You are on page 1of 330

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 12
2013

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Review.


Fine arts. Music notes.
Electronic resources.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 12
2013

NBCM
Chişinău 2014

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Recenzii.


Publicaţii artă. Note muzicale. Resurse electronice. Artico-
le din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 12
2013

CNCM
Chişinău 2014

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Ecaterina Radvan
Efimia Macrinici
Tatiana Diaconu1
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Recenzii. Publicaţii artă. Note muzicale. Resurse
electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova
; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.:
lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 12, 2013. – 2014. – 330 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. –
ISBN 978-9975-49-158-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-159-4 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

1 Autor-alcătuitor şi la Nr 1-12, 2011; Nr 1-11, 2012; Nr 1-6, 2013

4
CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ....................................................................................................................................... 12
0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 12
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ......................................................................... 12
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 12
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 13
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................... 13
02 Biblioteconomie ............................................................................................................. 13
06 Organizaţii (în general) ................................................................................................... 14
069 Muzee .................................................................................................................................... 14
070 Ziaristică. Presă........................................................................................................... 14
08 Poligrafii. Lucrări colective .............................................................................................. 14
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 15
1/14 Filozofie ..................................................................................................................... 15
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ........................................................................... 16
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 16
27 Creştinism. Religie creştină............................................................................................. 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................................................... 17
32 Politică ......................................................................................................................... 18
33 Economie. Ştiinţe economice .......................................................................................... 19
34 Drept. Jurisprudenţă ...................................................................................................... 21
35 Administraţie publică. Artă militară ................................................................................... 24
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .................................................................................. 24
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ........................................................................ 25
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 30
51 Matematică ................................................................................................................... 30
53 Fizică ........................................................................................................................... 31
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .................................................................................. 31
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ............................................................................ 31
56 Paleontologie ................................................................................................................ 32
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................. 32
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 32
61 Medicină....................................................................................................................... 32
62 Inginerie. Tehnică în general........................................................................................... 34
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice . 35
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................................................ 37
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii .................................................................................................................... 38
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 38
72 Arhitectură .................................................................................................................... 38
73/76 Arte plastice. Arte decorative ...................................................................................... 38

5
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ......................................................................... 39
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .................................................................. 39
78 Muzică ......................................................................................................................... 40
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................................................... 41
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 42
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ..................................... 42
82 Literatură ...................................................................................................................... 44
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 52
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............................................ 52
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................... 55
94 Istorie generală. Istorie universală ................................................................................... 55
Hărţi. CZU 912 .............................................................................................................................. 58
Index de nume .............................................................................................................................. 61
Index de titluri ............................................................................................................................... 65
Index de subiecte ......................................................................................................................... 67
Index geografic ............................................................................................................................. 69
Index de editori ............................................................................................................................. 69
ISBN eronat .................................................................................................................................. 70
INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" ................................................................................................. 71
0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 71
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ......................................................................... 71
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 71
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 72
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 73
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 73
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................... 73
02 Biblioteconomie ............................................................................................................. 74
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................................................................................. 75
06 Organizaţii (în general) ................................................................................................... 75
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 76
08 Poligrafii. Lucrări colective .............................................................................................. 76
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 77
1/14 Filozofie ..................................................................................................................... 77
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 77
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ........................................................................... 78
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .......................................................................... 78
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 78
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 79
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................................................... 79
32 Politică ......................................................................................................................... 80
33 Economie. Ştiinţe economice .......................................................................................... 81
34 Drept. Jurisprudenţă ...................................................................................................... 85
35 Administraţie publică. Artă militară ................................................................................... 89
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .................................................................................. 90

6
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ........................................................................ 90
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ...................................................... 99
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 99
51 Matematică ................................................................................................................... 99
53 Fizică ......................................................................................................................... 100
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................................................................ 101
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .......................................................................... 101
56 Paleontologie .............................................................................................................. 101
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................................... 102
59 Zoologie ..................................................................................................................... 102
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 103
61 Medicină..................................................................................................................... 103
62 Inginerie. Tehnică în general......................................................................................... 110
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice 111
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................................... 114
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .............................................................. 116
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................................................... 116
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ....................................................................................................................... 116
72 Arhitectură .................................................................................................................. 116
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................... 116
73 Arte plastice ................................................................................................................ 116
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ....................................................................... 117
78 Muzică ....................................................................................................................... 117
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................................................. 117
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 118
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ................................... 118
82 Literatură .................................................................................................................... 120
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 123
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .......................................... 127
93/94 Istorie .................................................................................................................... 128
Index de nume ............................................................................................................................ 131
Index de titluri ............................................................................................................................. 141
CRONICA RECENZIILOR ........................................................................................................................ 142
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 142
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ....................................................................... 142
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 142
2 Religie. Teologie ........................................................................................................... 142
27 Creştinism. Religie creştină........................................................................................... 142
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 142
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................................................. 142
32 Politică ....................................................................................................................... 143
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................................................ 143

7
34 Drept. Jurisprudenţă .................................................................................................... 143
35 Administraţie publică. Artă militară ................................................................................. 144
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ...................................................................... 144
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .................................................... 144
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 144
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................................... 144
59 Zoologie ..................................................................................................................... 144
62 Inginerie. Tehnică în general......................................................................................... 145
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice 145
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 145
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ....................................................................... 146
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................................................. 146
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 146
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ................................... 146
82 Literatură .................................................................................................................... 147
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 154
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .......................................... 154
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 154
93/94 Istorie .................................................................................................................... 154
94 Istorie generală. Istorie Universală................................................................................. 154
Index de nume ............................................................................................................................ 157
CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE.................................................................................................... 160
2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ ..................................................................................... 160
3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ ........................................................................ 164
7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI.
LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE .............................................. 165
8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN SERIALE ................................................................................................. 168
Index de nume ............................................................................................................................ 170
CRONICA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ .................................................................................................... 173
1 PLACARDE. CZU 084.5 ......................................................................................................................... 173
5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3......................................................................... 173
7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9 ............................................................................. 175
Hărţi ............................................................................................................................................ 177
11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODICE. CZU 084.1:050 ................................. 177
Index de nume ............................................................................................................................ 183
CRONICA RESURSELOR ELECTRONICE............................................................................................. 185
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 185
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................. 185
02 Biblioteconomie ........................................................................................................... 187
050 Publicaţii periodice şi seriale ............................................................................................... 187
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 188
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................................................ 188
35 Administraţie publică. Artă militară ................................................................................. 193
36 Asistenţă Socială. Asigurări sociale ............................................................................... 193

8
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ...................................................................... 194
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 196
51 Matematică ................................................................................................................. 196
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 197
61 Medicină..................................................................................................................... 197
78 Muzică ....................................................................................................................... 197
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 199
82 Literatură .................................................................................................................... 199
Index de nume ............................................................................................................................ 200
CRONICA ARTICOLEOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 202
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 202
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ....................................................................... 202
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 202
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 202
005 Conducere şi organizare. Management .............................................................................. 202
006 Standardizare şi standarde ................................................................................................. 203
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 203
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................. 204
02 Biblioteconomie ........................................................................................................... 205
050 Publicaţii periodice şi seriale ............................................................................................... 205
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................ 205
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ........................................................................................ 205
069 Muzee .................................................................................................................................. 205
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 205
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 205
1/14 Filozofie ................................................................................................................... 205
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 205
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ........................................................................ 206
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 206
26 Iudaism ...................................................................................................................... 206
27 Creştinism. Religie creştină........................................................................................... 206
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 206
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ............................................................. 206
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................................................. 206
32 Politică ....................................................................................................................... 207
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................................................ 209
34 Drept. Jurisprudenţă .................................................................................................... 215
35 Administraţie publică. Artă militară ................................................................................. 220
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................................................................ 221
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ...................................................................... 222
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .................................................... 225
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 226
51 Matematică ................................................................................................................. 226
53 Fizică ......................................................................................................................... 226

9
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................................................................ 227
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .......................................................................... 227
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................................... 227
59 Zoologie ..................................................................................................................... 228
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 228
61 Medicină..................................................................................................................... 228
62 Inginerie. Tehnică în general......................................................................................... 235
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice 238
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei................................................... 242
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .............................................................. 243
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .............................................. 244
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 244
72 Arhitectură .................................................................................................................. 244
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................... 244
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ....................................................................... 244
78 Muzică ....................................................................................................................... 245
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................................................. 245
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 245
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ................................... 245
82 Literatură .................................................................................................................... 247
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 253
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .......................................... 255
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 255
93/94 Istorie .................................................................................................................... 256
94 Istorie generală. Istorie universală ................................................................................. 256
Index de nume ............................................................................................................................ 260
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 268
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 269
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 269
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ....................................................................... 269
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 269
005 Management ........................................................................................................................ 269
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 270
02 Biblioteconomie ........................................................................................................... 270
061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii........................................................................... 270
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 270
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 271
1/14 Filozofie ................................................................................................................... 271
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ........................................................................ 271
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 271
27 Creştinism. Religie creştină........................................................................................... 271
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 272
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................................................. 272
32 Politică ....................................................................................................................... 273

10
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................................................ 284
34 Drept. Jurisprudenţă .................................................................................................... 291
35 Administraţie publică. Artă militară ................................................................................. 293
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ................................................................................ 294
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ...................................................................... 295
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .................................................... 300
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 301
51 Matematică ................................................................................................................. 301
52 Astronomie. Geodezie.................................................................................................. 301
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .......................................................................... 301
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................................... 301
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 301
61 Medicină..................................................................................................................... 301
62 Inginerie. Tehnică în general......................................................................................... 303
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice 304
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .............................................................. 306
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .............................................. 307
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 307
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ....................................................................................................................... 307
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................... 307
73 Arte plastice ................................................................................................................ 307
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ....................................................................... 307
78 Muzică ....................................................................................................................... 308
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................................................. 309
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 311
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ................................... 311
82 Literatură .................................................................................................................... 312
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 319
908 Monografii ale localităţilor .................................................................................................... 319
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 319
94 Istorie generală. Istorie universală ................................................................................. 320
Index de nume ............................................................................................................................ 321
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 329

11
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(2560-2782)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2560. Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova = Scientific community of the Repu-
blic of Moldova : ghid informativ / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl. ; sel. materialu-
lui: Eugenia Tofan [et al.] ; resp. de ed.: Constantin Manolache. – Ed. encicl. – Chişinău : Institutul
de Studii Enciclopedice, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 79 p. : fot. color ; 23 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – [800] ex.
ISBN 978-9975-4389-1-9.
[2013-2683].
001.32+378.4(478)=135.1=111
2561. "Dezvoltarea inovaţională din Republica Moldova: problemele naţionale şi ten-
dinţele globale", conf. intern. şt.-practică (2013 ; Comrat). Dezvoltarea inovaţională din Repu-
blica Moldova: problemele naţionale şi tendinţe globale = Инновационное развитие Республики
Молдова: национальные задачи и мировые тенденции : Conf. intern. şt.-practică, 7-8 noiem.
2013, Comrat / науч. ред.: А. П. Левитская. – Comrat : S. n., 2013 (Tipogr. "A & V Poligraf"). –
630 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Tit., rez. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4266-0-2.
[2013-2507].
- - 1. Dezvoltare inovaţională – Republica Moldova.
001.895(478)(082)=00
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2562. Capaţina, Valentina.
Informatica economică. MS Excel 2010 : Note de curs. Laborator. Teste / Valentina
Capaţina, Maria Moraru ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Re-
clama"). – 232 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 232 (7 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4246-4-6.
[2013-2539].
- - 1. Informatică economică. 2. MS Excel 2010.
004.42+330.47(075.8)
2563. Информационные технологии и математическое моделирование : Науч. сб.
/ Славян. ун-т ; отв. ред. Зинаида Николаевна Гулка. – Кишинёв : Славянский университет,
2013 (Tipogr. "Valinex") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-117-12-8.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Вып. 2. – 2013. – 117 p. : fig. color, tab. – Texte : lb. engl., rusă. – Rez.: lb. rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-117-13-5.– [2013-2513].
- - 1. Tehnologii informaţionale. 2. Modelare matematică.
004+519.711(082)=111=161.1
005 Conducere şi organizare. Management
2564. Duca-Gribincea, Aurelia.
Management tehnologic şi operaţional : Studii de caz : Probleme şi rezolvări / Aurelia Duca-
Gribincea, Corina Gribincea. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro")] – . – 20 x 29 cm. –
ISBN 978-9975-56-113-6.
Partea a 2-a. – 2013. – 162 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 162. – 50 ex. – ISBN978-9975-56-
114-3. – [2013-2476].
- - 1. Management operaţional.
005.5/.7(076.5)
2565. Губер, Юрий.
Организационные структуры : Организационный и операционный менеджмент :
Учеб. пособие / Ю. Е. Губер, Д. В. Чебан ; отв. ред.: Виктор Фёдорович Чебан ; Техн. ун-
т Молдовы, Фак. инженерии в механике и транспорта, Каф. инженерии и менеджмента
на транспорте. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 102 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 101 (5 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-277-9.
[2013-2501].
- - 1. Management – Structuri organizaţionale.
005.5/7(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2566. Eugen Mamot : [compozitor] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ;
alcăt.: Sabina Dodul ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Grafema
Libris"). – 159 p. : fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-159-8.
[2013-2557].
- - 1. Muzică vocal-corală – Indici bibliografici. 2. Mamot, Eugen, 1941 - …, compozitor – Bi-
obibliografie.
016:[78.071.1+929 Mamot]
02 BIBLIOTECONOMIE
2567. Biblioteca nu are graniţe : Un proiect care ne-a împrietenit, 2012-2013 : [lectura şi
creaţia literară a copiilor] / Bibl. Publică Raională "Vasile Alecsandri", Teleneşti, Moldova, Bibl. Şc.
Gimnaziale "N. Iorga", Bibl. Colegiului Naţ. "Ion C. Brătianu", Piteşti, judeţul Argeş, România. –
Teleneşti : S. n., 2013 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 99 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-52-158-1.
[2013-2556].
- - 1. Lectura la copii.
028

13
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


069 Muzee
2568. Studii de muzeologie : Volum dedicat aniversării a 30-a a Muzeului Naţ. de Istorie :
[în vol.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei ; resp. de ed.: Elena Ploş-
niţă. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2013 [Tipogr. "Bons Offices"] – . – 25 cm.
– (Biblioteca "Tyragetia" ; 23 / coord.: Eugen Sava, Aurel Zanoci). – ISBN 978-9975-80-765-4.
[Vol.] 2. – 2013. – 228 p. : des., diagr., fot., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-80-766-1 (Bons Offices) (în
cop. tare). – [2013-2601].
- - 1. Muzeologie. 2. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
069.01:94(478)=135.1=111=161.1
070 ZIARISTICĂ. PRESĂ
Stepanov, Georgeta. Interpretarea datelor statistice în jurnalism. – Vezi Nr 2585.

2569. "Журналистика XXI века: oпыт прошлого и вызовы будущего", между-


нар. науч.-практ. конф. (2013 ; Тирасполь). Журналистика XXI века: oпыт прошлого и
вызовы будущего : Сб. науч. тр. Международной науч.-практ. конф., 26-28 сент. 2013 г.,
Тирасполь / отв. ред.: С. Л. Распопова, С. В. Олейников. – Тирасполь : Приднестров-
ский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, 2013 (ГУИПП "Бендер. тип. "По-
лиграфист"). – 416 p. : scheme ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т яз. и лит. – Texte : lb. rusă,
engl., ucr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4092-7-8 (în cop. tare).
[2013-2545].
- - 1. Jurnalistică.
070(091)(082)=111=161.1=161.2
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
2570. Combină imaginile! / trad.: [din lb. rusă] : Constantin Dragomir ; [il.: Ekaterina
Zdornova] ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), 2013 [Imprimat în China]. – [14] p. :
des. color ; 25 x 25 cm. – (Bebe învaţă).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-297-9 (cartonată).
89,00 lei. – [2013-2587].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
2571. Despre animale / trad.: [din lb. rusă] : Constantin Dragomir ; [il.: V. Belousov] ; cop.:
Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p., [îndoite în 2] : il.
color ; 18 x 18 cm. – (Istorioare amuzante : vârsta 3+) (Carte cu surprize).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-329-7 (cartonată).
57,00 lei. – [2013-2584].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2572. Despre prietenie / trad.: [din lb. rusă] : Constantin Dragomir ; [il.: V. Belousov] ; cop.:
Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p., [îndoite în 2] : il.
color ; 18 x 18 cm. – (Istorioare amuzante) (Istorioare amuzante : vârsta 3+) (Carte cu surprize).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-337-2 (cartonată).
57,00 lei. – [2013-2583].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
2573. La plimbare / trad.: [din lb. rusă] : Constantin Dragomir ; [il.: E. Podkolzin] ; cop.:
Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p., [îndoite în 2] : des.
color ; 18 x 18 cm. – (Istorioare amuzante) (Istorioare amuzante : vârsta 3+) (Carte cu surprize).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-325-9 (cartonată).
57,00 lei. – [2013-2581].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
2574. Omul : Curiozităţi. Activităţi pentru copii. Puzzle-uri, jocuri, labirinturi : 6 puzzle-uri
captivante : Cartea cu puzzle : Vârsta 5+ / [il. : N. O. Moskaliova] [et al.]. – [Chişinău] : Litera (mi-
că), 2013 [Imprimat în China]. – [14] p. : des. color ; 28 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-300-6 (cartonată).
149,00 lei. – [2013-2588].
- - 1. Cărţi cu puzzle.
087.5
2575. O zi de neuitat / trad.: [din lb. rusă] : Constantin Dragomir ; [il.: L. Kommunar] ; cop.:
Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p., [îndoite în 2] : des.
color ; 18 x 18 cm. – (Istorioare amuzante) (Istorioare amuzante : vârsta 3) (Carte cu surprize).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-328-0 (cartonată).
57,00 lei. – [2013-2582].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2576. Bobână, Gheorghe.
Filosofia antică : Curs de prelegeri / Gheorghe Bobână ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Filozofie, Istorie şi Metodologia Cercetării. – Chişinău :
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013 (Tipogr. "Biotehdesign") – . – 21 cm. – ISBN
978-9975-4372-4-0.
Partea a 2-a. – 2013. – 150 p. : fig. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex. – ISBN 978-
9975-4122-6-1 (Tipogr. "Biotehdesign"). – [2013-2470].
- - 1. Filosofie antică.
1/14(3)(075.8)
2577. "Filosofia şi perspectiva umană", conf. şt. (2013 ; Chişinău). Filosofia şi perspec-
tiva umană : materialele conf. şt. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 15 noiem. 2012, Chişinău /

15
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

col. red.: Maria Duca (red. coord.) [et al.]. – Chişinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei, 2013 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 104 p. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Referinţe bibliogr.
la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4122-5-4 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2013-2472].
- - 1. Filozofie.
1/14(082)
2578. Астрологический прогноз : Молдова … год / сост.: Ирина Красильникова. –
Кишинёв : Analytique Moldpresa, 2013 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 20 cm. – ISSN 1857-3592.
… 2014. – 2013. – 32, [1] p. – F. f. de tit. – 7000 ex. – ISBN 978-9975-4417-3-5. – [2013-
2523].
- - 1. Prognoză astrologică.
133.52(478)
159.9 Psihologie
2579. Синицару, Лариса.
Психология памяти, мышления, воображения : (курс лекций для студентов фак. Пси-
хологии и Спец. Психопедагогики) / Синицару Лариса ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. Иона Крян-
гэ, Каф. Психологии. – Кишинэу : Б. и., 2013 (Tipogr. "Pulsul Pieţei"). – 50 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4478-0-5.
[2013-2532].
- - 1. Psihologie – Memorie – Gândire – Imaginaţie.
159.953/.955(075.8)
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
2580. Ciobanu, Rodica.
Logica şi teoria argumentării : Note de curs / Rodica Ciobanu ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării. – Chişinău
: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 150 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 147-150 (82 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4122-4-7 (Tipogr. "Biotehdesign").
[2013-2471].
- - 1. Logică.
16(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2581. Kulomzina, Sofia.
Viaţa Maicii Domnului / Sofia Kulomzina ; trad. din lb. rusă : prot. Vasile Ciobanu. – Chişinău
: Viţă adevărată, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : il. color ; 17 x 19 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4441-6-3.
[2013-2487].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
2582. Andronic, Ludmila.
Statistica în comunicare : [manual] / Ludmila Andronic, Ion Pârţachi ; ONU Moldova, Biroul
Naţ. de Statistică (BNS) al Rep. Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 216 p. : fig., graf., fot.,
tab. color ; 25 cm. – (Seria: statistica pentru jurnalism şi comunicare).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor şi în subsol. –
Apare cu sprijinul financiar al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor
Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (UN Women), Fondului Naţiunilor Unite pen-
tru Populaţie (UNFPA) [et al.]. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-425-9.
[2013-2570].
- - 1. Statistica în comunicare.
311+316.77(075.8)
2583. Ghid de înțelegere şi relatare a statisticilor : resursă pentru jurnalişti şi comunica-
tori / Mihail Guzun, Georgeta Stepanov, Ion Pârţachi [et al.] ; ONU Moldova, Biroul Naţ. de Statisti-
că (BNS) al Rep. Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 35 p. : fig., fot. color ; 21 cm. – (Seria:
statistica pentru jurnalism şi comunicare).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 34-35 (11 tit.). – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egali-
tatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (UN Women), Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie
(UNFPA) [et al.]. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-426-6.
[2013-2569].
- - 1. Statistica pentru jurnalism.
311:070
2584. Raport anual = Annual report … : [al Biroului Naţ. de Statistică al Rep. Moldova] / Bi-
roul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova, Bibl. Biroului Naţ. de Statistică. – [Chişinău : Biroul Naţional
de Statistică, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")] – . – 30 cm. – (Statistica Moldovei).
... 2012. – [2012]. – 42 p. : fig., fot. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – [2013-
2674].
- - 1. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova – Rapoarte, 2012.
311(478)(047.1)=135.1=111
2585. Stepanov, Georgeta.
Interpretarea datelor statistice în jurnalism : [manual] / Georgeta Stepanov, Ion Pârţachi,
Igor Guzun ; ONU Moldova, Biroul Naţ. de Statistică (BNS) al Rep. Moldova. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 228 p. : fig., graf., tab. color ; 25 cm. – (Seria: statistica pentru jurnalism şi comunica-
re).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor şi în subsol. –
Apare cu sprijinul financiar al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor
Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitatea Femeilor (Un Women), Fondului Naţiunilor Unite pentru
Populaţie (UNFPA) [et al.]. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-423-5.
[2013-2571].
- - 1. Statistica în jurnalism.

17
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

311+070(075.8)
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2586. Statistica teritorială : [a situaţiei social-economică şi demografică în profil teritorial] /
Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Lucia Spoială [et al.]. – [Chişinău : Biroul Naţi-
onal de Statistică, 2013 (Tipogr. "Bons Offices")] – . – 30 cm. – (Statistica Moldovei).
2013. – 2013. – 205 p. : h., tab. color. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare şi a Guvernului României. – 400 ex. – ISBN 978-9975-4068-5-7. – [2013-2598].
- - 1. Situaţie social-economică şi demografică – Republica Moldova – Date statistice.
314/316+338(478)(083.41)
316 Sociologie
2587. Anuarul statistic al Republicii Moldova … = Статистический ежегодник
Республики Молдова 2013 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova 2013 / Biroul Naţ.
de Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Lucia Spoială (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Biroul
Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 31 cm. –
(Statistica Moldovei).
… 2013. – 2013. – 556 p. : fig. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu
sprijinul Oficiului de Statistică al Norvegiei, în cadrul Memorandumului de Înţelegere între Statistica
Norvegiei şi Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova privind Suportul în Dezvoltarea Sistemului
Statistic în Moldova. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4068-4-0 (în cop. tare). – [2013-2668].
- - 1. Situaţie social-economică, 2013 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
Răilean, Valentin. Mondializarea. – Vezi Nr 2599.
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
Andronic, Ludmila. Statistica în comunicare. – Vezi Nr 2582.
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2588. Chirilă, Victor.
Politica de Reintegrare a Republicii Moldova : Viziune, strategie, mijloace / Victor Chirilă ;
Asoc. pentru Politică Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stifung (FES). – [Chişinău : Cartier, 2013
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 12 p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-866-2.
[2013-2594].
- - 1. Republica Moldova – Politică de reintegrare.
323(478)
2589. Grâu, Lina.
Anul 2013 – primii paşi în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova / Lina
Grâu ; Asoc. pentru Politică Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stifung (FES). – [Chişinău : Cartier,
2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 12 p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-862-4.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-2591].
- - 1. Discriminare – Republica Moldova – Combatere.
323.1(478)
2590. Тодуа, Зураб.
Битва за Молдову : [истории противостояния государственников] / Зураб Тодуа ; ори-
гинал-макет: Л. А. Мосионожник ; англ. резюме: Ю. Д. Тимотина ; рум. резюме: С. В. Церна ;
облож.: Д. А. Топал. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-4272-
0-3.
Ч. 1-я : Государственники и унионисты на рубеже XX-XXI вв. – 2013. – 255 p. : fig., tab.,
[32] p. fot., h. color. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 241-250 şi în subsol. – 500 ex.
– ISBN 978-9975-4272-1-0. – [2013-2489].
- - 1. Republica Moldova – Situaţie social-politică – Istorie.
323(478)+94(478)"19/20"
2591. Ч. 2-я : 7 апреля [2009]. – 2013. – 115 p., [24] p. fot. color. – Rez. paral.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr.: p. 99-107. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4272-2-7. – [2013-2490].
- - 1. Republica Moldova – Situaţie social-politică – Istorie.
323(478)+94(478)"2009"
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2592. Institutul de Relaţii Intern. din Moldova. Anuar ştiinţific = Annual Scientific Review
/ Inst. de Relaţii Intern. din Moldova ; col. red.: Valentin Beniuc (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : IRIM,
2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-9699-1-8. – ISSN 1857-1840. – Revistă
Ştiinţifică de Profil, Categoria "C".
Vol. 12. – 2012. – 324 p. – Tit., cuprins, rez. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl.,
fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4023-1-6. – [2013-2474].
- - 1. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova – Anuare. 2. Relaţii internaţionale. 3. In-
tegrare economică internaţională.
[327+339.9]:378.632(478)(082)=00
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
Capaţina, Valentina. Informatica economică. MS Excel 2010. – Vezi Nr 2562.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2593. Drumea, Iulia.
Evaluarea mediului antreprenorial feminin în Republica Moldova = Assessing the
Environment for Women's Entrepreneurship in the Republic of Moldova / Iulia Drumea ; Confedera-
ţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova, Intern. Labour Org. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Sofart Studio"). – 48 ; 48 p. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Pag. var. – Carte-valet (in-
versă). – Bibliogr.: p. 47-48 (62 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Org. Intern. a Muncii, dlui Dragan Radic. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4479-3-5.
[2013-2631].
- - 1. Antreprenoriat – Republica Moldova.
334-055.2(478)=135.1=111
2594. Popovici, Gheorghe.

19
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Afaceri inovaţionale: esenţa şi metodele de administrare : [pentru uzul studenţilor] / Gheor-


ghe Popovici, Anatolie Bucatînschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Parcul Şt.-Tehnologic "Academi-
ca". – Chişinău : Arc, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 165, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 138-140 (59 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-61-756-7 (în cop. tare).
[2013-2629].
- - 1. Afaceri inovaţionale.
334.7:001.895(075)
336 Finanţe
2595. Codul fiscal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi compl. : Monitorul Ofi-
cial nr. 243-247/687 din 01.11.2013. – [Chişinău] : Lavilat-Info, [2013] (Tipogr. "Vite-jesc"). – 190 p.
: tab. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-4283-2-3.
[2013-2509].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
Control financiar. – Vezi Nr 2671.

2596. Republica Moldova. Legi. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014 : [în 2 vol.].
– Chişinău : S. n., 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 29 cm.
Vol. 1. – 2013. – 438 p. : diagr., fig., tab. – Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – [2013-2589].
- - 1. Legea bugetului de stat pe anul 2014 – Republica Moldova – Proiecte.
336.14(478)(094.5)
2597. Vol. 2 : Tabelul nr. 5 la Nota informativă la proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2014 "Sinteza bugetelor autorităţilor publice centrale fundamentale pe programe în bază de per-
formanţă pentru anul 2014". – 2013. – 390 p. : tab. – [2013-2590].
- - 1. Legea bugetului de stat pe anul 2014 – Republica Moldova – Proiecte
336.14(478)(094.5)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
2598. "Creşterea economică în condiţiile globalizării”, conf. intern. şt.-practică (8 ;
2013 ; Chişinău). Creşterea nergeti în condiţiile globalizării = Economic growth in conditions of
globalization : conf. intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013 : [în 2 vol.] / com. şt.: Stratan
Alexandru (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : INCE, 2013 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-4185-0-8.
Vol. 2. – 2013. – 382 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Econ. al Rep.
Moldova, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-
4185-2-2. – [2013-2618].
- - 1. Creştere economică.
338:316.422(082)=135.1=111=161.1
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Anuarul statistic al Republicii Moldova 2013. – Vezi Nr 2587.

Statistica teritorială. – Vezi Nr 2586.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
2599. Răilean, Valentin.
Mondializarea: esenţa şi dinamica / Valentin Răilean, Corina Răilean ; Inst. Intern. de Ma-
nagement "Imi-Nova". – Chişinău : Impressum, 2011. – 64, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4215-6-0.
[2013-2484].
- - 1. Mondializare – Aspecte economice şi sociale.
339.9+316.42
2600. Răilean, Valentin.
Regionalismul şi integrarea economiei mondiale / Valentin Răilean ; Inst. Intern. de Mana-
gement "Imi-Nova". – Chişinău : Impressum, 2011. – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34 (11 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-4215-5-3.
[2013-2483].
- - 1. Integrare economică internaţională.
339.92
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
2601. Manual de drept european privind nediscriminarea / Agenţia pentru Drepturi Fun-
damentale a Uniunii Europene. – [Chişinău : S. n., 2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 194 p. ;
21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 192. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-53-258-7.
[2013-2681].
- - 1. Drepturile omului – Convenţia Europeană a Drepturilor omului.
341.231.14(4)(075)
2602. Organizaţii internaţionale în domeniul securităţii, apărării şi ordinii publice /
Parlamentul Republicii Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 79 p. ; 23 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Danemarcei şi Suediei, cofinanţat şi implementat
de Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
[2013-2641].
- - 1. Organizaţii internaţionale pentru securitate.
341.1:061.1
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
Rolul instanţelor judecătoreşti în procesul electoral din Republica Moldova. – Vezi Nr
2611.

2603. Загуменник, В. I.
Адмiнiстративне право України : Збiрник основних питань та вiдповiдей в окремих
сферах державного управлiння : (особлива частина) : Навчальний nergeti / В. I. Загуменник,
В. В. Проценко ; під загальною ner. Крупчана О. Д. – Бендери : Полiграфiст, 2013. – 411 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 391-403 (133 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4261-4-5 (în cop. tare).

21
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

[2013-2463].
- - 1. Dreptul administrativ al Ucrainei.
342.9(477)(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2604. Bejan, Octavian.
Metode de evaluare a activităţii anticrimă : Recomandări metodologice / Octavian Bejan ;
Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Centrul de Prevenire şi Asistenţă Criminologică. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 47 p. : fig. ; 20 cm. – (Institutul de Criminologie).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-465-5.
[2013-2568].
- - 1. Criminologie.
343.9(076.5)
2605. Sobieţki, Rostislav.
Contrabanda: aspecte juridico-penale : Studiu monogr. / Sobieţki Rostislav. – Chişinău :
Totex-Lux, 2013. – 242, [2] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 223-242 (213 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4458-5-6 (în cop. tare).
[2013-2544].
- - 1. Infracţiuni de contrabandă.
343.359.3
347 Drept civil
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2606. Brumă, Sorin.
Evoluţia reglementărilor în materia răspunderii juridice civile delictuale / Brumă Sorin. – Chi-
şinău : Grafema Libris, 2013. – 222 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 208-220 (203 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-52-162-8.
[2013-2560].
- - 1. Răspundere juridică civilă.
347.4(075)
347.7 Drept comercial
2607. ABC-ul proprietăţii intelectuale / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a
Rep. Moldova. – [Ed. a 4-a]. – Chişinău : AGEPI, 2013. – 40 p. : fig. ; 21 cm. – (Biblioteca de pro-
prietate intelectuală).
1000 ex.
ISBN 978-9975-911-87-0.
[2013-2486].
- - 1. Proprietate intelectuală – Republica Moldova – Protecţie – Îndrumare.
347.77(478)(036)
2608. Lecturi AGEPI : Comunic. prez. la simp. anual şt.-practic privind protecţia proprietăţii
intelectuale : (ed. a 15-a, 24-25 apr. 2013) / Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep.
Moldova ; consiliul ed.: Lilia Bolocan (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : AGEPI, 2013. – 243, [1] p. :
fig., tab. ; 27 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-911-88-7.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-2551].
- - 1. Proprietate intelectuală – Protecţie.
347.77(082)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2609. Cocîrţă, Alexandru.
Reforma Procuraturii Republicii Moldova : Obiective, activităţi, rezultate / Alexandru Cocîrţă ;
Asoc. pentru Politică Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stifung (FES). – [Chişinău : Cartier, 2013
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 12 p. : tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-865-5.
[2013-2596].
- - 1. Procuratura Republicii Moldova – Reforme.
347.963(478)
2610. Ghidul beneficiarului de asistenţa juridică garantată de stat în Republica Mol-
dova / Soros Moldova. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : scheme
; 10 x 16 cm.
[24000] ex.
ISBN978-9975-125-34-5.
[2013-2617].
- - 1. Asistenţă juridică – Ghiduri.
347.965(478)(036)
2611. "Rolul instanţelor judecătoreşti în procesul electoral din Republica Moldova",
conf. intern. şt.-practică (2013 ; Chişinău). Rolul instanţelor judecătoreşti în procesul electoral
din Republica Moldova = Роль судебных инстанций в избирательном процессе в Республике
Молдова : Materialele Conf. intern. şt.-practice, 29 oct. 2013, Chişinău / trad., red.: Sergiu Ababi,
Aureliu Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 107 ; 113 p. : fig., fot.,
tab. ; 22 cm.
Antetit.: Filiala din Chişinău a Inst. intern. de monitorizare a dezvoltării democraţiei parla-
mentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor membre ale Adunării
Interparlamentare CSI. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-272-3.
[2013-2680].
- - 1. Instanţe judecătoreşti – Proces electoral – Republica Moldova.
347.9+342.8(478)(082)=135.1=161.1
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
2612. Josanu, Dorin.
Acte juridice şi de administrare ale angajatorului în sfera relaţiilor de muncă / Dorin Josanu,
Iulia Drumea (coord.) ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova, Biroul Org. Intern. a
Muncii pentru Activităţi cu Organizaţiile Patronale (ILO-ACT/EMP). – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr.
"Sofart Studio"]. – 90 p. : tab. ; 24 cm. – (Colecţia Biblioteca Patronatului).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei. – 500
ex.
ISBN 978-9975-4479-2-8.
[2013-2630].
- - 1. Dreptul muncii.

23
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

349.22
2613. Трудовой кодекс Республики Молдова : с последними изм. и доп. : Монито-
рул Офичиал № 152-158/477 от 19.07.2013. – Кишинёв : Lavilat-Info, 2013 (Tipogr. "Vite-jesc").
– 105 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-4283-4-7.
[2013-2510].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2614. Baltag, Alexandru.
Securitatea energetică a Republicii Moldova : Rolul energiei regenerabile şi al eficienţei
energetice / Alexandru Baltag ; Asoc. pentru Politică Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stifung (FES).
– [Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 12 p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-867-9.
[2013-2595].
- - 1. Securitatea nergetic a Republicii Moldova.
351.824.11:620.91(478)
2615. Bucătaru, Victoria.
Liberalizarea regimului de vize cu UE : Progrese, provocări, perspective / Victoria Bucătaru ;
Asoc. pentru Politică Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stifung (FES). – [Chişinău : Cartier, 2013
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 11 p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-863-1.
[2013-2592].
- - 1. Liberalizarea vizei – Republica Moldova – Uniunea Europeană.
351.755.6(478):061.1UE
Mecanismul de interacţiune între teatru şi stat în ţările de tranziţie. Formele de susţine-
re a teatrului în perioada crizei economice: abordări manageriale şi financiare. – Vezi Nr
2689.

2616. Munteanu, Victor.


Reforma Ministerului de Interne : [al Rep. Moldova] : Obiective, activităţi, rezultate / Victor
Munteanu ; Asoc. pentru Politică Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stifung (FES). – [Chişinău : Carti-
er, 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 12 p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-864-8.
[2013-2593].
- - 1. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova – Reforme.
354.31(478)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2617. Din instituţii în comunitate : Raport pentru Comisia Europeană. Drepturile persoa-
nelor din instituţii / Lumos, AGE (Platforma Europeană a Persoanelor în Vârstă), EASPD Asoc.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilităţi) [et al.] ; elab.: Jan Jarag [et
al.] ; imagini : Paul Addeley [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2012] (Tipogr. "Bons Offices"). – 39, [2] p. :
il. ; 30 cm. – (Uşor de citit).
F. f. de tit.
[2013-2645].
- - 1. Persoane dezavantajate – Instituţii specifice.
364.2:061.2
2618. Sistemul asigurărilor privind accidentele de muncă şi bolile profesionale în Re-
publica Moldova = Employment Injury Insurance in the Republic of Moldova : Opţiuni privind
cotele de contribuţii / Org. Intern. a Muncii. – [Chişinău] : Organizaţia Internaţională a Muncii, 2013
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 51 ; 48 p. : fig., tab. color ; 27 cm. – (Protecţie socială) (Echipa de asis-
tenţă tehnică privind munca decentă şi oficiul de ţară pentru Europa Centrală şi de Est al OIM).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 51, 48.
ISBN 978-92-2-028003-4 (ILO Publications). – ISBN 978-92-2-028004-1 (web pdf).
[2013-2644].
- - 1. Protecţia muncii – Republica Moldova. 2. Asigurări – Accidente de muncă – Boli profe-
sionale – Republica Moldova.
364.3(478):[331.45/.48+614.8]=135.1=111
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2619. Firma de exerciţiu – simulating enterprises for better employability : Ghid pentru
elevi / Botezatu Angela, Budurin-Furculiţă Cristina, Lazarev Natalia [et al.] ; concept global şi
coord.: Ecaterina Cristina Cacaliceanu. – Chişinău : T-PAR, 2013. – 129, [60] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 125 (20 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Austrian Development Agency, în parteneriat cu Min. Educaţiei şi Min. Agriculturii şi
Industriei Alimentare din Rep. Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4280-1-9.
[2013-2461].
- - 1. Formarea competenţelor antreprenoriale.
37.015:334(075.3)
2620. Potâng, Angela.
Antrenamentul competenţelor comunicative : Culegere de texte, tehnici, exerciţii pentru stu-
denţi / Angela Potâng, Valentina Botnari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei, Catedra Psihologie Generală. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 132 p. : fig., tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 131-132 (44 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-472-3.
[2013-2646].
- - 1. Formarea competenţilor comunicative.
37.015.3:378(075)
2621. Şuleanschi, Sofia.
Set de materiale la disciplina "Bazele Antreprenoriatului": Sugestii pentru proiectarea lecţiilor
/ Sofia Şuleanschi (coord.), Valentina Olaru, Daniela Pădure ; Winrock Intern., Led Liechtenstein
Development Service. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 250 p. : fig., tab.
color ; 29 cm.

25
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul modulelor şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED), Min. Educaţiei al
Rep. Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-115-22-3.
[2013-2637].
- - 1. Educaţie antreprenorială.
37.015:334(075)
2622. Синицару, Лариса.
Психологический практикум : для студентов 2 курса психолог. фак. Спец.: Психология /
Синицару Лариса ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. Иона Крянгэ, Каф. Психологии. – Кишинэу : Б.
и., 2013 (Tipogr. "Pulsul Pieţei"). – 71 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4478-1-2.
[2013-2533].
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2623. Afanas, Aliona.
Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare a elevilor în limba străină / Aliona
Afanas ; coord. şt.: Nicolae Silistraru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print Caro"). – 174 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Text parţial : lb. fr. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 141-151 (244 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-117-4.
[2013-2475].
- - 1. Limbi străine – Metodica predării.
37.016.046:811
2624. Bîrnaz, Nina.
Didactica biologiei : Aspecte teoretice şi practice : Suport de curs / Nina Bîrnaz ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 262 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 160 ex.
ISBN 978-9975-71-466-2.
[2013-2648].
- - 1. Biologie – Metodica predării.
37.016.046:57
Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare. – Vezi Nr
2695

2625. Marin, Mariana.


Didactica lecturii : Interacţiunea elev – operă literară din perspectiva atitudinilor şi valorilor li-
terar-artistice : Monografie / Mariana Marin ; ref. şt.: Constantin Şchiopu [et al.] ; consultant şt.:
Vlad Pâslaru. – Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu" ; [Chişinău] : Cartier, [2013] (Tipogr.
"Bons Offices"). – 133 p. : fot., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Mariana
Marin).
Bibliogr.: p. 124-133 (173 tit.). – [300] ex.
ISBN 978-9975-79-861-7 (Cartier). – ISBN 978-973-752-662-5 (Editura Universităţii "Aurel
Vlaicu", Arad).
[2013-2612].
- - 1. Literatură – Metodica predării.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.016.046:821
Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные
проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов".
– Vezi Nr 2696.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2626. Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … : ed. a 8-a / Liceul
Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect : V. Guzgan ; coord.: C.
Solomon. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Valinex") – . – 29 cm.
… 2012-2013. – 2013. – 607 p. : il., fot. color, tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul
Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-233-6 (Print). – ISBN978-
9975-68-231-2 (CD). – [2013-2511].
- - 1. Învăţământ preuniversitar. 2. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău –
Activităţi de cercetare.
37.091(478-25)(082)=00
2627. Dodon, Nina.
Activități extracurriculare / Nina Dodon. – [Chişinău] : Arc, [2013] (Combinatul Poligrafic). –
94 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 94. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-61-768-0.
[2013-2488].
- - 1. Activități extracurriculare.
37.091
2628. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" la ceas aniversar – 85 de ani de
ascensiune şi perseverenţă : Almanah / col. red.: Ana Gheorghiţa (coord. principal) [et al.]. –
Chişinău : LT "Principesa Natalia Dadiani", 2013 (Tipogr. "Garomont Studio"). – 251 p. : fig., fot., n.
muz., tab., fot. color, [5] p. fot. color ; 30 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în text. – Apare cu sprijinul financiar al dlor Chirtoca Vasile
– preşedinte DAAC Hermes SA, Zghibarţă Ştefan – dir. SRL "Promo-Servicii", Patraşco Svetlana –
dir. adjunct "INFINITITextel" [et al.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-115-21-6 (Tipogr. "Garamont Studio").
[2013-2638].
- - 1. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" din Chişinău – Istorie.
37.091(478-25)(082)=135.1=161.1
2629. Pedagogi români de excepţie : (din Basarabia interbelică şi postbelică) : [în vol.] /
aut.: Axentii V., Axentii I.-A., Barbă M. [et al.] ; coord.: Virgil Mândâcanu, Valeriu Volcov ; Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă", Muzeul Ped. Rep., Muzeul "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Garomont-Studio") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-115-08-7.
Vol. 1. – 2013. – 326 p. : tab. – Text parţial.: lb. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap., în
text şi subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-115-09-4. – [2013-2636].
- - 1. Pedagogi – Republica Moldova – Biografii – Istorie.
37.091(478)(092)(091)=135.1=161.1
2630. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Crean-
gă", mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 8-a / aut. de proiect : Valentin Guzgan ; coord.:
Corneliu Solomon ; au colab.: Maria Tifin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Valinex") – . –
30 cm.

27
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

… 2012-2013. – 2013. – 111 p. : fot. color, tab. – Texte : lb. rom., engl. – Apare cu
sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. –
5 ex. – ISBN 978-9975-68-234-3 (Print). – ISBN 978-9975-68-232-9 (CD). – [2013-2512].
- - 1. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău – Organizarea învăţământului.
37.091(082)=135.1=111
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2631. Babov, Viorica.
Abecedar : Toamna la şcoală / Viorica Babov ; des.: Viorica Babov, Tatiana Catrinescu. –
[Chişinău] : Zuev Invest, 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 111 p. : des. color ; 30 cm.
Aut. este indicat pe cop. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4409-2-9 (în cop. tare).
[2013-2597].
- - 1. Abecedare.
373.2.016:811.135.1
2632. Carabet, Natalia.
Caiet de matematică / Natalia Carabet. – Chişinău : Biblion, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 32 p. : il. ; 24 cm. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani) (Copilaşi isteţi) (Billion).
Aut. este indicat în. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-112-98-7.
[2013-2677].
373.2:51
2633. Idem în lb. rusă : Тетрадь по математике. – Chişinău : Biblion, 2013 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 32 p. : il. ; 24 cm. – (Готовимся к школе : 6-7 лет) (Умные детки) (Billion).
Aut. este indicat în . – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-01-0.
[2013-2678].
373.2:51
2634. Carabet, Natalia.
Matematica : [man. pentru preşcolari] / Natalia Carabet. – Chişinău : Biblion, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 64 p. : il., tab. ; 28 cm. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani) (Copilaşi isteţi)
(Billion).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-112-99-4.
[2013-2675].
- - 1. Învăţământ preşcolar – Matematică.
373.2:51
2635. Idem în lb. rusă : Математика : [man. pentru preşcolari]. – Chişinău : Biblion, 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. : il., tab. ; 28 cm. – (Готовимся к школе : 6-7 лет) (Умные
детки) (Billion).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-00-3.
[2013-2676].
- - 1. Învăţământ preşcolar – Matematică.
373.2:51
2636. Culegere de texte : Supl. pentru proiectarea activităţilor integrate în instituţiile pre-
şcolare : [în vol.] / texte, sel.: Duminică Stella, Dascal Angela. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Reclama") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-58-003-8.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 2. – 2013. – 59, [1] p. – Bibliogr.: p. 59 (34 tit.). – 350 ex. – ISBN 978-9975-58-007-6. –
[2013-2654].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2:821-93
2637. Duminică, Stella.
Model de proiectare calendaristică în instituţiile preşcolare : [în vol.] / Duminică Stella,
Dascal Angela ; coord. şt.: Cuzneţov Larisa. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Reclama"] – . – 21 x
29 cm. – ISBN 978-9975-58-001-4.
Vol. 2. – 2013. – 51, [1] p. : tab. – Bibliogr.: p. 51 (16 tit.). – 350 ex. – ISBN 978-9975-58-
002-1. – [2013-2655].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
2638. Duminică, Stella.
Proiectarea activităţilor integrate din perspectiva educaţiei de gen : (a copiilor de vârstă pre-
şcolară mare cu orientare parteneriat instituţie preşcolară – familie) : Ghid metodologic pentru
cadrele didactice şi părinţi : [în vol.] / Stella Duminică, Angela Dascal ; coord. şt.: Cuzneţov Larisa.
– Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Reclama"] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-58-004-5.
Vol. 2. – 2013. – 185, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 185 (30 tit.). – 350 ex. – ISBN 978-9975-
58-008-3. – [2013-2656].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
2639. Grădina zoologică : Placardă. Loto. Desene de colorat : Complet de materiale di-
dactice / [pict.: Igor Prihodchin]. – Chişinău : Biblion ; Pereslavl-Zalesskii (Rusia) : Integral, 2013
(Tipărit "Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver, Rusia). – [12] p. : des.,
des. color ; 34 cm. – (Billion).
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-112-94-9.
[2013-2527].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2:59
2640. Zglavoci, Valentina.
Pe potecile vacanţei : Din clasa 1 în clasa a 2-a / Valentina Zglavoci. – Chişinău : Epigraf,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 55, [1] p. : il. ; 24 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-125-15-4.
[2013-2615].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova. – Vezi Nr 2560.

2641. Costa, Nilza.


Formarea iniţială a cadrelor didactice în universităţile din Republica Moldova / Nilza Costa,
Roza Dumbraveanu, Valeriu Cabac ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Univ. de Stat din Moldova,
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2012. – 123, [1] p. : fig., tab. ;
30 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 200 ex.

29
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

ISBN 978-9975-71-470-9.
[2013-2649].
- - 1. Învăţământ universitar.
378(478)
2642. Куртева, О. В.
Педагогическая практика: программа и методическое обеспечение : учеб.-метод.
пособие / Куртева О. В., Яниогло М. А. ; Комрат. гос. ун-т, Фак. нац. культуры, Каф.
педагогики. – Комрат : [КГУ], 2013 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 146 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4050-6-5.
[2013-2525].
- - 1. Învăţământ superior pedagogic.
378(075.8)
398 Folclor
Nani, nani, puişor. – Vezi Nr 2735.
Ungureanu, Mihai. Păstraţi horele şi cântul. – Vezi Nr 2688.
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2643. Capcelea, Arcadie.
Managementul ecologic în tranziţia economică : Cazul Rep. Moldova / Arcadie Capcelea. –
[Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 411 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Manage-
mentul ecologic").
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – Cuprins, rez. paral.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr.: p. 399-401 (70 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-67-914-5 (în cop. tare).
[2013-2482].
- - 1. Management ecologic – Republica Moldova.
504:338.2(478)
51 MATEMATICĂ
2644. Avram, Larisa.
Mathématiques : Man. pour la cl. de 8-e / Larisa Avram, Gabriela Selivestru, Maria Suce-
veanu ; coord. de proiect: Claudia Vişan. – Chişinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 216 p. : fig., fig. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Universitare a Francofoniei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-65-356-5.
[2013-2672].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
2645. Selivestru, Gabriela.
Mathématiques : Man. pour la cl. de 7-e / Gabriela Selivestru, Larisa Avram, Maria Suce-
veanu ; coord. de proiect: Claudia Vişan. – Chişinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 215, [1] p. : fig. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Universitare a Francofoniei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-65-358-9.
[2013-2671].

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Matematică.
51(075.3)
519.7 Cibernetică matematică
Информационные технологии и математическое моделирование. – Vezi Nr
2563.
53 FIZICĂ
535 Optică
2646. Caireac, Leonid.
Interferenţa, difracţia şi polarizarea luminii : Aplicaţii tehnice : Suport de curs / Leonid
Caireac ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Ştiinţe militare. – Chişinău :
Biroul Editorial al Academiei Militare, 2013. – 32 p. : fig. color ; 24 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4265-0-3.
[2013-2514].
- - 1. Interferenţa luminii. 2. Difracţia luminii. 3. Polarizarea luminii.
535.4(075.8)
537 Electricitate. Magnetism
2647. Морозова, В.
Оптоэлектроника : Курс лекций / Морозова В., Бежан Н. ; Техн. ун-т Молдовы, Фак.
инженерии и менеджмента в электронике и телекоммуникациях, Каф. телекоммуникаций. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 20 cm.
Ч. 2-я. – 2013. – 57, [1] p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 54 (15 tit.). –
50 ex. – [2013-2521].
- - 1. Optică electronică.
537.533.3(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
2648. Chimie : Întrebări. Exerciţii. Probleme : pentru cl. 7-9-a / Svetlana Kudriţcaia, Nadej-
da Velişco, Tatiana Litvinova [et al.]. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). –
183 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-590-7 (eronat).
[2013-2642]
- - 1. Chimie.
54(075.3)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2649. Cevolani, Giordano.
Clima fragile e civilta' storica : Un caso-studio: La frontiera Est-Europea / Giordano
Cevolani. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 215 p. : fig. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-19-3.
[2013-2635].

31
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

- - 1. Starea climei – Europa de Est.


551.58(4-11)
56 PALEONTOLOGIE
2650. Ciocârlan, Victor.
Vertebrate inferioare : Tunicata – Pisces : Îndrumar metodic / Victor Ciocârlan, Veaceslav
Purcic ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Dep. Biologie şi Ecologie. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 145 p. : fig. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-467-9.
[2013-2650].
- - 1. Vertebrate inferioare.
566/567(076.5)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2651. Biologie : cl. a 11-a, profil real : Caiet pentru evaluare formativă / aut.: Lidia
Dencicov-Cristea, Liuba Şlevcova, Valentina Buzu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Bons
Offices"] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-80-743-2.
Varianta "A". – 2013. – 32 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex. – ISBN
978-9975-80-744-9. – [2013-2608].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2652. Varianta "B". – 2013. – 32 p. : fig., tab. – 500 ex. – ISBN 978-9975-80-745-6. –
[2013-2609].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
2653. Viaţa are prioritate : Siguranţa vieţii umane : Ghidul elevului / Victor Zepca, Ion
Bahnarel, Pavel Cerbuşca [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Naţ. de Sănătate Publică. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Fabrica Disa"). – 136 p. : fig., fot., tab. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 135. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4043-1-0.
[2013-2640].
- - 1. Igienă şcolară. 2. Sănătatea elevului. 3. Protecţie personală.
613/614:37.091
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2654. Dumitraş, Vasile.
Bazele protecţiei medicale de arma chimică : Elab. metodică / Vasile Dumitraş, Nicon
Cîrstea, Dumitru Cebotar ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra medicină militară şi extremală. – Chişinău : Medicina, 2013. – 39, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 39 (9 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-21-7.
[2013-2651].
- - 1. Protecţie medicală – Explozii chimice.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614.83(076.5)
2655. Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova = Здравоохранение в Республике
Молдова : Publ. statistică / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Lucia Spoială [et
al.]. – Chişinău : Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 232 p. : fig., tab. color ; 30 cm. – (Statistica Moldovei).
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4068-6-4.
[2013-2669].
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Date statistice.
614(478)(083.41)=135.1=161.1
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
2656. Средства лечебной физической культуры в профилактике заболеваний и
восстановлении здоровья детей школьного возраста : Метод. пособие / Акад. наук Респ.
Молдова, Гос. ун-т физ. воспитания и спорта, Центр науч. исслед. в области физ. воспитания
и спорта, Каф. Реабилитационной физ. культуры ; руководитель проекта: Завалишка Аурика
; науч. группа проекта: Манолаки В. [и др.]. – Кишинёв : [USEFS], 2013. – 68 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 63-65 (46 tit.). – 80 ex.
ISBN 978-9975-4481-5-4.
[2013-2576].
- - 1. Gimnastică curativă.
615.825:613.955(076.5)
2657. Шульц, Ян.
Лекарства из Божьей аптеки / Ян Шульц, Эдита Уберхубер ; пер. с польского : С. Н.
Гульянц ; науч. ред.: В. И. Пыко. – Кишинэу : Б. и., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 296 p.
: il. color, tab. ; 21 cm. – (Исцеление без медикаментов).
Bibliogr.: p. 285-288 (93 tit.). – Ind. alf. de denumiri de plante, materii : p. 272-284. – 1000
ex.
ISBN 978-9975-53-270-9 (în cop. tare).
[2013-2685].
- - 1. Medicină naturistă. 2.Medicină netradiţională.
615.8
616 Patologie. Medicină clinică
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2658. "Актуальные вопросы стоматологии и фармации", науч.-практ. конф. (1 ;
2013 ; Тирасполь). Актуальные вопросы стоматологии и фармации : Материалы 1
внутривуз. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, 7 июня 2013 г., Тирасполь / сост.:
Большакова П. Н., Мамулат Е. А. ; редкол.: Соколов В. М. [и др.]. – Тирасполь : Б. и., 2013
(ГУИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 72, [6] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: НУОВППО "Тирасп. межрегион. ун-т". – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50
ex.
ISBN 978-9975-4261-3-8 (în cop. tare).
[2013-2462].
- - 1. Stomatologie. 2. Farmacologie.
[616.31+615.1]:378(082)

33
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2659. Examinarea aparatului reno-urinar : Elab. metodică / Larisa Rotaru, Liliana
Groppa, Boris Sasu [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Dep. Medicină Internă, Clinica Medicală nr. 5, Disciplina Reumatologie şi Nefrologie.
– Chişinău : Medicina, 2013. – 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 46-47 (22 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-22-4.
[2013-2652].
- - 1. Rinichi – Examinare.
616.6-07(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
2660. Codreanu, Nadejda.
Stresul oxidativ în progresarea endometriozei : [studiu] / Codreanu Nadejda. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 137 p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm. + An.: 1 f. împăturită.
Bibliogr.: p. 117-137 (213 tit.). – 27 ex.
ISBN 978-9975-115-12-4.
[2013-2634].
- - 1. Endometrioză genitală – Diagnostic – Tratament.
618.14-006.55-07/-08
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale
energetice. Economie energetică
2661. Economia energeticii : Culegere de probleme : [în 4 părţi] / Valentin Arion, Viorica
Hlusov, Cristina Gherman [et al.] ; ref. şt.: Ion Stratan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetică,
Catedra Termotehnică şi Management în Energetică. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 21 cm.
– ISBN 978-9975-45-281-6.
Partea 1-a : Aspecte generale ale calculelor tehnico-economice şi economico-
financiare. – 2013. – 128 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 112 (8 tit.). – 110 ex. – ISBN 978-9975-
45-282-3. – [2013-2500].
- - 1. Economia energeticii.
620.9(076.5)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
2662. Noţiuni generale despre micro- şi nanoelectronica modernă : [monografie] /
Andronati N. R., Spivak V. M., Mladenov Gh. M. [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ener-
getică, Univ. Naţ. Tehn. din Ucraina (KPI) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia AŞM). – 339,
[1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 150 ex.
ISBN 978-9975-62-357-5 (în cop. tare).
[2013-2548].
- - 1. Microelectronică. 2. Nanoelectronică.
621.3.049.77:537.5
621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
2663. Heinrich, Arno.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Prelucrarea metalelor : Pregătirea pentru formarea profesională şi iniţierea în meserie / Arno


Heinrich, Karl-Heinz Ketteler, Siegfried Walter ; trad. din lb. germ.: Sorina Donţu. – [Chişinău : S.
n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 112 p. : fig., des., fot., tab. color ; 27 cm.
[Ind. de subiecte, fot.] : p. 110-112. – Apare cu sprijinul financiar al Min. German pentru Co-
op. Econ. şi Dezvoltare. – 320 ex.
ISBN 978-9975-53-266-2 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-3-14-290500-6
(Westermann druck GmbH, Braunschweig) (în cop. tare).
[2013-2673].
- - 1. Prelucrarea metalelor.
621.7.04+621.9(075.8)
621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
Heinrich, Arno. Prelucrarea metalelor. – Vezi Nr 2663.
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
2664. Maşner, Oleg.
Proiecte şi calcule tehnologice pentru ferme de ovine cu diverse capacităţi de producţie :
(Recomandări) / Maşner Oleg, Liuţcanov Petru, Chilimar Serghei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : Institutul
Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, 2013 (Tipogr. "Print Caro").
– 54 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 40. – 70 ex.
ISBN 978-9975-56-121-1 (Tipogr. "Print Caro").
[2013-2478].
- - 1. Ferme de ovine – Proiecte – Recomandări.
631.14:636.3(083.133)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2665. Bădărău, Sergiu.
Fitopatologia agricolă : Practicum (sp. 612.1 – Protecţia plantelor) / Sergiu Bădărău, Bivol
Alexei, Nicolaescu Olga ; ref. şt.: Valerian Balan [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişi-
nău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 260 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 251-254 (94 tit.). – Ind. al denumirilor şt. ale speciilor
: p. 255-260. – 300 ex.
ISBN 978-9975-56-118-1.
[2013-2473].
- - 1. Boli ale plantelor. 2. Protecţia plantelor. 3. Fitopatologie.
632(076.5)
633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
2666. Производство яблок : [технологическое руководство] / Бабук Василе, Пештяну
Анание, Гудумак Еуджениу [и др.]. – Кишинёв : Б. и., 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 332 p. :
fig., fig., tab. color ; 24 cm.

35
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Bibliogr.: p. 304-310 (163 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при поддержке
американ. народа и содействии Агентства США по междунар. развитию (USAID) и
Корпорации "Вызовы тысячелетия" (MCC). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-769-2.
[2013-2602].
- - 1. Cultura mărului.
634.11/.12
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
2667. Utilizarea Chlorellei vulgaris – în zootehnie ca aditiv biologic eficient : (Reco-
mandări) / Bahcivanji Mihail, Coşman Sergiu, Tataru Gheorghe [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : Institutul
Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, 2013 (Tipogr. "Print Caro").
– 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 27-28 (29 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-56-123-5 (Tipogr. "Print Caro").
[2013-2480].
- - 1. Zootehnie – Utilizarea Chlorellei vulgaris – Recomandări.
636.087.7(083.133)
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
2668. Diagnosticarea, tratamentul şi prevenirea mamitelor subclinice la scroafe =
Диагностика, терапия и профилактика субклинического мастита свиноматок : (Recomandări) /
aut.: Osipciuk Galina, Vacevschii S., Darie Gr. [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic
de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară. – Maximovca : Institutul Ştiinţifico-Practic de
Biotehnologii în Zootehnie şi medicină Veterinară, 2013 (Tipogr. "Print Caro"). – 13, [1] ; 18 p. :
des., tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr. : p. 14 (12 tit.). –
70 ex.
ISBN 978-9975-56-120-4 (Tipogr. "Print Caro").
[2013-2477].
- - 1. Mastită subclinică la scroafe – Tratament veterinar – Recomandări.
636.09:636.4(083.133)=135.1=161.1
636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
2669. Instrucţiuni de bonitare a caprinelor crescute pentru lapte = Инструкция по
бонитировке коз молочного направления продуктивности : cu elemente de selecţie / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară ; elab.:
Maşner O. [et al.]. – Maximovca : S. n., 2013 (Tipogr. "Print Caro"). – 30 ; 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 70 ex.
ISBN 978-9975-56-124-2.
[2013-2481].
- - 1. Caprine – Bonitare – Instrucţiuni.
636.3.034(083.133)=135.1=161.1

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
2670. Noţiuni generale în fixarea încărcăturii : Ghidul şoferului pentru transporturi intern.
de mărfuri / Asoc. Intern. a Transportatorilor Auto din Moldova "AITA", Centrul de Instruire a Per-
sonalului pentru Transporturi Intern. CIPTI. – Chişinău : [Pontos], 2013 [Tipogr. "Europress"]. – 28
p. : fig., fig. color, tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-503-0.
[2013-2605].
- - 1. Transport internaţional de mărfuri.
656.1.073(075)
657 Contabilitate
2671. Control financiar : Manual / Ulian Galina, Caprian Iulia, Ganea Victoria [et al.] ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ. – Chişinău : INCE, 2013. – 369 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 343-346 (56 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4185-5-3.
[2013-2524].
- - 1. Control financiar.
657.6+336.148(075.8)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
2672. Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova: probleme,
tendinţe, perspective = Финансирование малых и средних предприятий Республики
Молдова: проблемы, тенденции и перспективы = Financing small and medium-sized enterprises
in the Republic of Moldova: challenges, trends and prospects : [studiu : în 2 vol.] / aut.: Valentina
Veveriţa, Ion Tornea, Andrei Petroia [et al.] ; Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS)
"Viitorul". – [Chişinău : IDIS "Viitorul", 2012 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 24 cm. – (Biblioteca IDIS
"Viitorul").
[Vol. 1]. – 287 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe p. a 8-a. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 96-97 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Finanţe-
lor din Germania, Băncii KFW (Germania). – 500 ex. – ISBN 978-9975-4216-3-8. – [2013-2604].
- - 1. Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii – Republica Moldova.
658.14:334.72(478)=135.1=111=161.1
2673. [Vol. 2.]. – Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 105-
109 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Finanţelor din Germania, Băncii KFW (Ger-
mania). – 100 ex. – ISBN 978-9975-80-756-2. – [2013-2603].
- - 1. Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii – Republica Moldova.
658.14:334.72(478)=135.1=161.1=111
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2674. Менеджмент качества винодельческой продукции : [монография] / Гаина
Борис, Арикова Зинаида, Ротару Анатолий [и др.] ; Акад. Наук Молдовы, Kомрат. Гос. Ун-т,
Нац. Ин-т Винограда и Вина. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipografia "Safin Grup"). – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-4282-9-3.
[Том 1]. – 2013. – 168 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 160-166 (99 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-
9975-4440-0-2. – [2013-2547].

37
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

- - 1. Vinificaţie – Management.
663.2:005.9
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI
PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

2675. Диденкул, А. С.
Специальные технологии в строительстве : Учеб. пособие / А. С. Диденкул, О. С.
Куку ; отв. ред.: О. С. Куку ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. кадастра, геодезии и строительст-
ва, Каф. технологии строительства. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 187 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 184-185 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-276-2.
[2013-2502].
- - 1. Tehnologii în construcţii.
69.0(075.8)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
2676. Academia de Muz., Teatru şi Arte Plastice. Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte
plastice / Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red.-şef) [et al.]. – Chişi-
nău : Grafema Libris, 2013. – 29 cm. – ISSN 1857-2251. – ISBN 978-9975-9925-4-1.
Nr 1 (18) 2013. – 2013. – 139 p. : fig., n. muz., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă – Rez.: lb.
rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-
52-154-3. – [2013-2554].
- - 1. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice – Anuare. 2. Artă muzicală. 3. Artă teatra-
lă. 4. Artă plastică.
7.0:378.67(478-25)(082)=135.1=111=161.1
2677. Nr 2 (19) 2013. – 2013. – 131 p. : diagr., fig., tab., n. muz. – Texte, rez. : lb. rom.,
engl., germ., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-52-155-0. –
[2013-2555].
- - 1. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice – Anuare. 2. Artă muzicală. 3. Artă teatra-
lă. 4. Artă plastică.
7.0:378.67(478-25)(082)=00
72 ARHITECTURĂ
2678. Ciobanu, Nicolae.
Arhitectura clădirilor industriale : Ciclu de prelegeri / Nicolae Ciobanu, Anatolie Sîli ; red.
resp.: Mihail Dobrev ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Construcţii
Arhitectonice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 35, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 35 (5 tit.). – 50 ex.
[2013-2520].
- - 1. Arhitectură – Clădiri industriale.
725.4(076.5)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
2679. Legenda despre Icar : Sculptorul Ion Guţu: Icar al Basarabiei : Cat. Expoziţiei de ar-
tă plastică consacrată jubileului de 50 de ani de la naşterea sculptorului, graficianului şi scenogra-
fului Ion Guţu / concepţia, realizarea cat.: Ion Găină. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Bons

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Offices"). – 28 p. : des., des. color ; 21 cm. – (Comoara, caiete de cultură ale Casei-muzeu "Alexie
Mateevici" din Zaim).
50 ex.
ISBN 978-9975-51-422-4.
[2013-2607].
- - 1. Artă plastică – Cataloage. 2. Guţu, Ion, 1963 - …, sculptor.
73/76.071.1(084.11)
Musteaţă, Sergiu. Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X. – Vezi Nr
2759.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


2680. Chiriac, Olga.
Bucurii brodate / Olga Chiriac ; fot.: Victor Lavric, V. Ghencea. – Chişinău : Cu drag, 2013
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 171, [1] p. : fig., fot., fig., fot. color ; 24 cm.
Rez. paral.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr.: p. 170-171 (35 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4194-8-2.
[2013-2610].
- - 1. Broderie.
746.3
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2681. Цвета дружбы : (Кат. работ азербайдж. и молд. худож.) / Посольство
Азербайдж. Респ. в Респ. Молдова ; сост. кат., консультант проекта: Натаван Макили-Алиева
; идея и авт. проекта: Намик Алиев. – Кишинэу : Metrompaş, 2013. – 74, [1] p. : des., pict. color ;
21 x 27 cm.
Tit. pe vs. f. de tit., text paral.: lb. engl., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al dlui Iacov
Tihman. – [200] ex.
ISBN 978-9975-4455-5-9.
[2013-2485].
- - 1. Pictură – Albume.
75/76(084.11)
77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
2682. Epurean, V.
Fotografia digitală : Aparatul digital şi utilajul fotografic : Indicaţii metodice / V. Epurean,
I. Cebaniţa, A. Cocin ; red. resp.: N. Luchianov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi
Arhitectură, Catedra Design Interior. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 38, [1] p. : fig. ; 29
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 38 (16 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-287-8.
[2013-2503].
- - 1. Aparate de fotografiat digitale.
771.31(076.5)
2683. Epurean, V.
Fotografia în designul interior : Domeniile de utilizare : Indicaţii metodice / V. Epurean,
I. Cebaniţa, A. Cocin ; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi
Arhitectură, Catedra Design Interior. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 39, [1] p. : fig. ; 29
cm.

39
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 39 (16 tit.). – 50 ex.


ISBN 978-9975-45-286-1.
[2013-2504].
- - 1. Fotografia în designul interior.
77:747(076.5)
78 MUZICĂ
2684. Ah, cerut-am de la zodii : romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu : [ale compozito-
rilor basarabeni] / sel., studiu, red.: Serghei Pojar ; cuvânt înainte : Mihai Cimpoi [et al.] ; red. muz.:
Laurenţiu Gondiu. – Chişinău : Princeps, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 265, [1] p. : n.
muz. ; 30 cm.
ISBN 9975-9660-0-4 (ERONAT).
[2013-2494].
- - 1. MUZICĂ VOCALĂ – ROMANŢE.
784.3:821.135.1Eminescu
2685. Condorache, Eugenia.
Culegere de creaţii corale a compozitorilor români : [în vol.] / Eugenia Condorache ;
notografie: Bersan Serghei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Notograf Prim") – . – 29 cm. – ISBN
978-9975-4119-2-9.
Vol. 1. – 2013. – 154 p. : fig., fot., n. muz. – Bibliogr.: p. 152 (3 tit.). – 300 ex. – ISMN 979-0-
3480-0130-2. – ISBN 978-9975-4119-3-6. – [2013-2553].
- - 1. Muzică corală.
783.8.071.1(498)
2686. Crestomaţie pentru acordeon : Cl. 5-7 / sel. şi îngrijire: Ştiuca Petru [et al.]. – Chi-
şinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 136 p. : n. muz. ; 20 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0181-4.
ISBN 978-9975-52-161-1.
[2013-2559].
- - 1. Muzică pentru acordeon.
786.8(075)
2687. Mihail Muntean: o viaţă în lumea muzicii : [tenor lirico-dramatic, pedagog] / Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural ; col. red.: Aurelian Dănilă (red. şt.) [et al.]. –
[Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 215 p. : fot. ; 22 cm. – (Personalităţi notorii ; 5).
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [500] ex.
ISBN 978-9975-67-907-7 (în cop. tare).
[2013-2542].
- - 1. Muntean, Mihail, 1943 - …, cântăreţ de operă.
782.071.2(082)
2688. Ungureanu, Mihai.
Păstraţi horele şi cântul : Culegere de cântece şi jocuri / [muz. şi versuri] : Mihai Ungureanu
; notografie: Dragomir Şarban. – [Chişinău] : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN
978-9975-61-761-1.
Partea a 2-a. – 2013. – 283 p. : n. muz. – Apare cu sprijinul financiar al dlor Vasile Doga,
primarul oraşului Sângerei, Vasile Cucoş, consilier, Petru Statnâi, dir. filialei "Sângerei-Gaz" al SRL
"Bălţi-Gaz". – 1000 ex. – ISBN 978-9975-61-762-8. – [2013-2628].

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Cântece populare. 2. Dansuri populare.


784.4(478)+398.8
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
2689. Mecanismul de interacţiune între teatru şi stat în ţările de tranziţie. Formele de
susţinere a teatrului în perioada crizei economice: abordări manageriale şi financiare : Ra-
port naţ. : [în cadrul conf. naţ.], Chişinău, 16-17 dec. 2011 / Min. Culturii al Rep. Moldova, Comisia
Naţ a Rep. Moldova pentru UNESCO ; experţi naţ., aut.: Dina Ghimpu, Aliona Strâmbeanu, Angeli-
na Roşca [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Profesional Service")]. – 156 p. : scheme, fot.,
tab. color ; 29 cm.
Apare cu sprijinul Biroului UNESCO, Paris, prin intermediul Comisiei Naţ. a Rep. Moldova
UNESCO de pe lângă Min. Culturii al Rep. Moldova. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4399-6-1.
[2013-2469].
- - 1. Arta teatrală – Politici şi strategii.
792+351.85(047)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2690. Botnarenco, T.
Manual de înot pentru elevi / T. Botnarenco, B. Rîşneac ; red. şt.: V. Dorgan. – Chişinău :
[USEFS], 2013 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 179, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 178 (14 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-4452-4-5.
[2013-2575].
- - 1. Înot – Tehnici.
797.2(075.3)
2691. Filosofia mişcării : Culeg. de lucrări teoretice şi metodico-practice ale Forumului In-
tern. al Profesorilor de Educaţie Fizică (ed. a 2-a). / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Min. Tineretu-
lui şi Sportului al Rep. Moldova, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport [et al.]. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 169 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4246-0-8.
[2013-2538].
- - 1. Educaţie fizică. 2. Mişcarea sportivă.
796.03(082)=135.1=161.1
2692. "Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învățământ în domeniul
culturii fizice", conf. şt. intern. (2013 ; Chişinău). Probleme actuale privind perfecţionarea sis-
temului de învățământ în domeniul culturii fizice : Materialele conf. şt. intern., 8-9 noiem. 2013 / col.
red.: Povestca Lazari [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2013. – 530 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte
: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex.
ISBN 978-9975-4481-7-8.
[2013-2578].
- - 1. Educaţie fizică. 2. Învăţământ superior – Educaţie fizică şi sport.
796/799:378.679.6(082)=135.1=111=161.1
2693. Rîşneac, B.

41
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Orientări metodice în pregătirea înotătorilor de performanţă : [pentru uzul studenţilor] / B.


Rîşneac, G. Solonenco ; red. şt.: V. Manolachi. – Chişinău : [USEFS], 2013. – 159 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 159 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4481-8-5.
[2013-2573].
- - 1. Înot – Pregătirea sportivilor.
797.2.015(076.5)
2694. Побурный, Поликарп Вавсильевич.
Основы силовой подготовки гребцов на байдарках и каноэ : Метод. реконмедации /
Побурный П. В. ; отв. за вып.: Данаил Сергей Николаевич ; Гос. ун-т физ. воспитания и спор-
та Респ. Молдова, Каф. Теории и методики физ. культуры. – Кишинэу : [USEFS], 2013. – 74 p.
: tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 71-73 (35 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4481-4-7.
[2013-2577].
- - 1. Sporturi nautice – Bărci – Canoe.
797.1(076.5)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2695. "Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare",
conf. şt. cu participare intern. (2013 ; Chişinău). Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural
în procesul de comunicare : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 29 mar. 2013 / coord.: Liuba
Petrenco, Ludmila Branişte ; editori şt.: Oana Maria Petrovici [et al.] ; ref. şt.: Elena Prus [et al.]. –
Iaşi : Vasiliana ; Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 327 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Chişinău, Fac. de Filolgie, Catedra de Lb. şi Co-
municare, Univ. "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Fac. de Litere, Catedra de Lb. Rom. pentru Studenţi
Străini. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., engl., fr. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-973-116-328-4 (Vasiliana). – ISBN 9ISBN 978-9975-4442-9-3 (Garamont-Studio).
[2013-2632].
- - 1. Lingvistică. 2. Literatură – Istorie şi critică literară. 3. Didactica limbilor străine.
81'27+82.0+[37.016.046:811](082)=135.1= 133.1=161.1
2696. "Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте со-
временных подходов", междунар. науч.-практ. конф. (2011 ; Комрат). Материалы меж-
дународной научно-практической конференции "Актуальные проблемы лингвистики и лин-
гводидактики в контексте современных подходов" / сост. : Сулак С. К. [и др.] ; под общ. ред.:
Сулак С. К. – Комрат : Комратский государственный университет, 2011. – 277 p. : scheme,
tab.; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Comrat. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– 80 ex.
ISBN 978-9975-4050-9-6.
[2013-2546].
- - 1. Lingvistică. 2. Didactica lingvisticii.
80/81+37.016:81'1(082)=00

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.12 Limbi italice
2697. Cemârtan, Claudia.
Limba şi literatura latină : [pentru uzul studenţilor] / Claudia Cemârtan ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Litere, Dep. Lb. Rom., Lingvistică Generală şi Lb. Clasice. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 243 p. : tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-455-6.
[2013-2566].
- - 1. Limba latină. 2. Literatură latină – Critică şi interpretare.
811.124+821.124.09(075.8)
811.133.1 Limba franceză
2698. Prigorschi, Claudia.
Voyage au pays des verbes. Conjugasion : (Material didactic) / Claudia Prigorschi,
Claudia Suhan. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. p. 96 (2 tit.)
ISBN 9975-77-010-X (eronat).
[2013-2495].
- - 1. Limba franceză – Verbe.
811.133.1'367.625(075.8)
811.135.1 Limba română
2699. Carauş, Diana.
Ortograme vesele : Caiet pentru cl. a 3-4 / Diana Carauş, Nina Ciobanu. – [Chişinău] : Arc,
2013 (Tipogr. "Balacron"). – 32 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-61-743-7.
[2013-2623].
811.135.1'35(075.2)
2700. Dicţionar-îndreptar de termeni lingvistici român-rus = Русско-румынский
словарь-справочник лингвистических терминов / Молд. гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус.
филологии ; alcăt.: Evdochia Soroceanu, Tatiana Şarşov. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 115 p. :
tab. ; 25 cm.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 114. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-464-8.
[2013-2572].
- - 1. Limba română – Dicţionare. 2. Limba rusă – Dicţionare.
811.135.1'1'374.822=161.1+811.161.1'1'374.822=135.1
Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Scrieri. – Vezi Nr 2706-07.

