You are on page 1of 180

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 7
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 7
2014

NBCM
Chişinău 2014

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 7
2014

CNCM
Chişinău 2014

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Ecaterina Radvan
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2014
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 7, 2014. – 2014. – 180 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-173-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-174-7 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

4
CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ................................................................................................................... 11

0 GENERALITĂŢI.................................................................................................................... 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................... 11
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................ 11
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................. 11
005 Conducere şi organizare. Management ........................................................... 12
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .............................................................................. 12
01 Bibliografie. Cataloage............................................................................................. 12
08 Poligrafii. Lucrări colective ....................................................................................... 13
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori ......................................................................... 13
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................................... 15
1/14 Filozofie ................................................................................................................ 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 15
27 Creştinism. Religie creştină ..................................................................................... 15
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................ 16
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................................... 16
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................... 16
32 Politică ..................................................................................................................... 17
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................. 20
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................ 22
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................................. 23
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .......................................... 28
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...................................................................................... 28
51 Matematică .............................................................................................................. 29
53 Fizică........................................................................................................................ 30
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................................... 30
57 Ştiinţe biologice........................................................................................................ 31
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................ 31
61 Medicină .................................................................................................................. 31

5
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................... 35
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ................................................................................................................. 35
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ........................................ 36
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................. 37
78 Muzică...................................................................................................................... 37
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...................................................................... 37
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................. 38
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ....................... 38
82 Literatură .................................................................................................................. 40
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ......................................................................................... 52
94 Istorie generală. Istorie universală ........................................................................... 52
Index de nume ......................................................................................................... 59
Index de titluri .......................................................................................................... 63
Index de subiecte .................................................................................................... 64
Index geografic ........................................................................................................ 65
Index editori ............................................................................................................. 66
ISBN eronat ............................................................................................................. 66

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .............................................................................. 67

0 GENERALITĂŢI.................................................................................................................... 67
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................... 67
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................ 67
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................. 67
005 Conducere şi organizare. Management ........................................................... 67
005.4 Procese în management. Dezvoltare. Globalizare ....................................... 67
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .............................................................................. 67
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................................ 68
02 Biblioteconomie ....................................................................................................... 68
06 Organizaţii ( în general) ........................................................................................... 68
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ..................................................................... 68

6
069 Muzee ............................................................................................................... 69
070 Ziaristică. Presă................................................................................................ 69
09 Manuscrise. Bibliofilie .............................................................................................. 69
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................................... 69
1/14 Filozofie ................................................................................................................ 69
159.9 Psihologie ...................................................................................................... 69
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................................ 70
27 Creştinism. Religie creştină ..................................................................................... 70
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................................ 71
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................................... 71
31 Statistică. Demografie. Sociologie ........................................................................... 71
32 Politică ..................................................................................................................... 73
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................................. 76
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................ 81
35 Administraţie publică. Artă militară .......................................................................... 85
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ......................................................................... 86
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .............................................................. 87
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .......................................... 89
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ...................................................................................... 91
51 Matematică .............................................................................................................. 91
53 Fizică........................................................................................................................ 91
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .......................................................................... 91
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................................... 91
57 Ştiinţe biologice........................................................................................................ 92
58 Botanică ................................................................................................................... 92
59 Zoologie ................................................................................................................... 93
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................ 93
60 Biotehnologie ........................................................................................................... 93
61 Medicină .................................................................................................................. 93
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................... 96

7
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ................................................................................................................. 96
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................................... 103
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ................................. 103
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 103
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini ..................................................................................................... 103
72 Arhitectură ............................................................................................................. 104
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................ 104
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................. 104
78 Muzică.................................................................................................................... 104
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .................................................................... 104
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................ 107
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ..................... 107
82 Literatură ................................................................................................................ 108
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................................................... 112
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............................. 113
93/94 Istorie ................................................................................................................ 115
94 Istorie generală. Istorie universală ......................................................................... 115
Index de nume ....................................................................................................... 120
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate ................................................................................................................. 126

CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ............................................................................... 127

0 GENERALITĂŢI.................................................................................................................. 127
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ............................................................. 127
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ...................................................................... 127
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 127
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ............................................................................ 127
02 Biblioteconomie ..................................................................................................... 127
050 Publicaţii periodice şi seriale .......................................................................... 127

8
070 Ziaristică. Presă.............................................................................................. 128
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................................... 128
1/14 Filozofie .............................................................................................................. 128
159.9 Psihologie .................................................................................................... 128
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .............................................................. 128
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................................... 129
26 Iudaism .................................................................................................................. 129
27 Creştinism. Religie creştină ................................................................................... 129
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................................. 130
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale .................................................. 130
31 Statistică. Demografie. Sociologie ......................................................................... 130
32 Politică ................................................................................................................... 131
33 Economie. Ştiinţe economice ................................................................................ 143
34 Drept. Jurisprudenţă .............................................................................................. 149
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................................ 150
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber ............................................................ 151
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ........................................ 156
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .................................................................................... 156
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ................................................................. 156
57 Ştiinţe biologice...................................................................................................... 156
58 Botanică ................................................................................................................. 157
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .............................................................................. 157
61 Medicină ................................................................................................................ 157
62 Inginerie. Tehnică în general ................................................................................. 158
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii
sălbatice ............................................................................................................... 158
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ...................................... 159
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ................................................... 160
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................... 161
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. grădini ..................................................................................................... 161

9
72 Arhitectură ............................................................................................................. 162
73/76 Arte plastice. Arte decorative ............................................................................ 162
73 Arte plastice ........................................................................................................... 162
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ............................................................. 162
78 Muzică.................................................................................................................... 163
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .................................................................... 163
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ................................................................................ 166
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ..................... 166
82 Literatură ................................................................................................................ 166
82 Literatură ................................................................................................................ 167
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................................................... 171
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............................. 171
93/94 Istorie ................................................................................................................ 171
94 Istorie generală. Istorie universală ......................................................................... 171
Index de nume ....................................................................................................... 173
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate............................................................. 180

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
IULIE NR 7 JULY
(1324-1544)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1324. Левит, И. Э.
Воспоминания о Молдавской Академии Наук и ее первом президенте Я. С.
Гросуле : [в 1961-1976] / И. Э. Левит ; отв. ред.: И. М. Благодатских ; Приднестр. гос. ун-
т им. Т. Г. Шевченко. – Тирасполь : Б. и., 2014 (ГУИПП "Бендерская типография
"Полиграфист"). – 263 p. ; 21 cm.
Ind. de nume : p. 248-260. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4261-9-0 (în cop. tare).
[2014-1438].
- - 1. Academia de Ştiinţe a Moldovei. 2. Grosul Iachim S., primul preşedinte al
Academiei de Științe a Republicii Moldova, 1912-1976.
001.32(478)+94(478)(092)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1325. Popov, Lidia.
Tehnologii informaţionale : Modulul Procesorul de texte Microsoft Word 2007 : Ghid
metodic / Lidia Popov, Ion Olaru ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale,
Econ. ale Mediului, Catedra de Matematică şi Informatică. – Bălţi : Universitatea de Stat
"Alecu Russo", 2014. – 287 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 264-265 (21 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-118-7.
[2014-1456].
- - 1. Microsoft Word 2007.
004.45(076.5)
1326. Programare în limbaj de asamblare : Îndrumar pentru lucrările de laborator /
Ruslana Goncearenco, Greta Sturza, Mariana Butnaru [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Informatică. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 93 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 88 (10 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-525-6.
[2014-1425].
004.432(076.5)
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

005 Conducere şi organizare. Management


Management şi legislaţie farmaceutică. – Vezi Nr 1418.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1327. Материалы VI Международных Общеобразовательных Чакировских
чтений / Науч.-исслед. центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, Культурно-
просветительский центр им. М. Чакира, Гл. упр. образования Гагаузии ; под общей ред.:
Пашалы П. М. ; редкол.: Киорогло Д. В. [и др.]. – Комрат : Б. и., 2014 (Tipogr. "Primex
Com") – . – 21 cm. – Tit. pe cop.: VI Международные Общеобразовательные Чакировские
чтения.
Т. 1. – 2014. – 124 p. : fot., tab., [4] p. : fot. color. – Texte : lb. găgăuză, rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul şi în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-110-01-3. – [2014-1399].
- - 1. Găgăuzi – Cultură.
008(=512.165)(478)(082)=512.165=161.1
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1328. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco,
Efimia Macrinici, Claudia Bâgu, Nina Micherin, Ludmila Corghenci, Iolanta Cuţchi ; red. resp.,
coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a
Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-
8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 1, 2013 / pref.: Valentina Chitoroagă. – 2013. – 185 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-
49-131-0 (Print). – ISBN 978-9975-49-132-7 (CD). – [2014-1374].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1329. Nr 2, 2013. – 2013. – 163 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-133-4 (Print). – ISBN
978-9975-49-134-1 (CD). – [2014-1375].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1330. Nr 4, 2013. – 2013. – 153 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-137-2 (Print). – ISBN
978-9975-49-138-9 (CD). – [2014-1377].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1331. Nr 5, 2013. – 2013. – 146 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-139-6 (Print). – ISBN
978-9975-49-140-2 (CD). – [2014-1378].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
1332. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Recenzii : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco, Efimia Macrinici, Claudia Bâgu, Nina Micherin, Ludmila Corghenci, Iolanta
Cuţchi ; red. resp., coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău :

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Camera Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. – ISSN 1857-0550. –


ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 3, 2013. – 2013. – 173 p. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-135-8 (Print). – ISBN 978-
9975-49-136-5 (CD). – [2014-1376].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Recenzii – Articole din reviste
şi ziare.
015(478)
Doctor Habilitat Ion Eţcu. – Vezi Nr 1449.

1333. Ilie Bogdesco : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Proiectul Editorial
Moldavica ; alcăt.: Victoria Stanchevici ; dir. gen.: Alexe Rău. – Chişinău : Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova, 2013. – 174, [1] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Plasticienii
Moldovei").
Text : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4493-1-1.
[2014-1544].
- - 1. Bogdesco, Ilie, 1923-2010, pictor – Indici biobibliografici.
016:[75/76+929]
Membru corespondent Anatol Ciobanu. – Vezi Nr 1451.

Petrencu, Anatol. Un scurt popas necesar drumului. – Vezi Nr 1515.

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


1334. "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării
regionale şi a integrării europene", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ;
Bălţi). Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a
integrării europene = The competitiveness of human capital on labor market in terms of
regional development and european integration : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 22-23
mai 2013 / col. red. şt.: Valentina Priţcan (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : Universitatea de Stat
"Alecu Russo", 2014. – 183, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale
Mediului. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom.,
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-127-9.
[2014-1457].
082:378.4(478-21)=135.1=161.1=111
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1335. Animale ale lumii / trad. din lb. engl.: Ioana Dumitru. – [Chişinău : S. n.] ;
Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 63, [1] p. : il. color ; 19
x 21 cm. – (National Geographic : kids).
Tit. orig.: First Big Book of Animals.
ISBN 978-606-686-942-3 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1539].
- - 1. Cărţi pentru copii.

13
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

087.5:592/599
1336. Cartea mea de experimente / selecţie text şi red.: Ilieş Câmpeanu ; trad. din lb.
it.: Geanina Tivda ; il.: Emanuela Carletti. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014
(Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 47 p. : il. color ; 19 x 21 cm.
Tit. orig.: Il libro degli esperimenti.
ISBN 978-606-686-950-8 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1536].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1337. Păsările lumii : enciclopedie pentru copii / aut. şi [selecţie]: Andrei Munteanu ;
pict.: Mihai Bacinschi [et al.]. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Arc, [2014] (Combinatul Poligrafic). –
47 p. : il. color ; 28 cm. – (enciclopediile Arc).
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-813-7 (în cop. tare).
[2014-1451].
- - 1. Păsări – Enciclopedii pentru copii. 2. Enciclopedii pentru copii – Păsări.
087.5:598.2(031)
1338. Prima mea carte despre insecte / selecţie text şi adapt.: Ilieş Câmpeanu ; trad.
din lb. engl.: Georgiana Harghel. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014
(Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 55 p. : il. color ; 19 x 21 cm. – (National Geographic :
kids).
Tit. orig.: Animal Encylopedia.
ISBN 978-606-686-944-7 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1538].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5:595.7
1339. Prima mea enciclopedie ilustrată / Vera Aristova, Leonid Galperştein, Maxim
Lukianov [et al.] ; selecţie text şi adapt.: Ilieş Câmpeanu ; trad. din lb. rusă: Constantin
Dragomir ; il.: A. I. Bezmenov [et al.]. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014
(Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 63, [1] p. : il. color ; 19 x 21 cm.
Tit. orig.: Моя самая первая энциклопедия.
ISBN 978-606-686-941-6 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1537].
- - 1. Enciclopedii pentru copii.
087.5(031)
1340. Tomić, Miomir.
Cum să ne purtăm frumos / text, il.: Miomir Tomić ; selecţie text şi adapt.: Ilieş
Câmpeanu ; trad.: Nedelcu Octavia ; graf.: Gorna Gribić. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti :
Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 63 p. : il. color ; 19 x 21 cm.
ISBN 978-606-686-945-4 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1540].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5:17
1341. Tomić, Miomir.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Prima mea carte despre igienă / text, il.: Miomir Tomić ; selecţie text şi adapt.: Ilieş
Câmpeanu ; trad.: Nedelcu Octavia ; graf.: Gorna Gribić. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti :
Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 55 p. : il. color ; 19 x 21 cm.
ISBN 978-606-686-943-0 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1540].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5:613
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1342. Bobână, Gheorghe.
Filosofia Evului Mediu : Curs de prelegeri / Gheorghe Bobână ; Univ. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării. –
Chişinău : UnAŞM, 2014 (Tipogr. "Artpoligraf") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4122-9-2.
[Partea] 1 : Patristica. – 2014. – 199 p. : fig. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul
paragrafelor. – 50 ex. – ISBN 978-9975-933-41-4. – [2014-1379].
- - 1. Filosofie – Evul Mediu. 2. Patristică. 3. Filosofie creştină.
141.4:27-9"04/14"(075.8)
1343. Levin, Mihail.
Planete şi profesiile / Mihail Levin. Casele şi natura activităţii / Tatiana Miteaeva / Acad.
de Astrologie din Moscova ; trad.: de Vişnevscaia Zinaida, Guzinschi Cristina. – Chişinău :
Astrouranias, 2014 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 35, [1] p. ; 21 cm. – (Literatura didactică pentru
studenţii instituţiilor superioare de astrologie).
200 ex.
ISBN 978-9975-4479-5-9.
[2014-1473].
- - 1. Astrologie. 2. Planete – Astrologie.
133.52
159.9 Psihologie
1344. Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres : Materialele Conferinţei Ştiinţifice
Internaţionale "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional" /
coord.: Silvia Briceag. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 141 p. : diagr., fig., tab. ; 25
cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi
în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4487-6-5.
[2014-1431].
- - 1. Stres organizaţional.
159.94:331.442(082)=135.1=161.1
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1345. Acatistul pocăinței ; Tămăduire prin credință / concepţie: Angela Levinţa ;
trad. din slavona veche: Vitalie Dogot, Tatiana Doibani ; consultant de specialitate: Octavian
Moşin. – [Chişinău] : Cuvîntul-ABC, [2014 (Tipogr. "Tipocart Print")]. – 28 p. ; 21 cm.

15
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

Referinţe bibliogr. în subsol. – [300] ex.


ISBN 978-9975-4003-2-9.
[2014-1495].
- - 1. Credinţă. 2. Pocăinţă.
27-282.5
1346. Țvircun, Victor.
O viaţă în lumina credinţei : Înalt Prea Sfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al
întregii Moldove : La 25 de ani de slujire arhierească / Victor Țvircun ; trad. din lb. rusă de
Arhimandrit Ioan (Moşneguţu). – [Chişinău] : Litera, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 111 p. :
fot., fot. color ; 30 cm.
Lista lucrărilor publicate de Mitropolitul Vladimir (Nicolae Cantarean) : p. 29-30 (21 tit.).
– [900] ex.
ISBN 978-9975-74-303-7 (în cop. tare).
[2014-1394].
- - 1. Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, 1952 - … .
27-72(478)(092)
1347. Idem în lb. rusă : Жизнь в цвете веры : Его Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владимир, Митрополит Кишиневский и всея Молдовы : К
25-летию архиерейского служения. – [Кишинев] : Litera, 2014 (Combinatul Poligrafic). –
111 p. : fot., for. color ; 30 cm.
Lista lucrărilor publicate de Mitropolitul Vladimir (Nicolae Cantarean) : p. 29-30 (21 tit.).
– [400] ex.
ISBN 978-9975-74-305-1 (în cop. tare).
[2014-1395].
- - 1. Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, 1952 - … .
27-72(478)(092)
3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
1348. Egalitatea genului: stereotip şi adevăr : Istorii de viaţă / Centrul pentru
Jurnalism Independent ; ed. îngrijită de Cristina Bobârcă. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "T-
Par"). – 71 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei prin
intermediul Progr. MATRA. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4280-3-3.
[2014-1415].
- - 1. Egalităţi de gen.
305-055.2
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1349. Hachi, Mihai.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Geografia populaţiei : Indicaţii metodice pentru lucrări practice / Hachi Mihai, Sochircă
Elena ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe
ale Mediului. – Chişinău : UnAŞM, 2014 (Tipogr. "Artpoligraf"). – 77 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul lucrărilor de lab. – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-54-4.
[2014-1389].
- - 1. Demografie.
314.15:316.3/.4(076.5)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1350. Rotari, Vladimir.
3 şanse pentru Moldova : Textul care-ţi spune cum să votezi ca oricum să cîştige toți /
Vladimir Rotari. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Prag-3"). – 20, [1] p. ; 20 cm.
F. f. de tit. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-77-226-6.
[2014-1525].
316.42
32 POLITICĂ
1351. Sprincean, Serghei.
Teoria şi filosofia politică : Concepţii şi personalităţi : Compendiu : Material didactic
pentru studenţi / Serghei Sprincean ; red. şt.: Gheorghe Bobână ; coord.: Rodica Ciobanu ;
Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. – Chişinău :
UnAŞM, 2014 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 184 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 182-184 (72 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-46-9.
[2014-1383].
- - 1. Teorie politică. 2. Filosofie politică.
32:1(075.8)
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1352. Activitatea adunării interparlamentare a CSI în vederea stimulării
proceselor democratice în statele membre = Деятельность межпарламентской
ассамблеи СНГ по стимулированию демократических процессов в государствах-
участниках : Materialele concursului de proiecte şi cercetări ştiinţifice printre tinerii din
Republica Moldova, 17 iunie 2014 / Filiala din Chişinău a Inst. Intern. de monitorizare a
dezvoltării democraţiei, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor
statelor membre ale Adunării Interparlamentare CSI. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia
Reclama). – 110 ; 121, [1] p. ; 22 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-58-028-1.
[2014-1552].
- - 1. Democraţie.
321.72:328.18(082)=135.1=161.1

17
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

1353. "Procese de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe,


perspective", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2014 ; Chişinău). Procese de
democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective = Процессы
демократизации в Республике Молдова : Реалии, тенденции, перспективы : Materialele
conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 20 mai 2014, Chişinău. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipografia Reclama). – 124 ; 140 p. : fig., fot., tab. ; 22 cm.
Antetit.: Filiala din Chișinău a Inst. Intern. de monitorizare a dezvoltării democrației,
parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor-membre ale
Adunării Interparlamentare CSI. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet
(inversă). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-58-029-8.
[2014-1553].
- - 1. Democratizare – Republica Moldova.
321.7(478)(082)=135.1=161.1
323 Politică internă
1354. Шевченко, Руслан.
Армяно-Азербайджанский конфликт : история и современность / Руслан
Шевченко ; науч. ред.: Намик Алиев ; Посольство Азербайджан. Респ. в Респ. Молдова,
Конгр. Азербайджанцев Молдовы. – Кишинэу : Metrompaş, 2014. – 104 p. : h. color ; 22
cm.
Bibliogr.: p. 71-72 (25 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-9552-6-3.
[2014-1469].
- - 1. Republica Karabahul de Munte – Politică internă. 2 Conflictul armeano-
azerbaidjan.
323(479.25 +479.24)+323(479.243)(094)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Statul federativ: experienţa internaţională şi
perspectivele Moldovei". – Vezi Nr 1358.

1355. Țăranu, Anatol.


Conflictul Transnistrean : Culegere de documente și materiale (1989-2012) : [în vol.] /
Anatol Țăranu, Mihai Gribincea ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică POLITIOCN. – Chişinău : Lexon-Prim, 2014
(Tipografia Reclama) – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4436-0-9.
Vol. 4 : (2007-2012). – 2014. – 655 p. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 400 ex. – ISBN
978-9975-4188-2-9 (în cop. tare). – [2014-1557].
- - 1. Conflictul Transnistrean, 2007-2012.
323(478)"2007/2012"(093)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1356. Dughin, Aleksandr.
Teoria lumii multipolare : Compendiu : [geopolitică] / Aleksandr Dughin ; trad. şi pref.
de Iurie Roşca. – Chişinău : Universitatea Populară, 2014 (Tipogr. "Prag-3"). – 207 p. ; 20
cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-77-224-2.
[2014-1523].
- - 1. Geopolitică.
327
1357. Idem în lb. rusă : Теория многополярного мира : Компендиум : [геополитика].
– Кишинев : Народный Университет, 2014 (Tipogr. "Prag-3"). – 175 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-77-225-9.
[2014-1524].
- - 1. Geopolitică.
327
1358. "Statul federativ: experienţa internaţională şi perspectivele Moldovei",
conferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională
"Statul federativ: experienţa internaţională şi perspectivele Moldovei" = "Федеративное
государство: международный опыт и перспективы Молдовы", (26-27 mai 2014, Chişinău)
/ Алиева Вилоят Ринатовна, Buruian Alexandru, Dodon Igor [et al.]. – Chişinău : CEP USM,
2014. – 111 p. ; 21 cm.
Antetit.: Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, Asoc. Istoricilor şi Politologilor
"Pro-Moldova". – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în subsol. – 100
ex.
ISBN 978-9975-71-547-8.
[2014-1533].
- - 1. Federalism. 2. Stat federal.
327+323.172(478)(082)=135.1=161.1
1359. Исторические связи Молдовы со странами СНГ / Ассоц. ученых
Молдовы им. Н. Спэтарул Милеску, Рос. центр науки и культуры в Респ. Молдова,
Междунар. ассоц. дружбы и сотрудничества "Молдова и Россия" ; редкол.: В. И.
Царанов (отв. ред.) [и др.]. – Кишинев : Б. и., 2014 (Типография Реклама). – 261, [1] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-032-8.
[2014-1556].
- - 1. Relaţii internaţionale – Republica Moldova – Statele CSI. 2. Istoria Republicii
Moldova.
[327+94](478+[47+57])"11/19"(082)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Republica Moldova şi perspectivele
ei integraţioniste: Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană". – Vezi Nr 1369.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1360. Republica Moldova. Parlamentul (2010 - ). Parlamentul Republicii Moldova de
legislatură a XIX-a / col. red.: Corman Igor [et al.] ; au colaborat : Neagu Manole [et al.] ;
imagini: Potârniche Mihai. – [Chişinău] : Bons Offices, 2014. – 218, [1] p. : fot. color ; 31 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – [300] ex.
ISBN 978-9975-80-871-2 (în cop. tare).

