You are on page 1of 195

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 3
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Review.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 3
2014

NBCM
Chişinău 2014

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Recenzii.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 3
2014

CNCM
Chişinău 2014
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Ecaterina Radvan
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Recenzii : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi
pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii, 2014 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 3, 2014. – 2014. – 195 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-164-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-165-5 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

4
CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ....................................................................................................................................... 11

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 11
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 11
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 11
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 12
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 12
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 12
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 12
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 13
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 13
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 13
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 13
32 Politică .......................................................................................................................................... 15
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 16
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 17
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 22
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 22
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 27
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 27
51 Matematică ................................................................................................................................... 27
52 Astronomie. Geodezie .................................................................................................................. 28
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 28
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 29
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 29
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 30
61 Medicină ....................................................................................................................................... 30
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 32
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 33
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.......................................................................... 35
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ..................................................................................................................................... 36
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 36
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................... 36
78 Muzică .......................................................................................................................................... 37
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 37
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 37
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 37
82 Literatură....................................................................................................................................... 40
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 49
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 49
Index de nume .............................................................................................................................. 54
Index de subiecte ......................................................................................................................... 59
Index geografic ............................................................................................................................. 60
Index editori .................................................................................................................................. 60
ISBN eronat .................................................................................................................................. 61

CRONICA RECENZIILOR .......................................................................................................................... 62

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................................... 62
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 62
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 62
02 BIBLIOTECONOMIE ..................................................................................................................... 62
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 62
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 62
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 63
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 63
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 63
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 63
32 Politică .......................................................................................................................................... 63
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 64
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 64
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 64
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 65
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 65
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 65

6
59 Zoologie ........................................................................................................................................ 65
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 65
61 Medicină ....................................................................................................................................... 65
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 66
78 Muzică .......................................................................................................................................... 66
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 66
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 67
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 67
82 Literatură....................................................................................................................................... 67
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 72
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 72
94 Istorie generală. Istorie Universală............................................................................................... 72
Index de nume .............................................................................................................................. 75

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 78

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................................... 78
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 78
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 78
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 78
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 78
006 Standardizare şi standarde ................................................................................................... 78
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 78
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 78
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 79
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................................................................................. 79
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 79
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................................................... 79
069 Muzee .................................................................................................................................... 79
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 80
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................... 80
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 80
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 80
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 80
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 80
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 82
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 82
32 Politică .......................................................................................................................................... 83
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 84
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 87
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 92
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 93
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 93
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 95
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 96
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 96
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 96
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 96
59 Zoologie ........................................................................................................................................ 97
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 97
61 Medicină ....................................................................................................................................... 97
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 104
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 106
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 108
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 109
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse material ....................................................... 110
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 110
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 110
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 110
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 111
78 Muzică ........................................................................................................................................ 111
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 111
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 111
82 Literatură..................................................................................................................................... 114
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 120
908 Monografii ale localităţilor .................................................................................................... 120
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 120
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 120
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 121
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 121
Index de nume ............................................................................................................................ 122

8
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 128

CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ................................................................................................... 129

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 129


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 129
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 129
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 130
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 130
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 131
030 Lucrări de referinţă generale ............................................................................................... 131
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................. 131
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 132
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 132
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 132
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................................... 132
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 132
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 132
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 133
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................................... 133
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 133
32 Politică ........................................................................................................................................ 134
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 149
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 156
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 157
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 159
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 159
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 163
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 163
53 Fizică .......................................................................................................................................... 163
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 164
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 164
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 164
61 Medicină ..................................................................................................................................... 164
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 166
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 167
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 167
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 168
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 168
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ........................................................................................................................................ 168
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 168
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 168
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 168
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 169
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................................................................... 170
78 Muzică ........................................................................................................................................ 170
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 171
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 174
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 174
82 Literatură..................................................................................................................................... 175
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 182
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 182
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 183
Index de nume ............................................................................................................................ 186
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 194

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
MARTIE NR 3 MARCH
(462-653)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
462. "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetă-
tori", conferinţa ştiinţifică internaţională a doctoranzilor (2014 ; Chişinău). Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni
ale tinerilor cercetători", 10 mar. 2014 : Teze / com. şt.: Alcaz Vasile [et al.]. – Chişinău :
Academia de Ştiinţe a Moldovei ; Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2014
(Tipogr. "ArtPoligraf"). – 144 p. : fig. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 130 ex.
ISBN 978-9975-4257-2-8.
[2014-568].
001.89(082)=135.1=111=161.1
005 Conducere şi organizare. Management
463. Frunză, Gabriela.
Management, training, leadership în cultura fizică : (note de curs) / Frunză Gabriela ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : [USEFS], 2014. – 191 p. : fig., scheme,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 175-182 (122 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4099-7-1.
[2014-564].
- - 1. Management – Cultura fizică.
005:796/799(075.8)
464. Zelenschi, Angela.
Bazele managementului : (note de curs) / Angela Zelenschi ; Inst. Intern. de Manage-
ment "Imi-Nova", Catedra "Business şi Administrare". – Chişinău : Impressum, 2014. – 233 p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 230-233 (70 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4089-3-6.
[2014-560].
- - 1. Management.
005(075.8)

11
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


465. Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Interpretări.
Reevaluări. Sinteze / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; coord. şt.: Pavel Balmuş,
Svetlana Korolevski. – Chişinău : Profesional Service, 2013. – 259, [1] p. : il. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 247-260 şi în text. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4460-5-1.
[2014-576].
- - 1. Dosoftei, 1624-1693, mitropolit al Moldovei, poet, traducător.
[008(=135.1)+821.135.1.09](082):27-72
Бесарабските българи. – Vezi Nr 644.
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
466. Poetul "Metaforei în flăcări" – Renata Verejanu : Biobibliografie / Bibl. Munici-
pală "B. P. Hasdeu", Filiala "Transilvania", Dep. "Memoria Chişinăului" ; alcăt.: Ludmi-
la Capiţa ; ed. îngrijită de: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.: Taisia Foiu. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Foxtrot"). – 219 p. : fig., fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-23-4.
[2014-594].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Verejanu, Rena-
ta, 1947 - …, poetă – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929 Verejanu]
070 Ziaristică. Presă
Realităţile politice şi realităţile mediatice în contextul integrării europene. – Vezi
Nr 483.

467. Раcстригин, Владимир.


По волнам моей памяти : Заметки о времени и о себе : [журналист] / Владимир
Раcстригин. – [Кишинев] : ULIM, 2014. – 246 p. : fot. ; 20 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-101-60-8.
[2014-604].
- - 1. Ziaristică.
070(092)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
468. Perspectiva academică : [în vol.] / Univ. "Perspectiva-INT" ; red. şt.: Anton Mo-
raru ; coord.: Arina Kraijdan, Anton Moraru. – Chişinău : Universitatea "Perspectiva-INT",
2012 [!2014] (Tipogr. "Alina Scorohodova") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-4061-8-5.
Vol. 3. – 2014. – 177 p. : fig. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.
la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4439-3-7. – [2014-476].
082:378.4(478-25)=135.1=161.1
469. Vol. 4. – 2014. – 239 p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4439-4-4. – [2014-
477].

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
470. Bujor, Ala.
ABC-ul minunilor : Căsuţa cu litere şi cifre / [aut.] text : Ala Bujor ; il.: Vadim Rusu. –
Ed. a 2-a. – Chişinău : Epigraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 56 p. : il. color ; 21 x 22
cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-125-38-3.
[2014-531].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5:811.135.1
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
471. Analecta catholica : [în vol.] / Episcopia Romano-Catolică de Chişinău ; trad. în
lb. fr.: Natalia Tihon ; trad. în lb. engl.: Alexandru Roşca ; col. red.: E. S. Anton Coşa (red.-
şef) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-937-13-9.
[Vol.] 7/8 : 2011-2012. – 2013. – 625, [2] p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul Org.
Renovabis (Germania). – 500 ex. – ISBN 978-9975-53-298-3. – [2014-518].
- - 1. Biserica romano-catolică.
272(082)=135.1=161.1
472. Radu, Ştefan.
Predici : [în 8 vol.] / Ştefan Radu ; resp. ed.: Gheorghe Zămosteanu ; Biserica Adven-
tiştilor de Ziua a Şaptea din Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală") – . – 23 cm. – ISBN 978-9975-53-307-2.
Vol. 1 : Omul durerii. – 2014. – 376 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-53-308-9. – [2014-
522].
- - 1. Adventişti de Ziua a Şaptea – Predici.
279.13
473. Vol. 2 : Vorbeşte-mi despre Salvatorul! – 2014. – 432 p. – 500 ex. – ISBN 978-
9975-53-309-6. – [2014-523].
- - 1. Adventişti de Ziua a Şaptea – Predici.
279.13
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
474. Integrarea migraţiei în strategiile de dezvoltare : Ghid pentru factori de deci-
zie şi specialişti / Org. Intern. pentru Migraţiune (OIM), Guvernul Rep. Moldova ; trad. în lb.
rom.: Diana Loznean. – [Chişinău : S. n.], 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 147 p. :
diagr., fot., tab. color ; 24 cm.

13
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

Bibliogr.: p. 144-147. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene


pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), PNUD, OIM [et al.].
[2014-544].
- - 1. Migraţie – Politici de dezvoltare.
314.15:316.42
475. Migraţia înalt calificată şi iniţiativele pentru dezvoltare : Cazul Republicii
Moldova şi al ţărilor din Europa de Sud-Est / Vitalie Varzari, Gabriela Tejada, Sergiu
Porcescu [et al.] ; trad. în lb. rom.: Victoria Barbulat, Diana Loznean ; École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : Impressum, 2014. – 156 p. :
fig., tab. color ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4215-9-1.
[2014-664].
- - 1. Migraţie – Politici de dezvoltare.
314.15(478+4-11/-13)
476. Tărîţă, Orest.
Introducere în demografie : (suport de curs) / Orest Tărîţă, Ion Dulschi ; Acad. de Ad-
ministrate Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Chişinău : [AAP], 2012. – 269 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 255-269. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4107-9-3.
[2014-471].
- - 1. Demografie.
314(075.8)
316 Sociologie
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
477. Cerbuşca, Pavel.
Cazuri de dezbateri / Pavel Cerbuşca ; Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Liga Naţ. de
Dezbateri Preuniv., Eesti Vaitlusselts. Estonian Debating Soc. – [Chişinău : Lexon Plus, 2014
(Tipografia Reclama)]. – 72 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Eesti Vaitlusselts. Estonian Debating Soc. –
150 ex.
ISBN 978-9975-4055-2-2.
[2014-590].
- - 1. Comunicare. 2. Dezbateri.
316.77:37.015
478. Cerbuşca, Pavel.
Dezbateri : Material complementar : pentru elevi, studenţi şi profesori / Pavel Cerbuşca
; Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Liga Naţ. de Dezbateri Preuniv., Eesti Vaitlusselts. Esto-
nian Debating Soc. – Chişinău : Lexon Plus, 2014 (Tipografia Reclama). – 51, [1] p. : fig., fot.,
tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 37 (27 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Eesti Vaitlusselts. Estonian
Debating Soc. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4055-3-9.
[2014-591].

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Comunicare. 2. Dezbateri.
316.77:37.015
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
479. Ţăranu, Anatol.
Conflictul transnistrean : Culegere de documente şi materiale (1989-2012) : [în vol.] /
Anatol Ţăranu, Mihai Gribincea ; Inst. de Istorie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Anali-
ză şi Consultanţă Politică POLITICON. – Chişinău : Lexon-Prim, 2014 [Tipografia Reclama] –
. – 25 cm. – ISBN 978-9975-436-0-9.
Vol. 3 : (2003-2006). – 2014. – 636 p. – Texte : lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. –
Referinţe bibliogr. la sfârşitul doc. – 400 ex. – ISBN 978-9975-4055-1-5 (în cop. tare). –
[2014-492].
- - 1. Conflictul transnistrean – Studii – Documente.
323(478)"2003/2006"(093)=00
324 Alegeri
480. Ghidul jurnalistului în domeniul electoral / Comisia Electorală Centrală ; con-
siliul coord.: Iurie Ciocan (preşedinte) ; resp. ed.: Natalia Pătrunjel. – Chişinău : S. n., 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 40 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
200 ex.
[2014-543].
- - 1. Procese electorale – Mass-media.
324:070(036)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
481. Beniuc, Valentin.
Portrete diplomatice / Valentin Beniuc ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău :
Print-Caro, 2014. – 133, [1] p. : fot. ; 11 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-56-147-1.
[2014-641].
- - 1. Diplomaţi iluştri – Biografii.
327(092)
482. Buzan, Barry.
Popoarele, statele şi frica : O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca
de după Războiul Rece / Barry Buzan ; trad. din engl. de Vivia Săndulescu. – Ed. a 2-a, cu o
nouă introducere a aut. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 385 p. : fig.,
tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Tit. orig.: People, states and fear. – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – Index : p. 383-
385. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-727-6.
149,00 lei. – [2014-639].
- - 1. Securitate internaţională.
327+351.746

15
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

483. Realităţile politice şi realităţile mediatice în contextul integrării europene /


Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; coord.: Victor Moraru. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 207 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 205-207. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [100] ex.
ISBN 978-9975-57-121-0.
[2014-601].
- - 1. Relaţii internaţionale. 2. Mass-media – Integrare europeană.
327+070(082)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
484. "Performanţe într-o economie competitivă", conferinţă internaţională (2013
; Chişinău). Performanţe într-o economie competitivă = Être performant dans une économie
compétitive : Conf. intern., 25-26 apr. 2013, Chişinău / coord. ed.: Valentin Răileanu [et al.] ;
trad. în lb. fr.: Nicolae Coşulean ; red. şt.: Valentina Fetiniuc. – Chişinău : Impressum, 2013. –
257 p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Inst. Intern. de Management IMI-Nova, Univ. Româno-Germană din Sibiu,
Univ. Paris Nord 13 [et al.]. – Tit., text paral.: lb. rom., fr. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – [150] ex.
ISBN 978-9975-4215-3-9.
[2014-663].
- - 1. Economie competitivă.
33(082)=135.1=133.1
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
485. Şuleanschi, Sofia.
Suport de curs la disciplina "Bazele Antreprenoriatului" : Caiet de sarcini pentru elevi /
Sofia Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; Winrock
Moldova, Led Liechtenstein Development Service. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Garomont-
Studio, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p. : fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 97 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED), Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
10000 ex.
ISBN 978-9975-115-26-1.
[2014-532].
- - 1. Bazele antreprenoriatului.
334(075.3)
486. Idem în lb. rusă : Комплект дидактических материалов к дисциплине
"Основы предпринимательства" : Рабочая тетрадь учащегося / пер. с рум. яз.: Лидия
Майер. – Кишинэу : Garomont-Studio, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 108 p. : fot.,
tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 97 (23 tit.). – Изд. при фин. поддержке
Фонда Услуг Развития, Лихтенштейн (LED), М-ва Просвещения Респ. Молдова. – 2000
ex.
ISBN 978-9975-115-28-5.
[2014-534].
- - 1. Bazele antreprenoriatului.
334(075.3)

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

487. Şuleanschi, Sofia.


Suport de curs la disciplina "Bazele Antreprenoriatului" : Sugestii pentru proiectarea
lecţiilor / Sofia Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ;
Winrock Intern., Led Liechtenstein Development Service. – Chişinău : Garomont-Studio, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 252 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul modulelor. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED), Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-115-27-8.
[2014-533].
- - 1. Bazele antreprenoriatului.
334(075)
488. Idem în lb. rusă : Комплект дидактических материалов к дисциплине
"Основы предпринимательства" : Рекомендации по планированию уроков / пер. с рум.
яз.: Лидия Майер. – Кишинэу : Garomont-Studio, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 255
p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul modulelor. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED), Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-115-31-5.
[2014-537].
- - 1. Bazele antreprenoriatului.
334(075)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338.48 Turism. Economia turismului
489. Ghid pentru interpretarea naturii de la Marea Neagră = Guide for
Interpretation of Nature of the Black Sea : Trasee Interpretative în Teren : Sprijin pentru ma-
nagementul Ariilor Naturale Protejate în regiunea Marii Negre – (InterTrails) / Black Sea
Cross Border Cooperation ; au contribuit: Gheorghe Vasilica [et al.]. – Chişinău : Fundaţia
Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 135, [1] p. : fot. color
; 14 x 25 cm. – (Graniţe comune. Soluţii comune).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
ISBN 978-9975-80-787-6 (în cop. tare).
[2014-612].
- - 1. Trasee turistice.
338.48:502=135.1=111
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
490. Stamatin, Ştefan.
Extrădarea în dreptul penal [internaţional] : Monografie / Ştefan Stamatin, Mircea-
Laurenţiu David, Mihail David ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 245 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 217-228 (196 tit.) şi în subsol. – 50 ex.

17
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

ISBN 978-9975-80-800-2.
[2014-622].
- - 1. Extrădare – Drept penal internaţional.
341.44
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
491. Cum eficientizăm folosirea banului public? = How to make Efficient the Use
of Public Money? : Implementarea recomandărilor Curţii de Conturi / Inst. de Politici Publice.
– [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 80 ; 80 p. : fig., tab. tab. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr. la sfârşitul
cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.
[2014-652].
- - 1. Administrarea finanţelor publice.
342.565.4:336.13=135.1=111
492. Rusu, Victor.
Dreptul constituţional : Note de curs / Victor Rusu ; Univ. de Studii Europene din Mol-
dova. – Chişinău : [Vizual design], 2014. – 142 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 139-142 şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4166-2-7.
[2014-605].
- - 1. Drept constituţional.
342.4(075.8)
493. Tomuleţ, Călin.
Contenciosul administrativ : Suport de curs : pentru studenţi la specialitatea "Adminis-
traţie publică" / Călin Tomuleţ, Iulia Vacarenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii
Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative. – Chişinău : CEP
USM, 2014. – 219 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 212-219 şi la sfârşitul temelor. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-492-1.
[2014-583].
- - 1. Contenciosul administrativ.
342.9(075.8)
494. Кодекс Республики Молдова о правонарушениях : с последними изме-
нениями и дополнениями : обновлен 20.03.2014. – Кишинев : Lavilat Info, 2014 (Tipogr.
"Vite-jesc"). – 150 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-60-0.
[2014-645].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
Codul de executare al Republicii Moldova. – Vezi Nr 506.

495. Cojocaru, Radion.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Infracţiuni privind traficul de substanţe narcotice, psihotrope sau de analoage ale aces-
tora : (teorie şi practică judiciară) / Radion Cojocaru. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia
Academiei "Ştefan cel Mare" a MAI). – 145 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-04-0.
[2014-592].
- - 1. Trafic de droguri.
343.575(075)
496. Ghidul avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor
aflaţi în conflict cu legea / Vasile Rotaru, Victor Zaharia, Lilian Darii ; resp. ed.: Lilian Darii,
Consiliul Naţ. pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. – Chişinău : [Cu drag], 2013
[Tipogr. "Bons Offices"]. – 159, [1] p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 156-157 (28 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4388-3-4 (în cop. tare).
[2014-642].
- - 1. Apărarea minorilor.
343.121.5:343.163
497. Stamatin, Ştefan.
Particularităţile aplicării măsurilor preventive în privinţa minorilor : Material didactico-
ştiinţific / Ştefan Stamatin, Alexandru Gheorghieş ; Acad. "Ştefan cel Mare". – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 269 p. : diagr. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 251-264 (215 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-80-801-9.
[2014-623].
- - 1. Procedură penală juvenilă.
343.137.5(075.8)
498. Милушев, Д. В.
Обжалование и исполнение судебных решений по уголовным делам : [учебное
пособие] / Д. В. Милушев. – Кишинэу : Б. и., 2013 (Tipogr. "Acomed plus"). – 84 p. : sche-
me, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 81-84. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4196-3-5.
[2014-478].
- - 1. Hotărâri judiciare.
343.15(075.8)
499. Милушев, Д. В.
Судебное разбирательство в уголовном процессе Республики Молдова : (кон-
спект лекций в определениях, схемах и таблицах) : Учебное пособие для подготовки к
семинарам и экзамену / Д. В. Милушев. – Кишинэу : Б. и., 2013 (Tipogr. "Acomed plus"). –
96 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 96 (15 tit.).
ISBN 978-9975-4196-3-5.
[2014-479].
- - 1. Judecată – Tipuri.
343.15(075.8)

19
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

500. Уголовный кодекс Республики Молдова : с последними изменениями и


дополнениями : обновлен 20.03.2014. – Kишинев : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc").
– 138 p. ; 20 cm. – (Nou ce cele mai recente modificări).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-63-1.
[2014-648].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
347 Drept civil
501. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Actua-
lizat 20.03.2014. – Chişinău : Lavilat-Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 238 p. ; 20 cm. – (Nou
cu cele mai recente modificări).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-59-4.
[2014-644].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
502. Idem în lb. rusă : Гражданский кодекс Республики Молдова : с последними
изменениями и дополнениями : обновлен 25.03.2014. – Кишинев : Lavilat Info, 2014
(Tipogr. "Vite-jesc"). – 281 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mare recente modificări).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-64-8.
[2014-649].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.1 Generalităţi
503. Baieş, Sergiu.
Drept civil : Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică : [pentru uzul
studenţilor] / Baieş Sergiu, Roşca Nicolae ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra
Drept Civil. – Ed. a 5-a, rev. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 391 p. ;
24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-306-5.
[2014-521].
- - 1. Drept civil.
347.1(075.8)
347.7 Drept comercial
504. Bîrgău, Mihail.
Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare : Studiu monografic / Mihail Bîrgău,
Ion Iova, Ina Bîrgău ; red. şt.: Andrei Guştiuc ; Univ. de Cultură Fizică şi Sport, Fac. de Pro-
tecţie, Pază şi Securitate. – Chişinău : [USEFS], 2013. – 214 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 198-214 (205 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4452-9-0.
[2014-562].

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Piaţa valorilor mobiliare – Reglementări juridice.


347.73:336.761
505. Cele mai notorii mărci comerciale ale Republicii Moldova – … = Лучшие
торговые марки Республики Молдова … года = The Best Trademarks of the Republic of
Moldova – … : [ed. a 11-a a Concursului "Marca Comercială a Anului 2013"] : Catalog oficial.
– Chişinău : S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 30 cm.
2013. – 2014. – 135 p. : fig., fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – În cop.
tare. – [2014-653].
- - 1. Mărci comerciale – Republica Moldova.
347.772(478)(085.2)=135.1=111=161.1
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
506. Codul de executare al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi comple-
tări : Actualizat 20.03.2014. – Chişinău : Lavilat Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 90 p. ; 20
cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-61-7.
[2014-646].
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
347.91/.99+343.2(478)(094.4)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.4 Drept funciar. Drept agrar
507. Codul funciar al Republicii Moldova = Земельный кодекс Республики
Молдова : cu ultimele modificări şi completări : Actualizat 20.03.2014. – Chişinău : Lavilat
Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 28 ; 30 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – 300 ex.
ISBN 978-9975-123-62-4.
[2014-647].
- - 1. Codul funciar al Republicii Moldova.
349.42(478)(094.4)=135.1=161.1
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
508. Ghid privind legislaţia în domeniul managementului resurselor de apă şi
protecţiei mediului înconjurător = Руководство по законодательству в области
управления водными ресурсами и охраны окружающей среды : (pentru administraţia
publică locală şi asociaţii obşteşti) / Andrei Isac, Gabriel Mărgineanu, Alexei Andreev [et al.] ;
Soc. Ecologică "Biotica". – Chişinău : Societatea Ecologică "Biotica", 2014 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 139 p. : tab., [6] p. : fig. color ; 160 p. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-
valet (inversă). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare din fon-
durile Cooperării Austrice pentru dezvoltare (ADC). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-376-2.
[2014-499].
- - 1. Dreptul mediului înconjurător.
349.6=135.1=161.1

21
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
509. Armele de distrugere în masă. Echipamentul tehnic : Module de instruire /
Dep. Poliţiei de Frontieră al Rep. Moldova, Progr. de Prevenire a Proliferării Armelor de Dis-
trugere în Masă, Proiectul pentru Zona de Frontieră a Rep. Moldova ; elab.: Dumitru Ţugulea
; adaptare: Valentina Litvinov. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – [272] p. :
il., fot., tab. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 4. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Apărării şi Reducerii Ameninţări-
lor a Guvernului SUA.
Broşată în spirală.
[2014-654].
- - 1. Poliţie de frontieră – Echipament tehnic.
351.746.1(075)
Buzan, Barry. Popoarele, statele şi frica. – Vezi Nr 482.

510. Codul deontologic al poliţistului de frontieră = Кодекс деонтологии


пограничного полицейского / Dep. Poliţiei de Frontieră. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – [26] p. ; 9 x 13 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Eu-
ropene.
[2014-538].
- - 1. Poliţie de frontieră – Coduri deontologice.
351.746.1
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
511. Ţurcan, Lilia.
Pedagogia toleranţei : Ghid metodologic / Ţurcan Lilia ; coord. şt.: Maia Cojocaru-
Borozan ; Univ. Ped. de Stat "I. Creangă". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Crean-
gă"). – 157 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 112-125 (152 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-170-2.
[2014-659].
- - 1. Pedagogie psihologică.
37.013.77
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
512. Zagaievschi, Corina.
Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a adolescenţilor prin comunicare / Corina
Zagaievschi ; coord. şt.: Cojocaru-Borozan Maia ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişi-
nău, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 204
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 186, 193-202 (242 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-46-160-3.
[2014-656].
- - 1. Formarea inteligenţei la adolescenţi.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
513. Culegere de proiecte didactice : [în domeniul educaţiei fizice şi sportului] : Su-
port de curs / Teodor Grimalschi, Arhirii Isai, Bejan Petru [et al.] ; Univ. de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 139 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 139 (23 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-58-016-8.
[2014-490].
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.
37.016.046:796/799
514. "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea lim-
bilor străine", seminar metodologic (3 ; 2014 ; Chişinău). Materialele Seminarului meto-
dologic "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine",
Ed. a 3-a din 23 ian. 2013 / dir. publ.: Ludmila Hometkovski ; red.-şef: Inga Stoianova. – Chi-
şinău : ULIM, 2014. – 358 p. ; 21 cm. – (Acta Didactica).
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Filologie Germ. –
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-124-35-5.
[2014-603].
- - 1. Limbi străine – Metodica predării.
37.016.046:811'243(082)=00
515. Plămădeală, Viorica.
Gramatica distractivă : Ghidul profesorului : Ore opţionale / Viorica Plămădeală ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 98, [1] p. : fig., tab. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 98 (16 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-508-5.
[2014-472].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1'36
516. Sarabaş, Eugenia.
Proiecte didactice la Limba română : clasa 1 : Ghid pentru învăţători şi părinţi / Eugenia
Sarabaş, Maria Braghiş, Nicoleta Sarabaş. – Chişinău : Interprint, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală") – . – 29 cm. – (Literatura pentru pedagogi). – ISBN 978-9975-4491-7-5.
Partea a 2-a. – 2014. – 359, [1] p. : il., fot., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4491-8-2.
– [2014-529].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
517. Şuleanschi, Sofia.
Suport de curs la disciplina "Bazele Antreprenoriatului" : Ghid metodologic pentru pro-
fesori / Sofia Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ;
Winrock Intern., Led Liechtenstein Development Service. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău :
Garomont-Studio, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127 p. : fig., fot. color ; 30 cm.

23
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 125 (23 tit.). – Referinţe bibliogr.: p. 122-
124. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED),
Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-115-30-8.
[2014-536].
- - 1. Antreprenoriat – Metodica predării.
37.016.046:334
518. Idem în lb. rusă : Комплект дидактических материалов к дисциплине
"Основы предпринимательства" : Методические пособия для преподавателей / пер. с
рум. яз.: Лидия Майер. – Кишинэу : Garomont-Studio, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 128 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 122-126 şi la sfârşitul modulelor. – Изд.
при фин. поддержке Фонда услуг развития, Лихтенштейн (LED), М-ва просвещения
Респ. Молдова. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-115-29-2.
[2014-535].
- - 1. Antreprenoriat – Metodica predării.
37.016.046:334
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
519. Anuar didactic Pro Asachi : 150 de ani : [de la fondarea Liceului Teoretic
"Gheorghe Asachi"] / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal
Chişinău, Liceul Teoretic "Gh. Asachi" ; coord. şt.: Boris Volosatîi, Angela Cutasevici. – Chişi-
nău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 152 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul A.O. "Gh.
Asachi". – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-785-2.
[2014-611].
- - 1. Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişinău – Istorie.
37.091(478-25)(091)(082)=135.1=133.1
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
520. Cocieru, Natalia.
Peniţa fermecată : Scriem compuneri despre vacanţa mare / Natalia Cocieru, Maria
Braghiş. – Chişinău : Interprint, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 103, [1] p. : il., tab. ; 29
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4491-9-9.
[2014-530].
- - 1. Învăţământ primar – Compuneri.
373.3:821-93
521. Lungu, Valentina.
La drum prin poveste : [carte cu jocuri-labirint : pentru preşcolari] / Valentina Lungu ; il.:
Igor Hmelnițki. – Chişinău : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 32, [1] p. : il. color ; 24 cm.
F. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-61-785-7.
[2014-627].

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Cărţi cu jocuri.
373.2:821-93
522. Moraru, Haralambie.
Abecedar : Fac un pas şi sunt şcolar / Haralambie Moraru ; prez. graf.: Petru Gheţoi. –
[Ed. a 4-a]. – [Chişinău] : Biblion, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 103 p. : il. color ; 26
cm. – (Billion).
[5000] ex.
ISBN 978-9975-111-12-6 (în cop. tare).
[2014-524].
- - 1. Abecedare.
373.3.016:821.135.1
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
523. Cara, Angela.
Punte către înţelegere : Educaţie pentru incluziune, toleranţă, acceptare / Angela Cara,
Marcela Dilion ; Keystone Human Services Intern. Moldova Assoc., Progr. Comunitate Inclu-
zivă-Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Arva Color"). – 32 p. : il. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene,
Progr. Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, Open Society
Foundations/Health Media Initiative. – 600 ex.
ISBN 978-9975-4499-7-7.
[2014-467].
- - 1. Educaţie pentru incluziune.
376
524. Olăreascu, Valentina.
Ghid pentru practica logopedică : Specializarea Logopedie / Valentina Olăreascu,
Adriana Ciobanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Spe-
cială, Catedra Psihopedagogie Specială. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă").
– 87 p. : tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 86-87 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-168-9.
[2014-657].
- - 1. Logopedie.
376.36](075)
525. Perspective tradiţionale şi moderne în psihopedagogia şcolii incluzive :
(Suport ştiinţifico-metodic pentru cadre didactice şi manageriale) / colectiv de aut.: Aurelia
Racu, Doru-Vlad Popovici, Nicolae Andronache [et al.] ; coord. şt.: Aurelia Racu, Doru-Vlad
Popovici ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie specială,
Catedra Psihopedagogie specială. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E-P "Tipografia Centrală"). – 86
p. : fig., scheme, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 84-86. – 150 ex.
ISBN 978-9975-53-284-6.
[2014-514].
- - 1. Psihopedagogie specială.
376(075)
526. Porubin, Natalia.

25
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

Bune practici în educaţia incluzivă / Natalia Porubin ; coord.: Ludmila Malcoci, Galina
Filip ; Keystone Human Services Intern. Moldova Assoc. ; Proiectul "Acces egal la educaţie".
– Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 55 p. : fot. color ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Open Society
Foundations/Early Childhood Progr. în parteneriat cu Open Society Foundations/Mental
Health Initiatives. – [500] ex.
ISBN 978-9975-80-799-9.
[2014-621].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
527. Boeştean, Constantin.
Incidenţa factorilor perturbatori în evaluarea universitară / Boeştean Constantin, Nastas
Andrei ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac. Protecţie, Pază şi Securitate, Catedra
Protecţie, Pază şi Securitate. – Chişinău : [USEFS], 2013. – 100 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 84-87 (59 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4425-6-5.
[2014-566].
- - 1. Evaluare universitară.
378
528. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine la 50 de ani : [a Univ. de Stat din
Moldova] / Univ. de Stat din Moldova ; coord.: Ludmila Zbanţ, Vasile Malaneţchi. – Chişinău :
CEP USM, 2014. – 255 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Text parţial : lb. fr. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-499-0.
[2014-587].
- - 1. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii de Stat din Moldova – Isto-
rie.
378.4(478-25)(091):80/82(082)
529. "Impactul europenizării asupra didacticii şi cercetării în învăţământul supe-
rior", conferinţa ştiinţifico-didactică (2013 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifico-didactică "Impac-
tul europenizării asupra didacticii şi cercetării în învăţământul superior", 30 oct. 2013, Cahul /
com. şt.: Axentii Victor [et al.]. – Cahul : Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu", 2013 (Tipogr.
"Centrografic"). – 186 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu". – Texte : lb. rom., engl., fr. alte lb.
străine. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-914-84-0.
[2014-466].
- - 1. Învăţământ superior.
378(082)=00
530. Iniţiere în cariera profesională : pentru studenţi pedagogi / Ludmila Papuc, La-
risa Sadovei, Maia Cojocaru-Borozan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Crean-
gă"). – 156 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-46-169-6.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-658].
- - 1. Formarea pedagogilor.
378
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
531. Cirimpei, Victor.
Comicul: folcloric, literar, politic-naţional / Victor Cirimpei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Filologie. – Chişinău : Profesional Service, 2013. – 286, [2] p. : fot., il. ; 21 cm.
Bibliogr. în text. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 271-286. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4460-6-8.
[2014-577].
- - 1. Umor.
398.2
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
532. Goian, I.
Rezumate la matematică : pentru clasele a 10-12 : Pregătire către examenul de baca-
laureat / I. Goian, I. Marin, V. Marin. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : TEO-
Educaţional, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 204 p. : fig., tab. ; 10 x 13 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-116-20-6.
[2014-637].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
533. Rusuleac, Tatiana.
Matematică distractivă : suport de curs / Tatiana Rusuleac ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă". – Ed. a 2-a, rev. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 98 p. : fig. ;
21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-174-0.
[2014-660].
- - 1. Matematică distractivă.
51(075.8)
534. Брагиш, Мария.
Тесты по математике : 4 класс : (вводные, текущие и итоговые) и упражнения для
индивидуальной работы / Мария Брагиш, Елена Попа, Светлана Драгалин ; [пер.: Свет-
лана Драгалин]. – Кишинёв : Interprint, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 63, [1] p. :
fig., tab. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4491-6-8.
[2014-528].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)

27
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

517 Analiză
535. Capcelea, Titu.
Calcul variaţional cu aplicaţii : Metode analitice : [pentru uzul studenţilor] / Titu
Capcelea, Maria Capcelea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică,
Dep. de Matematici Aplicate. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 145 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 144-145 (30 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-493-8.
[2014-584].
- - 1. Calcul variaţional.
517.91/.97(075.8)
536. Capcelea, Titu.
Calcul variaţional cu aplicaţii : Metode aproximative : [pentru uzul studenţilor] / Titu
Capcelea, Maria Capcelea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică,
Dep. de Matematici Aplicate. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 329 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 327-329 (65 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-494-5.
[2014-585].
- - 1. Calcul variaţional.
517.91/.97(075.8)
519.7 Cibernetică matematică
537. Стецюк, П. И.
Методы эллипсоидов и r-Алгоритмы / П. И. Стецюк ; Нац. акад. наук Украины, Ин-
т кибернетики им. В. М. Глушкова, Акад. транспорта, информатики и коммуникаций. –
Кишинэу : Эврика, 2014 (Типография Академии наук Молдовы). – 487 p. : fig., tab. ; 22
cm. – (Серия научных публикаций "Недифференцируемая оптимизация и ее приложе-
ния", посвященная академику Н. З. Шору / редкол.: И. В. Сергиенко [и др.]).
Pe cotor : 2. – Список научных трудов (Стецюк П. И., 1982-2013) : p. 462-483. –
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4448-5-9 (în cop. tare).
[2014-469].
- - 1. Teoria algoritmilor.
519.7/.8(075.8)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
538. Sorocovici, Aurel.
Astronomie : [manual] / Aurel Sorocovici, Leonid Caireac. – Chişinău : Iulian, 2014
[Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 124 p. : fig. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 122 (9 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4162-5-2.
[2014-482].
- - 1. Astronomie.
52(075.3)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
539. Химия : Экзамены на степень бакалавра : Упражнения. Задачи. Тесты :
(профили: реальный, гуманитарный, искусство, спорт) : Гид для выпускников лицеев /

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Надежда Велишко, Елена Михайлов, Майя Кердивара [и др.]. – [Кишинев] : Arc, 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 135 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-61-781-9.
[2014-625].
- - 1. Chimie –Teste.
54(079)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.3 Publicaţii ale operelor de muzică instrumentală
540. Evaluarea susceptibilităţii Părţii Centrale a Republicii Moldova la alunecări-
le de teren / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie ; realizat de: Nicolae
Boboc [et al.]. – Chişinău : Mediul Ambiant, [2014] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 46 p. :
fig., fig., fot. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 45-46 (27 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-294-5.
[2014-515].
- - 1. Alunecări de teren – Republica Moldova.
551.3.053(478)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
541. Biologie : Lucrări de laborator : clasa a 7-a / Lidia Dencicov-Cristea, Ludmila
Zavorotnaia, Haralampie Roşca [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipografia din Orhei]. – 36 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-4488-9-5.
[2014-581].
57(076.5)
542. Idem în lb. rusă : Биология : Лабораторные работы : 7-й класс / пер.:
Людмила Заворотная. – Кишинэу : Б. и., 2013 [Tipografia din Orhei]. – 36 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4398-0-0.
[2014-578].
57(076.5)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
543. "Homo sapiens şi problemele de mediu", conferinţa ştiinţifică (2013 ; Chi-
şinău). Homo sapiens şi problemele de mediu : Lucrările Conf. şt. a tineretului studios : Or-
ganizată în contextul activităţilor dedicate acţiunii "Anul mediului – 2013" cu prilejul Zilei In-
tern. a Studenţilor, 15 noiem. 2013 / red. şt.: V. Buzilă [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipo-
grafia Reclama). – 135, [1] p. : fig., tab., [3] p. : fot. ; 20 cm.
Antetit.: Centrul Rus de Cultură şi Ştiinţă în Rep. Moldova, Muz. Naţ. de Etnografie şi
Istorie Naturală, Asoc. de Educaţie şi Cultură pentru Activităţi în Aer Liber "AECAAL". – Texte
: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.

29
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

ISBN 978-9975-58-010-6.
[2014-485].
- - 1. Ecologia sistemelor naturale.
574(082)=135.1=161.1
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
544. Chistol, Veronica.
Femeia : cu dieta "Veronica Chistol" / Veronica Chistol. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Com-
binatul Poligrafic). – 117, [1] p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 118 (6 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-801-4.
[2014-602].
- - 1. Sănătate şi nutriţie. 2. Dietică.
613.2
613.4 Igienă personală. Îmbrăcăminte
545. Secretele fetelor cu stil / trad. din it.: Gabriela Dima. – Chişinău : Arc, 2014
(Combinatul Poligrafic). – 151 p. : fot., il. color ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-793-2.
[2014-474].
- - 1. Igienă personală – Fete.
613.4-055.25
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
546. Pentru un mediu fără tutun : în restaurante, baruri, cafenele / Centrul PAS ;
resp. ed.: Victoria Tataru ; coord.: Ghenadie Ţurcanu ; colab.: Stela Bivol [et al.]. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 30 p. : fig., fot., il. color ; 21 x 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul
PAS). – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-381-6.
[2014-503].
- - 1. Fumatul – Politici de prevenire.
613.84
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
547. Academicianul carităţii = Академик милосердия : (Douăzeci şi trei despre
unul) : [Ion Ababii, specialist în domeniul otorinolaringologiei, exministru al sănătăţii] / text :
Dmitrii Sidorov ; aut., manager şi red. şef.: Serghei Evstratiev ; trad.: Vsevolod Cernei. –
Chişinău : Universul, 2014. – 132 ; 144, [32] p. : fot., fot. color ; 21 cm. – (Seria: Personalita-
tea ţării = Серия: Личность страны).

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit. pe cop.: Ion Ababii. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (in-
versă). – 500 ex.
ISBN 978-9975-47-095-7 (în cop. tare).
[2014-665].
- - 1. Ababii, Ion, 1944 - …, medic-otorinolaringolog.
616.21:378.661(092)=135.1=161.1
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
548. Bodiu, Aureliu.
Hernia de disc lombară : Tratament chirurgical minim-invaziv endoscopic : [monografie]
/ Aureliu Bodiu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia AŞM). – 180 p. : diagr., fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 170-179 (102 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-362-9 (în cop. tare).
[2014-470].
- - 1. Hernie de disc – Tratament chirurgical.
616.711-007.43+617.546-089.84
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze
549. Tulburarea din Spectrul Autist : Ghid pentru detectare timpurie / Min. Sănătăţii
al Rep. Moldova, UNICEF ; grupul de elab.: Ala Cojocaru [et al.] ; expertiza şt.: Petru Stratulat
[et al.]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius)]. – 28 p. : des., tab. color ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 28. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-57-118-0.
[2014-598].
- - 1. Autism – Detectare timpurie.
616.89-008.434
550. Idem în lb. rusă : Расстройство Аутистического Спектра : Руководство по
раннему выявлению. – [Кишинев : Б. и., 2014 (Tipografia-Sirius)]. – 28 p. : des., tab. color ;
21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 28. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-57-119-7.
[2014-599].
- - 1. Autism – Detectare timpurie.
616.89-008.434
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
Bodiu, Aureliu. Hernia de disc lombară. – Vezi Nr 548.
618 Ginecologie. Obstetrică
551. Stările hipertensive în timpul sarcinii : Protocol clinic naţional : PCN-202 / Va-
lentin Friptu, Stelian Hodorogea, Ion Bologan [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – Chi-
şinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-41 (44 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-185-6.
[2014-662].
- - 1. Gravide cu hipertensiune.

31
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

618.2/.3(083.1)
552. Как родить здорового и красивого малыша : Руководство для будущей
матери / ЮНИСЕФ Молдова ; [сост.]: Петру Стратулат [и др.]. – Кишинев : Б. и., 2014
(Tipografia-Sirius). – 175 p. : des., tab. color ; 12 x 16 cm.
Apare cu sprijinul financiar al UNICEF, Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coope-
rare. – [10 000] ex.
ISBN 978-9975-57-117-3.
[2014-597].
- - 1. Gravide – Îngrijire şi igienă.
618.2-083:613.99(036)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
553. "Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie", conferinţă tehnico-ştiinţifică in-
ternaţională (2 ; 2014 ; Chişinău). Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu
participare intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014, Chişinău, Rep. Moldova / com. şt.: Constantin
Ţuleanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 397 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm. – (Colecţia
"Conferinţe").
Antetit.: Asoc. Inginerilor de Instalaţii din Rep. Moldova, Univ. Tehn. a Moldovei, Cate-
dra "Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – Sponsori : "Activ Gaz" SRL, "Polimer Gaz Conducte" SRL,
"Promtehgaz" SRL [et al.]. – 65 ex.
ISBN 978-9975-71-505-8.
[2014-588].
- - 1. Surse de energii regenerabile.
620.95:[628.8+697](082)=135.1=111=161.1
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-
cule. Tuburi cu raze X
554. Teoria transmisiunii informaţiei : Prelegeri electronice / P. Nicolaev, S. An-
dronic, N. Bejan [et al.] ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică
şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 110, [2] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 109-110 (28 tit.). – 50 ex.
[2014-554].
- - 1. Sisteme de transmisiune a informaţiei.
621.38./9(075.8)
621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)
Tonu, Valentin. Procese şi aparate de ardere a gazelor naturale combustibile. – Vezi
Nr 565.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
555. Instalaţii frigorifice : Ciclu de prelegeri / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie
şi management în Mecanică, Catedra Utilaj Tehnologic Industrial ; elab.: Valentin Pisarenco ;
red. resp.: Vasile Cartofeanu. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 21 cm.
Partea a 2-a. – 2014. – 131, [2] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 130-131 (18 tit.). – 50 ex. –
[2014-556].
- - 1. Instalaţii frigorifice.
621.57(075.8)
624 Construcţii civile în general
624.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor după material şi metoda de construcţie
556. Bîrcă, M.
Statica construcţiilor : Structuri static determinate : Indicaţii metodice / M. Bîrcă, I. Cre-
ţu ; red. resp.: A. Taranenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii,
Catedra Construcţii şi Mecanica Structurilor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 90, [1] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 90 (6 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-300-4.
[2014-551].
- - 1. Statica construcţiilor.
624.041(076.5)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
Organizarea şi tehnologii de execuţie a reţelelor de alimentare cu căldură şi ga-
ze. – Vezi Nr 569.

Мунтян, Ион. Руководство для операторов котельных на биомасе. – Vezi Nr 566.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

557. Holzer, Sepp.


Deşert sau paradis : De la restaurarea peisajelor pe cale de dispariţie prin acvacultură
şi amenajarea de habitate până la grădinărit urban / Sepp Holzer ; colab.: Leila Dregger ;
trad. din germ.: Irina Scheusan. – Chişinău : DAAC Hermes pres, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 204, [3] p. : fot. color ; 25 cm.
Tit. originar : Wüste oder Paradies. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-9598-3-4 (DAAC Hermes pres). – ISBN 978-3-7020-1324-0 (Ed. Leo-
pold Stocker, Graz, Germania) (în cop. tare).
[2014-526].
- - 1. Acvacultură. 2. Grădinărit urban.
63
558. Holzer, Sepp.
Permacultura : Sfaturi practice pentru grădină, fructe şi agricultură / Sepp Holzer ;
coaut.: Claudia Holzer, Josef Andreas Holzer ; trad. din germ.: Irina Scheusan. – Chişinău :

33
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

DAAC Hermes pres, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 291 p. : fig., fot., tab. color ; 25
cm.
Tit. original : Permakultur. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-9598-2-7 (DAAC Hermes). – ISBN 3-7020-1037-8 (Leopold Stocker,
Graz, Germania) (în cop. tare).
[2014-525].
- - 1. Permacultură. 2. Agricultură – Practici.
63(083.132)
630 Silvicultură
631/638 Agricultură
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
559. Варламов, Е. Б.
Черноземы кумуликовые и кумиликовые типичные почвы южной зоны Республи-
ки Молдова : [монография] / Варламов Е. Б., Чербарь В. В. ; отв. ред.: Лях Тамара ;
науч. рецензенты: Стасьев Григорий, Андриука Валентина ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т
Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв "Николае Димо". – Кишинев : Lexon-Prim,
2014 [Tipografia Reclama]. – 154 p. : tab., I-XVI p. : des. color ; 21 cm.
Bibliogr.:p. 118-126 (131 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4055-0-8.
[2014-491].
- - 1. Soluri cernoziomice – Republica Moldova.
631.445.4(478)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
560. Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise
pentru utilizare în Republica Moldova / Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea
Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor ; alcăt.: Vladimir Moşoi [et al.]. – Chişinău :
Print-Caro, 2014. – 369 p. : tab., [48] p. fig. color ; 26 cm.
Indexul dăunătorilor, bolilor, buruienilor : p. 359-369. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-56-144-0.
[2014-609].
- - 1. Preparate – Protecţia plantelor. 2. Protecţia plantelor.
632.95:631.8(083)
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
561. Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe / Comisia de Stat pentru
frecvenţe radio a Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 180 p. :
tab. ; 21 cm.
[50] ex.
ISBN 978-9975-66-373-1.
[2014-496].
- - 1. Radiocomunicaţii. 2. Frecvenţa comunicaţiilor.
654.16.021
562. Idem în lb engl. : National Table of Frequency Allocations. – Chişinău : S. n.,
2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 179 p. : tab. ; 21 cm.
[25] ex.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-66-375-5.
[2014-498].
- - 1. Radiocomunicaţii. 2. Frecvenţa comunicaţiilor.
654.16.021
563. Idem în lb. rusă : Национальная таблица распределения полос частот. –
Кишинэу : Б. и., 2013 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 203 p. : tab. ; 21 cm.
[25] ex.
ISBN 978-9975-66-374-8.
[2014-497].
- - 1. Radiocomunicaţii. 2. Frecvenţa comunicaţiilor.
654.16.021
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
564. Ermurache, Gheorghe Simion.
Bazele legislaţiei în traficul rutier : În premieră pentru Republica Moldova : Regulamen-
tul circulaţiei rutiere explicat şi completat prin ilustraţii / Gheorghe Simion Ermurache ; Centrul
de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională. – Ed. a 3-a, cu modificări ulterioare. –
Chişinău : Toneti-Exim, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 220 p. : fig., fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 219 (7 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4335-5-6.
[2014-567].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere.
656.11.05:351.811
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
565. Tonu, Valentin.
Procese şi aparate de ardere a gazelor naturale combustibile : Ghid de proiectare / Va-
lentin Tonu, Constantin Ţuleanu ; red. resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2014. – 123, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 114-115 (19 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-296-0.
[2014-548].
- - 1. Gaze naturale combustibile – Ardere. 2. Aparate de ardere – Gaze naturale.
662.767+621.431.7(075.8)
566. Мунтян, Ион.
Руководство для операторов котельных на биомассе / Ион Мунтян ; Agenţia
pentru eficienţă energetică. – Кишинёв : Б. и., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. :
fig., fot. color, tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 60 (18 tit.). – Изд. при фин. поддержке
Европ. Союза и Прогр. развития Орг. Объединенных наций. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-255-6.
[2014-506].
- - 1. Tehnica încălzitului cu biomasă. 2. Sisteme de încălzire cu biomasă.

35
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

662.9+628.8(036)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI
PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

567. Строительство & Оборудование : Производители, оптовые базы, строи-


тельные компании Молдовы : Информационный справочник / разраб.: Надулишняк
Кристина [и др.] – 23-е изд. – [Chişinău] : Victoria Gomon, 2014 (Tipogr. "Bons Offices") – .
– 30 cm. – ISBN 978-9975-9867-6-2. – ISSN 1857-0194.
Nr 1 : Весна 2014. – 2014. – 324 p. : fig., fot., tab., [14] p. il. color. – Texte : lb. rom.,
rusă. – F. f. de tit. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-119-02-3. – [2014-643].
- - 1. Materiale de construcţie – Cărţi de adrese.
69(478)(058)=135.1=161.1
696/697 Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri
(sanitare, de gaze, de abur, electrice)
568. Bînzari, Andrei.
Termotehnica construcţiilor : Indicaţii aplicative privind elaborarea lucrărilor grafice /
Andrei Bînzari, Oleg Chilari ; red. resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Urbanism şi Arhitectură, Catedra Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău : Teh-
nica-UTM, 2014. – 79, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 45 (7 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-299-1.
[2014-550].
- - 1. Termotehnica construcţiilor.
697.1(076.5)
569. Organizarea şi tehnologii de execuţie a reţelelor de alimentare cu căldură
şi gaze : Indicaţii metodice privind elaborarea lucrării de an / Andrei Bînzari, Iulia Negară,
Elena Nicolaev [et al.] ; red. resp.: Constantin Ţuleanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urba-
nism şi Arhitectură, Catedra Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2014. – 96, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 91-92 (18 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-297-7.
[2014-549].
- - 1. Alimentare cu căldură şi gaze – Tehnologii.
697.2/.3+628.8(076.5)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
570. Brigalda, Eleonora.
Tehnica şi tehnologia pastelului în pictură şi grafică : Suport de curs / Eleonora
Brigalda ; red. resp.: Ludmila Armaşu ; design graf.: Ştefan Popa ; imaginea lucrărilor:
Andrian Cucereavîi ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Arte Plastice şi Design, Cate-
dra Pictură. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 64 p. : imagini color ; 21
cm. – (Arta pastelului).
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 54 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-175-7.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-661].
- - 1. Pictură – Tehnici. 2. Grafică – Tehnici.
75/76(075.8)
571. Прижилевская-Мошенская, Ирина.
Авторская Акварель / Ирина Прижилевская-Мошенская. – [Кишинев] : Bons
Offices, 2014. – 96, [1] p. : il., il. color ; 28 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-80-790-6.
[2014-613].
- - 1. Aplicaţii ale picturii pe unghii.
75.05.071.1:687.54
78 MUZICĂ
572. Tudose, Eugenia.
Cu cât cânt, atâta sunt / Eugenia Tudose ; red. muz.: Veaceslav Castraveţ ; notografie
computerizată: Eugenia Tudose, Veaceslav Castraveţ. – [Chişinău : S. n.], 2014 (Tipografia-
Sirius). – 200 p. : des., fot., fot. color, n. muz. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 193 (4 tit.). – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0186-9.
ISBN 978-9975-57-120-3.
[2014-600].
- - 1. Cântece populare.
784.4
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
573. Reaboi, Natalia.
Abecedarul competenţei micilor gimnaste / Reaboi Natalia ; coord.: Teodor Grimalschi ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Şc. Sportivă a Rezervelor Olimpice. – Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 17 p. : des., fot. color ; 30 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-120-21-0.
[2014-593].
- - 1. Gimnastică – Fete.
796.412-055
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
574. "La francopolyphonie: L'interculturalité et la pragmatique á travers la
linguistique, la littérature, la traduction et la communication", colloque francophone
Intern. (9 ; 2014 ; Chişinău). Colloque francophone international "La francopolyphonie:
L'interculturalité et la pragmatique á travers la linguistique, la littérature, la traduction et la
communication", 9e éd., ULIM le 28-29 mars 2014, Chişinău : [rezumate] / com. sci.: Jacques
Demorgon [et al.] ; com. d'org.: Elena Prus [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2014. – 59 p. ; 25 cm.