2701. Lexicologia practică a limbii române : [manual] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Filologie ; red. resp.: Vasile Bahnaru. – Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2013 (Tipogr.
"Profesional Service"). – 490 p. : fig. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4460-4-4.
[2013-2543].
- - 1. Limba română – Lexicologie.

43
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

811.135.1'373(075)
2702. Luca, Aliona.
Cultura comunicării şi limbajul de specialitate: Curs univ. pentru studenţii Fac. de
Kinetoterapie / Aliona Luca ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Lb. Moderne. –
Chişinău : [USEFS], 2013. – 151 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 149 (39 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4481-6-1.
[2013-2574].
- - 1. Limba română – Terminologie – Kinetoterapie.
811.135.1'276.6:615.82(075.8)
811.161.1 Limba rusă
Dicţionar-îndreptar de termeni lingvistice român-rus. – Vezi Nr 2700.

2703. Дрозд, Галина.


Родное слово : Русский яз. : 4 кл. : Тетрадь-приложение … к учеб. "Родное слово. Рус-
ский язык" : Учеб. пособие для учащихся 4 кл. с обучением на рус. яз. / Галина Дрозд, Окса-
на Куртева. – Кишинёв : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-4466-6-2.
… № 2. – 2013. – 36 p. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-4273-0-2. – [2013-2464].
811.161.1(075.2)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
2704. Prin valea umbrei morţii = Долиною смертной тени : [versuri melodice] / Uniunea
de Biserici Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea, Dep. Muzică. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 50, [2] ; 42, [1] p. : n. muz. ; 25 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0135-7.
ISBN 978-9975-53-271-6 (în cop. tare).
[2013-2670].
- - 1. Literatură – Versuri melodice religioase.
821-141=135.1=161.1
821.135.1 Literatură română
2705. Eminescu, Mihai.
Poezii / Mihai Eminescu ; concepţie graf.: Mihai Bacinschi ; cop.: Dumitru Iazan. – [Chişinău]
: Arc, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 84, [3] p. ; 24 cm. – (Biblioteca elevului / col. coord. de Lucia
Ţurcanu).
[1500] ex.
ISBN 978-9975-61-774-1.
[2013-2620].
- - 1. Literatură română – Poezie.
821.135.1-1 Eminescu
2706. Hasdeu, Bogdan Petriceicu.
Scrieri : În 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Stancu Ilin şi I. Oprişan ;
concepţia graf. a ed.: Isai Cârmu ; cop.: Vitalie Ichim. – Chişinău : Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron")
– . – 22 cm. – (Colecţia "Moştenire"). – ISBN 978-9975-67-396-9.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 10 : Cuvente den bătrâni. Tomul 1 : Limba română vorbită între 1550-1600 : Studiu pa-
leografico-linguistic / cu observaţiuni filologice de Hugo Schuchardt ; ed. îngrijită şi studiu introduc-
tiv de G. Mihăilă. – 2013. – 631 p. : fig. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar
al Min. Culturii. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-67-910-7 (în cop. tare). – [2013-2621].
- - 1. Literatură română – Scrieri istorice. 2. Lingvistică română modernă.
821.135.1 Hasdeu2+821.135.1-9 Hasdeu+811.135.1
2707. Vol. 11 : Cuvente din bătrâni. Tomul 2 : Cărţile poporane ale românilor în secolul XVI.
Tomul 3 : Istoria limbii române. Partea 1-a : Principii de linguistică / ed. îngrijită şi studiu introductiv
de G. Mihăilă. – 2013. – 679 p. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min.
Afacerilor Externe – Dep. Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. – [1000] ex. – ISBN
978-9975-67-909-1 (în cop. tare). – [2013-2622].
- - 1. Literatură română – Scrieri istorice. 2. Cărţi poporane româneşti. 3. Limba română –
Lingvistică – Istorie.
821.135.1 Hasdeu2+821.135.1-9 Hasdeu+811.135.1
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2708. Cibotaru, Mihail Gh.
Bătăuşul : Un rătăcit printre străini : Microroman / Mihail Gh. Cibotaru ; cop. şi concepţie
graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, [2013] (Tipogr. "Balacron"). – 111 p. ; 20 cm.
[150] ex.
ISBN 978-9975-61-763-5.
[2013-2624].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Cibotaru
2709. Ciocanu, Anatol.
101 poeme / Anatol Ciocanu ; sel. de aut. ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Alexandru
Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Ed. a 2-a. – Chişinău : Asociaşia
Culturală "Ideal" ; [Bucureşti] : Biodova, 2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 103, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Ideal" ; 4, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4288-3-5 (Asoc. Culturală "Ideal"). – ISBN 978-973-1867-12-0 (Biodova,
Bucureşti).
[2013-2528].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1Ciocanu
2710. Cuzuioc, Ion.
Averea noastră – Cugetarea / Ion Cuzuioc ; pref.: Nicolae Dabija ; caricaturi: Margareta
Chiţcatâi, Emil Pelin. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 172 p. : il. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-497-2.
[2013-2541].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Cugetări.
821.135.1(478)-84 Cuzuioc
2711. Dabija, Nicolae.
Drumul spre Biserică : rânduri şi gânduri creştine : [nuvele, versuri, fragm. din roman, trad.,
meditaţii : către aniversarea a 65-a de la naşterea scriitorului] / Nicolae Dabija ; ed. îngrijită de
preotul Octavian Moşin ; graf. de aut. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Europres"). – 312 p. : des.,
fot. ; 11 x 21 cm.

45
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.


ISBN 978-9975-4446-0-6.
[2013-2647].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Nuvele – Poezie – Meditaţii.
821.135.1(478)-9 Dabija
2712. Dabija, Nicolae.
101 poeme / Nicolae Dabija ; sel. de aut. ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Alexandru
Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Ed. a 2-a. – Chişinău : Asociaţia
Culturală "Ideal" ; [Bucureşti] : Biodova, 2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 95, [2] p.; 20 cm. – (Colecţia
"Ideal" ; 6, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4288-4-2 (Asoc. Culturală "Ideal"). – ISBN 978-973-1867-09-0 (Biodova,
Bucureşti).
[2013-2529].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Dabija
2713. Diordiev, Ion.
Din culisele vieţii : Catrene / Ion Diordiev ; cop.: Radu Diordiev. – [Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Balacron")]. – 122 p. ; 10 x 15 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-100-93-9.
[2013-2625].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Catrene.
821.135.1(478)-193 Diordiev
2714. Gane, Zinaida.
Dictatura ignoranţei : [eseuri] / Zinaida Gane. – [Chişinău] : Phoenix, 2013 (Tipogr.
"Profesional Service"). – 137 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9934-1-8 (eronat).
[2013-2493].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri.
821.135.1(478)-4 Gane
2715. Izbaş, Zina.
Şoapte în toamnă : [versuri] / Zina Izbaş ; cuvânt înainte: Ianoş Ţurcanu ; pref.: Marce-
la Mardare ; imagine cop.: Vadim Ştirbate. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). –
8, [3] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-496-5.
[2013-2536].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Izbaş
2716. Ladaniuc, Victor.
101 poeme / Victor Ladaniuc ; sel. de aut. ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Alexandru
Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Chişinău : Asociaţia Culturală
"Ideal" ; [Bucureşti] : Biodova, 2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 96 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Ideal" ; 34,
ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4290-5-4 (Asoc. Culturală "Ideal"). – ISBN 978-973-1867-38-0 (Biodova,


Bucureşti).
[2013-2535].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Ladaniuc
2717. Mătcaş, Nicolae.
101 poeme / Nicolae Mătcaş ; sel. de aut. ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Alexandru
Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Chişinău : Asociaţia Culturală
"Ideal" ; [Bucureşti] : Biodova, 2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 100 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Ideal" ; 37,
ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4290-6-1 (Asoc. Culturală "Ideal"). – ISBN 978-973-1867-46-5 (Biodova,
Bucureşti).
[2013-2531].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Mătcaş
2718. Mereacre, Nicolae.
Povestea greblei : Schiţe, scenete, catrene / Nicolae Mereacre ; graf.: Grigore Puică. – Chi-
şinău : Epigraf ; Alba Iulia : Altip, 2013. – 78, [1] p. : il. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Alba (România), dlui Ion Dumitrel, preşe-
dinte. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-125-08-6.
[2013-2614].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Schiţe – Scenete – Catrene.
821.135.1(478)-9 Mereacre
2719. Postolachi, Doina.
Nostalgia neîntoarcerii : [versuri] / Doina Postolachi. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Re-
clama"). – 155, [5] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-489-7.
[2013-2537].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Postolachi
2720. Rusnac, Constantin.
Acrostihuri : portrete în timp / Constantin Rusnac ; pref.: Ioan Mânăscurtă ; postf.: Iurie
Colesnic ; graf.: Teodor Buzu. – [Chişinău : Magna-Princeps, 2013 (Tipogr. "Profesional Service")].
– 194, [2] p. : il. ; 29 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4203-7-2.
[2013-2468].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Rusnac
2721. Rusu, Mihai.
La opustul minologhioanelor : (Legende = Legends = Leyendas = Légendes) / Mihai Rusu ;
version fr. de M. Rumleanschi ; engl. version by Ana Muntean ; versión en esp. de Tatiana Gorea ;
cop.: Iaroslav Oleinîc. – [Chişinău : S. n.], 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 164 p. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., fr., span. – [200] ex.
ISBN 978-9975-53-280-8.

47
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

[2013-2679].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Legende.
821.135.1(478)-343=00 Rusu
2722. Spanu, Margot.
Que naît-il de mes mains? = Ce zămislesc mâinile mele? : [versuri] / Margot Spanu ; trad.
vers le roumain: Constantin Rusnac ; concepţie graf.: Petru Gheţoi. – Chişlinău : Magna-Princeps :
Profesional Service, [2013]. – 72 p. : des. color ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4203-0-3 (Magna-Princeps).
[2013-2465].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1=135.1=133.1 Spanu
2723. Tulnic, Vitalie.
101 poeme / Vitalie Tulnic ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Alexandru Manolache ;
Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Chişinău : Asociaţia Culturală "Ideal" ; [Bucu-
reşti] : Biodova, 2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 100 p. ; 21 cm. – (Colecţia "Ideal"; 33, ISBN 978-9975-
4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4290-4-7 (Asoc. Culturală "Ideal"). – ISBN 978-973-1867-40-3 (Biodova,
Bucureşti).
[2013-2534].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Tulnic
2724. Vasilcău, Traian.
Inscripţii pe Etern : Opere Netăcute : în 9 vol. / Traian Vasilcău ; cop., concepţia graf.: Ale-
xandru Bostan. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 21 cm. –
ISBN 978-9975-52-126-0.
Vol. 5 : [versuri, eseuri, maxime]. – 2013. – 532 p. : il. – Text paraţial : lb. engl. – Apare cu
sprijinul financiar al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Rep. Moldova "Edelweiss". – [500] ex. – ISBN
978-9975-52-153-6 (în cop. tare). – [2013-2682].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Eseuri – Maxime.
821.135.1(478)-1/-3 Vasilcău
2725. Voinicescu Sotski, Victor.
101 poeme / Victor Voinicescu Sotski ; sel de aut. ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.:
Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Ed. a 2-a. – Chişinău :
Asociaţia Culturală "Ideal" ; [Bucureşti] : Biodova, 2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 95 p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Ideal" ; 30, ISBN 978-9975-4288-0-4).
Numele aut. pe cop.: Victor Voinicescu. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4290-2-3 (Asoc. Culturală "Ideal"). – ISBN 978-973-1867-43-4 (Biodova,
Bucureşti).
[2013-2530].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Voinicescu
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2726. Дьячук, Иван.
Люди и время: Рассказы и cтихи / Иван Дьячук ; худож.: Дмитрий Савастин. –
Комрат : Б. и., 2013 (Tipogr. "A & V Poligraf"). – 241 p. : des., fot., [1] f. port. ; 21 cm.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

60 ex.
ISBN 978-9975-4266-1-9.
[2013-2508].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri – Poezie.
821.161.1(478)-1+821.161.1(478)- 3 Дьячук
2727. Серакуца, Штефан Тудор.
Дуэль : (Эпиграммы в прозе) / Штефан Тудор Серакуца (Упрямец) ; худож. оформл.:
Алексей Березин. – Кишинев : [Inversia Dub], 2013. – 500, [1] p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4211-8-8.
[2013-2491].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Epigrame.
821.161.1(478)-193.2 Серакуца
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
2728. Colorăm jocuri de iarnă : [carte de colorat] / pict.: Eugen Verebceanu. – [Chişinău :
S. n., 2013] (Tipogr. "Bons Offices"). – [20] p. : il., il. color ; 24 cm. – (Privim şi colorăm).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-764-7.
[2013-2611].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
2729. Lumea înconjurătoare : pentru cei mai micuţi : Vârsta 1+ / [il. S. N. Kupreaşova] ;
cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color ;
17 x 17 cm. – (Bebe învaţă).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-289-4 (cartonată).
[2013-2579].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
2730. Mângâie animăluţele : Vârsta 1+ / il.: Nadejda Danilicenko [et al.] ; cop.: Vladimir
Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color, cu texturi ; 23 x
23 cm. – (Bebe învaţă).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-298-6 (cartonată).
189,00 lei. – [2013-2585].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
2731. Orice mamă are pui … cum îi cheamă poţi să-mi spui? : [poezioare] / trad.: [din lb.
rusă] : Constantin Dragomir ; [il. Irina Sarikova] ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică),
2013 [Imprimat în China]. – [16] p. : des. color ; 26 cm. – (Bebe învaţă).
Cartea conţine o construcţie 3D. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-296-2 (cartonată).
95,00 lei. – [2013-2586].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93

49
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

2732. Primele cuvinte : Pentru cei mai micuţi : Vârsta 1+ / [il.: S. N. Kupreaşova] ; cop.:
Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color ; 17 x
17 cm. – (Bebe învaţă).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-74-309-9 (cartonată).
[2013-2580].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
2733. Tăticule! Vreau să călătoresc cu... : carte de colorat / il.: Iaroslav Olîinik. – [Chişi-
nău] : Arc, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – [20] p. : il., il. color ; 26 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-767-3.
[2013-2599].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
2734. Gârleanu, Emil.
Din lumea celor care nu cuvântă : [povestiri pentru copii] / Emil Gârleanu ; concepţie graf.:
Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 61, [2] p. ; 24 cm. – (Colecţia Biblio-
teca elevului / coord. col. de Lucia Ţurcanu).
[1500] ex.
ISBN 978-9975-61-773-4.
[2013-2627].
- - 1. Literatură română pentru copii – Povestiri.
821.135.1-93 Gârleanu
2735. Nani, nani, puişor : Cântece de leagăn din folclorul românesc / sel.: Gheorghe Nico-
laev ; il. de: Aliona Timuţa şi Cristina Kaciurovskaia. – [Chişinău] : Integritas, [2013 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală")]. – 15, [1] p. : il. color ; 22 cm. – (Să modelăm talentele copiilor de mici!).
2000 ex.
ISBN 978-9975-4229-8-7.
[2013-2613].
- - 1. Cântece pentru copii. 2. Folclor românesc – Cântece pentru copii.
821.135.1-93+398.8(=135.1)
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2736. Afanasiu, Sergiu.
Numărătoarea veselă : [poezioare pentru copii] / Sergiu Afanasiu ; des. de Petru Gheţoi. –
Ed. a 6-a. – [Chişinău] : Abeceluş, 2013 (Tipogr. "Moharh"). – [12] p. : des. color ; 29 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-9909-8-1 (cartonată).
[2013-2643].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Afanasiu
2737. Duca, Cristina.
Ospăţul din savană : [poezii pentru copii] / text: Cristina Duca ; il.: Veronica Mariţ. – [Chişi-
nău] : Epigraf, [2013] (Tipogr. "Monarh"). – 17 p. : des. color ; 22 x 23 cm.
Aut. este indicat în casetă tehn. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-125-10-9 (cartonată).

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-2616].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Duca
2738. Spanu, Margot
Cele cinci diamante = Les cinq diamants : trei poveşti minunate / Margot Spanu : des. de
Petru Gheţoi. – Chişinău : Magna-Princeps : Profesional Service, [2011]. – 33, [1] ; 33, [1] p. : des.
color ; 27 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4203-1-0 (Magna-Princeps).
[2013-2466].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.
821.135.1(478)-93 Spanu=135.1=133.1
2739. Spanu, Margot
Les maîtres du destin = Făcătorii destinului : [piesă pentru teatrul de păpuşi] : trad. din fr. cu
participarea aut. / Margot Spanu ; [trad.] text: Gheorghe Chiriţă ; [trad.] versuri: Constantin Rusnac
; concepţia graf.: Dorian Conea, Ion Dogaru. – Chişinău : [Magna-Princeps], 2013 (Tipogr. "Profes-
sional Service"). – 103, [1] p. : des., fot. color ; 26 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4203-2-7.
[2013-2467].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Piese.
821.135.1(478)-93 Spanu =133.1=135.1
2740. Ţîrdea-Spinei, Elena.
Dar de la iepuraş : (Poezii pentru micuţi) / Elena Ţîrdea-Spinei ; cop.: Renata Raţă. – Chişi-
nău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 43, [1] p. : fot. color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN978-9975-53-273-0.
[2013-2684].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ţîrdea-Spinei
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare. – Vezi Nr 2695.
821(100).09 Literatură universală
2741. Спорыш, Наталия.
История мировой литературы: Литература Романтизма : Учеб. пособие / Спорыш
Наталия ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Lit. Universală. – Chişinău
: [Bons Offices], 2013. – 131 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 127-131 (124 tit.) şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-80-770-8.
[2013-2606].
- - 1. Literatură universală – Istorie şi critică literară.
821(100).09'06(075.8)
821.124.09 Literatură latină
Cemârtan, Claudia. Limba şi literatura latină. – Vezi Nr 2697.

51
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2742. Grati, Aliona.
Vladimir Beşleagă: Cronotopul zborului frânt : Pentru elevi, studenţi, profesori / Aliona Grati ;
cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 102 p. ; 21 cm. – (Colecţia
"Cartea care te salvează" / coord. col.: Mircea V. Ciobanu).
Bibliogr.: p. 101-102. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-61-775-8.
[2013-2626].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova
2743. Огушевич, Александр.
Подзабытая страница русского "серебряного века" Бaссарабии : Ист.-лит. очерк-
хроника / Александр Огушевич ; худож. оформл.: Алексей Березин. – Кишинёв : [Inversia
Dub], 2013. – 58, [1] p. : fot. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4211-9-5.
[2013-2492].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.161.1(478).09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
2744. Moldova : Country to discover : [album] / publisher : Rodica Telembici ; ed.-in-chief
: Elena Telembici ; text : Mihai Cimpoi ; transl. : Francesca De Luca (engl.), Leonid Dimitrov
(russian) ; phot. : Igor Sirbu. – [Chişinău] : Graficart, [2013 (Tipărit in Italia)]. – [144] p. : fot. color ;
32 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-9808-1-4 (în cop. tare).
[2013-2506].
- - 1. Republica Moldova – Albume.
908(478)(084.12)=135.1=111=161.1
2745. Picturesque Moldova : [album] / publisher : Rodica Telembici ; ed.-in-chief : Elena
Telembici ; text : Mihai Cimpoi ; transl.: Francesca De Luca ; phot. Igor Sirbu. – [Chişinău] : Grafi-
cart, [2013 (Tipărit in Italia)]. – [60] p. : fot. color ; 23 x 25 cm.
Text parapl.: lb. rom., engl. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-9698-5-7 (în cop. tare).
[2013-2505].
- - 1. Republica Moldova – Albume.
908(478)(084.12)=135.1=111
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
2746. Geografie generală : cl. a 5-a : Atlas / aut.: Nicolae Boboc, Petru Drumea, Ion Miro-
nov, [et al.] ; baza cartogr., cop. şi concepţia lucrării : Vitalie Mamot. – Ed. a 2-a (rev.). – Chişinău :
Pontos, 2003 [Tipogr. "Balacron"]. – 48, [1] p. : h., il. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi în casetă tehn. – F. f. de tit.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 9975-902-81-2 (eronat).


[2013-2657].
- - 1. Geografie generală – Atlase.
911(084.4)
2747. Idem în lb. rusă : Общая география : 5 кл. : Атлас. – Кишинэу : Pontos, 2003
[Tipogr. "Balacron"]. – 48, [1] p. : h., il. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi în casetă tehn. – F. f. de tit.
ISBN 9975-902-90-1 (eronat).
[2013-2665].
- - 1. Geografie generală – Atlase.
911(084.4)
2748. Sochircă, Vitalie.
Geografia umană a lumii : cl. a 11-a : Atlas / aut.: Vitalie Sochircă, Vitalie Mamot ; baza
cartogr., cop. şi concepţia lucrării : Vitalie Mamot. – Ed. a 2-a (rev.). – Chişinău : Pontos, 2008
[Tipogr. "Balacron"]. – 64, [1] p. : h., il. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.
ISBN 9975-927-30-0 (eronat).
[2013-2664].
- - 1. Geografie umană – Atlase.
911.3(084.4)
2749. Idem în lb. rusă : Социально-экономическая география мира : 11 кл.: Атлас. –
Изд. 2-ое, пересмотр. – Кишинэу : Pontos, 2008 [Tipogr. "Balacron"]. – 64, [1] p. : h., il. color ; 29
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit.
ISBN 9975-902-91-X (eronat).
[2013-2667].
- - 1. Geografie umană – Atlase.
911.3(084.4)
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme.
Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
2750. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie = Контурные карты по географии : cl. a 5-a / Vitalie Mamot. –
Chişinău : Pontos, 2010 [Tipogr. "Balacron"]. – 16, [1] p. : h. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit.
[2013-2658].
- - 1. Geografie – Hărţi-contur.
912.43
2751. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie = Контурные карты по географии : cl. a 8-9-a / Vitalie Mamot. –
Chişinău : Pontos, 2004 [Tipogr. "Balacron"]. – 16, [1] p. : h. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit.
[2013-2661].
- - 1. Geografie – Hărţi-contur.
912.43
2752. Mamot, Vitalie.

53
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Hărţi-contur la geografie = Контурные карты по географии : cl. a 7-a / Vitalie Mamot. –


Chişinău : Pontos, 2010 [Tipogr. "Balacron"]. – 28, [1] p. : h. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit.
[2013-2660].
- - 1. Geografie – Hărţi-contur.
912.43
2753. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie = Контурные карты по географии : cl. a 6-a / Vitalie Mamot. –
Chişinău : Pontos, 2009 [Tipogr. "Balacron"]. – 28, [1] p. : h. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit.
[2013-2659].
- - 1. Geografie – Hărţi-contur.
912.43
2754. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie = Контурные карты по географии : cl. a 11-a / Vitalie Mamot. –
Chişinău : Pontos, 2009 [Tipogr. "Balacron"]. – 36, [1] p. : h. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit.
[2013-2663].
- - 1. Geografie – Hărţi-contur.
912.43
2755. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie = Контурные карты по географии : cl. a 10-a : ciclul liceal / Vitalie
Mamot. – Chişinău : Pontos, 2004 [Tipogr. "Balacron"]. – 24, [1] p. : h. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit.
[2013-2662].
- - 1. Geografie – Hărţi-contur.
912.43
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
2756. Абрамова, О. В.
География континентов = Geography of the Continents : Учеб. пособие для учящихся 7-
го кл. / авт.-сост.: Абрамова О. В. ; Inst. Publ. Liceul Teoretic "Alexandr Puşkin". – Кишинэу : Б.
и., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 79 p. : h., tab. ; 20 cm.
Tit. pe cop., text : lb. engl. – Bibliogr.: p. 79 (11 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4246-8-4.
[2013-2540].
- - 1. Geografia continentelor.
913(21)(075.3)=161.1=111
2757. География материков и океанов : 6-7 кл.: Атлас / авт.: Николае Бобок,
Виталие Мамот, Ион Миронов [и др.] ; картогр. онсова, облож. и концепция изд.: Виталие
Мамот. – Изд. 2-ое, пересмотр. – Кишинэу : Pontos, 2005 [Tipogr. "Balacron"]. – 100, [1] p. : h.,
il. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi în casetă tehn. – F. f. de tit.
ISBN 9975-902-91-X (eronat).
[2013-2666].
- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Atlase.
913(21/26)(084.4)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice
2758. Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din Imperiul Rus = Bessarabian
nobility in the age of reform in the Russian Empire = Бессарабское дворянство в Pоссийской
Империи в эпоху реформ : (vol. dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă) / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei ; coord.: Maria Danilov ; ref. şt.: I. V. Sakharov [et al.] ;
trad. în lb. rusă şi engl.: Mariana Balan. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 275, [1] p. :
fot. ; 25 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 262-276. – Apare cu sprijinul financiar al Direcţiei Mu-
zeului Naţ. de Istorie a Moldovei şi al Veaceslav Afanasiev. – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-005-2.
[2013-2549].
- - 1. Nobilimea basarabeană. 2. Cotruţă, Alexandru Matei, 1827-1905, nobil basarabean. 3.
Basarabia – Istorie.
929.7+ 94(478)(082)=135.1=161.1
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
2759. Musteaţă, Sergiu.
Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X = Byzantine Coinage in the
Carpathian-Nistrian Regions During the 6th – 10th Centuries / Sergiu Musteaţă ; Muzeul Naţ. de
Istorie a Moldovei, Complexul Muzeul "Iulian Antonescu" din Bacău, Muzeul de Istorie a Moldovei
din cadrul Complexului Palatul Culturii – Iaşi [et al.]. – [Chişinău] : Arc, [2013] (Tipogr. "Bons
Offices"). – 299, [1] p. : diagr., fot., tab., h. color ; 25 cm.
Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 223-245 (339 tit.). – Referin-
ţe bibliogr. în text şi subsol. – Ind. de nume, localităţi : p. 288-300. – Apare cu sprijinul financiar
parţial al Guvernului României, Min. Afacerilor Externe, Dep. Politicii pentru Relaţia cu Românii de
Pretutindeni. – 300 ex.
ISBN 978-9975-61-764-2 (în cop. tare).
[2013-2600].
- - 1. Moneda bizantină – Secolele VI-X – Regiunile Carpato-Nistrene. 2. Regiunile Carpato-
Nistrene – Secolele VI-X – Istorie.
94(4)"5/9"+737.1
2760. Рабочая тетрадь по истории : 5 кл. / Майя Добзеу, Галина Гаврилицэ, Татьяна
Нагнибеда-Твердохлеб [и др.] ; пер. с рум.: Сергей Чекир. – [Кишинёв] : Cartdidact, [2013
(Tipogr. "Reclama")]. – 64 p. : fig., h., tab. ; 26 cm. – (Серия "Рабочие тетради по Истории ; Nr
11).
1000 ex.
ISBN 978-9975-4462-9-7.
[2013-2639].
94(075.3)
94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 2769.

55
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


Petrencu, Anatol. Teroarea stalinistă în Basarabia. – Vezi Nr 2767.
94(478) Istoria Republicii Moldova
2761. Cocarcea, Vasile.
Stejărenii din Codrii Moldovei : [raionul Străşeni] / Vasile Cocarcea. – Orhei : Editax ; Chişi-
nău : Cartea Moldovei, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 147, [1] p. : fot., tab., [8] p. fot. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-60-205-1 (Cartea Moldovei).
[2013-2653].
- - 1. Stejăreni – Sate – Raionul Străşeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2762. Constantin, Ion.
Pantelimon Halippa : Apostol al Basarabiei : Studii. Documente. Materiale / Ion Constantin,
Ion Negrei. – Chişinău : [Notograf Prim], 2013. – 735 p. : fig., fot., [1] f. port. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 710-714 (68 tit.) şi în subsol. – Rez. paral. lb. rom., engl., rusă. – Ind. de nume
de persoane : p. 715-730. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Botoşani (preşdinte
– Florin Ţurcanu), Primăriei Botoşani (primar – Ovidiu Portarius), Direcţiei Cultură a Primăriei mun.
Chişinău (şef – Lucia Culev) [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4270-0-5.
[2013-2552].
- - 1. Halippa, Pantelimon, 1883-1979, om politic român. 2. Basarabia – Istorie.
[94(478)+94(498)+929 Halippa]
2763. Mîrza, Vitalie.
Comuna Bubuieci – file din istorie şi actualitate : [municipiul Chişinău] / Vitalie Mîrza, Ale-
xandru Stratulat ; au contribuit : Andrei Ţulea [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). –
270, [1] p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. în text. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei comunei Bubuieci, primar Ion
Şaranuţ. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4246-6-0.
[2013-2550].
- - 1. Bubuieci – Municipiul Chişinău – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2764. Nagacevschi, Tadeu.
Dincolo de vama orizontului : Sângerei. Personalităţi / Tadeu Nagacevschi. – Bălţi : [MC &
VG Electronic], 2012. – 150 p. : fot., fot. color, [1] f. port. color ; 21 cm.
[20] ex.
ISBN 978-9975-9761-5-2.
[2013-2562].
- - 1. Personalităţi – Raionul Sângerei – Republica Moldova.
94(478)(092)
2765. Nagacevschi, Tadeu.
Memorialul suferinţei : [deportaţi, participanţi la războaie din raionul Sânferei] / Tadeu
Nagacevschi. – Ed. 2-a. – Bălţi : [MC & VG Electronic], 2013 (Tipogr. "MC Soft"). – 94 p. : fot., fot.
color, [1] f. port. color ; 20 cm.
[20] ex.
ISBN 978-9975-9761-7-6.
[2013-2563].

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Deportaţi din raionul Sângerei – Republica Moldova. 2. Participanţi la războaie din ra-
ionul Sângerei – Republica Moldova.
94(478)(092)
2766. Nagacevschi, Tadeu.
Paşi prin timp : [personalităţi din raionul Sângerei] / Tadeu Nagacevschi. – Bălţi : [MC & VG
Electronic], 2013 (Tipogr. "MC Soft"). – 278 p. : fot., fot. color ; 29 cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-9761-3-8.
[2013-2561].
- - 1. Personalităţi – Raionul Sângerei – Republica Moldova.
94(478)(092)
Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din Imperiul Rus. – Vezi Nr 2758.

2767. Petrencu, Anatol.


Teroarea stalinistă în Basarabia : [studii, interviuri, inform. privind represiunile staliniste] /
Anatol Petrencu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Inst. de Istorie Socială
"ProMemoria". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 359 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm. –
(Seria "Studii, documente, memorii" ; 2).
Bibliogr.: p. 311-313 (56 tit.) şi în subsol. – Ind. de nume : p. 351-359. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Min. Afacerilor Externe – Dep. Politicii pentru Relaţia cu România de pretudindeni. – 400
ex.
ISBN 978-9975-100-94-6 (în cop. tare).
[2013-2619].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste – Istorie. 3.
Regimul totalitar comunist – 1940-1941, 1944-1953.
94(478)+94(47+57)
2768. Златовчен, Виктор Петрович.
История Кирсово : [район Комрат] / Виктор Петрович Златовчен. – [Кишинэу : Б. и.,
2013 (Tipogr. "Garomont-Studio")]. – 145 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-115-00-1.
[2013-2633].
- - 1. Chirsovo – Sate – Raionul Comrat – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
Тодуа, Зураб. Битва за Молдову. – Vezi Nr 2590-91.
94(=135.1) Istoria românilor
2769. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală : Ghid de pregătire pentru examenul de Bacalaureat / Adrian
Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 200 p. : h. ; 20 cm. – (BAC 2014).
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-210-5.
[2013-2526].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075)

57
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Hărţi. CZU 912


2770. Harta politică a lumii / consultant: Valeriu Botnaru ; red. cartogr.: Maria Mucilo, Ion
Brînză ; red. denumirilor geogr.: Anatol Eremia. – 1 : 40 000 000. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Iulian,
2012. – 1 h. color ; 67 x 95 cm.
ISBN 978-9975-4308-4-5.
[2013-1 Harta].
912.43(100)
2771. Municipiul Chişinău = Муниципий Кишинэу : Plan Schemă / Inst. de Geodezie,
Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – 1 : 25 000. – Chişinău : Ingeocad, 2013 (Combinatul
Poligrafic). – 1 h. color ; 140 x 180 cm.
Tit, text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4008-8-6.
[2013-3 Harta].
912.43(478-25)
2772. Republica Moldova : Harta administrativ-teritorială. – 1 : 500 000. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 1 h. color ; 68 x 98 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-80-634-3.
[2013-2 Harta].
912.43(478)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2773. Belîi, Adrian.
Reabilitarea postoperatorie accelerată: structuri, procese, rezultate : 321.19 – Anesteziolo-
gie şi terapie intensivă : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Belîi Adrian ; Inst. Publ. Univ. de
Stat de Medicină şi farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013
("Tipografia-Sirius"). – 65 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 52-58 (77 tit.).
[2013-218 Teze].
616-089.168(043.2)
2774. Goraş-Postică, Viorica.
Teoria şi metodologia managementului proiectelor educaţionale de intervenţie : Autoref. tz.
de doct. habilitat în ped. / Goraş-Postică Viorica ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-42 (79 tit.).
[2013-223 Teze].
37.013(043.2)
Pentru titlul doctor
2775. Busuncian, Tatiana.
Colaborarea internaţională a serviciilor speciale în combaterea terorismului : Specialitatea
23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor intern. şi dezvoltării globale : Autoref. tz. de doct. în politologie /
Busuncian Tatiana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27.
[2013-219 Teze].
327.7+323.28(043.2)
2776. Buzdugan, Adriana.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Renovarea managementului complexului comunal-locativ din Republica Moldova : Speciali-


tatea 08.00.05 – Econ. şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref. tz. de doct. în
econ. / Buzdugan Adrian ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 24 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21 (24 tit.).
[2013-221 Teze].
352:332.8(478)(043.2)
2777. Coreţchi, Boris.
Diversificarea relaţiilor economice externe în domeniul agroalimentar ca factor al eficientiză-
rii comerţului exterior al Republicii Moldova : Specialitatea: 08.00.14 – Econ. mondială; relaţii econ.
intern. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Coreţchi Boris ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău
: Print-Caro, 2013. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27.
[2013-220 Teze].
339.56(478):338.439.54(043.2)
2778. Frangulea, Sandu.
Traficul ilegal cu migranţi: evoluţie, tendinţe, prognoze : Specialitatea: 12.00.10 – Drept in-
tern. public : Autoref. al tz. de doct. în drept / Frangulea Sandu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
de Istorie, Stat şi Drept. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 36 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 219-32 (35 tit.).
[2013-224 Teze].
341.43(043.2)
2779. Mazuru, Vitalie.
Studiul factorilor moleculari ai limfangiogenezei în cadrul progresiei neoplaziei de cervix ute-
rin : 311.02 – Anatomie patologică : Autoref. tz. de doct. în medicină / Mazuru Vitalie ; IP Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Sofart Studio, 2013. – 30 p. : tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (52 tit.).
[2013-216 Teze].
618.146-006.04:616.423-074(043.2)
2780. Spînu, Igor.
Contravenţia şi contravenţionalitatea. Căi de combatere : Specialitatea: 12.00.02 – Drept
public (administrativ); Organizarea şi funcţionalizarea instituţiilor de drept : Autoref. tz. de doct. în
drept / Spînu Igor ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25- 27 (65 tit.).
[2013-217 Teze].
342.95(043.2)
2781. Taranenco, Lilia.
Metode şi tehnici manageriale în dezvoltarea durabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii în
condiţii de criză : Specialitatea 08.00.05 – Econ. şi management (în activitatea de antreprenoriat) :
Autoref. tz. de doct. în econ. / Taranenco Lilia ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : Print-
Caro, 2013. – 25 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (21 tit.).
[2013-222 Teze].
334.72:005(043.2)
2782. Teodorescu, Cosmina Rodica.

59
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Metodologia implementării mijloacelor de fitness în cadrul procesului de educaţie fizică a


elevelor supraponderale : (ciclul gimnazial) : Specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educa-
ţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. tz. de doct. în ped. /
Teodorescu Cosmina Rodica ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişi-
nău : Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova, 2013. – 29 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (38 tit.).
[2013-225 Teze].
796.412:37.091(043.2)

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Buzu, Valentina 2651-52
A
C
Ababi, Sergiu 2611
Addeley, Paul 2617 Cabac, Valeriu 2641
Afanas, Aliona 2623 Cacaliceanu, Ecaterina Cristina 2619
Afanasiu, Sergiu 2736 Caireac, Leonid 2646
Andronati, N. R. 2662 Capaţina, Valentina 2562
Andronic, Ludmila 2582 Capcelea, Arcadie 2643
Arion, Valentin 2661 Caprian, Iulia 2671
Avram, Larisa 2644-45 Carabet, Natalia 2632, 2634
Axentii, I.-A. 2629 Carauş, Diana 2699
Axentii, V. 2629 Catrinescu, Tatiana 2631
Cârmu, Isai 2706-07
B Cebaniţa, I. 2682-83
Babov, Viorica 2631 Cebotar, Dumitru 2654
Bacinschi, Mihai 2705, 2708, 2734, 2742 Cemârtan, Claudia 2697
Bahcivanji, Mihail 2667 Cerbuşca, Pavel 2653
Bahnarel, Ion 2653 Cevolani, Giordano 2649
Bahnaru, Vasile 2701 Chilimar, Serghei 2664
Balaban, Claudia 2566 Chiriac, Olga 2680
Balan, Mariana 2758 Chirilă, Victor 2588
Balan, Valerian 2665 Chiriţă, Gheorghe 2739
Baltag, Alexandru 2614 Chiţcatâi, Margareta 2710
Barbă, M. 2629 Cibotaru, Mihail Gh. 2708
Bădărău, Sergiu 2665 Cimpoi, Mihai 2684, 2709, 2712, 2716-17,
Bejan, Octavian 2604 2723, 2725, 2744-45
Belîi, Adrian 2773 Ciobanu, Aureliu 2611
Belousov, V. 2571-72 Ciobanu, Mircea V. 2742
Beniuc, Valentin 2592 Ciobanu, Nicolae 2678
Bersan, Serghei 2685 Ciobanu, Nina 2699
Bivol, Alexei 2665 Ciobanu, Rodica 2580
Bîrnaz, Nina 2624 Ciobanu, Vasile 2581
Bobână, Gheorghe 2576 Ciocanu, Anatol 2709
Boboc, Nicolae 2746 Ciocârlan, Victor 2650
Bolocan, Lilia 2608 Cîrstea, Nicon 2654
Bostan, Alexandru 2724 Cocarcea, Vasile 2761
Botezatu, Angela 2619 Cocin, A. 2682-83
Botnarenco, T. 2690 Cocîrţă, Alexandru 2609
Botnari, Valentina 2620 Codreanu, Nadejda 2660
Botnaru, Valeriu 2770 Colesnic, Iurie 2720
Branişte, Ludmila 2695 Condorache, Eugenia 2685
Brînză, Ion 2770 Conea, Dorian 2739
Brumă, Sorin 2606 Constantin, Ion 2762
Bucatînschi, Anatolie 2594 Coreţchi, Boris 2777
Bucătaru, Victoria 2615 Costa, Nilza 2641
Budurin-Furculiţă Cristina 2619 Coşman, Sergiu 2667
Buimistru, T. 2683 Cuzneţov, Larisa 2637-38
Busuncian, Tatiana 2775 Cuzuioc, Ion 2710
Buzdugan, Adriana 2776
Buzu, Teodor 2720

61
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

D Gorea, Tatiana 2721


Grati, Aliona 2742
Dabija, Nicolae 2710-12 Grâu, Lina 2589
Danilicenko, Nadejda 2730 Gribincea, Corina 2564
Danilov, Maria 2758 Groppa, Liliana 2659
Darie, Gr. 2668 Guţu, Ion (2679)
Dascal, Angela 2636-38 Guzgan, V. → v. Guzgan, Valentin
Dănilă, Aurelian 2687 Guzgan, Valentin 2626, 2630
De Luca, Francesca 2744-45 Guzun, Igor 2585
Dencicov-Cristea, Lidia 2651-52 Guzun, Mihail 2583
Dimitrov, Leonid 2744
Diordiev, Ion 2713 H
Diordiev, Radu 2713
Dobrev, Mihail 2678 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 2706-07
Dodon, Nina 2627 Heinrich, Arno 2663
Dodul, Sabina 2566 Hlusov, Viorica 2661
Dogaru, Ion 2439 I
Dolghi, Adrian 2769
Donţu, Sorina 2663 Iazan, Dumitru 2705
Dorgan, V. 2690 Ichim, Vitalie 2706-07
Dragomir, Constantin 2570-73, 2575, 2731 Izbaş, Zina 2715
Drumea, Iulia 2593, 2612
Drumea, Petru 2746 J
Duca, Cristina 2737 Jarag, Jan 2617
Duca, Maria 2577 Josanu, Dorin 2612
Duca-Gribincea, Aurelia 2564
Dumbraveanu, Roza 2641 K
Duminică, Stella 2636-38
Dumitraş, Vasile 2654 Kaciurovskaia, Cristina 2735
Ketteler, Karl-Heinz 2663
E Kommunar, L. 2575
Kudriţcaia, Svetlana 2648
Eminescu, Mihai 2684, 2705 Kulomzina, Sofia 2581
Epurean, V. 2682-83 Kupreaşova, S. N. 2729, 2732
Eremia, Anatol 2770
L
F
Ladaniuc, Victor 2716
Felea, Alina 2769 Lavric, Victor 2680
Frangulea, Sandu 2778 Lazarev, Natalia 2619
G Litvinova, Tatiana 2648
Liuţcanov, Petru 2664
Gane, Zinaida 2714 Luca, Aliona 2702
Ganea, Victoria 2671 Luchianov, N. 2682
Găină, Ion 2679
Gârleanu, Emil 2734 M
Ghencea, V. 2680 Mamot, Eugen (2566)
Gheorghiţa, Ana 2628 Mamot, Vitalie 2746, 2748, 2750-55
Gherman, Cristina 2661 Manolache, Alexandru 2709, 2712, 2716-17,
Gheţoi, Petru 2722, 2736, 2738 2723, 2725
Ghimpu, Dina 2689 Manolache, Constantin 2560
Gondiu, Laurenţiu 2684 Manolachi, V. 2693
Goraş-Postică, Viorica 2774 Mardare, Marcela 2715

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Marin, Mariana 2625 Potâng, Angela 2620


Mariţ, Veronica 2737 Povestca, Lazari 2692
Maşner, O. → v. Maşner, Oleg Prigorschi, Claudia 2698
Maşner, Oleg 2664, 2669 Prihodchin, Igor 2639
Matei Cotruţ, Alexandru (2758) Prus, Elena 2695
Mazuru, Vitalie 2779 Puică, Grigore 2718
Mătcaş, Nicolae 2717 Purcic, Veaceslav 2650
Mânăscurtă, Ioan 2720
Mândâcanu, Virgil 2629 R
Melnic, Victoria 2676-77 Raţă, Renata 2740
Mereacre, Nicolae 2718 Răilean, Corina 2599
Mihăilă, G. 2706-07 Răilean, Valentin 2599-2600
Mironov, Ion 2746 Rîşneac, B. 2690, 2693
Mîrza, Vitalie 2763 Roşca, Angelina 2689
Mladenov, Gh. M. 2662 Rotaru, Larisa 2659
Moraru, Maria 2562 Rumleanschi, M. 2721
Moskaliova, N. O. 2574 Rusnac, Constantin 2720, 2722, 2739
Moşin, Octavian 2711 Rusu, Mihai 2721
Mucilo, Maria 2770
Muntean, Ana 2721 S
Muntean, Mihail (2687)
Munteanu, Victor 2616 Sakharov, I. V. 2758
Musteaţă, Sergiu 2759 Sarikova, Irina 2731
Sasu, Boris 2659
N Sava, Eugen 2568
Schuchardt, Hugo 2706
Nagacevschi, Tadeu 2764-66 Selivestru, Gabriela 2644-45
Negrei, Ion 2762 Silistraru, Nicolae 2623
Nicolaescu, Olga 2665 Sirbu, Igor 2744-45
Nicolaev, Gheorghe 2735 Sîli, Anatolie 2678
O Sobieţki, Rostislav 2605
Sochircă, Vitalie 2748
Olaru, Valentina 2621 Solomon, C. → v. Solomon, Corneliu
Oleinîc, Iaroslav 2721 Solomon, Corneliu 2626, 2630
Olîinik, Iaroslav 2733 Solonenco, G. 2693
Oprişan, I. 2706-07 Soroceanu, Evdochia 2700
Osipciuk, Galina 2668 Spanu, Margot 2722, 2738-39
Spivak, V. M. 2662
P Spînu, Igor 2780
Pădure, Daniela 2621 Spoială, Lucia 2586-87, 2655
Pârţachi, Ion 2582-83, 2585 Stancu, Ilin 2706-07
Pâslaru, Vlad 2625 Stepanov, Georgeta 2583, 2585
Pelin, Emil 2710 Stratan, Alexandru 2598
Petrenco, Liuba 2695 Stratan, Ion 2661
Petrencu, Anatol 2767 Stratulat, Alexandru 2763
Petroia, Andrei 2672-73 Strâmbeanu, Aliona 2689
Petrovici, Oana Maria 2695 Suceveanu, Maria 2644-45
Ploşniţă, Elena 2568 Suhan, Claudia 2698
Podkolzin, E. 2573 Ş
Pojar, Serghei 2684
Popovici, Gheorghe 2594 Şarban, Dragomir 2688
Postolachi, Doina 2719 Şarşov, Tatiana 2700

63
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Şchiopu, Constantin 2625 А


Şlevcova, Liuba 2651-52
Ştirbate, Vadim 2715 Абрамова, О. В. 2756
Ştiuca, Petru 2686 Арикова, Зинаида 2674
Şuleanschi, Sofia 2621 Алиев, Намик 2681

T Б

Taranenco, Lilia 2781 Бобок, Николае 2747, 2757


Tataru, Gheorghe 2667 Бабук, Василе 2666
Telembici, Elena 2744-45 Бежан, Н. 2647
Telembici, Rodica 2744-45 Березин, Алексей 2727, 2743
Teodorescu, Cosmina Rodica 2782 Большакова, П. Н. 2658
Tifin, Maria 2630 Г
Timuţa, Aliona 2735
Tofan, Eugenia 2560 Гаврилицэ, Галина 2760
Tornea, Ion 2672-73 Гаина, Борис 2674
Tulnic, Vitalie 2723 Губер, Ю. В. → см. Губер, Юрий
Губер, Юрий 2565
Ţ Гудумак, Еуджениу 2666
Ţîrdea-Spinei, Elena 2740 Гулка, Зинаида Николаевна 2563
Ţulea, Andrei 2763 Гульянц, С. Н. 2657
Ţurcanu, Ianoş 2715 Д
Ţurcanu, Lucia 2705, 2734
Данаил, Сергей Николаевич 2694
U Диденкул, А. С. 2675
Ulian, Galina 2671 Добзеу, Майя 2760
Ungureanu, Mihai 2688 Дрозд, Галина 2703
Друмя, Петру 2747
V Дьячук, Иван 2726
Vacevschii, S. 2668 З
Vasilcău, Traian 2724
Velişco, Nadejda 2648 Завалишка, Аурика 2656
Verebceanu, Eugen 2728 Загуменник, В. I. 2603
Veveriţa, Valentina 2672-73 Златовчен, Виктор Петрович 2768
Vişan, Claudia 2644-45 К
Voinicescu Sotski, Victor 2725
Volcov, Valeriu 2629 Карабет, Наталья 2633, 2635
Красильникова, Ирина 2578
W Крупчана, О. Д. 2603
Walter, Siegfried 2663 Куку, О. С. 2675
Куртева, О. В. → см. Куртева, Оксана
Z Куртева, Oксана 2642, 2703
Zanoci, Aurel 2568 Л
Zdornova, Ekaterina 2570
Zepca, Victor 2653 Левитская, А. П. 2561
Zglavoci, Valentina 2640 М
Zmeev, Vladimir 2570-73, 2575, 2729-32
Макили-Алиева, Натаван 2681
Мамот, Виталие 2747, 2749, 2757
Мамулат, Е. А. 2658

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Манолаки, В. 2656 Соколов, В. М. 2658


Миронов, Ион 2746, 2757 Спорыш, Наталия 2741
Морозова, В. 2647 Сулак, С. К. 2696
Мосионожник, Л. А. 2590-91
Т
Н
Тимотина, Ю. Д. 2590
Нагнибеда-Твердохлеб, Татьяна 2760 Тодуа, Зураб 2590-91
Топал, Д. А. 2590-91
О
У
Огушевич, Александр 2743
Олейников, С. В. 2569 Уберхубер, Эдита 2657
П Ц
Пештяну, Анание 2666 Церна, С. В. 2590-91
Побурный, Поликарп Вавсильевич 2694
Проценко, В. В. 2603 Ч
Пыко, В. И. 2657 Чебан, Виктор Фёдорович 2565
Р Чебан, Д. В. 2565
Чекир, Сергей 2760
Распопова, С. Л. 2569
Ротару, Анатолий 2674 Ш

С Шульц, Ян 2657

Савастин, Дмитрий 2726 Я


Серакуца, Штефан Тудор 2727 Яниогло, М. А. 2642
Синицару, Лариса 2579, 2622
Сокиркэ, Виталие 2749

Index de titluri
ABC-ul proprietăţii intelectuale 2607 Crestomaţie pentru acordeon 2686
Ah, cerut-am de la zodii 2684 Creşterea economică în condiţiile globalizării
Annual report 2012 2584 2598
Annual Scientific Review 2592 Culegere de texte 2636
Anuar ştiinţific 2592 Cutezătorul 2626
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice Despre animale 2571
2676-77 Despre prietenie 2572
Anuarul statistic al Republicii Moldova 2013 Dezvoltarea inovaţională din Republica
2587 Moldova: probleme naţionale şi tendinţe
Bessarabian nobility in the age of reform in the globale 2561
Russian Empire 2758 Diagnosticarea, tratamentul şi prevenirea
Biblioteca nu are graninţe 2567 mamitelor subclinice la scrofare 2668
Biologie 2651-52 Dicţionar-îndreptar de termeni lingvistici ro-
Chimie 2648 mân-rus 2700
Codul fiscal al Republicii Moldova 2595 Din instituţii în comunitate 2617
Colorăm jocuri de iarnă 2728 Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural
Combină imaginile! 2570 în procesul de comunicare 2695
Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova Economia energeticii 2661
2560 Economic growth in conditions of globalization
Control financiar 2671 2598

65
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Employment Injury Insurance in the Republic Pedagogi români de excepţie 2629


of Moldova 2618 Pictoresque Moldova 2745
Examinarea aparatului reno-urinar 2659 Primele cuvinte 2732
Ezgen Mamot 2566 Prin valea umbrei morţii 2704
Filosofia mişcării 2691 Probleme actuale privind perfecţionarea
Filosofia şi perspectiva umană 2577 sistemului de învățământ în domeniul cultu-
Financing small and medium-sized enterprises rii fizice 2692
in the Republic of Moldova 2672-73 Raport anual 2012 2584
Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii din Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic
Republica Moldova 2672-73 al Liceului Teoretic "Ion Creangă", mun.
Firma de exerciţiu – simulating enterprises for Chişinău în anul de studii 2012-2013 2630
better employability 2619 Republica Moldova : Harta administrativ-
Geografia generală 2746 teritorială 2772
Ghid de inţelegere şi relatare a statisticilor Republica Moldova. Legi. proiectul legii buge-
2583 tului de stat pe anul 2014 2596-97
Ghidul beneficiarului de asistenţa juridică Rolul instanţelor judecătoreşti în procesul
garantată de stat în Republica Moldova electoral din Republica Moldova 2611
2610 Scientific community of the Republic of Mol-
Harta politică a lumii 2770 dova 2560
Instrucţiuni de bonitare a caprinelor crescute Sistemul asigurărilor privind accidentele de
pentru lapte 2669 muncă şi bolile profesionale în Republica
La plimbare 2573 Moldova 2618
Lecturi AGEPI 2608 Statistica teritorială 2586
Legenda despre Icar 2679 Statistical Yearbook of the Republic of Moldo-
Lexicologia practică a limbii române 2701 va 2013 2587
Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" la Studii de muzeologie 2568
ceas aniversar – 85 de ani de ascensiune şi Tăticule! Vreau să călătorescu cu... 2733
perseverenţă 2628 Utilizarea Chlorellei vulgaris – în zootehnie ca
Lumea înconjurătoare 2729 aditiv biologic eficient 2667
Manual de drept european privind nediscrimi- Viaţa are prioritate 2653
narea 2601 Актуальные вопросы стоматологии и фар-
Mângâie animăluţele 2730 мации 2658
Mecanismul de interacţiune între teatru şi stat Астрологический прогноз 2578
în ţările de tranziţie. Formele de susţinere a Бессарабское дворянство в Российской
teatrului în perioada crizei economice: Империи в эпоху реформ 2758
abordări manageriale şi financiare 2689 Геогрфия материков и океанов 2757
Mihail Muntean: o viaţă în lumea muzicii 2687 Диагностика, терапия и профилактика
Moldova : Country to discover 2744 субклинического мастита свиноматок
Municipiul Chişinău 2771 2668
Nani, nani, puişor 2735 Долиною смертной тени 2704
Nobilimea basarabeană în epoca reformelor Журналистика XXI века: опыт прошлого и
din Imperiul Rus 2758 вызовы будущего 2569
Noţiuni generale despre micro- şi Здравоохранение в Республике Молдова
nanoelectronica modernă 2662 2655
Noţiuni generale în fixarea încărcăturii 2670 Инновационное развитие Республики
O zi de neuitat 2575 Молдова: национальные задачи и миро-
Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova 2655 вые тенденции 2561
Omul 2574 Инструкция по бонитировке коз молочного
Organizaţii internaţionale în domeniul securită- направления продуктивности 2669
ţii, apărării şi ordinii publice 2602 Информационные технологии и математи-
Orice mamă are pui... cum îi cheamă poţi să- ческое моделирование 2563
mi spui? 2731

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Материалы международной научно- Русско-румынский словарь-справочник


практической конференции "Актуальные лингвистических терминов 2700
проблемы лингвистики и лингводидакти- Средства лечебной физической культуры в
ки в контексте современных подходов" профилактике заболеваний и восстанов-
2696 лении здоровья детей школьного возрас-
Менеджмент качества винодельческой та 2656
продукции 2674 Статистический ежегодник Республики
Муниципий Кишинэу 2771 Молдова 2013 2587
Общая география 2746 Трудовой кодекс Республики Молдова 2613
Производство яблок 2666 Финансирование малых и средних пред-
Рабочая тетрадь по истории 2760 приятий Республики Молдова 2672-73
Роль судебных инстанций в избирательном Цвета дружбы 2681
процессе в Республике Молдова 2611

Index de subiecte
Abecedare 2631 Deportaţi din raionul Sângerei, Republica
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Moldova 2765
anuare 2676-77 Dezvoltarea inovațională, Republica Moldova
Afaceri inovaţionale 2594 2561
Antreprenoriat, Republica Moldova 2593 Difracţia luminii 2646
Aparate de fotografiat digitale 2682 Discriminare, combatere 2589
Arhitectură, clădiri industriale 2678 Drept, administrativ al Ucrainei 2603
Artă, teatrală, politici şi strategii 2689 - muncii 2612
- muzicală 2676-77 Drepturile omului 2601
- plastică 2676-77, 2679 Economia energeticii 2661
- teatrală 2676-77 Educaţie, antreprenorială 2621
Asigurări, accidente de muncă 2618 - fizică 2691-92
Asistenţă juridică 2610 - preşcolară 2636-39
Activităţi extracurriculare 2627 Endometrioză genitală, diagnostic, tratament
Biologie, metodica predării, teste 2624, 2651- 2660
52 Farmacologie 2658
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Ferme de ovine, proiecte 2664
Moldova, rapoarte 2584 Filozofie 2577
Boli ale plantelor 2665 - antică 2576
Broderie 2680 Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii
Caprine 2669 2672-73
Cărţi, cu puzzle 2574 Fitopatologie agricolă 2665
- de colorat 2728-33 Folclor românesc 2735
- pentru copii 2570-73, 2575 Formarea competenţelor antreprenoriale
- poporane româneşti 2707 2619-20
Cântece, pentru copii 2735 Fotografia în destinul interior 2683
- populare 2688 Geografie, atlasuri, hărţi-contur 2746-55
Chimie 2648 - continentelor 2756
Coduri, fiscal al Republicii Moldova 2595 - continentelor şi oceanelor, atlasuri 2757
- muncii al Republicii Moldova 2613 Gimnastică curativă 2656
Control financiar 2671 Igienă şcolară 2653
Creştere economică 2598 Informatică economică 2562
Criminologie 2604 Infracţiuni de contrabandă 2605
Cultura mărului 2666 Instanţe judecătoreşti 2611
Dansuri populare 2688

67
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova, Moneda bizantină, secolele VI-X 2759
anuare 2592 MS Excel 2010 2562
Integrare economică internaţională 2592, Muzeologie 2568
2600 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 2568
Interferenţa luminii 2646 Muzică, corală 2685
Istoria românilor 2769 - pentru acordeon 2686
Istorie universală 2769 - vocală 2684
Înot, tehnici 2690, 2694 - vocal-corală 2566
Învăţământ, preşcolar 2634-35 Nanoelectronică 2662
- preuniversitar 2626 Nobilimea basarabeană 2758
- primar 2640 Optică electronică 2647
- superior pedagogic 2642 Organizaţii internaţionale pentru securitate
- universitar 2641 2602
Jurnalistică 2569 Participanţi la războaie din raionul Sângerei,
Legea bugetului de stat pe anul 2014 – Repu- Republica Moldova 2765
blica Moldova, proiecte 2596-97 Pedagogi, biografii, istorie 2629
Liberalizarea vizei, Republica Moldova – Persoane dezavantajate 2617
Uniunea Europeană 2615 Personalităţi, raionul Sângere, Republica
Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău, Moldova 2764, 2766
activităţi de cercetare 2626, 2630 Pictură 2681
Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" Polarizarea luminii 2646
din Chişinău, istorie 2628 Prelucrarea metalelor 2663
Limbi, franceză 2698 Procuratura Republicii Moldova, reforme 2609
- română 2700-02, 2707 Prognoză astrologică 2578
- rusă, dicţionare 2700 Proprietate intelectuală, protecţie 2607-07
Lingvistică 2695, 2697 Protecţia muncii, Republica Moldova 2618
- română modernă 2706 - plantelor 2665
Literatură, latină, critică şi interpretare 2697 - medicală 2654
- religioasă 2581 - personală 2653
- română 2705-07 Psihologie 2579
- română din Repoublica Moldova 2709-25 - pedagogică 2622
- română din Republica Moldova pentru copii Răspundere juridică civilă 2606
2736-40 Regimul totalitar comunist 2767
- română pentru copii 2734 Regiunile Carpato-Nistrene, secolele VI-X ,
- rusă din Republica Moldova 2726-27 istorie 2759
- critică şi interpretare 2743 Relaţii internaţionale 2592
- universală, istorie şi critică literară 2741 Rinichi, examinare 2659
Logică 2580 Sănătate, publică, Republica Moldova, date
Management, structuri organizaţionale statistice 2655
- ecologic,Republica Moldova 2643 - elevului 2653
- operaţional 2564 Securitate energetică a Republicii Moldova
Mastită subclinică la scroafe, tratament 2668 2614
Matematică 2644-45 Situaţie social-economică şi demografică,
Medicină, naturistă 2657 Republica Moldova, date statistice 2586-87
- netradiţională 2657 Sporturi nautice, bărci, canoe 2694
Microelectronică 2662 Starea climei, Europa de Est 2649
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Statistică, în comunicare 2582
Moldova, reforme 2616 - în jurnalism 2583, 2585
Mişcare sportivă 2691 Stomatologie 2658
Modelare matematică 2563 Tehnologii, informaţionale 2563
Mondializare, aspecte economice şi sociale - în construcţii 2675
2599 Transport internaţional de mărfuri 2670

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Vinificaţie, management 2674


istorie 2767 Zootehnie 2667
Vertebrate inferioare 2650

Index geografic
Basarabia, istorie 2759, 2762 istorie 2768
Bububieci, municipiul Chişinău, Republica Moldova, albume 2744-45
istorie 2763 - istorie 2767
Stejăreni, raionul Străşeni, - politică de reintegrare 2588
istorie 2761 - situaţie social-politică 2590-91
Chirsovo, raionul Comrat,

Index de editori

Abeceluş 2736 Lavilat-Info 2595, 2613


AGEPI 2607-08 Litera 2570-75, 2729-32
Analitique Moldpresa 2578 LT "Principesa Natalia Dadiani" 2628
Arc 2594, 2627, 2648, 2688, 2699, 2705, Lumina 2644-45
2708, 2733-34, 2742, 2759 Lyceum 2703
Asociaţia Culturală "Ideal" 2709, 2712, 2716- Magna-Princeps 2720, 2722, 2738-39
17, 2723, 2725 MC & VG Electronic 2764-66
Biblion 2632-35, 2639 Medicina 2654, 2659
Biroul Editorial al Academiei Militare 2646 Metrompaş 2681
Biroul Naţional de Statistică 2584, 2586-87, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 2568
2655 Notograf Prim 2762
Bons Offices 2741 Organizaţia Internaţională a Muncii 2618
Cartdidact 2760 Phoenix 2714
Cartea Moldovei 2761 Pontos 2670, 2679, 2710, 2715, 2719, 2746-
Cartier 2588-89, 2609, 2614-16, 2625 55, 2757
CEP USM 2582-83, 2585, 2604, 2620, 2624, Princeps 2684
2641, 2650, 2697, 2700, 2774-75, 2778 Print-Caro 2776-77, 2780-81
Cu drag 2680 Profesional Service 2738
Epigraf 2610, 2640, 2718, 2737 Sofart Studio 2779
Grafema Libris 2606, 2676-77, 2724 Ştiinţa 2643, 2687, 2706-07
Graficart 2744-45 Tehnica-UTM 2565, 2647, 2661, 2675, 2678,
IDIS "Viitorul" 2672-73 2682-83
Impressum 2599-2600 Totex-Lux 2605
INCE 2598, 2671 T-PAR 2619
Ingeocad 2771 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Institutul de Filologie al AŞM 2701 2576-77, 2580
Institutul de Studii Enciclopedice 2560 USEFS 2656, 2690, 2692-94, 2702, 2782
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Viţă adevărată 2581
Zootehnie şi Medicină Veterinară 2664, Zuev Invest 2631
2667-68 Комратский государственный университет
Integritas 2735 2696
Inversia Dub 2727, 2743 Полiграфiст 2603
IRIM 2592 Приднестровский государственный универ-
Iulian 2770 ситет им. Т. Г. Шевченко 2569

69
Cronica cărţii Nr 12-2013 ≡ Book annals Nr 12-2013

Славянский университет 2563

ISBN eronat
ISBN 978-9975-61-590-7 2648
ISBN 9975-9660-0-4 2684
ISBN 9975-77-010-X 2698
ISBN 978-9975-9934-1-8 2714
ISBN 9975-902-81-2 2746
ISBN 9975-902-90-1 2747
ISBN 9975-927-30-0 2748
ISBN 9975-902-91-X 2749, 2757

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFI- INDEX "THE BIBLIOGRAFIC


CE" MATERIALS"
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1958

2013
ANUAL ANNUAL
(1-558)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Inventatorii Facultăţii de Mecanică : Bibliogr. invenţiilor, 1964-2004 / Univ. Tehn. a
Moldovei ; Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă, Radu Ciobanu [et al.] ; red. resp.: Valeriu Dul-
gheru. – Chişinău : UTM, 2004. – 110 p. : fot., tab. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 150 ex.
ISBN 9975-9820-8-5 (eronat).
[2013-445].
Include 952 tit., publ. în a. a. 1964-2004.

2. Inventatori şi Cercetători ai Catedrei "Teoria mecanismelor şi organe de ma-


şini" : Bibliogr. invenţiilor şi lucrărilor şt., 1964-2004 / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. "Inginerie
şi Management în Construcţia de Maşini" ; Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă, Radu Ciobanu
[et al.] ; red. resp.: Valeriu Dulgheru. – Chişinău : UTM, 2004. – 55 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 100 ex.
ISBN 9975-9820-8-5 (eronat).
[2013-444].
Include 375 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1964-2004.

3. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comu-


nitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul … / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişi-
nău : [Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei], 2013
(Tipogr. AŞM). – 22 cm. – ISBN 978-9975-4429-0-9.
… 2012. – 2013. – 629 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-4429-4-7. – [2013-455].
Include 7524 tit. monogr., man., dicţ., materiale didactice, art. în culeg., seriale, brevete
de invenţii în lb. rom., rusă, alte lb. străine, publ. în a. 2012.

4. Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie "Porumbeni" (1974-2011)


: Bibliografie / Inst. de Fitotehnie "Porumbeni", Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.:
Parascovia Vereşceac ; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Tătărescu. – Chişinău : UASM, 2013
(Tipogr. "Print-Caro"). – 127 p. ; 26 cm.

71
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

100 ex.
ISBN 978-9975-64-255-2.
[2013-2414].
Include 1235 tit. monogr., art. în culeg., seriale, autoref., brevete de invenţii în lb. rom.,
rusă, publ. în a. a. 1974-2011. – An.: Ind. de nume, numeric, denumiri.
___________________
5. Cojocaru, Igor. Evaluarea ştiinţei moderne : cu – metrii vechi şi/sau noi?/ Igor Cojo-
caru // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P. 36-38. (51 tit. în lb. rom., engl.).

6. "Dezvoltarea inovaţională din Republica Moldova: problemele naţionale şi ten-


dinţele globale", conf. intern. şt.-practică (2013 ; Comrat). Dezvoltarea inovaţională din
Republica Moldova: problemele naţionale şi tendinţe globale = Инновационное развитие
Республики Молдова: национальные задачи и мировые тенденции : Conf. intern. şt.-
practică, 7-8 noiem. 2013, Comrat / науч. ред.: А. П. Левитская. – Comrat, 2013. – 630 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2507].

7. Ţurcan, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie :


10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării : Autoref. tz. de doct. habilitat în sociologie /
Ţurcan Nelly. – Chişinău, 2013. – P. 40-44. (82 tit., inclusiv 38 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom.,
engl., it., rusă). – [2013-146 Teze].

8. Наука – основа инновационного развития современного общества. –


Тирасполь, 2012. – 411 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2400].

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


9. Alhazov, Artiom. Small Abstract Computers = (Maşini Abstracte Mici) : Specialitatea
: 01.05.01 : Bazele teoretice ale informaticii; Programarea calculatoarelor : Autoref. tz. de
doct. habilitat în informatică / Alhazov Artiom. – Chişinău, 2013. – P. 36-39. (65 tit.). – [2013-
59 Teze].

10. Alhazov, Artiom. Small Abstract Computers = (Maşini Abstracte Mici) : Specialita-
tea : 01.05.01 : Computer Science Fundamentals; Computer Programming : Synopsis of
Habilitation Thesis in Computer Science / Alhazov Artiom. – Chişinău, 2013. – P. 36-39. (65
tit.). – [2013-58 Teze].

11. Feghiu, Aurelia. Utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în


educaţie / Aurelia Feghiu. – Chişinău, 2013. – P. 48-52. (134 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-
189].

12. "Tehnologii Informaţionale, Sisteme şi Reţele", conf. şt. intern. (2012 ; Chişi-
nău). Culegerea rapoartelor la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională prilejuită de aniversarea a
20 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova "Tehnologii Informaţi-
onale, Sisteme şi Reţele" ITSN-2012, 15-17 oct. 2012, Chişinău / [resp. de ed.: Pelin Nico-
lae]. – Chişinău, 2013. – 129 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2021].

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

13. Информационные технологии и математическое моделирование : Вып. 2


/ отв. ред.: Зинаида Николаевна Гулка. – Кишинёв, 2013. – 117 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2013-2513].

005 Conducere şi organizare. Management


14. Bîrcă, Alic. Managementul recompenselor / Alic Bîrcă. – Chişinău, 2013. – P.
339-343. (71 tit.). – [2013-711].

15. Eţco, Constantin. Management şi marketing / Constantin Eţco, Ludmila Goma,


Nina Globa. – Chişinău, 2013. – P. 245-247. (74 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul cap.
– [2013-1103].

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


16. Aniversări culturale, 2014 / alcăt.: Maria Harea, Mariana Ursu ; bibliogr.: Elena
Cugut, Sabina Dodul. – Chişinău, 2013. – 159 p. (Bibliogr. la sfârşitul fişierilor biografice). –
[2013-2284].

17. Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural imaterial din Republica Moldova


= National Inventory of the Intangible Cultural Heritage of the Republic of Moldova : Vol. A /
coord. şt.: Varvara Buzilă ; ref. şt.: Gheorghe Postică, Virgil-Ştefan Niţulescu ; trad. în lb.
engl.: Andrei Prohin, Corina Rezneac. – Chişinău, 2013. – 223 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2013-2444].

18. Spînu, Stela. Procese culturale europene: implicaţii pentru Republica Moldova /
Stela Spînu. – Chişinău, 2013. – P. 194-200. (89 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-1125].

19. Славянский ун-т Респ. Молдова. Вестник Славянского университета : Вып.


21 : Культурология : История и ценности культуры / ред.-изд. совет: Млечко Т. П. [и др.].
– Кишинев , 2013. – 210 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1079].

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
20. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliogr. Recenzii. Note muzicale : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.: Valentina
Chitoroagă [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; design: Renata Cozonac. –
Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2012 (Tipogr. "Print Caro"). – 21 cm. – ISSN 1857-0550
(Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 6, 2012. – 2012. – 212 p. (1440 tit.) – [2013-2031].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemte de identificare (de-
scriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă", "Materia-
le bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica publicaţiilor de note". – An.: Ind. de nume, tit.,
subiecte. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

73
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

21. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.: Valentina Chitoroagă [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina
Chitoroagă ; design: Renata Cozonac. – Chişinău : Camrea Naţională a Cărţii, 2012 (Tipogr.
"Print Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 7, 2012. – 2012. – 156 p. (970 tit.) – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. –
ISBN 978-9975-49-104-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-105-1 (CD). – [2013-2151].

22. Nr 8, 2012. – 2012. – 164 p. (1028 tit.) – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-107-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-108-2 (CD). – [2013-2152].

23. Nr 9, 2012. – 2012. – 222 p. (1481 tit.) – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-110-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-111-2 (CD). – [2013-2153].

24. Nr 10, 2012. – 2012. – 170 p. (1122 tit.) – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
25 ex. – ISBN 978-9975-49-113-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-114-3 (CD). – [2013-2154].

25. Nr 11, 2012. – 2012. – 216 p. (1373 tit.) – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
25 ex. – ISBN 978-9975-49-101-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-117-4 (CD). – [2013-2155].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". – An.:
Ind. de nume, tit., subiecte. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

26. Cartea Moldovei : (sec. XVII – începutul sec. XX) : Catalog general / Bibl. Naţ. a
Rep. Moldova ; alcăt.: Elena Sănduţă [et al.] ; col. red.: Alexe Rău [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2012 (Impremeria BNRM) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-4177-8-5.
Vol. 3 : Cartea modernă : (Sec. XIX – începutul sec. XX). – 2012. – 531, [1] p. – Texte :
lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-4177-9-2. – [2013-
2303].
Include 3465 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1834-1917. – An.: Ind. alf. al numelor de
persoane, aut., col., tit., subiecte, denumiri geogr., ed. şi tipogr.

02 BIBLIOTECONOMIE
27. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" în presa anilor, 2007-2011 : Bibliografie /
Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Centrul de Informare şi Documentare "Chişinău" ; alcăt.:
Taisia Foiu ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; ind. auxiliare: Nadejda Cecoi, Maria Gonţa. –
Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 275 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4395-8-9.
[2013-19].
Include 2547 tit. cărţi, ed. tematice, metodice, reviste, art. din culeg. şi ed. seriale în lb.
rom., rusă. – An.: Indexuri auxiliare.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

28. Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă : Bibliografie / Bibl. Publică Raio-
nală "Alexandru Donici", Orhei ; alcăt.: Elena Crudu, Elena Turcin ; dir.: Lidia Sitaru. – Chişi-
nău : [Grafema Libris], 2013. – 108 p. : fot., tab. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-52-135-2.
[2013-964].
Cronologic. – Include 846 tit. (cărţi, art. din culegeri, seriale) în lb. rom., rusă, publ. în
a.a. 1951-2012. – An.: Index de nume, biblioteci, alf. al periodicelor.

29. Catalogul cărţilor cu dedicaţii : din colecţia BM "B. P. Haşdeu" … / Bibl. Munici-
pală "B. P. Hasdeu", Centrul de Informare şi Documentare "Chişinău" ; alcăt.: Claudia Trico-
lici ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elena-V.I.") – . – 21 cm.
– ISBN 978-9975-4369-5-3.
… 2007-2011. – 2012. – 380 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4369-6-0 (în cop. tare). –
[2013-558].
Include 1798 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine, publ. în a. a. 2007-2011. – An. : Ind.
de nume, aut. de dedicaţii, donatori, beneficiarilor de autografe/donaţii, de lb., geogr.

30. Contribuţii ştiinţifice bibliotecare // Bibliotecarii universitari bălţeni / Elena


Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan. – Chişinău, 2010. – P. 191-251. – [2013-725].
Include 705 tit. lucrări în lb. rom., rusă, alte lb. străine, publ. în a. a. 2004-2010.
___________________
31. Eşanu, Andrei. Biblioteca schitului Condriţa (sec. XVI-XIX). Încercare de reconsti-
tuire / Andrei Eşanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2012. – Nr 3. – P. 25-32. (86 tit.).

32. Rooney-Browne, Christine. Methods for demonstrating the value of public


libraries in the UK : a literature review / Christine Rooney-Browne // Biblio Polis. – 2012. –
Vol. 45, Nr 4. – P. 40-45. (122 tit.).

050 Publicaţii periodice şi seriale


33. Şpac, Ion.
Revista "Din trecutul nostru" (1933-1939) : Cercetări bibliogr. şi informative / Ion Şpac ;
coord. şt.: Aurelia Hanganu ; red. bibliogr.: Diana Rotaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl.
Şt. Centrală "Andrei Lupan". – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan", 2013
[Tipogr. "Foxtrot"]. – 215, [1] p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-120-16-6.
[2013-2029].
Sistematizat. – Include 937 art., publ. în a. a. 1933-1939. – An.: Ind. de nume, geogr.,
materii, pseudonime.
06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)
34. Studii de muzeologie : Vol. 2 / resp. de ed.: Elena Ploşniţă. – Chişinău, 2013. –
228 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2601].

75
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

070 Ziaristică. Presă


35. Presa românească în colecţiile Bibliotecii: ultimele decenii ale sec. XIX şi
primele decenii ale sec. XX : Contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt., Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. –
Bălţi : Universitatea de Stat "A. Russo", 2013. – 25 cm. – (Colecţia Vestigia Semper Adora).
Fasc. 1. – 2012. – 277 p. – [2013-745].
Include 2050 tit. art., fot., tablouri, scheme, des. – An.: Ind de nume, tit.
___________________

36. "Журналистика XXI века: oпыт прошлого и вызовы будущего", между-


нар. науч.-практ. конф. (2013 ; Тирасполь). Журналистика XXI века: oпыт прошлого и
вызовы будущего : Сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., 26-28 сент. 2013 г., Ти-
располь / отв. ред.: С. Л. Распопова, С. В. Олейников. – Тирасполь, 2013. – 416 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2545].

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


37. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor :
[a Univ. Tehn. a Moldovei], 15-17 noiembrie: Vol. 1-2. – Chişinău, 2012. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – [2013-1098 ; 2013-1099].

38. International Conference of Young Researchers (10 ; 2012 ; Chişinău). Inter-


national Conference of Young Researchers, 10 ed., nov. 23, 2012, Chişinău, Moldova. –
Chişinău, 2012. – 171 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1269].

39. "Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane", conf. şt. a studenţilor (2013 ;
Chişinău). Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane : Conf. şt. a studenţilor / coord. şt.:
Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău, 2013. – 150 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2013-1916].

40. "Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală",
conf. şt. intern. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională: "Republica Moldova
între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală", Chişinău 2013 / col. red.: Ştefan Le-
vinţa [et al.]. – Chişinău, 2013. – 326 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-850].

41. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (11 ; 2013 ; Chişinău). Simpozio-


nul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 11-a (25-26 apr. 2013) : Vol. 2 / col. red.: Corneliu
Guţu (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Mija Simion [et al.]. – Chişinău, 2013. – 261 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2013-2016].

42. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale Uni-


versităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova : Vol. 11, Partea a 2-a / col. red.: Larisa Şavga
(red.-şef) [et al.]. – Chişinău, 2013. – 423 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1595].

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

43. Славянские чтения : Вып. 7 / ред.-изд. совет : Бабенко О. А. [et al.] ; науч.
ред.: Ионова И. А. ; пер. с англ. яз.: Бучкова О. Н. ; пер. на рум. яз.: Вербицкая Л. А. –
Kишинёв, 2013. – 362 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1082].

