You are on page 1of 172

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 4
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 4
2014

NBCM
Chişinău 2014

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 4
2014

CNCM
Chişinău 2014

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Ecaterina Radvan
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2014
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 4, 2014. – 2014. – 172 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-166-2 (Print). – ISBN 978-9975-49-167-9 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

4
CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ....................................................................................................................................... 10
0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 10
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 10
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 10
02 Biblioteconomie ....................................................................................................................... 11
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 12
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 12
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 12
32 Politică .......................................................................................................................................... 13
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 13
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 14
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 16
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 16
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 17
51 Matematică ................................................................................................................................... 17
53 Fizică ............................................................................................................................................ 17
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 18
58 Botanică ........................................................................................................................................ 18
59 Zoologie ........................................................................................................................................ 18
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 19
61 Medicină ....................................................................................................................................... 19
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 24
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 24
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.......................................................................... 26
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 27
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................................. 27
73 Arte plastice .................................................................................................................................. 27
78 Muzică .......................................................................................................................................... 27
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 28
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 29

5
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 29
82 Literatură....................................................................................................................................... 29
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 31
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................... 31
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 32
Autoreferate .................................................................................................................................. 33
Pentru titlul de doctor habilitat ...................................................................................................... 33
Pentru titlul doctor ......................................................................................................................... 33
Index de nume .............................................................................................................................. 37
Index de titluri ............................................................................................................................... 40
Index de subiecte ......................................................................................................................... 40
Index geografic ............................................................................................................................. 41
Index editori .................................................................................................................................. 41
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 43
0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................................... 43
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 43
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 43
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 43
007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general (cibernetică) 44
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 44
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 44
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 46
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................................................... 46
069 Muzee .................................................................................................................................... 47
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................... 47
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 47
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 47
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 47
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 47
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 48
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 48
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 49
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 49
32 Politică .......................................................................................................................................... 50
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 51

6
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 56
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 65
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 66
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 67
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 69
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 69
51 Matematică ................................................................................................................................... 69
53 Fizică ............................................................................................................................................ 69
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 69
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 70
56 Paleontologie ................................................................................................................................ 71
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 71
58 Botanică ........................................................................................................................................ 71
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 72
61 Medicină ....................................................................................................................................... 72
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 82
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 83
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.......................................................................... 88
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ..................................................................................................................................... 89
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 89
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .......................................................................................................................................... 89
72 Arhitectură .................................................................................................................................... 89
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................... 89
78 Muzică .......................................................................................................................................... 90
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 90
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 91
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 91
82 Literatură....................................................................................................................................... 91
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 98
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 101
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 102
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 102
Index de nume ............................................................................................................................ 103

7
CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ................................................................................................... 112
0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 112
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 112
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 112
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 113
005 Conducere şi organizare. Management .............................................................................. 113
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 113
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 113
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................................................. 113
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ........................................................................................ 113
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 114
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................. 114
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 114
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 114
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 114
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 114
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 115
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 116
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................................... 116
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 116
32 Politică ........................................................................................................................................ 117
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 129
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 136
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 137
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 138
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 138
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 141
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 141
51 Matematică ................................................................................................................................. 142
53 Fizică .......................................................................................................................................... 142
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 142
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 142
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 142
61 Medicină ..................................................................................................................................... 142
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 144

8
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 144
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 145
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 146
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 146
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ........................................................................................................................................ 146
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 147
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 147
78 Muzică ........................................................................................................................................ 148
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 149
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 151
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 151
82 Literatură..................................................................................................................................... 152
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 161
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 161
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 161
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 162
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 162
Index de nume ............................................................................................................................ 164
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 171

9
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
APRILIE NR 4 APRIL
(654-773)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
654. Raport privind activitatea managerială şi rezultatele ştiinţifice principale
obţinute în sfera ştiinţei şi inovării în anul … / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; responsabili:
Aurelia Hanganu, Nicolae Stratan. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a
Moldovei) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-62-367-4.
… 2013. – 2014. – 286 p. : fig., tab. – 300 ex. – ISBN 978-9975-62-368-1. – [2014-
777].
- - 1. Cercetări ştiinţifice.
001.89(047)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
2nd Regional Workshop "Health Technology Management". – Vezi Nr 694.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
655. "Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural naţional şi
european", conferinţă ştiinţifică (2013 ; Chişinău). Noi tendinţe în protecţia şi promovarea
patrimoniului cultural naţional şi european : Materialele Conf. şt., 27-28 sept. 2013 / col. red.:
Valentina Ursu [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 223 p. : fig., tab. ;
25 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Istorie şi Etnopedago-
gie, Proiectul Instituţional "Patrimoniul cultural-naţional din Rep. Moldova – component al
civilizaţiei europene". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
– Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Administraţiei Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-506-1 (în cop. tare).
[2014-766].
- - 1. Patrimoniu cultural naţional. 2. Patrimoniu cultural european.
008(082)=135.1=111=161.1
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
656. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Note muzicale. Articole din reviste şi
ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.:
Valentina Chitoroagă [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; design: Renata
Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2012 (Tipogr. "Print Caro") – . – 21 cm. –
ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nr 12, 2012. – 2012. – 304 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN
978-9975-49-129-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-130-3 (CD). – [2014-728].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Materiale bibliografice – Re-
cenzii – Note muzicale – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
657. Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Bibliografie selecti-
vă : Anuar … / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Ana Nagherneac [et
al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : [Universitatea de Stat
"Alecu Russo"], 2013 – . – 25 cm. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-036-4.
… 2012. – 2013. – 131 p. – 20 ex. – ISBN 978-9975-50-059-3. – [2014-729].
016:378.4(478-21)
658. Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie. Un deceniu de formare şi
cercetare : [index bibliografic] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Maria
Fotescu [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : [Universita-
tea de Stat "Alecu Russo"], 2013. – 199 p. : fot. ; 25 cm. – (Facultas Biography – USARB).
[20] ex.
ISBN 978-9975-50-115-6.
[2014-727].
- - 1. Ştiinţe ale naturii – Indici bibliografici.
016:[378.4(478+21)+502/504]
659. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de
comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul … / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei) – . – 22 cm. – ISBN 978-
9975-4429-0-9.
… 2013. – 2014. – 667 p. – 300 ex. – ISBN 978-9975-62-363-6. – [2014-774].
- - 1. Ştiinţă – Republica Moldova – Indici bibliografici.
016:001(478)
660. Publicaţii instituţionale şi de autor (2006-2011) : Index bibliografic / Univ.
Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Republicană Şt. Agricolă ; alcăt.: Iulia Tătărescu ; resp. ed.:
Ludmila Costin. – Chişinău : [CE UASM], 2013. – 313 p. ; 21 cm. – (Seria: "Publicaţii ale
cadrelor didactice şi ştiinţifice ale UASM").
[2014-733].
- - 1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – Indici bibliografici.
016:378.663
02 Biblioteconomie
661. "Biblioteca universitară în contextul societăţii informaţionale şi a cunoaş-
terii", colloquia professorum (4 ; 2013 ; Bălţi). Biblioteca universitară în contextul societăţii
informaţionale şi a cunoaşterii = University library in the context of the information society and
knowledge : Materialele colloquia professorum "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică",
Ed. a 4-a, 11 oct. 2013 / coord.: Elena Harconiţa ; col. red.: Lina Mihaluţa [et al.] ; rez. în lb.
engl.: Valentina Topalo. – Bălţi : S. n., 2013 ["Tipografia din Bălţi"]. – 98 p. : fig., fot., fot. color
; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – [20] ex.
ISBN 978-9975-50-122-4.

11
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

[2014-730].
- - 1. Biblioteci universitare. 2. Societatea cunoaşterii. 3. Bibliotecari.
027.7(082)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
662. "Interuniversitaria", colocviu ştiinţific studenţesc (9 ; 2014 ; Bălţi).
Interuniversitaria : Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc, Ed. a 9-a, 16 mai 2013 : [în 2
vol.] / col. red.: Oxana Niculica [et al.]. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2014
(Tipografia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 21 cm. – ISBN 978-9975-50-061-6.
Vol. 1. – 2014. – 235, [1] p. : fig., scheme, tab. – Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi. – Texte : lb. rom., germ., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în subsol. – 70 ex. – ISBN 978-9975-50-057-9. – [2014-697].
- - 1. Colocvii ştiinţifice studenţeşti. 2. Învăţământ superior.
082:378(478-21)=00
663. Vol. 2. – 2014. – 189, [1] p. : diagr., fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Rus-
so" din Bălţi. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-50-058-6. – [2014-698].
- - 1. Colocvii ştiinţifice studenţeşti. 2. Învăţământ superior.
082:378(478-21)
664. "Viitorul ne aparţine", conferinţă ştiinţifică internaţională (4 ; 2014 ; Chişi-
nău). Viitorul ne aparţine : Conf. Şt. Intern. a Studenţilor şi Masteranzilor, Ed. a 4-a, 10 apr.
2014 : Teze / com. şt.: Maria Duca [et al.] ; com. de org.: Ana Erhan [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 107 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – Ind. de aut.: p. 105-106. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4257-3-5.
[2014-741].
082:378(082)=135.1=111=161.1
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
665. Cara, Oleg.
Dezvoltarea sistemului statistic naţional în contextul armonizării cu standardele euro-
pene / Oleg Cara, Ion Pârţachi, Virgil Voineagu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac.
Cibernetică, Statistică şi Informatică Econ., Catedra Statistică şi Previziune Econ. – Chişinău
: ASEM, 2013. – 320 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 305-320 (183 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-675-4.
[2014-716].
- - 1. Sistemul statistic naţional.
311(075.8)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
666. Boguş, Angela.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dezvoltare comunitară : [manual] / Angela Boguş ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. –


Chişinău : Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2014. – 311 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-676-1.
[2014-717].
- - 1. Dezvoltare comunitară.
316.42(075.8)
32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
667. Albu, Natalia.
Geopolitica şi geostrategia : Ghid metodic pentru studenţii Academiei Militare "Alexan-
dru cel Bun" / Natalia Albu, Alexandr Cauia ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel
Bun", Fac. Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Lb. Străine. – Chişinău :
AMFA, 2013 (Tipogr. "Grafema-Libris"). – 68 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 62-68 şi la sfârşitul temelor. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4265-4-1.
[2014-715].
327(076.5)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
336 Finanţe
668. Cobzari, Ludmila.
Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii : Monografie / Cobzari
Ludmila, Erhan Lica ; red. şt.: Rodica Hîncu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău :
INCE, 2014. – 200 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 163-178 (167 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4185-9-1.
[2014-772].
- - 1. Întreprinderi mici şi mijlocii – Strategii financiare.
336.64:334.71
669. Fuior, Elena.
Finanţele întreprinderii : Manual / Elena Fuior, Victoria Ganea, Corina Cuşnir ;
MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : [UCCM], 2014 (Com-
plexul Editorial INCE). – 467 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 464-466 (51 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-114-85-1.
[2014-773].
- - 1. Finanţele întreprinderii.
336.64(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
670. Белостечник, Григорий.
Маркетинговые/бенчмаркинговые исследования конкуренции : Особенности и но-
вые подходы к изучению конкуренции в сфере торгово-развлекательной недвижимости

13
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

как субсегмента рынка смешанной коммерческой недвижимости / Григорий Белостеч-


ник, Юрий Ларюшин, Руслан Крупнов ; Молд. Экон. Акад. – Кишинэу : МЭА, 2014. – 287
p. : diagr., fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 139-158 în text şi în subsol. – 70 ex.
ISBN 978-9975-75-677-8.
[2014-718].
- - 1. Concurenţă – Cercetări de marketing.
339.137/.138
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
671. "Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и пробле-
мы", международная научно-практическая конференция (2014 ; Кишинэу). Между-
народная научно-практическая конференция "Правовые реформы в постсоветских
странах: достижения и проблемы", 28-29 мар. 2014 г., Кишинев Респ. Молдова / ред-
кол., орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 351
p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Ин-т Юрид. и Полит. Исслед., Акад. Наук Респ. Молдова, Славян. ун-т [и
др.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă, alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4162-8-3.
[2014-769].
- - 1. Reforme de drept – Republica Moldova. 2. Reforme de drept – Ucraina.
34(478+477)(082)=00
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
672. Moroşan, Ion Mihai.
Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii : Manual / Ion Mihai Moroşan ; Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (CE UASM). – 575 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 559-564 (111 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-64-259-0.
[2014-680].
- - 1. Bazele statului şi dreptului. 2. Legislaţia muncii .
340.12+349.2(075.8)
341 Drept internaţional
673. Klip, André.
Dreptul penal european : O abordare integrativă / André Klip ; trad. din lb. engl. de Da-
na Manole ; red. şt.: Romaniţa Iordache. – Chişinău : Cartier ; Cambridge : Intersentia, 2014
(Combinatul Poligrafic). – 581, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Cartier juridic" / coord. de
Oleg Efrim).
Tit. orig.: European Criminal Law. – Bibliogr.: p. 547-569 şi în subsol. – Ind. : p. 571-
581. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-868-6 (în cop. tare).
[2014-721].
- - 1. Drept penal european.
341.4(4)

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


674. "Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului",
masă rotundă cu participare internaţională (2014 ; Chişinău). Mecanisme naţionale şi
internaţionale de protecţie a drepturilor omului : Materiale ale mesei rotunde cu participare
internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturi-
lor Omului, 11 dec. 2013 / com. org.: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău : Academia de Adminis-
trare Publică, 2014 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 480 p. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl.,
fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 70 ex.
ISBN 978-9975-4241-8-9.
[2014-695].
- - 1. Drepturile omului. 2. Administraţie publică.
[342.7+341.231.14]:351/354(082)=135.1=111=161.1
675. Юридическая защита прав национальных меньшинств : Учебник / Со-
сна Б., Боршевский А., Сосна А. [и др.] ; гл. ред.: Седлецкий Ю. ; Европ. ун-т Молдовы.
– Кишинэу : [Европейский университет Молдовы], 2014. – 266 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62-73 (255 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4024-3-9.
[2014-667].
- - 1. Minorităţi naţionale şi etnice – Drepturi.
342.724(075.8)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
676. Азбука интеллектуальной собственности / Гос. агентство по интеллекту-
альной собственности Респ. Молдова (AGEPI). – [Изд. 4-е]. – Кишинэу : AGEPI, 2014. –
36 p. ; 21 cm. – (серия "Библиотека интеллектуальной собственности").
1000 ex.
ISBN 978-9975-911-89-4.
[2014-734].
347.77(478)(036)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
677. Bâcu, Adelina.
Curs aplicativ la dreptul procesual civil. Partea specială / Bâcu Adelina ; Acad. de Stu-
dii Econ. din Moldova, Fac. econ. generală şi drept, Catedra drept privat. – Chişinău : Print-
Caro, 2013. – 245 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 239-245 (65 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-146-4.
[2014-676].
- - 1. Drept procesual civil – Partea specială.
347.91/.95(076.5)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
678. Capşa, Tudor.

15
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

Comentariu ştiinţifico-practic la Codul muncii al Republicii Moldova : (cu toate modifică-


rile şi completările operate la 01.03.2014) / Capşa Tudor ; red. şt.: Sosna Boris, Airapetean
Artur ; rec. şt.: Cătălina Scorţescu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : [Uni-
versitatea de Studii Europene], 2013. – 443 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 432-443 (303 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4024-4-6.
[2014-668].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova – Comentarii.
349.2(478)(0.072)

Moroşan, Ion Mihai. Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii. – Vezi Nr 672.
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
679. Albu, Natalia.
Securitatea naţională: Aspecte teoretice şi practice / Natalia Albu ; red. şt.: Constantin
Manolache ; resp. ed.: Igor Sofronescu, Marin Butuc ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Ale-
xandru cel Bun", Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. – Chişinău : Academia
Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2014. – 239, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 182-197 (226 tit.), în note : p. 215-236 (412 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4265-3-4.
[2014-714].
- - 1. Securitate naţională.
351.74
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
680. Bîrsan, Elena.
Comunicarea asertivă : Ghid metodologic / Elena Bîrsan ; coord. şt.: Maia Cojocaru-
Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Crean-
gă"). – 145 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 121-130 (94 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-173-3.
[2014-758].
- - 1. Comunicare asertivă.
37.015.3:316.77
681. Formarea personalităţii elevului în perspectiva educaţiei integrale / Tatiana
Callo, Larisa Cuzneţov, Maria Hadîrcă [et al.] ; coord. şt.: Maria Hadîrcă ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 140
p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Ştiinţe ale educaţiei).
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.– 50 ex.
ISBN 978-9975-56-149-5.
[2014-678].
- - 1. Formarea personalităţii. 2. Elevi – Formarea personalităţii. 3. Educaţie integrală.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.015
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
682. Guțu, Ion.
Matematicile Cangurului – 2014 : Al 20-lea concurs ″Kangourou″ în Moldova / Ion Gu-
țu, Valeriu Guțu, Galina Rîbacova. – Chișinău : Vega, 2014 (Tipografia Editurii ″Universul″). –
31 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicați în caseta tehn. – F. f. de tit. – 29900 ex.
[2014-701].
- - 1. Matematică.
51(076.5)
683. Idem în lb. rusă : Математика Кенгуру – 2014 : 20-ый конкурс "Kangourou" в
Молдове. – Chişinău : Vega, 2014 (Tipografia Editurii "Universul"). – 32 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit. – 9000 ex.
[2014-702].
- - 1. Matematică.
51(076.5)
519.7 Cibernetică matematică
684. "Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale", conferinţă
internaţională (4 ; 2014 ; Chişinău). Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informa-
ţionale = Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии
: Materialele Conf. Intern. : Ed. a 4-a, 25-28 mar. 2014, Chişinău / red. resp.: Dumitru Solo-
mon. – Chişinău : Evrica, 2014 (Tipografia AŞM) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-62-364-3. –
Antetit.: Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Inst. de Cibernetică, Acad. Naţ. de
Ştiinţă a Ucrainei.
Vol. 1. – 2014. – 278 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-62-365-0. –
[2014-775].
- - 1. Modelare matematică. 2. Tehnologii informaţionale.
519.711:004(082)=135.1=111=161.1
685. Vol. 2. – 2014. – 519 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşi-
tul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-62-366-7. – [2014-776].
- - 1. Modelare matematică. 2. Tehnologii informaţionale.
519.711:004(082)
53 FIZICĂ
686. Zastavnițchi, Mihail Vasile.
Fizica ZMV / Zastavnițchi Mihail Vasile. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Tipocart
Print"). – 37 p. : fig. ; 29 cm.
Aut. pe cop nu este indicat. – Referinţe bibliogr.: p. 34 (3 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4263-7-4.
[2014-762].
- - 1. Fizica ZMV.
530.12:531.51

17
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

687. Idem în lb. engl. : Physics ZMV. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Tipocart
Print"). – 39 p. : fig. ; 29 cm.
Aut. pe cop nu este indicat. – Referinţe bibliogr.: p. 36 (3 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4263-8-1.
[2014-763].
- - 1. Fizica ZMV.
530.12:531.51
688. Idem în lb. rusă : Физика ZMF. – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Tipocart
Print"). – 42 p. : fig. ; 29 cm.
Aut. pe cop nu este indicat. – Referinţe bibliogr.: p. 39 (3 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4263-9-8.
[2014-764].
- - 1. Fizica ZMV.
530.12:531.51
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
579 Microbiologie
689. Calmâş, Valentina.
Îndrumări metodice pentru lucrări de laborator la disciplina "Microbiologia, sanităria şi
igiena mărfurilor" : (pentru studenţii anului 2 de studii, secţia zi şi cu frecvenţă redusă, Spe-
cialităţile: "Merceologie şi Comerţ", "Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice", "Tu-
rism") / Valentina Calmâş ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. Business şi Administra-
rea Afacerilor, Catedra "Merceologie, Comerţ şi Alimentaţie Publică". – Chişinău : Iulian, 2014
(Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 76 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 76 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4140-5-0.
[2014-770].
579.67+614.31(076.5)
58 BOTANICĂ
690. Bădărău, Sergiu.
Bolile plantelor cultivate în Republica Moldova / Sergiu Bădărău, Zinaida Gaibu ; ref.
şt.: Leonid Voloşciuc [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – [Chişinău : UASM], 2014
(Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-64-257-6.
Partea 1-a : Micoze. – 2014. – 370 p. : fig., fig. color, tab. – Bibliogr.: p. 344-351 (125
tit.). – Ind. al denumirilor speciilor de agenţi patogeni, denumirilor produselor de uz fitosanitar
: p. 352-362. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-258-3. – [2014-679].
- - 1. Bolile plantelor cultivate în Republica Moldova. 2. Plante cultivate în Republica
Moldova – Boli.
581.2:632.4(478)
59 ZOOLOGIE
691. Peştii Nistrului de Mijloc şi de Jos : (Ghid al păstrătorilor râului = Рыбы
Среднего и Нижнего Днестра : (Справочник хранителей реки) / ONG "Renaşterea Rura-
lă", Экол.-соц. объединение "Виталити" ; compilatori: Alexandru Moşu, Ilia Trombiţki. –
Chişinău : S. n., 2013 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 139 p. : fig., fig. color ; 23 cm.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, co-
finanţat de PNUD Moldova.
ISBN 978-9975-53-178-4.
[2014-736].
- - 1. Peşti – Specii – Nistru de Mijloc şi de Jos.
597.2/.5(282.247.314)=135.1=161.1

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
692. Erhan, Ecaterina.
Anatomia funcţională a sistemului osos : Note de curs / Ecaterina Erhan, Inga Deleu,
Victoria Dorgan ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Medicină Sportivă. –
Chişinău : Print-Caro, 2013. – 40 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 39 (5 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-148-8.
[2014-677].
- - 1. Anatomia sistemului osos.
611.7(075.8)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
693. Ciobanu, Elena.
Metodele de studiere şi apreciere a stării de nutriţie şi a consumului de energie : Indi-
caţii metodice pentru studenţii facultăţilor Medicină şi Sănătate Publică la lucrarea practică
Igiena Generală / Elena Ciobanu, Cătălina Croitoru ; sub red.: Gheorghe Ostrofeţ ; Inst. Publ.
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Igienă generală. –
Chişinău : Medicina, 2014. – 66 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 66 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-31-6.
[2014-707].
613.2(076.5)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
Calmâş, Valentina. Îndrumări metodice pentru lucrări de laborator la disciplina
"Microbiologia, sanităria şi igiena mărfurilor". – Vezi Nr 689.

Pădure, Andrei. Deficienţele asistenţei medicale cu profil chirurgical sub aspect medi-
co-legal. – Vezi Nr 704.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
694. "Health Technology Management", regional workshop (2 ; 2014 ; Chişi-
nău). 2nd Regional Workshop "Health Technology Management" : Book of abstracts, Aprilie

19
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

10-11, 2014, Chişinău, Moldova / ed.: Victor Sontea ; resp. for ed.: Serghei Railean. – Chişi-
nău : Technical University of Moldova, 2014. – 80 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Techn. Univ. of Moldova, Moldavian Society of Biomedical Engineering, Swiss
Agency for Development and Cooperation. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Ind. de aut.:
p. 77-79. – Apare cu sprijinul financiar al I.M. Global Biomarketing Group-Moldova SRL.
ISBN 978-9975-45-303-5.
[2014-755].
615.47+004(082)
615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)
695. Analiza chimico-toxicologică a pesticidelor : Indicaţii metodice pentru stu-
denţii anului 4 / Lidia Simonova, Tatiana Brodicico, Olga Staver [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2014. – 32 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 31 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-33-0.
[2014-778].
615.9:632.95(076.5)
616 Patologie. Medicină clinică
696. Эпидемиология в тестах / В. Присакару, Ад. Котеля, Л. Гуцу [и др.] ; под
ред.: Виорел Присакару ; пер.: Луминица Гуцу ; Публ. Заведение Гос. ун-т медицины и
фармации им. Николая Тестемицану, Каф. Эпидемиологии. – 2-е изд. – Кишинёв : Me-
dicina, 2014. – 328 p. : tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-118-16-3.
[2014-706].
- - 1. Epidemiologie – Teste.
616-036.22(079)
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
697. Grejdieru, Alexandra.
Endocardita infecţioasă : Elaborare metodică / Alexandra Grejdieru, Liviu Grib, Minodo-
ra Mazur ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Dep.
Medicină Internă, Clinica Medicală nr. 3 [et al.], Disciplina "Cardiologie". – Chişinău : Medici-
na, 2014. – 71 p. : fig., imagini, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 62-64 (31 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-46-0.
[2014-784].
616.126-002(076.5)
698. Guţu-Bahov, Cornelia.
Monitorizarea pacientului cu insuficienţă cardiacă post-infarct : Recomandări metodice
/ Cornelia Guţu-Bahov ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra anesteziologie şi reanimatologie nr. 2. – Chişinău : Medicina, 2014. –
39, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 37-38 (19 tit.). – 50 ex.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-118-41-5.
[2014-779].
616.12-008.46-082.8
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
699. Edemul pulmonar la gravide : Recomandări metodice / Victor Cojocaru, Cor-
nelia Guţu-Bahov, Olga Cerneţchi [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra anesteziologie şi reanimatologie nr. 2. – Chişinău : Medicina,
2014. – 75 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 70-74 (72 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-42-2.
[2014-780].
616.24-005:618.2(076.5)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
700. Peltec, Angela.
Gastrits and gastropathy basic facts : Guideline fir students / Angela Petlec, Elina Ber-
liba ; Public Inst. State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". – Chișinău :
Medicina, 2014. – 67 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 54-60 (87 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-44-6.
[2014-782].
616.33-002(075.8)
701. Peltec, Angela.
Inflammatory bowel disease basic facts : Guideline for students / Angela Petlec, Adela
Turcanu ; Public Inst. State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". – Chiși-
nău : Medicina, 2014. – 88 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 74-80. – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-45-3.
[2014-783].
616.34-002(075.8)
702. Turcanu, Adela.
Wilson's disease. Basic facts : Guidelines for students / Adela Turcanu, Elina Berliba ;
State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Internal Medicine
Gastroenterology and Hepatology. – Chisinau : Medicina, 2014. – 65 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 59-64 (80 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-36-1.
[2014-710].
[616.36-002+616.411]-056.7(075.8)
703. Turcanu, Adela.
Welson's Disease. "Self-assessment workbook" : Guidelines for students / Adela Tur-
canu ; Public Inst. State Univ. of Medical and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of
Internal Medicine Gastroenterology and Hepatology. – Chişinău : Medicina, 2014. – 33, [1] p.
; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 34-35 (21 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-39-2.
[2014-712].

21
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

[616.36-002+616.411]-056.7(075.8)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
704. Pădure, Andrei.
Deficienţele asistenţei medicale cu profil chirurgical sub aspect medico-legal : [pentru
uzul studenţilor] / Andrei Pădure ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2014. – 234 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. nu este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 221-233 (179 tit.). – Referinţe bibliogr.: p.
144-146. – 150 ex.
ISBN 978-9975-118-43-9.
[2014-781].
- - 1. Asistenţă medicală cu profil chirurgical.
617-08+614.253.83(075)
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
705. Bernic, Jana.
Pediatric surgery : Lecture Essentials / Jana Bernic, Constantin Tica, Florin-Daniel
Enache. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Tehnica-Info, 2013. – 234 p. : fig., fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 233-234 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-356-7 (în cop. tare).
[2014-737].
- - 1. Pediatrie. 2. Chirurgie pediatrică.
617.5-053.2(075.8)
617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi
706. Paduca, Ala.
Les fonctions visuelles et initiation aux techniques d'examen en ophtalmologie :
Recommendation methodique / Ala Paduca ; IP Univ. D'État de Médecine et Pharmacie
"Nicolae Testemitanu". – Chişinău : Medicina, 2014. – 39, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 369-40. – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-38-5.
[2014-711].
617.751(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
707. Дистоция плечиков : Учебный модуль по симуляционному курсу оказания
срочной акушерской помощи / авт. кол.: Гацкан Штефан, Мариан-Павленко Анжела,
Бурлаку Алла [и др.] ; разраб. под ред.: Ольги Чернецкая, Петру Стратулат ; Публ. ме-
дико-санитарное учреждение Ин-т Матери и Ребенка, Гос. ун-т медицины и фармации
им. Николая Тестемицану, Ассоц. Перинатальной Медицины Респ. Молдова. – [Изд. 2-
е]. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipografia-Sirius). – 20 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 16-18 (79 tit.). – Изд. при поддержке
представительства UNICEF в Р. Молдова при фин. поддержке Европ. Союза. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-122-7.
[2014-743].
618.5-083.98(076)
708. Кривчанская, Лариса.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Реанимация новорожденного : Учебный модуль по симуляционному курсу оказа-


ния срочной неонатальной помощи / авт. кол.: Кривчанская Л. Ф., Ротару Д. И. ; разраб.
под ред.: П. М. Стратулат ; Публ. медико-санитарное учреждение Ин-т Матери и Ребен-
ка, Гос. ун-т медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Ассоц. Перинатальной
Медицины Респ. Молдова. – [Изд. 2-е]. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipografia-Sirius). – 36 p.
: fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 34 (7 tit.). – Изд. при поддержке пред-
ставительства UNICEF в Р. Молдова при фин. поддержке Европ. Союза. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-123-4.
[2014-744].
618.5-008-07-08(076)
709. Основные действия по поддержанию жизненных функций и материн-
ский коллапс : Учебный модуль по симуляционному курсу оказания срочной акушер-
ской помощи / авт. кол.: Стасюк Виолетта, Кошпармак Виорика, Беженару Сергей [и др.]
; разраб. под ред.: Ольги Чернецкая, Петру Стратулат ; Публ. медико-санитарное учре-
ждение Ин-т Матери и Ребенка, Гос. ун-т медицины и фармации им. Николая Тестеми-
цану, Ассоц. Перинатальной Медицины Респ. Молдова. – [Изд. 2-е]. – Кишинев : Б. и.,
2014 (Tipografia-Sirius). – 22 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 20 (10 tit.). – Изд. при поддержке
представительства UNICEF в Р. Молдова при фин. поддержке Европ. Союза. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-124-1.
[2014-745].
618.2-008.4-083.98(076)
710. Послеродовое кровотечение : Учебный модуль по симуляционному курсу
оказания срочной акушерской помощи / авт. кол.: Чернецкая Ольга, Дюг Валентина,
Чебану Виктор [и др.] ; разраб. под ред.: Ольги Чернецкая, Петру Стратулат ; Публ.
медико-санитарное учреждение Ин-т Матери и Ребенка, Гос. ун-т медицины и фарма-
ции им. Николая Тестемицану, Ассоц. Перинатальной Медицины Респ. Молдова. –
[Изд. 2-е]. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipografia-Sirius). – 24 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pr vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.22 (14 tit.). – Изд. при поддержке
представительства UNICEF в Р. Молдова при фин. поддержке Европ. Союза. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-125-8.
[2014-746].
618.7-005.1-08(076)
711. Фрипту, Валентин.
Преэклампсия и эклампсия : Учебный модуль по симуляционному курсу оказания
срочной акушерской помощи / Валентин Фрипту, Стелиан Ходорожя ; разраб. под ред.:
Петру Стратулат ; Публ. медико-санитарное учреждение Ин-т Матери и Ребенка Гос.
ун-т медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Ассоц. Перинатальной Медици-
ны Респ. Молдова. – [Изд. 2-е]. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipografia-Sirius). – 18 p. : fig., fig.
color, tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 16 (11 tit.). – Изд. при поддержке
представительства UNICEF в Р. Молдова при фин. поддержке Европ. Союза. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-126-5.
[2014-747].

23
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

618.3-06-083.98(076)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
712. Pavel Topală : In honorem – 55 : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu
Russo" ; alcăt.: Maria Fotescu [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina
Mihaluţa. – Bălţi : [Universitatea de Stat "Alecu Russo"], 2013. – 232 p. : fig., fot., tab. ; 25
cm. – (Colecţia "Personalităţi universitare bălţene").
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliografia doctorului habilitat în tehnică Pavel Topală:
p. 158-180 (175 tit.). – Ind. de nume, tit., de publ. în serie : p. 214-231. – [100] ex.
ISBN 978-9975-50-109-5.
[2014-726].
- - 1. Topală Pavel, 1958 - … , doctor habilitat în tehnică.
[62+016]:929 Topală
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
713. Dobrea, Victor.
Maşini electrice : [manual] / Victor Dobrea (coord.), Radu Cociu. – Chişinău : [Pontos],
2014 (Combinatul Poligrafic). – 516, [4] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 519-520 (32 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-522-1 (în cop. tare).
[2014-700].
- - 1. Maşini electrice.
621.313/.314(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
714. Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agrico-
le pentru lunile ... anul ... şi recomandări de combatere a acestora = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в
… года и рекомендации по борьбе с ними / Agenţia Naţ. pentru Siguranţa Alimentelor. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius) – . – 20 cm.
martie, aprilie, mai 2014. – 2013. – 163 p. : tab. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f.
de tit. – [2014-748].
- - 1. Plante agricole – Boli – Combatere.
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
715. Utilizarea aditivilor furajeri adsorbanţi "Micofix® Plus" şi "Primix-Alfasorb"
în alimentaţia porcinelor : Recomandări / Caisîn Larisa, Harea Vasile, Buşev Vitalii [et al.] ;
Univ. Agrară de Stat din Moldova, Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hi-
bridarea Suinelor "MOLDSUINHIBRID". – Chişinău : Print-Caro, 2014. – 18 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 18 (4 tit.). – 50 ex.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-56-138-9.
[2014-673].
636.4.085.5:615.3(076.5)
716. Idem în lb. rusă : Использование адсорбентных кормовых добавок "Micofix®
Plus" и "Праймикс-Альфасорб" в кормлении свиней : Рекомендации. – Кишинев : Print-
Caro, 2014. – 19 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 19 (4 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-137-2.
[2014-672].
636.4.085.5:615.3(076.5)
717. Utilizarea probioticelor "Biomin® IMBO", "Primix-Bionorm-K" şi "Bilaxan"
în nutriţia porcinelor : Recomandări / Larisa Caisîn, Vasile Vrancean, Natalia Grosu [et al.] ;
Univ. Agrară de Stat din Moldova, Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hi-
bridarea Suinelor "MOLDSUINHIBRID". – Chişinău : Print-Caro, 2014. – 28 p. : diagr., fot.,
tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 27 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-136-5.
[2014-671].
636.4.087.8:615.3(076.5)
718. Idem în lb. rusă : Использование пробиотиков "Вiomin® IMBO", "Праймикс-
Бионорм-К" и "Билаксан" в кормлении свиней : Рекомендации. – Кишинев : Print-Caro,
2014. – 27 p. : diagr., fot., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 25 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-135-8.
[2014-670].
636.4.087.8:615.3(076.5)
719. Кайсын, Лариса.
Методики и технологии научных исследований по кормлению свиней / Кайсын
Лариса, Харя Василий ; Гос. аграр. ун-т Молдовы, Гос. предприятие по селекции и гиб-
ридизации свиней "MOLDSUINHIBRID". – Кишинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Print Caro"). –
204 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 188-189 (34 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-129-7.
[2014-669].
- - 1. Porci – Hrănire, alimentaţie.
636.4.084(075)
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
720. Бежан, Н.
Электропитание устройств связи : Электронные лекции / Бежан Н., Морозова В.,
Немеренко Л. ; отв. ред.: Бежан Н. ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмен-
та в электронике и телекоммуникациях, Каф. телекоммуникаций. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2014 – . – 21 cm.
Часть 5-я. – 2014. – 43, [1] p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 43
(5 tit.). – 50 ex. – [2014-751].
654(076)

25
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

721. Теория передачи информации : Цикл лекций / Кицул И., Бежан Н., Анд-
роник С. [и др.] ; отв. ред.: Кицул И. ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менедж-
мента в электронике и телекоммуникациях, Каф. телекоммуникаций. – Chişinău : Tehni-
ca-UTM, 2014 – . – 21 cm.
Часть 4-я. – 2014. – 153, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.:
p. 153 (7 tit.). – 50 ex. – [2014-752].
654(076)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
722. Seredneac, Nicolai Alexandru.
Rutele de microbuz din mun. Chişinău = Маршрутки Кишинёва / Seredneac Nicolai
Alexandru. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi)]. – 114 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Tit. pe cop.: Cu ochii microbului = Глазами микроба. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. –
[500] ex.
ISBN 978-9975-4027-0-5.
[2014-713].
- - 1. Rute de microbuz – Chişinău.
656.13=135.1=161.1
657 Contabilitate
723. Documentele financiar contabile – management, control, audit, clasificare
şi securitate / Lăcrămioara Rodica Hurloiu (coord.), Elena Burtea, Ion Iulian Hurloiu [et al.]. –
Chişinău : Print-Caro, 2014. – 235 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 231-235. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-143-3.
[2014-675].
- - 1. Contabilitate.
657
724. Frecăuţeanu, Alexandru.
Contabilitatea activelor pe termen lung : experienţă, probleme, perspective : [la între-
prinderile agricole : pentru uzul studenţilor] / Alexandru Frecăuţeanu. – Chişinău : Print-Caro,
2014. – 430 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 425-430 (91 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-142-6.
[2014-674].
- - 1. Contabilitatea activelor la întreprinderile agricole. 2. Active – Întreprinderi agricole.
657.42:631.1(075.8)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton
666.1/.2 Industria sticlei. Tehnologia sticlei. Email. Glazură
725. Studiul şi ingineria materialelor : Sticla : (Materiale nemetalice) : [pentru uzul
studenţilor] / Iurie Ciofu, Tatiana Niţulenco, Ioan-Lucian Bolunduţ [et al.] ; ref. şt.: Victor
Toporeţ, Vladislav Reşitca. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 255 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 229-255 (266 tit.). – 100 ex.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-45-301-1.
[2014-753].
- - 1. Sticla – Proprietăţi – Fabricare. 2. Sticlă optică.
666.1/.2(075.8)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
726. Puică-Vasilache, Eliza.
Educaţia plastică : Suport de curs pentru studenţi / Eliza Puică-Vasilache ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Policolor"] – . – 21 cm. – ISBN 978-
9975-4362-6-7.
Partea 1-a. – 2014. – 80 p. – Bibliogr.: p. 73-74 (29 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4362-7-4. – [2014-719].
- - 1. Educaţie plastică.
73/76(075.8)
741/744 Desen
727. Răileanu, Veronica.
Desenul de construcţii în aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] / Răileanu Veronica, Ceban
Elena ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. "Arte Plastice şi Design", Catedra
"Arta Decorativă". – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 154 p. : fig., tab. ;
29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 115 (29 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-188-7.
[2014-759].
- - 1. Desenul de construcţii.
744:692(075.8)
728. Idem în lb. rusă : Основы строительного черчения : [pentru uzul studenţilor]. –
Кишинев : Б. и., 2014 [Tipogr. UPS "Ion. Creangă"]. – 152 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Tit. pe cop.: Строительное черчение в практике. –
Bibliogr.: p. 110-111 (50 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-189-4.
[2014-760].
- - 1. Desenul de construcţii.
744:692(075.8)
78 MUZICĂ
729. Anastasia Lazariuc. The Best of = Cele mai frumoase cântece / text: Ana Mora-
ru Mereşevschi ; Revista Fashion VIP. – [Chişinău] : Litera, [2014] (Combinatul Poligrafic). –
39, [1] p. : fot., fot. color ; 13 x 14 cm. + 2 CD-uri audio incluse.
Bibliogr.: p. 38. – Discografie : p. 38. – Apare cu sprijinul financiar al Moldova
Agroindbank. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-74-386-0 (în cop. tare).
[2014-756].
- - 1. Lazariuc, Anastasia, 1953 - ..., interpretă de estradă.

27
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

784.3.071.2
730. Mahovici, Iu.
Fantomele visurilor. Fantezie : muzică pentru două piane : [în vol.] / Iu. Mahovici, A.
Lapicus ; red. şt.: Victoria Melnic ; textul în varianta engl.: Alexandra Marcova. – [Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Căpăţina-Print")] – . – 29 cm. – (Muzică pentru două piane).
[Vol. 4]. – 2014. – 87 p. : n. muz. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISMN 979-0-3480-0190-6. – ISBN 978-9975-4430-4-3. – [2014-
699].
- - 1. Muzică pentru două piane.
786.2=135.1=111=161.1
731. Negruţa, Oleg.
Cântece fără cuvinte = Песни без слов / Oleg Negruţa ; ed. îngrijită de Elena
Gupalova ; notograf: Gabriel Andronic ; Centrul de Promovarea a Culturii "Urania". – Chişinău
: Pontos, 2014 (CE UASM) – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-51-527-6.
Caietul 1 : Zece piese lirice pentru pian = Десять лирических пьес для фортепиано.
– 2014. – 33, [1] p. : n. muz. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex. – ISMN 979-0-3480-
0192-0. – ISBN 978-9975-51-528-3. – [2014-704].
- - 1. Piese lirice pentru pian.
786.2=135.1=161.1
732. Козлова, Надежда.
Камерно-ансамблевая музыка в Республике Молдова: вопросы теории, истории и
методики преподавания / Надежда Козлова, Светлана Циркунова ; науч. ред.: В. Аксе-
нов ; нотограф: Гамурарь Павел ; Акад. Музыки, Театра и Изобразит. Искусств. – Chişi-
nău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 254 p. : n. muz., tab. ; 21 cm.
Pe vs. cop. tit. paral.: lb. rom., rusă. – Adnot. paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 219-
224 (52 tit.). – 80 ex.
ISMN 979-0-3480-0193-7.
ISBN 978-9975-51-529-0.
[2014-767].
- - 1. Muzică instrumentală – Ansamblu de cameră. 2. Muzică de cameră.
785.01+785.7(478)(075)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
733. Ambrosi, Nicolai.
Sport : mică enciclopedie / Nicolai Ambrosi, Pavel Brădescu ; red. şt.: Constantin Ma-
nolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Chişinău : Institutul de
Studii Enciclopedice al AŞM, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 399 p. : fig., fot., fig. fot. color ;
20 cm. – (Colecţia "Mica enciclopedie").
Bibliogr.: p. 359-363. – Ind. de art.-titlu : p. 364-382.
ISBN 978-9975-4389-6-4.
[2014-757].
- - 1. Sport – Enciclopedii.
796/799(031)

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

734. Anuarul Fotbalului Moldovenesc, ediţia 2012-2013 / Federaţia Moldoveneas-


că de Fotbal ; aut.: Victor Daghi. – Ed. a 4-a. – Chişinău : Federaţia Moldovenească de Fot-
bal, 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 154 p. : fot., tab. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
[2014-724].
- - 1. Fotbalul din Republica Moldova – Anuare.
796.332(478)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
735. Cantemir, Grigore.
Cultura vorbirii. O carte care te învaţă să vorbeşti şi să scrii corect / Grigore Cantemir,
Svetlana Timciuc. – Chişinău : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 111 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 109-111 şi în subsol. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-61-804-5.
[2014-720].
- - 1. Cultura vorbirii.
811.135.1'27
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
736. Boicu, Elvira-Lidia.
Trecerea : Versuri / Elvira-Lidia Boicu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :
Pontos, 2014 (CE UASM). – 79, [4] p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-532-0.
[2014-765].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Boicu
737. Tănase, Constantin.
Groapa cu lei : [confesiuni jurnalistice, dezbateri publice, interviuri] / Constantin Tănase
; fot.: Mihai Potârniche ; cop.: Vlad Panfilov. – [Chişinău] : Litera AVN, [2014 (Combinatul
Poligrafic)]. – 279, [1] p. : fot. ; 21 cm.
Include şi : Confesiunile unui jurnalist niciodată "la modă" ... / Dan Dungaciu, p. 11-23.
– [1000] ex.
ISBN 978-9975-74-379-2 (în cop. tare).
[2014-739].
- - 1. Confesiuni jurnalistice.
821.135.1(478)-92 Tănase
738. Tofan-Bâlici, Maria.

29
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

Taina primului fior : Versuri pentru cântece / Maria Tofan-Bâlici ; pref.: Marcela
Mardare. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 167 p. ; 10 x 16 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Pavel Bâlici. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-504-7.
[2014-725].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-192 Tofan-Bâlici
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
739. Волошановский, Станислав.
Менталитеты Молдовы : [meditaţii] / Станислав Волошановский. – [Кишинев : Poli-
color, 2014]. – 233 p. : fig., scheme ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4362-8-1.
[2014-771].
- - 1. Mentalitate – Meditaţii.
821.161.1(478)-9 Волошановский
740. Каюров, Георгий.
Париж в Кишинёве : [повести, рассказы] / Георгий Каюров ; худож.-ил.: Эдуард
Майденберг. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Prag-3"). – 206 p., [1] f. port. color ; 20 cm.
ISBN 978-9975-77-219-8.
[2014-703].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Каюров
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
741. Ambroci, Zinaida.
Un cântecel vă scriu şi vouă : Poezii pentru copii în limba română şi limba franceză =
Une chansonnette je vous écris : Des poésies pour les enfants en roumain et en français /
Zinaida Ambroci ; trad. în lb. fr.: Stela Bondari ; prez. graf.: Viorica Didic ; Cenaclul literar-
artistic "Cuvântul". – Chişinău : Universul, 2014. – 87 p. : il., fot. color ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-096-4.
[2014-666].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ambroci =135.1=133.1
742. Plăieşu, Raisa.
Doamne, ajută Pământul! : Poezii, povestiri, ghicitori, jocuri, miniaturi umoristice cu te-
mă ecologică / Raisa Plăieşu ; des.: Violeta Didic [et al.]. – Chişinău : Iulian, 2014. – 115 p. :
des. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4413-2-2.
[2014-722].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri. 3. Jocuri.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-93 Plăieşu
743. Umaniuc, Ludmila.
În Ţara Alfabetului : Poezii pentru copii de vârstă preşcolară / Ludmila Umaniuc ; des.
de aut. – Chişinău : Iulian, 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 116 p. : des. color ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4162-7-6.
[2014-723].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-93 Umaniuc
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
744. Burlacu, Alexandru.
Proza lui Vladimir Beșleagă. Hermeneutica romanului / Alexandru Burlacu. – [Chişinău]
: Gunivas, 2014. – 131 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 130-131. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4467-4-7.
[2014-738].
- - 1. Critică literară.
821.135.1(478).09
745. Munteanu, Veronica.
Victorine literare / Veronica Munteanu, Victoria Munteanu ; cop.: Ruxanda Romanciuc.
– Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 315, [1] p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 314-315 (25 tit.) şi la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financiar al
firmei Rexal Tur. – 50 ex.
ISBN 978-9975-51-535-1.
[2014-768].
- - 1. Victorine literare.
[821.135.1(478).09+821.135.1.09](079)
746. Метляева, Мирослава.
Литературa Молдовы на стыке веков : Литературная критика. Переводы. Эссе /
Мирослава Метляева ; науч. руководитель: Михай Чимпой ; науч. ред.: Анастасия Ро-
манова ; Акад. наук Молдовы, Ин-т филологии. – Chişinău : Profesional Service, 2014. –
791 p. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 106-108 (37 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4460-3-7 (în cop. tare).
[2014-696].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Traduceri – Eseuri – Critică şi inter-
pretare.
821.135.1(478).09+821.135.1(478)-9
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
747. Revenco, Adelina.

