You are on page 1of 200

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 2
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 2
2014

NBCM
Chişinău 2014

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 2
2014

CNCM
Chişinău 2014

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electronice : Se ed. din
anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Va-
lentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp.,
coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Came-
ra Naţ. a Cărţii, 2014 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-
3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 2, 2014. – 2014. – 200 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-162-4 (Print).
– ISBN 978-9975-49-163-1 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

4
CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ......................................................................................................................................... 9

0 GENERALITĂŢI ......................................................................................................................................... 9
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ...................................................................................... 9
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................... 9
003 Sisteme de scriere şi notare .................................................................................................... 9
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor........................................................ 9
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 10
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 11
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................................................................................. 11
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 11
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 12
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 13
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 13
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 14
32 Politică .......................................................................................................................................... 15
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 16
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 18
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 23
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 24
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 25
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 32
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 33
51 Matematică ................................................................................................................................... 33
52 Astronomie. Geodezie .................................................................................................................. 34
53 Fizică ............................................................................................................................................ 34
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 34
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 35
58 Botanică ........................................................................................................................................ 36
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 36
61 Medicină ....................................................................................................................................... 36
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 38
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 38
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.......................................................................... 41
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....................................................... 41
7 Artă. Fotografie. Cinematografie. Divertisment. Sport ................................................................... 41
72 Arhitectură .................................................................................................................................... 41
78 Muzică .......................................................................................................................................... 41
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 43
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 43
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 43

5
82 Literatură....................................................................................................................................... 46
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 52
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................... 52
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 52
Index de nume .............................................................................................................................. 57
Index de subiecte ......................................................................................................................... 62
Index geografic ............................................................................................................................. 64
Index editori .................................................................................................................................. 64
ISBN eronat .................................................................................................................................. 65

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 66

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................................... 66
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 66
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 66
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 66
006 Standardizare şi standarde ................................................................................................... 66
006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului ............................................. 66
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 67
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 67
030 Lucrări de referinţă generale ................................................................................................. 68
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 68
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................................................... 68
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 68
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................... 68
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 69
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 69
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 69
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 69
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 70
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 70
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 70
32 Politică .......................................................................................................................................... 72
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 73
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 75
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 82
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 83
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 84
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 86
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 86
51 Matematică ................................................................................................................................... 87
53 Fizică ............................................................................................................................................ 88
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 88
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 88
58 Botanică ........................................................................................................................................ 89
59 Zoologie ........................................................................................................................................ 89

6
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 90
60 Biotehnologie ................................................................................................................................ 90
61 Medicină ....................................................................................................................................... 90
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 99
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 100
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 107
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 107
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 108
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 108
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 108
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 108
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 108
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 108
78 Muzică ........................................................................................................................................ 108
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 108
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 109
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 109
82 Literatură..................................................................................................................................... 109
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 114
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 116
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................................ 116
94(478) Istoria Republicii Moldova ............................................................................................. 116
94(498) Istoria României ............................................................................................................ 116
Index de nume ............................................................................................................................ 117
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 124

CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ................................................................................................... 125

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 125


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 125
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 125
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 125
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 126
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 126
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................................................. 126
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 126
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 126
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 126
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 126
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................................... 127
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 127
2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios ................................................................. 127
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 127
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 128
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................................... 128

7
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 128
32 Politică ........................................................................................................................................ 129
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 145
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 155
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 157
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 160
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 161
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 167
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 167
51 Matematică ................................................................................................................................. 168
53 Fizică .......................................................................................................................................... 168
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 168
61 Medicină ..................................................................................................................................... 168
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 170
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 170
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 171
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 172
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 173
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 173
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .................................................................................................................................... 173
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 174
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 174
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 174
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 174
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................................................................... 175
78 Muzică ........................................................................................................................................ 175
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 177
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 179
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 179
82 Literatură..................................................................................................................................... 181
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 187
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 187
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 188
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 188
Index de nume ............................................................................................................................ 189
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 199

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(256-461)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
256. Şevciuc, Maia.
Metodologia cercetării şi statistica aplicată în psihologie şi pedagogie / Şevciuc Maia,
Triboi Ina ; coord.: Şevciuc Maia ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 160 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 160 (25 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului TEREC. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-452-5.
[2014-353].
- - 1. Cercetare ştiinţifică – Psihologie – Pedagogie.
001.891:[159.9+37.0]
257. Vozian, V.
Inovare şi transfer tehnologic : (Catalog pentru rezidenţi, activităţi şi studiu) / V. Vozian,
L. Gavdiuc, G. Talpă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehno-
logic ; Incubatorul de Inovare "Antreprenorul Inovativ". – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din
Bălţi). – 76 p. : fot. color, tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 76 (6 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4252-7-8.
[2014-402].
- - 1. Inovaţii – Antreprenoriat.
001.895:334
003 Sisteme de scriere şi notare
258. Lista numerelor ISSN atribuite publicaţiilor periodice din Republica Moldo-
va / Camera Naţ. a Cărţii. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2012 – . – 30 cm. – ISBN
978-9975-49-118-1.
Partea a 3-a. – 2014. – [278] f. – Text pe o singură parte a f. – ISBN 978-9975-49-152-
5. – [2014-453].
- - 1. Numere internaţionale standarde ale serialelor (ISSN) – Ediţii periodice din Repu-
blica Moldova.
003.623:050(478)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


259. Derevlenco, Vasile.

9
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Programare : Indicaţii de laborator / Vasile Derevlenco, Ion Ichim, Ludmila Bodean ;


Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electrotehnică şi Telecomunicaţii,
Catedra Sisteme şi Dispozitive Electronice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 21 cm.
Partea 1-a. – 2014. – 86 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 86 (7
tit.). – 50 ex. – [2014-392].
004.4(076.5)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
260. Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă : [chirurg-oncolog] : Biobibliografie / Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; resp.
ed.: Aurelia Hanganu ; red. şt.: Constantin Manolache ; bibliogr.: Valentina Gurieva. – Chişi-
nău : Institutul de Studii Enciclopedice ; Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan", 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 187 p. : diagr., fot., tab. ; 22 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4389-8-8 (în cop. tare).
[2014-436].
- - 1. Oncologie. 2. Ţîbîrnă, Gheorghe, 1944 - …, chirurg-oncolog, academician – Bio-
bibliografie.
016:[616-006+929Ţîbîrnă]
261. Academicianul Ion Ababii : [otorinolaringolog] : Biobibliografie / Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice ; resp. ed.: Constantin Manolache ; red. şt.: Ion
Vârţanu ; bibliogr.: Ludmila Lipcanu, Liubovi Karnaeva. – Chişinău : Institutul de Studii Enci-
clopedice, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 211 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 1 00 ex.
ISBN 978-9975-4389-7-1 (în cop. tare).
[2014-435].
- - 1. Otorinolaringologie. 2. Ababii, Ion, 1944-..., otorinolaringolog, academician – Bio-
bibliografie.
016:[616.21+929Ababii]
262. Înţeleptul din Vadul-Raşcov – Ihil Şraibman = Рашковский мудрец – Ихил
Шрайбман : [scriitor] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Iţic Mangher" ;
alcăt.: Sara Şpitalnic, Tatiana Ischimji ; contribuţii : Anna Baţmanova ; red. bibliogr.: Taisia
Foiu ; ed. îngrijită de : Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 88 p. :
fot. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-19-7.
[2014-255].
- - 1. Literatură evreiască – Indici bibliografici. 2. Şraibman, Ihil, 1913-2005, scriitor –
Biobibliografie.
016:[821.112.28(478).09+929Şraibman]
263. Nicolae Rusu : [scriitor] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala
"Ovidius" ; alcăt.: Liuba Ciobanu, Elena Butucel ; contribuţii: Viorica Moraru ; red. bibliogr.:
Margareta Cebotari ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Fox-
trot"). – 155 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-11-1.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-252].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Rusu, Nicolae,
1948 - …, scriitor – Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).09+929Rusu]
264. Ţâra, Dumitru.
Indice de nume şi denumiri "Labirintul Destinului" : (memorii Mircea Snegur) : vol. 1, 2,
3, 4, 5, 6 / Dumitru Ţâra. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2014 (Combinatul Poligrafic). –
203, [1] p. : fot. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4459-7-9.
[2014-371].
014.3:323/324(478)
02 BIBLIOTECONOMIE
265. "Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere", colloquia bibliothecarius (2013 ;
Bălţi). Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere = Faina Tlehuci – 90 years old : Colloquia
bibliothecarius, 23 febr. 2013 / col. red.: Elena Harconiţa [et al.] ; coord.: Elena Harconiţa. –
Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "A. Russo", 2013. – 204 p. : fig., fot., tab. ; 25
cm.
Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., rusă.
– Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [10] ex.
ISBN 978-9975-931-89-2 (eronat).
[2014-442].
- - 1. Tlehuci, Faina, 1923-2005, bibliotecară. 2. Biblioteci universitare.
027.7(478):023.4(092)(082)=135.1= 111=161.1
050 Publicaţii periodice şi seriale
266. Varo. Moldova: Producători de mărfuri şi servicii : Catalog / "Varo-Inform" SRL ;
grupul de furnizare a inform.: Iarincovschi D. N. [et al.]. – [Chişinău] : Varo-Inform, 2014
(Combinatul Poligrafic) – . – 26 cm. – ISSN 1857-0542.
2014. – 2014. – 694, [2], [24] p. : il., il. color, [4] f. separatoare. – Text paral.: lb. rom.,
engl., rusă. – Ind. alf. al produselor şi serviciilor, într.: p. 27-152. – 600 ex. – ISBN 978-9975-
4483-3-8 (în cop. tare). – [2014-290].
- - 1. Cărţi de adrese – Producători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova. 2. Pro-
ducători de mărfuri şi servicii – Republica Moldova – Cărţi de adrese.
050.8(478)=135.1=111=161.1
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
267. "Orientări actuale în cercetarea doctorală", colocviu ştiinţific al doctoranzi-
lor (2013 ; Bălţi). Orientări actuale în cercetarea doctorală : Materialele Colocviilor şt. ale
doctoranzilor din 16 dec. 2011 şi 14 dec. 2012. – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din Bălţi). –
243 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.:
lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4252-6-1.
[2014-401].
082:378=00

11
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

268. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Analele Ştiinţi-
fice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul = Annales de L'Université
de Cahul = Annals of the University of Cahul / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul ; col. red.: Sergiu Cornea [et al.]. – Cahul : Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Cahul, 2013 (Tipogr. "Centrografic") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-9626-1-2. –
ISSN 1857-2170.
Vol. 9. – 2013. – 155 p. : fig., tab. – Tit. paral.: lb. rom., engl., fr. – Texte : lb. rom.,
engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-83-3. – [2014-
465].
- - 1. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul – Anale.
082:378.4(478-21)=135.1=111=133.1
269. "Наука, образование, культура", международная научно-практическая
конференция (2012 ; Комрат). Наука, образование, культура : Междунар. науч.-практ.
конф. : Посвящённая 21-й годовщине Комрат. гос. ун-та, 10 февр. 2012 г. / редкол.:
Арикова З. Н. [и др.]. – Комрат : [Комратский государственный университет], 2012. –
212, [2] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Комрат. гос. ун-т. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl.,
găgăuză alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4440-4-0.
[2014-311].
082:378.4(478-21)=00
270. "Наука, образование, культура", международная научно-практическая
конференция (2013 ; Комрат). Наука, образование, культура : Междунар. науч.-практ.
конф. : Посвящённая 22-ой годовщине Комрат. гос. ун-та, 8 февр. 2013 г. / редкол.:
Арикова З. Н. [и др.]. – Комрат : [Комратский государственный университет], 2013. –
314, [4] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Комрат. гос. ун-т. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl.,
găgăuză alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4440-5-7.
[2014-312].
082:378.4(478-21)=00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
271. Холбан, Ион.
Вселенная : энциклопедия для юношества / Ион Холбан ; пер.: Аурел Маринчук ;
худож.: Виталие Рошка. – [Chişinău] : Arc, 2001 (Тип. "Alföldi Nzomda Ag", Дебрецен,
Венгрия). – 48 p. : il. color ; 29 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn.
ISBN 9975-61-170-2 (eronat) (în cop. tare).
[2014-410].
- - 1. Enciclopedii pentru copii.
087.5:52
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
272. Ţîrdea, Teodor N.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Scrieri alese : [lucrări filosofice : în 3 vol.] / Teodor N. Ţîrdea ; Univ. de Stat de Medici-
nă şi Farmacologie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Filozofie şi Bioetică ; ed. îngrijită redacţi-
onal de Ludmila Roşca. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISBN
978-9975-56-126-6.
Vol. 2. – 2013. – 457 p. : fot. color.). – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor şi în subsol. – 100
ex. – ISBN 978-9975-56-127-3 (în cop. tare). - [2014-348].
- - 1. Filozofie.
1:316.77
159.9 Psihologie
273. Bulat, Valeriu.
Bazele psihologiei şi pedagogiei militare : Suport de curs / Valeriu Bulat ; coord. ed.: Iu-
lia Iurchevici ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraţie Publi-
că, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Lb. Străine. – Chişinău : AMFM "Alexandru cel Bun", 2014
(Tipogr. "Tipocart Print"). – 400 p. : fig., fig., fot. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 399-400 (40 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4263-4-3.
[2014-455].
- - 1. Psihologie. 2. Pedagogie militară.
[159.9+37.015]:355.11(075.8)
274. Racu, Igor.
Psihologia dezvoltării : [manual] / Igor Racu, Iulia Racu ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă". – Chişinău : CEP USM, 2013. – 211 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 207-211 (92 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al proiectului TEREC. – 120
ex.
ISBN 978-9975-71-478-5.
[2014-360].
- - 1. Psihologia dezvoltării.
159.922(075.8)
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
Bodorin, Cornelia. Împreună cu tine. – Vezi Nr 350.
Litvinenco, Sergiu. Aplicarea codului de conduită a funcţionarului public din Republica
Moldova. – Vezi Nr 319.
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
275. Lisnic, Ioan.
Episcopia Hotinului cu reşedinţa la Bălţi (1923-1944) / Protoiereu Ioan Lisnic. – Chişi-
nău : Labirint, 2014. – 205 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 167-176 şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-948-96-8.
[2014-381].
- - 1. Episcopi ai Hotinului – Biografii – Istorie.
27-72(092)

13
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314 Demografie. Studiul populaţiei
276. Migraţia şi consolidarea dialogului intercultural : Ghid metodologic (ştiinţifi-
co-practic) : pentru cadrele didactice şi elevi/studenţi / Liceul Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Centrul Colaborare şi Parteneriat, EUROCLIO – Asoc. Europeană a Profesorilor de Istorie [et
al.] ; manager de ed.: Pavel Cerbuşca. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 261, [2] p. :
fig., fot., tab. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi
în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-515-3.
[2014-394].
- - 1. Migraţie – Educaţie interculturală.
314.15+316.7(082)=00
277. Skilled migration and development practices: Republic of Moldova and the
countries of south East Europe / Vitalie Varzari, Gabriela Tejada, Sergiu Porcescu [et al.] ;
coord. by: Vitalie Varzari [et al.] ; École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei. – [Chişinău : Impressum, 2014]. – 151 p. : fig., tab. color ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al SCOPES Progr. of
the Swiss Nat. Sci. Foundation (SNF), Swiss Agency for Development and Cooperation
(SDC). – [250] ex.
ISBN 978-9975-4215-8-4.
[2014-295].
- - 1. Migraţie – Republica Moldova – Europa de Est.
314.15(478+4-11)
316 Sociologie
278. Dicţionar enciclopedic de sociologie = Энциклопедический словарь по
социологии / aut.: Anichin Vladimir, Bejan-Volc Iulia, Buciuceanu-Vrabie Maria [et al.] ; alcăt.,
coord.: Timuş Andrei ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. –
Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 631 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 594-606. –
200 ex.
ISBN 978-9975-53-267-9 (în cop. tare).
[2014-269].
- - 1. Sociologie – Dicţionare.
316(038)
279. Ţăranu, S. Mariana.
Sociologie : Note de curs : pentru studenţii secţiei frecvenţă redusă / Mariana S.
Ţăranu ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău : Evrica, 2014
(Tipografia AŞM). – 99, [1] p. ; 20 cm. – (Seria "Ştiinţe Socio-Umanistice şi Limbi Moderne").
Bibliogr.: p. 98-100 (45 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-941-76-1.
[2014-303].
- - 1. Sociologie.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316(075.8)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
Migraţia şi consolidarea dialogului intercultural. – Vezi Nr 276.
32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Promovarea drepturilor omului şi securităţii umanitare
prin prisma integrării europene (Parteneriatul Estic)". – Vezi Nr 294.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


280. Borşevski, Andrei.
Studii de caz în Advocacy : Modele şi campanii de participare publică / Andrei
Borşevski, Ilie Catalin ; expert şt.: Borşevskaia Lidia ; Inst. pentru Democraţie. – Comrat :
[Institutul pentru Democraţie], 2013. – 168 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar Programului Matra derulat de
Ambasada Olandei în Ucraina şi Rep. Moldova. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-4190-5-5.
[2014-456].
- - 1. Advocacy.
328.182:364.462(078.7)
281. Manual de Advocacy / aut. şi experţi: Stoica Virgil, Sosna Alexandru, Ilie
Catalin [et al.] ; Inst. pentru Democraţie. – Comrat : [Institutul pentru Democraţie], 2013. –
159, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 153-158 (79 tit.). – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Programului Matra derulat de Ambasada Olandei în Ucraina şi Rep. Moldova. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-4190-6-2.
[2014-457].
- - 1. Advocacy.
328.182:364.462(075)
329 Partide şi mişcări politice
282. Fără termen de prescripţie: Aspecte ale investigării crimelor comunismului în
Europa / Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova – ANTIM ; coord.: Sergiu Musteaţă, Igor
Caşu. – [Chişinău] : Cartier, 2011 (Tipogr. "Serebia"). – 789 p. : fot., tab. ; 20 cm. – (Colecţia
"Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 770-789. – Apare cu sprijinul financiar
al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM). – 510 ex.
ISBN 978-9975-79-691-0 (în cop. tare).
324,00 lei. – [2014-301].
- - 1. Comunism – Europa.
329.15:323(4)

15
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


283. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ.
Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Econ. ; red. şef : Gh. Cimpoieş. – Chişinău : [UASM],
2013 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 37 : Economie. – 2013. – 349 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.:
lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-252-1. – [2014-351].
- - 1. Economie.
33:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1
330 Economie în general. Economie politică
284. Пармакли, Дмитрий.
Основы микроэкономики : Учебное пособие / Д. М. Пармакли ; Таракл. Гос. ун-т
им. Гр. Цамблак. – Тараклия : Б. и., 2014 (Tipogr. "Centrografic"). – 142 p. : des., tab. ; 21
cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4245-6-1.
[2014-444].
- - 1. Microeconomie.
330.101.542(075.8)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
285. Nistor-Lopatenco, Livia.
Lexicon cadastral / Livia Nistor-Lopatenco, Mihail Turculeţ, Vasile Grama ; red. resp.:
Livia Nistor-Lopatenco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii,
Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. –
276 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 275-276 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-294-6.
[2014-388].
- - 1. Cadastru – Dicţionare.
332.2+528(038)
336 Finanţe
286. Цуркану, Виорел.
Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стан-
дартами : Учебно-практическое пособие (на сквозном примере) / Виорел Цуркану, Ири-
на Голочалова. – Кишинэу : ACAP, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 479, [1] p. : fig.,
tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 480 (9 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-282-2 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (în cop. tare).
[2014-266].
- - 1. Finanţe.
336(075)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
287. Gorobievschi, Svetlana.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a calităţii vieţii : Monografie


/ Svetlana Gorobievschi ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-Info, 2013. – 414 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 322-343 (280 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-63-346-8.
[2014-257].
- - 1. Creştere economică.
338.1
338.48 Turism. Economia turismului
288. Deladolna, Gheorghe Maxian.
Monumente, locuri istorice şi trasee turistice orheiene / Gheorghe Maxian Deladolna,
Iacob Cazacu-Istrati. – Chişinău : Labirint, 2014. – 105 p. : fot. color, h. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 105 (17 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-122-04-7.
[2014-383].
- - 1. Turism – Republica Moldova.
338.48(478-21)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
289. Palade, Gabriel.
Marketing : Curs pentru elevii din învăţământul mediu de specialitate / Gabriel Palade,
Angela Botezatu, Aliona Şargo ; Colegiul Financiar-Bancar, Chişinău. – Chişinău : Labirint,
2014. – 177 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 174-176 (37 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-122-06-1.
[2014-384].
- - 1. Marketing.
339.138(075.8)
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
290. Codul vamal al Republicii Moldova : Publicat : 01.01.2007 în Monitorul Oficial
Nr. ed. special : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial al
Republicii Moldova : Actualizat la 20.02.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 144 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4225-3-6.
[2014-426].
- - 1. Codul vamal al Republicii Moldova.
339.543(478)(094.4)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
291. "Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective", sim-
pozion ştiinţific internaţional (2013 ; Chişinău). Simpozion ştiinţific internaţional "Sectorul
serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective", 29 mar. 2013 / col. red.: Al.
Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 268 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.

17
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Catedra Marketing şi relaţii econ. intern. – Texte :
lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-139-6.
[2014-346].
- - 1. Relaţii economice internaţionale.
339.9(082)=135.1=161.1
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
292. Pantea, Oleg.
Teoria generală a statului şi dreptului : Note de curs / Oleg Pantea ; Univ. de Studii Eu-
ropene din Moldova, Catedra Drept Public. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Imona Grup"). –
172 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 157-172 (254 tit.) şi la sfârşitul temelor. – Apare cu sprijinul financiar al dlui
Igor Danii. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4383-3-9.
[2014-352].
- - 1. Statul şi dreptul.
340.12(075.8)
341 Drept internaţional
293. Novicov, Oxana.
Reglementări internaţionale în domeniul probaţiunii / Ox. Novicov ; Min. Justiţiei, Oficiul
central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 100 p. ; 10 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4063-9-0.
[2014-343].
- - 1. Probaţiune – Reglementări internaţionale.
341.123:343.84
294. "Promovarea drepturilor omului şi securităţii umanitare prin prisma inte-
grării europene (Parteneriatul Estic)", conferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişi-
nău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Promovarea drepturilor omului şi securităţii umanita-
re prin prisma integrării europene (Parteneriatul Estic)" / col. red.: Iurie Sedleţchi [et al.]. –
Chişinău : USEM, 2013 (Tipogr. "Vizual Design"). – 251 p. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Cercetări Juridice şi Politice. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4166-1-0.
[2014-446].
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14+327(082)=135.1=111=161.1
295. Talmaci, Adrian.
Experienţa internaţională în domeniul probaţiunii / A. Talmaci ; Min. Justiţiei, Oficiul
central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 39 p. ; 10 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4063-3-8.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-341].
- - 1. Probaţiune – Experienţe penale.
341.49:343.84
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
296. Guceac, Ion.
Constituţia la răscruce de milenii : [studiu] / Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
414, [1] p. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 405-415 (188 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol.
– Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-279-2.
[2014-275].
- - 1. Constituţia – Istorie.
342.4(091)
297. Деятельность Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ за 2013 год /
Межпарламент. ассамблея государств-участников СНГ, Междунар. ин-т мониторинга
развития демократии и парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан
гос-в-участников МПА СНГ. – Кишинэу : Б. и., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 79, [1]
p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-287-7.
[2014-277].
- - 1. Filiala din Chişinău a Institutului Internaţional de monitorizare a dezvoltării demo-
craţiei, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor membre
ale Adunării Interparlamentare CSI – Rapoarte.
342.8(478-25)(047)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
298. Andronache, Anatolie.
Justiţia juvenilă : Manual de curs / Anatolie Andronache ; Acad. de Poliţie "Ştefan cel
Mare". – [Chişinău : S. n.], 2013 [Combinatul Poligrafic]. – 72 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 71-72 (17 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF.
ISBN 978-9975-4255-7-5.
[2014-372].
- - 1. Justiţie juvenilă.
343.137.5(075.8)
299. Bacalîm, A.
Liberarea de răspundere penală a minorilor / A. Bacalîm ; Min. Justiţiei, Oficiul central
de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 36 p. ; 10 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4063-1-4.
[2014-342].
- - 1. Liberarea minorilor.
343.224.1
300. Bejan, Octavian.

19
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Activitatea criminologică practică în organele anticrimă din Canada / Octavian Bejan ;


Centrul de Prevenire şi Asistenţă Criminologică, Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplica-
tă. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 160 p. ; 21 cm. – (Institutul de Criminologie).
Bibliogr.: p. 133-153 (265 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-476-1.
[2014-357].
- - 1. Criminalistică – Practici – Canada.
343.98(71)
Codul de executare al Republicii Moldova. – Vezi Nr 316.

301. Dumneanu, Ludmila.


Drept penal comparat : (suport de curs) / Ludmila Dumneanu, Vladimir Grosu,
Augustina Bolocan-Holban ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi
Criminologie. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 403 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 399-403 (102 tit.) şi în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-490-7.
[2014-368].
- - 1. Drept penal comparat.
343.2/.8(075.8)
302. Novicov, Oxana.
Ce trebuie să cunoască minorul – subiect al probaţiunii / O. Novicov ; Min. Justiţiei,
Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 50 p. : tab. ; 10 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4009-3-0.
[2014-334].
- - 1. Infracţiuni – Informarea minorilor.
343.224.1:343.84
303. Prevenirea violenţei în familie : Ghid de aplicare practică : Curriculum pentru
instruirea adulţilor / echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.] ; Winrock Intern. – Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 96 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 94-96 (P. 94-96. (51 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fun-
daţiei Oak. – 330 ex.
ISBN 978-9975-80-780-7.
[2014-438].
- - 1. Violenţa în familie – Educaţia adulţilor.
343.54:374.7
304. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de
tortură, tratament inuman sau degradant : (de uz intern) / Johanna Löber, Jorj Stippel,
Adriana Eşanu [et al.] ; resp. ed.: Ion Caracuian, Ion Guzun ; Procuratura Rep. Moldova. –
Chişinău : Imprint Star, 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 148 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. a 4-a. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul finan-
ciar al proiectului "Atlasul torturii". – 200 ex.
ISBN 978-9975-4137-9-4.
[2014-445].
- - 1. Infracţiuni de tortură – Investigaţie.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

343.6:343.132
305. Savva, Alexandru.
Ce trebuie să cunoască subiectul probaţiunii condamnat cu aplicarea art. 90 CP RM 91
CP RM / A. Savva, S. Ciorbă ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul
Pieţei], 2013. – 80 p. : tab. ; 10 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4009-7-8.
[2014-337].
- - 1. Pedepse penale.
343.84
306. Scorţescu, S.
Ce trebuie să cunoască subiectul probaţiunii eliberat înainte de termen de pedeapsă /
S. Scorţescu ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. –
87 p. : tab. ; 10 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4009-9-2.
[2014-339].
- - 1. Pedepse penale – Eliberare.
343.84
307. Strulea, Maria.
Delincvenţa juvenilă : Suport de curs / Maria Strulea, Dorina Gurev ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM, 2013. –
315, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-480-8.
[2014-361].
- - 1. Delincvenţă juvenilă.
343.224.1(075.8)
308. Talmaci, Adrian.
Caracteristica social-demografică şi criminologică a subiecţilor probaţiunii / A. Talmaci,
Iu. Mahu ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 50
p. : fig. ; 10 x 15 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4009-1-6.
[2014-333].
- - 1. Supravegherea persoanelor liberate.
343.848
309. Talmaci, Adrian.
Ce trebuie să cunoască administraţia publică locală despre pedeapsa penală sub for-
mă de munca neremunerată în folosul comunităţii / A. Talmaci ; Min. Justiţiei, Oficiul central
de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 70 p. : tab. ; 10 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4009-8-5.
[2014-338].
- - 1. Pedepse penale.

21
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

343.24:35.08
310. Talmaci, Roman.
Despre Serviciul de probaţiune din Republica Moldova / R. Talmaci ; Min. Justiţiei, Ofi-
ciul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 118 p. : fig., tab. ; 10 x 15 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4010-4-3.
[2014-340].
- - 1. Serviciul de probaţiune – Republica Moldova.
343.84(478)
311. Zaharia, Victor.
Ce este Probaţiune / V. Zaharia ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişi-
nău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 47 p. ; 10x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4009-4-7.
[2014-335].
- - 1. Probaţiune.
343.84
312. Zaharia, Victor.
Cooperarea instituţiilor din comunitate în desfăşurarea activităţilor de probaţiune / Vic-
tor Zaharia ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. –
42 p. ; 10 x 15 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4009-5-4.
[2014-336].
- - 1. Reabilitarea persoanelor liberate.
343.84
347 Drept civil
313. "Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actua-
litate şi perspective", conferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa
ştiinţifică cu participare internaţională "Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor econo-
mice. Tradiţii, actualitate şi perspective" : dedicată aniversării a 80 de ani de la naşterea lui
Victor Volcinschi, doctor în drept, profesor universitar / com. de org.: Nicolae Roşca [et al.]. –
Chişinău : CEP USM, 2014. – 420 p. : fot. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Inst. Naţ. al Justiţiei, Fundaţia germ. pentru Coope-
rare Juridică Intern. (Fundaţia IRZ) [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.,
în text şi în subsol. – 50 + 20 ex.
ISBN 978-9975-71-484-6.
[2014-364].
- - 1. Drept privat.
347(082)=135.1=161.1
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
314. Codul familiei al Republicii Moldova : Publicat : 26.04.2001 în Monitorul Ofici-
al Nr. 47-48 art. Nr : 210 : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul
Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 20.02.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 80 p. ; 21 cm.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă.


ISBN 978-9975-4225-4-3.
[2014-427].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)=135.1=161.1
347.7 Drept comercial
315. Ciobanu, Natalia.
Dreptul afacerilor : Curs universitar / Natalia Ciobanu ; Acad. de Studii Econ. a Moldo-
vei, Catedra Drept Privat. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 385 p. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr.: p. 377-385 (144 tit.) şi în subsol. –
300 ex.
ISBN 978-9975-71-486-0.
[2014-366].
- - 1. Dreptul afacerilor.
347.7(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
316. Codul de executare al Republicii Moldova : Publicat : 05.11.2010 în Monitorul
Oficial Nr. 214-220 art. Nr : 704 : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Moni-
torul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 20.02.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 126 p. : tab. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4225-6-7.
[2014-429].
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
347.91/.99+343.2(478)(094.4)
317. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : Publicat: 12.06.2003 în
Monitorul Oficial Nr. 111-115 art. Nr : 451 : În conformitate cu ultimele modificări şi completări
din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 20.02.2014. – [Chişinău : Farmec-
Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 157 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4225-5-0.
[2014-428]
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
318. Modele de acte judecătoreşti. Procedura civilă / aut.: Elena Belei, Ana Borş,
Felicia Chifa [et al.] ; coord.: Mihai Poalelungi, Elena Belei ; Asoc. Judecătorilor din Moldova.
– Ed. a 3-a, rev. – Chişinău : Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 1137 p. ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-53-285-3 (în cop. tare).
[2014-268].
- - 1. Procedură civilă – Modele de acte.
347.91/.95
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
319. Litvinenco, Sergiu.

23
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Aplicarea codului de conduită a funcţionarului public din Republica Moldova : Ghid


metodic / Sergiu Litvinenco, Lilia Melnic, Tamara Gheorghiţa ; Cancelaria de Stat a Rep.
Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Imona Grup"). – 60 p. : fig. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul
financiar al Fondului Fiduciar multi-donator pentru asistenţă în implementarea Strategiei de
reformă a administraţiei publice centrale din Rep. Moldova. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4383-1-5.
[2014-264].
- - 1. Funcţionari publici – Conduită.
35.08(478)+174
351/354 Administraţie publică
Evans, Peter. Implementarea strategiei naţionale şi planului de acţiuni privind reforma
sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în Moldova pe anii 2007-2012. – Vezi Nr 322.

Evans, Peter. Implementation of the National Strategy and Action Plan for the Reform
of the Residential Childcare System in Moldova 2007-2012. – Vezi Nr 323.

320. Josanu, Dorin.


Supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii : Ghid pentru angajatori
/ Dorin Josanu, Iulia Drumea ; coord.: Iulia Drumea ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din
Rep. Moldova, Intern. Labour Org. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 87 p. ;
21 cm. – (Colecţia "Biblioteca Patronatului").
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 84-87 (46 tit.). – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Guvernului Norvegiei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4277-8-4.
[2014-260].
- - 1. Inspecţia muncii.
351.83:349.2
321. Transparenţă şi responsabilitate = Гласность и ответственность : Proiectul
"Sporirea transparenţei şi responsabilităţii autorităţilor prin activităţi comune ale mass-media
şi societăţii civile" / Centrul CONTACT, Agenţia de Dezvoltare Rurală-Centru (Orhei) ; dir.
executiv: Serghei Neicovcen, Anatol Bucatca ; coord. de proiect: Vasile Cioaric. – Chişinău :
S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 72, [2] p. : fot. color ; 21 x 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului pentru Demo-
craţie al Naţiunilor Unite (UNDEF). – 500 ex.
ISBN 978-9975-120-18-0.
[2014-254].
- - 1. Administraţie publică – Transparenţă.
[351/352(478)+061.2]:070=135.1=161.1

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
322. Evans, Peter.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Implementarea strategiei naţionale şi planului de acţiuni privind reforma sistemului re-


zidenţial de îngrijire a copilului în Moldova pe anii 2007-2012 : Raport de evaluare / Peter
Evans ; coord.: Sanja Saranovic [et al.]. – [Chişinău : Reprezentanţa din Republica Moldova a
Fundaţiei "Terre des hommes"], 2013 [Tipogr. "Dira-Ap"]. – 112 p. : fig., tab. color ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financi-
ar al UNICEF Moldova, Fundaţiei OAK. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4497-1-7.
[2014-322].
- - 1. Sistemul rezidenţial de îngrijire a copilului – Republica Moldova.
364.2-053.2+351.84(478)(047)
323. Idem în lb. engl. : Implementation of the National Strategy and Action Plan for the
Reform of the Residential Childcare System in Moldova 2007-2012 : Evaluation report. –
[Chişinău : Reprezentanţa din Republica Moldova a Fundaţiei "Terre des hommes"], 2013
[Tipogr. "Dira-Ap"]. – 110 p. : fig., tab. color ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financi-
ar al UNICEF Moldova, Fundaţiei OAK. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4497-2-4.
[2014-323].
- - 1. Sistemul rezidenţial de îngrijire a copilului – Republica Moldova.
364.2+351.84(478)(047)
324. "Probleme actuale ale sectorului social şi căile de soluţionare a acestora în
Republica Moldova", conferinţă ştiinţifică (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică "Pro-
bleme actuale ale sectorului social şi căile de soluţionare a acestora în Republica Moldova", 1
noiem. 2013 / com. şt.: Ţaranov Vladimir [et al.]. – Chişinău : INCE, 2013. – 78 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Asoc. oamenilor de ştiinţă din Moldova "N. Miles-
cu Spătaru", Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Text parţial : lb. rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4185-8-4.
[2014-454].
- - 1. Probleme sociale – Republica Moldova.
364.1/.2(478)(082)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
325. Ilica, Anton.
O istorie a ideilor şi doctrinelor pedagogice de la origini până în prezent / Anton Ilica. –
Chişinău : Învăţătorul Modern, 2014. – 324, [1] p. : fot., tab. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 319-325 şi în subsol. – [50] ex.
ISBN 978-9975-4445-9-0.
[2014-321].
- - 1. Doctrine pedagogice.
37.0
326. Modalităţi de soluţionare a fenomenului rezistenţei la educaţie : Ghid pentru
părinţi şi cadre didactice / Larisa Zorilo (coord.), Lora Ciobanu, Eugenia Foca [et al.] ; Univ.
de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra de Ped., Învă-

25
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

țământ primar şi Preşcolar. – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din Bălţi). – 121 p. : fig., tab. ; 29
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 114-115 (17 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-4252-3-0.
[2014-398].
- - 1. Educaţie – Sfaturi pentru părinţi.
37.018.262
327. "Probleme şi soluţii actuale ale parteneriatului familie-comunitate în con-
textul fenomenului rezistenţei la educaţie", conferinţa ştiinţifico-practică (2013 ; Bălţi).
Probleme şi soluţii actuale ale parteneriatului familie-comunitate în contextul fenomenului
rezistenţei la educaţie : Materialele conf. şt.-practice, 10 dec. 2013, Bălţi / com. org.: Larisa
Zorilo (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din Bălţi). – 221 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie
şi Arte. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-4252-8-5.
[2014-403].
- - 1. Educaţie – Familie-comunitate.
37.018(082)=135.1=161.1
328. Sunt părinte de succes : Suport pentru cadrele didactice în activitatea cu părin-
ţii copiilor ce opun rezistenţă la educaţie / Larisa Zorilo (coord.), Lora Ciobanu, Eugenia Foca
[et al.] ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. – Bălţi : S. n.,
2013 (Tipografia din Bălţi). – 66 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 64-65 (32 tit.). – 40 ex.
ISBN 978-9975-4252-4-7.
[2014-399].
- - 1. Educaţie – Sfaturi pentru părinţi.
37.018.262
329. "Активные методы гражданского образования", научно-практическая
конференция (2013 ; Тирасполь-Комрат). Активные методы гражданского образова-
ния : Науч.-практ. конф., 20 мая, Комрат / редкол.: Боршевский Андрей [и др.]. – Комрат
: [Институт демократии], 2013. – 259 p. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. for Democracy. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfâr-
şitul art. şi în subsol. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4190-8-6.
[2014-459].
- - 1. Educaţie civică.
37.017.4(082)=135.1=111=161.1
330. Боршевский, Андрей.
Гражданское обучение : Учебное пособие / Боршевский А. ; науч. ред.: Степанов
В. ; науч. эксперт : Кушнир С. – Комрат : [Институт демократии], 2013. – 135 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 119-135 (243 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4190-7-9.
[2014-458].
- - 1. Educaţie civică.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.017.4(075)
331. Томилина, Лилиана.
Формирование этноценностных ориентаций у воспитанников детских домов в ус-
ловиях дополнительного образования / Томилина Лилиана. – Кишинэу : Б. и., 2013
(Tipogr. UST). – 168 p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 156-162 (92 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-116-1.
[2014-379].
- - 1. Educaţie în case de copii.
37.018.3
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
332. Bodorin, Cornelia.
Psihopedagogia persoanelor cu deficienţe vizuale : [pentru uzul studenţilor] / Cornelia
Bodorin. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 270 p. : des., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 190-192 (45 tit.).
ISBN 978-9975-46-154-2.
[2014-291].
- - 1. Psihopedagogie.
37.015.3:376.352(075.8)
333. Bulgar, Stepan.
Gagauz ustasi : ustalar için annatmalar / Stepan Bulgar. – Kişinöv : S. n., 2013 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 79, [1] p. : des., fot. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Gagauziya Bakannık Komiteti. – 750 ex.
ISBN 978-9975-80-779-1.
[2014-434].
- - 1. Educaţie artistică.
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
334. Botgros Ion.
Fizică : clasa a 7-a : Ghidul profesorului / Ion Botgros, Angela Gordienco. – [Chişinău] :
Cartier, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 67, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţio-
nal" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Bibliogr.: p. 68 (12 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-79-789-4.
38,00 lei. – [2014-302].
- - 1. Fizică – Metodica predării.
37.016.046:53
335. Brunk, Axel.
Prelucrarea lemnului : Ghidul profesorului / Axel Brunk, Wolfgang Schade ; trad. din lb.
germ.: Angela Gheorghiţa ; coord.: Wolfgang Dressel ; Proiectul-parteneriat de instruire a
meşteşugarilor Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg. – [Chişinău : Pontos, 2014 (CE
UASM)]. – 192 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm. – (Pregătirea pentru formarea profesională şi iniţie-
rea în meserie).
Apare cu sprijinul financiar al. Min. German pentru Coop. Econ. şi Dezvoltare. – 25 ex.
ISBN 978-9975-51-509-2 (broşată).

27
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

[2014-406].
- - 1. Prelucrarea lemnului – Metodica predării.
37.016.046:674.02
336. Cojocaru, Ion.
Teoria şi metodologia instruirii matematice în ciclul primar : Suport de curs / Ion Cojo-
caru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii. – Chişi-
nău : S. n., 2013 (Tipogr. UST) – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-76-111-6.
Partea a 2-a : Didactici particulare. – 2013. – 331 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 330-331 şi
la sfârşitul cap. – 100 ex. – ISBN 978-9975-76-112-3. – [2014-375].
- - 1. Matematică – Metodica predării.
37.016.046:51
337. Tainele cărţii : Ghid metodologic de proiectare didactică la disciplina limba şi li-
teratura română : Clasele 1-4-a / Tatiana Cechir, Feodora Soltanici, Viorica Măţilă-Parfeni [et
al.]. – [Chişinău] : Învăţătorul Modern, 2013. – 233 p. : fig., tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Şcoala
primară" / coord.: Marin Mariana).
50 ex.
ISBN 978-9975-4445-3-8.
[2014-318].
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica predării.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
338. Cartea de vizită a Liceului Teoretic "Gheorghe Asachi", municipiul Chişi-
nău : 150 : [de ani de la fondare] : Şcoala de ieri de azi şi de mâine / aut.: Cutasevici Angela,
Groian Ludmila, Gărgăun Alexandra [et al.] ; coord.: Volosatîi Boris, Argint-Căldare Lucia ;
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. Ed. "Univer-
sul"). – 200, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., fr. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-094-0.
[2014-412].
- - 1. Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişinău – Istorie.
37.091(478-25)(091)=135.1=111=133.1
339. Ilica, Anton.
Discurs pedagogic contemporan / Anton Ilica. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2013. –
299 p. : fig., fot., tab. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 293-299 şi în subsol. – [50] ex.
ISBN 978-9975-4445-7-6.
[2014-320].
- - 1. Discursuri pedagogice.
37.091
340. Profesorul de succes : Despre ce scriem în raportul de autoevaluare? :
Minighid cu sugestii pentru structura rapoartelor de autoevaluare / aut. : Angela Cutasevici,
Viorica Negrei, Vasile Gîtlan [et al.] ; coord. : Mariana Marin. – [Chişinău] : Învăţătorul Mo-
dern, 2013. – 64 p. : diagr., tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Atestare").
100 ex.
ISBN 978-9975-4445-1-4.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-317].
- - 1. Autoevaluarea pedagogilor.
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
341. Animale domestice : [carte pentru copii] / [prez. graf.: Alexei Gurschi]. – Chişi-
nău : Silvius Libris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 5 cartonaşe în formă de cerc prinse cu
şnur ; 12 cm. – (Colecţia "Cartea piciului").
[1000] ex.
ISBN 978-9975-107-12-9.
[2014-307].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2:636
342. Animale sălbatice : [carte pentru copii] / [prez. graf.: Petru Gheţoi]. – Chişinău :
Silvius Libris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 5 cartonaşe în formă de cerc prinse cu şnur ;
12 cm. – (Colecţia "Cartea piciului").
[1000] ex.
ISBN 978-9975-107-11-2.
[2014-306].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2:599
343. Fructe : [carte pentru copii] / [prez. graf.: Alexei Gurschi]. – Chişinău : Silvius Li-
bris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 5 cartonaşe în formă de cerc prinse cu şnur ; 12 cm. –
(Colecţia "Cartea piciului").
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4480-0-0.
[2014-308].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2:634
344. Haci, I.
Şen arifmetica / I. Haci. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipogr. F. E.-P. Tipografia Centrală).
– [34] p. : des. color ; 31 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-53-283-9 (în cop. tare).
[2014-273].
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2:51
345. Păsări : [carte pentru copii] / [prez. graf.: Alexei Gurschi]. – Chişinău : Silvius Li-
bris, [2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 5 cartonaşe în formă de cerc prinse cu şnur ; 12 cm. –
(Colecţia "Cartea piciului").
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4480-2-4.
[2014-309].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2:598.2
346. Ursache, Silvia.

29
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Emoţii şi sentimente : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi text informative /


Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău : Silvius Libris, 2014
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreu-
nă!").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-4480-5-5.
[2014-432].
- - 1. Educaţie preşcolară – Stări emoţionale.
373.2:159.9
347. Ursache, Silvia.
Mari domnitori români : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini şi text informative / Silvia
Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău : Silvius Libris, 2014 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 16 f. : il. ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreună!").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-4480-3-1.
[2014-430].
- - 1. Educaţie preşcolară – Domnitori români.
373.2:94(=135.1)
348. Ursache, Silvia.
Scriitori români clasici şi contemporani : setul conţine 32 cartonaşe cu imagini şi text in-
formative / Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău : Silvius Libris,
2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 32 f. : il. ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreu-
nă!").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-4480-4-8.
[2014-431].
- - 1. Educaţie preşcolară – Scriitori români.
373.2:[821.135.1.09+821.135.1(478)]
349. Ursache, Silvia.
Vestimentaţie şi accesorii : setul conţine 16 cartonaşe cu imagini color şi text informati-
ve / Silvia Ursache ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – [Chişinău : Silvius Libris, 2014
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 f. : il. color ; 22 cm. – (Colecţia "Să cunoaştem lumea împreu-
na!").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-107-42-6.
[2014-433].
- - 1. Educaţie preşcolară – Vestimentaţie
373.2:687
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
350. Bodorin, Cornelia.
Împreună cu tine : (Ghid metodic) : Metode, metodologii şi practici de organizare a vo-
luntariatului în domeniul psihopedagogiei speciale / Bodorin Cornelia, Lebedeva Valentina,
Povorozniuc Maria. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Metrompaş"). – 72 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 68-72 (96 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Şcolii Perkins pentru nevă-
zători (Boston, UAS). – 1000 ex.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4455-4-2.
[2014-451].
- - 1. Educaţie specială – Voluntarism.
376+17.032.3
351. Bucun, Nicolae.
Evaluarea pentru educaţia incluzivă a copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică :
[studiu] / Nicolae Bucun, Oxana Paladi, Virginia Rusnac ; coord.: Alexandra Grajdian, Victoria
Secu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipografia-Sirius). – 371, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 367-372 (154 tit.). – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Agenţiei de Dezvoltare din Rep. Cehă. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-57-114-2.
[2014-414].
- -1. Educaţie incluzivă.
376
352. "Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea educaţiei incluzi-
ve", forum naţional (2013 ; Chişinău). Materialele Forumului Naţional "Parteneriatul socio-
psihopedagogic pentru dezvoltarea educaţiei incluzive", 16-18 dec. 2013 / com. şt.: Racu Igor
[et al.] ; resp. de ed.: Lebedeva Valentina. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Metrompaş"). –
171 p. : diagr., fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Asoc. Obştească a Copiilor şi Tinerilor cu
Dezabilități Asociate "VITA, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Munici-
pal Chişinău. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4455-7-3.
[2014-452].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376(082)=135.1=161.1
353. Rotaru, Maria.
Metodologii de sprijin în educaţia incluzivă : [manual] / Maria Rotaru ; Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă", Catedra Psihopedagogie Specială. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS
"Ion Creangă"). – 259 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 255-259 (65 tit.) şi la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-46-167-2.
[2014-293].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376(075.8)
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
354. Dandara, Otilia.
Proiectarea carierei şi ghidarea în carieră : Suport metodologic pentru elevii şi cadrele
didactice din învățământul secundar vocaţional-tehnic / Otilia Dandara, Violeta Mija ; Inst. de
Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Rep. de Dezvoltare a Învățământului Profesional. – Chişinău :
CEP USM, 2014. – 133 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 59-61 (40 tit.) şi la sfârşitul anexelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-487-7.
[2014-367].

31
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

- - 1. Alegerea profesiei.
377:331.54
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
355. "Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice", conferinţă na-
ţională 2013 ; Chişinău). Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice : Materia-
lele conf. naţ., 30.10.2013 / coord. şt.: Otilia Dandara, Liliana Rotaru. – Chişinău : CEP USM,
2014. – 166 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – 50
ex.
ISBN 978-9975-71-485-3.
[2014-365].
- - 1. Formarea cadrelor didactice.
378(082)=135.1=111=161.1
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
Făt Frumos şi Ileana Cosânzeana. – Vezi Nr 434.

Legende. – Vezi Nr 431.

356. Русалкa Красна Солнышка.


Зимняя история : [пьеса] / Русалка Красна Солнышка ; текст: М. В. Подлесная ;
худож.: Э. Майденберг. – Кишинев : Grafic Design, 2014. – 88 p. : des., n. muz., des. color,
[1] f. port. ; 20 cm.
Numele adevărat al aut.: Подлесная Марина Владимировна. – Text parţial : lb. rom.,
engl. – Изд. Центром Рус. Культуры в РМ. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4133-9-8.
[2014-251].
- - 1. Teatru folcloric.
398.5
39(=512.165) Folclor găgăuz
357. Заврак, Н. Х.
Петр Заврак – возвращение Легенды : [этнограф-фольклорист] / Заврак Н. Х., Ку-
рогло С. С., Булгар С. С. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 151, [9] p. : fot., il.
color ; 20 cm.
Text parţial : lb. găgăuză. – Изд. на личные средства семьи Заврак, Исполкома Га-
гаузии. – 300 ex.
ISBN 978-9975-100-98-4.
[2014-298].
- - 1. Zavrak, Petri, 1917-1942, folclorist găgăuz.
39(=512.165)(092)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
358. Comunicarea Naţională Trei a Republicii Moldova : Elaborată în cadrul Con-
venţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei / Min. Mediului, Pro-
gramul Naţiunilor Unite pentru Mediu ; echipa proiectului: Vasile Scorpan, Aliona Solomon;
coord.: Gheorghe Şalaru, George Manful. – Chişinău : [Imprint Plus], 2013. – 415 p. : fig., tab.
color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 343-360 (492 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului
Global de Mediu (GEF). – 135 ex.
ISBN 978-9975-4385-6-8.
[2014-288].
- - 1. Protecţia climei – Republica Moldova. 2. Schimbări de climă.
504.38.06(478)+551.58
359. Idem în lb. engl. : Third National Communication of the Republic of Moldova :
Under the United Nations Framework Convention on Climate Change. – Chişinău : [Imprint
Plus], 2013. – 401 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 330-344 (492 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Global Environment
Facility (GEF). – 70 ex.
ISBN 978-9975-4385-7-5.
[2014-289].
- - 1. Protecţia climei – Republica Moldova. 2. Schimbări de climă.
504.38.06(478)+551.58
51 MATEMATICĂ
360. Iavorschi, Victor.
Matematica : Culegere de exerciţii şi probleme pentru concursuri : clasele a 5-a – 9-a /
Victor Iavorschi. – [Orhei : S. n., 2014 (Tipografia din Orhei). – 153 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 153 (5 tit.). – [3000] ex.
ISBN 978-9975-4398-1-7.
[2014-324].
- - 1. Matematica.
51(076.5)
517 Analiză
361. Puţuntică, Vitalie.
Culegere de exerciţii şi probleme de calcul integral pentru funcţii reale de o variabilă
reală / Vitalie Puţuntică ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii
Diferenţiale. – Chişinău : [Universitatea de Stat din Tiraspol], 2013. – 188 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 185-186 (28 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-114-7.
[2014-377].
- - 1. Calcul integral.
517.3(076.5)

33
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

519.1 Analiză combinatorică. Teoria grafurilor


362. Cabac, Valeriu.
Bazele programării : Curs fundamental : [în vol.] / Valeriu Cabac, Nona Deinego. –
[Bălţi] : Presa universitară bălţeană, 2013 (Tipografia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi) – . – 27 cm. – ISBN 978-9975-50-029-6.
Vol. 1 : Tipuri elementare de date şi structuri de control. – 2013. – 221, [1] p. : fig., tab.
– Bibliogr.: p. 219 (7 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
50-114-9. – [2014-439].
- - 1. Bazele programării.
519.1(075.8)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
Nistor-Lopatenco, Livia. Lexicon cadastral. – Vezi Nr 285.

53 FIZICĂ
363. Zastavniţchi, Mihail Vasile.
Fizica ZMV : [pentru uzul studenţilor] / Zastavniţchi Mihail Vasile. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Ericon"). – 42 p. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4360-8-3.
[2014-450].
- - 1. Fizică.
53(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
364. Химия : Тетрадь для практических работ : Для 10 класса / Светлана Куд-
рицкая, Татьяна Литвинова, Елена Михайлов [и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – [Chişi-
nău] : Arc, [2014] (Центральная Типография). – 20 p. : fig., tab. ; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[2014-408].
54(076.5)
365. Химия : Тетрадь для практических работ : Для 10-11-12 класса / Светлана
Кудрицкая, Татьяна Литвинова, Елена Михайлов [и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. –
[Chişinău] : Arc, [2014] (Центральная Типография). – 28 p. : fig., tab. ; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[2014-409].
54(076.5)
366. Химия : Тетрадь для практических работ : Для 7-9 класса / Светлана Куд-
рицкая, Елена Михайлов, Татьяна Литвинова [и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – [Chişi-
nău] : Arc, [2014] (Тип. "Serebia"). – 20 p. : fig., tab. ; 20 x 29 cm.
F. f. de tit.
[2014-407].
54(076.5)
543 Chimie analitică
367. Chetruş, Petru.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chimie analitică: Metode electrochimice de analiză : (Manual) / Petru Chetruş ; red. şt.:
Mihail Revenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra
Chimie Analitică şi Organică. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 131, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 119-120 (32 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-471-6.
[2014-355].
- - 1. Chimie analitică.
543.5(075.8)
546 Chimie anorganică
368. Melentiev, E.
Unele aspecte ale chimiei compuşilor coordinativi : (Curs de lecţii teoretice) / E.
Melentiev, T. Para ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. UST). – 164 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 164 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-115-4.
[2014-378].
- - 1. Chimie anorganică – Compuşi coordinativi.
546-3(075.8)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
Comunicarea Naţională Trei a Republicii Moldova. – Vezi Nr 358.

369. Raportul Naţional de Inventariere: Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu


efect de seră în Republica Moldova, 1990-2010 : Elaborat în cadrul Convenţiei-cadru a Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei / aut.: Marius Ţăranu, Elena Bâcova,
Vitalii Postolatii [et al.] ; echipa proiectului: Vasile Scorpan, Aliona Solomon ; coord.: Gheor-
ghe Şalaru, George Manful ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Progr. Naţiunilor Unite pentru
Mediu (UNEP). – Chişinău : [Imprint Plus], 2013. – 381 p. : fig., fig., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 309-318 (233 tit.) şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF). – 75 ex.
ISBN 978-9975-4385-4-4.
[2014-286].
- - 1. Schimbări de climă. 2. Poluarea mediului – Republica Moldova – Protecţie.
551.583+504.6(478)(047)
370. Idem în lb. engl. : National Inventory Report: Greenhouse Gas Sources and
Sinks in the Rep. of Moldova, 1990-2010 : Submission to the United Nat. Framework Conven-
tion on Climate Change. – Chişinău : [Imprint Plus], 2013. – 379 p. : fig., fgi., tab. color ; 30
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 291-300 (229 tit.) şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Global Environment Facility (GEF). – 75 ex.
ISBN 978-9975-4385-5-1.
[2014-287].
- - 1. Schimbări de climă. 2. Poluarea mediului – Republica Moldova – Protecţie.

35
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

551.583+504.6(478)(047)
Third National Communication of the Republic of Moldova. – Vezi Nr 359.

58 BOTANICĂ
371. Bîrsan, Ana.
Rezistenţa plantelor la factorii abiotici nefavorabili : Îndrumar metodic / Ana Bîrsan, Pe-
tru Tarhon ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie şi Pedologie, Dep. Biologie şi Ecolo-
gie. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 115 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 103-104 (28 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-475-4.
[2014-356].
- - 1. Rezistenţa plantelor.
58.036(076.5)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
372. Sănătate psihică şi stil de viaţă : [studiu] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ.
de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Lab. Stres-Control ; elab.: Silvia Briceag (coord.) [et al.]. –
Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din Bălţi). – 247 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 223-229 (69 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4252-5-4.
[2014-400].
- - 1. Sănătate psihică.
613.8:159.94
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
373. Roche Medicina Personalizată : Diferenţe mici, efecte uriaşe / "Roche
Products Limited" SRL. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius)]. – 40 p. : fot. color ; 30
cm.
F. f. de tit.
[2014-415].
- - 1. Medicamente – Microbiologie medicală.
615.2:579.61:616-078
374. Idem în lb. rusă : Персонализированная Медицина Рош : небольшие
различия, значительные преимущества. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius)]. – 40
p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2014-415].
- - 1. Medicamente – Microbiologie medicală.
615.2:579.61:616-078

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

375. Парийская, Тамара Владимировна.


Лекарственные средства для детей и особенности их применения : (Справочник
для родителей) / Т. В. Парийская, В. И. Гикавый. – Кишинэу : Б. и., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 199, [1] p. : tab., [1] f. port., [12] p. fig. color ; 20 cm.
Ind. alf.: p. 196-200. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-278-5.
[2014-278].
- - 1. Medicamente pentru copii.
615.2/.3
615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)
376. Cîrstea, Nicon.
Toxicologia militară : Compendiu / Nicon Cîrstea, Dumitru Cebotar, Vasile Dumitraş ;
Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra medicină
militară şi extremală. – Chişinău : Medicina, 2014 (Tipografia AŞM). – 376 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 375 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-23-1 (în cop. tare).
[2014-304].
- - 1. Toxicologie militară.
615.9(075.8)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
377. Medicina internă cu nursing specific : Suport de curs pentru studenţii colegii-
lor de medicină / M. Negrean, L. Tomulescu, L. Carp [et al.] ; Colegiul Naţ. de Medicină şi
Farmacie "Raisa Pacalo". – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 652 p. :
fig., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-292-1 (în cop. tare).
[2014-267].
- - 1. Medicină internă – Nursing.
616.1/.9-08(075.8)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
378. Ceban, Emil.
Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate : Monografie / Emil Ceban ; Inst.
Publ. Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra urologie şi nefrologie
chirurgicală. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2013. – 215, [1] p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 190-210 (296 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-29-3.
[2014-448].
- - 1. Nefrolitiază – Tratament.
616.613-003.7-08

37
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
379. Mucuţă, Sergiu.
Simptome şi sindroame în chirurgie : (eponime) / Sergiu Mucuţă, Viorel Ţenti ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. Chirurgilor din Rep. Moldova
"Nicolae Anestiade". – Chişinău : Tehnica-Info, 2013. – 241 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 236-237 (30 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-63-355-0.
[2014-258].
- - 1. Chirurgie – Terminologie.
617.5
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)
380. Motoare pentru tractoare agricole : Construcţia şi exploatarea tehnică : ma-
nual / Ion Lăcustă, Dumitru Novorojdin, Igor Beşleaga [et al.] ; ref. şt.: Vasile Crăciun, Con-
stantin Nesterenco ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău :
[UASM], 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 249 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 230 (10 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-64-189-0.
[2014-350].
- - 1. Tractoare agricole – Construcţia tehnică.
621.43.041:631.3.07(075.8)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
381. Postolache, Gheorghe.
Recomandări privind ameliorarea stării arborilor seculari din Moldova / Gheorghe Post-
olache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Print-Caro"). – 70 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 69. – Apare cu sprijinul financiar al Inst. de Cercetări şi Amenajări Silvice
(ICAS Chişinău). – 250 ex.
ISBN 978-9975-56-140-2.
[2014-347].
- - 1. Arbori seculari – Republica Moldova.
630(478)
631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
382. Metode de combatere şi profilaxie a nematodelor parazite la cultura cartofu-
lui / Maria Melnic, Ion Toderaş, Dumitru Erhan [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Zoologie, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie [et al.]. – Chişinău : Ştiinţa, 2014 (Tipogr.
"Balacron"). – 40 p. : fig., tab., fig. color ; 22 cm.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 36 (19 tit.). – [200] ex.


ISBN 978-9975-67-919-0.
[2014-299].
- - 1. Boli ale plantelor – Combatere.
632.93:633.49
633/635 Horticultură
383. Catalogul soiurilor de plante pentru anul … = Каталог сортов растений на
… год = Catalog of plant varieties for year : [al Republicii Moldova] / Comisia de Stat pentru
Testarea Soiurilor de Plante ; elab.: Mihail Machidon (resp. ed.) [et al.]. – Ed. oficială. – Chişi-
nău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 20 cm.
… 2014. – 2014. – 122 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 1500 ex. – [2014-284].
- - 1. Soiuri de plante – Cataloage.
633/635(478)(085)=135.1=111=161.1
633 Cultura plantelor de câmp
384. Catalogul soiurilor omologate, create la IP Institutul de Cercetări pentru
Culturile de Cîmp "Selecţia" / Inst. Publ. Inst. de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selec-
ţia" ; red. resp.: Valeriu Vozian. – Chişinău : Instituţia Publică de Cercetări pentru Culturile de
Cîmp "Selecţia", 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 110, [1] p. : fot. ; 20 cm.
Tit. pe cop. : Catalogul soiurilor 2013. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-288-4 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2014-282].
- - 1. Plante de câmp – Cataloage.
633(085)
385. Vozian, Valeriu.
Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia" : 70 ani [de
la fondare] / V. Vozian, I. Boaghii, M. Taran. – Bălţi : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 23 p. : fot. color ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. a 4-a a cop. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit.
[2014-285].
- - 1. Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp "Selecţia" din
Republica Moldova – Istorie.
633(478):001.32(091)=135.1=111=161.1
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.4 Porci. Porcine
386. Rotaru, Ilie.
Recomandări privind sporirea producţiei de carne prin utilizarea raţională a metodelor
de hibridare în suinicultură / Rotaru Ilie, Harea Vasile, Secrieru Serghei ; Univ. Agrară de Stat
din Rep. Moldova, Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor
"MOLDSUINHIBRID". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 46 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 46 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-141-9.
[2014-345].

39
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

- - 1. Porcine – Metode de hibridare.


636.4.033
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
387. Regulamentul circulaţiei rutiere = Правила дорожного движения : Cu privire
la răspunderea administrativă a participanţilor la trafic. Cu privire la răspunderea penală a
participanţilor la trafic. Regulament privind modul de testate alcoolscopică. Conţinutul truselor
din dotarea autovehiculelor. – Chişinău : Adiabata, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 167
p., [28] p. fig., fig. color ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-291-4.
[2014-279].
- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere.
656.11.05:351.811=135.1=161.1
657 Contabilitate
388. Caraman, Stela.
Caiet de lucrări practice la disciplina Contabilitatea managerială : (probleme, teste,
criptograme) / Stela Caraman, Rodica Cuşmăunsă ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Ca-
tedra "Contabilitate şi Audit". – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 154 p.
: fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 150-151 (26 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-290-7.
[2014-274].
- - 1. Contabilitate.
657(076.5)
389. Ghedrovici, Olesea.
Principles of accounting: definitions, tests, exercises / Olesea Ghedrovici. – [Chişinău :
S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 80 p. : tab. ; 24 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-53-289-1.
[2014-281].
- - 1. Contabilitate – Teste.
657(079)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
390. Tcaci, Natalia.
Analiză gestionară : [a activităţii întreprinderii] : Suport de curs / Tcaci Natalia, Tcaci
Alexandru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică
Econ. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 241 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-481-5.
[2014-362].
- - 1. Întreprinderi – Analiză gestionară.
658.51(075.8)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
391. Dodon, Adelina.
Analiza senzorială a produselor alimentare : Complex metodic de instruire / Adelina
Dodon, Valentina Bantea-Zagareanu ; red. resp.: Adelina Dodon ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia Produselor
Alimentare. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 60, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 60 (12 tit.). – 50 ex.
[2014-391].
- - 1. Tehnologia produselor alimentare – Teste.
663/665(079)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
674 Industria lemnului şi cherestelei
392. Brunk, Axel.
Prelucrarea lemnului : [manual] / Axel Brunk, Wolfgang Schade ; trad. din lb. germ.:
Angela Gheorghiţa ; Proiectul-parteneriat de instruire a meşteşugarilor
Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg. – [Chişinău : S. n., 2014] (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 112 p. : fig., fot. color ; 27 cm. – (Pregătirea pentru formarea profesională şi
iniţierea în meserie).
[Ind. de subiecte, surse fotografice] : p. 110-112. – Apare cu sprijinul financiar al Min.
Germaniei pentru Coop. Econ. şi Dezvoltare. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-293-8 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – ISBN 978-3-14-290502-0
(Westermann druck GmbH, Braunschweig) (în cop. tare).
[2014-265].
- - 1. Prelucrarea lemnului.
674.02(075)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
393. Гостиницы : [проектирование] : Учебное пособие / Техн. ун-т Молдовы,
Фак. градостроительства и архитектуры, Каф. "Архитектура" ; сост.: С. Олейник, С.
Трончу ; отв. ред.: В. Лупашку. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 103 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 102-103 (18 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-293-9.
[2014-387].
- - 1. Hoteluri – Arhitectură.
728.5(075.8)
78 MUZICĂ
394. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Anuar ştiinţific: muzică, teatru,
arte plastice / Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red.-şef) [et
al.]. – Chişinău : Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2013 (Tipogr. "Valinex") – . –
29 cm. – ISSN 1857-2251. – ISBN 978-9975-9925-4-1.

41
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Nr 3 (20) 2013 : Arta muzicală : (în baza materialelor şt. din cadrul proiectului registrul
adnot. al creaţiilor muzicale din Rep. Moldova). – 2013. – 199 p. : n. muz., tab. – Texte : lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 200 ex. –
ISBN 978-9975-9886-6-7. – [2014-326].
- - 1. Artă muzicală.
78:378.678(478-25)(082)=135.1=161.1
395. Gupalova, Elena.
Valorificarea repertoriului autohton la interpretarea instrumentală (pian) : Ghid metodic
: [în 3 părţi] / Elena Gupalova ; red. şt.: Irina Ciobanu-Suhomlin ; Acad. de Muzică, Teatru şi
Arte Plastice. – Chişinău : Pontos ; Centrul de promovare a culturii Urania, 2013 (Tipografia
din Bălţi). – 21 cm. – ISBN 978-9975-51-472-9.
Partea 1-a : pentru şcolile muzicale din Republica Moldova. – 2013. – 20 p. : tab. –
Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 16-19 (53 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-
473-6. – [2014-418].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2(075.3)
396. Partea a 2-a : pentru clasele superioare a liceelor de muzică şi colegiilor de mu-
zică din Republica Moldova. – 2013. – 20 p. : tab. – Text parţial paral.: lb. rom., rusă. –
Bibliogr.: p. 16-19 (53 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-474-3. – [2014-419].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2(075.3)
397. Partea a 3-a : pentru instituţiile superioare de învăţământ artistic din Republica
Moldova. – 2013. – 20 p. : tab. – Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 16-19 (53
tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-475-0. – [2014-420].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2(075.8)
398. Pancovschi, Ludmila.
ABCD-ul muzical pentru micii pianişti : Crestomaţie pentru începători / Ludmila
Pancovschi, Irina Botnari ; red. şt.: A. Rojnoveanu ; il.: Elena Turucalo ; design cop., red.:
Ruslana Roman ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 93, [2] p. : il., n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0185-2.
ISBN 978-9975-51-514-6.
[2014-422].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2(076.5)
399. Secikin, Vitalii.
Cinci preludii-tablour = Пять прелюдов-картин : pentru pian / Vitalii Secikin; text şi în-
grijire : Inna Hatipova; trad. din rusă : Angela Rojnoveanu ; notograf : Gabriel Andronic. –
Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 43, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 60 ex.
ISMN 979-0-3480-0183-8.
ISBN 978-9975-51-433-0.
[2014-316].

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Muzică pentru pian.


786.2
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
400. Tipa, Violeta.
Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică / Violeta Tipa ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău : Epigraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
104 p. : des., fot., [16] p. des., fot. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 102-104 (41 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. –
500 ex.
ISBN 978-9975-125-35-2.
[2014-280].
- - 1. Filme de animaţie – Isprăvile lui Guguţă.
[791+792.9]:821.135.1(478).09
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
401. Dicţionar poliglot de frazeologisme somatice : română, rusă, franceză şi en-
gleză / Elena Lăcustă, Angela Bejan, Violina Ocinschi [et al.]. – [Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia
din Bălţi)]. – 540 p. : des. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 531-534 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4487-0-3.
[2014-405].
- - 1. Frazeologisme somatice – Dicţionare multilingve
81'374.82'373.7=00
402. Rotaru, Noie.
Anton Zencenco – un pilon al filologiei bălţene / Noie Rotaru ; coord.: Zinaida Tărîţă. –
Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2013. – 169, [1] p. : facs., fig., fot. ; 30 cm.
Publicaţii beletristice, şt.: p. 40-76. – Referinţe bibliogr.: p. 166-168 (40 tit.) şi în subsol.
– F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al dlui Vladimir Tonciuc. –20 ex.
ISBN 978-9975-50-107-1.
[2014-441].
- - 1. Zencenco, Anton, 1913-2005, filolog – Biografie.
80/81+929Zencenco
403. "Textul. Abordări interdisciplinare în cercetarea literară, lingvistică şi di-
dactică", conferinţă ştiinţifică internaţională (2013 ; Chişinău). Textul. Abordări interdis-
ciplinare în cercetarea literară, lingvistică şi didactică : Materialele conf. şt. intern., 12 noiem.
2013 / com. org.: Laurenţiu Calmuţchi [et al.] ; red. resp.: Olga Gherlovan. – Chişinău : Uni-
versitatea de Stat din Tiraspol, 2013. – 334 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău), Fac. de Filologie. – Texte :
lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-113-0.
[2014-376].
- - 1. Lingvistică. 2. Critică literară.

43
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

80/81+821.09(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
404. Essential Cours of Enghlish: Topical Texts, Lexical – Grammar Exercises /
Chişinău "Ion Creangă" State Ped. Univ. ; compiled by: Oxana Golubovschi [et al.] ; coord.:
Ana Budnic. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "Ion Creangă") – . – 29 cm. – ISBN 978-
9975-46-165-8.
Book 1. – 2013. – 307 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 307 (19 tit.). – ISBN 978-9975-46-
166-5. – [2014-292].
- - 1. Limba engleză – Gramatică.
811.111'36(075.8)
811.12 Limbi italice
405. Claudia Cemârtan : Modestia virtutum fundamentum : [filolog] : Medalion
aniversar / resp. de ed.: Alexandra Gherasim, preot Octavian Moşin. – Chişinău : Pontos,
2014 (CE UASM). – 64 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Publ. şt. şi metodice ale doct. conferențiar Claudia Cemârtan :
p. 61-63 (38 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-513-9.
[2014-315].
- -1. Cemârtan, Claudia, 1954 - …, filolog.
811.124(092)(082)
811.133.1 Limba franceză
406. Dicţionar francez-român, român-francez / Ana Mihalachi, Zinaida Radu, Viori-
ca Oprea [et al.]. – [Ed. a 3-a, rev.]. – [Chişinău] : Biblion ; [Pereslavl (Rusia) : Integral, 2014
(Combinatul Poligraf or. Tveri, Rusia)]. – 656 p. ; 21 cm. – (Billion).
Aut. sunt indicaţi în CIP. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-07-2 (în cop. tare).
[2014-462].
- - 1. Limba franceză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare.
811.133.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=133.1
811.135.1 Limba română
407. Axenti, Victor.
Morfologie : (curs teoretico-practic) : [limba română] / Victor Axenti ; Univ. de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Catedra de Filologie Rom. – Cahul : Centrografic,
2013. – 246 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 242-244 (50 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-914-72-7.
[2014-464].
- - 1. Limba română – Morfologie.
811.135.1'366(075.8)
408. Cartaleanu, Tatiana.
Dictarea în şcoală: formarea şi evaluarea competenţelor / Tatiana Cartaleanu. – [Chi-
şinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 168 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 166-168. – [2000] ex.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-61-783-3.
[2014-300].
- - 1. Limba română – Evaluarea competenţelor. 2. Literatură – Evaluarea competenţe-
lor.
[811.135.1'36+821.09]:37.091
409. Colţun, Gheorghe.
Sintaxa limbii române : (Suport didactic) / Gheorghe Colţun ; Univ. de Stat din Moldo-
va. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 493 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 485-487 (45 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al dir. gen. al Companiei
"StarNet", dlui Alexandru Machedon. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-123-4 (eronat).
[2014-380].
- - 1. Limba română – Sintaxă.
811.135.1'36(075.8)
Dicţionar francez-român, român-francez. – Vezi Nr 406.

410. Druţă, Inga.


Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii : [monografie] / Inga Druţă ;
rec. şt.: Doina Butiurcă, Vasile Pavel ; Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Cen-
trul de Terminologie. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2013. – 335 p. : tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 303-335, în text şi în subsol. – [50] ex.
ISBN 978-9975-71-477-8.
[2014-359].
- - 1. Terminologie românească.
811.135.1'373.74
411. Lăcustă, Elena.
Câmpul semantic om în frazeologia română şi rusă : (dimensiunea somatică) / Elena
Lăcustă. – [Bălţi : S. n., 2013 (Tipografia din Bălţi)]. – 195 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 182-195 (160 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4252-9-2.
[2014-404].
- - 1. Limba română – Frazeologie. 2. Limba rusă – Frazeologie.
811.135.1'373.7+811.161.1'373.7
412. Răileanu, Lia.
100 de teste la limba şi literatura romană : Pregătire pentru examenele naţionale de
testare şi de Bacalaureat pentru elevii de la gimnaziu şi liceu la disciplina Limba şi literatură
română / Lia Răileanu. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 200 p. ; 20
cm.
Aut. este indicat pe cop.
ISBN 978-9975-4225-2-9.
[2014-425].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)

45
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Vulpe, Ana. Dicţionar rus-român, român-rus = Словарь русско-румынский,


румынско-русский. – Vezi Nr 413.
811.161.1 Limba rusă
Lăcustă, Elena. Câmpul semantic om în frazeologia română şi rusă. – Vezi Nr 411.

413. Vulpe, Ana.


Dicţionar rus-român, român-rus = Словарь русско-румынский, румынско-русский /
Ana Vulpe. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Biblion ; [Pereslavl (Rusia) : Integral, 2014 (Combina-
tul Poligraf or. Tveri, Rusia)]. – 903, [9] p. ; 21 cm. – (Billion).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-111-08-9 (în cop. tare).
[2014-463].
- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare.
811.161.1'374.822=135.1+811.135.1'374.822=161.1

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
414. Райшевич, Майкл.
Мойшелэ = Миша = Майкл : [дневник] / Майкл Райшевич ; гл. ред.: Георгий
Каюров ; обл.: Виталие Лека ; Изд. центр лит. журнала "Наше поколение". – Кишинев :
Б. и., 2014 [Tipogr. "Prag-3"]. – 80 p. : fot. ; 20 cm.
Text : lb. rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-77-217-4.
[2014-329].
- - 1. Scrieri autobiografice.
821.112.28-94=161.1
821.135.1 Literatură română
Sunt român şi limba mea-i româna. – Vezi Nr 420.

415. Ungurenaşu, Tatiana.


Cărarea spre lumină : [versuri] / Tatiana Ungurenaşu ; aut. proiectului, coord. şi imagini
Vasile Şoimaru ; concepţie graf.: Svetlana Crudu-Munteanu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Balacron"). – 80 p. ; 10 x 15 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-100-96-0.
[2014-296].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Ungurenaşu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
416. Cutasevici, Gheorghe.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Floare de câmp : Culegere de cântece lirice / [versuri şi muz.] : Gheorghe Cutasevici ;


ed. îngrijită de Anatol Mîtcu ; cop.: Roman Cutasevici. – Chişinău : Labirint, 2013. – 71 p. : n.
muz. ; 28 cm.
Text parţial : lb. rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-03-0.
[2014-382].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-14 Cutasevici
417. Dolgan, Mihail.
Floarea gândurilor : (Aforisme. Miniaturi. Cugetări) / Mihail Dolgan ; cop.: Viorel Popa.
– Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 131 p. ; 10 x 19 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-53-286-0.
[2014-283].
- - 1. Aforisme. 2. Cugetări.
821.135.1(478)-84 Dolgan
418. Rusnac, Vladimir.
Adă-mi în suflet lumină : Poezii / Vladimir Rusnac. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 243
p., [1] f. port. ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-71-483-9.
[2014-363].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Rusnac
419. Silvestru, Aurelian.
Pragul, sau Alte Fărâme de Suflet : [povestiri] / Aurelian Silvestru. – Chişinău :
TOCONO, 2014 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 410, [6] p. : des. ; 21 cm.
Tit. pe cop., cotor : Pragul. – 780 + 2220 ex.
ISBN 978-9975-47-067-4 (în cop. tare).
[2014-411].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-3 Silvestru
420. Sunt român şi limba mea-i româna: Lecţia de românism a moldovenilor / Ioan-
Aurel Pop. Limba noastră. Să-i luminăm pe toţi cu lumina dreaptă / Alexie Mateevici. Limba
noastră cea română / Grigore Vieru ; il. de Igor Vieru. – [Chişinău] : Litera AVN, [2014] (Com-
binatul Poligrafic). – 10, [6] p.: il. color ; 22 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-74-377-8.
[2014-370].
- - 1. Poezie. 2. Scrieri istorice.
821.135.1(478)-1 [Mateevici+Vieru]+821.135.1-94 Pop
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
421. Альманах Литературной гостиной : Студенческое издание / Славян. ун-т
РМ ; отв. ред.: Визитей Е. Б. – Кишинэу : Славянский университет Молдовы, 2014
(Tipogr. "Valinex") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4315-5-2.

47
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Вып. 4. – 2014. – 176 p. : fot. – 50 ex. – ISBN 978-9975-117-16-6. – [2014-325].


- - 1. Almanahuri.
821.161.1(478)-82:378.4(478-25)
422. Бахрушина, Светлана.
Надеждой живы : Повесть / Светлана Бахрушина ; диз.: Алексей Березин. – Ки-
шинёв : Uniunea scriitorilor Alexandr Puşkin din Moldova, 2013. – 129, [1] p. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4400-4-2.
[2014-314].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Бахрушина
423. Капацина, Ольга.
Невеста героя : Повести и рассказы / Ольга Капацина ; облож.: Наталья Войнова
; фот.: Владимир Фуртуна, Андрей Войтюк. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Recla-
ma). – 175, [1] p. : fot. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-512-2.
[2014-421].
- - 1. Povestiri
821.161.1(478)-34 Капацина
424. Карапуз, Яков.
Неповторимое ХХ столетие : Очерки. Повести / Яков Карапуз ; диз. обл.: Корни-
енкова О. В. – Бэлць : Б. и., 2013 (Tipografia din Bălţi). – 86 p., [1] f. port. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 86 (6 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4252-2-3.
[2014-397].
- - 1. Scrieri istorice.
821.161.1(478)-94 Карапуз
425. Король, Анатолий.
Здесь годы все… : Стихотворения. Проза / Анатолий Король. – Бэлць : Б. и., 2013
(Tipografia din Bălţi). – 371 p. : il., [1] f. port. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4252-1-6.
[2014-396].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.161.1(478)-1+821.161.1(478)-3 Король
426. Кулик, Елена.
Маяк мечты : Сборник любовной и философской лирики / Елена Кулик ; ил.: Оль-
га Корниенкова. – Белцы : Б. и., 2013 (Tipografia din Bălţi). – 68 p. : il. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4252-0-9.
[2014-395].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Кулик
427. Лабунский, Анатолий.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Перегон : Роман / Анатолий Лабунский ; обл., диз., ил. авт. – Кишинёв :


Metrompaş, 2013. – 192 p. : il. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4455-6-6 (în cop. tare).
[2014-313].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-31 Лабунский
428. Лупашко, Михаил.
Ставка светлейшего : Авторская версия окончания одной блестящей эпохи… :
(исторические этюды конца XVIII века) / Михаил Лупашко. – Кишинэу : Design optim,
2014 [Tipogr. "Prag-3"]. – 159, [1] p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-77-214-3.
[2014-327].
- - 1. Scrieri istorice.
821.161.1(478)-94 Лупашко
429. Павлюкова, Тамара.
Родник небес : [стихи] / Тамара Павлюкова. – Кишинёв : CEP USM, 2014. – 101 p.
; 21 cm.
Изд. при фин. поддержке господина Черней Ион. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-491-4.
[2014-369].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Павлюкова
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
430. Ergoglo, Alöna.
Okuyacam seni gözlerindän / Alöna Ergoglo. – Chişinău : S. n., [2013] (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 328 p. : fot. ; 20 cm.
Texte : lb. găgăuză, rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-269-3 (în cop. tare).
[2014-276].
- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1 Ergoglo=512.165=161.1
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
431. Legende : folclor / concep: Iurie Albu ; il.: Veronica Coţofană. – Chişinău : Libe-
lula (PROMO plus), 2013 (Tipogr. "Estate-Design"). – 19 p. : il. color ; 23 cm. – (Citim pe
silabe) (Pentru copiii care vor să descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-7-1.
[2014-330].
- - 1. Legende folclorice.
821-93+398.22

49
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

432. Раскрась, мамы и детёныши : [carte de colorat] / худож.: Симион Коадэ. –


[Chişinău : Bons Offices, 2014]. – [20] p. : il., il. color ; 24 cm. – (Посмотри и раскрась).
2000 ex.
ISBN 978-9975-80-558-2 (eronat).
[2014-460].
- - 1. Cărţi de colorat.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
433. Creangă, Ion.
Povestea porcului / Ion Creangă ; il.: Olesea Beloconnaia. – Chişinău : Libelula
(PROMO plus, 2013 (Tipogr. "Estate-Design"). – 19 p. : il. color ; 23 cm. – (Citim pe silabe)
(Pentru copiii care vor să descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-9-5.
[2014-332].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
434. Făt Frumos şi Ileana Cosânzeana : [poveste din folclorul românesc] / concept:
Iurie Albu ; il.: Veronica Coţofană. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2013 (Tipogr. "Estate-
Design"). – 19 p. : il. color ; 23 cm. – (Citim pe silabe) (Pentru copiii care vor să descopere
magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4327-8-8.
[2014-331].
- - 1. Poveşti folclorice.
821.135.1-93+398.2
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
435. Durnov, Vladimir.
Mănuşa : Poveste în versuri / Vladimir Durnov ; trad. în rom.: Gheorghe Cutasevici ;
pict.: Elena Leşcu. – Chişinău : Labirint, 2014. – 15 p. : des. color ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-122-08-5.
[2014-385].
- - 1. Poveşti.
821.161.1(478)-93 Durnov
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Textul. Abordări interdisciplinare în cercetarea literară, lingvistică şi didactică. – Vezi Nr
403.
821.131.1.0 Literatură italiană
436. Bolduma, Veronica.
La macchina del racconto : Supporto didattico al corso di analisi del testo narrativo
letterario / Veronica Bolduma. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 87 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 87 (10 tit.). – 25 ex.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-115-17-9.
[2014-263].
- - 1. Literatură italiană – Critică şi interpretare.
821.131.1.09
821.135.1.0 Literatură română
437. Baciu, Gheorghe.
Viziuni asupra vieţii şi morţii poeţilor martiri: Eminescu, Mateevici, Vieru / Gheorghe
Baciu ; cop.: Vasile Şarpe. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 286 p. : fot., fot.
color ; 23 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-100-99-1 (în cop. tare).
[2014-344].
- - 1. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet român. 2. Mateevici, Alexie, 1888-1917, poet
român basarabean. 3 Vieru, Grigore, 1935-2009, poet român basarabean.
[821.135.1.09+821.135.1(478).09](092)
438. Răileanu, Lia.
Dicţionar de personaje literare : pentru elevi : clasele 5-12-a : gimnaziu, licee / Lia Răi-
leanu. – Ed. a 2-a rev. şi compl. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. –
292 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 291-292 (41 tit.).
ISBN 978-9975-4225-1-2.
[2014-424].
- - 1. Personaje literare – Literatura română.
821.135.1.09'374(075.3)
Răileanu, Lia. 100 de teste la limba şi literatura română. – Vezi Nr 412.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


439. Ciobanu, Mircea V.
Deziluziile necesare : [în literatură] / Mircea V. Ciobanu ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chi-
şinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 318 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – [250] ex.
ISBN 978-9975-61-786-4.
[2014-423].
- - 1. Critică literară.
821.135.1(478).09+821.09
440. Petru Cărare – scriitor nonconformist : (exegeze literare) / Bibl. Municipală
"B. P. Hasdeu", Filiala "Onisifor Ghibu" ; concepţie, elab., antologare de Vitalie Răileanu ;
coord.: Lidia Kulikovski ; bibliogr.: Margareta Cebotari. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Fox-
trot"). – 238 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliografie selectivă : [operele aparte ale scriitorului P. Cărare] : p. 14-32 (223 tit.) şi la
sfârşitul art. – Catalog adnot. şi rec. al vol. scriitorului : p. 211-238. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-20-3.
[2014-256].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Cărare, Pe-
tru, 1935 - …, scriitor.

51
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

[821.135.1(478).09+016](092)(082)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
441. Petrea : [istoria familiei] : Album de familie / alcăt. şi coord.: Sava Calabadău. –
Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 159 p. : fot., fot. color ; 24 cm. + An.: 1 f.
împăturită în 8 părţi
200 ex.
ISBN 978-9975-51-460-6 (în cop. tare).
[2014-417].
- - 1. Familia Petrea – Republica Moldova – Istorie.
929.52(478)
Rotaru, Noie. Anton Zencenco – un pilon al filologiei bălţene. – Vezi Nr 402.
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 448.
История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 449.
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(470) Istoria Rusiei
Anul 1812 în destinul istoric al românilor basarabeni. – Vezi Nr 442.
94(478) Istoria Republicii Moldova
442. "Anul 1812 în destinul istoric al românilor basarabeni", conferinţă
interuniversitară (2013 ; Chişinău). Anul 1812 în destinul istoric al românilor basarabeni :
Conf. interuniv. de comunicări şt., (3 mai 2012) / com. org.: Valentin Tomuleţ, Victoria Bivol. –
Chişinău : CEP USM, 2013. – 131, [1] p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Inst. de Istorie Socială
"ProMemoria". – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.
ISBN 978-9975-71-468-6.
[2014-354].
- - 1. Basarabia – 1812 – Istorie.
94(478)+94(470)"1812"(082)
443. Colesnic, Iurie.
Chişinăul din inima noastră : [din istoria oraşului] / text, foto: Iurie Colesnic ; cop.:
Brânduşa Kolesnik ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Fox-
trot"). – 636 p. : fig., fot., tab. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 629-630. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-17-3 (în cop. tare).
[2014-253].
- - 1. Chişinău – Istorie.
94(478-25)
444. Cucereanu, Radion.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Martiriul transnistrean sub jugul totalitar rusesc / Radion Cucereanu, Eleonora


Cercavschi, Dumitru Apetri ; antologator şi coord.: Radion Cucereanu. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Balacron"). – 342 p. : fot., tab., fot. color ; 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Min. Afacerilor Externe – Dep. Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-100-97-7 (în cop. tare).
[2014-297].
- - 1. Transnistria – Istorie.
94(478)
445. Institutul de Istorie, Stat şi Drept. Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept :
Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 27 dec. 2012 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de
Istorie, Stat şi Drept ; col. red.: Gheorghe Cojocaru (coord.) [et al.]. – Chişinău : Institutul de
Istorie, Stat şi Drept, 2014 (Tipografia Reclama). – 341 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4387-2-8.
[2014-259].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)(082)
446. Rotaru, Noie.
Teleneşti – vatra de altădată / Noie Rotaru. – Teleneşti : [Universitatea de Stat "Alecu
Russo"], 2013. – 286 p. : fot., tab. ; 28 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 284 (13 tit.) şi în subsol. – Sponsori generali: Consiliul orăşănesc
al Primăriei Teleneşti, Vadim Lelic, primar de Teleneşti. – 20 ex.
ISBN 978-9975-50-120-0.
[2014-440].
- - 1. Teleneşti – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
447. Ţăranu, Mariana S.
Cimişeni – File de istorie (1660-2013) : [raionul Criuleni] / Mariana S. Ţăranu. – Chişi-
nău : S. n., 2014 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 186 p. : fot., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 184-186. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-361-2 (în cop. tare).
[2014-305].
- - 1. Cimişeni – Sate – Raionul Criuleni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
94(=135.1) Istoria românilor
448. Istoria românilor şi universală : Ghid de pregătire pentru examenul de bacala-
ureat / Tatiana Mistreanu, Silvia Scutaru, Corina Lungu [et al.] ; coord. ed.: Demir Dragnev. –
[Chişinău] : Civitas, 2014 (Tipogr. "Arva color"). – 192 p.: h., tab. ; 20 cm. – (Bacalaureat –
Istorie).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-912-48-8.
[2014-461].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.

53
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

94(=135.1)+94(100)(075.3)
449. История румын и всеобщая история : Гид для подготовки к экзамену на
степень бакалавра : 12 класс / Адриан Долгий, Алина Феля, Светлана Шерепера [и др.].
– Кишинев : Б. и., 2014 [Tipogr. "Prag-3"]. – 200 p. : h. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-77-216-7.
[2014-328].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
450. Druţă, Inga.
Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii : 621.04 Lexicologie şi lexi-
cografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (lb. rom.) : Autoref. tz. de doct.
habilitat în filologie / Druţă Inga ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău,
2014. – 44 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-41 (70 tit.).
[2014-33 Teze].
811.135.1'373.74(043.2)
451. Varzari, Pantelimon.
Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor democratice (cazul Republicii
Moldova) : Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi proce-
se politice : Referatul şt. al tz. de doct. habilitat în politologie : (în baza lucrărilor publicate) /
Varzari Pantelimon ; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –
Chişinău, 2014. – 67 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 58-62 (84 tit.).
[2014-29 Teze].
323.39+321.7(478)(043.2)
Pentru titlul doctor
452. Cheleţchi, Ion.
Relaţiile Republicii Moldova cu Republica Belarus (1991-2005) : 07.00.02 – Istoria ro-
mânilor (pe perioade) : Autoref. al tz. de doct. în istorie / Gheleţchi Ion ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (19 tit.).
[2014-28 Teze].
[94(478)+94(476)]"1991/2005":327(043.2)
453. Chiriţa, Arcadi.
Procese fotoelectrice şi optice în structuri semiconductor calcogenic-dielectric pentru
înregistrarea holografică a informaţiei optice : 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Chiriţa Arcadi ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău,
2014. – 26 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (36 tit.).
[2014-27 Teze].
621.315.592+539.213(043.2)
454. Ciortan, Oana Verona.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dezvoltarea forţei de vîslire a înotătorilor de performanţă prin utilizarea tehnologiilor


computerizate : Specialitatea 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamen-
tului sportiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. tz. de doct. în ped. / Ciortan Oana Verona
; Univ. de Stat de educaţie Fizică şi Sport a rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (29 tit.).
[2014-32 Teze].
797.2015.52:004(043.2)
455. Grigor, Ina.
Educaţia economică a elevilor din învăţământul liceal : 13.00.01 – Ped. gen. : Autoref.
tz. de doct. în ped. / Grigor Ina ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău, 2014. – 26 p. : fig.,
fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (28 tit.).
[2014-37 Teze].
37.015(043.2)
456. Guzun, Vasile.
Particularităţile de diagnostic şi tratament ale apendicitei acute în timpul sarcinii :
321.13 – Chirurgie : Autoref. tz. de doct. în medicină / Guzun Vasile ; Univ. de Stat de Medi-
cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (39 tit.).
[2014-34 Teze].
616.346.2-002:618.3-089(043.2)
457. Iftemie, Nicoleta.
Principii şi dimensiuni ale dezvoltării curriculumului pedagogic universitar proiectat din
perspectiva provocărilor sociale : Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref.
al tz. de doct. în ştiinţe ped. / Iftemie Nicoleta ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău,
2014. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (38 tit.).
[2014-35 Teze].
37.091(043.2)
458. Mîtcu, Silvia.
Activităţi nemilitare ale organizaţiei tratatului atlanticului de nord în contextul transfor-
mării relaţiilor internaţionale postrăzboi rece : Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi
istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în politologie / Mîtcu Silvia
; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2014. – 32 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (41 tit.).
[2014-26].
327.5(043.2)
459. Omer, Chinan.
Coordonate pedagogice de dezvoltare a culturii comunicării în mediul studenţesc :
Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în şt. ped. / Omer
Chinan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău, 2014. – 35 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-31 (50 tit.).
[2014-36 Teze].

55
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

378(043.2)
460. Romanescu, George Octavian.
Piaţa forţei de muncă din România în contextul integrării în Uniunea Europeană : Spe-
cialitatea 521.02 – Econ. mondială; relaţii econ. intern. : Autoref. al tz. de doct. în econ. /
George Octavian Romanescu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (23 tit.).
[2014-30 Teze].
331.5(498):339.9(043.2)
461. Tăbârţa, Vasile.
Pregătirea de forţă-viteză a rugbiştilor de performanţă în baza aplicării aparatelor ajută-
toare : Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului spor-
tiv şi culturii fizice de recuperare : Autoref. al tz. de doct. în ped. / Tăbârţă Vasile ; Univ. de
Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21 (37 tit.).
[2014-31 Teze].
796.333.015(043.2)

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

A C
Ababii, Ion (261) Cabac, Valeriu 362
Albu, Iurie 431, 434 Calabadău, Sava 441
Andronache, Anatolie 298 Calmuţchi, Laurenţiu 403
Andronic, Gabriel 399 Caracuian, Ion 304
Anichin, Vladimir 278 Caraman, Stela 388
Apetri, Dumitru 444 Carp, L. 377
Argint-Căldare, Lucia 338 Cartaleanu, Tatiana 408
Axenti, Victor 407 Caşu, Igor 282
Catalin, Ilie 280-81
B Cazacu-Istrati, Iacob 288
Bacalîm, A. 299 Cărare, Petru (440)
Bacinschi, Mihai 439 Ceban, Emil 378
Baciu, Gheorghe 437 Cebotar, Dumitru 376
Bantea-Zagareanu, Valentina 391 Cebotari, Margareta 263, 440
Baţmanova, Anna 262 Cechir, Tatiana 337
Bâcova, Elena 369-70 Cemârtan, Claudia (405)
Bejan, Angela 401 Cerbuşca, Pavel 276
Bejan, Octavian 300 Cercavschi, Eleonora 444
Bejan-Volc, Iulia 278 Cerevatov, Iuri 346-49
Belei, Elena 318 Cheleţchi, Ion 452
Beloconnaia, Olesea 433 Chetruş, Petru 367
Beşleaga, Igor 380 Chifa, Felicia 318
Bivol, Victoria 442 Chiriţa, Arcadi 453
Bîrsan, Ana 371 Cimpoieş, Gh. 283
Boaghii, I. 385 Cioaric, Vasile 321
Bodean, Ludmila 259 Ciobanu, Liuba 263
Bodorin, Cornelia 332, 350 Ciobanu, Lora 326, 328
Bolduma, Veronica 436 Ciobanu, Mircea V. 439
Bolocan-Holban, Augustina 301 Ciobanu, Natalia 315
Borş, Ana 318 Ciobanu-Suhomlin, Irina 395-97
Borşevskaia, Lidia 280 Ciorbă, S. 305
Borşevski, Andrei 280 Ciortan, Oana Verona 454
Botezatu, Angela 289 Cîrstea, Nicon 376
Botgros, Ion 334 Cojocaru, Gheorghe 445
Botnari, Irina 398 Cojocaru, Ion 336
Briceag, Silvia 372 Colesnic, Iurie 443
Brunk, Axel 335, 392 Colţun, Gheorghe 409
Bucatca, Anatol 321 Cornea, Sergiu 268
Buciuceanu-Vrabie, Maria 278 Coţofană, Veronica 431, 434
Bucun, Nicolae 351 Crăciun, Vasile 380
Budnic, Ana 404 Creangă, Ion 433
Bulat, Valeriu 273 Crudu-Munteanu, Svetlana 415
Bulgar, Stepan 333 Cucereanu, Radion 444
Butiurcă, Doina 410 Cuşmăunsă, Rodica 388
Butucel, Elena 263 Cutasevici, Angela 338, 340
Cutasevici, Gheorghe 416, 435
Cutasevici, Roman 416

57
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

D Guzun, Vasile 456


Dandara, Otilia 354-55 H
Deinego, Nona 362
Deladolna, Gheorghe Maxian 288 Haci, I. 344
Derevlenco, Vasile 259 Hanganu, Aurelia 260
Dodon, Adelina 391 Harconiţa, Elena 265
Dolgan, Mihail 417 Harea, Vasile 386
Dragnev, Demir 448 Hatipova, Inna 399
Dressel, Wolfgang 335 I
Drumea, Iulia 320
Druţă, Inga 282, 410, 450 Iarincovschi, D. N. 266
Dumitraş, Vasile 376 Iavorschi, Victor 360
Dumneanu, Ludmila 301 Ichim, Ion 259
Durnov, Vladimir 435 Iftemie, Nicoleta 457
Ilica, Anton 325, 339
E Ischimji, Tatiana 262
Ergoglo, Alöna 430 Iurchevici, Iulia 273
Erhan, Dumitru 382 J
Eşanu, Adriana 304
Evans, Peter 322-23 Josanu, Dorin 320
F J
Foca, Eugenia 326, 328 Karnaeva, Liubovi 261
Foiu, Taisia 262 Kolesnik, Brânduşa 443
Kulikovski, Lidia 262-63, 440
G
L
Gavdiuc, L. 257
Gărgăun, Alexandra 338 Lăcustă, Elena 401, 411
Ghedrovici, Olesea 389 Lăcustă, Ion 380
Gheorghiţa, Angela 335, 392 Lebedeva, Valentina 350, 352
Gheorghiţa, Tamara 319 Leşcu, Elena 435
Gherasim, Alexandra 405 Lipcanu, Ludmila 261
Gherlovan, Olga 403 Lisnic, Ioan (protoiereu) 275
Gheţoi, Petru 342 Litvinenco, Sergiu 319
Gîtlan, Vasile 340 Löber, Johanna 304
Golubovschi, Oxana 404 Lungu, Corina 448
Gordienco, Angela 334
Gorobievschi, Svetlana 287 M
Grajdian, Alexandra 351 Machidon, Mihail 383
Grama, Vasile 285 Mahu, Iu. 308
Gribincea, Al. 291 Manful, George 358-59, 369-70
Grigor, Ina 455 Manolache, Constantin 260-61
Groian, Ludmila 338 Marin, Mariana 337, 340
Grosu, Vladimir 301 Mateevici, Alexie 420
Guceac, Ion 296 Măţilă-Parfeni, Viorica 337
Gupalova, Elena 395-97 Melentiev, E. 368
Gurev, Dorina 307 Melnic, Lilia 319
Gurieva, Valentina 260 Melnic, Maria 382
Gurschi, Alexei 341, 343, 345 Melnic, Victoria 394
Guzun, Ion 304 Mihalachi, Ana 406

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mija, Violeta 354 Romanescu, George Octavian 460


Mistreanu, Tatiana 448 Roşca, Nicolae 313
Mîtcu, Anatol 416 Rotaru, Ilie 386
Mîtcu, Silvia 458 Rotaru, Liliana 355
Moraru, Viorica 263 Rotaru, Maria 353
Moşin, Octavian (preot) 405 Rotaru, Noie 402, 446
Mucuţă, Sergiu 379 Rusnac, Virginia 351
Musteaţă, Sergiu 282 Rusnac, Vladimir 418
Rusu, Nicolae (263)
N
S
Negrean, M. 377
Negrei, Viorica 340 Saranovic, Sanja 322-23
Neicovcen, Serghei 321 Savva, Alexandru 305
Nesterenco, Constantin 380 Schade, Wolfgang 335, 392
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 334 Scorpan, Vasile 358-59, 369-70
Nistor-Lopatenco, Livia 285 Scorţescu, S. 306
Novicov, Oxana 293, 302 Scutaru, Silvia 448
Novorojdin, Dumitru 380 Secikin, Vitalii 399
Secrieru, Serghei 386
O Secu, Victoria 351
Ocinschi, Violina 401 Sedleţchi, Iurie 294
Omer, Chinan 459 Silvestru, Aurelian 419
Oprea, Valeriu 346-49 Snegur, Mircea 264
Oprea, Viorica 406 Solomon, Aliona 358-59, 369-70
Soltanici, Feodora 337
P Sosna, Alexandru 281
Stippel, Jorj 304
Palade, Gabriel 289 Stoica, Virgil 281
Paladi, Oxana 351 Strulea, Maria 307
Pancovschi, Ludmila 398
Pantea, Oleg 292 Ş
Para, T. 368
Pavel, Vasile 410 Şalaru, Gheorghe 358-59, 369-70
Poalelungi, Mihai 318 Şargo, Aliona 289
Pop, Ioan-Aurel 420 Şarpe, Vasile 437
Popa, Viorel 417 Şevciuc, Maia 256
Porcescu, Sergiu 277 Şoimaru, Vasile 415
Postolache, Gheorghe 381 Şpitalnic, Sara 262
Postolatii, Vitalii 369-70 Şraibman, Ihil (262)
Povorozniuc, Maria 350 Şuleanschi, Sofia 303
Puţuntică, Vitalie 361 T
R Talmaci, A. → v. Talmaci, Adrian
Racu, Igor 274, 352 Talmaci, Adrian 295, 308, 309
Racu, Iulia 274 Talmaci, Roman 310
Radu, Zinaida 406 Talpă, G. 257
Răileanu, Lia 412, 438 Taran, M. 385
Răileanu, Vitalie 438, 440 Tarhon, Petru 371
Revenco, Mihail 367 Tăbârţa, Vasile 461
Rojnoveanu, A. → v. Rojnoveanu Angela Tărîţă, Zinaida 402
Rojnoveanu, Angela 398-99 Tcaci, Alexandru 390
Roman, Ruslana 398 Tcaci, Natalia 390

59
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Tejada, Gabriela 277 В


Timuş, Andrei 278
Tipa, Violeta 400 Визитей, Е. Б. 421
Tlehuci, Faina (265) Войнова, Наталья 423
Toderaş, Ion 382 Войтюк, Андрей 423
Tomulescu, L. 377 Г
Tomuleţ, Valentin 442
Triboi, Ina 256 Гикавый, В. И. 375
Turculeţ, Mihail 285 Голочалова, Ирина 286
Turucalo, Elena 398 Долгий, Адриан 449
Ţ З
Ţaranov, Vladimir 324 Заврак, Н. Х. 357
Ţăranu, Mariana S. 279, 447
Ţăranu, Marius 369-70 К
Ţâra, Dumitru 264 Капацина, Ольга 423
Ţenti, Viorel 379 Карапуз, Яков 424
Ţîbîrnă, Gheorghe (260) Каюров, Георгий 414
Ţîrdea, Teodor N. 272 Коадэ, Симион 432
U Корниенкова, О. В. → см. Корниенкова,
Ольга
Ungurenaşu, Tatiana 415 Корниенкова, Ольга 424, 426
Ursache, Silvia 346-49 Король, Анатолий 425
Кудрицкая, Светлана 364-66
V Кулик, Елена 426
Varzari, Pantelimon 451 Курогло, С. С. 357
Varzari, Vitalie 277 Кушнир, С. 330
Vârţanu, Ion 261 Л
Vieru, Grigore 420
Vieru, Igor 420 Лабунский, Анатолий 427
Volosatîi, Boris 338 Лека, Виталие 414
Vozian, V. → v. Vozian, Valeriu Литвинова, Татьяна 364-66
Vozian, Valeriu 257, 384-85 Лупашко, Михаил 428
Vulpe, Ana 413 Лупашку, В. 393
Z М
Zaharia, Victor 311-12 Майденберг, Э. 356
Zastavniţchi, Mihail Vasile 363 Маринчук, Аурел 271
Zorilo, Larisa 326-28 Михайлов, Елена 364-66
А О
Арикова, З. Н. 269-70 Олейник, С. 393
Б П
Бахрушина, Светлана 422 Павлюкова, Тамара 429
Березин, Алексей 422 Парийская, Т. В. → см. Парийская, Тамара
Боршевский, Андрей 329-30 Владимировна
Булгар, С. С. 357 Парийская, Тамара Владимировна 375
Пармакли, Дмитрий 284

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Подлесная, М. В. → см. Подлесная, Трончу, С. 393


Марина Владимировна 356
Ф
Р
Феля, Алина 449
Райшевич, Майкл 414 Фуртуна, Владимир 423
Рошка, Виталие 271
Русалкa Красна Солнышка → см. Х
Подлесная, Марина Владимировна 356 Холбан, Ион 271
С Ц
Степанов, В. 330 Цуркану, Виорел 286
Т
Шерепера, Светлана 449
Томилина, Лилиана 331 Шрайбман, Ихил (262)

Index de titluri
Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă 260 relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi
Academicianul Ion Ababii 261 perspective" 313
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat Conferinţa ştiinţifică internaţională "Promova-
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul 268 rea drepturilor omului şi securităţii imanitare
Animale domestice 341 prin prisma integrării europene (Parteneria-
Animale sălbatice 342 tul Estic)" 294
Annales de L'Université de Caul 268 Dicţionar enciclopedic de sociologie 278
Annals of the University of Cahul 268 Dicţionar francez-român, român-francez 406
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice Dicţionar poliglot de frazelogisme somatice
394 401
Anuarul Institutului de Istorie, Stat şi Drept 445 Essential Cours of English 404
Anul 1812 în destinul istoric al românilor Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere 265
basarabeni 442 Faina Tlehuci – 90 years old 265
Cartea de vizită a Liceului Teoretic "Gheorghe Fără termen de prescripţie 282
Asachi", municipiul Chişinău 338 Făt Frumos şi Ileana Cosânzeana 434
Catalog of plant varieties for year 383 Fructe 343
Catalogul soiurilor de plante 383 Istoria românilor şui universală 448
Catalogul soiurilor omologate, create la IP Înţeleptul din Vadul-Raşcov – Ihil Şraibman
Institutul de Cercetări pentru Culturile de 262
Cîmp "Selecţia" 384 Legende 431
Claudia Cemârtan : Modestia virtutum Lista numerelor ISSN atribuite publicaţiilor
fundamentum 405 periodice din Republica Moldova 258
Codul de executare al Republicii Moldova 316 Lucrări ştiinţifice 283
Codul de procedură civilă al Republicii Moldo- Manual de Advocacy 281
va 317 Materialele Forumului Naţional "Parteneriatul
Codul familiei al Republicii Moldova 314 sociopsihopedagogic pentru dezvoltarea
Codul vamal al Republicii Moldova 290 educaţiei incluzive" 352
Comunicarea Naţională Trei a Republicii Medicina internă cu nursing specific 377
Moldova 358 Metode de combatere şi profilaxie a
Conferinţa ştiinţifică "Probleme actuale ale nematodelor parazite la cultura cartofului
sectorului social şi căile de soluţionare a 382
acestora în Republica Moldova" 324 Migraţia şi consolidarea dialogului intercultural
Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţio- 276
nală "Dreptul privat ca factor în dezvoltarea

61
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Modalităţi de soluţionare a fenomenului rezis- Skilled migration and development practices


tenţei la educaţie 326 277
Modele de acte judecătoreşti. Procedura civilă Sunt părinte de succes 32/8
318 Sunt român şi limba mea-i româna 420
Modernizarea procesului de formare a cadre- Tainele cărţii 337
lor didactice 355 Textul. Abordări interdisciplinare în cercetarea
Motoare pentru tractoare agricole 380 literară, lingvistică şi didactică 403
National Inventory Report 370 Third National Communication of the Republic
Nicolae Rusu 263 of Moldova 359
Orientări actuale în cercetarea doctorală 267 Transparenţă şi responsabilitate 321
Păsări 345 Varo. Moldova 266
Petrea 441 Активные методы гражданского образова-
Petru Cărare – scriitor nonconformist 440 ния 329
Probleme şi soluţii actuale ale parteneriatului Альманах Литературной гостиной 421
familie-comunitate în contextul fenomenului Гласность и ответственность 321
rezistenţei la educaţie 327 Гостиницы 393
Profesorul de succes 340 Деятельность Кишиневского филиала
Raportul Naţional de Inventariere 369 МИМРД МПА СНГ 297
Recomandări metodice pentru investigarea История румын и всеобщая история 449
eficientă a infracţiunilor de tortură, trata- Каталог сортов растений 383
ment inuman sau degradant 304 Наука, образование, культура 269-70
Regulamentul circulaţiei rutiere 387 Персонализированная Медицина Рош 374
Roche Medicina Personalizată 373 Правила дорожного движения 387
Sănătate psihică şi stil de viaţă 372 Раскрась, мамы и детёныши 432
Simposion ştiinţific internaţional "Sectorul Рашковский мудрец – Ихил Шрайбман 262
serviciilor în secolul XXI: realizări, proble- Химия 364-66
me, perspective" 291 Энциклопедический словарь по социологии
278

Index de subiecte

Administraţie publică, transparenţă 321 Cercetare ştiinţifică, psihologie, pedagogie


Advocacy 280-81 256
Aforisme 417 Chimie, analitică 367
Alegerea profesiei 354 - anorganică 368
Almanahuri 421 Chirurgie, terminologie 379
Arbori seculari, Republica Moldova 381 Coduri, de executare al Republicii Moldova
Artă muzicală 394 316
Autoevaluarea pedagogilor 340 - de procedură civilă al Republicii Moldova
Bazele programării 362 317
Biblioteci universitare 265 - familiei al Republicii Moldova 314
Boli ale plantelor, combatere 382 - vamal al Republicii Moldova 290
Cadastru, dicţionare 285 Comunism, Europa 282
Calcul integral 361 Constituţia, istorie 296
Cărţi de adrese, producători de mărfuri şi Contabilitate 388-89
servicii, Republica Moldova 266 Creştere economică 287
Cărţi ,de colorat 432 Criminalistică, practici, Canada 300
- pentru copii 341-43, 345 Critică literară 403, 439
Cugetări 417

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Delincvenţă juvenilă 307 - - teste 412


Discursuri pedagogice 339 - română din Republica Moldova, critică şi
Doctrine pedagogice 325 interpretare 440
Drept, penal comparat 301 - - indici bibliografici 263
-privat 313 Marketing 289
Dreptul afacerilor 315 Matematică 360
Drepturile omului 294 - metodica predării 336
Economie 283 - pentru preşcolari 344
Educaţie, artistică 333 Medicamente, microbiologie medicală 373-74
- civică 329-30 - pentru copii 375
- incluzivă 350-53 Medicină internă – Nursing 377
- în case de copii 331 Microeconomie 284
- în familie 326-28 Migraţie, educaţie interculturală 276
- preşcolară 346-49 Migraţie, Republica Moldova – Europa de Est
Enciclopedii pentru copii 271 277
Episcopi ai Hotinului, biografii, istorie 275 Muzică pentru pian 395-99
Filme de animaţie, Isprăvile lui Guguţă 400 Nefrolitiază, tratament 378
Filozofie 272 Numere internaţionale standarde ale serialelor
Finanţe 286 (ISSN), ediţii periodice din Republica
Fizică 334,363 Moldova 258
Formarea cadrelor didactice 355 Oncologie 260
Frazeologisme somatice, dicţionare Otorinolaringologie 261
multilingve 401 Pedagogie militară 273
Funcţionari publici, conduită 319 Pedepse penale, eliberare 305-05, 309
Hoteluri, arhitectură 393 Personaje literare, literatură română 438
Infracţiuni 302, 304 Plante de câmp, cataloage 384
Inovaţii , antreprenoriat 257 Poezie 415-16, 418, 420, 425-26, 429-30
Inspecţia muncii 320 Poluarea mediului, Republica Moldova,
Instituţia Publică Institutul de Cercetări pentru protecţie 369-70
Culturile de Cîmp "Selecţia" din Republica Porcine, metode de hibridare 386
Moldova, istorie 385 Povestiri 419, 422-23, 425
Istori, românilor 448-49 Poveşti 433-35
- universală 448-49 Prelucrarea lemnului 335, 392
Întreprinderi, analiză gestionară 390 Probaţiune 293, 295, 311
Justiţie juvenilă 298 Probleme sociale, Republica Moldova 324
Legende folclorice 431 Procedură civilă, modele de acte 318
Liberarea minorilor 299 Producători de mărfuri şi servicii, Republica
Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din Moldova, cărţi de adrese 266
Chişinău, istorie 338 Protecţia climei, Republica Moldova 358-59
Limbi, engleză, gramatică 404 Psihologia dezvoltării 274
- franceză, dicţionare 406 Psihologie 273
- română 407, 409, 411-12 Psihopedagogie 332
- română, dicţionare 406, 413 Reabilitarea persoanelor liberate 312
- română, evaluarea competenţelor 408 Regulamentul circulaţiei rutiere 387
- română, metodica predării 337 Relaţii economice internaţionale 291
- rusă, dicţionare 413 Rezistenţa plantelor 371
- rusă, frazeologie 411 Romane 427
Lingvistică 403 Sănătate psihică 372
Literatură, evaluarea competenţelor 408 Schimbări de climă 369-70
- evreiască, indici bibliografici 262 Scrieri, autobiografice 414
- italiană, critică şi interpretare 436 - istorice 420, 424, 428
- română, metodica predării 337

63
Cronica Cărţii Nr 2-2014 ≡ Book annals Nr 2-2014

Serviciul de probaţiune, Republica Moldova Tehnologia produselor alimentare, teste 391


310 Terminologie românească 410
Sistemul rezidenţial de îngrijire a copilului, Toxicologie militară 376
Republica Moldova 322-23 Tractoare agricole, construcţie tehnică 380
Sociologie, dicţionare 278 Turism, Republica Moldova 288
Sociologie 279 Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu
Soiuri de plante, cataloage 383 Hasdeu" din, Grigore, 1935-2009, poet
Statul şi dreptul 292 român basarabean 437
Supravegherea persoanelor liberate 308 Violenţă în familie, educaţia adulţilor 303
Teatru folcloric 356

Index geografic

Basarabia – 1812, istorie 442 Republica Moldova, istorie 445


Chişinău, istorie 443 Teleneşti, oraşe, Republica Moldova, istorie
Cimişeni, sate, raionul Criuleni, Republica 446
Moldova, istorie 447 Transnistria, istorie 444

Index editori

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Farmec-Lux 290, 314, 316-17, 412, 438
394 Fundaţia "Draghiştea" 264
ACAP 286 Grafic Design 356
Adiabata 387 Impressum 277
AMFM "Alexandru cel Bun" 273 Imprint Plus 358-59, 369-70
Arc 271, 364-66, 408, 439 Imprint Star 304
Asociaţia Judecătorilor din Moldova 318 INCE 324
Biblion 406, 413 Institutul de Istorie, Stat şi Drept 445
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "A. Institutul de Studii Enciclopedice 260-61
Russo" 265, 446 Institutul pentru Democraţie 280-81
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" Instituţia Publică de Cercetări pentru Culturile
260 de Cîmp "Selecţia" 384
Bons Offices 432 Învăţătorul Modern 325, 337, 339-40
Camera Naţională a Cărţii 258 Labirint 275, 288-89, 416, 435
Cartier 282, 334 Litera AVN 420
Centrografic407 Lumina 383
Centrul de promovare a culturii Urania 395-97 Metrompaş 427
Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina" 376, Pontos 276, 335, 395-99, 405, 423, 441
378 Presa universitară bălţeană 362, 402
Centrul Editorial-Poligrafic al Institutului de Print-Caro 455
Studii Enciclopedice a AŞM 451, 458 Libelula 431, 433-34
CEP USM 256, 274, 300-01, 307, 313, 315, Pulsul Pieţei 293, 295, 298-99, 302, 305-06,
354-55, 367, 371, 390, 409-10, 418, 429, 308-12
442, 450, 452-53, 460 Reprezentanţa din Republica Moldova a
Civitas 448 Fundaţiei "Terre des hommes" 322-23
Design optim 428 Silvius Libris 341-43, 345-49
Epigraf 400 Ştiinţa 382
Evrica 279 Tehnica-Info 287, 379

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tehnica-UTM 259, 285, 391, 393 Universitatea de Stat din Tiraspol 361, 403
TOCONO 419 USEM 294
UASM 283, 380 Varo-Inform 266
Uniunea scriitorilor Alexandr Puşkin din Mol- Институт демократии 329-30
dova 422 Комратский государственный университет
Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu 269-70
Hasdeu" din Cahul 268 Славянский университет Молдовы 421
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi
Sport 454, 461

ISBN eronat
ISBN 978-9975-931-89-2 265
ISBN 9975-61-170-2 271
ISBN 978-9975-71-123-4 409
ISBN 978-9975-80-558-2 432

65
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(504-926)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
504. Marina, Vasile. Cu privire la evoluţiile ştiinţei şi societăţii : [studiu] / Vasile Marina
// Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 45-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-
52 (10 tit.). – ISSN 1857-0461.

505. Otiman, Păun Ion. 1948 – anul imensei jertfe a Academiei Române / Păun Ion
Otiman // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 115-124 : an., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 121 (30 tit.). – ISSN 1857-0461.

506. Stratan, Alexandru. Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova:


probleme şi soluţii / Alexandru Stratan // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 70-75 : fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 554-57, 575, 679, 698)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


507. Bucataru, Igor. Aspecte ale implementării e-Serviciilor publice în Republica Mol-
dova / Igor Bucataru, Ana-Maria Veveriţa // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice.
– 2013. – Nr 3. – P. 61-67 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (8 tit.). – ISSN
1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 513, 521, 550, 575, 638)

006 Standardizare şi standarde


006.9 Standardizarea greutăţilor, măsurilor şi măsurarea timpului
508. Bescupschii, Anatolii. Mărimi fizico-chimice. Importanţă, perspective şi tendinţe :
[activitatea Lab. Mărimi Fizico-Chimice din cadrul Inst. Naţ. de Metrologie] / Anatolii
Bescupschii, Alexandra Crudu // Metrologie. – 2014. – Nr 1. – P. 5-7 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (3 tit.). – ISSN 2345-1289.

509. Buzuc, Grigore. Importanţa dezvoltării capabilităţilor de măsurare a temperaturii


prin metoda fără contact / Grigore Buzuc // Metrologie. – 2014. – Nr 1. – P. 16-19 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 2345-1289.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

510. Ciubara, Ana. Fondul naţional de documente normative în domeniul metrologiei /


Ana Ciubara, Diana Bolotovici // Metrologie. – 2014. – Nr 1. – P. 23. – ISSN 2345-1289.

511. Codiţă, Vasile. Transferul unităţii de măsură a rezistenţei electrice 10 kΩ → 100


kΩ / Vasile Codiţă // Metrologie. – 2014. – Nr 1. – P. 12-15 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 15 (5 tit.). – ISSN 2345-1289.

512. Pianîh, Alexei. Metode actuale de determinare a intervalelor de etalonare / Alexei


Pianîh // Metrologie. – 2014. – Nr 1. – P. 8-11 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 11 (5 tit.). – ISSN 2345-1289.

513. Ţurcan, Irina. Evaluarea conformităţii la compatibilitate electromagnetică a echi-


pamentelor din domeniul tehnologiilor informaţionale / Irina Ţurcan // Metrologie. – 2014. – Nr
1. – P. 20-22 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (5 tit.). – ISSN 2345-
1289.
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
514. Pascaru, Ana. Moştenirea ca valenţă spirituală în contextul culturii naţionale / Ana
Pascaru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 24-31. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (13 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 527, 854)

02 BIBLIOTECONOMIE
515. Bodarev, Lilia. Comunicarea verbală – factor de reuşită al serviciilor de referinţă
în biblioteci / Lilia Bodarev // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 9. – P. 59-62. – Rez. în lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-2278.

516. Canţîr, Galina. Cărţi jubiliare în sectorul Carte Rară şi Veche a Bibliotecii Ştiinţifice
Centrale "Andrei Lupan" a AŞM / Galina Canţîr // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 9. – P. 70-82 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81-82 (18 tit.). – ISSN 1857-2278.

517. Caterev, Cristina. Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" : digitalizare – in-
struire – căutare / Cristina Caterev, Tamara Marian, Maria Popescu // Biblio Scientia. – 2013.
– Nr 9. – P. 47-56 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 ( 2 tit.). – ISSN
1857-2278.

518. Cereteu, Igor. Completări şi precizări la istoria Bibliotecii Mănăstirii Suruceni :


[1785-1944] / Igor Cereteu // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 9. – P. 10-28 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28 (12 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-2278.

519. Cereteu, Igor. Duhovnicească deprindere: un manuscris nemţean necunoscut : [


înc. sec. XIX : atestat în colecţia de Carte rară şi veche a Bibl. Şt. Centrale ″A. Lupan″ a
AŞM] / Igor Cereteu // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 9. – P. 5-9 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
ISSN 1857-2278.

67
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

520. Costaş, Rodica. Unele aspecte ale schimbului de periodice ştiinţifice cu ţări din
Vest : [din experienţa BŞC ″A. Lupan″ a AŞM] / Rodica Costaş, Lucia Arnaut // Biblio Scientia.
– 2013. – Nr 9. – P. 83-92 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (4
tit.). – ISSN 1857-2278.

521. Gonţa, Maria. Utilizarea reţelelor sociale în activitatea Bibliotecii Municipale "B. P.
Hasdeu" : [or. Chişinău] / Maria Gonţa // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 9. – P. 56-58. – Rez. în
lb. rom., engl. – ISSN 1857-2278.

522. Rotaru, Diana. Hrisoave vechi moldoveneşti din fondul arhivistic al BŞC "Andrei
Lupan" a AŞM : [mijl. sec. al XVI] / Diana Rotaru // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 9. – P. 63-69 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 68-69 (14 tit.). – ISSN 1857-2278.

523. Şpac, Ion. Alexe Rău – Omul cunoaşterii : [dir. gen. al Bibl. Naţ. a Rep. Moldova] /
Ion Şpac // Biblio Scientia. – 2013. – Nr 9. – P. 93-105 : fot. – ISSN 1857-2278.

030 Lucrări de referinţă generale


524. Ţăruş, Didina. Enciclopedia ca univers discursiv / Didina Ţăruş // Akademos. –
2013. – Nr 4. – P. 157-164 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 164 (17
tit.). – ISSN 1857-0461.
06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
525. Gaşper, Lucia. Societatea civilă şi diversitatea identitară: aspecte teoretico-
practice : [studiu de psihologie socială] / Lucia Gaşper // Revista de Filosofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 68-73. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (13
tit.). – ISSN 1857-2294.

526. Роговая, Галина. Развитие институтов гражданского общества в Республике


Молдова: моральная составляющая прцесса / Галина Роговая // Revista de Filosofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 90-105. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p.104-105 (35 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 544)

070 Ziaristică. Presă


527. Chiosa, Igor. Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-
Arheologice Bisericeşti din Basarabia [1909-1934] / Igor Chiosa // Biblio Scientia. – 2013. –
Nr 9. – P. 29-37 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36-37 (14 tit.). – ISSN
1857-2278.
09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 558, 899)

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
528. Bobână, Gheorghe. Aportul academicianului Dimitrie Ursul la cercetarea istoriei
filosofiei : [in memoriam (1913-1996)] / Gheorghe Bobână // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P.
112-114 : fot. – ISSN 1857-0461.

529. Bobână, Gheorghe. "Mitul lui Sisif" şi filosofia absurdului : (un centenar de la naş-
terea lui Albert Camus) / Gheorghe Bobână // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politi-
ce. – 2013. – Nr 3. – P. 7-12. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (6 tit.). – ISSN
1857-2294.

530. Troianowski, Lidia. Artă şi creaţie în lumea absurdă a lui Albert Camus : [studiu
filosofic] / Lidia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr
3. – P. 17-23. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (22 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 558, 899)

159.9 Psihologie
531. Bolboceanu, Aglaida. Stările afective ale elevilor şi securitatea psihologică /
Aglaida Bolboceanu // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 1. – P. 47-52. – Tit. paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (9 tit.). – ISSN 1811-5470.

532. Diţa, Maria. Autocontrolul, stabilirea emoţională şi comportamentul la


preadolescenţi / Diţa Maria, Vîrlan Maria // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.
– 2014. – Nr 1. – P. 1-7. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (7 tit.). – ISSN
1857-0224.

533. Racu, Igor. Dezvoltarea stimei de sine la adolescenţii agresivi / Racu Igor, Tabora
Marina // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 1. – P. 36-46 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (8 tit.). – ISSN 1857-0224.

534. Racu, Iulia. Un model de diminuare a anxietăţii la adolescenţi / Racu Iulia, Taran
Inga // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 1. – P. 68-78 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (10 tit.). – ISSN 1857-0224.

535. Топал, Ю. Г. Психологические предпосылки формирования правосознания у


студенческой молодëжи / Ю. Г. Топал // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.
– 2014. – Nr 1. – P. 57-62. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 62 (14 tit.).
– ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 753)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios
536. Fuştei, Nicolae. Motive doctrinare pentru persecutarea "Martorilor lui Iehova" :
[sectă religioasă milenaristă, iniţiată de Charles Taze Russel în 1878 (SUA)] / Nicolae Fuştei

69
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

// Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 48-64. – Rez. în lb. engl. – Referinţe


bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


537. Basarab, Elena. Întâlniri de neuitat : [pe marginea pelerinajului la mănăstirile din
România, 5-6 oct. 2013] / Elena Basarab // Luminătorul. – 2013. – Nr 5. – P. 29-40 : fot.

538. Braga, Roman. Să nu vă pierdeţi limba română şi sentimentul că sunteţi români :


[interviu cu Arhimandritul R. Braga, părinte la Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului din statul
Michigan, or. River Junction, SUA] / consemnare de Sofia Ţurcan // Luminătorul. – 2013. – Nr
5. – P. 3-8 : fot.

539. Goreanu, Veniamin. Ignorarea darului sfânt al vieţii : [studiu teologic despre re-
producerea umană şi noile tehnologii] / Veniamin Goreanu // Luminătorul. – 2013. – Nr 5. – P.
41-52 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 51-52. – Contin. Începutul : Nr 4.

540. Preda, Radu. Biserica şi societatea în Rusia. De la o modernitate la alta / Radu


Preda // Luminătorul. – 2013. – Nr 5. – P. 53-64 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 61-64.
(Vezi de asemenea Nr 516, 518-19)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
541. Ciobanu, Mitrofan. 2013 – Anul Internaţional al Statisticii / Mitrofan Ciobanu //
Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 37-44. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43-44
(21 tit.). – ISSN 1857-0461.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
542. Ungureanu, Constantin. Populaţia localităţilor din sud-vestul regiunii Odessa (su-
dul Basarabiei), în 2001 / Constantin Ungureanu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr
4. – P. 83-105 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-
2022.

543. Кивачук, Анна. Динамика сельского населения восточных районов


Республики Молдова / Анна Кивачук // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2013. – Nr 3. – P. 215-222. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 222 (7 tit.). – ISSN
1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 547, 924)

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
544. Balan, Elena. Coeziunea interetnică şi societatea civilă în context relaţional: di-
mensiuni conceptuale şi realizări / Elena Balan // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe
Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (4 tit.). –
ISSN 1857-2294.

545. Krekeler, Rusanda. Sociologia translării : [despre obiectivul şi evoluţia teoriei ac-
tor-reţea în contextul tehnologic şi dimensiunile sociologice] / Rusanda Krekeler // Revista de
Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 198-202. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 202 (8 tit.). – ISSN 1857-2294.

546. Mîndru, Valeriu. Conceptul de stratificare socială: abordări teoretico-metodologice


/ Valeriu Mîndru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 158-
163 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (7 tit.). – ISSN 1857-2294.

547. Timuş, Andrei. Ştiinţa – instrument al asigurării posibilităţilor egale pentru cetăţeni
în societate : [studiu sociologic şi demografic] / Andrei Timuş // Revista de Filosofie, Sociolo-
gie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 153-157. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
157 (3 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 504, 514)

316.6 Psihologie socială


548. Sîrbu, Maria. Problema schimbării reprezentărilor sociale : [studiu psihosociologic]
/ Maria Sîrbu // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 1. – P. 8-17. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16-17 (8 tit.). – ISSN 1857-0224.

549. Ковалева, Е. А. Роль социально-психологических навыков и компетенций в


преодолении агрессивного поведения / Е. А. Ковалева // Psihologie. Pedagogie specială.
Asistenţă socială. – 2014. – Nr 1. – P. 85-92 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 92 (5 tit.). – ISSN 1857-0224.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


550. Пономарева, Елена. "Мягкая сила" как фактор межкультурной коммуникации
/ Elena Ponomareva // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 1. – P. 19-29. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28-29 (15 tit.). – ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 544)

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


551. Gagauz, Olga. Unele aspecte ale creşterii eficienţei politicilor familiale / Olga
Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie, Marina Tatar // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiin-
ţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 179-186. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 186 (16
tit.). – ISSN 1857-2294.

71
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

32 POLITICĂ
321 FORME DE ORGANIZARE POLITICĂ. STATELE CA PUTERI POLITICE
(Vezi Nr 540, 598)

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
552. Волков, Эдуард. Политика мультикультурализма и полиэтнический характер
государства – важнейшие факторы реинтеграции страны и сохранения ее
государственного суверенитета / Eduard Volcov // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr
1. – P. 43-62. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61-62 (16 tit.). – ISSN 1857-
4440.
(Vezi de asemenea Nr 525-26)

324 Alegeri
553. Becciev, Elena. Racordarea agitaţiei electorale la standardele Uniunii Europene /
Elena Becciev // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 203-
214 . – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 213-214 (23 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 923)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


554. Antonescu, Crin. Uniunea Europeană – Casa noastră comună : [prelegere publ.
a preşedintelui Senatului României, ţinută la Acad. de Şt. a Moldovei, 5 dec. 2013] / Crin
Antonescu // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 7-9 : fot. – ISSN 1857-0461.

555. Duca, Gheorghe. Eveniment de profundă trăire sufletească : [discursul preşedin-


telui AŞM cu prilejul vizitei la acad. a membrilor Familiei Regale a României şi Excelenţei
Sale Marius Lazurca, ambasadorul României în Rep. Moldova, Chişinău, 8 oct. 2013] / Ghe-
orghe Duca // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-0461.

556. Juc, Victor. Cooperarea în domeniile cercetării-inovării şi protecţiei mediului: opor-


tunităţi şi realizări / Victor Juc, Silvia Mîtcu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice.
– 2013. – Nr 3. – P. 106-123. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122-123 (31 tit.). –
ISSN 1857-2294.

557. Radu (Principele României). Coroana Română, o instituţie istorică a identităţii


naţionale şi a vocaţiei europene : [discurs ţinut în cadrul vizitei Alteţei Sale Regale Margareta,
Principesa Moștenitoare a României şi Alteţei Sale Regale Radu, Principe al României, la
AŞM, Chişinău, 8 oct. 2013] / Alteţa Sa Regală Principele Radu al României // Akademos. –
2013. – Nr 4. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-0461.

558. Roşca, Ludmila. Filozofia relaţiilor internaţionale: statutul social, semnificaţia


practică / Ludmila Roşca // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 1. – P. 63-71. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (10 tit.). – ISSN 1857-4440.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

559. Tofan, Eugenia. Medalia "Dimitrie Cantemir" pentru Crin Antonescu : [preşedinte-
le Senatului României, AŞM, Chişinău, 5 dec. 2013] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2013. –
Nr 4. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-0461.

560. Лазоркина, Ольга. Становление и развитие дипломптической службы


Республики Беларусь / Ольга Лазоркина // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 1. – P.
30-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40-42 (20 tit.). – ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 589-90, 602, 680, 921, 926)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


(Vezi Nr 574)
329 Partide şi mişcări politice
(Vezi Nr 902)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
(Vezi Nr 711)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


561. Botnarenco, I. Sistemul informaţional al cadastrului agricol în Republica Moldova /
I. Botnarenco, S. Popescul // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 113-117 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 117 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

562. Панов, Александр. Европейские эволюции рынка : [интервью с зам.


директора АО СТI-Capital А. Пановым] / записал Игорь Любеску // Profit. – 2014. – Nr 1/2.
– P. 53-55 : fot., tab. – (Недвижимый тренд). – ISSN 1810-0186.

336 Finanţe
563. Dodon, Svetlana. Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echili-
brare bugetară / Svetlana Dodon, Gheorghe Iliadi // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 32-36. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (6 tit.). – ISSN 1857-0461.

564. Tornea, Ion. Moldova şi Transnistria: Integrarea sistemelor bancare? : [interviu cu


I. Tornea, expert IDIS "Viitorul"] / consemnare de Alexandra Marin // Profit. – 2014. – Nr 1/2. –
P. 96-100 : fot. – ISSN 1810-0186.

565. Victoriabank consemnează o dinamică ascendentă în ultimii cinci ani de ac-


tivitate [2009-2013] // Profit. – 2014. – Nr 1/2. – P. 102-103 : tab. – ISSN 1810-0186.

566. Vragaleva, Veronica. Impozitul pe venit în anul 2014: modificări şi comentarii la


acestea / Veronica Vragaleva // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 2. – P. 5-10 : fot., tab. –
ISSN 1813-4408.

73
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

567. Басова, Ирина. Рейтинг надежности банков : (по результатам IV кв. 2013 г. в
сравнении с показателям за II кв. 2013) / Ирина Басова // Profit. – 2014. – Nr 1/2. – P. 28-
33 : fot., tab. – ISSN 1810-0186.

568. Бежан, Геннадий. Что изменилось в применении НДС и акцизов в 2014 году /
Геннадий Бежан // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 2. – P. 11-16 : fot. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

569. Дрэгуцану, Дорин. Непрозрачность акционеров, или Кредиты взамен на


открытость = Lack of Shareholders Transparency, or Loans in Exchange to Openness :
[интервью с президентом НБМ Д. Дрэгуцану] / Александру Танас // Profit. – 2014. – Nr
1/2. – P. 36-39 ; 124-127 : fot., tab. – Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – ISSN 1810-0186.

570. Дрэгуцану, Дорин. Ориентир 2014 г. Кредитам – рост! Рискам – контроль! :


[интервью с президентом НБМ Д. Дрэгуцану] / записал АлександруТанас // Profit. – 2014.
– Nr 1/2. – P. 22-27 : fot. – (О банках подробно). – ISSN 1810-0186.

571. Дрэгуцану, Дорин. Судьба ВЕМ : [Băncii de Economii a Moldovei : интервью с


президентом НБМ Д. Дрэгуцану] / записал реп. журн. // Profit. – 2014. – Nr 1/2. – P. 20-21
: fot. – ISSN 1810-0186.

572. Календарь налогоплательщика на март 2014 года // Contabilitate şi audit. –


2014. – Nr 2. – P. 91-93 : tab. – ISSN 1813-4408.

573. Чиреш, Елена. Гид по заполнению Декларации VEN 12 за 2013 год / Елена
Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 2. – P. 17-39 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 626)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
574. Gavriliţă, Luminiţa. Eficientizarea programelor de asistenţă pentru Republica
Moldova în reformarea cadrului economic, politic şi social / Luminiţa Gavriliţă // Revista de
Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 187-197. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 196-197 (31 tit.). – ISSN 1857-2294.

575. Godoroja, Dumitru. Politicile actuale privind susţinerea activităţii de inovare şi


transfer tehnologic în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale Republicii Moldova /
Dumitru Godoroja // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 16-21 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 21(5 tit.). – ISSN 1810-7079.

576. Sturza, Ion. Modele economice de dezvoltare a Republicii Moldova : [prelegere


publ. ţinută la Acad. de Şt. a Moldovei, 18 noiem. 2013] / Ion Sturza // Akademos. – 2013. –
Nr 4. – P. 10-16 : fot. – ISSN 1857-0461.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 577, 635)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
577. Melnic, Igor. Cuvântul cheie, stabilitate : [interviu economic cu I. Melnic, directorul
Asoc. Naţ. de Marcheting] / consemnare de Mariana Tabunciuc // Profit. – 2014. – Nr 1/2. –
P. 82-85 : fot. – ISSN 1810-0186.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


578. Pasat, Octavian. Analiza juridico-vamală a contravenţiilor, infracţiunilor vamale
prevăzute de Codul vamal al României aflat în vigoare / Octavian Pasat // Revista Naţională
de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 68-73 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73
(9 tit.). – ISSN 1811-0770.

579. Sîrghii, Viorel. Conflictele ce apar la declararea valorii în vamă şi soluţionarea


acestora / Viorel Sîrghii // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P. 26-30. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 30 (9 tit.). – ISSN 1810-309X.

339.7 Finanţe internaţionale


580. Cuhai, Radu. Metodology and Instruments of Macroprudential Policy / Radu
Cuhai, Ludmila Stariţîna, Nicolae Basistîi // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 1. – P.
115-125. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 124-125 (10 tit.). – ISSN 1857-
4440.

581. Seck, Abdoulaye. Beneficiile reformelor sunt inegalabile = I Wish Moldova Could
Jump not Walk to Reforms : [interviu cu A. Seck, Directorul de Ţară al Băncii Mondiale din
Moldova] / consemnare de rep. rev. // Profit. – 2014. – Nr 1/2. – P. 90-95 ; 116-121 : fot. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – (Opinie internaţională). – ISSN 1810-0186.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


582. Червинская, Ирина. Специфика антидемпингового регулирования в
отношении стран с переходной экономики / Ирина Червинская // Revista de Filosofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 223-230 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 230 (9 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 574, 637)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
583. Ciobanu, Rodica. Perspective interdisciplinare asupra valorii comunicării juridice
în aplicarea dreptului / Rodica Ciobanu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2013. – Nr 3. – P. 32-48. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (31 tit.). – ISSN
1857-2294.

75
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

584. Corj, Mihai. Identificarea lacunelor existente în unele acte legislative şi propuneri
de eliminare a lor / Mihai Corj // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 24-29 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (5 tit.). – ISSN 1811-0770.

585. Costachi, Gheorghe. Aspecte ale dezvoltării culturii juridice în societatea demo-
cratică / Gheorghe Costachi, Irina Iacub // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2013. – Nr 3. – P. 124-132. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132 (19 tit.). – ISSN
1857-2294.

586. Cuzneţov, Alexandru. Importanţa interpretării oficiale, neoficiale şi cazuale în


procesul aplicării dreptului / Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr
2. – P. 30-32 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (14 tit.). – ISSN 1811-
0770.

587. Gheorghiţă, Mihail. Expertologia judiciară sau teoria expertizei judiciare / Mihail
Gheorghiţă // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P. 9-13. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (23 tit.). – ISSN 2345-1130.

588. Настасяк, И. Системный подход и его значение в исследовании правовых


явлений / И. Настасяк // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P. 89-
92. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (13 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 606, 622, 642)

341 Drept internaţional


589. Cucerescu, Vasile. Locul şi rolul izvoarelor derivate în dreptul Uniunii Europene:
perioada post-Lisabona / Vasile Cucerescu // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 1. – P.
104-114. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113-114 (6 tit.). – ISSN 1857-4440.

590. Lazari, Constantin. Medierea în spaţiul european / Constantin Lazari // Relaţii In-
ternaţionale Plus. – 2013. – Nr 1. – P. 90-103. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 102-103 (5 tit.). – ISSN 1857-4440.

591. Бочарова, Н. Конституционное регулирование права на результаты


творческой деятельности и интеллектуальную собственность в Европейском Союзе / Н.
Бочарова // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P. 47-51. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50-51 (11 tit.). – ISSN 2345-1130.

592. Волохов, А. Возникновение и развитие международно-правового


регулирования труда / А. Волохов // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. –
Nr 1. – P. 72-77. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76-77 (17 tit.). – ISSN
2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 578, 594, 599, 640, 644-46)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


593. Arseni, Alexandru. Îndatoririle fundamentale – veritabile obligaţii juridico-morale
constituţionale: abordări teoretice şi reglementări / Alexandru Arseni // Revista Naţională de
Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 7-13 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note,
p.12-13 (59 tit.). – ISSN 1811-0770.

594. Blanari, Igor. Premisele controlului constituţionalităţii legilor pe baza dreptului


comparat în raport cu legislaţia SUA / Igor Blanari // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P. 30-
33. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32-33 (16 tit.). – ISSN 1810-309X.

595. Costachi, Gheorghe. Libertatea de exprimare: conţinut juridic, garanţii şi restricţii /


Gheorghe Costachi // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P. 4-8. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (15 tit.). – ISSN 2345-1130.

596. Costachi, Gheorghe. Reflecţii asupra necesităţii şi exigenţelor revizuirii Constitu-


ţiei Republicii Moldova / Gheorghe Costachi, Irina Iacub // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P.
4-7. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

597. Guţuleac, Victor. Analiza doctrinară privind definirea şi trăsăturile contravenţiei /


Victor Guţuleac, Igor Spînu // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P.
14-22. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (55 tit.). – ISSN 2345-1130.

598. Iovan, Marţian. Puterea, autoritatea şi contracararea abuzului de putere / Marţian


Iovan // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – P. 74-89. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (19 tit.). – ISSN 1857-2294.

599. Marian, Octavian. Drepturile şi libertăţile omului prin prisma legislaţiei şi a proce-
sului legislativ / Octavian Marian // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P. 8-12. – Rez. în lb.
rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (18 tit.). – ISSN 1810-309X.

600. Postolache, Ionel. Garanţia drepturilor cetăţenilor – element esenţial în raporturile


stat-cetăţean / Ionel Postolache // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1.
– P. 27-30. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.

601. Postolache, Ionel. Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor – valori substanţiale în


democraţiile contemporane / Ionel Postolache // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P. 43-49. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (24 tit.). – ISSN 1810-309X.

602. Zubco, Valeriu. Instituţia contenciosului administrativ într-o formă conceptuală


nouă – element important pentru integrarea europeană a Republicii Moldova / Valeriu Zubco
// Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 44-49 : fot. – Rez. în lb. rom., germ. –
Referinţe bibliogr. : p. 49 (2 tit.). – ISSN 1811-0770.

603. Сосна, Б. О некоторых проблемах применения и обжалования админист-


ративных наказаний за нарушение налогового законодательства / Б. Сосна // Закон и

77
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

жизнь. – 2014. – Nr 2. – P. 18-22. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (6


tit.). – ISSN 1810-3081.

604. Султанов, Р. Права и свободы человека и гражданина в Конституции Азер-


байджанской Республике / Р. Султанов // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 2. – P. 45-48. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.48 (8 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 553-54, 557, 559, 583, 612, 647, 666)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
605. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărâre Nr 15 din 20.06.2013
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 1453-XIV din 8 noiembrie
2002 cu privire la notariat (Sesizarea nr. 7a/2013) // Justiţia Constituţională în Republica
Moldova. – 2013. – Nr 4. – P. 5-12 ; 39-47 . – Idem în lb. rusă . – ISSN 1810-7257.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


606. Botnaru, Stela. Iresponsabilitatea – cauză care înlătură vinovăţia făptuitorului: de-
finitivarea conceptului / Stela Botnaru // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 33-
37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (26 tit.). – ISSN 1811-0770.

607. Ciobanu, Igor. Obiectul infracţiunii de pornografie infantilă / Igor Ciobanu, Violina
Moraru // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 14-18. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 18 (30 tit.). – ISSN 1811-0770.

608. Copeţchi, Stanislav. Subiectul infracţiunii de atragere a minorilor la activitate cri-


minală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale / Stanislav Copeţchi // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 86-92. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 92 (27 tit.). – ISSN 1811-0770.

609. Garbuz, Carolina. Noţiunea realizării răspunderii penale şi forme specifice de rea-
lizare / Carolina Garbuz // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 52-59 : fig., fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (25 tit.). – ISSN 1811-0770.

610. Grama, Mariana. Problemele clasificării circumstanţelor atenuante şi agravante /


Mariana Grama, Dorin Popescu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 19-23. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (16 tit.). – ISSN 1811-0770.

611. Nedelcu, Narcisa. Unele considerente privind inacţiunea în calitate de formă a


faptei socialmente periculoase / Narcisa Nedelcu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P. 19-25.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (12 tit.). – ISSN 1810-309X.

612. Nedelcu, Vlad. Delimitarea măsurilor de constrângere penală de alte măsuri ale
constrângerii juridice / Vlad Nedelcu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P. 13-18. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18 ( 26 tit.). – ISSN 1810-309X.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

613. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru pariurile aranjate (art. 2422 CP RM) :
Partea II / Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 2-6 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (6 tit.). – Contin. Începutul : Nr 1. – ISSN 1811-0770.

614. Stăvilă, Mihai. Efectele circumstanţelor atenuante asupra "detenţiunii pe viaţă" po-
trivit legislaţiei penale a Republicii Moldova / Mihai Stăvilă // Revista Naţională de Drept. –
2014. – Nr 2. – P. 64-67 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (13 tit.). –
ISSN 1811-0770.

615. Tighineanu, Alexandra. Reglementarea răspunderii penale pentru infracţiunile


economice în legislaţia penală a Republicii Belarus şi a Republicii Moldova / Alexandra
Tighineanu // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P. 31-34 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (3 tit.). – ISSN 2345-1130.

616. Vasiloi, Djulieta. Abordarea unor aspecte privind elementele criminalităţii /


Djulieta Vasiloi // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P. 23-26. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (15 tit.). – ISSN 2345-1130.

617. Андрушко, А. Старческая немощность как причина беспомощного состояния


потерпевшего / А. Андрушко // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. –
P. 38-41. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40-41 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.

618. Баськовцов, А. Квалификация коррупционных правонарушений, связанных с


нарушением установленных законом требований / А. Баськовцов // Закон и жизнь. –
2014. – Nr 2. – P. 54-58. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (18 tit.). – ISSN
1810-3081.

619. Бойко, А. Уголовно-правовые последствия судимости / А. Бойко // Закон и


жизнь. – 2014. – Nr 2. – P. 41-44. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (4 tit.).
– ISSN 1810-3081.

620. Бубырь, Ю. Права подозреваемого как средсто обеспечения законности его


участия в уголовном производстве Украины / Ю. Бубырь // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 2.
– P. 36-40. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (12 tit.). – ISSN 1810-3081.

621. Бусол, Е. Правоприменительные коллизии антикоррупционного законода-


тельства Украины / Е. Бусол // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. –
P. 52-56. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (12 tit.). – ISSN 2345-1130.

622. Флоря, В. Судебно-медицинская экспертиза по делам о "врачебных престу-


плениях" / В. Флоря // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 2. – P. 4-7. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 7 (8 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 578, 603, 645)

79
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


623. Didîc, Vasile. Despre unele întrebări de reglementare juridică în securitatea finan-
ciară a statului modern / Vasile Didîc // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 60-
63. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 63 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 615)

347 Drept civil


347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
624. Chisiliţa, Violeta. Răspunderea uzufructuarului faţă de nudul proprietar pentru ne-
îndeplinirea obligaţiilor legale / Violeta Chisiliţa // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P. 33-37. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (9 tit.). – ISSN 1810-309X.

625. Проскуров, М. Доктринальные взгляды на право приобретательной давности


/ М. Проскуров // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 2. – P. 49-53. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 53 (14 tit.). – ISSN 1810-3081.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


626. Marian, Nicolae. Unele aspecte cu privire la preţul contractului de credit bancar /
Nicolae Marian // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 79-85 : fot., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

627. Pantea, Oleg. Contractualismul – premisă a contractului normativ ca izvor al drep-


tului / Oleg Pantea // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 50-51 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (6 tit.). – ISSN 1811-0770.

628. Жила, А. Субъекты, объект и юридическое содержания регрессного правоот-


ношения / А. Жила // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 2. – P. 22-26. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 26 (9 tit.). – ISSN 1810-3081.

629. Сосна, Б. Правовое регулирование дистрибьюторского договора в


Республике Молдова / Б. Сосна, И. Арсени // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. –
2014. – Nr 1. – P. 35-37. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.37 (9 tit.). – ISSN
2345-1130.
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
630. Сосна, Б. Проблемы понятия усыновления в науке семейного права / Б. Со-
сна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 2. – P. 14-17. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 17 (23 tit.). – ISSN 1810-3081.

347.7 Drept comercial


631. Albu, Svetlana. Valoarea drepturilor de proprietate intelectuală / Svetlana Albu //
Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 64-65 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 65 (3 tit.). – ISSN 1810-7079.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

632. Bolocan, Lilia. Rolul proprietății intelectuale în promovarea şi valorificarea inova-


ţiilor / Lilia Bolocan, Svetlana Munteanu // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 6-15 : fig., fot., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

633. Leviţchi, Simion. Mărcile şi libera concurenţă / Simion Leviţchi // Intellectus. –


2013. – Nr 4. – P. 32-37 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol. – ISSN 1810-7079.

634. Melnic, Violeta. Justificarea şi avantajele denumirilor de origine în raport cu mar-


ca comercială pentru produsele agroalimentare / Violeta Melnic // Intellectus. – 2013. – Nr 4.
– P. 43-49 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (15 tit.). – ISSN 1810-
7079.

635. Mogol, Natalia. Indicaţiile geografice – o oportunitate pentru promovarea produse-


lor autohtone tradiţionale / Natalia Mogol // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 38-42 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.42 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

636. Moisei, Andrei. Drepturile de proprietate industrială şi mijloacele de asigurare a


acestora / Andrei Moisei, Rodica Popescu // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 22-25 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (6 tit.). – ISSN 1810-7079.

637. Ţîgănaş, Ion. Industria creativă sau motorul intelectual al economiei / Ion Ţîgănaş
// Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 55-63 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

638. Ursu, Tatiana. Unele aspecte privind contrafacerea mărcilor în mediul online / Ta-
tiana Ursu // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 50-54 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 57 (17 tit.). – ISSN 1810-7079.

639. Бодюл, Татьяна. Исторические аспекты охраны выражений фольклора : [с


помощью авторского права] / Татьяна Бодюл // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 26-31 : fot.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (6 tit.). – ISSN 1810-7079.

640. Бутырский, А. Классификация моделей разрешения хозяйственных


(коммерческих) споров в странах Восточной Европы / А. Бутырский // Jurnalul Juridic
Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P. 57-61. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 61 (13 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 506, 732)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


641. Гураленко, Н. Гносеологические закономерности формирования внутреннего
убеждения судьи / Н. Гураленко // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr
1. – P. 84-88. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (6 tit.). – ISSN 2345-1130.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

642. Гураленко, Н. Онтологические основания судейского познания: смена мето-


дологических ориентиров / Н. Гураленко // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 2. – P. 27-31. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (3 tit.). – ISSN 1810-3081.

643. Сосна, Б. Характеристика гражданского судопроизводства как


специфической формы разрешения споров / Б. Сосна, И. Арсени // Legea şi viaţa. –
2014. – Nr 2. – P. 50-51. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (7 tit.). – ISSN
1810-309X.

644. Федоренко, В. Понятие и сущность конституционных основ судопроизводст-


ва в Украине и зарубежных странах / В. Федоренко // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 2. – P.
31-35. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (11 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 586)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
645. Macovei, Tatiana. Libertatea muncii versus munca forţată / Tatiana Macovei //
Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 74-78. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 78 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 592)

349.3 Drept social


(Vezi Nr 659)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


646. Вивчаренко, О. Международные стандарты охраны земли. Общая характе-
ристика / О. Вивчаренко // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P.
66-71. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 70-71 (18 tit.). – ISSN 2345-1130.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
647. Boaghi, Denis. Descentralizarea unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special
din Republica Moldova / Denis Boaghi // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P. 37-42. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (31 tit.). – ISSN 1810-309X.

648. Беспалова, О. Соблюдение международных стандартов обеспечения прав


человека в деятельности органов внутренних дел Украины / О. Беспалова // Jurnalul
Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P. 42-46. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 46 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 619)

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


649. Călugăreanu, Vitalie. Vitalie Călugăreanu: "Vreau să cred că vom avea o armată
de care întreaga ţară va fi mîndră"! : [interviu cu jurnalistul mold.] / consemnare de Denis
Rotaru // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-3703.

650. Cirimpei, Sergiu. Ascensiune militară prin "cădere liberă" : [interviu cu maiorul S.
Cirimpei, comandantul Batalionului cu Destinaţie Specială ″Fulger″] / consemnare: Liuba Vicol
// Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-3703.

651. Cuţei, Vitalie. Despre Afganistan, carieră militară şi emoţii post-război... : [interviu
cu V. Cuţei, colonel, comandantul Centrului Militar Teritorial din Edineţ] / consemnare de rep.
rev. // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-3703.

652. Gulei, Ghenadie. El a ales armata sau armata l-a ales pe el?!! : [pe marginea dis-
cuţiei cu maiorul Gh. Gulei, comandant Baterie radiotehnică, Divizionul nr. 1 din Băcioi, mun.
Chişinău] / consemnare: Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 18-19 :
fot. – ISSN 1857-3703.

653. Radvan, Inga. "Muşchetarul" din armată : [despre sabrerul Igor Botnari, soldat din
Brigada ″Ştefan cel Mare″] / text de Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 24 :
fot. – ISSN 1857-3703.

654. Tacu, Tudor. Acelaşi război, o altă misiune : [conflictul transnistrean : pe margi-
nea discuţiei cu locotenentul major T. Tacu, ofiţer al Regimentului Rachete Antiaeriene] / text
de Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-3703.

655. Vosimeric, Dmitrii. O zi în culoare kaki : [pe marginea discuţiilor cu plutonierul


Andrei Cojocaru, Batalionul 22 de Menţinere a Păcii ; cu locotenentul Victor Şipilov, coman-
dant de pluton Garda de Onoare ; cu sergentul inferior Dinu Popov, Compania Garda de
Onoare] / text de Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 16-17 : fot. –
ISSN 1857-3703.

656. Vosimeric, Dmitrii. Un erou al timpurilor noastre : [colonelul Viorel Coliban, parti-
cipant la războiul din Afganistan şi la conflictul transnistrean, actualmente lector la catedra
militară a UTM] / text de Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 6-7 : fot. –
ISSN 1857-3703.
(Vezi de asemenea Nr 853, 919)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 548)

83
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


657. Плотник, Олеся. Роль информирования и просвещения потребителей /
Олеся Плотник // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – P. 38-43. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.

368 Asigurări
658. Republica Moldova. Parlamentul (2009-). Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2014 : [Nr 329 din 23. 12. 2013 cu modif. şi compl. ulterioare] // Contabilitate şi
audit. – 2014. – Nr 2. – P. 95-103 : tab. – ISSN 1813-4408.

659. Republica Moldova. Parlamentul (2009-). Legea fondurilor asigurării obligatorii


de asistenţă medicală pe anul 2014 : [Nr 330 din 23. 12. 2013 cu modif. şi compl. ulterioare] //
Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 2. – P. 104-105 : tab. – ISSN 1813-4408.

660. Гриневич, Ольга. Социальное и медицинское страхование в 2014 году /


Ольга Гриневич // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 2. – P. 84-87. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

661. Фрунзэ, Юрий. Укрепление системы страхования гражданской


ответственности в Республики Молдова и зарубежный опыт : [страховка для адвоката] /
Юрий Фрунзэ // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – P. 52-58. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 58 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
662. Dodu-Savca, Carolina. Hypermedias et culture des industries educative dans
l’appretissage multidimensionel / Carolina Dodu-Savca // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. –
Nr 1. – P. 73-81. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80-81 (15 tit.). – ISSN 1857-
4440.

663. Fairstein, Esther. Interns' difficulties in adapting to the educational system /


Esther Fairstein // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 1. – P. 75-78. – Tit. paral. : lb. rom., engl.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (10 tit.). – ISSN 1811-5470.

664. Hassan, Manal. Peculiarities of Formal and Nonformal Education / Manal Hassan
// Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 1. – P. 28-31. – Text în lb. engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 31 (10 tit.). – ISSN 1811-5470.

665. Orîndaş, Lilian. Parteneriatul şcoală-familie-comunitate în contextul valorizării ro-


lului social al şcolii şi asigurării unei educaţii de calitate / Lilian Orîndaş // Univers Pedagogic.
– 2014. – Nr 1. – P. 41-46 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 46 (4 tit.). – ISSN 1811-5470.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

666. Гафурова, Е. Сельское образование в Украине: правовые проблемы и пути


их решения / Е. Гафурова // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – P.
78-83. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 82-83 (25 tit.). – ISSN 2345-1130.

667. Костянчук, С. В. Технологический подход к процессу формирования


ценностно-смысловых ориентаций старшеклассников / С. В. Костянчук // Univers Peda-
gogic. – 2014. – Nr 1. – P. 53-60. – Tit. paral. : lb. engl., rusă. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 60 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


668. Cucoş, Constantin. Premise, temeiuri şi contexte nonformale de realizare a edu-
caţiei pentru valorile artistice / Constantin Cucoş // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 1. – P.
17-22. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (7 tit.).
– ISSN 1811-5470.

669. Vicol, Nelu. Registrul estetic al limbajului : [valoarea şi cultura educaţiei] / Nelu Vi-
col // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 1. – P. 32-40. – Tit. paral. : lb. rom., fr. – Rez. în lb.
rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


670. Andriţchi, Viorica. Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a
cadrelor didactice din instituţia şcolară / Viorica Andriţchi, Stela Galemba // Univers Pedago-
gic. – 2014. – Nr 1. – P. 61-67. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 67 (10 tit.). – ISSN 1811-5470.

671. Bucun, Nicolae. Evaluarea eficienţei învăţării prin prisma pedagogiei competenţe-
lor / Nicolae Bucun // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 1. – P. 3-16. – Tit. paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (15 tit.). – ISSN 1811-5470.

672. Cebanu, Lilia. Educaţia nonformală: caracteristici, principii, forme de realizare /


Lilia Cebanu // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 1. – P. 23-27. – Tit. paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (7 tit.). – ISSN 1811-5470.

673. Mândâcanu, Virgil. Paradigma pedagogiei umaniste praxiologice în pregătirea


cadrelor didactice / Virgil Mândâcanu, Daniela Vacarciuc // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr
1. – P. 68-74 : tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 74 (5 tit.). – ISSN 1811-5470.

674. Княжева, И. А. Роль учебной автономии в развитии методической культуры


будущих преподавателей педагогических дисциплин в условиях магистратуры / И. А.
Княжева // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 1. – P. 26-35. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (17 tit.). – ISSN 1857-0224.

675. Листопад, А. А. Синектика как средство формирования профессионально-


творческого потенциала будущих педагогов / А. А. Листопад // Psihologie. Pedagogie

85
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 1. – P. 47-56 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 56 (9 tit.). – ISSN 1857-0224.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


676. Лисовская, Т. В. Презентация инновационного учреждения образования в
Республике Беларусь для детей с тяжелыми множественными психофизическими на-
рушениями / Т. В. Лисовская // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. –
Nr 1. – P. 18-25. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (5 tit.). – ISSN 1857-
0224.

677. Малик, Марина Валентиновна. "Линза инвалидности" как инструмент


управления общеобразовательным учебным заведением инклюзивного типа / Малик
Марина Валентиновна // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 1.
– P. 79-84. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (2 tit.). – ISSN 1857-0224.

678. Струлева, С. А. Развитие двигательных качеств девочек-подростков с нару-


шением интеллекта в системе адаптивной физической культуры / С. А. Струлева //
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 1. – P. 63-67 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (5 tit.). – ISSN 1857-0224.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


679. Canţer, Valeriu. Dezbateri: modificări la Legea învăţământului. De ce fel de docto-
rat are nevoie Republica Moldova? / Valeriu Canţer, Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. –
2013. – Nr 4. – P. 76-81 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81(7 tit.). –
ISSN 1810-7079.

680. Cerneavschi, Stanislav. Вклад МГИМО – университета в подготовку


дипломатических кадров / Stanislav Cerneavschi // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr
1. – P. 9-18. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 535, 656, 675, 926)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor
681. Eremia, Anatol. Elanul în tradiţiile populare // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2014. – Nr 2. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr
2. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 639)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
682. Palancean, A. The argumentation of the expediency of undertaking environmental
reconstruction works in the "Codrii" natural reserve / A. Palancean, V. Gogu // Revista Bota-

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 19-26 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
26 (9 tit.). – ISSN 1857-095X.

51 MATEMATICĂ
512 Algebră
683. Arhangel’skii, A. V. Examples of quasitopological groups / A. V. Arhangel’skii,
Mitrofan M. Choban // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. –
2013. – Nr 2/3. – P. 111-118. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118 (10 tit.). – ISSN
1024-7696.

684. Rusu, Andrei. Infinitely many maximal primitive positive clones in a


diagonalizable algebra / Andrei Rusu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – P. 47-52. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (9
tit.). – ISSN 1024-7696.
515.1 Topologie
685. Arhangel’skii, A. V. Selected Old Open Problems in General Topology / A. V.
Arhangel’skii // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr
2/3. – P. 37-46. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44-46 (52 tit.). – ISSN 1024-7696.

686. Arnautov, V. I. On the number of metrizable group topologies on countable


groups / V. I. Arnautov, G. N. Ermakova // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldo-
va. Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – P. 17-26. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (5
tit.) – ISSN 1024-7696.

687. Choban, Mitrofan M. Functional compactifications of T0-spaces and


bitopological structures / Mitrofan M. Choban, Laurenţiu I. Calmuţchi // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – P. 53-60. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 59-60 (13 tit.). – ISSN 1024-7696.

688. Choban, Mitrofan M. On free groups in classes of groups with topologies / Mi-
trofan M. Choban, Liubomir L. Chiriac // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – P. 61-79. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78-79
(15 tit.). – ISSN 1024-7696.

689. Gutsul, I. S. On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume / I. S.


Gutsul // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 2/3. –
P. 80-89. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (2 tit.). – ISSN 1024-7696.

690. Ipate, D. M. On spaces of densely continuous forms / D. M. Ipate, R. C. Lupu //


Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – P. 90-
98. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98 (10 tit.). – ISSN 1024-7696.

691. Valov, V. A. Selection theorem for set-valued maps into normally supercom-
pact spaces / V. A. Valov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

– 2013. – Nr 2/3. – P. 99-105. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 104-105 (12 tit.). –
ISSN 1024-7696.
517 Analiză
692. Abel, Mati. Liouville’s theorem for vector-valued functions / Mati Abel // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – P. 5-16. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15-16 (15 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1024-
7696.

693. Alb Lupaş, Alina. Certain differential superordinations using a multiplier


transformation and Ruscheweyh derivate / Alina Alb Lupaş // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – P. 119-131. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 130-131 (10 tit.). – ISSN 1024-7696.

694. Prishlyac, Alexander. Minimal m-handle decompositions on three-dimensional


handlebodies / Alexander Prishlyac, Elena Vyatchaninova // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – P. 106-110. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 110 (5 tit.). – ISSN 1024-7696.

519.7 Cibernetică matematică


695. Moldovyan, N. A. Short signatures from the difficulty of factoring problem / N.
A. Moldovyan, A. A. Moldovyan, V. A. Shcherbacov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Repu-
blicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – P. 27-36 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 35-36 (13 tit.). – ISSN 1024-7696.

53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism
(Vezi Nr 511)
538.9 Fizica substanţelor condensate
696. Moscalenco, Sveatoslav. Condensarea Bose-Einstein a polaritonilor excitonici în
microcavităţi / Sveatoslav Moscalenco, Igor Podlesnîi // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 53-67
: fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66-67 (32 tit.). – ISSN 1857-0461.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
(Vezi Nr 707)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
697. Comanici, I. Academician Vladimir A. Rîbin : 120 years from birthday (1893-1979)
/ I. Comanici // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 115-121 : fot. – ISSN 1857-
095X.
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
698. Dediu, Ion. Istoricul factorilor ecologici chimici ai mediului ambiant / Ion Dediu //
Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 77-81 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
80-81 (38 tit.). – ISSN 1857-0461.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 556)

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


699. Ciubotaru, Alexander. To 110 years from the birthday of the illustrious swidish
cytogenetist, professor Arne Mϋntzing / Alexander Ciubotaru // Revista Botanică. – 2013. –
Vol. 5, Nr 2. – P. 122-127 : fig., fot. – Referinţe bibliogr. : p. 127 (8 tit.). – ISSN 1857-095X.

578 Virusologie
700. Oglinda, A. Studiul evaluării sensibilităţii la antibiotice a microorganismelor izolate
din biosubstrate patologice / A. Oglinda, Iu. Sinitsina // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P.
96-99 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (14 tit.). – ISSN 1857-0666.

579 Microbiologie
701. Utilizarea microscopului holografic în studiul preparatelor biologice : [studiu]
/ Ludmila Batîr, Aliona Glijin, Adriana Acciu [et al.] // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 68-71 :
fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (12 tit.). – ISSN 1857-0461.

58 BOTANICĂ
702. Titica, Ghenadie. Rare plant species of semi-desert steppes in southern Moldova
/ Ghenadie Titica // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 27-33 : fot., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (11 tit.). – ISSN 1857-095X.

59 ZOOLOGIE
703. Bulat, Denis. Vidra şi populaţiile piscicole / Denis Bulat // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 2. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

704. Chiriţă, Gheorghe. Reglarea numerică a răpitoarelor : [pe teritoriul Rep. Moldova]
/ Gheorghe Chiriţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 7 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4513.

705. Cocîrţă, Petru. Speciile de nevertebrate din fauna Republicii Moldova cu statut de
producţie internaţională / Petru Cocîrţă, Olesea Gliga // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 112-
121 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120-121 (18 tit.). – ISSN 1810-
7079.

706. Muflonul european : (Ovis ammon musimon) // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –


2014. – Nr 2. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr
2. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 791-92, 833, 856)

89
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


60 BIOTEHNOLOGIE
707. Intensificarea fitochimică a emisiei biohidrogenului în procesele de fermen-
tare anaerobă a biomasei / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Valentin Bobeică [et al.] //
Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 72-76 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 75-76 (16 tit.). – ISSN 1857-0461.

61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
708. Importanţa răspunsului imun al organismului la criodistrucţie / Victor Cer-
nat, Gheorghe Ţîbîrnă, Valentina Stratan [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 19-25 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 25 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 539, 724, 740)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


709. Chicu, V. Formarea specialiştilor cu studii superioare medicale pentru activitatea
profesională în domeniul sănătăţii publice / V. Chicu // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P.
87-92 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (5 tit.). – ISSN 1857-0666.

710. Date privind inofensivitatea imunizărilor incluse în Programul Naţional de


Imunizări în Republica Moldova / V. Bucov, L. Turcan, A. Melnic // Curierul medical. – 2013.
– Nr 6. – P. 83-86 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 86 (12 tit.). – ISSN
1857-0666.

711. Jucov, A. Influenţa migraţiei de muncă asupra sănătăţii migranţilor / A. Jucov //


Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P. 73-75 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
75 (9 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 622, 658-60, 715, 720, 723)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
712. Bacinschi, Nicolae. Peptide din insecte – sursă de preparate cu acţiune
antimicrobiană / Nicolae Bacinschi, Victor Ghicavîi, Ina Pogonea // Akademos. – 2013. – Nr 4.
– P. 94-99 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98-99 (25 tit.). – ISSN 1857-
0461.

713. Nikolaev, V. A. Исследование антиэкссудативной активности производных


эризимина и цимарина / V. A. Nikolaev, B. A. Samura // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. –
P. 32-35 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (18 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 722)

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 701, 746)
616 Patologie. Medicină clinică
714. Blocada paravertebrală în tratamentul sindromului algic cronic la pacienţi cu
afectarea tumorală a organelor cutiei toracice şi etajul superior al abdomenului / Ser-
ghei Doruc, Valeriu Bîlba, Vadim Pogoneţ [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 194-196 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 196 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

715. Managementul serviciului oncologic din Republica Moldova / Victor Cernat,


Gheorghe Ţîbîrnă, Valeriu Bîlba [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 12-18 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 18 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
716. Modificările electrocardiografice şi ecografice la pacienţii cu cardiopatie
tireotoxică / L. Grib, A. Grejdieru, T. Tudose [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P.
22-25 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24-25 (22 tit.). – ISSN 1857-0666.

717. Musteaţă, Vasile. Managementul contemporan al pacienţilor cu leucemia mieloidă


cronică: revista literaturii şi experienţa IMSP Institutul Oncologic din Moldova / Vasile Mustea-
ţă // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 211-216
: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 215-216 (23 tit.). – ISSN
1857-0011.

718. Rezultatele nemijlocite şi la distanţă ale tratamentului limfoanelor


nehodkiniene: experienţa de 30 de ani a Centrului Hematologic al Moldovei / Larisa
Musteaţă, Ion Corcimaru, Maria Robu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 207-210 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 210 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


719. Bîlba, Valeriu. Particularităţi de diagnostic şi erori clinice în oncopulmonologie /
Valeriu Bîlba // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. –
P. 127-134 : diagr. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 133-134 (19 tit.). –
ISSN 1857-0011.

720. Darii, Alexandru. Poluarea aerului – factor de risc pentru cancerul pulmonar /
Alexandru Darii, Marina Lupu, Grigore Friptuleac // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 188-191 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 191 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

721. Implementarea biopsiei percutanate tumorilor pulmonare ca metodă de dia-


gnostic miniinvazivă şi performantă / Serghei Doruc, Serghei Salamatov, Corneliu Prepeli-

91
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

ţa [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P.


116-118 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 118 (3 tit.). – ISSN 1857-
0011.

722. Lesnic, E. Rolul activităţii immunocorectoare a remediului BioR la pacienţii cu


eşec al tratamentului antituberculos / E. Lesnic, S. Ghinda, V. Rudic // Curierul medical. –
2013. – Nr 6. – P. 25-32 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31-32 (26 tit.). –
ISSN 1857-0666.

723. Particularităţi ale procesului epidemic de tuberculoză în Chişinău, perioada


2008-2012 / N. Furtuna, M. Cetulean, N. Tinta [el al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P.
93-95 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (7 tit.). – ISSN 1857-0666.

724. Polimofismul genei CZP2E1 şi predispunerea la cancer pulmonar / Vladimir


Shutkin, Evghenii Imyanitov, Valentina Stratan [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 38-44. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 43-44 (36 tit.). – ISSN 1857-0011.

725. Tokarchuk, N. I. Особенности продукции цитокинов при внегоспитальной


пневмонии у недоношенных детей на первом году жизни / N. I. Tokarchuk, L. M. Bulat, V.
S. Oleynik // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P. 47-51 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 51(10 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 757, 760)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


726. Aspecte clinice ale limfoamelor non-Hodgkin cu afectarea primară a tractului
gastrointestinal la adulţi / Maria Robu, Ion Corcimaru, Larisa Musteaţă [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 216-220 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 219-220 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.
727. Cabac, Vasile. Papilomatoza recidivată a laringelui la copil, aspect epidemiologi-
ce. : (rev. lit.) / Vasile Cabac // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 4. – P. 230-234. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 233-234
(27 tit.). – ISSN 1857-0011.

728. Corobcean, Nadejda. Evaluarea debutului şi duratei hiperfermentemiei în pan-


creatita postoperatorie în cancerul gastric / Nadejda Corobcean // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 201-206 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 205-206 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

729. Kozherin, R. V. Профилактика и лечение антибиотик-ассоциированной


диареи у детей раннего возраста / R. V. Kozherin // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P.
35-38 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.38 (18 tit.). – ISSN 1857-0666.

730. Madan, Victor. Cancerul laringian : morbiditate şi aspecte de tratament : (rev. lit.) /
Victor Madan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. –

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

P. 234-237 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 237 (6 tit.). – ISSN
1857-0011.

731. Spinu, C. Metodă de tratament al hepatitei virale C la copiii cu contraindicaţii la


tratamentul standard antiviral / C. Spinu, I. Spinu, S. Bologa // Curierul medical. – 2013. – Nr
6. – P. 106-111 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (9 tit.). – ISSN 1857-
0666.

732. Spînu, Constantin. Rigla multifuncţională Virus : [markerii viruşilor hepatitelor] /


Constantin Spînu, Igor Spînu // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 87-89 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.

733. Tipul intestinal şi tipul difuz de cancer gastric: particularităţile clinice şi his-
topatologice / Anna Donscaia, Nicolae Ghidirim, Lorena Mednicov // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 80-84 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (23 tit.). – ISSN 1857-0011.

734. Tratamentul complex al cancerului mucoasei cavităţii bucale / Gheorghe


Ţîbîrnă, Adrian Clipca, Valentina Darii [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 49-53 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 53 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

735. Trifan, V. Analiza cefalometrică în diagnosticul malocluziei de clasa III-a Angle / V.


Trifan // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P. 76-78 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 78 (14 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 753, 756, 758, 762-63)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


736. Argumente în favoarea implementării serviciului de diagnostic, tratament şi
monitoring al pacienţilor cu diverse patologii tiroidiene în cadrul IMPS Institutul onco-
logic Republica Moldova utilizând iodul radioactiv / Sofia Topală, Victor Cernat, Rodica
Mîndruţa-Stratan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr
4. – P. 275-282 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 282 (10 tit.).
– ISSN 1857-0011.

737. Cancerul glandei tiroide : Protocol clinic naţional / Gheorghe Ţâbârnă, Adrian
Clipca, Andrei Ţîbîrnă [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2013. – Nr 4. – P. 238-274 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 274 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

738. Crearea bazei de date şi a arborelui genealogic familial a pacienţilor cu car-


cinom tiroidian / Rodica Mîndruţa, Andrei Ţîbîrnă, Nicolae Belev [et al.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 163-173 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 173 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

739. Particularităţile angiogenezei în carcinoamele tiroidiene / Anatol Cernîi, Iraida


Iacovlev, Nina Bogdanscaia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-

93
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

cale. – 2013. – Nr 4. – P. 160-162 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 162 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

740. Stratan, Valentina. Diferenţierea fenotipică a liniei celulare a limfoanelor non-


Hodgkin / Valentina Stratan, Aliona Nicorici, Ion Corcimaru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 25-28. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 28 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 718, 765)

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


741. Cernat, Victor. Managementul dermatooncologic al sarcoamelor cutanate / Victor
Cernat, Ion Mereuţă, Diana Eftodii // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2013. – Nr 4. – P. 196-198. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 198
(11 tit.). – ISSN 1857-0011.

742. Doruc, Andrei. Metoda combinată cu aplicarea factorilor fizici în tratamentul can-
cerului local-avansat a buzei inferioare şi a a pielii regiunii capului şi gâtului st. III-IV,
(T3N0M0,T4N0M0) / Andrei Doruc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2013. – Nr 4. – P. 191-194 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
194 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

743. Factorii prognosticului vital şi de progresare a maladiilor la pacienţii cu me-


lanom malign / Gheorghe Ţîbîrnă, Victor Cernat, Valeriu Palade [et al.] // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 28-37 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (29 tit.). – ISSN 1857-0011.

744. Manifestările biochimice ale modificărilor cronologice cutanate în funcţie de


vârstă / Anatol Vişnevschi, Irina Tcaci, Leonid Chişlaru [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 293-297 : fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 296-297 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

745. Tcaci, Irina. Dinamica indicaţiilor de peroxidare a lipidelor, enzimelor sistemului


antioxidant şi enzimelor lizozomale în funcţie de tratamentul modificărilor cronologice cutana-
te / Irina Tcaci // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. –
P. 288-293 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 293 (13 tit. ). – ISSN
1857-0011.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


746. Ceban, E. Rolul radiografiei de ansamblu şi urografiei intravenoase în diagnosticul
multimodal al nefrolitiazei complicate / E. Ceban // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P. 8-15
: fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14-15 (20 tit.). – ISSN 1857-0666.

747. Duda, Boris. Diagnosticul şi tratamentul obstrucţiilor infrarenale cauzate de pato-


logia oncologică / Boris Duda, Lidia Ţaulean // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 141-144 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 144 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

748. Iurcu, Corneliu. Biopsia multifocală a prostatei în diagnosticul cancerului de pros-


tată / Corneliu Iurcu, Boris Duda // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2013. – Nr 4. – P. 154-156 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
156 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

749. Nefrostomia percutanară ecoghidată pentru derivarea urinei în tumorile local


avansate ale bazinului / Nicolae Ghidirim, Boris Duda, Corneliu Iurcu [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 148-154 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 154 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.

750. Брега, Диана. Современные представления о раке предстательной железы /


Брега Диана // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. –
P. 221-230. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 227-230 (90 tit.). – ISSN
1857-0011.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


(Vezi Nr 749,764)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
751. Gavriliuc, Pavel. Sindroame paraneoplazice neurologice / Pavel Gavriliuc, Mihail
Gavriliuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P.
134-141 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 141 (7 tit.). – ISSN
1857-0011.

752. Ralets, N. V. Влияние магния сульфата на состояние вегетативной нервной


системы у больных менингоэнцефалитом / N. V. Ralets, V. I. Matyash, A. Ya. Glavatskiy //
Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P. 42-47 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
47 (10 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 766)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


753. Лакуста, Виктор. Когнитивные нарушения у людей с частичной адентией /
Виктор Лакуста, Рита Савочкина // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 100-108 : fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107-108 (35 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 606)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


754. Diversitatea şi răspândirea genelor ce codifică enzimele beta-lactamaze cu
spectru extins la tulpinile de "Escherichia coli" / O. Burduniuc, R. Cojocaru, S.
Gheorghita [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P. 78-83 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 83 (15 tit.). – ISSN 1857-0666.

755. Prisacari, V. Antibioticorezistenţa/sensibilitatea în infecţiile septico-purulente


nosocomiale de profil ortopedo-traumatologic / V. Prisacari, D. Spataru // Curierul medical. –

95
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

2013. – Nr 6. – P. 99-106 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (8 tit.). –
ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 729)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
(Vezi Nr 755)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


756. Clim, Constantin. Tratamentul chirurgical al chisturilor bronhiale cervicale / Con-
stantin Clim, Ina Popa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013.
– Nr 4. – P. 70-72 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (3 tit.). –
ISSN 1857-0011.

757. Darii, Valentina. Aspecte contemporane de tratament chirurgical în cancerul la-


ringian / Valentina Darii // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013.
– Nr 4. – P. 57-62 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 62 (7 tit.).
– ISSN 1857-0011.

758. Managementul chirurgical al tumorilor intestinului subţire / Gheoghe Ghidirim,


Nicolae Ghidirim, Igor Mişin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2013. – Nr 4. – P. 63-69 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 69 (20 tit.). – ISSN 1857-0011.

759. Manifestările clinice ale dereglărilor hemostatice la bolnavii de cancer


colonic complicat în perioada perioperatorie / Porfirii Rusu, Veaceslav Laur, Ciprian Levca
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 174-
180 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 180 (28 tit.). – ISSN
1857-0011.

760. Operaţii econome miniinvazive în tratamentul cancerului laringian / Alexandru


Postolache, Valentina Darii, Andrei Ţîbîrnă [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 99-105 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 105 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

761. Operaţiile organomenajante în chirurgia oncologică / Sergiu Brenişter, Sergiu


Salomatov, Corneliu Prepeliţa [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 282-285 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 285 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

762. Samohvalov, Sergiu. Managementul chirurgical miniinvaziv în tratamentul ob-


strucţiilor tumorale ale căilor biliare proximale / Sergiu Samohvalov, Alexandru Danci, Tatiana
Secanaia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P.
118-122 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 122 (8 tit.). – ISSN
1857-0011.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

763. Strategii chirurgicale miniinvazive în pancreatita cronică recidivantă şi can-


cerul pancreatic nerezecabil / Anatol Cazac, Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 85-88 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

764. Tehnologii miniinvazive în tratamentul chirurgical al chisturilor osoase / Ion


Mereuţă, Nicolae Dolganciuc, Ion Dăscăliuc [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 89-91. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 91 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

765. Ţîbîrnă, Andrei. Chirurgia miniinvazivă în tratamentul patologiilor nodulare şi can-


cerului tirodian incipient / Andrei Ţîbîrnă // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 92-98 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 98 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

766. Ţîbîrnă, Gheoghe. Reabilitarea protetică pe implante endoosoase a pacienţilor cu


tumori din regiunea capului şi gâtului / Gheorghe Ţîbîrnă, Viorel Ureche // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 54-57. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 768-72, 775-81)

618 Ginecologie. Obstetrică


767. Caractere demografice la gravidele cu factorii de risc de malformaţii embrio-
fetale / H. Capros, V. Friptu, E. Halabudenco [et al.] // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P.
15-21 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (10 tit.). – ISSN 1857-0666.

768. Chiaburu, Simona. Aprecierea tacticii de tratament intraoperator al carcinomului


neinvaziv mamar în dependenţă de datele clinice, imagistce şi morfologice / Simona Chiaburu
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 73-76 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

769. Chistruga, Ludmila. Rolul D-dimerilor în aprecierea gradului de expresie a coagu-


lopatiei la pacientele cu cancer mamar / Ludmila Chistruga // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 181-182 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 82 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

770. Computer prediction of biological activity spectra of substituted and fused


methylxanthines / V. Kornienko, E. Tarasyavichys, B. Samura // Curierul medical. – 2013. –
Nr 6. – P. 3-7 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (12 tit.). – ISSN 1857-0666.

771. Determinarea gradului de avansare a procesului malign la pacienţii cu can-


cer mamar / Natalia Rotaru, Olga Golovata, Igor Gavrilaşenco [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 145-148 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 148 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

772. Diagnosticul imunocitochimic a statutului HER2/NEU prin biopsia aspirativă


cu ac fin la paciente cu cancer mamar / Vasile Jovmir, Anatol Cernîi, Diana Osadcii [et al.]
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 123-126 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

773. Particularităţi hormonale şi imunologice în carcinomul lobular a glandei ma-


mare / Vadim Roşculeţ, Iraida Iacovleva, Valentina Stratan [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 44-48 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

774. Particularităţi imuno-umorale ale pacientelor cu cancer cervical local-


avansat, stadiile II-III / Lilian Guţu, Dumitru Sofroni, Iraida Iacovlev [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 199-201 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 200-201 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

775. Particularităţile markerilor tumolari CEA şi CA-15.3 la bolnavele de CGM


asociat cu patologii concomitente în menopauză / Alexandru Cotruţă, Jana Punga, Elena
Cucida [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. –
P. 183-185 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 185 (9 tit.). – ISSN
1857-0011.

776. Particularităţile statutului imun la bolnavele cu cancer al glandei mamare în


menopauză / Alexandru Cotruţă, Valentina Stratan, Grigore Bulbuc [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 185-187 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 187 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

777. Prepeliţa, Diana. Metode miniinvazive de diagnostic precoce ale cancerului glan-
dei mamare în condiţii de ambulatoriu / Diana Prepeliţa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 111-115 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 115 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

778. Rezultatele la distanţă după operaţiile organomenajante în tratamentul can-


cerului glandei mamare în stadiile I-II / Anatol Cucieru, Petru Pihut, Valerian Cucieru [et al.]
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 76-80 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 79-80 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

779. Sorokin, A. V. Функциональное состояние фетоплацентарного комплекса у


женщин с большим интергенетическим интервалом / A. V. Sorokin, Z. B. Khominskaya, Z.
V. Bliznyuk // Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – P. 39-42 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 41-42 (14 tit.). – ISSN 1857-0666.

780. Stratulat, Angela. Cancerul ovarian cu afectarea splinei : (cazuri clinice) / Angela
Stratulat, Alexandru Gudima, Lilian Antoci // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 285-288 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 288 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

781. Tcaciuc, Diana. Analiza comparativă ale expresiei genei BRCA1 la paciente cu
cancer mamar şi diabet zaharat asociat / Diana Tcaciuc, Larisa Sofroni // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – P. 156-160 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 160 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 725)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
(Vezi Nr 707,697)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
782. Popescu, V. Aprecierea calităţii de funcţionare a echipamentelor electrotehnice şi
a reţelelor de alimentare cu energie electrică / V. Popescu // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. –
P. 104-107 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (6 tit.). – ISSN 1857-
0003.

783. Ващенко, Ю. Организационно-правовые основы энергетической


безопасности человека / Ю. Ващенко // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014.
– Nr 1. – P. 62-65. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (18 tit.). – ISSN 2345-
1130.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-


cule. Tuburi cu raze X
784. Iovu, Mihail. Fondatorul şcolii ştiinţifice a semiconductorilor necristalini în Moldova
: [in memoriam acad. Andrei Andrieş (1933-2012)] / Mihail Iovu, Ion Cojocaru // Akademos. –
2013. – Nr 4. – P. 109-111 : fot. – ISSN 1857-0461.

785. Particularităţile producerii circuitelor integrate flexibil-rigide : [privitor la con-


strucţia aparatelor electronice] / Silvia Gangan, Mihail Rotaru, Iurie Dubrovin [et al.] //
Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 90-94 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1810-
7079.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


786. Lozan, Alexandru. Studiul procesului de amestecare în planuri longitudinale şi
transversale / Alexandru Lozan // Intellectus. – 2013. – Nr 4. – P. 104-111 : fig., fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – ISSN 1810-7079.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

623 Tehnică militară


787. Lisnic, Ion. Legea despre arme trebuie cunoscută şi respectată / Ion Lisnic // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 10-12 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 10-12 : fot. – ISSN 1857-4513.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


(Vezi Nr 790)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
(Vezi Nr 682, 830)
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole
788. Gheorghiţa, A. Influenţa unghiului de orientare a canelurilor asupra masei semin-
ţelor distribuite la aparatele de distribuţie cu cilindru canelat / A. Gheorghiţa, V. Servin // Ştiin-
ţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 108-112 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 112 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


789. Cojocaru, Olesea. Caracterizarea comparativă a însuşirilor cernoziomurilor nee-
rodate şi erodate din bazinul de recepţie cadru al Câmpiei Prutului de Mijloc / Olesea Cojoca-
ru, V. Cerbari // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 12-16 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 16 (3 tit.). – ISSN 1857-0003.

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
790. Plămădeală, V. Compoziţia chimică a formelor noi de deşeuri organogene prove-
nite din sectorul zootehnic privat, gospodăria comunală şi industria vinicolă / V. Plămădeală,
A. Rusu, T. Bounegru // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 17-21 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
791. Derjanschi, Valeriu. Ploşniţa "Perillus bioculatus F." (Heteroptera, Pentatomidae)
– prădătorul principal al gândacului de Colorado / Valeriu Derjanschi, Dina Elisoveţcaia, Livia
Calestru // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 90-93 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 92-93 (29 tit.). – ISSN 1857-0461.

792. Nastas, T. Mediul saturat cu feromon sexual ca factor stresogen asupra populaţii-
lor de insecte dăunătoare / T. Nastas // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 40-43 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
793. Batîru, Gr. Expresia fenotipică a genei Opaque-2 la porumbul tetraploid / Gr.
Batîru // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 3-6 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 6 (11 tit.). – ISSN 1857-0003.

794. Mihalachi, A. Particularităţile manifestării efectului heteroyis vegetativ şi reproduc-


tiv la hibriyi omologaţi de porumb / A. Mihalachi // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 7-11 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.

795. Ящук, Н. Сохранение посевных качеств зерна пшеницы озимой,


выращенного при разных системах земледелия и предшественниках / Н. Ящук, И.
Бурлак // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 27-31 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă, engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 31 (7 tit.). – ISSN 1857-0003.

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
796. Ţîţei, Victor. The influence of sewage sludge fertilization on the agrobiological
peculiarities of Polygonum sachalinense species in the Republic of Moldova / Ţîţei Victor,
Teleuţă Alexandru // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 49-55 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54-55 (16 tit.). – ISSN 1857-095X.

797. Узбек, Иван. Метод определения биологических характеристик корневых


систем травянистых растений / Иван Узбек // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 22-26 :
tab. – Rez. în lb. rusă, engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.

633.4 Culturi de rădăcinoase


798. Скалецкая, Любовь. Пригодность к хранению корнеплодов свеклы столовой,
выращенных при разных условиях минерального питания / Любовь Скалецкая, Оксана
Завадская // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 52-55 : tab. – Rez. în lb. rusă, engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 55 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
799. Biological and chemical study of volatile oil for Perovskia atriplcifolia Benth
species / Colţun Maricica, Elvira Gille, Radu Necula [et al.] // Revista Botanică. – 2013. – Vol.
5, Nr 2. – P. 74-83 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (8 tit.). –
ISSN 1857-095X.

800. Fedorchuk, M. I. Influence of agrotechnical methods on the qualitative indicators


of essential oil of fennel in the zone of southern steppe of Ukraine / Fedorchuk M. I., Makuha
O. V. // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 89-92 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 92 (4 tit.). – ISSN 1857-095X.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

801. Fedorchuk, M. I. Ontogenesis and quality indices of Carthamus tinctorius Grown


under the conditions of irrigation in the south of Ukraine / Fedorchuk M. I., Filipov E. G. //
Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 84-88 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 87-88 (9 tit.). – ISSN 1857-095X.

802. Исследования по получению и стандартизации растительных экстрак-


тов, используемых в качестве вторичных стандартов : [для лекарственных расте-
ний] / Игорь Касьян, Анна Касьян, Владимир Валика [et al.] // Intellectus. – 2013. – Nr 4. –
P. 95-103. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (4 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 847)

634 Horticultură în general


803. Druţă, Ala. Modificările structural-funcţionale ale aparatului fotosintetic la pomii de
măr sub acţiunea factorilor interni şi externi de formare / Ala Druţă, Tamara Gavrilaş, Gh.
Şişcanu // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 32-39 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 39 (12 tit.). – ISSN 1857-0003.

804. Сердюк, Марина. Влияние антиоксидантной композиции на изменение


товарного качества плодов сливы в процессе хранения / Марина Сердюк, Полина
Гогунская // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 48-51 : tab. – Rez. în lb. rusă, engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 51 (10 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 848)

634.8 Viticultură
805. Alexandrov, E. Isolation of genomic DNA from the leaves of the distant hybrids of
vine (Vitis vinifera L. x Muscandinia rotundifolia Michx.) / E. Alexandrov // Revista Botanică. –
2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 5-18 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (2
tit.). – ISSN 1857-095X.

806. Gaina, Boris. Biotehnologii recente vitivinicole / Boris Gaina // Akademos. – 2013.
– Nr 4. – P. 82-87 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (5 tit.). – ISSN
1857-0461.

807. Topală, Ştefan. Biological means for fighting Phylloxera / Topală Ştafan // Revista
Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 61-73 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 73 (24 tit.). – ISSN 1857-095X.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
808. Likhatskiy, V. I. The effectiveness of application of hydrogel akvod and mulching
of soil with organic material sat growing cauliflower in the conditions of forest-steppe of
Ukraine / V. I. Likhatskiy, V. N. Cherednichenko // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. –
P. 93-100 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 100 (5 tit.). – ISSN 1857-
095X.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

809. Teleuţă, Alexandru. Biological peculiarities and utilization possibilities of the


cultivar "solar" of Helianthus tuberosus L. / Teleuţă Alexandru, Ţîţei Victor // Revista Botanică.
– 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 42-48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48
(22 tit.). – ISSN 1857-095X.

810. Миронычева, Елена. Видовое разнообразие грибов рода Тrichoderma


(Pers:Fr) при промышленном производстве культивируемых грибов в условиях Украины
/ Елена Миронычева // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 44-47 : fig. – Rez. în lb. rusă,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (11 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 791, 816)

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


811. Bucatsel, V. Perspectives of using Ginkgo Biloba L. in landscape-gardening / V.
Bucatsel // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 101-106. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 106 (8 tit.). – ISSN 1857-095X.

812. Sava, V. Aroma of flowers / Sava V. // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. –


P. 56-60. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (3 tit.). – ISSN 1857-095X.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
813. Procedeu de utilizare a suplimentului complex de vitamine şi minerale în ba-
za cretei furajere cu fosfolipide de rapiţă / P. Krasnochko, N. Eremia, Irina Krasochko [et
al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 60-65 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 65 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


(Vezi Nr 814)
636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
814. Скляров, П. Н. Разработка способа профилактики перинатальных патологий
овец и коз / П. Н. Скляров // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 93-96 : fig. – Rez. în lb.
rusă, engl. – Referinţe bibliogr. : p. 96 (10 tit.). – ISSN 1857-0003.

636.5/.6 Păsări
815. Scripnic, Elena. Studiul structurii morfologice şi dezvoltării organelor interne în
funcţie de masa corporală a puilor de carne / Elena Scripnic, Iu. Scripnic // Ştiinţa Agricolă. –
2013. – Nr 1. – P. 66-69 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (5 tit.).
– ISSN 1857-0003.

816. Utilizarea substratului nutritiv de la producerea ciupercilor în alimentaţia ti-


neretului avicol / Ig. Petcu, N. Starciuc, V. Andrieş [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1.
– P. 84-88 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (7 tit.). – ISSN 1857-
0003.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

636.4 Porci. Porcine


(Vezi Nr 820)

636.7 Câini
817. Antonov, Serghei. Epagneul breton e graţios : [rasă de câini] / Serghei Antonov //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 823)

636.7./.9 Alte animale crescute de om


818. Dabija, Vasile. Capturarea iepurilor pentru repopulare / Vasile Dabija // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie
819. Rotaru, I. Calitatea cărnii şi grăsimii de porc în funcţie de genotip şi de masa cor-
porală la sacrificarea animalelor / I. Rotaru // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 70-77 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (9 tit.). – ISSN 1857-0003.

820. Ерхан, Влад. Влад Ерхан: Об успешном бизнесе и любимой семье : [интер-
вью с владельцом птицефабрики "ADALVA", село Цыпала, р-н Яловень] / записала
Екатерина Быдзина // Aquarelle. – 2014. – Nr 2. – P. 10-12 : fot. – ISSN 1857-0518.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


821. Zagareanu, Andrei. Utilizarea suspensiei algale Chlorella vulgaris la creşterea al-
binelor / Andrei Zagareanu // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 78-83 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 82-83 (10 tit.). – ISSN 1857-0003.

822. Ковальский, Ю. В. Динамика классов этерифицированного холестерола в


организме куколок медоносных инкубации расплода / Ю. В. Ковальский, Я. И. Кирилив //
Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 89-92 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă, engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 92 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.

639.1 Vânătoare
823. Aliev, L. Vânătul şi urmele lui / L. Aliev // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014.
– Nr 2. – P. 6 : des. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P.
6 : fig. – ISSN 1857-4513.

824. Bargan, Gavriil. Pasiune şi datorie : [despre vânătorul Savelie Ciolac din satul
Chirsova, UTA Găgăuzia] / Gavriil Bargan // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. –
P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 17. –
ISSN 1857-4513.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

825. Ciobanu, Cristina. Muzeul cinegetic din Zagreb : [Croaţia] / Cristina Ciobanu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 24 : fot. – ISSN 1857-4513.

826. Ciocoi, Oleg. Cine să ajute vânatul? : [despre hrana animalelor şi păsărilor sălba-
tice în timpul iernii ] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 1-a a
cop. : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 1-a a cop.
: fot. – ISSN 1857-4513.

827. Colac, Tudor. Cugetări în răcoarea clipelor : [despre vânători] / Tudor Colac //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4513.

828. Dănilă, Aurel. Vânătoarea – un elixir al longevității : (de vorbă cu membru SVPM,
octogenarul Aurel Dănilă, profesor univ.) / consemnat de Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 2. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

829. Domenco, Ion. Bunul nume : [despre vânătorul Constantin Bâlea, comuna Enichi-
oi, raionul Cantemir] / Ion Domenco // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 4 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 4 : fot. – ISSN
1857-4513.

830. Filipov, Grigore. Vânatul iarna : [despre activitatea biotehnică a grupei de vână-
tori din Dubăsari] / Grigore Filipov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 5 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 5 : fot. – ISSN
1857-4513.

831. Ilgunov, Victor. Mai mult vânat : [despre rezultatele grupei de vânători din Don-
duşeni] / Victor Ilgunov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 15 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

832. Melniciuc, Igor. Reguli şi responsabilităţi : [privind vânătoarea la vulpi] / Igor


Melinciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

833. Movileanu, Sergiu. Monitorizarea mistreţului : [în sezonul de vânătoare 2013] /


Sergiu Movileanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 4. – ISSN 1857-4505
; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 4. – ISSN 1857-4513.

834. Munteanu, Andrei. Vânătoarea şi societatea : [depre managementul vânatului şi


activitatea cinegetică în Rep. Moldova] / Andrei Muntean // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2014. – Nr 2. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2.
– P. 1: fot. – ISSN 1857-4513.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

835. Şelaru, Neculai. Gânduri şi simţăminte : [ale vânătorilor] / Neculai Şelaru // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4513.

836. Totaluri la încheierea sezonului : [în Soc.Teritorială Ocniţa a vânătorilor] // Vână-


torul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 3 – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 3. – ISSN 1857-4513.

837. Zabarian, Iurie. Iurie Zabarian : "Încălcarea Legii regnului animal trebuie pedepsi-
tă" : [pe marginea discuţiei cu managerul ST Soroca a vânătorilor] / text : rep. rev. // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 704, 706, 787, 817-18)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


838. Nedbaliuc, B. Qualitative and quantitative aspects of the periphyton algae
communities from the lower reach of the river Ichel / B. Nedbaliuc, Eugenia Chiriac, Rodica
Nedbaiuc // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 34-41 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 40 -41 (18 tit.). – ISSN 1857-095X.

839. Rusnac, Vladimir. Pescuitul la copcă / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и Рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 2. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 703)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


(Vezi Nr 550)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


840. Видрашку, Анатол. Рост экономики видят только чиновники : [интервью с
директором изд-ва "Литера" А. Видрашку] / записал Владимир Сидоренко // Profit. –
2014. – Nr 1/2. – P. 61-64 : fot. – ISSN 1810-0186.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
841. Таран, Сергей. Сергей Таран: "Профессионализм – ниже среднего" :
[интервью с директором Центра подготовки Междунар. перевозчиков (CIPTI)] / записал
Михаил Осеньев // Profit. – 2014. – Nr 1/2. – P. 74-77 : fot. – ISSN 1810-0186.

657 Contabilitate
842. Frecăuţeanu, A. Perfecţionarea sistemului contabil din Republica Moldova: expe-
rienţe, probleme, perspective / A. Frecăuţeanu, Angela Chişlaru // Ştiinţa Agricolă. – 2013. –
Nr 1. – P. 118-122 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 122 (6 tit.). – ISSN
1857-0003.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

843. Ţiriulnicova, Natalia. Recunoaşterea şi evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale


conform SNC noi : [Standarde Naţionale de Contabilitate] / Natalia Ţiriulnicova // Contabilitate
şi audit. – 2014. – Nr 2. – P. 68-72 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1813-4408.

844. Недерица, Александр. Формирование учетных политик на 2014 год в


соответствии с новыми НСБУ : [Национальный Стандарт Бухгалтерского Учета] /
Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 2. – P. 40-67 : fot. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
845. Estimarea capacităţii calorifice a biomasei lignocelulozice provenite din dife-
rite zone ale Republicii Moldova în conceptul de producere de combustibili solizi / Gr.
Marian, Yasuki Shirakawa, A. Muntean [et al.] // Ştiinţa Agricolă. – 2013. – Nr 1. – P. 97-103 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (2 tit.). – ISSN 1857-0003.

846. Timofte, Natalia. Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republi-


ca Moldova / Natalia Timofte // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 17-31 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31 (58 tit.). – ISSN 1857-0461.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.1 Industrii microbiologice
(Vezi Nr 806)
663.4 Bere. Industria berii
847. Бобер, Анатолий. Влияние способов и режимов хранения на индекс
окисления горьких веществ гранул хмеля Тип 90 / Анатолий Бобер // Ştiinţa Agricolă. –
2013. – Nr 1. – P. 56-59 : fig. – Rez. în lb. rusă, engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (11 tit.). –
ISSN 1857-0003.

664.3 Uleiuri şi grăsimi alimentare. Alimente cu proteine


848. Caracteristica CO2 – extractul din firimituri de miez de nucă / Ana Jenac, Olga
Migalatiev, Vavil Caragia [et al.] // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 82-87 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (24 tit.). – ISSN 1857-0461.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.7 Aparate şi instrumente optice
(Vezi Nr 701)

107
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
849. Ciobanu, Cristina. Styles of arragement of estate parks (historic gardens) of the
Republic of Moldova / Cristina Croitoru // Revista Botanică. – 2013. – Vol. 5, Nr 2. – P. 107-
114 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 114 (16 tit.). – ISSN 1857-095X.

72 ARHITECTURĂ
850. Rusanovschi, Iulian. Monumentul apostolilor basarabeni va fi reconstruit la Chi-
şinău de ASCOR / Iulian Rusanovschi // Luminătorul. – 2013. – Nr 5. – P. 9-20 : fot. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 20 (20 tit.).

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 854)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
851. Braga, Tudor. Tudor Zbârnea: asumări întru afirmarea nivelului creator : [despre
directorul al Muzeului Naţ. de Artă al Moldovei, plastician] / Tudor Braga // Akademos. –
2013. – Nr 4. – P. 165-168 : fot. – Rez. în lb. rom. – ISSN 1857-0461.

78 MUZICĂ
852. Ciobanu, Nelly. Bucuria Crăciunului pentru Nelly Ciobanu : [pe marginea discuţiei
cu interpreta] / text de Lena Negru // Moldoveanca. – 2014. – Nr 1/2. – P. 8-9 : fot. – ISSN
1857-3053.

853. Ciubotaru, Nicolae. Nicolae Ciubotaru: "Am fost luat de la ţambal şi urcat pe tanc"
: [interviu cu interpretul de muzică populară despre conflictul transnistrean] / consemnare:
Denis Rotaru // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3703.

854. Ţibulac, Mariana. Dialogul cultural între Republica Moldova şi România : (1991-
2005) – domeniul muzicii, artelor plastice şi teatrului / Mariana Ţibulac // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 106-120. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2022.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
(Vezi Nr 854, 901, 903)

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


855. Ciobanu, Pavel. ″Locul fotbalului moldovenesc este printre primele 50 de ţări ale
lumii″ : interviu cu P. Ciobanu, preşedintele Fed. Mold. De Fotbal / consemnare de Vlad
Pascaru // Moldoveanca. – 2014. – Nr 1/2. – P. 15-16 : fot. – ISSN 1857-3053.
(Vezi Nr 678)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
(Vezi Nr 669, 681, 856, 902)

811 Limbi individuale


811.133.1 Limba franceză
(Vezi Nr 662)

811.135.1 Limba română


856. Eremia, Anatol. Cerbul în onomastica românească / Anatol Eremia //
Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 146-147 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
147 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 681)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
857. Ivey, Eowyn. Copila de zăpadă : (fragm.) / Eowin Ivey ; trad. de Veronica D. Nico-
lescu ; il. : Aurel Guţu // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 23 : il. – ISSN 1857-0798.

821.135.1 Literatură română


858. Alecsandri, Vasile. La gura sobei : [versuri] / Vasile Alecsandri // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 9. – ISSN 1857-4505.

859. Eminescu-i tot ce-avem mai sfânt : [versuri] // "a" MIC". – 2014. – Nr 1. – Supl. :
"a" MIC" didactic : P. 1-2. – Conţine : Eminescu; Trebuiau să poarte un nume / Marin Sores-
cu. Eminescu / Grigore Vieru. Eminescu ; Eminescu-i tot ce-avem mai sfânt / Ilie T. Zegrea.
Eminescu / Victor Teleucă. Eminescu şi Creangă / Nicolae Dabija. Luceafărul / Nicolae Cos-
tenco. – ISSN 1857-3770.

860. Labiş, Nicolae. Iarna : [versuri] / Nicolae Labiş // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 22. –
ISSN 1857-0798.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

861. Александри, Василе. Зимняя ночь : [стихи : пер. с рум.] / Василе Александри
// Наше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 862)

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


862. Al neamului, poetul : [versuri despre Grigore Vieru] // "a" MIC". – 2014. – Nr 2. –
Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1-2. – Conţine : Mama, poetul şi noi / Gheorghe Ciocoi. Un
adânc ne vede / Anatol Crudu. Al neamului / Adrian Păunescu. Flori / Constantin Rusnac.
Vieru ni-i comoara / Mihai Lescu. E magul... / Leonida Lari. – ISSN 1857-3770.

863. Busuioc, Aureliu. Iarna ; Viteazul ; Şeful ; Pescarul : [versuri] / Aureliu Busuioc ;
des. de Victoria Raţă // Alunelul. – 2014. – Nr 2. – P. 13 : des. – ISSN 1857-4173.

864. Dabija, Nicolae. Un lup rătăcit : [povestire : fragm.] / Nicolae Dabija // Noi. – 2014.
– Nr 2. – P. 13. – ISSN 1857-0798.

865. Hlib, Lidia. Uriaşul pădurar cu inima-n stejar : [povestire : fragm.] / Lidia Hlib // "a"
MIC". – 2014. – Nr 2. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3-4. – ISSN 1857-3770.

866. Malarciuc, Gheorghe. Invitatul doamnei Kremnitz : [povestire : fragm.] / Gheorghe


Malarciuc // "a" MIC". – 2014. – Nr 1. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 3-4. – ISSN 1857-3770.

867. Matcovschi, Dumitru. Alb şi negru ; Bucuraţi-vă ; Sărut, femeie, mîna ta ; Toam-
na, la bunelul ; Doar femeia : [versuri] / Dumitru Matcovschi ; il. : Violeta Zabulică // Noi. –
2014. – Nr 2. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-0798.

868. Portas, Valeriu. Toporul şi pana : [fabulă] / Valeriu Portas // "a" MIC". – 2014. – Nr
1. – P. 24 : des. – ISSN 1857-3770.

869. Raţuc, Nelly. Ştefăniţa şi Iepuraşul Albastru : [povestire] / Nelly Raţuc ; des. de
Tatiana Varvariuc // Alunelul. – 2014. – Nr 2. – P. 4-5 : il. – ISSN 1857-4173.

870. Vieru, Grigore. Mama mea e poştăriţă ; Ţurţurul ; Soare-soare, frăţioare ; Mama ;
Ghiocelul ; Stopul ; Zmeul ; Papuceii sfădăuşi ; Ceasul ; Racul ; Hulubaşul ; Iese tata la bal-
con : [versuri] / Grigore Vieru ; des. de Nadejda Olaru // Alunelul. – 2014. – Nr 2. – P. 6-7. –
ISSN 1857-4173.

871. Горган, Ион. Бегемот : [рассказ : пер. с рум.] / Ион Горган // Наше поколение.
– 2014. – Nr 2. – P. 97-100 : fot. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 859)

821.161.1 Literatură rusă


872. Бейко, Виктор. Как когда-то мне нравилась ты… ; Весенний вечер в… ; Ста-
руха ; На золотом крыльце сидели… ; Урок подлости ; Один день Ивана Денисовича :
рассказы / Виктор Бейко // Наше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 70-81 : fot. – ISSN 1857-
0100.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

873. Буколов, Константин. Любовь последнияя моя… ; Учат лебеди людей ; Реч-
ку берег уговаривал… ; Белая лебëдушка ; На закате млеют отмели… ; Грустила ива…
Спрашивай меня! ; Домой… : [стихи] / Константин Буколов // Наше поколение. – 2014. –
Nr 2. – P. 88-89 : fot. – ISSN 1857-0100.

874. Гаммер, Ефим. С-В-А-Л (Самая Востребованная Аллегория Личности) : [ро-


ман] / Ефим Гаммер // Наше поколение. – 2014. – Nr 2. – P. 4-18 : fot. – Продолж. следу-
ет. – ISSN 1857-0100.

875. Гора, Сергей. Русские глаза ; На Брайтонском берегу Атлантики… : [стихи] /


Сергей Гора // Наше поколение. – 2014. – Nr 2. – P. 84-85 : fot. – ISSN 1857-0100.

876. Ермолаев, Григорий. Ветра времени : рассказ / Григорий Ермолаев // Наше


поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 68-69 : fot. – ISSN 1857-0100.

877. Жданов, Дмитрий. Связь ; Отпуск ; "Укуси меня!" : [рассказы] / Дмитрий


Жданов // Наше поколение. – 2014. – Nr 2. – P. 73-83 : fot. – ISSN 1857-0100.

878. Козырин, Вадим. Мы ; Бессонница ; Мертвецы ; ″Здесь, на улице, снова зи-


ма…″ ; Осень ; Скука ; Сокрытое ; Расставанья ; "Жить нужно так, чтоб жить
хотелось…" ; "На моей холостяцкой плите..." : [стихи] / Вадим Козырин // Наше поколе-
ние. – 2014. – Nr 1. – P. 90-91 : fot. – ISSN 1857-0100.

879. Криштул, Илья. Разговор за ужином ; Звонок на Родину ; Самовар ; Серьёз-


ные люди ; Смерть подвижника ; Красивая сказка : рассказы / Илья Криштул // Наше
поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 98-102 : fot. – ISSN 1857-0100.

880. Наумов, Игорь. Зимняя охота : [стихи] / Игорь Наумов // Охотник и Рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 2. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

881. Попович, Владимир. "Словно сетью беспроводной…" ; "Человек уязвим, как


на нём крахмаленая рубаха…" ; "Когда забудем вместе обо всём…" ; "Если я доживу до
весны…" ; "Ты уже упустил незапамятный вид…" ; "Свободен буду, как шар земной…" ;
"Засохли молодости лучшей…" : [стихи] / Владимир Попович // Наше поколение. – 2014.
– Nr 1. – P. 86-87 : fot. – ISSN 1857-0100.

882. Стрелков, Валерий. Вагон до Екатеринбурга : рассказ / Валерий Стрелков //


Наше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 52-59 : fot. – ISSN 1857-0100.

883. Трапезников, Александр. Человек под лавкой : [повесть] / Александр Тра-


пезников // Наше поколение. – 2014. – Nr 2. – P. 48-69 : fot. – ISSN 1857-0100.

884. Троицкая, Наталья. Романтикам 20 века ; Люби меня ; Ты… ; Душа ; Станник
; Одиссею ; Танец сорванного листа ; Как все хорошо начиналось… : [стихи] / Наталья
Троицкая // Наше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 82-83 : fot. – ISSN 1857-0100.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

885. Уланов, Владимир. Княжеский крест : [ист. роман] / Владимир Уланов // На-
ше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 7-34 : fot.; Nr 2. – P. 19-47 : fot – Продолж. Нач. : Nr 10,
2013. – ISSN 1857-0100.

886. Шолохова, Елена. Взвейтесь костами… ; Простая история : рассказы / Еле-


на Шолохова // Наше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 60-67 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


887. Евсюкова, Мария. Мой лицей – самый лучший ; Самый дорогой человек ;
Природа – это книга, которую надо внимательно прочесть и осознать : рассказы / Ма-
рия Евсюкова // Наше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 96-97 : fot. – ISSN 1857-0100.

888. Зиновьева, Нелли. Дорога домой ; ″Твое спокойствие я чувствую и в мет-


ре…″ ; Вера ; Ветер ; Прости ; Ты вернëшься ; Маме ; Тогда ; Горизонт : [стихи] / Нелли
Зиновьева // Наше поколение. – 2014. – Nr 2. – P. 92-93 : fot. – ISSN 1857-0100.

889. Каюров, Георгий. Краб ; Три банки кофе : рассказы / Георгий Каюров // Наше
поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 35-40 : fot. – ISSN 1857-0100.

890. Нападенский, Михаил. Матери ; С новым годом! ; Последняя остановка ;


Прошу, судьба ; Я слезами не делился ; Неспетая песня : [стихи] / Михаил Нападенский
// Наше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 88-89 : fot. – ISSN 1857-0100.

891. Поздняков, Андрей. Сиреневый сад ; Попробуй верить и любить ; Посвяще-


ние на уход Паганини ; Я страну всем : [стихи] / Андрей Поздняков // Наше поколение. –
2014. – Nr 2. – P. 86-87 : fot. – ISSN 1857-0100.

892. Рубинштейн, Олег. Горечь на устах ; Дубовая память ; Остатки сумрака ноч-
ного ; Двадцать пятый кадр ; Над черепицами избранных крыш ; Двери к счастью на-
стежь открыты : [стихи] / Олег Рубинштейн // Наше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 84-85
: fot. – ISSN 1857-0100.

893. Савчук, Надежда. День, который должен был быть счастливым… : [рассказ]
/ Надежда Савчук // Наше поколение. – 2014. – Nr 2. – P. 70-72 : fot. – ISSN 1857-0100.

894. Соколов, Александр. Реальность ; Наш мир ; Правда и тьма ; Пожелание ;


О тебе : [стихи] / Александр Соколов // Наше поколение. – 2014. – Nr 2. – P. 90-91 : fot. –
ISSN 1857-0100.

895. Танасьева, Татьяна. "Так хочется кричать, что живая…" ; "Бесповоротно,


бессрочно, бесстыдно…" ; "Я не прошу вернуть всё, что отнял…" ; "Ты был со мной
пять минут…" ; "Поезда, вдаль уходящие…" ; "Люди – пласты…" ; "Я люблю смотреть,
как уходят поезда…" : [стихи] / Татьяна Танасьева // Наше поколение. – 2014. – Nr 1. –
P. 94-95 : fot. – ISSN 1857-0100.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

896. Титушкина, Татьяна. Молдова ; Глупая птица ; "Я прошла сквозь свои ладо-
ни…" ; "Почему мне закладывает уши…" ; "Всё окрашено в чёрно-белое…" ; "Болит
душа…" ; "Моё ты вдохновение…" ; "Я летаю мыслью над миром…" ; "Белая кожа… " :
[стихи] / Татьяна Титушкина // Наше поколение. – 2014. – Nr 1. – P. 92-93 : fot. – ISSN
1857-0100.

897. Цуркан, Олег. Бушующий апрель : рассказ / Олег Цуркан // Наше поколение.
– 2014. – Nr 1. – P. 41-51 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.162.1 Literatură poloneză


898. Ozog, Jan Boleslaw. Basmaua : [roman : fragm.] / Jan Boleslaw Ozog ; trad. din
lb. pol. ; il. : Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 2. – Supl. : P. 1-8 : il. – Va urma. – ISSN 1857-
0798.
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.133.1.0 Literatură franceză
899. Moraru, Silvia. Convergenţa conceptelor artistice şi filosofice în opera lui Albert
Camus / Silvia Moraru // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. –
P. 13-16. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (14 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 529-30)

821.135.1.0 Literatură română


900. Căpăţină, Octavian. Mihai Eminescu : [164 de ani de la naşterea marelui poet :
editorial] / Octavian Căpăţină // Moldoveanca. – 2014. – Nr 1/2. – P. 4. – ISSN 1857-3053.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


901. Bileţchi, Nicolae. Dramaturgia lui Ion Druţă şi impactul ei asupra genului dramatic
/ Nicolae Bileţchi // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 148-154 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
ISSN 1857-0461.

902. Cojocaru, Gheorghe. Impactul Congresului al XXII-lea al PCUS asupra ştiinţei


lingvistice şi literaturii din RSS Moldovenească / Gheorghe Cojocaru // Akademos. – 2013. –
Nr 4. – P. 125-135. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 135 (71 tit.). –
ISSN 1857-0461.

903. Coroliov, Elfrida. Fenomenul Ion Druţă pe scena moldovenească / Elfrida


Coroliov // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 155-156. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 156 (11 tit.). – ISSN 1857-0461.

904. Tărîţă, Marius. The opera of George Menyuk under the pressure of the resolution
on the jurnals "Звезда" and "Ленинград" : (September-October 1946) / Marius Tărîţă // Re-
vista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 40-47. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
905. Leviţki, Oleg. Investigaţii argeologice preventive la "Conacul Manuc Bey" din
Hânceşti / Oleg Leviţki, Ion Ceban, Larisa Ciobanu // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 142-145
: fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 145 (8 tit.). – ISSN 1857-0461.

906. Вишняцкий, Л. Б. Вооруженное насилие в палеолите / Л. Б. Вишняцкий //


Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 311-332 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 327-332 (106 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1608-9057.

907. Гиря, Е. Ю. Опыт организации и проведения экспериментально-


трасологических школ-семинаров на базе этно-археологического парка : [Центр
″Затерянный мир″, Ростовская облю] / Е. Ю. Гиря, В. В. Цыбрий, А. В. Цыбрий // Stratum
plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 297-308 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – ISSN 1608-9057.

908. Городцов, В. А. Переписка В. А. Городцова и Д. Н. Льва (1933-1941 гг.) / В. А.


Городцов, Д. Н. Лев ; пердисл. : С. В. Кузьминых, И. В. Белозëрова // Stratum plus. –
2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 229-294 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 287-294 (174 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

909. Детлова, Е. В. Конфликт В. А. Городцова и Геро фон Мергарта в контексте


истории науки / Е. В. Детлова, А. М. Буровский, С. В. Кузьминых // Stratum plus. – 2014. –
Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 211-227. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 224-227 (44 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

910. Желтова, М. Н. Сопоставление жилых комплексов Костëнок 4 на основе


изучения остеологических коллекций / М. Н. Желтова, Н. Д. Бурова // Stratum plus. –
2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 111-145 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 144-145 (13 tit.). – ISSN 1608-9057.

911. Зайднер, Й. Нешер Рамла – новая стоянка среднего палеолита в Израиле /


Й. Зайднер // Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 29-44 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43-44 (51 tit.). – ISSN 1608-9057.

912. К вопросу о мобильности древнего населения севера Байкальской


Сибири в конце плейстоцена / Е. И. Демонтерова, А. В. Иванов, Е. М. Инешин [и др.] //
Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 165-178 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 176-178 (38 tit.). – ISSN 1608-9057.

913. Кулаков, С. А. Первый топорик (hachereau sur éclat, flake cleaver) в ашеле
Кавказа / С. А. Кулаков, А. А. Зейналов // Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты
доистории. – P. 17-27 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25-
27(53 tit.). – ISSN 1608-9057.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

914. Местонахождение Грушка : [ранний верхний палеолит, находящегося в


одноим. села в Каменском районе, Респ. Молдова] / Анисюткин, Н. К., В. А. Бурлаку, В.
А. Марарескул [и др.] // Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 45-57 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56-57 (12 tit.). – ISSN 1608-
9057.

915. Савченко, С. Н. Преемственность и инновации в развитии костяной


индустрии мезолита горнолесного Зауралья / С. Н. Савченко // Stratum plus. – 2014. – Nr
1 : Фрагменты доистории. – P. 181-208 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 206-208 (31 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

916. Сапожников, И. В. Степная природно-хозяйственная область Восточной


Европы в позднем палеолите / И. В. Сапожников // Stratum plus. – 2014. – Nr 1 :
Фрагменты доистории. – P. 69-109 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 69-109 (213 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

917. Ташак, В. И. Становление раннего верхнего палеолита Западного


Забайкалья : (по материалам Нижнего комплекса стоянки Подзвонкая) / В. И. Ташак //
Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 149-164 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 163-164 (18 tit.). – ISSN 1608-9057.

918. Чепалыга, А. Л. Малоизвестные местонахождения каменного века и следы


эпохи экстремальных затоплений в Буджаке / А. Л. Чепалыга, Д. В. Киосак // Stratum
plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 59-66 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 64-66 (52 tit.). – ISSN 1608-9057.
(Vezi de asemenea Nr 527)

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Al neamului, poetul. – Vezi Nr 862..

Bobână, Gheorghe. Aportul academicianului Dimitrie Ursul la cercetarea istoriei


filosofiei. – Vezi Nr 528.

Ciubotaru, Alexander. To 110 years from the birthday of the illustrious swidish cyto-
genetist, professor Arne Mϋntzing. – Vezi Nr 699.

Comanici, I. Academician Vladimir A. Rîbin : 120 years from birthday. – Vezi Nr 697.

Eminescu-i tot ce-avem mai sfânt. – Vezi Nr 859.

Vosimeric, Dmitrii. Un erou al timpurilor noastre. – Vezi Nr 656.

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


(Vezi Nr 554, 557, 559)

115
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

93/94 ISTORIE
94 Istorie generală. Istorie universală
94(478) Istoria Republicii Moldova
919. Ciobanu, Vitalie. 1992 – anul de foc din istoria ţării : [Războiul de la Nistru şi acţi-
unile separatiştilor transnistreni] / Vitalie Ciobanu // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – P. 4. –
ISSN 1857-3703.

920. Cojocaru, Viorel. Un pelerinaj cu sacrificii : [jurnal de pelerinaj în Federaţia Rusă


la Mormântul eroilor neamului nostru, căzuţi în calvarul din′ 42 de la Stalingrad şi în alte lo-
curi, 24 sept. 2013] / Viorel Cojocaru // Luminătorul. – 2013. – Nr 5. – P. 21-28 : fot.

921. Eşanu, Valentina. Luca Arbore în misiuni diplomatice ale lui Ştefan cel Mare / Va-
lentina Eşanu // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 136-141 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p.139-141 (42 tit.). – ISSN 1857-0461.

922. Furtună, Alexandru. Întemeierea târgului Teleneşti. Aspecte ale evoluţiei târgului
şi satului Teleneşti : (sf. sec. al XVIII-lea – sec. al XIX-lea) / Alexandru Furtună // Revista de
Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 130-147 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

923. Moraru, Pavel. Alegerile locale din Tighina, din anul 1933 / Pavel Moraru // Revis-
ta de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 35-39. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

924. Poştarencu, Dinu. Mişcarea naturală a populaţiei Basarabiei în perioada ţaristă :


[studiu] / Dinu Poştarencu // Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 7-34 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-2022.

925. Stepaniuc, Victor. Statul moldovenesc contemporan şi Pactul Molotov-Ribbentrop


/ Victor Stepaniuc // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 1. – P. 82-89. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (10 tit.). – ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 902)
94(498) Istoria României
926. Bejenaru, Liviu Marius. România anilor′80 în optica lecturilor americani de la
Universitatea ″Alexandru Ioan Cuza″ din Iaşi / Liviu Marius Bejenaru // Revista de Istorie a
Moldovei. – 2013. – Nr 4. – P. 65-82. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1857-2022.
(Vezi de asemenea Nr 505, 557, 559, 921)

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Botnaru, Stela 606
A Bounegru, T. 790
Abel, Mati 692 Braga, Roman 538
Acciu, Adriana 701 Braga, Tudor 851
Alb Lupaş, Alina 693 Brenişter, Sergiu 761
Albu, Svetlana 631 Bucataru, Igor 507
Alecsandri, Vasile 858 Bucatsel, V. 811
Alexandrov, E. 805 Buciuceanu-Vrabie, Mariana 551
Aliev, L. 823 Bucov, V. 710
Andrieş, Andrei (784) Bucun, Nicolae 671
Andrieş, V. 816 Bulat, Denis 703
Andriţchi, Viorica 670 Bulat, L. M. 725
Andronachi, Natalia 652, 654 Bulbuc, Grigore 776
Antoci, Lilian 780 Burduniuc, O. 754
Antonescu, Crin 554, 559 Busuioc, Aureliu 863
Antonov, Serghei 817 Buzuc, Grigore 509
Arbore, Luca (921) C
Arhangel’skii, A. V. 683, 685
Arnaut, Lucia 520 Cabac, Vasile 727
Arnautov, V. I. 686 Calestru, Livia 791
Arseni, Alexandru 593 Calmuţchi, Laurenţiu I. 687
Camus, Albert (529)-30, 899
B Canţer, Valeriu 679
Bacinschi, Nicolae 712 Canţîr, Galina 516
Balan, Elena 544 Capros, H. 767
Bargan, Gavriil 824 Caragia, Vavil 848
Basarab, Elena 537 Caterev, Cristina 517
Basistîi, Nicolae 580 Cazac, Anatol 763
Batîr, Ludmila 701 Călugăreanu, Vitalie 649
Batîru, Gr. 793 Căpăţină, Octavian 900
Bâlea, Constantin (829) Căpiţă, Ionel 828
Becciev, Elena 553 Ceban, E. 746
Bejenaru, Liviu Marius 926 Ceban, Ion 905
Belev, Nicolae 738 Cebanu, Lilia 672
Bescupschii, Anatolii 508 Cerbari, V. 789
Bileţchi, Nicolae 901 Cereteu, Igor 518-19
Bîlba, Valeriu 714-15, 719 Cernat, Victor 708, 715, 736, 741, 743
Blanari, Igor 594 Cerneavschi, Stanislav 680
Bliznyuk, Z. V. 779 Cernîi, Anatol 738, 772
Boaghi, Denis 647 Cetulean, M. 723
Bobână, Gheorghe 528-29 Cherednichenko, V. N. 808
Bobeică, Valentin 707 Chiaburu, Simona 768
Bodarev, Lilia 515 Chicu, V. 709
Bogdanscaia, Nina 739 Chiosa, Igor 527
Bolboceanu, Aglaida 531 Chiriac, Eugenia 838
Bolocan, Lilia 632 Chiriac, Liubomir L. 688
Bologa, S. 731 Chiriţă, Gheorghe 704
Bolotovici, Diana 510 Chisiliţa, Violeta 624
Botnarenco, I. 561 Chistruga, Ludmila 769
Botnari, Igor (653) Chişlaru, Angela 842

117
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

Chişlaru, Leonid 744 D


Choban, Mitrofan M. 683, 687-88
Ciobanu, Cristina 825, 849 Dabija, Nicolae 859, 864
Ciobanu, Igor 607 Dabija, Vasile 818
Ciobanu, Larisa 905 Danci, Alexandru 762
Ciobanu, Mitrofan 541 Darii, Alexandru 720
Ciobanu, Nelly 852 Darii, Valentina 734, 757, 760
Ciobanu, Pavel 855 Dănilă, Aurel 828
Ciobanu, Rodica 583 Dăscăliuc, Ion 764
Ciobanu, Vitalie 919 Dediu, Ion 698
Ciocoi, Gheorghe 862 Derjanschi, Valeriu 791
Ciocoi, Oleg 826 Didîc, Vasile 623
Ciolac, Savelie (824) Diţa, Maria 532
Cirimpei, Sergiu 650 Dodon, Svetlana 563
Ciubara, Ana 510 Dodu-Savca, Carolina 662
Ciubotaru, Alexander 699 Dolganciuc, Nicolae 764
Ciubotaru, Nicolae 853 Domenco, Ion 829
Clim, Constantin 756 Donscaia, Anna 733
Clipca, Adrian 734, 737 Doruc, Andrei 742
Cocîrţă, Petru 705 Doruc, Serghei 714, 721
Codiţă, Vasile 511 Druţă, Ala 803
Cojocaru, Andrei 655 Druţă, Ion 901, 903
Cojocaru, Gheorghe 902 Dubrovin, Iurie 785
Cojocaru, Ion 784 Duca, Gheorghe 555, 707
Cojocaru, Olesea 789 Duda, Boris 747-49
Cojocaru, R. 754 E
Cojocaru, Viorel 920
Colac, Tudor 827 Eftodii, Diana 741
Coliban, Viorel (656) Elisoveţcaia, Dina 791
Colţun, Maricica 799 Eminescu, Mihai 859, (900)
Comanici, I. 697 Eremia, Anatol 681, 856
Copeţchi, Stanislav 608 Eremia, N. 813
Corcimaru, Ion 718, 726, 740 Ermakova, G. N. 686
Corj, Mihai 584 Eşanu, Valentina 921
Corobcean, Nadejda 728
Coroliov, Elfrida 903 F
Costachi, Gheorghe 585, 595-96 Fairstein, Esther 663
Costaş, Rodica 520 Fedorchuk, M. I. 800-01
Costenco, Nicolae 859 Filipov, E. G. 801
Cotruţă, Alexandru 775-76 Filipov, Grigore 830
Covaliov, Victor 707 Frecăuţeanu, A. 842
Crudu, Alexandra 508 Friptu, V. 767
Crudu, Anatol 862 Friptuleac, Grigore 720
Cucerescu, Vasile 589 Furtuna, N. 723
Cucida, Elena 775 Furtună, Alexandru 922
Cucieru, Anatol 778 Fuştei, Nicolae 536
Cucieru, Valerian 778
Cuciureanu, Gheorghe 679 G
Cucoş, Constantin 668
Cuhai, Radu 580 Gagauz, Olga 551
Cuţei, Vitalie 651 Gaina, Boris 806
Cuzneţov, Alexandru 586 Galemba, Stela 670

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gangan, Silvia 785 Iurcu, Corneliu 748-49


Garbuz, Carolina 609 Ivey, Eowyn 857
Gaşper, Lucia 525
Gavrilaş, Tamara 803 J
Gavriliţă, Luminiţa 574 Jenac, Ana 848
Gavriliuc, Mihail 751 Jovmir, Vasile 772
Gavriliuc, Pavel 751 Juc, Victor 556
Gavrilaşenco, Igor 771 Jucov, A. 711
Gheorghiţa, A. 788
Gheorghita, S. 754 K
Gheorghiţă, Mihail 587
Ghicavîi, Victor 712 Khominskaya, Z. B. 779
Ghidirim, Gheoghe 758 Kornienko, V. 770
Ghidirim, Nicolae 733, 749, 758 Kozherin, R. V. 729
Ghinda, S. 722 Krasnochko, P. 813
Gille, Elvira 799 Krasochko, Irina 813
Glavatskiy, A. Ya. 752 Krekeler, Rusanda 545
Gliga, Olesea 705 L
Glijin, Aliona 701
Godoroja, Dumitru 575 Labiş, Nicolae 860
Gogu, V. 682 Lari, Leonida 862
Golovata, Olga 771 Laur, Veaceslav 759
Gonţa, Maria 521 Lazari, Constantin 590
Goreanu, Veniamin 539 Lazurca, Marius 555
Grama, Mariana 610 Lescu, Mihai 862
Grejdieru, A. 716 Lesnic, E. 722
Grib, L. 716 Levca, Ciprian 759
Gudima, Alexandru 780 Leviţchi, Simion 633
Gulei, Ghenadie 652 Leviţki, Oleg 905
Gutsul, I. S. 689 Likhatskiy, V. I. 808
Guţu, Aurel 857 Lisnic, Ion 787
Guţu, Lilian 774 Lozan, Alexandru 786
Guţuleac, Victor 597 Lupu, Marina 720
Lupu, R. C. 690
H
M
Halabudenco, E. 767
Hassan, Manal 664 Macovei, Tatiana 645
Hlib, Lidia 865 Madan, Victor 730
Hotineanu, Adrian 763 Makuha, O. V. 800
Hotineanu, Vladimir 763 Malarciuc, Gheorghe 866
Mândâcanu, Virgil 673
I Marian, Gr. 845
Iacovlev, Iraida 739, 774 Marian, Nicolae 626
Iacovleva, Iraida 773 Marian, Octavian 599
Iacub, Irina 585, 596 Marian, Tamara 517
Ilgunov, Victor 831 Marin, Alexandra 564
Iliadi, Gheorghe 563 Marina, Vasile 504
Imyanitov, Evghenii 724 Matcovschi, Dumitru 867
Iovan, Marţian 598 Matyash, V. I. 752
Iovu, Mihail 784 Mednicov, Lorena 733
Ipate, D. M. 690 Melnic, A. 710
Melnic, Igor 577

119
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

Melnic, Violeta 634 Palancean, A. 682


Melniciuc, Igor 832 Pantea, Oleg 627
Menyuk, George 904 Pasat, Octavian 578
Mereuţă, Ion 741, 764 Pascaru, Ana 514
Migalatiev, Olga 848 Pascaru, Vlad 855
Mihalachi, A. 794 Păunescu, Adrian 862
Mişin, Igor 758 Petcu, Ig. 816
Mîndru, Valeriu 546 Pianîh, Alexei 512
Mîndruţa, Rodica 738 Pihut, Petru 778
Mîndruţa-Stratan, Rodica 736 Plămădeală, V. 790
Mîtcu, Silvia 556 Podlesnîi, Igor 696
Mogol, Natalia 635 Pogonea, Ina 712
Moisei, Andrei 636 Pogoneţ, Vadim 714
Moldovyan, A. A. 695 Ponomareva, Elena 550
Moldovyan, N. A. 695 Popa, Ina 756
Moraru, Adrian 898 Popescu, Dorin 610
Moraru, Pavel 923 Popescu, Maria 517
Moraru, Silvia 899 Popescu, Rodica 636
Moraru, Violina 607 Popescu, V. 782
Moscalenco, Sveatoslav 696 Popescul, S. 561
Movileanu, Sergiu 833 Popov, Dinu 655
Muntean, A. 845 Portas, Valeriu 868
Munteanu, Andrei 834 Postolache, Alexandru 760
Munteanu, Svetlana 632 Postolache, Ionel 600-01
Mustaţă, Larisa 718, 726 Poştarencu, Dinu 924
Musteaţă, Vasile 717 Preda, Radu 540
Mϋntzing, Arne (699) Prepeliţa, Corneliu 721, 761
Prepeliţa, Diana 777
N Prisacari, V. 755
Nastas, T. 792 Prishlyac, Alexander 694
Necula, Radu 799 Punga, Jana 775
Nedbaliuc, B. 838 R
Nedbaiuc, Rodica 838
Nedelcu, Narcisa 611 Racu, Igor 533
Nedelcu, Vlad 612 Racu, Iulia 534
Negru, Lena 852 Radu (Principele României) 557
Nicolescu, Veronica D. 857 Radvan, Inga 653
Nicorici, Aliona 740 Ralets, N. V. 752
Nikolaev, V. A. 713 Raţă, Victoria 863
Raţuc, Nelly 869
O Rău, Alexe (523)
Oglinda, A. 700 Rîbin, Vladimir A. (697)
Olaru, Nadejda 870 Robu, Maria 718, 726
Oleynik, V. S. 725 Roşca, Ludmila 558
Orîndaş, Lilian 665 Roşculeţ, Vadim 773
Osadcii, Diana 772 Rotaru, Denis 649, 853
Otiman, Păun Ion 505 Rotaru, Diana 522
Ozog, Jan Boleslaw 898 Rotaru, I. 819
Rotaru, Mihail 785
P Rotaru, Natalia 771
Rudic, V. 722
Palade, Valeriu 743 Rusanovschi, Iulian 850

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Rusnac, Constantin 862 T


Rusnac, Vladimir 839
Russel, Charles Taze 536 Tabora, Marina 533
Rusu, A. 790 Tabunciuc, Mariana 577
Rusu, Andrei 684 Tacu, Tudor 654
Rusu, Porfirii 759 Taran, Inga 534
Tarasyavichys, E. 770
S Tatar, Marina 551
Tărîţă, Marius 904
Salamatov, Serghei 721 Tcaci, Irina 744-45
Salomatov, Sergiu 761-62 Tcaciuc, Diana 781
Samohvalov, Sergiu 762 Teleucă, Victor 859
Samura, B. A. 713, 770 Teleuţă, Alexandru 796, 809
Sava, V. 812 Tighineanu, Alexandra 615
Scripnic, Elena 815 Timofte, Natalia 846
Scripnic, Iu. 815 Timuş, Andrei 547
Secanaia, Tatiana 762 Tinta, N. 723
Seck, Abdoulaye 581 Titica, Ghenadie 702
Servin, V. 788 Tofan, Eugenia 559
Shcherbacov, V. A. 695 Tokarchuk, N. I. 725
Shutkin, Vladimir 724 Topală, Sofia 736
Sinitsina, Iu. 700 Topală, Ştefan 807
Sîrbu, Maria 548 Tornea, Ion 564
Sîrghii, Viorel 579 Trifan, V. 735
Sofroni, Dumitru 774 Troianowski, Lidia 530
Sofroni, Larisa 781 Tudose, T. 716
Sorescu, Marin 859 Turcan, L. 710
Sorokin, A. V. 779
Spataru, D. 755 Ţ
Spinu, C. 731
Spinu, I. 731 Ţaulean, Lidia 747
Spînu, Constantin 732 Ţăruş, Didina 524
Spînu, Igor 597, 732 Ţibulac, Mariana 854
Starciuc, N. 816 Ţiriulnicova, Natalia 843
Stariţîna, Ludmila 580 Ţîbîrnă, Andrei 737-38, 760, 765
Stati, Vitalie 613 Ţîbîrnă, Gheorghe 708, 715, 734, 737, 743, 766
Stăvilă, Mihai 614 Ţîgănaş, Ion 637
Stepaniuc, Victor 925 Ţîţei Victor 796, 809
Stratan, Alexandru 506 Ţurcan, Irina 513
Stratan, Valentina 708, 724, 740, 773, 776 Ţurcan, Sofia 538
Stratulat, Angela 780
Sturza, Ion 576 U

Ş Ungureanu, Constantin 542


Ureche, Viorel 766
Şelaru, Neculai 835 Ursu, Tatiana 638
Şipilov, Victor 655 Ursul, Dimitrie (528)
Şişcanu, Gh. 803 V
Şpac, Ion 523
Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-1504) Vacarciuc, Daniela 673
921 Valov, V. A. 691
Varvariuc, Tatiana 869
Vasiloi, Djulieta 616

121
Cronica articolelor de revistă Nr 2-2014 ≡ Magazine article annals Nr 2-2014

Veveriţa, Ana-Maria 507 В


Vicol, Liuba 650
Vicol, Nelu 669 Валика, Владимир 802
Vieru, Grigore 859, (862), 870 Ващенко, Ю. 783
Vişnevschi, Anatol 744 Вивчаренко, О. 646
Vîrlan, Maria 532 Видрашку, Анатол 840
Vosimeric, Dmitrii 655-56 Вишняцкий, Л. Б. 906
Vragaleva, Veronica 566 Волков, Эдуард 552
Vyatchaninova, Elena 694 Волохов, А. 592

Y Г

Yasuki Shirakawa 845 Гаммер, Ефим 874


Гафурова, Е. 666
Z Гиря, Е. Ю. 907
Гогунская, Полина 804
Zabarian, Iurie 837 Гора, Сергей 875
Zabulică, Violeta 867 Горган, Ион 871
Zagareanu, Andrei 821 Городцов, В. А. 908-09
Zbârnea, Tudor (851) Гриневич, Ольга 660
Zegrea, Ilie T. 859 Гураленко, Н. 641-42
Zubco, Valeriu 602
Д
А
Демонтерова, Е. И. 912
Александри, Василе 861 Детлова, Е. В. 909
Андрушко, А. 617 Дрэгуцану, Дорин 569-71
Анисюткин, Н. К. 914
Арсени, И. 629-30, 643 Е
Б Евсюкова, Мария 887
Ермолаев, Григорий 876
Басова, Ирина 567 Ерхан, Влад 820
Баськовцов, А. 618
Бежан, Геннадий 568 Ж
Бейко, Виктор 872
Белозëрова, И. В. 908 Жданов, Дмитрий 877
Беспалова, О. 648 Желтова, М. Н. 910
Бобер, Анатолий 847 Жила, А. 628
Бодюл, Татьяна 639 З
Бойко, А. 619
Бочарова, Н. 591 Завадская, Оксана 798
Брега, Диана 750 Зайднер, Й. 911
Бубырь, Ю. 620 Зейналов, А. А. 913
Буколов, Константин 873 Зиновьева, Нелли 888
Бурлак, И. 795
Бурлаку, В. А. 914 И
Бурова, Н. Д. 910 Иванов, А. В. 912
Буровский, А. М. 909 Инешин, Е. М. 912
Бусол, Е. 621
Бутырский, А. 640 К
Быдзина, Екатерина 820
Касьян, Анна 802
Касьян, Игорь 802
Каюров, Георгий 889

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Кивачук, Анна 543 Савченко, С. Н. 915


Киосак, Д. В. 918 Савчук, Надежда 893
Кирилив, Я. И. 822 Сапожников, И. В. 916
Княжева, И. А. 674 Сердюк, Марина 804
Ковалева, Е. А. 549 Сидоренко, Владимир 840
Ковальский, Ю. В. 822 Скалецкая, Любовь 798
Козырин, Вадим 878 Скляров, П. Н. 814
Костянчук, С. В. 667 Соколов, Александр 894
Криштул, Илья 879 Сосна, Б. 603, 629-30, 643
Кузьминых, С. В. 908-09 Стрелков, Валерий 882
Кулаков, С. А. 913 Струлева, С. А. 678
Султанов, Р. 604
Л
Т
Лазоркина, Ольга 560
Лакуста, Виктор 753 Танас, Александру 569-70
Лeв, Д. Н. 908 Танасьева, Татьяна 895
Лисовская, Т. В. 676 Таран, Сергей 841
Листопад, А. А. 675 Ташак, В. И. 917
Любеску, Игорь 562 Титушкина, Татьяна 896
Топал, Ю. Г. 535
М Трапезников, Александр 883
Малик, Марина Валентиновна 677 Троицкая, Наталья 884
Марарескул, В. А. 914 У
Мергарт, Геро фон 909
Миронычева, Елена 810 Узбек, Иван 797
Уланов, Владимир 885
Н
Ф
Нападенский, Михаил 890 Федоренко, В. 644
Настасяк, И. 588 Флоря, В. 622
Наумов, Игорь 880 Фрунзэ, Юрий 661
Недерица, Александр 844
Ц
О
Цуркан, Олег 897
Осеньев, Михаил 841 Цыбрий, А. В. 907
П Цыбрий, В. В. 907

Панов, Александр 562 Ч


Плотник, Олеся 657 Чепалыга, А. Л. 918
Поздняков, Андрей 891 Червинская, Ирина 582
Пономарева, Елена 550 Чиреш, Елена 573
Попович, Владимир 881
Проскуров, М. 625 Ш
Р Шолохова, Елена 886
Роговая, Галина 526 Я
Рубинштейн, Олег 892
Ящук, Н. 795
С
Савочкина, Рита 753

123
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. "a" MIC". – 2014. – Nr 1, 2. – ISSN 1857-3770


2. Akademos. – 2013. – Nr 4. – ISSN 1857-0461
3. Alunelul. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-4173
4. Aquarelle. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-0518
5. Biblio Scientia. – 2013. – Nr 9. – ISSN 1857-2278
6. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. – 2013. – Nr 2/3. – ISSN 1024-7696
7. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. – ISSN 1857-
0011
8. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1813-4408
9. Curierul medical. – 2013. – Nr 6. – ISSN 1857-0666
10. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 1. – ISSN 2345-1130
11. Justiţia Constituţională. – 2013. – Nr 4. – ISSN 1810-7257
12. Intellectus. – 2013. – Nr 4. – ISSN 1810-7079
13. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1810-309X
14. Luminătorul. – 2013. – Nr 5.
15. Metrologie. – 2014. – Nr 1. – ISSN 2345-1289
16. Moldoveanca. – 2014. – Nr 1/2. – ISSN 1857-3053
17. Noi. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-0798
18. Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-3703
19. Profit. – 2014. – Nr 1/2. – ISSN 1857-0186
20. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-0224
21. Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 1. – ISSN 1857-4440
22. Revista Botanică. – 2013. – Nr 2. – ISSN 1857-095X
23. Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2013. – Nr 3. – ISSN 1857-2294
24. Revista de Istorie a Moldovei. – 2013. – Nr 4. – ISSN 1857-2022
25. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1811-0770
26. Stratum plus. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1608-9057
27. Ştiinţa agricolă. – 2013. – Nr 1. – ISSN 1857-0003
28. Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1811-5470
29. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-4505
30. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1810-3081
31. Наше поколение. – 2014. – Nr 1, 2. – ISSN 1857-0100
32. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-4513

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
FEBRUARIE NR 2 FEBRUARY
(592-1263)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
592. Duca, Gheorghe. Cuvânt de deschidere al acad. Gheorghe Duca : [în cadrul Fo-
rumului moldo-român "Promovarea participării comune la programele europene în domeniul
ştiinţei şi educaţiei", 21 febr. 2014, Chişinău] / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. – 2014. –
27 febr. – P. 3.

593. Şişianu, Teodor. De ce în R. Moldova sunt necesare două trepte: doctor în ştiinţe
şi doctor habilitat? / Teodor Şişianu // Literatura şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 6.

594. Tofan, Eugenia. Academicianul Gheorghe Duca a fost desemnat de Revista VIP-
magazin "Omul anului 2013" / Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 1.

595. Tofan, Eugenia. Un nou impuls : [pe marginea Forumului moldo-român "Promo-
varea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei şi educaţiei", 21 febr.
2014, Chişinău] / Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 3.

596. Тимотин, Марина. Кто возглавит министерство науки? : [о предстоящих вы-


борах президента Акад. наук Молдовы, назначенных на 17 апр. 2014 г.] / Марина Тимо-
тин // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 февр. – Р. 4.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


597. Facebook împlineşte 10 ani: cele mai importante fapte şi cifre despre reţea-
ua socială // Economist. – 2014. – 5 febr. – P. 11.

598. Facebook, la pubertate: 10 ani cu cea mai mare reţea socială // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 5 febr. – P. 10.

599. Данилов, Евгений. Программное обеспечение – актив бизнеса : [о легитим.


способах приобретения прогр. продуктов Microsoft] / Евгений Данилов // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 7.

600. Лупашко, Михаил. Цивилизация или сетевая технология? / Михаил Лупашко


// Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 20 февр. – Р. 7.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

(Vezi de asemenea Nr 609)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


601. Рыбицкий, Валентин. Дом, открытый для всех, кто хочет понять Россию :
[беседа с руководителем Рос. центра науки и культуры в Кишинэу В. Рыбицким] / бесе-
ду вела Юлия Семенова ; фот. Светланы Деревщиковой // "Мк Kн World Weekly". –
2014. – 27 февр. – 5 марта. – Р. 4.

02 BIBLIOTECONOMIE
602. Globa, Elizaveta. Eficienţa cursurilor de formare profesională pentru bibliotecarii
şcolari : [la Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 13 ian. – 1 febr. 2014] / Elizaveta Globa // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 13 febr. – P. 5.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
603. Cimpoi, Mihai. Scrisoare deschisă Domnului Iurie Leancă [prim ministrul Repu-
blicii Moldova] : [privind criteriile şi procedurile decernării Premiilor Naţionale] / Mihai Cimpoi //
Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 1.

070 Ziaristică. Presă


604. Cojocaru, Tudor. Presa de limbă română, la următorul nivel : [despre schimbările
în dezvoltarea presei în Rep. Moldova] / Tudor Cojocaru // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 6.

605. Moşneag, Victor. Independenţa, autocenzura şi corupţia presei din R. Moldova :


[pe marginea studiului de evaluare "Mass-Media, unul din cei 13 piloni în cadrul Sistemului
Naţional de Integritate", efectuat de Transparency International Moldova] / Victor Moşneag //
Ziarul de gardă. – 2014. – 20 febr. – P. 16.

606. O viaţă pe altarul jurnalisticii : in memoriam Vasile Odoleanu (1939-2014) //


Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 12.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
607. Oişteanu, Andrei. Emil Cioran: "Calmante să-mi domolesc indignarea" : [despre
filosoful şi scriitorul român: fragm. din vol. "Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi lite-
ratură"] / Andrei Oişteanu // Moldova suverană. – 2014. – 28 febr.

159.9 Psihologie
608. Povestea celui mai inteligent om din istorie : [William James Sidis, сopil-
minune american (1898-1944)] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 febr. – P. 14.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

609. Пережогин, Лев. Жизнь между лайком и репостом : [о компьютер. зависимо-


сти людей: интервью с науч. сотрудником Центра им. Сербского Л. Пережогиным] /
записала Анастасия Гнедынская // Кишиневские новости. – 2014. – 6-12 февр. – Р. 17.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


610. Cernea, Gheorghe. Averi agonisite: exemplul Vasile Stroescu : ["Mecena" al ro-
mânilor (1845-1926)] / Gheorghe Cernea // Literatura şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 7.

611. Kavasto, Hanna. "Ambasadoarea" copiilor nevoiaşi din Moldova : [despre activi-
tăţile de caritate: coment. de H. Kavasto, voluntară din Finlanda] / consemnare: Virginia Du-
mitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 26 febr. – P. 4.

612. Vladei, Veronica. Italianul pus pe fapte bune! : [Marco Povero, originar din Italia,
voluntar în cadrul Misiunii Sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabia] / Veronica Vladei // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 18 febr. – P. 11.

613. Рикар, Матье. Путь к альтруизму : [ст. буддийского монаха фр.


происхождения : după Project Syndicate/Global Economic Symposium, 2014] / Матье
Рикар // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 21.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios
614. Patrimoniul cultelor religioase şi a părţilor lor componente // Dreptul. – 2014.
– 7 febr. – P. 6.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


615. Baştovoi, Savatie. Oamenii de stat caută în biserici ceea ce nu au: credibilitate :
interviu cu ieromonahul S. Baştovoi / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. –
2014. – 13 febr. – P. 10-11.

616. Cohanovschi, Vasili. "Pe 14 februarie, Biserica Romano-Catolică sărbătoreşte


Sfinţii Ciril şi Metodiu, patroni ai Europei, şi nu Sfântul Valentin" : interviu cu V. Cohanovschi,
preot-vicar la parohia romano-catolică "Providenţa Divină" din mun. Chişinău / interviu realizat
de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 febr. – P. 10.

617. Daniliuc, Mihail. Pocăinţa, o neîncetată Cruce şi Înviere : [postat pe site/ul doxo-
logia.ro la 7 febr. 2014] / arhimandrit Mihail Daniliuc // Curierul ortodox. – 2014. – 15 febr. – P.
5.

618. Fuştei, Nicolae. Un cărturar ilustru din secolul XIX – Alexandru Scarlat Sturza
(1791-1854) / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 15 febr. – P. 6-7.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

619. Negru, Nina. Separatismul, boală veche a moldovenilor : [pe marginea cărţii
"Adevărul despre Mitropolia Basarabiei", ed. în anul 1993] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău.
– 2014. – 7 febr. – P. 14.
620. Rusu, Dinu. Perle spirituale cu pecete domnească (2) : [despre mănăstirile din
Bucovina] / Dinu Rusu // Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 16. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

621. Stănilă, Moni. Antimisul : [despre divizarea Mitropoliei Basarabiei] / Moni Stănilă
// Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 14.

622. Stănilă, Moni. Divide et impera : [despre cultele ortodoxe din Rep. Moldova] /
Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 18.

623. Sturza, Alexandru. Dublul paralel, sau Biserica în faţa papalităţii şi a reformei
veacului al XVI-lea : [art. filosofului şi diplomatului la curtea ţarului Alexandru 1: după ed. din
1849 "Le double parallele ou l’Eglise en presence de la papaute et de la reforme du XVI
siecle"] / Alexandru Scarlat Sturza ; trad. de Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 15
febr. – P. 7. – Va urma.

624. Voinescu, Sever. O mare carte mică : [pe marginea trad. româneşti a cărţii "Pele-
rinul rus", Ed. Sofia, 1998, în versiune rom. de Paulin Lecca] / Sever Voinescu // Evenimentul
zilei. – 2014. – 14 febr. – P. 4.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
625. Puiu, Victoria. Sondaje "expirate", sau Ce cred cu adevărat moldovenii : [pe
marginea rezultatelor sondajului efectuat de Inst. pentru Politici Central Europene la 19 oct. –
7 noiem. 2013] / Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 6.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
626. Alexandru, Ioachim. Elveţia – UE: înapoi la începuturi : [despre limitarea imigra-
ţiei în Elveţia din ţările Uniunii Europene] / Ioachim Alexandru, Alois Berger // Moldova suve-
rană. – 2014. – 25 febr.

627. Florea, Xenia. Noi reguli pentru migranţi, sau Cu lucrurile la ieşire! : [despre noile
reguli de aflare şi angajare în câmpul muncii a migranţilor în Federaţia Rusă, intrate în vigoa-
re de la 1 ian. 2014] / Xenia Florea // Comunistul. – 2014. – 7 febr. – P. 8-9.

628. Leahova, Irina. Profilul migraţiei de muncă din Republica Moldova : [pe marginea
studiului "Gestionarea eficientă a migraţiei de muncă şi a calificărilor", realizat în Moldova în
cadrul proiectului Org. Intern. a Muncii: dezbateri cu V. Cantarji, expert la Centrul de Investi-

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

gaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA şi Elena Vâtcărău, şefa Dir. Statistică a Biroului Naţ.
de Statistică] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2014. – 28 febr. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

629. Referendumul pe tema limitării imigraţiei, aprobat de 50,3 la sută dintre ale-
gători. Care ar putea fi consecinţele? : [despre rezultatele referendumului, organizat în
Elveţia la 9 febr. 2014] // Flux. – 2013. – 14 febr. – P. 8.

630. Чепой, Мариан. В ожидании депортаций : [о влиянии новых миграц. правил


Рос. Федерации на молд. мигрантах: коммент. эксперта IDIS "Viitorul" М. Чепой] / подго-
товил Дмитрий Димчогло // Панорама. – 2014. – 7 февр. – Р. 9.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
631. Хейзер, Ноэлин. Как нам улучшить нашу будущую городскую жизнь : [ст.
зам. Генер. секретаря Орг. Объед. Наций : după Project Syndicate, 2014] / Ноэлин Хей-
зер // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 21.

32 POLITICĂ
632. Dughin, Aleksandr. Teoria lumii multipolare [1, 2]. Cap. 1. Multipolaritatea: defini-
rea noţiunii şi delimitarea sensurilor. Cap. 2. Bazele teoretice ale lumii multipolare : [din car-
tea cu acelaşi tit.] / Aleksandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 7, 14 febr. – P.
6-7. – Bibliogr. (19 tit.).

633. Dughin, Aleksandr. Teoria lumii multipolare (3, 4). Cap. 2. Bazele teoretice ale
lumii multipolare: [din cartea cu acelaşi tit.] / Aleksandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca // Flux. –
2014. – 21 febr. – P. 6-7 ; 28 febr. – P. 4-5. – Bibliogr. (11 tit.).

634. Ideile lui Dughin au ajuns politică oficială în Federaţia Rusă : [tezele de bază
ale conceptului politologului rus Aleksandr Dughin: sursa: argumentua.com] / trad.: Ala Coica
// Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 22.

635. Inozemţev, Vladislav. Ideologia de stînga şi paradigma postindustrială / Vladislav


Inozemţev // Comunistul. – 2014. – 28 febr. – P. 10.

636. Mutti, Claudio. Geopolitică, geografie sacră, geofilosofie : [pref. red. şef al publ.
"Eurasia", Italia, la cartea "Lo spazio interiore del mondo. Geofilosofia dell Eurasia", Anteo
ed., 2013, de Fabio Falchi: sursa estica.eu] / Claudio Mutti // Flux. – 2014. – 21 febr. – P. 7.

637. Piontkovski, Andrei. Andrei Piontkovski: Rusia, în componenţa Ceceniei : [art.


politologului rus: preluat de pe Svoboda.org.] / trad. de Ala Coica // Timpul. – 2014. – 14 febr.
– P. 20-21.

638. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (3). Statuarea sistemului
de partid / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

639. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (4). Contextul postsovietic
/ Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

640. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (6). Motivaţia ideologică /
Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

641. Рошка, Юрий. Неоевразийство как апелляция к традициям : [о концепции


рос. политолога Александра Дугина] / Юрий Рошка // Коммерсант info. – 2014. – 7, 21
февр. – Р. 8.
323 Politică internă
642. Bărbuţă, Boian. "Uniunea Europeană şi OSCE nu cunosc problemele minorităţii
româneşti din Serbia!" : [interviu cu B. Bărbuţă, preşedintele Iniţiativei Româneşti din Serbia] /
consemnare: Romeo Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 19 febr. – P. 4-5.

643. Cojocaru, Nicolae. Cu privire la determinativele "apartenenţă etnică" şi "naţionali-


tate" / Nicolae Cojocaru // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 9.

644. Dabija, Nicolae. [Cuvânt de deschidere la conferinţa ţinută de Dan Puric, actor şi
filosof român, la Bălţi pe 28 noiembrie 2013] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 13
febr. – P. 3.

645. Ernu, Vasile. De ce România şi Republica Moldova sînt state artificiale şi cînd va
exploda bomba socială în Europa? : [interviu cu V. Ernu, scriitor] / interlocutor: Alexei Tulbure
// Moldova suverană. – 2014. – 5, 6, 7, 11 febr. – Va urma.

646. Nanea, Vasile. Transnistria – Limba română în bătaia glonţului (2) : [art. fostului
ministru-consilier] / Vasile Nanea // Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 2; Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 10 febr. – P. 6. – Art. 1 : Literatura şi arta 12 dec. 2013.

647. Pop, Ioan-Aurel. "Trebuie să facem parte din Europa cu demnitate" : [din discur-
sul lui I.-A. Pop, rector al Univ. Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, susţinut la Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, 28 ian. 2014] / consemnare: Eugenia Tofan // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 11.

648. Puric, Dan. Dan Puric: "Să nu uitaţi să iubiţi această ţară cu maternitate" (1-2) :
conf. ţinută de actorul şi filosoful român la Bălţi pe 28 noiem. 2013 / cuvânt de deschidere:
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 13, 20 febr. – P. 3.
(Vezi d asemenea Nr 977)

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


649. Badea-Gueritee, Iulia. Kiev: război rece sau adevărat război? : [art. ziaristei ro-
mânce din Franţa, editor Courrier International] / Iulie Badea-Gueritee // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 20 febr. – P. 6.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

650. Cifre şocante care creionează imaginea mai puţin cunoscută a Federaţiei
Ruse : [pe marginea studiului realizat de agenţia rusă "RIF" : sursa ABC NEWS] // Moldova
suverană. – 2014. – 13 febr.

651. Ciobanu, Victor. Lecţiile Ucrainei : [situaţia soc.-pol. din Ucraina] / Victor Ciobanu
// Ziarul naţional. – 2014. – 28 febr. – P. 7.

652. Ciocoiu, Paul. Ucraina, avancronica unei lupte deschise tuturor scenariilor : [criza
soc.-pol. din Ucraina] / Paul Ciocoiu // Evenimentul zilei. – 2014. – 26 febr. – P. 4.

653. Ciornei, Vsevolod. Soarele şi popoarele : [despre situaţia din Ucraina] / Vsevolod
Ciornei // Săptămîna. – 2014. – 28 febr. – P. 2.

654. Covrig, Andrei. Despre protestele din Ucraina, armata rusă şi învăţămintele pen-
tru noi / Andrei Covrig // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 febr. – P. 19.

655. Dulgheru, Valeriu. Sindromul ucrainean : [despre situaţia din Ucraina] / Valeriu
Dulgheru // Literatura şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 2.

656. Negru, Nicolae. Comuniştii renunţă la lupta pentru putere? : [pe marginea Decla-
raţiei Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova privind situaţia din Ucraina] / Nicolae Negru //
Ziarul naţional. – 2014. – 28 febr. – P. 6.

657. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Despre situaţia din Ucraina : po-
ziţia PCRM referitor la situaţia din Ucraina, aprob. la şedinţa extraordinară a Executivului
Politic al CC al PRM (26 febr. 2014) // Comunistul. – 2014. – 28 febr. – P. 2 ; Коммунист. –
2014. – 28 февр. – Р. 2.

658. Pleşu, Andrei. "Meningita morală" : [aspecte soc.-pol.] / Andrei Pleşu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 4 febr. – P. 6.

659. Rusu, Diana. De ce nu este martiră Iulia Timoşenko : [despre liderul politic din
Ucraina] / Diana Rusu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 26 febr. – P. 6.

660. Saharneanu, Valeriu. Botezul de sânge al Ucrainei – a doua cădere a imperiului :


[aspecte soc.-pol.] / Valeriu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 27 febr. – P. 4.

661. Sprînceană, Vitalie. Câteva lucruri despre criza din Ucraina : (pe care le puteţi
afla doar dacă închideţi televizorul/calculatorul) : [preluat din "Platzforma" / Vitalie Sprâncea-
nă // Săptămîna. – 2014. – 28 febr. – P. 14 ; Flux. – 2014. – 21 febr. – P. 9.

662. Ţurcanu, Mihai. Kievul, trecut prin foc şi sabie : [contest soc.-pol.] / Mihai Ţurca-
nu // Evenimentul zilei. – 2014. – 25 febr. – P. 4.

663. Unteanu, Cristian. Ucraina în 2014: pro-europeană sau separatistă? / Cristian


Unteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 febr. – P. 7.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

664. Xenofontov, Ion. 25 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan / Ion
Xenofontov // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 febr. – P. 4.

665. Акопов, Петр. О чем молчит Путин : [по поводу ситуации на Украине: ст.
рос. полит. аналитика : перепеч. из публ. "Взгляд"] / Петр Акопов // Коммунист. – 2014. –
28 февр. – Р. 6-7.

666. В гражданской войне не бывает победителей : [о событиях на Украине] //


Коммерсант info. – 2014. – 21 февр. – Р. 3.

667. Додон, Игорь. Украинский каток и безопасность РМ : [перепеч. с блога ли-


дера Партии социалистов Респ. Молдова] / Игорь Додон // Социалисты. – 2014. – 28
февр. – Р. 2.

668. От управляемого хаоса к распаду : [о ситуации на Украине] // Коммерсант


info. – 2014. – 28 февр. – Р. 12.

669. Партия коммунистов Республики Молдова. Позиция Партии коммунистов


Республики Молдова по ситуации в Украине : принята на внеочеред. заседании Поли-
тисполкома ЦК КПРМ, 26 февр. 2014 г. // Независимая газета = Moldova independentă. –
2014. – 27 февр. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 770)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


670. A fi român, între realism, adevăr ştiinţific şi oportunism politic : [despre
Campania naţ. "Vorbesc româneşte, sunt, deci român", lansată de red. ziarului "Timpul"] //
Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 25.

671. Berbeca, Veaceslav. "Situaţia din Găgăuzia ar putea afecta negativ şi alte seg-
mente" : [interviu cu V. Berbeca, expert la Inst. de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] /
consemnare: Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 febr. – P. 5.

672. Boţan, Igor. Igor Boţan: "La toamnă cetăţenii vor face alegerea strategică pentru
Republica Moldova" : [pe marginea comunicării dir. executiv al Asoc. pentru Democraţie
Participativă "Adept" în cadrul dezbaterilor publ. cu tema "Priorităţile clasei politice şi ale
societăţii moldoveneşti într-un an electoral. Poziţia opoziţiei", febr. 2014, Chişinău] // Timpul.
– 2014. – 28 febr. – P. 4.

673. Buda, Valentin. Referendumul, moda hipsterilor politici moldoveni : [despre im-
pactul referendumului consultativ din 2 febr. 2014, UTA Găgăuzia] / Valentin Buda // Eveni-
mentul zilei. – 2014. – 4 febr. – P. 4.

674. Ciobanu, Mircea V. Anul calului troian : [probleme şi dificultăţi ale anului politic
2014] / Micea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 11 febr. – P. 6. – (A-Politice).

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

675. Ciobanu, Mircea V. Maidanul lor şi transfugii noştri / Mircea V. Ciobanu // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 25 febr. – P. 6. – (A-Politice).

676. Ciobanu, Mircea V. Pasienţe electorale 2014 : [despre posibilele coaliţii politice în
anul electoral] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 febr. – P. 6. – (A-
Politice).

677. Ciobanu, Mircea. Noi de-aicea nu plecăm... : [aspecte soc.-pol.] / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 febr. – P. 6. – (A-Politice).

678. Ciobanu, Victor. La Est de Vest şi la Vest de Est : [despre necesitatea dialogului
soc.-pol.] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 7 febr. – P. 7.

679. Ciobanu, Vitalie. Separatismul vizibil şi separatismul ascuns : [despre importanţa


adeziunii la obiectivul de unitate naţ.] / Vitalie Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. –
14 febr. – P. 6.

680. Ciobanu, Vitalie. Transnistria – coşmarul de lângă noi : [despre diversiunile în ju-
rul şcolilor româneşti din Transnistria] / Vitalie Ciobanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014.
– 7 febr. – P. 6.

681. Conţiu, Mihai. O lecţie ucraineană care trebuie să le dea de gîndit actualilor gu-
vernanţi / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 26 febr.

682. Dabija, Nicolae. De la Podul de Flori la Podul de Spirit : (discurs rostit în cadrul
Forumului moldo-român "Promovarea participării comune la programele europene în domeni-
ul ştiinţei şi educaţiei", desfăşurat la Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, 21 febr. 2014) / Nicolae
Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 1.

683. Declaraţia Coaliţiei Pro-Europene despre situaţia din UTA Găgăuzia : [privitor
la desfăşurarea referendumului din 2 febr. 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 5 febr. ;
Săptămîna. – 2014. – 7 febr. – P. 12.

684. Declaraţia fracţiunii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova : [despre


problemele guvernării actuale: prezentată în Parlament] // Comunistul. – 2014. – 14 febr. – P.
3 ; Коммунист. – 2014. – 14 февр. – Р. 2-3.

685. Declaraţie a Consiliului Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru in-


dependenţă RM : [privind declaraţiile liderilor de opinie din UTA Găgăuzia şi Partidul Comu-
niştilor din Rep. Moldova asupra statalităţii Rep. Moldova] // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 9.
– Semnat: Eduard Maican, Anatol Rusu, Valeriu Cerba [et al.] .

686. Dodon, Igor. Guvernarea liberală a adus haosul şi sărăcia în ţară : alocuţiunea li-
derului Grupului parlamentar al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova la deschiderea sesi-
unii parlamentare de primăvară-vară / Igor Dodon // Socialiştii. – 2014. – 14 febr. – P. 1 ;
Социалисты. – 2014. – 19 февр. – Р. 2.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

687. Dodon, Igor. Moldova are nevoie de altceva! : [interviu acordat de către I. Dodon,
liderul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova, portalului Curentul] // Socialiştii. – 2014. – 21
febr. – P. 2.

688. Dodon, Igor. Moldova. Ucraina. Uniunea Vamală : [dialog cu I. Dodon, liderul
Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2014. – Febr. (Ed. specială). – P. 2. ;
Социалисты. – 2014. – Февр. (Спец. вып.). – Р. 2.

689. Dungaciu, Dan. Comratul a dat jos voalul de pe R. Moldova : 10 aspecte ale unei
crize în derulare : [carenţe în activitatea elitei politice de la Chişinău, depistate în urma refe-
rendumului consultativ din UTA Găgăuzia: art. dir. Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern. al
Acad. Române] / Dan Dungaciu // Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 12-13.

690. Greceanîi, Zinaida. Provocările pentru Moldova într-un an electoral : [dialog cu Z.


Greceanîi, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2014. – Febr. (Ed specială).
– P. 3 ; Социалисты. – 2014. – Февр. (Спец. вып.). – Р. 3.

691. Guma, Valeriu. "Cum îşi permit comuniştii să vorbească despre Constituţie, des-
pre stat de drept?" : [declaraţia deputatului în Parlamentul Rep. Moldova privind retragerea
din parlament şi din rândurile Partidului Democrat din Moldova, 13 febr. 2014] / Valeriu Guma
// Moldova suverană. – 2014. – 14 febr.

692. Hadârcă, Ion. Ion Hadârcă: "Cetăţenii aşteaptă de la noi integritate, stabilitate,
consecvenţă şi productibilitate în dezvoltarea Republicii Moldova" : discurs în cadrul şedinţei
de deschidere a Sesiunii Parlamentare de primăvară-vară 2014 // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 14 febr. – P. 7.

693. Iovcev, Ion. "Ne pot aresta oricând fără niciun motiv!" : [interviu cu I. Iovcev, dir.
Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol, după reţinerea de către KGB-ul transnistrean] / consem-
nare: Vasile Dosca // Evenimentul zilei. – 2014. – 7 febr. – P. 3.

694. Iovcev, Ion. "Nu mai ştim la ce să ne aşteptăm" : [despre dificultăţile cu care se
confruntă instituţia cu predare în lb. rom.: interviu cu I. Iovcev, dir. Liceului Teoretic "Lucian
Blaga" din Tiraspol] / interviu realizat de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 18 febr. – P. 5.

695. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Să nu permitem nimănui să isterizeze spiritele" : [in-
terviu acordat de către prim-ministrul Rep. Moldova postului de Radio Europa Liberă] // Steja-
rul. – 2014. – 12 febr. – P. 11.

696. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Vom semna Acordul de asociere cu UE şi vom câş-
tiga alegerile!" : fragm. din discursul prim-ministrului Rep. Moldova în cadrul şedinţei inaugu-
rale a ses. de primăvară-vară a Parlamentului, 13 febr. 2014 // Stejarul. – 2014. – 19 febr. –
P. 6.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

697. Maican, Eduard. Declaraţia Uniunii Naţionale a Veteranilor Războiului pentru In-
dependenţă din Republica Moldova : [privind atacurile autorităţilor separatiste de la Tiraspol
asupra liceelor cu predare în lb. rom. din stânga Nistrului, 15 febr. 2014] / Eduard Maican //
Moldova suverană. – 2014. – 18 febr.

698. Nantoi, Oazu. Chişinăul bagatelizează provocarea Comratului : [despre referen-


dumul consultativ din UTA Găgăuzia, 2 febr. 2014: coment. de O. Nantoi, expert politic şi Ion
Burgudji, deputat al Adunării Populare a UTA Găgăuzia] / consemnare: Vadim Vasiliu // Jur-
nal de Chişinău. – 2014. – 4 febr. – P. 4.

699. Naumescu, Valentin. Statalitatea Republicii Moldova: cronica unei dezintegrări


anunţate : [Transnistria şi Gagauzia : art. conferenţiarului la Fac. de Studii Europene a Univ.
Babeş-Bolyai, Cluj] / Valentin Naumescu // Economist. – 2014. – 12 febr. – P. 10.

700. Negru, Nicolae. Lecţia ucraineană : [pentru politicienii din Rep. Moldova] / Nico-
lae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 21 febr. – P. 6.

701. Negru, Nicolae. Vorbesc româneşte, sunt moldovean/român : [despre campania


"Vorbesc româneşte, sunt, deci, român", lansată de ziarul "Timpul", referitor la recensământul
gen. al populaţiei din Rep. Moldova, mai 2014] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 14
febr. – P. 6.

702. Negură, Lilian. Nu votaţi pe Filat sau Ghimpu : [modernizarea valorilor societăţii
de către elitele politice] / Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 febr. – P. 6.

703. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic, liderul PPRM: "Voinţa cetăţenilor pentru
alegerea Preşedintelui de către popor – angajamentul Partidului Popular în viitorul Parlament"
: [despre Campania Naţ. "Tu alegi preşedintele ţării!": interviu cu liderul Partidului Popular din
Rep. Moldova] // Săptămîna. – 2014. – 21 febr. – P. 13.

704. Palii, Oleksandr. Circa 40 de oameni daţi dispăruţi la Kiev : [coment. de O. Palii,
obsrvator politic de la Kiev şi Denis Cenuşă, expert asociat la Centrul analitic independent
"Expert-Grup"] / consemnare: Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 febr. – P. 5.

705. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Să fim solidari şi să condamnăm toate
acţiunile care vin în contradicţie cu interesul ţării! : [apelul PLDM privind acţiunile îndreptate
spre subminarea integrităţii teritoriale şi a integrării europene, 5 febr. 2014] // Moldova suve-
rană. – 2014. – 6 febr. ; Săptămîna. – 2014. – 7 febr. – P. 4.

706. Partidul Naţional Liberal. Declaraţia Partidului Naţional Liberal despre sacrificiul
luptătorilor pentru integritatea teritoriilor româneşti : [din 25 febr. 2014] // Moldova suverană. –
2014. – 27 febr. – Semnat: Vitalia Pavlicenco, Alexandra Can, Anatolie Revenco [et al.].

707. Petruţi, Doru. "Sondajul" din Găgăuzia : [despre referendumul consultativ din 2
febr. 2014] / Doru Petruţi // Evenimentul zilei. – 2014. – 12 febr. – P. 4.

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

708. PostVilnius: Mizeria guvernării, justiţie coruptă şi procuratură care deser-


veşte oligarhii : [pe marginea lucrărilor Forului "Moldova în Parteneriatul Estic după Vilnius",
5 febr. 2014, Chişinău : dezbateri la "masa rotundă" din cadrul forului cu participarea lui Ale-
xei Tulbure, dir. executiv al Adunării Cetăţeneşti Helsinki din Moldova, Vasile Ernu, publicist
din România, Witcher Slagter, reprezentantul Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău [et al.]
// Comunistul. – 2014. – 14 febr. – P. 4-5.

709. Sprânceană, Vitalie. Câteva lucruri despre criza din Ucraina : [pe care le puteţi
afla doar dacă închideţi televizorul/calculatorul] / Vitalie Sprânceană // Flux. – 2014. – 21 febr.
– P. 9.

710. Streleţ, Valeriu. Valeriu Streleţ: "Avem toată voinţa politică de a spune: înainte,
nu înapoi!" : discursul preşedintelui fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din
Moldova la deschiderea ses. parlamentare de primăvară-vară 2014, 13 febr. 2014 // Stejarul.
– 2014. – 19 febr. – P. 11.

711. Terzi-Barbăroşie, Daniela. Schimbarea firii: mai perfidă decât schimbarea la faţă
: [eseu socio-psihol.] / Daniela Terzi-Barbăroşie // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3
febr. – P. 6; Săptămîna. – 2014. – 7 febr. – P. 14.

712. Ţap, Iurie. Iurie Ţap: Mă simţeam mai confortabil în funcţia de primar : [retrospec-
tiva anului 2013: interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] // Stejarul. – 2014. – 5
febr. – P. 10-11.

713. Untilă, Veaceslav. Falşii apărători ai statalităţii : [pe marginea referendumului, or-
ganizat în UTA Găgăuzia: art. vicepreşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Tim-
pul. – 2014. – 14 febr. – P. 10.

714. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Noi nu vrem să divizăm alegătorii între cei
care sînt pentru UE şi cei care sînt pentru Uniunea Vamală" : [pe marginea expunerii poziţiei
liderului Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova privind subiecte politice de actualitate, în
cadrul emisiunii la postul TV RTR Moldova] // Comunistul. – 2014. – 28 febr. – P. 3.

715. Брагиш, Дмитрий. Дмитрий Брагиш: "Нынешняя власть себя ведет иногда
так же, как ПКРМ в 2001 году" : [интервью с экс-премьер-министром] / записала Алек-
сандр Токарский // "Mk Kн World Weekly". – 2014. – 13-19 февр. – Р. 2.

716. Варданян, Эрнест. Не грози южному центру : [о результатах консультат.


референдума в АТО Гагаузия, 2 февр. 2014] / Эрнест Варданян // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2014. – 6 февр. – Р. 6.

717. Воронин, Владимир. О вере, предательстве, прощении : [интервью с лиде-


ром Партии коммунистов Респ. Молдова В. Ворониным] / записала Ольга Синицару //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 13 февр. – Р. 8-9.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

718. Додон, Игорь. Игорь Додон: "В Республике Молдова еще можно все изме-
нить к лучшему" : [фрагм. диалога лидера Партии социалистов Респ. Молдова в рамках
передачи на телеканале "N4"] / пер. Галины Руссу // Социалисты. – 2014. – 5 февр. – Р.
2-3.

719. Западинский, Роберт. История ничему не учит : [о ситуации в АТО Гагаузия


и результатах референдума от 2 февр. 2014 г.] / Роберт Западинский // Коммерсант
plus. – 2014. – 7 февр. – Р. 3.

720. Косарев, Валерий. Антитаможенный союз Воронина : [о полит. линии лиде-


ра Партии коммунистов Респ. Молдова Владимира Воронина] / Валерий Косарев //
Коммерсант info. – 2014. – 28 февр. – Р. 6.

721. Мокану, Сержиу. Сержиу Мокану: "Филат и Плахотнюк грабят Молдову по


схеме, разработанной еще лет десять назад" : [обществ.-полит. аспекты: интервью с
лидером Нар. движения "Антимафия"] / записал Александр Токарский // Кишиневские
новости. – 2014. – 6-12 февр. – Р. 2.

722. Референдум в Гагаузии: от "торжества демократии" до "сепаратизма" :


[по материалам агентства Инфотаг] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014.
– 7 февр. – Р. 17.

723. Формузал, Михаил. Михаил Формузал: "Не надо пинать Москву, чтобы по-
нравиться Брюсселю" : [о ситуации в АТО Гагаузия: интервью с башканом АТО
Гагаузия] / записала Елена Ройтбурд // "Mк Kн World Weekly". – 2014. – 20-26 февр. – Р.
2.

724. Чебан, Ион. Ион Чебан: "Какая Молдове нужна ориентация? Социальная!" :
[интервью с полит. деятелем] /записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. –
2014. – 14 февр. – Р. 3.

725. Чубашенко, Дмитрий. Три гагаузских удара – по ВП, КПП и ДП : [о послед-


ствиях референдума в Гагаузии, 2 февр. 2014, для программы Европейского Союза
"Восточное партнерство", Коалиции Проевроп. Правления и Демокр. партии Молдовы] /
Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 7 февр. – Р. 5.

324 Alegeri
(Vezi Nr 629, 719)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


726. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : (Art. 113-142. Tit. 4) / [trad.
din lb.engl.] // Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 20. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

727. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : (Art. 143-157. Tit. 5) / [trad.
din lb. engl.] // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 23. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

728. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : (Art. 158-185). Tit. 5) / [trad.
din lb. engl.] // Timpul. – 2014. – 21,28 febr. – P. 20. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

729. Antoniu, Gabriela. UE cere Kievului să pregătească terenul pentru alegeri : [pozi-
ţia Uniunii Europene şi a Rusiei privind soluţionarea crizei din Ucraina] / Gabriela Antoniu,
Paul Ciocoiu // Evenimentul zilei. – 2014. – 14 febr. – P. 13.

730. Ashton, Catherine. Stabilitatea şi prosperitatea în Europa: De ce Rusia şi UE


trebuie să lucreze în parteneriat : [art. Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afa-
ceri Externe şi Politica de Securitate: preluat din săpt. "Revista 22"] / Catherine Ashton //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 febr. – P. 6.

731. Blidaru, Horia. Ucraina, captivă lui Putin : [art. consilierului la Parlamentul Euro-
pean] / Horia Blidaru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 25 febr. – P. 6.

732. Bocancea, Sorin. Zidul Kievului : [despre conflictul între societate şi guvernare:
art. dr. în filosofie şi ştiinţe politice din România] / Sorin Bocancea // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2014. – 21 febr. – P. 6.

733. Bogatu, Petru. Dacă va fi război în Ucraina, cele două state româneşti vor deveni
unul / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 28 febr. – P. 6.

734. Bogdan, Luminiţa. Criza din Ucraina, rezultatul disputelor între Rusia şi Occident
/ Luminiţa Bogdan // Moldova suverană. – 2014. – 21 febr.

735. Buda, Valentin. Europa dărâmă barierele vizelor pentru moldoveni : [despre votul
Parlamentului European în favoarea liberalizării regimului vizelor pentru cetăţenii Rep. Mol-
dova, 27 febr. 2014] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2014. – 28 febr. – P. 3.

736. Buda, Valentin. "România ajută frăţeşte R. Moldova!" : [pe marginea vizitei pre-
mierului român Victor Ponta la Chişinău, 21 febr. 2014] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. –
2014. – 24 febr. – P. 3.

737. Corlăţean, Titus. "După Soci, Rusia ar putea spori presiunea asupra Moldovei" :
[pe marginea declaraţiei lui T. Corlăţean, ministrul de Externe al României] / consemnare:
Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 febr. – P. 3.

738. Corlăţean, Titus. O divizare a Ucrainei ar genera consecinţe grave în regiune :


[interviu cu T. Corlăţean, ministrul de Externe al României] / consemnare: Dan Marinescu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 febr. – P. 10-11.

739. Cum a distrus Ucraina mitul despre supremaţia Rusiei : [sursa:


Carnegieurope.eu] / trad. şi adapt. de V. Puiu // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 12.

740. Cum ne afectează criza din Ucraina : [coment. de Cristian Ghinea, dir. Centrului
Român de Politici Europene, Victor Chirilă, dir. executiv al Asoc. pentru Politică Externă şi

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Igor Boţan, dir. executiv al Asoc. pentru Democraţie Participativă] / consemnare: Eugenia
Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 20 febr. – P. 4.

741. Fajon, Tanja. "Avem sprijinul UE pentru a aboli regimul de vize pentru cetăţenii
Republicii Moldova" : [interviu acordat de către T. Fajon, responsabilă din partea Parlamentu-
lui European privind dosarul liberalizării regimului de vize pentru cetăţenii Rep. Moldova,
pentru postul de Radio Europa Liberă // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 febr. – P. 5.

742. Ghilezan, Marius. Cazul Sikorski: fantastica lecţie a şcolii poloneze de diplomaţie
: [despre implicaţiile lui Radoslaw Sikorki, ministrul de Externe al Poloniei, în soluţionarea
crizei din Ucraina] / Marius Ghilezan // Evenimentul zilei. – 2014. – 26 febr. – P. 4.

743. Glaziev, Serghei. Serghei Glaziev: "Uniunea Vamală s-a afirmat şi funcţionează
cu succes" : [pe marginea declaraţiei consilierului preşedintelui Federaţiei Ruse] // Socialiştii.
– 2014. – Febr. (Ed. specială). – P. 4 ; Социалисты. – 2014. – Февр. (Спец. вып.). – Р. 4.

744. Loghin, Vlad. Procesul de integrare europeană este unica modalitate de a ne se-
curiza viitorul nostru : [pe marginea prelegerii lui G. Verheugen, comisar european pentru
extindere, ţinută la Chişinău, ian. 2014] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 4 febr.

745. Macovei, Monica. "Prin votul de astăzi se extinde zona de democraţie" : [despre
liberalizarea vizelor pentru cetăţenii Rep. Moldova: interviu cu M. Macovei, europarlamentar
român] / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 febr. – P. 5.

746. Macovei, Monica. "Semnarea Acordului de Asociere presupune că vor veni mai
mulţi bani în Republica Moldova" : interviu cu europarlamentarul român M. Macovei / interviu
realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 febr. – P. 6.

747. Malosse, Henri. Pentru ca moldovenii să aleagă Europa : [declaraţia preşedinte-


lui Com. Economic şi Social European privind integrarea europeană] / Henri Malosse // Mol-
dova suverană. – 2014. – 21 febr.

748. Marinescu, Marian Jean. "La sfârşitul lunii mai veţi călători fără vize în UE" : [in-
terviu cu M.-J. Marinescu, raportor în cadrul Parlamentului European în problema ridicării
vizelor pentru cetăţenii Rep. Moldova] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 20 febr. – P. 7.

749. Marinescu, Marian Jean. "Ridicarea vizelor, un pas spre o posibilă aderare" :
[despre liberalizarea vizelor pentru cetăţenii Rep. Moldova: interviu cu M.-J. Marinescu, euro-
parlamentar român] / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28
febr. – P. 5.

750. Marinescu, Marian Jean. "UE va acţiona ca o contrapondere la presiunile Rusiei"


: [interviu cu M.-J. Marienscu, europarlamentar român] / interviu realizat de Mariana Raţă //
Ziarul naţional. – 2014. – 28 febr. – P. 4-5.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

751. Marinescu, Marian Jean. Marian-Jean Marinescu: "Voi avea ca punct permanent
pe agendă Republica Moldova" : interviu oferit în exclusivitate pentru Moldova Suverană de
către europarlamentarul Marian-Jean Marinescu / pentru conformitate: Mihai Conţiu// Moldo-
va suverană. – 2014. – 14 febr.

752. Nahoi, Ovidiu. Două euromituri spulberate (degeaba) : [despre problemele şi


perspectivele Uniunii Europene] / Ovidiu Nahoi // Săptămîna. – 2014. – 28 febr. – P. 3.

753. Naumescu, Valentin. Nicicând Franţa nu a părut mai mică... : [rolul Franţei în
context intern.: art. prof. la Univ. Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, sursa: Contributors.ro] / Va-
lentin Naumescu // Economist. – 2014. – 19 febr. – P. 10.

754. Negură, Lilian. Conflictul de valori şi dilema (nu doar a) Ucrainei : [despre situaţia
din Ucraina: context intern.] / Lilian Negură // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 febr. – P. 6.

755. Osinovski, Evgheni. Evgheni Osinovski: "Pentru interesele noastre se zbate în-
treaga Uniune Europeană" : [despre avantajele integrării europene şi modalităţile de soluţio-
nare a problemelor ce ţin de integrarea minorităţilor naţionale: interviu cu deputatul Parlamen-
tului din Estonia] / consemnare: Vladimir Thorik // Vocea poporului. – 2014. – 21 febr. – P. 8.
– Idem în lb. rusă.

756. Secrieru, Stanislav. Rusia, inamicul numărul unu al R. Moldova : [despre relaţiile
pol. şi econ. ale Rusiei cu Rep. Moldova : coment. de S. Secrieru, expert în cadrul Consiliului
European pentru Relaţii Externe şi Oazu Nantoi, analist politic] / consemnare: Victoria Puiu //
Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 17.

757. Stănescu, Manuel. Umbra Moscovei în istoria Ucrainei : [despre relaţiile dintre
Rusia şi Ucraina în sec. XX] / Manuel Stănescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24
febr. – P. 6.

758. Tapiola, Pirkka. La Uniunea Europeană s-au stabilit trei domenii prioritare de co-
operare cu Moldova : [pe marginea interviului acordat de către P. Tapiola, şeful Delegaţiei
Uniunii Europene în Rep. Moldova, Centrului de Informare al Vecinătăţii Europene] // Moldova
suverană. – 2014. – 7 febr.

759. Ţîrdea, Bogdan. Parteneriatul Estic: criză sau prăbuşire? / Bogdan Ţîrdea // Co-
munistul. – 2014. – 21 febr. – P. 7. – Conţine : 1. Criza existenţială ; 2. Criza de democraţie ;
3. Criza de identitate ; 4. Criza de valori.

760. Ţopa, Tudor. Generalul şi diplomatul de elită : [Tudor Botnaru, fost ambasador în
Benelux, Marea Britanie şi reprezentant al Rep. Moldova în Consiliul Europei şi NATO] /
Tudor Ţopa // Literatura şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 7.

761. Uniunea Europeană: "Unitate prin diversitate!" : informaţii utile despre Uniu-
nea Europeană // Stejarul. – 2014. – 19 febr. – P. 7.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

762. Voinescu, Sever. Ce ar putea învăţa Ucraina de la România / Sever Voinescu //


Evenimentul zilei. – 2014. – 25 febr. – P. 4.

763. Wilson, Andrew. "Alte Maidane ar putea să apară în ţările vecine Rusiei, poate
mai întîi în Moldova" : [extrase din art. publ. în cotid. britanic "The Independent"] / Andrew
Wilson // Moldova suverană. – 2014. – 26 febr.

764. Билдт, Карл. Кризис Европы в Украине : [ст. министра иностр. дел Швеции :
după Project Syndicate, 2014] / Карл Билдт // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 28 февр. – Р. 21.

765. Бордюжа, Николай. Почему визы не спасут Россию : [интервью с генер.


секретарем Орг. договора о коллективной безопасности Рос. Федерации Н. Бордюжа] /
записал Михаил Ростовский // "Мk Kн World Weekly". – 2014. – 27 февр. – 5 марта. – Р.
7.

766. В России крайне обеспокоены развитием ситуации на Украине : [по по-


воду заявления М-ва иностр. дел Рос. Федерации по событиям на Украине от 24 февр.
2014 г.] // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 февр. – Р. 1.

767. Для укрепления мер доверия его нужно сначала сформировать : [о ви-
зите в Приднестровье посла по особым поручениям М-ва иностр. дел Рос. Федерации
Сергея Губарева и зам. дир. деп. СНГ М-ва иностр. дел Рос. Федерации Виталия Тря-
пицына] // Коммерсант info. – 2014. – 7 февр. – Р. 7.

768. Евромайдан и третья мировая : [о событиях на Украине в междунар. кон-


тексте: по материалам средств массов. информации] // Коммерсант plus. – 2014. – 7
февр. – Р. 10.

769. Кашин, Василий. Украина – последняя битва уходящей эпохи : [ст. эксперта
Центра анализа стратегии и технологий Vedomosti.ru.] / Василий Кашин // Панорама. –
2014. – 14 февр. – Р. 30.

770. Осиновский, Евгений. Евгений Осиновский: "За наши интересы бьется весь
Евросоюз" : [о преимуществах европ. интеграции: интервью с депутатом Парламента
Эстонии] / записал Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 14 февр. – Р. 8.

771. Тапиола, Пиркка. ЕС поддерживает Молдову в проведении реформ и мо-


дернизации в ближайшие годы : [интервью Главы Представительства Европ. Союза в
Молдове П. Тапиола Инфоцентру Европ. соседства] // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 16.
(Vezi de asemenea Nr 625, 796, 1252-53)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

772. Bogatu, Petru. S-a deschis drumul european, nu vă răsturnaţi! : [despre elimina-
rea vizelor de călătorie pentru cetăţenii moldoveni] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. –
14 febr. – P. 6.

773. Bogatu, Petru. Victor Ponta vine să forţeze aderarea la UE : [argumente în spriji-
nul urgentării integrării Rep. Moldova în Uniunea Europeană] / Petru Bogatu // Ziarul naţional.
– 2014. – 21 febr. – P. 6.

774. Caras, Eugen. "UE urmăreşte îndeaproape ceea ce se întâmplă în Republica


Moldova" : [interviu cu E. Caras, şeful Misiunii Diplomatice a Rep. Moldova pe lângă Uniunea
Europeană] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 25 febr.
– P. 4-5.

775. Cenuşă, Denis. Acordul de Asociere cu UE vs. Uniunea Vamală : [diferenţele din-
tre Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană şi Uniunea Vamală "Rusia – Belarus – Ka-
zahstan"] / Denis Cenuşă // Moldova suverană. – 2014. – 18 febr. ;Jurnal de Chişinău. –
2014. – 18 febr. – P. 4.

776. Ciubaşenco, Dmitri. Acordul cu privire la asociere cu UE: încă nu e tîrziu de a se


renunţa / Dmitri Ciubaşenco // Comunistul. – 2014. – 21 febr. – P. 9.

777. Filat, Vlad. R. Moldova trebuie să aibă relaţii bune cu toţi vecinii : [interviu acordat
de către V. Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova postului de radio Europa
Liberă] // Stejarul. – 2014. – 5 febr. – P. 16.

778. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Evoluţia din Ucraina nu poate să stopeze parcursul euro-
pean al R. Moldova" : [interviu acordat de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldo-
va postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Valentina Ursu // Stejarul. – 2014. – 26
febr. – P. 12-13.

779. Filat, Vlad. Vlad Filat: "R. Moldova este o ţară europeană, care trebuie să se miş-
te înainte repede, ca să ofere cetăţeanului său instituţii funcţionale şi bunăstare" : interviu
acordat de liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova postului de Radio Europa Liberă //
Săptămîna. – 2014. – 28 febr. – P. 4-5.

780. Indecişi, dezamăgiţi şi neinformaţi : [pe marginea studiului privind orientarea


politicii externe a Rep. Moldova, comandat de Comisia Atlantică Slovacă şi Inst. pentru Poli-
tici Central Europene: coment. de Pirkka Tapiola, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Rep.
Moldova, Robert Kirnag, ambasadorul Slovaciei în Rep. Moldova, Igor Boţan, analist politic
[et al.] / consemnare: Virginia Dumitraş // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13 febr. – P.
1-3.

781. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Extinderea UE nu după geografie, ci după standarde
şi valori asumate" : [interviu acordat publ. "Revista 22" de către prim-ministrul Rep. Moldova]
// Stejarul. – 2014. – 26 febr. – P. 7.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

782. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "În prima jumătate a anului 2014 vom deveni parţial
cetăţeni europeni" : [interviul prim ministrului Rep. Moldova postului Radio France
Internationale] // Stejarul. – 2014. – 5 febr. – P. 5.

783. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Vom călători în UE fără vize" : [declaraţiile prim-
ministrului Rep. Moldova în cadrul emisiunii de la Unimedia] // Stejarul. – 2014. – 26 febr. – P.
16.

784. Timofti, Nicolae. Nicolae Timofti: Semnarea Acordului de Asociere este priorita-
tea Moldovei în 2014 : [discursul Preşedintelui Rep. Moldova la recepţia oficială, organizată
cu prilejul primei întâlniri din anul 2014 cu corpul diplomatic din Rep. Moldova] // Moldova
suverană. – 2014. – 5 febr.

785. Tkaciuk, Mark. Făţărnicia estică. Între ispită şi dezvoltare : cuvântare în cadrul
"mesei rotunde" cu participare intern. "Moldova în Parteneriatul Estic după Vilnius", Chişinău,
5 febr. 2014 / Mark Tkaciuk // Comunistul. – 2014. – 7 febr. – P. 7.

786. Компас Евромайдана указал Молдове на запад : [геополит. аспекты: ком-


мент. б. вице-премьера Респ. Молдова Александра Муравского, политолога Николая
Цвяткова, полит. аналитика Оазу Нантой [et al.] / подготовила Галина Васильева // Па-
норама. – 2014. – 28 февр. – Р. 24-25.

787. Куда заведет Молдову восточное партнерство : [коммент. представителя


делегации Европ. Союза в Молдове Уишера Шлахтера, представителя Ассоц. "Постав-
щики Таможенного союза" из Украины Олега Ногинского, рум. публициста Василе Ерну
[et al.] / записала Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2014. – 7 февр. – Р.
2, 9.

788. Молдова теряет сторонников ЕС : [о результатах опроса в рамках проекта


"Расширение европ. диалога в Молдове", реализуемого Central European Policy в парт-
нерстве с Центром независ. журналистики: по материалам агентства Инфотаг] // Эко-
номическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 17.

789. Мунтян, Ю. Европейская интеграция: от любви до ненависти : [выступление


исполн. секретаря Центр. Ком. Партии коммунистов Респ. Молдова на "кругл. столе"
"Молдова в Восточном партнерстве после Вильнюса", Кишинэу, 5 февр. 2014] / Ю.
Мунтян // Коммунист. – 2014. – 7 февр. – Р. 2 ; Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2014. – 6 февр. – Р. 9.

790. Петренко, Григорий. Григорий Петренко: "Правительство хочет решить


судьбу страны, не спрашивая парламент" : [коммент. депутата Парламента Респ. Мол-
дова по поводу предполагаемых поправок в закон о ратификации междунар. соглаше-
ний] // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 февр. – Р. 2.

791. После Вилнуса. В Кишиневе прошла горячая экспертная дискуссия о


программе "Восточное партнерство" : [краткое изложение выступлений на "кругл.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

столе" "Молдова в Восточном партнерстве после Вильнюса", Кишинэу, 5 февр. 2014,


Джеймса Уилсона, представителя междунар. фонда "За лучшее управление", Богдана
Цырдя, молд. политолога, Вихера Слагтера, главы экон. и полит. департамента Деле-
гации Европ. Союза в Молдове [et al.] / подготовила Ирина Ляхова // Независимая газе-
та = Moldova independentă. – 2014. – 6 февр. – Р. 8-9.

792. Самадашвили, Саломе. Гагаузия: новая атака на "Восточное партнерство"?


: [ст. б. посла Грузии в Брюсселе : după Euobserver/com.] / Саломе Самадашвили ; пер.
с англ. // Панорама. – 2014. – 7 февр. – Р. 5.

793. Татусяк, Сергей. Еврорегион "Днестр" как площадка для сотрудничества : [о


междунар. проекте по развитию трансгранич. структуры: коммент. пред. еврорегиона
"Днестр" С. Татусяк] / подготовил Лев Горохов // Панорама. – 2014. – 14 февр. – Р. 6.

794. Ткачук, Марк. Восточное притворство. Между искушением и развитием: вы-


ступление Марка Ткачука на междунар. "круглом столе" "Молдова в Восточном Парт-
нерстве после Вильнуса", Сhişinău, 5 febr. 2014 / Mарк Ткачук // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2014. – 6 февр. – Р. 7 ; Kоммунист. – 2014. – 7 февр. – Р. 3.

795. Тодуа, Зураб. Проевропейский блеф для Молдавии : [об европ. интеграции
Респ. Молдова] / Зураб Тодуа // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. –
27 февр. – Р. 8.

796. Чубашенко, Дмитрий. Соглашение об ассоциации с ЕС: еще не поздно от-


казаться / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 14 февр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 688, 756)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 829)
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
797. Filat, Vlad. Vlad Filat: "În 2014 vom reuşi să ne atingem toate obiectivele" : [des-
pre bilanţul politic al anului 2013: interviu acordat de către liderul Partidului Liberal Democrat
din Moldova portalului "Tribuna"] // Stejarul. – 2014. – 5 febr. – P. 15.

798. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Trebuie să mişcăm împreună Moldova spre UE" : [discur-
sul preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova la Forumul Aleşilor Locali al PLDM,
9 febr. 2014, Ungheni] // Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 3.

799. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Suntem cei mai mulţi şi trebuie să fim şi cei mai pu-
ternici" : [mesajul prim-ministrului Rep. Moldova la Forumul Aleşilor Locali al Partidului Liberal
Democrat din Moldova, 9 febr. 2014, Ungheni] // Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 4.

800. Mai multe partide extraparlamentare au şansa să acceadă în Parlament, da-


că îşi realizează priorităţile : [despre dezbaterile publ. cu tema "Priorităţile clasei politice şi

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ale societăţii moldoveneşti într-un an electoral. Poziţia opoziţiei", organizate de Agenţia IPN şi
Radio Moldova] // Moldova suverană. – 2014. – 27 febr.

801. Negru, Nicolae. A doua eroare strategică a PL : [despre retragerea în opoziţie a


Partidului Liberal] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 7 febr. – P. 6.

802. Oleinic, Alexandru. Anul politic 2014 pentru PPRM : [art. liderului Partidului Po-
pular din Moldova] / Alexandru Oleinic // Gazeta poporului. – 2014. – Febr. (Nr 1).

803. Palihovici, Sergiu. "Suntem pe drumul cel bun" : [discursul secretarului adjunct al
Cancelariei de Stat la Forumul Aleşilor Locali al Partidului Liberal Democrat din Moldova, 9
febr. 2014, Ungheni] / Sergiu Palihovici // Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 5.

804. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (5). Rolul şi locul partide-
lor / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

805. Ţăranu, Anatol. Rezultatele TOP 10 cele mai influente partide politice ale lunii ia-
nuarie 2014 : [coment. Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică "Politicon": prez. dir. inst.] /
Anatol Ţăranu // Moldova suverană. – 2014. – 6, 7 febr.

806. Батрынча, Влад. Влад Батрынча: "Нельзя снимать с себя ответственность


за происходящее в стране" : [беседа с исполн. секретарем Партии социалистов Респ.
Молдова] / беседовала Галина Руссу // Социалисты. – 2014. – 5 февр. – Р. 4.

807. Смирнов, Эдуард. Мы последовательны в своих действиях : [интервью с чл.


Политисполкома Партии социалистов Респ. Молдова Э. Смирновым] / записала Татья-
на Брад // Социалисты. – 2014. – 12 февр. – Р. 2.

808. Усатый, Ренато. Ренато Усатый: "Моя платформа простая – я патриот своей
страны" : [о создании нов. полит. партии: беседа с бизнесменом] / беседовал Дмитрий
Чубашенко // Панорама. – 2014. – 28 февр. – Р. 8-9.

809. Чубашенко, Дмитрий. Последний патрон : [о подготовке Партии коммуни-


стов Pесп. Молдова к предстоящим парламент. выборам] / Дмитрий Чубашенко // Пано-
рама. – 2014. – 28 февр. – Р. 5.

810. Чубашенко, Дмитрий. Судороги ДПМ : [о ситуации в Демокр. партии Мол-


довы] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 21 февр. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 676, 717, 720, 942, 947-56)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
811. Read, Leonard E. 3-5. Conştiinţa majorităţii : [art. economistului amer.] / Leonard
E. Read // Săptămîna. – 2014. – 7, 14, 21 febr. – P. 3.– Art. 1 : 24 ian.
(Vezi de asemenea Nr 635)

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


812. Absolvenţi cu diplome de şomeri. Integrarea lor – între mit şi realitate :
[coment. de Olga Nicolae, reprezentantul oficial al Consiliului Regional Pan-European, Oleg
Budza, preşedintele Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova, Stela Strătilă-Sîrbu, pre-
şedintele Consiliului de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova [et
al.] / consemnare: Vasile Petraru // Vocea poporului. – 2014. – 28 febr. – P. 4. – Idem în lb.
rusă.

813. Buliga, Valentina. Autorităţile le promit protecţie muncitorilor moldoveni reveniţi


din Rusia : [pe marginea intervenţiilor în cadrul consfătuirii naţ. : V. Buliga, ministrul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, Ion Holban, dir. Agenţiei Naţ. de Ocupare a Forţei de Muncă,
Petru Chiriac, vicepreşedintele Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / consemnare:
Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 28 febr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

814. Drepturile salariaţilor şi protecţia lor : [pe marginea cap. 14 din Legea salariză-
rii] // Dreptul. – 2014. – 14 febr. – P. 6.

815. Ţurcan, Serafima. Angajarea şi disponibilizarea salariaţilor. Probleme la zi : [des-


pre rezultatele controlului privind respectarea de către managerii inst. educaţionale din raionul
Hânceşti a cerinţelor vizând stabilirea şi încetarea raporturilor de muncă cu salariaţii –
membri de sindicat] / Serafima Ţurcan // Vocea poporului. – 2014. – 7 febr. – P. 4. – (Supl.
"Lumina" ; Nr 1). – Idem în lb. rusă.

816. Безобразов, Дмитрий. О минимальной зарплате : [консультация юриста] /


Дмитрий Безобразов // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 13 февр.
– Р. 16.
331.105.44 Sindicate
817. Chiriac, Petru. Drepturi şi libertăţi ale sindicaliştilor prin prisma actelor internaţio-
nale : [art. vicepreşedintelui Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / Petru Chiriac //
Vocea poporului. – 2014. – 28 febr. – P. 10. – Idem în lb. rusă. – Va urma.

818. Ivanov, Dumitru. Dumitru Ivanov: Pledăm pentru legea nescrisă a responsabilită-
ţii – înnobilarea valenţelor sociale : [coment. preşedintelui Consiliului Gen. al Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei din Rep. Moldova] / pentru conformitate: Tamara Lupuşor // Vocea popo-
rului. – 2014. – 7 febr. – P. 1. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1). – Idem în lb. rusă.

819. Madan, Gheorghe. Bilanţ al activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în


muncă : [despre concursul "Cel mai bun reprezentant al sindicatelor cu răspunderi specifice
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă" : [coment. de Gh. Madan, inspector superior al
Inspectoratului Muncii al Sindicatelor] / consemnare: Ion Moldovanu // Vocea poporului. –
2014. – 7 febr. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

820. Morari, Alexandru. Suntem conştienţi de realizări şi regrese : [art. preşedintelui


com. sindical al colaboratorilor Univ. de Stat "Alecu Russo", Bălţi] / Alexandru Morari // Vocea
poporului. – 2014. – 7 febr. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 1). – Idem în lb. rusă.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821. Onici, Victor. Victor Onici: Noi am dobândit garanţii social-economice pentru sa-
lariaţi : interviu cu preşedintele Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Instituţiile Bancare şi de
Asigurări / interlocutor: Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 14 febr. – P. 7. – Idem în
lb. rusă.

822. Petraru, Vasile. Sindicalişti din Armenia şi Tadjikistan, într-o vizită de studiu la
Chişinău : [despre seminarul intern. "Sindicatul modern", febr. 2014, Chişinău] / Vasile Petra-
ru ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2014. – 21 febr. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

823. Sârbu, Maria. Sindicatul se mobilizează împotriva oricărei forme de voluntarism :


interviu cu M. Sârbu, preşedintele Consiliului municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi
Ştiinţei / pentru conformitate: Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 28 febr. – P. 13.

824. Талмач, Виктор. 90 профсоюзов мира возмутились тем, что молдавская


компания не платит рабочим : [интервью с председателем Федерации профсоюза
строителей и пром-сти стройматериалов "Sindicons" В. Талмач] / записала Марина
Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 февр. – Р. 11.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


825. Ostafeiciuc, Nicolai. Piaţa imobiliară a continuat în 2013 trendul anilor precedenţi
de scădere a preţurilor : [coment. de N. Ostafeiciuc, expert imobiliar la Agenţia "Lara"] / con-
semnare: Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 5 febr. – P. 12.

826. Глазова, Татьяна. Земельный рынок: центр всегда в спросе : [о рынке зем.
участков] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28
февр. – Р. 12.

827. Гурдиш, Геннадий. Коммерческая недвижимость страдает качеством : [мун.


Кишинэу в 2013 г.: взгляд дир. Агентства недвижимости Nelocativ Imobil Г. Гурдиша и
дир. Агентства недвижимости Euroimobil Раду Шитова] / материалы подготовила Татья-
на Глазова // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 12.

828. Остафейчук, Николай. На рынке жилья лидирует новострой : [мнение дир.


бюро "Decebal" биржи недвижимости "Lara" Н. Остафейчук, дир. агентства недвижимо-
сти "Nika Imobil" Петра Олейник и дир. агентства "Euroimobil" Раду Шитовa] / подготови-
ла Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 февр. – Р.
12.
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
829. Moşneag, Victor. Politica şi corupţia din business : [despre rezultatele evaluării
sectorului privat din Rep. Moldova, efectuată de Transparency International Moldova] / Victor
Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 27 febr. – P. 18.

830. Виеру, Кэлин. Кэлин Виеру: "Чтобы добиться успеха в бизнесе – надо быть
первооткрывателем" : [выступление бизнесмена К. Виеру в клубе молодых бизнесме-
нов] / записала Нина Димогло // Молдавские ведомости. – 2014. – 11 февр.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

831. Мунтяну, Анатолий. АО "Răut": работаем на результат! : [коммент. генер.


дир. АО "Răut" А. Мунтяну] / подготовила Елена Литовцева // "МК KH World Weekly". –
2014. – 27 февр. – 5 марта. – Р. 5.

336 Finanţe
832. Bumbac, Ion. Sindicard, un card destinat sindicaliştilor, pentru orice situaţie :
[despre oportunităţile speciale ale Sindicard-ului: coment. de I. Bumbac, specialist principal în
Dep. finanţe, contabilitate şi asigurări sociale al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova]
/ consemnare: Irina Leahova // Vocea poporului. – 2014. – 21 febr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

833. Chişlea, Ion. TVA în agricultură, principialitatea FMI şi oportunismul autorităţilor


de la Chişinău : [pe marginea studiului Agendei Naţ. de Business] / Ion Chişlea // Economist.
– 2014. – 5 febr. – P. 4.

834. Ciuvaga, Natalia. Câţi bani din salariul tău merg lunar în vistieria statului? : [pe
marginea studiului Centrului Analitic Independent Expert-Grup] / Natalia Ciuvaga // Econo-
mist. – 2014. – 12 febr. – P. 4.

835. Furtună, Grigore. Cursul valutar nu reflectă nimic din ceea ce se întîmplă în ţa-
ră... : [despre politicile Băncii Naţ. a Moldovei şi fluctuaţiile leului: interviu acordat de către Gr.
Furtună, economist, postului de Radio Europa Liberă] // Săptămîna. – 2014. – 14 febr. – P.
10.

836. Gladei, Roger. Quo vadis, sistemul bancar? : [măsuri de optimizare a sistemului]
/ Roger Gladei // Economist. – 2014. – 12 febr. – P. 2.

837. Lariuşina, Tatiana. Sub presiunea dolarului şi a monedei euro, leul se depreciază
: [coment. de T. Lariuşina, expert la Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS Viitorul, şi
Mihail Poisic, colaborator şt. superior la Inst. de Cercet. Econ.] / consemnare: Irina Leahova //
Vocea poporului. – 2014. – 21 febr. – P. 11. – Idem în lb. rusă.

838. Loghin, Vlad. Mai multă transparenţă, mai puţină corupţie : [despre serviciile
electronice, prestate contribuabililor de Min. Impozitelor din Azerbaidjan] / Vlad Loghin //
Moldova suverană. – 2014. – 18 febr.

839. Oleinic, Alexandru. PPRM – o politică fiscală eficientă trebuie să influenţeze po-
zitiv situaţia social-economică a ţării : [despre viziunea partidului Popular din Moldova privind
politicile fiscale] / Alexandru Oleinic // Gazeta poporului. – 2014. – Febr. (Nr 1).

840. Politov-Cangaş, Natalia. Natalia Politov-Cangaş: "Campania denigratoare din


mass-media nu-i va ajuta pe Veaceslav Platon să preia controlul asupra Victoriabank" : inter-
viu acordat agenţiei "Infotag" de către preşedintele com. de conducere al BC "Victoriabank" //
Săptămîna. – 2014. – 7 febr. – P. 6.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

841. Preaşcă, Ion. Recordurile sistemului bancar moldovenesc : [în anul 2013] / Ion
Preaşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 febr. – P. 5.

842. Tipuri de venit neimpozabile : [potrivit art. 20 din Codul Fiscal] // Dreptul. –
2014. – 21 febr. – P. 6.

843. Tipurile de drepturi şi venituri din care nu se calculează contribuţii de asigu-


rări sociale de stat obligatoriu // Dreptul. – 2014. – 28 febr. – P. 6.

844. Ţiganescu, Olga. Municipiul Chişinău are buget pentru anul 2014 / Olga
Ţiganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 3 febr. – P. 5.

845. Vasilcov, Vlad. e-Factura: mai comod, mai ieftin, mai simplu : [despre serviciul
pentru contribuabili lansat de Serviciul Fiscal de Stat] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. –
12 febr. – P. 12.

846. Грос, Даниэль. Нерезультативная банковская революция Европы : [об еди-


ном механизме санации банков: ст. дир. Центра европ. полит. исслед. : după Project
Syndicate, 2014] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14
февр. – Р. 20.

847. Дрэгуцану, Дорин. Нацбанк нашел связь между весной и курсом евро :
[коммент. президента Нац. банка Молдовы Д. Дрэгуцану в рамках пресс-конф., 6 февр.
2014] / записал Борис Дарие // Панорама. – 2014. – 7 февр. – Р. 3.

848. Дэвис, Говард. Банки, которые съели экономику : [об экон. дисбалансе: ст.
б. председателем Упр. по фин. услугам Великобритании : după Project Syndicate] / Го-
вард Дэвис // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 20.

849. Кривчански, Иван. Banca de Economii: от стабилизации к восстановлению :


интервью председателем правл. Banca de Economii И. Кривчански // Экономическое
обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 7.

850. "Неоднозначные" поправки по санкциям : [об изм. в 5-й раздел налог. ко-
декса: коммент. дир. аудит. фирмы "Концепт" Сергея Темрина и аудитора Татьяны
Гриник] / подготовила Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 6

851. Политова-Кангаш, Наталья. Victoriabank перестал хранить тайну : [интер-


вью председателем правл. Victoriabank Н. Политовой-Кангаш агентству "Инфотаг"] //
Панорама. – 2014. – 7 февр. – Р. 6.

852. Присэкару, Ион. Ион Присэкару: Штрафы – не главное в нашей работе : из


интервью нач. Гл. гос. налог. инспекции агентству "Инфотаг" // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 7.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

853. Такий, Александр. Распределение долей кредитного рынка : [по итогам


2013 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 февр.
– Р. 4.

854. Такий, Александр. Риски для кредитования выросли : [прогноз на 2014 г.] /
Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 4.

855. Такий, Александр. Сезонное недомогание или хроническая слабость : [о


валют. курсе молд. лея] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 21 февр. – Р. 4.

856. Фратцшер, Марсель. Пиррова победа Германии : [о схеме "прямых денеж.


операций" финансирования правительств: ст. президента Немец. ин-та экон. исследо-
ваний : după Project Syndicate, 2014] / Марсель Фратцшер // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 20.

857. Чеботарь, Сергей. Moldova Agroindbank – это бренд, который принадлежит


всей стране : [интервью с председателем правл. Moldova Agroindbank С. Чеботарь] /
беседовал Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 21 февр. – Р. 8-9.

858. Шикирлийская, Татьяна. "Крестьянский" налог рождает вопросы : [о налог.


контроле закупок сельхозпродукции предприятиями у физ. лиц] / Татьяна Шикирлийская
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 6.

859. Шикирлийская, Татьяна. Об итогах исполнения бюджета в 2013 года : [по


итогам М-ва финансов Респ. Молдова] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 6.

860. "Электронная" альтернатива для бизнеса : [о нов. услуге для налогопла-


тельщиков: коммент. аудитора Татьяны Гриник, руководителем госпредприятия "Fisc-
servinform" Виталия Кочебан и зам. нач. Гл. Гос. Налог. Инспекции Юрия Ликий] / запи-
сала Татьяна Шикирилийская // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14
февр. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 968)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
861. Marinescu, Cosmin. Consumul sau producţia? That is the (economic) question :
[art. consilierului ministrului Finanţelor din România pe politici econ.] / Cosmin Marinescu //
Economist. – 2014. – 26 febr. – P. 10.

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare


862. Damian, George. Adevărata problemă a Ucrainei : [despre datoriile externe ale
ţării] / George Damian // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 6.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

863. Ernu, Vasile. Cât costă Ucraina şi cine o cumpără, sau de ce după Februarie vine
Octombrie? : [despre situaţia econ. a Ucrainei: sursa criticatac.ro] / Vasile Ernu // Flux. –
2013. – 28 febr. – P. 8-9.

864. Stiglitz, Joseph. Nu mărimea PIB-ului este cel mai relevant indicator al succesu-
lui unei economii, ci veniturile populaţiei : [pe marginea art. prof. de la Univ. Columbia, SUA] /
Joseph Stiglitz // Economist. – 2014. – 12 febr. – P. 5.

865. Tudor, Ioana. Va îngreuna moştenirea comunistă drumul european? : [despre si-
tuaţia econ. a Ucrainei: sursa: "Ziarul Financiar"] / Ioana Tudor, Bogdan Cojocaru // Flux. –
2013. – 28 febr. – P. 7.

866. Най, Джозеф. Миф о американском изоляционизме : [ст. проф. Гарвард. ун-
тa : după Project Syndicate, 2014] / Джозеф Най // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 20.

867. Сакс, Джеффри Д. От Москвы до Сочи : [о стратегии развитии экономики


России : ст. дир. Ин-та земли Колумб. ун-тa : după Project Syndicate, 2014] / Джеффри Д.
Сакс // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


868. Aşteptări optimiste? Care e prognoza macroeconomică pentru anii 2014-
2016 : [efectuată de Min. Economiei al Rep. Moldova cu sprijinul Fondului Monetar Intern.] //
Săptămîna. – 2014. – 28 febr. – P.13.

869. Bumacov, Vasile. Bumacov: Subvenţionarea nu este o formă de binefacere, ci


un mod de promovare a politicilor statului : [în agricultură: coment. de ministrul Agriculturii şi
Industriei Alimentare] / consemnare: Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 19 febr. – P. 6.

870. Cuzuioc, Ion. Valentin Răilean: un savant inovator! : [academician, dr. habilitat în
economie] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 7.

871. Expert-Grup: Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici în 2013 : [în


Rep. Moldova : prez. de Centrul Analitic Independent Expert-Grup] // Economist. – 2014. – 5
febr. – P. 6.

872. Gaibu, Corina. Fluxurile financiare din exportul de braţe de muncă au crescut :
[coment. de C. Gaibu, expert IDIS "Viitorul" şi Ana Moldovanu, şefa Dep. protecţie soc.-econ.
a Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / consemnare: Adela Hanganu // Vocea
poporului. – 2014. – 7 febr. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

873. Lazăr, Valeriu. Realizări şi priorităţi în economia naţională : [coment. de V. Lazăr,


ministrul Economiei şi Comerţului, şi Roman Chircă, expert econ.] / consemnare: Lilia Raicu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 13 febr. – P. 9.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

874. Loghin, Vlad. Volumul producţiei agricole revine la nivelul celor mai bune vremuri
: [despre rezultatele anului agricol 2013] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 6 febr.

875. Prin politicile sale de subvenţionare, guvernarea alungă fermierii mici din ţa-
ră : [propunerile şi viziunea Partidului Popular din Moldova privind îmbunătăţirea politicilor de
subvenţionare a agriculturii] // Gazeta poporului. – 2014. – Febr. (Nr 1).

876. Ботнарь, Симион. Бум госзакупок : [коммент. генер. дир. Агентства по гос.
закупкам С. Ботнарь] / записала Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 16.

877. Лазэр, Валериу. Министерство экономики отчиталось: [об итогах деятель-


ности в 2013 г. и приоритетах на 2014 г.: выступление министра экономики В. Лазэр на
традиц. конф. М-ва экономики, 11 февр. 2014, Кишинэу] / подготовила Ирина Коваленко
// Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 16.

878. Лазэр, Валериу. Министр экономики заметил "рост во всех отраслях" : [ком-
мент. министра экономики В. Лазэр в рамках пресс-конф., 11 февр. 2014] / подготовил
Лев Горохов // Панорама. – 2014. – 14 февр. – Р. 3.

879. Лазэр, Валериу. Предвыборный 2014 год министерство экономики посвятит


уже запущенным реформам : [об итогах 2013 и задачах на 2014 гг. : коммент. министра
экономики В. Лазэр] / подготовила Светлана Романцова // Молдавские ведомости. –
2014. – 14 февр. – Р. 4.

880. Моисеев, Сергей. Перспективы транспортной отрасли : [об итогах развития


отрасли за 2013 г. и перспективах развития] / Сергей Моисеев // Экономическое обо-
зрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 14.

881. Пойсик, Михаил. Двойное дно соглашения : [об экон. аспектах европ. инте-
грации страны: коммент. экон. эксперта М. Пойсик] / записала Наталья Димитрова //
Социалисты. – 2014. – 12 февр. – Р. 4.

882. Фомин, Игорь. Статистика промышленности: у кого-то что-то выросло : [за


2013 г. : по данным Нац. бюро статистики] / Игорь Фомин // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 10.
(Vezi de asemenea Nr 890, 901)

338.48 Turism. Economia turismului


883. Platon, Nicolae. Moldova turistică, între mit şi realitate : interviu cu N. Platon, dir.
Agenţiei Turismului / pentru conformitate: Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 20
febr. – P. 10-11.
(Vezi de asemenea Nr 1063, 1086)

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
884. Ionesii, Inga. Acordul de Asociere cu UE va scoate concurenţa neloială de pe pi-
aţa Republicii Moldova : [coment. de I. Ionesii, şefa Dir. gen. politici comerciale de la Min.
Economiei, Adrian Lupuşor, dir. executiv al Expert-Grup şi Viorica Cărare, preşedintele Con-
siliului Concurenţei din RM] / consemnare: Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 26 febr. – P.
6.

885. Чобану, Маринa. "Классика жанра" от СЭЗ "Бэлць" : [интервью с гл. админи-
стратором Свободной экон. зоны "Бэлць" М. Чобану] / записал Дмитрий Калак // Пано-
рама. – 2014. – 28 февр. – Р. 4. ; Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28
февр. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 1083)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


886. Gârbu, Viorel. Lipsă de progres în comerţul exterior al Republicii Moldova :
[coment. de V. Gârbu, expert în cadrul Inst. Economiei de Piaţă] // Flux. – 2014. – 21 febr. –
P. 4.

887. Loghin, Vlad. Cea mai mare creştere din istoria ţării : [despre exporturile mold. în
anul 2013] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 27 febr.

888. Внешнеэкономическая деятельность Республики Молдова в 2013 году :


[данные Нац. бюро статистики Респ. Молдова] // Экономическое обозрение "Логос-
Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 9.

339.7 Finanţe internaţionale


889. Chakrabarti, Suma. "Avem motive serioase de îngrijorare în legătură cu sectorul
bancar din Moldova" : [interviu cu S. Chakrabarti, preşedintele Băncii Europene pentru Re-
construcţie şi Dezvoltare] / consemnare: Ion Preaşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. –
6 febr. – P. 4-5.

890. Popovici, Iuliu-Laurian. Investiţii de 100 de milioane de euro în energia de dura-


tă : [despre Linia de Finanţare pentru Eficienţă Energetică în Moldova, lansată în anul 2009
de Banca Europeană pentru reconstrucţie şi dezvoltare] / Iuliu-Laurian Popovici // Flux. –
2013. – 14 febr. – P. 8.

891. Zwermann, Christoph. Monedele statelor dezvoltate se întăresc, valutele ţărilor


slabe slăbesc : [coment. de C. Zwermann, fondatorul firmei de consulting Zwermann Financi-
al şi Holger Schmieding, economist-şef al Berenberg Bank] / consemnare: Vlad Loghin //
Moldova suverană. – 2014. – 13 febr.

892. Барыш, Катинка. Близорукость европейской системы "сверху вниз" : [о кри-


зисе евро: ст. дир. по связям с гос. структурами кампании "Allianz SE" : după Project

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

Syndicate, 2014] / Катинка Барыш // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7


февр. – Р. 20.

893. Мохьелдин, Махмуд. Новые пути финансирования развития : [ст. управ-


ляющего дир. Всемир. Банка : după Project Syndicate, 2014] / Махмуд Мохьелдин // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 21.

894. Яресько, Наталия. Horison Capital перешел на дистанционное управление :


[коммент. гл. исполн. дир. компании Horison Capital Н. Яресько] / подготовил Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 875)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


895. Loghin, Vlad. "Gazprom"-ul este gonit din spaţiul post-sovietic : [despre pierderea
poziţiei de monopolist în furnizarea şi distribuirea gazelor naturale] / Vlad Loghin // Moldova
suverană. – 2014. – 20 febr.

896. Loghin, Vlad. Rusia se duce la fund, Uniunea Europeană îşi revine : [context
econ.] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 25 febr.

897. Loghin, Vlad. Se conturează o nouă structură economică mondială : [despre tra-
tativele privind acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi SUA : după Financia-
rul.ro] / Vlad Loghin // Moldova suverană. – 2014. – 5 febr.

898. Poisik, Mihail. Mihail Poisik despre consecinţele Acordului de liber schimb cu UE
: [interviu cu expertul în economie] // Flux. – 2013. – 14 febr. – P. 4.

899. Raicu, Lilia. Studiu: prin Uniunea Vamală, Moldova şi-ar pierde suveranitatea
economică : [pe marginea studiului, efectuat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup,
privind diferenţele dintre Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană şi Uniunea Vamală
Rusia-Belarus-Kazahstan] / Lilia Raicu // Evenimentul zilei. – 2014. – 18 febr. – P. 9.

900. Бейли, Мартин Н. Новая схема для новой Европы : [ст. председателя раз-
вития экон. политики в Ин-те Брукингса и упр. партнера McKinsey по Восточ. Европе,
СНГ, Ближнему Востоку и Африке: după Project Syndicate, 2014] / Мартин Н. Бейли, Пол
Эрик Шотиль // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 20.

901. Калак, Дмитрий. Планы ЕБРР и ЕИБ в Молдове: друзья познаются деньга-
ми : [о результатах совмест. визита в Молдову президентов Европ. Банка Реконструк-
ции и Развития и Европ. Инвест. Банка Сума Чакрабарти и Вернера Хойера] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 8.

902. Хаас, Ричард Н. Закат восходящей мобильности : [об экон. неравенстве : ст.
президента Совета по междунар. отношениям : după Project Syndicate, 2014] / Ричард Н.
Хаас // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 870)

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
903. Corupţia, mai puternică decât Europa. Anual, economia europeană este pre-
judiciată cu 120 de miliarde de euro : [pe marginea Raportului Comis. Europene privind
corupţia în 28 de state membre ale Uniunii Europene] // Flux. – 2014. – 7 febr. – P. 1, 4.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


904. Bulat, Olga. Persoanele cu dizabilităţi intelectuale: Recunoaşterea egală în faţa
legii : [pe marginea "mesei rotunde" privind implementarea art. 12 al Convenţiei ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 21 febr. 2014, Chişinău] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. –
2014. – 27 febr. – P. 23.

905. Dumitru, Elena. Stratfor: Noua Constituţie ar putea aduce România pe acelaşi
drum cu Ungaria : [despre discuţiile privind reformele constituţionale în România] / Elena
Dumitru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 4 febr. – P. 11.

906. Grama, Dumitru. "Nici o constituţie nu stipulează dreptul unor teritorii la secesiu-
ne" : [despre tendinţele de dezmembrare teritorială a Rep. Moldova: interviu cu D. Grama, dr.
în drept] / interviu realizat de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 febr. – P. 7.

907. Jomiru-Niculiţă, Veronica. Fazele procesului contravenţional. Constatarea faptei


contravenţionale / Veronica Jomiru-Niculiţă // Dreptul. – 2014. – 28 febr. – P. 4.

908. Moşneag, Victor. Ai cui sunt avocaţii parlamentari? : [pe marginea studiului de
evaluare a activităţii avocaţilor parlamentari în cadrul Centrului pentru Drepturile Omuluide
Transparency Internaţional Moldova] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 febr. –
P. 16.

909. Untilă, Veaceslav. Coaliţia neconstituţională : [despre calitatea actelor legislative,


adoptate de majoritatea parlamentară] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 9.

910. Vidu, Valentin. Cine este Oleksandr Turcinov, preşedintele interimar al Ucrainei :
[sursa: Mediafax] / Valentin Vidu // Moldova suverană. – 2014. – 26 febr.

911. Vodă, Corina Armonizarea legislaţiei naţionale la standardele UE – exerciţiul anu-


lui 2014? : [în scopul implementării prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova –
Uniunea Europeană] / Corina Vodă // Economist. – 2014. – 5 febr. – P. 2.

912. Безобразов, Дмитрий. Юридический порядок реабилитации жертв полити-


ческих репрессий / Дмитрий Безобразов // Независимая газета = Moldova independentă.
– 2014. – 6 февр. – Р. 16. – Продолж. Нач. : 23 янв.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


913. Cecan, Ion. Violenţa faţă de minori şi formele de combatere a ei / Ion Cecan //
Făclia. – 2014. – 21 febr. – P. 6.

914. Starea criminalităţii în anul 2013 : [comunicat al Serviciului de presă al Procura-


turii Rep. Moldova] // Moldova suverană. – 2014. – 12 febr. ; Dreptul. – 2014. – 14 febr. – P. 5

915. Бурлак, Светлана. Вначале будет слово, и это слово – "экспертиза"! : [по
материалам семинара-тренинга "Введение в ценность судебной экспертизы в системе
уголовного правосудия", 12-13 февр. 2014, Кишинэу] / Светлана Бурлак // Коммерсант
info. – 2014. – 21 февр. – Р. 11.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


347 Drept civil
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
916. Efrim, Oleg. Oleg Efrim: "Reforma justiţiei a început să dea roade" : [interviu
acordat de către ministrul Justiţiei portalului "Curentul"] // Stejarul. – 2014. – 5 febr. – P. 5.

917. Jomiru-Niculiţă, Veronica. Cererea de recurs prin prisma articolului 437 al Codu-
lui de procedură civilă al Republicii Moldova / Veronica Jomiru-Niculiţă // Dreptul. – 2014. –
14 febr. – P. 4-5.

918. Jomiru-Niculiţă, Veronica. Noţiunea şi esenţa recursului împotriva deciziilor in-


stanţei de apel / Veronica Jomiru-Niculiţă // Dreptul. – 2014. – 7 febr. – P. 4-5.

919. Jomiru-Niculiţă, Veronica. Taxa de stat percepută la depunerea cererii de recurs


/ Veronica Jomiru-Niculiţă // Dreptul. – 2014. – 21 febr. – P. 4.

920. Roşioru, Mircea. Procurori ajutaţi de părinţi : interviu cu M. Roşioru, preşedintele


Consiliului Superior al Procurorilor / pentru conformitate: Victor Moşneag // Ziarul de gardă. –
2014. – 6 febr. – P. 10-11.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
921. Balan, Alina. Apărarea drepturilor salariaţilor, proceduri şi termene : [potrivit pre-
vederilor Codului Muncii] / Alina Balan // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 21.

922. Bivol, Andrei. Garanţiile acordate salariaţilor ce îmbină munca cu studiile / Andrei
Bivol // Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 23.

349.3 Drept social


923. Ботнарюк, Татьяна. Щедрость государства не знает границ... : [об изм. в За-
кон о гос. соц. пособиях некоторым категориям граждан nr. 499-XIV от 14 июля 1999 г. :
интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова Т. Ботнарюк] // Панорама. – 2014. –
28 февр. – Р. 23.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
924. Botnari, Alexandru. "Ne-am înfrăţit cu un oraş din China şi ne-am propus să
dezvoltăm un parc industrial de producere" : [interviu cu A. Botnari, primarul oraşului Hân-
ceşti] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 11.

925. Chirtoacă, Dorin. Dorin Chirtoacă: "Străzile modernizate din centrul Chişinăului
vor avea benzi pentru biciclişti" : [interviu cu primarul gen. al mun. Chişinău] / consemnare:
Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 10.

926. Colesnic, Iurie. Un berlinez primar de Chişinău : [Reindhold Scheibler (1889-


1938)] / Iurie Colesnic // Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 7.

927. Colun, Vitalie. Vitalie Colun: "Principalele probleme ale mediului de afaceri sunt
insuficienţa forţei calificate de muncă şi lipsa pieţei de desfacere" : [interviu cu primarul oraşu-
lui Orhei] / interviu realizat de Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 18.

928. Crîşmaru, Romeo. Românul, vlahul, moldoveanul... : [despre recensământul gen.


al populaţiei Rep. Moldova, 12-25 mai 2014] / Romeo Crîşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. –
10 febr. – P. 4.

929. Dabija, Nicolae. Adevărul trebuie spus! : [despre recunoaşterea identităţii basa-
rabenilor în recensământul gen. al populaţiei Rep. Moldova, 12-25 mai 2014] / Nicolae Dabija
// Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 1.

930. Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova. Declaraţia Forului De-
mocrat al Românilor din Republica Moldova : [privind identificarea corectă a naţionalităţii şi
etniei în cadrul recensământului gen. al populaţiei, 12-25 mai 2014] // Literatura şi arta. –
2014. – 6 febr. – P. 1. – Semnat : Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Valeriu Saharneanu [et al.].

931. Hadârcă, Natalia. În aprilie, vom fi număraţi câţi suntem şi cum trăim : [despre re-
censământul populaţiei Rep. Moldova, 12-25 mai 2014] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului.
– 2014. – 14 febr. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

932. Hadârcă, Natalia. Recensământul, supravegheat de organizaţii internaţionale :


[despre recensământul populaţiei Rep. Moldova, 12-25 mai. 2014] / Natalia Hadârcă // Eve-
nimentul zilei. – 2014. – 14 febr. – P. 5.

933. Întrebarea despre naţionalitate/etnie va crea confuzie : [chestionar cu liderii


org. moldoveneşti din străinătate privind recensământul populaţiei din Rep. Moldova: Olesea
Stamati, preşedintele Org. de caritate "Moldova vision", Comunitatea basarabenilor din Irlan-
da, Victoria Bogdănaş, preşedintele Comunităţii moldovenilor din Calgary, Canada, Margare-
ta Donos-Stroot, preşedintele Comunităţii Moldova din oraşul Geneva, Elveţia [et al.] / con-
semnare: Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 10.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

934. Maslo, Ina. Nu e glumă! Recensământul va începe pe 1 aprilie 2014 : [despre re-
censământul populaţiei şi locuinţelor din Rep. Moldova, mai 2014: coment. de I. Maslo, dir.
adjunct al Biroului Naţ. de Statistică] / consemnare: Svetlana Panţa // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 21 febr. – P. 2.

935. Moraru, Anton. Greşeala ambasadorului Matthias Meyer : [despre proiectul am-
basadorului Germaniei în Rep. Moldova de instaurare la Chişinău a monumentului lui Karol
Schmidt (1846-1928), fost primar al Chişinăului] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014. –
13 febr. – P. 2.

936. Moroşanu, Andrei. Acest început corupt de absenţe : [Lilian Popescu, preşedin-
tele raionului Ialoveni] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 8.

937. Naţionalitate sau etnie? : [chestionar pe marginea subiectului recensământului


populaţiei din anul 2014 cu Tatiana Niţa, membru al Partidului Social Democrat, Sergiu Per-
ciun, membru al partidului "Patrioţii Moldovei", Sergiu Mocanu, liderul Mişcării Populare
Antimafie [et al.] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 9. – Contin.
Începutul: 31 ian.

938. Naţionalitate sau etnie? Răspund foştii demnitari importanţi de stat : [chesti-
onar pe marginea subiectului recensământului populaţiei din mai 2014 cu Mircea Druc, pre-
mier al Rep. Moldova în perioada 1990-1991, Dumitru Diacov, preşedintele Parlamentului RM
în perioada 1998-2001, Dumitru Braghiş, premier al Rep. Moldova în perioada 1999-2001 [et
al.] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 10.

939. Palihovici, Sergiu. Sergiu Palihovici: "Anul 2014 va fu un an record de investiţii" :


[despre reforma de descentralizare: interviu cu secretarul gen. adjunct al Guvernului Rep.
Moldova] // Stejarul. – 2014. – 26 febr. – P. 6.

940. Tănase, Silviu. Între România (UE) şi Rusia (UV) : [analiza comparată a datelor
recensământului populaţiei Rep. Moldova din anul 2004 cu votul exprimat de cetăţeni în ale-
gerile din anii 2009, 2010 şi 2011] / Silviu Tănase // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 12-13.

941. Tinică, Alexandru. Alexandru Tinică: "Mediul de afaceri este bazat pe întreprin-
deri care activează în sfera comerţului" : [interviu cu primarul oraşului Şoldăneşti] / consem-
nare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 11.

942. Ţap, Iurie. Iurie Ţap: "Administraţia publică locală trebuie să fie eficientă" : [dis-
cursul deputatului în Parlamentul Rep. Moldova la Forumul Aleşilor Locali al Partidului Liberal
Democrat din Moldova, 9 febr. 2014, Ungheni] // Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 7.

943. Ботнарь, Александр. Александр Ботнарь : "Нам надо самим обустраивать


свою страну" : [интервью с мэром г. Хынчешть] / интервью вела Ольга Березовская //
Коммерсант info. – 2014. – 28 февр. – Р. 8-9.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

944. Гурин, Андрей. Об органолептической оценке : [ст. нач. Гос. инспекции по


надзору над алкогольной продукцией А. Гурина] / записала Ангелина Таран // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 23.

945. Дудогло, Николай. Комрат – самый спортивный город страны : [о роли при-
мэрии в развитии молодеж. спорта: коммент. примара г. Комрат Н. Дудогло] // Молдав-
ские ведомости. – 2014. – 7 февр. – Р. 1.

946. Онофрийчук, Юрий. Зона национального значения : [интервью с примаром


г. Вадул луй Водэ Ю. Онофрийчуком] / записала Наталья Устюгова // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2014. – 6 февр. – Р. 11.

Forumul Aleşilor locali al Partidului Liberal Democrat din Moldova, 9 februarie 2014, Ungheni
947. Ambros, Alexandru. "Vom aduce Moldova la locul pe care-l merită" / Alexandru
Ambros // Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 7.

948. Burcă, Boris. "PLDM are ce le spune alegătorilor" / Boris Burcă // Stejarul. –
2014. – 12 febr. – P. 6.

949. Cobzac, Marina. "Avem toate şansele să ajungem să trăim ca in Europa!" / Mari-
na Cobzac // Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 10.

950. Frunze, Petru. "Suntem cel mai proeuropean partid!" / Petru Frunze // Stejarul. –
2014. – 12 febr. – P. 10.
951. Goţa, Aliona. "Să acordăm atenţie sporită Moldovei rurale" / Aliona Goţa // Steja-
rul. – 2014. – 12 febr. – P. 8.

952. Nicolaev, Elena. "Drumul adevărului este cel al reformelor" / Elena Nicolaev //
Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 10.

953. Ormanji, Nicolae. Николай Орманжи: "Мы будем жить в единой Республике
Молдова" // Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 9.

954. Său, Victor. "Putem soluţiona problemele cu fonduri naţionale şi internaţionale" /


Victor Său // Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 8.

955. Skorenko, Serghei. "ЛДПМ – патриот своей страны" / Serghei Skorenko // Ste-
jarul. – 2014. – 12 febr. – P. 9.

956. Toma, Iurie. Iurie Toma: "Suntem unicii care putem construi o ţară europeană" //
Stejarul. – 2014. – 12 febr. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 798-99, 803)

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


957. Dabija, Nicolae. Statuie pentru general : [70 de ani de la naşterea lui Ion Costaş,
general de divizie, ex-ministru de interne] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 27
febr. – P. 2.

958. Petrencu, Anatol. Să trăiţi, domnule general! : [70 de ani de la naşterea lui Ion
Costaş, general de divizie, ex-ministru de interne] / Anatol Petrencu // Literatura şi arta. –
2014. – 27 febr. – P. 2.

959. Xenofontov, Ion. Familia afgană în percepţia combatanţilor "afgani" din Republi-
ca Moldova : [fragm. din catrea "Războiul din Afganistan, 1979-1989: În memoria participanţi-
lor din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social", Iaşi, Editura Lumen, 2010] /
Ion Xenofontov // Moldova suverană. – 2014. – 14, 19 febr.

960. Xenofonov, Ion. Războiul de după război, sau Viaţa combatanţilor "afgani" din
Moldova : [fragm. din catrea „Războiul din Afganistan, 1979-1989: În memoria participanţilor
din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social”, Iaşi, Editura Lumen, 2010] / Ion
Xenofonov // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 14 febr. – P. 10-11.

961. Гладиева, Евгения. Сотрудник секретной службы : [коммент. Е. Гладиевой,


участнице воен. действий в Афганистане] / записала Наталья Устюгова // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2014. – 13 февр. – Р. 10.

962. Савва, Олег. Афганистан болит в моей душе... : [25 лет со дня окончания
войны в Афганистане: воспоминания воина-интернационалиста] / Олег Савва // Социа-
листы. – 2014. – 12 февр. – Р. 5.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
963. Ceban, Ion. În Moldova trebuie instaurată dreptatea socială : [despre reformele în
domeniul social: interviu cu I. Ceban, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] // Socialiştii. –
2014. – Febr. (Ed. specială). – P. 16; Социалисты. – 2014. – Февр. (Спец. вып.). – Р. 16.

964. Chalklen, Shuaib. "Moldova nu-i o destinaţie confortabilă pentru oamenii cu han-
dicap" : [interviu cu S. Chalklen, raportorul ONU privind incluziunea socială a oamenilor cu
dizabilităţi] / consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 febr. – P.
4.

965. Кирилов, Анжела. Социальная помощь нуждается в помощи : [о проекте


Всемир. банка "Повышение эффективности соц. помощи": коммент. координатора про-
екта А. Кириловой] / подготовила Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 16.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

966. Ройтбурд, Елена. Где заблудилась социальная помощь? : [об эффективно-


сти использования фин. помощи Междунар. ассоц. по развитию, предоставл. Респ.
Молдова] / Елена Ройтбурд // Кишиневские новости. – 2014. – 6-12 февр. – Р. 4.

967. Страны с трудом обеспечивают пенсии для своего стареющего поко-


ления : [по докладу Всемир. банка "Перевернутая пирамида: системы пенсион. обеспе-
чения перед лицом демограф. проблем в странах региона Европы и Центр. Азии"] //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 18.

368 Asigurări
968. Borta, Maria. Schimbări în plata indemnizaţiilor pentru concedii medicale : [art.
preşedintelui Casei Naţ. de Asigurări Sociale] / Maria Borta // Vocea poporului. – 2014. – 21
febr. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

969. Буга, Мирча. Страховая медицина – 2014: нас ждут большие перемены :
[коммент. генер. дир. Нац. комис. мед. страхования М. Буга] / записала Татьяна Анто-
нович // Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 25.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
970. Ambroci, Victor. Dimensiunea axiologică a activităţii lui Spiru Haret : [reformator
al învăţământului românesc (1851-1912)] / Victor Ambroci // Univers pedagogic pro. – 2014. –
20 febr. – P. 3.

971. Bounegru, Tudor. Suntem în stare să adoptăm un nou Cod al Educaţiei? / Tudor
Bounegru // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 1, 3 ; 14 febr. – P. 1, 5. – Contin. Începutul : 31 ian.

972. Butnaru, Valentina. Haretismul, o politică demnă de urmat : [despre Spiru Haret,
ministru al educaţiei (1851-1912)] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 febr.
– P. 20.

973. Conţiu, Mihai. Reforma învățământului. Va fi posibilă în secolul acesta, cu statul,


mentalităţile şi politicienii pe care îi avem? (1, 2) / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014.
– 5, 12 febr.

974. Conţiu, Mihai. Reforma învățământului. Va fi posibilă în secolul acesta, cu statul,


mentalităţile şi politicienii pe care îi avem? (3) ; Ce ar trebui să ştim, mai ales cei implicaţi în
procesul de reformă a învățământului, despre testele PISA? / Mihai Conţiu // Moldova suve-
rană. – 2014. – 19 febr.

975. Conţiu, Mihai. Reforma învățământului. Ce ar trebui să ştim, mai ales cei implicaţi
în procesul de reformă a învățământului, despre testele PISA? (4, 5) / Mihai Conţiu // Moldova
suverană. – 2014. – 21, 25 febr. – Va urma.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

976. Corj, Mihai. Propuneri privind îmbunătăţirea proiectului Codului Educaţiei : (versi-
unea a 3-a a proiectului) / Mihai Corj // Făclia. – 2014. – 7, 14 febr. – P. 4 ; 21 febr. – P. 6 ; 28
febr. – P. 5. – Va urma.

977. Dragalin, Andrei. Emigrat în Canada: "Nu uităm de unde ne tragem..." : [dialog
cu A. Dragalin, fondator al primei clase de lb. rom. în localitatea Oakville, regiunea Halton din
Canada] / consemnare: Cătălin Mihai // Ziarul naţional. – 2014. – 14 febr. – P. 12.

978. Mândâcanu, Virgil. Arta nu numai de a fi pedagog, dar şi de a deveni pedagog /


Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 2.

979. Mândâcanu, Virgil. Strigăt în pustiu : [despre importanţa formării calităţilor de pe-
dagog] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 28 febr. – P. 2-3.

980. Mîndru, Ala. Despre educaţia de împrumut : [pledoarie pentru aplicarea raţională
a modelelor de educaţie străine] / Ala Mîndru // Făclia. – 2014. – 14 febr. – P. 2.

981. Negru, Nina. Analfabetismul funcţional : [statistici şi politici de alfabetizare a ma-


selor] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 febr. – P. 14.

982. O nouă redacţie a proiectului de lege "Cu privire la managementul instituţii-


lor publice de învăţământ" : [propus de către Guvernul Rep. Moldova] // Făclia. – 2014. – 7
febr. – P. 6. – Conţine : lege (proiect) Cu privire la punerea în aplicare a prevederilor alineate-
lor (8) şi (11) ale articolului 47 din Legea învățământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995; Notă de
argumentare la proiectul de hotărâre a Guvernului "Privind aprobarea proiectului de lege cu
privire la punerea în aplicare a prevederilor alineatelor (8) şi (11) ale articolului 47 din Legea
învățământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995" / Maia Sandu.

983. Rusu, Liliana. Despre învăţământul din Moldova, din ţara în care "nici un măr nu
mai e putred" : [copiatul ca flagel în şcoli] / Liliana Rusu // Univers pedagogic pro. – 2014. –
20 febr. – P. 4.

984. Sandu, Maia. Discursul ministrului Educaţiei, Maia Sandu, la Forumul moldo-
român din 21 februarie curent / Maia Sandu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 febr. – P.
1.

985. Tetiuhin, Maria. Învăţământul între anii 1856-1877 : [în Basarabia] / Maria
Tetiuhin // Univers pedagogic pro. – 2014. – 6 febr. – P. 4.

986. Vorotneac, Elena. Tatiana Mistreanu – o viaţă dedicată educaţiei : [şeful Inspec-
ţiei Şcolare a Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău] / Elena Vorotneac // Făclia.
– 2014. – 14 febr. – P. 1.

987. Vulpe, Viorica. Ce este pedagogia – Artă? Ştiinţă? Sau tehnică? / Viorica Vulpe //
Făclia. – 2014. – 14 febr. – P. 3.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

988. Кишинев самоустранился от решения проблемы школ : [с преподавани-


ем на рум. яз. на территории Приднестровья] // Коммерсант info. – 2014. – 21 февр. – Р.
7.

989. Макэлис, Мэри. Эволюция образования в Европе : [ст. президента Группы


высокого уровня по модернизации высш. образования Европ. Союза : după Project Syn-
dicate, 2014] / Europe’s World" / Мэри Макэлис // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 28 февр. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 592, 595, 680)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


990. Şchiopu, Constantin. Quo vadis, literaturo? : [despre situaţia privind predarea lit.
rom. şi conţinutul man.] / Constantin Şchiopu // Făclia. – 2014. – 28 febr. – P. 4.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


991. Popov, Elena. Destăinuiri, sugestii, aşteptări : [despre prezentul şi viitorul şcolii şi
elevilor: pe marginea opiniilor, expuse în cadrul "mesei rotunde", organizată la Liceul Teoretic
"Ion Suruceanu" din satul Suruceni, raionul Ialoveni] / Elena Popov // Făclia. – 2014. – 14
febr. – P. 2.

992. [Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" din municipiul Chişinău – 150 de ani de
la înfiinţare] // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 febr. – P. 5. – Conţine : Istoria ne vorbeş-
te în limbajul datelor ; Liceul şi comunitatea / Viorelia Babuc ; "O casă, o carte, un dascăl!" /
Lucia Argint-Căldare.

993. [Şcolile din Drochia : interviuri, opinii] // Făclia. – 2014. – 28 febr. – P. 6-7. –
Conţine : Chipurile copiilor sunt oglinda Şcolii : [interviu cu Iurie Melinte, şeful Dir. Raionale
de Învăţământ, Tineret şi Sport] / interviu de R. Vulturescu ; Serviciul de Asistenţă
Psihopedagogică: primii paşi, primele realizări / Viorica Ţâlea ; O casă cu suflet de lumină /
Violeta Ţurcan ; Şcoala Sportivă din Drochia – instituţie cu vechi şi frumoase tradiţii sau Ispi-
tele Şcolii Sportive / Vitalie Cuzub ; Experienţă de succes în realizarea proiectelor / Aliona
Rîbac.

994. Bendas, Mihai. Cu paşi siguri spre un viitor european : [despre sistemul inst. de
învăţământ din raionul Ialoveni] / Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 14 febr. – P. 6.

995. Bendas, Mihai. În centrul atenţiei întregii comunităţi – gimnaziul : [despre activita-
tea Gimnaziului din satul Horodişte, raionul Rezina] / Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 28
febr. – P. 8-9.

996. Ceban, Lidia. Pledez pentru optimizare : [interviu cu L. Ceban, dir. Liceului Teore-
tic "Mihai Eminescu" din oraşul Căuşeni] / consemnare: Ion Iachim // Univers pedagogic pro.
– 2014. – 6 febr. – P. 3.

997. Cuvânt despre coleg : [Vasile Dombrov, dir. adjunct al Liceului Teoretic "Vasile
Alecsandri" din mun. Chişinău] // Făclia. – 2014. – 21 febr. – P. 8. – Conţine : Un prieten de

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

nota "10" / Ion Melniciuc ; Visul lui era să devină profesor / Victor Prohin ; Dombrov şi
dombrovenii / Tudor Rusu.

998. Gospodinov, Alexandru. Educaţia de calitate, prioritate a oricărei şcoli : [dialog


cu A. Gospodinov, şeful Dir. Învăţământ a Consiliului Raional Leova] / pagini îngr. de R. Vul-
turescu // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 8-9.

999. Sprînceană, Vitalie. Cînd egalitatea este inegală : [despre modif. la procesul de
admitere pentru anul 2014 în univ. din Rep. Moldova, propuse de Min. Educaţiei] / Vitalie
Sprînceană // Săptămîna. – 2014. – 14 febr. – P. 14.

1000. Robu, Ion. "Sunt o persoană cooperantă" : interviu cu I. Robu, dir. Liceului Inter-
nat de Profil Sportiv din mun. Chişinău / interviu de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. –
2014. – 13 febr. – P. 3.

1001. Strajesco, Natalia. Parteneriatul unităţii şcolare şi comunităţii : [orientare pentru


implementarea standardelor europene] / Natalia Strajesco // Univers pedagogic pro. – 2014. –
13 febr. – P. 4.

1002. Бугаева, Галина. Школы в США / Галина Бугаева // Молдавские ведомости.


– 2014. – 25 февр.

1003. Устюгова, Наталья. Школьные поборы, или За прозрачность отношений : [о


законности денеж. взносов в фонд шк. учреждений] / Наталья Устюгова // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2014. – 13 февр. – Р. 11.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


1004. Cojocaru, Svetlana. Parteneriatul grădiniţă-familie-comunitate, cheia succesului
în educaţie : [despre activitatea grădiniţei "Andrieş" din satul Sărma, raionul Leova] / Svetlana
Cojocaru // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 9.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1005. Declaraţia participanţilor la Forumul naţional "Parteneriatul socio-
psihopedagogic pentru educaţia incluzivă" : Chişinău, 18 dec. 2013 // Făclia. – 2014. – 7
febr. – P. 15.

1006. Jantic, Ecaterina. Incluziunea oferă şanse egale pentru toţi : [din experienţa
Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul Consiliului raional Leova] / Ecaterina
Jantic // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 9.

1007. Osipov, Claudia. Educaţia incluzivă – sondaj de opinii (reflecţii) / Claudia Osipov
// Făclia. – 2014. – 28 febr. – P. 15.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1008. Colegiul Politehnic din Chişinău: succes prin inovaţie şi talent : [aricole] /
pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2014. – 21 febr. – P. 4-5. – Conţine : "Insist asu-
pra faptului că învăţământul vocaţional/tehnic…" / Vasile Vrânceanu, dir. Colegiului Politehnic
; "Să educăm un elev dezvoltat multilateral" / Virgiliu Bantaş, dir. adjunct al Colegiului Poli-
tehnic ; Festivalul-coccurs "Floarea omeniei" – evoluţia talentelor creatoare din colegii.

1009. Raileanu, A. Şanse reale de prosperare : [despre proiectul-parteneriat de instrui-


re a meşteşugarilor "Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg", lansat de Camera de Co-
merţ şi Industrie a Rep. Moldova şi org. nonguvernamentală "Kreishandwerkerschaft
Hersfeld-Rotenburg" din Germania, implementat în şc. profesionale din Rep. Moldova] / A.
Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 febr. – P. 2.

1010. Şcoala Profesională din Leova – şansă sigură pentru viitor / pagini realizate
de R. Vulturescu // Făclia. – 2014. – 14 febr. – P. 8-9. – Conţine : Omul (managerul) sfinţeşte
locul : [Grigore Florea, directorul şcolii profesionale din Leova] ; Profesori cu faimă în sudul
republicii ; Depăşind greutăţile ; La absolvire 10000 de lei copiilor orfani ; Calitatea instruirii –
pilonul de bază.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1011. [Claudia Cemârtan, profesor la Universitatea de Stat din Moldova: 60 de ani
de la naştere] // Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 7. – Conţine : Lecţii ca nişte călăto-
rii / Aurelia Hanganu ; Un reper / Alexandru Cosmescu ; Profesor de conştiinţă / Ludmila
Pădureţ ; Ave, carissima et doctissima magistra / Lucia Cepraga ; Vin din Munţii Latiniei... /
Simion Pleşca ; Amintiri şi gânduri bune / Iulia Caproş ; Docta est doctosque facit / Elena
Vărzari ; Lecţia de traducere culturală cu doamna Claudia Cemârtan / Maria Rotaru-Pilchin ;
Ne-a transmis încredere / Liliana Ganga-Rostea.

1012. Buicu, Florin. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş se extinde
în Germania : [coment. de F. Buicu, secretar al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor
a României] / consemnare: Ionel Albon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 20 febr. – P.
10.

1013. Cuzuioc, Ion. Aurel Dănilă: un model de viaţă personală şi profesională : [prof. la
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi
arta. – 2014. – 20 febr. – P. 6.

1014. Din ce module se va constitui disciplina "Teoria şi practica integrării euro-


pene"? : [disciplină de studiu la Univ. Tehnică din Moldova: material prez. de Serviciul de
presă al Univ.] // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 7. – Conţine : Modulul 1: "Filosofia unificării
europene" ; Modulul 2: "Premisele şi evoluţia integrării europene" ; Modulul 3: "Principalele
instituţii ale UE" ; Modulul 4: "Politicile publice în comunitatea europeană" ; Modulul 5: "Repu-
blica Moldova şi integrarea europeană".

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

1015. Fakeen, Amir. Un moldovean cu sânge arab, la Cambridge : [coment. de A.


Fakeen, câştigător la categoria masterat printre studenţii originari din Moldova, care învaţă în
Europa de Vest] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 5
febr. – P. 4.

1016. Glorie medicilor iluştri : [despre proiectul de creare a Aleii Savanţilor şi Medici-
lor Iluştri în cadrul Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu": coment. de
Ion Ababii, rector, Victor Chiosa, arhitectul-şef al firmei de proiectare Patium Design, Didina
Nistreanu, secretar şt. al Senatului universitar [et al.] / consemnare: Victoria Dodon // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 febr. – P. 4.

1017. Matcovschi, Sergiu. O familie de invidiat : [80 de ani de la naşterea lui Aurel
Dănilă, prof. la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Sergiu Mat-
covschi // Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 6.

1018. Mihail, Viorel. Cum am intrat la Universitate : [mărturii ale ziaristului] / Viorel Mi-
hail // Săptămîna. – 2014. – 14 febr. – P. 8-9.

1019. Milicenco, Stela. Maria Bulgaru – nume de referinţă în învăţământ : [prof. univ. la
Univ. de Stat din Moldova] / Stela Milicenco // Făclia. – 2014. – 28 febr. – P. 1.

1020. O nouă disciplină de studiu la UTM – "Teoria şi practica integrării europe-


ne" / Serviciul de presă al Univ. Tehn. din Moldova] // Literatura şi arta. – 2014. – 13 febr. –
P. 7.

1021. Patraş, Mihai. Disciplina "Teoria şi practica integrării europene" ar trebui să fie
una obligatorie în toate instituţiile de învăţământ superior / Mihai Patraş // Literatura şi arta. –
2014. – 20 febr. – P. 2.

1022. Popa, Nicolae. Magistru în tainele omenescului : [Nicanor Ţurcanu, prof. la Univ.
de Stat din Moldova] / Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4, 11 febr. – P. 21.

1023. Răileanu, Vitalie. Un dascăl rar : [Nicanor Ţurcanu, prof. la Univ. de Stat din
Moldova] / Vitalie Răileanu // Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 5.

1024. Rusu, Tudor. Sarcină de neamânat a şcolii naţionale : [despre iniţiativa rectorului
Univ. Tehnice din Moldova, Ion Bostan, privind predarea noii discipline "Teoria şi practica
integrării europene"] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 14 febr. – P. 1.

1025. Возраст измеряется мудростью, а не годами : [85 лет со дня рождения


проф. Гос. Ун-та Молдовы Анатолия Сырги] // Молдавские ведомости. – 2014. – 14
февр. – Р. 1.

70 de ani de la naşterea lui Ion Ababii, rector al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu"

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1026. Ghidirim, Gheorghe. Academicianul Ion Ababii la venerabila vârstă de 70 de ani


/ Gheorghe Ghidirim // Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 2.

1027. O viaţă dedicată Alma Mater // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 22.

1028. Popovici, Mihail. Paznic de far al Basarabiei renăscute / Mihail Popovici // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 7.

1029. Ион Абабий, академик милосердия / подготовил Дмитрий Сидоров // Па-


норама. – 2014. – 14 февр. – Р. 26-27. – Содерж. : Новатор / Наталья Кердиваренко ;
Господарь / Александр Наку ; Букет роз от министра / Родика Грамма ; По проселочной
дороге / Лариса Спричан ; Искусство управления / Алексей Кирлич ; Общение "по делу"
/ Оксана Доменти ; Домнул ректор, Ионикэ / Надежда Олару.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1030. Buzilă, Varvara. "Mărţişorul este un fir al timpului" : [interviu cu V. Buzilă, etno-
log] / consemnare: Felicia Nedzelschi // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 17 febr. – P. 4-
5.
398 Folclor
1031. Mărioara Murărescu a fost o personalitate excepţională : [in memoriam reali-
zatoarei emisiunii "Tezaur Folcloric", difuzată de postul TVR: după Agerpres] // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 4 febr. – P. 20.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1032. Cojocaru, Tudor. România, bună la mediu : [despre asistenţa României acorda-
tă Rep. Moldova în domeniul mediului] / Tudor Cojocaru // Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 6.

1033. Rusu, Dinu. Naslavcea, Lipnic, Călărăşeuca: destinaţii cu farmec : [din raionul
Ocniţa] / Dinu Rusu // Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 2.

1034. Иванова, Виолетта. Экология Молдовы – без шансов : о вреде мусоросжи-


гат. з-дов: интервью с председателем Парламент. комис. по окруж. среде и климат. изм.
В. Ивановой / записала Марина Цуркан // Коммунист. – 2014. – 21 февр. – Р. 4-5.

1035. Сакс, Джеффри Д. Глубокое обезуглероживание : [о глоб. экол. кризисе: ст.


дир. Ин-та Земли при Колумб. ун-тa : după Project Syndicate, 2014] / Джеффри Д. Сакс //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 20.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

51 MATEMATICĂ
517 Analiză
1036. Rotaru, Tatiana. Întâmplarea, misterul matematicii şi destinul unui savant : [Mi-
hail Popa, cercetător şt. principal în Laboratorul ecuaţii diferenţiale al Inst. de Matematică şi
Informatică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei – Doctor Honoris Causa al Univ. de Stat din Tiras-
pol (cu sediul la Chişinău)] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2014. – 28 febr. – P. 12 Literatura şi
arta. – 2014. – 27 febr. – P. 7.
53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism
1037. Tighineanu, Ion. Senzaţional: Savanţii au descoperit magnetul cu un singur pol :
[de către cercetători amer. sub conducerea prof. David Hall] / Ion Tughineanu // Literatura şi
arta. – 2014. – 13 febr. – P. 1 ; Făclia. – 2014. – 21 febr. – P. 2.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
1038. Mauer-Stender, Kristina. "Controlul tutunului" a ajuns în Parlament : interviu cu
K. Mauer-Stender, manager al Programului de Control al Tutunului din cadrul Biroului Organi-
zaţiei Mondială a Sănătăţii pentru Europa / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă.
– 2014. – 27 febr. – P. 10, 15.

1039. Moller, Lars. "Ne alarmează consumul de bere, care este în creştere" : [interviu
cu L. Muller, managerul programului privind consumul de alcool şi de droguri din cadrul Birou-
lui regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate] / consemnare: Andrei
Rizescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13 febr. – P. 7.

1040. Гудчайлд, Марк. ВОЗ поддерживает Молдову в борьбе с табакокурением :


[изм. законодательства : консультации М. Гудчайлд, руководителем программы по
контролю за табаком Европ. регион. бюро ВОЗ Кристины Мауэр-Штендер и представи-
теля регион. офиса в Турции Токера Ергюдер] / подготовила Татьяна Антонович // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 25.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.2 Dietetică
1041. Suveică, Luminiţa. Sfatul medicului: Alimentaţia corectă – cel mai bun remediu
împotriva răcelii // Ziarul de gardă. – 2014. – 20 febr. – P. 17.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


1042. Comerzan, Alina. Un lucrător medical acasă face ţara mai sănătoasă //
Săptămîna. – 2014. – 7 febr. – P. 22.

1043. Stăvilă, Octavian. "Banii din domeniul sănătăţii trebuie gestionaţi mai eficient" :
[interviu cu medicul O. Stăvilă, originar din Chişinău, angajat al Clinicii "MediClin

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Krankenhaus" din oraşul Palu am See, Germania] / interviu de Svetlata Corobceanu // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 4 febr. – P. 19.

1044. Vatamaniuc, Angela. Protejează-te de pericolele iernii: degerături, hipotermii, lu-


xaţii şi entorse : [coment. de A. Vatamaniuc, medic la Clinica de Asistenţă Medicală Primară] /
pentru conformitate: Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 febr. – P. 17.

1045. Бугаева, Галина. Медицина в США : [о системе обслуживания] / Галина Бу-


гаева // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 февр. – Р. 10.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
1046. Radu, Laura Monica. "Hipnoza te ajută să uiţi experienţele dureroase" : [interviu
cu L. M. Radu, hipnoterapeut din România] / consemnare: Andrada Floria // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 24 febr. – P. 12-13.
(Vezi de asemenea Nr 1041)

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1047. [Omagiu cardiologului Aurel Grosu] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 febr. –
P. 15. – Conţine : Un motiv de bucurie / Aurelia Buga ; Om al datoriei şi al misiunii / Valentina
Butnaru, Larisa Vdovicenco, Valentin Bătrânac // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 febr. – P.
15.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1048. Антонович, Татьяна. Молдавская стоматология европейского уровня : [о
контингенте стоматол. клиник] / Татьяна Антонович // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 25.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
1049. Popa, Victoria. Doctorul care te pune pe picioare : [Viorel Vitrilă, ortoped] / Victo-
ria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 febr. – P. 3.

1050. Старчук, Николай. Уникальная операция спасения ребенка в больнице


имени Игнатенко прошла бесплатно : [провед. президентом турецкого о-ва хирургов
кости Айдыном Ючетурк: интервью с дир. больницы им. Игнатенко Н. Старчук] / записа-
ла Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 21 февр. – Р. 1, 10.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


1051. Dabija, Nicolae. Sănătate pentru medic! : [omagiu pentru Gheorghe Ţâbârnă,
chirurg] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 1.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
1052. Тимчук, Якоб. Якоб Тимчук: человек, который смог : [ситуация в энерг. обл.]
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 18.

1053. Фомин, Игорь. Производство жидкого биотоплива в Молдове / Игорь Фомин


// Экономическое обозрение "Логос-Пресс". – 2014. – 14 февр. – Р. 11.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


1054. Gusev, Alexandru. "Cei din domeniul de gazificare nu au parte de ani uşori" :
[interviu cu A. Gusev, preşedintele Consiliului de Administraţie al SA Moldovagaz] / consem-
nare: Adrian Platon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 febr. – P. 8-9.

1055. Haciaeva, Svetlana. Gas Natural Fenosa: serviciile pe care le implementăm eli-
mină cozile la ghişee / consemnare: Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 26 febr. – P. 8.

1056. АО "Молдовагаз": и снова о качестве "голубого топлива" : [коммент.


нач. химико-аналит. лаб. "Молдоватрансгаз" Дмитрия Мунтян, инженеров–химиков
Людмилы Строки и Ирины Граур] / подготовила Марина Шимановская // Молдавские
ведомости. – 2014. – 28 февр. – Р. 9.

1057. АО "Молдовагаз": потребители получают качественное топливо : [ком-


мент. зам. председателем правл. АО "Молдовагаз" Якова Казаку, нач. упр. поставок и
реализации природ. газа АО "Молдовагаз" Валентина Тону, зам. дир. ООО "Кишинэу-
газ" Эдуарда Ионку [et al.] / записала Марина Шимановская // Молдавские ведомости. –
2014. – 21 февр. – Р. 4.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
1058. Apel pentru salvarea Fondului Forestier Naţional : Primului ministru, dlui Iurie
Leancă // Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 3 ; Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 2 ;
Ziarul de gardă. – 2014. – 13 febr. – P. 18.

1059. Selişteanu, Simion. Arendarea pădurilor: un furt de mari proporţii din averea po-
porului / Simion Selişteanu // Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 3.

1060. Жигэу, Георге. Лесов станет больше : [о Нац. плане по расширению пло-
щадей, покрытых лесной растительностью, на 2014-2018 гг. : коммент. руководителя
Центра прикладного почвоведения Г. Жигэу] // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2014. – 28 февр. – Р. 22.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 858)
631.5 Lucrări agricole
1061. Un adevărat Om al gliei : [Valentin Celac, cercetător şt. principal la Inst. de Ge-
netică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Gheorghe Duca,
Alexandru Ciubotaru, Vasile Micu [et al.] // Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 2.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


1062. Mamaliga, Eliza. Mierea curată ca lacrima : [coment. de E. Mamaliga, apicultor
din raionul Ungheni] / consemnare: Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2014. – 28 febr. – P. 17.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
1063. Moşneag, Victor. Chişinăul, ca Parisul, Roma, Viena... : [despre serviciile hoteli-
ere] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 febr. – P. 12.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


1064. Crâşmaru, Romeo. Aici, Radio Europa Liberă! : [13 febr.- ziua Mondială a Radi-
oului] / Romeo Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 febr. – P. 4.

1065. Popescu, Gabriela. Gabriela Popescu: "Oamenii sunt resursa cea mai de preţ
într-o companie" : [interviu cu dir. Dep. resurse umane la Moldtelecom] / consemnare: Natalia
Hadârcă // Vocea poporului. – 2014. – 14 febr. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

1066. Roseti, Roxana. Mărioara Murărescu, omul care a făcut "un dans pe sârmă foar-
te periculos" : [in memoriam prezentatoarei emisiunii TV "Tezaur folcloric", România] / Roxa-
na Roseti, Anca Simionescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 3 febr. – P. 16.
(Vezi de asemenea Nr 1031)

1067. Романцова Светлана. Новые правила предоставления услуг интернета и


мобильной телефонии / Светлана Романцова // Молдавские ведомости. – 2014. – 18
февр.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
1068. Colesnic, Iurie. Un editor care a regizat timpul : [Alexander-Wilheim Wolkenberg,
care şi-a desfăşurat activitatea profesională în anii 90 ai sec. XIX – anii 20 ai sec. XX] / Iurie
Colesnic // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 19.

1069. Vidraşcu, Anatol. Căutaţi în librării: Sunt român şi limba mea-i română : interviu
cu A. Vidraşcu, dir. Ed. Litera // Ziarul de gardă. – 2014. – 27 febr. – P. 24.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
1070. Gortolomei, Dumitru. Sisteme de transport şi logistică : [pe marginea lucrărilor
conf. şt. intern. cu acelaşi tit., organizată în cadrul Acad. de Transporturi, Informatică şi Co-
municaţii, dec. 2013, Chişinău] / Dumitru Gortolomei // Făclia. – 2014. – 14 febr. – P. 10.

1071. Гон, Карлос. Дорога к безопасности автомобилей : [ст. президента Альянса


Renault-Nissan : după Project Syndicate, 2014] / Карлос Гон // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 21.

656.5 Alte forme de transport terestru


1072. Morgoci, Gheorghe. "Sper ca în trei-patru ani să finalizăm proiectul de renovare
a troleibuzelor din Chişinău" : interviu cu Gh. Morgoci, dir. al Într. Municipale "Regia Transport
Electric Chişinău" // Săptămîna. – 2014. – 14 febr. – P. 13.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


1073. Nastas, Serghei. Oameni noi cu viziuni noi : Interviu cu S. Nastas, dir. gen. al
Într. de Stat "Poşta Moldovei" / consemnare: Angela Chicu // Vocea poporului. – 2014. – 7
febr. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
662 Explozivi. Combustibili
1074. Гусев, Александр. Александр Гусев: у газовиков легких лет не бывает : [ин-
тервью с председателем правл. АО "Молдовагаз"] // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 9.

1075. Качественный газ – потребителям : [по материалам брифинга с участием


нач. хим. лаб. ООО "Молдоватрансгаз" Дмитрия Мунтяну, нач. Упр. поставок и реали-
зации газа "Молдовагаз" Валентина Тону, дир. независ. испытат. лаб. "Veritrans Plus"
Ирины Гутник [et al.] / подготовил Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 15.
(Vezi de asemenea Nr 895)

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului


1076. Лозован, Ион. Вина уникального качества из Кодр : [ст. президента холдин-
га "Codru" И. Лозован] / записал Дмитрий Огузов // Панорама. – 2014. – 21 февр. – Р. 4.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

663.5 Alcool alimentar. Băuturi spirtoase


663.9 Ciocolată. Cacao. Cafea. Ceai. Tutun
1077. Loghin, Ion. Contrabanda cu produse de tutungerit înfloreşte la Nistru şi poate
invada Moldova / Ion Loghin // Săptămîna. – 2014. – 7 febr. – P. 10 ; Ziarul naţional. – 2014.
– 7 febr. – P. 10.

1078. Loghin, Ion. În atenţiа autorităţilor: Contrabanda cu produse de tutungerie înflo-


reşte la Nistru şi poate invada Moldova! : [sinteză pe marginea informaţiei de pe site-urile din
regiunea transnistreană] / Ion Loghin // Economist. – 2014. – 5 febr. – P. 10.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
1079. Luchian, Tamara. "Distincţiile pe care le obţinem sînt o apreciere a efortului co-
lectivului nostru" : interviu acordat de către T. Luchian, dir. al Fabricii "Ionel" // Săptămîna. –
2014. – 7 febr. – P. 11.

1080. Semicalenov, Tatiana. Tatiana Semicalenov: "Mi se întâmplă uneori să vreau să


mă apropii de vreo cucoană şi să-i şterg cu buretele machiajul" : [interviu cu designerul ves-
timentar şi make-up] / consemnare: Liliana Popuşoi // Flux. – 2013. – 21 febr. – P. 16.

1081. Vladei, Veronica. Designerul care îmbracă vedetele în eleganţă! : [Victoria Sava,
stabilită în România] / Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 febr. – P. 9.

1082. Шимановская, Людмила. Новые горизонты брендов Ionel, Giоvanni Primo i


Bella Prima : [мнения дир. швейн. ф-ки АО Ionel Т. Лукьян] / Людмила и Марина
Шимановские // Молдавские ведомости. – 2014. – 4 февр.

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică


1083. Калак, Дмитрий. DCFTA [Deep and Comprehensive Free Trade Area] и внут-
ренний рынок: пошлины не главное : [о свободной торговле : по материалам беседы с
генер. дир. "Viorica Cosmetic" Людмила Негруца] / Дмитрий Калак // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 7 февр. – Р. 8.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
1084. Rusu, Ştefan. Oraşul de altădată : [aspecte urbanistice ale mun. Chişinău: inter-
viu cu Ş. Rusu, artist vizual] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 28
febr. – P. 18.

1085. Павлычев, Николай. Николай Павлычев: "За обслуживание дома платим


лей за квадратный метр, за обслуживание могилы – три лея. Почему?!" : [о функциони-
ровании кишин. кладбищ: интервью с советником муницип. совета Кишинэу и примаром

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

г. Вадул луй Водэ Юрием Онофрейчук] / записала Светлана Яковлева // Молдавские


ведомости. – 2014. – 11 февр.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


1086. Conacul Manuc Bey reînvie la Hânceşti : [despre proiectul transfrontalier de
dezvoltare a turismului prin renovarea conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan
Cuza şi muzeului Blesciunov] // Stejarul. – 2014. – 19 febr. – P. 4.

72 ARHITECTURĂ
1087. Глазова, Татьяна. Союз архитекторов объявил лучшие проекты и построй-
ки года : [по итогам 2013 г.] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 21 февр. – Р. 12.

1088. Надер Халили – гений саманных домов : [об опыте иранского архитекто-
ра и изобрет. купольных домов (1936-2008)] // Молдавские ведомости. – 2014. – 21
февр. – Р. 12.
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1089. Moore, John. John Moore: "Brâncuşi e tatăl meu!" : [interviu cu fiul sculptorului
român Constantin Brâncuşi: sursa Evz.ro] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 febr. – P. 18.

1090. Poveştile de dragoste din spatele geniului : [138 de ani de la naşterea lui
Constantin Brâncuşi, sculptor român (1876-1957)] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 febr. –
P. 18.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


1091. Bortă, Victoria. "Părintele" sfinţilor : [sculptorul în lemn Vasile Adam din Nispo-
reni] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2014. – 14 febr. – P. 10.

1092. Golobciuc, Natalia. Cum să pui artă într-un ceas! : [coment. de N. Golobciuc,
meşter în crearea ceasurilor-bijuterii] / consemnare: Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 18 febr. – P. 9.

1093. Roşcovanu, Nadea. Arta se naşte din arbore : [despre Constantin Frăţescu,
meşter în prelucrarea artistică a lemnului] / Nadea Roşcovanu // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 11 febr. – P. 3.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


1094. Cobzac, Victor. A fost odată... că mai bine n-ar fi fost : (15 ani de la plecarea în
nefiinţă a artistului plastic Călin Postolachi) / Victor Cobzac // Literatura şi arta. – 2014. – 6
febr. – P. 6.

1095. Colesnic, Iurie. Un pictor căzut la Ţiganca : [Alexandru Bassarab, 1907-1941] /


Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 18.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1096. Gherciu, Ana. Valentin Rusu, pictorul care nu a pierdut copilul din el : [despre
creaţia pictorului Valentin Rusu] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 31.

1097. Mihai, Cătălin. Artă cu ajutorul polizorului la Bordeaux : [despre Oxana Ramat
Creţu, plasticiană din Rep. Moldova, stabilită la Bordeaux, Franţa] / Cătălin Mihai // Ziarul
naţional. – 2014. – 28 febr. – P. 12.

1098. Popa, Nicolae. Chemarea ochilor trişti : [despre creaţia pictoriţei Cezara
Kolesnik] / Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 febr. – P. 11.

1099. Popa, Nicolae. Creativitate bine temperată : [pe marginea celei de-a 13 ed. a
expoziţiei-concurs de artă contemporană "Noi: tineretul creator", febr. 2014, Chişinău] / Nico-
lae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 febr. – P. 11.

1100. Popa, Nicolae. Spaţialitatea şi golul : [despre tabloul "Nucarii" de Igor Vieru] / Ni-
colae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 febr. – P. 10.

1101. Rabei, Carolina. De la "Tom şi Jerry" la propria carte cu ilustraţii : [interviu cu C.


Rabei, ilustrator de cărţi pentru copii] / interviu realizat de Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 14
febr. – P. 15.

1102. Vieru, Roland. În creaţie, dar şi în viaţă, mi-am respectat integritatea morală : [in-
terviu cu R. Vieru, artist plastic] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2014. – Febr.
(Nr 2). – P. 8.

1103. Мигулина, Татьяна. В гармонии с природой : [о выставке художницы Веро-


ники Котелевой-Тома] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 21 февр. – Р. 30.

1104. Тодорова, Татьяна. Переход в другое измерение с Татьяной Тодоровой :


[коммент. молд. художницы Т. Тодоровой] / подготовила Ольга Антонова // Панорама. –
2014. – 28 февр. – Р. 30.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


1105. Schimbător, Igor. Poveşti de dragoste în fotografii : [interviu cu I. Schimbător,
specialist în arta fotografică] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 14
febr. – P. 18.
78 MUZICĂ
1106. Boghean, Vali. Vali Boghean vrea să trezească spiritul naţional : [interviu cu V.
Boghean, interpret] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 7 febr. – P. 20.

1107. Brătescu, Ion. Faceţi cunoştinţă: Ion Brătescu! : [interviu cu conducătorul grupu-
lui "Brio Sonores"] / consemnare: Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 14 febr. – P. 20.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

1108. Calancea, Alex. Alex Calancea: "Sunt mulţumit!" : [interviu cu instrumentistul


moldovean] / interviu realizat de Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 28 febr. – P. 20.

1109. Dabija, Nicolae. Liturghii muzicale : [omagiu compozitorului Eugen Doga] / Nico-
lae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 1.

1110. Florea, Augustina. "Purtăm în suflet Eterna Primăvară" : interviu cu violonista A.


Florea, iniţiatoarea proiectului de binefacere "Eterna Primăvară" / interviu de Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 febr. – P. 13.

1111. Matei, Ema. Oaspete acasă : [dirijorul Roman Baltag, originar din Rep. Moldova,
stabilit în România] / Ema Matei, Petru Matei // Univers pedagogic pro. – 2014. – 27 febr. – P.
2.
1112. Meditaţii la o aniversare : [in memoriam violonistului Valeriu Hâncu] // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 11 febr. – P. 20. – Conţine : [Ar fi împlinit 60 de ani] / Ion Păcuraru ; "I-au
rămas foarte puţine înregistrări în Fondul Radio" / Sergiu Ciuhrii ; "A fost un virtuoz al viorii" /
Petre Neamţu ; "Avea un timbru foarte special al viorii" / Marin Bunea.

1113. Pintilie, Cristina. La o cafea cu Cristina Pintilie : [interpretă de muzică uşoară,


romanţe şi blues] / pagină realizată de Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 15.

1114. Poiată, Mihai. Mihai Poiată: trecutul, dacă e uitat sau trecut sub tăcere, se răz-
bună : [interviu cu aut. vol. "Rockul, "Noroc"-ul şi Noi", consacrat formaţiei "Noroc", Ch., Arc,
2014] / consemnare: Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 febr. – P. 15.

1115. Popa, Victoria. Maria Stoianov: "Talentul ia naştere din multă muncă şi din bună-
tatea inimii" : [despre cariera muzicală a interpretei şi textierei mold.] / consemnare: Victoria
Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 febr. – P. 15.

1116. Smiley. "Chişinăul a fost adevărata surpriză. E plin de talente" : [interviu cu


Smiley, interpret din România] / consemnare: Raluca Moisă // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 14 febr. – P. 8-9.

1117. Stârcea, Marian. Regretul lui Marian Stârcea : [compozitor] / consemnare: Lena
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 febr. – P. 8.

1118. Triboi, Aliona. "Sunt ca soldatul la armată!" : [coment. de A. Triboi, interpretă de


muzică uşoară] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 febr. – P. 7.

1119. Voinescu, Sever. Dumnezeu lucrează misterios în inimile noastre : [despre An-
ton Bruckner, compozitor austriac (1824-1896)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014.
– 20 febr. – P. 4.

1120. Voinescu, Sever. Preşedintele boardului, ochi albaştri, vocea... : [Frank Sintara,
interpret de muzică şi actor amer. (1915-1998)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014.
– 11 febr. – P. 4.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1121. Лоза, Юрий. Юрий Лоза: "Звезды никому не нужны – нужен их репертуар" :
[интервью с рос. композитором и поэтом] / записал Татьяна Федоткина // Кишиневские
новости. – 2014. – 6-12 февр. – Р. 15.

1122. Паулс, Раймонд. Крестный отец "Золушки" : [интервью с латв.


композитором Р. Паулс] / записал Ян Смирницкий // "Mк Kн Wоrld Weekly". – 2014. – 20-
26 февр. – Р. 14.
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
1123. Butnaru, Oleg. Regizorul videoclipului "Dorul Basarabiei" e chirurg! : [despre O.
Butnaru, regizorul videoclipului cu participarea lui Ion Paladi, interpret de muzică populară] /
consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 4 febr. – P. 7.

1124. Turea, Larisa. Înainte de Podul de Flori, a fost "Maria Mirabela" : [in memoriam
lui Ion Popescu Gopo, regizor român (1923-1989): după "Observator Cultural"] / Larisa Turea
// Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 febr. – P. 14.

1125. Ибрагимбеков, Рустам. Восток – дело тонкое : [интервью с кинорежиссе-


ром и продюсером Р. Ибрагимбековым] / записала Светлана Хохрякова // "MK KH
WORLD WEEKLY". – 2014. – 13-19 февр. – Р. 12.

1126. Ностальгия по Янковскому : [памяти рос. киноактера Олега Янковского


(1944-2009)] / подготовила Светлана Хохрякова // "МК KH World Weekly". – 2014. – 27
февр. – 5 марта. – Р. 13. – Содерж. : Карен Шахназаров: "Олег всегда хотел быть пер-
вым" : [интервью с рос. кинорежиссером"] ; Вадим Абдрашитов: "Его герой жил с ощу-
щением духовного тупика" : [интервью с кинорежиссером].

1127. Шахназаров, Карен. Фабрика грез. 90 лет спустя : [интервью с дир. кино-
студии "Мосфильм" К. Шахназаровым] / записалa Светлана Хохрякова // Кишиневские
новости. – 2014. – 6-12 февр. – Р. 14.

792 Teatru. Artă scenică


1128. Bulhac, Eleonora. Dina Cocea, o viaţă pe scenă : [70 de ani de la naşterea actri-
ţei de la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu"] / Eleonora Bulhac // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21
febr. – P. 15.

1129. Ciobanu, Vlad. Infernul nu este în ceilalţi, infernul e în noi : [interviu cu V. Cioba-
nu, regizor de teatru] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 21 febr. –
P. 18.

1130. Cocea, Dina. Dina Cocea: "Pentru două ore am fost mama lui Ştefan şi am apă-
rat Moldova" : [interviu cu actriţa Teatrului Naţional "Mihai Eminescu"] / interviu realizat de
Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 14.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

1131. Esinencu, Nicoleta. Propaganda Nicoletei Esinencu : [fondatoarea "Teatrului-


Spălătorie"] / consemnare: Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 28 febr. – P. 19.

1132. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Vişniec în repertoriul Teatrului Naţional "Vasile


Alecsandri" : [piesele "Angajare de clovn" şi "Buzunarul cu pâine" de Matei Vişniec, drama-
turg român] / Teo-Teodor Marşalcovschi // Făclia. – 2014. – 14 febr. – P. 14.

1133. Menşicov, Ala. "După ce am gustat din meserie, fascinaţia mea în faţa ei a cres-
cut" : interviu cu actriţa A. Menşicov, iniţiatoare a Cursurilor de teatru de la Teatrul "Eugene
Ionesco" / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 febr. – P. 10.

1134. Popa, Tania. Tania Popa: "Fac totul din instinct" : [interviu cu actriţa Teatrului Na-
ţional din Bucureşti, originară din Rep. Moldova] / consemnare: Simona Chiţan // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 14 febr. – P. 4-5.

1135. Velicu, Francesca. "La Academia Balşoi învăţ mult datorită concurenţei" : [inter-
viu cu F. Velicu, studentă la Acad. de Balet a Teatrului Balşoi din Moscova, originară din
România] / consemnare: Ioana Nicolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 26 febr. – P.
8-9.

1136. Voinescu, Sever. Lacrimosa dies illa... : [in memoriam lui Nicolae Herlea, bariton
român (1927-2014)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 27 febr. – P. 4.