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
44. Bobână, Gheorghe. Filosofia antică : Partea a 2-a / Gheorghe Bobână. – Chişi-
nău, 2013. – 150 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-2470].

45. Dumitraş, Tudor. Filosofie economică / Tudor Dumitraş ; red. şt.: Mihai Braga. –
Chişinău, 2013. – 371 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-2015].

46. Paladi, Tatiana. Şarpele. Tratat cosmologic: Mitologie. Moldova. Astrologie / Tati-
ana Paladi. – Chişinău, 2013. – P. 354-357. (65 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-1055].

47. Papţova, Alla. Fenomenul religiozităţii la etapa contemporană de dezvoltare a so-


cietăţii : studiu de caz : 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie : Autoref. tz. de doct. în filozofie /
Papţova Alla. – Chişinău, 2013. – P. 32-36. (87 tit., inclusiv 29 tit. de lucrări ale aut. în lb.rom.,
rusă). – [2013-212 Teze].

48. Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologi-


ce şi axiologice / coord.: Galina Ţurcan. – Chişinău, 2013. – 232 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2013-1364].

49. Roşca, Ludmila. Filosofia / Roşca Ludmila. – Chişinău, 2013. – P. 319-322. (65
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2411].

50. Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi. Anuarul Catedrei de ştiinţe
socioumane 2011/2012 / col. red.: Capcelea Valeriu [et al.]. – Bălţi, 2012. – 140 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2013-741].

51. Постолаки, Александр. Эстетическое и духовно-нравственное наследие Н.


К. Рериха: Живущим – до востребования / Александр Постолаки. – Кишинев, 2013. –
198 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1982].

159.9 Psihologie
52. Verdeş, Angela. Psihologia emoţiilor / Angela Verdeş. – Chişinău, 2013. – P. 77-
93. (199 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1801].

53. Семейная психология / разраб. и адапт.: Анжела Каланча ; гл. ред.: Симион
Кайсын. – Кишинёв, 2013. – P. 93-94. (63 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-1714].

77
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


54. Ciobanu, Rodica. Logica şi teoria argumentării / Rodica Ciobanu. – Chişinău,
2013. – P. 147-150. (82 tit. în lb. rom., fr.) şi la sfârşitul temelor. – [2013-2471].

55. Венгеренко, А. Н. Логистика / А. Н. Венгеренко, В. И. Проценко ; под общей


ред.: В. И. Проценко. – Бендеры, 2013. – P. 241-254. (183 tit. în lb. ucr., rusă). – [2013-
1378].

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


56. Ojovan, Vitalie. Axiologia medicală: probleme filosofico-metodologice, socio-
bioetice şi existenţiale : 09.00.08 – Filosofia şi metodologia ştiinţei : Autoref. tz. de doct.
habilitat în filosofie / Ojovan Vitalie. – Chişinău, 2013. – P. 35-43. (105 tit.). – [2013-36 Teze].

57. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei : Vol. 3


/ red. resp.: Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău, 2013. – 210 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-
660].
2 RELIGIE. TEOLOGIE
58. Работы протоиерея Михаила Чакира // Протоиерей Михаил Чакир: служе-
ние Богу и ближним / Октавиан Мошин, Виктор Копущу. – Chişinău, 2013. – P. 81-84. –
[2013-2213].
Include 45 tit. cărţi, art. în rev., ziare în lb. rom., găgăuză, rusă, publ. în a. a. 1892-
1938.
___________________
59. "Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013)", simp. şt. in-
tern. (2013 ; Chişinău). Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013) : Simp.
şt. intern., 14-15 oct. 2013 / coord.: Octavian Moşin, Ion Gumenâi ; red. coord.: Angela Levin-
ţa. – Chişinău, 2013. – P. 593-602. (190 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-2040].

60. Brihuneţ, Manole. Biserica Sfântul Nicolae din satul Boldureşti, raionul Nisporeni /
Manole Brihuneţ ; red. şt.: Liliana Condraticova. – Chişinău, 2013. – P. 136-139. (60 tit. în lb.
rom., rusă). – [2013-1709].

61. Xenofontov, Ion. Binefăcători, inclusiv din domeniul militar, ai Mănăstirii Japca :
[raionul Floreşti, Rep. Moldova] / Ion Xenofontov // Cohorta. – 2013. – Nr 2. – P. 18-27. (61 tit.
în lb. rom., rusă).

62. Мошин, Октавиан. Протоиерей Михаил Чакир: служение Богу и ближним /


Октавиан Мошин, Виктор Копущу ; науч. консультант: Иерей Сергий Копущу. – Кишинев,
2013. – P. 66-70. (80 tit. în lb. rom., rusă, alte lb. străine). – [2013-2213].

63. Червенков, Николай. Петро-Павловская церковь села Чийшия (Городнеe) /


Николай Червенков. – Кишинёв, 2013. – P. 214-221. (106 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-
2368].

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
64. Moşneaga, V.
Republica Moldova în contextul migraţiilor : Lista bibliogr. (1990-2012) / V. Moşneaga, Gh.
Rusnac, V. Ţurcan ; Univ. de Stat din Moldova, Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene "Con-
stantin Stere". – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 215 p. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-53-203-7.
[2013-1309].
Sistematizat. – Include 1449 tit. (cărţi, art. din culeg. şi publ. periodice, acte normative, re-
surse electronice) în lb. rom., engl., rusă, publ. în Rep. Moldova şi peste hotare.
___________________
65. Bejan-Volc, Iulia. Fenomenul migraţional rural. Realităţi şi aspecte conceptuale /
Iulia Bejan-Volc // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 260-261. (86
tit. în lb. rom., rusă).

66. Capcelea, Valeriu. Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, di-


mensiunile, paradoxurile, eşecurile şi avatarurile ei / Valeriu Capcelea. – Chişinău, 2012. – P.
171-186. (346 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-178].

67. "Creşterea economică în condiţiile globalizării", conf. intern. şt.-practică


(2013 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în
condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică "Dezvoltarea demografică: provocări pentru politicile
sociale", Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013, Chişinău / com. org.: Stratan Alexandru (preşedinte) [et
al.]. – Chişinău, 2013. – 228 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2194].

68. Gagauz, Olga. Evoluţia sociodemografică a familiei în societatea contemporană


(în baza materialelor din Rep. Moldova) : Specialitatea 22.00.03 : Sociologie econ. şi demo-
grafie : Autoref. tz. de doct. habilitat în sociologie / Gagauz Olga. – Chişinău, 2013. – P. 38-
41. (76 tit., inclusiv 40 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-172 Teze].

69. Iurchevici, Iulia. Psihologie socială / Iulia Iurchevici. – Cahul, 2012. – 364 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-533].

70. Iurchevici, Iulia. Sociologia familiei / Iulia Iurchevici. – Cahul, 2012. – P. 241-255.
(175 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-532].

71. "Strategii de dezvoltare socio-economică a societăţii în condiţiile globaliză-


rii", conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică internaţională "Strategii de dez-
voltare socio-economică a societăţii în condiţiile globalizării", 15-16 oct. 2012, Chişinău / col.
red.: Nicolae Sali [et al.]. – Chişinău, 2012. – 339 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-666].

79
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

72. Şcoala secolului XXI în condiţiile creşterii migraţiei tinerilor peste hotare /
col. red.: Irina Martâniuc [et al.]. – Chişinău, 2013. – 148 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-
469].

73. Vasian, Tatiana. Particularităţile psihosociale ale atitudinilor parentale faţă de co-
pilul cu dizabilităţi : 19.00.05 – Psihologie socială : Autoref. tz. de doct. în psihologie / Vasian
Tatiana. – Chişinău, 2013. – P. 29-31. (52 tit., inclusiv 8 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2013-182 Teze].

74. Адэскэлицэ, Виорика. Работа психолога с семьей / Виорика Адэскэлицэ. –


Кишинёв, 2013. – 79 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-577].

75. Психология общения / разраб. и адапт.: Тинтюк Татьяна Викторовна ; гл.


ред.: Симион Кайсын. – Кишинёв, 2013. – P. 297-310. (493 tit.). – [2013-1713].

32 POLITICĂ
76. Beniuc, Valentin. Diplomaţia: istorie, terminologie, personalităţi / Valentin Beniuc.
– Chişinău, 2013. – 330 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-663].

77. Bojoga, Eugenia. Limba română – "între paranteze"? : Despre statutul actual al
lb. rom. în Rep. Moldova / Eugenia Bojoga. – Chişinău, 2013. – P. 236-245. (178 tit. în lb.
rom., engl., germ., rusă). – [2013-1659].

78. Busuncian, Tatiana. Colaborarea internaţională a serviciilor speciale în combate-


rea terorismului : Specialitatea 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor intern. şi dezvoltării globa-
le : Autoref. tz. de doct. în politologie / Busuncian Tatiana. – Chişinău, 2013. – P. 24-27. (58
tit., inclusiv 24 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-219 Teze].

79. Chindîbaliuc, Oleana. Resursele energetice ca factor al securităţii naţionale în


contextul transformărilor geopolitice : Specialitatea : 23.00.04 – Teoria şi istoria realităţilor
intern. şi dezvoltării globale : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe politice / Chindîbaliuvc Oleana. –
Chişinău, 2013. – P. 21-26. (73 tit., inclusiv 24 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2013-113 Teze].

80. Ciobanu, Ion. Regimul juridic al organizării şi funcţionării partidelor politice în


Republica Moldova. Aspecte politico-juridice comparate / Ion Ciobanu ; coord. şt.: Victor
Balmuş. – Chişinău, 2013. – P. 128-137. (316 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1528].

81. Fundamentele democraţiei sociale / Tobias Gombert, [Julia Bläsius, Federike


Bolii] [et al.] ; sub red.: Julia Bläsius [et al.] ; trad. de Ana-Maria Nicolai. – Chişinău, 2012. –
P. 152-153. (62 tit. în lb. engl., germ.). – [2013-419].

82. Kuleva, Marianna. Tradiţii şi inovaţii în politica externă a Rusiei / Marianna


Kuleva. – Chişinău, 2013. – P. 376-419. (520 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-317].

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

83. Nicu, Dan. Moldovenii în tranziţie: între trecut şi viitor / Dan Nicu. – Chişinău,
2013. – P. 152-155. (69 tit.). – [2013-703].

84. "Procese integraţioniste europene: aspecte politice, economice, juridice şi


lingvistice", conf. şt. studenţească (2012 ; Chişinău). Procese integraţioniste europene:
aspecte politice, economice, juridice şi lingvistice = European Intergrational Processes: Politi-
cal, Economic, Law and Linguistic Aspects : Materialele Conf. şt. studenţeşti consacrate
aniversării a 9-a de la fondarea IRIM, 21 mar. 2012 / col. red.: Valentin Beniuc (preşedinte)
[et al.]. – Chişinău, 2013. – 173 p. (Bibliogr. la sfârşitul art). – [2013-1835].

85. Rotaru, Veronica. Politica externă a Republicii Moldova în contextul dimensiunilor


morale: realităţi şi deziderate : Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politolo-
giei; instituţii şi procese politice : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe politice / Rotaru Veronica. –
Chişinău, 2013. – P. 25-27. (54 tit., inclusiv 12 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-161 Teze].

86. Stat social şi democraţie socială / Alexander Petring, Jochen Dahm, Tobias
Gombert [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 150-154. (138 tit. în lb. engl., germ.). – [2013-1355].

87. Tacu, Mariana. Strategii şi tehnici mediatice în procesul de stabilire a agendei po-
litice în Republica Moldova : 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării : Autoref. tz. de
doct. în politologie / Tacu Mariana. – Chişinău, 2013. – P. 29-31. (51 tit., inclusiv 13 tit. de
lucrări ale aut.). – [2013-15 Teze].

88. Цырдя, Богдан. Олигархическая Молдова / Богдан Цырдя, Виктор Чобану. –


Кишинев, 2013. – P. 833-836. (152 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-624].

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


89. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (11 ; 2013 ; Chişinău). Simpozio-
nul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 11-a (25-26 apr. 2013) : Vol. 1 / col. red.: Corneliu
Guţu (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Mija Simion [et al.]. – Chişinău, 2013. – 371 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2013-2012].

90. "Strategii şi politici de management în economia contemporană", conf. naţ.


(2013 ; Chişinău). Conferinţa naţională cu participare internaţională "Strategii şi politici de
management în economia contemporană", 29-30 mar. 2013 / coord.: Ţurcanu Gheorghe [et
al.]. – Chişinău, 2013. – 244 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-713].

330 Economie în general. Economie politică


91. Burlacu, Natalia. Managementul anticriză / Burlacu Natalia, Călugăreanu Irina. –
Chişinău, 2013. – P. 247-249. (83 tit.). – [2013-662].

92. Hămuraru, Maria. Teorie economică. Microeconomie / Maria Hămuraru, Victoria


Ţăruş, Valeriu Capsîzu. – Chişinău, 2013. – 239 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-
1935].

81
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

93. Teorie economică / Andrei Cojuhari, Tatiana Munteanu, Valentina Childescu [et
al.]. – Chişinău, 2013. – 96 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-787].

94. Trofimov, Victoria. Teorie economică. Microeconomie / Victoria Trofimov, Oxana


Liviţchi, Claudia Tcaciuc. – Chişinău, 2013. – P. 182-187. (68 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-
1601].

95. Балина, Ирина. Исследование экономических рисков в международной бан-


ковской деятельности : Спец.: 08.00.14 – мировая экон.; междунар. экон. отношения :
Авотреф. на соиск. ученой степ. д-ра экон. наук / Ирина Балина. – Кишинев, 2013. – p.
26-28. (57 tit., inclusiv 30 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-14 Teze].

96. Пармакли, Д. М. Основы макроэкономики / Д. М. Пармакли. – Тараклия,


2013. – 175 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-2226].

97. Устиян, И. Пушкин: политэкономия свободы : Т. 2, Ч. 1-я / И. Устиан. –


Кишинев, 2012. – P. 522-526. (111 tit.). – [2013-102].

98. Устиян, Иван. Эминеску: политэкономия свободы / И. Устиян. – Кишинев,


2013. – P. 210-213 (60 tit.). – [2013-1281 ; 2013-1471].

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


99. Botnarenco, Ion. Cadastrul bunurilor imobile în Republica Moldova / Ion
Botnarenco ; resp. ed.: D. Balteanschi ; consultant şt.: Serafim Andrieş ; referenţi şt.: Teodor
Moraru, Oleg Horjan ; red. resp.: Teodor Coşuleanu. – Chişinău, 2012. – P. 434-436. (52 tit.
în lb. rom., rusă). – [2013-194].

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


100. Amarfii-Railean, Nelli. Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii / Nelli
Amarfii-Railean. – Bălţi, 2013. – P. 159-165. (99 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-743].

101. Drumea, Iulia. Evaluarea mediului antreprenorial feminin în Republica Moldova =


Assessing the Environment for Women's Entrepreneurship in the Republic of Moldova / Iulia
Drumea. – Chişinău, 2013. – P. 47-48. (62 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-2631].

102. Popovici, Gheorghe. Afaceri inovaţionale: esenţa şi metodele de administrare /


Gheorghe Popovici, Anatolie Bucatînschi. – Chişinău, 2013. – P. 138-140. (59 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2013-2629].

103. Брюльман, Марио. Десять заповедей для предпринимателей : Как начать и


вести собственный бизнес : Будем учиться у успешных компаний / Марио Брюльман ;
пер.: Нина Теплицкая [и др.]. – Кишинёв, 2013. – P. 289-294. (90 tit. în lb. engl., germ.). –
[2013-2177].

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

104. Глоба, Галина Григорьевна. Управление проектами / Глоба Галина


Григорьевна. – Кишинёв, 2013. – P. 134-139. (70 tit. în lb. engl., rusă). – [2013-1126].

105. Сырбу, Ион. Администрирование предпринимательства в условиях рыноч-


ных отношений / Сырбу И. М. – Кишинев, 2013. – P. 321-326. (102 tit.). – [2013-717].
336 Finanţe
106. Basis of Capital Market's Functioning / Rodica Hîncu, Victoria Iordachi, Nina
Munteanu [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 335-339. (95 tit.). – [2013-712].

107. "Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării",


simp. şt.-practic intern. (2013 ; Chişinău). Băncile în economia concurenţei, incertitudinii,
inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr., 2013, Chişinău : Vol. 1 / coord. de ed.:
Oleg Stratulat. – Chişinău, 2013. – 272 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1362].

108. Gîrlea, Mihail. Monedă şi credit / Mihail Gîrlea. – Chişinău, 2013. – P. 157-161.
(65 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-757].

109. Армяник, Александр. Налоговое право : Цикл 1 / Александр Армяник


(коорд.), Алина Кодряну, Еуджен Попович. – Кишинёв, 2013. – 46p. (Bibliogr. la începutul
modulelor). – [2013-2011].

110. Ковердяга, В. В. Деньги. Кредит. Банки / Ковердяга В. В., Златова С. И. –


Комрат, 2013. – P. 310-312. (57 tit.). – [2013-1662].

111. Темрин, Сергей. Налоговое планирование в Молдове / Сергей Темрин. –


Кишинев, 2012. – P. 202-208. (185 tit.). – [2013-1002].

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
112. Managementul exportului produselor agroalimentare din Republica Moldova
/ Aurelia Litvin, Victoria N. Cotici, Victoria V. Cotici [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 141-143. (82
tit.). – [2013-2413].

113. "Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dez-


voltării economice durabile a Republicii Moldova", conf. şt. intern. jubiliară (8 ; 2013 ;
Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Jubiliară "Modalităţi de eficientizare a sistemu-
lui economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova", ed. a
8-a, 1-2 noiem. 2013, Chişinău / consiliul red.: Galina Ulian (red. principal) [et al.]. – Chişinău,
2013. – 454 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2097].

114. Necesitatea reformării politicilor de creştere economică în Republica Moldo-


va / Boris Chistrug, Rodica Crudu, Dorina Harcenco [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 258-271.
(149 tit.). – [2013-708].

83
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

115. "Probleme şi perspective ale dezvoltării economiei în secolul XXI", conf. in-
tern. şt.-practică (2012 ; Chişinău). Probleme şi perspective ale dezvoltării economiei în
secolul XXI = Проблемы и перспективы развития экономики в XXI веке : Conf. intern. şt.-
practică, 22-23 noiem. 2012 / науч. ред.: П. И. Катан. – Chişinău, 2013. – 265 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2013-1225].

116. "Turismul şi sustenabilitatea energetică: propulsori ai dezvoltării sustenabi-


le", conf. şt. (2012 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională "Turismul şi
sustenabilitatea energetică: propulsori ai dezvoltării sustenabile", 27-28 sept. 2012 / col. red.:
Al. Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău, 2012. – 216 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-
659].

117. Ulian, Galina. Preţuri şi tarife / Galina Ulian, Maria Cojocaru, Lucia Castraveţ. –
Chişinău, 2013. – 334 p. (Bibliogr. la sfârșitul cap.). – [2013-1176].

118. Бакал, Петру. География туризма / Петру Бакал. – Кишинёв, 2013. – P. 177-
178. (52 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2010].

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.7 Finanţe internaţionale
119. Dunin-Wasowicz, Maria. Lupta valutară în calitate de practică a destrămării zone-
lor euro: logica geo-economiei în locul teoriilor europene integraţioniste = Currency warfare
as practice of the Eurozone’s effilochement: the logic of geo-economy in lieu of the European
integration theories / Maria Dunin-Wasowicz // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P.
16-19. (142 tit. în lb. engl., pol.).

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


120. Cărbune, Natalia. Relaţii economice internaţionale / Natalia Cărbune, Alexandru
Gribincea. – Chişinău, 2013. – P. 315-318. (73 tit.). – [2013-866].

121. Daniliuc, Aliona. Politici paternaliste ale ţărilor emergente în relaţiile economice
internaţionale / Daniliuc Aliona. – Chişinău, 2013. – P. 177-183. (175 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2013-2217].

122. Gribincea, Alexandru. Economia mondială / Alexandru Gribincea. – Chişinău,


2013. – P. 271-275. (73 tit. în lb. rom., ucr., rusă). – [2013-869].

123. "Probleme economice ale dezvoltării europene", conf. şt. intern. (2012 ; Chi-
şinău). "Probleme economice ale dezvoltării europene" : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2012 /
col. red.: Al. Gribincea (red.-şef) [et al.]. – Chişinău, 2012. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2013-1223].

124. "Probleme economice ale dezvoltării europene", conf. şt. intern. (2013 ; Chi-
şinău). Probleme economice ale dezvoltării europene : Conf. şt. intern., [Ed. a 2-a], 27-28

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

mar. 2013 / col. red.: Al. Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău, 2013. – 170 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2013-1219].
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
125. Indexul alfabetic al autorilor articolelor publicate în revista "Intellectus", Nr
1-4, 2012 // Intellectus. – 2013. – Nr 1. – P. 110-117.
Sistematizat, include 99 tit. în lb. rom. rusă.

126. Lucrări semnate de Andrei Smochină // Andrei Smochină: In honorem : Studii


de drept naţ. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept ; coord. : Silvia
Goriuc, Mihai Taşcă. – Chişinău, 2013. – P. 362-383. – [2013-1169].
Include 262 tit. (monogr., contribuţii, art. în culeg., anuare) ale juristului A. Smochină,
publ. în 1981-2011, în lb. rom., rusă, publ. în a. a. – Lit. despre dânsul, 45 tit.
___________________

127. Arseni, Alexandru. Suveranitatea naţională de la construcţie teoretică la realizare


practică / Alexandru Arseni. – Chişinău, 2013. – P. 180-187. (75 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-2090].

128. Baciu, Gheorghe. Curs de medicină legală / Gheorghe Baciu ; red.-consultant: Iu-
rie Sedleţchi. – Chişinău, 2013. – P. 294-297. (51 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-896].

129. Baciu, Gheorghe. Evoluţia medicinii legale pe plaiul Basarabean / Gheorghe Ba-
ciu. – Chişinău, 2013. – 307 p. (Bibliogr. în text). – [2013-1021].

130. Balmuş, Victor. Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Re-


publica Moldova : 12.00.02 – drept public (drept administrativ); organizarea şi funcţionarea
instituțiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. habilitat în drept / Balmuş Victor. – Chişinău,
2013. – P. 34-45. (237 tit., inclusiv 36 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., fr., rusă). – [2013-89
Teze].

131. Baltag, Dumitru. Teoria generală a dreptului / Dumitru Baltag. – Chişinău, 2013. –
P. 523-53. (275 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1028].

132. Bejan, Octavian. Caracterizare criminologică a unor tipuri de criminalitate / Octa-


vian Bejan, Valeriu Bujor. – Chişinău, 2013. – 71 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-
1980].

133. Bontea, Oleg. Dreptul organizaţiilor internaţionale / Oleg Bontea. – Chişinău,


2013. – P. 171-176. (93 tit.). – [2013-649].

134. Bordian, Mariana. Dreptul civil / Mariana Bordian. – Chişinău, 2013. – 166 p.
(Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [2013-1992].

135. Botomei, Vasile. Răspunderea administrativă: aspecte practico-ştiinţifice în plan


comparat, Republica Moldova şi România : Specialitatea : 12.00.02 – Drept public (drept
administrativ); Organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. în

85
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

drept / Botomei Vasile. – Chişinău, 2013. – P. 24-28. (71 tit., inclusiv 30 de lucrări ale aut.). –
[2013-42 Teze].

136. Brumă, Sorin. Evoluţia reglementărilor în materia răspunderii juridice civile delic-
tuale / Brumă Sorin. – Chişinău, 2013. – P. 208-220. (203 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-
2560].

137. Burian, Cristina. Drept diplomatic şi consular / Cristina Burian. – Chişinău, 2013.
– P. 202-215. (175 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-2158].

138. Buza, Nicolae.Tratamente inumane: Aspecte teoretice şi practice / Nicolae Buza.


– Chişinău, 2013. – P. 249-270. (193 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1170].

139. Ceban, Cristina. Dreptul Uniunii Europene / Ceban Cristina. – Chişinău, 2013. –
P. 237-243. (89 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-439].

140. Cimil, Dorin. Calificarea raporturilor contractuale / Dorin Cimil. – Chişinău, 2013. –
P. 216-222. (109 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-500].

141. "5 ani de la crearea Mecanismului Naţ. de Prevenire a Torturii în Rep. Moldo-
va", conf. intern. şt.-practică (2013 ; Chişinău). Materialele conferinţei internaţionale ştiinţi-
fico-practice "5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica
Moldova". – Chişinău, 2013. – 148 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1995].

142. Ciugureanu-Mihailuță, Carolina. Drept internaţional public / Ciugureanu-


Mihailuță Carolina. – Chişinău, 2013. – P. 326-333. (136 tit. în lb. rom., rusă) şi la începutul
cap. – [2013-2429].

143. Cobănenau, Sergiu. Drept administrativ / Sergiu Cobăneanu, Elena Bobeica, Vio-
rel Rusu. – Chişinău, 2012. – P. 310-316. (96 tit.). – [2013-48].

144. Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova /
Daniela Sîmboteanu, Diana Cheianu, Oxana Şevcenco [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 63-64.
(60 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-918].

145. "Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale şi căi de soluţiona-


re", conf. intern. (2013 ; Chişinău). Materialele lucrării Conferinţei Internaţionale la Crimino-
logie cu tema: "Criminalitatea în Republica Moldova: probleme actuale şi căi de soluţionare" /
red.-şef: Oxana Rotari. – Chişinău, 2013. – 340 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1510].

146. Cucerescu, Vasile. Drept instituţional european / Vasile Cucerescu. – Chişinău,


2013. – P. 163-168. (91 tit.) la sfârşitul cap. – [2013-1830].

147. Demerji, Ilie. Drept comunitar al afacerilor / Ilie Demerji, Maria Demerji. – Chişi-
nău, 2013. – P. 211-217. (149 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2013-2412].

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

148. Diaconu, Mihail. Mecanismul asigurării legalităţii actelor administrative în Repu-


blica Moldova / Mihail Diaconu ; sub red. şt.: Gheorghe Costachi. – Chişinău, 2013. – P. 517-
549. (323 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1776].

149. Dreptul afacerilor / Alexandru Cuzneţov, Vlad Vlaicu, Iurie Mihalache [et al.] ;
consultant şt.: Nicolae Roşca. – Chişinău, 2013. – P. 391-399. (148 tit. în lb. rom., rusă). –
[2013-1174].

150. Dreptul muncii : întrebări şi răspunsuri / Sosna B., Capşa T., Sosna A. [et al.] ;
red.-şef.: Caisîn S. – Chişinău, 2013. – P. 371-393. (533 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-863].

151. Faigher, Anatolie. Riscul întemeiat / Faigher Anatolie. – Balţi, 2012. – P. 184-198.
(167 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2013-1654].

152. Kuciuk, Valeriu. Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare a Republicii


Moldova : Specialitatea: 12.00.02 – drept public (financiar); organizarea şi funcţionarea insti-
tuţiilor de drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Kuciuk Valeriu. – Chişinău, 2013. – P. 23-27.
(82 tit., inclusiv 31 tit. de lucrări ale aut. în lb. ron., engl., rusă). – [2013-175 Teze].

153. Lecturi AGEPI : (ed a 14-a ; ed. a 15-a) / consiliul ed.: Lilia Bolocan (preşedinte)
[et al.]. – Chişinău, 2013. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2013-464 ; 2013-2551].

154. Midrigan, Vitalie-Silviu. Riscul profesional al lucrătorilor medicali ca varietate a


riscului întemeiat / Midrigan Vitalie-Silviu. – Chişinău, 2013. – P. 215-233. (201 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2013-838].

155. Mocanu, Victor. Ghidul alesului local / Victor Mocanu. – Chişinău, 2012. – P. 78-
80. (53 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-376].

156. Muruianu, Ion. Interesul doctrinar faţă de răspunderea constituţională în literatura


de specialitate rusă / Ion Muruianu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 11. – P. 17-18. (71 tit. în lb.
rusă).

157. Prisac, Alexandru. Drept procesual civil. Partea generală / Alexandru Prisac ; red.
şt.: Victor Bolcinschi. – Chişinău, 2013. – P. 355-372. (309 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2013-
1704].

158. Proceduri judiciare civile / colectiv de aut.: Elena Belei, Alexandru Munteanu,
Rodica Ciobanu [et al.] ; red. resp.: Elena Belei. – Chişinău, 2013. – 142 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul curriculumurilor). – [2013-1561].

159. Sadovei, Nicolae. Condiţia depunerii jurământului în raporturile juridice de muncă


atipice : Specialitatea 12.00.03 – drept privat (dreptul muncii) (553.05 – dreptul muncii şi
protecţiei sociale) : Autoref. tz. de doct. habilitat în drept / Sadovei Nicolae. – Chişinău, 2013.
– P. 39-42. (56 tit., inclusiv 28 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-173 Te-
ze].

87
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

160. Sârcu-Scobioală, Diana. Actul jurisdicţional internaţional / Diana Sârcu-


Scobioală. – Chişinău, 2013. – P. 277-307. (388 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine). –
[2013-1997].

161. Sîrbu, Nina. Răspunderea penală pentru pseudoactivitatea de întreprinzător / Ni-


na Sîrbu. – Chişinău, 2013. – P. 233-254. (227 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2013-1373].

162. Smochină, Andrei. Istoria universală a statului şi dreptului / Andrei Smochină ;


ref. şt.: Elena Aramă. – Chişinău, 2013. – P. 537-541. (111 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-
2193].

163. Sobieţki, Rostislav. Contrabanda: aspecte juridico-penale / Sobieţki Rostislav. –


Chişinău, 2013. – P. 223-242. (213 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-2544].

164. Spînu, Igor. Contravenţia şi contravenţionalitatea. Căi de combatere : Specialita-


tea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); Organizarea şi funcţionalizarea instituţiilor de
drept : Autoref. tz. de doct. în drept / Spînu Igor. – Chişinău, 2013. – P. 25-27. (65 tit., inclusiv
9 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., rusă). – [2013-217 Teze].

165. Studii juridice în onoarea prof. univ. dr. Gheorghe Chibac / resp. ed.: Sergiu
Băieşu. – Chişinău, 2013. – 466 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-529].

166. Macovei, Tatiana. Dreptul muncii / Tatiana Macovei, Victoria Pleşca ; red. şt.: Ni-
colae Sadovei. – Chişinău, 2013. – 205 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-2329].

167. Tarlev, Veronica. Reglementări internaţionale privind drepturile femeii în dreptul


internaţional public : Monografie / Veronica Tarlev, Natalia Chirtoacă. – Chişinău, 2013. – P.
207-228. (309 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-967].

168. "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării op-


ţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători", conf. şt. intern. (7 ; 2013 ; Chişinău).
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunii europene: vizi-
uni ale tinerilor cercetători = Contemporary Trends of the Development of Science in the
Context of the Recovery of the European Option: Vision of Young Researchers =
Современные тенденции развития науки в контексте реализации европейской модели:
видения молодых ученых : Materialele conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 7-
a, 30 mai 2013, Chişinău : Vol. 1 / red.-şef: Alexandru Buruian. – Chişinău, 2013. – 326 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2220].

169. Ţarălungă, Victoria. Drept internaţional public / Victoria Ţarălungă. – Bălţi, 2012.
– 54 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-1655].

170. Vieriu, Eufemia. Dreptul muncii / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu. – Chişinău,
2013. – P. 939-963. (178 tit.). – [2013-813].

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

171. Vieriu, Eufemia. Dreptul securităţii şi protecţiei sociale / Eufemia Vieriu, Dumitru
Vieriu. – Chişinău, 2013. – P. 325-327. (82 tit.). – [2013-814].

172. Ариков, Георгий. Нарушение неприкосновенности частной жизни в уголов-


ном законодательстве Республики Молдова / Георгий Ариков. – Кишинев, 2013. – P.
347-367. (196 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1565].

173. Загуменник, В. I. Адмiнiстративне право України / В. I. Загуменник, В. В. Про-


ценко ; під загальною ред. Крупчана О. Д. – Бендери, 2013. – P. 391-403. (133 tit.). –
[2013-2463].

174. Мишин, Сергей. Конституционная характеристика парламентаризма в Рес-


публике Молдова: сравнительно-правовой анализ / Сергей Мишин ; науч. ред.: Георге
Костаки. – Кишинэу, 2013. – P. 236-252. (257 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-2212].

175. "Правовые и социально-экономические направления реформирования


современного общества", междунар. науч.-практ. конф. (2012 ; Тирасполь). Право-
вые и социально-экономические направления реформирования современного общест-
ва : Материалы междунар. науч.-практ. конф., 24-25 мая 2012 г. / отв. ред.: Згурян М. А.
– Тирасполь, 2012. – 663 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-496].

176. Роман, Александр Тимофеевич. История права Молдовы / Александр Ти-


мофеевич Роман. – Кишинэу, 2012. – P. 35-41. (125 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-605].

177. Юридическая защита прав человека / Борис Сосна, Андрей Боршевский,


Александр Сосна [и др.] ; гл. ред.: Симион Кайсын. – Кишинэу, 2013. – P. 74-86. (280 tit.
în lb. rom., rusă). – [2013-571].

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
178. Administraţia publică locală / Sergiu Cobăneanu, Victor Mocanu, Elena Bobeica
[et al.]. – Chişinău, 2013. – 60 p. (Bibliogr. la începutul temelor). – [2013-2328].

179. "Dimensiuni reformatoare ale administraţiei publice centrale de specialitate


din Republica Moldova", conf. şt. (2013 ; Chişinău). Dimensiuni reformatoare ale adminis-
traţiei publice centrale de specialitate din Republica Moldova : Materiale Conf. şt. a cadrelor
didactice de la Catedra Ştiinţe Administrative din 15 mai 2013 / col. red.: Aurel Sîmboteanu
[et al.]. – Chişinău, 2013. – 195 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1177].

180. Garştea, Vladimir. Politici şi strategii privind managementul funcţiei publice şi al


funcţionarului public : Specialitatea : 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile adminis-
traţiei publice; servicii publice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Garştea Vladimir. –
Chişinău, 2013. – P. 22-23. (64 tit., inclusiv 7 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-17 Teze].

89
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

181. Instrumente pentru dezvoltarea locală şi regională. – Chişinău, 2013. – 96 p.


(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-640].

182. "Teoria şi practica administrării publice", conf. şt.-practică (2013 ; Chişinău).


Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conf. şt.-practice cu participare intern.,
20 mai 2013, Chişinău / com. org.: Vasile Marina [et al.]. – Chişinău, 2013. – 535 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2013-2297].

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


183. Tradiţii militare / Simion Carp, Ghenadie Chiriţa, Terentie Carp [et al.] ; trad.: Vic-
toria Jitari [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 502-507. (210 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-1195].

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
184. Onofrei, Aliona. Asistenţa socială ca sistem de acţiune socială / Aliona Onofrei. –
Chişinău, 2013. – 301 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-772].

185. "Relaţia sărăcie – persoane în dificultate: aspecte psiho-sociale", conf. şt.


(2013 ; Chişinău). Relaţia sărăcie – persoane în dificultate: aspecte psiho-sociale : Conf. şt.
cu participare intern., 13-14 febr., 2013 / com. şt.: Racu Igor [et al.]. – Chişinău, 2013. – 179
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-948].

186. Şonţu, Natalia. Problema globală a sărăciei / Natalia Şonţu, Victoria Trofimov. –
Chişinău, 2013. – P. 168-194. (402 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1910].

187. Наркомания и социальная работа в наркологии : Ч. 2-я / В. С. Стратан, Е.


В. Лапошина, М. А. Яниогло [и др.] ; под. ред.: В. С. Стратан. – Комрат, 2012. – P. 148-
158. (190 tit. în lb. engl., rusă). – [2013-69].

368 Asigurări
188. Ţugulschi, Anatol. Bazele asigurărilor / Anatol Ţugulschi, Liviu Luca. – Chişinău,
2013. – P. 205-208. (52 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2014].

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


189. Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale :
Bibliogr. sel. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Maria Fotescu [et al.] ;
ed. îngrijită de: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : S. n., 2012. – 365 p. ;
26 cm. – (Bibliographia universitas).
20 ex.
ISBN 978-9975-50-085-2.
[2013-739].
Include 2339 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., seriale în lb. rom.,
rusă, alte lb. străine, publ. în a. a. 1958-2011. – An.: Ind. de nume, tit.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

190. Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr.


sel. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Ana Nagherneac [et al.] ; red.
resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu
Russo", 2012. – 114 p. ; 26 cm. – (Bibliographia Universitas).
[20] ex.
ISBN 978-9975-50-095-1.
[2013-742].
Include 611 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., seriale în lb. rom., ru-
să, alte lb. străine, publ. în a. 2011. – An.: Ind. de nume, tit.

191. Gheorghe Popa: [lingvist] : Biobibliografie / Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Bibl.
Şt. ; alcăt.: Ana Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconiţă ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Ed.
a 2-a, rev. şi compl. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2012. – 219 p. : fig., fot. ;
25 cm. – (Colecţia Personalităţi universitare bălţene).
Texte : lb. rom., fr., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-091-3.
[2013-735].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., materiale didactice, art. în ed.
periodice) ale lingvistului Gh. Popa, 318 tit., publ. în a. a. 1974-2012. – An.: Ind. de nume, tit.

192. Lista lucrărilor publicate // Catedra Econ., Management şi Psihopedagogie în


Medicină / Constantin Eţco. – Chişinău, 2013. – P. 217-323. – [2013-1049].
Include 847 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., seriale în lb. rom.,
engl., fr., rusă, publ. în a. a. 1998-2012.

193. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie.


Contribuţii la dezvoltarea gândirii psihopedagogice : [ind. bibliogr.] / Vitalie Pastuh-
Cuboltean ; coord.: Virgil Mândâcanu, Valeriu Volcov ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă",
Muzeul Ped. Rep. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 28 p. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4494-7-2.
[2013-1928].
Include 233 tit. monogr., studii, materiale didactice, art. în culegeri, seriale, publ. în a.
a. 1985-2011.

194. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medici-


nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" : Indice bibliogr. (1945-2015) : [în 3 vol.] / Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Bibl. Şt. Medicală ;
alcăt.: Tatiana Kalguşkina [et al.] ; consultant şt.: Ion Marin ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva. –
Chişinău : Medicina, 2013 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei) – . – 25 cm. – ISBN
978-9975-4333-5-8.
Vol. 1 (1945-1970), Partea a 2-a : (1962-1970). – 2013. – 518 p. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-113-98-4 (în cop. tare). – [2013-1845].

91
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

Cronologic. – Include 4263 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., ed. periodice
în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1962-1970. – Lista surselor utilizate, 110 tit. – An.: Ind. de
nume, subiecte.

195. Scurtu, Elena.


Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor universitari bălţeni… / Elena Scur-
tu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac ; ed. îngrijită: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina
Mihaluţa ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu
Russo", 2011 – . – 25 cm. – (Bibliographia Universitas).
…(2005-2010). – 2011. – 368 p. – [3] ex. – ISBN 978-9975-50-065-4. – [2013-736].
Include 2549 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., seriale în lb. rom.,
rusă, alte lb. străine, publ. în a. a. 2005-2010. – An.: Ind. de nume, tit.

196. Tutun, Irina.


50 de ani de învăţământ biblioteconomic în Republica Moldova : Studiu bibliogr. / Irina
Tutun, Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Natalia Goian ; red. şt.: Nelly Ţurcan ; Bibl. Municipală
"B. P. Hasdeu", Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Inform., Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe
ale Comunicării, USM. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Elena-V.I."). – 230 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4432-1-0 (în cop. tare).
[2013-565].
Studii introd. – Publicaţiile (monogr., materiale didactice, art. în culeg., seriale) corpului
didactic al Catedrei Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, 1407 tit. în lb. rom., rusă,
publ. în a. a. 1960-2010. – An.: Ind. de nume, tit., subiecte, topografic
___________________

197. Afanas, Aliona. Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare a elevilor în


limba străină / Aliona Afanas ; coord. şt.: Nicolae Silistraru. – Chişinău, 2013. – P. 141-151.
(244 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –. [2013-2475].

198. "Aspecte psihosociale ale tinerilor delincvenţi", conf. şt. naţ. (2012 ; Chişi-
nău). Aspecte psihosociale ale tinerilor delincvenţi : (materialele conf. şt. naţ.) / col. red.:
Vîrlan Maria (coord.) [et al.] ; com. şt.: I. Racu [et al.]. – Chişinău, 2012. – 366 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2013-536].

199. "Aspecte psihosociopedagogice ale procesului educaţional: tradiţii, valori,


perspective", conf. şt.-ptactică intern. (2011 ; Chişinău). Aspecte psihosociopedagogice
ale procesului educaţional: tradiţii, valori, perspective : Materialele Conf. şt.-practice intern.
consacrată jubileului de 50 de ani de la fondarea Fac. de Ped., Psihologie şi Asistenţă socia-
lă, 27 mai 2011, Bălţi / com. org.: Galina Petcu [et al.]. – Bălţi, 2011. – 215 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2013-1653].

200. Baciu, Sergiu. Teoria şi metodologia managementului calităţii în învăţământul su-


perior : Specialitatea 13.00.01 – Ped. generală : Autoref. tz. de doct. habilitat în ped. / Baciu
Sergiu. – Chişinău, 2013. – P. 40-43. (73 tit., inclusiv 48 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2013-86 Teze].

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

201. Bîrnaz, Nina. Didactica biologiei / Nina Bîrnaz. – Chişinău, 2013. – 262 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-2648].

202. Boldirescu, Serghei. Religie / Prot. Serghei Boldirescu, Svetlana Boldirescu ;


resp. de ed.: Angela Levinţa. – Chişinău, 2013. – P. 187-188. (62 tit. în lb. rom., rusă). –
[2013-2309].

203. Braghiş, Maria. Parteneriatul şcoală-familie-comunitate în treapta învăţământului


primar / Braghiş Maria ; coord. şt.: Larisa Cuzneţov. – Chişinău, 2013. – P. 165, 181-186.
(121 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1554].

204. Capcelea, Valeriu. Scrierea Tezelor de Master / Valeriu Capcelea, Igor Cojocaru.
– Bălţi, 2012. – P. 58-61. (69 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-734].

205. Cauia, Alexandru. Ghid metodic privind elaborarea tezelor la ciclul 2 "masterat" /
Alexandru Cauia, Melnic Violeta, Gamurari Vitalie. – Chişinău, 2013. – P. 28-30. (55 tit. în lb.
rom., engl., fr., rusă). – [2013-966].

206. Cojocaru, Vasile Gh. Instruire interactivă prin e-Learning / Cojocaru Vasile Gh.,
Cojocaru Valentina. – Chişinău, 2013. – P. 187-191. (96 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2013-
1035].

207. Cojocaru, Victoria. Stilurile manageriale în instituţia preşcolară / Victoria Cojoca-


ru, Lilia Cebanu ; red. şt.: Cojocaru Vasile. – Chişinău, 2013. – P. 229-237. (181 tit. în lb.
rom., rusă). – [2013-616].

208. Costa, Nilza. Formarea iniţială a cadrelor didactice în universităţile din Republica
Moldova / Nilza Costa, Roza Dumbraveanu, Valeriu Cabac. – Chişinău, 2012. – 124 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-2649].

209. Crişciuc, Viorica. Specificul strategiilor de predare a cunoştinţelor muzicale (în


cadrul disciplinei Educaţia muzicală) : 13.00.02 – Teoria li metodologia instruirii (muzica) :
Autoref. tz. de doct. în ped. / Crişciuc Viorica. – Bălţi, 2013. – P. 24-26. (51 tit., inclusiv 10 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-121 Teze].

210. Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii 2012-2013 / aut. de


proiect : V. Guzgan ; coord.: C. Solomon. – Chişinău, 2013. – 607 p. (Bibliogr. la sfârşitul
lucrărilor). – [2013-2511].

211. Cuzneţov, Larisa. Filosofia practică a familiei / Larisa Cuzneţov. – Chişinău,


2013. – P. 313-328. (262 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1893].

212. Dandara, Otilia. Ghidarea şi proiectarea carierei în contextul educaţiei permanen-


te / Otilia Dandara. – Chişinău, 2012. – P. 212-228. (298 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2013-1166].

93
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

213. Didactica universitară / Vladimir Guţu, Maia Şevciuc, Viorica Goraş-Postică [et
al.] ; coord.: Maia Şevciuc. – Chişinău, 2013. – P. 232-239. (178 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-2323].

214. "Diminuarea violenţei în sistemul educaţional: probleme şi perspective de


soluţionare", conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău). Diminuarea violenţei în sistemul educaţio-
nal: probleme şi perspective de soluţionare : Materialele Conf. şt. intern. / col. red.: Igor Racu
[et al.]. – Chişinău, 2012. – 416 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2406].

215. Drămnescu, Aurel-Marin. Modelul pedagogic al instruirii sociale în baza teoriilor


lui Albert Bandura : Specialitatea: 13.00.01 – Peg. generală : Autoref. tz. de doct. în ped. /
Drămnescu Aurel-Marin. – Chişinău, 2013. – P. 24-26. (64 tit., inclusiv 3 tit. de lucrări ale aut.
în lb. rom., engl.). – [2013-155 Teze].

216. Duca, Valeria. Repere lingvodidactice ale dezvoltării vorbirii dialogate la studenţi
în procesul de predare-învăţare a limbii franceze : Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodo-
logia instruirii (lb. fr.) : Autoref. tz. de doct. în ped. / Duca Valeria. – Chişinău, 2013. – P. 25-
26. (50 tit., inclusiv 5 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., fr., rusă). – [2013-130 Teze].

217. "Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă",


conf. şt. intern. (2013 ; Chişinău). Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivi-
tate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013, Chişinău / coord. şt.: Lilia
Pogolşa, Nicolae Bucun ; col. red.: Aglaida Bolboceanu [et al.]. – Chişinău, 2013. – 833 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2032].

218. Eţco, Constantin. Imaginea personalităţii profesorului instituţiei de învăţământ


superior medical / Eţco Constantin, Fornea Iuliana, Racu Jana ; red. şt.: Pleşca Maria. –
Chişinău, 2013. – P. 184-206. (255 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă). – [2013-252].

219. "Formarea competenţei de învăţare la elevi", conf. şt.-practică (2013 ; Chişi-


nău). Formarea competenţei de învăţare la elevi : Materiale Conf. şt.-practice, 18-19 mai
2013, Chişinău / com. de org.: Şofron Larisa [et al.]. – Chişinău, 2013. – 290 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2013-851].

220. Goraş-Postică, Viorica. Teoria şi metodologia managementului proiectelor edu-


caţionale de intervenţie / Viorica Goraş-Postică ; red. şt.: Vladimir Guţu. – Chişinău, 2013. –
P. 168-185. (298 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2013-867].

221. Goraş-Postică, Viorica. Teoria şi metodologia managementului proiectelor edu-


caţionale de intervenţie : Autoref. tz. de doct. habilitat în ped. / Goraş-Postică Viorica. – Chişi-
nău, 2013. – P. 38-42. (79 tit., inclusiv 20 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., rusă). – [2013-223
Teze].

222. Guţu, Vladimir. Pedagogie / Vladimir Guţu. – Chişinău, 2013. – P. 497-507. (258
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2331].

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

223. Hariton, Andrei. Didactica Matematicii / Andrei Hariton. – Chişinău, 2012. – 137
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-848].

224. Ilaşcu, Yurie. Note de curs la Tehnologii educaţionale / Yurie Ilaşcu. – Chişinău,
2012. – P. 124-139. (187 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-61].

225. Ilaşcu, Yurie. Sinteze la Didactica Disciplinelor Pedagogice / Yurie Ilaşcu. – Chi-
şinău, 2013. – P. 106-108. (55 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1116].

226. Jianu, Eugenia. Calitatea comunicării pedagogice din perspectiva valorificării me-
todelor interactive în învăţământul preuniversitar : Specialitatea : 13.00.01 – Ped. generală :
Autoref. tz. de doct. în ped. / Jianu Eugenia. – Chişinău, 2013. – P. 25-26. (55 tit., inclusiv 7 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.). – [2013-103 Teze].

227. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" la ceas aniversar – 85 de ani de


ascensiune şi perseverenţă / col. red.: Ana Gheorghiţa (coord. principal) [et al.]. – Chişinău,
2013. – 251 p. (Bibliogr. în text). – [2013-2638].

228. Lupu, Ilie. Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obi-


ecte la viitorii profesori de informatică / Ilie Lupu, Valeriu Cabac, Silviu Gîncu. – Chişinău,
2013. – P. 138-149. (176 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1906].

229. Management educaţional / grupul de aut.: Vladimir Guţu, Cojocaru Vasile, Cojo-
caru Tudor [et al.] ; coord. şt.: Vladimir Guţu. – Chişinău, 2013. – 532 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [2013-1567].

230. Marin, Mariana. Didactica lecturii : Interacţiunea elev – operă literară din perspec-
tiva atitudinilor şi valorilor literar-artistice / Mariana Marin ; ref. şt.: Constantin Şchiopu [et al.] .
– Chişinău, 2013. – P. 124-133. (173 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2612].

231. Metodologia rezolvării problemelor tipice la matematică în ciclul primar / Lau-


renţiu Calmuţchi, Andrei Hariton, Ion Cojocaru [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 175-183. (205
tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul paragrafelor. – [2013-2141].

232. Particularităţile adaptării elevilor claselor primare la condiţii noi educaţionale


/ Ştefaneţ Diana, Colomeiţeva Iulia, Căruceru Inna [et al.] ; coord.: Tatiana Nagnibeda-
Tverdohleb [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 259-260 (47 tit.) şi la sfârşitul cap. – [2013-1793].

233. Perjan, Carolina. Orientarea şcolară şi profesională / Carolina Perjan, Angela


Verdeş. – Chişinău, 2013. – P. 97-105. (96 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1802].

234. Petrovschi, Nina. Valorizarea tehnologică a principiului integralităţii în învăţarea


pragmatică a istoriei în liceu : Specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (istoria)
: Autoref. tz. de doct. habilitat în pedagogie / Petrovschi Nina. – Chişinău, 2013. – P. 41-43.
(72 tit., inclusiv 16 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-11 Teze].

95
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

235. Pogolşa, Lilia. Teoria şi praxiologia managementului curriculumului şcolar : Spe-


cialitatea 13.00.01 – Ped. generală : Autoref. tz. de doct. habilitat în ped. / Pogolşa Lilia. –
Chişinău, 2013. – P. 40-43. (64 tit.). – [2013-101 Teze].

236. Pogolşa, Lilia. Teoria şi praxiologia managementului curriculumului / Pogolşa Lilia


; coord. şt.: Vladimir Guţu. – Chişinău, 2013. – P. 359-368. (299 tit. în lb. rom., engl., fr., ru-
să). – [2013-1235].

237. Popa, Iulius. Facultatea de Ştiinţe Reale : (Universitatea de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi) / Iulius Popa. – Chişinău, 2013. – 240 p. (Bibliogr. în text). – [2013-2192].

238. "Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale", conf. şt.-didactică naţ. (2013
; Chişinău). Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale : Conf. şt.-didactică naţ. cu partici-
pare intern. consacrată aniversării a 80-a de la naşterea profesorului universitar Andrei Hari-
ton, 4-6 oct. 2013, Chişinău / com. şt.: Laurenţiu Calmuţchi [et al.]. – Chişinău, 2013. – 310 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1909].

239. "Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului", conf.


(2012 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului : Conf.
de totalizare a muncii şt. şi şt.-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2012 : Vol.
1-3 / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău, 2013. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – [2013-1913 ; 2013-1914 ; 2013-1915].

240. Racu, Aurelia. Parteneriate pentru dezvoltarea educaţiei incluzive / Aurelia Racu,
Anatol Danii, Tatiana Tintiuc ; red. şef : Simion Caisîn ; coord. şt.: Aurelia Racu. – Chişinău,
2012. – P. 171-174. (64 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-1712].

241. Racu, Aurelia. Dicţionar enciclopedic de psihopedagogie specială / Aurelia Racu,


Sergiu Racu. – Chişinău, 2013. – P. 270-274. (86 tit.). – [2013-691].

242. Radu-Şchiopu, Ala. Dezvoltarea competenţelor lectorale ale elevilor la orele de


limba şi literatura română : Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii : (Lb. şi lit.
rom.) / Radu-Şchiopu Ala. – Chişinău, 2013. – P. 25-26. (54 tit., inclusiv 10 tit. de lucrări ale
aut. în lb. rom., rusă). – [2013-195 Teze].

243. Repida, Tatiana. Educaţia nonformală: abordare teoretică şi metodologică / Tatia-


na Repida. – Chişinău, 2013. – P. 161-164. (64 tit.) şi la sfârşitul subiectelor. – [2013-1178].

244. "Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice", conf. şt.-


practică (2012 ; Bălţi). Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice :
Materialele conf. şt.-practice organizată în cadrul proiectului instituţional "Cercetarea fenome-
nului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală", 01 noiem. 2012 / com. org.: Larisa Zorilo
[et al.]. – Bălţi, 2012. – 122 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1657].

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

245. Rusu, Elena. Formarea inteligenţei emoţionale a studenţilor pedagogi : Specialita-


tea 13.00.01 – Peg. gen. / Rusu Elena. – Chişinău, 2013. – P. 26-27. (52 tit., inclusiv 5 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., rusă). – [2013-211 Teze].

246. Samanati, Ludmila. Potenţialul formativ al partemeriatului grădiniţă-şcoală în


educaţia literar-artistică : Speicalitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţia
literar-artistică) : Autoref. tz. de doct. în ped. / Samanati Ludmila. – Chişinău, 2013. – P. 27-
29. (54 tit., inclusiv 14 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., rusă). – [2013-191 Teze].

247. Silistraru, Nicolae. Pedagogia învăţămîntului superior / Nicolae Silistraru, Silvia


Golubiţchi. – Chişinău, 2013. – 206 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-2006].

248. Sorici, Oxana. Fundamente pedagogice ale formării competenţelor parentale în


contextul educaţiei axiologice : Specialitatea 13.00.01 – Ped. generală : Autoref. al tz. de
doct. în ped. / Sorici Oxana. – Chişinău, 2013. – P. 25-27. (59 tit.). – [2013-145 Teze].

249. Studii de pace şi soluţionarea conflictelor în curriculum-ul universitar /


coord.: Valentina Teosa, Bernardo Venturi. – Chişinău, 2013. – 309 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2013-773].

250. "Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie: 1700 de ani de la proclama-


rea Edictului de la Milan – model de toleranţă şi de conlucrare între Stat şi Biserică",
seminar metodologic rep. (2 ; 2013 ; Chişinău). Şcoala şi Biserica – parteneriat pentru
educaţie: 1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Milan – model de toleranţă şi de
conlucrare între Stat şi Biserică : Seminar metodologic republican, Ed. a 2-a, 27-28.06.2013 /
coord. şt.: Octavian Moşin. – Chişinău, 2013. – 103 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-
1464].

251. Şuleanschi, Sofia. Set de materiale la disciplina "Bazele Antreprenoriatului": Su-


gestii pentru proiectarea lecţiilor / Sofia Şuleanschi (coord.), Valentina Olaru, Daniela Pădure.
– Chişinău, 2013. – 250 p. (Bibliogr. la sfârşitul modulelor). – [2013-2637].

252. Tarlapan-Martîniuc, Livia. Corelarea activităţilor de învăţare pentru dezvoltarea


limbajului şi a imaginaţiei creatoare / Livia Tarlapan-Martîniuc ; conducător şt.: Vlad Pâslaru.
– Chişinău, 2013. – P. 81-89. (206 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1117].

253. Tarlapan-Martîniuc, Livia. Tehnologia dezvoltării limbajului şi a imaginaţiei crea-


toare la elevii claselor primare / Livia Tarlapan-Martîniuc ; conducător şt.: Vlad Pâslaru. –
Chişinău, 2013. – P. 81-90. (206 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1115].

254. Timuş, Angela. Aspecte ale integrării educaţionale şi sociale a elevilor cu


degicienţe de auz : Specialitatea 13.00.03 – Ped. specială : Autoref. tz. de doct. în ped. spe-
cială / Timuş Angela. – Chişinău, 2013. – P. 25-30. (80 tit., inclusiv 12 tit. de lucrări ale aut. în
lb. rom., engl., fr., germ., rusă). – [2013-148 Teze].

97
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

255. Timuş, Maria. Comunicarea profesională a specialistului de cultură fizică şi sport /


Maria Timuş. – Chişinău, 2013. – P. 263-273. (317 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-505].

256. Trinca, Lilia. Teoria limbii în învăţămîntul preuniversitar / Lilia Trinca. – Bălţi :,
2013. – 87 p. (Bibliogr. la începutul temelor). – [2013-2317].

257. Ţvircun, Victor. Valorificarea criteriului istoricităţii în pedagogie : Specialitatea


13.00.01 – Ped. generală : Autoref. tz. de doct. habilitat în ped. / Ţvircun Victor. – Chişinău,
2013. – P. 39-40. (68 tit., inclusiv 13 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., rusă). – [2013-95 Teze].

258. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova: 20 de ani de ascensiune /


red.-coord.: Tudor Maleca. – Chişinău, 2013. – 127 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor).
– [2013-1605].

259. Vrânceanu, Maria. Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi în


instituţia preşcolară / Maria Vrânceanu, Viorica Pelivan ; coord.: Alexandra Grajdian. –
Chişinău, 2013. – P. 296-300. (108 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1254].

260. Давер, Маргарита Валентиновна. Мотивационно-стратегические основы


личностно ориентированного обучения языкам / Маргарита Валентиновна Давер ;
coord. şt.: Elena Prus, Natalia Uşakova. – Chişinău, 2012. – P. 231-239. (212 tit. în lb. engl.,
rusă). – [2013-1817].

261. Константинова, Светлана Константиновна. Формирование компетенций


будущего классного руководителя / С. К. Константинова, Л. Д. Дарий. – Кишинев, 2013. –
238 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-2332].

262. Лицейский научно-методический вестник : Nr 16 / сост.: Абрамова О. В.,


Райко Г. А. ; ред. совет: Абрамова О. В. [и др.]. – Кишинев, 2013. – 232 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2013-1934].

263. Паслар, Мария. Обогатяване на лексикалния запас на учениците при


изучаване на книжнования български език в мултилингвална среда (Република
Молдова) / Мария Паслар ; науч. ред.: Станка Вълкова. – Тараклия, 2012. – P. 237-242.
(129 tit. în lb. rom., bulg., rusă). – [2013-2227].

264. "Русская школа. Новаторство и традиции", науч.-практ. конф. (2011 ;


Бендеры). Русская школа. Новаторство и традиции : Материалы Науч.-практ. конф.
"Растим юных Ломоносовых" (19 нояб. 2011, Бендеры) : Вып. 5 / редкол. : Е. М. Бурако-
ва [и др.]. – Кишинев, 2013. – 2013. – 208 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1841].

265. Синицару, Лариса. Психологический практикум / Синицару Лариса. –


Кишинэу, 2013. – 71 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-2533].

266. 1001 идея по качественному раннему воспитанию / Мария Вранчеану


(эксперт-оорд.), Даниела Терзи-Барбэрошие, Татьяна Туркинэ [и др.] ; коорд.: Лилиана

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Николаеску-Онофрей, Виорика Гораш-Постикэ ; пер.: Татьяна Зайковски [и др.]. –


Кишинев, 2013. – P. 226-228. (94 tit.). – [2013-1145].

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


267. Colac, Tudor. Tradiţii, obiceiuri şi sărbători cinegetice / Tudor Colac. – Chişinău,
2013. – P. 279-284. (135 tit. în lb. rom., fr.). – [2013-1573].

268. Квилинкова, Елизавета. Православие – стержень гагаузской этничности /


Елизавета Квилинкова. – Комрат, 2013. – P. 597-642. (802 tit. în lb. rom., engl., ucr., alte
lb. străine). – [2013-2184].

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
269. Anuarul IES – 2011 "Protecţia mediului în Republica Moldova" / elab.: Gr. Pri-
săcaru [et al.]. – Chişinău, 2012. – P. 245-247. (80 tit.). – [2013-1878].

270. Aşevschi, Valentin. Igiena mediului / Valentin Aşevschi, Aurelia Crivoi ; red. şt.:
Leonid Voloşciuc ; ref. şt.: Constantin Bulimaga [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 219-226. (106
tit. în lb. rom., rusă). – [2013-1194].

271. Capcelea, Arcadie. Managementul ecologic / Arcadie Capcelea, Valeriu


Capcelea. – Chişinău, 2013. – P. 182-184. (83 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-894].

272. Capcelea, Arcadie. Managementul ecologic în tranziţia economică / Arcadie


Capcelea. – Chişinău, 2013. – P. 399-401. (70 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2482].

273. Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului Dunării : (în limitele Rep.
Moldova) / aut. coord.: Begu A., David A., Liogchii N. [et al.] ; ref. şt.: Nicolae Boboc. – Chişi-
nău, 2012. – P. 274-279. (102 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-414].

274. Teleuţă, Alexandru. Conservarea biodiversităţii / Alexandru Teleuţă, Eugen


Alexandrov, Aliona Glijin. – Chişinău, 2013. – P. 199-200. (58 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-632].

51 MATEMATICĂ
275. Bîclea-Afteni, Diana. Note de curs la Metode de optimizare / Diana Bîclea-Afteni,
Bagrin Dumitru. – Cahul, 2013. – 142 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-2311].

276. Bulat, Mihai. Mulţimi de relaţii multi-are şi criptarea informaţiei / Mihai Bulat, Ser-
giu Cataranciuc, Aureliu Zgureanu. – Chişinău, 2013. – P. 177-193. (200 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2013-767].

99
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

277. Cataranciuc, Sergiu. Matematici aplicate în economie / Sergiu Cataranciuc, Ghe-


orghe Căpăţână, Silvestru Maximilian ; red. şt.: Silvestru Maximilian. – Chişinău, 2012. – P.
384-387. (65 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-531].

278. Covalschi, Alexandru. Identităţile şi cvasiidentităţile A-buclei nilpotente : 111.03 –


Logică matematică, algebră şi teoria numerelor : Autoreferatul tz. de doct. în ştiinţe fizico-
matematice / Covalschi Alexandru. – Chişinău, 2013. – P. 17-22. (95 tit., inclusiv 12 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-60 Teze].

279. Cozma, Dumitru. Integrability of Cubic Systems with Invariant Straight Lines and
Invariant Conics / Dumitru Cozma. – Chişinău, 2013. – P. 229-239. (140 tit. în lb. engl., fr.). –
[2013-1477].

280. Lvovschi, E. Prelucrarea datelor experimentale / E. Lvovschi ; red. şt.: Gheorghe


Croitoru. – Chişinău, 2012. – P. 296-310. (164 tit.). – [2013-639].

281. Lvovschi, Nicolae. Aplicarea metodelor matematico-statistice în evaluarea


îndustriei Republicii Moldova în profil teritorial / Nicolae Lvovschi. – Chişinău, 2013. – P. 138-
144. (59 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-2033].

282. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MI-


TRE-2013), intern. conf. (2013 ; Chişinău). International Conference "Mathematics & Infor-
mation Technologies: Research and Education" (MITRE-2013), 18-22 aug. 2013, Chişinău /
sci. com.: Gheorghe Ciocanu (co-chair) [et al.] ; ed. by: Guţu V., Damian F. – Chişinău, 2013.
– 155 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1563].

283. Orlov, Victor. Noi aplicaţii ale algebrelor lie la sisteme diferenţiale polinomiale :
111.2 (01.01.02) – ecuaţii diferenţiale : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice /
Orlov Victor. – Chişinău, 2013. – P. 24-28. (53 tit., inclusiv 19 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2013-57 Teze].
53 FIZICĂ
284. Lista publicaţiilor : [fizicianului Ion Geru] // Repere pe axa timpului / Ion Geru. –
Chişinău, 2012. – P. 203-244. – [2013-198].
Include 308 tit. art. şt. în culeg., seriale în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1961.2012.
___________________
285. Antropov, Evgheni. Câmpuri magnetice critice în nanostructuro supraconductoa-
re pe bază de niobiu şi aliaj cupru-nichel : 01.04.07 – Fizica stării condensate : Autoref. tz. de
doct. în şt. fizico-matematice / Antropov Evgheni. – Chişinău, 2013. – P. 19-24. (62 tit., inclu-
siv 32 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-81 Teze].

286. Geru, Ion. Repere pe axa timpului : Volum Omagial : 75 [ani de la naşterea fizici-
anului Ion Geru] / Ion Geru ; coord.: Tudor Lupaşcu ; red. şt.: Valeriu Canţer. – Chişinău,
2012. – P. 196-201. (55 tit. în lb. engl., rusă). – [2013-198].

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

287. Lehoucq, R. Legile lumii : Mediul înconjurător explicat cu ajutorul fizicii / R.


Lehoucq, J.-M. Courty, É. Kierlik ; trad. de Andrei-Paul Corescu. – Chişinău, 2011. – P. 154-
156. (76 tit.). – [2013-1073].

288. Macovei, Mihai Alexandru. Efecte de inseparabilitate şi interferenţă cuantică în


sisteme cu multe particule : Specialitatea : 01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică : Autoref.
tz. de doct. habilitat în ştiinţe fizico-matematice / Macovei Mihai Alexandru. – Chişinău, 2013.
– P. 39-42. (73 tit., inclusiv 50 tit. de lucrări ale aut. în lb. engl.). – [2013-65 Teze].

289. Ostrovschi, Serghei. Efectele câmpurilor exterioare, interacţiunilor de schimb şi


electron-vibrationale în caracteristicile spectroscopice şi magnetice ale clusterilor de schimb
şi sistemelor extinse : Specialitatea 01.04.02 – fizica teoretică şi matematică : Autoref. tz. de
doct. habilitat în ştiinţe fizico-matematice / Ostrovschi Serghei. – Chişinău, 2013. – P. 34-41.
(117 tit., inclusiv 85 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.). – [2013-118 Teze].

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


290. Guţanu, Vasile. Procese neordinare pe schimbători de ioni / Vasile Guţanu. –
Chişinău, 2013. – 289 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-865].

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


291. Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord
bazinal", conf. intern. (2013 ; Chişinău). Managementul bazinului transfrontalier Nistru în
cadru noului acord bazinal = Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях
новго бассейнового договора = Transboundary Dniester River Basin Management in
Frames of a Nea River Basin Treaty : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013, Chişinău /
col. şt.: Gheorghe Duca [et al.]. – Chişinău, 2013. – 507 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-
1993].

292. Буртиев, Р. З. О методах анализа сейсмической опасность / Буртиев Р. З.,


Гринвелл Фернанда, Гринвелл Джеоффрей // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismo-
logie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 78-81. (50 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

293. Ильин, Ростислав Сергеевич. О послетретичном времени в Сибири / Рос-


тислав Сергеевич Ильин ; отв. ред.: Г. Я. Стасьев. – Бендеры, 2013. – P. 257-270. (205
tit.). – [2013-2114].
56 PALEONTOLOGIE
294. Буровский, А. М. Вымирания плейстоценовой мегафауны и их следствия :
рукотворный или "чисто природный" процесс? / А. М. Буровский, П. В. Пучков // Stratum
plus. – 2013. – Nr 1 : Homo Armatus и плейстоценовые вымирания. – P. 245-268. (391 tit.
în lb. engl., rusă, ucr.).

101
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
295. Budeanu, Oleg. Tehnici avansate în biologia moleculară / Oleg Budeanu, Victor
Croitoru. – Chişinău, 2013. – P. 112-120. (75 tit.). – [2013-2036].

296. Burduniuc, Olga. Perfecţionarea diagnosticului microbiologic pentru detectarea


unor markeri ai rezistenţei enterobacteriilor la antibiotice : 03.00.07 – microbiologie /
Burduniuc Olga. – Chişinău, 2013. – P. 23-27. (59 tit., inclusiv 43 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2013-208 Teze].

297. Capcelea, Arcadie. Managementul ecologic la diferite niveluri / Arcadie Capcelea.


– Chişinău, 2013. – P. 308-309. (58 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2281].

298. Capcelea, Arcadie. Sistemul managementului ecologic / Arcadie Capcelea. –


Chişinău, 2013. – P. 250-251. (56 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1745].

299. "Lumea animală şi specia Homo sapiens", conf. (2012 ; Chişinău). Lumea
animală şi specia Homo sapiens : Lucrările conf. tineretului studios, 16 noiem., 2012. – Chişi-
nău, 2013. – 88 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-837].

300. Mărfuri alimentare: chimia produselor alimentare / Adriana Bîrcă, Neculai Doru
Miron, Ileana Denisa Nistor [et al.] ; ref. şt.: Dumitru Mnerie. – Chişinău, 2013. – P. 184-186.
(56 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-1795].

301. UDaCoT UnASM Data Collecting Tool : Principii de căutare şi utilizare a informa-
ţiilor din bazele de date bioinformatice / resp. de culeg.: Alexei Leviţchi ; rec. şt.: Maria Duca.
– Chişinău, 2013. – P. 132-147. (141 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-677].

302. Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации / Фурдуй


Ф. И., Балан И. В., Чокинэ В. К. [и др.]. – Кишинев, 2013. – P. 552-605. (684 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2013-76].
59 ZOOLOGIE
303. "Actual Problems of Protection and Sustainable Use of the Animal World Di-
versity", Intern. Conf. of Zoologists (8 ; 2013 ; Chisinau). Actual problems of protection
and sustainable use of the animal world diversity : 8-th Intern. Conf. of Zoologists, 10-12 Oct.
2013 / red. board : Toderaş Ion (red. chief) [et al.]. – Chişinău, 2013. – 260 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2013-1999].

304. Atlasul speciilor de nevertebrate terestre : (incluse în Cadastrul regnului animal


al Rep. Moldova) / Derjanschi Valeriu, Baban Elena, Timuş Asea [et al.]. – Chişinău, 2012. –
P. 112-116. (78 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-561].

305. Atlasul speciilor de vertebrate: (mamifere, reptile, amfibieni, peşti): incluse în


cadastrul regnului animal al Republicii Moldova / Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria, Savin
Anatolie [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 95-100. (96 tit.). – [2013-1260].

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

306. Balan, Ion. Teoria şi practica crioconservării spermei de cocoş în tehnologia re-
producerii descendenţilor sănătoşi : 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de
doct. habilitat în biologie / Balan Ion. – Chişinău, 2013. – P. 34-42. (110 tit., inclusiv 67 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., germ., ucr., rusă). – [2013-33 Teze].

307. Şuleşco, Tatiana. Ţânţarii hematofagi (diptera, culicidae) în Republica Moldova:


fauna, ecologia şi semnificaţia epidemiologică : 03.00.08 – Zoologie : Autoref. tz. de doct. în
biologie / Şuleşco Tatiana. – Chişinău, 2013. – P. 20-23. (56 tit., inclusiv 16 tit. de lucrări ale
aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-184 Teze].

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
308. Dicţionar medical-veterinar : român-latin-englez, englez-latin-român / Vasile
Macari, Ana Cozari, Gheorghe Cozari [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 280-284. (99 tit. în lb.
rom., rusă). – [2013-2218].

309. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din


Rep. Moldova. Anale ştiinţifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 16-18 oct. 2013, Ed. a 14-a /
col. red.: Ion Ababii (red.-şef) [et al.]. – Chişinău, 2013. – (Bibliogr. la sfârşitul art.).
Vol. 1 : Probleme medico-biologice şi farmaceutice = Medico-biological and
Pharmaceutical Problems. – 2013. – 429 p. – [2013-1968].

310. Vol. 2 : Probleme actuale de sănătate publică şi management = Present-Day Pu-


blic Health and Management Problems. – 2013. – 413 p. – [2013-1969].

311. Vol. 3 : Probleme actuale în medicina internă = Present-Day Problems of Internal


Medicine. – 2013. – 807 p. – [2013-1970].

312. Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-Surgical Problems. – 2013. – 568 p.


– [2013-1971].

313. Vol. 5 : Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului = Current Problems of
Mother and Child's Health. – 2013. – 452 p. – [2013-1972].

611 Anatomie. Anatomie comparată


314. Lista lucrărilor ştiinţifice şi didactice (selective) publicate de profesorul uni-
versitar Mihail Ştefăneţ // Profesor universitar Mihail Ştefăneţ. Morfologia complexului
funiculotesticular la om. – Chişinău, 2013. – P. 36-40. – [2013-206].
Include 59 tit. în lb. rom., engl., rusă., publ. în a. a. 1971-2012.
___________________
315. Crivoi, Aurelia. Anatomia şi fiziologia sistemului nervos / aut., coord. şt.: Aurelia
Crivoi ; coaut.: Lidia Cojocari [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 270-272. (52 tit.). – [2013-1557].

103
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

316. Mruţ, I. D. Determinarea indicilor relativi ai capacităţii de muncă fizică (PWC150(V)


şi PWC170(V) la alergători în baza aplicării eforturilor specifice : (metoda modificată) / Mruţ I.
D., Lupaşco V. I. – Chişinău, 2013. – P. 132-135. (56 tit.). – [2013-2053].

317. Ştefaneţ, Mihail. Anatomia omului : Vol. 2 / Mihail Ştefaneţ ; red. şt.: Tudor Lu-
paşcu. – Chişinău, 2013. – P. 429-431. (81 tit.). – [2013-916].

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


318. Compendium de geriatrie / aut.: Anatolie Negară, Natalia Blaja-Lisnic, Olga
Manciuc [et al.] ; sub red. lui Anatolie Negară. – Chişinău, 2012. – P. 352-360. (129 tit. în lb.
rom., engl., fr., rusă). – [2013-129].

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


319. Teze de doctor, manuale, lista selectivă a lucrărilor ştiinţifice şi metodico-
didactice publicate de doctor habilitat în medicină, profesorul universitar Grigore
Friptuleac // Profesor universitar Grigore Friptuleac. Medicina omului sănătos – direcţie prio-
ritară a asistenţei medicale : 70 [ani de la naşterea medicului G. Friptuleac] / Grigore
Friptuleac ; Instituţia Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău, 2013. – P. 47-77. – [2013-1012].
Include, 286 tit. în lb. rom., engl., rusă , publ. în aa. 1972-2012.
___________________
320. Friptuleac, Grigore. Estimarea impactului calităţii apei potabile asupra stării de
sănătate a copiilor / Grigore Friptuleac, Ion Şalaru, Vladimir Bernic. – Chişinău, 2013. – P.
308-315. (88 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2223].

321. Profilaxia şi recuperarea sănătăţii elevilor din şcolile Republicii Moldova /


conducătorul proiectului: Zavalişca Aurica ; echipa şt. a proiectului: Manolachi V. [et al.]. –
Chişinău, 2012. – P. 37-40. (51 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-953].

322. Program de promovare a sănătăţii adolescenţilor la nivel comunitar în Repu-


blica Moldova / Constantin Eţco, Elena Maximenco, Ion Bahnarel [et al.]. – Chişinău, 2012. –
P. 98-106. (166 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-169].

323. Фурдуй, Ф. И. Психосанокреатологическая концепция. Генетически и онтоге-


нетически обусловленные системы, участвующие в формировании и поддержании
психического здоровья / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3. – P. 21-23. (52 tit. în lb. engl., rusă).

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


324. Eţco, Constantin. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate / Constantin
Eţco, Varfolomei Calmîc, Ion Bahnarel. – Chişinău, 2013. – P. 434-447. (244 tit. în lb. rom.,
engl., fr., rusă). – [2013-2196].

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

325. Managementul riscurilor şi urgenţelor de sănătate publică / Pîsla Mihail, Ghe-


orghiţa Stela, Caterinciuc Natalia [et al.]. – Chişinău, 2013. – 276 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [2013-1859].

326. "Masters Programmes in Public Health and Social Services: International Vi-
sion and Local Implementation", conf. (2013 ; Chişinău). Masters Programs in Public and
Social Services: Internation Vision and Local Implementation : Materials of the Final Conf.
within the Tempus Project, 22-27 Sept. 2013, Chişinău, Rep. of Moldova / org. com.
Cernetchi Olga [et al.]. – Chişinău, 2013. – 221 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2025].

327. Psihologie medicală / Constantin Eţco, Mariana Cerniţanu, Fornea Iuliana [et al.].
– Chişinău, 2013. – 270 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-1456].

328. Адэскэлицэ, Виорика. Психодиагностика и интервенция в больницах и по-


ликлиниках / Виорика Адэскэлицэ. – Кишинёв, 2013. – 81 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor).
– [2013-578].

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


329. Bacinschi, Nicolae. Farmacologia preparatelor entomologice şi utilizarea lor raţi-
onală : 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică : Autoref. tz. de doct. habilitat în medi-
cină / Bacinschi Nicolae. – Chişinău, 2013. – P. 40-44. (75 tit., inclusiv 55 tit. de lucrări ale aut.
în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [2013-115 Teze].

330. Воронков, Л. Г. Карведилол: уникальная молекула с уникальными клиниче-


скими возможностями / Л. Г. Воронков. – Кишинев, 2013. – 62 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [2013-1358].

331. Шульц, Ян. Лекарства из Божьей аптеки / Ян Шульц, Эдита Уберхубер ; пер.
с польского : С. Н. Гульянц ; науч. ред.: В. И. Пыко. – Кишинэу, 2013. – P. 285-288. (93 tit.
în lb. engl., germ., polonă). – [2013-2685].

