You are on page 1of 3

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.

AUTORIZAT DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA


Sediul central: Soseaua Bucuresti Nord, nr. 10, Global City Business
Park, Cladirea O23, Voluntari, jud. Ilfov
Telefon: 021 317 0711; Fax: 021 317 0714
Capital Social: 430.525.765 RON
COD UNIC DE INREGISTRARE: 5328123

ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE A TRANSPORTATORULUI PENTRU PREJUDICIILE


PRODUSE PRIN ACCIDENTE RUTIERE CĂLĂTORILOR TRANSPORTATI

POLIŢA DE Unitatea teritorială: BH200 - Agentia Oradea Tel: 0748886518


ASIGURARE Nume emitent: EXA Broker Cod: 8667
EE- 2000031029 Înlocuiește/reînnoiește polița:
CONTRACTANT Nume/Denumire: M&J TRANS AUTO TAXI SRL CI/CNP/CUI: 27046662
Denumire: M&J TRANS AUTO TAXI SRL
CUI: 27046662 Nr. licență de transport: ---
ASIGURAT
Adresă: Strada VALEA OLTULUI, Nr. 37-41, Bl. , Sc. , Et. , Ap. , BUCURESTI
SECTORUL 5, BUCURESTI
Tel./email: 0767582013/marian.asigurari@yahoo.com
VEHICUL Nr.
(lista conform Nr. înmatriculare Marcă, tip
locuri
anexa) B170RTK DACIA LOGAN 5
PERIOADA DE ASIGURARE: De la: 23.12.2016 Până la: 22.12.2017
MONEDA: EUR LIMITA RASPUNDERII PRIMA DE ASIGURARE
LIMITA TOTALĂ A RĂSPUNDERII 1750
Invaliditate
LIMITA Vătămări permanentă
200.00
5.00
RĂSPUNDERII corporale
Deces 100.00
PE CĂLĂTOR
Pagube materiale 50.00
S-a achitat azi 20.12.2016 suma de 22.56 RON (curs valutar 4.5125 ) cu documentul de plată
(chitanță, ordin de plată, etc.) EEE2000031029 reprezentând Rata 1 /Plată integrală
ESALONAREA RATELOR DE PRIMĂ: Rata 3: 0.00 scadentă la:
Rata 2: 0.00 scadentă la: Rata 4: 0.00 scadentă la:
Prezenta polita acopera raspunderea transportatorului fata de calatorii transportati in
MENTIUNI SPECIALE:
baza unui contract de transport.Polita nu valideaza pentru Asiguratii care nu sunt
autorizati sa efectueze transporturi de calatori.
Condiții generale de asigurare privind asigurarea de răspundere a transportatorului
BAZELE pentru prejudiciile produse prin accidente rutiere călătorilor transportați
CONTRACTUALE Cerere-chestionar
Anexa

Încheiata azi: 20.12.2016 în localitatea: ORADEA - BIHOR în 2 exemplare.

Am luat la cunoștință de condițiile de asigurare si sunt de acord cu încheierea poliței de asigurare.


Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii 677/2001
ASIGURAT REPREZENTANT EUROINS

(Semnătură, stampilă) (Semnătură, stampilă)

EEpoli00_16
Unitatea: EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE
Cod Inregistrare Fiscala: 5328123
Nr. inmatriculare la Registrul Comertului/anul: J23/2823/27.10.2011
Sediul: VOLUNTARI, Jud. ILFOV, Sos. Bucuresti Nord, Nr. 10,
Global City Business Park, cladirea O23, etaj 4
Telefon 021 317 0711, 021 317 0712, Fax 021 317 0714 CHITANTA Seria: EEE Nr: 2000031029
Capital social: 430.525.765 LEI
Data: 20.12.2016

Agentia/Sucursala EUROINS: BH200 - Agentia Oradea


Am primit de la: M&J TRANS AUTO TAXI SRL
Adresa: Strada VALEA OLTULUI, Nr. 37-41, Bl. , Sc. , Et. , Ap. , BUCURESTI SECTORUL 5, BUCURESTI
Suma de: 22.56 RON adica: Doua Zeci Si Doi LEI si Cinci Zeci Si Sase bani

reprezentand: contravaloarea primei rate a politei 2000031029

Casier: EXA Broker

Unitatea: EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE


Cod Inregistrare Fiscala: 5328123
Nr. inmatriculare la Registrul Comertului/anul: J23/2823/27.10.2011
Sediul: VOLUNTARI, Jud. ILFOV, Sos. Bucuresti Nord, Nr. 10,
Global City Business Park, cladirea O23, etaj 4
Telefon 021 317 0711, 021 317 0712, Fax 021 317 0714 CHITANTA Seria: EEE Nr: 2000031029
Capital social: 430.525.765 LEI
Data: 20.12.2016

Agentia/Sucursala EUROINS: BH200 - Agentia Oradea


Am primit de la: M&J TRANS AUTO TAXI SRL
Adresa: Strada VALEA OLTULUI, Nr. 37-41, Bl. , Sc. , Et. , Ap. , BUCURESTI SECTORUL 5, BUCURESTI
Suma de: 22.56 RON adica: Doua Zeci Si Doi LEI si Cinci Zeci Si Sase bani

reprezentand: contravaloarea primei rate a politei 2000031029

Casier: EXA Broker

Unitatea: EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE


Cod Inregistrare Fiscala: 5328123
Nr. inmatriculare la Registrul Comertului/anul: J23/2823/27.10.2011
Sediul: VOLUNTARI, Jud. ILFOV, Sos. Bucuresti Nord, Nr. 10,
Global City Business Park, cladirea O23, etaj 4
Telefon 021 317 0711, 021 317 0712, Fax 021 317 0714 CHITANTA Seria: EEE Nr: 2000031029
Capital social: 430.525.765 LEI
Data: 20.12.2016

Agentia/Sucursala EUROINS: BH200 - Agentia Oradea


Am primit de la: M&J TRANS AUTO TAXI SRL
Adresa: Strada VALEA OLTULUI, Nr. 37-41, Bl. , Sc. , Et. , Ap. , BUCURESTI SECTORUL 5, BUCURESTI
Suma de: 22.56 RON adica: Doua Zeci Si Doi LEI si Cinci Zeci Si Sase bani

reprezentand: contravaloarea primei rate a politei 2000031029

Casier: EXA Broker


Pag:1/1
ANEXA privind asigurarea de răspundere a
Cod:EE(10)
transportatorului pentru prejudiciile produse
Editia:0
prin accidente rutiere calatorilor transportați
Revizia:0/15
Anexă la polița seria EE 2000031029
Nume/Denumire: M&J TRANS AUTO TAXI SRL
Nr. licență de transport:
ASIGURAT CUI: 27046662

Adresă: Strada VALEA OLTULUI, Nr. 37-41, Bl. , Sc. , Et. , Ap. , BUCURESTI SECTORUL 5, BUCURESTI
Moneda EUR LEI
Nr. Nr.
Marcă, tip Număr locuri
crt. înmatriculare
1 B170RTK DACIA LOGAN 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VEHICULE

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Perioada de asigurare Număr de luni: 12 începând cu (zz / ll / aaaa) 23.12.2016
Mențiuni
speciale
Am luat la cunoștință faptul că prezentul document constituie baza contractului de asigurare şi va face
parte integrantă din acesta.
Orice declaraţie inexactă sau incompletă referitoare la datele care stau la baza încheierii asigurării, precum
şi neaducerea la cunoştinţa EUROINS a oricărei modificări survenite in perioada de valabilitate, poate
atrage după sine refuzul plaţii despăgubirii, fără restituirea primelor de asigurare plătite.

Data: 20.12.2016 Asigurat (semnătură / stampilă):

NOTĂ: Prezentul document se va completa cu majuscule si nu va prezenta modificări sau ştersături

EEanx00_15