You are on page 1of 222

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 1
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 1
2014

NBCM
Chişinău 2014
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 1
2014

CNCM
Chişinău 2014
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2014 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 1, 2014. – 2014. – 222 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-160-0 (Print).
– ISBN 978-9975-49-161-7 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014
CUPRINS

P R E F A Ţ Ă .............................................................................................................................................. 10
CRONICA CĂRŢII ....................................................................................................................................... 18
0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 18
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 18
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 18
006 Standardizare şi standarde ................................................................................................... 18
006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului ............................................. 18
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 18
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 19
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 20
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 20
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 22
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 24
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 24
28 Islam ............................................................................................................................................. 25
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 26
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 26
32 Politică .......................................................................................................................................... 27
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 28
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 34
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 40
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 41
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 44
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 44
51 Matematică ................................................................................................................................... 45
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 46
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 47
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 48
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 48
61 Medicină ....................................................................................................................................... 48
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 52
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 53
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 56
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .......................................................................................................................................... 56
72 Arhitectură .................................................................................................................................... 56
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................... 57
78 Muzică .......................................................................................................................................... 57
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 59
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 59
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 59
82 Literatură....................................................................................................................................... 61
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 66
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................... 67
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 67
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 67
Index de nume .............................................................................................................................. 75
Index de titluri ............................................................................................................................... 80
Index de subiecte ......................................................................................................................... 81
Index geografic ............................................................................................................................. 83
Index editori .................................................................................................................................. 83
ISBN eronat .................................................................................................................................. 84
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 85
0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................................... 85
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 85
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 85
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 85
006 Standardizare şi standarde ................................................................................................... 86
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 86
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 86
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 86
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 88
069 Muzee .................................................................................................................................... 88
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 88
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................... 88
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 88
1/14 Filozofie ................................................................................................................................ 88
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 89
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 89
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 89
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 89
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................................................................ 89
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 89
32 Politică .......................................................................................................................................... 90
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 91
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 97
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 101
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 101
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 102
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 105
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 105
51 Matematică ................................................................................................................................. 105
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 105
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 105
56 Paleontologie .............................................................................................................................. 109
57 Ştiinţe biologice .......................................................................................................................... 110
58 Botanică ...................................................................................................................................... 110
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 110
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 111
61 Medicină ..................................................................................................................................... 111
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 117
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 118
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 127
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 127
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ................................................................................................................................... 128
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 128
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ........................................................................................................................................ 129
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 129
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 129
78 Muzică ........................................................................................................................................ 130
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 130
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 131
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 131
82 Literatură..................................................................................................................................... 133
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 139
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 141
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 142
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 142
Index de nume ............................................................................................................................ 146
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 154
CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ................................................................................................... 155
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 155
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 155
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 155
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 155
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 155
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 156
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................................................. 156
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ........................................................................................ 156
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 156
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 156
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 156
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 157
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................................... 157
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 157
25 Religii ale antichităţii. Religii necreştine ..................................................................................... 157
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 157
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 158
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................................... 158
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 158
32 Politică ........................................................................................................................................ 158
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 171
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 179
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 181
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 183
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 184
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 188
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 188
51 Matematică ................................................................................................................................. 188
52 Astronomie. Geodezie ................................................................................................................ 189
53 Fizică .......................................................................................................................................... 189
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 189
58 Botanică ...................................................................................................................................... 190
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 190
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 190
61 Medicină ..................................................................................................................................... 190
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 192
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 193
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 193
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 195
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ................................................................................................................................... 195
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 196
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ........................................................................................................................................ 196
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 196
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 196
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 196
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 197
78 Muzică ........................................................................................................................................ 198
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 199
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 201
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 201
82 Literatură..................................................................................................................................... 202
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 209
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 209
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 211
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei ........................................................................... 211
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 211
Index de nume ............................................................................................................................ 214
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 222
PREFAŢĂ

Bibliografia naţională, constituită din ansamblul resurselor scoase pe teritoriul ţării, pe parcursul tim-
pului devine un instrument de informare de o importanţă deosebită istorică, arhivistică şi culturală. Ea
redă date din care să află despre ceea ce se tipăreşte în ţară, cine publică, care sunt domeniile de actua-
litate.
"Bibliografia Naţională a Moldovei", fiind parte integrantă a sistemului bibliografic naţional, are drept
scop informarea operativă a cercetătorilor, specialiştilor practici, studenţilor şi altor persoane interesate
asupra producţiei editoriale curente din ţară.
Categoriile de resurse ce fac obiectul "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" cum ar fi: publicaţiile mo-
nografice (cărţi, broşuri); publicaţiile seriale (ziare, reviste); muzica tipărită (partituri); documentele audio-
vizuale (discuri, casete, diapozitive); documentele cartografice (hărţi, atlase, globuri); resursele electroni-
ce, cât şi părţile componente din seriale, sunt reflectate în următoarele compartimente :
 "Cronica cărţii" (apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 "Cronica publicaţiilor de note" (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 "Cronica publicaţiilor de artă plastică" (apare din anul 1973, cu periodicitate semestrială);
 Indice "Materiale bibliografice" (apare din anul 1973, cu periodicitate trimestrială);
 "Cronica recenziilor" (apare din anul 1963, cu periodicitate trimestrială);
 "Cronica resurselor electronice"(apare din anul 2003, cu periodicitate anuală);
 "Cronica articolelor de revistă"(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară);
 "Cronica articolelor de gazetă"(apare din anul 1958, cu periodicitate lunară).
Descrierile bibliografice ale documentelor enumerate sunt conforme cu normele Gost-ului 7.1-2003
"Înregistrare bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerinţe generale şi reguli de alcătuire".
Ca sistem de clasificare a descrierilor bibliografice se foloseşte sistemul CZU (Clasificarea Zecimală
Universală).
Lucrarea "Bibliografia Naţională a Moldovei" este structurată conform "Ordonării notiţelor bibliografi-
ce în bibliografii bazată pe Clasificarea Zecimală Universală", ed. a 2-a (elaborată de CNC, Chişinău,
2008) pe domenii şi subdomenii. În cadrul fiecărui domeniu notiţele bibliografice sunt ordonate în ordine
alfabetică după numele autorului lucrării sau a titlului acesteia, dacă documentul prelucrat nu are autor
sau are mai mult de trei autori. Întâi se redau lucrările apărute cu caractere latine (română, engleză,
franceză, germană), urmate de cele apărute cu caractere chirilice (rusă, bielorusă, ucraineană, bulgară).
Notiţele bibliografice includ:
- numărul de ordine;
- vedeta notiţei bibliografice;
- descrierea bibliografică a documentului cu adnotări desfăşurate despre conţinutul lucrării (în
cazuri necesare);
- numărul Depozitului legal atribuit de către Camera Naţională a Cărţii;
- index CZU;
- descriptori.
Numerotarea notiţelor bibliografice în cadrul fiecărei "Cronici ..." este continuă pe tot parcursul anu-
lui. Pe foaia de titlu a fiecărei cronici în paranteze rotunde se indică numărul notiţelor bibliografice incluse
în numărul respectiv.
Sub fiecare vedetă, fie nume de persoană, autor colectiv sau temporar se adună toate documentele
de al căror conţinut sunt responsabile, fie cărţi, seriale, resurse electronice, articole din presă.
Pentru facilitarea căutărilor, fiecare număr al "Cronicilor ..." conţine următoarele indexuri, ce fac obi-
ectul numărului respectiv din bibliografie:
- index alfabetic de nume (autori redactori, traducători, prefaţatori, pictori, fotografi, recenzenţi pre-
cum şi alte persoane responsabile de conţinutul documentului, persoane cărora le sunt închinate lucrări-
le). Numele şi prenumele autorului se redau despărţite prin virgulă, urmează numărul în care se face
referire la respectivul autor, după care nu se pune nici un semn de punctuaţie. Ex.:Vieru, Grigore 33, 77,
143. Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde.

10
- index alfabetic de titluri ale cărţilor.
- index alfabetic de subiecte (cuprinde vedete de subiect, instituţii, manifestări culturale sau
nume geografice).
- index alfabetic al editorilor.
Toate indexurile sunt ordonate alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care
se referă.
Un element important al bibliografiei sunt vedetele de subiect ce completează descrierile, menite a
spori calitatea informaţiei oferite şi a înlesni utilizarea ei. Pentru stabilirea acestora, de multe ori sunt
necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.
Înscriind informaţii privind diferite genuri de publicaţii "Bibliografia Naţională a Moldovei" are o struc-
tură complexă, iar compartimentele ei se deosebesc atât după caracterul materialului selectat, cât şi
după metoda alcătuirii lor.
În "Cronica cărţii" sunt bibliografiate cărţile, broşurile, precum şi culegerile periodice şi cele în serii
(de tipul "Anale" ş. a, care au o denumire proprie, albume cu lucrări de artă plastică, publicaţii de note
muzicale, însoţite de texte explicative, literatura social-politică, ştiinţifică, literatura de popularizare a
ştiinţei, manuale şi materiale didactice, enciclopedii, dicţionare, literatura artistică, diferite ghiduri, biblio-
grafii fundamentale.). Cronica este elaborată pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al CNC.
Descrierea bibliografică a documentelor incluse în "Cronica cărţii" cuprinde următoarele elemen-
te: Vedeta. Titlul propriu-zis : informaţii despre titlu / menţiuni de responsabilitate. - Menţiuni de ediţie. -
Date de publicare (localitate, editură, an). - Descrierea fizică (nr. de pagini, menţionarea ilustraţiilor,
formatul). - Colecţia. - Notele. – ISBN.
Albumele cu lucrări de artă plastică şi lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt oglindite şi în
cronicile respective - în "Cronica publicaţiilor de artă plastică" şi în "Cronica publicaţiilor de note".
Publicaţiile nu sunt bibliografiate exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de publicaţii: literatură
îngust departamentală, ce ţine de reglementarea ordinii interne a unei organizaţii; retipăriri ale materiale-
lor instructive; foi de informaţie tehnică, publicaţii tehnice de producţie, ce se referă la unele procese
tehnologice; instrucţiunii ce prevăd folosirea unor articole industriale; publicaţii mărunte de reclamă şi
informaţie; unele publicaţii de literatură tehnică specială - standarde, prescripţii tehnice, liste de preţuri cu
amănuntul şi cu ridicata la unele articole, proiecte-tip de construcţie.
Broşurile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărţii" nu sunt oglindite. Autoreferatele diserta-
ţiilor, structurate şi lucrate identic cu cărţile, sunt incluse la sfârşitul "Cronicii cărţii".
Antologiile, culegerile de opere artistice cu titlu comun, se transcriu cu titlurile individuale ale lucrări-
lor cuprinse în publicaţie, fiind indicaţi în menţiunea de responsabilitate autorii şi traducătorii lucrărilor.
"Cronica cărţii" este însoţită de indecşii auxiliari de nume, de titluri, de subiecte, de editori, de ISBN
eronate.
"Cronica publicaţiilor de note", include publicaţii ale operelor din folclorul muzical, publicaţii ale
operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală şi instrumentală,
publicaţii de opere vocale simfonice şi muzica de scenă, opere complete, publicaţii metodice cu note la
disciplinele muzical-istorice şi teoretice, solfegii şi dictări, lucrări muzicale în publicaţii de muzicologie şi
metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri şi publicaţii periodice apărute în Republica Moldo-
va.
Cronica este însoţită de indexul auxiliar de nume.
În "Cronica publicaţiilor de artă plastică", sunt descrise placardele, materialele didactice intuitive,
portretele, reproducţiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu sunt oglindite : cărţile
ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte a diferitor construcţii, desene tehnice; prospecte
de reclamă editate fără plată de organizaţiile cu drept editorial; buclete şi foi volante cu caractere de
reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărţi poştale cu timbru şi loc pentru adresă; albume de mo-
dă; formulare pentru diplome de onoare.
Ca regulă, publicaţiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în menţiunea de responsabilita-
te. Reproducţiile, gravurile şi culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată
metoda de imprimare. Publicaţiile de artă plastică se sistematizează după schema de clasificare a graficii
imprimate, elaborată de Camera Naţională a Cărţii.

11
"Cronica articolelor de revistă" semnalează articole, materiale documentare, opere artistice, pu-
blicate în paginile revistelor, culegerilor, publicaţiilor periodice continue existente în Depozitul Legal al
CNC, editate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi institutele ei, organizaţiile, instituţiile superioare de
învăţământ, bibliotecile mari, muzee. Informaţiile oferite sunt din diverse sfere: ştiinţă, filozofie, religie,
sociologie, politică, economie, jurisprudenţă, literatură, lingvistică, teatru, cinematografie, muzică, arte
plastice, istorie, geografie şi altele.
Publicaţiile nu sunt bibliografiate exhaustiv. Sunt excluse următoarele tipuri de articole: articole de
revistă a presei, notiţe informative , articole cu caracter temporar şi altele.
Selecţia articolelor se efectuează în baza instrucţiunii " Alcătuirea "Cronicii articolelor de revistă"
elaborată de Camera Naţională a Cărţii.
Înregistrările bibliografice se încadrează în schema unei descrieri bibliografice analitice standard.
Ele cuprinde următoarele elemente: Titlul : informaţie la titlu / menţiunea de responsabilitate. -
Resursa în care se publică articolul. - Titlul publicaţiei în care apare articolul, volumul şi
data apariţiei publicaţiei, pagina la care se află articolul. – Note.
Pentru regăsirea informaţiei, la sfârşitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă" se oferă
indexul de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului, ordona-
te alfabetic şi fac trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă şi lista revistelor a căror
articole au fost fişate, cu specificarea numărului revistei şi a datei la care a apărut aceasta.
"Cronica articolelor de gazetă" include selectiv informaţia despre articole, materiale documentare,
opere literare, materiale publicistice şi de critică literară, publicate în paginile ziarelor republicane.
Materialele oficiale şi articolele, publicate în ziarele ce apar paralel în limbile română şi rusă ("Capi-
tala", "Comunistul", "Dreptul", "Vocea poporului") se descriu în limba română, iar sursele în limba rusă se
adaugă la descrierea în limba română. Operele artistice sunt descrise separat, indiferent de limbă şi
alfabet.
Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa politică, econo-
mică şi culturală a republicii, evenimentelor de pe arena internaţională, aniversărilor unor oameni de
vază, unor organizaţii ş. a. în cadrul subdivizionarelor se întocmesc rubrici speciale temporare.
Schema descrierii bibliografice a articolelor de gazetă este analogic celei articolelor de revistă. Se
pune un accent deosebit pe stabilirea conţinutului articolului bibliografiat (a adnotărilor). Pentru stabilirea
acestora, este necesară citirea articolului, de cele mai multe ori sunt necesare căutări aprofundate în
diverse surse de informare.
Descrierile bibliografice sunt organizate pe domeniile CZU, în cadrul fiecărui domeniu înregistrările
sunt ordonate alfabetic după numele autorului articolului sau a titlului, dacă articolul nu are autor sau
sunt mai mult de trei autori.
Mijloacele de regăsire a informaţiei pe care le oferă cronica sunt:
- index de nume, care cuprinde autorii şi alte persoane care au contribuit la apariţia articolului;
- lista publicaţiilor seriale bibliografiate, cu specificarea datei ziarelor la care a apărut acesta.
Indexul este ordonat alfabetic şi face trimitere la numărul înregistrării bibliografice la care se referă.
Din cronicile sus-amintite, se poate de aflat care sunt revistele şi ziarele din domeniile ştiinţei apăru-
te în Moldova la un moment dat, cine sunt cei ce semnează articole în presă, care sunt tendinţele de
ultimă oră, cum se desfăşoară viaţa politico-socială şi culturală în Moldova, ce manifestări au loc pe
teritoriul ţării sau în străinătate, care este activitatea din domenii precum teatru, cinematografie, arte,
literatură.
În "Cronica recenziilor" sunt oglindite recenziile la cărţi, publicate în ziare şi reviste. Descrierea bi-
bliografică e alcătuită din două părţi – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte –
informaţii referitoare la recenzie. Dacă una şi aceeaşi lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în
ordine alfabetică după numele de familie al recenzenţilor, iar dacă acestea lipsesc - după titlurile recenzii-
lor.
În fiecare număr al "Cronicii recenziilor" este inclus indexul de nume al autorilor, redactorilor, tradu-
cătorilor, recenzenţilor.

12
Indicele "Materiale bibliografice" include bibliografii fundamentale, bibliografii pe subiecte, ediţii bi-
bliografice periodice, liste bibliografice, liste şi treceri în revistă bibliografice publicate în cărţi şi reviste,
treceri în revistă istoriografice.
Indicele nu include : liste de literatură citată din cărţi şi articole, liste de literatură ce nu se referă la
tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puţin de 50 titluri, liste în programe şi lucrări metodice, în
materiale didactice şi în manuale pentru şcoala de cultură generală, în notele de subsol a cărţilor. În
subdiviziuni pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărţi,
reviste consacrate personalităţilor şi operelor lor, apoi – despărţite prin semnul (------), urmează listele de
literatură indicată la sfârşitul cărţilor şi articolelor din reviste.
Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, indicele este identic cu cea folosită la întocmirea
bibliografiei pentru căiţi.
"Cronica Resurselor electronice" iniţiată în ianuarie 2003, apare anual şi include informaţii despre
CD-ROM-uri, dischete, imprimate pe suport electronic.
Ca formă de înregistrare, ca structurare a datelor, cronica este identică cu cea folosită la întocmirea
bibliografiei pentru căiţi.
Cronica este însoţită de indexul de nume şi de titluri.
La începutul fiecărui număr al "Bibliografiei Naţionale a Moldovei" se dă cuprinsul în limba română.
Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază a schemei de clasificare, ceea ce reprezintă ă
listă a divizionarelor CZU folosită în bibliografie.
„Bibliografia naţională a Moldovei" rămâne a fi o publicaţie utilă atât bibliotecarilor din toate categorii-
le de biblioteci din ţară, cât şi centrelor culturale, instituţiilor de învăţământ, centrelor de informare şi
documentare.

Opiniile şi sugestiile sunt binevenite pe adresa :

CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA


bl. Ştefan cel Mare 180, MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel. : 29 57 46, 29 59 16 Fax : 29 58 60
email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com
www.bookchamber.md

13
PREFACE

National bibliography, consisting of all the resources published in the country, over time becomes an
information tool with high historical, cultural and archivist importance. It restores data about what it was
print in the country, who published and what are topical areas.
"National Bibliography of Moldova", being part of the national bibliographic system aims operative in-
formation for researchers, professionals practice, students and other stakeholders on current publishing
output in the country.
Resource categories subject "National Bibliography of Moldova" such as monographic publications
(books, pamphlets) serial publications (newspapers, magazines) printed music (scores) audio -visual
documents (disks, tapes, slides); cartographic documents (maps, atlases, globes) electronic resources
and components in series, are reflected in the following sections:
• "Book Annals" (published since 1958 on a monthly basis);
• "Music notes publications annals" (appears in 1973, with six-monthly intervals);
• "Fine art publications annals" (appears in 1973, with six-monthly intervals);
• The Bibliographic materials Index (appears in 1973 with quarterly periodicity);
• "Reviews annals" (appears in 1963, with quarterly periodicity);
• "Electronic resources annals" (appears in 2003, with annual);
• "Magazine articles annals" (since 1958 a monthly basis);
• "Newspaper articles annals" (since 1958, monthly reports).
The bibliographic descriptions of listed documents comply with GOST 7.1-2003 "Bibliographic re-
cords. Bibliographic description: General requirements and rules of composition".
UDC (Universal Decimal Classification) system is using as a classification system for bibliographic
descriptions.
The paper "National Bibliography of Moldova" is structured according to the "Ordering bibliographic
records in bibliography based on Universal Decimal Classification", 2n ed. (developed by NBC, Chisinau,
2008) on domains and sub-domains. Within each area, bibliographical records is arranged alphabetically
by author's name or job title, if the document has not author or has more than three authors. First pub-
lished works are rendered in Latin characters (Romanian, English, French, German), followed by those
that are in Cyrillic (Russian, Belarusian, Ukrainian, Bulgarian).
Bibliographical notes include:
- Ordering Number;
- Header of bibliographic description;
- Bibliographic description of the document with annotations performed on the contents of the paper
(where necessary);
- Legal deposit number assigned by the National Book Chamber;
- UDC index;
- Descriptors.
Bibliographical notes numbering in each "Annals..." is continuous throughout the year. On the title
page of each rave in parentheses, is indicated number of bibliographic notes included in this number.
Under each celebrity or person's name, author, or the temporary collectively gather all documents
whose contents are responsible or books, serials, electronic resources, articles in the press.
To facilitate the search, each issue of the "Annals..." contains the following indexes, subject to the
respective number of citations are:
- Alphabetical index of names (authors editors, translators, preface, painters, photographers, re-
viewers and others responsible for the content of the document, the person to whom they are dedicated
to the work). Name and surname of the author is played separated by commas, following the number
refers to that author, then do not put any punctuation. Ex.: Vieru, Grigore 33, 77, 143. The numbers refer
to the figure in parentheses personality.
- Alphabetical index of titles of book
- Alphabetical index of topics (include subject headings, institutions, cultural or geographical
names)

14
- Alphabetical index of publishers.
All indexes are alphabetized and refer to the bibliographic record number to which it relates.
An important element of the bibliography is subject headings that complete descriptions designed to
enhance the quality of information provided and to facilitate its use. In setting, these often need extensive
searches in various information sources.
Signing up information on different types of publications "National Bibliography of Moldova" has a
complex structure and its compartments are distinguished both by the character of selected material and
after their composition method.
In "Books Annals" are bibliography of books, brochures and periodicals collections and series
(such as "Annals", etc. which have their own name, album artwork arts, publications musical notes,
accompanied by texts explanatory socio-political literature, science, popular science literature, textbooks
and teaching materials, encyclopaedias, dictionaries, literature, various guides, basic bibliography). The
annals is developed based on existing legal deposit publications of NBC.
Bibliographic description of the documents included in the "Annals..." include: Header. Proper title: ti-
tle information / statement of responsibility. - Release Notes. - Date of publication (city, publisher, year). -
Physical description (number of pages, illustrations mention format). - Collection. - Notes. - ISBN.
Albums of fine art works and research in the field of music are reflected in the next annals too - the
"Fine arts publications annals" and "Notes publications annals".
Publications are not exhaustive included in bibliography. The following types of publications are ex-
cluded: narrow departmental literature pertaining to the settlement of internal order of an organization;
reprints of training materials, technical information sheets, technical publications production, which covers
some technological processes that provide instruction using articles industrial small publications advertis-
ing information, some special technical literature publications - standards, technical requirements, price
lists retail and wholesale to some articles, project - type.
Brochures with a volume less than 4 pages are not mirrored in the "Book annals". Theses, struc-
tured and worked identical with books are included at the end of "Book annals".
Anthologies, collections of works of art with the common title, are given individual titles of works con-
tained in the publication, as indicated in the statement of responsibility authors and translators work.
"Book annals" is accompanied by auxiliary indexes of names, titles, subjects, publishers, ISBN erro-
neous.
"Notes publication annals" include works of folklore publications, publications of the works of vo-
cal music, instrumental, mixed collections of works of vocal and instrumental music, vocal symphonic
works publications and music scene, complete works, methodical publications musical notes on historical
and theoretical subjects, solfeggio and dictation, musical works and methodical publications musicology
music musical notes of magazines, textbooks and periodicals published in Moldova.
Annals are accompanied by auxiliary index of names.
In "Fine art publications annals" are described plaques, intuitive teaching materials, portraits, re-
productions, albums, postcards presented artistically. In annals not mirrored : the predominant text pic-
ture books, catalogues of various construction projects, drawings, leaflets advertising organizations
published without charge as editorial, booklets and leaflets advertising characters, bookmarks, papers
wall- stamped postcards and place to address; albums fashion; forms for honours.
As a rule, publications describing the title, artist name indicated in the statement of responsibility.
Reproduction, printed collections of artist describes his name. The description gives printing method. Fine
art publications are systematized as printed graphics classification scheme developed by the National
Book Chamber.
"Magazine article annals" signals articles, documentaries, artistic works, published in the pages of
magazines, collections, periodicals continue existing legal deposit of NBC, published by the Academy of
Sciences and its institutes, organizations, higher education institutions, large libraries, museums . The
information provided is from various spheres: science, philosophy, religion, sociology, politics, econom-
ics, law, literature, linguistics, theatre, cinema, music, arts, history, geography and others.
Publications are not exhaustive included in bibliography. The following type of articles is excluded:
articles headlines, informative notes, articles and other temporary character.

15
The articles selection is made based on instruction developed by National Book Chamber "Compila-
tion of "Magazine article annals".
Bibliographic records fall within the scheme of standard analytical bibliographic descriptions. They
include the following: Title : title information / statement of responsibility. - The resource in which is pub-
lished the article. - Title of the publication in which the article appears, the amount and date of the news-
paper, the page of article. - Notes.
For information retrieval at the end of each issue of the "Magazine article annals" is provided the in-
dex of names, which include authors and others who contributed to the article, ordered alphabetic and
refer to the bibliographic record number to which it relates and list of journals whose articles were listed,
specifying the number of the magazine and the date on which it occurred.
"Newspaper articles annals" includes selective information on articles, documentaries, literary,
journalistic material and literary criticism published in republican newspapers.
Official materials and articles published in newspapers that appear parallel in Romanian and Rus-
sian ("Capitala", "Comunistul", "Dreptul", Vocea poporului") are described in Romanian, and Russian-
language sources are added to the description in Romanian. The artworks are described separately,
regardless of language and alphabet.
In order to highlight the materials devoted to events in political, economic and cultural life of the
country, events on the international arena, anniversaries of prominent people, organizations etc., under
subsection headings are drawn special temporary categories.
Scheme for newspaper articles bibliographic description is similar to that of journal articles. There is
a particular emphasis on the content item bibliography (annotations). To establish this, the reading the
article, most thorough searches are often required in various information sources.
Bibliographic descriptions are organized by UDC areas within each field records are arranged al-
phabetically by the author's name or title, if the article has no author or are more than three authors.
Information retrieval, which provides annals are:
- Index of names, including authors and others who contributed to the article;
- List of serials bibliography, specifying the date of their newspapers, which developed it.
The index is ordered alphabetically and the number refers to the bibliographic record to which it re-
lates.
From the above-mentioned chronicles, it can be learned about in science journals and newspapers
published in Moldova at a time, who are the ones who sign the articles in the press, which are the latest
trends, how life politico -social culture in which events occur in the country or abroad, which is work in
areas such as theatre, cinema, arts, literature.
In "Reviews annals" are mirrored reviews books that public in newspapers and magazines. Biblio-
graphic description is comprised of two parts - the first part describes the work reviewed, in the second
part - information on the review. If the same work has several reviews, they are described in alphabetical
order by last name of the reviewers, and if they are missing - after titles of reviews.
In each issue of the "Reviews annals" are listed the index of names of editors, translators, reviewers.
The Index "Bibliographic materials" includes basic bibliographies, bibliographies on topics peri-
odic bibliographic editions, bibliographical lists, lists and review literature published in books and maga-
zines, historiographical overviews.
The index does not include: lists of literature cited in books and articles, lists of literature that does
not relate to the theme of the work described, literature lists more than 50 titles, lists the programs and
work methods, teaching materials and textbooks for schools general education in the footnotes of books.
The first subdivision is fundamental bibliographic work, lists of literature published in books, magazines
devoted personalities and their works, then - divided by the (------), lists of literature is indicated at the end
of books and articles magazines.
As registration form, the data structure, the index is identical to that used in preparing the bibliogra-
phy of books.
"Electronic Resource Annals" launched in January 2003, appears annually and includes informa-
tion on CD-ROMs, floppy disks, electronic publications.

16
As registration form, the data structure, the index is identical to that used in preparing the bibliogra-
phy of books. Annals are accompanied by the index of names and titles.
At the beginning of each issue of "National Bibliography of Moldova" there are content in Romanian.
Content is made according compartments basic classification scheme, which is the list of UDC division-
ary used in the bibliography.
"National Bibliography of Moldova" remains a useful publication to librarians from all types of librar-
ies in the country and cultural centres, educational institutions, information and documentation centres.

NATIONAL BOOK CHAMBER OF REPUBLIC OF MOLDOVA


180 Ştefan cel Mare bl., MD-2004, Chişinău, Moldova
Tel. : 29 57 46, 29 59 16 Fax : 29 58 60
email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com
www.bookchamber.md

17
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-255)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
005 Conducere şi organizare. Management
Croitoru, Dumitru. Gestionarea şi investirea remitenţilor. Managementul resurselor
umane. Iniţierea şi planificarea unei afaceri proprii. – Vezi Nr 52.
006 Standardizare şi standarde
006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului
1. Величко, О. Н.
Оптимизация национальных систем метрологии и стандартизации : [монография]
/ Величко О. Н., Коломиец Л. В., Гордиенко Т. Б. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Primex
Com"). – 155 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 151-155 (84 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4428-3-1.
[2014-163].
- - 1. Metrologie. 2. Standardizare.
006.91
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
2. Cultura Moldovei Sovietice în documente şi materiale (1944-1991) / Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă", Fac. de Istorie şi Etnopedagogie, Lab. Şt. "Patrimoniul cultural-naţ. din
Rep. Moldova – component al civilizaţiei europene" ; coord.: Valentina Ursu : sel. de: Valeria
Cozma [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 347 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Lista doc.: p. 339-347. – Apare cu spriji-
nul financiar al Companiei Roofart. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-413-2.
[2014-79].
- - 1. Cultură – Republica Moldova – Documente.
008(478)"1944/1991"(093)=135.1=161.1
Ursu, Valentina. Politica culturală în RCC Moldovenească, 1944-1956. – Vezi Nr 228.
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
3. Academicianul Andrei Andrieş : [fizician] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; coord. şt.: Con-
stantin Manolache ; resp. ed.: Aurelia Hanganu ; red. şt.: Ion Vârţanu ; bibliogr.: Diana Rota-

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ru. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 143, [1] p. ;
21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-4389-4-0 (în cop. tare).
[2014-133].
- - 1. Fizică – Indici bibliografici. 2. Andrieş, Andrei, 1933- …, fizician, academician –
Biobibliografie.
016:[53+929Andrieş]
4. Academicianul Andrei Eşanu : [istoric] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; coord.: Constantin
Manolache ; resp. ed.: Aurelia Hanganu ; bibliogr.: Valentina Eşanu, Maria Poştarencu. –
Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 168 p. ;
21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4389-3-3 (în cop. tare).
[2014-237].
- - 1. Istorie – Indici bibliografici. 2. Eşanu, Andrei, 1948 - …, istoric, academician – Bi-
obibliografie.
016:[94+929Eşanu]
5. Catalogul standardelor naţionale în domeniul construcţiilor … / Inst. Naţ. de
Standardizare, Inst. de Cercetări Şt. în Construcţii "INCERCOM". – Chişinău : Institutul Naţio-
nal de Standardizare, 2014 – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-9526-3-7.
… 2013. – 2014. – 98 p. – Text : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-9526-4-4. – [2014-43].
- - 1. Standarde în construcţie – Cataloage.
017:[006.44:69]
6. Mihail Muntean : [cântăreţ de operă] : Biobibliografie / Acad. de Muz. Teatru şi Ar-
te Plastice, Biblioteca ; alcăt.: Vasilisa Nechiforeac [et al.] ; coord.: Rodica Avasiloaie ; red.
bibliogr.: Svetlana Teodor ; contribuţii bibliogr.: Matvei Braşovean [et al.]. – Chişinău :
AMTAP, 2013 [Tipogr. "Primex Com"]. – 175 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9886-5-0.
[2014-122].
- - 1. Muzică de operă – Indici bibliografici. 2. Muntean, Mihail, 1943 - …, cântăreţ de
operă – Biobibliografie.
016:[782.071.2+929 Muntean]
070 Ziaristică. Presă
7. Jurnal săptămînal la Europa Liberă / Radio Europa Liberă. – [Chişinău] : Arc :
Radio Europa Liberă, 2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – (radio europa liberă). –
ISBN 978-9975-61-441-2.
[Partea] a 9-a : noiem. 2012 – dec. 2013 / coord.: Valentina Ursu. – [2014]. – 273, [1]
p. : fot. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-61-778-9 (Arc). – ISBN 978-0-929849-52-2 (Europa
Liberă). – [2014-10].
- - 1. Radio Europa Liberă.
[070+654(4)]:659.3(082)

19
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


8. Academia de Studii Economice a Moldovei. Analele Academiei de Studii Eco-
nomice a Moldovei : Ed. a 11-a / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; red.-şef: Grigore
Belostecinic. – Chişinău : ASEM, 2013 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-649-5. – ISSN 1857-
1433.
Nr 2. – 2013. – 173 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr.
– Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-650-1. – [2014-69].
- - 1. Academia de Studii Economice a Moldovei – Anale.
082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1
9. Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor (66 ; 2012 ; Chişinău). Te-
zele celei de-a 66-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, dedicată aniversării a
80 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova / red. şef: Marian Gr. –
Chişinău : [UASM], 2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 135 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 150 ex.
ISBN 978-9975-64-256-9.
[2014-174].
082:378.663(478-25)=135.1=111=161.1
10. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale Uni-
versităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova : [în vol.] / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-
Comercială din Moldova ; col. red.: Larisa Şavga (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : UCCM, 2013
– . – 29 cm. – ISBN 978-9975-4095-0-6. – ISSN 1857-1239.
Vol. 12. – 2013. – 400 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-114-58-5. – [2014-
121].
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Anale.
082:378.633.9(478)=135.1=111=161.1
11. "Михайло-Архангельские чтения", международная научно-практическая
конференция (8 ; 2013 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения : Материалы 8
междунар. науч.-практ. конф., 15 нояб. 2013 г. / гл. ред.: Л. К. Скодорова. – Рыбница :
Рыбницкий филиал им. Т. Г. Шевченко, 2013 (ООО "Рыбниц. тип."). – 665 p. : fig., fig.
color, scheme, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Тираспольско-Дубоссарская Епархия, Госадм. г. Рыбница и Рыбниц. рай-
она, Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Рыбниц. фил. ПГУ им. Т. Г. Шевченко. –
Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, ucr., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
240 ex.
ISBN 978-9975-4092-8-5.
[2014-57].
082:378.4(478-24)=00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
12. Alfabet vorbitor pentru atotştiutori / adapt.: Ana Vulpe. – [Chişinău] : Biblion,
2013 [Imprimat în China]. – [18] p. : fot. color ; 30 cm. – (Ascultă litere, cuvinte şi sunete
amuzante) (Billion).
Tit. orig.: Говорящая азбука для всезнаек. – Carte sonoră. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-112-97-0 (cartonată).
[2014-158].

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Cărţi sonore.
087.5:373.2
13. Animale acvatice : Carte de colorat / il. de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Inter-
naţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – [28] p. : il. ; 28 cm. – (Miracolul
culorilor).
Conţine o cutie cu acuarelă. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-094-0.
[2014-20].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:59
14. Animale domestice : Carte de colorat / il. de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut In-
ternaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – [28] p. : il. ; 28 cm. – (Miracolul
culorilor).
Conţine o cutie cu acuarelă. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-095-7.
[2014-21].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:636
15. Animale sălbatice : Carte de colorat / il. de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Inter-
naţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – [28] p. : il. color ; 28 cm. – (Miracolul
culorilor).
Conţine o cutie cu acuarelă. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-096-4.
[2014-22].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:59
16. Construim şi călătorim : [carte cu jocuri cu magneţi] / text: Aurelia Panait. – [Chi-
şinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color ;
24 cm. – (Ne distrăm cu magneţii).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-086-5 (cartonată).
[2014-17].
- - 1. Cărţi cu jocuri.
087.5+821.135.1(478)-93
17. Ferma veselă : [carte cu jocuri cu magneţi] / text: Aurelia Panait. – [Chişinău] :
Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p. : des. color ; 24 cm.
– (Ne distrăm cu magneţii).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-089-6 (cartonată).
[2014-19].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5+821.135.1(478)-93
18. Jucării : Carte de colorat / il. de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe
cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – [28] p. : il. ; 28 cm. – (Miracolul culorilor).
Conţine o cutie cu acuarelă. – F. f. de tit.

21
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

ISBN 978-9975-54-097-1.
[2014-23].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5
19. Legume şi fructe : Carte de colorat / il. de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut Interna-
ţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – [28] p. : il. ; 28 cm. – (Miracolul culori-
lor).
Conţine o cutie cu acuarelă. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-099-5.
[2014-25].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:634/635
20. Mijloace de transport : Carte de colorat / il. de Victoria Raţă. – [Chişinău] : Prut In-
ternaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – [28] p. : il. ; 28 cm. – (Miracolul
culorilor).
Conţine o cutie cu acuarelă. – F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-098-8.
[2014-24].
- - 1. Cărţi de colorat.
087.5:656
21. Prinţesele lumii : [carte cu jocuri cu magneţi] / trad.: Mariana Cernicova-Bucă. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – [12] p. : des.
color ; 24 cm. – (Ne distrăm cu magneţii).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-54-087-2 (cartonată).
[2014-18].
- - 1. Cărţi cu jocuri.
087.5+821-93
22. Tcacenco, Alexandr.
Viaţa Sfântului Nicolae Marele Făcător de Minuni : povestită copiilor / Alexandr
Tcacenco ; trad. din lb. rusă.: Vasile Ciobanu ; il.: Evgheni Podkolozin. – Chişinău : Viţă ade-
vărată ; [Moscova] : Nikea, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 38, [1] p. : il. color ; 12 x 17
cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4441-7-0.
[2014-58].
- - 1. Cărţi religioase pentru copii.
087.5:27-29
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
23. Asistenţa psihologică în educaţie: Practici naţionale şi internaţionale / Aglaida
Bolboceanu, Nicolae Bucun, Oxana Paladi [et al.] ; coord. şt.: Aglaida Bolboceanu, Virginia
Rusnac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : [Institutul de

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştiinţe ale Educaţiei], 2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 118 p. : fig. ; 26 cm. – (Colecţia "Ştiinţe
sociale" / coord. de Nicolae Bucun).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 115-118 (86 tit.). – 39 ex.
ISBN 978-9975-48-062-8.
[2014-179].
- - 1. Asistenţă psihologică în educaţie – Practici.
159.9:37.0
24. Baciu, Tatiana.
Psihologia comportamentului deviant : Suport de curs / Tatiana Baciu ; red. şef.: Simi-
on Caisîn ; Inst. de Formare Continuă, Catedra Ped. şi Psihologie. – Chişinău : Institutul de
Formare Continuă, 2014. – 106 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4404-5-5.
[2014-248].
- - 1. Psihologie – Comportament deviant.
159.922.5(075.8)
25. Paladi, Oxana.
Conştiinţa de sine şi sistemul de valori ale adolescentului / Oxana Paladi ; coord. şt.:
Aglaida Bolboceanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău :
[Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei], 2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 223 p. : fig., tab. ; 26 cm. –
(Colecţia "Ştiinţe sociale" / coord. de Nicolae Bucun).
Bibliogr.: p. 170-180 (259 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-48-061-1.
[2014-178].
- - 1. Conştiinţa de sine. 2. Adolescenţi – Sistem de valori.
159.923.2
26. Клиническая психология : Учебное пособие / Ин-т Непрерывного Образо-
вания, Каф. педагогики и психологии ; разраб. и адапт.: Настаушева Наталья Алексан-
дровна ; гл. ред.: Кайсын С. М. – Кишинёв : Институт Непрерывного Образования, 2014.
– 126 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 125-126 (30 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4382-4-7.
[2014-249].
- - 1. Psihologie clinică.
159.9:616(075.8)
27. Психология личности: Теории личности : Учебное пособие / Ин-т непре-
рывного образования, Каф. психологии ; разраб. и адапт.: Анжела Каланча ; гл. ред.:
Симион Кайсын. – Кишинэу : Институт Непрерывного Образования, 2014. – 194 p. : fig.,
fot., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 194. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4416-6-7.
[2014-250].
- - 1. Psihologia personalităţii.
159.923(075.8)

23
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

28. Психология труда и организационная психология : Учебное пособие / Ин-


т Непрерывного Образования, Каф. педагогики и психологии ; разраб. и адапт.: Ковале-
ва Елена Антоновна ; гл. ред.: Кайсын С. М. – Кишинёв : [Институт Непрерывного Обра-
зования], 2014. – 161 p. : fig. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 158-159 (47 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4416-2-9.
[2014-135].
- - 1. Psihologia muncii.
159.9:331(075.8)
29. Психопатология : Учебное пособие / Ин-т Непрерывного Образования, Каф.
педагогики и психологии ; разраб. и адапт.: Выртосу Стела Захаровна ; гл. ред.: Кайсын
С. М. – Кишинёв : [Институт Непрерывного Образования], 2014. – 207 p. : fig., tab. ; 29
cm.
Bibliogr.: p. 142. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4416-1-2.
[2014-134].
- - 1. Psihopatologie.
159.95:616.89(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
30. Banaru, Mihai.
Istoria unei vieţi binecuvântate : [povestire autobiografică] / Mihai Banaru. – Chişinău :
S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 206 p. : fot., [4] p. fot., I-XV p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-281-5 .
[2014-3].
- - 1. Baptişti.
277.4(092)
31. Cerga, Alexandru.
Bisericile Basarabiei : Dicţionar enciclopedic : (scurt istoric, imagini, bibliografie) : [în
vol.] / Alexandru Cerga ; ref.-consultanţi : Demir Dragnev [et al.]. – Chişinău : Civitas, 2013
(Tipogr. "Arva Color") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4499-4-6.
Vol. 1 : A – Cahul. – 2013. – 413 p. : fot. – Bibliogr.: p. 407-411 (148 tit.) şi în subsol. –
Apare cu sprijinul financiar al Guvernului României – Min. Afacerilor Externe – Dep. Politici
pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-4499-5-3. – Gratuit.
– [2014-208].
- - 1. Biserici – Republica Moldova – Dicţionare enciclopedice.
271.22(478)(038)
32. Fuştei, Nicolae.
Persecutarea organizaţiei religioase "Martorii lui Iehova". Operaţia "Sever" (1951) în
RSSM / Fuştei Nicolae ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. – Chişinău : [Cuvîntul-
ABC], 2013 [Tipogr. "Prag-3"]. – 260 p. : fig., h., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 105-112 şi în subsol. – Ind. de nume, geogr.: p. 113-120. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4377-5-2.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-7].
- - 1. Martorii lui Iehova – Istorie.
279.17:322
33. "Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos",
conferinţa internaţională (2013 ; Chişinău). Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii
şi a credinţei în Hristos : (200 de ani de la apariţia în spaţiul dintre Prut şi Nistru a structurii
ecleziastice ortodoxe ce a unificat toate bisericile ortodoxe a regiunii – Eparhia Chişinăului şi
Hotinului) : Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013 / resp. ed.: Elexei Galiţ ; red. coord.:
Angela Levinţa. – Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2013 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 151 p. ; 24
cm.
Antetit.: Acad. de Teologie din Moldova. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4496-6-3.
[2014-223].
- - 1. Creştinism.
27(082)=135.1=161.1
28 ISLAM
34. Коран / Fundaţia de Susţinere a Culturii şi Tradiţiilor Islamice în Rep. Moldova ;
Cult Religios "Liga Islamică din Rep. Moldova" ; перевод смыслов и комментарии : Эльмир
Кулиев ; ред. совет : Э. Р. Кулиев (председатель) [и др.]. – Кишинэу : Б. и., 2013 (Tipogr.
"Almor-plus"). – 814 p. : fig. ; 21 cm.
Textul "Coranului" paral.: lb. rusă, arabă (original). – Prezentare poligrafică a cărţii in-
versă (de la dreapta la stânga). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9975-5-3 (în cop. tare şi supracop.).
[2014-212].
- - 1. Coran.
28-23=161.1=411.21
35. Краткое жизнеописание Пророка Мухаммада : Учебное пособие / Fundaţia
de Susţinere a Culturii şi Tradiţiilor Islamice în Rep. Moldova ; канонический ред.: Шамиль
Мукарамов. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Almor-plus"). – 125, [1] p. : tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9975-2-2.
[2014-210].
- - 1. Islam.
28(075)
36. Мухтасар Ильми-халь : Введение в Ислам : Основы акыды : Основы фикха
согласно мазхабу Имама А'зама Абу Ханифы / Fundaţia de Susţinere a Culturii şi Tradiţii-
lor Islamice în Republica Moldova ; канонический ред.: Абдульхак Хазрат Саматов. – 2-е
изд. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Almor-plus"). – 177 p., [32] p. fot. color ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9975-3-9.
[2014-211].
- - 1. Islam.
28

25
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

3 ŞTIINŢE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
37. Impactul Programului "Comunitate incluzivă – Moldova" asupra beneficiari-
lor : Studiu sociologic / Keystone Human Services Intern. Moldova Assoc. ; elab. de: Ludmila
Malcoci, Inga Chistruga-Sînchevici. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Arva Color"). – 68 p. :
diagr. color, tab. ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Iniţiative în
Sănătatea Mentală, Fundaţiei Soros-Moldova. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4499-6-0.
[2014-209].
- - 1. Comunitate incluzivă – Republica Moldova – Sondaje.
303.4:376(478)
38. Moşneaga, Valeriu.
Cercetare privind influenţa migraţiei asupra dezvoltării comunităţii : Raport de
cercetare sociologică : În viziunea gospodăriilor casnice din fostul judeţ Orhei / Moşneaga
Valeriu, Veaceslav Bătrînescu ; Hilfswerk Austria Intern., Centrul de Investigaţii Sociologice
şi Studii de Marketing "CBS-AXA", Centrul Naţ. de Asistenţă şi Informare a Org.
Neguvernamentale din Rep. Moldova – Contact. – [Chişinău : Policolor, 2013]. – 130 p. : fig.,
tab. color ; 30 cm. – (Acţiunea externă a Uniunii Europene Grant 2010/228-991).
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 36-38 (51 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
al Uniunii Europene. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4362-4-3.
[2014-33].
- - 1. Migraţia forţei de muncă – Sondaje.
303.425:314.15
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
39. Boguş, Angela.
Dezvoltarea comunitară în contextul Republicii Moldova : [monografie] / Angela Boguş
; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 317 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 310-317 (114 tit.). – 50 ex.
ISBN978-9975-75-669-3.
[2014-68].
- - 1. Dezvoltare comunitară – Republica Moldova.
316.42+338(478)(075)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
40. Comunicare : [socială, organizaţională, economice, didactică] / Ioan Scheau, Ioan
Leviţchi, Adela Socol [et al.]. – Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2013 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). –
171 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 163-167 (131 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4496-7-0.
[2014-224].

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Comunicare.
316.77+659
32 POLITICĂ
41. Casiadi, Oleg.
Ştiinţe politice : [pentru uzul studenţilor] / Oleg Casiadi, Valeriu Harabara. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI). – 393 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-03-3.
[2014-87].
- - 1. Ştiinţe politice.
32(075.8)
42. Pîrţac, Grigore.
Politologie : Suport de curs / Grigore Pîrţac, Valentina Stan ; Univ. de Studii Europene
din Moldova. – Chişinău : [Vizual Design], 2013. – 245 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 241-242 (46 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4164-9-8.
[2014-226].
- - 1. Politologie.
32(075.8)
323 Politică internă
43. Dughin, Aleksandr.
A patra teorie politică : Rusia şi ideile politice ale secolului XXI / Aleksandr Dughin ;
trad. şi pref. de Iurie Roşca. – Chişinău : Universitatea Populară, 2014 (Tipogr. "Prag-3"). –
319 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 307-308 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-211-2.
[2014-5].
- - 1. Rusia – Politică.
323(470)
44. Idem în lb. rusă : Четвёртая политическая теория : Россия и политические
идеи ХХI века. – Кишинев : Народный Университет, 2014. – 320 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 309-311 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-212-9.
[2014-6].
- - 1. Rusia – Politică.
323(470)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
45. Ţveatcov, Nicolai.
Conflicte politice din Republica Moldova: Retrospective şi oportunităţi : [în vol.] / Nicolai
Ţveatcov. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia-Sirius) – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-57-106-7.
Vol. 1. – 2013. – 159 p. – Bibliogr.: p. 142-159 (300 tit.). – 300 ex. – ISBN 978-9975-
57-107-4. – [2014-44].
- - 1. Conflicte politice – Republica Moldova.
323(478)

27
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


46. Ghid european : [politică externă, cooperare, integrare, parteneriat] / Asoc. pentru
Politică Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stiftung ; au contribuit: Victoria Bucătaru, Victor Chiri-
lă. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Cartier, 2013. – 174 p. : fot. color ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier
juridic"/ coord. de Oleg Efrim).
Bibliogr.: p. 171-174 (77 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul paragrafelor şi în subsol. –
[500] ex.
ISBN 978-9975-79-826-6 (eronat).
[2014-110].
- - 1. Integrare europeană.
327+339.92+341.1/.2(4)
47. "Relaţiile internaţionale – domeniu de activitate al tinerilor: realizări şi aspira-
ţii", conferinţă ştiinţifică studenţească internaţională (2013 ; Chişinău). Relaţiile interna-
ţionale – domeniu de activitate al tinerilor: realizări şi aspiraţii = International relations-
teenager's field of activity: achievements and aspirations : Materialele Conf. şt. studenţeşti
intern., consacrate aniversării a 10-a de la fondarea IRIM, 2 apr. 2013 / col. red.: Valentin
Beniuc (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : IRIM, 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 286 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte
: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – În red.
aut.
ISBN 978-9975-4023-3-0.
[2014-171].
- - 1. Relaţii internaţionale.
327(082)=00
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
48. Ganea, Victoria.
Finanţarea activităţii inovaţionale din perspectiva macroeconomică : Monografie / Vic-
toria Ganea ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău : INCE, 2014. – 311 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 290-306 (222 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4185-7-7.
[2014-65].
- - 1. Investiţii în infrastructura inovaţională.
330.322.3:001.894
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
49. Impactul remitenţelor asupra rezilienţei sistemului financiar al Republicii
Moldova : [studiu] / Angela Belobrov, Nadejda Chicu, Tatiana Cebotari [et al.] ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. – Chişinău : Pontos, 2013 [Tipogr. "Europress"]. – 299, [1] p. : fig.,
tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 285-295 (157 tit.) şi în subsol. – 80 ex.
ISBN 978-9975-51-494-1.
[2014-80].

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Migraţia forţei de muncă. 2. Sistemul financiar al Republicii Moldova.


331.556+336(478)
331.105.44 Sindicate
50. Istoria Sindicatelor din Republica Moldova / Oleg Budza, Mihail Hîncu, Petru
Chiriac [et al.] ; col. red.: Oleg Budza [et al.] ; Confederaţia Naţ. a Sindicatelor din Moldova. –
Chişinău : Pontos, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 546, [1] p. : fot., fot. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-507-8 (în cop. tare).
[2014-220].
- - 1. Sindicate – Republica Moldova – Istorie.
331.105.44(478)(091)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
51. Catîşev, Elena.
Ghidul antreprenoriatului: pe înţelesul tuturor / Elena Catîşev, Diana Jumiga ;
Hilfswerk Austria Intern., "Elaina Consulating" SRL, Centrul Naţ. de Asistenţă şi
Informare a Org. Neguvernamentale din Rep. Moldova – Contact. – [Chişinău : Policolor,
2013]. – 134 p. : fig., fot. color, tab. ; 30 cm. – (External Actions of the European Union
Grant 2010/228-991). + CD-rom.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 134. – Apare cu sprijinul financiar al
Uniunii Europene.
[2014-31].
- - 1. Antreprenoriat.
334(036)
52. Croitoru, Dumitru.
Gestionarea şi investirea remitenţelor. Managementul resurselor umane. Iniţierea şi
planificarea unei afaceri proprii : Ghid metodico-didactic / Dumitru Croitoru, Radu Voicu ;
Hilfswerk Austria Intern., Centrul Naţ. de Asistenţă şi Informare a Org. Neguvernamentale din
Moldova Contact. – [Chişinău : Policolor, 2013]. – 28 p. : tab. ; 30 cm. – (Acţiunea externă a
Uniunii Europene Grant 2010/228-991) + CD-rom.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-4362-3-6.
[2014-32].
- - 1. Afaceri – Iniţiere – Planificare. 2. Managementul resurselor umane.
334+005.95/.96(075)
53. Vladicescu, Natalia.
Contribuţia remitenţelor la dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii : Studiu
calitativ : Studii de caz / Natalia Vladicescu, Alexandrina Gadarag ; Hilfswerk Austria
Intern., Centrul de Investigaţii Sociologice şi Studii de Marketing "CBS-AXA", Centrul Naţ.
de Asistenţă şi Informare a Org. Neguvernamentale din Rep. Moldova – Contact. –
[Chişinău : Policolor, 2013]. – 36 p. : fot. color ; 30 cm. – (Acţiunea externă a Uniunii
Europene Grant 2010/228-991).
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Uniunii Europene. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4362-5-0.

29
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

[2014-34].
- - 1. Întreprinderi mici şi mijlocii – Dezvoltare – Investiţii.
334.72:336.56/.57
336 Finanţe
54. "Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării", sim-
pozion ştiinţifico-practic internaţional (2013 ; Chişinău). Băncile în economia concurenţei,
incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013, Chişinău : [în 2 vol.] /
col. red.: Oleg Stratulat [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2013. – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-672-
3.
Vol. 2. – 2013. – 368 p. : fig., fot., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Ca-
tedra Bănci şi Activitate Bancară. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Naţ. a Moldovei,
BC "Victoriabank" SA, BC "Moldinconbank" SA [et al.]. – 100 ex. – ISBN 978-9975-75-673-0.
– [2014-75].
- - 1. Bănci. 2. Activitate bancară.
336.7(082)=135.1=111=161.1
55. Codul fiscal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Monito-
rul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc").
– 201 p. : tab. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-56-3.
[2014-234].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
56. Codul fiscal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări : Actualizat la 01.02.14 : Anexă: Planul general de conturi contabile cu aplicare de
la 1 ianuarie 2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 268 p. : tab. ;
21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4457-6-4.
[2014-141].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
57. Idem în lb. rusă : Налоговый кодекс Республики Молдова : с последними из-
менениями и дополнениями : Обновлен 01.02.14 : Приложение: Общий план счетов
бухгалтерского учета с применением с 1 января 2014г. – [Кишинёв : Farmec-Lux, 2013
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 302 p. : tab. ; 21 cm
[500] ex.
ISBN 978-9975-4457-7-1.
[2014-142].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)
58. Filip, Angela.
Disciplina "Pieţe de capital şi operaţiuni de bursă" : Caiet de sarcini individuale /
Angela Filip ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Fac. "Econ. şi Informatică",

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Catedra "Finanţe şi Contabilitate". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex Com"). – 41 p. :


tab. ; 29 cm.
Aut. este indicaţi pe vs. cop. – Referinţe bibliogr.: p. 40. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4428-2-4.
[2014-162].
336.76(076.5)
59. Filip, Angela.
Stock Exchange : [pentru uzul studenţilor] / Angela Filip, Aurelia Marianciuc ; Acad. de
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex Com"). –
125 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 124-125 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4253-7-7.
[2014-159].
- - 1. Burse de valori.
336.76(075)
60. Finanţele întreprinderii : Aplicaţii practice. Întrebări. Probleme / N. Botnari, L.
Cobzari, R. Tiron [et al.] ; coord.: Nadejda Botnari ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chi-
şinău : ASEM, 2013. – 125 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-654-9.
[2014-70].
- - 1. Finanţele întreprinderii.
336.64(076.5)
Impactul remitenţelor asupra rezilienţei sistemului financiar al Republicii Moldo-
va. – Vezi Nr 49.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
61. Пармакли, Д. М.
Экономика сельского хозяйства : [учебник] / Д. М. Пармакли. – Изд. 2-е, доп. и пе-
рераб. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Centrografic"]. – 191 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 186-187 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4245-5-4.
[2014-84].
- - 1. Economie agrară.
338.43(075.8)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Boguş, Angela. Dezvoltarea comunitară în contextul Republicii Moldova. – Vezi Nr 39.

62. Букатынский, Анатолий.


Теневая экономика в Молдове / Анатолий Букатынский, Игорь Додон. – Кишинёв :
Arc, 2014 (Полиграфкомбинат). – 454 p. ; 21 cm.
Note : p. 445-454 (141 tit.). – 600 ex.
ISBN 978-9975-61-776-5 (în cop. tare).

31
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

[2014-192].
- - 1. Economie tenebră – Republica Moldova.
338(478):343.37
338.48 Turism. Economia turismului
63. Stoican, Mirela.
Managementul calităţii în turismul rural : [pentru uzul studenţilor] / Mirela Stoican, Cris-
tine Gigi Şonea, Adina Liana Camarda ; ref. şt.: Marian Zaharia, Nelly Filip ; trad.: Ioana Ion.
– Chişinău : Primex-Com, 2013. – 397 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 371-375 (66 tit.) şi în subsol. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4428-0-0.
[2014-160].
- - 1. Turism rural.
338.48(075)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
64. Chiriac, Lilia.
Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii : [monografie] / Chiriac Lilia,
Caun Victor ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2013. – 190 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 138-147 (133 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-653-2.
[2014-76].
- - 1. Marketing rural – Investiţii.
339.138(478-22):330.322
65. Grigoraş, Maria.
Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale corporative : [monogra-
fie] / Grigoraş Maria ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : [Print-Caro], 2014. – 184
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 129-136 (160 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-133-4.
[2014-173].
- - 1. Marketing societal.
339.138:316.4
66. Grosu, Vladimir.
Îndrumar metodic la disciplina "Marketing Internaţional" predată la Facultatea "Busi-
ness şi Administrarea Afacerilor", specialitatea "Marketing şi Logistică", studenţilor cu frec-
venţă la zi şi frecvenţă redusă / Vladimir Grosu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Bu-
siness şi Administrarea Afacerilor", Catedra "Marketing şi Logistică". – Chişinău : ASEM,
2013. – 84 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 83-84 (22 tit.).
ISBN 978-9975-75-670-9.
[2014-67].
- - 1. Marketing internaţional.
339.187(076.5)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67. Şavga, Larisa.


Introducere în e-comerţ şi e-business : Suport de curs / Larisa Şavga, Ghenadie
Şavga, Tatiana Surugiu ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişi-
nău : UCCM, 2013. – 315 p. : fig., tab. ; 21
Bibliogr.: p. 286-295 (160 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-114-56-1.
[2014-119].
- - 1. Comerţ electronic. 2. Afaceri electronice.
[339.1+334]:004.78(075.8)
68. Şerban, Natalia.
Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului din cadrul coopera-
ţiei de consum : [monografie] / Natalia Şerban, Larisa Şavga ; MOLDCOOP, Univ. Coopera-
tist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2011. – 220 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 202-218 şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4297-3-3.
[2014-113].
- - 1. Comerţ interior.
339.1:334.735
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
69. Codul vamal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Moni-
torul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-
jesc"). – 107 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-123-57-0.
[2014-235].
- - 1. Codul vamal al Republicii Moldova.
339.543(478)(094.4)
339.7 Finanţe internaţionale
70. Ghidul împrumuturilor pentru administraţia publică locală şi situaţia existen-
tă în ţările reprezentate în NALAS / NALAS ; experţi locali: Alexandar Bucic [et al.] ; experţi
regionali: Gjorgji Josifov [et al.]. – [Chişinău] : S. n., 2011 [Tipogr. "Polisan Service"]. – 150 p.
; 23 cm.
Bibliogr.: p. 144-148 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Regional
Deschis pentru Europa de Sud-Est / Agenţia Germană pentru Suport Tehnic, Asoc. "Koncept
Group". – 400 ex.
[2014-123].
- - 1. Finanţe internaţionale – Administraţia locală.
339.7:352
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
71. An Introduction to International Economics : Questions & Answers : [pentru
uzul studenţilor] / aut.: Y. Kozak, A. Gribincea, T. Sporek [et a.] ; ed. by Y. Kozak, A.
Gribincea ; The Moldovan State Inst. of Intern. Relations (IRIM), Dep. of World Econ. and
Intern. Econ. Relations, Odessa Nat. Econ. Univ. [et al.]. – Chişinău : IRIM, 2014 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.

33
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Bibliogr.: p. 199-200 (34 tit.). – 50 ex.


ISBN 978-9975-4023-4-7.
[2014-172].
- - 1. Relaţii economice internaţionale.
339.9(075.8)
72. Economie mondială : Manual / colectivul de aut.: B. Chistruga, C. Postică, P.
Roşca [et al.] ; coord.: Boris Chistruga, Constantin Postică ; Acad. de Studii Econ. a Moldo-
vei, Catedra "Relaţii Econ. Intern.". – Chişinău : ASEM, 2013. – 325 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 322-325 (100 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-666-2.
[2014-72].
- - 1. Economie mondială.
339.9(075.8)
Ghid european. – Vezi Nr 46.