19
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

[2014-1479].
- - 1. Parlamentul Republicii Moldova.
328(478)=135.1=111=161.1
1361. Sistemul Naţional de Integritate Moldova, 2014 / Maria Ciubotaru, Nadine
Gogu, Mariana Kalughin [et al.] ; coord. naţ. a proiectului Lilia Caraşciuc ; Transparency
Intern. Moldova. – [Chişinău] : Transparency International – Moldova, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 248 p. : fig., tab. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 6-a. – Referinţe bibliogr.: p. 241-248 şi în subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene şi Fundaţiei Est-Europene. – 700 ex.
ISBN 978-9975-80-879-8.
[2014-1482].
- - 1. Corupţie.
328.185:061.2(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
1362. Economia în cifre : Caiet pentru elevi : Program pentru gimnaziu / Junior
Achievement Moldova ; coord. ed.: Adela Scutaru [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 64 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA şi Min. Afacerilor Externe al Estoniei. –
[500] ex.
ISBN 978-9975-80-882-8.
[2014-1485].
330(075.3)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
1363. Concursul Naţional de Business Planuri Pentru Tineri CBP 2014, ediţia a
10-a / Asoc. Naţ. a Tinerilor Manageri din Moldova (ANTiM). – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 26, [1] p. : fot. color ; 25 cm.
F. f. de tit.
[2014-1371].
334
1364. Elaborarea unui model de afaceri : Manualul participantului / Swiss Consulting
Group SCG AG, Inst. de Dezvoltare a Afacerilor din cadrul Univ. "Divitia Gratiae". – [Chişinău
: S. n.], 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 35 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2014-1367].
- - 1. Afaceri – Iniţiere – Modele.
334(075)
1365. Idem în lb. rusă : Разработка бизнес-модели : Учебник участника. – [Chişinău
: S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 35 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2014-1368].
- - 1. Afaceri – Iniţiere – Modele.
334(075)
1366. Mîrzac, Mariana.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica Moldova : Monografie


/ Mariana Mîrzac, ; red. şt.: Stratan Alexandru ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău :
INCE, 2014. – 201 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 155-164 (156 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9799-5-5.
[2014-1444].
- - 1. Businessul mic şi mijlociu – Republica Moldova – Finanţare.
334.71:336(478)
1367. Костаки, Георге.
Основы предпринимательства : Сборник законов / авт.-сост.: Костаки Георге ;
Inst. dor Democracy. – Комрат : Институт демократии, 2014. – 272 p. ; 21 cm.
Изд. при фин. поддержке Посольства Финляндии в Бухаресте. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4190-9-3.
[2014-1408].
- - 1. Bazele antreprenoriatului – Acte legislative.
334(094)
336 Finanţe
1368. Perciun, Rodica.
Stabilitatea financiară a statului: între teorie şi practică / Perciun Rodica ; red. şt.:
Gheorghe Iliadi ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău : Complexul Editorial INCE, 2014. –
183 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 167-177 (108 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9799-3-1.
[2014-1373].
- - 1. Stabilitatea financiară a statului.
336.1
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
1369. "Republica Moldova şi perspectivele ei integraţioniste: Uniunea Vamală
sau Uniunea Europeană", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Republica Moldova şi perspectivele ei
integraţioniste: Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană" = "Республика Молдова и её
интеграционные перспективы: Таможенный Союз или Евросоюз", (16-17 iunie 2014,
Chişinău) / Букарский Владимир Валерьевич, Витренко Наталия Михайловна, Георгиев
Георгий Чанков [и др.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 63 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, Asoc. Istoricilor şi Politologilor
"Pro-Moldova". – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. în subsol. – 100
ex.
ISBN 978-9975-71-546-1.
[2014-1532].
- - 1. Relaţii economice internaţionale.
339.923+327(478)(082)=135.1=161.1

21
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1370. Ciobanu, Rodica.
Filosofia dreptului : Note de curs / Rodica Ciobanu ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării. – Chişinău :
UnAŞM, 2014 (Tipogr. "Art Poligraf"). – 171 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 171 (20 tit.) şi în note la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-45-2.
[2014-1382].
- - 1. Filosofia dreptului.
340.12(075.8)
341 Drept internaţional
1371. Activitatea Centrului pentru Drepturile Omului în anul 2013 pentru
realizarea sarcinilor Protocolului Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi a
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante : (raport anual) / Centrul pentru
Drepturile Omului din Moldova, Mecanismul Naţ. de Prevenire a Torturii. – Chişinău : S. n.,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127 p. : fig., [16] p. : fot. color ; 24 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol.
Gratuit. – [2014-1366].
- - 1. Drepturile Omului.
341.231.14
1372. Влах, И. Ф.
Международное законодательство о правах этнических меньшинств : Сборник
международных актов / авт.-сост.: Влах И. Ф. ; Нац. ин-т женщин Молдовы
"Равноправие". – Кишинев : Национальный институт женщин Молдовы "Равноправие",
2012 (Tipogr. "NICA G."). – 104 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în subsol. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-4111-8-9.
[2014-1406].
- - 1. Minorităţi etnice – Drepturi. 2. Drepturile minorităţilor etnice.
341.234(094)
1373. Костаки, Георге.
Carta Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia
pentru drepturile omului = Хартия Совета Европы о воспитании демократической
гражданственности и образовании в области прав человека / Костаки Георге,
Боршевский Андрей ; Нац. ин-т женщин Молдовы "Равноправие". – Кишинев :
Национальный институт женщин Молдовы "Равноправие", 2012 (Tipogr. "NICA G."). – 60
p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Изд. при фин. поддержке Европ. молодежного
фонда Совета Европы. – 1700 ex.
ISBN 978-9975-4111-9-6.
[2014-1407].
- - 1. Drepturile omului – Educaţie. 2. Cetăţenie democratică – Educaţie.
341.231.14:341.176(4)=135.1=161.1

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
1374. Badâr, Iurie.
Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale : Monografia / Iurie Badâr. –
Chişinău : AGEPI, 2014. – 319, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 310-320 (241 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-911-90-0.
[2014-1494].
- - 1. Proprietate intelectuală.
347.77
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1375. Boişteanu, Eduard.
Ghidul angajatorului în negocierile colective / Eduard Boişteanu, Iulia Drumea ; coord.:
Iulia Drumea ; Confederaţia Naţ. a Patronatului din Rep. Moldova, Biroul Organizaţiei Intern.
a Muncii pentru Activităţi cu Organizaţiile Patronale (ILO-ACT-EMP). – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Sofart Studio"). – 41, [3] p. ; 21 cm. – (Colecţia Biblioteca Patronatului).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 41. – Apare cu sprijinul
financiar al Guvernului Norvegiei. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4479-4-2.
[2014-1472].
349.2:331.106.42
349.4 Drept funciar. Drept agrar
1376. Extras din Legea nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare" = Выписка из Закона № 303 от 13.12.2013 года "О
публичной услуге водоснабжения и канализации" : În atenţia gestionarilor fondului de
locuinţe. – Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 28 p. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă.
[2014-1369].
349.44 :628(094.5)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1377. Calaraş, Carolina.
Conflictologie familială : Suport de curs / Carolina Calaraş ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 63 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 62-63 (26 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-05-1.
[2014-1400].
- - 1. Conflictologie familială.
37.018.1(075.8)
1378. Cojocaru, Vasile.

23
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

Management educaţional : Referenţial ştiinţific şi metodologic / Vasile Cojocaru,


Vladimir Guţu, Maia Şevciuc ; coord. şt.: Vladimir Guţu ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău : CEP USM, 2014. – 111 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF-Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-535-5.
[2014-1530].
- - 1. Management educaţional. 2. Politica educaţiei.
37.014
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1379. Educaţie civică : Manual pentru clasa a 12-a / Ina Botnari, Otilia Dandara,
Valentina Olaru [et al.] ; comisia de experţi: Tamara Bodean [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – Chişinău : Cartier, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 128 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
– (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Mariana Marin, ISBN 978-9975-79-896-9).
16500 ex.
ISBN 978-9975-79-897-6.
[2014-1564].
- - 1. Educaţie civică.
37.017.4(075.3)
Ghid ecologic al localităţi Mileşti. – Vezi Nr 1404.

1380. Golobciuc, Valentin.


Etapa senzoriomotorie în dezvoltarea inteligenţei / Valentin Golobciuc. – Chişinău :
Lexon-Plus, 2014 (Tipografia Reclama). – 100 p. : il., il. color ; 24 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4188-3-6.
[2014-1558].
- - 1. Educaţie senzorială. 2. Dezvoltare intelectuală.
37.015
1381. Zolotariov, Elena.
A vedea cu Inima : Manual-suport pentru promovarea reperelor spiritual-morale în
practica învăţământului modern / Elena Zolotariov ; îngândurări, concepţie graf.: Ana Manole ;
cop.: Irina Grati. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama) – . – 24 cm. – (Biblioteca
"Meşterul Manole"). – ISBN 978-9975-58-025-0.
Vol. 1. – 2014. – 159, [1] p. : tab. – Bibliogr.: p. 158-159 (57 tit.). – 200 ex. – ISBN 978-
9975-58-026-7. – [2014-1551].
- - 1. Educaţie spiritual-morală.
37.015
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1382. Şova, Tatiana.
Metodologia diminuării stresului ocupaţional : Ghid pentru studenţi şi cadre didactice /
Tatiana Şova, Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 143 p. : fig. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 32-37 (55 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4487-3-4.
[2014-1428].

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Cadre didactice – Stres ocupaţional.


37.091:159.942
1383. Şova, Tatiana.
Stresul ocupaţional al cadrelor didactice : Note de curs / Tatiana Şova, Maia Cojocaru-
Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia
din Bălţi). – 151 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 144-151 (92 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4487-2-7.
[2014-1427].
- - 1. Cadre didactice – Stres ocupaţional.
37.091:159.942
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1384. Antrenăm memoria : 4+ ani / concepţie: Arina Ursache ; prez. graf.: Viorica
Didic. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 17, [1] p. : des. color ; 24
cm. – (Conturăm şi colorăm, ne jucăm şi învăţăm).
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-01-4.
[2014-1486].
373.2
1385. Cifre : Joc de dezvoltare = Цифры : Развивающая игра : 10 fişe cartonate. –
Chişinău : Energraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 10 f. : il. color ; 8 x 17 cm. – (Seria
"De Jocuri" = Серия "Игр", ISBN 978-9975-9632-3-7 ; 1) (3+ : 20 elemente).
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Apare într-o cutie comună. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9632-7-5.
[2014-1439].
373.2:087.5
1386. Ciub, Natalia.
Mânuţe dibace : Activităţi vesele, în poveşti şi versuri, pentru dezvoltarea copilului /
Natalia Ciub ; trad. de Alexandra Fenoghen ; il.: I. Morozova, P. Pavlov. – [Ed. a 2-a]. –
[Chişinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 93, [2] p. : il., fot. color ; 29 cm. – (Pentru
toate mamele şi copiii) + An.: 1 f. împăturită în 8 părţi.
Tit. orig.: Ловкие пальчики. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-749-9 (eronat) (în cop. tare).
[2014-1418].
- - 1. Educaţie prin jocuri. 2. Literatură ucraineană pentru copii.
373.2+821.161.2-93 Ciub
1387. Covoraşe : Joc de dezvoltare = Коврики : Развивающая игра : 12 fişe
cartonate. – Chişinău : Energraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 12 f. : il. color ; 8 x 17
cm. – (Seria "De jocuri" = Серия "Игр", ISBN 978-9975-9632-3-7 ; 5) (3+ : 20 elemente).
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Apare într-o cutie comună. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9632-9-9.
[2014-1443]
373.2:087.5

25
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

1388. Culori : Joc de dezvoltare = Цвета : Развивающая игра : 10 fişe cartonate. –


Chişinău : Energraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 10 f. : il. color ; 8 x 17 cm. – (Seria
"De jocuri" = Серия "Игр", ISBN 978-9975-9632-3-7 ; 4) (3+ : 20 elemente).
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Apare într-o cutie comună. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9632-6-8.
[2014-1442].
373.2:087.5
1389. Dezlegăm şi rezolvăm : 3+ / concepţia: Arina Ursache. – [Chişinău] : Silvius
Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 72 p. : des. ; 15 x 21 cm.
Text pe o singură parte a f. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-126-07-6.
[2014-1491].
373.2
1390. Dezvoltăm atenția : 4+ ani / concepţie: Arina Ursache ; prez. graf.: Viorica
Didic. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 17, [1] p. : des. color ; 24
cm. – (Conturăm şi colorăm, ne jucăm şi învăţăm).
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-03-8.
[2014-1488].
373.2
1391. Engleza / Iulia Ignatiuc, Lara Aladin, Ana Muntean [et al.]. – [Chişinău] : Arc,
[2014 (Tipogr. "Balacron")]. – 52 fişe laminate : il. color ; 14 x 20 cm. – (Joacă-te şi învaţă).
Apar într-o cutie comună. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-61-788-8.
[2014-1515].
- - 1. Limba engleză – Jocuri.
373.2:811.111
1392. Forme și Dimensiuni : 4+ ani / concepţie: Arina Ursache ; prez. graf.: Viorica
Didic. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 17, [1] p. : des. color ; 24
cm. – (Conturăm şi colorăm, ne jucăm şi învăţăm).
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-04-5.
[2014-1489].
373.2
1393. Geometrie complicată : Joc de dezvoltare = Сложная геометрия :
развивающая игра : 10 fişe cartonate. – Chişinău : Energraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 10 f. : il. color ; 8 x 17 cm. – (Seria "De jocuri" = Серия "Игр", ISBN 978-9975-
9632-3-7 ; 3) (3+ : 20 elemente).
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Apare într-o cutie comună. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9632-4-4.
[2014-1441].
373.2:087.5
1394. Geometrie elementară : Joc de dezvoltare = Простая геометрия :
Развивающая игра : 10 fişe cartonate. – Chişinău : Energraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Centrală"). – 10 f. : il. color ; 8 x 17 cm. – (Seria "De jocuri" = Серия "Игр", ISBN 978-9975-
9632-3-7 ; 2) (3+ : 20 elemente).
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Apare într-o cutie comună. – 200 ex.
ISBN 978-9975-9632-8-2.
[2014-1440].
373.2:087.5
1395. Învățăm să numărăm : 4+ ani / concepţie: Arina Ursache ; prez. graf.: Viorica
Didic. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 17, [1] p. : des. color ; 24
cm. – (Conturăm şi colorăm, ne jucăm şi învăţăm).
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-02-1.
[2014-1487].
373.2
1396. Mihailova, Maria.
Educaţia pentru cultura fizică : Suport metodologic în implementarea curriculumului
educaţiei timpurii / Maria Mihailova, Elena Zolotariov. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipografia din
Bălţi). – 171 p. : des., fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 72-73 (19 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4487-7-2.
[2014-1432].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2:796
1397. Rusu-Rîşcan, Ecaterina.
Caiet de scriere şi exerciţii suplimentare la Abecedar : clasa 1-a / Ecaterina Rusu-
Rîşcan, Eliza Stratan. – Ed. rev. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 87, [1]
p. : il. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-880-4 (Bons Offices).
[2014-1483].
- - 1. Abecedar.
373.3.016:811.135.1
1398. Vasilioglu, Konstantin.
Üüretmäk kiyadi gagauz şkolalarin : 1-ci klaslarına deyni / Konstantin Vasilioglu, Ana
Stoletnäyä ; comisia de experţi: Galina Sirkeli [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed.
a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 167, [1] p. : des. color ; 26 cm.
[2100] ex.
ISBN 978-9975-67-930-5.
[2014-1499].
- - 1. Abecedar.
373.3.016:811.512.165(075.2)
1399. Димитрова, Иваничка.
Светулка : Учебник за 1 клас : Буквар. Първа читанка / Иваничка Димитрова,
Екатерина Дериволкова ; comisia de evaluare: Nadejda Cara [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 175 p. : des. color ;
26 cm.

27
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

[800] ex.
ISBN 978-9975-67-928-2.
[2014-1498].
- - 1. Abecedar.
373.3.016:811.163.2(075.2)
1400. Кожухар, К. С.
Веселка : Підручник з украïнськоï мови та читання для 1-го класу / К. С. Кожухар,
Т. Г. Суфтіна, О. М. Черевченко ; comisia de evaluare: Albina Liuşnivsika, Svetlana Mustaţă
; за ред. К. С. Кожухар ; des.: Ana Evtuşenko ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 3-a].
– Chişinău : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 187, [4] p. : des. color ; 26 cm.
[800] ex.
ISBN 978-9975-67-926-8.
[2014-1496].
- - 1. Învăţământ primar. 2. Limba ucraineană.
373.3.016:811.161.2(075.2)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
398 Folclor
1401. Panco, Victor.
Înregistrări folclorice / Victor Panco. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 139, [1]
p. ; 20 cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-4487-4-1.
[2014-1429].
- - 1. Folclor.
398.8
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1402. Dezvoltarea durabilă a Regiunii de Dezvoltare Centru: Factori de mediu şi
contribuţii : Culegere de articole / Agenţia de Dezvoltare Regională Centru (ADR), Inst. de
Ecologie şi Geografie, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 52 p. : fig., tab. color ; 24 cm. – (Seria "Studii regionale").
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Naţ. pentru Dezvoltare Regională, gestionat de
Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9642-9-6.
[2014-1492].
- - 1. Protecţia mediului. 2. Dezvoltare regională.
504.06:332(478)(082)
1403. Elenciuc, Daniela.
Securitatea mediului : Note de curs / Daniela Elenciuc ; Univ. Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Biologie. – Chişinău : UnAŞM, 2014 (Tipogr.
"ArtPoligraf"). – 113 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 110-113 (40 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-52-0.
[2014-1387].

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Protecţia mediului.
504.06(075.8)
1404. Ghid ecologic al localităţi Mileşti : [raionul Nisporeni] : Gândeşte verde,
gândeşte curat! / Asoc. Obştească de copii şi tineret "Codrenii" ; col. red.: Leuca Petru [et al.].
– [Chişinău] : Estetini, 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 48 p. : il., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 48 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.
ISBN 978-9975-4174-2-6.
[2014-1543].
- - 1. Protecţia mediului – Satul Mileşti – Raionul Nisporeni. 2. Educaţie ecologică.
502/504+37.015
51 MATEMATICĂ
1405. Matematică : Manual pentru clasa a 11 / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Petru Efros
[et al.] ; comisia de evaluare : Dorin Afanas [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. a
2-a, rev. şi compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 304 p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-145-9.
[2014-1466].
51(075.3)
510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii
1406. Corlat, A.
Curs de teorie a mulţimilor : [pentru uzul studenţilor] / Corlat A., Corsac S. ; Univ. Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Exacte, Catedra Matematică şi Informatică. – Chişinău :
UnAŞM, 2014 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 61 p. : fig. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 61 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-55-1.
[2014-1390].
- - 1. Teoria mulţimilor.
510.22(075.8)
512 Algebră
1407. Ursu, Vasile.
Calculul Matriceal şi Aplicaţii la Rezolvarea Sistemelor de Ecuaţii Liniare : [pentru uzul
studenţilor] / Vasile Ursu, Efrosinia Ursu ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-Info,
2014. – 78 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 78 (15 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-63-359-8.
[2014-1402].
- - 1. Algebră liniară. 2. Calcul matriceal.
512.64 (075.8)
514 Geometrie
1408. Ursu, Vasile.
Calculul Vectorial şi Aplicaţii în Geometria Analitică : [pentru uzul studenţilor] / Vasile
Ursu, Efrosinia Ursu ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Tehnica-Info, 2014. – 119 p. : des.
; 24 cm.
Bibliogr.: p. 118-119 (27 tit.). – 200 ex.

29
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

ISBN 978-9975-63-358-1.
[2014-1401].
- - 1. Calcul vectorial. 2. Geometrie analitică.
514.742+514.12(075.8)
53 FIZICĂ
1409. Fizică : Culegere de probleme pentru cl. 6-7 / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu,
Mircea Miglei [et al.]. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 123 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
[6000] ex.
ISBN 978-9975-67-940-4.
[2014-1501].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
1410. Marinciuc, Mihai.
Fizică : Culegere de probleme : clasele 8-9 / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu, Miron
Potlog. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 155 p. : fig., tab. ; 24
cm.
[4000] ex.
ISBN 978-9975-67-941-1.
[2014-1502].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
1411. Marinciuc, Mihai.
Fizica : Manual pentru clasa a 11-a / Mihai Marinciuc, Spiridon Rusu ; comisia de
evaluare: Valeriu Canţer [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 249, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
[16000] ex.
ISBN 978-9975-67-927-5.
[2014-1497].
- - 1. Fizică – Manuale.
53(075.3)
537 Electricitate. Magnetism
1412. Berzan, Vladimir.
Electrofizica şi energetica : Suport de curs / Vladimir Berzan ; Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Energetică. – Chişinău : UnAŞM, 2014
(Tipogr. "ArtPoligraf"). – 260 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-44-5.
[2014-1381].
- - 1. Electrofizică. 2. Energetică.
537+620.9(075.8)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
1413. Bejenaru, Gherman.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Hidrologie generală : Suport de curs / Gherman Bejenaru, Tudor Castraveţ ; Univ.


Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. –
Chişinău : UnAŞM, 2014 (Tipogr. "Art Poligraf") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-933-42-1.
Partea a 2-a. – 2014. – 69 p. : fig., fot., tab. – Bibliogr.: p. 67-69. – 50 ex. – ISBN 978-
9975-933-43-8. – [2014-1380].
- - 1. Hidrologie generală.
556(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
573 Biologie generală şi teoretică
1414. Duca, Maria.
Biologie : Procese şi sisteme vitale : Profil real. Profil umanist : Manual pentru clasa a
11-a / Maria Duca, Lidia Dencicov-Cristea ; comisia de evaluare: Teodor Furdui [et al.] ;
design: Liliana Guţu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Editerra Prim, 2014
(Tipogr. Ed. "Universul"). – 155 p. : fig., tab. color ; 26 cm.
15900 ex.
ISBN 978-9975-4352-1-5.
[2014-1565].
- - 1. Biologie.
573+612.1/.8(075.3)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1415. Elenciuc, Daniela.
Imunologia : Îndrumar metodic / Daniela Elenciuc ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Biologie. – Chişinău : UnAŞM, 2014 (Tipogr. "ArtPoligraf"). –
138 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 138 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-53-7.
[2014-1388].
- - 1. Imunologie.
612.017(076.5)
Duca, Maria. Biologie. – Vezi Nr 1414.

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


1416. Ceban, Vasile.
Calea sănătăţii / Vasile Ceban ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. –
Chişinău : CEP USM, 2014. – 222 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 218 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-545-4.
[2014-1531].
- - 1. Sănătate. 2. Igienă.
613
Ungureanu, Elena. Dicţionar tematic ilustrat. – Vezi Nr 1436.

31
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


1417. Antreprenoriat în activitatea farmaceutică : Indicaţii metodice şi caiet de
îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru studenţii anului 5 / Vladimir Safta (coord.),
Mihail Brumărel, Stela Adauji [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu, Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Socială "Vasile Procopişin". –
Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 44 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 23-24 (39 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-53-346-1.
[2014-1420].
- - 1. Farmaceutică – Antreprenoriat.
615:334(076.5)
1418. Management și legislație farmaceutică : Indicaţii metodice şi caiet de
îndeplinire a lucrărilor practice de laborator pentru studenţii anului 4 / Mihail Brumărel
(coord.), Vladimir Safta, Stela Adauji [et al.] ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu, Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Socială "Vasile
Procopişin". – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 200 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 196-200 (51 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-348-5.
[2014-1422].
- - 1. Legislație farmaceutică.
615(094)+005(076.5)
1419. Safta, Vladimir.
Legislație conexă activităţii farmaceutice : Indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a
lucrărilor practice de laborator pentru studenţii anului 4 / Vladimir Safta (coord.), Mihail
Brumărel, Stela Adauji ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu, Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Socială "Vasile Procopişin". – Chişinău : S.
n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 99-104 (110
tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-53-347-8.
[2014-1421].
- - 1. Farmaceutică. 2. Legislație farmaceutică.
615:34(076.5)
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1420. Bezverhni, Zinaida.
Farmacia socială : Indicaţii metodice la lucrările practice de laborator pentru studenţii
anului 5 / Zinaida Bezverhni ; sub red.: Mihail Brumărel ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină
şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Socială "Vasile
Procopişin". – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 80 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 66 (13 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-349-2.
[2014-1423].
- - 1. Farmacie socială.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615.1(076.5)
1421. Dogotari, Liliana.
Marketing farmaceutic : Indicaţii metodice şi caiet de îndeplinire a lucrărilor de
laborator pentru studenţii anului 4 / Liliana Dogotari ; sub red.: Mihail Brumărel ; Inst. Publ.
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Farmacie, Catedra
Farmacie Socială "Vasile Procopişin". – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 148 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 148 (10 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-345-4.
[2014-1419].
- - 1. Marketing farmaceutic.
615.1:339.138(076.5)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1422. Costru, Tudor.
Activităţi şi metode de profilaxie a afecţiunilor stomatologice printre angajaţii fabricilor
de vin : Recomandări metodice / Tudor Costru ; consultant şt.: Constantin Eţco ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Stomatologie Terapeutică
F.E.C.M.F. – Chişinău : Print-Caro, 2014. – 23 p. : diagr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (10 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-171-6.
[2014-1412].
[616.31-084+613.6]:663.25(076.5)
1423. Costru, Tudor.
Morbiditatea distrofiilor dentare posteruptive la angajaţii din sistemul sanitar predispuşi
riscurilor mediului ocupaţional : Recomandări metodice / Tudor Costru ; consultant şt.: Valeriu
Burlacu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Chirurgie
oro-maxilo-facială, Implantologie orală şi Stomatologie Terapeutică "Arsenie Guţan". –
Chişinău : Print-Caro, 2014. – 25 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (31 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-172-3.
[2014-1413].
616.314:613.6(076.5)
1424. Costru, Tudor.
Morbiditatea stomatologică la angajaţii fabricilor de vin. Noxe profesionale şi alţi factori
defavorabili : Recomandări metodice / Tudor Costru ; consultant şt.: Constantin Eţco ; Univ.
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Stomatologie Terapeutică
F.E.C.M.F. – Chişinău : Print-Caro, 2014. – 23 p. : diagr., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (18 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-170-9.
[2014-1411].
[616.31+613.6]:663.25(076.5)

33
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


1425. Radzichevici, Mihail.
Curs de prelegeri pe leziunile traumatice ale regiunii oro-maxilo-faciale în condiţii de
campanile : Pentru studenţii anului 4, torentul roman, semestrul 8, facultatea Stomatologie /
Radzichevici Mihail ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra
chirurgie oro-maxilo-facială, implantologie orală şi stomatologie terapeutică "Arsenie Guţan".
– Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 26 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 26 (5 tit.). – F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4033-3-7.
[2014-1470].
616.716-001-089(076.5)
1426. Idem în lb. rusă : Курс лекций по травматическим повреждениям челюстно-
лицевой области в боевых условиях : Для студентов 4 курса, стоматологического
факультета, 8 семестра. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 34 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 34 (5 tit.). – F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4479-7-3.
[2014-1475].
616.716-001-089(076.5)
1427. Radzichevici, Mihail.
Course of lectures on traumatic injuries in maxillo-facial region : For students 4th year,
7th semester, English language, faculty of Dentistry / Radzichevici Mihail ; State Univ. of
Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of oral & maxillofacial surgery, oral
implantology and therapeutic dentistry "Arsenie Guţan". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Sofart Studio"). – 51 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 51 (5 tit.). – F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4479-8-0.
[2014-1476].
616.716-001-089(076.5)
1428. Idem în lb. rusă : Курс лекций по травматическим повреждениям челюстно-
лицевой области : Для студентов 4 курса, стоматологического факультета, 7 семестра.
– Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 56 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 56 (5 tit.). – F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4479-9-7.
[2014-1477].
616.716-001-089(076.5)
1429. Radzichevici, Mihail.
Sporirea eficienţei tratamentului chirurgical al osteomielitelor posttraumatice ale
mandibulei : (Recomandare metodică) / Radzichevici Mihail ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra de chirurgie orală şi maxilo-
facială, implantologie orală şi terapie stomatologică "Arsenie Guţan". – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Sofart Studio"). – 40 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 40 (12 tit.). – F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4033-4-4.
[2014-1471].
616.716-001-089(076.5)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1430. Rusu, Natalia.


Course of lectures on traumatic injuries in maxillo-facial region in combat conditions :
For students 4th year, 8th semester, English language, faculty of Dentistry / Rusu Natalia,
Palarie Alexei ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of oral &
maxillofacial surgery, oral implantology and therapeutic dentistry "Arsenie Guţan". – Chişinău
: S. n., 2014 (Tipogr. "Sofart Studio"). – 59 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 59 (7 tit.). – F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4479-6-6.
[2014-1474].
616.716-001-089(076.5)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
Berzan, Vladimir. Electrofizica şi energetica. – Vezi Nr 1412.

1431. Muntean, Ion.


Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova : Domeniu de intervenţie
1: Servicii locale : Ghid practic pentru implementarea în spitale a unui Sistem de
Management Energetic / Muntean Ion, Norbert Peherstofer ; Agenţia de Cooperare Intern. a
Germaniei (GIZ) GmbH. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 28 p. : fig. color,
tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al
Guvernului României, Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida) şi
Uniunii Europene.
[2014-1520].
620.9:614.2
1432. Muntean, Ion.
Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova : Domeniu de intervenţie
1: Servicii locale : Ghid practic pentru implementarea unui sistem inteligent de măsurare şi
monitorizare a consumului de energie în cadrul spitalelor / Muntean Ion, Norbert Peherstofer ;
Agenţia de Cooperare Intern. a Germaniei (GIZ) GmbH. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 16 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi în caseta tehn. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al
Guvernului României, Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Intern. (Sida) şi
Uniunii Europene.
[2014-1521].
620.9:614.2
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
1433. Чербарь, Валерьян Васильевич.

35
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

Почвы Западного Памира : [в 2 ч.] / В. В. Чербарь. – Кишинэу : Lexon-Prim, 2014


(Tipografia Reclama). – 25 cm. – ISBN 978-9975-51-048-6.
Ч. 2. Основные типы и подтипы почв. – 2014. – 255, [1] p. : fig., fot. color, tab. –
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 244-248 (111 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-4188-1-2 (în
cop. tare). – [2014-1437].
- - 1. Soluri – Pamirul de Vest.
631.4(235.211)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea
animalelor domestice
636.5/.6 Păsări
1434. Procedeu de ameliorare a sănătăţii şi stimulare a productivităţii la puii de
carne : Recomandări / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Inst. de Microbiologie şi
Biotehnologie al AŞM ; elab. de: Vasile Macari, Victor Putin, Valeriu Rudic [et al.]. – Chişinău
: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 35 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 33-35 (54 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-260-6.
[2014-1414].
636.52/.58.033:579.62
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
1435. Educaţia tehnologică : manual pentru clasa a 9-a / Rodica Croitoru, Ion
Şaragov, Ana Tverdohleb [et al.] ; comisia de evaluare: Teodora Hubenco [et al.] ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Epigraf, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 142, [2] p. : fig.,
fig. color ; 26 cm.
36500 ex.
ISBN 978-9975-125-36-9.
[2014-1509].
- - 1. Educaţie tehnologică – Manuale.
64(075.3)
1436. Ungureanu, Elena.
Dicţionar tematic ilustrat : Locuinţa. Alimentaţia. Vestimentaţia. Îngrijirea corpului /
Elena Ungureanu. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 269 p. : fot. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 268-269. – Indice de termeni în lb. engl., fr., rusă: p. 240-267. – Apare cu
sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [800] ex.
ISBN 978-9975-61-814-4 (în cop. tare).
[2014-1527].
- - 1. Locuinţa – Dicţionare. 2. Alimentaţia – Dicţionare. Vestimentaţia – Dicţionare.
Îngrijirea corpului – Dicţionare.
64+613(038)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
1437. Prisăcaru, Veronica.
Bazele analizei economice : manual / Veronica Prisăcaru. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Print-Caro"). – 166 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-56-167-9.
[2014-1410].
- - 1. Întreprinderi – Analiză economică. 2. Analiză economică – Întreprinderi.
658(075.8)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
78 MUZICĂ
1438. Gagim, Ion.
Stări de muzică / Ion Gagim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 75 p. ;
10 x 14 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-67-933-6.
[2014-1500].
- - 1. Filosofia muzicii.
78.01
1439. Railean, Laura-Elena.
Zbor Etern : Maria Drăgan în memoria contemporanelor : [interpretă basarabeană
de muzică populară] / aut., ed.: Laura-Elena Railean. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia
Reclama). – 52 p. : fot. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-58-018-2.
[2014-1436].
- - 1. Drăgan, Maria, 1947-1986, interpretă basarabeană de muzică populară.
784.4.071.2(082)
1440. Ţarălungă, Antip.
Rapsodul Ion Frecăuţanu cu melodiile tinereţii sale / Antip Ţarălungă ; îngrijirea,
armonizarea şi red. textelor muz.: Petrică Frecăuţeanu ; red. resp.: Nicolae Roibu, Gheorghe
Chiriţă ; notografie: Dragomir Şarban ; Inst. Patrimoniul Cultural al AŞM, Uniunea Coregrafilor
din Rep. Moldova, Societatea Acad. de Folclor "Comoara" [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Notograf Prim"). – 120 p. : fig., fot., n. muz. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4343-6-2.
[2014-1460].
- - 1. Frecăuţanu, Ion, 1934-…, muzician.
784.4
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1441. Anuarul Fotbalului Moldovenesc, ediţia 2013-2014 / Federaţia
Moldovenească de Fotbal ; aut.: Victor Daghi. – Ed. a 5-a. – Chişinău : Print Elit, 2014
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 151, [4] p. : fot., tab. ; 21 cm. – ISSN 2345-1343.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4136-8-8.
[2014-1522].
- - 1. Fotbalul din Republica Moldova – Anuare.

37
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

796.332(478)
1442. Jereghi, Alexei.
Spartachiada a XXVIII-a Sindicatului "Sănătatea" / Alexei Jereghi ; coord.: Victor Benu,
Mihai Dutca. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 60, [1] p. : fot. ; 20 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-58-030-4.
[2014-1554].
- - 1. Spartachiada a XXVIII-a Sindicatului "Sănătatea".
796.09(478-25)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
1443. "New Approaches in Foreign Language Teacher Training", national
conference (2013 ; Balti). New Approaches in Foreign Language Teacher Training :
National Conference Materials, Sept. 28, 2013, Bălţi / ed. by: Victoria Mascaliuc, Ludmila
Raciula. – Balţi : S. n., 2013 (Tipografia din Bălţi). – 153 p. : tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 35 ex.
ISBN 978-9975-4487-1-0.
[2014-1426].
811(082)=00
1444. Şaganean, Gabriela.
Practical exercises on translation studies : Culegere de exerciţii la traductologie /
Gabriela Şaganean, Daniela Pascaru ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe
Socioumanistice, Catedra Lb. şi Lit. – Chişinău : UnAŞM, 2014 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 96 p.
: tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 96 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-47-6.
[2014-1384].
- - 1. Limba engleză – Traductologie.
811'25(076.5)
811.111 Limba engleză
1445. This Is Our World : English as a major language : Student's : Book 11 / Galina
Chira, Margareta Duşciac, Maria Gîscă [et al.] ; comisia de evaluare: Olga Morozan [et al.] ;
Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Balacron"). –
159 p. : fig., fot., tab. ; 26 cm. – (English Awareness).
[12000] ex.
ISBN 978-9975-61-810-6.
[2014-1518].
- - 1. Limba engleză – Manuale.
811.111(075.3)
811.133.1 Limba franceză
1446. Ciobanu, Zinaida.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Le plaisir de lire en français : La compréhension écrite au collège : Niveau A1-A2


(classe de 5-e) : (22 textes pour entraéner et évaluer tes compétences communicatives) /
Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov, Nina Mocanu. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 63, [1] p. : fot., tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-53-350-8 (eronat).
[2014-1462].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1+821.133.1.09(075.3)
1447. Manuel de Français : 11e [class] / Lidia Ranga, Doina Romanenco, Tatiana
Petcu [et al.] ; comisia de evaluare: Lidia Moraru [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2014 (Combinatul Poligrafic). – 176 p. :
fig., fot., tab. color ; 26 cm.
ISBN 978-9975-54-142-8.
[2014-1464].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
811.135.1 Limba română
1448. Condrea, Irina.
E timpul să vorbim corect / Irina Condrea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere. –
Chişinău : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 151
p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p.147-148 (31 tit.). – [3000] ex.
ISBN 978-9975-54-147-3.
[2014-1467].
- - 1. Limba română – Folosirea corectă.
811.135.1'271.12
1449. Doctor habilitat Ion Ețcu: Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; coord., red. şt.: Vasile Botnarciuc,
Aurelia Hanganu ; bibliogr.: Diana Cazacu. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice,
2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 240 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., ucr., alte lb. străine. – Bibliogr.: p. 229-240 (136 tit.), la sfârşitul
art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4389-9-5.
[2014-1416].
- - 1. Eţcu, Ion, 1933-…, academician, lingvist.
[811.135.1+929]+016
1450. Guțu, Valentin.
Dicționar al greșelilor de limbă : 4 270 de articole / Valentin Guțu. – Ed. a 2-a, rev. şi
ad. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 895, [1] p. ; 25 cm. – (Colecţia "Cartier
dicţionar" / coord. de Valentin Guţu).
Bibliogr.: p. 895-896. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-881-5 (în cop. tare).
288,000 lei. – [2014-1519].
- - 1. Limba română – Dicționar al greșelilor de limbă. 2. Dicționar al greșelilor de limbă.

39
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

811.135.1'271.14'374
1451. Membru corespondent Anatol Ciobanu: Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; red. şt.: Aurelia
Hanganu ; bibliogr.: Silvia Globan. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 267 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 150-260 (1001 tit.). – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – Index de nume : p.
261-267. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4239-1-5 (în cop. tare).
[2014-1417].
- - 1. Ciobanu, Anatol, 1934-…, membru corespondent.
[811.135.1'1+929]+016
1452. Oglindă, Emilia.
Aspecte de morfologie a limbii române : Ghid metodic / Emilia Oglindă ; Univ. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Lb. şi Lit. – Chişinău : UnAŞM, 2014
(Tipogr. "Artpoligraf"). – 63 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-48-3.
[2014-1385].
- - 1. Limba română – Morfologie.
811.135.1'36(076.5)
1453. Rusu-Rîşcan, Ecaterina.
Teste la limba română : Caiet : Clasa 1-a / Ecaterina Rusu-Rîşcan, Eliza Stratan,
Veronica Gurduza ; imagini: Veronica Gurduza. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 32 p. : il. ; 24 cm.
Tit. pe cop.: Abecedar. – [500] ex.
ISBN 978-9975-80-881-1.
[2014-1484].
811.135.1(079)
1454. Spînu, Stela.
Fonetica : Curs de lecţii / Stela Spînu ; red. şt.: Vladimir Zagaevschi ; Univ. Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Lb. şi Lit. – Chişinău : UnAŞM, 2014
(Tipogr. "ArtPoligraf"). – 115 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 105-109 (61 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-933-50-6.
[2014-1386].
- - 1. Limba română – Fonetica.
811.135.1'342(075.8)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
1455. Eminescu, Mihai.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Poezie / Mihai Eminescu ; selecţie a textelor, tab. cronol., note şi bibliogr. de Mircea
Ciobanu ; pref. de Nicolae Leahu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 158, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Câmpul de lectură").
Bibliogr.: p. 158-159 (28 tit.). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-67-922-0.
[2014-1452].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Eminescu
1456. Filip, Corneliu.
Mărturii de la românii din jurul României / Corneliu Filip ; cop.: Vlad Mitric. – [Ed. a 2-a].
– Chişinău : Notograf Prim, 2014. – 226, [1] p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Centrului de Cultură şi Turism ETOS. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4270-2-9.
[2014-1461].
- - 1. Reportaje.
821.135.1-83 Filip
1457. Moruzi, Dumitru C.
Scrieri : în 2 volume / Dumitru C. Moruzi ; st. introd., text îngrijit, note, glosar şi bibliogr.
de Vasile Ciocanu şi Andrei Hropotinschi; cop.: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – 22 cm. – (Colecţia "Moştenire"). – ISBN 978-9975-67-923-7.
Vol. 1 : Înstrăinaţii ; Pribegi în ţară răpită : (romane). – 2014. – 595 p., [1] f. port. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [500] ex. – ISBN
978-9975-67-924-4 (în cop. tare). – [2014-1453].
- - 1. Scrieri.
821.135.1 Moruzi 2+821.135.1-31 Moruzi
1458. Vol. 2 : Moartea lui Cain : (roman); Nuvele. Memorialistică. Poezie. Studii
sociale. – 2014. – 519 p. : fot., [1] f. port. – Bibliogr.: p. 502-505 (38 tit.). – Apare cu sprijinul
financiar al Min. Culturii. – [500] ex. – ISBN 978-9975-67-925-1 (în cop. tare). – [2014-1454].
- - 1. Scrieri.
821.135.1 Moruzi 2+821.135.1-9 Moruzi
821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord
1459. Motrescu, Ilie.
Am iubit cu atâta nădejde… : poezii, meditaţii, eseuri / Ilie Motrescu ; alcăt. vol., note şi
comentarii: Ion Ţâbuleac ; il.: Ion Puiu. – Chişinău : Lumina, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 210,
[1] p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-65-345-9.
[2014-1514].
- - 1. Poezie. 2. Meditaţii. 3. Eseuri.
821.135.1(477.85)-9 Motrescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1460. Băluţă, Dumitru.
Căderea Turnurilor Eiffel : Teatru : [piese în 2 acte] / Dumitru Băluţă ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 137, [3] p. ; 20 cm.
300 ex.