37
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

Antetit.: Univ. Libre Intern. de Moldova, Inst. de Recherches Philologiques et


Interculturelles, Fac. des Lettres. – F. f. de tit. – Texte : lb. rom., engl., fr. alte lb. străine. –
100 ex.
ISBN 978-9975-124-38-6.
[2014-559].
- - 1. Francopolifonie.
80/81:811.133.1(082)=00
575. Smochin, Olga.
Hermeneutics of Literary Text : A theoretical and practical course for master degree
students / Smochin Olga ; coord.: A. Budnic. – Chişinău : Garomont-Studio, 2013. – 96 p. :
fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 96 (14 tit.) şi la sfârşitul modulelor. – 25 ex.
ISBN 978-9975-115-20-9.
[2014-539].
- - 1. Hermeneutică.
801.73(075.8)
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
576. Abramova, Oxana.
English : Sample tests for the 9th form pupils, 2013-2014 / Abramova Oxana, Cazacu
Angela. – [Chişinău : Iulian, 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 72 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4331-8-1.
[2014-480].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
577. Abramova, Oxana.
English : Sample tests for the 12th form pupils to Excel at the Baccalaureate Exam,
2013-2014 / Abramova Oxana, Cazacu Angela, Capbatut Natalia. – [Chişinău : Iulian, 2014
(Tipogr. "Cetatea de Sus")]. – 80 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4331-9-8.
[2014-481].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111:004.45(079)
578. Ciuntu, Natalia.
Rezumate la limba engleză : Pentru clasele a 5-9 : Pregătire pentru examenul de ab-
solvire a gimnaziului : Gramatica. Creativitatea. Civilizaţia / Natalia Ciuntu, Viorica Ursu. – Ed.
nouă. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 136 p. : fig., tab. ; 10 x
13 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-19-0.
[2014-636].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.133.1 Limba franceză


579. Botnaru, Raisa.
Limba franceză : Manual pentru anul 1 de studii / Raisa Botnaru, Maria Baltag. – [Chi-
şinău : S. n., 2014] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 158 p. : fot., tab. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-53-297-6.
[2014-517].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075)
580. Grădinaru, Angela.
Les techniques de la traduction écrite (français-roumain, roumain-français) : Support
de cours / Angela Grădinaru, Ludmila Zbanţ ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit.
Străine, Catedra Trad., Interpretare şi Lingvistică Aplicată. – Chişinău : CEP USM, 2014. –
142 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 142 (16 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-488-4.
[2014-582].
Tehnici de traducere scrisă.
- - 1. Limba franceză – Tehnici de traducere.
811.133.1'255(075.8)
581. Solcan, Angela.
Grammaire contextuelle du français langue étrangère : [manual] / Angela Solcan, Ma-
ria Guzun, Natalia Neamţu. – Chişinău : Garomont-Studio, 2013. – 20 cm. – ISBN 978-9975-
115-23-0.
1-ère partie. – 2013. – 282 p. : tab. – Bibliogr.: p. 281 (18 tit.). – 20 ex. – ISBN 978-
9975-115-24-7. – [2014-540].
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36(075.8)
582. 2-ème partie. – 2014. – 297 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 296 (22 tit.). – 20 ex. –
ISBN 978-9975-115-25-4. – [2014-541].
- - 1. Limba franceză – Gramatică.
811.133.1'36(075.8)
811.135.1 Limba română
583. Dîrul, Alexandru.
Opoziţii negativ-asertive în structura semantică a limbii / Alexandru Dîrul ; Inst. de Filo-
logie al AŞM. – Chişinău : Profesional Service, 2013. – 239 p. ; 20 cm.
Bibliogr.:p. 232-239 şi în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4460-2-0.
[2014-575].
- - 1. Limba română – Semantică.
811.135.1'37
584. Lazăr, Oana.
Rezumate la limba română : pentru clasele a 5-12 : Gramatica / Oana Lazăr. – Ed. no-
uă. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 128 p. : tab. ; 10 x 13
cm.

39
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-17-6.
[2014-634].
- - 1. Limba română – Gramatică.
811.135.1'36(075.3)
585. Lazăr, Oana.
Rezumate la limba şi literatura română : Concepte operaţionale / Oana Lazăr. – Ed.
nouă. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 96 p. : tab. ; 10 x 13
cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-18-3.
[2014-635].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
586. Luca, Aliona.
Cultura comunicării şi limbajul de specialitate : Curs didactic pentru studenţii alolingvi ai
Facultăţii de Kinetoterapie / Aliona Luca ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra
Lb. Moderne. – Chişinău : [USEFS], 2014. – 110 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 109 (33 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4099-6-4.
[2014-563].
- - 1. Kinetoterapie – Limbaj de specialitate.
811.135.1'276.6:615.825(075.8)
587. Nastas, Svetlana.
Limba şi literatura română : clasa a 9-a : (exersează teste şi asigură-ţi succesul) / Sve-
tlana Nastas, Galina Gutium, Svetlana Bejan. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei)].
– 48 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt inducaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4488-8-8.
[2014-580].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
588. Всё проходит. Юмор остаётся… / сост.: Пахомий Беженару ; ил.: Виолета
Забулика ; обл.: Раду Диордиев. – Кишинэу : Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
174, [1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-304-1.
[2014-512].
- - 1. Umor.
821-7

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1 Literatură română


589. Gabor, Maria.
Învierea femeii lui Lot : [versuri] / Maria Gabor ; design cop.: Aluna Ilie. – Chişinău : Cu
drag, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 119, [1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4388-4-1.
[2014-638].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Gabor
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
590. Bătrânu, Timotei.
Culeg Tăceri : poeme / Timotei Bătrânu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama).
– 46, [2] p. : il. ; 20 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole").
200 ex.
ISBN 978-9975-58-017-5.
[2014-589].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Bătrânu
591. Botnaru, Vasile.
Oameni de sticlă : Culegere de poezii, texte pentru cântece, epigrame şi alte gânduri /
Vasile Botnaru ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). –
154, [1] p. ; 20 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-61-799-4.
[2014-626].
- - 1. Poezie. 2. Epigrame. 3. Maxime.
821.135.1(478)-9 Botnaru
592. Butnaru, Viorel.
Zbucium : Gânduri nocturne : [versuri] / Viorel Butnaru ; cop.: Ghenadie Celac, Dorin
Zaporojan. – Chişinău : Cu drag, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 51, [1] p. ; 24 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4388-0-3.
[2014-468].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Butnaru
593. Cojocaru, Vladimir.
Ace pentru cojoace : [epigrame] / Vladimir Cojocaru ; cop., graf.: Grigore Puică. – Chi-
şinău : [Iulian], 2014 [Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 52 p. : il. ; 10 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4162-6-9.
[2014-483].
- - 1. Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Cojocaru
594. Doloton, Mihai.

41
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

Nopţi albe : Versuri / Mihai Doloton ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos,
2014 (CE UASM). – 237, [14] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-521-4.
[2014-607].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Doloton
595. Druţă, Ion.
Clopotniţa : roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 5-a. – [Chişinău] : Carti-
er, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 278 p. – (Colecţia "Cartier Popular" / coord. de Gheorghe
Erizanu) (Seria de autor).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-726-9.
96, 00 lei. – [2014-640].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Druţă
596. Găină, Elena.
Te voi visa printre fulgi : [versuri] / Elena Găină ; pref.: Grigore Canţâru ; graf. : Rodica
Borzin ; Cenaclul familiei "Lacrima Luminii". – Chişinău : Bons Offices, 2014. – 48 p. : il. ; 20
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-792-0.
[2014-614].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Găină
597. Iacob, Petru.
Tu, Zeiţă rămâi : [poezii] / Petru Iacob ; graf.: Aurel Guţu. – [Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 48 p. : il. ; 30 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-66-379-3.
[2014-502].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Iacob
598. Iacub, Alexandru.
Răspunsul e în noi : Versuri / Alexandru Iacub ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău
: Pontos, 2014 (CE UASM). – 26, [1] p. : fot., il. ; 20 cm.
10 ex.
ISBN 978-9975-51-517-7.
[2014-473].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Iacub
599. Ladaniuc, Victor.
Dragostea care învinge : Poeme în versuri, în proză şi în fotografii / Victor Ladaniuc. –
Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2014 [Tipografia Reclama]. – 134 p. : fot. ; 20 x 20 cm.
Bibliogr.: p. 132. – Apare cu sprijinul financiar al dlui Miluţă Lupu. – 300 ex.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4459-6-2 (în supracop.).


[2014-484].
821.135.1(478)-9 Ladaniuc
600. Mischevca, Vlad.
14 poezii vechi & noi / Vlad Mischevca. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poli-
graf"). – 31, [2] p. : fot. color ; 13 x 21 cm. – (Debut poetic).
150 ex.
ISBN 978-9975-66-383-0.
[2014-505].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Mischevca
601. Negară, Ecaterina.
Maica Luminii : Imne pentru Maica Domnului : din perioada 2009-2012 / Ecaterina Ne-
gară. – [Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia din Orhei)]. – 48 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 47. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4488-4-0.
[2014-579].
- - 1. Imnuri religioase.
821.135.1(478)-141 Negară
602. Pîslaru, Adrian.
Ultimul vis : [versuri] / Adrian Pîslaru ; pref.: Vitalie Răileanu ; cop. graf.: Eduard
Maidenberg. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 94, [1] p. : il. ; 20 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-4263-5-0.
[2014-573].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pîslaru
603. Roibu, Nicolai.
Speranţă şi destin : (dialoguri, medalioane, eseuri) / Nicolai Roibu ; cop.: Svetlana
Cersac. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 299 p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Direcţiei Cultură a mun. Chişinău. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-318-8.
[2014-655].
- - 1. Eseuri literare.
821.135.1(478)-9 Roibu
604. Snegur, Crina.
Vals pe tăiş : [versuri] / Crina Snegur. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – 88 p. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-53-302-7.
[2014-520].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Snegur
605. Spînu-Cemîrtan, Margareta.

43
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

The Red Dragon : (Siberiad) : Childhood Memories / Margareta Spînu-Cemîrtan ; pref.:


Nicolae Dabija, Grigore Vieru ; transl. by: Elena Scutaru. – Chişinău : Reclama, 2014. – 367
p. : fig., fot., [1] f. fot. color ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – [500] ex.
ISBN 978-9975-58-011-3.
[2014-486].
- - 1. Memorii.
821.135.1(478)-94 Spînu-Cemîrtan
606. Stegărescu, Lucia.
Mi-e dor de îngeri : Versuri / Lucia Stegărescu. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM).
– 123, [4] p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-519-1.
[2014-608].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Stegărescu
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
607. Еленин, Николай.
Бухта мечты – "Ласпи" : [рассказы] / Николай Еленин. – Кишинев : Б. и., 2014
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 156 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-66-377-9.
[2014-500].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Еленин
821.511.141 Literatură ungară
608. Balázs, Attila F.
Lună pe cale de a se îneca : [nuvele] / Attila F. Balázs ; trad. din lb. maghiară de Ildikó
Gábos-Foarţă ; il.: Tünde Darvay ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 115, [1] p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 114-115 (36 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Scriitorilor din
Moldova. – [300] ex.
ISBN 978-9975-61-798-7.
[2014-632].
- - 1. Nuvele.
821.511.141(498)-32=135.1 Balázs
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
609. [Пейогло, Андрей].
Günnär yıla benzeer / İeroshimonah İoan (Peyoglo). – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Elan Poligraf")]. – 72 p. : des. ; 18 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Sponsor : Gagauziya Bakannık Komiteti Väçeslav Avramov. –
200 ex.
ISBN 978-9975-66-378-6 (în cop. tare).
[2014-501].

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1 Пейогло
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
610. Animale drăgălaşe : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – [20] p. : des. color ; 20 x 20 cm. – (Colecţia "Desenăm cu degeţelele").
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-794-9.
[2014-628].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
611. Bouleanul din paie : [carte de colorat]. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipogr. "Bons
Offices"). – [16] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Citeşte şi colorează).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN978-9975-80-795-1.
[2014-617].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
612. Colorăm Prinţese : [carte de colorat] / pict.: Eugen Verebceanu. – [Chişinău : S.
n., 2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – [20] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Privim şi colorăm).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-793-7.
[2014-615].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
613. Colorăm Zîne : [carte de colorat] / pict.: Eugen Verebceanu. – [Chişinău : S. n.,
2014] (Tipografia "Bons Offices"). – [20] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Privim şi colorăm).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-794-4.
[2014-616].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
614. Desene amuzante : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – [20] p. : des. color ; 20 x 20 cm. – (Colecţia "Desenăm cu degeţelele").
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-796-3.
[2014-630].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
615. Foişorul : [carte de colorat]. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipogr. "Bons Offices"). –
[16] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Citeşte şi colorează).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN978-9975-80-797-5.
[2014-619].

45
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
616. Fructe şi legume : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – [20] p. : des. color ; 20 x 20 cm. – (Colecţia "Desenăm cu degeţelele").
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-797-0.
[2014-631].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
617. Găinuşa porumbacă : [carte de colorat]. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipogr.
"Bons Offices"). – [16] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Citeşte şi colorează).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-798-2.
[2014-620].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
618. Iepurele lăudăros : [carte de colorat]. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipogr. "Bons
Offices"). – [16] p. : des., des. color ; 24 cm. – (Citeşte şi colorează).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-796-8.
[2014-618].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
619. Împărăția florilor : Carte de colorat / il.: Elena Leşcu. – [Chişinău] : Arc, 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – [20] p. : il., il. color ; 26 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-61-800-7.
[2014-633].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
620. În curtea bunicilor : [carte de colorat]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – [20] p. : des. color ; 20 x 20 cm. – (Colecţia "Desenăm cu degeţelele").
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-795-6.
[2014-629].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
621. Carp, Nina.
Lumina Învierii : Cântece şi poezii, de Paşti pentru voi, copii / Nina Carp ; îngrijire muz.:
Andrei Tamazlâcaru ; notografie : Valeriu Vântu ; prez. graf.: Viorica Didic. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 45, [2] p. : des., n. muz. ; 20 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0188-3.
ISBN 978-9975-4263-6-7.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-574].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Cântece pentru copii.
821.135.1(478)-93 Carp
622. Dabija, Nicolae.
Aşchii de cer : (Carte pentru copii şi părinţi) / Nicolae Dabija ; il. de Constantin Balan. –
[Chişinău] : Editura pentru Literatură şi Artă, 2014 (FEP "Baştina-Radog"). – 24 p. : des. color
; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova, Min. Educaţiei al Rep. Mol-
dova, Min. Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova [et al.]. – 15000 ex.
ISBN 978-9975-4420-6-0.
[2014-570].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Dabija
623. Plăcintă, Alexandru.
Tainele lecţiei : [povestire pentru copii] / Alexandru Plăcintă. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – [12] p. : il. color ; 23 cm.
F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al dlui Mihai Plăcintă, conducătorul firmei Ro-
mâno-Polone "AgroPack" (Bucureşti). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-382-3.
[2014-504].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plăcintă
624. Soroceanu, Nina.
Am venit la voi, copii... : Poezii pentru copiii de toate vârstele / Nina Soroceanu. – [Chi-
şinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 83, [1] p. : il., fot. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 83. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-303-4.
[2014-513].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Soroceanu
625. Soroceanu, Nina.
Cine vrea la şcoală? : Poezii pentru copii / Nina Soroceanu. – [Chişinău : S. n., 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 7 p. : il. color ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-311-9.
[2014-507].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Soroceanu
626. Soroceanu, Nina.
Grădiniţa mea : Poezii pentru copii / Nina Soroceanu. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 7 p. : il. color ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-313-3.
[2014-509].
- - 1. Poezii pentru copii.

47
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

821.135.1(478)-93 Soroceanu
627. Soroceanu, Nina.
În căsuţa melcului : Poezii pentru copilaşi drăgălaşi de la sat, de la oraş / Nina
Soroceanu. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 63, [1] p. : des. color,
fot. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-310-2.
[2014-511].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Soroceanu
628. Soroceanu, Nina.
Mofturel, sau Ce bucate minunate! : Poezii pentru copii / Nina Soroceanu. – [Chişinău :
S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 7 p. : il. color ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-314-0.
[2014-510].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Soroceanu
629. Soroceanu, Nina.
Zânele primăverii : Poezii pentru copii / Nina Soroceanu. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală")]. – 7 p. : il. color ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-312-6.
[2014-508].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Soroceanu
630. Ţîrdea-Spinei, Elena.
Zâmbet cu soare : Poezii pentru copii / Elena Ţîrdea-Spinei ; cop.: Renata Raţă. –
[Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 47, [1] p. : des., fot. color ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-53-299-0 .
[2014-519].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ţîrdea-Spinei
631. Vieru, Grigore.
Curcubeul : [poezii pentru copii] / Grigore Vieru ; il. de Carolina Rabei ; cop.: Vladimir
Zmeev. – Chişinău : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic). – 26, [6] p. : il. color ; 29 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-74-347-1 (în cop. tare).
[2014-475].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vieru
821.161.1-93 Literatură rusă
632. Иванов, Владимир.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Сладкая ловушка : (государственная сказка) / Владимир Иванов. – [изд. 2-е]. –


Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Căpăţînă-Print"). – 27, [2] p. : fot., il. color ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4430-3-6.
[2014-547].
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93 Иванов
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
Lazăr, Oana. Rezumate la limba şi literatura română. – Vezi Nr 584.
Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale. – Vezi Nr 465.
Nastas, Svetlana. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 587.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
633. Botezatu, Eliza.
Dumitru Matcovschi: Itinerar liric / Eliza Botezatu ; cop.: Vladimir Zmeev. – Chişinău :
Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 115, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 115 (16 tit.) şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-65-340-4.
[2014-527].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
634. Fonari, Victoria.
Proiecţii ale mitului în creaţia lui Victor Teleucă, Leo Butnaru şi Arcadie Suceveanu /
Victoria Fonari ; red. şt.: George Lateş ; pref. de Gheorghe I. Manolache ; ed. îngrijită de Lidia
Kulikovski ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 207
p. : fig., fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 195-200. – Ind. de nume : p. 201-207. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-25-8.
[2014-595].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Bacalov, Sergiu. Regiunea Nistrului de Jos. – Vezi Nr 638.
Hâncu, Mircea-Mihail. Calea vieţii mele. – Vezi Nr 639.
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
635. Istorie : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş, Tamara Moraru, An-
gela Cutasevici [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2014. – 47, [1] p. :
il. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-803-3.

49
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

[2014-624].
94(075.2)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(470) Istoria Rusiei
636. История России (XX века) : Практикум для студентов направления 030600
"История" / Приднестров. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т ист. и гос. управления, Каф.
отечественной ист. ; сост.: В. А. Содоль. – Тирасполь : Б. и., 2014 (Тип. AO "Реклама"). –
20 cm. – ISBN 978-9975-58-012-0.
Ч. 1 : 1917-1953 гг. – 2014. – 132, [3] p. : h. – Referinţe bibliogr. în subsol. – În red.
aut. – 50 ex. – ISBN 978-9975-58-013-7. – [2014-487].
- - 1. Rusia – Istorie.
94(470)"1917/1953"(076.5)
637. Ч. 2 : 1953-2013 гг. – 2014. – 95 p. : h. – Referinţe bibliogr. în subsol. – În red.
aut. – 50 ex. – ISBN 978-9975-58-014-4. – [2014-488].
- - 1. Rusia – Istorie.
94(470)"1953/2013(076.5)
94(478) Istoria Republicii Moldova
638. Bacalov, Sergiu.
Regiunea Nistrului de Jos : Istorie. Genealogie. Demografie : (Studii şi documente) : [în
vol.] / Sergiu Bacalov. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Foxtrot"] – . – 17 x 28 cm. – (Colecţia
"Din tradiţiile Basarabiei"). – ISBN 978-9975-120-11-1 (eronat).
Vol. 1. – 2013. – 314 p. : fig., tab. – Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului raional Ştefan Vodă şi al Primă-
riei or. Ştefan Vodă. – 300 ex. – ISBN 978-9975-120-12-8 (eronat) (în cop. tare). – [2014-
596].
- - 1. Ştefan Vodă – Raioane – Republica Moldova – Istorie.
94(478)+929.5
639. Hâncu, Mircea-Mihail.
Calea vieţii mele : [în vol.] / Mircea-Mihail Hâncu. – [Chişinău : S. n., 2014] (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") – . – 22 cm. – ISBN 978-9975-53-295-2.
Vol. 3 : Pagini de jurnal. Imagini din albumul familiei. – 2014. – 585, [1] p. : fot. color. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-53-296-9 (în cop. tare). – [2014-516].
- - 1. Familia Hâncu – Republica Moldova – Memorii.
94(478)+929Hâncu
640. Marketingul în muzeul contemporan : Probleme şi realizări : [seminar regional
cu acelaşi titlu, septembrie 2013] / Intern. Council of Museums Rep. Moldova, Muz. Naţ. de
Istorie a Moldovei ; resp. ed.: Elena Ploşniţa. – Chişinău : Bons Offices, 2013. – 122 p. : fig.,
fig. color ; 12 x 19 cm.
Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 60-61. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-774-6 (în cop. tare).
[2014-610].
- - 1. Marketing – Muzee.
94(478):069.6(082)=135.1=111=161.1
641. Moraru, Alexandru.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Basarabia: scrisori către Mareşal / Alexandru Moraru. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
"Tipocart Print"]. – 328 p. : fot., facs., fot. color ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4263-3-6.
[2014-572].
- - 1. Basarabia – Istorie.
94(478)
642. "Naţional şi universal în procesul istoric – perspectivele disciplinei şcolare
Istoria", sesiune ştiinţifico-metodică anuală (1 ; 2014 ; Chişinău). Naţional şi universal în
procesul istoric – perspectivele disciplinei şcolare Istoria : Sesiunea şt.-metodică anuală, (Ed.
1-a), 7 mart. 2014 : Program. Rezumatele comunicărilor / com. de org.: Ion Gumenâi, Ion
Eremia. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 57, [1] p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Dep. Istoria Rom., Uni-
versală şi Arheologie [et al.]. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-495-2.
[2014-586].
94(478)+94(498)(082)
643. Кушнир, Жозефина.
К 110-летию Кишиневского погрoма: Памятные даты / Жозефина Кушнир. – Ки-
шинев : Б. и., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 152 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 148-151 (63 tit.), în text şi în subsol. – Изд. при фин. поддержке Голанд.
еврей. гуманит. фонда. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-66-372-4.
[2014-495].
- - 1. Pogromul de la Chişinău din 1903 – Istorie.
94(478-25)+94(478)(=411.16)
94(498) Istoria României
Naţional şi universal în procesul istoric – perspectivele disciplinei şcolare Isto-
ria. – Vezi Nr 642.
94(=163.2) Istoria bulgarilor
644. Бесарабските българи : история, култура и eзик / Ин-т за културно
наследство към Акад. на науките на Молдова, Науч. дружество на българистите в Респ.
Молдова ; редкол.: Николай Червенков (научен ред.) [и др.]. – Кишинев : Lexon-Prim ;
SŞB, 2014 [Tipografia Reclama]. – 420 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Texte : lb. rom., bulg., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul
art. şi în subsol. – Спонсори : Науч. дружество на българистите в Реп. Молдова (д-р
Надежда Кра [и др.]), Сътрудници на Посолството на Реп. България в Реп. Молдова (д-
р Георги Панайотов [и др.]), Мая Костадинова [и др.]. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4476-9-0.
[2014-493].
- - 1. Bulgari – Republica Moldova – Istorie – Cultură.
94(=163.2)(478)+008(=163.2)(082)=00

51
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

94(=411.16) Istoria evreilor


645. Институт Иудаики. Сборник научных трудов Института Иудаики / Judaica
Inst. ; редкол.: Аникин В. [и др.] ; ред. вып.: Брик E. – Кишинев : Judaica Institute, 2013
(Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-66-228-4.
Вып. 5. – 2013. – 184 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 1500 ex. – ISBN 978-
9975-66-366-3. – [2014-494].
- - 1. Istoria evreilor.
94(=411.16)(082)
Autoreferate
Pentru titlul doctor
646. Bulat, Veronica.
Comerţul internaţional şi naţional cu produse stomatologice : Specialitatea: 521.02 –
Econ. mondială; Relaţii Econ. Intern. : Autoref. tz. de doct. în econ. / Bulat Veronica ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26.
[2014-41 Teze].
339.5:[615+616.31](043.2)
647. Chesov, Dumitru.
Aspecte clinico-evolutive şi imagistice ale pneumoniilor grave la pacienţii cu gripa 2009
a H1N1 : 321.01 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Chesov Dumitru ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău, 2014. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26.
[2014-45 Teze].
616.24-022:616.921.8(043.2)
648. Dermenji-Gurgurov, Svetlana.
Formarea competenţei didactice a studenţilor filologi : 13.00.01 – Pedagogie generală :
Autoref. tz. de doct. în ped. / Dermenji-Gurgurov Svetlana ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. –
Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (54 tit.).
[2014-38 Teze].
378:80/81(043.2)
649. Gămureac, Ana.
Influenţa modificărilor climei regionale asupra productivităţii grâului de toamnă : 153.05
– meteorologie, clinatologie, agrometeorologie : Autoref. tz. de doct. în geografie / Gămureac
Ana ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău, 2014. – 26
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22.
[2014-39 Teze].
551.558(578)(043.2)
650. Petraru, Roxana-Alina.
Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale în dreptul internaţional public : Specialitatea:
12.00.10 – Drept intern. public : Autoref. al tz. de doct. în drept / Petraru Roxana-Alina ; Univ.
de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 23-26.
[2014-40 Teze].
342.724:341.1/.8(043.2)
651. Popa, Ştefan.
Metodologia studierii formei şi a spaţiului la specialitatea Design interior : (învăţământul
preuniv.) : Specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (arte plastice) : 13.00.02 Teoria şi meto-
dologia instruirii (educaţia artistico-plastică) : Autoref. tz. de doct. în ped. / Popa Ştefan ; Univ.
de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi, 2014. – 33 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-29 (63 tit.).
[2014-42 Teze].
37.016.046:747.021.2(043.2)
652. Sadovnic, Daniela.
Tehnologii de obţinere a preparatelor antioxidante şi aniradicalice din biomas algei roşii
porphyridium cruentum cnm-ar-01 : 167.01 – biotehnologie, bionanotehnologie : Autoref. tz.
de doct. în biologie / Sadovnic Daniela ; Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie, Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26.
[2014-43 Teze].
573.6.086.83:663.1(043.2)
653. Tcaciuc, Angela.
Aspecte de tratament al bronşitei cronice obstructive cu mucolitice şi expectorante :
321.01 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Tcaciuc Ange-
la ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 31 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27.
[2014-44 Teze].
616.233-002.2-08+615.23(043.2)

53
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

Index de nume

A C
Ababii, Ion (547) Caireac, Leonid 538
Abramova, Oxana 576-77 Canţâru, Grigore 596
Alcaz, Vasile 462 Capbatut, Natalia 577
Andreev, Alexei 508 Capcelea, Maria 535-36
Andronache, Nicolae 525 Capcelea, Titu 535-36
Andronic, S. 554 Capiţa, Ludmila 466
Armaşu, Ludmila 570 Cara, Angela 523
Axentii, Victor 529 Carp, Nina 621
Cartofeanu, Vasile 555
B Castraveţ, Veaceslav 572
Bacalov, Sergiu 638 Cazacu, Angela 576-77
Bacinschi, Mihai 591, 608 Celac, Ghenadie 592
Baieş, Sergiu 503 Cerbuşca, Pavel 477-78
Balan, Constantin 622 Cernei, Vsevolod 547
Balázs, Attila F. 608 Cersac, Svetlana 603
Balmuş, Pavel 465 Chesov, Dumitru 647
Baltag, Maria 579 Chilari, Oleg 568
Barbulat, Victoria 475 Chistol, Veronica 544
Bătrânu, Timotei 590 Cimpoieş, Valentina 635
Bejan, N. 554 Ciobanu, Adriana 524
Bejan, Petru 513 Ciocan, Iurie 480
Bejan, Svetlana 587 Cirimpei, Victor 531
Beniuc, Valentin 481 Ciuntu, Natalia 578
Bivol, Stela 546 Cocieru, Natalia 520
Bînzari, Andrei 568-69 Cojocaru, Ala 549
Bîrcă, M. 556 Cojocaru, Radion 495
Bîrgău, Ina 504 Cojocaru, Vladimir 593
Bîrgău, Mihail 504 Cojocaru-Borozan, Maia 511-12, 530
Boboc, Nicolae 540 Coroban, Vitalie 595
Bodiu, Aureliu 548 Coşa, Anton E. S. 471
Boeştean, Constantin 527 Coşulean, Nicolae 484
Bologan, Ion 551 Creţu, I. 556
Borzin, Rodica 596 Cucereavîi, Andrian 570
Botezatu, Eliza 633 Cutasevici, Angela 519, 635
Botnaru, Raisa 579 D
Botnaru, Vasile 591
Braghiş, Maria 516, 520 Dabija, Nicolae 605, 622
Brigalda, Eleonora 570 Darii, Lilian 496
Budnic, A. 575 Darvay, Tünde 608
Bujor, Ala 470 David, Mihail 490
Bulat, Veronica 646 David, Mircea-Laurenţiu 490
Butnaru, Leo 634 Demorgon, Jacques 574
Butnaru, Viorel 592 Dencicov-Cristea, Lidia 541
Buzan, Barry 482 Dermenji-Gurgurov, Svetlana 648
Buzilă, V. 543 Didic, Viorica 621
Dilion, Marcela 523
Dima, Gabriela 545
Dîrul, Alexandru 583

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Doloton, Mihai 594 Isac, Andrei 508


Dregger, Leila 557 Isai, Arhirii 513
Druţă, Ion 595
Dulschi, Ion 476 K

E Korolevski, Svetlana 465


Kraijdan, Arina 468-69
Eremia, Ion 642 Kulikovski, Lidia 466, 634
Erizanu, Gheorghe 595
Ermurache, Gheorghe Simion 564 L
Evstratiev, Serghei 547 Ladaniuc, Victor 599
F Lateş, George 634
Lazăr, Oana 584-85
Fetiniuc, Valentina 484 Leşcu, Elena 619
Filip, Galina 526 Litvinov, Valentina 509
Foiu, Taisia 466 Loznean, Diana 474-75
Fonari, Victoria 634 Luca, Aliona 586
Friptu, Valentin 551 Lungu, Valentina 521
Frunză, Gabriela 463
M
G
Maidenberg, Eduard 602
Gabor, Maria 589 Malaneţchi, Vasile 528
Gábos-Foarţă, Ildikó 608 Malcoci, Ludmila 526
Găină, Elena 596 Manolache, Gheorghe I. 634
Gămureac, Ana 649 Marin, I. 532
Gheorghieş, Alexandru 497 Marin, V. 532
Gheţoi, Petru 522 Mărgineanu, Gabriel 508
Goian, I. 532 Mischevca, Vlad 600
Grădinaru, Angela 580 Moraru, Alexandru 641
Gribincea, Mihai 479 Moraru, Anton 468-69
Grimalschi, Teodor 513, 573 Moraru, Haralambie 522
Gumenâi, Ion 642 Moraru, Tamara 635
Guştiuc, Andrei 504 Moraru, Victor 483
Gutium, Galina 587 Moşoi, Vladimir 560
Guţu, Aurel 597
Guzun, Maria 581-82 N

H Nastas, Andrei 527


Nastas, Svetlana 587
Hâncu, Mircea-Mihail 639 Neamţu, Natalia 581-82
Hmelnițki, Igor 521 Negară, Ecaterina 601
Hodorogea, Stelian 551 Negară, Iulia 569
Holzer, Josef Andreas 558 Nicolaev, Elena 569
Holzer, Claudia 558 Nicolaev, P. 554
Holzer, Sepp 557-58
Hometkovski, Ludmila 514 O

I Olaru, Valentina 485, 487, 517


Olăreascu, Valentina 524
Iacob, Petru 597
Iacub, Alexandru 598 P
Ille, Aluna 591 Papuc, Ludmila 530
Iova, Ion 11 Pădure, Daniela 485, 487, 517

55
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

Pătrunjel, Natalia 480 Stegărescu, Lucia 606


Pâslariuc, Virgil 482 Stoianova, Inga 514
Petraru, Roxana-Alina 650 Stratulat, Petru 549
Peyoglo, İoan (ieroshimonah) → v. Пейогло, Suceveanu, Arcadie 634
Андрей
Pisarenco, Valentin 555 Ş
Pîslaru, Adrian 602 Şuleanschi, Sofia 485, 487, 517
Plăcintă, Alexandru 623
Plămădeală, Viorica 515 T
Ploşniţa, Elena 640
Popa, Ştefan 570, 651 Tamazlâcaru, Andrei 621
Popovici, Doru-Vlad 525 Taranenco, A. 556
Porcescu, Sergiu 475 Tataru, Victoria 546
Porubin, Natalia 526 Tărîţă, Orest 476
Prus, Elena 574 Tcaciuc, Angela 653
Puică, Grigore 593 Tejada, Gabriela 475
Teleucă, Victor 634
R Tihon, Natalia 471
Timuţa, Aliona 635
Rabei, Carolina 631 Tomuleţ, Călin 493
Racu, Aurelia 525 Tonu, Valentin 565
Radu, Ştefan 472-73 Tudose, Eugenia 572
Raţă, Renata 630
Răileanu, Valentin 484 Ţ
Răileanu, Vitalie 602
Reaboi, Natalia 573 Ţăranu, Anatol 479
Roibu, Nicolai 603 Ţîrdea-Spinei, Elena 630
Romanciuc, Ruxanda 515, 594, 598 Ţugulea, Dumitru 509
Roşca, Alexandru 471 Ţuleanu, Constantin 553, 565, 568-69
Roşca, Haralampie 541 Ţurcan, Lilia 511
Roşca, Nicolae 503 Ţurcanu, Ghenadie 546
Rotaru, Vasile 496 U
Rusu, Vadim 470
Rusu, Victor 492 Ursu, Viorica 578
Rusuleac, Tatiana 533
V
S
Vacarenco, Iulia 493
Sadovei, Larisa 530 Varzari, Vitalie 475
Sadovnic, Daniela 652 Vasilica, Gheorghe 489
Sarabaş, Eugenia 516 Vântu, Valeriu 621
Sarabaş, Nicoleta 516 Verebceanu, Eugen 612-13
Săndulescu, Vivia 482 Verejanu, Renata (466)
Scheusan, Irina 557-58 Vieru, Grigore 605, 631
Scutaru, Elena 605 Volosatîi, Boris 519
Sidorov, Dmitrii 547
Smochin, Olga 575 Z
Snegur, Crina 604
Zagaievschi, Corina 512
Solcan, Angela 581-82
Zaharia, Victor 496
Soroceanu, Nina 624-29
Zaporojan, Dorin 592
Sorocovici, Aurel 538
Zavorotnaia, Ludmila 541
Spînu-Cemîrtan, Margareta 605
Zămosteanu, Gheorghe 472-73
Stamatin, Ştefan 490, 497
Zbanţ, Ludmila 528, 580

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Zelenschi, Angela 464 М


Zmeev, Vladimir 631, 633
Майер, Лидия 486, 488, 518
А Милушев, Д. В. 498-99
Михайлов, Елена 539
Андриука, Валентина 559 Мунтян, Ион 566
Аникин, В. 645
Н
Б
Надулишняк, Кристина 567
Беженару, Пахомий 588
Брагиш, Мария 534 О
Брик, E. 645
Олару, Валентина 486, 488, 518
В
П
Варламов, Е. Б. 559
Велишко, Надежда 539 Пейогло, Андрей 609
Попа, Елена 534
Д Прижилевская-Мошенская, Ирина 571
Пэдуре, Даниела 486, 488, 518
Денчиков-Кристя, Лидия 542
Диордиев, Раду 588 Р
Драгалин, Светлана 534
Раcстригин, Владимир 467
Е Рошка, Харлампие 542
Еленин, Николай 607 С
З Сергиенко, И. В. 537
Содоль, В. А. 636-37
Забулика, Виолета 588 Стасьев, Григорий 559
Заворотная, Людмила 542 Стецюк, П. И. 537
И Стратулат, Петру 550, 552

Иванов, Владимир 632 Ч

К Чербарь, В. В. 559
Червенков, Николай 644
Кердивара, Майя 539
Кожокару, Алла 550 Ш
Кушнир, Жозефина 643 Шулянск, София 486, 488, 518
Л
Лях, Тамара 559

57
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

Index de titluri
Academicianul carităţii 547 Ghidul jurnalistului în domeniul electoral 480
Analecta catholica 471 Guide for Interpretation of Nature of the Black
Animale drăgălaşe 610 Sea 489
Anuar didactic Pro Asachi 519 Homo sapiens şi problemele de mediu 543
Armele de distrugere în masă. Echipamentul How to make Efficient the Use of Public Mon-
tehnic 509 ey? 491
Biologie 541 Iepurele lăudăros 618
Bouleanul din paie 611 Iniţiere în cariera profesională 530
Cele mai notorii mărci comerciale ale Republi- Instalaţii frigorifice 555
cii Moldova 505 Integrarea migraţiei în strategiile de dezvoltare
Codul civil al Republicii Moldova 501 474
Codul de executare al Republicii Moldova 506 Istorie 635
Codul deontologic al poliţistului de frontieră Împărăţia florilor 619
510 În curtea bunicilor 620
Codul funciar al Republicii Moldova 507 Marketingul în muzeul contemporan 640
Colloque francophone international "La Materialele Seminarului metodologic "Interco-
francopolyphonie: L'interculturalité et la nexiunea paradigmelor didactice şi metodo-
pragmatique á travers la linguistique, la logice în predarea limbilor străine" 514
littérature, la traduction et la Migraţia înalt calificată şi iniţiativele pentru
communication" 574 dezvoltare 475
Colorăm Prinţese 612 Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii
Colorăm Zîne 613 române medievale 465
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a National Table of Frequency Allocations 562
doctoranzilor "Tendinţe contemporane ale Naţional şi universal în procesul istoric –
dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor perspectivele disciplinei şcolare Istoria 642
cercetători" 462 Organizarea şi tehnologii de execuţie a reţele-
Conferinţa ştiinţifico-didactică "Impactul lor de alimentare cu căldură şi gaze 569
eruopenizării asupra didacticii şi cercetării Pentru un mediu fără tutun 546
în învăţământul superior" 529 Performanţe într-o economice competitivă 484
Culegere de proiecte didactice 513 Perspectiva academică 468-69
Cum eficientizăm folosirea banului public? 491 Perspective tradiţionale şi moderne în psiho-
Desene amuzante 614 pedagogia şcolii incluzive 525
Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie 553 Poetul "Metaforei în flăcări" – Renata
Être performant dans une économie Verejanu 466
compétitive 484 Realităţile politice şi realităţile mediatice în
Evaluarea susceptibilităţii Părţii Centrale a contextul integrării europene 483
Republicii Moldova la alunecările de teren Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar
540 şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine la 50 Republica Moldova 560
de ani 528 Secretele fetelor cu stil 545
Foişorul 615 Stările hipertensive în timpul sarcinii 551
Fructe şi legume 616 Tabelul naţional de atribuire a benzilor de
Găinuşa porumbacă 617 frecvenţe 561
Ghid pentru interpretarea naturii de la Marea Teoria transmisiunii informaţiei 554
Neagră 489 The Best Trademarks of the Republic of
Ghid privind legislaţia în domeniul manage- Moldova 505
mentului resurselor de apă şi protecţiei me- Tulburarea din Spectrul Autist 549
diului înconjurător 508 Академик милосердия 547
Ghidul avocatului care acordă asistenţă juridi- Бесарабските българи 644
că garantată de stat copiilor aflaţi în conflict Биология 542
cu legea 496 Всё проходит. Юмор остаётся… 588

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Гражданский кодекс Республики Молдова Лучшие марки Республики Молдова 505


502 Национальная таблица распределения
Земельный кодекс Республики Молдова полос частот 563
507 Расстройство Аутистического Спектра 550
Институт Иудаики 645 Руководство по законодательству в облас-
История России (XX века) 636-37 ти управления водными ресурсами и ох-
Как родить здорового и красивого малыша раны окружающей среды 508
552 Строительство & Оборудование 567
Кодекс деонтологии пограничного полицей- Уголовный кодекс Республики Молдова 500
ского 510 Химия 539
Кодекс Республики Молдова о правонару-
шениях 494

Index de subiecte
Abecedare 522 Drept, civil 503
Acvacultură 557 - constituţional 492
Administrarea finanţelor publice 491 Dreptul mediului înconjurător 508
Adventişti de Ziua a şaptea, predici 472-73 Ecologia sistemelor naturale 543
Agricultură, practici 558 Economie competitivă 484
Alimentare cu căldură şi gaze, tehnologii 569 Educaţie, fizică, metodica predării 513
Alunecări de teren, Republica Moldova 540 - incluzivă 526
Antreprenoriat, metodica predării 517-18 - pentru incluziune 523
Aparate de ardere, gaze naturale 565 Epigrame 591, 593
Apărarea minorilor 496 Eseuri literare 603
Aplicaţii ale picturii pe unghii 571 Evaluare universitară 527
Astronomie 538 Extrădare, drept penal internaţional 490
Autism, detectare timpurie 549-50 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a
Bazele antreprenoriatului 485-88 Universităţii de Stat din Moldova, istorie 528
Biserica romano-catolică 471 Formarea inteligenţei la adolescenţi 512
Bulgari, Republica Moldova, istorie, cultură Formarea pedagogilor 530
644 Francopolifonie 574
Calcul variaţional 535-36 Frecvenţa comunicaţiilor 561-63
Cărţi, cu jocuri 521 Fumatul, politici de prevenire 546
- de colorat 610-20 Gaze naturale combustibile, ardere 565
- pentru copii 470 Gimnastică, fete 573
Cântece, pentru copii 621 Grafică, tehnici 570
- populare 572 Gravide, îngrijire şi igienă 552
Chimie, teste 539 - cu hipertensiune 551
Coduri, civil al Republicii Moldova 501-02 Grădinărit urban 557
- contravenţional al Republicii Moldova 494 Hermeneutică 575
- de executare al Republicii Moldova 506 Hernie de disc, tratament chirurgical 548
- funciar al Republicii Moldova 507 Hotărâri judiciare 498
- penal al Republicii Moldova 500 Igienă personală, fete 545
Comunicare 477-78 Imnuri religioase 601
Conflictul transnistrean, documente 479 Instalaţii frigorifice 555
Contenciosul administrativ 493 Istoria evreilor 645
Demografie 476 Învăţământ, primar, compuneri 520
Dezbateri 477-78 - superior 529
Dietică 544 Judecată, tipuri 499
Diplomaţi iluştri, biografii 481 Kinetoterapie, limbaj de specialitate 586

59
Cronica Cărţii Nr 3-2014 ≡ Book annals Nr 3-2014

Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Pogromul de la Chişinău din 1903, istorie 643
Chişinău, istorie 519 Poliţie de frontieră, echipament tehnic 509
Limbi, engleză 576-78 - coduri deontologice 510
- franceză 579-82 Povestiri 607
- română, gramatică 515-16, 583-84 - pentru copii 622-23
- străine, metodica predării 514 Poveşti 632
Literatură, română, critică şi interpretare 585 Preparate, protecţia plantelor 560
- - teste 587 Procedură penală juvenilă 497
- română din Republica Moldova, critică şi Procese electorale, mass-media 480
interpretare 633-34 Protecţia plantelor 560
Logopedie 524 Psihopedagogie specială 525
Management, cultura fizică 463-64 Radiocomunicaţii 561-63
Marketing, muzee 640 Regulamentul circulaţiei rutiere 564
Mass-media, integrare europeană 483 Relaţii internaţionale 483
Matematică 532-34 Romane 595
Materiale de construcţie 567 Sănătate şi nutriţie 544
Maxime 591 Securitate internaţională 482
Mărci comerciale, Republica Moldova 505 Sisteme, de încălzire cu biomasă 566
Memorii 605 - de transmisiune a informaţiei 554
Migraţie, politici de dezvoltare 474-75 Soluri cernoziomice, Republica Moldova 559
Nuvele 608 Statica construcţiilor 556
Pedagogie psihologică 511 Surse de energii regenerabile 553
Permacultură 558 Tehnica încălzitului cu biomasă 566
Piaţa valorilor mobiliare, reglementări juridice Teoria algoritmilor 537
504 Termotehnica construcţiilor 568
Pictură, tehnici 570 Trafic de droguri 495
Poezie 589-92, 594, 596-98, 600, 602, 604, Trasee turistice 489
606, 609 Umor 531, 588
- pentru copii 621, 624-31 Ziaristică 467

Index geografic
Basarabia, istorie 641
Rusia, istorie 636-37
Ştefan Vodă, Republica Moldova, istorie 638

Index editori
AAP 476 Garomont-Studio 485-88, 517-18, 575, 581-82
Academia de Ştiinţe a Moldovei 462 Impressum 464, 475, 484
Arc 521, 539, 544-45, 591, 608, 610, 614, Interprint 516, 520, 534
616, 619-20 Iulian 538, 576-77, 593
Biblion 522 Judaica Institute 645
Bons Offices 571, 596, 635, 640 Lavilat Info 494, 500-02, 506-07
Cartier 482, 595 Lexon Plus 477-79
CEP USM 493, 528, 535-36, 553, 580, 642 Lexon-Prim 559, 644
Cu drag 496, 589, 592 Litera (mică) 631
DAAC Hermes pres 557-58 Lumina 633
Editura pentru Literatură şi Artă 622 Mediul Ambiant 540
Epigraf 470 Pontos 515, 594, 598, 606
Fundaţia "Draghiştea" 599 Print-Caro 481, 560
Fundaţia Comunitară Dezvoltare Durabilă Profesional Service 465, 531, 583
Cahul 489 Reclama 605

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Societatea Ecologică "Biotica" 508 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei


SŞB 644 462
Tehnica-UTM 554-56, 565, 568-69 Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu" 529
TEO-Educaţional 532, 578, 584-85 Universul 547
Toneti-Exim 564 USEFS 463, 504, 527, 586
ULIM 467, 514, 574 Victoria Gomo 567
Universitatea "Perspectiva-INT" 468-69 Vizual design 492
Эврика 537

ISBN eronat
ISBN 978-9975-120-12-8 638

61
Cronica recenziilor Nr 1-2014 ≡ Review annals Nr 1-2014

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2014
IANUARIE-MARTIE NR 1 JANUARY-MARCH
(1-92)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1. Anatol Ciocanu: O altfel de biobibliografie / coord.: Elena Căldare. – Chişinău ;
Alba Iulia : Gens Latina, 2013. – 192 p.
Manea-Cernei Eugenia. Dăinuirea prin carte // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 50, Nr 4. – P.
229-230.

2. Codreanu, Lina. Theodor Codreanu : Bibliografie critică / Lina Codreanu ; ed. în-
grijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2012. – 585 p.
Pracsiu Teodor // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 5.

3. Pavel Balmuş, sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual : (Exegeze literare


completate de o biobibliografie) / concepţie, elab., antologare: Vitalie Răileanu ; bibliogr.:
Margareta Cebotari ; coord.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 225 p.
Păsat Dumitru. Pavel Balmuş în iureşul destinului // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar.
– P. 4.
02 BIBLIOTECONOMIE
4. Raţă, Valeriu. Biblioteca Municipală: portret din profil cultural : (Cronici, consem-
nări şi recenzii) / Valeriu Raţă ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2013. – 260
p.
Şcolnic Victoria. Cum este văzută o bibliotecă din interior // Biblio Polis. – 2013. – Vol.
50, Nr 4. – P. 231-233.
070 Ziaristică. Presă
5. Ciocanu, Ion. Rămurea de iasomie : Memorii şi meditaţii despre jurnalista şi tra-
ducătoarea Raisa Ciocanu şi despre familia ei / Ion Ciocanu. – Chişinău : Pontos, 2013. –
370, [1] p.
Pârnău Ion. O performanţă memorialistică strălucită // Literatura şi arta. – 2014. – 16
ian. – P. 4.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
6. Kirk, Russel. Imaginaţia morală / trad.: Ioana Ieronim, Adriana Bădescu, Bogdan-
Alexandru Stănescu [et al.]. – Bucureşti : "Baroque. Books and Arts", 2013. – 384 p.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Voinescu Sever. Partizanul lucrurilor permanente // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 febr.


– P. 4.
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
7. Cerga, Alexandru. Bisericile Basarabiei : Dicţionar enciclopedic : [Vol. 1] / Ale-
xandru Cerga. – Chişinău : Civitas, 2013. – 514 p.
Cuciureanu Gheorghe. Bisericile Basarabiei. Ce ştim noi despre ele? // Făclia. – 2014.
– 7 febr. – P. 15.
Marşalcovschi Teo-Teodor. Datină şi uz enciclopedic / Teo-Teodor Marşalcovschi, An-
ton Moraru, Lidia Pădureac // Literatura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 3.

8. Patrimoniu bisericesc : [materialele conf. şt.-practice "Protejarea patrimoniului


bisericesc – imperativ al timpului", Ed. 1-a (Chişinău, 5 apr. 2011) şi ale conf. "Patrimoniu
bisericesc – recuperarea trecutului", Ed. a 2-a (Chişinău, 3 mai 2012)] / Mitropolia Chişinăului
şi a întregii Moldove, Dep. Mitropolitan Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bisericească. –
Chişinău : Departamentul Mitropolitan Arhitectură, Restaurare şi Pictură Bisericească, 2013.
– 151 p.
Condraticova Liliana. "Patrimoniu bisericesc" – o nouă publicaţie despre istoria şi cultu-
ra ecleziastică // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 168-169.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
9. Andronic, Ludmila. Statistica în comunicare : Syllabus / Ludmila Andronoc, Ion
Pârţachi. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 40 p. – (Seria: Statistica pentru jurnalism şi comu-
nicare).
Feuraş Eugenia // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 107-108.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
10. Guzun, Vadim. INDEZIRABILII: aspecte mediatice, umanitare şi de securitate pri-
vind emigraţia din Uniunea Sovietică în România interbelică / Vadim Guzun. – Cluj-Napoca :
Argonaut, 2013. – 489 p.
Boldişor Ştefan // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 3. – P. 130-135.

32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
11. Varzari, Pantelimon. Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor
democratice: (cazul Republicii Moldova) : Monografie / Pantelimon Varzari. – Chişinău :
Pontos, 2013. – 365 p.

63
Cronica recenziilor Nr 1-2014 ≡ Review annals Nr 1-2014

Juc Victor. Un studiu relivant de elitologie // Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe


Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 231.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
12. Botnarenco, Ion. Cadastrul bunurilor imobile în Republica Moldova : Teorie, Me-
tode, Practică / Ion Botnarenco. – Chişinău : Pontos, 2012. – 484 p.
Krupenikov Igor, Bratco Dumitru. Un tratat multaşteptat în domeniul cadastrului //
Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 161-162.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
13. Arseni, Alexandru. Suveranitatea naţională de la construcţie teoretică la realizare
practică : Monografie / Alexandru Arseni. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 188 p.
Fetescu Dumitru. O carte despre Suveranitate // Ziarul de gardă. – 2014. – 6 febr. – P.
24.
Osmochescu Nicolae // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 1. – P. 80.