73. Ursachi, Eugeniu.


Sistemul regional interactiv ca manifestare a economiei mondiale : [monografie] / Eu-
geniu Ursachi ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Relaţii Econ. Intern.", Catedra "Relaţii
Econ. Intern.". – Chişinău : ASEM, 2013. – 190 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 177-187 (92 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-651-8.
[2014-77].
- - 1. Economie mondială.
339.9
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
74. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova. Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova : Ed. a 13-a / col. red.: Simion Carp (red.-şef). – Chişinău : Academia
"Ştefan cel Mare" a MAI al Republicii Moldova, 2013 – . – 29 cm. – ISSN 1857-0976. – ISBN
978-9975-935-99-9.
Nr 1 : Ştiinţe socioumane : [ştiinţe juridice]. – 2013. – 123 p. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
121-00-2. – [2014-89].
- - 1. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
– Anale. 2. Ştiinţe juridice.
34:378.6(478-25)=135.1=161.1
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
75. Catrinici, Luminiţa.
Teoria generală a dreptului : Note de curs / Luminiţa Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Co-
operatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2013. – 141 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 141 şi în subsol. – 70 ex.
ISBN 978-9975-114-57-8.
[2014-120].
- - 1. Teoria generală a dreptului.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

340.1(075.8)
341 Drept internaţional
Chiriţa, Valentin. Ghid privind calificarea infracţiunii de luare de ostatici. – Vezi Nr 89.

Chiriţa, Valentin. Ghid privind prevenirea şi combaterea luării de ostatici. – Vezi Nr 90.

76. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina.


Drept internaţional public : Indicaţii metodice / Carolina Ciugureanu-Mihailuţă. – [Chişi-
nău] : Papaprint, [2013] (Tipogr. "Primex Com"). – 104 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la începutul modulelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4428-1-7.
[2014-161].
- - 1. Drept internaţional public.
341.1/.8(076.5)
Ghid european. – Vezi Nr 46.

77. Serbenco, Eduard.


Drept internaţional public : [în vol.] / Eduard Serbenco. – Chişinău : S. n., 2014 – . –
(F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-53-274-7.
Vol. 1. – 2014. – 328 p. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la începutul cap. şi
în subsol. – Ind.: p. 325-328. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-53-275-4. – [2014-1].
- - 1. Drept internaţional public.
341.1/.8
78. Дипломат России: Александр Папкин / Центр рус. культуры в Респ. Молдо-
ва ; сост.: Людмила Михайловна Папкина. – Кишинев : [Grafic-Design], 2013. – 218, [24]
p. : fot., fot. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4133-8-1.
[2014-59].
- - 1. Папкин, Александр, 1936-2007, российский дипломат.
341.71(470)(092)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
79. Cârnaţ, Teodor.
Principiul transparenţei în activitatea autorităţilor publice : [monografie] / Teodor Câr-
naţ, Chiveri Galina ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : [Print-Caro], 2014. – 268 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 239-266 (372 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-56-130-3.
[2014-170].
- - 1. Drept administrativ.
342.9:351/354
80. Ciorbă, Sergiu.
Aplicarea petiţiilor de subiecţii probaţiunii / S. Ciorbă, S. Agachi ; Min. Justiţiei, Oficiul
central de probaţiune. – Chişinău : Pulsul Pieţei, 2013. – 54 p. : tab. ; 10 x 15 cm.
200 ex.

35
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

ISBN 978-9975-4478-6-7.
[2014-239].
- - 1. Petiţii. 2. Probaţiune.
342.736+343.14
81. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi comple-
tări : Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013 : [Art. 344 completat prin Legea nr. 203
din 12.07.2013, în vigoare 06.03.2014]. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). –
134 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-48-8.
[2014-230].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
82. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitatea cu ultimele mo-
dificări şi completări : Actualizat la 01.02.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 162 p. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-4457-9-5.
[2014-149].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
83. Republica Moldova. Constituţia (1994). Constituţia Republicii Moldova : din
29.07.1994 : Publicat: 18.08.1994 în Monitorul Oficial Nr 1 art. Nr 1 : Data intrării în vigoare:
27.08.1994. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 64 p. ; 11 x 15 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-4426-2-6 (eronat).
[2014-193].
- - 1. Constituţia Republicii Moldova.
342.4(478)
84. Idem în lb. rusă : Конституция Республики Молдова : от 29.07.1994 : Опубли-
кован: 18.08.1994 в Monitorul Oficial Nr 1 ст. Nr 1 : Дата вступления в силу: 27.08.1994. –
[Кишинев : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 64 p. ; 11 x 15 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-77-174-0 (Tipogr. "Prag-3") (eronat).
[2014-194].
- - 1. Constituţia Republicii Moldova.
342.4(478)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
85. Curtea Constituţională. Raport privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în
anul 2012 / Curtea Constituţională a Rep. Moldova ; coord.: Lilia Rusu, Rita Sacagiu ; resp.
ed.: Rodica Secrieru. – Chişinău : Arc, 2013 (Tipogr. "Europress"). – 111 p. : diagr., tab. color
; 21 x 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei "Hanns Seidel"
din Germania. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-482-8 (Pontos).

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-244].
- - 1. Jurisdicţie constituţională – Republica Moldova.
342.565.2(478)(047)
86. Idem în lb. engl. : Constitutional Court. Report on Constitutional Jurisdiction in
2012. – Chişinău : Arc, 2013 (Tipogr. "Europress"). – 111 p. : diagr., tab. color ; 21 x 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al "Hanns Seidel" Foundati-
on, Germany. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-490-3 (Pontos).
[2014-245].
- - 1. Jurisdicţie constituţională – Republica Moldova.
342.565.2(478)(047)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
87. Agachi, Sergiu.
Pedepsele nonprivative de libertate / S. Agachi, S. Ciorbă ; Min. Justiţiei, Oficiul central
de probaţiune. – Chişinău : Pulsul Pieţei, 2013. – 41 p. ; 10 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4478-9-8.
[2014-242].
- - 1. Pedepse nonprivate de libertate.
343.24
88. Cebotari, Stanislav.
Dacă doreşti să fii prada hoţilor… : Măsuri de prevenire a furturilor din apartamente
spargeri de maşini şi pungăşii / Stanislav Cebotari. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 48 p. :
il., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 48 (13 tit.). – 100 ex.
ISBN978-9975-4478-2-9.
[2014-189].
- - 1. Furturi – Măsuri de prevenire.
343.85:159.9
89. Chiriţa, Valentin.
Ghid privind calificarea infracţiunii de luare de ostatici / Valentin Chiriţa ; Acad. "Ştefan
cel Mare". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI). – 55 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 51-55 (34 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4321-9-1.
[2014-86].
- - 1. Infracţiuni de luare de ostatici – Prevenire – Combatere.
343.34+341.348(076.5)
90. Chiriţa, Valentin.
Ghid privind prevenirea şi combaterea luării de ostatici / Valentin Chiriţa ; Acad. "Şte-
fan cel Mare". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI). – 49
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46-49 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4407-6-9.
[2014-85].

37
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

- - 1. Infracţiuni de luare de ostatici – Prevenire – Combatere.


343.4+341.348(076.5)
Ciorbă, Sergiu. Aplicarea petiţiilor de subiecţii probaţiunii. – Vezi Nr 80.

91. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele


modificări şi completări : Actualizat la 15.01.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 261 p. ; 21 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4457-8-8.
[2014-146].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
92. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : Republicat: Monitorul Ofici-
al Nr 248-251/699 din 05.11.2013 : cu ultimele modificări şi completări : Monitorul Oficial nr.
290/794 din 10.12.2013. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 202 p. ; 20 cm.
– (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-54-9.
[2014-232].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.12(478)(094.4)
93. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Monito-
rul Oficial nr. 17-23/42 din 24.01.2014. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). –
120 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-58-7.
[2014-236].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
94. Codul penal al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 01.02.2014. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 158 p. ; 21 cm.
[400] ex.
ISBN 978-9975-4426-9-5 (eronat).
[2014-196].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
95. "Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în
procesul penal", conferinţa ştiinţifico-practică internaţională (2013 ; Chişinău). Proble-
me actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal = Aktuelle
Probleme des Schutzes und der Sicherheit der Teilnehmer im Strafverfahren = Актуальные
проблемы защиты и обеспечения безопасности участников уголовного процесса : (Ma-
terialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013) / col. red.: Simion Carp [et al.]. – Chişinău :
Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al RM, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 370 p. ; 26 cm.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Acad. "Ştefan cel Mare", Fundaţia "Hanns Seidel" (Germania). – Tit. paral.: lb.
rom., germ., rusă. – Texte : lb. rom., germ., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4407-7-6.
[2014-88].
- - 1. Drept penal.
343.2(082)=135.1=112.2=161.1
96. Savva, Alexandru.
Liberarea de pedeapsă penală şi liberarea de răspundere penală / A. Savva, S. Ciorbă
; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : Pulsul Pieţei, 2013. – 41 p. ; 10 x 15
cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4478-8-1.
[2014-241].
- - 1. Liberare de pedeapsă penală.
343.843
97. Talmaci, Roman.
Asistenţa şi consilierea : [reabilitarea persoanei condamnate] / R. Talmaci ; Min. Justi-
ţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : Pulsul Pieţei, 2013. – 53 p. ; 10 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4478-5-0.
[2014-238].
- - 1. Reabilitarea persoanei condamnate.
343.848
98. Zaharia, Victor.
Asistenţa şi consilierea beneficiarilor probaţiunii la faza presentenţială / V. Zaharia ;
Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : Pulsul Pieţei, 2013. – 45 p. ; 10 x 15
cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4478-7-4.
[2014-240].
- - 1. Probaţiune presentenţială.
343.84
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
99. Universitatea Tehnică a Republicii Moldova. Analele ştiinţifice ale Catedrei
Drept Patrimonial / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţie, Catedra
Drept Patrimonial ; coord.: Alla Climova ; col. red.: Viorica Ursu [et al.]. – Chişinău : [Tehnica-
UTM], 2012 [Tipogr. "Arva Color"] – . – 20 cm. – ISSN 1857-193X. – ISBN 978-9975-9638-6-
2.
Nr 3. – 2012. – 130 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-45-248-9. – [2014-35].
- - 1. Drept patrimonial.
347.2/.9:378.662(478-25)(082)=135.1=161.1

39
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


100. Codul familiei al Republicii Moldova = Семейный Кодекс Республики
Молдова : cu ultimele modificări şi completări : Monitorul Oficial nr. 167-172/534 din
02.08.2013 : [Art. 3, 71 modificat, cap. 17 abrogat prin Legea nr. 140 din 14.06.2013, în vi-
goare 01.01.2014]. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 42 p. ; 20 cm. –
(Nou cu cele mai recente modificări).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-123-52-5.
[2014-231].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)=135.1=161.1
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
101. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Mo-
nitorul Oficial nr. 320-321 / din 31.12.2013. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-
jesc"). – 90 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-55-6.
[2014-233].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
102. Codul muncii al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : Actualizat la 01.02.2014. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 123 p. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-4322-8-3 (eronat).
[2014-195].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
103. Documente de identitate şi tehnologii moderne de securitate / Victor
Redcenco, Nicolae Gaibu, Valentina Gîrneţ [et al.] ; sub red.: Nicolae Gaibu ; Întreprinderea
de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat "Registru", Min. Tehnologiei Inform. şi
Comunicaţiilor al Rep. Moldova. – Chişinău : [Pontos, 2013 (Tipogr. "Europress")]. – 394, [4]
p. : fig., fot. color ; 25 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-469-9 (în cop. tare).
[2014-229].
- - 1. Documente de identitate – Republica Moldova – Tehnologii moderne.
351.755.61(478):004=135.1=161.1
104. Manual privind efectuarea controlului oficial al unităţilor din domeniul ali-
mentar / Asmarandei Viorel, Caragaţă Niţă, Gheorghiţă Vlad [et al.] ; Proiectul Agricultura

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Competitivă în Moldova (MAC-P). – Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –


379 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 192 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale, Facilităţii
Globale de Mediu şi Guvernului Suediei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-276-1.
[2014-2].
- - 1. Controlul produselor alimentare.
351.773(075)
105. Ulian, Galina.
Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova : Monografie / Galina Ulian, Iulia
Caprian, Victoria Ganea ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : INCE, 2014. – 254 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 245-254 (135 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4185-6-0.
[2014-64].
- - 1. Control financiar-fiscal.
351.713(478)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
Военный сектор. – Vezi Nr 209.
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
106. Grigor, Ina.
Formarea competenţelor de incluziune socială la elevi în cadrul educaţiei economice /
Ina Grigor ; coord. şt.: Angela Cara ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţi-
ei. – Chişinău : [Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei], 2013 [Tipogr. "Print-Caro"]. – 98 p. : fig.,
tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Ştiinţe ale educaţiei" / coord. de Lidia Pogolşa).
Bibliogr.: p. 75-80 (100 tit.). – 39 ex.
ISBN 978-9975-48-060-4.
[2014-177].
- - 1. Educaţie economică. 2. Incluziune socială.
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
107. Prelucrarea metalelor : Pregătirea pentru formarea profesională şi iniţierea în
meserie : Ghidul profesorului / Arno Heinrich, Gudrun Leidecker, Karl-Heinz Ketteler [et al.] ;
trad. din lb. germ.: Sorina Donţu-Sarîterzi ; coord.: Wolfgang Dressel. – [Chişinău : Pontos,
2013 (CE UASM)]. – 192 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm.
Tit. original : Metall – Vorbereiten auf Ausbildung und Beruf, Lehrerband. – Referinţe
bibliogr.: p. 192. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Min. German pentru Coop.
Econ. şi Dezvoltare. – 25 ex.
ISBN 978-9975-51-502-3 (Pontos). – ISBN 978-3-14-290600-3 (Westermann druck
GmbH, Braunschweig) (broşată).
[2014-197].

41
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

- - 1. Prelucrarea metalelor – Metodica predării. 2. Formare profesională – Prelucrarea


metalelor.
37.016.046:[621.7.04+621.9]
108. Теория и методика физического воспитания : Курс лекций для студен-
тов педагогического факультета ГУФВи С РМ / под. ред.: Миляковой-Роман Е. В., Дана-
ил C. Н. – [Кишинев : Valinex, 2014]. – 111 p. : graf., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 111 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-236-7.
[2014-214].
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.
37.016.046:796/799
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
Barbaroş, Anton. Destin Pedagogic. – Vezi Nr 194.

109. State, Daniela.


Dirigenţie : Clasa a 2-a / Daniela State, Liliana Colesnic. – Chişinău : Lyceum, 2013
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 86, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4466-5-5.
[2014-8].
- - 1. Educaţie. 2. Dirigenţie.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
110. Leon-Stoica, Nina.
Limba română : clasa a 2-a : Fişe / Nina Leon-Stoica, Irina Bodrug, Veronica Ene. –
[Chişinău] : Poligraf Design, [2013]. – 64 p. : il., tab. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-4-9.
[2014-128].
373.3:811.135.1
111. Leon-Stoica, Nina.
Limba română : clasa a 4-a : Fişe / Nina Leon-Stoica, Irina Bodrug, Veronica Ene. –
[Chişinău] : Poligraf Design, [2013]. – 72 p. : tab. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-6-3.
[2014-130].
373.3:811.135.1
112. Leon-Stoica, Nina.
Limba română : clasa a 3-a : Fişe / Nina Leon-Stoica, Irina Bodrug, Veronica Ene. –
[Chişinău] : Poligraf Design, [2013]. – 64 p. : il., tab. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-5-6.
[2014-129].
373.3:811.135.1

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

113. Leon-Stoica, Nina.


Matematică : clasa a 2-a : Fişe / Nina Leon-Stoica, Silvia Ceban, Tudoriţa Raischi. –
[Chişinău] : Poligraf Design, [2013]. – 72 p. : il., tab. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-1-8.
[2014-125].
373.3:51
114. Leon-Stoica, Nina.
Matematică : clasa 1-a : Fişe / Nina Leon-Stoica, Silvia Ceban, Tudoriţa Raischi. –
[Chişinău] : Poligraf Design, [2013]. – 72 p. : il. color, tab. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-0-1.
[2014-124].
373.3:51
115. Leon-Stoica, Nina.
Matematică : clasa a 4-a : Fişe / Nina Leon-Stoica, Silvia Ceban, Tudoriţa Raischi. –
[Chişinău] : Poligraf Design, [2013]. – 72 p. : il., tab. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-3-2.
[2014-127].
373.3:51
116. Leon-Stoica, Nina.
Matematică : clasa a 3-a : Fişe / Nina Leon-Stoica, Silvia Ceban, Tudoriţa Raischi. –
[Chişinău] : Poligraf Design, [2013]. – 72 p. : il., tab. ; 24 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-2-5.
[2014-126].
373.3:51
117. Желеску, Петру.
Умный букварь / Петру Желеску, Наталья Карабет. – [Chişinău] : Poligraf Design,
[2013]. – 64 p. : il., il. color ; 28 cm. – (Прописи и загадки).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4205-5-6.
[2014-131].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:811.161.1(075.2)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
118. Maximciuc, Victoria.
Modele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emoţional-volitive la copiii cu reţinere
în dezvoltarea psihică / Victoria Maximciuc ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. –
Chişinău : S. n., 2013 [Tipografia-Sirius]. – 168 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 157-168 (226 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-108-1.
[2014-45].
- - 1. Psihopedagogie – Copii cu deficienţe mintale.

43
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

376:159.922.7
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
119. "60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin
inovare şi competitivitate spre progres economic", conferinţa ştiinţifică internaţională
(2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "60 de ani de învăţământ economic
superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic", (27-28
sept. 2013) : [în 2 vol.] / com. de org.: Grigore Belostecinic (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău :
ASEM, 2013. – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-667-9. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldo-
vei.
Vol. 1. – 2013. – 467 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-668-6. – [2014-73].
- - 1. Învăţământ economic superior.
378:33(478)(082)=135.1=161.1
120. Vol. 2. – 2013. – 411 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-674-7. – [2014-74].
- - 1. Învăţământ economic superior.
378:33(478)(082)=135.1=111=161.1
121. Ţărnă, Ecaterina.
Adaptarea studentului în mediul universitar / Ţărnă Ecaterina ; red. şt.: Silistraru Nico-
lae ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău
: Garomont-Studio, 2013 [Tipogr. UPS "I. Creangă"]. – 192 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 135-149 (249 tit.). – [250] ex.
ISBN 978-9975-46-158-0.
[2014-66].
- - 1. Adaptare psihosocială – Studenţi.
378
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
Curbet, Vladimir. Dulce cântecul de dor. – Vezi Nr 177.
398(=135.1) Folclor românesc
122. Bufniţa nu cloceşte privighetori : proverbe româneşti / florilegiu selectat şi
pregătit de Iulian Filip ; il. de Oxana Diaconu ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău : Prut Interna-
ţional] (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 224, [8] p. : il. ; 21 cm. – (Mărgări-
tare folclorice).
ISBN 978-9975-54-127-5 (în cop. tare).
[2014-105].
- - 1. Proverbe româneşti.
398.9(=135.1)+821.135.1-84
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
123. Galben-Panciuc, Zinaida.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştiinţe : Caietul elevului : Clasa a 4-a / Zinaida Galben-Panciuc, Svetlana Galben, Ste-
la Diaconu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2013 (Tipogr. "Balacron").
– 80 p. : fot., il. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-124-4.
[2014-29].
502(075.2)
124. Inspectoratul Ecologic de Stat. Anuarul IES – 2012 "Protecţia mediului în Re-
publica Moldova" / Min. Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat ; elab.: V. Untila [et al.] ; red.:
Dumitru Osipov. – Chişinău : [Pontos], 2013 [Tipogr. "Europres"]. – 255 p. : fig., tab., fot. ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 254 (5 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-450-7 (în cop. tare).
[2014-243].
- - 1. Mediul înconjurător – Republica Moldova – Protecţie.
502/504:574(478)(058)
51 MATEMATICĂ
125. Buruiană, M.
Caiet de matematică : clasa 1-a / M. Buruiană, S. Cotelea, A. Ermicioi. – Ed. rev. –
[Chişinău] : Cadran, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 52 p. : il. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-739-5.
[2014-138].
51(075.2)
126. Raischi, Tudoriţa.
Evaluarea Finală la Matematică : clasa a 4-a / Tudoriţa Raischi, Valentina Gaiciuc. –
Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. : fig., tab. ; 24
cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-9672-9-7.
[2014-9].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079):37.091
517 Analiză
127. Perebinos, Mihail.
Indicaţii metodice şi sarcini pentru executarea lucrărilor de laborator la cursul
"Matematici speciale" / Mihail Perebinos ; red. resp.: Vasile Moraru ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Informatică
Aplicată. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-45-232-8.
Lucrarea de laborator nr. 1 : Analiza matematică. – 2014. – 135 p. – Bibliogr.: p.
116-118 (36 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-233-5. – [2014-37].
- - 1. Analiză matematică.
517(076.5)
128. Попа, М. Н.

45
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Инвариантные процессы дифференциальных систем и их приложения в качест-


венной теории : [монография] / М. Н. Попа ; Акад. наук Молдовы, Ин-т математики и
информатики. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 222,
[1] p. : tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 213-223 (116 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-356-8 (în cop. tare).
[2014-60].
- - 1. Ecuaţii diferenţiale.
517.9
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
129. Andrievschi, Serghei.
Bazele cercetărilor aplicative : Curs universitar / Serghei Andrievschi, Valeriu Lungu,
Ala Carcea ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Căi Ferate, Dru-
muri şi Poduri. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 212, [4] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 199-200 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-283-0.
[2014-36].
- - 1. Statistică matematică.
519.2(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
130. Chimie : Examene de bacalaureat : Exerciţii. Probleme. Teste : (profilul real,
profilurile umanistic, arte, sport) : Ghid pentru absolvenţii liceelor / Nadejda Velișco, Elena
Mihailov, Tatiana Litvinova [et al.]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 135 p. :
tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-780-2.
[2014-136].
- - 1. Chimie – Teste.
54(079)
544 Chimie fizică
131. Pahonţu, Elena Mihaela.
Complecşi metalici cu liganzi ce conţin legătura azometinică – noi perspective în
modularea geometriei de coordinare : [pentru uzul studenţilor] / Elena Mihaela Pahonţu.
– [Chişinău : Prut Internaţional, 2013 [Imprimat în România]. – 263 p. : fig., scheme, tab. ;
23 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-54-106-0.
[2014-26].
- - 1. Chimie coordinativă – Preparate farmaceutice.
544.14:615.45(075.8)
546 Chimie anorganică
132. Cotovaia, Aliona.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Combinaţii coordinative : Prelegeri / Aliona Cotovaia ; red. şt.: Aurelian Gulea ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie, Secţia Chimie
Anorganică. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 67 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 67 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-80-778-4.
[2014-144].
- - 1. Chimie anorganică.
546(075.8)
133. Subotin, Iurie.
Chimia anorganică : Recapitulare : [pentru uzul studenţilor] / Iurie Subotin ; Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. de Tehn. şi Management în Industria Alimentară, Catedra Chimie. – Chişi-
nău : Tehnica-UTM, 2014. – 72 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 72 (4 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-291-5.
[2014-42].
- - 1. Chimie anorganică.
546(075.8)
547 Chimie organică
134. Влад, Павел Федорович.
Вводный курс по стереохимии органических соединений : [pentru uzul studenţilor] /
Влад Павел Федорович, Макаев Флюр Зайнутдинович ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т хи-
мии. – Кишинэу : Б. и., 2013 [Tipografia AŞM]. – 200 p. : fig. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 200 (20 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-360-5 (în cop. tare).
[2014-61].
- - 1. Chimie organică.
547(075.8)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
135. Bumbu, Iacob.
Particularităţile agromicroclimaterice şi ecologice ale zonei centrale a Moldovei : În-
drumar didactico-ştiinţific la ecologie / Iacob Bumbu, Angela Grabovaia ; red. resp.: Ion Dediu
; Univ. Tehn. a Moldovei, Acad. Naţ. de Ştiinţe Ecologice a Rep. Moldova, Fac. Urbanism şi
Arhitectură, Catedra Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNES-
CO/Cousteau. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 52 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 50-52 (33 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-289-2.
[2014-41].
- - 1. Clima Republicii Moldova – Influenţa mediului.
551.588+574(478)(076.5)

47
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
Bumbu, Iacob. Particularităţile agromicroclimaterice şi ecologice ale zonei centrale a
Moldovei. – Vezi Nr 135.
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
136. Lucrări practice la Anatomia Omului = Workbook in Human Anatomy =
Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire) : [în vol.] / Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ed. a 5-
a, trilingvă (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius) – . – 29 cm. – ISBN
978-9975-9896-9-5.
Vol. 2 : Viscere. Sistemul Nervos Central = Internal organs. Central Nervos Central =
Внутренние органы. Центральная нервная система / Teodor Lupaşcu, Ilia Catereniuc,
Lilian Globa [et al.]. – 2014. – 304 p. : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 700 ex. –
ISBN 978-9975-57-115-9. – [2014-51].
- - 1. Anatomia omului.
611(076.5)=135.1=111=16.1
137. Ştefaneţ, Mihail.
Anatomia omului : [pentru uzul studenţilor : în vol.] / Mihail Ştefaneţ ; red. şt.: Tudor
Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – [Ed. a 2-a]. – Chi-
şinău : Medicina, 2013 (Tipografia-Sirius) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-915-18-2.
Vol. 3. – 2013. – 428 p. : fig., scheme, tab. – Bibliogr.: p. 427-428 (55 tit.). – 300 ex. –
ISBN 978-9975-118-14-9. – [2014-53].
- - 1. Anatomia omului.
611(075.8)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.7 Sănătate şi igienă în odihnă, recreaţie, somn
138. "Tendinţe noi în profilaxia şi dezvoltarea generaţiei în creştere", conferinţa
ştiinţifică naţională (2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională "Tendinţe noi în profi-
laxia şi dezvoltarea generaţiei în creştere", 18 dec. 2013 / col. red.: Danail Sergiu (red. resp.)
[et al.]. – Chişinău : [Pontos], 2013 [Tipogr. "Europres"]. – 180 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex.
ISBN 978-9975-51-459-0.
[2014-246].
- - 1. Sănătatea copiilor – Cultura fizică.
613.7/.9+615.8(082)=135.1=161.1
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
139. Ţurcanu, Ghenadie.
Opinia populaţiei privind pericolul expunerii la fumul de tutun şi eficienţa legilor
antifumat / Ghenadie Ţurcanu, Galina Obreja, Stela Bivol ; Magenta Consulting pentru Cen-

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

trul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS). – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan
Poligraf"]. – 40 p. : fig. color, tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN978-9975-66-369-4.
[2014-11].
- - 1. Fumul de tutun – Protecţie.
613.84:303.4
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
140. Jaloanele edificării sănătăţii publice în Republica Moldova : 65 de ani : [de
la crearea Centrului Naţional de Sănătate Publică] / Centrul Naţ. de Sănătate Publică ; grupul
de lucru: Natalia Silitrari [et al.] ; resp. ed.: Ion Bahnarel ; red.-coord.: Ion Nistor, Alexandru
Filip ; consultanţi: Petru Iarovoi [et al.]. – Chişinău : [Centrul Naţional de Sănătate Publică],
2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 256 p. : fig., fot., tab., [14] p. fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 220 (15 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4027-1-2 (în cop. tare).
[2014-4].
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Istorie.
614(478)(091)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
141. Гроппа, Станислав.
Применение ингаляционного анестетика Метоксифлуран (Пентрокс®) для купи-
рования острой боли : (методическая рекомендация) / Станислав Гроппа, Адриан Бе-
лый ; Гос. ун-т медицины и фармации "Н. Тестемицану". – Кишинэу : Б. и., 2012. – 48 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez.: lb. engl.
[2014-92].
- - 1. Preparate anestezice.
615.211(076.5)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
Conferinţa ştiinţifică naţională "Tendinţe noi în profilaxia şi dezvoltarea generaţi-
ei în creştere". – Vezi Nr 138.
616 Patologie. Medicină clinică
142. Anestezie şi terapie intensivă : [pentru uzul studenţilor] / Serghei Şandru, Ta-
tiana Tăzlăvan, Adrian Belîi [et al.] ; sub red. lui Serghei Şandru ; IP Univ. de Stat de Medici-
nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2013 (Tipografia Academiei de
Ştiinţe a Moldovei). – 301 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 350 ex.
ISBN 978-9975-62-358-2 (Tipografia AŞM) (în cop. tare).
[2014-205].
- - 1. Anestezie. 2. Reanimatologie.
616-089.5:615.21(075)

49
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

143. Crivceanschii, Lev D.


Urgenţe medicale : Protocoale de management / Lev D. Crivceanschii ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ed. a 5-a, rev. şi compl. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 413 p. : fig., tab. ; 11 x 14 cm.
Bibliogr.: p. 402-413. – 500 ex.
ISBN 978-9975-62-359-9.
[2014-206].
- - 1. Urgenţe medicale.
616-083.98(036)
616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
144. Ce trebuie să cunoască pacientul cu diabet zaharat : [ghid] / Asoc. Obşteas-
că "Homecare", Caritas Rep. Cehă ; experţi: Grigore Bivol [et al.]. – [Chişinău : Pontos, 2013
(Tipogr. "Europress")]. – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 64 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Rep. Cehe prin in-
termediul Progr. de Cooperare şi dezvoltare intern. a Rep. Cehe şi Agenţiei de Dezvoltare
Cehă. – 17000 ex.
ISBN 978-9975-51-370-8.
[2014-227].
- - 1. Diabet zaharat.
616.379-008.64
145. Ce trebuie să cunoască pacientul cu diabet zaharat : Suport de curs : pentru
informare şi formare a medicilor de familie şi a asistenţilor medicali de familie / Asoc. Ob-
ştească "Homecare", Caritas Rep. Cehă ; experţi: Grigore Bivol [et al.]. – [Chişinău : Pontos,
2013 (Tipogr. "Europress")]. – 63, [1] p. : fig., fig., color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 64 (42 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Rep. Cehe prin in-
termediul Progr. de Cooperare şi dezvoltare intern. a Rep. Cehe şi Agenţiei de Dezvoltare
Cehă. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-51-217-6 (broşată în spirală).
[2014-228].
- - 1. Diabet zaharat.
616.379-008.64(075)
146. Орган, Алексей Николаевич.
Клинико-физиологические и санологические аспекты кислотообразующей функ-
ции желудка : [монография : în vol.] / Орган А. Н. ; АН Молдовы, Ин-т физиологии и
санокреатологии. – Кишинэу : Б. и., 2013 (Tipografia AŞM) – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-
62-353-7.
Т. 1 : Клиническая физиология кислотообразующей функции желудка : Методы
исследования – 2013. – 424 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex. – ISBN 978-
9975-62-354-4 (în cop. tare). – [2014-204].
- - 1. Stomac – Examinare clinică.
616.33-071
616.8 Neuropatologie. Neurologie
147. Puiu, Ivan.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tulburarea de spectru autist : [studiu] / Ivan Puiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu", Centrul de intervenţie precoce "Voinicel". – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Prag-3"). – 63 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Referinţe bibliogr.: p. 54-58 (59 tit.). – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Fundaţiei Bishop Bekkers din Olanda, dlui Jan Broeders. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-77-215-0.
[2014-91].
- - 1. Autism – Diagnostic – Tratament.
616.89-008.43-07/-08
618 Ginecologie. Obstetrică
148. Timpul, vârsta şi destinul : Profesorul Petru Stratulat la 65 de ani : [pediatru-
neonatolog]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia-Sirius). – 48 p. : fot. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-57-116-6.
[2014-52].
- - 1. Stratulat, Petru, 1948 - .., pediatru-neonatolog – Biografie.
618.2(092)
149. Дистоция плечиков : Учебный модуль по симуляционному курсу оказания
срочной акушерской помощи / Гацкан Штефан, Мариан-Павленко Анжела, Бурлаку
Алла [и др.] ; под ред.: Ольгa Чернецкая, Петру Стратулат ; Публ. медико-санитарное
учреждение Ин-т Матери и Ребенка, Гос. ун-т медицины и фармации им. Николая Тес-
темицану, Ассоц. Перинатальной Медицины Респ. Молдова. – [Изд. 2-е]. – Кишинёв : Б.
и., 2013 (Tipografia-Sirius). – 20 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 16-18 (79 tit.). – Изд. при фин.
поддержке Европ. Союза. – 50 ex.
ISBN 978-9975-57-112-8.
[2014-49].
- - 1. Distocie.
618.5-083.98(076)
150. Кривчанская, Лариса.
Реанимация новорожденного : Учебный модуль по симуляционному курсу оказа-
ния срочной неонатальной помощи / Кривчанская Л. Ф., Ротару Д. И. ; под ред.: П. М.
Стратулат ; Публ. медико-санитарное учреждение Ин-т Матери и Ребенка, Гос. ун-т
медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Ассоц. Перинатальной Медицины
Респ. Молдова. – [Изд. 2-е]. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipografia-Sirius). – 36 p. : fig., fig.
color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 34 (7 tit.). – Изд. при фин. поддержке
Европ. Союза. – 30 ex.
ISBN 978-9975-57-110-4.
[2014-47].
- - 1. Naştere dificilă – Reanimarea fătului.
618.5-008-07-08(076)
151. Основные действия по поддержанию жизненных функций и материн-
ский коллапс : Учебный модуль по симуляционному курсу оказания срочной акушер-
ской помощи / Стасюк Виолетта, Кошпармак Виорика, Беженару Сергей [и др.] ; под.

51
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

ред.: Ольгa Чернецкая, Петру Стратулат ; Публ. медико-санитарное учреждение Ин-т


Матери и Ребенка, Гос. ун-т медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Ассоц.
Перинатальной Медицины Респ. Молдова. – [Изд. 2-е]. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogra-
fia-Sirius). – 22 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 20 (10 tit.). – Изд. при фин. поддержке
Европ. Союза. – 50 ex.
ISBN 978-9975-57-111-1.
[2014-48]
- - 1. Sarcină (obstetrică) – Complicaţii.
618.2-008.4-083.98(076)
152. Послеродовое кровотечение : Учебный модуль по симуляционному курсу
оказания срочной акушерской помощи / Чернецкая Ольга, Дюг Валентина, Чебану Вик-
тор [и др.] ; под. ред.: Ольгa Чернецкая, Петру Стратулат ; Публ. медико-санитарное
учреждение Ин-т Матери и Ребенка, Гос. ун-т медицины и фармации им. Николая Тес-
темицану, Ассоц. Перинатальной Медицины Респ. Молдова. – [Изд. 2-е]. – Кишинёв : Б.
и., 2013 (Tipografia-Sirius). – 24 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 22 (14 tit.). – Изд. при фин. поддержке
Европ. Союза. – 50 ex.
ISBN 978-9975-57-109-8.
[2014-46].
- - 1. Hemoragie după naştere.
618.7-005.1-08(076)
153. Фрипту, Валентин.
Преэклампсия и эклампсия : Учебный модуль по симуляционному курсу оказания
срочной акушерской помощи / Валентин Фрипту, Стелиан Ходорожя ; под ред.: Петру
Стратулат ; Публ. медико-санитарное учреждение Ин-т Матери и Ребенка, Гос. ун-т
медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Ассоц. Перинатальной Медицины
Респ. Молдова. – [Изд. 2-е]. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipografia-Sirius). – 18 p. : fig., fig.
color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 16 (11 tit.). – Изд. при фин. поддержке
Европ. Союза.
ISBN 978-9975-57-113-5.
[2014-50].
- - 1. Sarcină (obstetrică) – Complicaţii. 2. Eclampsie. 3. Preeclampsie.
618.3-06-083.98(076)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
154. Şargu, Lilia.
Expertiza materiei prime şi a articolelor din metale şi pietre preţioase : note de curs /
Lilia Şargu ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Rep. Moldova. – Chişinău :
UCCM, 2013. – 106 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 105-106 (30 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-114-52-3.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-115].
- - 1. Metale preţioase – Expertiză. 2. Pietre preţioase – Expertiză.
620.2:[679.8+739](075.8)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice
155. Iniţiere în inovare şi transfer de tehnologie : [în industria constructoare de
maşini] : Ciclu de prelegeri / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Con-
strucţia de Maşini, Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini ; elab.: Sergiu Scaticailov,
Roman Somnic. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 82, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 82 (14 tit.). – 50 ex.
[2014-95].
- - 1. Construcţia de maşini – Tehnologii.
621.8(075.8)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
156. Ghid de eficienţă energetică şi resurse regenerabile / Proiectul USAID de
Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP), Agenţia pentru Eficienţă Energetică –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Almor-plus"). – 127, [3] p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID).
– 2000 ex.
ISBN 978-9975-9975-6-0.
[2014-213].
- - 1. Resurse regenerabile – Republica Moldova.
628.8/.9:352/354(478)
629 Tehnica mijloacelor de transport
629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine. Vehicule rutiere şi de teren
157. Novorojdin, Dumitru.
Autovehicule : Manual / Dumitru Novorojdin. – Chişinău : [Print-Caro], 2013. – 244 p. :
fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 244 (21 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-128-0.
[2014-175].
- - 1. Construcţia autovehiculelor.
629.33(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

158. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ.
Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Horticultură ; red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău :
[UASM], 2013 [Tipogr. "Print-Caro"] – . – 26 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 36, partea 1-a : Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice,
protecţia plantelor. – 2013. – 462 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-248-4. – [2014-180].
- - 1. Horticultură. 2. Viticultură. 3. Silvicultură. 4. Protecţia plantelor.
63:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1

53
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

159. Vol. 36, partea a 2-a : Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini pu-
blice, protecţia plantelor. – 2013. – 359 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-249-1. – [2014-181].
- - 1. Horticultură. 2. Viticultură. 3. Silvicultură. 4. Protecţia plantelor.
63:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
630 Silvicultură
160. Данилов, Александр Владимирович.
Место и роль основных древесных экзотов в лесных культурах Республики Мол-
дова : Монография / Данилов Александр Владимирович ; Agenţia "Moldsilva". – Кишинев
: [Print-Caro], 2014. – 134 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 131-134 (68 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-134-1.
[2014-166].
- - 1. Silvicultură – Republica Moldova.
630(478)
631/638 Agricultură
161. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ.
Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Agronomie ; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Chişinău :
[UASM], 2013 [Tipogr. "Print-Caro"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 39 : Agronomie şi ecologie. – 2013. – 370 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., ru-
să. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-250-7. – [2014-
183].
- - 1. Agronomie. 2. Economie.
[631/635+574]:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
162. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ.
Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Inginerie Agrară şi Transport Auto ; red.-şef Gh.
Cimpoieş. – Chişinău : [UASM], 2013 [Tipogr. "Print-Caro"] – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-
125-8.
Vol. 38 : Inginerie agrară şi transport auto. – 2013. – 280 p. : fig., tab. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-
251-4. – [2014-182].
- - 1. Inginerie agrară.
631.17:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
163. Воспоминания и размышления об Андрее Демьяновиче Колибаба :
[заслуженном работнике сельского хозяйства] / ред.: Лилия Опалко. – Рышкань : Б. и.,
2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 71 p. : fot., fot. color ; 31 cm.
Text parţial : lb. rom. – F. f. de tit.– Изд. при фин. поддержке "Asinariş" SRL,
"Casmerlin" SRL, швейной фабрики.
În cop. tare.
[2014-184].
- - 1. Colibaba, Andrei Demianovici, agricultor.
631.1(092)

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
164. Каталог средств защиты растений / Компания "Дюпон". – Кишинев : Lider
Agro, 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 103 p. : fot., scheme, tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-4312-3-1 (broşată în spirală).
[2014-199].
- - 1. Protecţia plantelor – Substanţe chimice.
632.93/.98(085)
634 Horticultură în general
165. Sava, Parascovia.
Recomandări tehnologice pentru înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de agriş /
Parascovia Sava ; ref. şt.: Vasile Florea, Victor Donea ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-
Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : [Print-Caro], 2014. – 35 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-34 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-131-0.
[2014-167].
- - 1. Agriş – Cultivare.
634.726(083.13)
166. Sava, Parascovia.
Recomandări tehnologice pentru înfiinţarea şi întreţinerea plantaţiilor de zmeur /
Parascovia Sava ; ref. şt.: Vasile Florea, Victor Donea ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-
Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : [Print-Caro], 2014. – 36 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 33-35 (26 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-132-7.
[2014-168].
- - 1. Zmeur – Cultivare.
634.711/.712(083.13)
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental
167. Donea, Victor.
Plante decorative pentru amenajarea spaţiilor verzi / Donea Victor, Victor Sava ; Inst.
de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Grădina Botanică (Inst.) a Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 68 p. : fig. color, tab. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 67-68 (29 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-80-777-7.
[2014-145].
- - 1. Plante decorative.
635.9
657 Contabilitate
168. Iovu-Carauş, Marina.

55
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Audit : (Suport de curs) : pentru elevii CNC, anul 4, specialitatea "Contabilitate" / Mari-
na Iovu-Carauş, Natalia Roşca ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Colegiul Naţ. de Comerţ al
ASEM, Catedra "Finanţe şi Contabilitate". – Chişinău : ASEM, 2013. – 161 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 115-122 (83 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-671-6.
[2014-71].
- - 1. Audit.
657.01(075.8)
169. Tuhari, Tudor.
Teoria şi istoria contabilităţii : (Contabilitatea în perioada antică, de renaştere şi dezvol-
tare ca ştiinţă) : Note de curs / Tudor Tuhari ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din
Moldova. – Chişinău : UCCM, 2013. – 86, [1] p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 86 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-114-55-4.
[2014-118].
- - 1. Contabilitate – Istorie.
657(091)(075.8)
659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul
Comunicare. – Vezi Nr 40.
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
170. Tarhon, Petru Gh.
Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova : Istoria fondării, starea actuală, struc-
tura compoziţională, diversitatea dendroflorei şi particularităţile ecologo-biologice ale plantelor
/ Petru Gh. Tarhon ; ref. şt.: Gh. Postolache [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ.
de Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : Pontos, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
640, [7] p. : fot., scheme, tab., fot. color ; 25 cm.
Pref. paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 637-640 (98 tit.). – Apare cu sprijinul
financiar al Fondului Ecologic Naţ., Direcţiei Cultură a Primăriei mun. Chişinău. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-487-3 (în cop. tare).
[2014-218].
- - 1. Parcuri dendrologice – Republica Moldova.2. Plante – Botanică.
712.253(478):581.9
72 ARHITECTURĂ
171. Диденкул, А. С.
Технология возведения зданий и сооружений : Учебное пособие / А. С. Диденкул ;
Техн. ун-т Молдовы, Фак. кадастра, геодезии и строительства, Каф. техн. строительст-
ва. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 174 p. : des. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 173-174 (20 tit.). – 50 ex.
[2014-101].
- - 1. Construcţia clădirilor – Proiectări – Tehnologii.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

725.012(075.8)
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
172. Designul bucătăriei-sufragerie : Indicaţie metodică la elaborarea proiectului de
curs / aut.: A. Cocin, V. Barbă, M. Gondiu [et al.] ; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Design Interior. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2013. – 43, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 27 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-284-7.
[2014-39].
- - 1. Design interior – Bucătării – Sufragerii.
747:728.1.057(076.5)
173. Gondiu, M.
Design interior al unui hol hotel : Indicaţie metodică la elaborarea proiectului de curs /
M. Gondiu, A. Vlas-Veveriţă, V. Barbă ; red. resp.: T. Buimistru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Urbanism şi Arhitectură, Catedra Design Interior. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 44, [1]
p. : fig. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 30 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-285-4.
[2014-40].
- - 1. Design interior – Hoteluri.
747:728.5(076.5)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
174. Rotaru, Ion Agapie.
Sentimentul credincioşiei : Expoziţie de artă plastică la domiciliu / Ion Agapie Rotaru. –
[Chişinău] : Cu drag, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 71, [1] p. : des. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4388-2-7.
[2014-147].
- - 1. Artă plastică.
75/76(084.11)
78 MUZICĂ
175. Butucel, Zinona.
Culegere de dicteuri muzicale / Zinona Butucel ; red. şt.: Angela Rojnoveanu ; Min.
Culturii a Rep. Moldova, Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Alina Scorohodova"). – 41 p. : n. muz. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 41 (16 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4439-1-3.
[2014-222].
- - 1. Dicteuri muzicale.
781.2(075)
Casa părintească nu se vinde. – Vezi Nr 198.

176. Chiroşca, Dionisie.

57
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Metodă de acordeon : [manual] / Dionisie Chiroşca, Petre Neamţu ; notografiere: Ga-


briel Andronic. – Chişinău : Universul, 2013. – 314 p. : fig., fot., n. muz. ; 29 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0176-0.
ISBN 978-9975-47-088-9.
[2014-154].
- - 1. Muzică pentru acordeon.
786.8(075.8)
177. Curbet, Vladimir.
Dulce cântecul de dor : Florilegiu de cântece populare moldoveneşti / Vladimir Curbet.
– [Chişinău : Pontos], 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 170 p. : n. muz. ; 25 cm.
200 ex.
ISMN 979-0-3480-0141-8.
ISBN 978-9975-51-327-2.
[2014-157].
- - 1. Cântece populare moldoveneşti.
784.4+398.8(=135.2)
178. Stepan, Ilona.
Din tezaurul folcloric : Aranjamente pentru cor sau ansamblu vocal : Repertoriul peda-
gogic pentru instituţiile de învăţământ muzical / Ilona Stepan, Nicolai Andrus ; red. resp.:
Victoria Tcacenco. – Chişinău : Primex-Com, 2014. – 45 p. : n. muz. ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 45 (5 tit.). – 30 ex.
ISMN 979-0-3480-0139-5.
ISBN 978-9975-4428-5-5.
[2014-164].
- - 1. Muzică vocală.
784(075)
179. Stepan, Ilona.
Din tezaurul muzicii americane : Aranjamente pentru cor sau ansamblu vocal : Reper-
toriu pedagogic pentru instituţiile de învăţământ muzical / Ilona Stepan, Nicolai Andrus ; red.
resp.: Victoria Tcacenco. – Chişinău : Primex-Com, 2014. – 30 p. : n. muz. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 30 (3 tit.). – 30 ex.
ISMN 979-0-3480-0140-1.
ISBN 978-9975-4428-6-2.
[2014-165].
- - 1. Muzică vocală.
784(73)(075)
180. Zgureanu, Teodor.
Coruri selecte : [în vol.] / Teodor Zgureanu ; notograf: Olga Peicev ; pref.: O. Filip. –
Chişinău : Pontos, 2013 [CE UASM] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-72-224-7.
Vol. 4. – 2013. – 76 p. : n. muz. – 100 ex. – ISMN 979-0-3480-0169-2. – ISBN 978-
9975-51-432-3. – [2014-169].
- - 1. Muzică corală.
783.6/.8

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
181. Кушнерёв, А. Г.
Организация управления учебно-тренировочным процессом в клубе боевых ис-
кусств : (на примере каратэ-до) / Кушнерёв А. Г. ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта
Респ. Молдова, Клуб традиц. каратэ-до "РОНИН". – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr.
"Primex-Com"). – 157 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 154-156 (52 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4428-4-8.
[2014-221].
- - 1. Karate.
796.853.26.06
182. Милякова-Роман, Е.
Тетрадь для семинарских работ по курсу Теория и методика физического вос-
питания : Учебное пособие для студентов педагогического факультета ГУФВиС РМ / Е.
Милякова-Роман. – [Кишинев : Valinex, 2014]. – 40 p. : tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 40 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-238-1.
[2014-216].
796/799(076.5)
183. Милякова-Роман, Е.
Тетрадь для семинарских работ по курсу Теория и методика физического вос-
питания : Учебное пособие для студентов факультета кинетотерапии ГУФВиС РМ / Е.
Милякова-Роман. – [Кишинев : Valinex, 2014]. – 20 p. : tab. ; 30 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-68-237-4.
[2014-215].
796/799(076.5)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
184. Limbaje Specializate : [tehnice] : Anuar ştiinţific / Univ. Tehn. a Moldovei,
Catedra Lb. Moderne. – Chişinău : UTM, 2013 – . – 21 cm. – ISSN 1857-1379. – ISBN
978-9975-45-008-9.
Nr 6. – 2013. – 70, [2] p. – Tit. pe cop.: Grupul Observare Limbaje Specializate. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-45-290-8. – [2014-38].
- - 1. Limbaje specializate – Tehnică.
81'276.6:62(082)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
185. Mocanu, Tatiana.
English for kids: Optional activities for preschool and school children / Mocanu Tatiana,
Bradu Margareta. – [Chişinău] : Lexon-Prim, 2013 (Tipografia Reclama). – 43, [1] p. : il. ; 24
cm.

59
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

F. f. de tit. – 200 ex.


ISBN 978-9975-4476-4-5.
[2014-185].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
186. Pascaru, Daniela.
Interactive Reading : [manual] / Daniela Pascaru, Nina Roşcovan ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Lb. Engl. – Chişinău : [Pontos], 2013 [Tipogr.
"Europress"]. – 127 p. : il., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 125-126 (34 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-479-8.
[2014-81].
- - 1. Limba engleză – Texte literare.
811.111+821.111.09(075.8)
811.135.1 Limba română
187. Ciocanu, Ion.
Noi şi cuvintele noastre : Articole şi eseuri de sociolingvistică şi de cultivare a limbii /
Ion Ciocanu. – Chişinău : Pontos, 2011 (Tipografia Reclama). – 300, [3] p. : fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-276-3.
[2014-156].
- - 1. Limba română – Sociolingvistică – Cultivarea limbii.
811.135.1'27
188. Ungureanu, Elena.
Dincolo de text: Hypertextul : [studiu] / Elena Ungureanu. – Chişinău : Arc, 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 280 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 249-280. – [300] ex.
ISBN 978-9975-61-777-2 (în cop. tare).
[2014-112].
- - 1. Limba română – Semiotică modernă. 2. Hypertext.
811.135.1'22:004.55
811.161.1 Limba rusă
189. Волковская, М.
Русский язык : Сборник текстов для школ с русским языком обучения : 9 класс /
М. Волковская, С. Пичугова. – [Кишинев : Prut Internaţional] (pe cop. Ed. "Prut"), 2013
(Combinatul Poligrafic). – 64 p. : tab. ; 24 cm. – (Готовимся к экзаменам).
ISBN 978-9975-54-125-1.
[2014-103].
- - 1. Limba rusă – Teste.
811.161.1(079)
811.512.165 Limba găgăuză
190. Uzun-Negrescu, Oxana.
De la bunătate ... la om : Auxiliar didactic la lb. găgăuză : pentru clasa a 5-a / Oxana
Uzun-Negrescu ; coord.: Tamara Cazacu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Educaţiei. – Chişinău : [Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei], 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 82 p.


: fig., tab. ; 26 cm. – (Colecţia "Ştiinţe ale educaţiei" / coord. de Lilia Pogolşa).
Tit. pe cop., text : lb. găgăuză. – Bibliogr.: p. 81 (17 tit.). – 39 ex.
ISBN 978-9975-48-064-2.
[2014-176].
- - 1. Limba găgăuză.
811.512.165(075.3)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
Bufniţa nu cloceşte privighetori. – Vezi Nr 122.

191. Ciucescu, Doru.


Scrisorile unui nistro-tisean / Doru Ciucescu. – [Chişinău] : Gunivas, [2013 (Rovimed
Publishers, Bacău, Romania)]. – 146 p. ; 15 x 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4467-0-9.
[2014-207].
- - 1. Proză patriotică epistolară.
821.135.1-6 Ciucescu
192. Pârlea, Gheorghe.
O punte peste Prut : Cronici, gânduri omagiale, alocuţiuni, creaţii literare contextualiza-
te (în parte) celor două maluri de Prut / Gheorghe Pârlea ; aut. proiectului, coord. şi imagini:
Vasile Şoimaru ; concepţie graf., cop.: Svetlana Crudu-Munteanu. – Chişinău : Balacron,
2013. – 300 p. : fot. color ; 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-100-92-2.
[2014-55].
821.135.1-9 Pârlea
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
193. Anton, Ion Gheorghe.
Viaţa ca amintire : roman / Ion Gheorghe Anton. – Chişinău : Iulian, 2013 [Tipogr.
"Cetatea de Sus"]. – 240 p., [1] f. port. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4392-8-2.
[2014-198].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Anton
194. Barbaroş, Anton.
Destin Pedagogic : In memoriam : [Elizaveta Barbaroş] / Anton Barbaroş ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipografia Reclama). – 46, [1] p. : fot. ; 11 x
17 cm.
250 ex.

61
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

ISBN 978-9975-51-480-4.
[2014-217].
- - 1. Scrieri biografice.
821.135.1(478)-94 Barbaroş +37.091(092)
195. Beşleagă, Vladimir.
Voci, sau Dublul suicid din zona lacurilor : [roman] / Vladimir Beşleagă ; cop. şi concep-
ţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligraf). – 194, [2] p. ; 24 cm.
– (radio europa liberă).
500 ex.
ISBN 978-9975-61-779-6 (Arc). – ISBN 978-0-929849-58-2 (Europa Liberă).
[2014-191].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Beşleagă
196. Bordeianu, Teodor.
Ultima furtună : [povestiri] / Teodor Bordeianu. – Chişinău : Iulian, 2013. – 96 p. ; 12 x
20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4413-0-8.
[2014-155].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-34 Bordeianu
197. Busuioc, Aureliu.
Bătrânul poet : [versuri] / Aureliu Busuioc ; sel.: Arcadie Suceveanu. – [Chişinău] : Prut
Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 182, [1] p., [1] f.
port. ; 11 x 17 cm. – (Laurii poeziei).
ISBN 978-9975-54-113-8 (în cop. tare).
[2014-27].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Busuioc
198. Casa părintească nu se vinde : Cântece din repertoriul lui Mihai Ciobanu : [pe
versuri populare şi a poeţilor moldoveni] / resp. ed.: Vasile Romanciuc ; red. muz.: Veaceslav
Adam ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Ed. a 2-a. – [Chişinău : Prut Internaţional] (pe cop. Ed.
"Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 474, [1] p. : fot., fot. color, n. muz. ; 20 cm. – (Mihai
Ciobanu – cântece de-acasă).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii.
ISMN 979-0-3480-0121-0.
ISBN 978-9975-54-138-1 (în cop. tare).
[2014-106].
- - 1. Versuri melodice. 2. Cântece populare.
821.135.1(478)-192+784.4.071.2
199. Cioclea, Eugen.
Antologic : [versuri] / Eugen Cioclea ; ed. îngrijită de Em. Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie
Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 165, [1] p. ; 20 cm. – (Colec-
ţia "Cartier popular" / coord. de Gheorghe Erizanu).
500 ex.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-79-666-8.
75,00 lei. – [2014-140].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cioclea
200. Covrig, Octombrina.
Clipa fulgilor : Poezii adolescentine / Octombrina Covrig ; pref.: Claudia Partole ; cop.,
des.: Cristina Covrig. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 49, [2] p. : des. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-414-9.
[2014-82].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Covrig
201. Furdui, Galina.
Spaţiu interactiv pentru nucleu : Dialoguri. Interviuri / Galina Furdui ; postf.: Tudor
Palladi ; il.: Gheorghe Vrabie. – Chişinău : Pontos, 2013 (CE UASM). – 763, [3] p. : fot., il., [1]
f. port. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-505-4 (în cop. tare).
[2014-78].
- - 1. Dialoguri cu oameni de ştiinţă, artă.
821.135.1(478)-83 Furdui
202. Hadârcă, Ion.
Sonetariu / Ion Hadârcă. – [Chişinău : Prut Internaţional] (pe cop. Ed. "Prut"), 2013
(Combinatul Poligrafic). – 101, [2] p. ; 13 x 23 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-140-4 (în cop. tare).
[2014-108].
- - 1. Sonete.
821.135.1(478)-193.3 Hadârcă
203. Leah, Anna.
Celui iubit : [versuri] / Anna Leah ; cop.: Oxana Plugaru. – Chişinău : S. n., 2013
(Combinatul Poligrafic). – 103 p. ; 21 cm.
[600] ex.
ISBN 978-9975-4179-2-1 (în cop. tare).
[2014-225].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Leah
204. Mardare, Marcela.
Hieroglife pe ceruri : Versuri. Maxime / Marcela Mardare ; des., cop.: Ruxanda Roman-
ciuc. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipografia Reclama). – 161, [7] p. : des. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-499-6.
[2014-219].
- - 1. Poezie. 2. Maxime.
821.135.1(478)-1+821.135.1(478)-84 Mardare

63
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

205. Marin, Gheorghe.


Pe răbojul istoriei (1711-1812-2012) / Gheorghe Marin ; pref.: Ion Buga. – Chişinău :
Pontos, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 179 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Include şi : Problema basarabeană (1812-12012) / Ion Buga. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-477-4 (în cop. tare).
[2014-83].
- - 1. Scrieri istorice.
821.135.1(478)-94 Marin
206. Mateevici, Alexie.
Limba noastră : [poem] / Alexie Mateevici ; postf. de Nicolae Dabija ; muz. de Alexan-
dru Cristea ; il. de Igor Vieru. – [Chişinău : Litera, 2014 (Combinatul Poligrafic)]. – [20] p. : il.
color, n. muz. ; 22 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-74-370-9.
ISMN 979-0-3480-0133-3.
[2014-30].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Mateevici
207. Tarlapan, Efim.
Cu tămâia în infern : Satire. Fabule. Parodii. Epigrame. Aforisme / Efim Tarlapan. –
[Chişinău : Prut Internaţional] (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 119 p. ; 20
cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-139-8.
[2014-107].
- - 1. Satiră. 2. Fabule. 3. Parodii. 4. Epigrame. 5. Aforisme.
821.135.1(478)-7 Tarlapan
208. Vieru, Grigore.
Limpede ca lacrima : poezie / Grigore Vieru ; sel.: Vasile Romanciuc. – [Chişinău : Prut
Internaţional] (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 156, [3] p. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-126-8 (în cop. tare).
[2014-104].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vieru
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
209. Военный сектор : (альманах) : Сборник статей и литературных произве-
дений "К 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана" : [în vol.] / идея сб.:
Сергей Скрипник, Михаил Лупашко. – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Prag-3") – . – 191 p. :
fot. ; 24 cm.
[Vol. nenumerotat]. – Изд. при фин. поддержке Неправительств. орг. "Steaua tinere-
tului" и Союза ветеранов Войны в Афганистане Респ. Молдова. – 500 ex. – ISBN 978-
9975-77-213-6. – [2014-90].
- - 1. Povestiri istorice. 2. Istorie militară.
821.161.1(478)-82+355.48
210. Стайкова, Каролина.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Свет над светом : [стихи] / Каролина Стайкова. – [Chişinău : Bons Offices, 2014]. –
125 p. ; 19 cm.
Text parţial : lb. it. – Изд. при фин. поддержке Александра Шарипова, Б. Георгия
Кожокару. – 50 ex.
ISBN 978-9975-80-776-0.
[2014-139].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Стайкова
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
Prinţesele lumii. – Vezi Nr 21.
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
Construim şi călătorim. – Vezi Nr 16.

Ferma veselă. – Vezi Nr 17.

211. Filip, Iulian.


Plăcinţele cu mărar : [poezii pentru copii] / Iulian Filip ; il.: Nadia Olaru. – [Chişinău] :
Prut Internaţional, 2013 [Imprimat în China]. – [14] p. : il. color ; 10 x 10 cm. – (Să creşti ma-
re!).
Carte-pliant. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-082-7 (cartonată).
[2014-14].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Filip
212. Filip, Iulian.
Urmele mele frumoase : [poezii pentru copii] / Iulian Filip ; [muz. de compozitori moldo-
veni] ; il. de Olga Cazacu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat
în China]. – 158, [1] p. : il. color, n. muz. ; 29 cm.
ISBN 978-9975-54-063-6 (în cop. tare).
[2014-16].
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1(478)-93 Filip
213. Moş Crăciun : [poezii pentru copii] / texte sel. de Vasile Romanciuc ; il.: Victoria
Raţă. – Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Combinatul Poligrafic]. – [12]
p. : il. color, n. muz. ; 22 x 28 cm.
ISBN 978-9975-54-118-3.
[2014-102].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93
214. Romanciuc, Vasile.
Am un nume frumos : [poezii pentru copii] / Vasile Romanciuc ; il. de Victoria Raţă. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în China]. – 65, [2] p. : il.
color ; 23 cm.

65
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

ISBN 978-9975-54-062-9 (în cop. tare).