41
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

ISBN 978-9975-51-525-2.
[2014-1459].
- - 1. Teatru.
821.135.1(478)-2 Băluţă
1461. Băluţă, Elena.
Farmec în grădina vieţii : versuri / Elena Băluţă. – Chişinău : Ancestrala, 2014
(Tipografia Reclama). – 102 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4219-2-8.
[2014-1435].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Băluţă
1462. Bârcă, Tache.
Iedul cu trei capre : poveste de succes : [povestiri-puzzle cu nuanţe umoristice] / Tache
Bârcă. – Chişinău : Prometeu, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 132 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-919-99-9.
[2014-1447].
- - 1. Umor.
821.135.1(478)- Bârcă
1463. Bordeianu, Teodor.
Ultima furtună : [povestiri scurte] / Teodor Bordeianu ; pref.: Lucia Ţurcanu. –
[Chişinău] : Clipa siderală, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 83, [3] p. : des. ; 20 cm. – (Colecţia
"Debut sideral").
Apare cu sprijinul financiar al Primăriei mun. Chişinău (Direcţia cultură). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4255-8-2.
[2014-1393].
- - 1. Povestiri scurte.
821.135.1(478)-32 Bordeianu
1464. Buzdugan, Ion.
Versuri alese / Ion Buzdugan ; sel., note bibliogr., postf.: Tamara Cristei ; Asoc.
obştească "Vasile Stroescu" din Basarabia. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Print-Caro").
– 392, [8] p. : fot., il. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-56-165-5.
[2014-1409].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Buzdugan
1465. Curnic, Cătălina.
Parfum de înger : Versuri / Cătălina Curnic. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). –
40 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-548-1.
[2014-1446].
- - 1. Poezie.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-1 Curnic
1466. Cuzuioc, Ion.
Bine v-am găsit! : epigrame, epitafuri, dedicaţii, parodii şi fabule / Ion Cuzuioc ;
caricaturi: Margareta Chiţcatâi, Emil Pelin. – Chişinău : Labirint, 2014. – 131 p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-19-1.
[2014-1548].
- - 1. Epigrame. 2. Parodii. 3. Fabule.
821.135.1(478)-7 Cuzuioc
1467. Damian, Liviu.
Din rană creşte ramul : [versuri] / Liviu Damian ; antologie şi pref. de Lucia Ţurcanu ; il.:
Andrei Ţurcanu ; cop., concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr.
"Balacron"). – 63 p., [1] f. port. ; 10 x 16 cm. – (Primăvara poeţilor).
Sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii.
– [250] ex.
ISBN 978-9975-61-792-5 (în cop. tare).
[2014-1516].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Damian
1468. Demici, Vica.
Paralele : Proză scurtă / Vica Demici, Zina Zen ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău :
Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 72, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Rotonda" /
coord. de Em. Galaicu-Păun).
Apare cu sprijinul financiar al "Incasso Moldova". – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-890-7.
64,00 lei. – [2014-1493].
- - 1. Proză.
821.135.1(478)-3 Demici
1469. Druţă, Ion.
Opere : în 8 volume / Ion Druţă ; coord., red.: Raisa Suveică ; cop., prez. graf.: Iaroslav
Oliinîk. – Chişinău : S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-60-218-
1.
Vol. 7 : Singurătatea păstorului. – 2014. – 490, [2] p. : fot., [1] f. port. color. – Text : lb.
rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 5000 ex. – ISBN
978-9975-129-02-2 (în cop. tare şi supracop.). – [2014-1450].
- - 1. Opere.
821.135.1(478) Druţă2+821.135.1(478)-3 Druţă
1470. Erhan, Valentin.
Rătăciţi în plină zi : [povestiri] / Valentin Erhan ; cop.: Romeo Şveţ. – Chişinău : S. n.,
2014 (Combinatul Poligrafic). – 183 p. : fot. ; 12 x 18 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-129-00-8 (în cop. tare).
[2014-1448].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-34 Erhan

43
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

1471. Frişcu, Alexandru-Horaţiu.


Ignoranţa ca virtute : [parodii, epigrame] / Alexandru-Horaţiu Frişcu ; cop.: Sergiu
Tomşa. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 142 p. ; 11 x 18 cm.
Indice antroponimic : p. 137-140. – 300 ex.
ISBN 978-9975-58-031-1.
[2014-1555].
- - 1. Parodii. 2. Epigrame.
821.135.1(478)-7 Frişcu
1472. Gherman, Marcel.
Cer albastru deasupra Arcadiei. SF / Marcel Gherman ; il.: Catrin Bespaliuc ; cop.:
Vladimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2014
(Combinatul Poligrafic). – 114, [1] p. : il. ; 12 x 19 cm. – (Cartea adolescentului).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-004-9.
[2014-1463].
- - 1. Science-fiction.
821.135.1(478)-3 Gherman
1473. Guţu, Natalia.
Viaţa, te iubesc... = Я люблю тебя жизнь… : [versuri] / Natalia Guţu. – Edineţ : S. n.
2014 (Tipografia din Bălţi). – 123 ; 105 p. ; 22 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 20 ex.
ISBN 978-9975-4487-9-6 (în cop. tare).
[2014-1434].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Guţu
1474. Lungu, Eugen.
Poetul care a îmbrățișat luna : eseuri, critică literară / Eugen Lungu. – [Chişinău] : Prut
Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2014 (Combinatul Poligrafic). – 372, [3] p. ; 21 cm. –
(Scriitori contemporani).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-143-5 (în cop. tare).
[2014-1465].
- - 1. Eseuri. 2. Critică literară.
821.135.1(478)-4+821.09
1475. Lungu-Ploaie, Raisa.
Stâncile albe : Nuvele / Raisa Lungu-Ploaie ; cop. de Valentina Rusu-Ciobanu. –
Chişinău : Lumina, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 239, [1] p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-342-8.
[2014-1513].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-32 Lungu-Ploaie
1476. Raţă, Valeriu.
Înălțarea Neamului : (poezii) / Valeriu Raţă ; pref.: Iurie Colesnic ; fot.: Vasile Şoimaru ;
cop.: Valeriu Herţa. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 195 p. : fot. ; 20 cm.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financiar al dnei Tamara Osadci. – 200 ex.


ISBN 978-9975-128-08-7.
[2014-1512].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Raţă
1477. Rotaru, Teodora.
Aș muri, dar nu am când : Versuri / Teodora Rotaru ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 31, [9] p. : fig., fot. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-550-4.
[2014-1445].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Rotaru
1478. Stăvilă, Alexei.
Cu gândul la Moldova : Culegere de poezii / Alexei Stăvilă. – [Chişinău : Arva Color,
2014]. – 219 p., [1] f. port. ; 20 cm.
F. f. de tit. – 25 ex.
ISBN 978-9975-127-35-6.
[2014-1392].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Stăvilă
1479. Suceveanu, Arcadie.
Ferestre stinse de îngeri : poezie / Arcadie Suceveanu ; cop.: Vladimir Kravcenko. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe f. de tit. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
101, [2] p. : fot. ; 24 cm.
ISBN 978-9975-54-148-0 (în cop. tare).
[2014-1468].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Suceveanu
1480. Vîrţanu, Tudor (Basarabeanul).
Trecutul nu se uită!... : Opinii despre filosofia existenţei, exprimate în versuri … / Tudor
Vîrţanu (Basarabeanul). – Chişinău : Labirint, 2014. – 229 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-12-2.
[2014-1545].
- - 1. Poezie filosofică.
821.135.1(478)-1 Vîrţanu
1481. Vodă, Gheorghe.
La capătul vederii : [versuri] / Gheorghe Vodă ; antologie şi pref. de Nicolae Leahu ; il.:
G. Vîsoţki [et al.] ; cop., concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, [2014 (Tipogr.
"Balacron")]. – 62, [1] p. : il., [1] f. port. ; 10 x 16 cm. – (Primăvara poeţilor).
Apare sun egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – Apare cu sprijinul financiar al Min.
Culturii. – 350 ex.
ISBN 978-9975-61-807-6 (în cop. tare).
[2014-1517].

45
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vodă
1482. Буриан, Александр.
Блокнот в "Norton Commander" : Заметки из записных книжек / Александр Буриан.
– Кишинев : Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2014 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-537-
9.
[Том] 2. – 2014. – 448 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-71-538-6. – [2014-1424].
- - 1. Memorii.
821.135.1(478)-94=161.1 Буриан
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1483. Кogan, Semen.
Hallo, wir sind das = Здрасьте, это мы : Humor, ironie, satire / Semen Кogan. –
Bendery : S. n., 2014 (ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист"). – 151 p. : il. ; 21
cm.
Tit. paral.: lb. germ., rusă. – Text : lb. germ. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4332-1-1 (în cop. tare).
[2014-1507].
- - 1. Umor.
821.161.1(478)-7=112.2 Kogan
1484. Врадий, Андрей Лаврентьевич.
Купола над Россией : [стихи] / Андрей Врадий ; предисл.: Наталии Марии ; худож.
оформл.: Андрей Врадий, Маргарита Сорбалэ. – Кишинев : [Uniunea Scriitorilor Alexandr
Puşkin din Moldova], 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 159 p. : des. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4400-6-6.
[2014-1372].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Врадий
1485. Коган, Семён.
Всё включено : Юмор, ирония, сатира / Семён Коган. – Бендеры : Б. и., 2014
(ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист"). – 622 p. : il. ; 21 cm.
În red. aut. – 25 ex.
ISBN 978-9975-4332-0-4 (în cop. tare).
[2014-1506].
- - 1. Umor.
821.161.1(478)-7 Коган
1486. Лупашко, Михаил.
Мысли вслух : (Сборник публицистики) / Михаил Лупашко. – Кишинэу : Б. и., 2014
(Tipogr. "Prag-3"). – 48 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-77-227-3.
[2014-1526].
- - 1. Publicistică.
821.161.1(478)-3 Лупашко
1487. Миролюбов, Трифан.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Стихи для души / Трифан Миролюбов. – Кишинэу : Лабиринт, 2014. – 48 p. : des.


color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-13-9.
[2014-1549].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Миролюбов
1488. Мотрук-Сухацкая, Фаина.
Музыка слов : Сборник стихов / Фаина Мотрук-Сухацкая. – Бэлць : Б. и., 2014
(Tipografia din Bălţi). – 165 p. ; 20 cm.
35 ex.
ISBN 978-9975-4487-8-9.
[2014-1433].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Мотрук-Сухацкая
1489. Нейская, Вера.
Россыпи слова : [стихи, поэмы] / Вера Нейская. – [Кишинев] : Grafic-Design, 2014.
– 664 p., [1] f. port. ; 21 cm.
Изд. при содействии Центра рус. культуры в РМ. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4053-7-9 (în cop. tare).
[2014-1542].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-9 Нейская
1490. Пахомов, Борис.
Умчал поезд от вокзала : стихи / Борис Пахомов ; Центр рус. культуры в РМ. –
Кишинев : Grafic-Design, 2014. – 332 p., [1] f. port. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4053-2-4 (în cop. tare).
[2014-1478].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Пахомов
1491. Серакуца, Штефан.
Дневник несовременника : [в 2 ч.] / Штефан Серакуца. – Кишинэу : Лабиринт,
2014. – 29 cm. – ISBN 978-9975-122-17-7.
Ч. 1-я. – 2014. – 381, [1] p., [1] f. portr. – 100 ex. – ISBN 978-9975-122-18-4. – [2014-
1546].
- - 1. Jurnale.
821.161.1(478)-94 Серакуца
1492. Ч. 2-я. – 2014. – 450 p., [1] f. port. – 100 ex. – [2014-1547].
- - 1. Jurnale.
821.161.1(478)-92 Серакуца
821.161.2 Literatură ucraineană
1493. Ciub, Natalia.
ABC-ul igienei : O poveste cu tâlc / Natalia Ciub ; selecţie text şi adapt.: Ilieş
Câmpeanu ; trad. din lb. ucr.: Grigore Crigan ; cop.: Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov. –

47
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

[Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 60,
[4] p. : il. color ; 19 x 21 cm.
Tit. orig.: Азбука здоровья.
ISBN 978-606-686-946-1(Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1534].
- - 1. Poveşti.
821.161.2 Ciub
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
1494. Karaganciu, Vlad-Demir.
Rătăcit în amintiri : Nuvele şi poezii / Vlad-Demir Karaganciu ; cop.: Maxim Vaculenco.
– Ed. bilingvă. – Chişinău : Tehnica-Info, 2014. – 216 p. : fot., [1] p. fot. color ; 21 cm.
Text paral : lb rom, găgăuză. – 500 ex.
ISBN 978-9975-63-362-8.
[2014-1403].
- - 1. Nuvele. 2. Poezii.
[821.512.165(478)-3+821.512.165(478)-1]= 512.165=135.1 Karaganciu

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
1495. Curtea veselă : Poezii folclorice pentru micuţi / concept: Iurie Albu ; il.: Veronica
Coţofană. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – [12] p.
: il. color ; 12 x 15 cm. – (Pentru mămici care citesc poezii la cei mici).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4105-7-1 (cartonată).
[2014-1562].
821-93
1496. Poieniţa cu flori : Poezii folclorice pentru micuţi / concept: Iurie Albu ; il.:
Veronica Coţofană. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– [12] p. : il. color ; 11 x 15 cm. – (Pentru mămici care citesc poezii la cei mici).
5000 ex.
ISBN 978-9975-4105-4-0 (cartonată).
[2014-1559].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
821.112.2-93 Literatură germană
1497. Grimm, Jacob.
Împărat Cioc de Sturz / Fraţii Grimm ; concept: Iurie Albu ; il.: Olesea Beloconnaia. –
Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (Tipogr. "Estate-Design"). – 19 p. : il. color ; 23 cm. –
(Citim pe silabe, ISBN 978-9975-4105-8-8) (Pentru copiii care vor să descopere magia
poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4105-9-5.
[2014-1563].

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.112.2-93=135.1 Grimm
1498. Grimm, Jacob.
Muzicanţii din Bremen : [poveste] / Fraţii Grimm ; concept: Iurie Albu ; il.: Olesea
Beloconnaia. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (Tipogr. "Estate-Design"). – 19 p. : il.
color ; 23 cm. – (Citim pe silabe) (Pentru copiii care vor să descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4105-5-7.
[2014-1560].
- - 1. Poveşti.
821.112.2-93=135.1 Grimm
821.134-93 Literatura în limbi ibero-romanice
1499. Furnicuţa Huanita : Poveste din America Latină / concept: Iurie Albu ; il.: Raisa
Sînchetru. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (Tipogr. "Estate-Design"). – 18, [1] p. :
il. color ; 23 cm. – (Citim pe silabe) (Pentru copiii care vor să descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4105-6-4.
[2014-1561].
821.134-93
821.135.1-93 Literatură română
1500. Cazimir, Otilia.
A-nflorit o păpădie : [versuri] / Otilia Cazimir ; il. de Elena Karachentseva şi Simion
Zamşa ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014
(Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 30, [2] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori
români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu).
ISBN 978-606-686-874-7 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1398].
- - 1. Poezie.
821.135.1-93 Cazimir
1501. Farago, Elena.
Căţeluşul şchiop : [versuri] / Elena Farago ; il. de Carolina Rabei ; cop.: Vladimir
Zmeev. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din
Chişinău). – 30, [2] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori români ilustraţi / col.
îngrijită de Anatol Vidraşcu).
ISBN 978-606-686-873-0 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1397].
- - 1. Poezie.
821.135.1-93 Farago
1502. Proverbe şi expresii comentate / il. pe cop.: Simion Zamşa ; il. interior: Alex
Dimitrov, Serge Samsonov. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul
Poligrafic din Chişinău). – 46, [2] p. : il. color ; 29 cm. – (Folclor românesc ilustrat) (Lecturi
şcolare) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu).
Bibliogr.: p. 48.
ISBN 978-606-686-927-0 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1529].
821.135.1-93

49
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova


1503. Matcovschi, Dumitru.
Cartea Dumitriţei : [povestiri, versuri] / Dumitru Matcovschi ; il. de Andrei Ichim. –
Chişinău : Cadran, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 70, [2] p. : des. color ; 22 cm.
Aut. este indicat pe cop. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-4423-6-7 (în cop. tare).
[2014-1528].
- - 1. Povestiri. 2. Poezie.
821.135.1(478)-93 Matcovschi
1504. Plămădeală, Viorica.
Şapte ani de-acasă : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 3[2] p. : des. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-524-5.
[2014-1458].
- - 1. Lecturi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
1505. Popa, Petre.
Cetatea picilor / Petre Popa. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama)]. – 24, [1]
p. : il. color, n. muz. ; 15 x 20 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-58-020-5.
[2014-1550].
821.135.1(478)-93 Popa
1506. Sacaliuc, Eudochia.
Trece drumul un arici : Poezii pentru copii / Eudochia Sacaliuc ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2012 (CE UASM). – 36 p. : des. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-410-1 (eronat).
[2014-1455].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Sacaliuc
1507. Ursache, Silvia.
Ghici, dragă pici : 2+ / Silvia Ursache ; concepţia: Arina Ursache. – [Chişinău] : Silvius
Libris, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – [148] p. : des. ; 15 x 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Text pe o singură parte a f. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-126-06-9.
[2014-1490].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ursache
821.14-93 Literatură greacă (elenă)
1508. Poveşti cu tâlc pentru copii isteţi : După Esop / il.: Marina Andruhina ; cop. şi
concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – [Ed. rev.]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic).
– 95, [1] p.: il. color ; 26 cm.
[2500] ex.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-61-812-0 (în cop. tare).


[2014-1396].
- - 1. Poveşti.
821.14'01-93=135.1
821.161.1-93 Literatură rusă
1509. Ivan Ţarevici şi lupul cel sur : poveşti ruseşti : [trad. din lb. rusă] / cop.:
Vladimir Zmeev, Vlad Panfilov. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014
(Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 30, [2] p. : il. color ; 29 cm. – (Citeşti poveşti şi creşti).
ISBN 978-606-686-947-8 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1449].
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93
1510. Prinţesa broască: poveşti ruseşti : [trad. din lb. rusă] / cop.: Vladimir Zmeev,
Vlad Panfilov. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din
Chişinău). – 55 p. : il. color ; 19 x 21 cm. – (Citeşti poveşti şi creşti).
ISBN 978-606-686-846-4 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1535].
821.161.1-93
821.161.2-93 Literatură ucraineană
Ciub, Natalia. Mânuţe dibace. – Vezi Nr 1386.

821.161.2(478)-93 Literatură ucraineană din Republica Moldova


1511. Самоний, Наталья Анатольевна.
Одёжкин праздник : Стихи, загадки, считалки, скороговорки, пословицы и
поговорки / Натали Самоний ; худож.-ил.: Галина Николаевна Васютинская. – Бендеры :
Полиграфист, 2014 (ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист"). – 38, [1] p. : des.,
for. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4332-2-8.
[2014-1508].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.161.2(478)-93=161.1 Самоний
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
Lungu, Eugen. Poetul care a îmbrăţişat luna. – Vezi Nr 1474.

821.133.1.0 Literatură franceză


Ciobanu, Zinaida. Le plaisir de lire en français. – Vezi Nr 1446.

821.161.1.0 Literatură rusă


1512. Рассказова, Татьяна.
Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 2 класс / Татьяна Рассказова.
– [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 127 p. : des. color ; 24 cm.
[6000] ex.

51
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

ISBN 978-9975-67-943-5.
[2014-1504]
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09(075.2)
1513. Рассказова, Татьяна.
Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 1 класс / Татьяна Рассказова.
– [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 127 p. : des. color ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-67-942-8.
[2014-1503].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09(075.2)
1514. Рассказова, Татьяна.
Росинка : Хрестоматия по литературному чтению : 3 класс / Татьяна Рассказова.
– [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 143, [1] p. : des. ; 24 cm.
[7000] ex.
ISBN 978-9975-67-944-2.
[2014-1505].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09(075.2)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1515. Petrencu, Anatol.
Un scurt popas necesar drumului : [studii, contribuţii ştiinţifice, bibliografie] / Anatol
Petrencu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filozofie, Inst. de Istorie Socială
"ProMemoria". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 326, [1] p. : fot., [8] p. fot., fot.
color ; 25 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Pe cotor : 3. – Raport privind activitatea ştiinţifică. Bibliografie :
p. 11-67 (886 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume : p. 68-71, 323-327. – 250
ex.
ISBN 978-9975-128-04-9 (în cop. tare).
[2014-1510].
94+016(092)
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(477) Istoria Ucrainei
Regimul fascist al lui Ion Antonescu pe teritoriul actualei Republici Moldova şi al regiunii
Odesa. – Vezi Nr 1517.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1516. Panco, Victor.
Limbenii Vechi, 1649 : [raionul Glodeni] / Victor Panco, Serghei Podgorodnîi ; trad.:
Maria Focşa. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 177 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 177. – 30 ex.
ISBN 978-9975-4487-5-8.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-1430].
- - 1. Limbenii Vechi – Sate – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1517. "Regimul fascist al lui Ion Antonescu pe teritoriul actualei Republici
Moldova şi al regiunii Odesa", conferinţa ştiinţifico-teoretică (2013 ; Chişinău). Regimul
fascist al lui Ion Antonescu pe teritoriul actualei Republici Moldova şi al regiunii Odesa =
Фашистский режим Иона Антонеску на территории нынешней Республики Молдова и
Одесской области : Materialele conferinţei ştiinţifico-teoretice (25 iun. 2013) / au colab.: Iurie
Stoikov, Elena Horoşih ; trad.: Elena Panuş. – Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia
Centrală"]. – 66 ; 75 p. : fot. ; 20 cm.
Antetit.: Partidul "Renaştere-Возрождение". – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag.
var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Partidului "Renaştere-Возрождение".
[2014-1370].
- - 1. Istoria Republicii Moldova. 2. Istoria României.
94(478)+94(498)+94(477)(082)=135.1=161.1
Левит, И. Э. Воспоминания о Молдавской Академии Наук и ее первом
президенте Я. С. Гросуле. – Vezi Nr 1324.

1518. Стати, Василий.