31
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

Geografia umană şi economică a lumii (Europa) : Suport de curs / Adelina Revenco,


Marcel Revenco ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie
şi Ştiinţele Mediului. – Chişinău : [Biotehdesign], 2013 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 264 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: 263-264 (25 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4122-8-5.
[2014-742].
- - 1. Geografia umană şi economică a lumii – Europa.
911.3(4):33(075.8)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
748. Retro Orhei : [album] / Min. Culturii al Rep. Moldova, Agenţia de Inspectare şi
Restaurare a Monumentelor ; coord.: Ştefăniţă Ion ; col. red.: Ştefăniţă Ion [et al.]. – Chişinău
: Continental Grup, 2014. – 92 p. : fot. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9913-9-1.
[2014-761].
- - 1. Orhei – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)(084.12)
749. Schmidt, Ute.
Basarabia. Coloniștii germani de la Marea Neagră / Ute Schmidt ; trad. din lb. germ. de
Cristina Grossu-Chiriac. – [Chişinău] : Cartier ; [Berlin] : Deutsches Kulturforum östliches
Europa, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 419, [1] p. : fig., fot., fot. color, hărţi, hărţi color ; 21
cm. – (Colecţia "C(art)ier" / coord. de Vitalie Coroban) (Biblioteca de la Potsdam) (Europa de
Est Istorie).
Tit. orig.: Bessarabien. Deutsche Kolonisten am Schwarzen Meer. – Bibliogr.: p. 396-
403. – Registrul personalităţilor localităţilor şi concordanţă, tab. : p. 404-418. – Apare cu
sprijinului financiar acordat de Goethe-Institut Bukarest din Chișinău. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-765-8 (în cop. tare).
286,00 lei. – [2014-740].
- - 1. Coloniști germani din Basarabia.
94(478)(=112.2)"17/18"
750. Stati, Vasile.
Istoria Moldovei / Vasile Stati ; cop. : Nicolai Chibici. – Ed. a 2-a, temeinic ad. şi red. –
Chişinău : [Arva Color], 2014. – 452 p. : fig., h., [2] f. fot., h. color ; 21 cm. – (Iubesc Moldo-
va!).
Bibliogr.: p. 439-450. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-127-12-7 (în cop. tare şi supracop.).
[2014-692].
- - 1. Istoria Republicii Moldova.
94(478)
94(=214.58) Istoria romilor
751. Pavaloi, Andrei.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Comunitatea romilor de la est de Prut în perioada 1918-1940 / Andrei Pavaloi ; coord.


şt., pref.: Anatol Petrencu. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 144 p. : fig., tab.
; 22 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 119-124 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-520-7.
[2014-785].
- - 1. Romi – Istorie. 2. Comunitatea romilor – Basarabia – Istorie.
94(=214.58)"1918/1940"
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
752. Ceban, Emil.
Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate : 321.22 – Urologie şi andrologie :
Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Ceban Emil ; Inst. Publ. Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 56 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 45-51 (67 tit.).
[2014-52 Teze].
616.613-003.7-073-089.879(043.2)
Pentru titlul doctor
753. Bîstriţchi, Ina.
Evoluţia clinică şi paraclinică a bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA aflaţi în tratament
antiretroviral : 321.09 – Boli infecţioase : Autoref. tz. de doct. în medicină / Bîstriţchi Ina ; IP
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 31 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (14 tit.).
[2014-49 Teze].
616-097+616.98:578.828+615.281.8(043.2)
754. Calaraş, Diana.
Aspecte clinico-funcţionale şi imagistice în sarcoidoza endotoracică : 321.01 – Boli in-
terne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Calaraş Diana ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p. : scheme, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (52 tit.).
[2014-46 Teze].
616.2-002.182-072/-073(043.2)
755. Calugher, Viorica.
Fundamente teoretico-metodologice ale dezvoltării învăţământului superior de cultură
fizică din Moldova : Specialitatea : 533.04 – Educaţie fizică, sport kinetoterapie şi recreaţie :
Autoref. tz. de doct. în ped. / Calugher Viorica ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (45 tit.).
[2014-63 Teze].
378.1:796(478)(043.2)
756. Cârnaţ, Marina.

33
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

Statutul juridic al persoanelor intern strămutate în Republica Moldova : 552.01 – drept


constituţional : Autoref. al tz. de doct. în drept / Cârnaţ Marina ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău, 2014. – 29 p. ; tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (58 tit.).
[2014-54 Teze].
342.7:341.1/.8(043.2)
757. Ceban, Larisa.
Particularităţilor absorbţiei glucidelor în intestinul subţire în ontogeneza postnatală tim-
purie : 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de doct. în biologie / Ceban Lari-
sa ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie. – Chişinău, 2014. – 30
p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (54 tit.).
[2014-48 Teze].
612.332.7+612.396.13(043.2)
758. Chirilov, Nelea.
Analiza formării şi utilizării capitalului propriu al societăţilor pe acţiuni : 522.02 – Conta-
bilitate; Audit; Analiză econ. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Chirilov Nelea ; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26.
[2014-59 Teze].
658.147:334.722.8(478)(043.2)
759. Crăciun, Ion.
Ischemia mezenterică acuta: optimizarea diagnosticului şi tratamentului : 321.13 – chi-
rurgie : Autoref. tz. de doct. în şt. medicale / Crăciun Ion ; IP Univ. de Stat de Medicină ţi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26.
[2014-60 Teze].
616.13-005.4-06-079.4-089(043.2)
760. Dumitru, Ion.
Modernizarea structurilor şi strategiilor în managementul corporativ : Specialitatea
08.00.05 – Econ. şi management : (în activitatea de antreprenoriat) : Autoref. al tz. de doct. în
econ. / Ion Dumitru ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 27 (13 tit.).
[2014-47 Teze].
334.784:005.35(043.2)
761. Istrati, Marta.
Forme ale diglosiei în mediul şcolar din Republica Moldova : (în baza studiului de caz
desfăşurat în or. Ungheni) : Specialitatea 621.03. Sociolingvistică (Limba română) : Autoref.
tz. de doct. în filologie / Istrati Marta ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere. – Chişinău,
2014. – 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (31 tit.).
[2014-65 Teze].
811.135.1´27´246.2+37.0(043.2)
762. Obreja, Galina.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Impactul intervenţiilor de sănătate publică asupra statutului nutriţional în iod : 331.03 –


Medicină socială şi management : Autoref. tz. de doct. în medicină / Obreja Galina ; Inst.
Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25.
[2014-53 Teze].
614.2+613.2:553.634.4(043.2)
763. Olteanu, Constantin.
Dimensiuni de consfinţire şi respectare a drepturilor omului în sistemul penitenciar :
Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Olteanu Constan-
tin ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (34 tit.).
[2014-67 Teze].
343.82:342.721.73(043.2)
764. Platon, Ion.
Metode de evaluare economică a resurselor forestiere : (în baza materialelor Agenţiei
"Moldsilva") : 521.03 Economie şi management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de
doct. în econ. / Platon Ion ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 32 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (8 tit.).
[2014-58 Teze].
630.6(478)(043.2)
765. Prepeliţa, Diana.
Managementul diagnosticul precoce al cancerului glandei mamare în condiţii de ambu-
latoriu : 321.20 – oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină / IMSP Inst.
Oncologic. – Chişinău, 2014. – 31 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27.
[2014-55 Teze].
618.19-006-07(043.2)
766. Simion, Gabriel.
Optimizarea randamentului de joc al fotbaliştilor juniori prin dezvoltarea rezistenţei
specifice : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref.
tz. de doct. în ped. / Simion Gabriel ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldo-
va. – Chişinău, 2014. – 30 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (35 tit.).
[2014-62 Teze].
796.332.012.12(043.2)
767. Solomon, Larisa.
Impactul cirozei hepatice asupra sănătăţii populaţiei Republicii Moldova : 33.03 – Me-
dicină socială şi management : Autoref. tz. de doct. în medicină / Larisa Solomon ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 24-25.
[2014-51 Teze].
614.2:616.36-004(478)(043.2)

35
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

768. Stanciuc, Zinaida.


Influenţa formativă a comunicării pedagogice asupra stilurilor cognitive ale studenţilor :
531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ped. / Stanciuc Zinaida ; Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău, 2014. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (42 tit.).
[2014-50 Teze].
37.0:378(043.2)
769. Stratila, Alina.
Creşterea eficienţei întreprinderii în baza restructurării funcţiei de personal : (în baza
ramurii construcţiilor) : Specialitatea 08.00.05 – Econ. şi management (în ramură) / Speciali-
tatea 521.03 Econ. şi management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de doct. în econ. /
Alina Stratila ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22.
[2014-56 Teze].
[658.3:005.9]:69(043.2)
770. Idem în lb. rusă : Повышение эффективности предприятия за счет реструк-
туризации функции персонала : (на примере предприятий строительной отрасли) :
Специальность 08.00.05 – Экономика и менеджмент (по отраслям) / Специальность
521.03 Экономика и менеджмент по видам деятельности : Автореф. на соиск. ученой
степ. д-ра экон. наук. – Кишинэу, 2014. – 30 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25.
[2014-57 Teze].
[658.3:005.9]:69(043.2)
771. Şimanschi, Ludmila.
(Auto)ironia şi (auto)parodia în Levantul de Mircea Cărtărescu : 622.01 – Lit. rom. :
Autoref. tz. de doct. în filologie / Ludmila Şimanschi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Filologie. – Chişinău, 2014. – 33 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 27-29.
[2014-66 Teze].
821.135.1.09(043.2)
772. Tăutu, Ludmila.
Evoluţia sarcinii şi naşterii multiple survenite spontan asistat : 321.15 – Obstetrică şi
ginecologie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Tăutu Ludmila ; Instituţia Medico-Sanitară
Publ. Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău, 2014. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27.
[2014-61 Teze].
618.255+618.492(043.2)
773. Томилина, Лилиана.
Формирование этноценностных ориентаций у воспитанников детского дома в ус-
ловиях дополнительного образования : Специальность 531.01 – Общая теория воспи-
тания : Автореф. дис. на соиск. учёной степ. д-ра пед. наук / Томилина Лилиана ; Ки-
шин. гос. пед. ун-т им. Иона Крянгэ. – Кишинэу, 2014. – 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (47 tit.).
[2014-64 Teze].
37.018.3+376.64(043.2)

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Cojocaru, Victor 699
A Cojocaru-Borozan, Maia 680
Airapetean, Artur 678 Coroban, Vitalie 749
Albu, Natalia 667, 679 Costin, Ludmila 660
Ambroci, Zinaida 741 Cozonac, Renata 656
Ambrosi, Nicolai 733 Crăciun, Ion 759
Andronic, Gabriel 731 Croitoru, Cătălina 693
Cuşnir, Corina 669
B Cuzneţov, Larisa 681
Balan, Oleg 674 D
Bădărău, Sergiu 690
Bâcu, Adelina 677 Daghi, Victor 734
Berliba, Elina 700, 702 Deleu, Inga 692
Bernic, Jana 705 Didic, Violeta 742
Bîrsan, Elena 680 Didic, Viorica 741
Bîstriţchi, Ina 753 Dobrea, Victor 713
Boguş, Angela 666 Dorgan, Victoria 692
Boicu, Elvira-Lidia 736 Duca, Maria 664
Bolunduţ, Ioan-Lucian 725 Dumitru, Ion 760
Bondari, Stela 741 Dungaciu, Dan 737
Brădescu, Pavel 733 E
Brodicico, Tatiana 695
Burlacu, Alexandru 744 Efrim, Oleg 673
Burtea, Elena 723 Enache, Florin-Daniel 705
Buşev, Vitalii 715 Erhan, Ana 664
Butuc, Marin 679 Erhan, Ecaterina 692
Erhan, Lica 668
C
F
Caisîn, Larisa 715, 717
Calaraş, Diana 754 Fotescu, Maria 658, 712
Callo, Tatiana 681 Frecăuţeanu, Alexandru 724
Calmâş, Valentina 689 Fuior, Elena 669
Calugher, Viorica 755
Cantemir, Grigore 735 G
Capşa, Tudor 678 Gaibu, Zniaida 690
Cara, Oleg 665 Ganea, Victoria 669
Cauia, Alexandr 667 Grejdieru, Alexandra 697
Cârnaţ, Marina 756 Grib, Liviu 697
Ceban, Elena 727 Grossu-Chiriac, Cristina 749
Ceban, Emil 752 Grosu, Natalia 717
Ceban, Larisa 757 Gupalova, Elena 731
Cerneţchi, Olga 699 Guțu, Ion 682-83
Chibici, Nicolai 750 Guţu-Bahov, Cornelia 698-99
Chirilov, Nelea 758 Guţu, Valeriu 682-83
Chitoroagă, Valentina 656
Ciobanu, Elena 693 H
Ciofu, Iurie 725
obzari, Ludmila 668 Hadîrcă, Maria 681
Cociu, Radu 713 Hanganu, Aurelia 654

37
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

Harconiţa, Elena 657-58, 661, 712 Peltec, Angela 700-01


Harea, Vasile 715 Petrencu, Anatol 751
Hîncu, Rodica 668 Platon, Ion 764
Hurloiu, Ion Iulian 723 Plăieşu, Raisa 742
Hurloiu, Lăcrămioara Rodica 723 Potârniche, Mihai 737
Prepeliţa, Diana 765
I Puică-Vasilache, Eliza 726
Iordache, Romaniţa 673 R
Istrati, Marta 761
Railean, Serghei 694
K Răileanu, Veronica 727
Klip, André 673 Reşitca, Vladislav 725
Revenco, Adelina 747
L Revenco, Marcel 747
Rîbacova, Galina 682-83
Lapicus, A. 730 Romanciuc, Ruxanda 736, 745
Lazariuc, Anastasia (729)
S
M
Schmidt, Ute 749
Mahovici, Iu. 730 Scorţescu, Cătălina 678
Manolache, Constantin 679, 733 Seredneac, Nicolai Alexandru 722
Manole, Dana 673 Simion, Gabriel 766
Marcova, Alexandra 730 Simonova, Lidia 695
Mardare, Marcela 738 Sofronescu, Igor 679
Mazur, Minodora 697 Solomon, Dumitru 684-85
Melnic, Victoria 730 Solomon, Larisa 767
Mihaluţa, Lina 657-58, 661, 712 Sontea, Victor 694
Moraru Mereşevschi, Ana 729 Sosna, Boris 678
Moroşan, Ion Mihai 672 Stanciuc, Zinaida 768
Moşu, Alexandru 691 Stati, Vasile 750
Munteanu, Victoria 745 Staver, Olga 695
Munteanu, Veronica 745 Stratan, Nicolae 654
N Stratila, Alina 769

Nagherneac, Ana 657 Ş


Negruţa, Oleg 731 Şimanschi, Ludmila 771
Niculica, Oxana 662-63 Ştefăniţă, Ion 748
Niţulenco, Tatiana 725
T
O
Tănase, Constantin 737
Obreja, Galina 762 Tătărescu, Iulia 660
Olteanu, Constantin 763 Tăutu, Ludmila 772
Ostrofeţ, Gheorghe 693 Tica, Constantin 705
P Timciuc, Svetlana 735
Tofan-Bâlici, Maria 738
Paduca, Ala 706 Topală, Pavel (712)
Panfilov, Vlad 737 Topalo, Valentina 661
Pavaloi, Andrei 751 Toporeţ, Victor 725
Pădure, Andrei 704 Trombiţki, Ilia 691
Pârţachi, Ion 665 Turcanu, Adela 701-03

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

U Крупнов, Руслан 670


Umaniuc, Ludmila 743 Л
Ursu, Valentina 655
Ларюшин, Юрий 670
V
М
Voineagu, Vergil 665
Voloşciuc, Leonid 690 Майденберг, Эдуард 740
Vrancean, Vasile 717 Мариан-Павленко, Анжела 707
Метляева, Мирослава 746
Z Морозова, В. 720
Zastavnițchi, Mihail Vasile 686-88 Н
А Немеренко, Л. 720
Аксенов, В. 732 П
Андроник, С. 721
Присакару, В. → см. Присакару, Виорел
Б Присакару, Виорел 696
Бежан, Н. 720-21 Р
Беженару, Сергей 709
Белостечник, Григорий 670 Романова, Анастасия 746
Боршевский, А. 675 Ротару, Д. И. 708
Бужор, В. 671 Рэиляну, Вероника 728
Бурлаку, Алла 707 С
Бушев, Виталий 716
Седлецкий, Ю. 675
В Сосна, А. 675
Волошановский, Станислав 739 Сосна, Б. 675
Вранчан, Василе 718 Стасюк, Виолетта 709
Стратила, Алина 770
Г Стратулат, П. М. → Стратулат, Петру
Стратулат, Петру 707, 708-11
Гамурарь, Павел 732
Гацкан, Штефан 707 Т
Гросу, Наталья 718
Гуцу, Л. → см. Гуцу, Луминица Томилина, Лилиана 773
Гуцу, Луминица 696 Ф
Д Фрипту, Валентин 711
Дюг, Валентина 710 Х
К Харя, Василий 716, 719
Кайсын, Лариса 716, 718-19 Ходорожя, Стелиан 711
Каюров, Георгий 740 Ц
Кицул, И. 721
Козлова, Надежда 732 Циркунова, Светлана 732
Котеля, Ад. 696
Кошпармак, Виорика 709 Ч
Кривчанская, Л. Ф. → Кривчанская, Лариса Чебан, Елена 728
Кривчанская, Лариса 708 Чебану, Виктор 710

39
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

Чернецкая, Ольга 707, 709-10


Чимпой, Михай 746

Index de titluri
2nd Regional Workshop "Health Technology Retro Orhei 748
Management" 694 Studiul şi ingineria materialelor 725
Analiza chimico-toxicologică a pesticidelor 695 University library in the context of the informa-
Anastasia Lazariuc. The Best of 729 tion society and knowledge 661
Anuarul Fotbalului Moldovenesc 734 Utilizarea aditivilor furajeri adsorbanţi
Bibliografia Naţională a Moldovei 656 "Micofix®Plus" şi "Orimix-Alfasorb" în ali-
Biblioteca universitară în contextul societăţii mentaţia porcinelor 715
informaţionale şi a cunoaşterii 661 Utilizarea probioticelor "Biomin®IMBO",
Cele mai frumoase cântece 729 "Primix-Bionorm-K" şi "Bilaxan" în nutriţia
Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi porcinelor 717
colaboratorilor 657 Viitorul ne aparţine 664
Documentele financiar contabile – manage- Азбука интеллектуальной собственности
ment, control, audit, clasificare şi securitate 676
723 Дистоция плечиков 707
Edemul pulmonar la gravide 699 Использование адсорбентных кормовых
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi добавок "Micofix®Plus" и "Праймикс-
Agroelecologie. Un deceniu de formare şi Альфасорб" в кормлении свиней 716
cercetare 658 Использование пробиотиков
Formarea personalităţii elevului în perspectiva "Biomin®IMBO", "Праймикс-Бионорм-К" и
educaţiei integrale 681 "Билаксан" в кормлении свиней 718
Interuniversitaria 662-63 Математическое моделирование, оптими-
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor зация и информационные технологии
de protecţie obţinute de comunitatea 684-85
ştiinţifică din Republica Moldova 659 Международная научно-практическая
Mecanisme naţionale şi internaţionale de конференция "Правовые реформы в
protecţie a drepturilor omului 674 постсоветских странах: достижения и
Modelare matematică, optimizare şi tehnologii проблемы" 671
informaţionale 684-85 Основные действия по поддержанию жиз-
National Bibliography of Moldova 656 ненных функций и материнский коллапс
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea 709
patrimoniului cultural naţional şi european Послеродовое кровотечение 710
655 Прогноз распространения простейших
Pavel Topală 712 вредителей и болезней сельскохозяйст-
Peştii Nistrului de Mijloc şi de Jos 691 венных культур 714
Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor Теория передачи информации 721
principale a culturilor agricole 714 Эпидемиология в тестах 696
Publicaţii instituţionale şi de autor 660 Юридическая защита прав национальных
Raport privind activitatea managerială şi меньшинств 675
rezultatele ştiinţifice principale obţinute în
sfera ştiinţei şi inovării 654

Index de subiecte
Active, întreprinderi agricole 724 Bazele statului şi dreptului 672
Administraţie publică 674 Bibliografii naţionale, cărţi, autoreferate, teze,
Anatomia sistemului osos 692 materiale bibliografice, recenzii, note
Asistenţă medicală cu profil chirurgical 704 muzicale, articole din reviste şi ziare 656

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliotecari 661 Legislaţia muncii 672


Biblioteci universitare 661 Literatura română din Republica Moldova,
Bolile plantelor cultivate în Republica Moldova traduceri, eseuri, critică şi interpretare 746
690 Maşini electrice 713
Cercetări ştiinţifice 654 Matematică 682-83
Chirurgie pediatrică 705 Mentalitate, meditaţii 739
Codul muncii al Republicii Moldova, Minorităţi naţionale şi etnice, drepturi 675
comentarii 678 Modelare matematică 684-85
Colocvii ştiinţifice studenţeşti 662-63 Muzică, de cameră 732
Colonişti germani din Basarabia 749 - instrumentală, ansamblu de cameră 732
Comunicare asertivă 680 - pentru două piane 730
Comunitatea romilor, Basarabia, istorie 751 Patrimoniu cultural european, naţional 655
Concurenţă, cercetări de marketing 670 Pediatrie 705
Confesiuni jurnalistice 737 Peşti, specii, Nistru de Mijloc şi de Jos 691
Contabilitate 723 Piese lirice pentru pian 731
Contabilitatea activelor la întreprinderile Plante agricole, boli, combatere 714
agricole 724 Plante cultivate în Republica Moldova, boli
Critică literară 744 690
Cultura vorbirii 735 Poezie 736, 738, 742-43
Desenul de construcţii 727-28 - pentru copii 741
Dezvoltare comunitară 666 Porci, hrănire, alimentaţie 719
Drept penal european 673 Povestiri 740, 742
Dreptul procesual civil 677 Reforme de drept, Republica Moldova 671
Drepturile omului 674 - Ucraina 671
Educaţie, integrală 681 Romi, istorie 751
- plastică 726 Rute de microbuz, Chişinău 722
Elevi, formarea personalităţii 681 Securitate naţională 679
Epidemiologie, teste 696 Sistemul statistic naţional 665
Finanţele întreprinderii 669 Societatea cunoaşterii 661
Fizica ZMV 686-88 Sport, enciclopedii 733
Formarea personalităţii 681 Sticlă, proprietăţi, fabricare 725
Fotbalul din Republica Moldova, anuare 734 - optică 725
Geografia umană şi economică a lumii – Ştiinţă, Republica Moldova, indici bibliografici
Europa 747 659
Istoria Republicii Moldova 750 Ştiinţe ale naturii, indici bibliografici 658
Întreprinderi mici şi mijlocii, strategii financiare Tehnologii informaţionale 684-85
668 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Învăţământ superior 662-63 indici bibliografici 660
Jocuri 742 Victorine literare 745

Index geografic
Orhei, oraş, Republica Moldova, istorie 748

Index editori

Academia de Administrare Publică 674


Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" 679
AGEPI 676
AMFA 667

41
Cronica Cărţii Nr 4-2014 ≡ Book annals Nr 4-2014

Arc 735
Arva Color 750
ASEM 665-66
Biotehdesign 747
Camera Naţională a Cărţii 656
Cartier 673, 749
CE UASM 660, 690
Continental Grup 748
Evrica 684-85
Federaţia Moldovenească de Fotbal 734
Gunivas 744
INCE 668
Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM 733
Iulian 689, 742-43
Litera 729, 737
Medicina 693, 695-704, 706
Policolor 739
Pontos 655, 713, 731-32, 736, 738, 745, 751
Print-Caro 677, 692, 715-18, 723-24
Profesional Service 746
Tehnica-Info 705
Tehnical University of Moldova 694
Tehnica-UTM 720-21, 725
UCCM 669
Universitatea de Stat "Alecu Russo" 657-58, 662-63, 712
Universitatea de Studii Europene 678
Universul 741
Vega 682-83
Европейский университет Молдовы 675
МЭА 670

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
APRILIE NR 4 APRIL
(1265-1762)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1265. Bucatînschi, Anatolie. Perfecţionarea mecanismelor de selecţie şi finanţare a
proiectelor inovaţionale / Anatolie Bucatînschi // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 36-39 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

1266. Chirca, Roman. Mecanisme şi instrumente de stimulare a inovării şi transferu-


lui tehnologic / Roman Chirca // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 46-51 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50-51 (4 tit.). – ISSN 1810-7079.

1267. Eşanu, Veronica. Infrastructura inovaţională: perspective de dezvoltare / Vero-


nica Eşanu // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 52-55 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 55 (4 tit.). – ISSN 1810-7079.

1268. Holban, Ion. Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema fundamentală a ştiin-


ţei în Republica Moldova : (principii, criterii, standarde, date statistice, analize, omologări,
opinii (1) / Ion Holban, Cristina Cotun // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 59-74 : fig., fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71-73 (51 tit.). – Va urma. – ISSN 1810-
7079.

1269. Todorova, Liudmila. Susţinerea financiară a sferei ştiinţei şi inovării în Repu-


blica Moldova din contul alocaţiilor bugetare / Liudmila Todorova, Alexandru Gribincea //
Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, problem, per-
spective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 212-218 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 218 (5 tit.).

1270. Yanxin, Liu. Measures and Tools for Innovation Promotion and Technology
Implementation / Liu Yanxin // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 40-42 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 1349, 1445, 1633)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1271. Gherman, Teodora. Aspecte ale securităţii datelor în spaţiul virtual / Teodora
Gherman, Viorel Malcoci // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 109-112. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112 (10 tit.). – ISSN 1813-8489.

43
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1272. Obadă, Liuba. Formarea competenţelor profesionale prin metoda Proiectul la


disciplina Proiectarea şi crearea paginilor Web / Liuba Obadă // Didactica Pro... – 2014. – Nr
2. – P. 52-55 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (6 tit.). – ISSN
1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 1296)

007 Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării şi comunicării în general (ci-


bernetică)
(Vezi Nr 1271)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1273. Barat, Veaceslav. Constatări despre cultură : interviu cu V. Barat, şeful Servi-
ciului Cultură Glodeni / consemnare de Axenia Drumova // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 2.
– P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4424.

1274. Bulat, Adriana. Somităţile raionului Şoldăneşti într-o Gală a Laureaţilor ca la


Holywood : [ sărbătorirea Zilei Naţ. a Culturii] / Adriana Bulat // Realităţi Culturale. – 2014. –
Nr 2. – P. 18-19. – ISSN 1857-4424.

1275. Nicolaescu, Gheorghe. Ziua Naţională a Culturii în limitele reflectoarelor


aprinse / Gheorghe Nicolaescu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 2. – P. 25-26 : fot. – ISSN
1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 1279)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1276. Dergaciov, Valentin. Lista lucrărilor publicate ale dlui Valentin Dergaciov, doc-
tor habilitat în ştiinţe istorice / Valentin Dergaciov // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr
1. – P. 12-18. – Referinţe bibliogr. : p. 12-18 (141 tit.). – ISSN 1857-016X.

02 BIBLIOTECONOMIE
1277. Cereteu, Igor. Cărţi vechi bisericeşti din biblioteca Mănăstirii Frumoasa : [raio-
nul Călăraşi] / Igor Cereteu // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 112-120 : fot. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

1278. Corghenci, Ludmila. Valori bibliofile şi ediţii vechi editate în Franţa : din colec-
ţiile Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM / Ludmila Corghenci, Irina
Cerneauscaite // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 126-130 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 130 (4 tit.). – ISSN 1857-1476.

1279. Cosovan, Veronica. Cultura lipoveană reflectată în tezaurul de manuscrise din


serviciul ″Carte Veche şi Rară″ a BNRM / Veronica Cosovan // Magazin bibliologic. – 2013. –
Nr 1/4. – P. 143-146 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1280. Danilov, Maria. Mărturii documentare despre Biblioteca lui Paul Gore : [perso-
nalitate din viaţa social-politică a Basarabiei (1875-1927)] // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr
1/4. – P. 17-26 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24-26 (60 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-1476.

1281. Danilov, Maria. Valori de patrimoniu în colecţiile BNRM : (primele trei decenii
ale sec. al XIX-lea) / Maria Danilov // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 87-92. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

1282. Eşanu, Andrei. Tipăriturile lui Ivan Feodorov în Ţările Române / Andrei Eşanu
// Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 49-60 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr.: p. 60 (10 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

1283. Eşanu, Valentina. Cartea în viaţa înalţilor demnitari din epoca lui Ştefan cel
Mare : [domn al Moldovei (1457-1504)] / Valentina Eşanu // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr
1/4. – P. 13-16 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-
1476.

1284. Lavric, Sorin. Biblioteca perfectă : [pe marginea vol. ″Philobiblon″ de Richard
de Bury (1287-1345)] / Sorin Lavric // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 81-82 : fot. –
Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

1285. Lisa, Svetlana. Programele cultural intermediary între bibliotecă şi utilizatori /


Svetlana Lisa // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 169-170 : fot. – Rez. în lb. engl. –
ISSN 1857-1476.

1286. Mihail, Zamfira. Despre textul slav al MS.1216–Cluj / Zamfira Mihail // Magazin
bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 73-80 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol. – ISSN 1857-1476.

1287. Miron, Svetlana. Istoria colecţiei de cărţi poştale din patrimoniul Bibliotecii Na-
ţionale a Republicii Moldova / Svetlana Miron // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 93-
111 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (6 tit.). – ISSN 1857-1476.

1288. Muntean, Aliona. Repere de marketing biblioteconomic / Aliona Muntean //


Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 147-150 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 150 (4 tit.). – ISSN 1857-1476.

1289. Osoianu, Vera. Asigurarea metodologică şi de specialitate a activităţii bibliote-


cilor publice: imbold pentru schimbare / Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4.
– P. 177-182. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 182 (9 tit.). – ISSN 1857-1476.

1290. Osoianu, Vera. Biblioteca şi tehnologiile: integrare, misiune, funcţii, mijloace /


Vera Osoianu // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 162-168 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 168 (10 tit.). – ISSN 1857-1476.

45
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1291. Rahme, Nicoleta. Colecţie, patrimoniu, bibliotecă: tripticul cunoaşterii / Nicoleta


Rahme // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 155-158. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 158 (8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

1292. Rău, Alexe. Bibliotecarul public moldovean recent: (schiţă de portret sociopro-
fesional, cultural şi fiinţial) / Alexe Rău // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 201-210.
– Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

1293. Rău, Alexe. Despre vocaţia bibliotecii publice: abordare ontologică / Alexe Rău
// Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 83-86. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
86 (6 tit.). – ISSN 1857-1476.

1294. Rău, Alexe. Roza vânturilor biblioteconomice : [basarabene : studiu] / Alexe


Rău // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 5-8 : fot. – Rez. în lb. engl. – (Agora). –
ISSN 1857-1476.

1295. Regneală, Mircea. 23 aprilie: Ziua bibliotecarului. Spuneţi-vă părerea despre


biblioteci şi bibliotecari / Mircea Regneală // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 9-12 :
fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

1296. Stan, Doru. Managementul resurselor informaţionale: [în bibliotecile moderne] /


Doru Stan // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 159-161 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 161 (9 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

1297. Tabuncic, Sergiu. Un exemplar al Bibliei din 1942, depistat în satul Sîrcova,
raionul Rezina / Sergiu Tabuncic // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 121-125. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

1298. Ţâra, Vasile D. Biblioteca – o componentă esenţială a sistemului info-


documentar / Vasile D. Ţâra // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 151-154 : fot. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

1299. Velculescu, Cătălina. MS. Rom. 1216 de la B. A. R. (Biblioteca Academiei


Române) Cluj / Cătălina Velculescu, Ovidiu Olar // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P.
61-72 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-1476.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
1300. Rusandu, Ion. Societatea civilă: dimensiuni politice / Ion Rusandu // Promova-
rea dreptului omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării europene. (Parteniriatul
Estic) : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 155-161. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 161 (9 tit.).

1301. Varzari, Pantelimon. Societatea civilă în ″noile″ democraţii: ître funcţionalitate


şi disfuncţionalitate: (Cazul Republica Moldova) / Pantelimon Varzari // Promovarea dreptului

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării europene : Conf. şt. intern. – Chişinău,
2013. – P. 171-178. – Referinţe bibliogr. : p. 178 (12 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1382)

069 Muzee
(Vezi Nr 1613-14)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 1277-81, 1284, 1286, 1292, 1297, 1299)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
(Vezi Nr 1301)
159.9 Psihologie
1302. Calancea, Veaceslav. Rolul climatului familial în educaţia personalităţii /
Veaceslav Calancea // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P. 57-66 : tab. – Rez. lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 66 (10 tit.). – ISSN 1857-2502.

1303. Cărăuş, Margarita. Separarea temporară a copiilor de părinţi – realităţi, riscuri,


consecinţe: [studiu psihologic] / Margarita Cărăuş // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 70-73. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
73 (10 tit.) – ISSN 1729-8687.

1304. Morariu, Dănuţ. Influenţa motricităţii şi a psihomotricităţii asupra psihodinamicii


neurocerebrale la copii şi adolescenţi / Dănuţ Morariu, Victoria Gonţa // Psihologie. – 2014. –
Nr 1/2. – P. 35-44. – Rez. lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (21 tit.). – ISSN 1857-
2502.

1305. Otomega, Iulia Mihaela. Implicaţii ale anxietăţii sociale în reuşita şcolară la
adolescenţi : [studiu psihologic] / Iulia Mihaela Otomega // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P.
3-9. – Rez. lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (24 tit.). – ISSN 1857-2502.

1306. Verdeş, Victoria. Autoactualizarea ca o condiţie a depăşirii crizei vârstei adulte


: [studiu] / Victoria Verdeş // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P. 10-17: fig. – Rez. lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 17 (9 tit.). – ISSN 1857-2502.
(Vezi de asemenea Nr 1466, 1472, 1475, 1483-85, 1511, 1544)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 1320)

47
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1307. Badea, Gheorghe. Mitropolitul Gurie Grosu şi Regele Carol al II-lea. Cine are
dreptul să între în sfântul altar? / Gheorghe Badea // Spiritualitatea ca unitate primordială a
loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013.
– P. 123-132. – Referinţe bibliog. : p. 132 (8 tit.).

1308. Branişte, Andrei. Activitatea tipografică a Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinu-


lui / prot. Andrei Branişte // Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în
Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 48-52. – Referinţe
bibliogr. : p. 52 (7 tit.).

1309. Cazacu, Vetcislav. Organizarea Eparhiei Chişinăului şi Hotinului / prot.


Vetcislav Cazacu // Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos :
Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 43-47. – Referinţe bibliogr. :
p. 47 (5 tit.).

1310. Galiţ, Alexei. Înfiinţarea Seminarului Teologic : [de la Chişinău (31 ian 1813)] /
Alexei Galiţ // Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materi-
alele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 53-56. – Referinţe bibliogr. : p. 56
(6 tit.).

1311. Onicov, Eugen. Mănăstiri basarabene până la 1812 / Eugen Onicov // Spiritua-
litatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. Intern. din
5 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 141-150. – Referinţe bibliogr. : p. 148-150 (64 tit.).

1312. Panas, Mihail. Înfiinţarea Eparhiei Chişinăului şi Hotinului / prot. Mitrofor Mihail
Panas // Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele
Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 57-61. – Referinţe bibliogr. : p. 61(8 tit.).

1313. Siluan (Şalaru). Evoluţia monahismului în spaţiul pruto-nistrean: istorie, contri-


buţie şi perspective / Arhimandrit Siluan (Şalaru) // Spiritualitatea ca unitate primordială a
loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013.
– P. 13-22. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (29 tit.).

1314. Vicovan, Ion. Biserica din Moldova în contextul politic de la sfârşitul veacului al
XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea / Ion Vicovan // Spiritualitatea ca unitate primordială a
loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013.
– P. 107-122. – Referinţe bibliogr. : p. 121-122 (35 tit.).

1315. Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove). Activitatea vieţii


bisericeşti în Moldova / ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove // Spirituali-
tatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 3-6.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1316. Амвросий (Мунтяну). Монастыри и монашество при Митрополите


Гаврииле (Бэнулеску-Бодони) / Епископ Амвросий (Мунтяну) // Spiritualitatea ca unitate
primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 75-94. – Referinţe bibliog. : p. 93-94 (12 tit.).

1317. Ириней (Тафуня). Роль Митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в


становлении просвещения в Молдове / Ириней (Тафуня) // Spiritualitatea ca unitate prim-
ordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 63-73. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (6 tit.).

1318. Николаиди, Андрей. Историко-культурное значение личности и подвига


преподобного Паисия Нямецкого (Величковского) / Протоиерей Андрей Николаиди //
Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf.
Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 133-140. – Referinţe bibliog. : p. 140 (11 tit.).

1319. Цвиргун, В. Православная традиция в жизни и творчестве Димитрия


Кантемира / В. Цвиргун // Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în
Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 23-31. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 20-31 (16 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1277, 1299, 1639, 1641)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 1504, 1652)
316.6 Psihologie socială
1320. Davidescu, Elena. Dimensiunile comportamentului prosocial : [studiu de psiho-
logie socială] / Elena Davidescu // Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare prin
prisma integrării europene : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 111-120 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (10 tit.).

1321. Filat, Sanda. Despre femei : [considerentele psihologului] / text de Sanda Filat
// VIP magazin. – 2013. – Nr 11. – P. 56-59 : fot. – ISSN 1810-1852.

1322. Şleahtiţchi, Mihai. Cum detectăm ″zonele mute″ ale reprezentării sociale? Me-
toda substituţiei / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P. 28-34. – Rez. lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (9 tit.). – ISSN 1857-2502.

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


(Vezi Nr 1302-03, 1472)

49
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 1300-01, 1324)
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1323. Голя, Анатолий. Украинские уроки : [для Респ. Молдова в процессе инте-
грации в ЕС : анализ политолога] / Анатолий Голя // Profit. – 2014. – Nr 3. – P. 3-7 : fig.,
fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1333, 1656)
324 Alegeri
1324. Popescu, Teodor. Sistemul electoral – parte componentă a sistemului politic /
Teodor Popescu // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 11-19. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 19 (4 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1394, 1423)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1325. Cimpoeşu, Dorin. Relaţiile româno-române în timpul celei de-a doua guvernări
de centru-dreapta: revenirea la normalitate / Dorin Cimpoeşu // Limba Română. – 2014. – Nr
1. – P. 205-208 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 208 (9 tit.). – (Lecţiile istoriei). – ISSN
0235-9111.

1326. Kartal, Menmet Selim. Moldova celor 3 de ″W″ văzută de Mr.& Mrs. Kartal –
Wine, Women, Walnut : [interviu cu Excelenţa Sa M.S. Kartal, Ambasadorul Turciei în Moldo-
va şi cu soţia sa] / interlocutor: Rodica Ciorănică // VIP magazin. – 2013. – Nr 11. – P. 42-48 :
fot. – ISSN 1810-1852.

1327. Kerikmäe, Tanel. Schimbarea de paradigmă teoretică a extinderii Uniunii Eu-


ropene / Tanel Kerikmäe, Lehte Roots // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 114-125.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.123-125 (30 tit.). – ISSN 1813-8489.

1328. Popilevschi, Dumitru. Perspective ale securităţii naţionale la limita bazinului


Mării Negre în contextul geopolitic şi geostrategic al securiţăţii globale / Dumitru Popilevschi //
Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 164-169. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 169 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.

1329. Tapiola, Pirkka. Cuvântul-cheie: voinţă politică = Political Will Is Key to Moldo-
va′s Development : [interviu cu P. Tapiola, Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Rep. Moldo-
va] / consemnare de Margareta Mocreac // Profit. – 2014. – Nr 4. – P. 76-82 ; 98-103 : fot. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl.– ISSN 1857-0186.

1330. Tersman, Ingrid. Asistenţă în schimbul reformelor = Assistance in Exchange


for Reforms : [interviu cu Excelenţa Sa I. Tersman, Ambasadorul Suediei în Rep. Moldova] /
consemnare de Margareta Mocreac // Profit. – 2014. – Nr 3. – P. 88-93 ; 104-109 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-0186.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1331. Пирожков, Сергей. Украина – партнер Молдовы : [интервью с Чрезвычай-


ным и Полномочным Послом Украины в РМ С. Пирожковым] / записал Владимир Попов
// Profit. – 2014. – Nr 3. – P. 58-63 : fot. – ISSN 1857-0186.

1332. Розенблюм, Даниэль. Прогресс в РМ – возможен! = Progress in Moldova


Is Possible! : [интервью с координатором по вопр. оказания помощи странам Европы и
Евразии гос. Департамента США Д. Розенблюм] / записала спец. сор. журн.// Profit. –
2014. – Nr 4. – P. 20-22 ; 106-108 : fot. – Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1334, 1372)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1333. Barbăroşie, Arcadie. La un pas de liberalizare : [regimului de vize cu UE pen-
tru cetăţenii Rep. Moldova : interviu cu A. Barbăroşie, directorul executiv al Inst. de Politici
Publ.] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 3. – P. 78-81 : fot. – ISSN
1857-0186.

1334. Juc, Victor. Relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană: oportu-
nităţi de valorificat / Victor Juc // Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare prin
prisma integrării europene : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 121-133. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (21 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1329, 1386, 1446)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
1335. Rusu, Victor. Parlamentul Republicii Moldova – de la etapa incipient la un par-
lamentarism contemporan / Victor Rusu // Promovarea dreptului omului şi securităţii umanita-
re prin prisma integrării europene : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 139-147. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 146-147 (19 tit.).

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
(Vezi Nr 1336)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1336. Blanovschi, Andrei. Există sau nu deosebire între conceptele ″muncă″ şi ″forţă
de muncă″, ″piaţa muncii″ şi ″piaţa forţei de muncă″ / Andrei Blanovschi // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 98-107 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (7
tit.). – ISSN 1813-8489.

1337. Sorocean, Clara. Aspecte noi privind declararea perioadelor incapacităţii tem-
porare de muncă / Clara Sorocean // Contabilitate şi audit . – 2014. – Nr 4. – P. 66-68 : tab. –
ISSN 1813-4408.

1338. Аблина, Людмила. О вычете расходов работодателя на проезд, питание


и профессиональное образование работника / Людмила Аблина // Contabilitate şi audit .
– 2014. – Nr 4. – P. 54-56 : tab. – ISSN 1813-4408.

51
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

(Vezi de asemenea Nr 1306, 1421, 1454-55)


331.105.44 Sindicate
1339. Сосна, Борис. О некоторых проблемах участия профессиональных сою-
зов в сфере трудовых отношений / Борис Сосна, Олег Чеботарь // Dreptul privat ca factor
în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective: Conf. şt. intern. – Chişi-
nău, 2014. – P. 371-377. – Referinţe bibliogr. : p. 377 (7 tit.).

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1340. Курачева, Наталья. ″Недвижимый″ бизнес: [беседа с директором агентст-
ва недвижимости House Lux по вопр. аренды жилья Н. Курачевой] / записал Игорь Лю-
бек // Profit. – 2014. – Nr 4. – P. 54-55 : fot. – ISSN 1857-0186.

1341. Олейник, Петр. Затяжной кризис рынка недвижимости в Молдове / Петр


Олейник // Profit. – 2014. – Nr 3. – P. 28-31: fig., fot., tab. – ISSN 1857-0186.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1342. Панчу, Паул. О выгодных кредитах, стремительной карьере и первом ма-
рафоне : [интервью с исполн. директором компании "Microinvest" П. Панчу] / записала
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 4. – P. 14-16 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 1358, 1445)
336 Finanţe
1343. Bejan, Anastasia. Supravegherea macroprudenţială – element cheie în asigu-
rarea stabilităţii sistemului bancar / Anastasia Bejan // Băncile în economia concurenţei, incer-
titudinii, inovării şi integrării: Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2.
– P. 149-152 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (3 tit.).

1344. Cebotari, Serghei. Portretul unui preşedinte: [pe marginea dialogului cu S. Ce-
botari, preşedintele BC ″Moldova-Agroindbank″] / consemnare de rep. rev. ; fot.: Ion Pleş
Alexandru // VIP magazin. – 2013. – Nr 12. – P. 42-44: fot. – ISSN 1810-1852.

1345. Ciobu, Stela. Necesitatea implementării managementului calităţii produselor şi


serviciilor bancare în condiţiile mediului bancar concurenţial din Republica Moldova / Stela
Ciobu, Ivan Luchian // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării :
Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2. – P. 237-243 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 243 (9 tit.).

1346. Clichici, Dorina. Evaluarea nivelului de dezvoltare structurală a sectorului ban-


car al Republicii Moldova / Dorina Clichici // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii,
inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2. – P.
251-260 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 259-260 (9 tit.).

1347. Cociuc, Victoria. Rolul sistemului bancar în progresul de trecere la un nou


model de creştere economic / Victoria Cociuc // Băncile în economia concurenţei, incertitudi-

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nii, inovării şi integrării: Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2. – P.
89-94 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (5 tit.).

1348. Groza, Vitalie. Riscul de credit – pericol major al stabilităţii financiare al băncii /
Vitalie Groza, Ana Cîrlan // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integră-
rii: Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2. – P. 215-223 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 223 (3 tit.).

1349. Luchian, Ivan. Capcanele financiare ale inovaţiilor bancare / Ivan Luchian,
Lilian Ciobanu // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 95-99 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 99 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

1350. Stratulat, Oleg. Deblocarea mecanismelor monetare – viziune din punctual de


pornire spre economia de piaţă / Oleg Stratulat, Vasile Turliuc // Băncile în economia concu-
renţei, incertitudinii, inovării şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău,
2013. – Vol. 2. – P. 55-61 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.

1351. Trandafir, Mariana. Ţinerea inflaţiei – între teoria monetară şi realitatea post-
criză / Mariana Trandafir // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării
: Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2. – P. 34-44 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43-44 (24 tit.).

1352. Vlaicu, Vlad. Problemele actuale ale impozitării veniturilor în Republica Moldo-
va / Vlad Vlaicu // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actuali-
tate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 69-76. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol.