616 Patologie. Medicină clinică


332. Publicaţiile profesorului universitar Valentin Topalo : [chirurg-stomatolog] //
Profesor universitar Valentin Topalo. Nevii pigmentari ai feţei sinteze clinico-morfologice şi de
tratament / Valentin Topalo. – Ch., 2013. – P. 67-86. – [2013-612].
Include 210 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., seriale în lb. rom., rusă, publ.
în a. a. 1967-2012.
__________________
333. Ambros, Filip. Examenul clinic şi argumentarea diagnosticului / Filip Ambros,
Sergiu Matcovschi ; colab.: Lucia Andrieş [et al.]. – Chişinău, 2013. – 145 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2013-1104].

334. Asimetria creierului. Aspecte anatomice şi funcţionale / Moldovanu Ion, Rota-


ru Lilia, Odobescu Stela [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2013. – Nr 2. – P. 164-168. (148 tit. în lb. engl.)

105
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

335. Atamni, F. Complications in oral implantology associated with maxillary sinus


lifting / F. Atamni // Curierul medical. – 2013. – Vol. 56, Nr 3. – P. 14-15. (61 tit. în lb. engl.).

336. Babiuc, Constantin. Nefrologie clinică / Constantin Babiuc, Olga Tagadiuc. –


Chişinău, 2013. – P. 261-266. (129 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1536].

337. Balan, Greta. Development methodology : Detection of Urinary Tract Infections by


Rapid Methods / Greta Balan, Nicolae Puscas, Olga Burduniuc. – Chişinău, 2013. – P. 16-18.
(56 tit.). – [2013-1218].

338. Belîi, Adrian. Reabilitarea postoperatorie accelerată: structuri, procese, rezultate :


321.19 – Anesteziologie şi terapie intensivă / Belîi Adrian. – Chişinău, 2013. – P. 52-58. (77
tit., inclusiv 54 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.). – [2013-218 Teze].

339. Boian, Gavril. Sindromul de colostază cronică la copil / Gavril Boian. – Chişinău,
2011. – P. 203-222. (448 tit. în lb. engl., rusă). – [2013-1304].

340. Caproş, Natalia. Consideraţii clinico-genetice la pacienţii cu cardiopatie ischemică


: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. habilitat în medi-
cină / Caproş Natalia. – Chişinău, 2013. – P. 46-51. (74 tit., inclusiv 59 tit. de lucrări ale aut. în
lb. rom., engl., rusă). – [2013-27 Teze].

341. Cazacov, Vladimir. Consideraţii clinico-morfologice şi terapeutice în splenopatia


portală / Vladimir Cazacov. – Chişinău, 2012. – P. 104-130. (477 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-472].

342. Cazacov, Vladimir. Impactul chirurgical asupra raportului morfo-funcţional al


splenopatiei portale cu component autoimun secundar hipertensiunii portale : 14.00.27 –
chirurgie : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Cazacov Vladimir. – Chişinău, 2013. – P.
39-46. (94 tit., inclusiv 72 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-16 Teze].

343. Cirimpei, Octavian. Sechele postcombustionale la locomotor, tratament şi profila-


xie / Octavian Cirimpei. – Chişinău, 2013. – P. 163-183. (226 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-1556].

344. Ciutac, Ion. Chirurgia laparoscopică în colecistita acută şi pancreatita distructivă


la bolnavii cu risc operator major / Ion Ciutac. – Chişinău, 2013. – P. 240-271. (490 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2013-498].

345. Curs de iniţiere în tuberculoză / Valentina Vilc, Margareta Cărăruş, Diana Doroş
[et al.] ; au contribuit: Liliana Gherman [et al.]. – Chişinău, 2013. – 60 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2013-1188].

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

346. Galearschi, Vasile. Reperajul ultrasonografic intraoperator în tratamentul chirurgi-


cal al tumorilor cerebrale / Vasile Galearschi, Grigore Zapuhlîh, Marcel Ivanov. – Chişinău,
2013. – P. 113-127. (257 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2359].

347. Gherman, Diomid. Complicaţiile neurologice în spondilopatia osteoporotică / D.


Gherman ; coaut.: Vitalie Lisnic [et al.]. – Chişinău, 2013. – 127 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.).
– [2013-751].

348. Grosu, Victoria. Aritmiile cardiace şi insuficienţa cardiacă cronică la copii şi ado-
lescenţi: aspecte de diagnostic şi tratament / Victoria Grosu. – Chişinău, 2013. – P. 135-142.
(83 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1184].

349. Gudumac, Eva. Chistul hidatic pulmonar şi hepatic la copii / Eva Gudumac, S.
Babuci, V. Petrovici. – Chişinău, 2011. – P. 198-217. (320 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-
1303].

350. Gumeniuc, Aureliu. Încărcarea funcţională precoce a implantelor dentare


endoosoase de stadiul întâi : 14.00.21 – stomatologie : Autoref. tz. de doct. în medicină /
Gumeniuc Aureliu. – Chişinău, 2013. – P. 22-26. (54 tit., inclusiv 45 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2013-117 Teze].

351. Hepatite virale şi HIV / Constantin Spînu, Tiberiu Holban, Vladimir Guriev [et al.] ;
coaut.: Marina Isac [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 275-288. (167 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-2222].

352. Ianachevici, Boris. Diagnosticul topografic şi etiologic în patologia sistemului ner-


vos / Boris Ianachevici. – Chişinău, 2013. – P. 542-543. (54 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-1810].

353. Istrati, Dorin. Bio-R-terapie endodontică a periodontitei apicale cronice în dinţi


imaturi : 14.00.21 – Stomatologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Istrati Dorin. – Chişinău,
2013. – P. 24-26. (53 tit., inclusiv 15 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-71
Teze].

354. Kusturova, Anna. Genetic aspects of adolescent idiopathic scoliosis / Anna


Kusturova // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P.
172-174. (60 tit.).

355. Mătrăgună, Nelea. Hipertensiunea arterială esenţială la copii / Nelea Mătrăgună.


– Chişinău, 2013. – 160 p. (Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor). – [2013-1513].

356. Mereuţă, Ion. Tumorile cutanate mezenchimale: epidemiologie, clinică, morfologie


/ Ion Mereuţă, Iraida Iacovlev, Diana Eftodi. – Chişinău, 2013. – P. 117-131. (234 tit. în lb.
rom., engl.). – [2013-1834].

107
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

357. Nicolaiciuc, Valentina. Dental pulpitis and elements of endodontic therapy :


Cours of lectures for the 3rd year of study the 8th semester / Valentina Nicolaiciuc. – Chişinău,
2013. – P. 181-186. (107 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-1539].

358. Palade, Valeriu. Tratamentul crio-electrochirurgical al melanomului malign: aspec-


te clinico-morfologice : 14.00.14 Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină /
Palade Valeriu. – Chişinău, 2013. – P. 23-26. (67 tit., inclusiv 38 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2013-85 Teze].

359. Pântea, Victor. Hepatita virală C acută / Victor Pântea, Lilia Cojuhari, Constantin
Spînu. – Chişinău, 2013. – P. 60-68. (127 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1009].

360. Posibilităţile moderne şi particularităţile de organizare a depistării şi dia-


gnosticării tuberculozei organelor respiratorii în R. Moldova şi peste hotare / V.
Bolotnicova, C. Iavorschi, O. Emelianov [et al.] // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2013. – Nr 2. – P. 14-16. (52 tit. în lb. rom., engl., rusă).

361. Recuperarea coordonării şi a echilibrului în activităţile psihomotrice de bază


la persoanele după accident vascular cerebral prin tehnici de biofeedback stabilografic
/ Diana Cojocari, Eugeniu Agapii, Oleg Pascal [et al.] ; red. şt.: Agafia Moraru. – Chişinău,
2013. – P. 126-145. (237 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1988].

362. Rusu, Sergiu. Managementul contemporan al achalasiei cardiei. Revista literaturii


/ Sergiu Rusu // Arta Medica. – 2012. – Nr 4. – P. 49-51. (85 tit. în lb. engl.).

363. Tuberculoza la adult / Liliana Domente, Sofia Alexandru, Constantin Iavorschi [et
al.]. – Chişinău, 2012. – P. 92-94. (51 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-598].

364. Ţurcan, Svetlana. Colita ulceroasă / Svetlana Ţurcan. – Chişinău, 2012. – P. 168-
192. (314 tit. în lb. rom., engl., germ., rudă). – [2013-7].

365. Ţurcan, Svetlana. Colita ulceroasă nespecifică: particularităţile demografice, clini-


co-biologice, evolutive şi managementul pacientului : 14.00.05 – boli interne (gastroenterolo-
gie) : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Ţurcan Svetlana. – Chişinău, 2013. – P. 38-
42. (75 tit., inclusiv 57 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-94 Teze].

366. Uncuţa, Diana. Deliminarea diagnostică şi terapiile moderne ale stomatitelor her-
petice / Diana Uncuţa. – Chişinău, 2013. – P. 172-193. (299 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2013-2357].

367. "Актуальные вопросы стоматологии и фармации", науч.-практ. конф. (1


; 2013 ; Тирасполь). Актуальные вопросы стоматологии и фармации : Материалы 1
внутривуз. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, 7 июня 2013 г., Тирасполь /
сост.: Большакова П. Н., Мамулат Е. А. ; редкол.: Соколов В. М. [и др.]. – Тирасполь,
2013. – 78 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2462].

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

368. Социально-экономическая безопасность современного государства: ак-


туальные проблемы и путь их решения : (Медицинская секция: [stomatologie,
farmaceutică]) : Сб. науч. трудов ученых, преподавателей, магистрантов, представите-
лей органов исполнительной власти и бизнеса Междунар. науч.-практ. конф. : [Тирас-
поль, 14 мая 2012 г.] / сост.: П. Н. Большакова, Е. А. Мамулат ; редкол.: Соколов В. М. [и
др.]. – Тирасполь, 2013. – 135 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-658].

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


369. Babuci, Stanislav. Patologia chirurgicală toracică la copii / Stanislav Babuci ;
colab.: Bataev H. M. [et al.] ; sub red.: Eva Gudumac. – Chişinău, 2012. – P. 370-371. (57 tit.)
şi la sfârşitul cap. – [2013-678].

370. Belii, A. Probleme nesoluţionate ale managementului durerii perioperatorii / A. Be-


lii // Curierul medical. – 2013. – Nr 1. – P. 63-65. (95 tit. în lb. rom., engl.).

371. Corduneanu, Angela. Particularităţile clinico-diagnostice şi tratamentul


endoftalmitelor / Angela Corduneanu, Rodica Şevciuc. – Chişinău, 2013. – P. 37-42. (81 tit. în
lb. engl., fr.). – [2013-204].

372. Pleşco, Elena. Factorii de risc a dehiscenţei anastomozei colonice / Elena Pleşco
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 90-93. (105
tit. în lb. engl.).

373. Ţîbîrnă, Gheorghe. Criochirurgia în oncologie / Gheorghe Ţîbîrnă, Victor Cernat,


Valentina Stratan. – Chişinău, 2013. – P. 347-361. (335 tit. în lb. rom., engl., germ., alte lb.
străine). – [2013-1393].

374. Volvulus de sigmoid / Dumitru Cazacu, Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 67-69. (97 tit.
în lb. engl.).

375. Vozian, Marin. Pseudomyxoma peritonitei / Marin Vozian // Buletinul Academiei


de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 3. – P. 106-108. (79 tit.).

618 Ginecologie. Obstetrică


376. "Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova", congr. intern. (1 ; 2013 ; Chişi-
nău). Materialele I-lui congres internaţional al Asociaţiei Moaşelor din Republica Moldova, 8-9
mai 2013 / resp. de ed.: Oxana Zavtoni. – Chişinău, 2013. – 130 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2013-1213].

377. Codreanu, Nadejda. Stresul oxidativ în progresarea endometriozei / Codreanu


Nadejda. – Chişinău, 2013. – P. 117-137. (213 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-2634].

109
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

378. Distocia de umăr : Modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de


urgenţă / Ştefan Gaţcan, Angela Marian-Pavlenco, Ala Burlacu [et al.] ; sub red.: Olga
Cerneţchi, Petru Stratulat. – Chişinău, 2013. – P. 15-18. (107 tit. în lb. engl.). – [2013-1136].

379. Factori de risc, aspect de diagnostic şi conduită în naşterea prematură cu


copii cu masa extrem de mică (500-1000 g.) / Corina Iliadi-Tulbure, Irina Sagaidac, Aliona
Bogdan [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 64-68. (66 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-911].

380. Manceva, Maria. Utilizarea mifepristonului în practica obstetricală la etapa actuală


/ Maria Manceva // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr
2. – P. 193-195. (58 tit. în lb. engl.).

381. Mazuru, Vitalie. Studiul factorilor moleculari ai limfangiogenezei în cadrul progre-


siei neoplaziei de cervix uterin : 311.02 – Anatomie patologică / Mazuru Vitalie. – Chişinău,
2013. – P. 22-26. (52 tit., inclusiv 24 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-216
Teze].

382. Petrov, Victor. Naşterea prematură / Victor Petrov, Angela Marian-Pavlenco ;


coaut.: Ludmila Eţco [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 51-61. (137 tit. în lb. engl.). – [2013-2263].

383. Raport asupra Studiului de evaluare a necesităţilor sănătăţii mamei şi nou-


născutului / colectiv de aut.: Stratulat Petru, Gaţcan Ştefan, Curteanu Ala [et al.] ; sub red.:
P. Stratulat. – Chişinău, 2013. – 356 p. (Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor). – [2013-
1488].

384. Stratulat, Petru. Impactul tehnologiilor bazate pe dovezi ştiinţifice în supravieţui-


rea copiilor cu greutate mică, foarte mică şi extrem de mică la naştere / Petru Stratulat, Larisa
Crivceanscaia, Mariana Marian // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 2/3. – P. 88-90. (52
tit. în lb. engl.).

385. Ţibuleac, Sava. Infecţii materno-fetale = Врожденные инфекции / Sava Ţibuleac.


– Chişinău, 2013. – 432 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-692].

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
386. Ilie Botez : [inginer mecanic] : Biobibliografie / Elena Plăcintă ; ed. îngrijită de Zi-
naida Stratan ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 175, [1] p. : fot. ; 21 cm. – (Personalităţi universitare în
ştiinţă şi tehnică).
50 ex.
ISBN 978-9975-45-265-6.
[2013-1585].
Itinerar biogr. – Omagii. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., materiale didactice, art. în cu-
leg., seriale) ale inginerului I. Botez, 333 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1968-2010. – Ref.
privind viaţa şi activitatea dânsului, 42 tit. – An.: Ind. de nume, tit., neologisme, abrevieri.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

___________________
387. Noţiuni generale despre micro- şi nanoelectronica modernă / Andronati N. R.,
Spivak V. M., Mladenov Gh. M. [et al.]. – Chişinău, 2013. – 340 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.).
– [2013-2548].

388. Popescu, Victor. Metode de evaluare a fiabilităţii sistemelor electrice de distribu-


ţie / Popescu Victor. – Chişinău, 2013. – P. 188-190. (61 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-
1832].

389. Şişianu, Sergiu. Tehnologii neconvenţionale cu procesare fototermică rapidă pen-


tru dispozitive micro- şi nanoelectronice : Specialitatea: 05.27.01 – Electronica corpului solid,
microelectronică, nanoelectronica / Şişianu Sergiu. – Chişinău, 2013. – P. 43-51. (120 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-207 Teze].

390. Şişianu, Sergiu T. Tehnologii cu procesare fototermică rapidă pentru dispozitive


microelectronice / Sergiu T. Şişianu ; ref. şt.: Dumitru Ţiuleanu, Mihai Iovu. – Chişinău, 2013.
– P. 236-273. (395 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1360].

391. Tronciu, Vasile. Teoria proceselor dinamice nelineare în lasere şi rezonatoare


semoconductoare : 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică : Autoref. tz. de doct. habilitat în
şt. fizico-matematice / Vasile Tronciu. – Chişinău, 2013. – P. 35-40. (96 tit., inclusiv 74 tit. de
lucrări ale aut. în lb. engl., rusă). – [2013-93 Teze].

392. Кодряну, Константин. Электрическое освещение / Кодряну Константин. –


Кишинэу, 2013. – P. 375-376. (53 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-448].

629 Tehnica mijloacelor de transport


393. "Sisteme de transport şi logistică", conf. intern. (2013 ; Chişinău). Sisteme de
transport şi logistică : Materialele Conf. Intern., 11-13 dec. 2013, Chişinău / red. resp.: Dumi-
tru Solomon. – Chişinău, 2013. – 435 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2398].

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

394. Teze depuse la păstrare în Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a


UASM : Bibliografie / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; alcăt.: Iulia
Tătărescu ; resp. de ed.: Ludmila Costin. – Chişinău : [UASM], 2013. – 172 p. ; 24 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-64-254-5.
[2013-2269].
Include 1053 tit. teze pentru titlu de doctor şi doctor habilitat în domeniul agricol în lb.
rom., rusă, publ. în a. a. 1940-2012. – An.: Ind. de nume, tematic.

111
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

631 Agricultură în general


395. "Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii
lor", conf. şt. (2013 ; Chişinău). Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţia şi
restabilirea fertilităţii lor : Conf. şt. cu participare intern., dedicată aniversării a 60 ani de
la fondarea Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo" / red.
resp.: Tamara Leah ; com. org.: Andrieş Serafim [et al.]. – Chişinău, 2013. – 357 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1619].

396. "Folosirea raţională a resurselor naturale – baza dezvoltării durabile", conf.


şt. intern. (2013 ; Bălţi). Folosirea raţională a resurselor naturale – baza dezvoltării durabile
= Rational Use of Natural Resources – the Bsis for Sustainable Development =
Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития :
Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a fac. de Ştiinţe ale Naturii şi
Agroecologie a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, 10-11 oct. 2013, Rep. Moldova : Vol. 1 /
col. red.: Boris Boincean [et al.]. – Bălţi, 2013. – 340 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-
2321].

397. Grighel, Gheorghe. Sistem de utilizare a îngrăşămintelor în plantaţiile viticole /


Gh. Grighel, C. Dadu. – Chişinău, 2013. – 374 p. (Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor.) – [2013-
1007].

398. Пармакли, Д. М. Проблемы экономической устойчивости сельскохозяйствен-


ных предприятий Республики Молдова / Д. М. Пармакли, Л. П. Тодорич. – Комрат, 2013.
– P. 172-176. (99 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-947].

399. Полканов, В. Н. Роль реологических процессов в развитии оползней на


территории Молдовы / В. Н. Полканов. – Chişinău, 2013. – P. 164-175. (176 tit. în lb. engl.,
it., rusă). – [2013-891].

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
400. Bădărău, Sergiu. Fitopatologia agricolă : Practicum (sp. 612.1 – Protecţia plante-
lor) / Sergiu Bădărău, Bivol Alexei, Nicolaescu Olga ; ref. şt.: Valerian Balan [et al.]. – Chişi-
nău, 2013. – P. 251-254. (94 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-2473].

401. Coreţchi, Liubov. Controlul genetic al interacţiunii culturilor leguminoase cu fito-


patogenii : 06.01.11 – Protecţia plantelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în biologie / Coreţchi
Liubov. – Chişinău, 2013. – P. 34-41 (157 tit., inclusiv 121 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-
186 Teze].

402. Şcerbacova, Tatiana. Biotehnologia producerii şi aplicării biopreparatului în baza


ciupercii trichoderma virens în combaterea putergaiurilor radiculare la soia : 06.01.11 – Pro-
tecţia plantelor : Autoref. tz. de doct. în bibologie / Şcerbacov Tatiana. – Chişinău, 2013. – P.
22-26. (53 tit., inclusiv 24 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., rusă). – [2013-122 Teze].

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

633/635 Horticultură
403. Profesorul Topală Ştefan : [citolog] : Omul care face descoperiri de epocă : Bio-
bibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan", Grădina Botanică
(Inst.) ; alcăt.: Tatiana Doibani, Elena Negreţchi ; ed. îngrijită de: Aurelia Hanganu ; coord.
resp.: Angela Timuş. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Print Caro"). – 238 p. : fig., fot. ; 21
cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-067-2.
[2013-669].
Aprecieri. – Curriculum vitae. – Lucrări (monogr., art. în culeg., seriale) ale citologului
Ş. Topală, 297 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1972-2010. – An.: Ind. de nume, tit.

404. Publicaţiile ştiinţifice ale cercetătorilor Institutului de Cercetări Ştiinţifice şi


Construcţii Tehnologice pentru Tutun şi Produse din Tutun, Organismului de Certifica-
re a Tutunului şi Produselor din Tutun şi Institutului de Fitotehnie "Porumbeni" în do-
meniul tutunului în anii 1970-2008 // Cultura tutunului în Republica Moldova / Elena
Calchei. – Paşcani, 2012. – P. 170-171. – [2013-60].
Include 23 tit. în lb. rom., rusă.
___________________
405. Calchei, Elena. Cultura tutunului în Republica Moldova / Elena Calchei ; red. şt.:
Vasile Micu. – Paşcani, 2012. – P. 158-169. (181 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-60].

406. Caracteristica şi valorificarea raţională a plantelor furajere naturale şi culti-


vate / Mihail Bahcivanji (coord.), Coşman Sergiu, Carauş Sergiu [et al.]. – Maximovca, 2013.
– P. 370-375. (102 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1525].

407. Duca, Maria. Particularităţi morfo-fiziologice şi genetico-moleculare ale interacţiu-


nii Helianthus annuus L. – Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni / Duca Maria, Port Angela,
Şestacova Tatiana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2012. – Nr 3.
– P. 32-35. (64 tit. în lb. engl.).

408. "Impactul realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor


spicoase", conf. intern. (2013 ; Chişinău). Materialele Conferinţei internaţionale "Impactul
realizărilor ştiinţifice asupra producţiei şi calităţii cerealelor spicoase", 21 iun. 2013, Rep.
Moldova, Bălţi / col. red.: Vozian Valeriu [et al.]. – Chişinău, 2013. – 259 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2013-1233].

409. Manea-Cernei, Eugenia. Miracolul terapeutic al plantelor condimentare / Eugenia


Manea-Cernei, Nina Ciocârlan ; red. şt.: Vasile Florea. – Chişinău, 2013. – P. 233-235. (58 tit.
în lb. rom., engl.). – [2013-2199].

410. Producerea merelor / Vasile Babuc, Ananie Peşteanu, Eugeniu Gudumac [et al.].
– Chişinău, 2013. – P. 221-225. (163 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-424].

113
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

411. Savin, Gheorghe. Ameliorarea sortimentului viticol al Republicii Moldova :


06.01.08 Viticultură : Ref. şt. de doct. habilitat în agricultură în baza lucrărilor şt. publ. / Savin
Gheorghe. – Chişinău, 2013. – P. 38-47. (167 tit., inclusiv 124 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2013-2 Teze].

412. Topală, Ştefan. Cariologia, poliploidia şi hibridarea distantă a viţei de vie / Ştefan
Topală ; red. şt.: K. V. Smirnov, Valentin S. Codreanu ; consultant şt.: Constantin Ia. Dadu. –
Chişinău, 2013. – P. 513-538. (510 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1833].

413. Производство яблок / Бабук Василе, Пештяну Анание, Гудумак Еуджениу [и


др.]. – Кишинёв, 2013. – P. 304-310. (163 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2013-2602].

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
414. Buzu, Ion. Tip de ovine Karakul moldovenesc corpolent: teoria şi practica creării şi
perfecţionării / Ion Buzu ; red. şt.: Mihail Bahcivanji. – Ch., 2012. – P. 499-513. (228 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2013-563].

415. Rotaru, Ilie. Creşterea şi producţia de carne la suine / Ilie Rotaru ; red.: Maria Ro-
taru. – Chişinău, 2013. – P. 195-203. (187 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1220].

416. Starciuc, Nicolae. Boli infecţioase ale animalelor agricole : Partea a 2-a : Viroze şi
boli prionice / Nicolae Starciuc, Constantin Vasiu ; ref. şt.: Gheorghe Răpuntean [et al.]. –
Chişinău, 2012. – P. 395-417. (694 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2013-672].

417. Tehnologii în Zootehnie / N. Eremia, S. Chilimar, I. Rotaru [et al.] ; coord. şi red.
şt. : Nicolae Eremia ; ref. şt.: Ştefan Ţurcanu [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 684-687. (95 tit. în
lb. rom., fr., rusă). – [2013-671].

418. Кайсын, Лариса. Микотоксикозы свиней / Лариса Кайсын. – Кишинёв, 2013. –


P. 153-174. (244 tit. în lb. engl., germ., rusă). – [2013-1530].

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


419. Potenţialul invaziv al speciilor de peşti şi factorii determinanţi ai
ihtiocenozelor ecosistemelor acvatice din Republica Moldova / Bulat Dumitru, Bulat
Denis, Toderaş Ion [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013.
– Nr 2. – P. 45-48. (50 tit. În lb. rom., engl., rusă).

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


420. Совершенствование технологии тепловой обработки предварительного
вакуумированных пищевых систем на основе круп, овощей и мяса птицы / Попов
Евгений Сергеевич, Родионова Наталья Cергеевна, Де-Соуза Леонард Делали Коджо [и
др.] ; науч. ред. Н. С. Родионова. – Кишинэу, 2013. – P. 126-144. (205 tit. în lb. engl., ru-
să). – [2013-1796].

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


421. Bohanţov, Alexandru. Genuri şi formate de televiziune / Alexandru Bohanţov ;
red. şt.: Victor Moraru, Dumitru Olărescu. – Chişinău, 2013. – P. 161-167. (102 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2013-1966].

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


422. "Transport: economie, inginerie şi management", conf. naţ. şt.-practică ([7] ;
2013 ; Chişinău). Conferinţa naţională ştiinţifico-practică cu participare internaţională "Trans-
port: economie, inginerie şi management", [ed. a 7-a], 25-26 oct., Chişinău / com. org.: Valen-
tin Amariei [et al.]. – Chişinău, 2013. – 228 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.)l. – [2013-2051].

423. "Подготовка и переподготовка кадров – основа обеспечения безопасно-


сти на железнодорожном транспорте", междунар. науч.-практ. конф. (2013 ; Киши-
нев). Подготовка и переподготовка кадров – основа обеспечения безопасности на же-
лезнодорожном транспорте : Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 28-30 нояб.
2012, Кишинев / отв. ред.: Соломон Д. И. – Кишинев, 2013. – 190 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2013-753].

657 Contabilitate
424. "Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: pro-
grese şi aşteptări", conf. şt. intern. (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională
"Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări" =
"Accounting and Audit in the Context of European Economic Integration: Advancements and
Expectations", 5 apr. 2013 / com. şt.: Alexandru Nederiţa [et al.]. – Chişinău, 2013. – 298 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-682].

425. Nani, Mihail. Contabilitatea în instituţiile publice / Mihail Nani. – Chişinău, 2013. –
199 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor.). – [2013-1562].

426. Tuhari, Tudor. Contabilitate / Tudor Tuhari, Ina Maleca, Viorica Fulga. – Chişinău,
2012. – P. 267-270. (52 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-1590].

427. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / red.-şef: Gh.
Cimpoieş [et al.]. – Chişinău, 2013. – Bibliogr. la sfârşitul art.
Vol. 32 : Contabilitate / col. red.: A. Frecăuţeanu, G. Baltag. – 2013. – 210 p.– [2013-
1937].

428. Vol. 35 : Medicină veterinară / col red.: M. Popovici [et al.]. – 2013. – 240 p. –
[2013-1940].

429. Щербатюк, Василий Васильевич. Финансовый учёт подотчётных сумм в


рыночной экономике / В. В. Щербатюк. – Кишинёв, 2012. – P. 160-166. (106 tit.). – [2013-
606].

115
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


430. Менеджмент качества винодельческой продукции : Том 1 / Гаина Борис,
Арикова Зинаида, Ротару Анатолий [и др.]. – Кишинёв, 2012. – P. 160-166. (99 tit.). –
[2013-2547].

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


431. Academia de Muz., Teatru şi Arte Plastice. Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte
plastice : Nr 2 (19) 2013 / col. red.: Victoria Melnic (red.-şef) [et al.]. – Chişinău, 2013. – 131
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2555].

432. Bîrsanu, Aurelia. Dicţionar de culori şi nuanţe / Aurelia Bîrsanu, Svetlana


Stanţieru. – Chişinău, 2013. – P. 410-423. (307 tit.). – [2013-2438].

433. "Искусство как фактор формирования культурно-исторических тради-


ций", науч. пед. конф. (2013 ; Тирасполь). Искусство как фактор формирования куль-
турно-исторических традиций : Материалы науч. пед. конф., [26 апр. 2012 г.] / сост.: О.
В. Сиганова ; редкол.: О. В. Сиганова [и др.] ; пер. на англ. яз.: В. В. Картоусова. – Ти-
располь, 2013. – 231 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1148].

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
434. Florea, Serafim. Aglomeraţia oraşului Chişinău / Serafim Florea. – Chişinău,
2013. – 156 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2013-2407].

72 ARHITECTURĂ
435. Nesterov, Tamara. De la bolta bizantină la bolta moldovenească. Împrumut sau
evoluţie arhitectural-constructivă? / Tamara Nesterov // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 36-
37. (57 tit. în lb. rom., fr., rusă)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
436. Conspecte numismatice (III) / resp. pentru ed.: Sergiu Matveev. – Chişinău,
2013. – 52 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2096].

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


437. Daghi, Ion. Compoziţia decorativă volumetrică / Ion Daghi ; îngrijirea ed.: Isidor
Doctoreanu. – Chişinău, 2013. – P. 166-170. (84 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-2065].

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


438. Podlesnaia, Natalia. Pictura monumentală din Basarabia (1812-1940) / Natalia
Podlesnaia // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 112-113. (74 tit. în lb. rom., rusă).

78 MUZICĂ
439. Eugen Mamot : [compozitor] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Crean-
gă" ; alcăt.: Sabina Dodul ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Grafema Libris"). – 159 p. : fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-159-8.
[2013-2557].
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Opera (partituri, man., materiale didactice, discuri,
interviuri, scenarii) compozitorului E. Mamot, 540 tit. – Referinţe, 216 tit. – An.: Ind. de nume,
tit.

440. Lista selectivă a culegerilor şi manualelor care pot servi drept surse de dicteuri muzi-
cale // Dicteuri muzicale / Colegiul de Muzică "Ştefan Neaga" ; alcăt. şi îngrijire: Valentina Ivancenco. –
Chişinău, 2013. – P. 28-30. – [2013-412].
Include 40 tit. în lb. rom., rusă, ucr., publ. în a. a. 1963-2008.
___________________
441. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale :
Specialitatea 17.00.01 Arte audiovizuale (Arta muzicală) : Autoref. tz. de doct. habilitat în
studiul artelor / Ghilaş Victor. – Chişinău, 2013. – P. 46-50. (75 tit., inclusiv 28 tit. de lucrări
ale aut. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine). – [2013-158 Teze].

442. Graneţkaia, Lilia. Dimensiunea imagistică a creaţiei muzicale în studiul pianistic /


Lilia Graneţkaia. – Chişinău, 2013. – P. 138-151. (252 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-1179].

443. Самбриш, Е. Ю. Инструментальные концерты А. Эшпая: концепция жанра и


проблема диалога / Е. Ю. Самбриш. – Тирасполь, 2013. – P. 166-177. (187 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2013-1687].

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


444. Larisa Ungureanu: popas în lumea cuvintelor : Biobibliografie / Bibl. Municipală
"B. P. Hasdeu", Filiala "Târgovişte" ; alcăt.: Larisa Ungureanu, Doina Spătaru ; ed. îngrijită de
Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 131 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4431-1-1.
[2013-959].
Sistematizat. – Include 894 tit. (cărţi, art. din culegeri şi periodice) în lb. rom., engl., rusă
ale criticului de teatru L. Ungureanu, publ. în a. a. 1968-2012. – An.: Index de nume, seriale.

117
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

___________________
445. Arsene, Igor. Metrologia sportului / Igor Arsene. – Chişinău, 2013. – P. 48-50. (63
tit.). – [2013-101].

446. Cuşneriov, A. Managementul organizaţiilor de cultură fizică şi sport / Cuşneriov


A., Savin A. – Chişinău, 2013. – P. 181-182. (50 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-446].

447. Filosofia mişcării. – Chişinău, 2013. – 169 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-
2538].

448. Moga, Carolina. Pregătirea tehnică a gimnaştilor pe trambulină în baza formării


capacităţilor de a diferenţia parametrii spaţio-temporali ai mişcărilor / Moga Carolina ; red. şt.:
Filipenco Efim. – Chişinău, 2013. – P. 129-145. (203 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-855].

449. Povestca, Lazari. Pregătirea de forţă-viteză a semifondistului rapid (800 m) /


Povestca Lazari ; red. şef: Iliin Grigore. – Chişinău, 2012. – P. 99-120. (237 tit. în lb. rom.,
engl., germ., alte lb. străine). – [2013-359].

450. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. stu-
denţească (17 ; 2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Proble-
me actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", Ed. a 17-a, 16-17 mai 2013, Chişinău / col.
red.: Danail Sergiu (red. resp.) [et al.]. – Chişinău, 2013. – 672 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2013-954].

451. "Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în dome-


niul culturii fizice", conf. şt. intern. (2013 ; Chişinău). Probleme actuale privind perfecţio-
narea sistemului de învăţămînt în domeniul culturii fizice : Materialele conf. şt. intern., 8-9
noiem. 2013 / col. red.: Povestca Lazari [et al.]. – Chişinău, 2013. – 530 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2013-2578].

452. Кушнерёв, А. Г. Теоретические основы управления в сфере физической


культуры и спорта / Кушнёрев А. Г. – Кишинёв, 2013. – P. 150-152. (55 tit.). – [2013-574].

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
453. Academicianul Haralambie Corbu : [critic şi istoric literar] : Biobibliografie / Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.:
Tatiana Celpan, Valentina Tcacenco ; resp. de ed.: Aurelia Hanganu ; bibliogr.: Tatiana
Celpan [et al.]. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedie : Biblioteca Ştiinţifică Centrală
"Andrei Lupan", 2013 [Tipogr. "Foxtrot"]. – 255, [1] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4389-5-7.
[2013-2030].

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tabel cronologic. – Aprecieri. – Opera şt. (monogr., art. în culeg.,ed. periodice.,


comunicări, pref., rec.) a lui A. Corbu, 714 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1953-2013. –
Referiri la viaţa şi activitatea a lui A. Corbu, 73 tit.
__________________
454. Bogatu, Eugenia. Filosofia limbajului / Eugenia Bogatu. – Chişinău, 2013. – P.
181-185. (76 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-1884].

455. "Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare",


conf. şt. cu participare intern. (2013 ; Chişinău). Diversitatea lingvistică şi dialogul intercul-
tural în procesul de comunicare : Conf. şt. naţ. cu participare intern., 29 mar. 2013 / coord.:
Liuba Petrenco, Ludmila Branişte ; editori şt.: Oana Maria Petrovici [et al.]. – Chişinău, 2013.
– 327 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2632].

456. Dragan, Elena. Culturologia lingvistică / Elena Dragan. – Bălţi, 2010. – P. 193-
207. (278 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1658].

457. Frunză, Gabriela. Retorica în mass-media / Gabriela Frunză. – Chişinău, 2013. –


P. 170-178, 190-191. (174 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2013-1983].

458. Verdeş, Tatiana. Funcţiile pragmatice ale deicticelor în discursul politic actual /
Tatiana Verdeş. – Chişinău, 2013. – P. 169-182. (171 tit. în lb. rom., fr.). – [2013-1428].

459. "Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте со-


временных подходов", междунар. науч.-практ. конф. (2011 ; Комрат). Материалы
международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы лингвистики
и лингводидактики в контексте современных подходов" / сост. : Сулак С. К. [и др.] ; под
общ. ред.: Сулак С. К. – Комрат, 2011. – 277 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2546].

811 Limbi individuale


460. Ion Manoli : Mon unique roman: Les Lettres : Studium in Honorem / Univ. Liberă
Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic ; alcăt.: Natalia Ghimpu, Victoria
Moşneaga ; ed. îngrijită de Zinaida Sochircă ; red. şt.: Ghenadie Râbacov ; red. bibliogr.:
Valentina Chitoroagă. – Chişinău : ULIM, 2012. – 270 p. : fig., fot., tab., [1] f. port. color ; 21
cm. – (Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 48-a).
Texte: lb. rom., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-101-88-2.
[2013-249].
Studii. – Aprecieri. – Curriculum vitae. – Lucrări (monogr., materiale didactice, art. din
culeg., seriale, red., rec.) semnate de filologul I. Manoli, 141 tit. în lb. rom., fr., rusă, publ. în a.
a. 2005-2012. – Referinţe privind activitatea dânsului, 8 tit. – An.: Index de nume, tit.

461. Lista lucrărilor publicate : [de filologul Albina Dumbrăveanu] // Crezul meu,
limba română / Albina Dumbrăveanu. – Chişinău, 2013. – P. 201-209. – [2013-1512].
Include 176 tit. monogr., dicţ., studii, art. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1966-2012.

119
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

462. Научно-исследовательска литература за езика на българите в бившия


СССР // Българска фонетика за българите в Молдова и Украйна / Васил Кондов. –
Кагул, 2013. – P. 132-166. – [2013-956]
Include 281 tit. în lb. bulgară, rusă, publ. în aa. 1905-2002.
___________________
463. Babin-Rusu, Tatiana. Einführung in die deutsche lexikologie / Tatiana Babin-
Rusu, Victoria Roga. – Chişinău, 2013. – P. 110-113. (56 tit.). – [2013-1374].

464. Cantemir, Grigore. Limba română contemporană / Grigore Cantemir. – Bălţi,


2012. – P. 170-173. (62 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-811].

465. Coşciug, Angela. Des récits bibliques : Vol. 1: Introduction à une étude mythique
et biblique. Particularités syntactiques des récits bibliques / Angela Coşciug. – Bălţi, 2012. –
P. 166-168. (52 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2013-276].

466. Denisov, Emilia. Theoretische Semantik : Vorlesungskurs für


Fremdsprachenfakultät der pädagogischen Hochschulen / Denisov Emilia, Barbaroş Ninel,
Briguneţ Oleg. – Chişinău, 2013. – 118 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-936].

467. Dragan, Elena. Dicţionar lingvoculturologic inter/intra cultural / Elena Dragan. –


Bălţi, 2012. – P. 281-283. (55 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-271].

468. Hanganu, Aurelia. Construcţii actanţiale în limba română / Aurelia Hanganu ;


consultant şt.: Ion Eţcu ; red. şt.: Elena Constantinovici, Ion Bărbuţă. – Chişinău, 2013. – P.
255-279. (389 tit. în lb. rom., engl., fr., germ,., rusă), în text. – [2013-1688].

469. Hanganu, Aurelia. Construcţiile actanţiale în limba română : 10.02.01 – Lb. rom. :
Autoref. tz. de doct. habilitat în filologie / Hanganu Aurelia. – Chişinău, 2013. – P. 40-42. (53
tit., inclusiv 23 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-54 Teze].

470. "Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie", conf. şt.
(2012 ; Chişinău). Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi istorie : (Tezele
conf. şt.) / coord. şt.: Gabriella Topor, Victor Damian ; col. red.: Aliona Zgardan [et al.]. –
Chişinău, 2012. – 180 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-1074].

471. Млечко, Татьяна Петровна. Русская языковая личность ближнего зарубежья


/ Т. П. Млечко. – Кишинев, 2013. – P. 337-362. (341 tit. în lb. rom., engl., germ.). – [2013-
1367].

82 LITERATURĂ
472. Argentina Cupcea-Josu: critic literar, traducător, publicist : Biobibliografie /
Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Miron Costin" ; alcăt.: Natalia Kravciuk ; ed. îngrijită
de Lidia Kulikovski. – [Chişinău : Magna-Princeps, 2011 (Tipogr. "Profesional Service")]. – 78,
[12] p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4203-6-5.
[2013-1546].
Curriculum vitae. – St. introd. – Aprecieri. – Lucrări (art. în culeg., ed. periodice, trad.,
interviuri, red.) ale scriitoarei A. Cupcea-Josu, 144 tit. în lb. rom., ruisă, publ. în a. a. 1972-
2001. – Referiri la viaţa şi activitatea literară, 31 tit. – An.: Ind. de nume, seriale.

473. Codreanu, Lina.


Theodor Codreanu : [scriitor] : Bibliografie critică / Lina Codreanu ; red. bibliogr.: Ludmi-
la Pânzari ; ind. auxiliare: Eugenia Filip, Tatiana Baltag ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; Bibl.
Municipală "B. P. Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 585 p. : fot. ;
25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4395-9-6.
[2013-957].
Sistematizat, include 1813 tit. (vol., art. în culegeri şi periodice) ale scriitorului T. Co-
dreanu publ. în a. a. 1968-2011. – Lit. despre dânsul, 20 tit. – An.: Ind. de nume.

474. Constantin Bobeică (1924-2013) : [jurnalist] : Biobibliografie / Bibl. Publică Raio-


nală "Mihail Sadoveanu", Străşeni ; alcăt.: Dora Caitaz ; ed. îngrijită : Nadejda Pădure. –
[Chişinău] : Notograf Prim, [2013]. – 106 p. : fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4465-7-0.
[2013-2083].
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Include 457 tit. cărţi, art. în publ. periodice, publ. în a.
a. 1963-2012. – Puibl. despre dânsul, 6 tit.

475. Elena Tamazlâcaru : [scriitoare] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",


Filiala "Alba Iulia" ; alcăt.: Elena Caldare, Elena Tamazlâcaru ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski
; red. bibliogr.: Claudia Tricolici. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 188 p. : fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-147-5.
[2013-1576].
Studii introd. – Opera (cărţi, lucrări în culeg., ed. periodice, interviuri, emisiuni televiza-
te) scriitoarei E. Tamazlâcaru, 808 tit., publ. în a. a. 1982-2013. – Materiale şi repere critice,
21 tit. – An.: Ind. de nume, geogr., publ. periodice.

476. Pavel Balmuş, sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual : [critic şi istoric literar]
: (Exegeze literare completate de o biobibliografie) / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala
"Onisifor Ghibu" ; concepţie, elab., antologare: Vitalie Răileanu ; bibliogr.: Margareta Cebotari
; coord.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 225 p. : fot. ; 26 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-145-1.
[2013-2077].
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Lucrări (studii, art. în culegeri, seriale, rec., pref., inter-
viuri) ale criticului literar P. Balmuş, 278 tit., publ. în a. a. 1974-2012. – Referiri la viaţa şi
activitatea de cercetare literară, 48 tit. – An.: Ind. de nume, seriale bibliografiate.

121
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

477. Portret în mişcare. Ion Mărgineanu : [scriitor] : Periplu biobibliografic / Bibl. Mu-
nicipală "B. P. Hasdeu ", Filiala "Alba Iulia" ; alcăt.: Elena Caldare ; contribuţii: Eugenia Plă-
mădeală, Aurelia Tincu ; red. bibliogr.: Claudia Tricolici ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. –
Chişinău : [Foxtrot], 2013. – 175 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-09-8.
[2013-1489].
Studii introd. – Referinţe. – Opera (ed. aparte, lucrări în culeg., ed. periodice, interviuri,
trad.) sriitorului I. Mărgineanu, 507 tit., publ. în a. a. 1966-2012. – An.: Ind. de nume, publ.
bibliografiate.

478. Vladimir Beşleagă: "...în creaţie axul moral este totul" : Biobibliogr. selectivă /
Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Târgu-Mureş" ; alcăt.: Tatiana Şatravca ; ed. îngrijită
de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 128 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4395-6-5.
[2013-22].
Aprecieri. – Tabel cronologic. – Opera (ed. aparte, lucrări în culeg., seriale, trad., inter-
viuri, rec.) scriitorului Vladimir Beşleagă, 480 tit. în lb. rom., rusă, alte lb. străine, publ. în a. a.
1963-2011. – An.: Ind. de nume, seriale.
___________________
479. Cazacu-Ţigaie, Adriana. Istoria literaturii române, sec. XV-XIX / Adriana Cazacu-
Ţigaie, Ludmila Usatâi. – Chişinău, 2013. – 49 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2013-771].

480. Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu / Mihai Cimpoi. – Chişinău, 2013. – P. 517-529.
(460 tit.). – [2013-1048].

481. Cuţitaru, Natalia. Alchimia verbului: Introducere în universul poeziei lui Liviu Da-
mian / Natalia Cuţitaru. – Chişinău, 2013. – P. 170-176. (102 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-
1973].

482. "Esturi şi Vesturi: Literatură, filosofie, cultură", conf. şt. intern. (2013 ; Chişi-
nău). Esturi şi Vesturi: Literatură, filosofie, cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013,
Chişinău / com. şt.: Michèle Mattusch (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Emilia Taraburcă [et
al.]. – Chişinău, 2013. – 339 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2013-2093].

483. Gicu, Daniel. Fetiţă inocentă, sau Seducătoare fatală? : O istorie a Scufiţei Roşii /
Daniel Gicu. – Chişinău, 2013. – P. 270-288. (359 tit. în lb. rom., engl.). – [2013-2371].

484. Gîrlea, Olesea. Mit şi ficţiune artistică în opera literară / Olesea Gîrlea. – Chişinău,
2013. – P. 177-184. (137 tit. în lb. rom., germ., rusă). – [2013-2344].

485. Holban, Ion. Cosmosul ne cheamă / Ion Holban. – Chişinău, 2013. – P. 117-121.
(80 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-355].

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

486. Mititelu, Oxana. Singuri în faţa lui Moloh: Totalitarismul comunist în literatură /
Oxana Mititelu. – Chişinău, 2013. – P. 191-200. (139 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-1974].

487. Smolniţchi, Dumitriţa. Tradiţii neculceene în literatura română. Epoca paşoptistă


/ Dumitriţa Smolniţchi. – Chişinău, 2012. – P. 119-127. (196 tit.). – [2013-261].

488. Tamazlâcaru, Elena. Poezia anilor '70: Nicolae Dabija şi generaţia sa / Elena
Tamazlâcaru. – Chişinău, 2013. – P. 259-286. (499 tit.). – [2013-1542].

489. Губогло, Михаил. Сполохи прошлого – блики будущего / Михаил Губогло ; науч.
ред.: С. С. Булгар. – Комрат ; Кишинёв, 2013. – 812 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în text). –
[2013-2449].

490. Кишинёв, 2013 : ежегодный итоговый сб. лит. премии "Белый Арап" / сост.,
ред.: Александр Попов. – Кишинев, 2013. – P. 169-172. (59 tit.). – [2013-1429].

491. Спорыш, Наталия. История мировой литературы: Литература Античности /


Спорыш Наталия. – Chişinău, 2013. – P. 83-86. (80 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2013-2366].

492. Спорыш, Наталия. История мировой литературы: Литература Романтизма /


Спорыш Наталия. – Chişinău, 2013. – P. 127-131. (124 tit.) şi la sfârşitul cap. – [2013-2606].

493. Урсу, Дмитрий. Эминеску в Одессе. Год 1885 / Дмитрий Урсу // Biblio Polis. –
2013. – Vol. 48, Nr 2. – P. 120-122. (67 tit. în lb. rom., rusă).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
494. Iarmulschi, Vasile. Unele consideraţii privind cronologia şi periodizarea culturii
Poieneşti-Lucaşeuca / Vasile Iarmulschi // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arhe-
ologie. Istorie Antică. – P. 48-51. (73 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă).

495. Investiţiile arheologice la situl Saharna Mare / Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Mihail
Băţ [et al.] // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 287-
288. (52 tit. în lb. rom., rusă).

496. Kurbanov, Aydogdy. The hephthalite numismatics / Aydogdy Kurbanov //


Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 378-380. (54 tit.
în lb. engl., rusă).

497. Leviţchi, Oleg. Consideraţii privind stadiul actual şi priorităţile cercetării culturii
Halistattului canelat de tip Chişinău-Corlăteni din spaţiu carpato-nistrean : (sec. XII-X î. e. n.) /
Oleg Leviţchi, Livia Sîrbu // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 66-68. (97 tit.
în lb. rom., germ., fr.).

123
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

498. Reabţeva, Svetlana. Coroniţele din plăcuţe imprimate din regiunea carpato-
dunăreană în contextul antichităţilor din Europa de Est şi Sud-Est / Svetlana Reabţeva //
Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 103-104. (50 tit. în lb. rom., rusă., ucr.).

499. Simalcsik, Angela. Analiza antropologică a seriei scheletice descoperite în ne-


cropola medievală de la Lozova, secolele XIV-XV / Angela Simalcsik // Revista Arheologică. –
2013. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 341-343. (103 tit. în lb. rom., engl.).

500. Sîrbu, Mariana. Depozitul din perioada tardivă a epocii bronzului descoperit în
împrejurimile comunei Antoneşti, raionul Cantemir, Republica Moldova / Mariana Sîrbu //
Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 205-218 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – P. 215-217 (93 tit. în lb. rom., germ., rusă).

501. Sîrbu, Mariana. Piese litice descoperite în aşezările culturilor Noua-Sabatinovka


din spaţiul pruto-nistrean / Mariana Sîrbu // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 183-186. (98 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă).

502. Tentiuc, Ion. Contribuţii la istoria şi arheologia spaţiului Pruto-Nistrean / Ion


Tentiuc. – Chişinău, 2012. – P. 241-262. (447 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-592].

503. Uşurelu, Eugen. Apariţia şi evoluţia aşa-numitelor "sape" în epoca bronzului din
Europa de Est / Eugen Uşurelu // Revista Arheologică. – 2012. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 56-57.
(53 tit. în lb. rom., engl., rusă).

504. Башкатов, Ю. Ю. К вопросу о формировании славянской домостроительной


традиции на территории Днепровского Лесостепного Левобережья / Ю. Ю. Башкатов //
Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 310-312. (57 tit. în lb.
engl., rusă).

505. Бруяко, И. В. О пользе археологии в поисках сущего : (Заметки о


фактическом содержании понятия "фрако-киммерийский" горизонт) / И. В. Бруяко //
Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 187-190. (51 tit. în lb. rom., engl.,
fr., rusă).

506. Бурдо, Н. Б. К. В. Зиньковский – исследователь Триполиады / Н. Б. Бурдо //


Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в европейской преистории. – P.
21-23. (50 tit. în lb. engl., rusă).

507. Васильев, А. А. Константин Великий vs. "меотийские савроматы" : три во-


проса к Зосиму / А. А. Васильев // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути
народов". – P. 258-260. (51 tit. în lb. engl., rusă).

508. Вернер, И. Золотой браслет короля франков Хильдерика и германские


браслеты позднеримского времени : (с приложением работы Людвига Паули) / И. Вер-
нер // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 346-348. (98 tit.
în lb. engl., rusă).

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

509. Володарец-Урбанович, Я. В. Клейма на гончарной посуде пастырского,


канцерского и волынцевского типов / Я. В. Володарец-Урбанович / Stratum plus. – 2013.
– Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 57-60. (63 tit. în lb. germ., pol., rusă).

510. Гречко, Д. С. О памятниках киммерийцев и "раннескифской" культуре / Д. С.


Гречко // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 150-154. (75 tit. în lb.
engl., germ., rusă).

511. Демченко, Т. И. Сосуд в виде птицы с территории Пруто-Днестровского


междуречья / Т. И. Демченко // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в
европейской преистории. – P. 159-163. (87 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă).

512. Дергачев, Валентин. Новые комплексы и единичные находки металлических


предметов поздней бронзы – раннего Гальштатта на территории Республики Молдова /
Валентин Дергачев // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 179-181. (95 tit. în
lb. rom., rusă. ucr.).

513. Зиньковский, К. В. Жилища племен трипольской культуры / К. В.


Зиньковский ; коммент. : Н. Б. Бурдо // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое
пространство в европейской преистории. – P. 97-100. (57 tit. în lb. engl., rusă, ucr.).

514. Иванова, С. В. Культурно-исторические контакты населения Северо-


Западного Причерноморья в раннем бронзовом веке : Запад-Восток / С. В. Иванова //
Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое пространство в европейской преистории. – P.
251-257. (153 tit. în lb. rom., engl., rusă, polon.).

515. Каврук, Валерий. Олово и соль в Карпатском бассейне в бронзовом веке /


Валерий Каврук // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 34-36. (105 tit în lb.
rom., engl., rusă).

516. Каргапольцев, С. Ю. Еще раз о нижней дате длинных курганов / С. Ю. Кар-


гапольцев // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути народов". – P. 357-359.
(87 tit. în lb. engl., rusă).

517. Киосак, Д. В. Предварительные итоги археологических разведок памятников


каменного века на Раздельнянской равнине и проблема "степного неолита" Северо-
Западного Причерноморья / Д. В. Киосак // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое
пространство в европейской преистории. – P. 294-296. (50 tit. în lb. engl., rusă, ucr.).

518. Курганы эпохи бронзы могильника у с. Глиное на левобережье Нижнего


Днестра / С. Н. Разумов, С. Д. Лысенко, В. С. Синика [и др.] // Stratum plus. – 2013. – Nr
2 : Обитаемое пространство в европейской преистории. – P. 337-340. (51 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

125
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

519. Махортых, С. В. Погребальные сооружения и обряд курганов некрополей


Бельского городища / С. В. Махортых // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские
тетради. – P. 252-256. (75 tit. în lb. în lb. engl., rusă, ucr.).

520. Мызгин, К. В. Римские монеты в ареале черняховской культуры: проблема


источников поступления / К. В. Мызгин // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума.
"Пути народов". – P. 230-233. (53 tit. în lb. engl., rusă).

521. Мызгин, Кирилл. Римские монеты на территории Днепровского лесостепно-


го левобережья : общая характеристика, особенности распространения и основные
проблемы изучения / Кирилл Мызгин // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Ar-
heologie. Istorie Antică. – P. 365-367. (51 tit. în lb. rom., rusă, ucr.).

522. Радюш, О. А. Элементы всаднической и дружинной культуры II-III вв. в


Поднепровье / О. А. Радюш // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума. "Пути
народов". – P. 69-73. (95 tit. în lb. engl., germ., rusă).

523. Романчук, А. А. Кавкасионский антропологический тип в свете гипотезы


"восточной популяции" : вопрос о древности / А. А. Романчук // Stratum plus. – 2013. – Nr
2 : Обитаемое пространство в европейской преистории. – P. 278-282. (120 tit. în lb. engl.,
rusă).

524. Романчук, А. А. Савроматы и савиры : к возможности уточнения вопроса об


этнической природе / А. А. Романчук, Ю. О. Цвигун // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 :
Понтийские тетради. – P. 317-320. (120 tit. în lb. engl., rusă).

525. Синика, В. С. Курганы у села Буторы : [р-н Григориополь] : Вып. 1 / В. С. Си-


ника, С. Н. Разумов, Н. П. Тельнов ; отв. ред.: С. Б. Вальчак. – Тирасполь, 2013. – P.
136-146. (303 tit. în lb. rom., engl., pol., rusă). – [2013-1708].

526. Скифский курган Nr 7 у с. Пуркарь на Нижнем Днестре / С. М. Агульников,


С. С. Попович, С. В. Церна [и др.] // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. –
P. 279-284. (103 tit. în lb. rom., engl., rusă).

527. Скорый, С. А. Бронзовая античная матрица из Предгорного Крыма / С. А.


Скорый // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 199-201. (52 tit. în lb.
engl., rusă).

528. Стасюк, И. В. Новые находки оружия римского времени и эпохи Меровингов


на северо-западе России / И. В. Стасюк // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойума.
"Пути народов". – P. 144-146. (57 tit. în lb. engl., rusă).

529. Тельнов, Николай. Гетское погребение на левобережье Днестра и некото-


рые проблемы фракийского погребального обряда / Николай Тельнов, Виталий Синика
// Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 307-308. (59
tit. în lb. rom., rusă).

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

530. Тельнов, Николай. Фракийские влияния на материальную культуру и


погребальный обряд скифов III-II вв. до н.э. на левобережье Нижнего Днестра / Николай
Тельнов, Виталий Синика // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 8, Nr 1/2. – P. 81-83. (73 tit.
în lb. rom., rusă).

531. Тихонов, Р. В. К вопросу об эллинизации гончарного ремесла Бактрии / Р. В.


Тихонов // Stratum plus. – 2013. – Nr 3 : Понтийские тетради. – P. 326-329. (87 tit. în lb.
engl., rusă).

532. Церна, С. В. Опыт анализа распределения глиняной антропоморфной


пластики в погребениях нео-энеолитического могильника Дуранкулак : (Северо-
Восточная Болгария) / С. В. Церна // Stratum plus. – 2013. – Nr 2 : Обитаемое
пространство в европейской преистории. – P. 191-198. (116 tit. în lb. engl., germ., rusă).

533. Церна, Станислав. Два новых клада и единичные находки металлических


изделий эпохи бронзы – раннего гальштатта с территории Республики Молдова / Ста-
нислав Церна, Денис Топал // Tyragetia : ser. nouă. – 2013. – Vol. 7, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 202-203. (51 tit. în rom., germ., rusă).

534. Чореф, М. М. К вопросу о периодизации денежного обращения Таврики в


эпоху римского господства / М. М. Чореф // Stratum plus. – 2013. – Nr 4 : В поисках Ойу-
ма. "Пути народов". – P. 211-215. (83 tit. în lb. engl., rusă).

908 Monografii ale localităţilor


535. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar doc.-publicistic ilustrat : Vol. 11 : R-Sa /
Valerian Ciobanu, Anatol Eremia, Alexandru Ganenco [et al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc ; coord.
şt.: Vlad Ciubucciu [et al.] ; red.-şef : Iurie Colesnic. – Chişinău, 2013. – 546 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2013-2460].

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


536. Overcenco, Ala. Legităţile temporale de distribuţie a temperaturilor extreme din
perioada caldă a anului : 11.00.09 – Meteorologie, climatologie şi agrometerorologie :
Autoref. tz. de doct. în geografie / Overcenco Ala. – Chişinău, 2013. – P. 24-28. (73 tit., inclu-
siv 34 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-185 Teze].

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


537. Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova / aut.: Silviu Andrieş-Tabac, Vla-
dimir Bogdan, Ana Boldureanu [et al.] ; coord. şi red. şt.: Silviu Andrieş-Tabac. – Chişinău,
2013. – P. 615-633. (390 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2013-1813].

127
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

93/94 ISTORIE
538. Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani : Biobibliografie / Inst. de Istorie, Stat şi
Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 224, I-XXXII p. : fig., fot., fot. color
; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4078-8-5.
[2013-643].
Aprecieri. – Curriculum vitae. – Lucrări (monogr., materiale didactice, hărţi, art. în culeg.,
seriale) ale istoricului Vl. Mischevca, 360 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1987-2012.

539. Istorie şi istoriografie bisericească în lucrările acad. Andrei Eşanu // Istorie şi


credinţă în preocupările academicianului Andrei Eşanu: Popas aniversar – 65 de ani de viaţă
/ Octavian Moşin. – Chişinău, 2013. – P. 11-16. – [2013-1352].
Include 68 tit. monogr., art. din culegeri şi publ. periodice în lb. rom., rusă, ale istoricului
A. Eşanu, publ. în a. a. 1983-2012.

540. Opera ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică : [ale istoricului Valeriu Cozma] // Profesorul univer-
sitar Valeriu Cozma / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2013. – P. 109-118. – [2013-631].
Include 142 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., seriale în lb. rom., rusă,
publ. în a. a. 1971-2011.

541. Savantul şi profesorul – Anton Moraru : Biobibliografie / Bibl. Şt. Centrală "An-
drei Lupan" a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. "Perspectiva-INT ; alcăt.: Raisa Vasilache ;
coord. şt.: Rodica Odineţ ; red. şt.: Arina Kraijdan ; red. bibliogr.: Angela Timuş. – Chişinău :
Labirint, 2012. – 240 p. : fot., tab., [1] f. portr. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 80 ex.
ISBN 978-9975-948-80-7.
[2013-320].
Aprecieri. – Curriculum vitae. – Omagii. – Lucrări (monogr., st., art. în culeg., seriale,
comunic., interviuri) ale istoricului Anton Moraru, 438 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1973-
2012. – Personalia, 98 tit. – An.: Index de nume, tit.
___________________
542. Cojocaru, Nicolae. Nevoia de Mărturisiri despre Vremurile sub care ai trăit: (Rela-
tări despre anii 1940-2013) / Nicolae Cojocaru. – Chişinău, 2013. – P. 499-504. (126 tit. în lb.
rom., rusă). – [2013-1146].

543. Constantin, Ion. Pantelimon Halippa : Apostol al Basarabiei / Ion Constantin, Ion
Negrei. – Chişinău, 2013. – P. 710-714. (68 tit.). – [2013-2552].

544. "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte", simp. intern.
(7 ; 2013 ; Chişinău). Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012, [Chişinău] / consiliul ed.: Valeriu

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dulgheru ; com. org.: Bostan Ion [et al.]. – Chişinău :, 2012. – 297 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2013-1361].

545. Enciu, Nicolae. Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940 =


Traditionalisme et modernité en Bessarabie des années 1918-1940 = Традиционализм и
модерниз в Бессарабии 1918-1940 годов : [Vol.] 1 / Nicolae Enciu. – Chişinău, 2013. – P.
405-423. (381 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2013-629].

546. Istoria satului Baiuş în documente, 1911-2011 / Simion Carp, Elena Carp,
Terentie Carp [et al.]. – Chişinău, 2012. – P. 556-559. (94 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2013-
1669].

547. Mîrza, Vitalie. Comuna Bubuieci – file din istorie şi actualitate / Vitalie Mîrza, Ale-
xandru Stratulat ; au contribuit : Andrei Ţulea [et al.]. – Chişinău, 2013. – 271 p. (Bibliogr. în
text). – [2013-2550].

548. Moraru, Alexandru. Garda de Fier în Basarabia : Vol. 1 / Alexandru Moraru, Be-
nedict Ciubotaru. – Chişinău, 2011. – P. 352-383. (780 tit.). – [2013-613].

549. Musteaţă, Sergiu. Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X


= Byzantine Coinage in the Carpathian-Nistrian Regions During the 6th – 10th Centuries /
Sergiu Musteaţă. – Chişinău, 2013. – P. 223-245. (339 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2013-
2600].

550. Petrencu, Anatol. Teroarea stalinistă în Basarabia / Anatol Petrencu. – Chişinău,


2013. – P. 311-313. (56 tit. în lb. rom., rusă). – [2013-2619].

551. Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858) /


sel. doc. şi studiul introd.: Ion Eremia. – Chişinău, 2013. – P. 893-896. (63 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2013-1375].

552. Tomuleţ, Valentin. Organizarea instituţiilor judiciare din Basarabia şi modul de


aplicare a limbii moldoveneşti (române) în instanţele judecătoreşti (1812-1828) / Valentin
Tomuleţ // 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Ţarist : consecinţele raptu-
lui teritorial pentru românii basarabeni : Materialele Simp. şt. intern.,12-13 mai 2012. – Cahul,
2012. – P. 146-148. (59 tit. în lb. rom., rusă).

553. Булгар, Степан. Казаклия = Kаzаyaк : История села, 1812-2012 / Степан


Булгар, Федор Кылчик. – Кишинев, 2013. – P. 517-522. (134 tit. în lb. rom., găgăuză, rusă).
– [2013-1725].

554. Кокырлэ, Павел. Мартин Лютер – выдающийся реформатор XVI века /


Павел Кокырлэ, Алексей Пыреу. – Кишинев, 2013. – P. 197-201. (85 tit. în lb. rom., span.,
rusă). – [2013-1175].

129
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

555. Куницкий, Валентин. История города Окница / Валентин Куницкий. – Киши-


нёв, 2012.
Ч. 1 : [Образование поселка Окница] : Охватывает период с мая 1812 года по 2012
год. – 2012. – P. 405-408. (81 tit.). – [2013-450].

556. Ч. 2 : Строительство города : Охватывает период с 1975 по 1990 г. – 2012. –


P. 379-385. (123 tit.). – [2013-451].

557. Ч. 3 : Перестройка : Охватывает период с 1991 по 2012 г. – 2012. – P. 411-


418. (144 tit.). – [2013-452].

558. Червенков, Николай. Тараклии – 200 лет : Том 1 (1813-1940) / Николай Чер-
венков, Иван Думиника ; науч. ред.: Калчо К. Калчев. – Кишинёв, 2013. – P. 362-370.
(232 tit. în lb. rom., bulgară, rusă). – [2013-829].

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Bărbuţă, Ion 468
A Băţ, Mihail 495
Ababii, Ion 309-13 Begu, A. 273
Afanas, Aliona 197 Bejan, Octavian 132
Agapii, Eugeniu 361 Bejan-Volc, Iulia 65
Alexandrov, Eugen 274 Belei, Elena 158
Alexandru, Sofia 363 Belii, A. 370
Alhazov, Artiom 9-10 Belîi, Adrian 338
Amarfii-Railean, Nelli 100 Beniuc, Valentin 76, 84
Amariei, Valentin 422 Bernic, Vladimir 320
Ambros, Filip 333 Beşleagă, Vladimir 478
Andrieş, Lucia 333 Bivol, Alexei 400
Andrieş, Serafim 99, 395 Bîclea-Afteni, Diana 275
Andrieş-Tabac, Silviu 537 Bîrcă, Adriana 300
Andronati, N. R. 387 Bîrcă, Alic 14
Antropov, Evgheni 285 Bîrnaz, Nina 201
Aramă, Elena 162 Bîrsanu, Aurelia 432
Arsene, Igor 445 Blaja-Lisnic, Natalia 318
Arseni, Alexandru 127 Bläsius, Julia 81
Aşevschi, Valentin 270 Bobână, Gheorghe 44
Atamni, F. 335 Bobeica, Elena 143, 178
Bobeică, Constantin 474
B Boboc, Nicolae 273
Bogatu, Eugenia 454
Baban, Elena 304 Bogdan, Aliona 379
Babin-Rusu, Tatiana 463 Bogdan, Vladimir 537
Babiuc, Constantin 336 Bohanţov, Alexandru 421
Babuc, Vasile 410 Boian, Gavril 339
Babuci, S. → v. Babuci, Stanislav Boincean, Boris 396
Babuci, Stanislav 349, 369 Bojoga, Eugenia 77
Bacinschi, Nicolae 329 Bolboceanu, Aglaida 217
Baciu, Gheorghe 128-29 Bolcinschi, Victor 157
Baciu, Sergiu 200 Boldirescu, Serghei 202
Bagrin, Dumitru 275 Boldirescu, Svetlana 202
Bahcivanji, Mihail 406, 414 Boldureanu, Ana 537
Bahnarel, Ion 322, 324 Bolii, Federike 81
Balaban, Claudia 439 Bolocan, Lilia 153
Balan, Greta 337 Bolotnicova, V. 360
Balan, Ion 306 Bontea, Oleg 133
Balan, Valerian 400 Bordian, Mariana 134
Balmuş, Pavel 476 Bostan, Ion 544
Balmuş, Victor 80, 130 Botez, Ilie 386
Baltag, Dumitru 131 Botnarenco, Ion 99
Baltag, G. 427 Botomei, Vasile 135
Baltag, Tatiana 473 Braga, Mihai 45
Balteanschi, D. 99 Braghiş, Maria 203
Barbaroş, Ninel 466 Branişte, Ludmila 455
Bataev, H. M. 369 Briguneţ, Oleg 466
Bădărău, Sergiu 400 Brihuneţ, Manole 60
Băieşu, Sergiu 165 Brumă, Sorin 136

131
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

Bucatînschi, Anatolie 102 Cebanu, Lilia 207


Bucun, Nicolae 217 Cebotari, Margareta 476
Budeanu, Oleg 295 Cecoi, Nadejda 27
Bujor, Valeriu 132 Celpan, Tatiana 453
Bulat, Denis 419 Cernat, Victor 373
Bulat, Dumitru 419 Cerneţchi, Olga 326, 378
Bulat, Mihai 276 Cerniţanu, Mariana 327
Bulimaga, Constantin 270 Cheianu, Diana 144
Burduniuc, Olga 296, 337 Chibac, Gheorghe (165)
Burian, Cristina 137 Childescu, Valentina 93
Burlacu, Ala 378 Chilimar, S.417
Burlacu, Natalia 91 Chindîbaliuc, Oleana 79
Buruian, Alexandru 168 Chiriţa, Ghenadie 183
Busuncian, Tatiana 78 Chirtoacă, Natalia 167
Buza, Nicolae 138 Chistrug, Boris 114
Buzilă, Varvara 17 Chitoroagă, Valentina 20-25, 386, 460
Buzu, Ion 414 Cimil, Dorin 140
Cimpoi, Mihai 480
C Cimpoieş, Gh. 427-28
Cabac, Valeriu 208, 228 Ciobanu, Ion 80
Caisîn, S. → v. Caisîn, Simion Ciobanu, Radu 1-2
Caisîn, Simion 150, 240 Ciobanu, Rodica 54, 158
Caitaz, Dora 474 Ciobanu, Valerian 535
Calchei, Elena 404-05 Ciocanu, Gheorghe 282
Caldare, Elena 475, 477 Ciocârlan, Nina 409
Calmîc, Varfolomei 324 Cirimpei, Octavian 343
Calmuţchi, Laurenţiu 231, 238 Ciubotaru, Benedict 548
Cantemir, Grigore 464 Ciubucciu, Vlad 535
Canţer, Valeriu 286 Ciugureanu-Mihailuță, Carolina 142
Capcelea, Arcadie 271-72, 297-98 Ciutac, Ion 344
Capcelea, Valeriu 50, 66, 204, 271 Cobăneanu, Sergiu 143, 178
Caproş, Natalia 340 Codreanu, Lina 473
Capsîzu, Valeriu 92 Codreanu, Nadejda 377
Capşa, T. 150 Codreanu, Valentin S. 412
Carauş, Sergiu 406 Cojocari, Diana 361
Carp, Elena 546 Cojocari, Lidia 315
Carp, Simion 183, 546 Cojocaru, Igor 5, 204
Carp, Terentie 183, 546 Cojocaru, Ion 231
Castraveţ, Lucia 117 Cojocaru, Maria 117
Cataranciuc, Sergiu 276-77 Cojocaru, Nicolae 542
Caterinciuc, Natalia 325 Cojocaru, Tudor 229
Cauia, Alexandru 205 Cojocaru, Valentina 206
Cazacov, Vladimir 341-42 Cojocaru, Vasile Gh. 206-07, 229
Cazacu, Dumitru 374 Cojocaru, Victoria 207
Cazacu-Ţigaie, Adriana 479 Cojuhari, Andrei 93
Călugăreanu, Irina 91 Cojuhari, Lilia 359
Căpăţână, Gheorghe 277 Colac, Tudor 267
Cărăruş, Margareta 345 Colesnic, Iurie 535
Cărbune, Natalia 120 Colomeiţeva, Iulia 232
Căruceru, Inna 232 Condraticova, Liliana 60
Ceban, Cristina 139 Constantin, Ion 543
Constantinovici, Elena 468

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Corbu, Haralambie 453 Denisov, Emilia 466


Corduneanu, Angela 371 Derjanschi, Valeriu 304
Corescu, Andrei-Paul 287 Diaconu, Mihail 148
Coreţchi, Liubov 401 Doctoreanu, Isidor 437
Costa, Nilza 208 Dodul, Sabina 16, 439
Costachi, Gheorghe 148 Doibani, Tatiana 403
Costin, Ludmila 394 Domente, Liliana 363
Coşciug, Angela 465 Doroş, Diana 345
Coşman, Sergiu 406 Doru Miron, Neculai 300
Coşuleanu, Teodor 99 Dragan, Elena 456, 467
Cotici, Victoria N. 112 Drămnescu, Aurel-Marin 215
Cotici, Victoria V. 112 Drumea, Iulia 101
Courty, J.-M. 287 Duca, Gheorghe 291
Covalschi, Alexandru 278 Duca, Maria 301, 407
Cozari, Ana 308 Duca, Valeria 216
Cozari, Gheorghe 308 Dulgheru, Valeriu 1-2, 544
Cozma, Dumitru 279 Dumbraveanu, Roza 208
Cozma, Valeriu 540 Dumbrăveanu, Albina 461
Cozonac, Renata 20-25 Dumitraş, Tudor 45
Crişciuc, Viorica 209 Dunin-Wasowicz, Maria 119
Crivceanscaia, Larisa 384
Crivoi, Aurelia 270, 315 E
Croitoru, Gheorghe 280 Eftodi, Diana 356
Croitoru, Victor 295 Emelianov, O. 360
Crudu, Elena 28 Eminescu, Mihai 480
Crudu, Rodica 114 Enciu, Nicolae 545
Cucerescu, Vasile 146 Eremia, Anatol 535
Cugut, Elena 16 Eremia, Ion 551
Cupcea-Josu, Argentina 472 Eremia, N. → v. Eremia, Nicolae
Curteanu, Ala 383 Eremia, Nicolae 417
Cuşneriov, A. 446 Eşanu, Andrei 31, 539
Cuţitaru, Natalia 481 Eţco, Constantin 15, 192, 218, 322, 324, 327
Cuzneţov, Alexandru 149 Eţco, Ludmila 382
Cuzneţov, Larisa 203, 211 Eţcu, Ion 468
D F
Dabija, Nicolae 488 Faigher, Anatolie 151
Dadu, C. 397 Feghiu, Aurelia 11
Dadu, Constantin Ia. 412 Filip, Eugenia 473
Daghi, Ion 437 Filipenco, Efim 448
Dahm, Jochen 86 Florea, Serafim 434
Damian, F. 282 Florea, Vasile 409
Damian, Liviu 481 Foiu, Taisia 27
Damian, Victor 470 Fornea, Iuliana 218, 327
Danail, Sergiu 450 Fotescu, Maria 189, 195
Dandara, Otilia 212 Frecăuţeanu, A. 427
Danii, Anatol 240 Friptuleac, Grigore 319-20
Daniliuc, Aliona 121 Frunză, Gabriela 457
David, A. 273 Fulga, Viorica 426
Demerji, Ilie 147
Demerji, Maria 147

133
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

G Hariton, Andrei 223, 231


Hămuraru, Maria 92
Gagauz, Olga 68 Hîncu, Rodica 106
Galearschi, Vasile 346 Holban, Ion 485
Gamurari, Vitalie 205 Holban, Tiberiu 351
Ganenco, Alexandru 535 Horjan, Oleg 99
Garştea, Vladimir 180
Gaţcan, Ştefan 378, 383 I
Geru, Ion 284, 286
Gheorghiţa, Ana 227 Iacovlev, Iraida 356
Gheorghiţa, Stela 325 Ianachevici, Boris 352
Gherman, Diomid 347 Iarmulschi, Vasile 494
Gherman, Liliana 345 Iavorschi, C. → v. Iavorschi, Constantin
Ghidirim, Gheorghe 374 Iavorschi, Constantin 360, 363
Ghilaş, Victor 441 Ilaşcu, Yurie 224-25
Ghimpu, Natalia 460 Iliadi-Tulbure, Corina 379
Gicu, Daniel 483 Iliin, Grigore 449
Gîncu, Silviu 228 Iordachi, Victoria 106
Gîrlea, Mihail 108 Iovu, Mihai 390
Gîrlea, Olesea 484 Isac, Marina 351
Glijin, Aliona 274 Istrati, Dorin 353
Globa, Nina 15 Iurchevici, Iulia 69-70
Goian, Natalia 196 Ivancenco, Valentina 440
Golubiţchi, Silvia 247 Ivanov, Marcel 346
Goma, Ludmila 15 J
Gombert, Tobias 81, 86
Gonţa, Maria 27 Jianu, Eugenia 226
Goraş-Postică, Viorica 213, 220-21 Jitari, Victoria 183
Goriuc, Silvia 126
Grajdian, Alexandra 259 K
Graneţkaia, Lilia 442 Kalguşkina, Tatiana 194
Gribincea, Al. → v. Gribincea, Alexandru Karnaeva, Liubovi 194
Gribincea, Alexandru 116, 120, 122-24 Kierlik, É. 287
Grighel, Gheorghe 397 Kraijdan, Arina 541
Grosu, Victoria 348 Kravciuk, Natalia 472
Gudumac, Eugeniu 410 Kuciuk, Valeriu 152
Gudumac, Eva 349, 369 Kuleva, Marianna 82
Gumenâi, Ion 59 Kulikovski, Lidia 29, 196, 444, 472-73, 475-78
Gumeniuc, Aureliu 350 Kurbanov, Aydogdy 496
Guriev, Vladimir 351 Kusturova, Anna 354
Guţanu, Vasile 290
Guţu, Corneliu 41, 89 L
Guţu, V. → v. Guţu, Vladimir
Guţu, Vladimir 213, 220, 222, 229, 236, 282 Ladaniuc, Victor 535
Guzgan, V. 210 Leah, Tamara 395
Lehoucq, R. 287
H Levinţa, Angela 59, 202
Levinţa, Ştefan 40
Halippa, Pantelimon 543 Leviţchi, Alexei 301
Hanganu, Aurelia 33, 403, 453, 468-69 Leviţchi, Oleg 497
Harcenco, Dorina 114 Liogchii, N. 273
Harconiţa, Elena 30, 35, 189-91, 195 Lisnic, Vitalie 347
Harea, Maria 16