14. Orlov, Maria. Curs de contencios administrativ : [pentru uzul studenţilor] / Maria
Orlov. – Chişinău : S. n., 2009. – 158 p.
Dulschi Ion, Coşman Irina. Lucrare de o valoare ştiinţifică şi practică incontestabilă //
Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 156-158.

15. Snegur, Mircea. Labirintul Destinului. Memorii : [în 6 vol.] / Mircea Snegur. – Chi-
şinău : Fundaţia "Draghiştea", 2007. – Vol. 1. – 857 p. ; Vol. 2. – 2008. – 890 p. ; Vol. 3. –
2013. – 775 p. – Vol. 4. – 2013. – 764 p. – Vol. 5. – 2013. – 514 p. ; Vol. 6. – 2013. – 626 p.
Pasat Valeriu. O cronică de suflet a istoriei noastre recente // Biblio Polis. – 2013. – Vol.
50, Nr 4. – P. 247-253.
Ţâra Dumitru. "Labirintul destinului" primului preşedinte // Akademos. – 2013. – Nr 4. –
P. 169-171.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


16. Bejan, Octavian. Metode de evaluare a activităţii anticrimă : Recomandări meto-
dologice / Octavian Bejan. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 47 p. – (Institutul de Criminologie).
Bujor Valeriu // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P. 93-94.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
17. Arsenie, Alexandru. Reglementarea administrativ-juridică a sistemului naţional de
paşapoarte în Republica Moldova / Alexandru Arsenie, Leontie Suholitco. – Chişinău : [Litera
AVN], 2013. – 172 p.
Fetescu Dumitru. O lucrare de o reală utilitate practică // Timpul. – 2014. – 31 ian. – P.
24.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
18. Guţu, Vladimir. Pedagogie : [pentru uzul studenţilor] / Vladimir Guţu. – Chişinău :
CEP USM, 2013. – 507 p.
Căldare Dumitru. "Pedagogie" pentru pedagogi // Vocea poporului. – 2014. – 7 febr. –
P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1). – Idem în lb. rusă.

19. Pedagogi români de excepţie : (din Basarabia interbelică şi postbelică) : [Vol. 1] /


aut.: Axentii V., Axentii I.-A., Barbă M. [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013. – 326 p.
Rusu Tudor. Virgil Mândâcanu descoperă pedagogi români de excepţie // Făclia. –
2014. – 11 ian. – P. 8.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


20. Afanas, Aliona. Metodologia dezvoltării competenţei de comunicare a elevilor în
limba străină / Aliona Afanas ; coord. şt.: Nicolae Silistraru. – Chişinău : S. n., 2013. – 174 p.
Callo Tatiana, Cara Angela // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 1. – P. 79-80.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
21. Şofransky, Zina. Cromatica tradiţională româneasca / Zina Şofransky, Valentin
Şofransky. – Bucureşti : Editura Etnologică, 2012. – 454 p.
Bâtcă Maria. Studiu asupra cromaticii tradiţionale româneşti // Akademos. – 2013. – Nr
4. – P. 183-184.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
22. Aşevschi, Valentin. Igiena mediului : Manual / Valentin Aşevschi, Aurelia Crivoi. –
Chişinău : USPEE, 2013. – 231 p.
Voloşciuc Leonid, Bulmaga Constantin, Sofroni Valentin [et al.] // Noosfera. – 2013. –
Nr 9. – P. 148-149.

59 ZOOLOGIE
23. Cozari, Tudor. Atlas Zoologic / Tudor Cozari. – Chişinău : Ştiinţa, 2013. – 124 p.
Dediu Ion. Premiera editorială: Atlasul Zoologic // Akedemos. – 2013. – Nr 2. – P. 163.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
24. Eţco, Constantin. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate : [monografie]
/ Constantin Eţco, Varfolomei Calmîc, Ion Bahnarel. – Chişinău : Epigraf, 2013. – 600 p.

65
Cronica recenziilor Nr 1-2014 ≡ Review annals Nr 1-2014

Rotaru Tatiana. Promovarea ştiinţei – criteriu de bază în relansarea unei societăţi.


Educaţia pentru sănătate o fac înşişi medicii // Săptămîna. – 2014. – 7 febr. – P. 7.

616 Patologie. Medicină clinică


616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
25. Ceban, Emil. Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate : Monografie /
Emil Ceban. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2013. – 215, [1] p.
Bernic Jana // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 114.
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
26. Bodiu, Aureliu. Hernia de disc lombară : Tratament chirurgical minim-invaziv en-
doscopic / Aureliu Bodiu. – Chişinău : S. n., 2014. – 180 p.
Gherman Diomid // Curierul medical. – 2014. – Nr 2. – P. 109.
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
27. Chiriac, Olga. Bucurii brodate / Olga Chiriac ; fot.: Victor Lavric, V. Ghencea. –
Chişinău : Cu drag, 2013. – 171, [1] p.
Tamazlâcaru Elena. Olga Chiriac şi bucuriile ei brodate // Literatura şi arta. – 2014. – 6
febr. – P. 6.
78 MUZICĂ
28. Poiată, Mihai Ştefan. ROCK-ul, "NOROC"-ul şi NOI (1966-1970) : eseu culturolo-
gico-ist. / Mihai Ştefan Poiată. – Chişinău : Arc, 2013. – 272 p.
Ciobanu Mircea V. Legenda Noroc(k)ului nostru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 ian.
– P. 9.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
29. Dănilă, Aurelian. Opera moldovenească : Interpreţi, roluri, spectacole / Aurelian
Dănilă. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013. – 291, [1] p.
Ghilaş Victor. O panoramă de lexicografie muzicală a operei chişinăuiene // Akademos.
– 2013. – Nr 2. – P. 164-165.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


30. Destin unic de mare campion : Tudor Casapu : Campion Olimpic şi Mondial la
haltere : 50 ani : [de la naştere : album] / coord.: Eduard Ciobanu ; colab.: Pavel Brădescu [et
al.] ; fot.: Boris Harcenco [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013. – 135, [1] p.
Hadei Vitalie. Tudor Casapu – "Destin unic de mare campion" // Ziarul naţional. – 2014.
– 14 mar. – P. 22.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
31. Bahnaru, Vasile. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia / Va-
sile Bahnaru. – Iaşi : Princeps Edit, 2011. – 383 p.
Popuşoi Carolina // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 147-151.

32. Bahnaru, Vasile. Lingvistică şi civilizaţie / Vasile Bahnaru. – Târgovişte : Editura


Bibliotheca, 2013. – 274 p.
Sclifos Valeriu. Un studiu sincretic actual // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 179-181.

811 Limbi individuale


811.124 Limba latină
33. Cemârtan, Claudia. Limba latină: prin cultură şi civilizaţie antică / Claudia
Cemârtan. – Chişinău : S. n., 2013. – 328 p.
Varzari Elena, Manolii Adela // Biblio Scentia. – 2013. – Nr 9. – P. 106-107.

811.135.1 Limba română


34. Druţă, Inga. Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii : [monogra-
fie] / Inga Druţă ; rec. şt.: Doina Butiurcă, Vasile Pavel. – Chişinău : Centrul Editorial-
Poligrafic al USM, 2013. – 336 p.
Răileanu Viorica // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 151-153.

35. Ungureanu, Elena. Dincolo de text: Hypertextul : [studiu] / Elena Ungureanu. –


Chişinău : Arc, 2014. – 280 p.
Ciobanu Mircea V. Totul este hypertext // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 mar. – P. 14.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.131.1 Literatură italiană
36. Viaţa lui Bertoldo. Un vechi manuscris românesc : [carte populară de înţelepciu-
ne] / ed. de text şi indice de cuv. de Galaction Verebceanu. – Chişinău : Museum, 2002. –
256 p.
Corcinschi Nina. "Bertoldo" : un roman străvechi cu inţelesuri proaspete // Philologia. –
2013. – Nr 5/6. – P. 145-147.

821.135.1 Literatură română


37. Dobreanu, Ioan. Mărturisirea : Roman / Ioan Dobreanu. – Roman : Papirus Media
2013.
Piciughin Xenia. Un roman de suflet // Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 5.

67
Cronica recenziilor Nr 1-2014 ≡ Review annals Nr 1-2014

38. Ilieşu, Petru. Petru sau patru plus cinci : [poezii] / Petru Ilieş. – Timişoara :
Planetarium, 1997. – 45 p.
Stănilă Moni. O carte diferită // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 14.

39. Ilis, Florina. Vieţile paralele : [roman] / Florina Ilis. – Bucureşti : Cartea Româ-
nească, 2012. – 688 p.
Negru Nina. În căutarea noului model eminescian // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10
ian. – P. 9.

40. Marica, Valentin. Metanii peste strigătul arborelui : [volum de versuri închinat
memoriei poetului basarabean Grigore Vieru] / Valentin Marica. – Târgu-Mureş : Cezara
Codruţa Marica, 2013. – 58 p.
Piciughin Xenia. Grigore Vieru: "Şi din mormânt voi spune adevărul" // Literatura şi arta.
– 2014. – 13 febr. – P. 6.

41. Nanea, Vasile. Diplomaţie pe baricade : [jurnal biografic] / Vasile Nanea. – Chişi-
nău : Litera, 2012. – 167 p.
Strătilă Silvia. Vasile Nanea şi Munţii Basarabiei // Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. –
P. 2.

42. Păunescu, Andrei. Iobag la patron, iobag la stat: versuri noi şi cîteva recuperări
din cărţi mai vechi / Andrei Păunescu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Semne, Fundaţia Constantin,
2013. – 144 p.
Butuceneanu Andrei. Forţa şi energia mobilizatoare a creaţiei // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 50, Nr 4. – P. 259-264.

43. Păunescu, Andrei. Zodiacul cu femei: bestiar cu versuri noi şi cîteva reluări din
cărţi mai vechi / Andrei Păunescu. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Semne, Fundaţia Constantin,
2013. – 142 p.
Butuceneanu Andrei. Forţa şi energia mobilizatoare a creaţiei // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 50, Nr 4. – P. 259-264.

44. Stănilă, Moni. Al 4-lea : [roman] / Moni Stănilă. – Bucureşti : Tracus Arte, 2013.
Galaicu-Păun Emilian // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 ian. – P. 19.

45. Stoica, Ion. Scriitorul : roman / Ion Stoica. – Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2013.
– 318 p.
Răileanu Vitalie. Sensibilitatea lumii Scriitorul-ui Ion Stoica // Biblio Polis. – 2013. – Vol.
50, Nr 4. – P. 234-236.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


46. Anton, Ion. Viaţa ca amintire : roman / Ion Anton. – Chişinău : Iulian, 2013. – 240
p.
Postolachi Veronica. Forţa tămăduitoare a amintirii (1, 2) // Florile dalbe. – 2014. – 16,
23 ian. – P. 3.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

47. Bălţescu, Nicolae. Luciferice flori, sau Edenul pierdut : [versuri] / Nicolae
Bălţescu. – Chişinău : Prometeu, 2013. – 144 p.
Pohilă Vlad. Versul negrei deznădejdi, luminat de albul exaltării // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 50, Nr 4. – P. 264-267.

48. Belicov, Serafim. 101 poeme / Serafim Belicov. – Bucureşti : Biodova, 2013. –
(Col. "Ideal").
Ciocanu Ion. La nivelul evoluat al poeziei de azi // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. –
P. 4.

49. Bobeică, Constantin. Între stele şi ţărâne : Schiţe. Eseuri. Publicistică. Memoria-
listică / Constantin Bobeică. – Chişinău : Pontos, 2005. – 468 p.
Iachim Ion. O carte plină de învăţăminte // Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 ian. – P.
6.

50. Corobca, Liliana. Kinderland : [roman] / Liliana Corobca. – Bucureşti : Cartea


Românească, 2013. – 184 p.
Ciobanu Mircea V. O ţară tristă, ţară a copiilor // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 ian. –
P. 14.

51. Crudu, Dumitru. Un american la Chişinău : roman / Dumitru Crudu. – Bucureşti :


Casa de Pariuri Literare, 2013. – 316 p.
Răileanu Vitalie. Un roman sesizabil prin nebunia adevărului // Biblio Polis. – 2013. –
Vol. 50, Nr 4. – P. 267-269.

52. Damaschin, Marina. Aripi : versuri / Marina Damaschin. – Chişinău : Iulian, 2013.
– 80 p.
Brumaru Victor. Zbor în adeziune pe aripile poeziei // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 50, Nr
4. – P. 269-271.

53. Druţă, Ion. Vatra blajinilor : [nuvele şi povestiri] / Ion Druţă. – Bucureşti : Editura
Academiei Române, 2013. – 384 p.
Leah Elena // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 32.

54. Gonţa, Nina. Ioana : [roman] / Nina Gonţa. – Craiova : SITECH, 2013. – 160 p.
Cicu Tudor // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 4.

55. Gorgan, Ion. Amintire vie : (Povestiri) / Ion Gorgan. – Chişinău : Grafema Libris,
2013. – 104 p.
Grosu Lidia. Ion Gorgan: percepţia bunelor maniere şi a aristocrației mesajului // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 30 ian. – P. 8.

56. Grama, Steliana. Memoria Sugativei : Eseuri, art., prefeţe şi tablete despre teatru
şi lit. / Steliana Grama ; concepţie, sel. şi îngrijire: Claudia Slutu-Grama. – Ed. a 2-a, rev. şi
ad. – Chişinău : Atelier, 2013. – 372 p.

69
Cronica recenziilor Nr 1-2014 ≡ Review annals Nr 1-2014

Palladi Tudor. Viaţa ca o legendă, sau Enigma luminii steliene // Literatura şi arta. –
2014. – 16 ian. – P. 5.

57. Izbaş, Zina. Şoapte în toamnă : [versuri] / Zina Izbaş ; cuvânt înainte: Ianoş Ţur-
canu ; pref.: Marcela Mardare ; imagine cop.: Vadim Ştirbate. – Chişinău : Pontos, 2013. – 8,
[3] p.
Răileanu Vitalie. Poemele destăinuite... // Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 4.

58. Lari, Leonida. Se duce vara vieţii… : poezii şi proză / Leonida Lari ; antologie de
Nicolae Rusu, coord.: Vasile Şoimaru. – Bacău : Vicovia, 2013. – 312 p.
Raţă Valeriu. Ne aflăm sub privirea atentă a poetei // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 50, Nr
4. – P. 256-259.

59. Plăcintă, Alexandru. Pomul fermecat : [poveste] / Alexandru Plăcintă. – Chişinău


: S. n., 2013. – 20 p.
Ciocanu Ion. Permanenţa creaţiei // Florile dalbe. – 2014. – 30 ian. – P. 7.

60. Plăcintă, Alexandru. Poveşti / Alexandru Plăcintă. – Chişinău : S. n., 2013. –


72 p.
Enachi Ecaterina. Poveştile lui Alexandru Plăcintă – oază de bucurie şi bunătate // Uni-
vers pedagogic pro. – 2014. – 6 febr. – P. 6.

61. Popa-Pădure, Ion. Bate barza-n Măgurele : versuri, epigrame / Ion Popa-Pădure.
– Chişinău : S. n., 2013. – 94, [1] p.
Neagu Manole. Ion Popa-Pădure: dimensiuni epico-lirice / Manole Neagu, Dumitru Pă-
sat // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 mar. – P. 8 ; Făclia. – 2014. – 21 mar. – P. 3.

62. Proverbe şi zicători / alc. : Efim Junghietu. – Chişinău : Arc, 2013. – 228 p.
Leah Elena // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 32.

63. Rusu, Nicolae. Al şaptelea simţ : Roman / Nicolae Rusu. – Chişinău : Prut Inter-
naţional, 2013. – 220 p. – (Col. Scriitori contemporani).
Pilchin Ivan. În căutarea intuiţiei pierdute // Biblio Polis. – 2013. – Vol. 50, Nr 4. – P.
244-246.

64. Saka, Serafim. Pe mine mie redă-mă : roman-fapt / Serafim Saka. – Chişinău :
Arc, 2013. – 546, [1] p.
Lungu Eugen. Serafim Saka, omul-atitudine // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 mar. –
P. 21.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatură română
65. Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu : Dicţionar enciclopedic / Mihai Cimpoi. – Ed. a 2-
a. – Chişinău : Gunivas, 2013. – 584 p. – (Dicţionare Gunivas).
Simion Eugen. Gumentul lui Cimpoi // Moldova. – 2013. – Nr 11/12. – P. 94.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66. Ciorbă, Cătălin. Mărturii despre Eminescu – povestea unei vieţi spusă de con-
temporani / Cătălin Ciorbă. – Bucureşti : Humanitas, 2013. – 584 p.
Popescu Tudor. Eminescu – fără bac şi la mol // Flux. – 2014. – 17 ian. – P. 10.

67. Dolgan, Mihail. Eminescu: arta şi filozofia iubirii : (în baza epistolarului inedit) :
Eseu / Mihail Dolgan. – Chişinău : Profesional Service, 2012. – 124, [12] p. – (Col.
NeoAcademica).
Cimpoi Mihai. Mihail Dolgan: epistolarul erotic eminescian // Akademos. – 2013. – Nr 2.
– P. 166-167.

68. Liiceanu, Gabriel. Dragul meu turnător : [memorii] / Gabriel Liceanu. – Bucureşti :
Humanitas, 2013. – 424 p.
Galaicu-Păun Emilian // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 21 ian. – P. 19.

69. Rachieru, Adrian Dinu. Con-vieţuirea cu Eminescu / Adrian Dinu Rachieru. – Iaşi
: Junimea, 2013. – 194 p. – (Col. "Eminesciana").
Codreanu Theodor. A con-vieţui cu Eminescu // Literatura şi arta. – 2014. – 9 ian. – P.
4.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
70. Ciuntu, Ioan. Aşa cum l-am cunoscut : [despre poetul Grigore Vieru] / Protoiereu
mitrofor Ioan Ciuntu. – Chişinău : S. n., 2013. – 163 p.
Ciobanu Raisa. O valoroasă carte care ni-l readuce pe poetul Grigore Vieru // Literatura
şi arta. – 2014. – 16 ian. – P. 6.
Plăieşu Raisa. Nu timpul trece, ci noi ne trecem... // Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr.
– P. 8.

71. Cuţitaru, Natalia. Alchimia verbului: Introducere în universul poeziei lui Liviu Da-
mian : Studiu monografic / Natalia Cuţitaru. – [Chişinău] : Gunivas, 2013. – 176 p.
Apetri Dumitru. O exegeză literară binevenită // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 5.

72. Furdui, Galina. Spaţiu interactiv pentru nucleu : Dialoguri. Interviuri / Galina
Furdui. – Chişinău : Pontos, 2013. – 763, [3] p.
Ciocanu Ion. Arta interviului // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 4.

73. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Teo-Teodor


Marşalcovschi, Maria Abramciuc, Elena Harconiţa. – Bălţi : S. n., 2013. – 315 p.
Moraru Anton. Problemele etnografiei populare oglindite în lucrările scriitorului basara-
bean Dimitrie Balica comisul // Literatura şi arta. – 2014. – 23 ian. – P. 6.

74. Matei, Claudia. Poezia rezistenţei în perioada ocupaţiei sovietice a Basarabiei /


Claudia Matei. – Bucureşti : Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013. – 245 p.
Cimpoi Mihai. Odiseea rezistenţei culturale basarabene // Literatura şi arta. – 2014. – 6
mar. – P. 4.

71
Cronica recenziilor Nr 1-2014 ≡ Review annals Nr 1-2014

75. Mititelu, Oxana. Singuri în faţa lui Moloh: Totalitarismul comunist în literatură :
Studiu monografic / Oxana Mititelu. – [Chişinău] : Gunivas, [2013]. – 200 p.
Apetri Dumitru. Studiu monografic de o stringentă actualitate // Literatura şi arta. –
2014. – 20 mar. – P. 4.

76. Petru Cărare – scriitor nonconformist : (exegeze literare) / concepţie, elab., an-
tologare de Vitalie Răileanu ; coord.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2013. – 238 p.
Ciocanu Ion. Reactualizarea lui Petru Cărare // Florile dalbe. – 2014. – 27 mar. – P. 7.
Răileanu Vitalie. Cărţi şi autori aproape sufletelor noastre // Literatura şi arta. – 2014. –
27 febr. – P. 5.

77. Poetul ca Apostol : Nicolae Dabija – 65 : Eseuri. Referinţe critice / Eugen Simion,
Mihai Cimpoi (coord. gen. şi argument), Constantin Ciopraga [et al.]. – [Chişinău : Baştina-
Radog, 2013]. – 232, [2] p.
Colţun Gheorghe. Poet printre apostoli şi apostol printre poeţi // Literatura şi arta. –
2014. – 20 mar. – P. 5.

821.512.165(478).0 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


78. Сырф, Виталий. Гагаузская народная волшебная сказка / Виталий Сырф. –
Санкт-Петербург : Изд.-во Русской христианской гуманитарной акад., 2013. – 206 с.
Botezatu Grigore. Un prim studiu monografic despre basmul găgăuzesc // Akademos. –
2013. – Nr 4. – P. 182.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
79. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic il. : [ Vol. 11] /
Valerian Ciobanu, Anatol Eremia, Alexandru Ganenco [et al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc. – Chi-
şinău : Fundaţia Draghiştea, 2013. – 548 p.
Leah Elena // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 32.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
80. Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare / alcăt.: Vasile Şoimaru, Iosif Nicules-
cu, Gheorghe Pârlea [et al.]. – Chişinău : Balacron, 2013. – 200 p.
Pohilă Vlad. Până se va risipi năluca rătăcitoare din capetele unor sus-puşi // Biblio Po-
lis. – 2013. – Vol. 50, Nr 4. – P. 236-243.

94(478) Istoria Republicii Moldova


81. Cucereanu, Radion. Martiriul transnistrean sub jugul totalitar rusesc / Radion
Cucereanu, Eleonora Cercavschi, Dumitru Apetri. – Chişinău : S. n., 2013. – 342 p.
Dulgheru Valeriu. Radion Cucereanu la 87 de ani: cu durere în suflet despre martiriul
transnistrean // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 7.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82. Culea, Ştefan. Candela neuitării Tudora – ani şi destine : [raionul Ştefan Vodă] /
Ştefan Culea. – Chişinău : Pontos, 2011. – 494, [124] p.
Ladaniuc Victor. Ştefan Culea, cronicarul satului Tudor // Literatura şi arta. – 2014. – 30
ian. – P. 6.

83. Dragnev, Demir. Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în Ţările Ro-
mâne : Studii şi materiale / Demir Dragnev. – Chişinău : Cartdidact-Civitas, 2012. – 596 p. –
(Col. "Studium").
Chirtoagă Ion. Reflecţii istoriografice, materiale documentare şi opinii referitoare la tre-
cutul nostru naţional // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 156-157.

84. Enciu, Nicolae. Tradiţionalism şi modernitate în Basarabia anilor 1918-1940 : Vol.


1 : Populaţia Basarabiei interbelice. Aspecte demografice : [în vol.] / Nicolae Enciu. – Chişi-
nău : Lexon-Prim, 2013. – 424 p.
Tărîţă Marius. Interbelicul românesc: populaţia Basarabiei // Akademos. – 2013. – Nr 2.
– P. 158-160.

85. Mischevca, Vlad. Anul 1812. Două secole de la anexarea Basarabiei de către Im-
periul Rusiei / Vlad Mischevca. – Chişinău : S. n., 2012. – 142 p.
Пономарёв Александр. Обзор книги Влада Мискевка "Год 1812-й: два столетия с
начала аннексии Бессарабии Российской Империей" // Revista de Istorie a Moldovei. –
2013. – Nr 3. – P. 139-144. – Textul rec. în lb. rusă.

86. Negru, Elena. "Cursul deosebit" al României şi supărarea Moscovei : Disputa


sovieto-română şi campaniile propagandistice antiromâneşti din RSSM (1965-1989) : Studiu
şi doc. : [vol. 1] / Elena Negru, Gheorghe Negru ; trad.: Gheorghe Chiriţă. – Chişinău : [CEP
USM], 2013. – 616 p. – (Mişcarea naţională dintre Prut şi Nistru).
Crudu lilia. Un pas important în eliberarea de reflexele trecutului / Lilia Crudu //
Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 172-174.

87. Petrencu, Anatol. Teroarea stalinistă în Basarabia / Anatol Petrencu. – Chişinău :


S. n., 2013. – 359 p. – (Seria "Studii, documente, memorii" ; 2).
Morar Anton // Literatura şi arta. – 2014. – 9 ian. – P. 7.
Pârlea-Conovali Veronica. Anatol Petrencu şi reînvierea istoriei // Făclia. – 2014. – 31
ian. – P. 12.

88. Rotari, Ludmila. Mişcarea subversivă din Basarabia în anii 1918-1924 / Ludmila
Rotari. – Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2004. – 299 p.
Boldişor Ştefan // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 145-149.

94(498) Istoria României


89. Dudaş, Florian. Ediţia princeps a cărţii lui Dimitrie Cantemir "Descrierea Moldovei"
/ "Beschreibung der Moldau", Hamburg, 1769-1770 : Studiu bibl. şi ed. anastatică / Florian
Dudaş. – Oradea : Lumina, 2013. – 230 p.
Eşanu Andrei. O precizare principală la ediţiile germane ale "Descrierii…" de Dimitrie
Cantemir // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 175-178.

73
Cronica recenziilor Nr 1-2014 ≡ Review annals Nr 1-2014

90. Măria sa, Neagoe Basarab... Însemnările monahiei Platonida, Doamna Despi-
na a Ţării Româneşti. – Bacău : Bonifaciu, 2012. – 320 p.
Negru Nina. Modele de viaţă, modele de sfinţenie // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21
febr. – P. 14.

91. Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858) /


sel. doc. şi studiul introd.: Ion Eremia. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 956 p.
Eşanu Andrei. O mult aşteptată ediţie de documente "Relaţiile externe ale Ţării Moldo-
vei în documente şi materiale (1360-1858)" // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 4. –
P. 148-149.

92. Stan, Constantin I. Crucea reeducării : O istorie a "reeducărilor" în temniţele co-


muniste din România (1948-1964) / Constantin I. Stan. – Bucureşti : Christiana, 2010. – 304
p.
Negru Nina. Crucea reeducării // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 mar. – P. 14.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Cebotari, Margareta 3
A Cemârtan, Claudia 33
Abramciuc, Maria 73 Cercavschi, Eleonora 81
Afanas, Aliona 20 Cerga, Alexandru 7
Andronic, Ludmila 9 Chiriac, Olga 27
Anton, Ion 46 Chiriţă, Gheorghe 86
Apetri, Dumitru 71, 75, 81 Chirtoagă, Ion 83
Arseni, Alexandru 13 Cicu, Tudor 54
Arsenie, Alexandru 17 Cimpoi Mihai 65, 67, 74, 77
Aşevschi, Valentin 22 Ciobanu, Eduard 30
Axentii, I.-A. 19 Ciobanu, Mircea V. 28, 35, 50
Axentii, V. 19 Ciobanu, Raisa 70
Ciobanu, Valerian 79
B Ciocanu, Anatol 1
Ciocanu, Ion 5, 48, 59, 72, 76
Bahnarel, Ion 24 Ciocanu, Raisa (5)
Bahnaru, Vasile 31-32 Ciopraga, Constantin 77
Balica, Dimitrie 73 Ciorbă, Cătălin 66
Balmuş, Pavel 3 Ciuntu, Ioan 70
Barbă, M. 19 Codreanu, Lina 2
Bădescu, Adriana 6 Codreanu, Theodor 2, 69
Bălţescu, Nicolae 47 Colţun, Gheorghe 77
Bejan, Octavian 16 Condraticova, Liliana 8
Belicov, Serafim 48 Corcinschi, Nina 36
Bernic, Jana 25 Corobca, Liliana 50
Bobeică, Constantin 49 Coşman, Irina 14
Bodiu, Aureliu 26 Cozari, Tudor 23
Boldişor Ştefan 10, 88 Crivoi, Aurelia 22
Botezatu, Grigore 78 Crudu, Dumitru 51
Botnarenco, Ion 12 Crudu, lilia 86
Bratco, Dumitru 12 Cucereanu, Radion (81)
Brădescu, Pavel 30 Cuciureanu, Gheorghe 7
Brumaru, Victor 52 Culea, Ştefan 82
Bujor, Valeriu 16 Cuţitaru, Natalia 71
Bulmaga, Constantin 22
Butiurcă, Doina 34 D
Butuceneanu, Andrei 42-43
Dabija, Nicolae (77)
C Damaschin, Marina 52
Damian, Liviu 71
Callo, Tatiana 20 Dănilă, Aurelian 29
Calmîc, Varfolomei 24 Dediu, Ion 23
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei (1693 ; Dobreanu, Ioan 37
1710-1711) 89 Dolgan, Mihail 67
Cara, Angela 20 Dragnev, Demir 83
Casapu, Tudor (30) Druţă, Inga 34
Căldare, Dumitru 18 Druţă, Ion 53
Căldare, Elena 1 Dudaş, Florian 89
Cărare, Petru (76) Dulgheru, Valeriu 81
Ceban, Emil 25 Dulschi, Ion 14

75
Cronica recenziilor Nr 1-2014 ≡ Review annals Nr 1-2014

E L
Eminescu, Mihai (65-67, 69) Ladaniuc, Victor 82
Enachi, Ecaterina 60 Lari, Leonida 58
Enciu, Nicolae 84 Lavric, Victor 27
Eremia, Anatol 79 Leah, Elena 53, 62, 79
Eremia, Ion 91 Liiceanu, Gabriel 68
Eşanu, Andrei 89, 91 Lungu, Eugen 64
Eţco, Constantin 24
M
F
Manea-Cernei, Eugenia 1
Fetescu, Dumitru 13, 17 Manolii, Adela 33
Feuraş, Eugenia 9 Mardare, Marcela 57
Furdui, Galina 72 Marica, Valentin 40
Marşalcovschi Teo-Teodor 7, 73
G Matei, Claudia 74
Galaicu-Păun, Emilian 44, 68 Mândâcanu, Virgil 19
Ganenco, Alexandru 79 Mischevca, Vlad 85
Ghencea, V. 27 Mititelu, Oxana 75
Gherman, Diomid 26 Morar, Anton 87
Ghilaş, Victor 29 Moraru, Anton 7, 73
Gonţa, Nina 54 N
Gorgan, Ion 55
Grama, Steliana 56 Nanea, Vasile 41
Grosu, Lidia 55 Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti
Guţu, Vladimir 18 (1512-1521) (90)
Guzun, Vadim 10 Neagu, Manole 61
Negru, Elena 86
H Negru, Gheorghe 86
Hadei, Vitalie 30 Negru, Nina 39, 90, 92
Harcenco, Boris 30 Niculescu, Iosif 80
Harconiţa, Elena 73 O
I Orlov, Maria 14
Iachim, Ion 49 Osmochescu, Nicolae 13
Ieronim, Ioana 6 P
Ilieşu, Petru 38
Ilis, Florina 39 Palladi, Tudor 56
Izbaş, Zina 57 Pasat, Valeriu 15
Pavel, Vasile 34
J Pădureac, Lidia 7
Juc, Victor 11 Păsat, Dumitru 3, 61
Junghietu, Efim 62 Păunescu, Andrei 42-43
Pârlea, Gheorghe 80
K Pârlea-Conovali, Veronica 87
Pârnău, Ion 5
Kirk, Russel 6 Pârţachi, Ion 9
Krupenikov, Igor 12 Petrencu, Anatol 87
Kulikovski, Lidia 2, 4, 76 Piciughin, Xenia 37, 40
Pilchin, Ivan 63
Plăcintă, Alexandru 59-60

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Plăieşu, Raisa 70 Şofransky, Zina 21


Pohilă, Vlad 47, 80 Şoimaru, Vasile 58, 80
Poiată, Mihai Ştefan 28 Ştirbate, Vadim 57
Popa-Pădure, Ion 61
Popescu, Tudor 66 T
Popuşoi, Carolina 31 Tamazlâcaru, Elena 27
Postolachi, Veronica 46 Tărîţă, Marius 84
Pracsiu, Teodor 2
Ț
В
Ţâra, Dumitru 15
Rachieru, Adrian Dinu 69 Ţurcanu, Ianoş 57
Raţă, Valeriu 4, 58
Răileanu, Viorica 34 U
Răileanu, Vitalie 3, 45, 51, 76
Rotari, Ludmila 88 Ungureanu, Elena 35
Rotaru, Tatiana 24 V
Rusu, Nicolae 58, 63
Rusu, Tudor 19 Varzari, Elena 33
Varzari, Pantelimon 11
S Verebceanu, Galaction 36
Saka, Serafim 64 Vieru, Grigore (40, 70)
Sclifos, Valeriu 32 Voinescu, Sever 6
Silistraru, Nicolae 20 Voloşciuc, Leonid 22
Simion, Eugen 65, 77 М
Slutu-Grama ,Claudia 56
Snegur, Mircea 15 Мискевка, Влад 85
Sofroni, Valentin 22
Stan, Constantin I. 92 П
Stănescu, Bogdan-Alexandru 6
Пономарёв, Александр 85
Stănilă, Moni 38, 44
Stoica, Ion 45 С
Strătilă, Silvia 41
Suholitco, Leontie 17 Сырф, Виталий 78

Ș
Şcolnic, Victoria 4
Şofransky, Valentin 21

77
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
MARTIE NR 3 MARCH
(927-1264)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
927. Duca, Daniela. Măsurarea procesului inovaţional în contextul academic şi al facto-
rilor de decizie / Daniela Duca // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. intern.
şt.-pract., Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 272-277 : fig. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 277 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 934, 938)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 934, 938)

005 Conducere şi organizare. Management


928. Cebotaru, Eugenia. Managementul proiectelor – soluţie eficientă pentru atingerea
unor obiective de anvergură / Eugenia Cebotaru // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P.
80-92. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (16 tit.). – ISSN 1813-8489.

005.1 Teoria şi practica organizării


929. Ţîmbaliuc, Natalia. Conducerea bazată pe inteligenţă emoţională = Leadership
based on emotional intellingence / Natalia Ţîmbaliuc // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 49-53
: tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (8
tit.). – ISSN 1810-9136.
(Vezi de asemenea Nr 977)

006 Standardizare şi standarde


(Vezi Nr 1072)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
(Vezi Nr 1067, 1251)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
930. Colesnic, Iurie. Un catalog ca un răboj : [pe marginea catalogului ″Publicaţiile
Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"] / Iurie Colesnic // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 10. – P.
34-37. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-2278.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
931. Caterev, Cristina. The Central Scientific Library "Andrei Lupan" on New Modern
Social Media / Cristina Caterev, Valentina Tcacenco // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 10. – P.
63-71. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (9 tit.). – ISSN 1857-2278.

932. Cereteu, Igor. Cărţi vechi din Biblioteca Mănăstirii Ţigăneşti : [din raionul Străşeni]
/ Igor Cereteu // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 10. – P. 72-81 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2278.

933. Cerneauscaite, Irina. Soluţii inteligente de argumentare a potenţialului informaţio-


nal al programelor analitice / Irina Cerneauscaite, Ludmila Corghenci // Biblio Scientia. –
2013. – Nr 10. – P. 38-41. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (3 tit.). – ISSN
1857-2278.

934. Dobre, Carmen. Potenţialul patrimonial al Bibliotecii Academiei Române în con-


textul societăţii cunoaşterii / Carmen Dobre, Svetlana Căzănaru // Biblio Scientia. – 2013. –
Nr 10. – P. 22-33 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32-33 (16 tit.). – ISSN
1857-2278.

935. Ghinculov, Silvia. Noi modalităţi de colaborare internaţională a Bibliotecii Ştiinţifi-


ce ASEM / Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 10. – P. 51-57. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (7 tit.). – ISSN 1857-2278.

936. Osoianu, Vera. Biblioteca în era Internetului : tendinţe şi prognoze / Vera Osoianu
// Biblio Scientia. – 2013. – Nr 10. – P. 42-50. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
50 (13 tit.). – ISSN 1857-2278.

937. Susarenco, Ala. Paradigme contemporane ale bibliotecii universitare în asigura-


rea calităţii învăţământului superior / Ala Susarenco // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 10. – P.
58-62. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-2278.

938. Ţurcan, Nelly. Publicarea electronică – un nou model pentru comunicarea ştiinţifi-
că: revistele ştiinţifice electronice din Republica Moldova / Nelly Ţurcan // Biblio Scientia. –
2013. – Nr 10. – P. 5-21 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19-21 (25
tit.). – ISSN 1857-2278.
(Vezi de asemenea Nr 930, 1067)

050 Publicaţii periodice şi seriale


(Vezi Nr 1196)
06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 1008, 1039)
069 Muzee
(Vezi Nr 1049-50)

79
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

070 Ziaristică. Presă


939. Leu, Paul. Un semn de viaţă din partea fraţilor moldoveni : [revistă ortodoxă de
limbă română "Luminătorul" din Chişinău] / Paul Leu // Luminătorul. – 2013. – Nr 6. – P. 62-
64.
(Vezi de asemenea Nr 938)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 932)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
(Vezi Nr 1247)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
940. Aghioritul, Paisie. "Reţeta de mântuire" a părintelui Paisie Aghioritul pentru toţi
cei osteniţi şi împovăraţi ; Sfaturi duhovniceşti ale părintelui ; A gândi ortodox este uşor, însă
a trăi ortodox cere osteneală : [extras din vol. ″Trezire duhovnicească″, Bucureşti, 2003] /
Cuviosul Paisie Anghioritul // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 48-50 : fot. – ISSN 1857-
419X.

941. Boiar, Marga. La "Troiţa cu dorumetri" : [din curtea Bisericii ″Sf. Apostoli Petru şi
Pavel″ din or. Chişinău: meditaţii] / Marga Boiar // Luminătorul. – 2013. – Nr 6. – P. 51-54 :
fot.

942. Brânză, Maria. Credinţa fără fapte moartă este! : [evaluări anuale desfăşurate la
parohia Bisericii ″Sf. Ap. Petru şi Pavel″ din or. Chişinău] / Maria Brânză // Luminătorul. –
2013. – Nr 6. – P. 11-15 : fot.

943. Buburuz, Petru. Ochiul Domnului veghează şi asupra celor buni, şi asupra celor
răi : [meditaţii] / prot. Petru Buburuz // Luminătorul. – 2013. – Nr 6. – P. 2-10 : fot.

944. Candu, Teodor. Aspecte privind activitatea arhimandritului Chiril şi ridicarea la


rangul de Mănăstire a schitului Curchi din anul 1813 / Teodor Candu // Altarul Credinţei. –
2014. – Nr 1/2. – P. 53-56 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-419X.

945. Chiosa, Igor. Specificul creştinismului la basarabeni, în viziunea lui Alexei Matee-
vici / Igor Chiosa // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 10. – P. 82-89. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 89 (2 tit.). – ISSN 1857-2278.

946. Ciobanu, Nicolae. Căsătoria – sfinţirea şi întărirea legăturii între bărbat şi femeie :
[Sfânta Taină a Cununiei, Nunţii şi Căsătoriei] / prot. Nicolae Ciobanu // Altarul Credinţei. –
2014. – Nr 1/2. – P. 46 : fot. – ISSN 1857-419X.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

947. Cojocaru, Constantin. La moaştele Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon : [sfa-


turi duhovniceşti] / preot Constantin Cojocaru // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 38-39
: fot. – ISSN 1857-419X.

948. Cojocaru, Viorel. Dumnezeu ne vrea mereu împreună : [in memoriam prot. Dioni-
sie Jucov, cleric la Biserica ″Sf. Mr. Mc. Teodor Tiron″ din Chişinău şi a fiului său Titus Jucov,
regizorul Teatrului Rep. de Păpuşi ″Licurici″] / preot Viorel Cojocaru // Luminătorul. – 2013. –
Nr 6. – P. 47-50.

949. Eşanu, Andrei. Sfântul Daniil Sihastrul de la Voroneţ / Andrei Eşanu, Valentina
Eşanu // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 40-45 : fot. – (Sfinţi ai neamului). – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.– ISSN 1857-419X.

950. Moşin, Octavian. Ne pregătim de Postul cel Mare…de Înviere? : [editorial] / preot
Octavian Moşin // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-419X.

951. Necula, Constantin. Părintele profesor Constantin Necula: "Mă simt foarte bine
acasă, în Basarabia" : [interviu cu prof. de la Facultatea de Teologie Ortodoxă ″Andrei Şagu-
na″ din Sibiu, România : pentru ascultătorii postului de radio ″Vocea Basarabiei″, Chişinău, 15
dec. 2013] / consemnare de Maria Bulat-Saharneanu // Luminătorul. – 2013. – Nr 6. – P. 16-
29 : fot. – Va urma.

952. 150 de ani de la înfiinţarea Mănăstirii Noul-Neamţ : [din comuna Chiţcani, raio-
nul Slobozia] // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-419X.

953. Părintele Gheorghe Calciu, din temniţă în sinaxar – moaştele sale sunt în-
tregi : [îşi are odihna veşnică la Mănăstirea Petru Vodă din comuna Poiana Teiului, judeţul
Neamţ, România (1925- 2006)] // Luminătorul. – 2013. – Nr 6. – P. 40-46 : fot.

954. Pruteanu, Petru. Despre spovedanie şi legătura ei cu împărtăşirea euharistică /


ieromonah Petru Pruteanu // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 32-36 : fot. – ISSN 1857-
419X.

955. Rusanovschi, Iulian. O nouă troiţă la Hânceşti în memoria Mitropolitului Gurie


Grosu : [primul Mitropolit al Basarabiei (1877-1943)] / Iulian Rusanovschi // Luminătorul. –
2013. – Nr 6. – P. 55-58 : fot.

956. Sfântul Porfirie cel Nou, făcătorul de minuni (1906-1991) : [canonizat pe 27


noiem. 2013 de către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol] // Luminătorul. – 2013. – Nr
6. – P. 32-39 : fot.

957. Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove. IPS Mitropolit Vladimir:


"Să ne cercetăm cu asprime faptele, conştientizând cât de vătămător este păcatul": [cuvânt în
preajma Sfântului Post] / Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove // Altarul
Credinţei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-419X.
(Vezi de asemenea 932, 939, 1063)

81
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
958. Lobanov, Natalia. Politica imigraţiei în ţările UE: de la coordonare la unificare =
Immigration policy to the EU countries: from coordination to unification / Natalia Lobanov //
Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 99-106 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 105-106 (12 tit.). – ISSN 1810-9136.

959. Кивачук, Анна. Динамика численности и возрастно-половой структуры


населения Приднестровья / Кивачук Анна // Creşterea economică în condiţiile globalizării :
Conf. intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 148-155 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 154-155 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 900, 1062, 1074, 1078, 1107)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
960. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. Ameliorarea calităţii vieţii copiilor: o premisă pentru
securitatea demografică a Republicii Moldova / Buciuceanu-Vrabie Mariana // Creşterea
economică în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 164-172 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 172 (10
tit.).
(Vezi de asemenea Nr 962-64, 1247)

316.6 Psihologie socială


961. Morari, Ina. Cunoscându-te pe tine însuţi = Know yourself = Позная себя : [con-
solidarea ″eu-lui″ prin vestimentaţie : studiu psihologic] / Ina Morari // Altitude. – 2013. – Nr 2.
– P. 40-48 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4815.

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


962. Chistruga-Sînchevici, Inga. Politicile familiale din Republica Moldova în context
european / Chistruga-Sînchevici Inga // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf.
intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 214-221. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 221 (7 tit.).

963. Olari, Viorica. Familia şi căsătoria în viziunea tinerei generaţii / Olari Viorica,
Ganţa Anastasia, Munteanu Igor // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. in-
tern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 222-228 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 228 (20 tit.).

964. Stan, Valentina. Socializarea politică în familie în contextul proceselor migraţiei


din Republica Moldova / Valentina Stan, Liliana Triboi // Teoria şi practica administrării publi-

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ce : Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 116-119. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 119 (10 tit.).

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
965. Малоиван, Иван. Взаимодействие политических актеров в условиях
переходного процесса: подход теории игр / Иван Малоиван // Administrarea Publică. –
2014. – Nr 1. – P. 128-133. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 133 (5 tit.). – ISSN
1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 973)

323 Politică internă


966. Олейник, Маргарита. Конструирование решений власти в современном
политическом процессе / Маргарита Олейник // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P.
116-122. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121-122 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


967. Saca, Victor. Reflecţii asupra relaţiei interese politice – transformări democratice :
(din experienţa Republicii Moldova) / Victor Saca // Teoria şi practica administrării publice :
Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 95-97. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 97 (3 tit.).

968. Solomon, Constantin. Marketingul politic în Republica Moldova: aspecte teoretic-


practice / Constantin Solomon // Teoria şi practica administrării publice : Conf. şt.-practică, 20
mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 98-101. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.100-101
(17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1161, 1163, 1264)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


969. Baliţchi, Tudor. Importanţa instituţională a Agenţiei Internaţionale pentru Energie
Atomică în procesul dezvoltării paşnice şi stabile a lumii / Tudor Baliţchi // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 94-100. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99-100 (13
tit.). – ISSN 1813-8489.

970. Lazăr, Elena. Politica externă a unor state în raport cu normele de drept internaţi-
onal în sec. XXI / Lazăr Elena // Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul
valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători : Materialele Conf. şt. intern.
anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 7-a, 30 mai 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 217-
221. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 221 (10 tit.) şi în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 958, 972, 1000)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


971. Pascaru, Vlad. Vectorul european al Moldovei va supravieţui în orice condiţiuni :
[editorial] / Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2014. – Nr 3. – P. 4. – ISSN 1857-3053.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

972. Sprînceană, Mihai. Programele de asistenţă şi misiunile de evaluare ale Uniunii


Europene ca model de administrare politică a securităţii regionale: cazul Republicii Moldova /
Mihai Sprînceană, Cristina Morari // Teoria şi practica administrării publice : Conf. şt.-practică,
20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 110-113. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113
(14 tit.).

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


973. Azinov, Nighina. Impactul guvernării de coaliţie asupra relaţiilor politice şi admi-
nistrative / Nighina Azinov // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 108-115. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 114-115 (13 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1006)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
974. Dulschi, Silvia. Partidul octombrist – exponent al ideilor liberale în Basarabia la
începutul secolului al XX-lea / Silvia Dulschi // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 18-
22. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
975. Bîrcă, Alic. Evaluarea costurilor economice aferente accidentelor de muncă şi bo-
lilor profesionale în Republica Moldova / Alic Bîrcă // Creşterea economică în condiţiile globa-
lizării : Conf. intern. şt.-practică: Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 80-88 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (8 tit.).

976. Căldare, Gheorghe. Problema revenirii migranţilor moldoveni în patrie şi încadra-


rea lor în câmpul muncii / Gheorghe Căldare // Teoria şi practica administrării publice : Conf.
şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 89-92. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 92 (13 tit.).

977. Jorovlea, Elvira. Modelarea comportamentului angajaţilor prin strategii de educa-


re a diversităţii = Modelling the behavior of employees through diversity education strategies /
Elvira Jorovlea // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 39-48 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (6 tit.). – ISSN 1810-9136.

978. Пищенко, Марина. Трудовые ресурсы населения Республики Молдова в


условиях демографического старения / Пищенко Марина, Пенина Ольга // Creşterea
economică în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 156-163 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 929, 958, 1005, 1033, 1066)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 984, 1035-36)

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 993, 996, 1080, 1171)

336 Finanţe
979. Klippert, Elizaveta. Perfecţionarea indicatorilor de performanţă financiară şi co-
mercială ai instituţiei bancare prin ajustarea capacităţii funcţiei de audit intern şi a sistemelor
de control intern = Improvement of financial and commercial performance indicators of a
banking institution through adjusting the capacity of the internal audit function and systems of
internal control / Elizaveta Klippert // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 82-88 : fig., tab. – Tit.,
text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (6 tit.). – ISSN
1810-9136.

980. Manole, Tatiana. Metodologia administrării cheltuielilor publice în scopul eficienti-


zării lor / Tatiana Manole // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 48-59 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (4 tit.). – ISSN 1813-8489.

981. Slobodeanu, Svetlana. Completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit


(forma VEN 12) de către instituţiile medico-sanitare publice şi private / Svetlana Slobodeanu
// Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 3. – P. 31-35 : fig., tab. – ISSN 1813-4408.

982. Ulian, Galina. Viziuni privind perspectivele dezvoltării serviciilor bancare auxiliare
= Visions on perspectives of auxiliary banking services development / Galina Ulian, Lilian
Ciobanu // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 54-61. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (9 tit.). – ISSN 1810-9136.

983. Zacon, Andrei. Menţinerea nivelului optim al capitalului bancar prin aplicarea in-
strumentelor hibride – CoCos = Maintaining an optimal level of bank capital by applying con-
tingent convertible capital instruments – CoCos / Andrei Zacon // Economica. – 2014. – Nr 1.
– P. 62-68 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 68 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.

984. Бежан, Геннадий. О недостоверности даты реальной оценки недвижимого


имущества : [применяемой в целях налогообложения] / Геннадий Бежан // Contabilitate
şi audit. – 2014. – Nr 3. – P. 63-64 : tab. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 1012, 1022-23, 1029, 1164-65)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
985. Botnari, Nedejda. Eficienţa economică/creşterea economică = Economic
efficiency and economic growth / Nadejda Botnari // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 69-74 :
tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74 (4
tit.). – ISSN 1810-9136.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

986. Gribincea, Alexandru. Optimizarea costurilor şi consumului în managementul


energetic al industriei alimentare şi a băuturilor din Republica Moldova = Optimization of
costs and consumption in the energy management of the food and beverage industry in Mol-
dova / Alexandru Gribincea, Corina Gribincea // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 7-13 : fig.,
tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : 6 tit. –
ISSN 1810-9136.

987. Roşca, Petru. Aportul investiţiilor străine asupra creşterii economice naţionale =
The contribution of foreign investment to national economic growth / Petru Roşca, Valerian
Sălăvăstru // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 75-81. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (6 tit.). – ISSN 1810-9136.
(Vezi de asemenea Nr 1034)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


(Vezi Nr 990, 1141)

338.48 Turism. Economia turismului


988. Buga, Oleg. Despre unele aspecte a dezvoltării agroturismului în viziunea dez-
voltării durabile / Oleg Buga, Vasile Maxim // Creşterea economică în condiţiile globalizării :
Conf. intern. şt.-pract. : Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 346-349. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 349 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 987)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
989. Certan, Simion. Tendinţe în relaţiile comerciale internaţionale prin prisma integră-
rii în Uniunea Europeană / Simion Certan, Ion Certan // Creşterea economică în condiţiile
globalizării : Conf. intern. şt.-pract., Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. –
P. 47-58 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (14 tit.).

990. Gribincea, Alexandru. Cuantificarea performanţei relative a exportului cu produse


agroalimentare din Republica Moldova cu Uniunea Europeană / Alexandru Gribincea, Boris
Coreţchi // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-pract., Ed. a 8-a,
17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 82-88 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 88 (5 tit.).

991. Munteanu, Alexandru. Regimul vamal de tranzit aplicat în Republica Moldova /


Alexandru Munteanu // Vama. – 2014. – Nr 1. – P. 27-32. – ISSN 1857-2979.

992. Şcola, Dona. Dona Şcola: "Funcţia de director executiv al MIEPO am acceptat-o
ca pe o provocare" : [interviu cu dir. executiv al Org. de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a
Exporturilor] / interlocutor: Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2014. – Nr 3. – P. 6-7 : fot. – ISSN
1857-3053.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

993. Zaharia, Marin. Zonele cu statul special : [ca părţi ale teritoriului vamal al Rep.
Moldova] / Marin Zaharia // Vama. – 2014. – Nr 1. – P. 2-16 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 16
(18 tit.). – ISSN 1857-2979.

994. Цуркану, Раду. О временном хранении товаров и об их помещении под


таможенный режим хранения / Раду Цуркану // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 3. – P.
65-71. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

339.7 Finanţe internaţionale


(Vezi Nr 987, 992, 996)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


995. Bradu, Margareta. Particularităţile creşterii economice în economiile globalizate /
Margareta Bradu // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-pract., Ed.
a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 113-138 : tab. – Rez. în lb. fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 138 (6 tit.).

996. Грибинча, А. Роль международного кооперирования и инвестиционного


сотрудничества в устойчивом развитии экономики страны / А. Грибинча, Э. Фрумусаки //
Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-pract., Ed. a 8-a, 17-18 oct.
2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 89-95 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 95 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1066)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
(Vezi Nr 1010, 1014, 1019)
341 Drept internaţional
997. Balan, Oleg. Afirmarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului / Balan
Oleg // Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale : Materiale ale
mesei rotunde cu participare intern., 11 dec. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 6-12. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11-12 (11 tit.).

998. Balan, Petru. Principii ale dreptului internaţional penal consacrate în statutele
unor jurisdicţii internaţionale penale / Balan Petru // Tendinţe contemporane ale dezvoltării
ştiinţei în contextul valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători : Materialele
Conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 7-a, 30 mai 2013. – Chişinău, 2013. – Vol.
1. – P. 22-28. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28 (9 tit.).

999. Cazacu, Doina. Conceptul de servitute în dreptul internaţional public / Cazacu


Doina // Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunii euro-
pene: viziuni ale tinerilor cercetători : Materialele Conf. Şt. Intern. anuale a tinerilor cercetă-
tori, Ed. a 7-a, 30 mai 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 66-72. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 72 (17 tit.) şi în notele de subsol.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1000. Cucerescu, Vasile. Conţinutul normelor de drept primar european privind secu-
ritatea comună / Cucerescu Vasile // Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contex-
tul valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători: Materialele Conf. Şt. Intern.
anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 7-a, 30 mai 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 110-
117. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 117 (4 tit.) şi în notele de subsol.

1001. Sârcu, Diana. Consecinţele neexecutării actului jurisdicţional internaţional / Dia-


na Sârcu // Teoria şi practica administrării publice : Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 189-191. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 191 (7 tit.).

1002. Sârcu, Diana. Garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prin
prisma jurisprudenţei Curţii Europene a drepturilor omului / Sârcu Diana // Protecţia drepturi-
lor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale : Materiale ale mesei rotunde cu participare
intern., 11 dec. 2012. – Chişinău, 2013. – P. 80-89. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
88-89 (14 tit.).

1003. Slusarenco, Svetlana. Descrierea situaţiei privind condiţia juridică a străinilor în


contextul cercetărilor ştiinţifice / Slusarenco Svetlana // Protecţia drepturilor omului: meca-
nisme naţionale şi internaţionale : Materiale ale mesei rotunde cu participare intern., 11 dec.
2012. – Chişinău, 2013. – P. 115-122. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 121-122 (20
tit.).

1004. Smochină, Carolina. Impactul activităţii Parlamentului European asupra apără-


rii drepturilor / Smochină Carolina // Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi
internaţionale : Materiale ale mesei rotunde cu participare intern., 11 dec. 2012. – Chişinău,
2013. – P. 172-179. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 178-179 (10 tit.).

1005. Косенкова, Г. Практика рассмотрения в Европейском суде по правам че-


ловека жалоб, вытекающих из трудовых споров / Г. Косенкова // Закон и жизнь. – 2014.
– Nr 3. – P. 26-30. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (10 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 966, 970, 1016, 1027)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1006. Goriuc, Silvia. Raporturile şefului de stat cu organele executive / Silvia Goriuc //
Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 29-35. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în note
: p. 35 (16 tit.). – ISSN 1813-8489.

1007. Tatarov, Sergiu. Regimul constituţional al autorităţilor publice locale cu statut ju-
ridic special / Sergiu Tatarov // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 23-27. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (7 tit.). – ISSN 1813-8489.

1008. Костаки, Г. Роль конституционного правосудия в обеспечении законности и


повышения правовой культуры общества / Г. Костаки // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 3. –
P. 9-15. – Rez. în lb. fr., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 14-15 (29 tit.). – ISSN 1810-309X.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1009. Пэдурару, Ион. История одной любви : Ион и Галина Пэдурару : [интервью
с экс-министром юстиции Респ. Молдова и с его женой] / записала Анна Попенко ; фот.:
Сергей Бырка // DAS Autograф. – 2014. – Nr 1. – P. 6-27: fot. – ISSN 2345-1270.

1010. Роман, А. Предпосылки судебно-правовой реформы в Республике


Молдова / А. Роман // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 3. – P. 8-14. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 14 (22 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 997, 1003, 1024, 1039, 1041, 1044-45, 1048, 1165)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
1011. Костаки, Г. Конституционный Суд Республики Молдова: актуальные про-
блемы и перспективы / Г. Костаки, П. Райлян // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 3. – P. 4-7. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (7 tit.). – ISSN 1810-3081.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1012. Dandara, Viorel. Importanţa acordării competenţelor de urmărire penală a frau-
dei fiscale serviciului fiscal de stat = The importance of granting tax fraud criminal prosecution
powers to the state tax service / Viorel Dandara, Valeriu Severin // Economica. – 2014. – Nr
1. – P. 89-92 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 92 (3 tit.). – ISSN 1810-9136.

1013. Gheorghiţă, Mihail. Noi realizări ştiinţifice în criminalistică / Mihail Gheorghiţă //


Teoria şi practica administrării publice : Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. –
P. 163-166. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 166 (5 tit.).

1014. Macovei, Cristina. Libertatea de la executarea pedepsei a persoanelor grav


bolnave / Cristina Macovei // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 3. – P. 29-35. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35 (19 tit.). – ISSN 1810-309X.

1015. Nistor, Mariana. Aspectele juridice şi psihologice ale fenomenului violenţei do-
mestice în Republica Moldova / Mariana Nistor, Irina Bulat // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 3. –
P. 15-18 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

1016. Sterschi, Florena Esther. Implicaţiile corupţiei şi criminalităţii organizate asupra


securităţii naţionale şi internaţionale / Florena Esther Sterschi // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr
3. – P. 23-28. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (16 tit.). – ISSN 1810-309X.

1017. Zeca, Ionela Cerasela. Măsuri de combatere şi profilaxie, dar şi de resocializare


în rîndul delincvenţei juvenile / Ionela Cerasela Zeca // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 3. – P. 39-
41. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

1018. Мусиенко, О. Особенности криминалистической характеристики преступ-


лений, совершаемых в сфере компьютерной информации и сотовой связи / О. Мусиен-
ко // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 3. – P. 53-58. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 58 (24 tit.). – ISSN 1810-309X.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1019. Флоря, В. Врачебная ошибка с тяжкими последствиями и еë юридическая


квалификация : (сравнительно-правовой анализ) / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2014. –
Nr 3. – P. 15-17. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (7 tit.). – ISSN 1810-
3081.
(Vezi de asemenea Nr 998)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
1020. Ţaranu, Ludmila. Acţiunile de stare civilă – semnificaţie teoretică şi valoare
aplicativă / Ludmila Ţaranu // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 123-127. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 126-127 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 1028)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1021. Курть, Алексей. Проблема юридической природы или сущности вещного
(имущественного) права как объект гражданского оборота / Алексей Курть // Legea şi
viaţa. – 2014. – Nr 3. – P. 42-47. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (22 tit.).
– ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 1022)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


1022. Bot, Alexandru. Despre obligaţia băncii comerciale de a înceta contractul de
credit / Alexandru Bot // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 1/3. – P. 4-7 : tab. – ISSN 1810-
7141.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1023. Дербакова, Ю. Право собственности: правоотношения при участии несо-
вершеннолетних / Ю. Дербакова // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 3. – P. 52-56. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (5 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 962-63)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1024. Airapetean, Artur. Ordinea de executare şi de contestare a actelor executorilor
judecătoreşti urmează a fi modificate / Artur Airapetean, Sanda Ţoncu // Avocatul Poporului. –
2014. – Nr 1/3. – P. 8-10. – ISSN 1810-7141.

1025. Gavriliţa, Maxim. Revizuirea – o pseudo-cale de atac : [în procesul civil] / Ma-
xim Gavriliţa // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 1/3. – P. 11-12. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (7
tit.). – ISSN 1810-7141.

1026. Guceac, Ion. Contextul istoric internaţional de apariţie şi dezvoltare a practicilor


notariale în spaţiul constituţional din România şi Republica Moldova / Ion Guceac, Anica
Toma // Teoria şi practica administrării publice : Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău,
2013. – P. 174-180. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 179-180 (28 tit.).

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1027. Palamarciuc, Vladimir. Standarde de admitere în profesia juridică calificată în


SUA. Experienţa baroului statului New Mexico / Vladimir Palamarciuc // Avocatul Poporului. –
2014. – Nr 1/3. – P. 13-15. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-7141.

1028. Tipa, Ion. Răspunderea civilă (patrimonială) a procurorilor în Republica Moldo-


va / Ion Tipa // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 36-41. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p.41 (10 tit.). – ISSN 1813-8489.

1029. Ursu, Nicolae. Reformarea Procuraturii RM în în contextual armonizării legisla-


ţiei Republicii Moldova cu cea europeană / Nicolae Ursu // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr
1/3. – P. 1-3. – ISSN 1810-7141.

1030. Сосна, А. О некоторых вопросах применения мер по обеспечению испол-


нения исполнительных документов / А. Сосна // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 3. – P. 17-20.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (6 tit.). – ISSN 1810-3081.

1031. Фрунзэ, Ю. Укрепление системы страхования гражданской


ответственности в Республике Молдова и зарубежный опыт : [об адвокатуре и
адвокатской деятельности] / Ю. Фрунзэ // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 3. – P. 47-53. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 52-53 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1032. Romandaş, Nicolae. Caracteristica componenţelor dreptului de muncă /
Romandaş Nicolae, Platon Lilian // Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi inter-
naţionale : Materiale ale mesei rotunde cu participare intern., 11 dec. 2012. – Chişinău, 2013.
– P. 61-72. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (6 tit.).

1033. Romandaş, Nicolae. Consideraţii generale privind capacitatea juridică de


muncă a salariatului / Nicolae Romandaş, Eduard Boişteanu // Teoria şi practica administrării
publice : Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 180-183. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 183 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1005)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


1034. Babii, Leonid. Aspecte multifactoriale ale sistemului de adoptare a deciziilor
administrative în cadrul complexului agroindustrial / Leonid Babii // Administrarea Publică. –
2014. – Nr 1. – P. 74-78 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (3 tit.). –
ISSN 1813-8489.

1035. Blanovschi, Andrei. Renta funciară şi formele sale de manifestare / Andrei


Blanovschi // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 60-73 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 73 (11 tit.). – ISSN 1813-8489.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1036. Sochirca, Stela. Noţiunea contractului administrării fiduciare a bunurilor / Stela


Sochirca // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 3. – P. 18-22. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 22 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1037. Bantuş, Anatolie. Delimitări conceptuale ale principiilor de organizare şi funcţi-
onare a unei administraţii moderne / Anatolie Bantuş // Teoria şi practica administrării publice
: Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 169-174. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 173-174 (17 tit.).

1038. Budurina-Goreacii Carolina. Angajarea civică în politicile publice: cazul Re-


publicii Moldova / Budurina-Goreacii Carolina // Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei
în contextul valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători : Materialele Conf. şt.
intern. anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 7-a, 30 mai 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P.
45-50. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (8 tit.).

1039. Castraşan, Tatiana. Consolidarea descentralizării administrative din Republica


Moldova pe baza experienţelor europene de succes / Tatiana Castraşan // Teoria şi practica
administrării publice : Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 55-58. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (11 tit.).

1040. Castraşan, Tatiana. Evoluţia descentralizării administrativ-teritoriale în Repu-


blica Moldova / Tatiana Castraşan // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 102-107. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106-107 (22 tit.). – ISSN 1813-8489.

1041. Costachi, Gheorghe. Valoarea culturii juridice în activitatea administraţiei pu-


blice / Gheorghe Costachi, Vitalie Mazur // Teoria şi practica administrării publice : Conf. şt.-
practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 159-163. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. :
p. 162-163 (16 tit.).

1042. Dulschi, Ion. Unele aspecte metodologice privind cercetarea în administrarea


publică / Ion Dulschi // Teoria şi practica administrării publice : Conf. şt.-practică, 20 mai
2013. – Chişinău, 2013. – P. 14-16. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (4 tit.).

1043. Petcu, Adriana. Eficienţa organizaţională în administraţia publică locală din


România în contextul bunelor practici europene = Organizational effektiveness in local
government of Romania in terms of European best practices / Adriana Petcu // Economica. –
2014. – Nr 1. – P. 18-24. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 24 (3 tit.). – ISSN 1810-9136.

1044. Popovici, Angela. Conflictul de interese în administraţia publică / Angela Po-


povici // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P. 11-17. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 17 (10 tit.). – ISSN 1813-8489.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1045. Spătaru, Tatiana. Asigurarea transparenţei administrative şi accesului la infor-


maţie / Tatiana Spătaru, Anatolie Staţiuc // Teoria şi practica administrării publice : Conf. şt.-
practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 26-28. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 28 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 928, 972-73, 980, 1006-07, 1020, 1162)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


(Vezi Nr 1000)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1046. Savelieva, Galina. Unele transformări ale sistemului de pensionare în contextul
îmbătrînirii în Republica Moldova / Savelieva Galina, Zaharov Svetlana // Creşterea economi-
că în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău,
2013. – P. 115-124 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.124 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 959, 1014, 1017)

368 Asigurări
1047. Vieriu, Eufemia. Pensia pentru pierderea capacităţii de muncă în sistemul asi-
gurărilor sociale de stat / Vieriu Eufemia // Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale
şi internaţionale : Materiale ale mesei rotunde cu participare intern., 11 dec. 2012. – Chişinău,
2013. – P. 163-171. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 171 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1031, 1046)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1048. Corj, Mihai. Oare cînd proiectul Codului educaţiei va deveni act normativ? /
Mihai Corj // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 3. – P. 4-8. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 8 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

1049. Gîncu, Irina. Dimensiunea valorică a competenţei profesionale : [a tînărului


specialist din învăţământ : studiu psihologic] / Irina Gîncu // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1.
– P. 19-24 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (17 tit.). – ISSN 1810-
6455.

1050. Obscaya, Ana. Un muzeu dat uitării = Забытый музей = Forgotten museum :
[Muzeul Pedagogic Republican de pe str. Kogâlniceanu, Nr 60] / text şi fot. : Ana Obscaya //
Altitude. – 2013. – Nr 2. – P. 70-75 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-
4815.
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1051. Albu, Gabriel. Educaţia sub asediul pseudovalorilor / Gabriel Albu // Didactica
Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 2-8 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (13
tit.). – ISSN 1810-6455.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1052. Cristea, Sorin. Educaţia artistică : [la nivel de concept pedagogic] / Sorin Cris-
tea // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 53-56 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 56 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.

1053. Lungu, Valentina. Creativitatea zi de zi – cum o putem dezvolta? : [dimensiu-


nea personalităţii elevilor] / Valentina Lungu // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 33-35 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

1054. Pâslaru, Vlad. Cunoaşterea umană şi educaţia artistic-estetică / Vlad Pâslaru //


Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 9-15 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 14 (26 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1055. Bocancea, Viorel. Jocul didactic "Bătălia navală" la orele de fizică / Viorel
Bocancea, Grigore Marinescu // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 47-50 : fig., fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

1056. Gărgăun, Alexandra. Valorificarea strategiilor didactice în demersul


extracurricular : [interpretarea textului artistic la lecţiile de lb. şi. lit. rom.] / Alexandra Gărgăun
// Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 25-27 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 27 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

1057. Morari, Marina. Reflexiunea artistică ca element al culturii muzicale a elevilor /


Marina Morari // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 15-18 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 18 (13 tit.). – ISSN 1810-6455.

1058. Negru, Eugenia. Modalităţi de abordare interdisciplinară a educaţiei artistice la


orele de istorie / Eugenia Negru // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 39-41 : fig., fot., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-6455.

1059. Simion, Crenguţa. Metodologia proiectării unităţii de învăţare la "Biologie",


treapta gimnazială / Crenguţa Simion, Ana Braşovean // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P.
42-47 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (12 tit.). – ISSN 1810-
6455.

1060. Temnicova. Olga. Teaching through Playing : [studierea lb. engl. în şcoală] /
Olga Temnicova, Marina Belaia // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 28-31 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1061. Cucoş, Constantin. Limite ale diferenţierii şi particularizării în învăţare / Con-
stantin Cucoş // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 32-33 : fot. – ISSN 1810-6455.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1062. Cheianu-Andrei, Diana. Eficientizarea sistemului de servicii educaţionale pre-
şcolare prin monitorizarea situaţiei demografice / Diana Cheianu-Andrei // Creşterea econo-
mică în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 187-196 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1063. Colesnic-Codreanca, Lidia. Profesori de limba română ai Seminarului teologic
din Chişinău (1813-1867) / Lidia Colesnic-Codreanca // Colocviul Internaţional "Lecturi în
memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 87-94. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 93-94 (25 tit.).

1064. Ţâţu, Anatol. Instruirea orientală spre acţiune: concept actual pentru
învăţămîntul vocaţional – tehnic : [din experienţa Colectivului Şc. prof. Nr 6 din or. Chişinău] /
Anatol Ţâţu // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – P. 36-38 : fig., fot. – Referinţe bibliogr. : p.
38 (3 tit.). – ISSN 1810-6455.

1065. Чекир, Сергей. К юбилею основания Кишиневского реального училища :


[140-летие (1873-2013)] / Сергей Чекир // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 10. – P. 97-100 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100 (4 tit.). – ISSN 1857-2278.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1066. Benea-Popuşoi, Elina. Aplicaţii în domeniul managementului calităţii şi al cu-
noştinţelor pe exemplul facultăţii "Relaţii economice internaţionale", ASEM = Applications in
quality and knowledge management: the example of the Fakulty of International Economic
Relations of the Academy of Economic Studies of Moldova / Elina Benea-Popuşoi // Econo-
mica. – 2014. – Nr 1. – P. 14-17 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.
(Vezi de asemenea Nr 933, 937, 1049)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1067. Brăiescu, Ana. Nichita Smochină – personalitate de excepţie a poporului ro-
mân : [pe marginea Simpozionului "Marele Român – Nichita Smochină (1894-1980)": etno-
graf, jurist, istoric, om politic din Transnistria, Chişinău, 14 iun. 2012] / Ana Brăiescu // Biblio
Scientia. – 2013. – Nr 10. – P. 90-96 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 96
(5 tit.). – ISSN 1857-2278.

1068. Ghilien, Marina. Batista – de la dragoste la guturai = From love to running


nose = От любви до насморка : [pe marginea etichetei şi modei din sec. XVIII-XIX ] / Marina
Ghilien// Altitude. – 2013. – Nr 2. – P. 46-51 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. –
ISSN 1857-4815.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1069. Видрашку, Валентина. История одной жизни : [интервью с дизайнером


модной одежды В. Видрашку] / записала Анна Попенко ; фот. : Сергей Бырка // DAS
Autograф. – 2014. – Nr 1. – P. 30-51. – ISSN 2345-1270.
(Vezi de asemenea Nr 1070, 1176)

398 Folclor
1070. Cirimpei, Victor. Datina arderii unei buturugi la solstiţiul de iarnă / Victor
Cirimpei // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 118-121. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 120-121 (17 tit.). – ISSN 1857-4300.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 1071-72)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
(Vezi Nr 1167)
547 Chimie organică

(Vezi Nr 1169)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
1071. Obscaya, Ana. Monstrul din lacul Beleu = Чудовище озера Белеу = Beleu
Lake Monster : [despre rezervaţia naturală ″Prutul de Jos″] / text şi fot. de Ana Obscaya //
Altitude. – 2013. – Nr 2. – P. 84-89 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-
4815.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1072. Toma, Alexandru. Sisteme de management al mediului şi de evaluare a per-
formanţei de mediu = Environmental management systems and environmental performance
assessment / Alexandru Toma // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 32-38 : fig. – Tit., text paral.
: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (2 tit.). – ISSN 1810-9136.

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


(Vezi Nr 1079, 1130)

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


(Vezi Nr 1081)

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

59 ZOOLOGIE
1073. Bacal, Svetlana. Contribuţii la cunoaşterea faunei de coleoptere din unele cul-
turi agricole din zona de nord a Republicii Moldova / Svetlana Bacal, Natalia Munteanu //
Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile : Materialele conf. şt.
intern., 10-11 oct. 2013. – Bălţi, 2013. – Vol. 1. – P. 13-16 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 16 (7 tit.).

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
(Vezi Nr 1081)

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


1074. Пенина, Ольга. Смертность взрослого населения в Республике Молдова /
Пенина Ольга // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-practică, Ed.
a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 72-79 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 79 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 959, 1046, 1108, 1110)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1075. Caracteristicile epidemiologice ale infecţiilor nosocomiale în mun. Chişi-
nău / C. Rimish, A. Paraschiv, P. Doditsa [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 90-
94 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (8 tit.). –
ISSN 1857-0666.

1076. Pierderile reproductive ca problemă medico-socială şi demografică în Re-


publica Moldova / Paladi Gheorghe, Dondiuc Iurii, Bogdan Aliona [et al.] // Creşterea eco-
nomică în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 11-16 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15-16 (14 tit.).

1077. Roşca, Petru. Patogenia şi sanogenia – elemente de suport managerial pentru


instaurarea şi menţinerea sustenabilităţii sanitare = Pathogenesis and sanogenesis –
components of managerial support for the establishment and maintenance of sanitary
sustainability / Petru Roşca // Economica. – 2014. – Nr 1. – P. 25-31 : fig., tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (5 tit.). – ISSN 1810-
9136.

1078. Гагауз, Ольга. Молдова на пути второго демографического перехода:


структурные изменения рождаемости / Ольга Гагауз // Creşterea economică în condiţiile
globalizării : Conf. intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 36-
45 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 975, 981,1019, 1093, 1095-98, 1120, 1127)

97
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1079. Scvortova, E. Classification of mutations in ATP7B in Wilson’s disease patients
/ E. Scvortova // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 3-9 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 8-9 (36 tit.). – ISSN 1857-0666.

1080. Бердос, Дориан. История некоторых принципов : [интервью с генер. ди-


ректором сети аптек Felicia Д. Бердос] / записала Анна Попенко ; фот. : Сергей Бырка //
DAS Autograф. – 2014. – Nr 1. – P. 54-65 : fot. – ISSN 2345-1270.
(Vezi de asemenea Nr 1092, 1094, 1114)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 1109)

616 Patologie. Medicină clinică


1081. Sindromul Klinefelter – particularităţile polimorfismului clinic şi citogene-
tic / Mariana Sprincean, Elena Halabudenco, Natalia Barbova // Buletin de perinatologie. –
2014. – Nr 1. – P. 61-66 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (6 tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 1113)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1082. Extracellular RNA – a new predictor and a supposable mechanism of in-stent
restenosis = ARN extracelular – un predictor nou şi un eventual mecanism al restenozei
intrastent / S. Costin, L. Ciobanu, I. Popovici [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P.
36-40 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (20 tit.). –
ISSN 1857-0666.

1083. Grosu, A. Myocardial infraction: progress and achievements = Infarctul miocar-


dic: progrese şi realizări / A. Grosu // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 102-106. – Tit.
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 ( 23 tit.). – ISSN 1857-
0666.

1084. Sabadosh, R. V. Pulmonary embolism in varicose thrombophlebitis of the lower


limbs = Тромбоэмболия лëгочной артерии при остром варикотромбофлебите нижних
конечностей / R. V. Sabadosh // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 20-25 : fig. – Tit.
paral. : lb. engl., rusă. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (12 tit.). – ISSN 1857-
0666.
(Vezi de asemenea Nr 1091)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1085. Danila, A. Congenital lobar emphysema – a clinical and morphological
interpretation of the evolution and morphofunctional changes of the lung parenchyma = Emfi-

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

zemul lobar congenital – interpretarea clinică şi evoluţia morfologică a modificărilor


morfofuncţionale ale parenchimului pulmonar / A. Danila, V. Petrovici // Curierul medical. –
2014. – Nr 1. – P. 41-47 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 47 (12 tit.). – ISSN 1857-0666.

1086. Danilov, L. Particularităţile florei microbiene în patologiile inflamatorii acute şi


cronice orofaringiene la copii / L. Danilov // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P. 55-
61: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (11 tit.). – ISSN 1810-5289.

1087. Diacova, Svetlana. Optimizarea managementului otitei medii exsudative la co-


pii / Svetlana Diacova // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P. 52-55. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 54-55 (17 tit.). – ISSN 1810-5289.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1088. Агапи, Елена. Улыбайтесь с нами! : [интервью с директором, гл. врачом
клиники DentPark Estetix Е. Агапи] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 3.
– P. 24-26 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 1079, 1101-02, 1125)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


1089. Robu, M. Clinical and age peculiarities of non-Hodgkin’s lymphomas with pri-
mary involvement of lymph nodes / M. Robu // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 9-13 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (17 tit.). – ISSN 1857-0666.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


1090. Tabirta, A. Principii de reabilitare medicală a pacienţilor cu membre amputate /
A. Tabirta // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 51-54 : tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (11 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 1084)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1091. Ciobanu, I. Dimanica de durată a markerilor stresului oxidativ la pacienţii cu
restenoză intra-stent după revascularizarea repetată ţintă / I. Ciobanu // Curierul medical. –
2014. – Nr 1. – P. 30-35 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (20 tit.). –
ISSN 1857-0666.

1092. Effect of derivatives of (3-R-2-oxo-2H-[1, 2, 4]-triazino-[2, 3-c]-quinazolin-6-


il) carboxylic acids on the physical endurance under the conditions of hypoxia / E. V.
Pochelova, G. I. Stepanyuk, O. P. Drachuk [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 26-
29 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (7 tit.). – ISSN 1857-0666.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


1093. Druc, A. Evaluarea activităţilor de educaţie pentru sănătate în domeniul patolo-
giei infecţioase, efectuate în Republicii Moldova, în anii 2006-2011 / A. Druc, V. Sofronie //

99
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 82-85 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
85 (9 tit.). – ISSN 1857-0666.

1094. Effciency of the national drug pacovirin in the treatment of infectious


mononucleosis in children = Eficienţa preparatului autohton pacovirina în tratamentul mono-
nucleozei infecţioase la copii / C. Spinu, L. Birca, I. Spinu [et al.] // Curierul medical. – 2014. –
Nr 1. – P. 77-81 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 81 (9 tit.). – ISSN 1857-0666.

1095. Efficiency assessment of the information system on surveillance of


communicable diseases and public health events = Evaluarea eficienţei sistemului informaţi-
onal în controlul bolilor infecţioase şi evenimentelor din domeniul sănătăţii publice / S.
Gheorghita, V. Badan, O. Lozan [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 94-99 : fig.,
tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98-99 (14 tit.). –
ISSN 1857-0666.

1096. Ivanov, D. O. Diversity of the systemic inflammatory response in neonatal


sepsis / Ivanov D. O., Shabalov N. P. // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P. 3-9 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 8-9 (34 tit.). – ISSN 1810-5289.

1097. Monitoring of the epidemic process of mumps morbidity in Chisinau


through the successful rezults of immunoprophylaxis = Monitorizarea procesului epidemic al
morbidităţii prin oreion în municipiul Chişinău prin prisma succeselor: rezultat al imunoprofila-
xiei / N. Furtuna, N. Tinta, L. Ribac [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 70-73 : fig.
– Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (4 tit.). – ISSN 1857-
0666.

1098. Peculiarities of the salmonellosis epidemic process in Orhei at the present


stage = Particularităţile procesului epidemic prin salmoneloze în raionul Orhei la etapa actua-
lă / M. Melnic, L. Bordian, V. Gushtiuc [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 99-102 :
fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (4 tit.). – ISSN
1857-0666.

1099. Prisacari, V. Human cystic schinococcosis in the Republic of Moldova – an


epidemiological study = Echinococoza chistică umană în Republica Moldova: studiu epidemi-
ologic / V. Prisacari, V. Lungu // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 59-65 : fig., tab. – Tit.
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64-65 (23 tit.). – ISSN 1857-
0666.

1100. Prisacaru, I. Actual incidence and peculiarities of septic-purulent nosocomial


infections in the wards of aseptic surgery = Incidenţa actuală şi particularităţile infecţiilor
nosocomiale septico-purulente în secţiile de chirurgie aseptică / I. Prisacaru, L. Medvedi //
Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 65-69 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (8 tit.). – ISSN 1857-0666.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1101. Timosco, M. The impact of the microbial agents of the "Streptococcaceae"


family on the vital activity of human and animal bodies = Impactul unor agenţi microbieni din
familia "Streptococcaceae" în activitatea vitală a organismului uman şi animal / M. Timosco,
V. Bogdan, N. Florea // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 73-77 : tab. – Tit. paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (8 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 1075)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
(Vezi Nr 1090, 1100, 1118, 1127)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


1102. Kresyun, N. V. Functional recovery of retina after photo stress is accelerates
by transcranial cerebellar stimulation in patients with diabetic retinophathy / N. V. Kresyun //
Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 13-17 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
17 (12 tit.). – ISSN 1857-0666.
618 Ginecologie. Obstetrică
1103. Analiza situaţiei în asistenţa medicală perinatală în Republica Moldova pe
9 luni anul 2013 pe maternităţi şi arii de referire. Rezultatele studiului de evaluare a
calităţii serviciilor perinatale / P. Stratulat, Tatiana Carauş, Ala Curteanu [et al.] // Buletin
de perinatologie. – 2013. – Nr 4. – P. 5-24 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 24 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

1104. Carauş, I. Naşterea în prezentaţie pelvină / I. Carauş, M. Moldovanu // Buletin


de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P. 80-83 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 83 (9 tit.). – ISSN 1810-5289.

1105. Correlation between severity of former diseases in neonatal period and


long-term morbidy / E. Kurzina, O. Gidkova, D. Ivanov [et al.] // Buletin de perinatologie. –
2013. – Nr 4. – P. 49-54 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (7 tit.). – ISSN
1810-5289.

1106. Friptu, Valentin. Corecţia manifestărilor sindromului premenstrual prin admi-


nistrarea COC care conţine drospirenon / Valentin Friptu, Ina Mazur // Buletin de
perinatologie. – 2013. – Nr 4. – P. 25-28 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 28 (11 tit.). – ISSN 1810-5289.

1107. Gagauz, Olga. Naşterea copilului la vârsta adolescenţei: dimensiuni şi cauze


ale extinderii / Gagauz Olga, Tatar Marina // Creşterea economică în condiţiile globalizării :
Conf. intern. şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 65-71 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (3 tit.).

1108. Genele de faza a II-a (GSTM1, GSTT1, GSTP1) a detoxificării


xenobioticelor la femei cu pierderi reproductive din Republica Moldova / Victoria Hlis-
tun, Natalia Şirocova, Natalia Uşurelu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

47-52 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (9 tit.). – ISSN 1810-
5289.

1109. Gladun, S. Metode endoscopice în diagnosticul şi tratamentul infertilităţii la fe-


mei / S. Gladun, I. Opalco // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P.70-75 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (11 tit.). – ISSN 1810-5289.

1110. Hiperhomocisteinemia şi patologia reproductivă / Veaceslav Moşin, Alina


Hotineanu, Adrian Creţu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P. 40-46 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (27 tit.). – ISSN 1810-5289.

1111. Iliadi-Tulbure, C. Aspecte de diagnostic şi conduită în cazul copiilor cu masa


extrem de mică la naştere / C. Iliadi-Tulbure, I. Sagaidac // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. –
P. 48-51 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (7 tit.).
– ISSN 1857-0666.

1112. Jubîrcă, Svetlana. Unele aspect medico-sociale ale sarcinilor şi naşterilor ju-
venile în Republica Moldova, 2008-2012 / Svetlana Jubîrcă // Buletin de perinatologie. –
2014. – Nr 1. – P. 26-34 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 33-34 (44
tit.). – ISSN 1810-5289.

1113. LGG в перинатальной профилактике аллергических забодеваний у


детей / Аряев Н. Л., Шевченко И. М., Шевченко Н. В. [et al.] // Buletin de perinatologie. –
2013. – Nr 4. – P. 55-59 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (7 tit.). –
ISSN 1810-5289.

1114. Lupaşco, Aliona. Administrarea antenatală a sulfatului de magneziu ca


neuroprotector în naşterea prematură / Aliona Lupaşco, Ludmila Eţco, V. Petrov // Buletin de
perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P. 66-70. – Referinţe bibliogr. : p. 69-70 (32 tit.). – ISSN 1810-
5289.

1115. Magnetic resonance pelvimetry in subclinical forms of narrow pelvis and


shoulder dyctocia risk assessment / NY Smedyk, VV Ryazanov, GE Trufanov [et al.] //
Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 4. – P. 46-49 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 49 (12 tit.). – ISSN 1810-5289.

1116. Opalco, I. Marcherii biochimici ca factori de predicţie în naşterea prematură / I.


Opalco, Diana Madan // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P.75-80. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 79-80 (29 tit.). – ISSN 1810-5289.

1117. Pădure, V. Influenţa duratei perioadei alichidiene asupra rezultatelor materne şi


fetale în cazul naşterilor premature complicate cu ruperea prematură a pungii amniotice / V.
Pădure, I. Opalco // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P. 20-25 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (10 tit.) – ISSN 1810-5289.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1118. Serbenco, A. Tumorile inflamatorii tuboovariene: versiuni şi controverse / A.


Serbenco, V. Mamaliga // Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 107-113. – Tit. paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111-113 (78 tit.). – ISSN 1857-0666.

1119. Sistemul microtest pentru diagnosticul microbiologic rapid al


vulvovaginitei candidozice / Gr. Balan, N. Puscas, V. Rudic [et al.] // Curierul medical. –
2014. – Nr 1. – P. 86-90 : tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 90 (8 tit.). – ISSN 1857-0666.

1120. Stratulat, P. Evaluarea progresului în implementarea proiectelor de îmbunătăţi-


re a calităţii: [în Centrul Perinatologic din Spitalul Mun. Chişinău Nr 1] / P. Stratulat, Tatiana
Carauş, Ala Curteanu // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 4. – P. 36-40 : fig., fot., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – ISSN 1810-5289.

1121. Tăutu, Ludmila. Prematuritatea în raport cu tendinţele sănătăţii reproductive /


Tăutu Ludmila, Bogdan Aliona // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. intern.
şt.-practică, Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 173-179 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 179 (16 tit.).

1122. Tihon, L. Morbiditatea ginecologică de urgenţă în Republica Moldova / L. Tihon


// Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 54-59 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58-59 (9 tit.). – ISSN 1857-0666.

1123. Tranziţia epitelio-mezenchimală în neoplazia de col uterin / L. Şaptefraţi, V.


Mazuru, V. David [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 4. – P. 33-35. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (8 tit.). – ISSN 1810-5289.

1124. Trombofilia ereditară şi patologia reproductivă / Veaceslav Moşin, Alina


Hotineanu, Adrian Creţu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P. 35-39 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (13 tit.). – ISSN 1810-5289.

1125. Velciu, Aliona. Starea sănătăţii şi microbiocenozei intestinale la copii de vârstă


postnatală timpurie în dependenţă de modul de alimentare / Aliona Velciu, Maria Timoşco //
Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 4. – P. 28-32 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 32 (20 tit.). – ISSN 1810-5289.

1126. Гладун, Елена. Гормонотерапия в гинекологии: мифы и реальность / Еле-


на Гладун // Aquarelle. – 2014. – Nr 3. – P. 106-107 : fot. – ISSN 1857-0518.

1127. Дигол, Ирена. Профилактические вакцины против вируса папилломы че-


ловека: иммуногенность, эффективность, продолжительность защиты и безопасность /
Ирена Дигол, Михаил Стратила, Родика Комендант // Buletin de perinatologie. – 2013. –
Nr 4. – P. 66-71. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (22 tit.). – ISSN 1810-
5289.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1128. Дизрегуляционная патология у больных платинорезистентностным


раком яичников / В. Г. Дубинина, А. И. Рыбин, О. В. Кузнецова [и др.] // Buletin de
perinatologie. – 2014. – Nr 1. – P. 10-15 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 15 (14 tit.). – ISSN 1810-5289.

1129. Зыков, А. С. Диагностика преждевременного разрыва плодных оболочек /


А. С. Зыков, Е. Н. Бачман, И. А. Могилевкина // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 1. –
P. 15-19 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (10 tit.). – ISSN 1810-
5289.

1130. Майчук, В. О. Spina Bifida у детей от многоплодной беременности:


полиморфизм генов фолатного цикла и реализация действия экзогенных факторов
риска / В. О. Майчук // Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 4. – P. 60-65 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (17 tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 1076, 1078, 1096)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
1131. Тыршу, М. С. Энергоаудит как инструмент энергосбережения / Тыршу М.
С., Зайцев Д. А., Голуб И. В. // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – P. 58-63
: fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 62-63 ( 8 tit.). – ISSN 1857-
0070.
(Vezi de asemenea Nr 969, 1132)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.0 Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Tehnică nucleară
621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în gene-
ral
(Vezi Nr 969)
621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
1132. Анализ вариантов развития генерирующих мощностей на территории
Республики Молдова / Зайцев Д. А., Голуб И. В., Калинин Л. П. [и др.] // Problemele
Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – P. 6-13 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p.12 (11 tit.). – ISSN 1857-0070.

1133. Бошняга, В. А. Исследование несимметричных режимов трехфазных


трехстержневых трансформаторов со схемой соединения обмоток в зигзаг / Бошняга В.
А., Суслов В. М. // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – P. 33-39 : fig., fot. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38-39 (22 tit.). – ISSN 1857-0070.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1134. Нараева, Р. Р. Исследование влияние различных факторов на точность


определения параметров и участка повреждения изоляции в распределительных сетях
6…35Кв / Нараева Р. Р., Хусаинов Ш. Н. // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr
3. – P. 13-22 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (8 tit.). –
ISSN 1857-0070.

1135. О некоторых особенностях режима передачи активной мощности по


электрической линии переменного тока / Пацюк В. И., Берзан В. П., Анисимов В. К. [и
др.] // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – P. 23-33 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (10 tit.). – ISSN 1857-0070.

1136. Пацюк, В. И. Распределение потенциала в окрестности опоры линии


электропередачи / Пацюк В. И. // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – P. 44-
52 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (2 tit.). – ISSN 1857-
0070.

1137. Постолатий, В. М. Характеристики предельно компактных управляемых


самокомпенсирующихся высоковольтных линий напряжением 330-500 КВ / Постолатий
В. М., Суслов В. М. // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – P. 39-44 : fig., fot.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (3 tit.). – ISSN 1857-0070.
(Vezi de asemenea Nr 1138, 1140)

621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)


1138. Ермуратский, В. В. Расчет внутреннего теплового сопротивления рабочих
тел аккумуляторов явного и скрытого тепла / Ермуратский В. В., Грицай М. А. // Proble-
mele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – P. 76-82 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 82 (16 tit.). – ISSN 1857-0070.
(Vezi de asemenea Nr 1143)

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
621.51/.54 Aplicaţii tehnice ale energiei pneumatice
1139. Энергоснабжение промышленной теплицы с использованием тепло-
вого насоса с газовым приводом / Шит М. Л., Иойшер А. М., Андронатий Н. Р. [и др.]
// Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – P. 67-76 : fig., fot., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (17 tit.). – ISSN 1857-0070.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


1140. Tîrşu, M. S. Instalaţiile pentru sudare cu influenţă redusă asupra reţelei / Tîrşu
M. S., Zaiţev D. A., Uzun M. N. // Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – P. 63-
67 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 66-67 (5 tit.). – ISSN 1857-
0070.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
1141. Platon, Ion. Caracteristica elementelor principale în evaluarea economică a di-
feritelor tipuri de resurse forestiere / Ion Platon // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – P.
146-154 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 154 (13 tit.). – ISSN 1813-8489.

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1142. Filipciuc, Vladimir. Cercetări privind evoluţia unor procese pedologice în cer-
noziomul tipic sub influenţa irigaţiei prin picurare / Vladimir Filipciuc // Folosirea raţională a
resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile : Materialele conf. şt. intern., 10-11 oct. 2013.
– Bălţi, 2013. – Vol. 1. – P. 99-103 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (3 tit.).

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


1143. Шалагина, Н. Г. Изменение физических свойств чернозема
обыкновенного при капельном орошении / Н. Г. Шалагина, Д. М. Бор // Folosirea raţională
a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile : Materialele conf. şt. intern., 10-11 oct.
2013. – Bălţi, 2013. – Vol. 1. – P. 273-278 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
278 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1142)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
(Vezi Nr 1155)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 1073, 1148, 1150)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
1144. Utilizarea radiaţiei solare de înaltă altitudine în alternanţă cu întunericul ca
factor mutagenic al plantelor cerealiere / Constantin Moraru, Natalia Jelev, Zoia Ignatova
[et al.] // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile : Materialele
conf. şt. intern., 10-11 oct. 2013. – Bălţi, 2013. – Vol. 1. – P. 196-200 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 199-200 (5 tit.).

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
1145. Leah, Tamara. Evaluarea vulnerabilităţii păşunilor la schimbările climatice /
Tamara Leah // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile : Materia-
lele conf. şt. intern., 10-11 oct. 2013. – Bălţi, 2013. – Vol. 1. – P. 171-176 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 176 (6 tit.).

633.6 Plante de zahăr şi amidon


1146. Пармакли, Д. М. Эффективность производства сахарной свеклы в
Республике Молдова и Хмельницкой области Украины: сравнительный анализ / Д. М.
Пармакли, П. А. Стрельбицкий // Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. in-
tern. şt.-pract. : Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – P. 316-319 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl.

634 Horticultură în general


1147. Caraman, Ion. Particularităţile cultivării coacăzului roşu şi alb / Ion Caraman //
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 6. – P. 9-10 : fig. – ISSN 1857-3142.

1148. Cozmic, Radu. Diversitatea grupelor ecologo-geografice după productivitatea


şi rezistenţa la boli : [a soiurilor pomicole] / Radu Cozmic // Pomicultura, Viticultura şi Vinifica-
ţia. – 2013. – Nr 6. – P. 18-19 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (5 tit.). –
ISSN 1857-3142.

634.8 Viticultură
1149. Codreanu, Valentin. Determinarea rezistenţei la secetă a viţei-de-vie pe baza
caracterelor morfobiologice ale laminei frunzei / Valentin Codreanu // Pomicultura, Viticultura
şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 6. – P. 13-14. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (12 tit.). – ISSN 1857-
3142.

1150. Cucu, Valentina. Cercetări privind comportarea unor soiuri de struguri pentru
masă în funcţie de elementele agrotehnice / Valentina Cucu // Pomicultura, Viticultura şi
Vinificaţia. – 2013. – Nr 6. – P. 31-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33
(5 tit.). – ISSN 1857-3142.

1151. Interdependenţa dintre factorii determinanţi de mediu, rezistenţa soiurilor


şi agrotehnica cultivării soiurilor clone de viţă-de-vie europene / M. Cuharschi, V. Ceba-
nu, A. Botnarenco [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 6. – P. 11-13 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (2 tit.). – ISSN 1857-3142.

1152. Specificarea condiţiilor ecologice optime pentru amplasarea viţei-de-vie /


M. Chisil, S. Chisil, E. Rotari [et al.] // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 6. –
P. 15-17 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (2 tit.). – ISSN 1857-3142.

1153. Даду, В. Роль экологических условий в накоплении пектиновых веществ и


целлюлозы в ягодах столового винограда / В. Даду // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

– 2013. – Nr 6. – P. 29-30 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (6 tit.). –
ISSN 1857-3142.

1154. Перстнев, Н. Д. Теоретические основы выращивания урожая винограда с


высоким качеством / Н. Д. Перстнев // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 6.
– P. 26-29 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (12 tit.). – ISSN 1857-
3142.
1155. Содержание тяжелых металлов в гроздьях винограда в Республике
Молдова / Г. И. Григель, К. Я. Даду, В. П. Кирилюк [и др.] // Pomicultura, Viticultura şi
Vinificaţia. – 2013. – Nr 6. – P. 20-22 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (7
tit.). – ISSN 1857-3142.

1156. Тенденции производства, плодоношения и сбора урожая винограда в


2013 г. в Республике Молдова / М. Кухарский, В. Чебану, А. Антон [и др.] // Pomicultura,
Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 6. – P. 23-25 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 25 (4 tit.). – ISSN 1857-3142.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1157. Migalatiev, O. Seminţele de dovleac – materie primă avantajoasă pentru pro-
ducerea CO2 – extractelor / O. Migalatiev, A. Jenac, V. Caragia // Pomicultura, Viticultura şi
Vinificaţia. – 2013. – Nr 6. – P. 6-8 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (24
tit.). – ISSN 1857-3142.

1158. Будак, А. Б. Влияние фаз вегетационного периода на продуктивность


растений сои / А. Б. Будак // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării
durabile : Materialele conf. şt. intern., 10-11 oct. 2013. – Bălţi, 2013. – Vol. 1. – P. 46-50 : tab.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (5 tit.).

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
1159. Obscaya, Ana. Bogăţiile bucătăriei româneşti = Богатства румынской кухни =
Opulence of Romanian cuisine / text şi fot. de Ana Obscaya // Altitude. – 2013. – Nr 2. – P.
62-68 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4815.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


1160. Ципордей, Ольга. История одной карьеры : [интервью с коммер. директо-
ром холдинга DixiMedia О. Ципордей] / записала Ольга Падалко ; фот. : Сергей Бырка //
DAS Autograф. – 2014. – Nr 1. – P. 66-85 : fot. – ISSN 2345-1270.
(Vezi de asemenea Nr 1018, 1045)

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


1161. Botnari, Vasile. Cele mai plăcute călătorii = The most enjoyable Trips =
Самые приятные путешествия : [interviu cu V. Botnari, Ministrul Transporturilor şi Infra-
structurii Drumurilor din Rep. Moldova] / text de rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 2. – P. 6-9 :
fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4815.

656.1 Transport rutier


1162. Botnariuc, Gheorghe. Evoluţia sistemului de siguranţă rutieră din Republica
Moldova. Aspecte problematice / Gheorghe Botnariuc // Administrarea Publică. – 2014. – Nr
1. – P. 134-139. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138-139 (17 tit.). – ISSN 1813-
8489.
656.7 Transport aerian
1163. Femei care iubesc Moldova = Женщины, которые любят Молдову =
Women who love Moldova : [pe marginea discuţiilor cu femeile din compania Air Moldova :
Irina Lungu, dir. Dep. Administrare Venituri ; Raisa Barancean, dir. Dep. Administrativ ; Tatia-
na Smirnova, Administrator Agenţiei ; Irina Onofraş, administrator Agenţia Centru] / text de
rep. rev. // Altitude. – 2013. – Nr 2. – P. 34-38 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN
1857-4815.
657 Contabilitate
1164. Zaharcenco, Irina. Modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe în scopuri fisca-
le / Irina Zaharcenco, Svetlana Slobodeanu // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 3. – P. 10-30
: fig., tab. – ISSN 1813-4408.

1165. Щербатюк, В. Укрепление законодательных основ учета, контроля и ана-


лиза в контексте судебно-правовой реформы / В. Щербатюк // Закон и жизнь. – 2014. –
Nr 3. – P. 21-25. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (15 tit.). – ISSN 1810-
3081.
(Vezi de asemenea Nr 979)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


1166. Spivacenco, Iurie. Factorii ce influenţează procesul de gestiune a fluxurilor de
mijloace băneşti la întreprinderile din Republica Moldova = Factors affecting the management
of cash flows of enterprises in the Republic of Moldova / Iurie Spivacenco // Economica. –
2014. – Nr 1. – P. 93-98 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 98 (4 tit.). – ISSN 1810-9136.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1167. Bounegru, Tudor. Deşeurile vinicole ce conţin albastru de Prusia. Metoda
chimică de denocivizare a lor / Tudor Bounegru // Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. –
2013. – Nr 6. – P. 34-36 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (10 tit.). –
ISSN 1857-3142.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun


1168. Трякин, Роман. В ответе за бренд, олицетворяющий Молдову : [интервью
с генер. директором SA Bucuria Р. Трякиным] / записала Екатерина Быдзина //
Aquarelle. – 2014. – Nr 3. – P. 18-22 : fot. – ISSN 1857-0518.

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


(Vezi Nr 1158)

666 Industria sticlei. Ceramică. Ciment şi beton


666.1/.2 Industria sticlei. Tehnologia sticlei. Email. Glazură
1169. Шарагов, В. А. HF-секционорование темно-зеленого бутылочного стекла /
В. А. Шарагов, Г. Г. Дука, С. В. Райфура // Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza
dezvoltării durabile : Materialele conf. şt. intern., 10-11 oct. 2013. – Bălţi, 2013. – Vol. 2. – P.
82-85 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (8 tit.).

666.3/.7 Ceramică
1170. Inovaţiile de la expoziţia Cersaie! = Новинки выставки Cersaie =
Novelties from Cersaie : [despre producţia companiei italiene "Ceramiche Gardenia-
Orchidea"] / text de MediaPort ; fot. : Gardenia-Orchidea S.p.A. // Altitude. – 2013. – Nr 2. –
P. 18-26 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4815.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIAL


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
(Vezi Nr 961, 1069)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
1171. Obscaya, Ana. Sculpturile, parcurile şi lebedele din satul Ciobruci =
Скульптуры, парки и лебеди Чобручей = Sculpture, parks and swans in Cioburciu : [ raionul
Slobozia] / text şi fot. de Ana Obscaya // Altitude. – 2013. – Nr 2. – P. 53-61 : fot. – Text paral.
: lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 944, 1049-50)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
(Vezi Nr 1069)

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1172. Colesnic, Iurie. Un nume de referinţă în artele plastice : [pictoriţa Tania
Baillayre (1916-1991)] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2014. – Nr 3. – P. 13 : fot. – ISSN
1857-3053.
78 MUZICĂ
1173. Barbu, Ana. Libertatea Anei Barbu de a alege = Свобода выбора Анны
Барбу = Anna Barbu’s free choice : [interviu cu interpreta] / consemnare de Ina Morari //
Altitude. – 2013. – Nr 2. – P. 77-83 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-
4815.

1174. Colesnic, Iurie. Luci de la Chilia : [despre mezzo-soprana Eugenia


Lucezarschi (1881-1955) ] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2014. – Nr 3. – P. 12 : fot. – (Din
galeria femeilor basarabene). – ISSN 1857-3053.

1175. Negru, Lena. "Sunt ca soldatul la armată!" : [pe marginea discuţiei cu interpreta
Aliona Triboi, solista trupei ″Provincialii″] / text de Lena Negru // Moldoveanca. – 2014. – Nr 3.
– P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-3053.
(Vezi de asemenea Nr 1057)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1176. Apetri, Dumitru. Actul traducerii artistice în concepţia etnopsihologică / Dumi-
tru Apetri // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 110-117. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 117 (10 tit.). – ISSN 1857-4300.

1177. Chirdeachin, Alexei. Unele particularităţi funcţionale ale unităţilor monofone-


matice compuse în limbile germanice : (în baza materialului limbilor engleză şi germană) /
Alexei Chirdeachin // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-
11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 65-70 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 69-70 (21 tit.).

1178. Plămădeală, Ion. De la hermeneutica sensului la o fenomenologie a scrierii /


Ion Plămădeală // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11
noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 207-212. – Referinţe bibliogr. : p. 212 (6 tit.).

1179. Savin-Zgardan, Angela. Noţiunea de unitate polilexicală / Angela Savin-


Zgardan // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem.
2011. – Chişinău, 2013. – P. 231-241 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 240-241 (30 tit.).

1180. Ungureanu, Elena. Limb@jul internetului: de la text la formatul HTML / Elena


Ungureanu // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem.
2011. – Chişinău, 2013. – P. 280-288. – Referinţe bibliogr. : p. 287-288 (29 tit.).

111
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1181. Ungureanu, Violeta. Consideraţii privind direcţiile de abordare a sensului :


[studiu lingvistic] / Violeta Ungureanu // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 139-144. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144 (8 tit.). – ISSN 1857-4300.

In memoriam Academicianului Silviu Berejan (1927-2007)

1182. Ciobanu, Anatol. Academicianul Silviu Berejan ca sociolingvist / Anatol Cioba-


nu // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. –
Chişinău, 2013. – P. 76-80.

1183. Păcuraru, Veronica. Silviu Berejan – o personalitate fascinantă a ştiinţei şi cul-


turii naţionale (1927-2007) / Veronica Păcuraru // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam
acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 10-13.

1184. Zgârcibabă, Elena. Meritul incontestabil al Academicianului Silviu Berejan în


studiul infinitului românesc / Elena Zgârcibabă // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam
acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 305-308. – Referinţe
bibliogr. : p. 308 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1188, 1193, 1196-97, 1199, 1202-03, 1244)

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
(Vezi Nr 1177)
811.112.2 Limba germană
1185. Guranda, Elvira. Adverbele temporale ca mijloc de exprimare a semanticii
faziale în limba germană / Elvira Guranda // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam
acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 162-166. – Referinţe
bibliogr. : p.165-166 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1177)

811.135.1 Limba română


1186. Barbăneagră, Tatiana. Caracteristica semantico-pragmatică a elementelor de-
ictice din limba română : [studiu] / Tatiana Barbăneagră // Colocviul Internaţional "Lecturi in
memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 29-33. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 32-33 (9 tit.).

1187. Butmalai, Natalia. Verbele şi expresiile verbale impersonale de stare în limba


română / Natalia Butmalai // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu
Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 49-52. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (8 tit.).

1188. Constantinovici, Elena. Enunţare vs. enunţ: caracteristici definitorii şi diferen-


ţiale / Elena Constantinovici // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu
Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 95-99. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (17
tit.).

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1189. Cotelnic, Teodor. Observaţii asupra unor abrevieri în româna contemporană /


Teodor Cotelnic // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 122-130. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 130 (12 tit.). – ISSN 1857-4300.

1190. Dîrul, Alexandru. Împrumuturi lexicale masive obţinute în afara contactelor în-
delungate dintre popoarele purtătoare ale limbilor implicate în procesul "împtumut-sursă" :
[etimologia limbii române] / Alexandru Dîrul // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam
acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 124-130. – Referinţe
bibliogr. : p. 130 (5 tit.).

1191. Eremia, Anatol. Pledoarie pentru limba română / Anatol Eremia // Colocviul In-
ternaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013.
– P. 138-144. – Referinţe bibliogr. : p. 144 (13 tit.).

1192. Gabinschi, Marcu. Alte diferenţieri privind "supinul" românesc / Marcu


Gabinschi // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem.
2011. – Chişinău, 2013. – P. 148-153. – Referinţe bibliogr. : p. 153 (6 tit.).

1193. Leah, Elena. Note privind terminologia gramaticală în RASSM între anii 1925-
1939 / Elena Leah // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11
noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 167-172. – Referinţe bibliogr. : p. 171-172 (16 tit.).

1194. Maznic, Silvia. Analiza semantică a verbelor eventive / Silvia Maznic //


Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 131-138 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138
(17 tit.). – ISSN 1857-4300.

1195. Oglindă, Emilia. Modalitatea potenţială şi conativă din perspectiva concurenţei


modurilor în limba română / Emilia Oglindă // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam
acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 187-192. – Referinţe
bibliogr. : p. 192 (10 tit.).

1196. Onofraş, Maria. Fundamentarea teoretică a concepţiei de bază de date : [pri-


vind utilizarea fişierului limbii române de la Inst. de Filologie al AŞM] / Maria Onofraş // Coloc-
viul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău,
2013. – P. 193-198. – Referinţe bibliogr. : p. 193 (5 tit.).

1197. Pavel, Vasile. Cercetări dialectologice în Centrul Academic Chişinău în context


general românesc : (cu referire spec. la graiurile mold. de nord) / Vasile Pavel // Colocviul
Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău,
2013. – P. 199-206. – Referinţe bibliogr. : p. 205-206 (27 tit.).

1198. Popovschi, Liliana. Termeni pentru microsistemul "geană" – "sprânceană" –


"pleoapă" / Liliana Popovschi // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu
Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 213-219. – Referinţe bibliogr. : p. 218 (4
tit.).

113
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1199. Sclifos, Valeriu. Unităţile frazeologice regionale în atenţia cercetătorilor basa-


rabeni : (sf. sec. XIX – prima jum. a sec. XX) / Valeriu Sclifos // Colocviul Internaţional "Lecturi
in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 242-247. –
Referinţe bibliogr. : p. 247 (8 tit.).

1200. Şişcanu-Boz, Olga. Prezentarea lexicografică a semiadverbelor în limba ro-


mână / Olga Şişcanu-Boz // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu
Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 270-274. – Referinţe bibliogr. : p. 274 (9
tit.).

1201. Tărîţă, Zinaida. Inovaţii lexicale în limba română contemporană / Zinaida Tărîţă
// Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. –
Chişinău, 2013. – P. 275-279. – Referinţe bibliogr. : p. 279 (11 tit.).

1202. Vulpe, Ana. Despre a abordare lexicografică neordinară a vocabularului [limbii


române] / Ana Vulpe // Colocviul Internaţional "Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan", 10-
11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 297-301. – Referinţe bibliogr. : p. 301 (7 tit.).

1203. Zagaevschi, Vladimir. Reacţiunea prepoziţională în graiuri între deprindere şi


logică : (mă duc la apă/după apă) / Vladimir Zagaevschi // Colocviul Internaţional "Lecturi in
memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 302-304. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 304 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1056)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
1204. Verde crud, verde crud… Mugur alb, şi roz şi pur : [versuri] / il. : Violeta
Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. 8-9. – Conţine : Cîntec / George Topârceanu. Note de
primăvară / George Bacovia. Aprilie / Gerard de Nerval. Sonet / Alexandru Vlahuţă. Sărută-
mă / Magda Isanos. Primăvara / Virgil Carianopol. "Cititorule, cine eşti tu oare..." / Rabindra-
nath Tagore. "Tînăr sînt şi de viaţă sînt plin..." / Aleksandr Blok. Amăgire / Adrian Păunescu.
– ISSN 1857-0798.

821 Literatura limbilor individuale


821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
1205. Vonnegut, Kurt. Zâmbiţi, vă rog : [fragm. din vol. de povestiri cu acelaşi tit. :
trad. din lb. engl.] / Kurt Vonnegut // Clipa. – 2014. – Nr 1. – P. 31 : il. – ISSN 1857-3673.

821.135.1 Literatură română


1206. Blandiana, Ana. Hotarul : [versuri] / Ana Blandiana // Clipa. – 2014. – Nr 1. –
P. 2. – ISSN 1857-3673.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1207. Cazimir, Otilia. Rugăciune ; Din fugă : [versuri] / Otilia Cazimir // Noi. – 2014. –
Nr 3. – P. 22. – ISSN 1857-0798.

1208. Cesereanu, Ruxandra. Tristeţile ; dansurile ; cutia cu panglici ; Peştera : [ver-


suri] / Ruxandra Cesereanu // Clipa. – 2014. – Nr 1. – P. 33 : fot. – ISSN 1857-3673.

1209. Mamă, tu eşti numai una... : [versuri] // "a" MIC". – 2014. – Nr 3. – Supl. : "a"
MIC" didactic : P. 1. – Conţine : Una este mama / Tudor Arghezi. Cu ultima frunză / Galina
Furdui. Mămă, tu eşti numai una / Emilia Căldăraru. Dragoste de mama / Ion Vatamanu.
Mama florilor / Nina Slutu-Soroceanu. Veghează doar mamele / Marcela Mardare. Steaua
mamei / Agnesa Roşca. – ISSN 1857-3770.

1210. Александри, Василе. Прощание с Молдовой : [стихи] / Василе Александ-


ри ; пер. с рум. яз. : В. Луговская // Наше поколение. – 2014. – Nr 4. – P. a 4-a a cop. –
ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 1204, 1222)

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


1211. Spătaru, Nicolae. Girafa la oraş ; Zebra somnoroasă : [versuri] / Nicolae Spă-
taru ; des. de Victoria Raţă // Alunelul. – 2014. – Nr 3. – P. 9. – ISSN 1857-4173.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1212. Cioclea, Eugen. "Nu există popoare mărunte…" ; Cămaşa de forţă ; Căderea
liberă ; Rampa ; "Aşterneţi pentru lacrimile sfântului…" : [versuri din vol. Alte dimensiuni] /
Eugen Cioclea // Clipa. – 2014. – Nr 1. – P. 34-35 : fot. – ISSN 1857-3673.

1213. Cotoviţchi, Ion. Aşa s-a născut ; Se simte acasă ; Graba ; Supărarea măturii ;
Tare-mi place de girafă ; Cârja bunelului ; Cravata ; Coada : [versuri] / Ion Cotoviţchi ; des. de
Nadejda Olaru // Alunelul. – 2014. – Nr 3. – P. 14-15. – ISSN 1857-4173.

1214. Darie, Pavel. Am cules ; Pom : [versuri] / Pavel Darie ; des. de Victoria Raţă //
Alunelul. – 2014. – Nr 3. – P. 8. – ISSN 1857-4173.

1215. Diviza, Ion. De ziua mamei ; Mâţişor de salcie : [versuri] / Ion Diviza // "a" MIC".
– 2014. – Nr 3. – P. 24. – ISSN 1857-3770.

1216. Druţă, Ion. Horodişte : [povestire : fragm.] / Ion Druţă // "a" MIC". – 2014. – Nr
3. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3. – ISSN 1857-3770.

1217. Grama, Steliana. Şi dacă... : [versuri] / Steliana Grama // Moldoveanca. –


2014. – Nr 3. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-3053.

1218. Iacob, Petru. ″Femeia ce se vrea iubită...″ : [din vol. de versuri ″Tu, Zeiţă Ră-
mâi″ ] / Petru Iacob // Moldoveanca. – 2014. – Nr 3. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-3053.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

1219. Ilinciuc, Ludmila. Primăvara ; Barza ; Bufniţa ; Coţofana : [versuri] / Ludmila


Ilinciuc ; des. de Victoria Raţă // Alunelul. – 2014. – Nr 3. – P. 8-9. – ISSN 1857-4173.

1220. Lupaşcu, Ion. Noroiul : [povestire] / Ion Lupaşcu // Clipa. – 2014. – Nr 1. – P.


9-11 : fot. – ISSN 1857-3673.

1221. Matcovschi, Dumitru. Acasă : [povestire] / Dumitru Matcovschi ; des. de Ale-


xei Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 3. – P. 6-7. – ISSN 1857-4173.

1222. Mi-e dor de tine, mamă... : [versuri] // "a" MIC". – 2014. – Nr 3. – Supl. : "a"
MIC" didactic : P. 2-3. – Conţine : Mama / Nicolae Costenco. Mi-e dor de tine, mamă / Grigore
Vieru. Aşa o ştim / Agnesa Roşca. Poem nesfârşit / Nina Slutu-Soroceanu. La chipul mamei /
Agnesa Roşca. Mamei / Carmen Firan. Rugă de sară / Anatol Ciocanu. Scrisori pentru mama
/ Vitalie Tulnic. ″În lumea întreagă doar una...″ / Valeria Grosu. – ISSN 1857-3770.

1223. Nuţu, Irina. Punct şi de la capăt ; Poem cosmic ; Nelimite ; Alt fel de purgatoriu
: [versuri] / Irina Nuţu // Clipa. – 2014. – Nr 1. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3673.

1224. Partole, Claudia. Trenul : [versuri] / Claudia Partole ; des. de Victoria Raţă //
Alunelul. – 2014. – Nr 3. – P. 9. – ISSN 1857-4173.

1225. Pavel, Eudochia. Ariciul lui Neculăiţă : [povestire] / Eudochia Pavel ; il. : Aurel
Guţu // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. 23. – ISSN 1857-0798.

1226. Podlisnic, Ruxandra. Agonia deşertului ; Existenţă ; Simplu muritor ; Metamor-


foză : [versuri] / Ruxandra Podlisnic // Clipa. – 2014. – Nr 1. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-3673.

1227. Popuşoi, Victoria. Lecţie de viaţă : [povestire] / Victoria Popuşoi // Clipa. –


2014. – Nr 1. – P. 17-18 : fot. – ISSN 1857-3673.

1228. Portas, Valentin. Grivei : [fabulă] / Valentin Portas // "a" MIC". – 2014. – Nr 3. –
P. 24. – ISSN 1857-3770.

1229. Sibov, Cristina. Un pic de gelatină ; Eu ; Caniculă ; Jocul nostru : [versuri] /


Cristina Sibov // Clipa. – 2014. – Nr 1. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-3673.

1230. Tulbure, Victoria. Dragoste ; Ecouri ; Strada Mai citeşte-mă o dată ; Un alt po-
et ; Un V insistent : [versuri] / Victoria Tulbure // Clipa. – 2014. – Nr 1. – P. 16 : fot. – ISSN
1857-3673.
(Vezi de asemenea Nr 1204, 1209)

821.161.1 Literatură rusă


1231. Бабушкина, Полина. Стоящий рассказ ; Щуренок навсегда ; Илья… Нико-
лаевич : [рассказы] / Полина Бабушкина // Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – P. 64-72 :
fot. – ISSN 1857-0100.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1232. Борода, Моисей. Нам этот мир и близкий, и чужой ; Бег : [стихи] / Моисей
Борода // Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – P. 94-95 : fot. – ISSN 1857-0100.

1233. Валвелес, Валенсия. Хрустальным звоном ; Осень-Весна ; Ноктюрн осе-


ни ; Безмолвие. И свет, и цвет ; Предвесеннее ; Ну вот и весна наступила ; Кувшинки ;
Ледоход вернул меня в стылую осень : [стихи] / Валенсия Валвелес // Наше поколение.
– 2014. – Nr 3. – P. 88-89 : fot. – ISSN 1857-0100.

1234. Власов, Сергей. Ода спальным районам : [рассказ] / Сергей Власов //


Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – P. 5-6. – ISSN 1857-0100.

1235. Гаммер, Ефим. С-В-А-Л (Самая Востребованная Аллегория Личности) : [


роман] / Ефим Гаммер // Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – P. 7-23 : fot. – Продолж. Нач.
: Nr 2. – ISSN 1857-0100.

1236. Квашин, Владимир. Богом целованный ; Калёные ветра ; Урочище Олы-


сян-Юр : [рассказы] / Владимир Квашин // Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – P. 73-84 :
fot. – ISSN 1857-0100.

1237. Нестерова, Людмила. Паук ; Я утром шел в библиотеку ; Бабушка и кот ;


"Город проснулся и машет дымком…" ; Гена-крокодил ; Эвелина ; Светин котенок ;
Курочка ряба ; Сказка о ленивой мышке ; : [стихи] / Людмила Нестерова // Наше поко-
ление. – 2014. – Nr 3. – P. 100-103 : il., fot. – ISSN 1857-0100.

1238. Уланов, Владимир. Княжеский крест : [ист. роман] / Владимир Уланов //


Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – P. 24-63 : fot. – Продолж. Нач. : Nr 10, 2013. – ISSN
1857-0100.

1239. Уланова, Светлана. На серый город утренний ; "Жду живые под дож-
дём… поцелуи…" ; Тишина ; На "Пушкинских чтениях" ; Жилище поэта ; Отец ; На из-
ломе ; У разбитых грёз ; "У дома на асфальте сером…" ; Белый Ангел ; В мире нет
ничего случайного ; Бабушке моей ; Я слышала грачей : [стихи] Светлана Уланова //
Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – P. 92-93 : fot. – ISSN 1857-0100.

1240. Юрк, Юрий. Признание ; Моя единость ; Неназванное ; Со мной ; "Как я


хочу тебя обнять…" ; Осеннее ; Вечность и мы ; "Мне никак не убить…" : [стихи] / Юрий
Юрк // Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – P. 96-97 : fot. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 1204)

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1241. Балан, Валериу. Письмо ; "Красненькая роза – верная любовь…" ; "Хочу
глатнуть бокал вина…" ; "Ты моя первая загадка…" ; Месть ; "Мне с детства жизнь дав-
но сказала" : [стихи] / Валериу Балан // Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – P. 90-91 : fot. –
ISSN 1857-0100.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

821.162.1 Literatură poloneză


1242. Ozog, Jan Boleslaw. Basmaua : [fragm. de roman : trad. din lb. pol.] / Jan
Boleslaw Ozog ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 3. – Supl. : P. 9-16 : il. – Contin. Înce-
putul : Nr 2. – ISSN 1857-0798.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


(Vezi Nr 1176)
821.135.1.0 Literatură română
1243. Armaşu, Liliana. Femeia – cruciat în căutarea poveştilor : [poeta, prozatoarea,
eseista Ruxanrda Cesereanu] / Liliana Armaşu // Clipa. – 2014. – Nr 1. – P. 32. – ISSN 1857-
3673.

1244. Copcea, Florian. Transpuneri în limbile europene ale liricii eminesciene / Flo-
rian Copcea // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 91-99. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-4300.

1245. Gtrati, Aliona. Alfabecedar – "cuvântarul" fără limite. Magia cuvântului în proza
lui Paul Goma / Aliona Grati // Colocviul Internaţional "Lecturi în memoriam acad. Silviu
Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 159-161.

1246. Mîrza, Tatiana. Structuri sintactice segmentate în opera lui Barbu Ştefănescu
Delavrancea / Tatiana Mîrza // Colocviul Internaţional "Lecturi în memoriam acad. Silviu
Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P. 179-186. – Referinţe bibliogr. : p. 186
(13 tit.).

1247. Pleşca, Nae Simion. Discurs sociologic în publicistica şi poezia lui Eminescu /
Nae Simion Pleşca // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 108-109. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 109 (4 tit.). – ISSN 1857-4300.

1248. Şimanschi, Ludmila. Formula canonică a epopeii şi surpriza revigorării ei


postmoderniste în "Levantul" de Mircea Cărtărescu / Ludmila Şimanschi // Colocviul Internaţi-
onal "Lecturi în memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. – Chişinău, 2013. – P.
264-269. – Referinţe bibliogr. : p. 269 (17 tit.).

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1249. Corbu, Haralambie. Dumitru C. Moruzi (1850-1914), distins scriitor basara-
bean, rătăcit în suburbiile istoriei / Haralambie Corbu // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 75-
90. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90 (5 tit.). – ISSN 1857-4300.

1250. Corcinschi, Nina. Romanul basarabean: "spectacolul" de candori al copilăriei /


Nina Corcinschi // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 58 (4 tit.). – ISSN 1857-4300.

1251. Zavadschi, Ala. Tendinţe enciclopedice la Alexandru Hâjdău : [moştenirea lite-


rară, lingvistică, filozofică, istorică a cărturarului basarabean (1811-1872)] / Ala Zavadschi //

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 100-107. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (5
tit.). – ISSN 1857-4300.

Spiridon Vangheli – scriitor al poporului


1252. Bahnaru, Vasile. Limba prozei lui Spiridon Vangheli – caracteristici funcţional-
stilistice / Bahnaru Vasile // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 9-22. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 21-22 (18 tit.). – ISSN 1857-4300.

1253. Burlacu, Alexandru. Punctul de vedere în proza lui Spiridon Vangheli / Ale-
xandru Burlacu // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 28-30. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-
4300.

1254. Cimpoi, Mihai. Turnul dorului : [pe marginea creaţiei scriitorului Spiridon Van-
gheli] / Mihai Cimpoi // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 3-8 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN
1857-4300.

1255. Ciobanu, Olesea. Spiridon Vangheli: paradisul pierdut şi regăsit al copilăriei /


Olesea Ciobanu // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 59-62. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 62 (2 tit.). – ISSN 1857-4300.

1256. Codreanu, Theodor. Spiridon Vangheli: "Mimesis" şi copilărie / Theodor Co-


dreanu // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 37-49. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1857-4300.

1257. Dănilă, Ioan. Spiridon Vangheli – prozator dialectal? / Ioan Dănilă // Philologia.
– 2013. – Nr 5/6. – P. 31-36. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33-36 (23 tit.). – ISSN
1857-4300.

1258. Holban, Ioan. Proza lui Spiridon Vangheli / Ioan Holban // Philologia. – 2013. –
Nr 5/6. – P. 50-54. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-4300.

1259. Mărgărit, Iulia. Spiridon Vangheli: "Tatăl" lui Guguţă când era mic. Impresii de
cititor, sau Redescoperirea Basarabiei antebelice / Iulia Mărgărit // Philologia. – 2013. – Nr
5/6. – P. 23-27. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1857-4300.

1260. Pleşca, Ecaterina. Diminutivele în scrierile lui Spiridon Vangheli / Ecaterina


Pleşca // Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – P. 63-74. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
74(14 tit.). – ISSN 1857-4300.
(Vezi de asemenea Nr 945)

119
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1261. London : [capitala Marii Britanii : note de călătorie] / text de MediaPort ; fot. :
Dreamstime.com // Altitude. – 2013. – Nr 2. – P. 27-33 : fot. – Text paral. : lb. rom., engl.,
rusă. – ISSN 1857-4815.

1262. Шупак, Марина. Из щедрой Армении с любовью : [записки путешествен-


ника] / Марина Шупак // Aquarelle. – 2014. – Nr 3. – P. 144-147 : fot. – (Саквояж). – ISSN
1857-0518.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
1263. Рябоконь, О. В. Специфика формирования натурально-антропогенных
ландшафтов среднего Приднестровья / О. В. Рябоконь // Folosirea raţională a resurselor
naturale – Baza dezvoltării durabile : Materialele conf. şt. intern., 10-11 oct. 2013. – Bălţi,
2013. – Vol. 2. – P. 70-72. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (7 tit.).

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Brăiescu, Ana. Nichita Smochină – personalitate de excepţie a poporului român. –
Vezi Nr 1067.

Cojocaru, Viorel. Dumnezeu ne vrea mereu împreună. – Vezi Nr 948.

Colesnic, Iurie. Luci de la Chilia. – Vezi Nr 1174.

Colesnic, Iurie. Un nume de referinţă în artele plastice. – Vezi Nr 1172.

Păcuraru, Veronica. Silviu Berejan – o personalitate fascinantă a ştiinţei şi culturii


naţionale. – Vezi Nr 1183.

Rusanovschi, Iulian. O nouă troiţă la Hânceşti în memoria Mitropolitului Gurie Grosu.


– Vezi Nr 955.
929.8 Drapele şi pavilioane. Steaguri. Stindarde
1264. Solomon, Constantin. Dimensiuni poli tico-juridice ale simbolurilor naţional-
statale ale Republicii Moldova / Constantin Solomon, Cezar Mînăscurtă // Teoria şi practica
administrării publice : Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. – P. 125-128. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 127-128 (18 tit.).

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
(Vezi Nr 974)

121
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

Index de nume

Brânză, Maria 942


A Buburuz, Petru 943
Aghioritul, Paisie 940 Buciuceanu-Vrabie, Mariana 960
Airapetean, Artur 1024 Budurina-Goreacii, Carolina 1038
Albu, Gabriel 1051 Buga, Oleg 988
Apetri, Dumitru 1176 Bulat, Irina 1015
Arghezi, Tudor 1209 Bulat-Saharneanu, Maria 951
Armaşu, Liliana 1243 Burlacu, Alexandru 1253
Azinov, Nighina 973 Butmalai, Natalia 1187

B C

Babii, Leonid 1034 Calciu, Gheorghe (953)


Bacal, Svetlana 1073 Candu, Teodor 944
Bacovia, George 1204 Caragia, V. 1157
Badan, V. 1095 Caraman, Ion 1147
Bahnaru, Vasile 1252 Carauş, I. 1104
Baillayre, Tania (1172) Carauş, Tatiana 1103, 1120
Balan, Gr. 1119 Carianopol, Virgil 1204
Balan, Oleg 997 Castraşan, Tatiana 1039-40
Balan, Petru 998 Caterev, Cristina 931
Baliţchi, Tudor 969 Cazacu, Doina 999
Bantuş, Anatolie 1037 Cazimir, Otilia 1207
Barancean, Raisa 1163 Căldare, Gheorghe 976
Barbăneagră, Tatiana 1186 Căldăraru, Emilia 1209
Barbova, Natalia 1081 Cărtărescu, Mircea 1248
Barbu, Ana 1173 Căzănaru, Svetlana 934
Belaia, Marina 1060 Cebanu, V. 1151
Benea-Popuşoi, Elina 1066 Cebotaru, Eugenia 928
Berejan, Silviu (1182-84) Cereteu, Igor 932
Birca, L. 1094 Cerneauscaite, Irina 933
Bîrcă, Alic 975 Certan, Ion 989
Blandiana, Ana 1206 Certan, Simion 989
Blanovschi, Andrei 1035 Cesereanu, Ruxandra 1208, (1243)
Blok, Aleksandr 1204 Cheianu-Andrei, Diana 1062
Bocancea, Viorel 1055 Cheradi, Natalia 935
Bogdan, Aliona 1076, 1121 Chiosa, Igor 945
Bogdan, V. 1101 Chirdeachin, Alexei 1177
Boiar, Marga 941 Chisil, M. 1152
Boişteanu, Eduard 1033 Chisil, S. 1152
Bordian, L. 1098 Chistruga-Sînchevici, Inga 962
Bot, Alexandru 1022 Cimpoi, Mihai 1254
Botnarenco, A. 1151 Ciobanu, Anatol 1182
Botnari, Nedejda 985 Ciobanu, I. 1091
Botnari, Vasile 1161 Ciobanu, L. 1082
Botnariuc, Gheorghe 1162 Ciobanu, Lilian 982
Bounegru, Tudor 1167 Ciobanu, Nicolae 946
Bradu, Margareta 995 Ciobanu, Olesea 1255
Braşovean, Ana 1059 Ciocanu, Anatol 1222
Brăiescu, Ana 1067 Cioclea, Eugen 1212

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cirimpei, Victor 1070 E


Codreanu, Theodor 1256
Codreanu, Valentin 1149 Eminescu, Mihai 46
Cojocaru, Constantin 947 Eremia, Anatol 1191
Cojocaru, Viorel 948 Eşanu, Andrei 949
Colâbneac, Alexei 1221 Eşanu, Valentina 949
Colesnic, Iurie 930, 1172, 1174 Eţco, Ludmila 1114
Colesnic-Codreanca, Lidia 1063 F
Constantinovici, Elena 1188
Copcea, Florian 1244 Filipciuc, Vladimir 1142
Corbu, Haralambie 1249 Firan, Carmen 1222
Corcinschi, Nina 1250 Florea, N. 1101
Coreţchi, Boris 990 Friptu, Valentin 1106
Corghenci, Ludmila 933 Furdui, Galina 1209
Corj, Mihai 1048 Furtuna, N. 1097
Costachi, Gheorghe 1041
Costenco, Nicolae 1222 G
Costin, S. 1082 Gabinschi, Marcu 1192
Cotelnic, Teodor 1189 Gagauz, Olga 1107
Cotoviţchi, Ion 1213 Ganţa Anastasia 963
Cozmic, Radu 1148 Gavriliţa, Maxim 1025
Creţu, Adrian 1110, 1124 Gărgăun, Alexandra 1056
Cristea, Sorin 1052 Gheorghita, S. 1095
Cucerescu, Vasile 1000 Gheorghiţă, Mihail 1013
Cucoş, Constantin 1061 Ghilien, Marina 1068
Cucu, Valentina 1150 Ghinculov, Silvia 935
Cuharschi, M. 1151 Gidkova, O. 1105
Curteanu, Ala 1103, 1120 Gîncu, Irina 1049
D Gladun, S. 1109
Goma, Paul 1245
Dandara, Viorel 1012 Goriuc, Silvia 1006
Danila, A. 1085 Grama, Steliana 1217
Danilov, L. 1086 Grati, Aliona 1245
Darie, Pavel 1214 Gribincea, Alexandru 986, 990
David, V. 1123 Gribincea, Corina 986
Dănilă, Ioan 1257 Grosu, A. 1083
Delavrancea, Barbu Ştefănescu 1246 Grosu, Gurie (955)
Diacova, Svetlana 1087 Grosu, Valeria 1222
Diviza, Ion 1215 Guceac, Ion 1026
Dîrul, Alexandru 1190 Guranda, Elvira 1185
Dobre, Carmen 934 Gushtiuc, V. 1098
Doditsa, P. 1075 Guţu, Aurel 1225
Dondiuc, Iurii 1076
Drachuk, O. P. 1092 H
Druc, A. 1093 Halabudenco, Elena 1081
Druţă, Ion 1216 Hâjdău, Alexandru (1251)
Duca, Daniela 927 Hlistun, Victoria 1108
Dulschi, Ion 1042 Holban, Ioan 1258
Dulschi, Silvia 974 Hotineanu, Alina 1110, 1124

123
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

I Mărgărit, Iulia 1259


Medvedi, L. 1100
Iacob, Petru 1218 Melnic, M. 1098
Ignatova, Zoia 1144 Migalatiev, O. 1157
Iliadi-Tulbure, C. 1111 Mîmăscurtă, Cezar 1264
Ilinciuc, Ludmila 1219 Mîrza, Tatiana 1246
Isanos, Magda 1204 Moldovanu, M. 1104
Ivanov, D. 1105 Morari, Cristina 972
Ivanov, D. O. 1096 Morari, Ina 961, 1173
J Morari, Marina 1057
Moraru, Adrian 1242
Jelev, Natalia 1144 Moraru, Constantin 1144
Jenac, A. 1157 Moruzi, Dumitru C. (1249)
Jorovlea, Elvira 977 Moşin, Octavian 950
Jubîrcă, Svetlana 1112 Moşin, Veaceslav 1110, 1124
Jucov, Dionisie (948) Munteanu, Alexandru 991
Jucov, Titus (948) Munteanu, Igor 963
Munteanu, Natalia 1073
K
N
Klippert, Elizaveta 979
Kresyun, N. V. 1102 Necula, Constantin 951
Kurzina, E. 1105 Negru, Eugenia 1058
Negru, Lena 1175
L Nerval, Gerard de 1204
Lazăr, Elena 970 Nistor, Mariana 1015
Leah, Elena 1193 Nuţu, Irina 1223
Leah, Tamara 1145 O
Leu, Paul 939
Lobanov, Natalia 958 Obscaya, Ana 1050, 1071, 1159, 1171
Lozan, O. 1095 Oglindă, Emilia 1195
Lucezarschi, Eugenia (1174) Olari, Viorica 963
Lungu, Irina 1163 Olaru, Nadejda 1213
Lungu, V. 1099 Onofraş, Irina 1163
Lungu, Valentina 1053 Onofraş, Maria 1196
Lupaşco, Aliona 1114 Opalco, I. 1109, 1116-17
Lupaşcu, Ion 1220 Osoianu, Vera 936
Ozog, Jan Boleslaw 1242
M
P
Macovei, Cristina 1014
Madan, Diana 1116 Paladi, Gheorghe 1076
Mamaliga, V. 1118 Palamarciuc, Vladimir 1027
Manole, Tatiana 980 Paraschiv, A. 1075
Mardare, Marcela 1209 Partole, Claudia 1224
Marinescu, Grigore 1055 Pascaru, Vlad 971, 992
Matcovschi, Dumitru 1221 Pavel, Eudochia 1225
Mateevici, Alexei 945 Pavel, Vasile 1197
Maxim, Vasile 988 Păcuraru, Veronica 1183
Maznic, Silvia 1194 Pădure, V. 1117
Mazur, Ina 1106 Păunescu, Adrian 1204
Mazur, Vitalie 1041 Pâslaru, Vlad 1054
Mazuru, V. 1123 Petcu, Adriana 1043

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Petrov, V. 1114 Smedyk, NY 1115


Petrovici, V. 1085 Smirnova, Tatiana 1163
Platon, Ion 1141 Smochină, Carolina 1004
Platon, Lilian 1032 Smochină, Nichita (1067)
Plămădeală, Ion 1178 Sochirca, Stela 1036
Pleşca, Ecaterina 1260 Sofronie, V. 1093
Pleşca, Nae Simion 1247 Solomon, Constantin 968, 1264
Pochelova, E. V. 1092 Spătaru, Nicolae 1211
Podlisnic, Ruxandra 1226 Spătaru, Tatiana 1045
Popovici, Angela 1044 Spinu, C. 1094
Popovici, I. 1082 Spinu, I. 1094
Popovschi, Liliana 1198 Spivacenco, Iurie 1166
Popuşoi, Victoria 1227 Sprincean, Mariana 1081
Porfirie cel Nou, (făcătorul de minuni) (956) Sprînceană, Mihai 972
Portas, Valentin 1228 Stan, Valentina 964
Prisacari, V. 1099 Staţiuc, Anatolie 1045
Prisacaru, I. 1100 Stepanyuk, G. I. 1092
Pruteanu, Petru 954 Sterschi, Florena Esther 1016
Puscas, N. 1119 Stratulat, P. 1103, 1120
Susarenco, Ala 937
R
Raţă, Victoria 1211, 1214, 1219, 1224 Ş
Ribac, L. 1097
Rimish, C. 1075 Şaguna, Anfrei 951
Robu, M. 1089 Şaptefraţi, L. 1123
Romandaş, Nicolae 1032-33 Şcola, Dona 992
Roşca, Agnesa 1209, 1222 Şimanschi, Ludmila 1248
Roşca, Petru 987, 1077 Şirocova, Natalia 1108
Rotari, E. 1152 Şişcanu-Boz, Olga 1200
Rudic, V. 1119 T
Rusanovschi, Iulian 955
Ryazanov, VV 1115 Tabirta, A. 1090
Tagore, Rabindranath 1204
S Tatar, Marina 1107
Sabadosh, R. V. 1084 Tatarov, Sergiu 1007
Saca, Victor 967 Tărîţă, Zinaida 1201
Sagaidac, I. 1111 Tăutu, Ludmila 1121
Savelieva, Galina 1046 Tcacenco, Valentina 931
Savin-Zgardan, Angela 1179 Temnicova, Olga 1060
Sălăvăstru, Valerian 987 Tihon, L. 1122
Sârcu, Diana 1001-02 Timosco, M. 1101
Sclifos, Valeriu 1199 Timoşco, Maria 1125
Scvortova, E. 1079 Tinta, N. 1097
Serbenco, A. 1118 Tipa, Ion 1028
Severin, Valeriu 1012 Tîrşu, M. S. 1140
Shabalov, N. P. 1096 Toma, Alexandru 1072
Sibov, Cristina 1229 Toma, Anica 1026
Simion, Crenguţa 1059 Topârceanu, George 1204
Slobodeanu, Svetlana 981, 1164 Triboi, Aliona 1175
Slusarenco, Svetlana 1003 Triboi, Liliana 964
Slutu-Soroceanu, Nina 1209, 1222 Trufanov, GE 1115
Tulbure, Victoria 1230

125
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

Tulnic, Vitalie 1222 Б

Ţ Бабушкина, Полина 1231


Балан, Валериу 1241
Ţaranu, Ludmila 1020 Барбу, Аннa 1173
Ţâţu, Anatol 1064 Бачман, Е. Н. 1129
Ţîmbaliuc, Natalia 929 Бежан, Геннадий 984
Ţoncu, Sanda 1024 Бердос, Дориан 1080
Ţurcan, Nelly 938 Берзан, В. П. 1135
Бор, Д. М. 1143
U Борода, Моисей 1232
Бошняга, В. А. 1133
Ulian, Galina 982 Будак, А. Б. 1158
Ungureanu, Elena 1180 Быдзина, Екатерина 1168
Ungureanu, Violeta 1181 Бырка, Сергей 1009, 1069, 1080, 1160
Ursu, Nicolae 1029
Uşurelu, Natalia 1108 В
Uzun, M. N. 1140
Валвелес, Валенсия 1233
V Видрашку, Валентина 1069
Власов, Сергей 1234
Vangheli, Spirion 1252-60
Vatamanu, Ion 1209 Г
Velciu, Aliona 1125
Vieriu, Eufemia 1047 Гагауз, Ольга 1078
Vieru, Grigore 1222 Гаммер, Ефим 1235
Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Гладун, Елена 1126
Moldove 957 Голуб, И. В. 1131-32
Vlahuţă, Alexandru 1204 Грибинча, А. 996
Vonnegut, Kurt 1205 Григель, Г. И. 1155
Vulpe, Ana 1202 Грицай, М. А. 1138

Z Д

Zabulică, Violeta 1204 Даду, В. 1153


Zacon, Andrei 983 Даду, К. Я. 1155
Zagaevschi, Vladimir 1203 Дербакова, Ю. 1023
Zaharcenco, Irina 1164 Дигол, Ирена 1127
Zaharia, Marin 993 Дубинина, В. Г. 1128
Zaharov, Svetlana 1046 Дука, Г. Г. 1169
Zaiţev, D. A. 1140 Е
Zavadschi, Ala 1251
Zeca, Ionela Cerasela 1017 Ермуратский, В. В. 1138
Zgârcibabă, Elena 1184
З
А
Зайцев, Д. А. 1131-32
Агапи, Елена 1088 Зыков, А. С. 1129
Александри, Василе 1210
Андронатий, Н. Р. 1139 И
Анисимов, В. К. 1135 Иойшер, А. М. 1139
Антон, А. 1156
Аряев, Н. Л. 1113 К
Калинин, Л. П. 1132

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Квашин, Владимир 1236 Суслов В. М. 1133, 1137


Кивачук, Анна 959
Кирилюк, В. П. 1155 Т
Комендант, Родика 1127 Трякин, Роман 1168
Косенкова, Г. 1005 Тыршу, М. С. 1131
Костаки, Г. 1008, 1011
Кротевич, Ольга 1088 У
Кузнецова, О. В. 1128
Курть, Алексей 1021 Уланов, Владимир 1238
Кухарский, М. 1156 Улановa, Светлана 1239

Л Ф

Луговская, В. 1210 Флоря, В. 1019


Фрумусаки, Э. 996
М Фрунзэ, Ю. 1031
Майчук, В. О. 1130 Х
Малоиван, Иван 965
Могилевкина, И. А. 1129 Хусаинов, Ш. Н. 1134
Мусиенко, О. 1018 Ц
Н Ципордей, Ольга 1160
Нараева, Р. Р. 1134 Цуркану, Раду 994
Нестерова, Людмила 1237 Ч
О Чебану, В. 1156
Олейник, Маргарита 966 Чекир, Сергей 1065

П Ш

Падалко, Ольга 1160 Шалагина, Н. Г. 1143


Пармакли, Д. М. 1146 Шарагов, В. А. 1169
Пацюк, В. И. 1135, 1136 Шевченко, И. М. 1113
Пенина, Ольга 978, 1074 Шевченко, Н. В. 1113
Перстнев, Н. Д. 1154 Шит, М. Л. 1139
Пищенко, Марина 978 Шупак, Марина 1262
Попенко, Анна 1009, 1069, 1080 Щ
Постолатий, В. М. 1137
Пэдурару, Галина 1009 Щербатюк, В. 1165
Пэдурару, Ион 1009
Ю
Р
Юрк, Юрий 1240
Райлян, П. 1011
Райфура, С. В. 1169
Роман, А. 1010
Рыбин, А. И. 1128
Рябоконь, О. В. 1263
С
Сосна, А. 1030
Стратила, Михаил 1127
Стрельбицкий, П. А. 1146

127
Cronica articolelor de revistă Nr 3-2014 ≡ Magazine article annals Nr 4-2014

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-3770


2. Administrarea Publică. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1813-8489
3. Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 1/2. – ISSN 1857-419X.
4. Altitude. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-4815
5. Alunelul. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-4173
6. Aquarelle. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-0518
7. Avocatul poporului. – 2014. – Nr 1/3. – ISSN 1810-7141
8. Biblio Scientia. – 2013. – Nr 10. – ISSN 1857-2278
9. Buletin de perinatologie. – 2013. – Nr 4 ; 2014. – Nr 1. – ISSN 1810-5289
10. Clipa. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-3673
11. Colocviul Internaţional "Lecturi în memoriam acad. Silviu Berejan", 10-11 noiem. 2011. –
Chişinău, 2013. – [2013-2346].
12. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1813-4408
13. Creşterea economică în condiţiile globalizării. Sesiunea şt. "Dezvoltarea demografică: Pro-
vocări pentru politici sociale" : Conf. intern. şt.-pract., Ed. a 8-a, 17-18 oct. 2013. – Chişinău,
2013. – [2013-2194].
14. Creşterea economică în condiţiile globalizării : Conf. intern. şt.-pract., Ed. a 8-a, 17-18 oct.
2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – [2013-2435].
15. Curierul medical. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-0666
16. DAS Autograф. – 2014. – Nr 1. – ISSN 2345-1270
17. Didactica Pro… . – 2014. – Nr 1. – ISSN 1810-6455
18. Economica. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1810-9136
19. Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile : Materialele conf. şt. in-
tern., 10-11 oct. 2013. – Bălţi, 2013. – Vol. 1. – [2013-2321].
20. Folosirea raţională a resurselor naturale – Baza dezvoltării durabile : Materialele conf. şt. in-
tern., 10-11 oct. 2013. – Bălţi, 2013. – Vol. 2. – [2013-2316].
21. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1810-309X
22. Luminătorul. – 2013. – Nr 6.
23. Moldoveanca. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-3053
24. Noi. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-0798
25. Philologia. – 2013. – Nr 5/6. – ISSN 1857-4300
26. Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia. – 2013. – Nr 6. – ISSN 1857-3142
27. Problemele Energeticii Regionale. – 2013. – Nr 3. – ISSN 1857-0070
28. Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale : Materiale ale mesei ro-
tunde cu participare intern., 11 dec. 2012. – Chişinău, 2013. – [2013-2389].
29. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunii europene: vizi-
uni ale tinerilor cercetători : Materialele Conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercetători : Ed. a
7-a, 30 mai 2013. – Chişinău, 2013. – Vol. 1. – [2013-2220].
30. Teoria şi practica administrării publice : Conf. şt.-practică, 20 mai 2013. – Chişinău, 2013. –
[2013-2297].
31. Vama. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-2979
32. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1810-3081
33. Наше поколение. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-0100

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
MARTIE NR 3 MARCH
(1264-1852)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1264. Canţer, Valeriu. Cine o va scoate pe Cenuşăreasă la bal? : [despre rolul femeii
în cercetare: art. preşedintelui Consiliului Naţ. de Acreditare şi Atestare] / Valeriu Canţer //
Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 7.

1265. Cimpoi, Mihai. "Gura lumii" şi alegerile preşedintelui academiei : [pe marginea
"Scrisorii deschise", adresată domnului Nicolae Timofti, Preşedintele Rep. Moldova, domnului
Igor Corman, Preşedintele Parlamentului Rep. Moldova, domnului Iurie Leancă, prim-ministru
al Rep. Moldova, privind alegerea preşedintelui Acad. de Ştiinţe a Moldovei, publ. în "Moldo-
va suverană", 12 mar. 2014] / Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P.
21.

1266. Duca, Gheorghe. În acest post m-am simţit cel mai bine, dar şi cel mai greu :
[dialog cu Gh. Duca, preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate: Valerie
Volontir // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 7 ; Făclia. – 2014. – 28 mar. – P. 7.

1267. Petrescu, Ion. Academicianul Gheorghe Duca : [despre contribuţiile manageri-


ale şi şt. ale lui Gh. Duca, preşedintele Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Ion Petrescu // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 3.

1268. Scrisoare deschisă : [adresată domnului Nicolae Timofti, Preşedintele Rep.


Moldova, domnului Igor Corman, Preşedintele Parlamentului Rep. Moldova, domnului Iurie
Leancă, prim-ministrul Rep. Moldova: privind alegerea preşedintelui Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei] // Moldova suverană. – 2014. – 12 mar. – Au semnat: Petrache Mihai, Nicolae
Osmochescu, Alexandru Burian [et al.].

1269. Дука, Георге. Академии наук предстоит сложный экзамен : [о выбор. кам-
пании в Акад. наук и перспективах развития молд. науки: интервью с президентом Акад.
наук Молдовы Г. Дука] / записал Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 28 марта. – Р. 18.

1270. Дука, Георге. Георге Дука: "Академия наук нуждается в поддержке и ста-
бильности" : [интервью с президентом Акад. наук Молдовы] / записал Александр Рома-
нов // Панорама. – 2014. – 14 марта. – Р. 8.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1271. Ливио, Марио. Великолепные ошибки : [о значении ошибок для прогресса


науки: ст. астрофизика при Науч. ин-те космич. телескопа в Балтиморе : după Project
Syndicate, 2014] / Марио Ливио // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7
марта. – Р. 20.

1272. Стиглиц, Джозеф. Загадка инноваций : [ст. проф. Колумб. ун-тa: după
Project Syndicate, 2014] / Джозеф Стиглиц // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 21 марта. – Р. 21.

1273. Тимофти, Кормана и Лянкэ просят высказаться по выборам главы


АНМ : [о деятельности Акад. наук Молдовы и выборах ее президента: письмо деятелей
науки, специалистов в обл. права и политологов, адресов. президенту Респ. Молдова
Николаю Тимофти, председателя Парламента Игорю Корман и премьер-министру
Юрие Лянкэ] // Панорама. – 2014. – 14 марта. – Р. 10. – Подписали: Михай Петраке,
Николае Осмокеску, Александру Буриан [et al.].

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1274. Ţenea, Anca. Tatăl renegat al Wikipedia : [Jimmy Wales, fondatorul enciclope-
diei on-line Wikipedia] / Anca Ţenea // Moldova suverană. – 2014. – 21, 26, 27 mar. – Va
urma.

1275. Самая динамичная отрасль молдавской экономики : [о развитии рынка


Интернета в Респ. Молдова в 2013 г.: по материалам пресс-службы Нац. агентства по
регулированию в обл. электр. коммуникаций и информ. технологий] // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 марта. – Р. 1, 3.

1276. Чиботару, Сергей. Удивительные возможности Windows 8 : [интервью с


техн. консультантом для партнеров и клиентов Microsoft Moldova С. Чиботару] / записал
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 марта. – Р. 7.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1277. Borzin, Aurelia. Casa de Cultură – o clădire sau o activitate? : [despre funcţio-
nalitatea caselor de cultură] / Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 14 mar. – P. 18.

1278. Gulca, Ilie. Muzungu : [despre Nicolae Guţu, medic originar din satul Balatina,
raionul Glodeni, participant în proiecte intern. realizate în triburile taposa, dinka, latuka şi nuer
din Sudan şi Kenia] / Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 mar. – P. 12-13.

1279. Клименко, Валерий. Валерий Клименко: "За цифрами – конкретные дела


Центра" : [интервью с председателем Конгресса рус. общин Респ. Молдова] / записала
Регина Прокопова // Панорама. – 2014. – 14 марта. – Р. 30.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
1280. Calamanciuc, Gheorghe. Două inimi: a bojdeucii şi a Claudiei Balaban : [dir.
Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă"] / Gheorghe Calamanciuc // Făclia. – 2014. – 7 mar. –
P. 12.

1281. Cărţi de peste Prut pentru bibliotecile rurale din RM : [despre campania
"Cărţi peste Prut", iniţiată de Centrul Român de Politici Europene din Bucureşti, în colaborare
cu filiala sa din Rep. Moldova: coment. de Ludmila Gămurari, expert în politici externe din
cadrul Centrului Român de Politici Europene, Mihnea Vasilache, cetăţean român şi Alexandru
Rusu, bibliotecar din satul Izbişte, raionul Criuleni] / consemnare: Svetlana Corobceanu //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 mar. – P. 4.

1282. Kulikovski, Lidia. Lidia Kulikovski: "Scopul nostru este ca bibliotecarii să înve-
ţe cum să facă din bibliotecă creierul comunităţii" : [interviu cu dir. Dep. studii şi cercetări la
Bibl. Publ. "B. P. Hasdeu", mun. Chişinău] / consemnare: Liliana Popuşoi // Flux. – 2014. – 28
mar. – P. 16.

1283. Pîslaru, Natalia. Ambiţie profesională : [despre Mariana Harjevschi, dir. Bibl.
Municipale "B. P. Hasdeu", mun. Chişinău] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2014.
– 7 mar. – P. 2.

1284. Revoluţia bibliotecilor : [despre implementarea Programului Novateca, susţi-


nut de Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi United States Agency for International Development:
coment. de Evan Tracz, dir. Novateca, Maria Cudlenco, dir. Bibl. din Crihana Veche, raionul
Cahul, Galina Agafiţa, dir. Bibl. publ. raionale "Grigore Vieru" din Călăraşi [et al.] / consemna-
re: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 28 mar. – P. 2-3.

1285. Zavtonii, Lidia. Lectura particulară a elevilor din învăţământul primar : [în bibl.
şcolară din Liceul Teoretic Grătieşti, mun. Chişinău] / Lidia Zavtonii // Univers pedagogic pro.
– 2014. – 27 mar. – P. 6.

030 Lucrări de referinţă generale


(Vezi Nr 1274)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
1286. Negru, Nina. Cărţi germane călătoare prin URSS : [luate ca trofeu după cel de-
al Doilea Război Mondial] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 mar. – P. 14.

1287. O carte fundamentală pentru limba română: Biblia lui Şerban Cantacuzino
: [tipărită în 1688 : din colecţia Muzeului Naţ. al Literaturii Române: sursa historia.ro] // Flux. –
2014. – 21 mar. – P. 12.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1288. Marian, Boris. Despre personalitatea şi rolul gânditorului contemporan
Fethullah Gulen : [scriitor turc născut în anul 1941, auto-exilat în Pennsylvania, SUA] / Boris
Marian // Făclia. – 2014. – 21 mar. – P. 10.

1289. Păsat, Dumitru. Filosofia formativă în viziunea lui Alecu Russo : (195 de ani de
la naştere) / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2014. – 20 mar. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1347)

159.9 Psihologie
1290. Vasilache, Dorina. Sfatul psihologului: Oamenii trebuie să fie în armonie cu ei
înşişi, iar apoi şi cu cei din jur / Dorina Vasilache // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 mar. – P. 17.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


1291. Бурзум, Иван. Ренато Усатый: "Политика политикой – а добрые дела – по
расписанию!" : [о филантроп. деятельности молд. бизнесмена Ренато Усатого] / Иван
Бурзум // Панорама. – 2014. – 28 марта. – Р. 23.

1292. Озджан, Мустафа. "Мы стремимся каждому открыть дверь в страну зна-
ний" : [беседа с меценатом из Турции М. Озджаном] / беседовал Роберт Западинский //
Коммерсант info. – 2014. – 14 марта. – Р. 10.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1293. Condrea, Nicolae. Preotul românilor de peste Ocean : [dialog cu arhiepiscopul
N. Condrea de la Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America de Nord şi de Sud, cu sediul
la Chicago] / interlocutor: Sînziana Ionescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 21 mar. –
P. 8-9.

1294. Mihoc, Vasile. "Să ne luăm în serios creştinătatea" : interviu cu preotul, prof.
univ. V. Mihoc, Fac. de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din Sibiu / interviu de Ilie Gulca //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 mar. – P. 3.

1295. Moşin, Octavian. De ce unii creştini sunt în afara bisericii? / Octavian Moşin //
Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 2.

1296. Moşin, Octavian. Despre "normalul" anormal din societatea de astăzi : [despre
importanţa credinţei în Dumnezeu] / preot Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 13
mar. – P. 2.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1297. Petru (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor). "În afara Bisericii nu


există mântuire" : [interviu cu Petru, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor] / consemna-
re: Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 28 mar. – P. 4-5.

1298. Stănilă, Moni. Mai multe despre patimi : [despre cauzele şi efectele acestora] /
Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 21 mar. – P. 14.

1299. Stănilă, Moni. "Nu te lăsa biruit de rău..." : [despre iertare la creştini] / Moni
Stănilă // Timpul. – 2014. – 7 mar. – P. 14.

1300. Strâmbeanu, Dorin. Perle spirituale cu pecete domnească (3) : [despre mă-
năstirile din Bucovina] / Dorin Strâmbeanu; text şi fot. de autor // Natura. – 2014. – Mar. (Nr
3). – P. 16. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

1301. Sturza, Alexandru. Dublul paralel, sau Biserica în faţa papalităţii şi a reformei
veacului al XVI-lea : [art. filosofului şi diplomatului la curtea ţarului Alexandru 1: după ed. din
1849 „Le double parallele ou l’Eglise en presence de la papaute et de la reforme du XVI
siecle] / Alexandru Scarlat Sturza ; trad. de Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 15
mar. – P. 7. – Contin. Începutul: 15 febr.
(Vezi de asemenea Nr 1287,1642, 1848)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1302. Dumitraş, Virginia. Ce cred moldovenii despre intervenţia Rusiei în Crimeea :
[pe marginea sondajului, efectuat de Asoc. Sociologilor şi Demografilor din Rep. Moldova] /
Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 18 mar. – P. 4.

304 Probleme sociale. Mod de viaţă


1303. Бугаева, Галина. Что меня удивляет в американцах : [реалии жизни в
США] / Галина Бугаева // Молдавские ведомости. – 2014. – 14 марта. – Р. 11.

305 Studii de gen


1304. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi // Dreptul. – 2014. – 7 mar. – P. 6.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1305. Сазерленд, Питер Д. Миграция в действии : [ст. пред. Лондон. шк. эконо-
мики и генер. дир. Междунар. организации по миграции : după Project Syndicate, 2014] /
Питер Д. Сазерленд, Уильям Л. Смит // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 28 марта. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 1534)

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1306. Mihăilescu, Vintilă. Manelism politic : [manelele în viziunea sociologului ro-
mân] / Vintilă Mihăilescu // Săptămîna. – 2014. – 14 mar. – P. 3.