[2014-15].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Romanciuc
215. Suceveanu, Arcadie.
Ghici, ciupercă, ce-i? : [ghicitori] / Arcadie Suceveanu ; il.: Nadia Olaru. – [Chişinău] :
Prut Internaţional, 2013 [Imprimat în China]. – [14] p. : il. color ; 10 x 10 cm. – (Să creşti ma-
re!).
Carte-pliant. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-54-081-0 (cartonată).
[2014-13].
- - 1. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Suceveanu
821.161.1-93 Literatură rusă
216. Gogoaşa : [poveste populară rusă] / text: C. Dragomir ; pict.: Petru Gheţoi. –
Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – [12] p. : des. color ; 12 x 16 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-80-632-9 (cartonată).
[2014-137].
- - 1. Poveşti ruseşti.
821.161.1-93
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.111.0 Literatură engleză
Pascaru, Daniela. Interactive Reading. – Vezi Nr 186.
821.135.1.0 Literatură română
Pilchin, Maria. De mână cu Marele Joker. – Vezi Nr 217.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
217. Pilchin, Maria.
De mână cu Marele Joker : Eseuri literare / Maria Pilchin. – [Chişinău] : Prut Internaţio-
nal (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 85, [2] p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep.
Moldova.
ISBN 978-9975-54-119-0.
[2014-28].
- - 1. Eseuri literare.
821.135.1(478).09+821.135.1.09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
218. Arnăut, Tudor.
Spaţii sacre şi practici funerare din mileniul I a. Chr. în arealul carpato-balcanic / Tudor
Arnăut ; Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Cercetare Şt. "Ştiinţe Umanistice", Lab. de

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cercetări Şt. "Tracologie". – Chişinău : Bons Offices, 2014. – 564 p. : fig., fig. h., color ; 25
cm.
Cuprins, rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 265-302 şi în subsol. – Ind. de nume,
geogr.: p. 305-317 – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova, Direcţiei de
Cultură a Consiliului Municipal Chişinău, Univ. de Stat din Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-775-3 (în cop. tare).
[2014-153].
- - 1. Descoperiri arheologice – Mileniul I după Christos.
903"0"
219. Studii de Arheologie şi Istorie : în onoarea profesorului Gheorghe Postică /
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Istorie şi Relaţii Intern. ; editori: Ludmila Coadă, Pavel
Parasca. – Chişinău : ULIM, 2014. – 445 p. : fig., [1] f. port. color ; 24 cm. – (Arheologie.
Istorie).
Bibliografia şt. a savantului Gheorghe Postică : p. 15-27 / Ludmila Corghenci. – Refe-
rinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-101-59-2.
[2014-63].
- - 1. Arheologie – Republica Moldova. 2. Republica Moldova – Istorie.
[902/904+94](478)(092)(082)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
220. Darienco, Claudia.
Piloni ai neamului : Portrete de epocă : [Ion Bostan, inginer, academician; Nicolae
Juravschi, campion olimpic; Dumitru Matcovschi, poet; Boris Melnic, biolog, academician;
Mihai Munteanu, cântăreţ de operă; Constantin Rusnac, compozitor; Nicolae Sulac, cântăreţ
de muzică populară : în vol.] / Claudia Darienco ; consultant : Ion Eţco ; fotoreporter : Tudor
Iovu. – Chişinău : Iulian, 2012 – . – 26 cm. – ISBN 978-9975-4139-6-1.
Vol. 2. – 2012. – 414 p. : fot. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Ind. de nume : p. 410. – 500
ex. – ISBN 978-9975-4139-7-8 (eronat). – [2014-200].
- - 1. Bostan, Ion, 1949 - …, inginer, academician. 2. Juravschi, Nicolae, 1964 - …, ca-
noist, campion olimpic. 3. Matcovschi, Dumitru, 1939-2013, poet. 3. Melnic, Boris, 1928 - …,
biolog, academician. 4. Munteanu, Mihai, 1943 - …, cântăreţ de operă. 5. Rusnac, Constan-
tin, 1948 - …, compozitor. 6. Sulac, Nicolae, 1936-2003, cântăreţ de muzică populară.
929(478)
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(470) Istoria Rusiei
221. Cotul Donului, 1942: eroism, jertfă, trădare / Vasile Şoimaru, Iosif Niculescu,
Gheorghe Pârlea [et al.] ; aut., proiectului, coord. şi imagini: Vasile Şoimaru. – Ed. a 2-a, rev.
şi compl. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Balacron"]. – 200 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-100-95-3 (în cop. tare).
[2014-56].

67
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

- - 1. Războiul al Doilea Mondial. 2. Războiul pentru apărarea patriei – Lupta de pe


Don – 1942.
94(470)"1942"
94(478) Istoria Republicii Moldova
222. Caşu, Igor.
Duşmanul de clasă: Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A)SS Moldoveneas-
că, 1924-1989 / Igor Caşu ; pref. de Vladimir Tismăneanu ; Univ. de Stat din Moldova, Centrul
de Studiere a Totalitarismului. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 394 p. :
fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Bibliogr.: p. 357-379 şi în subsol. – Ind. de nume : p. 380-387. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Progr. SCOPES al Fundaţiei Elveţiene pentru Ştiinţă. – [300] ex.
ISBN 978-9975-79-828-0.
[2014-150].
- - 1. Republica Moldova – 1924-1989 – Istorie. 2. Istoria Republicii Moldova.
94(478)"1924/1989"
223. "Deputatul în Sfatul Ţării Andrei Găină – unificator de ţară", conferinţa şti-
inţifică (2013 ; Chiţcanii Vechi). Deputatul în Sfatul Ţării Andrei Găină – unificator de ţară :
(Materialele Conf. Şt. "Oameni de seamă de pe valea Răutului. Andrei Găină – unificător de
ţară"), (Ghiţcahi Vechi, 24 oct. 2010) / coord. Boris Gaina, Mihai Taşcă. – Chişinău : Lexon-
Prim, 2013 (Tipografia Reclama). – 184 p. : fot., tab., [8] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Agricole a AŞM, Inst. de Istorie al
AŞM. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al dlor Boris Gaina, Victor
Gaina. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4476-7-6.
[2014-188].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Găină, Andrei, 1885-1940, deputat în Sfatul Ţării,
1917-1918.
94(478)(092)(082)
224. Drochia : Gară şi raion : Istorie. Economie. Cultură / coord. proiectului: Alexan-
dru Bobeică. – [Chişinău] : S. n. : Prut Internaţional, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 138, [1] p. :
fot. color ; 30 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl. – [500] ex.
ISBN 978-9975-100-90-8 (în cop. tare).
[2014-54].
- - 1. Drochia – Raion – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)=135.1=111
225. Eşanu, Andrei.
Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX) = Cultural universe in Moldova (XV-XIX) :
studii / Andrei Eşanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. – Chişinău : Lexon-Prim,
2013 [Tipografia Reclama]. – 327, [1] p. : fig., fot. ; 25 cm.
Tit paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., fr, rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.
– 400 ex.
ISBN 978-9975-4476-6-9 (în cop. tare).
[2014-187].

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Republica Moldova – Secolele XV-XIX – Istorie. 2. Istoria culturii – Secolele XV-


XIX – Republica Moldova.
94(478)"14/18":008=00
226. Olaru-Cemîrtan, Viorica.
Deportările din Basarabia : 1940-1941, 1944-1956 / Viorica Olaru-Cemîrtan ; trad. tex-
tului în lb. engl.: Viorica Olaru-Cemîrtan, Iuliana Postică ; trad. doc. din rusă în rom.: Viorica
Olaru-Cemîrtan ; Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova – ANTIM. – Chişinău : Pontos,
2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 548 p. : h., tab. ; 25 cm. – (Monografii ; 13 / coord. ser.: Ser-
giu Musteaţă, Alexandru Popa).
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 248-255 şi în subsol. – Ind. de nume, toponime: p. 517-
548. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului României – Min. Afacerilor Externe – Dep.
Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-500-9 (în cop. tare).
[2014-148].
- - 1. Republica Moldova – 1940-1956 – Istorie. 2. Deportări – 1940-1956 – Istorie.
94(478)"1940/1956"
227. Russu, Olesea.
Colicăuţi : Satul de pe malul Draghiştei : [raionul Briceni] / Olesea Russu. – Chişinău :
[Lexon-Prim], 2013 [Tipografia Reclama]. – 94 p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlor Comerzan Victor – procurorul raionului Briceni,
Gamureac Vladimir – SRL "Agro-product", Lavric Nicolae – primarul s. Colicăuţi [et al.]. –
[100] ex.
ISBN 978-9975-4476-5-2.
[2014-186].
- - 1. Colicăuţi – Sate – Raionul Briceni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
228. Ursu, Valentina.
Politica culturală în RSS Moldovenească, 1944-1956 / Valentina Ursu ; trad. rez. în lb.
rusă: Elena Suff ; trad. rez. în lb. engl.: Cristina Zagoreţ, Radu Ursu ; Asoc. Naţ. a Tinerilor
Istorici din Moldova – ANTIM. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 287 p. :
tab. ; 25 cm. – (Monografii ; 14 / coord. ser.: Sergiu Musteaţă, Alexandru Popa).
Cuprins, rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 236-257 şi în subsol. – Ind. de nume : p.
275-287. – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului României – Min. Afacerilor Externe –
Dep. Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, UPS "Ion Creangă" din Chişinău. –
300 ex.
ISBN 978-9975-51-501-6 (în cop. tare).
[2014-152].
- - 1. Republica Moldova – 1944-1956 – Istorie. 2. Politica culturală – 1944-1956 – Re-
publica Moldova.
94(478)+008(478)”1944/1956"
229. Кайряк, Петьр.
Тараклия и тараклийци / Петьр Кайряк ; съст.: Николай Червенков, Иван
Думиника ; Науч. дружество на бълг. в Реп. Молдова, Таракл. държавен ун-т "Григорий
Цамблак" – Кишинев : SŞB : Cu drag, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 252, [3] p. : fot., [1] f.
port. color ; 21 cm.

69
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Rez. paral.: lb. rom., bulg., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-4388-1-0.
[2014-151].
- - 1. Taraclia – Raion – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
94(=411.16) Istoria evreilor
230. Институт Иудаики. Сборник научных трудов Института Иудаики / Ин-т Иу-
даики ; редкол.: Аникин В. [и др.]. – Кишинев : Judaica Institute, 2013 (Tipogr. "Elan Poli-
graf") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-228-4.
Вып. 4. – 2013. – 119 p. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.
– 1500 ex. – ISBN 978-9975-66-371-7. – [2014-12].
- - 1. Istoria evreilor.
94(=411.16)(082)=135.1=161.1
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
231. Gorobievschi, Svetlana.
Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a calităţii vieţii : Specialita-
tea 08.00.01 : Econ. politică. Doctrine econ. : Autoref. al tz. de doct. habilitat / Gorobievschi
Svetlana ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2013. – 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-41 (54 tit.).
[2014-13 Teze].
330.1:338(043.2)
232. Savin, Angela.
Motivaţia unităţilor polilexicale stabile în limba română : 10.02.01 – Lb. rom. : Autoref.
tz. de doct. habilitat în filologie / Savin Angela ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Rep.
Moldova. – Chişinău, 2014. – 47 p. : diagr. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 39-43.
[2014-5 Teze].
811.135.1'373.7(043.2)
Pentru titlul doctor
233. Albină, Constantin.
Metodologia pregătirii profesionale a antrenorilor – manageri în cadrul Facultăţilor de
Educaţie Fizică şi Sport : Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice,
antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. tz. de doct. în ped. / Albină
Constantin ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30
p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (30 tit.).
[2014-1 Teze].
796.062:378(043.2)
234. Bucos, Tatiana.
Educaţia – factor important în valorificarea potenţialului economic naţional : Specialita-
tea: 08.00.01 Econ. politică; doctrine econ. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Bucos Tatiana ;
Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (15 tit.).

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-15 Teze].
330.34:37.0(043.2)
235. Buguţa, Elena.
Împăcarea – act juridic de înlăturare a răspunderii penale : Specialitatea: 12.00.08 –
Drept penal (drept penal; drept procesual penal) : Autoref. tz. de doct. în drept / Buguţa Elena
; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (23 tit.).
[2014-14 Teze].
343.22(043.2)
236. Bulmaga, Olga.
Măsurile organizatorico-juridice în privinţa entităţilor ce desfăşoară practici anticoncu-
renţiale : (studiu comparat) : Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul afacerilor) :
Autoref. tz. de doct. în drept / Olga Bulmaga ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări
Juridice şi Politice. – Chişinău, 2013. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (25 tit.).
[2014-11 Teze].
346.546(043.2)
237. Buruiană, Lorina.
Impactul investiţiilor străine directe asupra dezvoltării băncilor comerciale din Republi-
ca Moldova : 08.00.10 – finanţe; monedă; credit : Autoref. tz. de doct. în econ. / Buruiană
Lorina ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (11 tit.).
[2014-24 Teze].
339.727.22:336.713(478)(043.2)
238. Ciocănel, Cristina.
Valorificarea autoevaluării în procesul educaţional : Specialitatea 13.00.01 – Ped. gen.
: Autoref. tz. de doct. în ped. / Ciocănel Cristina ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişi-
nău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (36 tit.).
[2014-20 Teze].
37.0(043.2)
239. Cojocari, Diana.
Recuperarea coordonării şi a echilibrului în activităţile psihomotrice de bază la persoa-
nele după accident vascular cerebral prin tehnici de biofeedback stabilografic : Specialitatea
13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de
recuperare : Autoref. al tz. de doct. în ped. / Cojocari Diana ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică
şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (28 tit.).
[2014-21 Teze].
796.4:615.825(043.2)
240. Cojocaru, Igor.
Suportul informaţional al evaluării cercetărilor ştiinţifice în Republica Moldova :
01.05.05 Sisteme informaţionale : Autoref. al tz. de doct. în informatică / Cojocaru Igor ; Acad.
de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău, 2013. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (55 tit.).

71
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

[2014-2 Teze].
004:001.891(478)(043.2)
241. Crişan, Constantin Mircea.
Amenda penală : Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (cu specificarea : drept penal) :
Autoref. tz. de doct. în drept / Crişan Constantin Mircea ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. –
Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (37 tit.).
[2014-23 Teze].
343.271(043.2)
242. Dabija, Tudor.
Aspecte financiare ale activităţii vamale în contextul integrării Republicii Moldova în
Uniunea Europeană : 08.00.10 – Finanţe; Monedă; Credit : Autoref. tz. de doct. în econ. /
Dabija Tudor ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (9 tit.).
[2014-8 Teze].
336.24:339.92(043.2)
243. Daniliuc, Aliona.
Politici paternaliste ale ţărilor emergente în cadrul cooperării economice internaţionale :
Specialitatea 08.00.14 – Econ. mondială; Relaţii econ. intern. : Autoref. tz. de doct. în econ. /
Daniliuc Aliona ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28.
[2014-10 Teze].
339.97(043.2)
244. Dicusară, Ion.
Contribuţii privind generarea profilului dinţilor agrenajului precesional prin metode ne-
convenţionale : 05.02.02. – Teoria maşinilor şi organe de maşini : Autoref. tz. de doct. în şt.
tehn. / Dicusară Ion ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., fig. tab. color ;
21 cm.
Bibliogr.: 26-27 (23 tit.).
[2014-3 Teze].
621.833:621.9.048(043.2)
245. Duca, Daniela.
Perfecţionarea managementului inovaţional în sectorul privat al Republicii Moldova :
Specialitatea 08.00.05 – Econ. şi management (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref. al
tz. de doct. în econ. / Duca Daniela ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău, 2014. – 32 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (11 tit.).
[2014-19 Teze].
334(478):005.22 (043.2)
246. Efros, Stela.
Dezvoltarea antreprenoriatului constructiv în Republica Moldova : Specialitatea
08.00.05 – Econ. şi management : (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref. tz. de doct. în
econ. / Efros Stela ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 25 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (24 tit.).

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-7 Teze].
334(478)(043.2)
247. Guţuleac, Elena.
Modelarea matematică a condiţiilor de încărcare şi deformare a obiectelor adâncite :
01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe fizico-matematice / Guţuleac Elena ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ma-
tematică şi Informatică. – Chişinău, 2013. – 28 p. : fig., tab., fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25.
[2014-9 Teze].
519.6(043.2)
248. Hellis Osama.
Terapia de fond combinată în artrita reumatoidă : 14.00.06 – Cardiologie şi reumatolo-
gie (reumatologie) : Autoref. tz. de doct. în medicină / Hellis Osama ; IMSP Inst. de Cardiolo-
gie. – Chişinău, 2014. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25.
[2014-12 Teze].
616.72-002.77-08(043.2)
249. Lozan, Victoria.
Jocuri pareto-nash-stackelberg: modele, principii şi algoritmi : 112.03 – cibernetică ma-
tematică şi cercetări operaţionale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Lozan
Victoria ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.).
[2014-16 Teze].
519.83(043.2)
250. Marinescu, Susana.
Impactul activităţilor de educaţie fizică extracurriculare (baschet) asupra dezvoltării ca-
pacităţilor motrice ale elevilor din treapta învăţământului gimnazial : Specialitatea: 13.00.04 –
Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi culturii fizice de recuperare :
Autoref. tz. de doct. în ped. / Marinescu Susana ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (28 tit.).
[2014-22].
796/797:37.015(043.2)
251. Novac, Alexandra.
Aplicarea sistemului de management al proprietăţii intelectuale în dezvoltarea între-
prinderilor mici şi mijlocii : Specialitatea 08.00.05. Econ. şi management : Autoref. al tz. de
doct. în econ. / Novac Alexandra ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău, 2014. – 31 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27.
[2014-25 Teze].
347.77+334(043.2)
252. Railean, Elena.
Strategia inovaţională de marketing ca premisă pentru optimizarea activităţii bibliotecii
ştiinţifice : 08.00.06 – Marketing; Logistică : Autoref. tz. de doct. în econ. / Railean Elena ;
Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.

73
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Referinţe bibliogr.: p. 26-28.


[2014-18 Teze].
339.138:001.895:027.021(043.2)
253. Samohvalov, Sergiu.
Optimizarea metodelor de diagnostic şi tratament ale sindromului de insuficienţă intes-
tinală postoperatorie : 321.13 – chirurgie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Samohvalov
Sergiu ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. –
29 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26.
[2014-6 Teze].
616.34-008.1-022-089.168(043.2)
254. Scutari, Sofia.
Trezoreria – serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric : 08.00.10 – Finanţe;
Monedă; Credit : Autoref. tz. de doct. în econ. / Scutari Sofia ; Acad. de Studii Econ. a Moldo-
vei. – Chişinău, 2014. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (12 tit.)
[2014-17 Teze].
35.075.34:336.13(043.2)
255. Trifan, Nicolae.
Contribuţii privind generarea danturilor agrenajelor precesionale prin deformare plasti-
că : 05.02.02. – Teoria maşinilor şi organe de maşini : Autoref. tz. de doct. în şt. tehn. / Trifan
Nicolae ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab., fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27.
[2014-4 Teze].
621.833:621.7.011(043.3)

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Buruiană, Lorina 237
A Buruiană, M. 125
Adam, Veaceslav 198 Busuioc, Aureliu 197
Agachi, S. → v. Agachi, Sergiu Butucel, Zinona 175
Agachi, Sergiu 80, 87 C
Albină, Constantin 233
Andrieş, Andrei (3) Caisîn, Simion 24
Andrievschi, Serghei 129 Camarda, Adina Liana 63
Andronic, Gabriel 176 Caprian, Iulia 105
Andrus, Nicolai 178-79 Cara, Angela 106
Anton, Ion Gheorghe 193 Caragaţă, Niţă 104
Arnăut, Tudor 218 Carcea, Ala 129
Asmarandei, Viorel 104 Carp, Simion 74, 95
Avasiloaie, Rodica 6 Casiadi, Oleg 41
Caşu, Igor 222
B Catereniuc, Ilia 136
Bacinschi, Mihai 195 Catîşev, Elena 51
Baciu, Tatiana 24 Catrinici, Luminiţa 75
Bahnarel, Ion 140 Caun, Victor 64
Banaru, Mihai 30 Cazacu, Olga 212
Barbaroş, Anton 194 Cazacu, Tamara 190
Barbă, V. 172-73 Cârnaţ, Teodor 79
Bătrînescu, Veaceslav 38 Ceban, Silvia 113-16
Belîi, Adrian 142 Cebotari, Stanislav 88
Belobrov, Angela 49 Cebotari, Tatiana 49
Belostecinic, Grigore 8, 119-20 Cerga, Alexandru 31
Beniuc, Valentin 47 Cernicova-Bucă, Mariana 21
Beşleagă, Vladimir 195 Chicu, Nadejda 49
Bivol, Grigore 144-45 Chiriac, Lilia 64
Bivol, Stela 139 Chiriac, Petru 50
Bobeică, Alexandru 224 Chirilă, Victor 46
Bodrug, Irina 110-12 Chiriţa, Valentin 89-90
Boguş, Angela 39 Chiroşca, Dionisie176
Bolboceanu, Aglaida 23, 25 Chistruga, B. → v. Chistruga, Boris
Bordeianu, Teodor 196 Chistruga, Boris 72
Bostan, Ion (220) Chistruga-Sînchevici, Inga 37
Botnari, N. → v. Botnari, Nadejda Chiveri, Galina 79
Botnari, Nadejda 60 Cimpoieş, Gh. 158-59, 161-62
Bradu, Margareta 185 Ciobanu, Vasile 22
Braşovean, Matvei 6 Ciocanu, Ion 187
Bucătaru, Victoria 46 Ciocănel, Cristina 238
Bucic, Alexandar 70 Cioclea, Eugen 199
Bucos, Tatiana 234 Ciorbă, S. → v. Ciorbă, Sergiu
Bucun, Nicolae 23, 25 Ciorbă, Sergiu 80, 87, 96
Budza, Oleg 50 Ciucescu, Doru 191
Buga, Ion 205 Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 76
Buguţa, Elena 235 Climova, Alla 99
Buimistru, T. 172-73 Coadă, Ludmila 219
Bulmaga, Olga 236 Cobzari, L. 60
Bumbu, Iacob 135 Cocin, A. 172

75
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Cojocari, Diana 239 Florea, Vasile 165-66


Cojocaru, Igor 240 Furdui, Galina 201
Colesnic, Liliana 109 Fuştei, Nicolae 32
Corghenci, Ludmila 219
Coroban, Vitalie 199 G
Cotelea, S. 125 Gadarag, Alexandrina 53
Cotovaia, Aliona 132 Gaibu, Nicolae 103
Covrig, Cristina 200 Gaiciuc, Valentina 126
Covrig, Octombrina 200 Gaina, Boris 223
Cozma, Valeria 2 Galaicu-Păun, Em. 199
Cristea, Alexandru 206 Galben, Svetlana 123
Crişan, Constantin Mircea 241 Galben-Panciuc, Zinaida 123
Crivceanschii, Lev D. 143 Galiţ, Elexei 33
Croitoru, Dumitru 52 Ganea, Victoria 48, 105
Crudu-Munteanu, Svetlana 192 Găină, Andrei (223)
Curbet, Vladimir 177 Gheorghiţă, Vlad 104
D Gheţoi, Petru 216
Gîrneţ, Valentina 103
Dabija, Nicolae 206 Globa, Lilian 136
Dabija, Tudor 242 Gondiu, M. 172-73
Danail, Sergiu 138 Gorobievschi, Svetlana 231
Daniliuc, Aliona 243 Grabovaia, Angela 135
Darienco, Claudia 220 Gribincea, A. 71
Dediu, Ion 135 Grigor, Ina 106
Diaconu, Oxana 122 Grigoraş, Maria 65
Diaconu, Stela 123 Grosu, Vladimir 66
Dicusară, Ion 244 Gulea, Aurelian 132
Donea, Victor 165-67 Guţuleac, Elena 247
Donţu-Sarîterzi, Sorina 107
Dragnev, Demir 31 H
Dragomir, C. 216 Hadârcă, Ion 202
Dressel, Wolfgang 107 Hanganu, Aurelia 3-4
Duca, Daniela 245 Harabara, Valeriu 41
Dughin, Aleksandr 43 Heinrich, Arno 107
E Hellis Osama 248
Hîncu, Mihail 50
Efrim, Oleg 46
Efros, Stela 246 I
Ene, Veronica 110-12 Iarovoi, Petru 140
Erizanu, Gheorghe 199 Ion, Ioana 63
Ermicio, A. 125 Iovu, Tudor 220
Eşanu, Andrei (4), 225 Iovu-Carauş, Marina 168
Eşanu, Valentina 4
Eţco, Ion 220
J
F
Josifov, Gjorgji 70
Filip, Alexandru 140 Jumiga, Diana 51
Filip, Angela 58-59 Juravschi, Nicolae (220)
Filip, Iulian 122, 211-12
Filip, Nelly 63
Filip, O. 180

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

K P
Ketteler, Karl-Heinz 107 Pahonţu, Elena Mihaela 131
Kozak, Y. 71 Paladi, Oxana 23, 25
Kravcenko, Vladimir 198 Palladi, Tudor 201
Panait, Aurelia 16-17
L Parasca, Pavel 219
Leah, Anna 203 Partole, Claudia 200
Leidecker, Gudrun 107 Pascaru, Daniela 186
Leon-Stoica, Nina 110-16 Pârlea, Gheorghe 192, 221
Levinţa, Angela 33 Pâslariuc, Virgil 222
Leviţchi, Ioan 40 Peicev, Olga 180
Litvinova, Tatiana 130 Perebinos, Mihail 127
Lozan, Victoria 249 Pilchin, Maria 217
Lungu, Valeriu 129 Pîrţac, Grigore 42
Lupaşcu, Teodor 136 Plugaru, Oxana 203
Lupaşcu, Tudor 137 Podkolozin, Evgheni 22
Pogolşa, Lidia 106
M Pogolşa, Lilia 190
Popa, Alexandru 226, 228
Malcoci, Ludmila 37 Postică, C. → v. Postică, Constantin
Manolache, Constantin 3-4 Postică, Constantin 72
Mardare, Marcela 204 Postică, Gheorghe (219)
Marian, Gr. 9 Postică, Iuliana 226
Marianciuc, Aurelia 59 Postolache, Gh. 170
Marin, Gheorghe 205 Poştarencu, Maria 4
Marinescu, Susana 250 Puiu, Ivan 147
Matcovschi, Dumitru (220)
Mateevici, Alexie 206 R
Maximciuc, Victoria 118
Melnic, Boris (220) Railean, Elena 252
Mihailov, Elena 130 Raischi, Tudoriţa 113-16, 126
Mocanu, Tatiana 185 Raţă, Victoria 13-15, 18-20, 213-14
Moraru, Vasile 127 Redcenco, Victor 103
Moşneaga, Valeriu 38 Rojnoveanu, Angela 175
Muntean, Mihail (6) Romanciuc, Ruxanda 194, 204
Munteanu, Mihai (220) Romanciuc, Vasile 198, 208, 213-14
Musteaţă, Sergiu 226, 228 Roşca, Iurie 43
Roşca, Natalia 168
N Roşca, P. 72
Roşcovan, Nina 186
Neamţu, Petre 176 Rotaru, Diana 3
Nechiforeac, Vasilisa 6 Rotaru, Ion Agapie 174
Niculescu, Iosif 221 Rusnac, Constantin (220)
Nistor, Ion 140 Rusnac, Virginia 23
Novac, Alexandra 251 Russu, Olesea 227
Novorojdin, Dumitru 157 Rusu, Lilia 85-86
O S
Obreja, Galina 139 Sacagiu, Rita 85-86
Olaru, Nadia 211, 215 Samohvalov, Sergiu 253
Olaru-Cemîrtan, Viorica 226 Sava, Parascovia 165-66
Osipov, Dumitru 124 Sava, Victor 167

77
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Savin, Angela 232 Ţ


Savva, A. → v. Savva, Alexandru
Savva, Alexandru 96 Ţărnă, Ecaterina 121
Scaticailov, Sergiu 155 Ţurcanu, Ghenadie 139
Scheau, Ioan 40 Ţveatcov, Nicolai 45
Scutari, Sofia 254 U
Secrieru, Rodica 85-86
Serbenco, Eduard 77 Ulian, Galina 105
Silistraru, Nicolae 121 Ungureanu, Elena 188
Silitrari, Natalia 140 Untila, V. 124
Socol, Adela 40 Ursachi, Eugeniu 73
Somnic, Roman 155 Ursu, Radu 228
Sporek, T. 71 Ursu, Valentina 2, 7, 228
Stan, Valentina 42 Ursu, Viorica 99
Stanciu, Sergiu 122 Uzun-Negrescu, Oxana 190
State, Daniela 109
Stepan, Ilona 178-79 V
Stoican, Mirela 63
Vârţanu, Ion 3
Stratulat, Oleg 54
Velișco, Nadejda 130
Stratulat, Petru (148)
Vieru, Grigore 208
Subotin, Iurie 133
Vieru, Igor 206
Suceveanu, Arcadie 197, 215
Vladicescu, Natalia 53
Suff, Elena 228
Vlas-Veveriţă, A. 173
Sulac, Nicolae (220)
Voicu, Radu 52
Surugiu, Tatiana 67
Vrabie, Gheorghe 201
Ş Vulpe, Ana 12

Şandru, Serghei 142 Z


Şargu, Lilia 154
Zagoreţ, Cristina 228
Şavga, Ghenadie 67
Zaharia, Marian 63
Şavga, Larisa 10, 67-68
Zaharia, V. → v. Zaharia, Victor
Şerban, Natalia 68
Zaharia, Victor 98
Şoimaru, Vasile 192, 221
Zgureanu, Teodor 180
Şonea, Cristine Gigi 63
Ştefaneţ, Mihail 137 А
T Абдульхак Хазрат Саматов 36
Аникин, В. 230
Talmaci, R. → v. Talmaci, Roman
Talmaci, Roman 97 Б
Tarhon, Petru Gh. 170
Tarlapan, Efim 207 Беженару, Сергей 151
Taşcă, Mihai 223 Белый, Адриан 141
Tăzlăvan, Tatiana 142 Букатынский, Анатолий 62
Tcacenco, Alexandr 22 Бурлаку, Алла 149
Tcacenco, Victoria 178-79
В
Teodor, Svetlana 6
Tiron, R. 60 Величко, О. Н. 1
Tismăneanu, Vladimir 222 Влад, Павел Федорович 134
Trifan, Nicolae 255 Волковская, М. 189
Tuhari, Tudor 169 Выртосу, Стела Захаровна 29

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Г Мукарамов, Шамиль 35
Гацкан, Штефан 149 Н
Гордиенко, Т. Б. 1
Гроппа, Станислав 141 Настаушева, Наталья Александровна 26

Д О

Данаил, C. Н. 108 Опалко, Лилия 163


Данилов, Александр Владимирович 160 Орган, А. Н. → см. Орган, Алексей
Диденкул, А. С. 171 Николаевич
Додон, Игорь 62 Орган, Алексей Николаевич 146
Дугин, Александр 44 П
Думиника, Иван 229
Дюг, Валентина 152 Папкин, Александр (78)
Папкина, Людмила Михайловна 78
Ж Пармакли, Д. М. 61
Желеску, Петру 117 Пичугова, С. 189
Попа, М. Н. 128
К
Р
Кайряк, Петьр 229
Кайсын, С. М. → см. Кайсын, Симион Ротару, Д. И. 150
Кайсын, Симион 27-29 Рошка, Юрие 44
Каланча, Анжела 27 С
Карабет, Наталья 117
Ковалева, Елена Антоновна 28 Скодорова, Л. К. 11
Колибаба, Андрей Демьянович (163) Скрипник, Сергей 209
Коломиец, Л. В. 1 Стайкова, Каролина 210
Кошпармак, Виорика 151 Стасюк, Виолетта 151
Кривчанская, Л. Ф. → см. Кривчанская, Стратулат, П. М. → см. Стратулат, Петру
Лариса Стратулат, Петру 149, 150-53
Кривчанская, Лариса 150
Кулиев, Э. Р. → см. Кулиев, Эльмир Ф
Кулиев, Эльмир 34 Фрипту, Валентин 153
Кушнерёв, А. Г.181
Х
Л
Ходорожя, Стелиан 153
Лупашко, Михаил 209
Ч
М
Чебану, Виктор 152
Макаев, Флюр Зайнутдинович 134 Червенков, Николай 229
Мариан-Павленко, Анжела 149 Чернецкая, Ольгa 149, 151-52
Милякова-Роман, Е. 108, 182-83

79
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Index de titluri
Academicianul Andei Andrieş 3 Constituţia Republicii Moldova 83
Academicianul Andrei Eşanu 4 Construim şi călătorim 16
Aktuelle probleme des schutzes und der Cotul Donului, 1942 221
sicherheit der teilnehmer im strafverfahren Cultura Moldovei Sovietice în documente şi
95 materiale (1944-1991) 2
Alfabet vorbitor pentru atotştiutori 12 Deputatul în Sfatul Ţării Andrei Găină – unifi-
An Introduction to International Economics 71 cator de ţară 223
Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Designul bucătăriei-sufragerie 172
Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Documente de identitate şi tehnologii moderne
Republicii Moldova 74 de securitate 103
Analele Academiei de Studii Economice a Drochia 224
Moldovei 8 Economie mondială 72
Analele ştiinţifice ale Catedrei Drept Patrimo- Ferma veselă 17
nial 99 Finanţele întreprinderii 60
Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist- Ghid de eficienţă energetică şi resurse rege-
Comerciale din Moldova 10 nerabile 156
Anestezie şi terapie intensivă 142 Ghid european 46
Animale acvatice 13 Ghidul împrumuturilor pentru administraţia
Animale domestice 14 publică locală şi situaţia existentă în ţările
Animale sălbatice 15 reprezentate în NALAS 70
Anuarul IES – 2012 "Protecţia mediului în Gogoaşa 216
Republica Moldova" 124 Impactul Programului "Comunitate incluzivă –
Asistenţa psihologică în educaţie 23 Moldova" asupra beneficiarilor 37
Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, Impactul remitenţelor asupra rezilienţei siste-
inovării şi integrării 54 mului financiar al Republicii Moldova 49
Bufniţa nu cloceşte privighetori 122 Iniţiere în inovare şi transfer de tehnologie 155
Casa părintească nu se vinde 198 International relations-teenager's field of
Catalogul standardelor naţionale în domeniul activity 47
construcţiilor 5 Istoria Sindicatelor din Republica Moldova 50
Ce trebuie să cunoască pacientul cu diabet Jaloanele edificării sănătăţii publice în Repu-
zaharat 144-45 blica Moldova 140
Chimie 130 Jucării 18
Codul contravenţional al Republicii Moldova Jurnal săptămînal la Europa Liberă 7
81-82 Legume şi fructe 19
Codul de procedură penală al Republicii Limbaje Specializate 184
Moldova 91-92 Lucrări practice la Anatomia Omului 136
Codul familiei al Republicii Moldova 100 Lucrări ştiinţifice 158-59, 161-62
Codul fiscal al Republicii Moldova 55-56 Manual privind efectuarea controlului oficial al
Codul muncii al Republicii Moldova 101-02 unităţilor din domeniul alimentar 104
Codul penal al Republicii Moldova 93-94 Mihail Muntean 6
Codul vamal al Republicii Moldova 69 Mijloace de transport 20
Comunicare 40 Moş Crăciun 213
Conferinţa ştiinţifică internaţională "60 de ani Prelucrarea metalelor 107
de învăţământ economic superior în Repu- Prinţesele lumii 21
blica Moldova: prin inovare şi competitivita- Probleme actuale privind protecţia şi securita-
te spre progres economic" 119-20 tea persoanelor implicate în procesul penal
Conferinţa ştiinţifică naţională "Tendinţe noi în 95
profilaxia şi dezvoltarea generaţiei în creş- Raport privind exercitarea jurisdicţiei constitu-
tere" 138 ţionale 85
Constitutional Court. Report on Constitutional Relaţiile internaţionale – domeniu de activitate
Jurisdictions 86 al tinerilor 47

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii Конституция Республики Молдова 84


şi a credinţei în Hristos 33 Коран 34
Studii de Arheologie şi Istorie 219 Краткое жизнеописание Пророка Мухамма-
Tezele celei de a 66-a conferinţă ştiinţifică a да 35
studenţilor şi masteranzilor, dedicată ani- Михайло-Архангельские чтения 11
versării a 80 de ani de la fondarea Universi- Мухтасар Ильми-халь 36
tăţii Agrare de Stat din Moldova 9 Налоговый кодекс Республики Молдова 57
Timpul, vârsta şi destinul 148 Основные действия по поддержанию жиз-
Workbook in Human Anatomy 136 ненных функций и материнский коллапс
Актуальные проблемы защиты и обеспече- 151
ния безопасности участников уголовного Послеродовое кровотечение 152
процесса 95 Практические занятия по анатомии челове-
Военный сектор 209 ка 136
Воспоминания и размышления об Андрее Психология личности 27
Демьяновиче Колибаба 163 Психология труда и организационная пси-
Дипломат России: Александр Папкин 78 хология 28
Дистоция плечиков 149 Психопатология 29
Институт Иудаики 230 Семейный Кодекс Республики Молдова 100
Каталог средств защиты растений 164 Теория и методика физического воспита-
Клиническая психология 26 ния 108

Index de subiecte
Abecedare 117 Cărţi, cu jocuri 16, 21
Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului - de colorat 13-15, 18-20
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, - pentru copii 17
anale 74 - religioase pentru copii 22
Academia de Studii Economice a Moldovei, - sonore 12
anale 8 Cântece, populare 198
Activitate bancară 54 - populare moldoveneşti 177
Adaptare psihosocială, studenţi 121 Chimie, teste 130
Adolescenţi, sistem de valori 25 - anorganică 132-33
Afaceri, iniţiere 52 - coordinativă, preparate farmaceutice 131
Afaceri electronice 67 - organică 134
Aforisme 207 Clima Republicii Moldova, influenţa mediului
Agriş, cultivare 165 135
Agronomie 161 Coduri, contravenţional al Republicii Moldova
Analiză matematică 127 81-82
Anatomia omului -136-17 - de procedură penală al Republicii Moldova
Anestezie 142 91-92
Antreprenoriat 51 - familiei al Republicii Moldova 100
Arheologie, Republica Moldova 219 - fiscal al Republicii Moldova 55-57
Artă plastică 174 - muncii al Republicii Moldova 101-02
Asistenţă psihologică în educaţie, practici 23 - penal al Republicii Moldova -93-94
Audit 168 - vamal al Republicii Moldova 69
Autism, diagnostic, tratament 147 Comerţ, electronic 67
Baptişti 30 - interior 68
Bănci 54 Comunicare 40
Biserici, Republica Moldova, dicţionare Comunitate incluzivă, Republica Moldova,
enciclopedice 31 sondaje 37
Burse de valori 59 Conflicte politice, Republica Moldova 45

81
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

Constituţia Republicii Moldova 83-84 Infracţiuni de luare de ostatici, prevenire,


Construcţia, autovehiculelor 157 combatere 89-90
- clădirilor, proiectări, tehnologii 171 Inginerie agrară 162
- de maşini, tehnologii 155 Integrare europeană 46
Conştiinţă de sine 25 Investiţii în infrastructura inovaţională 48
Contabilitate, istorie 169 Islam 35-36
Control, financiar-fiscal 105 Istorie, indici bibliografici 4
- produselor alimentare 104 - militară 209
Coran 34 Întreprinderi mici şi mijlocii, dezvoltare,
Creştinism 33 investiţii 53
Cultură, Republica Moldova, documente 2 Învăţământ economic superior 119
Descoperiri arheologice, mileniul I după Jurisdicţie constituţională, Republica Moldova
Christos 218 85-86
Design interior, bucătării, sufragerii 172 Karate 181
- hoteluri 173 Liberare de pedeapsă penală 96
Dezvoltare comunitară, Republica Moldova 39 Limbi, engleză, texte literare 185-86
Diabet zaharat 144-45 - găgăuză 190
Dialoguri cu oameni de ştiinţă, artă 201 - română., semiotică modernă 188
Dicteuri muzicale 175 - - sociolingvistică, cultivarea limbii 187
Dirigenţie 109 - rusă, teste 189
Distocie 149 Limbaje specializate, tehnică 184
Documente de identitate, Republica Moldova, Managementul resurselor umane 52
tehnologii moderne 103 Marketing, internaţional 66
Drept, administrativ 79 - rural, investiţii 64
- internaţional public 76-77 - societal 65
- patrimonial 99 Martorii lui Iehova, istorie 32
- penal 95 Matematică, teste 126
Eclampsie 153 Maxime 204
Economie 161 Mediul înconjurător, Republica Moldova,
- agrară 61 protecţie 124
- mondială 72-73 Metale preţioase, expertiză 154
- tenebră, Republica Moldova 62 Metrologie 1
Ecuaţii diferenţiale 128 Migraţia forţei de muncă 38,49
Educaţie 109 Muzică, corală 180
- economică 106 - de operă, indici bibliografici 6
- fizică, metodica predării 108 - pentru acordeon 176
Epigrame 207 - vocală 178-79
Eseuri literare 217 Naştere dificilă, reanimarea fătului 150
Fabule 207 Parcuri dendrologice, Republica Moldova 170
Finanţe, internaţionale 70 Parodii 207
- întreprinderii 60 Pedepse nonprivate de libertate 87
Fizică, indici bibliografici 3 Petiţii 80
Formare profesională, prelucrarea metalelor Pietre preţioase, expertiză 154
107 Plante, botanică 170
Fumul de tutun, protecţie 139 - decorative 167
Furturi, măsuri de prevenire 88 Poezie 197, 199-200, 203-04, 206, 208, 210
Ghicitori 215 - pentru copii 211, 213-14
Hemoragie după naştere 152 Politica culturală – 1944-1956, Republica
Horticultură 158-59 Moldova 2258
Hypertext 188
Incluziune socială 106

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Politologie 42 Reabilitarea persoanei condamnate 97


Povestiri 196 Reanimatologie 142
- istorice 209 Relaţii, economice internaţionale 71
Poveşti ruseşti 216 - internaţionale 47
Preeclampsie 153 Resurse regenerabile, Republica Moldova 156
Prelucrarea metalelor, metodica predării 107 Romane 193
Preparate anestezice 141 Sarcină (obstetrică), complicaţii 151, 153
Probaţiune 80 Satiră 207
- presentenţială 98 Sănătate publică, Republica Moldova, istorie
Protecţia, plantelor, substanţe chimice 164, 140
158-59 Sănătatea copiilor 138
Proverbe româneşti 122 Scrieri, biografice 194
Proză patriotică epistolară 191 - istorice 205
Psihologie clinică 26 Silvicultură 158-60
- muncii 28 Sindicate, Republica Moldova, istorie 50
- personalităţii 27 Sistemul financiar al Republicii Moldova 49
Psihopatologie 29 Sonete 202
Psihopedagogie, copii cu deficienţe mintale Standarde în construcţie, cataloage 5
118 Standardizare 1
Radio Europa Liberă 7 Statistică matematică 129
Războiul al Doilea Mondial 221 Stomac, examinare clinică 146
Războiul pentru apărarea patriei – Lupta de Ştiinţe, juridice 74
pe Don – 1942 221 - politice 41
Teoria generală a dreptului 75
Turism rural 63
Universitatea Cooperatist-Comercială din
Moldova, anale 10
Urgenţe medicale 143
Versuri melodice 198, 212
Viticultură 158-59
Zmeur, cultivare 166

Index geografic

Colicăuşi, sate, raionul Briceni, Republica Moldova, istorie 227


Deportări – 1940-1956, istorie 226
Drochia, raion, Republica Moldova, istorie 224
Republica Moldova, istorie 219, 222-23, 225-26, 228
Rusia, politică 43-44
Taraclia, raion, Republica Moldova, istorie 229

Index editori

Academia "Ştefan cel Mare" a MAI al Republi- Balacron 192


cii Moldova 74, 95 Biblion 12
Adriga-Vis 247 Bons Offices 210, 218
AMTAP 6 Cadran 125
Arc 7, 62, 85-86, 130, 188, 195 Cartier 46, 199, 222
ASEM 8, 39, 54, 60, 64, 66, 72-73, 119-20, Centrul de Resurse Didactice "Cavaioli" 242
168 Centrul Naţional de Sănătate Publică 140

83
Cronica Cărţii Nr 1-2014 ≡ Book annals Nr 1-2014

CEP USM 235-36, 241, 243, 249 Policolor 38, 51-53


Civitas 31 Poligraf Design 110-17
Cu drag 174, 229 Pontos 2, 49-50, 103, 107, 124, 138, 144-45,
Cuvîntul-ABC 32-33, 40 170, 177, 180, 186-87, 194, 200-01, 204-
Departamentul Editorial-Poligrafic al Acade- 05, 226, 228
miei de Studii Economice a Moldovei 237 Primex-Com 63, 178-79
Farmec-Lux 56-57, 82-84, 91, 94, 102 Print-Caro 65, 79, 157, 160-61, 165-66, 246,
Garamont Studio 121 253
Grafic-Design 78 Prut Internaţional 13-21, 122-23, 131, 189,
Gunivas 191 197-98, 202, 207-08, 211-15, 217, 224
INCE 48, 105, 245, 251 Pulsul Pieţei 80, 87-88, 96-98
Institutul de Filologia al AŞM 232 SŞB 229
Institutul de Formare Continuă 24 Tehnica-UTM 99, 127, 129, 133, 135, 155,
Institutul de Studii Enciclopedice 3-4 171-73, 184, 231, 244, 255
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 23, 25, 106, UASM 9, 158-59, 162
190 UCCM 10, 67-68, 75, 154, 169
Institutul Naţional de Standardizare 5 ULIM 219
IRIM 47, 71 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi
Iulian 193, 196, 220 Sport 233, 239, 250
Judaica Institute 230 Universitatea Populară 43
Lavilat-Info 55, 69, 81, 92-93, 100, 101 Universul 176
Lexon-Prim 185, 223, 225, 227 Valinex 108, 182-83
Lider Agro 164 Viţă adevărată 22
Litera 206 Vizual Design 42
Lyceum 109, 126 Институт Непрерывного Образования 26-29
Medicina 137, 142, 248 Народный Университет 44
Papaprint 76 Рыбницкий филиал им. Т. Г. Шевченко 11

ISBN eronat
ISBN 978-9975-79-826-6 46
ISBN 978-9975-4426-2-6 83
ISBN 978-9975-77-174-0 84
ISBN 978-9975-4426-9-5 94
ISBN 978-9975-4322-8-3 102
ISBN 978-9975-4139-7-8 220

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-503)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Duca, Maria. Acad. Cristian Ioan D. Hera, personalitate marcantă a ştiinţei con-
temporane : Laudatio în onoarea acad. cu prilejul acordării titlului de Membru de Onoare al
AŞM, Chişinău, 12 iun. 2013 / Maria Duca // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 5-7 : fot. – ISSN
1857-0461.

2. Palii, Natalia. Rolul laboratoarelor de cercetări ştiinţifice în transferul internaţional


de tehnologii / Natalia Palii // Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în
scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a
8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 33-36 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 36 (7 tit.).

3. Patraş, Mihai. Încă o dată despre ştiinţă şi atestarea cadrelor ştiinţifice : (în baza
informaţiilor privind domeniul economic) / Mihai Patraş // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 24-
29 : fot. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (3 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-0461.

4. Tofan, Eugenia. De ziua Academiei, un nou Membru de Onoare al AŞM : [acad.


Cristian Ioan D. Hera, vicepreşedinte al Acad. Române, savant în agricultură] / Eugenia Tofan
// Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 4. – ISSN 1857-0461.

5. Tofan, Eugenia. Premiu pentru realizări remarcabile în domeniul integrării euro-


pene : [în domeniul ştiinţei şi tehnologiei : premiul i-a fost înmânat acad. Gheorghe Duca,
preşedinte al AŞM, Bruxelles, 20.06.2013] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P.
3 : fot. – ISSN 1857-0461.

6. Барбулат, Михаил. Международная Ассоциация Академий Наук – эффек-


тивная платформа для международного сотрудничества / Михаил Барбулат, Игорь
Серотила // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 138-140 : fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 32, 161, 269)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 2)

85
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

006 Standardizare şi standarde


006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului
(Vezi Nr 290, 342, 344, 346)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 352, 385, 432, 435-36)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
7. Eşanu, Andrei. Noua literatură despre Cantemiresti Addenta (2010-2013) la bibli-
ografia "Neamul Cantemireştilor" / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 104-129. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 11)

02 BIBLIOTECONOMIE
8. Cereteu, Igor. Valori cărturăreşti din Biblioteca Mănăstirii Curchi : [raionul Orhei] /
Igor Cereteu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 26-48. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

9. Cimpoi, Mihai. Cavaler al tăcerii fecunde : [Alexe Rău, bibliolog, poet, filozof al
culturii] / Mihai Cimpoi // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 182-183 : fot. – ISSN 1811-900X.

10. Dabija, Nicolae. Un om fericit : [Alexe Rău, directorul Bibl. Naţ. a Moldovei] / Nico-
lae Dabija // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 183-184. – ISSN 1811-900X.

11. Dumitraşcu, Natalia. Trei realizări editoriale ale filialei "Alba Iulia" : [pe marginea
lansării lucrărilor : "Elena Tamazlâcaru. Biobibliografie", "Ion Mărgineanu, periplu biobibliogra-
fic", "Anatol Ciocanu, o altfel de biobibliografie", Chişinău, 31. 10. 2013] / Natalia Dumitraşcu
// Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 156-158 : fot. – ISSN 1811-900X.

12. Goian, Natalia. Evoluarea principiilor de descriere bibliografică / Natalia Goian //


Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 11-23. – Rez. în lb. engl. – Referințe bibliogr. : p. 23 (6 tit.). –
ISSN 1811-900X.

13. Gonţa, Maria. Site-ul Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" – instrument de infor-
mare, interacţiune, promovare şi comunicare profesională / Maria Gonţa // Biblio Polis. –
2013. – Nr 4. – P. 92-94. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

14. Harjevschi, Mariana. Biblioteca, un intermediar optim în interacţiunea dintre cetă-


ţeni şi stat : [alocuţiune rostită la Conf. ″Angajamentul civic: e-transformare@bibliotecii″, Chi-
şinău, 23. 10. 2013] / Mariana Harjevschi // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 101-103 : fot. –
ISSN 1811-900X.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

15. Iftodi, Lina. Perpetuare... la nivel de avangardă : [despre activitatea Bibl. "Liviu
Rebreanu" din or. Chişinău] / Lina Iftodi // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 134-138 : fot. –
ISSN 1811-900X.

16. Javelea, Svetlana. Programul de lectură ″Chişinău citeşte o carte″ la aniversare :


[10 ani de la implementarea analogului program American "One City One Book"] / Svetlana
Javelea // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 106-114 : fot. – ISSN 1811-900X.

17. Karioja, Elina. How to evaluate libraries’sustainability? An approach to an evalua-


tion model and indicators / Elina Karioja // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 40-49 : fig. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49 (15 tit.). – ISSN 1811-900X.

18. Krogh, Petter von. Double force. Applying indicators and qualitative measuring to
the public library learning space / Petter von Krogh, Jannicke Rogler // Biblio Polis. – 2013. –
Nr 4. – P. 24-39 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (10 tit.). – ISSN 1811-
900X.

19. Kulikovski, Lidia. Cercetarea contează, cercetarea salvează! : [activitatea de


cercetare în cadrul Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu" din Chişinău] / Lidia Kulikovski // Biblio
Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 80-83 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (4 tit.). –
ISSN 1811-900X.

20. Kulikovski, Lidia. Legile perfecţionării între bibliotecă-formator-bibliotecar, incur-


siune teoretică cu excurs praxiologic / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 84-
89. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (5 tit.). – ISSN 1811-900X.

21. Kulikovski, Lidia. Târgul Inovaţiilor: în aşteptarea aşteptărilor : [pe marginea or-
ganizării ″Târgului Inovaţiilor de Bibliotecă″, Chişinău, Moldexpo, 03.12.2013] / Lidia
Kulikovski // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 97-99 : fot. – ISSN 1811-900X.

22. Miura, Taro. Arhipelagul bibliotecilor japoneze / Taro Miura // Biblio Polis. – 2013.
– Nr 4. – P. 94-96. – Rez. în lb. fr. – ISSN 1811-900X.

23. Pohilă, Vlad. Bibliotecile şi elitele : [activitatea bibl. din reţeaua BM ″B. P.
Hasdeu″: editorial] / Vlad Pohilă // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 50, Nr 4. – P. 7-10. – ISSN
1811-900X.

24. Rogac, Raia. Alexe Rău, filozoful din labirintul cu cărţi : [la 60 de ani] / Raia Rogac
// Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 95 : fot. – (Aniversări). – ISSN 1857-3487.

25. Roşca, Elena. Biblioteca "Alba Iulia", 15 ani de identitate şi imagine în comunitate
/ Elena Roşca // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 123-127 : fot. – ISSN 1811-900X.

26. Scobioală, Genoveva. Parteneriatul – oportunitate deosebită de realizare : [în ca-


drul filialelor din reţeaua BM ″B. P. Hasdeu″ din Chişinău] / Genoveva Scobioală // Biblio
Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 90-91. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1811-900X.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

27. Staver, Larisa. Tineretul – în centrul atenţiei la filiala "Transilvania" : [din Chişinău]
/ Larisa Staver // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 152-155 : fot. – ISSN 1811-900X.

28. Şatravca, Claudia. Ecourile săptămânii uşilor deschise : [din cadrul Bibl. "Târgu-
Mureş" , or. Chişinău] / Claudia Şatravca // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 139-145 : fot. –
ISSN 1811-900X.

29. Ungureanu, Diana. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu": la răscruce de tradiţie şi


inovaţie / Diana Ungureanu // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 146-150 : fot. – ISSN 1811-
900X.

30. Хамада, Далья. Навыки, необходимые для библиотекарей, работающих с


детьми и молодежью, в эпоху цифровых технологий / Далья Хамада, Сильвия
Ставриди // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 50-63 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 59-63 (18 tit.). – ISSN 1811-900X.

31. Щелчкова, Маргарита. "Пока горят огни в Ломоносовке, в сердце останется


надежда…" : 65-летний юбилей Б-ки рус. лит. и культуры им. М. В. Ломоносова, г.
Кишинев / Щелчкова Маргарита // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 115-122 : fot. – ISSN
1811-900X.
(Vezi de asemenea Nr 448)

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 324)
070 Ziaristică. Presă
32. Duca, Daniela. Discursul inovaţional în mass-media şi literatura de specialitate :
[studiu] / Daniela Duca // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 30-34 : fig., fot. – Rez. în lb rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (14 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 382, 388, 440)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 501)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
33. Pecican, Ovidiu. Mihai Şora în ″Opus magnum″. Câteva reflecţii diletante / Ovidiu
Pecican // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 254-266. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 266
(17 tit.).

34. Довгополова, О. А. "Здесь я понимаю, что такое избранничество" :


парадоксы внерелигиозной религиозности Альбера Камю : [фр. философ, писатель

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(1913-1960)] / О. А. Довгополова // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. –


P. 277-284 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 284 (8 tit.). – ISSN
1608-9057.
(Vezi de asemenea Nr 46, 461, 502)

159.9 Psihologie
35. Bolboceanu, Aglaida. Conţinutul trebuinţei de comunicare ca mecanism al inter-
venţiei în contextul asistenţei psihologice / Aglaida Bolboceanu // Educaţia pentru dezvoltare
durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. –
Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. – P. 186-189. – Referinţe bibliogr. : p. 189 (15 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 140-41, 154-57, 159)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
36. Codreanca, Lidia. Mănăstirea Hagimus – oază de ortodoxie de o vârstă cu tinere-
ţea : [Mănăstirea de călugăriţe Hagimus, raionul Căuşeni, cu hramul Sfintele Femei Mironosi-
ţe Marta şi Maria] / Lidia Codreanca // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 88-93 : fot. – (Mol-
dova aeterna). – ISSN 1857-3487.

37. Ботнарюк, Б. М. Догматические приоритеты и прерогативы власти


Христианской Церкви в эпоху Константина Великого : [император Римской империи
(306-337)] / Б. М. Бондарчук // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P.
17-39 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37-39 (38 tit.). – ISSN
1608-9057.
(Vezi de asemenea Nr 8, 34)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
38. Bodrug-Lungu, Valentina. Educaţia de gen şi dezvoltarea durabilă / Valentina
Bodrug-Lungu, Dorina Bostan // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate,
eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. –
P. 15-19 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (11 tit.).

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
39. Postolachi, Valentina. Impactul migraţiei în strategiile de dezvoltare a Republicii
Moldova / Valentina Postolachi // Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar
în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 61-67. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 67 (6 tit.).

40. Онофрей, А. З. Тенденции и динамика демографических процессов в


Республика Молдова / А. З. Онофрей, Т. Д. Дудогло // Modalităţi de eficientizare a siste-
mului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova :
Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 393-400 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 33, 212)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 136, 168)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


(Vezi Nr 35)
32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 44, 106)

323 Politică internă


(Vezi Nr 381,432)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
(Vezi Nr 40, 45, 135)
324 Alegeri
(Vezi Nr 88)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


41. Ciocoi, Tatiana. Europa între fascinaţie şi traumatism : [studiu despre civilizaţia
europeană] / Tatiana Ciocoi // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern.,
31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 141-152. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 152 (9 tit.).

42. Ciocoi, Tatiana. Formele Europei. Argument : [privitor la studierea interrelaţiilor


dintre modul estic/oriental de raportare la lume] / Tatiana Ciocoi // Esturi şi Vesturi: Literatură,
Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 23-24.

43. Cojocaru, Gheorghe. Republica Socialistă România cere acordul URSS de a


deschide un consulat la Chişinău : [notă ofic. din anul 1965] / Gheorghe Cojocaru // Revista
de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 87-91. – ISSN 1857-2022.

44. Стыкалин, А. С. Проблемы советско-румынских отношений и формирования


румынской модели социализма в материалах Президиума ЦК КПСС : (1953-1964) / А. С.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Стыкалин // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 63-82. – Rez. în lb. engl. –


Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 6, 461, 497, 503)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


45. Suceveanu, Arcadie. Numai UE va putea însănătoşi societatea moldovenească :
(Discurs rostit la Mitingul de susţinere a parcursului european al RM, Chişinău, 03 noiem.
2013) / Arcadie Suceveanu // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 12-13 : fot. – (La Est de
Vest). – ISSN 1857-3487.
(Vezi de asemenea Nr 5)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 101)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
46. Ustian, Ivan. Eminescu : economia politică – ştiinţa libertăţii / Ivan Ustian //
Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 39-43 : fig. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43
(4 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 201)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


(Vezi Nr 378)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


47. Postică, Maia. Problemele dezvoltării regionale în Moldova / Maia Postică // Mo-
dalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice
durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 37-42 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (4 tit.).

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


48. Postolachi, Valentina. Oportunităţi şi impedimente în activitatea mediului de afa-
ceri din Republica Moldova / Valentina Postolachi // Modalităţi de eficientizare a sistemului
economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt.
Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 43-48 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (7 tit.).

49. Ulian, Galina. Incubatoarele de afaceri – oportunitate de înfiinţare şi dezvoltare a


antreprenoriatului mic şi mijlociu / Galina Ulian, Mariana Doga-Mîrzac // Modalităţi de eficien-
tizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii
Moldova : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 21-26
: tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (12 tit.).

91
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

50. Виеру, Кэлин. Кэлин Виеру: Жизнь в ритме рок-н-ролла : [интервью с молд.
предпринимателем] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 1. – P. 32-34 :
fot. – ISSN 1857-0518.

51. Данильченко, Леонид. Проблема оценки финансово-экономического


потенциала предприятия в условиях инфляции / Леонид Данильченко // Modalităţi de
eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a
Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013.
– P. 141-145 : tab. – Rez. în lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 96, 162, 327, 339)

336 Finanţe
52. Buga, Oleg. Despre unele reglementări conceptuale ale pieţii de capital în Repu-
blica Moldova / Oleg Buga, Vasile Maxim // Modalităţi de eficientizare a sistemului economi-
co-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern.
Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 171-172. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : 5 tit.

53. Caţel, Maia. Privind reflectarea unor cheltuieli şi venituri în declaraţia persoanei ju-
ridice (Forma VEN12) / Maia Caţel // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 56-64 : fot. – Text
paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-3991.

54. Cebotarenco, Parascovia. Cu privire la modalitatea de completare a declaraţiei


privind T.V. A. la primirea plăţilor în avans / Parascovia Cebotarenco // Monitorul Fiscal. –
2013. – Nr 6. – P. 52-56 : fot. – Text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-3991.

55. Certan, Anastasia. Impozitarea nerezidenţilor / Anastasia Certan // Monitorul Fis-


cal. – 2013. – Nr 6. – P. 38-42 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

56. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul I. Dispoziţii generale : [cu modif. şi
compl. până la 01.01.2014] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 4-10 ; 156-163. –
ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 8-13 ; 165-171. – Idem în lb. rusă. –
ISSN 1857-3991.

57. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul II. Impozitul pe venit : [cu modif. şi
compl. până la 01. 01. 2014] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 10-35 ; 164-191 :
tab. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 14-39 ; 172-201 : tab. – Idem
în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

58. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul III. Taxa pe valoarea adăugată : [cu
modif. şi compl. până la 01. 01. 2014] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 36-50 ;
192-208. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 51-65 ; 215-231. – Idem
în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

59. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IV. Accizele : [cu modif. şi compl. până
la 01. 01. 2014] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 51-58 ; 209-215 : tab. – ISSN

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 69-77 ; 236-244 : tab. – Idem în lb. rusă. –
ISSN 1857-3991.

60. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul V. Administrarea fiscală : [cu modif. şi
compl. până la 01. 01. 2014] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 59-108 ; 216-271. –
ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 80-127 ; 247-302 : tab. – Idem în lb.
rusă. – ISSN 1857-3991.

61. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VI. Impozitul pe bunurile imobiliare :
[cu modif. şi compl. până la 01. 01. 2014] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 109-
113 ; 272-276 : tab. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 131-136 ; 306-
311: tab. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

62. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VII. Taxele locale : [cu modif. şi compl.
până la 01. 01. 2014] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 114-118 ; 277-281: tab. –
ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 139-144 ; 315-321 : tab. – Idem în lb.
rusă. – ISSN 1857-3991.

63. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale :
[cu modif. şi compl. până la 01. 01. 2014] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 119-
122 ; 282-286 : tab. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 146-150 ; 323-
327 : tab. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

64. Codul fiscal al Republicii Moldova : Titlul IX. Taxele rutiere : [cu modif. şi compl.
până la 01. 01. 2014] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 123-133 ; 286-296. – ISSN
1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 151-161 ; 328-340 : tab. – Idem în lb. rusă.
– ISSN 1857-3991.

65. Plămădeală, Natalia. Unele particularităţi de eliberare a certificatelor fiscale pri-


vind lipsa restanţelor faţă de buget, în cazul înstrăinării sau gajării bunurilor imobiliare / Nata-
lia Plămădeală // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 74-75: fot. – ISSN 1857-3991.

66. Pojoga, Ala. Unele întrebări aferente determinării venitului impozabil al persoanei
angajate / Ala Pojoga // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 65-68 : fot. – Text paral. : lb.
rom., rusă. – ISSN 1857-3991.

67. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlurilor I şi II ale Codului fiscal : [Nr 1164-XIII din 24. 04. 1997 cu modif. şi compl. ulterioare] //
Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 134-144 ; 297-309 : tab. – ISSN 1813-4408 ; Moni-
torul Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 40-50 ; 201-214 : tab. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

68. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului III al Codului fiscal : [Nr 1417-XIII din 17. 12. 1997 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 144-147; 310-313 : tab. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul
Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 66-67 ; 232-235 : tab. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

69. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului IV din Codul fiscal : [Nr 1054-XIV din 16. 06. 2000 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 148-149 ; 313-315. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fis-
cal. – 2014. – Nr 1. – P. 78-79 ; 245-246 : tab. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

70. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului V al Codului fiscal : [Nr 408-XV din 26. 07. 2001 cu modif. şi compl. ulterioare] // Conta-
bilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 150-152 ; 316-318. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal.
– 2014. – Nr 1. – P. 128-130 ; 303-305. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

71. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului VI din Codului fiscal : [Nr 1056-XIV din 16. 06. 2000 cu modif. şi compl. ulterioare] //
Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 152-155 ; 318-321. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul
Fiscal. – 2014. – Nr 1. – P. 136-138 ; 311-314 : tab. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

72. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului VII al Codului fiscal : [Nr 94-XV din 01. 04. 2004 cu modif. şi compl. ulterioare] // Conta-
bilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 155 ; 321. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014. –
Nr 1. – P. 145 ; 322. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

73. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului VIII al Codului fiscal : [Nr 68-XVI din 05. 05. 2005 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 155-156 ; 322. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. –
2014. – Nr 1. – P. 150 ; 327. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

74. Republica Moldova. Parlamentul (2009 - ). Lege pentru punerea în aplicare a Ti-
tlului IX al Codului fiscal : [Nr 317-XVI din 02. 11. 2006 cu modif. şi compl. ulterioare] // Con-
tabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – P. 156 ; 322. – ISSN 1813-4408 ; Monitorul Fiscal. – 2014.
– Nr 1. – P. 162 ; 340. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1857-3991.

75. Tverdohleb, Maia. Referitor la impozitul pe venitul persoanelor fizice şi metodele


indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice / Maia Tverdohleb // Monitorul
Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 47-51 : fot., tab. – Text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-3991.

76. Vragaleva, Veronica. Declaraţia precompletată cu privire la impozitul pe venitul


persoanelor fizice – un mecanism eficient de optimizare a costurilor de conformare şi admi-
nistrare fiscală / Veronica Vragaleva // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 98-100 : fot., tab.
– ISSN 1857-3991.

77. Vragaleva, Veronica. Obligaţia fiscală generală în cazul repartizării profitului afe-
rent anului 2011 / Veronica Vragaleva // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 43-47 : fot., tab.
– Text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-3991.

78. Аблина, Людмила. О налогообложении доходов резидентов свободных эко-


номических зон / Людмила Аблина // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 76-80 : fot., tab.
– ISSN 1857-3991.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79. Агаркова, Лилиана. НДС на экспорт услуг / Лилиана Агаркова // Monitorul


Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 91-95 : fot. – ISSN 1857-3991.

80. Белоус, Виктория. Судебная практика о рассмотрении решений налоговых


органов, на основании которых были применены санкции, предусмотренные ч.(21) и (4)
ст. 254 Налогового кодекса за перевозку пассажиров без проездных билетов / Виктория
Белоус // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 87-89 : fot. – ISSN 1857-3991.

81. Лапицкая, Людмила. Льготы по подоходному налогу : налоговые и


бухгалтерские аспекты / Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 101-
102 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

82. Плэмэдялэ, Наталия. О порядке переноса срока уплаты : [налоговых обяза-


тельств] / Наталия Плэмэдялэ // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 75. – ISSN 1857-
3991.
(Vezi de asemenea Nr 108, 275)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
83. Coşer, Cornel. Abordarea evolutiv-conceptuală şi studiile asupra competivităţii :
[ca categorie economică] / Cornel Coşer, Aurelia Litvin // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 35-
38 : fig. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (21 tit.). – ISSN 1857-0461.

84. Hera, Cristian Ioan D. Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea şi sigu-
ranţa alimentară : cuvânt de recepţie, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 12 iun. 2013 /
Cristian Ioan D. Hera // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 8-14 : fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 51,313)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


85. Boincean, Boris. Cu privire la "Strategia de dezvoltare a agriculturii şi mediului ru-
ral din Moldova pentru anii 2014-2020" / Boris Boincean // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 94-
97. – ISSN 1857-3517.

86. Capsîzu, Valeriu. Unele probleme ale competitivităţii economiei Republicii Moldo-
va la etapa actuală / Valeriu Capsîzu // Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-
financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern.
Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 27-32. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 32 (6 tit.).

87. Clipa, Victoria. Opţiunile de integrare economică ale Republicii Moldova : oportu-
nităţi şi provocări : [art. şt. de sinteză] / Victoria Clipa // Economie şi Sociologie. – 2013. – Nr
4 : Ed. supl. – P. 3-78 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72-78. –
ISSN 1857-4130.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

88. Interferenţa dintre ciclurile economice şi ciclurile electorale în Republica


Moldova şi România. Un studiu comparativ / Galina Ulian, Vasile Cocriş, Stanislav Percic
[el al.] // Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării
economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 304-309 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : 10 tit.

89. Verejan, Nicolae. Eficienţa şi creşterea economică. Abordări comparative / Nico-


lae Verejan // Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării
economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 17-20 : fig., tab. – Rez. în lb. fr.
(Vezi de asemenea Nr 48, 52, 97)

338.48 Turism. Economia turismului


90. Ciobanu, Cristina. Potenţialul turistic al parcurilor moşiereşti din Republica Mol-
dova / Cristina Ciobanu // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord
bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 480-482 : fig. –
Referinţe bibliogr. : p. 482 (9 tit.).

91. Gumovschi, Andrei. Dezvoltarea şi promovarea agroecoturismului viticol şi pomi-


col în Republica Moldova / Andrei Gumovschi // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 43-46 : fot. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (4 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 493)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
(Vezi Nr 124)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
92. Ciumacenco, Natalia. Declaraţia valorii în vamă – document pentru declararea
valorii în vamă / Natalia Ciumacenco, Maria Bîrcă, Nina Ciobanu // Vama. – 2013. – Nr 4. – P.
48-54 : tab. – ISSN 1857-2979.

93. Documentele şi informaţiile necesare pentru stabilirea valorii în vamă // Va-


ma. – 2013. – Nr 4. – P. 44-46. – ISSN 1857-2979.

94. Metodele de determinare a valorii în vamă // Vama. – 2013. – Nr 4. – P. 2-32 :


tab. – ISSN 1857-2979.

95. Pasat, Octavian. Analiza juridico-vamală a contravenţiilor, infracţiunilor vamale


comise pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în conformitate cu Codul vamal din 2000 /
Octavian Pasat // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 66-71. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : 6 tit. – ISSN 1811-0770.

96. Scutaru, Alexandru. Problematica antreprenorilor din Republica Moldova şi soluţii


de promovare a exportului produselor autohtone / Alexandru Scutaru, Svetlana Mironov,
Nicoleta Scutaru // Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2
noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 49-54 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
53-54 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 125)

339.7 Finanţe internaţionale


97. Băncilă, Natalia. Rolul investiţiilor străine directe în finanţarea sectorului real al
economiei naţionale / Natalia Băncilă // Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-
financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern.
Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 135-140 : tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 140 (6 tit.).

98. Tverdohleb, Maia. Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu venituri/averi mari


şi aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice în
unele ţări ale UE / Maia Tverdohleb // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 114-115 : fot. –
ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 76)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


99. Zbârciog, Valeriu. Imperativul dezvoltării social-economice la începutul mileniului
trei / Valeriu Zbârciog, Maria Hămuraru // Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-
financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern.
Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 299-303. – Rez. în lb. fr. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 7 tit. şi în notele de subsol.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
100. Cuzneţov, Alexandru. Admisibilitatea interpretărilor extensive şi restrictive în pro-
cesul aplicării dreptului / Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. –
P. 20-21 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 8 tit. – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 114)

341 Drept internaţional


(Vezi Nr 115, 117, 125)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


101. Cimpoeşu, Dorin. Instituţia prezidenţială la românii basarabeni / Dorin Cimpoeşu
// Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 198-211 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 211. –
ISSN 0235-9111.

102. Costachi, Gheorghe. Conţinutul dreptului la viaţă şi consacrarea acestuia în Con-


stituţia Republicii Moldova / Gheorghe Costachi // 5 ani de la crearea Mecanismului Naţional
de Prevenire a Torturii în Republica Moldova: Materialele conf. intern. ştiinţifico-practice. –
Chişinău, 2013. – P. 57-63. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 62-63 (12 tit.).

97
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

103. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra acţiunii şi realizării Constituţiei / Gheorghe


Costachi, Andrei Gabureac // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 1. – P. 4-10. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9-10 (35 tit.). – ISSN 1810-309X.

104. Guceac, Ion. Rădăcinile istorice ale Constituţiei / Ion Guceac // Akademos. –
2013. – Nr 2. – P. 65-73 : fig., fot. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72-73 (32
tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0461.

105. Popescu, Maria. Implicaţii constituţionale privind aderarea Republicii Moldova la


Uniunea Europeană / Maria Popescu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 62-
65. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 11 tit. – ISSN 1811-0770.

106. Султанов, Р. Необходимость политической социализации граждан в новых


демократических общества : (на примере Азербайджанской Республики и Республики
Молдова) / Р. Султанов // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 1. – P. 50-54. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 19 tit. – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 95,122)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
(Vezi Nr 120)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


107. Perelighin, Dmitri. SOS! Sute de persoane sunt deţinute ilegal în închisorile din
Republica Moldova / Dmitri Perelighin // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 11/12. – P. 10-13. –
ISSN 1810-7141.

108. Borş, Tudor. Latura subiectivă a infracţiunii de fabricare sau punere în circulaţie a
cardurilor sau a altor instrumente de plată false (art. 237 CP RM) / Tudor Borş // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 46-50 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : 21 tit. – ISSN 1811-0770.

109. Botezatu, Raisa. Raport privind respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi
penale în Republica Moldova / Raisa Botezatu, Vladislav Gribincea, Tudor Osoianu // Avoca-
tul Poporului. – 2013. – Ed. spec. – P. 1-124 : tab. – ISSN 1810-7141.

110. Braduceanu, Alexei. Activităţile care servesc drept garanţii pentru prevenirea tor-
turii în instituţiile penitenciare / Alexei Braduceanu // 5 ani de la crearea Mecanismului Naţio-
nal de Prevenire a Torturii în Republica Moldova : Materialele conf. intern. ştiinţifico-practice.
– Chişinău, 2013. – P. 115-121. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

111. Brînza, Sergiu. Omorul săvârşit în scopul de a ascunde o altă infracţiune sau de a
înlesni săvârşirea ei (lit.k) alin.(2) art.145 CP RM): analiză de drept penal: Partea II / Sergiu
Brînza // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 2-7 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : 17 tit. – Contin. Începutul : Nr 12, 2013. – ISSN 1811-0770.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

112. Caracuian, Ion. Realizările Procuraturii Generale în domeniul combaterii


femomenului torturii şi relelor tratamente / Ion Caracuian // "5 ani de la crearea Mecanismului
Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova" : Materialele conf. intern. ştiinţifico-
practice. – Chişinău, 2013. – P. 113-115.

113. Garbuz, Carolina. Noţiunea şi conţinutul răspunderii penale / Carolina Garbuz //


Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 38-45 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : 41 tit. – ISSN 1811-0770.

114. Grama, Dumitru. Evoluţia legislaţiei şi a opiniilor cugetărilor statului suveran sub
protecţie Ţara Moldovei privitor la utilizarea torturii / Dumitru Grama // 5 ani de la crearea
Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova : Materialele conf. intern.
ştiinţifico-practice. – Chişinău, 2013. – P. 51-56. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol.

115. Manole, Ion. Lipsa unui mecanism de prevenire şi combatere a torturii în regiunea
de est a Republicii Moldova / Ion Manole // 5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de
Prevenire a Torturii în Republica Moldova : Materialele conf. intern. ştiinţifico-practice. – Chi-
şinău, 2013. – P. 22-29. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

116. Munteanu, Anatolie. Crearea şi evoluţia mecanismului naţional de prevenire a


torturii în Republica Moldova / Anatolie Munteanu // 5 ani de la crearea Mecanismului Naţio-
nal de Prevenire a Torturii în Republica Moldova : Materialele conf. intern. ştiinţifico- practice.
– Chişinău, 2013. – P. 38-50 : fig., tab.

117. Popovici, Ludmila. Reabilitarea victimelor torturii – factor pozitiv în ameliorarea


situaţiei privind combaterea torturii şi relelor tratamente / Ludmila Popovici // "5 ani de la
crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova": Materialele
conf. intern. ştiinţifico-practice. – Chişinău, 2013. – P. 29-33.

118. Rusu, Vitalie. Particularităţile audierii inculpatului minor în cadrul cercetării judecă-
toreşti / Vitalie Rusu, Svetlana Ghercavii // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 11/12. – P. 1-6. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : 13 tit. – ISSN 1810-7141.

119. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru pariurile aranjate (art. 2422 CP RM) :
Partea I / Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 8-12 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 24 tit. – Va urma. – ISSN 1811-0770.

120. Stăvilă, Mihai. Efectele circumstanţelor atenuante asupra pedepsei închisorii po-
trivit legislaţiei penale a Republicii Moldova / Mihai Stăvilă // Revista Naţională de Drept. –
2014. – Nr 1. – P. 51-57 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 5 tit. – ISSN
1811-0770.

347 Drept civil


347.1 Generalităţi

99
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

121. Codreanu, Igor. Reglementarea juridică a activităţilor de transplant în Republica


Moldova / Igor Codreanu, Ilie Rotaru // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 1. – P. 11-14. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 6 tit. – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 127)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


122. Chiseliţa, Violeta. Modalităţile de apărare a drepturilor subiective de uzufruct, uz
şi abitaţie / Violeta Chiseliţa // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 58-61. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 24 tit. – ISSN 1811-0770.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


123. Sochirca, Stela. Noţiunea contractului administrării fiduciare a bunurilor / Stela
Sochircă // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 1. – P. 55-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : 5 tit. – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 65)

347.7 Drept comercial


124. Plotnic, Olesea. Reglementarea juridică a practicii comerciale incorecte / Olesea
Plotnic // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 28-34. – Rez. în lb. rom., fr. – ISSN
1811-0770.

125. Popescu, Daniela. Drepturile, obligaţiile şi libertăţile statelor neriverane în Zona


Economică Exclusivă / Daniela Popescu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P.
72-75. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 129)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


126. Arseni, Alexandru. Consiliul Superior al Magistraturii veritabil garant al interde-
pendenţei puterii judecătoreşti: reglementări legale şi abordări doctrinare / Alexandru Arseni,
Constantin Roşca // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 13-19 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 26 tit. – ISSN 1811-0770.

127. Corj, Mihai. Momente ilegale la republicarea Codului de procedură civilă, dezvălu-
irea unor lacune din textul CPC / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 1. – P. 14-20. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 18 tit. – ISSN 1810-309X.

128. Palamarciuc, Vladimir. Extinderea relaţiilor de parteneriat cu Baroul Statului New


Mexico / Vladimir Palamarciuc // Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 11/12. – P. 42-43. – ISSN
1810-7141.
(Vezi de asemenea Nr 130)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

129. Mihalache, Iurie. Controverse privind natura raporturilor juridice dintre administra-
tor şi societatea comercială / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. –
P. 22-27 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 33 tit. – ISSN 1811-0770.

130. Pantea, Oleg. Compendiu asupra contractului normativ în sfera juridică a Republi-
cii Moldova / Oleg Pantea // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 35-37 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 9 tit. – ISSN 1811-0770.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
(Vezi Nr 110)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
131. Andronachi, Natalia. Se vrea o nouă infrastructură a poligonului de la Bulboaca :
[modernizarea Bazei militare de instruire] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2014. –
Nr 1. – P. 10-13 : fot. – ISSN 1857-3703.

132. Barbăneagră, Alexei. Alexei Barbăneagră: "Misiunea KFOR este o etapă impor-
tantă pentru armată şi ţară!" : [interviu cu consilierul prezidenţial în probl. apărării şi securităţii
naţionale] / interlocutor: Denis Rotaru // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 7 : fot. – ISSN
1857-3703.

133. Bucliş, Mihail. Mihail Bucliş: "Percep armata ca pe una dintre cele mai oneste in-
stituţii ale statului" : [interviu cu rectorul Acad. Militare a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun"]
/ interlocutor: Liuba Vicol // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-
3703.

134. Croitoru, Vasile. Vasile Croitoru: "Armată profesionistă este un avantaj sigur pen-
tru stat" : [interviu cu politologul, directorul Centrului de Politici Sociale] / interlocutor: Inga
Radvan // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3703.

135. Marinuţa, Vitalie. Vitalie Marinuţa: "Transnistria nu va fi un al doilea Kaliningrad" :


[interviu cu Ministrul Apărării] / interviu realizat de Daniela Moldoveanu // Oastea Moldovei. –
2014. – Nr 1. – P. 4-6 : fot. – ISSN 1857-3703.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
136. Sochircă, Elena. Aspecte privind importanţa componenţei sociale în dezvoltarea
durabilă / Elena Sochircă // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 88-91. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 90-91 (8 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 134)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


137. Lazăr, Diana. Soluţionarea litigiilor de consum pe cale arbitrală: actualitate şi per-
spective în legislaţia Republicii Moldova / Diana Lazăr, Olesea Plotnic // Revista Naţională de

101
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 76-79. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 14 tit. – ISSN
1811-0770.

138. Рацеева, В. С. Об истоках культа престижа в потреблении / В. С. Рацеева //


Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 285-303. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 302-303 (43 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-
9057.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
139. Cazacu, Tatiana. Valoarea – stimulent al acţiunii...: [a educaţiei umaniste în şcoa-
lă] / Tatiana Cazacu, Veronica Bâlici // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competi-
tivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în
lb. engl. – P. 685-690 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 690 (7 tit.).

140. Cuzneţov, Larisa. Educaţia morală a copilului: modele, forme, strategii şi metode
aplicate în cadrul familial şi şcolar / Larisa Cuzneţov // Educaţia pentru dezvoltare durabilă:
inovaţie, competitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău,
2013. – Rez. în lb. engl. – P. 3-7 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (8 tit.).

141. Racu, Igor. Violenţa şcolară la diferite trepte ale şcolarităţii / Igor Racu // Educaţia
pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern.,
18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. – P. 200-205. – Referinţe bibliogr. : p.
205 (6 tit.).

142. Şleahtiţchi, Mihai. Controversa R. Descartes – B. Spinoza şi faţeta contaminantă


a pedagogiei contemporane / Mihai Şleahtiţchi // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inova-
ţie, competitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013.
– Rez. în lb. engl. – P. 7-14. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

143. Vicol, Nelu. Educaţia patriotică : un concept desuet? Patrimoniul: un sentiment


perimat? / Nelu Vicol, Snejana Vornices // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, com-
petitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez.
în lb. engl. – P. 58-62. – Referinţe bibliogr. : p. 61-62 (9 tit.).

144. Экологическое воспитание детей. Оценка погодных особенностей


города Бендеры и его окрестностей в 2012-2013 годах / В. В. Кольвенко, Л. А. Ер-
шов, В. А. Тимчук [et al.] // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului
acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 162-167 :
fig., fot., tab. – Referinţe bibliogr. : p.167( 5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 30, 432, 495)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

145. Abramciuc, Maria. Recitirea clasicilor. Nuvela O alergare de cai de Constantin


Negruzzi : [studierea lb. şi lit. române] / Maria Abramciuc // Limba Română. – 2013. – Nr
9/12. – P. 63-67 : fot. – ISSN 0235-9111.

146. Babii, Vladimir. Educaţia artistică a elevilor: o vedere praxiologică / Vladimir Babii
// Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă : Materialele Conf.
Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. – P. 664-667. – Referinţe
bibliogr. : p. 667 (9 tit.).

147. Morari, Marina. Experienţa artistică în educaţia elevilor / Marina Morari // Educaţia
pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern.,
18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. – P. 474-478 : fig. – Referinţe bibliogr. :
p. 478 (10 tit.).

148. Petrovschi, Nina. Multiperspectivitatea – deschidere pentru învăţarea pragmatică


a istoriei / Nina Petrovschi // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate,
eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. –
P. 27-30. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (6 tit.).

149. Лысенко, О. З. Изучение реки Днестр в Приднестровском региональном


компоненте школьного географического образования / О. З. Лысенко, В. Г. Фоменко //
Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele
Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 236-242. – Referinţe bibliogr. : p. 242
(16 tit.).

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


150. Andriţchi, Viorica. Configuraţii teoretico-praxiologice ale motivaţiei pentru asigu-
rarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar / Viorica Andriţchi // Educaţia pentru
dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă: Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct.
2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. – P. 737-741. – Referinţe bibliogr. : p. 741 (5 tit.).

151. Chirtoagă, Ion. Latinescul "romanus" – precursorul etnonimului "român" : [în aju-
torul profesorilor de istorie] / Ion Chirtoagă // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 2. –
P. 124-138. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

152. Saranciuc-Gordea, Liliana. Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea – factori


de creştere a calităţii procesului de formare a "CEE" la viitorii învăţători / Saranciuc-Gordea
Liliana // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă : Materialele
Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. – P. 579-583 : fig. –
Referinţe bibliogr. : p. 382-383 (25 tit.).

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


153. Cemortan, Stela. Tendinţe metodologice în socializarea copiilor de vârstă timpurie
/ Stela Cemortan // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă :
Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. – P. 362-
367 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 367 (6 tit.).

103
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

154. Раку, Жанна. Особенности успешной социализации дошкольников в детском


учреждении / Жанна Раку // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate,
eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. –
P. 356- 360. – Referinţe bibliogr. : p. 360 (10 tit.).

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


155. Bucun, Nicolae. Intervenţia psihopedagogică în cazul copiilor cu ADHD / Nicolae
Bucun, Aurelia Glavan, Ghennadii Mazur // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie,
competitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. –
Rez. în lb. engl. – P. 231-234. – Referinţe bibliogr. : p. 234 (4 tit.).

156. Cara, Angela. Impactul implementării modelelor de educaţie incluzivă în Republi-


ca Moldova / Angela Cara // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate,
eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. –
P. 32-36 : fig., tab.

157. Caracteristici psihologice ale copiilor cu ADHD / Nicolae Bucun, Oxana Paladi,
Aurelia Glavan [et al.] // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficien-
ţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. – P.
195-199 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 199 (10 tit.).

158. Eţco, Constantin. Educaţia incluzivă: factori determinanţi, experienţe internaţio-


nale / Constantin Eţco, Emilia Cucuruzac // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 12-16. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15-16
(38 tit.). – ISSN 1729-8687.

159. Maximciuc, Victoria. Asistenţa psihopedagogică a familiei care educă copii cu


deficienţe multiple / Victoria Maximciuc // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, com-
petitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez.
în lb. engl. – P. 286- 288. – Referinţe bibliogr. : p. 288 (7 tit.).

160. Pascari, Valentina. Educaţia incluzivă a copiilor cu cerinţe educative speciale: în-
tre realitate şi perspectivă / Valentina Pascari // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie,
competitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. –
Rez. în lb. engl. – P. 391-396 : fig., tab.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


161. Glijin, Aliona. Conceptul de "Doctorat industrial" din perspectiva pregătirii specia-
liştilor / Aliona Glijin, Ştefan Tiron // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 20-23 : fig., fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (15 tit.). – ISSN 1857-0461.

162. Jalencu, Marian. Dezvoltarea sistemului antreprenorial universitar în vederea asi-


gurării calităţii învăţământului superior economic / Marian Jalencu // Modalităţi de eficientizare
a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldo-

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

va : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chişinău, 2013. – P.11-16. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (8 tit.).

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
(Vezi Nr 478)
398 Folclor
(Vezi Nr 353, 381)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
163. Paladi, Viorica. Valorile ecologice ale Rezervaţiei Naturale "Prutul de Jos" / Viori-
ca Paladi // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 36-39. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-3517.

164. Богатый, Д. П. Динамика развития зообентоса Ягорлыкской заводи в 2009-


2012 / Д. П. Богатый // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord
bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 31-34 : des., tab.
– Referinţe bibliogr. : p. 34 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 176, 182, 186-87, 192, 198, 206, 262)

51 MATEMATICĂ
519.8 Cercetări operaţionale
165. Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice / Vsevolod Arnaut, Con-
stantin Gaindric, Florin Damian [et al.] // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 15-19. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


542 Chimie de preparare şi experimentală
(Vezi Nr 264-65)
547 Chimie organică
166. Revenco, Mihai. Activizarea reactivilor organici prin coordinare / Mihai Revenco //
Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 107-113 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
112-113 (33 tit.). – ISSN 1857-0461.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.2/.3 Geodinamică
(Vezi Nr 277)
551.5 Meteorologie. Climatologie

105
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

167. Cărbune, Radj. Impactul globalizării asupra încălzirii globale / Radj Cărbune //
Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 81-83. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (7 tit.). –
ISSN 1857-3517.

168. Puţuntică, Anatolie. Conceptul de rezilienţă în analiza riscurilor naturale / Anato-


lie Puţuntică // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 78-80. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 80 (12 tit.). – ISSN 1857-3517.

169. Puţuntică, Anatolie. Consideraţii climaterice privind principalii factori de produce-


re a orajelor pe teritoriul Republicii Moldova / Anatolie Puţuntică // Noosfera. – 2013. – Nr 9. –
P. 25-29. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (7 tit.). – ISSN 1857-3517.

170. Puţuntică, Anatolie. Rolul Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei (OMM) în coor-


donarea activităţilor din meteorologie la nivel mondial / Anatolie Puţuntică // Noosfera. – 2013.
– Nr 9. – P. 17-24 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.: p. 24 (8 tit.). – ISSN 1857-
3517.

171. Млява, Г. В. Зависимость возникновения чрезвычайных ситуаций


гидрологического характера на территории Республики Молдова от метеорологических
факторов / Г. В. Млява // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului
acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 256-260 :
des., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 260 (5 tit.).

172. Мунтян, А. Н. Оценка эрозионной силы осадков левобережья Днестра / А. Н.


Мунтян // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Mate-
rialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 285-288. – Referinţe bibliogr. :
p. 288 (6 tit.).

173. Оверченко, Алла. Экспериментальные климатические явления как фактор


риска для здоровья в условиях меняющегося климата / Алла Оверченко, Николай
Опополь // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal :
Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 300-306 : tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 306 (22 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 144, 194)

553 Geologie economică. Zăcăminte minerale


553.6 Diverse pământuri şi minerale anorganice folositoare (în special nemetalice)
174. Арнаут, Н. А. Регулирование добычи песчано-гравийных строительных
материалов из русла реки Днестр – объективная необходимость / Н. А. Арнаут // Mana-
gementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf.
Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 13-15 : des. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (5
tit.).

553.9 Zăcăminte de minereuri carbonifere. Zăcăminte de hidrocarburi

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

175. Moraru, C. Zăcămintele de heliu din bazinul r. Nistru / C. Moraru, F. Zvezdenco //


Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele
Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 261-265 : tab. – Referinţe bibliogr. : p.
265 (9 tit.).

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


176. Acumularea nitraţilor în apele subterane din Republica Moldova, cauzele şi
soluţii de minimizare a poluării / Maria Sandu, Tărîţă A., Sergiu E. [et al.] // Managementul
bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 360-363 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 363 (14 tit.).

177. Demographic strucrure of microtus arvalis and microtus rossiaemeridionalis


populations in the Republic of Moldova / V. L. Sîtnic, V. B. Nistreanu, A. I. Savin [et al.] //
Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele
Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 383-388 : fig. – Referinţe bibliogr. : p.
388 (5 tit.).

178. Dinamica conţinutului metalelor grele în sistemul apă-sedimente din fluviu


Nistru / Larisa Postolachi, V. Rusu, T. Lupaşcu [et al.] // Managementul bazinului transfronta-
lier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 317-321 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 321 (14 tit.).

179. Lupaşcu, Tudor. Testări de eliminare a hidrogenului sulfurat din apa subterană în
două localităţi din Republica Moldova / Tudor Lupaşcu, Raisa Nastas, Vasile Rusu // Mana-
gementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf.
Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 231-235 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p.
235 (16 tit.).

180. Monumentele naturale hidrobiologice din bazinul hidroigeafic al Nistrului :


starea actuală şi calitatea apei / A. Tărîţă, Raisa Lozan, Maria Sandu [et al.] // Managemen-
tul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-
21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 428-431 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 431 (6 tit.).

181. Monumentele naturale hidrologice din zona de nord a Republicii Moldova :


(bazinul hidrografic al Nistrului) / A. Tărîţă, Raisa Lozan, Maria Sandu [et al.] // Noosfera. –
2013. – Nr 9. – P. 57-71 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rom. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (7 tit.).
– ISSN 1857-3517.

182. Socolov, V. Starea ecologică actuală a râului Răut / V. Socolov, L. Socolova //


Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 30-35 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35
(3 tit.). – ISSN 1857-3517.

183. Studiul biodiversităţii ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului
Ichel / Veaceslav Cârlig, Boris Nedbaliuc, Eugenia Chiriac [et al.] // Managementul bazinului
transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 210-213 : fig. – Referinţe bibliogr. : 15 tit.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

184. Şuberneţkii, Igor. Starea microbiologică actuală al lacului de acumulare Dubăsari


/ Igor Şuberneţkii, Maria Negru // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru nou-
lui acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 398-401
: fig., tab.

185. Tumanova, Daria. Phytoplankton development and production as an indicator of


water quality of Dubasari reservoir / Daria Tumanova // Managementul bazinului transfrontali-
er Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 424-428 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 428 (5 tit.).

186. Zona umedă Ramsar "Unguri-Holoşniţa" : starea actuală / A. Tărîţă, Raisa


Lozan, Maria Sandu [et al.] // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 47-56 . fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (17 tit.). – ISSN 1857-3517.

187. К вопросу о влиянии железа, никеля, кадмия и селена в воде на


накопление селена водными и прибрежными растениями Кучурганской степной
равнины / М. В. Капитальчук, С. С. Шешницан, Н. А. Голубкина [et al.] // Managementul
bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 139-142 : des., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 142 (8 tit.).

188. Журминская, О. Структурная и функциональная характеристика


зоопланктона молдавского участка реки Днестр / О. Журминская, Л. Лебеденко, И.
Шубернецкий // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal :
Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 95-101 : des., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100-101 (20 tit.).

189. Звездина, Т. Н. Экологическая безопасность и сохранение биоразнообразия


в бассейнах рек / Т. Н. Звездина // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru
noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 505-
507. – Referinţe bibliogr. : p. 507 (6 tit.).

190. Зубкова, Е. И. Исследование распределения, миграции и роли


микроэлементов в поверхностных водах / Е. И. Зубкова, Н. Н. Зубкова // Managementul
bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 111-118. – Referinţe bibliogr. :p. 116-118 (50 tit.).

191. Казанцева, О. И. Водные ресурсы Молдовы : состояние и проблемы


использования / О. И. Казанцева // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru
noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 143-
148 : des., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 148 (3 tit.).

192. Кирилюк, В. П. Свойства илистых отложений прудов реки Бык и их


экологическая оценка / В. П. Кирилюк, В. Ф. Филипчук // Managementul bazinului trans-
frontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 151-153 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 153 (4 tit.).

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

193. Матвеева, Е. Н. О значении мониторинга подземных вод для изучения


экосистем бассейна р. Днестр / Е. Н. Матвеева, А. П. Оларь, А. И. Ботнарь // Manage-
mentul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern.,
20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 244-248 : des., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 248 (3
tit.).

194. Мельничук, О. Н. Об оценке влияния на водные ресурсы бассейна Днестра


потерь стока на испарение и безвозвратное водопотребление с каскада водохранилищ
/ О. Н. Мельничук, Н. А. Арнаут // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru
noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 249-
253 : des., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 253 (8 tit.).

195. О содержании селена в водных и прибрежных растениях Кучурганской


степной равнины и влиянии марганца и свинца в воде на его накопление / М. В.
Капитальчук, С. С. Шешницан, Н. А. Голубкина [et al.] // Managementul bazinului transfron-
talier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 135-138 : des., tab. – Referinţe bibliogr. : p.138 (10 tit.).

196. Филипенко, Е. Н. Зарастание водоема-охладителя Молдавской ГЭС


массовыми видами макрофитов Кучурганского водохранилища / Е. Н. Филипенко, В. С.
Тищенкова, С. И. Филипенко // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului
acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 445-449 :
des., fot. – Referinţe bibliogr. : p. 449 (15 tit.).

197. Цуркан, В. Ф. Оценка долины Днестра для сохранения герпетофаунического


разнообразия / В. Ф. Цуркан // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului
acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 431-435 :
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 435 (9 tit.).

198. Экологическое благополучие вод бассейна Днестра и миграция


металлов переменной валентности / Р. И. Бородаев, О. Шурыгина, Е. Коленковская
[et al.] // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Mate-
rialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 35-39. – Referinţe bibliogr. : p.
39 (18 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 149, 163, 171, 199, 203, 263, 280, 288, 335, 337-38)

56 PALEONTOLOGIE
199. David, A. Teriofauna ecosistemei bazinului Nistrului mijlociu la finele ultimei gla-
ciaţiuni pleistocene din Europa – Wurmiană / A. David, Viorica Pascari // Managementul
bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 82-85. – Referinţe bibliogr. : p. 84-85 (31 tit.).

200. Редкозубов, О. И. Верхнемиоценовые – нижннеплейстоценовые водные


черепахи Р. Молдова / О. И. Редкозубов // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în

109
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. –
P. 336-341. – Referinţe bibliogr. : p. 341 (9 tit.).

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
201. Dediu, Ion. Concepţia bioeconomiei: contribuţii româneşti : [studiu despre geneza
şi evoluţia ecologiei ca ştiinţă] / Ion Dediu // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 3-5. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 4-5 (18 tit.). – ISSN 1857-3517.

202. Enviromental secutity its relevance in context of EU enlargement / Valentin


Aşchevschi, Nina Spataru, Olesea Cepoi // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 72-75. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74-75 (15 tit.). – ISSN 1857-3517.

203. Мунжиу, О. В. Видовое разнообразие гидробионтов среднего участка р.


Днестр в 2012 году. / О. В. Мунжиу, И. В. Шубернецкий // Managementul bazinului trans-
frontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 281-284 : des., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 284 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 164, 188, 190, 209)

579 Microbiologie
204. Rimis, C. Etiologia infecţiilor de plagă şi rezistența la antibiotice / C. Rimis, O. So-
fronie, A. Scutaru // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 148-152 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (13 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 213, 219)

58 BOTANICĂ
205. Массовое развитие сине-зеленых водорослей в Кучурганском
водохранилище, его причины, последствия и предотвращение / М. Усатый, Л.
Унгуряну, О. Крепис [et al.] // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului
acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 438-442 :
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 442 (14 tit.).

206. Тищенкова, В. С. Флора урочища гора петрофильного комплекса Рашков / В.


С. Тищенкова // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal :
Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 414-418. – Referinţe
bibliogr. : p. 417-418 (36 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 263, 297, 310)

59 ZOOLOGIE
207. Vasilaşcu, Natalia. Un ţăran savant : [Andrei Muntean, Inst. de Zoologie al AŞM,
prof. univ.] / Natalia Vasilaşcu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 12 : fot.
– ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 1. – P. 12 : fot. – ISSN
1857-4513.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

208. Журминский, С. Д. Дифференциация гнездового пространства речных уток /


С. Д. Журминский // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord
bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 101-106 : tab.

209. Журминский, С. Д. Эколого-морфологическая трансформация среды


обитания речных уток и ее последствия / С. Д. Журминский // Managementul bazinului
transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 106-110.

210. Котомина, Л. В. К фауне и экологии водных жестококрылых Нижнего


Днестра / Л. В. Котомина, С. С. Шешницан // Managementul bazinului transfrontalier Nistru
în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013.
– P. 173-177 : fig. – Referinţe bibliogr. : p.177 (12 tit.).

211. Тищенков, А. А. Структура гнездовой орнитофауны заказника "Ново-


Андрияшевка" в 1997, 2013 / А. А. Тищенко, А. А. Аптеков, Н. А. Романович // Manage-
mentul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern.,
20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 409-414 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 414 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 184, 293, 328, 332)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
212. Estimarea indicatorilor de mortalitate din Republica Moldova prin prisma sta-
tisticilor europene / Vitalie Moscalu, Vitalie Minciună, Constantin Eţco [et al.] // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 4-12 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.

213. Mustaţă, Gheorghe. Microbiomul – arma secretă a medicinii moderne / Gheorghe


Mustaţă, Mariana Mustaţă // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 134-147. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p.146-147 (31 tit.). – ISSN 1857-3517.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.1 Factori climaterici
(Vezi Nr 222)

613.3 Băuturi. Băuturi curative


(Vezi Nr 218)
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
(Vezi Nr 244)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

111
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

214. Baroncea, Angela. Formarea prospectivă continuă a asistenţilor medicali / Angela


Baroncea // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 17-
20. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.

215. Baroncea, Angela. Rezultatele experimentării modelului pedagogic în educaţia


pentru sănătate promovată de asistenţii medicali // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 21-25 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 25 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

216. Caracteristica corectitudinii realizării primului ciclu de vaccinare la copiii de


15-26 de luni în Republica Moldova / V. Bucov, N. Furtună, L. Turcan [et al.] // Curierul
medical. – 2013. – Nr 5. – P. 124-126 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
126 (16 tit.). – ISSN 1857-0666.

217. Galbur, Oleg. Human resources of the state supervision service for public health
from Republic of Moldova / Oleg Galbur // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 26-32 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 32 (14 tit.). – ISSN 1729-8687.

218. Impactul poluării apei asupra sănătăţii populaţiei din Republica Moldova /
Elena Chiriţa, Valentin Aşchevschi, Aurelia Crivoi [et al.] // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 127-
133. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (12 tit.). – ISSN 1857-3517.

219. Prisacari, V. Activitatea ştiinţifică a epidemiologilor şi microbiologilor din Republica


Moldova // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 3-7. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 7 (4 tit.). – ISSN 1857-0666.

220. Rezultatele şi perspectivele realizării Programului Naţional de Imunizări în


Republica Moldova / A. Melnic, V. Bucov, L. Turcan [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr
5. – P. 130-133 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 133 (15 tit.). – ISSN
1857-0666.

221. Turcan, V. Probleme actuale în dezinfectologie / V. Turcan // Curierul medical. –


2013. – Nr 5. – P. 41-43. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (17 tit.). – ISSN 1857-
0666.

222. О содержании кальция, магния и фосфора в организме жителей


левобережья среднего Днестра / Н. В. Пэдурарь, М. В. Капитальчук [et al.] // Manage-
mentul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern.,
20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 332-336 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 336 (13
tit.).

223. Общетоксическое действие ДДТ на состояние организма


экспериментальных животных в период беременности / Раиса Сырку, Раиса
Мигалатиев, Елена Бойцу [et al.] // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 109-113 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113 (10 tit.). – ISSN 1857-3517.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 158, 213, 234, 246, 249-56, 278)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


224. Ghicavîi, Victor. Noi direcţii de elaborare a medicamentelor autohtone / Victor
Ghicavîi // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 74-79 : fot. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p.79 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 227, 231)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 242)

616 Patologie. Medicină clinică


(Vezi Nr 216)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
225. Ciobanu, L. Evaluarea markerilor stresului oxidativ în perioada timpurie după
angioplastia coronariană / L. Ciobanu // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 104-109 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 109 (30 tit.). – ISSN 1857-0666.

226. Tomografia prin coerenţă intracoronariană / V. Sibiu, L. Ciobanu, G. Guagliumi


[et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 44-49 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 49 (25 tit.). – ISSN 1857-0666.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


227. Acţiune in vitro a preparatelor BioR şi BioRZn asupra tabloului clinic şi activi-
tăţii funcţionale a limfocitelor T la bolnavii cu reacţii adverse la preparatele antituber-
culoase / S. Ghinda, V. Rudic, T. Chiriac [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 127-
130 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 130 (6 tit.). – ISSN 1857-0666.

228. Evaluarea sistemului de supraveghere la gripă, infecţii acute ale căilor respi-
ratorii superioare şi infecţii respiratorii acute severe în Republica Moldova / C. Spinu, P.
Scoferta, V. Eder [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 133-137 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 137 (10 tit.). – ISSN 1857-0666.

229. Lesnic, E. Factorii de risc ai eşecului tratamentului tuberculozei / E. Lesnic // Cu-


rierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 50-58. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57-58
(82 tit.). – ISSN 1857-0666.

230. Lesnic, Evelina. Algoritmul de evaluare a riscului eşecului tratamentului tubercu-


lozei pulmonare / Evelina Lesnic // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –

113
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

2013. – Nr 4. – P. 33-36 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (11 tit.). –
ISSN 1729-8687.

231. Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de Streptococcus pneunemoae şi


Haemophilus influenzae izolate de la pacienţii cu infecţii comunitare ale tractului respi-
rator / Gr. Balan, O. Burduniuc, E. Ursu [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 152-
155 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 154-155 (15 tit.). – ISSN 1857-0666.

232. Tcaciuc, A. Eficienţa tratamentului bronşitei cronice obstructive cu acetilcisteină,


extract uscat de frunze de iederă şi combinarea lor / A. Tcaciuc // Curierul medical. – 2013. –
Nr 5. – P. 121-124. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 124 (11 tit.). – ISSN 1857-
0666.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
233. Cristalov, P. Evoluţia procesului epidemic al hepatitelor virale acute în raionul Or-
hei în perioada 1993-2012 / P. Cristalov, V. Gustiuc, A. Balaganschii // Curierul medical. –
2013. – Nr 5. – P. 162-164 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 164 (5 tit.). –
ISSN 1857-0666.

234. Evoluţia procesului epidemic prin hepatitele virale B, C, şi D acute în contex-


tul realizării Programelor naţionale de combatere a hepatitelor virale B, C şi D / V.
Guriev, C. Spinu, M. Isac [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 172-176 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.176 (8 tit.). – ISSN 1857-0666.

235. Iarovoi, P. Morbiditatea prin hepatita virală B şi rezultatele combaterii ei în Repu-


blica Moldova / P. Iarovoi // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 36-40 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (5 tit.). – ISSN 1857-0666.

236. Pretula, R. Participarea colagenazei la biodegradarea colagenului în ficat în pro-


cesul de regresie a cirozei hepatice experimentale / R. Pretula // Curierul medical. – 2013. –
Nr 5. – P. 116-120 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (28 tit.). – ISSN 1857-
0666.

237. Фала, Лучия. Лучия Фала: Всё начинается с улыбки! : [интервью с директо-
ром стоматолог. клиники для всей семьи "Felluci"] / записала Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2014. – Nr 1. – P. 24-26 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 256)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


238. Belic, Olga. Variaţii structurale şi topografice ale venei lienale / Olga Belic // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 53-57 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


239. Macagonova, Olga. Modelarea pemfigusului vulgar pe animale experimentale /
Olga Macagonova // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 4.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– P. 70-73 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (16 tit.). – ISSN 1729-
8687.
240. Schimbări clinico-morfologice în pemfigusul vulgar : (caz clinic) / Olga
Macagonova, Gheorghe Muşet, Adrian Cuciuc [et al.] // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 44-47 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 47 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


241. Цыбырнэ, И. Экспертная оценка определения ограничения возможностей и
трудоспособности при болезнях почек / И. Цыбырнэ, В. Андреев // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 37-43. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 43 (20 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


242. Cociug, Adrian. Congruenţa imagistică a RMN / Adrian Cociug // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 57-61 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (15 tit.). – ISSN 1729-8687.

243. Prisacari, V. Aspecte epidemiologice ale infecţiilor septico-purulente la pacienţii


cu patologie spinală / V. Prisacari, I. Baranețchi // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 155-
161 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 161 (11 tit.). – ISSN 1857-0666.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


244. Aspectele epidemiologice şi medico-sociale ale cefaleelor primare la adoles-
cenţi în mediul urban din Republica Moldova / T. Lozan, S. Odobescu, I. Moldovanu [et
al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 113-116 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 115-116 (10 tit.). – ISSN 1857-0666.

245. Lungu, Eduard. Caracterul morfolezional al traumelor cranio-cerebrale produse


cu obiecte contondente / Eduard Lungu, Gheorghe Baciu // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2013. – Nr 4. – P. 48-52 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 52 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

246. Supravegherea epidemiologică şi de laborator a cazurilor de paralizie acută


în menţinerea statutului Republicii Moldova ca ţară liberă de poliomielită / L. Turcan, V.
Ghidirim, A. Melnic [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 138-140 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 140 (5 tit.). – ISSN 1857-0666.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


247. Ţurcanu, Oleg. Incursiune în esenţa comportamentului suicidar în schizofrenie /
Oleg Ţurcanu, Oleg Cobîleanschi // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2013. – Nr 4. – P. 62-69 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 67-69
(75 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase

115
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

248. Accelerarea progreselor pentru obținerea rezultatelor durabile în cadrul Obi-


ectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 6 HIV/AIDS în Republica Moldova / S. Gheorghitsa,
Iu. Osoianu, S. Stratulat [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 165-168. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 168 (11 tit.). – ISSN 1857-0666.

249. Berdeu, I. Structura etiologică şi comparativă a rezistenţei antimicrobiale a micro-


organismelor izolate de la pacienţii cu infecţii septico-purulente tratate în spitale şi alte institu-
ţii medicale / I. Berdeu, V. Prisacari // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 144-147 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 147 (4 tit.). – ISSN 1857-0666.

250. Particularităţile procesului epidemic al morbidităţii prin dizenterie în munici-


piul Chişinău / Z. Covric, V. Sofronie, A. Sofronie [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. –
P. 141-143 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 143 (8 tit.). – ISSN 1857-0666.

251. Particularităţile răspândirii vectorilor şi agenţilor cauzali ai encefalitei acari-


ene în Republica Moldova / S. Gheorghitsa, V. Chicu, V. Burlacu [et al.] // Curierul medical.
– 2013. – Nr 5. – P. 185-188 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 188 (21 tit.). –
ISSN 1857-0666.

252. Prisacari, Viorel. Supravegherea epidemiologică şi controlul maladiilor infecţioase


/ Viorel Prisacari // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 80-87 : fig., fot. – Rez. în lb rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 85-87 (52 tit.). – ISSN 1857-0461.

253. Spinu, C. Coinfecţia HIV/TB – problemă prioritară de sănătate publică / C. Spinu,


Iu. Osoianu // Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 177-180. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 179-180 (16 tit.). – ISSN 1857-0666.

254. Stratulat, S. Analiza accesibilităţii şi satisfacţiei populaţiei Republicii Moldova la


serviciile de consiliere şi testare voluntară : [la infecţia HIV/ SIDA] / S. Stratulat // Curierul
medical. – 2013. – Nr 5. – P. 180-185 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
185 (6 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 204, 243, 246, 257)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


255. Ciobanu, Gheorghe. Studiul epidemiologiei urgenţelor medico-chirurgicale / Ghe-
orghe Ciobanu // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 88-102 : fig., tab. – Rez. în lb rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 102 (8 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 121)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


256. Hotineanu, Vladimir. Strategii chirurgicale în pancreatita cronică şi complicaţiile ei
/ Vladimir Hotineanu // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 103-106 : fig., fot., tab. – Rez. în lb
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (19 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 245)

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

618 Ginecologie. Obstetrică


257. Gheorghiţa, S. Evaluarea serviciilor medicale acordate femeilor infectate cu HIV
în timpul sarcinii / S. Gheorghiţa, S. Stratulat, Iu. Osoianu // Curierul medical. – 2013. – Nr 5.
– P. 169-172 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 172 (10 tit.). – ISSN 1857-0666.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
258. Ингибирование коррозии малоуглеродистых сталей в воде
тиосемикарбазоном пировиноградной кислоты / Н. С. Шолтоян, В. В. Паршутин, Н.
В. Чернышева // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 98-108 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 108 (10 tit.). – ISSN 1857-3517.

259. Consideraţii referitoare la folosirea biomasei provenite de la cultivarea po-


rumbului pentru obţinerea biocomustibililor solizi / Gr. Marian, A. Muntean, A. Gudima [et
al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 84-91 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 91 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.

623 Tehnică militară


260. Şmatoc, Ion. Ţevile puştilor de vânătoare / Ion Şmatoc // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 1. – P. 16 : fot. – Contin. Începutul : Nr 12, 2013. – ISSN 1857-4513.

624 Construcţii civile în general


624.21/.8 Poduri
261. Bâzgu, Eugen. Pod de fier peste apa care desparte şi uneşte... : [de la Ungheni
peste Prut, construit de Gustave Eiffel în anii 1876-1877] / Eugen Bâzgu // Moldova. – 2013.
– Nr 11/12. – P. 18-21 : fot. – (Arhitectură).

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


262. Bulimaga, C. P. Estimarea prejudiciului global al activităţii antropice asupra medi-
ului în ecosistemul urban Chişinău / C. P. Bulimaga // Managementul bazinului transfrontalier
Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău,
2013. – P. 49-54 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (14 tit.).

263. Impactul staţiei de epurare asupra structurii taxonomice a algoflorei râului


Bâc / N. Grabco, C. Bulimaga, C. Certan [et al.] // Managementul bazinului transfrontalier
Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău,
2013. – P. 66-69 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (8 tit.).

264. Nastas, Raisa. Testarea adsorbanţilor carbonici autohtoni şi comerciali pentru


eliminarea hidrogenului sulfurat din apă / Raisa Nastas, Irina Gînsari // Managementul bazi-

117
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

nului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 293-297 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 297 (10 tit.).

265. Повар, И. Г. Диаграммы распределения химических форм хрома (III) и хрома


(VI) в водных растворах / И. Г. Повар, О. О. Спыну // Managementul bazinului transfronta-
lier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 321-325 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 325 (11 tit.).

266. Цымбалюк, Н. И. Использование активных углей в усовершенствовании


технологических схем очистки воды / Н. И. Цымбалюк, Ф. Г. Лупашку // Managementul
bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 435-438 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 438 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 176, 178-79, 182, 191, 196)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
267. Barcari, Ecaterina. Conservarea solurilor forestiere / Ecaterina Barcari // Noosfe-
ra. – 2013. – Nr 9. – P. 76-77. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-3517.

268. Gociu, Dumitru. Quo vadis, silvicultură naţională / Dumitru Gociu, Grigore Grigo-
rescu // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 84-87. – ISSN 1857-3517.

269. Voloşciuc, Leonid. Contribuţia ştiinţei şi inovării în fortificarea sectorului forestier /


Leonid Voloşciuc // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 114-122 : fig., fot., tab. – Rez. în lb rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122 (14 tit.). – ISSN 1857-0461.

270. Генык, Я. Трансформационные процессы в дубовых лесах верхней части


бассейна Днестра / Я. Генык, Н. Чернявский, П. Ященко // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2.
– P. 69-73 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 16 tit. – ISSN 1857-0003.

271. Кичук, Н. И. Рост и продуктивность ореха черного и дуба чешерчатого в


лесных фитоценозах Гербовецкого леса / Н. И. Кичук // Managementul bazinului transfron-
talier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 149-151 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 151 (8 tit.).

272. Марунич, Н. А. Энергетическая оценка ожидаемого хозяйственно-


экономического эффекта технологии лесовосстановления в районе бассейна реки
Днестр / Н. А. Марунич // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului
acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 242-244 :
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 244 (3 tit.).

273. Погрибный, О. Изменчивость шишек реликтовой сосны обыкновенной (Pinus


Sylvestris L.) в популяциях Украинских Карпат / О. Погрибный, С. Жмурко, В. Заячук //

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 74-79 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 79 (9 tit.). – ISSN 1857-0003.

274. Рущук, В. Рекомендации по реконструкции зеленых насаждений


государственного парка имени Д. К. Родина – памятника садовопарковского искусства,
село Чобручи : [район Слободзия] / В. Рущук, Н. Колодина, Н. Галелюк // Managementul
bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 358-359.
(Vezi de asemenea Nr 206, 293, 310, 324)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 1, 4, 84)
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
275. Zaharco, Silvia. Foarfecele preţurilor – factor de influenţare a rezultatelor financia-
re ale întreprinderii agricole / Silvia Zaharco // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 121-125 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 125 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 85)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologic


276. Bîzgan, Iana. Impactul diferitor sisteme de fertilizare asupra conţinutului azotului
total, proteic şi neproteic al plantelor cultivate în asolament pe cernoziom tipic / Iana Bîzgan //
Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 21-24 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 24 (12 tit.). – ISSN 1857-0003.

277. Canţîr, Angel. Influenţa factorilor geologic şi geomorfologic asupra dezvoltării pro-
ceselor geomorfologice exogene în cadrul Cîmpiei Bîcului Inferior / Angel Canţîr // Manage-
mentul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern.,
20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 489-494 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 494 (16 tit.).

278. Conţinutul de metale grele în plante şi sol în zona râul Bîc / C. Negara, C.
Bulimaga, V. Mogîldea [et al.] // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului
acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 297-300 :
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 300 (13 tit.).

279. Буджакские расчлененные равнины : морфометрический анализ


рельефа и связанной с ним овражной эрозией / С. В. Сербина, Г. Н. Сыроедов, В. В.
Загаровский [et al.] // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord
bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 368-372 : fig. –
Referinţe bibliogr. : p. 372 (17 tit.).

280. Кожокару, О. Практическое решение эрозионно-аккумулятивной


направленности руслового процесса в верхнем течении Днестра региона Молдавии / О.
Кожокару // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal :

119
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 154-158. – Referinţe
bibliogr. : p. 158 (9 tit.).

281. Кухарук, Е. С. Эрозионные процессы в бассейне реки Днестр / Е. С. Кухарук,


О. И. Кожокару // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal
: Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 185-188 : tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 188 (5 tit.).

282. Лях, Т. Г. Освоение деградированных земель и повышение плодородия почв


– основа устойчивого развития сельского хозяйства Молдовы / Т. Г. Лях // Managemen-
tul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-
21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 223-227. – Referinţe bibliogr. : p. 227 (6 tit.).

283. Нижнеднестровская террасовая степная равнина : морфометрический


анализ рельефа и связанной с ними овражной эрозией / М. Д. Делибалтова, С. В.
Сербина, Г. Н. Сыроедов [et al.] // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru
noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 90-
95 : des., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (15 tit.).

284. Руснак, В. Г. Методы защиты почв от эрозии в бассейне реки Днестр / В. Г.


Руснак // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Mate-
rialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 356-358. – Referinţe bibliogr. :
p. 358 (12 tit.).

285. Сюрис, А. И. Стабилизация и повышение плодородия эродированных почв


при использовании органических удобрений / А. И. Сюрис // Managementul bazinului
transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 388-392 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 392 ( 6 tit.).

286. Эрозия почв – региональная проблема охраны почвенного покрова


бассейна реки Днестр / И. А. Крупеников, В. Г. Руснак, А. Ф. Черныш [et al.] // Manage-
mentul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern.,
20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 182-185 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 185 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 306)

631.5 Lucrări agricole


287. Игнатьев, И. И. Генетически модифицированные организмы :
потенциальные риски и обеспечение биологической безопасности / И. И. Игнатьев //
Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele
Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P.118-123. – Referinţe bibliogr. : p. 123
(8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 290)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


288. Морару, К. Е. Использование воды р. Днестр для мелиорации земель :
влияние воды на зону аэрации и подземные воды / К. Е. Морару, А. Н. Тимошенкова //

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele


Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 265-270 : tab.

289. Фоменко, В. Г. Гидротехнические и экологические проблемы и перспективы


развития мелиоративной системы Приднестровья / В. Г. Фоменко // Managementul bazi-
nului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 455-460 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 460 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 301)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
290. Bejan, Rada. Dinamica creşterii culturilor agricole stimulate cu radiaţii laser / Rada
Bejan // Metrologie. – 2013. – Nr 4. – P. 20-23 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 23 (2 tit.). – ISSN 2345-1289.

291. Plămădeală, V. Indicii agrochimici şi potenţialul fertilizator al deşeurilor provenite


din sectorul zootehnic privat, gospodăria comunală şi industria vinicolă / V. Plămădeală, T.
Bounegru, A. Siuris // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 17-20 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.

292. Sîrbu, T. Acţiunea exometaboliţilor de micromicete asupra productivităţii plantelor


agricole / T. Sîrbu, S. Maslobrod, S. Burţeva // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 8-12 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (15 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 285, 287, 306, 315)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
293. Куликова, Л. М. Клещи (Arachnida : acariformes et parazitiformes) древесных и
кустарниковых растений парков г. Кишинева Республики Молдова / Л. М. Куликова //
Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele
Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 191-195 : tab. – Referinţe bibliogr. : p.
195 (2 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 287, 303, 305)

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
294. Ţîgănaş, V. Crearea şi evaluarea materialului iniţial pentru ameliorarea porumbului
amilopectinic / V. Ţîgănaş, Domnica Ţîgănaş // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 13-16 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (9 tit.). – ISSN 1857-0003.

295. Господаренко, Г. Содержание белка и клейковины в зерне пшеницы


"спельта" при разных уровнях азотного питания / Г. Господаренко, И. Ткаченко // Ştiinţa
Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 30-33 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 33
(10 tit.). – ISSN 1857-0003.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

296. Калитка, В. Влияние регулятора роста АКМ на реализацию генетического


потенциала интенсивных сортов озимой пшеницы в услвиях южной степи Украины / В.
Калитка, З. Золотухина // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 34-38 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (11 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 259, 315)

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
297. Изверская, Т. Д. Степные пастбища Буджакских степей в пределах
Республики Молдова / Т. Д. Изверская, Г. А. Шабанова, В. С. Гедов // Managementul
bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 123-130 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 130 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 333)

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
298. Бобер, А. Беличина горечи гранул хмеля 90 в зависимости от способов и
режимов хранения / А. Бобер // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 45-49 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.

634 Horticultură în general


299. Potential of use of gooseberries, currants and their hybrids as table fruits in
the market network of the Czech Republic / J. Kaplan, L. Dokoupil, A. Matejicek [et al.] / //
Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 50-53 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53
(7 tit.). – ISSN 1857-0003.

300. Марчерко, С. Морфологические показатели кустов голубики (Vaccinium


Corymbosum L.) в лесостепи Украины / С. Марчерко, В. Силенко // Ştiinţa Agricolă. –
2013. – Nr 2. – P. 54-57 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (6 tit.). –
ISSN 1857-0003.

301. Матвиец, Оксана. Экономическая эффективность возделывания яблоневых


насаждений при капельном орошении в условиях Закарпатья / Оксана Матвиец // Ştiinţa
Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 126-129 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 129 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 91, 271)

634.8 Viticultură
302. Bîrcă, Ion. Aplicarea operaţiilor în verde la întinerirea şi formarea butucilor de tip
cordon de diferite forme / Ion Bîrcă // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 11. – ISSN
0582-5229.

303. Tulbure, Ion. Importanţa evaluării factorilor metodologici în plantaţia viticolă / Ion
Tulbure, Iulia Haidarlî // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 119-126 : fot., tab. – Rez. în lb. engl.,
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 126 (7 tit.). – ISSN 1857-3517.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

304. Влияние экологических условий на рост и развитие столовых сортов


винограда / М. Кисиль, С. Кисиль, Ю. Бондаренко [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2013. –
Nr 12. – P. 9-10 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (3 tit.). – ISSN 0582-
5229.
(Vezi de asemenea Nr 91)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
305. Cuzeac, V. N. Culturile leguminoase perene în asolament – o sursă alternativă de
azot în agricultură / V. N. Cuzeac // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 114-118 : tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 117-118 (9 tit.). – ISSN 1857-3517.

306. Influenţa îngrăşămintelor minerale şi a regimului hidric asupra activităţii bio-


logice a solului rizosferic al plantelor de soia / O. Daraban, I. Bîzgan, E. Emnova [et al.] //
Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 3-7 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 7 (16 tit.). – ISSN 1857-0003.

307. Kutovenko, Vira. Influence of photosyntetically active radiation the productivity of


vegetable beans under the conditions of forest-steppe of the Ukraine / Vira Kutovenko,
Nataliya Gavrylyuk // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 58-60 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 60 (11 tit.). – ISSN 1857-0003.