История Молдовы : перевод с молдавского автором / Василий Стати ; обл.:
Николай Кибич. – 2-е, доп. и отред. изд. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Arva Color"). –
481, [1] p. : fig., h., [2] f. fot., h. color ; 21 cm. – (Люблю Молдову!).
Bibliogr.: p. 468-482. – Изд. при поддержке Игоря Додона по прогр. Нац. Кампании
"Iubesc Moldova". – 2000 ex.
ISBN 978-9975-127-34-9 (în cop. tare şi supracop.).
[2014-1391].
- - 1. Istoria Republicii Moldova.
94(478)
94(498) Istoria României
Regimul fascist al lui Ion Antonescu pe teritoriul actualei Republici şi al regiunii Odesa. –
Vezi Nr 1517.
94(=135.1) Istoria românilor
1519. Românii în Gulag : Memorii, mărturii, documente : [în vol.] / Univ. de Stat din
Moldova, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Inst. de Istorie Socială "ProMemoria" ; ed.:
Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac. – Chişinău : Balacron, 2014 – . – 25
cm. – (Seria "Studii, documente, memorii", ISBN 978-9975-100-80-9 ; 4). – ISBN 978-9975-
128-09-4.
Vol. 1. – 2014. – 352 p. : fot. – Pe cotor : 4. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. –
Bibliografia memoriei (1989-2013) : p. 305-318. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Ind. de nume
şi toponime : p. 338-350. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe – Dep.
Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. – 400 ex. – ISBN 978-9975-128-10-0 (în
cop. tare). – [2014-1511].
- - 1. Români – Istorie.
[94(=135.1)(478):94(470)]"1940/1951"(082)

53
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1520. Litvin, Aurelia.
Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare : (cazul Republicii
Moldova) : 521.03. – Economie şi management în agricultură : Autoref. tz. de doct. habilitat în
ştiinţe econ. / Aurelia Litvin ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 45 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 38-42 (64 tit.).
[2014-128 Teze].
338.439.5:339.564(478)(043.2)
1521. Scobioală, Diana.
Esenţa şi efectele actului jurisdicţional internaţional : Specialitatea 552.08. Drept intern.
şi european public : Autoref. tz. de doct. habilitat în drept / Scobioală Diana ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2014. – 44 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-41 (19 tit.).
[2014-123 Teze].
341.6(043.2)
Pentru titlul doctor
1522. Artene, Diana Anca.
Temeiul şi condiţiile răspunderii juridice : Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a
dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Artene Diana Anca ; Univ. Liberă Intern. din Moldova.
– Chişinău, 2014. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28.
[2014-118 Teze].
340.13(043.2)
1523. Batîru, Grigorii.
Expresia genei opapque-2 (o2) la porumbul tetraploid : 162.01 – Genetică vegetală :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Batîru Grigorii ; Inst. de Genetică, Fiziologie şi
Protecţie a Plantelor al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 27 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 20-23.
[2014-135 Teze].
633.15:575 (478)(043.2)
1524. Beregoi, Natalia.
Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova :
Specialitatea: 562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor intern. a diplomaţiei : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe politice / Beregoi Natalia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări
Juridice şi Politice. – Chişinău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (63 tit.).
[2014-136 Teze].
327:659.3(478)(043.2)
1525. Caproş, Hristiana.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Malformaţiile embrio-fetale în structura pierderilor reproductive : 321.15 – Obstetrică şi


ginecologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Caproş Hristiana ; IMSP Inst. Mamei şi
Copilului. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26.
[2014-133 Teze].
618.19-007.61(043.2)
1526. Chibac, Natalia.
Contractul de servicii turistice : Specialitatea: 553.01 – Drept privat (drept civil) :
Autoref. tz. de doct. în drept / Chibac Natalia ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept,
Catedra Drept Civil. – Chişinău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26.
[2014-131 Teze].
347.44:338.48(043.2)
1527. Dabija, Tatiana.
Controlul constituţionalităţii legilor – garanţie juridică a supremaţiei constituţiei :
Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. al tz. de doct. în drept / Dabija Tatiana ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2014. – 32 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 25-29 (87 tit.).
[2014-129 Teze].
342.4(043.2)
1528. Dolghi, Igor.
Perfecţionarea sistemului de asigurări a riscurilor în afaceri în Republica Moldova :
Specialitatea: 522.01 – Finanţe : Autoref. tz. de doct. în econ. / Dolghi Igor ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : diagr., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (14 tit.).
[2014-121 Teze].
334(478)(043.2)
1529. Idem în lb. rusă : Усовершенствование системы страхования рисков в
предпринимательской деятельности в Республике Молдова : Специальность: 522.01 –
Финансы : Автореф. дис. в области экон. – Кишинэу, 2014. – 30 p. : diagr., fig. color, tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (14 tit.).
[2014-122 Teze].
334(478)(043.2)
1530. Edu, Inga.
Discursuri literare în reviste din Republica Moldova : 622.01 – Lit. rom. : Autoref. tz. de
doct. în filologie / Inga Edu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău, 2014.
– 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (11 tit.).
[2014-114 Teze].
821.135.1(478).09:808.5(043.2)
1531. Gheorghiţa, Tamara.
Modernizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public în Republica
Moldova : 563.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; serviciile

55
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

publice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe administrative / Gheorghiţa Tamara ; Acad. de


Administrare Publică. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (42 tit.).
[2014-132 Teze].
35.08:005.93(043.2)
1532. Grigorcea, Sofia.
Influenţa factorului matern asupra rezistenţei la patogenii fungici şi elementelor de
productivitate la tomate (Solanum Lycopersicum L.) : 162.01. Genetică vegetală : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe biologice / Grigorcea Sofia ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică,
Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. – Chişinău, 2014. – 37 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-33 (55 tit.).
[2014-137 Teze].
[635.64+632.938.1]:575: (043.2)
1533. Iustin, Viorel.
Infracţiuni asupra obiectelor de proprietate industrială : Specialitatea: 554.01 – Drept
penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Iustin Viorel ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău, 2014. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (19 tit.).
[2014-120 Teze].
343.533(043.2)
1534. Jucov, Artiom.
Impactul migraţiei de muncă asupra morbidităţii populaţiei Republicii Moldova : 331.03
Medicina socială şi management : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Jucov Artiom ; IP
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Management în
Sănătate Publică. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26.
[2014-130 Teze].
[614.4+314.74:331.556.4](478)(043.2)
1535. Lesnic, Evelina.
Cauzele eşecului în tratamentul tuberculozei pulmonare : 321.07 – Fiziopneumologie :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Lesnic Evelina ; IP Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28.
[2014-127 Teze].
616.24-002.5-08+615.37(043.2)
1536. Miglev, Ivan.
"Sofinden" în contextul ritualurilor calendaristice de primăvară la bulgarii din Moldova,
Ucraina şi din Bulgaria de nord-est : (sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XXI) : Specialitatea
612.01 – Etnologie : Autoref. tz. de doct. în ist. / Miglev Ivan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău, 2014. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23.
[2014-117 Teze].
398.332.1(=163.2)(478+477+497.2)(043.2)
1537. Mutulescu, Antonio Silviu.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Responsabilitatea şi răspunderea juridică a statutului în domeniul economiei şi


finanţelor publice : Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptului : Autotef. tz. de doct. în
drept / Mutulescu Antonio Silviu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 31 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 24-28 (51 tit.).
[2014-119 Teze].
342.5+336+351.72(043.2)
1538. Nikitcenko, Victoria.
Creaţia cameral-vocală a compozitorilor din Republica Moldova pe versurile poeţilor
ruşi : Specialitatea 653.01 – Muzicologie : Autoref. al tz. de doct. în studiul artelor şi
culturologie / Nikitcenko Victoria ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. –
Chişinău, 2014. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25.
[2014-124 Teze].
784.3.071.1(478)(043.2)
1539. Idem în lb. rusă : Камерно-вокальное творчество композиторов Республики
Молдова на стихи русских поэтов : Специальность 653.01 – Музыковедение : Автореф.
дис. на соиск. ученой степ. д-ра искусствоведения и культурологии. – Кишинэу, 2014. –
28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25.
[2014-125 Teze].
784.3.071.1(478)(0143.2)
1540. Ozarenskaia, Natalia.
Dimensiunea spirituală a creaţiei camerale a lui D. Chiţenco : 653.01 – Muziologie :
Autoref. tz. de doct. în studiul artelor şi culturologie / Natalia Ozarenskaia ; Acad. de Muz.,
Teatru şi Arta Plastice. – Chişinău, 2014. – 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21.
[2014-115 Teze].
784.3.071.1:789(043.2)
1541. Idem în lb. rusă : Духовная проблематика камерного творчества Дмитрия
Киценко : 653.01 – Музыковедение : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра
искусствоведение и культурологи. – Кишинев, 2014. – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24.
[2014-116 Teze].
784.3.071.1:789(478)(043.2)
1542. Procopovici, Augustin.
Răspunderea financiară: formă a răspunderii juridice : (Specialitatea 551.01 – Teoria
Generală a Dreptului) : Autoref. tz. de doct. în drept / Procopovici Augustin ; Univ. Liberă
Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-29.
[2014-126 Teze].
340.12:336(043.2)
1543. Suminiuc, Rodica.
Aspecte tehnologice şi nutriţionale ale produselor aglutenice din soriz : Autoref. tz. de
doct. în tehn. : 235.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală : (Tehnologia

57
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

produselor alimentaţiei publice) : Autoref. tz. de doct. în tehnică / Siminiuc Rodica ; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26.
[2014-113 Teze].
664.236:664.6/.7(043.2)
1544. Şestacova, Tatiana.
Controlul genetico-molecular al rezistenţei florii-soarelui (helianthus annuus L.) la mânp
(plasmopara halstedii F. berl et de toni) : 162.01 – Genetică vegetală : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe biologice / Şestacova Tatiana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică,
Fiziologie şi protecţie a Plantelor. – Chişinău, 2014. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27.
[2014-134 Teze].
633.85:575(043.2)

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Caraşciuc, Lilia 1361
A Carletti, Emanuela 1336
Achiri, Ion 1405 Castraveţ, Tudor 1413
Adauji, Stela 1417-19 Cazacu, Diana 1449
Afanas, Dorin 1405 Cazimir, Otilia 1500
Aladin, Lara 1391 Câmpeanu, Ilieş 1336, 1338-41, 1493
Albu, Iurie 1495-99 Ceban, Vasile 1416
Andruhina, Marina 1508 Chibac, Natalia 1526
Antonescu, Ion 1517 Chira, Galina 1445
Aristova, Vera 1339 Chiriţă, Gheorghe 1440
Artene, Diana Anca 1522 Chitoroagă, Valentina 1328-32
Atanasov, Iulia 1446 Chiţcatâi, Margareta 1466
Ciobanu, Anatol (1451)
B Ciobanu, Mircea 1455
Ciobanu, Rodica 1351, 1370
Bacinschi, Mihai 1337, 1467, 1481, 1508 Ciobanu, Vasile 1405
Badâr, Iurie 1374 Ciobanu, Zinaida 1446
Batîru, Grigorii 1523 Ciocanu, Vasile 1457-58
Băluţă, Dumitru 1460 Ciub, Natalia 1386, 1493
Băluţă, Elena 1460-61 Ciubotaru, Maria 1361
Bâgu, Claudia 1328-32 Cojocaru, Ludmila D. 1519
Bârcă, Tache 1462 Cojocaru, Vasile 1378
Bejenaru, Gherman 1413 Cojocaru-Borozan, Maia 1382-83
Beloconnaia, Olesea 1497-98 Colesnic, Iurie 1476
Benu, Victor 1442 Condrea, Irina 1448
Beregoi, Natalia 1524 Corgenci, Ludmila 1328-32
Berzan, Vladimir 1412 Corlat, A. 1406
Bespaliuc, Catrin 1472 Corman, Igor 1360
Bezmenov, A. I. 1339 Coroban, Vitalie 1468
Bezverhni, Zinaida 1420 Corsac, S. 1406
Bobână, Gheorghe 1342, 1351 Costru, Tudor 1422-24
Bobârcă, Cristina 1348 Coţofană, Veronica 1495-96
Bodean, Tamara 1379 Cozonac, Renata 1328-32
Bogdesco, Ilie (1333) Crigan, Grigore 1493
Boişteanu, Eduard 1375 Cristei, Tamara 1464
Bordeianu, Teodor 1463 Croitoru, Rodica 1435
Botnarciuc, Vasile 1449 Curnic, Cătălina 1465
Botnari, Ina 1379 Cuţchi, Iolanta 1328-32
Briceag, Silvia 1344 Cuzuioc, Ion 1466
Brumărel, Mihail 1417-21
Burlacu, Valeriu 1423 D
Buruian, Alexandru 1358
Butnaru, Mariana 1326 Dabija, Tatiana 1527
Buzdugan, Ion 1464 Daghi, Victor 1441
Damian, Liviu 1467
C Dandara, Otilia 1379
Demici, Vica 1468
Calaraş, Carolina 1377 Dencicov-Cristea, Lidia 1414
Canţer, Valeriu 1411 Didic, Viorica 1384, 1390, 1392, 1395
Caproş, Hristiana 1525 Dimitrov, Alex 1502
Cara, Nadejda 1399 Dodon, Igor 1358

59
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

Dogot, Vitalie 1345 Guţu, Liliana 1414


Dogotari, Liliana 1421 Guţu, Natalia 1473
Doibani, Tatiana 1345 Guţu, Valentin 1450
Dolghi, Igor 1528 Guţu, Vladimir 1378
Dragomir, Constantin 1339 Guzinschi, Cristina 1343
Drumea, Iulia 1375
Druţă, Ion 1469 H
Duca, Maria 1414 Hachi, Mihai 1349
Dughin, Aleksandr 1356 Hanganu, Aurelia 1449, 1451
Dumitru, Ioana 1335 Harghel, Georgiana 1338
Duşciac, Margareta 1445 Herţa, Valeriu 1476
Dutca, Mihai 1442 Horoşih, Elena 1517
E Hropotinschi, Andrei 1457-58
Hubenco, Teodora 1435
Edu, Inga 1530
Efros, Petru 1405 I
Elenciuc, Daniela 1403, 1415 Ichim, Andrei 1503
Eminescu, Mihai 1455 Ichim, Vitalie 1457-58
Erhan, Valentin 1470 Ignatiuc, Iulia 1391
Eţco, Constantin 1422, 1424 Iliadi, Gheorghe 1368
Ețcu, Ion (1449) Iustin, Viorel 1533
Evtuşenko, Ana 1400
J
F
Jereghi, Alexei 1442
Farago, Elena 1501 Jucov, Artiom 1534
Fenoghen, Alexandra 1386
Filip, Corneliu 1456 K
Focşa, Maria 1516
Frecăuţeanu, Petrică 1440 Kalughin, Mariana 1361
Frişcu, Alexandru-Horaţiu 1471 Karachentseva, Elena 1500
Furdui, Teodor 1414 Karaganciu, Vlad-Demir 1494
Кogan, Semen 1483
G Kravcenko, Vladimir 1472, 1479
Gagim, Ion 1438 L
Galaicu-Păun, Em. 1468
Galperştein, Leonid 1339 Leahu, Nicolae 1455, 1481
Gheorghiţa, Tamara 1531 Lesnic, Evelina 1535
Gherman, Marcel 1472 Leuca, Petru 1404
Gheţu, Vladimir 1409-10 Levin, Mihail 1343
Gîscă, Maria 1445 Levinţa, Angela 1345
Globan, Silvia 1451 Litvin, Aurelia 1520
Gogu, Nadine 1361 Liuşnivsika, Albina 1400
Golobciuc, Valentin 1380 Lukianov, Maxim 1339
Goncearenco, Ruslana 1326 Lungu, Eugen 1474
Grati, Irina 1381 Lungu-Ploaie, Raisa 1475
Gribić, Gorna 1340-41 M
Gribincea, Mihai 1355
Grigorcea, Sofia 1532 Macari, Vasile 1434
Grimm, Jacob 1497-98 Macrinici, Efimia 1328-32
Grimm, Wilhelm 1497-98 Manole, Ana 1381
Gurduza, Veronica 1453 Marin, Mariana 1379

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Marinciuc, Mihai 1409-11 Popa, Petre 1505


Mascaliuc, Victoria 1443 Popov, Lidia 1325
Matcovschi, Dumitru 1503 Potârniche, Mihai 1360
Micherin, Nina 1328-32 Potlog, Miron 1410
Miglei, Mircea 1409 Prisăcaru, Veronica 1437
Miglev, Ivan 1536 Priţcan, Valentina 1334
Mihailova, Maria 1396 Procopovici, Augustin 1542
Miteaeva, Tatiana 1343 Puiu, Ion 1459
Mitric, Vlad 1456 Putin, Victor 1434
Mîrzac, Mariana 1366
Mocanu, Nina 1446 R
Moraru, Lidia 1447 Rabei, Carolina 1501
Morozan, Olga 1445 Raciula, Ludmila 1443
Morozova, I. 1386 Radzichevici, Mihail 1425, 1427, 1429
Moruzi, Dumitru C. 1457-58 Railean, Laura-Elena 1439
Moşin, Octavian 1345 Ranga, Lidia 1447
Moşneguţu, Ioan,arhimandrit 1346 Rață, Valeriu 1476
Motrescu, Ilie 1459 Rău, Alexe 1333
Muntean, Ana 1391 Roibu, Nicolae 1440
Muntean, Ion 1431-32 Romanciuc, Ruxanda 1460, 1477, 1504, 1506
Munteanu, Andrei 1337 Romanenco, Doina 1447
Mustaţă, Svetlana 1400 Roşca, Iurie 1356
Mutulescu, Antonio Silviu 1537 Rotari, Vladimir 1350
N Rotaru, Teodora 1477
Rudic, Valeriu 1434
Neagu, Manole 1360 Rusu, Natalia 1430
Nedelcu, Octavia 1340-41 Rusu, Spiridon 1411
Nikitcenko, Victoria 1538 Rusu-Ciobanu, Valentina 1475
Rusu-Rîşcan, Ecaterina 1397, 1453
O
S
Oglindă, Emilia 1452
Olaru, Ion 1325 Sacaliuc, Eudochia 1506
Olaru, Valentina 1379 Safta, Vladimir 1417-19
Oliinîk, Iaroslav 1469 Samsonov, Serge 1502
Ozarenskaia, Natalia 1540 Scobioală, Diana 1521
Scutaru, Adela 1362
P Sirkeli, Galina 1398
Palarie, Alexei 1430 Sînchetru, Raisa 1499
Panco, Victor 1401, 1516 Sochircă, Elena 1349
Panfilov, Vlad 1493, 1509-10 Spînu, Stela 1454
Panuş, Elena 1517 Sprincean, Serghei 1351
Pascaru, Daniela 1444 Stanchevici, Victoria 1333
Pavlov, P. 1386 Stăvilă, Alexei 1478
Pădureac, Lidia 1519 Stoikov, Iurie 1517
Peherstofer, Norbert 1431-32 Stoletnäyä, Ana 1398
Pelin, Emil 1466 Stratan, Alexandru 1366
Perciun, Rodica 1368 Stratan, Eliza 1397, 1453
Petcu, Tatiana 1447 Sturza, Greta 1326
Petrencu, Anatol 1515, 1519 Suceveanu, Arcadie 1479
Plămădeală, Viorica 1504 Suminiuc, Rodica 1543
Podgorodnîi, Serghei 1516 Suveică, Raisa 1469

61
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

Ş А
Şaganean, Gabriela 1444 Алиев, Намик 1354
Şaragov, Ion 1435 Алиева, Вилоят Ринатовна 1358
Şarban, Dragomir 1440 Антонеску, Ион 1517
Şestacova, Tatiana 1544
Şevciuc, Maia 1379 Б
Şoimaru, Vasile 1476 Благодатских, И. М. 1324
Şova, Tatiana 1382-83 Боршевский, Андрей 1373
Şveţ, Romeo 1470 Букарский, Владимир Валерьевич 1369
T Буриан, Александр 1482

Tivda, Geanina 1336 В


Tomić, Miomir 1340-41 Васютинская, Галина Николаевна 1511
Tomşa, Sergiu 1471 Витренко, Наталия Михайловна 1369
Tverdohleb, Ana 1435 Владимир (митрополит) (1347)
Ţ Влах, И. Ф. 1372
Врадий, Андрей → см. Врадий, Андрей
Ţarălungă, Antip 1440 Лаврентьевич
Țăranu, Anatol 1355 Врадий, Андрей Лаврентьевич 1484
Ţâbuleac, Ion 1459
Ţurcanu, Andrei 1467 Г
Ţurcanu, Lucia 1463, 1467 Георгиев, Георгий Чанков 1369
Țvircun, Victor 1346
Д
U
Дериволкова, Екатерина 1399
Ungureanu, Elena 1436 Димитрова, Иваничка 1399
Ursache, Arina 1384, 1389-90, 1392, 1395, Долги, Игор 1529
1507 Дугин, Александр 1357
Ursache, Silvia 1507
Ursu, Efrosinia 1407-08 К
Ursu, Vasile 1407-08
Кибич, Николай 1518
V Киорогло, Д. В. 1327
Киценко, Дмитрия 1541
Vaculenco, Maxim 1494 Коган, Семён 1485
Vasilioglu, Konstantin 1398 Кожухар, К. С. 1400
Vidraşcu, Anatol 1500-02 Костаки, Георге 1367, 1373
Vişnevscaia, Zinaida 1343
Vîrţanu, Tudor (Basarabeanul) 1480 Л
Vîsoţki, G. 1481
Vladimir (mitropolit) (1346) Левит, И. Э. 1324
Vodă, Gheorghe 1481 Лупашко, Михаил 1486

Z М

Zabiaco, Olesea 1328-32 Миролюбов, Трифан 1487


Zagaevschi, Vladimir 1454 Мотрук-Сухацкая, Фаина 1488
Zamşa, Simion 1500, 1502 Н
Zen, Zina 1468
Zmeev, Vladimir 1493, 1500-01, 1509-10 Наталия, Мария 1484
Zolotariov, Elena 1381, 1396 Нейская, Вера 1489
Никитченко, Виктория 1539

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

О Серакуца, Штефан 1491-92


Сорбалэ, Маргарита 1484
Озаренская, Наталья 1490 Стати, Василий 1518
П Суфтіна, Т. Г. 1400

Пахомов, Борис 1490 Т


Пашалы, П. М. 1327 Цвиркун, Виктор 1347
Р Царанов, В. И. 1359

Радзикевич, Михаил 1426, 1428 Ч


Рассказова, Татьяна 1512-14 Чербарь, В. В. → см. Чербарь, Валерьян
Рошка, Юрие 1357 Васильевич
С Чербарь, Валерьян Васильевич 1433
Черевченко, О. М. 1400
Самоний, Натали → см. Самоний, Наталья
Анатольевна Ш
Самоний, Наталья Анатольевна 1511 Шевченко, Руслан 1354

Index de titluri
Acatistul pocăinţei 1345 международный опыт и перспективы
Activitatea adunării interparlamentare a CSI în Молдовы" 1358
vederea stimulării proceselor democratice Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională
în statele membre 1352 "Republica Moldova şi perspectivele ei
Activitatea Centrului pentru Drepturile Omului integraţioniste. Uniunea Vamală sau
în anul 2013 pentru realizarea sarcinilor Uniunea Europeană" 1369
Protocolului Opţional la Convenţia ONU Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională
împotriva torturii şi a pedepselor sau "Республика Молдова и её
tratamentelor inumane sau degradante интеграционные перспективы:
1371 Таможенный Союз или Евросоюз" 1369
Animale ale lumii 1335 Covoraşe 1387
Antrenăm memoria 1384 Culori 1388
Antreprenoriat în activitatea farmaceutică Curtea veselă 1495
1417 Dezlegăm şi rezolvăm 1389
Anuarul Fotbalului Moldovenesc 1441 Dezvoltarea durabilă a Regiunii de Dezvoltare
Bibliografia Naţională a Moldovei 1328-32 Centru 1402
Cartea mea de experimente 1336 Dezvoltăm atenţie 1390
Cifre 1385 Doctor Habilitat Ion Eţcu 1449
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa Economia în cifre 1362
muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a Educaţia tehnologică 1435
integrării europene 1334 Educaţie civică 1379
Concursul Naţional de Business Planuri Egalitatea genului: stereotip şi adevăr 1348
Pentru Tineri CBP 1363 Elaborarea unui model de afaceri 1364
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Statul Engleza 1391
federativ: experienţa internaţională şi Extras din Legea nr. 303 din 13.12.2013
perspectivele Moldovei" 1358 "Privind serviciul public de alimentare cu
Conferinţa ştiinţifică internaţională apă şi de canalizare" 1376
"Федеративное государство: Fizică 1409
Forme şi Dimensiuni 1392