1307. Mihăilescu, Vintilă. Timpul libertăţii de a nu pierde timpul : [art. sociologului


român] / Vintilă Mihăilescu // Săptămîna. – 2014. – 7 mar. – P. 3.

32 POLITICĂ
1308. Dughin, Aleksandr. Teoria lumii multipolare (5-8). Cap. 2. Bazele teoretice ale
lumii multipolare. : [din cartea cu acelaşi tit.] / Aleksandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca // Flux.
– 2014. – 7, 14, 21, 28 mar. – P. 6-7. – Art. 1 : 7 febr.

1309. Florea, Xenia. Ucraina, ca un cîmp de luptă geopolitică / Xenia Florea // Co-
munistul. – 2014. – 21 mar. – P. 12-13.

1310. Solcan, Alexandru. Vulnerabilităţile Puterii : (suport de curs pentru noi) : [des-
pre impedimentele în democratizarea soc.] / Alexandru Solcan // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 7 mar. – P. 7.

1311. Жосу, Виктор. Новая реальность: изменение границ – больше не табу : [о


ревизии принципа террит. целостности на постсовет. пространстве] / Виктор Жосу //
Панорама. – 2014. – 28 марта. – Р. 5.

323 Politică internă


1312. Cojocaru, Nicolae. Cum interpretăm determinativele "apartenenţă etnică" şi
"naţionalitate"? / Nicolae Cojocaru // Făclia. – 2014. – 14 mar. – P. 16 ; Literatura şi arta. –
2014. – 13 mar. – P. 3.

1313. Pleşu, Andrei. O dată pentru totdeauna : [confesiuni ale omului politic şi de
cultură din România] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2014. – 21, 28 mar. – P. 3.

1314. Stanoevici, Bogdan. Stanoevici a refuzat să fie cel mai mare figurant din Fran-
ţa : [interviu cu ministrul delegat pentru românii de pretutindeni] / consemnare: Ştefan Both //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 11 mar. – P. 10.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


1315. Baconschi, Teodor. Teodor Baconschi: "Putin poate fi aplaudat în Dumă ca
noul Ivan cel Groaznic sau Petru cel Mare, dar nu are foarte multe resurse" : [interviu acordat
de către politicianul român postului Radio Europa Liberă: sursa Europalibera.org] // Timpul. –
2014. – 21 mar. – P. 10.

1316. Basarab, Marin. Un popor fără stăpân, sau Sclavii contemporani : [despre des-
tinul poporului ucr. şi criza politică] / Marin Basarab // Timpul. – 2014. – 7 mar. – P. 6.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1317. Bădescu, Ilie. Quadratura ucraineană : [context geopolitic: din seria studiilor,
realizate în cadrul Laboratorului de studii geopolitice şi profiluri regionale al Inst. de Sociolo-
gie, Bucureşti] / Ilie Bădescu // Flux. – 2013. – 14 mar. – P. 8.

1318. Bogatu, Petru. Marele îngheţ global : [despre "războiul rece", iniţiat de Rusia] /
Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 7 mar. – P. 7.

1319. Ce cred românii din Ucraina despre Iaţeniuk : [Arseni Iaţeniuk, prim-ministrul
Ucrainei: coment. de Vitalie Zâgrea, jurnalist din Cernăuţi, Lora Bostan, lector la Univ. din
Cernăuţi, Vasile Tărâţeanu, jurnalist [et al.] / consemnare: Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 14 mar. – P. 5.

1320. Chirilă, Victor. Cine va veni primul în Republica Moldova: Obama sau Putin? :
[invazia militară rusă pe teritoriul Ucrainei şi urmările ei asupra ţărilor vecine : art. dir. executiv
al Asoc. pentru Politică Externă] / Victor Chirilă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 19
mar. – P. 6.

1321. Ciobanu, Victor. Lecţiile Ucrainei (2) : [Bush vs. Kissinger: contextul eveni-
mentelor din Ucraina] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 7 mar. – P. 7. – Art. 1 : 28
febr.

1322. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu: "Dacă se va declanşa un conflict militar în


Ucraina, întreaga regiune va exploda" : [interviu cu dir. Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern.
al Acad. de Ştiinţe din România] // Timpul. – 2014. – 7 mar. – P. 13.

1323. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Îmi exprim solidaritatea cu poporul ucrainean" : [declara-
ţia liderului Partidului Liberal Democrat din Moldova privind situaţia din Ucraina] // Stejarul. –
2014. – 5 mar. – P. 16.

1324. Kravciuk, Leonid. "Putin nu vorbeşte ca un preşedinte, ci ca un angajat al


KGB-ului" : [despre situaţia din Ucraina : interviu cu primul preşedinte al Ucrainei, L. Kravciuk]
/ interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 mar. – P. 8.

1325. Loghin, Vlad. Ce ţări au mai fost invadate de trupele ruseşti după cel de-al
Doilea Război Mondial / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 6 mar.

1326. Luttwak, Edward. Avansarea nestînjenită a lui Putin nu va trece neobservată


în China : [art. politologului amer. de origine român] / Edward Luttwak // Moldova suverană. –
2014. – 20 mar.

1327. Mamutov, Bekir. "Toate căile din Moscova spre Crimeea trec prin Ucraina" : in-
terviu cu B. Mamutov, membru al "Medjlisului" – organ legislativ al tătarilor din Crimeea /
interviu de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 mar. – P. 5.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1328. Mungiu Pippidi, Alina. Motive de nelinişte : [despre situaţia din România după
integrarea în Uniunea Europeană: art. politologului român] / Alina Mungiu Pippidi // Timpul. –
2014. – 21 mar. – P. 6.

1329. Mungiu-Pippidi, Alina. Şapte idei greşite despre criza din Ucraina : [analiza
politologului român: sursa romaniacurata.ro] / Alina Mungiu-Pippidi // Timpul. – 2014. – 7 mar.
– P. 21.

1330. Negură, Lilian. Greşeala fatală a lui Putin : [despre invazia Rusiei în Ucraina] /
Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 mar. – P. 6.

1331. Partidul Liberal Reformator. Declaraţia Partidului Liberal Рeformator privind


situaţia din Ucraina / Dep. de comunicare al PLR // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 mar. – P.
9.

1332. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova. Leancă ar putea fi ultimul pre-
mier al Republicii Moldova integre. Poziţia Partidului Socialiştilor faţă de riscurile majore ale
Rep. Moldova în actuala conjunctură geopolitică // Moldova suverană. – 2014. – 20 mar.

1333. Pleşu, Andrei. Turnanta ucraineană : [despre viitorul Ucrainei : pe marginea


editorialului sociologului germ. Wolf Lepenies apărut în "Die Welt"] / Andrei Pleşu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 25 mar. – P. 6.

1334. Popescu, Cristian Tudor. Cristian Tudor Popescu: puterea lui Putin : [pe mar-
ginea sondajului YouGov/Economist, realizat între 8-10 mar. 2014: art. ziaristului român] //
Timpul. – 2014. – 21 mar. – P. 10.

1335. Reniţă, Valeriu. Intervenţia rusească şi falşii noştri prieteni : [despre intervenţia
militară rusă în Ucraina] / Valeriu Reniţă // Moldova suverană. – 2014. – 4 mar.

1336. Seghin, Igor. Evoluţia revoluţiei : [situaţia soc.-pol. din Ucraina] / Igor Seghin //
Comunistul. – 2014. – 7 mar. – P. 6.

1337. Seghin, Igor. Nodul român : Încotro va orienta politica română noua coaliţie,
atît de contradictorie? / Igor Seghin // Comunistul. – 2014. – 14 mar. – P. 7.

1338. Solcan, Alexandru. Astenii şi crize de primăvară : [despre evenimentele legate


de anexarea Crimeii la Rusia] / Alexandru Solcan // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 mar. –
P. 6.

1339. Solcan, Alexandru. Politica, între agonie, siguranţă şi ură : [pe marginea eve-
nimentelor din Ucraina : context geopolitic] / Alexandru Solcan // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 14 mar. – P. 6.

1340. Şelest, Ana. Moldova şi Ucraina au nevoie de mecanisme de alternativă pentru


securitatea colectivă : [interviu acordat de către A. Şelest, cercetător şt. superior al Filialei din

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Odesa a Inst. Naţ. de Investigaţii Strategice din Ucraina, Agenţiei IPN] / consemnare: Mariana
Galben // Moldova suverană. – 2014. – 18 mar.

1341. Tannock, Charles. Calea lui Putin (Putin’ kampf) : [despre strategiile politice
ale preşedintelui Federaţiei Ruse: art. membrului Com. de afaceri externe al Parlamentului
European] / Charles Tannock // Economist. – 2014. – 5 mar. – P. 6.

1342. Ţurcanu, Mihai. Crimeea? O Transnistrie cu ieşirea la mare : [despre strategia


Rusiei privind anexarea Crimeei] / Mihai Ţurcanu // Evenimentului zilei. – 2014. – 5 mar. – P.
4.

1343. Ţurcanu, Mihai. Hannibal ad portas: Opt motive de ce trebuie să susţinem


Ucraina! / Mihai Ţurcanu // Evenimentului zilei. – 2014. – 6 mar. – P. 4.

1344. Untilă, Nicolae. Prima zi în Rusia: "Ei, cum să fie? E bine" : [dialog cu N.
Untilă, preşedintele Asoc. moldo-românilor din Crimeea] / interlocutor: Mircea Barbu // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2014. – 20 mar. – P. 7.

1345. Безобразов, Дмитрий. Уроки Крыма : [ситуация на Украине – параллели


с Молдовой] / Дмитрий Безобразов // Независимая газета = Moldova independentă. –
2014. – 27 марта. – Р. 15.

1346. Безобразов, Дмитрий. Уроки майдана : [о ситуации на Украине и прогно-


зах на будущее] / Дмитрий Безобразов // Независимая газета = Moldova independentă. –
2014. -- 13 марта. – Р. 7.

1347. Гюлен, Фетуллах. Гюлен: "Общественность признала, что я был прав..." :


[отр. из интервью телекомпании ВВС турецкого философа Ф. Гюлен] / подготовил Бо-
рис Мариан // Панорама. – 2014. – 28 марта. – Р. 8.

1348. Лупашко, Михаил. Главное – картинка? : [о полит. кризисе в Украине] /


Михаил Лупашко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 27 марта. – Р.
14.

1349. Романцова, Светлана. Во что обойдутся украинцам эксперименты их по-


литиков : [о ситуации на Украине] / Светлана Романцова // Молдавские ведомости. –
2014. – 21 марта. – Р. 1-2.

1350. Рябов, Андрей. Украинский кризис приведет к параду национализмов в


бывшем СССР / Андрей Рябов // Панорама. – 2014. – 21 марта. – Р. 31.

1351. Чубашенко, Дмитрий. Хаос non-stop. Или forever? : [о ситуации на Украи-


не] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 7 марта. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1578)

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1352. Balmoş, Galina. 8 Marie: tradiţie, şi nu numai... : [art. preşedintelui Asoc. Ob-
şteşti "Uniunea Femeilor din Rep. Moldova"] / Galina Balmoş // Comunistul. – 2014. – 7 mar.
– P. 8.

1353. Caranfil, Ninela. Politica, femeia şi metafora : [art. actriţei la Teatrul Naţ. "Mihai
Eminescu"] / Ninela Caranfil // Timpul. – 2014. – 7 mar. – P. 24.

1354. Chilianu, Nadine. "Moldova e patria noastră şi nu vrem nici în Ucraina, nici în
altă parte" : [primarii găgăuzi şi bulgari în sprijinul integrităţii teritoriale a Rep. Moldova: Ser-
ghei Sapundji, primarul de Chirsova, Fiodor Terzi, primarul de Vulcăneşti, Serghei Kuiudjuklu,
primarul de Etulia [et al.] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 mar. – P. 4.

1355. Cigulea, Aliona. Se vede că limba română este o problemă mult mai gravă în
Moldova, alta decât cea politizată! : [aspecte soc.-pol.] / Aliona Cigulea // Moldova suverană.
– 2014. – 21 mar.

1356. Ciobanu, Mircea V. Startul campaniei : [privind alegerile parlamentare] / Mir-


cea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 mar. – P. 6.

1357. Ciobanu, Victor. Mobilizarea totală, sau Si vis pacem, para bellum : [situaţia
soc.-pol.] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 21 mar. – P. 7.

1358. Costaş, Ion. "Din păcate, am avut dreptate" : [despre pericolul Transnistriei
pentru Ucraina în timpul evenimentelor din 1992 şi situaţia din bazinul Mării Negre: interviu cu
generalul I. Costaş, fostul ministru al Afacerilor Interne şi al Apărării Rep. Moldova] / interviu
realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 mar. – P. 5.

1359. Covrig, Andrei. "Despre cazacii în şalvari şi Ioana d’Arc" : [despre Războiul de
Independenţă de la Nistru: reluat din "Nezavisimaia Moldova", 20 ian. 1993] / Andrei Covrig;
trad. de aut. // Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 2 ; Jurnal de Chişinău. 2014. – 11 mar.
– P. 19.

1360. Dodon, Igor. Vectorul extern al RM se decide doar prin referendum : alocuţiu-
nea preşedintelui Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova din cadrul şedinţei plenare a Par-
lamentului din 6 mar. 2014 / Igor Dodon // Socialiştii. – 2014. – 14 mar. – P. 2.

1361. Dungaciu, Dan. Nimeni nu votează copia când are la îndemână originalul : [si-
tuaţia politică din Rep. Moldova în 10 puncte: art. dir. Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern.
al Acad. Române] / Dan Dungaciu // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 10-11.

1362. Ele au schimbat soarta R. Moldova! : [interviuri...] // Stejarul. – 2014. – 12


mar. – P. 12. – (Femeile din PLDM). – Conţine : Natalia Gherman: "Noi, femeile, ne asumăm
responsabilitatea pentru tot ce facem şi ce decidem" : [...cu ministrul de Externe] ; Liliana

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Palihovici: "Când o femeie ia o decizie, se gândeşte la efectele asupra societăţii" : [cu vice-
preşedintele Parlamentului].

1363. Femeile, mai diplomate, calculate şi responsabile : [interviuri ...] // Adevărul


: ed. de Moldova. – 2014. – 7 mar. – P. 8-9. – Conţine: "Să fii ministru de Externe este cel
mai bun job din lume" : [...cu Natalia Gherman, ministrul de Externe al Rep. Moldova] ; "O
femeie trebuie să fie tot timpul pregătită pentru o luptă” : [...cu Liliana Palihovici, vicepreşedin-
ta Parlamentului Rep. Moldova] ; "Fiecare trebuie să fie responsabil pentru dezvoltarea per-
sonală” : [cu Nicola Harrington-Buhay, reprezentantul ONU în Moldova] ; "În ultimii ani se
simte o schimbare de atitudine" : [...cu Ingrid Tersman, ambasadoarea Suediei în Rep. Mol-
dova].

1364. Gonţa, Nina. Gânduri despre Basarabia şi nu numai... : (în contextul evenimen-
telor din Ucraina) / Nina Gonţa // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 2.

1365. Moraru, Ion. Epistolă către nepoţii nepoţilor lui Ştefan cel Mare şi Sfânt : [as-
pecte soc.-pol.] / Ion Moraru // Flux. – 2013. – 14 mar. – P. 4.

1366. Nahoi, Ovidiu. Este Rusia de azi Germania anului 1938? : [art. jurnalistului ro-
mân: preluat din "Dilema Veche"] / Ovidiu Nahoi // Moldova suverană. – 2014. – 13 mar. ;
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 mar. – P. 6.

1367. Negru, Nicolae. Despre Unire, fără sentimente : [despre un proiect de reunire
ca un concept raţional] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 28 mar. – P. 6.

1368. Negru, Nicolae. O soluţie moldo-ucraineană pentru conflictul transnistrean /


Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 21 mar. – P. 6.

1369. Popescu, Nicu. "Este o dovadă de iresponsabilitate că n-avem de două săp-


tămâni şef la Apărare" : [despre disfuncţionalitatea sistemului politic: interviu cu N. Popescu,
expert la Inst. de Studii de Securitate din Paris] / consemnare: Alina Ţurcanu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 18 mar. – P. 5.

1370. Răzmeriţă, Raisa. Povara dublă de pe umerii femeilor : [pe marginea rezultate-
lor cercetării "Utilizarea timpului": coment. de Elena Vâtcărău, şefa dir. Statistică Pieţei Muncii
din cadrul Biroului Naţ. de Statistica, Lilia Pascal, şefa Dir. politici de asigurare a egalităţii de
gen şi prevenirea violenţei, de la Min. Muncii şi Familiei, Nicola Harrington-Buhay, coord.
rezident ONU în Rep. Moldova] / Raisa Răzmeriţă // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 mar. – P.
18.

1371. Roşca, Iurie. Cele două probleme ale puterii de la Chişinău : [despre necesita-
tea dinamizării economiei naţ. şi echilibrării politicii externe] / Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 21
mar. – P. 3.

1372. Roşca, Iurie. Jurnalul unui martor al tranziţiei : [25 de ani de la declanşarea
Perestroikăi] / Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 28 mar. – P. 1, 3. – Conţine : Episodul 1. Cum un

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

ministru şi-a ridicat fotoliul ; Episodul 2. De ce primul preşedinte a pierdut alegerile în faţa
celui de-al doilea preşedinte ; Episodul 3. Telemania, cauza unui eşec electoral eclatant.

1373. Solcan, Alexandru. Ostaticii "cailor lui Caligula" : (sistemul electoral şi Noi) /
Alexandru Solcan // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 mar. – P. 6.

1374. Şoimaru, Vasile. "Pofta aleşilor pentru locuinţe ieftine e veche" : [interviu cu V.
Şoimaru, deputat în două legislaturi ale Parlamentului Rep. Moldova] / consemnare: Alina
Ţurcanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 21 mar. – P. 7.

1375. Tănase, Constantin. Tragedia unui stat în agonie: RM a renunţat la propriul ei


act de naştere : [despre promovarea în spaţiul publ. a principiilor Declaraţiei de Independenţă
a Rep. Moldova din 27 aug. 1991] / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 2, 6.

1376. Topul încrederii în politicieni : [pe marginea rezultatelor barometrului soc.-


pol. "Magenta", realizat de Realitatea TV din România şi "Timpul"] / sinteză de Victoria Puiu //
Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 16.

1377. Un referendum naţional va arăta tabloul real al opţiunilor geopolitice ale


populaţiei : Declaraţia Partidului Socialiştilor faţă de riscurile majore ale Rep. Moldova în
actuala conjunctură geopolitică, prezentată de Igor Dodon, preşedinte al PSRM // Socialiştii. –
2014. – 21 mar. – P. 1 ; Социалисты. – 2014. – 19 марта. – Р. 1.

1378. Untilă, Veaceslav. Guvernarea impotentă : [despre implicarea organelor de


stat în soluţionarea problemelor soc.-pol.: art. vicepreşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav
Untilă // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 9.

1379. Витюк, Владимир. Заграница не поможет. Молдове необходимо вернуть-


ся к парадигме суверенного развития : [ст. депутата Парламента Респ. Молдова] / Вла-
димир Витюк // Коммунист. – 2014. – 7 марта. – Р. 4.

1380. Западинский, Роберт. Со скрипом двигаются стулья : [обществ.-полит.


аспекты] / Роберт Западинский // Коммерсант info. – 2014. – 28 марта. – Р. 3.

1381. Лицкай, Валерий. Валерий Лицкай и его тайны : [диалог с перв. "минист-
ром иностр. дел" Приднестровья в рамках заседания пресс-клуба "Социальный резо-
нанс", 21 марта 2014, Кишинэу] / подготовил Александр Токарский // Mк Kн World
Weekly. – 2014. – 20-26 марта. – Р. 2, 19.

1382. Лицкай, Валерий. Валерий Лицкай: "Власти Приднестровья, Молдовы и


Украины строго придерживаются одного принципа: хорошо жить народу вредно" : [диа-
лог с перв. "министром иностр. дел" Приднестровья в рамках заседания пресс-клуба
"Социальный резонанс", 21 марта 2014] / подготовил Николай Менюк // Молдавские
ведомости. – 2014. – 25 марта.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1383. Чубашенко, Дмитрий. Чего хотят молдаване : [обществ.-полит. аспекты] /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 14 марта. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 1358, 1472, 1489)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1384. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : (Art. 186-217). Tit. 5) /
trad. din lb. engl. // Timpul. – 2014. – 7,14, 21, 28 mar. – P. 20. – Contin. Începutul : 13 dec.
2013.

1385. Agresiunea Rusiei în Crimeea readuce în atenţie rolul NATO de contra-


pondere faţă de Moscova : [coment. ziarului New York Times: sursa Mediafax] // Moldova
suverană. – 2014. – 21 mar.

1386. Ambasada Republicii Ungare la Chişinău. Comunicat al ambasadei Republi-


cii Ungare la Chişinău : [privind alegerile parlamentare din 6 apr. 2014] // Moldova suverană.
– 2014. – 14 mar.

1387. Baconschi, Teodor. "Bucureştiul e sponsorul natural al R. Moldova la Bruxel-


les" : [interviu cu T. Baconschi, fostul ministru de Externe al României] / interviu realizat de
Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2014. – 14 mar. – P. 8.

1388. Băsescu, Traian. Traian Băsescu: "Nu îi voi ierta vreodată pe cei care vor asis-
ta cum Republica Moldova intră într-un scenariu de tip Crimeea" : [pe marginea declaraţiilor
preşedintelui României în cadrul emisiunii "Adevărul Live" la postul BI TV] / consemnare:
Gabriela Antoniu // Evenimentul zilei. – 2014. – 18 mar. – P. 11.

1389. Blidaru, Horia. Sfârşitul lumii, aşa cum o ştiam de un sfert de secol? : [art.
consilierului la Parlamentul European] / Horia Blidaru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. –
20 mar. – P. 6.

1390. Bogdan, Luminiţa. De ce este Crimeea motiv de dispută între Kiev şi Moscova
: [preluat din Mediafax] / Luminiţa Bogdan // Moldova suverană. – 2014. – 4 mar.

1391. Chilianu, Nadine. Băsescu: "Voi susţine ca Republica Moldova să primească o


perspectivă europeană garantată" : [pe marginea întâlnirii Preşedintelui Rep. Moldova Nico-
lae Timofti şi Preşedintelui României Traian Băsescu la Iaşi, 19 mar. 2014] / Nadine Chilianu
// Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 mar. – P. 8.

1392. Chirilă, Victor. Cine a pierdut contactul cu realitatea: Putin, Obama, Merkel
sau Noi? : [art. dir. executiv al Asoc. pentru Politică Externă] / Victor Chirilă // Moldova suve-
rană. – 2014. – 13 mar. ; Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 12 mar. – P. 6.

1393. Ciobanu, Mircea V. Doctrina VVP. Analiza unui discurs : [pe marginea discur-
sului lui Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse, rostit în Parlamentul rus la anexarea
Crimeii] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 mar. – P. 6.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1394. Ciubotaru, Adrian. Minunata lume nouă : [pe marginea modului de anexare a
Crimeii la Federaţia Rusă] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 mar. – P. 7.

1395. Cornea, Andrei. Ucraina, marele eşec al lui Putin? : [despre izolarea intern. a
Federaţiei Ruse: preluat din "Revista 22"] / Andrei Cornea // Economist. – 2014. – 12 mar. –
P. 10.

1396. Cristoiu, Ion. Cînd va izbucni al treilea Război Mondial? : [art. jurnalistului ro-
mân] / Ion Cristoiu // Evenimentul zilei. – 2014. – 24 mar. – P. 12.

1397. Dabija, Nicolae. Spre Evul mediu : [despre anexarea Crimeii de către Rusia] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 1.

1398. Damian, George. Noua Transnistrie din Crimeea : [context intern.] / George
Damian // Timpul. – 2014. – 7 mar. – P. 6.

1399. Dulgheru, Valeriu. Scenariul pesimist pentru Ucraina este pus în aplicare :
[despre situaţia extraordinară în Ucraina: context intern.] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi
arta. – 2014. – 6 mar. – P. 7.

1400. Dungaciu, Dan. Recunoaşterea Transnistriei de către Rusia, undă verde pen-
tru reunificarea României cu Republica Moldova : [art. dir. Inst. de Ştiinţe Politice al Acad.
Române] / Dan Dungaciu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 19 mar. – P. 6.

1401. Ernu, Vasile. Să mori pentru Putin, să mori pentru Obama, să mori pentru UE?
: [despre conflictul din Ucraina în context intern.: sursa criticatac.ro] / Vasile Ernu // Flux. –
2014. – 7 mar. – P. 9.

1402. Ficţiunile preşedintelui Vladimir Putin – 10 afirmaţii false despre Ucraina :


[preluate de pe site-ul Ambasadei SUA din Federaţia Rusă] // Timpul. – 2014. – 7 mar. – P. 5.

1403. Ghiţiu, Paul. Ungaria - Rusia, o relaţie caldă, caldă, aproape fierbinte (1-5) /
Paul Ghiţiu // Evenimentul zilei. – 2014. – 18,19, 24, 25, 26 mar. – P. 4.

1404. Gosu, Armand. Războiul Crimeei 2.0 : [despre anexarea de către Federaţia
Rusă: preluat din "Revista 22"] / Armand Gosu // Economist. – 2014. – 19 mar. – P. 10.

1405. Ioniţă, Ion M. Criza din Ucraina şi alegerile din România : [art. jurnalistului ro-
mân] / Ion M. Ioniţă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 12 mar. – P. 6.

1406. Loghin, Vlad. Un mic Stalin, sau Un jucător iscusit pe arena internaţională? :
[Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. –
14 mar.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1407. Luttwak, Edward. Ucraina, planul secret al lui Putin : [art. politologului amer.:
text publ. în rev. "Le Point", preluat din Cotidianul.ro] / Edward Luttwak // Moldova suverană.
– 2014. – 11 mar.

1408. Marchievici, Călin. Alegerile europene: UE, un joc în 28 în care la final cîştigă
Germania : [despre alegerile din 25 mai 2014 în Parlamentul european: art. ziaristului român,
preluat din Cotidianul.ro] / Călin Marchievici // Moldova suverană. – 2014. – 21 mar.

1409. Marian Jean Marinescu a fost declarat europarlamentarul anului : [premiu


acordat la categoria "Cercetare şi inovare" în cadrul galei anuale "MEP Awards", organizată
de rev. "The Parlament"] // Moldova suverană. – 2014. – 21 mar.

1410. Munteanu, Razvan. Quo vadis Ucraina : [art. analistului în relaţii intern., Ro-
mânia] / Razvan Munteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 11 mar. – P. 6.

1411. Naumescu, Valentin. Dilema extinderii NATO în fostul spaţiu sovietic: Art. 5.
Cum reinventează Putin Occidentul: [art. prof. de la Univ. Babeş-Bolyai din Cluj Napoca :
după contributors.ro]. / Valentin Naumescu // Economist. – 2014. – 26 mar. – P. 10.

1412. Negru, Nicolae. Rusia şi culoarea vinului moldovenesc : [abordarea embargou-


lui asupra vinurilor moldoveneşti în funcţie de politica externă a autorităţilor locale pe al căror
teritoriu se află producătorul] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 7 mar. – P. 6.

1413. Olaru, Stejărel. "Românii de pretutindeni sunt o prelungire identitară a Româ-


niei" : interviu cu S. Olaru, secretar de stat la Min. Afacerilor externe – Dep. Politici pentru
Relaţia cu Românii de Pretutindeni / consemnare: Romeo Crîşmaru // Evenimentului zilei. –
2014. – 10 mar. – P. 6.

1414. Partidul Forţa Poporului. Actuala conducere de la Moscova poate ataca orice
stat din spaţiul post-sovietic : declaraţia Partidului Forţa Poporului privind intervenţia militară a
Rusiei în Ucraina şi noile ameninţări la adresa securităţii statului moldav, 7 mar. 2014 // Mol-
dova suverană. – 2014. – 11 mar.

1415. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Atacul la suveranitatea Ucrainei tre-
buie contracarat : declaraţia PLDM cu privire la situaţia din Ucraina, 4 mar. 2014 // Stejarul. –
2014. – 5 mar. – P. 15.

1416. Punctele-cheie ale acordului Ucraina – Rusia din 1994 : [sursa: Mediafax] //
Moldova suverană. – 2014. – 7 mar.

1417. Putin, Vladimir. Putin: Crimeea a fost şi rămâne o parte integrantă a Rusiei :
[despre alipirea Crimeii la Rusia: coment. preşedintelui Federaţiei Ruse] // Evenimentul zilei.
– 2014. – 19 mar. – P. 13.

1418. Ripostă din partea Consiliului de Securitate al ONU cu privire la Crimeea :


[despre criza ucraineană] // Moldova suverană. – 2014. – 14 mar.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1419. Rusu, Diana. Crimeea, un ghimpe în coasta Vestului : [despre invazia Rusiei în
Crimeea] / Diana Rusu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 5 matr. – P. 10.

1420. Saharneanu, Valeriu. Crimeea, prevestitoare a unei noi uniri a românilor? :


[despre interesele expansioniste ruseşti: art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Vale-
riu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 27 mar. – P. 4.

1421. "Situaţia din regiune este mai periculoasă decât a fost vreodată" : [despre
conflictul transnistrean: interviu cu Lordul Alfred Dubs, preşedintele Grupului parlamentar de
prietenie din cadrul Camerei Lorzilor a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord, Lordul Michael James German, membru al Camerei Lorzilor din Ţara Galilor şi Philip
Andrew Davies, membru al Parlamentului pentru Shipley] / consemnare: Virginia Dumitraş //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 26 mar. – P. 4-5.

1422. Sturza, Ion. "Putin nu e puternic, liderii mondiali sunt slabi" : [despre strategia
preşedintelui rus Vladimir Putin: interviu cu I. Sturza, fostul premier al Rep. Moldova] / con-
semnare: Ionuţ Ancuţescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 mar. – P. 4-5.

1423. Tănase, Constantin. Dacă Putin ar citi scrisoarea mea, iată ce i-aş spune... :
[scrisoare adresată preşedintelui Federaţiei Ruse Vladimir Putin de către dir. publ. "Timpul"] /
Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 14 mar. – P. 7.

1424. Ţurcanu, Mihai. Transnistrizarea Crimeii, sau Crimeizarea Transnistriei : [des-


pre evenimentele din Crimeea şi conflictul transnistrean] / Mihai Ţurcanu // Evenimentul zilei.
– 2014. – 19 mar. – P. 4.

1425. Uncu, Daniel. SUA şi UE cîntă pe două voci aria ucraineană : [pe marginea
crizei provocată de conflictul ruso-ucr.: preluat din rev. "Acum"] / Daniel Uncu // Moldova
suverană. – 2014. – 28 mar.

1426. Uniunea Europeană pe înţelesul tuturor (1, 2) : [informaţii preluate de pe si-


te-ul europa.eu] // Moldova suverană. – 2014. – 20, 21 mar.

1427. Uniunea Europeană pe înţelesul tuturor (3). Consiliul European – instituţie


reprezentativă a UE // Moldova suverană. – 2014. – 25 mar.

1428. Uniunea Europeană pe înţelesul tuturor (4). Parlamentul European – "în ser-
viciul dumneavoastră": [din ciclul de art. "Uniunea Europeană pe înţelesul tuturor"] // Moldova
suverană. – 2014. – 26 mar.

1429. Uniunea Europeană pe înţelesul tuturor [5]. Comisia Europeană – în slujba


intereselor comunitare // Moldova suverană. – 2014. – 28 mar.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1430. Untilă, Veaceslav. Până unde poate merge Rusia? : [patru scenarii pentru
Rep. Moldova: art. vicepreşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. –
14 mar. – P. 9.

1431. Vysotski, Serghei. Pierzând Crimeea, să nu pierdem Ucraina : [coment. de S.


Vysotski, observator politic de la Kiev, pentru liga.net] / trad. şi adapt. de Nadine Chilianu //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 mar. – P. 19.

1432. Сафонов, Андрей. Что ждет Приднестровье? : [междунар. контекст] / Ан-


дрей Сафонов // Коммерсант info. – 2014. – 28 марта. – Р. 7.

1433. Урочный час : [выступления на "круглом столе" по теме "События в Ук-


раине – уроки для Молдовы?!", организов. Хельсинкской гражд. ассамблеей и брюссел.
фондом "International Foundation for Better Governance"] / подготовил Дмитрий Крымов //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 13 марта. – Р. 8-9.

1434. Чубашенко, Дмитрий. Мы попали в Историю : [геополит. аспекты] / Дмит-


рий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 21 марта. – Р. 5.

1435. Чубашенко, Дмитрий. Распадется ли Республика Молдова? : [по поводу


коммент. председателя Рос. совета по внеш. и оборон. политике Федора Лукьянова,
экс-премьера Люксембурга Жан-Клода Юнкер, б. генер. секретаря НАТО Яапа де Хооп
Скеффера [et al.] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 28 марта. – Р. 24-25.

1436. Эванс, Гарет. Украина в ядерном заблуждении : [ст. министра иностр. дел
Австралии : după Project Syndicate, 2014] / Гарет Эванс // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 28 марта. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 1324, 1363, 1446, 1457, 1618)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


1437. Antoniu, Gabriela. Ucraina are puţine opţiuni după referendumul din Crimeea :
[despre alipirea Crimeii de către Rusia] / Gabriela Antoniu // Evenimentul zilei. – 2014. – 18
mar. – P. 13.

1438. Chirilă, Victor. Cine va veni primul în Republica Moldova: Obama sau Putin? :
[invazia militară rusă pe teritoriul Ucrainei şi urmările ei asupra ţărilor vecine : art. dir. executiv
al Asoc. pentru Politică Externă] / Victor Chirilă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 19
mar. – P. 6.

1439. Ciobanu, Mircea V. Crimeea: analogii istorice şi geopolitice / Mircea V. Cioba-


nu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 mar. – P. 6. – (A-Politice).

1440. Ciobanu, Vitalie. O invazie laşă : [a Rusiei în Crimeea] / Vitalie Ciobanu //


Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 7 mar. – P. 6.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1441. Ciornei, Vsevolod. Pacificări paradoxale : [despre anexarea Crimeii de către


Rusia] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2014. – 7 mar. – P. 2.

1442. Ciubotaru, Adrian. Crimeea, idioţii morali şi realpolitikul lui Putin : [aspecte ge-
opolitice] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 mar. – P. 7.

1443. Colun, Mariana. Urlă ursul a urgie : [despre conflictul dintre Rusia şi Ucraina] /
Mariana Colun // Evenimentului zilei. – 2014. – 3 mar. – P. 4.

1444. Ţâcu, Octavian. Războiul din Crimeea în ochii Moscovei / Octavian Ţâcu //
Timpul. – 2014. – 7 mar. – P. 8. – Conţine: Frontieră şi teritoriu în istoria Rusiei ; Realităţi
postsovietice ; Al doilea război din Crimeea: lecţii şi paralele istorice.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1445. Bogatu, Petru. Cinci motive pentru care Republica Moldova va părăsi CSI /
Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 28 mar. – P. 7.

1446. Ciobanu, Vitalie. Şi cu ruşii, şi cu românii. Despre Basarabia reală : [despre


apartenenţa la blocul NATO] / Vitalie Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 14 mar.
– P. 6.

1447. Cojocaru, Tudor. Să ne bucurăm, totuşi, am devenit mai liberi : [despre libera-
lizarea regimului de vize pentru cetăţenii moldoveni] / Tudor Cojocaru // Timpul. – 2014. – 7
mar. – P. 6.

1448. Crâşmaru, Romeo. Moldova aparţine Europei : [despre destinul european al


Rep. Moldova: context intern.] / Romeo Crâşmaru // Evenimentului zilei. – 2014. – 11 mar. –
P. 4.

1449. Crâşmaru, Romeo. Moldova are îngeri păzitori : [aspecte ale integrării europe-
ne] / Romeo Crâşmaru // Evenimentului zilei. – 2014. – 4 mar. – P. 4.

1450. Crâşmaru, Romeo. Pe drumul integrării : [Rep. Moldova: pe marginea Rap. din
2014 al Comisiei Europene în cadrul pachetului privind politica de vecinătate] / Romeo
Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 31 mar. – P. 4.

1451. Crâşmaru, Romeo. Ultima şansă a Republicii Moldova : [integrarea europea-


nă] / Romeo Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 25 mar. – P. 4.

1452. Damian, George. Chişinăul va trebui să facă o alegere : [viitorul european şi


aderarea la NATO a Rep. Moldova] / George Damian // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 7.

1453. Europa, ca opţiune pentru siguranţa zilei de mîine : [aspecte ale integrării
europene] // Moldova suverană. – 2014. – 12 mar.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1454. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Pe 22 mai vom circula fără vize în UE" : [coment. lideru-
lui Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Stejarul. – 2014. – 12 mar. – P. 16.

1455. Hadârcă, Ion. Ion Hadârcă: "Ne-am îndeplinit angajamentele asumate" : dis-
curs rostit în cadrul reuniunii a XVIII-a a Com. de Cooperare Parlamentară UE – Rep. Moldo-
va // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 mar. – P. 8.

1456. Leancă, Iurie. "Europenizarea R. Moldova înseamnă modernizarea instituţiilor


statului" : [interviu acordat de către Iu. Leancă, prim-ministru al Rep. Moldova, postului de
radio Europa Liberă] // Stejarul. – 2014. – 5 mar. – P. 7.

1457. Macovei, Monica. "În 10 ani, R. Moldova poate fi un stat cu oameni fericiţi şi
prosperi" : interviu cu eurodeputatul român M. Macovei, co-preşedintele Comitetului de cola-
borare parlamentară Uniunea Europeană – Moldova / consemnare: Valentin Buda // Eveni-
mentului zilei. – 2014. – 3 mar. – P. 3.

1458. Mândâcanu, Ala. Vocea diasporei: "Viitorul R. Moldova este în Europa!" :


[coment. de A. Mândâcanu, preşedinta asoc. Comunitatea Moldovenilor din Quebec, Mon-
treal, Canada] // Stejarul. – 2014. – 12 mar. – P. 4.

1459. Nanea, Vasile. Scrisoarea din România către Transnistria : [răspunsul diploma-
tului român la scrisoarea lui Ion Iovcev, dir. al Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol din 19 mar.
2014] / Vasile Nanea // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 1.

1460. Palihovici, Liliana."Trebuie să fim uniţi pentru a continua parcursul european" :


[discursul vicepreşedintei Partidului Liberal Democrat din Moldova în Parlament, 27 febr.
2014] / Liliana Palihovici // Stejarul. – 2014. – 5 mar. – P. 10-11.

1461. Radu, Alina. Asocierea R. Moldova la UE: Cel mai repede, cu cele mai mari
beneficii : [pe marginea şedinţei Com. de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană –
Rep. Moldova cu participarea Monicăi Macovei, europarlamentar şi Ion Hadârcă, deputat în
Parlamentul Rep. Moldova, copreşedinţi] / Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2014. – 27 mar. –
P. 4-5.

1462. SUA susţin Republica Moldova : [pe marginea vizitei în SUA a lui Iurie
Leancă, prim-ministru al Rep. Moldova, mar. 2014] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 5 mar.
– P. 6.

1463. Гуцу, Ана. Ана Гуцу: "После случившегося в Украине нам нечего делать в
СНГ" : [интервью с председателем комис. Парламента Респ. Молдова по внеш. полити-
ке] / записал Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 21 марта. – Р. 8-9.

1464. Тодуа, Зураб. Три шага : Как Молдавии избежать укр. сценария?: выступ-
ление депутата от Партии коммунистов Респ. Молдова на "кругл. столе" "События в
Украине – уроки для Молдовы?", Кишинэу, 11 марта 2014 / Зураб Тодуа // Коммунист. –
2014. – 14 марта. – Р. 3.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1465. Чубашенко, Дмитрий. Соглашение об ассоциации с ЕС: еще не поздно


отказаться / Дмитрий Чубашенко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014.
– 6 марта. – Р. 8.

1466. Чудак, Александр. Отныне США и Молдова – партнеры : [о визите пре-


мьер-министра Респ. Молдова Юрия Лянкэ в США, март 2014] / Александр Чудак // Mк
Kн World Weekly. – 2014. – 13-19 марта. – Р. 4.

1467. Ястребчак, Владимир. Приднестровье и внешний фактор для Украины:


"явная угроза" или "новая надежда"? : ст. экс-министра иностр. дел "ПМР" / Владимир
Ястребчак // Коммерсант info. – 2014. – 14 марта. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 1362-63, 1371, 1480)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 1460)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
1468. Bolocan, Lilia. "PLDM este cel mai important promotor al apropierii de UE" :
[coment. de L. Bolocan, vicepreşedinte al Org. de Femei a Partidului Liberal Democrat din
Moldova] // Stejarul. – 2014. – 26 mar. – P. 8-9.

1469. Ciobanu, Victor. Comuniştii, în derută : [despre criza de idei în cadrul Partidu-
lui Comuniştilor din Rep. Moldova] / Victor Ciobanu // Săptămîna. – 2014. – 28 mar. – P. 14.

1470. Creangă, Ştefan. Ştefan Creangă: "În campania electorală vom pune accentul
pe corectitudine" : [interviu cu şeful staff-ului electoral al Partidului Liberal Democrat din Mol-
dova] // Stejarul. – 2014. – 19 mar. – P. 15.

1471. Moşneag, Victor. Partide politice sau SRL-uri? : [pe marginea studiului, elabo-
rat de Transparency International Moldova în cadrul celor 13 piloni din Sistemul Naţ. de Inte-
gritate] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 27 mar. – P. 18.

1472. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic, Liderul PPRM: "Voinţa cetăţenilor pen-
tru alegerea Preşedintelui de către popor – angajamentul partidului Popular în viitorul Parla-
ment" : [despre rezultatele campaniei "Tu alegi Preşedintele Ţării!" : interviu cu liderul Partidu-
lui Popular din Rep. Moldova] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 mar. – P. 5 ; Timpul. – 2014.
– 7 mar. – P. 5 ; Панорама. – 2014. – 7 марта. – Р. 4.

1473. Partidele politice, organizarea lor şi calitatea de membru de partid // Drep-


tul. – 2014. – 14 mar. – P. 6.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1474. Reniţă, Valeriu. Cu Voronin şi Tkaciuk PCRM nu va mai reveni la putere :


Adresare către plenara a 8-a a Com. Central al Partidului Comuniştilor din Moldova] / Valeriu
Reniţă // Moldova suverană. – 2014. – 25 mar.

1475. Roşca, Iurie. Ion Moraru la 85 de ani : [preşedinte de onoare al Partidului Po-
pular Creştin Democrat] / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 14 mar. – P. 4.

1476. Tkaciuk, Marc. Marc Tkaciuk: "Partidul Comuniştilor are un singur oponent: ac-
tuala guvernare": [despre situaţia din Partidul Comuniştilor al Rep. Moldova: interviu acordat
portalului "Tribuna" de către deputatul Parlamentului Rep. Moldova] // Comunistul. – 2014. –
21 mar. – P. 6-7.

1477. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (7). Liberalismul / Octa-
vian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 14 mar. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

1478. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (8). Partidele liberale /
Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 21 mar. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

1479. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (9). Creştin-democraţia
/ Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

1480. Untilă, Veaceslav. Integrare europeană sau interese de partid? : [despre acor-
dul liderilor partidelor de la guvernare privind constituirea coaliţiilor proeuropene în teritoriu] /
Veaceslav Untilă // Evenimentul zilei. – 2014. – 20 mar. – P. 4.

1481. Voronin, Vladimir. Cetăţeni ai Moldovei, uniţi-vă! : rap. preşedintelui Partidului


Comuniştilor din Rep. Moldova la Plenara a 7-a a Com. Central al PCRM din 22 mar. 2014 /
Vladimir Voronin // Comunistul. – 2014. – 28 mar. – P. 2- 5 ; Коммунист. – 2014. – 28 марта.
– Р. 2-5.

1482. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "В противовес коварной логике


столкновения мы должны противопоставить идею общенационального единения, кон-
структивного компромисса и единства" : [из доклада председателя Партии
Kоммунистов Респ. Молдова на Пленуме ЦК КПРМ, 22 марта 2014, Кишинэу] // Незави-
симая газета = Moldova independentă. – 2014. – 27 марта. – Р. 2-3.

1483. Ткачук, Марк. Марк Ткачук: "У Партии коммунистов единственный оппо-
нент – нынешняя власть" : [интервью депутата Парламента Респ. Молдова порталу
"Трибуна"] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 20 марта. – Р. 8-9.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1484. Рогофф, Кеннет. Мальтус, Маркс и рост в современной экономике : [ст.
проф. Гарвард. ун-та : după Project Syndicate, 2014] / Кеннет Рогофф // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 марта. – Р. 21.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1485. Loghin, Vlad. O mare bătaie de cap pentru Guvern : [crearea locurilor de mun-
că] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 13 mar.

1486. Ţurcan, Serafima. Timpul de muncă al cadrului didactic : [despre durata redu-
să a timpului de muncă] / Serafima Ţurcan, Ana Arnaut // Vocea poporului. – 2014. – 21 mar.
– P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2). – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1492)

331.105.44 Sindicate
1487. Chiriac, Petru. Drepturi şi libertăţi ale sindicaliştilor prin prisma actelor interna-
ţionale : [art. vicepreşedintelui Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / Petru Chiriac //
Vocea poporului. – 2014. – 7 , 14 mar. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

1488. Hadârcă, Natalia. Patru sindicate şi-au unit eforturile pentru a soluţiona pro-
blemele din sectorul public : [despre proiectul "Consolidarea dialogului social în Rep. Moldo-
va", cu participarea Federaţiei SIND-ASP, Sindicatului "Sănătatea", "Sindindcomservice" şi
Uniunii Sindicatelor din Energetică] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2014. – 28 mar. –
P. 4. – Idem în lb. rusă.

1489. Hadârcă, Natalia. Pe ce şi pe cine se ţine echilibrul în societate : [pe marginea


lucrărilor "mesei rotunde" "Femeile sindicaliste – pentru un dialog social eficient şi construc-
tiv", mar. 2014, Chişinău] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2014. – 7 mar. – P. 8. –
Idem în lb. rusă.

1490. Manoli, Aliona. Am fost, sunt şi voi fi adept al sindicalismului veritabil : [art.
preşedintelui Consiliului raional Floreşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Aliona Manoli //
Vocea poporului. – 2014. – 21 mar. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2). – Idem în lb. rusă.

1491. Tinerii, încurajaţi să participe activ la mişcarea sindicală : [coment. de Mi-


hail Hîncu, vicepreşedintele Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova, Tamara Mirovschi,
şefa Dep. organizare, educaţie şi informare, Stela Strătilă-Sîrbu, preşedinta Consiliului de
Tineret din cadrul Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / consemnare: Ion Moldova-
nu // Vocea poporului. – 2014. – 14 mar. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

1492. Tinerii optează pentru o viaţă mai bună şi o muncă decentă : [despre pro-
iectul "Muncă decentă pentru tineri, îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a tinerilor din
Moldova prin abilitarea acestora şi a societăţii civile": sugestii ale dnei Angela Ciocârlan,
preşedinta Asoc. pentru Copii şi Tineret "Făclia" din Ungheni, dnei Stela Strătilă-Sîrbu, pre-
şedinta Consiliului de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova, dnei
Maria Bob, prof. la Liceul din Sipoteni, raionul Călăraşi [et al.] / consemnare: Vasile Petraru //
Vocea poporului. – 2014. – 7 mar. – P. 4. – Idem în lb. rusă.
(Vezi de asemenea Nr 1646)

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


1493. Ostafeiciuc, Nicolai. Profilul cumpărătorului de imobil din Moldova : [coment.
de N. Ostafeiciuc, expert imobiliar de la Agenţia "Lara"] / consemnare: Vlad Vasilcov // Eco-
nomist. – 2014. – 5 mar. – P. 12.

1494. Романцова, Светлана. Кнут как стимул обработки земли : [о законопроек-


те санкционировании владельцев земли, не ухаживающих за своими участками: / Свет-
лана Романцова // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 марта. – Р. 3.

336 Finanţe
1495. Costandachi, Gheorghe. BNM: Guvernare cu miros de crimă economică :
[despre practicile aplicate de Banca Naţională a Moldovei] / Gheorghe Costandachi // Flux. –
2014. – 21 mar.

1496. Greceanîi, Zinaida. Multe decizii fiscale reprezintă interese de grup : [despre
executarea politicii fiscale în Rep. Moldova: interviu cu Z. Greceanîi, membrul Comis. parla-
mentare economie, buget şi finanţe] / consemnare: Irina Astahova // Socialiştii. – 2014. – 21
mar. – P. 2.

1497. Legea privind contractele de credit pentru consumatori a intrat în vigoare


: [nr. 202 din 12.07.2013 : sursa Bancamea.md] // Economist. – 2014. – 12 mar. – P. 5.

1498. Loghin, Vlad. Datoriile globale au atins limite catastrofale : [pe marginea date-
lor Băncii pentru Reglementări Internaţionale] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. –
13 mar.

1499. Loghin, Vlad. Hoţia creşte, nimeni nimic nu păţeşte : [pe marginea studiului
Centrului analitic independent Expert-Grup privind auditul bugetelor şi gestionării patrimoniu-
lui publ.] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 20 mar.

1500. Moloşag, Marin. "Deprecierea monedei naţionale are un caracter sezonier... " :
interviu cu M. Moloşag, prim-viceguvernator al Băncii Naţ. a Moldovei / consemnare: Lilia
Raicu // Evenimentului zilei. – 2014. – 6 mar. – P. 9.

1501. Patraş, Mihai. Ce consecinţe poate avea gestiunea neadecvată a ratei de


schimb? : [a monedei naţ.] / Mihai Patraş // Economist. – 2014. – 5 mar. – P. 8-9.

1502. Prisăcaru, Ion. Cea mai simplă metodă de prezentare a informaţiei despre ve-
nituri şi de plată a impozitelor : [despre declaraţia precompletată a persoanelor fizice: coment.
de I. Prisăcaru, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat] / consemnare: Vlad Loghin //
Moldova suverană. – 2014. – 18 mar.

1503. Regulament privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de sub-


venţionare a producătorilor agricoli : [sub formă de credit] // Săptămîna. – 2014. – 7 mar. –
P. 7. – Va urma.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1504. Vodă, Corina. Precizări asupra deductibilităţii unor cheltuieli suportate de către
angajatori : [despre modif. la Codul Fiscal prin Legea nr. 324 din 23.12.2013] / Corina Vodă //
Economist. – 2014. – 26 mar. – P. 2.

1505. Арапу, Анатол. Анатол Арапу: "Шоков для госбюджета не будут" : [интер-
вью с министром финансов Респ. Молдова] / записал Владимир Тхорик // Панорама. –
2014. – 7 марта. – Р. 8.

1506. О падении курса национальной валюты : [заявление парламент. фрак-


ции Партии Kоммунистов Респ. Молдова, зачитанное депутатом Оксаной Доменти на
пленар. заседании Парламента Респ. Молдова 13 марта 2014 г.] // Коммунист. – 2014. –
14 марта. – Р. 2.

1507. Пойсик, Михаил. Кому выгодно обрушение лея? : [коммент. экон. экспер-
та] / Михаил Пойсик // Коммунист. – 2014. – 7 марта. – Р. 5.

1508. Рокар, Мишель. Укрощение банков Европы : [о конкурентоспособности


европ. банков: ст. б. премьер-министра Франции : după Project Syndicate, 2014] / Ми-
шель Рокар // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 марта. – Р. 20.

1509. Такий, Александр. Детали кредитного договора с потребителями : [о за-


коне "О кредитных договорах с потребителями". Вступивший в силу с 6 марта 2014 г.] /
Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 марта. – Р. 4.

1510. Такий, Александр. Признать удовлетворительной : [деятельность банков.


системы Респ. Молдова в янв.-февр. 2014 г.] / Александр Такий // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 марта. – Р. 4.

1511. Тэбырцэ, Эмма. Банки обязаны раскрыть информацию о своей деятель-


ности : [о нов. регламенте "О порядке раскрытия банками Республики Молдова инфор-
мации о своей деятельности": коммент. вице-президента Нац. банка Молдовы Э. Тэ-
бырцэ] / подготовил Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 28 марта. – Р. 4.