308. Бобось, Ирина. Оценка сортообразцов сои на зеленый горошек и проростки


/ Ирина Бобось // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 61-64 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 64 (9 tit.). – ISSN 1857-0003.

309. Завадская, Оксана. Качество свежих и соленых огурцов в зависимости от


сорта и размера плодов / Оксана Завадская, Татьяна Дядэнко // Ştiinţa Agricolă. – 2013.
– Nr 2. – P. 65-68 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 68 (6 tit.). – ISSN
1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 345)

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


310. Кучерявый, В. Экологические особенности внутривидовой конкуренции
особей туи западной (Thuja Occidentalis L.) в аллеях с простым и сложным ритмами
посадки / В. Кучерявый // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 80-83 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
(Vezi Nr 317)
636.1 Cabaline domestice. Cai

123
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

311. Никифор, Е. А. Нужна ли нам лошадь? : [о развитии продуктивного коневод-


ства в Молдавии] / Е. А. Никифор // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 14-17 : fig.,
fot. – ISSN 0582-5229.

636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi


312. Aditiv furajer multienzimatic pentru viţei / P. Krasociko, N. Eremia, Irina
Krasociko [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 97-100 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 100 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.

313. Chilimar, S. Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici


în fermele de bovine din regiunea transfrontalieră România, Republica Moldova şi Ucraina /
S. Chilimar // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 12-13 : fot. – ISSN 0582-5229.

636.4 Porci. Porcine


314. Caisîn, Larisa. Influenţa preparatului Vitacorm Bio Plus asupra digestibilităţii sub-
stanţelor nutritive din nutreţul combinat destinat tineretului suin / Larisa Caisîn, V. Vrancean,
Natalia Grosu // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 92-96 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 96 (12 tit.). – ISSN 1857-0003.

315. Изучение влияния биологически активных добавок


разнонаправленного действия на динамику живой массы и сохранность поросят
за период выращивания / В. Вержак, В. Калашников, С. Шаповалов [et al.] // Ştiinţa
Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 111-115 : tab. – Rez. în lb. engl.,rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
115 (10 tit.). – ISSN 1857-0003.

636.5/.6 Păsări
316. Voiniţchi, E. Efectul acidifiantului "Agrocid Super" asupra unor indici clinici şi bio-
chimici la puii de carne / E. Voiniţchi // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 116-120 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (10 tit.). – ISSN 1857-0003.

317. Островская, М. Ю. Макроморфология и топография иммунных структур


кишечника птицы в разные периоды постнатального онтогенеза / М. Ю. Островская, В.
Г. Стояновский, И. А. Коломиец // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P. 106-110 : fig. – Rez.
în lb. engl.,rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 110 (7 tit.). – ISSN 1857-0003.

636.7./.9 Alte animale crescute de om


318. Câmpureanu, Octavian. Neamul iepurilor de pe globul pământesc / Octavian
Câmpureanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 11 : fot., tab. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 1. – P. 11: fot., tab. – ISSN 1857-
4513.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

319. Bureţ, E. Culturi "starter" pentru fabricarea produselor lactate / Bureţ E., Cartaşev
A., Coev G. // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 12. – P. 23-25 : fig. – Referinţe bibliogr. : p.
25 (9 tit.). – ISSN 0582-5229.

639.1 Vânătoare
320. Alaci, Alexandru. Triunghi "moldovenesc" : [amintirile vânătorilor: Nicolae
Cristoveanu, Costică Juvara şi Alexandru Alaci] / Alexandru Alaci // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 1. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4513.

321. Apetri, Dumitru. Ochi ager, mână sigură : [despre membrii echipei primare de vâ-
nători din or. Codru, mun. Chişinău, conducător : Boris Goncearenco] / Dumitru Apetri // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 14 : fot – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 1. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

322. Chiriţă, Gh. A fost sezon şi la mistreţ... : [concluziile sezonului de vânătoare la


mistreţ din anul 2013 pe teritoriul fondului forestier] / Gh. Chiriţă // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2014. – Nr 1. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 1. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4513.

323. Chiriţă, Gheorghe. Fondul cinegetic naţional – probleme, soluţii, perspective /


Gheorghe Chiriţă // Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 40-42. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-
3517.

324. Ciobanu, Cristina. Muzeul danez al vânătorii şi silviculturii / Cristina Ciobanu //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 24 – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 1. – P. 24. – ISSN 1857-4513.

325. Ciocoi, Oleg. În pas cu realitatea : [pe marginea şedinţei Consiliului Republican a
SVRM, Chişinău, 03. 12. 2013] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr
1. – P. a 2-a a cop. : fot – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. Nr 1. –
P. a 2-a cop. : fot. – ISSN 1857-4513.

326. Georgescu, M. Sărăriile : [amenajarea lor în cadrul terenului de vânat ] / M. Geor-


gescu : [despre tipuri de amenajare a lor] // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. –
P. 5 : fot – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. Nr 1. – P. 5 : fot. –
ISSN 1857-4513.

327. Melniciuc, Igor. Hrană complementară pe timp de iarnă : [activităţi biotehnice


pentru fondul de vânătoare] / Igor Melniciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1.
– P. 4 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. Nr 1. – P. 4 : fot. –
ISSN 1857-4513.

328. Munteanu, Radu. Cum chemăm vulpea? : [despre metodele de vânătoare] / Radu
Munteanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505
; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. Nr 1. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

329. Nesterov, Vadim. Implicaţii ale vânătorii în istorie : (vânătoarea ca o activitate


umană s-a implicat în decursul timpului în multe evenimente sociale) / Vadim Nesterov //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 1. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4513.

330. Pădureţ, Ion. Pentru un randament susţinut : [despre activitatea Colectivului de


vânători din Ştefan Vodă] / Ion Pădureţ // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P.
1 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. Nr 1. – P. 1 : fot. – ISSN
1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 260, 318, 386)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


331. Bulat, Dumitru. Pescuitul la copcă / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2014. – Nr 1. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. –
Nr 1. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4513.

332. Bulat, Dumitru. Starea ihtiofaunei zonelor umede din Republica Moldova : (după
exemplul ″Lacurile Prutului de Jos″) în condiţiile presingului antropic / Dumitru Bulat, Denis
Bulat, Nicolae Şaptefraţi // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului
acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 39-44 : fig.,
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (10 tit.).

333. Fortificarea viabilităţii şi a indicilor de creştere a puietului de cosaş


(Ctenopharyngodon idella) prin utilizarea tescovinei de struguri şi a bioproduselor
levuriene / M. Usatîi, Ana Dadu, Agafia Usatîi [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 2. – P.
101-105 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 105 (4 tit.). – ISSN 1857-
0003.

334. Strategiile de răspândire şi proliferare a speciilor invazive de peşti în condiţi-


ile Republicii Moldova / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Ion Toderaş [et al.] // Managementul
bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 45-49. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49 (18 tit.).

335. Изменение биоразнообразия ихтиофауны Кучурганского


водохранилища в процессе его экологической сукцессии / О. Крепис, М. Усатый, О.
Стругуля [et al.] // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord
bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 178-182 : tab. –
Referinţe bibliogr. : p. 182 (8 tit.).

336. Морфофункциональная характеристика репродуктивной системы у


самок Carassius Gibelio (Bloch, 1782) в водоемах бассейна реки Прут в
нерестовый период / Н. И. Фулга, Дм. Е. Булат [et al.] // Managementul bazinului trans-
frontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 460-464 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 464 (11 tit.).

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

337. Филипенко, С. И. Зообентос Кучурганского водохранилища как один из


факторов развития паразитарных сообществ в водоеме-охладителе Молдавской ГЭС /
С. И. Филипенко, А. Я. Мошу, А. Л. Канушина // Managementul bazinului transfrontalier
Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău,
2013. – P. 450-455 : fig., fot. – Referinţe bibliogr. : p. 455 (10 tit.).

338. Чепурнова, Л. В. Рабочие концепции оздоровления реки Днестр и её


ихтиофауны / Л. В. Чепурнова, В. К. Романеску // Managementul bazinului transfrontalier
Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău,
2013. – P. 477-480 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 480 (7 tit.).

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
339. Чухрий, Чеслав. Чеслав Чухрий: "Мы ответственны за нашу судьбу" : [ин-
тервью с генеральным директором "Newtone Laboratories", Бухарест (Румыния)] / запи-
сала Анна Шестакова // Aquarelle. – 2014. – Nr 1. – P. 16-18 : fot. – ISSN 1857-0518.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 494)
657 Contabilitate
340. Nederiţa, Alexandru. Aspecte generale privind conţinutul şi modul de implemen-
tare a noilor acte normative contabile / Alexandru Nederiţa // Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6.
– P. 103-105 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

341. Скакунова, Людмила. Учет долгосрочных активов (ДА) / Людмила Скакунова


// Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6. – P. 106-108 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 81)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.1 Industrii microbiologice
342. Crucicovschi, Anastasia. Studierea activităţii antioxidante a extractelor obţinute
din materia primă autohtonă / Anastasia Crucicovschi // Metrologie. – 2013. – Nr 4. – P. 7-11 :
fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (4 tit.). – ISSN 2345-1289.
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
343. Gaina, Boris. Savantul Petru Ungureanu – personalitatea notorie în oenologie :
(1894-1975) / Boris Gaina // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 141-143 : fot. – Rez. în lb rom.,
engl. – ISSN 1857-0461.

344. Oganisean, Elena. Studiul procesului de extracţie în sistem solid-lichid din deşeuri
vinicole / Elena Oganisean // Metrologie. – 2013. – Nr 4. – P. 12-15 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (3 tit.). – ISSN 2345-1289.
(Vezi de asemenea Nr 91)

127
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

663.4 Bere. Industria berii


(Vezi Nr 298)

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


345. Seminţe de dovleac – materie primă avantajoasă pentru producerea CO2 –
extractelor / O. Migalatiev, V. Caragia, O. Botnari [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr
12. – P. 18-22 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (24 tit.). –
ISSN 0582-5229.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


(Vezi Nr 309)

67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale

678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor


plastice
346. Andriuşcenco, Tatiana. Studiul indicilor de calitate a fibrelor de polimer / Tatiana
Andriuşcenco // Metrologie. – 2013. – Nr 4. – P. 16-19 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 19 (2 tit.). – ISSN 2345-1289.

685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
347. Харитонов, Родика. Родика Харитонов: "Если я не увижу путь, я его проло-
жу!" : [интервью с директором сети магазинов "Sandalini" и "Marco Tozzi"] / записала
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 1. – P. 12-15 : fot.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


(Vezi Nr 174)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
348. Drăguţ, Doina. Goticul în artă, literatură, muzică / Doina Drăguţ // Limba Română.
– 2013. – Nr 9/12. – P. 88-93 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 93 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.

349. Şlapac, Mariana. Artele vizuale şi zona de cercetare ştiinţifică / Mariana Şlapac //
Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 123-131 : fig., fot. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 131 (20 tit.). – ISSN 1857-0461.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
350. O abordare ecologică actuală a mediului urban : (urbanism, urbanizare, arhitec-
tură durabilă şi ecosistemul urban) / Valentin Aşevschi, Aurelia Crivoi, Irina Avasiloaie [et al.]
// Noosfera. – 2013. – Nr 9. – P. 6-16 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rom. – Referinţe bibliogr. :
p.15-16 (44 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 274, 293)

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


(Vezi Nr 353)

72 ARHITECTURĂ
(Vezi Nr 261, 350)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 Arte plastice
351. Braga, Tudor. Mihai Ţăruş : esenţa transparenţelor : [pe marginea creaţiei maes-
trului în artă din Rep. Moldova] / Tudor Braga // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 153-155 : fot.
– Rez. în lb. rom. – ISSN 1857-0461.

352. Drăduţ, Doina. Brâncuşi – în conştiinţa scriitorilor lumii : [omagiu adus părintelui
sculpturii moderne : Constantin Brâncuşi (1876-1957)] / Doina Drăguţ // Limba Română. –
2013. – Nr 9/12. – P. 338-340. – ISSN 0235-9111.

353. Vrabie, Gheorghe. "Mioriţa" şi geniul creator al poporului : [pe marginea ideii ina-
ugurării unui monument în memoria Poetului Anonim – autorul baladei] / Gheorghe Vrabie //
Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 62-67 : fot. – ISSN 1857-3487.

75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură


354. Ciucă, Valentin. Eleonora Brigalda – vitalitatea structurilor cromatice : [în creaţia
pictoriţei] / Valentin Ciucă // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 317-319 : fot. – (Dialogul
artelor). – ISSN 0235-9111.

355. Codreanu, Lina. Viorel Huşi – pictor din "oraşul culorilor rumene şi al lumii" : [in
memoriam (1911-1972)] / Lina Codreanu // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 324-337 :
fot. – Referinţe bibliograf. în note, p. 337 (34 tit.). – ISSN 0235-9111.

356. Marian, Ana. O fascinantă lume, vatra neamului : [pe marginea expoziţiei ″Vatra
neamului″ a pictoriţei Eleonora Brigalda, Centrul Expoziţional ″C. Brâncuşi″, Chişinău (dec.
2012)] / Ana Marian // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 320-323 : fot. – Referinţe bibli-
ograf. în note, p. 323 (11 tit.). – ISSN 0235-9111.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

357. Rogac, Raia. Igor Vieru, pom al veşniciei : [in memoria pictorului (1923-1988)] /
Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 74- 75 : fot. – (Confesiuni pentru urmaşi). –
ISSN 1857-3487.

358. Roşca, Nicolae. Pinguinul din minte : [despre pictoriţa Marina Andriuhina] / Nico-
lae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 97-99 : fot. – ISSN 1857-3487.

359. Rusu-Haraba, Anastasia. Dincolo de o poartă multicoloră : [pe marginea creaţiei


pictoriţei Elenei Bontea] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 22-27 :
fot. – (Arte plastice). – ISSN 1857-3487.

78 MUZICĂ
360. Bratu, Gabriel. Gând şi lacrimă pentru doamna Maria : [amintiri despre cântăreaţa
Maria Tănase (1913-1963)] / Gabriel Bratu // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 223-225 : fot. –
ISSN 1811-900X.

361. Dănilă, Aurelian. Ştefan cel Mare şi Neamul Rahmaninovilor : (140 ani de la naş-
terea marelui compozitor Serghei Rahmaninov) / Aurelian Dănilă // Akademos. – 2013. – Nr
2. – P. 134-137 : fig., fot. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 137 (5 tit.). – ISSN
1857-0461.

362. Dogăroiul, Paula. Despre Maria Tănase, în anul aniversărilor ei : (de vorbă cu
etnomuziologul P. Dogăroiul) / interviu realizat de Nicolae Dumitru // Biblio Polis. – 2013. – Nr
4. – P. 225-228 : fot. – ISSN 1811-900X.

363. Rusu-Haraba, Anastasia. Ne-a venit un mesaj... : [pe marginea discuţiei cu muzi-
cianul mold. Adriano Marian, fondatorul orchestrei Chişinău Youth Orchestra] / Anastasia
Rusu-Haraba // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 68-71 : fot. – (Ai noştri tineri). – ISSN 1857-
3487.

364. Stârcea, Marian. Aduceri-aminte din casa cu două piane... : [despre compozitorul
Alexei Stârcea] / Marian Stârcea // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 44-49 : fot. – (Conexiuni
între epoci). – ISSN 1857-3487.
(Vezi de asemenea Nr 146)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
365. Plămădeală, Ana-Maria. Nicolae Esinencu cineastul : revelaţiile romanticului
postmodernist / Ana-Maria Plămădeală // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 148-152. – Rez. în
lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (3 tit.). – ISSN 1857-0461.

366. Poiată, Mihai Ştefan. Laura Hidalgo, femeia fatală din Basarabia : [despre celebra
actriţă de cinema şi teatru] / Mihai Ştefan Poiată // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 36-41 :
fot. – (Cinema). – ISSN 1857-3487.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Artă scenică


367. Axionova, Nadejda. Contribuţia lui K. Stanislavsky la formarea personalității crea-
toare a lui Veaceslav Axionov : [actor, regizor de teatru (1900-1992)] / Nadejda Axionova,
Angelina Roşca // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 144-147 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 147 (8 tit.). – ISSN 1857-0461.

368. Drăgan, Dida. Dida Drăgan: "Harul e de la Dumnezeu, munca e de la om" : [inter-
viu cu interpreta, Preşedinta juriului al Festivalului-Concurs Intern. de Muzică Uşoară pentru
copii "Mărul de Aur"] / consemnare de Raia Rogac // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 82-85
: fot. – (Steaua care vine). – ISSN 1857-3487.

369. Gaju, Emil. Emil Gaju: "Nu sunt apolitic, ci metapolitic" : [dialog cu actorul Teatru-
lui "Luceafărul" din Chişinău] / consemnare de Larisa Ungureanu // Moldova. – 2013. – Nr
11/12. – P. 52-59 : fot. – ISSN 1857-3487.

370. Roşca, Nicolae. Adio, generale! : [Titus Jucov, dir. Teatrului de Păpuşi "Licurici"
din Chişinău: in memoriam (1950-2013)] / Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P.
96 : fot. – (Steaua care pleacă). – ISSN 1857-3487.

371. Rusu-Haraba, Anastasia. Radu Ştefan, cel din zodia peştilor... : [despre Dumitru
Caraciobanu, actor la Teatrul "Luceafărul" din Chişinău] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova.
– 2013. – Nr 11/12. – P. 80-81 : fot. – (Stea de prima mărime...). – ISSN 1857-3487.

372. Ungureanu, Ion. Ion Ungureanu: "Am repurtat victorii în teatre cu renume, însă
unul singur este teatrul meu de suflet – "Luceafărul..." : [dialog cu regizorul de teatru, ex-
ministrul Culturii din Rep. Moldova] / consemnare de Nicolae Roşca // Moldova. – 2013. – Nr
11/12. – P. 2 - 3, 7-9 : fot. – (Oameni vertical). – ISSN 1857-3487.
(Vezi de asemenea Nr 366)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
373. Bogoja, Eugenia. Al IV-lea congres internaţional Eugeniu Coşeriu : [s-a desfăşu-
rat în 1-2 oct. 2013 la Univ. din Udine, Italia] / Eugenia Bogoja // Limba Română. – 2013. – Nr
9/12. – P. 33-40 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (34 tit.). – ISSN 0235-9111.

374. Ciocanu, Ion. Început şi continuare : [despre creaţia lingvistului Eugeniu Coşeriu] /
Ion Ciocanu // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 182-184 : fot. – ISSN 0235-9111.

375. Codreanca, Lidia. O gramatică inedită din Basarabia sec. al XIX-lea : [″Puţină
arătare foarte în scurt pentru așezarea slovelor...″ (1887)] din fondul Bibl. Mănăstirii Noul
Neamţ, raionul Criuleni / Lidia Codreanca // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 185-197 :
fot. – Referinţe bibliogr. : p.197 (14 tit.). – ISSN 0235-9111.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

376. Crijanovschi, Andrei. Nicanor Rusu : un destin greu încercat : [doctor în filologie,
lingvist basarabean (1910-1990)] / Andrei Crijanovschi // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. –
P. 274-277 : fot. – ISSN 0235-9111.

377. Eremia, Anatol. Ortografierea numelor geografice / Anatol Eremia // Limba Ro-
mână. – 2013. – Nr 9/12. – P. 121-129 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 129 (5 tit.). – ISSN 0235-
9111.

378. Gheorghiţă, Elena. Profilul şi personalitatea lingvistică a traducătorului / Elena


Gheorghiţă // Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă : Mate-
rialele Conf. Şt. Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Rez. în lb. engl. – P. 675-680 :
fig. – Referinţe bibliogr. : p. 680 (4 tit.).

379. Horvath, Anton. Premise ale unei discuţii de principiu pe marginea "identităţii" în-
tre limbaj şi poezie / Anton Horvath // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 41-62 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 61-62 (55 tit.). – (Coşeriana). – ISSN 0235-9111. P. 61-62 (55 tit.).

380. Laszlo, Alexandru. Traducerea ca exerciţiu de stil / Alexandru Laszlo // Esturi şi


Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău,
2013. – P. 193-197. – Rez. în lb. rom., engl.

381. Milică, Ioan. Proverbe şi politică / Ion Milică // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12.
– P. 20-32 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

382. Munteanu, Cristinel. Discursul repetat şi titlurile jurnalistice atipice : [studiu lin-
gvistic] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 11-19 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 18-19 (11 tit.). – ISSN 0235-9111.

383. Munteanu, Cristinel. Tipuri de sinonimie / Cristinel Munteanu // Limba Română. –


2013. – Nr 9/12. – P. 94-104 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 102-104 (24 tit.). – ISSN 0235-
9111.
384. Oglindă, Emilia. Aspecte ale analizei contrastive din perspectiva lingvisticii cogni-
tive şi funcţionale / Emilia Oglindă // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 105-113 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 112-113 (19 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 151, 387-90, 456, 496)

811 Limbi individuale


811.112.2 Limba germană
385. Scherf, Ioana. Animale ca simboluri în culturile şi limbile germană şi română / Ioa-
na Scherf // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 128-140. – Referinţe bibliogr. : p. 140 (9 tit.).

811.135.1 Limba română


386. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [dicţionar cinegetic în lb. rom.] /
Anatol Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 17. – ISSN 1857-4505 ;

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 1. – P. 17. – Contin. Începutul : Nr 11, 2013. –


ISSN 1857-4513.

387. Eremia, Anatol. Zimbrul în toponimia românească / Anatol Eremia // Akademos. –


2013. – Nr 2. – P. 132-133 : fig. – Rez. în lb rom., engl. – ISSN 1857-0461.

388. Mătcaş, Nicolae. Destinul limbii, destinul revistei : [Limba Română] / Nicolae
Mătcaş // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 7-10 : fot. – ISSN 0235-9111.

389. Râbacov, Ghenadie. Din nou despre destinul limbii române în Republica Moldova
/ Ghenadie Râbacov // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 274-276. – ISSN 1811-900X.

390. Sobol, Aliona. Echivalente româneşti ale verbelor aspectuale din limba rusă cu
prefixul до- / Aliona Sobol // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 114-120 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 120 (11tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 375, 377, 383, 456, 495)

811.161.1 Limba rusă


(Vezi Nr 390)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
391. Tan, Amy. Regula jocului : [fragm. de roman] / Amy Tan ; trad. de Domnica Dru-
mea ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 1. – Supl. : P. 1-8. – Va urma. – ISSN 1857-
0798.

821.135.1 Literatură română


392. Carianopol, Virgil. A mai căzut o frunză-n lacul... : [versuri] / Virgil Carianopol //
Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 228. – ISSN 1811-900X.

393. Creangă, Ion. Punguţa cu doi bani : (Fragm.) / Ion Creangă ; des. de Alexei
Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 1. – P. 5 : des. – ISSN 1857-4173.

394. Eminescu, Mihai. Somnoroase păsărele : [versuri] / Mihai Eminescu // Alunelul. –


2014. – Nr 1. – P. 4 : des. – ISSN 1857-4173.

395. Moscu, Marin. Însoţit de Azorel : [versuri] / Marin Moscu // Alunelul. – 2014. – Nr
1. – P. 15. – ISSN 1857-4173.

396. Păunescu, Adrian. Oameni de zăpadă : [versuri] / Adrian Păunescu // Noi. –


2014. – Nr 1. – P. 8. – ISSN 1857-0798.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

397. Stănescu, Dan. Motanul Suki şi floarea : (fragm.) / Dan Stănescu ; il. : Sergiu Pui-
că // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 23. – ISSN 1857-0798.

398. Topîrceanu, George. Noapte de iarnă : [versuri] / George Topîrceanu ; il. de Vio-
leta Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 9. – ISSN 1857-0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


399. Cioclea, Eugen. Apel : [versuri] / Eugen Cioclea // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. –
P. 272-273. – ISSN 1811-900X.

400. Bujor, Drăgostiţa. Murga / Drăgostiţa Bujor ; des. de Anatolie Smâşleaev // Alu-
nelul. – 2014. – Nr 1. – P. 16-17. – ISSN 1857-4173.

401. Butnaru, Leo. Jurnal despre amânatul sfârşit al lumii (II) : (Lituania, 21-28 mai
2012) / Leo Butnaru // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 306-316 : fot. – Contin. Începu-
tul : Nr 1/4, 2013. – ISSN 0235-9111.

402. Butnaru, Leo. Mărul şi ideea ; Sculptoriţa ; Ileana Cosânzeana ; Iepurele Scipion ;
Furnica inventivă ; Un ciot şi jumătate ; Ursuleţul-tobogan ; Mieunica : [versuri] / Leo Butnaru ;
cuv. înainte de Victor Prohin ; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2014. – Nr 1. – P. 6-7 : fot.
– ISSN 1857-4173.

403. Caliniuc, Ioan. O seară-n tainicul trecut : [versuri] / Ioan Calinciuc // Biblio Polis. –
2013. – Nr 4. – P. 277. – ISSN 1811-900X.

404. Cârchelan, Iuliu. "Ce privelişte de vis..." : [versuri] / Iuliu Cârchelan // Moldova. –
2013. – Nr 11/12. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-3487.

405. Căpiţă, Ionel. Iubirea ce pătrunde ; Dulce lumină ; Străjerul edenului : [versuri] /
Ionel Căpiţă // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 193-194. – ISSN 1811-900X.

406. Cărare, Petru. Ninge ; Ionel : [versuri] / Petru Cărare // Alunelul. – 2014. – Nr 1. –
P. 14. – ISSN 1857-4173.

407. Cenuşă, Zina. Secvenţe cotidiene : [povestire] / Zina Cenușă // Biblio Polis. –
2013. – Nr 4. – P. 276-277. – ISSN 1811-900X.

408. Costenco, Nicolai. Aşteaptă-mă ; Aici eu am să-mi scutur spicul : [versuri] / Nico-
lai Costenco // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 86-87 : fot. – (Auguriada). – ISSN 1857-
3487.

409. Costenco, Nicolai. Casa Mare ; O patimă te doare... : [versuri] / Nicolai Costenco
// Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 16-17 : fot. – (Auguriada). – ISSN 1857-3487.

410. Costenco, Nicolai. Elegie ; În păhărelul inimii să-l porţi : [versuri] / Nicolai Costen-
co // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 60-61 : fot. – (Auguriada). – ISSN 1857-3487.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

411. Costenco, Nicolai. Frunza în chip de inimă ; Mama : [versuri] / Nicolai Costenco //
Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 42-43 : fot. – (Auguriada). – ISSN 1857-3487.

412. Costenco, Nicolai. Mugur, mugurel ; Târgul : [versuri] / Nicolai Costenco // Moldo-
va. – 2013. – Nr 11/12. – P. 28-29 : fot. – (Auguriada). – ISSN 1857-3487.

413. Costenco, Nicolai. Nu vă uitaţi mamele! ; În fiecare frunză : [versuri] / Nicolai Cos-
tenco // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 72-73 : fot. – (Auguriada). – ISSN 1857-3487.

414. Filip, Iulian. Sănătosul : [versuri] / Iulian Filip // Alunelul. – 2014. – Nr 1. – P. 14. –
ISSN 1857-4173.

415. Pârlea, Gheorghe. Cartea : [versuri] / Gheorghe Pârlea // Biblio Polis. – 2013. –
Nr 4. – P. 194. – ISSN 1811-900X.

416. Plugaru, Emilia. S-a certat iarna cu gerul : [versuri] / Emilia Plugaru // Noi. – 2014.
– Nr 1. – P. 22. – ISSN 1857-0798.

417. Popa, Vasile S. Moartea eroului : [poem] / Vasile S. Popa // Biblio Polis. – 2013. –
Nr 4. – P. 278. – ISSN 1811-900X.

418. Portas, Valentin. Lupul onest : [versuri] / Valentin Portas // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4505.

419. Portas, Valentin. Vrăbiile, porumbeii, vulturul şi vânătorul : [versuri] / Valentin


Portas // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 17. – ISSN 1857-4505.

420. Portas, Valentin. Vulpea blajină : [versuri] / Valentin Portas // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 16. – ISSN 1857-4505.

421. Raţă, Valeriu. Nimeni încă n-o întrece : [versuri] / Valeriu Raţă // Biblio Polis. –
2013. – Nr 4. – P. 229. – ISSN 1811-900X.

422. Rostea, Liliana. Sper, dar... : [povestire] / Liliana Rostea // Limba Română. –
2013. – Nr 9/12. – P. 293-305 : fot. – ISSN 0235-9111.

423. Roşca, Nicolae. Fragilul Bibelou de Porţelan... : [eseu : editorial] / Nicolae Roşca
// Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-3487.

424. Suceveanu, Arcadie. Vulpea la şcoală : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Alunelul.


– 2014. – Nr 1. – P. 15. – ISSN 1857-4173.

425. Deleanu, Liviu. Ziditorul : [versuri] / Liviu Deleanu // Alunelul. – 2014. – Nr 1. – P.


15. – ISSN 1857-4173.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

426. Tarlapan, Efim. Nouraşul lenos : [versuri] / Efim Tarlapan // Alunelul. – 2014. – Nr
1. – P. 14. – ISSN 1857-4173.

427. Teleucă, Victor. Ninge la o margine a existenţei : [versuri] / Victor Teleucă // Noi.
– 2014. – Nr 1. – P. 8. – ISSN 1857-0798.

428. Vieru, Igor. Gânduri în pragul casei / Igor Vieru // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. –
P. 76-79 : fot. – ISSN 1857-3487.

429. Zbârciog, Vlad. Băiatul cu boii ; Vagabonzii ; Ruine de templu ; Casa părintească
; Nimic nu se trece ; Chem din tumult... ; Dacă n-ar exista iubirea ; Poveste ; O, neamul meu,
ingratul şi învinsul... ; Cuvântul tău ; Sunt basarab ; Neamul : [versuri] / Vlad Zbârciog // Mol-
dova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 33 : fot. – ISSN 1857-3487.

821.161.1 Literatură rusă


430. Pasternac, Boris. Ninge : [versuri] / Boris Pasternac ; il. : Violeta Zabulică // Noi. –
2014. – Nr 1. – P. 9. – ISSN 1857-0798.

821.162.3 Literatură cehă


431. Fructele din grădina vrăjită : (poveste populară cehă) / trad. de Vitalie Filip ; des.
de Victoria Raţă // Alunelul. – 2014. – Nr 1. – P. 8-9 : des. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


432. Beckmann-Dierkes, Norbert. Das Verhältnis von Literatur, Geschichte und
politischer Bildung = Relaţia dintre literatură, istorie şi educaţie politică / Norbert Beckmann-
Dierkes // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 109-111. – Tit., text paral. : lb. rom., germ.

433. Ciobanu, Mircea V. Postmodernismul estic – o literatură antitotalitară / Mircea V.


Ciobanu // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 112-127. – Rez. în lb. rom., engl.

434. Fonari, Victoria. Spectrul mitic sisifian – A. Camus, E. Ionescu şi L. Butnaru / Vic-
toria Fonari // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 303-311. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 311 (8
tit.).

435. Grati, Aliona. Noi şi ceilalţi. Moldovenii în ochii occidentalilor. Exerciţiu de imago-
logie : [literatură comparată] / Aliona Grati // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură :
Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 72-83. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 83 (11 tit.).

436. Prus, Elena. Unitatea paradoxală a culturii europene: universalitatea valorilor co-
mune şi diversitatea expresiilor : [studiu de literatură europeană comparată] / Elena Prus //

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013, Chişi-
nău. – Chişinău, 2013. – P. 35-46. – Referinţe bibliogr. : p. 44-46 (34 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 352, 379-80, 441, 450)

821.111(73).0 Literatură americană în limba engleză


437. Vrabie, Diana. Jack London : aventura scriiturii autentice / Diana Vrabie // Limba
Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 163-168 : fot. – ISSN 0235-9111.

821.131.1.0 Literatură italiană


438. Chivu, Gheorghe. Manuscrisele Divinei Comedii : [de Dante Alighieri, în versiu-
nea română de George Coşbuc] / Gheorghe Chivu // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P.
149-162 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 158-162 (41 tit.). – ISSN 0235-9111.

439. Mattusch, Michéle. După sfârşit – imagini-timp în Il tempo invecchia in fretta


(2009) de Antonio Tabucchi : [analiza operei târzie a scriitorului italian] // Esturi şi Vesturi:
Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P.
25-34. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 444)

821.133.1.0 Literatură franceză


(Vezi Nr 34)

821.135.1.0 Literatură română


440. Colesnic, Iurie. George Doru-Dumitrescu la Chişinău : [scriitor român, profesor şi
red. rev. ″Pagini Basarabene″] / Iurie Colesnic // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 262-
273 : fot. – ISSN 0235-9111.

441. Manolache, Gheorghe. Optzecismul – răscrucea modernităţii româneşti? : [în lite-


ratura română] / Gheorghe Manolache // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf.
şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 59-71. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 70-71 (31 tit.).

442. Milică, Ioan. Limbajul poetic eminescian / Ioan Milică // Limba Română. – 2013. –
Nr 9/12. – P. 179-181 : fot. – ISSN 0235-9111.

443. Rachieru, Adrian Dinu. G. Călinescu – un estet cinic? / Adrian Dinu Rachieru //
Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 130-148 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 147-148 (30
tit.). – ISSN 0235-9111.

444. Rusu, Nicanor. Coincidenţe : Eminescu şi Leopardi : [text preluat din vol. ″Studii.
Articole. Traduceri″, apărut la Chişinău, 2011] / Nicanor Rusu // Limba Română. – 2013. – Nr
9/12. – P. 278-292 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 292. – ISSN 0235-9111.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

445. Selejan, Ana. Estul şi Vestul – momente şi accente în literatura română / Ana Se-
lejan // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 47-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (22 tit.).

446. Spiridon, Vasile. Contribuţii în Balconologia literară românească: Mircea Muthu /


Vasile Spiridon // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1
iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 92-99. – Rez. în lb. rom., engl.

447. Романова, Анастасия. Восток-Запад в мемуарах Мирчи Элиаде / Anastasia


Romanova // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 171-175. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.175 (4
tit.).
(Vezi de asemenea Nr 46, 145, 353, 365, 434, 501-02)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


448. Bantoş, Ana. Alexe Rău, călcând uşor pe muchia poeziei / Ana Bantoş // Limba
Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 169-173 : fot. – ISSN 0235-9111.

449. Curtescu, Margareta. Peisaje literare din Basarabia în dimensiunea istoriei : (refe-
rinţe la vol. ″Literatura basarabeană şi modelele literare europene″ de Ana Bantoş) / Margare-
ta Curtescu // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 174-178 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 178. – ISSN 0235-9111.

450. Hadârcă, Ion. Noimele fiinţei de a fi în timp : [în contextul activităţii de creaţie şi
cercetare, pentru care scriitorul a fost desemnat membru cor. al AŞM, Chişinău, 06. 12. 2012]
/ Ion Hadârcă // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 44-48. – Rez. în lb rom., engl. – ISSN 1857-
0461.

451. Mincu, Eugenia. Povestea lui Vasile Vasilache – poveste existenţială a românului
: [″Povestea cu cocoşul roşu″] / Eugenia Mincu // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 78-
87 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

452. Mischevca, Vlad. Aşteptând Prutul "să sace"... : [istoria Basarabiei oglindită în
versuri patriotice] / Vlad Mischevca // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 64-79 : fot. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1811-900X.

453. Moraru, Anatol. Expresiile cotidianului în poezia optzecistă din Basarabia / Anatol
Moraru // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 176-185. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 184-
185 (11 tit.).

454. Palladi, Tudor. Carmen Laboris, sau Nevoia de sine : [despre creaţia sctiitorului
Nicolai Costenco (1913-1993)] / Tudor Palladi // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 14-15 : fot.
– (Evadare din GULAG). – ISSN 1857-3487.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

455. Palladi, Tudor. Voievodul tainei de cuvinte... : [pe marginea creaţiei poetului Vlad
Zbârciog] / Tudor Palladi // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 187-192 : fot. – ISSN 1811-900X.

456. Pavlicenco, Sergiu. O "Antologie de poezie românească din Moldova" în versiune


spaniolă : [traducere de Maria-Augustina Hâncu] / Sergiu Pavlicenco // Esturi şi Vesturi: Lite-
ratură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 100-
106. – Rez. în lb. rom., engl.

457. Rusu, Nicolae. Talanţii omului împlinit : [poetul Vlad Zbârciog] / Nicolae Rusu //
Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 30-21 : fot. – (Un fiu al timpului). – ISSN 1857-3487.

458. S-a călătorit poetul Eugen Cioclea : [in memoriam (1948-2013)] / Consiliul Uniu-
nii Scriitorilor din Moldova // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 272 : fot. – ISSN 1811-900X.

459. Şimanschi, Ludmila. Etnosul ironico-parodic postmodernist în literatura română


din Basarabia / Ludmila Şimanschi // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt.
intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 216-226. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 226 (25 tit.).

460. Vântu, Victoria. Deideologizarea discursului liric în poezia basarabeană şaizecis-


tă / Victoria Vântu // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 68-77 : fot. – Referinţe bibliogr. :
p. 77 (9 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 45, 434-35)

821.161.1.0 Literatură rusă


461. Bobână, Gheorghe. Valori etice în opera lui Antioh Cantemir : [poet, diplomat, fi-
losof rus (1708/1709-1744)] / Gheorghe Bobână // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr
3. – P. 44-50. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50 (9 tit.). – ISSN 1857-2022.

462. Plămădeală, Ion. "Realitatea" criticii vs "Realitatea" operei: (romanul "Lolita" de Vl.
Nabokov) / Ion Plămădeală // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern.,
31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 84-91. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 90-91 (14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 434, 446)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
463. Алексеев, В. П. Религиозные мотивы некоторых монет Ольвии и Кизика как
средство социально-политических прокламаций / В. П. Алексеев, П. Г. Лобода // Stratum
plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 109-125 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 122-125 (68 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-
9057.

464. Атанасов, Г. Г. Две надписи с граффити-рисунками – свидетельства проник-


новения дела Кирилла и Мефодия в Северно-Восточную Болгарию / Г. Г. Атанасов //

139
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 43-56 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 54-56 (62 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

465. Возный, И. П. Религиозный синкретизм в духовной культуре населения


междуречья Верхнего Прута и Среднего Днестра в X –XIII вв. / И. П. Возный // Stratum
plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 227-242 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 238-242 (108 tit.). – ISSN 1608-9057.

466. Дончева, С. М. Типы и назначение литейных сосудов в средневековой


Болгарии / С. М. Дончева // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P.
243-254 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 253-254 (34 tit.). –
ISSN 1608-9057.

467. Зайончковский, Ю. В. Серебряные монеты джучидского хана Мухаммада


бен Тимура с именем Махмуд на реверсе / Ю. В. Зайончковский // Stratum plus. – 2013.
– Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 159-164 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 163-164 (13 tit.). – ISSN 1608-9057.

468. Йотов, В. Сакральный центр на мысе Св. Атанаса в Западном Причерномо-


рье / В. Йотов, А. Минчев // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 59-
77 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 74-77(70 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1608-9057.

469. Красножон, А. В. Эпиграфические памятники XV в. из Белгородской


крепости / А. В. Красножон // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P.
177-212 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 210-212 (61 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

470. Кузьмыщев, А. Г. Эпиграфика в трудах Э. Р. фон Штерна : [археолог (1859-


1924)] / А. Г. Кузьмищев // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 217-
224 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 222-224 (43 tit). – ISSN 1608-
9057.

471. Руссев, Н. Д. Клад медных монет из крепости Измаил : деньги русско-


турецкой войны 1768-1774 гг. / Н. Д. Руссев // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные
слои веры. – P. 165-173 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 172-173
(29 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

472. Турова, Н. П. Пещерный христианский комплекс Иограф на юге Крыма / Н. П.


Турова // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 79-105 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 100-105 (89 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1608-9057.

473. Федорчук, А. В. Гуситы и военное дело Молдавии в XV в. / А. В. Федорчук,


И. М. Кубай // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 255-273 : fig. –

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 270-273 (86 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1608-9057.

474. Чореф, М. М. Династическая история Боспора рубежа новой эры по данным


нумизматики / М. М. Чореф // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P.
127-156 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 149-156 (134 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

908 Monografii ale localităţilor


475. Кротевич, Ольга. Монако. Царство роскоши и шика : [записки путешествен-
ника] / Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 1. – P. 128-130 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 496)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
913(478) Geografia Republicii Moldova
476. Mironov, Ion. Hărţile vechi în studiul impactului antrpoic asupra peisajelor / Ion Mi-
ronov, Larisa Mironov // Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord
bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 253-256. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 256 (5 tit.).

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Cimpoi, Mihai. Cavaler al tăcerii fecunde. – Vezi Nr 9.

Chirtoagă, Ion. Istoricul Ion Jarcuțchi la 65 de ani. – Vezi Nr 483.

Codreanu, Lina. Viorel Huşi – pictor din "oraşul culorilor rumene şi al lumii". – Vezi Nr
355.

Corlăteanu-Granciuc, Silvia. Academicianul Andrei Eşanu la vârsta afirmării. – Vezi


Nr 485.

Crijanovschi, Andrei. Nicanor Rusu : un destin greu încercat. – Vezi Nr 376.

Dabija, Nicolae. Un om fericit. – Vezi Nr 10.

Dogăroiul, Paula. Despre Maria Tănase, în anul aniversărilor ei. – Nr 362.

Enciu, Nicolae. Omagiu istoricului Valeriu Pasat – 55. – Vezi Nr 487.

Gaina, Boris. Savantul Petru Ungureanu – personalitatea notorie în oenologie. – Vezi


343.

Gheorghe Gonţa – cercetător şi profesor de vocaţie. – Vezi Nr 488.

141
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

Rogac, Raia. Igor Vieru, pom al veşniciei. – Vezi Nr 357.

Roşca, Nicolae. Pinguinul din minte. – Vezi Nr 358.

Palladi, Tudor. Voievodul tainei de cuvinte... . – Vezi Nr 455.

Poiată, Mihai Ştefan. Laura Hidalgo, femeia fatală din Basarabia. – Vezi Nr 366.

S-a călătorit poetul Eugen Cioclea. – Vezi Nr 458.

Stârcea, Marian. Aduceri-aminte din casa cu două piane... . – Vezi Nr 364.

929.5 Genealogie
(Vezi Nr 7, 361, 502)

929.8 Drapele şi pavilioane. Steaguri. Stindarde


477. Кирилко, В. П. Герб молдавского господаря Александлера / В. П. Кирилко //
Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 213-216 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 216 (10 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(3) Istoria lumii antice
478. Грек, И. Ф. "Черные болгары" : этническая история и историческая судьба :
[VIII-X вв.] / И. Ф. Грек // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 307-
332 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 329-332 (68 tit.) şi în notele
de subsol. – ISSN 1608-9057.
(Vezi de asemenea Nr 37)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


479. Bacalov, Sergiu. Asediul şi cucerirea Cetăţii Chilia : (23-25 ianuarie 1465) / Ser-
giu Bacalov // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-3703.

480. Bagrin, Mariana. Revoluţia din Ungaria din 1956 prin prisma presei locale din
RSSM: cazul ziarului raional din Soroca, "Steagul Roşu" / Mariana Bagrin // Revista de Istorie
a Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 72-86. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2022.

481. Eşanu, Andrei. "Notationes quotidianae" de Ivan Ilinski (1721-1730). O nouă vizi-
une după o lectură de-visu / Andrei Eşanu, Valentina Eşanu // Revista de Istorie a Moldovei.
– 2013. – Nr 3. – P. 15-20. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-2022.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

482. Guzun, Vadim. Cea de a doua mare foamete din Uniunea Sovietică (1946-1947):
relatări ale refugiaţilor care s-au salvat în România / Vadim Guzun // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 49-62. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 33, 490-91, 501)

94(478) Istoria Republicii Moldova


483. Chirtoagă, Ion. Istoricul Ion Jarcuțchi la 65 de ani : [doctor în istorie, savant : ori-
ginar din satul Bocşa, raionul Făleşti] / Ion Chirtoagă // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013.
– Nr 2. – P. 5-7. – ISSN 1857-2022.

484. Cojocaru, Gheorghe. Ce se cunoştea la Bucureşti despre situaţia din RSS Mol-
dovenească în 1965? : [studiu doc.] / Gheorghe Cojocaru // Revista de Istorie a Moldovei. –
2013. – Nr 2. – P. 91-100. – ISSN 1857-2022.

485. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. Academicianul Andrei Eşanu la vârsta afirmării :


(premiile pentru lucrările elaborate) / Silvia Corlăteanu-Granciuc // Revista de Istorie a Moldo-
vei. – 2013. – Nr 3. – P. 7-9. – ISSN 1857-2022.

486. Emilciuc, Andrei. Extinderea în Basarabia a sistemului rus de asigurare a securi-


tăţii alimentare a populaţiei : (anii’30-’40 ai secolului al XIX-lea) / Andrei Emilciuc // Revista de
Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 59-71. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol. – ISSN 1857-2022.

487. Enciu, Nicolae. Omagiu istoricului Valeriu Pasat – 55 : [membru titular al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, originar din satul Scumpia, raionul Făleşti] / Nicolae Enciu // Revista de
Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 10-14. – ISSN 1857-2022.

488. Gheorghe Gonţa – cercetător şi profesor de vocaţie : [doctor habilitat în istorie,


prof. univ.] / Ioan Caproşu, Mihai Bărbulescu, Sergiu Musteaţă [et al.] // Limba Română. –
2013. – Nr 9/12. – P. 243-245 : fot. – ISSN 0235-9111.

489. Gonţa, Gheorghe. Ţara Moldovei între Imperiul Otoman şi Marile Puteri Creştine
la mijlocul secolului al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea. / Gheorghe Gonţa // Limba
Română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 246-261 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 259-261. –
ISSN 0235-9111.

490. Grossu-Chiriac, Cristina. Coloniştii germani în Basarabia: context istoric şi di-


mensiuni actuale / Cristina Grossu-Chiriac // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură :
Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 198-204. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 204 (3 tit.).

491. Guzun, Vadim. Foametea din anii 1921-1923 şi refugiul din Transnistria : acţiunea
română de ajutorare a etnicilor evrei / Vadim Guzun // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 49-59 :
fig., fot. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (38 tit.). – ISSN 1857-0461.

143
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

492. Mischevca, Vlad. Moldova de peste Nistru : (de la anexare până la Războiul pen-
tru Apărarea Patriei: 1792-1992) / Vlad Mischevca // Limba Română. – 2013. – Nr 9/12. – P.
212-228 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 226-228. – ISSN 0235-9111.

493. Negru, Elena. Schimburile de turişti dintre RSS Moldovenească şi Republica So-
cialistă România : (60-70 ai sec. XX) / Elena Negru // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. –
Nr 2. – P. 83-90 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-2022.

494. Pasat, Valeriu. "Este necesar să comemorăm oameni ca Efrosinia Kersnovski,


pentru ca grozăvia deportărilor să nu se mai repete nicicând..." : (interviu cu istroricul acad.
Valeriu Pasat, editorul memoriilor a basarabencei Efrosinia Kersnovski din GULAG) / con-
semnare de Tatiana Gorincioi // Biblio Polis. – 2013. – Nr 4. – P. 195-200 : fot. – ISSN 1811-
900X.

495. Poştarencu, Dinu. Limba română în sfera învăţământului din Basarabia (III) :
Şcoli naţionale. Învăţământ familial şi particular / Dinu Poştarencu // Limba Română. – 2013.
– Nr 9/12. – P. 229-242 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în note, p. 241-242. – (Lecţiile istoriei).
– Contin. Începutul : Nr 1/4, 2013. – ISSN 0235-9111.

496. Poştarencu, Dinu. Primele atestări documentare ale localităţilor Balatina, Cerno-
leuca, Cigârleni, Făleşti, Răzeni şi Ţăhnăuţi / Dinu Poştarencu // Revista de Istorie a Moldo-
vei. – 2013. – Nr 2. – P. 101-123. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

497. Sclifos, Eugen-Tudor. Politica rusească a domnitorului moldovean Mihail Sturdza


între aa. [1834-1849] / Sclifos Eugen-Tudor // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 3. –
P. 51-58. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note de subsol. – ISSN 1857-2022.

498. Sîrbu, Sergiu. Relaţia dintre puterea sovietică şi populaţia Basarabiei în primul an
de ocupaţie, 1940-1941 / Sergiu Sîrbu, Valentin Burlacu // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P.
60-64 : fot. – Rez. în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (23 tit.). – ISSN 1857-0461.

499. Tabuncic, Serghei. Despre Movila Uriaşului din părţile Sorocii : [monument de is-
torie din Basarabia] / Serghei Tabuncic, Vlad Vornic // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013.
– Nr 3. – P. 92-103 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-2022.

500. Taraburcă, Emilia. Identitatea bulgarului basarabean: între "Eu" şi "Celălalt" : [sf.
sec. al XIV-lea – înc. sec. al XVIII-lea] / Emilia Taraburcă // Esturi şi Vesturi: Literatură, Filo-
sofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 153-162. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.162 (3 tit.).

501. Пономарёв, Александр. Некоторые обстоятельства Персидского похода и


рукописное наследие Димитрия Кантемира [1673-1723] / Александр Пономарёв // Revis-

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ta de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 20-32. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în


notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

502. Рыженков, М. Р. Дмитрий Кантемир и его документальное наследие в


Российском государственном архиве древних актов / М. Р. Рыженков // Revista de Istorie
a Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 33-43. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 7, 43, 101, 114, 151, 361, 440, 477, 482, 484)

94(498) Istoria României


503. Constantinov, Valentin. Bătălia de la Drăgăşani din vara anului 1616 şi conjunc-
tura diplomatică în jurul acesteia : [studiu] / Valentin Constantinov // Revista de Istorie a Mol-
dovei. – 2013. – Nr 2. – P. 8-18. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. –
ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 43-44, 479, 482, 489, 493, 502)

145
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

Index de nume

Bostan, Dorina 38
A Botezatu, Raisa 109
Abramciuc, Maria 145 Botnari, O. 345
Alaci, Alexandru (320) Bounegru, T. 291
Alighieri, Dante 438 Braduceanu, Alexei 110
Andriţchi, Viorica 150 Braga, Tudor 351
Andriuhina, Marina (358) Brâncuşi, Constantin (352)
Andriuşcenco, Tatiana 346 Bratu, Gabriel 360
Andronachi, Natalia 131 Brigalda, Eleonora (354, 356)
Apetri, Dumitru 321 Brînza, Sergiu 111
Arnaut, Vsevolod 165 Bucliş, Mihail 133
Arseni, Alexandru 126 Bucov, V. 216, 220
Aşchevschi, Valentin 202, 218 Bucun, Nicolae 155, 157
Aşevschi, Valentin 350 Buga, Oleg 52
Avasîloae, Irina 350 Bujor, Drăgostiţa 400
Axionov, Veaceslav (367) Bulat, Denis 332, 334
Axionova, Nadejda 367 Bulat, Dumitru 331-32, 334
Bulimaga, C. 263, 278
B Bulimaga, C. P. 262
Burduniuc, O. 231
Babii, Vladimir 146 Bureţ, E. 319
Bacalov, Sergiu 479 Burlacu, V. 251
Baciu, Gheorghe 245 Burlacu, Valentin 498
Bagrin, Mariana 480 Burţeva, S. 292
Balaganschii, A. 233 Butnaru, Leo 401-02
Balan, Gr. 231
Bantoş, Ana 448-49 C
Baranetchi, I. 243
Barbăneagră, Alexei 132 Caisîn, Larisa 314
Barcari, Ecaterina 267 Caliniuc, Ioan 403
Baroncea, Angela 214-15 Cantemir, Antioh (461)
Băncilă, Natalia 97 Canţîr, Angel 277
Bărbulescu, Mihai 488 Caproşu, Ioan 488
Bâlici, Veronica 139 Capsîzu, Valeriu 86
Bâzgu, Eugen 261 Cara, Angela 156
Beckmann-Dierkes, Norbert 432 Caraciobanu, Dumitru (371)
Bejan, Rada 290 Caracuian, Ion 112
Belic, Olga 238 Caragia, V. 345
Berdeu, I. 249 Carianopol, Virgil 392
Bîrcă, Ion 302 Cartaşev, A. 319
Bîrcă, Maria 92 Caţel, Maia 53
Bîzgan, I. 306 Cazacu, Tatiana 139
Bîzgan, Iana 276 Călinescu, G. (443)
Bobână, Gheorghe 461 Căpiţă, Ionel 405
Bodrug-Lungu, Valentina 38 Cărare, Petru 406
Bogoja, Eugenia 373 Cărbune, Radj 167
Boincean, Boris 85 Câmpureanu, Octavian 318
Bolboceanu, Aglaida 35 Cârchelan, Iuliu 404
Bontea, Elena (359) Cârlig, Veaceslav 183
Borş, Tudor 108 Cebotarenco, Parascovia 54

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cemortan, Stela 153 Cristalov, P. 233


Cenuşă, Zina 407 Cristoveanu, Nicolae (320)
Cepoi, Olesea 202 Crivoi, Aurelia 218, 350
Cereteu, Igor 8 Croitoru, Vasile 134
Certan, Anastasia 55 Crucicovschi, Anastasia 342
Certan, C. 263 Cuciuc, Adrian 240
Chicu, V. 251 Cucuruzac, Emilia 158
Chilimar, S. 313 Curtescu, Margareta 449
Chiriac, Eugenia 183 Cuzeac, V. N. 305
Chiriac, T. 227 Cuzneţov, Alexandru 100
Chiriţa, Elena 218 Cuzneţov, Larisa 140
Chiriţă, Gh. 322
Chiriţă, Gheorghe 323 D
Chirtoagă, Ion 151, 483 Dabija, Nicolae 10
Chiseliţa, Violeta 122 Dadu, Ana 333
Chivu, Gheorghe 438 Damian, Florin 165
Cimpoeşu, Dorin 101 Daraban, O. 306
Cimpoi, Mihai 9 David, A. 199
Ciobanu, Cristina 324 Dănilă, Aurelian 361
Ciobanu, L. 225-26 Dediu, Ion 201
Ciobanu, Mircea V. 433 Deleanu, Liviu 425
Ciobanu, Nina 92 Doga-Mîrzac, Mariana 49
Ciobanu, Gheorghe 255 Dogăroiul, Paula 362
Ciocanu, Anatol (11) Dokoupil, L. 299
Ciocanu, Ion 374 Doru-Dumitrescu, George (440)
Cioclea, Eugen 399, (458) Drăgan, Dida 368
Ciocoi, Oleg 325 Drăguţ, Doina 348, 352
Ciocoi, Tatiana 41-42, 6 Drumea, Domnica 391
Ciucă, Valentin 354 Duca, Daniela 32
Ciumacenco, Natalia 92 Duca, Gheorghe 5
Clipa, Victoria 87 Duca, Maria 1
Cobîleanschi, Oleg 247 Dumitraşcu, Natalia 11
Cociug, Adrian 242 Dumitru, Nicolae 362
Cocriş, Vasile 88
Codreanca, Lidia (36), 375 E
Codreanu, Igor 121
Codreanu, Lina 355 Eder, V. 228
Coev, G. 319 Eiffel, Gustave 261
Cojocaru, Gheorghe 43, 484 Emilciuc, Andrei 486
Colâbneac, Alexei 393 Eminescu, Mihai 394
Colesnic, Iurie 440 Emnova, E. 306
Constantinov, Valentin 503 Enciu, Nicolae 487
Corj, Mihai 127 Eremia, Anatol 377, 386-87
Corlăteanu-Granciuc, Silvia 485 Eremia, N. 312
Costachi, Gheorghe 102-03 Esinencu, Nicolae (365)
Costenco, Nicolai 408-13, (454) Eşanu, Andrei 481, (485)
Coşbuc, George 438 Eşanu, Valentina 481
Coşer, Cornel 83 Eţco, Constantin 158, 212
Coşieru, Eugeniu (374) Evtuşenco, Ana 402
Covric, Z. 250 F
Creangă, Ion 393
Crijanovschi, Andrei 376 Filip, Iulian 414

147
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

Filip, Vitalie 431 Hidalgo, Laura (366)


Fonari, Victoria 434 Horvath, Anton 379
Furună, N. 216 Hotineanu, Vladimir 256
Huşi, Viorel (355)
G
I
Gabureac, Andrei 14
Gaina, Boris 343 Iarovoi, P. 235
Gaindric, Constantin 165 Iftodi, Lina 15
Gaju, Emil 369 Ilinski, Ivan 481
Galbur, Oleg 217 Isac, M. 234
Garbuz, Carolina 113
Gavrylyuk, Nataliya 307 J
Georgescu, M. 326 Jalencu, Marian 162
Gheorghitsa, S. 248, 251 Jarcuțchi, Ion (483)
Gheorghiţa, S. 257 Javelea, Svetlana 16
Gheorghiţă, Elena 378 Jucov, Titus (370)
Ghercavii, Svetlana 118 Juvara, Costică (320)
Ghicavîi, Victor 224
Ghidirim, V. 246 K
Ghinda, S. 227
Gînsari, Irina 264 Kaplan, J. 299
Glavan, Aurelia 155, 157 Karioja, Elina 17
Glijin, Aliona 161 Kersnovski, Efrosinia (494)
Gociu, Dumitru 268 Krasociko, Irina 312
Goian, Natalia 12 Krasociko, P. 312
Goncearenco, Boris (321) Krogh, Petter von 18
Gonţa, Gheorghe (488), 489 Kulikovski, Lidia 19-21
Gonţa, Maria 13 Kutovenko, Vira 307
Gorincioi, Tatiana 494 L
Grabco, N. 263
Grama, Dumitru 114 Laboris, Carmen 454
Grati, Aliona 435 Laszlo, Alexandru 380
Gribincea, Vladislav 109 Lazăr, Diana 137
Grigorescu, Grigore 268 Lesnic, E. 229
Grossu-Chiriac, Cristina 490 Lesnic, Evelina 230
Grosu, Natalia 314 Litvin, Aurelia 83
Guagliumi, G. 226 London, Jack 59
Guceac, Ion 104 Lozan, Raisa 180-81, 186
Gudima, A. 259 Lozan, T. 244
Gumovschi, Andrei 91 Lozovan, Raisa 25
Guriev, V. 234 Lungu, Eduard 245
Gustiuc, V. 233 Lupaşcu, T. 178
Guzun, Vadim 482, 491 Lupaşcu, Tudor 179
H M
Hadârcă, Ion 450 Macagonova, Olga 239-40
Haidarlî, Iulia 303 Manolache, Gheorghe 441
Harjevschi, Mariana 14 Manole, Ion 115
Hămuraru, Maria 99 Marian, Adriano 363
Hâncu, Maria-Augustina 456 Marian, Ana 356
Hera, Cristian Ioan D. (1, 4), 84 Marian, Gr. 259

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Marinuţa, Vitalie 135 O


Maslobrod, S. 292
Matejicek, A. 299 Odobescu, S. 244
Mattusch, Michéle 439 Oganisean, Elena 344
Maxim, Vasile 52 Oglindă, Emilia 384
Maximciuc, Victoria 159 Osoianu, Iu. 248, 253, 257
Mazur, Ghennadii 155 Osoianu, Tudor 109
Mărgineanu, Ion (11) P
Mătcaş, Nicolae 388
Melnic, A. 220, 246 Paladi, Oxana 157
Melniciuc, Igor 327 Paladi, Viorica 163
Migalatiev, O. 345 Palarmaciuc, Vladimir 128
Mihalache, Iurie 129 Palii, Natalia 2
Milică, Ioan 381, 442 Palladi, Tudor 454-55
Minciună, Vitalie 212 Pantea, Oleg 130
Mincu, Eugenia 451 Pasat, Octavian 95
Mironov, Ion 476 Pasat, Valeriu (487), 494
Mironov, Larisa 476 Pascari, Valentina 160
Mironov, Svetlana 96 Pascari, Viorica 199
Mischevca, Vlad 452, 492 Pasternac, Boris 430
Miura, Taro 22 Patraş, Mihai 3
Mogîldea, V. 278 Pavlicenco, Sergiu 456
Moldovanu, I. 244 Pădureţ, Ion 330
Moldoveanu, Daniela 135 Păunescu, Adrian 396
Morari, Marina 147 Pârlea, Gheorghe 415
Moraru, Adrian 391 Pecican, Ovidiu 33
Moraru, Anatol 453 Percic, Stanislav 88
Moraru, C. 175 Perelighin, Dmitri 107
Moscalu, Vitalie 212 Petrovschi, Nina 148
Moscu, Marin 395 Plămădeală, Ana-Maria 365
Muntean, A. 259 Plămădeală, Ion 462
Muntean, Andrei (207) Plămădeală, Natalia 65
Munteanu, Anatolie 116 Plămădeală, V. 291
Munteanu, Cristinel 382-83 Plotnic, Olesea 124, 137
Munteanu, Radu 328 Plugaru, Emilia 416
Mustaţă, Gheorghe 213, 488 Pohilă, Vlad 23
Mustaţă, Mariana 213 Poiată, Mihai Ştefan 366
Mustaţă, Sergiu 66 Pojoga, Ala 66
Muşet, Gheorghe 240 Popa, Vasile S. 417
Muthu, Mircea 446 Popescu, Daniela 125
Popescu, Maria 105
N Popovici, Ludmila 117
Nabokov, Vl. 59 Portas, Valentin 418-20
Nastas, Raisa 179, 264 Postică, Maia 47
Nedbaliuc, Boris 183 Postolachi, Larisa 178
Nederiţa, Alexandru 340 Postolachi, Valentina 39, 48
Negara, C. 278 Poştarencu, Dinu 495-96
Negru, Elena 493 Pretula, R. 236
Negru, Maria 184 Prisacari, V. 219, 243, 249
Negruzzi, Constantin 145 Prisacari, Viorel 252
Nesterov, Vadim 329 Prohin, Victor 402
Nistreanu, V. B. 177 Prus, Elena 436

149
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

Puică, Sergiu 397 Sochirca, Stela 123


Puţuntică, Anatolie 168-70 Sochircă, Elena 136
Socolov, V. 182
R Socolova, L. 182
Rachieru, Adrian Dinu 443 Sofronie, A. 250
Racu, Igor 141 Sofronie, O. 204
Radvan, Inga 134 Sofronie, V. 250
Rahmaninov, Serghei (361) Spataru, Nina 202
Raţă, Valeriu 421 Spinu, C. 228, 234, 253
Raţă, Victoria 431 Spiridon, Vasile 446
Rău, Alexe (9-10, 24, 448) Stanislavsky, K. 367
Râbacov, Ghenadie 389 Stârcea, Alexei (364)
Revenco, Mihai 166 Stârcea, Marian 364
Rimis, C. 204 Stati, Vitalie 119
Rogac, Raia 24, 357, 368 Staver, Larisa 27
Rogler, Jannicke 18 Stănescu, Dan 397
Rostea, Liliana 422 Stăvilă, Mihai 120
Roşca, Angelina 367 Stratulat, S. 248, 254, 257
Roşca, Constantin 126 Sturdza, Mihail Gr., domn al Moldovei (1834-
Roşca, Elena 25 1849) 497
Roşca, Nicolae 358, 370, 372, 423 Suceveanu, Arcadie 45, 424
Rotaru, Denis 132
Rotaru, Ilie 121 Ş
Rudic, V. 227
Rusu, Nicanor (376), 444 Şaptefraţi, Nicolae 332
Rusu, Nicolae 457 Şatravca, Claudia 28
Rusu, V. 178 Şimanschi, Ludmila 459
Rusu, Vasile 179 Şlapac, Mariana 349
Rusu, Vitalie 118 Şleahtiţchi, Mihai 142
Rusu-Haraba, Anastasia 359, 363, 371 Şmatoc, Ion 260
Şora, Mihai 33
S Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-
1504) 361
Sandu, Maria 176, 180-81, 186 Şuberneţkii, Igor 184
Saranciuc-Gordea, Liliana 152
Savin, A. I. 177 T
Scherf, Ioana 385
Sclifos, Eugen-Tudor 497 Tabucchi, Antonio 439
Scobioală, Genoveva 26 Tabuncic, Serghei 499
Scoferta, P. 228 Tamazlâcaru, Elena (11)
Scutaru, A. 204 Tan, Amy 391
Scutaru, Alexandru 96 Taraburcă, Emilia 500
Scutaru, Nicoleta 96 Tarlapan, Efim 426
Selejan, Ana 445 Tănase, Maria (360, 362)
Sergiu E. 176 Tărîţă, A. 176, 180-81, 186
Sibiu, V. 226 Tcaciuc, A. 232
Siuris, A. 291 Teleucă, Victor 427
Sîrbu, Sergiu 498 Tiron, Ştefan 161
Sîrbu, T. 292 Toderaş, Ion 334
Sîtnic, V. L. 177 Tofan, Eugenia 4, 5
Smâşleaev, Anatolie 400 Topîrceanu, George 398
Sobol, Aliona 390 Tulbure, Ion 303
Tumanova, Daria 185

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Turcan, L. 220-21, 246 Алексеев, В. П. 463


Turcan, V. 216 Андреев, В. 241
Tverdohleb, Maia 75, 98 Аптеков, А. А. 211
Арнаут, Н. А. 174, 194
Ţ Атанасов, Г. Г. 464

Ţăruş, Mihai (351) Б


Ţîgănaş, Domnica 294 Барбулат, Михаил 6
Ţîgănaş, V. 294 Белоус, Виктория 80
Ţurcanu, Oleg 247 Бобер, А. 298
U Бобось, Ирина 308
Богатый, Д. П. 164
Ulian, Galina 49, 88 Бойцу, Елена 223
Ungureanu, Diana 29 Бондаренко, Ю. 304
Ungureanu, Ion 372 Бородаев, Р. И. 198
Ungureanu, Larisa 369 Ботнарь, А. И. 193
Ungureanu, Petru (343) Ботнарюк, Б. М. 37
Ursu, E. 231 Булат, Дм. Е. 336
Usatîi, Agafia 333
Usatîi, M. 333 В
Ustian, Ivan 46 Вержак, В. 315
V Виеру, Кэлин 50
Возный, И. П. 465
Vasilache, Vasile 451
Vasilaşcu, Natalia 207 Г
Vântu, Victoria 460 Галелюк, Н. 274
Verejan, Nicolae 89 Гедов, В. С. 297
Vicol, Liuba 133 Генык, Я. 270
Vicol, Nelu 143 Голубкина, Н. А. 187, 195
Vieru, Igor (357), 428 Господаренко, Г. 295
Voiniţchi, E. 316 Грек, И. Ф. 478
Voloşciuc, Leonid 269
Vornic, Vlad 499 Д
Vornices, Snejana 143
Vrabie, Diana 437 Данильченко, Леонид 51
Vrabie, Gheoghe 353 Делибалтова, М. Д. 283
Vragaleva, Veronica 76-77 Довгополова, О. А. 34
Vrancean, V. 314 Дончева, С. М. 466
Дудогло, Т. Д. 40
Z Дядэнко, Татьяна 309
Zabulică, Violeta 398, 430 Е
Zaharco, Silvia 275
Zbârciog, Valeriu 99 Ершов, Л. А. 144
Zbârciog, Vlad 429, (455, 457) Ж
Zvezdenco, F. 175
Жмурко, С. 273
А Журминская, О. 25
Аблина, Людмила 78 Журминский, С. Д. 188, 208-09
Агаркова, Лилиана 79 З
Александрел, молдавский господарь (1448-
1449, 1452-1454, 1455) 477 Завадская, Оксана 309

151
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

Загаровский, В. В. 279 Лобода, П. Г. 463


Зайончковский, Ю. В. 467 Лупашку, Ф. Г. 266
Заячук, В. 273 Лысенко, О. З. 149
Звездина, Т. Н. 189 Лях, Т. Г. 282
Золотухина, З. 296
Зубкова, Е. И. 190 М
Зубкова, Н. Н. 190 Марунич, Н. А. 272
И Марчерко, С. 300
Матвеева, Е. Н. 193
Игнатьев, И. И. 287 Матвиец, Оксана 301
Изверская, Т. Д. 297 Мельничук, О. Н. 194
Мигалатиев, Раиса 223
Й Минчев, А. 468
Йотов, В. 468 Млява, Г. В. 171
Морару, К. Е. 288
К Мошу, А. Я. 337
Мунжиу, О. В. 203
Казанцева, О. И. 191 Мунтян, А. Н. 172
Калашников, В. 315
Калитка, В. 296 Н
Камю, Альбер (34)
Кантемир, Дмитрий, молдавский господарь Никифор, Е. А. 311
(1693 ; 1710-1711) 501-02 О
Канушина, А. Л. 337
Капитальчук, М. В. 187, 195, 222 Оверченко, Алла 173
Кирилко, В. П. 477 Оларь, А. П. 193
Кирилюк, В. П. 192 Онофрей, А. З. 40
Кисиль, М. 304 Опополь, Николай 173
Кисиль, С. 304 Островская, М. Ю. 317
Кичук, Н. И. 271
Кожокару, О. 280 П
Кожокару, О. И. 281 Паршутин, В. В. 258
Коленковская, Е. 198 Плэмэдялэ, Наталия 82
Колодина, Н. 274 Повар, И. Г. 265
Коломиец, И. А. 317 Погрибный, О. 273
Кольвенко, В. В. 144 Пономарёв, Александр 501
Константин Великий, император Римской Пэдурарь, Н. В. 222
империи (306-337) 37
Котомина, Л. В. 210 Р
Красножон, А. В. 469
Крепис, О. 205, 335 Раку, Жанна 154
Кротевич, Ольга 50, 237, 347, 475 Рацеева, В. С. 138
Крупеников, И. А. 286 Редкозубов, О. И. 200
Кубай, И. М. 473 Романеску, В. К. 338
Кузьмыщев, А. Г. 470 Романова, Анастасия 447
Куликова, Л. М. 293 Романович, Н. А. 211
Кухарук, Е. С. 281 Руснак, В. Г. 284, 286
Кучерявый, В. 310 Руссев, Н. Д. 471
Рущук, В. 274
Л Рыженков, М. Р. 502
Лапицкая, Людмила 81
Лебеденко, Л. 188

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

С Чернявский, Н. 270
Чореф, М. М. 474
Сербина, С. В. 279, 283 Чухрий, Чеслав 339
Серотила, Игорь 6
Силенко, В. 300 Ш
Скакунова, Людмила 341
Спыну, О. О. 265 Шабанова, Г. А. 297
Ставриди, Сильвия 30 Шаповалов, С. 315
Стояновский, В. Г. 317 Шестакова, Анна 339
Стругуля, О. 335 Шешницан, С. С. 187, 195, 210
Стыкалин, А. С. 44 Шолтоян, Н. С. 258
Султанов, Р. 106 Штерн, Э. Р. фон (470)
Сырку, Раиса 223 Шубернецкий, И. 188
Сыроедов, Г. Н. 279, 283 Шубернецкий, И. В. 203
Сюрис, А. И. 285 Шурыгина, О. 198
Т Щ
Тимошенкова, А. Н. 288 Щелчкова, Маргарита 31
Тимчук, В. А. 144
Тищенков, А. А. 211 Э
Тищенкова, В. С. 196, 206
Ткаченко, И. 295 Элиаде, Мирча (447)
Турова, Н. П. 472
Я
У
Ященко, П. 270
Унгуряну, Л. 205
Усатый, М. 205, 335
Ф
Фала, Лучия 237
Федорчук, А. В. 473
Филипенко, Е. Н. 196
Филипенко, С. И. 196, 337
Филипчук, В. Ф. 192
Фоменко, В. Г. 149, 289
Фулга, Н. И. 336
Х
Хамада, Далья 30
Харитонов, Родика 347
Ц
Цуркан, В. Ф. 197
Цыбырнэ, И. 241
Цымбалюк, Н. И. 266
Ч
Чепурнова, Л. В. 338
Черныш, А. Ф. 286
Чернышева, Н. В. 258

153
Cronica articolelor de revistă Nr 1-2014 ≡ Magazine article annals Nr 1-2014

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate

1. "5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova":


Materialele conf. intern. ştiinţifico-practice. – Chişinău, 2013. – [2013-1995].
2. Agricultura Moldovei. – 2013. – Nr 12. – ISSN 0582-5229
3. Akademos. – 2013. – Nr 2. – ISSN 1857-0461
4. Alunelul. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-4173
5. Aquarelle. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-0518
6. Avocatul Poporului. – 2013. – Nr 11/12. – ISSN 1810-7141
7. Avocatul Poporului. – 2013. – Ed. spec. – ISSN 1810-7141
8. Biblio Polis. – 2013. – Vol. 50. – Nr 1. – ISSN 1811-900X
9. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1813-4408
10. Curierul medical. – 2013. – Nr 5. – ISSN 1857-0666
11. Economie şi sociologie. – 2013. – Nr 4 : Ed. supl. – ISSN 1857-4130
12. Educaţia pentru dezvoltare durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă : Materialele Conf. Şt.
Intern., 18-19 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – [2013-2032].
13. Esturi şi Vesturi: Literatură, Filosofie, Cultură : Conf. şt. intern., 31 mai – 1 iun. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – [2013-2093].
14. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1810-309X
15. Limba română. – 2013. – Nr 9/12. – ISSN 0235-9111
16. Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele
Conf. Intern., 20-21 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – [2013-1993].
17. Metrologie. – 2013. – Nr 4. – ISSN 2345-1289
18. Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice
durabile a Republicii Moldova : Conf. Şt. Intern. Jubiliară, ed. a 8-a, 1-2 noiem. 2013. – Chi-
şinău, 2013. – [2013-2097].
19. Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – ISSN 1857-3487
20. Monitorul Fiscal. – 2013. – Nr 6 ; 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-3991
21. Noi. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-0798
22. Noosfera. – 2013. – Nr 9. – ISSN 1857-3517
23. Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-3703
24. Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 2, 3. – ISSN 1857-2022
25. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1811-0770
26. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2013. – Nr 4. – ISSN 1729-8687
27. Stratum plus. – 2013. – Nr 6. – ISSN 1608-9057
28. Ştiinţa agricolă. – 2013. – Nr 2. – ISSN 1857-0003
29. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-4505
30. Vama. – 2013. – Nr 4. – ISSN 1857-2979
31. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1810-3081
32. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-4513

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
IANUARIE NR 1 JANUARY
(1-591)

0 GENERALITĂŢI
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 8)
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1. Молдова занимает 15 место в мировом рейтинге стран по средней скоро-
сти скачивания данных из интернета // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". –
2014. – 17 янв. – Р. 18.

2. Шмыгалев, Сергей. Почти половина из проверенных в Кишиневе компаний,


торгующих компьютерной техникой, нарушают авторские права и предлагают покупате-
лям пиратское программное обеспечение : [коммент. представителя Business Develop-
ment Manager Microsoft в Молдове С. Шмыгалева] // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 7.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3. Babuc, Monica. "Artiştii nu sunt extratereştri. Iau şi ei calea pribegiei în căutarea
unei vieţi mai bune" : [interviu cu M. Babuc, ministrul Culturii cu ocazia Zilei Culturii - 15 ianu-
arie] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 15 ian. – P. 4-
5.

4. Bani cu ţârâita pentru edificiile culturale : [coment. de Tudor Zbârnea, dir. Muzeu-
lui de Artă, Larisa Zubcu, dir. Sălii cu Orgă, Claudia Balaban, dir. Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion
Creangă" [et al.] / consemnare: Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 ian.
– P. 2-3.

5. Bunescu, Feodosia. Un proeict unic în Moldova, care promovează cultura şi turis-


mul : [despre proiectul "Intersecţii culturale": interviu cu F. Bunescu, primar al satului Băhri-
neşti, raionul Floreşti, şi Veaceslav Reabcinschi, dir. Centrului de Politici Culturale din Rep.
Moldova] / consemnare: Ion Surdu // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 24 ian. – P. 9.

6. Buzilă, Varvara. Cu plecarea fiecărui om în vârstă, pierdem o lume a colindelor : [in-


terviu cu V. Buzilă, preşedintele Comis. Naţ. pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Ima-
terial] / a consemnat Eudochia Verdeş // Florile dalbe. – 2014. – 16 ian. – P. 5.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

7. Rezneac, Corina. Colindatul şi uratul vor exista doar pe scenă? : [coment. de C.


Rezneac, secretarul Comis. Naţ. pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial şi Var-
vara Buzilă, etnolog] / consemnare: Dorin Galben // Timpul. – 2014. – 10 ian. – P. 31.

8. Tomiţa, Lilia. O donaţie impunătore : [despre constituirea în cadrul Acad. de Ştiinţe


a Moldovei a cenaclului Cultural-Ştiinţific "Akademos"] / Lilia Tomiţa, Alexandru Casapciuc,
Mihai Nacu // Literatura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 6.

02 BIBLIOTECONOMIE
9. Bibliotecile pe meleagul moldav nu vor muri vreodată: [despre situaţia bibl. din
raionul Drochia: coment. ale specialiştilor în domeniul culturii] / consemnare: Rodica Vîlcu //
Vocea poporului. – 2014. – 10 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

10. Dabija, Nicolae. Un om fericit : [Alexe Rău, dir. gen. al Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 1.

11. Juc, Liliana. Rolul produselor bibliografice şi contribuţia liceului în formarea cititoru-
lui activ : [din experienţa Filialei "Târgovişte" a Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu", Chişinău] /
Liliana Juc // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 ian. – P. 7.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
070 Ziaristică. Presă
12. Pascari, Anastasia. La vârsta împlinirilor : [Gheorghe Budeanu, jurnalist, la 60 de
ani de la naştere] / Anastasia Pascari // Literatura şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 3.

13. Tănase, Constantin. ...Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost... : [decalo-
gul ziaristului] / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
14. Păsat, Dumitru. Dimitrie Cantemir: creatorul primului sistem filosofic românesc :
(340 de ani de la naştere) / Dumitru Păsat // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 14.

15. Păsat, Dumitru. Ecouri metafizice în "Divanul" lui Dimitrie Cantemir : (340 de ani de
la naştere) / Dumitru Păsat // Făclia. – 2014. – 11 ian. – P. 6. – Contin. Începutul : 21 dec.
2013.

16. Voinescu, Sever. Inventatorul eseului : [Michel de Montaigne (1533-1592), filosof


de origine franceză] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 22 ian. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 173)

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

159.9 Psihologie
17. Cerchin, Valentina. Inteligenţa emoţională : [componente şi dezvoltare] / Valentina
Cerchin // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 ian. – P. 7.

18. Voinescu, Sever. Vis. Erotism şi moarte – drumul mereu şocant al lui Freud : [Sig-
mund Freud – fondator al psihanalizei] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 ian.
– P. 4.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


19. Усатый, Ренато. Ренато Усатый признан "Мужчиной года" : [о филантроп. дея-
тельности: интервью с молд. бизнесменом] // Молдавские ведомости. – 2014. – 10 янв.
– Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 201)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
25 RELIGII ALE ANTICHITĂŢII. RELIGII NECREŞTINE
20. Manea, Irina-Maria. Corbul, istoria mitică a unui mesager divin / Irina-Maria Manea
// Moldova suverană. – 2014. – 17 ian.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


21. Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos, sau Boboteaza // Curierul ortodox. –
2014. – 9 ian. – P. 4.

22. Caşu, Igor. Inochentistul Zgherea, trimis în Kolîma pentru credinţă : [despre destinul
lui Gheorghe Zgherea, originar din satul Văleni, raionul Vulcăneşti] / Igor Caşu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 9 ian. – P. 7

23. Conţiu, Mihai. Cine vor fi viitorii credincioşi : [despre rezistenţa în timp a Bisericii
Ortodoxe] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 17 ian.

24. Mănăstirea Antim : [ctitorie a Sfântului Mitropolit al Ţării Româneşti, Antim Ivireanul
(1650-1716)] // Evenimentul zilei. – 2014. – 16 ian. – P. 16.

25. Negru, Nina. Mitropolia de aur : [despre distincţiile bisericeşti] / Nina Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 17 ian. – P. 14.

26. Negru, Nina. Teofan Zăvorâtul, teologul inimii : [episcopul (Gh. V. Govorov (1815-
1894)] / Nina Negru // Jurnal de Chișinău. – 2014. – 24 ian. – P. 14.

27. Rusu, Dinu. Perle spirituale cu pecete domnească (1) : [despre mănăstirile din Bu-
covina] / Dinu Rusu ; fot. de Alecu Reniţă // Natura. – 2014. – Ian. (Nr1). – P. 16.

28. Stănilă, Moni. Smerenia, conştiinţa de sine / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 24
ian. – P. 14.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

29. Stănilă, Moni. Toate vin de la Dumnezeu : [rolul credinţei în viaţa omului] / Moni
Stănilă // Timpul. – 2014. – 10 ian. – P. 6.

30. Şoimaru, Vasile. Pe urmele Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolit al Moldovei, De la


locul de baştină până la cel de veci [1624-1693] / Vasile Şoimaru // Literatura şi arta. – 2014.
– 9 ian. – P. 5.

31. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove). [Pastorală la Naşterea


Domnului Iisus Hristos] / Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove // Curierul
ortodox. – 2014. – 9 ian. – P. 1.

32. Стеничева, Наталья. Неотмирные : [из истории Ново-Нямецкого монастыря] /


Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2014. – 21 янв.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
33. Горохов, Лев. Жители Молдовы все больше тяготеют к Евросоюзу : [по мате-
риалам социол. исслед. о внешне-полит. предпочтениях жителей СНГ в 2013 г., провед.
Евразийск. банком] / Лев Горохов // Панорама. – 2014. – 31 янв. – Р. 9.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
34. Ţîganescu, Olga. Rusia impune noi măsuri pentru imigranţi / Olga Ţîganescu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 29 ian. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 228)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
35. Martea, Galina. Fiinţa umană şi sistemul de valori (2) / Galina Martea // Literatura şi
arta. – 2014. – 2 ian. – P. 7. – Art. 1 : 19 dec. 2013.

32 POLITICĂ
36. Haos şi ordine în geopolitică : [art. expertului amer.] // Moldova suverană. – 2014.
– 16, 23, 30 ian. – (Teoria haosului în context geopolitic). – Sfârșit. Începutul : 27 dec. 2013.

37. Roşca, Iurie. Gândirea conservatoare ca temelie a celei de-a Patra teorii politice,
sau Neoeurosianismul ca apel la Tradiţie în condiţiile Postmodernităţii : [pref. la cartea "A
Patra teorie politică" de Aleksandr Dughin] / Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 17 ian. – P. 4-5; 24
ian. – P. 6-7.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

38. Tismăneanu, Vladimir. Preşedintele moral al României: Despre Corneliu Coposu


(1, 2) : [om politic român (1914-1995)] / Vladimir Tismăneanu // Evenimentul zilei. – 2014. –
16 ian. – P. 13 ; 22 ian. – P. 12.

39. Voinescu, Sever. Intelectualii sucombă în politică / Sever Voinescu // Evenimentul


zilei. – 2014. – 15 ian. – P. 4.

40. Безрутченко, Валерий. Новая политическая доктрина для Молдовы : [о пре-


зентации книги рос. политика Александра Дугина "Четвертая политическая теория" с
участием Ю. Рошка, полит. деятеля, Маркела, епископа Бельц. и Фалешт. и авт. книги,
янв. 2014, Кишинэу] / Валерий Безрутченко // Коммерсант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 8.

41. Дугин, Александр. "В Европе молдаване все потеряют, а потом будут пла-
кать. Но уже будет поздно" : [что такое евразийство и что ждет молдаван в Евросоюзе:
беседа с рос. политиком А. Дугиным] / беседовал Дмитрий Чубашенко // Панорама. –
2014. – 24 янв. – Р. 26-27.

42. Лупашко, Михаил. Александр Дугин: крушение "иперии зла" и возвращение


неуловимых мстителей : [о полит. теории рос. мыслителя Александра Дугина] / Михаил
Лупашко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 23 янв. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 531)

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


43. Крашенникова, Вероника. Уже выросло целое поколение "грантоедов" : [о
амер. фондe поддержки демократии : интервью с дир. Ин-та внешнеполит. исслед. и
инициатив Рос. Федерации В. Крашенниковой] / записала Ольга Ковальчук // Коммер-
сант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 13.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


44. Чуботару, Виорел. Виорел Чуботару: "Если в церкви есть расценки, то это
уже не церковь, а бизнес-центр" : [интервью Агентству еNews эксперта по отношениям
государства и церкви] // Молдавские ведомости. – 2014. – 21 янв.

323 Politică internă


45. Caşu, Igor. Unirea, specificul naţional şi viaţa de apoi / Igor Caşu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 21 ian. – P. 6.

46. Moşneaga, Valeriu. Ar putea anularea vizelor UE să încurajeze plecarea cetăţenilor


RM peste hotare? : [coment. de V. Moşneaga, expert în domeniul migraţionist] / consemnare:
Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 29 ian.

47. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Profesorul Aron Pumnul, un părinte al românismului


din Moldova : [1818-1866] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Literatura şi arta. – 2014. – 9 ian. –
P. 4.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

48. Scutaru, Iulia. Alexandru Chiriac, din Vorniceni, judeţul Lăpuşna : [despre fondato-
rul Studioului de Istorie "Nicolae Iorga" din Bucureşti] / Iulia Scutaru // Literatura şi arta. –
2014. – 2 ian. – P. 2.

49. Tudor, Iulian. Mihai Eminescu, despre politică: Mita e-n stare să pătrundă orişiunde
în ţara aceasta / Iulian Tudor // Flux. – 2014. – 17 ian. – P. 10.

50. Организации соотечественников будут в фокусе внимания : [по материа-


лам встречи в Посольстве Рос. Федерации в Респ. Молдова с представителями об-
ществ. орг. соотечественников Молдовы с обоих берегов Днестра, 16 янв. 2014] // Ком-
мерсант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 4.

51. Савостин, Николай. Когда аргумент – кувалда : [мнение рус. писателя] / Ни-
колай Савостин // Коммерсант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 14. – (Трибуна писателя).

Dezbateri, interviuri pe marginea proiectului


despre unirea Rep. Moldova cu România
52. Dodon, Igor. Dodon: "Rusia ne oferă mai mult decât Uniunea Europeană" :
[coment. ale liderului Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] / consemnare: Elena Dumitru,
Cristian Delcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 22 ian. – P. 4-5. – (Adevărul despre
unire ; Episodul 3).

53. Josan, Cătălin. Născut în URSS : interviu cu C. Josan, artist, interpret de muzică /
consemnare: Elena Dumitru, Cristian Delcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 23 ian. –
P. 4-5. – (Adevărul despre unire ; Episodul 4).

54. "Moldovenii au uitat deportările în Siberia" / consemnare: Elena Dumitru, Cris-


tian Delcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 21 ian. – P. 4-5. – Conţine : "Moldovenii
au uitat deportările în Siberia" : [coment. de Dorin Chirtoacă, primar gen. al mun. Chişinău] ;
Snegur: "Sunt lucruri care ne leagă" : [coment. de Mircea Snegur, primul preşedinte al Rep.
Moldova] ; "Toţi suntem moldoveni" : [coment. de Vitalia Pavlicenco, politician] ; Ambasadorul
Lazurca: "Oriunde m-aş uita, văd contribuţia României" : [coment. de Marius Lazurca, amba-
sadorul României în Rep. Moldova]. – (Adevărul despre unire ; Episodul 2) .

55. Muntean, Iurie. "Uitaţi de unire!" / coment. de Iurie Muntean, secretar gen. al Parti-
dului comuniştilor din Rep. Moldova] / consemnare: Elena Dumitru, Cristian Delcea // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2014. – 22 ian. – P. 4-5. – (Adevărul despre unire ; Episodul 3).

56. Puşcaş, Victor. Independenţa Moldovei are un caracter ireversibil : [art. vicepreşe-
dintelui Parlamentului Rep. Moldova, 1990-1994] / Victor Puşcaş // Săptămîna. – 2014. – 31
ian. – P. 7.
57. România şi Moldova: unire sau dragoste cu sila? : coment. de Dorin Chirtoacă,
primar gen. al mun. Chişinău, Victor Boboc, tatăl tânărului ucis în apr. 2009, Nicolae Pascaru,
preşedintele org. non-guvernamentale "Voievod"] / consemnare: Elena Dumitru, Cristian

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Delcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 20 ian. – P. 8-9. – (Adevărul despre unire ;
Episodul 1).
(Vezi de asemenea Nr 392)

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


58. Caşu, Igor. Ce se întâmplă în Ucraina? : [despre protestele în masă] / Igor Caşu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 28 ian. – P. 6.

59. Constantin, Dumitru. Mizele crizei din Ucraina / Dumitru Constantin // Flux. – 2014.
– 31 ian. – P. 8.

60. Damian, George. De ce ar trebui să ne sperie Ucraina : [aspecte soc.-pol.] / George


Damian // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 7.

61. Marin, Viorica. Revoluţia de la Kiev se întinde în Ucraina : [despre protestele în


masă] / Viorica Marin // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 ian. – P. 7.

62. Mătieş, Simona. Ucraina, încotro? : [despre manifestaţiile pro-europene] / Simona


Mătieş // Evenimentul zilei. – 2014. – 29 ian. – P. 4.

63. Naumescu, Valentin. Revoluţia sau "proxy war" în Ucraina post-Vilnius? : [art. prof.
de la Univ. Babeş-Bolyai, Cluj] / Valentin Naumescu // Economist. – 2014. – 29 ian. – P. 10.

64. Pleşu, Andrei. Un nou înţeles al "Unirii" : [aspecte soc.-pol.] / Andrei Pleşu // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2014. – 21 ian. – P. 6.

65. Romoşan, Petru. Cînd va cădea România în braţele Rusiei? : [aspecte geopolitice:
preluat din publ. "Cotidianul", Bucureşti] / Petru Romoşan // Moldova suverană. – 2014. – 21
ian.

66. Soloviov, Kurt. 2014 – anul marilor încercări regionale : [despre posibila scindare
teritorială a Ucrainei] / Kurt Soloviov // Moldova suverană. – 2014. – 28 ian.

67. Ucraina: între proteste şi negocieri : [despre situaţia din ţară] // Flux. – 2014. – 24
ian. – P. 9.

68. Vasiliu, Vadim. Ucraina, în prag de război civil / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişniău.
– 2014. – 21 ian. – P. 4.

69. Voinescu, Sever. Stînga intelectuală care vine : [despre elitele intelectuale şi reali-
tatea politică românească] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 28 ian. – P. 4.

70. Блэр, Тони. Образование – это вопрос безопасности : [ст. премьер-министра


Соединенного Королевства в 1997-2001 гг. : după Project Syndicate, 2014] / Тони Блэр //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 21.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

71. Затулин, Константин. Константин Затулин: "Силой Януковича не свергнут, и


сам он в отставку не уйдет" : [о ситуации на Украине: беседа с дир. Ин-та стран СНГ] /
беседовала Марина Перевозкина // Кишиневские новости. – 2014. – 30 янв. – 5 февр. –
Р. 7.

72. Кива, Алексей. Мир в поисках совершенства..., или Какие модели развития
нам предложат?... : [ст. рос. политолога] / Алексей Кива // Коммерсант info. – 2014. – 24
янв. – Р. 16.

73. Мифы о плачевной ситуации в России : [факты и стат. данные] // Коммер-


сант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 15 ; 31 янв. – Р. 9.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


74. Bogatu, Petru. Furtună într-un pahar cu apă la Comrat : [pe marginea vizitei lui Igor
Corman, preşedintele Parlamentului, şi Iurie Leancă, prim-ministru Rep. Moldova, la Comrat]
/ Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 24 ian. – P. 6.

75. Bogatu, Petru. Semnul că Tiraspolul pregăteşte o provocare primejdioasă : [despre


declaraţia KGB-ului de la Tiraspol privind retragerea poliţiei Rep. Moldova din Tighina] / Petru
Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 31 ian. – P. 6.

76. Boţan, Igor. Referendumurile din Găgăuzia vor fi fără efecte juridice : [coment. de I.
Boţan, dir. executiv al Asoc. pentru Democraţie Participativă "Adept"] // Moldova suverană. –
2014. – 24 ian.

77. Buda, Valentin. Referendumul găgăuz, un şantaj cu miză multiplă : [privind integra-
rea europeană a Rep. Moldova, 2 febr. 2014] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2014. –
20 ian. – P. 3.

78. Buda, Valentin. Republică la bani mărunţi : [despre demnitatea politicienilor] / Va-
lentin Buda // Evenimentul zilei. – 2014. – 22 ian. – P. 4.

79. Ceban, Ion. Un stat nu poate avea viitor fără o viziune profesionistă de dezvoltare :
[despre Strategia de dezvoltare a Rep. Moldova, elab. de Partidul Socialiştilor din Rep. Mol-
dova: interviu cu I. Ceban, deputat în parlament] // Socialiştii. – 2014. – Ian. – P. 16. – Ed.
spec. ; Социалисты. – 2014. – Янв. – Р. 16. – Спец. вып.

80. Ciobanu, Mircea V. Suntem un stat oligarhic? / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chi-
şinău. – 2014. – 28 ian. – P. 6. – (A-politice).

81. Ciobanu, Mircea V. Vise, coşmaruri şi prognoze SF pentru 2014, sau Cele bune să
se adune : [aspecte soc.-pol.] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 ian. –
P. 6. – (A-politice).

82. Ciobanu, Victor. Mixtura electorală : [despre proiectul de implementare a sistemului


electoral mixt] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 24 ian. – P. 7.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

83. Ciobanu, Vitalie. Ce spune Moldovei EuroMaidanul ucrainean? / Vitalie Ciobanu //


Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 31 ian. – P. 6.

84. Ciobanu, Vitalie. Ceaţă groasă peste Moldova : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 ian. – P. 6.

85. Ciobanu, Vitalie. Gânduri la început de an : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu //


Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 ian. – P. 6.

86. Conţiu, Mihai. Post scriptum la articolul "Capcanele votului mixt", ca replică amicală
pentru Roman Mihăieş : [pe marginea art. de pe blogul comentatorului politic] / Mihai Conţiu //
Moldova suverană. – 2014. – 31 ian.

87. Corman, Igor. Igor Corman: Referendumurile din Găgăuzia alimentate de forţe poli-
tice de la Chişinău : [afirmaţia preşedintelui Parlamentului Rep. Moldova în cadrul emisiunii
"Moldova în direct" la postul TV Moldova 1] // Moldova suverană. – 2014. – 24 ian.

88. Crăciun, Veaceslav. "Incendiul" referendumurilor şi noile relaţii ale Chişinăului cu


Comratul : [despre vizita lui Igor Corman, preşedintele Parlamentului Rep. Moldova, şi Iurie
Leancă, primul ministru, la Comrat, 22 ian. 2014] / Veaceslav Crăciun // Moldova suverană. –
2014. – 29 ian ; Evenimentul zilei. – 2014. – 28 ian. – P. 4..

89. Dabija, Nicolae. "La spartul ţării" : [despre tendinţa de "autodeterminare" a găgăuzi-
lor] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 1.

90. Damian, George. Republica Moldova faţă-n faţă cu Ucraina : [context geopolitic] /
George Damian // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 7.

91. Dodon, Igor. Moldova are nevoie de o guvernare socială şi o integrare în Uniunea
Vamală : [despre rezultatele a. pol. 2013 şi priorităţile pentru a. 2014 : interviu cu I. Dodon,
preşedintele Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2014. – Ian. – P. 1, 3. –
Ed. spec. ; Социалисты. – 2014. – Янв. – Р. 1, 3. – Спец. вып.

92. Filat, Vlad. Fialt şi PLDM nu susţin modificarea sistemului electoral : [pe marginea
interviului acordat de către V. Filat, liderul partidului Liberal Democrat din Moldova, postului
de Radio Europa Liberă] // Moldova suverană. – 2014. – 28 ian.

93. Filat, Vlad. Sînt lucruri pe care cetăţeanul urmează să le vadă şi să le simtă în
acest an : [pe marginea interviului acordat de către V. Filat, lider al Partidului Liberal Demo-
crat din Moldova, postului de Radio Europa Liberă] // Săptămîna. – 2014. – 31 ian. – P. 5.

94. Filat, Vlad. Vlad Filat: În 2014 se vor produce multe lucruri importante cu efecte re-
simţite de oameni : [din interviul liderului Partidului Liberal Democrat din Moldova, acordat
postului de Radio Europa Liberă] // Moldova suverană. – 2014. – 30 ian.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

95. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu: "Ar fi nedrept să mergem în UE cu o identitate fal-
să!" : Discursul preşedintelui Partidului Liberal din Moldova cu prilejul decorării a cinci depu-
taţi de către şeful statului român // Evenimentul zilei. – 2014. – 27 ian. – P. 4.

96. Guţu, Ana. Ana Guţu: Dedic "Steaua României" mamei mele : [distincţie oferită din
partea României] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 ian. – P. 4.

97. Iachim, Ion. "Parte din populaţie s-a trezit" : [aspecte soc.-pol.: microinterviu cu I.
Iachim, red.-şef al săpt. "Univers pedagogic pro"] / consemnare: Cristina Alexeev // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 2 ian. – P. 3.

98. Morăraş, Mihai. Ce ne va aduce Anul Calului? : [aspecte soc.-pol.] / Mihai Morăraş
// Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 1.

99. Negru, Nicolae. Vandeea găgăuză : [pe marginea vizitei lui Igor Corman, preşedin-
te al Parlamentului, şi Iurie Leancă, prim-ministru al Rep. Moldova, la Comrat] / Nicolae Ne-
gru // Ziarul naţional. – 2014. – 24 ian. – P. 6.

100. Negură, Lilian. Găgăuzia nu trebuie lăsată ruşilor : [aspecte soc.-pol.] / Lilian Ne-
gură // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 6.

101. Negură, Lilian. Provocarea ca oportunitate? Referendumul găgăuz şi greşeala


democraţilor moldoveni / Lilian Negură // Jurnal de Chișinău. – 2014. – 24 ian. – P. 6.

102. Postolache, Petru. Cei care nu se satură de bani şi de slavă nu pot însuşi nicio
lecţie : [aspecte soc.-pol.: interviu cu P. Postolache, originar din satul Pelinia, raionul Drochia]
/ pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2014. – 16 ian. – P. 10-11.

103. Raţă, Mariana. Ce vor găgăuzii : [despre provocările antieuropene şi antiromâ-


neşti din Găgăuzia] / Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2014. – 24 ian. – P. 2.

104. Referendumul găgăuz, fără efecte juridice : [opiniile expertului în drept constitu-
ţional Nicolae Osmochescu] / consemnare: Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chișinău. –
2014. – 24 ian. – P. 4.

105. Saharneanu, Valeriu. Calvarul ieşirii din Imperiul Răului : [despre drepturile mino-
rităţilor găgăuze în Rep. Moldova] / Valeriu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 30 ian.
– P. 4 ; Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 7.

106. Sirkeli, Mihail. Şi Găgăuzia doreşte să beneficieze de asocierea la UE : [despre


referendumurile din 2 febr. 2014: coment. de M. Sirkeli, dir. executiv al Centrului de Tineret
"Piligrim-Demo" din Comrat] // Moldova suverană. – 2014. – 24 ian.

107. Stănilă, Moni. Pentru ce sau pentru cine? : [anul 2014 – an electoral] / Moni Stă-
nilă // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 14.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

108. Şalvir, Mihail. "Referendumul din UTA Găgăuzia este o acţiune electorală" : in-
terviu cu M. Şalvir, cofondator al Centrului Pro-Europa din Comrat / interviu realizat de Vadim
Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 4.

109. Tabără, Cristian. Cristian Tabără: "Clasa politică moldovenească suferă convulsii
şi transformări" : [interviu cu jurnalistul şi prezentatorul TV român] // Timpul. – 2014. – 24 ian.
– P. 15.

110. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (1). Consideraţii generale
/ Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 8.

111. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (2). Statuarea sistemului
de partid / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

112. Ţurcanu, Mihai. Spasmele Comratului : [despre intenţia de organizare în UTA


Găgăuzia a dublului referendum] / Mihai Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 14 ian. – P. 4.

113. Untilă, Veaceslav. Criza găgăuză şi greşelile puterii : [despre gestionarea situaţi-
ei din UTA Găgăuz-Yeri la nivel de stat] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 9.

114. Untilă, Veaceslav. La început de an politic : [art. vicepreşedintelui Partidului Libe-


ral din Moldova] / Veaceslav Untilă // Evenimentul zilei. – 2014. – 15 ian. – P. 4.

115. Va avea sau nu loc referendumul anunţat de autorităţile găgăuze? : [coment


lui Ivan Burgudji, deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia şi Iurie Ciocan, preşedintele
Comis. Electorale Centrale] / consemnare: Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17
ian. – P. 4.

116. Влах, Ирина. Ирина Влах: "Примеру нашего референдума может последо-
вать вся Молдова" : [о регион. референдумах в АТО Гагаузии: беседа с депутатом Пар-
ламента Респ. Молдова] / беседовал Андрей Васильев // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 30 янв. – Р. 9.

117. Достучались… : [обществ. дебаты "Шансы цивилизованного диалога между


Кишиневом и Комратом и его опасные альтернативы", 21 янв. 2014, Кишинэу] / подго-
товил Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 24 янв. – Р. 4. – Содерж.:
Валериу Гилецки: "Создаем прецедент правового нигилизма на местах" ; Федор Гагауз:
"Плохой пример? Но почему?" ; Артур Решетников: "Надо было общаться до парафи-
рования Соглашения" ; Игорь Боцан: гагаузы пишут письмо Траяну Бэсеску… ; Михаил
Сиркели: "Пощечина привлекает внимание" ; Юрие Лянкэ: "Выбирать вектор нужно на
парламентских выборах" ; Николай Дудогло: "Гагаузы имеют право высказаться".

118. Партия "Renaştere-Возрождение". Бюро Республиканского Совета. За-


явление Бюро Республиканского Совета партии "Renaştere-Возрождение" по поводу
референдума в Гагаузии : [от 22 янв. 2014 г.] // Панорама. – 2014. – 24 янв. – Р. 4.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

119. Референдум состоится при любой погоде : [о консультат. референдуме в


АТО Гагаузия, 2 февр. 2014] // Коммерсант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 6.

120. Рошка, Юрий. Юрий Рошка: "Траян Бэсеску – эксцентричный и безответст-


венный политик. Имею несчастье знать его лично" : [интервью с лидером Христиан.-
Демокр. Нар. партии] / записал Александр Токарский // Кишиневские новости. – 2014. –
30 янв. – 5 февр. – Р. 3.

121. Состоится ли референдум в Гагаузии? : [2 февр. по вопр. внешнеполит.


вектора Респ. Молдова и о праве Гагаузии на самоопределение: коммент. представи-
телей высш. и мест. органов власти : вицепредседателем ДПМ Игорем Корман, руково-
дителя парламент. фракции ЛДПМ Валериу Стрелец, независ. депутата Михай Годя [et
al.] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 17 янв. – Р. 2.

122. Чубашенко, Дмитрий. Выборы в парламент станут референдумом о буду-


щем Молдовы : [30 нояб. 2014 г.] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 31 янв. –
Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 54, 57, 165, 169)

324 Alegeri
123. Puiu, Victoria. 50 pe liste, 50 pe circumscripţii uninominale? Sistemul electoral
din RM ar putea fi schimbat : [pe marginea proiectului de lege] / Victoria Puiu // Timpul. –
2014. – 24 ian. – P. 5.

124. Sistemul electoral şi testamentul lui Plahotniuc : [pe marginea proiectului de


introducere a sistemului electoral mixt: opinii ale politicienilor: Ion Hadârcă, Valeriu Streleţ,
Vladimir Filat [et al.] / consemnare: Ioana Florea // Flux. – 2014. – 24 ian. – P. 1, 3.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


125. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : (Art. 21-40 din tit. 4) / trad.
de Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 10 ian. – P. 12. - Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

126. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : (Art. 41-61 din tit. 4) : [trad.
din lb.engl.] // Timpul. – 2014. – 17 ian. – P. 10. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

127. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : Art. 62-85 (Tit. 4) : [trad. din
lb. engl.] // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 10. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

128. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : Art. 86-112 (Tit. 4) : [trad.
din lb. engl.] // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 20. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

129. Badea, Viorel-Riceard. Senatorul Badea a atras atenţia asupra situaţiei românilor
din Transnistria : [pe marginea intervenţiei în cadrul Sesiunii ordinare a Adunării Parlamenta-
re a Consiliului Europei, Strasbourg, 27-31 ian. 2014] / Viorel-Riceard Badea // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 5.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

130. Băsescu cere misiunii OSCE în Republica Moldova să intervină pentru ac-
cesul elevilor la predarea în română : [pe marginea comunicatului Administraţiei preziden-
ţiale privind solicitarea lui Traian Băsescu, preşedintele României] // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 17 ian. – P. 8.

131. Ce planuri are Comisia Europeană cu Republica Moldova : [Acordului de liber-


schimb în Trasnistria] // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 ian. – P. 13.

132. Damian, George. Un plan pentru Basarabia : [despre strategia României pentru
Rep. Moldova] / George Damian // Timpul. – 2014. – 10 ian. – P. 8.

133. Dempsey, Judy. Ce trebuie să facă UE ca populaţia RM să susţină Acordul de


asociere : [sugestii ale lui J. Dempsey, expert amer. de la Carnegie Endowment for Internati-
onal Peace] / sinteză de Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 23 ian.

134. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu: "Chestiunea Basarabiei" se va redeschide când


SUA vor întoarce ochii spre Rusia : [interviu acordat de către dir. Inst. de Ştiinţe Politice şi
Relaţii Intern. al Acad. Române : după Ziare.com] // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 9.

135. Hayden, Michael. "O ameninţare pentru România este şi agresivitatea rusă" : [in-
terviu cu M. Hayden, general american] / consemnare: Elena Dumitru // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 28 ian. – P. 7.

136. Kartal, Mehmet Selim. "Turcia susţine calea europeană a R. Moldova" : [interviu
cu M. S. Kartal, ambasadorul Turciei în Rep. Moldova] / interviu realizat de Raisa Lozinschi //
Ziarul naţional. – 2014. – 24 ian. – P. 3.

137. Lazurca, Marius. România va face o ofertă politică Moldovei pentru a evita situaţii
ca cele din Ucraina : [declaraţia Ambasadorului României în Rep. Moldova în cadrul emisiunii
"În Profunzime", postul PRO TV] / Marius Lazurca // Moldova suverană. – 2014. – 29 ian.

138. Lidington, David. "Orice ţară din Europa are dreptul să devină membră a UE" :
[interviu cu D. Lidington, ministrul Marii Britanii pentru Europa] / consemnare: Virginia Dumi-
traş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 30 ian. – P. 4-5.

139. Marinescu, Marian Jean. Bilanţul preşedinţiei lituaniene a Consiliului Europei : in-
tervenţia în plenul Parlamentului european a euro-deputatului M. J. Marinescu din data de
14.01.2014 // Moldova suverană. – 2014. – 16 ian.

140. Marinescu, Marian Jean. "Încercăm să lipim Moldova de Ţările Balcanice pentru
următoarea extindere a UE". "Trebuie apreciaţi politicienii aflaţi la putere în R. Moldova" :
[interviu acordat de către M. J. Marinescu, membru al Parlamentului European, postului de
Radio Europa Liberă] / interviu realizat de Iolanda Bădiliţă // Moldova suverană. – 2014. – 28
ian.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

141. Moraru, Anton. Rusia a intensificat războiul ideologic împotriva României şi a


Republicii Moldova / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 3.

142. Nanea, Vasile. Vasile Nanea: "Reunirea cu Republica Moldova: în doi paşi" : [un
punct de vedere: interviu cu ministru-consilier român] / consemnare: Marius Dorin Lulea //
Literatura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 2.

143. Raportul privind libera circulaţie fără vize a сetăţenilor din Republica Moldo-
va în spaţiul UE (1-5) : [rap. prezentat în cadrul Comis. de Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri
Interne, raportor Marian Jean Marinescu, euro-deputat, 9 ian. 2014] // Moldova suverană. –
2014. – 10, 14, 16, 17, 21 ian.

144. Reding, Viviane. Vicepreşedintele CE Viviane Reding vrea crearea "Statelor


Unite ale Europei" : [despre viziunea de reformare a Uniunii Europene a vicepreşedintelui
Comis. Europene] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 ian. – P. 6.

145. Tapiola, Pirkka. "Calitatea relaţiilor RM-UE este direct proporţională cu profunzi-
mea reformelor din RM" : [interviu cu P. Tapiola, Şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişi-
nău] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 10 ian. – P. 5.

146. Мухаметшин, Фарит. Актуальная цитата : из интервью Чрезв. и Полномоч.


Посла Рос. Федерации в Респ. Молдова Ф. Мухаметшина агентству ИТАР-ТАСС // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 17.

147. Мухаметшин, Фарит. Москва готова обсуждать льготные условия поставок


газа при встречных уступках : [интервью Чрезв. и Полномоч. Посла Рос. Федерации в
Респ. Молдова Ф. Мухаметшина агентству ИТАР-ТАСС] // Молдавские ведомости. –
2014. – 31 янв. – Р. 3.

148. Мухаметшин, Фарит. "Мы должны крепить многовековые узы дружбы меж-
ду нашими народами!" : [интервью Чрезв. и Полномоч. Посла России в Молдове агент-
ству ИТАР-ТАСС] // Коммерсант info. – 2014. – 31 янв. – Р. 4.

149. Петренко, Григорий. Националистическое дежа вю : выступление депутата


на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы / Григорий Петренко // Неза-
висимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 30 янв. – Р. 2.
150. Попович, Руслан. Холодная политика : [об отношениях США и России] /
Руслан Попович // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 23 янв. – Р. 4.

151. Сначала реформы – потом евроинтеграция : [об итогах визита в Респ.


Молдова еврокомиссара по вопр. расширения Штефана Фюле, янв. 2014] // Коммерсант
info. – 2014. – 31 янв. – Р. 3.

152. Тренин, Дмитрий. Россия и Европа расходятся : [о результатах переговоров


между Рос. Федерацией и Европ. Союзом: ст. дир. Моск. Центра Карнеги Vedomosti.ru] /
Дмитрий Тренин // Панорама. – 2014. – 31 янв. – Р. 23.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

153. Фишер, Йошка. Украинский промах Европы : [о рос. и европ. сферах


влияния: ст. министра иностр. дел и вице-канцлера Германии в 1998-2005 гг. : după
Project Syndicate/Institute for Human Sciences, 2013] / Йошка Фишер // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 20.

154. Фюле, Штефан. Мифы и выгоды соглашения об ассоциации. Штефан Фюле


Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства : выступ-
ление в Комрат. ун-те, Молдова, 23 янв. 2014 г. // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 18.

155. Чубашенко, Дмитрий. Бэсеску против молдаван : Румыния решила лечить


свой комплекс европейской неполноценности Бессарабией / Дмитрий Чубашенко //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 23 янв. – Р. 9 ; Панорама. – 2014.
– 17 янв. – P.5.
(Vezi de asemenea Nr 33, 41, 43, 261, 571)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


156. Dodon, Igor. Procesele integraţioniste în Uniunea Vamală trebuie să continue :
[accente în politica externă a Rep. Moldova: interviu cu I. Dodon, lider al Partidului socialiştilor
din Moldova] // Socialiştii. – 2014. – 17 ian. – P. 4-5.

157. Greceanîi, Zinaida. Viitorul Moldovei este în Uniunea Vamală : [interviu cu Z.


Greceanîi, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / Socialiştii. – 2014. – 24 ian. – P. 4 ; Socia-
liştii. – 2014. – Ian. – P. 8. – Ed. spec. ; Социалисты. – 2014. – Янв. – Р. 8. – Спец. вып.

158. Groza, Iulian. "Decizia PE şi a CE privind suprimarea vizelor nu este condiţionată


de anumite reforme" : interviu cu viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, I.
Groza / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 21 ian. – P. 4.

159. Leancă, Iurie. Iurie Leancă la RFI: "În prima jumătate a anului 2014 vom deveni
parţial cetăţeni europeni" : [declaraţia lui Iu. Leancă, prim-ministrul Rep. Moldova, postului
RadioFranceInternationale] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 ian. – P. 2.

160. Stângaci, Stela. "Moldovenii s-ar întoarce acasă dacă ar avea siguranţa zilei de
mâine" : [interviu cu S. Stângaci, ambasadoarea Rep. Moldova în Italia] / consemnare: Virgi-
nia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 ian. – P. 4-5.

161. Tapiola, Pirkka. Pirkka Tapiola: Asocierea cu UE poate schimba modul în care
Moldova îşi gestionează viaţa : [pe marginea interviului Şefului Delegaţiei Uniunii Europene la
Chişinău] // Dreptul. – 2014. – 17 ian. – P. 1.

162. Гречаная, Зинаида. Наше будущее – с Россией! : [интервью с депутатом


Парламента Респ. Молдова З. Гречаной] // Социалисты. – 2014. – Янв. – Р. 2. – Спец.
вып.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

163. Дмитриев, Алексей. Соглашение об ассоциации с ЕС: что, кто, когда : [ана-
лиз ст. и разд.] / Алексей Дмитриев // Панорама. – 2014. – 17 янв. – Р. 28-29.

164. Кэпэцинэ, Михаил. День молдавской дипломатии : [интервью с генер. сек-


ретарем М-ва иностр. дел и европ. интеграции Респ. Молдова М. Кэпэцинэ] / записал
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 8.

165. Плугару, Анатолий. Нам не уйти друг от друга : [об европ. интеграции Респ.
Молдова] / Анатолий Плугару // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. –
30 янв. – Р. 8.

166. Ткач, Сергей. Сергей Ткач: "Нам предлагают суррогатный перевод" : [о Со-
глашении об ассоциации Респ. Молдова с Европ. Союзом: коммент. кинодокументали-
ста] // Молдавские ведомости. – 2014. – 17 янв. – Р. 3.

167. Филат, Владимир. Надо приложить усилия для возвращения к нормальным


отношениям с Россией : [из интервью лидера Либерал.-демокр. партии Молдова В.
Филат радиостанции Europa Liberă] // Коммерсант info. – 2014. – 31 янв. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 148, 151)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


168. "Păcatele" Parlamentului R. Moldova : [pe marginea evaluării, efectuate de
Transparency Internaţional Moldova, în cadrul proiectului "National Integrity System
Assessments in European Neighbourhood East Region"] // Ziarul de gardă. – 2014. – 23 ian.
– P. 16.

169. Mărgineanu, Ion. Imperativul reformelor politico-parlamentare în spaţiul româ-


nesc / Ion Mărgineanu // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 3.

170. Visternicean, Dumitru. "Vreţi ca judecătorii să nu ia mită, nu daţi" : [despre com-


baterea corupţiei din sistemul judecătoresc: interviu cu D. Visternicean, preşedinte interimar
al Consiliului Superior al Magistraturii] / pentru conformitate: Victor Moşneag // Ziarul de gar-
dă. – 2014. – 16 ian. – P. 18.

171. Корман, Игорь. Три приоритета весенне-летней сессии : [о деятельности


Парламента Респ. Молдова: коммент. спикера парламента] / записала Оксана Несте-
рова // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 2.

329 Partide şi mişcări politice


172. Елисеев, Александр. Волевой марксизм Ленина : [90 лет со дня смерти В.
И. Ленина, основателя большевистской партии (1870-1924) : ст. рос. журналиста : пере-
печ. из газ. "Завтра"] / Александр Елисеев // Коммерсант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 14.

173. Ткачук, Марк. Ленин – не только революционер-подпольщик, но и архитек-


тор, менеджер самой масштабной модернизации в истории человечества : выступле-
ние депутата Парламента Респ. Молдова на митинге, посвящ. 90-летию со дня кончины

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

В. И. Ленина, 21 янв. 2014 г. / Марк Ткачук // Независимая газета = Moldova independen-


tă. – 2014. – 23 янв. – Р. 8.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


174. Dulgheru, Valeriu. Liberali, fiţi atenţi! Forţele negre ne împresoară! : [despre păs-
trarea alianţei forţelor democratice] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. –
P. 3.

175. Filat, Vlad. PLDM şi-a stabilit priorităţile pentru anul 2014 : [acţiunile formaţiunii
prezentate de liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova] / Vlad Filat // Moldova suvera-
nă. – 2014. – 21 ian.: Ziarul de gardă. – 2014. – 23 ian. – P. 17 ; Ziarul naţional. – 2014. – 24
ian. – P. 8 ; Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 23 ian. – P. 9 ; Săptămîna. – 2014. – 24
ian. – P. 5.

176. Negură, Lilian. Boala copilăriei liberalismului moldovenesc : [despre ideile politice
de stânga din Rep. Moldova] / Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 ian. – P. 6.

177. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Eu pot ierta multe, cu excepţia trădării. Nici
în relaţiile personale, nici în cele politice" : [interviu cu liderul Partidului comuniştilor din Rep.
Moldova] / interviu realizat de Olga Siniţaru // Comunistul. – 2014. – 31 ian. – P. 8-9 ;
Коммунист. – 2014. – 31 янв. – Р. 2-3.

178. Киселев, Сергей. Сергей Киселев: "У нас одна цель – сделать город лучше,
а его жителей счастливее" : [материалы он-лайн конф. с лидерами террит. орг. мун.
Бэлць Демокр. партии Молдовы: С. Киселевым, Чечилией Граур и Сергеем Беленчу-
ком] / подготовила Нелли Ланская // Молдавские ведомости. – 2014. – 31 янв. – Р. 4.

179. Филат, Владимир. Приоритеты либерал-демократов на 2014 год : [по мате-


риалам пресс-конф. лидера партии В. Филат] // Коммерсант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 86, 91, 111, 216)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
180. Hadârcă, Sorin. Dincolo de PIB : [creştere econ. a produsului intern brut] / Sorin
Hadârcă // Economist. – 2014. – 22 ian. – P. 10.

181. Read, Leonard E. 1, 2. Conştiinţa majorităţii : [art. economistului amer.] / Leonard


E. Read // Săptămîna. – 2014. – 24, 31 ian. – P. 3.

182. Rothbard, Murray N. Privatizarea : [art. economistului amer.] / Murray N.


Rothbard // Săptămîna. – 2014. – 24 ian. – P. 13.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


183. Bulicanu, Ion. Cotele de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dezabilități /
Ion Bulicanu // Ziarul de gardă. – 2014. – 23 ian. – P. 18.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

184. Criză de specialişti şi muncitori calificaţi : [pe marginea datelor Agenţiei Naţ.
pentru Ocuparea Forţei de Muncă] / consemnare: Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. –
24 ian.

185. Indici scăzuţi ai nivelului de ocupare, dar şi ai şomajului : [coment. de Ştefan


Calancea, dir. adjunct al Agenţiei Naţ. pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Sergiu Sainciuc,
viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Per Lindberg, managerul proiectului "Con-
solidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Rep. Moldova" [et al.] / consemnare: Ion
Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 24 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

186. Jim Yong Kim. Europa de Sud riscă să piardă o întreagă generaţie din cauza
şomajului cronic : [pe marginea declaraţiei lui J. Y. Kim, preşedintele Băncii Mondiale, la
Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveţia), ian. 2014 : după Revista presei] // Moldova
suverană. – 2014. – 31 ian.

187. Sainciuc, Sergiu. Misiune imposibilă: Majorarea salariului minim în Republica


Moldova : [coment. de S. Sainciuc, vice-ministrul muncii şi protecţiei sociale] / consemnare:
Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 29 ian. – P. 5.

188. Salariul în plic pentru lucrător – beneficii pe termen scurt, pierderi pe termen
lung : [coment. de Ana Moldovanu şi Polina Gheorghiu, specialişi în cadrul Dep. protecţie
soc.-econ. la Confederaţia Naţ. a Sindicatelor, Viorica Antonov, expert IDIS "Viitorul" [et al.] /
consemnare: Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2014. – 31 ian. – P. 11. – Idem în lb.
rusă.

189. Глобальные тенденции занятости в 2014 году : [по данным доклада с од-
ноимен. назв. Международной Организации Труда : новости МОТ] // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 27.

190. Стиглиц, Джозеф. Запущенная болезнь : [о безработице в США: ст. проф.


Колумб. ун-тa : după Project Syndicate, 2014] / Джозеф Стиглиц // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 21.

331.105.44 Sindicate
191. Cotorobai, Maria. Obiectivul major al mişcării sindicale este recrutarea tinerilor :
interviu cu M. Cotorobai, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Cahul /
consemnare: Rodica Vîlcu // Vocea poporului. – 2014. – 17 ian. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

192. Hadârcă, Natalia. Sindicatele, o forţă redutabilă în lumea liberă : [evenimente, ca-
re au marcat viaţa socială în diferite ţări din Europa în anul 2013] / Natalia Hadârcă // Vocea
poporului. – 2014. – 17 ian. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

193. Membrii "Sindincomservice" cer o mai bună protecţie social-economică : [pe


marginea adunării gen. a activului sindical al Com. Republ. al Sindicatului Lucrătorilor din

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri "Sindindcomservice"] / consemnare: Adela


Hanganu // Vocea poporului. – 2014. – 10 ian. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

194. Moldovanu, Ion. Interes sporit al ţărilor din regiune faţă de Şcoala sindicală din
Moldova : [despre întrevederea lui Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor
din Moldova, cu Georg Reibmayr, ataşat pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la
Chişniău] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 17 ian. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

195. Retrospectiva celor mai importante evenimente ale CNSM [Confederaţia Na-
ţională a Sindicatelor din Moldova] în anul trecut, 2013 : [bilanţ] // Vocea poporului. –
2014. – 10 ian. – P. 8-9. – Idem în lb. rusă.

196. Succese şi rezerve în cadrul negocierilor dintre partenerii sociali : [despre


impactul dialogului social: coment. ale liderilor sindicali şi ai patronatelor] / consemnare: Ion
Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 17 ian. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

197. Suruceanu, Nicolae. Agenda consultărilor şi negocierilor colective, aprobate de


parteneri : [coment. de N. Suruceanu, secretar confederal al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor
din Moldova] // Vocea poporului. – 2014. – 31 ian. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

198. Tamaci, Victor. Sporire a cazurilor de accidente în construcţii : [interviu cu V.


Tamaci, preşedintele Federaţiei "Sindicons"] / consemnare: Ion Moldovanu // Vocea poporu-
lui. – 2014. – 17 ian. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


199. Беженару, Елена. Закон о кондоминиуме в новой редакции : [коммент. нач.
гл. упр. архитектуры, стр-ва и жилья М-ва регион. развития и стр-ва Е. Беженару] / за-
писала Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 янв. –
Р. 12.
200. Пустыри Молдовы : [о запустении земли: коммент. министра сельск. хоз-ва
и пищ. пром-сти Василе Бумакова, нач. упр. по контролю за сельхозземлями Марина
Мортяна, дир. госпредприятия "Проектный институт по землеустройству" Кристины
Николаеску [et al.] / записал Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2014. – 31 янв. – Р. 6.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


201. Усатый, Ренато. Ренато Усатый: Даже если я пойду в политику, я все равно
не стану политиком : [интервью с бизнесменом и меценатом : după "КП в Молдове"] //
Молдавские ведомости. – 2014. – 31 янв. – Р. 4, 10.

336 Finanţe
202. Chişlea, Ion. Schimbarea la faţă a sistemului bancar moldovenesc : [despre insti-
tuirea noilor administratori de bănci] / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 29 ian. – P. 4.

203. Cum poţi deveni Preşedinte de Bancă? : [despre modif. la Regulamentul, care
stabileşte exigenţele faţă de administratorii băncii] // Economist. – 2014. – 22 ian. – P. 5.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

204. Epopeea Băncii de Economii, sau Cum s-a prăbuşit gigantul : [pe marginea
studiului, realizat de Centrul analitic Expert-grup] // Flux. – 2014. – 31 ian. – P. 6.

205. Gangura, Ion. "Cineva vrea să preia controlul asupra banilor corporaţiei" : [inter-
viu cu I. Gangura, preşedintele Corporaţiei de Finanţare Rurală] / consemnare: Ion Preaşcă //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 31 ian. – P. 7.

206. Iurcu, Sergiu. Donaţii către organizaţiile necomerciale din impozitele achitate la
stat : [despre amendamente la Codul Fiscal: interviu cu S. Iurcu, şef adjunct al Dir. protecţiei
soc.-econ. a Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor, şi Veaceslav Ioniţă, preşedintele Comis. par-
lamentare economie, buget şi finanţe] / consemnare: Ion Moldovanu // Vocea poporului. –
2014. – 24 ian. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

207. Lupuşor, Adrian. Deprecierea leului generează scumpiri în lanţ : [coment. de A.


Lupuşor şi Natan Garştea, Viorel Chivriga experţi econ.] / consemnare: Svetlana Corobceanu
// Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 ian. – P. 2.

208. Prisăcaru, Ion. Ce impozite vom plăti anul acesta : [coment. de Ion Prisăcaru, şe-
ful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat] / consemnare: Vlad Loghin // Moldova suverană. –
2014. – 21 ian.

209. Prisăcaru, Ion. De ce se arată nemulţumit şeful Fiscului? : [coment. de I. Prisăca-


ru, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat] / consemnare: Vlad Loghin // Moldova suve-
rană. – 2014. – 17 ian.

210. Волощенко, Галина. Галина Волощенко: "Примаров не лишают денег, им


ограничили власть" : [о размере ставок мест. сборов в 2014 г. коммент. председателем
Патронат. Ассоц. развлекательного бизнеса Молдовы] // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 24 янв. – Р. 7.

211. Гриник, Татьяна. Поправки по НДС уже вызывают вопросы : [коммент. ау-
дитора Т. Гриник] / записала Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 24 янв. – Р. 6.

212. Киртоакэ, Дорин. Дорин Киртоакэ: "Парламент – главное казино Молдовы" :


[о снижении мест. налогов для содержателей игор. автоматов: коммент. генер. примара
мун. Кишинэу и руководителем фин. упр. мэрии Вероники Херца] / записал Николай
Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 14 янв.

213. Остаф, Серджиу. Два процента в пользу бедных : [о фин. поддержке не-
коммер. орг. публичной пользы: коммент. пред. Нац. совета по вопр. участия С. Остаф]
/ записали: Елена Гергелаш, Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 10
янв. – Р. 4.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

214. Такий, Александр. Изменены требования к руководителям банков : [о Рег-


ламенте "О требованиях к руководителям банков"] / Александр Такий // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 4.

215. Такий, Александр. Феноменальные результаты требуют комментариев : [об


итогах деятельности банков в дек. 2013 г.] / Александр Такий // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 24 янв. – Р. 4.

216. Тапиола, Пиркка. На что будут жить партии : [о гос. фин. партий: коммент.
главы Делегации Европ. Союза в Молдове П. Тапиола] // Молдавские ведомости. –
2014. – 10 янв. – Р. 4.

217. Херца, Вероника. Политика налогообложения строится так, как будто Киши-
нев – это Лас-Вегас : [интервью с нач. гл. фин. упр. примэрии мун. Кишинэу В. Херца] /
записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 24 янв. – Р. 1-2.

218. Шикирлийская, Татьяна. Налоговый год "начинается 1 января и заверша-


ется 31 декабря" : [о поправках внес. в Налог. кодекс с 1 янв. 2014 г.] / Татьяна Шикир-
лийская // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 6.

219. Шикирлийская, Татьяна. Национальные особенности акцизной политики :


[об изм., внес. в Hалог. кодекс с 1 янв. 2014 г.] / Татьяна Шикирлийская // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4, 188, 286, 293, 323)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
220. Şerbănescu, Ilie. Doi într-o barcă: România şi Bulgaria : [aspecte soc.-econ.] /
Ilie Şerbănescu // Flux. – 2014. – 9 ian. – P. 6.

221. Беррес, Леонид. Деньги взяли вверх над верой в светлое будущее : [соц.-
экон. аспеты Украины и ассоциация с Европ. Союзом] / Леонид Беррес // Кишиневские
новости. – 2014. – 23-29 янв. – Р. 5.

222. Грос, Даниэль. Уроки Европы для реформаторов Китая : [ст. дир. Центра
европ. полит. исслед. : după Project Syndicate, 2014] / Даниэль Грос // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


223. Agricultura – ramura cu probleme mari într-o ţară agrară : [coment. ale lideri-
lor sindicali din raionul Drochia : Eugeniu Rohac, Maria Raveţcaia, Anatolie Leahu [et al.] //
Vocea poporului. – 2014. – 24 ian. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

224. Aparatu, Sergiu. Siguranţa energetică a RM – între gazul convenţional şi gazul


de şist : [interviu acordat de către S. Aparatu, expertul în sisteme de management energetic
la Inst. "Viitorul", postului de Radio Europa Liberă] // Economist. – 2014. – 22 ian. – P. 4.

225. Cărbune, Radj. Evoluţie sau involuţie? : Anul econ. 2013 / Radj Cărbune // Vocea
poporului. – 2014. – 24 ian. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

226. Ciobanu, Mircea V. Elogiu oligarhiei / Mircea V. Ciobanu // Economist. – 2014. –


29 ian. – P. 6.

227. Expert-Grup: cinci eşecuri economice ale anului 2013: [aspecte analitice des-
pre evoluţiile econ. majore] // Flux. – 2013. – 10 ian. – P. 4.

228. Koroli, Victor. Proiectul care trebuie multiplicat în toată ţara : [coment. de V.
Koroli, managerul proiectului "Remitenţele dezvoltă comunităţile din Moldova"] / consemnare:
Natalia Ciuvaga // Economist. – 2014. – 29 ian. – P. 9.

229. Puiu, Victoria. R. Moldova, prinsă între strategiile de (sub) dezvoltare regională :
[proiectele Strategiei Naţ. de Dezvoltare Regională 2013-2015] / Victoria Puiu // Timpul. –
2014. – 31 ian. – P. 11.

230. Raicu, Lilia. Moldova urcă în clasamentul libertăţii economice : [pe locul 110 : da-
te elab. de Fundaţia amer. Heritage şi rev. "The Wall Street Journal"] / Lilia Raicu // Eveni-
mentul zilei. – 2014. – 16 ian. – P. 9.

231. Reţelele de transport ale gazului trebuie să treacă în subordinea statului :


[pe marginea studiului "Oportunităţile de fortificare a securităţii energetice a Rep. Moldova:
gazul convenţional vs. gazul de şist", realizat de IDIS "Viitorul"] / consemnare: Ala Coica //
Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 12.

232. Горелова, Елена. Без комплексного подхода успеха не добиться : [о Нац.


стратегии развития "Молдова 2020": интервью с вице-дир. Центра стратег. исслед. и
реформ Е. Гореловой] / записала Татьяна Брад // Социалисты. – 2014. – 22 янв. – Р. 4.

233. Гречаная, Зинаида. Страной должны управлять государственники, думаю-


щие о ее интересах : [интервью с чл. Комис. по экономике, бюджету и финансам Пар-
ламента Респ. Молдова З. Гречаной] / записала Галина Яновская // Социалисты. –
2014. – 22 янв. – Р. 3.

234. Коваленко, Ирина. Консенсус – прогноз экономического роста : [в молд.


экономики] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24
янв. – Р. 1, 17.

235. Могоряну, Николае. ANRE – деньги на ветер : [о функционировании Нац.


агентства по регулированию в энергетике: ст. пред. Ассоц. потребителей энергии Мол-

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

довы] / Николае Могоряну // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 янв. –


Р. 16.

236. Пойсик, Михаил. А преобразования – только на бумаге : [об экон. показате-


лях 2013 г. : интервью с экон. экспертом М. Пойсик] / записала Наталья Дмитриева //
Социалисты. – 2014. – 22 янв. – Р. 4.

338.48 Turism. Economia turismului


237. Таран, Ангелина. "Winerist" о Молдове и ее винах : [об отражении информа-
ции о винном туризме на сайте "Winetist"] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 23.
(Vezi de asemenea Nr 250)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
238. Vasilcov, Vlad. Piaţa auto între două extreme: mai multe maşini de mâna a doua
şi din clasa de lux / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 22 ian. – P. 13.
(Vezi de asemenea Nr 207)

339.3 Comerţ interior


239. Маценко, Ирина. Торговые проекты-2013 : [в Респ. Молдова] / Ирина Ма-
ценко // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 24.
(Vezi de asemenea Nr 371)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


240. Ионесий, Инга. Пошивочная мастерская Европы : [о внешнеэкон. связях
предприятий швейной и текстильной пром-сти Молдовы: коммент. нач. гл. упр. торгов.
политики М-ва экономики И. Ионесий и дир. АО "Универском" Софьи Сугак] / записал
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 8.

339.7 Finanţe internaţionale


241. Alla, Alexandru. Nivel record al monedei unice europene pe piaţa R. Moldova :
[coment. de A. Alla, dir. de programe al Centrului Analitic "Expert-Grup" şi Marin Moloşag,
viceguvernator al Băncii Naţ. a Moldovei] / sinteză de Lilia Raicu // Evenimentul zilei. – 2014.
– 28 ian. – P. 9.

242. Bloom, David. Euro s-ar putea prăbuşi cu 15 procente anul acesta : [coment. de
D. Bloom, dir. diviziei globale de strategie privind valutele băncii britanice HSBC] / consemna-
re: Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 29 ian.

243. Альер, Макс. Заявление по завершению визита миссии МВФ в РМ : [заявле-


ние главы миссии Междунар. Валют. Фонда в Молдове, 30 янв. 2014 г.] / Макс Альер //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 4.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

244. Пойсик, Михаил. Валютный курс: корреляция или манипуляция? : [коммент.


экономиста М. Пойсика и вице-дир. Центра стратег. исслед. и реформ Елены Горело-
вой] / записала Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 янв.

245. Школа, Дона. Для работы с инвесторами нужен системный подход : [ком-
мент. дир. Орг. по продвижению экспорта и привлечению инвестиций в Молдову Д.
Школа] / записал Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24
янв. – Р. 8.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


246. Concluziile Forumului Economic Mondial de la Davos, de la optimism mode-
rat la reţinere, reticenţă şi îngrijorare : [ian. 2014] // Economist. – 2014. – 29 ian. – P. 16.

247. Francisc (papa). Papa Francisc: "Averea ar trebui să slujească umanitatea" :


[mesaj al Papei de la Roma către liderii politici şi economici, reuniţi la Forumul economic de la
Davos, ian. 2014] // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 24 ian. – P. 24.

248. Olteanu, Constantin. Agricultura între "patriotism" şi incertitudine : [cadrul strate-


gic preliminar de asistenţă a Uniunii Europene în perioada 2014-2017] / Constantin Olteanu //
Moldova suverană. – 2014. – 10 ian.

249. R. Moldova ignoră potenţialul euroregiunilor : [aspecte de colaborare econ.:


opinii ale experţilor: Valentina Vasilova, dir. Centrului pentru Studii Europene din Cernăuţi,
Volodimir Merezhko, dir. Centrului de Coordonare al euroregiunii, Ucraina, Mihai Roşcovan,
doctor în economie] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 16.

250. Raicu, Lilia. Domeniul agroalimentar, important pentru dezvoltarea Republicii


Moldova : [despre Conf. miniştrilor Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din statele Parteneriatului
Estic şi Uniunea Europeană, 23 ian. 2014, Chişinău] / Lilia Raicu // Evenimentul zilei. – 2014.
– 24 ian. – P. 9.

251. Roubini, Nouriel. Va fi creştere, dar insuficientă pentru a recupera pierderile de


anii trecuţi : [despre evoluţia economiei mondiale: coment. de N. Roubini, economist euro-
pean] / consemnare: Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 22 ian.

252. Бумаков, Василе. Сельский путь в Европу : [по итогам междунар. конф. ми-
нистров сельск. хоз-ва стран "Восточного партнерства" и Европ. союза, 23 янв. 2014,
Кишинэу: коммент. министра сельск. хоз-ва и пищ. пром-сти Респ. Молдова В. Бумако-
ва, пред. респ. Союза ассоц. сельхозпроизводителей Александра Слусарь и зам. нач.
упр. сельск. хоз-ва Гагаузии Николая Сырбу] / записал Дмитрий Димчогло // Панорама.
– 2014. – 24 янв. – Р. 30.

253. В. Путин предложил создать зону свободной торговли с ЕС : [об итогах


саммита Россия – Европейский Союз, 28 янв. 2014, Брюссель] // Коммерсант info. –
2014. – 31 янв. – Р. 2.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

254. Рогофф, Кеннет. Неурядицы в иностранной помощи : [о преодолении бед-


ности: ст. проф. Гарвард. ун-тa : după Project Syndicate, 2014] / Кеннет Рогофф // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 21.

255. Рогофф, Кеннет. Почему развитые экономики не обречены на низкие темпы


роста : [ст. проф. Гарвард. ун-та] / Кеннет Рогофф // Панорама. – 2014. – 17 янв. – Р. 31.

256. Шиллер, Роберт. Финансовый пожар в следующий раз : [перестройка фин.


ин-тов : ст. проф. Йел. ун-та : după Project Syndicate, 2014] / Роберт Шиллер // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 20.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
257. Biroul Comun de Informaţii şi Servicii : [despre mecanismul unic de oferire a
inform. şi de prestare a serviciilor pentru cetăţeni] // Dreptul. – 2014. – 24 ian. – P. 6.

258. Bulat, Olga. Persoanele cu dezabilități mintale, fără drept la replică : [coment. ale
experţilor în domeniul drepturilor omului] / consemnare: Olga Bualt // Ziarul de gardă. – 2014.
– 16 ian. – P. 17.

259. Burea, Irina. Transparency International Moldova a evaluat Sistemul Naţional de


Integritate: Parlamentul, Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală : [pe marginea studi-
ului final] / Irina Burea // Dreptul. – 2014. – 17 ian. – P. 3.

260. Duminica, Lilia. Proiectul legii cu privire la magazinele sociale a fost expertizat
de către CAPC din perspectiva drepturilor omului : [pe marginea analizei efectuate de Centrul
de Analiză şi Prevenire a Corupţiei] / Lilia Duminică // Dreptul. – 2014. – 3 ian. – P. 4.

261. Duminica, Lilia. Republica Moldova va primi 15 milioane de euro pentru reforme-
le din justiţie : [pe marginea declaraţiilor lui Oleg Efrim, ministrul Justiţiei, şi Pirkka Tapiola,
şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Rep. Moldova] / Lilia Duminica // Dreptul. – 2014. – 3 ian.
– P. 3.

262. Morozan, Corina. Sindicatele, împotriva exploatării copiilor prin muncă : [despre
campania "Nu-mi fura copilăria!" sub patronajul Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova]
/ Corina Morozan // Vocea poporului. – 2014. – 24 ian. – P. 14. – Idem în lb. rusă.

263. Безобразов, Дмитрий. Юридический порядок реабилитации жертв полити-


ческих репрессий / Дмитрий Безобразов // Независимая газета = Moldova independentă.
– 2014. – 23, 30 янв. – Р. 16. – Va urma.

264. Калинин, Александр. На границе мигранты ходят хмуро : [о правов. поло-


жении иностр. граждан в Рос. Федерации: коммент. пред. Конгресса молд. диаспор А.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

Калинина и юриста Евгения Левченко] / записала Любовь Тарабурка // Панорама. –


2014. – 17 янв. – Р. 8.

265. Молдова не готова к новой системе выборов : [об итогах визита в Респ.
Молдова делегации Венецианской комис.] // Коммерсант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 3.

266. Онила, Галина. Галина Онила: "Кто поможет осужденным в Молдове?" : [ин-
тервью с главой Бюро пробации кишин. сектора Рышкановка] / записал Игнат Валиков //
Панорама. – 2014. – 31 янв. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 124)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


267. Jomiru-Niculiţă, Veronica. Aspecte procedurale cu privire la violenţa în familie /
Veronica Jomiru-Niculiţă // Dreptul. – 2014. – 31 ian. – P. 4.

268. Moşneag, Victor. Impunitatea şi dependenţa politică : [pe marginea rezultatelor


evaluării complexe de către Transparency International Moldova a Curţii de Conturi] / Victor
Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 30 ian. – P. 18.

269. Pleşca, Valeriu. "Am dubii că judecătorul a citit ce-i scris în sentinţa pe care a
semnat-o" : [despre cazul lui Valeriu Boboc, omorât în timpul protestelor din apr. 2009: inter-
viu cu V. Pleşca, avocatul familiei Boboc] / consemnare: Victoria Dodon // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 27 ian. – P. 2-3.
270. Primirea deţinuţilor în penitenciar : [aspecte de procedură] // Dreptul. – 2014. –
31 ian. – P. 6.

271. Regimul de deţinere în penitenciare // Dreptul. – 2014. – 3 ian. – P. 6.

272. Violul, o consecinţă a educaţiei proaste sau o patologie netratabilă : [coment.


experţilor în psihologie: Svetlana Rusnac, Irina Novac] / consemnare: Olga Ţîganescu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 17 ian. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 266)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
273. Dimineţ-Bejan, Viorica. Transmiterea bunurilor proprietate publică: ce presupu-
ne? / Viorica Dimineţ-Bejan // Economist. – 2014. – 29 ian. – P. 2.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
274. Balan, Alina. Procedura în ordonanţă, un mod simplu de recuperare a datoriilor /
Alina Balan // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 24.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

275. Postovan, Dumitru. "În ţara noastră există mulţi procurori care îşi fac datoria cu
cinste şi demnitate" : (interviu cu D. Postovan, primul Procuror General al Rep. Moldova) /
consemnare: Irina Burea // Dreptul. – 2014. – 24 ian. – P. 3-4.

276. Ziua Lucrătorului procuraturii : [29 ian.: mesaje de felicitare adresate de către
Corneliu Gurin, Procurorul General al Rep. Moldova, Alexandru Tănase, preşedintele Curţii
Constituţionale, Mihai Poalelungi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie [et al.] // Dreptul. –
2014. – 24 ian. – P. 2.

277. Павловский, Станислав. Очень странное молдавское правосудие : [из ин-


тервью адвоката С. Павловского радиостанции "Europa Liberă"] // Коммерсант info. –
2014. – 24 янв. – Р. 10.

278. Павловский, Станислав. "Судьи Молдовы разделены на кланы" : [о рефор-


мировании судебной системы : интервью агентству Инфотаг адвоката С. Павловского]
// Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 19.
(Vezi de asemenea Nr 170, 269)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
349.3 Drept social
279. Măsurile de protecţie socială a veteranilor de război // Dreptul. – 2014. – 17
ian. – P. 6.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


(Vezi Nr 199)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
280. Adam, Andrei. Controalele, anunţate chiar şi în cazul întreprinderilor bugetare :
[coment. de A. Adam, şeful Inspectoratului Muncii din cadrul Confederaţiei Naţ. a Sindicate-
lor] / consemnare: Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 10 ian. – P. 6. – Idem în lb.
rusă.

281. Buda, Valentin. Chişinăul e gata să acorde autonomie lărgită Transnistriei : [pe
marginea declaraţiei prim-ministrului Rep. Moldova Iurie Leancă] / Valentin Buda // Eveni-
mentul zilei. – 2014. – 17 ian. – P. 3.

282. Burlacu, Petru. Petru Burlacu, or. Cahul: "Modificările legislative au făcut o "gau-
ră" în bugetul oraşului" : [interviu cu primarul oraşului Cahul] / consemnare: Dorin Galben //
Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 19.

283. Chiriţa, Dan. "Prin implementarea noului sistem de monitorizare a traficului rutier
se doreşte un comportament cît mai bun al conducătorilor auto" : interviu acordat de D. Chiri-

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

ţa, managerul proiectului Sistemul de Monitorizare şi Control Trafic / consemnare: Constantin


Olteanu // Săptămîna. – 2014. – 31 ian. – P. 6.

284. Cojocaru, Tudor. Moldovean, deci român. Româneşte, deci, tot român! : [opinii
despre sintagmele "etnie" şi "naţionalitate" în chestionarele recensământului populaţiei, pro-
gramat pentru anul 2014] / Tudor Cojocaru // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 7.

285. Colesnic, Iurie. Un primar care a remodelat Chişinăul : [Carol Schmidt (1846-
1928] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 18.

286. Hadârcă, Natalia. Autorităţile locale îşi cer taxele înapoi : [despre contestarea
prevederilor legale privind plafonarea taxelor locale] / Natalia Hadârcă // Evenimentul zilei. –
2014. – 20 ian. – P. 6.

287. Kalinin, Aleksandr. Taxe oficiale pentru moldoveni în Rusia : [despre reglemen-
tarea regimului de şedere a imigranţilor: interviu cu A. Kalinin, preşedintele Congresului Dia-
sporei moldoveneşti din Federaţia Rusă] / consemnare: Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 10 ian. – P. 5.

288. Leancă, Iurie. Leancă: "Suntem gata să oferim regiunii transnistrene o autonomie
largă" : [pe marginea interviului, oferit de către Iu. Leancă, prim-ministru al Rep. Moldova,
publ. ruse "Vedomosti"] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 ian. – P. 2.

289. Naţionalitate sau etnie? O întrebare dificilă pentru deputaţi : [chestionar pe


marginea subiectului recensământului populaţiei din anul 2014 cu deputaţii în Parlamentul
Rep. Moldova: Valeriu Munteanu, Sergiu Sârbu, Simion Grişciuc [et al.] / consemnare: Ion
Macovei // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 10.

290. Orhei, Aelita. Regimul străinilor: modificat : [despre modif. la Legea privind regi-
mul străinilor în Rep. Moldova] / Aelita Orhei // Economist. – 2014. – 22 ian. – P. 2.

291. Panţa, Svetlana. Vatra morţii : [despre siguranţa rutieră: coment. ale experţilor] /
Svetlana Panţa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 ian. – P. 7.

292. Plafonarea taxelor locale este neconstituţională : [pe marginea deciziei Curţii
Constituţionale] // Evenimentul zilei. – 2014. – 29 ian. – P. 2.

293. Plafonarea taxelor locale, o încercare de a proteja marile afaceri : [opinii ale
reprezentanţilor administraţiei publ. locale : Octavian Mahu, viceprimar de Bălţi, Petru Burla-
cu, primarul or. Cahul, Elena Bondarenco, primarul de Soroca [et al.] / consemnare : Vlad
Vasilcov // Economist. – 2014. – 22 ian. – P. 8-9.

294. Spoială, Lucia. De 1 aprilie, recenzorii ne bat la uşă : [preconizarea recensămân-


tului populaţiei şi al locuinţelor, 12-25 mai. 2014: coment. de L. Spoială, dir. gen. al Biroului
Naţ. de Statistică] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 15
ian. – P. 2-3.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

295. Zalevschi, Victor. Victor Zalevschi, or. Făleşti : "În 2014 am primit de la stat doar
300 de mii de lei, iar în ultimii doi ani n-am primit nici un bănuţ" : [interviu cu primarul] / con-
semnare: Dorin Galben // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 23.

296. Дулгиеру, Игорь. СИБ станет надгосударственной структурой : [о Стратегии


реформирования Службы информации и безопасности Респ. Молдова на 2014-2018 гг.]
/ Игорь Дулгиеру // Коммерсант info. – 2014. – 24 янв. – Р. 12.

297. Саенко, Любовь. В Молдове пересчитывают оставшихся граждан : [о пред-


стоящем переписи населения и жилищ в Респ. Молдова, 12-25 май 2014 г.] / Любовь
Саенко // Панорама. – 2014. – 24 янв. – Р. 24-25.

298. Фонд нецелевого использования : [о результатах аудита фин. менедж-


мента за 2012 г. в М-ве окружающей среды и Нац. экологическом фонде, провед. Счет-
ной палатой Респ. Молдова] / записал Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 24 янв. – Р. 14.
(Vezi de asemenea Nr 210, 217)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


299. Война в Приднестровье: о чем умолчал Мирча Снегур : [о разночтение в
мемуарах "Labirintul destinului". авт. М. Снегур, и книге "Дни затмения. Хроника необъ-
явленной войны", авт. Ион Косташ] / подготовил и пер. цитаты Николай Менюк // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 24 янв. – Р. 11.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
300. Bulat, Olga. Dragoste părintească: cu obligaţii şi fără : [despre casele de copii de
tip familial din satul Fârlădeni, raionul Căuşeni] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 16
ian. – P. 12.

301. Oloi, Tatiana. Date incomplete privind contribuţiile la fondul de pensii : [coment.
de T. Oloi, şefa Dep. finanţe, contabilitate şi asigurări sociale din cadrul Confederaţiei Naţ. a
Sindicatelor din Moldova, Victor Gâlcă, şeful secţiei pensii şi îndemnizaţii din cadrul Min.
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Clara Sorocean, şefa Dir. evidenţa individuală a con-
tribuţiilor a Casei Naţ. de Asigurări Sociale] / consemnare: Ion Moldovanu // Vocea poporului.
– 2014. – 10 ian. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

302. Зимина, Любовь. В новом году получить компенсацию на отопление еще


сложнее : [коммент. нач. службы фин. менеджмента Гл. жилищ. упр. Л. Зиминой] / запи-
сал Денис Романеску // Молдавские ведомости. – 2014. – 17 янв. – Р. 9.

303. Хренова, Елена. Е. Хренова: "Добрым словом вспоминая ушедший год,


строим планы на новый" : [интервью с председателем Ассоц. ветеранов Великой Оте-

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

чественной войны и труда "Echitate"] / записала Марина Волкова // Социалисты. – 2014.


– 22 янв. – Р. 6.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


304. Cotruţă, Sergiu. Cunoaşte-ţi drepturile de consumator / Sergiu Cotruţă // Timpul.
– 2014. – 31 ian. – P. 21.
(Vezi de asemenea Nr 235)

368 Asigurări
305. Buga, Mircea. Asigurarea în sănătate, între a dori şi a putea : [comunicarea lui M.
Buga, dir. gen. al Companiei Naţ. de Asigurări în Medicină, în cadrul reuniunii com. executiv
al Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţii "Sindicons",
17 ian. 2014] / consemnare: Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2014. – 24 ian. – P. 7. –
Idem în lb. rusă.

306. Buga, Mircea. De ce a fost necesară scumpirea poliţei de asigurare medicală :


[coment. de M. Buga, dir. Companiei Naţ. de Asigurări în Medicină] / consemnare: Natalia
Hadârcă // Vocea poporului. – 2014. – 31 ian. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

307. Colenco, Aureliu. "Uitaţi-vă ce se întâmplă acum în justiţie. E ceva de groază!" :


[interviu cu A. Colenco, preşedintele Uniunii Asiguratorilor din Moldova] / consemnare: Ion
Preaşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 ian. – P. 7.

308. Оня, Лилия. Больничный режим : [об обяз. мед. страховании : интервью с
рук. пресс-службы Нац. компании мед. страхования Л. Оня] / записала Любовь Саенко //
Панорама. – 2014. – 17 янв. – Р. 23.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
309. Bounegru, Tudor. Suntem în stare să adoptăm o nouă Lege a Educaţiei? / Tudor
Bounegru // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 1. – Va urma.

310. Dosca, Vasile. Teroare împotriva şcolilor româneşti din Transnistria : [despre
presiunile din partea regimului separatist] / Vasile Dosca // Evenimentul zilei. – 2014. – 14
ian. – P. 3.

311. Gherciu, Ana. Statul ţine şcoala în sărăcie : [despre situaţia din sistemul educaţi-
onal] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 13.

312. Lichii, Dana. Oportunităţi în prevenirea violenţei faţă de copii : [context educaţio-
nal] / Dana Lichii, Liliana Grosu // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 5.

313. Malcoci, Iulia. Educaţia este orfană sau are părinţi? : [pe marginea proiectului
Codului Educaţiei] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2014. – 24 ian. – P. 7.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

314. Propuneri la proiectele strategiei "Educaţia 2020" şi "Codul educaţiei" al RM


: [ale echipei Liceului Teoretic Waldorf, mun. Chişinău / sintetizare de L. Dascăl] // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 2 ian. – P. 3.

315. Rolinsky, Vladimir. Se cer schimbări radicale, acum sau niciodată! : [despre re-
formarea sistemului educaţional] / Vladimir Rolinsky // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 2.

316. Sandu, Maia. "Codul Educaţiei ne scoate din zona noastră de confort" : [pe mar-
ginea interviului cu M. Sandu, ministrul Educaţiei Rep. Moldova] / consemnare: Raisa Răzme-
riţă // Ziarul de gardă. – 2014. – 30 ian. – P. 10, 15.

317. Sandu, Maia. "Orice plată trebuie să fie benevolă şi transparentă" : [despre plăţile
neformale în inst. de învăţământ: coment. de M. Sandu, ministrul Educaţiei] // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 22 ian. – P. 3.

318. Savin, Natalia. Să învăţăm cum să înveţe – imperativ al timpului : [despre pregăti-
rea elevilor pentru Soc. Informaţiei şi a Cunoaşterii] / Natalia Savin // Univers pedagogic pro.
– 2014. – 2 ian. – P. 5.

319. Sucitu, Constantin. Noi tensiuni în jurul şcolilor româneşti din Transnistria :
[coment. de C. Sucitu, dir. Gimnaziului Corjova, raionul Dubăsari, şi Ion Iovcev, dir. Liceului
"Lucian Blaga" din Tiraspol] / consemnare: Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 17 ian. – P. 2.

320. Vasiliu, Mariana. Parteneriatul şcoala-familie – condiţie a succesului : [despre


experienţa Liceului Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Mariana Vasiliu // Univers peda-
gogic pro. – 2014. – 23 ian. – P. 11.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


321. Cojocaru, Tudor. Învăţământul nostru gratuit vs. Jalea lor : [despre contribuţiile
părinţilor la fundaţiile de liceu] / Tudor Cojocaru // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 7.

322. De patru decenii în serviciul educaţiei de calitate – LT "Toader Bubuiog",


com. Bubuieci, Chişinău / a relatat Adrian Rusu // Făclia. – 2014. – 24 ian. – P. 4-5. – Con-
ţine : Vârsta de 40 de ani, un nou început? De ce nu? ; Prin decenii, spre performanţe / Elena
Ţaulean ; Profesorul – nucleul energizant al şcolii / Sergiu Arapu ; Creaţia artistică – ozonul
purificator al liceului / Elena Cojocari ; Începutul începuturilor – clasele primare / Larisa Ţărnă
; Muzeul "Baştina", laborator de educaţie / Maria Eremia.

323. Educaţia nonformală – valoarea adăugată a sistemului de învăţământ :


[coment. de Nelly Berezovschi, dir. Liceului Teoretic "Mihai Viteazul", Dorina Brânză, psiho-
log, Alex Petrov, secretarul gen. al Consiliului Naţ. al Tinerilor din Moldova [et al.] / consem-
nare: Corina Morozan // Vocea poporului. – 2014. – 31 ian. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

324. Gherciu, Ana. Educaţia şi profesorii, între bani, etică şi viitorul copiilor : [despre
plăţile informale în învăţământ] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 11.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

325. Grecu, Mircea. Admiraţii mici pentru oameni mari : [omagiu profesorilor: art. dir.
Liceului Teoretic "T. Şevcenko", oraşul Briceni] / Mircea Grecu // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P.
5.

326. Iovcev, Ion. "Chişinăul ne vinde cum vrea!" : [despre şcolile româneşti din stânga
Nistrului: coment. de I. Iovcev, dir., şi Raisa Pădurean, dir. adjunct al Liceului Teoretic "Lucian
Blaga" din Tiraspol] / consemnare: Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2014. – 29 ian. – P.
3.

327. Iovcev, Ion. "Suntem români şi ne mândrim cu asta" : [coment. de I. Iovcev, dir.
Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol, şi Tatiana Andrieş, dir. adjunct] / consemnare: Vasile
Dosca // Evenimentul zilei. – 2014. – 22 ian. – P. 6.

328. Mîndru, Ala. Să ne aliniem la poziţia civică a unor pedagogi cum e Constantin
Şchiopu : [reflecţii pe marginea art. "De ce literatura nu-i matematică?" de Constantin Şchio-
pu, publ. în "Făclia", 18 ian. 2014] / Ala Mîndru // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 4.

329. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Un an de realizări, speranţe şi iniţiative temera-


re pentru o dezvoltare multiaspectuală a generaţiei tinere : [bilanţ prezentat de dir. gen. al Dir.
Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, în cadrul şedinţei în plen a personalului
DGETS] / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 ian. – P. 4.

330. Opaieţ, Sergiu. Opaieţ învăţătorul : [la Gimnaziul "Ion Creangă" din satul Tele-
şeu, raionul Orhei : interviu] / consemnare: Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişniău. –
2014. – 21 ian. – P. 3.

331. Popa, Iulius. Fără supărare, ex-directorul Petru Roman la... 70 de ani : [ex-dir. al
Liceului Teoretic "Ion Creangă" din Bălţi] / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. –
P. 3.

332. Rolinschi, Vladimir. Cultul lecturii se ia din nimic? Vă înşelaţi : [despre rolul lec-
turii în formarea măiestriei ped.] / Vladimir Rolinschi // Făclia. – 2014. – 24 ian. – P. 2.

333. Secară, Valentina. LT "A. Vartic" – fereastra deschisă spre Europa : [interviu cu
V. Secară, dir. Liceului Teoretic "Andrei Vartic" din Ialoveni] / consemnare: Ion Ciucium //
Făclia. – 2014. – 11 ian. – P. 4-5.

334. Şcoala pune fundamentul unei personalităţi : [45 de ani de la fondarea Liceului
Teoretic "Mihai Eminescu" din raionul Cimişlia] / pagini realizate de Natalia Pîslaru // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 23 ian. – P. 4-5.

335. Vascan, Ion. Ion Vascan, omul şi profesorul : [interviu cu prof. de la Liceul Teore-
tic "Mihai Sîrghi", satul Cioburciu, raionul Ştefan Vodă] / pentru conformitate: Grigore Teslaru
// Făclia. – 2014. – 24 ian. – P. 6.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336. Vascan, Ion. Suprasolicitarea, accesibilitatea, deprinderile... : [despre problemele


procesului educaţional] / Ion Vascan // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 3.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


337. Scutaru, Tatiana. Grădiniţa Părinţilor : [despre Centrul de Zi "Grădiniţa Părinţilor",
mun. Chişinău] / Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 24 ian. – P. 11
.
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
338. Munteanu, Veronica. Pe drumul vieţii : [procesul educaţional la Şcoala nr. 12
pentru copii cu deficienţă de auz din mun. Chişinău] / Veronica Munteanu // Univers pedago-
gic pro. – 2014. – 2 ian. – P. 4.

339. Nani, Anastasia. Captivi în propria lume : [despre educaţia copiilor cu autism] /
Anastasia Nani // Evenimentul zilei. – 2014. – 15 ian. – P. 5.

340. Popa, Victoria. Matthias Meyer, oaspete drag la Şcoala nr. 12 din Chişinău :
[despre donaţia de aparate auditive din partea Ambasadei Germaniei în Rep. Moldova] /
Victoria Popa // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 24 ian. – P. 3.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
341. Învăţământul vocaţional-tehnic din Republica Moldova va beneficia de asis-
tenţă din partea UE : [buget total de 30 mln.] // Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 ian. – P.
2.

342. O instituţie ce face faţă exigenţelor timpului : [coment. de Sergiu Cuşnir, dir.,
Gheorghe Turiţă, dir. adjunct pentru producere şi instruire, Iurie Focşa, dir. adjunct pentru
instruire şi educaţie la Şcoala Profesională din oraşul Teleneşti [et al.] / consemnare: Anatol
Răileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 ian. – P. 3.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


343. Buzu, Victor. Un moldovean studiază cosmosul la Harvard : coment. de V. Buzu,
doctorand la Univ. Harvard din SUA, laureat al Galei studenţilor moldoveni care învaţă peste
hotare] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 ian. – P.
7.

344. Căldare, Dumitru. Prin greutăţi spre... performanţe, parafrazând latinescul Per
aspera ad astra : [Univ. de Stat din Moldova] / Dumitru Căldare // Literatura şi arta. – 2014. –
23 ian. – P. 7.

345. Chicuş, Nicolae. Fideli valorilor şi tradiţiilor crengiene : [interviu cu N. Chicuş,


rector al Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"] // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 8-9.

346. Gaudeamus igitur = După plăcuta tinereţe : [Imnul studenţesc intern. "Gau-
deamus"] / trad. textuală de Lidia Colesnic-Codreanca // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 13.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

347. Marinciuc, Aurel. Din istoria Imnului studenţesc "Gaudeamus" / Aurel Marinciuc //
Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 13.

348. Ministerul Educaţiei propune modificări la metodologia de admitere în învă-


ţământul superior / consemnare: Violina Lavric // Făclia. – 2014. – 31 ian. – P. 14.

349. Pânzaru, Andrei. "În ochii chinezilor, noi suntem Moldova" : [coment. de A. Pân-
zaru, student la Univ. Sun Yat-Sen din Guangzhou, China, originar din Rep. Moldova] / con-
semnare: Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 16 ian. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 366, 520)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
350. Obiceiuri de naşterea Domnului Nostru Iisus Hristos : [în diferite ţări] // Curie-
rul ortodox. – 2014. – 9 ian. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 7)

398 Folclor
351. Dumitraşcu, Olga. Tradiţii populare ale sărbătorii de Crăciun / Olga Dumitraşcu //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 ian. – P. 7.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
352. Dediu, Ion. Bomba ecologică de pe Nistru, la un pas de explozie : [poluarea apei :
coment. de I. Dediu, mem. cor. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Cristina Brumă
// Evenimentul zilei. – 2014. – 15 ian. – P. 2.

353. Morăraş, Mihai. Ecolog şi sociolog de vocaţie : [70 de ani de la naşterea lui An-
drei Dumbrăveanu] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 7.

354. Şalaru, Gheorghe. Mai aproape de natura Europei : [despre protecţia mediului :
interviu cu Gheorghe Şalaru, ministrul Mediului] / consemnare: Ionel Capiţa // Natura. – 2014.
– Ian. (Nr1). – P.4.

355. Соломонов, Сергей. Автопарк Молдовы и его влияние на окружающую сре-


ду / Сергей Соломонов // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р.
9.
51 MATEMATICĂ
356. Cojocaru, Svetlana. Destinul împlinit al unui matematician de excepţie : [70 de
ani de la naşterea matematicianului, academicianului Gheorghe Mişcoi] / Svetlana Cojocaru,
Dragoş Vicol, Tatiana Rotaru // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 21.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

357. [Eugeniu Grebenicov: In memoriam savantului matematician, de origine ba-


sarabean (1932-2013)] // Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 2. – Conţine : Acasă...
pentru totdeauna / Tatiana Rotaru ; A plecat la stele / Ştefan D. Popa ; Chemarea stelelor /
Gheorghe Reabţov ; Un Om-Legendă / Ion Holban ; Eugeniu Grebenicov în veşnicia gliei
strămoşeşti / Dumitru Păsat ; A mai căzut o stea – astrul Grebenicov / Valeriu Dulgheru.

358. Reabţov, Gheorghe. Balada stelară a lui Eugeniu Grebenicov : [in memoriam sa-
vantului matematician, de origine basarabean (1932-2013)] / Gheorghe Reabţov // Timpul. –
2014. – 31 ian. – P. 24.

359. Tofan, Eugenia. Acad. Gheorghe Mişcoi: "În virtutea întâmplărilor, am devenit
academician şi nu regret nimic" : [70 de ani de la naşterea academicianului] / Eugenia Tofan
// Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 3.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
360. Duceac, Irina Delia. Biografii. Nicolas Copernic : [astronom de origine pol.
(1473-1543) : sursa : Scientia. Ro] / Irina Delia Duceac // Moldova suverană. – 2014. – 14
ian. – (Mică enciclopedie de cultură generală). – Contin. Începutul : 27 dec. 2013.

53 FIZICĂ
530.1 Principii de bază ale fizicii
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
361. Мунтяну, Евгений. И все-таки она вертится! : [об установлении маятника
фр. физика Жана Бернара Леоном Фуко в гл. корпусе Тех. ун-та Молдовы : интервью с
науч. работником Е. Мунтяну] / записал Денис Романеску // Молдавские ведомости. –
2014. – 28 янв.

539 Structura fizică a materiei


362. Tighineanu, Ion. Savanţii moldoveni apreciaţi la Londra pentru o elaborare re-
marcabilă în domeniul nanotehnologiilor : [coment. de I. Tighineanu, prim-vicepreşedinte al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2014. – 23
ian. – P. 1.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
363. Галушкин, Александр. Землетрясения в Молдове: хватит быть пассивными
жертвами / Александр Галушкин // Молдавские ведомости. – 2014. – 17 янв. – Р. 4, 10.

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.5 Meteorologie. Climatologie
364. Миронова, Татьяна. Бесснежная зима – угроза для фермеров : [интервью с
нач. Центра по агромониторингу Гидрометеослужбы Респ. Молдова Т. Мироновой и
нач. упр. растениеводства Минсельхозпищепрома Михаилом Сувак] / записал Дмитрий
Димчогло // Панорама. – 2014. – 17 янв. – Р. 27.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


(Vezi Nr 534)
58 BOTANICĂ
365. Nica, Virginia. "Diamantele" din Codrii Moldovei : [despre căutătorul de trufe Şte-
fan Manic, fost dir. al Rezervaţiei "Codrii Moldovei"] / Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2014. –
24 ian. – P. 17.

59 ZOOLOGIE
366. Canţer, Valeriu. Elena Zubcov între activitatea ştiinţifică, de expertiză şi cea de
stat : [şefa Laboratorului hidrobiologie şi ecotoxicologie al Inst. de Zoologie al Acad. de Ştiinţe
a Moldovei] / Valeriu Canţer // Moldova suverană. – 2014. – 22 ian. ; Săptămîna. – 2014. – 24
ian. – P. 6 ; Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 2.

367. Noi condiţii de întreţinere a animalelor de companie : [pe marginea proiectului


de lege: opinii ale reprezentanţilor asoc. pentru protecţia animalelor] / consemnare: Victor
Zaharia // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 24 ian. – P. 11.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
368. Gavriliuc, Mihail. "Onorariul unui investigator nu depăşeşte salariul mediu al unui
medic" : [despre testarea preparatelor farmaceutice pe pacienţi: interviu cu M. Gavriliuc, prof.
univ.] / consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 14 ian. – P. 4-5.

369. Îi ajută pe oameni să moară fericiţi : [coment. ale medicilor de la Fundaţia Filan-
tropică "Hospice Angelus"] / consemnare: Cristina Bruma // Evenimentul zilei. – 2014. – 21
ian. – P. 5.

370. Moroşanu, Andrei. Omul care desface ispite : [Victor Puiu, dir. Asoc. Medicale
Teritoriale Botanica, mun. Chişinău] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. –
P. 8.

371. Антонович, Татьяна. Биодеструктивные продукты на рынке Молдовы : [о


гос. надзоре за размещением и использованием продуктов] / Татьяна Антонович // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 25.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

372. Драгунов, Юрий. "Принять решение избавиться от игровой зависимости –


значит проявить волю и мужество" : [о лечении игромании: интервью с гл. врачом мед.
центра "Încredere-DNM" Ю. Драгуновым] / записала Людмила Шимановская // Молдав-
ские ведомости. – 2014. – 17 янв. – Р. 10.

373. Казанский, Александр. Новые опыты Минздрава на людях : [о критич. си-


туации в системе здравоохранения Респ. Молдова] / Александр Казанский // Молдав-
ские ведомости. – 2014. – 10 янв. – Р. 3.

374. Чегаровская, Любовь. Санитарной авиации вернут крылья : [о возрождении


воздуш. скорой помощи] / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 24 янв. – Р. 23.

375. Чобану, Георгий. История молдавской санитарной авиации : [коммент. дир.


Нац. Центра скорой помощи Г. Чобану] / записала Татьяна Антонович // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 янв. – Р. 25.
(Vezi de asemenea Nr 305)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
376. Loghin, Vlad. Cum reuşesc medicamentele chinezeşti să cucerească întreaga
planetă / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 16 ian.

377. Заман, Мухаммад Х. Отравленные таблетки фармацевтической индустрии :


[ст. дир. лаб. молекуляр. и клеточ. динамики в Бостон. ун-те : după Project Syndicate,
2014] / Мухаммад Х. Заман // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 янв.
– Р. 20.

616 Patologie. Medicină clinică


378. Şuţu, Alexandru. "Autopsia lui Mihai Eminescu" : fragm. din doc. red. de doctor /
Alexandru Şuţu // Evenimentul zilei. – 2014. – 16 ian. – P. 10.

379. Tălăşescu, Al. "Creierii lui Eminescu" : [despre moartea lui Mihai Eminescu:
fragm. din lucrarea red. de doctor, 17 iul. 1912] / Al. Tălăşescu // Evenimentul zilei. – 2014. –
16 ian. – P. 12.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
380. Buga, Mircea. Ţara care îşi lasă bolnavii de inimă să moară : [despre cardiologia
intervenţională: coment. de M. Buga, dir. Companiei Naţ. de Asigurări în medicină, şi Alexan-
dru Carauş, cardiolog] / consemnare: Elena Stegari // Evenimentul zilei. – 2014. – 23 ian. – P.
5.

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


381. Ababii, Ion. Inovator în stomatologie, savant şi pedagog iscusit : profesorul Vale-
riu Burlacu, septuagenar / Ion Ababii // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 23.

382. Cernei, Cristina. În vâltoarea vieţii avântat... : [Nicolae Proca, specialist principal
la Min. Sănătăţii în domeniul gastroenterologiei şi hepatologiei] / Cristina Cernei // Florile
dalbe. – 2014. – 30 ian. – P. 5.

383. Dobreniuc, Jan. Despre moldoveanul care a iniţiat primul val de vaccinare contra
hepatitei B : [coment. de J. Dobreniuc, medic moldovean stabilit în SUA] / consemnare: Cori-
na Morozan // Vocea poporului. – 2014. – 31 ian. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
384. Popescu, Gheorghe. "Văd tot mai multe probleme de coloană la copii" : [interviu
cu Gh. Popescu, şeful Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie a Spitalului de Urgenţă Floreas-
ca din Bucureşti] / consemnare: Andrada Floria // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13
ian. – P. 12-13.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
385. Захария, Николае. Целевые показатели альтернативной энергетики : [ком-
мент. эксперта проекта "Энергия и биомасса в Молдове" Н. Захария] / записал Игорь
Фомин // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 16.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


386. Моисеев, Сергей. Организационные вопросы создания АО "Термоэлектри-
ка" : [об объединении ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, "Термокома"] / Сергей Моисеев // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 14.

387. Новый закон о теплоснабженни опять на страже прав поставщика : [о


проекте закона о теплоэнергии и когенерации: мнения экспертов : председатель асоц.
энергопотребителей Николай Могореану, дир. центраэнергоэффектиности и возобнав-
ляемых источников энергии, Руслан Суружиу] / записала Светлана Романцова // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 10 янв. – Р. 2, 4.

388. Суружиу, Руслан. Кому и зачем нужна реформа кишиневского "Термокома" :


[коммент. председателя PRO-Energy Р. Суружиу] / записала Светлана Романцова //
Молдавские ведомости. – 2014. – 24 янв. – Р. 10.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.7 Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică
389. Duceac, Irina Delia. Biografii. Traian Vuia : [constructor de avioane şi motoare,
inventator român (1872-1950)] / Irina Delia Duceac // Moldova suverană. – 2014. – 21 ian. –
(Mică enciclopedie de cultură generală).

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
(Vezi Nr 364)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
390. Ambasada SUA face apel la asigurarea unui mediu concurenţial loial pentru
mass-media : [privind excluderea canalelor Accent TV, RTR Moldova şi Jurnal TV din pache-
tele distribuitorilor de programe TV] // Moldova suverană. – 2014. – 16 ian.

391. Ambros, Raisa. Vocea moldovenilor de pe meleagurile italiene : [interviu cu R.


Ambros, originară din Rep. Moldova, jurnalistă la postul de televiziune româno-ital. Romit TV]
/ consemnare: Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 9 ian. – P. 8-9.

392. Au fost suspendate emisiunile româneşti pe unde medii la radio "Ucraina-


Internaţional" : [din 29 ian. 2014] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 9.

393. Busuioc, Florin. "Ne-am făcut modele din tot felul de ţuţipide şi scandalagii" : [in-
terviu cu F. Busuioc, prezentator al postului PRO TV, Bucureşti] / consemnare: Alexandra
Constanda // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 22 ian. – P. 16.

394. Caşu, Igor. Atac necugetat asupra libertăţii de expresie : [despre excluderea din
pachetele de bază ale operatorilor serviciilor prin cablu a posturilor Jurnal TV şi Accent TV] /
Igor Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 14 ian. – P. 6.

395. Ciobanu, Mircea V. Nevoia de solidaritate : [despre excluderea postului Jurnal


TV din grilele de bază ale operatorilor de cablu] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişniău. –
2014. – 21 ian. – P. 6.

396. Declaraţia oficială a Partidului Liberal Reformator cu privire la situaţia în ju-


rul postului Jurnal TV : [privind excluderea din grila operatorilor de cablu a canalului Jurnal
TV, 13 ian. 2014] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 ian. – P. 5.

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

397. Gheiceanu, Cristina. "Este o mare responsabilitate să prezinţi principalul jurnal


de ştiri al acestei ţări" : [interviu cu C. Gheiceanu, prezentatoare Pro TV] / consemnare: Maria
Ursu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 31 ian. – P. 16.

398. Negură, Lilian. Mass-media, puterea şi valorile : [despre scoaterea din pachetul
de bază a operatorilor de cablu a posturilor TV: Jurnal TV, Accent TV şi RTR Moldova] / Lilian
Negură // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 ian. – P. 6.

399. Programele româneşti de la RUI au fost suspendate : [din 29 ian. 2014, la pos-
tul de radio "Ucraina-Internaţional"] // Evenimentul zilei. – 2014. – 31 ian. – P. 3.

400. Şişcanu, Elena. Declaraţie de război pe cablu a celor de la Jurnal TV : [despre


eliminarea posturilor Jurnal TV, Accent TV din pachetele operatorilor prin cablu] / Elena
Şişcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 14 ian. – P. 2.

401. Моисеев, Сергей. Тарифы на ресурсы нумерации : [об изм. тарифов на ре-
сурсы телефoн. нумерации] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 31 янв. – Р. 14.

402. Молдавские телепередачи – это прокладки между рекламными ролика-


ми / подготовила Нина Димогло // Молдавские ведомости. – 2014. – 31 янв. – Р. 11. –
Содерж.: "КСТР ведет авантюрные игры, четверо уже сидят, а двое под следствием" :
[о деятельности Коорд. совета по телерадиовещанию] / Степан Пирон ; "Свой продукт –
это затратно, а всем хочется легкой наживы" / Владимир Топал ; "Годовой доход мол-
давских телеканалов от рекламы – не более 28 миллионов евро" / Николай Дамаскин ;
"Французский и румынские телеканалы в общую сеть трансляции включил парламент" /
Олег Цуля.
(Vezi de asemenea Nr 109)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 529)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
403. Постикэ, Юлиан. Агентство транспорта на самофинансировании : [коммент.
генер. дир. Нац. агентства автомоб. транспорта Ю. Постикэ] / записал Сергей Моисеев
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 янв. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 291, 355)

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


404. Grubîi, Lilia. De ce traficul şi alcoolul au ajuns Marele Ucigaş al Moldovenilor? /
Lilia Grubîi // Moldova suverană. – 2014. – 17 ian.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656.7 Transport aerian


405. Fiodorov, Ion. Cheia de la poarta Moldovei : [despre concesiunea aeroportului
din Chişinău] / Ion Fiodorov // Literatura şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 3.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 231)
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
406. Isac, Diana. Promovarea vinului moldovenesc în ţara lui Shakespeare : [interviu
cu D. Isac, cofondatoarea platformei on-line Winerist] / consemnare: Corina Morozan // Vocea
poporului. – 2014. – 17 ian. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

407. Стариков, Дмитрий. У "Cricova" появился конкурент : [коммент. бренд-


менеджера компании "UBFB Tade Group" Дм. Старикова и нач. департамента маркетин-
га комбината "Cricova" Сорина Масло] / записала Ангелина Таран // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 янв. – Р. 23.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


408. Косс, Александер. Александер Косс: "Позитивные итоги прошлого сезона –
сигнал для продолжения инвестирования в свеклосахарный комплекс РМ" : [коммент.
председателя правл. компании Sudzucker Moldova] // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 10.

669 Metalurgie
669.0 Metalurgie în general
(Vezi Nr 568)

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor


409. Пинчевский, Александр. Александр Пинчевский : "Нам удалось создать в
комплексе Dragalina настоящий оазис комфортной жизни" : [о строительстве жил. ком-
плекса: беседа с президентом компании Elita-5] // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 15.

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
410. Costin, Petru. Potcoavele i-au adus "biletul" pentru Cartea Recordurilor : [interviu
cu P. Costin, colecţionar de potcoave] / consemnare: Veronica Gladei // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 28 ian. – P. 11. – (Supl. "Apropo magazin" ; Nr 3).

411. Voinescu, Sever. Pe vremea asta, liber în grădină! : [pe marginea lucrării "Scrieri
despre artă. Filosofia grădinii şi filosofia în grădină" de Rosario Assunto, filosof şi estetician
ital. (1915-1994)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 24 ian. – P. 12.

412. Чегаровская, Любовь. Молдаване подковали удачу : [о внесении в Книгу


рекордов Гиннеса коллекции лошадиных набоек молд. коллекционера Петра Костин] /
Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 31 янв. – Р. 32.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
413. Andronii, Mitrică. Parcul Ţaul prinde viaţă după un secol : [coment. de M.
Andronii, primarul satului Ţaul, Igor Apostolov, arhitect-şef la Inst. de Stat de proiectări
Ruralproiect şi Victor Chiosa, arhitect-şef la compania Patium Design] / consemnare: Victoria
Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 28 ian. – P. 8-9.

72 ARHITECTURĂ
414. Cotruţă, Tudor. "Clepsidra Generation" : [despre cea mai mare clepsidră din lu-
me: interviu cu T. Cotruţă şi Eugen Luift, autorii proiectului] / consemnare: Svetlana Panţa //
Jurnal de Chişniău. – 2014. – 24 ian. – P. 8.

415. Tamazlâcaru, Elena. Monumentul Clepsidra – o idee minunată : [despre proiectul


complexului arhitectural polifuncţional din mun. Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi
arta. – 2014. – 30 ian. – P. 1.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
416. Frunze, Elena. Ceramista Elena Frunze, despre tradiţional şi arta olăritului : [in-
terviu cu ceramista] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 31.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


417. Munteanu, Galina. Meşterul neobosit al împletitului : [Constantin Olteanu, meşter
popular din satul Manta, raionul Cahul] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. – 2014. – 24 ian.
– P. 22.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

418. Samsonova, Ludmila. Valoarea meşteşugurilor populare moldoveneşti / Ludmila


Samsonova // Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 ian. – P. 14.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


419. Coman, Sonia. Studenta anului: "Am scris poezii în japoneză" : [interviu cu S.
Coman, doctorand în istoria artei, cel mai bun student român al anului 2013 din străinătate] /
consemnare: Oana Crăciun // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 20 ian. – P. 10-11.

420. Josu, Nina. Un maestru al sublimului – Leonid Popescu : [despre creaţia pictoru-
lui] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 5.

421. Mudrea, Andrei. Andrei Mudrea: "Să-ţi fie cald, chiar dacă în atelier e rece" : [in-
terviu cu artistul plastic] / consemnare: Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 24 ian. – P.
19.

422. Munteanu, Ana. Ana Munteanu: "Au existat momente în care a trebuit să demon-
strez că, fiind femeie, pot fi şi artist" : [interviu cu pictoriţa] / interviu de Liliana Popuşoi // Flux.
– 2014. – 24 ian. – P. 10-11.

423. Popa, Nicolae. "Nocturna" lui Iurie Platon : [despre creaţia artistului plastic] / Ni-
colae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 18.

424. Popa, Nicolae. Revolta paletei : [despre creaţia pictorului Andrei Sârbu] / Nicolae
Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 ian. – P. 11.

425. Popa, Nicolae. Saltimbancul sau evadarea din portret : [pe marginea creaţiei pic-
toriţei Valentina Rusu-Ciobanu] / Nicolae Popa // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 21 ian. – P.
19.

426. Roman, Sergiu B. Chinezii se bat pentru un Roman : [interviu cu S.B. Roman, ar-
tist plastic român, stabilit în China] / interviu realizat de Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 17 ian. – P. 15.

427. "Возвращение к традиции" : [о совмест. проекте Нац. музея искусств,


Союза художников Приднестровья и фак. изобразит. искусств и дизайна Гос. пед. ун-та
им. Иона Крянгэ: коммент. председателя Нац. ком. Междунар. совета музеев в Молдо-
ве Валерия Суручану, председателя Союза художников Приднестровья Сергея Панова,
дир. Приднестров. Гос. худож. музея Натальии Егоровой [et al.] / подготовила Татьяна
Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 30.

428. Дьяконеску, Тамара. Выставка японской ксилогравюры : [о специфике и


технике япон. ксилогравюры: коммент. Т. Дьяконеску, зав. отд. универс. искусства и
Светланы Почумбан, зам. дир. Нац. Музея Искусств Молдовы] / записала Татьяна Ми-
гулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 янв. – Р. 30.

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

429. Устюгова, Наталья. На фоне кишиневского пейзажа : [о творчестве худож-


ника Сергея Сулина] / Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova independentă.
– 2014. – 23 янв. – Р. 15.
78 MUZICĂ
430. Argatu’. Argatu’, viitorul doctor care face muzică : [interviu cu muzicianul din Ro-
mânia] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 10 ian. – P. 23.

431. Bulat, Olga. Muzică fără fiţuici şi fără pile : [despre Sergiu Iarovoi, chitarist şi
compozitor] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 23 ian. – P. 14.

432. Bulat, Olga. Secretele din culisele dirijorului : [Mihai Agafiţa, prim-dirijor al Or-
chestrei Simfonice din cadrul Filarmonicii Naţ. "Serghei Lunchevici"] / Olga Bulat // Ziarul de
gardă. – 2014. – 16 ian. – P. 14.

433. Căpraru, Ioana. Ioana Căpraru – o artistă, mamă şi femeie împlinită : [interviu cu
interpreta de muzică populară] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 31
ian. – P. 20.

434. Constantinescu, Mihai. Mihai Constantinescu ascunde o adevărată dramă! : [in-


terviu cu interpretul român de muzică uşoară] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 ian. – P. 10.
– (Supl. "Apropo magazin" ; Nr 3).

435. Gheorghiţă, Lenuţa. Lenuţa Gheorghiţă s-a mutat în casă nouă : [interviu cu in-
terpreta de muzică populară] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14
ian. – P. 8.

436. Glib, Nicolae. Nu e o glumă! Nicolae Glib are 40 de mii de fini : [interviu cu N.
Glib, interpret de muzică populară] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 28 ian. – P. 7. – (Supl. "Apropo magazin" ; Nr 3).

437. Iovu, Vasile. Vasile Iovu: "Să ştiţi că voi fi şi eu fericit alături de toţi românii…":
[despre activitatea naistului V. Iovu : interviu] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. –
2014. – Ian. (Nr1). – P. 8.

438. Maţaev, Alex. "Unii zic că sunt arogant, dar sunt sincer" : [coment. de A. Maţaev,
interpret de muzică rock] / consemnare: Corina Cosmescu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 10 ian. – P. 16.

439. Ochişanu, Adriana. Adriana Ochişanu îşi reface viaţa şi cariera muzicală : [inter-
viu cu interpreta de muzică populară] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. –
24 ian. – P. 20.

440. Paladi, Ion. "Întotdeauna am cântat şi voi cânta româneşte" : [interviu cu I. Paladi,
interpret de muzică populară] / consemnare: Marius Dorin Lulea // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2014. – 20 ian. – P. 16.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

441. Seling, Paula. "Nu există reţetă pentru a câştiga Eurovisionul" : [interviu cu P.
Seling, interpretă de muzică uşoară din România] / consemnare: Raluca Moisă // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 24 ian. – P. 16.