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Litvin, Aurelia 112 Moga, Carolina 448


Liviţchi, Oxana 94 Moldovanu, Ion 334
Luca, Liviu 188 Moraru, Agafia 361
Lupaşco, V. I. 316 Moraru, Alexandru 548
Lupaşcu, Tudor 286, 317 Moraru, Anton 541
Lupu, Ilie 228 Moraru, Teodor 99
Lupu, Viorica 4 Moraru, Victor 421
Lvovschi, E. 280 Moşin, Octavian 59, 250, 539
Lvovschi, Nicolae 281 Moşneaga, V. 64
Moşneaga, Victoria 460
M Mruţ, I. D. 316
Macari, Vasile 308 Munteanu, Alexandru 158
Macovei, Mihai Alexandru 288 Munteanu, Andrei 305
Macovei, Tatiana 166 Munteanu, Nina 106
Maleca, Ina 426 Munteanu, Tatiana 93
Maleca, Tudor 258 Muruianu, Ion 156
Mamot, Eugen 439 Musteaţă, Sergiu 549
Manceva, Maria 380 N
Manciuc, Olga 318
Manea-Cernei, Eugenia 409 Nagherneac, Ana 190-91, 195
Manolachi, V. 321 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 232
Manoli, Ion 460 Nani, Mihail 425
Marian, Mariana 384 Nederiţa, Alexandru 424
Marian-Pavlenco, Angela 378, 382 Negară, Anatolie 318
Marin, Ion 194 Negrei, Ion 543
Marin, Mariana 230, 384 Negreţchi, Elena 403
Marina, Vasile 182 Nesterov, Tamara 435
Martâniuc, Irina 72 Nicolaescu, Olga 400
Matcovschi, Sergiu 333 Nicolai, Ana-Maria 81
Mattusch, Michèle 482 Nicolaiciuc, Valentina 357
Matveev, Sergiu 436 Nicu, Dan 83
Maximenco, Elena 322 Niculiţă, Ion 495
Maximilian, Silvestru 277 Nistor, Ileana Denisa 300
Mazuru, Vitalie 381 Nistreanu, Victoria 305
Mătrăgună, Nelea 355 Niţulescu, Virgil-Ştefan 17
Mândâcanu, Virgil 193
Melnic, Victoria 431 O
Melnic, Violeta 205 Odineţ, Rodica 541
Mereuţă, Ion 356 Odobescu, Stela 334
Micu, Vasile 405 Ojovan, Vitalie 56
Midrigan, Vitalie-Silviu 154 Olaru, Valentina 251
Mihalache, Iurie 149 Olărescu, Dumitru 421
Mihaluţa, Lina 30, 35, 189-91, 195 Onofrei, Aliona 184
Mija, Simion 41, 89 Orlov, Victor 283
Mischevca, Vlad 538 Ostrovschi, Serghei 289
Mişin, Igor 374 Overcenco, Ala 536
Mititelu, Oxana 486
Mîrza, Vitalie 547 P
Mladenov, Gh. M. 387
Mnerie, Dumitru 300 Palade, Valeriu 358
Mocanu, Victor 155, 178 Paladi, Tatiana 46
Papţova, Alla 47

135
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

Pascal, Oleg 361 Rău, Alexe 26


Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 193 Râbacov, Ghenadie 460
Pădure, Daniela 251 Reabţeva, Svetlana 498
Pădure, Nadejda 474 Repida, Tatiana 243
Pântea, Victor 359 Rezneac, Corina 17
Pânzari, Ludmila 473 Roga, Victoria 463
Pâslaru, Vlad 252-53 Rooney-Browne, Christine 32
Pelin, Nicolae 12 Roşca, Ludmila 49
Pelivan, Viorica 259 Roşca, Nicolae 149
Perjan, Carolina 39, 233, 239 Rotari, Oxana 145
Peşteanu, Ananie 410 Rotaru, Diana 33
Petcu, Galina 199 Rotaru, I. 417
Petrenco, Liuba 455 Rotaru, Ilie 415
Petrencu, Anatol 550 Rotaru, Lilia 334
Petring, Alexander 86 Rotaru, Maria 415
Petrov, Victor 382 Rotaru, Veronica 85
Petrovici, Oana Maria 455 Rusnac, Gh. 64
Petrovici, V. 349 Rusu, Elena 245
Petrovschi, Nina 234 Rusu, Sergiu 362
Pîsla, Mihail 325 Rusu, Viorel 143
Plăcintă, Elena 1-2, 386
Plămădeală, Eugenia 477 S
Pleşca, Maria 218 Sadovei, Nicolae 159, 166
Pleşca, Victoria 166 Sagaidac, Irina 379
Pleşco, Elena 372 Sali, Nicolae 71
Ploşniţă, Elena 34 Samanati, Ludmila 246
Podlesnaia, Natalia 438 Savin, A. → v. Savin, Anatolie
Pogolşa, Lilia 217, 235-36 Savin, Anatolie 305, 446
Popa, Gheorghe (191) Savin, Gheorghe 411
Popa, Iulius 237 Sănduţă, Elena 26
Popescu, Victor 388 Sârcu-Scobioală, Diana 160
Popovici, Gheorghe 102 Scurtu, Elena 35, 195
Popovici, M. 428 Sedleţchi, Iurie 128
Port, Angela 407 Silistraru, Nicolae 197, 247
Postică, Gheorghe 17 Simalcsik, Angela 499
Povestca, Lazari 449, 451 Sitaru, Lidia 28
Prisac, Alexandru 157 Sîmboteanu, Aurel 179
Prisăcaru, Gr. 269 Sîmboteanu, Daniela 144
Prohin, Andrei 17 Sîrbu, Livia 497
Prus, Elena 260 Sîrbu, Mariana 500-01
Puscas, Nicolae 337 Sîrbu, Nina 161
R Smirnov, K. V. 412
Smochină, Andrei 126
Racu, Aurelia 240-41 Smolniţchi, Dumitriţa 487
Racu, I. → v. Racu, Igor Sobieţki, Rostislav 163
Racu, Igor 39, 185, 198, 214, 239 Sochircă, Zinaida 460
Racu, Jana 218 Solomon, C. 210
Racu, Sergiu 241 Solomon, Dumitru 393
Radu-Şchiopu, Ala 242 Sorici, Oxana 248
Răileanu, Vitalie 476 Sosna, B. 150
Răpuntean, Gheorghe 416 Sosna. A. 150

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Spătaru, Doina 444 Timuş, Maria 255


Spivak, V. M. 387 Tincu, Aurelia 477
Spînu, Constantin 351, 359 Tintiuc, Tatiana 240
Spînu, Igor 164 Toderaş, Ion 303, 419
Spînu, Stela 18 Tomuleţ, Valentin 552
Stanţieru, Svetlana 432 Topală, Ştefan 403, 412
Starciuc, Nicolae 416 Topalo, Valentin 332
Stratan, Alexandru 67 Topor, Gabriella 470
Stratan, Elena 30 Tricolici, Claudia 29, 475, 477
Stratan, Valentina 373 Trinca, Lilia 256
Stratan, Zinaida 386 Trofimov, Victoria 94, 186
Stratulat, Alexandru 547 Tronciu, Vasile 391
Stratulat, Oleg 107 Tuhari, Tudor 426
Stratulat, P. → v. Stratulat, Petru Turcin, Elena 28
Stratulat, Petru 378, 383-84 Tutun, Irina 196

Ş Ţ

Şalaru, Ion 320 Ţarălungă, Victoria 169


Şatravca, Tatiana 478 Ţăruş, Victoria 92
Şavga, Larisa 42 Ţibuleac, Sava 385
Şcerbacova, Tatiana 402 Ţiuleanu, Dumitru 390
Şchiopu, Constantin 230 Ţîbîrnă, Gheorghe 373
Şestacova, Tatiana 407 Ţîrdea, Teodor N. 57
Şevcenco, Oxana 144 Ţugulschi, Anatol 188
Şevciuc, Maia 213 Ţulea, Andrei 547
Şevciuc, Rodica 371 Ţurcan, Galina 48
Şişianu, Sergiu 389-90 Ţurcan, Nelly 7, 196
Şofron, Larisa 219 Ţurcan, Svetlana 364-65
Şonţu, Natalia 186 Ţurcan, V. 64
Şpac, Ion 33 Ţurcanu, Gheorghe 90
Ştefaneţ, Diana 232 Ţurcanu, Ştefan 417
Ştefaneţ, Mihail 314, 317 Ţvircun, Victor 257
Şuleanschi, Sofia 251
U
Şuleşco, Tatiana 307
Ulian, Galina 113, 117
T
Uncuţa, Diana 366
Tacu, Mariana 87 Ungureanu, Larisa 444
Tagadiuc, Olga 336 Ursu, Mariana 16
Tamazlâcaru, Elena 475 Usatâi, Ludmila 479
Taraburcă, Emilia 482 Uşakova, Natalia 260
Tarlapan-Martîniuc, Livia 252-53 Uşurelu, Eugen 503
Tarlev, Veronica 167
V
Taşcă, Mihai 126
Tătărescu, Iulia 4, 394 Vasian, Tatiana 73
Tcacenco, Valentina 453 Vasilache, Raisa 541
Tcaciuc, Claudia 94 Vasiu, Constantin 416
Teleuţă, Alexandru 274 Venturi, Bernardo 249
Tentiuc, Ion 502 Verdeş, Angela 52, 233
Teosa, Valentina 249 Verdeş, Tatiana 458
Timuş, Angela 254, 403, 541 Vereşceac, Parascovia 4
Timuş, Asea 304 Vieriu, Dumitru 170-71

137
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

Vieriu, Eufemia 170-71 В


Vilc, Valentina 345
Вальчак, С. Б. 525
Vîrlan, Maria 198
Васильев, А. А. 507
Vlaicu, Vlad 149
Венгеренко, А. Н. 55
Volcov, Valeriu 193
Вербицкая, Л. А. 43
Voloşciuc, Leonid 270
Вернер, И. 508
Vozian, Marin 375
Володарец-Урбанович, Я. В. 509
Vozian, Valeriu 408
Воронков, Л. Г. 330
Vrânceanu, Maria 259
Вранчеану, Мария 266
X Вълкова, Станка 263

Xenofontov, Ion 61 Г

Z Гаина, Борис 430


Глоба, Галина Григорьевна 104
Zanoci, Aurel 495 Гораш-Постикэ, Виорика 266
Zapuhlîh, Grigore 346 Гречко, Д. С. 510
Zavalişca, Aurica 321 Гринвелл, Джеоффрей 292
Zavtoni, Oxana 376 Гринвелл, Фернанда 292
Zgardan, Aliona 470 Губогло, Михаил 489
Zgureanu, Aureliu 276 Гудумак, Еуджениу 413
Zorilo, Larisa 244 Гулка, Зинаида Николаевна 13
Гульянц, С. Н. 331
А
Д
Абрамова, О. В. 262
Агульников, С. М. 526 Давер, Маргарита Валентиновна 260
Адэскэлицэ, Виорика 74, 328 Дарий, Л. Д. 261
Ариков, Георгий 172 Демченко, Т. И. 511
Арикова, Зинаида 430 Дергачев, Валентин 512
Армяник, Александр 109 Де-Соуза Леонард Делали Коджо 420
Думиника, Иван 558
Б
З
Бабенко, О. А. 43
Бабук, Василе 413 Загуменник, В. I. 173
Бакал, Петру 118 Зайковски, Татьяна 266
Балан, И. В. 302 Згурян, М. А. 175
Балина, Ирина 95 Зиньковский, К. В. 513
Башкатов, Ю. Ю. 504 Златова, С. И. 110
Большакова, П. Н. 367-68
Боршевский, Андрей 177 И
Бруяко, И. В. 505
Иванова, С. В. 514
Брюльман, Марио 103
Ильин, Ростислав Сергеевич 293
Булгар, С. С. 489
Ионова, И. А. 43
Булгар, Степан 553
Буракова, Е. М. 264 К
Бурдо, Н. Б. 506, 513
Буровский, А. М. 294 Каврук, Валерий 515
Буртиев, Р. З. 292 Кайсын, Лариса 418
Бучкова, О. Н. 43 Кайсын, Симион 53, 75, 177
Каланча, Анжела 53
Калчев, Калчо К. 558

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Каргапольцев, С. Ю. 516 Попов, Евгений Сергеевич 420


Картоусова, В. В. 433 Попович, Еуджен 109
Катан, П. И. 115 Попович, С. С. 526
Квилинкова, Елизавета 268 Постолаки, Александр 51
Киосак, Д. В. 517 Проценко, В. В. 173
Ковердяга, В. В. 110 Проценко, В. И. 55
Кодряну, Алина 109 Пучков, П. В. 294
Кодряну, Константин 392 Пыко, В. И. 331
Кокырлэ, Павел 554 Пыреу, Алексей 554
Кондов, Васил 462
Р
Константинова, Светлана Константиновна
261 Радюш, О. А. 522
Копущу, Виктор 58, 62 Разумов, С. Н. 518, 525
Копущу, Сергий Иерей 62 Райко, Г. А. 262
Костаки, Георге 174 Распопова, С. Л. 36
Крупчан, О. Д. 173 Рерих, Н. К. 51
Куницкий, Валентин 555-57 Родионова, Н. С. → см. Родионова,
Кушнерёв, А. Г. 452 Наталья Cергеевна
Кылчик, Федор 553 Родионова, Наталья Cергеевна 420
Роман, Александр Тимофеевич 176
Л
Романчук, А. А. 523-24
Лапошина, Е. В. 187 Ротару, Анатолий 430
Левитская, А. П. 6
С
Лысенко, С. Д. 518
Лютер, Мартин 554 Самбриш, Е. Ю. 443
Сиганова, О. В. 433
М
Синика, В. С. → см. Синика, Виталий
Мамулат, Е. А. 367-68 Синика, Виталий 518, 525, 529-30
Махортых, С. В. 519 Синицару, Лариса 265
Мишин, Сергей 174 Скорый, С. А. 527
Млечко, Т. П. → см. Млечко, Татьяна Соколов, В. М. 367-68
Петровна Соломон, Д. И. 423
Млечко, Татьяна Петровна 19, 471 Сосна, Александр 177
Мошин, Октавиан 58, 62 Сосна, Борис 177
Мызгин, К. В. → см. Мызгин, Кирилл Спорыш, Наталия 491-92
Мызгин, Кирилл 520-21 Стасьев, Г. Я. 293
Стасюк, И. В. 528
Н
Стратан, В. С. 187
Николаеску-Онофрей, Лилиана 266 Сулак, С. К. 459
Сырбу, И. М. → см. Сырбу, Ион
О Сырбу, Ион 105
Олейников, С. В. 36 Т
П Тельнов, Н. П. → см. Тельнов, Николай
Тельнов, Николай 525, 529-30
Пармакли, Д. М. 96, 398 Темрин, Сергей 111
Паслар, Мария 263 Теплицкая, Нина 103
Паули, Людвиг 508 Терзи-Барбэрошие, Даниела 266
Пештяну, Анание 413 Тинтюк, Татьяна Викторовна 75
Полканов, В. Н. 399 Тихонов, Р. В. 531
Попов, Александр 490 Тодороич, Л. П. 398

139
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

Топал, Денис 533


Туркинэ, Татьяна 266
У
Уберхубер, Эдита 331
Урсу, Дмитрий 493
Устиян, И. → см. Устиян, Иван
Устиян, Иван 97-98
Ф
Фурдуй, Ф. И. 302, 323
Ц
Цвигун, Ю. О. 524
Церна, С. В. → см. Церна, Станислав
Церна, Станислав 526, 532-33
Цырдя, Богдан 88
Ч
Чакир, Михаил, протоиерей 58, 62
Червенков, Николай 63, 558
Чобану, Виктор 88
Чокинэ, В. К. 302, 323
Чореф, М. М. 534
Ш
Шульц, Ян 331
Щ
Щербатюк, В. В. → см. Щербатюк, Василий
Васильевич
Щербатюк, Василий Васильевич 429
Э
Эшпай, А. 443
Я
Яниогло, М. А. 187

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri

Academicianul Haralambie Corbu 453 Lista selectivă a culegerilor şi manualelor care


Argentina Cupcea-Josu: critic literar, traducă- pot servi drept surse de dicteuri muzicale
tor, publicist 472 440
Bibliografia Naţională a Moldovei 20-25 Lucrări semnate de Andrei Smochină 126
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" în presa National Bibliography of Moldova 20-25
anilor, 2007-2011 27 Opera ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică 540
Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă Pavel Balmuş, sau Forţa inepuizabilă a unui
28 intelectual 476
Cartea Moldovei 26 Portret în mişcare. Ion Mărgineanu 477
Catalogul cărţilor cu dedicaţii 29 Presa românească în colecţiile Bibliote-
Constantin Bobeică (1924-2013) 474 cii:ultimele decenii ale sec. XIX şi primele
Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de decenii ale sec. XX 35
la Facultatea de Ştiinţe Reale 189 Profesorul Topală Ştefan 403
Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colabo- Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de
ratorilor 190 Fitotehnie "Porumbeni" (1974-2011) 4
Contribuţii ştiinţifice bibliotecare 30 Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale
Elena Tamazlâcaru 475 Universităţii de Stat de Medicină şi Farma-
Eugen Mamot 439 cie "Nicolae Testemiţanu" 194
Gheorghe Popa 191 Publicaţiile profesorului universitar Valentin
Ilie Botez 386 Topalo 332
Indexul alfabetic al autorilor articolelor publica- Publicaţiile ştiinţifice ale cercetătorilor Institu-
te în revista "Intellectus" 125 tului de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii
Inventator şi Cercetători ai Catedrei "teoria Tehnologice pentru Tutun şi Produse din
mecanismelor şi organe de maşini" 2 Tutun, Organismului de Certificare a Tutu-
Inventatorii Facultăţii de Mecanică 1 nului şi Produselor din Tutun şi Institutului
Ion Manoli 460 de Fitotehnie "Porumbeni" în domeniul tu-
Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani 538 tunului în anii 1970-2008 404
Istorie şi istoriografie bisericească în lucrările Savantul şi profesorul – Anton Moraru 541
acad. Andrei Eşanu 539 Teze de doctor, manuale, lista selectivă a
Larisa Ungureanu 444 lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice pu-
Lista lucrărilor publicate 192 blicate de doctor habilitat în medicină, pro-
Lista lucrărilor publicate de filologul Albina fesorul universitar Grigore Friptuleac 319
Dumbrăveanu 461 Teze depuse la păstrare în Biblioteca Repu-
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor blicană Ştiinţifică Agricolă a UASM 394
de protecţie obţinute de comunitatea științi- Vladimir Beşleagă: "...în creaţie axul moral
fică din Republica Moldova în anul 2012 3 este totul" 478
Lista lucrărilor ştiinţifice şi didactice (selective) Научно-исследовательская литература за
publicate de profesorul universitar Mihail езика на българите в бившия СССР 462
Ştefăneţ 314 Работы протоирея Михаила Чакира 58
Lista publicaţiilor 284

141
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
OCTOMBRIE-DECEMBRIE NR 4 OCTOBER-DECEMBER
(205-311)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
205. Secrieru, Mihaela. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii ro-
mâne (1757-2010) : [în 3 vol.] / Mihaela Secrieru. – Iaşi : PIM, 2011. – 1454 p.
Popa Viorica // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 115-118.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
206. Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova : Studii enciclopedice. – Chişi-
nău : Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM, 2013. – 800 p.
Manolache Constantin. O nouă ediţie enciclopedică – "Mănăstiri şi schituri din Republi-
ca Moldova" // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 150-151.

207. Pânzaru, Irineu. Te rog, nu intra în Biserică la fel ca în muzeu / schimonah Iri-
neu Pânzaru. – Chişinău : Cu drag, 2013. – 475 p.
Strătilă Silvia. Între cuvânt şi lumină // Luminătorul. – 2013. – Nr 4. – P. 42-44.

208. Plugaru, Ştefan. Ierarhi ai Mitropoliei Basarabiei în perioadă interbelică / Şte-


fan Plugaru. – Bucureşti : Semne, 2012. – 231p.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 275-276. –
[2013-1361].

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
209. Drăghicescu, Dumitru. Din psihologia poporului român / Dumitru Drăghicescu.
– Bucureşti : Albatros, 1995. – 520 p.
Negru Nina // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 noiem. – P. 14.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
210. Varzari, Pantelimon. Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor
democratice : (cazul Republicii Moldova) / Pantelimon Varzari. – Chişinău : Pontos, 2013. –
366 p.
Saca Victor. Constituirea elitei naţionale în plin proces de transformări democratice //
Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 156-158.

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
211. Bojoga, Eugenia. Limba română – "între paranteze"? : Despre statutul actual al lb.
rom. în Rep. Moldova / Eugenia Bojoga. – Chişinău : Arc, 2013. – 247 p.
Ciobanu Vitalie. Spre o conştiinţă românească şi europeană în Republica Moldova // Contra-
fort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 15.

212. Cojocaru, Nicolae. Nevoia de mărturisiri despre vremurile sub care ai trăit / Ni-
colae Cojocaru. – Chişinău : S. n., 2013. – 516 p.
Căldare Dumitru. Cercetaţi înţelepciunea predecesorilor // Literatura şi arta. – 2013. –
24 oct. – P. 6.
Iaşcenco Tudor. Un consătean, despre cartea "Nevoia de mărturisiri..." de N. Cojocaru
// Literatura şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 6.
Scutaru Vasile. "A răscolit" curgerea vieţii // Literatura şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 6.
Şărănuţă Silvia. Scurtă viziune etnografică // Literatura şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 6.
Ţapoc Vasile. Mărturisiri oneste despre viaţă şi pentru viaţă // Literatura şi arta. – 2013.
– 24 oct. – P. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
213. Gribincea, Al. Rolul corporaţiilor transnaţionale în procesele de integrare eco-
nomică / Al. Gribincea, S. Gorobievschi, F. Iordache. – Chişinău : ULIM, 2008. – 203 p.
Ţâu N. // Economica. – 2013. – Nr 3. – P. 127-128.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
214. Guţuleac, Victor. Drept administrativ : Manual / Victor Guţuleac. – Chişinău :
ULIM, 2013. – 605 p.
Guceac Ion, Popa Victor // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 9. – P. 72.

143
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
215. Arseni, Alexandru. Reglementarea naţională de paşapoarte în Republica Mol-
dova / Alexandru Arseni, Leontie Suholitco. – Chişinău : Litera, 2013. – 172 p.
Costachi Gheorghe. Paşaportul meu, al tău, al tuturor // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 8. – P. 89.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
216. Management educaţional : Ghid metodologic / grupul de aut.: Vladimir Guţu,
Cojocaru Vasile, Cojocaru Tudor [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 532 p.
Goraş-Postică Viorica // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 101.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
217. Şofransky, Zina. Cromatica tradiţională româneasca / Zina Şofransky, Valentin
Şofransky. – Bucureşti : Editura Etnologică, 2012. – 454 p.
Bulhac Ion // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 169-170.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
218. Шабанова, Г. А. Степная растительность Республики Молдова / Г. А. Ша-
банова. – Chişinău : Eco-Tiras, 2012. – 264 p.
Cojuhari Tamara // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeolo-
gie : Ser. nouă. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 193-194.

59 ZOOLOGIE
219. Lumea animală şi specia "homo sapiens" : Lucrările Conf. tineretului studios
cu acelaşi generic, 16 noiem. 2012 / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală, Asoc. de
Educaţie şi Cultură pentru Activităţi în Aer Liber. – Chişinău : Reclama, 2013. – 88 p.
Pană Sergiu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 190.

220. Lumea animală a Moldovei : în 4 vol. / aut. coord.: Ion Toderaş, Mihail
Vladimirov, Zaharia Neculiseanu ; red. şt. Ion Toderaş. – Chişinău : Ştiinţa, 2010. – Vol. 1. –
195, [5] p. ; Vol. 2. – 2007. – 149, [2] p. ; Vol. 3. – 2007. – 215, [3] p. – Vol. 4. – 2007. – 129,
[3] p. – (Col. "Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei").
Duca Gheorghe. Colecţia Naţională de carte "Diversitatea, protecţia şi valorificarea lumii
animale" // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 85-86.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
221. Geru, Ion. Resonance Effects of Excitons and Electrons. Basics and
Applications / Ion Geru, Dieter Sutter. – Bucureşti : Springer, 2013. – 283 p.
Belousov Igor. Monografia scriitorilor Ion Geru şi Dieter Sutter // Akademos. – 2013. –
Nr 3. – P. 153-154.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
222. Ghid de utilizare a îngrăşămintelor organice / Alexandru Rusu, Vasilii Plă-
mădeală, Andrei Siuris [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2012. – 116 p.
Pană Sergiu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 191-192.

223. Instrucţiuni metodice privind ameliorarea soloneţurilor automorfe / elab.:


Vladimir Filipciuc [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2013. – 40 p.
Cojuhari Tamara // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeolo-
gie. – 2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 188-189.

224. Instrucţiuni metodice privind evaluarea şi sporirea rezistenţei biotei solu-


rilor în condiţiile intensificării proceselor de degradare / Irina Sinicovscaia, Calina Mari-
nescu, Serafim Andrieş [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2012. – 76 p.
Cojuhari Tamara // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 18 : Ştiinţele Naturii. – P. 195-196.

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


225. Cartea Pescarului : Ghid ilustrat / Marin Usatîi, Ion Toderaş, Nicolae Şaptefraţi [et
al.]. – Chişinău : Ştiinţa, 2013. – 148 p.
Duca Gheorghe. Colecţia Naţională de carte "Diversitatea, protecţia şi valorificarea lumii
animale" // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 85-86.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
226. Stavilă, Tudor. Icoana basarabeană din secolul XIX / Tudor Stavilă. – Chişinău
: Arc, 2011. – 270 p.
Braga Tudor. Secolul premodern al artei din Basarabia // Arta : Arte vizuale. – 2012. –
P. 167-168.

145
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


227. Mihalache, Carmen. Carte cu Ilie Boca / Carmen Mihalache. – Bacău : Corgal
Press, 2012. – 116 p.
Cernica Doina. Ilie Boca şi drumul care se face mergând // Limba Română. – 2013. – Nr
1/4. – P. 286-291.

228. Popescu, Aura. Pictorul şi graficianul Viorel Huşi / Aura Popescu. – Bucureşti :
Monitorul Oficial, 2012. – 295 p.
Stăvilă Tudor // Arta : Arte vizuale. – 2012. – P. 169-170.

229. Toma, Ludmila. Dimitrie Sevastianov : [pictor : monografie] / Ludmila Toma. –


Chişinău : Muzeul Naţ. de Arte al Moldovei, 2012. – 111 p.
Marian Ana. Apariţie editorială aşteptată pe ambele maluri ale Prutului // Arta : Arte vi-
zuale. – 2012. – P. 171-172.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
230. Popa, Pavel. Jocul vetrelor străbune : [studiu coregrafic] / Pavel Popa. – Chişi-
nău : Grafema Libris, 2005. – 224 p.
Negru Nina. Coregrafia – scriitură corporală // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 noiem. –
P. 14.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


231. Sandu, Ion. Mierea şi fierea sportului / Ion Sandu. – Chişinău : S. n., 2008. –
216 p.
Cotoman Tamara // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 233-235.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
232. Anuar de lingvistică şi istorie literară : (Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la
naştere) / coord.: E. Munteanu. – Bucureşti : Editura Academiei Române, 2011. – 433 p.
Munteanu Cristinel. Actele unui colocviu internaţional dedicat lui Eugeniu Coşeriu //
Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 79-83.

233. Eugen Simion 80 : [critic şi istoric literar : vol. omagial] / vol. îngrijit de Lucian
Chişu, Gheorghe Chivu, Andrei Chivu. – Bucureşti : Tracus Arte, 2013. – 492 p.
Bantoş Ana. Eugen Simion. Constructorul care nu-şi abandonează niciodată proiectele
// Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 88-91.

234. Gavrilov, Anatol. În căutarea de noi repere pe drumul gândirii : [studii lingvisti-
ce] / Anatol Gavrilov. – Chişinău : Profesional Service, 2013. – 458 p.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gârlea Olesea // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 99-102.

235. Vîrtosu, Sebastian. Spaţiul carpato-danubiano-pontic, spaţiul limbii protoindo-


europene – continuitate multimilenară : [eseu etimologic] / Sebastian Vîrtosu, Anişoara Mun-
teanu. – Braşov : Aldus, 2012. – 153 p.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 277-278. –
[2013-1361].

811 Limbi individuale


811.124 Limba latină
236. Cepraga, Lucia. Lingua Latina Iuridica : Manual / Lucia Cepraga, Svetlana Bîr-
san. – Chişinău : ASEM, 2013. – 264 p.
Bajureanu Vasile. Lingua Latina Iuridica – un imperativ inerent al demersului specializat
// Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 273-275.

811.135.1 Limba română


237. Butuc, Petru. Studii de gramatică şi istorie a limbii române literare / Petru Bu-
tuc. – Chişinău : S. n., 2012. – 231 p.
Savin-Zgardan Angela. O carte necesară filologilor: "Studii de gramatică şi istorie a lim-
bii române literare" // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P. 269-272.

238. Dicţionarul entopic al limbii române : Vol. 1 / Gheorghe Bolocan, Elena


Şodolescu Silvestru, Iustina Burci [et al.]. – Craiova : Universitaria, 2009. – 732 p.
Eremia Anatol // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 84-87.

239. Savin-Zgardan, Angela. Probleme ale motivaţiei unităţilor polilexicale stabile în


limba română / Angela Savin-Zgardan. – Chişinău : Magna Princeps, 2011. – 152 p.
Butuc Petru // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 112-114.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
240. Florescu, Cătălin Dorian. Iacob se hotărăşte să iubească : [roman] / Cătălin
Dorian Florescu ; trad.: M. Bărbulescu. – Iaşi : Polirom, 2012. – 352 p.
Negru Nina. Cătălin Dorian Florescu şi România germană // Jurnal de Chişinău. – 2013.
– 11 oct. – P. 14.

241. Koneffke, Jan. Cele şapte vieţi ale lui Felix K. : [roman] / Jan Koneffke ; trad.
din lb. germ. de Ana Popa. – Bucureşti : Humanitas Fiction, 2013. – 448 p.
Gârneţ Vasile. Jan Koneffke şi romanul său despre România interbelică // Contrafort. –
2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 30.

147
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

242. Schlink, Bernhard. Weekendul : (roman) / Bernhard Schlink ; trad. din lb.
germ. şi note de Gabriela Eftimie. – Iaşi : Polirom, 2010. – 228 p.
Ciobanu Vitalie. Bernhard Schlink – o istorie în oglindă // Contrafort. – 2013. – Ian. –
Oct. (Nr 1/2). – P. 31.

821.131.1 Literatură italiană


243. Bruckner, Pascal. Iubito, eu mă micşorez!... : [roman] / Pascal Bruckner ; trad.
de Doru Mareş. – Bucureşti : Ed. Trei, 2008. – 162 p.
Galaicu-Păun Emilian // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 noiem. – P. 20.

821.135.1 Literatură română


244. Avram, Nicolae. All Death Jazz : [poeme] / Nicolae Avram. – Bistriţa : Casa de
Edituri Max Blecher, 2013. – 130 p.
Galaicu-Păun Emilian. Nicolae Avram, All Death Jazz // Jurnal de Chişinău. – 2013. –
12 noiem. – P. 21.

245. Dincescu, Ştefan. Adio, mister Bashô! : [versuri] / Ştefan Dincescu. – Bacău :
Amphion, 2010.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai
puţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 268-
270. – [2013-1361].

246. Dincescu, Ştefan. Clóţele Şeherezadei. Cele mai frumoase poezii / Ştefan
Dincescu. – Bacău : Amphion, 2009.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai
puţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 268-
270. – [2013-1361].

247. Dincescu, Ştefan. Decesul trompetei : [versuri] / Ştefan Dincescu. – Bacău :


Amphion, 2005. – 40 p.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai
puţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 268-
270. – [2013-1361].

248. Dincescu, Ştefan. Fiii alambicului : [poem] / Ştefan Dincescu. – Bacău : Ed.
Amphion, 2009. – 108 p.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai
puţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 267. –
[2013-1361].

249. Dincescu, Ştefan. Jelind mălinii viscoliţi. Serghei Esenin. Traducere imaginară
/ Ştefan Dincescu. – Bacău : Ed. Amphion, 2010.
Puiu Vasile George // "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exac-
te", simp. intern. (7 ; 2012 ; Chişinău). Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exac-
te şi mai puţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. –
P. 268-270. – [2013-1361].

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

250. Dincescu, Ştefan. Metaforă tăiată la gât : [versuri] / Ştefan Dincescu. – Bacău :
Ed. Amphion, 2011. – 232 p.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai pu-
ţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 268-270. –
[2013-1361].

251. Dincescu, Ştefan. Pandaliile fericitului Iov : [versuri] / Ştefan Dincescu. – Ba-
cău : Ed. Amphion, 2006.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai pu-
ţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 268-270. –
[2013-1361].

252. Dincescu, Ştefan. Se spânzură condeiul! : [versuri] / Ştefan Dincescu. – Bacău


: Ed. Amphion, 2007. – 88 p.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai pu-
ţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 268-270. –
[2013-1361].

253. Dinescu, Viorel. Solie : [versuri] / Viorel Dinescu. – Râmnicu Sărat : Rafet,
2013.
Codreanu Theodor. Solie stelară // Literatura şi arta. – 2013. – 31 oct. – P. 5.

254. Paraschivoiu, Ion. Dor de ţară : [poeme] / Ion Paraschivoiu. – Târgu-Jiu :


Maiastra, 2012.
Dulgheru Valeriu // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 279-284. –
[2013-1361].

255. Păunescu, Adrian. Maluri de Prut / Adrian Păunescu. – Chişinău : Ştiinţa,


2013. – 196 p.
Papuc Mihai. Dor de Adrian Păunescu // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 162-163.

256. Stoica, Ion. Scriitorul : [roman] / Ion Stoica. – Cluj-Napoca : Ecou Transilvan,
2013. – 318 p.
Răileanu Vitalie. Scriitorul romanului său // Literatura şi arta. – 2013. – 5 dec. – P. 5.

257. Ursu, Horia. Asediul Vienei : [roman] / Horia Ursu. – Bucureşti : Careta Româ-
nească, 2007. – 456 p.
Tabac Alexandru. Asediul Vieţii // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 18.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


258. Anton, Ion. Foka : [roman] / Ion Anton. – Chişinău : Silvius Libris, 2012. – 334
p.
Ciocanu Ion. Foka – roman istoric inovator (2) // Florile dalbe. – 2013. – 3 oct. – P. 2-3.
– Sfârşit. Începutul : 26 sept.

149
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

Nour Alina ."Foka" – simbol al deportării "binelui" în "rău" şi viceversa. // Limba Română.
– 2013. – Nr 1/4. – P. 276-280.

259. Anton, Ion. Viaţa ca amintire : [roman] / Ion Anton. – Chişinău : Iulian, 2013. –
240 p.
Proca Eugenia // Făclia. – 2013. – 7 dec. – P. 15.

260. Bogatu, Petru. Funia împletită în trei : [roman poliţist] / Petru Bogatu. – Chişi-
nău : S. n. 2012. – 349, [1] p.
Morăraş Mihai. Unde-i unul, nu-i putere... // Literatura şi arta. – 2013. – 3 oct. – P. 4.

261. Budeanu, Gheorghe. Portrete de muchie de secol : [eseuri] / Gheorghe Bu-


deanu. – Chişinău : S. n., 2013. – 223 p.
Ciobanu Raisa. Suntem, totuşi, un neam de oameni frumoşi şi curajoşi... // Literatura şi
arta. – 2013. – 10 oct. – P. 5.

262. Calamanciuc, Gheorghe. Alunecarea din vis : [versuri] / Gheorghe


Calamanciuc. – Chişinău : Lumina, 2012. – 90, [2] p.
Chiper Grigore. Reîncarnări poetice // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 19.

263. Cartea poeziei, 2013 / antologatori: Grigore Chiper, Nicolae Popa. – Chişinău :
Lumina, 2013. – 220 p.
Nechit Irina. Panorama poeziei de azi // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 3 dec. – P. 23.

264. Cazacu-Istrati, Iacob. Adevăruri pe frunze de arţar : [eseuri, tablete, cronici, in-
terviuri, poezii] / Iacob Cazacu-Istrati. – Chişinău : Prometeu, 2013. – 282, [2] p.
Creangă Ovidiu // Literatura şi arta. – 2013. – 12 dec. – P. 4.

265. Cibotaru, M. Gh. Crestături pe tulpina unui destin : retrospective subiective :


[memorii] / M. Gh. Cibotaru. – Chişinău : Universul, 2013. – 197, [11] p.
Carauş Grigore. O carte despre zbuciumul vieţii unui om // Făclia. – 2013. – 5 oct. – P.
13.

266. Cotoviţchi, Ion. Rouă nouă : Poezii pentru copii – Toate cu-ntâmplări hazlii /
Ion Cotoviţchi. – Chişinău : Iulian, 2013. – 64 p.
Ciocanu Ion. Imbolduri pentru fantezia copilului // Florile dalbe. – 2013. – 24 oct. – P. 7.

267. Cotoviţchi, Ion. Spicul dorului : [poezii] / Ion Cotovițchi. – Chişinău : S. n,


2012. – 58 p.
Ciocanu Ion. Alte versuri de dor de mamă // Florile dalbe. – 2013. – 14 noiem. – P. 4.

268. Dabija, Nicolae. Drumul spre Biserică : rânduri şi gânduri creştine : [nuvele,
versuri, fragm. din roman, trad., meditaţii : către aniversarea a 65-a de la naşterea scriitorului] /
Nicolae Dabija ; ed. îngrijită de preotul Octavian Moşin. – Chişinău : EuroPress, 2013. – 312 p.
Colţun Gheorghe. Drumurile spre sufletul poetului // Literatura şi arta. – 2013. – 14
noiem. – P. 4.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

269. Erizanu, Gheorghe. Miercuri când era joi : [blogograme] / Gheorghe Erizanu. –
Chişinău : Arc, 2012. – 160 p.
Ciobanu Mircea V. De ce există blogurile? // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). –
P. 22.

270. Florea-Dascăl, Valeria. Comorile neamului : Monografie doc.-publ. / Valeria Flo-


rea-Dascăl. – Chişinău : Pontos, 2013. – 248 p.
Ungureanu Lidia. Rodul bun al dinastiei Şatravca // Florile Dalbe. – 2013. – 10 oct. – P.
2.

271. Galaicu-Păun, Emilian. A-Z.best : [poeme] / Emilian Galaicu-Păun. – Chişinău


: Arc, 2012. – 140 p.
Pilchin Maria. "A-Z.best": abecedarium-ul unei poezii "în carne şi oase" // Contrafort. –
2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 13-14.

272. Geru, Ion. Repere pe axa timpului : [povestiri autobiografice] / Ion Geru. – Chi-
şinău : S. n., 2013. – 274 p.
Dabija Nicolae. Aripi pentru zbor // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 155.

273. Gorgan, Ion. Viespea : [povestiri] / Ion Gorgan. – Chişinău : GrafemaLibris. –


2013. – 92 p.
Cojocaru Viorel. Există oameni cu talent // Luminătorul. – 2013. – Nr 4. – P. 35-37.

274. Halipli, Vladimir. Apocalipsa iubirii : [roman] / Vladimir Halipli. – Bucureşti :


Biodova, 2013.
Ciobanu Raisa. O altfel de apocalipsă, cea a iubirii // Literatura şi arta. – 2013. – 26 dec.
– P. 4.

275. Iachim, Ion. Cireşe pentru Mareşal : Roman / Ion Iachim. – Bacău : Vicovia ; Ba-
bel, 2012. – 365 p.
Dulgheru Valeriu // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 265-266. –
[2013-1361].

276. Iepure, Diana. O sută cincizeci de mii la peluze : [poezii] / Diana Iepure. – Bu-
cureşti : Casa de Pariuri Literare, 2011. – 80 p.
Chiper Grigore. Metamorfoze // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 19.

277. Mardare, Marcela. Iepuraşul fricos : [poveste]. – Chişinău : Pontos, 2012. – 16


p.
Ciocanu Ion. O poveste neterminată? // Florile dalbe. – 2013. – 19 dec. – P. 15.

278. Matcovschi, Dumitru. Poeme în genunchi / Dumitru Matcovschi. – Chişinău :


S. n., 2013. – 263 p.

151
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

Ţurcanu Andrei. Poetul şi "boala de Basarabia" // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 159-


161.

279. Nouvelles de Moldavie / selection, notices bibliogr. : Lucreţia Bârlădeanu ;


trad. du roumain par Jean-Louis Courriol. – Paris : Non Lieu , 2013.
Courriol Jean-Louis // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). – P. 18.

280. Plăcintă, Alexandru. Poveşti / Alexandru Plăcintă. – Chişinău : Elan Poligraf,


2013. – 72 p.
Ciocanu Ion. Harul fantasticului // Florile dalbe. – 2013. – 28 noiem. – P. 7.

281. Rusnac, Constantin. 101 poeme / Constantin Rusnac. – Bucureşti : Biodova,


2013. – 128 p. – (Col. "Ideal").
Corbu Harlambie. O nouă pagină în creaţia compozitorului şi omului de cultură Constan-
tin Rusnac: Poezia // Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 164-166.

282. Stoica, Valentina. Imagini pe pânza timpului : [roman] / Valentina Stoica. –


Chişinău : Pontos, 2013. – 240 p.
Serbineanu Cezarina. Romanciera cadrelor didactice // Făclia. – 2013. – 16 noiem. – P.
10.
Partole Claudia. Omul care împarte cărţi... // Făclia. – 2013. – 16 noiem. – P. 10.

283. Tonu-Coşcodan, Ala. Ultima ninsoare : Versuri / Ala Tonu-Coşcodan. – Chişi-


nău : Labirint, 2013. – 152 p.
Pohilă Vlad. Poezia dorului de-acasă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 236-
238.

284. Vakulovski, Alexandru. Daţi foc la cărţi : [roman] / Alexandru Vakulovski. –


Bucureşti : Tracus Arte, 2013. – 91 p.
Ciobanu Mircea V. Cine dă foc cărţilor? // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 20 dec. – P. 14.

285. Vangheli, Spiridon. Tatăl lui Guguţă când era mic : aventuri / Spiridon Van-
gheli. – Chişinău : Guguţă, 2011. – 136 p.
Mărgărit Iulia. "Tatăl" lui Guguţă când era mic : (impresii de cititor, sau Redescoperirea
Basarabiei antebelice) // Literatura şi arta. – 2013. – 31 oct. – P. 4.

821.162.3 Literatură cehă


286. Coama leului pe pernă : [antologie de proză cehă contemporană] / sel. şi trad.
de Helliana Ianculescu, Lidia Nasincova. – Chişinău : Arc, 2013. – 240 p.
Borzin Aurelia. Paznicii de până la 1989 şi scriitorii liber profesionişti de după... // Ziarul
naţional. – 2013. – 1 noiem. – P. 19.
Fonari Victoria. ARC ne oferă antologia de proză cehă "Coama leului pe pernă" // Jurnal
de Chişinău. – 2013. – 10 dec. – P. 19.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.58 Literatură în limbi sino-tibetane


287. Yan, Mo. Schimbarea / Yan Mo ; trad. din engl. de Bogdan Perdivară. – Bucu-
reşti : Trei, 2012. – 128 p.
Năstase Răzvan Mihai. O carte de Mo Yan // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr 1/2). –
P. 21.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură româna
288. Cimpoi, Mihai. Esenţa temeiului : Eseuri monografice despre începuturile lit.
rom. / Mihai Cimpoi. – Târgovişte : Ed. Biblioteca, 2013. – 474 p.
Codreanu Lina. Temeiuri culturale // Literatura şi arta. – 2013. – 12 dec. – P. 4.

289. Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu : Dicţionar enciclopedic / Mihai Cimpoi. – Chi-
şinău : Gunivas, 2012. – 584 p. – (Dicţionare Gunivas).
Ciobanu Mircea V. Dicţionarul Eminescu – un exegi monumentum... // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 13 dec. – P. 14.

290. Danilov, Nichita. Portrete fără ramă / Nichita Danilov. – Iaşi : Tracus Arte,
2012. – 435 p.
Galaicu-Păun Emilian // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 5 noiem. – P. 19.

291. Dolgan, Mihail. Eminescu: arta şi filozofia iubirii : (în baza epistolarului inedit) / Mi-
hail Dolgan. – Chişinău : Profesional Service, 2012. – 124, [12] p.
Ciocanu Ion. Marea dragoste a lui Mihai Eminescu // Florile dalbe. – 2013. – 21 noiem.
– P. 2-3.

292. Marcu, Emilian. Vitrina cărţilor : (un deceniu de singurătate... în bibliotecă) /


Emilian Marcu. – Iaşi : PIM, 2013. – 94 p.
Codreanu Lina. Vitrina piramidală a cărţilor // Literatura şi arta. – 2013. – 24 oct. – P. 6.

293. Munteanu, Radu. Din patrimoniul creativităţii româneşti / Radu Munteanu. –


Cluj Napoca : Mediamira, 2012.
Dulgheru Valeriu // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 261-262. –
[2013-1361].

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


294. Ciocanu, Ion. Gând şi cuvânt: cugetări ale personalităţilor din Basarabia (1940-
2012) / Ion Ciocanu. – Chişinău : Epigraf, 2012. – 416p.
Ciocanu Ion. Cugetări incitante, memorabile // Limba Română. – 2013. – Nr 1/4. – P.
281-285.

295. Grama, Steliana. Memoria sugativei : Despre literatură şi teatru / Steliana


Grama ; sel. şi îngrijire: Claudia Slutu-Grama. – Chişinău : Lumina, 2012. – 132 p.
Raţă Valeriu. Literatura şi teatrul – predilecţiile Stelianei Grama // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 49, Nr 3. – P. 228-232.

153
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

296. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Teo-Teodor


Marşalcovschi, Maria Abramciuc, Elena Harconiţa. – Bălţi : S. n., 2013. – 315 p.
Bacalov Sergiu. O frumoasă realizare a universitarilor bălţeni // Literatura şi arta. – 2013. – 3
oct. – P. 6.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
913(478) Geografia Republicii Moldova
297. Arbore, Zamfir C. Dicţionarul geografic al Basarabiei / Zamfir C. Arbore. – Ed.
a 2-a. Bucureşti : Saeculum I. O., 2012. – 496 p.
Oprişan I. Isoria privată prin ferestrele geografiei // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P.
102-112.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice
298. Lemny, Ştefan. Cantemireştii : Aventura europeană a unei familii princiare din
secolul al XVIII-lea / Ştefan Lemny. – Iaşi : Polirom, 2010. – 247 p.
Negru Nina. Ştefan Lemny pune punctul pe i // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 13 dec. – P. 14.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) "05/…" Istorie medievală şi modernă în general
94(398.2) Istoria Daciei
299. Cantemir, Lorin. Pagini alese din istorie. De la începuturi până la regele Dece-
bal / Lorin Cantemir. – Iaşi : PIM., 2011. – 213 p.
Dulgheru Valeriu // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exac-
te", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 259-260. – [2013-
1361].

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


300. Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare / vol. îngr. de Vasile Şoimaru. –
Chişinău : Balacron, 2012. – 100 p.
Eretescu Constantin. Cotul Donului – o dramă a istoriei noastre // Literatura şi arta. –
2013. – 7 noiem. – P. 3.

94(478) Istoria Republicii Moldova


301. Bahnaru, Vasile. Partidul şi oamenii de litere şi de arte din R.S.S. Moldove-
nească (1961-1963). Studiu şi documente / Vasile Bahnaru, Gheorghe E. Cojocaru. – Chişi-
nău : AŞM, 2013. – 482 p.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Munteanu Sergiu, Ohladciuc Eduard. Noi documente privind istoria RSS Moldoveneşti //
Cohorta. – 2013. – Nr 2. – P. 98-100.

302. Bălan, Gheorghe. In Memoriam. În memoria eroilor căzuţi la Nistru (1992) /


Gheorghe Bălan, Vitalie Ciobanu, Gheorghe Cojocaru. – Chişinău : Universul, 2012. – 283 p.
Noroc Larisa, Sofronescu Igor. 20 de ani de la conflictul nistrean // Cohorta. – 2013. –
Nr 2. – P. 91-93.

303. Dabija, Nicolae. Prutul are două maluri: români uitaţi / Nicolae Dabija. – Bacău
: Vicovia ; Babel, 2012. – 287 p. – (200 de ani de la raptul Basarabiei (1812-2012)).
Dulgheru Valeriu // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 257-258. –
[2013-1361].

304. Dulgheru, Vasile. 200 de ani de răstignire a Basarabiei / Vasile Dulgheru. –


Chişinău : UTM, 2012. – 110 p.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai pu-
ţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 273-274. –
[2013-1361].

305. Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia / ed.
ingr. : Ion Constantin [et al.]. – Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2012. – 646 p.
Popovschi Valeriu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 133-135.

306. Marin, Gheorghe. Pe răbojul Istoriei: (1711-1812-2012) / Gheorghe Marin. –


Chişinău : Pontos, 2013. – 179 p.
Buga Ion. O nouă carte valoroasă despre drama Basarabiei // Literatura şi arta. – 2013.
– 10 oct. – P. 4.

307. Vartic, Andrei. Ospeţele nemuririi / Andrei Vartic. – Bacău : Vicovia ; Bsbel,
2012. – 336 p. – (200 de ani de la raptul Basarabiei (1812-2012)).
Dulgheru Valeriu // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin
exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 263-264. –
[2013-1361].

308. Кантемир, Дмитрий. Описание Молдавии / Дмитрий Кантемир. – Санкт-


Петербург : Нестор-История, 2011. – 434 с.
Cereteu Igor. O ediţie de excepţie a "Descrierii Moldovei" de Dimitrie Cantemir //
Akademos. – 2013. – Nr 3. – P. 152.

94(498) Istoria României


309. Bocancea, Mihai. Gavril Trotuşan şi epoca sa. Biserica din Părhăuţi / Mihai
Bocancea, Lazăr Croitor. – Suceava : George Tofan, 2012. – 168 p.
Puiu Vasile George // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai pu-
ţin exacte", (ed. a 7-a) : Culeg. de lucrări, 13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 271-272. –
[2013-1361].

155
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

310. Boia, Lucian. De ce este România altfel? / Lucian Boia. – Bucureşti : Humani-
tas, 2013.
Platon Alexandru-Florin. Ce-ar mai fi de spus? // Contrafort. – 2013. – Ian. – Oct. (Nr
1/2). – P. 20.

94(=135.1) Istoria românilor


311. История румын и Всеобщая история : учеб. для 12-го кл. / Игор Кашу,
Игор Шаров, Виржил Пысларюк [et al.]. – Chişinău : Cartier, 2013. – 144 p.
Краснов Олег. Старая история // Панорама. – 2013. – 22, 27 нояб. – Р. 5.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Cibotaru, M. Gh. 265


A Cimpoi, Mihai 288-89
Abramciuc, Maria 296 Ciobanu, Mircea V. 269, 284, 289
Andrieş, Serafim 224 Ciobanu, Raisa 261, 273
Anton, Ion 258-59 Ciobanu, Vitalie 211, 242, 302
Arbore, Zamfir C. 297 Ciocanu, Ion 258, 266-67, 277, 280, 291, 294
Arseni, Alexandru 215 Codreanu, Lina 288, 292
Avram, Nicolae 244 Codreanu, Theodor 253
Cojocaru, Gheorghe 302
B Cojocaru, Gheorghe E. 301
Cojocaru, Nicolae 212
Bacalov, Sergiu 296 Cojocaru, Tudor 216
Bahnaru, Vasile 301 Cojocaru, Vasile 216
Bajureanu, Vasile 236 Cojocaru, Viorel 273
Balica, Dimitrie 296 Cojuhari, Tamara 218, 223-24
Bantoş, Ana 233 Colţun, Gheorghe 268
Bălan, Gheorghe 302 Constantin, Ion 305
Bărbulescu, M. 240 Corbu, Harlampie 281
Bârlădeanu, Lucreţia 279 Costachi, Gheorghe 215
Belousov, Igor 221 Coşeriu, Eugeniu (232)
Bîrsan, Svetlana 236 Cotoman, Tamara 231
Boca, Ilie 227 Cotoviţchi, Ion 266-67
Bocancea, Mihai 309 Courriol, Jean-Louis 279
Bogatu, Petru 260 Creangă, Ovidiu 264
Boia, Lucian 310 Croitor, Lazăr 309
Bojoga, Eugenia 211
Bolocan, Gheorghe 238 D
Borzin, Aurelia 286
Braga, Tudor 226 Dabija, Nicolae 268, 272, 303
Bruckner, Pascal 243 Danilov, Nichita 290
Budeanu, Gheorghe 261 Dincescu, Ştefan 245-52
Buga, Ion 306 Dinescu, Viorel 253
Bulhac, Ion 217 Dolgan, Mihail 291
Burci, Iustina 238 Drăghicescu, Dumitru 209
Butuc, Petru 237, 239 Duca, Gheorghe 220, 225
Dulgheru, Valeriu 254, 275, 293, 299, 303-04,
C 307

Calamanciuc, Gheorghe 262 E


Cantemir, Lorin 299
Carauş, Grigore 265 Eftimie, Gabriela 242
Cazacu-Istrati, Iacob 264 Eminescu, Mihai 289, 291
Căldare, Dumitru 212 Eremia, Anatol 238
Cepraga, Lucia 236 Eretescu, Constantin 300
Cereteu, Igor 308 Erizanu, Gheorghe 269
Cernica, Doina 227 Esenin, Serghei 249
Chiper, Grigore 262-63, 276 F
Chişu, Lucian 233
Chivu, Andrei 233 Filipciuc, Vladimir 223
Chivu, Gheorghe 233 Florea-Dascăl, Valeria 270

157
Materiale bibliografice 2013 ≡ The bibliographic materials 2013

Florescu, Cătălin Dorian 240 Munteanu, Anişoara 235


Fonari, Victoria 286 Munteanu, Cristinel 232
Munteanu, E. 232
G Munteanu, Radu 293
Galaicu-Păun, Emilian 243, 244, 290 Munteanu, Sergiu 301
Gavrilov, Anatol 234 N
Gârlea, Olesea 234
Gârneţ, Vasile 241 Nasincova, Lidia 286
Geru, Ion 221, 272 Năstase, Răzvan Mihai 287
Goraş-Postică, Viorica 216 Nechit, Irina 263
Gorgan, Ion 273 Neculiseanu, Zaharia 220
Gorobievschi, S. 213 Negru, Nina 209, 230, 240, 298
Grama, Steliana 295 Nour, Alina 258
Gribincea, Al. 213 Noroc, Larisa 302
Guceac, Ion 214
Guţu, Vladimir 216 O
Guţuleac, Victor 214 Ohladciuc, Eduard 301
H Oprişan, I. 297

Halipli, Vladimir 273 P


Harconiţa, Elena 296 Pană, Sergiu 219, 222
Huşi, Viorel (228) Papuc, Mihai 255
I Paraschivoiu, Ion 254
Partole, Claudia 282
Iachim, Ion 275 Păunescu, Adrian 255
Ianculescu, Helliana 286 Pânzaru, Irineu (schimonah) 207
Iaşcenco, Tudor 212 Pelivan, Ioan (305)
Iepure, Diana 276 Perdivară, Bogdan 287
Iordache, F. 213 Pilchin, Maria 271
Platon, Alexandru-Florin 310
K Plăcintă, Alexandru 280
Koneffke, Jan 241 Plămădeală, Vasilii 222
Plugaru, Ştefan 208
L Pohilă, Vlad 283
Popa, Ana 241
Lemny, Ştefan 298 Popa, Nicolae 263
M Popa, Pavel 230
Popa, Victor 214
Manolache, Constantin 206 Popa, Viorica 205
Marcu, Emilian 292 Popescu, Aura 228
Mardare, Marcela 277 Popovschi, Valeriu 305
Mareş, Doru 243 Proca, Eugenia 259
Marian, Ana 229 Puiu, Vasile George 208, 235, 245-52, 304,
Marin, Gheorghe 306 309
Marinescu, Calina 224
Marşalcovschi, Teo-Teodor 296 R
Matcovschi, Dumitru 278 Raţă, Valeriu 295
Mărgărit, Iulia 285 Răileanu, Vitalie 256
Mihalache, Carmen 227 Rusnac, Constantin 281
Morăraş, Mihai 260 Rusu, Alexandru 222
Moşin, Octavian 268

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

S
Saca, Victor 210 Ț
Sandu, Ion 231
Savin-Zgardan, Angela 237, 239 Ţapoc, Vasile 212
Schlink, Bernhard 242 Ţâu, N. 213
Scutaru, Vasile 212 Ţurcanu, Andrei 278
Secrieru, Mihaela 205 U
Serbineanu, Cezarina 282
Sevastianov, Dimitrie (229) Ungureanu, Lidia 270
Simion, Eugen (233) Ursu, Horia 257
Sinicovscaia, Irina 224 Usatîi, Marin 225
Siuris, Andrei 222
Slutu-Grama, Claudia 295 V
Sofronescu, Igor 302 Vakulovski, Alexandru 284
Stavilă, Tudor 226 Vangheli, Spiridon 285
Stoica, Ion 256 Vartic, Andrei 307
Stoica, Valentina 282 Varzari, Pantelimon 210
Strătilă, Silvia 207 Vîrtosu, Sebastian 235
Suholitco, Leontie 215 Vladimirov, Mihail 220
Sutter, Dieter 221
Y
Ș
Yan, Mo 287
Şaptefraţi, Nicolae 225
Şărănuţă, Silvia 212 К
Şodolescu Silvestru, Elena 238
Şofransky, Valentin 217 Кантемир, Дмитрий 308
Şofransky, Zina 217 Кашу, Игор 311
Şoimaru, Vasile 300 Краснов, Олег 311

T П

Tabac, Alexandru 257 Пысларюк, Виржил 311


Toderaş, Ion 220, 225
Ш
Toma, Ludmila 229
Tonu-Coşcodan, Ala 283 Шабанова, Г. А. 218
Trotuşan, Gavril (309) Шаров, Игор 311

159
Cronica publicațiilor de note 2013 ≡ Music notes publications 2013

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE NOTE MUSIC NOTES ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2013
ANUAL ANNUAL
(1-50)

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


1. Ah, cerut-am de la zodii : romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu : [ale compozito-
rilor basarabeni] / sel., studiu, red.: Serghei Pojar ; cuvânt înainte : Mihai Cimpoi [et al.] ; red.
muz.: Laurenţiu Gondiu. – Chişinău : Princeps, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 265, [1]
p. : n. muz. ; 30 cm. – Conţine: Şi dacă… / muz. populară ; prelucr. Semion Zlatov. De ce nu-
mi vii / muz. Ion Filip ; prelucr. Alexei Stârcea. pe lângă plopii fără soţ… / muz. Guilelem
Şorban ; prelucr. Alexei Stârcea. Te duci… / muz. Emanoil Drossino ; prelucr. Nicolae Chio-
sa. S-a dus amorul… / muz. Eugen Ceaicovschi ; prelucr. Oleg Negruţa ; Somnoroase păsă-
rele… / muz. Tudor Flondor ; prelucr. Boris Dubosarschi. Lacul ; O, rămâi / muz. Eugeniu
Coca. La steaua ; Ah, cerut-am de la zodii ; Din străinătate / muz. David Gherşfeld. Prin nopţi
tăcute ; Dintre sute de catarge / muz. Vasile Zagorschi. La mijloc de codru… / muz. Solomon
Lobel ; finisare Serghei Pojar. Când aminitirile… / muz. Vladimir Rotaru. O, mamă…. ; Ce te
legeni… / muz. Ion Duca. Dorinţa ; Lacul / muz. Teodor Zgureanu. Sonete : 1. Afară-i toam-
nă… ; 2. Sunt ani la mijloc… ; 3. Când însuşi glasul… / muz. Dimitrii Chiţenco. Misterele
nopţii ; Să ţin încă o dată… ; Luminieze stelelele… / muz. Eugeniu Doga. Ce te legeni… /
muz. Gheorghe Neaga. De-or trece anii… ; Crăiasa din poveşti / muz. Vladimir Slivinschi.
Atât de fragedă… ; Kamadeva / muz. Zlata Tkaci. Ce e amorul? ; Doi aştri ; Te duci… / muz.
Oleg Negruţa. De-aş avea… / muz. Sergiu Ciuhrii. În fereasta despre mare / muz. Constantin
Rusnac. Vorbeşte-ncet / muz. Gheorghe Mustea. La mijloc de codru… ; Se bate miezul nopţii
/ muz. Boris Dubosarschi. Dorinţa / muz. Alecu Bojoncă. Răsai asupra mea… / muz. Vladimir
Ciolac. Poate la toamnă… / muz. Ghenadie Ciobanu. Îngere palid… / muz. Snejana Pâslaru.
Odă / muz. Oleg Palymski. Din valurile vremii / muz. Iulian Gogu.
ISBN 9975-9660-0-4 (eronat).
[2014-2494].

2. Ciolac, Nicolae.
Cercul anotimpurilor : Cântece pentru copii cu acompaniament la pian / Nicolae Ciolac.
– Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 30 p. : n. muz. ; 29 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0170-8.
ISBN 978-9975-51-438-5.
[2013-876].

3. Condorache, Eugenia.
Culegere de creaţii corale a compozitorilor români : [în vol.] / Eugenia Condorache ;
notografie: Bersan Serghei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Notograf Prim") – . – 29 cm. –
ISBN 978-9975-4119-2-9. – Conţine : Patria ; Vacanţă dragă, bine-ai venit! ; E primăvară iar ;

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cântecul copilăriei ; De prin iarbă, de prin flori / Ioan Chirescu. Cântecul fluieraşului / George
Ştephănescu. Rândunelul păcii / Liviu Comes. Frumoasă ni-i copilăria / Vasile Iliuţ. Ani de
soare, ani de bucurie / Anton Dogaru. Zburaţi porumbei / Vasile Spătărelu. E zâmbetul copilă-
riei mele / Constantin Simionescu. Hai la vel / Coprian Porumbescu. Firicel de lăcrimioare ;
Frunză verde de sulfină ; M-a făcur maica băiat ; Cine trece pe izlaz / Cristian Danielescu. Să
cânte copiii ; Cu cântecul în drumeţie / Laurenţiu Poftea. Ah, ce bucurie ; Ţara cea mai fru-
moasă ; E ţara mea ; Urare / Alexandru Paşcanu. Dar de la străbuni / Ion Vanica. Măi Ionele
păr frezat / Mihail Bârcă. Badea meu e ciobănaş Asta-i mândra… ; De-ar fi mândra-n deal la
cruce / Nelu Ionescu. Mărioară de la Gorj / Petre Severin. Pe cărare sub un brad / Dumitru
Georgescu-Kiriac. Ia ieşi, mândro, pîn'la poartă! / Marţian Negrea. Frunză verde – amărăcine
/ Paul Constantinescu. Foaie verde viorea / Gheorghe Dumitrescu. Aluniţa / Henry Mălineanu.
Vol. 1. – 2013. – 154 p. : fig., fot., n. muz. – Bibliogr.: p. 152 (3 tit.). – 300 ex. – ISMN
979-0-3480-0130-2. – ISBN 978-9975-4119-3-6. – [2013-2553].

4. Cotovici-Rîsîpanu, Victoria.
Despre anotimpuri şi ceva mai mult : [versuri melodice pentru copii] / Victoria Cotovici-
Rîsîpanu (versuri), Lilia Munteanu-Balan (muz.). – [Chişinău] : Grafema Libris, 2013. – 56 p. :
il., n. muz. ; 21 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0094-7.
ISBN 978-9975-52-152-9.
[2013-2082].

5. Cotovici, Victoria.
Dor… : culeg. de poezii : [cu muzică] / Cotovici Victoria ; cop.: Cristian Şarban. – [Chi-
şinău] : Notograf Prim, [2012]. – 48 p. : n. muz. ; 21 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0162-3.
ISBN 978-9975-4431-2-8.
[2013-226].

6. Cotovici, Victoria.
Pentru cei mici : culeg. de poezii : [cu muzică] / Cotovici Victoria. – [Chişinău] :
Notograf Prim, [2012]. – 16 p. : il., n. muz. ; 21 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0163-0.
ISBN 978-9975-4431-3-5.
[2013-227].

7. Gribincea, Nicolae.
ABeGhici pentru voinici : O probă de agerime şi perspicacitate : [cântece, ghicitori] /
muz., versuri: Nicolae Gribincea ; pict.: Eugen Novac. – Chişinău : Cu drag, 2013 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 84 p. : il., n. muz. ; 25 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0160-9.
ISBN 978-9975-4412-6-1.

161
Cronica publicațiilor de note 2013 ≡ Music notes publications 2013

[2013-628].

8. Maxian Deladolna, Gheorghe.


Mai frumoasă decât floarea… : romanţe : [pe versurile poeţilor mold.] / Gheorghe
Maxian Deladolna ; notografie: Gabriel Andronic. – Chişinău : Cartea Moldovei ; Orhei :
Editex, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 135, [1] p. : n. muz. ; 20 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0173-9.
ISBN 978-9975-4454-7-4.
[2013-1056].

9. Prin valea umbrei morţii = Долиною смертной тени : [versuri melodice] / Uniunea
de Biserici Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea, Dep. Muzică. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 50, [2] ; 42, [1] p. : n. muz. ; 25 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0135-7.
ISBN 978-9975-53-271-6 (în cop. tare).
[2013-2670].

10. Rusnac, Constantin.


Coruri / muz.: Constantin Rusnac. – Chişinău : Profesional Service, 2013 (F.E.-P. "Ti-
pografia Centrală"). – 207 p. : n. muz. ; 30 cm. – Conţine : Tatăl Nostru. – Pe versurile lui
Grigore Vieru : Ave Maria / trad. în lb. it.: Veronica Postolachi ; Luminaţi-vă ; Steaua limbii
noastre ; Dragă-mi este ţara mea! = Милая Родина моя ; Anişoara = Аннушка ; Ghiocelul =
Подснежник ; Lună, lună nouă = Месяц, месяц ясный ; Cum se spală ariciorii = Как
купаются ежата ; Pomul = Сад / пер.: Виталие Балтаг ; Cântă ţapul la ţambal =
Цымбалистом козлик стал = Le bouc joue du tympanon ; Urechilă-iepuraş = Зайка = Le
petit lapin ; Piscul la şcoală = Котёнок в школе = Le ptit chat à l'école / пер.: Виталие
Балтаг ; trad. în fr.: Tamara Conea ; pe versurile lui Anatol Codru : Tu, floare mixandră ; pe
versurile lui Vasile Alecsandri : Ce secetă, ce foc ; pe versurile lui Iulian Filip : Urătorii ; pe
versurile lui Anatol Ciocanu : Langă-un bucium, langă-un nai ; pe versurile lui Constantin
Rusnac : Odă Moldovei ; pe versurile lui Gheorghe Vodă : Patrie, de ziua ta ; Drag învăţător =
Учитель дорогой / пер.: Виталие Балтаг ; pe versurile lui Soren Tejno : The Spring = Pri-
măvara / partiţia pianului: Ilie Rusnac ; Anthem to Peace = Imnul păcii ; pe versurile Ludmilei
Sobietsky : Pământ al gloriei, Briceni ; Delfiafa : (Imn) = Дельфиада = Delphic anthem / пер.:
Александра Юнко ; engl. version: Larisa Vartosu ; pe versurile Svetlanei Manuil : Nous
sommes la jeunesse qui chante = Suntem tineri şi cântăm : (Imn) ; pe versurile lui Aurel Cio-
canu : Copii Planetei pământ = Ты дом наш родной, шар земной / transpunere pentru pian:
Oleg Negruţa ; пер.: Виталие Балтаг ; pe versurile lui Constantin Dragomir : Colind =
Колыбельная = Cantique pour les enfants / пер.: Виталие Балтаг ; trad. în fr.: Tamara
Conea ; pe versurile lui Simion Ghimpu : Ceasul = Стрелка / пер.: Виталие Балтаг ; pe
versurile lui Vlad Codiţă : Fântână ; Izvorul ; Ploaia ; Satul ; Şcoala ; Spicul ; Umbra ; Privi-
ghetoarea ; Turturica ; cântece populare : Cântec de leagăn ; Puiul mamei, puişor ; Trenul.
Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0167-8.
ISBN 978-9975-53-193-1.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2013-409].

11. Siniţa, Ecaterina.


Vise colorate : Melodii, versuri, proză / Ecaterina şi Constanţa Siniţa ; aut. melodiilor:
Pavel Anton. – Chişinău : Labirint, 2013. – 40 p. : il., n. muz. ; 20 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0175-3.
ISBN 978-9975-948-93-7.
[2013-2288].

12. Stârcea, Marian.


Portativul cu pistrui : Cântece pentru copii / muz. de Marian Stârcea ; versuri de
Radmila Popovici-Paraschiv ; notografie: Igor Condrea ; il.: Marina Andruhina ; cop.: Mihai
Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 47, [1] p. : il. color, n. muz. ; 26
cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0172-2.
ISBN 978-9975-61-731-4.
[2013-1071].

13. Ungureanu, Mihai.


Păstraţi horele şi cântul : Culegere de cântece şi jocuri / [muz. şi versuri] : Mihai Ungu-
reanu ; norografie: Dragomir Şarban. – [Chişinău] : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic) – . – 24
cm. – ISBN 978-9975-61-761-1. – Conţine : Cântecul îşi face drum ; Cântecul îşi face drum :
(variantă pentru solist) ; Sângerei ; Hora neamului ; Mamei ; Hai, mândro, la cununie ; Como-
rile neamului ; Las-să ştie lumea ; Graiul meu ; Dragostea adevărată ; Eram tânăr ca frăguţa ;
Mă mir, Codrule, de tine ; Via – moştenire aleasă ; Nemurirea noastră ; Mândra singur nu mă
lasă ; Hai, turnaţi vinu-n pahare ; Veniţi pe la morminte ; Steaua în cer nu se stinge ; Mândra
mea ; Neamul nostru ; Fac. voia inimii mele ; Grele cărăbi dorul are ; Cânt şi plâng dragostea
noastră ; Mie cântecul mi-i drag ; Mă vorbeşte lumea ; Cântecul vă vine-n prag ; Locul unde
m-am născut ; Se duc ai noştri ; Steaua lui Isus ; Colind ; Gospodari şi gospodine ; Se aude-
un clopoţel ; Flori de lămăiţă (colind) ; Candela ; Cântec de leagăn ; Vin colindătorii ; Dragă
mi-i cărarea-ncoace ; Cântecul un neam adună ; Aşa satul meu petrece / versuri de M. Ungu-
reanu. Frumoasă-i floarea norocul ; Nu da, Doamne, nimănui ; Pe poteca de la stână ; Ciobă-
naş mi-a fost mai drag ; Dorul mamei mă usucă / versuri poulare. Cine-şi uită maica dulce ;
Romanţă ; Eu nu cânt că ştiu cânta ; Draga mea din ce-i făcută? ; Tu ; Cine mişcă florile? ;
Cântec de pahar ; Măi bădiţă, lasă coasa ; A venit Crăciunul / versuri de Gr. Vieru. Moldova –
dragostea mea mare / versuri de D. Matcovschi. Cântă mame-n lume, cântă ; Hai la horă /
versuri de P. Cărare. Zilele săptămânii / versuri de Şt. Ipate. Şi dacă / versuri de M. Emines-
cu. Asta-i pacea pe pământ ; Hai de partea lui Isus ; Veniţi, creştini, la rugăciune ; Doamne,
ţie-ţi cânt ; Copilaşul şi îngerii ; Cereasca Împărăteasă / versuri anonime. Hristos a Înviat ;
Când venit-au magii / versuri de S. Grosu. Colind / versuri Iu. Filip. Cântec de Crăciun / ver-
suri de C. Porumbescu.
Partea a 2-a. – 2013. – 283 p. : n. muz. – Apare cu sprijinul financiar al dlor Vasile
Doga, primarul oraşului Sângerei, Vasile Cucoş, consilier, Petru Statnâi, dir. filialei "Sângerei-
Gaz" al SRL "Bălţi-Gaz". – 1000 ex. – ISBN 978-9975-61-762-8. – [2013-2628].

163
Cronica publicațiilor de note 2013 ≡ Music notes publications 2013

14. Zgureanu, Teodor.


Ştefan cel Mare şi Sfânt : Oratoriu dramatic, pentru Solist Bas, M-S (contralto) cor mixt
şi orchestră simfonică. (Clavir) / Teodor Zgureanu ; notografiere: Olga Peicev ; pref.: Emilia
Moraru. – Chişinău : Pontos, 2011 (Tipogr. "Europres"). – 44 p. : n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0138-8.
ISBN 978-9975-51-304-3.
[2013-74].

15. Сикур, П. И.
Поет хор воскресной школы : Сб. хоровых партитур / П. И. Сикур. – Бэлць : Б. и.,
2013 (Tipografia din Bălţi). – 308 p. : fig., fot., n. muz. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 306-307 (57 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4450-8-5.
[2013-1651].

3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


16. Chiroşca, Dionisie.
Piese pentru acordeoniştii începători / Dionisie Chiroşca, Petru Neamţu. – Chişinău : S.
n., 2012 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 215 p. : n. muz. ; 26 cm.
[1000] ex.
ISMN 979-0-3480-0166-1.
ISBN 978-9975-53-192-4.
[2013-408].

17. Cholak, Vladimir.


Stabat Mater : For mixed chorus and string orchestra : (clavier) / Vladimir Cholak ;
notografiere: Maxim Ciolac. – Chişinău : Pontos, 2013 [CE UASM]. – 96 p. : n. muz. ; 29 cm.
80 ex.
ISMN 979-0-3480-0171-5.
ISBN 978-9975-51-439-2.
[2013-877].

18. Dubosarschi, Boris.


Concert pentru pian şi orchestră = Concerto for piano and orchestra = Концерт для
фортепиано с оркестром : Transcriere pentru două piane a autorului = Arrangement for two
pianos by the author = Переложение для двух фортепиано автора : Recomandat ca reper-
toriu didactic pentru instituţiile de învăţământ artistic superior / aut., transcriere: Boris
Dubosarschi ; ed. îngrijită de Aliona Vardanean ; notografi: Boris Dubosarschi, Valeriu Vântu.
– Chişinău : Căpăţînă-Print, 2013. – 81 p. : n. muz., [1] f. portr. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 60 ex.
ISMN 979-0-3480-0178-4.
ISBN 978-9975-4430-2-9.
[2013-1629].

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

19. Zgureanu, Teodor.


Simfonia "Continuitate". "Solstiţiu de vară" : Concert pentru saxofon / Teodor
Zgureanu. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 63, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0180-7.
ISBN 978-9975-51-492-7.
[2013-2233].

20. Бороган, Галина.


Живой рояль: начинающим пианистам: первые встречи / Галина Бороган ; ното-
граф: Габриел Андроник. – [Кишинев : Pontos, 2013] (Tipogr. "Reclama"). – 120 p. : fig.,
fot., n. muz. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 117.
ISMN 979-0-3480-0177-7.
ISBN 978-9975-51-453-8.
[2013-1379].

21. Бороган, Галина.


Живой рояль : Нотное приложение : Слушай музыку / Галина Бороган. – Кишинев
: Pontos, 2013 (CE UASM). – 63, [1] p. : il., il. color, n. muz. ; 30 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0088-6.
ISBN 978-9975-51-463-7.
[2013-1685].

22. Самбриш, Е. Ю.
Инструментальные концерты А. Эшпая: концепция жанра и проблема диалога / Е.
Ю. Самбриш ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Фак. искусства и архитектуры. –
Тирасполь : Приднестровский университет, 2013. – 237, [4] p. : fot. color, n. muz., [1] f.
port. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 166-177 (187 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4092-6-1.
[2013-1687].

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI


TEORETICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE
MUZICOLOGIE ŞI METODICE MUZICALE
23. Bunea, Diana.
Educaţie muzicală : Man. pentru cl. a 2-a / Diana Bunea, Valentina Movila-Ghimpu. –
Chişinău : Epigraf, 2011 (Tipogr. "Balacron"). – 95, [1] p. : des. color, n. muz., tab. color ; 24
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-109-66-6.

165
Cronica publicațiilor de note 2013 ≡ Music notes publications 2013

[2013-130].

24. Colac, Tudor.


La vatra doinelor : Festivalul doinei, ed. 1, Chişinău, Radio Moldova, 2012 / Tudor Co-
lac ; notografie: Cristian Şarban ; transcrierea melodiilor: Sergiu Ciuhrii [et al.]. – [Chişinău] :
Grafema Libris, 2013. – 144 p. : fot., fot. color, n. muz. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 140-141 (43 tit.). – Sponsor SA "Moldtelecom". – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0168-5.
ISBN 978-9975-52-131-4.
[2013-961].

25. Crestomaţie pentru acordeon : Cl. 5-7 / sel. şi îngrijire: Ştiuca Petru [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 136 p. : n. muz. ; 20 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0181-4.
ISBN 978-9975-52-161-1.
[2013-2559].