1512. Шикирлийская, Татьяна. Вопросы между строк : [о поправке в ст. 103 На-
лог. кодекса "Освобождение от уплаты НДС"] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 марта. – Р. 6.

1513. Шикирлийская, Татьяна. Об электронной декларации и других услугах /


Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 марта. –
Р. 6.

1514. Шикирлийская, Татьяна. 180 дней – на льготу : [о механизме предостав-


ления налог. льгот при производстве товаров на экспорт из импортиров. сырья] / Татья-
на Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 марта. – Р. 6.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
1515. Baier, Alexei. Economia Rusiei se va prăbuşi : [art. analistului econ. la rev.
"Research" din New York] / consemnare: Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 25 mar.

1516. Dudău, Radu. Efecte de securitate energetică ale situaţiei din Ucraina / Radu
Dudău, Laurenţiu Pachiu // Economist. – 2014. – 12 mar. – P. 9.

1517. Georgescu, Călin. Dr. Călin Georgescu: "În ultimii 25 de ani, sufletul românesc
a fost trecut prin sabie" : [interviu cu expertul român în dezvoltarea durabilă : sursa cotidia-
nul.ro] / realizat de Ion Lungin Popescu // Flux. – 2014. – 21 mar. – P. 9 ; 28 mar. – P. 8-10.

1518. Glăvan, Bogdan. Urmează războiul gazului? Nu prea cred : [despre dependen-
ţa de gazul rusesc: aspecte econ.] / Bogdan Glăvan // Evenimentului zilei. – 2014. – 11 mar.
– P. 4.

1519. Грос, Даниэль. Что делает Грецию особенной? : [ст. дир. Центра европ.
полит. исслед. : după Project Syndicate, 2014] / Даниэль Грос // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 14 марта. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1520. Cât contează economia Transnistriei pentru R. Moldova, şi invers? : [pre-
luat din "Ziarul Financiar"] // Economist. – 2014. – 26 mar. – P. 6.

1521. Ciuvaga, Natalia. Creşterea economică va încetini în câteva luni : [pe margi-
nea studiului "Realitatea economică", efectuat de Centrul Independent Expert-Grup] / Natalia
Ciuvaga // Economist. – 2014. – 5 mar. – P. 4.

1522. Coica, Ala. Ce trebuie să ştii ca să poţi beneficia de subvenţii în agricultură (1)
/ Ala Coica // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 23.

1523. Cosarciuc, Valeriu. Valeriu Cosarciuc: "Dacă agricultura şi dezvoltarea rurală


nu va fi declarată prioritate naţională, vom continua să rămînem la nivel de subzistenţă" :
[interviu cu preşedintele Federaţiei Naţ. a Fermierilor din Moldova] // Săptămîna. – 2014. – 14
mar. – P. 27.

1524. Există constrângeri de ordin intern şi extern care pot compromite creşte-
rea economică : [studiul "Realitatea economică", realizat de Centrul Analitic Expert-Grup] //
Flux. – 2014. – 7 mar. – P. 4.

1525. Iacovlev, Vladimir. Evaluări, reforme şi speranţe pentru decenţă şi prosperitate


: [în economia Rep. Moldova] / Vladimir Iacovlev // Economist. – 2014. – 19 mar. – P. 8-9.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1526. Loghin, Vlad. An de cotitură pentru economia ţării : [anul econ. 2013] / Vlad
Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 12 mar.

1527. Loghin, Vlad. Cum ne-a influenţat traiul nostru? : [despre creşterea indicatori-
lor econ. pentru anul 2013: pe marginea datelor Biroului Naţ. de Statistică] / Vlad Loghin //
Moldova suverană. – 2014. – 21 mar.

1528. Loghin, Vlad. PIB înfoiat cu un leu uşurat : [Produsul Intern Brut: anul 2013:
din coment. lui Adrian Lupuşor, expert la Centrul Analitic Independent "Expert-Grup"] / Vlad
Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 27 mar.

1529. Lupuşor, Adrian. De ce creşterea economică-record din 2013 ar trebui să ne


îngrijoreze? : [analiza expertului de la Centrul Analitic Independent Expert-Grup] / Adrian
Lupuşor // Flux. – 2014. – 28 mar. – P. 4.

1530. Transnistria merge spre Rusia? Cât contează economia republicii separatiste
pentru Rep. Moldova şi invers : [preluat de pe Economica.net] // Timpul. – 2014. – 28 mar. –
P. 12.

1531. Vasilcov, Vlad. Şefa Consiliului Concurenţei consideră că statul poartă cea
mai mare vină pentru practicile anticoncurenţiale : [din discuţia cu Viorica Cărare, preşedinte-
le Consiliului Concurenţei] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 12 mar. – P. 6.

1532. Димчогло, Дмитрий. Третий шанс молдавских виноделов : [о развитии


винодел. отрасли] / Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2014. – 14 марта. – Р. 1, 24-25.

1533. Таран, Ангелина. Молдавские виноградники сегодня : [о факторах влия-


ния на развитие виноградарства] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 21 марта. – Р. 23.

1534. Трудности "переводной" экономики. Потери из-за миграционного от-


тока из России превысят 10 процентов молдавского ВВП : [об экон. влиянии огра-
ничений на режим пребывания и трудоустройства молд. граждан в Рос. Федерации:
коммент. эксперта IDIS Viitorul Мариана Чепой, дир. Бюро по миграции и беженцам
Ольги Поалелунжь, эксперта IDIS Viitorul Татьяны Ларюшиной [et al. / подготовила Ири-
на Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 марта. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 1501)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
1535. Leahova, Irina. "Ungheni-Business", regim preferenţial pentru antreprenori :
[despre activitatea Zonei Econ. Libere în anul 2013] / Irina Leahova // Vocea poporului. –
2014. – 28 mar. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

1536. Vasilcov, Vlad. Plusurile şi minusurile Zonelor Economice Libere pentru eco-
nomia moldovenească / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 19 mar. – P. 7.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.3 Comerţ interior


1537. Маценко, Ирина. Молдавская торговля рассчитывает на три процента :
[по итогам 2013 г.] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014.
– 7 марта. – Р. 24.
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
1538. Preaşcă, Ion. România bate Rusia la comerţ cu Moldova : [pe marginea rap.
Băncii Naţ. a Moldovei] / Ion Preaşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 31 mar. – P. 4.

1539. Горелова, Елена. Сокращение импорта с Украины порадует молдавских


производителей : [коммент. зам. дир. центра стратег. исслед. и реформ Е. Гореловой] /
записала Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2014. – 21 марта. – Р. 9.

1540. Калак, Дмитрий. Молдова и США начинают "стратегический диалог" :


[перспективы торгово-экон. сотрудничества: по поводу результатов визита премьер-
министра Респ. Молдова Ю. Лянкэ в США, март 2014] / Дмитрий Калак // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 марта. – Р. 1, 8.

339.7 Finanţe internaţionale


1541. Badrajan, Valentina. "Investiţiile guvernului SUA vor fi utilizate la maximă efi-
cienţă" : [despre programul de asistenţă Compact: interviu acordat de către V. Badrajan, dir.
executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova, postului de radio Europa Liberă] / Europa
Liberă // Săptămîna. – 2014. – 7 mar. – P. 13.

1542. Cheptea, Cristina. Angajată la FMI : [Fondul Monetar Internaţional: interviu cu


C. Cheptea, originară din Rep. Moldova] / interviu realizat de Cătălin Mihai // Ziarul naţional. –
2014. – 14 mar. – P. 12.

1543. Loghin, Vlad. Mediul de afaceri din Moldova. Cît de atractiv este pentru investi-
torii străini? / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 4 mar.

1544. Loghin, Vlad. Yuanul chinez ar putea deveni principala valută din lume : [pe
marginea declaraţiei lui Yves Mersch, membru al com. executiv al Băncii Centrale Europene]
/ Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 26 mar.

1545. Proiecte europene prin intermediul Facilităţii de Investiţii de Vecinătate //


Moldova suverană. – 2014. – 7 mar.

1546. Оренштайн, Митчел А. Потеряет ли МВФ Украину? : [о роли Междунар.


Валют. фонда в обеспечении полит. стабильности: ст. проф. Северо-Восточного ун-та,
Бостон, США : după Project Syndicate, 2014 / Митчел А. Оренштайн :] // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 марта. – Р. 21.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1547. Chişlea, Ion. Ce riscuri comportă criza din Ucraina pentru economia Republicii
Moldova? / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 12 mar. – P. 4.

1548. Chişlea, Ion. Cea mai dinamică economie europeană e gata să investească
masiv în Republica Moldova / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 26 mar. – P. 8-9.

1549. Ciobanu, Victor. Moldova, încotro? : [integrarea econ. a Rep. Moldova] / Victor
Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 28 mar. – P. 7.

1550. Macroeconomie globală: zece schimbări majore pentru 2014 : [pe marginea
rap. Top 10 Game Changers] / realizat de Euler Hermes : sursa: Businesscover.ro] // Econo-
mist. – 2014. – 19 mar. – P. 16.

1551. Popovici, Iuliu Laurian. Proiecte transfrontaliere implementate în Republica


Moldova şi România / Iulie Laurian Popovici // Flux. – 2014. – 21 mar. – P. 8.

1552. Калак, Дмитрий. Экономика безвизового режима : [об отражении на ми-


грац. потоки и экон. взаимоотношениях Молдовы со странами Европы] / Дмитрий Калак
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 марта. – Р. 8.

1553. Синклер, Джим. Джим Синклер: "Путин может полностью уничтожить


американскую экономику" : [коммент. амер. аналитика: источник Goldenfront.ru] // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 28 марта. – Р. 3.

1554. Финансовые последствия введения антироссийских санкций : [со-


кращ. вар. материала группы ученых-чл. Науч. совета по комплексным проблемам
евразийск. экон. интеграции: источник newsmoldova.md] // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 21 марта. – Р. 20.

1555. Шиллер, Роберт. "Повествовательные" риски глобальной экономики : [ст.


проф. Йел. ун-та : după Project Syndicate, 2014] / Роберт Шиллер // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 марта. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 1516, 1618)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1556. Boţan, Igor. Hotărîrea istorică a Curţii Constituţionale : [nr. 36 din 5 dec. 2013,
privind interpretarea art. 13 alin.(1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi
Declaraţia de Independenţă a Rep. Moldova] / Igor Boţan // Săptămîna. – 2014. – 14, 21 mar.
– P. 8-10.

1557. Brebenel, Alina. George Washington, preşedintele american care a pierdut o


singură dată [1732-1799] / Alina Brebenel // Moldova suverană. – 2014. – 28 mar. – Va urma.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1558. Jomiru-Niculiţă, Veronica. Constatarea faptei contravenţionale / Veronica


Jomiru-Niculiţă // Dreptul. – 2014. – 14 mar. – P. 4-5.

1559. Димчогло, Дмитрий. Политики взялись за законы Гагаузии : [о правов.


статусе Гагаузии] / Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2014. – 21 марта. – Р. 7.

1560. Позиция Партии социалистов относительно избрания и деятельности


президента РМ Николая Тимофти : [два года с момента избрания Н. Тимофти на
должность президента Респ. Молдова: заявление Партии социалистов Респ. Молдова,
17 марта 2014 г.] // Социалисты. – 2014. – 19 марта. – Р. 2.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1561. Dreptul deţinuţilor de a expedia şi primi mandate poştale, scrisori şi tele-
grame // Dreptul. – 2014. – 21 mar. – P. 6.

1562. Fenomenul torturii în cifre : [evaluarea situaţiei privind tortura şi alte rele tra-
tamente parvenite pe adresa Procuraturii Generale] / Serviciul de presă al Procuraturii Gene-
rale // Dreptul. – 2014. – 21 mar. – P. 3.

1563. Grosu, Mihaela. Aspecte istorice ale delicvenţei juvenile / Mihaela Grosu //
Dreptul. – 2014. – 21 mar. – P. 5.

1564. Grosu, Mihaela. Cauzele apariţiei delicvenţei juvenile în Republica Moldova /


Mihaela Grosu // Dreptul. – 2014. – 28 mar. – P. 4-5.

347 Drept civil


347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1565. Cerbu, Sabina. "În societatea de astăzi nu contează că eşti bărbat sau femeie,
trebuie să demonstrezi aceleaşi performanţe" : (interviu cu S. Cerbu, viceministru Min. Justiţi-
ei al Rep. Moldova) / cor. Dreptul // Dreptul. – 2014. – 7 mar. – P. 3.

1566. Orhei, Aelita. Reforma justiţiei: pachetul anticorupţie : [în cadrul Strategiei de
Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016] / Aelita Orhei // Economist. – 2014. –
5 mar. – P. 2.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1567. Milicenco, Ştefan. Proiect de modificare a Codului Muncii: oportunitate pentru
optimizare? / Ştefan Milicenco // Economist. – 2014. – 19 mar. – P. 2.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1568. Ciobanu, Mircea V. Raionul Şoldăneşti în NATO : [despre procesul decizional
la nivel local] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 mar. – P. 6. – (A-
politice).

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1569. Gandrabur, Petru. Lubianka de lângă noi : interviu cu P. Gandrabur, primarul


satului Ţiganca, raionul Cantemir / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. –
2014. – 6 mar. – P. 10-11.

1570. Legea prohibiţiei pentru tutun – călcăm pe greblă sau ne gândim? : [des-
pre caracterul contradictoriu al prevederilor proiectului pachetului de legi antitutun: coment.
Agenţiei "InfoMarket"] // Ziarul naţional. – 2014. – 7 mar. – P. 10.

1571. Popa, Vladimir. "Prima problemă cu care se confruntă oamenii de afaceri e bi-
rocraţia" : [interviu cu V. Popa, primarul oraşului Ştefan-Vodă] / consemnare: Victoria Puiu //
Timpul. – 2014. – 7 mar. – P. 12.

1572. Primăriţa care vrea să construiască Europa în comuna sa : [Aliona Goţa,


primarul comunei Cucoara din raionul Cahul] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 19 mar. – P.
8-9.

1573. Zanosiev, Zaharia. Mafia drogurilor, mai eficientă decât Guvernul : [interviu cu
Z. Zanosiev, vicepreşedintele Centrului Intern. Antidrog] / realizat de Mihaela Cârnov // Flux.
– 2014. – 28 mar. – P. 1, 5.

1574. Кетрарь, Вадим. Окончательные итоги сельскохозяйственной переписи :


[по данным Нац. бюро статистики об Общей с.-х. переписи 2011 г. по стране в целом] /
Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 марта. – Р. 22.

1575. Коваленко, Ирина. Методология переписи населения и жилого фонда : [в


Респ. Молдова, с 12 по 25 мая 2014 г.] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 28 марта. – Р. 16.

1576. Тарлев, Виталие. Виталие Тарлев: Молдавский паспорт нельзя ни подде-


лать, ни купить на черном рынке : [интервью с зам. министра информ. технологий и
связи] / записала Галина Васильева // Панорама. – 2014. – 7 марта. – Р. 23.

1577. Фомин, Игорь. Приказ по системе видеоконтроля дорожного движения :


[об орг. и функционировании автоматизир. системы надзора за дорож. движением] /
Игорь Фомин // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 марта. – Р. 17.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1578. Corobceanu, Svetlana. Relaţii militare moldo-ruso-ucrainene : [din discuţiile cu
Ion Costaş, fost ministru al Apărării Rep. Moldova, Anton Gămurari, general şi Andrei Covrig,
colonel] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 mar. – P. 4.

1579. Плешка, Валерий. Будет ли в Молдове распущена армия? : [интервью с


министром обороны Респ. Молдова в 2004-2007 гг. В. Плешка] / записал Александр
Токарский // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 13-19 марта. – Р. 2.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1580. Creminscaia, Maria. O lege antisocială, discriminatorie, cu efecte demografice
dezastruoase : [despre indemnizaţiile pentru mamele cu copii mici şi pentru gravide: art.
consultantului principal al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / Maria Creminscaia
// Vocea poporului. – 2014. – 21 mar. – P. 4-5. – Idem în lb. rusă.

1581. Şalamac, Mariana. Reforma indemnizaţiilor de maternitate – un răspuns la


practicile abuzive din societate / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 19 mar. – P. 4.

1582. Toporovschi, Alina-Violetta. Istoriile despre copii bolnavi, despre mămici care
nu au cu ce-şi hrăni micuţii şi despre bătrânii îngheţând de frig sunt cutremurătoare : interviu
cu A.-V. Toporovschi, manager de proiect mama.md / pentru conformitate: Aneta Grosu //
Ziarul de gardă. – 2014. – 20 mar. – P. 10-11.

1583. Гокарн, Субир. От нищеты к расширению прав и возможностей : [в Индии:


ст. дир. по исслед. в Брукингском ин-те Индии и ст. науч. сотрудника Глоб. ин-та Мак-
Кинси : după Project Syndicate, 2014] / Субир Гокарн, Анну Мадгавкар // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 марта. – Р. 20.

1584. Романцова, Светлана. Споры вокруг изменения порядка выплаты


пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за детьми / Светлана Романцова
// Молдавские ведомости. – 2014. – 14 марта. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 1850)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


1585. Cuzimuc, Alexandru. Drepturile consumatorilor, apărate conform practicilor
europene : [de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor] / consemnare: Ion Moldovanu
// Vocea poporului. – 2014. – 14 mar. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

368 Asigurări
1586. Коваленко, Ирина. Беспокойный год страхования : [по материалам бесе-
ды с зам. председателем адм. совета Нац. комис. по фин. рынку Юрия Филип] / Ирина
Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 марта. – Р. 14.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1587. Corj, Mihai. Proiectul Codului Educaţiei: Propuneri finale : (versiunea a 3-a a
proiectului) / Mihai Corj // Făclia. – 2014. – 7 mar. – P. 5. – Contin. Începutul : 7 febr.

1588. Stog, Serghei. Alfabetizarea funcţională în Republica Moldova : [analiza stării


educaţiei din ţară, efectuată de Asoc. Învăţământului Comparativ din Rep. Moldova: art. pre-
şedintelui Org. Obşteşti "Asoc. Învăţământului Comparativ din Rep. Moldova"] / Serghei Stog
// Făclia. – 2014. – 7, 14 mar. – P. 14.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1589. Шупак, Инна. Учителя Молдове не нужны? : [об оптимизации шк. учреж-
дений: интервью с чл. парламент. Комис. по культуре, образованию, молодежи, спорту
и СМИ И. Шупак] / записала Марина Цуркан // Коммунист. – 2014. – 14 марта. – Р. 4.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1590. Boian, Ion. Sugestii în predarea educaţiei fizice în şcoala contemporană / Ion
Boian // Univers pedagogic pro. – 2014. – 20 mar. – P. 7.

1591. Saharnean, Ala. Abordări inter şi transdisciplinare în studiul operei lui Grigore
Vieru în clasele de liceu : [din experienţa prof. de la Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale",
Orhei] / Ala Saharnean // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 mar. – P. 6.

1592. Şchiopu, Constantin. De ce tac miniştrii? : [despre predarea/studierea lb. şi lit.


rom. în şcoală] / Constantin Şchiopu // Făclia. – 2014. – 14 mar. – P. 6.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1593. Acu, Dumitru. Spiru Haret – contemporanul nostru : [comunicare, susţinută de
către prof. univ. din Sibiu în cadrul primei ed. a manifestărilor cultural-şt. "Zilele Spiru Haret în
Moldova", Liceul Teoretic "Spiru Haret", Chişinău] / Dumitru Acu // Univers pedagogic pro. –
2014. – 13 mar. – P. 3.

1594. Bostan, Ion. Alexandru Bălănescu – un profesor-model : [omagiu. prof. de fizi-


că de la Şcoala-internat din Cahul (în prezent – Liceul Teoretic "Ioan Vodă")] / Ion Bostan,
Petru Stoicev // Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 6. l

1595. Cazacu, Valentina. Omul în care mocneşte scânteia talentului pedagogic :


[dialog cu V. Cazacu, prof. la Liceul Teoretic "N. Dadiani", mun. Chişinău, şi Inga Liulenova,
prof. al Liceul Teoretic "A. Cantemir", mun. Chişinău] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Făclia.
– 2014. – 21, 28 mar. – P. 2.

1596. Ce ar trebui să ştim despre testele PISA? : [Programul Intern. pentru Evalua-
rea Elevilor de 15 ani] // Făclia. – 2014. – 21 mar. – P. 13.

1597. Curriculum şcolar: evoluţie, dar nu revoluţie : [despre revizuirea şi moderni-


zarea curriculum-ului pentru învăţământul gen.: coment. de Lilia Pogolşa, dir. Inst. de Ştiinţe
ale Educaţiei, Alexandru Crişan, expert intern. în politici educaţionale, George Pataki, consul-
tant intern. în Politici educaţionale în domeniul resurselor umane [et al.] / pentru conformitate:
Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 mar. – P. 2.

1598. Dandara, Gheorghe. Şcoala: cea mai rentabilă afacere pentru generaţia de
mâine : [interviu cu Gheorghe Dandara, şeful Dir. Învăţământ din raionul Şoldăneşti] / con-
semnare: R. Vulturescu // Făclia. – 2014. – 7 mar. – P. 6.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1599. Găluşcă, Ion. Învăţătorul – eroul duhului : [dialog cu prof. I. Găluşcă din satul
Mingir, Hânceşti] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 7, 14 mar. – P. 2.

1600. Instituţie ce te impresionează prin istorie, inovaţie şi rezultate – Liceul Te-


oretic "Ştefan cel Mare", or. Nisporeni / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2014. –
28 mar. – P. 8-9. – Conţine : [Interviu cu Eugenia Negru, directorul Liceului] ; Prin greutăţi
spre cunoaştere şi autorealizare / Tatiana Lefter ; În ciclul primar este loc doar pentru învăţă-
torul cu har ; Tineri cu scop bine determinat ; Dacă munceşti şi te dărui profesiei, rezultatele
vin de la sine ; Să călim spiritul şi gândirea prin activităţi sportive.

1601. Josu, Nina. Un nou laureat al premiului Parfenie Guţu – profesorul Constantin
Şchiopu : [din satul Câşliţa-Prut, raionul Cahul] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 13
mar. – P. 7.

1602. Lavric, Liudmila. Liceul din Trebisăuţi: Echipa de pedagogi care-şi conştienti-
zează perfect scopul : [satul Trebisăuţi, raionul Briceni] // Făclia. – 2014. – 7 mar. – P. 9.

1603. Leova: revalorificări calitative : Carte de vizită: Liceul Teoretic "M. Eminescu"
// Vocea poporului. – 2014. – 21 mar. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 2). – Idem în lb. rusă. –
Conţine : Modernizarea educaţiei: consolidare pe toate segmentele / Mihai Japalău ; Optăm
pentru un contract lucrativ / Maria Chiţcatâi ; Succesul se naşte din colaborare / Ecaterina
Caelev ; Suntem o şcoală prietenoasă / Svetlana Remiţă ; Ne dorim noi performanţe / Ecate-
rina Pricochi ; Orizonturi sportive pentru toţi / Vasile Catanoi.

1604. Rusu, Tudor. Un ultim rămas bun ce ar face cinste oricui : [in memoriam lui
Gheorghe Morgun, fost pedagog la şc. din Ghindeşti, Floreşti] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014.
– 7 mar. – P. 15.

1605. Şchiopu, Constantin. Profesorul: între conformism şi jeluire / Constantin


Şchiopu // Făclia. – 2014. – 21 mar. – P. 1, 6.

1606. Şoitu, Ecaterina. Cooperarea ca mijloc de dezvoltare a competenţelor : [des-


pre lucrările celei de-a 2-a ed. a Conf. republ. cu tema "Tendinţe moderne în formarea com-
petenţelor socioumane la elevi" ; mar. 2014, Chişinău] / Ecaterina Şoitu // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 27 mar. – P. 4 ; Făclia. – 2014. – 21 mar. – P. 3.

1607. Vlas, Aurelia. Căutăm nu doar dimensiuni noi ale succesului, ci şi factori care-l
motivează : [în şc. din r-nul Şoldăneşti] / Aurelia Vlas // Făclia. – 2014. – 7 mar. – P. 7.

1608. Vorotneac, Elena. Nobleţea profesiei de pedagog : [despre etapa municipală a


concursul naţ. "Cel mai Bun Pedagog al anului" / Elena Vorotneac // Făclia. – 2014. – 28 mar.
– P. 5.

1609. "Благослови, ликующая муза, благослови: да здравствует Лицей!" :


[о деятельности Теорет. Лицея nr.1, г. Бричень] / cor. ziarului // Făclia. – 2014. – 7 mar. –
P. 8.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1610. Precup, Galina. O şcoală de vis... : [despre sistemul de învăţământ primar su-
edez] / Galina Precup // Univers pedagogic pro. – 2014. – 7 mar. – P. 5.

1611. Vangheli, Virginia. "Fiecare copil e o individualitate" : [interviu cu V. Vangheli,


învăţătoare de cl. primare la Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" din mun. Chişinău] / consem-
nare de Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 7 mar. – P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 1285)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1612. Guţu, Marina. Sistem de recuperare a retardului verbal în activitatea cu pre-
şcolarii / Marina Guţu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 mar. – P. 5.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1613. Bendas, Mihai. Viitor, profesionalism şi eficienţă : [despre activitatea Colegiului
Financiar-Bancar din mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 7 mar. – P. 11.

1614. Gutium, Victoria. Un om al nemâniei, profesorul Svetlana Manuil : [dir. adjunct


pentru lucrul educativ la Colegiul Naţ. de Comerţ al Acad. de Studii Econ. din Moldova] /
Victoria Gutium // Făclia. – 2014. – 14 mar. – P. 10.

1615. Tataru, Gheorghe. Învăţământ modern, deschis şi flexibil la Colegiul Industrial-


Pedagogic din Cahul : [interviu cu Gh. Tataru, dir. colegiului] / consemnare: Valentina Stoica
// Făclia. – 2014. – 21 mar. – P. 4-5.

1616. Tihon, Tudor. Patru decenii în pas cu modernizarea şi inovaţia : [la Şcoala
Profesională din Călăraşi] / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2014. – 21 mar. – P.
8-9.

1617. Zavadschi, Vitalie. Colegiul de Informatică – comunitate educaţională perfor-


mantă : [din mun. Chişinău] / consemnare: Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 21 mar. – P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 1684)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1618. Bârdan, Veaceslav. Noi valenţe ale cursului Integrarea economică şi economie
europeană : [predat la Univ. Tehnică din Moldova] / Veaceslav Bârdan // Făclia. – 2014. – 21
mar. – P. 12.

1619. Braga, Mihai. Universitatea Tehnică şi vectorul european : [despre predarea


cursului nou "Teoria şi practica integrării europene": art. şefului Catedrei de ştiinţe
socioumane de la Univ. Teh. din Moldova] / Mihai Braga // Făclia. – 2014. – 14 mar. – P. 4.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1620. Cazacu, Adriana. Model de viaţă : [omagiu pentru Claudia Cemârtan, decanul
Fac. de Litere a Univ. de Stat din Moldova] / Adriana Cazacu // Făclia. – 2014. – 7 mar. – P.
1.

1621. Dumbrăveanu, Andrei. Interferenţe universitare: "Pregătim viitorul promovând


excelenţa" : [pe marginea lucrărilor Congresului al XXIV-lea al Univ. "Apollonia" din Iaşi, febr.
2014] / Andrei Dumbrăveanu // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 7.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


1622. Moşin, Octavian. Câte pahare de vin se cuvin la Sfinţii 40 de Mucenici? : [des-
pre consemnarea sărbătorii creştine] / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar.
– P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 1684)

391/395 Etnografie
1623. Mărţişorul – simbol al primăverii, speranţei şi norocului : [după Media-
fax.ro] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 mar. – P. 20.

1624. Pop, Tudor. În martie, la poarta primăverii : [despre tradiţii şi superstiţii] / Tudor
Pop // Natura. – 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 7. – Conţine : Baba Dochia ; Mărţişorul, "funia anu-
lui" ; Cei 40 de mucenici şi cele 40 de pahare ; Zburătorii Sântoaderi ; Alexiile: zilele împru-
mutate.

1625. Vasilaşcu-Sochircă, Natalia. Buna Vestire şi oaspeţii Primăverii : [ sărbătoa-


rea, care marchează începutul renaşterii naturii] / Natalia Vasilaşcu-Sochircă // Natura. –
2014. – Mar. (Nr 3). – P. 4.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1626. Reniţă, Alecu. Statul a pierdut cel puţin un miliard de lei numai din arendarea
pădurilor : [situaţia în fondul forestier : interviu cu A. Reniţă, ecologist] / consemnare: Ala
Coica // Timpul. – 2014. – 21 mar. – P. 9.

1627. Хон, Дэвид. Переосмысление сокращения выбросов : [ст. гл. советника по


изменению климата в компании Royal Dutch Shell : după Project Syndicate, 2014] / Дэвид
Хон // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14 марта. – Р. 20.

53 FIZICĂ
1628. Rotaru, Tatiana. Cine va purta faima ţării în lume? : [pe marginea ed. a 50-a a
Olimpiadei republ. de fizică, 7-10 mar. 2014, Chişinău] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2014. – 21
mar. – P. 7.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1629. Papuc, Irina. Chimistul moldovean premiat cu aur la Bruxelles : [Aurelian Gu-
lea, creator al moleculelor anticanceroase] / Irina Papuc // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014.
– 5 mar. – P. 4.

1630. Popa, Victoria. A descoperit molecula care ucide cancerul : [Aurelian Gulea,
cercetător în domeniul chimiei anorganice] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21
mar. – P. 3.
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
1631. Ogrinji, Mihai. Someşul : [râu din Transilvania, România] / Mihai Ogrinji // Na-
tura. – 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 14.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1632. Cuzuioc, Ion. Mihai Ciobanu: un model de management în medicină! : [despre
dir. Spitalului Clinic Municipal "Sfântul Arhanghel Mihail", Chişinău] / Ion Cuzuioc // Literatura
şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 8.

1633. Soltan, Viorel. "Încercăm să motivăm autorităţile să ia decizii corecte şi cu im-


pact pozitiv asupra societăţii" : [interviu cu V. Soltan, dir. Centrului pentru Politici şi Analize în
Sănătate] / сor. ziarului // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 7 mar. – P. 4-5.

1634. Антонович, Татьяна. Клинические протоколы доказательной медицины :


[о разработке нац. клин. протоколов при поддержке амер. корпорации "Вызовы Тысяче-
летия": по материалам беседы с зам. министра здравоохранения Респ. Молдова Окта-
вианом Грама] / Татьяна Антонович // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014.
– 21 марта. – Р. 25.

1635. Савин, Виктор. Методологические нормы Единой программы медицин-


ского страхования : [о принципах орг. мед. услуг: коммент. дир. Муницип. больницы nr.
1, мун. Кишинэу, В. Савина] / подготовила Татьяна Антонович // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 7 марта. – Р. 25.

616 Patologie. Medicină clinică


1636. Антонович, Татьяна. Такое простое и труднодоступное лабораторное ис-
следование : [о развитии мед. диагностики в Молдове] / Татьяна Антонович // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 марта. – Р. 25.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1637. Бузиашвили, Юрий. Заводное сердце : [интервью с кардиологом из Рос.
Федерации Ю. Бузиашвили] / записала Александра Зиновьева // Mк Kн World Weekly. –
2014. – 13-19 марта. – Р. 14.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1638. Domente, Liliana. "Există percepţia greşită că tuberculoza e un fel de ciumă" :
[interviu cu L. Domente, dir. Inst. de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"] / consemnare: Irina
Papuc // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 mar. – P. 11.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1639. Serafinceanu, Cristian. "Nutriţia e un mare gol în medicina generală şi este
mortală!" : [interviu cu C. Serafinceanu, şeful Secţiei de Nefrologie şi Dializă al Inst. Naţ. de
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Nicolae Paulescu" din Bucureşti] / consemnare: Andrada
Floria // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 21 mar. – P. 12-13.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1640. Шимановская, Марина. Инсульт – медико-социальная проблема XXI века
: [о междунар. науч.-практ. конф. "Ишемические цереброваскулярные заболевания.
Методы диагностики и лечения", март 2014, Кишинэу] / Марина Шимановская // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 28 марта. – Р. 10.
(Vezi de asemenea Nr 1809)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


1641. Опря, Михай. "Лечение алкоголизма бесплатно для застрахованных" :
[интервью с дир. Респ. нарколог. диспансера М. Опря] / записала Марина Аблисимова //
Молдавские ведомости. – 2014. – 25 марта.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


1642. Scutaru, Tatiana. Chirurg în sutană : [despre Victor Curcă, medic chirurg la
Spitalul nr. 1 din mun. Chişinău şi preot la Biserica "Sf. Dumitru"] / Tatiana Scutaru // Ziarul
naţional. – 2014. – 14 mar. – P. 3.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


1643. Braşoveanu, Vladislav. Un eveniment important în viaţa medicală a Republicii
Moldova : (Interviu cu conf. dr. V. Braşoveanu, realizatorul primului, în istoria Rep. Moldova,
transplant hepatic cu ficat întreg de la donator aflat în moarte clinică) / interviu realizat de
Valeriu Matei // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 1.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


1644. Drăgan, Gleb. "Fratele meu geamăn de la Kiev e mai bun decât mine" : [inter-
viu cu academicianul din România G. Drăgan, inginer, originar din Basarabia] / consemnare:
Laurenţiu Ungureanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 mar. – P. 8-10.

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
1645. Копач, Тудор. В закон об электроэнергии внесены поправки : [о выполне-
нии европ. директив и обязательств: коммент. зам. министра экономики Т. Копач] /
подготовил Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28
марта. – Р. 14.
(Vezi de asemenea Nr 1649)

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


1646. Gherasim, Boris. Tehnologie nouă de tratare a drumurilor, utilizată în ţara
noastră : [coment. de B. Ghersim, viceministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
şi Boris Rojnevschi, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor] /
consemnare: Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 28 mar. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

625.7/.8 Construcţia căilor rutiere


1647. Моисеев, Сергей. План по дорожному ремонту : [о реабилитации авто-
моб. дорог] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 14
марта. – Р. 14.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


1648. Leahova, Irina. Sfârşitul "Termocom"-ului, un nou început : [despre reformarea
sectorului termoenergetic] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2014. – 28 mar. – P. 7. –
Idem în lb. rusă.

1649. Radu, Silvia. Silvia Radu: Relaţia noastră cu clienţii este deschisă şi orientată
spre satisfacerea necesităţilor lor : [interviu cu preşedintele companiei Gaz Natural Fenosa] /
a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 19 mar. – P. 6.

1650. Чегаровская, Любовь. Операция "Ликвидация" : [о реорганизации


"Термокомa" / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 28 марта. – Р. 7.

1651. Шимановская, Марина. "Яловeнь-газ": газовое хозяйство – в руках про-


фессионалов / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2014. – 21 марта. – Р.
3-4.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
1652. Pălănceanu, Alexei. Declaraţie de credinţă faţă de pădurile Republicii Moldova
: [despre ne-eficienţa gestionării fondului forestier de către Agenţia "Moldsilva"] / Alexei Pă-
lănceanu // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 3.

1653. Selişteanu, Simion. Dezastrul din păduri, o problemă de (dez)interes naţional /


Simion Selişteanu // Natura. – 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 1626)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole
1654. Димчогло, Дмитрий. Agrofermotech SRL обеспечивает технологический
прорыв на селе / Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2014. – 21 марта. – Р. 32.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
1655. Ciulivskaia, Irina. Poate fi numită cenzură deconectarea televiziunii ruse din
Ucraina? : [art. jurnalistei de la Inst. mass-media din Ucraina] / Irina Ciulivskaia ; trad. de Ana
Gherciu // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 13.

1656. Моисеев, Сергей. Особенности кабельного и эфирного телевидения /


Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 марта. – Р. 15.

1657. Мураду, Виктор. Мобильная связь: пользователь под защитой : [беседа с


нач. Упр. мониторинга и контроля Нац. агентства по регулированию в обл. электр. ком-
муникаций и информ. технологий В. Мураду] / беседовала Вероника Понятовская // Mк
Kн World Weekly. – 2014. – 13-19 марта. – Р. 3.

1658. Попович, Александр. Не жалейте денег на информацию : [интервью с уч-


редителем компании Media Forest А. Попович] // Независимая газета = Moldova inde-
pendentă. – 2014. -- 6 марта. – Р. 14.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


1659. Fuştei, Nicolae. 200 de ani de la înfiinţarea tipografiei eparhiale la Chişinău /
Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 15 mar. – P. 6.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică
1660. Cocieru, Andrei. Andrei Cocieru: Frumuseţea unei femei constă în atitudinea
pe care o are : [despre modul de îngrijire a părului şi tendinţele în coafură: coment. stilistului] /
pentru conformitate: V.B // Ziarul de gardă. – 2014. – 20 mar. – P. 17.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
1661. Munteanu, Galina. "Bijuteriile medievale" de la Soroca, Suceava şi Hotin : [pe
marginea proiectului cu acelaşi tit. în cadrul Programului Operaţional Comun România –
Ucraina – Rep. Moldova] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. – 2014. – 28 mart. – P. 8.

1662. Чагаровская, Любовь. Памятники подземелья : [по материалам беседы с


генер. дир. Агентства по инспектированию и реставрации памятников Иона Штефэницэ]
/ Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 7 марта. – Р. 9.

72 ARHITECTURĂ
1663. Castelul "Nababului", readus la viaţă : [sau castelul Cantacuzino din staţiu-
nea prahoveană Buşteni, România] // Evenimentului zilei. – 2014. – 14 mar. – P. 16.

1664. Voitescu, Daniela. Castelul de 100 de ani : [despre castelul Peleş din Sinaia,
reşedinţa de vară a regilor României] / Daniela Voitescu // Evenimentului zilei. – 2014. – 11
mar. – P. 16.
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1665. Basarab, Vlad. "Chişinăul este un loc ideal pentru un simbol al supravieţuirii
limbii române" : [interviu cu V. Basarab, sculptor de la Bucureşti, participant la concursul
Monumentului Limbii Române, iniţiat de Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interviu de Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 mar. – P. 10.

1666. Dabija, Nicolae. Monumentul Limbii Române : [proiect iniţiat de Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 1.

1667. Dohotaru, Andrei. Proiect-concepţie al Monumentului Limbii Române : [pre-


zentat în cadrul concursului, organizat la iniţiativa Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Andrei
Dohotaru // Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 1.

1668. Tocmacov, Victor. Banii, martori nepărtinitori ai istoriei : [despre circulaţia mo-
nedelor pe teritoriul Moldovei, expuse la expoziţia "Istoria unui galben" de la Muzeul Naţ. de

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Arheologie şi Istorie: coment. de Victor Tocmacov, preşedintele Clubului Colecţionarilor din


Chişinău şi Ana Boldureanu, şefa Sectorului istorie medievală şi numismatică] / consemnare:
Irina Leahova // Vocea poporului. – 2014. – 14 mar. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

1669. Tofan, Eugenia. A fost desemnat proiectul câştigător al Monumentului Limbii


Române : ["Monument în formă de carte deschisă în plan circular", sculptori Vlad Basarab şi
Andrei Cibotaru, România] / Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 7.

1670. Voinescu, Sever. Sculpturile care cresc în înălţime şi modelul care creşte în
mister : [despre creaţia lui Alberto Giacometti, sculptor elveţian (1901-1966)] / Sever Voines-
cu // Evenimentul zilei. – 2014. – 27 mar. – P. 4.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1671. Grosu, Lidia. Pictorul Igor Vieru – un mesager al naţionalului : [in memoriam
(1923-1988)] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 1.

1672. Mudrea, Andrei. "Ai noştri" îşi bat joc de noi mai tare decât "ciuma roşie" : in-
terviu cu A. Mudrea, artist plastic / pentru conformitate: Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014.
– 13 mar. – P. 10-11

1673. Popa, Nicolae. Sacralitatea peisajului : [despre tabloul "De Paşti" al pictorului
Victor Hristov] / Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 mar. – P. 10.

Artistul plastic – Andrei Mudrea


1674. Braga, Tudor. Andrei Mudrea – cel ce transportă lumina prin configurările-i
plastice : [despre creaţia artistului plastic] / Tudor Braga // Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar.
– P. 6.

1675. Ciobanu, Mircea V. Ritmurile lui Andrei Mudrea : [despre creaţia artistului plas-
tic] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 mar. – P. 14.

1676. Cuzuioc, Ion. Andrei Mudrea – un romantic al picturii! : [despre creaţia artistu-
lui plastic Andrei Mudrea] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 6.

1677. Mudrea, Andrei. Pictorul fascinat de lumină, pasărea măiastră şi poezie : [in-
terviu cu A. Mudrea, pictor] / pentru conformitate: Mariana Bolozan // Literatura şi arta. –
2014. – 27 mar. – P. 6.

1678. Tamazlâcaru, Elena. Andrei Mudrea, demn urmaş de Pitagora... : [creaţia pic-
torului, reflectată la expoziţia "Metamorfozele lumii" de la Centrul Expoziţional "Constantin
Brâncuşi" din Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 6.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


1679. Plămădeală, Sergiu. "Buticurile, dughenele sufocă centrul istoric al Chişinău-
lui" : interviu cu S. Plămădeală, artist fotograf din Bucureşti, originar din Chişinău / interviu de
Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 mar. – P. 19.

78 MUZICĂ
1680. Aura. Aura: "Îmi doresc mai mult timp liber" : [interviu cu interpreta de muzică
uşoară] / interviu de Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 28 mar. – P. 21.

1681. Bittman, Dan. Dan Bittman cu lunile la Chişinău : [interviu cu liderul trupei "Ho-
lograf" din România] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 14 mar. –
P. 21.

1682. Bulat, Olga. Cel mai tânăr dirijor din R. Moldova: "Mai bogată ţară în talente nu
cred că există"... : [despre D. Cârciumaru, dirijorul Teatrului Naţ. de Operă şi Balet] / Olga
Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 mar. – P. 14.

1683. Colesnic, Iurie. Poveste frumoasă cu final tragic... : [despre destinul Mariei
Cebotari, interpretă de operă (1910-1949) : din amintirile semnate de Irina Moşinschi din
Bucureşti şi a scriitoarei Ecaterina Cerchez ] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 7 mar. – P.
19.

1684. Daniţă, Tatiana. Corala GLORIA a Colegiului de Muzică "Şt. Neaga" – colectiv
ce promovează tradiţiile artei corale naţionale / Tatiana Daniţă, Onisim Cazacu // Timpul. –
2014. – 7 mar. – P. 25.

1685. Dânga, Valentin. "R. Moldova are puţini oameni talentaţi, nu uitaţi de ei!" : ulti-
mul interviu cu compozitorul V. Dânga (1951-2014) / consemnare: Elena Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 4 mar. – P. 10.

1686. Dicusară, Aurica (Basarabeanca). Aurica Dicusară Basarabeanca: "Prefer să


las cântecele mele să zboare singure..." : [interviu cu interpreta de muzică lirică] / consemna-
re: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 9.

1687. Gheorghe, Tudor. "Lecţia" lui Tudor Gheorghe : [interviu cu T. Gheorghe, in-
terpret din România] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 14 mar. –
P. 19.
1688. Julea, Zinaida. Zinaida Julea: "Aleg liliacul" : [interviu cu interpreta de muzică
populară] / interviu realizat de Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 7 mar. – P. 21.

1689. Manoilă, Iana. Balada vieţii lui Alexei Stârcea : [consemnarea a 95 de ani de la
naşterea compozitorului (1919-1974)] / Iana Manoilă // Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar. – P.
2.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1690. Negru, Lena. Dragoş Buga, omul care face spectacolul : [despre impresarul în
domeniul organizării şi producerii de spectacole, turnee şi evenimente artistice] / Lena Negru
// Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 mar. – P. 8.
.
1691. Negru, Lena. "Frozen" i-a purtat noroc : [Luciei Simion, participantă la prese-
lecţia naţ. Eurovision 2014] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25
mar. – P. 7.

1692. Negru, Lena. "Sunt călită. Răutatea şi bârfele nu mă vor doborî!" : [pe margi-
nea discuţiei cu C. Scarlat, câştigătoarea finalei Naţ. Eurovision Rep. Moldova 2014] / Lena
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 mar. – P. 7.

1693. Răducanu, Maria. "Am emoţii enorme, mereu" : [confesiuni de M. Răducanu,


interpretă de jazz din România] / consemnare: Corina Zorzor // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 19 mar. – P. 13.

1694. Scarlat, Cristina. Cristina Scarlat îşi trăieşte visul : [interviu cu câştigătoarea
Concursului Naţ. Eurovision 2014] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 21
mar. – P. 21.

1695. Scarlat, Cristina. "Pentru prima dată în carieră am simţit aceleași emoţii ca la
16 ani" : [interviu cu C. Scarlat, câştigătoarea finalei Eurovision Moldova, 2014] / consemna-
re: Andrei Rizescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 17 mar. – P. 16.

1696. Stribiţchi, Igor. Igor Stribiţchi îşi doreşte un copil : [interviu cu I. Strebiţchi,
membru al formaţiei "Akord"] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 21 mar.
– P. 20.

1697. Дашевский, Даниил. "Норок" - не "No rock", а – рок! : [о деятельности


молд. поп и рок группы] / Даниил Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 25
марта.
(Vezi de asemenea Nr 1306)

780.6 Instrumente muzicale


1698. Vladei, Veronica. Doctorul de instrumente : [Ion Cristian, meşter în reparaţia
acordeoanelor] / Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 mar. – P. 11.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1699. Caranfil, Nae. "Sunt mândru că pot asuma acest film fără niciun sughiţ" : [inter-
viu cu N. Caranfil, regizor român, aut. coproducţiei intern. "Closer to the Moon"] / consemna-
re: Cezar Paul-Bădescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 mar. – P. 10-11.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1700. Cobileanski, Igor. Igor Cobileanski: "Norocul meu a fost că în anul ’90 aveam
17 ani" : [interviu cu regizorul basarabean despre filmul "La limita de jos a cerului"] / consem-
nare: Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. – 14 mar. – P. 16.

1701. Roseti, Roxana. Mila Kunis, născută la Cernăuţi : [despre actriţa amer.] / Ro-
xana Roseti // Evenimentului zilei. – 2014. – 5 mar. – P. 15.

1702. Voicu, Alina. Vlad Druc, "constrâns să facă filme" : [despre activitatea regizoru-
lui de la "Moldova-film"] / Alina Voicu // Ziarul de gardă. – 2014. – 6 mar. – P. 14.

1703. Замура, Елена. "Опять власть меняется" : [о режиссере фильма "Свадьба


в Малиновке", уроженце Кишинэу, Андрее Тутышкине (1910-1971)] / Елена Замура //
Молдавские ведомости. – 2014. – 21 марта. – Р. 10.

1704. Леу, Александру. Клипы американского молдаванина Александру Леу по-


коряют конкурсы и интернет : [интервью с режиссером видео-клипов А. Леу, уроженце
из Кишинэу] / записал Олек Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 21 марта. –
Р. 11.
792 Teatru. Artă scenică
1705. Borzin, Aurelia. O Gală a actorilor, de teatru şi din politică : [pe marginea ed. a
13-a a Galei premiilor Uniunii Teatrale din Moldova] / Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014.
– 28 mar. – P. 19.

1706. Borzin, Aurelia. Un teatru "la feminin" : [cu Nelyy Cozaru, regizor de teatru] /
Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 7 mar. – P. 19.

1707. Carauş, Grigore. Câteva cuvinte despre maestrul Mihai Volontir : [80 de ani de
la naşterea actorului de teatru şi film] / Grigore Carauş // Făclia. – 2014. – 7 mar. – P. 2.

1708. Dabija, Nicolae. Un înainte-mergător : [Dan Puric, actor şi eseist din România]
/ Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 1.

1709. Fulga, Mihai. TELI: "Diversitatea este ceea ce ne caracterizează" : [interviu cu


M. Fulga, Denis Chirtoacă şi Sergiu Chiriac, actori ai trupei de teatru TELI] / a dialogat: Euge-
nia Bordeniuc-Ciobanu // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 6.

1710. Merz-Raykov, Andreas. "Cel mai important lucru e să-i faci pe oameni să
creadă în tine" : interviu cu A. Merz, regizor din Germania / interviu realizat de Irina Iachim //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 mar. – P. 15.

1711. Merz-Raykov, Andreas. În teatru e ca în fotbal : [interviu cu A. Merz-Raykov,


regizor din Germania] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 7 mar. –
P. 18.

1712. Nechit, Irina. "Hronicul Găinarilor", un spectacol dulce-amar, cu accente politi-


ce : [despre spectacolul cu acelaşi tit. de Aureliu Busuioc, montat la Teatrul Naţional "Mihai

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Eminescu", regizor Petru Hadârcă] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 mar. – P.
21.

1713. Puric, Dan. "Basarabenii au un soi de cinste ce-mi aduce aminte de copilărie" :
[interviu cu D. Puric, actor din România] / consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 31 mar. – P. 5.

1714. Strătilă, Silvia. Dan Puric – un model : [omagiu actorului şi eseistului] / Silvia
Strătilă // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 1.

1715. Şcerbina, Romeo. Valeriu Cupcea: actor, regizor, om al cetăţii : [in memoriam
(1929-1989)] / Romeo Şcerbina // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 8.

1716. Şchiopu, Constantin. La început a fost iubirea : (meditaţii cu glas tare despre
un artist) : [Vitalie Ţapeş, regizor artistic la Teatrul Naţ. Mihai Eminescu] / Constantin Şchiopu
// Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 6.

1717. Volontir, Mihai. Dragostea pentru tot ce e viu pe pămînt : de vorbă cu actorul,
regizorul şi interpretul M. Volontir / interviu realizat de Valerie Volontir // Literatura şi arta. –
2014. – 6 mar. – P. 3.

1718. Volontir, Mihai. Mihai Volontir, voievod al scenei naţionale : [interviu cu M. Vo-
lontir, actor de teatru şi film] / interviu de Valentin Jitaru // Făclia. – 2014. – 14 mar. – P. 11;
21, 28 mar. – P. 14.

1719. Кирюханцев, Владимир. Русский характер на молдавской почве : [интер-


вью с актером Рус. Драм. Театра им. А. П. Чехова В. Кирюханцевым] / записал Даниил
Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 21 марта. – Р. 12.

1720. Харет, Константин. У нас все по-настоящему : [беседа с дир. Гос. Рус.
драм. театра им. А.П. Чехова К. Харет] / беседовала Наталья Устюгова // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2014. – 6 марта. – Р. 15.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1721. Frisk, Christian. Despre fotbalul australian / Christian Frisk // Evenimentul zilei.
– 2014. – 21 mar. – P. 7.

1722. Ţîcu, Octavian. "Din păcate, Guvernul este dezarticulat când asamblează poli-
tici" : [importanţa sportului pentru menţinerea sănătăţii : interviu cu O. Ţîcu, ex-ministru al
Tineretului şi Sportului din Rep. Moldova] / consemnare: Elena Cioina // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 20 mar. – P. 8-9.

1723. Vladei, Veronica. Visul de a fi mai aproape de cer : [a Tatianei Cotiga, alpinis-
tă] / Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 mar. – P. 11.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1724. Вукол, Октавиан. Новое дыхание молдавского баскетбола : [интервью с


президентом Федерации баскетбола Респ. Молдова О. Вукол] // Панорама. – 2014. – 7
марта. – Р. 29.
(Vezi de asemenea Nr 1590)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1725. Isac, Ştefania. Eugeniu Coşeriu, lingvistul sec. XXI / Ştefania Isac // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 20 mar. – P. 5.

811.135.1 Limba română


1726. Butnaru, Valentina. 24 de ani cu Limba Română în gând şi în fapte : [Soc.
Limba Noastră cea Română] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 mar. – P.
18.

1727. Condrea, Irina. Adresarea către clerici : [despre comunicarea cu feţele biseri-
ceşti] / Irina Condrea // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 25.

1728. Condrea, Irina. Ce este preţiozitatea : [aspecte ale utilizării incorecte a unor
cuvinte] / Irina Condrea // Timpul. – 2014. – 14 mar. – P. 25.

1729. Condrea, Irina. Consoane duble : [despre scrierea corectă] / Irina Condrea //
Timpul. – 2014. – 21 mar. – P. 25.

1730. Cosniceanu, Maria. Bogos : [despre provenienţa numelui de familie] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 25.

1731. Cosniceanu, Maria. Tomşa : [despre provenienţa numelui de familie] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2014. – 21 mar. – P. 25.