1353. Арапу, Анатолий. Параметры долга: риска – нет! : [интервью с министром


финансов РМ А. Арапу] / записал Александр Тэнас // Profit. – 2014. – Nr 4. – P. 24-30 :
fot. – ISSN 1857-0186.

1354. Барбэнягрэ, Виктор. НДС на ″люкс″… машины : [интервью с зам. минист-


ра финансов В. Барбэнягрэ] / записала Марьяна Табунчик // Profit. – 2014. – Nr 3. – P.
37-39 : fig., fot. – ISSN 1857-0186.

1355. Парфентиев, Алла. Перспективы развития банковской корпоративной


культуры / Алла Парфентиев // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi
integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2. – P. 229-233 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 233 (5 tit.).

1356. Чиреш, Елена. Применение косвенных методов налогообложения – су-


дебная практика / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit . – 2014. – Nr 4. – P. 69-70 : fot. –
ISSN 1813-4408.

53
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

(Vezi de asemenea Nr 1427)


338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 1441)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1357. Габеря, Георге. Боязнь сближения : [интервью с зам. министра сел. хоз-
ва и пищ. пром-сти Молдовы Г. Габеря] / записал Игорь Любек // Profit. – 2014. – Nr 3. –
P. 50-53 : fot. – ISSN 1857-0186.

1358. Мунтяну, Дмитрий. Большие ожидания от маленького офиса : [интервью


с директором Нац. Офиса винограда и вина (НОВВ) Д. Мунтяну] / записала Светлана
Курмей // Profit. – 2014. – Nr 3. – P. 22-25 : fig., fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1268, 1449, 1626)
338.48 Turism. Economia turismului
1359. Gumovschi, Andrei. Dezvoltarea şi promovarea agroecoturismului viticol şi
pomicol în Republica Moldova / Andrei Gumovschi // Simpozionul ştiinţific internaţional
″Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişi-
nău, 2014. – P. 58-62 : fot . – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 62 (4 tit.).

1360. Macari, Ion. Turismul naţional – componentă importantă a economiei naţionale


/ Ion Macari // Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări,
problem, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 264-268.

1361. Platon, Nicolae. Abordări conceptuale în clasificarea turismului din Republica


Moldova / Nicolae Platon // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 81-88 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (7 tit.). – ISSN 1813-8489.

1362. Кротенко, Юрий. Зарубежный опыт организации делового туризма / Юрий


Кротенко, Анастасия Тулупова // Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în
secolul XXI: realizări, problem, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 141-149 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 148-149 (17 tit.).

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1363. Calmîc, Octavian. Acordul de Liber Schimb – rezultatele au depăşit aşteptările
: [interviu cu O. Calmîc, viceministrul economiei Rep. Moldova] / consemnare de Mariana
Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 4. – P. 66-70 : fot. – ISSN 1857-0186.

1364. Popa, Angela. Indicatori aplicaţi în analiza conjucturii pieţelor externe / Angela
Popa, Ion Galaju // Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: reali-
zări, probleme, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 22-25. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 25 (7 tit.).

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.7 Finanţe internaţionale


1365. Cîrlan, Ana. Elemente conceptual privind riscul valutar / Ana Cîrlan, Dorian
Nacu // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării: Simp. şt.-practic
intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2. – P. 168-171 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 171 (3 tit.).

1366. Coban, Petru. Depăşirea problemelor de pe pieţele financiare / Petru Coban //


Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, problem, per-
spective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 166-172 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 172 (3 tit.).

1367. Coban, Petru. Particularităţile politicii de atragere a investiţiilor internaţionale în


era globalizării / Petru Coban // Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în seco-
lul XXI: realizări, problem, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 203-212 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 212 (3 tit.).

1368. Milea, Camelia. Unele reflecţii asupra problematicii echilibrului extern în con-
textual crizei globale / Camelia Milea, Adina Criste, Alina Ailincă // Băncile în economia con-
curenţei, incertitudinii, inovării şi integrării: Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău,
2013. – Vol. 2. – P. 44-49 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (3 tit.).

1369. Moraru, Angela. Remiterile persoanelor fizice – elemente conceptual şi abor-


dări / Angela Moraru // Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării:
Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2. – P. 75-80 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1332, 1339, 1351, 1353)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice Internationale. Economie mondială
1370. Coltea, Traian. Pieţele mondiale de produse: starea actuală şi perspectivele de
dezvoltare / Traian Coltea, Marian Jianu, Radu Roşcăneanu // Simpozionul ştiinţific internaţi-
onal ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, problem, perspective″, 29 mar. 2013. –
Chişinău, 2014. – P. 1172-179 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 179 (6 tit.).

1371. Negruţă, Alexandru. Politica de produs pentru o piaţă internaţională / Alexan-


dru Negruţă // Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări,
problem, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 261-264. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 264 (7 tit.).

1372. Бровка, Геннадий. Офшорные компании в современной мировой


экономике и безопасности / Геннадий Бровка // Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul
serviciilor în secolul XXI: realizări, problem, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. –
P. 127-133 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 133 (5 tit.).

1373. Чеботарь, Олег. В поисках устойчивости развития мировой экономики /


Олег Чеботарь // Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: reali-

55
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

zări, problem, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 198-203 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 203 (6 tit.).

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1374. Corj, Mihai. Inconsecvenţe depistate în unele acte legislative în vigoare şi pro-
puneri privind eliminarea lor / Mihai Corj // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P.
26-29 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1811-0770.

1375. Cuzneţov, Alexandru. Conturarea lacunelor în procesul activităţii de aplicare a


dreptului / Alexandru Cuzneţov, Ghenadie Pavliuc // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr
4. – P. 35-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 37 (6 tit.). – ISSN 1811-
0770.

1376. Pantea, Oleg. ″Magna Charta Libertatum″ – izvor al dreptului medieval englez.
Aspecte juridico-istorice / Oleg Pantea // Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare
prin prisma integrării europene : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 134-138. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1430, 1432, 1553)

341 Drept internaţional


1377. Botezatu, Igor. Omorul uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul in-
ternaţional umaitar: paradoxuri legislative / Igor Botezatu, Nicolae Buza // Revista Naţională
de Drept. – 2014. – Nr 4. – P. 29-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p.
34 (15 tit.). – ISSN 1811-0770.

1378. Cârnaţ, Marina. Instrumente şi mecanisme de protecţie a persoanelor intern


strămutate în unele ţări / Marina Cârnaţ // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 4. – P. 16-22. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (35 tit.). – ISSN 1810-309X.

1379. Ceban, Cristina. Regimul juridic privind protecţia europeană şi internaţională a


drepturilor omului / Cristina Ceban // Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare prin
prisma integrării europene : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 219-226. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 226 (9 tit.).

1380. Chiril, Oleg. Aspecte internaţionale cu privire la protecţia şi asigurarea drepturi-


lor marturilor / Oleg Chiril // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor
implicate în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău,
2013. – P. 263-267. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 267 (10 tit.).

1381. Chiriţa, Sofia. Rolul UNHCR în domeniul protecţiei drepturilor refugiaţilor / So-
fia Chiriţa // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în proce-
sul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. – P. 268-
272. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 272 (7 tit.).

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1382. Dimin, Nataşa. Cooperarea organelor de drept cu ong-urile în vederea garan-


tării siguranţei victimelor-martori ai traficului de fiinţe umane / Nataşa Dimin, Veronica Bivol //
Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal :
(Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. – P. 291-306. – Rez.
în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 305-306 (22 tit.).

1383. Gumenco, Aliona. Colaborarea internaţională în domeniul protecţiei martorilor


/ Aliona Gumenco // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în
procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. – P.
315-318. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 318 (4 tit.).

1384. Lazăr, Diana. Eficacitatea convenţiei de arbitraj: temei pentru recunoaşterea şi


executarea hotărârilor arbitrale străine în sistemul Convenţiei de la New York din 1958 / Dia-
na Lazăr // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi
perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 301-316. – Referinţe bibliogr. : p. 313-
316 (55 tit.).

1385. Litra, Stela. Principiu nereturnării – principiu al dreptului refugiaţilor / Stela Litra
// Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării europene. (Par-
teneriatul Estic) : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 148-154. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 154 (11 tit.) şi în notele de subsol.

1386. Pantea, Oleg. Contractul normativ ca formă reglementatorie în procesul de in-


tegrare europeană / Oleg Pantea // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 30-32 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (18 tit.). – ISSN 1811-0770.

1387. Prisac, Alexandru. Accepţiunile compensării în sistemul de drept continental /


Alexandru Prisac // Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării
europene. (Parteneriatul Estic) : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 80-87. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 86-87 (20 tit.).

1388. Сосна, Александру. Жалоба в Европейский Суд по правам человека, как


средство реализации права на защиту / Александру Сосна // Dreptul privat ca factor în
dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişi-
nău, 2014. – P. 378-387. – Referinţe bibliogr. : p. 385-387 (38 tit.).

1389. Флоря, Василий. Защита свидетелей и других участников уголовного


процесса. Рекомендации ООН и национальное законодательство / Василий Флоря //
Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal :
(Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. – P. 84-101. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 101 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1327-28, 1333, 1376, 1379, 1392, 1408-09, 1414, 1457, 1465)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1390. Arseni, Alexandru. Interdependenţa dintre jurisdicția constituţională şi justiţia
de drept comun în domeniul asigurării legalităţii / Alexandru Arseni, Tatiana Dabija // Revista

57
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 8-12. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 11-12 (30 tit.). – ISSN 1811-0770.

1391. Avornic, Gheorghe. Precedentul judiciar şi "dreptul discreţionar" / Gheorghe


Avornic, Dumitru Postovan // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 4. – P. 2-7. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 7 (14 tit.). – ISSN 1811-0770.

1392. Cuşmir, Marcel. Consideraţiuni cu privire la limitele libertăţii de conştiinţă în le-


gislaţia naţională şi în practica CEDO / Marcel Cuşmir, Carolina Cuşmir // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 50-59. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 58-59 (10 tit.). –
ISSN 1813-8489.

1393. Dabija, Tatiana. Dimensiunea teoretică a conceptului de control al constituţio-


nalităţii legilor / Tatiana Dabija // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 43-45. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 45 (17 tit.). – ISSN 1811-0770.

1394. Pîrţac, Grigore. Sistemul electoral din Republica Moldova: aliniere la standar-
dele europene / Grigore Pîrţac // Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare prin
prisma integrării europene. (Parteneriatul Estic) : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 207-
213. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 213 (6 tit.).

1395. Сосна, А. О некоторых проблемах реализации права на доступ к


правосудию / А. Сосна, Д. Факиров // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 4. – P. 19-23. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (8 tit.). – ISSN 1810-3081.

1396. Сосна, Б. Решения Конституционного Суда как источник права в совре-


менном понимании / Б. Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 4. – P. 4-7. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Bibliogr. : p. 6-7 (28 tit.). – ISSN 1810-3081.

1397. Федоров, Г. Особенности применения права при наличии пробелов в


праве и юридических коллизий / Г. Федоров, В. Травин // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 4. –
P. 8-18. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 17-18 (22 tit.). – ISSN 1810-3081.

1398. Флоря, В. Право на оказание бесплатных медицинских услуг должно быть


гарантировано / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 4. – P. 24-27. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (5 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 1335, 1375, 1458, 1462, 1469-70)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
1399. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărâre privind interpretarea
articolului 13 alin. (1) din Constituţie în Corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de
Independenţă a Republicii Moldova : [Sesizările nr 8b/2013 şi 41 b/2013] // Limba Română. –
2014. – Nr 1. – P. 15-42. – ISSN 0235-9111.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1400. Antoci, Albert. Dreptul persoanelor cu statut special de a beneficia de progra-
mul privind protecţia martorilor / Albert Antoci // Probleme actuale privind protecţia şi securita-
tea persoanelor implicate în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar.
2013). – Chişinău, 2013. – P. 18-22. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (9 tit.).

1401. Bacinschi, Serghei. Răspunderea penală pentru accesul ilegal la informaţia


computerizată protejată de lege / Serghei Bacinschi // Probleme actuale privind protecţia şi
securitatea persoanelor implicate în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21
mar. 2013). – Chişinău, 2013. – P. 237-244. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 244 (9
tit.).

1402. Carp, Simion. Reglementări specifice privind asigurarea securităţii părţilor vă-
tămate şi a martorilor din rândul persoanelor aflate în detenţie / Simion Carp, Oleg Rusu //
Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal :
(Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. – P. 36-40. – Rez. în
lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (7 tit.).

1403. Ciobanu, Igor. Delimitarea pornografiei infantile de alte infracţiuni adiacente /


Igor Ciobanu, Violina Moraru // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 4. – P. 15-20. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 19-20 (24 tit.). – ISSN 1811-0770.

1404. Chiriţa, Valentin. Aspecte criminologice privind relaţia infractor-victimă în cazul


infracţiunii de luare de ostatici / Valentin Chiriţa // Probleme actuale privind protecţia şi securi-
tatea persoanelor implicate în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar.
2013). – Chişinău, 2013. – P. 41-47. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46-47 (11 tit.).

1405. Cojocaru, Rodion. Aspecte privind nepedepsirea victimelor traficului de per-


soane pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu această calitate procesuală / Rodion Cojo-
caru, Sergiu Cojocaru // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implica-
te în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. –
P. 62-66. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (9 tit.).

1406. Copeţchi, Stanislav. Algoritmul aplicării art. 208 CP RM în ipoteza instigării


minorilor la săvârşirea infracţiunilor / Stanislav Copeţchi // Revista Naţională de Drept. –
2014. – Nr 4. – P. 77-83. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 82-83 (31
tit.). – ISSN 1811-0770.

1407. Copeţchi, Stanislav. Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art. 208 CP


RM / Stanislav Copeţchi // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 74-80. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 79-80 (28 tit.). – ISSN 1811-0770.

1408. Cristi, Ioan. Crima organizată în accepţiunea abordărilor naţională şi internaţi-


onale / Ioan Cristi // Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării
europene : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 192-198. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.

59
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1409. Cuciurcă, Angela. Abordări teoretico-practice privind protecţia drepturilor şi li-


bertăţilor fundamentale ale persoanei în cadrul aplicării măsurilor de constrângere sub forma
reţinerii şi arestului / Angela Cuciurcă, Rodica Cuciurcă // Promovarea dreptului omului şi
securităţii umanitare prin prisma integrării europene : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P.
63-79. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 109-110 (15 tit.).

1410. David, Mihail. Protecţia reprezentanţilor autorităţilor statului implicaţi în proce-


sul penal / Mihail David // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor impli-
cate în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău,
2013. – P. 72-83.

1411. Dorif, Tatiana. Persoana juridică. Problemele de tragere la răspunderea pena-


lă / Tatiana Dorif // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actuali-
tate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 337-344. – Referinţe bibliogr. : p.
344 (11 tit.).

1412. Gherasim, Dumitru. Noţiunea, importanţa şi trăsăturile audierii contradictoriale


în procesul penal / Dumitru Gherasim // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 52-
57 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 57(16 tit.). – ISSN 1811-0770.

1413. Ionaşcu, Vitalie. Audierea martorilor sau a victimelor cu aplicarea unor modali-
tăţi speciale / Vitalie Ionaşcu, Ana Canţer // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea
persoanelor implicate în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013).
– Chişinău, 2013. – P. 323-329. – Referinţe bibliogr. : p. 329 (6 tit.).

1414. Mariţ, Alexandru. Unele aspecte ale condamnării cu suspendarea executării


pedepsei / Alexandru Mariţ, Cristian Macovei // Promovarea dreptului omului şi securităţii
umanitare prin prisma integrării europene : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – P. 179-185. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

1415. Moraru, Victor. Aspecte conceptuale referitoare la cercetarea judecătorească


în procesul penal al Republicii Moldova / Victor Moraru, Dumitru Gherasim // Legea şi viaţa. –
2014. – Nr 4. – P. 28-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.34 (18 tit.). – ISSN
1810-309X.
1416. Moraru, Victor. Cererile şi plîngerile ca modalitate de realizare a dreptului la un
proces penal contradictorial / Victor Moraru, Lucia Rusu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 4. – P.
11-15. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (11 tit.). – ISSN 1810-309X.

1417. Pasat, Octavian. Analiză asupra infracţiunilor vamale comise pe teritoriul Ro-
mâniei până în anul 1989 prin prisma metodei istorice / Octavian Pasat // Revista Naţională
de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 64-69 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 69 (16 tit.). – ISSN 1811-0770.

1418. Pintea, Simona. Protecţia victimelor infracţiunilor în România / Simona Pintea,


Laurenţiu Stoica, Gabriel-Virgil Rusu // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea per-

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

soanelor implicate în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). –
Chişinău, 2013. – P. 142-163. – Referinţe bibliogr. : p. 162-163 (12 tit.).

1419. Popescu, Dorin. Noţiunea şi natura juridică a circumstanţelor atenuante şi a


circumstanţelor agravante / Dorin Popescu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P.
33-37 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 36-37 (24 tit.). – ISSN
1811-0770.

1420. Rusu, Lucia. Locul şi rolul modelului contradictorial în teoria dreptului procesu-
al penal / Lucia Rusu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 58-63 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 62-63 (30 tit.). – ISSN 1811-0770.

1421. Savva, Viorel. Soluţii practice contraversate în raport cu infracţiunea de exces


de putere sau depăşire a atribuţiilor de serviciu: interpretări doctrinare privind corectitudi-
nea/incorectitudinea acestora / Viorel Savva // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 4. –
P. 73-76. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 76 (8 tit.). – ISSN 1811-
0770.

1422. Sorbala, Mihail. Reflecţii asupra obiectului şi laturii obiective a infracţiunii de


reţinere ilegală / Mihail Sarbala // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 70-73 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 72-73 (20 tit.). – ISSN 1811-0770.

1423. Stati, Vitalie. Infracţiunea de corupere a alegătorilor (art. 181¹ CP RM): Studiu
de drept penal : Partea 1, 2 / Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 2-
7 : fot. ; Nr 4. – P. 8-14 : fot . – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 7 (23 tit.).
– ISSN 1811-0770.

1424. Şevcenco, Igor. Unele aspecte privind participarea minorilor la procesul penal /
Igor Şevcenco, Olga Dobă // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor
implicate în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău,
2013. – P. 342-345. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 345 (5 tit.).

1425. Tira, Ion. Pedepsele penale aplicate funcţionarilor publici şi demnitarilor pentru
actele de corupţie şi ale celor conexe lor prevăzute de capitolul al XV-lea din Codul penal al
Republicii Moldova / Ion Tira // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 60-69. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 68-69 (10 tit.). – ISSN 1813-8489.

1426. Ursu, Veaceslav. Instituţia reabilitării în legislaţia Republicii Moldova /


Veaceslav Ursu // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în
procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. – P.
190-195. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 195 (7 tit.).

1427. Vlaicu, Vlad. Evaziunea fiscală – aspecte teoretico-juridice / Vlad Vlaicu //


Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării europene : Conf. şt.
intern. – Chişinău, 2013. – P. 63-79. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

61
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1428. Voicu, Costică. Instituţia martorului protejat în legislaţia României / Costică Vo-
icu, Viorel Croitoru // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate
în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. –
P. 196-205. – Referinţe bibliogr. : p. 205 (7 tit.).

1429. Zeca, Ionela Cerasela. Fenomenul violenţei domestice asupra femeii în Repu-
blica Moldova: realităţi şi perspective / Ionela Cerasela Zeca // Promovarea dreptului omului
şi securităţii umanitare prin prisma integrării europene : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. –
P. 199-206. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

1430. Гырла, Лилия. Природа психоэмоциональных переживаний в


привилегированных составах умышленных убийств / Лилия Гырла // Dreptul privat ca
factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective : Conf. şt. intern. –
Chişinău, 2014. – P. 388-397. – Referinţe bibliogr. : p. 397 (16 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1377, 1389, 1463)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
1431. Mihalache, Iurie. Aspecte privitoare la atributele de identificare ale persoanei
juridice / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 13-18 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 17-18 (24 tit.). – ISSN 1811-0770.

1432. Volcinschi, Victor. Relaţiile sociale patrimoniale ca obiect al reglementărilor ju-


ridice de drept privat / Victor Volcinschi // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor eco-
nomice. Tradiţii, actualitate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 5-12. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1411)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1433. Baieşu, Sergiu. Aspecte teoretice privind posesiunea nemijlocită şi posesiunea
mijlocită / Sergiu Baieşu // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii,
actualitate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 32-37. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol.

1434. Cojocari, Eugenia. Unele particularităţi ale reglementării dreptului de proprieta-


te privată în Codul civil al Republicii Moldova şi în Codul civil român / Eugenia Cojocari, Ghe-
orghe Botea // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate
şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 42-49. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (15
tit.).

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


1435. Bordian, Mariana. Răspândirea juridică a furnizorului în contractul de furnizare
a energiei electrice consumatorilor casnici / Mariana Bordian // Revista Naţională de Drept. –
2014. – Nr 4. – P. 67-72. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 72 (14 tit.). –
ISSN 1811-0770.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1436. Chibac, Natalia. Delimitarea contractului de servicii turistice de alte contracte /


Natalia Chibac // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 4. – P. 23-27. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 27 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

1437. Pantea, Oleg. Reglementarea juridică a contractului normativ în sistemul izvoa-


relor de drept ale Italiei şi Franţei / Oleg Pantea // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 4.
– P. 38-41 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 41 (10 tit.). – ISSN
1811-0770.

1438. Sochirca, Stela. Conţinutul contractului administrării fiduciare / Stela Sochirca


// Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 4. – P. 35-39. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
39 (13 tit.). – ISSN 1810-309X.

1439. Сичинский, К. Особенности заключения и условий договора добровольно-


го имущественного автострахования / К. Сичинский // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 4. – P.
32-37. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (12 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 1340, 1348, 1456, 1468, 1627)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1440. Cebotari, Valentina. Restricţii legale asupra conţinutului regimului matrimonial
contractual / Valentina Cebotari, Olga Pisarenco // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea
relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P.
132-141. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1406)

347.7 Drept comercial


1441. Badâr, Iurie. Brevetarea invenţiilor în străinătate – instrument important al inte-
grării economice şi tehnologice a Republicii Moldova în spaţiul european şi mondial / Iurie
Badâr, Ala Guşan, Adela Mihai // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 23-28 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (8 tit.). – ISSN 1810-7079.

1442. Bolocan, Lilia. Bilanţul activităţii AGEPI în anul 2013 / Lilia Bolocan //
Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 6-8 : fot. – ISSN 1810-7079.

1443. Chiroşca, Igor. Unele aspecte privind condiţiile de protecţie a operelor de crea-
ţie în dreptul de autor / Igor Chiroşca // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor eco-
nomice. Tradiţii, actualitate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 61-68. –
Referinţe bibliogr. : p. 67-68 (27 tit.).

1444. Gladchii, Nadejda. Practica utilizării pseudonimului: scopuri şi procedee : [as-


pectul dreptului de autor] / Nadejda Gladchii // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 13-16 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

1445. Iaţchevici, Vadim. Exploatarea proprietăţii intelectuale prin crearea companiilor


noi şi comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală / Vadim Iaţchevici // Intellectus. –

63
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

2014. – Nr 1. – P. 56-58 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (4 tit.).
– ISSN 1810-7079.

1446. Integrarea Europeană în domeniul proprietăţii intelectuale: realizări şi pro-


vocări / Secţia Cooperare Internaţională şi Integrare Europeană, AGEPI // Intellectus. – 2014.
– Nr 1. – P. 43-45 : fot. – ISSN 1810-7079.

1447. Mogol, Natalia. Examinarea mărcilor ce conţin semne false sau înşelătoare /
Natalia Mogol // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 29-35 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

1448. Negru, Cristina. Regimul juridic al copiei private prin prisma prevederilor legis-
laţiei în vigoare a Republicii Moldova / Cristina Negru // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 9-12 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

1449. Sandu, Ion. Factori de susţinere şi dezvoltare a creativităţii tehnice autohtone


ca vector activ în relansarea economică / Ion Sandu, Alexandru Stănilă // Intellectus. – 2014.
– Nr 1. – P. 75-85 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 83-84 (28 tit.). –
ISSN 1810-7079.

1450. Бодюл, Татьяна. Объекты охраны фольклора : [авторско-правовая


охрана, согласно нормам нац. законодательства] / Татьяна Бодюл // Intellectus. – 2014. –
Nr 1. – P. 17-22 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (13 tit.). –
ISSN 1810-7079.

1451. Бодюл, Татьяна. Сходство и различие понятий собственности в вещном и


интеллектуальной собственности / Татьяна Бодюл // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea
relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P.
345-354. – Referinţe bibliogr. : p. 353-354 (15 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1349, 1633)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1452. Pistriuga, Vitalii. Forma notarială a actului juridic. Actul Notarial. Girul de au-
tentificare / Vitalii Pistriuga // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tra-
diţii, actualitate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 195-206. – Referinţe
bibliogr. : p. 204-206 (33 tit.).

1453. Селевестру, Ирина. Арбитраж как метод решения споров : [интервью с


председателем междунар. Арбитр. суда при Ассоц. ликвидаторов и администраторов
(ALARM) И. Селевестру] / записал реп. журн. // Profit. – 2014. – Nr 3. – P. 55-57 : fig., fot.
– ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1375, 1388, 1390)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1454. Păsculiţă, Felicia. Răspunderea juridică a salariatului în cazul neexecutării sau
executării necorespunzătoare a obligaţiilor de organizarea securităţii muncii / Felicia Păsculiţă
// Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 148-154. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 154 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

1455. Татар, О. Пробелы и противоречия трудового законодательства в отно-


шении установления испытательного срока / О. Татар, С. Киосе // Закон и жизнь. –
2014. – Nr 4. – P. 28-31. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (6 tit.). – ISSN
1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 1337, 1339, 1421)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


1456. Cernei, Olga. Particularităţi ale contractului de vânzare-cumpărare a terenurilor
proprietate privată / Olga Cernei // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 38-42. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 41-42 (17 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 1438)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


1457. Crasnobaev, Adrian. Carenţe privind determinarea conţinutului dreptului fun-
damental al omului la un mediu înconjurător sănătos / Adrian Crasnobaev // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 155-163. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.162-163 (21
tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1617)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1458. Babaianu, Anatoli. Autonomia locală – principiu de organizare şi funcţionare a
administraţiei publice locale în Republica Moldova / Anatoli Babaianu // Administrarea Publi-
că. – 2014. – Nr 2. – P. 142-147. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 146-147 (12 tit.).
– ISSN 1813-8489.

1459. Bantuş, Anatolie. Principii de organizare şi funcţionare eficientă a administra-


ţiei publice / Anatolie Bantuş // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 38-49. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49 (17 tit.). – ISSN 1813-8489.

1460. Gheorghiţa, Tamara. Direcţii de modernizare a managementului funcţiei publi-


ce şi al funcţionarului public în Republica Moldova / Tamara Gheorghiţa // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 27-36. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35-36 (14 tit.).
– ISSN 1813-8489.

1461. Grama, Octavian. Reorganizarea reţelei de laborator a Serviciului Suprave-


gherii de Stat a Sănătăţii Publice / Octavian Grama // Sănătate publică, economie şi mana-

65
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

gement în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 4-6. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
6 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

1462. Manole, Tatiana. Noua metodologie de finanţare a autorităţilor publice locale –


pilon al autonomiei locale şi al descentralizării financiare / Tatiana Manole // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 71-80 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (14
tit.). – ISSN 1813-8489.

1463. Odagiu, Iurie. Politica de protecţie a funcţionarului de poliţie / Iurie Odagiu,


Constantin Rusnac // Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate
în procesul penal : (Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. –
P. 131-135. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (9 tit.).

1464. Sturza, Alexei. Eficientizarea managementului serviciilor publice desconcentra-


te în Republica Moldova / Alexei Sturza // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – P. 127-135
: tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

1465. Дульский, Ион. Государственная служба в Европейском союзе и


перспективы ее развития в Республике Молдова / Ион Дульский // Administrarea Publică.
– 2014. – Nr 2. – P. 20-26. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (11 tit.). – ISSN
1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1271, 1333, 1425, 1605)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1466. Кирица, Ольга. Механизмы преодолевающего поведения солдат
карабинеров / Ольга Кирица // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P. 89-95 : fig., tab. – Rez. lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (7 tit.). – ISSN 1857-2502.
(Vezi de asemenea Nr 1328)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 1302-03, 1322, 1504, 1520)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


1467. Plotnic, Olesea. Calitatea produselor şi serviciilor – modalitate de promovare a
drepturilor consumatorului / Olesea Plotnic // Promovarea dreptului omului şi securităţii uma-
nitare prin prisma integrării europene. (Parteneriatul Estic) : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013.
– P. 88-95. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (15 tit.) şi în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1435)

368 Asigurări
1468. Marian, Silvia. Teoria asigurărilor. Contractul de asigurare / Silvia Marian //
Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective :
Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 77-99. – Referinţe bibliogr. : p. 97-99 (54 tit.).

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1439)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1469. Corj, Mihai. Propuneri privind îmbunătăţirea proiectului Codului educaţiei :
(versiunea a 3-a a Proiectului) / Mihai Corj // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 4. – P.
21-28 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 28 (10 tit.). – ISSN 1811-
0770.

1470. Corj, Mihai. Va fi apt Parlamentul de legislatura a XIX-a să adopte Codul edu-
caţiei pînă la finele mandatului? / Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 4. – P. 4-10. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

1471. Cristea, Sorin. Cercetarea pedagogică : [studiu de pedagogie generală] / Sorin


Cristea // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2. – P. 56-60 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 60 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.

1472. Cuzneţov, Larisa. Unele repere metodologice privind cercetarea


psihopedagogică a familiei / Larisa Cuzneţov // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2. – P. 13-17 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (17 tit.). – ISSN 1810-6455.

1473. Sadovei, Larisa. Rezultatele ştiinţifice ale cercetării : construcţie teoretică şi re-
flecţie practică : [studiu didactic] / Larisa Sadovei // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2. – P. 33-37
: fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.

1474. Sclifos, Lia. Cercetările acţionale – o oportunitate pentru a face faţă noilor pro-
vocări în educaţie / Lia Sclifos // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2. – P. 8-12 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (15 tit.). – ISSN 1810-6455.

1475. Ţapu, Grigore. Sistemul şcolar versus autonomie şi libertatea copiilor / Grigore
Ţapu, Natalia Gordila // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P. 67-73. – Rez. lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 73 (9 tit.). – ISSN 1857-2502.
(Vezi de asemenea Nr 1303, 1317)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1476. Rusuleac, Tatiana. Aspecte teoretico-practice de utilizare a metodei investiga-
ţiei la matematică în clasele primare / Tatiana Rusuleac // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2. – P.
49-52 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (9 tit.). – ISSN 1810-
6455.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1477. Bezede, Rima. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin implementa-
rea cercetării-acţiune / Rima Bezede // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2. – P. 4-8 : fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1478. Botgros, Ion. Cadrul didactic – un cercetător ştiinţific al activităţii educaţionale


personale / Ion Botgros // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2. – P. 2-4 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 4 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

1479. Franţuzan, Ludmila. Dimensiuni metodologice de formare a competenţei de


investigare ştiinţifică la elevi / Ludmila Franţuzan, Lilia Zota // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2.
– P. 45-48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.

1480. Moga, Ecaterina. Personalitatea pedagogului şi dimensiunea moral-spirituală


în praxisul educaţional / Ecaterina Moga, Aliona Evtodiev // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2. –
P. 37-39. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (12 tit.). – ISSN 1810-6455.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1481. Guceac, Viorela. Valorizarea ascultării active la elevii de vîrstă şcolară mică în
contextul dezvoltării unei comunicări eficiente / Viorela Guceac // Didactica Pro... . – 2014. –
Nr 2. – P. 27-32 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (7 tit.). –
ISSN 1810-6455.

1482. Pelevaniuc, Ludmila. Modelul pedagogic de formare a culturii manageriale în


cadrul instituţiilor preşcolare / Ludmila Pelevaniuc // Didactica Pro... – 2014. – Nr 2. – P. 18-
22 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

1483. Ботнарь, Валентина Д. Специфика воспитания функционального отно-


шения к своему здоровью детей в санаторных группах дошкольных образовательных
учреждений / Валентина Д. Ботнарь, Ольга А. Иовва // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P.
18-27: fig. – Rez. lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (10 tit.). – ISSN 1857-2502.

1484. Иовва, Ольга Андреевна. Разработка и апробация педагогической моде-


ли воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольни-
ков санаторных групп дошкольного образовательного учреждения / Ольга Андреевна
Иовва // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P. 74-88 : fig., tab. – Rez. lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 88 (9 tit.). – ISSN 1857-2502.
(Vezi de asemenea Nr 1476)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1485. Грекова, Наталия Ф. Инклюзивное образование детей с особыми образо-
вательными потребностями : проблемы и перспективы / Наталия Ф. Грекова, Охана П.
Кулик // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P. 50-56 : fig., tab. – Rez. lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 56 (5 tit.). – ISSN 1857-2502.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi Nr 1310)

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


(Vezi Nr 1647-49)

398 Folclor
(Vezi Nr 1450)
398(=135.1) Folclor românesc
1486. Băieşu, Nicolae. Contribuţia lui Grigore Botezatu la valorificarea folclorului na-
ţional / Nicolae Băieşu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 2. – P. 21-22 : fot. – ISSN 1857-
4424.

1487. Cocieru, Mariana. ″Eu nu trăiesc decât pentru Basarabia″ : [din biografia folclo-
ristei Tatiana Găluşcă, originară din comuna Izvoare, raionul Floreşti (1913-2014)] / Mariana
Cocieru // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 1. – P. 19-21 : fot. – ISSN 1857-4424.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1488. Curchi, Lilia. Oază a speciilor de vânat : [Rezervaţia ″Prutul de Jos″] / Lilia
Curchi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 18 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 3. – P. 18 : fot.

51 MATEMATICĂ
(Vezi Nr 1476)

53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism
(Vezi Nr 1589, 1591)

539 Structura fizică a materiei


539.2/.6 Structura şi proprietăţile sistemelor moleculare. Rezistenţa materialelor
1489. Effect of Weak and High Magnetic Fields in Longitudinal and Transverse
Configurations on Magneto-Thermoelectric Properties of Quantum Bi wires / A.
Nikolaeva, L. Konopko, T. E. Huber [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2014.
– Vol. 50, Nr 1. – P. 51-56 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., – Referinţe bibliogr. : p. 55-56 (19 tit.).
– ISSN 0013-5739.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
1490. Природа проводимости каолина в условиях гидратации и
механохимической активации / К. А. Каздобин, Е. Д. Першина, В. В. Коханенко [и др.]
// Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 1. – P. 89-94 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93-94 (20 tit.). – ISSN 0013-5739.

69
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

(Vezi de asemenea Nr 1507, 1586-88)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
1491. Sandu, I. Comparative analysis of Fourier spectra between synthetic
seismograms and May 30, 1990 event records in Cahul city area / Sandu I., La Mara C. //
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. –
Nr 2. – P. 95-101 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 101 (7 tit.). –
ISSN 1857-0046.

1492. Sandu, I. Contribuţii la cunoaşterea fenomenului seismic din regiunea Carpati-


că : consolidarea conceptuală în cercetarea seismelor / Sandu I. // Buletinul Institutului de
Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 83-94 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 90-94 (98 tit.). – ISSN 1857-0046.

1493. Буртиев, Р. З. Исследование азимутальной неоднородности геологиче-


ской среды по макросейсмическим данным / Буртиев Р. З., Павлов П. П. // Buletinul
Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 2. –
P. 38-46 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 46 (10 tit.). – ISSN
1857-0046.

1494. Модели геологической среды с энергоинформационными парамет-


рами / Карпенко В. Н., Стародуб Ю. П., Стасенко В. Н. [и др.] // Buletinul Institutului de
Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 5-18 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 17-18 (18 tit.). – ISSN 1857-0046.

1495. Сейсмичность Карпатского региона по наблюдениям в Молдове в


2012 году / Степаненко Н. Я., Илиеш И. И., Симонова Н. А. [и др.] // Buletinul Institutului
de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 32-37 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 37 (6 tit.). – ISSN 1857-0046.

1496. Степаненко, Н. Я. Анализ сейсмичности области Вранча за 2009-2013 гг. /


Степаненко Н. Я., Карданец В. Ю., Симонова Н. А. // Buletinul Institutului de Geologie şi
Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 54-60 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 59-60 (8 tit.). – ISSN 1857-0046.

1497. Степаненко, Н. Я. Карпатские землетрясение за период с 1868 по 1893 гг.


: (макросейсмический каталог) / Степаненко Н. Я., Карданец В. Ю. // Buletinul Institutului
de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 61-82 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 80-82 (26 tit.). – ISSN 1857-
0046.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.7/.8 Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie
1498. Веклич, Е. Д. К вопросу о выделении среднекампанского подъяруса в
верхнемеловых отложениях северной окраины Донбасса по фауне фораминифер /
Веклич Е. Д. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 19-26. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 25-
26 (17 tit.). – ISSN 1857-0046.

1499. Покатилов, В. П. Неогеновые отложения. Стратиграфия и корреляция


:(краткая информация) / Покатилов В. П. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 47-53 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 52-53 (20 tit.). – ISSN 1857-0046.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


(Vezi Nr 1488)
56 PALEONTOLOGIE
(Vezi Nr 1498)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
573 Biologie generală şi teoretică
(Vezi Nr 1457)
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
1500. Scvorţova, Elena. Evaluarea expresiei genei ATR7B în liniile celulare CHO
transgenice la nivelul proteinei / Elena Scvorţova // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 54-57 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 57 (18 tit.) – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 1548, 1580)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
1501. Action of Millimeter-range Electromagnetic Radiation on Polypeptide
Spectrum of Amylolytic Preparations ftom Aspergillus Niger 33-19 CNMN FD 02A
Strain / Alexandra Ciloci, Cezara Bivol, Maria Stratan [et al.] // Электронная обработка
материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 1. – P. 72-77 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 76-77 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 1658)

71
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1502. Paladi, Gheorghe. Pierderile reproductive – rezerv important în menţinerea
numerică a populaţiei Republicii Moldova / Gheorghe Palai, Olga Cerneţchi, Iurie Dondiuc //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 41-48 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (30 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 1500, 1510)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
(Vezi Nr 1303)
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
1503. Probleme stringente în asigurarea calităţii supravegherei stării de sănăta-
te a copiilor şi adolescenţilor de vârstă şcolară în cadrul serviciului de asistenţă medi-
cală / Ala Cojocaru, Rodica Scutelnic, Galina Morari [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 147-152 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 1483-84)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1504. Darii, Eugeniu. Evaluarea calităţii vieţii – noua formulă conceptuală cu valenţă
medico-socială şi suport ştiinţific / Eugeniu Darii // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 41-46 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (42 tit.). – ISSN 1810-1852.

1505. Eder, V. Antigenic and genetic characteristic of influenza viruses identified in


pre-pandemic, pandemic and post-pandemic periods in the Republic of Moldova / V. Eder //
Curierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 50-59 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
59 (16 tit.). – ISSN 1857-0666.

1506. Lupu, Marina. Poluarea aerului – factor de risc pentru bolile pulmonare ob-
structive cronice / Marina Lupu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2014. – Nr 1. – P. 18-21 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (7 tit.). –
ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 1398, 1484, 1508, 1512, 1520, 1534-35, 1566, 1583, 1784)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1507. Batîr, Ludmila. Procedeu de utilizare a compusului bromo-{3[(2-hidroxi-5-nitro-
benziliden)-amino]-propan-1,2-diolo} (1-)cupru ca reglator al conţinutului de cupru în biomasa
de spirulină / Ludmila Batîr, Liliana Zosim, Daniela Elenciuc // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

92-94 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 93-94 (2 tit.). – ISSN
1810-7079.

1508. Ghicavîi, Victor. Rolul şi importanţa farmacologului clinician în optimizarea


farmacoterapiei / Victor Ghicavîi, Lucia Ţurcan, Lilia Podgurschi // Sănătate publică, econo-
mie şi management în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 7-10. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 10 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


1509. Matcovschi, C. Hypericum perforatum L. and its component Hiperforin in the
treatment of various diseasea / C. Matcovschi, V. Goncear, S. Matcovschi // Curierul medical.
– 2014. – Nr 2. – P. 86-94. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92-94 (99 tit.). – ISSN
1857-0666.

616 Patologie. Medicină clinică


1510. Boiciuc, Kiril. Analiza molecular-gebetică a genei PAH la pacienţii cu PKU din
Republica Moldova / Kiril Boiciuc, Natalia Uşurelu, Victoria Sacară // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 227-232 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 231-232 (25 tit.). – ISSN 1857-0011.

1511. Eţco, Constantin. Unele aspecte psihologice la pacienţii oncologici / Constan-


tin Eţco, Mariana Cerniţanu // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2014. – Nr 1. – P. 65-69 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (9 tit.) –
ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 1561, 1579)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1512. Balaneţchi, Anatolie. Calitatea serviciilor medicale spitaliceşti prestate bolna-
vilor cu hipertonie arterială în mediul rural / Anatolie Balaneţchi // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 11-14. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 14 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

1513. Barnaciuc, S. Myocardial ischaemia markers in cardiac surgery / S. Barnaciuc


// Curierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 99-102 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 102 (15 tit.). – ISSN 1857-0666.

1514. Carauş, Alexandru. ABC-ul aneurismelor cerebrale / Alexandru Carauş, Călin


Roibu, Nadejda Sapojnic // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 52-54 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (9 tit.). – ISSN 1810-1852.

1515. Ciobanu, Lucia. Evaluarea markerilor inflamaţiei la pacienţii cu restenoză intra-


sten expuşi revascularizării / Lucia Ciobanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 256-264 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 263-264 (23 tit.). – ISSN 1857-0011.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1516. Cobet, V. The cardiac metabolic treatment: effects of trimetazidine / V. Cobet //


Curierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 42-50. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50
(41 tit.). – ISSN 1857-0666.

1517. Ghicavîi, Victor. Acţiunea profeturului asupra parametrilor principali ai hemo-


dinamicii sistemice / Victor Ghicavîi, Ianoş Coreţchi // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 45-50 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 49-50 (13 tit.). – ISSN 1729-8687.

1518. Guzgan, I. Myocardial ischaemia markers in cardiac surgery / I. Guzgan // Cu-


rierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 94-99 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
98-99 (47 tit.). – ISSN 1857-0666.

1519. Hacina, Tamara. Derivatele non-neuronale ale crestelor neurale în pereţii aor-
tei / Tamara Hacina // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr
1. – P. 50-53 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (130 tit.). – ISSN 1729-
8687.

1520. Israfilov, Marina. Implementarea unui concept nou de evaluare a persoanelor


cu dizabilităţi în Republica Moldova, prin aplicarea clasificării internaţionale a funcţionării,
dizabilităţii şi sănătăţii în boli cardiovasculare / Marina Israfilov, Eleonora Vataman // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 242-248. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 248 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

1521. The oxidative stress in blood hypothermic and normothermic cardioplegia


/ I. Grosu, A. Grosu, I. Guzun [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 73-78 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (18 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 1571)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1522. Pulmonary thromboembolism associated with surgical diseases / R.
Scerbina, Gh. Ghidirim, V. Lescov [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 65-70 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69-70 (37 tit.). – ISSN 1857-0666.

1523. Sciuca, Svetlana. Monitorizarea pef-metrică a copiilor cu astmă bronşic şi im-


pactul factorilor de risc habituali / Svetlana Sciuca, Rodica Selvestru // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 163-167 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 167 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

1524. Stratulat, Petru. Implementarea clasificării internaţionale a funcţionării,


dizabilităţii şi sănătăţii în evaluarea copiilor cu patologie cronică bronhopulmonară : (rev. lit.) /
Petru Stratulat, Ala Cojocaru, Natalia Chiper // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 152-158. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 157-158 (24 tit.). – ISSN 1857-0011.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1525. Ţîbîrnă, Gheorghe. Reabilitarea protetica pe implante endoosoase a pacienţi-


lor cu tumori ale sinusurilor paranazale / Gheorghe Ţîbîrnă, Viorel Ureche // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 264-266 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 266 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 1563)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1526. Boian, Gavril. Scintecolografia şi rolul ei în diagnosticul diferenţial al disfuncţii-
lor de tranzit şi evacuare intestinală la copii / Gavril Boian, Veaceslav Boian, Inessa Gamurari
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 178-182 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 182 (14 tit.). – ISSN 1857-
0011.

1527. Boian, Veaceslav. Profilaxia şi combaterea preoperatorie a enterocolitei


obstructice în maladia hirschsprung la nou-născuţi / Veaceslav Boian // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 183-188 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 188 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

1528. Cojocaru-Toma, Maria. Valorificarea plantelor medicinale cu acţiune


hepatoprotectoare din flora Republicii Moldova / Maria Cojocaru-Toma // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 237-241. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 241 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

1529. Evaluarea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor cu insulinom pan-


creatic / Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Anatol Cazac [et al.] // Arta Medica. – 2014. –
Nr 1. – P. 16-20 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19-20 (13 tit.). – ISSN
1810-1852.

1530. Hotineanu, Vladimir. Algoritm diagnostic-terapeutic de abordare a peritonitelor


postoperatorii / Vladimir Hotineanu, Alexandru Iliadi // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 3-8 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (7 tit.). – ISSN 1810-1852.

1531. Hotineanu, Vladimir. Diagnosticul şi tratamentul contemporan al angiocolitei


acute şi sepsisul biliar / Vladimir Hotineanu, Alexandru Ferdohleb, Alic Cotoneţ // Arta Medi-
ca. – 2014. – Nr 1. – P. 35-41 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40-
41 (23 tit.). – ISSN 1810-1852.

1532. Mocanu, Natalia. Particularităţile diagnostice ale bolii Wilson în legătură cu


vârsta, sexul şi reprezentare clinică / Natalia Mocanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 232-236 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 235-236 (22 tit.). – ISSN 1857-0011.

1533. Pantea, Victor. Preparatele entomologice Imuheptin şi Imuparin în tratamentul


hepatitelor virale cornice B, C şi D / Victor Pantea, Veceslav Cihrii // Arta Medica. – 2014. –
Nr 1. – P. 62-64 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64 (12 tit.). – ISSN
1810-1852.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1534. Sajen, Octavian. Evaluarea în baza indicatorului Daly a impactului social pro-
dus de infecţia cu virusul hepatitei C / Octavian Sajen // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 21-25 : fig., tab.. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 25 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

1535. Solomon, Larisa. Impactul cirozei hepatice asupra sănătăţii publice / Larisa
Solomon // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 15-
17 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

1536. Suman, S. Extrahepatic bile ducts / S. Suman // Curierul medical. – 2014. – Nr


2. – P. 83-85. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85 (29 tit.). – ISSN 1857-0666.