26. Dicteuri muzicale : pentru liceele şi colegiile cu profil muz. / Colegiul de Muzică
"Ştefan Neaga" ; alcăt. şi îngrijire: Valentina Ivancenco ; notografiere: Constantin Coadă ; red.
şt.: Tatiana Berezovicova ; cop.: Marian Ungur. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 31
p. : n. muz. ; 30 cm.
Lista selectivă a culeg. şi man. care pot servi drept surse de dicteuri muzicale: p. 28-30.
– 50 ex.
ISBN 978-9975-51-418-7.
ISMN 979-0-3480-0165-4.
[2013-412].

27. Graneţkaia, Lilia.


Dimensiunea imagistică a creaţiei muzicale în studiul pianistic / Lilia Graneţkaia. – Chi-
şinău : Lira, 2013. – 167 p. : fig., n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 138-151 (252 tit.). – 150 ex.
ISMN 979-0-3480-0174-6.
ISBN 978-9975-4473-0-0.
[2013-1179].

28. Mihail Muntean: o viaţă în lumea muzicii : [tenor, pedagog] / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural ; col. red.: Aurelian Dănilă (red. şt.) [et al.]. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 215 p. : fot. ; 22 cm. – (Personalităţi notorii ; 5).
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [500] ex.
ISBN 978-9975-67-907-7 (în cop. tare).
[2013-2542].

29. Munteanu-Balan, Lilia.


Poeniţa muzicală : (scenete, cîntece şi jocuri pentru preşcolari şi cl. primare) / Lilia
Munteanu-Balan. – Chişinău : Notograf Prim, 2012. – 128 p. : n. muz. ; 21 cm.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

50 ex.
ISMN 979-0-3480-0164-7.
ISBN 978-9975-4431-4-2.
[2013-228].

30. Pascaru, Vasile.


Cred în Steaua Dragostei : [50 de ani de la naşterea cantautorului V. Pascaru] / text şi
muz.: Vasile Pascaru, M. Lescu, S. Cojocaru ; alcăt.: Mihai Lescu ; notografie : Gabriel An-
dronic, Saveliu Cojocaru. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 152 p : n. muz., [4] p. fot. color ; 21
cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0161-6.
ISBN 978-9975-71-338-2.
[2013-335].

31. Poiată, Mihai Ştefan.


ROCKul, "NOROC"-ul & Noi (1966-1970) : [din istoria formaţiei "Noroc"] / Mihai Ştefan
Poiată. – Chişinău : Arc, 2013 (Imprimat în Ungaria). – 272 p. : fot. ; 22 cm. – Conţine : CD-
rom.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-61-746-8 (în cop. tare).
[2013-2312].

32. Rusu, Angela.


Teoria elementară a muzicii : Culeg. de exerciţii / Angela Rusu ; red. şt.: Tatiana
Berezovicova ; Min. Culturii al Rep. Moldova, Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : S.
n., 2012 (Tipogr. "Iutastan"). – 80 p. : n. muz. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 79-80 (23 tit.). – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0148-7.
ISBN 978-9975-4060-2-4.
[2013-333].

33. Ungureanu, Mihai.


Hora ghioceilor : Culeg. de cântece, poezii, scenete pentru preşcolari şi elevii din cl.
primare / Mihai Ungureanu ; notografie: Dragomir Şarban ; il. de Violeta Zabulica. – Chişinău :
Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 95 p. : il., n. muz. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Gheorghe Meaun, preşedintele raionului Sângerei,
Consiliului raional Sângerei, dlui Nicolae Ropot, şeful Secţiei Administraţie Publică. – [1000]
ex.
ISMN 979-0-3480-0179-1.
ISBN 978-9975-61-750-5.
[2013-1660].

34. Мовила, Валентина.

167
Cronica publicațiilor de note 2013 ≡ Music notes publications 2013

Музыкальное воспитание : тетрадь ученика : 2-й кл. / Валентина Мовила, Тамара


Демчемко. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 24 p. : il., n. muz. ; 24
cm.
ISBN 978-9975-125-24-6.
[2013-1766].

35. Мовила, Валентина.


Музыкальное воспитание : тетрадь ученика : 3-й кл. / Валентина Мовила, Тамара
Демчемко. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 28 p. : il., n. muz. ; 24
cm.
ISBN 978-9975-125-25-3.
[2013-1765].

8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN SERIALE


36. A venit demult de Sus : colindă / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâru // Noi. –
2013. – Nr 4. – P. 8 : n. muz.

37. Apleacă-mă, Iisuse : cântec popular / cules şi îngrijit de Andrei Tamazlâru // Noi.
– 2013. – Nr 4. – P. 9 : n. muz.

38. Bătuta de la Abaclia / Culeasă şi notată grafic de V. Zaporojan din satul Abaclia,
raionul Basarabeasca // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 2. – P. 20 : n. muz.

39. Caranda, Dumitru. Hora lui Ion ; Sârba / muz. de D. Caranda // Realităţi Culturale.
– 2013. – Nr 3. – P. 30 : n. muz.

40. Cinstiţi creştini preaiubiţi : colindă / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâru //


Noi. – 2013. – Nr 4. – P. 9 : n. muz.

41. Doi ochi senini au plâns pe cruce : colindă / îngrijită de Ovidiu Rus // Realităţi
Culturale. – 2013. – Nr 5. – P. 29 : n. muz.

42. Dorul lui Tănase : muzică folclorică / prelucrare muzicală de D. Caranda // Reali-
tăţi Culturale. – 2013. – Nr 3. – P. 22 : n. muz.

43. E Ziua Învierii : colindă / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâru // Noi. – 2013. –
Nr 4. – P. 8 : n. muz.

44. Hora colibăşenilor / Auzită de la M. Ţarlungă din satul Colibaşi, raionul Vulcă-
neşti ; Prelucrare muzicală de D. Caranda // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 2. – P. 21-22 : n.
muz.

45. Iisuse, Soare dulce : colindă / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâru // Noi. –
2013. – Nr 4. – P. 8 : n. muz.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

46. Primăvara dulce : cântec popular / cules şi îngrijit de Andrei Tamazlâru // Noi. –
2013. – Nr 4. – P. 8 : n. muz.

47. Radu, Daria. Colind / versuri : Ion Gheorghiţă ; muzica : Daria Radu // Florile dal-
be. – 2013. – 5 dec. – P. 4.

48. Şi-i astăzi Ziua Sfintelor Florii : cântec popular / cules şi îngrijit de Andrei
Tamazlâru // Noi. – 2013. – Nr 4. – P. 9 : n. muz.

49. Trudov, Olga. Învăţătoarea / versuri : Efim Bivol ; muzică : Olga Trudov // Florile
dalbe. – 2013. – 3 oct. – P. 4.

50. Vine Fiul Sfîntului : cântec popular / cules şi îngrijit de Andrei Tamazlâru // Noi. –
2013. – Nr 4. – P. 9 : n. muz.

169
Cronica publicațiilor de note 2013 ≡ Music notes publications 2013

Index de nume

A D
Alecsandri, Vasile 10 Danielescu, Cristian 3
Andronic, Gabriel 8, 30 Dănilă, Aurelian 28
Andruhina, Marina 12 Doga, Eugeniu 1
Anton, Pavel 11 Dogaru, Anton 3
Dragomir, Constantin 10
B Drossino, Emanoil 1
Bacinschi, Mihai 12 Dubosarschi, Boris 1, 18
Bârcă, Mihail 3 Duca, Ion 1
Berezovicova, Tatiana 26, 32 Dumitrescu, Gheorghe 3
Bersan, Serghei 3 E
Bivol, Efim 49
Bojoncă, Alecu 1 Eminescu, M. → v. Eminescu, Mihai
Bunea, Diana 23 Eminescu, Mihai 1, 13
C F
Caranda, D. → v. Caranda, Dumitru Filip, Ion 1
Caranda, Dumitru 39, 42, 44 Filip, Iu. → v. Filip, Iulian
Cărare, P. 13 Filip, Iulian 10, 13
Ceaicovschi, Eugen 1 Flondor, Tudor 1
Chiosa, Nicolae 1
Chirescu, Ioan 3 G
Chiroşca, Dionisie 16 Georgescu-Kiriac, Dumitru 3
Chiţenco, Dimitrii 1 Gheorghiţă, Ion 47
Cholak, Vladimir 17 Gherşfeld, David 1
Cimpoi, Mihai 1 Ghimpu, Simion 10
Ciobanu, Ghenadie 1 Gogu, Iulian 1
Ciocanu, Anatol 10 Gondiu, Laurenţiu 1
Ciocanu, Aurel 10 Graneţkaia, Lilia 27
Ciolac, Maxim 17 Gribincea, Nicolae 7
Ciolac, Nicolae 2 Grosu, S. 13
Ciolac, Vladimir 1
Ciuhrii, Sergiu 1, 24 I
Coadă, Constantin 26
Coca, Eugeniu 1 Iliuţ, Vasile 3
Codiţă, Vlad 10 Ionescu, Nelu 3
Codru, Anatol 10 Ipate, Şt. 13
Cojocaru, S. → v. Cojocaru, Saveliu Ivancenco, Valentina 26
Cojocaru, Saveliu 30 L
Colac, Tudor 24
Comes, Liviu 3 Lescu, M. → v. Lescu, Mihai
Condorache, Eugenia 3 Lescu, Mihai 30
Condrea, Igor 12 Lobel, Solomon 1
Conea, Tamara 10
Constantinescu, Paul 3 M
Cotovici, Victoria 5-6
Manuil, Svetlana 10
Cotovici-Rîsîpanu, Victoria 4
Matcovschi, D. 13
Maxian Deladolna, Gheorghe 8

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mălineanu, Henry 3 Ştephănescu, George 3


Moraru, Emilia 14 Ştiuca, Petru 25
Movila-Ghimpu, Valentina 23
Muntean, Mihail (28) T
Munteanu-Balan, Lilia 4, 29 Tamazlâru, Andrei 36-37, 40, 43, 45-46, 48,
Mustea, Gheorghe 1 50
N Tejno, Soren 10
Tkaci, Zlata 1
Neaga, Gheorghe 1 Trudov, Olga 49
Neamţu, Petru 16
Negrea, Marţian 3 Ţ
Negruţa, Oleg 1, 10 Ţarlungă, M. 44
Novac, Eugen 7
U
P
Ungur, Marian 26
Palymski, Oleg 1 Ungureanu, M. → v. Ungureanu, Mihai
Pascaru, V. → v. Pascaru, Vasile Ungureanu, Mihai 13, 33
Pascaru, Vasile 30
Paşcanu, Alexandru 3 V
Pâslaru, Snejana 1
Peicev, Olga 14 Vanica, Ion 3
Poftea, Laurenţiu 3 Vardanean, Aliona 18
Poiată, Mihai Ştefan 31 Vartosu, Larisa 10
Pojar, Serghei 1 Vântu, Valeriu 18
Popovici-Paraschiv, Radmila 12 Vieru, Gr. → v. Vieru, Grigore
Porumbescu, C. → v. Porumbescu, Coprian Vieru, Grigore 10, 13
Porumbescu, Coprian 3, 13 Vodă, Gheorghe 10
Postolachi, Veronica 10 Z
R Zabulica, Violeta 33
Radu, Daria 47 Zagorschi, Vasile 1
Rotaru, Vladimir 1 Zaporojan, V. 38
Rus, Ovidiu 41 Zgureanu, Teodor 1, 14, 19
Rusnac, Constantin 1, 10 Zlatov, Semion 1
Rusnac, Ilie 10 А
Rusu, Angela 32
Андроник, Габриел 20
S
Б
Severin, Petre 3
Simionescu, Constantin 3 Балтаг, Виталие 10
Siniţa, Constanţa 11 Бороган, Галина 20-21
Siniţa, Ecaterina 11
Slivinschi, Vladimir 1 Д
Sobietsky, Ludmilei 10
Демчемко, Тамара 34-35
Spătărelu, Vasile 3
Stârcea, Alexei 1 М
Stârcea, Marian 12
Мовила, Валентина 34-35
Şarban, Cristian 5, 24
Şarban, Dragomir 13, 33
Şorban, Guilelem 1

171
Cronica publicațiilor de note 2013 ≡ Music notes publications 2013

С
Самбриш, Е. Ю. 22
Сикур, П. И. 15
Э
Эшпай, А. 22
Ю
Юнко, Александра 10

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ FINE ARTS PUBLICATIONS ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2013
ANUAL ANNUAL
(1-162)

1 PLACARDE. CZU 084.5


1. Abuzul de viza schengen duce la migraţia ilegală : [placardă] / Proiect finanţat de
Uniunea Europeană "Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în RM". – Chişinău : S. n.,
2012 – 1 f. color; 48 x 68 cm.– [A2013-33].

2. Alfabet român pentru copii : [placardă] / AVit Publ. – Chişinău : Libresco, 2013 (Tipogr.
"Ericon"). – 1 f. color. ; 70 x 50 cm. – ISBN 978-9975-4329-4-8. – [A 2013-42].

3. Ciobanu, Silvia
Acces Deschis : [poster] / Silvia Ciobanu, Elena Harconiţa. – Bălţi : Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi.
– Ofset ; 1 p. ; 29 x 21 cm. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).
ISBN 978-9975-50-075-3.
[A 2013-37]

4. Resimini gagauz alfabeti : (alfabet) : [placardă] . – Chişinău : S. n., 2013. – 1 f. color;


28 x 39 cm. – [A 2013-34].

5. Tabla înmulţirii : [placardă] / Vladimir Bejuc ; pict.: Alexandr Pleşco. – Chişinău : S. n.,
2012 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 1 f. color; 61 x 43 cm. – (Bejuc Vladimir pentru copii).- 1500 ex. – ISBN
978-9975-4350-8-6. – [2013-10].

5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3


6. Christmas greetings : [vedere poştală]. – Chişinău : Martpress Info, 2013. – Ofset color
; 14 x 14 cm. – (Seria "Anul Nou"; ISBN 978-9975-4380-0-1). – Cod AN131406. – ISBN 978-9975-
4380-5-6. – [A 2013-45].

7. Crăciun Fericit! : [vedere poştală]. – Chişinău : Martpress Info, 2013. – Ofset color ; 16
x 14 cm. – (Seria "Anul Nou"; ISBN 978-9975-4380-0-1). – Cod AN131404. – ISBN 978-9975-4380-
3-2. – [A 2013-43].

8. Crăciun Fericit! : [vedere poştală]. – Chişinău : Martpress Info, 2013. – Ofset color ; 16
x 14 cm. – (Seria "Anul Nou"; ISBN 978-9975-4380-0-1). – Cod AN131405. – ISBN 978-9975-4380-
4-9. – [A 2013-44].

9. Felicitări! : [vedere poştală]. – Chişinău : Moldpresa, 2013. – Ofset color. , 20 x 20 cm. –


[A 2013-56].
173
Cronica publicațiilor artă 2013 ≡ Fine arts publications 2013

10. Happy New Year! : [vedere poştală]. – Chişinău : Martpress Info, 2013. – Ofset color ;
14 x 14 cm. – (Seria "Anul Nou"; ISBN 978-9975-4380-0-1). – Cod AN131408. – ISBN 978-9975-
4380-7-0. – [A 2013-47].

11. 2013 : La Mulţi ani! : [vedere poştală]. – Chişinău : Cartier, 2013. – Ofset color ; 10 x 15
cm. – [A 2013-7].

12. 2013 : La Mulţi ani! : Iris I Hotel : [vedere poştală]. – Chişinău : S. n., 2013. – Ofset color
; 10 x 15 cm. – [A 2013-8].

13. La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Chişinău : Rosalinda, 2013. – Ofset color ; 11 x 20
cm. – (Farmecul imaginaţiei). – Cod AN_E 02. – ISBN 978-9975-4011-0-4. – [A 2013-35].

14. La Mulţi Ani! : [vedere poştală]. – Chişinău : Martpress Info, 2013. – Ofset color ; 16 x
14 cm. – (Seria "Anul Nou"; ISBN 978-9975-4380-0-1). – Cod AN131410. – ISBN 978-9975-4380-9-
4. – [A 2013-49].

15. Librarius Moldpresa : Invitaţie. – Chişinău : Librarius, 2013. – Ofset color ; 15 x 15 cm.
– [A 2013-40].

16. Merry Christmas! : [vedere poştală]. – Chişinău : Martpress Info, 2013. – Ofset color ;
16 x 14 cm. – (Seria "Anul Nou"; ISBN 978-9975-4380-0-1). – Cod AN131409. – ISBN 978-9975-
4380-8-7. – [A 2013-48].

17. Mulţi Ani şi Crăciun fericit! : [vedere poştală]. – Chişinău : Europres, 2013. – Ofset co-
lor. , 23 x 17 cm. – Cod AN 002. – [A 2013-54].

18. 8 [Martie] : [vedere poştală]. – Chişinău : S. n., 2013. – Ofset color ; 10 x 20 cm. – [A
2013-29].

19. 8 Martie : [Lalele] : [vedere poştală]. – Chişinău : S. n., 2013. – Ofset color ; 10 x 21 cm.
– [A 2013-30].

20. 8 Martie : [vedere poştală]. – Chişinău : S. n., 2013. – Ofset color ; 12 x 12 cm. – [A
2013-31].

21. 8 Martie : [Lalele] : [vedere poştală]. – Chişinău : S. n., 2013. – Ofset color ; 21 x 21 cm.
– [A 2013-32].

22. Sărbători Fericite! : [vedere poştală]. – Chişinău : Martpress Info, 2013. – Ofset color ;
14 x 14 cm. – (Seria "Anul Nou"; ISBN 978-9975-4380-0-1). – Cod AN131407. – ISBN 978-9975-
4380-6-3. – [A 2013-46].

23. Sărbători Fericite! : [vedere poştală] / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din
Rep. Moldova. – [Chşinău] : ACAP, [2013]. – Ofset color. ; 10 x 20 cm. – [A 2013-52].

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

24. [Şarpe] : La Mulţi ani! : [vedere poştală]. – Chişinău : Grafica, 2013. – Ofset color ; 15 x
6 cm. – [A 2013-9].

25. С Рождеством Христовым! : [vedere poştală]. – Chişinău : Martpress Info, 2013. –


Ofset color ; 14 x 14 cm. – (Seria "Anul Nou"; ISBN 978-9975-4380-0-1). – Cod AN131411. – ISBN
978-9975-4384-0-7. – [A 2013-50].

7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9


26. 2014 : Calendar Creştin Ortodox / [Mitropolia Basarabiei]. – Chişinău : Tipar & SI, 2013.
– ISBN 978-9975-4303-1-9.
2014. – 2013. – 1 f. color. ; 80 x 60 cm. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-4303-2-6. – [A 2013-41].

27. 2013 : Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dasabilităţi : [calendar]. – [Chi-
şinău : S. n., 2013]. – Ofset color ; 43 x 33 cm. – [A 2013-11].

28. 2013 : ClasicDent : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset color ; 7 x 10 cm. – [A
2013-26].

29. 2013 : ClasicDent : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [A
2013-27].

30. 2013 : ClasicDent : [Iepuraş de Paşte: calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset color
; 7 x 10 cm. – [A 2013-38].

31. 2013 : Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici" : [calendar] / machetă: Vitalie Le-
ca. – Chişinău : Poşta Moldovei, 2013. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2013-22].

32. 2013 : Contabilitate şi audit : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset color. ; 21 x
30 cm. – [A 2013-1].

33. 2013 : "EF" Echipa de profesionişti : Etalonul faţadelor şi ferestrelor : [calendar]. – [Chi-
şinău : S. n., 2013]. – Ofset color. ; 40 x 30 cm. – [A 2013-2].

34. 2013 : "EF" Echipa de profesionişti : Etalonul faţadelor şi ferestrelor : [calendar]. – [Chi-
şinău : S. n., 2013]. – Ofset color. ; 15 x 21 cm. – [A 2013-3].

35. 2013 : Energbank : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A
2013-24].

36. 2013 : Fructul : Flori pentru grădina ta : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset co-
lor. ; 21 x 18 cm. – [A 2013-39].

37. 2013 : gasNatural fenosa : Să fii eficient este simplu! : [calendar]. – [Chişinău : S. n.,
2013]. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2013-13].

175
Cronica publicațiilor artă 2013 ≡ Fine arts publications 2013

38. 2014 : ICAM – mobilă pentru casa ta : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – 14 f. bro-
şate ; Ofset color. ; 15 x 20 cm. – [A 2013-51].

39. 2013 : InStyle : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A
2013-25].

40. 2013 : Jucător de Bălţi : [calendar] / machetă: Vitalie Leca. – Chişinău : Poşta Moldovei,
2013. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2013-17].

41. 2013 : Kilometrul ZERO : [calendar] / machetă: Vitalie Leca. – Chişinău : Poşta Moldo-
vei, 2013. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2013-20].

42. 2013 : Mănăstirea Curchi : [calendar] / machetă: Vitalie Leca. – Chişinău : Poşta Moldo-
vei, 2013. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2013-21].

43. 2013 : MoldData : sisteme informatice de calitate : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013].
– Ofset color ; 21 x 30 cm. – [A 2013-36].

44. 2014 : Moldova Agroindbank : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – 14 f. broşate ; Of-
set color. ; 32 x 30 cm. – [A 2013-55].

45. 2013 : Moldova Agroinbank : Puterea stă în noi : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. –
Ofset color ; 35 x 39 cm. – [A 2013-5].

46. 2013 : Migom : Денежные переводы : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset co-
lor ; 10 x 7 cm. – [A 2013-6].

47. 2013 : Oastea Moldovei : [calendar]. / Centrul Mass-Media Militară. – [Chişinău : S. n.,
2013]. – Ofset color ; 45 x 30 cm. – [A 2013-4].

48. 2013 : Pas cu Pas : 20 de ani de activitate : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset
color ; 17 x 12 cm. – [A 2013-14].

49. 2014 : Radiologie digitală 3D dentară şi ORL : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. –
Ofset color. ; 31 x 21 cm. – [A 2013-53].

50. 2013 : Sms credit simplu şi confortabil : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset co-
lor ; 10 x 7 cm. – [A 2013-23].

51. 2013 : Trandafiri Caribia : [calendar] / machetă: Vitalie Leca. – Chişinău : Poşta Moldo-
vei, 2013. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2013-19].

52. 2013 : Trandafiri Mildred Scheel : [calendar] / machetă: Vitalie Leca. – Chişinău : Poşta
Moldovei, 2013. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2013-18].

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

53. 2013 : Viknograd : все для производства окон из ПВХ и алюминия : [calendar]. –
[Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2013-15].

54. 2013 : Viknograd : Пусть в новом году вам сопутствует счастье… : [calendar]. – Ch. :
[Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset color ; 14 x 15 cm. – [A 2013-16].

55. 2013 : Теплого общения в зимние праздники! = Сăldura comunicării să vă însoţească


de sărbători! : [calendar]. – [Chişinău : S. n., 2013]. – Ofset color ; 9 x 7 cm. – [A 2013-12].

Hărţi
56. 101 cărţi de citit până la sfârşitul lumii : [hartă] / Punkt PP SRL ; proiect realizat de Ghe-
orghe Erizanu, Alexandru Vakulovski, Moni Stănilă [et al.]. – Ch. : Punkt, 2012. – Ofset color ; 85 x
58 cm. – [A 2013-28]

11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODICE. CZU


084.1:050
57. Andruhina, Marina. La săniuş : [pict.] // Alunelul. – 2013. – Nr 12. – P. 1-a a cop.

58. Beloconaia, Olesea. Acasă ; La râu ; Fetiţa ; La scăldat ; La cireşe ; În sala de lectură :
[pict.] // ″a″ MIC″. – 2013. – Nr 12. – P. 8-9.

59. Bîrdan, Ionela. Vînt de miază-noapte : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 3.

60. Bontea, Elena. Autoportret ; Lilii albe ; Mioriţa ; Flori : [pict. ] // ″a″ MIC″. – 2013. – Nr 11.
– P. 15.

61. Buinovscaia, Anastasia. Intersecţie : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 2.

62. Bunu, Andrea. Floarea miresei : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. 3.

63. Burdiniuc, Ana. Fulger : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 2.

64. Burlac, Mădălina. Întoarcere : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 12. – P. 3.

65. Capiţchi, Xenia. E iarăşi iarnă : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 12. – P. 1-a a cop.

66. Caracaş, Tatiana. Distracţii : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. 2.

67. Caraman, Dumitriţa. Noapte înstelată : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 4.

68. Ciobanu, Daniela. Orăşeanca : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 7. – P. a 1-a a cop.

69. Cortès, Ėdouard-Leon. Bulevardul Madeleine iarna : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. a


3-a a cop.

177
Cronica publicațiilor artă 2013 ≡ Fine arts publications 2013

70. Coţovanu, Mihai. Iarna pe strada Sf. Andrei : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 12. – P. a 3-a a
cop.

71. Curluic, Victoria. Ultimul sunet de clopoţel : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 2.

72. Deleu, Maria. Lapte proaspăt : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. 4.

73. Dimitrov, Alexandru. Printre ramuri : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. a 4-a a cop.

74. Dimitrov, Alexandru. Se duce ceaţa : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 12. – P. a 2-a a cop.

75. Dimitrov, Alexandru. Trei pe-o bicicletă : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. 11.

76. Dimitrov, Alexandru. Vremea cireşelor : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. a 4-a a cop.

77. Duduciuc, Stanislav. Cocostârcul : [fot.] // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 5. – P. 1.

78. Ender, Axei Hjalmar. Fetiţa patinînd pe lacul îngheţat : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P.
a 3-a a cop.

79. Eni, Vlada. Casa părintească : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 2.

80. Filimon, Diana. Spectacol de primăvară : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 4. – P. 5.

81. Florea, Elena. Cerbii : [pict.] // ″a″ MIC″. – 2013. – Nr 11. – P. 17.

82. Fusu, Nicoleta. Primele urme : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. 6.

83. Garguromin Verona, Artur. Ţărăncuţă odihnindu-se : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P.


a 3-a a cop.

84. Gerhartz, Daniel F. Salcii în noiembrie : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. a 3-a a cop.

85. Golban, Patricia. Picături :[pict.] // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. 1-a a cop.

86. Gonzalez Grillo, Jose A. Călătorie (III) : [pict.] // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P.
161.

87. Jankowski, Iwona. Arată-mi calea : [pict.] // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 160.

88. Lebasque, Henri. Fată la fereastră : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 4. – P. a 3-a a cop.

89. Lockstaedt, Gabriele. Arta zborului : [pict.] // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P.
160.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

90. Luchian, Ştefan. Păstoriţa : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. a 3-a a cop.

91. Manic, Doina. Praga : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 6.

92. Melnic, Loredana. Peisaj de toamnă : [pict.] // ″a″ MIC″. – 2013. – Nr 11. – P. 1-a a cop..

93. Moreau, Perrine. O altă linişte : [pict.] // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 160.

94. Munteanu, Victor. Fîntînă uitată : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 4.

95. Nicolaescu, Elena. Autoportret ; Căsuţa din Butuceni ; Biserica ; Motiv/compoziţie ;


Dans în apă ; Dimineaţa ; Ţăran ; Graţie ; Ţărancă ; Ei ; Domnişoară ; Butuceni ; Metamorfoză ;
Spaţiul lăuntric : [pict.] // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 3. – P. 15-18.

96. Nicolaev, Luminiţa. Prima zi de vacanţă : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 1-a a cop.

97. Nicolaev, Luminiţa. Romaniţe : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. 2.

98. Pantea, Teodor Radu. Întoarcere în timp : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. a 4-a a cop.

99. Pavalache, Ion. Peisaj de toamnă : [pict.] // ″a″ MIC″. – 2013. – Nr 11. – P. 17.

100. Pavliuc, Ana-Maria. Sărbătoare : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 4. – P. 1-a a cop.

101. Pădureanu, Iulia. Drumul : [pict.] // ″a″ MIC″. – 2013. – Nr 11. – P. 17.

102. Peicev, Dimitrie. Rugă : [pict.] // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 162.

103. Perrault, Léon-Jean-Bazille. Poveste interesantă : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. a 3-


a a cop.

104. Petric, Mihai. Dimineaţa pe Nistru : [pict.] // Profit. – 2013. – Nr 5. – P. a 3-a a cop.

105. Platon, Liliana. Primăvara ; Flori de câmp ; Strada ; Satul meu : [pict.] // "a" MIC". –
2013. – Nr 4. – P. 15.

106. Popescu, Veronica. Fiecare cu ale sale : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 4. – P. 4.

107. Popovici, Iulita. Trio : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. 1-a a cop.

108. Potârniche, Mihai. Ion Paulencu : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. 14.

109. Potârniche, Mihai. Spiridon Vangheli : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 24.

110. Prisăcaru, Olga. Gerar pe Răut : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. 6.

179
Cronica publicațiilor artă 2013 ≡ Fine arts publications 2013

111. Puică, Sergiu. Sărbătoare : [pict.] // Alunelul. – 2013. – Nr 5/6. – P. 2.

112. Puică, Sergiu. Teatrul celor mici : [pict.] // Alunelul. – 2013. – Nr 11. – P. 1-a a cop..

113. Rokitskaia, Alisa. Gardă de zăpadă : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. 1-a a cop.

114. Rybaleov, Roman. Lena Scissonnands ; Petru Vutcarău ; Volka Flyman ; Dorel Burlacu
; Olea Tira : [fot.] // Punkt. – 3013. – Nr 52. – P. 60-69.

115. Sânchetru, Maxim. Corabia ; Bufniţa ; Pasarea măiastră ; Flori : [pict.] // ″a″ MIC″. –
2013. – Nr 11. – P. 8-9.

116. Sorin, Patricia. Drum de ţară : [pict.] // ″a″ MIC″. – 2013. – Nr 11. – P. 17.

117. Şavca, Rodica. Drum de ţară : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 4.

118. Tatari, Gabriela. Clovn : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 3.

119. Tcacenco, Ion. Pe toloacă : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 3.

120. Tcaci, Gabriela. Ultima zi de vacanţă : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. 2.

121. Toshio Yoshizumi. Zesoh ; Samsara : [pict.] // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P.
161.
122. Tudor, Valerie. Cu gândul la tine : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. a 2-a a cop.

123. Tudor, Valerie. Discuri amuzante : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. 11.

124. Tudor, Valerie. Divergenţe : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 11.

125. Tudor, Valerie. Finalul conversaţiei : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. a 2-a a cop.

126. Tudor, Valerie. Întîrziaţii : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. a 2-a a cop.

127. Tudor, Valerie. Mulţumit de răspuns : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. 11.

128. Tudor, Valerie. Prezentare : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 4. – P. 11.

129. Tudor, Valerie. Revedere : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. a 2-a a cop.

130. Tudor, Valerie. Rezultatul final : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 4. – P. a 2-a a cop.

131. Tudor, Valerie. Umbrele : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. a 2-a a cop.

132. Ţopa, Cezara. Mama mea : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 1-a a cop..

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

133. Ţurcan, Alexandra. Comunicare ; La plimbare : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 1-a a


cop.

134. Vasiliu, Valeria. S-au pornit colindătorii : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 12. – P. 3.

135. Vieru, Igor. Toamna ; Portretul poetului Grigore Vieru ; La seceriş ; Mărţişor : [pict.] // ″a″
MIC″. – 2013. – Nr 12. – P. 14.

136. Vieru, Igor. Ţăsătoare de covoare ; Ceva despre cai şi ape ; Portretul poetului A.
Mateevici ; Griji de primăvară ; Fetiţa ; Crâng ; Portretul poetului Gr. Vieru : [pict.] // Alunelul. –
2013. – Nr 12. – P. 6-7.

137. Vition, Elena. Piscuri : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. 3.

138. Volontir, Valerie. Adio, şcoală : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. 29.

139. Volontir, Valerie. Ajutoare la mănăstire ; Procesiune : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 4. – P.


29.

140. Volontir, Valerie. Aliniere : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. 13.

141. Volontir, Valerie. Amicii : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. 31.

142. Volontir, Valerie. Competiţie : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 6. – P. a 2-a a cop.

143. Volontir, Valerie. Fără martori : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. 29.

144. Volontir, Valerie. Fără soluţii : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. 29.

145. Volontir, Valerie. Gîlceavă : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 12. – P. 24.

146. Volontir, Valerie. La neamuri : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. 30.

147. Volontir, Valerie. Migraţie : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 12. – P. a 4-a a cop.

148. Volontir, Valerie. Muzeul ; Stradă secundară ; Turnul de la intrare ; Sala prezidenţială ;
Sala Casa Mare ; Sala Fundul Mării ; Intersecţie de străzi ; Ierusalim de Paşti ; Colecţia Angelei
Merkel ;Proaspăt îmbuteliate ; Vin de colecţie : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 24, 30-31.

149. Volontir, Valerie. Odată, iarna : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. 29.

150. Volontir, Valerie. Poarta Învierii : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 5. – P. a 4-a a cop.

151. Volontir, Valerie. Prima primăvară : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 4. – P. a 4-a a cop.

152. Volontir, Valerie. Probă de dans : [pict.] // Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 29.

181
Cronica publicațiilor artă 2013 ≡ Fine arts publications 2013

153. Volontir, Valerie. Roadă bogată ; Lecţii de ciclism : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 24.

154. Volontir, Valerie. Ultima frontieră ; Semnele iernii : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 12. – P. 29.

155. Volontir, Valerie. Urme şi petale : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 3. – P. 29.

156. Volontir, Valerie. Vedere generală ; Rînire ; Made in Căpriana ; Biserica Adormirea
Maicii Domnului ; Vitraliu ; Fîntîna în noapte ; Rugăciune ; Orologiu Mănăstirii : [fot.] // Noi. – 2013.
– Nr 5. – P. 30-31.

157. Yankov, Dimitar. Fugar : [fragm. pict.] // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 1 –a a
cop.

158. Yankov, Dimitar. Fugar : [pict.] // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 161.

159. Zavtur, Eudochia. Tânără în fustă roz ; Paris ; Murano ; De dragoste ; Mamă cu copil ;
În livadă ; Pasăre albastră ; Aşteptare : [pict.] // Eudochia Zavtur // Akademos. – 2013. – Nr 1. – P.
155-157.

160. Zbârnea, Tudor. Stratificare : [pict.] // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 161.

161. Zenin, Igor. Cer aprins : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 2. – P. a 4-a a cop.

162. Zenin, Igor. Evadare : [fot.] // Noi. – 2013. – Nr 1. – P. a 4-a a cop.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

A J
Andruhina, Marina 57 Jankowski, Iwona 87
B L
Bejuc, Vladimir 5 Lebasque, Henri 88
Beloconaia, Olesea 58 Leca, Vitalie 40-42, 51-52
Bîrdan, Ionela 59 Lockstaedt, Gabriele 89
Bontea, Elena 60 Luchian, Ştefan 90
Buinovscaia, Anastasia 61
Bunu, Andrea 62 M
Burdiniuc, Ana 63 Manic, Doina 91
Burlac, Mădălina 64 Melnic, Loredana 92
C Moreau, Perrine 93
Munteanu, Victor 94
Capiţchi, Xenia 65
Caracaş, Tatiana 66 N
Caraman, Dumitriţa 67 Nicolaescu, Elena 95
Ciobanu, Daniela 68 Nicolaev, Luminiţa 96-97
Ciobanu, Silvia 3
Cortès, Ėdouard-Leon 69 P
Coţovanu, Mihai 70
Curluic, Victoria 71 Pantea, Teodor Radu 98
Pavalache, Ion 99
D Pavliuc, Ana-Maria 100
Pădureanu, Iulia 101
Deleu, Maria 72 Peicev, Dimitrie 102
Dimitrov, Alexandru 73-76 Perrault, Léon-Jean-Bazille 103
Duduciuc, Stanislav 77 Petric, Mihai 104
E Platon, Liliana 105
Pleşco, Alexandr 5
Ender, Axei Hjalmar 78 Popescu, Veronica 106
Eni, Vlada 79 Popovici, Iulita 107
Erizanu, Gheorghe 56 Potârniche, Mihai 108-09
Prisăcaru, Olga 110
F Puică, Sergiu 111-12
Filimon, Diana 80 R
Florea, Elena 81
Fusu, Nicoleta 82 Rokitskaia, Alisa 113
Rybaleov, Roman 114
G
S
Garguromin Verona, Artur 83
Gerhartz, Daniel F. 84 Sânchetru, Maxim 115
Golban, Patricia 85 Sorin, Patricia 116
Gonzalez Grillo, Jose A. 86 Stănilă, Moni 56

H Ş
Şavca, Rodica 117
Harconiţa, Elena 3

183
Cronica publicațiilor artă 2013 ≡ Fine arts publications 2013

T
Tatari, Gabriela 118
Tcacenco, Ion 119
Tcaci, Gabriela 120
Toshio, Yoshizumi 121
Tudor, Valerie 122-31
Ţ
Țopa, Cezara 132
Ţurcan, Alexandra 133
V
Vakulovski, Alexandru 56
Vasiliu, Valeria 134
Vieru, Igor 135-36
Vition, Elena 137
Volontir, Valerie 138-56
Vutcarău, Petru 114
Y
Yankov, Dimitar 157-58
Z
Zavtur, Eudochia 159
Zbârnea, Tudor 160
Zenin, Igor 161-62

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA RESURSELOR ELECTRONIC RESOURCES


ELECTRONICE ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 2006 PUBLISHED FROM 2006

2013
ANUAL NR 7 ANNUAL
(1-63)

0 GENERALITĂŢI
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă [et al.]; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii,
2011. – ISSN 1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 4, 2011. – 2011. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-065-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-084-9 (CD).
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
[RE 2013-41].
015(478)=00

2. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.


Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii,
2011. – ISSN 1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 5, 2011. – 2011. – 192 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-066-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-085-6 (CD).
Nr 6, 2011. – 2011. – 246 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-067-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-086-3 (CD).
Nr 7, 2011. – 2011. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-068-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-087-0 (CD).
Nr 8, 2011. – 2011. – 192 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-069-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-089-4 (CD).
Nr 9, 2011. – 2011. – 249 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-078-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-091-7 (CD).
Nr 10, 2011. – 2011. – 208 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-079-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-092-4 (CD).
Nr 11, 2011. – 2011. – 237 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-080-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-100-6 (CD).

185
Cronica resurselor electronice 2013 ≡ Electronic resources annals 2013

Nr 12, 2011. – 2011. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-081-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-106-8 (CD).
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
[RE 2013-42].
015(478)=00
3. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii,
2013. – ISSN 1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8.
…2011. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-49-
109-9 (CD).
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
[RE 2013-61].
015(478)=00
4. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă [et al.] ; red. resp.
şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii,
2013. – ISSN 1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 1, 2012. – 2013. – 192 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-095-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-102-0 (CD).
Nr 2, 2012. – 2013. – 246 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-096-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-103-7 (CD).
Nr 3, 2012. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-097-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-112-9 (CD).
Nr 4, 2012. – 2013. – 192 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-098-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-115-0 (CD).
Nr 5, 2012. – 2013. – 249 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-099-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-116-7 (CD).
Nr 6, 2012. – 2013. – 208 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-101-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-117-4 (CD).
Nr 7, 2012. – 2013. – 237 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-104-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-105-1 (CD).
Nr 8, 2012. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-107-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-108-2 (CD).
Nr 9, 2012. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN 978-9975-
49-110-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-111-2 (CD).
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
[RE 2013-62].
015(478)=00

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
5. Achiziţii recente : Expoz. inf. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; resp. ed.:
Elena Harconiţa ; coord. : Lina Mihaluţa ; compilare: Tatiana Prian (tehnored.) ; design: S. Ciobanu. –
Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică, 2013.
… ian.-dec., 2012. – 2013. – ISBN 978-9975-50-103-3.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner 13x13 cm.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard.
[RE 2013-18].
[027.7(478-21)+025.2]:069.9
6. Expoziţii tematice on-line / alcăt.: Tatiana Prian, Valentina Topalo ; red. resp.: Elena
Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică, 2013. – (Vestigia semper adora).
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard, HTML Reader.
ISBN 978-9975-50-101-9.
[RE 2013-17].
027.7(478-21):069.9
050 Publicaţii periodice şi seriale
7. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : Professional / furnizare a informaţiei :
Iarincovschi D. N. ; marketing, colectare a informaţiei şi publ.: Varo-Inform SRL ; programare şi compi-
lare : Borovic V. V. – Chişinău : Varo-Inform, 2013. - ISSN 1857-1255. - ISBN 978-9975-9856-6-6.
050.8(478)(085.2)=135.1=111=161.1
8. … Spring 2013. – 2013. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-4356-5-9.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM.
[RE 2013-14].
050.8(478)(085.2)=135.1=111=161.1
9. … Summer 2013. – 2013. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-4483-1-4.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner, 13 x 13 cm.
Mod de acces: URL: http://yellowpages.md/rom/
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM.
[RE 2013-25].

10. … Autumn 2013. – 2013. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-4356-7-3.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner, 13 x 13 cm.
Mod de acces: URL: http://yellowpages.md/rom/
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM.
[RE 2013-39].
050.8(478)(085.2)=135.1=111=161.1
11. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : Professional / grupul de furnizare a in-
formaţiei : Iarincovschi D. N. ; marketing, colectare a informaţiei şi publicităţii: "Varo-Inform" SRL ;
programare şi compilare : Borovic V. V. – Chişinău : Varo-Inform, 2013. – ISSN 1857-1255. – ISBN
978-9975-4483-0-7.
… Winter 2014. – 2014. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-4483-2-1.

187
Cronica resurselor electronice 2013 ≡ Electronic resources annals 2013

1 disc optic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner, 13 x 13 cm.


Mod de acces: URL: http://yellowpages.md/rom/
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM.
[RE 2013-53].
050.8(478)(085.2)=135.1=111=161.1

3 ŞTIINŢE SOCIALE
316 Sociologie
12. Anuarul statistic al Republicii Moldova… = Статистический ежегодник Республики
Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova.
– Chişinău : Statistica, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – (Statistica Moldovei).
… 2010. – 2010. – 576 p. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 300 ex. – ISBN 978-9975-78-933-
2.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Microsoft Excel, Acrobat Reader
[RE 2013-30].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1
13. Anuarul statistic al Republicii Moldova … = Статистический ежегодник Республики
Молдова 2013 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova 2013 / Biroul Naţ. de Statistică al
Rep. Moldova ; col. red.: Lucia Spoială (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Biroul Naţional de Statistică al
Republicii Moldova, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – (Statistica Moldovei).
… 2013. – 2013. – 556 p. – Tit., text, pref. paral.: lb. rom., engl., rusă. - ISBN 978-9975-4068-4-0
(eronat).
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Microsoft Excel, Acrobat Reader.-
[RE 2013-54].
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică

14. Cojuhari, Andrei.


Istoria şi metodologia cercetării economice : (Curs de prelegeri pentru doctoranzii de profil
economic) / Andrei Cojuhari ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 130 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem : Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard, MS Word, Adobe Reader.
ISBN 978-9975-45-288-5.
[RE 2013-59].
330.8(075.8)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
15. Catîşev, Elena.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ghidul antreprenoriatului pe înţelesul tuturor / Elena Catîşev, Diana Jumiga ; Hilfswerk Austria
Intern., "Elaina Consulating" SRL, Centrul Naţ. de Asistenţă şi Informare a Org. Neguvernamentale din
Rep. Moldova – CONTACT. – [Chişinău : Policolor, 2013]. – 134 p. : fig., fot. color, tab. – (Extern
Actions of the European Union Grant 2010/228-991).
1 disc optic (CD-RM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-58].
334
16. Croitoru, Dumitru.
Gestionarea şi investirea remitenţelor. Managementul resurselor umane. Iniţierea şi planificarea
unei afaceri proprii : Ghid metodico-didactic / Dumitru Croitoru, Radu Voicu ; Hilfswerk Austria Intern.,
Centrul Naţ. de Asistenţă şi Informare a Org. Neguvernamentale din Moldova CONTACT. – Chişinău :
Policolor, 2013. – 28 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
ISBN 978-9975-4362-3-6 (eronat).
[RE 2013-56].
[334+005.95/.96]:061.2
336 Finanţe
17. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.:
Drăguţanu Dorin [et al.]. – Chişinău : BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-0-7.
… 2012. – 2013. – 141 p. – ISBN 978-9975-4438-8-3.
Mod de acces: URL: http://bnm.md/md/annual_report
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-29].
336.711+338(478)(047)
18. Inflation Report,… / Banca Naţ. a Moldovei ; ed. board: Drăguţanu Dorin [et al.]. –
Chişinău : BNM, 2012. – ISBN 978-9975-4353-6-9.
… Nr 3, 2012. – 2012. – 58 p. – ISBN 978-9975-4353-7-6.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-16].
336.748.12(478)(047)
19. Inflation Report … / Banca Naţ. a Moldovei ; ed. board: Drăguţanu Dorin [et al.] ; transl.:
Alina Orlov. – Chişinău: BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-6-9.
… Nr 1, 2013. – 2013. – 58 p. – ISBN 978-9975-4438-5-2.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Mod de acces: URL: http://bnm.md/md/inflation_report/2011
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-21].
336.748.12(478)(047)
20. Inflation Report, … / Banca Naţ. a Moldovei ; ed. board: Drăguţanu Dorin [et al.] ; transl.:
Alina Orlov. – Chişinău : BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-6-9.
… Nr 2, mai 2013. – 2013. – 58 p. – ISBN 978-9975-4438-7-6.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.

189
Cronica resurselor electronice 2013 ≡ Electronic resources annals 2013

Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader


[RE 2013-28].
336.748.12(478)(047)
21. Inflation Report … / Banca Naţ. a Moldovei ; ed. board: Drăguţanu Dorin [et al.] ; transl.:
Alina Orlov. – Chişinău : BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-6-9.
… Nr 3, aug. 2013. – 2013. – 58 p. – ISBN 978-9975-4490-1-4.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-35].
336.748.12(478)(047)
22. Inflation Report … / Banca Naţ. a Moldovei ; ed. board: Drăguţanu Dorin [et al.] ; transl.:
Alina Orlov. – Chişinău : BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-6-9.
… Nr 4, nov. 2013. – 2013. – 58 p. – ISBN 978-9975-4490-2-1.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-49]
336.748.12(478)(047)
23. National Bank of Moldova : Annual report … / National Bank of Moldova ; ed. board:
Drăguţanu Dorin [et al.]. – Chişinău : Banca Naţ. a Moldovei, 2012. – ISBN 978-9975-4353-2-1.
… 2011. – 2012. – 141 p. – ISBN 978-9975-4353-3-8.
Mod de acces: URL: http://bnm.md/md/annual_report
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
[RE 2013-15].
336.711(478)(047)
24. National Bank of Moldova. Annual report … / Nat. Bank of Moldova ; ed. board:
Drăguţanu Dorin [et al.] ; transl.: Alina Orlov. – Chişinău : BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-2-1.
… 2012. – 2013. – 141 p. – ISBN 978-9975-4438-9-0.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Mod de acces: URL: http://bnm.md/md/annual_report
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-26].
336.711+338(478)(047)
25. Raport asupra inflaţiei… / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Drăguţanu Dorin [et al.] ;
trad.: Alina Orlov. – Chişinău : BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-4-5.
… Nr 1, 2013. – 2013. – 58 p. – ISBN 978-9975-4438-4-5.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Mod de acces: URL: http://bnm.md/md/inflation_report/2011
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
[RE 2013-20].
336.748.12(478)(047)
26. Raport asupra inflaţiei… / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Drăguţanu Dorin [et al.]. –
Chişinău : BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-4-5.
… Nr 2, mai 2013. – 2013. – 58 p. – ISBN 978-9975-4438-6-9.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[RE 2013-27].
336.748.12(478)(047)
27. Raport asupra inflaţiei… / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Drăguţanu Dorin [et al.] ;
trad.: Alina Orlov. – Chişinău : BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-4-5.
… Nr 3, aug. 2013. – 2013. – 58 p. – ISBN 978-9975-4490-0-7.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-34].
336.748.12(478)(047)
28. Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Drăguţanu Dorin [et al.] ;
trad.: Alina Orlov. – Chişinău : BNM, 2013. – ISBN 978-9975-4353-4-5.
… Nr 4, noiem. 2013. – 2013. – 58 p. – ISBN 978-9975-4490-3-8.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-60].
336.748.12(478)(047)
29. Soloviova, Marina.
Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova : Anual statistic / Ma-
rina Soloviova, Natalia Goncearova, Ana Zaharia ; col. red.: Moloşag Marin [et al.] ; Banca Naţ. a
Moldovei. – Chişinău : BNM, 2012. – ISBN 978-9975-4438-0-7.
2011. – 2012. – 153 p. – 40 ex. - ISBN 978-9975-4438-1-4.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
[RE 2013-10]
336.711(478)+339.727.22(083.41)
30. Soloviova, Marina.
Balance of Payments and International Investment Position of the Republic of Moldova :
Statistical Yearbook, … / Marina Soloviova, Natalia Goncearova, Ana Zaharia ; trad.: Marina
Soloviova ; National Bank of Moldova. – Chişinău : Banca Naţ. a Moldovei, 2012. – ISBN 978-9975-
4438-2-1.
… 2011. – 2012. – 155 p. – 105 ex. – ISBN 978-9975-4438-3-8.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-11]
336.711(478)+339.727.22(083.41)
31. Soloviova, Marina.
Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a Republicii Moldova : Anuar statistic, 2012
/ Marina Soloviova, Natalia Goncearova, Ana Zaharia ; col. red.: Marin Moloşag [et al.] ; Banca Naţ. a
Moldovei. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2013. – ISBN 978-9975-4438-0-7.
… 2012. – 2013 – 153 p. – 40 ex. - ISBN 978-9975-4490-4-5.
1 disc optic (CD-RM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-55]
336.711(478)+339.727.22(083.41)

191
Cronica resurselor electronice 2013 ≡ Electronic resources annals 2013

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie.
Servicii. Preţuri
32. "Politici economice şi financiare pentru o dezvoltare competitivă", conf. şt.-practică
intern. (2013 ; Chişinău). Politici economice şi financiare pentru o dezvoltare competitivă : Conf. şt.-
practică intern., 12 apr. 2013 / col. red.: Viorelia Moldovan-Batrânac [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2013.
– 371 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
ISBN 978-9975-124-30-0.
[RE 2013-22].
338.2+336(082)=00

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


33. InfoMarket : Buletin informativ / InfoMarket Media ; dir.: Alexandru Burdeinâi. – Chişinău :
InfoMarket Media, 2013. – ISSN 1857-0887.
...Februarie 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-1].
339.138
34. ...Martie 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-13].
339.138
35. ...Aprilie 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-19].
339.138
36. ...Mai 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-23].
339.138
37. ...Iunie 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-24].
339.138
38. ...Iulie 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.


[RE 2013-31].
339.138
39. ...August 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-37].
339.138
40. ...Septembrie 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-38].
339.138
41. ...Octombrie 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-43].
339.138
42. ...Noiembrie 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM). : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-47].
339.138
43. ...Decembrie 2013. – 2013. – 1000 ex.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
[RE 2013-52].
339.138
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
44. Tradiţii militare : (trecut, prezent şi viitor) (01:41:16) / scenariul şi regia: Simion Carp ; fot.:
Victor Moţpan [et al.] ; voce: Alexei Revenco ; regie sonoră: Victor Abramovschi ; muz.: Gheorghe
Mustea, Ion Aldea Teodorovici, Serghei Rahmaninov, Eugeniu Doga, Liviu Ştirbu ;Acad. de Ştiinţe a
Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013.
1 video-CD : sd., col.; în conteiner, 12 x14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, VOB Player
ISBN 978-9975-4407-9-0.
[RE 2013-45]
355.48+94(478)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare aociale
45. Evans, Peter.

193
Cronica resurselor electronice 2013 ≡ Electronic resources annals 2013

Implementation of the national strategy and action plan for the reform of the residential childcare
system in Moldova 2007-2012 : Evaluation report / Peter Evans ; coord. by: Sanja Saranovic, Silvia
Lupan, Elana Laur. – Chişinău : Fundaţia Reprezentanţa din Replica Moldova a Fundaţiei "Terre des
hommes", 2013. – 111 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-4497-0-0.
[RE 2013-33].
364.24+351.84(478)(047)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
46. "Practica psihologică modernă", conf. practico-şt. (2013 ; Chişinău). Practica psiholo-
gică modernă : Conf. practico-şt. cu participarea intern., 27-29 sept. 2013 : Program / com. şt.: Perjan
Carolina [et al.] ; com. org.: Kornienko Pavel [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I.
Creangă"). – 247 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
ISBN 978-9975-46-153-5.
[RE 2013-48].
37.015.3+159.9(082)=135.1=111=161.1

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


47. Cutezătorul : Almanahul cercet. şcolare în anul de studii … : ed. a 8-a / Liceul Teoretic
"Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ; coord.: C. Solomon. – Chi-
şinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Valinex").
… 2012-2013. – 2013. – 607 p. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. –ISBN 978-9975-68-231-2.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP, 16 Mb hard.
[RE 2013-50]
37.091(478-25)(082)=00

48. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Creangă",
mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 8-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; coord.: Corneliu
Solomon ; au colab.: Maria Tifin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Valinex").
… 2012-2013. – 2013. – 111 p. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-232-9.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP, 16 Mb hard.
[RE 2013-51]
37.091(082)

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


49. Programa şi indicaţii metodice : pentru elab. şi susţinerea rapoartelor la ciclul 2
(masterat), spec. "Gestiunea sistemului financiar-bancar" / Ana Spînu, Raisa Evsiukova, Ion Sturza [et
al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Finanţe, Bănci şi Contabilitate. –
Chişinău : ULIM, 2013. – 31 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-17-1.
[RE 2013-2].
378:336.71(076.5)
50. Programa şi indicaţii metodice cu privire la desfăşurarea practicii şi susţinerea ra-
portului aferent practicii : (destinate studenţilor ciclului 1 – Licenţă, spec. "Contabilitate") / Balan
Igor, Burlea Ecaterina, Chişlaru Angela [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ.,
Catedra Finanţe, Bănci şi Contabilitate. – Chişinău : ULIM, 2013. – 31 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-21-8.
[RE 2013-6].
378:657(076.5)
51. Programa şi indicaţii metodice cu privire la desfăşurarea practicii şi susţinerea ra-
portului de către studenţii ciclului 1 – Licenţă, specialităţii "Finanţe şi Bănci" / Ana Spînu, Raisa
Evsiukova, Ion Sturza [et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Finanţe,
Bănci şi Contabilitate. – Chişinău : ULIM, 2013. – 33 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-20-1.
[RE 2013-5].
378:336.71(076.5)
52. Programa şi indicaţii metodice cu privire la desfăşurarea stagiului profesional şi
susţinerea raportului aferent stagiului : (destinate masteranzilor ciclului 2 – Masterat, spec.
"Gestiunea sistemului de evidenţă contabilă şi audit") / Balan Igor, Burlea Ecaterina, Chişlaru Angela
[et al.] ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Finanţe, Bănci şi Contabilitate. –
Chişinău : ULIM, 2013. – 27 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-22-5.
[RE 2013-7].
378:657(076.5)
53. Программа и методические указания прохождения практики и защиты отчета по
практике студентами цикла – 1 "Лицензиат" специальности "Финансы и Банки" / Раиса
Евсюкова, Анна Солтан, Виорика Спеяну [и др.] ; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы, Экон.
фак., Каф. "Финансы, банки и бух. учет". – Кишинев : ULIM, 2013. – 34 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.

195
Cronica resurselor electronice 2013 ≡ Electronic resources annals 2013

ISBN 978-9975-124-18-8.
[RE 2013-3].
378:336.71(076.5)
54. Программа и методические указания прохождения стажировки цикла 2 (масте-
рат) по специальности "Управление финансово-банковской системой" / Евсюкова Р. Д.,
Спыну А. И., Стурзу И. И. [и др.] ; Междунар. Независ. Ун-т Молдовы, Экон. фак., Каф. "Финан-
сы, банки и бух. учет". – Кишинев : ULIM, 2013. – 27 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-19-5.
[RE 2013-4].
378:336.71(076.5)
55. Программа и методические указания прохождения профессиональной стажи-
ровки и защита отчета по стажировке : (для студентов цикла 2 – Мастерат, спец. "Управле-
ние системой бух. учета и аудита") / Балан Игорь, Бурля Екатерина, Кишлару Анжела [и др.] ;
Междунар. Независ. Ун-т Молдовы, Фак. Экон. Знаний, Каф. Финансы, Банки и Бух. учет. – Ки-
шинев : ULIM, 2013. – 33 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-23-2.
[RE 2013-8].
378:657(076.5)
56. Программа и методические указания прохождения ознакомительной и техноло-
гической практики и защита отчета по практике : (для студентов цикла 1 – Лицензиат, спец.
"Бух. учет") / Балан Игорь, Бурля Екатерина, Кишлару Анжела [и др.] ; Междунар. Независ. Ун-т
Молдовы, Фак. Экон. Знаний, Каф. Финансы, Банки и Бух. учет. – Кишинев : ULIM, 2013. – 35 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
ISBN 978-9975-124-24-9.
[RE 2013-9].
378:657(076.5)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
57. Bostan, Viorel.
Modele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în baza efec-
telor aero-hidrodinamice : [monografie] / Bostan Viorel. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 411 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 32 Mb hard, Acrobat Reader.
ISBN 978-9975-45-275-5.
[RE 2013-57].
519.87:533.6

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
58. Info-Med : Revistă ştiinţifico-practică … : Apare semestrial / Rev. ştiinţifico-practică "Info-
Med" ; red.-şef: Ion Mereuţă ; col. red.: I. Ababii, [et al.]. – Chişinău : BNM, 2003-2013. – ISSN 1810-
3936.
Nr 1, 2003. – 2003.
Nr 2, 2003. – 2003.
Nr 1(3), 2004. – 2004.
Nr 2(4), 2004. – 2004.
Nr 3(5), 2004. – 2004.
Nr 4(6), 2004. – 2004.
Nr 1(7), 2005. – 2005.
Nr 2(8), 2005. – 2005.
Nr 1(9), 2006. – 2006.
Nr 2(10), 2006. – 2006.
Nr 1(11), 2007. – 2007.
Nr 2(12), 2007. – 2007.
Nr 1(13), 2008. – 2008.
Nr 2(14), 2008. – 2008.
Nr 1(15), 2009. – 2009.
Nr 1(16), 2010. – 2010.
Nr 1(17), 2011. – 2011.
Nr 2(18), 2011. – 2011.
Nr 1(19), 2012. – 2012.
Nr 2(20), 2012. – 2012.
Nr 1(21), 2013. – 2013.
Mod de acces: URL: http://ionmereuta.md/medicina.html
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader
[RE 2013-36].
61
78 MUZICĂ
59. Balan, Dan
All the hits / muz. şi text : Dan Balan ; Orange Moldova. – Chişinău : S. n. ; Bucureşti : Loop
productions, 2012.
1 audio-CD : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Conţine: 1. Freedom (3:32) / text: Dan Balan, Corey Gibson. 2. Chica bomb (3:28) / text: Dan
Balan, Corey Gibson. 3. Лишь до утра (3:36). 4. Justify sex (3:30) / text: Dan Balan, Corey Gibson. 5.
Люби (3:53). 6. Despre tine cânt (part 2) (4:02). 7. Crazy Loop (MM-MA-MA) (3:17). 8. Не любя
(3:14). 9. Лепестками роз feat Вера Брежнева (3.28) / / text: Dan Balan, Ию Шавров, А. Фицич. 10.
Johanna (Shut up!) (3:19). 11. Sugar tunes (3:05). 12. Chica bomb (Chew fu hurt locker remix) (3.26).
13. Люби (3:28). 14. Freedom (Club mix) (3:29). 15. Лишь до утра (Dance version) (3:22).
[RE 2013-12]

197
Cronica resurselor electronice 2013 ≡ Electronic resources annals 2013

784.3
60. La mulţi ani 2007! : Crăciun magic alături de Cleopatra şi Pavel Stratan într-un duet de
excepţie / Voxtel SA. – Chişinău : Trimedial, 2007
1 audio-CD : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, AVI Player.
Conţine: 1. Număr pân'la unu (02:50) / Pavel şi Cleopatra Stratan. 2. Du-du (04:33) / Pavel
Stratan. 3. Iubire străină (03:17) / Aura. 4. Pentru tine (03:41) / Nelu. 5. Revenire (03:03) / Indiana. 6.
Ты далеко (03:58) / Н. Басков & Т. Повалий. 7. Я его любила (04:19) / София Ротару. 8. Если
(03:59) / Дима Маликов. 9. Жесткое диско (04:06) / Reflex. 10. Обмани, но останься (04:20) / Виа
Гра. 11. I want you (03:25) / Paris Avenue. 12. Satellites (03:16) / September. 13. Kylie (02:59) / Mike
Austin. 14. Gabriel (03:35) / Najoua Belyzel. 15. Rock down to (03:35) / Velvet.
[RE 2013-40].
784.3
61. Moldova plai natal: Photos are selected from the archive of SNA "Moldpres" / Media Plai
SRL ; music by: Nicolae Botgros and "Lăutarii" orchestra. – Chişinău : Media Plai, 2009 (Mart SRL)
1 video-CD : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, AVI Player.
Conţine: 1. Plai natal [Xvid DVD] [00:18:44]. 2. Plai natal [AVI] [00:18:44]
[RE 2013-32].
784.4
62. Poiată, Mihai Ştefan
Rockul, "Noroc"-ul & Noi (1966-1970) : Înregistrare de epocă din repertoriul formaţiei "Noroc"
(63:30) / Mihai Ştefan Poiată. – Chişinău, 2013.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Audio Player
1 audio-CD: sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Durata : 29'47". ??
Conţine: 1. Dor-dorule (3:40) / muz.: Mihai Dolgan ; versuri: Andrei Strâmbeanu ; vocal: Ion
Suruceanu. 2. Şha-la-la (2:28) / Grupul "Marino Marini ed il suo Quartetto", Italia. 3. Mărioara (5:32) /
muz., vocal: Mihai Dolgan ; versuri: Simion Ghimpu. 4. See See Rider (3:21) / din repertoriul grupului
"The Animals", Marea Britanie ; vocal: Alexandru Cazacu. 5. Aşa beau oamenii buni (5:59). 6. Hand
Jive (3:36) / din repertoriul grupului "The Tremeloes", Marea Britanie ; vocal: Alexandru Cazacu. 7.
Cântă un artist (2:30) / muz., vocal: Mihai Dolgan ; text: Efim Krimerman. 8. Băieţii veseli (4:08) / muz.:
Arcadie Luxemburg ; versuri: Simion Ghimpu ; voce: Lidia Botezatu. 9. Blues (2:22) / din repertoriul
grupului "The Ventures", SUA. 10. În grădina lui Ion (4:52) / solo la orgă: Mihai Dolgan. 11. Cântă un
artist (Matka umiera) (3:56) / Fraţii Gondolan (Cehia). 12. Не гадайте, девушки (6:00) / muz.: Roman
Maiorov ; versuri: Oneghin Gadjikasimov. 13. De ce plâng ghitarele (2:10) / muz.: Mihai Dolgan ; text:
Efim Krimerman. 14. Joc de trei (5:30) / Alexandru Cazacu, Anatol Cazacu, Valentin Goga. 15.
Manechine (5:36) / muz.: Mihai Dolgan ; text: Efim Krimerman. 16. Every night (2:38) / grupul "Wings",
Marea Britanie.
[RE 2013-46].
784.3

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
63. Colecţia "Cartier ebook" , 2011-2013 / Cartier. – Chişinău : Cartier, 2013.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub Reader
Conţine: 1. Stendhal. Roşu şi Negru / Stendhal ; trad.: Argentina Cupcea-Josu ; cop.: Vitalie
Coroban. – Ch. : Cartier, 2011. – Ed. a 3-a. – ISBN 978-9975-79-760-3. 2. Erizanu, Maria-Paula. This
is my first revolution. Stealit / Maria-Paula Erizanu ; trad.: Maria-Paula Erizanu ; cop.: Vitalie Coroban.
– Ch. : Cartier, 2012. – Tit. orig.: Aceasta e prima mea revoluţie. Furaţi-mi-o. – ISBN 978-9975-79-
768-9. 3. Erizanu, Gheorghe. Ce spun cărţile / Gheorghe Erizanu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier,
2013. – ISBN 978-9975-79-813-6. 4. Andersen, Hans Christian. Dârzul soldăţel de plumb / Hans
Christian Andersen ; trad.: Alexandru Cosmescu ; il.: Sandu Macovei. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier,
2013. – ISBN 978-9975-79-810-5. 5. Andersen, Hans Christian. Lebedele sălbatice / Hans Christian
Andersen ; trad.: Alexandru Cosmescu ; il.: Sandu Macovei. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2013.
ISBN 978-9975-79-811-2.
[RE 2013-44].
821

199
Cronica resurselor electronice 2013 ≡ Electronic resources annals 2013

Index de nume
Ghimpu, Simion 62
A Gibson, Corey 59
Ababii, I. 58 Goga, Valentin 62
Abramovschi, Victor 44 Goncearova, Natalia 29-31
Aldea Teodorovici, Ion 44 Guzgan, Valentin 47-48
Andersen, Hans Christian 63 H
Aura 60
Austin, Mike 60 Harconiţa, Elena 5-6
B I
Balan, Dan 59 Iarincovschi, D. N. 7-11
Balan, Igor 50, 52 Indiana 60
Belyzel, Najoua 60
Borovic, V. V. 7-11 J
Bostan, Viorel 57 Jumiga, Diana 15
Botezatu, Lidia 62
Botgros, Nicolae 61 K
Burdeinâi, Alexandru 33-43
Burlea, Ecaterina 52 Kornienko, Pavel 46
Krimerman, Efim 62
C
L
Carp, Simion 44
Catîşev, Elena 15 Laur, Elana 45
Cazacu, Alexandru 62 Lupan, Silvia 45
Cazacu, Anatol 62 Luxemburg, Arcadie 62
Chişlaru, Angela 50, 52 N
Chitoroagă, Valentina 1-4
Ciobanu, S. 5 Nelu 60
Cojuhari, Andrei 14
Coroban, Vitalie 63 M
Cosmescu, Alexandru 63 Macovei, Sandu 63
Cozonac, Renata 1-4 Maiorov, Roman 62
Croitoru, Dumitru 16 Mereuţă, Ion 58
Cupcea-Josu, Argentina 63 Mihaluţa, Lina 5
D Moldovan-Batrânac, Viorelia 32
Moloşag, Marin 29-31
Doga, Eugeniu 44 Moţpan, Victor 44
Dolgan, Mihai 62 Mustea, Gheorghe 44
Drăguţanu, Dorin 17-28
O
E
Orlov, Alina 19-22, 25, 27-28
Erizanu, Gheorghe 63
Erizanu, Maria-Paula 63 P
Evans, Peter 45 Perjan, Carolina 46
Evsiukova, Raisa 49, 51 Poiată, Mihai Ştefan 62
G Prian, Tatiana 5-6

Gadjikasimov, Oneghin 62

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

R П
Rahmaninov, Serghei 44 Повалий, Т. 60
Reflex 60
Revenco, Alexei 44 Р

S Ротару, София 60

Saranovic, Sanja 45 С
Solomon, C. 47 Солтан, Анна 53
Solomon, Corneliu 48 Спеяну, Виорика 53
Soloviova, Marina 29-31 Спыну А. И. 54
Spînu, Ana 49, 51 Стурзу, И. И. 54
Spoială, Lucia 13
Stolbicova, S. Gh. Ф
Strâmbeanu, Andrei 62
Stratan Pavel 60 Фицич, А. 59
Stratan, Cleopatra 60
Sturza, Ion 49, 51 Ш
Suruceanu, Ion 62
Шавров, Ию 59
Ș
Ştirbu, Liviu 44
T
Tifin, Maria 48
Topalo, Valentina 6
V
Voicu, Radu 16
Z
Zaharia, Ana 29-31
Б
Балан, Игорь 55-56
Басков, Н. 60
Бурля, Екатерина 55-56
Е
Евсюкова, Р. Д. 54
Евсюкова, Раиса 53
К
Кишлару, Анжела 55-56

Маликов,.Дима 60

201
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

CRONICA ARTICOLEOR MAGAZINE ARTICLE ANNALS


DE REVISTĂ
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(4357-4844)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4357. Duca, Daniela. Capacităţile inovaţionale ale Republicii Moldova: poate chesti-
onarul inovaţional comunitar să contribuie la succesul unei ţării în curs de dezvoltare? =
Moldova’s chance to innovation: can the CIS survey help a developing countrysucceed? /
Daniela Duca // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 96-104 : tab. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103-104.
(Vezi de asemenea Nr 4447)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4358. Braşovinschi-Velenciuc, Victoria. Republica Moldova – destinaţie offshore
în sfera tehnologiilor informaţionale = Republic of Moldova – Offshore Destination in the
Sphere of Information Technologies / Victoria Braşovinschi-Velenciuc // Economica. – 2013.
– Nr 4. – P. 56-64 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 64 (6 tit.).

4359. Veveriţă, Ana-Maria. Aspecte ale impletării e-Serviciilor publice în Republica


Moldova / Ana-Maria Veveriţă, Igor Bucătaru // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P.
99-105 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 105 (8 tit.).

4360. Охрименко, Сергей. Противостояние в информационной сфере / Сергей


Охрименко, Агон Саркисян, Григорий Бортэ // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 53-61 :
des. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60-61
(Vezi de asemenea Nr 4361, 4417)

005 Conducere şi organizare. Management


005.1 Teoria şi practica organizării
4361. Globa, Galina. Dezvoltarea culturii procesului decizional = Development of
the decision-making culture : [bazate pe analiza datelor şi dezvoltarea business inteligenţei]
/ Galina Globa // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 105-111. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4414, 4417-18)

006 Standardizare şi standarde


4362. Ţurcanu, Gheorghe. Analiza pieţei serviciilor de certificare din Republica
Moldova = Analysis of Moldova’s Certification Services Market / Gheorghe Ţurcanu, Vasile
Zetia // Economica. – 2013. – Nr 4. – P. 44-55 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55.

006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului


4363. Bîrsa, Teodor. Comitetul tehnic COOMET 1.11 "Timp şi frecvenţă" : [şedinţa a
8-a a org. Regionale, or. Mendeleevo, Rusia, 10-11 oct. 2013] / Teodor Bîrsa // Metrologie. –
2013. – Nr 3. – P. 12-13 : fig., fot.

4364. Bordianu, Constantin. Comitetul tehnic COOMET 4: informaţie şi instruire :


[pe marginea şedinţei anuale, 22-23 oct. 2013, or. Bacu, Azerbaidjan] / Constantin Bordianu,
Ecaterina Chemenciji // Metrologie. – 2013. – Nr 3. – P. 10-11 : fot.

4365. Bordianu, Constantin. Rezultatele colaborării internaţionale în domeniul tem-


peraturii : [sisteme de măsurare] / Constantin Bordianu // Metrologie. – 2013. – Nr 3. – P. 17-
19 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.

4366. Drangancea, Vitalie. Institutele Naţionale de Metrologie – perspective şi pro-


vocări / Vitalie Dragancea // Metrologie. – 2013. – Nr 3. – P. 7-9 : fot.

4367. Gruşca, Victor. Comitetul tehnic COOMET 1.4 "Debitmetrie": [pe marginea
celei de-a 10-a şedinţe din or. Kazan, Rusia, 03-06 sept. 2013] / Victor Gruşca, Ecaterina
Pudovschin // Metrologie. – 2013. – Nr 3. – P. 14-16 : fot.

4368. Pianîh, Alexei. Participarea la concursul internaţional "Cel mai bun tînăr me-
trolog COOMET 2013" : [or. Braunschweig, Germania, 11-13 iun. 2013] / Alexei Pianîh //
Metrologie. – 2013. – Nr 3. – P. 20-22 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (2 tit.).

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4369. Danu, Eugenia. Aspecte din activitatea Societăţii de iluminare culturală "Fă-
clia" / Eugenia Danu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 9-25. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4370. Macovei, Tamara. Simbolul – suport material şi spiritual în conceptul cultural /


Tamara Macovei // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 78-81. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 81.

203
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
4371. Chitoroagă, Valentina. Bibliografia Naţională a Moldovei: 55 ani de la prima
apariţie / Valentina Chitoroagă // Revista Camerei Naţionale a Cărţii. – 2013. – Nr 1. – P. 25-
28 : fot. – Rez. în lb. engl.

4372. Chitoroagă, Valentina. Cea de-a 37-a Reuniune internaţională a sistemului


ISSN : (Lisabona, Portugalia, octombrie 2012) / Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac //
Revista Camerei Naţionale a Cărţii. – 2013. – Nr 1. – P. 47-49 : fot. – Rez. în lb. engl.

4373. Chitoroagă, Valentina. Consiliul director al Camerelor Naţionale a Cărţii din


statele-membre CSI : [Minsk, Belarusi, 4-8 febr. 2013] / Valentina Chitoroagă // Revista Ca-
merei Naţionale a Cărţii. – 2013. – Nr 1. – P. 50 : fot. – Rez. în lb. engl.

4374. Chitoroagă, Valentina. Eveniment de amploare în Republica Moldova – Con-


ferinţa Internaţională ISBN şi ISMN, septembrie 2012 / Valentina Chitoroagă // Revista Ca-
merei Naţionale a Cărţii. – 2013. – Nr 1. – P. 3-6 : fot. – Rez. în lb. engl.

4375. Chitoroagă, Valentina. Planificarea strategică: element definitoriu al mana-


gementului Camerei Naţionale a Cărţii / Valentina Chitoroagă // Revista Camerei Naţionale a
Cărţii. – 2013. – Nr 1. – P. 54-55 – Rez. în lb. engl.

4376. Corghenci, Ludmila. Primele publicaţii ale bibliografiei naţionale curente –


ediţii unicat : [anul 1958] / Ludmila Corghenci // Revista Camerei Naţionale a Cărţii. – 2013.
– Nr 1. – P. 44-45 : fot. – Rez. în lb. engl.

4377. Cozonac, Renata. Baza de date "Seriale" – parte integrantă a Registrului


ISSN // Revista Camerei Naţionale a Cărţii. – 2013. – Nr 1. – P. 28-33 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Bibliogr. în notele de subsol.

4378. Cozonac, Renata. Reuniunile ISBN şi ISMN în SUA : [New York, 11-12 sept.
2013] / Renata Cozonac // Revista Camerei Naţionale a Cărţii. – 2013. – Nr 1. – P. 51-53 :
fot. – Rez. în lb. engl.

4379. Fernandez, Danilo. Moldova and Me: representing the Philippines at the ISBN
Annual General Meeting and ISMN Panel Meeting / Danilo Fernandez // Revista Camerei
Naţionale a Cărţii. – 2013. – Nr 1. – P. 8-10 : fot. – Rez. în lb. rom.

4380. Tamazlâcaru, Elena. Valentina Chitoroagă: Instituţia care slujeşte cartea, cul-
tura, ştiinţa : [Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova la cea de-a 55-a aniversare] / Elena
Tamazlâcaru // Revista Camerei Naţionale a Cărţii. – 2013. – Nr 1. – P. 23-24 : fot. – Rez. în
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4382)

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
4381. Corghenci, Ludmila. Primele ediţii ale operelor lui Spiridon Vangheli : (din ar-
hiva Camerei Naţionale a Cărţii) / Ludmila Corghenci // Revista Camerei Naţionale a Cărţii. –
2013. – Nr 1. – P. 46 : fot. – Rez. în lb. engl.

4382. Diaconu, Margareta. Publicaţii în biblioteconomie şi ştiinţe ale informării edita-


te în anul 2012 / Margareta Diaconu, Valentina Rău // Revista Camerei Naţionale a Cărţii. –
2013. – Nr 1. – P. 34-44 : tab. – Rez. în lb. engl.

4383. Osoianu, Vera. Biblioteca: între carte şi lumea virtuală / Vera Osoianu // Lim-
ba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 170-175 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 175 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4371, 4373, 4380)

050 Publicaţii periodice şi seriale


(Vezi Nr 4372, 4377)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 4471)
069 Muzee
(Vezi Nr 4682)
070 Ziaristică. Presă
4384. Sîmboteanu, Aurel. Mesager de cronică a ştiinţei administraţiei şi practicii
administrative din Republica Moldova : Cu prilejul aniversării de 20 de ani de la fondarea
revistei "Administrarea Publică" / Aurel Sîmboteanu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4.
– P. 11-21. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20-21 (21 tit.).

4385. Гарусова, Ольга. Бессарабская пресса межвоенных лет как источник


изучения русской эмиграции / Ольга Гарусова // Revista de etnologie şi culturologie. –
2012. – Vol. 11/12. – P. 94-97. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 97.
(Vezi de asemenea Nr 4377)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4386. Păsat, Dumitru. Cultura populară în viziunea filosofică a lui Dimitrie Cantemir
: (340 de ani de la naştere) / Dumitru Păsat // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 12. – P. 8 : fot.

159.9 Psihologie
4387. Bulat, Valeriu. Practici manipulative de influenţare psihologică / Valeriu Bulat
// Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 74-81 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
81.