63
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

Furnicuţa Huanita 1499 Regimul fascist al lui Ion Antonescu pe


Geometrie complicată 1393 teritoriul actualei Republici Moldova şi al
Geometrie elementară 1394 regiunii Odesa 1517
Ghid ecologic al localităţi Mileşti 1404 Românii în Gulag 1519
Ilie Bogdesco1333 Sistemul Naţional de Integritate Moldova 1361
Ivan Ţarevici şi lupul cel sur 1509 Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres
Învăţăm să numărăm 1395 1344
Management şi legislaţie farmaceutică 1418 Tămăduire prin credinţă 1345
Manuel de Français 1447 The competitiveness of human capital on
Matematică 1405 labor market in terms of regional
Membru corespondent Anatol Ciobanu 1451 development and eruopean integration
National Bibliography of Moldova 1328-32 1334
New Approaches in Foreign Language This Is Our World 1445
Teacher Trening 1443 Выписка из Закона № 303 от 13.12.2013
Parlamentul Republicii Moldova de legislatură года "О публичной услуге водоснабжения
a XIX-a 1360 и канализации" 1376
Păsările lumii 1337 Деятельность межпарламентской
Poieniţa cu flori 1496 ассамблеи СНГ по стимулированию
Poveşti cu tâlc pentru copii isteţi 1508 демократических процессов в
Prima mea carte despre insecte 1338 государствах-участниках 1352
Prima mea enciclopedie ilustrată 1339 Исторические связи Молдовы со странами
Prinţesa broască 1510 СНГ 1359
Procedeu de ameliorare a sănătăţii şi Материалы VI Международных
stimulare a productivităţii la puii de carne Общеобразовательных Чакировских
1434 чтений 1327
Procese de democratizare în Republica Процессы демократизации в Республике
Moldova 1353 Молдова 1353
Programare în limbaj de asamblare 1326 Разработка бизнес-модели 1365
Proverbe şi expresii comentate 1502 Фашистский режим Иоана Антонеску на
территории нынешней Республики
Молдова и Одесской области 1517

Index de subiecte
Abecedare 1397-99 Cărţi pentru copii 1335-36, 1340-41, 1496,
Academia de Ştiinţe a Moldovei, istorie 1324 1507, 1511
Afaceri, iniţiere, modele 1364-65 Cetăţenie democratică, educaţie 1373
Algebră liniară 1407 Conflictologie familială 1377
Alimentaţie, dicţionare 1436 Conflictul armeano-azerbaidjan 1354
Analiză economică, întreprinderi 1437 Conflictul Transnistrean 1355
Astrologie 1343 Corupţie 1361
Bazele antreprenoriatului, acte legislative Credinţă 1345
1367 Critică literară 1474
Bibliografii naţionale, cărţi, autoreferate, teze, Democratizare, Republica Moldova 1353
articole din reviste şi ziare 1328-32 Democraţie 1352
Biologie 1414 Demografie 1349
Businessul mic şi mijlociu, Republica Moldova, Dezvoltare, intelectuală 1380
finanţare 1366 - regională 1402
Cadre didactice, stres ocupaţional 1382-83 Dicţionar al greşelilor de limbă 1450
Calcul, matriceal 1407 Drepturile, minorităţilor etnice 1372
- vectorial 1408 - omului 1371

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - educaţie 1373 - - morfologie 1452


Educaţie, civică 1379 - ucraineană 1400
- ecologică 1404 Literatură, rusă, critică şi interpretare 1512-14
- preşcolară 1396 - ucraineană pentru copii 1386
- prin jocuri 1386 Locuinţă, dicţionare 1436
- senzorială 1380 Management educaţional 1378
- spiritual-morală 1381 Marketing farmaceutic 1421
- tehnologică, anuale 1435 Meditaţii 1459
Egalităţi de gen 1348 Memorii 1482
Electrofizică 1412 Microsoft Word 2007 1325
Enciclopedii pentru copii 1337, 1339 Minorităţi etnice, drepturi 1372
Energetică 1412 Nuvele 1475, 1494
Epigrame 1466, 1471 Parlamentul Republicii Moldova 1360
Eseuri 1459, 1474 Parodii 1466, 1471
Fabule 1466 Patristică 1342
Farmaceutică 1419 Păsări, enciclopedii pentru copii 1337
- antreprenoriat 1417 Plante, astrologie 1343
Farmacie socială 1420 Pocăinţă 1345
Federalism 1358 Poezie 1455, 1459, 1461, 1464-65, 1467,
Filosofie, dreptului 1371 1473, 1476-79, 1481, 1484, 1487-90, 1494,
- muzicii 1438 1500-01, 1503
- Evul Mediu 1342 - filosofică 1480
- creştină 1342 - pentru copii 1506
- politică 1351 Politica educaţiei 1378
Fizică 1409-11 Povestiri 1463, 1470, 1503
Folclor 1401 Poveşti 1493, 1498, 1508-09
Fotbalul din Republica Moldova, anuare 1441 Proprietate intelectuală 1374
Găgăuzi, cultură 1327 Protecţia mediului 1402-04
Geometrie analitică 1408 Proză 1468, 1472
Geopolitică 1356-57 Publicistică 1486
Hidrologie generală 1413 Relaţii, economice internaţionale 1369
Igienă 1416 - internaţionale, Republica Moldova – Statele
Imunologie 1415 CSI 1359
Istorie, Republica Moldova 1359, 1517-18 Reportaje 1456
- România 1517 Români, istorie 1519
Îngrijirea corpului, dicţionare 1436 Sănătate 1416
Întreprinderi, analiză economică 1437 Scrieri 1457-58
Învăţământ primar 1400 Soluri, Pamirul de Vest 1433
Jurnale 1491-92 Spartachiada a XXVIII-a Sindicatului
Lecturi pentru copii 1504 "Sănătatea" 1442
Legislaţie farmaceutică 1418-19 Stabilitatea financiară a statului 1368
Limbi, engleză 1445 Stat federal 1358
- - jocuri 1391 Stres organizaţional 1344
- - traductologie 1444 Teatru 1460
- franceză 1446-47 Teoria mulţimilor 1406
- română, dicţionar al greşelilor de limbă 1450 Teorie politică 1351
- - folosirea corectă 1448 Umor 1462, 1483, 1485
- - fonetica 1454 Vestimentaţie, dicţionare 1436

Index geografic

65
Cronica Cărţii Nr 7-2014 ≡ Book annals Nr 7-2014

Limbenii Vechi, sate, raionul Glodeni, Republica Moldova, istorie 1516


Republica Karabahul de Munte, politică internă 1354

Index editori
AGEPI 1374 Metrompaş 1354
Ancestrala 1461 Notograf Prim 1456
Arc 1337, 1386, 1391, 1436, 1445, 1467, Pontos 1397, 1460, 1464-65, 1477, 1504,
1481, 1508 1506
Arva Color 1478 Print Elit 1441
Astrouranias 1343 Print-Caro 1422-24
Balacron 1519 Prometeu 1462
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Prut Internaţional 1405, 1447-48, 1472, 1474,
1333 1479
Bons Offices 1360 Silvius Libris 1384, 1389-90, 1392, 1395, 1507
Cadran 1503 Ştiinţa 1398-1400, 1409-11, 1438, 1455,
Camera Naţională a Cărţii 1328-32 1457-58, 1512-14
Cartier 1379, 1450, 1468 Tehnica-Info 1407-08, 1494
CEP USM 1326, 1358, 1369, 1378, 1416, Transparency International – Moldova 1361
1482 UnAŞM 1342, 1349, 1351, 1370, 1403, 1406,
Clipa siderală 1463 1412-13, 1415, 1444, 1452, 1454
Complexul Editorial INCE 1368 Uniunea Scriitorilor Alexandr Puşkin din
Cuvîntul-ABC 1345 Moldova 1484
Editerra Prim 1414 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Energraf 1385, 1387-88, 1393-94 1434
Epigraf 1435 Universitatea de Stat "Alecu Russo" 1325,
Estetini 1404 1334
Grafic-Design 1489-90 Universitatea Populară 1356
INCE 1366 Институт демократии 1367
Institutul de Studii Enciclopedice 1449, 1451 Лабиринт 1487, 1491-92
Labirint 1466, 1480 Народный Университет 1357
Lexon-Prim 1355, 1380, 1433 Национальный институт женщин Молдовы
Libelula (PROMO plus) 1495-99 "Равноправие" 1372-73
Litera 1346-47 Полиграфист 1511
Lumina 1459, 1475

ISBN eronat
ISBN 978-9975-61-749-9 1386
ISBN 978-9975-53-350-8 1446
ISBN 978-9975-51-410-1 1506

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
IULIE NR 7 JULY
(2759-3162)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2759. Duca, Gheorghe. Ştiinţă performantă în serviciul societăţii : [managementul
ştiinţei şi cadrul normativ] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 3-6 : fot. –
ISSN 1857-0461.

2760. Feuraş, Eugenia. Sugestii privind modalităţile de eficientizare a sectorului de


cercetare ştiinţifică al Republicii Moldova = Suggestions on now to streamline the scientific
research sector in the Republic of Moldova / Eugenia Feuraş // Economica. – 2014. – Nr 2. –
P. 7-22 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 22 (10 tit.). – ISSN 1810-9136.

2761. Tofan, Eugenia. Cea de-a V-a Reuniune a Academiilor Dunărene : [Chişinău,
AŞM, 07. 04. 2014] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 7. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2815, 2818-19, 2824-25, 2844, 2854, 2862, 2920, 2948, 2950-
51)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 2797, 2826, 2844, 2902, 2917, 2948, 2984)

005 Conducere şi organizare. Management


005.1 Teoria şi practica organizării
(Vezi Nr 2802)

005.4 Procese în management. Dezvoltare. Globalizare


2762. Butnaru, Veronica. Gândirea japoneză Kaizen – cheie privind succesul
dezvoltării organizaţionale / Veronica Butnaru // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P.
74-78. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2763. Caraman, Iurie. Aspecte ale consumului cultural din comunităţile rurale din
Republica Moldova = Аспекты культурного потребления сельского сообщества
Республики Молдова / Iurie Caraman // Procese de democratizare în Republica Moldova:

67
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf. intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău,
2014. – P. 78-82 ; 86-90 : fig., fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 82
(6 tit.).

2764. Dandiş, Nicolae. Prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană în


domeniul culturii / Nicolae Dandiş // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 36 : fot. –
ISSN 2345-1416.
(Vezi de asemenea Nr 2920)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 2937)
02 BIBLIOTECONOMIE
2765. Banari, Iulia. Cartea – sursă de formare a personalităţii : [despre activitatea
Bibl. pentru copii din or. Ştefan Vodă] / Iulia Banari // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7. – P.
21 : fot. – ISSN 1857- 4424.

2766. Cereteu, Igor. Pagini din istoria Bibliotecii Mănăstirii Hâncu : [cu hramul Sfânta
Cuvioasă Parascheva] / Igor Cereteu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie.
– P. 139-154. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 153 (15 tit.) – ISSN 1857-
0240.

2767. Cheradi, Natalia. Diseminarea rezultatelor ştiinţifice pe baza principiilor


accesului deschis = Dissemination of scientific findings based on open access principles /
Natalia Cheradi // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 160-166 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 166 (13 tit.). – ISSN 1810-9136.

2768. Danilov, Maria. Repere în istoriografia Bibliotecii Mănăstirii Noul Neamţ –


probleme şi interpretări / Maria Danilov // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie.
Muzeologie. – P. 173-182. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 181-182 (26 tit.) şi
în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

2769. Dermengi, Rodica. Rolul bibliotecii în educarea culturală şi civică a tinerii


generaţii : [despre activitatea Colectivului Bibl. raionale "A. Ciurunga" din Cahul] / Rodica
Dermengi // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 37 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 37
(6 tit.). – ISSN 2345-1416.

2770. Papuc, Liviu. 20 de cărţi vechi şi rare din Biblioteca lui Paul Gore / Liviu Papuc
// Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 169-172. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 172 (6 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 2775, 2809, 2921)

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

069 Muzee
2771. Ploşniţă, Elena. Marketingul şi muzeele Republicii Moldova / Elena Ploşniţă //
Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 136-141 – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 141
(11 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2938, 2944, 3019)

070 Ziaristică. Presă


2772. Ciurunga, Andrei. Andrei Ciurunga despre revista "Cahulul literar" : [amintiri] /
Andrei Ciurunga // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 2 : fot. – ISSN 2345-1416.

2773. Dumbrăveanu, Andrei. Mass-media din Republica Moldova angajată în


procese de democratizare a societăţii = Средства массовой информации в Республике
Молдова участвуют в процессах демократизации общества / Andrei Dumbrăveanu //
Procese de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective : Materialele
conf. intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 45-50 ; 48-54 : fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., rusă.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 2768, 2770)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2774. Duca, Gheorghe. Acad. Alexandru Roşca la 80 de ani : [doctor habilitat în
filozofie, membru titular al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Gheorghe Duca, Victor Moraru,
Victor Juc // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 165-166 : fot. – ISSN 1857-0461.

2775. Rogovaia, Galina. Consolidarea morală a societăţii civile din Republica


Moldova în calea construirii unui stat democratic = Моральная консолидация гражданского
общества Республики Молдова на пути построения демократического государства :
[studiu filosofic] / Galina Rogovaia // Procese de democratizare în Republica Moldova:
realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf. intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău,
2014. – P. 82-91 ; 91-100 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 91
(14 tit.).

2776. Sprincean, Serghei. Problematica antropologică în context bioetic şi politic :


[studiu filosofic] / Serghei Sprincean // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 102-106. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (8 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2812)

159.9 Psihologie
2777. Batog, Mariana. Model de intervenţie psihologică în cazul preadolescenţilor cu
stres posttraumatic / Mariana Batog // Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres :
Materialele Conf. Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului

69
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

organizațional". – Bălţi, 2014. – P. 99-103 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103
(9 tit.).

2778. Priţcan, Valentina. Strategii de diminuare a sindromului arderii profesionale /


Valentina Priţcan // Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres : Materialele Conf. Şt. Intern.
"Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizațional". – Bălţi, 2014. – P.
20-27. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26-27 (9 tit.).

2779. Şleahtiţchi, Mihaela. Efectele stresului organizaţional / Mihaela Şleahtiţchi,


Mihai Şleahtiţchi // Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres : Materialele Conf. Şt. Intern.
"Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizațional". – Bălţi, 2014. – P.
15-19. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18-19 (22 tit.).

2780. Зорило, Лариса. Общение без стресса для ребенка в ситуации


преодоления сопротивлении воспитанию / Лариса Зорило // Stil modern de viaţă: între
sănătate şi stres : Materialele Conf. Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin
suprimarea stresului organizațional". – Bălţi, 2014. – P. 68-72. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 72 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2779, 2798-99, 2803-04, 2916, 2918, 2926, 2932, 2978, 2980)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2781. Buburuz, Petru. Se apropie Împărăţia Cerurilor – să ne curăţim de rele şi să
îmbrăţişăm cele bune : [interviu cu protoiereu dr. P. Buburuz, preot paroh al Bisericii "Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel" din Chişinău] / interlocutor: Gheorghe Budeanu // Luminătorul. –
2014. – Nr 2. – P. 21-28 : fot.

2782. Condraticova, Liliana. Dosarele de arhivă – surse de studiere a orfevrăriei


bisericeşti / Liliana Condraticova // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P.
247-255. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 254 (8 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-0240.

2783. Gulivati, Vasile. Părintele Vasile Gulivati, mărturie vie a unei istorii vitrege :
[interviu cu clericul Bisericii "Întâmpinarea Domnului" din Chişinău] / consemnare de cor.
rev.// Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 13-15 : fot.

2784. Ioan (Moşneguţu). 40 de ani de slujire clericală a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Vladimir : [Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove] / Arhimandrit Ioan (Moşneguţu) //
Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 9-12 : fot.

2785. Mărculeţ, Vasile. Ieremias – un mitropolit ignorat al Ungrovlahiei de la


începutul secolului al XV-lea / Vasile Mărculeţ // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie.
Muzeologie. – P. 51-54. – Rez. în lb. fr., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (16 tit.). – ISSN
1857-0240.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2786. Neagu, Răzvan Mihai. Consideraţii privind diecezele catolice create de papii
de la Avignon în exteriorul Carpaţilor: Episcopia Milcoviei şi Episcopia de Siret / Răzvan Mihai
Neagu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 41-50. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49 (34 tit.). – ISSN 1857-0240.

2787. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al


Plaiurilor). Pastorală la Învierea Domnului / Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor // Luminătorul. – 2014. – Nr 2. – P. 2-8 : fot.

2788. Roman, Cristina. Sinaxa Pan-Ortodoxă – rezumat, analiză şi comentarii /


Cristina Roman // Luminătorul. – 2014. – Nr 2. – P. 47-64. – Va urma.

2789. Rotari, Dorina. La Căinari a fost sfinţită Troiţa închinată Părintelui Alexei :
[Mateevici, preot-poet] / Dorina Rotari // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7. – P. 11-12 : fot. –
ISSN 1857- 4424.

2790. Saharov, Sofronie. Metodă duhovnicească de a ţine Postul Mare : [meditaţie] /


Sofronie Saharov // Luminătorul. – 2014. – Nr 2. – P. 29-31 : fot.

2791. Stăniloae, Dumitru. Cuvânt la Învierea Domnului : [meditaţii] / preot profesor


Dumitru Stăniloae // Luminătorul. – 2014. – Nr 2. – P. 10-16 : fot.

2792. Şoimaru, Vasile. Pe urmele Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolit al Moldovei.


De la locul de baştină până la cel de veci : [studiu] / Vasile Şoimaru // Luminătorul. – 2014. –
Nr 2. – P. 32-43 : fot.

2793. Ware, Kallistos. Stranie, dar totuşi, cunoscută: Călătoria mea spre Biserica
Ortodoxă / Mitropolitul Kallistos Ware ; trad. din lb. engl. de preotul Constantin Cojocaru //
Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 40-42 : fot. – Contin. Începutul : Nr 3/4.
(Vezi de asemenea Nr 2766, 2920, 3035-36, 3039, 3127, 3142)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
304 Probleme sociale. Mod de viaţă
(Vezi Nr 2809, 2921)
305 Studii de gen
2794. Ivănuş, Cătălina-Adriana. Inegalităţi gen pe piaţa muncii din UE = Gender
inequalities in the EU labor market / Cătălina-Adriana Ivănuş // Economie şi Sociologie. –
2014. – Nr 2. – P. 132-139 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 139 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei

71
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

2795. Bunduc, Petru. Tendinţe actuale în cercetarea geografică a migraţiilor


internaţionale : [studiu] / Petru Bunduc // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele
Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 78-86 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85-86 (12 tit.) – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 2796, 2823, 2827, 3134, 3148-49, 3152)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2796. Gorobievschi, Svetlana. Calitatea guvernării şi satisfacţia cu viaţa a populaţiei
în Republica Moldova = Of governance and the population' s life satisfaction in the Republic
of Moldova : [studiu] / Svetlana Gorobievschi, L. Prodan-Şestacova // Economica. – 2014. –
Nr 2. – P. 121-135 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 134-135 (20 tit.). – ISSN 1810-9136.

2797. Todoroi, Dumitru. Societatea empatică a conştiinţei = Empathic


consciousness society / Dumitru Todoroi // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 144-159 – Tit.,
text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 159 (20 tit.). –
ISSN 1810-9136.
(Vezi de asemenea Nr 2794, 2811, 2866, 2954)

316.6 Psihologie socială


2798. Briceag, Silvia. Familia temporar dezintegrată – teren de apariţie şi menţinere
a stresului emoţional / Silvia Briceag, Maria Corcevoi // Stil modern de viaţă: între sănătate şi
stres : Materialele Conf. Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului
organizațional". – Bălţi, 2014. – P. 77-81 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (4
tit.).

2799. Cazacu, Daniela. Stresul organizațional – factor perturbator al relaţiilor


intrafamiliale / Daniela Cazacu // Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres : Materialele
Conf. Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizațional". –
Bălţi, 2014. – P. 59-63. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62-63 (8 tit.).

2800. Corcevoi, Maria. Relaţia dintre stres şi familia marcată de migraţiune / Maria
Corcevoi, Viorica Ciobanu // Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres : Materialele Conf.
Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizațional". – Bălţi,
2014. – P. 63-67 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (6 tit.).

2801. Puzur, Elena. Maturitatea socială – indicator al adaptării psihosociale = Social


maturity – an indicator of psychological adaptation / Elena Puzur // Univers Pedagogic. –
2014. – Nr 3. – P. 45-49 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (5 tit.). –
ISSN 1811-5470.

2802. Ţîmbaliuc, Natalia. Inteligenţa emoţională în contextul teoriilor


comportamentale = Emotional intelligence in the context of behavioral theories / Natalia
Ţîmbaliuc // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 97-102 : fig., tab. – Tit., text paral.:

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (10 tit.). – ISSN 1857-
4130.

2803. Болбочану, А. Нарушения коммуникации в семьях, вызванные


длительныем стрессом от ракетных обстрелов / А. Болбочану, Александр Остроброд //
Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres : Materialele Conf. Şt. Intern. "Fortificarea
sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizațional". – Bălţi, 2014. – P. 7-14 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12-14 (29 tit.).

2804. Гуцу, Наталья. Формирование валеологических установок в контексте


психологической службы / Наталья Гуцу, Лариса Подгородецкая // Stil modern de viaţă:
între sănătate şi stres : Materialele Conf. Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin
suprimarea stresului organizațional". – Bălţi, 2014. – P. 72-76. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 76 (4 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2809)

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


(Vezi Nr 2779-80, 2798-99, 2803, 2884)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
2805. Călcîi, Gheorghe. Democraţia şi religia în societatea de criză = Демократия и
религия в кризисном обществе : [studiu] / Gheorghe Călcîi // Procese de democratizare în
Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf. intern. şt.-practice, 20
mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 99-104 ; 109-115 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 104 (8 tit.).

2806. Mocanu, Victor. Tendinţe actuale în stratificarea politică din Republica


Moldova = Текущие тенденции политического расслоения в Республике Молдова / Victor
Mocanu, Ion Mocanu // Procese de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe,
perspective : Materialele conf. intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 30-44 ;
31-47 : fig., fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (8 tit.).