1537. Tcaciuc, Eugen. Aspecte clinic-biologice şi imunologice la pacienţii cu ciroză


hepatică de etiologie virală aflaţi sub tratament cu Imupurin şi Imuheptin / Eugen Tcaciuc,
Veaceslav Ciuhrii // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 55-57 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (9 tit.). – ISSN 1810-1852.

1538. Анализ эффективности использования фильтрационного


плазмафереза в комплексной терапии острого деструктивного панкреатита /
Запорожченко Б. С., Корытная А. Ю., Бородаев И. Е. [и др.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 1.
– P. 13-15 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (11 tit.). – ISSN 1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 1555-57)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
(Vezi Nr 1528, 1533, 1537, 1546)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 1528, 1552, 1565, 1573)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


1539. Obreja, Galina. Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor medicilor pri-
vind eliminarea tulburărilor prin deficit de iod / Galina Obreja, Oleg Lozan // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 26-31 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (17 tit.). – ISSN 1729-8687.

1540. Obreja, G. Impact capacities of food industry on elimination of iodine deficiency


/ G. Obreja, O. Lozan // Curierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 70-73 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 73 (8 tit.). – ISSN 1857-0666.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


1541. Bernic, Jana. Efectele oxidului nitric şi lactatului în evoluţia clinică a arsurilor
termice la copii / Jana Bernic, Olesea Prisăcaru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 172-175 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 174-175 (22 tit.). – ISSN 1857-0011.

1542. Bernic, Jana. Modificări ale indicilor sistemului de protecţie antiperoxidică în


evoluţia clinică la copii cu arsuri termice / Jana Bernic, Olesea Prisăcaru // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 176-178 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 178 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

1543. Gudumac, Eva. Stresul oxidativ la copiii cu arsuri termice / Eva Gudumac,
Olesea Prisăcaru, Jana Bernic // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2014. – Nr 1. – P. 168-172 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
172 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


1544. Calancea, Veronica. Studiu teoretic al particularităţilor de adaptare în cazul
pacienţilor cu urolitiază / Veronica Calancea // Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – P. 45-49 . –
Rez. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (15 tit.). – ISSN 1857-2502.

1545. Ceban, Emil. Infecţia urinară în urolitiază / Emil Ceban, Pavel Banov, Adrian
Tănase // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 32-38
: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (16 tit.). – ISSN 1729-8687.

1546. Кариев, С. С. Изучение диуретической способности различных дозировок


препарата Уролесан при уролитиазе / С. С. Кариев // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 58-
61 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (35 tit.). – ISSN 1810-1852.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


1547. Analiza asociativă a genelor ciclurilor folat, metioninic şi genei sintazei
endoteliale NO la bolnavii de miodistrofie Duchenne şi la populaţia sănătoasă din Re-
publica Moldova / Victoria Sacară, Vitalie Scurtu, Maria Duca [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 210-215 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 215 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

1548. Evaluarea influenţei genelor modificatoare a metabolismului asupra mani-


festărilor proceselor miopatice : (pe exemplul distrofiei musculare Duchenne/Becker) /
Victoria Sacară, Elena Mocan, Vitalie Scurtu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 198-204 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 203-204 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1549. Ipigrix (ipidacrin) in the complex treatment of patients with idiopathic
axonal polyneuropathy / V. Lisnic, L. Munteanu, V. Nemtan [et al.] // Curierul medical. –

77
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

2014. – Nr 2. – P. 39-42 : tab. – Text în lb. rom. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41-
42 (15 tit.). – ISSN 1857-0666.

1550. Sprincean, Mariana. Unele aspecte ale problematicii deficienţelor mentale la


copii / Mariana Sprincean // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 1. – P. 159-163. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 162-163
(35 tit.). – ISSN 1857-0011.

1551. Stratulat, P. Neurodezvoltarea copiilor cu patologie cerebrală asociată cu


prematuritatea diagnosticată neusonografic / P. Stratulat, Ala Curteanu, A. Caraman // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 28-33 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

1552. Ultrasound integrated neuronavigation – a standard tool for planning and


guidance in the neurosurgery / Gr. Zapuhlih, M. Ivanov, V. Galearschi [et al.] // Curierul
medical. – 2014. – Nr 2. – P. 3-6 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (7 tit.). –
ISSN 1857-0666.

1553. Ботнару, Стела. О признании расстройства личности в качестве


медицинского критерия ограниченной вменяемости / Стела Ботнару // Revista Naţională
de Drept. – 2014. – Nr 3. – P. 19-25. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
24-25 (26 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 1430, 1466, 1513, 1568)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1554. Lungu, V. Visceral leishmaniasis in the Republic of Moldova / V. Lungu // Cu-
rierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 105-108 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
107-108 (21 tit.). – ISSN 1857-0666.

1555. Даценко, Б. М. Билиарный сепсис: патогенетическая связь с механиче-


ской желтухой и острым холангитом. Принципы дифференциальной диагностики / Б. М.
Даценко, В. Б. Борисенко // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 8-13 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12-13 (12 tit.). – ISSN 1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 1534, 1585)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1556. Bujor, Sergiu. Duodenostaza pe fondal de malrotaţie duodenală la bolnavul li-
tiazic : Caz clinic / Sergiu Bujor // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 72-73 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (11 tit.). – ISSN 1810-1852.

1557. Bujor, Sergiu. Incidenţa şi importanţa dischineziei duodenale în colelitiaza bili-


ară la bărbaţi / Sergiu Bujor // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 68-71 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (19 tit.). – ISSN 1810-1852.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1558. Curca, V. Atypical giant lipomas / V. Curca, V. Culiuc, F. Bzovii // Curierul me-
dical. – 2014. – Nr 2. – P. 102-105 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 105 (11
tit.). – ISSN 1857-0666.

1559. Gudumac, Eva. Evaluarea şi abordarea chirurgicală a chistului dernoid ovari-


an. Studiu clinic pe o pacientă / Eva Gudumac, Irina Livşiţ // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 193-197 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p.197 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

1560. Opţiuni terapeutice în managementul ascit-peritonitei. Aspecte medico-


chirurgicale / V. Cazacov, V. Hotineanu, A. Hotineanu [et al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 1.
– P. 47-52 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (38 tit.). – ISSN 1810-
1852.

1561. Tratamentul complicaţiilor infecţioase după sternotomie în chirurgia car-


diacă / V. Moscalu, A. Margineanu, I. Prisacari [et al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 23-
27 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (35 tit.). – ISSN 1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 1525, 1529-30, 1541-42)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


1562. Bendelic, E. Ophthalmic manifestations of chronic migraine / E. Bendelic, I.
Moldovanu, C. Curca // Curierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 79-83. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 82-83 (33 tit.). – ISSN 1857-0666.

1563. Velixar, Elvira. Tuberculoza oculară – certitudini şi perspective / Elvira Velixar


// Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 100-104 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 102-103 (26 tit.). – ISSN 1810-7079.

618 Ginecologie. Obstetrică


1564. Abcesul tubo-ovarian: etiopatogeneză şi management / Constantin
Ostrofeţ, Corina Cardaniuc, Taisia Eşanu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 85-89. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 88-89 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

1565. Algoritm ecografic de detecţie a malformaţiilor embrionale în 1 trimestru


de sarcină / Hristiana Caproş, Jeny Roland, Valentin Friptu [et al.] // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 58-65. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 64-65 (15 tit.) – ISSN 1729-8687.

1566. Asocierea mutațiilor frecvente în genele trombofilice cu pierderile de sar-


cină în populaţia Republicii Moldova / Natalia Şirocova, Vitalie Scurtu, Кiril Boiciuc [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 205-210 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 210 (17 tit.). – ISSN 1857-
0011.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1567. Cerneţchi, Olga. Semnificaţia reproductivă a mucoasei trompei fallopiene / Ol-


ga Cerneţchi // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. –
P. 100-104. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 103-104 (37 tit.). – ISSN
1857-0011.

1568. Eficacitatea diagnosticului citogenetic prenatal al sindromului Down / Na-


talia Barbova, Mihail Strătilă, Vladimir Egorov [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 216-222 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : 222 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

1569. Eşanu, Taisia. Sarcina prolongată/supramaturată – problemă actuală în obste-


trica contemporană / Taisia Eşanu, Olga Cerneţchi, Constantin Ostrofeţ // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 94-97 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

1570. Eţco, Ludmila. Algoritmul de diagnostic, conduită şi laseroterapie în afecţiunile


inflamatorii cronice ale colului uterin / Ludmila Eţco, Mihai Botez // Sănătate publică, econo-
mie şi management în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 39-44. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 44 (19 tit.). – ISSN 1729-8687.

1571. Eţco, Ludmila. Aprecierea variabilităţii ritmului cardiac la gravidele cu iminenţă


de întrerupere a sarcinii / Ludmila Eţco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 63-67 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 67 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

1572. Eţco, Ludmila. Utilizarea progesteronului la gravidele cu iminenţă de naştere


prematură / Ludmila Eţco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 1. – P. 90-94 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94
(8 tit.). – ISSN 1857-0011.

1573. Fuior-Bulhac, Liliana. Aspectele diverşilor parametri ecografici în aprecierea


retardului de creştere intrauterină fetală / Liliana Fuior-Bulhac // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 73-81 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (13 tit.). – ISSN 1857-0011.

1574. Influenţa terapiei antibacteriene asupra rezultatelor materne şi fetale în


naşterea prematură / Igor Opalco, Ludmila Eţco, Valeriu Pădure [et al.] // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 68-72 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

1575. Malformaţie congenitală uterină, dificultăţi de diagnostic – caz clinic / Că-


tălin Căuş, Friptu Valentin, Ludmila Railean [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 137-140 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 140 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1576. Manceva, Maria. Retardul de dezvoltare intrauterină a fătului (RDIUF) : rev. lit.
/ Maria Manceva // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr
1. – P. 141-146. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 145-146 (35 tit.). –
ISSN 1857-0011.

1577. Particularităţi morfofuncţionale ale complexului placentar al nou-


născuţilor prematuri cu repard de dezvoltare intrauterină / Liliana Fuior, Vergil Petrovici,
Lilia Siniţîna [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. –
Nr 1. – P. 48-52 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :. 52 (3 tit.). – ISSN
1857-0011.

1578. Particularităţi morfologice macroscopice ale complexului placentar în re-


tardul de creştere intrauterină a fătului / Lilia Siniţîna, V. Petrovici, Şt. Samciuc [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 55-62 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61-62 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

1579. Particularităţile dezvoltării fizice a nou-născuţilor prematuri în primii 2 ani


de viaţă / Ala Curteanu, Ludmila Pânzari, Ala Jitarciuc [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 23-28 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 28 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

1580. Polimorfismul genei enzimei de conversie a angiotensin transferazei (ACE


I/D) la femei cu pierderi reproductive din Republica Moldova / Dan-Dumitru Dulap, Nata-
lia Şirocova, Natalia Uşurelu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2014. – Nr 1. – P. 222-227 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 226-227 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

1581. Pretula, R. The collagenase participation in the collagen biodegradation in the


uterus in the process of post-partum involution / R. Pretula // Curierul medical. – 2014. – Nr 2.
– P. 60-65 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (20 tit.). – ISSN 1857-0666.

1582. Sârbu, Zinaida. Aprecierea eficacităţii tratamentului conservativ al sindromului


ovarelor polichistice / Zinaida Sârbu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe me-
dicale. – 2014. – Nr 1. – P. 81-85 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
85 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

1583. Simulare ca proces de instruire profesională în urgenţele obstetricale /


Petru Stratulat, Victor Petrov, Corina Iliadi-Tulbure [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – P. 52-55 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 55 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

1584. Sistemul de monitoring al sănătăţii perinatale cu utilizarea matriţei Babies


în Republica Moldova. Rezultatele comparative ale anilor 2001-2013 / P. Stratulat, Ala
Curteanu, Tatiana Carauş [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2014. – Nr 1. – P. 15-22 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
22 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1585. Шпак, И. В. Вирус гриппа A/H1N1–Калифорная у беременных:


современные методы диагностики / И. В. Шпак // Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – P. 20-23 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (11 tit.). – ISSN 1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 1559)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


(Vezi Nr 1592, 1633)

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
(Vezi Nr 1435)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în gene-
ral
(Vezi Nr 1489)

621.3 Electrotehnică
621.35 Tehnică electrochimică
1586. Глоба, Н. И. Электрохимические характеристики LiMn2 O4 в электролитах
на основе смесей тетраэтиленгликоль диметиловый эфир – LiBOB / Н. И. Глоба, В. Д.
Присяжный, А. В. Потапенко // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr
1. – P. 30-34 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (12 tit.). – ISSN 0013-
5739.

1587. Комплексообразование как фактор формирования состава Co-W


покрытий, электроосажденных из глюконатного электролита / А. И. Шульман, С. С.
Белевский, С. П. Ющенко [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol.
50, Nr 1. – P. 8-16 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15-16 (19 tit.). – ISSN
0013-5739.

1588. Нефедов, В. Г. Влияние толщины слоя электролита на его


электропроводимость / В. Г. Нефедов, В. В. Матвеев, Д. Г. Королянчук // Электронная
обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 1. – P. 110-114 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 114 (20 tit.). – ISSN 0013-5739.

1589. Силкин, С. В. Сопоставление изменения физико-химических свойств рас-


творов под действием надводных и подводных разрядов / С. В. Силкин // Электронная
обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 1. – P. 106-109 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 108-109 (11 tit.). – ISSN 0013-5739.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1590. Электролитические композиты Co, Ni-биметалло-сульфидов с


гидрофилизированными многостенными углеродными нанотрубками в макетном
литиевом аккумуляторе / Р. Д. Апостолова, О. В. Коломиец, М. О. Данилов [и др.] //
Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 1. – P. 17-24 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (15 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.37 Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice


(Vezi Nr 1501)

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-


cule. Tuburi cu raze X
1591. Смирнов, С. А. Взаимное влияние параметров плазмы воздуха и
процесса окислительной деструкции пленки полипропилена / С. А. Смирнов, В. В.
Рыбкин // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 1. – P. 101-105 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 105 (15 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


1592. Исследование технологии размерной лазерной обработки труднооб-
рабатываемых материалов / Н. И. Анякин, М. Наеби, В. С. Коваленко [и др.] // Элек-
тронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 1. – P. 1-7 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (9 tit.). – ISSN 0013-5739.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
1593. Stroe, Cosmin. Rolul şi importanţa pădurilor în economia durabilă / Cosmin
Stroe // Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, pro-
blem, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 102-107. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 107 (9 tit.).

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
1594. Pripa, Gr. Şi domn şi savant adevărat : [in memoriam doct. în ştiinţe agricole
Constantin Zagorcea (1929-2014)] / Gr. Pripa // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 1/2. – P.
39 : fot. – ISSN 0582-5229.

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


(Vezi Nr 1357, 1658)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


(Vezi Nr 1595)

83
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 1600, 1603)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
1595. Grighel, Gh. Încorporarea în sol a îngrășămintelor înainte de desfundarea me-
canizată a terenurilor / Gh. Grighel, C. Dadu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2014. –
Nr 1. – P. 11-12 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (31 tit). – ISSN 1857-3142.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1596. Pîrvan, Pintilie. Testarea ecologică a hibrizilor de porumb în Institutul de Fito-
tehnie "Porumbeni" / Pintilie Pîrvan, Silvia Mistreţ, Valentin Ştirbu // Agricultura Moldovei. –
2014. – Nr 1/2. – P. 29-30 : tab. – ISSN 0582-5229.

634 Horticultură în general


1597. Cozmic, Radu. Diversitatea soiurilor şi selecţiilor de tip columnar după caracte-
rele pomilor şi productivitatea acestora / Radu Cozmic // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia.
– 2014. – Nr 1. – P. 27-29 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (7 tit.). – ISSN
1857-3142.0

1598. Donica, Ilie. Indicatorii economici ai noilor procedee de tăiere a pomilor de ci-
reş, vişin şi cais / Ilie Donica // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2014. – Nr 1. – P. 24-27
: fig., tab. – ISSN 1857-3142.
(Vezi de asemenea Nr 1359)

634.8 Viticultură
1599. Chisil, M. Trei etape în dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei în Republica Moldo-
va / M. Chisil, S. Chisil, V. Dadu // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2014. – Nr 1. – P.
38. – ISSN 1857-3142.

1600. Determinarea fertilităţii, viabilităţii ochilor şi a stării ţesuturilor la coardele


viţei-de-vie în urma afectării de îngheţuri şi geruri / M. Cuharschi, A. Botnarenco, T. Ca-
zac [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2014. – Nr 1. – P. 8-9 : fig., tab. –
Bibliogr. : 3 tit. – ISSN 1857-3142.

1601. Gaina, Boris. Elaborări remarcabile ale savantului Petru Ungurean : (120 de
ani de la naştere) / Boris Gaina, Emil Rusu, Leonora Obadă // Pomicultura, Viticultura şi Vini-
ficaţia. – 2014. – Nr 1. – P. 36-37. – ISSN 1857-3142.

1602. Grighel, Gh. Îmbunătăţirea nutriţiei cu scopul sporirii rezistenţei şi menţinerii


unei fructificări stabile a plantaţiilor viticole / Gh. Grighel, C. Dadu // Pomicultura, Viticultura şi
Vinificaţia. – 2014. – Nr 1. – P. 10 : des. – Referinţe bibliogr. : 8 tit. – ISSN 1857-3142.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1603. Recomadări cu privire la tăierea şi legatul butucilor la diferite categorii de


plantaţii viticole în anul 2014 / M. Cuharschi, V. Cebanu, A. Botnarenco [et al.] // Pomicultu-
ra, Viticultura şi Vinificaţia. – 2014. – Nr 1. – P. 4-7 : fot., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : 3 tit. – ISSN 1857-3142.

1604. Перезимовка винограда в 2014 году и особенности агромероприятий


по повышению зимостойкости насаждений / М. Кухарски, В. Чебану, А. Ботнаренко
[et al.] // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 26-29 : tab. – ISSN 0582-5229.

1605. Цитологические исследования бессемянных и местных


сортовинограда Болгарии / Ш. Топалэ, В. Ройчев, К. Даду [et al.] // Pomicultura, Viticul-
tura şi Vinificaţia. – 2014. – Nr 1. – P. 31-35 : des., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (14 tit.). –
ISSN 1857-3142.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
1606. Carauş, Vitalie. Vulpi turbate hoinăresc prin sate... : [interviu cu V. Carauş, şe-
ful Direcţiei supraveghere sanitar-veterinar din Moldova] / consemnare de cor. rev. // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 12 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 3. – P. 12 : fot.
636.4 Porci. Porcine
1607. Secrieru, Serghei. Capacitatea de creştere şi calitatea carcaselor la tineretul
hibrid de suine / Seghei Secrieru // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 31-33 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (5 tit.). – ISSN 0582-5229.

1608. Оздоровление племенной фермы "Максимовка" от лейкоза крупного


рогатого скота / Р. С. Москалик, С. В. Кирдей, Н. И. Гангал [et al.] // Agricultura Moldovei.
– 2014. – Nr 1/2. – P. 34-36 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (21
tit.). – ISSN 0582-5229.

636.7 Câini
1609. Alaci, Alexandru. Comportamentul faţă de căţelul procurat / Alexandru Alaci //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 20 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы.
– 2014. – Nr 3. – P. 20 : fot. – (Chinologie).

1610. Antonova, Natalia. Teckelul, inteligenţă canină / Natalia Antonova // Vânătorul


şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 13 : fot ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. –
Nr 3. – P. 13 : fot.

1611. Bătrânu, Ion. Agili şi devotaţi jagdterrierii...: [câini de rasă] / Ion Bătrânu // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 10 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 4. – P. 10 : fot.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

639.1 Vânătoare
1612. Bătrânu, Ion. La Tohatin, pe Valea Rozelor : [despre activitatea echipei de vâ-
nători din localitate, raionul Criuleni, condusă de Vitalie Miron] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 9 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr
3. – P. 9 : fot.

1613. Ciobanu, Cristina. Muzeul cinegetic din Vila Viçosa : [din Portugalia] / Cristina
Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 24 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 3. – P. 24 : fot.

1614. Ciobanu, Cristina. Muzeul vânătorii şi naturii din Paris : [Franţa] / Cristina Cio-
banu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 24 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 4. – P. 24 : fot.

1615. Georgescu, M. Vânătoriţe celebre : [Catherine de Medici, Marie Antoinette,


Marie de Bourgogne et al.] / M. Georgescu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3.
– P. 3 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 3. – P. 3 : fot.

1616. Savin, Anatol. Strategia dezvoltării gospodăriei cinegetice / Anatol Savin // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 4-5 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 3. – P. 4-5 : fot.

1617. Statutul Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova în re-


dacţie nouă : Proiect : [Propuneri privind compl. şi modif.] // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2014. – Nr 4. – P. 2-3 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 4. – P. 2-3 : fot.

1618. Străbunu, Ion. Omul încercat de viaţă : [Roman Beliciuc, managerul ST Briceni
SVPM] / Ion Străbunu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 4 : fot. ; Охотник
и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 4. – P. 4 : fot.

1619. Strămoşu, Ion. Efectivul de reproducere promite... : [despre Nicolae Ilgunov,


managerul ST Donduşeni SVPM] / Ion Strămoşu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. –
Nr 4. – P. 5 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 4. – P. 5 : fot.

1620. Şelaru, Neculai. Bonitatea fondurilor de vânătoare : [din România] / Neculai


Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 8-9 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 4. – P. 8-9 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 1488)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


1621. Bulat, Dumitru. Planctonul şi importanţa lui / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 19 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 3.
– P. 19 : fot. – (Ihtiofaună).

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1622. Bulat, Dumitru. Protecţia resurselor piscicole : [perioada de prohibiţie :1 apr. -


30 iun. 2014] / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 17 : fot. ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 4. – P. 17 : fot.

1623. Vlădescu, Veronica. Pescăriţă de-o viaţă : [Elizaveta Cervac din or. Bălţi] / Ve-
ronica Vlădescu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 14 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 3. – P. 14 : fot.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


1624. Marin, Andreea. Andreea Marin: ″Eu îmi măsor fericirea în zâmbete″ : [interviu
cu prezentatoarea emisiunii ″Preţuieşte Viaţa″ la TVR] / text de Doina Popa ; fot. : Ion Pleş
Alexandru // VIP magazin. – 2013. – Nr 12. – P. 34-37: fot. – ISSN 1810-1852.

1625. Обрежа, Сорина. Сорина Обрежа: Счастливое будущее зависит от каждо-


го из нас! : [интервью с телеведущей] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. –
Nr 4. – P. 10-12 : fot. – ISSN 1857-0518.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 1287, 1308)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


1626. Botnari, Vasile. Greutăţile nu mă sperie: [interviu cu V. Botnari, ministrul
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor din Rep. Moldova] / consemnare de Mariana
Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 4. – P. 88-93 : fot. – (77 de întrebări în 20 de minute). – ISSN
1857-0186.

1627. Mihalache, Iurie. Legislaţia naţională din domeniul transportului în faţa noilor
exigenţe de reglementare: probleme şi soluţii / Iurie Mihalache // Dreptul privat ca factor în
dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective : Conf. şt. intern. – Chişi-
nău, 2014. – P. 100-110. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

656.1 Transport rutier


(Vezi Nr 1354, 1439)

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


(Vezi Nr 1287)

657 Contabilitate
1628. Belous, Natalia. CV-ul contabilului: recomandări privind întocmirea corectă /
Natalia Belous, Rodica Cuşmăunsă // Contabilitate şi audit . – 2014. – Nr 4. – P. 81-85 : tab.
– ISSN 1813-4408.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1629. Nederiţa, Alexandru. Contabilitatea cheltuielilor conform noilor SNC şi Planului


general de conturi contabile / Alexandru Nederiţa, Andrei Apostu // Contabilitate şi audit . –
2014. – Nr 4. – P. 41-53 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1813-4408.

1630. Ţiriulnicova, Natalia. Evaluarea ulterioară, amortizarea şi derecunoaşterea


imobilizărilor corporale conform SNC noi / Natalia Ţiriulnicova // Contabilitate şi audit . – 2014.
– Nr 4. – P. 35-40 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1813-4408.

1631. Захарченко, Ирина. Трансформация сальдо счетов при переходе на


новые НСБУ / Ирина Захарченко, Светлана Слободяну // Contabilitate şi audit . – 2014. –
Nr 4. – P. 5-34 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISSN 1813-4408.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


1632. Барбарошие, Екатерина. Реклама : сущность и особенности в
Республике Молдова / Екатерина Барбарошие, Надежда Назар // Administrarea Publică.
– 2014. – Nr 2. – P. 89-97. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (7 tit.). – ISSN 1813-
8489.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
1633. Hăbăşescu, Ion. Activitatea inovaţională privind elaborarea mijloacelor tehnice
pentru producerea biocombustibililor / Ion Hăbăşescu // Intellectus. – 2014. – Nr 1. – P. 86-91
: fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 90 (3 tit.). – ISSN 1810-7079.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1634. Bostan, Victor. Purcari: consistenţă în perfecţiune din 1827. Legendă şi ade-
văr, două secole : [interviu cu V. Bostan, director general al Grupului de companii
″Purcari&Bostovan Wineries″] / consemnare de rep. rev. // VIP magazin. – 2013. – Nr 12. – P.
48-50 : fot. – ISSN 1810-1852.

1635. Identificarea calitativă şi cantitativă prin diferite metode cromatografice a


unor coloranţi sintetici folosiţi fraudulos în vinificaţie / Victoria Artem, Aurora Ranca,
Roxana Ionete [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2014. – Nr 1. – P. 13-14 : fig.,
tab. – ISSN 1857-3142.

1636. Influenţa duratei de macerare-fermentare în roşu asupra conţinutului de


compuşi fenolici şi stabilitatea lor / E. Rusu, L. Obadă, L. Golenco [et al.] // Pomicultura,
Viticultura şi Vinificaţia. – 2014. – Nr 1. – P. 15-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 19 (6 tit.). – ISSN 1857-3142.
(Vezi de asemenea Nr 1358, 1599)

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
1637. Cobirman, Galina. Evaluarea nivelului competitivităţii produselor cosmetice /
Galina Cobirman // Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: reali-
zări, problem, perspective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 118-120 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (4 tit.).

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


1638. Влияние модифицирования глинистых минералов на прочностные
характеристики керамического кирпича / Болотин О. А., Самохвалов Н. И. Иванов В.
Д. [и др.] // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. – 2013. – Nr 2. – P. 102-107 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: 107 (8 tit.). – ISSN 1857-0046.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 1641)
71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
(Vezi Nr 1639)
72 ARHITECTURĂ
1639. Brihuneţ, Manole. Politica autorităţilor în domeniul construcţiei bisericilor şi
amenajării cimitirelor în spaţiul pruto-nistrean : (înc. sec. XIX- înc. sec. XXI) / Manole Brihuneţ
// Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf.
Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 33-41. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (19 tit.).

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1640. Colesnic, Iurie. Avangarda noastră: [pictorul Iurie Bulat, membru al Soc. de Ar-
te Frumoase din Basarabia] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 195-
196. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

1641. Demciuc, Vasile M. Pictura murală din nordul Moldovei – în apărarea dreptei
credinţe. Câteva consideraţii / Vasile M. Demciuc // Spiritualitatea ca unitate primordială a
loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013.
– P. 95-105. – Referinţe bibliogr. : p. 103-105 (39 tit.).

89
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1642. Ionescu, Adrian-Silvan. "Grafica românească 2013" la Chişinău : [pe margi-


nea expoziţiei cu acelaşi tit. de la Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, 13 febr. 2014] / Adri-
an-Silvan Ionescu // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 177-180 : fot. – ISSN 0235-9111.

78 MUZICĂ
1643. Calancea, Alex. Muzica – un virus împotriva căruia nu am imunitate : [interviu
cu A. Calancea, dir. echipei muz. ″Alex Calancea Band″] / text: Doina Popa ; fot. : Sergiu
Bârcă // VIP magazin. – 2014. – Nr 1/2. – P. 58-61 : fot. – ISSN 1810-1852.

1644. Diaconu, Valeria. Beneficiile şi scopurile utilizării exerciţiilor vocal-corale în lu-


crul cu colectivele corale / Valeria Diaconu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 4. – P. 17-. –
Referinţe bibliogr. : p. 17 (5 tit.). – ISSN 1857-4424.

1645. Malâi, Gabriela. Sat de lacrimi fără leac... : [despre activitatea Ansamblului
folcloric ″Ciobănaş de la miori″ din satul Parcova, raionul Edineţ] / Gabriela Malâi // Realităţi
Culturale. – 2014. – Nr 3. – P. 19-20 : fot. – ISSN 1857-4424.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1646. Colesnic, Iurie. Un om cucerit de două pasiuni : [cinematografia şi literatura :
Iacob Burghiu (1941-2003)] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 197-
198 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


1647. Popa, Pavel. ″Băsmăluţa″ - joc ritual al sărutului / Pavel Popa // Realităţi Cultu-
rale. – 2014. – Nr 1. – P. 27-30 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (14 tit.). – ISSN 1857-4424.

1648. Popa, Pavel. Coasa – jocul sacru al secerişului / Pavel Popa // Realităţi Cultu-
rale. – 2014. – Nr 4. – P. 19-22. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (6 tit.). – ISSN 1857-4424.

1649. Popa, Pavel. Dansul folcloric ″Alunelul″ - origini, semnificaţii, expresivitate... /


Pavel Popa // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 2. – P. 26-30. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (13
tit.). – ISSN 1857-4424.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1650. Голбан, Родика. Жизнь в эпицентре активности : [интервью с генер. ди-
ректором фитнес-клуба Amazonka Р. Голбан] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2014. – Nr 4. – P. 18-20 : fot. – ISSN 1857-0518.

1651. Чебану, Павел. Парадоксы молдавского футбола : [беседа с президентом


Молдавской федерации футбола (МФФ) П. Чебану] / записал Владимир Сидоренко //
Profit. – 2014. – Nr 3. – P. 66-71 : fig., fot. – ISSN 1857-0186.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1652. Condrea, Irina. Model de investigaţie sociolingvistică / Irina Condrea // Limba
Română. – 2014. – Nr 1. – P. 161-164 : fot. – ISSN 0235-9111.

1653. Gherasim, Alexandra. Dimensiuni sociale ale faptelor de limbă în discursul li-
terar : [studiu lingvistic] / Alexandra Gherasim // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 58-68 :
fot. – Referinţe bibliogr. : p. 68 (14 tit.). – ISSN 0235-9111.

1654. Munteanu, Cristinel. Omonimele şi sinonimele în concepţia lui Aristotel : (cu o


reconsiderare a unei interpretări aparţinându-i lui Constantin Noica) / Cristinel Munteanu //
Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 49-57 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 54-57(10
tit.).– ISSN 0235-9111.

1655. Vâlcu, Marcela. Articolul ca mijloc de realizare a categoriei determinării : [stu-


diu lingvistic] / Marcela Vâlcu // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 147-151 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 151 (3 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 1444)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1656. Bantoş, Alexandru. Limba română, test la democraţie şi adevăr / Alexandru
Bantoş // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 7-13 : fot. – ISSN 0235-9111.

1657. Eremia, Anatol. Hidronimia Basarabiei. Originea şi semnificaţia numelor de râ-


uri / Anatol Eremia // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 80-89 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
89 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

1658. Milică, Ioan. Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (I) /
Ioan Milică // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 69-79 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p.
77-79 (16 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 1399, 1653-54, 1761)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.131.1 Literatură italiană
1659. Eco, Umberto. "Caro nipote, studia a memoria" : (Dragă nepoate, învaţă pe de
rost) / Umberto Eco ; trad. şi note de Doina Arpenti // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P.
156-160 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 160 (4 tit.). – ISSN 0235-9111.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

821.133.1 Literatură franceză


1660. Regele Barbă Clanţ : Poveste populară franceză / trad. de Ştefan Tudor ; des.
de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 4. – P. 12-14 : des. – ISSN 1857-4173.

821.135.1 Literatură română


1661. Asachi, Gheorghe. Cerbul la fântână : [versuri] / Gheorghe Asachi // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 4.

1662. Camilar, Eusebiu. Clopote în amurg : [povestire] / Eusebiu Camilar ; Radu Pa-
vel Gheo ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 4. – Supl. : P. 1-8 : il. – ISSN 1857-0798.

1663. Coşbuc, George. În noaptea Învierii : [versuri] / George Coşbuc // Noi. – 2014.
– Nr 4. – P. 9. – ISSN 1857-0798.

1664. Damian, Theodor. Un înger literar botezând universul ; Aşa ţi s-a spus ; Dans
une taverne du vieux Londres ; Urmele mele clocotind ; Guten Abend : [versuri] / Theodor
Damian // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 130-136 : fot. – ISSN 0235-9111.

1665. Farago, Elena. În ziua de Paşti : [versuri] / Elena Farago ; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.

1666. Iorga, Nicolae. Nu l-au cunoscut : [versuri] / Nicolae Iorga // Noi. – 2014. – Nr
4. – P. 9. – ISSN 1857-0798.

1667. Maniu, Adrian. Copilul Vale : [povestire] / Adrian Maniu ; il. : Alexei Colâbneac
// Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 23 : il. – ISSN 1857-0798.

1668. Militaru, Vasile. Hristos a Înviat! : [versuri] / Vasile Militaru // Noi. – 2014. – Nr
4. – P. 8. – ISSN 1857-0798.

1669. Păunescu, Adrian. Vânătoarea ratată : [versuri] / Adrian Păunescu // Vânătorul


şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 5.

1670. Vlahuţă, Alexandru. Hristos a Înviat : [versuri] / Alexandru Vlahuţă ; il. : Violeta
Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 9 : il. – ISSN 1857-0798.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1671. Bivol, Efim. Hristos a Înviat ; Domnul e în toate ; Peisaj ; Eu sunt îngerul : [ver-
suri] / Efim Bivol ; il. : Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 4. – P. 2-3 : il. – ISSN 1857-
4173.

1672. Boţu, Pavel. Vânătoare : [versuri] / Pavel Boţu // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2014. – Nr 4. – P. 5.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1673. Bucătaru, Sorin. Offorisme / Sorin Bucătaru // VIP magazin. – 2013. – Nr 12. –
P. 38-41: fot. – ISSN 1810-1852.

1674. Cebotari, Leonid. Prăşitoarele : [piesă] / Leonid Cibotaru // Realităţi Culturale.


– 2014. – Nr 4. – P. 23-24. – ISSN 1857-4424.

1675. Cernei, Vsevolod. Decalogul / Vsevolod Cernei // VIP magazin. – 2014. – Nr 3.


– P. 34-37: fot. – ISSN 1857-0534.

1676. Gafencu, Valeriu. Imn al Învierii : [versuri] / Valeriu Gafencu // Noi. – 2014. –
Nr 4. – P. 8. – ISSN 1857-0798.

1677. Galaicu-Păun, Emilian. Offorisme / Emilian Galaicu-Păun // VIP magazin. –


2013. – Nr 11. – P. 60-65 : fot. – ISSN 1810-1852.

1678. Gheorghiță, Ion. Bună dimineaţa, soare! ; Cocostârcul ; Flutur negru n-am vă-
zut ; Raţa la piaţă : [versuri] / Ion Gheorghiță ; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2014. – Nr
4. – P. 8-9 : des. – ISSN 1857-4173.

1679. Matcovschi, Dumitru. Basarabia ; Aici ; Doina ; Copilărie ; Sfântă ; Mama ; Pă-
rinţii ; Christos a înviat ; Dăruieşte, Doamne Sfinte : [versuri] / Dumitru Matcovschi // "a" MIC".
– 2014. – Nr 4. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3-4. – ISSN 1857-3770.

1680. Matcovschi, Dumitru. Doar femeia poate fi : [versuri] / Dumitru Matcovschi //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 1.

1681. Mateevici, Alexei. Hristos a Înviat : [versuri] / Alexei Mateevici // Noi. – 2014. –
Nr 4. – P. 8. – ISSN 1857-0798.

1682. Popovici-Paraschiv, Radmila. Decalogul / text de Radmila Popovici-Paraschiv


; concept : Ana Popenco // VIP magazin. – 2013. – Nr 11. – P. 50-55 : fot. – ISSN 1810-1852.

1683. Porubin, Andrei. Offorisme / Andrei Porubin // VIP magazin. – 2014. – Nr 1/2.
– P. 46-51 : fot. – ISSN 1810-1852.

1684. Răsuflul cald al primăverii adus-a zilele-nvierii : [versuri] // "a" MIC". – 2014.
– Nr 4. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1. – Conţine : Hristos a înviat / Sergiu Grosu. La Paşti /
George Coşbuc. Paştele / M. Popescu. Hristos a înviat! / Alexandru Vlahuţă. Hristos a înviat! /
Vasile Militaru. – ISSN 1857-3770.

1685. Tănase, Constantin. Decalogul / text de Constantin Tănase ; concept de Ana


Popenco // VIP magazin. – 2013. – Nr 12. – P. 28-33 : fot. – ISSN 1810-1852.

1686. Ţurcanu, Andrei. Decalogul lui Andrei Ţurcanu : [poet, critic literar, prof. univ.] /
text : Andrei Ţurcanu ; concept : Ana Popenco // VIP magazin. – 2014. – Nr 1/2. – P. 32-39 :
fot. – ISSN 1810-1852.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1687. Сырбу, Ион. К радости : [стихи] / Ион Сырбу ; пер. с рум. яз. : Б. Дубровин
// Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-0100.

821.161.1 Literatură rusă


1688. Альтовская, Ольга. Чужая улица : [стихи] / Ольга Альтовская // Наше по-
коление. – 2014. – Nr 4. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-0100.

1689. Бескровный, Олег. Неизвестный солдат ; Звучание любви ; Я еще не


вернусь ; Снегопад-блюз : [стихи] / Олег Бескровный // Наше поколение. – 2014. – Nr 4.
– P. 81-82 : fot. – ISSN 1857-0100.

1690. Богдановская, Тамара. Снайпер : [рассказ] / Тамара Богдановская // На-


ше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-0100.

1691. Волосюк, Иван. Небо в четыре утра ; "Ночь себя еще проявит…" ; "Про-
тивлюсь сам, тебя учу тому же… " ; "Аукнется мне, откликнется…" ; "Живет под Макеев-
кой, днем спит…" ; "Способ письма не исправят строки брекеты…" ; "Я хожу оборван-
цем, и с Щорса сворачивать…" ; "Стану бродягой, чтоб гнали меня взашей…" ; "Опле-
тают меня сомнений змеи…" ; "Я за рыбным обозом пытался успеть…" : [стихи] / Иван
Волосюк // Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 83-84 : fot. – ISSN 1857-0100.

1692. Высоцкий, Владимир. Охота на волков : [стихи] / Владимир Высоцкий //


Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 4. – P. 5 : fot.

1693. Гаммер, Ефим. С-В-А-Л (Самая Востребованная Аллегория Личности) :


[роман] / Ефим Гаммер // Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 18-34 : fot. – Окончание.
Нач. : Nr 2. – ISSN 1857-0100.

1694. Гора, Сергей. Фонтанчик ; С добрым утром, с добрым утром, и с хорошим


днем ; Временами мне кажется ; Вечер и ночь : [стихи] / Сергей Гора // Наше поколение.
– 2014. – Nr 4. – P. 87-88 : fot. – ISSN 1857-0100.

1695. Грачёв, Евгений. Подарок ; Не бери чужого : [сказки] / Евгений Грачёв //


Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 97-98 : fig. – Продолж. следует. – ISSN 1857-0100.

1696. Евсеенко, Иван. Разрыв : Роман / Иван Евсеенко // Наше поколение. –


2014. – Nr 4. – P. 35-49 : fot. – Продолж. следует. – ISSN 1857-0100.

1697. Кожухарь, Владислав. Все мы вышли из гоголевской Шинели : [рассказ] /


Владислав Кожухарь // Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 11-13. – ISSN 1857-0100.

1698. Кононенко, Алексей. "Расколоты тучи и небо, как парус…" ; "Что ж один
ты, майор…" ; "Мои старые друзья…" ; "Я твой должник, ты дал мне закурить…" ; "Мы
успели! Устали, конечно, как черти…" ; "Я врагу пожелаю врага достойного…" ; "Мама, я

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

кажется, вернулся…" ; "Огонь…Вода…Огонь…Вода…А медь?..." : [стихи] / Алексей


Кононенко // Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 91-92 : fot. – ISSN 1857-0100.

1699. Крылов, Иван. Охотник : [стихи] / Иван Крылов // Охотник и рыболов


Молдовы. – 2014. – Nr 4. – P. 4.

1700. Мартишин, Юрий. В полете безумий ; Усталость ; Мамы нет ; Март ;


Бездна мечтаний ; Снег ; Ветра забвения ; Апрель вздыхает : [стихи] / Юрий Мартишин
// Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 79-80 : fot. – ISSN 1857-0100.

1701. Моен, Ева. …И побежать за мячиком : Рассказ / Ева Моен // Наше поколе-
ние. – 2014. – Nr 4. – P. 55-57 : fot. – ISSN 1857-0100.

1702. Соснина, Зоя. Свекровь мать. Мать : [стихи] / Зоя Соснина // Наше поко-
ление. – 2014. – Nr 4. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-0100.

1703. Стрелков, Валерий. Лучшее лекарство : Рассказ / Валерий Стрелков //


Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 50-54 : fot. – ISSN 1857-0100.

1704. Токарева, Алёна. Мама : [рассказ] / Алёна Токарева // Наше поколение. –


2014. – Nr 4. – P. 6-9. – ISSN 1857-0100.

1705. Толстиков, Николай. Без веры : Повесть / Николай Толстиков // Наше по-
коление. – 2014. – Nr 4. – P. 58-76 : fot. – Продолж. следует. – ISSN 1857-0100.

1706. Чашев, Александр. Живи : [рассказ] / Александр Чашев // Наше поколе-


ние. – 2014. – Nr 4. – P. 4-6 : fot. – ISSN 1857-0100.

1707. Шариков, Валентин. Ирина : Рассказ / Валентин Шариков // Наше поко-


ление. – 2014. – Nr 4. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-0100.

1708. Ястребова, Лариса. Память – это единственный рай… : [стихи] / Лариса


Ястребова // Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1709. Горган, Ион. Портрет : [рассказ] / Ион Горган // Наше поколение. – 2014. –
Nr 4. – P. 99-101 : fot. – ISSN 1857-0100.

1710. Гросул, Анна. Научи меня ; The silence ; Слова : [стихи] / Анна Гросул //
Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 85-86 : fot. – ISSN 1857-0100.

1711. Плукчи, Маргарита. Суетливые не заметят ; Тополь ; "Уйти, нельзя остат-


сья!..." ; Вспомните все хорошее ; Следы на снегу ; Зеркало ; Счастливый человек ;
Любимому ; "Не печалься, мой друг, не печалься!…" : [стихи] / Маргарита Плукчи //
Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 95-96 : fot. – ISSN 1857-0100.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1712. Ратмиров, Сергей. За Москвой багряные леса… ; Русь… ; Был чудный


летний день… ; Угрюмный ветер… ; "В синем небе звезды хороводят…" ; Меня не ус-
лышишь ты… ; "Звезды падали в снег, умываясь мольбой…" ; "Листаю глаз твоих стра-
ницы…" : [стихи] / Сергей Ратмиров // Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 89-90 : fot. –
ISSN 1857-0100.

1713. Сычук, Галина. О женщине ; Христос Воскрес ; Последний путь ; Рожден-


ные в СССР : [стихи] / Галина Сычук // Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 77-78 : fot. –
ISSN 1857-0100.

1714. Хомченко, Игорь. "Завтра наступит зрелость…" ; "Нас обоих не коснется


молодость…" ; "И не можется и не хочется…" ; "День невестится синевой…" ; "Утом-
ленная серость рассвета…" ; "Поздно, поздно, не хмурь ты брови…" : [стихи] / Игорь
Хомченко // Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. 93-94 : fot. – ISSN 1857-0100.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


(Vezi Nr 1444)

821.112.2.0 Literatură germană


821.112.2(436).0 Literatură austriacă
1715. Vrabie, Diana. "Ghimpele neamului Löwy" în Scrisoare către tată : [pe margi-
nea vol. Corespondenţa lui Franz Kafka] / Diana Vrabie // Limba Română. – 2014. – Nr 1. –
P. 112-117 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 117 (19 tit.). – ISSN 0235-9111.

821.131.1.0 Literatură italiană


1716. Arpenti, Doina. Internetul şi memoria unei generaţii : [pe marginea scrisorilor
lui Umberto Eco cu genericul "Caro figlio ti scrivo"] / Doina Arpenti // Limba Română. – 2014.
– Nr 1. – P. 152-155 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 155 (6 tit.). – ISSN 0235-9111.

821.135.1.0 Literatură română


1717. Abramciuc, Maria. O probă de scris dezinvolt: jurnalul Soveja de Alecu Russo
/ Maria Abramciuc // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 123-126 : fot. – ISSN 0235-9111.

1718. Boldea, Iulian. Parabola ca adevăr sacru : [pe marginea vol. "Parabolele lui Ii-
sus. Adevărul ca poveste" de Andrei Pleşu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2012] / Iulian Boldea //
Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 90-93 : fot. – ISSN 0235-9111.

1719. Butnaru, Tatiana. Arhetipuri şi semnificaţii mioritice în poezia epică populară :


[românească] / Tatiana Butnaru // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 4. – P. 15-16. – Referinţe
bibliogr. : p. 15-16 (35 tit.). – ISSN 1857-4424.

1720. Codreanu, Theodor. Mihai sau Mihail Eminescu : [cercetări pe marginea locu-
lui şi datei de naştere a scriitorului]/ Theodor Codreanu // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P.
118-122 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 122 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1721. Colesnic, Iurie. Topîrceanu şi Chişinăul: [file din biografia poetului George To-
pîrceanu (1886-1937)] / Iurie Colesnic // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 199-200. –
Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-1476.

1722. Drăguţ, Doina. Traiectoria lui G. Călinescu : [din viaţa şi activitatea criticului li-
terar (1899-1965)] / Doina Drăguţ // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 109-111 : fot. –
ISSN 0235-9111.

1723. Hărăguş, Aurel. Cerbul maestrului Sadoveanu : [pe marginea expediţiei vână-
toreşti în Munţii Sovatei a scriitorului Mihail Sadoveanu] / Aurel Hărăguş // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 21 : fot. – (Literatură).

1724. Montano, Otilia. Lansarea antologiei de poezie În casa fulgerului de Theodor


Damian : [în cadrul Cenaclului literar "Mihai Eminescu", 31 ian. 2014] / Otilia Monatno // Lim-
ba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 127-129. – ISSN 0235-9111.