205
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4388. Tereşciuc, Raisa. Mecanisme psihologice de formare a sentimentelor la ado-


lescenţi / Raisa Tereşciuc, Natalia Daniliuc // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 181-185 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 184-185.

4389. Анцибор, Людмила. Особенности механизмов защиты у


акцентуированной личности, склонной к гелотофобии / Людмила Анцибор, Екатерина
Постолатий // Psihologie. – 2013. – Nr 4. – P. 3-14 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 14.
(Vezi de asemenea Nr 4509, 4526, 4541, 4544-45, 4581, 4625-26, 4636)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 4391-92)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
26 IUDAISM
(Vezi Nr 4556)
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4390. Vintilă, Alexandru Ovidiu. Părintele Dumitru Stăniloaie, sau Istoria unui drum
personal al Crucii : (La 110 ani de la naştere şi două decenii de la trecerea sa la cele veşni-
ce) / Alexandru Ovidiu Vintilă // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 60-63 : fot.

4391. Xenofontov, Ion. Binefăcători, inclusiv din domeniul militar, ai Mănăstirii Jap-
ca : [raionul Floreşti, Rep. Moldova] / Ion Xenofontov // Cohorta. – 2013. – Nr 2. – P. 17-27 :
fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4392. Xenofontov, Ion. Binefăcători militari ai Bisericii Sfânta Parascovia din satul
Olăneşti, raionul Ştefan-Vodă / Ion Xenofontov, Vladimir Trofimov // Revista Militară. – 2013.
– Nr 1. – P. 124-127. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 126-127 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4700)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
4393. Bejan-Volc, Iulia. Prin labirintul ştiinţelor adiacente: model epistemologic
gender : [studiu] / Iulia Bejan-Volc // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol.
11/12. – P. 6-9. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 9.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
(Vezi Nr 4382)

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

314 Demografie. Studiul populaţiei


4394. Bejan-Volc, Iulia. Fenomenul migraţional rural. Realităţi şi aspecte
conceptuale // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 175-261 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 260-261.
(Vezi de asemenea Nr 4553, 4727, 4829)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4395. Gorobievschi, Svetlana. Evaluarea calităţii vieţii la nivel zonal în Republica
Moldova prin metoda sandajului public : [stiudiu sociologic] / Svetlana Gorobievschi // Admi-
nistrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P. 78-97 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 96-97 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4393)

316.6 Psihologie socială


4396. Coloja, Răzvan T. Influenţa minorităţii anonime asupra majorităţii în condiţiile
de spontaneitate ale unui mediu natural : [studiu] / Răzvan T. Coloja, Marius Drugaş // Psi-
hologie. – 2013. – Nr 4. – P. 36-45 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 45 (15 tit.).

4397. Şleahtiţchi, Mihai. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezenta-


ţional: inducţia prin scenariu ambiguu : [studiu de psihologie socială] / Mihai Şleahtiţchi //
Psihologie. – 2013. – Nr 4. – P. 70-76 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
76 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4389, 4513, 4608)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


4398. Cerlat, Raisa. Educaţia interculturală în societatea contemporană: obiective şi
dimensiuni / Raisa Cerlat // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P.
49-52. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 52.

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
4399. Gîrneţ, Iurie. Politica şi strategia. Repere istorice / Iurie Gîrneţ, Veaceslav
Gîrneţ // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 104-108. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 108 (10 tit.).

4400. Саенко, Ирина. Политическая оппозиция как критерий демократических


преобразований на постсоветском пространстве / Ирина Саенко // Administrarea Publi-
că. – 2013. – Nr 4. – P. 122-126. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 126 (5 tit.).

207
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
4401. Cârnaţ, Teo. 2013 – anul succeselor şi insucceselor : [interviu cu expertul T.
Cârnaţ despre realizările polit. şi econ. ale Rep. Moldova] / consemnare de Mariana
Tabuncic // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 80-83 : fot.

4402. Cujbă, Vasile. Cultura lingvistică "versus" conştiinţa naţională / Vasile Cujbă //
Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 5-8 : fot.

4403. Prisac, Lidia. Evoluţia numerică a armenilor din Basarabia (1812-1918) / Lidia
Prisac // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 41-45 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45.
(Vezi de asemenea Nr 4557)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4404. Boldişor, Ştefan. Securitatea colectivă –1936, începutul unui sfârşit : [analiza
situaţiei intern.] / Ştefan Boldişor // Cohorta. – 2013. – Nr 2. – P. 65-74. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4405. Bruchez, Georgette. Elveţia a dublat asistenţa: [interviu cu G. Bruchez, Direc-


torul Biroului de Cooperare al Elveţiei (SDC) / Reprezentanta Confederaţiei Elveţiene în
Rep. Moldova] / consemnare de Natalia Ciubarov // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 94-97 : fig.,
fot.

4406. Leigh Brush, Jennifer. Jennifer Leigh Brush : Diplomaţie la răscrucea civiliza-
ţiilor = Diplomacy at the crossroads of civilizations = Дипломатия на перекрестке
цивилизаций : [interviu cu şefa Misiunii OSCE în Moldova] / consemnare de cor. rev. //
Altitude. – 2013. – Nr 11/12. – P. 42-48 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. –
(Guest).

4407. Mereuţă, Gheorghe. Globalizarea surselor de ameninţare la adresa securităţii


naţionale şi europene / Gheorghe Mereuţă // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 37-46. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (14 tit.).

4408. Михалски, Артур. Молдова важна для Варшавы : [интервью с Чрезвы-


чайным и Полномочным Послом Польши в Респ. Молдова А. Михалски] / записал
Александр Танас // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 50-55 : fig., fot.
(Vezi de asemenea Nr 4410, 4451, 4463, 4514, 4607, 4837)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4409. Gavriluţa, Luminiţa. Beneficii şi costuri de aderare a Republicii Moldova la
Uniunea Europeană / Luminiţa Gavriluţa // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P. 134-
140. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 139-140.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4410. Riciu, Gheorghe. Dilema Republicii Moldova: aderarea la NATO, sau Menţi-
nerea statutului de neutralitate / Gheorghe Riciu, Svetlana Cebotari // Revista Militară. –
2013. – Nr 1. – P. 47-52. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (9 tit.).

4411. Голя, Анатолий. Успех на фоне провала : [о европейской интеграции и


реформах в Респ. Молдова после вильнюсского саммита ″Восточного партнерства″ :
мнение политолога] / Анатолий Голя // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 3-8 : fig, fot.
(Vezi de asemenea Nr 4405, 4408, 4411)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


4412. Гречаный, Зинаида. Зинаида Гречаный : "Молдове нужны команда
профессионалов!" : [интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова] /записала
Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2013. – Nr 12. – P. 26-28 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4469)

329 Partide şi mişcări politice


(Vezi Nr 4400)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
(Vezi Nr 4415, 4449)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4413. Ryabokoni, Vasilii. Condiţiile materiale de perfecţionare a structurii forţei de
muncă în mediul rural = Material conditions of improving the strucure of labor force in the
rural area / Vasilii Ryabokoni // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 24-28 : tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (7 tit.).

4414. Tofan, Tatiana. Valorificarea resurselor umane prin prisma stimulării creativi-
tăţii / Tatiana Tofan, Svetlana Cojocaru, Veronica Butnaru // Administrarea Publică. – 2013.
– Nr 4. – P. 74-77. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77(7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4361, 4393, 4452, 4498-99, 4516, 4532, 4536, 4578, 4593,
4714)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


4415. Iachimov, Natalia. Sursele de informaţie pentru analiza regională: necesitate,
disponibilitate, lacune şi recomandări = Information sources for regional analysis: necessity,
availbility, flaws and recomendations / Natalia Iachimov // Economie şi Sociologie. – 2013. –
Nr 3. – P. 180-185 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 185.
(Vezi de asemenea Nr 4450, 4502)

209
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4416. Efros, Stela. Evaluarea căilor şi metodelor de eficientizare a rezultatului activi-
tăţii de gestiune a antreprenorului constructiv = The evaluation of the ways and methods as
efficient management activity result of the constructive entrepreneur / Stela Efros // Econo-
mie şi Sociologie. – 013. – Nr 3. – P. 121-131 : fig, tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131.

4417. Frau, Alberto. Sistemele de management al calităţii şi îmbunătăţirea procese-


lor serviciilor IT ale companiilor = Quality Management Systems and Improvement of
Companies’ IT Services / Alberto Frau // Economica. – 2013. – Nr 4. – P. 7-15 : fig., tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15.

4418. Ţurcanu, Gheorghe. Evoluţia dezvoltării corporaţiilor şi a uniunilor corporative


= The Evolution of Corporations and Corporate Associations’ Development / Gheorghe Ţur-
canu, Andrei Rău // Economica. – 2013. – Nr 4. – P. 22-27 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27(14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4426, 4432, 4491)

336 Finanţe
4419. Analiza încasărilor la Bugetul public naţional în perioada ianuarie-iunie
2013, administrate de Serviciul Fiscal de Stat / elab. : Î. S. "Fiscservinform", Direcţia Ges-
tionarea Datelor, Secţia analiză şi rapoarte // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 101-107 :
diagr., fig., tab.

4420. Buruiană, Lorina. Analiza cadrului normativ privind investiţiile în sectorul ban-
car – element esenţial în dezvoltarea băncilor din Republica Moldova = Analysis of the
regulatory framework regarding investments in the banking sector – as an essential element
in the developement of banks in of Moldova / Lorina Buruiană // Economie şi Sociologie. –
2013. – Nr 3. – P. 186-191. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 191.

4421. Catan, Petru. Evaluarea stabilităţii financiare a sectorului de microfinanţare


din Republica Moldova = Financial stability of the microfinance sector in Moldova / Petru
Catan // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 89-95 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95.

4422. Caţel, Maia. Privind obiectul impunerii în cazul comercializării mărfurilor prin
contractul de comision ; Privind dreptul de a beneficia de scutirea pentru persoanele întreţi-
nute – rude de gradul doi în linie colaterală = Об объекте налогообложения в случае
реализации товаров в рамках договора комиссии ; О праве на использование
освобождения на иждивенцев второй степени родства по боковой линии / Maia Caţel //
Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 22-27 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

4423. Cebotarenco, Parascovia. Privind impozitarea venitului obţinut ca urmare a


neexecutării condiţiilor contractuale ; Reflectarea în Darea de seamă fiscală – Formularul
IRV 09 a impozitului pe venit, reţinut de la Cabinetul avocatului, din venitul achitat pentru

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

serviciile juridice prestate = О налогообложения дохода, полученного вследствие


невыполнения условий договора ; Отражение в налоговой отчетности (форма IRV09)
подоходного налога, удержанного из дохода адвокатского кабинета, выплаченного за
предоставленные юридические услуги / Parascovia Cebotarenco // Monitorul Fiscal. –
2013. – Nr 5. – P. 20-21 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

4424. Cernicova, Iulia. Privind impozitarea venitului persoanei fizice / Iulia


Cernicova, Ina Vacarenco // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 41-44 : fot. – Text paral. :
lb. rom., rusă.

4425. Criclivaia, Diana. Particularităţile asigurării securităţii financiare în cadrul pie-


ţei valorilor mobiliare în Republica Moldova = Peculiarities of Financial Security Assurance
on the Capital Market in Moldova / Diana Criclivaia // Economica. – 2013. – Nr 4. – P. 86-94
: fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (4
tit.).

4426. Garmandir, Mihail. Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor: Hotărîrea


de intentare a procedurii de insolvabilitate. Masa debitoare. Creanţele şi clasele creditorilor /
Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 76-79 : fot.

4427. Golban, Olga. Particularităţile aplicării T.V.A. / Olga Golban // Monitorul Fis-
cal. – 2013. – Nr 5. – P. 44-48 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

4428. Gribincea, Alexandru. Necesitatea diminuării băncilor-gigante = Necessity to


diminish the giant banks / Alexandru Gribincea, Georgeta Gherghina // Economie şi Sociolo-
gie. – 2013. – Nr 3. – P. 71-75 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 74-75.

4429. Guţu, Stela. Particularităţile aplicării taxelor rutiere şi taxelor locale / Stela Gu-
ţu, Liudmila Gropa // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 48-58 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
rusă.

4430. Luchian, Igor. Concepţiile teoretice privind banca viitorului = Theoretical


concepts on bank of future / Igor Luchian, Lilian Ciobanu // Economie şi Sociologie. – 2013.
– Nr 3. – P. 47-51. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 51.

4431. Modelarea proceselor inflaţioniste : art. şt. de sinteză / Rotaru A., Gârlă E.,
Iliadi Gh. [et al.] // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 1 : Ed. supl. – P. 4-77 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75-77.

4432. Pojoga, Ala. Unele explicaţii ce ţin de regimul fiscal al agenţilor economici su-
biecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii / Ala Pojoga // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr
5. – P. 27-32 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

211
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4433. Severin, Valeriu. Aspecte privind efectuarea controalelor fiscale la faţa locului
prin metoda verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi
băuturi alcoolice tari şi la agenţii economici comercianţi ai băuturilor alcoolice tari pasibile
marcării cu timbre de acciz / Valeriu Severin // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 72-74 :
fot.

4434. Şchendrea, Nina. IAS 12 "Impozitul pe profit": aplicarea în practică / Nina


Şchendrea // Contabilitate şi audit . – 2013. – Nr 12. – P. 68-75 : fot., tab.

4435. Ştefaniuc, Olga. Strategia financiară: trăsături specifice şi factori de influenţă


în domeniul bancar = Financial strategy: specific features and influence factors in the ban-
king system / Olga Ştefaniuc // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 52-58 : tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (8 tit.).

4436. Tverdohleb, Maia. Particularităţile aplicării metodelor indirecte de estimare a


venitului impozabil al persoanelor fizice / Maia Tverdohleb // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5.
– P. 32-40 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă.

4437. Victoriabank – desemnată banca anului 2013 în Moldova // Profit. – 2013.


– Nr 12. – P. 98-99 : fot. – (Performanţe bancare).

4438. Врагалева, Вероника. Механизм автоматизированного возмещения


сумм излишне уплаченного/удержанного подоходного налога / Вероника Врагалева,
Юлия Черникова // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 68-71 : fot.

4439. Гриник, Татьяна. О подоходном налоге с выплат за услуги адвокатских


кабинетов / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit . – 2013. – Nr 12. – P. 61-64 : fot. –
Referinţe bibliogr. în subsol.

4440. Гриник, Татьяна. Освобождение от уплаты НДС согласно ст. 1012 НК –


льгота или субсидия? / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit . – 2013. – Nr 12. – P. 34-
36 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol.

4441. Дрэгуцан, Дорин. Инфляции в 2014 г. – 4,7% : [интервью с президентом


НБМ Д. Дрэгуцан] / записал Александр Танас // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 56-57 : fig. –
(Прогноз & Результат).

4442. Календарь налогоплательщика на январь 2014 года // Contabilitate şi


audit. – 2013. – Nr 12. – P. 85-88 : tab.

4443. Плэмэдялэ, Наталия. Особенности администрирования исправленных


налоговых отчетов / Наталия Плэмэдялэ // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 64-68 :
fot.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4444. Твердохлеб, Майя. Министерство по налогам Республики Азербайджан


– пример эффективного администрирования налоговой системы / Майя Твердохлеб,
Вероника Врагалева // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 88-93 : fot.

4445. Чиреш, Елена. Непредставление документов по первому требованию:


судебная практика : [права и обязанности налогаплательщика] / Елена Чиреш // Conta-
bilitate şi audit . – 2013. – Nr 12. – P. 65-67 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 4457, 4459, 4476, 4589, 4606, 4621, 4694-95)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
4446. Naval, Elvira. Modelarea dezvoltării sectorului agro-industrial în condiţii de in-
certitudine şi risc = Agrico-industrial sector development modeling under uncertainty and risc
/ Elvira Naval, Natalia Mocanu // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 81-88 : tab. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4447. Andreeva, Tatiana. Problemele atragerii investiţiilor în inovarea ca factor de
creştere economică a ţării = Problems of the attraction of investments in the innovation as
the factor of the economic growth of state / Tatiana Andreeva // Economie şi Sociologie. –
2013. – Nr 3. – P. 150-155 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 155.

4448. Cara, Elena. Studiu privind corelaţia dintre preţul internaţional la petrol şi evo-
luţia preţurilor la carburanţi în Republica Moldova = Study of the Correlation between the
International Price of Oil and Fuel Prices Developments in Republic of Moldova / Elena Ca-
ra, Olga Gancearuc // Economica. – 2013. – Nr 4. – P. 113-119 : fig., tab. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (9 tit.).

4449. Sturza, Ion. Radiografia economiei : [fragm. din prelegerea publică a ex-
premierului "Modele economice de dezvoltare a Rep. Moldova", Chişinău, AŞM, 18. 11.
2013] / Ion Sturza // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 84-87 : fot. – (Punct de vedere).

4450. Zaharco, Silvia. Aspectul socioeconomic al dezvoltării agriculturii durabile şi a


mediului rural = Socio-Economic Aspect of the Sustainable Agriculture and Rural Area
Development / Silvia Zaharco // Economica. – 2013. – Nr 4. – P. 65-73 : fig., tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (13 tit).
(Vezi de asemenea Nr 4401, 4409, 4419, 4603, 4658-59, 4696)

338.48 Turism. Economia turismului


4451. Circulaţia turistică între Republica Moldova şi România: abordare logistică
= Tourist traffic between Moldova and Romania : a logistic approach / Alexandru Gribincea,
Igor Barcari, Amalia Gurgui // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 160-174 : fig.,
tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 174 (6
tit.).

213
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
4452. Galanton, Natalia. Resursele umane ca sursă importantă în activitatea Came-
rei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova = Human Resources as an important Source
for the Moldova’s Chamber of Commerce and Industry Activity / Natalia Galanton // Econo-
mica. – 2013. – Nr 4. – P. 37-43 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (6 tit.).

4453. Grosu, Vladimir. Rolul strategiilor de marketing în stabilizarea activităţii orga-


nizaţiei în perioadă de criză economică = The Role of Marketing Strategies in Stabilizing the
Organization’s Activity during the Economic Crisis / Vladimir Grosu // Economica. – 2013. –
Nr 4. – P. 28-36 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 36.

4454. Якобенко, Аннаслав. Диктат качества : [интервью с представителем Ев-


ропейской экон. палаты торговли, коммерции и пром-сти (EEIG) в РМ А. Яковенко] /
записал Игорь Любек // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 35-37 : fot. – (Стандарты &
Торговля).
(Vezi de asemenea Nr 4516)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


4455. Dumitraşco, Marica. Aspectele teoretico-metodologice ale evaluării acorduri-
lor de liber schimb = Theoretical and Methodological Aspects of the Free Trade Agreements
Evaluation / Marica Dumitraşco // Economica. – 2013. – Nr 4. – P. 106-112. – Tit., text paral.
: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111-112.
(Vezi de asemenea Nr 4409, 4453, 4482)

339.7 Finanţe internaţionale


4456. Dunin-Wasowicz, Maria. Lupta valutară în calitate de practică a destrămării
zonelor euro: logica geo-economiei în locul teoriilor europene integraţioniste = Currency
warfare as practice of the Eurozone’s effilochement: the logic of geo-economy in lieu of the
European integration theories / Maria Dunin-Wasowicz // Economie şi Sociologie. – 2013. –
Nr 3. – P. 9-23 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 16-19 (142 tit.).

4457. Hîncu, Rodica. Utilizarea valorilor mobiliare în scopul finanţării activităţii băn-
cilor: practici europene şi naţionale = Use of Securities in Financing Banks’ Activity: Euro-
pean and National Practice / Rodica Hîncu, Marcelina Roşca, Lorina Buruiană // Economica.
– 2013. – Nr 4. – P. 74-85 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 85 şi în notele de subsol.

4458. Qimiao, Fan. Moldova: E timpul să fie accelerate reformele : [în viziunea Di-
rectorului regional al Băncii Mondiale pentru Belarus, Moldova, Ucraina] / Qimiao Fan // Pro-
fit. – 2013. – Nr 12. – P. 92-93 : fot. ; 116-117: fot. – Idem în lb. engl.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4459. Агаркова, Лилиана. Аспекты лучшего регулирования НДС на основе


практики стран-членов ЕС / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5. – P. 82-
87 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4428, 4430, 4435, 4447)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


4460. Cebotari, Oleg. Perspectivele dezvoltării economiei mondiale în perioada
post-criză şi de creştere economică = World economic perspectives in the post-crisis and
economic growth periods / Oleg Cebotari, Alexandru Gribincea // Economie şi Sociologie. –
2013. – Nr 3. – P. 132-142 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 142.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
4461. Cuzneţov, Alexandru. Conceptul interpretarea normelor juridice în procesul
de aplicare a dreptului / Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12.
– P. 22-24 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 24.

4462. Negru, Boris. Probleme fundamentale ale princiipiilor dreptului / Boris Negru //
Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P. 43-54. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 53-54.
341 Drept internaţional
4463. Bejan, Ana-Maria. Reglementările internaţionale privind operaţiunile pacifica-
toare în conflictele etnopolitice / Ana-Maria Bejan // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. –
P. 150-157. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 157(13 tit.).

4464. Hadârcă, Victoria. Unele consideraţiuni privind garanţiile procedurale ale


dreptului la un proces echitabil / Victoria Hadârcă // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr
12. – P. 90-96. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 96.

4465. Iacub, Irina. Restrîngerea dreptului la viaţă / Irina Iacub, Alexandru Vasilache
// Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 12. – P. 8-10. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 10
(19 tit.).

4466. Popescu, Maria. Cetăţenia europeană în contextul Tratatului de la Lisabona /


Maria Popescu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 59-66. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 66.
(Vezi de asemenea Nr 4472, 4552)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4467. Arseni, Alexandru. Autoritatea judecătorească – veritabilă instituţie de reali-
zare a ramurii puterii de stat în condiţiile edificării statului de drept / Alexandru Arseni // Re-

215
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

vista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 13-15 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. în note, p.15.

4468. Costachi, Gheorghe. Legalitatea constituţională – nucleu al legalităţii în statul


de drept / Gheorghe Costachi, Petru Railean // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12.
– P. 19-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 21.

4469. Costachi, Gheorghe. Răspunderea constituţională a deputaţilor, miniştrilor şi


a altor subiecţi de drept constituţional / Gheorghe Costachi, Ion Muruianu // Legea şi viaţa. –
2013. – Nr 12. – P. 4-7. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (11 tit.).

4470. Dulschi, Ion. Unele aspecte ale controlului judecătoresc asupra administraţiei
publice în Republica Moldova / Ion Dulschi // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P. 37-
41. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (5 tit.).

4471. Galben, Carolina. Panorama contemporană a implicării societăţii civile în pro-


cesul decizional al statului / Carolina Galben // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12.
– P. 67-72 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 72.

4472. Федоров, Г. Контрассигнация некоторых юридических актов / Г. Федоров


// Закон и жизнь. – 2013. – Nr 12. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
7 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4407-08, 4465, 4473, 4486, 4509-11)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
4473. Dabija, Tatiana. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – garant al su-
premaţiei Constituţiei / Tatiana Dabija, Alexandru Arseni // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 12. – P. 48-53. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 53.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4474. Baltaga, Ecaterina. Specialistul în procesul penal – aspecte teoretico-
procesuale / Ecaterina Baltaga, Elena Moraru // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12.
– P. 44-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 47.

4475. Borş, Tudor. Latura obiectivă a infracţiunii de fabricare sau punere în circula-
ţie a cardurilor sau a altor instrumente de plată false (art. 237 CP RM) / Tudor Borş // Revis-
ta Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 54-58 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 58.

4476. Botnaru, Stela. Controverse şi soluţii în cauzele de pruncucidere şi omor in-


tenţionat privind discernământul diminuat: experienţa instanţelor judecătoreşti din România /
Stela Botnaru // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 30-37. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 37.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4477. Brînza, Sergiu. Omorul săvârşit în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau
de a înlesni săvârşirea ei (lit.k) alin.(2) art.145 CP RM): analiză de drept penal : Partea 1 /
Sergiu Brînza // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 2-6 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 6. – Va urma.

4478. Buga, Larisa. Semnificaţia şi corelaţia dintre principiile legislaţiei penale şi


principiile dreptului penal / Larisa Buga // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 12. – P. 25-29. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (22 tit.).

4479. Buguţa, Elena. Condiţii de exercitare a acţiunii civile în procesul penal / Elena
Buguţa, Angela Cuciurică // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 4/6. – P. 5-9. – Rez. în lb.
engl., rom. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4480. Cuşnir, Valeriu. Premise istorice privind incriminarea reţinerii sau arestării ile-
gale / Valeriu Cuşnir, Anatol Doga // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 12. – P. 52-55. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (19 tit.).

4481. Cuşnir, Valeriu. Reflecţii asupra noţiunii de justiţie ca valoare socială proteja-
tă de normele juridico-penale / Valeriu Cuşnir, Anatol Doga // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 12. – P. 16-18. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 18.

4482. Pasat, Octavian. Analiza juridico-penală a infracţiunilor vamale şi penale co-


mise pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în conformitate cu codul penal din 2002 / Oc-
tavian Pasat // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 80-84. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 84.

4483. Rusu, Vitalie. Inevitabilitatea şi raţionalitatea răspunderii penale a minorilor /


Vitalie Rusu, Svetlana Ghercavii // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 4/6. – P. 1-5. – Rez. în
lb. engl., rom. – Referinţe bibliogr.: 19 tit. şi în notele de subsol.

4484. Stati, Vitalie. Infracţiunea de manipulare a unui eveniment (art. 2421 CP RM):
studiu de drept penal: Partea 2 / Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12.
– P. 7-12 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 12. – Contin. Începutul
: Nr 11.

4485. Ковалëва, О. Правовые и организационные основы использования


научнотехнических средств и методов в розыскной работе следователя / О. Ковалëва
// Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 12. – P. 47-49. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 49 (7 tit.).

4486. Мартовицкая, Е. Отдельные аспекты обеспечения прав человека по


уголовно – процессуальному законодательству Украины / Е. Мартовицкая // Legea şi
viaţa. – 2013. – Nr 12. – P. 50-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (11
tit.).

217
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4487. Погорецкий, Н. Криминалистические аспекты личности преступника, со-


вершившего террористический акт с помощью самодельного взрывного устройство /
Н. Погорецкий // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 12. – P. 8-11. – Rez. în lb. engl., rusă. – Re-
ferinţe bibliogr. : p. 11 (8 tit.).

4488. Сергеева, Д. Понятие допустимости доказательства согласно нового


Уголовного процессуального кодекса Украины / Д. Сергеева // Закон и жизнь. – 2013. –
Nr 12. – P. 16-19. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (23 tit.).

4489. Слипченко, В. Возможность применения временного доступа к вещам и


документам как способ раскрытия охраняемой законом тайны / В. Слипченко // Закон и
жизнь. – 2013. – Nr 12. – P. 20-23. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (16
tit.).

4490. Чегодаева, С. Понятие отражения в криминалистике / С. Чегодаева //


Закон и жизнь. – 2013. – Nr 12. – P. 12-15. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
15 (25 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4608)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
4491. Mihalache, Iurie. Reflecţii cu privire la lichidarea persoanelor juridice / Iurie
Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 25-29 : fot. – Rez. în lb. rom.,
fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 29.
(Vezi de asemenea Nr 4424, 4436, 4474)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


4492. Chisiliţa, Violeta. Importanţa evaluării bunurilor imobile şi întocmirii inventaru-
lui universalităţii de bunuri în cazul instituirii asupra acestora a unei servituţi personale / Vio-
leta Chisiliţa // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 77-79. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 79.
(Vezi de asemenea Nr 4426, 4493)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


4493. Sochirca, Stela. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului administrării fidu-
ciare / Stela Sochirca // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 4/6. – P. 9-13. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 13 (6 tit.).

4494. Sochirca, Stela. Încheierea contractului administrării fiduciare / Stela Sochirca


// Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 9/10. – P. 1-6. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
6 (7 tit.) şi în notele de subsol.

4495. Tălămbuţă, Angela. Condiţiile de valabilitate ale contractului de înstrăinare a


unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă / Angela Tălămbuţă // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 12. – P. 73-76. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 76.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4497)

347.7 Drept comercial


(Vezi Nr 4357)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


(Vezi Nr 4423, 4464, 4467)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4496. Macovei, Tatiana. Particularităţile raporturilor juridice de muncă ale salariate-
lor gravide / Tatiana Macovei // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 85-89. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 84.

4497. Pantea, Oleg. Reglementarea contractului normativ în sistemul juridic al Ro-


mâniei / Oleg Pantea // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 38-40 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 40.

4498. Popa Gavrilovici, Gioni. Unele reflecţii juridice privind reglementarea legală a
grevei patronale (a lock-aut-ului) / Gioni Popa Gavrilovici // Administrarea Publică. – 2013. –
Nr 4. – P. 141-145. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 144-145.

4499. Prutean, Lilian. Specificul soluţionării litigiilor individuale de muncă din secto-
rul privat / Lilian Prutean // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P. 146-149. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149 (5 tit.).

4500. Vieriu, Eufemia. Consideraţii generale privind sistemul de salarizare : [în


dreptului muncii] / Eufemia Vieriu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P. 55-63. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 63.
(Vezi de asemenea Nr 4596)

349.3 Drept social


4501. Шумило, Михайло. Правовое регулирование пенсионного обеспечения в
Украине / Михайло Шумило // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P. 64-72. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71-72 (18 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4481, 4519, 4522)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


(Vezi Nr 4495)

219
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4502. Carpov, Ion. Soluţii există. Trebuie doar să le căutăm: [interviu cu I. Carpov,
şef-interimar al Direcţiei Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare al Consiliului Municipal
Chişinău] / consemnare de Alexandra Marin // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 100-104 : fot.

4503. Gheorghiţa, Tamara. Aplicaţii ale metodologiei de monitorizare şi evaluare a


implementării cadrului normativ al serviciului public în Republica Moldova / Tamara Gheor-
ghiţa // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P. 117-121 : fig. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 121 (4 tit.).

4504. Juc, Victor. Impactul relaţiilor politico-administrative asupra culturii organizaţi-


onale a administraţiei publice locale / Victor Juc // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. –
P. 22-36. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34-36 (38 tit.).

4505. Mardare, Galina. Dimensiunea transparenţei administrative – oportunitate


amplificată de dispozitivele comunicaţionale / Galina Mardare // Administrarea Publică. –
2013. – Nr 4. – P. 127-133. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (20 tit.).

4506. Poştarencu, Dinu. Totuşi, în care casă din Chişinău a locuit Gherman
Pântea? : [primarul oraşului, 1894-1967] / Dinu Poştarencu // Cohorta. – 2013. – Nr 2. – P.
62-64 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4507. Торгай, Юрий. Телохранитель по призванию : [о деятельности Нац.


ассоц. телохранителей] / Юрий Торгай // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 70-73 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4359, 4362, 4429, 4469-70, 4603, 4830)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4508. Albu, Natalia. Pedagogia militară între exerciţiu, formare şi educaţie / Natalia
Albu // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 82-90 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 89-90 (14 tit.).

4509. Leancă, Viorica. Impactul educaţiei asupra intelectului social în contextul


dezvoltării personalităţii : [studentului militar] / Viorica Leancă // Revista Militară. – 2013. –
Nr 1. – P. 95-98. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98.

4510. Manolache, Constantin. Establishment and evolution of the national security


of the Republic of Moldova / Constantin Manolache, Vladimir Trofimov // Revista Militară. –
2013. – Nr 1. – P. 14-28. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 28.

4511. Marinuţă, Vitalie. Aspecte ale implementării controlului civil democratic asu-
pra sferei militare din Republicii Moldova / Vitalie Marinuţă // Revista Militară. – 2013. – Nr 1.
– P. 62-67. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67.

220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4512. Molodilo, Diana. Defense planning reform in Republic of Moldova and civilian
control as key requirment for effective defense planning / Diana Molodilo // Revista Militară.
– 2013. – Nr 1. – P. 29-36. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (20 tit.) şi în notele
de subsol.

4513. Stati, Uliana. Climatul psihosocial şi coeziunea în dinamica colectivului militar


/ Uliana Stati // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 68-73. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 73 (6 tit.).

4514. Stoian, Vitalie. Abordări teoretico-conceptuale ale fenomenului "strategia se-


curităţii" / Vitalie Stoian, Svetlana Cebotari // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 5-13. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12-13 (23 tit.).

4515. Vasilachi, Ludmila. Semnificaţia orientărilor valorice în grupul militar / Ludmi-


la Vasilachi // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 91-94. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 94 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4392, 4399, 4407-08, 4410, 4718, 4824, 4826, 4843)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 4367, 4501, 4604)
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
4516. Plotnic, Olesea. Factorii ce influenţează o practică comercială "corectă" în ra-
porturile de consum / Olesea Plotnic // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12. – P. 41-
43. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 43.

368 Asigurări
4517. Certan, Simion. Meditaţii asupra experienţei reformării sistemelor de pensii =
Reflections on the experience of pension systems reform / Simion Certan // Economie şi
Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 29-38 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38.

4518. Dolghi, Igor. Etapele de formare a pieţei de asigurări din Republica Moldova
şi dezvoltarea modernă a acesteia = Stages of formation of insurance business in the Repu-
blic of Moldova and its modern developement / Igor Dolghi // Economie şi Sociologie. –
2013. – Nr 3. – P. 112-120 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (7 tit.).

4519. Purdescu, Iulian Denis. Aspecte privind evoluţia protecţiei sociale în Româ-
nia = Aspects regarding the evolution of social protection in Romania / Iulian Denis Purdescu
// Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 143-149 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149.

221
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4520. Sorocean, Clara. Corelarea contribuţiilor de asigurări sociale plătite cu presta-


ţiile stabilite / Clara Sorocean // Contabilitate şi audit . – 2013. – Nr 12. – P. 55-57: fot., tab.

4521. Рейтинг страховых компаний : (по итогам 3 кв. 2013 г.) / записал реп.
журн. // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 44-47 : fig., tab. – (Рынок & Страхование).

4522. Стойкова, Анна. Несправедливая система : [о реформах в пенсион. сис-


теме Молдовы] / Анна Стойкова // Profit. – 2013. – Nr 12. – P. 48-49 : fig., fot.
(Vezi de asemenea Nr 4501, 4584-85, 4609-10, 4619)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4523. Chirtoagă, Valentina. Învăţământul în localităţile populare de germani din Ba-
sarabia interbelică / Valentina Chirtoagă // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. –
Vol. 11/12. – P. 35-37. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37.

4524. Gremalschi, Anatol. Dezvoltarea curriculară în învăţământul vocaţional: un


instantaneu al domeniului "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor" / Anatol Gremalschi //
Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 24-24 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. p. 29 şi în notele de subsol.

4525. Guţu, Vladimir. Logica şi structura activităţii de învăţare / Vladimir Guţu // Di-
dactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 20-24 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 24 (6 tit.).

4526. Robu, Viorel. Aspecte ale expunerii la violenţă a elevilor. Studiu comparativ /
Viorel Robu, Iuliana Elena Robu // Psihologie. – 2013. – Nr 4. – P. 15-29 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Bibliogr. : p. 29.
(Vezi de asemenea Nr 4398)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4527. Botnarenco, Mariana. Motivarea elevilor din colegii pentru studierea matema-
ticii prin intermediul problemelor din domeniile de specialitate / Mariana Botnarenco, Ludmila
Hanganu // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 86-90 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 90 (7 tit.).

4528. Ceciui, Nelli. Curiosity, competition, competence : [la lecţiile de lb. engl. : pen-
tru liceeni] / Nelli Ceciui // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 47-50 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl.

4529. Marin, Ana. Aspecte privind dezvoltarea competenţelor lingvistice în contextul


pedagogiei militare : [în studierea lb. fr.] / Ana Marin // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P.
99-103 : tab. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 103.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4530. Volontir, Nina. Consideraţii asupra utilizării itemilor cu alegere duală în evalu-
ările curente la Geografia Fizică Generală : (cl.a 10-a de liceu) / Nina Volontir // Didactica
Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 80-85 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 85 (6 tit.).

4531. Vrabie, Diana. Cititorul în lumea creţiei personalităţii literare: sugestii de pre-
dare : [a creaţiei lui Vasile Alecsandri în treapta preuniversitară] / Diana Vrabie // Limba Ro-
mână. – 2013. – Nr 7/8. – P. 70-75 : fot. – (Pro didactica).

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4532. Andriţchi, Viorica. Evaluarea resurselor umane în învăţămîntul preuniversitar
/ Viorica Andriţchi // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 3-8 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 8 (12 tit.).

4533. Bezede, Rima. Dezvoltarea profesională a cadrului didactic din perspectiva


leadershipului paideutic / Rima Bezede // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 8-12 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (8 tit.).

4534. Cartaleanu, Tatiana. Îmbunătăţirea continuă a componenţelor profesionale: o


abordare netradiţională / Tatiana Cartaleanu // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 34-37
: fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37(6 tit.).

4535. Cristea, Sorin. Atestarea cadrelor didactice : dicţionar / Sorin Cristea // Didac-
tica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 98-100 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 100 (6 tit.).

4536. Dandara, Otilia. Influenţa mediului social şi a particularităţilor individuale asu-


pra opţiunii profesionale şi evoluţiei în carieră / Otilia Dandara // Didactica Pro… . – 2013. –
Nr 5/6. – P. 13-20 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19-20 (13 tit.).

4537. Marin, Mariana. Dezvoltarea profesională: zona de confort sau zona de risc?
Sau cum sa abordăm "pozitiv" noul regulament de atestare a cadrelor didactice… / Marina
Marin // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 55-63 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 63 (6 tit.).

4538. Olaru, Valentina. Strategii de dezvoltare a competenţei de formare continuă


în cadrul instituţiei preuniversitare / Valentina Olaru // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. –
P. 64-69 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (8 tit).

4539. Pâslaru, Vlad. Cultivarea limbii şi atestarea cadrelor didactice / Vlad Pâslaru //
Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 38-42 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 41-42 (11 tit.).

4540. Shalash, Rania. Evaluating Environmental Education Programs / Rania


Shalash // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 29-33 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Re-
ferinţe bibliogr. : p. 33 (13 tit.).

223
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4541. Terzi-Barbaroşie, Daniela. Componente psihologice inedite şi necesare în


evaluarea profesorilor / Daniela Terzi-Barbaroşie // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P.
51-54 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (12 tit.).

4542. Tiosa, Iuliana. Autoevaluarea competenţei de comunicare : [pornind de la


Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi: învăţare, predare, evaluare (CECRL)] /
Iuliana Tiosa // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 42-47 : fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46-47 (27 tit.).

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4543. Nani, Maia. Abordarea didactică a comunicării eficiente cu copiii : [de vârstă
şcolară mică] / Maia Nani // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 73-76 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4591)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


4544. Rusnac, Svetlana. Particularităţi ale proceselor psihice şi învăţarea de tip
şcolar la elevii cu sindromul Down : [studiu de psihologie specială] / Svetlana Rusnac,
Mutalap Ghiulnaz // Psihologie. – 2013. – Nr 4. – P. 52-57. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : p. 57 (5 tit.).

4545. Руснак, Светлана. Психодиагностическое исследование и коррекция


когнитивных процессов у младших школьников с задержкой психического развития /
Светлана Руснак, Анна Албу // Psihologie. – 2013. – Nr 4. – P. 58-69. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (12 tit.).

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4546. Goraş-Postică, Viorica. Tradiţie şi calitate în instruirea profesională austriacă:
abordare curriculară / Viorica Goraş-Postică // Didactica Pro… . – 2013. – Nr 5/6. – P. 69-73
: fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4527)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4547. Eţco, Constantin. Sociologia medicinii. Perspective de dezvoltare în contextul
învăţământului superior medical / Constantin Eţco, Iuliana Fornea // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 174-177. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 177.

4548. Zarbailov, Natalia. Educaţia universitară în medicina de familie: Moldova în


contextul european : [studiu] / Natalia Zarbailov // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 168-174 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 174.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4549. Манолаки, Вячеслав. Вячеслав Манолаки : "Без восстановления спорт-


смена – мы преступники" : [интервью с ректором Нац. ин-та физ. культуры и спорта
Молдовы, Президентом Федерации дзюдо] / записал Владимир Сидоренко // Profit. –
2013. – Nr 12. – P. 58-63 : fig., fot. – (Образование & Спорт).
(Vezi de asemenea Nr 4508-09, 4515, 4569)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


4550. Botezatu, Grigore. Etnologul Victor Gaţac / Grigore Botezatu // Philologia. –
2013. – Nr 3/4. – P. 146-148 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 148 (10 tit.).

4551. Conferinţa ştiinţifică naţională "Etnologul Nicolae Demcenco" (1931-


2009) : Raport stenografic / text de Tamara Nesterov // Revista de etnologie şi culturologie.
– 2012. – Vol. 11/12. – P. 52-61.

391/395 Etnografie
4552. Borşevsky, Andrei. Etno-state policy in the international acts / Andrei
Borşevsky // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 26-30. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30.

4553. Cocieru, Mariana. Bocetul – expresie a umanităţii / Mariana Cocieru // Reali-


tăţi Culturale. – 2013. – Nr 12. – P. 9-12 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 12.

4554. Fulea-Bordian, Ludmila. Femeia intre trecut şi prezent: aspecte istorico-


antropologice şi etnografic / Ludmila Fulea-Bordian // Revista de etnologie şi culturologie. –
2012. – Vol. 11/12. – P. 106-108. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 108.

4555. Roitman, Alexandr. Ritualul funerar al evreilor-iudei din Republica Moldova /


Alexandr Roitman // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 113-118.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 118.

4556. Бриг, Евгений. Этноконфессиональные особенности синагог Кишинева /


Евгений Бриг // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 164-168. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 168.

4557. Галущенко, Олег. Влияние доктрины коминтерна на этнополитическую


ситуацию в Молдавской АССР: Часть 1 / Олег Галущенко // Revista de etnologie şi cultu-
rologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 45-49. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 49.

4558. Зиневич, Наталия. Устно-исторические подходы к изучению цыган/ромов


в Украине / Наталия Зиневич, Татьяна Сторожко // Revista de etnologie şi culturologie. –
2012. – Vol. 11/12. – P. 134-138.

225
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4559. Капустин, Сергей. Вклад этнографов-немцев в изучение этнографии


Бессарабии / Сергей Капустин // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12.
– P. 161-164. – Referinţe bibliogr. : p. 164.

4560. Кауненко, Ирина. Проблемы типологии этнической идентичности


молдаван / Ирина Кауненко // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. –
P. 23-26. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26.

4561. Миглев, Иван. Пасха мертвых: связь с названием столицы Болгарии и ее


праздником покровителя горола / Иван Миглев // Revista de etnologie şi culturologie. –
2012. – Vol. 11/12. – P. 127-130. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 130.
(Vezi de asemenea Nr 4370, 4562, 4727, 4778)

398 Folclor
4562. Sîrf, Vitalie. Personajele eroilor-voinici în poveştile magice găgăuze / Vitalie
Sîrf // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 87-90. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 89.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 4660)
51 MATEMATICĂ
4563. Marcus, Solomon. Poezia şi matematica sunt surori, se află în aceeaşi para-
digmă culturală : [dialog cu matematicianul român S. Marcus, membru titular al Acad. Ro-
mâne] / dialog de Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 30-39 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4431, 4527)

53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism
4564. Влияние технологии модификации композитов полимер-
пьезокерамика на их пироэлектрические свойства / М. К. Керимов, М. А. Курбанов,
А. А. Байрамов [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 5. –
P. 6-14 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

539 Structura fizică a materiei


539.2/.6 Structura şi proprietăţile sistemelor moleculare. Rezistenţa materialelor
4565. Investigation of tribological properties in piezoelectric contact / J.
Padgurskas, R. Bansevicius, A. Zunda [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2013. – Vol. 49, Nr 5. – P. 50-55 : fig. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (12 tit.).

226
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
(Vezi Nr 4572, 4649)

548 Cristalografie
4566. Single Crystal X-ray Structure Investigation of Cu2ZnSnSe4 / A. Nateprov,
V. Ch. Kravtsov, G. Gurieva [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol.
49, Nr 5. – P. 70-73 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (12 tit.).

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
4567. Абрамян, Роза. Ленинакан – любовь моя, боль моя : К 25-летию трагиче-
ских событий в Армении : [землетрясение от 7 дек. 1988 г.] / Роза Абрамян // Наше
поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 12-18.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.5 Meteorologie. Climatologie
4568. Оверченко, Алла. Многолетние тенденции индексов температурных
экстремумов тëплого периода в Молдове / Алла Оверченко // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 161-171 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 169-171(27 tit.).

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
4569. Botnari, Vasile. Destinul d-nei profesoare Anastasia Ştefîrţă guvernat de tai-
nele lumii vegetale : [omagiu doctorului habilitat în biologie] / Vasile Botnari, Larisa Andronic,
Eugenia Cotenco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3.
– P. 178-180 : fot.

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie


4570. Determinarea dependenţei corelaţionale dintre valorile testului ABTS şi
conţinutul de carotenoizi în extractele etanologice din biomasa algei verzi
"Haematococcus pluvialis" / Rudi L., Cepoi L., Miscu V. [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 149-153 : fig. – Rez. în lb. rom. – Re-
ferinţe bibliogr. : p. 152-153.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


4571. Synthesis, structure and "in vitro" antiproliferative activity of some hy-
drazones and their copper complexes / Gulea A., Paholinitcaia A., Barba A. [et al.] // Bu-
letinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 30-39 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 38-39 (16 tit.).

227
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4572. Ялтыченко, О. В. Кинетическая модель фотоиндуцированных процессов


в биологических системах. Реакция эпимеризации глюгозы / О. В. Ялтыченко, Е. Ю.
Канаровский // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 5. – P. 102-108
: fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107-108.

579 Microbiologie
4573. Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice
a unor micromicete / Deseatnic-Ciloci Alexandra, Coropceanu Eduard, Clapco Steliana [et
al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 132-138 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 137-138 (19 tit.).

4574. Substraturi nutritive pentru dezvoltarea şi biosinteza maximal a β –


glucanilor la tulpina "Saccharomyces cerevisiae" CNMN-Y-20 / Usatîi Agafia, Chiseliţa
Natalia, Molodoi Elena [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2013. – Nr 3. – P. 123-131 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 131(13 tit.).

4575. Valuţa, Ana. Activitatea antiradicală a extractelor din cianobacteria "Nostoc


linckia" pe durata ciclului vital / Valuţa Ana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 154-160 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 160
(17 tit.).
59 ZOOLOGIE
4576. Toderaş, Ion. Doctor habilitat în biologie, profesor cercetător Dumitru Erhan la
60 de ani de la naştere : [Inst. de Zoologie al AŞM] / Ion Toderaş, Laurenţia Ungureanu,
Ştefan Rusu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P.
181-184 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4686)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
4577. Grădinaru, Natalia. Alimentaţia tradiţională ca metodă de profilaxie şi trata-
ment / Natalia Grădinaru // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P.
109-113. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 112-113.

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


4578. Pânzaru, Iurie. Profilul sănătăţii ocupaţionale în Republica Moldova / Iurie
Pânzaru // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 75-
77 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 77.
(Vezi de asemenea Nr 4595)

228
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn


4579. Tomaş, Galina. Beneficiile programului de marketing social Slăbeşte sănătos
prin mediul online / Galina Tomaş, Constantin Eţco, Liudmila Goma // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 142-144. – Rez. în lb. engl., ru-
să. – Referinţe bibliogr. : p. 144.

4580. Tomaş, Galina. Evaluarea modificărilor funcţionale ale organismului femeilor


în procesul antrenamentului shaping / Galina Tomaş // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 215-217 : fig.– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 217 (5 tit.).

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


4581. Златковский, Вячеслав Владимирович. Нарушения эмоциональной
сферы у лиц с зависимыми формами химической зависимости / Вячеслав
Владимирович Златковский // Psihologie. – 2013. – Nr 4. – P. 30-35 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


4582. Populaţia vârstnică şi consecinţele medico-sociale / Anatol Negară, Tudor
Grejdeanu, Natalia Blaga-Lisnic [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în me-
dicină. – 2013. – Nr 3. – P. 21-23. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23.

4583. Probleme de sănătate specifice populaţiei de vârsta a 3-a / Anatol Negară,


Tudor Grejdeanu, Natalia Blaga-Lisnic [et al.] // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 24-26. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


4584. Alegerea liberă a spitalelor de acelaşi nivel – stimulent pentru sporirea
calităţii serviciilor medicale / Mircea Buga, Constantin Eţco, Ghenadie Damaşcan [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 113. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 113.

4585. Arteni, Ion. Nivelul organizării şi acordării asistenţei medicale, în condiţiile


asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, bolnavilor care s-au adresat în secţia a IMSP
SCM NR.1 / Ion Arteni, Victor Savin, Iurie Dondiuc // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 109-112 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 112.

4586. Baroncea, Angela. Aspecte privind formarea continuă axată pe educaţia în


sănătate a asistenţilor medicali / Angela Baroncea // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 88-91. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 91.

229
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4587. Cernelev, Olga. Impactul obezităţii asupra sănătăţii publice / Olga Cernelev //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 45-49 : fig.–
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49.

4588. Ciurea, Daniel. Ajustarea nivelului finanţării spitalelor pentru acoperirea costu-
lui consumabilelor costisitoare (protezelor) / Daniel Ciurea, Mircea Buga, Ghenadie
Damaşcan [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3.
– P. 101-105 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 105.

4589. Damaşcan, Ghenadie. Primele rezultate ale implementării mecanismului nou


de plată pentru performanţă în asistenţa medicală primară / Ghenadie Damaşcan // Sănăta-
te publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 121-125 : fig. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 125.

4590. Diminuarea efectelor negative ale valurilor de căldură – răspunsul


sanătăţii publice la provocările globale / Nicolae Opopol, Valeriu Pantea, Ala Ovcerenco
[et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 77-81
: tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 80-81.

4591. Friptuleac, Grigore. Aspecte de promovare a sănătăţii şi educaţiei pentru să-


nătate în instituţiile de învăţământ preuniversitar / Grigore Friptuleac, Vasile Guştiuc // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 92-93. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 92.

4592. Furtună, Nicolae. Date privind acoperirea cu primul ciclu de imunizare a copii-
lor din municipiul Chişinău / Nicolae Furtună // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 84-87 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 87.

4593. Galbur, Olga. Considerente strategice în dezvoltarea forţei de muncă în sănă-


tate / Olga Galbur // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr
3. – P. 153-162 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 161-162.

4594. Globa, Nina. Auditul cultural – o componentă importantă a auditului organiza-


ţional din instituţiile medicale / Nina Globa // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 128-132 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
132 (11 tit.).

4595. Grejdeanu, Tudor. Particularităţile bolilor profesionale ale personalului medi-


cal din Moldova / Tudor Grejdeanu, Iurie Lupacescu, Lucreţia Buzatu // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 19-21 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21.

4596. Jemanschi, Nicolae. Studiul de fezabilitate a cadrului legislativ existent în


Republica Moldova în domeniul activităţilor de personal în instituţiile medico-sanitare / Nico-

230
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

lae Jemanschi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. –


P. 163-168. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 167-168.

4597. Jucov, Artiom. Accesibilitatea serviciilor medicale pentru migranţii de muncă


din Republica Moldova / Artiom Jucov // Sănătate publică, economie şi management în me-
dicină. – 2013. – Nr 3. – P. 49-53 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53.

4598. Malanciuc, Iurie. Eficientizarea alocaţiilor financiare în sistemul de sănătate


prin prioritizarea serviciilor de sănătate / Iurie Malanciuc, Constantin Eţco, Galina Buta //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 114-120. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 120.

4599. Malanciuc, Iurie. Mecanismele de deplasare a responsabilităţilor pentru riscu-


rile în sănătate / Iurie Malanciuc, Galina Buta // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 40-43. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

4600. Manolache, Constantin. Colonelul medic (R) Ion Corcimari: omul care vinde-
că oameni / Constantin Manolache // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 135-137 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 137.

4601. Manole, Vergil. Realizarea Programului Naţional de imunizări în contextul pro-


tecţiei şi fortificării sănătăţii publice : (pe modelul raionului Râşcani) / Vergil Manole, Alexan-
dru Gabuja // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P.
224-226.

4602. Obadă, Valeriu. Unele aspecte de implementare a managementului calităţii în


serviciul spitalicesc / Valeriu Obadă // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2013. – Nr 3. – P. 15-18. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18.

4603. Pânzaru, Iurie. Percepţiile de colaborare a primarilor cu serviciul de


supravegere de stat a sănătăţii publice / Iurie Pânzaru // Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 43-45 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 45.

4604. Problemele medico-sociale şi de reabilitate a persoanelor cu dizabilităţi


în Republica Moldova / Dumitru Tintiuc, Leonid Margine,Tudor Grejdianu [et al.] // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 30-35 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35.

4605. Puia, R. Sistemul informatic Hospital manager SCH în managementul instituţii-


lor spitaliceşti / R. Puia, V. Frunză, C. Abramihin [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 145-148. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 148.

4606. Rabovilă, Oleg. Sporirea cost-eficienţei – o alternativă a finanţării insuficiente


a sistemelor de sănătate / Oleg Rabovilă, Zina Cobâleanu // Sănătate publică, economie şi

231
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 125-128. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe


bibliogr. : p. 128.

4607. Specificul sistemelor de sănătate în ţările europene: avantajele şi deza-


vantajele / Dumitru Tintiuc, Tudor Grejdianu, Leonid Margine [et al.] // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 10-15. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p.15

4608. Tinciuc, Dumitru. Aspecte medico-social şi psihologice ale violenţei domesti-


ce în mediile rural şi urban. Opinia medicilor de familie / Dumitru Tinciuc, Diana Vizitiu // Să-
nătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 53-56 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56.
(Vezi de asemenea Nr 4547-48, 4582-83, 4615-16)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4609. Mecanismul de formare a listei medicamentelor compensate din fonduri-
le asigurării obligatorii de asistenţă medicală / Mircea Buga, Ghenadie Damaşcan, Maria
Maruseac [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3.
– P. 94-95 – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 95.

4610. Tendinţele de sporire a accesului persoanelor asigurate la medicamente


compensate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală / Constantin Eţco,
Mircea Buga, Ghenadie Damaşcan [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 95-98 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 98.
(Vezi de asemenea Nr 4571, 4575, 4613)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


4611. Ciochină, Valentina. Efecte sanogene ale diferitor tipuri de masaj / Valentina
Ciochină // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 39-
52 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 50-52 (35 tit.).

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


4612. Leontie, Afanasie. Unele aspecte medico-sociale ale intoxicaţiilor cu produse
din ciuperci / Afanasie Leontie // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2013. – Nr 3. – P. 73-74 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 74.

616 Patologie. Medicină clinică


4613. Anton, Emil. Tratamentele cu citostatice şi iradierile în tumorile canceroase /
Emil Anton, Ioan Pârvulescu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2013. – Nr 3. – P. 217-220. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 220.

232
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4614. Moroşanu, Mihai. Traumatismul – problemă medico-socială majoră pentru


Republica Moldova / Mihai Moroşanu // Sănătate publică, economie şi management în me-
dicină. – 2013. – Nr 3. – P. 26-29 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 29.

4615. Mortalitatea prin maladiile prioritare netransmisibile în populaţia Repu-


blicii Moldova / M. Palanciuc, Z. Cobâleanu, M. Popa [et al.] // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 62-65 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 65.

4616. Palanciuc, Mihail. Mortalitatea populaţiei cauzată de traumatizmul rutier în


Republica Moldova / Mihail Palanciuc, Veaceslav Cemârtan, Oleg Bordia // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 66-69 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
4617. Evidenţierea particularităţilor evoluţiei clinice la pacienţii supuşi proce-
durii de revascularizare coronariană în funcţie de statutul inflamator / Iea Grosul, Elena
Panfile, Carolina Dumanschi [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2013. – Nr 3. – P. 201-205 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 205
(20 tit.).

4618. Grosu, Victoria. Evaluarea indicilor variabilităţii ritmului cardiac în disfuncţiile


cornice ale miocardului la copii şi adolescenţi / Grosu Victoria // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 18-30 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 30 (9 tit.).

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


4619. Eficientizarea utilizării mijloacelor financiare din fondurile asigurării obli-
gatorii de asistenţă medicală destinate tratamentului pacienţilor cu tuberculoză în
condiţii de ambulatoriu / Constantin Eţco, Mircea Buga, Doina-Maria Rotaru [et al.] // Să-
nătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 105-108 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 108.

4620. Velciu, Aliona. Reconstituirea bacteriocenozei intestinale la copii / Velciu


Aliona, Timoşco Maria, Ciochină Valentina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Şti-
inţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 13-18 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 17-18
(18 tit.).

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


4621. Bulat, Veronica. Dimensiunea economică a serviciului naţional de sănătate
orală / Veronica Bulat // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. –
Nr 3. – P. 132-135. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 135.

233
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4622. Bulat, Veronica. Viziunea asupra cererii pe piaţa produselor stomatologice


din Republica Moldova prin prisma teoriei comportamentului consumatorului / Veronica Bu-
lat, Veaceslav Bârdan // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. –
Nr 3. – P. 135-139 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 139.

4623. Solomon, Larisa. Evaluarea stării de sănătate de sănătate a adulţilor cu ciro-


ze hepatice din Republica Moldova / Larisa Solomon, Larisa Spinei // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 56-62 – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 61-62.

4624. Ţurcan, Svetlana. Particularităţi clinico-paraclinice şi abordări noi în diagnos-


ticul şi tratamentul colitei ulceroase / Svetlana Ţurcan // Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 191-198 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 198 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4587)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


4625. Batog, Mariana. Diferenţe specifice şi similitudini de gender în manifestarea şi
depăşirea tulburării posttraumatice de stres / Mariana Batog // Psihologie. – 2013. – Nr 4. –
P. 77-84 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (17 tit.).

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


4626. Puiu, Ivan. Diagnosticul timpuriu al tulburărilor din spectrul autist: noi posibili-
tăţi de abilitare în cadrul intervenţiei timpurii în copilărie / Ivan Puiu, Marina Calac // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 69-73 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71-73.

4627. Шевченко, Росина Петровна. Применение арт-терапии для снижения


состояния агрессивности в клинике психосоматических расстройств / Росина Петровна
Шевченко // Psihologie. – 2013. – Nr 4. – P. 46-51 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 51(8 tit.).

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


4628. Cojan, Mariana. Particularităţile infestării cu toxocaroză şi evaluarea factorilor
de risc asociat la populaţia din sudul Republicii Moldova / Cojan Mariana, Toderaş Ion //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 114-122 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 122 (15 tit.).

4629. Dinamica morbidităţii şi evoluţia salmonelozelor în Republica Moldovei,


anii 2009-2011 / Vasile Bortă, Ecaterina Neicovcena, Elena Capaţina [et al.] // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 227.

4630. Plăcintă, Gheorghe. Toxocaroza ocultă : (caz clinic) / Gheorghe Plăcintă //


Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 205-209 :
tab.– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 205 (9 tit.).

234
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4631. Rezistenţa la chimioterapicele antiinfecţioase a tulpinilor de "Salmonel-


la" spp. / Greta Balan, Olga Burduniuc, Radu Cojocaru [et al.] // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 82-84 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 84.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


4632. Albot, Veaceslav. Aspecte manageriale ale chirurgiei de ambulatoriu în medi-
ul urban / Veaceslav Albot // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2013. – Nr 3. – P. 139-142 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 142.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


(Vezi Nr 4635)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


4633. Ghidirimschi, Tatiana. Metode de reabilitare a persoanelor cu deficienţe de
vedere moderate sau severe / Tatiana Ghidirmschi, Valeriu Cuşnir, Constantin Eţco // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 35-39 : tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39.

618 Ginecologie. Obstetrică


4634. Eţco, Ludmila. Aspecte epidemologice şi etiopatogenetice în debutul şi evolu-
ţia afecţiunilor inflamatorii cronice ale colului uterin / Ludmila Eţco, Mihai Botez // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 209-215. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 214-215 (19 tit.).

4635. Voloceai, Victoria. Unele particularităţi în tratamentul pacientelor cu


polichistoză ovariană, supuse drillingului ovarian laparoscopic / Victoria Volonceai // Sănăta-
te publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3. – P. 199-201 : tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 201 (8 tit.).

4636. Жигэу, Елена. Изучение некоторых особенностей переживания


беременности и ситуации материнства / Елена Жигэу, Татьяна Костя // Psihologie. –
2013. – Nr 4. – P. 85-95. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94-95 (11
tit.).

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
4637. Jankauskas, V. Investigations of abrasive wear of steel surfaces strengthened
by vibro-arc carbonization/layering / V. Jankauskas, R. Skirkus // Электронная обработка
материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 5. – P. 45-49 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 49 (10 tit.).

235
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4638. Maximilian, Silvestru. Evoluţia cererii şi ofertei la resursele energetice =


Evolution of the demand and supply in energy resources / Silvestru Maximilian, Corina
Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 59-66 : fig., tab. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66.

4639. Характеристика нормального режима при реализации одного из


сценариев итегрирования правобережной части энергосистемы Республики
Молдова в ENTSO-E / Зайцев Д. А., Голуб И. В., Калинин Л. П. [и др.] // Problemele
Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 2. – P. 6-12 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 11-12 (9 tit.).

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
4640. Moiseev Fiodor – directorul general SA ″CET-1″ : (la cea de-a 65 aniversa-
re de la naştere) // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 2. – P. 90 : fot.

4641. Бошняга В. А. Моделирование трехфазовых трансформаторных уст-


ройств с трехстержневым магнитопроводом для инженерных расчетов несимметрич-
ных режимов при различных схемах соединения обмоток / Бошняга В. А., Суслов В. М.
// Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 2. – P. 32-42 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41-42 (29 tit.).

4642. Василяк, Л. М. Метод измерения поглощенной энергии в электрических


разрядах наносекундной длительности / Л. М. Василяк, А. В. Красночуб // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 5. – P. 74-80 : fig. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 79-80 (17 tit.). +533

4643. Ермуратский Владимир Васильевич, доктор-хабилитат технических


наук, главный научный сотрудник Института энергетики АН Молдовы : (75 лет) // Pro-
blemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 2. – P. 91-92 : fot.

4644. Ковалев, И. Л. Экономические аспекты проектирования, строительства и


эксплуатации мини-ТЭЦ в Беларуси / И. Л. Ковалев, Л. И. Ковалев // Problemele Ener-
geticii Regionale. – 2013. – Nr 2. – P. 74-85 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 84-85 (15 tit.).

4645. Максимальные установившиеся значения тока и напряжения в


однородной линии переменного тока / Пацюк В. И., Березан В. П., Анисимов В. К. [и
др.] // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 2. – P. 42-49 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (13 tit.).

4646. Нагрев сильноточных электрических контактов ударными токами


короткого замыкания / А. М. Чалый, В. А. Дмитриев, М. А. Павлейно [и др.] //

236
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 5. – P. 81-88 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (4 tit.).

4647. Пенин, А. А. Определение нормированных энергетических показателей


при изменении параметров резистовых четырехполюсников / Пенин А. А. // Problemele
Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 2. – P. 20-31 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 31(9 tit.).

4648. Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием


теплового насоса с газовым приводом / Шит М. Л., Иойшер А. М., Шит Б. М. [и др.] //
Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 2. – P. 49-62 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 60-61(33 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4565)

621.35 Tehnică electrochimică


4649. Кублановский, В. С. Электроосаждение палладиевых покрытий из
иминодиацетатного электролита / В. С. Кублановский, В. Н. Никитенко, К. П. Руденко //
Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 5. – P. 93-97 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (7 tit.).

4650. Нагирный, В. М. Электролитические бинарные металлоксидные соеди-


нения. Принципиальные особенности структуры и образования / В. М. Нагирный, Р. Д.
Апостолова, С. В. Петриченко // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49,
Nr 5. – P. 15-20 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (8 tit.).

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-


cule. Tuburi cu raze X
4651. Магеррамов, А. М. Исследование струстуры и диэлектрических свойств
нанокомпозитов на основе полипропилена и наночастиц диоксида циркония / А. М.
Магеррамов, М. А. Рамазанов, Ф. В. Гаджиева // Электронная обработка материалов. –
2013. – Vol. 49, Nr 5. – P. 1-5 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 4 (7 tit.).

621.56/.59 Tehnica frigului


4652. Дорошенко, А. В. Перспективы использования испарительного
охлаждения в холодильной технике / Дорошенко А. В., Лисогурская О. А., Розум М. В. //
Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 2. – P. 62-73 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (8 tit.).

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


4653. Демиденко, Л. Ю. Влияние начального зазора между поверхностями на
качество соединений при сварке разнородных металлов высокоскоростными ударом с
применением электровзрыва проводника / Л. Ю. Демиденко, Н. А. Онацкая //
Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 5. – P. 89-92 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (7 tit.).

237
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


4654. Электроискровое легирование титана и его сплавов, физико-
технологические аспекты и возможность практического использования. Краткий
обзор. Ч. I. Особенности массопереноса, структурные и фазовые превращения в по-
верхностных слоях, их износо- и жаростойкость / В. В. Михайлов, А. Е. Гитлевич, А. Д.
Верхотуров [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 5. – P.
21-44 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42-44 (39 tit.).

623 Tehnică militară


4655. Şmatoc, Ion. Ţevile puştilor de vânătoare / Ion Şmatoc // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 16 : fot ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12.
– P. 16 : fot.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


4656. Грицай, М. А. Зональная схема сети электроснабжения учреждений
Академии наук Молдовы / Грицай М. А. // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr
2. – P. 12-20 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (4 tit.).

4657. Розен, В. П. Энергетический мониторинг зданий высших учебных


заведений / Розен В. П., Ткаченко В. Ф. // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr
2. – P. 85-89 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 88-89 (10 tit.).

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
4658. Cojocaru, Vadim. Discontarea ca problemă stringentă a managementului fo-
restier durabil = Discounting as a Serious Problem of Sustainable Forest Management / Va-
dim Cojocaru, Ion Platon // Economica. – 2013. – Nr 4. – P. 16-21 : tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (16 tit.).

4659. Platon, Igor. Interdependenţa resurselor forestiere cu economia naţională şi


necesitatea asigurării dezvoltării durabile a acestora = The interdependence of forest
resources with the national economy and the necessity to ensure their sustaonable
developement / Igor Platon // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr 3. – P. 175-179 : fig. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 179.

4660. Ţîcu, Lilia. Răsărirea şi specificul creşterii puieţilor de stejar ("Quercus robur
L.") în culturile de descendenţe materne / Ţîcu Lilia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 171-178 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 177-178 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4679-80)

238
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 4450)
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
4661. Leah, Tamara. Sarcinele actuale de studiu reflectate de academicianul Nico-
lae Dimo : [pedolog moldovean (1873-2013)] / Tamara Leah // Agricultura Moldovei. – 2013.
– Nr 10/11. – P. 14-17 : fot. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (5 tit.).

4662. Новое биотехнологическое средство, предназначенное для ускоре-


ния деградации пожнивных остатков / Можарова Инна, Маслак Диана, Феклистова
Ирина [и др.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. –
P. 139-146 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 146 (4 tit.).

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 4421, 4667, 4672)
631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole
(Vezi Nr 4666)
633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
4663. Фитохромная и криптохромная регуляция фотоморфогенеза в
культуре "In vitro" / Авксентьева О. А., Жмурко В. В., Петренко В. А. [и др.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 72-78 : tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 78.

633.1 Cereale. Recolte de grâne


4664. Moraru, Gheorghe. Hibrizi de sorg cu utilizarea asemănătoare cu a trestiei de
zahăr / Gheorghe Moraru // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 10/11. – P. 19-24 : fig., tab. –
Referinţe bibliogr. : p. 24 (11 tit.).

4665. Variabilitatea caracterilor cantitative la orz în generaţiile M0-M3 la plantele


supuse acţiunii infecţiei virale / Grigorov T., Smerea S., Andronic L. [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 83-89 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (18 tit.).

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
4666. Погребняк, А. П. Особенности формирования высокопродуктивного
агрофитоценоза сильфии пронзеннолистной на орошаемых склоновых землях / А. П.
Погребняк, В. В. Бабицкий, А. И. Лунгу // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 10/11. – P.
36-38 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (6 tit.).

239
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
4667. Glijin, Aliona. Efectul biostimulatorului "Fertilidear Gold" asupra conţinutului
de lipide din seminţele de floarea-soarelui / Aliona Glijin, Adriana Acciu, Maria Duca // Agri-
cultura Moldovei. – 2013. – Nr 10/11. – P. 32-35 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. :
p. 35 (14 tit.).

4668. Influenţa biostimulatorului "Fertilidear Gold" asupra productivităţii florii-


soarelui / Glijin Aliona, Joiţa-Păcureanu Maria, Gorceag Maria [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 53-60 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 59-60.

4669. Manole-Aiftimie, Anca. "In vitro" clonal propagation and whole plant
regeneration for "Serratula bulgarica" achtaroff et stoj. germplasm conservation / Manole-
Aiftimie Anca, Mihai Raluca, Banciu Cristina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 60-68 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
67-68 (16 tit.).

4670. Машковцева, Светлана. Влияние отцовских форм на количественные


признаки поликросс-гибридов F1 "Lavandula angustifolia" Mill / Светлана Машковцева //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 96-108 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 107-108 (10 tit.).

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
4671. A preliminary study oh the dynamics of total phenol and anthocyanin
accumulation on Vitis vinifera L.cvs. Negru vartos callus culture / Mihai Raluca, Mitoi
Monica, Manole-Aiftimie Anca [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 68-72 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 72.

4672. Определение оптимальных экологических условий для размещения


виноградников / М. Ф. Кисиль, С. М. Кисиль, Ю. С. Бондаренко [и др.] // Agricultura
Moldovei. – 2013. – Nr 10/11. – P. 25-30 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 30 (11 tit.).

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
4673. Diagnosis and evaluation of "Vicia Faba" L. germplasm resistance to bio-
tic stresses / Balashova Irina Timofeevna, Pivovarov Viktor Fiodorovich, Pronina Ekaterina
Pavlovna [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. –
P. 90-96 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 96 (15 tit.).

240
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4674. Курбанов, С. Рост и развитие разных сортов сои в зависимости от


режима орошения / С. Курбанов, Д. Магомедова, Т. Рамазанова // Agricultura Moldovei.
– 2013. – Nr 10/11. – P. 31-32 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (14 tit.).

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
4675. Furdui, Teodor. Profesorul universitar Vasile Nauc – unul dintre fondatorii cri-
oconservării resurselor genetice : [doctor habilitat în biologie, savant în domeniul zootehniei
şi med. veterinare: in memoriam (1938-1992)] / Teodor Furdui, Gheorghe Boronciuc, Ion
Balan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 184-
186 : fot.

636.7 Câini
4676. Cazacenco, Serghei. Patrupezii sunt inteligenţi şi disciplinaţi : [testările câini-
lor de vânătoare] / Serghei Cazacenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12. –
P. 15 : fot ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 15 : fot.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


4677. Cebotari, Valentina. Influenţa vârstei albinelor lucrătoare din nucleele de îm-
perechere asupra eficienţei acceptării şi împerecherii mătcilor / Cebotari Valentina, Buzu
Ion, Toderici Valeriu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr
3. – P. 108-114 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 113-114 (12 tit.).

4678. Invazia parazitului "Varroa Jacobsoni" în familiile de albine "Apis


MellIifera Carpatica" / Cebotari Valentina, Toderaş Ion, Buzu Ion [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3. – P. 4-12 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (23 tit.).

639.1 Vânătoare
4679. Bătrânu, Ion. Piloni întru perpetuarea vânatului : [protecţia păsărilor şi mami-
ferelor pentru vânat în subdiviziunea teritorială (ST) Floreşti] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 6 : fot ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 12. – P. 6 : fot.

4680. Chitoroagă, Ştefan. Vânătoarea la mistreţ : [dialog cu Ş. Chitoroagă, directo-


rul general al Agenţiei ″Moldsilva″ despre sezonul de vânătoare 2013-2014] / consemnare :
Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 7 : fot ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 7 : fot.

4681. Chiriţă, Gh. Zonele de linişte pentru vânat : [recomandări cinegetice] / Gh.
Chiriţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 8 : fot ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 8 : fot.

241
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4682. Ciobanu, Cristina. Muzeul cinegetic de la Macea, judeţul Arad [România] /


Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 24 : fot ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 24 : fot.

4683. Ciocoi, Oleg. An Nou, speranţe noi : [pentru Societatea Vânătorilor şi Pescari-
lor din Moldova în anul 2014 : editorial] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2013. – Nr 12. – P. a 2-a a cop. : fot ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. Nr 12. – P. a
2-a cop. : fot.

4684. Domenco, Ion. Din stejar – stejar răsare : [despre Petru Pralea, liderul vână-
torilor din satul Andruşul-de-Jos, raionul Cahul] / Ion Străbunu // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2013. – Nr 12. – P 13. : fot ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P.
14 : fot.

4685. Munteanu, Andrei. Iarna vânatul mic trebuie protejat / Andrei Munteanu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 5 : fot ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 5 : fot.

4686. Savin, Anatol. O şansă a vânătorii în Moldova : [condiţiile vânatului şi repro-


ducerii iepurelui de câmp] / Anatol Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12.
– P. 4 : fot ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 4 : fot.

4687. Şelaru, N. Legământul vânătorului / N. Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldo-


vei. – 2013. – Nr 12. – P. 10 : fot ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 10.
– Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 4655)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
4688. Donica, Serghei. Bucătăria moldovenească, amestec de culturi şi tradiţii =
Гурманам на заметку = Moldova – where every meal is a dare / Serghei Donica // Altitude.
– 2013. – Nr 11/12. – P. 30-32 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Gourmet).

4689. Nicoglo, Diana. Unele particularităţi ale tradiţiilor alimentare ale ucrainenilor /
Diana Nicoglo // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 14-23. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22.
(Vezi de asemenea Nr 4577)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


4690. Кептене, Наталья. Наталиа Кептене: Acasa în Moldova : [интервью с
телеведущей] / записала кор. журн. // Aquarelle. – 2013. – Nr 13. – P. 34-35 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4691, 4704)

242
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

657 Contabilitate
4691. Bădicu, Galina. Particularităţile serviciilor de telecomunicaţii şi influenţa aces-
tora asupra contabilităţii rezultatelor financiare = Peculiarities of Telecommunications Servi-
ces and Their Influence of the Results of Financial Accounting / Galina Bădicu // Economica.
– 2013. – Nr 4. – P. 95-105 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 105.

4692. Nederiţă, Alexandru. Recomandări practice privind tranziţia la noile regle-


mentări contabile naţionale / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit . – 2013. – Nr 12. –
P. 21-27 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol.

4693. Лапицкая, Людмила. О переоценке основных средств : [в связи с вне-


дрением новых Нац. стандартов бух. учета] / Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal. –
2013. – Nr 5. – P. 96-100 : fot., tab.

4694. Тостоган, Павел. Ликвидация юридического лица: бухгалтерские и


налоговые аспекты / Павел Тостоган, Лилия Кауш, Наталия Златина // Contabilitate şi
audit . – 2013. – Nr 12. – P. 6-20 : tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Продолж. Нач. : Nr
9, 2013.

4695. Чиреш, Елена. Новые Национальные стандарты бухгалтерского учета


(НСБУ): принципиальные отличия / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit . – 2013. – Nr
12. – P. 28-33 : fot, tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Продолж. Нач. : Nr 11, 2013.
(Vezi de asemenea Nr 4426, 4440, 4444-45, 4448, 4594)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 4448)
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4696. Cezar, Dumitru. Drumul vinului = Винный путь = Wine’s Road : [pe marginea
proiectului "Redescoperă Moldova", vizitând vinăriile, podgoriile şi descoperind lumea vinului
basarabean] / Cezar Dumitru // Altitude. – 2013. – Nr 11/12. – P. 10-19 : fot. – Tit., text paral.
: lb. rom., engl., rusă. – (Wines).

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


(Vezi Nr 4433)

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


4697. Кожокару, Виктор. "Франзелуца" меняет имидж : [интервью с генер. ди-
ректором Кишин. хлебокомбината В. Кожокару] / записал Владимир Сидоренко // Profit.
– 2013. – Nr 12. – P. 32-34 : fig., fot.

243
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
4698. Frunză, Valentin. Valentin Frunză : Creatorul pantofului perfect = Создатель
прекрасных туфель = Maker of perfect shoe : [interviu cu cunoscutul cizmar din or. Chişi-
nău] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 11/12. – P. 62-64 : fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Talent).

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
4699. Курк, М. П. Об истории формирования и изучения коллекции церкового
искусства Национального музея Кракова и других музеев Польши / М. П. Курк //
Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 255-272 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 265-272 şi în notele de subsol.

72 ARHITECTURĂ
4700. Nesterov, Tamara. Analiza metrologică a bisericilor de lemn din Moldova :
[studiu arheologic] / Tamara Nesterov // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol.
11/12. – P. 64-67 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 67.