2807. Peru-Balan, Aurelia. Arhetipul şi bradingul politic: premise culturale în


persuasiune / Aurelia Peru-Balan // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 94-101. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100-102 (32 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2773, 2809, 2811, 2814, 2816, 2820, 2822)

323 Politică internă


2808. Spînu, Stela. The role of communication in preventing and managing
interethnic conflicts / Stela Spînu // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 126-128. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 128 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova

73
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

2809. Balan, Elena. Identitatea civică – factor prioritar în dezvoltarea democratică a


Republicii Moldova = Гражданская идентичность – приоритетный фактор в
демократическом развитии Республики Молдова / Elena Balan, Lucia Gaşper // Procese
de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf.
intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 71-77 ; 78-85 : fot. – Tit., text paral. :
lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76-77 (16 tit.).

2810. Blajco, Vladimir. Impactul stratificării politice asupra campaniei electorale în


Republica Moldova = Влияние политической стратификации на избирательные кампании
в Республике Молдова / Vladimir Blajco // Procese de democratizare în Republica Moldova:
realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf. intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău,
2014. – P. 51-57 ; 55-62 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (6
tit.).

2811. Ştirbu, Eugeniu. Dezvoltarea proceselor democratice în Republica Moldova =


Развитие демократических процессов в Республике Молдова: aspecte sociale / Eugeniu
Ştirbu // Procese de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective :
Materialele conf. intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 13-25 ; 13-25 : fig.,
fot., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

2812. Varzari, Pantelimon. Democratizarea contemporană şi implicaţiile sale asupra


tranziţiei politice din Republica Moldova = Современные демократические
преобразования и их последствия в политической транзиции Республики Молдова /
Pantelimon Varzari // Procese de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe,
perspective : Materialele conf. intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 63-70 ;
69-77 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69-70 (20 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2763, 2796, 2807)

324 Alegeri
(Vezi Nr 2874)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2813. Goncharov, Igor. Estonia votes in support of Moldova = Этония: голос в
поддержку Молдовы : [интервью почетного консула Эстонской Республики в РМ
господина Игоря Гончарова] / записали Клаудия Грищенко, Виталий Калугаряну //
Работай & Отдыхай! – 2014. – Nr 22. – P. 18-21 : fot. – Tit., text. paral. : lb. engl., rusă. –
ISSN 1857-0399.

2814. Juc, Victor. Subsistemele regionale din Orientul Mijlociu în abordările


teoretico-metodologice din Federaţia Rusă / Victor Juc, Ruslana Grosu // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 103-115. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113-115 (32
tit.). – ISSN 1813-8489.

2815. Popescu-Tăriceanu, Călin. Avantajele Republicii Moldova în parcursul


european : [discursul Preşedintelui Senatului României ţinut la Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinău, 08 mai 2014] / Călin Popescu-Tăriceanu // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 9-12 :


fot. – ISSN 1857-0461.

2816. Popilevschi, Dumitru. Geopolitica Mării Negre: sinergii de valori şi interese /


Dumitru Popilevschi // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 147-154. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 154 (6 tit.). – ISSN 1813-8489.

2817. Şerbu, Genţiana. Să învăţăm din trecut, dar să nu ne blocăm viitorul : interviu
cu Excelenţa Sa, Doamna G. Şerbu, Consul general al României la Cahul / consemnare de
rep. rev. // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 14-15 : fot. – ISSN 2345-1416.

2818. Tofan, Eugenia. Preşedintele Senatului României, Călin Popescu-Tăriceanu,


în vizită la AŞM : [Chişinău, 08 mai 2014] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 8
: fot. – ISSN 1857-0461.

2819. Tofan, Eugenia. Urme germane în Republica Moldova' 1814-2014: tradiţii şi


modernizare : [pe marginea Conf. moldo-germane cu acelaşi generic, Chişinău, AŞM, 14 mai
2014] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 13. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2882)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2820. Căldare, Gheorghe. Unele aspecte ale politicii externe a Republicii Moldova în
contextul evoluţiei situaţiei geopolitice din regiune / Gheorghe Căldare, Vera Târsână //
Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 116-125. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 124-125 (25 tit.). – ISSN 1813-8489.

2821. Gherman, Natalia. "În centrul politicii externe se află protejarea şi promovarea
intereselor ţării şi ale cetăţenilor noştri": Interviu cu dna N. Gherman, viceprim-ministru,
ministru al afacerilor externe şi integrării europene al Rep. Moldova / interlocutor Mihai Manea
// Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 95-102. – ISSN 1813-8489.

2822. Juc, Victor. Democratizarea sistemului politic din Republica Moldova în


contextul valorificării opţiunii europene = Демократизация политической системы в
Республике Молдова в контексте оценки европейских перспектив / Victor Juc // Procese
de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf.
intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 26-30 ; 26-30 : fot. – Tit., text paral. :
lb. rom., rusă.

2823. Mîndru, Valeriu. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană:


percepţii şi atitudini ale populaţiei / Valeriu Mîndru, Aurelia Peru-Balan // Akademos. – 2014.
– Nr 2. – P. 89-93 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93 (7 tit.). – ISSN
1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2815, 2817, 2819, 2906)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 2796, 2818, 2879)

75
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2824. Macari, Vadim. Evoluţii în cercetarea competitivităţii economice ca noţiune
multiaspectuală = Evolution of the economic competitiveness research as a multidimensional
notion / Vadim Macari // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 9-15. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (10 tit.). – ISSN 1857-4130.

2825. Palii, Natalia. Evaluarea eficacităţii proiectului inovaţional prin indicatorii valorii
actualizate nete şi a ratei interne de rentabilitate = Assessment of the effiecency of the
innovative project through the net preset value indicators and the internal rate of return /
Natalia Palii // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 73-77 : fig., tab. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.

2826. Ţurcan, Viorica. Economie digitală – premisă a dezvoltării economice în


secolul XXI = Digital economy – a premise for economic development in the 20th century /
Viorica Ţurcan, Alexandru, Iulita Bîrcă // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 109-115
: fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
115 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 2797, 2838, 2933)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2827. Filip, Nelly. Estimarea implicaţiei migraţiei internaţionale a forţei de muncă în
evoluţia pieţii muncii din Republica Moldova = Estimation of the implication of the international
migration of workforce in the evolution of the labor market in the Republic of Moldova / Nelly
Filip, Natalia Branaşco // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 101-108 : fig., tab. – Tit., text paral.
: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 108 (6 tit.). – ISSN 1810-
9136.
(Vezi de asemenea Nr 2778-79, 2794-95, 2799, 2803-04, 2847, 2898, 2900, 2932,
2978, 2980)

331.105.44 Sindicate
2828. Budza, Oleg. Oleg Budza: "Muncă decentă pentru cetăţenii R. Moldova " =
"Достойный труд гражданам Молдовы!" : [interviu cu preşedintele Confederaţiei Naţ. a
Sindicatelor din Moldova] / consemnare de Vitalie Călugăreanu // Работай & Отдыхай! –
2014. – Nr 22. – P. 8-12 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2829. Macoveţchi, Carolina. Abordări teoretice cu privire la regionalism şi
regionalizare / Carolina Macoveţchi // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 7. – P. 26-31. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31 (15 tit.). – ISSN 1810-309X.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 2762, 2834)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
2830. Afteni, Laura. Analiza poverii fiscale ramurale în Republica Moldova = Analysis
of branch tax burden in Moldova / Laura Afteni // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P.
90-96 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 96 (7 tit.). – ISSN 1857-4130.

2831. Cucirevii, Vladimir. Propuneri în vederea măririi influenţei politicii monetar-


creditare asupra creşterii economice = Proposals to increase the influence of monetary and
credit policy on economic growth / Vladimir Cucirevii // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 79-93
: tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93 (5
tit.). – ISSN 1810-9136.

2832. Dodon, Svetlana. Fundamentarea teoretică a unor bariere de ordin politic,


instituţional şi social care duc la creşterea deficitelor bugetare = The theoretical substantiation
of certain political, institutional and social bottlenecks that increase budget deficits / Svetlana
Dodon // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 145-156 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (18 tit.). – ISSN 1857-4130.

2833. Lupaşco, Oleg. Aspecte metodologice privind comercializarea bunurilor


sechestrate în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (15) din Codul fiscal / Oleg Lupaşco //
Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – P. 74-77 : fot.

2834. Mîţu, Vadim. Aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea deciziei organului fiscal
de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului. Practica judiciară //
Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – P. 87-88 : fot.

2835. Plămădeală, Natalia. Despre valabilitatea certificatelor privind lipsa sau


existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional = О действительности справки об
отсутствии или наличии недоимки перед национальным публичным бюджетом / Natalia
Plămădeală // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – P. 71-74 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom.,
rusă.

2836. Raboşapca, Irina. Taxele ca instrumente economice de protecţie a mediului.


Analiză asupra industriei puternic poluatoare din Republica Moldova = Fees as economic
environmental protection tools. Analysis on intense pollution industry in the Republic of
Moldova / Irina Raboşapca, Andras-Istvan Barta // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. –
P. 66-72 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 72 (4 tit.). – ISSN 1857-4130.

2837. Sochircă, Alexei. Privind modificările la art. 254 din Codul fiscal, operate prin
Legea nr. 64 din 11 aprilie 2014 / Alexei Sochircă // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – P. 25-
27 : fot.

2838. Sturzu, Ion. Datoria de stat: o tratare conceptuală = State debt: a conceptual
treatment / Ion Sturzu // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 53-59 : fig., tab. – Tit.,

77
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

text paral .: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (3 tit.). – ISSN
1857-4130.

2839. Tverdohleb, Maia. Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului


impozabil al persoanelor fizice / Maia Tverdohleb // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – P. 93-
94 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

2840. Гриник, Татьяна. О проблемах применения налоговых накладных и


накладных / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 7. – P. 51-57. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – Va urma.

2841. Дима, Марчела. О налоговых последствиях продажи обесцененного


актива / Марчела Дима, Наталья Цирюльникова // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 7. –
P. 20-22 : fot., tab.

2842. Мыцу, Вадим. Некоторые аспекты процедуры рассмотрения и


обжалования акта налогового контроля и решения, вынесенного налоговым органом /
Вадим Мыцу // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – P. 77-82 : fot.

2843. Чиреш, Елена. Об объекте обложения IVAO и налоговой справедливости /


Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 7. – P. 58-63 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 2835, 2860-61, 2907, 2965, 3031, 3154)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei.


Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 2760, 2830-31, 2856, 2860, 2955, 3008)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2844. Bîrcă, Iulita. Analiza competitivităţii economice a Republicii Moldova din
perspectiva componentei: ştiinţă, tehnologie şi inovaţii = Economic competitiveness analysis
of the Republic of Moldova in terms of: science, technology and innovation / Iulita Bîrcă,
Ecaterina Negru, Alexandru Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 60-65 :
fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65
(15 tit.). – ISSN 1857-4130.

2845. Cimpoieş, Liliana. Competitiveness of Moldova's agri-food sector in the


context of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) / Liliana Cimpoieş
// Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P. 115-122 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 122 (9 tit.). – ISSN 1857-0003.

2846. Cobzac, Iosif. Rolul statului în optimizarea stratificării economice = Роль


государства в оптимизации экономической стратификации / Iosif Cobzac // Procese de
democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf. intern.
şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 105-109 ; 116-121 : fot. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 109 (5 tit.).

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2847. Movilă, Irina. Analiza indicelui competitivităţii Republicii Moldova şi eficienţa


pieţii muncii conform metodei forumului economic mondial = Analysis of Moldova's
competivess index and labor market efficiency according to the economic forum method /
Irina Movilă, Alina Suslenco // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 32-38 : fig., tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (10 tit.). – ISSN
1810-9136.

2848. Zaharco, Silvia. Cooperarea producătorilor agricoli – prioritate a dezvoltării


sectorului agrar = The cooperation of agricultural producers – a priority of agricultural sector
development / Silvia Zaharco // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 47-56 : fig. – Tit., text paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.

2849. Zubco, Efim. Subvenţionarea şi progresul în agricultură = Subsidy and


progress in agriculture / Efim Zubco // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 164-172 :
fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 172
(7 tit.). – ISSN 1857-4130.

338.48 Turism. Economia turismului


2850. Colesnicova, Tatiana. Analiza dezvoltării turismului viti-vinicol în lume = The
analysis of wine tourism development in the world / Irina Colesnicova // Economie şi
Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 78-84 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.

2851. Roşca, Petru Ion. Importanţa turismului pentru economia românească = The
importance of the romanian tourism economy / Petru Ion Roşca, Dan Alexandru Buşu //
Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 23-31 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (5 tit.). – ISSN 1810-9136.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2852. Blanovschi, Andrei. Marfa şi formele sale contemporane de exprimare /
Andrei Blanovaschi // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 56-64 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (8 tit.). – ISSN 1813-8489.

2853. Dumitraşco, Marica. Efectele estimative ale reformei în comerţ = Estimating


effects of trade reform / Marica Dumitraşco // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 109-120 : tab.
– Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (12 tit.). –
ISSN 1810-9136.

2854. Rapcea, Vitalie. Noi evoluţii şi tendinţe în dezvoltarea ştiinţe şi practicii de


marketing = New evolutions and trends in the development of marketing science and practice
/ Vitalie Rapcea // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 39-46 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (13 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1810-9136.

79
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

(Vezi de asemenea Nr 2771, 2826, 2833, 2863, 2890, 3003, 3133)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2855. Coşer, Cornel. Evaluarea infrastructurii competitivităţii exportului agroalimentar
al Republicii Moldova = Competitiveness infrastructure assessment of Moldova' s agri-food
export / Cornel Coşer // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 116-125 : tab. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 125 (4 tit.). – ISSN
1857-4130.

2856. Coşer, Cornel. Potenţialul de export şi competitivitatea agroalimentară a


Republicii Moldova / Cornel Coşer, Aurelia Litvin // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 49-58 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (8 tit.). – ISSN 1857-0461.

2857. Madan, Valentina. Aspecte privind regimul vamal de tranzit / Valentina Madan
// Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 4. – P. 25-27. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (10 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 2870, 3003)

339.7 Finanţe internaţionale


2858. Guştiuc, Andrei. Rolul Băncii Centrale Europene în domeniul supravegherii
bancare / Andrei Guştiuc, Natalia Tîltu // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 36-41. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39-41 (31 tit.). – ISSN 1813-8489.

2859. Luchian, Ivan. Unele aspecte moderne ale globalizării financiare = Some
modern aspects of financial globalization / Ivan Luchian // Economie şi Sociologie. – 2014. –
Nr 2. – P. 85-89 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 89 (13 tit.). – ISSN 1857-4130.

2860. Ţurcanu, Adrian. Impactul pieţei valutar-financiare internaţionale asupra


economiei naţionale în condiţiile integrării şi globalizării financiare = The impact of the
international currency and financial market on the national economz under financial
integration and globalization / Adrian Ţurcanu // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 136-143 :
fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 143 (5
tit.). – ISSN 1810-9136.

2861. Врагалева, Вероника. Трансфертные цены: международный опыт


администрирования / Вероника Врагалева // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – P. 100-105
: fig., fot. – Referinţe bibliogr. : p. 105 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2838)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2862. Andreeva, Tatiana. Particularităţile concurenţei inovatoare în condiţiile
globalizării economiei mondiale = Characteristics of innovation competition in a globalizing
world economy / Tatiana Andreeva // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 140-144 :

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144 (6
tit.). – ISSN 1857-4130.

2863. Gribincea, Alexandru. Turcia la intereselor comercial-economice = Turkey at


the intersection of economic and commercial interests / Alexandru Gribincea, Sedat Hasan
Karacaoglo // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 16-34 : fig., tab. – Tit., text paral.:
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (8 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 2762, 2847)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2864. Baltag, D. Unele considerente referitoare la condiţiile în care poate fi antrenată
răspunderea juridică pentru fapta ilicită : [la nivelul teoriei generale a dreptului] / D. Baltag,
Gh. Tragone // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 7. – P. 15-25. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 25 (53 tit.). – ISSN 1810-309X.

2865. Cerba, Veaceslav. Unele consideraţii teoretice privind fapta ilicită – condiţie a
răspunderii juridice de drept public şi de drept privat : [elemente de teoria generală a
dreptului] / Veaceslav Cerba // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 4. – P.
54-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (18 tit.). – ISSN 2345-1130.

2866. Костаки, Г. Правовая и политическая культура – необходимые элементы


демократического общещства / Г. Костаки, Р. Султанов // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 7.
– P. 4-10. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9-10 (21 tit.). – ISSN 1810-3081.

2867. Федоров, Г. Стадии правоприменительного процесса / Г. Федоров, В.


Травин // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 7. – P. 10-20. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 20 (23 tit.). – ISSN 1810-3081.

341 Drept internaţional


2868. Băieşu, Aurel. Rolul arbitrajului comercial internaţional în înfăptuirea justiţiei /
Aurel Băieşu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 2-7. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 7 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

2869. Florescu, Cristina Ioana. Tendinţe privind interpretarea clauzelor patologice în


arbitrajul internaţional / Cristina Ioana Florescu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7.
– P. 60-68. – Referinţe bibliogr. în note, p. 66-68 (39 tit.). – ISSN 1811-0770.

2870. Gribincea, Lilia. Arbitrajul ad-hoc / Lilia Gribincea // Revista Naţională de


Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 72-74. – Referinţe bibliogr. în note, p. 74 (26 tit.). – ISSN 1811-
0770.

2871. Lazăr, Diana. Cadrul de reglementări privind procedura recunoaşterii şi


executării sentinţelor arbitrale străine în sistemul Convenţiei de la New York din 1958 / Diana

81
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

Lazăr // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 79-92. – Referinţe bibliogr. în note,


p. 90-92 (80 tit.). – ISSN 1811-0770.

2872. Postovan, Dumitru. "Dreptul discreţionar" în activitatea arbitrajului / Dumitru


Postovan // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 54-59. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 59 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

2873. Тарасов, Олег. Институт представительства с точки зрения правовой


персонологии общетереоретическая и междунанородно-правовая характеристика /
Олег Тарасов // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 7. – P. 4-9. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 44-45 (26 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 2808, 2829, 2882, 2892-93, 2913)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2874. Becciev, Elena. Restricţii de ordin legal privind limitele realizării dreptului la
agitaţie electorală / Elena Becciev // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr
4. – P. 30-35. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35 (26 tit.). – ISSN 2345-
1130.

2875. Costachi, Gheorghe. Conceptul şi semnificaţia contemporană a cetăţeniei


active / Gheorghe Costachi, Irina Iacob // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 7. – P. 4-9. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (25 tit.). – ISSN 1810-309X.

2876. Dabija, Tatiana. Controlul constituţionalităţii legilor "a priori" versus" a


posteriori" / Tatiana Dabija // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 130-141 . – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 140-141 (16 tit.). – ISSN 1813-8489.

2877. Goriuc, Silvia. Consideraţiuni generale cu privire la evoluţia instituţiei şefului


de stat / Silvia Goriuc // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 30-35. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 35 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

2878. Lupaşcu, Zinaida. Cetăţenia şi drepturile cetăţeneşti / Zinaida Lupaşcu //


Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 7. – P. 10-15. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15
(22 tit.). – ISSN 1810-309X.

2879. Marinescu, Aurel. "Buna guvernare" în cadrul demersului politic şi


administrativ contemporan / Aurel Marinescu // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. –
2014. – Nr 4. – P. 49-53. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (29 tit.). – ISSN
2345-1130.

2880. Negru, Boris. Statul ca factor decisiv de influenţă a statutului juridic al


personalităţii / Boris Negru, Octavian Marian // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 7. – P. 33-37. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (22 tit.). – ISSN 1810-3081.

2881. Sprincean, Serghei. Contribuţia metodologiei bioetice la asigurarea libertăţii


electorale în condiţiile amplificării insecurităţii globale = Вклад методологии биоэтики в

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

обеспечение свободных выборов в условиях усиления глобальной нестабильности /


Serghei Sprincean // Procese de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe,
perspective : Materialele conf. intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 110-
116 ; 122-130 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 116 (8 tit.).

2882. Костаки, Г. Безопасность человека в системе национальной безопасности


/ Г. Костаки, В. Еников // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 4. – P. 8-
12. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (16 tit.). – ISSN 2345-1130.

2883. Сосна, А. Административная ответветственность за нарушение


законодательства об энергетике / А. Сосна, С. Киосе // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi
practică. – 2014. – Nr 4. – P. 13-18. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (11
tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 2773, 2775, 2822, 2846, 2865, 2873)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2884. Boroiu-Dragomir, Cristina. Măsuri cu caracter special-criminologic de
prevenire a criminalităţii în rîndul femeilor / Cristina Boroiu-Dragomir // Jurnalul Juridic
Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 4. – P. 40-44. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 44 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.

2885. Iacub, Irina. Spre o teorie a securităţii criminologice / Irina Iacub // Закон и
жизнь. – 2014. – Nr 7. – P. 38-41. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (17 tit.).
– ISSN 1810-3081.

2886. Vasiloi, Dj. Mecanismul apariţiei consecinţelor sociale ale criminalităţii / Dj.
Vasiloi // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 4. – P. 28-29. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (5 tit.). – ISSN 2345-1130.

2887. Колос, Михаил. Клевета и оскорбление: генезис ответственности и


проблемы современной криминализации – декриминализации / Михаил Колос // Jurnalul
Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 4. – P. 76-82. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 81-82 (22 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 2864)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 2839, 2887)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


2888. Mihalache, Iurie. Recunoaşterea arbitrajului ca formă a justiţiei private în
materie civilă şi comercială / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. –
P. 69-71. – Referinţe bibliogr. în note, p. 71 (5 tit.). – ISSN 1811-0770.

2889. Сосна, В. Гражданская ответственность за нарушение законодательства,


регулирующего поставку электроэнергии / В. Сосна, Д. Факиров // Jurnalul Juridic

83
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 4. – P. 19-24. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 24 (11 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 2865)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


2890. Станишевский, Александр. Составляем договор купли-продажи товаров /
Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 7. – P. 64-67 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2838)

347.7 Drept comercial


2891. Guceac, Ion. Impactul conștiinței asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice / Ion
Guceac // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 81-88. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 87-88 (58 tit.). – ISSN 1857-0461.

2892. Ульянова, Галина. Защита авторских прав от плагиата по


законодательству Болгарии и Украины / Галина Ульянова // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr
7. – P. 37-41. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (17 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 2844, 2870-72, 2888, 2896, 2913)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2893. Clima, Nicolae. Interacţiunea instanţelor de judecată cu arbitrajul / Nicolae
Clima // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 18-23. – ISSN 1811-0770.