1725. Rachieru, Adrian Dinu. Utopia romanului (I) : [pe marginea vol. cu acelaşi tit.
de prozatorul Nicolae Breban] / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P.
94-101 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p.101 (4 tit.). – ISSN 0235-9111.

1726. Vintilă, Alexandru Ovidiu. Amor intellectualis, o fenomenologie a spiritului :


[pe marginea vol. Amor intellectualis. Romanul unei educaţii de Ion Vianu] / Alexandru Ovidiu
Vintilă // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 102-104 : fot. – ISSN 0235-9111.

1727. Хэрэгуш, Аурел. Олень маэстро Садовяну : [биогр. информ. об охотничь-


их достижениях в горах Совата писателя Михаила Садовяну : пер. с рум. яз.] / Аурел
Хэрэгуш // Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 4. – P. 21 : fot.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1728. Bantoş, Ana. Vasile Leviţchi : Zborul căderii sporeşte uimit : [despre creaţia
scriitorului (1921-1997)] / Ana Bantoş // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 105-108 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 108 (tit.). – ISSN 0235-9111.

1729. Cocieru, Mariana. Izvorul neperitor al folclorului în creaţia lui George Meniuc /
Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 3. – P. 27-30. – Referinţe bibliogr. : p. 30
(11 tit.) ; Nr 4. – P. 10-13. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (14 tit.). – ISSN 1857-4424.

1730. Cocieru, Mariana. Orizontul folcloric al prozei matcovschiene : 2014 - Anul


Dumitru Matcoschi / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 1. – P. 1-5 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 5 (17 tit.). – ISSN 1857-4424.

1731. Movilă, Lica. O carte se simte bine atunci când e citită : [pe marginea romanu-
lui "Viaţa ca amintire" de Ion Anton] / Lica Movilă // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 165-
168 : fot. – ISSN 0235-9111.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1732. Şchiopu, Constantin. Perspective de receptare a liricii lui Grigore Vieru / Con-
stantin Şchiopu // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 137-146 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
146 (4 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 1646)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1733. Boghian, Dumitru. The Pre-Cucuteni-Cucuteni/Tripolye cultural complex –
between the West and the East / Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea // Revista Arheo-
logică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 30-47 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : 41-47 (134 tit.). – ISSN 1857-016X.

1734. Comşa, Alexandra. Anthropological data regarding the Hallstatt skeletons


discovered in the Tumulus III from Trinca-Drumul Feteştilor, Republic of Moldova / Alexandra
Comşa // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 236-251 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 251(11 tit.). – ISSN 1857-016X.

1735. Schuster, Cristian. Landscape and demographic dynamics in Southern Ro-


manian Bronze Age. The Lower Argeş Basin / Cristian Schuster // Revista Arheologică. –
2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 117-130 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
128-130 (62 tit.). – ISSN 1857-016X.

1736. Ursulescu, Nicolae. Questions soulevés par les prehistoriques resemment


publiées en Roumanie / Nicolae Ursulescu // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P.
54-63 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. : 61-63 (57 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-016X.

1737. Балабина, В. И. Серпенты и люди: специфика отождествлений в неолите-


энеолите Анатолии и Южной Европы / В. И. Балабина // Revista Arheologică. – 2013. –
Vol. 9, Nr 1. – P. 21-29 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 28-29 (34 tit.)
şi în notele de subsol. – ISSN 1857-016X.

1738. Банффи, Э. Начало оседлого образа жизни в западной части Карпатского


бассейна и роль первых земледельцев Задунавья в европейском неолите / Э. Банффи
// Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до Кавказа: конструкции культуры. – P. 115-182
: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 176-182 (71 tit.). – ISSN
1608-9057.

1739. Бурдо, Наталия. К вопросу об интерпретации углубленных объектов на


поселениях трипольской культуры / Наталия Бурдо // Revista Arheologică. – 2013. – Vol.
9, Nr 1. – P. 48-53 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 52-53 (14 tit.). –
ISSN 1857-016X.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1740. Видейко, М. Ю. Исследования микрохронологии крупных трипольских


посений / М. Ю. Видейко // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 88-97 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 95-97 (22 tit.). – ISSN 1857-016X.

1741. Гершкович, Я. П. Клад бронзовых изделий из леса у села Крестище :


(Славянский район, Донецкой области, Украина) / Я. П. Гершкович, Н. Б. Панковский, А.
В. Шамрай // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 188-197 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 194-197(37 tit.). – ISSN 1857-016X.

1742. Горелик, А. Ф. О чем поведали череп тура, топор и женские статуэтки? :


(К проблеме начальной неолитизации Нижнего Подонья) / А. Ф. Горелик, А. В. Цыбрий,
В. В. Цыбрий // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до Кавказа: конструкции
культуры. – P. 247-282 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 278-
282 (87tit.). – ISSN 1608-9057.

1743. Дяченко, Александр. Палеодемографические реконструкции Кукутень-


Трипольского населения : современное состояние, проблемы и перспективы /
Александр Дяченко // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 98-107. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 103-107(52 tit.). – ISSN 1857-016X.

1744. Колесникова, Виктория. Украинско-молдавские археологические иссле-


дования 30-40 гг. XX столетия : планы и реализация / Виктория Колесникова, Анна
Яценко // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 227-235 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 232-235 (30 tit.). – ISSN 1857-016X.

1745. Кореневский, С. Н. Погребения эпохи энеолита и начала бронзового века


из раскопок в Чеченской Республике 1988 и 1991 гг. / С. Н. Кореневский, С. Б. Бурков //
Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до Кавказа: конструкции культуры. – P. 345-362 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 361-362 (16 tit.). – ISSN 1608-
9057.

1746. Куштан, Дмитрий. Ранние металлические серпы и кельты эпохи бронзы


на территории Среднего Поднепровья / Дмитрий Куштан // Revista Arheologică. – 2013. –
Vol. 9, Nr 1. – P. 131-143 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 141-143
(41 tit.). – ISSN 1857-016X.

1747. Майданецкое: исследования по обновленному плану поселения / Й.


Мюллер, Р. Хофман, К. Рассманн [и др.] // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до
Кавказа: конструкции культуры. – P. 285-302 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 301-302 (14 tit.). – ISSN 1608-9057.

1748. Малов, Н. М. Парное погребение семейного типа из кургана 35


Покровской группы ранней фазы эпохи поздней бронзы Волго-Уральского очага
культурогенеза / Н. М. Малов // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 156-165 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 162-165 (31 tit.). – ISSN 1857-
016X.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1749. Никитенко, И. С. Результаты минералого-петрографического анализа


изделий из камня могильника Малополовецкое-3 и поселения Малополовецкое-2А :
(Киевская обл., Украина) / И. С. Никитенко, С. Д. Лысенко // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 :
От Карпат до Кавказа: конструкции культуры. – P. 333-344 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 343-344 (24 tit.). – ISSN 1608-9057.

1750. Никитин, А. Г. Генетические корни трипольцев: что мы узнали после


восьми лет исследований / А. Г. Никитин // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до
Кавказа: конструкции культуры. – P. 303-307 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 306-307 (9 tit.). – ISSN 1608-9057.

1751. Пивоваров, Сергей. Палеометаллические изделия из Буковины :


неопубликованные материалы / Сергей Пивоваров, Николай Илькив // Revista Arheolo-
gică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 108-116 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 114-116 (37 tit.). – ISSN 1857-016X.

1752. Полтавец, Василий. Браслеты субботовского типа : (к вопросу о


контактах чернолесской культуры Среднего Поднепровья) / Василий Полтавец // Revista
Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 198-220 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 215-220 (47 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-016X.

1753. Рыжов, С. Н. Культовая постройка поселения Коновка-Пуцита и некорые


религиозные представления трипольского насения Пруто-Днестровского региона / С. Н.
Рыжов, В. А. Шумова // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 64-71 : fig. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : 70-71 (23 tit.). – ISSN 1857-016X.

1754. Сава, Еуджен. Новые находки бронзовых предметов эпохи поздней


бронзы в Пруто-Днестровском междуречье / Еуджен Сава, Николаус Бороффка // Revis-
ta Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 166- 87: fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 180-187(132 tit.). – ISSN 1857-016X.

1755. Товкайло, М. Т. Неолитизация Юго-Западной Украины в свете новых


исследований поселения Гард / М. Т. Товкайло // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат
до Кавказа: конструкции культуры. – P.183-245 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 240-245 (79 tit.). – ISSN 1608-9057.

1756. Урсу, К.-Э. Сосуды со стилизованными антропоморфными озображениями


из ареала Прекукутень-Триполье А. Некоторые соображения / К.-Э. Урсу, К.
Апараскивей // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до Кавказа: конструкции
культуры. – P. 309-330 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 327-
330 (54 tit.). – ISSN 1608-9057.

1757. Черненко, Ю. А. Сабатиновская культура в системе древностей


бронзового века юга Восточной Европы / Ю. А. Черненко // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 :

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

От Карпат до Кавказа: конструкции культуры. – P. 15-112 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 88-112 (103 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

1758. Черновол, Д. К. Постройки Петренской локальной группы : [район Дрокия,


Респ. Молдова] / Д. К. Черновол // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 72-87 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 84-87(32 tit.). – ISSN 1857-016X.
(Vezi de asemenea Nr 1276)

908 Monografii ale localităţilor


1759. Кротевич, Ольга. Это Гавайи! : [острова : записки путешественника] /
Ольга Ктотевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 4. – P. 126-128 : fot. – ISSN 1857-0518.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
1760. Cujbă, V. Influenţa factorului morphologic asupra repartiţiei aşezărilor urbane
din Republica Moldova / Cujbă V. // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 27-31 : tab. – Rez. în lb.rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : 31 (6 tit.). – ISSN 1857-0046.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Cocieru, Mariana. ″Eu nu trăiesc decât pentru Basarabia″ : [din biografia folcloristei Ta-
tiana Găluşcă, originară din comuna Izvoare, raionul Floreşti (1913-2014)]. – Vezi Nr 1487.

Colesnic, Iurie. Avangarda noastră: [pictorul Iurie Bulat, membru al Soc. de Arte Fru-
moase din Basarabia]. – Vezi Nr 1640.

Colesnic, Iurie. Un om cucerit de două pasiuni : [cinematografia şi literatura : Iacob


Burghiu (1941-2003)]. – Vezi Nr 1646.

Gaina, Boris. Elaborări remarcabile ale savantului Petru Ungurean : (120 de ani de la
naştere). – Vezi Nr 1601.

Georgescu, M. Vânătoriţe celebre : [Catherine de Medici, Marie Antoinette, Marie de


Bourgogne et al.]. – Vezi Nr 1615.

Pripa, Gr. Şi domn şi savant adevărat : [in memoriam doct. în ştiinţe agricole Constan-
tin Zagorcea (1929-2014)]. – Vezi Nr 1594.

Цвиргун, В. Православная традиция в жизни и творчестве Димитрия Кантемира. –


Vezi Nr 1319.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
(Vezi Nr 1762)
94(478) Istoria Republicii Moldova
1761. Poştarencu, Dinu. Repunerea în drepturi a limbii române (1917-1918) (I) / Di-
nu Poştarencu // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 196-204 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 204 (22 tit.). – (Lecţiile istoriei). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 1280, 1282, 1319, 1762)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 1762)

94(=135.1) Istoria românilor


1762. Mischevca, Vlad. Patru mari bătălii de pe Prut : [studiu despre istoria poporului
român] / Vlad Mischevca // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P. 181-195 : fot. – Conţine : 1.
Bătălia de la Ţuţora a hatmanului de coroană Jan Zamoyski (1595) ; 2. Sfârşitul Marelui hat-
man de coroană Stanislaw Zolkiewski (1620) ; 3. ″Nenorocita campanie de la Prut″ a lui Petri
I (1711) ; 4. Trecerea Prutului pentru reîntregirea Ţării (1941). – Referinţe bibliogr. în note, p.
194-195 (40 tit.). – (Lecţiile istoriei). – ISSN 0235-9111.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Boldea, Iulian 1718


A Bolocan, Lilia 1442
Abramciuc, Maria 1717 Bordian, Mariana 1435
Ailincă, Alina 1368 Bostan, Victor 1634
Alaci, Alexandru 1609 Botea, Gheorghe 1434
Antoci, Albert 1400 Botez, Mihai 1570
Antoinette, Marie (1615) Botezatu, Grigore (1486)
Anton, Ion 1731 Botezatu, Igor 1377
Antonova, Natalia 1610 Botgros, Ion 1478
Apostu, Andrei 1629 Botnarenco, A. 1600, 1603
Arpenti, Doina 1659, 1716 Botnari, Vasile 1626
Arseni, Alexandru 1390 Boţu, Pavel 1672
Artem, Victoria 1635 Bourgogne, Marie de (1615)
Asachi, Gheorghe 1661 Branişte, Andrei 1308
Avornic, Gheorghe 1391 Breban, Nicolae 1725
Brihuneţ, Manole 1639
B Bucatînschi, Anatolie 1265
Bucătaru, Sorin 1673
Babaianu, Anatoli 1458 Bujor, Sergiu 1556-57
Bacinschi, Serghei 1401 Bulat, Adriana 1274
Badâr, Iurie 1441 Bulat, Dumitru 1621-22
Badea, Gheorghe 1307 Bulat, Iurie (1640)
Baieşu, Sergiu 1433 Burghiu, Iacob (1646)
Balaneţchi, Anatolie 1512 Bury, Richard de 1284
Banov, Pavel 1545 Butnaru, Tatiana 1719
Bantoş, Alexandru 1656 Buza, Nicolae 1377
Bantoş, Ana 1728 Bzovii, F. 1558
Bantuş, Anatolie 1459
Barat, Veaceslav 1273 C
Barbăroşie, Arcadie 1333
Barbova, Natalia 1568 Calancea, Alex 1643
Barnaciuc, S. 1513 Calancea, Veaceslav 1302
Batîr, Ludmila 1507 Calancea, Veronica 1544
Băieşu, Nicolae 1486 Calmîc, Octavian 1363
Bătrânu, Ion 1611-12 Camilar, Eusebiu 1662
Bârcă, Sergiu 1643 Canţer, Ana 1413
Bejan, Anastasia 1343 Caproş, Hristiana 1565
Beliciuc, Roman (1618) Caraman, A. 1551
Belous, Natalia 1628 Carauş, Alexandru 1514
Bendelic, E. 1562 Carauş, Tatiana 1584
Bernic, Jana 1541-43 Carauş, Vitalie 1606
Bezede, Rima 1477 Cardaniuc, Corina 1564
Bivol, Cezara 1501 Carol al II-lea, (Rege al Spaniei (1665-1700)
Bivol, Efim 1671 1307
Bivol, Veronica 1382 Carp, Simion 1402
Blanovschi, Andrei 1336 Cazac, Anatol 1529
Boghian, Dumitru 1733 Cazac, T. 1600
Boian, Gavril 1526 Cazacov, V. 1560
Boian, Veaceslav 1526-27 Cazacu, Vetcislav 1309
Boiciuc, Kiril 1510, 1566 Călinescu, G. (1722)

103
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

Cărăuş, Margarita 1303 Condrea, Irina 1652


Căuş, Cătălin 1575 Copeţchi, Stanislav 1406-07
Cârnaţ, Marina 1378 Coreţchi, Ianoş 1517
Ceban, Cristina 1379 Corghenci, Ludmila 1278
Ceban, Emil 1545 Corj, Mihai 1374, 1469-70
Cebanu, V. 1603 Cosovan, Veronica 1279
Cebotari, Leonid 1674 Coşbuc, George 1663, 1684
Cebotari, Serghei 1344 Cotoneţ, Alic 1531
Cebotari, Valentina 1440 Cotun, Cristina 1268
Cereteu, Igor 1277 Cozmic, Radu 1597
Cerneauscaite, Irina 1278 Crasnobaev, Adrian 1457
Cernei, Olga 1456 Criste, Adina 1368
Cernei, Vsevolod 1675 Cristea, Sorin 1471
Cerneţchi, Olga 1502, 1567, 1569 Cristi, Ioan 1408
Cerniţanu, Mariana 1511 Croitoru, Viorel 1428
Cervac, Elizaveta (1623) Cuciurcă, Angela 1409
Chibac, Natalia 1436 Cuciurcă, Rodica 1409
Chiper, Natalia 1524 Cuharschi, M. 1600, 1603
Chirca, Roman 1266 Cujbă, V. 1760
Chiril, Oleg 1380 Culiuc, V. 1558
Chiriţa, Sofia 1381 Curca, C. 1562
Chiriţa, Valentin 1404 Curca, V. 1558
Chiroşca, Igor 1443 Curchi, Lilia 1488
Chisil, M. 1599 Curteanu, Ala 1551, 1579, 1584
Chisil, S. 1599 Cuşmăunsă, Rodica 1628
Cihrii, Veceslav 1533, 1537 Cuşmir, Carolina 1392
Ciloci, Alexandra 1501 Cuşmir, Marcel 1392
Cimpoeşu, Dorin 1325 Cuzneţov, Alexandru 1375
Ciobanu, Cristina 1613-14 Cuzneţov, Larisa 1472
Ciobanu, Igor 1403
Ciobanu, Lilian 1349 D
Ciobanu, Lucia 1515 Dabija, Tatiana 1390, 1393
Ciobu, Stela 1345 Dadu, C. 1595, 1602
Ciorănică, Rodica 1326 Dadu, V. 1599
Ciuhrii, Veaceslav 1537 Damian, Theodor 1664, 1724
Cîrlan, Ana 1348, 1365 Danilov, Maria 1280-81
Clichici, Dorina 1346 Darii, Eugeniu 1504
Coban, Petru 1366-67 David, Mihail 1410
Cobet, V. 1516 Davidescu, Elena 1320
Cobirman, Galina 1637 Demciuc, Vasile M. 1641
Cocieru, Mariana 1487, 1729-30 Dergaciov, Valentin 1276
Cociuc, Victoria 1347 Diaconu, Valeria 1644
Codreanu, Theodor 1720 Dimin, Nataşa 1382
Cojocari, Eugenia 1434 Dobă, Olga 1424
Cojocaru, Ala 1503, 1524 Dondiuc, Iurie 1502
Cojocaru, Rodion 1405 Donica, Ilie 1598
Cojocaru, Sergiu 1405 Dorif, Tatiana 1411
Cojocaru-Toma, Maria 1528 Drăguţ, Doina 1722
Colâbneac, Alexei 1660, 1665, 1667, 1671 Drumova, Axenia 1273
Colesnic, Iurie 1640, 1646, 1721 Duca, Maria 1547
Coltea, Traian 1370 Dulap, Dan-Dumitru 1580
Comşa, Alexandra 1734

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

E Grama, Octavian 1461


Gribincea, Alexandru 1269
Eco, Umberto 1659, 1716 Grighel, Gh. 1595, 1602
Eder, V. 1505 Grosu, A. 1521
Egorov, Vladimir 1568 Grosu, Gurie, (Mitropolit al Basarabiei, 1925)
Elenciuc, Daniela 1507 1307
Eminescu, Mihai 1720 Grosu, I. 1521
Enea, Sergiu-Constantin 1733 Grosu, Sergiu 1684
Eremia, Anatol 1657 Groza, Vitalie 1348
Eşanu, Andrei 1282 Guceac, Viorela 1481
Eşanu, Taisia 1564, 1569 Gudumac, Eva 1543, 1559
Eşanu, Valentina 1283 Gumenco, Aliona 1383
Eşanu, Veronica 1267 Gumovschi, Andrei 1359
Eţco, Constantin 1511 Guşan, Ala 1441
Eţco, Ludmila 1570-72, 1574 Guzgan, I. 1518
Evtodiev, Aliona 1480 Guzun, I. 1521
Evtuşenco, Ana 1678
H
F
Hacina, Tamara 1519
Farago, Elena 1665 Hăbăşescu, Ion 1633
Feodorov, Ivan 1282 Hărăguş, Aurel 1723
Ferdohleb, Alexandru 1531 Holban, Ion 1268
Filat, Sanda 1321 Hotineanu, A. 1560
Franţuzan, Ludmila 1479 Hotineanu, Adrian 1529
Friptu, Valentin 1565, 1575 Hotineanu, V. 1560
Fuior, Liliana 1577 Hotineanu, Vladimir 1529-31
Fuior-Bulhac, Liliana 1573 Huber, T. E. 1489
G I
Gafencu, Valeriu 1676 Iaţchevici, Vadim 1445
Gaina, Boris (1601) Ilgunov, Nicolae 1619
Galaicu-Păun, Emilian 1677 Iliadi, Alexandru 1530
Galaju, Ion 1364 Iliadi-Tulbure, Corina 1583
Galearschi, V. 1552 Ionaşcu, Vitalie 1413
Galiţ, Alexei 1310 Ionescu, Adrian-Silvan 1642
Gamurari, Inessa 1526 Ionete, Roxana 1635
Găluşcă, Tatiana (1487) Iorga, Nicolae 1666
Georgescu, M. 1615 Israfilov, Marina 1520
Gheo, Radu Pavel 1662 Ivanov, M. 1552
Gheorghiţa, Tamara 1460
Gheorgiţă, Ion 1678 J
Gherasim, Alexandra 1653
Gherasim, Dumitru 1412, 1415 Jianu, Marian 1370
Gherman, Teodora 1271 Jitarciuc, Ala 1579
Ghicavîi, Victor 1508, 1517 Juc, Victor 1334
Ghidirim, Gh. 1522 K
Gladchii, Nadejda 1444
Golenco, L. 1636 Kafka, Franz 1715
Goncear, V. 1509 Kartal, Menmet Selim 1326
Gonţa, Victoria 1304 Kerikmäe, Tanel 1327
Gordila, Natalia 1475 Konopko, L. 1489
Gore, Paul (1280)

105
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

L Morari, Galina 1503


Morariu, Dănuţ 1304
La Mara, C. 1491 Moraru, Adrian 1662
Lavric, Sorin 1284 Moraru, Angela 1369
Lazăr, Diana 1384 Moraru, Victor 1415-16
Lescov, V. 1522 Moraru, Violina 1403
Leviţchi, Vasile 1728 Moscalu, V. 1561
Lisa, Svetlana 1285 Movilă, Lica 1731
Lisnic, V. 1549 Muntean, Aliona 1288
Litra, Stela 1385 Munteanu, Cristinel 1654
Livşiţ, Irina 1559 Munteanu, L. 1549
Lozan, O. 1540
Lozan, Oleg 1539 N
Luchian, Ivan 1345, 1349
Lungu, V. 1554 Nacu, Dorian 1365
Lupu, Marina 1506 Nederiţa, Alexandru 1629
Negru, Cristina 1448
M Negruţă, Alexandru 1371
Nemtan, V. 1549
Macari, Ion 1360 Nicolaescu, Gheorghe 1275
Macovei, Cristian 1414 Nikolaeva, A. 1489
Malâi, Gabriela 1645 Noica, Constantin 1654
Malcoci, Viorel 1271
Manceva, Maria 1576 O
Maniu, Adrian 1667
Manole, Tatiana 1462 Obadă, L. 1636
Margineanu, A. 1561 Obadă, Leonora 1601
Marian, Silvia 1468 Obadă, Liuba 1272
Marin, Andreea 1624 Obreja, G. 1540
Mariţ, Alexandru 1414 Obreja, Galina 1539
Matcovschi, C. 1509 Odagiu, Iurie 1463
Matcovschi, Dumitru 1679-80, 1730 Olar, Ovidiu 1299
Matcovschi, S. 1509 Onicov, Eugen 1311
Mateevici, Alexei 1681 Opalco, Igor 1574
Medici, Catherine de (1615) Osoianu, Vera 1289-90
Meniuc, George 1729 Ostrofeţ, Constantin 1564, 1569
Mihai, Adela 1441 Otomega, Iulia Mihaela 1305
Mihail, Zamfira 1286 P
Mihalache, Iurie 1431, 1627
Milea, Camelia 1368 Paladi, Gheorghe 1502
Milică, Ioan 1658 Panas, Mihail 1312
Militaru, Vasile 1668, 1684 Pantea, Oleg 1376, 1386, 1437
Miron, Svetlana 1286 Pantea, Victor 1533
Miron, Vitalie 1612 Pasat, Ocatavian 1417
Mischevca, Vlad 1762 Pavliuc, Ghenadie 1375
Mistreţ, Silvia 1596 Pădure, Valeriu 1574
Mocan, Elena 1548 Păsculiţă, Felicia 1454
Mocanu, Natalia 1532 Păunescu, Adrian 1669
Mocreac, Margareta 1329-30 Pânzari, Ludmila 1579
Moga, Ecaterina 1480 Pelevaniuc, Ludmila 1482
Mogol, Natalia 1447 Petrov, Victor 1583
Moldovanu, I. 1562 Petrovici, V. 1578
Montano, Otilia 1724 Petrovici, Vergil 1577

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pintea, Simona 1418 S


Pisarenco, Olga 1440
Pistriuga, Vitalii 1452 Sacară, Victoria 1510, 1547-48
Pîrţac, Grigore 1394 Sadoveanu, Mihail (1723)
Pîrvan, Pintilie 1596 Sadovei, Larisa 1473
Platon, Nicolae 1361 Sajen, Octavian 1534
Pleş, Ion Alexandru 1344, 1624 Samciuc, Şt. 1578
Pleşu, Andrei 1718 Sandu, I. 1491-92
Plotnic, Olesea 1467 Sandu, Ion 1449
Podgurschi, Lilia 1508 Sapojnic, Nadejda 1514
Popa, Angela 1364 Savin, Anatol 1616
Popa, Doina 1624, 1643 Savva, Viorel 1421
Popa, Pavel 1647-49 Sârbu, Zinaida 1582
Popenco, Ana 1682, 1685-86 Scerbina, R. 1522
Popescu, Dorin 1419 Schuster, Cristian 1735
Popescu, M. 1684 Sciuca, Svetlana 1523
Popescu, Teodor 1324 Sclifos, Lia 1474
Popilevschi, Dumitru 1328 Scurtu, Vitalie 1547-48, 1566
Popovici-Paraschiv, Radmila 1682 Scutelnic, Rodica 1503
Porubin, Andrei 1683 Scvorţova, Elena 1500
Postovan, Dumitru 1391 Secrieru, Serghei 1607
Poştarencu, Dinu 1761 Selvestru, Rodica 1523
Pretula, R. 1581 Siluan (Şalaru) 1313
Pripa, Gr. 1594 Siniţîna, Lilia 1577-78
Prisac, Alexandru 1387 Sochirca, Stela 1438
Prisacari, I. 1561 Solomon, Larisa 1535
Prisăcaru, Olesea 1541-42 Sorbala, Mihail 1422
Sorocean, Clara 1337
R Sprincean, Mariana 1550
Stan, Doru 1296
Rachieru, Adrian Dinu 1725 Stati, Vitalie 1423
Rahme, Nicoleta 1291 Stănilă, Alexandru 1449
Railean, Ludmila 1575 Stoica, Laurenţiu 1418
Ranca, Aurora 1635 Stratan, Maria 1501
Rău, Alexe 1292-94 Stratulat, Oleg 1350
Regneală, Mircea 1295 Stratulat, P. 1551, 1584
Roibu, Călin 1514 Stratulat, Petru 1524, 1583
Roland, Jeny 1565 Străbunu, Ion 1618
Roots, Lehte 1327 Strămoşu, Ion 1619
Roşcăneanu, Radu 1370 Strătilă, Mihail 1568
Rusandu, Ion 1300 Stroe, Cosmin 1593
Rusnac, Constantin 1463 Sturza, Alexei 1464
Russo, Alecu 1717 Suman, S. 1536
Rusu, E. 1636
Rusu, Emil 1601 Ș
Rusu, Gabriel-Virgil 1418
Rusu, Lucia 1416, 1420 Şchiopu, Constantin 1732
Rusu, Oleg 1402 Şelaru, Neculai 1620
Rusu, Victor 1335 Şevcenco, Igor 1424
Rusuleac, Tatiana 1476 Şirocova, Natalia 1566, 1580
Şleahtiţchi, Mihai 1322
Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-
1504) (1283)

107
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

Ştirbu, Valentin 1596 Y


T Yanxin, Liu 1270
Tabuncic, Mariana 1333, 1363, 1626 Z
Tabuncic, Sergiu 1297
Tapiola, Pirkka 1329 Zabulică, Violeta 1670
Tănase, Adrian 1545 Zagorcea, Constantin (1594)
Tănase, Constantin 1685 Zamoyski, Jan 1762
Tcaciuc, Eugen 1537 Zapuhlih, Gr. 1552
Tersman, Ingrid 1330 Zeca, Ionela Cerasela 1429
Tira, Ion 1425 Zolkiewski, Stanislaw 1762
Todorova, Liudmila 1269 Zosim, Liliana 1507
Topîrceanu, George (1721) Zota, Lilia 1479
Trandafir, Mariana 1351 А
Tudor, Ştefan 1660
Turliuc, Vasile 1350 Аблина, Людмила 1338
Альтовская, Ольга 1688
Ț Амвросий (Мунтяну) 1316
Ţapu, Grigore 1475 Анякин, Н. И. 1592
Ţâra, Vasile D. 1298 Апараскивей, К. 1756
Ţiriulnicova, Natalia 1630 Апостолова, Р. Д. 1590
Ţîbîrnă, Gheorghe 1525 Арапу, Анатолий 1353
Ţurcan, Lucia 1508 Арсени, И. 1396
Ţurcanu, Andrei (1686) Б
U Балабина, В. И. 1737
Ureche, Viorel 1525 Банффи, Э. 1738
Ursu, Veaceslav 1426 Барбарошие, Екатерина 1632
Ursulescu, Nicolae 1580, 1736 Барбэнягрэ, Виктор 1354
Uşurelu, Natalia 1510, 1580 Белевский, С. С. 1587
Бескровный, Олег 1689
V Богдановская, Тамара 1690
Бодюл, Татьяна 1450-51
Varzari, Pantelimon 1301 Болотин, О. А. 1638
Vataman, Eleonora 1520 Борисенко, В. Б. 1555
Vâlcu, Marcela 1655 Бородаев, И. Е. 1538
Velculescu, Cătălina 1299 Бороффка, Николаус 1754
Velixar, Elvira 1563 Ботнаренко, А. 1604
Verdeş, Victoria 1306 Ботнару, Стела 1553
Vianu, Ion 1726 Ботнарь, Валентина Д. 1483
Vicovan, Ion 1314 Бровка, Геннадий 1372
Vieru, Grigore 1732 Бурдо, Наталия 1739
Vintilă, Alexandru Ovidiu 1726 Бурков, С. Б. 1745
Vladimir (Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Буртиев, Р. З. 1493
Moldove) 1315 Бэнулеску-Бодони, Гавриил 1316-17
Vlahuţă, Alexandru 1670, 1684
Vlaicu, Vlad 1352, 1427 В
Vlădescu, Veronica 1623
Voicu, Costică 1428 Веклич, Е. Д. 1498
Volcinschi, Victor 1432 Видейко, М. Ю. 1740
Vrabie, Diana 1715 Волосюк, Иван 1691
Высоцкий, Владимир 1692

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Г Кожухарь, Владислав 1697


Колесникова, Виктория 1744
Габеря, Георге 1357 Коломоец, О. В. 1590
Гаммер, Ефим 1693 Кононенко, Алексей 1698
Гангал, Н. И. 1608 Кореневский, С. Н. 1745
Гершкович, Я. П. 1741 Королянчук, Д. Г. 1588
Глоба, Н. И. 1586 Корытная А. Ю. 1538
Голбан, Родика 1650 Коханенко, В. В. 1490
Голя, Анатолий 1323 Кротевич, Ольга 1342, 1625, 1650, 1759
Гора, Сергей 1694 Кротенко, Юрий 1362
Горган, Ион 1709 Крылов, Иван 1699
Горелик, А. Ф. 1742 Кулик, Охана П. 1485
Грачёв, Евгений 1695 Курачева, Наталья 1340
Грекова, Наталия Ф. 1485 Курмей, Светлана 1358
Гросул, Анна 1710 Кухарски, М. 1604
Гырла, Лилия 1430 Куштан, Дмитрий 1746
Д Л
Даду, К. 1605 Лысенко, С. Д. 1749
Данилов, М. О. 1590 Любек, Игорь 1340, 1357
Даценко, Б. М. 1555
Дубровин, Б. 1687 М
Дульский, Ион 1465
Дяченко, Александр 1743 Малов, Н. М. 1748
Мартишин, Юрий 1700
Е Матвеев, В. В. 1588
Моен, Ева 1701
Евсеенко, Иван 1696 Москалик, Р. С. 1608
З Мунтяну, Дмитрий 1358
Мюллер, Й. 1747
Запорожченко, Б. С. 1538
Захарченко, Ирина 1631 Н

И Наеби, М. 1592
Назар, Надежда 1632
Иванов, В. Д. 1638 Нефедов, В. Г. 1588
Илиеш, И. И. 1495 Никитенко, И. С. 1749
Илькив, Николай 1751 Никитин, А. Г. 1750
Иовва, Ольга А. 1483 Николаиди, Андрей 1318
Иовва, Ольга Андреевна 1484
Ириней (Тафуня) 1317 О

К Обрежа, Сорина 1625


Олейник, Петр 1341
Каздобин, К. А. 1490
Кантемир, Димитрий, молдавский П
господарь (1693 ; 1710-1711) (1319) Павлов, П. П. 1493
Карданец, В. Ю. 1496-97 Паисий (Величковский) 1318
Кариев, С. С. 1546 Панковский, Н. Б. 1741
Карпенко, В. Н. 1494 Панчу, Паул 1342
Киосе, С. 1455 Парфентиев, Алла 1355
Кирдей, С. В. 1608 Першина, Е. Д. 1490
Кирица, Ольга 1466 Пивоваров, Сергей 1751
Коваленко, В. С. 1592

109
Cronica articolelor de revistă Nr 4-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

Пирожков, Сергей 1331 Тулупова, Анастасия 1362


Плукчи, Маргарита 1711 Тэнас, Александр 1353
Покатилов, В. П. 1499
Полтавец, Василий 1752 У
Попов, Владимир 1331 Урсу, К.-Э. 1756
Потапенко, А. В. 1586
Присяжный, В. Д. 1586 Ф
Р Факиров, Д. 1395
Федоров, Г. 1397
Рассманн, К. 1747 Флоря, В. 1398
Ратмиров, Сергей 1712 Флоря, Василий 1389
Розенблюм, Даниэль 1332
Ройчев, В. 1605 Х
Рыбкин, В. В. 1591
Рыжов, С. Н. 1753 Хомченко, Игорь 1714
Хофман, Р. 1747
С Хэрэгуш, Аурел 1727
Сава, Еуджен 1754 Ц
Садовяну, Михаил (1727)
Самахвалов, Н. И. 1638 Цвиргун, В. 1319
Селеветру, Ирина 1453 Цыбрий, А. В. 1742
Сидоренко, Владимир 1651 Цыбрий, В. В. 1742
Силкин, С. В. 1589 Ч
Симонова, Н. А. 1495-96
Сичинский, К. 1439 Чашев, Александр 1706
Слободяну, Светлана 1631 Чебану, В. 1604
Смирнов, С. А. 1591 Чебану, Павел 1651
Сосна, А. 1395 Чеботарь, Олег 1339, 1373
Сосна, Александру 1388 Черненко, Ю. А. 1757
Сосна, Б. 1396 Черновол, Д. К. 1758
Сосна, Борис 1339 Чиреш, Елена 1356
Соснина, Зоя 1702
Стародуб, Ю. П. 1494 Ш
Стасенко, В. Н. 1494 Шамрай, А. В. 1741
Степаненко, Н. Я. 1495-97 Шариков, Валентин 1707
Стрелков, Валерий 1703 Шпак, И. В. 1585
Сырбу, Ион 1687 Шульман, А. И. 1587
Сычук, Галина 1713 Шумова, В. А. 1753
Т
Ю
Табунчик, Марьяна 1354
Татар, О. 1455 Ющенко, С. П. 1587
Товкайло, М. Т. 1755
Токарева, Алёна 1704 Я
Толстиков, Николай 1705 Ястребова, Лариса 1708
Топалэ, Ш. 1605 Яценко, Анна 1744
Травин, В. 1397

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2014. – Nr 4. – ISSN 1857-3770


2. Administrarea Publică. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1813-8489
3. Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 1-2. – ISSN 0582-5229
4. Alunelul. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1857-4173
5. Aquarelle. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1857-0518
6. Arta Medica. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1810-1852
7. Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării: Simp. şt.-practic intern.,
19 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 2. – [2014-75].
8. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-
0011
9. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013.
– Nr 2. – ISSN 1857-0046
10. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1813-4408
11. Curierul medical. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-0666
12. Didactica Pro… . – 2014. – Nr 2. – ISSN 1810-6455
13. Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective:
Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – [2014-364].
14. Intellectus. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1810-7079
15. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1810-309X
16. Limba română. – 2014. – Nr 1. – ISSN 0235-9111
17. Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – ISSN 1857-1476
18. Noi. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1857-0798
19. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-3142
20. Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal :
(Materialele conf. şt.-practice intern., 21 mar. 2013). – Chişinău, 2013. – [2014-88].
21. Profit. – 2014. – Nr 3, 4. – ISSN 1857-0186
22. Promovarea dreptului omului şi securităţii umanitare prin prisma integrării europene.
(Parteniriatul Estic) : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2013. – [2014-446].
23. Psihologie. – 2014. – Nr 1/2. – ISSN 1857-2502
24. Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 1, 2, 3, 4. – ISSN 1857-4424
25. Revista Arheologică. – 2013. – Nr 1. – ISSN 1857-016X
26. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 3, 4. – ISSN 1811-0770
27. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1729-8687
28. Simpozionul ştiinţific internaţional ″Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, problem, per-
spective″, 29 mar. 2013. – Chişinău, 2014. – [2014-346].
29. Spiritualitatea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. In-
tern. din 5 sept. 2013. – Chişinău, 2013. – [2014-223].
30. Stratum plus. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1608-9057
31. VIP magazin. – 2013. – Nr 114, 115 ; 2014. – Nr 116/117, 118, 119.
32. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 3, 4. – ISSN 1857-4505
33. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1810-3081
34. Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1857-0100
35. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1857-4513
36. Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 1. – ISSN 0013-5739

111
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
APRILIE NR 3 APRIL
(1853-2394)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1853. Canţer, Valeriu. Academia de Ştiinţe va deveni un forum al spiritualităţii : [in-
terviu cu academicianul V. Canţer, candidat la funcţia de preşedinte al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei] / interlocutor: Tatiana Rotaru // Literatura şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 6.

1854. Duca, Gheorghe. Cercetare europeană la noi acasă : [dialog cu Gh. Duca,
academician, candidat la funcţia de preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor:
Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 11 apr. – P. 6.

1855. Duca, Gheorghe. De ce avem nevoie de Academia de Ştiinţe? : [art. academi-


cianului, candidat la funcţia de preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Gheorghe Duca //
Literatura şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 8.

1856. Furdui, Tudor. Programul academicianului Gheorghe Duca – garanţia dezvol-


tării durabile a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a ştiinţei naţionale : [candidat la funcţia de
preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Tudor Furdui, Ion Guceac // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 15 apr. – P. 4-5.

1857. Lupaşcu, Tudor. Rostul clipei în accepţia academicianului Gheorghe Duca :


[candidat la funcţia de preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Tudor Lupaşcu // Literatura
şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 8.

1858. Pasat, Valeriu. Valeriu Pasat: "Sunt omul ţării mele, un slujitor al ştiinţei, al isto-
riei poporului meu" : [interviu cu academicianul, candidat la funcţia de preşedinte al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Tamara Gorincioi // Literatura şi arta. – 2014. – 10 apr. – P.
7.

1859. Simaşchevici, A. Leonid Culiuc – savant de notorietate internaţională : [dir. al


Inst. de Fizică Aplicată, candidat la postul de preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / A.
Simaşchevici, E. Aruşanov // Literatura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 2393)

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1860. Comanescu, Iulian. Lumea în 2025, din perspectivă digitală : [art. analistului
media din România] / Iulian Comanescu // Săptămîna. – 2014. – 11 apr. – P. 3.

1861. Evoluţia pieţei de comunicaţii electronice în 2013 : [din datele prezentate de


Grigore Varaniţa, dir. al Agenţiei Naţ. pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei] / text de Lilia Raicu // Evenimentul zilei. – 2014. – 15 apr. – P. 9.

1862. Stegari, Elena. Satele Moldovei în era calculatoarelor : [pe marginea datelor
Agenţiei Naţ. pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei] /
Elena Stegari // Evenimentul zilei. – 2014. – 30 apr. – P. 5.

1863. Рынок электронных коммуникаций в 2013 году вырос на 5,7% : [из от-
чета дир. Нац. агентства по регулированию в обл. электр. коммуникаций и информ.
технологий Григоре Варaница] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 18
апр. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 2196)

005 Conducere şi organizare. Management


005.1 Teoria şi practica organizării
1864. Roşcov, Mihaela. Satisfacţia angajaţilor, componenta esenţială a succesului
companiei / Mihaela Roşcov // Economist. – 2014. – 16 apr. – P. 9.

1865. Гудолл, Аманда. Преимущества экспертов : [ст. преп. в бизнес-шк. Cass


при Лондон. гор. ун-те : источник Project Syndicate, 2014] / Аманда Гудолл //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 апр. – Р. 19.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1866. Gârneţ, Vasile. Cultura pe vreme de război : [politica de stat în domeniu a Ru-
siei] / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014. – 18 apr. – P. 7.

02 BIBLIOTECONOMIE
1867. Cartea pentru copii şi adolescenţi: mereu necesară, mereu în actualitate :
[pe marginea lucrărilor simp. intern. "Servicii inovative de bibliotecă pentru copii şi adoles-
cenţi", 4 apr. 2014, Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2014. – 10 apr. – P. 4.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
1868. Moşneag, Victor. ONG-urile din R. Moldova: subfinanţate şi afiliate politic : [pe
marginea evaluării efectuate de Transparency International Moldova] / Victor Moşneag //
Ziarul de gardă. – 2014. – 3 apr. – P. 16.

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

070 Ziaristică. Presă


1869. Dabija, Nicolae. Fiul Limbii Române : [in memoriam Ioan Marinescu, ziarist de
la Ploieşti, România] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 8.

1870. Popa, Stela. Memoria socială şi mass-media post 7 aprilie 2009 / Stela Popa //
Evenimentul zilei. – 2014. – 2 apr. – P. 4.

1871. Rusu, Tudor. Tudor Rusu: "Educaţia e aerul pe care-l respirăm" : [interviu cu
red.-şef al săpt. "Făclia"] / consemnare: Ion Anton // Florile dalbe. – 2014. – 3 apr. – P. 2.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
1872. Plămădeală, Olga. Universul şi învăţămintele cărţilor vechi : [despre Gavriil
Uric – vrednic caligraf şi miniaturist medieval (cca 1400-1448)] / Olga Plămădeală, Maria
Moisei // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 8.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1873. Gherman, Marcel. Problema cauzalităţii : [în filozofie] / Marcel Gherman //
Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 22.

1874. Păsat, Dumitru. Immanuel Kant şi gândirea românească : [290 de ani de la


naşterea filosofului germ. (1724-1804)] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2014. –
24 apr. – P. 8. – Va urma.

1875. Prohin, Andrei. Aproapele tău : [omul: aspecte filosofice] / Andrei Prohin // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 2.

159.9 Psihologie
1876. Chilianu, Nadine. Psihologii în penitenciare, între aspiraţii şi deficienţe : [pe
marginea conf. intern. prilejuită de consemnarea a 20 de ani de la fondarea serviciului psiho-
logic al penitenciarelor] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 8 apr. – P. 20.

1877. Marciuc, Silvia. Personalitatea..., ce ar fi bine să reprezinte EA!? : [aspecte


psihologice] / Silvia Marciuc // Univers pedagogic pro. – 2014. – 17 apr. – P. 5.

1878. Terzi-Barbăroşie, Daniela. Perfecţionismul: un pact fatal / Daniela Terzi-


Barbăroşie // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 apr. – P. 6.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
1879. Pleşu, Andrei. Creştinism necreştinesc : [art. publicistului român] / Andrei Ple-
şu // Săptămîna. – 2014. – 25 apr. – P. 3.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


1880. Aga, Sergiu. "Să-l iubeşti pe cel care-ţi e îndepărtat, dar, totodată, este aproa-
pele tău" : [interviu cu S. Aga, preot la parohia din Orhei] / consemnare: Eugenia Pogor //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 18 apr. – P. 8-9.

1881. Aga, Sergiu. Un preot de deasupra politicii : interviu cu părintele S. Aga, paroh
al Bisericii "Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului" din Orhei / pentru conformitate: Aneta
Grosu // Ziarul de gardă. – 2014. – 17 apr. – P. 10, 15.

1882. Buburuz, Petru. Se apropie Împărăţia Cerurilor – să ne curăţim de rele şi să


îmbrăţişăm cele bune : [interviu cu protoiereul dr. P. Buburuz, preot paroh al Bisericii "Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel" din Chişinău] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2014. –
Apr. (Nr 4). – P. 8.

1883. Clit, Costin. Chipuri de monahi basarabeni : părintele arhimandrit Mina


Dobzeu, originar din Basarabia / Costin Clit // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 7.

1884. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Pastorala PF Părinte Patriarh


Daniel la sărbătoarea Învierii Domnului / Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române // Flux.
– 2013. – 18 apr. – P. 8; Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 apr. – P. 5.

1885. Moşin, Octavian. Cum să pomenim "blajinii"? / preot Octavian Moşin // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 2.

1886. Moşin, Octavian. De ce unii creştini sunt în afara bisericii? (2) / Octavian
Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 2. – Art. 1 : 27 mar.

1887. Moşin, Octavian. Meditaţii între Blagoveştenie şi Florii / preot Octavian Moşin
// Literatura şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 2.

1888. Moşin, Octavian. Prin Patimi spre Înviere / preot Octavian Moşin // Literatura şi
arta. – 2014. – 17 apr. – P. 2.

1889. Negru, Nina. Moartea este o uşă deschisă în veşnicie : [pe marginea cărţii
"Şcoala rugăciunii" de Mitropolitul Antonie (Bloom) de Suroj (1914-2003)] / Nina Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 apr. – P. 14.

1890. 93 de ani de la naşterea Mitropolitului Bartolomeu Anania : [primul Mitropo-


lit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului (1921-2011): preluat de pe www.ortodox.md] //
Curierul ortodox. – 2014. – 15 apr. – P. 6.

1891. Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor). Pastorala ÎPS Mitropo-


lit şi Exarh Petru la sărbătoarea Învierii Domnului / Petru, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Plaiurilor // Flux. – 2013. – 18 apr. – P. 9.