1732. Cosniceanu, Maria. Trebeş : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2014. – 14 mar. – P. 25.

1733. Eremia, Anatol. Oronimele (3) : [despre numele proprii de relief pozitive şi ne-
gative] / Anatol Eremia // Natura. – 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 7. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

1734. Pârnău, Ion. "Limba noastră-i o comoară..." : [despre originea lb. rom.] / Ion
Pârnău // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 2.

60 de ani de la naşterea lui Valentin Guţu, lingvist, stilizator la ziarul "Literatura şi arta"
1735. Cimpoi, Mihai Paznic de Far / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2014. – 27
mar. – P. 6.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1736. Ciobanu, Raisa. Omul cu cei mai mulţi şi mai devotaţi prieteni / Raisa Ciobanu
// Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 6.

1737. Dabija, Nicolae. Rostit de cuvinte / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014.
– 27 mar. – P. 6.

1738. Josu, Nina. Un suflet rafinat / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. –27 mar. –
P. 6.

1739. Popa, Iulius. Enigmaticul Valentin / Iulius Popa // Literatura şi arta. – 2014. –27
mar. – P. 6.

1740. Tamazlăcaru, Elena. Un cavaler al eleganţei lingvistice / Elena Tamazlâcaru //


Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 1556, 1592)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
1741. Cazimir, Otilia. Baba Dochia : [versuri] / Otilia Cazimir // Florile dalbe. – 2014.
– 6 mar. – P. 1.

1742. Eminescu, Mihai. Cugetări / selectarea textelor: Dumitru Păsat // Făclia. –


2014. – 28 mar. – P. 10.

1743. Leonte, Mihai. 1 aprilie, ziua păcălelilor : [versuri] / Mihai Leonte // Florile dal-
be. – 2014. – 27 mar. – P. 1.

1744. Marinescu, Ştefan. Ecologică : [versuri] / Ştefan Marinescu // Florile dalbe. –


2014. – 20 mar. – P. 1.

1745. Pârja, Gheorghe. O lume : [versuri] / Gheorghe Pârja // Literatura şi arta. –


2014. – 20 mar. – P. 1.

1746. Preda-Păvălache, Paul. Cadoul mamei : [versuri] / Paul Preda-Păvălache //


Florile dalbe. – 2014. – 13 mar. – P. 1.

1747. Puric, Dan. Despre... "Suflet Românesc" : [eseu] / Dan Puric // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 20 mar. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 1765)

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


1748. Tărâţeanu, Vasile. Risipitorul de har : [versuri] / Vasile Tărâţeanu // Literatura
şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 1765)

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1749. Anton, Ion. Cântec : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2014. – 27 mar. – P.
5.

1750. Apetri, Dumitru. De ce atâta grabă, frumoasă zăbavă?... : [eseu] / Dumitru


Apetri // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 mar. – P. 3.

1751. Bajureanu, Ion. "Fraţii de credinţă dreaptă..." : [versuri] / Ion Bajureanu // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 2.

1752. Bajureanu, Ion. Lăsaţi copiii-n pace!... : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2014. – 20 mar. – P. 2.

1753. Bajureanu, Ion. Mamă, îngerul meu scut : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura
şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 2.

1754. Berghia, Ion. Scânteia deşteptării : [versuri] / Ion Berghia // Făclia. – 2014. –
14 mar. – P. 6.

1755. Butnaru, Leo. Egal în rostire cu confraţii întru neam şi devoţiune : (Pagini de
jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 21 mar. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1756. Butnaru, Leo. Elegie sau: sic transit gloria mundi... : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 7 mar. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1757. Butnaru, Leo. Note şi contranote : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 14 mar. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1758. Butnaru, Leo. Realitate şi vis cu scriitori : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 28 mar. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1759. Cazacu-Istrati, Iacob. Azi pentru tine, Ţara mea ; Inima ; Durere de pământ ;
Ţara mea română... ; Eu sunt... ; Rădăcini ; Visul ; Dorinţa ; Nu plânge, cântă! : [versuri] /
Iacob Cazacu-Istrati // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 4.

1760. Cibotaru, Arhip Simion. Au înflorit din nou cireşii ; Mă-nchin la tine, mamă ;
Nopţi de iarnă ; Te vom purta în suflet cu dragoste curată ; Testament : [versuri] / Arhip Simi-
on Cibotaru // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 5.

1761. Covrig, Octombrina. Fulg de nea : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile dal-
be. – 2014. – 6 mar. – P. 6.

1762. Dabija, Nicolae. Femeile : [versuri] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014.
– 6 mar. – P. 1.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1763. Diviza, Ion. Vulpea şi poama : (de la Donici pornire) : [fabulă] / Ion Diviza // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 8.

1764. Dragomir, Constantin. Povestea micuţă / Constantin Dragomir // Florile dalbe.


– 2014. – 6 mar. – P. 4.

1765. Dragostea e un alt sinonim al primăverii... : [versuri] // Literatura şi arta. –


2014. – 6 mar. – P. 5. – Conţine: Sferă / Serafim Belicov ; Viaţă / George Călin ; Ceasul ba-
te... / Vasile Căpăţână ; Paralelă / Maria Chirtoacă ; Atunci / Lidia Codreanca ; Plâns de dra-
goste veselă / Doina Dabija ; Peste părul tău adânc cad fluturi / Viorel Dinescu ; Sclava /
Nicolae Dabija ; Odă Mariei / George Filip ; Iubitei / Vasile Groza ; Cu mâna, cu mâneca / Ion
Hadârcă ; "Cineva mă aşteaptă în zori..." / Nina Josu ; Necunoscuta / Valeriu Matei ; Evadare
/ Mihai Morăraş ; Edena mea eternă / Tudor Palladi ; ne bate iar toamna în ferestre, iubito /
Florentin Popescu ; "Tu cheile mi-ai dat..." / Radmila Popovici-Paraschiv ; În pătratul regelui /
Alexe Rău ; Femeile frumoase... / Gheorghe Reabţov ; Treacă şi timpul! / Paula Romanescu ;
Lucire / Victor Voinicescu-Soţchi ; Tu eşti Salomeea / Arcadie Suceveanu ; Iubitul meu... /
Elena Tamazlâcaru ; Mereu / Vasile Tărâţeanu ; Da, eşti frumoasă / Coman Şova ; Ce este
femeia? / Raisa Plăieşu.

1766. Iacob, Petru. Barza : [versuri] / Petru Iacob // Făclia. – 2014. – 7 mar. – P. 12.

1767. Manole, Ana. Arborii : [eseu] / Ana Manole // Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar.
– P. 4.

1768. Manole, Lilia. Neant şi sublim ; Vreau ; M-aş regăsi ; Zale de iubire : [versuri] /
Lilia Manole // Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 6.

1769. Mateevici, Alexie. Limba noastră : [versuri] / Alexie Mateevici // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 13 mar. – P. 1.

1770. Micu, Vasile. Cu musca pe limbă : [fabulă] / Vasile Micu // Literatura şi arta. –
2014. – 6 mar. – P. 8.

1771. Micu, Vasile. Lacrimile mamei : [eseu] / Vasile Micu // Literatura şi arta. – 2014.
– 13 mar. – P. 2.

1772. Mironov, Filip. Rătăciri pe cărările timpului : [povestire] / Filip Mironov // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 4.

1773. Partole, Claudia. "Ca să fiu primită la şcoală, am hotărât să mă fac mireasă" :
[amintiri] / Claudia Partole // Univers pedagogic pro. – 2014. – 13 mart. – P. 2.

1774. Partole, Claudia. Curriculum vitae (compact) ; Ce frumoasă e lumea ; Anotim-


puri... ; Femeia de duminică ; Reverberaţii : [versuri] ; Duminica ; Reîntoarcerea ; Descoperire
; Singură : [proză] / Claudia Partole // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 5.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1775. Partole, Claudia. Vine primăvara : [versuri] / Claudia Partole // Florile dalbe. –
2014. – 13 mar. – P. 4.

1776. Popa, Mihai. Odă femeii : [versuri] / Mihai Popa // Univers pedagogic pro. –
2014. – 7 mar. – P. 2.

1777. Popa-Pădure, Ion. Destin ; Străinătate ; Stejarii ; Prevenire ; Chemare ; Cum


de-ai putut ; Mi-i dor ; Măgurele – sat natal : [versuri] / Ion Popa-Pădure; grafică de Teodor
Buzu // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 6.

1778. Radu, Victor. Plânge Basarabia şi strigă! : [versuri] / Victor Radu // Literatura şi
arta. – 2014. – 27 mar. – P. 2.

1779. Răileanu, Vitalie. Derutat ; pe aripa zborului îndărăt ; dânsa ; te implor ; cânta-
re ; singur ; în zbor deasupra mării : [versuri din ciclul "Imun la naupatie..."] / Vitalie Răileanu;
grafică de Victor Cobzac // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 5.

1780. Roşca, Andrei. O Ţară-mi vreau : [versuri] / Andrei Roşca // Literatura şi arta. –
2014. – 20 mar. – P. 2.

1781. Rusnac, Vladimir. Rugă pentru pedagogi : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia.
– 2014. – 28 mar. – P. 11.

1782. Semeniuc, T. E. Demnitatea naţională : poem / T. E. Semeniuc // Comunistul.


– 2014. – 28 mar. – P. 11.

1783. Silvestru, Aurelian. Bumerangul : [legendă-eseu] / Aurelian Silvestru // Natura.


– 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 5.

1784. Silvestru, Aurelian. Povara autocondamnării : [eseu] / Aurelian Silvestru // Li-


teratura şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 3.

1785. Ştirbu, Titus. Versuri noi / Titus Ştirbu // Florile dalbe. – 2014. – 13 mar. – P. 8.
– Conţine : Născocilă ; Piedestal pentru lenoşi ; Uite-aşa băieţi îmi plac ; Feciorul lui Păcală ;
Socoteala lui Tândală.

1786. Tamazlâcaru, Elena. Parabolă cu vulpea şi bolovanul pus... : [versuri] / Elena


Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 1.

1787. Tarlapan, Efim. Păţania unui răţoi : (fabulă) / Efim Tarlapan // Florile dalbe. –
2014. – 27 mar. – P. 8.

1788. Tofan-Bâlici, Maria. Iubită mamă... : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura


şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 6.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1789. Ţopa, Efimia. Noi, femeile : [versuri] / Efimia Ţopa // Literatura şi arta. – 2014.
– 6 mar. – P. 4.

1790. Vangheli, Spiridon. Fulguşorul mamei : [reflecţii] / Spiridon Vangheli // Florile


dalbe. – 2014. – 6 mar. – P. 4.

1791. Vascan, Ion. Primăvară electorală : [versuri satirice] / Ion Vascan // Literatura şi
arta. – 2014. – 6 mar. – P. 8.

1792. Vasilcău, Traian. Clasic de durut : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 13 mar. – P. 2.

1793. Vicol, Nelu. Câte flori!... ; Jur inimii ; Izvorul ; Buzele femeii... ; Ochii femeii... ;
Te-ai dus, deci... ; Dacă... ; Pe filă... ; Dacă eşti... ; În toate... ; Mi-e teamă... ; Ce e iubirea?.. ;
Iubirea înţeleaptă... : [versuri] / Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2014. – 7 mar. – P. 2.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1794. Marian, Boris. Talismanul : [versuri] / Boris Marian // Săptămîna. – 2014. – 28
mar. – P. 8.

1795. Marian, Boris. Un vis neîmplinit la 70 de ani : [memorii] / Boris Marian //


Săptămîna. – 2014. – 28 mar. – P. 8.

1796. Маслоброд, Сергей. Родительский дом : [стихи] / Сергей Маслоброд //


Коммерсант info. – 2014. – 28 марта. – Р. 12. .. Содерж.: На форуме пляжа ; Дети ; Ок-
ружение ; Портрет памяти ; Огород ; Луг ; Лошадка ; Клуб ; Школа ; Заброшенный дом ;
Родительский дом ; Любовь.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


1797. Manolescu, Nicolae. Generaţii literare : [despre criteriul generaţiilor în istoria li-
terară] / Nicolae Manolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 11 mar. – P. 7.

821.133.1.0 Literatură franceză


1798. Ştefănescu, Paul. Procesul lui Baudelaire : [scriitorul fr. Charles Baudelaire
(1821-1867), acuzat de ultraj la morala publică : sursa "Scriitori în faţa justiţiei"] / Paul Ştefă-
nescu // Moldova suverană. – 2014. – 19 mar.

1799. Voinescu, Sever. Continentul V : [despre creaţia scriitorului Paul Valery (1871-
1945)] / Sever Voinescu // Evenimentului zilei. – 2014. – 13 mar. – P. 4.

1800. Voinescu, Sever. Lumea toată în pereche : [despre cartea de eseuri "Oglinda
ideilor" de Michel Tournier] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 26 mar. – P. 12.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

821.134.2(82) Literatură argentiniană


1801. Voinescu, Sever. Despre patriotism, cu Borges : [pe marginea povestirii "Isto-
ria războinicului şi a prizonierei" de Jorge Luis Borges] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei.
– 2014. – 17 mar. – P. 4.

821.135.1.0 Literatură română


1802. Ciobanu, Mircea V. Clasicii romantici : [clasicismul în lit. română] / Mircea V.
Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 mar. – P. 14.

1803. Ieronim, Ioana. "Vă răspund în prezentul continuu al ştirilor atât de dramatice
de peste Nistru" : interviu cu I. Ieronim, poetă, eseistă, dramaturg, traducătoare, Bucureşti /
interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 mar. – P. 15.

1804. Josu, Nina. ICR – un nou proiect cultural : ["Punţi culturale – 2014", lansat de
Institutul Cultural Român "M. Eminescu", filiala din Chişinău: participanţi – Mihai Cimpoi, critic
literar şi Mircea Dinescu, scriitor din România] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 6
mar. – P. 4.

1805. Manolescu, Nicolae. La ce e bun Eminescu : [pe marginea operei politice a lui
Mihai Eminescu: art. criticului şi istoricului literar român] / Nicolae Manolescu // Făclia. –
2014. – 28 mar. – P. 10.

1806. Negru, Nina. "Adevărul, ca o uşă pe care nimeni n-o vede" : [despre creaţia lui
Cezar Baltag, poet român (1939-1997)] Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 mar. –
P. 14.

1807. Oişteanu, Andrei. Ion Barbu: eterul cotidian şi cocaina săptămînală : [cazul
poetului român Ion Barbu (1895-1961): din vol. "Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi
literatură"] / Andrei Oişteanu // Moldova suverană. – 2014. – 6 mar.

1808. Păsat, Dumitru. Mircea Vulcănescu – literatul : (4 martie – 110 ani de la naşte-
re) / Dumitru Păsat // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 4.

1809. Popescu, Bogdan O. "Sunt medic, însă poezia e o salvare a mea" : [despre
lansarea vol. "Cartea dragostei" şi creaţia literară: interviu cu Bogdan O Popescu, neurolog şi
scriitor din România] / consemnare: Corina Zorzor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 18
mar. – P. 12-13.

1810. Voinescu, Sever. Zgomotul Şantierului : [pe marginea romanului "Şantier" de


Mircea Eliade] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 mar. – P. 12.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1811. Botnaru, Virgil. Un debut în literatură ca o "ieşire la lumină" : [interviu cu V.
Botnaru, poet] / interviu de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 28 mar. – P. 18.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1812. Ciocanu, Ion. Analiză concretă şi discurs reflexiv în romanul "Viaţa ca amintire"
de Ion Anton (1-4) / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2014. – 6, 13, 20, 27 mar. – P. 3.

1813. Ciupercă, Livia. Un spirit lucid al veacului său : [195 de ani de la naşterea
scriitorului şi filosofului basarabean Alecu Russo] / Livia Ciupercă // Literatura şi arta. – 2014.
– 13 mar. – P. 5.

1814. Colesnic, Iurie. Doi decani... : [Ion Osadcenco, cercetător in domeniul istoriei
lit. clasice române (1927-1994) în viziunea profesorului ieşean Gavriil Istrati (1914-2013)] /
Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 14 mar. – P. 19.

1815. Dabija, Nicolae. Limba română : [postfaţă la culegerea "Limba noastră" de


Alexie Mateevici, Chişinău, ed. "Litera", 2014] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. –
13 mar. – P. 8.

1816. Hristov, Horia. "În Canada, am uitat de foame" : [interviu cu H. Hristov, poet
din Chişinău, stabilit la Montreal] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28
mar. – P. 15.

1817. Mihailov, Pavel. Destinul tragic al unui remarcabil poet : [Vasile Toma (1954-
2013) : in memoriam] / Pavel Mihailov // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P.5.

1818. Moraru, Anton. Unele abordări etnografice şi folclorice în creaţia lui Bogdan Is-
tru : [100 de ani de la naşterea scriitorului] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014. – 27
mar. – P. 4.

1819. Petruş, Andrei. Efim Tarlapan – un vulcan în erupţie : [pe marginea creaţiei
poetului] / Andrei Petruş // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 5.

1820. Ţîganescu, Olga. O scriitoare din Basarabia îşi lansează romanul în Anglia :
[pe marginea cărţii "Bessarabian Nights" ("Nopţi Basarabene") de Stela Brînzeanu, scriitoare,
stabilită în Anglia] / Olga Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 mar. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 1289)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


1821. Савостин, Николай. Слово рождено любовью : [эссе] / Николай Савостин
// Коммерсант info. – 2014. – 28 марта. – Р. 12.

821.161.2.0 Literatură ucraineană


1822. Apetri, Dumitru. Măreaţă, nestinsă făclie : 200 de ani de la naşterea poetului
naţional ucr. Taras Şevcenko / Dumitru Apetri // Literatura şi arta. – 2014. – 13 mar. – P. 5.

1823. Роговая, Галина. Поэт времен царской Росси и панской Польши : [200 лет
со дня рождения укр. поэта Тараса Шевченко: ст. пред. этнокульт. о-ва "Просвита" им.
Т. Шевченко] / Галина Роговая // Панорама. – 2014. – 7 марта. – Р. 30.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
1824. Puiu, Victoria. Bruges, Veneţia din nordul Europei : [despre oraşul din Belgia] /
Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 31.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Baciu, Gheorghe. Simeon Murafa – adevărat erou basarabean. – Vezi Nr 1838.

Brebenel, Alina. George Washington, preşedintele american care a pierdut o singură


dată. – Vezi Nr 1557.

Colesnic, Iurie. Doi decani... . – Vezi Nr 1814.

Colesnic, Iurie. Poveste frumoasă cu final tragic... . – Vezi Nr 1683.

1825. Enciclopedia basarabenilor celebri (7) : [fragm. din biografii] / pagină realiza-
tă de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 7 mar. – P. 4.– Conţine : Gleb Drăgan,
savantul salvat de Timişoara de la deportare ; Miliţa Petraşcu, eleva lui Brâncuşi (1892-1976)
; Vladimir Pirojcov, designerul mondial din Chişinău ; Gregory Koshnitzky, cel mai mare şahist
al Australiei (1907-1999) ; Isa Kremer, privighetoarea din Basarabia (1887-1956). – Art. 1 : 17
ian.

1826. Enciclopedia basarabenilor celebri (8) : [fragm. din biografii] / pagină realiza-
tă de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 14 mar. – P. 4.– Conţine : Jerzy Neyman,
un maestru mondial al Statisticii (1894-1981) ; Laura Hidalgo, diva Argentinei (1927-2005) ;
Larisa Gherghiev, premianta de la BBC : [pianistă] ; Alexandru Malinov, părintele indepen-
denţei Bulgariei (născut în anul 1867) ; David Mortimer Baltzan, inventatorul primului EKG
mobil (1897-1983). – Art. 1 : 17 ian.

1827. Enciclopedia basarabenilor celebri (9) : [fragm. din biografii] / pagină realiza-
tă de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 mar. – P.4. – Conţine : Jozepf
Gershenson, compozitorul genial de la Universal Picture (1904-1988) ; Efim Uciteli, cu came-
ra de filmat pe front (1913-1988) ; Iuliu Isserlis, fondatorul unei dinastii muzicale britanice
(1888-) ; Samuel Zammuray, regele bananelor (1877-) ; Orly Taitz, basarabeanca luptătoare
anti-conspiraţii. – Art. 1 : 17 ian.

1828. Enciclopedia basarabenilor celebri (10) : [fragm. din biografii] / pagină reali-
zată de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 28 mar. – P. 4. – Conţine : Samuel
Bronston, o legendă mondială a filmului : [producător la Hollywood (1908-1994)] ; Rostislav
Babiiciuc, din muncitor la căile ferate, ministru al culturii sovietice (1911- ) ; Alexandr Frumkin,
un electrochimist de excepţie : (1895-1976) ; Anastasia Miculcina, un star în devenire al filmu-
lui rusesc (1983) ; Zinaida Kalay Kleitman, diplomaţie pentru Israel : [diplomat şi ambasador].
– Art. 1 : 17 ian.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Fuior, Mihai. Elena Alistar, femeia care a votat Marea Unire. – Vezi Nr 1844.

Marian, Boris. Despre personalitatea şi rolul gânditorului contemporan Fethullah Gulen.


– Vezi Nr 1288.

Şcerbina, Romeo. Valeriu Cupcea: actor, regizor, om al cetăţii. – Vezi Nr 1715.

Volontir, Mihai. Dragostea pentru tot ce e viu pe pămînt. – Vezi Nr 1717.

Менюк, Николае. Юрие Колесник: "Мы должны помнить и чтить героев своей ро-
дины. Одним из них был Сергей Лазо". – Vezi Nr 1831.

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


1829. Colesnic, Iurie. Eliat – un neam de altădată : [despre familia de viţă din Basa-
rabia: pe marginea memoriilor înregistrate de Gheorghe Bezviconi şi Ioan Şeptelici-Herţescu,
istorici] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2014. – 27 mar. – P. 7.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
1830. Rusia vs. Ucraina: lupta pe terenul istoriei : [preluat de pe Historia.ro] // Zia-
rul de gardă. – 2014. – 13 mar. – P. 19.

1831. Менюкl, Николай. Юрие Колесник: историк-исследователь, писатель: "Мы


должны помнить и чтить героев своей родины. Одним из них был Сергей Лазо" / Нико-
лай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 14 марта. – Р. 10.

1832. Коноплицкий, Владимир. Сергей Лазо: ясности как не было, так и нет : [о
судьбе революционера Сергея Лазо, уроженце Бессарабии (1894-1920): сокращ. вар. из
газ. "Владивосток"] / Владимир Коноплицкий // Молдавские ведомости. – 2014. – 14
марта. – Р. 10.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


1833. Mischevca, Vlad. Crimeea vs Moldova în epoca Ecaterinei II : (Paralele ist. ac-
tuale) / Vlad Mischevca // Literatura şi arta. – 2014. – 27 mar. – P. 7.

1834. Dulgheru, Valeriu. Ursul rus a reînghiţit Crimeea. Ce va urma? : [din istoria
existenţei statale şi populării peninsulei Crimeea] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. –
2014. – 27 mar. – P. 3.

1835. Pogor, Eugenia. Moldovenii drepţi între popoare : [care au salvat evrei de la
moarte în timpul Holocaustului: Ana Starostin din Chişinău, Adolf Buka din satul Suhaia,
Râbniţa şi familia Ivan şi Anna Nedeleak din Tiraspol] / Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 19 mar. – P. 4-5.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

1836. Secretele Rusiei – adevăr şi minciună : top 15 mituri ale istoriei ruse :
[sursa: svetonline.wordpress.com] / trad.: [Ion Macovei, Ala Coica] // Timpul. – 2014. – 14
mar. – P. 23.

1837. Voinescu, Sever. Războiul Crimeii : [din anii 1853-1856] / Sever Voinescu //
Evenimentului zilei. – 2014. – 4 mar. – P. 12.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1838. Baciu, Gheorghe. Simeon Murafa – adevărat erou basarabean : [luptător pen-
tru dezrobirea Basarabiei de sub jugul ţarist (1887-1917)] / Gheorghe Baciu // Literatura şi
arta. – 2014. – 27 mar. – P. 2.

1839. Cojocaru, Constantin. "Mă tem că voi muri şi n-o să mai văd România Mare":
[amintiri ale lui C. Cojocaru, veteran al Armatei Române din satul Sofia, raionul Drochia, fost
deportat în Siberia] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 18.

1840. Colesnic, Iurie. Funeraliile patriarhului... : [in memoriam lui Pan Halippa, mem-
bru al Sfatului Ţării (1883-1979): amintiri ale participanţilor la funeralii] / Iurie Colesnic // Tim-
pul. – 2014. – 21 mar. – P. 19.

1841. Colesnic, Iurie. Un om cum mai rar se întâlneşte : [Vasile Cijevschi, deputat în
Sfatul Ţării (1880-1931)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 28 mar. – P. 19.

1842. Constantin, Ion. Dr. Ion Constantin: "Avem datoria să restituim memoriei co-
lective biografiile eroilor Marii Uniri" : [interviu cu cercetătorul din România a istoriei Basarabi-
ei] / consemnare: Ştefan Teriş // Natura. – 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 8.

1843. Damaschin, Simion. Unirea Basarabiei cu Patria-Mamă : [27 mar. 1918] / Si-
mion Damaschin // Literatura şi arta. – 2014. – 20 mar. – P. 2.

1844. Fuior, Mihai. Elena Alistar, femeia care a votat Marea Unire : [unica femeie în
componenţa Sfatului Ţării (1873-1955)] / Mihai Fuior // Natura. – 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 8.
1845. Halippa, Pan. O scrisoare necunoscută a lui Pan Halippa : [membru al Sfatului
Ţătii (1883-1979) trimisă în anul 1957 lui Nicolai Costenco] / Pan Halippa ; oferită spre publ.
de Călina Trifan // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 mar. – P. 15.

1846. Rusu, Dinu. Între Racovăţ şi Ciuhur: Zăbriceni, Oneşti, Brânzeni : [sate din ra-
ioanele Soroca şi Edineţ] / Dinu Rusu // Natura. – 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 2.

1847. Taşcă, Mihai. Ce avem de făcut pentru a celebra destoinic un centenar de la


Marea Unire : [propunere despre demararea proiectului "100 de ani de la Unirea Basarabiei
cu România"] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 mar. – P. 4-5.

1848. Taşcă, Mihai. Preoţi basarabeni arestaţi în anul 1940 : [despre destinul tragic
al lui Teodor Harea, dascăl la biserica din satul Ciucur-Minjir, judeţul Bender, Anatoli Spinei,
preot la biserica din comuna Dolna, judeţul Lăpuşna şi Vasile Doncilă, prof. de religie la Gim-

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

naziul de băieţi din Chişinău] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13 mar. –
P. 4-5.

1849. Teriş, Ştefan. Corjova, santinela de la Nistru : [despre trecutul şi prezentul sa-
tului din raionul Dubăsari] / Ştefan Teriş // Natura. – 2014. – Mar. (Nr 3). – P. 6.

1850. Мироник, Алла. Победный путь Молдовы : [70-летие освобождения Мол-


довы от фашистских захватчиков: интервью с председателем Обществ. об-ния "Орга-
низация ветеранов Республики Молдова" А. Мироник] / записала Наталья Устюгова //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 20 марта. – Р. 11.

1851. Назария, Сергей. Надо уметь извлекать уроки : [о Хотинском восстании,


янв.-февр. 1919 г. : интервью с исполн. дир. Ассоц. историков и политологов "Pro-
Moldova" С. Назария] / записала Людмила Борисова // Коммунист. – 2014. – 7 марта. –
Р. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 1829)

94(498) Istoria României


1852. Regina Maria – "Regina soldat" : [Marie Alexandra Victoria, principesa de
Marea Britanie şi Irlanda, soţia regelui României Ferdinand (1875-1938)] // Natura. – 2014. –
Mar. (Nr 3). – P. 12. – (Femei celebre).

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

Index de nume
Borzin, Aurelia 1277, 1681, 1687, 1705-06,
A 1711, 1811
Acu, Dumitru 1593 Bostan, Ion 1594
Agafiţa, Galina 1284 Bostan, Lora 1319
Alistar, Elena (1844) Both, Ştefan 1314
Ancuţescu, Ionuţ 1422 Botnaru, Virgil 1811
Anton, Ion 1749, 1812 Boţan, Igor 1556
Antoniu, Gabriela 1388, 1437 Braga, Mihai 1619
Apetri, Dumitru 1750, 1822 Braga, Tudor 1674
Arnaut, Ana 1486 Braşoveanu, Vladislav 1643
Astahova, Irina 1496 Brebenel, Alina 1557
Aura 1680 Brînzeanu, Stela 1820
Bronston, Samuel (1828)
B Buda, Valentin 1457
Budeanu, Gheorghe 1686
Babiiciuc, Rostislav (1828) Buga, Dragoş (1690)
Baciu, Gheorghe 1838 Buka, Adolf (1835)
Baconschi, Teodor 1315, 1387 Bulat, Olga 1672, 1682
Badrajan, Valentina 1541 Baltzan, David Mortimer (1826)
Bahnaru, Vasile 1265 Burian, Alexandru 1268
Baier, Alexei 1515 Busuioc, Aureliu 1712
Bajureanu, Ion 1751-53 Butnaru, Leo 1755-58
Balaban, Claudia 1280 Butnaru, Valentina 1726
Balmoş, Galina 1352 Buzu, Teodor 1777
Baltag, Cezar (1806)
Barbu, Ion (1807) C
Barbu, Mircea 1344
Basarab, Marin 1316 Caelev, Ecaterina 1603
Basarab, Vlad 1665, 1669 Calamanciuc, Gheorghe 1280
Baudelaire, Charles (1798) Cantacuzino, Şerban 1287
Bădescu, Ilie 1317 Canţer, Valeriu 1264
Bălănescu, Alexandru (1594) Caranfil, Nae 1699
Băsescu, Traian 1388, 1391 Caranfil, Ninela 1353
Bârdan, Veaceslav 1618 Carauş, Grigore 1707
Belicov, Serafim 1765 Catanoi, Vasile 1603
Bendas, Mihai 1613, 1617 Cazacu, Adriana 1620
Berghia, Ion 1754 Cazacu, Onisim 1684
Bezviconi, Gheorghe 1829 Cazacu, Valentina 1595
Bittman, Dan 1681 Cazacu-Istrati, Iacob 1759
Blidaru, Horia 1389 Cazimir, Otilia 1741
Bob, Maria 1492 Călin, George 1765
Bogatu, Petru 1318, 1445 Căpăţână, Vasile 1765
Bogdan, Luminiţa 1390 Cărare, Viorica 1531
Boian, Ion 1590 Cârciumaru, D. (1682)
Boldureanu, Ana 1668 Cârnov, Mihaela 1573
Cebotari, Maria (1683)
Cemârtan, Claudia (1620)
Bolocan, Lilia 1468 Cerbu, Sabina 1565
Bolozan, Mariana 1677 Cerchez, Ecaterina 1683
Bordeniuc-Ciobanu, Eugenia 1709 Cheptea, Cristina 1542
Borges, Jorge Luis 1801 Chilianu, Nadine 1354, 1391, 1431

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chiriac, Petru 1487 Cozaru, Nelyy (1706)


Chiriac, Sergiu 1709 Crâşmaru, Romeo 1448-51
Chirilă, Victor 1320, 1392, 1438 Creangă, Ştefan 1470
Chirtoacă, Denis 1709 Creminscaia, Maria 1580
Chirtoacă, Maria 1765 Cristian, Ion (1698)
Chişlea, Ion 1547-48, 1649 Cristoiu, Ion 1396
Chiţcatâi, Maria 1603 Crişan, Alexandru 1597
Cibotaru, Andrei 1669 Crîşmaru, Romeo 1413, 1448-51
Cibotaru, Arhip Simion 1760 Cudlenco, Maria 1284
Cigulea, Aliona 1355 Cupcea, Valeriu (1715)
Cijevschi, Vasile (1841) Curcă, Victor (1642)
Cimpoi, Mihai 1265, 1735, 1804 Cuzimuc, Alexandru 1585
Ciobanu, Mihai (1632) Cuzuioc, Ion 1632, 1676
Ciobanu, Mircea V. 1356, 1393, 1439, 1568,
1675, 1802 D
Ciobanu, Raisa 1736 Dabija, Doina 1765
Ciobanu, Victor 1321, 1357, 1469, 1549 Dabija, Nicolae 1397, 1666, 1708, 1737,
Ciobanu, Vitalie 1440, 1446 1762, 1765, 1815
Ciocanu, Ion 1812 Damaschin, Simion 1843
Ciocârlan, Angela 1492 Damian, George 1398, 1452
Cioina, Elena 1722 Dandara, Gheorghe 1598
Ciornei, Vsevolod 1441 Daniţă, Tatiana 1684
Ciubotaru, Adrian 1394, 1442 Davies, Philip 1421
Ciulivskaia, Irina 1655 Dânga, Valentin 1685
Ciupercă, Livia 1813 Dicusară, Aurica (Basarabeanca) 1686
Ciuvaga, Natalia 1521 Dinescu, Mircea 1804
Cobileanski, Igor 1700 Dinescu, Viorel 1765
Cobzac, Victor 1779 Diviza, Ion 1763
Cocieru, Andrei 1660 Dodon, Igor 1360, 1377
Codreanca, Lidia 1765 Dohotaru, Andrei 1667
Coica, Ala 1522, 1626, 1836 Domente, Liliana 1638
Cojocaru, Constantin 1839 Doncilă, Vasile (1848)
Cojocaru, Nicolae 1312 Dragomir, Constantin 1764
Cojocaru, Tudor 1447 Drăgan, Gleb 1644, (1825)
Colesnic, Iurie 1683, 1814, 1829, 1840-41 Druc, Vlad (1702)
Colun, Mariana 1443 Dubs, Alfred 1421
Condrea, Irina 1727-29 Duca, Gheorghe 1266, (1267)
Condrea, Nicolae 1293 Dudău, Radu 1516
Constantin, Ion 1842 Dughin, Aleksandr 1308
Corj, Mihai 1587 Dulgheru, Valeriu 1399, 1834
Corman, Igor 1265, 1268 Dumbrăveanu, Andrei 1621
Cornea, Andrei 1395 Dumitraş, Virginia 1284, 1302, 1421
Corobceanu, Svetlana 1281, 1578 Dungaciu, Dan 1322, 1361, 1400
Cosarciuc, Valeriu 1523
Cosniceanu, Maria 1730-32 E
Costandachi, Gheorghe 1495
Costaş, Ion 1358, 1578 Eliade, Mircea 1810
Costenco, Nicolai 1845 Eminescu, Mihai 1742, 1805
Coşeriu, Eugeniu (1725) Eremia, Anatol 1733
Cotiga, Tatianei (1723) Ernu, Vasile 1401
Covrig, Andrei 1359, 1578
Covrig, Octombrina 1761

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

F Harjevschi, Mariana (1283)


Harrington-Buhay, Nicola 1363, 1370
Filat, Vlad 1323, 1454 Hermes, Euler 1550
Filip, George 1765 Hidalgo, Laura (1826)
Florea, Xenia 1309 Hîncu, Mihail 1491
Floria, Andrada 1639 Hristov, Horia 1816
Frisk, Christian 1721 Hristov, Victor 1673
Frumkin, Alexandr (1828)
Fuior, Mihai 1844 I
Fulga, Mihai 1709
Fuştei, Nicolae 1301, 1659 Iachim, Irina 1710
Iacob, Petru 1766
G Iacovlev, Vladimir 1525
Iaţeniuk, Arseni 1319
Galben, Mariana 1340 Ieronim, Ioana 1803
Gandrabur, Petru 1569 Ionescu, Sînziana 1293
Găluşcă, Ion 1599 Ioniţă, Ion M. 1405
Gămurari, Anton 1578 Iovcev, Ion 1459
Gămurari, Ludmila 1281 Isac, Ştefania 1725
Georgescu, Călin 1517 Isserlis, Iuliu (1827)
German, Michael James 1421 Istrati, Gavriil (1814)
Gershenson, Jozepf (1827) Istru, Bogdan (1818)
Gheorghe, Tudor 1687
Gherasim, Boris 1646 J
Gherciu, Ana 1655, 1839
Gherghiev, Larisa (1826) Japalău, Mihai 1603
Gherman, Natalia 1362-63 Jitaru, Valentin 1718
Ghiţiu, Paul 1403 Jomiru-Niculiţă, Veronica 1558
Giacometti, Alberto (1670) Josu, Nina 1601, 1738, 1765, 1804
Glăvan, Bogdan 1518 Julea, Zinaida 1688
Gonţa, Nina 1364 K
Gosu, Armand 1404
Goţa, Aliona (1572) Kleitman, Zinaida Kalay (1828)
Greceanîi, Zinaida 1496 Koshnitzky, Gregory (1825)
Grosu, Aneta 1569, 1582 Kravciuk, Leonid 1324
Grosu, Lidia 1671 Kremer, Isa (1825)
Grosu, Mihaela 1563-64 Kuiudjuklu, Serghei 1354
Groza, Vasile 1765 Kulikovski, Lidia 1282
Gulca, Ilie 1278, 1294, 1358 Kunis, Mila (1701)
Gulea, Aurelian 1629-30
Gulen, Fethullah (1288) L
Gutium, Victoria 1614 Lavric, Liudmila 1602
Guţu, Marina 1612 Leahova, Irina 1535, 1648, 1668
Guţu, Nicolae 1278 Leancă, Iurie 1265, 1268, 1456, 1462
Guţu, Valentin 1735-40 Lefter, Tatiana 1600
H Leonte, Mihai 1743
Lepenies, Wolf 1333
Hadârcă, Ion 1455, 1461, 1765 Liulenova, Inga 1595
Hadârcă, Natalia 1488-89 Loghin, Vlad 1325, 1406, 1485, 1498-99,
Hadârcă, Petru 1712 1502, 1515, 1526-28, 1543-44
Halippa, Pan (1840), 1845 Lupuşor, Adrian 1528-29
Harea, Teodor (1848) Luttwak, Edward 1326, 1407
Haret, Spiru 1593

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

M Naumescu, Valentin 1411


Nechit, Irina 1665, 1679, 1712, 1803, 1816
Macovei, Ion 1836 Nedeleak, Anna (1835)
Macovei, Monica 1457, 1461 Nedeleak, Ivan (1835)
Malinov, Alexandru (1826) Negru, Elena 1685
Mamutov, Bekir 1327 Negru, Eugenia 1600
Manoilă, Iana 1689 Negru, Lena 1690-92
Manole, Ana 1767 Negru, Nicolae 1367-68, 1412
Manole, Lilia 1768 Negru, Nina 1286, 1806
Manolescu, Nicolae 1797, 1805 Negură, Lilian 1330
Manoli, Aliona 1490 Neyman, Jerzy (1826)
Manuil, Svetlana (1614)
Marchievici, Călin 1408 O
Marian, Boris 1288, 1794-95
Marie Alexandra Victoria, (principesa de Ogrinji, Mihai 1631
Marea Britanie şi Irlanda) (1852) Oişteanu, Andrei 1807
Marinescu, Marian Jean 1409 Olaru, Stejărel 1413
Marinescu, Ştefan 1744 Oleinic, Alexandru 1472
Mateevici, Alexie 1769, 1815 Orhei, Aelita 1566
Matei, Valeriu 1643, 1765 Osadcenco, Ion (1814)
Mândâcanu, Ala 1458 Osmochescu, Nicolae 1268
Mândâcanu, Virgil 1595, 1599 Ostafeiciuc, Nicolai 1493
Mersch, Yves 1544 P
Merz-Raykov, Andreas 1710-11
Micu, Vasile 1770-71 Pachiu, Laurenţiu 1516
Miculcina, Anastasia (1828) Palihovici, Liliana 1362-63, 1460
Mihai, Cătălin 1542 Palladi, Tudor 1765
Mihailov, Pavel 1817 Papuc, Irina 1629, 1638
Mihăilescu, Vintilă 1306-1307 Partole, Claudia 1773-75
Mihoc, Vasile 1294 Pascal, Lilia 1370
Milicenco, Ştefan 1567 Pataki, George 1597
Mironov, Filip 1772 Patraş, Mihai 1501
Mirovschi, Tamara 1491 Paul-Bădescu, Cezar 1699
Mischevca, Vlad 1833 Pălănceanu, Alexei 1652
Moldovanu, Ion 1491, 1585, 1646 Păsat, Dumitru 1289, 1742, 1808
Moloşag, Marin 1500 Pârja, Gheorghe 1745
Moraru, Anton 1818 Pârnău, Ion 1734
Moraru, Ion 1365, (1475) Petrache, Mihai 1268
Morăraş, Mihai 1765 Petraru, Vasile 1492
Morgun, Gheorghe (1604) Petraşcu, Miliţa (1825)
Moşin, Octavian 1295-96, 1622 Petrescu, Ion 1267
Moşinschi, Irina 1683 Petru, (Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al
Moşneag, Victor 1471 Plaiurilor) 1297
Mudrea, Andrei 1672, (1674-78) Petruş, Andrei 1819
Mungiu Pippidi, Alina 1328-29 Pirojcov, Vladimir (1825)
Munteanu, Galina 1661 Pîslaru, Natalia 1283, 1597
Munteanu, Razvan 1410 Plăieşu, Raisa 1765
Murafa, Simeon (1838) Plămădeală, Sergiu 1679
Pleşu, Andrei 1313, 1333
N Pogolşa, Lilia 1597
Nahoi, Ovidiu 1366 Pogor, Eugenia 1297, 1835
Nanea, Vasile 1459 Pop, Tudor 1624

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

Popa, Iulius 1739 Rusu, Dinu 1846


Popa, Mihai 1776 Rusu, Tudor 1604
Popa, Nicolae 1673
Popa, Victoria 1630 S
Popa, Vladimir 1571 Saharnean, Ala 1591
Popa-Pădure, Ion 1777 Saharneanu, Valeriu 1420
Popescu, Bogdan O. 1809 Sapundji, Serghei 1354
Popescu, Cristian Tudor 1334 Scarlat, C. 1692
Popescu, Florentin 1765 Scarlat, Cristina 1694-95
Popescu, Ion Lungin 1517 Scutaru, Tatiana 1611, 1642
Popescu, Nicu 1369 Seghin, Igor 1336-37
Popov, Doina 1680, 1688, 1694, 1696 Selişteanu, Simion 1653
Popovici, Iuliu Laurian 1551 Semeniuc, T. E. 1782
Popovici-Paraschiv, Radmila 1765 Serafinceanu, Cristian 1639
Popuşoi, Liliana 1282, 1700 Silvestru, Aurelian 1783-84
Preaşcă, Ion 1538 Simion, Lucia (1691)
Precup, Galina 1610 Solcan, Alexandru 1310, 1338-39, 1373
Preda-Păvălache, Paul 1746 Soltan, Viorel 1633
Pricochi, Ecaterina 1603 Spinei, Anatoli (1848)
Prisăcaru, Ion 1502 Stanoevici, Bogdan 1314
Puiu, Victoria 1376, 1571, 1824 Starostin, Ana (1835)
Puric, Dan (1708), 1713, (1714), 1747 Stănilă, Moni 1298-99
Putin, Vladimir 1393, 1402, (1406), 1407, Stârcea, Alexei (1689)
1417, 1423 Stog, Serghei 1588
R Stoica, Valentina 1615
Stoicev, Petru 1594
Radu, Alina 1461 Strătilă, Silvia 1714
Radu, Silvia 1649 Strătilă-Sîrbu, Stela 1491-92
Radu, Victor 1778 Strâmbeanu, Dorin 1300
Raicu, Lilia 1500 Stribiţchi, Igor 1696
Raţă, Mariana 1387 Sturza, Alexandru 1301
Răducanu, Maria 1693 Sturza, Ion 1422
Răileanu, Vitalie 1779 Suceveanu, Arcadie 1765
Rău, Alexe 1765
Răzmeriţă, Raisa 1370 Ș
Reabţov, Gheorghe 1765 Şalamac, Mariana 1581
Remiţă, Svetlana 1603 Şcerbina, Romeo 1715
Reniţă, Alecu 1626 Şchiopu, Constantin 1592, (1601), 1605, 1716
Reniţă, Valeriu 1335, 1474 Şelest, Ana 1340
Rizescu, Andrei 1695, 1713 Şeptelici-Herţescu, Ioan 1829
Rojnevschi, Boris 1646 Şevcenko, Taras (1822)
Romanescu, Paula 1765 Şoimaru, Vasile 1374
Roseti, Roxana 1701 Şoitu, Ecaterina 1606
Roşca, Andrei 1780 Şova, Coman 1765
Roşca, Denis 1825-28 Ştefănescu, Paul 1798
Roşca, Iurie 1308, 1371-72, 1475 Ştirbu, Titus 1785
Rotaru, Tatiana 1628
Rusnac, Vladimir 1781 T
Russo, Alecu (1289), (1813)
Rusu, Adrian 1600, 1616 Taitz, Orly (1827)
Rusu, Alexandru 1281 Tamazlâcaru, Elena 1678, 1740, 1765, 1786
Rusu, Diana 1419 Tannock, Charles 1341

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tarlapan, Efim 1787, 1819 Vieru, Grigore 1591


Taşcă, Mihai 1847-48 Vieru, Igor (1671)
Tataru, Gheorghe 1615 Vladei, Veronica 1698, 1723
Tănase, Constantin 1375, 1423 Vlas, Aurelia 1607
Tărâţeanu, Vasile 1319, 1748, 1765 Vodă, Corina 1504
Teriş, Ştefan 1842, 1849 Voicu, Alina 1702
Tersman, Ingrid 1363 Voinescu, Sever 1670, 1799-01, 1810, 1837
Terzi, Fiodor 1354 Voinicescu-Soţchi, Victor 1765
Tihon, Tudor 1616 Voitescu, Daniela 1664
Timofti, Nicolae 1265, 1268, 1391 Volontir, Mihai (1707), 1717-18
Tkaciuk, Marc 1476 Volontir, Valerie 1266, 1717
Tocamcov, Victor 1668 Voronin, Vladimir 1481
Tofan, Eugenia 1669 Vorotneac, Elena 1608
Tofan-Bâlici, Maria 1788 Vulcănescu, Mircea (1808)
Toma, Vasile (1817) Vulturescu, R. 1598
Toporovschi, Alina-Violetta 1582 Vysotski, Serghei 1431
Tournier, Michel 1800
Tracz, Evan 1284 W
Trifan, Călina 1845 Wales, Jimmy (1274)
Ț Washington, George (1557)

Ţapeş, Vitalie (1716) Z


Ţâcu, Octavian 1477-79 Zammuray, Samuel (1827)
Ţenea, Anca 1274 Zanosiev, Zaharia 1573
Ţîcu, Octavian 1444, 1722 Zavadschi, Vitalie 1617
Ţîganescu, Olga 1820 Zavtonii, Lidia 1285
Ţopa, Efimia 1789 Zâgrea, Vitalie 1319
Ţurcan, Serafima 1486 Zorzor, Corina 1693, 1809
Ţurcanu, Alina 1369, 1374
Ţurcanu, Mihai 1342-43, 1424 А
U Аблисимова, Марина 1641
Антонович, Татьяна 1634-36
Uciteli, Efim (1827) Арапу, Анатол 1505
Uncu, Daniel 1425
Ungureanu, Laurenţiu 1644 Б
Untilă, Nicolae 1344
Untilă, Veaceslav 1378, 1430, 1480 Безобразов, Дмитрий 1345-46
Борисова, Людмила 1851
V Бугаева, Галина 1303
Бузиашвили, Юрий 1637
Valery, Paul (1799) Бурзум, Иван 1291
Vangheli, Spiridon 1790 Буриан, Александр 1273
Vangheli, Virginia 1611
Vascan, Ion 1791 В
Vasilache, Dorina 1290
Vasilache, Mihnea 1281 Васильева, Галина 1576
Vasilaşcu-Sochircă, Natalia 1625 Витюк, Владимир 11379
Vasilcău, Traian 1792 Воронин, Владимир 1482
Vasilcov, Vlad 1493, 1531, 1536 Вукол, Октавиан 1724
Vasiliu, Vadim 1319, 1324, 1327 Г
Vâtcărău, Elena 1370
Vicol, Nelu 1793 Гокарн, Субир 1583

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

Горелова, Елена 1539 Мироник, Алла 1850


Грама, Октавиан 1634 Моисеев, Сергей 1276, 1645, 1647, 1656
Грос, Даниэль 1519 Мураду, Виктор 1657
Гуцу, Ана 1463
Гюлен, Фетуллах 1347 Н

Д Назария, Сергей 1851

Дашевский, Даниил 1697, 1719 О


Дашевский, Олег 1704 Озджан, Мустафа 1292
Димчогло, Дмитрий 1532, 1559, 1654 Опря, Михай 1641
Доменти, Оксана 1506 Оренштайн, Митчел А. 1546
Дука, Георге 1269-70 Осмокеску, Николае 1273
Ж П
Жосу, Виктор 1311 Петраке, Михай 1273
З Плешка, Валерий 1579
Поалелунжь, Ольга 1534
Замура, Елена 1703 Пойсик, Михаил 1507
Западинский, Роберт 1292, 1380 Понятовская, Вероника 1657
Зиновьева, Александра 1637 Попович, Александр 1658
Прокопова, Регина 1279
К
Р
Калак, Дмитрий 1269, 1540, 1552
Кетрарь, Вадим 1574 Роговая, Галина 1823
Кирюханцев, Владимир 1719 Рогофф, Кеннет 1484
Клименко, Валерий 1279 Рокар, Мишель 1508
Коваленко, Ирина 1534, 1575, 1586 Романов, Александр 1270
Колесник, Юрие 1831 Романцова, Светлана 1349, 1494, 1539,
Коноплицкий, Владимир 1832 1584
Копач, Тудор 1645 Рябов, Андрей 1350
Корман, Игорь 1273
Крымов, Дмитрий 1433 С

Л Савин, Виктор 1635


Савостин, Николай 1821
Лазо, Сергей (1831-32) Сазерленд, Питер Д. 1305
Ларюшинa, Татьянa 1534 Сафонов, Андрей 1432
Леу, Александру 1704 Синклер, Джим 1553
Ливио, Марио 1271 Скеффера, Яапа де Хооп 1435
Лицкай, Валерий 1381-82 Смит, Уильям Л. 1305
Лукьянов, Федор 1435 Стиглиц, Джозеф 1272
Лупашко, Михаил 1348
Лянкэ, Ю. 1540 Т
Лянкэ, Юрие 1273 Такий, Александр 1509-11
М Таран, Ангелина 1533
Тарлев, Виталие 1576
Мадгавкар, Анну 1583 Тимофти, Николай 1273, 1560
Мариан, Борис 1347 Ткачук, Марк 1483
Маслоброд, Сергей 1796 Тодуа, Зураб 1464
Маценко, Ирина 1537 Токарский, Александр 1381, 1579
Менюк, Николай 1382, 1831 Тутышкин, Андрей (1703)

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Тхорик, Владимир 1463, 1505


Тэбырцэ, Эмма 1511
У
Усатый, Ренато 1291
Устюгова, Наталья 1720, 1850
Ф
Филип, Юрий 1586
Фомин, Игорь 1577
Х
Харет, Константин 1720
Хон, Дэвид 1627
Ц
Цуркан, Марина 1589
Ч
Чегаровская, Любовь 1650, 1662
Чепой, Мариана 1534
Чиботару, Сергей 1276
Чубашенко, Дмитрий 1351, 1383, 1434-35,
1465
Чудак, Александр 1466
Ш
Шевченко, Тарас (1823)
Шикирлийская, Татьяна 1512-14
Шиллер, Роберт 1555
Шимановская, Марина 1640, 1651
Штефэницэ, Ион 1662
Шупак, Инна 1589
Э
Эванс, Гарет 1436
Ю
Юнкер, Жан-Клод 1435
Я
Ястребчак, Владимир 1467

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 3-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 4-2014

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Comunistul
3. Curierul ortodox
4. Dreptul
5. Economist
6. Evenimentul zilei
7. Făclia
8. Florile dalbe
9. Flux
10. Jurnal de Chişinău
11. Literatura şi arta
12. Moldova suverană
13. Natura Nr 3
14. Săptămîna
15. Socialiştii
16. Stejarul
17. Timpul
18. Univers pedagogic pro
19. Vocea poporului
20. Ziarul de gardă
21. Ziarul naţional
22. Коммерсант info
23. Коммунист
24. Молдавские ведомости
25. Mк Kн World Weekly
26. Независимая газета = Moldova independentă
27. Панорама
28. Социалисты
29. Экономическое обозрение

194
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,33
Coli ed. 10,18
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 3

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

195