4701. Plamadeală, Vasile. Vasile Plamadeală : Moldoveanul care rescrie istoria Ve-
ronei = Молдованин, переписавший историю Вероны = The Moldovan who is rewriting
the history of Verona : [pe marginea discuţiei cu restauratorul, şeful companiei de construcţii,
originar din or. Hânceşti, Rep. Moldova] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2013. – Nr
11/12. – P. 38-40 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Ai noştri la Verona).
(Vezi de asemenea Nr 4502, 4817)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
4702. Ia moldovenească. Inspiraţia marilor designeri = Молдавская блузка, как
источник вдохновения известных дизайнеров = The Moldovan folk blouse – an inspiration
for the big designers // Altitude. – 2013. – Nr 11/12. – P. 56-59 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

4703. Moisei, Ludmila. Evoluţia ţesutului în istoriografie / Ludmila Moisei // Revista


de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 131-133. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 133.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4704. Botnaru, Vasile. Vasile Botnaru : Tablouri în vin = Картины написанные
вином = Wine paintings : [interviu cu pictorul şi directorul Biroului de la Chişinău al Radio

244
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Europa Liberă] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 11/12. – P. 66-70 : fot. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4705. Zbârnea, Tudor. Bienala, o manifestare prestigioasă şi implicit competitivă :


[pe marginea Bienalei Intern. de Pictură, Chişinău- 2013] / Tudor Zbârnea // Limba Română.
– 2013. – Nr 7/8. – P. 157-162 : fot.

78 MUZICĂ
4706. Domenco, Ion. O interpretă din Cantemir cucereşte publicul meloman din
România : [Stela Botez originară din satul Pleşeni] / Ion Domenco // Realităţi Culturale. –
2013. – Nr 12. – P. 22 : fot. – (Valorile noastre netrecătoare).

4707. Gustar Etno Music Festival 2013 : "Orheiul Vechi" Reservation // Altitude. –
2013. – Nr 11/12. – P. 96-97 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4374-79, 4840)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4708. Colesnic, Iurie. Lewis Milestone. Primul şi unicul Oscar pentru comedies s-a
născut la Chişinău = Первый и единственный Оскар за комедию родился в Кишиневе =
The first and only Oscar-winner comedy director hails from Chişinău : [din biografia regizoru-
lui de la Hollywood] / Iurie Colesnic // Altitude. – 2013. – Nr 11/12. – P. 80-83 : fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl., rusă.

4709. Бессонов, Николай. Цыганское цирковое искусство / Николай Бессонов


// Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 140-152 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 150-152.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


4710. Ţarălungă, Antip. Polina şi Natalia Iovu: determinantele ascensiunii lor : [în
Ansamblul ″Joc″] / Antip Ţarălungă // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol.
11/12. – P. 155-160 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 160.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


(Vezi Nr 4549)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
4711. Colesnic-Codreanca, Lidia. Instituiţia lingvistică la originea "războiului
glotonomic" : Ştefan Margela – 230 de la naştere : [filolog poliglot (1783-1850)] / Lidia
Colesnic-Codreanca // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 105-115. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 108.

245
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4712. Felecan, Nicolae. Onomastica în spaţiul public actual : [pe marginea Conf. In-
tern. de Onomastică "Numele şi numirea", ed. a 2-a, România, Baia Mare, 9-11 mai, 2013] /
Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 144-147 : fot.

4713. Pleşca, Ecaterina. Cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută : rom.


"Smidă" cu semnificaţiile "grindină" şi "fulger" / Ecaterina Pleşca // Philologia. – 2013. – Nr
3/4. – P. 94-104. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 104 (14 tit.).

4714. Spînu, Stela. Promovarea multilingvismului în statele-membre ale UE în con-


textul migraţiei / Stela Spînu // Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4. – P. 107-110. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 110 (4 tit.).

4715. Teleoacă, Dana-Luminiţa. Structuri poetico-retorice în textul psalmic medern:


construcţii intensive şi tautologice / Dana-Luminiţa Teleoacă // Limba Română. – 2013. – Nr
7/8. – P. 128-143 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 139-143 (43 tit.).

4716. Ungureanu, Violeta. Factori determinanţi în stabilirea referinţei : [studiu de


lingvistică] / Violeta Ungureanu // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 60-63. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 63.
(Vezi de asemenea Nr 4539, 4718-25)

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
(Vezi Nr 4528, 4717)
811.135.1 Limba română
4717. Birtalan, Ana. Aspecte contrastiv-comparative ale sinonimelor frazeologice
română şi engleză / Ana Birtalan // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 122-132. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132 (8 tit.).

4718. Butuc, Marin. Aspecte ale etimologiei unor termeni ce denumesc grade milita-
re în limba română / Marin Butuc // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P. 128-134. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 134 (15 tit.).

4719. Constantinovici, Elena. Perechile de adiacenţă în structurarea actelor de


vorbire : [gramatica lb. rom.] / Elena Constantinovici // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 53-
59. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (11 tit.).

4720. Eremia, Anatol. Arealul onomastic Sângerei. Numele de familie : originea,


structura derivaţională, semnificaţia : [onomastică românească] / Anatol Eremia // Philologia.
– 2013. – Nr 3/4. – P. 76-93. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93 (13 tit.).

4721. Eremia, Anatol. Cerbul în tradiţiile populare : [zootoponimie] / Anatol Eremia //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 19 : fot ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 19 : fot.

246
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4722. Marcus, Solomon. Limba română, între infern şi paradis / Solomon Marcus //
Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 9-29 : fot.

4723. Negrescu-Babuş, Inna. Aspecte ale substratului lingvistic românesc în con-


cepţia lui B. P. Hasdeu / Inna Negrescu-Babuş // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 116-121.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121 (7 tit.).

4724. Popa, Gheorghe. Unele consideraţii privind conceptul de "Dicţionar asociativ


al limbii române" / Gheorghe Popa, Lilia Trinca // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 64-75. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (16 tit.).

4725. Popuşoi, Carolina. Tipuri de calcuri de regim verbal prepoziţional nereco-


mandate în limba română din Basarabia / Carolina Popuşoi // Limba Română. – 2013. – Nr
7/8. – P. 120-127 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 127 (9 tit.).

4726. Purice, Mihail. Ca pomul doldora de roadă : [Vladimir Zagaevschi, lingvist, fo-
netist şi dialectolog, conferenţiar univ.] / Mihail Purice // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P.
149-151 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4402, 4711-13)

811.161.2 Limba ucraineană


4727. Кожухарь, Екатерина. Языковая и этническая идентификация украинцев
Республики Молдова / Екатерина Кожухарь // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012.
– Vol. 11/12. – P. 82-87 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 87.

811.512.165 Limba găgăuză


4728. Сорочяну, Евдокия. Становление и развитие лингвистической
терминологии гагаузского языка / Евдокия Сорочяну // Revista de etnologie şi culturolo-
gie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 74-78. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
77.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
4729. Dickens, Charles. Un colind de Crăciun : (fragm. : trad. din engl.) / Charles
Dickens ; il. : Sergiu Puică // Noi. – 2013. – Nr 12. – P. 23 : il.

821.135.1 Literatură română


4730. Stroe, Ştefan. Carasul : [povestire din vol. "A pescui peşte"] / Ştefan Stroe //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 21 : fot.

4731. Строе, Штефан. Карась : [рассказ из кн. ″Удить рыбу″ : пер. с рум. яз.] /
Штефан Строе // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 21 : fot.

247
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4732. Alaci, Alexandru. A zecea parafă : [eseu] / Alexandru Alaci // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 9 : fot ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 12. – P. 9 : fot.

4733. Bâlici, Gheorghe. Iarna caldă ca-n Moldova ; În seara de Anul Nou ; Cu uratul
: [colinde] / Gheorghe Bâlici // "a" MIC". – 2013. – Nr 12. – P. 28.

4734. Bivol, Efim. Visul pescarului ; Povestea lui Păcală ; De-ale lui Ghiţă ; Epitaf
unui pescar ghinionist : [epigrame] / Efim Bivol // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. –
Nr 12. – P. 21.

4735. Bragă, Teodora. Colindă mică ; În jurul bradului ; Mâine anul se-nnoieşte ;
Rugăciune : [versuri] / Teodora Bragă // Alunelul. – 2013. – Nr 12. – P. 3.

4736. Bună seara, gospodari, la Anul şi la Mulţi Ani! : [colinde] // "a" MIC". –
2013. – Nr 12. – Supl. : P. 2-4. – Conţine : Demult seara a venit... ; Lasă-ne măicuţă-n casă ;
Pluguşorul ; Bună seara, gospodari... ; Rămâi, gazdă, sănătoasă ; Cu semănatul.

4737. Costenco, Nicolae. Pământul natal ; Aici eu am să-mi scutur spicul ; M-aş cu-
funda ; Mama ; Scrisoarea mamei : [versuri] / Nicolae Costenco // "a" MIC". – 2013. – Nr 12.
– Supl. : P. 1.

4738. Plugaru, Emilia. Când vine iarna : [versuri] / Emilia Plugaru ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2013. – Nr 12. – P. 14 : il.

4739. Proca, Ion. Moş Andrei : [versuri] / Ion Proca // "a" MIC". – 2013. – Nr 12. – P.
28.

4740. Romanciuc, Vasile. Albinele Daciei : [versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de


Aurel Guţu // Alunelul. – 2013. – Nr 12. – P. 18 : il.

4741. Tamazlâcaru, Andrei. Îngerii şoptesc : [poezie] / Andrei Tamazlâcaru // Noi. –


2013. – Nr 12. – P. 22.

4742. Vangheli, Spiridon. Iepurele care bate toba / Spiridon Vangheli ; des. de Au-
rel Guţu // Alunelul. – 2013. – Nr 12. – P. 8-9 : il.

4743. Грама, Стелиана. Сказочная любовь ; Лучистей перламутра… : [стихи :


пер. с рум. яз.] / Стелиана Грама // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 104 : fot.

821.161.1 Literatură rusă


4744. Альтовская, Ольга. "Стакан смородинного чая…" : [стихи] / Ольга Аль-
товская // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 5.

248
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4745. Анирусс, Елена. Мой город, как ребенок куклу : [стихи] / Елена Анирусс //
Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 4-5.

4746. Бажанова, Марьяна. Для кого поют соловьи : [стихи] / Марьяна Бажано-
ва // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 6.

4747. Безладнов, Владимир. Приметы осени : [стихи] / Владимир Безладнов //


Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 6.

4748. Весенняя, Екатерина. "Город простёрся меж нами…" : [стихи] / Екатери-


на Весенняя // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 9.

4749. Гришин, Виктор. Площадь Турбьерна Эгнера ; Баланка : [рассказы] /


Виктор Гришин // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 68-72 : fot.

4750. Домрачева, Ольга. Здравствуй, дед! : [стихи] / Ольга Домрачева // Наше


поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 4.

4751. Заостровцева, Елена. Дачный поезд. Расписание станций : [стихи] /


Елена Заостровцева // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 4.

4752. Львовский, Марк. Золотой карась ; Серебряный карась : [стихи] / Марк


Львовский // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 21.

4753. Мамина, Елена. Новогоднее : [стихи] / Елена Мамина // Наше поколение.


– 2013. – Nr 12. – P. 7.

4754. Мартишин, Юрий. Вода и человек ; Мы расстались ; Дорога в одиноче-


ство ; Листок ; Люди-мыши ; Ее другие руки обнимали ; От прошлого немыслимо устал
; Словно глупый пес ; Жене : [стихи] / Юрий Мартишин // Наше поколение. – 2013. – Nr
12. – P. 77-78 : fot.

4755. Мелацидзе, Эдуард. Федя : [рассказ] / Эдуард Мелацидзе // Наше поко-


ление. – 2013. – Nr 12. – P. 80-91 : fot.

4756. Мельник, Ирина. Доченьке Ирине ; Ночной сироп ; Сказочная картинка


осеннего морозного утра ; Кленовый конь ; Осенняя янтарная собака ; Осенняя стужа ;
Париж : [стихи] / Ирина Мельник // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 75-76 : fot.

4757. Мехнина-Ван Инг, Татьяна. Мамочка, здравствуй… : [письмо] / Татьяна


Мехнина-Ван Инг // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 7-8.

4758. Неводничик, Лариса. Новый год в лесу : [стихи] / Лариса Неводничик //


Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 7.

249
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4759. Николаенко, Никита. Возвращение в прошлое : Рассказ / Никита Нико-


лаенко // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 54-57 : fot.

4760. Орлова, Ольга. Расплескала под вечер луна… : [стихи] / Ольга Орлова //
Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 5-6.

4761. Отрадная, Лилия. Déjà vu : [стихи] / Лилия Отрадная // Наше поколение.


– 2013. – Nr 12. – P. 6.

4762. Полак, Фрида. Муки творчества : [стихи] / Фрида Полак // Наше поколе-
ние. – 2013. – Nr 12. – P. 7.

4763. Пушкин, А. С. "Пора, пора! Рога трубят…" : [стихи] / А. С. Пушкин //


Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12. – P. 23.

4764. Савостьянов, Александр. Сумрачный снится сон… Тавтограмма – крип-


тограмма : [стихи] / Александр Савостьянов // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 8.

4765. Смольная, Алёна. Избушка : [стихи] / Алёна Смольная // Наше поколе-


ние. – 2013. – Nr 12. – P. 8-9.

4766. Сосницкая, Маргарита. Дневник Светы Белкиной / Маргарита Сосницкая


// Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 92-96 : fot.

4767. Татарский, Евгений. Однажды ты проснёшься : [рассказ] / Евгений Та-


тарский // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 62-67 : fot.

4768. Уланов, Владимир. Княжеский крест : [ист. роман] / Владимир Уланов //


Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 19-47 : fot. – Продолж. Нач. : Nr 10.

4769. Черных, Влада. Так хочется в сказку попасть… : [стихи] / Влада Черных
// Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 5.

4770. Шантэ, Эмили. Я люблю тебя : [стихи] / Эмили Шантэ // Наше поколение.
– 2013. – Nr 12. – P. 7.

4771. Шеншина, Лидия. Лето – лучшая пора! : [стихи] / Лидия Шеншина // Наше
поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 5.

4772. Шилкин, Сергей. Заповедник ; Осенний марафон ; Бабье лето ; Осенняя


элегия ; Преображение : [стихи] / Сергей Шилкин // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. –
P. 73-74 : fot.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


4773. Абрамян, Роза. Гулька ; Нерон : Рассказы / Роза Абрамян // Наше поко-
ление. – 2013. – Nr 12. – P. 97-99 : fot.

250
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4774. Кожухарь, Владислав. Мастер и Маргарита ; Реквием ; Атилла : [расска-


зы] / Владислав Кожухарь // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 58-61 : fot.

4775. Могорян, Денис. "Тусклый свет, фонарь, дорога…" ; "Нелюбимых нельзя


целовать…" ; "На берегу разбитых иллюзий…" ; "Серый день, вроде всё как обычно…"
: [стихи] / Денис Могорян // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 79 : fot.

4776. Хомечко, Игорь. Ну что же вы, ну дайте побыть Богом ; Куда приводят
мечты ; Почему деревья растут корнями вверх ; Старик ; Таран ; Когда я вернусь :
[рассказы] / Игорь Хомечко // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 48-53 : fot.

821.511.113 Literatură estoniană


4777. Berbecuţii de aur : (poveste populară estoniană) / trad.: Victor Prohin ; des.:
Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2013. – Nr 12. – P. 16-17 : des.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4778. Лукьянец, Ольга. Художественная литература как источник
этнографических сведений : (1 половина XX в.) / Ольга Лукьянец // Revista de etnologie
şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 97-102. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 101-102.
(Vezi de asemenea Nr 4823)

821.112.2.0 Literatură germană


4779. Gârlea, Olesea. Reprezentări pluridimensionale ale "fântânii" în romanul "Iosif
şi fraţii săi" de Thomas Mann / Olesea Gârlea // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 33-38. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (6 tit.).

821.135.1.0 Literatură română


4780. Axinte, Şerban. Eugen Simion & Medierea contrariilor / Şerban Axinte // Lim-
ba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 100-108 : fot.

4781. Boldea, Iulian. Convergenţe critice : [pe marginea creaţiei criticului şi istoricu-
lui literar rom. Mircea Muthu] / Iulian Boldea // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 53-59 :
fot. – Referinţe bibliogr. : p. 58-59 (34 tit.).

4782. Chivu, Gheorghe. Caracterul creator al criticii literare : [Eugen Simion la 80


de ani de la naştere] / Gheorghe Chivu // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 116-119 :
fot.

4783. Creţu, Bogdan. Eugen Simion şi utopia literaturii : (note sentimentale la săr-
bătorirea unui mare critic) / Bogdan Creţu // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 109-115 :
fot.

251
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4784. Diaconu, Mircea A. Eugen Simion. Modernitatea clasicului : (O recitire a Jur-


nalului parizian) / Mircea A. Diaconu // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 92-99 : fot.

4785. Doboş, Mihaela. Ştefan Aug. Doinaş despre lirica lui Nichita Stănescu: o lec-
tură "trailectică" / Mihaela Doboş // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 64-69 : fot. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 68-69 şi în note.

4786. Drăguţ, Doina. Arghezi, între teluric şi celest : [despre viaţa şi creaţia poetului
român Tudor Arghezi] / Doina Drăguţ // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 76-78 : fot.

4787. Eretescu, Constantin. O carte a cărţilor Iordan Dactu la 80 de ani : [scriitor,


cercet. şt., editor şi red.] / Constantin Eretescu // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – Rez. în lb.
engl. – P. 152-154 : fot.

4788. Ilin, Stancu. B. P. Hasdeu : aventura politicului : (La apariţia volumelor 15-16
– Publicistica politică – din ediţia de "Scrieri" B. P. Hasdeu în 16 volume. Chişinău, Editura
Ştiinţa, 2012) / Stancu Ilin // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 39-44. – Rez. în lb. engl.

4789. Milică, Ioan. Eminescu despre limbă şi literatură / Ioan Milică // Limba Româ-
nă. – 2013. – Nr 7/8. – P. 40-52 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (40 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4531, 4562)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4790. Bileţchi, Nicolae. Inadaptatul în proza românească contemporană din spaţiul
basarabean / Nicolae Bileţchi // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 16-32. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 32 (8 tit.).

4791. Burlac, Alexandru. Iulian Filip : de la poetizare la depoetizare / Alexandru


Burlac // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 133-141 : fot.

4792. Burlacu, Alexandru. Poetica lui Nicolae Dabija / Alexandru Burlacu //


Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 3-12 : fot. – Rez. în lb. engl.

4793. Cirimpei, Victor. Fenomenul complex neordinar Iulian Filip : [scriitor, plastici-
an, cercet. şt.] / Victor Cirimpei // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 142-145.

4794. Corcinschi, Nina. Reprezentările narative în publicistica lui Nicolae Dabija /


Nina Corcinschi // Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 13-15. – Rez. în lb. engl.

4795. Datcu, Iordan. Ion Buzdugan şi cântecele din Basarabia : [pe marginea crea-
ţiei poetului, folcloristului, traducătorului, publicistului (1887-1967)] / Iordan Datcu //
Philologia. – 2013. – Nr 3/4. – P. 45-52. – Rez. în lb. engl.

4796. Dumitru Matcovschi : (1939-2013) // Altitude. – 2013. – Nr 11/12. – P. 9 : fot.


– Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Legendary).

252
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4797. Паллади, Тудор. Непревзойдённая звезда : [поэтесса Стелиана Грама


(1974-2006)] / Тудор Паллади // Наше поколение. – 2013. – Nr 12. – P. 103.
(Vezi de asemenea Nr 4788)

821.161.1.0 Literatură rusă


4798. Ижболдина, Ирина. Социальное пространство путевых очерков Леонида
Добронравова "Из Петрограда в Бессарабию" / Ирина Ижболдина // Revista de etnolo-
gie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 90-94 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 93.
(Vezi de asemenea Nr 4778)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4799. Археологические исследования Охтинского некрополя / П. Е.
Сорокин, О. В. Андреева, А. В. Иванова [и др.] // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под
знаком Рюриковичей. – P. 103-113 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 112-113 şi în subsol.

4800. Володарец-Урбанович, Я. В. Клейма на гончарной посуде пастырского,


канцерского и волынцевского типов / Я. В. Володарец-Урбанович / Stratum plus. – 2013.
– Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 51-60 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 57-60 şi în subsol.

4801. Галл, Э. Мартон Рошка и археология в Трансильвании: Крит. заметки в


связи с исслед. раннесредневекового времени венгерско-армянского учёного / Э. Галл
// Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 175-196 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 193-196 şi în notele de subsol.

4802. Глазырина, Г. В. Дар дружбы : [традиции в древнескандинавском


обществе] / Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком
Рюриковичей. – P. 247-254. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 252-254
şi în notele de subsol.

4803. Губарев, О. Л. О клятвах русов и славян / О. Л. Губарев // Stratum plus. –


2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 239-245 – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Re-
ferinţe bibliogr. : p. 243-245.

4804. Дук, Д. В. Новые археологические исследования на территории


Заполотсого посада древнего Полоцка (конец 10 – первая половина 12 в.) / Д. В. Дук,
А. Л. Коц // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 83-90 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 89-90.

4805. Казанский, М. М. Ранневизантийская пряжка из могильника Марвеле в


Средней Литве / М. М. Казанский // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком

253
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

Рюриковичей. – P. 163-174 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 172-
174.

4806. Кирпичников, А. Н. Сергей Васильевич Белецкий. Жизнь и творчество :


[рус. археолога и историка] / А. Н. Кирпичников // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под зна-
ком Рюриковичей. – P. 17-24 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

4807. Клейн, П. С. Откуда Перун у чеченцев – из Ирана или Руси? / П. С. Клейн


// Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 237-238. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 238.

4808. Кулаков, В. И. Языковидные фибулы: происхождение и стилистика / В. И.


Кулаков // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 303-308 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 308.

4809. Курта, Ф. Образ и археология печенегов / Ф. Курта // Stratum plus. – 2013.


– Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 203-234 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 228-234 şi în subsol.

4810. Михайлова, Е. Р. Раннесредневековое поселение на северном берегу


озера Мерёво / Е. Р. Михайлова // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком
Рюриковичей. – P. 73-81 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 80-81.

4811. Плавинский, Н. А. К вопросу о погребальной обрядности населения


междуречья Западной Двины и Вилии в третьей четверти 1 тыс. н.э. / Н. А. Плавинский
// Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 63-72 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 70-72 şi în subsol.

4812. Романчук А. А. Варяго-русский вопрос в современной дискуссии: взгляд


со стороны / А. А. Романчук // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. –
P. 285-299. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 295-299 şi în notele de
subsol.

4813. Руссев, Н. Д. Заметки о крепости Тинт : [возведенная Стефаном Великим


на юге Молдавии] / Н. Д. Руссев // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком
Рюриковичей. – P. 91-102 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 101-
102 şi în subsol.

4814. Травкин, С. Н. Некоторые замечания о географии распространения мел-


ких номиналов Шведского королевства на территории Восточной Европы в 17 в. / С. Н.
Травкин // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 115-120 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 119-120.

4815. Чера, С. В. К вопросу о выделении финно-угорского компонента в


коллекции наконечников стрел с городищ Алчедар и Екимауцы : [Респ. Молдова] / С.

254
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

В. Чера // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 197-202 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 202 şi în subsol.

4816. Шаров, О. В. Боспорские этюды: к вопросу о появлении царских тагм / О.


В. Шаров // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 43-49 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49.

4817. Шуньгина, С. Е. Отражение этапов развития Тихонского Большого


Успенского монастыря в материалах археологических исследований 2010 / С. Е.
Шуньгина // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 121-130 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 129-130.
(Vezi de asemenea Nr 4823-25)

908 Monografii ale localităţilor


4818. Badea Gueritee, Iulia. Veneţia. Cetatea pe apă = Крепость на воде =
Fortress on water : [oraş din Italia : note de călătorie] / Iulia Badea Gueritee // Altitude. –
2013. – Nr 11/12. – P. 22-28 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Travel).

4819. Карачковская-Райлян, Екатерина. Доминикана. Побег из зимы в лето :


[записки путешественника] / Екатерина Карачковская-Райлян // Aquarelle. – 2013. – Nr
12. – P. 148-149 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4567)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
(Vezi Nr 4530)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Axinte, Şerban. Eugen Simion & Medierea contrariilor. – Vezi Nr 4780.
Botnari, Vasile. Destinul d-nei profesoare Anastasia Ştefîrţă guvernat de tainele
lumii vegetale. – Vezi Nr 4569.

Chivu, Gheorghe. Caracterul creator al criticii literare. – Vezi Nr 4782.

Colesnic-Codreanca, Lidia. Instituiţia lingvistică la originea "războiului glotonomic" :


Ştefan Margela – 230 de la naştere. – Vezi Nr 4711.

Datcu, Iordan. Ion Buzdugan şi cântecele din Basarabia. – Vezi Nr 4795.

Eretescu, Constantin. O carte a cărţilor Iordan Dactu la 80 de ani. – Vezi Nr 4787.

Furdui, Teodor. Profesorul universitar Vasile Nauc – unul dintre fondatorii


crioconservării resurselor genetice. – Vezi Nr 4675.

Purice, Mihail. Ca pomul doldora de roadă. – Vezi Nr 4726.

255
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

Toderaş, Ion. Doctor habilitat în biologie, professor cercetător Dumitru Erhan la 60


de ani de la naştere. – Vezi Nr 4576.

Vintilă, Alexandru Ovidiu. Părintele Dumitru Stăniloaie, sau Istoria unui drum
personal al Crucii. – Vezi Nr 4390.

Xenofontov, Ion. Binefăcători militari ai Bisericii Sfânta Parascovia din satul


Olăneşti, raionul Ştefan-Vodă. – Vezi Nr 4392.

Клейн, П. С. Откуда Перун у чеченцев – из Ирана или Руси?. – Vezi Nr 4807.

Паллади, Тудор. Непревзойдённая звезда. – Vezi Nr 4797.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 4817)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
94(100) "05/…" Istorie medievală şi modernă în general
4820. Constantinov, Valentin. Bătălia de la Hotin din anul 1621. Cauze şi acţiuni
strategige de dinaintea confruntării : [otomano-poloneze : studiu] / Valentin Constantinov //
Cohorta. – 2013. – Nr 2. – P. 5-16. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de sub-
sol.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


4821. Ungureanu, Constantin. Unirea Bucovinei cu România în 1918 / Constantin
Ungureanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 26-48. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4822. Александров, А. В. К вопросу о "неравноправности" восточнославянских


племен в "Повести временных лет" : [древнерусская история] / А. В. Александров, Р. А.
Рабинович // Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 133-142 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 141-142.

4823. Козлов, С. А. Рассказы Льва Диакона и Скилицы о битве Святослава под


Доростолом (971 г.): фрагмент утраченного византийского эпоса? / С. А. Козлов //
Stratum plus. – 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 151-160 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 158-160.

4824. Куцкая, Олеся. Пропагандистское обеспечение вступления и


пребывания Красной Армии на территории Югославии в годы Второй мировой войны

256
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(1941-1945 гг.) / Олеся Куцкая, Сергей Дорожкин // Revista Militară. – 2013. – Nr 1. – P.


109-123. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122-123 (16 tit.).

4825. Салмин, С. А. Владимир и Василий. Мифоотражение историко-


социальных реалий : [страницы истории Киевской Руси] / С. А. Салмин // Stratum plus.
– 2013. – Nr 5 : Под знаком Рюриковичей. – P. 143-149 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 148-149.
(Vezi de asemenea Nr 4404, 4828)

94(478) Istoria Republicii Moldova


4826. Bacalov, Sergiu. Activitatea militară a unor moldoveni în Rusia. Cazul neamu-
lui Abaza / Sergiu Bacalov // Cohorta. – 2013. – Nr 2. – P. 28-52 : fot., tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4827. Constantin, Ion. Istoriografia exilului românesc despre Basarabia / Ion Con-
stantin // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 104-109. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4828. Enciu, Nicolae. Basarabia în anii Primului Războiul Mondial. Contribuţii la is-
toria adoptării şi abrogării legilor excepţionale ale Imperiului ţarist din 2 februarie şi 13 de-
cembrie 1915 : [privind categoriile de colonişti şi deposedarea de proprietăţile lor] / Nicolae
Enciu // Cohorta. – 2013. – Nr 2. – P. 53-61 : an., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol.

4829. Enciu, Nicolae. Evoluţia demografică a Basarabiei între cele două războaie
mondiale / Nicolae Enciu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 55-75 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4830. Furtună, Alexandru. Satul în perioada medievală : (cu privire specială asupra
uniunii de obşti amplasate între Ciulucul Mic, Ciulucul Mijlociu şi Cula, Teleneşti) / Alexandru
Furtună // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 61-63. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63.

4831. Munteanu, Sergiu. Formarea şi activitatea Ministerelor de Securitate şi de In-


terne în RSSM (1945-1950) / Sergiu Munteanu, Eduard Ohladciuc // Cohorta. – 2013. – Nr
2. – P. 84-90. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4832. Negrei, Ion. Declaraţia de la Chişinău a unui grup de intelectuali din "toate Ţă-
rile Române": [din Transilvania, Bucovina, Basarabia, România, Macedonia, Serbia: 24 ian.
1918] / Ion Negrei // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 116-121. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.

4833. Orheiul Vechi muzeu în aer liber = Музей под открытым небом = Open Air
Museum : [muzeu istoric, arheologic şi turistic din Rep. Moldova] // Altitude. – 2013. – Nr
11/12. – P. 34-36 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – (Heritage).

257
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

4834. Popovschi, Valeriu. Încă o serie de documente inedite despre Biroul de


organizare al Sfatului Ţării / Valeriu Popovschi // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr
1. – P. 123-132. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4835. Poştarencu, Dinu. Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (II).
Şcoli naţionale. Învăţământ familial şi particular / Dinu Poştarencu // Limba Română. – 2013.
– Nr 7/8. – P. 148-156 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 155-156. – (Lecţiile istoriei). –
Contin. Începutul : Nr 1/4, 2013.

4836. Poştarencu, Dinu. Vladimir Bodescu: [membru al Sfatului Ţării, avocat: 145
de ani de la naştere] / Dinu Poştarencu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P.
110-115. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – (Personalităţi).

4837. Scurtu, Ioan. Basarabia în documente semnate de Marile Puteri: (1920-1947)


/ Ioan Scurtu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 76-85. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4838. Ţăranu, Mariana S. Înteţirea politicii sovietice de teroare asupra basarabenilor


în ajunul războiului sovieto-german / Mariana S. Ţăranu // Cohorta. – 2013. – Nr 2. – P. 75-
79. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4839. Zub, Alexandru. Despre dimensiunea basarabeană a Unirii: [cu România la


27 mart. 1918] / Alexandru Zub // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 5-8. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4840. Горянская, Ольга. Музыкальная торговля в Бессарабии в начале XX в. /


Ольга Горянская // Revista de etnologie şi culturologie. – 2012. – Vol. 11/12. – P. 102-105.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 105.
(Vezi de asemenea Nr 4369, 4391, 4506, 4523, 4813, 4841)

94(498) Istoria României


4841. Agrigoroaiei, Ion. De la Pactul Ribbentrop-Molotov (23 august 1939) la Trata-
tul de la Paris (10 februarie 1947): Avatarurile unei frontiere / Ion Agrigoroaiei // Revista de
Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 86-103. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol.

4842. Cimpoeşu, Dorin. Eudoxiu Hurmuzachi – un istoric romantic întîrziat : [1812-


1874] / Dorin Cimpoeşu // Limba Română. – 2013. – Nr 7/8. – P. 163-169 : fot. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 169.

4843. Moraru, Pavel. Testarea porumbeilor-voiajori, în interesul comunicaţiilor mili-


tare româneşti, în anii celui de-al Doilea Război Mondial (1941-1945) / Pavel Moraru // Co-
horta. – 2013. – Nr 2. – P. 80-83. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

258
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4844. Sălăgean, Marcela. Momente din istoria Unirii Transilvaniei cu România /


Marcela Sălăgean // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 49-54. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4404, 4801, 4832, 4839)

94(=135.1) Istoria românilor


(Vezi Nr 4820)

259
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

Index de nume

Bordianu, Constantin 4364-65


A Boronciuc, Gheorghe 4675
Abramihin, C. 4605 Borş, Tudor 4475
Acciu, Adriana 4667 Borşevsky, Andrei 4552
Agrigoroaiei, Ion 4841 Bortă, Vasile 4629
Alaci, Alexandru 4732 Botez, Mihai 4634
Albot, Veaceslav 4632 Botez, Stela (4706)
Albu, Natalia 4508 Botezatu, Grigore 4550
Alecsandri, Vasile 4531 Botnarenco, Mariana 4527
Andreeva, Tatiana 4447 Botnari, Vasile 4569
Andriţchi, Viorica 4532 Botnaru, Stela 4476
Andronic, L. 4665 Botnaru, Vasile 4704
Andronic, Larisa 4569 Bragă, Teodora 4735
Anton, Emil 4613 Braşovinschi-Velenciuc, Victoria 4358
Arghezi, Tudor (4786) Brînza, Sergiu 4477
Arseni, Alexandru 4467, 4472 Bruchez, Georgette 4405
Arteni, Ion 4585 Bucătaru, Igor 4359
Axinte, Şerban 4780 Buga, Larisa 4478
Buga, Mircea 4584, 4588, 4609-10, 4619
B Buguţa, Elena 4479
Bulat, Valeriu 4387
Bacalov, Sergiu 4826 Bulat, Veronica 4621-22
Badea Gueritee, Iulia 4818 Burduniuc, Olga 4631
Balan, Greta 4631 Burlac, Alexandru 4791-92
Balan, Ion 4675 Buruiană, Lorina 4420, 4457
Balashova, Irina Timofeevna 4673 Buta, Galina 4598-99
Baltaga, Ecaterina 4474 Butnaru, Veronica 4414
Banciu, Cristina 4669 Butuc, Marin 4718
Bansevicius, R. 4565 Buzatu, Lucreţia 4595
Bantoş, Alexandru 4563 Buzdugan, Ion (4795)
Barba, A. 4571 Buzu, Ion 4677-78
Barcari, Igor 4451
Baroncea, Angela 4586 C
Batog, Mariana 4625
Bădicu, Galina 4691 Calac, Marina 4626
Bătrânu, Ion 4679 Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei (1693 ;
Bâlici, Gheorghe 4733 1710-1711) (4386)
Bârdan, Veaceslav 4622 Capaţina, Elena 4629
Bejan, Ana-Maria 4463 Cara, Elena 4448
Bejan-Volc, Iulia 4393-94 Carpov, Ion 4502
Bezede, Rima 4533 Cartaleanu, Tatiana 4534
Bileţchi, Nicolae 4790 Catan, Petru 4421
Birtalan, Ana 4717 Caţel, Maia 4422
Bivol, Efim 4734 Cazacenco, Serghei 4676
Bîrsa, Teodor 4363 Căpiţă, Ionel 4680
Blaga-Lisnic, Natalia 4582-83 Cârnaţ, Teo 4401
Bodescu, Vladimir (4836) Cebaniuc, Irina 4426
Boldea, Iulian 4781 Cebotarenco, Parascovia 4423
Boldişor, Ştefan 4404 Cebotari, Oleg 4460
Bordia, Oleg 4616 Cebotari, Svetlana 4410, 4514

260
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cebotari, Valentina 4677-78 Cuşnir, Valeriu 4480-81, 4633


Ceciui, Nelli 4528 Cuzneţov, Alexandru 4461
Cemârtan, Veaceslav 4616
Cepoi, L. 4570 D
Cerlat, Raisa 4398 Dabija, Nicolae 4792, 4794
Cernelev, Olga 4587 Dabija, Tatiana 4473
Cernicova, Iulia 4424 Dactu, Iordan 4795
Certan, Simion 4517 Damaşcan, Ghenadie 4584, 4588-89, 4609-
Cezar, Dumitru 4696 10
Chemenciji, Ecaterina 4364 Dandara, Otilia 4536
Chiriţă, Gh. 4681 Daniliuc, Natalia 4388
Chirtoagă, Valentina 4523 Danu, Eugenia 4369
Chiseliţa Natalia 4574 Datcu, Iordan (4787)
Chisiliţa, Violeta 4492 Deseatnic-Ciloci, Alexandra 4573
Chitoroagă, Ştefan 4680 Diaconu, Margareta 4382
Chitoroagă, Valentina 4371-75, 4380 Diaconu, Mircea A. 4784
Chivu, Gheorghe 4782 Dimo, Nicolae (4661)
Cimpoeşu, Dorin 4842 Dickens, Charles 4729
Ciobanu, Cristina 4682 Doboş, Mihaela 4785
Ciobanu, Lilian 4430 Doga, Anatol 4480-81
Ciubarov, Natalia 4405 Doinaş, Ştefan Aug. 4785
Ciochină, Valentina 4611, 4620 Dolghi, Igor 4518
Ciocoi, Oleg 4683 Domenco, Ion 4684, 4706
Cirimpei, Victor 4793 Dondiuc, Iurie 4585
Ciurea, Daniel 4588 Donica, Serghei 4688
Clapco, Steliana 4573 Drangancea, Vitalie 4366
Cobâleanu, Z. 4615 Drăguţ, Doina 4786
Cobâleanu, Zina 4606 Drugaş, Marius 4396
Cocieru, Mariana 4553 Duca, Daniela 4357
Cojan, Mariana 4628 Duca, Maria 4667
Cojocaru, Radu 4631 Dulschi, Ion 4470
Cojocaru, Svetlana 4414 Dumanschi, Carolina 4617
Cojocaru, Vadim 4658 Dumitraşco, Marica 4455
Colâbneac, Alexei 4777 Dunin-Wasowicz, Maria 4456
Colesnic, Iurie 4708
Colesnic-Codreanca, Lidia 4711 E
Coloja, Răzvan T. 4396
Constantin, Ion 4827 Efros, Stela 4416
Constantinov, Valentin 4820 Enciu, Nicolae 4828-29
Constantinovici, Elena 4719 Eremia, Anatol 4720-21
Corcinschi, Nina 4794 Eretescu, Constantin 4787
Corghenci, Ludmila 4376, 4381 Erhan, Dumitru (4576)
Coropceanu, Eduard 4573 Eţco, Constantin 4547, 4579, 4584, 4598,
Costachi, Gheorghe 4468-69 4610, 4619, 4633
Costenco, Nicolae 4737 Eţco, Ludmila 4634
Cotenco, Eugenia 4569 Evtuşenco, Ana 4738
Cozonac, Renata 4372, 4377-78 F
Creţu, Bogdan 4783
Criclivaia, Diana 4425 Felecan, Nicolae 4712
Cristea, Sorin 4535 Fernandez, Danilo 4379
Cuciurică, Angela 4474 Filip, Iulian (4793)
Cujbă, Vasile 4402 Fornea, Iuliana 4547

261
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

Frau, Alberto 4417 Guţu, Vladimir 4525


Friptuleac, Grigore 4591
Frunză, V. 4605 H
Frunză, Valentin 4698 Hadârcă, Victoria 4464
Fulea-Bordian, Ludmila 4554 Hanganu, Ludmila 4527
Furdui, Teodor 4675 Hîncu, Rodica 4457
Furtună, Alexandru 4830 Hurmuzachi, Eudoxiu (4842)
Furtună, Nicolae 4592
I
G
Iachimov, Natalia 4415
Gabuja, Alexandru 4601 Iacub, Irina 4465
Galanton, Natalia 4452 Iliadi, Gh. 4431
Galben, Carolina 4471 Ilin, Stancu 4788
Galbur, Olga 4427, 4593 Iovu, Natalia (4710)
Gancearuc, Olga 4448 Iovu, Polina (4710)
Garmandir, Mihail 4426
Gaţac, Victor (4550) J
Gavriluţa, Luminiţa 4409
Gârlă, E. 4431 Jankauskas, V. 4637
Gârlea, Olesea 4779 Jemanschi, Nicolae 4596
Gheorghiţa, Tamara 4503 Joiţa-Păcureanu, Maria 4668
Ghercavii, Svetlana 4483 Juc, Victor 4504
Gherghina, Georgeta 4428 Jucov, Artiom 4597
Ghidirimschi, Tatiana 4633
Ghiulnaz, Mutalap 4544 K
Gîrneţ, Iurie 4399
Gîrneţ, Veaceslav 4399 Kravtsov, V. Ch. 4566
Glijin, Aliona 4667-68 L
Globa, Galina 4361
Globa, Nina 4594 Leah, Tamara 4661
Golban, Olga 4427 Leancă, Viorica 4509
Goma, Liudmila 4579 Leigh Brush, Jennifer 4406
Goraş-Postică, Viorica 4546 Leontie, Afanasie 4612
Gorceag, Maria 4668 Luchian, Igor 4430
Gorobievschi, Svetlana 4395 Lupacescu, Iurie 4595
Grădinaru, Natalia 4577
Grejdianu, Tudor 4582-83, 4595, 4604, 4607 M
Gremalschi, Anatol 4524 Macovei, Tamara 4370
Gribincea, Alexandru 4428, 4451, 4460 Macovei, Tatiana 4496
Gribincea, Corina 4638 Malanciuc, Iurie 4598-99
Grigorov, T. 4665 Mann, Thomas 4779
Gropa, Liudmila 4429 Manolache, Constantin 4510, 4600
Grosu, Victoria 4618 Manole, Vergil 4601
Grosu, Vladimir 4453 Manole-Aiftimie, Anca 4669, 4671
Grosul, Iea 4617 Marcus, Solomon 4563, 4722
Gruşca, Victor 4367 Mardare, Galina 4505
Gulea, A. 4571 Margela, Ştefan (4711)
Gurgui, Amalia 4451 Margine, Leonid 4604, 4607
Gurieva, G. 4566 Marin, Alexandra 4502
Guştiuc, Vasile 4591 Marin, Ana 4529
Guţu, Aurel 4740, 4742 Marin, Mariana 4537
Guţu, Stela 4429

262
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Marinuţă, Vitalie 4511 Palanciuc, M. 4615


Maruseac, Maria 4609 Palanciuc, Mihail 4616
Matcovschi, Dumitru (4796) Panfile, Elena 4617
Maximilian, Silvestru 4638 Pantea, Oleg 4497
Mereuţă, Gheorghe 4407 Pantea, Valeriu 4590
Mihai, Raluca 4669, 4671 Pasat, Octavian 4482
Mihalache, Iurie 4491 Pavlova, Pronina Ekaterina 44
Milestone, Lewis (4708) Păsat, Dumitru 4386
Milică, Ioan 4789 Pântea, Gherman (4506)
Miscu, V. 4570 Pânzaru, Iurie 4578, 4603
Mithu, Mircea 4781 Pârvulescu, Ioan 4613
Mitoi, Monica 4671 Pâslaru, Vlad 4539
Mocanu, Natalia 4446 Pianîh, Alexei 4368
Moiseev, Fiodor 4640 Pivovarov, Viktor Fiodorovich 4673
Moisei, Ludmila 4703 Plamadeală, Vasile (4701)
Molodilo, Diana 4512 Platon, Igor 4659
Molodoi, Elena 4574 Platon, Ion 4658
Moraru, Elena 4475 Plăcintă, Gheorghe 4630
Moraru, Gheorghe 4664 Pleşca, Ecaterina 4713
Moraru, Pavel 4843 Plotnic, Olesea 4516
Moroşanu, Mihai 4614 Plugaru, Emilia 4738
Munteanu, Andrei 4685 Pojoga, Ala 4432
Munteanu, Sergiu 4831 Popa Gavrilovici, Gioni 4498
Muruianu, Ion 4469 Popa, Gheorghe 4724
Muthu, Mircea 57 Popa, M. 4615
Popescu, Maria 4466
N Popovschi, Valeriu 4834
Nani, Maia 4543 Popuşoi, Carolina 4725
Nateprov, A. 4566 Poştarencu, Dinu 4506, 4835-36
Nauc, Vasile (4675) Pralea, Petru (4684)
Naval, Elvira 4446 Prisac, Lidia 4403
Nederiţă, Alexandru 4692 Proca, Ion 4739
Negară, Anatol 4582-84 Prohin, Victor 4777
Negrei, Ion 4832 Pronina, Ekaterina Pavlovna 4673
Negrescu-Babuş, Inna 4723 Prutean, Lilian 4499
Negru, Boris 4462 Pudovschin, Ecaterina 4367
Neicovcena, Ecaterina 4629 Puia, R. 4605
Nesterov, Tamara 4551, 4700 Puică, Sergiu 4729
Nicoglo, Diana 4689 Puiu, Ivan 4626
Purdescu, Iulian Denis 4519
O Purice, Mihail 4726
Obadă, Valeriu 4602 Q
Ohladciuc, Eduard 4831
Olaru, Valentina 4538 Qimiao, Fan 4458
Opopol, Nicolae 4590 R
Osoianu, Vera 4383
Ovcerenco, Ala 4590 Rabovilă, Oleg 4606
Railean, Petru 4468
P Rău, Andrei 4418
Padgurskas, J. 4565 Rău, Valentina 4382
Paholinitcaia, A. 4571 Riciu, Gheorghe 4410

263
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

Robu, Iuliana Elena 4526 Tereşciuc, Raisa 4388


Robu, Viorel 4526 Terzi-Barbaroşie, Daniela 4541
Roitman, Alexandr 4555 Timoşco, Maria 4620
Romanciuc, Vasile 4740 Tintiuc, Dumitru 4604, 4607-08
Roşca, Marcelina 4457 Tiosa, Iuliana 4542
Rotaru, A. 4431 Toderaş, Ion 4576, 4628, 4678
Rotaru, Doina-Maria 4619 Toderici, Valeriu 4677
Rudi, L. 4570 Tofan, Tatiana 4414
Rusnac, Svetlana 4544 Tomaş, Galina 4579-80
Rusu, Ştefan 4576 Trinca, Lilia 4724
Rusu, Vitalie 4483 Trofimov, Vladimir 4392, 4510
Ryabokoni, Vasilii 4413 Tverdohleb, Maia 4436
S Ţ
Savin, Anatol 4686 Ţarălungă, Antip 4710
Savin, Victor 4585 Ţăranu, Mariana S. 4838
Sălăgean, Marcela 4844 Ţîcu, Lilia 4660
Scurtu, Ioan 4837 Ţurcan, Svetlana 4624
Severin, Valeriu 4433 Ţurcanu, Gheorghe 4362, 4418
Shalash, Rania 4540
Simion, Eugen 4780, (4782-83), 4784 U
Sîmboteanu, Aurel 4384 Ungureanu, Constantin 4821
Sîrf, Vitalie 4562 Ungureanu, Laurenţia 4576
Skirkus, R. 4637 Ungureanu, Violeta 4716
Smerea, S. 4665 Usatîi, Agafia 4574
Sochirca, Stela 4493-94
Solomon, Larisa 4623 V
Sorocean, Clara 4520
Spinei, Larisa 4623 Vacarenco, Ina 4424
Spînu, Stela 4714 Valuţa, Ana 4575
Stati, Uliana 4513 Vangheli, Spiridon (4381), 4742, 54
Stati, Vitalie 4484 Vasilache, Alexandru 4465
Stănescu, Nichita (4785) Vasilachi, Ludmila 4515
Stăniloaie, Dumitru (4390) Velciu, Aliona 4620
Stoian, Vitalie 4514 Veveriţă, Ana-Maria 4359
Stroe, Ştefan 4730 Vieriu, Eufemia 4500
Sturza, Ion 4449 Vintilă, Alexandru Ovidiu 4390
Vizitiu, Diana 4608
Ş Voloceai, Victoria 4635
Volontir, Nina 4530
Şchendrea, Nina 4434 Vrabie, Diana 4531
Şelaru, N. 4687
Şleahtiţchi, Mihai 4397 X
Şmatoc, Ion 4655
Ştefaniuc, Olga 4435 Xenofontov, Ion 4391-92

T Z

Tabuncic, Mariana 4401 Zagaevschi, Vladimir (4726)


Tamazlâcaru, Andrei 4741 Zaharco, Silvia 4450
Tamazlâcaru, Elena 4380 Zarbailov, Natalia 4548
Tălămbuţă, Angela 4495 Zbârnea, Tudor 4705
Teleoacă, Dana-Luminiţa 4715 Zetia, Vasile 4362

264
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Zub, Alexandru 4839 Гришин, Виктор 4749


Zunda, A. 4565 Губарев, О. Л. 4803
А Д
Абрамян, Роза 4567, 4773 Демиденко, Л. Ю. 4653
Авксентьева, О. А. 4663 Джаксон, Т. Н. 4802
Агаркова, Лилиана 4459 Дмитриев, В. А. 4646
Албу, Анна 25 Добронравов, Леонид 4798
Александров, А. В. 4822 Домрачева, Ольга 4750
Альтовская, Ольга 4744 Дорожкин, Сергей 4824
Андреева, О. В. 4799 Дорошенко, А. В. 4652
Анирусс, Елена 4745 Дрэгуцан, Дорин 4441
Анисимов, В. К. 4645 Дук, Д. В. 4804
Анцибор, Людмила 4389
Апостолова, Р. Д. 4650 Е

Б Ермуратский, Владимир Васильевич (4643)

Бабицкий, В. В. 4666 Ж
Бажанова, Марьяна 4746 Жигэу, Елена 4636
Байрамов, А. А. 4564 Жмурко, В. В. 4663
Безладнов, Владимир 4747
Белецкий, Сергей Васильевич (4806) З
Березан, В. П. 4645
Бессонов, Николай 4709 Зайцев, Д. А. 4639
Бондаренко, Ю. С. 4672 Заостровцева, Елена 4751
Бортэ, Григорий 4360 Зиневич, Наталия 4558
Бошняга, В. А. 4641 Златина, Наталия 4694
Бриг, Евгений 4556 Златковский, Вячеслав Владимирович 4581
Быдзина, Екатерина 4412 И
В Иванова, А. В. 4799
Василяк, Л. М. 4642 Ижболдина, Ирина 4798
Верхотуров, А. Д. 4654 Иойшер, А. М. 4648
Весенняя, Екатерина 4748 К
Володарец-Урбанович, Я. В. 4800
Врагалева, Вероника 4438, 4444 Казанский, М. М. 4805
Калинин, Л. П. 4639
Г Канаровский, Е. Ю. 4572
Гаджиева, Ф. В. 4651 Капустин, Сергей 4559
Галл, Э. 4801 Карачковская-Райлян, Екатерина 4819
Галущенко, Олег 4557 Кауненко, Ирина 4560
Гарусова, Ольга 4385 Кауш, Лилия 4694
Гитлевич, А. Е. 4654 Кептене, Наталья 4690
Глазырина, Г. В. 4802 Керимов, М. К. 4564
Голуб, И. В 4639 Кирпичников, А. Н. 4806
Голя, Анатолий 4411 Кисиль, М. Ф. 4672
Горянская, Ольга 4840 Кисиль, С. М. 4672
Грама, Стелиана 4743, 4797 Клейн, П. С. 4807
Гречаный, Зинаида 4412 Ковалëва, О. 4485
Гриник, Татьяна 4439-40 Ковалев, И. Л. 4644
Грицай, М. А. 4656 Ковалев, Л. И. 4644

265
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

Кожокару, Виктор 4697 Орлова, Ольга 4760


Кожухарь, Владислав 4774 Отрадная, Лилия 4761
Кожухарь, Екатерина 4727 Охрименко, Сергей 4360
Козлов, С. А. 4823
Костя, Татьяна 4636 П
Коц, А. Л. 4804 Павлейно, М. А. 4646
Красночуб, А. В. 4642 Паллади, Тудор 4797
Кублановский, В. С. 4649 Пацюк, В. И. 4645
Кулаков, В. И. 4808 Пенин, А. А. 4647
Курбанов, М. А. 4564 Петренко, В. А. 4663
Курбанов, С. 4674 Петриченко, С. В. 4650
Курк, М. П. 4699 Плавинский, Н. А. 4811
Курта, Ф. 4809 Плэмэдялэ, Наталия 4443
Куцкая, Олеся 4824 Погорецкий, Н. 4487
Л Погребняк, А. П. 4666
Полак, Фрида 4762
Лапицкая, Людмила 4693 Постолатий, Екатерина 4389
Лисогурская, О. А. 4652 Пушкин, А. С. 4763
Лукьянец, Ольга 4778
Лунгу, А. И. 4666 Р
Львовский, Марк 4752 Рабинович, Р. А. 4822
Любек, Игорь 4454 Рамазанов, М. А. 4651
М Рамазанова, Т. 4674
Розен, В. П. 4657
Магеррамов, А. М. 4651 Розум, М. В. 4652
Магомедова, Д. 4674 Романчук, А. А. 4812
Мамина, Елена 4753 Рошка, Мартон 4801
Манолаки, Вячеслав 4549 Руденко, К. П. 4649
Мартишин, Юрий 4754 Руснак, Светлана 4545
Мартовицкая, Е. 4486 Руссев, Н. Д. 4813
Маслак, Диана 4662
Машковцева, Светлана 4670 С
Мелацидзе, Эдуард 4755 Савостьянов, Александр 4764
Мельник, Ирина 4756 Саенко, Ирина 4400
Мехнина-Ван Инг, Татьяна 4757 Салмин, С. А. 4825
Миглев, Иван 4561 Саркисян, Агон 4360
Михайлов, В. В. 4654 Сергеева, Д. 4488
Михайлова, Е. Р. 4810 Сидоренко, Владимир 4549, 4697
Михалски, Артур 4408 Слипченко, В. 4489
Могорян, Денис 4775 Смольная, Алёна 4765
Можарова, Инна 4662 Сорокин, П. Е. 4799
Н Сорочяну, Евдокия 4728
Сосницкая, Маргарита 4766
Нагирный, В. М. 4650 Стойкова, Анна 4522
Неводничик, Лариса 4758 Сторожко, Татьяна 4558
Никитенко, В. Н. 4649 Строе, Штефан 4731
Николаенко, Никита 4759 Суслов, В. М. 4641
О Т
Оверченко, Алла 4568 Танас, Александр 4408, 4441
Онацкая, Н. А. 4653 Татарский, Евгений 4767

266
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Твердохлеб, Майя 4444


Ткаченко, В. Ф. 4657
Торгай, Юрий 4507
Тостоган, Павел 4694
Травкин, С. Н. 4814
У
Уланов, Владимир 4768
Ф
Федоров, Г. 4472
Феклистова, Ирина 4662
Х
Хомечко, Игорь 4776
Ч
Чалый, А. М. 4646
Чегодаева, С. 4490
Чера, С. В. 4815
Черникова, Юлия 4438
Черных, Влада 4769
Чиреш, Елена 4445, 4695
Ш
Шантэ, Эмили 4770
Шаров, О. В. 4816
Шевченко, Росина Петровна 4627
Шеншина, Лидия 4771
Шилкин, Сергей 4772
Шит, Б. М. 4648
Шит, М. Л. 4648
Шумило, Михайло 4501
Шуньгина, С. Е. 4817
Я
Якобенко, Аннаслав 4454
Ялтыченко, О. В. 4572

267
Cronica articolelor de revistă Nr 12-2013 ≡ Magazine article annals Nr 12-2013

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2013. – Nr 12.


2. Administrarea Publică. – 2013. – Nr 4.
3. Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 10/11.
4. Altitude. – 2013. – Nr 11/12.
5. Alunelul. – 2013. – Nr 12.
6. Aquarelle. – 2013. – Nr 12.
7. Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 4/6, 9/10.
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2013. – Nr 3.
9. Cohorta. – 2013. – Nr 2.
10. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 12.
11. Didactica Pro… – 2013. – Nr 5/6.
12. Economica. – 2013. – Nr 4.
13. Economie şi sociologie. – 2013. – Nr 1, 3.
14. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 12.
15. Limba Română. – 2013. – Nr 7/8.
16. Metrologie. – 2013. – Nr 3.
17. Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 5.
18. Noi. – 2013. – Nr 12.
19. Philologia. – 2013. – Nr 3/4.
20. Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 2.
21. Psihologie. – 2013. – Nr 4.
22. Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 12.
23. Revista Camerei Naţionale a Cărţii. – 2013 – Nr 1.
24. Revista de Etnologie şi Culturologie . – 2012. – Vol. 11/12.
25. Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 1.
26. Revista Militară. – 2013. – Nr 1.
27. Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 12.
28. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 3.
29. Stratum plus. – 2013. – Nr 5.
30. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 12.
31. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 12.
32. Наше поколение. – 2013. – Nr 12.
33. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 12.
34. Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 5.

268
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(4122-4657)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

4122. Moldoveanu, Răzvan Mihai. Thomas Alva Edison, biografie şi citate : [inventa-
tor amer. (1847-1931)] / Răzvan Mihai Moldoveanu // Moldova suverană. – 2013. – 18 dec. –
(Mică enciclopedie de cultură generală).

4123. Чубашенко, Дмитрий. Политическая химия молдавской Академии наук :


[политизация АН] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 18 дек. – Р. 5.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4124. Jucovschi, Petru. De la Chişinău în fruntea Microsoft România : [interviu cu P.
Jucovschi, developer evanghelist Microsoft România] / consemnare: Vlad Andriescu // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2013. – 10 dec. – P. 4-5.

4125. Rentzepi, Vicky. Microsoft aduce Windows 8.1 în Republica Moldova : [interviu
cu V. Rentzepi, Sales Dir. for New Markets development in Central and Eastern Europe din
cadrul Microsoft] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2013. – 6 dec. – P. 20.

4126. Scutaru, Tatiana. Banii virtuali, căutaţi în R. Moldova : [despre Bitcoin (BTC) –
valută digitală] / Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2013. – 20 dec. – P. 8.

4127. Бекстром, Род А. Права цифрового человека : [ст. пред. Совета о


повестке дня по вопр. будущего Интернета на Всемир. экон. форуме : după Project
Syndicate/Word Economic Forum/Institute For Human Sciences, 2013] / Род А. Бекстром //
Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 20 дек. – Р. 20.

4128. Данилов, Евгений. Легальный и безопасный софт : интервью с дир. по


лицензированию Microsoft в странах Центр. и Восточ. Европы Е. Даниловым // Эконо-
мическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 6 дек. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 4397)

005 Management
(Vezi Nr 4352)

269
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2013

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4129. Chestionar "Literatura şi arta" : [realizările anului 2013 şi aşteptările de la a.
2014 : interviu cu Mihai Cimpoi, academician, Ion Ungureanu, ex-ministru al Culturii şi Culte-
lor, Valeriu Matei, scriitor [et al.] // Literatura şi arta. – 2013. – 26 dec. – P. 1-2.

4130. Furtună, Ludmila. Ludmila Furtună: În Italia sunt de 11 ani, însă nu pot rămâ-
ne indiferentă de ceea ce se întâmplă acasă : [interviu cu preşedintele asoc. moldo-ital. "Re-
naşterea"] / consemnare: Lucia Cujbă // Flux. – 2013. – 27 dec. – P. 16.

4131. Гибу, Николай. Этот нескончаемый Гибу...(1-3) : [о культуре, истории и


политике : беседа с молд. кинорежиссером] / подготовила Наталья Устюгова // Незави-
симая газета = Moldova independentă. – 2013. – 12 дек. – Р. 15. – 19, 26 дек. – Р. 8-9.

02 BIBLIOTECONOMIE
4132. Fetescu, Vasile. Fascinaţia lecturii : [relaţia dintre carte şi cititor] / Vasile
Fetescu // Literatura şi arta. – 2013. – 19 dec. – P. 1.

4133. Pereteatcu, Tamara. Sufletul meu e o carte pe care-o traduc în cuvinte : [des-
pre Conf. de bilanţ al Campaniei Naţ. "Copiii Moldovei citesc o carte"] / Tamara Pereteatcu //
Literatura şi arta. – 2013. – 26 dec. – P. 4.

4134. Rizescu, Andrei. Tehnici de supravieţuire ale bibliotecarilor în era digitală :


[despre Târgul Inovaţiilor de Bibliotecă, 3 oct. 2013, Chişinău] / Andrei Rizescu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2013. – 4 dec. – P. 5.

4135. Tamazlâcaru, Elena. Noi provocări intelectuale în cadrul Proiectului "Copiii


Moldovei citesc o carte" : [despre proiectul Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" în anul 2013]
/ Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 26 dec. – P. 4.

061 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii


(Vezi Nr 4414)
070 Ziaristică. Presă
4136. Afanasiev, Vladimir. Ulciorul democraţiei e plin ochi, dar ce e în el? : interviu
cu V. Afanasiev, jurnalist / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2013. – 19
dec. – P. 10-11.

4137. Vasilescu, Mircea. "Cercurile studenţeşti se ţineau cu lumina stinsă" [interviu


despre viaţa şi activitatea lui M. Vasilescu, red.-şef al publ. "Dilema Veche"] / consemnare:
Laurenţiu Ungureanu, Cristian Delcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 27 dec. – P.
10-13.

270
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4138. Negru, Nina. "Duhul sărbătorii", carte de filozofie creştină : [de Vasile Băncilă
(1897-1979)] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 27 dec. – P. 14.

4139. Palii, Lucia. Ce ne aşteaptă în 2014? : [interviu cu L. Palii, astrolog] / consem-


nare: Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 17 dec. – P. 11.

4140. Păsat, Dumitru. Ecouri metafizice în "Divanul" lui Dimitrie Cantemir : (340 de
ani de la naştere) / Dumitru Păsat // Făclia. – 2013. – 21 dec. – P. 15. – Va urma.

4141. Păsat, Dumitru. Elemente de retorică argumentativă în Divanul... lui Dimitrie


Cantemir : interviu cu filosoful D. Păsat / interlocutor : Oxana Paraşciuc // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 19 dec. – P. 8.

4142. Păsat, Dumitru. Motive filosofico-literare antice în Divanul ...cantemirean /


Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2013. – 5 dec. – P. 7.

4143. Красильникова, Ирина. Выбор Молдовы в год Синей Лошади : [астрол.


аспекты полит. сил] / Ирина Красильникова // Молдавские ведомости. – 2013. – 27 дек.
– Р. 3.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


4144. Стеничева, Наталья. Фонд "Эдельвейс" поощрил выдающихся людей
страны крупными премиями / Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2013. – 20
дек. – Р. 3.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4145. Briciu, Alexandru. Marea Unire şi Biserica : [1 dec. 1918: despre participarea
la eveniment a reprezentanţilor Bisericii] / Alexandru Briciu // Basarabia literară. – 2013. –
Dec. (Nr 12). – P. 3.

4146. Buzilă, Boris. Mitropolitul Efrem : [Efrem Enăcescu (1893-1968), al doilea mi-
tropolit al Basarabiei] / Boris Buzilă // Literatura şi arta. – 2013. – 19 dec. – P. 2.

4147. Ciuntu, Ioan (protoiereu). "Parlamentul a făcut un act de dreptate" : [privind


sărbătorirea Crăciunului pe stil nou: interviu cu I. Ciuntu, parohul Bisericii "Sfânta Teodora de
la Sihla" din Chişinău] / consemnare: Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. –
24 dec. – P. 3.

4148. Cum am ajuns să cred în Dumnezeu : [mărturii intime] // Adevărul : ed. de


Moldova. – 2013. – 23 dec. – P. 8-11. – Cuprins : "Omul fără rost" Dan C. Mihăilescu ; Raţiu-

271
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2013

nea credinţei mele / Mihnea Măruţă ; "Domeniul cel mai aproape de infinit" / Radu Gologan ;
"Am şi eu momentele mele de îndoială" / Eugen Simion ; Destăinuirile care vindecă / Gheor-
ghe Burnei ; "Singurul om liber este un bun creştin" / Ştefan Câlţia ; "Cred pentru că sunt.
Sunt pentru că eu cred" / Şerban Papacostea.

4149. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Naşterea Domnului. Bucuria


cerului şi a pământului : Pastorală de Crăciun – 2013 / Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române // Flux. – 2013. – 20 dec. – P. 10.

4150. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Patriarhul Daniel: "Ne revine
responsabilitatea pentru întreaga natură" : [pe marginea pastoralei de Crăciun] // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 27 dec. – P. 3.

4151. Stănilă, Moni. A treia virtute teologică : [iubirea ca virtute] / Moni Stănilă // Tim-
pul. – 2013. – 20 dec. – P. 6.

4152. Stănilă, Moni. Credinţa / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 6 dec. – P. 6.

4153. Stănilă, Moni. Nădejdea : [virtute teologică] / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. –
13 dec. – P. 6.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
(Vezi Nr 4156)

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
4154. Filat, Vlad. Mesajul preşedintelui PLDM, Vlad Filat, cu ocazia Zilei Internaţiona-
le a Migranţilor // Moldova suverană. – 2013. – 19 dec.

4155. Martino, Francesco. "Barieră tehnică" pentru oprirea migranţilor – Bulgaria :


[art. publicistului span.] / Francesco Martino // Săptămîna. – 2013. – 6 dec. – P. 3.

4156. Молдова переселяется: кто куда, лишь бы подальше : [об эмиграции


населения Респ. Молдова: по дан. Нац. бюро статистики] // Коммерсант info. – 2013. –
27 дек. – Р. 8.

4157. Осталеп, Валерий. "Молдова потеряла четверть населения страны" : [вы-


ступление дир. Ин-та дипломат., полит. исслед. и вопр. безопасности В. Осталеп в
рамках видеомоста Москва-Киев-Кишинэу "Миграция: как обеспечить баланс интере-
сов", 17 дек. 2013 : по материалам Новости-Молдова] // Экономическое обозрение "Ло-
гос-Пресс". – 2013. – 20 дек. – Р. 18.

272
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4158. Martea, Galina. Fiinţa umană şi sistemul de valori : [relaţia dintre om şi soc.] /
Galina Martea // Literatura şi arta. – 2013. – 19 dec. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4432)

316.6 Psihologie socială


(Vezi Nr 4156)

32 POLITICĂ
4159. Dughin, Aleksandr. Occidentul şi provocările lui. Ce înţelegem prin termenul
"Occident? : din cartea "A patra teorie politică"] / Aleksandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca //
Flux. – 2013. – 6, 13, 20 dec. – P. 4. – Bibliogr. 7 tit. – Contin. Începutul : 18 oct.

4160. Dughin, Aleksandr. Proiectul "Imperiul" : [din cartea "A patra teorie politică"] /
Aleksandr Dughin; trad. de Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 27 dec. – P. 6. – Contin. Începutul :
18 oct.

4161. Haos şi ordine în geopolitică : teoria haosului în context geopolitic : [Sursa:


Geopolitics.ro] // Moldova suverană. – 2013. – 27 dec. – (Teoria haosului în contxt geopolitic).
– Va urma.

323 Politică internă


4162. David, Cristian. "Mizăm pe coagularea diasporei" : [interviu cu C. David, minis-
trul delegat pentru Românii de Pretutindeni] / cor. Evz // Evenimentul zilei. – 2013. – 17 dec. –
P. 4.

4163. Dumitru, Elena. Românii din Ungaria, oameni fără nici o ţară / Elena Dumitru,
Cristian Delcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 4 dec. – P. 8-10.

4164. Ernu, Vasile. Unirea Basarabiei cu România se amână. EuroCiocoii şi Unirea /


Vasile Ernu // Flux. – 2013. – 13 dec. – P. 7 ; Săptămîna. – 2013. – 20 dec. – P. 14.

4165. Lutenco, Victor. Vrem să reunificăm familiile noastre, în Moldova : dialog cu V.


Lutenco, dir. Biroului pentru Relaţii cu Diaspora: preluat din "Adevărul" / consemnare: Virginia
Dumitraş // Făclia. – 2013. – 7 dec. – P. 11.

4166. Поя, Валериу. Победа без войны, или Aпокалипсис? : [об обществ.-полит.
обстановки : коммент. перв. полпреда Белоруссии на Украине и в Молдове] / Валериу
Поя // Молдавские ведомости. – 2013. – 20 дек. – Р. 2.

273
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2013

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


4167. Ciobanu, Mircea V. Maidanul ucrainean şi maidanezii Kremlinului : [despre si-
tuaţia soc.-pol. din Ucraina] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 17 dec. – P.
6. – (A-politice).

4168. Dumitru, Elena. Ucraina, în pragul unei noi revoluţii : [proteste pe străzile or.
Kiev, ca urmare a refuzului de a semna Acordul de Asociere la Summitul Parteneriatului Estic
de la Vilnius] / Elena Dumitru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 2 dec. – P. 11.

4169. Grozavu, Petru. Ucraina, o nouă Iugoslavie? : [aspecte soc.-pol.] / Petru


Grozavu // Ziarul de gardă. – 2013. – 19 dec. – P. 2.

4170. Şelkov, Kiril. Zile, în care mi-e ruşine că sunt rus : cu privire la evenimentele
din Ucraina / Kiril Şelkov ; trad. adapt. de Ana Gherciu // Timpul. – 2013. – 6 dec. – P. 21.

4171. Ţâcu, Octavian. De ce Ucraina? : [despre evenimentele soc.-pol.] / Octavian


Ţâcu // Timpul. – 2013. – 6 dec. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4137, 4359)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


4172. Anul care a început cu o criză şi a culminat cu un eveniment istoric : [tota-
luri ale anului 2013: opinii ale experţilor] / consemnare: Valentina Basiul, Virginia Dumitraş,
Ion Preaşca [et al.] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 27 dec. – P. 2-3. – Conţine : Or-
chestra politică a fost distrusă şi înjghebată din nou / Igor Boţan ; În anul 2014, un an electo-
ral, reformele vor trena / Viorel Chivriga ; Între gloria de la Vilnius şi presiunile Rusiei / Leonid
Litra ; Negocierile au intrat pe un făgaş neconstructiv / Nicu Popescu ; Reforma evoluează,
dar prea lent / Vlad Gribincea ; Curajul de a aplica măsuri drastice la bacalaureat / Daniela
Terzi-Barbăroşie ; Fondurile se micşorează de la an la an / Lucia Culev ; Probleme la finanţa-
re şi infrastructură / Octavian Ţîcu.

4173. Basarab, Marin. Ce aş vrea să lăsăm în 2013 / Marin Basarab // Timpul. –


2013. – 20 dec. – P. 8.

4174. Basiul, Valentina. Vilnius a trecut, urmează alegerile : [aspecte soc.-pol.] / Va-
lentina Basiul // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 2 dec. – P. 7.

4175. Borşevici, Victor. Au rămas doar fantome : [aspecte soc.-pol.] / Victor


Borşevici // Comunistul. – 2013. – 20 dec. – P. 7.

4176. Caşu, Igor. De ce e absurdă ideea unui referendum în chestiunea limbii? : [de
stat în Rep. Moldova] / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 10 dec. – P. 6.

4177. Ciobanu, Mircea V. Cele rele să se spele : [aspecte soc.-pol.] / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 31 dec. – P. 6. – (A-politice).

274
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4178. Ciobanu, Mircea V. De ce Republica Moldova este altfel? : [aspecte soc.-pol.] /


Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 10 dec. – P. 6.- (A-politice)

4179. Ciobanu, Mircea V. Hai, Transnistrie, în Europa! : [despre conflictul transnis-


trean] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 24 dec. – P. 6. – (A-politice).

4180. Ciornei, Vsevolod. O poveste de succesiuni : [bilanţul anului 2013: aspecte


soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2013. – 27 dec. – P. 2.

4181. Dungaciu, Dan. Decizia CC: Bucureştiul se bucură, Chişinăul se crispează, iar
Moscova aşteaptă : [pe marginea deciziei Curţii Constituţionale din 5 dec. 2013 privind de-
numirea lb. vorbite în Rep. Moldova, context soc.-pol.: interviu cu D. Dungaciu, dir. Inst. de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern. al Acad. Române] / dialog realizat de Constantin Tănase //
Timpul. – 2013. – 13 dec. – P. 12.

4182. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Sînt convins că în 2014 vom avea o prestaţie excelentă
şi vom reuşi să ne atingem toate obiectivele propuse" : [interviu acordat de către liderul Parti-
dului Liberal Democrat din Moldova portalului "Tribuna"] // Moldova suverană. – 2013. – 31
dec.

4183. Holban, Ion. O, ţară tristă, plină de umor : [aspecte soc.-pol.] / Ion Holban // Li-
teratura şi arta. – 2013. – 26 dec. – P. 7.

4184. Moraru, Anton. Să ne dezicem cât mai curând de moştenirea colonialistă şi


sovietică / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 26 dec. – P. 7.

4185. Nanea, Vasile. Limba română, de la statutul de cenuşăreasă, la cel de prinţesă


: [context soc.-pol.] / Vasile Nanea // Literatura şi arta. – 2013. – 12 dec. – P. 8.

4186. Negură, Lilian. Critica criticismului la moldoveni : [faţă de guvernanţi] / Lilian


Negură // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 13 dec. – P. 6.

4187. Pasat, Valeriu. Să fie preţuiţi cei care au iniţiat lupta pentru revenirea la limba
română : Discurs susţinut la şedinţa Asambleiei Acad. de Ştiinţe / Valeriu Pasat // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2013. – 23 dec. – P. 6.

4188. Puncte de vedere : [ ale editorialiştilor ziarului la evenimentele a. 2013] // Zia-


rul naţional. – 2013. – 27 dec. – P. 6-7. – Conţine : Topul lui Petru Bogatu (internaţional) /
Petru Bogatu; Topul lui Nicolae Negru / Nicolae Negru ; Topul lui Victor Ciobanu / Victor
Ciobanu ; Topul Sorinei Ştefârţă / Sorina Ştefârţă.

4189. Retrospectiva politică a anului 2013 în Republica Moldova : [sursa : Ager-


pres]// Timpul. – 2013. – 20 dec. – P. 11.

275
Cronica articolelor de gazetă Nr 12-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 12-2013

4190. Sturza, Ion. Ion Sturza: "Vor intra în istoria Republicii Moldova cei care vor im-
pune Legea..." : discurs rostit la Congresul de constituire a Partidului Liberal Reformator, 15
dec. 2013 // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 20 dec. – P. 10.

4191. Tănase, Constantin. Topul celor mai grave probleme pe care politicienii nu le
pot rezolva / Constantin Tănase // Timpul. – 2013. – 20 dec. – P. 9.

4192. Todua, Zurab. Zurab Todua: "E foarte mare probabilitatea că vor urma nişte
evenimente grave şi înspăimântătoare" : [aşteptările a. 2014 : interviu acordat de către polito-
log portalului "Tribuna"] // Comunistul. – 2013. – 27 dec. – P. 4-5.

4193. Ţâra, Dumitru. "Labirintul Destinului" primului preşedinte : [pe marginea lansării
celor 6 vol. a memoriilor lui Mircea Snegur la Acad. de Şt. a Moldovei] / Dumitru Ţâra //
Săptămîna. – 2013. – 20 dec. – P. 8-9.

4194. Ţîrdea, Bogdan. Despre europenismul lui Voronin, şansa lui Lupu şi revenirea
lui Filat / Bogdan Ţîrdea // Moldova suverană. – 2013. – 18 dec. ; Săptămîna. – 2013. – 20
dec. – P. 11.

4195. Адясов, Иннокентий. Сохранится ли Молдова как суверенное государст-


во? : [ст. чл. эксперт. совета при Ком. по делам СНГ Гос. Думы Рос. Федерации] / Инно-
кентий Адясов // Панорама. – 2013. – 18 дек. – Р. 5.

4196. Иванес, Виктор. Виктор Иванес: Кишинев пытается говорить с "позиции


силы" : [о взаимоотношениях между Кишинэу и Тирасполем: интервью с председателем
Клуба делов. людей "Содружество" из г. Рыбница] / записал Александр Романов // Па-
норама. – 2013. – 20 дек. – Р. 27.

4197. Крачун, Вячеслав. Независимость до востребования : [о тенденциях к


усилении независимости АТО Гагаузии] / Вячеслав Крачун // Панорама. – 2013. – 20
дек. – Р. 5.

4198. Менюк, Николай. О чем не сказал Мирча Снегур : [о презентации шести-


том. воспоминаниях перв. президента Респ. Молдова "Labirintul destinului. Memorii", Ch.,
ed. Draghistea, 2007-2013] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2013. – 20 дек.
– Р. 5.

4199. Мокану, Сержиу. Сержиу Мокану: "Избирателей связывает с политиками


стокгольмский синдром" : [интервью с лидером Нар. движения "Антимафия"] / записали
: Елена Замура, Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 24 дек.

4200. Ткачук, Марк. Марк Ткачук: "Молдова полученную в 1991 году независи-
мость воспринимала как этап на пути к новой зависимости – на пути к Великой Румы-
нии" : [интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова] /записал Владимир Соловьев
// Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 12 дек. – Р. 4-5.

276
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4201. Тодуа, Зураб. "Вполне вероятно, мы стоим на пороге очень серьезных и


грозных событий" : [интервью депутата Парламента Респ. Молдова З. Тодуа порталу
"Трибуна"] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 26 дек. – Р. 6.

4202. Формузал, Михаил. Еще один шаг к независимости : [интервью с башка-


ном Михаил Фурмузалом] / записал кор. газ. // Коммерсант info. – 2013. – 27 дек. – Р. 6.

4203. Фрунзе, Василиса. В Меренах ждут Михаила Ходорковского : [о рефе-


рендуме по отзыву примара г. Анений Ной] / Василиса Фрунзе // Молдавские ведомо-
сти. – 2013. – 25 дек.

4204. Чешуев, Виссарион. "Да, мы такие и ничего вы нам не сделаете!" : [об


итогах 2013 г.: обществ.-полит. аспекты] / Виссарион Чешуев // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2013. – 26 дек. – Р. 5.

4205. Чубашенко, Дмитрий. Молдова в 2013 году: вокруг да около : [обществ.-


полит. аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 27 дек. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4123, 4136, 4166, 4269, 4364-65, 4467)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă