You are on page 1of 216

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 11
2013

CNCM
Chiinău 2013
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 11
2013

NBCM
Chişinău 2013

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 11
2013

CNCM
Chişinău 2013

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2013 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 11, 2013. – 2013. – 216 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
25 ex. – ISBN 978-9975-49-156-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-157-0 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2013

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ....................................................................................................................................... 10


0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 10
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 11
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 12
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................................................................................. 13
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 13
070 Ziaristică. Presă .......................................................................................................................... 13
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 14
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 14
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................... 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 15
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 15
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ...................................................................................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 15
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 17
32 Politică .......................................................................................................................................... 18
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 19
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 22
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 27
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 29
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 34
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 35
51 Matematică ................................................................................................................................... 35
52 Astronomie. Geodezie .................................................................................................................. 36
53 Fizică ............................................................................................................................................ 36
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 38
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 39
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 39
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 41

5
61 Medicină ....................................................................................................................................... 41
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 47
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 48
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.......................................................................... 50
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ..................................................................................................................................... 50
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 51
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .......................................................................................................................................... 51
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................... 51
78 Muzică .......................................................................................................................................... 52
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 52
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 52
82 Literatură....................................................................................................................................... 55
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 74
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................... 75
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 75
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 75
Index de nume .............................................................................................................................. 85
Index de titluri ............................................................................................................................... 92
Index de subiecte ......................................................................................................................... 94
Index geografic ............................................................................................................................. 96
Index editori .................................................................................................................................. 96
ISBN eronat .................................................................................................................................. 97
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 98
0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 98
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 98
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 98
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 98
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 98
005.1 Teoria şi practica organizării .............................................................................................. 98
005.9 Domenii de conducere ....................................................................................................... 98
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 98
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 98
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 99

6
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................................................... 99
069 Muzee .................................................................................................................................... 99
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 99
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................... 99
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 99
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 99
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 100
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie .................................................................................... 101
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................................... 101
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 102
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 102
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 102
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 102
32 Politică ........................................................................................................................................ 103
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 106
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 109
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 113
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 114
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 114
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 116
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 117
53 Fizică .......................................................................................................................................... 117
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 117
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 117
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 119
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 119
61 Medicină ..................................................................................................................................... 119
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 121
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 123
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 127
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 128
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 129
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 129
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................................................................... 129
78 Muzică ........................................................................................................................................ 130

7
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 132
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 134
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 134
82 Literatură..................................................................................................................................... 137
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 141
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ..................................................................................... 141
908 Monografii ale localităţilor .................................................................................................... 142
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 142
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 142
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 144
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 144
Index de nume ............................................................................................................................ 147
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 154
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ................................................................................................. 155
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 155
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 155
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 155
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 155
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 155
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 156
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 156
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 156
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 156
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................................... 157
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 157
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 157
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 158
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................................... 158
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 158
32 Politică ........................................................................................................................................ 159
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 171
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 178
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 180
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 181
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 181

8
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 185
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 186
51 Matematică ................................................................................................................................. 186
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 186
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 186
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 186
61 Medicină ..................................................................................................................................... 186
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 187
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 188
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 189
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 191
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 192
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 192
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ........................................................................................................................................ 192
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 192
78 Muzică ........................................................................................................................................ 192
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 194
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 196
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 196
82 Literatură..................................................................................................................................... 197
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 203
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 205
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 205
Index de nume ............................................................................................................................ 208
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 215

9
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(2227-2559)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2227. Наука – основа инновационного развития современного общества :
Сб. науч. трудов молодых специалистов, аспирантов, магистров и студентов / Москов.
акад. экон. и права, Тираспол. фил. ; отв. ред.: М. А. Згурян. – Тирасполь : Б. и., 2012
(Тип. ООО "Литера"). – 411 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Text parţial : lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4110-5-9 (în cop. tare).
[2013-2400].
- - 1. Ştiinţă. 2. Inovare şi dezvoltare.
001.894(082)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2228. Alexandrina Rusu în documente, imagini, amintiri : In memoriam : [album] /
resp. de ed.: Alexandru Rusu. – Chişinău : Baştina-Radog, 2013. – 279, [1] p. : fot., fot. color ;
29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4420-4-6 (în cop. tare).
[2013-2197].
- - 1. Rusu, Alexandrina, 1946-2009, editor.
008(478)(092)(082)
2229. Aniversări culturale … / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Maria
Harea, Mariana Ursu ; bibliogr.: Elena Cugut, Sabina Dodul ; resp. ed.: Claudia Balaban. –
[Chişinău] : Baştina-Radog, [2013] – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4234-8-9.
… 2014. – 2013. – 159 p. – Bibliogr. la sfârşitul fișierelor biografice. – Ind. de nume :
p.152-158. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4420-5-3. – [2013-2284].
- - 1. Aniversări culturale, 2014. 2. Cultură – Aniversări, 2014.
008(058)
2230. Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural imaterial din Republica Moldo-
va = National Inventory of the Intangible Cultural Heritage of the Republic of Moldova : [în
vol.] / Comisia Naţ. pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Muz. Naţ. de Etno-
grafie şi Istorie Naturală a Moldovei ; coord. şt.: Varvara Buzilă ; ref. şt.: Gheorghe Postică,
Virgil-Ştefan Niţulescu ; trad. în lb. engl.: Andrei Prohin, Corina Rezneac. – Ed. a 2-a. – Chi-
şinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-65-353-4.

10
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Vol. A. – 2013. – 223 p. : fot., tab. – Tit., texte paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – 1000 ex. – ISBN 978-
9975-65-354-1 (în cop. tare). – [2013-2444].
- - 1. Patrimoniul cultural imaterial – Republica Moldova. 2. Tradiţii. 2. Obiceiuri.
008+39(478)(082)=135.1=111
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2231. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco,
Efimia Macrinici, Claudia Bâgu, Nina Micherin, Ludmila Corghenci ; red. resp. şi coord.: Va-
lentina Chitoroagă ; design: Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2012
(Tipogr. "Print Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 7, 2012. – 2012. – 156 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN
978-9975-49-104-4 (Print). – ISBN 978-9975-49-105-1 (CD). – [2013-2151].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2232. Nr 8, 2012. – 2012. – 164 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. –
ISBN 978-9975-49-107-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-108-2 (CD). – [2013-2152].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2233. Nr 10, 2012. – 2012. – 170 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. –
ISBN 978-9975-49-113-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-114-3 (CD). – [2013-2154].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2234. Nr 11, 2012. – 2012. – 216 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. –
ISBN 978-9975-49-101-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-117-4 (CD). – [2013-2155].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2235. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Materiale bibliogr. Recenzii : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.: Valentina Chitoroagă, Renata
Cozonac, Olesea Zabiaco, Efimia Macrinici, Claudia Bâgu, Nina Micherin, Ludmila Corghenci
; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; design: Renata Cozonac. – Chişinău : Camera
Naţională a Cărţii, 2012 (Tipogr. "Print Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-
9975-9730-3-8.
Nr 9, 2012. – 2012. – 222 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN
978-9975-49-110-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-111-2 (CD). – [2013-2153].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice – Re-
cenzii – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2236. Cartea Moldovei : (sec. XVII – începutul sec. XX) : Catalog general / Bibl. Naţ.
a Rep. Moldova ; alcăt.: Elena Sănduţă [et al.] ; col. red.: Alexe Rău [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2012 (Impremeria BNRM) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-4177-8-5.

11
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 3 : Cartea modernă : (Sec. XIX – începutul sec. XX). – 2012. – 531, [1] p. – Texte :
lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-4177-9-2. – [2013-
2303].
- - 1. Catalogul general "Cartea Moldovei" al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.
017.1(478-25)
2237. Index alfabetic : [pe subiecte] : la Clasificarea Zecimală Universală : (agricultu-
ră şi domenii adiacente) / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; alcăt.:
Natalia Gula ; resp. ed.: Ludmila Costin. – Chişinău : [UASM], 2013. – 97 p. ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-64-253-8.
[2013-2268].
- - 1. Indexuri pe subiecte – Agricultură. 2. Agricultură – Indexuri pe subiecte.
014.5:63
2238. Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie "Porumbeni" (1974-
2011) : Bibliografie / Inst. de Fitotehnie "Porumbeni", Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.:
Parascovia Vereşceac ; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Tătărescu ; resp. de ed.: Vasile
Pojoga. – Chişinău : UASM, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 127 p. ; 26 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-64-255-2.
[2013-2414].
- - 1. Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – Publicaţii – Indici bibliografici.
016:[001.32(478-22)+633]
2239. Teze depuse la păstrare în Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a
UASM : Bibliografie / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; alcăt.: Iulia
Tătărescu ; resp. de ed.: Ludmila Costin. – Chişinău : [UASM], 2013. – 172 p. ; 24 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-64-254-5.
[2013-2269].
- - 1. Teze – Agricultură – Indici bibliografici.
016:[63+027.7]
02 BIBLIOTECONOMIE
2240. Bibliotecile publice din Republica Moldova : Situaţii statistice, 2011-2012 /
Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt.: Ecaterina Dmitric, Valentina Popa ; ed. îngrijită de Vera
Osoianu. – Chişinău : S. n., 2013 (Imprimeria BNRM). – 23 p. ; 20 cm. + An.: 8 f. împăturite în
2 părţi.
100 ex.
ISBN 978-9975-4493-0-4.
[2013-2302].
- - 1. Biblioteci publice – Republica Moldova – Date statistice.
027.52(478)(083.41)
2241. Gala laureaţilor premiilor naţionale GALEX, ed. a 3-a 2013 / Liga Bibliotecari-
lor din Rep. Moldova, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt.: Elena Sănduţă [et al.] ; col. red.:
Alexe Rău [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Melilgrafica"). – 19 p. : fot. ; 20 x 20 cm.
50 ex.
[2013-2305].

12
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

02
2242. Topul celor mai citite 10 cărţi, 2012 / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; realizator
sondaj : Valentina Popa ; resp. de ed.: Alexe Rău. – Chişinău : S. n., 2013 (Imprimeria
BNRM). – 24 p. : fig., tab. ; 20 cm.
50 ex.
[2013-2304].
028.3
050 Publicaţii periodice şi seriale
Rîbca, Eugeniu. 20 de întrebări şi răspunsuri despre deetatizarea publicaţiilor periodi-
ce publice. – Vezi Nr 2245.
06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
2243. Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" : 20 years of
Democratic Initiatives and Successful Ideas, 1993-2013 / Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale (IDIS) "Viitorul". – [Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 44, [1] p. :
fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2013-2244].
- - 1. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) "Viitorul" – Istorie.
061.23:364.46(091)
070 ZIARISTICĂ. PRESĂ
2244. Ciocan, Iulian.
Realitatea cu amănuntul la "Europa Liberă" : [în vol.] / Iulian Ciocan ; cop.: Mihai
Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2013 (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – (radio europa liberă).
– ISBN 978-9975-61-512-9.
[Vol.] 7. – 2013. – 139 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-61-766-6 (Arc). – ISBN 978-0-
929849-57-7 (Europa Liberă). – [2013-2434].
- - 1. Reportaje – Radio "Europa Liberă".
070:[323(478)+659.14]
2245. Rîbca, Eugeniu.
20 de întrebări şi răspunsuri despre deetatizarea publicaţiilor periodice publice : Ghid /
Eugeniu Rîbca ; coord.: Petru Macovei ; Asoc. Presei Independente. – [Chişinău] : Asociaţia
Presei Independente (API), [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 36 p. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Progr. Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova. – [500] ex.
ISBN 978-9975-80-762-3.
[2013-2364].
- - 1. Publicaţii periodice publice – Comentarii la legislaţie.
070+050(0.072)

13
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
2246. [Animale : carte de colorat] / pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – [Chişinău : Biblion,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [20] p. : des., des. color ; 22 cm. – (Priveşte şi colo-
rează).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-03-4.
[2013-2168].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:59
2247. Cartea primelor descoperiri / aut. versurilor : Valeria Zubkova ; trad.: Arcadie
Suceveanu ; pict.: Tatiana Davâdova. – Chişinău : Arc, 2013 (Imprimat în China). – [16] p. :
des. color ; 30 cm.
Tit. orig.: [Книга первых знаний]. – Carte sonoră. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-726-0 (cartonată).
[2013-2315].
- - 1. Cărţi sonore.
087.5:373.2
2248. [Fructe : carte de colorat] / pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – [Chişinău : Biblion,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [20] p. : des., des. color ; 22 cm. – (Priveşte şi colo-
rează).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-06-5.
[2013-2171].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:634
2249. [Jucării 1 : carte de colorat] / pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – [Chişinău :
Biblion, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [20] p. : des., des. color ; 22 cm. – (Priveşte şi
colorează).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-04-1.
[2013-2169].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
2250. [Jucării 2 : carte de colorat] / pict.: I. Prihodkin. – Ed. a 3-a. – [Chişinău :
Biblion, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [20] p. : des., des. color ; 22 cm. – (Priveşte şi
colorează).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-05-8.
[2013-2170].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
2251. Scutaru, Timofei.

14
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Dar din dar : Colecţie de autografe, publicaţii, imagini fotografice / Timofei Scutaru. –
Chişinău : Labirint, 2013. – 181, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-948-88-3.
[2013-2286].
- - 1. Cărţi cu autografe.
099.3:[377+821.135.1(478).09]
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2252. Roşca, Ludmila.
Filosofia : Ghidul afacerii de succes : Manual / Roşca Ludmila ; Inst. de Relaţii Intern.
din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 324 p.
Bibliogr.: p. 319-322 (65 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-56-115-0.
[2013-2411].
- - 1. Filozofie.
1/14+16(075)
159.9 Psihologie
2253. Psihologia generală : Suport de curs / aut.: Angela Potâng, Galina Praviţchi,
Jana Racu [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Catedra Psihologie Generală. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 268 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 266-267 (40 tit.). – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al proiectului TEREC. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-444-0.
[2013-2327].
- - 1. Psihologie.
159.9(075.8)
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
Roşca, Ludmila. Filosofia. – Vezi Nr 2252.
2 RELIGIE. TEOLOGIE
2254. Şiclovan, Gabriela-Lucia.
Elemente de filosofie politică în gândirea creştină a Evului Mediu apusean : Încercare
de reinterpretare a gândirii medievale din perspectiva raportului dintre filosofia politică şi
filosofia religiei / Gabriela-Lucia Şiclovan ; ed. îngrijită de Ana-Irina Iorga, Alexandru Şiclovan.
– [Chişinău] : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 145, [1] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia
"Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Bibliogr.: p. 144-146 (41 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al asoc. "Oltea
Doamna", Iaşi, şi a dnei Dorina Ciubotariu. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-858-7.
66,00 lei. – [2013-2370].
- - 1. Filosofia religiei. 2. Filosofie politică.
[2-1+27(091)]:321.01

15
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2255. ABC-ul creştin în Legea Domnului / Biserica "Sf. Dumitru" din Chişinău ;
coord.: preot Pavel Borşevschi ; red. şt.: preot Andrei Rusu. – Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 327 p. : il., il. color ; 25 cm.
Apare cu sprijinul financiar al protoiereului mitrofor Ghenadie Ţurcanu, preşedinte al
Fondului de binefacere "Preacuviosul Paisie Velicicovschi". – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4496-3-2 (în cop. tare).
[2013-2195].
- -1. Educaţie creştină.
27-47
Baldwin, John Templeton. Mai presus de imaginaţie. – Vezi Nr 2345.

2256. Evangelical Mission in the Eastern European Orthodox contexts : Bulgaria,


Romania, Moldova and Ucraine / chief ed.: Mihai Malancea ; executive comm.: Sergey
Mihailov, Pavel Poporecnii. – Chişinău : Universitatea Divitia Gratiae, 2013 (Tipogr. "Foxtrot").
– 163 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol.
ISBN 978-9975-4386-0-5.
[2013-2409].
- - 1. Ortodoxie – Activităţi misionare – Bulgaria – România – Republica Moldova –
Ucraina.
27-76(497.2+498+478+477)(082)
2257. Год души: православный календарь с чтением на каждый день / сост.: И.
А. Смолькин. – Кишинёв : Камно, 2013 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 23 cm.
2014. – 2013. – 382, [1] p. il. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1500 ex. – ISBN 978-
9975-4427-9-4. – [2013-2375].
- - 1. Calendare creştine – 2014.
271-56
Квилинкова, Елизавета. Православие – стержень гагаузской этничности. – Vezi
Nr 2336.

2258. Мошин, Октавиан.


Протоиерей Михаил Чакир: служение Богу и ближним : К 75-летию со дня кончи-
ны протоиерея Михаила Чакира / Октавиан Мошин, Виктор Копущу ; науч. консультант:
Иерей Сергий Копущу ; Митрополия Молдовы, Науч.-исслед. центр Гагаузии им. М. В.
Маруневич. – [Кишинев] : Cuvîntul-ABC, 2013. – 86 p. : fot., [37] p. fot. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., găgăuză, rusă. – Работы протоиерея Михаила Чакира : p. 81-84. –
Bibliogr.: p. 66-70 (80 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при содействии культурно-
просветит. обществ. объединения "Айдыннык". – 500 ex.
ISBN 978-9975-4496-2-5.
[2013-2213].
- - 1. Ceachir, Mihail, 1861-1938, protoiereu.
27-72(092)
2259. Филат, Василе.

16
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Библейское наставление для молодежи / Василе Филат. – Кишинев : Б. и., 2013


[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 208 p. ; 21 cm.
[2013-2237].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
2260. Червенков, Николай.
Петро-Павловская церковь села Чийшия (Городнеe) : [Болградский район, Одес-
ская обл.] / Николай Червенков ; Науч. о-во болгаристов Респ. Молдова. – Кишинёв :
SŞB : Cu drag, 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 239, [1] p. : fot., fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 214-221. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9577-3-1 (Societatea Ştiinţifică de Bulgaristică din RM). – ISBN 978-
9975-4468-9-1 (Cu drag).
[2013-2368].
- - 1. Biserici creştine – Istorie.
27-9
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
2261. Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova : (cercetare la nivel naţional) /
echipa de aut.: Alic Bârcă, Viorica Craievschi-Toartă, Olga Gagauz [et al.] ; coord.: Olga
Poalelungi ; consultant intern.: Armine Mkhatarean. – Chişinău : S. n., 2012 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 236 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.177-178 (39 tit.) şi în subsol. – Apare sub
egida Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep. Moldova.
[2013-2393].
- - 1. Îmbătrânire demografică – Republica Moldova – Cercetări.
314.47(478)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2262. "Creşterea economică în condiţiile globalizării", conf. intern. şt.-practică
(2013 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în
condiţiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică "Dezvoltarea demografică: provocări pentru politicile
sociale", Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013, Chişinău / com. org.: Stratan Alexandru (preşedinte) [et
al.]. – Chişinău : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 228 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. (INCE), Min. Econ. al
Rep. Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNFPA,
Fondului ONU pentru Populaţie în Rep. Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-245-7.
[2013-2194].
- - 1. Dezvoltare socială. 2. Dezvoltare demografică.
[316.42+314](478+477)(082)=135.1=161.1

17
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316.6 Psihologie socială


Cuzneţov, Larisa. Pedagogia şi psihologia familiei. – Vezi Nr 2310.
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
Bahnaru, Vasile. Miscellanea Basarabensia. – Vezi Nr 2503.

Marinuţa, Vitalie. Relaţiile civil-militare în contextul edificării statului de drept. – Vezi


Nr 2308.
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunii
europene: viziuni ale tinerilor cercetători = Contemporary Trends of the Development of
Science in the Context of the Recovery of the European Option: Vision of Young Researchers
= Современные тенденции развития науки в контексте реализации европейской
модели: видения молодых ученых. – Vezi Nr 2288.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


Popovschi, Valeriu. Biroul de organizare a Sfatului Ţării. – Vezi Nr 2520.

2263. Предупреждение и противодействие коррупции : Учеб.-метод. пособие :


для проведения учеб. курса в учеб. заведениях пограничных и таможенных ведомств
Респ. Молдова и Украины / Нац. центр по борьбе с коррупцией Респ. Молдова, Тамо-
женная служба Респ. Молдова, М-во внутренних дел Респ. Молдова [и др.] ; разраб.:
Морару Вирджиния [и др.] ; под ред.: Андраша Хюдика. – [Chişinău] ; Одесса : Б. и., 2013
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 318 p. : tab. ; 30 cm.
F. f. de tit. – În cop. tare.
[2013-2254].
- - 1. Corupţie – Măsuri de prevenire.
328.185+343.352(075.8)
329 Partide şi mişcări politice
2264. Bahnaru, Vasile.
Partidul şi oamenii de litere şi arte din R.S.S. Moldovenească (1961-1963) : Studiu şi
documente / Vasile Bahnaru, Gheorghe E. Cojocaru ; trad. în rom. a stenogramelor : Nadina
Gheorghiţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie, Inst. de Istorie, Centrul de Cultură
şi Istorie Militară. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 482 p. ; 24 cm.
Ind. de nume de persoane : p. 466-482. – 30 ex.
ISBN 978-9975-80-755-5.
[2013-2358].
- - 1. Partidul Comunist al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, 1961-1963 –
Studii – Documente.
329.15(478)"1961/1963":[821.09+7.071]

18
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


2265. East Europe Foundation-Moldova. Annual Report … / East Europe Foundati-
on-Moldova ; chair: Silvia Radu [et al.]. – [Chişinău] : Urma ta, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]
– . – 28 cm.
… 2012. – 2013. – 32, [1] p. : fot. color. – Apare cu sprijinul financiar al Swedish Gov-
ernment and the Min. of Foreign Affairs of Denmark through the Swedish Intern. Development
Coop. Agency (Sida) and the United States Agency for Intern. Development (USAID) through
Eurasia Foundation. – 300 ex. – ISBN 978-9975-9963-7-2. – [2013-2374].
- - 1. Fundaţia Est-Europeană Moldova – Raport.
33:061.1(478)(047)
330 Economie în general. Economie politică
2266. Пармакли, Д. М.
Основы макроэкономики : (Учеб. пособие) / Д. М. Пармакли ; Таракл. Гос. Ун-т им.
Гр. Цамблак. – Тараклия : Б . и., 2013 (Tipogr. "Centrografic"). – 175 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4245-4-7.
[2013-2226].
- - 1. Macroeconomie.
330.101.541(075.8)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2267. Elaborarea unui model de afaceri : Man. participantului / Swiss Consulting
Group SCG AG, Inst. de Dezvoltare a Afacerilor din cadrul Univ. "Divitia Gratiae". – [Chişinău
: S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 35 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2013-2245].
- - 1. Afaceri – Iniţiere – Modele.
334(075)
2268. Idem în lb. rusă : Разработка бизнес-модели : Учеб. студента/участника. –
[Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 35 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2013-2246].
- - 1. Afaceri – Iniţiere – Modele.
334(075)
2269. Şuleanschi, Sofia.
Suport de curs la disciplina "Bazele antreprenoriatului" : Caiet de sarcini pentru elevi /
Sofia Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure ; Winrock Moldova. – Chişinău :
Garomont-Studio, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p. : fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 97 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED), Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
1500 ex.
ISBN 978-9975-115-03-2.
[2013-2182].
- - 1. Bazele antreprenoriatului.
334(075.3)

19
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2270. Брюльман, Марио.


Десять заповедей для предпринимателей : Как начать и вести собственный биз-
нес : Будем учиться у успешных компаний / Марио Брюльман ; пер.: Нина Теплицкая [и
др.]. – Кишинёв : Издательство Университета "Divita Gratiae", 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 296 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. cap. 12 : Christian Sartorius. – Bibliogr.: p. 289-294 (90 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-239-6 (în cop. tare).
[2013-2177].
- - 1. Afaceri – Iniţiere.
334
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
2271. "Creşterea economică în condiţiile globalizării", conf. intern. şt.-practică (8
; 2013 ; Chişinău). Creşterea economică în condiţiile globalizării = Economic growth in
conditions of globalization, Ed. a 8-a, 17-18 oct., 2013 : [în 2 vol.] / com. şt.: Stratan Alexan-
dru [et al.]. – Chişinău : INCE, 2013 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-4185-0-8.
Vol. 1. – 2013. – 442 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de
Cercetări Econ. (INCE), Min. Econ. al Rep. Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200
ex. – ISBN 978-9975-4185-1-5. – [2013-2435].
- - 1. Dezvoltare economică. 2. Dezvoltare socială.
338:316.422(082)=135.1=111=161.1
2272. Tarife de costuri în agricultură : Ghid practic / colectiv de aut.: Tudor Bajura,
Ion Vasilaşcu, Eugenia Dumbrăveanu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cer-
cetări Econ. INCE. – Chişinău : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2013. – 143 p. :
tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 27. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4185-3-9.
[2013-2238].
- - 1. Costuri de producţie – Agricultură.
338.5:631
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2273. Agriculture and Agri-Food Industry of the Republic of Moldova / Min. of
Agriculture and Food Industry. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 164 p. : fig.,
fot., graf., tab. color ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. of Foreign Affairs of Romania.
[2013-2390].
- - 1. Industria alimentară – Republica Moldova.
338.439:663/664(478)
2274. Managementul exportului produselor agroalimentare din Republica Moldo-
va : (studiu monogr.) / Aurelia Litvin, Victoria N. Cotici, Victoria V. Cotici [et al.] ; Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 143 p. : scheme ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 141-143 (82 tit.). – 100 ex.

20
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

ISBN 978-9975-56-116-7.
[2013-2413].
- - 1. Produse agroalimentare – Republica Moldova – Export.
338.439.5(478):339.564
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
2275. Oleiniuc, Maria.
Culegere de probleme la disciplina Managementul aprovizionării şi vânzărilor : pentru
studenţii la specialitatea "Business şi administrare" : ciclu 1, an. 2 / Oleiniuc Maria ; Univ. de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Econ., Catedra de econ. şi management. – Bălţi : S. n.,
2013 (INCE). – 55 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 55 (17 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4185-4-6.
[2013-2436].
339.18(076.5)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
2276. Инструменты эффективного управления : [руководящих кадров тамо-
женных и пограничных ведомств] : Учебно-метод. пособие для подготовки тренеров-
фасилитаторов курса / Миссия Европ. Союза по оказанию пограничной помощи Молдо-
ве и Украине, Нац. акад. Гос. пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого, Акад.
Таможенной службы Украины [и др.] ; разраб.: Е. Филмер [и др.] ; под общей ред.: В.
Заложа. – [Chişinău] ; Одесса : Б. и., 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 124 p. : fig.
color, tab. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 113 (12 tit.). – În cop. tare.
[2013-2253].
- - 1. Vamă – Pregătirea cadrelor. 2.Servicii de Frontieră..
339.543+351.746.1(075)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
2277. Daniliuc, Aliona.
Politici paternaliste ale ţărilor emergente în relaţiile economice internaţionale : [mono-
grafie] / Daniliuc Aliona ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. EMREI, Catedra REI. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 210 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 177-183 (175 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-112-9.
[2013-2217].
- - 1. Relaţii economice internaţionale.
339.9
2278. Railean, Valentin.
Intégration économique régionale : modéles et effets / Valentin Railean ; Inst. Intern.
de Management "Imi-Nova". – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Impressum"]. – 91 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74-75 (19 tit.).
[2013-2145].
- - 1. Integrare economică europeană.

21
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.92:061.1EU
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2279. Bîrgău, Mihai.
Teoria generală a statului : (studiu reflexiv) : [pentru uzul studenţilor] / Mihai Bîrgău,
Roman Staraşciuc ; Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – [Ed.
a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 170, [1] p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 159-167 (119 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-368-7.
[2013-2387].
- - 1. Teoria statului.
340.12(075.8)
2280. Smochină, Andrei.
Istoria universală a statului şi dreptului : [pentru uzul studenţilor] / Andrei Smochină ;
ref. şt.: Elena Aramă. – Ed. a 3-a. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
552 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 537-541. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-247-1.
[2013-2193].
- - 1. Statul şi dreptul – Istorie universală.
340(100)(091)(075.8)
2281. Staraşciuc, Roman.
Teoria generală a dreptului : (Reprezentări schematice şi comentarii) : [pentru uzul
studenţilor] / Roman Staraşciuc ; Acad. "Ştefan cel Mare" a M.A.I. al Rep. Moldova – [Ed. a 2-
a]. – Chişinău : S. n., 2004 (!2013) (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 115 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 113-115 (39 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-367-0.
[2013-2386].
- - 1. Teoria dreptului.
340.12(075.8)
341 Drept internaţional
2282. Burian, Cristina.
Drept diplomatic şi consular : (Materiale didactice) : (Studii univ., ciclul 1) / Cristina
Burian ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Public. – Chişi-
nău : [Universitatea de Studii Europene], 2013 (CEP USM). – 216 p. ; 21 cm. – (Alma mater).
Bibliogr.: p. 202-215. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4024-1-5.
[2013-2158].
- - 1. Drept diplomatic. 2. Drept consular.
341.7/.8(075.8)
2283. Ciugureanu-Mihailuță, Carolina.
Drept internaţional public : Curs universitar / Ciugureanu-Mihailuță Carolina. – Chişinău
: PapaPrint, 2013 (Tipogr. "Primex Com"). – 335 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 326-333 (136 tit.) şi la începutul cap. – 200 ex.

22
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

ISBN 978-9975-4253-5-3.
[2013-2429].
- - 1. Drept internaţional public.
341.1/.8(075.8)
2284. Demerji, Ilie.
Drept comunitar al afacerilor : Curs univ. / Ilie Demerji, Maria Demerji ; Acad. de Studii
Econ. din Moldova. – Chişinău : ASEM, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 259 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 211-217 (149 tit.) şi la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-656-3.
[2013-2412].
- - 1. Drept comunitar european.
341.217:061.1EU(075.8)
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale. – Vezi Nr
2290.

2285. Reporting on Elections Council of Europe : Handbook for Civil Society


Organisations / Council of Europe ; contributors: Giorgi Chkheidze [et al.]. – Chişinău ; Stras-
bourg ; Tbilisi : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 78 p. : tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 67-69. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-253-2.
[2013-2202].
- - 1. Consiliul Europei – Alegeri. 2. Alegeri în Consiliul Europei.
[341.176(4)+342.84]:061.2
2286. Idem în lb. rusă : Подготовка отчетов о выборах. Руководство Совета
Европы для неправительственных организаций. – Кишинёв ; Страсбург ; Тбилиси : Б. и.,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 86 p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 72-74. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-252-5.
[2013-2172].
- - 1. Consiliul Europei – Alegeri. 2. Alegeri în Consiliul Europei.
[341.176(4)+342.84]:061.2
2287. Standarde internaţionale privind respectarea drepturilor persoanelor aflate
în detenţie / Centrul de Justiţie Comunitară mun. Chişinău ; coord. de ed.: Daniela Groza. –
[Chişinău] : Cartea Juridică, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 154 p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Inst. de Reforme Penale şi Inter Church Org. for
development Cooperation (ICCO). – [100] ex.
ISBN 978-9975-80-761-6.
[2013-2363].
- - 1. Drepturile persoanelor în detenţie – Standarde internaţionale.
341.46(094)
2288. "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării op-
ţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători", conf. şt. intern. (7 ; 2013 ; Chişinău).
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunii europene: vizi-
uni ale tinerilor cercetători = Contemporary Trends of the Development of Science in the

23
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Context of the Recovery of the European Option: Vision of Young Researchers =


Современные тенденции развития науки в контексте реализации европейской модели:
видения молодых ученых : Materialele conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 7-
a, 30 mai 2013, Chişinău : [în vol.] / red.-şef: Alexandru Buruian. – Chişinău : Institutul de
Relaţii Internaţionale din Moldova, 2013 – . – 21 cm. – Supliment la "Revista Moldovenească
de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale", ISSN 1857-1999.
Vol. 1. – 2013. – 326 p. – Antetit.: Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Şti-
inţe a Moldovei, Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Univ. Rusă de Prietenie a Popoarelor [et
al.]. – Tit., texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4023-2-3. – [2013-2220].
- - 1. Ştiinţe juridice. 2. Relaţii internaţionale.
341+327(082)=135.1=111=161.1
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
Administraţia publică locală. – Vezi Nr 2303.

2289. Cunoaşte dreptul tău electoral / Comisia Electorală Centrală ; consiliul coord.:
Iurie Ciocan [et al.] ; resp. de ed.: Corneliu Pasat. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S.
n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 32 p. : des., fot. color ; 21 cm.
2000 ex.
[2013-2243].
- - 1. Dreptul electoral.
342.82
2290. "Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale", ma-
să rotundă cu participare intern. (2013 ; Chişinău). Protecţia drepturilor omului: mecanis-
me naţionale şi internaţionale : Materiale ale mesei rotunde cu participare intern. consacrată
aniversării a 20-a de la fondarea Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele
Rep. Moldova, 11 dec. 2012 / com. org.: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr.
"Elan Poligraf"]. – 347 p. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Tex-
te : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 70 ex.
ISBN 978-9975-4241-6-5.
[2013-2389].
- - 1. Drepturile omului.
342.7+341.231.14(082)=135.1=161.1
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
2291. Мишин, Сергей.
Конституционная характеристика парламентаризма в Республике Молдова: срав-
нительно-правовой анализ : Монография / Сергей Мишин ; науч. ред.: Георге Костаки ;
Акад. наук Молдовы, Ин-т истории, гос. и права. – Кишинэу : Б. и., 2013 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 252 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 236-252 (257 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-249-5 (în cop. tare).
[2013-2212].
- - 1. Drept parlamentar – Republica Moldova.
342.53:342.4(478)

24
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2292. Compilaţie de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
în familie / Centrul de Drept al Femeilor. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). –
92 p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Uni-
te pentru Dezvoltare Intern. (USAID).
[2013-2391].
- - 1. Violenţa în familie – Acte normative.
343.54/.55(094)
2293. Gîrla, Lilia.
Brief course of Substantive criminal law (I) : (Study guide, textbook, case law and
extracts of international regulations) : Full time education : Circle 1 : Licentiate / Gîrla Lilia ;
State Univ. of Moldova, Fac. Law, Dep. of Criminal Law and Criminology. – Chişinău : CEP
USM, 2013. – 185 p. : tab. ; 30 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 182-185 (49 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-449-5.
[2013-2330].
- - 1. Drept penal – Acte internaţionale.
343:341.1/.4(075.8)
2294. Şavga, Alina.
Formele infracţiunii intenţionate : Material metodico-didactic / Alina Şavga, Igor Hadîrcă
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept penal şi Criminologie. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 49 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 6-7 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-460-0.
[2013-2338].
- - 1. Infracţiuni intenţionate – Forme.
343.22(076.5)
2295. Şavga, Alina.
Latura subiectivă a infracţiunii : Material metodico-didactic / Alina Şavga, Igor Hadîrcă ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept penal şi Criminologie. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 52 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 6-7 (27 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-456-3.
[2013-2334].
- - 1. Infracţiuni – Latura subiectivă.
343.2/.7(076.5)
2296. Şavga, Alina.
Legea penală : Material metodico-didactic / Alina Şavga, Igor Hadîrcă ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 60 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 6-8 (42 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-457-0.
[2013-2335].
- - 1. Drept penal – Interpretarea legii.

25
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343.21(094.5)(076.5)
2297. Şavga, Alina.
Raportul juridic penal : Material metodico-didactic / Alina Şavga, Igor Hadîrcă ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 20 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 6 (16 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-459-4.
[2013-2337].
- - 1. Drept penal – Raport juridic.
343.2(076.5)
2298. Şavga, Alina.
Răspunderea penală : Material metodico-didactic / Alina Şavga, Igor Hadîrcă ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 26 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 6-7 (28 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-458-7.
[2013-2336].
- - 1. Răspundere penală.
343.2(076.5)
Предупреждение и противодействие коррупции. – Vezi Nr 2263.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
2299. Drept comercial : Suport de curs / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Ge-
odezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial ; elab.: Ina Bostan. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2013. – 220 p. ; 21 cm.
Referințe bibliogr.: p. 216-220 şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-272-4.
[2013-2272].
- - 1. Drept comercial.
347.7(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2300. Culegere de teste şi situaţii de caz la disciplina Drept procesual civil : (par-
tea generală şi partea specială) / colectiv de aut.: Elena Belei, Gheorghe Macovei, Felicia
Chifa [et al.] ; red. resp.: Elena Belei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra
Drept Procesual Civil. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 222, [1] p. ;
tab. ; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 143-145 (34 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-246-4.
[2013-2178].
- - 1. Drept procesual civil – Teste.
347.91/.95(079)
2301. Dolea, Igor.

26
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Raport privind noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor / Igor Dolea, Vic-
tor Zaharia ; Inst. de Reforme Penale (IRP), Consiliul Superior al Magistraturii. – Chişinău :
Cartea Juridică, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 59 p. : diagr. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin
intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-760-9.
[2013-2362].
- - 1. Judecători – Evaluarea performanţelor.
347.962(047)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
2302. Macovei, Tatiana.
Dreptul muncii : Ghid didactic pentru lecţii practice / Tatiana Macovei, Victoria Pleşca ;
red. şt.: Nicolae Sadovei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii.
– Chişinău : CEP USM, 2013. – 205 p. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-448-8.
[2013-2329].
- - 1. Dreptul muncii.
349.2(076.5)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2303. Administraţia publică locală : în scheme / Sergiu Cobăneanu, Victor Mocanu,
Elena Bobeica [et al.] ; resp. de ed.: Sergiu Cobăneanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. – Chişinău : CEP USM, 2013. –
59, [1] p. : scheme ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 59-60 (39 tit.) şi la începutul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-445-7.
[2013-2328].
- - 1. Administrare publică locală.
352+342.951(076.5)
2304. Intervenţia eficientă a poliţiei la cazurile de violenţă în familie în Moldova :
Suport de curs / Centrul de Drept al Femeilor ; coord.: A. Zaporojan-Pîrgari [et al.]. – [Chişi-
nău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 104 p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Biroului de Afaceri Intern.
în Domeniul Combaterii Drogurilor şi Aplicării Legii, Ambasadei SUA în Rep. Moldova, a
Fondului ONU pentru Populaţie şi Fundaţiei OAK. – 150 ex.
ISBN 978-9975-53-265-5.
[2013-2452].
- - 1. Poliţie – Protecţia familiei. 2. Violenţa în familie – Intervenţia poliţiei.
351.74:343.54/.55(478)(075.8)
2305. O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica
Moldova / IDIS "Viitorul" ; coord. ed.: Ana-Maria Veveriţa ; consultanţi: Ana-Maria Veveriţa [et

27
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

al.]. – [Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 68 p. : fot., tab. ; 24 cm. –
(Biblioteca IDIS "Viitorul").
Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Europei. – 400 ex.
ISBN 978-9975-53-259-4.
[2013-2453].
- - 1. Autorităţi publice locale – Republica Moldova – Practici.
352(478)
2306. Proceduri şi intervenţii tactice poliţieneşti : [manual] / Simion Carp, Ghena-
die Chiriţa, Marin Maxian [et al.] ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 168 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 164-167 (42 tit.) şi în subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-80-758-6.
[2013-2360].
- - 1. Poliţie – Tactici. 2. Tactici poliţieneşti.
351.74(075)
2307. "Teoria şi practica administrării publice", conf. şt.-practică (2013 ; Chişi-
nău). Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conf. şt.-practice cu participare
intern., 20 mai 2013, Chişinău / com. org.: Vasile Marina [et al.]. – Chişinău : AAP, 2013
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 535 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Tex-
te : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4241-5-8.
[2013-2297].
- - 1. Administrare publică.
351/354(082)=135.1=111=161.1

Инструменты эффективного управления. – Vezi Nr 2276.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2308. Marinuţa, Vitalie.
Relaţiile civil-militare în contextul edificării statului de drept : Abordare politologică / Vi-
talie Marinuţa ; red. şt.: Constantin Manolache, Victor Juc ; resp. de ed.: Marin Butuc ; Acad.
Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Centrul de Studii Strategice de Apărare şi
Securitate. – Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2013
(Tipogr. "Bons Offices"). – 130, [1] p. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 114-125 şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4265-2-7 (în cop. tare).
[2013-2376].
- - 1. Politică militară.
355.02+323(478)
Военный сектор. – Vezi Nr 2470.

28
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2309. Cuzneţov, Larisa.
Consilierea parentală : Ghid metodologic / Larisa Cuzneţov ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex Com"). – 110 p. : tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 109-110 (23 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4253-8-4 (eronat).
[2013-2432].
- - 1. Educaţia părinţilor. 2. Consiliere parentală.
37.018.2
2310. Cuzneţov, Larisa.
Pedagogia şi psihologia familiei : Suport de curs / Larisa Cuzneţov ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex Com"). – 76 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 75-76 (30 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4253-8-4.
[2013-2431].
- - 1. Educaţie în familie. 2. Psihologia familiei.
37.018.1+316.6(075.8)
2311. "Diminuarea violenţei în sistemul educaţional: probleme şi perspective de
soluţionare", conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău). Diminuarea violenţei în sistemul educaţio-
nal: probleme şi perspective de soluţionare : Materialele Conf. şt. intern. / col. red.: Igor Racu
[et al.] ; coord.: Otilia Stamatin. – Chişinău : S. n., 2012 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 416 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.:
lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex.
ISBN 978-9975-4442-0-0.
[2013-2406].
- - 1. Educaţie non-violentă. 2. Violenţa în şcoală – Combatere.
37.0:343.62(082)=135.1=111=161.1
2312. Guţu, Vladimir.
Pedagogie : [pentru uzul studenţilor] / Vladimir Guţu ; Univ. de Stat din Moldova. – Chi-
şinău : CEP USM, 2013. – 507 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 497-507 (258 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-450-1.
[2013-2331].
- - 1. Pedagogie.
37.0(075)
2313. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie.
Idealul naţional şi educaţional pentru noi / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 35, [1] p. ; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4246-5-3.
[2013-2265].

29
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaţie civică.
37.017
2314. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : [în vol.] / Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău ; coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"] – . – 21 cm. – (Analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi com-
petitorilor). – ISBN 978-9975-921-22-0. – ISSN 1857-0267.
Vol. 12, Partea 1-a. – 2013. – 242 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., fr. – Rez.: lb. engl. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-46-150-4. – [2013-2149].
- - 1. Educaţie.
37.0:378.637(478-25)(082)=135.1=133.1
2315. Vol. 12, Partea a 2-a. – 2013. – 268 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.:
lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-46-151-1. – [2013-2150].
- - 1. Educaţie.
37.0:378.637(478-25)(082)=135.1=161.1
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2316. Carabet, Natalia.
Economie pentru pici voinici / Natalia Carabet, Anastasia Oloieru. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 23 p. : il. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 23 (5 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-07-0.
[2013-2408].
- - 1. Educaţie economică.
37.015:373.2
2317. "Educaţia artistică în contextul mediului social-cultural al sec. XXI", conf.
şt.-practică intern. (2013 ; Bălţi). Educaţia artistică în contextul mediului social-cultural al
sec. XXI = Artistic education in the context of the socio-cultural environment of the 21st cen-
tury : Conf. şt.-practică intern., 7-8 noiem. 2013 : Broşură rezumate / coord.: Ion Gagim [et
al.]. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2013. – 35, [1] p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – 150 ex.
ISBN 978-9975-50-043-2.
[2013-2320].
- - 1. Educaţie artistică.
37.015(082)=135.1=111=161.1
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2318. Boldirescu, Serghei.
Religie : Ghidul profesorului / prot. Serghei Boldirescu, Svetlana Boldirescu ; resp. de
ed.: Angela Levinţa. – Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 191 p. : scheme,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 187-188 (62 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4309-6-8.
[2013-2309].
- - 1. Religie – Metodica predării.

30
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

37.016.046:27
2319. Carabet, Natalia.
Educaţia fizică în preşcolaritate : Istorie şi metodologie : Ghid metodologic pentru cur-
sul: Teoria şi metodica educaţiei fizice în preşcolaritate / Natalia Carabet. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 219 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 215-216 (30 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-115-01-8.
[2013-2403].
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.
37.016.046:796/799
2320. "Excellence and novelty in teaching enghlish", conf. (2013 ; Chişinău). Ex-
cellence and novelty in teaching enghlish : APLE Annual Conf. Materials, 20 April, 2013
Chisinau / resp. de ed.: Natalia Sîrghi, Lilia Parhomenco. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 139
p. : fig., tab. ; 30 cm.
Rez.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-462-4.
[2013-2340].
- - 1. Limba engleză – Metodica predării.
37.016.046:811.111(082)
2321. Metodologia rezolvării problemelor tipice la matematică în ciclul primar :
Ghid metodologic / Laurenţiu Calmuţchi, Andrei Hariton, Ion Cojocaru [et al.] ; Univ. de Stat
din Tiraspol, Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. UST). – 216 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 175-183 (205 tit.) şi la sfârşitul paragrafelor. – 150 ex.
ISBN 978-9975-76-104-8.
[2013-2141].
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51
2322. Şuleanschi, Sofia.
Suport de curs la disciplina "Bazele antreprenoriatului" : Ghid metodologic pentru pro-
fesori / Sofia Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure ; Winrock Moldova. – Chişinău :
Garomont-Studio, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 102 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED), Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
1500 ex.
ISBN 978-9975-115-02-5.
[2013-2216].
- -1. Antreprenoriat – Metodica predării.
37.016.046:334
2323. Textul funcţional în gimnaziu: Strategii de abordare didactică / Tatiana
Cartaleanu, Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu [et al.] ; Lab. Didactica studiului integrat. –
Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 245 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 240-245 (70 tit.).
ISBN 978-9975-46-152-8.
[2013-2347].
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2 Literatură română – Metodica predării.

31
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]
2324. Trinca, Lilia.
Teoria limbii în învățământul preuniversitar : (învățământ cu frecvenţă la zi, ciclul 2,
masterat) : Curs de lecţii / Lilia Trinca ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Filolo-
gie, Catedra de Lb. Rom. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2013 (Tipografia Universităţii
de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 87 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 73 (17 tit.) şi la începutul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-088-3.
[2013-2317].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
2325. Паслар, Мария.
Обогатяване на лексикалния запас на учениците при изучаване на книжнования
български език в мултилингвална среда (Република Молдова) / Мария Паслар ; науч.
ред.: Станка Вълкова ; Таракл. държавен ун-т "Григорий Цамбалак". – Тараклия : Б. и.,
2012 (Tipogr. "Centrografic"). – 224 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Rez.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 237-242 (129 tit.).
ISBN 978-9975-4245-0-9.
[2013-2227].
- - 1. Limba bulgară – Metodica predării.
37.016.046:811.163.2'246.3
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2326. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie.
Gândirea pedagogică în Moldova de Est (1918-1940). Chestiunea Revoluţiei naţional-
democratice române / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. – Chişinău : Labirint, 2013. – 67, [1] p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 48-55 (120 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-948-99-9.
[2013-2293].
- - 1. Învăţământul în Moldova de Est, 1918-1940 – Istorie.
37.091(478)(091)
2327. State, Daniela.
Dirigenţie : Cl. a 4-a / Daniela State, Ecaterina Enciu. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 86, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4466-9-3.
[2013-2208].
- - 1. Educaţie – Formarea personalităţii.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2328. Ciub, Natalia.
Mânuţe dibace : Activităţi vesele, în poveşti şi versuri, pentru dezvoltarea copilului / Na-
talia Ciub ; trad. de Alexandra Fenoghen ; il.: I. Morozova, P. Pavlov. – [Chişinău] : Arc, 2013
(Imprimat în Ungaria). – 93, [2] p. : il., fot. color ; 29 cm. + An.: 1 f. împăturită în 8 părţi. –
(Pentru toate mamele şi copiii).

32
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Tit. orig.: Ловкие пальчики. – 2000 ex.


ISBN 978-9975-61-749-9 (în cop. tare).
[2013-2313].
- - 1. Educaţie prin jocuri. 2. Literatură ucraineană pentru copii.
373.2+821.161.2-93Ciub
2329. Дрозд, Галина.
История, культура и традиции русского народа : Учеб. для 3 кл. / Галина Дрозд,
Татьяна Рассказова. – Кишинёв : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 80 p. : il.
color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-43 41-7-1 (eronat).
[2013-2225].
- - 1. Educaţie – Cultura poporului rus.
373.3:39(=161.1)(075.2)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2330. Didactica universitară: studii şi experienţe / Vladimir Guţu, Maia Şevciuc, Vi-
orica Goraş-Postică [et al.] ; coord.: Maia Şevciuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psiho-
logie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul de Politici Educaţionale. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişi-
nău : CEP USM, 2013. – 241 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Ştiinţe ale educaţiei).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 232-239
(178 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-434-1.
[2013-2323].
- - 1. Didactică universitară – Studii – Practici.
378
2331. Popa, Iulius.
Facultatea de Ştiinţe Reale : (Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi) / Iulius Po-
pa ; apare din iniţiativa dlui Alexandru Balanici ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Chi-
şinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 239, [1] p. : fot. ; 24 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în text. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-238-9.
[2013-2192].
- - 1. Pedagogi – Ştiinţe reale – Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi – Biografii
– Istorie.
378(478-21):5(092)(091)
2332. Sadovei, Larisa.
Ghid de autoformare la studenţi a culturii comunicării pedagogice / Larisa Sadovei,
Aliona Boţan. – Chişinău : Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 140 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-115-06-3.
[2013-2405].
- - 1. Comunicare pedagogică.
378

33
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2333. UASM la 80 de ani : [Univ. Agrară de Stat din Moldova : programe de masterat,
regulamente] : Catalog : [în vol.] / aut.: Gh. Cimpoieş, V. Vrancean, E. Zacon [et al.] ; Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : UASM, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 25 cm. –
ISBN 978-9975-64-238-5.
Vol. 2 : 2013/2014. – 2013. – 257 p. : tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 100 ex. –
ISBN 978-9975-64-241-5. – [2013-2221].
- - 1. Învățământ universitar agronomic.
378.663(478-25)(085.5)
2334. Константинова, Светлана Константиновна.
Формирование компетенций будущего классного руководителя : Гид для студен-
тов / С. К. Константинова, Л. Д. Дарий ; Молд. гос. ун-т, Фак. психологии и пед. наук,
Каф. пед. наук. – Кишинев : CEP USM, 2013. – 238 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-453-2.
[2013-2332].
Formarea competenţei profesionale a dirigintelui la studenţi – viitori profesori.
- - 1. Învăţământ superior pedagogic – Formarea competenţelor.
378:37.091
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural imaterial din Republica Moldova = Na-
tional Inventory of the Intangible Cultural Heritage of the Republic of Moldova. – Vezi Nr
2230.

2335. Ursu, Mihai.


Pagini din activitatea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Mihai Ursu,
Anton Moraru ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală al Rep. Moldova. – Chişinău :
Labirint, 2013. – 113, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-00-9.
[2013-2294].
- - 1. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală al Republicii Moldova – Istorie.
[39+94(478)]:069.02(091)
2336. Квилинкова, Елизавета.
Православие – стержень гагаузской этничности : [монография] / Елизавета Кви-
линкова ; консультант : Магола А. А. ; Науч.-исслед. центр Гагаузии им. М. В. Маруне-
вич, Софийский ун-т им. Св. Климента Охридского. – Комрат ; София : Б. и., 2013 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 866, [5] p. : fot., [8] p. fot. color ; 25 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 597-642. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд.
при фин. поддержке Исполкома АТО Гагаузии (Gagauz Yeri). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-248-8 (în cop. tare).
[2013-2184].
- - 1. Găgăuzi – Etnografie. 2. Creştinism.
39(=512.165)(478)(091)+27
391/395 Etnografie
2337. Popa, Tatiana.

34
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Nodişor la băsmăluţă : Ghidul bunelor practici : [tradiţii populare, obiceiuri, folclor] / Ta-
tiana Popa. – Chişinău : Cu drag, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 91, [1] p. : fot., fot. color ;
24 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 86 (8 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al A.O. dvv-
international Moldova. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4412-5-4.
[2013-2392].
- - 1. Tradiţii populare. 2. Obiceiuri. 3. Folclor.
391/398(478)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
2338. Popa, Elena.
Teste de evaluare iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii aplicative : Matematică : Cl. a
4-a / Popa Elena, Maria Braghiş. – [Ed. a 2-a, rev.]. – Chişinău : Interprint, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 63, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4491-5-1.
[2013-2189].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
2339. Profesorul Universitar Andrei Hariton la a 80-a aniversare : [art. despre acti-
vitatea matematicianului] / Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău) ; resp. pentru ed.:
Laurenţiu Calmuţchi, Andrei Braicov ; au contribuit : Feodora Hariton [et al.]. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. AŞM). – 218 p. : fig., fot., fot. color, tab., [1] f. fot., fot. color ; 23 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-106-2 (în cop. tare).
[2013-2142].
- - 1. Matematică. 2. Hariton, Andrei, 1933-…, matematician.
51(092)=135.1=161.1
514 Geometrie
2340. Port, Sergiu.
Geometrie proiectivă : (Material didactic) / Sergiu Port, Anatolie Covalschi ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă", Fac. Informatică şi Tehnologii Informaţionale în Instruire, Catedra
Matematica Aplicată. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 64 p. : fig. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 64 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-157-3.
[2013-2348].
- - 1. Geometrie proiectivă.
514.14(075.8)
2341. Raischi, Victor.
Matematică : Caiet de geometrie : pentru cl. a 8-a / Victor Raischi. – Chişinău : S. n.,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 145, [3] p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.

35
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-53-237-2.
[2013-2201].
514.1(075.3)
2342. Raischi, Victor.
Matematica : Caiet de geometrie : pentru cl. a 7-a / Victor Raischi. – Chişinău : S. n.,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 147, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-235-8.
[2013-2207].
514.1(075.3)
2343. Voloşciuc, Zinaida.
Caiet de geometrie : pentru cl. a 10-a / Zinaida Voloşciuc. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Reclama"). – 99, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-4494-9-6.
[2013-2188].
514(075.3)
519.8 Cercetări operaţionale
2344. Bîclea-Afteni, Diana.
Note de curs la Metode de optimizare / Diana Bîclea-Afteni, Bagrin Dumitru ; Univ. de
Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Fac. de Econ., Informatică şi Matematică, Cate-
dra de Matematică şi Informatică. – Cahul : [Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Cahul], 2013 [Tipogr. "Centrografic"]. – 142 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-914-82-6.
[2013-2311].
- - 1. Programare matematică.
519.85(075.8)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
2345. Baldwin, John Templeton.
Mai presus de imaginaţie / Johnt T. Baldwin, L. James Gibson, Jerry D. Thomas ; trad.:
Ştefan Bărbuceanu ; Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea. – [Chişinău] : Biserica
Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea, [2013] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 125, [3] p. :
fot., il. color ; 18 cm. – (Există viaţă dincolo de ceea ce cunoaştem?).
Tit. orig.: Beyond imagination. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 25000 ex.
ISBN 978-9975-53-251-8.
[2013-2439].
- - 1. Univers. 2. Literatură religioasă.
52+27-29
53 FIZICĂ
2346. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : cl. a 9-a / elab. de Sergiu Cârlig [et
al.]. – Ed. rev. şi îmbunătăţită. – [Chişinău] : ProEdit, 2013. – 16 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-2-3.

36
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

[2013-2165].
53(075.3)
2347. Idem în lb. rusă : Тетрадь ученика для лабораторных работ по физике : 9 кл.
/ пер.: С. Беляева, М. Шендря. – [Кишинев] : ProEdit, 2013. – 16 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-6-1.
[2013-2166].
53(075.3)
2348. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : cl. a 8-a / elab. de Sergiu Cârlig [et
al.]. – Ed. rev. şi îmbunătăţită. – [Chişinău] : ProEdit, 2013. – 16 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-1-6.
[2013-2163].
53(075.3)
2349. Idem în lb. rusă : Тетрадь ученика для лабораторных работ по физике : 8 кл.
/ пер.: С. Беляева, М. Шендря. – [Кишинев] : ProEdit, 2013. – 16 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-5-4.
[2013-2164].
53(075.3)
2350. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : cl. a 7-a / elab. de Sergiu Cârlig [et
al.]. – Ed. rev. şi îmbunătăţită. – [Chişinău] : ProEdit, 2013. – 16 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-0-9.
[2013-2161].
53(075.3)
2351. Idem în lb. rusă : Тетрадь ученика для лабораторных работ по физике : 7 кл.
/ пер.: С. Беляева, М. Шендря. – [Кишинев] : ProEdit, 2013. – 16 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-4-7.
[2013-2162].
53(075.3)
2352. Caiet pentru lucrări de laborator la fizică : cl. a 6-a / elab. de Sergiu Cârlig [et
al.]. – ed. rev. şi îmbunătăţită. – [Chişinău] : ProEdit, 2013. – 24 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4370-9-7.
[2013-2159].
53(075.3)
2353. Idem în lb. rusă : Тетрадь ученика для лабораторных работ по физике : 6 кл.
/ пер.: С. Беляева, М. Шендря. – [Кишинев] : ProEdit, 2013. – 24 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-3-0.
[2013-2160].
53(075.3)
2354. Potlog, Tamara.

37
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Fizică : Caietul elevului : cl. a 7-a / Tamara Potlog, Miron Potlog. – Ed. a 3-a, rev. şi
modificată. – Chişinău : Integritas, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. : fig. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 9975-9832-7-8 (eronat)
[2013-2242].
53(075.3)
2355. Idem în lb. rusă : Физика : 7 кл. : Рабочая тетрадь / пер. с молд.: К. Ф.
Шербан. – Изд. 3-е, пересмотр. и доп. – Кишинев : Интегритас, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 96 p. : fig., tab. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4229-6-3.
[2013-2191].
53(075.3)
2356. Potlog, Tamara.
Fizică : Caietul elevului : cl. a 8-a / Tamara Potlog, Miron Potlog, Mihai Marinciuc. – Ed.
a 3-a, rev. şi compl. – Chişinău : Integritas, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 108 p. : fig.
; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-4464-3-3.
[2013-2183].
53(075.3)
535 Optică
2357. Sîrbu, Nicolae.
Comunicaţii optice. Analiza şi calculul parametrilor fibrelor optice : Proiect de an / Nico-
lae Sîrbu, Vladimir Parva ; red. resp.: Nicolae Bejan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie
şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Chişinău : Teh-
nica-UTM, 2013. – 32, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 32 (5 tit.). – 50 ex.
[2013-2274].
- - 1. Comunicaţii optice.
535.3(076.5)
537 Electricitate. Magnetism
2358. Морозова, В.
Оптоэлектроника : Курс лекций / Морозова В., Бежан Н. ; Техн. ун-т Молдовы,
Фак. инженерии и менеджмента в электронике и телекоммуникаций. – Chişinău : Tehni-
ca-UTM, 2013 – . – 20 cm.
Часть 1-я. – 2013. – 68 p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 67 (15
tit.). – 50 ex. – [2013-2276].
- - 1. Optică electronică.
537.533.3(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
2359. Buga, Alina.
Chimie : Manuel pour la cl. 10-e / Alina Buga ; coord. de proiect: Claudia Vişan. – Chi-
şinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 236 p. : fig., tab. ; 24 cm.

38
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei universitare a Francofoniei. – 1000 ex.


ISBN 978-9975-65-357-2.
[2013-2445].
- - 1. Chimie.
54(075.3)
2360. Godoroja, Rita.
Compendiu la chimie / Rita Godoroja, Tatiana Litvinova. – [Chişinău] : Arc, [2013]
(Combinatul Poligrafic). – 131, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132 (16 tit.).
ISBN 978-9975-61-724-6 (eronat).
[2013-2240].
- - 1. Chimie.
54(075)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2361. Resursele climatice ale Republicii Moldova = Climatic resources of the Re-
public of Moldova : Atlas / Maria Nedealcov, Valentin Răileanu, Lazăr Chirică [et al.] ; consul-
tant şt.: Ioan Donisa ; red. şt.: Liviu Apostol, Valentin Sofroni ; trad. în lb. engl.: Rodica Sîrbu ;
hărţi, fot.: Valentin Răileanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geogr. – Chişi-
nău : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 75 p. : h., fot., tab., graf. color ; 33 cm.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., engl. – [300] ex.
ISBN 978-9975-67-894-0 (în cop. tare).
[2013-2342].
- - 1. Resurse climatice – Republica Moldova – Atlase.
551.58(478)(084.42)=135.1=111
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2362. Biologie : Caiet de lucrări practice şi de lab. : Cl. a 10-a / Mariana Goraş, Con-
stantin Subotin, Eugenia Bohanţova-Moraru [et al.]. – Ed. nouă. – Chişinău : Lyceum, 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 48 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4394-2-8 (eronat).
[2013-2241].
57(075.3)
2363. Биология : 8-ой кл. : Тесты для текущей оценки / авт.: Денчиков-Кристя
Лидия, Рудей Люба, Житарь Елена [и др.] ; пер.: Людмила Заворотная. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipografia din Orhei). – 21 cm. + An.: 2 f. câte 4 p.
Вариант "А". – 2013. – 40 p. : fig., tab. – 500 ex. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
[500] ex. – ISBN 978-9975-4488-6-4. – [2013-2353].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
2364. Вариант " Б ". – 2013. – 40 p. : fig., tab. – [500] ex. – ISBN 978-9975-4488-7-1.
– [2013-2354].
- - 1. Biologie – Teste.

39
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57(079)
572 Antropologie
2365. Mihăilescu, Vintilă.
Povestea maidanezului Leuţu : despre noua ordine domestică şi criza omului / Vintilă
Mihăilescu. – [Chişinău] : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 171, [1] p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Cartier antropologic" / coord. de Vintilă Mihăilescu).
Referinţe bibliogr.: p. 164-172. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-798-6.
78,00 lei. – [2013-2369].
- - 1. Antropologia câinilor maidanezi.
572:636.7
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2366. Capcelea, Arcadie.
Managementul ecologic la diferite niveluri : Particularităţile funcţionării şi căile de ar-
monizare / Arcadie Capcelea. – Chişinău : Ştiinţa, 2013 (Combinatul Poligrafic). – 319 p. :
tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Management ecologic").
Rez., cuprins paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 308-309 (58 tit.) şi în subsol. – Apare
cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-67-878-0 (în cop. tare).
[2013-2281].
- - 1. Management ecologic.
574
2367. "Folosirea raţională a resurselor naturale – baza dezvoltării durabile", conf.
şt. intern. (2013 ; Bălţi). Folosirea raţională a resurselor naturale – baza dezvoltării durabile
= Rational Use of Natural Resources – the Basis for Sustainable Development =
Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития :
Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a Fac. de Ştiinţe ale Naturii şi
Agroecologie a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, 10-11 oct. 2013, Rep. Moldova : [în 2
vol.] / col. red.: Boris Boincean [et al.]. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2013 – .
– 21 cm. – ISBN 978-9975-50-113-2.
Vol. 2. – 2013. – 91, [1] p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare,
IP ICCC "Selecţia", Fiat Panis FAO, [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. rom.,
rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-50-
117-0. – [2013-2316].
- - 1. Resurse naturale – Dezvoltare durabilă.
574:338.43(478)(082)=135.1=161.1
579 Microbiologie
2368. Nedbaliuc, Boris.
Compendiu de microbiologie generală : [pentru uzul studenţilor] / Boris Nedbaliuc ;
Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : Universitatea de Stat din Tiraspol, 2013. – 88 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 87-88 (29 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-107-9.
[2013-2143].
- - 1. Microbiologie.

40
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

579.2(075.8)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
2369. Bejenaru, Galina.
Dictionnaire médical des synonymes de la langue française / Galina Bejenaru, Daniela
Eşanu-Dumnazev. – Chişinău : Iulian, 2013 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 263, [1] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4162-3-8.
[2013-2423].
- - 1. Medicină – Dicţionare de sinonime.
61(038)=133.1
2370. Dicţionar medical-veterinar : român-latin-englez, englez-latin-român / Vasile
Macari, Ana Cozari, Gheorghe Cozari [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). –
306 p. ; 26 cm.
Text paral.: lb. rom., latină, engl. – Bibliogr.: p. 280-284 (99 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-109-9.
[2013-2218].
- - 1. Medicină veterinară – Dicţionare.
61+636.09(038)=135.1=124=111
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
2371. Ciobanu, Elena.
Methodes d'etude appliquees en matiere d'hygiene : Elab. methodique aux travaux
pratiques pour les étudiants de la Fac. de Médecine Générale / Elena Ciobanu, Cătălina
Croitoru ; Univ. d'Etat de Medecine et de Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire d'hygiene
generale. – Chişinău : Medicina, 2013. – 91 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 91 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-20-0.
[2013-2397].
- - 1. Igienă. 2. Sănătate şi igienă.
613(076.5)
Eţco, Constantin. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate. – Vezi Nr 2378.

613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn


2372. Igiena individuală a sportivului : (curs didactic) / E. Erhan, E. Dudnic, L. Turuta
[et al.] ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Medicină Sportivă. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 39, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40 (11 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-71-454-9.
[2013-2333].
- - 1. Igienă personală – Sportivi.
613.71:796(075)
2373. Афтимичук, О. Е.
Теоретико-методологические основы организации и проведения физкультурно-
оздоровительной деятельности с населением Республики Молдова : Стратегическое

41
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

направление: Восстановление человеческого, природного ресурса, информации об


устойчивом развитии : Монография / Афтимичук О. Е., Мруц И. Д., Полевая-Секэряну А.
Г. ; Высш. совет по науке и технологии развития Акад. Наук Молдовы. – Кишинев : Б. и.,
2013 (Tipogr. "Valinex"). – 205 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 194-197 (39 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-230-5.
[2013-2416].
- - 1. Metodologia sportului.
613.7+796.015(478)
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
2374. Friptuleac, Grigore.
Estimarea impactului calităţii apei potabile asupra stării de sănătate a copiilor : [mono-
grafie] / Grigore Friptuleac, Ion Şalaru, Vladimir Bernic ; Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipo-
grafia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 314, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 308-315 (88 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-118-13-2 (în cop. tare).
[2013-2223].
- - 1. Sănătatea copiilor – Igiena apei.
613.95:614.777
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2375. Bulat, Nicolae.
Medicina cea mai nobilă dintre arte = Medicina ars nobilissima: 140 ani de la fondarea
Spitalului Raional Soroca : 15 noiem. 1873 – 15 noiem. 2013 / Nicolae Bulat. – Soroca ; [Chi-
şinău : Universul], 2013. – 304 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., latină. – Text : lb. rom. – Bibliogr.: p. 202 (33 tit.). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-47-093-3 (în cop. tare).
[2013-2156].
- - 1. Spitalul din Soroca – Republica Moldova – Istorie.
614.2(478-21)(091)
2376. Calitatea aerului în localurile de alimentaţie publică : Rezultatele studiului de
monitorizare a calităţii aerului în restaurantele, cafenelele şi barurile din mun. Chişinău, febr.-
mar. 2013 / aut.: Ghenadie Ţurcanu, Galina Obreja, Ion Şalaru [et al.] ; au colab.: Victoria
Tataru [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică al Min. Sănătăţii din Rep. Moldova. – Chişi-
nău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 19 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), Roswell Park Cancer
Inst. din Statele Unite ale Americii şi Şc. de Management în Sănătate Publică (ŞMSP) de pe
lângă USMF "Nicolae Testemiţanu". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-365-6.
[2013-2385].
- - 1. Igiena aerului – Localuri publice.
614.71:640.4
2377. Cunoştinţe de bază despre pericolul nuclear: Lecţiile Cernobîlului şi
Fukushimei / Victor Poiarcov ; elab. în lb. rom.: Larisa Bantuş ; coord.: Bantuş Anatolie ;

42
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Acordul European şi Mediteranean privind riscurile majore (EUR-OPA) al Consiliului Europei.


– Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 32 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4246-9-1.
[2013-2262].
- - 1. Pericole nucleare.
614.87:621.039
2378. Eţco, Constantin.
Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate : [monografie] / Constantin Eţco,
Varfolomei Calmîc, Ion Bahnarel ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 600 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 434-447 (244 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-125-30-7 (în cop. tare).
[2013-2196].
- - 1. Sănătate personală. 2. Sănătate publică. 3. Educaţie pentru sănătate.
614+613
2379. Gherman, Nadejda.
File din istoria unui laborator : [Secţia de Laborator a Inst. Oncologic din Rep. Moldova]
/ Nadejda Gherman. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. AŞM). – 164 p. : fot., fot. color, tab. ; 22
cm.
Referinţe bibliogr. în text. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-355-1 (în cop. tare).
[2013-2399].
- - 1. Secţia de Laborator a Institutului de Oncologie din Republica Moldova – Istorie.
614.253.1(478):616-006(091)(092)
2380. Republica Moldova: Revizuirea sistemului de sănătate, 2012 / Ghenadie Ţurca-
nu, Silviu Domente, Mircea Buga [et al.] ; Observatorul European pentru Sisteme şi Politici de
Sănătate. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 161, [2] p. : fig. color, tab. ; 24
cm. – (Sisteme de sănătate în tranziţie ; Vol. 14, Nr 7, 2012).
Referinţe bibliogr.: p. 153-157.
[2013-2419].
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Politici – Reforme.
614(478)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
Cerneţchi, Olga. Farmaco- şi fitoterapia în ginecologie. – Vezi Nr 2391.

616 Patologie. Medicină clinică


2381. Cîrstea, Nicon.
Fiziopatologia intoxicaţiilor exogene acute : (Elab. metodică) / Nicon Cîrstea, Dumitru
Cebotar, Vasile Dumitraş ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra medicină militară şi extremală. – Chişinău : Medicina, 2013. – 148 p. :
fig., tab. ; 20 cm.

43
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. nu sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 147 (9 tit.). – 100 ex.


ISBN 978-9975-118-15-6.
[2013-2230].
- - 1. Fiziopatologia intoxicaţiilor.
616-092:615.9(076.5)
2382. Epidemiology in tests / V. Prisacaru, Ad. Cotelea, L. Guţu [et al.] ed.: Viorel
Prisacaru ; transl. into engl. by : Angela Paraschiv ; "N. Testemitanu" State Univ. of Medicine
and Pharmacy, Dep. of Epidemiology. – Chişinău : Medicina, 2013. – 255 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-118-17-0.
[2013-2394].
- - 1. Epidemiologie – Teste.
616-036.22(079)
2383. Galearschi, Vasile.
Reperajul ultrasonografic intra-operator în tratamentul chirurgical al tumorilor cerebrale
: [monografie] / Vasile Galearschi, Grigore Zapuhlîh, Marcel Ivanov. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Bons Offices"). – 128 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 113-127 (257 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-757-9.
[2013-2359].
- - 1. Ultrasonografie intra-operatorie – Tumori cerebrale.
616-073.7+616.831-006-089
Ţopa, Tudor. Cuget făuritor. – Vezi Nr 2524.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2384. Strajescu, Gheorghe.
Pneumotoraxul spontan : Recomandări metodice / Gheorghe Strajescu ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013 (Tipogr. "Primex
Com"). – 25 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 24-25 (20 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4253-1-5.
[2013-2428].
- - 1. Pneumotorax spontan.
616.25-003.219(076.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2385. Complicaţiile survenite în ţesuturile orale la purtătorii protezelor dentare :
(Constatări, recomandări clinico-practice) / colectiv de aut.: Ana Eni, Ştefan Vlas, Aliona
Ţapeş [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Ca-
tedra Stomatologie terapeutică FECMF. – Chişinău : Medicina, 2013. – 46 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 39-41 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-19-4.
[2013-2396].
- - 1. Proteze dentare.
616.314-77(076.5)

44
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

2386. Hepatite virale şi HIV : (aspecte etiologice, epidemiologice, clinice, diagnostic


de laborator, tratament şi profilaxie) : [monografie] / Constantin Spînu, Tiberiu Holban, Vladi-
mir Guriev [et al.] ; coaut.: Marina Isac [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică, Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : [Medicina], 2013 (Tipogra-
fia AŞM). – 296 p. : fig., fig. color, scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 275-288 (167 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-118-12-5 (în cop. tare).
[2013-2222].
- - 1. Hepatite virale – Diagnostic – Tratament. 2. HIV/SIDA – Diagnostic – Tratament.
[616.36-002+616.98:578.828HIV] -07/.08
2387. Uncuţa, Diana.
Deliminarea diagnostică şi terapiile moderne ale stomatitelor herpetice : [monografie] /
Diana Uncuţa ; Inst. Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 217 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 172-193 (299 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-754-8.
[2013-2357].
- - 1. Stomatite herpetice – Diagnostic – Tratament.
616.31-002-07/-08
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
2388. Dermatovenerologie : Man. pentru studenţi / colectiv de aut.: Mircea Beţiu,
Gheorghe Muşet, Vladislav Gogu [et al.] ; sub red. lui Mircea Beţiu ; Inst. Publ. Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra dermatovenerologie. – Chişinău :
Medicina, 2013 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 274, [1] p. : tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 274-275 (32 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-113-94-6 (în cop. tare).
[2013-2224].
- - 1. Dermatologie. 2. Venerologie.
616.5+616.97/.98(075.8)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
Galearschi, Vasile. Reperajul ultrasonografic intra-operator în tratamentul chirurgical
al rumorilor cerebrale. – Vezi Nr 2383.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


Dermatovenerologie. – Vezi Nr 2388.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
2389. Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu". Anale Ştiinţifice =
Scientific Annals : [în vol.] / Asoc. Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu" ; col. red.: Eva
Gudumac (red. şef) [et al.]. – Chişinău : Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu",
2013 – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-9807-2-2. – ISSN 1857-0631.
Vol. 19 : Dedicat aniversării a 99-a de la naşterea dnei academician Natalia Gheorghiu
– fondatorul Chirurgiei Pediatrice în Republica Moldova. – 2013. – 45 p. : fig., tab. – Texte :
lb. rom., engl., rusă – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
– ISBN 978-9975-4300-5-0. – [2013-2298].

45
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu" – Anale. 2. Chirurgie pediatrică.


617-053.2(082)=135.1=111=161.1
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2390. Strajescu, Gheorghe.
Drenajul în patologia chirurgicală a toracelui : Recomandări metodice / Gheorghe
Strajescu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medi-
cina, 2013 (Tipogr. "Primex Com"). – 28 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 28 (10 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4253-0-8.
[2013-2427].
- -1. Chirurgia toracelui.
617.54(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
2391. Cerneţchi, Olga.
Farmaco- şi fitoterapia în ginecologie : Curs de prelegeri / Olga Cerneţchi, Veaceslav
Gonciar, Vasile Cazacu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Cate-
dra obstetrică şi ginecologie, Catedra farmacologie şi farmacie clinică. – Chişinău : S. n.,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 224 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 222-224 (47 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-229-7 (în cop. tare).
[2013-2186].
- - 1. Boli ginecologice – Fitoterapie. 2. Fitoterapia în ginecologie.
618.1-07-085+615.8(075.8)
2392. Petrov, Victor.
Naşterea prematură : (Ghid practic) / Victor Petrov, Angela Marian-Pavlenco ; coaut.:
Ludmila Eţco [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 86, [2] p. : fig., fig. color,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 51-61 (137 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-58-000-7.
[2013-2263].
- - 1. Naştere prematură – Diagnostic – Tratament.
618.39-07/-08(036)
2393. Protocoale şi algoritmi obstetricali : [pentru uzul studenţilor] / colectiv de aut.:
Paladi Gheorghe, Gaţcan Ştefan, Stratulat Petru [et al.] ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Asoc.
de Medicină Perinatală din Rep. Moldova, Asoc. Medicilor Obstetricieni Ginecologi. –
Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 167 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pen-
tru Dezvoltare şi Cooperare. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-264-8 (broşată în spirală).
[2013-2451].
- - 1. Obstetrică – Protocoale clinice.
618(075.8)
2394. Strategia geneticii medicale în obstetrică : [pentru uzul studenţilor] / Marc
Ştemberg, Natalia Barbova, Elena Samohvalov [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farma-

46
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

cie "Nicolae Testemiţanu", Bibl. Medicului Practician. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Re-
clama"). – 113, [1] p. : fig., tab., [6] p. fot. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 111-113 (27 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4246-3-9.
[2013-2261].
- - 1. Obstetrică – Genetică medicală.
618.2-056.7(075)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Tele-
comandă
2395. Теория передачи информации : Цикл лекций / Кицул И., Бежан Н., Анд-
роник С. [и др.] ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмента в электронике
телекоммуникациях, Каф. телекоммуникаций. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013 – . – 20
cm.
Часть 3-я. – 2013. – 155, [1] p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.
152 (10 tit.). – 50 ex. – [2013-2277].
- - 1. Transmisia informaţiei.
621.391(075.8)
621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice
2396. Proiectarea mecanismului de acţionare a conveierului : (îndrumar) / Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri ;
alcăt.: Serghei Andrievschi ; red. resp.: Mircea Andriuţă. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. –
95, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 85. – 50 ex.
[2013-2275].
- - 1. Mecanisme de acţionare a conveierului.
621.833(076.5)
625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri
625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
2397. Drumuri-II : Indicaţii metodice pentru proiectul de an nr. 2 : Calculul hidraulic al
deschiderii edificiilor rutiere peste obstacolele acvatice / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urba-
nism şi Arhitectură, Catedra Căi Ferate, Drumuri şi Poduri ; elab.: Pantelimon Arnaut [et al.] ;
red. resp.: Anatolie Cadocinicov. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 56 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 55 (10 tit.). – 50 ex.
[2013-2278].
- - 1. Drumuri – Proiectări – Calcule hidraulice.
625.7/.8:711.73(076.5)
629 Tehnica mijloacelor de transport
2398. "Sisteme de transport şi logistică", conf. intern. (2013 ; Chişinău). Sisteme
de transport şi logistică : Materialele Conf. Intern., 11-13 dec. 2013, Chişinău / red. resp.:
Dumitru Solomon. – Chişinău : Evrica, 2013 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a RM). – 435 p.
: fig., tab. ; 20 cm.

47
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Pe cotor : 5. – Texte : lb.


rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4448-4-2.
[2013-2398].
- - 1. Sisteme de transport. 2. Logistica în transport.
629.01/.08+656.1(082)=135.1=111=161.1
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
2399. Construcţia motocicletei : [set din 10 planşe] / text, graf.: Gheorghe
Ermurache ; Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armată Naţ. – Chişinău : Toneti-
Exim, 2013. – 10 f. : il. color ; 30 x 42 cm.
Text pe o singură parte a f. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4335-3-2.
[2013-2417].
- - 1. Construcţia motocicletei.
629.326
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
2400. Întreprinderea de Stat "Nisporeni-Silva" la 40 de ani / Întreprinderea de Stat
"Nisporeni-Silva"; [alcăt.] : Vasile Mîrza ; fot.: Ina Landa [et al.]. – [Chişinău : Bons Offices,
2013]. – 68 p. : fot., fot., h. color ; 27 cm.
Tit. pe cop.: Păduri nisporenene. – Bibliogr.: p. 66 (15 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-759-3 (în cop. tare).
[2013-2361].
- - 1. Întreprinderea de Stat "Nisporeni-Silva" – Republica Moldova – Istorie.
630(478-22)(091)
631/638 Agricultură
631.9 Alte întrebări
2401. "Folosirea raţională a resurselor naturale – baza dezvoltării durabile", conf.
şt. intern. (2013 ; Bălţi). Folosirea raţională a resurselor naturale – baza dezvoltării durabile
= Rational Use of Natural Resources – the Basis for Sustainable Development =
Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития :
Materialele conf. şt. intern. consacrată celor 10 ani de activitate a fac. de Ştiinţe ale Naturii şi
Agroecologie a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, 10-11 oct. 2013, Rep. Moldova : [în 2
vol.] / col. red.: Boris Boincean [et al.]. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2013 – .
– 21 cm. – ISBN 978-9975-50-113-2.
Vol. 1. – 2013. – 340 p. : fig., tab. – Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, IP
ICCC "Selecţia", Fiat Panis FAO, [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-50-116-3. –
[2013-2321].
- - 1. Resurse naturale – Dezvoltare durabilă.
631.92/.95:338.43(478)(082)=135.1=111=161.1

48
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

633/635 Horticultură
633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
2402. Celac, Valentin.
Cultura soiei : (îndrumar) / Valentin Celac, Alexandru Budac ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 36 p. : fot. color, tab. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-244-0.
[2013-2174].
- - 1. Cultura soiei.
633.34(036)
635 Plante de gradină. Grădinărit
2403. Лунный календарь огородника, 2014 : [астрол. прогноз : Молдова] /
[сост.: Татьяна Кропанцева]. – [Кишинев : Analytique Moldpresa, 2013 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 32, [1] p. : fig. ; 21 cm. – ISSN 1857-386X.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-4417-2-8.
[2013-2379].
- - 1. Grădinărit – Prognoză astrologică.
635:133.52
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2404. Manea-Cernei, Eugenia.
Miracolul terapeutic al plantelor condimentare / Eugenia Manea-Cernei, Nina Ciocârlan
; red. şt.: Vasile Florea ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.) a Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 236 p., 16 p. il.
color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 233-235 (58 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-241-9.
[2013-2199].
- - 1. Plante condimentare – Remedii naturiste.
635.7:[615.89+641.5]
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
Dicţionar medical-veterinar. – Vezi Nr 2370.
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
Sisteme de transport şi logistică. – Vezi Nr 2398.

49
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

657 Contabilitate
2405. Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Re-
publica Moldova … / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti ; coord. ed.: Viorel Dilion.
– [Chişinău : S. n., 2013] – . – 30 cm.
…2012. – 2013. – 44, [1] p. : fig., fot., fot. color, tab. – F. f. de tit. – [2013-2421].
- - 1. Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova – Raport,
2012.
657(478)(047)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
2406. Muntean, Ion.
Îndrumar pentru operatorii centralelor termice pe biomasă / Ion Muntean ; Agenţia pen-
tru Eficienţă Energetică. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. : fig.,
fot. color ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 60 (18 tit.). – Apare cu sprijinul
financiar al Uniunii Europene, Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – 800 ex.
ISBN 978-9975-53-242-6.
[2013-2215].
- - 1. Centrale termice pe biomasă – Funcţionare.
662.9:621.18(036)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI
PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


2407. Lvovschi, E.
Bazele teoriei betonului armat şi precomprimat / E. Lvovschi ; Inst. de Cercetări Şt. în
Construcţii Incercom. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Incercom"). – 178 p. : fig., tab. ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 173-174 (22 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4447-4-3.
50,00 lei. – [2013-2270].
- - 1. Beton armat.
691.328
696/697 Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri
(sanitare, de gaze, de abur, electrice)
2408. Ciutac, Marina.
Utilaj termic în industria materialelor de construcţii : Ciclu de prelegeri / Marina Ciutac,
Ion Rusu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Tehnologia Mate-
rialelor şi Elementelor de Construcţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 121, [2] p. : fig. ; 29
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 121 (10 tit.). – 50 ex.
[2013-2273].
- - 1. Instalaţii termotehnice.
697:691(075.8)

50
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 ARTĂ ÎN GENERAL
2409. Bîrsanu, Aurelia.
Dicţionar de culori şi nuanţe / Aurelia Bîrsanu, Svetlana Stanţieru. – Chişinău : Epigraf,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 423, [1] p. ; 21 cm. – (DCN).
Bibliogr.: p. 410-423 (307 tit.). – 750 ex.
ISBN 978-9975-125-33-8 (în cop. tare).
[2013-2438].
- - 1. Culori – Dicţionare.
7.017.4(038)
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
2410. Florea, Serafim.
Aglomeraţia oraşului Chişinău : Studiu de geografie umană / Serafim Florea ; Inst. de
Ecologie şi Geografie al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Garomont-Studio"). – 156 p. : fot., fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 20 ex.
ISBN 978-9975-4442-8-6.
[2013-2407].
- - 1. Chişinău – Dezvoltare regională.
711.432+94(478-25)
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2411. Miron, Marina.
Catalogul meşteşugurilor practicate în arealul Parcului Naţional "Orhei" = Catalogue of
handicrafts produced in the "Orhei" National Park region / Marina Miron, Viorel Miron, Ale-
xandru Rotaru ; fot.: Viorel Miron [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 64 p. : fot. color ; 21 x 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-268-6.
[2013-2459].
- - 1. Meşteşuguri – Republica Moldova – Cataloage.
745/749:712.23(478-21)(084.1)=135.1=111
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2412. Mokan-Vozian, Ludmila.
Natura statică : Îndrumări metodice pentru lecţii practice : (Cursul de Pictură) / Mokan-
Vozian Ludmila ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design. – Chişi-
nău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 67 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 51-55 (10 tit.).
ISBN 978-9975-46-164-1.
[2013-2352].
- - 1. Pictură – Natură statică – Tehnici artistice.

51
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

75.02(076.5)
2413. Mokan-Vozian, Ludmila.
Practica plein-air : Îndrumări metodice pentru realizarea lucrărilor de studiu în plein-air /
Mokan-Vozian Ludmila ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design. –
Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 64 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 50-52.
ISBN 978-9975-46-163-4.
[2013-2351].
- - 1. Pictură – Practica plein-air.
75.02(076.5)
2414. Mokan-Vozian, Ludmila.
Tehnica şi tehnologia picturii pe sticlă : Suport de curs / Mokan-Vozian Ludmila ; Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Arte Plastice şi Design. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr.
UPS "I. Creangă"]. – 57 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39 (9 tit.).
ISBN 978-9975-46-162-7.
[2013-2350].
- - 1. Pictură pe sticlă – Tehnologii.
75.023.1-035(075.8)
78 MUZICĂ
2415. Poiată, Mihai Ştefan.
ROCKul, "NOROC"-ul & Noi (1966-1970) : [din istoria formaţiei "Noroc"] / Mihai Ştefan
Poiată. – Chişinău : Arc, 2013 (Imprimat în Ungaria). – 272 p. : fot. ; 22 cm. – Conţine : CD-
rom.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-61-746-8 (în cop. tare).
[2013-2312].
- - 1. Formaţia de muzică pop-rock și folk "Noroc" din Republica Moldova – Istorie.
785.16.071.1/.2(478)
2416. Zgureanu, Teodor.
Simfonia "Continuitate". "Solstiţiu de vară" : Concert pentru saxofon / Teodor
Zgureanu. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 63, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0180-7.
ISBN 978-9975-51-492-7.
[2013-2233].
- - 1. Muzică pentru saxofon.
788.43
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
Bahnaru, Vasile. Miscellanea Basarabensia. – Vezi Nr 2503.

2417. "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", colocviu intern. (2011 ; Chişi-
nău). Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011 /

52
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

coord.: Veronica Păcuraru, Viorica Răileanu. – Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2012
(Tipogr. "Profesional Service"). – 308 p. : tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Texte : lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4354-5-1.
[2013-2346].
- - 1. Lingvistică. 2. Filologie.
80/81(082)=135.1=111
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
2418. Şoimu, Ilona.
Introductory Course in English : Socio-political texts : [pentru uzul studenţilor] / Ilona
Şoimu ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : IRIM, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). –
56 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 56 (6 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-110-5.
[2013-2219].
- - 1. Limba engleză – Texte social-politice.
811.111'27:32(075.8)
811.133.1 Limba franceză
2419. Bahneanu, Vitalina.
Le français juridique : Fiches pedagogiques au CD français juridique-documents video
/ Vitalina Bahneanu ; Univ. d'Etat de Moldova, Fac. Langues et Liiteratures Etrangeres,
Chaire Langue Fr. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 35 p. ; 21 cm.
[2013-2236].
- - 1. Limba franceză – Domeniul juridic.
811.133.1:34(076.5)
2420. Balan, Ina.
Autour du verbe : Compendium grammatical : [pentru uzul studenţilor] / Ina Balan, Zi-
naida Chilimciuc, Nicolae Obreja ; ref. şt.: Maria Cotlău, Zinaida Radu ; Acad. "Ştefan cel
Mare", Centrul Comunicare profesională şi Lb. Moderne. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 111 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 110 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-01-9.
[2013-2310].
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36(075.8)
2421. Ciobanu, Zinaida.
Le français : La compréhension écrite au lycée : (niveau B1) : 25 tests pour entraîner
tes compézences en 10-e, 11-e et 12-e afin de te présenter en bonne forme au BAC / Zinaida
Ciobanu, Margareta Cozearschi, Nina Mocanu. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 63, [1] p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-9702-5-9 (eronat).
[2013-2239].

53
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba franceză – Teste.


811.133.1(079)
2422. Coşuleanu, N.
Récits Lois et Secrets de la Nature : Lecture et Compréhension : [pentru uzul studenţi-
lor] / N. Coşuleanu, O. Ţuşca ; coord.: Corina Răilean. – Chişinău : Imi-Nova, 2013 [Tipogr.
"Impressum"]. – 71 p. : fot. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4215-7-7.
[2013-2144].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
2423. Olaru, Viorica.
Rezumate la Limba Franceză : Pentru cl. 5-9 : Pregătire pentru examenul de absolvire
a gimnaziului : (gramatica, creativitatea, civilizaţia, comunicarea) / Viorica Olaru. – [Chişinău]
: TEO-Educaţional, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 120 p. : tab. ; 10 x 13 cm. – (Ediţia
2014).
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-12-1.
[2013-2377].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
Vasilache, Cezaria. Ghid de conversaţie. – Vezi Nr 2427.

811.135.1 Limba română


2424. "Cultivarea limbii române în condiţiile comunicării actuale", simp. şt.-
practic interuniv. (2013 ; Chişinău). Cultivarea limbii române în condiţiile comunicării actua-
le : Materiale ale simp. şt.-practic interuniv., 25 mai 2012 / red. şt.: Irina Conrea. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 371 p. : tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lb. Rom. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-441-9.
[2013-2326].
- - 1. Limba română – Comunicare.
811.135.1'27(082)
2425. Constantinovici, Elena.
Vocabularul fundamental al limbii române. Dicţionar de contexte minime / Elena
Constantinovici, Ion Bărbuţă. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 351, [1] p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 5 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-440-2.
[2013-2325].
- - 1. Limba română – Dicţionare lexicale.
811.135.1'374.81'367.62
2426. Popa, Gheorghe.
Epistemologia şi metodologia lingvisticii : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Popa ;
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Filologie, Catedra de Lb. Rom. – Bălţi : Presa

54
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

universitară bălţeană, 2013 (Tipografia Universităţii de Stat "Alecu Russo"). – 47, [1] p. ; 21
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 44-48 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-100-2.
[2013-2355].
- - 1. Lingvistică.
811.135.1'2/'44(075)
2427. Vasilache, Cezaria.
Ghid de conversaţie : român-francez-rus / Cezaria Vasilache, Ala Bujor. – [Chişinău :
Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 199, [1] p. : il., tab. ; 14 x 17 cm.
Text paral.: lb. rom., fr., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 199 (9 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-125-28-4.
[2013-2205].
- - 1. Limba română – Ghid de conversaţie. 2. Limba franceză – Ghid de conversaţie.
3. Limba rusă – Ghid de conversaţie. 4. Ghid de conversaţie român-francez-rus.
811.135.1-25+811.133.1-25+811.161.1-25
811.161.1 Limba rusă
Vasilache, Cezaria. Ghid de conversaţie. – Vezi Nr 2427.
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
2428. Cartea poeziei, 2013 / antologatori: Grigore Chiper, Nicolae Popa ; fot.: Nicolae
Răileanu. – Chişinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 220 p. : fot. ; 20 cm. –
Conţine : Poeţii ; Metamorfoza / Aureliu Busuioc. Încearcă drumul ; Numele / Anatol Ciocanu.
Ars poetica ; Alergare în cerc ; Tot mai aproape / Valeria Grosu. Atunci ; Bună dimineaţă! ;
Piatra morii, crucea / Dumitru Matcovschi. Citesc & mănânc ; Daţi foc la cărţii II ; ? de lectură /
Alexandru Vaculovschi. Poemului lui M ; pentru că alchimiştii căutau nemurirea / Ana-Maria
Nuţa. … dragul meu îţi scriu abia acum… / Anatol Grosu. Tristeţile celor bătrâni mă sperie ;
Elegie ; Strada trandafirilor / Diana Frumosu. 1. O pânză albă… ; Aici, latră câini mulţi ; 4. Azi,
am avut mau puţine cuvinte / Doina Postolachi. După ce am umblat prin tot cartierul… / Dumi-
tru Crudu. mărturisire ; scoica ; cu mai mult sidef ; sudoku / Elena Puiu. Apa. 3 D : (poem-
fluviu) / Emilian Galaicu-Păun. regretele, firul de iarbă ; pământ ; rana visului ; într-o dispera-
re, maică / Gheorghe Calamanciuc. opreşte-te (o) clipă! ; symbola ; ex libris / Igor Ursenco.
Autoportret ; Homo fatalis / Lidia Codreanca. Sagarmatha / Moni Stănilă. Filouzie (IV) ; Baso-
relief ; Cimitir în mijlocul oraşului ; Schituri peste ceruri*** / Nicolae Fabian. Atenţie: fragil! ; A
trăi ; Ce rămâne? / Nina Slutu. Memorie ; Piesă de muzeu / Petre Popa. Motive de tristeţe /
Petru Iacob. Fotografie ; Insectar ; Cana ; Uşoară / Radmila Popovici-Paraschiv. Mă bucur de
puţin ; Te-am găsit… ; Spre tine / Ştefan Agachi. Balada picului de ploaie ; Autumnală / Steli-
ana Grama. Impresionism maritim ; Hypermodernism / Victoria Fonari. speranţa ; human lego
; mişcări / Ana Rapcea. Iluzii ; Destin ; Răspunde! ; A doua elegie a lui Arap-Alb ; Autosuges-
tie colectivă / Andrei Ţurcanu. Compun poezele cu fluturaşi… ; Demonul cu chip luminos /
Teo Chiriac. Nota bene ; Zi decisivă ; Absint ; Autobiografie ; Un analgezic ; Cu o grefă tăce-
rea ; CV / Călina Trifan. păi ce să vă spun copii ai pustiului? ; un conducător al unei teze cu o

55
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

miză mai mare decât cele recurente ; dincolo de acele impozante senioriale caleşti ; totul s-a
petrecut dincolo de ape ; păi doamnelor şi domnilor ; doamne tu carele le ştii pe toate / Ghe-
nadie Nicu. Terra promissa ; Patimile după Dostoievski ; Paris. Arcul de triumf ; Suflarea ta ;
Lesbia, efebul ; Simţeam, Auzeam ; Oraş (Tarkovski) Stalker ; Lichidarea / Leo Butnaru.
Vreascuri ; Lângă sobă ; Rădăcini / Liliana Armaşu. moment climax ; jackpot ; jug / Silvia
Goteanschi. Copilăria ; Pe scenă, viaţa mea-i adevărată… ; August ; Ecoul ; Mozaic ; Arţari în
octombrie / Vasile Romanciuc. la circ ; Scuarul zeilor ; Singurătate / Svetlana Corobceanu.
Nu există ; Pastel tragic / Cassian Maria Spiridon. Din cînd în cînd ; Cămaşa ; Când sunt
fericit / Gellu Dorian. Extaza câmpiei ; Extaza de purpură / Nicolae Grigore Mărăşanu. Nimic
de la mine ; Fără motiv ; Pe maluri îndepărtate / Stere Bucovală. Copii trecuţi prin sită ; De-
amor şi cianură! ; Ies pe stradă cu îngerul / Linda Maria Baros. Despre poeţi, despre ceilalţi ;
Jocuri ; Mail către Terence Winch / Aurel Maria Baros. Exodul (1) ; Exodul (2) ; Exodul (3) /
Corneliu Antoniu. Am trăit ; Nu cred ; Şi mâna ; Aici şi astăzi ; După cele trăite şi trăite / An-
drei Burac. Competiţia de mirare ; Ca-n cărţi ; Lecturi de duminică / Aurelia Borzin. Lăsaţi-mă
; Cântec ; În adâncul cuvântului ; Vai, trupule ; În timp ce visezi / Gheorghe Bâlici. fanfara ;
sobuşoara ; metamorfoze ; tobogan / Diana Iepure. Consumatorul de idei ; Trecuţii prin ciur şi
dârmoi ; Pentru cine? / Gheorghe Doni. Interminabil trecut ; Răbdarea ascute-ţi ; Umbra ;
Motiv de poem ; Despre dragoste ; N-ai încotro / Dumitru Băluţă. Vise înalte ; Factori ; Înălţă-
tor şi sublim ; Încă un gât de apă ; Blitz / Ecaterina Bărgan. Carusel adriatic ; Pastel despre
cai şi viori ; Ancore şi derivă… / Eugenia Bulat. 2 ; 10 ; 12 / Galina Furdui. Păsările luminii –
poeţii ; Ce lege? / Iuliu Cârchelan. Recviem pentru duşmani ; Doamne, prea multe pietre… ;
Paradoxul iubirii de străin / Dorin Cârchelan. Prezentul ; Să schimbi decorul ; În culmea stihiei
; Cineva / Lidia Ungureanu. Linişte şi pace ; Edith södergran / Marcela Benea. concluzie cu
viori ; el se credea bărbat ; iubeşte-mă poezie minte-mă / Silvia Caloianu. O noapte cu stele ;
Cum arată singurătatea ; Pasărea timpului ; Toamnă cu îndrăgostiţi ; Rugă pentru un poem /
Efimia Ţopa. Rîvnita piedică ; Încercarea adunării ; Inevitabilul dualism ; Irezolvabila / Vergiliu
Dergaci. Jurizarea ; Greierele şi vulpea / Valentin Portas. Ai noştri ; Devoratorii de timp ;
***încep să mă deprind… ; Un dezechilibrat / Nedelescu Vasile. Am iubit marea ; Corăbii
întristate ; Cântare ; Răsărit de soare în mare / Vitalie Răileanu. Dacă n-ar exista iubirea ;
"Cerul de cretă" ; Chem din tumult… / Vlad Zbârciog. La moarte lui Anatol Ciocanu ;
Înterogatorii nocturne / Boris Marian. Câtă frunză şi iarbă ; În braţe ; Apa / Irina Nechit. Stop ;
Suburbie cu un cal alb ; Vernisaj la poarta dorului / Claudia Slutu-Grama. ***noaptea pe la
2.30… ; ***cineva dintre noi avea busola… / Alexandru Corduneanu. Carne ; Urma / Nicolae
Popa. Viaţa ca alibi ; Fantoma mâinii ce ne-a tras la sorţi / Arcadie Suceveanu. vulturii îmi fac
semne ; textul te opreşte şi-ţi spune ; cuburi de gheaţă / Nicolae Spătaru. Carul mic ;
***Toamna e un ochi?... / Grigore Chiper. OK! amor intellectualis ; nervi de toamnă-primăvară
în C minor OP. 69.63 / Maria Şleahtiţchi. Dă-i cu cărămidă! : (parodie) ; Nu iubiţii poeţii! :
(parodie) / Titus Ştirbu. Exil / Ion Cuzuioc. pe aici nu se întâmplă nimic ; anul şarpelui ; sânge-
le nostru / Margareta Curtescu. Frig 2 / Nicolae Esinesncu. … de ce? de ce nu sunt un pic-
tor?... ; … Lotte în Weimar… / Vladimir Beşleagă. O clip taci / Raisa Plăieşu. Strada de fildeş
a poetului / Alexe Rău.
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova şi cu sprijinul financiar al Min. Culturii
din RM. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-347-3.
[2013-2204].

56
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

- - 1. Literatură română – Poezie – Antologii. 2. Literatură română din Republica Mol-


dova – Poezie – Antologii.
821.135.1-1-82+821.135.1(478)-1-82
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2429. Andriuţă, Constantin.
Numai femeia este dătătoare de viaţă şi numai ea-i cea mai agreabilă frumuseţe : Ver-
suri / Constantin Andriuţă. – Chişinău : Medicina, 2013. – 160 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-118-18-7.
[2013-2395].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Andriuţă
2430. Autobuzul 100 : O antologie de proză scurtă basarabeană / [coord.] : Dumitru
Crudu, Julia Schoch ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 61, [1] p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun). –
Conţine : Dantelata / Boris Cremene. În copilărie îmi plăceau filmele cu Van Damme / Virgil
Botnaru. Uşile se închid / Teodor Bordeianu. Cameleonul / Maria Fărâmă. Chitara neagră /
Victoria Mărgineanu. Cu capul de pereţi / Ana-Mihaela Nuţa. Femeia asta ; Casa / Cristina
Dicusar. Oglinda ; Delete / Elena Chirica. Întâlniri ascunse / Eugenia Decencu. Foamea, sau
Ce-o mai fi fost ce numeam foame / Emanuela Sprânceană.
Apare cu sprijinul financiar al Goethe-Inst. Bukarest şi Centrul Cultural German
AKZENTE din Chişinău. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-860-0.
55,00 lei. – [2013-2372].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Antologii.
821.135.1(478)-3-82
2431. Bacalov, Alexandru.
Lemnoglife : [versuri albe] / Alexandru Bacalov. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr.
"Primex Com"]. – 102 p. : il. ; 11 x 14 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4253-9-1.
[2013-2433].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Bacalov
2432. Băcescu, Tatiana.
Discernământ : [versuri] / Tatiana Băcescu ; il.: Elena Mariţoi [et al.]. – [Chişinău : S. n.,
2013] (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 117 p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-115-05-6.
[2013-2404].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Băcescu
2433. Burac, Andrei.
Aşteptarea : [povestiri, poeme, fragmente de jurnal, interviuri] / Andrei Burac ; cop.:
Iaroslav Oliinîc. – Chişinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 199 p. ; 21 cm.

57
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.


ISBN 978-9975-65-346-6 (în cop. tare).
[2013-2441].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Burac
2434. Buruiană, Andrei.
Veşnicia Cuvântului Divin : Cartea cea mică : [scrieri religioase] / Andrei Buruiană ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 55 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-491-0.
[2013-2410].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Scrieri religioase.
821.135.1(478)-312.2 Buruiană
2435. Calamanciuc, Gheorghe.
Femeie a târziului : Poeme de dragoste / Gheorghe Calamanciuc ; cop., des.: Ada
Ţâbuleac. – Chişinău : Editerra Prim, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127, [1] p. : des.
; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Ion Prisăcaru. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4352-0-8.
[2013-2456].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Calamanciuc
Cartea poeziei, 2013. – Vezi Nr 2428.

2436. Cibotaru, Mihail Gh.


Eclipsa. Vijelia : [romane] / Mihail Gh. Cibotaru ; cop.: Adrian Cibotaru. – Chişinău :
Lumina, 2013 (F.E.-P."Tipografia Centrală"). – 407, [1] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-65-349-7.
[2013-2187].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Cibotaru
2437. Ciobanu, Dumitru.
Vârtejul : [roman] / Dumitru Ciobanu ; cop.: Elena Popovschi. – Chişinău : Lumina,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 438, [1] p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-65-351-0.
[2013-2442].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.
821.135.1(478)-31 Ciobanu
2438. Ciobanu, Ion.
Când moldovenii se adună : (epigrame) / Ion Ciobanu ; cop.: Margareta Chiţcatâi. –
[Chişinău] : Integritas, [2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 59, [5] p. ; 10 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4464-2-6.

58
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

[2013-2173].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Ciobanu
2439. Ciobanu, Tudor.
Aproape de suflet : [versuri] / Tudor Ciobanu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 200 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
900 ex.
ISBN 978-9975-66-362-5 (în cop. tare).
[2013-2382].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Ciobanu
2440. Costenco, Nicolae.
101 poeme / Nicolae Costenco ; sel.: Anatol Ciocanu, Costache Costenco ; col. red.:
Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală
"Apollon". – Ed. a 2-a. – Chişinău : Asociaţia Culturală "Ideal" ; [Bucureşti] : Biodova, 2011
(Tipogr. "Iutastan"). – 100 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Ideal" ; 21, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4288-8-0 (Asoc. Culturală "Ideal"). – ISBN 978-973-1867-27-4
(Biodova, Bucureşti).
[2013-2148].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Costenco
2441. David, Eugenia.
Viaţa ca o iluzie : Creionări, dialoguri, traduceri / Eugenia David. – Ed. a 2-a, rev. –
Chişinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 220 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-65-350-3.
[2013-2167].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 David
2442. Demenciuc, Nicolae.
Vânt accidental : versuri / Nicolae Demenciuc. – Chişinău : Labirint, 2013. – 123, [1] p.
; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-122-02-3.
[2013-2296].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Demenciuc
2443. Diviza, Ion.
Bi-lanţul slăbiciunilor : Eu râd de mine, voi de cine râdeţi? : [epigrame] / Ion Diviza ;
cop.: Elena Popovschi. – Chişinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 118, [1] p.
; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 200 ex.
ISBN 978-9975-65-355-8.
[2013-2209].

59
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Epigrame.


821.135.1(478)-193.2 Diviza
2444. Druţă, Ion.
Opere : în 8 vol. / Ion Druţă ; coord., comentarii: Raisa Suveică ; cop., prez. graf.:
Iaroslav Oliinîk. – Chişinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN
978-9975-60-218-1.
Vol. 5 : [Drame]. – 2013. – 436 p., [48] p. fot., [1] f. port. – Apare cu sprijinul financiar al
Min. Culturii al Rep. Moldova. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-65-343-5 (în cop. tare şi
supracop.). – [2013-2180].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Drame.
821.135.1(478)Druţă2+821.135.1(478)-2 Druţă
2445. Vol. 6 : [Drame]. – 2013. – 428 p., [32] p. fot. – Text parţial : lb. rusă. – Apare cu
sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [5000] ex. – ISBN 978-9975-65344-2 (în
cop. tare şi supracop.). – [2013-2200].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Drame.
821.135.1(478)Druţă2+821.135.1(478)-2 Druţă
2446. Freniuc-Zasadnîi, Tatiana.
Nopţi de veghe : Versuri / Tatiana Freniuc-Zasadnîi ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 61, [2] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-485-9.
[2013-2231].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Freniuc-Zasadnîi
2447. Frunză, Eugenia.
Fabule / Eugenia Frunză ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013
(Tipogr. "Reclama"). – 43, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-486-6.
[2013-2264].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Fabule.
821.135.1(478)-191 Frunză
2448. Gherman, Marcel.
Generaţia Matrix : Eseuri / Marcel Gherman ; cop.: Veaceslav Popovschi. – Chişinău :
S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 214, [1] p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-53-216-7.
[2013-2185].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri.
821.135.1(478)-4 Gherman
2449. Hasdeu, Bogdan Petriceicu.
Scrieri : În 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Stancu Ilin şi I. Oprişan
; concepţia graf.: Isai Cârmu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . –
22 cm. – (Colecţia "Moştenire"). – ISBN 978-9975-67-396-9.

60
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Vol. 2 : Proză : [romane, nuvele, povestiri] / text îngrijit, note şi comentarii de Stancu
Ilin şi I. Oprişan ; st. introductiv de Stancu Ilin. – 2013. – 695 p. – Text parţial : lb. rusă. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – [1500] ex. – ISBN 978-9975-67-917-6 (în cop. tare). – [2013-
2458].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane – Nuvele – Povestiri.
821.135.1(478) Hasdeu2+821.135.1(478)-3 Hasdeu
2450. Josu, Nina.
101 poeme / Nina Josu ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.: Alexandru Manolache ;
Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Ed. a 2-a. – Chişinău : Asociaţia Culturală
"Ideal" ; [Bucureşti] : Biodova, 2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 100, [8] p. ; 20 cm. – (Colecţia
"Ideal" ; 8, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4288-5-9 (Asoc. Culturală "Ideal"). – ISBN 978-973-1867-08-3
(Biodova, Bucureşti).
[2013-2147].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Josu
2451. Leahu, Nicolae.
Autorul, personajul şi eroinele : [poeme] / Nicolae Leahu ; cop.: Mihai Bacinschi. –
[Chişinău] : Arc, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 140, [2] p. ; 20 cm.
[300] ex.
ISBN978-9975-61-765-9.
[2013-2373].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Leahu
2452. Luţcan, Andrei.
Destine trecute prin timp : poezii / Andrei Luţcan. – Chişinău : AGEPI, 2013. – 80 p. ;
22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-911-86-3.
[2013-2420].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Luţcan
2453. Manole, Ana.
Pârg : Îngândurări cu un singur punct / text, il.: Ana Manole ; pref.: Maria Danilov ; refe-
rinţă: Alexandru Donos ; schiţă de portr.: Glebus Sainciuc. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Reclama"). – 146, [2] p. : il. ; 11 x 14 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole").
[300] ex.
ISBN 978-9975-4246-7-7.
[2013-2260].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Cugetări.
821.135.1(478)-84 Manole
2454. Matei, Sergiu.

61
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vânătorii de vieţi omeneşti : Versuri / Sergiu Matei ; pref.: Georgeta Găluşcă ; il.: Paula
Ciobanu Măriuţ ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 116 p.
: il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-493-4.
[2013-2232].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Matei
2455. Mîrza-Turbal, Ala.
Lumea vreau s-o văd mai bună : Versuri / Ala Mîrza-Turbal ; cop.: Ruxanda Romanci-
uc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 108, [3] p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-488-0.
[2013-2299].
- -1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Mîrza-Turbal
2456. Mugurii inspiraţiei : [versuri, nuvele] / P.P. "Cuvântul" SRL ; concept : Tudor
Iaşcenco ; il. graf.: Stela Roman. – Rezina : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . –
20 cm. – ISBN 978-9975-53-260-0.
Vol. 2. – 2013. – 104 p. : fot., il. – Sponsor : Victor Lupaşcu. – 400 ex. – ISBN 978-
9975-53-261-7. – [2013-2448].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Nuvele.
[821.135.1(478)-1+821.135.(478)-3]-82
2457. Pascal, Nadejda.
Dor de casă : versuri / Nadejda Pascal ; prez. graf.: Viorica Didic. – Chişinău : Tipocart
Print, 2013. – 160 p. : fot. ; 20 cm.
În red. aut. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4263-1-2.
[2013-2425].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Pascal
2458. Pe o ramură de grai : Festivalul tinerilor creatori de poezie, Ed. a 8-a / Consiliul
Raional Teleneşti, Bibl. Publică Raională "Vasile Alecsandri" ; alcăt.: Dobjanschi Aurelia [et
al.] ; resp. de ed.: Furdui Maria. – Teleneşti : S. n., 2013 ("Tipografia Rezina"). – 132 p. : fot. ;
20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-4469-2-1.
[2013-2307].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1-82
2459. Plăieşu, Raisa.
Candela din ochi : Versuri, eseuri, aforisme / Raisa Plăieşu ; prez. graf.: Viorica Didic. –
Chişinău : Tipocart Print, 2013. – 131 p. : des. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 130-131. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4263-2-9.

62
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

[2013-2426].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Eseuri – Aforisme.
821.135.1(478)-9 Plăieşu
2460. Preaşca-Voinu, Domnica.
La Poarta Destinului : [versuri] / Domnica Preaşca-Voinu ; pref.: Galina Furdui ; il.:
Ludmila Furdui. – Chişinău : Labirint, 2013. – 121, [1] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-948-95-1.
[2013-2290].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Preaşca-Voinu
2461. Reabţov, Gheorghe.
Gânduri printre rânduri : Maxime / Gheorghe Reabțov ; pref.: Tudor Palladi ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 64 p. ; 20 cm.
Text parţial : lb. fr. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-498-9.
[2013-2300].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Maxime.
821.135.1(478)-84 Reabţov
2462. Roşioru, Nicolae.
Celebra uitare : poezii / Nicolae Roşioru ; cuvânt înainte: Ana Manole. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 74, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-77-209-9.
[2013-2308].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Roşioru
2463. Spătaru, Nicolae.
Mici insomnii pentru Europa : [versuri] / Nicolae Spătaru ; cop.: Vitalie Pogolşa. – Chi-
şinău : Lumina, 2013 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 127 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-352-7.
[2013-2443].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Spătaru
2464. Tonu-Coşcodan, Ala.
Ultima ninsoare : Versuri / Ala Tonu-Coşcodan ; pref.: Vlad Pohilă ; lucrări plastice: Te-
odor Buzu. – Chişinău : Labirint, 2013. – 152 p. : il. ; 11 x 19 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-948-98-2.
[2013-2292].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.
821.135.1(478)-1 Tonu-Coşcodan
2465. Vasilcău, Traian.

63
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Inscripţii pe Etern : Opere Netăcute în 9 vol. / Traian Vasilcău ; cop., concepţia graf.:
Alexandru Bostan. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 21
cm. – ISBN 978-9975-52-126-0.
Vol. 4 : Anna Ahmatova. Ivan Bunin / versuri tălmăcite în româneşte de Traianus. –
2013. – 551 p. : il. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Rep. Moldova
"Edelweiss". – [500] ex. – ISBN 978-9975-52-146-8 (în cop. tare). – [2013-2457].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie. 2. Literatură rusă – Poezie.
821.135.1(478)-1 Vasilcău+821.161.1-1 [Ahmatova+Bunin]
2466. Vatamanu, Ion.
101 poeme / Ion Vatamanu ; sel.: Mihai Prepeliţă ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.] ; cop.:
Alexandru Manolache ; Asoc. Culturală "Ideal", Soc. Culturală "Apollon". – Ed. a 2-a. – Chişi-
nău : Asociaţia Culturală "Ideal" ; [Bucureşti] : Biodova, 2011 (Tipogr. "Iutastan"). – 110 p. ;
20 cm. – (Colecţia "Ideal" ; 1, ISBN 978-9975-4288-0-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-4288-2-8 (Asoc. Culturală "Ideal"). – ISBN 978973-1867-10-6
(Biodova, Bucureşti).
[2013-2146].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.
821.135.1(478)-1 Vatamanu
2467. Vieru, Grigore.
Tu m-ai strigat, fiule? : Antologie / Grigore Vieru ; sel. şi concepţie, pref.: Spiridon Van-
gheli ; pict.: Igor Vieru ; fot.: Mihai Potârniche [et al.] ; prez. graf.: Simion Zamşa. – Chişinău :
Editura pentru copii "Guguţă", 2013 (Combinatul Poligrafic). – 126, [1] p. : des., fot., fot. color
; 24 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4255-2-0 (în cop. tare).
[2013-2257].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie – Aforisme.
821.135.1(478)-1 Vieru
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2468. Буев, Валерий.
Клетка : [стихи] / Валерий Буев. – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Progus"). – 78, [2]
p. ; 12 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4264-0-4.
[2013-2356].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Буев
2469. Взаимность, 2012 : Лит. альманах / редкол.: С. М. Ратмиров (гл. ред.) [и
др.]. – Тирасполь : Литера, 2013. – 223 p. ; 22 cm. – Conţine : Неиссякаемый источник ;
Огонь ; Дождались ; Из дневника котенка Пушистика / Н. Бондаренко. Его душевная
строка в сердцах живых пристанище находит… ; Поиск – главное дело его жизни ; Сти-
хами льётся мысль ; Память ; Венок сонетов "Натали" / Людмила Кабанюк. Писатель,
поэт, журналист ; Весна ; Мольба ; Моя земля ; Поэты ; Приднестровье ; Птицы в клетке
; Россия ; Сцена и зал ; Ученым женщинам / Игорь Ростиславович Ильин. Все в память

64
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

вплетено ; Строка, прочерченная временем… ; … Строкой прочерчен взор души,… ;


Ноябрь ; Поход Аскольда ; Рождественское ; Бендерам! ; Матери / Сергей Ратмиров.
История – учительница наша / С. Котельникова. В ларце души её ключи ; Я раскрываю
звёздный зонт / Олег Соснин. О хрустальных стихах. Стилистические особенности
поэзии С. Ратмирова / А. Козырина. Сатира Юрия Павловича Баранова в контексте
мировой литературы ; Диалог с загадочной деловой леди / Юрий Заяц. Перебирая
семейный архив ; Горы / Ирина Маринова. Его Величество Искусство ; Сейчас что-то
будет… ; Вот и моя остановка / Яна Чумак. Образ древа жизни в творчестве Л. Глущен-
ко в контексте православной традиции / И. Шановская, Л. Кабанюк, Ю. Заяц. "Моим
стихам… настанет свой черёд" / Левянт М. Я. Библиотека – культурный центр школы /
Бабанова Т., Кабанюк Л. ***Невозможно смириться… ; ***Что же искал ты, путник уста-
лый?... ; Социальный статус "ноль" или большая трагедия маленького человека / Апо-
столов Александр. Триптих ; Аллегория ; Божьи дети ; Исповедь ; ***Поселился в доме
пёс… ; Хитрюга / Божко Николай. На расстоянии равнодушия ; Песнь Изольде ; Молча-
ние / Анастасия Гедрович. ***Сказать "люблю" – не значит, что ты любишь… / Светлана
Годороба. Шкаф / Виталий Гуляев. Четвертьтушки / Зубкова Татьяна. Лито "Взаим-
ность" ; Обитель ; Ветерок ; Возвращение ; Другу-эмигранту ; Карты ; Два маршрута ;
Март ; Новогоднее ; Утро ; День ; Вечер ; Ночь ; Осень ; Салют ; Снежная красотка ;
Коктейль / Козлова Наталья. Диван ; Стихи приходят / Людмила Кудрявцева. Летучий
голландец ; Семейный альбом ; Девять месяцев ; Пепелище ; Читаю ; Легенда о Хазре-
те Хызре / Лариса Ладыка. Случайно ; Сомнение ; Грехи / Сара Тисдейл. Прозрение ;
Дворик с фонтаном / Артур Сайсмонс. Новорожденный / Вильям Блейк. Обручальное
кольцо / Джордж Крабб. Осенний этюд ; Осеннее ; Вечность ; В пути ; Оно пришло в
свой срок ; На время года ; Новогодняя ночь ; Маски ; Счастье ; Дерево ; Цинциннат ;
Кукольный мир / Маринова Ирина. Бабье лето ; Мозаика детства ; Целую тебя ; Спеши-
те делать добрые дела ; Рыбница – краса ; Для самых маленьких / Радван Татьяна.
Отчим ; Пётр и Кантемир ; Только победа ; В селе молдавском / Садовников Петр. Зи-
ма… ; Ассоль и Грей – уже их нет… ; А грачи всё кружат…; Тускнеет осени звезда… ;
Август ; Осени пейзаж – живая сказка! ; ***Дождевыми пузырями улыбается природа… ;
1. Плаксивые загадки ; 2. Считалки ; 3. Из цикла "Первое апреля" / Натали Самоний.
Мысли вслух ; Суд зверей ; Художник море рисовал ; Пора подниматься ; Уплыл вол-
шебник молодой ; Мы идем по бездорожью ; Ленивый кот ; Динозаврики ; Глупый поль ;
Калекула-молекула ; Дом для сказок / Галина Сивакова. Снег в тумане ; Под сенью
осени ; Не мучь гитару…; Брату ; Помилуй! / Владимир Скоробагатый. Карьер под Ума-
нью ; Белая Русь ; Сиреневые острова ; Скворец ; Кувшинки ; Каменка ; Возвращение ;
Учителю / Наталья Сож. Теперь ; Прозрачности ; Не здесь ; Черная ласточка ; Мост
через Днепр ; Ты люби меня ; Зверь ; В стране поэтов / Титаренко Ольга. Тишина ;
Матери / Триморук Евгений. Гроза ; Журавли ; Новый год на войне ; Слушайте все ;
Воспоминания о войне ; Карельский перевал ; Любовь и ненависть ; Воспоминания
детства ; Медведь тоже любит малину / Федоров Иван. ***Луна встает, садится солнце ;
Загадочные глубины / Инесса Черней. Красные гроздья рябины ; У причала ; Люблю
осень ; Ну что рассказать вам об осени? ; Ах, осень! ; Осень ; Иволга ; Атаман ; На
страже ; Мой рай ; Драчун ; Новая звезда ; Неваляшка ; Кем стать? ; Колыбельная /
Анна Штро. О любви ; День Валентина ; Случай на речке ; Робот Ванька / Вячеслав
Ющенко. Из далекой Сибири ; Письмо / Ясинков Филипп. Подслушанный разговор ;
Хранитель вечности / Бурлаку Татьяна. Последний день осени ; Первый снег / Наталья

65
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Гольцова. Школьная доска ; Батьковщина / Людмила Гончаренко. Маленькая история


любви ; Море / Далько Маргарита. Память / Козырина Анна. Галочка ; Легенда о завар-
ном чайнике ; Холодные слезы небес / Валентина Майдурова.
150 ex.
ISBN 978-9975-4110-7-3.
[2013-2402].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Almanahuri.
821.161.1(478)-82
2470. Военный сектор : (Cб. науч.-популярных ст. и лит. произведений на воен-
но-ист. тематику) / идея сб.: Сергей Скрипник, Михаил Лупашко. – Кишинэу : Б. и., 2013
(Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-346-5.
[Vol.] 7. – 2013. – 100 p. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. –
Изд. при фин. поддержке Неправительств. орг. "Steaua tineretului". – 300 ex. – [2013-
2380].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri istorice. 2. Istorie militară.
821.161.1(478)-82+355.48=135.1=161.1
2471. Генчу, Г. С.
Жизнь и приключения советского солдата в Афганистане : [стихи] / Г. С. Генчу. –
Бендеры : Полиграфист, 2013. – 111, [1] p. ; 20 cm.
În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4261-5-2.
[2013-2279].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Генчу
2472. Губогло, Михаил.
Сполохи прошлого – блики будущего : Автобиограф. затеси / Михаил Губогло ;
науч. ред.: С. С. Булгар. – Комрат ; Кишинёв : Б. и., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
783, [1] p. : fig., fot., tab., [28] p. : fot., il. color ; 21 cm.
Pe cotor : 2. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în text. – Изд. при фин. поддержке
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-262-4 (în cop. tare).
[2013-2449].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Scrieri biografice.
821.161.1(478)-94 Губогло
2473. Ильин, Игорь Ростиславович.
Вехи жизни : Стихотворения / И. Р. Ильин. – Тирасполь : Литера, 2013. – 423 p.,
[1] f. portr. color ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4110-6-6 (în cop. tare).
[2013-2401].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Ильин
2474. Каюров, Георгий.

66
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Докато сме живи : Разкази / Георгий Кaюров ; пер. от рус.: Калина Тельянова,
Станислав Пенев ; худож.: Димитър Пейчев, Анатолий Силицкий. – Кишинев : Б. и.,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 110, [1] p., [1] f. port. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-243-3.
[2013-2198].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri.
821.161.1(478)-32 Каюров
2475. Лозинская, Светлана.
Вернисаж : (Повести и рассказы) / Светлана Лозинская ; облож.: Алексей Бере-
зин. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Primex Com"). – 247 p. : il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4253-6-0.
[2013-2430].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri.
821.161.1(478)-32 Лозинская
2476. Нузброх, Леонид.
Долгая любовь моя : роман / Леонид Нузброх ; худож.: А. Жуков, В. Сыров ; cop.:
Vitalie Leca. – Кишинев : Б. и., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 197, [1] p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-53-240-2 (în cop. tare).
[2013-2176].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane.
821.161.1(478)-31 Нузброх
2477. Радов, Фёдор.
Былое нежно обнимая… : [стихи] / Фёдор Радов ; худож.: Владимир Никонов,
Руксанда Романчук. – Chişinău : Pontos, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 308 p. :
des., n. muz., [1] f. port. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-476-7 (în cop. tare).
[2013-2211].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Poezie.
821.161.1(478)-1 Радов
2478. Цуркан, Михаил.
По ту сторону солнца : [рассказы] / Михаил Цуркан. – Кишинёв : Б. и., 2013 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 151, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-257-0.
[2013-2447].
- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri.
821.161.1(478)-32 Цуркан
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
2479. Bujor, Ala.

67
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

De-ale aventurii… : Teatru pentru copii / Ala Bujor ; il.: Veronica Mariţ. – Chişinău :
Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 71, [1] p. : il. color ; 22 cm. – (Scenete pentru
copii).
Aut. este indicat pe cop. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-125-26-0.
[2013-2203].
- - 1. Literatură pentru copii.
821-93
2480. Colorăm la brad : [carte de colorat] / pict.: Eugen Verebceanu. – [Chişinău : S.
n., 2013] (Tipogr. "Bons Offices"). – [20] p. : il., il. color ; 24 cm. – (Privim şi colorăm).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-763-0.
[2013-2365].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
821.111-93 Literatură engleză
2481. Kipling, Rudyard.
Rikki-Tikki-Tavi şi alte poveşti / Rudyard Kipling ; adapt. lit.: O. Ulişcenko ; trad.: Ale-
xandra Fenoghen ; pict.: M. Puzârenko. – Chişinău : Arc, 2013 (Imprimat în Ungaria). – 58,
[5] p. : il. color ; 30 cm.
Tit. orig.: Рикки-Тикки-Тави и другие сказки. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-748-2 (în cop. tare).
[2013-2314].
- - 1. Literatură engleză pentru copii – Poveşti.
821.111-93=135.1 Kipling
821.135.1-93 Literatură română
2482. Antologie : Lecturi literare : cl. 1-a / colecţie realizată şi adapt. de Nina Mîndru ;
coord.: Valentina Gaiciuc, Mariana Marin. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 112 p. : fig., fot. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4466-3-1.
[2013-2214].
- - 1. Literatură română pentru copii – Antologii. 2. Literatură română din Republica
Moldova pentru copii – Antologii.
821.135.1+821.135.1(478)-82-93
2483. Creangă, Ion.
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă ; il.: Serge Samsonov ; concepţia graf.: Vla-
dimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mică), [2012] (Combinatul Poligrafic). – 13, [2] p. : il. color ;
28 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-311-2.
[2013-2282].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.
821.135.1-93 Creangă

68
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

2484. Poezia anotimpurilor : [pentru copii] / selecţie de Anatol Vidraşcu ; il. de Elena
Karachentseva şi Simion Zamşa ; concepţie graf.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău] : Litera (mi-
că), [2012] (Tipogr. "Radin Print"). – [86] p. : il. color ; 31 cm. – Conţine : Oaspeţii primăverii ;
Cositul ; Iarna ; Bradul ; Cântec de Crăciun ; Nouă azi ne-a răsărit / Vasile Alecsandri. Cântec
de primăvară ; Vară ; Pasteluri ; Cântece ; Toamnă / Şt. O. Iosif. Vestitorii primăverii ; Concer-
tul primăverii ; La Paşti ; Vine ploaia ; Noapte de vară ; Toamna ; Zile de toamnă ; Iarna ;
Colindătorii ; Pomul Crăciunului / George Coşbuc. Primăvara / Duiliu Zamfirescu. Martie ;
Înviere / Lucian Blaga. Aprilie ; Zăpezi / Miron Radu Paraschivescu. Pentru tine, primăvară ;
Mărţişorii ; Iulie ; Baba iarna întră-n sat… / Otilia Cazimir. Cântec ; Primăvară ; Octombrie ;
Balada unui greier mic ; Rapsodii de toamnă ; Balada călătorului / George Topîrceanu. Note
de primăvară ; Noapte de vară ; Alean / George Bacovia. Freamăt de codru ; Cu penetul ca
sideful ; Ce te legeni… / Mihai Eminescu. Vara / Demostene Botez. Sara ; Toamna ; Crăciu-
nul copiilor ; Moş Crăciun / Octavian Goga. Soare / Zaharia Stancu. A ruginit frunza din vii /
Artur Stavri. Început de toamnă / Gheorghe Tomozei. Septembrie ; Iarna / Ion Pillat. Noiem-
brie / Elena Farago. Iarna / Ion Luca Caragiale.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-302-0 (Litera (mică). – ISBN 978-906-600-742-9 (Litera Internaţio-
nal) (în cop. tare).
[2013-2283].
- - 1. Literatură română pentru copii – Poezie.
821.135.1-93(082)
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
Antologie. – Vezi Nr 2482.

2485. Bujor, Ala.


Cu o carte sînt mai mare : ghicitori, proverbe, numărători / text: Ala Bujor ; il.: Aurica
Pîrliţanu. – Chişinău : Epigraf, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 58, [2] p. : il. color ; 22
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-32-1.
[2013-2437].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Ghicitori – Proverbe.
821.135.1(478)-93 Bujor
2486. Catană, Ionela.
Curcubeul : Versuri : [pentru copii] / Ionela Catană ; des.: Ecaterina şi Constanţa Siniţa.
– Chişinău : Labirint, 2013. – 23, [1] p. : des. color ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-122-01-6.
[2013-2295].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Catană
2487. Ciobanu, Ion.
Nani-na, copila mea : Poezii de leagăn pentru fetiţe / Ion Ciobanu ; il.: Aliona Timuţa,
Cristina Kaciurovskaia. – [Chişinău] : Integritas, [2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 31,
[1] p. : il. color ; 22 cm.

69
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2000 ex.
ISBN 978-9975-4229-9-4.
[2013-2454].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ciobanu
2488. Ciobanu, Ion.
Nani, nani, copilaş : Poezii de leagăn pentru băieţei / Ion Ciobanu ; il.: Aliona Timuţa,
Cristina Kaciurovskaia. – [Chişinău] : Integritas, [2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 31,
[1] p. : il. color ; 22 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4464-0-2.
[2013-2455].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Ciobanu
2489. Filip, Vitalie.
Scenete pentru copii / Vitalie Filip ; il.: Estela Răileanu. – Chişinău : Epigraf, 2013
(Combinatul Poligrafic). – 192 p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-31-4 (în cop. tare).
[2013-2259].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Piese.
821.135.1(478)-93 Filip
2490. Osoianu-Niconov, Maria.
Poeziile bunicuţei / Maria Osoianu-Niconov. – Chişinău : A.V.I.T. PUBL, 2013. – 24 p. :
il., il. color ; 20 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9966-7-9.
[2013-2285].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Osoianu-Niconov
2491. Petrea, George.
Motanul cărturar : [poezii pentru copii] / George Petrea. – [Chişinău : Iulian, 2013
(Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 16 p. : des. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4392-3-7.
[2013-2422].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Petrea
2492. Plăcintă, Alexandru.
Pomul fermecat : [povestire pentru copii] / Alexandru Plăcintă ; il., cop.: aut. – [Chişinău
: S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – [20] p. : il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-364-9.
[2013-2384].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.

70
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

821.135.1(478)-93 Plăcintă
2493. Roşioru, Nicolae.
Soare-n floare : poezii pentru copii / Nicolae Roşioru ; il.: Simion Hămuraru. – Ed. a 2-
a. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Prag-3"). – 57, [3] p. : il. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-77-208-2.
[2013-2271].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Roşioru
2494. Siniţa, Ecaterina.
Vise colorate : Melodii, versuri, proză / Ecaterina şi Constanţa Siniţa ; aut. melodiilor:
Pavel Anton. – Chişinău : Labirint, 2013. – 40 p. : il., n. muz. ; 20 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0175-3.
ISBN 978-9975-948-93-7.
[2013-2288].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Siniţa
2495. Ştirbu, Titus.
Câte-o literă, cu-ncetul, învăţăm tot ALFABETUL / Titus Ştirbu ; il.: Tatiana Varvariuc. –
[Chişinău : Pontos], 2013 (Tipogr. "Reclama"). – [20] p. : il. ; 30 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-51-454-5.
[2013-2234].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
2496. Urîtu, Dorin.
Sub aripa mamei : Versuri pentru copii / Dorin Urîtu. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 35 p. : des., des. color ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-53-263-1.
[2013-2450].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.
821.135.1(478)-93 Urîtu
2497. Vangheli, Spiridon.
Împărăția lui Ciuboţel : [povestiri pentru copii] / Spiridon Vangheli ; resp. de ed.: Rodica
Conţu-Vangheli ; des.: Boris Diodorov ; design, machetare şi procesare imagini: Radu Van-
gheli. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Editura pentru copii "Guguţă", 2013 (Combinatul Poligrafic). –
124, [3] p. : des., fot. color ; 25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4255-4-4 (în cop. tare).
[2013-2258].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Vangheli
2498. Vangheli, Spiridon.

71
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Şi eu sunt Guguţă : (Scriitorul în dialog cu cititorii săi) : [povestiri pentru copii] / Spiridon
Vangheli ; resp. de ed.: Rodica Conţu-Vangheli ; pict.: Igor Vieru [et al.] ; il.: Aurel Guţu. –
Chişinău : Editura pentru copii "Guguţă", 2013 (Combinatul Poligrafic). – 136, [3] p. : il., il.
color ; 25 cm.
2500 ex.
ISBN 978-9975-4255-0-6 (în cop. tare).
[2013-2256].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Vangheli
2499. Vangheli, Spiridon.
Ştrengaria : [povestiri] / Spiridon Vangheli ; resp. de ed.: Rodica Conţu-Vangheli ; il.:
Alexei Colâbneac [et al.] ; design: Vitaliu Pogolşa. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Editura pentru
copii "Guguţă", 2013 (Combinatul Poligrafic). – 116, [3] p. : il. color, [1] f. port. ; 25 cm.
Pe cotor : [Nr] 5. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-4411-2-4 (eronat) (în cop. tare).
[2013-2280].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Vangheli
2500. Vangheli, Spiridon.
Tatăl lui Guguţă când era mic : [povestiri] / Spiridon Vangheli ; resp. de ed.: Rodica
Conţu-Vangheli ; il.: Ion Moraru ; cop.: Vitaliu Pogolşa. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Guguţă, 2013
(Combinatul Poligrafic). – 134, [1] p. : des., fot. color ; 25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4255-5-1 (în cop. tare).
[2013-2235].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.135.1(478)-93 Vangheli
821.161.2-93 Literatură ucraineană
Ciub, Natalia. Mânuţe dibace. – Vezi Nr 2328.

821.512.165(478)-93 Literatură găgăuză din Republica Moldova


2501. Kihayoglu, Dimitri.
Ne oldu, ne olmadi : [povestiri pentru copii] / Dimitri Kihayoglu. – Kişinöv : S. n., 2013
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 183 p. : des., des. color ; 21 cm.
Kiyadin sponsoru : Gagauziya Bakannik Komiteti. – 400 ex.
ISBN 978-9975-53-233-4 (în cop. tare).
[2013-2206].
- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.
821.512.165(478)-93 Kihayoglu
2502. Umut şafklari : 22. Gagauz dili hem literaturası olimpiadasında pay alan genç
poetlerin şiirleri / red.: Güllü Karanfil. – Komrat : S. n., 2011 (!2013) [Tipogr. "Elan Poligraf"]. –
56 p. : fot. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Gaguz Yeri Bakannık Komitetinin.
ISBN 978-9975-66-370-0.
[2013-2388].

72
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova pentru copii.


821.512.165(478)-93(082)
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
2503. Bahnaru, Vasile.
Miscellanea Basarabensia : [art. de critică literară, lingvistică, politică internă] / Vasile
Bahnaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – [Chişinău : Institutul de Filologie al
AŞM, 2013 (Tipogr. "Profesional Service")]. – 356 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 291-292 (14 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4354-4-4.
[2013-2345].
- - 1. Critică literară. 2. Lingvistică.
821.09+80/81+323(478)
2504. Gicu, Daniel.
Fetiţă inocentă, sau Seducătoare fatală? : O istorie a Scufiţei Roşii : [interpretările po-
veştii în diferite limbi] / Daniel Gicu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – [Chişinău]
: Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 299 p. : fig. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier antropolo-
gic" / coord. de Vintilă Mihăilescu).
Bibliogr.: p. 270-288 şi în note : p. 241-269. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-859-4.
102,00 lei. – [2013-2371].
- - 1. Povestea "Scufiţa Roşie" – Critică şi interpretare.
82.09
2505. Gîrlea, Olesea.
Mit şi ficţiune artistică în opera literară / Olesea Gîrlea. – Chişinău : Profesional Servi-
ce, 2013. – 184, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 177-184. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4399-9-2.
[2013-2344].
- - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare. 2. Mitul în opera literară.
821.09
821(100).09 Literatură universală
2506. Спорыш, Наталия.
История мировой литературы: Литература Античности : Учеб. пособие / Спорыш
Наталия ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Lit. Universală. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 86 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 83-86 (80 tit.) şi la sfârşitul temelor. – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-80-767-8.
[2013-2366].
- - 1. Literatură universală – Critică şi interpretare – Istorie.
821(100).09'01(075.8)
821.135.1.0 Literatură română
2507. Dolgan, Mihail.
Eminescu: arta şi filozofia iubirii : (în baza epistolarului inedit) : Eseu / Mihail Dolgan. –
Chişinău : Profesional Service, 2012. – 124, [12] p. : fig., fot. color ; 20 cm.

73
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr.: p. 120-122 (40 tit). – 400 ex.


ISBN 978-9975-4399-7-8.
[2013-2343].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare.
821.135.1.09
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
2508. Ciocanu, Ion.
Rămurea de iasomie : Memorii şi meditaţii despre jurnalista şi traducătoarea Raisa
Ciocanu şi despre familia ei / Ion Ciocanu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos,
2013 (Tipogr. "Reclama"). – 370, [1] p. : fot., fot. color ; 22 cm.
350 ex.
ISBN 978-9975-51-484-2.
[2013-2266].
- - 1. Ciocanu, Raisa, 1938-2012, jurnalistă, traducătoare.
821.135.1(478).09(092)
2509. Ciuntu, Ioan.
Aşa cum l-am cunoscut : [poetul Grigore Vieru] / Protoiereu mitrofor Ioan Ciuntu. –
Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 163 p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 161-163 (76 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-236-5 (în cop. tare).
[2013-2175].
- - 1. Vieru, Grigore, 1935-2009, poet român din Republica Moldova.
821.135.1(478).09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
2510. Klein, Aber Fein! : Die Republik Moldau aus erster Hand / Deutscher Akad.
Austausch Dienst, German Acad. Exchange Service ; projektleitung: Sophia Bellmann. –
Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 91, [2] p. : fot., tab. color ; 21
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-254-9.
[2013-2440].
- - 1. Republica Moldova – Monografii.
908(478)
2511. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar doc.-publicistic ilustrat / Valerian Cio-
banu, Anatol Eremia, Alexandru Ganenco [et al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc ; coord. şt.: Vlad
Ciubucciu [et al.] ; red.-şef : Iurie Colesnic ; Fundaţia "Draghiştea". – Chişinău : Fundaţia
"Draghiştea", 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-9700-3-7.
Vol. 11 : R-Sa. – 2013. – 546 p. : fot., fot. color. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu
sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe – Dep. Politici pentru relaţia cu Românii de Pretu-
tindeni. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-4459-5-5 (în cop. tare). – [2013-2460].
- - 1. Localităţile Republicii Moldova.
908(478)

74
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
2512. Plămădeală, Gheorghe.
Geografia ramurilor economiei mondiale: (Suport de curs pentru studenţii specialităţilor
geogr. şi econ.) / Gheorghe Plămădeală ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra de
ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2013. – 210, [2] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 211-212 (48 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-112-5.
[2013-2319].
- - 1. Geografia economiei mondiale.
911.3:339.9(075.8)
2513. Topor, Radu.
Rezumate la Geografie : pentru cl. 10-12 : pregătire pentru examenele de Bacalaureat
+ Eseuri / Radu Topor. – Ed. a 5-a. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2013 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 176 p. : fig., tab. ; 10 x 13 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-13-8.
[2013-2378].
- - 1. Geografie.
911(075.3)
2514. Колца, Валентин.
География в схемах и таблицах : [учебник] / Валентин Колца, Анна Календа. –
Кишинэу : Лабиринт, 2013 – . – 20 cm.
Ч. 1-я : Общая физическая география. – 2013. – 75 p. : scheme, tab. – Bibliogr.: p.
75 (9 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-948-97-5. – [2013-2291].
- - 1. Geografie fizică.
911.2(075.3)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
2515. Caiet pentru învăţarea istoriei : Cl. a 6-a / Maia Dobzeu, Galina Gavriliţă, Tati-
ana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – [Chişinău] : Cartdidact, 2013 (Tipogr. "Reclama"). – 64
p. : fig., h., tab. ; 26 cm. – (Seria "Caiete pentru învăţarea Istoriei" ; Nr 3).
1000 ex.
ISBN 978-9975-4271-0-4.
[2013-2267].
94(075.3)
2516. Moraru, Anton.
Viaţa şi activitatea profesorului-savant Mihail Rotaru : [istoric] / Anton Moraru ; consul-
tanţi bibliogr.: Raisa Ciobanu, Silvia Colesnic. – Chişinău : Labirint, 2013. – 247 p. : fot., fot.
color, tab., [1] p. port. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în text şi subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-948-94-4.
[2013-2289].

75
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Rotaru, Mihail, 1934 - …, istoric – Biografie.


94:378(092)
94(100) Istorie universală
Dolghi, Adrian. Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele. – Vezi Nr 2527.

Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Evul mediu.


– Vezi Nr 2528.
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
2517. Rotaru, Liliana.
Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX : Documente şi materiale cu
note şi comentarii / Liliana Rotaru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie.
– Chişinău : CEP USM, 2013. – 578 p. : tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. p. 575-578 (49 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-412-9.
[2013-2322].
- - 1. Asia – Istorie. 2. Africa – Istorie.
94(5)+94(6)"19"(093)
94(478) Istoria Republicii Moldova
2518. Buzdugan, Nicolae.
Grimăncăuţi – izvorul vieţii noastre, atestat la 1464 : [raionul Briceni] / Nicolae Buzdu-
gan. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 202, [2] p. : fig., fot. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 199-202 (63 tit.). – Apare cu sprijinul
financiar al dlui Nicolae Piatac, prim-vicepreşedinte al Comitetului Naţ. Olimpic al Rep. Mol-
dova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-359-5.
[2013-2381].
- - 1. Grimăncăuţi – Sate – Raionul Briceni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
Florea, Serafim. Aglomeraţia oraşului Chişinău. – Vezi Nr 2410.

2519. Maftei, Maria.


File din istoria oraşului Cahul : Documente din patrimoniul Muzeului Ţinutului Cahul /
Maria Maftei, Lidia Istomina. – Cahul : S. n., 2013 (Tipogr. "Centrografic"). – 378 p. : facs.,
tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în text şi subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei or. Cahul.
– 50 ex.
ISBN 978-9975-4245-3-0.
[2013-2228].
- - 1. Cahul – Oraşe – Republica Moldova – Documente – Istorie.
94(478-21)(093.2)
2520. Popovschi, Valeriu.
Biroul de organizare a Sfatului Ţării : (27 oct. – 21 noiem. 1917) : Studiu şi doc. / Vale-
riu Popovschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău
: Pontos, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 221, [1] p. ; 21 cm.

76
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Text parţial : lb. rusă. – Rez. paral.: lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr.: p. 214-219 (75 tit.)
şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-495-8.
[2013-2301].
- - 1. Sfatul Ţării – organ legislativ al Republicii Democratice Moldoveneşti, 1917-1918.
2. Republica Moldova – Istorie.
94(478)"1917"+328(478)
2521. Poştarencu, Dinu.
Vertiujeni, un sat din valea Nistrului : [raionul Floreşti] / Dinu Poştarencu. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 231, [1] p. : fot., fot. color, tab. ; 23 cm. + An. : 1 h.
împăturită în 2 părţi.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al dlui Valentin Istratiuc. –
300 ex.
ISBN 978-9975-66-363-2 (în cop. tare).
[2013-2383].
- - 1. Vertiujeni – Sate – Raionul Floreşti – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2522. Railean, Victor.
Abaclia : Vatră de istorie, vatră de memorie : [raionul Basarabeasca] / Victor Railean. –
Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 219 p. : fot. ; 30 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Primarului satului Abaclia dl Vic-
tor Niculiţă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-256-3 (în cop. tare).
[2013-2446].
- - 1. Abaclia – Sate – Raionul Basarabeasca – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2523. Trofăilă, Vasile.
Satul Feşteliţa : [raionul Ştefan Vodă] : File de istorie / Vasile Trofăilă, Ion Axenti. –
Chişinău : [Vast-M], 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 230, [2] p. : fot., fot. color, h., tab. ;
21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al consiliului local Feşteliţa,
"CRIS" SRL, dir. Pavel Becciv. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9593-6-0 (în cop. tare).
[2013-2190].
- - 1. Feşteliţa – Sate – Raionul Ştefan Vodă – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2524. Ţopa, Tudor.
Cuget făuritor : [istoria satului Chetriş, raionul Făleşti, viaţa şi activitatea medicului-
pediatru Gheorghe Rusu] / Tudor Ţopa ; red. şi coord.: Constantin Eţco. – Chişinău : Fundaţia
"Draghiştea", 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 227 p. : fig., fot., fot. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4459-4-8 (în cop. tare).
[2013-2210].
- - 1. Chetriş – Sate – Raionul Făleşti – Republica Moldova – Istorie. 2. Rusu, Gheor-
ghe, 1938 - …, medic-pediatru.

77
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(478-22)+616-053.2(092)
2525. Ţurcanu, Ion.
Odiseia unei idei istorice : [viziuni privind originea denumirii Basarabia] / Ion Ţurcanu. –
Chişinău : Labirint, 2013. – 123 p. : h., h. color ; 18 cm.
Text parţial : lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-948-89-0.
[2013-2287].
- - 1. Basarabia – Istorie.
94(478)
2526. Покусинский, Алексей.
Рыбница : [история становления территории района] / Алексей Покусинский,
Людмила Покусинская. – Бендеры : Полиграфист, 2013 (ИПП ПАПФ). – 111 p. : fot., fot.,
h. color ; 21 x 29 cm.
Bibliogr.: p. 111. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9584-3-1.
[2013-2255].
- - 1. Râbnița – Municipiul Tiraspol – Republica Moldova – Istorie.
94(478-24)
94(=135.1) Istoria românilor
2527. Dolghi, Adrian.
Istoria românilor şi universală în scheme şi tabele : Material didactic pentru gimnaziu şi
liceu : [în 4 părţi] / Adrian Dolghi, Alina Felea. – Chişinău : [Iulian], 2013 [Tipogr. "Cetatea de
Sus"] – . – 20 cm. – (Seria "Istoria pe înţelesul elevilor"). – ISBN 978-9975-4392-6-8.
[Partea] a 3-a : Epoca modernă. – 2013. – 80 p. : scheme, tab. – Bibliogr.: p. 80 (12
tit.). – 200 ex. – ISBN 978-9975-4162-4-5. – [2013-2424].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istoria universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
2528. Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Evul
mediu : Cl. a 6-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Prag-3"). – 12, [1] p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în
spaţiu)
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-202-0.
[2013-2181].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istorie universală – Hărţi de contur.
94(=135.1)+94(100)"05/1492"(084.3)(075.3)
94(=161.1) Istoria ruşilor
2529. Попов, В. Н.
История, культура и традиции русского народа : Дидакт. материал для 7 кл. / По-
пов В. Н., Докина С. А., Савельев Ю. Н. ; коoрд. проекта: Шаповалов Б. А. ; науч. руко-
водитель: Клименко В. И. ; Конгр. рус. общин Респ. Молдова. – Кишинэу : Design Optim,
2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 247 p. : fig., fig. color ; 26 cm.
6000 ex.
ISBN 978-9975-53-250-1.
[2013-2179].

78
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

- - 1. Ruşi – Istorie. 2. Tradiţii ruseşti.


94(=161.1)+39(=161.1)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2530. Bostan, Viorel.
Modele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în
baza efectelor aero-hidrodinamice : 01.05.04 – Modelarea matematică, metode matematice,
produse program; 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini : Autoref. tz. de doct.
habilitat în tehn. / Bostan Viorel ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. –
46 p. : fig., fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-43 (49 tit.).
[2013-209 Teze].
621.311.2:519.6(043.2)
2531. Coreţchi, Liubov.
Controlul genetic al interacţiunii culturilor leguminoase cu fitopatogenii : 06.01.11 –
Protecţia plantelor : Autoref. tz. de doct. habilitat în biologie / Coreţchi Liubov ; Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău : S. n., 2013. –
44 p. : fig., tab ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 34-41 (157 tit.).
[2013-186 Teze].
`632.4:635(043.2)
2532. Şişianu, Sergiu.
Tehnologii neconvenţionale cu procesare fototermică rapidă pentru dispozitive micro-
şi nanoelectronice : Specialitatea: 05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronică,
nanoelectronica : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţele fizico-matematice / Şişianu Sergiu ;
Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. –
55 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 43-51 (120 tit.).
[2013-207 Teze].
621.382:621.315.592(043.2)
Pentru titlul doctor
2533. Bruma, Serghei.
Evaluarea capacităţii de combinare şi a distinctivităţii liniilor consangvinizate de po-
rumb timpuriu : 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor : Autoref. tz. de doct. în
agricultură / Bruma Serghei ; Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (34 tit.).
[2013-210].
633.15:631.52(043.2)
2534. Bulgac, Vitalii.
Raţionalizarea politicii de finanţare a unităţilor economice din agricultură în contextul
strategiilor de dezvoltare : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit : Autoref. tz. de doct. în econ. /
Bulgac Vitalii ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 30 p. : fig., tab.
; 21 cm.

79
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 26-27 (13 tit.).


[2013-213 Teze].
658.14/.17:631.115(043.2)
2535. Burduniuc, Olga.
Perfecţionarea diagnosticului microbiologic pentru detectarea unor markeri ai rezisten-
ţei enterobacteriilor la antibiotice : 03.00.07 – microbiologie : Autoref. tz. de doct. în medicină
/ Burduniuc Olga ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Chişinău : Centrul Editorial al UASM,
2013. – 31 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (59 tit.).
[2013-208 Teze].
579.61:615.33(043.2)
2536. Caterinciuc, Svetlana.
Afixarea în metalimbajul tehnic englez (domeniul tehnicii de telecomunicaţii) : 10.02.04
– Lb. germanice : (lb. engl.) : Autoref. tz. de doct. în filologie / Caterinciuc Svetlana ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27.
[2013-205 Teze].
811.111'276.6:654(043.2)
2537. Cornea, Ion.
Aspecte fiscale în comerţul internaţional : 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit : Autoref.
tz. de doct. în econ. / Cornea Ion ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM,
2013. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (10 tit.).
[2013-201 Teze].
336.22:339.5(043.2)
2538. Gadibadi, Mihail.
Argumentarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai brăzdarilor semănătorilor pen-
tru culturile cereale : 05.20.01 Mecanizarea agriculturii : Autoref. al tz. de doct. în tehn. /
Gadibadi Mihail ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : UASM, 2013. – 29 p. : fig. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (28 tit.).
[2013-196 Teze].
631.331.81:633.1(043.2)
2539. Gonţa, Liudmila.
Particularităţile afectării cordului în spondiloartritele seronegative : 14.00.06 – Cardio-
logie şi reumatologie (reumatologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / Gonţa Liudmila ; Inst.
de Cardiologie. – Chişinău : Medicina, 2013. – 30 p. : fig. color ; 21cm.
Bibliogr.: p. 23-25.
[2013-187 Teze].
616.721-002.77+616.12(043.2)
2540. Jelamschi, Nicolae.
Direcţiile de optimizare a managementului resurselor umane din instituţiile medico-
sanitare publice din Republica Moldova : 331.03 Medicină socială şi management : Autoref.
tz. de doct. în medicină / Jelamschi Nicolae ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae

80
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Testemiţanu", Şc. de Management în Sănătate Publică. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.


"Vite-jesc"). – 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (37 tit.).
[2013-198 Teze].
[614.2+331.101.262](478)(043.2)
2541. Lehtman, Sofia.
Optimizarea diagnosticării şi tratamentului sialolitiazei : 323.01 (14.00.21) – stomatolo-
gie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Lehtman Sofia ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (31 tit.).
[2013-188 Teze].
616.31-085 (043.2)
2542. Lîsîi, Dan.
Aspecte noi în patomorfobiochimia celulelor canceroase şi gliomatoase : 315.01 – Bio-
chimie medicală : Autoref. tz. de doct. în medicină / Lîsîi Dan ; I.P. Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 28 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (25 tit.).
[2013-215 Teze].
616-006.484+576.385.5(043.2)
2543. Luca, Nicolae.
Eficientizarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din alimentaţia publică a Republi-
cii Moldova : Specialitatea 08.00.05 – Econ. şi management (în alimentaţia publică) : Autoref.
tz. de doct. în econ. / Luca Nicolae ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (49 tit.).
[2013-189 Teze].
334.746:663/664(478)(043.2)
2544. Lungu, Eduard.
Mecanogeneza şi aspectul morfolezional în traumele cranio-cerebrale produse cu obi-
ecte contondente : 351.01 – medicină legală : Autpref. tz. de doct. în medicină / Lungu Edu-
ard ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişi-
nău : Sofart Studio, 2014. – 31 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27.
[2013-214 Teze].
340.6+616.831-001.3(043.2)
2545. Mazuru, Vitalie.
Studiul factorilor moleculari ai limfangiogenezei în cadrul progresiei neoplaziei de cer-
vix uterin : 311.02 – anatomie patologică : Autoref. tz. de doct. în medicină / Mazuru Vitalie ;
IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Sofart Studio,
2013. – 30 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26.
[2013-192 Teze].
618.146-006.04+616.423-074(043.2)
2546. Mocanu, Ion.

81
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rolul factorilor sociali în sporirea activismului electoral : (în baza materialelor din Rep.
Moldova) : Specialitatea 22.00.04 – Structură socială, inst. şi procese sociale : Autoref. tz. de
doct. în sociologie / Mocanu Ion ; Inst. Integrarea Europeană şi Ştiinţe Politice al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 32 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (30 tit.).
[2013-190 Teze].
316.334.3:324(478)(043.2)
2547. Nirean, Elena.
Managementul riscurilor în activitatea unităţilor agricole : Specialitatea: Econ. şi mana-
gement în agricultură (08.00.05) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Nirean Elena ; Univ. Agrară
de Stat din Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (16 tit.).
[2013-200 Teze].
631.15(478):005(043.2)
2548. Osadci, Natalia.
Eficacitatea diferitor vaccinuri, scheme şi metode de vaccinare a puilor împotriva bron-
şitei infecţioase aviare : 16.00.03 – Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi
imunologie veterinară : Autoref. tz. de doct. în medicină veterinară / Natalia Osadci ; Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 31 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (41 tit.).
[2013-194 Teze].
[615.371+578.834.11]:636.5(043.2)
2549. Papţova, Alla.
Fenomenul religiozităţii la etapa contemporană de dezvoltare a societăţii : studiu de
caz : 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie : Autoref. tz. de doct. în filozofie / Papţova Alla ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, Sectorul Filozofie. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "A & V Poligraf"). – 37 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 32-36 (87 tit.).
[2013-212 Teze].
111:2-1(043.2)
2550. Pestuşco, Nina.
Întreprinderea virtuală ca forma inovativă de organizare a micului business în contextul
economiei informaţionale : 08.00.05 Econ. şi Management : (în activitatea de antreprenoriat) :
Autoref. tz. de doct. în econ. / Nina Pestuşco ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău :
Print-Caro, 2013. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (15 tit.).
[2013-199 Teze].
334.713:004(043.2)
2551. Raboşapca, Irina.
Managementul riscului de mediu: probleme şi tendinţe : Specialitatea 08.00.05 – Econ.
şi management (managementul mediului) : Autoref. tz. de doct. în econ. / Raboşapca Irina ;
Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : Academia de Studii Economice din Moldova,
2013. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (38 tit.).
[2013-193 Teze].

82
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

[338.45:504.03]:005(043.2)
2552. Radu-Şchiopu, Ala.
Dezvoltarea competenţelor lectorale ale elevilor la orele de limba şi literatura română :
Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii : (Lb. şi lit. rom.) : Autoref. tz. de
doct. în ped. / Radu-Şchiopu Ala ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : Universita-
tea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", 2013. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (54 tit.).
[2013-195 Teze].
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09](043.2)
2553. Rusu, Elena.
Formarea inteligenţei emoţionale a studenţilor pedagogi : Specialitatea 13.00.01 – Peg.
gen. : Autoref. tz. de doct. în ped. / Rusu Elena ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău
: S. n., 2013 (Tipografia UST). – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (52 tit.).
[2013-211 Teze].
378(043.2)
2554. Samanati, Ludmila.
Potenţialul formativ al parteneriatului grădiniţă-şcoală în educaţia literar-artistică : Spe-
cialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţia literar-artistică) : Autoref. tz. de
doct. în ped. / Samanati Ludmila ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (54 tit.).
[2013-191 Teze].
373.2/.3:37.015(043.2)
2555. Sandul, Olesea.
Reglementarea juridică a creditelor ipotecare în Republica Moldova : Specialitatea:
12.00.03 – Drept privat : Autoref. tz. de doct. în drept / Sandul Olesea ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău : S. n., 2013 (ЗАО "Типар"). – 26
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (18 tit.).
[2013-202 Teze].
347.27(478)(043.2)
2556. Idem în lb. rusă : Правовое регулирование ипотечного кредитования в Рес-
публике Молдова : Спец. 13.00.03 – Частное право (гражданское право) : Автореф. дис.
д-ра права. – Кишинев : Б. и., 2013 (ЗАО "Типар"). – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (18 tit.).
[2013-203 Teze].
347.27(478)(043.2)
2557. Sidău, Marina Vasile.
Mecanisme de consum a materiei prime, mărfurilor şi materialelor în întreprinderile
agricole : Specialitatea 08.00.05 – Econ. şi management (în agricultură) : Autoref. al tz. de
doct. în econ. / Sidău Marina Vasile ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : Centrul
Editorial al UASM, 2013. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23.
[2013-204 Teze].

83
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

658.5:631.15 (043.2)
2558. Timofei, Corina.
Răspunderea penală pentru traficul de influenţă : Specializarea: 12.00.08 – Drept pe-
nal (drept penal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Timofei Corina ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (20 tit.).
[2013-197 Teze].
343.35(043.2)
2559. Vasiliev, Andrei.
Complicaţii tardive ale accesului vascular pentru hemodializa programată: diagnosticul
şi tratamentul chirurgical : 14.00.27 – chirurgie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Vasiliev
Andrei ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Sirius"). – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (32 tit.).
[2013-206 Teze].
616.1:616.61-089.844(043.2)

84
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Index de nume
Beşleagă, Vladimir 2428
A Beţiu, Mircea 2388
Agachi, Ştefan 2428 Bîclea-Afteni, Diana 2344
Ahmatova, Anna 2465 Bîrgău, Mihai 2279
Alecsandri, Vasile 2484 Bîrsanu, Aurelia 2409
Andrievschi, Serghei 2396 Blaga, Lucian 2484
Andriuţă, Constantin 2429 Bobeica, Elena 2303
Andriuţă, Mircea 2396 Bohanţova-Moraru, Eugenia 2362
Anton, Pavel 2494 Boincean, Boris 2367, 2401
Antoniu, Corneliu 2428 Boldirescu, Serghei 2318
Apostol, Liviu 2361 Boldirescu, Svetlana 2318
Aramă, Elena 2280 Bordeianu, Teodor 2430
Armaşu, Liliana 2428 Borşevschi, Pavel 2255
Arnaut, Pantelimon 2397 Borzin, Aurelia 2428
Axenti, Ion 2523 Bostan, Alexandru 2465
Bostan, Ina 2299
B Bostan, Viorel 2530
Botez, Demostene 2484
Bacalov, Alexandru 2431 Botnaru, Virgil 2430
Bacinschi, Mihai 2244, 2451 Boţan, Aliona 2332
Bacovia, George 2484 Braghiş, Maria 2338
Badalean, Stepan 2377 Braicov, Andrei 2339
Bagrin, Dumitru 2344 Bruma, Serghei 2533
Bahnarel, Ion 2378 Bucovală, Stere 2428
Bahnaru, Vasile 2264, 2503 Budac, Alexandru 2402
Bahneanu, Vitalina 2419 Buga, Alina 2359
Bajura, Tudor 2272 Buga, Mircea 2380
Balaban, Claudia 2229 Bujor, Ala 2427, 2479, 2485
Balan, Ina 2420 Bulat, Eugenia 2428
Balan, Oleg 2290 Bulat, Nicolae 2375
Balanici, Alexandru 2331 Bulgac, Vitalii 2534
Baldwin, John Templeton 2345 Bunin, Ivan 2465
Bantuş, Anatolie 2377 Burac, Andrei 2428, 2433
Bantuş, Larisa 2377 Burduniuc, Olga 2535
Barbova, Natalia 2394 Burian, Cristina 2282
Baros, Aurel Maria 2428 Buruian, Alexandru 2288
Baros, Linda Maria 2428 Buruiană, Andrei 2434
Băcescu, Tatiana 2432 Busuioc, Aureliu 2428
Băluţă, Dumitru 2428 Butnaru, Leo 2428
Bărbuceanu, Ştefan 2345 Butuc, Marin 2308
Bărbuţă, Ion 2425 Buzdugan, Nicolae 2518
Bărgan, Ecaterina 2428 Buzilă, Varvara 2230
Bâgu, Claudia 2231-35 Buzu, Teodor 2464
Bâlici, Gheorghe 2428
Bârcă, Alic 2261 C
Bejan, Nicolae 2357
Bejenaru, Galina 2369 Cadocinicov, Anatolie 2397
Belei, Elena 2300 Calamanciuc, Gheorghe 2428, 2435
Bellmann, Sophia 2510 Calmîc, Varfolomei 2378
Benea, Marcela 2428 Calmuţchi, Laurenţiu 2321, 2339
Bernic, Vladimir 2374 Caloianu, Silvia 2428

85
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Capcelea, Arcadie 2366 Cojocaru, Gheorghe E. 2264


Carabet, Natalia 2316, 2319 Cojocaru, Ion 2321
Caragiale, Ion Luca 2484 Colâbneac, Alexei 2499
Carp, Simion 2306 Colesnic, Iurie 2511
Cartaleanu, Tatiana 2323 Colesnic, Silvia 2516
Catană, Ionela 2486 Conrea, Irina 2424
Catereniciuc, Svetlana 2536 Constantinovici, Elena 2425
Cazacu, Vasile 2391 Conţu-Vangheli, Rodica 2497-2500
Cazimir, Otilia 2484 Corduneanu, Alexandru 2428
Cârchelan, Dorin 2428 Coreţchi, Liubov 2531
Cârchelan, Iuliu 2428 Corghenci, Ludmila 2231-35
Cârlig, Sergiu 2346-53 Cornea, Ion 2537
Cârmu, Isai 2449 Coroban, Vitalie 2430, 2504
Cebotar, Dumitru 2381 Corobceanu, Svetlana 2428
Celac, Valentin 2402 Cosovan, Olga 2323
Cerneţchi, Olga 2391 Costenco, Costache 2440
Chifa, Felicia 2300 Costenco, Nicolae 2440
Chilimciuc, Zinaida 2420 Costin, Ludmila 2237, 2239
Chiper, Grigore 2428 Coşbuc, George 2484
Chiriac, Teo 2428 Coşuleanu, N. 2422
Chirica, Elena 2430 Cotelea, Ad. 2382
Chirică, Lazăr 2361 Cotici, Victoria N. 2274
Chiriţa, Ghenadie 2306 Cotici, Victoria V. 2274
Chitoroagă, Valentina 2231-35 Cotlău, Maria 2420
Chiţcatâi, Margareta 2438 Covalschi, Anatolie 2340
Chkheidze, Giorgi 2285-86 Cozari, Ana 2370
Cibotaru, Adrian 2436 Cozari, Gheorghe 2370
Cibotaru, Mihail Gh. 2436 Cozearschi, Margareta 2421
Cimpoi, Mihai 2440, 2450, 2466 Cozonac, Renata 2231-35
Cimpoieş, Gh. 2333 Craievschi-Toartă, Viorica 2261
Ciobanu Măriuţ, Paula 2454 Creangă, Ion 2483
Ciobanu, Dumitru 2437 Cremene, Boris 2430
Ciobanu, Elena 2371 Croitoru, Cătălina 2371
Ciobanu, Ion 2438, 2487-88 Crudu, Dumitru 2428, 2430
Ciobanu, Raisa 2516 Cugut, Elena 2229
Ciobanu, Tudor 2439 Curtescu, Margareta 2428
Ciobanu, Valerian 2511 Cuzneţov, Larisa 2309-10
Ciobanu, Zinaida 2421 Cuzuioc, Ion 2428
Ciocan, Iulian 2244
Ciocan, Iurie 2289 D
Ciocanu, Anatol 2428, 2440 Daniliuc, Aliona 2277
Ciocanu, Ion 2508 Danilov, Maria 2453
Ciocanu, Raisa 2508, 2516 Davâdova, Tatiana 2247
Ciocârlan, Nina 2404 David, Eugenia 2441
Ciub, Natalia 2328 Decencu, Eugenia 2430
Ciubucciu, Vlad 2511 Demenciuc, Nicolae 2442
Ciugureanu-Mihailuță, Carolina 2283 Demerji, Ilie 2284
Ciuntu, Ioan 2509 Demerji, Maria 2284
Ciutac, Marina 2408 Dergaci, Vergiliu 2428
Cîrstea, Nicon 2381 Dicusar, Cristina 2430
Cobăneanu, Sergiu 2303 Didic, Viorica 2457, 2459
Codreanca, Lidia 2428 Dilion, Viorel 2405

86
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Diodorov, Boris 2497 Gagauz, Olga 2261


Diviza, Ion 2443 Gagim, Ion 2317
Dmitric, Ecaterina 2240 Gaiciuc, Valentina 2482
Dobjanschi, Aurelia 2458 Galaicu-Păun, Em. 2430
Dobzeu, Maia 2515 Galaicu-Păun, Emilian 2428
Dodul, Sabina 2229 Galearschi, Vasile 2383
Dolea, Igor 2301 Ganenco, Alexandru 2511
Dolgan, Mihail 2507 Gaţcan, Ştefan 2393
Dolghi, Adrian 2527-28 Gavriliţă, Galina 2515
Domente, Silviu 2380 Găluşcă, Georgeta 2454
Doni, Gheorghe 2428 Gheorghiţă, Nadina 2264
Donisa, Ioan 2361 Gherman, Marcel 2448
Donos, Alexandru 2453 Gherman, Nadejda 2379
Dorian, Gellu 2428 Gibson, L. James 2345
Druţă, Ion 2444-45 Gicu, Daniel 2504
Dudnic, E. 2372 Gîrla, Lilia 2293
Dumbrăveanu, Eugenia 2272 Gîrlea, Olesea 2505
Dumitraş, Vasile 2381 Godoroja, Rita 2360
Goga, Octavian 2484
E Gogu, Vladislav 2388
Eminescu, Mihai 2484 Gonciar, Veaceslav 2391
Enciu, Ecaterina 2327 Gonţa, Liudmila 2539
Eni, Ana 2385 Goraş, Mariana 2362
Eremia, Anatol 2511 Goraş-Postică, Viorica 2330
Erhan, E. 2372 Goteanschi, Silvia 2428
Ermurache, Gheorghe 2399 Grama, Steliana 2428
Esinesncu, Nicolae 2428 Grosu, Anatol 2428
Eşanu-Dumnazev, Daniela 2369 Grosu, Valeria 2428
Eţco, Constantin 2378, 2524 Groza, Daniela 2287
Eţco, Ludmila 2392 Gudumac, Eva 2389
Gula, Natalia 2237
F Guriev, Vladimir 2386
Guţu, Aurel 2498
Fabian, Nicolae 2428 Guţu, L. 2382
Farago, Elena 2484 Guţu, Vladimir 2312, 2330
Fărâmă, Maria 2430
Felea, Alina 2527-28 H
Fenoghen, Alexandra 2328, 2481
Filip, Vitalie 2489 Hadîrcă, Igor 2294-98
Florea, Serafim 2410 Harea, Maria 2229
Florea, Vasile 2404 Hariton, Andrei 2321
Fonari, Victoria 2428 Hariton, Feodora 2339
Freniuc-Zasadnîi, Tatiana 2446 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 2449
Friptuleac, Grigore 2374 Hămuraru, Simion 2493
Frumosu, Diana 2428 Holban, Tiberiu 2386
Frunză, Eugenia 2447 I
Furdui, Galina 2428, 2460
Furdui, Ludmila 2460 Iacob, Petru 2428
Furdui, Maria 2458 Iaşcenco, Tudor 2456
Iepure, Diana 2428
G Ilin, Stancu 2449
Gadibadi, Mihail 2538 Iorga, Ana-Irina 2254

87
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Iosif, Şt. O. 2484 Mariţ, Veronica 2479


Isac, Marina 2386 Mariţoi, Elena 2432
Istomina, Lidia 2519 Matcovschi, Dumitru 2428
Ivanov, Marcel 2383 Matei, Sergiu 2454
Maxian, Marin 2306
J Mazuru, Vitalie 2545
Jelamschi, Nicolae 2540 Mărăşanu, Nicolae Grigore 2428
Josu, Nina 2450 Mărgineanu, Victoria 2430
Juc, Victor 2308 Micherin, Nina 2231-35
Mihailov, Sergey 2256
K Mihăilescu, Vintilă 2365, 2504
Miron, Marina 2411
Kaciurovskaia, Cristina 2487-88 Miron, Viorel 2411
Karachentseva, Elena 2484 Mîndru, Nina 2482
Karanfil, Güllü 2502 Mîrza, Vasile 2400
Kihayoglu, Dimitri 2501 Mîrza-Turbal, Ala 2455
Kipling, Rudyard 2481 Mkhatarean, Armine 2261
L Mocanu, Ion 2546
Mocanu, Nina 2421
Ladaniuc, Victor 2511 Mocanu, Victor 2303
Landa, Ina 2400 Mokan-Vozian, Ludmila 2412-14
Leahu, Nicolae 2451 Moraru, Anton 2335, 2516
Leca, Vitalie 2476 Moraru, Ion 2500
Lehtman, Sofia 2541 Morozova, I. 2328
Levinţa, Angela 2318 Muntean, Ion 2406
Litvin, Aurelia 2274 Muşet, Gheorghe 2388
Litvinova, Tatiana 2360
N
Lîsîi, Dan 2542
Luca, Nicolae 2543 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2515
Lungu, Eduard 2544 Nechit, Irina 2428
Lupu, Viorica 2238 Nedbaliuc, Boris 2368
Luţcan, Andrei 2452 Nedealcov, Maria 2361
Lvovschi, E. 2407 Nedelescu, Vasile 2428
M Negrei, Viorica 2528
Nicu, Ghenadie 2428
Macari, Vasile 2370 Nirean, Elena 2547
Macovei, Gheorghe 2300 Niţulescu, Virgil-Ştefan 2230
Macovei, Petru 2245 Nuţa, Ana-Maria 2428
Macovei, Tatiana 2302 Nuţa, Ana-Mihaela 2430
Macrinici, Efimia 2231-35
Maftei, Maria 2519 O
Malancea, Mihai 2256 Obreja, Galina 2376
Manea-Cernei, Eugenia 2404 Obreja, Nicolae 2420
Manolache, Alexandru 2440, 2450, 2466 Olaru, Valentina 2269
Manolache, Constantin 2308 Olaru, Viorica 2322, 2423
Manole, Ana 2453, 2462 Oleiniuc, Maria 2275
Marian, Boris 2428 Oliinîc, Iaroslav 2433
Marian-Pavlenco, Angela 2392 Oliinîk, Iaroslav 2444-45
Marin, Mariana 2482 Oloieru, Anastasia 2316
Marina, Vasile 2307 Oprişan, I. 2449
Marinciuc, Mihai 2356 Osadci, Natalia 2548
Marinuţa, Vitalie 2308

88
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Osoianu, Vera 2240 Potârniche, Mihai 2467


Osoianu-Niconov, Maria 2490 Potlog, Miron 2354-56
Potlog, Tamara 2354-56
P Praviţchi, Galina 2253
Paladi, Gheorghe 2393 Preaşca-Voinu, Domnica 2460
Palladi, Tudor 2461 Prepeliţă, Mihai 2466
Papţova, Alla 2549 Prihodkin, I. 2246, 2248-50
Paraschiv, Angela 2382 Prisacaru, Viorel 2382
Paraschivescu, Miron Radu 2484 Prohin, Andrei 2230
Parhomenco, Lilia 2320 Puiu, Elena 2428
Parva, Vladimir 2357 Puzârenko, M. 2481
Pasat, Corneliu 2289 R
Pascal, Nadejda 2457
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2313, 2326 Raboşapca, Irina 2551
Pavlov, P. 2328 Racu, Igor 2311, 2314-15
Păcuraru, Veronica 2417 Racu, Jana 2253
Pădure, Daniela 2269, 2322 Radu, Silvia 2265
Pâslariuc, Virgil 2254 Radu, Zinaida 2420
Pestuşco, Nina 2550 Radu-Şchiopu, Ala 2552
Petrea, George 2491 Railean, Valentin 2278
Petrov, Victor 2392 Railean, Victor 2522
Pillat, Ion 2484 Raischi, Victor 2341-42
Pîrliţanu, Aurica 2485 Rapcea, Ana 2428
Plăcintă, Alexandru 2492 Răilean, Corina 2422
Plăieşu, Raisa 2428, 2459 Răileanu, Estela 2489
Plămădeală, Gheorghe 2512 Răileanu, Nicolae 2428
Pleşca, Victoria 2302 Răileanu, Valentin 2361
Poalelungi, Olga 2261 Răileanu, Viorica 2417
Pogolşa, Vitalie 2463 Răileanu, Vitalie 2428
Pogolşa, Vitaliu 2499-2500 Rău, Alexe 2236, 2241-42, 2428
Pohilă, Vlad 2464 Reabţov, Gheorghe 2461
Poiarcov, Victor 2377 Rezneac, Corina 2230
Poiată, Mihai Ştefan 2415 Rîbca, Eugeniu 2245
Pojoga, Vasile 2238 Roman, Stela 2456
Popa, Elena 2338 Romanciuc, Ruxanda 2434, 2446-47, 2454,
Popa, Gheorghe 2426 2455, 2461, 2508
Popa, Iulius 2331 Romanciuc, Vasile 2428
Popa, Nicolae 2428 Roşca, Ludmila 2252
Popa, Petre 2428 Roşioru, Nicolae 2462, 2493
Popa, Tatiana 2337 Rotaru, Alexandru 2411
Popa, Valentina 2240, 2242 Rotaru, Liliana 2517
Poporecnii, Pavel 2256 Rusu, Alexandrina (2228)
Popovici-Paraschiv, Radmila 2428 Rusu, Alexandru 2228
Popovschi, Elena 2437, 2443 Rusu, Andrei 2255
Popovschi, Valeriu 2520 Rusu, Elena 2553
Popovschi, Veaceslav 2448 Rusu, Gheorghe (2524)
Port, Sergiu 2340 Rusu, Ion 2408
Portas, Valentin 2428
Postică, Gheorghe 2230 S
Postolachi, Doina 2428 Sadovei, Larisa 2332
Poştarencu, Dinu 2521 Sadovei, Nicolae 2302
Potâng, Angela 2253

89
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sainciuc, Glebus 2453 T


Samanati, Ludmila 2554
Samohvalov, Elena 2394 Tataru, Victoria 2376
Samsonov, Serge 2483 Tătărescu, Iulia 2238-39
Sandul, Olesea 2555-56 Thomas, Jerry D. 2345
Sănduţă, Elena 2236, 2241 Timofei, Corina 2558
Schoch, Julia 2430 Timuţa, Aliona 2487-88
Scutaru, Timofei 2251 Toma, Radu 2314-15
Sidău, Marina Vasile 2557 Tomozei, Gheorghe 2484
Siniţa, Constanţa 2486, 2494 Tonu-Coşcodan, Ala 2464
Siniţa, Ecaterina 2486, 2494 Topîrceanu, George 2484
Sîrbu, Nicolae 2357 Topor, Radu 2513
Sîrbu, Rodica 2361 Trifan, Călina 2428
Sîrghi, Natalia 2320 Trinca, Lilia 2324
Slutu, Nina 2428 Trofăilă, Vasile 2523
Slutu-Grama, Claudia 2428 Turuta, L. 2372
Smochină, Andrei 2280 Ţ
Sofroni, Valentin 2361
Solomon, Dumitru 2398 Ţapeş, Aliona 2385
Spătaru, Nicolae 2428, 2463 Ţâbuleac, Ada 2435
Spiridon, Cassian Maria 2428 Ţopa, Efimia 2428
Spînu, Constantin 2386 Ţopa, Tudor 2524
Sprânceană, Emanuela 2430 Ţurcanu, Andrei 2428
Stamatin, Otilia 2311 Ţurcanu, Ghenadie 2376, 2380
Stancu, Zaharia 2484 Ţurcanu, Ion 2525
Stanţieru, Svetlana 2409 Ţuşca, O. 2422
Staraşciuc, Roman 2279, 2281
State, Daniela 2327 U
Stavri, Artur 2484
Ulişcenko, O. 2481
Stănilă, Moni 2428
Uncuţa, Diana 2387
Strajescu, Gheorghe 2384, 2390
Ungureanu, Lidia 2428
Stratan, Alexandru 2262, 2271
Urîtu, Dorin 2496
Stratulat, Petru 2393
Ursenco, Igor 2428
Subotin, Constantin 2362
Ursu, Mariana 2229
Suceveanu, Arcadie 2247, 2428
Ursu, Mihai 2335
Suveică, Raisa 2444-45
V
Ş
Vaculovschi, Alexandru 2428
Şalaru, Ion 2374, 2376
Vangheli, Radu 2497
Şavga, Alina 2294-98
Vangheli, Spiridon 2467, 2497-2500
Şevciuc, Maia 2330
Varvariuc, Tatiana 2495
Şiclovan, Alexandru 2254
Vasilache, Cezaria 2427
Şiclovan, Gabriela-Lucia 2254
Vasilaşcu, Ion 2272
Şişianu, Sergiu 2532
Vasilcău, Traian 2465
Şleahtiţchi, Maria 2428
Vasiliev, Andrei 2559
Şoimu, Ilona 2418
Vatamanu, Ion 2466
Ştemberg, Marc 2394
Verebceanu, Eugen 2480
Ştirbu, Titus 2428, 2495
Vereşceac, Parascovia 2238
Şuleanschi, Sofia 2269, 2322
Veveriţa, Ana-Maria 2305
Vidraşcu, Anatol 2484
Vieru, Grigore 2467, 2509

90
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Vieru, Igor 2467, 2498 Гуляев, Виталий 2469


Vişan, Claudia 2359
Vlas, Ştefan 2385 Д
Voloşciuc, Zinaida 2343 Далько, Маргарита 2469
Vrancean, V. 2333 Дарий, Л. Д. 2334
Z Денчиков-Кристя, Лидия 2363-64
Докина, С. А. 2529
Zabiaco, Olesea 2231-35 Дрозд, Галина 2329
Zacon, E. 2333
Zaharia, Victor 2301 Ж
Zamfirescu, Duiliu 2484 Житарь, Елена 2363-64
Zamşa, Simion 2467, 2484 Жуков, А. 2476
Zaporojan-Pîrgari, A. 2304
Zapuhlîh, Grigore 2383 З
Zbârciog, Vlad 2428
Zgardan-Crudu, Aliona 2323 Заворотная, Людмила 2363-64
Zgureanu, Teodor 2416 Заложа, В. 2276
Zmeev, Vladimir 2483, 2484 Заяц, Юрий 2469
Zubkova, Valeria 2247 Згурян, М. А. 2227
Зубкова, Татьяна 2469
А
И
Андроник, С. 2395
Апостолов, Александр 2469 Ильин, Игорь Ростиславович 2469, 2473
Афтимичук, О. Е. 2373 К
Б Кабанюк, Людмила 2469
Бабанова, Т. 2469 Календа, Анна 2514
Баранов, Юрий Павлович 2469 Каюров, Георгий 2474
Бежан, Н. 2358, 2395 Квилинкова, Елизавета 2336
Беляева, С. 2347, 2349, 2351, 2353 Кицул, И. 2395
Березин, Алексей 2475 Клименко, В. И. 2529
Блейк, Вильям 2469 Козлова, Наталья 2469
Божко, Николай 2469 Козырина, Анна 2469
Бондаренко, Н. 2469 Колца, Валентин 2514
Брюльман, Марио 2270 Константинова, Светлана Константиновна
Буев, Валерий 2468 2334
Булгар, С. С. 2472 Копущу, Виктор 2258
Бурлаку, Татьяна 2469 Копущу, Сергий Иерей 2258
Костаки, Георге 2291
В Котельникова, С. 2469
Крабб, Джордж 2469
Вълкова, Станка 2325 Кропанцева, Татьяна 2403
Г Кудрявцева, Людмила 2469

Гедрович, Анастасия 2469 Л


Генчу, Г. С. 2471 Ладыка, Лариса 2469
Глущенко, Л. 2469 Левянт, М. Я. 2469
Годороба, Светлана 2469 Лозинская, Светлана 2475
Гольцова, Наталья 2469 Лупашко, Михаил 2470
Гончаренко, Людмила 2469
Губогло, Михаил 2472

91
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

М Сож, Наталья 2469


Соснин, Олег 2469
Магола, А. А. 2336 Спорыш, Наталия 2506
Майдурова, Валентина 2469 Сыров, В. 2476
Маринова, Ирина 2469
Мишин, Сергей 2291 Т
Морару, Вирджиния 2263
Морозова, В. 2358 Тельянова, Калина 2474
Мошин, Октавиан 2258 Теплицкая, Нина 2270
Мруц, И. Д. 2373 Тисдейл, Сара 2469
Титаренко, Ольга 2469
Н Триморук, Евгений 2469
Никонов, Владимир 2477 Ф
Нузброх, Леонид 2476
Федоров, Иван 2469
П Филат, Василе 2259
Филмер, Е. 2276
Пармакли, Д. М. 2266
Паслар, Мария 2325 Х
Пейчев, Димитър 2474
Пенев, Станислав 2474 Хюдик, Андраш 2263
Покусинская, Людмила 2526 Ц
Покусинский, Алексей 2526
Полевая-Секэряну, А. Г. 2373 Цуркан, Михаил 2478
Попов, В. Н. 2529
Ч
Р
Чакир, Михаил (2258)
Радван, Татьяна 2469 Червенков, Николай 2260
Радов, Фёдор 2477 Черней, Инесса 2469
Рассказова, Татьяна 2329 Чумак, Яна 2469
Ратмиров, С. М. 2469
Романчук, Руксанда 2477 Ш
Рудей, Люба 2363-64 Шановская, И. 2469
С Шаповалов, Б. А. 2529
Шендря, М. 2347, 2349, 2351, 2353
Савельев, Ю. Н. 2529 Шербан, К. Ф. 2355
Садовников, Петр 2469 Штро, Анна 2469
Сайсмонс, Артур 2469
Самоний, Натали 2469 Ю
Сивакова, Галина 2469 Ющенко, Вячеслав 2469
Силицкий, Анатолий 2474
Скоробагатый, Владимир 2469 Я
Скрипник, Сергей 2470
Смолькин, И. А. 2257 Ясинков, Филипп 2469

Index de titluri
ABC-ul creştin în Legea Domnului 2255 Alexandrina Rusu în documente, imagini,
Administraţia publică locală 2303 amintiri 2228
Agriculture and Agri-Food Industry ... 2273 Animela 2246
Aniversări culturale 2229

92
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Antologie 2482 Excellence and novelty in teaching english


Artistic education... 2317 2320
Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheor- Folosirea raţională a resurselor naturale...
ghiu" 2389 2367, 2401
Autobuzul 100 2430 Fructe 2248
Bibliografia Naţională a Moldovei 2231-35 Gala laureaţilor premiilor naţionale GALEX
Bibliotecile publice din Republica Moldova 2241
2240 Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria
Biologie 2362 românilor şi universală 2528
Caiet pentru învăţarea istoriei 2515 Hepatite virale şi HIV 2386
Caiet pentru lucrări de laborator la fizică 2346, Igiena individuală a sportivului 2372
2348, 2350, 2352 Index alfabetic 2237
Calitatea aerului în localurile de alimentaţie Institute for Development and Social Initiatives
publică 2376 (IDIS) "Viitorul" 2243
Cartea Moldovei 2236 Intervenţia eficientă a poliţiei... 2304
Cartea poeziei 2428 Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova
Cartea primelor descoperiri 2247 2261
Climatic resources of the Republic of Moldova Întreprinderea de Stat "Nisporeni-Silva"...
2361 2400
Colocviul Internaţional... 2417 Jucării 2249-50
Colorăm la brad 2480 Klein, Aber Fein! 2510
Compilaţie de acte normative... 2292 Localităţile Republicii Moldova 2511
Complicaţiile survenite în ţesuturile orale... Managementul exportului produselor agroali-
2385 mentare din Republica Moldova 2274
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică... Metodologia rezolvării problemelor tipice la
2262 matematică... 2321
Construcţia motocicletei 2399 Mugurii inspiraţiei 2456
Contemporary Trends of the Development of National Bibliography of Moldove 2231-35
Science... 2288 National Inventory of the Intangible Cultural
Creşterea economică în condiţiile globalizării Heritage... 2230
2271 O antologie a bunelor practici... 2305
Culegere de teste şi situaţii de caz... 2300 Pe o ramură de grai 2458
Cultivarea limbii române în condiţiile comuni- Poezia anotimpurilor 2484
cării actuale 2424 Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Cunoaşte dreptul tău electoral 2289 2314
Cunoştinţe de bază despre pericolul nuclear Proceduri şi intervenţii tactice poliţieneşti 2306
2377 Profesorul Universitar Andrei Hariton... 2339
Dermatovenerologie 2388 Proiectarea mecanismului de acţionare a
Dicţionar medical-veterinar 2370 conveierului 2396
Didactica universitară 2330 Protecţia drepturilor omului: mecanisme
Diminuarea violenţei în sistemul educaţional naţionale şi internaţionale 2290
2311 Protocoale şi algoritmi obstetricali 2393
Drept comercial 2299 Psihologia generală 2253
Drumuri-II 2397 Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de
East Europe Foundation-Moldova 2265 Fitotehnie "Porumbeni" 2238
Economic growth in conditions of globalization Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi
2271 Auditorilor... 2405
Educaţia artistică ... 2317 Rational Use of Natural Resources... 2367,
Elaborarea unui model de afaceri 2267 2401
Epidemiology ... 2382 Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural
Evanghelical Mission in the Eastern European imaterial din Republica Moldova 2230
Orthodox contexts 2256

93
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Reporting on Elections Council of Europe Взаимность 2469


2285 Военный сектор 2470
Republica Moldova: Revizuirea sistemului de Год души 2257
sănătate 2380 Инструменты эффективного управления
Resursele climatice ale Republicii Moldova 2276
2361 Лунный календарь огородника 2403
Sisteme de transport şi logistică 2398 Наука – основа инновационного развития
Standarde internaţionale privind respectarea современного общества 2227
drepturilor persoanelor... 2287 Подготовка отчетов о выборах 2286
Strategia geneticii medicale în obstetrică 2394 Предупреждение и противодействие
Tarife de costuri în agricultură 2272 коррупции 2263
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiin- Разработка бизнес-модели 2268
ţei... 2288 Рациональное использование природных
Teoria şi practica administrării publice 2307 ресурсов... 2367, 2401
Textul funcaţional în gimnaziu 2323 Современные тенденции развития науки...
Teze depuse la păstrare... 2239 2288
Topul celor mai citite 10 cărţi 2012 2242 Теория передачи информации 2395
UASM la 80 de ani 2333 Тетрадь ученика для лабораторных работ
Umut şafklari 2502 по физике 2347, 2349, 2351, 2353
Биология 2363-64

Index de subiecte
Accidente nucleare 2377 Cărţi, cu autografe 2251
Administrare publică 2303, 2307 - de colorat 2246, 2248-50, 2480
Afaceri, iniţiere 2270 - sonore 2247
- modele 2267-68 Centrale termice pe biomasă, funcţionare
Agricultură, indexuri pe subiecte 2237 2406
Alegeri în Consiliul Europei 2285-86 Chimie 2359-60
Aniversări culturale, 2014 2229 Chirurgie, toracelui 2390
Antreprenoriat, metodica predării 2322 - pediatrică 2389
Antropologia câinilor maidanezi 2365 Comunicare pedagogică 2332
Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Comunicaţii optice 2357
Gheorghiu", anale 2389 Consiliere parentală 2309
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Consiliul Europei, alegeri 2285-86
Profesionişti din Republica Moldova, Construcţia motocicletei 2399
rapoarte 2405 Corupţie, măsuri de prevenire 2263
Autorităţi publice locale, Republica Moldova, Costuri de producţie, agricultură 2272
practici 2305 Creştinism 2336
Bazele antreprenoriatului 2269 Critică literară 2503
Beton armat 2407 Culori, dicţionare 2409
Bibliografii naţionale 2231-35 Cultura soiei 2402
Biblioteci publice, Republica Moldova, date Cultură 2229
statistice 2240 Dermatologie 2388
Biologie, teste 2363-64 Dezvoltare, demografică 2262
Biserici creştine, istorie 2260 - economică 2271
Boli ginecologice, fitoterapie 2391 - socială 2262, 2271
Calendare creştine 2257 Didactică universitară 2330
Catalogul general "Cartea Moldovei" al Drept, comercial 2299
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova - comunitar european 2284
2236 - consular 2282

94
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

- electoral 2289 Instalaţii termotehnice 2408


- diplomatic 2282 Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
- internaţional public 2283 (IDIS) "Viitorul", istorie 2243
- parlamentar, Republica Moldova 2291 Integrare economică europeană 2278
- penal Istorie militară 2470
- - acte internaţionale 2293 - românilor 2527
- - interpretarea legii 2296 - universală 2527
- - raport juridic 2297 Îmbătrânire demografică, Republica Moldova,
- procesual civil, teste 2300 cercetări 2261
Dreptul muncii 2302 Întreprinderea de Stat "Nisporeni-Silva",
Drepturile, omului 2290 Republica Moldova, istorie 2400
- persoanelor în detenţie, standarde Învăţământ, Republica Moldova, istorie 2326
internaţionale 2287 - superior pedagogic 2334
Drumuri, proiectări 2397 - universitar agronomic 2333
Educaţia părinţilor 2309 Judecători, evaluarea performanţelor 2301
Educaţie 2314-15, 2327, 2329 Limbi, bulgară, metodica predării 2325
- artistică 2317 - engleză 2418
- civică 2313 - - metodica predării 2320
- creştină 2255 - franceză 2419-23, 2427
- economică 2316 - română 2424-25, 2427
- fizică, metodica predării 2319 - - metodica predării 2323-24
- în familie 2310 - rusă 2427
- non-violentă 2311 Lingvistică 2417, 2426, 2503
- pentru sănătate 2378 Literatură, engleză pentru copii 2481
- prin jocuri 2328 - găgăuză din Republica Moldova pentru copii
Epidemiologie, teste 2382 2501-02
Filologie 2417 - religioasă 2259, 2345
Filozofie 2252 - română 2428
- politică 2254 - - critică şi interpretare 2507
- religiei 2254 - - metodica predării 2323
Fitoterapia în ginecologie 2391 - română din Republica Moldova 2430-65
Fiziopatologia intoxicaţiilor 2381 - română din Republica Moldova pentru copii
Folclor 2337 2482-84, 2494-2500
Formaţia de muzică pop-rock și folk "Noroc", - rusă 2465
istorie 2415 - rusă din Republica Moldova 2468-78
Fundaţia Est-Europeană Moldova 2265 - ucraineană pentru copii 2328
Găgăuzi, etnografie 2336 - universală, critică şi interpretare, istorie
Geografie 2513 2505-06
- economiei mondiale 2512 Localităţile Republicii Moldova 2511
- fizică 2514 Logistica în transport 2398
Geometrie proiectivă 2340 Macroeconomie 2266
Ghid de conversaţie român-francez-rus 2427 Management ecologic 2366
Grădinărit, prognoză astrologică 2403 Matematică 2338-39
Hepatite virale, diagnostic, tratament 2386 - metodica predării 2321
HIV/SIDA , diagnostic, tratament 2386 Mecanisme de acţionare a conveierului 2396
Igiena aerului, localuri publice 2376 Medicină, dicţionare de sinonime 2369
Igienă 2371 - veterinară, dicţionare 2370
- personală, sportivi 2372 Meşteşuguri, Republica Moldova, cataloage
Industrie alimentară, Republica Moldova 2273 2411
Infracţiuni 2295 Metodologia sportului 2373
- internaţionale 2294 Microbiologie 2368
Inovare şi dezvoltare 2227 Mitul în opera literară 2505

95
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Religie, metodica predării 2318


Naturală al Republicii Moldova, istorie 2335 Reportaje, Radio "Europa Liberă" 2244
Muzică pentru saxofon 2416 Resurse, climatice, Republica Moldova, atlase
Naştere prematură, diagnostic, tratament 2361
2392 - naturale, dezvoltare durabilă 2367, 2401
Obiceiuri 2230, 2337 Sănătate, personală, publică 2371, 2374,
Obstetrică, genetică medicală 2393-94 2378, 2380
Optică electronică 2358 Secţia de Laborator a Institutului de Oncologie
Ortodoxie, activităţi misionare 2256 din Republica Moldova, istorie 2379
Partidul Comunist al Republicii Sovietice Sfatul Ţării, organ legislativ al Republicii
Socialiste Moldoveneşti, documente 2264 Democratice Moldoveneşti, 1917-1918
Patrimoniul cultural imaterial, Republica 2520
Moldova 2230 Sisteme de transport 2398
Pedagogi, biografii, istorie 2331 Spitalul din Soroca, Republica Moldova. istorie
Pedagogie 2312 2375
Pictură 2412-14 Statul şi dreptul 2280
Plante condimentare 2404 Stomatite herpetice, diagnostic, tratament
Pneumotorax spontan 2384 2387
Politică militară 2308 Ştiinţe juridice 2288
Poliţie, protecţia familiei, tactici 2304-2306 Tactici poliţieneşti 2306
Povestea "Scufiţa Roşie", critică şi interpretare Teorie, dreptului 2281
2504 - statului 2279
Produse agroalimentare, Republica Moldova, Tradiţii, populare 2230, 2337
export 2274 - ruseşti 2529
Programare matematică 2344 Transmisia informaţiei 2395
Proteze dentare 2385 Ultrasonografie intraoperatorie, tumori
Psihologie 2253, 2310 cerebrale 2383
Publicaţii periodice publice, comentarii la Univers 2345
legislaţie 2245 Vamă, pregătirea cadrelor 2276
Răspundere penală 2298 Venerologie 2388
Relaţii, economice internaţionale 2277 Violenţă, în familie 2292, 2304
- internaţionale 2288 - în şcoală, combatere 2311

Index geografic

Abaclia, raionul Basarabeasca, istorie 2523


- istorie 2522 Grimăncăuţi, raionul Briceni,
Africa, istorie 2517 - istorie 2518
Asia, istorie 2517 Republica Moldova, istorie 2520
Basarabia, istorie 2525 - monografii 2510
Cahul, istorie 2519 Râbnița, municipiul Tiraspol,
Chetriş, raionul Făleşti, - istorie 2526
- istorie 2524 Vertiujeni, raionul Floreşti,
Chişinău, dezvoltare regională 2410 - istorie 2521
Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă,
Index editori

A.V.I.T. PUBL 2490 Academia Militară a Forţelor Armate "Alexan-


Academia de Administra Publică 2307 dru cel Bun" 2308
Academia de Studii Economice din Moldova AGEPI 2452
2551 Analytique Moldpresa 2403

96
Cronica cărţii Nr 7-2013 ≡ Book annals Nr 7-2013

Arc 2244, 2247, 2328, 2360, 2415, 2451, IRIM 2418


2481 Iulian 2369, 2491, 2527
ASEM 2284, 2534, 2537 Labirint 2251, 2326, 2335, 2442, 2460, 2464,
Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia 2486, 2494, 2514, 2516, 2525
Gheorhiu" 2389 Litera 2469, 2473, 2483-84
Asociaţia Culturală "Ideal" 2440, 2450, 2466 Lumina 2230, 2359, 2428, 2433, 2436-37,
Asociaţia Presei Independente (API) 2245 2441, 2443-45, 2463
Baştina-Radog 2228-29 Lyceum 2327, 2329, 2362, 2482, 2536
Biblion 2246, 2248-50 Medicina 2371, 2381-82, 2547-48, 2550
Biserica Creştimă Adventistă de Ziua a Şap- PapaPrint 2283
tea 2345 Pontos 2416, 2434, 2446-47, 2454-55, 2461,
Bons Offices 2400 2477, 2495, 2508, 2520
Camera Naţională a Cărţii 2231-35 Presa universitară bălţeană 2324, 2426, 2512
Cartdidact 2515 ProEdit 2346-53
Cartea Juridică 2287, 2301 Profesional Service 2505, 2507
Cartier 2254, 2365, 2430, 2504 Sofart Studio 2544-45
CEP USM 2253, 2293-98, 2302-03, 2312, Sociaetatea Ştiinţifică de Bulgaristică 2260
2320, 2330, 2334, 2372, 2419, 2424-25, Ştiinţa 2361, 2366, 2449
2517, 2546, 2558 Tehnica-UTM 2299, 2357-58, 2395-97, 2408,
Cu drag 2260, 2337 2530, 2532, 2543
Cuvîntul-ABC 2255, 2258, 2318, 2510 TEO-Educaţional 2423, 2513
Design Optim 2529 Tipocart Print 2457, 2459
Editerra Prim 2435, 2450 Toneti-Exim 2399
Editura pentru copii "Guguţă" 2467, 2497-99 UASM 2237-39, 2333, 2535, 2538, 2557
Epigraf 2378, 2409, 2427, 2479, 2485, 2489 Universitatea de Stat "Alecu Russo" 2317,
Evrica 2398 2367, 2401
Fundaţia "Draghiştea" 2511, 2524 Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu
Garomont-Studio 2269, 2322 Hasdeu" din Cahul 2344
Grafema Libris 2465 Universitatea de Stat din Tiraspol 2368
Guguţă 2500 Universitatea de Studii Europene 2282
Imi-Nova 2422 Universitatea Divita Gratiae 2256, 2270
INCE 2271 Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Crean-
Institutul de Filologie al AŞM 2417, 2503 gă" 2552
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Universul 2375
2288 Urma ta 2265
Institutul Naţional de Cercetări Economice Vast-M 2523
2262, 2272 Камно 2257
Integritas 2354, 2355-56, 2438, 2487-88 Полиграфист 2471, 2526
Interprint 2338

ISBN eronat

ISBN 978-9975-4253-8-4 2309 ISBN 978-9975-4394-2-8 2421


ISBN 978-9975-4341-7-1 2329 ISBN 978-9975-9702-5-9 2421
ISBN 9975-9832-7-8 2354 ISBN 978-9975-4411-2-4 2499
ISBN 978-9975-61-724-6 2360

97
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(3943-4356)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 3948, 3970)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 3944, 4059-60, 4014)

005 Conducere şi organizare. Management


005.1 Teoria şi practica organizării
(Vezi Nr 4004)
005.9 Domenii de conducere
(Vezi Nr 4073)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
(Vezi Nr 3955)
02 BIBLIOTECONOMIE
3943. Emilciuc, Andrei. Carte vest-europeană în Colecţiile Muzeului Naţional de Ar-
heologie şi Istorie a Moldovei: diversitate tematică şi semnificaţii istorico-juridice (1714-1918)
/ Andrei Emilciuc // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele
conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 164-171. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

3944. Goian, Natalia. Softuri de bibliotecă utilizate în bibliotecile din Republica Mol-
dova / Natalia Goian, Olga Tulbure // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 35-45 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45.

3945. Kulikovski, Lidia. Mass-media – partener indispensabil al BM "B. P. Hasdeu"


în sporirea vizibilităţii publice : (studiu de caz) / Lidia Kulikovski, Irina Pleşca // Biblio Polis. –
2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 13-22 : tab. – Rez. în lb. engl.

98
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

3946. Onciu, Parascovia. "Transilvania" şi-a deschis din nou uşile pentru prietenii
cărţii : [pe marginea activităţii Filialei din reţeaua Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu", or.
Chişinău] / Parascovia Onciu // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 99-103 : fot.

3947. Procopenco, Cristina. O bibliotecă de invidiat în Republica Moldova : [Bibl.


Municipală "B. P. Hasdeu" din Chişinău] / Cristina Procopenco // Biblio Polis. – 2013. – Vol.
49, Nr 3. – P. 187-189 : fot.

3948. Ţurcanu, Nelly. Provocările accesului deschis şi vizibilitatea producţiei ştiinţifi-


ce a Republicii Moldova / Nelly Ţurcanu // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 62-80 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79-80 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3951)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
3949. Rusandu, Ion. The current issues of the formation of civil society / Ion Rusandu
// Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice şi axiologi-
ce : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 146-151. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 151.
(Vezi de asemenea Nr 4047)

069 Muzee
(Vezi Nr 4161)

070 Ziaristică. Presă


3950. Eţco, Diana. Mass-media şi centenarul anexării Basarabiei / Diana Eţco // Bu-
letin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice
anuale a tinerilor cercetători. – P. 172-176. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3945, 4175)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
3951. Danilov, Maria. Anul 1812 reflectat în cartea de Patrimoniu : [bibliofil al Muzeu-
lui Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei conţine Col. de carte veche şi rară] / Maria Danilov
// Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" : Ed. a 7-a,
Chişinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 240-241. – Rez. în lb. engl.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3952. Braga, Mihai. Esenţa filosofiei în viziunea lui B. Russell şi M. Heidegger / Mihai
Braga // Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice şi
axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 151-155. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 155.

99
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3953. Capcelea, Valeriu. Locul şi rolul responsabilităţii morale în societatea postmo-


dernă / Valeriu Capcelea // Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice,
epistemologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 112-121. – Rez.
în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 121-122.

3954. Căldare, Dumitru. Idei umanistice în opera "Istoria Ţării Româneşti" de Con-
stantin Cantacuzino-Stolnicul (1640-1716), în contextul actualităţii / Dumitru Căldare // Pro-
blema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice şi axiologice :
Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 138-146. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. :
p. 146.

3955. Coandă, Svetlana. Omul deplin – scop al modelului cultural / Svetlana Coandă
// Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice şi axiologi-
ce : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 32-41. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 41.

3956. Dumitraş, Tudor. Problema omului la Erich Fromm : [filosof american (1900-
1980)] / Tudor Dumitraş // Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice,
epistemologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 18-31. – Rez. în
lb. fr.

3957. Lozovanu, Ecaterina. Conceptul de univers în cosmologia contemporană /


Ecaterina Lozovanu // Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epis-
temologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 182-193. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 192-193.

3958. Troianowski, Lidia. Impactul globalizării asupra orizontului spiritual al omului /


Lidia Troianowski // Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, episte-
mologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 73-82. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 82.

3959. Ţapoc, Vasile. Individualismul între egoism şi altruism / Vasile Ţapoc // Pro-
blema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice şi axiologice :
Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 8-17. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
17.

3960. Ţveatcov, Nicolai. Principiul individualismului versus membru asociat în socie-


tatea contemporană / Ţveatcov Nicolai // Problema omului în filosofie şi economie: aspecte
metodologice, epistemologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 83-
92. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92.
(Vezi de asemenea Nr 3993, 4002)

159.9 Psihologie
3961. Bârsa, Elena. Relaţia dintre valorile profesionale şi motivaţia spre succes la
adolescenţi şi tineri : [studiu psihologic] / Elena Bârsa, Angela Potâng // Psihologie. – Nr 3. –
2013. – P. 29-35 : fig. – Tit. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 35.

100
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

3962. Potâng, Angela. Starea subiectivă de bine în funcţie de tipul de personalitate :


[studiu psihologic] / Angela Potâng, Anna Şişianu // Psihologie. – Nr 3. – 2013. – P. 78-86 :
fig., tab. – Tit. : rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 86.

3963. Racu, Igor. Studiu teoretico-experimental asupra gemenilor : [dezvoltarea psi-


hică şi formarea personalităţii] / Racu Igor, Tabora Diana // Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2013. – Nr 4. – P. 63-75 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 75.

3964. Racu, Iulia. Studiu experimental al agresivităţii la elevii din ciclul primar / Racu
Iulia, Gangan Tatiana // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 4. –
P. 30-40 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

3965. Robu, Viorel. Inteligenţa emoţională şi socială în rândul adolescenţilor superior


dotaţi : Studiu comparativ / Viorel Robu, Mirela Ciudin // Psihologie. – Nr 3. – 2013. – P. 3-19
: tab. – Tit. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 18-19.

3966. Savca, Lucia. Prevenţia abaterilor în conduita copiilor din familii dezmembrate /
Lucia Savca // Psihologie. – Nr 3. – 2013. – P. 61-67 : fig., tab. – Tit. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 67.

3967. Stomff, Mihaela. Dimensiunile personalităţii şi comportamentul empatic al stu-


denţilor psihologi / Stomff Mihaela, Jelescu Petru // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. – 2013. – Nr 4. – P. 1-10 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10.

3968. Stomff, Mihaela. Modalităţi de dezvoltare a potenţialului empatic la studenţii


psihologi / Stomff Mihaela // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr
4. – P. 41-52 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52.

3969. Вашките, Инна Дариюсовна. Изучение социально-психологических фак-


торов, влияющих на формирование и развитие депрессивных реакций различного гене-
за у студентов вузов / Инна Дариюсовна Вашките // Psihologie. – Nr 3. – 2013. – P. 20-28
: tab. – Tit. : lb. engl., rusă. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 28.
(Vezi de asemenea Nr 4079-80, 4083, 4092-93, 4124, 4233)

16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE


3970. Lozovanu, Ecaterina. Strategia cognitivă a lui Al. Einstein : [în cercet. gnoseo-
logice contemporane : file din istoria gândirii şt.] / Ecaterina Lozovanu // Simpozionul "Cucu-
teni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte": Ed. a 7-a, Chişinău,13-15 sept.
2012. – Chişinău, 2012. – P. 175-184. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 184.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 3953, 4004)

101
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3971. Bulancea, Denis. Aspecte privind integrarea bisericii din Basarabia în viaţa re-
ligioasă a României după 1918 / Denis Bulancea // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişi-
nău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 190-
199. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3972. Demerji, Sergiu. Biserica catolică la est de Carpaţi în secolele XI-XIV / Sergiu
Demerji // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferin-
ţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 8-13. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
subsol.

3973. Eţco, Diana. O scurtă schiţă documentară a Mănăstirii Iţcani (Eţcani) : [din Su-
ceava, România (1453-1875)] / Diana Eţco // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău,
2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 43-54. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3974. Teodoreanu, Elena. Părintele Dimitrie cel necunoscut: Destinul unui preot ba-
sarabean : [D. Balaur din s. Rezeni, raionul Ialoveni] / Elena Teodoreanu // Realităţi Culturale.
– 2013. – Nr 11. – P. 11-14 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4095, 4205)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
3975. Pârţachi, Ion. Adolphe Quételet un homo statisticus : [secretar general al
Acad. Regale din Belgia (1796-1874)] / Ion Pârţachi // Problema omului în filosofie şi econo-
mie: aspecte metodologice, epistemologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău,
2013. – P. 42-52. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 52.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi Nr 4342)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 3958, 3962, 3966)

316.6 Psihologie socială


3976. Ковалева, Е. А. Насилие как проявление деструктивных установок лично-
сти и внутриличностого конфликта / Ковалева Е. А. // Psihologie. Pedagogie specială.

102
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

Asistenţă socială. – 2013. – Nr 4. – P. 24-29 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 29.
(Vezi de asemenea Nr 4074)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


3977. Lazăr, Ludmila. Comunicarea publică şi valorile morale în societatea contem-
porană / Ludmila Lazăr // Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice,
epistemologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 175-181. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 181.
(Vezi de asemenea Nr 4194)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 3953, 3960, 3997, 4221, 4335-35)

323 Politică internă


(Vezi Nr 3997, 4349, 4353)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


3978. Prisac, Lidia. Evoluţia demografică a comunităţii armene în spaţiul actual al
Republicii Moldova / Lidia Prisac // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol.
1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 338-346 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

Materialele Conferinţei Ştiinţifice "20 de ani de la începutul acţiunilor de luptă de la Nistru, pentru
apărarea integrităţii şi independenţii Republicii Moldova (1992)", (Chişinău, 01 martie 2012)
3979. Ciobanu, Vitalie. Armata în timpul războiului de pe Nistru / Vitalie Ciobanu //
Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 72-83. – Rez. în lb. engl.

3980. Gorgan, Alexandru. Rolul structurilor de forţă în contracararea acţiunilor anti-


statale. Consecinţe şi probleme / Alexandru Gorgan // Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 102-107.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3981. Grama, Dumitru C. Nelegitimitatea creării aşa-numitei Republici Moldoveneşti


Nistrene / Dumitru C. Grama // Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 28-46. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. în notele de subsol.

3982. Grosu, Vasile. Despre acţiunile militare şi armele din dotare / Vasile Grosu //
Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 69-71. – Rez. în lb. engl.

3983. Enciu, Nicolae. Aspecte geopolitice ale conflictului transnistrean / Nicolae En-
ciu // Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 9-20. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol.

103
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3984. Muravschi, Boris. Acțiunile poliţiei în cadrul conflictului armat / Boris


Muravschi // Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 65-68. – Rez. în lb. engl.

3985. Olaru-Cemârtan, Viorica. Fenomenul transnistrean şi natura sa / Viorica Ola-


ru-Cemârtan // Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 47-64. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol.

3986. Smochină, Andrei. Principiile soluţionării pe cale paşnică a diferendului nis-


trean / Andrei Smochină // Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 97-101. – Rez. în lb. engl.

3987. Toma, Svetlana. Rolul conflictelor interetnice în geneza disensiunilor politice


din Europa post-sovietică / Svetlana Toma // Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 132-146. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3988. Ţăranu, Anatol. Aspecte diplomatice ale războiului de pe Nistru / Anatol Ţăra-
nu // Cohorta. – 2013. – Nr 1. – P. 84-96. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol.

3989. Varta, Ion. Geneza conflictului transnistrean / Ion Varta // Cohorta. – 2013. – Nr
1. – P. 21-27. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3990. Ковриг, Андрей. Вооруженный конфликт на Днестре (1991-1992 гг.) в


контексте гуманитарного права: некоторые аспекты / Андрей Ковриг // Cohorta. – 2013. –
Nr 1. – P. 108-131. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4095, 4101, 4346, 4348)

324 Alegeri
(Vezi Nr 4044)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3991. Bagrin, Mariana. Relaţiile URSS cu Marea Britanie şi Franţa între începerea
celui de-al doilea Război Mondial şi actul german din 22 iunie 1941 / Mariana Bagrin // Buletin
ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale
a tinerilor cercetători. – P. 215-226. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3992. Cernencu, Mihai. Analistul politic Mihai Cernencu: "Participarea militarilor în


Misiunea din Kosovo este şi un element de educaţie patriotică pentru tinerii din ţara noastră" :
[interviu] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 4-5 : fot.

3993. Juc, Victor. Oportunități de fundamentare a filosofiei relaţiilor internaţionale /


Victor Juc // Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice
şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 155-165. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 164-165.

104
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

3994. Panţa, Rodica. Diplomaţia publică versus diplomaţia tradiţională. Definiţii,


asemănări şi deosebiri / Rodica Panţa // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. –
Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 272-280. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3995. Radvan, Inga. Misiunea primează în orice condiţii : [pe marginea dialogului cu
maiorul mold. Tudor Popa, ofiţer ONU în Sudanul de Sud] / text de Inga Radvan // Oastea
Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 18-19 : fot. – Va urma.

3996. Schuebel, Dirk. Dirk Schuebel: "Am petrecut patru ani fantastici în Moldova" =
"Я провел в Молдове четыре фантастических года" = "I spent four fantastic years in Mol-
dova" : [interviu cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Rep. Moldova] / interviul realizat de
rep. ziarului Naţional // Altitude. – 2013. – Nr 9/10. – P. 30-36 : fot. – Text paral. : lb. rom.,
rusă, engl.

3997. Ţâcu, Viorica. Eurasianismul – concept geopolitic în redefinire / Viorica Ţâcu //


Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice
anuale a tinerilor cercetători. – P. 281-288. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

3998. Vosimeric, Dmitrii. Pacificatorii moldoveni pleacă în Kosovo! : [despre contin-


gentul naţ. în componenţa Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR)] /
Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 7-11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3999, 4347)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3999. Grosu, Ruslana. Relaţiile Republicii Moldova cu Statele Orientului Apropiat
prin prisma documentelor diplomatice: relevări şi sinteze / Ruslana Grosu // Buletin ştiinţific al
tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor
cercetători. – P. 261-271. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 270-271 şi în subsol.

4000. Калак, Дмитрий. Молдавский цугцванг : [о европейской интеграции и экон.


реформах в Молдове] / Дмитрий Калак // Profit. – 2013. – Nr 11. – P. 26-31 : fig., fot.
(Vezi de asemenea Nr 3992, 4189)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
4001. Шевченко, Руслан. Загадки кадровой политики в МССР в 1980-е годы: как
состоялась карьера Владимира Воронина? : [страницы биографии лидера ПКРМ] /
Руслан Шевченко // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 291-303. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4338)

105
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
4002. Ţurcanu, Galina. Aspecte ale libertăţii economice / Galina Ţurcanu // Problema
omului în filozofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice şi axiologice : Culegere
de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 216-223. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 223.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4003. Belobrov, Angela. Rolul migranţilor economici de la forţă motrice a dezvoltării
la iresponsabilitate socială / Angela Belobrov // Problema omului în filosofie şi economie:
aspecte metodologice, epistemologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013.
– P. 165-175. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 174-175 şi în subsol.

4004. Zelenschi, Angela. Dezvoltarea morală a personalităţii umane ca factor de


formare a inteligenţei emoţionale la locul de muncă / Angela Zelenschi, Natalia Badan-
Dogaru // Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice şi
axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 63-72. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 72.

4005. Zubic, Aliona. Calitatea managementului resurselor umane în contextul im-


plementării standardelor europene / Aliona Zubic, Ala Roller, Tamara Bordei // Băncile în
economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr.
2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 202-211 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 211 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4120)

336 Finanţe
4006. Belobrov, Angela. Rolul agenţiilor de rating pe piaţa financiar-bancară / Ange-
la Belobrov, Ilinca Gorobeţ // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi inte-
grării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 172-182. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 182 şi în subsol.

4007. Calitatea reglementărilor bancare ale Băncii Naţionale a Moldovei în vede-


rea asigurării stabilităţii financiare în Republica Moldova / Emma Tabîrţă, Stela Ciobu,
Elizabeta Klippert [et al.] // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării
: Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 14-24 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

4008. Cincilei, Aureliu. Funcţia de viceguvernator – o provocare : [interviu cu A.


Cinclei, viceguvernatorul Băncii Naţ. a Moldovei] / consemnare de Mariana Tabunciuc // Pro-
fit. – 2013. – Nr 11. – P. 76-79 : fot.

4009. Cîrlan, Ana. Impactul intervenţiilor valutare ale Băncii Naţionale a Moldovei
asupra cursului de schimb / Ana Cîrlan, Alexandru Lupuşor // Băncile în economia concuren-
ţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013.

106
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

– Vol. 1. – P. 112-131 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 130-131 şi în
subsol.

4010. Cociug, Victoria. Studiu privind concentrarea şi concurenţa în sectorul bancar


din Republica Moldova / Victoria Cociug, Larisa Mistrean, Alesea Andronic // Băncile în eco-
nomia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. –
Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 54-65 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
65 şi în subsol.

4011. Enicov, Igor. Abordarea standard privind evaluarea riscului de credit în institu-
ţiile financiare / Igor Enicov // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi inte-
grării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 194-202 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 202.

4012. Manole, Tatiana. Modele cu stimulări istorice pentru riscul de piaţă în contextul
acordării Basel III : [managementul integrat al riscurilor bancare] / Tatiana Manole, Natalia
Ştefîrţă // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-practic
intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 140-147. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 147 şi în subsol.

4013. Morozniuc, Ion. Evoluţia sistemului bancar din Republica Moldova / Ion
Morozniuc // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-
practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 242-252 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 252.

4014. Rotaru, Andrei. Politica monetară şi rolul ei în stabilirea macroeconomică /


Andrei Rotaru, Alexandru Crasovschi // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovă-
rii şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 30-41 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41.

4015. Secrieru, Angela. Stabilitatea sistemelor financiare mici în contextul riscului


sistemic propagat prin reţelele interbancare / Angela Secrieru, Viorica Lopotenco, Alla
Darovannaia // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-
practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 66-84 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84 şi în subsol.

4016. Stratulat, Oleg. Basel II: între aşteptări şi efecte : [privind asigurarea concuren-
ţei echitabile şi reducerea riscurilor în sectorul bancar] / Oleg Stratulat, Matei Dohotaru //
Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern.,
19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 42-54 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 54 şi în subsol.

4017. Балабан, Сергей. Повышение откладывается : [о гарантировании депози-


тов физических лиц в банковской системе Молдовы] / Сергей Балабан // Profit. – 2013. –
Nr 11. – P. 46-48 : fot., tab.

107
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4018. Басова, Ирина. Рейтинг банков. Итоги 3 квартала в сравнении со 2 квар-


талом 2013 г. / Ирина Басова // Profit. – 2013. – Nr 11. – P. 36-41 : tab.

4019. Гриник, Татьяна. Об администрировании применения IVAO за 2012 год :


[о налоге на доход от операционной деятельности] / Татьяна Гриник // Contabilitate şi
audit. – 2013. – Nr 11. – P. 23-28 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4020. Календарь налогоплательщика на декабрь 2013 года // Contabilitate şi


audit. – 2013. – Nr 11. – P. 65-74 : fot., tab.

4021. Рейтинг банков Приднестровья // Profit. – 2013. – Nr 11. – P. 42-45 : tab.

4022. Сосна, А. О некоторых проблемах применения налоговой ответственности


/ А. Сосна // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 11. – P. 4-6. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 7.

4023. Чиреш, Елена. О налоговых перспективах на 2014 год / Елена Чиреш //


Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 11. – P. 7-10 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4034-35, 4342)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 4355)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
4024. Tverdohleb, Evelina. The Ideology of the Market Economy and Its Impact on
Former Communist Countries / Evelina Tverdohleb // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P.
257-276 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4025. Русу, Родика. О своих любимых мужчинах, легендарных брендах и мага-


зине модной одежды Stil Select : [интервью с директором магазина Р. Русу] / записала
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr 11. – P. 10-13 : fot.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


4026. Aspecte ale acordului OMC privind drepturile de proprietate intelectuală
cu privire la comerţ (TRIPS) / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. – 2013. – Nr 3. – P.
12-14 : fot.

4027. Importanţa protecţiei la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală :


[în conformitate cu prevederile Codului vamal al Rep. Moldova] / Serviciul Vamal al Rep.
Moldova // Vama. – 2013. – Nr 3. – P. 10-11.

108
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

4028. Protecţia proprietăţii intelectuale la frontieră : [cadrul legal aplicabil] / Servi-


ciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. – 2013. – Nr 3. – P. 2-9 : tab.

4029. Raportul semestrial de activitate al Serviciului Vamal pentru sem. I anul


2013 / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. – 2013. – Nr 3. – P. 74-76 : tab.

4030. Ţurcanu, Radu. Repercusiunile procedurii electronice a exportului / Radu Ţur-


canu // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 11. – P. 58-64.
(Vezi de asemenea Nr 4186-87)

339.7 Finanţe internaţionale


4031. Isacov, Ludmila. Reflectarea remiterilor în cadrul conceptual al balanţei de
plăţi : [tranzacţii intern. ale migranţilor] / Ludmila Isacov, Angela Moraru // Băncile în econo-
mia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. –
Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 102-112 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 111-112 şi în subsol.

4032. Luchian, Ivan. Tendinţele internaţionale ale dezvoltării private banking / Ivan
Luchian, Lilian Ciobanu // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării :
Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 211-221 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 221 şi în subsol.

4033. Otto, Julia. Moldova are potenţial = Moldova Has Potential : [interviu cu Ju. Ot-
to, şefa Reprezentanţei BERD în Moldova despre investiţii] / consemnare de Margareta
Mocreac // Profit. – 2013. – Nr 11. – P. 82-87 ; 100-105 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.

4034. Soloviova, Marina. Starea balanţei de plăti şi suficienţă a activelor de rezervă /


Marina Soloviova // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp.
şt. - practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 148-158 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 159 şi în subsol.

4035. Ştahovschi, Ada. Creativitate, inovare şi alternative strategice din experienţa


internaţională – factori de succes în sectorul serviciilor bancare / Ada Ştahovschi, Valeriu
Butulescu // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-
practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 235-242 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 242 şi în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4012)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
4036. Leşcu, Artur. Evoluţia legislaţiei punitive în Basarabia sub ocupaţia imperială
rusă în prima jumătate a secolului al XIX-lea / Artur Leşcu // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici.
– Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P.
131-133. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3943, 4045)

109
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

341 Drept internaţional


4037. Băieşu, Aurel. Particularităţile clauzei penale ca metodă de evaluare convenţi-
onală a prejudiciului cauzat prin neexecutare contractului comercial internaţional / Aurel Băie-
şu, Cristina Carauş // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 11. – P. 4-7. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 7.

4038. Ciolac, Ion. Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală în Uniunea Euro-


peană / Ion Ciolac, Cristian Bezede // Vama. – 2013. – Nr 3. – P. 15-19.

4039. Osmochescu, Nicolae. Delimitarea zonei economice exclusive : [drept mari-


tim] / Nicolae Osmochescu, Daniela Popescu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11.
– P. 25-29. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 29.

4040. Rotaru-Maslo, Liliana. Caracteristica şi elementele definitorii ale contractelor


de vînzare internaţională de mărfuri / Liliana Rotaru-Maslo // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 11.
– P. 11-13. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13.

4041. Sabiescu, Bianca Luciana. Dreptul la un proces echitabil / Bianca Luciana


Sabiescu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 11. – P. 26-28. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 28.

4042. Житный, А. Уголовно-правовые аспекты международного сотрудничества


в противодействии преступности / А. Житный // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 11. – P. 16-
19. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18-19.
(Vezi de asemenea Nr 3992, 4051)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4043. Arseni, Alexandru. Autoritatea judecătorească – veritabilă instituţie de realiza-
re a ramurii puterii de stat în condiţiile edificării statului de drept / Alexandru Arseni // Revista
Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11. – P. 16-24 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 23-24.

4044. Becciev, Elena. Interdependenţa dintre agitaţia electorală şi transparenţa fi-


nanţării campaniei electorale: abordări naţionale şi de drept comparat / Elena Becciev // Le-
gea şi viaţa. – 2013. – Nr 11. – P. 54-58. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58.

4045. Muruianu, Ion. Interesul doctrinar faţă de răspunderea constituţională în litera-


tura de specialitate rusă / Ion Muruianu // Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 11. – P. 14-18. – Rez.
în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 17-18 (71).

4046. Spînu, Igor. Contravenţia: definiţia şi conţinutul juridic al ei / Igor Spînu // Re-
vista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11. – P. 70-79 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 78-79.

110
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

4047. Новрузов, В. Общество и власть в процессе демократизации государства


/ В. Новрузов, Р. Султанов // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 11. – P. 7-9. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 9.
(Vezi de asemenea Nr 4001, 4340)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4048. Baltaga, Ecaterina. Aspecte procesuale cu privire la aplicarea cunoştinţelor
speciale de către specialist în unele acţiuni procesuale : [din practica organelor de urmărire
penală] / Ecaterina Baltaga, Elena Moraru // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11. – P.
51-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 55.

4049. Botnaru, Stela. Categoriile "capacitate psihică", "discernământ", "vinovăţie" şi


"responsabilitate" în dreptul penal / Stela Botnaru // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr
11. – P. 42-45. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 45.

4050. Brînza, Sergiu. Răspunderea penală pentru omorul săvârşit din motive de ură
socială, naţională sau religioasă / Sergiu Brînza // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr
11. – P. 2-8 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 8.

4051. Buza, Nicolae. Semnele obiective şi cele subiective ale infracţiunilor de război,
prevăzute la alin. (1) art. 137 Cod penal al Republicii Moldova / Nicolae Buza // Legea şi
viaţa. – 2013. – Nr 11. – P. 19-25. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25.

4052. Doga, Anatol. Clasificarea infracţiunilor contra justiţiei potrivit legislaţiei penale
a Republicii Moldova / Anatol Doga // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11. – P. 59-
61. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 61.

4053. Popov, Ruslan. Subiecţii speciali ai infracţiunilor prevăzute în cap. XV din par-
tea specială a Codului penal (alţii decât persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate
publică). Partea 2 / Ruslan Popov // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11. – P. 84-88 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 88. – Art. 1 : Nr 10, 2013.

4054. Stati, Vitalie. Infracţiunea de manipulare a unui eveniment (art. 2421 CP RM):
studiu de drept penal. Partea 1 / Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11. –
P. 9-15 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 14-15. – Va urma.

4055. Ариков, Георгий. Уголовно-правовой анализ тайны частной жизни,


обеспечиваемой профессиональными тайнами / Георгий Ариков // Revista Naţională de
Drept. – 2013. – Nr 11. – P. 62-69 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă – Referinţe bibliogr. : p.
69.

4056. Гавриляк, Е. Актуальные вопросы проведения тактических операций при


расследовании вымогательств / Е. Гавриляк // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 11. – P. 41-43.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43.

111
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4057. Костаки, Георге. Конституционные, уголовно-правовые и уголовно-


процессуальные аспекты незаконного задержания или ареста согласно законодатель-
ству Республики Молдова / Георге Костаки, Игорь Бацалай // Revista Naţională de Drept.
– 2013. – Nr 11. – P. 30-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34.

4058. Рябчинская, Е. Штраф как вид наказания в уголовном законодательстве


стран СНГ / Е. Рябчинская // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 11. – P. 19-24. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. în note, p. 23-24.

4059. Флоря, Василий. Предупреждение и раскрытие врачебных преступлений


с помощью видеокамер и интернета / Василий Флоря // Revista Naţională de Drept. –
2013. – Nr 11. – P. 49-50 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă – Referinţe bibliogr. : p. 50.

4060. Хахановский, В. Компьютерная информация как особенные фактические


данные в уголовном процессе / В. Хахановский // Закон и жизнь. – 2013. – Nr 11. – P. 10-
11. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11.
(Vezi de asemenea Nr 3976, 4022, 4042, 4056)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
4061. Ţuţuianu, Ion. Obligaţiile profesioniştilor potrivit Noului Cod civil românesc / Ion
Ţuţuianu // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11. – P. 56-58. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 58.
(Vezi de asemenea Nr 4011)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


4062. Pantea, Oleg. Interconexiuni sintetice ale contractului normativ-juridic cu alte
izvoare ale dreptului / Oleg Pantea // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11. – P. 46-48
: fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 48.
(Vezi de asemenea Nr 4040, 4066)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


4063. Gîsca, Veronica. Actualitatea testamentului olograf / Veronica Gîscă // Legea
şi viaţa. – 2013. – Nr 11. – P. 8-10. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 10.

347.7 Drept comercial


4064. Mihalache, Iurie. Societatea pe acţiuni – o privire sintetică asupra cadrului juri-
dic : [drept comercial] / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11. – P.
35-41 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 41.
(Vezi de asemenea Nr 4026-28, 4188)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4065. Маляренко, С. Относительно свидетельства о праве на занятие нотари-
альной деятельностью и отдельные основания его анулирования / С. Маляренко //

112
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 11. – P. 41-44. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
44.
(Vezi de asemenea Nr 4048)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.4 Drept funciar. Drept agrar
4066. Guigov, Alexandru. Unele aspecte cu privire la reparaţia şi îmbunătăţirea bu-
nului închiriat în cadrul contractului de locaţiune / Alexandru Guigov // Revista Naţională de
Drept. – 2013. – Nr 11. – P. 80-83 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 83.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4067. Carastan, Valentina. Valentina Carastan: "Să transformăm satele noastre în
localităţi moderne, europene" : [pe marginea discuţiei cu primarul de Slobozia Mare, raionul
Cahul] / consemnare de Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2013. – Nr 11/12. – P. 8-10 : fot.

4068. Chitoroagă, Zinaida. Omul politic în căutarea unui model moral al funcţionaru-
lui public / Zinaida Chitoroagă, Angela Zelenschi // Problema omului în filosofie şi economie:
aspecte metodologice, epistemologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013.
– P. 53-62. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62.

4069. Primarii Moldovei : [Eugenia Bahnaru din satul Romanovca, raionul Leova ;
Lilia Gavrilian din satul Samaşсani, raionul Şoldăneşti : din cartea în curs de apariţie] // Mol-
doveanca. – 2013. – Nr 11/12. – P. 16-17 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4105)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4070. "Gala Tineretului" l-a desemnat cel mai bun militar : [ostaşul Daniel
Patraşanu, Brigada "Dacia" din Cahul] / material pregătit de rep. rev. // Oastea Moldovei. –
2013. – Nr 11. – P. 17 : fot.

4071. Grama, Mariana. Locotent-colonel Mariana Grama: "Militarii sînt implicaţi în


eliminarea riscurilor, ce ţin de deşeurile de pesticide" : [interviu cu şeful secţiei ecologie şi
protecţia mediului din cadrul Ministerului Apărării a Rep. Moldova] / interlocutor: Dmitrii
Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 12-13 : fot.

4072. Ohladciuc, Eduard. Unele aspecte militare ale Chişinăului postbelic [1944-
1946] / Eduard Ohladciuc, Sergiu Munteanu // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău,
2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 227-231 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

113
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4073. Siminel, Vera. Petiţii, probleme, interpelări... : [interviu cu V. Siminel, Direcţia


secretariat şi management intern al Ministerului Apărării din Rep. Moldova] / consemnare de
rep. rev. // Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 16 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3979-90, 3995, 3998)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4074. Şleahtiţchi, Mihai. Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezenta-
ţional: punerea în discuţie a nucleului central / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 4. – P. 104-113 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 113.

368 Asigurări
4075. Sorocean, Clara. Calcularea şi reflectarea contribuţiilor de asigurări sociale de
stat obligatorii pentru angajaţii a căror activitate de bază este realizarea de programe / Clara
Sorocean // Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 11. – P. 44-46 : fot., tab.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4076. Callo, Tatiana. Atitudinea – o "nouă forţă" a educaţiei : [modernizarea şi inova-
ţia pedagogiei] / Tatiana Callo // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 4. – P. 3-9. – Tit. paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9.

4077. Cojocaru, Nicolae. Renunţarea la învăţarea temeinică, factor ce dezumani-


zează existenţa generaţiilor în creştere / Nicolae Cojocaru // Problema omului în filosofie şi
economie: aspecte metodologice, epistemologice şi axiologice : Culegere de lucrări şt. –
Chişinău, 2013. – P. 122-133. – Rez. în lb. fr.

4078. Rusu, Antonina. Integrarea educaţiei etnoculturale în procesul educaţional /


Antonina Rusu // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 4. – P. 28-35. – Tit. paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35.

4079. Şleahtiţchi, Mihai. Pledoarie pentru mediere şcolară / Mihai Şleahtiţchi, Maria
Vârlan // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 4. – P. 114-123 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122-123.

4080. Лемещенко, Оксана Рудольфовна. Структура психологической готовно-


сти старшеклассников к осознанному родительству / Лемещенко Оксана Рудольфовна
// Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 4. – P. 17-23 : tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22-23.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4081. Ghicov, Adrian. Axiologia educaţională a înţelegerii textului: de la construirea
propriei cunoaşteri la afirmarea eului în spaţiul vieţii / Adrian Ghicov // Univers Pedagogic. –

114
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

2013. – Nr 4. – P. 10-18. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 18.

4082. Graneţcaia, Lilia. Realizarea demersului educaţional la lecţia de pian / Lilia


Graneţcaia // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 63-65 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 65.

4083. Morozan, Olga. Spaţiul virtual – mediu de conturare a profilului psihologic al


adolescentului utilizator online / Olga Morozan // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 4. – P. 51-
57 : tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57.

4084. Vicol, Nelu. Construcţia etică a limbajului: [în procesul predării disciplinilor de
studiu] / Nelu Vicol // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 4. – P. 19-27. – Tit. paral. : lb. rom., fr.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 şi în subsol.

4085. Коврикова, Раиса. Формирование навыков решения экономико-


математических задач в доуниверситетском курсе математики / Раиса Коврикова //
Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 4. – P. 58-68 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 68. – (Didactica disciplinelor şcolare).

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4086. Butnaru, Cristina. Formarea continuă – imperativ al carierii didactice în socie-
tatea cunoaşterii / Cristina Butnaru // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 4. – P. 74-80 : tab. –
Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80.

4087. Goncear, Eleonora. Eleonora Goncear, directoarea de liceu care poartă în


geantă un catalog electronic : [interviu cu dir. Liceului Teoretic cu profil muzical "Iulia Hasdeu"
din Chişinău] / consemnare de Nadia Darie // Moldoveanca. – 2013. – Nr 11/12. – P. 11-12 :
fot.

4088. Mafteuţa, Natalia. Statutul social al cadrelor didactice în perioada interbelică /


Natalia Mafteuţa // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele
conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 200-204. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol.

4089. Paniş, Aliona. Decizia etică în instituţia educaţională / Aliona Paniş // Univers
Pedagogic. – 2013. – Nr 4. – P. 69-73. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 73.

4090. Stratan, Victoria. Repere psihopedagogice ale procesului evaluativ / Victoria


Stratan // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 4. – P. 36-41. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4091. Argint, Alexandru. Contribuţii la istoria învățământului primar şi secundar în
Basarabia (1857-1878) / Alexandru Argint // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău,

115
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 134-140 :


tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


4092. Bucun, Nicolae. Modelul psihosocial de schimbare a atitudinilor parentale faţă
de copilul cu dizabilităţi / Nicolae Bucun, Tatiana Vasian // Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 4.
– P. 42-50: fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 50.

4093. Cucer, Angela. Formarea încrederii în sine la persoanele cu deficienţe locomo-


torii – premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii / Angela Cucer // Psihologie. – Nr 3.
– 2013. – P. 36-42 : fig. – Tit. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 42.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4094. Toderaş, Nicolae. The distinctiveness of the institutionalization and reinforce-
ment of the Soviet model of higher education in the interwar period / Nicolae Toderaş //
Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 28-48. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3967-68)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
4095. Hramul Chişinăului = 14 October Chişinău Patron Saint’s Day = 14
октября Храмовый праздник Кишинева / text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 9/10. –
P. 18-20 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.

4096. Buru, Nicoleta. Ţinuturile pentru orice toamnă = Наряд для любой осени =
Outfits for all autumns / Nicoleta Buru // Altitude. – 2013. – Nr 9/10. – P. 54-56 : fot. – Text
paral. : lb. rom., rusă, engl.

4097. Buruiană, Ion. Un etnolog încă neapreciat la justa lui valoare : [Andrei Hâncu] /
Ion Buruiană // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 48-58. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 56-58.

4098. Datcu, Iordan. Etnologul basarabean Petre V. Ştefănucă în pagini necunoscu-


te / Iordan Datcu // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 43-47. – Rez. în lb. engl.

4099. Eremia, Anatol. Ursul în tradiţiile româneşti / Eremia Anatol // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 18 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 10. – P. 18 : fot.

4100. Strămoşu, Ion. Sărbători şi... competiţii : [Cinstirea Sfântului Eustaţiu, protecto-
rul vânătorilor la Lacul Vânătorilor din Sângerei] / Ion Strămoşu // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2013. – Nr 11. – P. 7 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 11. – P. 7 :
fot. – (De neamul vânătorilor).

116
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

4101. Ziua Naţională a Vinului = National Wine Day = Национальный День


Вина : [5-6 oct. 2013, ed. a 12-a] / text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 9/10. – P. 14-16 :
fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă.
(Vezi de asemenea Nr 4025, 4078, 4207, 4318)

398 Folclor
398(=135.1) Folclor românesc
(Vezi Nr 4318)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4102. Amfiteatrul Feteşti = Амфитеатр Фетешть = Feteşti Amphiteatre : [rezer-
vaţie din raionul Edineţ] / text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 9/10. – P. 26-38 : fot. – Text
paral. : lb. rom., rusă, engl.
(Vezi de asemenea Nr 4071)

53 FIZICĂ
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
4103. Барбашова, Г. А. Определение характеристик канала разряда и окру-
жающей его жидкости по заданному радиусу канала / Г. А. Барбашова // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 57-60 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 59-60.

537 Electricitate. Magnetism


(Vezi Nr 4127-28, 4138, 4191)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
(Vezi Nr 4129-30, 4134)
549 Mineralogie. Studierea specială a mineralelor
4104. Изменение структуры и магнитных свойств шунгитового минерала
при нагревании / С. Г. Емельянов, Ю. А. Миргород, В. М. Федосюк [et al.] // Электрон-
ная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 103-106 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 106.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
4105. Sandu, I. Sistemul de alarmare seismică rapidă (SASR) pentru teritoriul Repu-
blicii Moldova: timp de alarmă şi aspect de procesare / Sandu I., Ionescu C., Alcaz V. [et al.] //

117
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. –


Nr 1. – P. 53-65 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Bibliogr. : p. 64-65 (32 tit.).

4106. Буртиев, Р. З. О методах анализа сейсмической опасности / Буртиев Р. З.,


Гринвелл Фернанда, Гринвелл Джеоффрей // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismo-
logie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 66-81 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă – Bibliogr. : p. 78-81 (50 tit.) şi în notele de subsol.

4107. Степаненко, Н. Я. Карпатские землетрясения за 1821 и 1829 годы : (Мак-


росейсм. каталог) / Степаненко Н. Я., Карданец В. Ю. // Buletinul Institutului de Geologie şi
Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 82-95 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă – Bibliogr. : p. 94-95 (28 tit.).

4108. Степаненко, Н. Я. Карпатское землетрясение 23 января 1838 года. (Мак-


росейсмический каталог) / Степаненко Н. Я., Карданец В. Ю. // Buletinul Institutului de
Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 96-116 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă – Bibliogr. : p. 115-116 (26 tit.).

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.1 Structura generală a Pământului
551.2/.3 Geodinamică
4109. Покатилов, В. П. О некоторых вопросах тектонического строения
Днестровско-Прутского междуречья / В. П. Покатилов // Buletinul Institutului de Geologie
şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 5-13 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 13.

551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului


4110. Miţelea, M. Condiţiile de dezvoltare ale proceselor geomorfologice din cadrul
Podişului Dealurile Ciulucurilor / Miţelea M., Sîrodoev Gh., Miţul E. // Buletinul Institutului de
Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 14-23 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 23.

551.7/.8 Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie


(Vezi Nr 4109, 4113)

553 Geologie economică. Zăcăminte minerale


553.6 Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare (în special nemetalice)
4111. Структурно-минералогические особенности бентонитовых глин
месторождения Проданешты : [Флорештского района] / Болотин О. А., Филипов М. П.,
Петухов О. М. [et al.] // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 117-127 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă –
Bibliogr. : p. 126-127 (14 tit.) şi în notele de subsol.

118
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


4112. Moraru, C. Evaluation of spatial interpolation methods for groundwater: case
study, the Republic of Moldova / Moraru C., Timoshencova A. // Buletinul Institutului de Geo-
logie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 1. – P. 24-41 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 41.

4113. Бобринская, О. Г. Фораминиферы семейства Nonionidae Schultze (1854) и


Elphidiidae Galloway (1933) в отложениях сармата Молдовы / О. Г. Бобринская // Buleti-
nul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 1.
– P. 128-134 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă – Bibliogr. : p. 132-133 (20 tit.).

4114. Оларь, А. П. Некоторые особенности изменения во времени уровня грун-


товых вод : (на примере Респ. Молдова) / Оларь А. П., Матвеева Е. Н., Морару К. Е. //
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. –
Nr 1. – P. 42-52 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 52.

59 ZOOLOGIE
4115. Apetri, Dumitru. Omul cu virtuţi : [Anatol Savin, doctor în zoologie, cercet. şt.,
coord. la Inst. de Zoologie al AŞM] / Dumitru Apetri // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013.
– Nr 11. – P. 13 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 11. – P. 13 : fot.

4116. Cerbul, o comoară faunistică [a României] // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.


– 2013. – Nr 11. – P. 5 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 11. – P. 5 : fot.

4117. Georgescu, M. Boncănitul – o ipoteză cosmică : [bioritm fundamental în viaţa


cerbilor] / M. Georgescu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 4 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 4 : fot.

4118. Munteanu, Andrei. Ţistarul – component necesar în natură : [specie de mami-


fere de talie mică] / Andrei Munteanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. –
P.13 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 13 : fot.

4119. Pavel, Livia. Sitarul : [pasare crepusculară] / Livia Pavel // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 12 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10.
– P. 12 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4160, 4164)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
(Vezi Nr 3963)

119
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii
4120. Шурма, Игорь Михайлович. Нарушения психической адаптации у
руководящих работников в системы здравоохранения / Игорь Михайлович Шурма //
Psihologie. – Nr 3. – 2013. – P. 87-94 : tab. – Tit. : engl., rusă. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Bibliogr. : p. 93-94.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


4121. Losîi, Elena. Fenomenul arderii profesionale la lucrătorii medicali / Losîi Elena,
Chirev Larisa // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 4. – P. 82-
103 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103.
(Vezi de asemenea Nr 4120)

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele
4122. Рябчинский, Ада. Чистая кожа : [советы врача дермато-косметолога] /
Ада Рябчинский // Aquarelle. – 2013. – Nr 11. – P. 106-107 : fot.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


(Vezi Nr 4093)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze
4123. Никоненко, Виктория Анатольевна. Дифференциально-диагностические
подходы и лечебно-реабилитационная тактика терапии тревожно-депрессивных рас-
стройств при гипертонической болезни / Виктория Анатольевна Никоненко // Psihologie.
– Nr 3. – 2013. – P. 52-60. – Tit. : lb. engl., rusă. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p.
60.

4124. Шевченко, Росина Петровна. Интроспективный метод в системе


психокоррекционных мероприятий в клинике невротических расстройств / Росина
Петровна Шевченко // Psihologie. – Nr 3. – 2013. – P. 43-51 : fig., tab. – Tit. : lb. engl., rusă.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. : p. 50-51.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
4125. Zapuhlîh, Grigore. Grigore Zapuhlîh : Chirurgul-minune = Чудо-хирург = The
surgeon who works wonders : [interviu cu directorul Clinicei Neurochirurgiei INN] / consemna-
re de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 9/10. – P. 62-68 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă.

120
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
(Vezi Nr 4131)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
4126. Гайдар, Г. П. Влияние термоотжига и условий охлаждения кристаллов n-Si
‹P› на температурные зависимости подвижности носителей заряда в области примес-
ного рассеяния / Г. П. Гайдар // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49,
Nr 6. – P. 74-79 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78-79.

4127. Зубков, Т. Н. Моделирование очаговой формы отрицательного коронного


разряда в системе электродов игла-плоскость / Т. Н. Зубков, А. В. Самусенко, Ю. К.
Стишков // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 30-35 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
4128. Петрушов, Н. А. Нелинейное резонансное взаимодействие волн на струе
в радиальном электрическом поле / Н. А. Петрушов, А. И. Григорьев // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 23-29 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 28.

621.35 Tehnică electrochimică


4129. Влияние материала катода на накопление пероксида водорода в
плазменно-растворной системе / Л. А. Кузьмичева, Ю. В. Титова, А. И. Максимов [et
al.] // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 41-44 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43.

4130. Глоба, Н. И. Cтруктурные и электрохимические характеристики шпинели


LixMn2O4, синтезированной с использованием микроволнового метода / Н. И. Глоба, Ю.
В. Шматок, В. Д. Присяжный // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr
6. – P. 45-49 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49.

4131. Мырзак, В. А. Сравнение коррозионных свойств массивных образцов ме-


ди и ансамбля нанопроводов электроосажденной меди в пирофосфатном электролите /
В. А. Мырзак // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 12-16 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16.

621.37 Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice


4132. Модуляция проводимости нанонаполненного поливинилхлорида / Б.
Б. Колупаев, Е. В. Малиновский, В. В. Клепко [et al.] // Электронная обработка

121
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 86-89 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 89.

4133. Образование наноразмерной фракции металлов при электроискро-


вой обработке гранул / К. Г. Лопатько, В. В. Олишевский, А. И. Маринин [et al.] // Элек-
тронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 80-85 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84-85.

621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Tele-


comandă
621.397 Tehnica transmiterii imaginilor. Televiziune tehnică. Înregistrare, transmisie şi reproduce-
re video. Aparate şi reţele video
4134. Structural Characterization of CdSe-doped Sol-gel Silicophosphate Films /
I. Feraru, I. C. Vasiliu, R. Iordanescu [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2013.
– Vol. 49, Nr 6. – P. 50-56 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55-56.

621.6 Instalaţii şi metode pentru transportul, depozitarea şi distribuţia fluidelor


4135. Экспериментальные характеристики электростатического насоса / М.
К. Болога, В. Д. Шкилев, И. В. Кожевников [et al.] // Электронная обработка материалов.
– 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 98-102 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


4136. Абраменко, Т. Н. Перенос тепла в сплавах / Т. Н. Абраменко, Е. И.
Марукович, А. Г. Анисович // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6.
– P. 36-40. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40.

4137. Аврамец, Д. Р. Микроструктура алюминиевого сплава 6111 при импульс-


но-статическом и импульсном электрогидравлическом деформировании / Д. Р. Аврамец
// Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 66-73 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72-73.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


(Vezi Nr 4131, 4192)

622 Industrie minieră


622.7 Îmbogăţirea mineralelor
4138. Ризун, А. Р. Электроразрядная активация как метод безобжигового
вскрытия сульфидного сырья / А. Р. Ризун, В. Ю. Кононов, А. Н. Рачков // Электронная
обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 113-115 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 115.

122
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

623 Tehnică militară


4139. Dumitrescu, Ion. Vom ţine cont... : arma de vânătoare / Ion Dumitrescu // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 14 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы.
– 2013. – Nr 11. – P. 14 : fot. – (ABC-ul tirului).

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


(Vezi Nr 4181)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
4140. Caciuc, Viorica. Cel mai bun pădurar : [etapa finală a concursului rep., ed.
2013] / Viorica Caciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 10 : fot. ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 10 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4161-62)

631 Agricultură în general


(Vezi Nr 4341)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


4141. Andrieş, Serafim. Evoluţia bilanţului elementelor nutritive în agricultura Moldo-
vei : [fertilitatea solurilor] / Serafim Andrieş // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 8/9. – P. 14-
16 : fig., tab. – Rez. În lb. engl. – Bibliogr. : p. 16.

4142. Balteanschi, Dumitru. 60 de ani a Institutului "Nicolae Dimo" / Dumitru


Balteanschi, Dumitru Bratco // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 8/9. – P. 10-12. – (Solurile
sunt bogăţia noastră).
(Vezi de asemenea Nr 4143)

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 4141)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


(Vezi Nr 4146)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
4143. Cebotari, Marin. Regimul hidric pe cernoziomul tipic din stepa Bălţului la culti-
varea grîului de toamnă şi sfeclei pentru zahăr / Cebotari Marin // Agricultura Moldovei. –
2013. – Nr 8/9. – P. 20-24 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 24.

123
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4144. Постолати, А. Новый высокопродуктивный конкурентоспособный сорт


озимой пшеницы Лэутар / А. Постолати, Л. Гаина, Т. Сергей // Agricultura Moldovei. –
2013. – Nr 8/9. – P. 24-25 : tab. – Bibliogr. : p. 25.

634 Horticultură în general


4145. Pîntea, Maria. Soiuri şi selecţii valoroase de cais / Pîntea Maria // Agricultura
Moldovei. – 2013. – Nr 8/9. – P. 26-28 : tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 28.

4146. Матвиец, О. Н. Влияние режимов капельного орошения на качественные


показатель плодов яблони / О. Н. Матвиец // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 8/9. – P.
31-32 : tab. – Rez. În lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 32.

4147. Чебан, Е. Ф. Новые сорта и гибриды черешен / Чебан Е. Ф. // Agricultura


Moldovei. – 2013. – Nr 8/9. – P. 29-30 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 30.
(Vezi de asemenea Nr 4190)

634.8 Viticultură
4148. Bratco, Dumitru. Apariţia şi evoluţia viţei-de-vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut /
Dumitru Bratco, Vasile Haheu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5. – P. 28.
– Referinţe bibliogr. : p. 28. – Sfârşit. Începutul : Nr 6, 2012.

4149. Cazac, Tudor. Etapele selecţiei clonale la viţa-de-vie în Republica Moldova /


Tudor Cazac, Alexei Mâţu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5. – P. 29-31.
– Rezumat în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31.

4150. Cucu, V. Acţiunea condiţiilor de cultivare şi a elementelor agrotehnice de bază


asupra productivităţii soiului pentru masă Guzun / V. Cucu // Pomicultura, Viticultura şi Vinifi-
caţia. – 2013. – Nr 5. – P. 25-27 : fot., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 27.

4151. Gaina, Boris. Valoarea alimentară şi proprietăţile terapeutice ale strugurilor şi


vinurilor / Boris Gaina // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5. – P. 6-8 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 8.

4152. Rusu, Emil. Unele aspecte ce ţin de desfăşurarea sezonului de procesare a


strugurilor / Emil Rusu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5. – P. 21-22 : fot.

4153. Даду, В. Развитие столового виноградарства в Молдове / В. Даду // Pomi-


cultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5. – P. 32-33 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. : p.
33.
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
4154. Технологическое тестирование моркови столовой, выращенной в
различных зонах Республики Молдова / Линда Л., Каражия В., Саранди Т. [et al.] //
Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 8/9. – P. 33-36 : fot., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Bibliogr. : p. 36.

124
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.5/.6 Păsări
(Vezi Nr 4164, 4166)
636.7 Câini
4155. Alaci, Alexandru. Fazele dezvoltării câinilor de vânătoare / Alexandru Alaci //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 6-7 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 6-7 : fot.

4156. Degterev, Constantin. Viitorul ne aparţine : [genealogia câinelui de vânătoare]


/ Constantin Degterev // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 15 : fot. ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 11. – P. 15 : fot. – (Chinologie).

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
4157. Болога, М. К. Особенности минерализации белковых концентратов при
электрофизической обработкe молочной сыворотки / М. К. Болога, Е. Г. Врабие, Т. Г.
Степурина // Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 61-65 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65.

639.1 Vânătoare
4158. Bătrânu, Ion. Să dezvoltăm vânatul mic! : [pe marginea seminarului, organizat
în gospodăria specializată "Fazanul" din raionul Ştefan Vodă] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 2-3 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 11. – P. 2-3 : fot. – (Instruire cinegetică).

4159. Căpiţă, Ionel. Colonelul tatei : [portretul vânătorului Ion Pădureţ din satul Po-
peasca, raionul Ştefan Vodă] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr
11. – P. 6 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 11. – P. 6 : fot.

4160. Chiriţă, Gheorghe. Dăunătorii vânatului : [vulpea, lupul, jderul,...] / Gheorghe


Chiriţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 4 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 11. – P. 4 : fot.

4161. Ciobanu, Cristina. Muzeul Cinegetic Posada : [judeţul Prahova, România] /


Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 24 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 24 : fot.

4162. Ciobanu, Sveatoslav. Cine şi cum vînează mistreţul? / Sveatoslav Ciobanu //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 8 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы.
– 2013. – Nr 11. – P. 8 : fot.

125
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4163. Ciocoi, Oleg. Vânătoarea în Ungaria (1, 2) / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 20-21 : fot. ; Nr 11. – P. 20-21 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 20-21 : fot. ; Nr 11. – P. 20-21 : fot. – Va urma.

4164. Georgescu, M. Hrănitori pentru fazani : [complementarea cu hrană seminatura-


lă pe tot parcursul iernii] / M. Georgescu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 11. –
P. 16 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 11. – P. 16 : fot. – (Management
cinegetic).

4165. Lozovanu, Nicolae. Protectorul naturii, vânătorul : [despre etica vânătorească]


/ Nicolae Lozovanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 2 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 2.

4166. Melniciuc, Igor. Populare cu fazan : [a fondurilor de vânătoare din Moldova] /


Igor Melniciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 12 : fot. ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 12 : fot.

4167. Palamarciuc, Oleg. Pasiune şi devotament : [pe marginea discuţiei cu vânăto-


rul Victor Baciu din satul Corlăteni, raionul Râşcani] / text de Oleg Palamarciuc // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 12 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. –
Nr 11. – P. 12 : fot.

4168. Pădureţ, Ion. Vânătoare excelentă : [din experienţa echipei de vânători din sa-
tul Popeasca, raionul Ştefan Vodă] / Ion Pădureţ // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. –
Nr 10. – P. 10 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 10 : fot.

4169. Sârbu, Mihail. Badea : [interviu cu M. Sârbu, preşedintele subdiviziunii teritoria-


le Străşeni a Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova] / consemnare de Ionel Căpiţă //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 11 : fot. ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 11 : fot.

4170. Stoica, Ştefan. AJVPS Tulcea : [despre Asociaşia judeţeană a vânătorilor şi


pescarilor sportivi Tulcea, România] / Ştefan Stoica // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013.
– Nr 11. – P. 22 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 11. – P. 22 : fot.

4171. Străbunu, Ion. Ai noştri, ca brazii : [pe marginea festivităţilor de Ziua vânătoru-
lui, organizate în raioanele Glodeni şi Drochia] / Ion Străbunu // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2013. – Nr 10. – P. 3 : fot. ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 3 :
fot.
(Vezi de asemenea Nr 4115)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


4172. Bulat, Dumitru. Cum deosebim la peşti femelele de masculi? / Dumitru Bulat //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 17. ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2013. – Nr 11. – P. 17. – (Ihtiofauna).

126
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

4173. Curchi, Lilia. Nistrul a rămas orfan? : [despre gestionarea resurselor piscicole
din Moldova] / Lilia Curchi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 14-15 : fot.
; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 14-15 : fot.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
(Vezi Nr 4186)
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
(Vezi Nr 3950, 4175)
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
4174. Parfentiev, Boris. Politicile editoriale promovate de instituţia de stat TV Moldo-
va în anii 1994-2004 / Boris Parfentiev // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 163-167. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 167.
(Vezi de asemenea Nr 3943)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
4175. Ботнарь, Василе. Когда речь о безопасности жизни – не до либерализма :
[интервью с министром транспорта и дорожной инфраструктуры В. Ботнарь] / записал
реп. журн. // Profit. – 2013. – Nr 11. – P. 50-55 : fig., fot.

4176. Руссу, Тудор. Тудор Руссу: "В транспортном бизнесе больших денег не
заработаешь" : [интервью с зам. председателя Союза транспортников и дорожников
Молдовы] / записал Михаил Осеньев // Profit. – 2013. – Nr 11. – P. 56-60 : fig., fot.

657 Contabilitate
4177. Nederiţa, Alexandru. Aspecte practice privind întocmirea documentelor conta-
bile aferente calculaţiei costurilor de producţie / Alexandru Nederiţa, Valentina Panuş // Con-
tabilitate şi audit. – 2013. – Nr 11. – P. 65-74 : fot., tab.

4178. Ţurcanu, Viorel. Contabilitatea ca tehnică şi ştiinţă / Viorel Ţurcanu // Proble-


ma omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice şi axiologice :
Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – P. 133-137. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 137.

4179. Недерица, Александр. О переходе на новые НСБУ : [нормат. счета бух.


учета вступят в силу с 01.01. 2014 г.] / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2013. – Nr 11. – P. 11-16 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4180. Чиреш, Елена. Новые НСБУ: принципиальные отличия / Елена Чиреш //


Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 11. – P. 16-19 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4019, 4075)

127
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4181. Bounegru, Tudor. Deşeurile vinicole ce conţin albastru de Prusia. 2. Impactul
lor asupra mediului ambiant / Tudor Bounegru // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013.
– Nr 5. – P. 18-20 : fot. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 20. – Art. 1 : Nr 4, 2013.

4182. Conţinutul microelementelor şi metalelor grele în diferite sucuri şi vinuri /


Gh. Grighel, C. Dadu, V. Chiriliuc [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr
5. – P. 15-17 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 17.

4183. Craveţ, N. Micotoxinele şi vinurile ecologice / N. Craveţ // Pomicultura, Viticultu-


ra şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5. – P. 11-12 : fot., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 12.

4184. Craveţ, Natalia. Obţinerea vinurilor ecologice în Republica Moldova / Natalia


Craveţ // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5. – P. 13-14 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14.

4185. Cultura consumului de vin / I. Ponomariova, T. Cogâlniceanu, L. Tcaciuc [et


al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5. – P. 9-10 : fot. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 10.

4186. Duca, Gheorghe. Cu privire la problema calităţii vinurilor şi a produselor ali-


mentare / Gheorghe Duca, Boris Gaina // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5.
– P. 5 : fot.

4187. Gilby, Caroline. Pentru a concura pe arena mondială vinificatorii moldoveni


trebuie să respecte strict cerinţele de stil şi calitate : [interviu cu C. Gilby, Master of the Wine
din Marea Britanie] / consemnare de Ion Preaşca // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. –
2013. – Nr 5. – P. 4 : fot.

4188. Vinuri cu brand din Moldova şi peste hotare / Gaina Boris, Cobirman Galina,
Taran Marina [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 8/9. – P. 17-19 : fot., tab. – Bibliogr.
: p. 19.
(Vezi de asemenea Nr 4151)

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


4189. Reglementarea domeniului băuturilor alcoolice – un pas sigur în integra-
rea europeană a Republicii Moldova / Maria Antohi, Irina Ponomariova, Alexandra Chiriac
[et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5. – P. 23-24. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 24.

128
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
4190. Şleagun, G. Determinarea regimului de pasteurizare cu aer încălzit a vişinelor
şi cireşelor uscate, parţial rehidratate şi ambalate în ambalaj de consum / G. Şleagun, M.
Pavlinciuc // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 8/9. – P. 37-39 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 39.
666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton
666.3/.7 Ceramică
(Vezi Nr 4325, 4328-29)
669 Metalurgie
669.0 Metalurgie în general
4191. Синчук, А. В. Моделирование процесса магнитно-импульсной обработки
твердожидких металлических суспензий / А. В. Синчук, А. В. Иванов, А. С. Рубан //
Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 107-112 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112.
(Vezi de asemenea Nr 4136)

669.1 Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel


4192. Giuca, O. Improving Dimensional Stability of Ag-doped TiO2. Nanoparticles
Through Experimental Design / O. Giuca, A. Pugna // Электронная обработка материалов.
– 2013. – Vol. 49, Nr 6. – P. 6-11 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
(Vezi Nr 4025)

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică


4193. Мустяцэ, Едуард. Едуард Мустяцэ: Твои мечты – наше вдохновение :
[интервью с генер. директором Oriflame Moldova] / записала Екатерина Быдзина //
Aquarelle. – 2013. – Nr 11. – P. 16-18 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4122)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general
4194. Plămădeală, Ana-Maria. Psihologia creaţiei – psihologia criticii: similitudini şi
particularităţi / Ana-Maria Plămădeală // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 138-141. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 141.
(Vezi de asemenea Nr 4233, 4306)
77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE
(Vezi Nr 4226-27)

129
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
4195. Axionov, Vladimir. Specificul conceptual şi morfologic al Simfoniei Destine de
Vlad Burlea / Vladimir Axionov // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 5-15 : note, tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15.

4196. Barbas, Valeria. Ansamblul "Ars Poetica" – vocea muzicii noi : [din Rep. Mol-
dova] / Valeria Barbas // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 55-58 : fot., note. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58.

4197. Barbas, Valeria. Festivalul "Zilele Muzici Noi" – un test al potenţialului artistic şi
creativ : [Chişinău, 15-19 iun. 2012] / Valeria Barbas // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P.
185-188 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 188. – (Cronica vieţii culturale).

4198. Bujor, Metodie. Metodie Bujor: "De când mă ţin minte cânt" = "Сколько себя
помню, пою" = "I have been singing for as long as I remember" : [interviu cu interpretul mold.]
/ text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 9/10. – P. 48-52 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă,
engl.

4199. Chircev, Elena. Irmoasele din colecţia de cântări bisericeşti a lui Dimitrie
Cunţanu şi relaţia lor cu muzica psaltică / Elena Chircev // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. –
P. 16-29 : note. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29.

4200. Chiseliţă, Vasile. Rezonanţe ale dialogului cultural european şi probleme de


clasificare a muzicii tradiţionale de dans din Moldova / Basarabia şi Bucovina : [sec. XIX-XX] /
Vasile Chiseliţă // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 33-39 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 39.

4201. Chiseliţă, Vasile. Talent, dăruire, maturitate artistică: Veronica Garştea la a 85-
ea aniversare: [prim-dirijor şi director artistic al Capelei Corale Acad. "Doina"] / Vasile
Chiseliţă // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 199-201 : fot. – (Comemorări).

4202. Dănilă, Aurelian. Operele compozitorilor din Moldova pe scena Liricului chişi-
năuian. Alexei Stârcea: "Inima Domnicăi" ("Domnica", "Eroica Baladă") / Aurelian Dănilă //
Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 158-162. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 162.

4203. Coroi, Tatiana. Auzul muzical : (Recomandaţie metod.) / Tatiana Coroi // Reali-
tăţi Culturale. – 2013. – Nr 11. – P. 27-28 : fot.

4204. Feldman, Walter Zev. Buhurizade Mustafa Itri : [compozitor otoman (d. cca.
1712)] / Walter Zev Feldman // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 30-32. – Rez. în lb.
rom., engl.

4205. Galaicu, Violina. Probleme ale cercetării manuscriselor muzicale medievale de


la Mănăstirea Putna : [sf. sec. al XV-lea – înc. sec. al XVI-lea] / Violina Galaicu // Arta : Arte
audio-vizuale. – 2012. – P. 40-45. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45.

130
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

4206. Gârjeu, Maria. "A manu tenta" : [pe marginea participării Ansamblului de muz.
si dans popular "Spicuşor" din Căuşeni la Festivalul Intern. de creaţie populară-2013, Sardi-
nia, Italia] / Maria Gârjeu // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 11. – P. 7 : fot.

4207. Ghilaş, Victor. Dicţionar de etnomuzicologie / Victor Ghilaş // Realităţi Cultura-


le. – 2013. – Nr 11. – P. 18-19 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 19.

4208. Ghilaş, Victor. Etosul modal în opera muzicală a lui Dimitrie Cantemir / Victor
Ghilaş // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 46-50. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 50.

4209. Ghilaş, Victor. Eugen Doga – un Maestru al melodicităţii / Victor Ghilaş // Arta:
Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 190-191 : fot.

4210. In memoriam Maria Bieşu : [primadona Operei Naţionale (1935-2012)] / Gh.


Duca, T. Furdui, I. Tighineanu [et al.] // Arta: Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 197.

4211. In memoriam Vladimir Axionov : [savant, personalitate marcantă a muzicolo-


giei din Rep. Moldova (1950-2012)] / Larisa Bogataia, Aurelian Dănilă, Violina Galaicu [et al.]
// Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 203 : fot.

4212. Mustea, Gheorghe. Maria Bieşu. In memoriam : [primadona Operei Naţionale


(1935-2012)] / Gheorghe Mustea // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 198.

4213. Nagacevschi, Elena. Alexandr Skriabin : [compozitor rus (25.12.1871


(6.01.1872) – 14 (27) 04.1915)] / Elena Nagacevschi // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P.
194-196 : fot.

4214. Pohilă, Vlad. Iarăşi despre Maria Tănase, "dragostea mea şi a unei lumi..." :
[artistă emerită, laureată a Premiului de Stat din România] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2013.
– Vol. 49, Nr 3. – P. 191-199 : fot.

4215. Rotaru, Parascovia. Destinul trist al unui mare talent, compozitorul Ion Maco-
vei : [(1947-1997)] / Parascovia Rotaru // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 51-54. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54.

4216. Rotaru, Parascovia. Un modest omagiu pentru un faimios dirijor: Efim


Bogdanovschi : [Corul de Cameră din Chişinău] / Parascovia Rotaru // Arta : Arte audio-
vizuale. – 2012. – P. 204.

4217. Tcacenco, Victoria. Aspecte privind terminologia în muzica uşoară / Victoria


Tcacenco // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 59-62. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 62.

131
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4218. Tcacenco, Victoria. Mihai Dolgan, primul Rocker din Moldova : [eseu despre
creatorul formaţiei ″Noroc″] / Victoria Tcacenco // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 192-
193 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 193.

4219. Павел, Марчел. Марчел Павел: "Голова моя в облаках, но я твердо стою
на ногах " : [интервью с рум. певцом] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2013. – Nr
11. – P. 14-15 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4220. Bohanţov, Alexandru. Filmul de televiziune, între artă şi marketing audiovizual
/ Alexandru Bohanţov // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 94-100. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100.

4221. Cercel, Cosmin Sebastian. Unseen Faces of Law: Abordation and Politcs of
the Body in "4 months, 3 weekes and 2 days" / Cosmin Sebastian Cercel // Dystopia. – 2012.
– Vol. 1, Nr 1/2. – P. 304-315 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4222. Impresii de călătorie prin lumea Cronograf-ului 2012 : [pe marginea Festiva-
lului Intern. de Film Documentar din Moldova, ed. a X-a, Chişinău, 10-15 mai 2012] / Irina-
Margareta Nistor, Cătălin Ştefănescu, Angela Aramă [et al.] // Arta : Arte audio-vizuale. –
2012. – P. 179-180 : fot.

4223. Olărescu, Dumitru. Filmul de artă din perspectiva scenarizării şi dramatizării


realităţii / Dumitru Olărescu // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 101-109. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 109.

4224. Plămădeală, Ana-Maria. Budulai – megarolul lui Mihai Volontir: recuperarea


destinului creator : [filmul "Ţiganul" în regia A. Blank] / Ana-Maria Plămădeală // Arta : Arte
audio-vizuale. – 2012. – P. 110-117. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 117.

4225. Poiată, Mihai Ştefan. Interconexiuni culturale: cineaşti originari din Basarabia :
[regizorul Lewis Milestone şi scenaristul I.A.L. Diamond] / Mihai Ştefan Poiată // Arta : Arte
audio-vizuale. – 2012. – P. 118-123 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. +929

4226. Tipa, Violeta. Filmul de animaţie – component important al Patrimoniului cultu-


ral / Violeta Tipa // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 133-137. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 137.

4227. Kривуля, Н. Г. Аудиовизуальная антропология: новый взгляд на


анимацию / N. G. Krivulea // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 124-132. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 132.
(Vezi de asemenea Nr 4235)

132
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

792 Teatru. Artă scenică


4228. Aga, Nicolae. Teatrul Evreiesc de Stat din RSS Moldovenească : [1940-1950] /
Nicolae Aga // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 150-152 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 152.

4229. Axionova, Nadejda. Veaceslav Axionov ca promotor al sistemului teatral sta-


nislavskian : [regizorul Teatrului Dramatic Rus "A. P. Cehov" din Chişinău] / Nadejda
Axionova // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 153-157. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 157.

4230. Cheianu, Constantin. Prietenul nostru, Leonid Cemortan : [critic de teatru]


/ Constantin Cheianu // Arta: Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 189 : fot. – (Omagieri).

4231. Curca, Rusanda. Forumul Internaţional al Tinerilor Creatori de Teatru : [pe


marginea ed. I-a, Chişinău, 6-13 iun. 2012] / Rusanda Curca // Arta : Arte audio-vizuale. –
2012. – P. 183-184 : fot.

4232. Garusova, Olga. Turneul la Bucureşti (1928) al trupei din Praga a "Teatrului de
Artă din Moscova" / Olga Garusova // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 89-93. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93.

4233. Ghilaş, Ana. Teatrul şi psihanaliza: perspective metodologice / Ana Ghilaş //


Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 142-145. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 145.

4234. Khalil-Butucioc, Dorina. Mircea V. Ciobanu şi "Staţia (in) Terminus" a drama-


turgiei postmoderniste naţionale : [pe marginea spectacolului "Staţia terminus", montat de
regizorul Dumitru Griciuc la Teatrul Naţ. "Vasile Alecsandri" din Bălţi, 2000] / Dorina Khalil-
Butucioc // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 85-88. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 88.

4235. Mereuţă, Vera. Şcoala de teatru şi film din Chişinău în "ClassFest-2012" : [pe
marginea Festivalului Intern. al Şcolilor de Teatru şi Film, ed. a 2-a, organizat de Acad. de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău, 2-7 apr. 2012] / Vera Mereuţă // Arta : Arte audio-
vizuale. – 2012. – P. 168-171 : fot.

4236. Tipa, Violeta. Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi "Sub căciula lui
Guguţă" : [ed. a 7-a] / Violeta Tipa // Arta : Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 176-178 : fot.

4237. Turea, Larisa. Teatrul polonez contemporan: demersul critic faţă de lume şi fa-
ţă de sine însuşi : (schiţă de topografie teatrală) / Larisa Turea // Arta : Arte audio-vizuale. –
2012. – P. 76-84. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84.

4238. Kорниенко, Нелли. Трансформация профессии "режиссер" в


постнеклассическом пространстве культуры / Nelli Kornienko // Arta : Arte audio-vizuale. –
2012. – P. 71-75. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75.

133
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 4202, 4306)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


(Vezi Nr 4200, 4206)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4239. Moldova vs. Portugal : [turneul masculin de tenis Cupa Davis, Chişinău, 13-15
sept. 2013] / text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 9/10. – P. 12-13 : fot. – Text paral. : lb.
rom., engl., rusă.

4240. Чобану, Павел. Молдавский футбол: профессионализм и реальность :


[интервью с президентом Молд. федерации футбола (МФФ) П. Чобану] / записал Вла-
димир Сидоренко ; фот. : Бориса Харченко // Profit. – 2013. – Nr 11. – P. 68-72 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
4241. Boc, Oana. Sens / sens poetic – o abordare din perspectiva lingvisticii
coşeriene / Oana Boc // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 75-87 : fot., tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 87.

4242. Caraman, Viorica-Ela. Timp – limbaj şi temporalizare literară / Viorica-Ela Ca-


raman // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 152-156 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p.
156.
4243. Cirimpei, Victor. Reflexe de vorbă tracică pe parcurs de milenii în limbile diferi-
tor popoare / Victor Cirimpei // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 82-90. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4244. Coşeriu, Eugeniu. "...Moldovenismul... nu se opune românismului, ci este o


formă a lui..." : (Discurs rostit pe 22 mai 2001 cu ocazia conferirii tit. de doctor honoris causa
al Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău) / Eugeniu Coşeriu // Limba Română. –
2013. – Nr 5/6. – P. 9-15 : fot.

4245. Cotelnic, Teodor. Ion Eţcu octogenar: [lingvist, professor univ.] / Teodor Cotel-
nic // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 128-134 : fot.

4246. Diamant, Cristina. Comunicare lingvistică şi comunicare prin imagini / Cristina


Diamant // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 176-178 : fot.

4247. Gabinschi, Marcu. Etimologii onomastice şi etnonimice / Marcu Gabinschi //


Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 70-74. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74 şi în
notele de subsol.

4248. Gavrilov, Anatol. Subiectul vorbirii. Ce este vorbire? / Anatol Gavrilov //


Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 3-17. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16-17.

134
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

4249. Păcuraru, Veronica. Cu privire la inovaţiile lexicale şi dezambiguizarea lor se-


mantică prin expansiune contextuală : (abordare epistemologico-lexicografică) / Veronica
Păcuraru // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 59-69. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
69 şi în notele de subsol.

4250. Plămădeală, Ion. Pe drumul gândirii, cu literatura: [omagiu lingvistului Anatol


Gavrilov la 70 de ani, cercet. şt. la Inst. de Filologie al AŞM, doctor habilitat în filologie] / Ion
Plămădeală // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 119-122 : fot.

4251. Speranza, Ciprian. Privirea întrupată în limbaj : Dinamica sinestezică a expre-


siei / Ciprian Speranza // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 65-74 : fot. – Referinţe
bibliogr. : 15 tit. şi în note, p. 73-74.

4252. Tămâianu-Morita, Emma. Tipologia textelor poetice elaborată de Mircea Borci-


lă: semnificaţie şi perspective de aplicare : [în lumina lingvisticii integrale] / Emma Tămâianu-
Morita // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 31-43 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 41-43.

4253. Teoc, Flavia. Metafora kenning – unitate a discursului repetat / Flavia Teoc //
Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 148-151 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 151.

4254. Tomoiagă, Maria-Alexandrina. Metafora lingvistică în perspectivă elocuţională


/ Maria-Alexandrina Tomoiagă // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 157-163 : fot. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 163.

4255. Vîlcu, Dumitru Cornel. Funcţia semnificativă şi universaliile limbajului / Dumi-


tru Cornel Vîlcu // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 44-64 : fig., fot. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 61-64.

Şcoala de vară "Eugeniu Coşeriu şi paradigme ale lingvisticii actuale",


(Cluj, 25 iunie – 8 iulie 2012)
4256. Bantoş, Alexandru. Eugeniu Coşeriu şi "revenirea sa acasă" / Alexandru
Bantoş // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 5-8 : fot.

4257. Bojoga, Eugenia. Două spirite tutelare: Eugeniu Coşeriu şi Mircea Borcilă /
Eugenia Bojoga // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 19-21 : fot. – (Repere necesare).

4258. Bojoga, Eugenia. Lingvistica lui Eugeniu Coşeriu – un mobil continuu al formă-
rii intelectuale : Viorica-Ela Caraman în dialog cu E. Bojoga : [lingvistă, profesor univ.] // Lim-
ba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 135-146. – Referinţe bibliogr. în note, p. 146.

4259. Borcilă, Mircea. Moştenirea ştiinţifică a lui Eugeniu Coşeriu şi resurecţia studii-
lor integraliste : Viorica-Ela Caraman în dialog cu M. Borcilă : [lingvist rom., profesor univ.] //
Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 116-124.

135
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4260. Borcilă, Mircea. "... V-am descoperit... ca pe adevărata lumină a căutărilor vie-
ţii mele..." : [recunoaşterea profesională a lingvistului Eugeniu Coşeriu : retipărită din "Revista
de lingvistică şi ştiinţă literară", Nr 4/6, 1999] / Mircea Borcilă // Limba Română. – 2013. – Nr
5/6. – P. 16-18 : fot.

4261. Corobcean, Doina. Elemente de onomastică în opera coşeriană / Doina


Corobcean // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 182-183 : fot.

4262. Faur, Diana. Şcoala de vară "Eugeniu Coşeriu", Cluj-Napoca, ediţia I, iunie-
iulie 2012 : [org. de Centrul de Studii Integraliste şi Colectivul de lingvistică şi semiotică a
Univ. "Babeş-Bolyai"] / Diana Faur // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 22-30 : fot. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 30.

4263. Figuerola, Montsant. Eugeniu Coşeriu şi problema standardizării unei limbi /


Montsant Figuerola // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 174-175 : fot.

4264. Martinez del Castilio, Jesύs Gerardo. Logosul, λόγoς-ul σημαντικός, λόγoς-ul
απoφαντικός : [fragm. din vol. Lingvistica rostirii: logosul semantic şi logosul apofantic, Cluj-
Napoca, 2011] / Jesύs Gerardo Martinez del Castilio // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P.
99-107 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 106-107.

4265. Moranta, Sebastià. Eugeniu Coşeriu şi aşa zisa "limbă moldovenească": afini-
tăţi hispanice : (Valencia, Insulele Baleare, Galicia) / Sebastià Moranta ; trad. din lb. span. de
Iulia Bobăilă // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 164-170 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 169-170.

4266. Nagy, Marius. Eugeniu Coşeriu. Actualitatea teoriei cadrelor : [însemnătatea ei


pentru lingvistica contemporană] / Marius Nagy // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 88-
98 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 95-98.

4267. Orioles, Vincenzo. "Eugeniu Coşeriu a avut o viziune europeană asupra lin-
gvisticii" : Eugenia Bojoga în dialog cu V. Orioles : [dir. al Dep. lingvistică şi filologie clasică,
profesor univ. din Italia] // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 125-134 : fot. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 134.

4268. Shaban, Noura. Idei coşeriene în privinţa influenţei religiei asupra limbajului /
Noura Shaban // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 179-181 : fot.

4269. Varga, Cristina. Eugeniu Coşeriu. Teoria traducerii / Cristina Varga // Limba
Română. – 2013. – Nr 5/6. – P. 108-115 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 114-115.
(Vezi de asemenea Nr 4217, 4270, 4309)

811 Limbi individuale


811.131.1 Limba italiană
(Vezi Nr 4270)

136
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

811.135.1 Limba română


4270. Maruşca, Ioana. Verbele sentiendi în română şi italiană : (în lumina conceptului
de câmp lexical al lui Eugeniu Coşeriu) / Ioana Maruşca // Limba Română. – 2013. – Nr 5/6. –
P. 171-173 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 173 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4256-69)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113.6 Literatură suedeză
4271. Lagerlöf, Selma. Minunata călătorie a lui Nils Holgersson prin Suedia : [poves-
tire : fragm.] / Selma Lagerlöf ; trad. de M. Filipovici, E. Frunză // "a" MIC". – 2013. – Nr 11. –
Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3-4.

821.135.1 Literatură română


4272. Cazimir, Otilia. Gospodina : [versuri] / Otilia Cazimir ; des. de Victoria Raţă //
Alunelul. – 2013. – Nr 11. – P. 6 : des.

4273. Coşbuc, George. Cîntec : [versuri] / George Coşbuc // Noi. – 2013. – Nr 11. –
P. 22 : fot.

4274. Cristoveanu, N. Fazanul, o pasăre măiastră... : [povestire] / N. Cristoveanu //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10. – P. 22 : fot.

4275. Ghinescu, Adrian. Baia ursului : [povestire] / Adrian Ghinescu ; des. de Victor
Ursu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 11. – P. 19 : il.

4276. Влахуцэ, Александру. Справедливость : [стихи] / Александру Влахуцэ ;


пер. с рум. яз. : А. Ахматова // Наше поколение. – 2013. – Nr 11. – P. a 4-a a cop.

4277. Гинеску, Адриан. Медвежья купальня : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Адриан
Гинеску ; ил. : Виктор Урсу // Охотник и рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 11. – P. 19 : des.

4278. Кристовяну, Н. Фазан, жар-птица... : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Н. Кристо-


вяну // Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10. – P. 22 : fot.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4279. Beşleagă, Vladimir. Ce e cu... povestea... azi? Sau de la stilizare la ... sub-ti-li-
zare! : [eseu] / Vladimir Beşleagă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 213-222 : fot.

4280. Cărare, Petru. Albinuţa şi copilul ; Două fete îmbrobodite : [versuri] / Petru Că-
rare ; des. de Victoria Raţă // Alunelul. – 2013. – Nr 11. – P. 6 : des.

137
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4281. Colesnic, Iurie. Necazul ariciului : [versuri] / Iurie Colesnic ; des. de Victoria
Raţă // Alunelul. – 2013. – Nr 11. – P. 6 : des.

4282. Corjos, Vasile. Nasul ; Ţapul şi pălăria : [versuri] / Vasile Corjos ; des. de Vic-
toria Raţă // Alunelul. – 2013. – Nr 11. – P. 7 : des.

4283. Coşeriu, Eugeniu. Sângele nostru : [versuri] / Eugeniu Coşeriu // Limba Ro-
mână. – 2013. – Nr 5/6. – P. a 4-a a cop.

4284. Diordiev, Ion. Soarele : [versuri] / Ion Diordiev ; des. de Victoria Raţă // Alune-
lul. – 2013. – Nr 11. – P. 7 : des.

4285. Dragomir, Constantin. Eu în codru m-am născut ; Satele Moldovei ; Omul


harnic ; Cartea ; Literele ; Inima mamei ; Scriu c-un spic de grâu ; Poetul ; Fântânarul ; Gene-
ză ; Lui Ion Creangă ; Fulgere : [versuri] / Constantin Dragomir // "a" MIC". – 2013. – Nr 11. –
Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1-2.

4286. Filip, Vitalie. Piţigoii : [versuri] / Vitalie Filip ; des. de Victoria Raţă // Alunelul. –
2013. – Nr 11. – P. 7 : des.

4287. Grama, Steliana. De la facerea lumii ; Mai-mult-ca-iubirea ; Mirosul de salcâm


ne-nnebunea... ; În vara ceea mierlele cântau... ; Iubirea e mereu un semn de carte... ; Re-
censământul ultimelor vise ; Dar chiar şi-aşa... ; Şi viaţa o simt cum se duce... Loc de veci :
[versuri] / Steliana Grama // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 208-210.

4288. Matei, Valeriu. Poemele adolescenţei / Valeriu Matei ; il. : Violeta Zabulică //
Noi. – 2013. – Nr 11. – P. 8-9 : fot. – Cuprins : Viziune ; Descriptio Moldavie ; Zori de zi ;
Amurg ; "Pierdut în miez de Codru aud trezirea ierbii..." ; Plai ; Cărări.

4289. Mironov, Filip. În grădină : [versuri] / Filip Mironov ; des. de Victoria Raţă //
Alunelul. – 2013. – Nr 11. – P. 7 : des.

4290. Ştirbu, Titus. Hulubul singurel ; Zâmbetul oraşului ; Nepoţelul şi bunelul ; Un


curechi cu urechi ; De la gard : [versuri] / Titus Ştirbu ; des. de Tatiana Olaru // Alunelul. –
2013. – Nr 11. – P. 17 : des.

4291. Vieru, Grigore. Mingea : [versuri] / Grigore Vieru ; des. de Victoria Raţă // Alu-
nelul. – 2013. – Nr 11. – P. 6 : des.

821.161.1 Literatură rusă


4292. Евин, Сергей. Мëртвая почта ; Страна трудного счастья : [рассказы] / Сер-
гей Евин // Наше поколение. – 2013. – Nr 11. – P. 57-67 : fot.

4293. Кива, Ия. Питер. Дождь ; "Белому телу нужен кровавый бок…" ; "Пройдет
пятнадцать лет, а может, двадцать пять…" ; Начинаю тебя терять ; "Когда я умру, при-

138
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

шпиль меня к небу, слышишь?..." ; От Щелкинской АЭС пешком ; "Мы заперты в бараке
перемен…" : [стихи] / Ия Кива // Наше поколение. – 2013. – Nr 11. – P. 94-95 : fot.

4294. Мильченко, Евгения. 26 роз : [стихи] / Евгения Мильченко // Наше поко-


ление. – 2013. – Nr 11. – P. 89 : fot.

4295. Ростовцев, Андрей. Он на лестнице тихо курит ; Поцелуи ; Старый Но-


вый год ; Кишиневская любовь ; Поверх оков ; Наша Русь ; Дождь в марте : [стихи] /
Андрей Ростовцев // Наше поколение. – 2013. – Nr 11. – P. 90-91 : fot.

4296. Скорый, Сергей. Я – рядовый в жэдэ-войсках… : [мини-повесть] / Сергей


Скорый // Наше поколение. – 2013. – Nr 11. – P. 43-56 : fot.

4297. Уланов, Владимир. Княжеский крест : [ист. роман] / Владимир Уланов //


Наше поколение. – 2013. – Nr 11. – P. 5-33 : fot. – Продолж. Нач. : Nr 10, 2013.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


4298. Glebov, Alexei. Asta-i cu totul altă treabă : [povestire] / Alexei Glebov ; trad.
din lb. rusă : Valentin Guţu ; il. : Alexei Colâbneac, Sergiu Puică // Noi. – 2013. – Nr 11. – P.
23 : il.

4299. Корнован, Виктор. Человек своего времени : [рассказ] / Виктор Корнован


// Наше поколение. – 2013. – Nr 11. – P. 74-88 : fot. – Окончание. Нач. : Nr 10, 2013.

4300. Пахомов, Борис. БСГ ; "Наши" зажигают ; Не делай добра ; Этот домн
работал даже в Африке : [рассказы] / Борис Пахомов // Наше поколение. – 2013. – Nr
11. – P. 34-42 : fot.

4301. Пилецкая, Виктория. Шаги ; Сопки ; Ягорлык ; Букет : [стихи] / Виктория


Пилецкая // Наше поколение. – 2013. – Nr 11. – P. 92-93 : fot.

4302. Савчук, Надежда. Тэтэ : [рассказ] / Надежда Савчук // Наше поколение. –


2013. – Nr 11. – P. 68-73 : fot.

4303. Словиняну, Ксения. Талант ; "Жалею о ночи июльской…" : [стихи] / Ксе-


ния Словиняну // Наше поколение. – 2013. – Nr 11. – P. 97 : fot.

4304. Шаповал, Николай. Письмо самому себе ; "Я не люблю жару залитых
солнцем переулков…" ; "Обрывки мыслей – кляксами в тетрядь…" ; "Я молод – значит,
жив и, значит, весел…" : [стихи] / Николай Шаповал // Наше поколение. – 2013. – Nr 11.
– P. 96 : fot.

821.162.1 Literatură poloneză


4305. Brandys, Kazimierz. Căciuliţa roşie : [povestire] / Kazimierz Brandys ; il. de
Adrian Moraru // Noi. – 2013. – Nr 11. – Supl. : P. 1-8 : fot.

139
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4306. Ciocanu, Ion. Anatol Gavrilov – theoretician al romanului : [pe marginea cărţii
″Reflecţii asupra romanului″] / Ion Ciocanu // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 123-125.
(Vezi de asemenea Nr 4097-99, 4309)

4307. Khalil-Butucioc, Dorina. Dimensiunea ludică a discursului critic (post) modern


/ Dorina Khalil-Butucioc // Arta: Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 146-149. – Rez. în lb. rom., fr.
– Referinţe bibliogr. : p. 149.

821.135.1.0 Literatură română


4308. Butnaru, Tatiana. Arhetipuri şi semnificaţii mioritice în poezia epică populară :
[rom.] / Tatiana Butnaru // Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 11. – P. 15-17 : fot.

4309. Dabija, Elena. Mihai Eminescu – poetul nemurii noastre : [pe marginea Congr.
Mondial al Eminescologilor cu genericul "A-l cunoaşte pe Eminescu, a-l face cunoscut lumii",
Chişinău, 3-4 sept. 2013] / Elena Dabija // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 127-133 :
fot.
(Vezi de asemenea Nr 4208)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4310. Boldeanu, Florentina Narcisa. Consideraţii pe marginea "Întoarcerii la izvoa-
re" a lui Grigore Vieru / Florentina Narcisa Boldeanu // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 32-
39. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39.

4311. Burac, Andrei. Andrei Burac: "În cărţi descoperim înţelepciunea" : [interviu cu
scriitorul] / pentru conformitate: Natalia Moraru // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P.
146-151.

4312. Burlacu, Alexandru. La şcoala lui Arghezi: Teodor Nencev : [poet basarabean
(1913-1944)] / Alexandru Burlacu // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 40-42. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 42.

4313. Caranfil, Ninela. Dumitru Matcovschi, dragostea şi femeia : [discurs la mitingul


de doliu, la funeraliile poetului D. Matcovschi (1939-2013)] / Ninela Caranfil // Biblio Polis. –
2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 200 : fot.

4314. Ciocanu, Ion. Fenomenul romanesc Aureliu Busuioc : [pe marginea creaţiei
scriitorului] / Ion Ciocanu // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 18-31. – Rez. în lb. engl.

4315. Cosniceanu, Maria. Vlad Pohilă – proeminent om de cultură : [la cea de-a 60-a
aniversare] / Maria Cosniceanu // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P. 126-127 : fot.

4316. Moraru, Anatol. Dimensiunea spirituală a "fenomenului Ion Druţă" : [interviu cu


A. Moraru, istoric lit. şi profesor univ.] / pentru conformitate: Vitalie Răileanu // Biblio Polis. –
2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 136-140 : fot.

140
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

4317. Partole, Claudia. Cea care a scris poemul dragostei şi al durerii de neam... :
[poeta Leonida Lari: in memoriam (1949-2011)] / Claudia Partole // Biblio Polis. – 2013. – Vol.
49, Nr 3. – P. 200-201 : fot.

4318. Păsat, Dumitru. Alexie Mateevici: preocupări etnografice şi folclorice : [dialog


cu scriitorul şi folcloristul Ştefan Sofronovici] / Dumitru Păsat // Realităţi Culturale. – 2013. –
Nr 11. – P. 8-10 : fot.

4319. Pohilă, Vlad. Discreta perseverenţă literar-culturală a lui Andrei Burac / Vlad
Pohilă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 141-146 : fot.

4320. Pohilă, Vlad. Ultima împlinire a prozatorului Dumitru Ciobanu : [romanul "Vârte-
jul"] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3. – P. 203-205 : fot.

4321. Răileanu, Vitalie. A iubit viaţa omenia fiindu-I credinţa… Mihail Dolgan : [in
memoriam criticului literar (1939-2013)] / Vitalie Răileanu // Philologia. – 2013. – Nr 1/2. – P.
135-137 : fot.

4322. Turea, Larisa. In memoriam Pavel Proca, stegarul criticii de artă / Larisa Turea
// Arta: Arte audio-vizuale. – 2012. – P. 202.

4323. Vieru, Grigore. Grigore Vieru: "În Basarabia, revoluţia s-a făcut cu poezie şi
cântec, cu icoane şi cu făclii aprinse" : [interviu cu poetul la Serbările verii din Callatis, Man-
galia, România, 30. 08. 2004] / consemnare de Aurelia Lăpuşan // Biblio Polis. – 2013. – Vol.
49, Nr 3. – P. 121-123 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4234)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4324. Bodean, Sergiu. Consideraţii privind siturile Cucuteni A – Tripolie BI din Podi-
şul Codrilor şi Câmpia Nistrului / Sergiu Bodean // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus:
Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" : Ed. a 7-a, Chişinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. –
P. 51. – Rez. în lb. engl.

4325. 15 000 de ani de la realizarea oalelor ceramice. 5000 de folosire a roţii


olarului. Amândouă mai sunt utile / Cantemir Lorin, Jantea Andrei, Mihai Tun [et al.] //
Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" : Ed. a 7-a, Chi-
şinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 52-61 : fig. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p.
61.

4326. Leviţchi, Oleg. Date preliminare privind rezultatele investigaţiilor arheologice


din cadrul aşezării fortificate Trinca - "La şanţ" : (campania 2011) / Oleg Leviţchi, Ghenadie
Sîrbu // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte″ : Ed. a 7-

141
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

a, Chişinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 21-33 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Bibliogr. : p. 33 şi în subsol.

4327. Macovei, Tamara. Cromograma cultică tradiţională în frumosul cotidian / Ta-


mara Macovei // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" :
Ed. a 7-a, Chişinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 46-50. – Bibliogr. : p. 50.

4328. Marian, Carmen. Cercetări privind ornamentarea cu şnurul a ceramicii de tip


Cucuteni C / Carmen Marian // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai
puţin exacte" : Ed. a 7-a, Chişinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 41-45 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Bibliogr. : p. 45.

4329. Mircea, Otilia. Analiza unor fragmente ceramice din neolitic în vederea restau-
rării şi a integrării cromatice / Otilia Mircea, Ion Sandu, Viorica Vasilache // Simpozionul "Cu-
cuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" : Ed. a 7-a, Chişinău,13-15 sept.
2012. – Chişinău, 2012. – P. 34-40 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 40.
(Vezi de asemenea Nr 3951, 4334)

908 Monografii ale localităţilor


4330. Logvina, Alena. St. Petersburb : [or. din Rusia : note de călătorie] / Alena
Logvina // Altitude. – 2013. – Nr 9/10. – P. 38-46 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă, engl.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme.
Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
(Vezi Nr 4102)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Apetri, Dumitru. Omul cu virtuţi. – Vezi Nr 4115.

Axionova, Nadejda. Veaceslav Axionov ca promotor al sistemului teatral stanislavski-


an. – Vezi Nr 4229.

Caranfil, Ninela. Dumitru Matcovschi, dragostea şi femeia. – Vezi Nr 4313.

Ciocanu, Ion. Fenomenul romanesc Aureliu Busuioc. – Vezi Nr 4314.

Cheianu, Constantin. Prietenul nostru, Leonid Cemortan. – Vezi Nr 4230.

Chiseliţă, Vasile. Talent, dăruire, maturitate artistică: Veronica Garştea la a 85-ea


aniversare. – Vezi Nr 4201.

142
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

Cosniceanu, Maria. Vlad Pohilă – proeminent om de cultură. – Vezi Nr 4315.

Cotelnic, Teodor. Ion Eţcu octogenar. – Vezi Nr 4245.

Dabija, Elena. Mihai Eminescu – poetul nemurii noastre. – Vezi Nr 4309.

Feldman, Walter Zev. Buhurizade Mustafa Itri. – Vezi Nr 4204.

Ghilaş, Victor. Eugen Doga – un Maestru al melodicităţii. – Vezi Nr 4209.

In memoriam Maria Bieşu. – Vezi Nr 4210.

In memoriam Vladimir Axionov. – Vezi Nr 4211.

Mustea, Gheorghe. Maria Bieşu. In memoriam. – Vezi Nr 4212.

Nagacevschi, Elena. Alexandr Skriabin. – Vezi Nr 4213.

Partole, Claudia. Cea care a scris poemul dragostei şi al durerii de neam... . – Vezi Nr
4217.

Pohilă, Vlad. Iarăşi despre Maria Tănase, "dragostea mea şi a unei lumi...". – Vezi Nr
4214.

Poiată, Mihai Ştefan. Interconexiuni culturale: cineaşti originari din Basarabia. – Vezi
Nr 4225.

Plămădeală, Ion. Pe drumul gândirii, cu literatura. – Vezi Nr 4250.

Răileanu, Vitalie. A iubit viaţa omenia fiindu-I credinţa… Mihail Dolgan. – Vezi Nr
4321.

Rotaru, Parascovia. Destinul trist al unui mare talent, compozitorul Ion Macovei. –
Vezi Nr 4215.

Rotaru, Parascovia. Un modest omagiu pentru un faimios dirijor. – Vezi Nr 4216.

Tcacenco, Victoria. Mihai Dolgan, primul Rocker din Moldova. – Vezi Nr 4218.

Teodoreanu, Elena. Părintele Dimitrie cel necunoscut: Destinul unui preot


basarabean. – Vezi Nr 3974.

Turea, Larisa. In memoriam Pavel Proca, stegarul criticii de artă. – Vezi Nr 4322.

143
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


4331. Bacalov, Sergiu. Aspecte istorico-genealogice referitoare la neamul boieresc
al Hânculeştilor (Hâncul) : [sec. al XV-lea – sec. al XVII-lea] / Sergiu Bacolov // Buletin ştiinţi-
fic al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a
tinerilor cercetători. – P. 67-102 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

4332. Harabara, Valeriu. Contribuţii privind provenienţa nobilimii de origine greacă


din Basarabia la începutul secolului al XIX-lea / Valeriu Harabara // Buletin ştiinţific al tinerilor
istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetă-
tori. – P. 310-315 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(398.2) Istoria Daciei
4333. Ungureanu, Viorel. Ro – zeul suprem al traco-geto-dacilor / Viorel Ungureanu
// Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte": Ed. a 7-a,
Chişinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 77-81. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 81.

4334. Urme dacice în Marea Britanie / Valeriu Dulgheru, Lorin Cantemir, Natalia
Pihler-Tennenberg (Dulgheru) [et al.] // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exac-
te şi mai puţin exacte" : Ed. a 7-a, Chişinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 103-108
: fot. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. : p. 108.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


4335. Caşu, Igor. Was the Soviet Union an Empire? A view from Chişinău / Igor Caşu
// Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 277-290. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol.

4336. Чепайтене, Раса. Проблемы интерпретации "спорной" память в пост-


коммунистических странах / Раса Чепайтене // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 243-
256. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

94(478) Istoria Republicii Moldova


4337. Boboc, Daniel. L’état d’esprit des habitants de la Résidence Royale de la
Région Prut en 1940 / Daniel Boboc // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 324-329. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4338. Caşu, Igor. Politica de cadre şi naţional-comunismul în RSS Moldovenească:


cazul lui Leonid Matei Cemortan (1967) : Documente inedite de arhivă / Igor Caşu // Dystopia.
– 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 350-372. – Text parţial : lb. rusă. – Rez. în lb. engl.

4339. Caşu, Igor. Political repressions in Moldavian SSR after 1956: towards a
typology based on KBG files / Igor Caşu // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 89-127. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

144
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

4340. Cârlan, Ion. Cercetarea activităţii Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti.


Schiţe metodologice : [1944-1964] / Ion Cârlan // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişi-
nău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 237-
243. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

4341. Chirtoagă, Valentina. Evoluţia agriculturii în localităţile cu populaţie germană


din Basarabia în secolul al XIX-lea / Valentina Chirtoagă // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. –
Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P.
114-130 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

4342. Cojocari, Elena. Impactul transformărilor financiare asupra populaţiei urbane :


(Chişinău, secolul al XIX-lea) / Elena Cojocari // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău,
2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 141-150 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

4343. Dulgheru, Valeriu. 200 de ani de la răstignire a Basarabiei / Valeriu Dulgheru //


Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" : Ed. a 7-a, Chi-
şinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 246-254.

4344. Negură, Petru. Forme de rezistenţă a populaţiei civile faţă de autorităţile sovie-
tice în RSS Moldovenească (1940-1956) / Petru Negură, Elena Postică // Dystopia. – 2012. –
Vol. 1, Nr 1/2. – P. 59-88. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4345. Şişcanu, Elena. Interviuri cu persoane deportate din fosta RSS Moldoveneas-
că : istorie orală. (I) / Şişcanu Elena // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 338-349. – Rez.
în lb. engl. – Va urma.

4346. Turtureanu, Ovidiu. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească [1953-


1985] / Ovidiu Turtureanu // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 :
Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 244-247. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. în subsol.

4347. Vasilos, Vasile. Tratatul de la Bucureşti din 1812 şi anexarea Basarabiei / Va-
sile Vasilos // Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte" :
Ed. a 7-a, Chişinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – P. 231-239. – Rez. în lb. engl. –
Bibliogr. : p. 239.

4348. Шевченко, Руслан. Молдова между 17 апреля 1990 и 28 мая 1991 гг. : на
перемоле двух эпох / Руслан Шевченко // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 201-242.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3943, 3950-51, 3971, 4072, 4088, 4091, 4094, 4332, 4355)

145
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(498) Istoria României


4349. Antonovici, Valeriu. Patriotic education – Totalitarianism vs. National Identity /
Valeriu Antonevici // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 158-176. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4350. Constantinov, Valentin. Impactul incursiunilor căzacilor şi tătarilor asupra rela-


ţiilor dintre Ştefan II Tomşa şi polonezi : [înc. sec. XVII] / Valentin Constantinov // Buletin
ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale
a tinerilor cercetători. – P. 55-61. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

4351. Corobca, Liliana. Censorship institution under the Communist regime in Ro-
mania / Liliana Corobca // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 330-334. – Rez. în lb. engl.

4352. Panu, Mihai A. Extreme-right organizations in interwar Romania: the Iron


Guard / Mihai A. Panu // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 17-27. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4353. Pavelescu, Alina. Discours nationaliste et légitimation politique. La


récupération de l’extrême droite d’entre-deux-guerres dans la Roumanie de Ceauşescu /
Alina Pavelescu // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 177-200. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. în notele de subsol.

4354. Schipor, Bogdan-Alexandru. Pierderile teritoriale româneşti din 1940: o per-


spectivă britanică / Bogdan-Alexandru Schipor // Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 49-
58. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

4355. Şevciuc, Alexei. Dezvoltarea industrial-agrară a României în perioada 1918-


1940 / Alexei Şevciuc // Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Mate-
rialele conferinţei ştiinţifice anuale a tinerilor cercetători. – P. 205-214. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3954, 3971, 3973, 4337)

94(=135.1) Istoria românilor


(Vezi Nr 4331)
94 (=411.16) Istoria evreilor
4356. Roitman, Alexandr. Apariţia şi dezvoltarea primelor comunităţi ale evreilor-
iudei pe teritoriul carpato-nistrean, pînă în secolul al XIX-lea / Alexandr Roitman // Buletin
ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice anuale
a tinerilor cercetători. – P. 347-353. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol.

146
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

Index de nume

Bounegru, Tudor 4181


A Braga, Mihai 3952
Aga, Nicolae 4228 Brandys, Kazimierz 4305
Alaci, Alexandru 4155 Bratco, Dumitru 4142, 4148
Alcaz, V. 4105 Brînza, Sergiu 4050
Andrieş, Serafim 4141 Bucun, Nicolae 4092
Andronic, Alesea 4010 Buhurizade, Mustafa Itri (4204)
Antohi, Maria 4189 Bujor, Metodie 4198
Antonovici, Valeriu 4349 Bulancea, Denis 3971
Apetri, Dumitru 4115 Bulat, Dumitru 4172
Aramă, Angela 4222 Burac, Andrei 4311, 4319
Argint, Alexandru 4091 Burlacu, Alexandru 4312
Arseni, Alexandru 4043 Burlea, Vlad 4195
Axionov, Veaceslav (4229) Buru, Nicoleta 4096
Axionov, Vladimir 4195, (4211) Buruiană, Ion 4097
Axionova, Nadejda 4229 Busuioc, Aureliu (4314)
Butnaru, Cristina 4086
B Butnaru, Tatiana 4308
Butulescu, Valeriu 4035
Bacalov, Sergiu 4331 Buza, Nicolae 4051
Baciu, Victor (4167)
Badan-Dogaru, Natalia 4004 C
Bagrin, Mariana 3991
Bahnaru, Eugenia (4069) Caciuc, Viorica 4140
Balaur, D. (3974) Callo, Tatiana 4076
Baltaga, Ecaterina 4048 Cantacuzino-Stolnicul, Constantin (3954)
Balteanschi, Dumitru 4142 Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei (1693 ;
Bantoş, Alexandru 4256 1710-1711) (4208)
Barbas, Valeria 4196-97 Cantemir, Lorin 4325, 4334
Băieşu, Aurel 4037 Capcelea, Valeriu 3953
Bătrânu, Ion 4158 Caraman, Viorica-Ela 4242, 4258-59
Bârsa, Elena 3961 Caranfil, Ninela 4313
Becciev, Elena 4044 Carastan, Valentina 4067
Belobrov, Angela 4003, 4006 Carauş, Cristina 4037
Beşleagă, Vladimir 4279 Caşu, Igor 4335, 4338-39
Bezede, Cristian 4038 Cazac, Tudor 4149
Bieşu, Maria (4210, 4212) Cazimir, Otilia 4272
Bobăilă, Iulia 4265 Căldare, Dumitru 3954
Boboc, Daniel 4337 Căpiţă, Ionel 4159, 4169
Boc, Oana 4241 Cărare, Petru 4280
Bodean, Sergiu 4324 Cârlan, Ion 4340
Bogataia, Larisa 4211 Cebotari, Marin 4143
Bogdanovschi, Efim (4216) Cemortan, Leonid (4230)
Bohanţov, Alexandru 4220 Cemortan, Leonid Matei (4338)
Bojoga, Eugenia 4257-58, 4267 Cercel, Cosmin Sebastian 4221
Cernencu, Mihai 3992
Boldeanu, Florentina Narcisa 4310 Cheianu, Constantin 4230
Borcilă, Mircea 4252, (4257), 4259-60 Chircev, Elena 4199
Bordei, Tamara 4005 Chirev, Larisa 4121
Botnaru, Stela 4049 Chiriac, Alexandra 4189

147
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chiriliuc, V. 4182 Darovannaia, Alla 4015


Chiriţă, Gheorghe 4160 Datcu, Iordan 4098
Chirtoagă, Valentina 4341 Dănilă, Aurelian 4202, 4211
Chiseliţă, Vasile 4200-01 Degterev, Constantin 4156
Chitoroagă, Zinaida 4068 Demerji, Sergiu 3972
Ciobanu, Cristina 4161 Diamant, Cristina 4246
Ciobanu, Dumitru 4320 Diordiev, Ion 4284
Ciobanu, Lilian 4032 Doga, Anatol 4052
Ciobanu, Mircea V. 4234 Doga, Eugen (4209)
Ciobanu, Sveatoslav 4162 Dohotaru, Matei 4016
Ciobanu, Vitalie 3979 Dolgan, Mihai (4218)
Ciobu, Stela 4007 Dolgan, Mihail (4321)
Ciocanu, Ion 4306, 4314 Dragomir, Constantin 4285
Ciocoi, Oleg 4163 Druţă, Ion 4316
Ciolac, Ion 4038 Duca, Gh. 4210
Cincilei, Aureliu 4008 Duca, Gheorghe 4186
Cirimpei, Victor 4243 Dulgheru, Valeriu 4334, 4343
Ciudin, Mirela 3965 Dumitraş, Tudor 3956
Cîrlan, Ana 4009 Dumitrescu, Ion 4139
Coandă, Svetlana 3955
Cobirman, Galina 4188 E
Cociug, Victoria 4010 Einstein, Al. 3970
Cogâlniceanu, T. 4185 Emilciuc, Andrei 3943
Cojocari, Elena 4342 Eminescu, Mihai 4309
Cojocaru, Nicolae 4077 Enciu, Nicolae 3983
Colâbneac, Alexei 4298 Enicov, Igor 4011
Colesnic, Iurie 4281 Eremia, Anatol 4099
Constantinov, Valentin 4350 Eţco, Diana 3950, 3973
Corjos, Vasile 4282 Eţcu, Ion (4245)
Corobca, Liliana 4351
Corobcean, Doina 4261 F
Coroi, Tatiana 4203
Cosniceanu, Maria 4315 Faur, Diana 4262
Coşbuc, George 4273 Feldman, Walter Zev 4204
Coşeriu, Eugeniu 4244, (4256-60), 4263, Feraru, I. 4134
(4265-67), 4269-70, 4283 Figuerola, Montsant 4263
Cotelnic, Teodor 4245 Filip, Vitalie 4286
Crasovschi, Alexandru 4014 Filipovici, M. 4271
Craveţ, N. 4183 Fromm, Erich 3956
Craveţ, Natalia 4184 Frunză, E. 4271
Cristoveanu, N. 4274 Furdui, T. 4210
Cucer, Angela 4093 G
Cucu, V. 4150
Cunţanu, Dimitrie 4199 Gabinschi, Marcu 4247
Curca, Rusanda 4231 Gaina, Boris 4151, 4186, 4188
Curchi, Lilia 4173 Galaicu, Violina 4205, 4211
Gangan, Tatiana 3964
D Garştea, Veronica (4201)
Dabija, Elena 4309 Garusova, Olga 4232
Dadu, C. 4182 Gavrilian, Lilia (4069)
Danilov, Maria 3951 Gavrilov, Anatol 4248, (4250), 4307
Darie, Nadia 4087 Gârjeu, Maria 4206

148
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

Georgescu, M. 4117, 4164 Leşcu, Artur 4036


Ghicov, Adrian 4081 Leviţchi, Oleg 4326
Ghilaş, Ana 4233 Logvina, Alena 4330
Ghilaş, Victor 4207-09 Lopotenco, Viorica 4015
Ghinescu, Adrian 4275 Losîi, Elena 4121
Gilby, Caroline 4187 Lozovanu, Ecaterina 3957, 3970
Giuca, O. 4192 Lozovanu, Nicolae 4165
Gîscă, Veronica 4063 Luchian, Ivan 4032
Glebov, Alexei 4298 Lupuşor, Alexandru 4009
Goian, Natalia 3944
Goncear, Eleonora 4087 M
Gorgan, Alexandru 3980 Macovei, Ion (4215)
Gorobeţ, Ilinca 4006 Macovei, Tamara 4327
Grama, Dumitru C. 3981 Mafteuţa, Natalia 4088
Grama, Mariana 4071 Manole, Tatiana 4012
Grama, Steliana 4287 Marian, Carmen 4328
Graneţcaia, Lilia 4082 Martinez del Castilio, Jesύs Gerardo 4264
Griciuc, Dumitru 4234 Maruşca, Ioana 4270
Grighel, Gh. 4182 Matcovschi, Dumitru (4313)
Grosu, Ruslana 3999 Mateevici, Alexie 4318
Grosu, Vasile 3982 Matei, Valeriu 4288
Guigov, Alexandru 4066 Mâţu, Alexei 4149
Guţu, Valentin 4298 Melniciuc, Igor 4166
H Mereuţă, Vera 4235
Mihalache, Iurie 4064
Haheu, Vasile 4148 Milestone, Lewis (4225)
Harabara, Valeriu 4332 Mircea, Otilia 4329
Hâncu, Andrei (4097) Mironov, Filip 4289
Heidegger, M. 3952 Mistrean, Larisa 4010
Miţelea, M. 4110
I Miţul, E. 4110
Ionescu, C. 4105 Mocreac, Margareta 4033
Iordanescu, R. 4134 Moranta, Sebastià 4265
Isacov, Ludmila 4031 Moraru, Adrian 4305
Moraru, Anatol 4316
J Moraru, Angela 4031
Moraru, C. 4112
Jantea, Andrei 4325 Moraru, Elena 4048
Jelescu, Petru 3967 Moraru, Natalia 4311
Juc, Victor 3993 Morozan, Olga 4083
K Morozniuc, Ion 4013
Munteanu, Andrei 4118
Khalil-Butucioc, Dorina 4234, 4307 Munteanu, Sergiu 4072
Klippert, Elizabeta 4007 Muravschi, Boris 3984
Kulikovschi, Lidia 3945 Muruianu, Ion 4045
Mustea, Gheorghe 4212
L
N
Lagerlöf, Selma 4271
Lari, Leonida (4317) Nagacevschi, Elena 4213
Lazăr, Ludmila 3977 Nagy, Marius 4266
Lăpuşan, Aurelia 4323 Nederiţa, Alexandru 4177

149
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Negură, Petru 4344 Puică, Sergiu 4298


Nencev, Teodor (4312)
Nistor, Irina-Margareta 4222 Q
O Quételet, Adolphe (3975)
Ohladciuc, Eduard 4072 R
Olaru, Tatiana 4290
Olaru-Cemârtan, Viorica 3985 Racu, Igor 3963
Olărescu, Dumitru 4223 Racu, Iulia 3964
Onciu, Parascovia 3946 Radvan, Inga 3992, 3995
Orioles, Vincenzo 4267 Raţă, Victoria 4272, 4280-82, 4284, 4286,
Osmochescu, Nicolae 4039 4289, 4291
Otto, Julia 4033 Răileanu, Vitalie 4316, 4321
Robu, Viorel 3965
P Roitman, Alexandr 4356
Palamarciuc, Oleg 4167 Roller, Ala 4005
Paniş, Aliona 4089 Rotaru, Andrei 4014
Pantea, Oleg 4062 Rotaru, Parascovia 4215-16
Panţa, Rodica 3994 Rotaru-Maslo, Liliana 4040
Panu, Mihai A. 4352 Rusandu, Ion 3949
Panuş, Valentina 4177 Russell, B. 3952
Parfentiev, Boris 4174 Rusu, Antonina 4078
Partole, Claudia 4317 Rusu, Emil 4152
Pascaru, Vlad 4067 S
Patraşanu, Daniel (4070)
Pavel, Livia 4119 Sabiescu, Bianca Luciana 4041
Pavelescu, Alina 4353 Sandu, I. 4105
Pavlinciuc, M. 4190 Sandu, Ion 4329
Păcuraru, Veronica 4249 Savca, Lucia 3966
Pădureţ, Ion 4159, 4168 Savin, Anatol (4115)
Păsat, Dumitru 4318 Sârbu, Mihail 4169
Pârţachi, Ion 3975 Schipor, Bogdan-Alexandru 4354
Pihler-Tennenberg (Dulgheru), Natalia 4334 Schuebel, Dirk 3996
Pîntea, Maria 4145 Secrieru, Angela 4015
Plămădeală, Ana-Maria 4194, 4224 Shaban, Noura 4268
Plămădeală, Ion 4250 Siminel, Vera 4073
Pleşca, Irina 3945 Sîrbu, Ghenadie 4326
Pohilă, Vlad 4214, (4315), 4319-20 Sîrodoev, Gh. 4110
Poiată, Mihai Ştefan 4225 Skriabin, Alexandr (4213)
Ponomariova, I. 4185 Smochină, Andrei 3986
Ponomariova, Irina 4189 Sofronovici, Ştefan 4318
Popa, Tudor (3995) Soloviova, Marina 4034
Popescu, Daniela 4039 Sorocean, Clara 4075
Popov, Ruslan 4053 Speranza, Ciprian 4251
Postică, Elena 4344 Spînu, Igor 4046
Potâng, Angela 3961-62 Stati, Vitalie 4054
Preaşca, Ion 4187 Stârcea, Alexei (4202)
Prisac, Lidia 3978 Stoica, Ştefan 4170
Proca, Pavel (4322) Stomff, Mihaela 3967-68
Procopenco, Cristina 3947 Stratan, Victoria 4090
Pugna, A. 4192 Stratulat, Oleg 4016

150
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

Străbunu, Ion 4171 U


Strămoşu, Ion 4100
Ungureanu, Viorel 4333
Ş Ursu, Victor 4275
V
Şevciuc, Alexei 4355
Şişcanu, Elena 4345 Varga, Cristina 4269
Şişianu, Anna 3962 Varta, Ion 3989
Şleagun, G. 4190 Vasian, Tatiana 4092
Şleahtiţchi, Mihai 4074, 4079 Vasilache, Viorica 4329
Ştahovschi, Ada 4035 Vasiliu, I. C. 4134
Ştefănescu, Cătălin 4222 Vasilos, Vasile 4347
Ştefănucă, Petre V. (4098) Vârlan, Maria 4079
Ştefîrţă, Natalia 4012 Vicol, Nelu 4084
Ştirbu, Titus 4290 Vieru, Grigore 4291, 4310, 4323
Vîlcu, Dumitru Cornel 4255
T Volontir, Mihai (4224)
Tabîrţă, Emma 4007 Vosimeric, Dmitrii 3998, 4071
Tabora, Diana 3963 Z
Tabunciuc, Mariana 4008
Taran, Marina 4188 Zabulică, Violeta 4288
Tămâianu-Morita, Emma 4252 Zapuhlîh, Grigore (4125)
Tănase, Maria (4214) Zelenschi, Angela 4004, 4068
Tcacenco, Victoria 4217-18 Zubic, Aliona 4005
Tcaciuc, L. 4185
Teoc, Flavia 4253 А
Teodoreanu, Elena 3974 Абраменко, Т. Н. 4136
Tighineanu, I. 4210 Аврамец, Д. Р. 4137
Timoshencova, A. 4112 Анисович, А. Г. 4136
Tipa, Violeta 4226, 4236 Ариков, Георгий 4055
Toderaş, Nicolae 4094 Ахматова, А. 4276
Toma, Svetlana 3987
Tomoiagă, Maria-Alexandrina 4254 Б
Troianowski, Lidia 3958
Tulbure, Olga 3944 Балабан, Сергей 4017
Tun, Mihai 4325 Барбашова, Г. А. 4103
Turea, Larisa 4237, 4322 Басова, Ирина 4018
Turtureanu, Ovidiu 4346 Бацалай, Игорь 4057
Tverdohleb, Evelina 4024 Бобринская, О. Г. 4113
Болога, М. К. 4135, 4157
Ţ Болотин, О. А. 4111
Ботнарь, Василе 4175
Ţapoc, Vasile 3959 Буртиев, Р. З. 4106
Ţăranu, Anatol 3988 Быдзина, Екатерина 4193
Ţâcu, Viorica 3997 В
Ţurcanu, Galina 4002
Ţurcanu, Nelly 3948 Вашките, Инна Дариюсовна 3969
Ţurcanu, Radu 4030 Влахуцэ, Александру 4276
Ţurcanu, Viorel 4178 Воронин, Владимир 4001
Ţuţuianu, Ion 4061 Врабие, Е. Г. 4157
Ţveatcov, Nicolai 3960

151
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Г Линда, Л. 4154
Лопатько, К. Г. 4133
Гавриляк, Е. 4056
Гаина, Л. 4144 М
Гайдар, Г. П. 4126
Гинеску, Адриан 4277 Максимов, А. И. 4129
Глоба, Н. И. 4130 Малиновский, Е. В. 4132
Григорьев, А. И. 4128 Маляренко, С. 4065
Гринвелл, Джеоффрей 4106 Маринин, А. И. 4133
Гринвелл, Фернанда 4106 Марукович, Е. И. 4136
Гриник, Татьяна 4019 Матвеева, Е. Н. 4114
Матвиец, О. Н. 4146
Д Мильченко, Евгения 4294
Миргород, Ю. А. 4104
Даду, В. 4153 Морару, К. Е. 4114
Е Мустяцэ, Едуард 4193
Мырзак, В. А. 4131
Евин, Сергей 4292
Емельянов, С. Г. 4104 Н

Ж Недерица, Александр 4179


Никоненко, Виктория Анатольевна 4123
Житный, А. 4042 Новрузов, В. 4047
З О
Зубков, Т. Н. 4127 Оларь, А. П. 4114
Олишевский, В. В. 4133
И Осеньев, Михаил 4176
Иванов, А. В. 4191 П
К Павел, Марчел 4219
Калак, Дмитрий 4000 Пахомов, Борис 4300
Каражия, В. 4154 Петрушов, Н. А. 4128
Карданец, В. Ю. 4107-08 Петухов, О. М. 4111
Кива, Ия 4293 Пилецкая, Виктория 4301
Клепко, В. В. 4132 Покатилов, В. П. 4109
Ковалева, Е. А. 3976 Постолати, А. 4144
Ковриг, Андрей 3990 Присяжный, В. Д. 4130
Коврикова, Раиса 4085 Р
Кожевников, И. В. 4135
Колупаев, Б. Б. 4132 Рачков, А. Н. 4138
Кононов, В. Ю. 4138 Ризун, А. Р. 4138
Kорниенко, Нелли 4238 Ростовцев, Андрей 4295
Корнован, Виктор 4299 Рубан, А. С. 4191
Костаки, Георге 4057 Руссу, Тудор 4176
Kривуля, Н. Г. 4227 Русу, Родика 4025
Кристовяну, Н. 4278 Рябчинская, Е. 4058
Кротевич, Ольга 4025, 4219 Рябчинский, Ада 4122
Кузьмичева, Л. А. 4129
С
Л
Савчук, Надежда 4302
Лемещенко, Оксана Рудольфовна 4080 Самусенко, А. В. 4127

152
Cronica articolelor de revistă Nr 11-2013 ≡ Magazine article annals Nr 11-2013

Саранди, Т. 4154
Сергей, Т. 4144
Сидоренко, Владимир 4240
Синчук, А. В. 4191
Скорый, Сергей 4296
Словиняну, Ксения 4303
Сосна, А. 4022
Степаненко, Н. Я. 4107-08
Степурина, Т. Г. 4157
Стишков, Ю. К. 4127
Султанов, Р. 4047
Т
Титова, Ю. В. 4129
У
Уланов, Владимир 4297
Урсу, Виктор 4277
Ф
Федосюк, В. М. 4104
Филипов, М. П. 4111
Флоря, Василий 4059
Х
Харченко, Борис 4240
Хахановский, В. 4060
Ч
Чебан, Е. Ф. 4147
Чепайтене, Раса 4336
Чиреш, Елена 4023, 4180
Чобану, Павел 4240
Ш
Шаповал, Николай 4304
Шевченко, Росина Петровна 4124
Шевченко, Руслан 4001, 4348
Шкилев, В. Д. 4135
Шматок, Ю. В. 4130
Шурма, Игорь Михайлович 4120

153
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2013. – Nr 11.


2. Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 8/9.
3. Altitude. – 2013. – Nr 9/10.
4. Alunelul. – 2013. – Nr 11.
5. Aquarelle. – 2013. – Nr 11.
2. Arta : Arte Audio-Vizuale. – 2012.
3. Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern.,
19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – [2013-1362].
4. Biblio Polis. – 2013. – Vol. 49, Nr 3.
5. Buletin ştiinţific al tinerilor istorici. – Chişinău, 2012. – Vol. 1 : Materialele conferinţei ştiinţifice
anuale a tinerilor cercetători. – [2013-1480].
6. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013.
– Nr 1.
7. Cohorta. – 2013. – Nr 1.
8. Contabilitate şi audit. – 2013. – Nr 11.
9. Dystopia. – 2012. – Vol. 1, Nr 1/2.
10. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2013. – Nr 3.
11. Legea şi viaţa. – 2013. – Nr 11.
12. Limba Română. – 2013. – Nr 5/6.
13. Moldoveanca. – 2013. – Nr 11/12.
14. Noi. – 2013. – Nr 11.
15. Oastea Moldovei. – 2013. – Nr 11.
16. Philologia. – 2013. – Nr 1/2.
17. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 5.
18. Problema omului în filosofie şi economie: aspecte metodologice, epistemologice şi axiologice
: Culegere de lucrări şt. – Chişinău, 2013. – [2013-1364].
19. Profit. – 2013. – Nr 11.
20. Psihologie. – 2013. – Nr 3.
21. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2013. – Nr 4.
22. Realităţi Culturale. – 2013. – Nr 11.
23. Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 11.
24. Simpozionul "Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte": Ed. a 7-a, Chi-
şinău,13-15 sept. 2012. – Chişinău, 2012. – [2013-1361].
25. Univers Pedagogic. – 2013. – Nr 4.
26. Vama. – 2013. – Nr 3.
27. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2013. – Nr 10, 11.
28. Закон и жизнь. – 2013. – Nr 11.
29. Наше поколение. – 2013. – Nr 11.
30. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2013. – Nr 10, 11.
31. Электронная обработка материалов. – 2013. – Vol. 49, Nr 6.

154
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

CRONICA ARTICOLELOR NEWSPAPER ARTICLE


DE GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2013
NOIEMBRIE NR 11 NOVEMBER
(3609-4121)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3609. Bahnaru, Vasile. Meandrele ştiinţei basarabene : [10 noiembrie – Ziua Intern.
a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare] / Vasile Bahnaru // Literatura şi arta. – 2013. – 7 noiem. –
P. 6.

3610. Canţer, Valeriu. Cercetarea naţională – generator de valori în circuitul mondial


şi de instrumentar în modernizarea ţării : [interviu cu V. Canţer, preşedintele Consiliului Naţ.
pentru Acreditare şi Atestare] / interlocutor: Tatiana Rotaru // Literatura şi arta. – 2013. – 7
noiem. – P. 6.

3611. Canţer, Valeriu. Omul cetăţii academice : [Andrei Andrieş, preşedinte al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei în aa. 1989-2004 : in memoriam (1933-2012)] / Valeriu Canţer //
Săptămîna. – 2013. – 22 noiem. – P. 8-9.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3612. Филип, Павел. Цифровая Молдова 2020 : [о Нац. стратегии развития ин-
форм. общ-ва "Цифровая Молдова-2020": коммент. министра информ. технологий и
связи Респ. Молдова П. Филип] / записал Сергей Моисеев // Экономическое обозрение
"Логос-Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 3915)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3613. Filip, Iulian. Despre Unire să vorbim cuvinte pline, apoi să le punem la lucru :
(Gânduri după revenirea de la ed. a 45-a a Festivalului-concurs "Moştenirea Văcăreştilor") /
Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 2.

3614. Nedelcea, Tudor. Geneza ideii de unitate naţională : [culturală a românilor] /


Tudor Nedelcea // Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 2.

3615. Nogailic, Tatiana. Cu relaţiile de cumetrism, nănăşism, nepotism nu vom ajun-


ge departe : interviu cu T. Nogailic, preşedinta Asoc. Moldovenilor din Italia "AssoMoldave" /
pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2013. – 7 noeim. – P. 10-11.

155
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3616. Reniţă, Alecu. Pulberea stelară de pe urmele Spătarului : [despre viaţa şi acti-
vitatea lui Nicolae Milescu Spătarul, traducător, călător, geograf şi diplomat moldovean în
Siberia şi China] / Alecu Reniţă // Natura. – 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 8-9.

3617. Лащенова, Людмила. "Община. Русская. Живет!" : [интервью с пред. Рус.


общины Респ. Молдова Л. Лащеновой] / записал Дмитрий Сидоров // Панорама. – 2013.
– 29 нояб. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 3627)

02 BIBLIOTECONOMIE
3618. Сurcă, Natalia. Bibliotecile şcolare şi integrarea informaţională: ["masa rotun-
dă" cu acelaşi generic, găzduită de Liceul Teoretic "Lucian Blaga", mun. Chişinău] / Natalia
Curcă // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 noiem. – P. 6

3619. Negru, Nina. Lectura în "Pavilionul canceroşilor" de Al. Soljeniţîn / Nina Negru
// Jurnal de Chişinău. – 2013. – 8 noiem. – P. 14.

3620. Tamazlâcaru, Elena. Lidia Kulikovski între "corabia lui Noe" a cărţilor şi portre-
tul lui Arcimboldo : [omagiu pentru şef "Dep. Studii si Cercetari", Bibl. Municipală "B. P.
Hasdeu", Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 6.

070 Ziaristică. Presă


3621. Budeanu, Gheorghe. Gheorghe Budeanu cu portrete pe muchie de secol XX :
[interviu cu jurnalistul] / interviu realizat de Nicolae Roibu // Ziarul naţional. – 2013. – 1 noiem.
– P. 18.

3622. Mihail, Viorel. Ludmila Vătavu : [jurnalistă : 80 de ani de la naştere] / Viorel Mi-
hail // Săptămîna. – 2013. – 15 noiem. – P. 11.

3623. Radu, Alina. Indexul libertăţii presei în Moldova şi ţările Parteneriatului Estic :
[coment. ale experţilor: A. Radu, dir. "Ziarului de gardă", Nadine Gogu, dir. Centrului pentru
Jurnalism Independent, şi Vladimir Soloviov, ziarist la publ. "Kommersant"] / relatare de Ta-
mara Grejdeanu // Ideea europeană. – 2013. – Noiem. (Nr 6). – P. 3. – (Supl. de educaţie
civică / Soc. Scriitorilor Români din Basarabia).

3624. Tănase, Constantin. "Noi ne facem datoria, am rămas printre câinii de pază ai
societăţii..." : [despre rolul jurnalistului în soc. : interviu cu C. Tănase, ziarist] // Timpul. –
2013. – 8 noiem. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 4078)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3625. Coandă, Svetlana. Filosoful-ecolog Ion Sârbu la ceas aniversar : [65 de ani de
la naştere] / Svetlana Coandă, Vasile Ţapoc // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 7.

156
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3626. Păsat, Dumitru. Alexie Mateevici versus Gustav Fechner : câte ceva despre
doctrina filosofico-teologică : [21 noiembrie – Ziua Mondială a Filozofiei] / Dumitru Păsat //
Făclia. – 2013. – 23 noiem. – P. 14.

3627. Păsat, Dumitru. Cultura populară în viziunea filosofică a lui Dimitrie Cantemir :
(340 de ani de la naştere) / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 noiem. – P.
5.

3628. Păsat, Dumitru. Dimitrie Cantemir: Dimensiuni filosofice : (340 de ani de la


naştere) / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2013. – 28 noiem. – P. 7.

3629. Păsat, Dumitru. Filosofia românească – formă sanctuară a conştiinţei naţiona-


le / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3632)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


3630. McKellar, John. "Nu-i ajutăm pe bolnavii de cancer să moară, ci să se bucure
de fiecare minut" : [interviu cu J. McKellar, voluntar al Fundaţiei filantropice Hospice Angelus
Moldova] / consemnare : Marina Liţă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 1 noiem. – P. 7.

3631. Кузук, Дмитрий. Как "вытянуть себя за волосы" из беды : [интервью с


пред. регион. благотворит. фонда "Мир равных возможностей" Д. Кузук, г. Бендеры] /
записала Наталия Барбиер // Панорама. – 2013. – 22 нояб. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 3799)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
3632. Gena lui Dumnezeu. Religia se poate explica ştiinţific! : [din Ştiinţă & Tehni-
că] // Moldova suverană. – 2013. – 13, 21 noiem. – (Mica enciclopedie de cultură generală). –
Va urma.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


3633. Dabija, Nicolae. Nestor Vornicescu – un mare duhovnic al neamului Româ-
nesc : [in memoriam Mitropolitului Olteniei (1927-2000)] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2013. – 21 noiem. – P. 1.

3634. Fuştei, Nicolae. Sinikovski Vladimir, episcop [1847-1917] ; Ciceagov Serafim,


arhiepiscop [1856-1940] / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2013. – 15 noiem. – P. 6.

3635. Gulca, Ilie. Părintele Vlad, duhovnicul : [Vlad Mihăilă de la Biserica "Sf. Teodo-
ra de la Sihla"] / Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 8 noiem. – P. 3.

3636. Lisnic, Ioan. ÎPS Gurie Grosu, Mitropolit al Basarabiei: 70 de ani de la trecerea
la cele veşnice [(1877-1943)] / protoiereu Ioan Lisnic // Flux. – 2013. – 29 noiem. – P. 1, 9.

157
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3637. Pruteanu, Petru. "Iisus ne-a spus cum să postim: cu bucurie şi fără de mân-
drie" : [interviu cu ieromonahul P. Pruteanu, preot misionar în Portugalia] / consemnare: Eu-
genia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 28 noiem. – P. 8-9.

3638. Puric, Dan. Dan Puric: "...Să fim atenţi în istoria noastră de acum încolo: Dum-
nezeu v-a scos o vulpe în cale. De aceea sunt aici. Bolovanul va fi pus..." : (predică rostită la
6 mar. 2011, la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla din Chişinău) / text îngr. de Elena
Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 3.

3639. Stănilă, Moni. În pragul postului : [Crăciunului] / Moni Stănilă // Timpul. – 2013.
– 15 noiem. – P. 6.

3640. Stănilă, Moni. Virtuţile teologice / Moni Stănilă // Timpul. – 2013. – 29 noiem. –
P. 6.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
3641. Варданян, Эрнест. Магия чисел и политические иллюзии : [о результатах
опроса населения об европ. интеграции, провед. Компанией по социол. исслед. и брен-
дингу] / Эрнест Варданян // Коммерсант info. – 2013. – 22 нояб. – Р. 8.

3642. Васильева, Галина. Хочу туда, не знаю куда : [о Барометре обществ.


мнения, провед. Центрам социол. исслед. и маркетинга CBS-AXA] / Галина Васильева //
Панорама. – 2013. – 22 нояб. – Р. 3.

3643. Мокану, Виктор. Верхом на политической метле : [о данных соцопроса


"Молдова между европейским и евразийским выбором": интервью с пред. Ассоц. со-
циологов и демографов Респ. Молдова В. Мокану] / записала Галина Васильева // Па-
норама. – 2013. – 8 нояб. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3797)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3644. Migranţii – oportunitate, nu pericol : [pe marginea studiului "Date relevante
despre migraţia din Moldova", efectuat în cadrul proiectului NEXUS Moldova] // Ideea euro-
peană. – 2013. – Noiem. (Nr 6). – P. 3. – (Supl. de educaţie civică / Soc. Scriitorilor Români
din Basarabia).

3645. Самсонов, Александр. Гибнущая Европа : [о проблеме нелегальной ми-


грации] / Александр Самсонов // Коммерсант info. – 2013. – 22 нояб. – Р. 16.

158
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3646. Ciobanu, Mircea V. Unde sapă sondele sondajelor? : [despre efectuarea şi
obiectivitatea sondajelor] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 noiem. – P.
6.
(Vezi de asemenea Nr 3675)

32 POLITICĂ
3647. Dughin, Aleksandr. "Civilizaţia" în calitate de concept ideologic : [din cartea "A
patra teorie politică"] / Aleksandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca // Flux. – 2013. –1, 8, 15
noiem. – P. 4. – Contin. Începutul : 18 oct.

3648. Dughin, Aleksandr. Principiul "Imperiului" la Carl Schmitt şi a Patra teorie poli-
tică : [din cartea "A patra teorie politică"] / Aleksandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca // Flux. –
2013. – 22 noiem. – P. 4 ; 29 noiem. – P. 4-5. – Contin. Începutul : 18 oct.

3649. Mead, Walter Russell. China nu poate fi un competitor pentru SUA : [interviu
cu W. R. Mead, politolog amer.] / consemnare: Oana Popescu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 28 noiem. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 4101)

323 Politică internă


3650. Cojocariu, Tudor. Uniunea Europeană nu înseamnă doar integrare economi-
că, ci şi valorică : [a românilor de pretutindeni] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2013. – 15
noiem. – P. 8.

3651. Furtună, Dorian. De la multiculturalism la neonazism : [reanimarea curentelor


extremiste în ţările europene] / Dorian Furtună // Flux. – 2013. – 1 noiem. – P. 8. – Bibliogr. :
10 tit. – Va urma.

3652. Greceanîi, Zinaida. Sistemul electoral trebuie să ofere împuterniciri politicieni-


lor care reflectă voinţa poporului : [discursul deputatului Parlamentului Rep. Moldova la cel
de-al II-lea Forum parlamentar intern. "Constituţie. Democraţie. Parlamentarism", 14 noiem.
2013, Moscova] / Zinaida Greceanîi // Socialiştii. – 2013. – 15 noiem. – P. 2.

3653. Nanea, Vasile. Vasile Nanea: "Nu trebuie să mai acceptăm ca Prutul să fie
graniţă..." : [reîntregirea neamului : alocuţiunea diplomatului şi scriitorului la lansarea vol.
"Diplomaţie pe baricade", Ch., ed. "Litera", 2012] // Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. – P.
1.
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3654. Baştovoi, Savatie. Savatie Baştovoi: Republica Moldova trebuie să iasă din
IUREŞUL MINCIUNII... : [aspecte soc.-pol. : interviu acordat de către ieromonah portalului
"Deschide.md"] // Flux. – 2013. – 15 noiem. – P. 6.

159
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3655. Buga, Ion. Un pătrar de secol sub semnul limbii materne : [identitatea etnolin-
gvistică în art.-eseu "O limbă maternă un alfabet", publ. în săpt. "Învăţământul public", 19 oct.
1988] / Ion Buga // Făclia. – 2013. – 2 noiem. – P. 4.

3656. Centrul "Contact" a realizat proiectul "Consolidarea participării cetăţe-


neşti în Moldova" : [finanţat de Fundaţia Americană The National Endowment for
Democracy, febr.-sept., 2013] // Dreptul. – 2013. – 22 noiem. – P. 5.

3657. Ciobanu, Mircea V. Flagrant moldovenesc : [fenomenul luării de mită] / Mircea


V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 noiem. – P. 6. – (A-Politice).

3658. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Dacă ne facem temele, nimeni nu va opri aderarea
noastră la UE" : [interviu acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldo-
va ziarului "Evenimentul zilei"] // Stejarul. – 2013. – 13 noiem. – P. 15.

3659. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Nu organizăm împotriva cuiva, ci în susţinerea unei idei
naţionale, care este integrarea europeană" : interviu acordat de către liderul Partidului Liberal
Democrat din Moldova portalului Tribuna // Săptămîna. – 2013. – 1 noiem. – P. 4.

3660. Hadârcă, Ion. Justiţia la rampă : (discurs în cadrul dezbaterilor parlamentare


pe marginea "Pachetului de legi anticorupţie", 14 noiem. 2013) / Ion Hadârcă // Jurnal de
Chişinău. – 2013. – 15 noiem. – P. 7.

3661. Ostaf, Sergiu. Societatea civilă va avea mai multe posibilităţi de afirmare după
semnarea Acordului de Asociere cu UE : [coment. de S. Ostaf, preşedintele Consiliului Naţ.
pentru Participare] // Dreptul. – 2013. – 1 noiem. – P. 4.

3662. Qimiao, Fan. Moldova: e timpul să fie accelerate reformele : [art. dir. regional al
Băncii Mondiale pentru Belarus, Moldova şi Ucraina] / Qimiao Fan // Moldova suverană. –
2013. – 19 noiem. ; Săptămîna. – 2013. – 22 noiem. – P. 10.

3663. Ţîrdea, Bogdan. Raiderismul – ultimul şi cel mai înalt stadiu al acaparării statu-
lui : [context soc.-pol.] / Bogdan Ţîrdea // Comunistul. – 2013. – 15 noiem. – P. 7.

3664. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Omul trebuie să fie în centrul atenţiei" :
[alocuţiunea preşedintelui Partidului Comuniştilor la conf. dedicată problemelor sociale mo-
derne ale Rep. Moldova şi căile de soluţionare ale acestora, oct. 2013, Chişinău] // Comunis-
tul. – 2013. – 8 noiem. – P. 4-5.

3665. Андриевский, Андрей. Как определить, сколько людей участвует в ми-


тинге? : [о методике подсчета участников массовых мероприятий о масс. полит. меро-
приятиях] / Андрей Андриевский // Панорама. – 2013. – 5 нояб. – Р. 5.

3666. Бивол, Драгош. Особенности "национальных" политтехнологий : [ст. экс-


перта Нац. школы полит. и адм. наук, Бухарест] / Драгош Бивол // Панорама. – 2013. –
13 нояб. – Р. 5.

160
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3667. Воронин, Владимир. В. Воронин: "Нашу страну, как и Чехословакию в


1938-м, делят на части" : [выступление лидера Партии коммунистов Респ. Молдова на
конф. "75 лет со дня Мюнхенского сговора. Способна ли сегодняшняя Европа предот-
вратить угрозу возрождения нацизма?", 28 окт. 2013, Кишинэу] // Кишиневские новости.
– 2013. – 1 нояб. – Р. 1.

3668. Воронин, Владимир. Что будут делать коммунисты после прихода к вла-
сти : [тезисы выступления лидера Партии коммунистов Респ. Молдова перед европ.
журналистами, 13 нояб. 2013, Кишинэу] / Владимир Воронин // Коммунист. – 2013. – 15
нояб. – Р. 3.

3669. Гизер, Анна. Покой нам не нужен – нам кризис давайте! : [о ситуации в
АТО Гагаузия] / Анна Гизер // Коммерсант info. – 2013. – 22 нояб. – Р. 6.

3670. Димчогло, Дмитрий. Гагаузия раскололась : [процедурa отставки башка-


на : о предстоящих референдумов] / Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2013. – 19 нояб.
– Р. 1, 8.

3671. Михалаке, Корнелий. Европейское вранье коматозной власти : [обществ.-


полит. контекст] / Корнелий Михалаке // Независимая газета = Moldova independentă. –
2013. – 21 нояб. – Р. 3.

3672. Михалаке, Корнелий. Замерзшие в демагогической коррупции : [об-


ществ.-полит. контекст] / Корнелий Михалаке // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2013. – 14 нояб. – Р. 3.

3673. Нантой, Оазу. Епитафия местечковому Чегеваризму : [о полит. кризисе] /


Оазу Нантой // Панорама. – 2013. – 19 нояб. – Р. 5.

3674. Олигархические кланы ведут страну к неминуемой катастрофе : заяв-


ление Партии коммунистов Респ. Молдова, 7 нояб. 2013 // Кишиневские новости. –
2013. – 8 нояб. – Р. 1, 11.

3675. Попович, Руслан. Молдова ориентирована на сотрудничество с Россией :


[по данных исслед. "Состояние обществ. сознания Гагаузии накануне старта избират.
кампании по выборам главы АТО"] / Руслан Попович // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2013. – 14 нояб. – Р. 4.

3676. Почему Молдова рвется в Европу, а гастарбайтеров шлет в Россию :


[коммент. полит. и экон. экспертов] / материалы спец. кор. "Комсомольской правды",
Дарья Асламова // Коммерсант info. – 2013. – 22 нояб. – Р. 14-15.

3677. Стояногло, Александр. Александр Стояногло: "Геополитическое про-


странство, в котором мы были 20 лет, не давало нам развиваться" : [интервью с пред.

161
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

постоян. комис. парламента по безопасности, обороне и обществ. порядку] / записала


Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 22 нояб. – Р. 3.

3678. Цвятков, Николай. Кристаллизация Гагаузии : [обществ.-полит. аспекты:


интервью с политологом Н. Цвятковым] // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 29 нояб. – Р. 17.

3679. Чубашенко, Дмитрий. Заметки евробюрократа о Молдове : [об европ. ин-


теграции] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 1 нояб. – Р. 5.

3680. Чубашенко, Дмитрий. Недовольные и невнятные против довольных и


мутных : [о митингах, за действующую власть и за парафирование на саммите в Виль-
нюсе Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, и против этой власти, 3 нояб.
и 23 нояб. 2013] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2013. – 26 нояб. – Р. 5.

3681. Шевчук, Евгений. Надо создать атмосферу доверия : [речь главы делега-
ции Приднестровья на Конф. по мерам укрепления доверия в процессе урегулирования
приднестров. конфликта, Ландсхут, Германия] / Евгений Шевчук // Коммерсант info. –
2013. – 1 нояб. – Р. 7.

3682. Ястребчак, Владимир. Необходимо действительно уважать друг друга :


[о приднестров. конфликте] / Владимир Ястребчак // Коммерсант info. – 2013. – 8 нояб. –
Р. 6.
Mitingul "Pro Europa"
(3 noiembrie 2013, Marea Adunare Naţională, Chişinău)
3683. Basarab, Marin. Chiar suntem gata de Europa? / Marin Basarab // Timpul. –
2013. – 8 noiem. – P. 8.

3684. Dungaciu, Dan. "Expresia cea mai ilustrativă a proiectului moldovenismului-


europenist" // Timpul. – 2013. – 8 noiem. – P. 10.

3685. Untilă, Veaceslav. "Prihvatizarea" ideii de integrare europeană / Veaceslav


Untilă // Timpul. – 2013. – 1 noiem. – P. 10.

3686. Васильева, Галина. Мобилизация на евроинтеграцию / Галина Васильева


// Панорама. – 2013. – 1 нояб. – Р. 1, 3.

3687. Мариан, Борис. Позор на всю Европу / Борис Мариан // Панорама. – 2013.
– 8 нояб. – Р. 5.

3688. Чубашенко, Дмитрий. Домогательство Европы / Дмитрий Чубашенко //


Панорама. – 2013. – 5 нояб. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3754, 3854)

162
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3689. Barroso, Jose Manuel. Declaraţia preşedintelui [Comisiei Europene] după în-
trunirea sa cu prim-ministrul României Victor Ponta şi prim-ministrul R. Moldova Iurie Leancă
: [despre susţinerea parcursului european al Rep. Moldova, 15 noiem. 2013, Bruxelles] / Jose
Manuel Barroso // Moldova suverană. – 2013. – 19 noiem.

3690. Bogatu, Petru. Abandonul Ucrainei: lucruri mai puţin vizibile : [ratarea Summit-
ul Parteneriatului Estic de la Vilnius] / Petru Bogatu // Săptămîna. – 2013. – 29 noiem. – P.
14.

3691. Cojocaru, Bogdan. De ce are nevoie UE de legături mai strânse cu Ucraina /


Bogdan Cojocaru // Flux. – 2013. – 22 noiem. – P. 8.

3692. Fule, Stefan. Stefan Fule: "Vor fi reforme de implementat după Vilnius" :
[coment. al Comisarului European pentru extindere şi politică de vecinătate] // Moldova suve-
rană. – 2013. – 27 noiem.

3693. Geoană, Mircea. Vilnius – o oportunitate, nu o piedică de netrecut pentru Eu-


ropa : [despre summitul de la Vilnius, 27 noiem. 2013] / Mircea Geoană // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 20 noiem. – P. 6.

3694. Istoria Uniunii Europene : [preluat de pe pagina oficială a Uniunii Europene] //


Moldova suverană. – 2013. – 14, 15, 21, 22 noiem. – Va urma.

3695. Lulea, Marius Dorin. De ce are nevoie Uniunea Europeană de unirea Republi-
cii Moldova cu România / Marius Dorin Lulea // Basarabia literară. – 2013. – Noiem. (Nr 11). –
P. 3.

3696. Meyer, Matthias. Diplomatul unei superputeri economice, al unei ţări care pre-
ţuieşte munca : confesiuni cordiale ale Excelenţei Sale, dl M. Meyer, ambasadorul Germaniei
[în Rep. Moldova], pentru Publica TV / interlocutor: Alexei Lungu // Moldova suverană. –
2013. – 28 noiem.

3697. Naumescu, Valentin. Înapoi la confruntarea sferelor de influenţă? Relaţiile UE


– Rusia – SUA : [art. dr. în şt. politice, conferenţiar, Univ Babeş-Bolyai din Cluj] / Valentin
Naumescu // Timpul. – 2013. – 15 noiem. – P. 9.

3698. Negură, Lilian. Efectele electorale ale summitului de la Vilnius : [în Rep. Mol-
dova] / Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 noiem. – P. 6.

3699. Părinţii fondatori ai UE : [lideri vizionari ce au inspirat crearea Uniunii Europe-


ne: Konrad Adenauer, Joseph Bech, Johan Beyen [et al.] : preluat de pe pag. oficială a Uniu-
nii Europene] // Moldova suverană. – 2013. – 13 noiem. – Va urma.

163
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3700. Pifer, Steven. Republica Moldova şi NATO : [interviu cu S. Pifer, cercetător


asociat al Inst. Brookings din Washington] / a consemnat Laura Bohanţov // Basarabia litera-
ră. – 2013. – Sept. (Nr 9). – P. 2-3. – (Supl. "Ideea europeană" ; Nr 4).

3701. Puiu, Victoria. Orientarea europeană între Bruxelles, Moscova şi Chişinău :


[coment. din presa intern. pe marginea Summitului Parteneriatului Estic (PE) din Vilnius] /
Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 15 noiem. – P. 13-14.

3702. Rinkevics, Edgars. "Uniunea Vamală nu va aduce cetăţenilor aceleaşi oportu-


nităţi ca Uniunea Europeană" : [interviu cu E. Rinkevics, ministrul de Externe al Lituaniei] /
consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2013. – 1 noiem. – P. 21.

3703. Ruutel, Arnold. Arnold Ruutel: "Mi-e trist să aud ce spune astăzi Voronin" :
[aspecte ale integrării europene: interviu cu ex-preşedintele Estoniei] / interviu realizat de
Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2013. – 15 noiem. – P. 3.

3704. Ruutel, Arnold. Fostul preşedinte al Estoniei a transmis un mesaj de susţinere


a aspiraţiilor europene ale Moldovei : [preşedinte al Estoniei în perioada 2001-2006] / Arnold
Ruutel // Moldova suverană. – 2013. – 28 noiem.

3705. Ţâcu, Octavian. Experienţe de integrare europeană (3). Extindere / Octavian


Ţâcu // Timpul. – 2013. – 1 noiem. – P. 7. – Art. 1 : 11 oct.

3706. Ţâcu, Octavian. Experienţe de integrare europeană (4). Europenizarea / Octa-


vian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 8 noiem. – P. 7. – Art. 1 : 11 oct.

3707. Ţâcu, Octavian. Experienţe de integrare europeană (5). Instituţii / Octavian


Ţâcu // Timpul. – 2013. – 15 noiem. – P. 7. – Art. 1 : 11 oct.

3708. Ţâcu, Octavian. Experienţe de integrare europeană (6). Piaţa comună / Octa-
vian Ţâcu // Timpul. – 2013. – 22 noiem. – P. 7. – Art. 1 : 11 oct.

3709. Ţâcu, Octavian. Experienţe de integrare europeană (7). Politici / Octavian


Ţâcu // Timpul. – 2013. – 29 noiem. – P. 7. – Art. 1 : 11 oct.

3710. Баррозу, Жозе Мануэл. Заявление председателя Европейской Комиссии


Жозе Мануэл Баррозу на встерче премьер-министра Румынии Виктора Понта и пре-
мьер-министра Молдовы Юрия Лянкэ : Брюссель, 15 нояб. 2013 г. / Жозе Мануэл Бар-
розу // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 нояб. – Р. 18.

3711. Браш, Дженнифер. "Почему мост у Гура Быкулуй не может быть открыт?"
: [о регулировании приднестров. конфликта: из интервью руководителя Миссии ОБСЕ в
Молдове, посла Д. Браш агентству "Инфотаг"] // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2013. – 1 нояб. – Р. 17.

164
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3712. Встреча на полях саммита : [о заседании Совета глав правительств го-


сударств-членов СНГ, 20 нояб. 2013, Санкт-Петербург] // Коммерсант info. – 2013. – 22
нояб. – Р. 3.

3713. Голосеев, Виктор. "Черный ворон" приднестровского урегулирования : [к


10-летию неподписания "меморандума Козака"] / Виктор Голосеев, Валентин Ижицкий //
Коммерсант info. – 2013. – 8 нояб. – Р. 6. – Sfârşit. Începutul :18 oct.

3714. Ерну, Василе. Геополитический покер ЕС – Украина – Россия. Кто побе-


дит? / Василе Ерну // Панорама. – 2013. – 20 нояб. – Р. 5.

3715. Казанский, Александр. 972 страницы неизвестности : [о саммите Восточ-


ного партнерства в Вильнюсе, 28-29 нояб. 2013] / Александр Казанский // Молдавские
ведомости. – 2013. – 29 нояб. – Р. 1.

3716. Калак, Дмитрий. Таможенный союз могут пополнить Индия, Турция и Си-
рия : [о саммите глав государств СНГ, 25 окт. 2013, Минск] / Дмитрий Калак // Экономи-
ческое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 нояб. – Р. 8.

3717. Кежун, Витольд. Крах Польши в Евросоюзе : [фрагм. из интервью с


проф., экономистом, теоретиком менеджмента, преп. Акад. Леоном Козминским в Вар-
шаве, В. Кежунoм : перепеч. из еженед. "Солидарность"] / беседовал Кшиштоф Свентек
// Коммерсант info. – 2013. – 8 нояб. – Р. 15.

3718. Косарев, Валерий. Страсти по преисподней: останется ли Молдова "фо-


кусной страной"? : [о положении стран Европ. Союза] / Валерий Косарев // Коммерсант
info. – 2013. – 22 нояб. – Р. 9.

3719. Попович, Руслан. Европу надо строить заново : [по материалам "круглого
стола" "Левая альтернатива для Европы", 26 окт. 2013, София, Болгария] / Руслан По-
пович // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 14 нояб. – Р. 5.

3720. Путин, Владимир. Интеграцией по кризису : [выступление президента


России на заседании Совета глав государств СНГ, 25 окт. 2013, Минск] / Владимир
Путин // Коммерсант info. – 2013. – 1 нояб. – Р. 4. – (Прил. "Российский вестник" ; Nr 8).

3721. Ройтбурд, Елена. У кого бы ума занять? : [о саммите "Восточное парт-


нерство", Вильнюс, 28-29 нояб. 2013] / Елена Ройтбурд // Кишиневские новости. – 2013.
– 28 нояб. – Р. 5.

3722. Ростовский, Михаил. Российский бульдозер прорвался в Киев : [Россия,


Европейский Союз, Украина в контексте вильнюсского саммита "Восточное партнерст-
во" : ст. рос. аналитика] / Михаил Ростовский // Кишиневские новости. – 2013. – 28 нояб.
– Р. 5.

165
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3723. Рубин, Эрик. "Проевропейский – не означает антироссийский" : из интер-


вью зам. помощника Гос. секретаря США по евразийским делам Э. Рубин агентству
"Инфотаг" // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 18.

3724. Рубин, Эрик. Эрик Рубин о руководстве Молдовы: "Мы восхищаемся сме-
лостью и решительностью ваших властей" : [интервью агентству "Инфотаг" зам. по-
мощника гос. секретаря США по евразийским делам] // Панорама. – 2013. – 13 нояб. –
Р. 4.

3725. Саммит "Восточного партнерства": кто и что подпишет в Вильнюсе :


[рефлексии главы Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, 28-29 нояб. 2013] // Панорама.
– 2013. – 19 нояб. – Р. 7.

3726. Сафонов, Андрей. Вильнюсские засады. или Приднестровье в кольце : [о


приднестров. конфликте в контексте европ. интеграции Респ. Молдова] / Андрей Сафо-
нов // Коммерсант info. – 2013. – 1 нояб. – Р. 6.

3727. Силади, Матяш. Матяш Силади: "Молдова найдет решение своих задач
именно в Евросоюзе" : [интервью с Чрезв. и Полномоч. послом Венгрии в Респ. Молдо-
ва] / интервьюировал Борис Мариан // Панорама. – 2013. – 1 нояб. – Р. 21.

3728. Тапиола, Пиркка. "Мода на геополитические игры прошла" : [интервью с


главой Делегации Европ. Союза в Молдове П. Тапиола] / записала Екатерина Соколова
// Панорама. – 2013. – 15 нояб. – Р. 21.

3729. Тун, Минтао. "Искренне желаем вашей стране политической стабильно-


сти, экономического развития и лучшей жизни простым людям : [интервью с Чрезв. и
Полномоч. Послом Китайской Нар. Респ. в Респ. Молдова Т. Минтао] / интервью вела
Ольга Березовская // Коммерсант info. – 2013. – 1 нояб. – Р. 8-9.

3730. Хаас, Ричард Н. Каким будет азиатский век? : [ст. президента Совета по
междунар. отношениям : după : Project Syndicate, 2013] / Ричард Н. Хаас // Экономиче-
ское обозрение. "Логос-Пресс". – 2013. – 1 нояб. – Р. 21.

3731. Чубашенко, Дмитрий. Саммит подкрался незаметно : [о предстоящем


саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. –
2013. – 15 нояб. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3686, 3738)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


3732. Hill, Christopher R. Doctrina anti-Obama : [despre strategiile SUA în Orientul
Mijlociu: art. diplomatului amer.] / Christopher R. Hill // Săptămîna. – 2013. – 15 noiem. – P.
3.

3733. Saharneanu, Valeriu. Spaţiul ex-sovietic: din iadul robiei iese cine poate : [as-
pecte soc.-pol.] / Valeriu Saharneanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 noiem. – P. 21.

166
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3734. Караганов, Сергей. Европа, Россия и схватка за Украину : [рос. идея о


создании Союза Европы – от фр. Бреста до Владивостока : ст. декана фак. Нац. ис-
след. ун-та "Высшая школа экономики", Рос. Федерация] / Сергей Караганов // Панора-
ма. – 2013. – 20 нояб. – Р. 7.

3735. Караулов, Игорь. Богданизация Януковича : [о векторах внеш. политики


Украины : ст. рус. поэта и переводчика: după "Известия"] / Игорь Караулов // Панорама.
– 2013. – 27 нояб. – Р. 7.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3736. Buda, Valentin. Cine se teme de europenizarea Moldovei? / Valentin Buda //
Evenimentul zilei. – 2013. – 28 noiem. – P. 4.

3737. Chirilă, Victor. Acordul de Asociere cu UE, o şansă istorică pentru Moldova :
[Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, 28-29 noiem. 2013] / Victor Chirilă //
Săptămîna. – 2013. – 29 noiem. – P. 14.

3738. Ciobanu, Vitalie. Moldova post-Vilnius şi sindromul "drobului de sare" / Vitalie


Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 29 noiem. – P. 8.

3739. Clipii, Igor. Ambasadorii Moldovei în Ţările Baltice: Statul nostru poate oferi
Uniunii Europene cultură, ştiinţă, tradiţii, inovaţii, forţă de muncă : [coment. ale lui I. Clipii,
ambasadorul Rep. Moldova în Lituania şi Victor Guzun, ambasadorul Rep. Moldova în Esto-
nia] // Dreptul. – 2013. – 29 noiem. – P. 1.

3740. Deliu, Tudor. "Pactul pentru o Moldovă europeană trebuie să ne unească" :


discursul deputatului în şedinţa de plen a Parlamentului din 21 noiem. 2013 / Tudor Deliu //
Stejarul. – 2013. – 27 noiem. – P. 11.

3741. Druc, Emil. Lecţii nordice pentru Moldova însorită : interviu cu E. Druc, amba-
sador al Rep. Moldova în Suedia, Finlanda şi Norvegia / pentru conformitate: Alina Radu //
Ziarul de gardă. – 2013. – 14 noiem. – P. 10-11.

3742. Dungaciu, Dan. Miza proiectului european al Republicii Moldova după alegerile
din 30 noiembrie 2014 este unirea cu România : [interviu acordat Ziare.com de către D.
Dungaciu, dir. Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern. al Acad. Române] // Basarabia literară.
– 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 1, 3.

3743. Filat, Vlad. "Pact naţional pentru o Moldovă europeană : interviu cu V. Filat, li-
derul Partidului Liberal Democrat din Moldova / consemnare: Iancu Bucur // Ziarul naţional. –
2013. – 15 noiem. – P. 8.

3744. Filat, Vlad. "Sperăm că Uniunea Europeană ne va oferi o perspectivă clară pe


aderare" : interviu cu V. Filat, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova / con-
semnare: Cătălin Alistari // Evenimentul zilei. – 2013. – 1 noiem. – P. 8-9.

167
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3745. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Cetăţenii R. Moldova trebuie să beneficieze de toate
drepturile de care se bucură europenii" : interviu acordat de către liderul Partidului Liberal
Democrat din Moldova Agenţiei Informaţionale de Stat "Moldpres" // Stejarul. – 2013. – 20
noiem. – P. 4.

3746. Filat, Vlad. Vlad Filat: Sînt ferm convins că în cel mai scurt timp cetăţenii Re-
publicii Moldova vor putea călători liber în Europa : interviu acordat Agenţiei Informaţionale de
Stat "Moldpres" de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova // Moldova
suverană. – 2013. – 19 noiem. ; Săptămîna. – 2013. - 22 noiem. – P. 12.

3747. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Vom veni cu iniţiativa de semnare a unui Pact naţional
pentru o Moldovă europeană" : [interviu cu liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova] //
Săptămîna. – 2013. – 15 noiem. – P. 2, 4.

3748. Florea, Xenia. Vilnius-ul nu va soluţiona problemele Moldovei, sau Dependenţa


în schimbul menţinerii la putere : [coment. ale analiştilor politici şi econ. : după sursa: noi. Md]
/ Xenia Florea // Comunistul. – 2013. – 15 noiem. – P. 10-11.

3749. Gherman, Natalia. Despre reforme, în prag de Vilnius, cu Natalia Gherman :


[interviu acordat de către N. Gherman, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al
Rep. Moldova, postului de Radio Europa Liberă] / consemnare: Valentina Ursu // Vocea po-
porului. – 2013. – 15 noiem. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

3750. Gherman, Natalia. Natalia Gherman: "Perspectiva europeană a R. Moldova se


va contura în 2015, la Riga" : [interviu acordat de către Ministrul Afacerilor Externe şi Integră-
rii Europene al Rep. Moldova postului "Radio Chişinău"] / interviu realizat de Vasile State //
Stejarul. – 2013. – 13 noiem. – P. 14.

3751. Groza, Iulian. "Avem o traiectorie clară, ştim unde vom ajunge şi cum vom
păşi" : [interviu cu Iu. Groza, viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Rep.
Moldova] / consemnare: Anastasia Costişanu // Evenimentul zilei. – 2013. – 28 noiem. – P. 3.

3752. Holban, Ion. Conştientizarea alegerii vectorului european de dezvoltare a Re-


publicii Moldova / Ion Holban // Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 1.

3753. Lavric, Aurelian. De ce Uniunea Europeană nu vrea Republica Moldova / Au-


relian Lavric // Flux. – 2013. – 22 noiem. – P. 7.

3754. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Integrarea europeană înseamnă drumuri din bani
europeni, apeducte, locuri de muncă şi multe alte lucruri" : [interviu acordat de către prim-
ministrul Rep. Moldova ziarului "Adevărul"] // Stejarul. – 2013. – 13 noiem. – P. 16.

3755. Leancă, Iurie. "Nu ne mai mulţumim cu statutul de cel mai bun elev din clasă" :
[despre Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană la summitul din 28-29 noiem. de la Vilni-

168
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

us : interviu cu Iu. Leancă, prim-ministru al Rep. Moldova] / consemnare: Alina Ţurcanu,


Ramona Ursu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 11 noiem. – P. 4-7.

3756. Litra, Leonid. Leonid Litra: Parafarea Acordului de Asociere va însemna că


Moldova s-a angajat să implementeze un plan complex de modernizare a statului : interviu
acordat în exclusivitate Agenţiei Informaţionale de Stat Moldpres de către cercetătorul superi-
or la Inst. de Politică Mondială din Kiev // Moldova suverană. – 2013. – 28 noiem.

3757. Munteanu, Igor. "Vizita lui John Kerry, un mesaj puternic pe plan regional" : [4
dec. 2013 : interviu cu I. Munteanu, ambasadorul Rep. Moldova în SUA] / consemnare: Alina
Ţurcanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 29 noiem. – P. 5.

3758. Negură, Lilian. Moldovenii, pro şi contra integrării europene : [argumente con-
servatoare şi stângiste] / Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 noiem. – P. 6.

3759. Popescu, Nicu. "Vilnius este, mai degrabă, un simbol" : [Summitul Parteneria-
tului Estic din 28-29 noiem., 2013, Lituania : interviu cu N. Popescu, expert în politica externă]
/ interlocutor: Vasile Ernu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 26 noiem. – P. 4.

3760. Sturza, Ion. Ion Sturza despre lecţia post-Vilnius : [interviu acordat de către ex-
premierul Rep. Moldova postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Valentina Ursu //
Ideea europeană. – 2013. – Noiem. (Nr 6). – P. 1-2. – (Supl. de educaţie civică / Soc. Scriito-
rilor Români din Basarabia).

3761. Timofti, Nicolae. Mesajul preşedintelui R. Moldova, Nicolae Timofti, către cetă-
ţenii ţării cu ocazia Summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius : [27 noiem. 2013] // Moldo-
va suverană. – 2013. – 29 noiem.

3762. Борш, Николай. За двумя зайцами : [о векторах внеш. интеграции] / Нико-


лай Борш // Молдавские ведомости. – 2013. – 19 нояб.

3763. Гимпу, Михай. Михай Гимпу: "Европейский вектор – это приоритет чело-
века и закона, а не власти и денег": [интервью с лидером Либерал. партии Молдовы] /
записала Елена Замура // Молдавские ведомости. – 2013. – 1 нояб. – Р. 1-2.

3764. Митиогло, Людмила. "Почему вы против вступления Молдовы в ЕС?". –


"Потому что!" : [коммент. коoрд. проекта центра "РroEuropa" из Комрат Л. Митиогло] /
записала Ирина Пинегина // Молдавские ведомости. – 2013. – 1 нояб. – Р. 2.

3765. Михалаке, Корнелий. Вильнюс – шлагбаум для будущего Молдовы : [об


европ. интеграции Респ. Молдова] / Корнелий Михалаке // Независимая газета = Moldo-
va independentă. – 2013. – 28 нояб. – Р. 2.

3766. Пойсик, Михаил. Интеграция в ЕС: шаг вперед, два шага назад / Михаил
Пойсик // Панорама. – 2013. – 12 нояб. – Р. 5.

169
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3767. Спэтару, Думитру. Почему евроинтеграция стала такой привлекатель-


ной? / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 26 нояб. – Р. 5.

3768. Тодуа, Зураб. Европейский союз тормозит развитие Молдовы : [выступ-


ление депутата парламента Респ. Молдова на "кругл. столе" "Левая альтернатива для
Европы" (26 окт. 2013, София, Болгария] / Зураб Тодуа // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2013. – 7 нояб. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 3641, 3658, 3700, 3704, 3731, 3864)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3769. Damian, George. Ce vor comuniştii cu marşul antieuropean? / George Damian
// Timpul. – 2013. – 22 noiem. – P. 8.

3770. Mocanu, George. George Mocanu: "TLDM este cea mai mare şi mai puternică
organizaţie de tineret din R. Moldova" : interviu cu liderul Org. de Tineret a Partidului Liberal
Democrat din Moldova // Stejarul. – 2013. – 20 noiem. – P. 14.

3771. Negură, Lilian. Ce alternativă oferă forţele proeuropene de opoziţie? : [Partidul


Liberal, PNL, Mişcarea Antimafie , Partidul Acţiunea Democratică (PAD) din Rep. Moldova] /
Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 noiem. – P. 6.

3772. Ţârdea, Bogdan. Bogdan Ţârdea: "PCRM are nevoie de aliaţi pentru a acumu-
la mai multe resurse financiare, mediatice, umane şi pentru a obţine efecte sinergetice" :
[interviu acordat de către analistul politic postului de Radio Europa Liberă] / interviu realizat
de Alexandru Canţâr şi Liliana Barbăroşie // Flux. – 2013. – 8 noiem. – P. 8.

3773. Ţîrdea, Bogdan. Opt erori strategice ale Alianţei : [pentru Integrarea Europea-
nă, 2009-2012] / Bogdan Ţîrdea // Săptămîna. – 2013. – 29 noiem. – P. 8-9.

3774. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Să nu permitem guvernanţilor să tragă în


prăpastie Moldovă" : rap. preşedintelui Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova la plenara a
7-a a Com. Central al PCRM // Comunistul. – 2013. – 22 noiem. – P. 3-5 ; Коммунист. –
2013. – 22 нояб. – Р. 3-5.

3775. Воронин, Владимир. Наша протестная повестка состоит из трех букв :


[ст. предcедателя Партии коммунистов Респ. Молдова] / Владимир Воронин // Панора-
ма. – 2013. – 19 нояб. – Р. 5.

3776. Воронин, Владимир. Опыт поражений и побед приведет нас к очевидно-


му триумфу! : докл. председателем Партии коммунистов Респ. Молдова на 7-oм Пле-
нуме ЦК ПКРМ, 16 нояб. 2013 г. / Владимир Воронин // Кишиневские новости. – 2013. –
Р. 1-2, 6-7.

170
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3777. Гизер, Анна. Демпартия желает перемен : [о Владимире Плахотнюк, перв.


вице-пред. Демокр. партии Молдовы] / Анна Гизер // Коммерсант info. – 2013. – 1 нояб.
– Р. 4.

3778. Спэтару, Думитру. Шанс либералов-реформаторов : [о возможном лиде-


ре либералов-реформаторов Молдовы] / Думитру Спэтару // Панорама. – 2013. – 6
нояб. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3658-59, 3668, 3674, 3743, 3745, 3747, 3853)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
3779. Cтурза. Ион. Экономические рефлексии: [о публ. лекции экс-премьера
Респ. Молдова в Акад. наук Молдовы] / Ион Cтурза ; записала коммент. Ирина Кова-
ленко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 нояб. – Р. 16.

3780. Шиллер, Роберт. Является ли экономика наукой? : [ст. проф. Йел. ун-та :
după Project Syndicate, 2013] / Роберт Шиллер // Экономическое обозрение"Логос-
Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 20.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3781. Sainciuc, Sergiu. Şanse incerte de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă ale
moldovenilor : [interviu cu S. Sainciuc, viceministrul Muncii, protecţiei Sociale şi a Familiei, şi
Gheorghe Burbulea, şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor] / consemnare: Ion Moldova-
nu // Vocea poporului. – 2013. – 22 noiem. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

3782. Мортенсен, Дэйл. От безработицы к предпринимательству : [ст. чл. попе-


чит. совета по вопр. экономики Северо-западного ун-та : după Project Syndicate, 2013] /
Дэйл Мортенсен // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 21.

3783. Муршед, Мона. Недостаток квалифицированной рабочей силы : [ст. руко-


водителем направления междунар. образования в компании McKinsey&Company : după
Project Syndicate, 2013] / Мона Муршед // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 29 нояб. – Р. 20.

3784. Пойсик, Михаил. Пчелы и трутни : [об эмиграции раб. силы из Молдовы] /
Михаил Пойсик // Молдавские ведомости. – 2013. – 20 нояб.

331.105.44 Sindicate
3785. Bernevec, Sergiu. Potenţial enorm pentru crearea locurilor de muncă, plusva-
lorii şi a capacităţilor de export : interviu cu S. Bernevec, preşedintele Federaţiei Naţ. a Sindi-
catelor din Agricultură şi Alimentaţie "Agroindsind" / consemnare: Ion Moldovanu // Vocea
poporului. – 2013. – 22 noiem. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

171
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3786. Carchilan, Elena. Insuficienţă de specialişti calificaţi în economia naţională :


[interviu cu E. Carchilan, şefă adjunct a Inspectoratului Muncii al Sindicatelor] / consemnare:
Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2013. – 1 noiem. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

3787. Cerescu, Leonid. Condiţiile de activitate a business-ului din Moldova s-au în-
răutăţit în ultimii ani : [interviu cu L. Cerescu, preşedintele Confederaţiei Naţ. a Patronatului
din Moldova] / consemnare: Mariana Galben // Moldova suverană. – 2013. – 6 noiem. ;
Săptămîna. – 2013. – 8 noiem. – P. 6.

3788. Cimpoieşu, Ana. Învăţământul, în postură de "cenuşăreasă" a societăţii :


[coment. de A. Cimpoieşu, preşedintele Consiliului raional Hânceşti al Sindicatului Educaţiei
şi Ştiinţei] / consemnare: Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2013. – 1 noiem. – P. 11. –
Idem în lb. rusă.

3789. Cimpoieşu, Ana. Raliere la Convenţia colectivă : [art. preşedintelui Consiliului


raional Hânceşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Ana Cimpoieşu // Vocea poporului. –
2013. – 29 noiem. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 10). – Idem în lb. rusă.

3790. Nistor, Anatolie. Anatolie Nistor: "Bazele de odihnă trebuie să fie active pe
parcursul anului întreg" : [interviu cu preşedintele Comis. de cenzori a Confederaţiei Naţ. a
Sindicatelor din Moldova] / consemnare: Elena Cojocari // Vocea poporului. – 2013. – 1
noiem. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

3791. Vidaico, Valeriu. Valeriu Vidaico: "Viitorul nu este în scindarea sindicatelor, ci


în unificarea lor" : interviu cu preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Ramurile Silvice şi
Protecţia Mediului Înconjurător / consemnare: Rodica Vîlcu // Vocea poporului. – 2013. – 8
noiem. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

3792. Череску, Леонид. Леонид Череску: "Поддержка страны международными


организациями плохо сказалась на бизнесе" : [интервью с пред. Нац. конфедерации
патронатов Молдовы] / записала Марьяна Галбен // Молдавские ведомости. – 2013. – 6
нояб.

3793. Череску, Леонид. Леонид Череску: "Условия работы молдавского бизнеса


ухудшились" : [интервью с пред. Нац. конфедерации патронатов Молдовы] / записал
Игнат Валиков // Панорама. – 2013. – 6 нояб. – Р. 3.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3794. Иващенко, Геннадий. Геннадий Иващенко: "Информация о том, что при-
домовые территории распроданы – фальсификация" : [коммент. муницип. советника
Кишинэу] / записал Денис Романеску // Молдавские ведомости. – 2013. – 27 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 3943)

172
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


3795. "Ведение бизнеса – 2014": цифры и факты : [о предпринимат. деятель-
ности в Европе и Центр. Азии] / по материалам doingbussiness.org // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 нояб. – Р. 18.

3796. Иностранный капитал: хорошо или плохо? : [о деятельности компаний


с иностр. капиталом] / подготовила Нина Димогло // Молдавские ведомости. – 2013. –
12 нояб. – Содерж. : "Иностранные компании знают, как быстро развить бизнес" / Рус-
лан Кожокару ; "Зарубежные инвесторы должны захотеть провести старость именно в
нашей стране" / Василий Киртока ; "Иностранные деньги – это наши леи, прошедшие
через оффшор" / Михаил Пойсик ; "Статус компании с иностранным капиталом нужен
для защиты" / Олег Очеретнюк ; "Приветствую прилив иностранных инвестиций" / Ва-
силий Тарлев.

3797. Коваленко, Ирина. Участь молдавского бизнеса : [о результатах исслед.


"Основные ограничения в развитии бизнеса в Молдове", провед. Expert-Grup] / Ирина
Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 14.

3798. Флоря, Ксения. Бизнес и власть: разговор глухого с немым : [о Форуме


деловых людей Молдовы, 12 нояб. 2013, Кишинэу] / Ксения Флоря // Коммерсант info. –
2013. – 22 нояб. – Р. 11.

3799. Цвик, Маргарита. Мирон Шор: жизнь и судьба : [памяти бизнесмена и фи-
лантропа: из кн. "Жизнь и судьба"] / Маргарита Цвик // Панорама. – 2013. – 6 нояб. – Р.
6.

3800. Шикирлийская, Татьяна. Очередные поправки в Закон о предпринима-


тельском патенте / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 8 нояб. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3782, 3787, 3792-93, 3859)

336 Finanţe
3801. Dodon, Igor. Ţara trece printr-o criză financiară gravă : [despre modif. la Legea
Bugetului de Stat pentru anul 2013] / Igor Dodon // Socialiştii. – 2013. – 22 noiem. – P. 2.

3802. Plămădeală, Andrei. Andrei Plămădeală, Raiffeisen Leasing: Reinventăm lea-


singul : [interviu cu dir. financiar al companiei Raiffeisen Leasing] / a dialogat Vlad Vasilcov //
Economist. – 2013. – 20 noiem. – P. 8-9.

3803. Барбэнягрэ, Виктор. Консультироваться – не значит соглашаться : о


бюджет.- налог. политике на 2014 г.: [коммент. вице-министра финансов В. Барбэнягрэ]
/ записала Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2013. –22 нояб. – Р. 4.

3804. Герман, Артур. Финансы любят стабильность : [о формах и методах регу-


лирования фин. рынков] / Артур Герман // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 8 нояб. – Р. 18.

173
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3805. Головатюк, Владимир. Денежный рынок и банковская система в январе-


сентябре : [2013 г.] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 29 нояб. – Р. 6.

3806. Дэвис, Говард. Проблема банка JPMorgan растет : [аспекты фин. ста-
бильности: ст. проф. Ин-тa полит. исслед. в Париже : după Project Syndicate, 2013] /
Говард Дэвис // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 нояб. – Р. 20.

3807. Косых, Олег. Скрытые комиссионы ипотечных кредитов в Молдове / Олег


Косых // Панорама. – 2013. – 6 нояб. – Р. 4.

3808. Налог преткновения : [о налогообложении в сельск. хоз-ве: мнения экс-


пертов] / записал Дмитрий Огузов // Панорама. – 2013. – 27 нояб. – Р. 3.

3809. Нестерова, Оксана. Консервативный прогноз для проекта бюджета : [о


проекте гос. бюджета на 2014 г.] / Оксана Нестерова // Экономическое обозрение "Ло-
гос-Пресс". – 2013. – 29 нояб. – Р. 2.

3810. Нестерова, Оксана. Налоговое настоящее и будущее : [о налог. политике


на 2014 г.] / Оксана Нестерова // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 29
нояб. – Р. 3.

3811. Рогофф, Кеннет. Почему налога на роскошь недостаточно : [ст. проф.


Гарвард. ун-та : după Project Syndicate, 2013] / Кеннет Рогофф // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2013. – 8 нояб. – Р. 20.

3812. Романцова, Светлана. Предвыборный бюжет-2014 : [о проектах нац.


публ. бюджета, бюджетов соц. и обяз. мед. страхования] / Светлана Романцова // Мол-
давские ведомости. – 2013. – 29 нояб. – Р. 2, 4.

3813. Романцова, Светлана. 65 миллионов в Дорожный фонд и 63 миллиона –


на ремонт здания парламента : [об изм. в законе о бюджете на 2013 г.] / Светлана Ро-
манцова // Молдавские ведомости. – 2013. – 15 нояб. – Р. 1.

3814. Такий, Александр. Инфляция останется стабильной еще полгода : [о про-


гнозах Нац. банка Молдовы] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 4.

3815. Такий, Александр. Прибыль – главная цель : [об итогах деятельности


коммерч. банков в 3-м кв. 2013 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Ло-
гос-Пресс". – 2013. – 1 нояб. – Р. 4.

3816. Хадыркэ, Лучия. Предложения по либерализации валютного рынка : [об


изм. и доп. в Закон о валютном регулировании: коммент. дир. деп. валют. операций и
внеш. связей Нац. банка Молдова Л. Хадыркэ] / записал Александр Такий // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2013. – 8 нояб. – Р. 4.

174
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3817. Шикирлийская, Татьяна. Второй проект налоговой политики 2014 года /


Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 нояб. –
Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3838)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
3818. В 2014 году показатели экономического роста Украины, Белоруссии и
Молдовы будут скромными : [прогнозы Европ. банка реконструкции и развития] //
Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 26.

3819. Гуриев, Сергей. Новый застой России : [макроэкон. прогноз: ст. приглаш.
проф. в Ин-те полит. наук в Париже : Project Syndicate, 2013] / Сергей Гуриев // Эконо-
мическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 нояб. – Р. 21.

3820. Кудрин, Алексей. Россия на игле : [об экономике России: интервью с б.


вице-премьером Рос. Федерации А. Кудриным] / записал Михаил Ростовский // Киши-
невские новости. – 2013. – 21 нояб. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3717, 3795, 3817, 3841)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3821. Lazăr, Valeriu. Moldova – în căutarea unei alternative energetice : [interviu
acordat de către V. Lazăr, ministrul Economiei, postului de Radio Europa Liberă] //
Săptămîna. – 2013. – 22 noiem. – P. 13.

3822. Stratan, Mihail. Mihail Stratan, AEE: Am creat, practic, o piaţă şi o industrie
nouă, care poate reduce cu 30-40% consumul de gaze al ţării : [interviu cu dir. Agenţiei de
Eficienţă Energetică din Rep. Moldova] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2013. – 13
noiem. – P. 8.

3823. Sturza, Ion. Ion Sturza: "Dezvoltarea nu poate fi apreciată doar prin categorii
economice" : [din prelegerea "Modele economice de dezvoltare a Republicii Moldova", susţi-
nută de către ex-prim-ministrul Rep. Moldova la Acad. de Ştiinţe a Moldovei, în ca-
drul "Lecturilor academice", 18 oct. 2013] // Vocea poporului. – 2013. – 22 noiem. – P. 8. –
Idem în lb. rusă.

3824. Бумаков, Василий. Василий Бумаков: "Государство должно официально


признать приоритетный статус аграрного сектора" : [об итогах 2013 г. для аграр. секто-
ра: коммент. министра сельск. хоз-ва] / записала Светлана Романцова // Молдавские
ведомости. – 2013. – 13 нояб.

175
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3825. Головатюк, Владимир. Экономика Молдовы в январе – сентябре 2013


года : [по дан. Нац. бюро статистики] / Владимир Головатюк // Панорама. – 2013. – 22
нояб. – Р. 6.

3826. Молдова теряет человеческий капитал : [о ситуации в сфере предпри-


нимательства: по материалам Форума деловых людей, 12 нояб. 2013, Кишинэу] / запи-
сала Кира Соловьева // Панорама. – 2013. – 13 нояб. – Р. 1, 3.

3827. Пойсик, Михаил. Бизнес приходит во власть, чтобы власть сделать биз-
несом : [интервью с экон. экспертом М. Пойсик] / подготовила Наталья Устюгова // Не-
зависимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 7 нояб. – Р. 8.

3828. Слусарь, Александр. Позиция МВФ в отношении НДС для сельского хо-
зяйства вредит экономике : интервью агентству "Инфотаг" пред. Респ. союза сельхоз-
производителей Респ. Молдова Uniagroprotect А. Слусаря // Панорама. – 2013. – 26
нояб. – Р. 3.

3829. Чешуев, Виссарион. Куда и зачем евроинтеграторы тянут Молдову? :


[экон. аспекты] / Виссарион Чешуев // Независимая газета = Moldova independentă. –
2013. – 21 нояб. – Р. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 3786, 3798, 3818, 3840)

338.48 Turism. Economia turismului


3830. Дарие, Влад. Влад Дарие: "У нас есть памятники необычайной красоты,
но они нуждаются в продвижении" : [интервью с одним из авт. путеводителя "Republica
Moldova. Ghid turistic", Chişinău : Еuroprint, 2013] / записала Марина Тимотин // Молдав-
ские ведомости. – 2013. – 15 нояб. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3790)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3831. Rusnac, Vladislav. "Rompetrol Moldova înseamnă calitatea garantată a carbu-
ranţilor şi a serviciilor prestate" : [pe piaţa din Rep. Moldova : interviu cu V. Rusnac, dir. gen.
al companiei Rompetrol Moldova] // Evenimentul zilei. – 2013. – 11 noiem. – P. 8-9.

3832. Маценко, Ирина. Смена приоритетов на рынке бытовой техники / Ирина


Маценко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 29 нояб. – Р. 24.

3833. Противоречивые поправки в закон о рынке нефтепродуктов : [ком-


мент. специалистов] / подготовил Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2013. – 22 нояб. – Р. 8.

176
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

339.3 Comerţ interior


3834. Романцова, Светлана. Капитальный ремонт для мотора экономики : [о
Стратегии развития внутр. торговли на ближайшие шесть лет] / Светлана Романцова //
Молдавские ведомости. – 2013. – 20 нояб.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3835. Roşcovan, Viorel. Evaluarea Impactului Sancţiunilor Economice Ruseşti asu-
pra Comerţului Republicii Moldova / Viorel Roşcovan, Dumitru Vicol // Economist. – 2013. –
13 noiem. – P. 4.

3836. Каленик, Наталья. Упрощение экспортных процедур не мешает доходам :


[коммент. нач. упр. Таможенной Службы Респ. Молдова Н. Каленик] / записал Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 8 нояб. – Р. 8.

339.7 Finanţe internaţionale


3837. Грос, Даниэль. Разобщенность европейских банков : [ст. дир. Центра ев-
роп. полит. исслед. : după Project Syndicate, 2013] / Даниэль Грос // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 20.

3838. Кто дирижирует валютным рынком? : анализ некоторых мотивов и при-


чин девальвации молд. лея / Отд. соц.-экон. экспертизы ЦК ПКРМ // Кишиневские ново-
сти. – 2013. – 1 нояб. – Р. 1, 9.

3839. Стиглиц, Джозеф. Побег Южной Африки : [об инвестиц. соглашений : ст.
проф. Колумб. ун-та : după Project Syndicate, 2013] / Джозеф Стиглиц // Экономическое
обозрение"Логос-Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 3796, 3937)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3840. Andoni, Cristina. Acordul de Asociere cu UE – oportunităţi şi riscuri pentru re-
giunea transnistreană : [context econ.] / Cristina Andoni // Economist. – 2013. – 27 noiem. –
P. 10-11.

3841. Lupuşor, Adrian. Cinci mituri despre Acordul de Asociere cu Uniunea Euro-
peană / Adrian Lupuşor // Economist. – 2013. – 20 noiem. – P. 10 ; Ziarul de gardă. – 2013. –
21 noiem. – P. 10-11.

3842. Димчогло, Дмитрий. Белорусский интерес : [о молдо-белорус. экон. фо-


руме, 26 нояб. 2013, Кишинэу] / Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2013. – 27 нояб. – Р.
3.

3843. Калак, Дмитрий. Программа-максимум и необходимый минимум : [о меж-


дунар. конф. "Интеграционные тенденции на постсоветском пространстве: перспективы
долгосрочного развития", нояб. 2013, Кишинэу] / Дмитрий Калак // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2013. – 15 нояб. – Р. 8.

177
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3844. Кернац, Константин. Молдаване и евроинтеграция : [экон. аспекты] / Кон-


стантин Кернац // Панорама. – 2013. – 29 нояб. – Р. 5.

3845. Киллели, Стив. Цикл "мир-процветание" : [экон. развитие : ст. исполн.


дир. Ин-та экономики и мира : după Project Syndicate, 2013] / Стив Киллели // Экономи-
ческое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 нояб. – Р. 20.

3846. Оппенгейм, Джереми. Продовольствие для всех : [ст. глоб. дир. Спец.
инициативы по климат. изм. McKinsey&Company и участника компании против отправки
продуктов в отходы : Project Syndicate, 2013] / Джереми Оппенгейм, Тристрам Стюарт //
Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 нояб. – Р. 21.

3847. Путин, Владимир. Новые ориентиры развития евразийской экономиче-


ской интеграции : [выступление президента Рос. Федерации на заседании Высш. евра-
зийск. экон. совета, 24-25 окт. 2013, Минск] / Владимир Путин // Коммерсант info. – 2013.
– 1 нояб. – Р. 2. – (Прил. "Российский вестник" ; Nr 8).

3848. Фомин, Игорь. Конвенция Минамата для Молдовы : [о присоединении


Респ. Молдова к междунар. соглашению по ртути] / Игорь Фомин // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2013. – 8 нояб. – Р. 10.

3849. Хаусманн, Рикардо. Экономика неявного знания : [ст. проф. Гарвард. ун-
тa : după Project Syndicate, 2013] / Рикардо Хаусманн // Экономическое обозрение "Ло-
гос-Пресс". – 2013. – 8 нояб. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 3649, 3861)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
341 Drept internaţional
3850. Всеобщая декларация прав человека : Преамбула : принята резолюци-
ей 217 А (III) Генер. Ассамблеи ООН от 10 дек. 1948 года // Независимая газета = Mol-
dova independentă. – 2013. – 21 нояб. – Р. 1.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3851. Concepţia Principiilor de bază ale Moldovei Federale : [proiect elaborat de
Partidul Socialiştilor din Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2013. – 29 noiem. – P. 4-5 ;
Социалисты. – 2013. – 27 нояб. – Р. 4-5.

3852. Hentea, Călin. Ce nu ştim despre preşedinţii americani Roosevelt, Kennedy,


Reagan / Călin Hentea // Moldova suverană. – 2013. – 15 noiem. – Va urma.

3853. Plahotniuc, Vlad. Vald Plahotniuc, despre renunţarea la mandat, dispariţia


comuniştilor şi Europa : [interviu cu V. Plahotniuc, prim-vicepreşedinte al Partidului Democrat
din Moldova] // Moldova suverană. – 2013. – 6 noiem.

178
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3854. Plahotniuc, Vlad. Vlad Plahotniuc: "Pe unii îi deranjează tare faptul că există o
comunicare bună în interiorul Coaliţiei" : [interviu cu ex-deputatul Parlamentului Rep. Moldo-
va] // Timpul. – 2013. – 1 noiem. – P. 12-13.

3855. Най, Джозеф. Снова о Кеннеди : [50 лет со дня убийства президента США
Джона Ф. Кеннеди: ст. проф. Гарвард. ун-тa : după Project Syndicate, 2013] / Джозеф Най
// Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 8 нояб. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 3652)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3856. Copiii – victime ale violenţei: abordare sistemică în prevenire şi asistenţă :
[despre lucrările conf. intern. cu acelaşi tit., 12 noiem. 2013, Chişinău] // Ideea europeană. –
2013. – Noiem. (Nr 6). – P. 3. – (Supl. de educaţie civică / Scriitorilor Români din Basarabia).

3857. Drepturile şi obligaţiile deţinuţilor // Dreptul. – 2013. – 22 noiem. – P. 6.

3858. Суружиу, Виктор. Презумпция неподкупности : [о проекте закона о тести-


ровании проф. неподкупности] / Виктор Суружиу // Панорама. – 2013. – 13 нояб. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3661)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


3859. Gladei, Roger. Concesiunile – soluţie pentru probleme sau probleme fără solu-
ţie? : [aspecte juridice] / Roger Gladei // Economist. – 2013. – 13 noiem. – P. 2.

3860. Reguli specifice privind înlocuirea produselor pentru care nu este stabilit
termen de garanţie // Dreptul. – 2013. – 15 noiem. – P. 6.

3861. Герцеску, Алексей. Молдова: рай или чистилище для инвесторов? : [по-
рядок регистрации иностр. инвестиций : юрид. аспекты] / Алексей Герцеску // Панорама.
– 2013. – 6 нояб. – Р. 5.

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
3862. Bivol, Andrei. Înregistrarea dreptului de proprietate : [coment. avocatului] / An-
drei Bivol // Timpul. – 2013. – 22 noiem. – P. 25.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


3863. Atestarea şi provenienţa copilului : (Conform prevederilor cap. 9 din Codul
familiei) // Dreptul. – 2013. – 1 noiem. – P. 6.
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
3864. Juriştii din Republica Moldova susţin integrarea europeană a ţării : [adre-
sarea delegaţilor Congresului IV ordinar al Uniunii Juriştilor din Moldova către toţi juriştii, 2
noiem. 2013, Chişinău] // Dreptul. – 2013. – 8 noiem. – P. 1.

179
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3865. Postovan, Dumitru. "Uniunea Juriştilor din Moldova are potenţial şi ar fi un ali-
at sigur în soluţionarea optimă a problemelor sociale" : interviu cu D. Postovan, membru al
Consiliului de administraţie al Uniunii Juriştilor din Moldova / Сor. ziarului // Dreptul. – 2013. –
22 noiem. – P. 3-4.

3866. Uniunea Juriştilor din Moldova a desfăşurat cel de-al IV-lea Congres ordi-
nar : [pe marginea lucrărilor, 2 noiem. 2013, Chişinău] / Cor. ziarului ; fot.: Daria Bajanova //
Dreptul. – 2013. – 8 noiem. – P. 3.

3867. Герцеску, Алексей. Без права на выезд : [об исполнении судеб. решений]
/ Алексей Герцеску // Панорама. – 2013. – 29 нояб. – Р. 5.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3868. Retribuirea muncii pentru salariaţii cărora li se stabileşte durata redusă a
timpului de muncă // Dreptul. – 2013. – 29 noiem. – P. 6.

3869. Vodă, Corina. Munca prin cumul şi cumularea de funcţii: care este diferenţa? /
Corina Vodă // Economist. – 2013. – 27 noiem. – P. 2.

3870. Трудовой кодекс. Кто жертва: работник или работодатель? : [коммент.


вед. юристов] / подготовила Нина Димогло // Молдавские ведомости. – 2013. – 26 нояб.
– Содерж. : "Возраст не является показателем уровня трудовой активности" / Борис
Сосна ; "В Молдове скорее работодатель боится потерять работника, нежели наобо-
рот" / Руслан Усков ; "Работодатели ущемлены, но я с этим согласен: пусть уважают
работников" / Сергей Сырбу.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3871. Moraru, Anton. Karol Schmidt – primarul insolent al Chişinăului : [1846-1928] /
Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 3.

3872. Ботнарюк, Татьяна. Коллегия врачей и альтернативные пенсии – все это


обсуждается в парламенте : [интервью с чл. комис. по здравоохранению и соц. вопр.
Парламента Респ. Молдова Т. Ботнарюк] / записала Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2013. – 6 нояб.

3873. Бургуджи, Иван. Иван Бургуджи: "Волка, который уже съел половину ота-
ры, мы просим не есть вторую половину" : [об использовании бюджет. и внебюджет.
средств : откр. письмо депутата Нар. Собрания Гагаузии башкану Гагаузии Михаилу
Формузалу] // Молдавские ведомости. – 2013. – 5 нояб.

3874. Головин, Борис. "Вернуть столицу к жизни..." : [беседа с пред. фракции


Партии коммунистов Респ. Молдова в муницип. Совете Кишинэу Б. Головиным] / бесе-

180
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

довал Руслан Попович // Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 28 нояб.


– Р. 8-9.

3875. Грозаву, Игорь. Жители Дрокии – народ особенный : [интервью с прима-


ром г. Дрокия И. Грозаву] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2013. – 14 нояб. – Р. 8-9.

3876. Орманжи, Георгий. "Мечтаю, чтобы в город вернулась полнокровная


жизнь" : [интервью с примаром г. Чадыр-Лунга Г. Орманжи] / записала Елена Литовцева
// Кишиневские новости. – 2013. – 8 нояб. – Р. 4.

3877. Черней, Олег. "На выборах народ всех накажет" : [проблемы незакон. стр-
вa в мун. Кишинэу : интервью с советником Муницип. совета Кишинэу О. Черней] / за-
писали : Марина Тимотин, Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2013. – 19 нояб.
– Продолж. Начало : 15 нояб.

3878. Онофрийчук, Юрий. Рассчитываем на собственные силы : [интервью с


примаром г. Вадул-луй-Водэ Ю. Онофрийчуком] / беседовала Вероника Понятовская //
Кишиневские новости. – 2013. – 8 нояб. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3939, 4113)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3879. Voicu, Alexandru. Omul care l-a învins pe Napoleon : [Arthur Wellesley, mare-
şal al Marii Britanii (1769-1852)] / Alexandru Voicu // Moldova suverană. – 2013. – 1 noiem. –
Sfârşit. Începutul: 30 oct.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3880. Не в обиду Бисмарку : [о реформе пенсион. системы в Респ. Молдова :
публичныe дебаты , организ. Мин-вом труда, соц. защиты и семьи] / записала Любовь
Чегаровская // Панорама. – 2013. – 12 нояб. – Р. 1, 3.
(Vezi de asemenea Nr 3872)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


3881. Reclamaţii pentru consumatori // Dreptul. – 2013. – 8 noiem. – P. 6.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3882. Сarieră în ascensiune : [Vladimir Guţu, cercetător în domeniul managementu-
lui educaţional] / Catedra Ştiinţe ale Educaţiei, Univ. de Stat din Moldova // Univers pedagogic
pro. – 2013. – 14 noiem. – P. 3.

181
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3883. Ciobanu, Mircea V. Reforma educaţiei: strategii în epoca jocurilor tactice : [pe
marginea doc. Strategiei naţ. "Moldova 2020"] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 5 noiem. – P. 6.

3884. Declaraţia Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova cu privire la decizia


Ministerului Educaţiei de a exclude examenul la Istoria românilor şi universală din grila
examenelor de absolvire pentru treapta gimnazială : [14 noiem. 2013] / Alexandru
Moşanu, Andrei Eşanu, Demir Dragnev [et al.] // Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 8.

3885. Handrabura, Loretta. "Reforma şcolilor profesionale este "examenul meu de


licenţă" : [pe marginea proiectului Codului Educaţiei: interviu cu L. Handrabura, viceministrul
Educaţiei din Rep. Moldova] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. –
2013. – 25 noiem. – P. 4-5.

3886. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Defectele proiectelor post-perestroiciste ale învă-


ţământului moldovenesc / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2013. – 16 noiem. – P. 16.

3887. Pâslaru, Vlad. A 3-a reformă sau Legea o fac bunele principii : [pe marginea
proiectului Codului Educaţiei] / Vlad Pâslaru // Timpul. – 2013. – 22 noiem. – P. 22.

3888. Popuşoi, Liliana. Stela Cemortan, omul îndrăgostit de Carte : [profesor la


Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", cercetător în pedagogie] / Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. –
29 noiem. – P. 10.

3889. Rusu, Tudor. De ce atâta sacrificiu, domnule profesor? : referinţe pe marginea


noului Cod al Educaţiei / Rudor Rusu // Făclia. – 2013. – 23 noiem. – P. 4-5.

3890. Secretul succesului în educaţia finlandeză : [despre sistemul de educaţie din


Finlanda: opinii ale experţilor români şi finlandezi] / consemnare: Ioana Nicolescu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2013. – 11 noiem. – P. 12-13.

3891. Ţih, Angela. Sunt necesare reguli clare şi de bun-simţ : [despre calitate în sis-
temul educaţional] / Angela Ţih // Făclia. – 2013. – 16 noiem. – P. 4.

3892. Vicol, Nelu. Educaţia patriotică: un concept desuet?, patriotismul: un sentiment


perimat? / Nelu Vicol, Snejana Vornices // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 noiem. – P. 7.
– Contin. Începutul : 31 oct.

3893. Браун, Гордон. Как поставить образование во главу угла : [ст. спец.
посланника ООН по глоб. образованию : după Project Syndicate, 2013] / Гордон Браун //
Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 нояб. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 3788)

182
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3894. Corobceanu, Svetlana. Formula unei şcoli de succes : [Liceul Teoretic "Uni-
versul" din Sărata Galbenă, raionul Hânceşti : din discuţia cu Anastasia Pascari, dir.] / con-
semnare: Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 noiem. – P. 4.

3895. Gabuja, Maria. Rolul şcolii în procesul educării adolescentului în spiritul valori-
lor familiei : [la orele de dirigenţie de la Liceul Internat Municipal cu profil Sportiv] / Maria
Gabuja // Făclia. – 2013. – 30 noiem. – P. 12.

3896. Josanu, Lucia. Revelaţii sadoveniene : 10 ani de la fondarea Liceului Teoretic


"Mihail Sadoveanu" din mun. Chişinău] / Lucia Josanu // Literatura şi arta. – 2013. – 28
noiem. – P. 6.

3897. Leancă, Victor. Cum e mai bine: a conduce o şcoală sau a o dirija? / Victor
Leancă // Făclia. – 2013. – 16 noiem. – P. 7.

3898. Liceul Teoretic Pelinia: laborator inovaţional de calitate : [din raionul Dro-
chia] / pagini realizate de Raia Rogac // Făclia. – 2013. – 30 noiem. – P. 10-11. – Cuprins :
Între dorinţa de a păstra Cultul Cărţii şi Reforma Învăţământului / Petru Postolachi ; O şcoală
prietenoasă elevilor / Ludmila Agachi ; Şanse egale pentru o educaţie de calitate / Galina
Grumeza ; Misiunea învăţătorului – cultivarea sentimentelor umane / Iulia Bînzari ; Motivarea
elevilor la orele de chimie / Lidia Gopşa ; Profesorul modern, în pas cu inovaţiile / Silvia
Curarari ; Familia – promotoarea valorilor eterne / Elena Băbălău.

3899. Mânzu, Ecaterina. Eficientizarea procesului educaţional – dezideratul învăţă-


mântului modern : [interviu cu E. Mânzu, dir., şi Svetlana Bolfosu, dir. adjunct pentru instruire
al Liceului Teoretic "Alexei Mateevici" din oraşul Cricova] / consemnare: Vlad Ciobanu //
Făclia. – 2013. – 16 noiem. – P. 8-9.

3900. Ochiul Alb: şcoala care vrea să însănătoşească lumea : [din raionul Dro-
chia] // Făclia. – 2013. – 23 noiem. – P. 6-7. – Cuprins : Eforturile conjugate sunt şansa şcolii
: [dialog cu Valentin Iacovlev, dir. Liceului Teoretic "Nicolae Testemiţanu"] / a dialogat Vlad
Sărătilă ; Un fir de nisip împotriva violenţei / Lilia Juc ; Totuşi, scrisul... / Maria Rotaru ; De ce
mizăm la BAC doar pe vigilenţă? / Valeriu Beţivu ; Să nu mai fie discriminaţi tinerii / Larisa
Moraru ; Un copil activ va fi o personalitate de performanţă / Parascovia Axenti.

3901. Rusu, Tudor. Liceul Teoretic Ţîpala: o nouă etapă a devenirii : [din raionul
Anenii Noi] / Tudor Rusu // Făclia. – 2013. – 30 noiem. – P. 14.

3902. Rusu, Tudor. Silvia Pojoga – nu doar o profesoară de istorie, ci şi un stâlp mo-
ral al Ciuciuleniului : [prof. la Liceul Teoretic "Alexandru Donici" din satul Ciuciuleni, raionul
Hânceşti] / Tudor Rusu // Făclia. – 2013. – 30 noiem. – P. 3.

3903. Ştefăniţă, Andrei. Personalitatea profesorului : [calităţi profesionale] / Andrei


Ştefăniţă // Univers pedagogic pro. – 2013. – 21 noiem. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3618)

183
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3904. Gimnaziul "Andrei Chivriga" din Valea Mare, Ungheni – trecut de glorie,
prezent cu reuşită, viitor privit cu optimism / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. –
2013. – 30 noiem. – P. 8-9. – Cuprins : [S-a cimentat un colectiv minunat de oameni... : inter-
viu cu Nicolae Irovan, dir.] ; "Destinul meu e să fiu un om al şcolii" / Liubovi Beşliu ; Activităţile
extracurriculare, vital necesare în mediul rural / Gheorghe Fiodorov ; Sportul – element fun-
damental în formarea personalităţii / Tudor Beşliu.

3905. Gimnaziul Nicoreni – un loc al tinereţii : [raionul Drochia] / pagini realizate de


Vlad Sărătilă // Făclia. – 2013. – 30 noiem. – P. 6-7. – Cuprins : Modernizarea nu e un joc sau
un capriciu : [interviu cu Natalia Mereniuc, dir.] ; Tinereţea este un avantaj / Tatiana
Romaniuc ; În familie contează promptitudinea / Ludmila Gasnaş ; Rezolvarea şi compunerea
de probleme – domeniu al creaţiei / Olga Obadă ; Suntem un popor doar promovând ceea ce
este a poporului / Lauriana Strîmbanu.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3906. Pavliuc, Ecaterina. "Dascălul adevărat găseşte latura bună a fiecărui copil" :
[dialog cu E. Pavliuc, dir. Şcolii-internat auxiliară din Sărata-Galbenă, raionul Hânceşti] /
interlocutor: Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 noiem. – P. 3.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3907. Ciobanu, Natalia. Un om ce veghează în templul "Pedagogie"... : [70 de ani de
la naşterea lui Teodor Darie, dir. adjunct al Şcolii Profesionale nr.1 din mun. Bălţi] / Natalia
Ciobanu // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 noiem. – P. 3.

3908. Iapără, Vasile. Şcoala profesională în pas cu viaţa : [discuţie cu V. Iapără, ma-
nagerul Şcolii Profesionale Criuleni] / consemnare: Vlad Ciobanu // Făclia. – 2013. – 23
noiem. – P. 8-9.

3909. Lavric-Pidleac, Sorina. Brăţara de aur îndrăgită din copilărie : [35 de ani de la
fondarea Şcolii Profesionale din Rezina] / Sorina Lavric-Pidleac // Făclia. – 2013. – 16 noiem.
– P. 6.

3910. Moşanu, Vilian. Colegiul: pepinieră de cadre medicale calificate pentru ocroti-
rea sănătăţii : [interviu cu V. Moşanu, dir. Colegiului de medicină din Orhei] / consemnare:
Vlad Ciobanu // Făclia. – 2013. – 30 noiem. – P. 4-5.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3911. Ababii, Ion. Medicină, crez şi vocaţie : [80 de ani de la naşterea profesorului
Dumitru Noroc, de la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţanu"] / Ion
Ababii // Timpul. – 2013. – 8 noiem. – P. 25.

184
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3912. Ababii, Ion. Profesorul Grigore Bivol, septuagenar : [şeful Catedrei medicină
de familie a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Tim-
pul. – 2013. – 22 noiem. – P. 10.

3913. Bostan, Martin. Un rector privit cu timiditate : [in memoriam lui Ion Borşevici,
fost rector al Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi şi Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"] / Mar-
tin Bostan // Făclia. – 2013. – 23 noiem. – P. 11.

3914. Cele mai bune 10 universităţi din lume : [top întocmit de Roportal] // Moldova
suverană. – 2013. – 13, 22, 27, 28 noiem. – Va urma.

3915. Glijin, Aliona. Utilizarea sistemelor e-learning în procesul didactic universitar :


[din experienţa Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Aliona Glijin, Rodica Martea // Făclia. –
2013. – 16 noiem. – P. 3. – Bibliogr. : 15 tit.

3916. Pop, Ioan Aurel. Românul din topul mondial al dascălilor : [interviu cu I. A.
Pop, rectorul Univ. "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca] / consemnare: Remus Florescu // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2013. – 19 noiem. – P. 9.

3917. Popa, Gheorghe. Un filolog cu conştiinţa misiunii de profesor universitar : [Eli-


za Botezatu, critic literar] / Gheorghe Popa // Făclia. – 2013. – 9 noiem. – P. 4.

3918. Prisăcaru, Viorel. USMF "Nicolae Testemiţeanu" – un pilon al ştiinţei medicale


din Republica Moldova : [Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu"] /
Viorel Prisăcaru // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 2.

3919. Бок, Дерек. Заблуждения о высшем образовании : [ст. проф. исслед. ун-та
при Гарвард. ун-те : după Project Syndicate, 2013] / Дерек Бок // Экономическое обозре-
ние "Логос-Пресс". – 2013. – 29 нояб. – Р. 21.

3920. Дельбанко, Эндрю. Кризис гуманитарных дисциплин : [о будущем высш.


образования: ст. дир. центра американистики Колумб. ун-та : după Project Syndicate,
2013] / Эндрю Дельбанко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 22 нояб.
– Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 3888, 3962-63)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


3921. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Mesajul Patriarhului Daniel
cu ocazia Zilei Limbii Române / Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române // Basarabia
literară. – 2013. – Sept. (Nr 9). – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 3627)

185
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3922. Petruşevschi, Daniela. O reuşită la nivel naţional : [despre proiectul "Creşte-
rea Nivelului de Conştientizare Publică privind Managementul Deşeurilor Municipale Solide în
Regiunea Nord-Vest a Mării Negre"] / Daniela Petruşevschi // Natura. – 2013. – Noiem. (Nr
11). – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3926, 3942)

51 MATEMATICĂ
512 Algebră
(Vezi Nr 3848)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
549 Mineralogie. Studierea specială a mineralelor
3923. Popa, Mihail. "Matematica este stilul meu de viaţă, dar şi cel mai preferat hob-
by" : [dialog cu M. Popa, cercetător şt. principal în Lab. Ecuaţii Diferenţiale al Inst. de Mate-
matică şi Informatică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutori: Larisa Sali, Tatiana Rotaru
// Făclia. – 2013. – 30 noiem. – P. 15.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.1/.2 Fiziografie. Geo-astronomie
550.3 Geofizică
3924. Илиеш, Ион. Трясет регулярно. Будут ли последствия? : [интервью с нач.
центра сейсмологии Ин-та геологии и сейсмологии Акад. наук Молдовы И. Илиеш] /
записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2013. – 8 нояб. – Р. 4.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.5 Meteorologie. Climatologie
3925. Scorpan, Vasile. Schimbarea climei: realitate sau iluzie / Vasile Scorpan // Na-
tura. – 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 3. – (Supl. "Schimbări climatice – de la conştientizare la
acțiune").

3926. Şalaru, Gheorghe. Lumina speranţei – în capătul tunelului : [despre impactul


schimbărilor climatice : interviu realizat cu Gh. Şalaru, Ministrul Mediului al Rep. Moldova] /
pentru conformitate: Ionel Căpiţă // Natura. – 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 1, 3. – (Supl.
"Schimbări climatice – de la conştientizare la acţiune").

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
(Vezi Nr 3911-12, 3918)

186
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


3927. Голубицкая, Жанна. Долго жить не запретишь : [о продолжительности
жизни человека] / Жанна Голубицкая // Кишиневские новости. – 2013. – 15 нояб. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3632)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3928. Ciobanu, Gheorghe. Omul care nu ştie ce sunt boala şi bătrâneţea : [interviu
cu Gh. Ciobanu, dir. gen. al Centrului Naţ. Şt.-Practic de Medicină Urgentă] / consemnare:
Cristina Bruma // Evenimentul zilei. – 2013. – 6 noiem. – P. 6.

3929. Mangasaryan, Nune. Suntem la un pas de o generaţie fără SIDA : art. Repre-
zentantului UNICEF în Rep. Moldova / Nune Mangasaryan // Ziarul naţional. – 2013. – 29
noiem. – P. 23.

3930. Бойко, Илья. Как не надо спасать людей... : [об оказании перв. мед. по-
мощи] / Илья Бойко // Панорама. – 2013. – 8, 15, 22 нояб. – Р. 7.

3931. Драгунов, Юрий. Юрий Драгунов: "Рабы вредных привычек ищут у нас
спасения" : [интервью с гл. врачом мед. центра "Incredere-DNM"] / записала Людмила
Шимановская // Молдавские ведомости. – 2013. – 1 нояб. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3872)

616 Patologie. Medicină clinică


(Vezi Nr 3630)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


3932. Головин, Борис. Бесплатно-платное лечение диабета : [интервью с пред.
Диабет. о-ва Респ. Молдова "ProDiab" Б. Головиным] / записала Татьяна Антонович //
Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 29 нояб. – Р. 25.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


3933. Тэнасе, Адриан. Гемодиализ как сфера частного бизнеса : [интервью с
зав. каф. урологии и оператив. нефрологии Кишин. Гос. Ун-та Медицины и Фармации
им. Н. Тестемицану А. Тэнасе] / записала Татьяна Антонович // Экономическое обозре-
ние "Логос-Пресс". – 2013. – 22 нояб. – Р. 25.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
3934. Льюис, Натан. Обновленный фотосинтез : [пр-во топлива из солнеч. све-
та : ст. проф. Калифорн. технол. ин-та и помощника дир. по стратегии и коммуникациям
в Объед. центре искусств. фотосинтеза Калифорн. ун-тa : după Project Syndicate, 2013] /

187
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Натан Льюис, Уильям Дж. Ройи // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1


нояб. – Р. 21.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
3935. Лончак, Виктор. Удачный сплав опыта и молодости : [интервью с дир. по
науч. работе науч.-произв. предприятия "PDM" В. Лончак] / записала Любовь Чегаров-
ская // Панорама. – 2013. – 1 нояб. – Р. 6.

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
3936. Усатый, Анатолий. Факторы погоды в дорожном строительстве : [интер-
вью с дир. проекта реабилитации дорог Фонда "Вызовы Тысячилетия Молдова" А. Уса-
тым] / записал Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 29
нояб. – Р. 14.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3937. Tersman, Ingrid. Despre necesitatea reformării sistemului de alimentare cen-
tralizată cu energie termică [SAGET] : [art. Ambasadoarei Suediei în Moldova şi Managerului
de Ţară al Băncii Mondiale în Moldova] / Ingrid Tersman, Abdoulaye Seck // Moldova suvera-
nă. – 2013. – 27 noiem.

3938. "Термоком": мифы и правда : [о проблемах деятельности предприятия] /


кор. газ. // Молдавские ведомости. – 2013. – 27 нояб.

3939. Черней, Олег. "Правительство шантажирует кишиневские власти для по-


лучения кредита" : [о реструктуризации предприятий теплоэнерг. комлекса столицы :
интервью с советником Муницип. совета Кишинэу О. Черней] / записали: Марина Тимо-
тин, Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2013. – 15 нояб. – Р. 2.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
3940. Пейков, Александр. Лес отвечает на заботу благодарностью : [коммент.
дир. Гос. предприятия лес. хоз-ва "Комрат" А. Пейкова] / записала Елена Литовцева //
Кишиневские новости. – 2013. – 1 нояб. – Р. 4.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 3785)

188
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


3941. Драган, Николай. Неутомимые хранители земли : [беседа с пред. колхоза
"Победа" с. Копчак, р-н Тараклия, Н. Драган] / подготовила Наталья Устюгова //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2013. – 21 нояб. – Р. 8-9.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3942. Ciubotaru, Valentin. Solurile, o durere enormă, care ne doare : interviu cu V.
Ciubotaru, preşedinte al Asoc. "BIOS" / pentru conformitate: Aurel Dumitru // Natura. – 2013.
– Noiem. (Nr 11). – P. 3.

631.9 Alte întrebări


3943. Şchiopu, Tamara. "Cererea la produse ECO în RM există, şi este chiar mai
mare decât oferta actuală" : [interviu cu T. Şchiopu, fermier britanic, de origine basarabeană]
/ consemnare: Daniela Galai // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26 noiem. – P. 20.

3944. Миллер, Генри. Миф о сельском хозяйстве без химии : [об орган. продук-
тах : ст. науч. сотрудника Ин-та Гувера : după Project Syndicate, 2013] / Генри Миллер //
Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 29 нояб. – Р. 21.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3945. Cheptene, Natalia. "Am o slăbiciune pentru poveştile de dragoste" : [interviu cu
N. Cheptene, prezentatoare a postului TV Acasă în Moldova] / consemnare: Felicia
Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 29 noiem. – P. 19.

3946. Esca, Andreea. "Salariul meu a rămas o legendă" : [interviu cu A. Esca, pre-
zentatoare "Ştirile Pro TV", România] / consemnare: Raluca Moisă // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2013. – 29 noiem. – P. 18.

3947. Esca, Andreea. Andreea Esca: "Eram doar o jurnalistă ambiţioasă!" : [interviu
cu prezentatoarea postului Pro TV, România] / consemnare: Anca Simionescu // Evenimentul
zilei. – 2013. – 29 noiem. – P. 16.

3948. Romanciuc, Valentina. "Noul spectacol radiofonic după Cartea foametei va


completa un gol în memoria noastră istorică" : interviu cu jurnalista V. Romanciuc, Radio
Moldova / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 noiem. – P. 10.

3949. Sandu, Neti. "Nu mai sunt capabilă să construiesc relaţii" : [interviu cu N. San-
du, prezentatoare la postul Pro TV, România] / consemnare: Corina Cosmescu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2013. – 22 noiem. – P. 24.

189
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3950. Beşleagă, Vladimir. "Târgul Gaudeamus de la Bucureşti mi-a părut un Babilon
al Cărţii" : [20-24 noiem. 2013, Bucureşti] : interviu cu scriitorul V. Beşleagă / a dialogat Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 noiem. – P. 18.

3951. Ciobanu, Mircea V. Fără înghesuială la carte : [despre participarea ed. din
Rep. Moldova la Târgul Intern. de Carte "Gaudeamus", 20-24 noiem. 2013, Bucureşti] / Mir-
cea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 29 noiem. – P. 14.

3952. Editori români despre publicarea scriitorilor basarabeni : [răspunsuri la


chestionar ale lui Cosmin Petrea, ed. Tracus Arte, Claudiu Komartin, Casa de Ed. Max Ble-
cher, Mădălina Chiu, Ed. Cartea Rămânească [et al.] : din "Observator cultural", 25 oct. 2013]
/ opinii consemnate de Cătălina Bălan // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 12 noiem. – P. 20-21.

3953. Papuc, Mihai. "Cuvente den bătrâni" încheie ediţia Hasdeu în 16 volume : [din
colecţia "Moştenire" : interviu cu M. Papuc, şef. de redacţie al ed. "Ştiinţa"] / interviu realizat
de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 15 noiem. – P. 18.
(Vezi de asemenea Nr 4072)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


3954. Сафонов, Игорь. Транспортные артерии двух берегов : [об исслед.
"Транспортные отношения Республики Молдова и Приднестровья", провед. Ин-том
развития и соц. инициатив "Viitorul"] / Игорь Сафонов // Панорама. – 2013. – 6 нояб. – Р.
7.

3955. Чеботарь, Владимир. Как сформировать хороший логистический продукт


: [о Стратегии транспорта и логистики на 2013-2022 гг.: интервью зам. министра транс-
порта и дорож. инфраструктуры В. Чеботарь] / записал Сергей Моисеев // Экономиче-
ское обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 8 нояб. – Р. 14.

656.1 Transport rutier


3956. Кирицэ, Дан. Под прицелом всевидящего ока : [о системе видеонаблюде-
ния за дорож. движением: интервью с менеджером проекта Д. Кирицэ] / записала Лю-
бовь Чегаровская // Панорама. – 2013. – 5 нояб. – Р. 1. 3.

656.6 Transport pe apă, transport naval


3957. Захария, Игорь. Перспективы речного судоходства : [интервью с нач. упр.
вод. транспорта М-ва транспорта и дорож. инфраструктуры Респ. Молдова] / записал
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 1 нояб. – Р. 15.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


3958. Filip, Pavel. Pavel Filip: "Vom scăpa de certificate şi Poşta va deveni un actor
foarte important" : [interviu cu ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor] / consemna-
re: Pavel Păduraru // Timpul. – 2013. – 15 noiem. – P. 11-12.

190
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3959. Nastas, Serghei. "Este nevoie de o modernizare a reţelei poştale" : [interviu cu


S. Nastas, dir. gen. al Într. de Stat "Poşta Moldovei"] / consemnare: Lilia Raicu // Evenimentul
zilei. – 2013. – 20 noiem. – P. 9.

3960. Филип, Павел. Павел Филип: Мы не просто должны, мы вынуждены пойти


на реформу "Poşta Moldovei" : интервью с министром информ. технологий и связи Респ.
Молдова / записала Татьяна Смешная // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2013. – 29 нояб. – Р. 18.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
3961. Ковальжи, Федор. Планы "Тараклия-газ" сбываются : [интервью с дир.
ООО "Тараклия-газ" Ф. Ковальжи, нач. произв.-тех. отд. Андреем Тановым и гл. инже-
нером Виталием Мозговым] / записала Марина Шимановская // Молдавские ведомости.
– 2013. – 29 нояб. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3831, 3833)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3962. Dabija, Nicolae. Colegul de clasă : [in memoriam lui Sofronie Carpov, oenolog,
prof. la Univ. Tehnică din Moldova] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. –
P. 7.

3963. Găină, Boris. Sofronie Carpov – un mare vinificator : [in memoriam lui Sofronie
Carpov, oenolog, prof. la Univ. Tehnică din Moldova] / Boris Găină, Gheorghe Arpentin //
Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 7.

3964. Стратан, Константин. Константин Стратан: производство вин "Mimi" мне


интеpeсно : [интервью с руководителем предприятия "Mimi"] // Экономическое обозре-
ние "Логос-Пресс". – 2013. – 22 нояб. – Р. 15.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


3965. Сандик, Иван. Хватит ли яблок на сок? : [интервью с пред. Ассоц. произ-
водителей консервов "Speranţa Con" И. Сандик] / подготовил Александр Бивол // Эко-
номическое обозрение "Логос-Пресс". – 2013. – 8 нояб. – Р. 15.

3966. Скоробогатько, Вадим. За конкуренцию на грани позитива : [беседа с ге-


нер. дир. S. A. "Natur-Bravo" В. Скоробогатько] / записала Наталья Устюгова // Незави-
симая газета = Moldova independentă. – 2013. – 21 нояб. – Р. 14.

669 Metalurgie
669.2/.8 Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase
(Vezi Nr 3848)

191
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
3967. Лукьян, Тамара. Тамара Лукьян: "В Молдове всегда был и есть большой
потенциал в индустрии моды" : [интервью с дир. АО "IONEL" и дизайнером Марией
Хушану] / записала Людмила Шимановская // Молдавские ведомости. – 2013. – 15 нояб.
– Р. 5.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
3968. Плэчинтэ, Тудор. Судьба усадьбы Манук-Бея : [о реставрации архитект.
памятника: интервью со специалистом упр. культуры и туризма р-на Хынчешть Т. Плэ-
чинтэ и пред. р-на Григоре Кобзак] / записала Татьяна Мигулина // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2013. – 8 нояб. – Р. 30.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3969. Bulat, Olga. "Până-n pânzele albe" cu Nicoleta Dorogan : [despre creaţia picto-
riţei mold.] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2013. – 14 noiem. – P. 14.

3970. Colesnic, Iurie. Un critic şi un artist în aceeaşi cămaşă : [Ada Zevin, pictoriţă şi
critic de artă (1918-2005)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2013. – 28 noiem. – P. 7.

3971. Moisei, Simion. Simion Moisei: "Artiştii, şi nu guvernele, au schimbat lumea" :


[interviu cu artistul plastic] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. – 29 noiem. – P. 16.

3972. Балтаг, Анжела. Ангела Звон прозвучал в Интернете : [интервью с молд.


художницей А. Балтаг, проживaющая в штате Техас, г. Остин, США] / подготовила
Татьяна Хлупина // Молдавские ведомости. – 2013. – 29 нояб. – Р. 5.

78 MUZICĂ
3973. Aldea-Teodorovici, Cristofor. "Două inimi gemene", redescoperite : [interviu
cu C. Aldea-Teodorovici, organizatorul celei de-a 11-a ed. a Festivalului-concurs intern.] /
interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 22 noiem. – P. 18.