442. Ţepeş, Corina. Corina Ţepeş şi-a făcut bilanţul pentru anul 2103 : [interviu cu in-
terpreta de muzică uşoară] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 ian.
– P. 7.

443. Vicoveanca, Sofia. Ce ascunde în traistă Sofia Vicoveanca : [interviu cu interpre-


ta de muzică populară din România] / consemnare: Gheorghe Cheiu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 13 ian. – P. 16.

444. Victor Creangă, marele promotor al muzicii corale în Moldova, s-a stins din
viaţă : [dirijor de cor şi compozitor] / Asoc. Muzical-Corală din Moldova // Jurnal de Chişinău.
– 2014. – 14 ian. – P. 23.

445. Дашкевич, Владимир. Дашкевич зовет нового Македонского : [интервью с


рос. композитором] / записал Ян Смирницкий // Кишиневские новости. – 2014. – 23-29
янв. – Р. 11.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
446. Gumenco, Ghenadie. Cascadorul Ghenadie Gumenco: "Frica – sentimentul care
protejează" : [interviu cu Gh. Gumenco, cascador moldovean] / consemnare: Olga Bulat //
Ziarul de gardă. – 2014. – 30 ian. – P. 16.

447. Jereghi, Valeriu. Valeriu Jereghi: "Astăzi sunt regizorul unui nou film artistic într-o
altă ţară" : [despre filmul "Marcone", realizat pentru statul ucr.: interviu cu regizorul moldo-
vean] / consemnare: Lucia Cujbă // Flux. – 2014. – 17 ian. – P. 16.

448. Moisă, Raluca. Charlie Chaplin, cel mai iubit dintre "vagabonzi" : [100 de ani de
la debutul cinematografic al lui Ch. Chaplin (1889-1977)] / Raluca Moisă // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 31 ian. – P. 10-11.

449. Oancea, Sorin. Un inginer român, director de animaţie la Disney : [coment. de S.


Oancea, regizor şi scenarist la studiourile Disney din Australia] / consemnare: Alexandra
Constanda // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 16 ian. – P. 12.

450. Нахапетов, Родион. Самый первый Штирлиц : [интервью с рос. актером и


режиссером Р. Нахапетовым, прожив. в США] / записал Александр Мельман // Киши-
невские новости. – 2014. – 30 янв. – 5 февр. – Р. 10.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

792 Teatru. Artă scenică


451. Bulicanu, Mariana. Mariana Bulicanu: "Dragostea pentru operă trebuie educată" :
[interviu cu solista Teatrului Naţ. de Operă şi Balet] / interviu de Olga Sterniţchi // Literatura şi
arta. – 2014. – 30 ian. – P. 1.

452. Curagău, Mihai. Mihai Curagău: "Actoria nu este o profesie bănoasă. Este o plă-
cere a sufletului" : [interviu cu actorul de la Teatrul "Satiricus – I. L. Caragiale"] / consemnare:
Roxana Teodorcic // Ziarul de gardă. – 2014. – 23 ian. – P. 15.

453. Deatcu, Elvira. "În meseria de actor, de multe ori nu contează cât eşti de talentat"
: [interviu cu E. Deatcu, actriţă de teatru şi TV din România] / consemnare: Corina Cosmescu
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 28 ian. – P. 13.

454. Dumitraş, Virginia. Prinţul moldovean al baletului portughez : [balerinul Maxim


Clefos, originar din Leova] / Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13 ian.
– P. 5.

455. Păduraru, Cezar. Tenorul condamnat la moarte de regimul comunist : [Vasile


Moldoveanu, tenor de origine română] / Cezar Păduraru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014.
– 21 ian. – P. 9.

456. Puric, Dan. Dan Puric: "Îl visez des pe părintele Iustin" : [interviu cu actorul şi re-
gizorul român] / consemnare: Simona Chiţan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 ian. –
P. 10-11.

457. Stănilă, Moni. În pregătire la Teatrul Naţional : [despre proiectele lui Petru Hadâr-
că, dir. al Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 14.

458. Văluţă, Ilie. Să-ţi fie luminoasă amintirea, Titus Jucov : [in memroiam actorului şi
regizorului] / Ilie Văluţă // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 6.

459. Каждан, Вероника. Чужая жена и муж под кроватью : [о постановке спектак-
ля по одноим. повести Ф. М. Достоевского, поставлен. режиссером Бэно Аксеновым на
сцене Гос. Рус. Театра им. А. П. Чехова] / Вероника Каждан // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2014. – 23 янв. – Р. 15.

Dumitru Fusu : actor, regizor (1938 – 2014) : In memoriam


460. Filip, Iulian. Teatrul lui Dumitru Fusu la ultima premieră / Iulian Filip // Literatura şi
arta. – 2014. – 16 ian. – P. 6.

461. [In memoriam lui Dumitru Fusu] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 ian. – P.
18. – Conţine : Legenda Dumitru Fusu / Irina Nechit ; Dumitru Fusu în lumea stelelor / Leo
Butnaru ; Dumitru Fusu a făcut epocă în teatru / Min. Culturii ; A plecat Dumitru Fusu, un
actor universal / Uniunea Teatrală din Moldova.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

462. Tamazlâcaru, Elena. Pasărea de lumină / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta.


– 2014. – 23 ian. – P. 8.

463. Ungureanu, Ion. Născut pentru teatru / Ion Ungureanu // Literatura şi arta. –
2014. – 23 ian. – P. 8.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


464. Cobîlaş, Vadim. Vadim Cobîlaş – singurul rugby-ist român din campionatul Angli-
ei : [Interviu cu rugby-istul moldovean, care evoluează pentru echipa Sale Sharks] / consem-
nare: Petru Clej // Evenimentul zilei. – 2014. – 15 ian. – P. 7.

465. Dobrescu, Ioan. "Visez la o delegaţie comună a României şi Moldovei la Olimpi-


adă" : [interviu cu I. Dobrescu, secretar gen. al Com. Olimpic şi Sportiv Român] / consemna-
re: Christian Frisk // Evenimentul zilei. – 2014. – 23 ian. – P. 4.

466. Evenimentele sportive majore ale anului 2014 (1-3) // Săptămîna. – 2014. – 10,
17, 24 ian. – P. 29.

467. Ţone, Florentina. Primele Jocuri Olimpice de iarnă din istorie / Florentina Ţone //
Moldova suverană. – 2014. – 16, 17 ian.

468. Чербушка, Василий. Победа над страхом : [коммент. президента Федера-


ции аэробики Респ. Молдова В. Чербушка] // Независимая газета = Moldova independen-
tă. – 2014. – 30 янв. – Р. 11.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
469. Eremia, Anatol. Oronimele (1): [nume proprii ale formelor de relief pozitive şi ne-
gative] / Anatol Eremia // Natura. – 2014. – Ian. (Nr1). – P.4. – (Toponimie şi geografie). – Va
urma.

470. Melniciuc, Ion. Carenţe grave ale manualelor şcolare de limbă română : [pe mar-
ginea man. "Limba şi literatura română" pentru cl. a 8-a, aut.: Tatiana Cartaleanu, Mircea
Ciobanu, Olga Cosovan, Chişinău, ed. "Ştiinţa", 2013] / Ion Melniciuc // Făclia. – 2014. – 31
ian. – P. 6-7.

471. Vicol, Nelu. Limba română în viziunea didactică a lui Mihai Eminescu / Nelu Vicol
// Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 ian. – P. 1-2. – Bibliogr. : 13 tit.

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
472. Alexandru, Ioan. Lumină lună : [versuri] / Ioan Alexandru // Literatura şi arta. –
2014. – 2 ian. – P. 1.

473. Boiar, Marga. Întâlnire cu Poetul : [versuri] / Marga Boiar // Literatura şi arta. –
2014. – 16 ian. – P. 5.

474. Buruiană, Vasile. Basarabia : [versuri] / Vasile Buruiană // Literatura şi arta. –


2014. – 9 ian. – P. 2.

475. Buruiană, Vasile. Glasul pământului : [versuri] / Vasile Buruiană // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 2 ian. – P. 2.

476. Cazimir, Otilia. Ninge! : [versuri] / Otilia Cazimir // Florile dalbe. – 2014. – 16 ian.
– P. 1.

477. Comaniciu, Iulia. Echilibru : [versuri] / Iulia Comaniciu // Florile dalbe. – 2014. –
30 ian. – P. 1.

478. Eminescu, Mihai. Daţi-mi arpă de aramă : (postumă) / Mihai Eminescu // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 1.

479. Sorescu, Marin. Sfinţii : [versuri] / Marin Sorescu // Florile dalbe. – 2014. – 23 ian.
– P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


480. Anton, Ion. S-au atrofiat sufletele?... : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2014.
– 30 ian. – P. 5.

481. Bajureanu, Ion. Aşteaptă-mă... : (colind ceresc către biserica creştină) / Ion
Bajureanu // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 8.

482. Bajureanu, Ion. Azi e Kievul în flăcări : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 30 ian. – P. 2.

483. Bajureanu, Ion. Mihai Eminescu : [versuri] / Ion Bajureanu // // Literatura şi arta. –
2014. – 23 ian. – P. 6.

484. Blănaru, Gheorghe. Păcat că... ; Anunţ extravagant ; Ora solară ; Parfumul tran-
dafirului ; Nestatornicie ; Pericol imprevizibil ; Primăvara ; Nemăsurat efort ; Vrăjitoarea ;

202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Maiestatea sa ruşinea : [versuri] / Gheorghe Blănaru // Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. –


P. 5.

485. Blănaru, Gheorghe. Ţurţurii : [versuri] / Gheorghe Blănaru // Florile dalbe. –


2014. – 30 ian. – P. 4.

486. Blănaru, Gheorghe. Zestre ancestrală ; Gânduri sterpe ; Eliminarea oglinzilor ;


Baciul şi tizul său ; Eternă ascensiune ; Răspunsul pianistului ; Cărţile vremii ; Minus... eu ;
[Catrene] : [versuri] / Gheorghe Blănaru // Florile dalbe. – 2014. – 16 ian. – P. 8.

487. Bolduma, Ion. Vântul : [versuri] / Ion Bolduma // Florile dalbe. – 2014. – 16 ian. –
P. 4.

488. Butnaru, Leo. Cum va fi anul 1993? : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 31 ian. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

489. Butnaru, Leo. Iubiţi-vă, fraţilor, cât mai e timp! : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 10 ian. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

490. Butnaru, Leo. Miruiţi la Mănăstirea Putna : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 24 ian. – P. 12. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

491. Butnaru, Leo. Pe pământ – român, în aer - american : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 17 ian. – P. 12. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

492. Ciobanu, Svetlana. Nouraşul : [povestire] / Svetlana Ciobanu // Florile dalbe. –


2014. – 23 ian. – P. 4.

493. Ciobanu, Valerian. Încotro zboară Letiţia : povestire fantastică : (fragm.) / Valeri-
an Ciobanu // Florile dalbe. – 2014. – 23 ian. – P. 8.

494. Colţun, Gheorghe. Poetul : [versuri] / Gheorghe Colţun // Literatura şi arta. –


2014. – 9 ian. – P. 4.

495. Covrig, Octombrina. Ninge : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile dalbe. –


2014. – 1 ian. – P. 6.

496. Cuzuioc, Ion. Icoana sufletului meu : [versuri] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. –
2014. – 23 ian. – P. 1.

497. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2014. – 2 ian. – P. 1.

498. Enache, Diana. Apel de după moarte ; Scrisoare către Traian Băsescu ; Rugă
pentru ţară ; Îndemn la Reunire ; Poet basarabean ; Limba Română : [versuri] / Diana Enache
// Literatura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 5.

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

499. Filip, Iulian. Ai de ales la tot pasul ; Nezburătorul de mine ; Poezie la comandă ;
Laborator ambulant ; Ieşire la marea altora ; Insomnie, poezie : [versuri] ; Domnule ministru al
izvoarelor : (epistola învăţătorului de ţară) ; Prima mea expediţie folclorică ; Ce au lăsat nemţii
în Sofia? ; Sicriu împrumutat – cu procente ; Două buzunare ale sperietorii de pe măgura cu
maci şi floarea-soarelui : [scrieri în proză] / Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. –
P. 5.

500. Filip, Iulian. Tulburarea somnului de amiază al tanchistului Grişa ; Schimbarea


morţilor : (nuvele) / Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 6.

501. Filip, Vitalie. Ghicitori : [in versuri] / Vitalie Filip // Florile dalbe. – 2014. – 16 ian. –
P. 4.

502. Gălăţeanu, Alexandru. Joaca ; Frate-robot ; Clipa-i vis... ; Află ; Cheamă-ţi visul...
; Multe semne ... ; Voi cânta Moldova ; Ce-i ţigara ; De-a mijatca ; Dialog de Anul-Nou ; Între
ploi... : [versuri] / Alexandru Gălăţeanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 ian. – P. 16.

503. Iachim, Ion. Mătuşa Bibanului : [fabulă în proză] / Ion Iachim // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 23 ian. – P. 3.

504. Josu, Nina. Iarna : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 8.

505. Mărgineanu, Ion. Cădelniţând lângă Vieru : [versuri] / Ion Mărgineanu // Literatura
şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 1.

506. Micu, Vasile. Apus de astru ; Joc de stele ; Noi la poartă cu oala spartă : [versuri]
; Broasca şi cocorul ; Măgarul, porcul şi boul ; Pana şi iubirea ; Viaţa-i joacă pân'te papă ; Joc
de caste printre astre : [fabule] / Vasile Micu // Literatura şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 5.

507. Moroşanu, Andrei. Brăduţul albastru : [povestire] / Andrei Moroşanu // Literatura


şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 8.

508. Plugaru, Emilia. Anul Nou : [versuri] ; Cadoul de Crăciun : [povestire] / Emilia
Plugaru // Florile dalbe. – 2014. – 1 ian. – P. 1, 8.

509. Rău, Alexe. Fireşte, metrul antic : [versuri] / Alexe Rău // Literatura şi arta. –
2014. – 16 ian. – P. 1.

510. Scobioală, Aurel. În aşteptarea fulgilor : [povestire] / Aurel Scobioală // Florile


dalbe. – 2014. – 16 ian. – P. 4.

511. Suceveanu, Arcadie. În seara de Anul Nou : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Flo-
rile dalbe. – 2014. – 1 ian. – P. 4.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

512. Tarlapan, Efim. Unde dai şi unde crapă : [versuri satirice] / Efim Tarlapan // Flori-
le dalbe. – 2014. – 30 ian. – P. 8.

513. Toma, Eleonora. Ochi viscolind ; Întoarcere în veac ; Această ploaie caldă... ;
Transfigurare ; Eu te strigam în ploaie… ; Poetul ; A fi ; Gramaticală ; Dezastrul clipei ; Dinco-
lo de viaţă ; Uitarea de sine ; Ultimul colind ; Resemnare cu flori dalbe ; Gutuie – lumină de
seară ; Tu, fiica mea cu ochi de cicoare ; "Elvia" ; Melcul ; Poate ; Ultima zi ; Lumină lină ;
Dubla sacrificare ; Rugă : [versuri] / Eleonora Toma // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P.
5.

514. Toma, Vasile. Limba Română : [versuri] / Vasile Toma // Literatura şi arta. –
2014. – 2 ian. – P. 5.
515. Vlas, Vlad. Spovedanie şi rugă : [versuri] / Vlad Vlas // // Literatura şi arta. – 2014.
– 23 ian. – P. 6.

516. Vlădică, Sergiu. Insemne : [povestiri] / Sergiu Vlădică // Săptămîna. – 2014. – 24


ian. – P. 10. – Conţine : Limba noastră ; O întâlnire de neuitat cu Grigore Vieru ; Recviem ;
Maestrul ; Mihai Eminescu. Poezii. Prima ediţie.

821.161.1 Literatură rusă


517. Коротаев, Денис. Исповедь : [стихи] / Денис Коротаев // Săptămîna. – 2014. –
31 ian. – P. 9.

518. Пастернак, Борис. Зимняя ночь : [стихи] / Борис Пастернак // Săptămîna. –


2014. – 31 ian. – P. 9.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.112.2.0 Literatură germană
519. Stănilă, Moni. Pivniţa de ceapă : [pe marginea romanului "Toba de tinichea" de
Gunter Grass, scriitor german] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 14.

821.133.1 Literatură franceză


(Vezi Nr 16)
821.134.2.0 Literatură spaniolă
520. Pavlicencu, Sergiu. Sergiu Pavlicencu – Universitarul fără vârstă : [interviu cu S.
Pavlicencu, hispanist] / a intervievat Vitalie Răileanu // Literatura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P.
5.
821.135.1.0 Literatură română
521. Barbu, Constantin. Misterul morţii lui Eminescu : [interviu cu C. Barbu, emines-
colog] / consemnare: Maria Huculici // Evenimentul zilei. – 2014. – 16 ian. – P. 10-11.

522. Cârneci, Magda. "Am păstrat o amintire dureros romantică despre Chişinău, aş
dori să revin" : interviu cu M. Cârneci, poetă, prozatoare, eseistă / interviu de Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 15.

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

523. Ce versuri de Eminescu v-au marcat? : [opinii ale scriitorilor şi oamenilor de cul-
tură din Rep. Moldova şi România] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 ian. – P. 20-21. – Cu-
prins : Alexandru Cosmescu: "Ne dorim cu toţii senzaţia de unitate cu Totul" ; Călina Trifan:
"Am recitat "Dintre sute de catarge" pe scena şcolii" ; George Vulturescu: "Revin la poemele-
fluviu cu imagini cosmogonice" ; Ecaterina Bargan: "Adesea te gândesc cu jale" ; Emilian
Galaicu-Păun: "Stelele-n cer..." ; Valentina Tăzlăuanu: "Ce este viaţa, ce poate să fie?" ;
Grigore Chiper: "Eminescu m-a ajutat să rezist estetic" ; Ecaterina Dumbrăveanu: "Eram, pe
rând, ba Mircea, ba Baiazid" ; Alexandru Bantoş: "Parcă existenţa noastră stă sub alte zodii" ;
Ion Buzu: "Demonism" e poemul meu preferat ; Liliana Corobca: "Îmi este foarte aproape "O,
mamă"..." ; Larisa Turea: "Mai suna-vei, dulce corn?" ; Monica Babuc: "Îmi displace să-l divi-
nizăm. Să-l citim pe Eminescu!" ; Livia Roşca: "Eminescu a spus povestea stelei, în cuvinte
atât de puţine".

524. Cimpoi, Mihai. Eminescu : ideea de identitate naţională : [în opera poetului] / Mi-
hai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 5.

525. Cimpoi, Mihai. Eugen Simion prin Alţii (per aliud) : [pe marginea creaţiei criticului
şi istoricului literar] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 4.

526. Cocetov, Alexandru. Istorie, Biblic şi Religiozitate în imnele poetului Ioan Ale-
xandru / Alexandru Cocetov // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 4. – Cuprins : Ioan Ale-
xandru, poet creştin ; Conceptul de istorie şi Patrie în opera poetului ; Conceptul religios/biblic
în imnele lui Ioan Alexandru.

527. Dinescu, Viorel. Ultima întâlnire cu Grigore Vieru : [15 ian. 2009, Cahul] /Viorel
Dinescu // Literatura şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 6.

528. Gribincea, Vasile. Privire sinoptică asupra unui segment eminescian redus –
analiza ultimei strofe a eglogei "Sara pe deal" / Vasile Gribincea // Literatura şi arta. – 2014. –
23 ian. – P. 6.

529. Ilin, Stancu. "L-am adus pe B. Petriceicu-Hasdeu acasă" : [despre ed. "Bogdan
Petriceicu Hasdeu. Scrieri" în 16 vol. Chişinău, edit. "Ştiinţa", 1993-2013] / Stancu Ilin // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 4.

530. Komartin, Claudiu. "Poezia bună nu se scrie din suferinţă, ci în pofida ei" : inter-
viu cu C. Komartin, poet, Bucureşti / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişniău. – 2014. –
24 ian. – P. 15.

531. Manolescu, Nicolae. La ce e bun Eminescu : [despre opera politică a poetului] /


Nicolae Manolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 ian. – P. 6.

532. Nechit, Irina. S-a stins Traian T. Coşovei : [in memoriam poetului român (1954-
2014)] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 ian. – P. 11.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

533. Negru, Nina. Filip Florian face o declaraţie de dragoste munţilor : [pe marginea
romanelor "Degete mici", Bucureşti edit. Polirom, 2005 şi "Toate bufniţele", 2013] / Nina Ne-
gru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 14.

534. Ogrinji, Mihai. Mureşul. Şi Eminescu…(1) : [despre traseele poetului Mihai Emi-
nescu] / Mihai Ogrinji // Natura. – 2014. – Ian. (Nr1). – P. 14. – Va urma.

535. Oprişan, Ionel. Bogdan Petriceicu-Hasdeu – mâine şi întotdeauna : [despre im-


portanţa operei scriitorului] / Ionel Oprişan // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 4.

536. Păsat, Dumitru. Mihai Eminescu văzut de Emil Ciroan / Dumitru Păsat // Făclia. –
2014. – 24 ian. – P. 8 ; Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 5.

537. Şiman, Augustina. Augustina Şiman: "Bărbaţii îşi poartă femeile precum îşi poar-
tă parfumul" : [interviu cu autoarea primei cărţi audio din Rep. Moldova] / consemnare: Lucia
Cujbă // Flux. – 2014. – 31 ian. – P. 16.

538. Şleahtiţchi, Maria. "Ia-le pe toate, dar şi pe mine ia-mă!" : [despre opera lui Mihai
Eminescu] / Maria Şleahtiţchi // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 ian. – P. 10.

539. Ştefănescu, Alex. Vers cu vers : [pe marginea creaţiei poetului Mihai Eminescu] /
Alex Ştefănescu // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 21 ian. – P. 19.

540. Vişniec, Matei. "Facem copii, dar nu mai avem răbdare să-i educăm" : [despre
recentul roman "Negustorul de începuturi de roman" : interviu cu M. Vişniec, scriitor român,
stabilit la Paris] / consemnare: Simona Chiţan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 29 ian.
– P. 10-11.

541. Voinescu, Sever. Eminescu, boierul : [despre viaţa poetului] / Sever Voinescu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 16 ian. – P. 13.

542. Voinescu, Sever. Un prinţ din Levant... : [despre creaţia scriitorului Ştefan Augus-
tin Doinaş] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 20 ian. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 49, 378, 471)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


543. Baciu, Gheorghe. Grigore Vieru şi destinul său amar : [in memoriam poetului] /
Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 6.

544. Belicov, Serafim. Poetul – învăţător : [despre creaţia lui Gheorghe Blănaru] / Se-
rafim Belicov // Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 5.

545. Butnaru, Leo. Agenţii "noştri" de circulaţie în ale... patriotismului clamoros : [in-
terviu cu L. Butnaru, scriitor] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 24
ian. – P. 18.

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

546. Cemârtan-Spânu, Margareta. "Eu n-am avut copilărie..." : [interviu cu M.


Cemârtan-Spânu, scriitoare şi publicistă] / consemnare : Elena Miron // Literatura şi arta. –
2014. – 2 ian. – P. 2.

547. Cimpoi, Mihai. Mihai Cimpoi: "Mi-ar plăcea să mă fi născut în secolul lui Emines-
cu, ca să fiu contemporan cu el" : [interviu cu criticul şi istoricul literar: preluat din publ. "Zorile
Bucovinei", Cernăuţi] / consemnare: Felicia Nichita-Toma // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian.
– P. 4.

548. Ciobanu, Mircea V. Ascensiunea tinerilor : [scriitori basarabeni] / Mircea V. Cio-


banu // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 24 ian. – P. 14.

549. Ciobanu, Mircea V. Cioclea : [pe marginea creaţiei poetului Eugen Cioclea] / Mir-
cea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 14.

550. Cirimpei, Victor. Vasile Toma, sarcastic : [despre poezia satirică a poetului] / Vic-
tor Cirimpei // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 5.

551. Codreanu, Theodor. Înapoi la mimesis! : [pe marginea creaţiei lui Spiridon Van-
gheli] / Theodor Codreanu // Literatura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 4.

552. Colesnic, Iurie. O personalitate care onorează Basarabia : [Toma Istrati, scriitor] /
Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2014. – 30 ian. – P. 7.

553. Dabija, Nicolae. Terapii ale sufletului : [poetul Ion Cuzuioc] / Nicolae Dabija // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 7.

554. Galaicu, Vasile. Carte, tu, mă... trece Prutul! : [omagiu scriitorului Gheorghe Blă-
naru] / Vasile Galaicu // Florile dalbe. – 2014. – 16 ian. – P. 8.

555. Grigorescu, Grigore. Sanctuarul singurătăţii salvatoare : [despre viaţa şi creaţia


scriitorului Vasile Toma (1954-2013) / Grigore Grigorescu // Flux. – 2014. – 9 ian. – P. 10.

556. Lungu-Ploaie, Raisa. La margine de viaţă : [amintiri şi gânduri despre poeţii Va-
leriu Gafencu şi Sergiu Grossu] / Raisa Lungu Ploaie // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P.
4.

557. Mărgărit, Iulia. Literatura pentru copii din Basarabia şi micul său prinţ : [pe margi-
nea creaţiei lui Spiridon Vangheli] / Iulia Mărgărit // Literatura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 4.

558. Mătcaş, Nicolae. "Admir sonetul pentru muzicalitate, armonie, miracol. Accept
postmodernismul, dar nu-l îmbrăţişez" : interviu cu N. Mătcaş, poet, publicist / interviu de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 ian. – P. 10-11.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

559. Гырля, Олеся. Академик Михай Чимпой спел для Олеси Гырля : [интервью
с лит. критиком О. Гырля] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. –
28 янв.
(Vezi de asemenea Nr 523, 527)

821.14.0 Literatura greacă (elenă)


560. Biografii. Cine a fost Ariadna? : [fiica lui Minos, regele Cretei : blogul: istorii re-
găsite] // Moldova suverană. – 2014. – 31 ian. – (Mică enciclopedie de cultură generală).

821.512.161.0 Literatura turcă


561. Voinescu, Sever. Despre fericire, cîini vagabonzi şi părinţi care vor să fie scriitori
: [pe marginea creaţiei scriitorului turc Orhan Pamuk] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. –
2014. – 14 ian. – P. 4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
908 Monografii ale localităţilor
562. Rusu, Dinu. La Giurgiuleşti, printre cetăţi şi ape : [raionul Cahul] / Dinu Rusu //
Natura. – 2014. – Ian. (Nr1). – P.2.

563. Teriş, Ştefan. Abaclia : la răscruce de drumuri, la răscruce de civilizaţii :[raionul


Basarabeasca] / Ştefan Teriş // Natura. – 2014. – Ian. (Nr1). – P.6.

564. Ţâcu, Octavian. Jurnal de călătorie: Italia noastră / Octavian Ţâcu // Timpul. –
2014. – 10 ian. – P. 7.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Afanasiev, Veaceslav. Nobilul Alexandru Cotruţă la 185 de ani de la naştere – mai
contemporan decât contemporanii [1827-1905]. – Vezi Nr 577.

Biografii. Cine a fost Ariadna? : [fiica lui Minos, regele Cretei : blogul: istorii regăsite].
– Vezi Nr 560.

Biografii. Personalitatea şi caracterul Ecaterinei cea Mare. – Vezi Nr 572.

Biografii. Petru cel Mare: caracterul, copilăria şi tinereţea. – Vezi Nr 573.

Cemârtan-Spânu, Margareta. "Eu n-am avut copilărie...". – Vezi Nr 546.

Cojocaru, Svetlana. Destinul împlinit al unui matematician de excepţie. – Vezi Nr 356.

Colesnic, Iurie. O personalitate care onorează Basarabia. – Vezi Nr 552.

Colesnic, Iurie. Un primar care a remodelat Chişinăul. – Vezi Nr 285.

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

Duceac, Irina Delia. Biografii. Nicolas Copernic. – Vezi Nr 360.

Duceac, Irina Delia. Biografii. Traian. – Vezi Nr 389.

565. Enciclopedia basarabenilor celebri : [fragm. din biografii] / pagină realizată de


Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 ian. – P. 4. – Conţine : Mihail Frunze, "succe-
sorul" lui Lenin (1885-1925) ; Meir Dizengoff, primul primar al Tel-Avivului(1861-1936) ; Sa-
muel Bronfman, moldoveanul partener cu Al Capone (1889-1971) ; Luda Kroitor, de cinci ori
campioană mondială la salsa : [stabilită în Australia] ; Olga Bancic, Ioana d’Arc din Basarabia
(1912-1944).

566. Enciclopedia basarabenilor celebri (2) : [fragm. din biografii] / pagină realizată
de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 24 ian. – P. 4.– Conţine : Alexandr Cadachin,
cel mai longeviv ambasador ; Lia Manoliu, campioana olimpică de pe malurile Prutului (1932-
1998) ; Gary Bertini, dirijorul care a cucerit lumea (1927-2005) ; Nicolae Sclifosovschi, cel mai
cunoscut moldovean de la Moscova (1836-1904) ; I.A.L. Diamond, scenarist pentru Marilyn
Monroe(1920-1988). – Art. 1 : 17 ian.

567. Enciclopedia basarabenilor celebri (3) : [fragm. din biografii] / pagină realizată
de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 31 ian. – P. 4. – Conţine : Joseph Meites,
preşedintele Federaţiei Internaţionale de Neuroendocrinologie (1913-2005) ; Nestor Vorni-
cescu, mitropolitul Olteniei (1927-2000) ; Ivan Vacarciuc, rectorul care a ajuns ministru ; Ro-
man Greenberg, campion mondial la box, versiunea IBO ; Patricia Kopacinskaia, violonistă
din Elveţia. – Art. 1 : 17 ian.

[Eugeniu Grebenicov: In memoriam savantului matematician, de origine basara-


bean (1932-2013)]. – Vezi Nr 357.

Negru, Nina. Teofan Zăvorâtul, teologul inimii. – Vezi Nr 26.

Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Profesorul Aron Pumnul, un părinte al românismului din


Moldova. – Vezi Nr 47.

Reabţov, Gheorghe. Balada stelară a lui Eugeniu Grebenicov. – Vezi Nr 358.

Şoimaru, Vasile. Pe urmele Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolit al Moldovei, De la locul


de baştină până la cel de veci [1624-1693]. – Vezi Nr 30.

Voinescu, Sever. Inventatorul eseului. – Vezi Nr 16.

Елисеев, Александр. Волевой марксизм Ленина. – Vezi Nr 172.

Ткачук, Марк. Ленин – не только революционер-подпольщик, но и архитектор, ме-


неджер самой масштабной модернизации в истории человечества. – Vezi Nr 173.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

929.5 Genealogie
568. Рэдукану, Маргарита. За историей чугунных лестниц Кишинева стоит исто-
рия династии Сербовых : [интервью с правнучкой Степана Сербова, основателя пром.
производства в Бессарабии] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. –
2014. – 10 янв. – Р. 11.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
569. Mareş, Nicolae. Problema Basarabiei, sau Despre reintrarea unei opere în circui-
tul de valori europene : [pe marginea studiului "Problema Basarabiei în lumina principiilor
actelor juridice internaţionale : Contribuţii la cunoaşterea raporturilor diplomatic româno-ruse"
de Dumitru Th. Pârvu] / Nicolae Mareş // Literatura şi arta. – 2014. – 2 ian. – P. 3. – Conţine :
Despre politica constantă de rusificare a Basarabiei şi tendinţa nestrămutată de hegemonie a
Rusiei asupra Principatelor ; Tendințe permanente de încorporare a Basarabiei în Imperiul
Rus.
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
570. Ţone, Eduard. Cele mai bizare războaie din istoria omenirii / Eduard Ţone // Mol-
dova suverană. – 2014. – 30 ian.

571. Най, Джозеф. Повторение 1914 года? : [к столетию Первой мировой войны:
ст. проф. Гарвард. ун-та : după Project Syndicate, 2014] / Джозеф Най // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 17 янв. – Р. 20.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


572. Biografii. Personalitatea şi caracterul Ecaterinei cea Mare : [împărăteasă a
Rusiei, de origine germ. (1729-1796) : după Istorii Regăsite] // Moldova suverană. – 2014. –
29 ian. – (Mică enciclopedie de cultură generală).

573. Biografii. Petru cel Mare: caracterul, copilăria şi tinereţea : [ţar al Imperiului
Rus (1672-1725) : blogul: istorii regăsite] // Moldova suverană. – 2014. – 23 ian. – (Mică
enciclopedie de cultură generală).

574. Caşu, Igor. Rusul condamnat de sovietici şi salvat de germani : [despre destinul
lui Ivan Bîkov, fost ofiţer în armata ţaristă, refugiat în perioada interbelică la Chişniău] / Igor
Caşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 23 ian. – P. 7.

575. Rusan, Romulus. Războiul rece (1, 2) : [dialog cu R. Rusan, scriitor român] / in-
terlocutor : Armand Coşu // Moldova suverană. – 2014. – 30, 31ian. – Va urma.

576. Гранин, Даниил. "Мы кидали трупы как палки" : [о блокаде Ленинграда: вы-
держки из выступления рос. писателя в Бундестаге] / Даниил Гранин // Молдавские
ведомости. – 2014. – 30 янв.
(Vezi de asemenea Nr 584)

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

94(478) Istoria Republicii Moldova


577. Afanasiev, Veaceslav. Nobilul Alexandru Cotruţă la 185 de ani de la naştere –
mai contemporan decât contemporanii [1827-1905] : (în loc de cuvânt-înainte) : [/ Veaceslav
Afanasiev // Literatura şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 7.

578. Colesnic, Iurie. O bătălie uitată de istorie : [despre luptele de la Coştangalia, su-
dul Basarabiei, dintre voluntarii poloni şi o trupă din armata română, 1863] / Iurie Colesnic //
Timpul. – 2014. – 31 ian. – P. 19.

579. Moşneag, Victor. 92 de ani de viaţă şi un deceniu de chin în temniţele şi minele


din Asia Centrală : [despre destinul lui Ştefan Bulgac, locuitor din satul Boşcana, raionul
Criuleni] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 16 ian. – P. 15.

580. Pânzari, Ion. "Desţelenirea", o altfel de deportare : [mijlocul anilor 50, sec. XX: pe
marginea expediţiei Memoriei în Kazahstan] / Ion Pânzari // Timpul. – 2014. – 10 ian. – P. 14.

581. Şlapac, Mariana. Cetatea de pe Bâc şi muşchetarii lângă Chişinău : [cetate


bastionată, 1777] / Mariana Şlapac // Literatura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 7.

582. Taşcă, Mihai. Decapitarea unui sat de intelectuali: cazul comunei Buţeni : [judeţul
Lăpuşna : despre deportările în Siberia din perioada sovietică ale locuitorilor satului ] / Mihai
Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 16 ian. – P. 4-5.

583. Ţâcu, Octavian. "La Plăcinte" şi "Istoria Gosudarstva Moldova" / Octavian Ţâcu //
Timpul. – 2014. – 17 ian. – P. 8.

584. Ţurcan, Mihai. Republica Moldovenească a Întregii Moldove (1, 2) : [statalitatea


în context ist.] / Mihai Ţurcan // Evenimentul zilei. – 2014. – 21, 29 ian. – P. 4.

94(498) Istoria României


585. Anul 2014, Anul Brâncoveanu : [în România] // Timpul. – 2014. – 10 ian. – P. 4.

586. Dabija, Nicolae. "Unirea noastră nu mai poate fi amânată" : [interviu cu N. Dabija,
scriitor: preluat din "Ziare.com", 24 ian. 2014 la AŞ a Moldovei] / interlocutor: Camelia Badea
// Literatura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 1.

587. Damaschin, Simion. 155 de ani de la Unirea Principatelor : [24 ian. 1859] / Simi-
on Damaschin // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 2.

588. Marin, Gheorghe. Cuza-Vodă – întemeietorul României moderne : [primul domni-


tor al Principatelor Unite Alexandru Ioan Cuza (1820-1873)] / Gheorghe Marin // Literatura şi
arta. – 2014. – 23 ian. – P. 2.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

589. Paraschiv, Maria. Ctitor al României moderne : [primul domnitor al Principatelor


Unite Alexandru Ioan Cuza (1820-1873)] / Maria Paraschiv // Literatura şi arta. – 2014. – 23
ian. – P. 2.

590. Unirea Principatelor române sub Alexandru Ioan Cuza (1859): [după Isto-
ria.md] // Timpul. – 2014. – 24 ian. – P. 22.

94(=135.1) Istoria românilor


591. "Lecţia românilor de la răsărit de Carpaţi..." : [despre lecţia publ. cu aceeaşi
temă, susţinută de academicianul Ioan-Aurel Pop, rector al Univ. Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, 28 ian. 2014] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 ian. – P. 18.
(Vezi de asemenea Nr 591)

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

Index de nume

Bronfman, Samuel (565)


A Bruma, Cristina 352, 369
Ababii, Ion 381 Buda, Valentin 77-78, 281, 326
Adam, Andrei 280 Budeanu, Gheorghe (12), 437
Afanasiev, Veaceslav 577 Budza, Oleg 194
Agafiţa, Mihai (432) Buga, Mircea 305-306, 380
Alexandru, Ioan 472, (526) Bulat, Olga 258, 300, 431-32, 446
Alexeev, Cristina 97 Bulgac, Ştefan (579)
Alla, Alexandru 241 Bulicanu, Ion 183
Ambros, Raisa 391 Bulicanu, Mariana 451
Andrieş, Tatiana 327 Bunescu, Feodosia 5
Andronii, Mitrică 413 Burea, Irina 259, 275
Anton, Ion 480 Burgudji, Ivan 115
Antonov, Viorica 188 Burlacu, Petru 282, 293
Aparatu, Sergiu 224 Burlacu, Valeriu 381
Apostolov, Igor 413 Buruiană, Vasile 474-75, 761
Arapu, Sergiu 322 Busuioc, Florin 393
Assunto, Rosario 411 Butnaru, Leo 461, 488-91, 545
Buzilă, Varvara 6-7
B Buzu, Ion 523
Buzu, Victor 343
Babuc, Monica 3, 523
Baciu, Gheorghe 543 C
Badea, Camelia 586
Badea, Viorel-Riceard 129 Cadachin, Alexandr (566)
Bajureanu, Ion 481-83 Calancea, Ştefan 185
Balaban, Claudia 4 Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei (1693 ;
Balan, Alina 274 1710-1711) 14-15
Bancic, Olga (565) Canţer, Valeriu 366
Bantoş, Alexandru 523 Capiţa, Ionel 354
Barbu, Constantin 521 Carauş, Alexandru 380
Bargan, Ecaterina 523 Cartaleanu, Tatiana 470
Bădiliţă, Iolanda 140 Casapciuc, Alexandru 8
Băsescu, Traian 130 Caşu, Igor 22, 45, 58, 394, 574
Belicov, Serafim 544 Cazimir, Otilia 476
Berezovschi, Nelly 323 Căldare, Dumitru 344
Bertini, Gary (566) Căpraru, Ioana 433
Bîkov, Ivan (574) Cărbune, Radj 225
Blănaru, Gheorghe 484-86, (544, 554) Cârneci, Magda 522
Bloom, David 242 Ceban, Ion 79
Boboc, Valeriu 269 Cemârtan-Spânu, Margareta 546
Boboc, Victor 57 Cerchin, Valentina 17
Bogatu, Petru 74-75 Cernei, Cristina 382
Boiar, Marga 473 Chaplin, Charlie (447)
Bolduma, Ion 487 Cheiu, Gheorghe 443
Bondarenco, Elena 293 Chicuş, Nicolae 345
Borzin, Aurelia 421, 545 Chiosa, Victor 413
Boţan, Igor 76 Chiper, Grigore 523
Bounegru, Tudor 309 Chiriac, Alexandru (48)
Brânză, Dorina 323 Chiriţa, Dan 283

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chirtoacă, Dorin 54, 57 Crăciun, Oana 419


Chişlea, Ion 202 Crăciun, Veaceslav 88
Chiţan, Simona 456, 540 Creangă, Victor (444)
Chivriga, Viorel 207 Cujbă, Lucia 449, 537
Cimpoi, Mihai 524-25, 547 Curagău, Mihai 452
Ciobanu, Mircea 80-81, 470 Cuşnir, Sergiu 342
Ciobanu, Mircea V. 226, 395, 548-49 Cuza, Alexandru Ioan 588-90
Ciobanu, Svetlana 492 Cuzuioc, Ion 496, (553)
Ciobanu, Valerian 493
Ciobanu, Victor 82 D
Ciobanu, Vitalie 83-85 Dabija, Nicolae 10, 89, 497, 553, 586
Ciocan, Iurie 115 Damaschin, Simion 587
Cioclea, Eugen (549) Damian, George 60, 90, 132
Cioran, Emil (536) Dascăl, L. 314
Cirimpei, Victor 550 Deatcu, Elvira 453
Ciucium, Ion 333 Dediu, Ion 352
Ciuvaga, Natalia 228 Delcea, Cristian 52-55, 57
Clefos, Maxim 454 Dempsey, Judy 133
Clej, Petru 464 Diamond, I.A.L. (566)
Cobîlaş, Vadim 464 Dimineţ-Bejan, Viorica 273
Cocetov, Alexandru 526 Dinescu, Viorel 527
Codreanu, Theodor 551 Dizengoff, Meir (565)
Coica, Ala 231 Dobreniuc, Jan 383
Cojocari, Elena 322 Dobrescu, Ioan 465
Cojocaru, Svetlana 356 Dodon, Igor 52, 91, 156
Cojocaru, Tudor 184, 321 Dodon, Victoria 4, 269, 349, 391, 413
Colenco, Aureliu 307 Doinaş, Ştefan Augustin (541)
Colesnic, Iurie 285, 552, 578 Dosca, Vasile 310, 327
Colesnic-Codreanca, Lidia 346 Dosoftei, Mitropolit al Moldovei (1671-1674 ;
Colţun, Gheorghe 494 1675-1686) 30
Coman, Sonia 419 Duceac, Irina 389
Comaniciu, Iulia 477 Duceac, Irina Delia 360
Constanda, Alexandra 393, 448 Dughin, Aleksandr 37
Constantin, Dumitru 59 Dulgheru, Valeriu 357
Constantinescu, Mihai 434 Dumbrăveanu, Andrei (353)
Conţiu, Mihai 23, 86 Dumbrăveanu, Ecaterina 523
Copernic, Nicolas (360) Duminica, Lilia 260-61
Coposu, Corneliu (38) Dumitraş, Virginia 138, 160, 294, 454
Corman, Igor 74, 87-88, 99 Dumitraşcu, Olga 351
Corobca, Liliana 523 Dumitru, Elena 52-55, 57, 135
Corobceanu, Svetlana ....... 104, 207, 319, 330 Dungaciu, Dan 134
Cosmescu, Alexandru 523
Cosmescu, Corina 438, 453 E
Cosovan, Olga 470
Costin, Petru 410 Ecaterina cea Mare (572)
Coşovei, Traian T. (532) Efrim, Oleg 261
Coşu, Armand 575 Eminescu, Mihai 378-79, 471, 478, 483, (521,
Cotorobai, Maria 191 523-24, 528, 531, 534, 536, 538-39, 541)
Cotruţă, Alexandru (577) Enache, Diana 498
Cotruţă, Sergiu 304 Eremia, Anatol 469
Cotruţă, Tudor 414 Eremia, Maria 322
Covrig, Octombrina 495

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

F H
Filat, Vlad 92-94, 175 Hadârcă, Ion 124
Filat, Vladimir 124 Hadârcă, Natalia 188, 192, 286, 305-306
Filip Florian 533 Hadârcă, Petru 457
Filip, Iulian 460, 499-500 Hadârcă, Sorin 180
Filip, Vitalie 501 Hanganu, Adela 193
Fiodorov, Ion 405 Hayden, Michael 135
Florea, Ioana 124 Holban, Ion 357
Floria, Andrada 384 Huculici, Maria 521
Focşa, Iurie 342
Francisc (papa) 247 I
Freud, Sigmund 18 Iachim, Ion 97, 503
Frisk, Christian 465 Iarovoi, Sergiu (431)
Frunze, Elena 416 Ilin, Stancu 529
Frunze, Mihail (565) Ioniţă, Veaceslav 206
Fusu, Dumitru (460-63) Iovcev, Ion 319, 326-27
G Iovu, Vasile (437)
Isac, Diana 406
Gafencu, Valeriu (556) Istrati, Toma (552)
Galaicu, Vasile 554 Iurcu, Sergiu 206
Galaicu-Păun, Emilian 523 Ivireanu, Antip 24
Galben, Dorin 7, 282, 295
Gangura, Ion 205 J
Garştea, Natan 207 Jereghi, Valeriu 449
Gavriliuc, Mihail 368 Jim Yong Kim 186
Gălăţeanu, Alexandru 502 Jomiru-Niculiţă, Veronica 267
Gâlcă, Victor 301 Josan, Cătălin 53
Gheiceanu, Cristina 397 Josu, Nina 420, 504
Gheorghiţă, Lenuţa 435 Juc, Liliana 11
Gheorghiu, Polina 188 Jucov, Titus (458)
Gherciu, Ana 311, 324, 416, 430
Ghimpu, Mihai 95 K
Gladei, Veronica 410
Glib, Nicolae 436 Kalinin, Aleksandr 287
Govorov, Gh. V. 26 Kartal, Mehmet Selim 136
Grass, Gunter 519 Komartin, Claudiu 530
Grebenicov, Eugeniu (357-58) Kopacinskaia, Patricia (567)
Greceanîi, Zinaida 157 Koroli, Victor 228
Grecu, Mircea 325 Kroitor, Luda (565)
Greenberg, Roman (567) L
Gribincea, Vasile 528
Grigorescu, Grigore 555 Lavric, Violina 348
Grişciuc, Simion 289 Lazurca, Marius 54, 137
Grossu, Sergiu (556) Leahu, Anatolie 223
Grosu, Aneta 102 Leancă, Iurie 88, 99, 159, 281, 288
Grosu, Liliana 312 Lichii, Dana 312
Groza, Iulian 158 Lidington, David 138
Grubîi, Lilia 404 Lindberg, Per 185
Gumenco, Ghenadie 446 Loghin, Vlad 46, 133, 184, 208-209, 242, 251,
Gurin, Corneliu 276 376
Guţu, Ana 96 Lozinschi, Raisa 136

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Luift, Eugen 414 N


Lulea, Marius Dorin 142, 440
Lungu-Ploaie, Raisa 556 Nacu, Mihai 8
Lupuşor, Adrian 207 Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 329
Nanea, Vasile 142
M Nani, Anastasia 339
Naumescu, Valentin 63
Macovei, Ion 289 Nechit, Irina 460, 522, 530, 532, 558
Mahu, Octavian 293 Nedzelschi, Felicia 3, 343
Malcoci, Iulia 313 Negru, Lena 435-36, 442
Manea, Irina-Maria 20 Negru, Nicolae 99
Manic, Ştefan 365 Negru, Nina 25-26, 533
Manolescu, Nicolae 531 Negură, Lilian 100-101, 176, 398
Manoliu, Lia (566) Nica, Virginia 365
Mareş, Nicolae 569 Nichita-Toma, Felicia 547
Marin, Gheorghe 588 Novac, Irina 272
Marin, Viorica 60
Marinciuc, Aurel 347 O
Marinescu, Marian Jean 139-40, 143
Martea, Galina 35 Oancea, Sorin 448
Maţaev, Alex 438 Ochişanu, Adriana 439
Mărgărit, Iulia 557 Ogrinji, Mihai 534
Mărgineanu, Ion 169, 505 Oloi, Tatiana 301
Mătcaş, Nicolae 558 Olteanu, Constantin 248, 283, 417
Mătieş, Simona 62 Opaieţ, Sergiu 330
Meites, Joseph (567) Oprişan, Ionel 535
Melniciuc, Ion 470 Orhei, Aelita 290
Merezhko, Volodimir 249 Osmochescu, Nicolae 104
Meyer, Matthias 340 P
Micu, Vasile 506
Mihăieş, Roman 86 Paladi, Ion 440
Miron, Elena 546 Pamuk, Orhan 561
Mişcoi, Gheorghe (356, 359) Panţa, Svetlana 291, 414
Mîndru, Ala 328 Paraschiv, Maria 589
Moisă, Raluca 441, 447 Pascari, Anastasia 12
Moldovanu, Ana 188 Pascaru, Nicolae 57
Moldovanu, Ion 185, 194, 196, 198, 206, 280, Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 47
301 Pavlicenco, Vitalia 54
Moldoveanu, Vasile (455) Pavlicencu, Sergiu 520
Moloşag, Marin 241 Păduraru, Cezar 455
Montaigne, Michel de (16) Pădurean, Raisa 326
Moraru, Anton 141 Păsat, Dumitru 14-15, 357, 536
Morăraş, Mihai 98, 353 Pânzari, Ion 580
Moroşanu, Andrei 370, 507 Pânzaru, Andrei 349
Morozan, Corina 262, 323, 383, 406 Pârvu, Dumitru Th. 569
Moşneag, Victor 170, 268, 579 Petriceicu-Hasdeu, Bogdan (529, 535)
Moşneaga, Valeriu 46 Petrov, Alex 323
Mudrea, Andrei 421 Petru cel Mare (573)
Muntean, Iurie 55 Pîslaru, Natalia 334
Munteanu, Ana 422 Platon, Iurie 423
Munteanu, Galina 417 Pleşca, Valeriu 269
Munteanu, Valeriu 289 Pleşu, Andrei 64
Munteanu, Veronica 338 Plugaru, Emilia 508

217
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

Poalelungi, Mihai 276 Rusu, Adrian 322


Pop, Ioan-Aurel 591 Rusu, Dinu 27, 562
Popa, Iulius 331 Rusu-Ciobanu, Valentina (425)
Popa, Nicolae 423-25
Popa, Ştefan D. 357 S
Popa, Victoria 340, 426 Saharneanu, Valeriu 105
Popescu, Gheorghe 384 Sainciuc, Sergiu 185, 187
Popescu, Leonid (420) Samsonova, Ludmila 418
Popov, Doina 433, 439 Sandu, Maia 316-17
Popuşoi, Liliana 422 Savin, Natalia 318
Postolache, Petru 102 Sârbu, Andrei (424)
Postovan, Dumitru 275 Sârbu, Sergiu 289
Preaşcă, Ion 205, 307 Schmidt, Carol (285)
Prisăcaru, Ion 208-209 Sclifosovschi, Nicolae (566)
Proca, Nicolae 382 Scobioală, Aurel 510
Puiu, Victor 370 Scutaru, Iulia 48
Puiu, Victoria 123, 145, 125, 229, 249 Scutaru, Tatiana 337
Pumnul, Aron 47 Secară, Valentina 333
Puric, Dan 456 Seling, Paula 441
Puşcaş, Victor 56 Simion, Eugen 525
R Siniţaru, Olga 177
Sirkeli, Mihail 106
Raicu, Lilia 230, 241, 250 Snegur, Mircea 54
Raţă, Mariana 103 Soloviov, Kurt 66
Raveţcaia, Maria 223 Sorescu, Marin 479
Răileanu, Anatol 342 Sorocean, Clara 301
Răileanu, Vitalie 520 Spoială, Lucia 294
Rău, Alexe (10), 509 Stănilă, Moni 28-29, 107, 457, 519
Răzmeriţă, Raisa 316 Stângaci, Stela 160
Reabcinschi, Veaceslav 5 Stegari, Elena 380
Reabţov, Gheorghe 357-58 Sterniţchi, Olga 451
Read, Leonard E. 181 Streleţ, Valeriu 124
Reding, Viviane 144 Suceveanu, Arcadie 511
Reibmayr, Georg 194 Sucitu, Constantin 319
Reniţă, Alecu 27 Surdu, Ion 5
Rezneac, Corina 7 Suruceanu, Nicolae 197
Rizescu, Andrei 368
Rohac, Eugeniu 223 Ş
Rolinschi, Vladimir 332
Rolinsky, Vladimir 315 Şalaru, Gheorghe 354
Roman, Petru 331 Şalvir, Mihail 108
Roman, Sergiu B. 426 Şchiopu, Constantin 328
Romoşan, Petru 65 Şerbănescu, Ilie 220
Roşca, Denis 565-67 Şiman, Augustina 537
Roşca, Iurie 37 Şişcanu, Elena 400
Roşca, Livia 523 Şlapac, Mariana 581
Roşcovan, Mihai 249 Şleahtiţchi, Maria 538
Rotaru, Tatiana 356-57 Şoimaru, Vasile 30
Rothbard, Murray N. 182 Ştefănescu, Alex 539
Roubini, Nouriel 251 Şuţu, Alexandru 378
Rusan, Romulus 575
Rusnac, Svetlana 272

218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

T Verdeş, Eudochia 6
Vicol, Dragoş 356
Tabără, Cristian 109 Vicol, Nelu 471
Tamaci, Victor 198 Vicoveanca, Sofia 443
Tamazlâcaru, Elena 415, 462 Vieru, Grigore 516,(527), 545
Tapiola, Pirkka 145, 161, 261 Visternicean, Dumitru 170
Tarlapan, Efim 512 Vişniec, Matei 540
Taşcă, Mihai 582 Vîlcu, Rodica 9, 191
Tălăşescu, Al. 379 Vladimir, (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii
Tănase, Alexandru 276 Moldove) 31
Tănase, Constantin 13 Vlas, Vlad 515
Tăzlăuanu, Valentina 523 Vlădică, Sergiu 516
Teodorcic, Roxana 452 Voinescu, Sever 16, 18, 39, 69, 411, 541-42,
Teriş, Ştefan 563 561
Teslaru, Grigore 335 Vornicescu, Nestor (567)
Tighineanu, Ion 362 Voronin, Vladimir 177
Tismăneanu, Vladimir 38 Vuia, Traian (389)
Tofan, Eugenia 359, 362 Vulturescu, George 523
Toma, Eleonora 513
Toma, Vasile 514, (550,555) Z
Tomiţa, Lilia 8
Trifan, Călina 523 Zaharia, Victor 367
Tudor, Iulian 49 Zalevschi, Victor 295
Turea, Larisa 523 Zăvorâtul, Teofan 705
Turiţă, Gheorghe 342 Zbârnea, Tudor 4
Zgherea, Gheorghe (22)
Ţ Zubcov, Elena 366
Zubcu, Larisa 4
Ţaulean, Elena 322 А
Ţărnă, Larisa 322
Ţâcu, Octavian 110-11, 564, 583 Аксенов, Бэно 459
Ţepeş, Corina 442 Альер, Макс 243
Ţîganescu, Olga 34, 272 Антонович, Татьяна 371, 375
Ţone, Eduard 570
Ţone, Florentina 467 Б
Ţurcan, Mihai 584 Беженару, Елена 199
Ţurcanu, Mihai 112 Безобразов, Дмитрий 263
U Безрутченко, Валерий 40
Беленчук Сергей 178
Ungureanu, Ion 463 Беррес, Леонид 221
Untilă, Veaceslav 113-14 Блэр, Тони 70
Ursu, Maria 397 Боцан, Игорь 117
Брад, Татьяна 232
V Бумаков, Василе 200, 252
Vacarciuc, Ivan (567) Бэсеску, Траян 117, 120
Vangheli, Spiridon (551, 557) В
Vascan, Ion 335-36
Vasilcov, Vlad 187, 238, 737 Валиков, Игнат 266
Vasiliu, Mariana 320 Васильев, Андрей 116
Vasiliu, Vadim 68, 115, 158, 287 Влах, Ирина 116
Vasilova, Valentina 249 Волкова, Марина 303
Văluţă, Ilie 458 Волощенко, Галина 210

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

Г Киселев, Сергей 178


Коваленко, Ирина 234
Гагауз, Федор 117 Ковальчук, Ольга 43
Галушкин, Александр 363 Корман, Игорь 121, 171
Гергелаш, Елена 213 Коротаев, Денис 517
Гилецки, Валериу 117 Косс, Александер 408
Глазова, Татьяна 199 Косташ, Ион 299
Годя, Михай 121 Костин, Петр 412
Горелова, Елена 232, 244 Крашенникова, Вероника 43
Горохов, Лев 33 Кэпэцинэ, Михаил 164
Гранин, Даниил 576
Граур, Чечилия 178 Л
Гречаная, Зинаида 162, 233
Гриник, Татьяна 211 Ланская, Нелли 178
Грос, Даниэль 222 Левченко, Евгения 264
Гырля, Олеся 559 Ленин, В. И. 172-73
Лупашко, Михаил 42
Д Лянкэ, Юрие 117
Дамаскин, Николай 402 М
Дашевский, Олег 559
Дашкевич, Владимир 445 Маркел, (епископ Бельцкий и Фалештский)
Димогло, Нина 402 40
Димчогло, Дмитрий 252, 364, 746 Масло, Сорин 407
Дмитриев, Алексей 163 Маценко, Ирина 239
Дмитриева, Наталья 236 Мельман, Александр 450
Драгунов, Юрий 372 Менюк, Николай 117, 121, 212, 299, 568
Дугин, Александр 40-42 Мигулина, Татьяна 427-28
Дудогло, Николай 117 Миронова, Татьяна 364
Дулгиеру, Игорь 296 Могореану, Николай 235, 387
Дьяконеску, Тамара 428 Могоряну, Николае 730
Моисеев, Сергей 386, 401, 403
Е Мортян, Марина 200
Мунтяну, Евгений 361
Егорова, Наталья 427 Мухаметшин, Фарит 146-48
Елисеев, Александр 172
Н
З
Най, Джозеф 571
Заман, Мухаммад Х. 377 Нахапетов, Родион 450
Затулин, Константин 71 Нестерова, Оксана 171
Захария, Николае 385 Николаеску, Кристина 200
Зимина, Любовь 302
О
И
Онила, Галина 266
Ионесий, Инга 240 Оня, Лилия 308
К Остаф, Серджиу 213

Каждан, Вероника 459 П


Казанский, Александр 373 Павловский, Станислав 277-78
Калак, Дмитрий 164, 240, 245 Панов, Сергей 427
Калинин, Александр 264 Пастернак, Борис 518
Кива, Алексей 72 Перевозкина, Марина 71
Киртоакэ, Дорин 212

220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Петренко, Григорий 149 У


Пинчевский, Александр 409
Пирон, Степан 402 Усатый, Ренато 19, 201
Плугару, Анатолий 165 Устюгова, Наталья 429
Пойсик, Михаил 236, 244 Ф
Попович, Руслан 150
Постикэ, Юлиан 403 Филат, Владимир 167, 179
Почумбан, Светлана 428 Фишер, Йошка 153
Путин, Владимир 253 Фомин, Игорь 298, 385
Фуко, Жана Бернара Леон 361
Р Фюле, Штефан 151, 154
Решетников, Артур 117 Х
Рогофф, Кеннет 254-55
Романеску, Денис 302, 361 Херца, Вероника 212, 217
Романцова, Светлана 244, 387-88 Хренова, Елена 303
Рошка, Юрий 40, 120
Рэдукану, Маргарита 568 Ц
С Цуля, Олег 402
Савостин, Николай 51 Ч
Саенко, Любовь 297, 308
Сербов, Степан (568) Чегаровская, Любовь 374, 412
Сиркели, Михаил 117 Чербушка, Василий 468
Слусарь, Александр 252 Чимпой, Михай 559
Смирницкий, Ян 445 Чобану, Георгий 375
Снегур, Мирча 299 Чубашенко, Дмитрий 41, 122, 155
Соломонов, Сергей 355 Чуботару, Виорел 44
Стариков, Дмитрий 407
Стеничева, Наталья 32 Ш
Стиглиц, Джозеф 190 Шикирлийская, Татьяна 218-19
Стрелец, Валериу 121 Шиллер, Роберт 256
Сувак, Михаил 364 Шимановская, Людмила 372
Cугак, Софья 240 Школа, Дона 245
Сулин, Сергей 429 Шмыгалев, Сергей 2
Суружиу, Руслан 387-88
Суручану, Валериу 427 Я
Сырбу, Николай 252
Яновская, Галина 233
Т
Такий, Александр 214-15
Тапиола, Пиркка 216
Тарабурка, Любовь 733
Таран, Ангелина 237, 407
Тимотин, Марина 213, 217
Ткач, Сергей 166
Ткачук, Марк 173
Токарский, Александр 120
Топал, Владимир 402
Тренин, Дмитрий 152

221
Cronica articolelor de gazetă Nr 1-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 1-2014

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova 17. Stejarul


2. Basarabia literară 18. Timpul
3. Comunistul 19. Univers pedagogic pro
4. Curierul ortodox 20. Vocea poporului
5. Dreptul 21. Ziarul de gardă
6. Economist 22. Ziarul naţional
7. Evenimentul zilei 23. Кишиневские новости
8. Făclia 24. Коммерсант info
9. Florile dalbe 25. Коммунист
10. Flux 26. Молдавские ведомости
11. Jurnal de Chişinău 27. Независимая газета = Moldova
12. Literatura şi arta independentă
13. Moldova suverană 28. Панорама
14. Natura Nr 1 29. Социалисты
15. Săptămîna 30. Экономическое обозрение
16. Socialiştii

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,90
Coli ed. 12,31
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 1

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

222