115
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1892. Stănilă, Moni. De ce să răsplătim răul cu bine / Moni Stănilă // Timpul. – 2014.
– 4 apr. – P. 14.

1893. Stănilă, Moni. Ierusalimul din inimile noastre : [intrarea Domnului Iisus Hristos
în Ierusalim] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 14.

1894. Sturza, Alexandru Scarlat. Dublul paralel, sau Biserica în faţa papalităţii şi a
reformei veacului al XVI-lea : [art. filosofului şi diplomatului la curtea ţarului Alexandru I : după
ed. din 1849 "Le double parallele ou l’Eglise en presence de la papaute et de la reforme du
XVI siecle"] / Alexandru Scarlat Sturza ; trad. de Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. –
15 apr. – P. 7. – Contin. Începutul: 15 febr.

1895. Tănăsescu, Eugen. "Am coborât de pe vapor, fiind îndrăgostit iremediabil de


Hristos" : [interviu cu preotul de la Biserica Sfinţii Îngeri din Constanţa] / consemnare: Sînzia-
na Ionescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 25 apr. – P. 8-9.

1896. Vladimir (Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove). Pastorala ÎPS Vla-


dimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove la sărbătoarea Învierii Domnului / Vladimir,
Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove // Flux. – 2013. – 18 apr. – P. 9 ; Curierul orto-
dox. – 2014. – 15 apr. – P. 1, 6.
(Vezi de asemenea Nr 1911, 1932)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1897. Moşneag, Victor. Corupţia, conflictele de interese şi politizarea instituţiilor sta-
tului : [pe marginea sondajului de opinie al funcţionarilor publ. din 21 de autorităţi publ. centra-
le, realizat de Transparency International Moldova] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. –
2014. – 17 apr. – P. 14. – (Supl. "Reforma" ; Nr 16).

1898. Moşneag, Victor. De ce oamenii nu au încredere în Poliţie? : [despre rezultate-


le evaluării organelor poliţieneşti, efectuată de Transparency International Moldova] / Victor
Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 17 apr. – P. 18.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1899. Furtună, Dorian. De la "convertirea identitară" la expansiunea musulmană :
[aspecte demografice] / Dorian Furtună // Moldova suverană. – 2014. – 18 apr.

1900. Furtună, Dorian. Demografia şi provocările lumii contemporane / Dorian Furtu-


nă // Moldova suverană. – 2014. – 2 apr. – Va urma.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1901. Furtună, Dorian. Imigranţii-cuceritori, Huntington şi noua eră a conflictelor


identitare : [despre emanciparea popoarelor din lumea a treia] / Dorian Furtună // Moldova
suverană. – 2014. – 24 apr.

1902. Furtună, Dorian. "Osmoza demografică" şi interesul genetic al unei naţiuni /


Dorian Furtună // Moldova suverană. – 2014. – 4 apr.

32 POLITICĂ
1903. Dughin, Aleksandr. Teoria lumii multipolare (9). Cap. 2. Bazele teoretice ale
lumii multipolare: [din cartea cu acelaşi tit.] / Aleksandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca // Flux. –
2014. – 4 apr. – P. 6-7. – Art. 1 : 7 febr.

1904. Dughin, Aleksandr. Teoria lumii multipolare (10,11). Partea 2. Geopolitica lu-
mii multipolare Cap. 1. Multipolaritatea ca proiect deschis : [din cartea cu acelaşi tit.] / Alek-
sandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 11, 18 apr. – P. 6-7. – Art. 1 : 7 febr.

1905. Dughin, Aleksandr. Teoria lumii multipolare (12). Partea 2. Geopolitica lumii
multipolare Cap. 2. Teoria multipolarităţii. Bazele strategice : (fragm.).) : [din cartea cu acelaşi
tit.] / Aleksandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 25 apr. – P. 6-7. – Art. 1 : 7
febr.

1906. Naumescu, Valentin. Destructurarea estului Europei: o miză pentru reprofila-


rea Rusiei ca supraputere? : [art. prof. la Fac. de Studii Europene a Univ. Babeş-Bolyai, Cluj]
/ Valentin Naumescu // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 22 ; Săptămîna. – 2014. – 18 apr. – P.
14 ; Economist. – 2014. – 9 apr. – P. 10.

1907. Nicu, Dan. Imperialismul rus - eurasianism şi totalitarism "heideggerian" (1-2)


Dan Nicu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 15, 16 apr. – P. 6.

1908. Познер, Владимир. Друг народа : [интервью с рос. полит. аналистом В.


Познер] / записал Александр Мельман // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 10-16 апр. – Р.
14.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


(Vezi Nr 1911)
323 Politică internă
1909. Ciobanu, Mircea V. Universuri paralele : [aspecte pol.] / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 15 apr. – P. 6. – (A-Politice).

1910. Mihai, Cătălin. Stabiliţi pe pământ sfânt : [evreii din R. Moldova repatriaţi în Is-
rael] / Cătălin Mihai // Ziarul naţional. – 2014. – 18 apr. – P. 12.

1911. Roşca, Iurie. Spaţiul public contra spaţiului liturgic / Iurie Roşca // Flux. – 2013.
– 18 apr. – P. 1, 7.

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1912. Стеничева, Наталья. Алексей Комов: "Россия выступает против западной


империи зла" : [по материалам лекции представителя "Всемирного конгресса семей" в
России и СНГ в Народном ун-те, 11 апр. 2014, Кишинэу] / Наталья Стеничева // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 15 апр.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


1913. Bărbuţă, Bojan. Strigătul românilor din Valea Timocului: dubla cetăţenie :
[coment. de B. Bărbuţă, liderul Org. "Iniţiativa românilor din Serbia"] / consemnare: Robert
Bloancă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 15 apr. – P. 9.

1914. Bogatu, Petru. Distrugerea Ucrainei a fost experimentată în R. Moldova :


[Сomratul drept poligon în scopul destabilizării situaţiei în Ucraina] / Petru Bogatu // Ziarul
naţional. – 2014. – 18 apr. – P. 6.

1915. Buchanan, Patrick J. Vladimir Putin, un cruciat creştin? : [art. analistului


amer.: sursa atreiafortaromaniaprofunda.blogspot.com] / Patrick J. Buchana ; trad. în lb. rom.
de Ovidiu Hurduzeu // Flux. – 2013. – 11 apr. – P. 10.

1916. Ciubotaru, Adrian. Nostalgia eternei reîntoarceri : [despre situaţia din regiunea
de Est a Ucrainei] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 apr. – P. 7.

1917. Cristoiu, Ion. Privatizarea Democraţiei din România de către oligarhii postde-
cembrişti / Ion Cristoiu // Evenimentul zilei. – 2014. – 15 apr. – P. 12.

1918. Galeotti, Marc. "Imperiul conştiinţei" lui Putin: cum preşedintele rus s-a trans-
format dintr-un om realist într-un ideolog şi ce va face mai departe : [art. experţilor pentru rev.
"Foreign Policy" / Marc Galeotti, Andrew S. Brown // Moldova suverană. – 2014. – 30 apr.

1919. Naumescu, Valentin. Salvarea unei naţiuni prin justiţie. Refondarea politicii
româneşti. Reconstrucţia partidelor : [art. prof. de la Fac. de Studii Europene a Univ. Babeş-
Bolyai, Cluj] / Valentin Naumescu // Timpul. – 2014. – 18 apr. – P. 10.

1920. Pleşu, Andrei. Turnanta ucraineană : [despre viitorul Ucrainei: pe marginea


editorialului sociologului germ. Wolf Lepenies "Die Welt", analizat de istoricul Andriy Portnov]
/ Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2014. – 4 apr. – P. 3.

1921. Безобразов, Дмитрий. Украина уже проиграла : [обществ.-полит.


аспекты] / Дмитрий Безобразов // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. –
24 апр. – Р. 5.

1922. Бугаева, Галина. Такая трудная американизация : [об интеграции в амер.


о-во] / Галина Бугаева // Молдавские ведомости. – 2014. – 4 апр. – Р. 11 ; 8 апр.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1923. Basarab, Marin. Românizare sau moldovenizare? : Ce să aşteptăm de la re-
censământul din mai? / Marin Basarab // Timpul. – 2014. – 25 apr. – P. 7.

1924. Chilianu, Nadine. Federaţia Rusă încurajează dispoziţiile separatiste în sudul


RM : [pe marginea vizitei delegaţiei găgăuze la Moscova] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 1 apr. – P. 19.

1925. Ciobanu, Mircea V. Împotriva cui serbăm? : [despre proiectul de hotărâre de


comemorare a 70 de ani de la încheierea operaţiei Iaşi-Chişinău, 24 aug.] / Mircea V. Cioba-
nu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 1 apr. – P. 6.

1926. Ciobanu, Mircea V. Monumente sovietice şi televiziuni ruseşti : [posturile TV


ruseşti: context soc.-pol.] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 8 apr. – P. 6.

1927. Ciobanu, Vitalie. O carte despre răul de lângă noi : [despre evenimentele din 7
apr. 2009: pref. la cartea "Vreau să visez şi să zbor din nou", editată de către Centrul de
reabilitare a victimelor torturii "Memoria"] / Vitalie Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 4 apr. – P. 6.

1928. Cunoaşte adevărata Basarabie : [despre a 6-a ed. a Campaniei "Adevărata


Basarabie", proiect implementat de Asoc. Tinerilor Români din Afara Graniţelor şi Consulatul
Gen. al Rep. Moldova la Iaşi, 1-30 mai 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 16 apr.

1929. Damian, George. Frica a intrat în gena basarabenilor : [despre identitatea naţi-
onală] / George Damian // Timpul. – 2014. – 25 apr. – P. 7.

1930. Dodon, Igor. Uniunea Vamală – păstrarea statalităţii Republicii Moldova şi


dezvoltarea economiei : [interviu cu I. Dodon, liderul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova]
// Socialiştii. – 2014. – Apr. (Ed. specială). – P. 3 ; Социалисты. – 2014. – Апр. (Спец. вып.).
– Р. 3.

1931. Dodon, Igor. Uniunea Vamală este o soluţie pentru Moldova : [despre situaţia
politică din ţară şi iniţiativele Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova: interviu cu I. Dodon,
liderul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2014. – 11 apr. – P. 2.

1932. Epistemia. Preacuvioasa Maică Epistemia, stareţa Mănăstirii Suruceni: "Se


mimează o democraţie şi se mimează un stat de drept" : [declaraţiile Maicii Epistemia] / con-
semnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 18 apr. – P. 16-17.

1933. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Cu preţul la gaze deja nu ai cum să ne pui pe noi în ge-
nunchi" : [interviu acordat de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova postului
Radio Europa Liberă] // Stejarul. – 2014. – 9 apr. – P. 16.

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1934. Greceanîi, Zinaida. O dezvoltare sigură a Moldovei – alături de Rusia : [inter-


viu cu Z. Greceanîi, ex-prim-ministru al Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2014. – Apr. (Ed. speci-
ală). – P. 8 ; Социалисты. – 2014. – Апр. (Спец. вып.). – Р. 8.

1935. Hadârcă, Ion. Moţiunea putorii comuniste : discurs în cadrul dezbaterilor pe


marginea moţiunii de cenzură din 3 apr. 2014 : [cu privire la demisia Guvernului] / Ion Hadâr-
că // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 apr. – P. 8.

1936. Moldovanu, Radu. Referendumul din Găgăuzia : [din 2 febr. 2014] / Radu
Moldovanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 apr. – P. 6.

1937. Munteanu, Valeriu. Despre 7 aprilie: "Decât mult şi prost, mai bine puţin şi aiu-
rea" : [art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Valeriu Munteanu // Evenimentul zilei. –
2014. – 10 apr. – P. 4.

1938. Negru, Nicolae. Bulgarii + găgăuzii = ? : [despre autonomiile naţ.-culturale] /


Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 18 apr. – P. 6.

1939. Negru, Nicolae. Sondajele şi alegerile / Nicolae Negru // Ziarul naţional. –


2014. – 25 apr. – P. 6.

1940. Oleinic, Nicolai. Ucrainenii din R. Moldova nu au susţinut niciodată separatis-


mul : [interviu cu N. Oleinic, preşedintele Comunităţii Ucrainene din Rep. Moldova] /
consemnare: Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 18 apr. – P. 5.

1941. Partidul Forţa Poporului. Evenimentele din 7 aprilie 2009 – între "revoluţia
tweeter" şi lovitura de stat eşuată : declaraţia Partidului Forţa Poporului, 8 apr. 2014 // Moldo-
va suverană. – 2014. – 11 apr.

1942. Roşca, Iurie. 7 aprilie 2009: când se va face lumină şi cine sunt organizatorii? /
Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 4 apr. – P. 1, 3.

1943. Solcan, Alexandru. În ritm de roţi pătrate : [democratizarea şi modernizarea


soc.] / Alexandru Solcan // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 apr. – P. 6.

1944. Solcan, Alexandru. Povara schimbărilor ratate : [aspecte soc.-pol.] / Alexandru


Solcan // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 apr. – P. 6.

1945. Stoiciu, Victoria. "Ia-ţi valiza, uită viza", sau De ce nu toţi moldovenii au dansat
de bucurie pe 28 aprilie : [art. dir. de programe la Fundaţia Friedrich Ebert România] / Victoria
Stoiciu // Economist. – 2014. – 30 apr. – P. 10.

1946. Tănase, Constantin. Crucea de la răscruce. Moldova între nostalgia trecutului


şi nostalgia europeană / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 6.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1947. Ţîganescu, Olga. Evenimentele din 7 aprilie, încă învăluite în mister / Olga
Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 7 apr. – P. 6.

1948. Ţîrdea, Bogdan. Despre sondaje trucate şi manipulări de doi bani : [despre re-
zultatele sondajului realizat în Rep. Moldova de Centrul Român de Studii şi Strategii în peri-
oada 1-15 febr. 2014] / Bogdan Ţîrdea // Săptămîna. – 2014. – 4 apr. – P. 9.

1949. Untilă, Veaceslav. Încă o dată despre 7 aprilie : [art. vicepreşedintelui Partidu-
lui Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 10.

1950. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "În zadar aţi îmbrăcat masca europeană.
Vi se potrivesc penele şi brîul aborigenilor, care sunt gata să schimbe toate valorile propriului
pămînt şi popor pe mărgele de sticlă" : discursul preşedintelui Partidului Comuniştilor din
Rep. Moldova în cadrul dezbaterilor parlamentare cu privire la demiterea Guvernului Leancă
// Comunistul. – 2014. – 4 apr. – P. 5 ; Коммунист. – 2014. – 4 апр. – Р. 3.

1951. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Posibil, va mai fi o moţiune de cenzură


împotriva Guvernului" : [interviu cu preşedintele Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] /
consemnare: Irina Astahova // Comunistul. – 2014. – 30 apr. – P. 4-5 ; Независимая газета
= Moldova independentă. – 2014. – 30 апр. – Р. 6-7.

1952. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "7 întrebări despre 7 aprilie nu au termen
de prescripţie" : [declaraţia preşedintelui Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] // Comu-
nistul. – 2014. – 4 apr. – P. 6.

1953. Zagorodnîi, Anatolie. Filat – erou al revoluţiei? Nimeni nu vă crede! : [despre


evenimentele din 7 apr. 2009: discursul deputatului în cadrul şedinţei în plen a Parlamentului
Rep. Moldova] / Anatolie Zagorodnîi // Comunistul. – 2014. – 11 apr. – P. 3.

1954. Воронин, Владимир. О светлом будущем, внешнем векторе, всеобщем


равенстве и политических клонах…: [интервью с лидером Партии Коммунистов Респ.
Молдова В. Ворониным] / беседу вела Ирина Астахова // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 30 апр. – Р. 6-7.

1955. Воронин, Владимир. Пять лет назад Молдова избежала участи Майдана
: [о событиях 9 апр. 2009 г.: беседа с лидером Партии Коммунистов Респ. Молдова В.
Ворониным] / беседовал Корнелий Михалаке // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2014. – 17 апр. – Р. 8-9.

1956. Гурэу, Виктор. Виктор Гурэу: "Проевропейских ребят могут ждать сюрпри-
зы!" : [о молд. полит. жизни: интервью с политологом] / подготовили: Марина Тимотин,
Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2014. – 11 апр. – Р. 4.

1957. Тимошенко, Олег. Альянс толкает Молдову к украинскому сценарию :


[обществ.-полит. аспекты] / Олег Тимошенко // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2014. – 10 апр. – Р. 4.

121
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1958. Тимошенко, Олег. Отрежет ли Альянс Приднестровье от Молдовы? :


[приднестровский вопрос] / Олег Тимошенко // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2014. – 17 апр. – Р. 4.

1959. Тимошенко, Олег. Преступники заметают следы и назначают виновного :


[о событиях 7 апр. 2009 г.] / Олег Тимошенко // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2014. – 10 апр. – Р. 10.

1960. Тодуа, Зураб. И снова 7 апреля [2009 г.] / Зураб Тодуа // Независимая га-
зета = Moldova independentă. – 2014. – 10 апр. – Р. 5.

1961. Цуркан, Владимир. На руководителей комиссий по расследованию 7 ап-


реля оказывали политическое давление : [интервью с б. главами комис. по расследо-
ванию апрельских беспорядков (апр. – нояб. 2009 г.) В. Цуркан и Виталием Нагачев-
ским] / записал Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 4 апр. – Р. 24-25.

1962. Чубашенко, Дмитрий. Дорогой миф : [об европ. интеграции] / Дмитрий


Чубашенко // Панорама. – 2014. – 11 апр. – Р. 5.

1963. Чубашенко, Дмитрий. Перезагрузка легитимности : [обществ.-полит. ас-


пекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 18 апр. – Р. 5.

1964. Чубашенко, Дмитрий. Тоска по государству : [обществ.-полит. аспекты] /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 4 апр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1870)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1965. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : Art. 218-267. (Tit. 5) //
Timpul. – 2014. – 4, 11, 18, 25 apr. – P. 20. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

1966. Bârdan, Veaceslav. Factorul uman în geneza Uniunii Europene / Veaceslav


Bârdan // Făclia. – 2014. – 11 apr. – P. 7.

1967. Ceşuev, Visarion. Mecanismele devalorizării orientării sociale a economiei


Moldovei în urma implementării prevederilor Acordului de Asociere cu UE : [cuvîntarea analis-
tului econ. la seminarul de dezbatere a Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea
Europeană, 12 apr. 2014, Chişinău] / Visarion Ceşuev // Comunistul. – 2014. – 18 apr. – P. 7.

1968. Guţu, Ana. Discursuri ale dnei Ana Guţu, în numele grupului politic ALDE, la
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Strasbourg, Franţa : [Alliance of Liberals and
Democrats for Europe] // Literatura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 3. – Conţine : 1. Discursul
pe marginea dezbaterii de urgenţă privind suspendarea dreptului de vot al membrilor delega-
ţiei ruse la APCE, 10 aprilie 2014 ; 2. Discursul pe marginea raportului "Accesul la naţionalita-
te şi punerea în aplicare eficace a Convenţiei europene a drepturilor omului în cazul naţionali-
tăţii", 9 aprilie 2014 ; 3. Dezbateri libere, 7 aprilie 2014.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1969. Iancu, Petre M. DW: Din greşeală în greşeală spre rusificarea finală? : [art. jur-
nalistului român, stabilit în Germania] / Petre M. Iancu // Moldova suverană. – 2014. – 2 apr.

1970. Kouchner, Bernard. "Putin l-ar prefera pe Bush, deşi se temea mai mult de re-
acţiile acestuia" : [interviu cu B. Kouchner, fost ministru al Afacerilor Externe al Franţei (2007-
2010): preluat din "Paris Meci", 27 mart. 2014] / trad. în lb. rom. de Ilie Gulca // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 4 apr. – P. 11.

1971. Naumescu, Valentin. Noul Pact ruso-german asupra Estului Europei. Mai este
America dispusă să-l oprească? : [art. prof. de la Fac. de Studii Europene a Univ. Babeş-
Bolyai, Cluj] / Valentin Naumescu // Timpul. – 2014. – 4 apr. – P. 13.

1972. Pariaţi pe Uniunea Europeană (1, 2) : Ce a oferit şi oferă Uniunea Europeană


Rep. Moldova şi ce nu a dat şi n-o să dea niciodată Rusia // Moldova suverană. – 2014. – 17,
18 apr.

1973. Preigherman, Evgheni. Uniunea Euroasiatică ar putea să nu reziste crizei


ucrainene : [din "Белорусские новости": sursa inosmi.ru] // Moldova suverană. – 2014. – 4
apr.

1974. Puiu, Victoria. Cine îl alege pe preşedintele Comisiei Europene? / Victoria Pu-
iu // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 21.

1975. Sapir, Jacques. Alegeri europene : [în Parlamentul European: art. dir. Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales din Paris: sursa criticatac.ro] / Jacques Sapir //
Flux. – 2013. – 18 apr. – P. 10.

1976. Tapiola, Pirkka. Pirkka Tapiola: "În contextul situaţiei instabile din regiune, noi
dorim să sprijinim R. Moldova" : [interviu cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Rep. Moldo-
va] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 5.

1977. Tusk, Donald. "Calea voastră spre Europa a fost deschisă” : [declaraţia prim-
ministrului Poloniei în cadrul conf. comune susţinută cu premierul Rep. Moldova Iurie Leancă,
mar. 2014] / Donald Tusk // Stejarul. – 2014. – 2 apr. – P. 3.

1978. Uniunea Europeană pe înţelesul tuturor (6, 7, 9) : [despre respectarea drep-


turilor omului] // Moldova suverană. – 2014. – 1, 2, 9 apr. – Art. 1 : 20 mar.

1979. Uniunea Europeană pe înţelesul tuturor (8). Politica europeană de securitate


şi apărare // Moldova suverană. – 2014. – 3 apr. – Art. 1 : 20 mar.

1980. Джон Маккейн: "Я предвидел, что Путин вторгнется в Крым" : [беседа
в междунар. пресс-клубе "Социальный резонанс" с сенаторами США Джоном Маккейн,
Джоном Хобен, Роном Джонсон [et al.], находящихся в визите в Респ. Молдова, апр.
2014] / модератор: Артур Ефремов ; фот.: Андрей Гилан // Mк Kн World Weekly. – 2014. –
24-30 апр. – Р. 4, 20.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1981. Отчет о ходе выполнения ЕПС по стране за 2013 год – Республика


Молдова : [о Европейской Политике Соседства] // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 18.

1982. Плугару, Анатолий. Анатолий Плугару: "США и Европа объявили Росси


войну" : [беседа с экс-министром нац. безопасности Респ. Молдова] / беседовал Алек-
сандр Токарский // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 24-30 апр. – Р. 2.

1983. Тапиола, Пиркка. Рекомендации Евросоюза для Молдовы : [по материа-


лам пресс-конф. Главы Делегации Европ. Союза в Респ. Молдова П. Тапиола, 31 марта
2014] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 17.

1984. Ткач, Сергей. От Днестра до Днепра: фитиль уже горит : [о ситуации в ре-
гионе] / Сергей Ткач // Коммерсант info. – 2014. – 11 апр. – Р. 9.

1985. Фабиус, Лоран. Заявления министров иностранных дел Франции и Гер-


мании : [Соглашение об ассоциации Респ. Молдова с ЕС: визит в Респ. Молдова, 23
апр. 2014, министра иностр. дел Франции Л. Фабиус и министра иностр. дел Германии
Франка-Вальтера Штайнмайер] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25
апр. – Р. 16.

1986. Чешуев, Виссарион. Сейчас подписывать нельзя : [cоглашение об ассо-


циации Респ. Молдова с Европейским Союзом: интервью с экон. экспертом В. Чешуе-
вым] / интервью провел Евгений Мариан // Независимая газета = Moldova independentă.
– 2014. – 24 апр. – Р. 8.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


1987. Balcerowicz, Leszek. Leszek Barlcerowicz: "Cea mai bună reacţie ar fi să nu
ignorăm pericolul acţiunilor lui Putin" : [despre conflictul Ucraina – Rusia: interviu acordat de
către politicianul polonez Agenţiei de presă Mediafax / consemnare: Bogdan Neagu // Moldo-
va suverană. – 2014. – 18 apr.

1988. Băsescu, Traian. România, punte între Est şi Vest? Pe punte pot trece toţi şi
cu pasul, şi cu tancul : [despre conflictul din Ucraina: interviu cu T. Băsescu, preşedintele
României] / consemnare: Dan Marinescu, Liviu Iolu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 25
apr. – P. 10.

1989. Ce riscă Rusia în Ucraina? : [despre legitimitatea anexării Crimeii şi ce stă în


spatele sancţiunilor împotriva Rusiei: pe marginea intervenţiilor analiştilor suedezi în cadrul
Forului public "Poporul şi apărarea", preluat de pe inosmi.ru] // Moldova suverană. – 2014. –
18 apr.

1990. Ciobanu, Victor. O ţară sfâşiată : [despre securitatea şi stabilitatea Ucrainei:


context intern.] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 18 apr. – P. 7.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1991. Galambos, Eva. Integrarea Crimeii, o povară financiară uriaşă pentru Rusia :
[art. comentatorului de politică externă] / Eva Galambos // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014.
– 24 apr. – P. 6.

1992. Kwasniewski, Aleksander. Aleksander Kwasniewski: Securitatea Poloniei, cel


mai mare beneficiu din aderarea la UE şi NATO : [interviu cu ex-preşedintele Poloniei, aflat în
vizită în Rep. Moldova, 14-15 apr. 2014 / pentru conformitate: Petru Grozavu // Ziarul de
gardă. – 2014. – 17 apr. – P. 3.

1993. Luchianov, Fiodor. Rece. Veşnic. Al nostru : [despre relaţiile dintre Rusia şi
SUA] / Fiodor Luchianov // Comunistul. – 2014. – 30 apr. – P. 12.

1994. Putin, Vladimir. Vladimir Putin despre situaţia din Ucraina şi Crimeea : [fragm.
din alocuţiunea preşedintelui Rusiei privind statutul Crimeii] // Socialiştii. – 2014. – Apr. (Ed.
specială). – P. 4-5 ; Социалисты. – 2014. – Апр. (Спец. вып.). – Р. 4-5.

1995. Стент, Анджела. Больше без перезагрузок : [об отношениях стран Запад-
ной Европы и США с Россией: ст. дир. Центра Евразийских, русских и восточноевро-
пейских исслед. при Джорджтаунском ун-те: источник Project Syndicate, 2014] / Анджела
Стент // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 11 апр. – Р. 20.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1996. Ciobanu, Bogdan. Partidul Liberal Reformator combate propaganda antieuro-
peană : [despre campania de promovare a integrării europene "Eu sunt European!"] / Bogdan
Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 apr. – P. 10.

1997. Ciubaşenco, Dmitri. Un mit costisitor : [despre integrarea europeană] / Dmitri


Ciubaşenco // Comunistul. – 2014. – 18 apr. – P. 8.

1998. Crâşmaru, Romeo. Drumul spre Vest : [al Rep. Moldova] / Romeo Crâşmaru //
Evenimentul zilei. – 2014. – 24 apr. – P. 4.

1999. Crâşmaru, Romeo. Moldova, între garanţii şi obligaţii : [despre eliminarea vize-
lor pentru cetăţenii Rep. Moldova] / Romeo Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 8 apr. –
P. 4.

2000. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Moldova îşi va redirecţiona vectorul politic de la Uni-
unea Europeană spre Uniunea Vamală" : [discurs rostit de către liderul Partidului socialiştilor
din Rep. Moldova la Forumul Intern. "Perspectiva economică eurasiatică" de la Sankt-
Petersburg, 17 apr. 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 23 apr. ; Socialiştii. – 2014. – 25
apr. – P. 2 ; Социалисты. – 2014. – 23 апр. – Р. 2.

2001. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Cînd îţi propui să asiguri guvernarea în ţară, eşti obligat
să ai viziune" : [discursul preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova în cadrul
dezbaterii publ. "Cîtă libertate în plus poate aduce cetăţenilor moldoveni libera circulaţie în
Europa şi ce pot face ei cu ea?" // Săptămîna. – 2014. – 18 apr. – P. 12.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2002. Filat, Vlad. Vlad Filat: "I-am luat prin surprindere pe europeni" : [interviu cu lide-
rul Partidului Liberal Democrat din Moldova] / consemnare Mariana Raţă // Ziarul naţional. –
2014. – 25 apr. – P. 9.

2003. Filat, Vlad. "Moldova are drumul său" : [parcursul european al Rep. Moldova:
interviu acordat de către V. Filat, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, pen-
tru ziare.com] // Stejarul. – 2014. – 2 apr. – P. 15.

2004. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Moldova este aproape de îndeplinirea criteriilor spaţiului
Schengen" : [pe marginea discursului preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova
în cadrul dezbaterii publ. "Cîtă libertate în plus poate aduce cetăţenilor moldoveni libera circu-
laţie în Europa şi ce pot face ei cu ea?"] // Stejarul. – 2014. – 16 apr. – P. 2.

2005. Leancă, Iurie. "Dorim să preluăm cât mai mult din experienţa pozitivă a Poloni-
ei" : [declaraţia prim-ministrului Rep. Moldova în cadrul conf. comune susţinută cu premierul
polonez Donald Tusk, mart. 2014] / Iurie Leancă // Stejarul. – 2014. – 2 apr. – P. 3.

2006. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Integrarea europeană este o alegere vitală" : [pe
marginea discursului prim-ministrului Rep. Moldova la Forumul de Est de la Berlin, 10 apr.
2014] // Stejarul. – 2014. – 16 apr. – P. 6.

2007. Muntean, Iurie. Modernizarea europeană trebuie să fie un stimulent pentru


consolidarea competitivităţii noastre în spaţiul Euroasiatic : [pe marginea prevederilor Acordu-
lui de Asociere a Rep. Moldova cu UE : cuvântarea deputatului la atelierul public organizat de
PCRM, 12 apr. 2014, Chişinău] / Iurie Muntean // Comunistul. – 2014. – 18 apr. – P. 4, 6.

2008. Naumescu, Valentin. De ce nu e bună federalizarea : [despre posibila secesi-


une a Transnistriei: [art. prof. de la Fac. de Studii Europene a Univ. Babeş-Bolyai, Cluj] /
Valentin Naumescu // Timpul. – 2014. – 25 apr. – P. 10.

2009. Reidman, Oleg. Găina, oul şi carul european dinaintea boilor : discursul depu-
tatului Oleg Reidman în cadrul seminarului PCRM de dezbatere a Acordului de Asociere a
Rep. Moldova cu UE, 12 apr. 2014, Chişinău] // Comunistul. – 2014. – 18 apr. – P. 5 ;
Коммунист. – 2014. – 18 апр. – Р. 6.

2010. Tapiola, Pirkka. Pirkka Tapiola: Când reformele ajung la populaţie, atunci
ajungeţi mai aproape de UE : [pe marginea prezentării "Raportului de Progres al Republicii
Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate pentru anul 2013" de către şeful Delegaţiei
Uniunii Europene la Chişinău, 31 mart. 2014] // Ziarul de gardă. – 2014. – 3 apr. – P. 4-5.

2011. Tapiola, Pirkka. Pirkka Tapiola: Noi am salutat paşii întreprinşi în vederea re-
formării sectorului justiţiei şi în domeniul luptei împotriva corupţiei : [pe marginea prezentării
"Raportului de Progres al Republicii Moldova în cadrul Politicii Europene de Vecinătate pentru
anul 2013" de către şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, 31 mart. 2014] // Dreptul. –
2014. – 4 apr. – P. 3.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2012. Tapiola, Pirkka. Şeful Delegaţiei UE: Vom dubla eforturile de susţinere a par-
tenerilor : [pe marginea prezentării "Raportului de Progres al Republicii Moldova în cadrul
Politicii Europene de Vecinătate pentru anul 2013" de către P. Tapiola, şeful Delegaţiei Uniu-
nii Europene la Chişinău: sursa IPN] // Moldova suverană. – 2014. – 2 apr.

2013. Tkaciuk, Mark. Mark Tkaciuk: "Acordul de Asociere înmormîntează statalitatea


moldovenească şi democraţia moldovenească" : [discursul lui Mark Tkaciuc la seminarul
PCRM de dezbatere a Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană, 12 apr.
2014, Chişinău] // Comunistul. – 2014. – 18 apr. – P. 3, 6 ; Коммунист. – 2014. – 18 апр. – Р.
4-5.

2014. Transnistria filorusă, noul front între Occident şi Rusia, pare să prefere
confortul occidental : coment. ziarului "Financial Times" // Moldova suverană. – 2014. – 17
apr.

2015. Untilă, Veaceslav. Liberalizarea regimului de vize şi cinismul politicienilor /


Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 25 apr. – P. 9.

2016. Untilă, Veaceslav. Ultimul cui în sicriul formatului 5 + 2 : [despre formatul ne-
gocierilor privind conflictul transnistrean] / Veaceslav Untilă // Evenimentul zilei. – 2014. – 16
apr. – P. 4.

2017. Vasiliu, Vadim. 28 aprilie. Moldovenii la porţile UE : [liberalizarea regimului de


vize în spaţiul Schengen] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 apr. – P. 9.

2018. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Finanţarea decăderii – iată ce înseamnă


integrarea europeană actuală a Republicii Moldova" : [cuv. introd. al preşedintelui PCRM,
Vladimir Voronin, la seminarul de dezbatere a Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu
Uniunea Europeană, 12 apr. 2014, Chişinău] // Comunistul. – 2014. – 18 apr. – P. 2-3 ;
Коммунист. – 2014. – 18 апр. – Р. 3.

2019. "Ассоциация с ЕС"? Экономическое самоубийство! : [о предварит. по-


следствиях реализации Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и
Респ. Молдова: докл. отд. экон. анализа Центр. ком. Партии коммунистов Респ. Молдо-
ва] // Коммунист. – 2014. – 11 апр. – Р. 3, 9.

2020. Воронин, Владимир. Евроинтеграция или евроликвидация? : Вступит.


слово председателя ПКРМ Владимира Воронина на семинаре актива ПКРМ по обсуж-
дению Соглашения об Ассоциации Респ. Молдова и Европейского Союза, 12 апр. 2014,
Кишинэу // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 17 апр. – Р. 5.
2021. Лицкай, Валерий. Коль жить пришлось в эпоху перемен... : дискуссия с
экс-министром иностр. дел Приднестровья В. Лицкай в междунар. пресс-клубе "Соци-
альный резонанс" / записала Ольга Березовская // Коммерсант info. – 2014. – 11 апр. –
Р. 7.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2022. Мунтян, Юрий. Рискованное соглашение : [выступление депутата Парла-


мента Респ. Молдова на семинаре актива ПКРМ по обсуждению Соглашения об Ассо-
циации Респ. Молдова и Европ. Союза, 12 апр. 2014, Кишинэу] / Юрий Мунтян // Неза-
висимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 17 апр. – Р. 5.

2023. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "Реинтегрировать страну без мак-


симального повышения роли русского языка не удастся" : [интервью с дир. Ин-та ди-
пломат. и полит. исследований] / записала Елена Ройтбурд // Mк Kн World Weekly. –
2014. – 17-23 апр. – Р. 4.

2024. Рейдман, Олег. Главный вывод соглашения: Молдова – аграрная окраина


по соседству с ЕС : [выступление депутата Олега Рейдмана на семинаре актива ПКРМ
по обсуждению Соглашения об Ассоциации Респ. Молдова и Европейского Союза, 12
апр. 2014, Кишинэу] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 17 апр. –
Р. 7.

2025. Ткачук, Марк. Марк Ткачук: "Соглашение об ассоциации – это европей-


ские похороны молдавской демократии": [выступление депутата Парламента Респ.
Молдова на семинаре актива ПКРМ по обсуждению Соглашения об Ассоциации Респ.
Молдова и Европейского Союза, 12 апр. 2014, Кишинэу] / Марк Ткачук // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2014. – 17 апр. – Р. 6.

2026. Чубашенко, Дмитрий. Праздники, которые мы выбираем : [о предостав-


лении Молдове безвизового режима со стороны Европ. союза] / Дмитрий Чубашенко //
Панорама. – 2014. – 25 апр. – Р. 5.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2027. Guvernul Leancă vs. PCRM: 4:0 : [discursurile deputaţilor în şedinţa Parla-
mentului Rep. Moldova, 3 apr. 2014: pe marginea moţiunii de cenzură înaintată de Partidul
Comuniştilor din Rep. Moldova faţă de guvern] // Stejarul. – 2014. – 9 apr. – P. 10-11. –
Conţne : Valeriu Streleţ: "Rezultatele după guvernarea comunistă au fost triste şi dezolante" ;
Valeriu Ghileţchi: "Avem de a face cu un fenomen nociv pentru ţară" ; Tudor Deliu: "Îmi fac
griji pentru electoratul PCRM".

329 Partide şi mişcări politice


329(100-87) Partide şi mişcări politice a ţărilor de peste hotare
2028. Cristoiu, Ion. PSD – un partid de ciocoi care se lăfăie de unul singur pe Stînga
: [Partidul Social Democrat din România] / Ion Cristoiu // Evenimentul zilei. – 2014. – 1 apr. –
P. 12.
2029. Gonţa, Nina. Dreapta românească : [despre necesitatea coagulării forţelor poli-
tice de dreapta din România] / Nina Gonţa // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 2.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


2030. "Avocatul" care pledează cauza femeilor în politica moldovenească : [Ele-
na Frumosu, vicepreşedintele Org. de femei a Partidului Liberal Democrat din Moldova] / cor.
ziarului // Stejarul. – 2014. – 16 apr. – P. 8-9. – (Femeile PLDM).

2031. Ciobanu, Victor. PCRM se prăbuşeşte? : [Partidul Comuniştilor din Rep. Mol-
dova în cadrul Barometrului de Opinie Publică, apr. 2014] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. –
2014. – 25 apr. – P. 7.

2032. Filat, Vlad. "În următoarele alegeri, PLDM va obţine scorul electoral pe care ni
l-am propus" : [interviu acordat de către V. Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Mol-
dova, pentru portalul "Tribuna"] // Săptămîna. – 2014. – 11 apr. – P. 4-5 ; Stejarul. – 2014. – 9
apr. – P. 15.

2033. Negru, Nicolae. De ce Voronin dă semne de nervozitate : [despre potenţialul


electoral al Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. –
2014. – 11 apr. – P. 6.

2034. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (10). Partidele de stân-
ga / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

2035. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (11). PCRM / Octavian
Ţâcu // Timpul. – 2014. – 18 apr. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

2036. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (12). Partidele socialis-
te / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 25 apr. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

2037. Лисневский, Ян. Ян Лисневский: "Партии-клоны – для тех, кто предпочи-


тает шашки шахматам" : [интервью с председателем молодеж. орг. Нар. партии "Лиде-
ры"] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 11 апр. – Р. 2, 4.

2038. Усатый, Ренато. "Наша партия". Новое начало : [o полит. формировании


"Partidul nostru" – "Наша партия" Р. Усатого] // Молдавские ведомости. – 2014. – 18 апр.
– Р. 10.

2039. Чубашенко, Дмитрий. Судороги ДПМ : [о ситуации внутри Демократиче-


ской партии Молдовы] / Дмитрий Чубашенко // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2014. – 24 апр. – Р. 6.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2040. Faţeta neglijată a pieţei forţei de muncă : [pe marginea studiului efectuat de
Inst. pentru Dezvoltare Regională şi Administrativă Durabilă: sursa newsmoldova.md] // Flux.
– 2013. – 11 apr. – P. 4.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2041. Loghin, Vlad. De ce sporirea PIB-ului nu se soldează cu creşterea numărului


de locuri de muncă? / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 11 apr. – P. 12. – Idem în lb.
rusă.

2042. Moldovanu, Ion. Accidentele de muncă, anunţate frecvent cu întârziere / Ion


Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 4 apr. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

331.105.44 Sindicate
2043. Budza, Oleg. "Moldova se află în pragul unei catastrofe sociale" : [interviu
acordat de către O. Budza, preşedintele Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova, publ.
"Deutsche Welle"] / consemnare: Vitalie Călugăreanu // Vocea poporului. – 2014. – 11 apr. –
P. 2. – Idem în lb. rusă.

2044. Hadârcă, Natalia. Organizaţiile sindicale primare trebuie modernizate : [pe


marginea cercetării realizată de Inst. Muncii "Organizaţia sindicală primară: evaluarea capaci-
tăţilor de reprezentare şi apărare a membrilor de sindicat"] / Natalia Hadârcă // Vocea poporu-
lui. – 2014. – 18 apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

2045. Hadârcă, Natalia. Şi cei care ne apără viaţa şi patrimoniul au nevoie de sprijin :
[despre activitatea sindicatului "Servicii Pază şi Detectivi"] / Natalia Hadârcă // Vocea poporu-
lui. – 2014. – 11 apr. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

2046. Leahova, Irina. Succesele cooperării dintre sindicate şi autorităţile publice :


[despre propunerile Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova privind modificarea actelor
legislative ce ţin de politica bugetară în anii 2015-2017] / Irina Leahova // Vocea poporului. –
2014. – 11 apr. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

2047. Moldovanu, Ion. Sindicatele solicită noi acţiuni de combatere a economiei in-
formale / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 18 apr. – P. 6. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 2060, 2113)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2048. Vasilcov, Vlad. Piaţa ipotecară, în creştere continuă în ultimii ani / Vlad
Vasilcov // Economist. – 2014. – 30 apr. – P. 12.

2049. Глазова, Татьяна. Мораторий на земельные вопросы в Кишиневе / Тать-


яна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 18 апр. – Р. 12.
2050. Глазова, Татьяна. Особняк офисного назначения : [сегмент рынка недви-
жимости] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 11 апр.
– Р. 12.

2051. Стагнация на рынке недвижимости Кишинева : [выдержки из докл. ана-


лит. отд. биржи недвижимости Lara] / подготовил Семен Корпудин // Панорама. – 2014.
– 11 апр. – Р. 23.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


2052. Калак, Дмитрий. Зоны свободного предпринимательства: выбор опреде-
ляет гарантии / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 11
апр. – Р. 8.
336 Finanţe
2053. Bagus, Philipp. Cum se va termina experimentul banilor de hârtie : [art. prof.
de la Univ. Red Juan Carlos din Madrid] / Philipp Bagus // Săptămîna. – 2014. – 4 apr. – P.
13.

2054. Ciuvaga, Natalia. O nouă lege "revoluţionară" pentru sectorul bancar. Se va


stopa dezmăţul preluării băncilor moldoveneşti? : [despre modif. la Legea inst. financiare nr
93 din 5 apr. 2013] / Natalia Ciuvaga // Economist. – 2014. – 9 apr. – P. 6.

2055. Dimineţ-Bejan, Viorica. Perioada fiscală privind impozitul pe venit din activita-
tea de întreprinzător poate fi diferită de anul calendaristic? / Viorica Dimineţ-Bejan // Econo-
mist. – 2014. – 16 apr. – P. 2.

2056. Domenti, Oxana. Oxana Domenti: "Autorităţile se mişcă total pe contrasens" :


[despre modificările în politica bugetar-fiscală privind procesul de administrare şi deetatizare
a proprietăţii publ.: declaraţia vicepreşedintelui Comis. parlamentare economie, buget şi
finanţe în Parlamentul Rep. Moldova] // Comunistul. – 2014. – 11 apr. – P. 6.

2057. Greceanîi, Zinaida. Multe decizii fiscale reprezintă interese de grup : [interviu
cu Z. Grecanîi, membrul Comis. parlamentare economie, buget şi finanţe] / consemnare: Irina
Astahova // Socialiştii. – 2014. – 11 apr. – P. 5.

2058. Olteanu, Constantin. Cum a evoluat hrivna ucraineană şi care îi este viitorul /
Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2014. – 25 apr. – P. 6.

2059. Vasilcov, Vlad. Dobânda Anuală Efectivă – cel mai simplu mod de a compara
costul creditelor ipotecare / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 2 apr. – P. 12.

2060. Коваленко, Ирина. Налоговая политика профсоюзов / подготовила Ирина


Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 16.

2061. Русу, Диана. Диана Русу: Мы "за" перемены : [интервью с фин. дир.-гл.
бухгалтером Finance Leasing Company] / записала Ксения Кубрак // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 7.

2062. Такий, Александр. Банки теряли капитал, но сохраняли темпы кредито-


вания / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 апр. –
Р. 4.

2063. Такий, Александр. Микрофинансовые учреждения в 2013 : [по данным


Нац. комис. по фин. рынку] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 18 апр. – Р. 4.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2064. Шикирлийская, Татьяна. "Личная папка налогоплательщика" : [о нов.


системе учета налог. обязательств] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 6.

2065. Шикирлийская, Татьяна. Налоговое досье трансфертного ценообразова-


ния : [о внедрении системы с 2015 г.] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 25 апр. – Р. 6.

2066. Шикирлийская, Татьяна. Процедура возмещения НДС будет автомати-


зирована : [об изм. и доп. в Положение о возмещении налога на добавленную стои-
мость] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 18
апр. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2046)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2067. Сиглиц, Джозеф. Реформирование баланса между государством и рын-
ком в Китае : [ст. проф. Колумб. ун-та: источник Project Syndicate, 2014] / Джозеф Стиг-
лиц // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 11 апр. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2068. Banca Mondială a înrăutăţit prognoza de creştere economică pentru Mol-
dova : [rap. Băncii Mondiale] // Flux. – 2014. – 4 apr. – P. 4.

2069. Bînzaru, Valerian. "Toate proiectele finanţate din Fondul Naţional de Dezvolta-
re Regională sunt de anvergură" : interviu cu V. Bînzaru, şef al Dir. Gen. Dezvoltare Regiona-
lă a Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor / interviu realizat de Svetlana Panţa // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 11 apr. – P. 11.

2070. Coica, Ala. Ce trebuie să ştii ca să poţi obţine subvenţii în agricultură (2, 3, 4,
5) / Ala Coica // Timpul. – 2014. – 4, 11, 18, 25 apr. – P. 23. – Art. 1 : 28 mart.

2071. Loghin, Vlad. BM: Economia Moldovei trebuie să crească cu 20-30% ca popu-
laţia să trăiască mai bine : [din afirmaţiile lui R. Piontkovski, economist de ţară al Băncii Mon-
diale pentru Rep. Moldova / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 25 apr. – P. 7. – Idem
în lb. rusă.

2072. Loghin, Vlad. Gaura neagră a economiei : [despre economia subterană şi im-
plicaţiile sindicatului în diminuarea acesteia] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 11
apr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

2073. Loghin, Vlad. Veniturile populaţiei Moldovei de abia acoperă minimul de exis-
tenţă : [pe marginea datelor Biroului Naţ. de Statistică] / Vlad Loghin // Vocea poporului. –
2014. – 18 apr. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2074. Neagu, Victor. Susţinerea creşterii economice durabile în Moldova : [comuni-


cat de presă al Băncii Mondiale] / Victor Neagu // Moldova suverană. – 2014. – 1 apr.