3974. Barbu, Natalia. Natalia Barbu vrea să cucerească din nou scena : [interviu cu
N. Barbu, interpretă de muzică uşoară] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2013.
– 8 noiem. – P. 20.

3975. Bertzi, Ducu. Cântecul-talisman al folkistului Ducu Bertzi : [interviu cu D.


Bertzi, cantautor român] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2013. – 8
noiem. – P. 18.

192
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3976. Buzurniuc, Igor. Igor Buzurniuc, chitaristul lui Dan Bălan : [interviu cu chitaris-
tul moldovean] / consemnare: Cătălin Mihai // Ziarul naţional. – 2013. – 1 noiem. – P. 20.

3977. Căpraru, Ioana. "Să fim uniţi în lucruri frumoase pentru ţara noastră..." : [inter-
viu cu I. Căpraru, interpretă de muzică populară] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura.
– 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 7.

3978. Ciolacu, Olga. Olga Ciolacu, recunoscătoare soţului : [interviu cu interpreta de


muzică uşoară şi populară] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2013. – 22 noiem.
– P. 20.

3979. Geambaşu, Petre. "Ar trebui să existe echitate între muzica nouă şi muzica
veche" : [interviu cu P. Geambaşu, cântăreţ şi dirijor din România] / consemnare: Corina
Cosmescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 7 noiem. – P. 16.

3980. Marulea, Alexei. Anatol Viţu – un violonist de excepţie: [în Orchestra "Plai Mol-
dovenesc" a Min. Afacerilor Interne, mun. Chişinău, la 60 de ani de la naştere] // Literatura şi
arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 8.

3981. Oloi, Ciprian. "Pianul este partenerul meu de viaţă" : [interviu cu C. Oloi, muzi-
cian din Rep. Moldova, stabilit în Maroc] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 15 noiem. – P. 5.

3982. Pintilie, Nicolae. Viaţa unui cântăreţ bisericesc, celebru lăutar : [Barbu
Lăutaru, cântăreţ popular român] / Nicolae Pintilie // Timpul. – 2013. – 15 noiem. – P. 24.

3983. Tănase, Maria. "Maria cea fără de moarte" : [interviu acordat de Maria Tănase,
interpretă de muzică populară, în urmă cu peste 60 de ani (1913-1963) : fragm. din cartea cu
acelaşi tit. de Gaby Michailescu] // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 noiem. – P. 15.

3984. Timofeev, Alexandru. Profesor de pian la o universitate din SUA : [interviu cu


A.Timofeev, pianist din Rep. Moldova, stabilit în SUA] / consemnare: Cătălin Mihai // Ziarul
naţional. – 2013. – 8 noiem. – P. 12.

3985. Ţabor, Silvia. "Vrem să construim poduri între culturi" : [interviu cu S. Ţabor, di-
rijorul Orchestrei Interculturale din Montreal, Canada, originară din Rep. Moldova] / consem-
nare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 4 noiem. – P. 5.

3986. Zamfir, Gheorghe. "În 1984 i-am declarat război Satanei: "Te pulverizez!" : [in-
terviu cu Gh. Zamfir, compozitor român, supranumit Regele naiului] / consemnare: Laurenţiu
Ungureanu, Sebastian Zachmann // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 8 noiem. – P. 12-
17.

193
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

780.6 Instrumente muzicale


3987. Сorobceanu, Svetlana. Everestul lui Solomon : [despre Andrei Solomon, meş-
ter de instrumente populare din satul Sărata Galbenă, Hînceşti] / Svetlana Corobceanu //
Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 noiem. – P. 3.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3988. Bonnaire, Sandrine. "Am ajuns actriţă din întâmplare" : [interviu cu S.
Bonnaire, actriţă şi regizoare franceză] / consemnare: Corina Zorzor // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 14 noiem. – P. 8-9.

3989. Cobileanski, Igor. Igor Cobileanski: "Suntem săraci şi culmea este că nu nea-
părat financiar" : [interviu cu regizorul moldovean] / consemnare: Cristina Bruma // Evenimen-
tul zilei. – 2013. – 18 noiem. – P. 9.

3990. Kechiche, Abdellatif. "Plăcerea feminină e mult mai intensă decât cea mascu-
lină" : [interviu cu A. Kechiche, regizor tunisian de cinema] / consemnare: Cezar Paul-
Bădescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 4 noiem. – P. 12.

3991. Баталов, Алексей. Дорогой наш человек : [интервью с рос. киноактером


А. Баталовым] / записал Александр Мельман // Кишиневские новости. – 2013. – 28 нояб.
– Р. 13.

3992. Гибу, Николай. Отчаяние ничего не рождает : [интервью с молд. киноре-


жиссером Н. Гибу] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2013. – 14 нояб. – Р. 15.

3993. Дашевский, Даниил. Пять дней кинопанорамы российских реалий : [о


Днях рос. кино в Молдове, 27-31 окт. 2013] / Даниил Дашевский // Молдавские ведомо-
сти. – 2013. – 5 нояб.

3994. Мешинэ, Виорика. "Не меняешься – прощай!" : [о фильме "Culorile": сту-


дии Сергея Продан : интервью с кинорежиссером В. Мешинэ-Продан] / записала Ната-
лья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2013. – 26 нояб.

3995. Стеничева, Наталья. Новый фильм четы Продан: смерть патриархату: [о


фильме "Culorile" студии Сергея Продан] / Наталья Стеничева // Молдавские
ведомости. – 2013. – 26 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 4002)

792 Teatru. Artă scenică


3996. Borş, Oana. "Mă interesează un teatru al adevărului spus în faţă" : interviu cu
O. Borş, critic de teatru, Bucureşti / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 26
noiem. – P. 19.

194
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

3997. Bulat, Olga. Dana Ciobanu: "Niciodată nu spun NICIODATĂ" : [pe marginea
relatărilor actriţei de la Teatrul "Eugene Ionesco"] // Ziarul de gardă. – 2013. – 28 noiem. – P.
16.

3998. Cimpoi, Mihai. O personalitate şi un caracter – Titus Jucov : [dir. Teatrului de


păpuşi "Licurici" (1950-2013) : in memoriam] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 21
noiem. – P. 8.

3999. Cuzuioc, Ion. Ion Ungureanu: o legendă vie a culturii naţionale! : [actor şi regi-
zor, ex. ministru al culturii şi cultelor al Rep. Moldova (1990 - 1994)] / Ion Cuzuioc // Literatura
şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 6.

4000. Cuzuioc, Ion. Iurie Negoiţă: o filă din istoria teatrului naţional : [actor la Teatrul
Naţ. "Mihai Eminescu"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 8.

4001. Grecu, Sandu. Titus Jucov a lăsat un gol imens după plecarea sa : [in memori-
am dir. Teatrului de păpuşi "Licurici" (1950-2013)] / Sandu Grecu // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 19 noiem. – P. 19.

4002. Istodor, Tudor Aaron. "Când intru pe scenă sunt şi încerc să fiu viu" : [interviu
cu T. A. Istodor, actor de teatru şi cinema din România] / consemnare: Mădălina Moraru //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 1 noiem. – P. 12-13.

4003. Jucov, Titus. "Eu accept orice experiment în teatru, numai nu lipsa de opti-
mism" : [fragm. din interviul realizat cu T. Jucov, dir. al Teatrului "Licurici", în anul 2012, pen-
tru rev. "Teatru"] / consemnare: Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. – 22 noiem. – P. 10.

4004. Mărgărit, Iulia. "Mantaua" lui Ungureanu : [Ion Ungureanu, actor şi regizor] :
(eseu) / Iulia Mărgărit // Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 5.

4005. Tamazlâcaru, Elena. Dan Puric şi "vulpea" scoasă în calea noastră de Dum-
nezeu… : [despre conf. actorului, sustinute la 6 mar., 2011 la Chişinău] / Elena Tamazlâcaru
// Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 3.

4006. Titus Jucov : [dir. al Teatrului Republican de Păpuşi "Licurici" (1950-2013) :


necrolog] // Moldova suverană. – 2013. – 20 noiem. – Au semnat : Nicolae Timofti, Igor Cor-
man, Iurie Leancă [et al.].

4007. Полюдова, Мария. Свидание с родной сценой : [интервью с солисткой


Одес. театра оперы и балета М. Полюдовой, уроженкa Респ. Молдова] / записала Еле-
на Узун // Панорама. – 2013. – 13 нояб. – Р. 7.

4008. Самарцева, Альбина. С такими глазами она могла стать только артист-
кой... : [интервью с актрисой Рус. драм.театра им. А. П. Чехова А. Самарцевой] / запи-
сала Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2013. – 29 нояб. – Р. 8.

195
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4009. Танасийчук, Наталья. Наталья Танасийчук любит быть отличницей : [ин-


тервью с опер. певицей, сопрано Нац. Театра оперы и балета, Н. Танасийчук] / записал
Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2013. – 27 нояб.
(Vezi de asemenea Nr 3638, 3948)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4010. Albot, Radu. "Nu mă dau bătut până la ultima minge" : [interviu cu R. Albot, te-
nisman moldovean] / consemnare: Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 8
noiem. – P. 8-9.

4011. Caras, Ion. Ion Caras: "Vom bate în deplasare echipe mai puternice decât
Muntenegru" : [interviu cu selecţionerul moldovean] / interviu realizat de Vitalie Hadei // Ziarul
naţional. – 2013. – 22 noiem. – P. 22-23.

4012. Robu, Ion. Aplaudaţi echipa la victorii, dar mai ales după inevitabilele înfrîngeri
: [despre strategiile lui Ion Caras, antrenorul selecţionatei naţ. de fotbal] / Ion Robu //
Săptămîna. – 2013. – 1 noiem. – P. 29.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
4013. Ciornei, Maria. Legile Belagine – expresie a dăinuirii milenare a valahilor în is-
torie : [studii daco-romane] / Maria Ciornei // Basarabia literară. – 2013. – Sept. (Nr 9). – P. 6.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limbă română
4014. Bărbuţă, Ion. Mereu la timpul prezent : [Elena Constantinovici, cercetător şt.
principal la Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, la 70 de ani de la naştere] / Ion
Bărbuţă // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 4.

4015. Codreanca, Lidia. Când ne inundă poezia toamnei... : [Elena Constantinovici,


cercetător şt. principal la Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, la 70 de ani de la
naştere] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 4.

4016. Cosniceanu, Maria. Armaşu, Galbur: [despre provenienţa numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2013. – 15 noiem. – P. 23.

4017. Cosniceanu, Maria. Grecu : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2013. – 22 noiem. – P. 23.

4018. Cosniceanu, Maria. Popistas. Răzmeriţă : [despre provenienţa numelor] / Ma-


ria Cosniceanu // Timpul. – 2013. – 29 noiem. – P. 23.

4019. Iachim, Ion. Parfumul istoric al numelor noastre : [despre provenienţa numelor]
/ Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2013. – 7 noiem. – P. 8.

196
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

4020. Melniciuc, Ion. Carenţe grave ale manualelor şcolare de limba română (2) / Ion
Melniciuc // Făclia. – 2013. – 23 noiem. – P. 12-13. – Art. 1 : 5 oct.
(Vezi de asemenea Nr 3655, 3921)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
4021. Noi, fiii Soarelui ; Mesajul Zalmoxian al tezaurului de la Pietroasele : [le-
gende] / pagină realizată de Adrian Bucurescu // Basarabia literară. – 2013. – Noiem. (Nr 11).
– P. 6.

821.135.1 Literatură română


4022. Alecsandri, Vasile. Deşteptarea României : [versuri] / Vasile Alecsandri // Ba-
sarabia literară. – 2013. – Oct. (Nr 10). – P. 1.

4023. Caragea, Ionuţ. Dumnezeu în stare latentă : [reflecţii] / Ionuţ Caragea // Florile
dalbe. – 2013. – 21 noiem. – P. 1.

4024. Caraion, Ion. Cimitirul din stele : [versuri] / Ion Caraion // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 22 noiem. – P. 14.

4025. Coşbuc, George. Scut şi armă : [versuri] / George Coşbuc // Literatura şi arta.
– 2013. – 21 noiem. – P. 1.

4026. Drăgoşanu, Cezara. Monologul mincinosului : [versuri] / Cezara Drăgoşanu //


Florile dalbe. – 2013. – 14 noiem. – P. 1.

4027. Morariu, Constantin. Graiul părintesc : [versuri] / Constantin Morariu // Litera-


tura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 1.

4028. Olaru Nenati, Lucia. Poetul : [versuri] / Lucia Olaru Nenati // Literatura şi arta.
– 2013. – 7 noiem. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 3653)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4029. Anton, Ion. Dragoste autumnală : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. –
14 noiem. – P. 5.

4030. Anton, Ion. Părintele sat : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2013. – 28
noiem. – P. 5.

4031. Bajureanu, Ion. Încotro? : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. – 2013.
– 7 noiem. – P. 2.

197
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4032. Bajureanu, Ion. Vilnius : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. – 2013. –
14 noiem. – P. 2.

4033. Bivol, Ion. Cad frunze iar : [versuri] / Ion Bivol // Univers pedagogic pro. –
2013. – 14 noiem. – P. 2.

4034. Bivol, Zinaida. O nouă pasăre ; Perfectă ; Trandafirul negru : [versuri] / Zinaida
Bivol // Basarabia literară. – 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 5.

4035. Blănaru, Gheorghe. Strofe cu zimţi : [versuri] / Gheorghe Blănaru // Florile dal-
be. – 2013. – 28 noiem. – P. 8.

4036. Bradu, Alexandru. Satul meu de neuitat ; Mi-i dor de voi : [versuri] / Alexandru
Bradu // Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 4.

4037. Butnaru, Leo. A murit un ateu... : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 1 noiem. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4038. Butnaru, Leo. Culise chişinăuiene : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 22 noiem. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4039. Butnaru, Leo. Libertatea ca un pumn de nisip... : (Pagini de jurnal) / Leo But-
naru // Flux. – 2013. – 15 noiem. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4040. Butnaru, Leo. Manuscrise şi blocnotesuri : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //


Flux. – 2013. – 29 noiem. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4041. Butnaru, Leo. "Vreau să facem şi noi un dialog, că eu am multe de spus..." :


(Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 8 noiem. – P. 11. – Contin. Începutul : 18
mai 2012.

4042. Caliniuc, Ioan. Păunescu şi microfonul : [versuri] / Ioan Caliniuc // Literatura şi


arta. – 2013. – 7 noiem. – P. 3.

4043. Călin, Elena. Alb-negru de singurătate ; Ochii tăi ; Mă rog ; Autobiografie ; Se


scutură florile ; Prezumţia de nevinovăţie ; De ce? : [versuri] / Elena Călin // Basarabia litera-
ră. – 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 4.

4044. Căpiţă, Ionel. Coatempinge : [eseu] / Ionel Căpiţă // Literatura şi arta. – 2013. –
14 noiem. – P. 8.

4045. Cioclea, Eugen. Eu ştiu că-n sat a mai rămas un cal, căruia i-i tare-tare dor de
mine : [versuri] / Eugen Cioclea // Săptămîna. – 2013. – 22 noiem. – P. 14. – Conţine : Dilema
; Bocet senin ; Cina irodică ; Dacă-i să mor ; Mamă.

198
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

4046. Ciubuc, Vasile D. Rugăciune pentru reîntregirea ţării // Literatura şi arta. –


2013. – 28 noiem. – P. 1.

4047. Cuzuioc, Ion. Ai noştri tineri... ; Prostul : [versuri] / Ion Cuzuioc // Florile dalbe.
– 2013. – 28 noiem. – P. 8.

4048. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2013. – 28 noiem. – P. 1, 3.

4049. Diordiev, Ion. Măşti şi mască : [povestire] / Ion Diordiev // Florile dalbe. – 2013.
– 28 noiem. – P. 8.

4050. Hâncu, Maria Augustina. Prolog ; Dedublare ; Rece-i carnea revelaţiei ; La-
crimile căzute în Mediterană sunt umbre vii ; Pustiul îţi găureşte carnea; Lucrurile netrăite
sunt o pâlnie cu susul în jos ; Crescând din muchia mării : [versuri] / Maria Augustina Hâncu //
Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 5.

4051. Jereghi, Vitalie. Conştiinţă ; Noapte astrală ; Destăinuire ; Atracţie : [versuri] /


Vitalie Jereghi // Basarabia literară. – 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 4.

4052. Lupan, Andrei. Bătrânul poet : [versuri] / Andrei Lupan // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 8 noiem. – P. 11.

4053. Mardare, Marcela. Suntem o apă şi-un pământ : [versuri] / Marcela Mardare //
Făclia. – 2013. – 30 noiem. – P. 13.

4054. Mardare, Marcela. Suntem o apă şi-un pământ ; Două lebede frumoase ; Ochii
tăi, sclipiri de stea ; Drum de flori îţi voi aşterne ; Leagăn din braţele tale ; Cuget la Dumnezeu
: [versuri] / Marcela Mardare // Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 5.

4055. Mironov, Filip. Unde trăiesc cuvintele? : [versuri] / Filip Mironov // Florile dalbe.
– 2013. – 21 noiem. – P. 4.

4056. Ploaie, Raisa. Cine sîntem? : [povestire : fragm.] / Raisa Ploaie // Săptămîna. –
2013. – 22 noiem. – P. 7.

4057. Răileanu, Victor. La masa sfîntă-a lacrimilor ţării ; Nopate bună, Românie! :
[versuri] / Victor Răileanu // Basarabia literară. – 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 5.

4058. Silvestru, Aurelian. Îndoiala : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2013. –


Noiem. (Nr 11). – P. 5.

4059. Tofan-Bălici, Maria. Inima nu bate veşnic : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Lite-
ratura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 8.

199
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4060. Ţopa, Efimia. O ţară răvăşită ; Veghea lui Dumnezeu ; Într-o urbe străveche ;
Am pierdut busola ; Umbrela protectoare ; Lângă monument ; Ce bine era ; Un ochi curios ;
Nu mai caut paradisuri străine ; Loteria lui Dumnezeu ; Uite aşa ; Unii, alţii ; Ferestre portabile
; Ţara pietrelor ; La şcoala muntelui ; Vin la munte ; Un copac frumos ; Maşina de scris ; Mai
bogată cu o poezie : [versuri] / Efimia Ţopa // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 5.

4061. Usatâi, Nadejda. Dor ; Cântarea românească ; Sfântul închisorilor : [versuri] /


Nadejda Usatâi // Basarabia literară. – 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 4.

4062. Vasilcău, Traian. Dialog cu inima : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi ar-
ta. – 2013. – 21 noiem. – P. 8; Florile dalbe. – 2013. – 28 noiem. – P. 2.

4063. Vâlcu, Mihai. Moţata ; Tărcuş şi cele două ciori ; Bine faci, dacă găseşti: [po-
vestiri] / Mihai Vâlcu // Florile dalbe. – 2013. – 21 noiem. – P. 4, 8.

4064. Vieru, Grigore. Aceştia suntem noi... : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe.
– 2013. – 28 noiem. – P. 1.

821.14 Literatură greacă (elenă)


4065. Dragomir, Silviu N. Iliada ca sursă a protoistoriei poporului român / Silviu N.
Dragomir // Basarabia literară. – 2013. – Sept. (Nr 9). – P. 4. – Sfârşit. Începutul : Nr 8.

821.16 Literatură în limbi slave


821.161.1(478) Literatură rusă
4066. Савостин, Николай. Стихи последних лет : [из кн. "Трава Читы"] / Николай
Савостин // Коммерсант info. – 2013. – 8 нояб. – Р. 16.

821.162.1 Literatură poloneză


4067. Ostalowska, Lidia. 1, 2. Scene din lagărul de ţigani : (fragmente din volu-
mul Farby wodne, Czarne, 2011) : [despre integrarea ţiganilor în soc. germ.: art. scriitoarei
poloneze] / Lidia Ostalowska ; trad. din lb. polonă de Valentina Sandu // Săptămîna. – 2013. –
1, 8 noiem. – P. 3.

4068. Tochman, Wojciech. 1, 2. Ca şi cum ai mînca pietre – crime de război în Mun-


ţii Herţegovinei : [ fragm. din cartea "Ca şi cum ai mînca pietre", ed. Czame, 2008 a scriitoru-
lui polonez] / Wojciech ; trad. din lb. polonă de Alexandra Munteanu // Săptămîna. – 2013. –
22, 29 noiem. – P. 3.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4069. Ciobanu, Mircea V. Criticul ca agent de publicitate : [în cadrul lansărilor de car-
te] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 noiem. – P. 14.

200
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

821.135.1.0 Literatură română


4070. Belâi, Liviu. "Până la capăt cu poporul meu – Aşa să mă ajute Dumnezeu..." :
[in memoriam poetului Adrian Păunescu] / Liviu Belâi // Făclia. – 2013. – 9 noiem. – P. 5.

4071. Cimpoi, Mihai. Cassian Maria Spiridon, (de)constructorul de brownograme :


[pe marginea creaţiei scriitorului] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P.
6.

4072. Ciobanu, Mircea V. Despre actualitatea clasicilor, fără ipocrizie : [la încheierea
editării scrierilor lui B. P. Hasdeu, în 16 vol.] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. –
2013. – 22 noiem. – P. 14.

4073. Ciobanu, Vitalie. "Est-etica" Monicăi Lovinescu în Basarabia : [90 de ani de la


naşterea ziaristei şi criticului literar din România] / Vitalie Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2013. – 21 noiem. – P. 6.

4074. Dacia hiperboreană – Centrul spiritual şi cultural al lumii vechi : [studiu lit.
pe marginea legendei : după quadratus.wordpress.com] // Basarabia literară. – 2013. – Sept.
(Nr 9). – P. 6. – Sfârşit. Inceputul : (Nr 8).

4075. Negru, Nina. "Adevărul se ocupă cu tăcerea" : [despre creaţia scriitorului Ion
Caraion (1923-1986)] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 22 noiem. – P. 14.

4076. Oprişan, Ion. Funia de nisip : la apariţia vol. 12,13 şi 14 – Etymologicum


Magnum Romaniae – din ed. "Scrieri" B. P. Hasdeu în 16 vol., Chişinău, Ed. Ştiinţa, aug.
2013 / Ion Oprişan // Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 4.

4077. Oprişan, Ion. Un hasdeolog: Stancu Ilin : [pe marginea creaţiei criticului literar]
/ I. Oprişan // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 19 noiem. – P. 20.

4078. Szabo, Lucian-Vasile. Biografii zbuciumate. Ioan Slavici – gazetar al extreme-


lor : [scriitor, jurnalist (1848-1925)] / Lucian-Vasile Szabo // Moldova suverană. – 2013. – 8
noiem. – Contin. Începutul : 17 oct. cu tit.: Ioan Slavici – "Spion" şi "trădător".

4079. Virgil, Stan. Lichidarea lui Mihail Eminescu. Dosarele secrete ale istoriei Ro-
mâniei : [despre boala şi moartea poetului] / Stan Virgil // Basarabia literară. – 2013. –
Sept.(Nr 9), Oct.(Nr.10), Noiem. (Nr 11). – P. 7. – Va urma.

4080. Voinescu, Sever. O recitare în amurg: Radu Stanca : [pe marginea creaţiei
scriitorului român] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2013. – 7 noiem. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3917, 4093)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4081. Busuioc, Aureliu. "Este un singur critic mai mult sau mai puţin obiectiv, care
este Timpul. Dar până şi acesta poate greşi" : interviu inedit cu A. Busuioc, [scriitor] (23 dec.

201
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2003) / interlocutor: Petru Negură // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 1 noiem. – P. 11 ; 8, 15, 22


noiem. – P. 10.

4082. Caşu, Igor. Destinul tragic al scriitorului basarabean Mihail Curicheru : [mort în
gulag, la vârsta de 33 de ani (1910-1943)] / Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. –
29 noiem. – P. 9.

4083. Ciobanu, Mircea V. Incomozii : [pe marginea romanului-fapt "Pe mine mie re-
dă-mă" de Serafim Saka] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 8 noiem. – P.
14.

4084. Ciobanu, Mircea V. Relecturi : [pe marginea creaţiei scriitorului Vladimir Beş-
leagă] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2013. – 15 noiem. – P. 14.

4085. Ciocanu, Ion. Harul fantasticului : [in basmele lui Alexandru Plăcintă] // Ion
Ciocanu // Florile dalbe. – 2013. – 28 noiem. – P. 7.

4086. Ciocanu, Ion. Un exeget remarcabil : [Vasile Badiu, critic şi istoric literar (1933-
1994)] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 6.

4087. Codreanu, Theodor. Istorie poant-ilistă : [pe marginea creaţiei epigramistului


Gheorghe Bâlici] / Theodor Codreanu // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 5.

4088. Cojocaru, Nicolae. Scările lui Teo Chiriac : [pe marginea creaţiei poetului] / Ni-
colae Cojocaru // Literatura şi arta. – 2013. – 7 noiem. – P. 5.

4089. Colesnic, Iurie. Un roman acoperit de mister... : [pe marginea romanului "În
preajma revoluţiei" de Constantin Stere] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 15 noiem. – P.
19.

4090. Lungu, Eugen. Bătrânul poet? O caricatură! : [pe marginea poemelor cu ace-
laşi tit. "Bătrânul Poet" de Aureliu Busuioc şi Andrei Lupan] / Eugen Lungu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2013. – 8 noiem. – P. 11.

4091. Partole, Claudia. Cuvinte-flori pentru Marcela Mardare...: [poet şi prozator] /


Claudia Partole // Literatura şi arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 5.

4092. Partole, Claudia. Omul care vede cu sufeltul: Mihail Gheorghe Cibotaru :
[omagiu scriitorului] / Claudia Partole // Timpul. – 2013. – 22 noiem. – P. 24.

4093. Savu, Costinel. Scriitoarea Nina Gonţa, olteancă prin adopţie : [din Rep. Mol-
dova, stabilita în Craiova, România] / Costinel Sava // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. –
P. 4.

4094. Vangheli, Spiridon. Mamă, tu eşti Patria mea : [omagiu poetului Grigore Vieru]
/ Spiridon Vangheli // Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 6.

202
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

4095. Vasilcău, Traian. Pentru cine cad frunzele, doamnă Raisa Lungu-Ploiae? :
[despre creaţia scriitoarei] / Traian Vasilcău // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 3616, 3626, 3952-53)

821.161.1.0 Literatură rusă


4096. Стеничева, Наталья. Как закалялась Фофочка : [о бессарабской помещи-
це, рус. пистельнице, автора документа-мемуаров в виде 12 тетрадей: 2039 стр. и 703
рис., Евфросинии Керсновской (1908-1994)] / Наталья Стеничева // Молдавские ведо-
мости. – 2013. – 26, 27 нояб. – Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 3619)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
4097. Cojocaru, Viorel. Un pelerinaj cu sacrificii : note de călătorie [cu prof. Vasile
Şoimaru, la mormântul românilor căzuţi în Bătălia de la Stalingrad, 1942] / Viorel Cojocaru //
Literatura şi arta. – 2013. – 21 noiem. – P. 5.

4098. Roşu, Iulia. Ingredientul secret al oraşului Sheffield : [din nordul Angliei] / Iulia
Roşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 15 noiem. – P. 8-9.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Ababii, Ion. Medicină, crez şi vocaţie : [80 de ani de la naşterea profesorului Dumitru
Noroc, de la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţanu"]. – Vezi Nr 3911.

Ababii, Ion. Profesorul Grigore Bivol, septuagenar : [şeful Catedrei medicină de familie
a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"]. – Vezi Nr 3912.

Bărbuţă, Ion. Mereu la timpul prezent : [Elena Constantinovici, cercetător şt. principal
la Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, la 70 de ani de la naştere]. – Vezi Nr 4014.

Bostan, Martin. Un rector privit cu timiditate : [in memoriam lui Ion Borşevici, fost rec-
tor al Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi şi Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"]. – Vezi Nr
3913.

Ciobanu, Natalia. Un om ce veghează în templul "Pedagogie"... : [70 de ani de la naş-


terea lui Teodor Darie, dir. adjunct al Şcolii Profesionale nr.1 din mun. Bălţi]. – Vezi Nr 3907.

Coandă, Svetlana. Filosoful-ecolog Ion Sârbu la ceas aniversar. – Vezi Nr 3625.

Cocieru, Ion. Dimitrie Cantemir: om politic luminat : (340 de ani de la naştere). – Vezi
Nr 4110.

203
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Codreanca, Lidia. Când ne inundă poezia toamnei... : [Elena Constantinovici, cercetă-


tor şt. principal la Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, la 70 de ani de la naştere].
– Vezi Nr 4015.

Colesnic, Iurie. Ca şi cum nu ar fi plecat dintre noi... : [Vasile Harea, istoric şi publicist
(1895-1987)]. – Vezi Nr 4111.

Colesnic, Iurie. Diplomatul pe care Chişinăul nu-l va uita niciodată : [Nicolae Titulescu
(1882-1941)]. – Vezi Nr 4099.

Colesnic, Iurie. Visa să cucerească Constantinopolul, dar a murit la Mileştii Mici :


[prinţul rus, Grigori Alexandrovici Potiomkin (1739-1791)]. – Vezi Nr 4106.

Hentea, Călin. Ce nu ştim despre preşedinţii americani Roosevelt, Kennedy, Reagan.


– Vezi Nr 3852.

Lisnic, Ioan (protoiereu). ÎPS Gurie Grosu, Mitropolit al Basarabiei: 70 de ani de la


trecerea la cele veşnice [(1877-1943)]. – Vezi Nr 3636.

Mihail, Viorel. Ludmila Vătavu : [jurnalistă : 80 de ani de la naştere]. – Vezi Nr 3622.

Moraru, Anton. Karol Schmidt – primarul insolent al Chişinăului : [1846-1928]. – Vezi


Nr 3871.

Pintilie, Nicolae. Viaţa unui cântăreţ bisericesc, celebru lăutar : [Barbu Lăutaru,
cântăreţ popular român]. – Vezi Nr 3982.

Popuşoi, Liliana. Stela Cemortan, omul îndrăgostit de Carte. – Vezi Nr 3888.

Reniţă, Alecu. Pulberea stelară de pe urmele Spătarului : [despre viaţa şi activitatea


lui Nicolae Milescu Spătarul, traducător, călător, geograf şi diplomat moldovean în Siberia şi
China]. – Vezi Nr 3616.

Szabo, Lucian-Vasile. Biografii zbuciumate. Ioan Slavici – gazetar al extremelor. –


Vezi Nr 4078.

Virgil, Stan. Lichidarea lui Mihail Eminescu. Dosarele secrete ale istoriei României :
[despre boala şi moartea poetului]. – Vezi Nr 4079.

Voicu, Alexandru. Omul care l-a învins pe Napoleon : [Arthur Wellesley, mareşal al
Marii Britanii (1769-1852)]. – Vezi Nr 3879.

Zamfir, Gheorghe. "În 1984 i-am declarat război Satanei: "Te pulverizez!" : [interviu cu
Gh. Zamfir, compozitor român, supranumit Regele naiului]. – Vezi Nr 3986.

204
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

Гимпу, Михай. Михай Гимпу: "Европейский вектор – это приоритет человека и


закона, а не власти и денег": [интервью с лидером Либерал. партии Молдовы]. – Vezi Nr
3763.

Стеничева, Наталья. Как закалялась Фофочка : [о бессарабской помещице, рус.


пистельнице, автора документа-мемуаров в виде 12 тетрадей: 2039 стр. и 703 рис.,
Евфросинии Керсновской (1908-1994)]. – Vezi Nr 4096.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
4099. Colesnic, Iurie. Diplomatul pe care Chişinăul nu-l va uita niciodată : [Nicolae
Titulescu (1882-1941)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 8 noiem. – P. 18-19.

930.25 Arhivistică. Arhive


4100. Moraru, Anton. Arhivele Republicii Moldova sunt pângărite şi distruse de către
forţele obscure ale timpului nostru / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 7 noiem. – P.
7.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
4101. Negrea, Cristian. Cine a fost agresorul? : [din istoria celui de-al doilea război
mondial] / Cristian Negrea // Basarabia literară. – 2013. – Sept. (Nr 9), Oct. (Nr 10). – P. 3.-
Sfârsit. Începutul: Nr 8.

4102. Краснов, Олег. Старая история : [обзор нового учебника "История румын
и Всеобщая история", авт. Игор Кашу, Игор Шаров, Виржил Пысларюк и др. / Олег
Краснов // Панорама. – 2013. – 22, 27 нояб. – Р. 5.

4103. Павлов, Николай. Эмилю Лотяну запретили снимать фильм о легенде


французского сопротивления : [Ольге Банчик, участнице фр. Сопротивления, молд.
происхождения] / Николай Павлов // Молдавские ведомости. – 2013. – 22 нояб. – Р. 5.

94(3) Istoria lumii antice


4104. Seitan, Gheorghe. Basarabia hiperboreană ; Zeiţa mamă / Gheorghe Seitan //
Basarabia literară. – 2013. – Oct. (Nr 10) ; Noiem. (Nr 11). – P. 2.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


4105. Botzolin, Sergiu. Lagărul Spassk, un infern pentru prizonierii militari români :
[din regiunea Karaganda, Kazahstan, 1941-1945] / Sergiu Botzolin // Timpul. – 2013. – 22
noiem. – P. 18.

4106. Colesnic, Iurie. Visa să cucerească Constantinopolul, dar a murit la Mileştii


Mici : [prinţul rus, Grigori Alexandrovici Potiomkin (1739-1791)] / Iurie Colesnic // Timpul. –
2013. – 22 noiem. – P. 19.

205
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4107. Dulgheru, Valeriu. Carpaţii – centru al slavismului, un nou-vechi fals pansla-


vist: [originea slavilor] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2013. – 14 noiem. – P. 3.

4108. Изюмов, Юрий. Сталин – герой эпохи побед : [интервью с чл. Ком. памяти
Сталина Ю. Изюмовым] // Коммерсант info. – 2013. – 8 нояб. – Р. 14.
(Vezi de asemenea Nr 3852, 4119)

94(478) Istoria Republicii Moldova


4109. Balaban, Mariana. Doi ochi pentru două suflete : [despre Andrei şi Valentina
Eşanu, istorici] / Mariana Balaban // Timpul. – 2013. – 1 noiem. – P. 24.

4110. Cocieru, Ion. Dimitrie Cantemir: om politic luminat : (340 de ani de la naştere) /
Ion Cocieru // Literatura şi arta. – 2013. – 7 noiem. – P. 3.

4111. Colesnic, Iurie. Ca şi cum nu ar fi plecat dintre noi... : [Vasile Harea, istoric şi
publicist (1895-1987)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2013. – 29 noiem. – P. 21.

4112. Greadcenco, Oxana. Doroţcaia : intre trecutul zbuciumat şi perspectivele eu-


ropene : [raionul Dubăsari] / Oxana Greadcenco // Natura. – 2013. – Noiem. (Nr 11). – P. 6.

4113. Moraru, Anton. Primarul Chişinăului Alexander Schmidt a luptat împotriva Uni-
rii Basarabiei cu România din 27 martie 1918 / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2013. – 21
noiem. – P. 7.

4114. Pasat, Valeriu. "Să cinstim memoria oamenilor ca Eufrosinia Kersnovski pentru
ca grozăvia deportărilor să nu se mai repete" : [interviu cu V. Pasat, istoric] / consemnare:
Tamara Gorincioi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 18 noiem. – P. 8-9.

4115. Pârlea-Conovali, Veronica. Durerea care nu se stinge... : [despre deportarea


familiei Mogoreanu din satul Ruseni, Edineţ] / Veronica Pârlea-Conovali // Făclia. – 2013. – 2,
9, noiem. – P. 6 ; 16 noiem. – P. 14.

4116. Taşcă, Mihai. Masacrul prizonierilor la Bălţi din vara-toamna anului 1944 : [ca-
zul prizonierilor decedaţi în lagărul nr. 33 al NKVD din Bălţi] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2013. – 21 noiem. – P. 4-5.

4117. Taşcă, Mihai. Recrutarea tinerilor în "şcoli de muncă", metodă de epurare etni-
că a Basarabiei : [anii 40 ai sec. XX] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2013. – 7
noiem. – P. 4-5.

4118. Курдогло, Константин. Константин Курдогло: "Нужно не только вырастить


сына и посадить дерево, но сделать что-то для родины" : [интервью с писателем об
истории Гагаузии] / записала Ирина Пинегина // Молдавские ведомости. – 2013. – 6
нояб.

206
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

4119. Щербакова, Татьяна. Страницы немецкой истории в Бессарабии : к 200-


летию со дня воззвания Александра I к немцам Великого герцогства Варшавского /
Татьяна Щербакова // Панорама. – 2013. – 29 нояб. – Р. 20-21.
(Vezi de asemenea Nr 3616, 3653, 4082, 4096, 4104, 4120)

94(498) Istoria României


4120. Preaşca, Ion. Boierul basarabean care a fost primul preşedinte al Parlamentu-
lui României Mari : [Vasile Stroescu (1845-1926)] / Ion Preaşca // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2013. – 29 noiem. – P. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 4013)

94(=135.1) Istoria românilor


4121. Шупак, Инна. "История румын" для русскоязычных: Молдавский флаг с
дырой вместо герба на обложке : [об учеб. для 12-го кл. "История румын", авт.: И. Кашу,
И. Шаров, В. Пысларюк [et al.] / Инна Шупак // Кишиневские новости. – 2013. – 1 нояб. –
Р. 10.
(Vezi de asemenea Nr 4065)

207
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Bogatu, Petru 3690


A Bohanţov, Laura 3700
Ababii, Ion 3911-12 Bolfosu, Svetlana 3899
Abdoulaye, Seck 3937 Bonnaire, Sandrine 3988
Adenauer, Konrad 3699 Borş, Oana 3996
Agachi, Ludmila 3898 Borşevici, Ion (3913)
Albot, Radu 4010 Borzin, Aurelia 3953, 3973, 3975
Aldea-Teodorovici, Cristofor 3973 Bostan, Martin 3913
Alecsandri, Vasile 4022 Botezatu, Eliza (3917)
Alistari, Cătălin 3744 Botzolin, Sergiu 4105
Andoni, Cristina 3940 Bradu, Alexandru 4036
Andrieş, Andrei (3611) Bruma, Cristina 3928, 3989
Anton, Ion 4029-30 Bucur, Iancu 3743
Arpentin, Gheorghe 3963 Bucurescu, Adrian 4021
Axenti, Parascovia 3900 Buda, Valentin 3736
Budeanu, Gheorghe 3621, 3977
B Buga, Ion 3655
Bulat, Olga 3969, 3997
Badiu, Vasile (4086) Burbulea, Gheorghe 3781
Bahnaru, Vasile 3609 Busuioc, Aureliu 4081, 4090
Bajanova, Daria 3866 Butnaru, Leo 4037-41
Bajureanu, Ion 4031-32 Buzurniuc, Igor 3976
Balaban, Mariana 4109
Barbăroşie, Liliana 3772 C
Barbu, Natalia 3974
Barroso, Jose Manuel 3689 Caliniuc, Ioan 4042
Basarab, Marin 3683 Cantemir, Dimitrie 3627, (3628), (4110)
Baştovoi, Savatie 3654 Canţâr, Alexandru 3772
Băbălău, Elena 3898 Canţer, Valeriu 3610-11
Bădescu, Cezar-Paul 3990 Caragea, Ionuţ 4023
Bălan, Cătălina 3952 Caraion, Ion 4024
Bălan, Dan 3976 Caras, Ion 4011, (4012)
Bărbuţă, Ion 4014 Carchilan, Elena 3786
Bâlici, Gheorghe (4087) Carpov, Sofronie (3962)
Bech, Joseph 3699 Cassian, Maria Spiridon (4071)
Belâi, Liviu 4070 Caşu, Igor 4082
Bernevec, Sergiu 3785 Călin, Elena 4043
Bertzi, Ducu 3975 Căpiţă, Ionel 3926, 4044
Beşleagă, Vladimir 3950, (4084) Căpraru, Ioana 3977
Beşliu, Liubovi 3904 Cemortan, Stela (3888)
Beşliu, Tudor 3904 Cerescu, Leonid 3787
Beţivu, Valeriu 3900 Cheptene, Natalia 3945
Beyen, Johan 3699 Chiriac, Teo (4088)
Bivol, Andrei 3862 Chirilă, Victor 3737
Bivol, Grigore (3912) Chişlea, Ion 3822
Chiu, Mădălina 3952
Bivol, Ion 4033 Cibotaru, Mihail Gheorghe (4092)
Bivol, Zinaida 4034 Ciceagov, Serafim (3634)
Bînzari, Iulia 3898 Cimpoi, Mihai 3998, 4071
Blănaru, Gheorghe 4035 Cimpoieşu, Ana 3788-89

208
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

Ciobanu, Dana 3997 Dughin, Aleksandr 3647-48


Ciobanu, Gheorghe 3928 Dulgheru, Valeriu 4107
Ciobanu, Mircea V. 3646, 3657, 3883, 3951, Dumitraş, Virginia 3981
4069, 4072, 4083-84 Dumitru, Aurel 3942
Ciobanu, Natalia 3907 Dungaciu, Dan 3684, 3742
Ciobanu, Vitalie 3738, 4073
Ciobanu, Vlad 3899, 3908, 3910 E
Ciocanu, Ion 4085-86 Eminescu, Mihail (4079)
Cioclea, Eugen 4045 Ernu, Vasile 3759
Ciolacu, Olga 3978 Esca, Andreea 3946-47
Ciornei, Maria 4013 Eşanu Andrei 3884, (4109)
Ciubotaru, Valentin 3942 Eşanu Valentina (4109)
Ciubuc, Vasile D. 4046
Clipii, Igor 3739 F
Coandă, Svetlana 3625
Cobileanski, Igor 3989 Fechner, Gustav 3626
Cocieru, Ion 4110 Filat, Vlad 365-59, 3743-47
Codreanca, Lidia 4015 Filip, Iulian 3613
Codreanu, Theodor 4087 Filip, Pavel 3958
Cojocari, Elena 3790 Fiodorov, Gheorghe 3904
Cojocariu, Tudor 3650 Florea, Xenia 3748
Cojocaru, Bogdan 3691 Florescu, Remus 3916
Cojocaru, Nicolae 4088 Fule, Stefan 3692
Cojocaru, Viorel 4097 Furtună, Dorian 3651
Colesnic, Iurie 3970, 4089, 4099, 4106, 4111 Fuştei, Nicolae 3634
Constantinovici, Elena (4014-15) G
Corman, Igor 4006
Corobceanu, Svetlana 3894, 3987 Gabuja, Maria 3895
Cosmescu, Corina 3949, 3979 Galai, Daniela 3943
Cosniceanu, Maria 4016-18 Galben, Mariana 3787
Costişanu, Anastasia 3751 Gasnaş, Ludmila 3905
Coşbuc, George 4025 Găină, Boris 3963
Curarari, Silvia 3898 Geambaşu, Petre 3979
Сurcă, Natalia 3618 Geoană, Mircea 3693
Curicheru, Mihail (4082) Gherman, Natalia 3749-50
Cuzuioc, Ion 3999-00, 4047 Gladei, Roger 3859
Glijin, Aliona 3915
D Gogu, Nadine 3623
Dabija, Nicolae 3633, 3962, 4048 Gonţa, Nina 4093
Damian, George 3769 Gopşa, Lidia 3898
Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) Gorincioi, Tamara 4114
3921 Greadcenco, Oxana 4112
Darie, Teodor (3907) Greceanîi, Zinaida 3652
Deliu, Tudor 3740 Grecu, Sandu 4001
Diordiev, Ion 4049 Grejdeanu, Tamara 3623
Dodon, Igor 3801 Grosu, Aneta 3615
Dodon, Victoria 4010 Grosu, Gurie (3636)
Dorogan, Nicoleta (3969) Groza, Iulian 3751
Dragnev, Demir 3884 Grumeza, Galina 3898
Dragomir, Silviu N. 4065 Gulca, Ilie 3635
Drăgoşanu, Cezara 4026 Guţu, Vladimir (3882)
Druc, Emil 3741 Guzun, Victor 3739

209
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

H M
Hadârcă, Ion 3660 Mangasaryan, Nune 3929
Hadârcă, Natalia 3788 Mardare, Marcela 4053-54, 4091
Hadei, Vitalie 4011 Martea, Rodica 3915
Handrabura, Loretta 3885 Marulea, Alexei 3980
Harea, Vasile (4111) Mateevici, Alexie 3626
Hâncu, Maria Augustina 4050 Mărgărit, Iulia 4004
Hentea, Călin 3852 Mânzu, Ecaterina 3899
Hill, Christopher R. 3732 McKellar, John 3630
Holban, Ion 3752 Mead, Walter Russell 3649
Melniciuc, Ion 4020
I Mereniuc, Natalia 3905
Iachim, Ion 4019 Meyer, Matthias 3696
Iacovlev, Valentin 3900 Michailescu, Gaby 3983
Iapără, Vasile 3908 Mihai, Cătălin 3976, 3984
Ilin, Stancu (4077) Mihail, Viorel 3622
Irovan, Nicolae 3904 Mihăilă, Vlad (3635)
Istodor, Tudor Aaron 4002 Milescu Spătarul, Nicolae (3616)
Mironov, Filip 4055
J Mocanu, George 3770
Moisă, Raluca 3946
Jereghi, Vitalie 4051 Moisei, Simion 3971
Josanu, Lucia 3896 Moldovanu, Ion 3781, 3785-86
Juc, Lilia 3900 Morariu, Constantin 4027
Jucov, Titus (3998, 4001), 4003, 4006 Moraru, Anton 3871, 4100, 4113
K Moraru, Larisa 3900
Moraru, Mădălina 4002
Kechiche, Abdellatif 3990 Moşanu, Alexandru 3884
Kerry, John 3757 Moşanu, Vilian 3910
Kersnovski, Eufrosinia 4114 Munteanu, Alexandra 4068
Komartin, Claudiu 3952 Munteanu, Igor 3757
Kulikovski, Lidia (3620)
N
L
Nanea, Vasile 3653
Lavric, Aurelian 3753 Nastas, Serghei 3959
Lavric-Pidleac, Sorina 3909 Naumescu, Valentin 3697
Lazăr, Valeriu 3821 Nechit, Irina 3948, 3950, 3996
Lăutaru, Barbu (3982) Nedelcea, Tudor 3614
Leancă, Iurie 3689, 3754-55, 4006 Nedzelschi, Felicia 3885, 3945, 3985
Leancă, Victor 3897 Negoiţă, Iurie (4000)
Lisnic, Ioan 3636 Negrea, Cristian 4101
Litra, Leonid 3756 Negru, Nina 3619, 4075
Liţă, Marina 3630 Negură, Lilian 3698, 3758, 3771
Lovinescu, Monicа (4073) Negură, Petru 4081
Lulea, Marius Dorin 3695 Nicolescu, Ioana 3890
Lungu, Alexei 3696 Nistor, Anatolie 3790
Lungu, Eugen 4090 Nogailic, Tatiana 3615
Lungu-Ploiae, Raisa (4095) Noroc, Dumitru (3911)
Lupan, Andrei 4052, 4090
Lupuşor, Adrian 3841 O
Obadă, Olga 3905

210
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

Olaru Nenati, Lucia 4028 R


Oloi, Ciprian 3981
Oprişan, Ion 4076-77 Radu, Alina 3623, 3741
Ostaf, Sergiu 3661 Raicu, Lilia 3959
Ostalowska, Lidia 4067 Raţă, Mariana 3703
Răileanu, Victor 4057
P Reniţă, Alecu 3616
Rinkevics, Edgars 3702
Papuc, Mihai 3953 Robu, Ion 4012
Partole, Claudia 4091-92 Rogac, Raia 3898
Pasat, Valeriu 4114 Roibu, Nicolae 3621
Pascari, Anastasia 3894 Romanciuc, Valentina 3948
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 3886 Romaniuc, Tatiana 3905
Paul-Bădescu, Cezar 3990 Roşca, Iurie 3647-48
Pavliuc, Ecaterina 3906 Roşcovan, Viorel 3835
Păduraru, Pavel 3958 Roşu, Iulia 4098
Păsat, Dumitru 3626-29 Rotaru, Maria 3900
Păunescu, Adrian (4070) Rotaru, Tatiana 3610, 3923
Pârlea-Conovali, Veronica 4115 Rusnac, Vladislav 3831
Pâslaru, Vlad 3887 Rusu, Adrian 3904
Petrea, Cosmin 3952 Rusu, Tudor 3889, 3901-02
Petruşevschi, Daniela 3922 Ruutel, Arnold 3703-04
Pifer, Steven 3700
Pintilie, Nicolae 3982 S
Plahotniuc, Vlad 3853-54
Plăcintă, Alexandru 4085 Saharneanu, Valeriu 3733
Plămădeală, Andrei 3802 Sainciuc, Sergiu 3781
Ploaie, Raisa (4056) Saka, Serafim 4083
Pogor, Eugenia 3637 Sali, Larisa 3923
Pojoga, Silvia (3902) Sandu, Neti 3949
Ponta, Victor 3689 Sandu, Valentina 4067
Pop, Ioan Aurel 3916 Savu, Costinel 4093
Popa, Gheorghe 3917 Sărătilă, Vlad 3900, 3905
Popa, Mihail 3923 Sârbu, Ion (3625)
Popa, Victoria 3906 Schmidt, Alexander 4113
Popescu, Nicu 3759 Schmidt, Karol (3871)
Popescu, Oana 3649 Schmitt, Carl 3648
Popov, Doina 3974, 3978 Scorpan, Vasile 3925
Popuşoi, Liliana 3888, 3971, 4003 Seitan, Gheorghe 4104
Postolachi, Petru 3898 Silvestru, Aurelian 4058
Postovan, Dumitru 3865 Simionescu, Anca 3947
Potiomkin, Grigori Alexandrovici (4106) Sinikovski, Vladimir (3634)
Preaşca, Ion 4120 Slavici, Ioan (4078)
Prisăcaru, Viorel 3918 Soljeniţîn, Al. 3619
Pruteanu, Petru 3637 Solomon, Andrei (3987)
Puiu, Victoria 3701 Soloviov, Vladimir 3623
Puric, Dan 3638, (4005) Stanca, Radu (4080)
State, Vasile 3750
Q Stănilă, Moni 3639-40
Stere, Constantin 4089
Qimiao, Fan 3662 Stratan, Mihail 3822
Strîmbanu, Lauriana 3905
Stroescu, Vasile (4120)

211
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sturza, Ion 3760, 3823 Vîlcu, Rodica 3791


Szabo, Lucian-Vasile 4078 Vodă, Corina 3869
Voicu, Alexandru 3879
Ş Voinescu, Sever 4080
Şalaru, Gheorghe 3926 Vornices, Snejana 3892
Şchiopu, Tamara 3943 Vornicescu, Nestor (3633)
Şoimaru, Vasile 4097 Voronin, Vladimir 3664, 3774
Ştefăniţă, Andrei 3903
W
T
Wellesley, Arthur (3879)
Tamazlâcaru, Elena 3620, 3638, 4005
Taşcă, Mihai 4116-17 Z
Tănase, Constantin 3624
Tănase, Maria 3983 Zachmann, Sebastian 3986
Tersman, Ingrid 3937 Zamfir, Gheorghe 3986
Timofeev, Alexandru 3984 Zevin, Ada (3970)
Timofti, Nicolae 3761, 4006 Zorzor, Corina 3988
Titulescu, Nicolae (4099) А
Tochman, Wojciech 4068
Tofan-Bălici, Maria 4059 Андриевский, Андрей 3665
Антонович, Татьяна 3932
Ţ Асламова, Дарья 3676
Ţabor, Silvia 3985 Б
Ţapoc, Vasile 3625
Ţâcu, Octavian 3705-09 Балтаг, Анжела 3972
Ţârdea, Bogdan 3663, 3772-73 Банчик, Ольга 4103
Ţih, Angela 3891 Барбиер, Наталия 3631
Ţîrdea, Bogdan 3663, 3773 Барбэнягрэ, Виктор 3803
Ţopa, Efimia 4060 Баррозу, Жозе Мануэл 3710, 3725
Ţurcanu, Alina 3755, 3757 Баталов, Алексей 3991
Березовская, Ольга 3729
U Бивол, Александр 3965
Ungureanu, Ion (3999, 4004) Бивол, Драгош 3666
Ungureanu, Laurenţiu 3986 Бойко, Илья 3930
Untilă, Veaceslav 3685 Бок, Дерек 3919
Ursu, Ramona 3755 Борш, Николай 3762
Ursu, Valentina 3749, 3760 Ботнарюк, Татьяна 3872
Usatâi, Nadejda 4061 Браун, Гордон 3893
Браш, Дженнифер 3711
V Бумаков, Василий 3824
Бургуджи, Иван 3873
Vangheli, Spiridon 4094
Vasilcău, Traian 4062, 4095 В
Vasilcov, Vlad 3802
Vătavu, Ludmila (3622) Валиков, Игнат 3793
Vâlcu, Mihai 4063 Варданян, Эрнест 3641
Vicol, Nelu 3835, 3892 Васильева, Галина 3642-43, 3686
Vidaico, Valeriu 3791 Воронин, Владимир 3667-68, 3775-76
Vieru, Grigore 4064, (4094) Г
Virgil, Stan 4079
Viţu, Anatol (3980) Галбен, Марьяна 3792

212
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

Герман, Артур 3804 Киртока, Василий 3796


Герцеску, Алексей 3861, 3867 Кобзак, Григоре 3968
Гибу, Николай 3992 Коваленко, Ирина 3779, 3797
Гизер, Анна 3669, 3777 Ковальжи, Федор 3961
Гимпу, Михай 3763 Кожокару, Руслан 3796
Головатюк, Владимир 3805, 3825 Косарев, Валерий 3718
Головин, Борис 3874, 3932 Косых, Олег 3807
Голосеев, Виктор 3713 Краснов, Олег 4102
Голубицкая, Жанна 3927 Кудрин, Алексей 3820
Грозаву, Игорь 3875 Кузук, Дмитрий 3631
Грос, Даниэль 3837 Курдогло, Константин 4118
Гуриев, Сергей 3819
Л
Д
Лащенова, Людмила 3617
Дарие, Влад 3830 Литовцева, Елена 3876, 3940
Дашевский, Даниил 3993 Лончак, Виктор 3935
Дашевский, Олег 4009 Лотяну, Эмил 4103
Дельбанко, Эндрю 3920 Лукьян, Тамара 3967
Димогло, Нина 3796, 3870 Льюис, Натан 3934
Димчогло, Дмитрий 3670, 3842 Лянкэ, Юриe 3710
Драган, Николай 3941
Драгунов, Юрий 3931 М
Дэвис, Говард 3806 Мариан, Борис 3687, 3727
Е Маценко, Ирина 3832
Мельман, Александр 3991
Ерну, Василе 3714 Менюк, Николай 3877, 3939
Мешинэ, Виорика 3994
Ж Мигулина, Татьяна 3968
З Миллер, Генри 3944
Митиогло, Людмила 3764
Замура, Елена 3763 Михалаке, Корнелий 3671-72, 3765
Захария, Игорь 3957 Мозговoй, Виталий 745
Моисеев, Сергей 3612, 3936, 3955, 3957
И Мокану, Виктор 3643
Иващенко, Геннадий 3794 Мортенсен, Дэйл 3782
Ижицкий, Валентин 3713 Муршед, Мона 3783
Изюмов, Юрий 4108 Н
Илиеш, Ион 3924
Най, Джозеф 3855
К Нантой, Оазу 3673
Казанский, Александр 3715 Нестерова, Оксана 3809-10
Калак, Дмитрий 3716, 3833, 3836, 3843 О
Каленик, Наталья 3836
Караганов, Сергей 3734 Огузов, Дмитрий 3808
Караулов, Игорь 3735 Онофрийчук, Юрий 3878
Кашу, И. 4121 Оппенгейм, Джереми 3846
Кашу, Игор 4102 Орманжи, Георгий 3876
Кежун, Витольд 3717 Очеретнюк, Олег 3796
Кернац, Константин 3844
Киллели, Стив 3845
Кирицэ, Дан 3956

213
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

П Т
Павлов, Николай 4103 Такий, Александр 3814-16
Пейков, Александр 3940 Танасийчук, Наталья 4009
Пинегина, Ирина 3764, 4118 Тапиола, Пиркка 3728
Плэчинтэ, Тудор 3968 Тарлев, Василий 3796
Пойсик, Михаил 3766, 3784, 3796, 3827 Тимотин, Марина 3677, 3830, 3872, 3877,
Полюдова, Мария 4007 3924, 3939
Понта, Виктор 3710 Тодуа, Зураб 3768
Понятовская, Вероника 3878 Тун, Минтао 3729
Попович, Руслан 3675, 3719, 3874 Тэнасе, Адриан 3933
Продан, Сергей 3994-95
Путин, Владимир 3720, 3847 У
Пысларюк, В. 4121 Узун, Елена 4007
Пысларюк, Виржил 4102 Усатый, Анатолий 3936
Р Усков, Руслан 3870
Устюгова, Наталья 3827, 3875, 3941, 3966,
Рогофф, Кеннет 3811 3992
Ройи, Уильям Дж. 3934
Ройтбурд, Елена 3721 Ф
Романеску, Денис 3794 Филип, Павел 3612, 3960
Романцова, Светлана 3803, 3812-13, 3824, Флоря, Ксения 3798
3834 Фомин, Игорь 3848
Ростовский, Михаил 3722, 3820 Формузал, Михаил 3873
Рубин, Эрик 3723-24
Х
С
Хаас, Ричард Н. 3730
Савостин, Николай 4066 Хадыркэ, Лучия 3816
Самарцева, Альбина 4008 Хаусманн, Рикардо 3849
Самсонов, Александр 3645 Хлупина, Татьяна 3972
Сандик, Иван 3965 Хушану, Мария 3967
Сафонов, Андрей 3726
Сафонов, Игорь 3954 Ц
Свентек, Кшиштоф 3717
Сидоров, Дмитрий 3617 Цвик, Маргарита 3799
Силади, Матяш 3727 Цвятков, Николай 3678
Скоробогатько, Вадим 3966 Ч
Слусарь, Александр 3828
Смешная, Татьяна 3960 Чеботарь, Владимир 3955
Соколова, Екатерина 3728 Чегаровская, Любовь 3880, 3935, 3956
Соловьева, Кира 3826 Череску, Леонид 3793
Сосна, Борис 3870 Черней, Олег 3877, 3939
Спэтару, Думитру 3767, 3778 Чешуев, Виссарион 3829
Стеничева, Наталья 3994-95, 4008, 4096 Чубашенко, Дмитрий 3679-80, 3688, 3731
Стиглиц, Джозеф 3839
Стояногло, Александр 3677 Ш
Стратан, Константин 3964 Шаров, Игор 4102, 4121
Стюарт, Тристрам 3846 Шевчук, Евгений 3681
Cтурза, Ион 3779 Шикирлийская, Татьяна 3800, 3817
Суружиу, Виктор 3858 Шиллер, Роберт 3780
Сырбу, Сергей 3870 Шимановская, Людмила 3931, 3967
Шимановская, Марина 3961

214
Cronica articolelor de gazetă Nr 11-2013 ≡ Newspaper article annals Nr 11-2013

Шор, Мирон (3799) Я


Шупак, Инна 4121
Ястребчак, Владимир 3682
Щ
Щербакова, Татьяна 4119

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate


1. Adevărul : ediţie de Moldova
2. Basarabia literară
3. Comunistul
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Evenimentul zilei
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux
11. Ideea europeană
12. Jurnal de Chişinău
13. Literatura şi arta
14. Moldova suverană
15. Natura Nr 11
16. Săptămîna
17. Socialiştii
18. Stejarul
19. Timpul
20. Univers pedagogic pro
21. Vocea poporului
22. Ziarul de gardă
23. Ziarul naţional
24. Кишиневские новости
25. Коммерсант info
26. Коммунист
27. Молдавские ведомости
28. Независимая газета = Moldova independentă
29. Панорама
30. Социалисты
31. Экономическое обозрение

215
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,56
Coli ed. 11,54
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 11

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

216