Вы находитесь на странице: 1из 3

KIP072I12-0134006268

Currently viewing: KIP072I12-0134006268 LCD PDP TV Power Supply CCFL,LED,CCFL


LAMP,LED backlight,AS15-G,AS15-F,BACKLIGHT,TV PARTS,INVERTER,BGA
station,Progammer Adapter,IC Adapter,Powe KIP072I12-0134006268

34006268 KIP072I12-01 35013689 power


board
5 4 3 2

XS951 +12V 康佳二合一电源KIP072I12-01逆变部分电路图(编号34006268(版本35013689) 适用于LC26DT68


NC 1

GND 2
C722
POWER ON/OFF 3 ON/OFF 2.2u
VCC_Inverter 12V C730
12V 4 1000uF/35V
L701
D705 R705
12V 5 VDD_5.5V
100k 3.3uH
12V 6
C701
7 IN4148 C703
B/L On/Off
8 1000uF/35V 2.2uF/35V
DIM D704 R709
9 R704 C725
GND 2.2u
IN4148 U701 10 33k
10

3
GND R701
LX1 R729
10k
LX2 6.1V 1
LX2 LX1 24 6.2V Q701
CON12 PIN C720 2 T0252
8.8V HDR1
C717HDR2 2 HDR2 HDR1 23 8.9V HDR1

1
ENA
1u 12V 1u 100k
R717 3 BST2 BST1 22 12V
47k
R703 C721 R706
LDR1
2.6V 4
LDR1 VREF 21 5.5V VDD_5.5V
VDD_5.5V 0.1u
100k 5.1k 2.6V 12V LX1
LDR2 5 LDR2 VIN 20
R707 R708 C705 C706
6 GND ENA 19 ENA 3V 1u 2.2u
100k

OZ9926A
3.3M
R722 2.6V 7 ADIM R710

3
R718
实物未装 RPT ADIM 18
130K R724 Q702
0.8V 8 UVLS 100k 47k
CT UVLS 17 2 T0252 XS751
LDR1
PDIM VDD_5.5V 5.5V 9 2.7V OVPT 1

1
SYNC OVPT 16 100k 2
C710 0.9V 0V C728 C727 C726 C723
R720 C718 10 LCT TIMER 15 C729 1u R719
C751 CON2_0 3
C708 R711 R712 33p,6kv R751
24k 10P 180p C719 4.7n PDIM 5V C709
NC 11 PDIM SSTCMP 14 1u 100k 22k
0.7V C707 0.01u 2.2uF/35V 2.2uF/35V 2.2uF/35V2.2uF/35V
VS1
NC 1.1V C752 130K
12 VSEN_POL ISEN 13 1.6V R752
T750 3300pF/50v
C711 24K
R702 C731 10
C716 100n
VDD_I 1M VCC_Inverter 12V 1000uF/35V
3.3n T750
2
L702 7
U701{16} OVPT 3.3uH IS1
R753 R754 R755
3

R721 C704 82 1% 82 1% 120 1%


C702 3 8
3

47k Q708 2.2uF/35V


1000uF/35V XS752

3
1 2N7002
Q703 1
3

T0252 5 2
2
2

D702 D701
N=80 LK=30mH C753 CON2_0 3

1
IN4148 Q707
1

1 2N7002 BAV70 33p,6kv R756


IS1 R731
R715 HDR2 130K
C714 D706 VS2
R713
2

1m 100K 1n VS1 VS2 R725 2 IS2 100k


C713 R757
100n 1K C754
3 24K
3300pF/50v
1 IS1
R716 LX2
8.2K C712 BAV70 IS2

3
10n R758 R759 R760
R730
3

Q704
T0252 82 1% 120 1% 82 1%
D703 LDR2 2
IN4148 Q706

1
1 2N7002 100k
IS2
R714
2

C715
1m
100n
R726
10K
R728 IS1
Q705 D707
3

1K
1 R727
3904 R723 IN4148 10K
2

C724 IS2
1m
100n

A A

5 4 3 2

PDF 文件以 "PDF 制作工厂" 试用版创建 htp:/w.finercomÿÿÿÿÿ


5 4 3 2

康佳二合一电源KIP072I12-01逆变部分电路图(编号34006268(版本35013689)

TW902 R957 C957


2 18/1206 1000p/500V L950
14 VCC_Inverter 3uH +12V
+ 1
BD901 13 1
GBU4J RW901 15 2
CW903
CW901 56K/2W 3 3
2700p/1K6V
3 2 8 11
120u/400V 10 D950
12 MBR20100
4 -

7 1 C954
HER107 2 C951 C952 C953
R956 0.1u/50V
R912 DW901 3 1500u/25V 1500u/25V
1000u/25V NA
L902 Q901 EER28L
1.5M/1206 LW902 D951
2.3mH MMBT3904 FB
3 2 CW912 MBR20100

3
100n/50V C958
1 1 1500u/25V

3
R909 2
Q902
1 4 30K/1206 1 RW905 3

2
DW904 MMBT3904 10R/1206
C904 R905 R911 R910 D952
CW907

2
0.1u/275Vac 1.5M/1206 120K/1206 LW901 MBR20100
1M/1206 10u/16V
FB
FR104

C903 C902
470p/400Vac 470p/400Vac RW909 DW903 R953
C907
0.5w/100 FR104 18.7K
1000p/500V ZDW951
4.7v
L901 CW911
2 L1619 3 R960
CW905 ZDW902 10K
100n/50V 1N4745A
47u/25V
R963

3
Q951 10K
1 C901 4 1815 1 R962

3
3

1
0.33u/275Vac R955 10K
1K 1
VCC

Drain

2
Q952
5 ON/OFF
1815

2
Sync CW951 R959
FB 4 R961
10K
1u/16V
GND

R901

Vstr
10K

1
330K/1206 CW908 N950 R951
PC817 1.8K
2

NW901 6 RW911 0.1u/50V

2
B B
FSQ0765 R952 C956
RV901 18K CW906 10K 47nF
47n/50V
2 1 ZDW903
1/2w 3.9v
VDR14561 RW910 C955
68K 1nF
RT901 RW912

3
NTC5.1 CW909
t

47n/50V 12K
L N 1

N951 R958

2
C905
KA431
C906 10K
470p/400Vac R954
4.75K
R950
470p/400Vac 8.2M/1W
F901
T2AL/250Vac C950
2200P/400Vac

XS904
2
3
1

5 4 3 2
PDF 文件以 "PDF
CON3 制作工厂" 试用版创建 htp:/w.finercomÿÿÿÿÿ