2075. Şalamac, Mariana. Creşterea economică, între aşteptări şi realitate : [pe mar-
ginea rap. Băncii Mondiale] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 9 apr. – P. 8.

2076. Коваленко, Ирина. Всемирный банк против бедности : [по материалам


докл. Всемир. банка по Молдове "Экономическая мобильность"] / Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 11 апр. – Р. 16.

2077. Коваленко, Ирина. Тихая поступь Экономического совета : [при премьер-


министре Респ. Молдова] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2014. – 18 апр. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 2085, 2194)

338.48 Turism. Economia turismului


2078. Filipescu, Răzvan. "Vreau să văd că românii revin şi redescoperă Moldova!" :
[interviu cu R. Filipescu, preşedintele Autorităţii Naţ. pentru Turism din România] / consemna-
re: Olga Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 14 apr. – P. 5.

2079. Pogor, Eugenia. Moldova va atrage turiştii cu strategii : [despre Strategia de


dezvoltare a turismului "Turism 2020"] / Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014.
– 17 apr. – P. 7.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2080. Frank, Peter. Lipsa de loialitate a programelor de loialitate : [în relaţia cu con-
sumatorul : preluat din rev. "Capital", 31 mar.-6 apr. 2014] / Peter Frank // Evenimentul zilei. –
2014. – 1 apr. – P. 4.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2081. Mocanu, Olga. Comerţul moldovenesc: orientare silită spre Occident / Olga
Mocanu // Comunistul. – 2014. – 30 apr. – P. 8.

2082. Калак, Дмитрий. Россия обозначила проблемные точки. Кризис в Украине


заставляет по-новому смотреть на многие вещи, в том числе относительно интеграци-
онных процессов на постсоветском пространстве : [о торг. отношениях между Респ.
Молдова и Россией / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014.
– 18 апр. – Р. 8.

2083. Калак, Дмитрий. Рынок нефтепродуктов: турбулентность на фоне стагна-


ции / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 апр. – Р. 8.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

339.7 Finanţe internaţionale


2084. Chişlea, Ion. Atractivitatea investiţională şi mitul poziţionării geografice avanta-
joase a Republicii Moldova / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 16 apr. – P. 10.

2085. Şalamac, Mariana. Datoria externă: premisă pentru dezvoltare sau povară? :
[a Rep. Moldova] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 2 apr. – P. 8-9.

2086. Uniunea Europeană pe înţelesul tuturor. Finanţări şi granturi europene //


Moldova suverană. – 2014. – 16 apr.

2087. Бадре, Бертран. Инфраструктура освобожденная : [ст. управл. дир. Груп-


пы Всемир. банка: источник Project Syndicate, 2014] / Бертран Бадре // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 20.

2088. Хачатрян, Арминэ. Заявление для прессы постоянного представителя


МВФ в Республике Молдова Арминэ Хачатрян : [о визите в Респ. Молдова миссии Ме-
ждунар. Валют. Фонда, 22-30 апр. 2014] / Арминэ Хачатрян // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 18 апр. – Р. 17.
(Vezi de asemenea Nr 2070)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2089. Agricultura uneşte malurile Prutului : [despre Planul de Acţiuni al cooperării
moldo-române în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale pentru anii 2014-2015] // Stejarul. –
2014. – 16 apr. – P. 7.

2090. Inozemţev, Vladislav. Conspiraţie mondială împotriva corupţiei : [context


econ.] / Vladislav Inozemţev // Comunistul. – 2014. – 30 apr. – P. 6.

2091. Parteneriat european pentru agricultură : [despre Politica agricolă comună] //


Moldova suverană. – 2014. – 4 apr.

2092. Practica europeană de cooperare regională, implementată în Moldova prin


Strategia UE pentru regiunea Dunării : [pe marginea reuniunii Com. de Gestionarea pentru
aria Prioritară "Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea Clusterelor" a
Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, 8-9 apr. 2014, Chişinău] / consemnare:
Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 30 apr. – P. 8.

2093. Viitorul Republicii Moldova în cadrul CSI: „pro” şi „contra” : [material reali-
zat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup] / consemnare: Denis Cenuşă // Economist.
– 2014. – 2 apr. – P. 10.

2094. Грациано да Силва, Жозе. Какие потери! : [о проблеме прод. потерь и от-
ходов: ст. генер. дир. Прод. и с.-х. организации ООН : источник Project Syndicate, 2014] /
Жозе Грациано да Силва // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. –
Р. 21.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2095. Грос, Даниэль. Перезапуск украинской экономики : [о стабилизации экон.


ситуации Украины в междунар. контексте: ст. дир. Центра европ. полит. исслед.: источ-
ник Project Syndicate, 2014] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 11 апр. – Р. 20.

2096. Динамика счетов внешнеэкономической деятельности Республики


Молдова в 2013 году : [предварит. данные Нац. банка Молдовы] // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 11 апр. – Р. 7.

2097. Додон, Игорь. Внешнеэкономические связи и интеграция – вызовы для


Республики Молдова : [ст. лидера Партии социалистов Респ. Молдова] / Игорь Додон //
Социалисты. – 2014. – 30 апр. – Р. 2.

2098. Калак, Дмитрий. Польский "плацдарм" для евроинтеграции : [об экон. со-
трудничестве Польши и Респ. Молдова] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 8.

2099. Кетрарь, Вадим. Проблемы развития в непредсказуемых условиях: [о 29-


й Регион. конф. по Европе Организации ООН по продовольствию и сельск. хоз-ву, апр.
2014, Бухарест, Румыния] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 11 апр. – Р. 22.

2100. Макеев, Николай. Обрушит ли Америка мировые цены на нефть? / Нико-


лай Макеев // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 3-9 апр. – Р. 5.

2101. Рогофф, Кеннет. Профицит дебатов : [ст. проф. Гарвард. ун-та: источник
Project Syndicate, 2014] / Кеннет Рогофф // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 25 апр. – Р. 19.
2102. Фрике, Томас. Климат и конкурентноспособность : [ст. гл. экономиста Ев-
роп. фонда климата: источник Project Syndicate, 2014] / Томас Фрике // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 21.

2103. Чешуев, Виссарион. Ассоциация с ЕС – это путь к колониальной, сервис-


ной экономике : [комментарий Соглашения об Ассоциации между Европ. Союзом, Ев-
роп. Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами и Респ. Молдова,
осуществл. экономистом В. Чешуевым] / подготовила Елена Гергелаш // Молдавские
ведомости. – 2014. – 11 апр. – Р. 1, 3.

2104. Чешуев, Виссарион. Соглашение с ЕС – ассоциация или колонизация? :


[между Респ. Молдова и Европейским союзом: интервью с экономистом В. Чешуевым] //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 11 апр. – Р. 18.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
2105. Mangasaryan, Nune. "Vedem progrese, dar sunt încă multe probleme legate
de copii" : [interviu cu N. Mangasaryan, reprezentant UNICEF în Moldova] / consemnare:
Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 18 apr. – P. 4-5.

2106. Tot ce trebuie să ştii despre noile proceduri ale CEDO : [despre modif. la
Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului] // Moldova suverană. – 2014. – 23, 24,
25, 30 apr. – Va urma.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2107. Grecu, Viorica. Ce trebuie să facă cetăţeanul dacă îi este îngrădit accesul la
propriul dosar medical? : [consultaţia avocatului] / Viorica Grecu // Vocea poporului. – 2014. –
11 apr. – P. 10. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1978)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2108. Kent, George P. "Ducem o evidenţă permanentă a banilor pe care-i acordăm" :
[interviu cu G.P. Kent, responsabil pentru reformele din justiţia penală în Europa de Sud-Est
şi Asia al Dep. de Stat din SUA] / consemnare: Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 11 apr. – P. 4-5.

2109. Mocanu, George. George Mocanu: "Aceasta este o dovadă de respect faţă de
victimele acestor evenimente" : [despre soluţia legislativă pentru a înlătura prescripţia de
tragere la răspundere penală a persoanelor care au făcut abuz de putere sau abuz de servi-
ciu în evenimentele din 7 apr. 2009: discursul deputatului în plenul Parlamentului Rep. Mol-
dova, 3 apr. 2014] // Stejarul. – 2014. – 9 apr. – P. 2.

2110. Şlicari, Ion. Aspecte teoretice privind funcţiile clauzei penale / Ion Şlicari //
Dreptul. – 2014. – 4 apr. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1897, 2090)

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2111. Mihai, Cătălin. [O moldoveancă] îşi apără conaţionalii în SUA : [Diana
Pînzescu, originară din Rep. Moldova, conducătorul biroului din New York al firmei "Fis-
her&Frommer"] / Cătălin Mihai // Ziarul naţional. – 2014. – 11 apr. – P. 12.

2112. Безобразов, Дмитрий. Что дает должнику добровольное исполнение су-


дебного решения? : [консультация юриста] / Дмитрий Безобразов // Независимая газета
= Moldova independentă. – 2014. – 3 апр. – Р. 16.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2113. Avizul sindicatelor la proiectul de modificare a Codului Muncii // Vocea
poporului. – 2014. – 11 apr. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

2114. Безобразов, Дмитрий. Изменения в законе о пособиях по временной не-


трудоспособности : [консультация юриста] / Дмитрий Безобразов // Независимая газета
= Moldova independentă. – 2014. – 17, 24 апр. – Р. 16.

349.3 Drept social


2115. Республика Молдова. Парламент (2009–2014). О пособиях по временной
нетрудоспособности и других пособиях социального страхования : [извлечения из зако-
на nr. 289 от 22 июля 2004 г., с учетом послед. изм. и доп.] // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 11 апр. – Р. 26.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2116. Blaga, Michael Nicholas. Asasinate, răsturnări de guverne, experimente me-
dicale... : [despre Richard Helms, dir. al Agenţiei Centrale de Informaţii al SUA (1913-2002):
art. jurnalistului român] / Michael Nicholas Blaga // Moldova suverană. – 2014. – 1, 3 apr. –
Va urma.

2117. Burcă, Boris. "Nu avem nicio frică să mergem în faţa oamenilor" : [declaraţiile
lui B. Burcă, preşedintele raionului Teleneşti] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 2 apr. – P. 8-
9.

2118. Cosovan, Ghenadie. "În perioada Euromaidanului, câteva camioane cu muniţii


din Transnistria au luat calea spre Odesa" : [despre securitatea Rep. Moldova: interviu cu G.
Cosovan, ex-viceministru al Afacerilor Interne] / interviu de Svetlana Corobceanu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 25 apr. – P. 6-7.

2119. Popa, Victoria. Vrere de primar : [despre Valeriu Guţu, primarul comunei Cio-
răşti, raionul Nisporeni] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 apr. – P. 3.

2120. Railean, Sergiu. "Acum nu trebuie să stai la coadă, poţi să-ţi faci buletinul şi
aflându-te peste hotare" : [interviu cu S. Railean, dir. Î.S. "Registru"] / consemnare: Natalia
Hadârcă // Vocea poporului. – 2014. – 11 apr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

2121. Zanosiev, Zaharia. Cum intrăm în Uniunea Europeană: legalizând homosexua-


litatea, drogurile şi prostituţia? : [art. vicepreşedintelui Centrului Intern. Antidrog] / Zaharia
Zanosiev // Flux. – 2013. – 11 apr. – P. 7.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2122. Боднаренко, Елена. Елена Боднаренко: "Примары требовали не зарпла-


ты…" : [интервью с примаром г. Сорока] / записал Павел Антонов // Mк Kн World Weekly.
– 2014. – 17-23 апр. – Р. 2, 20.

2123. Литовцева, Елена. Секрет Иона Шарануц : [примар коммуны Бубуечь,


мун. Кишинэу] / Елена Литовцева // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 3-9 апр. – Р. 19.

2124. Мудук, Валерий. С заботой о земле и людях : [интервью с председателем


р-на Фэлешть В. Мудук] / записала Наталья Лужина // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 3 апр. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 1898, 1923, 2049)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2125. Stroenco, Valeriu. "Toate obiectivele strategice trebuie controlate de autorităţi-
le statului" : interviu cu ministrul Apărării al Rep. Moldova, V. Stroenco / interviu de Vadim
Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 apr. – P. 8.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2126. Şalamac, Mariana. Reforma sistemului de pensii – necesitatea stringentă
amânată într-una de autorităţi / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 30 apr. – P. 6.

2127. Булига, Валентина. Валентина Булига: "Я не хотела бы называть Молдо-


ву спальным вагоном" : [беседа с министром труда, соц. защиты и семьи Респ. Молдо-
ва] / беседовал Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 11 апр. – Р. 6.

2128. Воган-Уайтхед, Дэниэл. Европейская социальная модель по-прежнему


актуальна : [ст. ведущего экономиста Междунар. организации труда по труд. вопр.] /
Дэниэл Воган-Уайтхед // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 апр. – Р.
33.

2129. Чегаровская, Любовь. Связанные одной проблемой : [по материалам


междунар. конф. "Реформа пенсионной системы: международный опыт", 16-17 апр.
2014, Кишинэу] / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 25 апр. – Р. 6.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2130. Ciobanu, Vitalie. Săracii noştri profesori : [despre situaţia din învăţământ] / Vi-
talie Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 11 apr. – P. 6.

2131. Martea, Galina. Sistemul de învăţământ – promotor al identităţii naţionale (1, 2)


/ Galina Martea // Literatura şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 3; 17 apr. – P. 7.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2132. Rusu, Tudor. Am pierdut-o pe Stela Cemortan : [in memoriam cercetătorului în


domeniul educaţiei preşcolare (1941-2014)] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 25 apr. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 1871)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


2133. Ghicov, Adrian. Textul în şcoală: altfel şi altceva : [despre formarea inteligenţei
elevului] / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2014. – 24 apr. – P. 3.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2134. Bendas, Mihai. Liceul Teoretic "V. Coroban" din Glodeni – sursă de înţelepciu-
ne şi purificare sufletească / Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 4 apr. – P. 6.

2135. Botnaru, Oleg. Crearea mediului educaţional – un imperativ al timpului / Oleg


Botnaru // Univers pedagogic pro. – 2014. – 24 apr. – P. 5.

2136. Cazacu, Valentina. Ştie ministrul Educaţiei ce înseamnă talent pedagogic? :


[dialog cu V. Cazacu, prof. la Liceul Teoretic "N. Dadiani", mun. Chişinău, şi Inga Liulenova,
prof. la Liceul Teoretic "A. Cantemir", mun. Chişinău] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Făclia.
– 2014. – 11 apr. – P. 2. – Contin. Începutul : 21 mart.

2137. Corobceanu, Svetlana. Rezina, codaşă a reformei în educaţie : [aspecte or-


ganizaţionale: opiniile profesorilor : Anastasia Galbur, dir. Gimnaziului din satul Tarasova,
raionul Rezina, Lidia Lazăr, şefa Dir. Învăţământ Rezina, Vasile Caraman, consilier raional [et
al.] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 apr. – P. 12.

2138. Grosu, Igor. BAC 2014: Copiatul, nicio şansă! : [interviu cu I. Grosu,
viceministrul Educaţiei] / interviu de Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 4 apr. – P. 3.

2139. Grosu, Igor. Ce schimbări se aşteaptă la BAC 2014 : în dialog cu I. Grosu,


viceministru al Educaţiei / interviu de Olesea Cember // Făclia. – 2014. – 4 apr. – P. 3.

2140. Grosu, Igor. "Elevii vor fi verificaţi cu detectorul de metale" : [la sesiunea de
bacalaureat: interviu cu I. Grosu, viceministrul Educaţiei] // Univers pedagogic pro. – 2014. –
10 apr. – P. 3.

2141. Negruvodă, Rita. Anul Dumitru Matcovschi la Vadul-Raşcov : [interviu cu R.


Negruvodă, dir. Gimnaziului din satul Vadul-Raşcov, raionul Şoldăneşti] / pagini realizate de
R. Vulturescu // Făclia. – 2014. – 4 apr. – P. 4.

2142. Rudei, Liuba. Metode şi tehnici de comunicare managerială în contextul pro-


movării climatului pozitiv în instituţia şcolară / Liuba Rudei // Univers pedagogic pro. – 2014. –
3 apr. – P. 3.

2143. Starţun, Olga. Pretestarea la limba şi literatura română : (Câteva considerente)


/ Olga Starţun // Făclia. – 2014. – 4 apr. – P. 2.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2144. Mereu alături de ei – copiii cu deficienţe de auz : [despre Şcoala Specială
nr. 12 pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă din mun. Chişinău] / pagini realizate de Ion
Ciucium // Făclia. – 2014. – 11 apr. – P. 8-9.

2145. Rusu, Nina. Aici găseşti speranţa intrării în lumea sunetelor şi vorbirii : [despre
Şcoala Specială nr. 12 pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă din mun. Chişinău] / Nina
Rusu ; pagini realizate de Ion Ciucium // Făclia. – 2014. – 11 apr. – P. 9.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2146. Bendas, Mihai. O meserie bună e o adevărată avere : [despre. Şcoala de me-
serii nr. 17 din raionul Glodeni, dir Liviu Cucoreanu şi Ana Tîltu, dir. adjunct pentru instruire şi
producere] / Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 11 apr. – P. 12-13.

2147. Calitatea – criteriu principal de apreciere : [în Şcoala Profesională din comu-
na Alexăndreni, raionul Sângerei] / pagină realizată de A. Raileanu // Univers pedagogic pro.
– 2014. – 10 apr. – P. 5.

2148. Raileanu, Anatol. Suflul renovării la Rezina : [Şcoala Profesională] / Anatol


Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 3 apr. – P. 4.

2149. Rusu, Adrian. Ghidarea în carieră – calea cea mai scurtă spre integrare socio-
profesională : [la Colegiul de Transporturi din mun. Chişinău] / Adrian Rusu // Făclia. – 2014.
– 18 apr. – P. 3.

2150. Sandul, Valentina. Proiectarea didactică constructivistă a lecţiilor de chimie :


[la Colegiul Ped. "Vasile Lupu", Orhei] / Valentina Sandul // Univers pedagogic pro. – 2014. –
17 apr. – P. 6.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2151. Formarea cadrelor didactice din perspectiva valorilor europene : [la Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă"] // Făclia. – 2014. – 25 apr. – P. 4.
2152. Gherciu, Ana. Statul pregăteşte studenţii de la Arte pentru o viaţă săracă? :
[despre situaţia de la Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice] / Ana Gherciu // Timpul. –
2014. – 4 apr. – P. 18.

2153. Josu, Nina. Portret de rector : [Veaceslav Manolachi, rector al Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 3.

2154. Lenţa, Anatol. Pe urmele timpului trecut... : [50 de ani de la fondarea Catedrei
de Filologie Franceză "Grigore Cincilei" a Univ. de Stat din Moldova] / Anatol Lenţa // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 3.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2155. Млечко, Татьяна. "Тотальный диктант" впервые прошел в Славянском


университете : [о междунар. акции: интервью с ректором Славян. ун-та Т. Млечко] /
записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 15 апр.

2156. Степаненко, Александр. "Если Молдова окончательно потеряет рынок


СНГ – потеряется сама..." : интервью с проректором Моск. Тимирязевской академии А.
Степаненко / интервью взяла Ольга Березовская // Коммерсант info. – 2014. – 25 апр. –
Р. 8-9.
(Vezi de asemenea Nr 2164)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


2157. Neumann, Victor. Conceptul de naţiune: Etnic sau civic? : [preluat din rev.
"Acum"] / Victor Neumann // Moldova suverană. – 2014. – 4, 15 apr.

391/395 Etnografie
2158. Groza, Andrei. Paştele – sărbătoare românească / Andrei Groza // Literatura şi
arta. – 2014. – 17 apr. – P. 4.

2159. Moraru, Anton. Începutul restructurării activităţii Muzeului de Zemstvă din Ba-
sarabia în 1917-1918 : [din istoria Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală] / Anton
Moraru // Literatura şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 3.

2160. Roşca, Iurie. Paştele ca spectacol laic / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 25 apr. –
P. 3.
398 Folclor
2161. Păsat, Dumitru. Alecu Russo despre creaţia folclorică : (195 de ani de la naş-
tere) / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2014. – 10 apr. – P. 8.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2162. Иванов, Виолета. Виолета Иванов: "В Молдове сохранились здоровые
почвы, но если выращивать ГМО – они станут зараженными": [интервью с председате-
лем парламент. комис. по окружающ. среде и климат. изм.] / записала Марина Тимотин
// Молдавские ведомости. – 2014. – 18 апр. – Р. 3-4.

2163. Пимм, Стюарт. Родина для растений : [о сохранении биол. разнообразия


растений: ст. проф. в Шк. Окружающей Среды и наук о Земле им. Николаса, ун-т Дьюка:
источник Project Syndicate, 2014] / Стюарт Пимм // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 11 апр. – Р. 21.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

51 MATEMATICĂ
519.8 Cercetări operaţionale
2164. Romanciuc, Marina. Tânărul doctor habilitat Viorel Bostan – savantul anului
2013 : [prof. la Catedra de Matematică a Univ. Tehn. din Moldova] / Marina Romanciuc //
Făclia. – 2014. – 11 apr. – P. 4.

53 FIZICĂ
(Vezi Nr 1859)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
(Vezi Nr 2172)
546 Chimie anorganică
2165. Lupaşcu, Tudor. Magicianul care poate modifica structura moleculelor : [60 de
ani de la naşterea lui Nicon Ungur, cercetător la Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei] / Tudor Lupaşcu, Aculina Arîcu // Literatura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 7.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2166. Ogrinji, Mihai. Bistriţa (1) : [râu pe teritoriul României] / Mihai Ogrinji // Natura.
– 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 14. – Va urma.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
2167. Popa, Victoria. Medicina de familie: între statistici şi realitate / Victoria Popa //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 apr. – P. 4.

2168. Siloci, Vasile. Lecţiile Cernobîlului: radiaţia şi viaţa : [28 de ani de la accidentul
nuclear de la Cernobîl] / Vasile Siloci // Vocea poporului. – 2014. – 25 apr. – P. 8. – Idem în
lb. rusă.

2169. Travis, Simon. "Să fiţi mândri de medicii voştri!" : [despre cadrele medicale din
România: interviu cu S. Travis, medic-gastroenterolog din Marea Britanie] / consemnare:
Claudia Spiridon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 23 apr. – P. 13.

2170. Антонович, Татьяна. ВОЗ оценит уровень услуг молдавских больниц : [о


переписи мед. учреждений Респ. Молдова, организ. Всемирной Организ. Здравоохра-
нения совместно со Швейцарским Агентством по развитию и сотрудничеству] / Татьяна
Антонович // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 25.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2171. Чебан, Ион. Молдавская медицина – диагноз неутешительный : [о систе-


ме здравоохранения Респ. Молдова: интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова
И. Чебан] / записал Григорий Дружинин // Социалисты. – 2014. – 30 апр. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2198)

616 Patologie. Medicină clinică


2172. Gulea, Aurelian. Cancerul e pe cale să fie învins : [interviu cu A. Gulea, cerce-
tător chimist] / consemnare: Mihai Morăraş // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 2.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2173. Istrati, Dorin. "40% din copiii din Moldova trebuie să-şi trateze gingiile" : [inter-
viu cu D. Istrati, stomatolog] / consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 11 apr. – P. 7.

2174. Головин, Борис. Диагноз государственного масштаба : [интервью с


предcедателем Ассоц. больных сахарным диабетом Б. Головиным] / записала Наталья
Устюгова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 24 апр. – Р. 11.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2175. Батышева, Татьяна. Детям показывают 8000 убийств : [интервью с гл.
дет. неврологом Деп. здравоохранения г. Москвы Т. Батышевой] / записала Екатерина
Пичугина // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 3-9 апр. – Р. 14.

2176. Ункуцэ, Андрей. Новый менеджмент Института неврологии и нейрохирур-


гии : [беседа с дир. Ин-та неврологии и нейрохирургии А. Ункуцэ] / беседовала Татьяна
Антонович // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 апр. – Р. 25.

In memoriam Diomid Gherman (1928-2014) – fondatorul şcolii naţionale de vertebroneurologie.


2177. Canţer, Valeriu. Ninsoare în april cu flori de adio / Valeriu Canţer // Literatura şi
arta. – 2014. – 24 apr. – P. 6.

2178. Diomid Gherman : [necrolog] // Timpul. – 2014. – 25 apr. – P. 24.

2179. Moşin, Octavian. Academicianul Diomid Gherman – fiul dascălului din Bocşa /
preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 6.

2180. Zapuhlâh, Gh. Fondatorul vertebroneurologiei autohtone / Gh. Zapuhlâh, M.


Gavriliuc // Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 7.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
2181. Dodon, Victoria. "Aşa a vrut soarta: să salvez copii" : [despre Petru Moroz, şe-
ful Clinicii Universitare de Ortopedie şi Traumatologie Pediatrică din mun. Chişinău] / Victoria
Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 14 apr. – P. 4-5.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


2182. Cotelea, Tamara. Ion Onufrei – har şi suflet consacrat pe altarul medicinii : [şe-
ful secţiei, chirurgia doi al Centrului de Medicină Urgentă] / Tamara Cotelea // Literatura şi
arta. – 2014. – 3 apr. – P. 7.

75 de ani de la naşterea lui Gheorghe Ghidirim, academician, chirurg-cercetător


2183. Ababii, Ion. Omul integru, academicianul Gheorghe Ghidirim, jubiliar / Ion
Ababii // Timpul. – 2014. – 18 apr. – P. 26.

2184. Bunescu, Vasile. Inima ce seamănă lumină / Vasile Bunescu // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 17 apr. – P. 2.

2185. Dulgheru, Valeriu. Un om cu inimă şi mâini de aur / Valeriu Dulgheru // Litera-


tura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 3.

2186. Marin, Alexandru. Gheorghe Ghidirim – inginerul sufletelor omeneşti / Alexan-


dru Marin // Literatura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 2.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
2187. Шимановская. Марина. Качество нашего "голубого топлива" можно счи-
тать европейским / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2014. – 25 апр. –
Р. 9.

2188. Шимановская, Марина. "Молдоватрансгаз" - стратегический узел энерге-


тического комплекса / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2014. – 18 апр.
– Р. 4.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
2189. Pălănceanu, Alexei. Declaraţie de credinţă faţă de pădurile Moldovei / Alexei
Pălănceanu // Natura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 3.

2190. Reniţă, Alecu. Statul a pierdut cel puţin un miliard de lei numai din arendarea
pădurilor : [interviu cu A. Reniţă, ecologist] / consemnare: Ala Coica // Natura. – 2014. – Apr.
(Nr 4). – P. 4.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
2191. Слусарь, Александру. Новый грант для аграриев: как он будет потрачен :
[о гранте Европ. банка реконструкции и развития: интервью с председателем союза
ассоц. с.-х. производителей "UniAgroProtect" А. Слусарь] / записала Марина Тимотин //
Молдавские ведомости. – 2014. – 11 апр. – Р. 9.

631.5 Lucrări agricole


2192. In memoriam Vasile Siminel, membru corespondent al AŞM :[savant în
domeniul ameliorării şi geneticii plantelor : necrolog (1921-2014)] // Moldova suverană. –
2014. – 30 apr. – Semnat : Gheorghe Duca, Vasile Bumacov, Mircea Snegur [et al.].

633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
2193. Кетрарь, Вадим. Слабое звено в производстве черешни: [о проекте по-
вышения конкурентоспособности сельск. хоз-ва и развития предприятий АСЕD и Нац.
форуме производителей черешни, 27 март 2014, Кишинэу] / Вадим Кетрарь // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 22.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
2194. Ciuvaga, Natalia. Vremuri bune pentru industria lactatelor / Natalia Ciuvaga //
Economist. – 2014. – 30 apr. – P. 4-5.

639.1 Vânătoare
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
2195. Гилан, Андрей. Большая рыбка : [о перспективах развития рыбного хоз-
ва Молдовы] / Андрей Гилан // Панорама. – 2014. – 25 апр. – Р. 8-9.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2196. Vasilcov, Vlad. Profilul utilizatorului de telefonie şi internet / Vlad Vasilcov //
Economist. – 2014. – 16 apr. – P. 12.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
2197. Cornea, Cătălin. "Cum să ceri de la un tren să circule la infinit, dacă nu
schimbi uleiul la timp?" : [despre trenurile moldoveneşti, renovate în România: interviu cu C.
Cornea, dir. gen. al companiei Electroputere VFU Paşcani, România] // Economist. – 2014. –
9 apr. – P. 13.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

656.7 Transport aerian


2198. Rogov, Alexei. "Dacă ai învăţat să pilotezi Mi-2, poţi zbura şi pe mătură" : [in-
terviu cu A. Rogov, comandantul primului echipaj aerian al serviciului Aviasan] / consemnare:
Andrei Rizescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 9 apr. – P. 4-5.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


2199. Mănoiu, Ioana. Despre efectele supra-ofertării în PR, sau De ce nu poţi cum-
păra icre negre la preţ de mămăliguţă cu brânză : [interviu cu I. Mănoiu, managing partner la
Agenţia GMP PR din România] // Economist. – 2014. – 9 apr. – P. 14.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2200. Bostan, Victor. Este oare Moldova o ţară a vinului? : [coment. de V. Bostan,
dir. gen. al companiei Bostovan Wineries] // Flux. – 2013. – 18 apr. – P. 4.

2201. Таран, Ангелина. За опытом – в Австрию : [в области виноградарства и


виноделия молдавских специалистов] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 25 апр. – Р. 23.

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


2202. Силицкая, Наталья. Возродить, нельзя банкротить! или Что такое дос-
тояние республики? : [о реструктуризации АО "Арома"] / Наталья Силицкая // Панора-
ма. – 2014. – 11 апр. – Р. 8-9.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


2203. Фомин, Игорь. Инвестиционная программа хлебопекарной промышлен-
ности : [АО Franzeluţa на 2013-2017гг.] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 14.

2204. Чегаровская, Любовь. Амбициозный план "Милины" : [компания по про-


изводству хлеба] / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 18 апр. – Р. 9.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


(Vezi Nr 2152)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
2205. Боцан, Людмила. Кишиневцам вернули часовню на Армянском кладбище
: [интервью с генер. дир. муниц. предприятия "Комбинат ритуальных услуг" Л. Боцан] /
записала Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 18 апр. – Р. 10.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2206. Гурэу, Виктор. Виктор Гурэу: "Кишиневу нужен новый урбанистический


регламент" : [интервью с муницип. советником, мун. Кишинэу] / записала Марина Тимо-
тина // Молдавские ведомости. – 2014. – 25 апр. – Р. 3.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


2207. Moraru, Anton. Patrimoniul comemorativ al Republicii Moldova : [pe marginea
conf. şt. "Patrimoniul comemorativ al Republicii Moldova şi construirea memoriei sociale", 18
apr. 2014, Chişinău] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 6.

72 ARHITECTURĂ
2208. Bulat, Vladimir. Monumentele şi raţiunea : [monumentele ca parte integrantă a
patrimoniului cultural] / Vladimir Bulat // Săptămîna. – 2014. – 4 apr. – P. 14.

2209. Глазова, Татьяна. Может ли здание президентуры стать конгресс-


центром? : [по материалам беседы гл. архитектора проект. ин-та "Кишинэупроект" Ми-
хаила Карецкого, зав. каф. архитектуры Техн. Ун-та Молдовы Валерия Лупашку, архи-
тектора Георгия Тельпиз [et al.] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 4 апр. – Р. 12.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


2210. Adam, Andrian. "Împărăţia subterană" din centrul Chişinăului: [despre creaţia
lui Dumitru Costandachi, preşedintele Uniunii Meşterilor Populari din Rep. Moldova] / Andrian
Adam // Ziarul naţional. – 2014. – 25 apr. – P. 22.

2211. Ghiorghe, Sabina. Meşterul care îi învaţă pe copii arta încondeierii ouălor :
[Dan Horgan, meşter popular de la Bârlad, România] / Sabina Ghiorghe // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 17 apr. – P. 8.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2212. Borzin, Aurelia. Pictorul care transformă clipele în ceremonii : [despre creaţia
lui Roman Tolici, pictor basarabean, stabilit în România] / Aurelia Borzin // Ziarul naţional. –
2014. – 18 apr. – P. 19.

2213. Colesnic, Iurie. Oameni şi destine... : [despre Mihai Grecu (1916-1998) şi Moi-
sei Gamburd (1903-1954), pictori] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 25 apr. – P. 18.

2214. Cozmolici, Victoria. "Sufletul meu e liniştit aici, acasă" : interviu cu V.


Cozmolici, pictoriţă / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 apr. – P. 15.

2215. Cuzuioc, Ion. Ecaterina Mihai: o lume de basm! : [despre creaţia pictoriţei] / Ion
Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 8.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2216. Danilişin, Anatol. Un homo sapiens care vrea să schimbe lumea... : [interviu
cu A. Danilişin, artist plastic] / pentru conformitate: Veronica Sturza // Literatura şi arta. –
2014. – 24 apr. – P. 6.

2217. Gherciu, Ana. "Duel" între tată şi fiu sau Icoane vs. tablouri : [despre pictorii Iu-
rie şi Ianis Lungu] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 25 apr. – P. 31.

2218. Luchiţă, Maria. Victor Trohin, pictorul aproape de Dumnezeu : [din satul Bar-
dar, Ialoveni : in memoriam pictorului de icoane (1972-2014)] / Maria Luchiţă // Flux. – 2013.
– 25 apr. – P. 16.

2219. Popa, Victoria. Stropii familiei Lungu : [pe marginea expoziţiei de pictură
"Stropi de Moldova" a pictorilor Iurie şi Ianis Lungu, inaugurată la17 apr. 2014, Chişinău] /
consemnare: Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 apr. – P. 12-13.

2220. Rusu-Ciobanu, Valentina. Au înnebunit salcâmii fără Glebus Sainciuc : [amin-


tirile V. Rusu-Ciobanu, pictoriţă despre Glebus Sainciuc, artist plastic] / consemnare: Polina
Cupcea // Ziarul naţional. – 2014. – 25 apr. – P. 4.

2221. Voinescu, Sever. Creierul negru şi sufletul limpede : [despre Giovanni Batista
Piranesi, gravor ital. (1720-1778)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 3 apr. – P.
4.
78 MUZICĂ
2222. Aldea-Teodorovici, Cristofor. "Uite-l pe fiul lui Ion şi-al Doinei, săracul..." :
[amintirile lui C. Aldea-Teodorovici despre părinţi] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 8 apr. – P. 7.

2223. Dulceaţa şi amarul succesului : [in memoriam compozitorului şi interpretului


Ion Aldea-Teodorovici: 60 de ani de la naştere] // Florile dalbe. – 2014. – 10 apr. – P. 2.

2224. Groza, Loredana. Loredana Groza: "La Chişinău mă încarc cu dragoste şi


energie pozitivă" : [pe marginea conf. de presă susţinută de interpreta de muzică uşoară din
România] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 11 apr. – P. 21.

2225. Latry, Olivier. "Un artist este religios prin definiţie" : interviu cu O. Latry, orga-
nist titular la Catedrala Notre-Dame de Paris / interviu de Constanţa Popa // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 11 apr. – P. 10.

2226. Laurenţiu, Dan. In memoriam – Doina şi Ion Aldea-Teodorovici : [interpreţi de


muzică uşoară din Basarabia] / Dan Laurenţiu // Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 8.

2227. Lungu, Victoria. Victoria Lungu ţinteşte piaţa muzicală internaţională : [interviu
cu interpreta de muzică uşoară] / interviu de Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 11 apr.
– P. 20.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2228. Negruţă, Eugen. R. Moldova e talentată! : [interviu cu E. Negruţă, conducătorul


Ansamblului "Concertino"] / interviu de Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 4 apr. – P.
21.

2229. Poiată, Mihai. Muzica "Noroc"-ului face parte şi din viaţa celor care nu au auz
muzical : interviu cu M. Poiată, scriitor, cineast, aut. al cărţii "Rockul, Noroc-ul şi Noi", apărută
la ed. "Arc", 2014 / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 apr. – P. 10.

2230. Raiburg, Ian. Ian Raiburg, 35 de ani de creaţie : [interviu cu I. Raiburg, compo-
zitor şi interpret] / interviu de Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 18 apr. – P. 20.

2231. Simion, Lucia. A visat melodia şi show-ul de la Eurovision : [L. Simion, deţină-
toarea locului al treilea la concursul naţ. Eurovision] / consemnare: Tatiana Scutaru // Ziarul
naţional. – 2014. – 4 apr. – P. 20.

2232. Stârcea, Marian. Muzica adevărată e de la Dumnezeu : [95 de ani de la naşte-


rea compozitorului Alexei Stârcea] / consemnare: Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. –
15 apr. – P. 21.

2233. Зубку, Лариса. Органный зал попал в затяжной ремонт – требуется уско-
рение! : [интервью с дир. Органного зала Л. Зубку] / записал Олег Дашевский // Молдав-
ские ведомости. – 2014. – 4 апр. – Р. 9.

2234. Левшин, Александр. Дежурный ангел Пугачевой (1, 2) : [о творческой


карьере Аллы Пугачевой: интервью с гитаристом А. Левшиным] / записала Татьяна
Федоткина // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 17-23 апр. – Р. 19; 24-30 апр. – Р. 14-15.

2235. Мигулина, Татьяна. Беседы с Бахом на органе, виоле да гамба, фаготе,


гобое, трубе... : [по материалам 4-го Междунар. фестиваля Й. С. Баха, апр. 2014, Киши-
нэу] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 4 апр. – Р.
30.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2236. Адабашьян, Александр. Александр Адабашьян: "Либеральная интелли-
генция радуется всем неудачам России" : [по выступлению рос. актера и сценариста в
Клубе "Формат А-3"] / подготовил Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 1
апр.

792 Teatru. Artă scenică


2237. Borzin, Aurelia. "Acasă" este omul : [despre Ludmila Burlaca, regizoarea spec-
tacolului "Acasă" al Studioului "Geneza Art"] / consemnare: Aurelia Borzin // Ziarul naţional. –
2014. – 11 apr. – P. 18.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2238. Cozaru, Nelly. Nelly Cozaru: "Teatrul nu este pentru oameni leneşi, ci pentru
cei neobosiţi" : [interviu cu actriţa de teatru] / consemnare: Diana Laptedulce // Literatura şi
arta. – 2014. – 3 apr. – P. 6.

2239. Dan Puric şi Omul Frumos : [pe marginea lucrărilor conf. "Suflet românesc",
susţinută de actorul român Dan Puric pe 27 mart. 2014 la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu"] //
Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 6. – Conţine : Basarabia lui şi a noastră / Elena
Tamazlâcaru ; Cel care ne învaţă a gândi / Nina Josu ; Cu sufletul românesc poţi privi eterni-
tatea în ochi / Silvia Strătilă ; Sufletul românesc ... românesc va rămâne! / Luminiţa Ghemu.

2240. Nechit, Irina. Dan Puric despre poporul-pâine : [despre spectacolele prezenta-
te de către actorul român, la Chişinău, 27-28 mart. 2014] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 1 apr. – P. 23.

2241. Pavlu, Şerban. "Reclama cu Văru’ m-a propulsat enorm" : [interviu cu Ş. Pavlu,
actor român] / consemnare: Raluca Moisă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 apr. – P.
8.

2242. Puric, Dan. "O gură de rai" cu o istorie catastrofică? : [interviu cu D. Puric, ac-
tor român] / interviu de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 4 apr. – P. 18.

2243. Târţău, Svetlana. ClassFest, o şcoală a şcolilor de teatru : [pe marginea ed. a
4-a a Festivalului intern. ClassFest, apr. 2014, Chişinău: interviu cu Sv. Târţău, decanul Fac.
de Arte Dramatice şi Management Artistic a Acad. de Muzică, teatru şi Arte Plastice] / con-
semnare de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 18 apr. – P. 18.

2244. Джигарханян, Армен. "Человек жив, пока у него есть проблемы" : [интер-
вью с руководителем Московского драм. театра А. Джигарханяном] / беседовала Ната-
лья Черных // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 10-16 апр. – Р. 15.

2245. Стеничева, Наталья. Петр Леонарди танцевал музыку и электризовал


публику : [памяти балет. танцовщика Петра Леонарди (1936-1966), уроженце Кишинэу] /
Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2014. – 25 апр. – Р. 11.

2246. Чеботарь, Наталья. Игра на выживание : [o деятельности гагауз. нац. те-


атра им. "Диониса Танасогло" : выводы дир. М. Константинова] / подготовила Наталья
Чеботарь // Панорама. – 2014. – 18 апр. – Р. 30.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2247. Bulat, Olga. Radu Albot: Tenisul între independenţă şi victorie : [despre cel mai
bun tenismen moldovean] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 17 apr. – P. 16.

2248. Bunici, Oxana. Oxana Bunici: "Şi rugby este un sport feminin" : [interviu cu
campioana naţ. la rugby] / coord. de pagină: Octombrina Onofrei // Florile dalbe. – 2014. – 10
apr. – P. 6.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2249. Hadei, Vitalie. Naţionala de "lux" a lui Ion Caras : [în fotbalul moldovenesc] / Vi-
talie Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 11 apr. – P. 23.

2250. Паскару, Николай. Николай Паскару: "Voievod" как философия жизни : [по
материалам 10-го междунар. спорт. фестиваля боевых искусств "Voievod": интервью с
президентом клуба "Voievod"] / записала Нина Димогло // Молдавские ведомости. –
2014. – 25 апр. – Р. 10.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.133.1 Limba franceză
(Vezi Nr 2154)
811.135.1 Limba română
2251. Butnaru, Valentina. 24 de ani cu Limba Română în gând şi în fapte : [Soc.
"Limba Noastră cea Română"] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 apr. – P.
18. – Contin. Începutul : 28 mart.

2252. Condrea, Irina. Ce facem "cu sărbătoarea"? : [despre corectitudinea exprimării]


/ Irina Condrea // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 25.

2253. Condrea, Irina. De sau De către : [utilizarea corectă a prepoziţiilor] / Irina Con-
drea // Timpul. – 2014. – 4 apr. – P. 25.

2254. Condrea, Irina. "Noi reieşim din" calchieri nepotrivite : [utilizarea corectă a ver-
bului] / Irina Condrea // Timpul. – 2014. – 18 apr. – P. 25.

2255. Cosniceanu, Maria. Cortac : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2014. – 25 apr. – P. 25.

2256. Cosniceanu, Maria. Costin : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2014. – 4 apr. – P. 25.

2257. Cosniceanu, Maria. Pascal : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 25.

2258. Cosniceanu, Maria. Tălmaciu : [despre provenienţa numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2014. – 18 apr. – P. 25.

2259. Eremia, Anatol. Oronimele (3) : [toponime din spaţiul geografic pruto-nistrean]
/ Anatol Eremia // Natura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 7. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2260. Toma, Eleonora. Gutuie, lumină tămăduitoare : [omagiu pentru Valentin Guţu,
stilizator la publ. "Literatura şi arta"] / Eleonora Toma // Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr. – P.
5.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
2261. McNally, David. Imboldul : [poveste] / David Mc Nally ; pagină realizată de Tu-
doriţa Albu // Natura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 13.

821.112.5 Literatură olandeză (niderlandă, flamandă)


2262. Bos, Jan Willem. Dosarul meu de la Securitate : (fragm. de proză) / Jan Wil-
lem Bos ; trad. de Alexandra Lilia Stoicescu // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P.
10.

2263. Golna, Cornelia. Cetatea patimilor : [fragm. din romanul cu acelaşi tit.] / Corne-
lia Golna ; trad. în lb. rom. de Ioana Ploeşteanu // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). –
P. 11.
821.131.1 Literatură italiană
2264. Ferrero, Bruno. Piatra albastră : [povestire] / Bruno Ferrero ; pagină realizată
de Tudoriţa Albu // Natura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 13.

821.134.2(861) Literatură columbiană


2265. Garcia Marquez, Gabriel. Poate că pentru lume eşti doar o singură persoană,
dar pentru o anumită persoană eşti întreaga lume : [citate celebre] / Gabriel Garcia Marquez
// Flux. – 2013. – 25 apr. – P. 10.

821.135.1 Literatură română


2266. Arghezi, Tudor. Ex libris : [versuri] / Tudor Arghezi // Florile dalbe. – 2014. – 3
apr. – P. 1.

2267. Băciuţ, Nicolae. Duminică : [versuri] / Nicolae Băciuţ // Literatura şi arta. –


2014. – 3 apr. – P. 1.

2268. Boca, Arsenie. Povestea ceşcuţei de ceai / părintele Arsenie Boca ; pagină re-
alizată de Tudoriţa Albu // Natura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 13.

2269. Chelaru, Marius. Acasă ; Sat părăsit : [versuri] / Marius Chelaru // Contrafort. –
2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 15.

2270. Codruţ, Mariana. Doamnazina : [jurnal] / Mariana Codruţ // Contrafort. – 2014.


– Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 17.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2271. Dinescu, Viorel. Galop peste secoli : [versuri] / Viorel Dinescu // Literatura şi
arta. – 2014. – 10 apr. – P. 1.

2272. Dinescu, Viorel. Poteca de rouă ; Sfere de sticlă ; Singuri, împreună... ; Clep-
sidre ; Guarda e passa ; Nu ai mai ajuns ; Secret în lună ; În ţara cailor ; Focuri în noapte ;
Când cade storul ; Destin implacabil ; Rămâi ; Încet, o lebădă trecea ; Eheu, fugaces ; Ruine :
[versuri] / Viorel Dinescu // Literatura şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 5.

2273. Dorian, Gellu. Poezia ; Nu scriu zilnic poeme atât de frumoase : [versuri] / Gel-
lu Dorian // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 13.

2274. Farago, Elena. În ziua de Paşti : [versuri] / Elena Farago // Florile dalbe. –
2014. – 17 apr. – P. 1.

2275. Florescu, Elisa. Povestea bujorului / Elisa Florescu // Florile dalbe. – 2014. –
17 apr. – P. 4.

2276. Gyr, Radu. Iisus în celulă : [versuri] / Radu Gyr // Literatura şi arta. – 2014. –
17 apr. – P. 1.

2277. Jiana, Constantin. Planeta albastră : [versuri] / Constantin Jiana // Florile dal-
be. – 2014. – 10 apr. – P. 1.

2278. Laurenţiu, Dan. Rugă : [versuri] / Dan Laurenţiu // Literatura şi arta. – 2014. –
3 apr. – P. 8.

2279. Militaru, Vasile. Hristos a înviat! : [versuri] / Vasile Militaru // Florile dalbe. –
2014. – 3 apr. – P. 7.

2280. Puric, Dan. Omul care m-a văzut ; Naşul ; Alice ; Urzică ; Omul-mac ; Urma ; O
întâmplare românească ; Propunere : [eseuri din vol. "Suflet românesc"] / Dan Puric // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 6.

