Николай 3443
Мурадов, Георгий 3275
Зетья, Василий 3186
Н
И
Нестерова, Оксана 3324, 3373
Иванова, Виолетта 3427
Иващенко, Геннадий 3388 О
Игнат, Иван 3472
Ижицкий, Валентин 3237 Осталеп, Валерий 3291
Ионко, Майя 3305, 3385, 3441
П
К
Павлов, Николай 3452
Казанский, Александр 3242 Панорман, Пелагея 3276
Калак, Дмитрий 3289, 3364-65, 3369 Парликов, Виктор 3345
Кастанеда, Хорхе Г. 3272 Парфентьев, Думитру 3452
Катасонов, Валентин 3336 Петрик, Евгений 3447
Килдеску, Эмиль 3478 Пирожок, Владимир 3597
Киртока, Василий 3217 Плохотнюк, Влад (3293)
Коваленко, Ирина 3343-44, 3394-95 Пойсик, Михаил 3346
Козак, Дмитрий 3273 Понятовская, Вероника 3377
Кольцов, Вадим 3379 Попович, Александр 3453
Коноплев, Роман 3239, 3252 Поя, Валериу 3242
Коротков, Дмитрий 3280
191
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

Р Х

Ремес, Яана 3370 Хансен, Ларс Питер (3309)


Рогофф, Кеннет 3325 Харченко, Борис 3509-10
Ройбу, Зиновий 3465 Хаусманн, Рикардо 3313
Ройтбурд, Елена 3326, 3475 Хлупина, Татьяна 3217
Романеску, Денис 3388
Романцова, Светлана 3281, 3337, 3339, Ч
3347-50
Чайкин, Яков 3270
Руссу, Галина 3238
Чегаровский, Андрей 3332
С Череску, Леонид 3395
Чешуев, Виссарион 3333
Свиридов, Вячеслав 3462 Чижов, В. А. 3278
Сечак, Лариса 3198 Чижов, Владимир 3360
Скутельник, Василе 3436
Соловьева, Кира 3359 Ш
Сорос, Джордж 3338
Шалберова, Светлана 3209, 3310
Спэтару, Думитру 3194, 3243-45
Шикирлийская, Татьяна 3321, 3464
Стиглиц, Джозеф 3327
Шиллер, Роберт Джеймс (3309)
Стырча, Мариан 3492
Шиллер, Роберт 3334
Султанов, Шамиль 3277
Шимановская, Людмила 3436, 3470
Суручану, Сергей 3444
Шимановская, Марина 3460
Т Шинкарюк, Павел 3184
Шмидт, Карл (3389)
Такий, Александр 3328-31 Штайнер, Ахим 3355
Тимотин, Марина 3387 Шуляк, Раду 3437
Тимошенко, Олег 3307, 3454 Щусева, Алексея (3475)
Титаев, Евгений 3564
Ткач, Сергей 3246, 3292, 3357-58 Я
Ткачук, Марк 3247
Яковлева, Елена 3446
Тодуа, Зураб 3216, 3248, 3308
Трухачев, Вадим 3602
Тхорик, Владимир 3359
Тэнасе, Константин 3249
У

Узун, Елена 3490, 3492, 3506


Устюгова, Наталья 3205, 3435, 3438-39,
3498
Ф

Фам, Юджин (3309)


Филип, Павел 3463
Фишер, Йошка 3250
Флоря, Владимир 3460-61
Флоря, Ксения 3366
Фомин, Игорь 3443-44, 3447
Фюле, Штефан 3276

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate


1. Adevărul : ediţie de Moldova
2. Comunistul
3. Contrafort
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Evenimentul zilei
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux
11. Forţa poporului
12. Gazeta poporului
13. Jurnal de Chişinău
14. Literatura şi arta
15. Moldova suverană
16. Natura Nr 10
17. Săptămîna
18. Socialiştii
19. Stejarul
20. Tribuna copiilor
21. Timpul
22. Univers pedagogic pro
23. Vocea poporului
24. Ziarul de gardă
25. Ziarul naţional
26. Кишиневские новости
27. Коммерсант info
28. Коммунист
29. Молдавские ведомости
30. Независимая газета = Moldova independentă
31. Панорама
32. Экономическое обозрение

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2013

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,33
Coli ed. 10,87
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 10

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

194