1137. Zbuciumul sopranei : [amer., Maria Callas, de origine greacă (1923-1977)] // Zi-
arul naţional. – 2014. – 7 febr. – P. 24.

1138. Бусуйок, Татьяна. Вулкан счастья Татьяны Бусуйок : [интервью с солисткой


Нац. Театра Оперы и Балета Т. Бусуйок] / записал Наталья Стеничева // Молдавские
ведомости. – 2014. – 7 февр. – Р. 10.

1139. Поклитару, Раду. Раду Поклитару: "Зритель должен был ощутить масштаб
мощи России" : [интервью с хореографом, авт. фрагм. балет. постановки "Имперская
Россия" на церемонии открытия Олимп. игр в Сочи, уроженце Молдовы] / записал
Дмитрий Терехов // "Mk Kн World Weekly". – 2014. – 20-26 февр. – Р. 19.

70 de ani de la naşterea actriţei Dina Cocea de la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"


1140. Morăraş, Mihai. Pe traseul stelar al Melpomenei / Mihai Morăraş // Literatura şi
arta. – 2014. – 20 febr. – P. 6.

1141. Grosu, Lidia. Actriţa Dina Cocea: o continuă prelegere aşteptată / Lidia Grosu //
Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 6.

1142. Cupcea, Sandu. Un miracol al scenei / Sandu Cupcea // Literatura şi arta. –


2014. – 20 febr. – P. 6.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


1143. Anghel, Iulian. Ziua "Regelui" : [Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist român] /
Iulian Anghel // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 6 febr. – P. 8-9.

1144. Bostan, Arcadie. Arcadie Bostan: "După renovarea stadionului "Dinamo", vor
urma, sper, alţi paşi concreţi pe făgaşul restructurării programate" : interviu acordat Agenţiei
Informaţionale de Stat Moldpres de şeful Clubului Sportiv Central "Dinamo" // Săptămîna. –
2014. – 28 febr. – P. 29.

1145. Bulat, Olga. Omul care zboară cu maşina : [Igor Vrabie, participant la curse auto
naţ. şi intern.] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 febr. – P. 14.

1146. Prodan, Andrei. Moldovenii la Jocurile Olimpice de iarnă : [debut cu anul 1994 în
or. Lillehammer, Norvegia] / Andrei Prodan // Moldova suverană. – 2014. – 5 febr.

1147. Recordurile stabilite la Jocurile Olimpice de la Soci : [sursa: publica.md] //


Moldova suverană. – 2014. – 25 febr.

1148. Stratou, Ana-Maria. Povestea karatistei care a cucerit topurile mondiale : [A.-M.
Stratou, deţinătoare a centurii negre a stilului Karate-Do] / consemnare: Veronica Vladei //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 febr. – P. 11.

1149. Васильянов, Кристина. Кристина Васильянов: "Участие Молдовы в зимней


Олимпиаде – это прогресс, который нам необходим" : [интервью с руководителем
олимп. делегации Молдовы] / записал Эдуард Чобану // Панорама. – 2014. – 28 февр. –
Р. 29.

1150. Журавский, Николай. Николай Журавский: "Мы – единая команда, имею-


щая одну общую цель" : [интервью с президентом Нац. олимп. ком. Молдовы] / записал
Эдуард Чобану // Панорама. – 2014. – 7 февр. – Р. 29.

1151. Левковец, Елена. Юля, одна на миллион : [интервью с Е. Левковец, перв.


тренером рос. фигуристки Юлии Липницкой] / записала Ирина Боброва // "Mк Kн World
Weekly". – 2014. – 20-26 февр. – Р. 15.

1152. Пынзару, Виктор. Виктор Пынзару: "Свой потенциал в Сочи я не сумел


реализовать" : [интервью с молд. лыжником-спринтером] / записал Эдуард Чобану //
Панорама. – 2014. – 14 февр. – Р. 29.
(Vezi de asemenea Nr 945)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1153. Todică, Mihaela. Mihaela Todică: "Un discurs bun este cel care transmite emoţii,
chiar dacă se vorbeşte despre chimie, timpul de afară sau cifre" : [interviu cu preşedintele

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

Clubului de artă oratorică "Toastmasters"] / consemnare: Lucia Cujbă // Flux. – 2013. – 28


febr. – P. 16.

1154. Vicol, Nelu. Tensiunea comunicării nuanţate în textul literar prin dicotomia ex-
presie – figură de cuvânt / Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2014. – 20 febr. – P. 4.

1155. Харламенко, Анна. Aвe Мария! : [o М. В. Маруневичe, ученый гагаузовед


(1937-1999)] / Анна Харламенко // Молдавские ведомости. – 2014. – 21 февр. – Р. 9.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
1156. Berghia, Ion. Gavril Istrate – 100 : [in memoriam cercet. filolog de la Iaşi] / Ion
Berghia // Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 7.

1157. Ciobanu, Raisa. Un veritabil model de prieten sincer şi devotat : [Maria


Cosniceanu, specialist în domeniul onomasticii naţ.] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. –
2014. – 6 febr. – P. 6.

1158. Condrea, Irina. Topul greşelilor: "Întrare" / Irina Condrea // Timpul. – 2014. – 7
febr. – P. 24

1159. Cosniceanu, Maria. Cotruţă : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 24.

1160. Cosniceanu, Maria. Morozan : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2014. – 7 febr. – P. 24.

1161. Cosniceanu, Maria. Poparcea : [despre provenienţa numelui] / Maria


Cosniceanu // Timpul. – 2014. – 14 febr. – P. 24.

1162. Cosniceanu, Maria. Trebeş : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu //


Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 24.

1163. Duma, Dionisie. Gavril Istrate – un apostol al filologiei româneşti : [in memoriam
сercet. filolog de la Iaşi] / Dionisie Duma // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 14 febr. – P. 15.

1164. Eremia, Anatol. Oronimele (2) : [despre numele proprii ale formelor de relief po-
zitive şi negative] / Anatol Eremia // Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 7. – Art. 1 : Ian. (Nr
1).

1165. Istrate, Gavril. "Eu am iubit Basarabia din copilăria mea" : [in memoriam cercetă-
torului filolog de la Iaşi (1914-2014): interviu cu G. Istrate, decanul de vrâstă al filologilor din
România, 1999] / interviu realizat de Nina Neculce // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 febr. –
P. 11.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1166. Roşca, Andrei. Prezentul şi viitorul dezastru al limbajului autohton : [despre co-
rectitudinea lb. vorbite] / Andrei Roşca // Literatura şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 8.

1167. Scutaru, Tatiana. Numele – corvoadă : [despre schimbarea numelor şi prenume-


lor moldovenilor] / Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 7 febr. – P. 9.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1168. Brad, Ion. Cîntecul dornelor : [versuri] / Ion Brad // Literatura şi arta. – 2014. – 20
febr. – P. 1.

1169. Brad, Ion. Pustiu ; Elegie ; Tristeţe ; Târziu ; Te-am căutat ; Paşi vechi ; Te-am
visat ; Zvon ; Nebunie sfântă a iubirii ; Nocturnă ; Necunoscuta : [poeme] / Ion Brad // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 5.

1170. Căpruciu, Dan. "Economie" de piaţă : [versuri] / Dan Căpruciu // Florile dalbe. –
2014. – 20 febr. – P. 1.

1171. Duma, Dionisie. Cinci poeme... : [versuri] / Dionisie Dima // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 14 febr. – P. 15.

1172. Eminescu, Mihai. Sub cerul plin de nouri... : [versuri] / Mihai Eminescu // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 1.

1173. Petcu, Virgil. Rondelul generozităţii : [versuri] / Virgil Petcu // Florile dalbe. –
2014. – 6 febr. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1174. Anton, Elvira. Lacrimile Omului de zăpadă : [povestire] / Elvira Anton // Florile
dalbe. – 2014. – 27 febr. – P. 4.

1175. Anton, Ion. Afganistan, lecţii amare : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2014.
– 13 febr. – P. 8. – Conţine : 1. Lecţia de geografie ; 2. Două lecţii de limbă ; 3. Lecţia de
anatomie ; 4. Lecţia de matematică ; 5. Lecţia de istorie.

1176. Anton, Ion. Iarna tatei : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2014. – 27 febr. –
P. 5.

1177. Bajureanu, Ion. Mesaj către găgăuzi : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 6 febr. – P. 7.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

1178. Burac, Andrei. Mergi până se termină drumul : (Fragm. de jurnal) / Andrei Burac
// Florile dalbe. – 2014. – 27 febr. – P. 3.

1179. Butnaru, Leo. Descindere printre colegi, prieteni : (Pagini de jurnal) / Leo Butna-
ru // Flux. – 2013. – 7 febr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1180. Butnaru, Leo. Iar vântu-ntoarce fila... : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 21 febr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1181. Butnaru, Leo. Ora naţională de lichidare a naivităţii : (Pagini de jurnal) / Leo But-
naru // Flux. – 2013. – 28 febr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1182. Butnaru, Leo. Plus mici legende de percepţie... : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru
// Flux. – 2013. – 14 febr. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

1183. Cantemir, Dimitrie. Maxime cantemirene / sel. textelor: Dumitru Păsat // Făclia. –
2014. – 28 febr. – P. 4.

1184. Cărare, Petru. Primăvară timpurie : [versuri] / Petru Cărare // Literatura şi arta. –
2014. – 27 febr. – P. 1.

1185. Ciocoi, Gheorghe. Venirea lui Dombrov Vasile : [versuri] / Gheorghe Ciocoi //
Făclia. – 2014. – 21 febr. – P. 8.

1186. Covrig, Octombrina. Odă iubirii : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile dalbe. –
2014. – 6 febr. – P. 6.

1187. Dabija, Doina. Poeme noi / Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 13 febr. –
P. 5. – Conţine : În aşteptarea dimineţii ; Eva ; Casă părăsită ; Cântec de leagăn ; Rugă ;
Limbă sfântă ; Când... ; Ca nişte îngeri căzuţi ; Limbă dulce românească ; Tăcerea noastră ;
Mănăstiri în munţi.

1188. Dabija, Nicolae. Şcoala cu un singur elev : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi
arta. – 2014. – 13 febr. – P. 1 ; Făclia. – 2014. – 21 febr. – P. 1.

1189. Gărgăun, Alexei. Cele sfinte! : [versuri] / Alexei Gărgăun // Literatura şi arta. –
2014. – 27 febr. – P. 1.

1190. Hlib, Lidia. Ţurţurel şi raza soarelui : scenetă / Lidia Hlib // Florile dalbe. – 2014.
– 6 febr. – P. 8.

1191. Izbaş, Zina. Ultim zbor : [versuri] / Zina Izbaş // Făclia. – 2014. – 21 febr. – P. 7;
Florile dalbe. – 2014. – 20 febr. – P. 8.

1192. Josu, Nina. De-ale... zilei : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 6
febr. – P. 4.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1193. Josu, Nina. Lumea a patra : (nuvelă fantastică) / Nina Josu // Literatura şi arta. –
2014. – 20 febr. – P. 4.

1194. Malev, Vera. Bucheţelul de narcise : (fragm. din romanul "Recviem pentru Ma-
ria") / Vera Malev // Florile dalbe. – 2014. – 6 febr. – P. 8.

1195. Martea, Galina. Geneza păcatului ; Basarabie, nu-ţi vinde sufletul ; Moartea poe-
tului ; Români, cu sângele pe două maluri ; Sonetul tristeţii ; Regina nopţii : [versuri] / Galina
Martea // Literatura şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 5.

1196. Matcovschi, Dumitru. Lumină şi Dragoste : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Flo-


rile dalbe. – 2014. – 20 febr. – P. 8. – Conţine : Tata ; Firicel de busuioc ; Străin, copilul, străi-
nă, mama ; Cântec pentru adormirea puiului de rândunea ; Puiu ; Sfântă ; Ars Poetica ; Are
tata două fete ; Terra incognita ; Despărţirea.

1197. Mocanu, Maria. Tusea bunicuţei : [povestire] / Maria Mocanu // Florile dalbe. –
2014. – 13 febr. – P. 4.

1198. Morăraş, Mihai. La ceas aniversar : [versuri] / Mihai Morăraş // Literatura şi arta.
– 2014. – 20 febr. – P. 6.

1199. Panfili, Maria. Tema pentru acasă : [versuri] / Maria Panfili // Literatura şi arta. –
2014. – 13 febr. – P. 2.

1200. Plugaru, Emilia. Mărţişor : [versuri] / Emilia Plugaru // Florile dalbe. – 2014. – 27
febr. – P. 1.

1201. Portas, Valentin. Rugina şi fierul : [fabulă] / Valentin Portas // Florile dalbe. –
2014. – 27 febr. – P. 8.

1202. Rotaru, Petru. Mă-nchin adânc la noul Răsărit ; Trufaşului eliberator : [versuri] /
Petru Rotaru // Făclia. – 2014. – 7 febr. – P. 13.

1203. Rusu, Nicolae. Cărămizile : parabolă / Nicolae Rusu // Florile dalbe. – 2014. – 13
febr. – P. 8.

1204. Silvestru, Aurelian. Bătrâna : (fragm. din romanul "De ce eşti singur") / Aurelian
Silvestru // Literatura şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 4.

1205. Silvestru, Aurelian. Şansa : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2014. – Febr.
(Nr 2). – P. 5.

1206. Silvestru, Aurelian. Şi totuşi, casa părintească : [eseu] / Aurelian Silvestru // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 5.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

1207. Slutu-Soroceanu, Nina. Colind de ger, la gura sobei : [versuri] / Nina Slutu-
Soroceanu // Florile dalbe. – 2014. – 13 febr. – P. 4.

1208. Sterniţchi, Olga. Fă-ţi timp din timp ; O definiţie a iubirii ; În viaţă este altfel... :
nuvele / Olga Sterniţchi // Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 5.

1209. Teslaru, Grigore. Nimic prea mult : (Poeme haiku în câteva silabe) / Grigore
Teslaru // Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 5.

1210. Vasilcău, Traian. Ţară bogată-n sfinţi : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi
arta. – 2014. – 13 febr. – P. 8.

1211. Vieru, Grigore. A, iubite, a... : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. – 2014. –
13 febr. – P. 1.

1212. Vieru, Grigore. De-ai curge tu, Prutule : [versuri] / Grigore Vieru // Literatura şi
arta. – 2014. – 13 febr. – P. 1.

1213. Vieru, Grigore. Dreapta laudă ; Poetul ; Templul ; Oglinda clipelor ; Joc de fami-
lie ; Tăcerea mamei : [versuri] / Grigore Vieru // Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 9.

1214. Vlas, Vlad. La geamul regatului spart : (fragm. de roman) / Vlad Vlas // Literatura
şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 4.

821.161.1 Literatură rusă


821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1215. Доминич, Игорь. Зеленое время восхода : [стихи] / Игорь Доминич //
Коммерсант plus. – 2014. – 7 февр. – Р. 12.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
1216. Colesnic, Iurie. Destin românesc... : [poeta Magda Isanos (1916-1944)] / Iurie
Colesnic // Timpul. – 2014. – 28 febr. – P. 19.

1217. Creangă-Caia, Olguţa. Trinitatea literaturii române şi a neamului românesc :


[omagiu scriitorilor Mihai Eminescu, Ion Creangă, Grigore Vieru] / Olguţa Creangă-Caia //
Literatura şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 6.

1218. Dabija, Nicolae. Un poet cu nostalgia viitorului : [despre creaţia lui Ion Brad] / Ni-
colae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 5.

1219. Manolescu, Nicolae. La ce e bun Eminescu? : [despre opera politică a lui Mihai
Eminescu: art. criticului şi istoricului literar român] / Nicolae Manolescu // Moldova suverană.
– 2014. – 25 febr.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1220. Nicolae, Ioana. "Literatura adevărată n-are nicio legătură cu parlamentele" : in-
terviu cu I. Nicolae, scriitoare, Bucureşti / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 28 febr. – P. 10.

1221. Ogrinji, Mihai. Mureşul. Şi Eminescu... (2) : [despre traseele poetului Mihai Emi-
nescu] / Mihai Ogrinji // Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 14. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

1222. Oişteanu, Andrei. Eugene Ionesco - Celebritate, alcool şi depresie : [filosoful şi


scriitorul Emil Cioran despre scriitorul E.Ionesco : preluat din vol. "Narcotice în cultura româ-
nă. Istorie, religie şi literatură"] / Andrei Oişteanu // Moldova suverană. – 2014. – 26, 27 febr.

1223. Voinescu, Sever. De mărţişor: cum iubea Eminescu : [pe marginea scrisorilor lui
Mihai Eminescu către Veronica Micle] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 28
febr. – P. 12.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1224. Ciobanu, Mircea V. Leo Butnaru, omnivorul : [creaţia scriitorului] / Mircea V. Cio-
banu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 febr. – P. 14.

1225. Ciobanu, Mircea V. Noua critică feminină : [Lucia Ţurcanu, Aliona Grati, Nina
Corcinschi [et al.] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 21 febr. – P. 14.

1226. Ciocanu, Ion. Cărţile lui Petre Crăciun : [pe marginea creaţiei scriitorului Petre
Crăciun] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2014. – 27 febr. – P. 7.

1227. Colesnic, Iurie. "Eu port în inima mea un Chişinău care nu există" : [despre vol.
"Chişinăul din Inima Noastră": interviu cu Iu. Colesnic, scriitor] / consemnare: Liliana Popuşoi
// Flux. – 2013. – 28 febr. – P. 10.

1228. Colesnic, Iurie. O valoare absolută : [poetul Nicolae Dabija] / Iurie Colesnic // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 5.

1229. Colesnic, Iurie. Trei decese ale unui singur poet : [Al. Robot (Alter Rotmann)
(1916-1941)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 19.

1230. Cuzuioc, Ion. Academia Mihai Cimpoi : [critic şi istoric literar] / Ion Cuzuioc // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 6.

1231. Holban, Ioan. Poezia lui Valeriu Matei : [pe marginea creaţiei poetului] / Ioan
Holban // Literatura şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 5.

1232. Jitaru, Valentin. O nouă zestre literară a lui Gh. Calamanciuc : [despre operele
scriitorului, ed. în anul 2013] / Valentin Jitaru // Făclia. – 2014. – 14 febr. – P. 14.

1233. Marulea, Alexei. Avem nevoie de Grigore Vieru : [in memoriam poetului] / Alexei
Marulea // Literatura şi arta. – 2014. – 13 febr. – P. 6.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

1234. Matei, Valeriu. Modestia de a nu deschide uşile la întâmplare : [amintiri despre


poetul Grigore Vieru] / Valeriu Matei // Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 9.

1235. Păsat, Dumitru. La 14 februarie curent ar fi împlinit o altă vârstă, însă acum cinci
ani... : [in memoriam poetului Grigore Vieru (1935-2009)] / Dumitru Păsat // Univers pedago-
gic pro. – 2014. – 13 febr. – P. 2.

1236. Rusu, Alina. Cât costă "Albinuţa" lui Gr. Vieru? / Alina Rusu // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 20 febr. – P. 2.

1237. Менюк, Николай. Страшилки от Гугуцэ : [о книге "Дети в кандалах в Сиби-


ри" Спиридона Вангели] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 февр.
– Р. 1.

75 de ani de la naşterea academicianului Mihail Dolgan (1939-2013)


1238. Bahnaru, Vasile. Mihail Dolgan la 75 de ani / Vasile Bahnaru // Literatura şi arta.
– 2014. – 6 febr. – P. 4.

1239. Morăraş, Mihai. Călăuzit de propria-i lumină. / Mihai Morăraş // Literatura şi arta.
– 2014. – 6 febr. – P. 4.

1240. Grosu, Lidia. Mihail Dolgan: floarea gândurilor, sau Sentenţia zigzagului unui
destin // Literatura şi arta. – 2014. – P. 4.

1241. Fonari, Victoria. Activitatea criticului literar Mihail Dolgan-metodologia cercetării


sub semnul metaforei / Victoria Fonari // Literatura şi arta. – 2014. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 615)

821.161.1.0 Literatură rusă


1242. Акунин, Борис. История с Акуниным. Почему знаменитый писатель никак
не может покончить с прошлым : [интервью с рос. писателем, авт. перв. т. книги "Исто-
рия Российского государства", Б. Акуниным] / записал Сергей Устинов // "Mк Kн World
Weekly". – 2014. – 13-19 февр. – Р. 7.

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


1243. Ахметзянов, Рустам. Фантомная боль : [памяти поэта Игоря Доминича
(1959-2014)] / Рустам Ахметзянов // Коммерсант plus. – 2014. – 7 февр. – Р. 12.

821.581.0 Literatură chineză


1244. Stănilă, Moni. Premianţi care te pot surprinde : [despre creaţia scriitorului chinez
Mo Yan, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2012] / Moni Stănilă // Timpul. –
2014. – 14 febr. – P. 14.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1245. Найдены артефакты эпохи Штефана Великого : [об открытиях одесского
археолога Андрея Красножона: памятники средневековой истории Аккермана] // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 28 февр. – Р. 12.

908 Monografii ale localităţilor


1246. Boiogiu, Adrian. Bahamas, vacanţa unde totul este posibil : [despre arhipelagul
format din 700 de insule] / Adrian Boiogiu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 17 febr. – P.
8-9.

1247. Бугаева, Галина. Америка глазами иммигранта : [о культуре и образе жизни


американцев] / Галина Бугаева // Молдавские ведомости. – 2014. – 18 февр. ; 21 февр.
– Р. 11. – Продолж. следует.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii
1248. Voinescu, Sever. Descoperirea Tibetului. Şi în 1934 şi în 1993 : [pe marginea
cărţii "Descoperirea Tibetului" de Regis Evariste Huc, trad. de Apriliana Medianu, Piteşti ed.
Deceneus,1993] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 4 febr. – P. 4.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bulhac, Eleonora. Dina Cocea, o viaţă pe scenă. – Vezi Nr 1128.

Colesnic, Iurie. Destin românesc... – Vezi Nr 1216.

Colesnic, Iurie. Un pictor căzut la Ţiganca. – Vezi Nr 1095.

1249. Enciclopedia basarabenilor celebri (4) : [fragm. din biografii] / pagină realizată
de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 7 febr. – P. 4. – Conţine : Semion Timoşenko,
cuscrul basarabean al lui Stalin (1895-1970) ; Iurie Averianov, generalul din Comisia (1950- )
; Ben Gold, basrabeanul care a schimbat istoria SUA (1898-1985) ; Lia Van Leer, fondatoa-
rea Festivalului Internaţional de Film de la Ierusalim (1924- ) ; Mstislav Gorbenco, primul
moldovean care a cucerit Everestul (1947- ). – Art. 1 : 17 ian.

1250. Enciclopedia basarabenilor celebri (5) : [fragm. din biografii] / pagină realizată
de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 febr. – P. 4. – Conţine : Alexandru
Ossovschi, prietenul lui Rahmaninov (1871- ) ; Michael Postan, unicul basarabean cu titlul de
Sir (1899-1981) ; Nita Raya, compozitoarea lui Edith Piaf (1915- ) ; Leonid Anulov, spionul din
Spania şi China (1897- 1974) ; Lev Berg, geograful numărul unu al URSS (1876-1950). – Art.
1 : 17 ian.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

1251. Enciclopedia basarabenilor celebri (6) : [fragm. din biografii] / pagină realizată
de Denis Roşca // Evenimentul zilei. – 2014. – 28 febr. – P. 4. – Conţine : Gabriel Bilici, ex-
pert în comportamentul juvenil (1935-) ; Izrael Gerfand, matematicianul din topul secolului XXI
(1913-2009) ; Iurie Darie-Maximciuc, muschetarul român (1929-2012) ; Alex Koslov, triplu
campion mondial la wresling ; Marat Ghelman, promotorul artelor. – Art. 1 : 17 ian.

Fuştei, Nicolae. Un cărturar ilustru din secolul XIX – Alexandru Scarlat Sturza (1791-
1854). – Vezi Nr 618.

Poveştile de dragoste din spatele geniului. – Vezi Nr 1090.

Ţopa, Tudor. Generalul şi diplomatul de elită. – Vezi Nr 760.

Voinescu, Sever. Dumnezeu lucrează misterios în inimile noastre. – Vezi Nr 1119.

Ион Абабий, академик милосердия. – Vezi Nr 1029.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
1252. Steinmeier, Frank-Walter. 1914 – despre eşecul şi beneficiile diplomaţiei : [art.
ministrului federal al Afacerilor Externe ale Germaniei: preluat din "Frankfurter Allgemeine
Zeitung", 25 ian. 2014] / Frank-Walter Steinmeier // Moldova suverană. – 2014. – 14 febr. ;
Ziarul de gardă. – 2014. – 20 febr. – P. 18 ; Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 6 febr. – P.
11.

1253. Штайнмайер, Франк-Вальтер. 1914 год: о несостоятельности и пользе ди-


пломатии : [ст. министра иностр. дел Германии: перепеч. из газеты "Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung", 25 янв. 2014] / Франк-Вальтер Штайнмайер // Молдавские ведомости. –
2014. – 14 февр. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 1257)

94(478) Istoria Republicii Moldova


1254. Boldur, Nina. În căutarea... istoriei Basarabiei : [despre opera cercetătorului isto-
ric Alexandru Boldur (1886-1982): coment. de N. Boldur, fiica cercetătorului] / consemnare:
Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 21 febr. – P. 31.

1255. Dabija, Nicolae. Cu drept de urmaşi : [despre monumentele ist.] / Nicolae Dabija
// Literatura şi arta. – 2014. – 20 febr. – P. 1.

1256. Petrencu, Anatol. Alexandru Bobeică la 60 de ani : [istoric şi publicist] / Anatol


Petrencu // Ziarul de gardă. – 2014. – 13 febr. – P. 9.
1257. Şoimaru, Vasile. România se mai află în plin război mondial (?) : [despre come-
morarea ostaşilor români, căzuţi în lupta la Cotul Donului, Kazahstan, anul 1942] / Vasile
Şoimaru // Literatura şi arta. – 2014. – 6 febr. – P. 7.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1258. Taşcă, Mihai. Cum devastau depozitele de cereale basarabenii înfometaţi : [în
tumpul foametei organizate în Rep. Sovietică Socialistă Moldovenească, anii 40, sec. XX] /
Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13 febr. – P. 4-5.

1259. Tănase, Constantin. În zadar batem la uşa Viitorului... : [despre istoricul Alexan-
dru Boldur (1886-1982) şi fiica acestuia, Nina Boldur] / Constantin Tănase // Timpul. – 2014.
– 28 febr. – P. 2.

1260. Teriş, Ştefan. Chiştelniţa, cetate a spirtului : [din raionul Teleneşti] / Ştefan Teriş
// Natura. – 2014. – Febr. (Nr 2). – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 935, 1227)

94(498) Istoria României


1261. Boia, Lucian. Lucian Boia: "Ferdinand era influenţabil, Regina Maria era cea cu
personalitate" : [coment. pe marginea prezentării vol. "Balcic. Micul paradis al României Mari"
Bucureşti, ed. Humanitas, 2014] / consemnare: Corina Zorzor // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 5 febr. – P. 11.

1262. Bolovan, Ioan. Patrimoniul cultural românesc comun : [aspecte regionale în con-
text ist.: art. prorectorului de la Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca] / Ioan Bolovan // Literatura
şi arta. – 2014. – 27 febr. – P. 3.- Bibliogr. : 10 tit.

1263. Pop, Ioan-Aurel. Lecţia de românism a românilor de la răsărit (sau cum am de-
venit moldovean...) : [art. academicianului din România] / Ioan-Aurel Pop // Literatura şi arta.
– 2014. – 6 febr. – P. 3.

94(=135.1) Istoria românilor


(Vezi Nr 647, 1263)

Index de nume

A B
Ababii, Ion 1016, (1026-28) Babuc, Viorelia 992
Adam, Vasile (1091) Badea-Gueritee, Iulia 649
Albon, Ionel 1012 Bahnaru, Vasile 1238
Alexandru, Ioachim 626 Bajureanu, Ion 1177
Ambroci, Victor 970 Balan, Alina 921
Ambros, Alexandru 947 Baltag, Roman (1111)
Anghel, Iulian 1143 Bantaş, Virgiliu 1008
Anton, Elvira 1174 Bassarab, Alexandru (1095)
Anton, Ion 1175-76 Baştovoi, Savatie 615
Antoniu, Gabriela 729 Bărbuţă, Boian 642
Anulov, Leonid (1250) Bătrânac, Valentin 1047
Argint-Căldare, Lucia 992 Bendas, Mihai 994-95
Ashton, Catherine 730 Berbeca, Veaceslav 671
Averianov, Iurie (1249) Berg, Lev (1250)

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

Berger, Alois 626 C


Berghia, Ion 1156
Bilici, Gabriel (1251) Calamanciuc, Gh. (1232)
Bivol, Andrei 922 Calancea, Alex 1108
Bînzari, Nicu 822 Callas, Maria (1137)
Blidaru, Horia 731 Can, Alexandra 706
Bobeică, Alexandru (1256) Cantarji, V. 628
Bocancea, Sorin 732 Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei (1693 ;
Bogatu, Petru 733, 772-73 1710-1711) 1183
Bogdan, Luminiţa 734 Caproş, Iulia 1011
Bogdănaş, Victoria 933 Caras, Eugen 774
Boghean, Vali 1106 Căpruciu, Dan 1170
Boia, Lucian 1261 Cărare, Petru 1184
Boiogiu, Adrian 1246 Cărare, Viorica 884
Boldur, Alexandru (1254, 1259) Ceban, Ion 963
Boldur, Nina 1254, (1259) Ceban, Lidia 996
Bolovan, Ioan 1262 Cecan, Ion 913
Borta, Maria 968 Celac, Valentin (1061)
Bortă, Victoria 1091 Cemârtan, Claudia (1011)
Borzin, Aurelia 1084, 1105, 1129, 1131 Cenuşă, Denis 704, 775
Bostan, Arcadie 1144 Cepraga, Lucia 1011
Bostan, Ion 1024 Cerba, Valeriu 685
Botnari, Alexandru 924 Cernea, Gheorghe 610
Botnaru, Tudor (760) Chakrabarti, Suma 889
Boţan, Igor 672, 740, 780 Chalklen, Shuaib 964
Bounegru, Tudor 971 Chicu, Angela 1073
Brad, Ion 1168-69, (1218) Chiosa, Victor 1016
Braghiş, Dumitru 938 Chircă, Roman 873
Brătescu, Ion 1107 Chiriac, Petru 813, 817
Brâncuşi, Constantin 1089-(90) Chirilă, Victor 740
Bruckner, Anton (1119) Chirtoacă, Dorin 925
Buda, Valentin 673, 735-37 Chişlea, Ion 833
Budeanu, Gheorghe 1102 Chiţan, Simona 1134
Budza, Oleg 812 Cimpoi, Mihai 603, 930, (1230)
Buga, Aurelia 1047 Ciobanu, Mircea V. 674-77, 1224-25
Buicu, Florin 1012 Ciobanu, Raisa 1157
Bulat, Olga 904, 1145 Ciobanu, Victor 651, 678
Bulgaru, Maria (1019) Ciobanu, Vitalie 679-80
Bulhac, Eleonora 1128 Ciobanu, Vlad 1129
Buliga, Valentina 813 Ciocanu, Ion 1226
Bumacov, Vasile 869 Ciocoi, Gheorghe 1185
Bumbac, Ion 832 Ciocoiu, Paul 652, 729
Bunea, Marin 1112 Cioran, Emil 607, 1222
Burac, Andrei 1178 Ciornei, Vsevolod 653
Burcă, Boris 948 Ciubaşenco, Dmitri 776
Burgudji, Ion 698 Ciubotaru, Alexandru 1061
Butnaru, Leo 1179-82, (1224) Ciuhrii, Sergiu 1112
Butnaru, Oleg (1123) Ciuvaga, Natalia 834
Butnaru, Valentina 972, 1047 Cobzac, Marina 949
Buzilă, Varvara 1030 Cobzac, Victor 1094
Cocea, Dina (1128), 1130, (1140-42)
Cohanovschi, Vasili 616

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Coica, Ala 634, 637 Duma, Dionisie 1163, 1171


Cojocaru, Bogdan 865 Dumitraş, Virginia 611, 748, 774, 780
Cojocaru, Nicolae 643 Dumitru, Elena 905
Cojocaru, Svetlana 1004 Dungaciu, Dan 689
Cojocaru, Tudor 604, 1032
Colesnic, Iurie 926, 1068, 1095, 1216, 1227, E
1228-29 Efrim, Oleg 916
Colun, Vitalie 927 Eminescu, Mihai 1172, (1217), (1219), (1221),
Comerzan, Alina 1042 (1223)
Condrea, Irina 1158 Eremia, Anatol 1164
Conţiu, Mihai 681, 751, 973-75 Ernu, Vasile 645, 708, 863
Corcinschi, Nina (1225) Esinencu, Nicoleta (1131)
Corj, Mihai 976
Corlăţean, Titus 737-38 F
Corobceanu, Svetlata 694, 1043
Cosmescu, Alexandru 1011 Fajon, Tanja 741
Cosniceanu, Maria (1157), 1159-62 Fakeen, Amir (1015)
Costaş, Ion (957-58) Falchi, Fabio 636
Covrig, Andrei 654 Filat, Vlad 777-79, 797-98
Covrig, Octombrina 1186 Florea, Augustina 1110
Crăciun, Petre (1226) Florea, Grigore (1010)
Crâşmaru, Romeo 642, 928, 1064 Florea, Xenia 627
Creangă, Ion (1217) Floria, Andrada 1046
Creangă-Caia, Olguţa 1217 Fonari, Victoria 1241
Creţu Ramat, Oxana (1097) Frăţescu, Constantin (1093)
Crîşmaru, Romeo 928 Frunze, Petru 950
Cujbă, Lucia 1153 Furtună, Grigore 835
Cupcea, Sandu 1142 Fuştei, Nicolae 618, 623
Cuzub, Vitalie 993 G
Cuzuioc, Ion 870, 1013, 1230
Gaibu, Corina 872
D Ganga-Rostea, Liliana 1011
Dabija, Doina 1187 Gărgăun, Alexei 1189
Dabija, Nicolae 644, 682, 929-30, 957, 1051, Gârbu, Viorel 886
1109, 1188, 1218, (1228), 1255 Gerfand, Izrael (1251)
Damian, George 862 Ghelman, Marat (1251)
Daniliuc, Mihail 617 Gherciu, Ana 1096, 1101, 1113, 1130, 1254
Darie-Maximciuc, Iurie (1251) Ghidirim, Gheorghe 1026
Dănilă, Aurel (1013, 1017) Ghilezan, Marius 742
Diacov, Dumitru 938 Ghinea, Cristian 740
Dodon, Igor 686-88 Gladei, Roger 836
Dodon, Victoria 1016 Glaziev, Serghei 743
Doga, Eugen (1109) Globa, Elizaveta 602
Dolgan, Mihail (1238-41) Gold, Ben (1249)
Dombrov, Vasile 997 Golobciuc, Natalia 1092
Donos-Stroot, Margareta 933 Gorbenco, Mstislav (1249)
Dosca, Vasile 693 Gortolomei, Dumitru 1070
Dragalin, Andrei 977 Gospodinov, Alexandru 998
Druc, Mircea 938 Goţa, Aliona 951
Duca, Gheorghe 1061, 594 Grama, Dumitru 906
Dughin, Aleksandr 632-34 Grati, Aliona (1225)
Dulgheru, Valeriu 655 Greceanîi, Zinaida 690

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

Grosu, Aneta 615 Leancă, Iurie 603, 695-96, 781-83, 799, 1058
Grosu, Aurel (1047) Lecca, Paulin 624
Grosu, Lidia 1141, 1240 Leer, Lia Van (1249)
Gulca, Ilie 906 Loghin, Ion 1077-78
Guma, Valeriu 691 Loghin, Vlad 744, 838, 874, 887, 891, 895-97
Gusev, Alexandru 1054 Luchian, Tamara 1079
Lupuşor, Adrian 884
H Lupuşor, Tamara 818
Haciaeva, Svetlana 1055 M
Hadârcă, Ion 692
Hadârcă, Natalia 931-32, 1065 Macovei, Ion 925, 933, 937-38
Hagi, Gheorghe (1143) Macovei, Monica 745-46
Hall, David 1037 Madan, Gheorghe 819
Hanganu, Adela 872 Maican, Eduard 685, 697
Hanganu, Aurelia 1011 Malev, Vera 1194
Haret, Spiru (972) Malosse, Henri 747
Hâncu, Valeriu (1112) Mamaliga, Eliza 1062
Herlea, Nicolae (1136) Manolescu, Nicolae 1219
Hlib, Lidia 1190 Marinescu, Cosmin 861
Holban, Ioan 1231 Marinescu, Dan 738
Holban, Ion 813 Marinescu, Marian-Jean 748-51
Huc, Regis Evariiste 1248 Marşalcovschi, Teo-Teodor 1132
Martea, Galina 1195
I Marulea, Alexei 1233
Iachim, Ion 996 Maslo, Ina 934
Inozemţev, Vladislav 635 Matcovschi, Dumitru 1196
Ionesco, Eugene (1222) Matcovschi, Sergiu 1017
Ionesii, Inga 884 Matei, Ema 1111
Iovcev, Ion 693-94 Matei, Petru 1111
Isanos, Magda (1216) Matei, Valeriu (1231), 1234
Istrate, Gavril (1156), (1163), (1165) Mauer-Stender, Kristina 1038
Ivanov, Dumitru 818 Mândâcanu, Virgil 978-79
Izbaş, Zina 1191 Medianu, Apriliana 1248
Melinte, Iurie 993
J Melniciuc, Ion 997
Menşicov, Ala 1133
Jantic, Ecaterina 1006 Meyer, Matthias 935
Jitaru, Valentin 1232 Micle, Veronica (1223)
Jomiru-Niculiţă, Veronica 907, 917-19 Micu, Vasile 1061
Josu, Nina 1192-93 Mihai, Cătălin 977, 1097
K Mihail, Viorel 1018
Milicenco, Stela 1019
Kavasto, Hanna 611 Mistreanu, Tatiana (986)
Kirnag, Robert 780 Mîndru, Ala 980
Kolesnik, Cezara (1098) Mo Yan 1244
Koslov, Alex (1251) Mocanu, Maria 1197
Mocanu, Sergiu 937
L Moisă, Raluca 1116
Lariuşina, Tatiana 837 Moldovanu, Ana 872
Lazăr, Valeriu 873 Moldovanu, Ion 813, 819
Leahova, Irina 628, 832, 837 Moller, Lars 1039
Moore, John 1089

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Morari, Alexandru 820 Pavlicenco, Vitalia 706


Moraru, Anton 935 Păcuraru, Ion 1112
Morăraş, Mihai 1140, 1198, 1239 Pădureţ, Ludmila 1011
Morgoci, Gheorghe 1072 Păsat, Dumitru 1183, 1235
Moroşanu, Andrei 936 Perciun, Sergiu 937
Moşneag, Victor 605, 829, 883, 908, 920, Petcu, Virgil 1173
1044, 1063 Petraru, Vasile 812, 822
Murărescu, Mărioara (1031, 1066) Petrencu, Anatol 958, 1256
Mutti, Claudio 636 Petruţi, Doru 707
Piaf, Edith 1250
N Pintilie, Cristina (1113)
Nahoi, Ovidiu 752 Piontkovski, Andrei 637
Nanea, Vasile 646 Pîslaru, Natalia 1000
Nantoi, Oazu 698, 756 Platon, Adrian 1054
Nastas, Serghei 1073 Platon, Nicolae 883
Naumescu, Valentin 699, 753 Platon, Veaceslav 840
Neamţu, Petre 1112 Pleşca, Simion 1011
Nechit, Irina 1110, 1133, 1220 Pleşu, Andrei 658
Neculce, Nina 1165 Plugaru, Emilia 1200
Nedzelschi, Felicia 1015, 1030 Pogor, Eugenia 671, 740
Negru, Lena 1117-18, 1123 Poiată, Mihai 1114
Negru, Nicolae 656, 700-01, 801 Poisic, Mihail 837
Negru, Nina 619, 981 Poisik, Mihail 898
Negură, Lilian 702, 754 Politov-Cangaş, Natalia 840
Nica, Virginia 1062 Ponta, Victor 736, 773
Nicolae, Ioana 1220 Pop, Ioan-Aurel 647, 1263
Nicolae, Olga 812 Popa, Mihail (1036)
Nicolaev, Elena 952 Popa, Nicolae 1022, 1098-1100
Nicolescu, Ioana 1135 Popa, Tania 1134
Nistreanu, Didina 1016 Popa, Victoria 1049, 1115
Niţa, Tatiana 937 Popescu Gopo, Ion (1124)
Popescu, Gabriela 1065
O Popescu, Lilian 936
Popov, Doina 1106-08
Odoleanu, Vasile (606) Popov, Elena 991
Ogrinji, Mihai 1221 Popovici, Iuliu-Laurian 890
Oişteanu, Andrei 607, 1222 Popovici, Mihail 1028
Oleinic, Alexandru 703, 802, 839 Popuşoi, Liliana 1080, 1227
Onici, Victor 821 Portas, Valentin 1201
Ormanji, Nicolae 953 Postan, Michael (1250)
Osinovski, Evgheni 755 Postolachi, Călin (1094)
Osipov, Claudia 1007 Povero, Marco (612)
Ossovschi, Alexandru (1250) Preaşcă, Ion 841, 889
Ostafeiciuc, Nicolai 825 Prodan, Andrei 1146
P Prohin, Victor 997
Puiu, V. 739
Paladi, Ion 1123 Puiu, Victoria 625, 756, 924, 927, 941
Palihovici, Sergiu 803, 939 Puric, Dan 644, 648
Palii, Oleksandr 704
Panfili, Maria 1199 R
Panţa, Svetlana 934 Rabei, Carolina 1101
Patraş, Mihai 1021 Radu, Alina 1038

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

Radu, Laura Monica 1046 Sintara, Frank (1120)


Raicu, Lilia 873, 899 Skorenko, Serghei 955
Raileanu, A. 1009 Slagter, Witcher 708
Raţă, Mariana 750 Slutu-Soroceanu, Nina 1207
Raya, Nita (1250) Smiley 1116
Răilean, Valentin (870) Sprânceană, Vitalie 709
Răileanu, Vitalie 1023 Sprînceană, Vitalie 661, 999
Read, Leonard E. 811 Stamati, Olesea 933
Revenco, Anatolie 706 Stănescu, Manuel 757
Rizescu, Andrei 964, 1039 Stănilă, Moni 621-22, 1244
Rîbac, Aliona 993 Stăvilă, Octavian 1043
Robot, Al. (1229) Stârcea, Marian (1117)
Robu, Ion 1000 Steinmeier, Frank-Walter 1252
Roseti, Roxana 1066 Sterniţchi, Olga 1208
Roşca, Andrei 1166 Stiglitz, Joseph 864
Roşca, Denis 1249-51 Stoianov, Maria (1115)
Roşca, Iurie 632-33 Strajesco, Natalia 1001
Roşcovanu, Nadea 1093 Stratou, Ana-Maria (1148)
Roşioru, Mircea 920 Strătilă-Sîrbu, Stela 812
Rotaru, Petru 1202 Streleţ, Valeriu 710
Rotaru, Tatiana 1036, 56 Stroescu, Vasile 610
Rotaru-Pilchin, Maria 1011 Sturza, Alexandru Scarlat (618), 623
Rusu, Adrian 1008 Suveică, Luminiţa 1041
Rusu, Alina 1236
Rusu, Anatol 685 Ş
Rusu, Diana 659
Rusu, Dinu 620, 1033 Şchiopu, Constantin 990
Rusu, Liliana 983 Şişianu, Teodor 593
Rusu, Nicolae 1203 Şoimaru, Vasile 1257
Rusu, Ştefan 1084
Rusu, Tudor 823, 997, 1024 T
Rusu, Valentin (1096) Tapiola, Pirkka 758, 780
S Taşcă, Mihai 1258
Tănase, Constantin 1259
Saharneanu, Valeriu 660, 930 Tănase, Silviu 940
Sandu, Maia 982, 984 Teriş, Ştefan 1260
Sava, Victoria 1081 Terzi-Barbăroşie, Daniela 711
Său, Victor 954 Teslaru, Grigore 1209
Sârbu, Antonina 1114 Tetiuhin, Maria 985
Sârbu, Maria 823 Thorik, Vladimir 755
Scheibler, Reindhold (926) Tighineanu, Ion 1037
Schimbător, Igor 1105 Timofti, Nicolae 784
Schmidt, Karol 935 Timoşenko, Iulia (659)
Schmieding, Holger 891 Timoşenko, Semion (1249)
Scutaru, Tatiana 1167 Tinică, Alexandru 941
Secrieru, Stanislav 756 Tkaciuk, Mark 785
Selişteanu, Simion 1059 Todică, Mihaela 1153
Semicalenov, Tatiana 1080 Tofan, Eugenia 594-95, 647
Sidis, William James (608) Toma, Iurie 956
Sikorki, Radoslaw 742 Triboi, Aliona 1118
Silvestru, Aurelian 1204-06 Tudor, Ioana 865
Simionescu, Anca 1066 Tulbure, Alexei 645, 708

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Turcinov, Oleksandr (910) Vulturescu, R. 993, 998, 1010


Turea, Larisa 1124
W
Ţ Wilson, Andrew 763
Wolkenberg, Alexander-Wilheim (1068)
Ţap, Iurie 712, 942
Ţăranu, Anatol 805 X
Ţâbârnă, Gheorghe (1051)
Ţâcu, Octavian 638-40, 804 Xenofontov, Ion 664, 959-60
Ţâlea, Viorica 993 Z
Ţiganescu, Olga 844
Ţîrdea, Bogdan 759 Zorzor, Corina 1261
Ţopa, Tudor 760 Zwermann, Christoph 891
Ţurcan, Serafima 815
Ţurcan, Violeta 993 А
Ţurcanu, Lucia (1225) Абабий, Ион (1029)
Ţurcanu, Mihai 662 Абдрашитов, Вадим 1126
Ţurcanu, Nicanor (1022-23) Акопов, Петр 665
U Акунин, Борис 1242
Антонова, Ольга 1104
Unteanu, Cristian 663 Антонович, Татьяна 969, 1040, 1048
Untilă, Veaceslav 713, 909 Ахметзянов, Рустам 1243
Ursu, Valentina 778
Б
V
Барыш, Катинка 892
Vasilcău, Traian 1210 Батрынча, Влад 806
Vasilcov, Vlad 825, 845, 869, 884, 1055 Безобразов, Дмитрий 816, 912
Vasiliu, Vadim 616, 698, 704, 745, 746, 749 Бейли, Мартин Н. 900
Vatamaniuc, Angela 1044 Березовская, Ольга 943
Vărzari, Elena 1011 Билдт, Карл 764
Vdovicenco, Larisa 1047 Боброва, Ирина 1151
Velicu, Francesca 1135 Бордюжа, Николай 765
Verheugen, Gunter 744 Ботнарь, Александр 943
Vicol, Nelu 1154 Ботнарь, Симион 876
Vidraşcu, Anatol 1069 Ботнарюк, Татьяна 923
Vidu, Valentin 910 Брагиш, Дмитрий 715
Vieru, Grigore 1211-13, (1217, 1235)-36 Брад, Татьяна 807
Vieru, Igor 1100 Буга, Мирча 969
Vieru, Roland 1102 Бугаева, Галина 1002, 1045, 1247
Vişniec, Matei 1132 Бурлак, Светлана 915
Vitrilă, Viorel (1049) Бусуйок, Татьяна 1138
Vladei, Veronica 612, 1081, 1092, 1148
Vlas, Vlad 1214 В
Vodă, Corina 911 Вангели, Спиридон 1237
Voinescu, Sever 624, 762, 1119-20, 1136, Варданян, Эрнест 716
1223, 1248 Васильева, Галина 786
Voronin, Vladimir 714 Васильянов, Кристина 1149
Vorotneac, Elena 986 Виеру, Кэлин 830
Vrabie, Igor (1145) Воронин, Владимир 717, 720
Vrânceanu, Vasile 1008
Vulpe, Viorica 987

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

Г Кашин, Василий 769


Кердиваренко, Наталья 1029
Гладиева, Евгения 961 Кирилов, Анжела 965
Глазова, Татьяна 826, 828, 1087 Кирлич, Алексей 1029
Гнедынская, Анастасия 609 Коваленко, Ирина 876, 877, 965
Гон, Карлос 1071 Косарев, Валерий 720
Горохов, Лев 793, 878 Котелевая-Тома, Вероника (1103)
Грамма, Родика 1029 Кочебан, Виталий 860
Граур, Ирина 1056 Красножон, Андрей 1245
Гриник, Татьяна 860 Кривчански, Иван 849
Грос, Даниэль 846
Губарев, Сергей 767 Л
Гудчайлд, Марк 1040
Гурдиш, Геннадий 827 Лазэр, Валериу 877-79
Гурин, Андрей 944 Левковец, Елена 1151
Гусев, Александр 1074 Ликий, Юрий 860
Липницкая, Юлия 1151
Д Литовцева, Елена 831
Лоза, Юрий 1121
Данилов, Евгений 599 Лозован, Ион 1076
Дарие, Борис 847 Лукьян, Т. 1082
Деревщикова, Светлана 601 Лупашко, Михаил 600
Димитрова, Наталья 881 Ляхова, Ирина 791
Димогло, Нина 830
Димчогло, Дмитрий 630 М
Додон, Игорь 667, 718
Доменти, Оксана 1029 Макэлис, Мэри 989
Доминич, Игорь 1215, (1243) Маруневич, М. В. 1155
Дрэгуцану, Дорин 847 Мауэр-Штендер, Кристина 1040
Дугин, Александр 641 Менюк, Николай 1237
Дудогло, Николай 945 Мигулина, Татьяна 1103
Дэвис, Говард 848 Моисеев, Сергей 880, 1075
Мокану, Сержиу 721
Е Мохьелдин, Махмуд 893
Мунтян, Дмитрий 1056
Ерну, Василе 787 Мунтян, Ю. 789
Ергюдер, Токер 1040 Мунтяну, Анатолий 831
Ж Мунтяну, Дмитрий 1075
Муравский, Александр 786
Жигэу, Георге 1060
Журавский, Николай 1150 Н

З Най, Джозеф 866


Наку, Александр 1029
Западинский, Роберт 719 Нантой, Оазу 786
Негруца, Людмила 1083
И Ногинский, Олег 787
Ибрагимбеков, Рустам 1125 О
Иванова, Виолетта 1034
Ионку, Эдуард 1057 Огузов, Дмитрий 1076
Олару, Надежда 1029
К Олейник, Петр 828
Казаку, Яков 1057 Онофрейчук, Юрий 946, 1085
Калак, Дмитрий 885, 894, 901, 1083 Осиновский, Евгений 770

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Остафейчук, Николай 828 Токарский, Александр 715, 721


Тону, Валентина 1057, 1075
П Тряпицын, Виталий 767
Павлычев, Николай 1085 Тхорик, Владимир 770
Паулс, Раймонд 1122 У
Пережогин, Лев 609
Петренко, Григорий 790 Усатый, Ренато 808
Пойсик, Михаил 881 Устинов, Сергей 1242
Поклитару, Раду 1139 Устюгова, Наталья 946, 961, 1003
Политова-Кангаш, Наталья 851
Присэкару, Ион 852 Ф
Пынзару, Виктор 1152 Федоткина, Татьяна 1121
Р Фомин, Игорь 882, 1053
Формузал, Михаил 723
Рикар, Матье 613 Фратцшер, Марсель 856
Ройтбурд, Елена 723, 966
Романцова, Светлана 787, 879, 1067 Х
Ростовский, Михаил 765 Хаас, Ричард Н. 902
Рошка, Юрий 641 Халили, Надер (1088)
Руссу, Галина 718, 806 Харламенко, Анна 1155
Рыбицкий, Валентин 601 Хейзер, Ноэлин 631
С Хойера, Вернера 901
Хохрякова, Светлана 1125-27
Савва, Олег 962
Сакс, Джеффри Д. 867, 1035 Ц
Самадашвили, Саломе 792
Семенова, Юлия 601 Цуркан, Марина 1034
Сидоров, Дмитрий 1029 Цырдя, Богдан 791
Синицару, Ольга 717
Слагтер, Вихер 791 Ч
Смирницкий, Ян 1122 Чакрабарти, Сума 901
Смирнов, Эдуард 807 Чебан, Ион 724
Спричан, Лариса 1029 Чеботарь, Сергей 857
Старчук, Николай 1050 Чепой, Мариан 630
Стеничева, Наталья 1138 Чобану, Марина 885
Строка, Людмила 1056 Чобану, Эдуард 1149-50, 1152
Сырги, Анатолий (1025) Чубашенко, Дмитрий 725, 796, 808-10, 857
Т Ш
Такий, Александр 853-55 Шахназаров, Карен 1126-27
Талмач, Виктор 824 Шикирлийская, Татьяна 850, 858-60
Тапиола, Пиркка 771 Шимановская, Людмила 1056, 1082
Таран, Ангелина 944 Шимановская, Марина 1057, 1082
Татусяк, Сергей 793 Шитов, Раду 827
Темрин, Сергей 850 Шлахтер, Уишер 787
Терехов, Дмитрий 1139 Шотиль, Пол Эрик 900
Тимотин, Марина 596, 724, 824, 1050 Штайнмайер, Франк-Вальтер 1253
Тимчук, Якоб 1052 Штефан Великий, молдавский господарь
Ткачук, Марк 794 (1457-1504) 1245
Тодорова, Татьяна 1104
Тодуа, Зураб 795

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 2-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 2-2014

Ю
Ючетурк, Айдын 1050
Я
Яковлева, Светлана 1085
Янковский, Олег (1126)
Яресько, Наталия 894

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Comunistul
3. Curierul ortodox
4. Dreptul
5. Economist
6. Evenimentul zilei
7. Făclia
8. Florile dalbe
9. Flux
10. Gazeta poporului
11. Jurnal de Chişinău
12. Literatura şi arta
13. Moldova suverană
14. Natura Nr 2
15. Săptămîna
16. Socialiştii
17. Stejarul
18. Timpul
19. Univers pedagogic pro
20. Vocea poporului
21. Ziarul de gardă
22. Ziarul naţional
23. Кишиневские новости
24. Коммерсант info
25. Коммерсант plus
26. Коммунист
27. Молдавские ведомости
28. Mк Kн World Weekly
29. Независимая газета = Moldova independentă
30. Панорама
31. Социалисты
32. Экономическое обозрение

199
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,97
Coli ed. 11,18
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 2

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

200