2281. Răsună imnul învierii sfânt... : [versuri] / coord. de pagină : Ion Anton // Florile
dalbe. – 2014. – 17 apr. – P. 12. – Conţine : Învierea / Mihai Eminescu ; La Paşti / George
Coşbuc ; De Paşti / Tudor Arghezi ; Nu l-au cunoscut / Nicolae Iorga ; Imn al Învierii / Valeriu
Gafencu ; Paştele / M. Popescu ; Hristos a înviat! / Vasile Militaru ; Christos a înviat / Alexan-
dru Vlahuţă ; Pe cruce / Vasile Voiculescu.

2282. Spiridon, Cassian Maria. Pastel tragic ; Aşa cum ; Mic manual de conversaţie
; Nu există : [versuri] / Cassian Maria Spiridon // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P.
14.

2283. Ştefanachi, Aurel. Holograf ; Revelaţie : [versuri] / Aurel Ştefanachi // Contra-


fort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 16.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2284. Vasiliu, Lucian. Mierla de la Casa Pogor ; 8 ianuarie 1954 ; Mona-Monada :


[versuri] / Lucian Vasiliu // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 10.

2285. Vulturescu, George. Şapte pietre : [versuri] / George Vulturescu // Literatura şi


arta. – 2014. – 24 apr. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 2314)

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


2286. Zegrea, Ilie Tudor. Singurătatea din adâncul oglinzii ; Noli me tangere ; Pira-
midele Singurătăţii : [versuri] / Ilie Tudor Zegrea // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). –
P. 16.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2287. Anton, Ion. Înălţarea : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2014. – 17 apr. –
P. 5.

2288. Bajureanu, Ion. Dărui-ne pacea Ta : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 10 apr. – P. 2.

2289. Bajureanu, Ion. Interviu : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. – 2014. –
3 apr. – P. 2.

2290. Belicov, Serafim. Doina şi Ion : [versuri] / Serafim Belcov // Florile dalbe. –
2014. – 10 apr. – P. 2.

2291. Belicov, Serafim. Ei l-ar răstigni şi pentru-a doua oară : [eseu] / Serafim
Belicov // Literatura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 2.

2292. Bogasieru, Gheorghe. Deşteptarea : [povestire] / Gheorghe Bogasieru // Flori-


le dalbe. – 2014. – 10 apr. – P. 4.

2293. Bradu, Ion. Omul de joi : [eseu] / Ion Bradu // Literatura şi arta. – 2014. – 17
apr. – P. 1.

2294. Butnaru, Leo. Condiţiile economiei de viaţă... : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru
// Flux. – 2013. – 25 apr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2295. Butnaru, Leo. E în noi ceva mai adânc decât noi înşine : (Pagini de jurnal) /
Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 11 apr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2296. Butnaru, Leo. Iluzia necesară : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013.
– 4 apr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2297. Butnaru, Leo. Pentru că omul e atât de neştiutor, hazliu sau poate – irespon-
sabil... : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 20.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2298. Butnaru, Leo. Trebuie să sfârşeşti prin a fi cineva : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 18 apr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2299. Caliniuc, Ioan. Învingătorul : [versuri] / Ioan Caliniuc // Literatura şi arta. –


2014. – 17 apr. – P. 2.

2300. Chircă, Lucica. Hristos a înviat : [versuri] / Lucica Chircă // Literatura şi arta. –
2014. – 17 apr. – P. 2.

2301. Ciocoi, Gheorghe. Tabletă indiscretă cu academicianul Gheorghe Ghidirim la


al 75-lea popas de credinţă : [versuri] / Gheorghe Ciocoi // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr.
– P. 3.

2302. Crăciun, Petre. Povestea lui Azorel ; Murguleţ şi măseaua de elefant ; Capra
ispăşitoare ; Cioara şi papagalul ; Ploaia ; Iepurele şi măgarul : [versuri] / Petre Crăciun //
Florile dalbe. – 2014. – 3 apr. – P. 8.

2303. Custiuc, Adrian. "Suntem ca într-o mare..." ; Izvor viu ; Dragi părinţi ; Iartă-mă :
[versuri] / Adrian Custiuc ; prez. de Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 8.

2304. Cuzuioc, Ion. Sfânta Cruce : [versuri] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014.
– 17 apr. – P. 2.

2305. Dabija, Doina. Cireşul : (nuvelă) / Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2014. –
24 apr. – P. 4.

2306. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2014. – 10 apr. – P. 1.

2307. Gancearuc, Aliona. Dor de voi ; Strigătul meu : [versuri] / Aliona Gancearuc //
Natura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 5.

2308. Gârneţ, Vasile. să spun un secret şi celui care nu mă cunoaşte : [poem] / Vasi-
le Gârneţ // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 22.

2309. Grosu, Lidia. Rugă de Paşti : [versuri] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2014.
– 17 apr. – P. 8.

2310. Hlib, Lidia. De ce nu zboară omul? : [povestire] / Lidia Hlib // Florile dalbe. –
2014. – 3 apr. – P. 8.

2311. Lungu-Ploaie, Raisa. Cireşica : [povestire] / Raisa Lungu-Ploaie // Florile dal-


be. – 2014. – 17 apr. – P. 14.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2312. Mironov, Filip. Evadări din prinsorile sorţii (1, 2, 3): [povestire autobiogr.] / Filip
Mironov // Săptămîna. – 2014. – 11 apr. – P. 9 ; 18 apr. – P. 7 ; 25 apr. – P. 8-9. – Va urma.

2313. Pârlea-Conoval, Veronica. Botezul : [povestire] / Veronica Pârlea-Conoval //


Florile dalbe. – 2014. – 10 apr. – P. 8.

2314. Păzeşte-mi, Doamne, neamul... : [poeme creştine] / sel. de Ion Cuzuioc // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 4. – Conţine : Recviem pentru Divina Lumină / Mihai
Morăraş ; Domnul Creator / Ion Cuzuioc ; Vecernie regală / Valeriu Matei ; Pascală basara-
beană / Nina Josu ; "Când pe cer se-aprinde-o stea..." / Doina Dabija ; Doamne / Vasile Că-
păţână ; sentinţă / George Călin.

2315. Plăieşu, Dan. Vecine cu cioc : (fabulă) / Dan Plăieşu // Florile dalbe. – 2014. –
17 apr. – P. 16.

2316. Plăieşu, Raisa. Doamne, vino l-astă oră : [versuri] / Raisa Plăieşu // Literatura
şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 4.

2317. Popa, Mihai. Paştele ; Rândunică – Rândunea ; Hai, vino primăvară! : [versuri]
/ Mihai Popa // Univers pedagogic pro. – 2014. – 17 apr. – P. 8.

2318. Popescu, Crina. Singură în oraş ca-n faţa unul altar ; Mâinile ; Solitarii ; Dans
solitar ; Şi iarăşi depărtarea ; Un mâine în cuvinte ; Vis de înger ; Scrisoare pe aripi de vultur ;
Înţelepciuni repetate : [versuri] / Crina Popescu // Literatura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 5.

2319. Popovici, Vlad. Schele de crin : [versuri] / Vlad Popovici // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 24 apr. – P. 8. – Conţine : Cu univers dumnezeiesc ; Remediu de sus ; Schele
de crin.

2320. Rusanovschi, Ion. Aici la noi ; Moldovă, dragostea mea : [versuri] / Ion
Rusanovschi // Natura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 5.

2321. Rusnac, Anatol. O urmă... ; Mesaj din eternitate ; Era primăvară... ; Netrecător,
verbul vierean ; Miracol ; Solie ; Îndatoratul ; Nălucă ; Cum?... ; Trăiască moldovenii! : [ver-
suri] / Anatol Rusnac // Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 5.

2322. Rusnac, Vladimir. Bunătatea : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. – 2014. –


11 apr. – P. 11.

2323. Rusnac, Vladimir. Câteodată : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. – 2014. –


25 apr. – P. 8.

2324. Rusu, Ana. Tablou pictat de mine ; Sunt o carte : [versuri] / Ana Rusu // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 4.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2325. Silvestru, Aurelian. Moştenitorul înţeleptului : [eseu] / Aurelian Silvestru // Na-


tura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 5.

2326. Silvestru, Aurelian. Pragul : [povestire] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta.


– 2014. – 24 apr. – P. 4.

2327. Silvestru, Aurelian. Şi totuşi, casa părintească : [eseu] / Aurelian Silvestru //


Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 4.

2328. Suceveanu, Arcadie. Niciodată n-a fost aşa ; Moneda de aur ; Îngerul de pro-
tocol ; Iau grădina în palme ; Băiatul auriu ; Poveste de primăvară : [versuri din ciclul "Feres-
tre stinse de îngeri"] / Arcadie Suceveanu // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 7.

2329. Tofan-Bâlici, Maria. Primul dans : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi


arta. – 2014. – 24 apr. – P. 4.

2330. Toma, Vasile. Trecerea prin "a fi" : [versuri] / Vasile Toma // Literatura şi arta. –
2014. – 3 apr. – P. 5.

2331. Ţopa, Efimia. Noaptea Învierii : [versuri] / Efimia Ţopa // Literatura şi arta. –
2014. – 17 apr. – P. 8.

2332. Ţurcanu, Ianoş. Vreau să chem un taxi ; Învaţă fericit să fii ; Linişte ; Marina ;
De-a ascunselea ; Înţelegere ; Nelinişti aţipite-n chei ; Suflarea nord-ostului ; Tot ce contează
; Eşti liberă... : [versuri] / Ianoş Ţurcanu // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 5.

2333. Vasilcău, Traian. Poem de sufletul celor prea dragi : [versuri] / Traian Vasilcău
// Literatura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 3.

821.161.1 Literatură rusă


2334. Tolstoi, Lev. Cocoşul de munte şi vulpea : [poveste] / Lev Tolstoi; pagină reali-
zată de Tudoriţa Albu // Natura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 13.

2335. Stepanov, Evgheni. Emigraţie ; Pentru T.P. : [versuri] / Evgheni Stepanov ;


trad. de Leo Butnaru // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 12.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2336. Савостин, Николай. Эпидемия безумия : [эссе] / Николай Савостин //
Коммерсант info. – 2014. – 25 апр. – Р. 12.

821.161.2 Literatură ucraineană


2337. Baranov, Victor. "Distanţa-ntre pământ şi cer..." ; "Întinse nisipuri şi moarte-n
dilemă..." ; "Tristeţea se scurge încet..." ; "Dacă-ar fi existat internet pe timpul lui Stefanyk..." :
[versuri] / Victor Baranov ; trad. de Ilie T. Zegrea // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). –
P. 13.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2338. Kemeniuk, Mihailo. Elegia toamnei ; În vizită la mama ; "Oamenii se prefac…"


: [versuri] / Mihailo Kemeniuk ; trad. de Ilie T. Zegrea // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr
1/4). – P. 15.

2339. Tarasiuk, Galina. Al patrulea vis al lui Taras Şevcenko ; Kreşciatik crucificat ;
Povestea unei femei ; "Şi cade din cer astrul palid"… : [versuri] / Galina Tarasiuk ; trad. de Ilie
T. Zegrea // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 11.

2340. Zarivna, Teodozia. "Peisajul de dincolo de geam..." ; "Fericiţi aceşti oameni..."


; "Ce simplu viaţa se produce..." : [versuri] / Teodozia Zarivna ; trad. de Ilie T. Zegrea // Con-
trafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 12.

821.511.141 Literatură ungară. Maghiară


2341. Balazs, Attila F. De profundis ; Iubirea poetului ; Bunul samaritean ; Poveste :
[versuri] / Attila F. Balazs ; trad. din lb. maghiară de Ildiko Gabos, Şerban Foarţă // Contrafort.
– 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 9.

2342. Szocs, Geza. Puşcaşi în Valea Corbului ; Trăgând cu ochiul printr-un mac ; Te
naşti în timp util mereu : [versuri] / Geza Szocs ; trad. de Attila F. Balazs // Contrafort. – 2014.
– Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 14.

2343. Turczi, Istvan. Carte de colorat ; Străinul ; Prietenie : [versuri] / Istvan Turczi ;
trad. de Attila F. Balazs // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 15.

821.512.145 Literatură tătară


2344. Gazizova, Lilya. Nu bateţi! ; Răgetul leului şi cotcodăcitul găinii ; Anul Drago-
nului ; Fără a privi în urmă : [versuri] / Lilya Gazizova ; trad. de Leo Butnaru // Contrafort. –
2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 13.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2345. Ciobanu, Mircea V. Atentate critice la somităţi : [despre rolul opiniilor critice în
crearea sistemului de valori literare] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11
apr. – P. 14.

2346. Ciobanu, Mircea V. Responsabilitatea şi gloria : [în texte literare] / Mircea V.


Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 apr. – P. 14.

821.112.2.0 Literatură germană


2347. Uwe Tellkamp şi utopiile "terenului scufundat" : [pe marginea romanului
"Turnul" de Uwe Tellkamp: după publ. "Deutsche Welle", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" şi
"Die Zeit"] / pagină red. de Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P.
24.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.133.1.0 Literatură franceză


2348. Stănilă, Moni. Cât valorează un scriitor : [despre opera scriitorului francez Mi-
chel Houellebecq] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 14.

821.134.2(861).0 Literatură columbiană


In memoriam scriitorului columbian Gabriel Garcia Marquez (1927-2014)
2349. Cimpoi, Mihai. Gabriel Garcia Marques / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. –
2014. – 24 apr. – P. 1.

2350. Gârneţ, Vasile. De la realismul tragic la realismul magic: Gabriel Garcia Mar-
quez / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 4.

2351. Obretin, Ana. Gabriel Garcia Marquez, titanul realismului magic, care a reflec-
tat viaţa întregului continent / Ana Obretin // Moldova suverană. – 2014. – 23 apr.

2352. Ştefănescu, Alex. În Macondo, Gabriel Garcia Marquez încă există / Alex Şte-
fănescu // Săptămîna. – 2014. – 25 apr. – P. 14.

2353. Voinescu, Sever. Ce e lumea, ziar sau carte? Tribul lui Garcia Marquez / Se-
ver Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 24 apr. – P. 4.

2354. Ушел зачинщик вакханалии : [памяти писателя Габриэля Гарсиа


Маркеса (1928-2014): коммент. рос. писателей Михаила Веллера, Виктора Ерофеева,
Владимира Маканина] / подготовил Ян Смирницкий // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 24-
30 апр. – Р. 19.

821.135.1.0 Literatură română


2355. A decedat Nina Cassian, marea seducătoare a literaturii române : [in me-
moriam poetei şi eseistei române, stabilită în SUA (1929-2014) : sursa : mediafax.ro] // Flux.
– 2013. – 18 apr. – P. 16.

2356. Codreanu, Theodor. George Munteanu – 90 : [critic şi istoric literar, originar


din Basarabia (1924-2001)] / Theodor Codreanu // Literatura şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 4.

2357. Lungu, Eugen. Premiile, o eternă dilemă : [în lit. română] / Eugen Lungu //
Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 21-22.

2358. Nedelcea, Tudor. Eugen Enea Caraghiaur : [despre creaţia literară şi ist. a
cercetătorului Eugen Enea Caragiaur, originar din oraşul Comrat] / Tudor Nedelcea // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 17 apr. – P. 4.

2359. Pădurariu, Cezar. Jurământul secret al lui Creangă "pentru ridicarea neamului
românesc" : [pe marginea doc., aflat în arhivele Muzeului Literaturii Române din Iaşi, privind
activitatea lui Ion Creangă] / Cezar Pădurariu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 17 apr.
– P. 10-11.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

2360. Popescu, Petru. Petru Popescu: "În America am câştigat din romanul "Almost
Adam" aproape patru milioane de dolari, în primii doi ani după publicare" : [interviu cu scriito-
rul român, stabilit în SUA] / consemnare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei. – 2014. – 18 apr.
– P. 16.

2361. Voinescu, Sever. Camil : [120 de ani de la naşterea lui Camil Petrescu, scriitor
român (1894-1957)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 25 apr. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2141, 2391)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2362. Ciobanu, Mircea V. Tango cu Silvia : [despre creaţia poetei Silviei Caloianu] /
Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 apr. – P. 14.

2363. Ciobanu, Mircea V. Un bilanţ al anului literar : [2013, la Uniunea Scriitorilor din
Moldova] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 apr. – P. 14.

2364. Ciobanu, Raisa. ...Ca o ploaie de vară : [pe marginea creaţiei lui Aurelian Sil-
vestru] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 4.

2365. Colesnic, Iurie. Umbra de neuitat a iubirii : [Olga Cruşevan, poetă, publicistă
(1896-1974)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 4 apr. – P. 19.

2366. Colesnic, Iurie. Un om în căutare de sine : [Leon Donici-Dobronravov, scriitor


(1887-1926)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 18 apr. – P. 19.

2367. Europenizarea prin cultură. Câtă cultură – atâta libertate : [ancheta "Contra-
fort" cu scriitorii şi oamenii de cultură Andrei Ţurcanu, Liliana Armaşu, Nicolae Negru [et al.] //
Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 18-20.

2368. Grosu, Lidia. Un propriu aisberg al dramei proprii : [pe marginea creaţiei scrii-
torului Serafim Belicov] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2014. – 10 apr. – P. 4.

2369. Hlib, Lidia. "Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-n ţara mea" : (impresii de lectu-
ră a romanului "Viaţa ca amintire" semnat de Ion Gheorghe Anton) / Lidia Hlib // Florile dalbe.
– 2014. – 17 apr. – P. 13.

2370. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Scrisoare deschisă către Uniunea Scriitorilor din


R. Moldova : [privind reabilitarea poetului Bogdan Istru] / Teo-Teodor Marşalcovschi // Făclia.
– 2014. – 25 apr. – P. 2.

2371. Mihai, Cătălin. L-a tradus pe Druţă în italiană : [Varvara Vizir, originară din ra-
ionul Hânceşti, stabilită în Italia] / Mihai Cătălin // Ziarul naţional. – 2014. – 4 apr. – P. 12.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2372. Tamazlâcaru, Elena. Valeriu Matei, fiu din neamul "ce purtase lupul pe flamuri"
: [55 de ani de la naşterea poetului] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr.
– P. 4.
821.162.3.0 Literatură cehă
2373. Negru, Nina. Odiseea imposibilei întoarceri : [pe marginea romanului "Ignoran-
ţa" de Milano Kundera] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 apr. – P. 14.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2374. Macovei, Ion. Entuziaştii fac arheologie în Moldova : [18 aprilie – Ziua Interna-
ţională a Monumentelor şi Siturilor] / Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 18 apr. – P. 13.

908 Monografii ale localităţilor


2375. Таран, Ангелина. Неаполь: искусство жить : [Италия] / Ангелина Таран //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 11 апр. – Р. 23.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Colesnic, Iurie. Oameni şi destine... : [despre Mihai Grecu (1916-1998) şi Moisei
Gamburd (1903-1954), pictori]. – Vezi Nr 2213.

Dulceaţa şi amarul succesului : [in memoriam compozitorului şi interpretului Ion


Aldea-Teodorovici]. – Vezi Nr 2223.

2376. Enciclopedia basarabenilor celebri (11) : [fragm. din biografii] / pagină reali-
zată de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 4 apr. – P. 4.– Conţine : Nicolai N. Zubov,
oceanologul numărul 1 al Rusiei (1885-1960) ; Meir Zorea, eroul israelian născut la Chişinău :
[general israelian (1923-1995)] ; Larisa Eremina, actriţa din "Ivan Vasilievici: înapoi în viitor" :
[actriţă de teatru] ; Tatiana Colganova, poliţista ideală a filmelor ruseşti ; Mark Zeltser : [muzi-
cian, stabilit în SUA]. – Art. 1 : 17 ian.

2377. Enciclopedia basarabenilor celebri (12) : [fragm. din biografii] / pagină reali-
zată de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 11 apr. – P. 4.– Сonţine : Mareşalul Ale-
xandru Averescu, basarabeanul erou al României (1859-1938) ; Ilia Olleinicov, Artist al Popo-
rului al Federaţiei Ruse (1947-2012) ; Denis Kleaver, interpret : [de muzică uşoară] ; Samuel
Veinberg : [muzician] (1882- ) ; Meir Argov, un deputat în primul Parlament al Izraelului
(1905- 1963). – Art. 1 : 17 ian.

2378. Enciclopedia basarabenilor celebri (13) : [fragm. din biografii] / pagină reali-
zată de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 18 apr. – P. 4.– Conţine : Victor Toma,
părintele primului calculator din blocul comunist : [inginer român, originar din Leova (1922-
2008)] ; Lydia Mordkovitch, muziciana care predă la Academia Regală din Londra ; Danail

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

Tonev, primul general de infanterie din Bulgaria : [originar din Bolgrad] ; Gheorghii Franc,
patologul lui Putin : [şeful Laboratorului Patologoanatomic al Centrului Şt. Hematologic din
cadrul Acad. de Ştiinţe a Rusiei] ; Dmitrii Visotchi : [actor, originar din Chişinău]. – Art. 1 : 17
ian.

Luchiţă, Maria. Victor Trohin, pictorul aproape de Dumnezeu. – Vezi Nr 2218.

929.5 Genealogie
2379. Куру, Федор. Федор Куру: "Жители села Гайдар погибали под Мукденом,
защищали Порт-Артур и служили на крейсере "Варяг". Гагаузский исследователь со-
ставил родословные древа около 40 семей односельчан / подготовила Ирина Пинегина
// Молдавские ведомости. – 2014. – 11 апр. – Р. 11.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
2380. Дзасохов, Александр. Политический доктор Дзасохов : [интервью с рос.
экс-дипломатом А. Дзасоховым] / подготовила Ева Меркачева // Mк Kн World Weekly. –
2014. – 17-23 апр. – Р. 14.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
2381. Blidaru, Horia. Ucraina: Moştenirile otrăvite ale unei istorii fără noroc : [art.
consilierului politic la Parlamentul European: preluat din Historia.ro] / Horia Blidaru // Moldova
suverană. – 2014. – 10 apr. ; Săptămîna. – 2014. – 18 apr. – P. 3 ; Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2014. – 17 apr. – P. 6.

2382. Coşu, Armand. Armand Coşu: "Rusia respiră pentru a-şi lua revanşa. Cred,
însă, că a calculat greşit" : [interviu cu analistul român al spaţiului ex-sovietic] / interviu reali-
zat de Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 3-4.

2383. Damian, George. Ucraina în faţa Pactului Ribbentrop-Molotov : [aspecte istori-


ce] / George Damian // Timpul. – 2014. – 11 apr. – P. 7.

2384. Stănescu, Manuel. Umbra Moscovei în istoria Ucrainei : [preluat din Histo-
ria.ro] / Manuel Stănescu // Moldova suverană. – 2014. – 9 apr.
2385. Umbra Moscovei în istoria Ucrainei : [preluat de pe Historia.ro] // Ziarul de
gardă. – 2014. – 3 apr. – P. 19.
(Vezi de asemenea Nr 2389)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2386. Baciu, Gheorghe. Înaintaşii neamului merită comemoraţi : [despre personalită-
ţile Basarabiei] / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr. – P. 3.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2387. Colesnic, Iurie. Tribunul Unirii : [Pan Halippa, preşedintele Sfatului Ţării (1883-
1979)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2014. – Apr. (Nr 4). – P. 9.

2388. Colesnic, Iurie. Un luptător şi dincolo de moarte... : [Anatolie Moraru, membru


al Sfatului Ţării (1895-1969)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2014. – 17 apr. – P. 15.

2389. Crime ale ostaşilor sovietici "eliberatori" (1, 2) : [despre teroarea Armatei
Roşii în Basarabia şi regiunea Ternopol, Ucraina anul 1944: doc. din Arhiva de Stat a Federa-
ţiei Ruse] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 1, 8 apr. – P. 21.

2390. Taşcă, Mihai. Soarta deputaţilor basarabeni arestaţi de sovietici în 1940 (1) :
[Iacov Belousenco, Ion Moscovciuc, Iosif Nica, Efim Popovici şi Petru Sfeclă] / Mihai Taşcă //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 apr. – P. 4-5.

2391. Taşcă, Mihai. Trimis din România în gulag, pentru scrieri antisovietice : [scriito-
rul Alexandru Tâmbur (1901-1984), arestat la Bucureşti în anul 1952 şi adus în RSS Moldo-
venească] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 apr. – P. 4-5.

2392. Vieru-Işaev, Maria. "Să nu lăsăm în paragină mormintele membrilor Sfatului


Ţării" : interviu cu M. Vieru-Işaev, cercetător şt. / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău.
– 2014. – 25 apr. – P. 15.

2393. Пасат, Валерий. Валерий Пасат: "Я занимался наукой, когда был послом,
министром и даже когда был политическим заключенным" : [интервью с гл. науч. со-
трудником Ин-та истории Акад. наук Молдовы] / записал Дмитрий Чубашенко // Пано-
рама. – 2014. – 11 апр. – Р. 26-27.
(Vezi de asemenea Nr 1925, 2159)

94(498) Istoria României


2394. Voinescu, Sever. Între destin şi politică : [pe marginea art. cu acelaşi tit., sem-
nat de Gheorghe Brătianu, istoric şi diplomat român, apărut în publ. "Timpul", mar. 1938] /
Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 30 apr. – P. 4.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

Index de nume

Botnaru, Oleg 2135


A Bradu, Ion 2293
Ababii, Ion 2183 Brătianu, Gheorghe 2394
Adam, Andrian 2210 Brown, Andrew S. 1918
Aga, Sergiu 1880-81 Buburuz, Petru 1882
Albot, Radu (2247) Buchanan, Patrick J. 1915
Albu, Tudoriţa 2261, 2264, 2268, 2334 Budeanu, Gheorghe 1882
Aldea-Teodorovici, Cristofor 2222 Budza, Oleg 2043
Aldea-Teodorovici, Doina (2226) Bulat, Olga 2247
Aldea-Teodorovici, Ion (2223, 2226) Bulat, Vladimir 2208
Anania, Bartolomeu, (Mitropolit al Clujului, Bumacov, Vasile 2192
Albei, Crişanei şi Maramureşului) (1890) Bunescu, Vasile 2184
Anton, Ion 1871, 2281, 2287 Bunici, Oxana 2248
Anton, Ion Gheorghe 2369 Burcă, Boris 2117
Antonie (Bloom), (Mitropolit de Suroj) 1889 Burlaca, Ludmila 2237
Arghezi, Tudor 2266, 2281 Butnaru, Leo 2294-98, 2335, 2344
Argov, Meir (2377) Butnaru, Valentina 2251
Arîcu, Aculina 2165 C
Armaşu, Liliana 2367
Aruşanov, E. 1859 Caliniuc, Ioan 2299
Astahova, Irina 1951, 2057 Caloianu, Silvia (2362)
Averescu, Alexandru (2377) Canţer, Valeriu 1853, 2177
Caraghiaur, Eugen Enea (2358)
B Caraman, Vasile 2137
Baciu, Gheorghe 2386 Cassian, Nina (2355)
Bagus, Philipp 2053 Cazacu, Valentina 2136
Bajureanu, Ion 2288-89 Călin, George 2314
Balazs, Attila F. 2341-43 Călugăreanu, Vitalie 2043
Balcerowicz, Leszek 1987 Căpăţână, Vasile 2314
Baranov, Victor 2337 Cember, Olesea 2139
Basarab, Marin 1923 Cemortan, Stela (2132)
Băciuţ, Nicolae 2267 Cenuşă, Denis 2093
Bărbuţă, Bojan 1913 Ceşuev, Visarion 1967
Băsescu, Traian 1988 Chelaru, Marius 2269
Bârdan, Veaceslav 1966 Chilianu, Nadine 1876, 1924
Belicov, Serafim 2290-91, (2368) Chircă, Lucica 2300
Belousenco, Iacov (2390) Chişlea, Ion 2084, 2092
Bendas, Mihai 2134, 2146 Cimpoi, Mihai 2349
Bînzaru, Valerian 2069 Ciobanu, Bogdan 1996
Blaga, Michael Nicholas 2116 Ciobanu, Mircea V. 1909, 1925-26, 2345-46,
Blidaru, Horia 2381 2362-63
Bloancă, Robert 1913 Ciobanu, Raisa 2364
Boca, Arsenie 2268 Ciobanu, Victor 1990, 2031
Bogasieru, Gheorghe 2292 Ciobanu, Vitalie 1927, 2130, 2347, 2382
Bogatu, Petru 1914 Ciocoi, Gheorghe 2301
Borzin, Aurelia 2212, 2237, 2242-43 Ciubaşenco, Dmitri 1997
Bos, Jan Willem 2262 Ciubotaru, Adrian 1916
Bostan, Victor 2200 Ciucium, Ion 2144-45
Bostan, Viorel (2164) Ciuvaga, Natalia 2054, 2194

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Clit, Costin 1883 Epistemia (Maică) 1932


Codreanu, Theodor 2356 Eremia, Anatol 2259
Codruţ, Mariana 2270 Eremina, Larisa (2376)
Coica, Ala 2070, 2190
Colesnic, Iurie 2213, 2365-66, 2387-88 F
Colganova, Tatiana (2376) Farago, Elena 2274
Comanescu, Iulian 1860 Ferrero, Bruno 2264
Condrea, Irina 2252-54 Filat, Vlad 1933, 2001-04, 2032
Cornea, Cătălin 2197 Filipescu, Răzvan 2078
Corobceanu, Svetlana 2118, 2137 Florescu, Elisa 2275
Cosniceanu, Maria 2255-58 Foarţă, Şerban 2341
Cosovan, Ghenadie 2118 Franc, Gheorghii (2378)
Costandachi, Dumitru (2210) Frank, Peter 2080
Coşbuc, George 2281 Frumosu, Elena 2030
Coşu, Armand 2382 Furdui, Tudor 1856
Cotelea, Tamara 2182 Furtună, Dorian 1899-02
Cozaru, Nelly 2238 Fuştei, Nicolae 1894
Cozmolici, Victoria 2214
Crăciun, Petre 2302 G
Crâşmaru, Romeo 1998-99
Creangă, Ion (2359) Gabos, Ildiko 2341
Cristoiu, Ion 1917, 2028 Gafencu, Valeriu 2281
Cruşevan, Olga (2365) Galambos, Eva 1991
Cucoreanu, Liviu 2146 Galbur, Anastasia 2137
Culiuc, Leonid (1859) Galeotti, Marc 1918
Cupcea, Polina 2220 Gamburd, Moisei (2213)
Custiuc, Adrian 2303 Gancearuc, Aliona 2307
Cuzuioc, Ion 2215, 2304, 2314 Garcia Marquez, Gabriel 2265, (2349-53)
Gavriliuc, M. 2180
D Gazizova, Lilya 2344
Gârneţ, Vasile 1866, 2308, 2350
Dabija, Doina 2305, 2314 Ghemu, Luminiţa 2239
Dabija, Nicolae 1869, 2306 Gherciu, Ana 2152, 2217
Damian, George 1929, 2383 Gherman, Diomid (2177-80)
Daniel, (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române) Gherman, Marcel 1873
1884 Ghicov, Adrian 2133
Danilişin, Anatol 2216 Ghidirim, Gheorghe (2183-86, 2301)
Deliu, Tudor 2027 Ghileţchi, Valeriu 2027
Dimineţ-Bejan, Viorica 2055 Ghiorghe, Sabina 2211
Dinescu, Viorel 2271-72 Golna, Cornelia 2263
Dobzeu, Mina (1883) Gonţa, Nina 2029
Dodon, Igor 1930-31, 2000 Gorincioi, Tamara 1858
Dodon, Victoria 2105, 2108, 2181 Greceanîi, Zinaida 1934, 2057
Domenti, Oxana 2056 Grecu, Mihai (2213)
Donici-Dobronravov, Leon (2366) Grecu, Viorica 2107
Dorian, Gellu 2273 Grosu, Aneta 1881
Duca, Gheorghe 1854-57, 2192 Grosu, Igor 2138-40
Dughin, Aleksandr 1903-05 Grosu, Lidia 2309, 2368
Dulgheru, Valeriu 2185 Groza, Andrei 2158
E Groza, Loredana 2224
Grozavu, Petru 1992
Eminescu, Mihai 2281 Guceac, Ion 1856

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

Gulca, Ilie 1970 Luchianov, Fiodor 1993


Gulea, Aurelian 2172 Luchiţă, Maria 2218
Guţu, Ana 1968 Lungu, Eugen 2357
Guţu, Valentin (2260) Lungu, Ianis (2217), 2219
Guţu, Valeriu (2119) Lungu, Iurie (2217), 2219
Gyr, Radu 2276 Lungu, Victoria 2227
Lungu-Ploaie, Raisa 2311
H Lupaşcu, Tudor 1857, 2165
Hadârcă, Ion 1935 M
Hadârcă, Natalia 2044-45, 2120
Hadei, Vitalie 2249 Macovei, Ion 1976, 2374
Halippa, Pan (2387) Mangasaryan, Nune 2105
Hlib, Lidia 2310, 2369 Manolachi, Veaceslav (2153)
Horgan, Dan (2211) Marciuc, Silvia 1877
Houellebecq, Michel (2348) Marin, Alexandru 2186
Hurduzeu, Ovidiu 1915 Marinescu, Dan 1988
Marinescu, Ioan (1869)
I Marşalcovschi, Teo-Teodor 2370
Iancu, Petre M. 1969 Martea, Galina 2131
Inozemţev, Vladislav 2090 Matcovschi, Dumitru 2141
Iolu, Liviu 1988 Matei, Valeriu 2314, (2372)
Ionescu, Sînziana 1895 Mănoiu, Ioana 2199
Iorga, Nicolae 2281 Mândâcanu, Virgil 2136
Istrati, Dorin 2173 McNally, David 2261
Istru, Bogdan (2370) Mihai, Cătălin 1910, 2111, 2371
Mihai, Ecaterina (2215)
J Militaru, Vasile 2279, 2281
Mironov, Filip 2312
Jiana, Constantin 2277 Mocanu, George 2109
Josu, Nina 2153, 2239, 2303, 2314 Mocanu, Olga 2081
K Moisă, Raluca 2241
Moisei, Maria 1872
Kant, Immanuel (1874) Moldovanu, Ion 2042, 2047
Kemeniuk, Mihailo 2338 Moldovanu, Radu 1936
Kent, George P. 2108 Moraru, Anatolie (2388)
Kleaver, Denis (2377) Moraru, Anton 2159, 2207
Kouchner, Bernard 1970 Morăraş, Mihai 2172, 2314
Kundera, Milano 2373 Mordkovitch, Lydia (2378)
Kwasnievski, Aleksander 1992 Moroz, Petru (2181)
Moscovciuc, Ion (2390)
L Moşin, Octavian 1885-88, 2179
Laptedulce, Diana 2238 Moşneag, Victor 1868, 1897-98
Latry, Olivier 2225 Muntean, Iurie 2007
Laurenţiu, Dan 2226, 2278 Munteanu, George (2356)
Lazăr, Lidia 2137 Munteanu, Valeriu 1937
Leahova, Irina 2046 N
Leancă, Iurie 1977, 2005-06
Lenţa, Anatol 2154 Naumescu, Valentin 1906, 1919, 1971, 2008
Liulenova, Inga 2136 Neagu, Bogdan 1987
Loghin, Vlad 2041, 2071-73 Neagu, Victor 2074
Lozinschi, Raisa 1940, 2138 Nechit, Irina 2214, 2229, 2232, 2240, 2392

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nedelcea, Tudor 2358 Preigherman, Evgheni 1973


Negru, Lena 2222 Prohin, Andrei 1875
Negru, Nicolae 1938-39, 2033, 2367 Puiu, Victoria 1932, 1974
Negru, Nina 1889, 2373 Puric, Dan 2239-40, 2242, 2280
Negruţă, Eugen 2228 Putin, Vladimir (1994)
Negruvodă, Rita 2141
Neumann, Victor 2157 R
Nica, Iosif (2390) Raiburg, Ian (2230)
Nicu, Dan 1907 Raicu, Lilia 1861
O Railean, Sergiu 2120
Raileanu, A. 2147
Obretin, Ana 2351 Raileanu, Anatol 2148
Ogrinji, Mihai 2166 Raţă, Mariana 2002
Oleinic, Nicolai 1940 Reidman, Oleg 2009
Olleinicov, Ilia (2377) Reniţă, Alecu 2190
Olteanu, Constantin 2058 Rizescu, Andrei 2173, 2198
Onofrei, Octombrina 2248 Rogov, Alexei 2198
Onufrei, Ion (2182) Romanciuc, Marina 2164
Roşca, Denis 2376-78
P Roşca, Iurie 1903-05, 1911, 1942, 2160
Panţa, Svetlana 2069 Roşcov, Mihaela 1864
Pasat, Valeriu 1858 Rotaru, Tatiana 1853
Pavlu, Şerban 2241 Rudei, Liuba 2142
Pădurariu, Cezar 2359 Rusanovschi, Ion 2320
Pălănceanu, Alexei 2189 Rusnac, Anatol 2321
Păsat, Dumitru 1874, 2161 Rusnac, Vladimir 2322-23
Pârlea-Conoval, Veronica 2313 Russo, Alecu (2161)
Petrescu, Camil (2361) Rusu, Adrian 2149
Petru, (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Rusu, Ana 2324
Plaiurilor) 1891 Rusu, Nina 2145
Piontkivski, R. 2071 Rusu, Tudor 1854, 1871, 2132
Piranesi, Giovanni Batista (2221) Rusu-Ciobanu, Valentina 2220
Pînzescu, Diana (2111) S
Plăieşu, Dan 2315
Plăieşu, Raisa 2316 Sainciuc, Glebus (2220)
Plămădeală, Olga 1872 Sandul, Valentina 2150
Pleşu, Andrei 1879, 1920 Sapir, Jacques 1975
Ploeşteanu, Ioana 2263 Scutaru, Tatiana 2228, 2231
Pogor, Eugenia 1880, 2079 Sfeclă, Petru (2390)
Poiată, Mihai 2229 Siloci, Vasile 2168
Popa, Constanţa 2225 Silvestru, Aurelian 2325-27, (2364)
Popa, Mihai 2317 Simaşchevici, A. 1859
Popa, Stela 1870 Siminel, Vasile (2192)
Popa, Victoria 2119, 2167, 2219 Simion, Lucia 2231
Popescu, Crina 2318 Snegur, Mircea 2192
Popescu, M. 2281 Solcan, Alexandru 1943-44
Popescu, Petru 2360 Spiridon, Cassian Maria 2282
Popov, Doina 2224, 2227, 2230 Spiridon, Claudia 2169
Popovici, Efim (2390) Stârcea, Alexei (2232)
Popovici, Vlad 2319 Stârcea, Marian 2232
Portnov, Andriy 1920 Starţun, Olga 2143

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

Stănescu, Manuel 2384 Ţurcanu, Andrei 2367


Stănilă, Moni 1892-93, 2348 Ţurcanu, Ianoş 2332
Stegari, Elena 1862
Stepanov, Evgheni 2335 U
Stoicescu, Alexandra Lilia 2262 Ungur, Nicon (2165)
Stoiciu, Victoria 1945 Untilă, Veaceslav 1949, 2015-16
Strătilă, Silvia 2239 Uric, Gavriil (1872)
Streleţ, Valeriu 2027
Stroenco, Valeriu 2125 V
Sturza, Alexandru Scarlat 1894
Sturza, Veronica 2216 Varaniţa, Grigore 1861
Suceveanu, Arcadie 2328 Vasilcău, Traian 2333
Szocs, Geza 2342 Vasilcov, Vlad 2048, 2059, 2196
Vasiliu, Lucian 2284
Ș Vasiliu, Vadim 2017, 2125
Veinberg, Samuel (2377)
Şalamac, Mariana 2075, 2085, 2126 Vieru-Işaev, Maria 2392
Şlicari, Ion 2110 Visotchi, Dmitrii (2378)
Ştefanachi, Aurel 2283 Vizir, Varvara (2371)
Ştefănescu, Alex 2352 Vladimir, (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii
T Moldove) 1896
Vlahuţă, Alexandru 2281
Tabacu, Horia 2360 Voiculescu, Vasile 2281
Tamazlâcaru, Elena 2239, 2372 Voinescu, Sever 2221, 2353, 2361, 2394
Tapiola, Pirkka 1976, 2010-12 Voronin, Vladimir 1950-52, 2018
Tarasiuk, Galina 2339 Vulturescu, George 2285
Taşcă, Mihai 2390-91 Vulturescu, R. 2141
Tănase, Constantin 1946
Tănăsescu, Eugen 1895 Z
Tâmbur, Alexandru (2391) Zagorodnîi, Anatolie 1953
Târţău, Svetlana 2243 Zanosiev, Zaharia 2121
Tellkamp, Uwe 2347 Zapuhlâh, Gh. 2180
Terzi-Barbăroşie, Daniela 1878 Zarivna, Teodozia 2340
Tîltu, Ana 2146 Zegrea, Ilie Tudor 2286, 2337-40
Tkaciuk, Mark 2013 Zeltser, Mark (2376)
Tofan-Bâlici, Maria 2329 Zorea, Meir (2376)
Tolici, Roman (2212) Zubov, Nicolai N. (2376)
Tolstoi, Lev 2334
Toma, Eleonora 2260 А
Toma, Vasile 2330
Toma, Victor (2378) Адабашьян, Александр 2236
Tonev, Danail (2378) Антонов, Павел 2122
Travis, Simon 2169 Антонович, Татьяна 2170, 2176
Trohin, Victor (2218) Астахова, Ирина 1954
Turczi, Istvan 2343 Б
Tusk, Donald 1977, 2005
Бадре, Бертран 2087
Ț Батышева, Татьяна 2175
Ţâcu, Octavian 2034-36 Безобразов, Дмитрий 1921, 2112, 2114
Ţîganescu, Olga 1947, 2078 Березовская, Ольга 2021, 2156
Ţîrdea, Bogdan 1948 Боднаренко, Елена 2122
Ţopa, Efimia 2331 Боцан, Людмила 2205

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Бугаева, Галина 1922 Леонарди, Петр (2245)


Булига, Валентина 2127 Лисневский, Ян 2037
Литовцева, Елена 2123
В Лицкай, Валерий 2021
Варaница, Григоре 1863 Лужина, Наталья 2124
Веллер, Михаил 2354 Лупашку, Валерий 2209
Воган-Уайтхед, Дэниэл 2128 М
Воронин, Владимир 1954-55, 2020
Маканин, Владимир 2354
Г Макеев, Николай 2100
Гергелаш, Елена 2103 Маккейн, Джон 1980
Гилан, Андрей 1980, 2195 Мариан, Евгений 1986
Глазова, Татьяна 2049-50, 2209 Маркес, Габриэль Гарсиа (2354)
Головин, Борис 2174 Мельман, Александр 1908
Грациано да Силва, Жозе 2094 Меркачева, Ева 2380
Грос, Даниэль 2095 Мигулина, Татьяна 2235
Гудолл, Аманда 1865 Михалаке, Корнелий 1955
Гурэу, Виктор 1956, 2206 Млечко, Татьяна 2155
Мудук, Валерий 2124
Д Мунтян, Юрий 2022
Дашевский, Олег 2233, 2236 Н
Джигарханян, Армен 2244
Джонсон, Рон 1980 Нагачевский, Виталий 1961
Дзасохов, Александр 2380 О
Димогло, Нина 2250
Додон, Игорь 2097 Осталеп, Валерий 2023
Дружинин, Григорий 2171
П
Е
Пасат, Валерий 2393
Ерофеев, Виктор 2354 Паскару, Николай 2250
Ефремов, Артур 1980 Пимм, Стюарт 2163
Пинегина, Ирина 2379
З Пичугина, Екатерина 2175
Зубку, Лариса 2233 Плугару, Анатолий 1982
Познер, Владимир 1908
И Пугачева, Алла (2234)
Иванов, Виолета 2162 Р
К Рейдман, Олег 2024
Рогофф, Кеннет 2101
Калак, Дмитрий 2052, 2082-83, 2098 Ройтбурд, Елена 2023
Карецкий, Михаил 2209 Русу, Диана 2061
Кетрарь, Вадим 2099, 2193
Коваленко, Ирина 2060, 2076-77 С
Константинов, М. 2246
Корпудин, Семен 2051 Савостин, Николай 2336
Кубрак, Ксения 2061 Сиглиц, Джозеф 2067
Куру, Федор 2379 Силицкая, Наталья 2202
Слусарь, Александру 2191
Л Смирницкий, Ян 2354
Стеничева, Наталья 1912, 1956, 2245
Левшин, Александр 2234

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 4-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

Стент, Анджела 1995


Степаненко, Александр 2156
Т
Такий, Александр 2062-63
Тапиола, Пиркка 1983
Таран, Ангелина 2201, 2375
Тельпиз, Георгий 2209
Тимотин, Марина 1956, 2037, 2155, 2162,
2191
Тимотина, Марина 2206
Тимошенко, Олег 1957-59
Ткач, Сергей 1984
Ткачук, Марк 2025
Тодуа, Зураб 1960
Токарский, Александр 1982
Тхорик, Владимир 1961, 2127
У
Ункуцэ, Андрей 2176
Усатый, Ренато 2038
Устюгова, Наталья 2174
Ф
Фабиус, Лоран 1985
Федоткина, Татьяна 2234
Фомин, Игорь 2203
Фрике, Томас 2102
Х
Хачатрян, Арминэ 2088
Хобен, Джон 1980
Ц
Цуркан, Владимир 1961
Ч
Чебан, Ион 2171
Чеботарь, Наталья 2246
Чегаровская, Любовь 2129, 2204-05
Черных, Наталья 2244
Чешуев, Виссарион 1986, 2103-04
Чубашенко, Дмитрий 1962-64, 2026, 2039,
2393
Ш
Шарануц, Ион (2123)
Шикирлийская, Татьяна 2064-66
Шимановская, Марина 2187-88
Штайнмайер, Франк-Вальтер 1985

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Comunistul
3. Contrafort
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Evenimentul zilei
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux
11. Jurnal de Chişinău
12. Literatura şi arta
13. Moldova suverană
14. Natura Nr 4
15. Săptămîna
16. Socialiştii
17. Stejarul
18. Timpul
19. Univers pedagogic pro
20. Vocea poporului
21. Ziarul de gardă
22. Ziarul naţional
23. Коммерсант info
24. Коммунист
25. Молдавские ведомости
26. Mк Kн World Weekly
27. Независимая газета = Moldova independentă
28. Панорама
29. Социалисты
30. Экономическое обозрение

171
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,88
Coli ed. 9,44
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 4

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

172