2894. Crenguţa, Leaua. Unele aspecte de noutate aduse de Noul Cod de procedură
civilă din România / Leaua Crenguţa // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 40-
46. – Referinţe bibliogr. în note, p. 45-46 (27 tit.). – ISSN 1811-0770.

2895. Novac, Tatiana. Arbitrul şi judecătorul. Diferenţieri statutare / Tatiana Novac //


Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 75-78. – Referinţe bibliogr. în note, p. 78 (13
tit.). – ISSN 1811-0770.

2896. Postovan, Dumitru. Dezvoltarea arbitrajului în Republica Moldova / Dumitru


Postovan // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 8-13. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 13 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.

2897. Smochină, Andrei. Încălcarea principiilor fundamentale ale legislaţiei


Republicii Moldova sau a bunelor moravuri – temei de desfiinţare a hotărârii arbitrale / Andrei
Smochină // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 50-53. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 53 (7 tit.). – ISSN 1811-0770.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2898. Capşa, Tudor. Procedura concedierii în urma reducerii numărului de personal :


aspecte social-juridice / Tudor Capşa, Victor Sandu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 7. – P. 31-
37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

2899. Romandaş, Nicolae. Drepturi, şanse şi obligaţii în caz de şomaj =


Безработные: права, возможности и обязанности / Nicolae Romandaş // Работай &
Отдыхай! – 2014. – Nr 22. – P. 52-53 : fot. – Tit., text paral. : lb.rom., rusă. – ISSN 1857-
0399.

2900. Слуту, Н. Свобода волеизъявления сторон при заключении, изменении,


приостановлении и прекращении индивидуального трудового договора / Н. Слуту, Н.
Гачаева // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 7. – P. 27-32. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 32 (10 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 2794)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2901. Babaianu, Anatolii. Aspecte legale privind procesul de constituire a
autorităţilor administraţiei publice locale / Anatolii Babaianu // Administrarea Publică. – 2014.
– Nr 3. – P. 160-164. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 164 (15 tit.). – ISSN 1813-
8489.

2902. Cebotaru, Eugenia. Platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)


– o nouă etapă în reforma administraţiei publice / Eugenia Cebotari // Administrarea Publică.
– 2014. – Nr 3. – P. 85-93. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92-93 (11 tit.). – ISSN
1813-8489.

2903. Cimbriciuc, Alexandru. Deputatul Alexandru Cimbriciuc, preşedintele


delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a NATO: "Pentru anul
viitor ne propunem să majorăm bugetul Ministerului Apărării" : [interviu] / consemnare de Ion
Vulpe // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 4-5 : fot.

2904. Dulschi, Ion. Premisele culturii profesionale a funcţionarului public / Ion Dulschi
// Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 11-15. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 15 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.

2905. Flucus, Dumitru. Am reuşit să-i fac pe tineri să îndrăgească portul popular… :
[interviu cu primarul de Şinca Nouă, Ţara Făgăraşului, România] / interlocutor Raia Rogac //
Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7. – P. 16-18 : fot. – ISSN 1857- 4424.

2906. Sîmboteanu, Aurel. Reforma administraţiei publice în Republica Moldova din


perspectiva Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană / Aurel Sîmboteanu //
Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – P. 16-28. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
27-28 (21 tit.). – ISSN 1813-8489.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

2907. Гропа, Людмила. Порядок установления местных сборов органами


местного публичного управления после 25 апреля 2014 года / Людмила Гропа //
Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – P. 19-25 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2884)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2908. Andronachi, Natalia. Toamna locotenenţilor încrezători : [despre noua
promoţie de absolvenţi a Acad. Militare a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" din Chişinău] /
Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 18-19 : fot.

2909. Gorgan, Igor. "Sub Cer Senin – 2014": [exerciţiu tactic, desfăşurat la Centrul
de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată "Moldova", Bălţi, 21-23 iulie 2014] / text de Igor
Gorgan ; fot.: Sergiu Leca, Nestor Putină // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P.12-15 : fot.

2910. Radvan, Inga. Cine "dă viaţă" blindatelor militare : [pe marginea discuţiei cu
Vladimir Belicov, şeful Serviciului tehnic auto şi blindate din cadrul Brigăzii de infanterie
dislocate în Chişinău] / text de Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 8-10 :
fot.

2911. Radvan, Inga. Cînd blindatele lasă loc de emoţii : [pe marginea discuţiilor cu
caporalul Ion Chistol, soldaţii Ion Ştirbu, Ion Vrabie [et al.], militarii în termen din Brigada
"Ştefan cel Mare" din Chişinău] / text de Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P.
16-17 : fot.

2912. Vulpe, Ion. Testarea capacităţilor – sub "Cerul Senin" : [exerciţiu tactic,
desfăşurat la Centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată "Moldova", Bălţi, 21-23
iulie 2014] / Ion Vulpe // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 2-3 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2882)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
2913. Дерменджиев, Ивайло. Совместимость решений Арбитражного суда с
положениями ЕС в области потребительского права / Ивайло Дерменджиев // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – P. 32-39. – Referinţe bibliogr. în note, p. 38-39 (27 tit.).
– ISSN 1811-0770.

2914. Сосна, Б. Законодательное регулирование защиты прав потребителей / Б.


Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 7. – P. 21-26. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 26 (14 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 2889-90)

368 Asigurări
2915. Sorocean, Clara. Modul de corectare a declaraţiilor persoanelor asigurate /
Clara Sorocean // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 7. – P. 46-50.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2916. Elpujan, Olga. Consilierea psihologică a cadrelor didactice cu stres
ocupaţional / Olga Elpujan // Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres : Materialele Conf.
Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizațional". – Bălţi,
2014. – P. 91-94. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (4 tit.).

2917. Mocanu, Angela. Implementarea noilor tehnologii informaţionale în sistemul de


învăţământ: tendinţe şi perspective = Внедрение новых информационных технологий в
системе образования: тенденции и перспективы / Angela Mocanu // Procese de
democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf. intern.
şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 60-62 ; 63-68 : fot., tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 62, 68 (4 tit.).

2918. Sacaliuc, Nina. Factorii de stes la nivel de unitate de învăţământ şi influenţa lor
asupra sănătăţii organizaţionale / Nina Sacaliuc // Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres
: Materialele Conf. Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului
organizațional". – Bălţi, 2014. – P. 45-50 – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (3 tit.).

2919. Sandu, Maia. Maia Sandu despre plăţile informale şi BAC : [interviu cu
Ministrul Educaţiei din Rep. Moldova] / consemnare de Vitalie Călugăreanu // Работай &
Отдыхай! – 2014. – Nr 22. – P. 26-27 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-
0399.
(Vezi de asemenea Nr 2922, 2934, 3140)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


2920. Mândâcanu, Virgil. Pentru armonia dintre ştiinţă, credinţă şi cultura
comportamentului uman : [în dialog : prof. univ., dr. hab. V. Mândâcanu cu preotul Octavian
Moşin despre educaţia creştină] // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 19-21 : fot.

2921. Rustanovici, Ludmila. Educaţia culturii civice pentru tinerii din Republica
Moldova = Воспитание гражданской культуры молодежи в Республики Молдовы /
Ludmila Rustanovici, Galina Rogovaia // Procese de democratizare în Republica Moldova:
realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf. intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău,
2014. – P. 92-98 ; 101-108 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 98
(8 tit.).

2922. Stratan, Victoria. Personalitatea integrală – deziderat al timpului = Integral


personality – requirement of the time : [creşterea performanţei în învăţământul obligatoriu din
Moldova] / Victoria Stratan // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 3. – P. 38-44. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (18 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 2769)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

87
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

2923. Chicov, Adrian. Educaţia textuală în liceu: de la competenţa autorului la


gândirea cititorului = Textual education in lyceum: from the author' s competence to the
reader' s thinking / Adrian Chicov // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 3. – P. 5-9. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (7 tit.). – ISSN 1811-5470.

2924. Трапезников, Александр. Взгляд и нечто : [эссе о русской литературе


2013 года] / Александр Трапезников // Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 3-5 : fot. –
(Литература в школе). – ISSN 1857-0100.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2925. Andriţchi, Viorica. Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor
didactice = The conditions of teaching staff's motivation management effectiveness / Viorica
Andriţchi, Stela Galemba // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 3. – P. 19-24. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (16 tit.). – ISSN 1811-5470.

2926. Şova, Tatiana. Competenţa de management al stresului ocupaţional –


imperativ al formării cadrelor didactice = Occupational stress management competence –
imperative teacher trening / Tatiana Şova // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 3. – P. 25-31 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (8 tit.). – ISSN 1811-5470.

2927. Tetelea, Margarita. Dr. hab. Ion Gagim la 60 de ani : [docror habilitat în
pedagogie] / Margarita Tetelea, Marina Morari // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 168 : fot. –
ISSN 1857-0461.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2928. Chicaroş, Tatiana. Implementarea învăţământului secundar în Basarabia în
anii 1833-1871 / Tatiana Chicaroş // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. –
P. 103-111 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 110 (9 tit.) şi în notele
de subsol. – ISSN 1857-0240.

2929. Shtral, Niva. Failure in meeting schedules amongst primary school pupils =
Incapacitatea elevilor claselor primare de a face faţă programului şcolar / Niva Shtral //
Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 3. – P. 50-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 55 (12 tit.). – ISSN 1811-5470.

2930. Stanciuc, Zinaida. Calitatea educaţiei din perspectiva socializării şi a pregătirii


copilului pentru şcoală = The education quality in terms of socialization and preparing children
for school / Zinaida Stanciuc // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 3. – P. 75-80. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (9 tit.). – ISSN 1811-5470.
(Vezi de asemenea Nr 3154)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2931. Cara, Angela. Argument privind reconsiderarea educaţiei cetăţeanului din
perspectiva politicilor incluzive = Argament for reconsideration of Citizen Education from the

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

perspective of inclusive policies / Angela Cara // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 3. – P. 32-


37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (10 tit.). – ISSN 1811-5470.

2932. Cucoş, Svetlana. Stresul ocupaţional în mediul educaţional în contextul


educaţiei incluzive / Svetlana Cucoş, Nicoleta Canţer // Stil modern de viaţă: între sănătate şi
stres : Materialele Conf. Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului
organizațional". – Bălţi, 2014. – P. 50-54. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (5 tit.).

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
(Vezi Nr 2933)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2933. Feuraş, Eugenia. Performanţa educaţională – imperativ al societăţii cunoaşterii
= Educational performance – imperative of knowledge society : [în instituţiile de învăţământ
superior şi mediu de cercetare] / Eugenia Feuraş// Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. –
P. 35-46 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 46 (7 tit.). – ISSN 1857-4130.

2934. Paniş, Aliona. Interdependenţa etică – învăţare în educaţia universitară de


calitate = Ethical interdependence – learning into quality education of university / Aliona Paniş
// Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 3. – P. 10-18. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 18 (14 tit.). – ISSN 1811-5470.

2935. Topală, Pavel. Dezvoltarea cercetării tehnico-tehnologice şi pregătirea cadrelor


inginereşti la Bălţi / Pavel Topală // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 29-32. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31-32 (21 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2927, 2949-51, 2956, 2958, 2967-69, 2979, 3159)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2936. Buzilă, Varvara. Mecanisme de menţinere a circuitului vieţii în sistemul de
valori proprii culturii tradiţionale / Varvara Buzilă // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie,
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 6-15. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13-15 (46 tit.) – ISSN 1857-0054.

2937. Buzilă, Varvara. Râsul şi plânsul ritual – dihotomii ale etichetei tradiţionale /
Varvara Buzilă // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 119-134. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 132-134 (55 tit.) – ISSN 1857-0054.

2938. Ciocanu, Maria. Valorificarea ştiinţifică şi cultural-educativă a uneltelor conexe


ţesutului : (din patrimonial MNEIN) / Maria Ciocanu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie,

89
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 178-201 :


fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 200-201 (42 tit.) – ISSN 1857-0054.

2939. Focşa, Ovidiu. O piesă valoroasă în colecţiile Muzeului Etnografic al Moldovei


din Iaşi. Blidarul din Ghindăoani – Neamţ / Ovidiu Focşa // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P.
202-206 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 206 (9 tit.) – ISSN 1857-0054.

2940. Iuga, Dumitru. Portul popular în Ţara Maramureşului : [România] / Dumitru


Iuga // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol.
19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 16-28 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 27-28 (32 tit.) – ISSN 1857-0054.

2941. Prohin, Andrei. Repere ale gândirii mitice în eshatologia popular românească /
Andrei Prohin // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 61-69. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 68-69 (42 tit.) – ISSN 1857-0054.

2942. Şişcanu, Elena. Măngălăul, un instrument vechi de netezit pânza – precursorul


fierului de călcat. Obiecte de patrimoniu muzeal / Elena Şişcanu // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P.
207-220 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 220 (34 tit.) – ISSN 1857-0054.

2943. Trandafir, Ana-Maria. În căutarea unei tehnici de cusut uitate: încreţitul de sub
altiţă : [costumul popular românesc] / Ana-Maria Trandafir // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P.
29-44 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (12 tit.) – ISSN 1857-0054.

2944. Лукьянец, Ольга. Бессарабский исследователь Петру Штефэнукэ о месте


этнографического музея в жизни Бессарабии / Ольга Лукьянец // Buletin Ştiinţific. Revistă
de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. –
P. 70-77. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76-77 (22 tit.) – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 2905)

398 Folclor
2945. Băieşu, Nicolae. Cartea populară "Alexandria" : [opera unui autor anonim] /
Nicolae Băieşu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7. – P. 9. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (3 tit.). –
ISSN 1857- 4424.

2946. Cocieru, Mariana. Dr. hab. Nicolae Băieşu la 80 de ani : [folclorist, doctor
habilitat în filologie] / Mariana Cocieru // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 182-184 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 184 (3 tit.). – ISSN 1857-0461.

398(=135.1) Folclor românesc

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2947. Tabaranu, Ala. Fenomenul complex al sărbătorii Drăgaica – Sânziene / Ala


Tabaranu // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 46-47 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
47 (7 tit.). – ISSN 2345-1416.
(Vezi de asemenea Nr 2940-41, 2943-44)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 2987)
51 MATEMATICĂ
2948. Cojocaru, Svetlana. Tradiţii şi contemporaneitate. Institutul de Matematică şi
Informatică la 50 de ani / Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric // Akademos. – 2014. – Nr
2. – P. 18-22 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism
2949. Acad. Alexei Simaşchevici la 85 de ani : [doctor habilitat în ştiinţe fizico-
matematice, domeniul de cercetare: fizica semiconductoarelor şi energia fotovoltaică] /
Constantin Gaindric, Alexandru Dicusar, Dormidont Şerban [et al.] // Akademos. – 2014. – Nr
2. – P. 176-177 : fot. – ISSN 1857-0461.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


2950. Duca, Gheorghe. Oportunităţi pentru dezvoltare: Institutul de Chimie la 55 de
ani / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu, Aculina Arîcu // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 23-28 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

547 Chimie organică


2951. Kulciţchi, Veaceslav. Dr. hab. Nicon Ungur la 60 de ani : [chimist, domeniul
ştiinţific: chimia compuşilor naturali] / Veaceslav Kulciţchi // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P.
163-164 : fot. – ISSN 1857-0461.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
2952. Reţea de siguranţă la cutremure în bazinul Mării Negre / Vasile Alcaz,
Ştefan Florin Bălan, Petya Trifonova [et al.] // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 45-48 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


551.5 Meteorologie. Climatologie
2953. Nedealcov, Maria. Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor
culturi agricole / Maria Nedealcov // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 62-65 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (6 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2962)

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


2954. Sochircă, Elena. Evaluarea percepţiei populaţiei a riscurilor la inundaţii în
bazinul râului Prut / Elena Sochircă, Lucia Căpăţînă // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 66-69.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
2955. Dediu, Ion. Bioeconomia – o creaţie ştiinţifică românească / Ion Dediu //
Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 59-61. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60-61 (18
tit.). – ISSN 1857-0461.

2956. Mustaţă, Gh. Membru corespondent al AŞM Ion Dediu la 80 de ani : [doctor
habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar] / Gh. Mustaţă // Akademos. – 2014. – Nr 2. –
P. 172-175 : fot. – ISSN 1857-0461.

578 Virusologie
(Vezi Nr 2964, 2973)
58 BOTANICĂ
2957. Ghendov, V. Physocaulis nodosus (L.) Tausch (Apiaceae) new record for the
flora of Republic of Moldova / V. Ghendov, Tatiana Izverscaia // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr
1. – P. 15-17 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (12 tit.). – ISSN 1810-9551.

2958. Manea-Cernei, Eugenia. Dr. hab. Ana Ştefârţă la 75 de ani : [botanistă, doctor
habilitat în biologie] / Eugenia Manea-Cernei, Valentina Cantemir, Teodor Furdui //
Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 177-179 : fot. – ISSN 1857-0461.

2959. Popa, Pavel. Nufărul – simbolul purităţii inimii: [specii de plante erbacee
acvatice (Nymphaea)] / Pavel Popa // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7. – P. 1-3 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 3 (4 tit.). – ISSN 1857-4424.

2960. Titica, Ghenadie. Contribution to the study of plant communities dominated by


Agropypo pectinatum – Stipa capillatae from the Republic of Moldova / Ghenadie Titica //
Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 68-72 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 72 (10 tit.) – ISSN 1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 2985, 2991, 2995, 2998)

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

59 ZOOLOGIE
2961. Aliev, L. A. Vulturul cu barbă (Gypaetus barbatus) / L. A. Aliev // Mediul
Ambiant. – 2014. – Nr 1. – P. 45-46 : fot. – ISSN 1810-9551.

2962. Bobacul, sau Marmota de stepă (Marmota bobak) // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 17 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 7. – P.
17 : fot.

2963. Geacu, Sorin. Dropia (Otis tarda L.) în fauna judeţului Ialomiţa (România) /
Sorin Geacu // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 1. – P. 8-10 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 10 (6 tit.). – ISSN 1810-9551.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 2984)

61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
(Vezi Nr 2962)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică
(Vezi Nr 2777)

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


(Vezi Nr 2918)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2964. Coreţchi, Liuba. Interacţiunea microorganismelor cu radionuclizii / Liuba
Coreţchi, Irina Pîrvan // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr
4. – P. 3-14. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12-14 (68 tit.). – ISSN 1729-
8687.

2965. Ganea, Victoria. Estimarea eficientă a mecanismului de finanţare a sistemului


de sănătate = Estimation of the degree of efficiency of the financing mechanism of the health
system / Victoria Ganea, Cristina Copăceanu // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 72-78 : fig.,
tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (17
tit.). – ISSN 1810-9136.

2966. Цыбырнэ, И. В. Экспертная оценка определения ограничения


возможностей и трудоспособностей при болезни почек : [пиелонефрит] / И. В. Цыбырнэ,

93
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

В. Н. Андреев // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 4. –


P. 72-76. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75-76 (20 tit.). – ISSN 1729-8687.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2967. Duca, Gheorghe. Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi la 70 de ani :
[doctor habilitat în medicină, domeniul de cercetare: farmacologia şi farmacoterapia] /
Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 179-
182 : fot. – ISSN 1857-0461.

615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2968. Ghicavîi, Victor. Uleiurile vegetale şi proprietăţile lor curative / Victor Ghicavîi,
Vadim Gavriluţa, Lilia Podgurschi // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2014. – Nr 4. – P. 54-58 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (12 tit.). –
ISSN 1729-8687.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


2969. Ghicavîi, Victor. Autotratamentul şi posibilele prejudicii / Victor Ghicavîi,
Gheoghe Guşuilă, Nicolae Bacinschi // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 74-80. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.

2970. Mereuţă, Aliona. Centrul de Tehnologii Ionizante – o investiţie strategică în


sănătate şi industrie / Aliona Mereuţă // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 39-44 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2980)

616 Patologie. Medicină clinică


616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
2971. Dizabilitatea îndelungată la pacienţii cu astm bronşic cu evoluţie severă /
Ana Moscovciuc, M. Luchian, C. Martîniuc [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 4. – P. 32-35. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 35 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

2972. Lesnic, Evelina. Factorii clinici şi imunologici predictivi ai eşecului


tratamentului tuberculozei pulmonare / Evelina Lesnic, Serghei Ghinda, Aurelia Ustian //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 4. – P. 36-41. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

2973. Туберкулез легких: аспекты эпидемиологии и значимость


ассоциированных с ней факторов / В. А. Болотникова, К. М. Яворский, Н. Н.
Наливайко и др. // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 4.
– P. 15-19 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18-19 (28 tit.). – ISSN 1729-
8687.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2974. Bulat, Veronica. Marketingul promovării şi logistica distribuţiei produselor
stomatologice pe piaţa internaţională / Veronica Bulat, Alexandru Gribincea // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 4. – P. 20-27 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (15 tit.). – ISSN 1729-8687.

2975. Tratamentul modern al hepatitei cronice virale B / Tatiana Cucu, Victor


Pântea, Gheorghe Plăcintă [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2014. – Nr 4. – P. 59-64. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64 (34 tit.). –
ISSN 1729-8687.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


(Vezi Nr 2966)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


2976. Şoric, Gabriela. Particularităţi de debut al artritei reactive urogenitale / Gabriela
Şoric // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 4. – P. 28-31 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (23 tit.). – ISSN 1729-8687.

2977. Şorici, Gabriela. Rolul infecţiilor-trigger în evoluţia afecţiunilor oculare în cadrul


spondilitei anchilozante / Gabriela Şorici, Liliana Groppa, Valeriu Cuşnir // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 4. – P. 41-46 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (22 tit.). – ISSN 1729-8687.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2978. Popovici, Mircea Petru. Stresul – între stimul sau reacţie. Intervenţie
terapeutică. Prezentare de caz / Mircea Petru Popovici // Stil modern de viaţă: între sănătate
şi stres : Materialele Conf. Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea
stresului organizațional". – Bălţi, 2014. – P. 40-44. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
44 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2926)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


(Vezi Nr 2975, 2977)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


2979. Groppa, Stanislav. Acad. Gheorghe Ghidirim la 75 de ani : [membru titular al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în medicină, domeniul ştiinţific: chirurgie generală
şi laparoscopică] / Stanislav Groppa, Ion Ababii, Gheorghe Ciobanu // Akademos. – 2014. –
Nr 2. – P. 162-163 : fot. – ISSN 1857-0461.

618 Ginecologie. Obstetrică


2980. Briceac, Stanislav. Examenul ecografic în sarcină o sursă de eustres şi distres
/ Stanislav Briceag // Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres : Materialele Conf. Şt. Intern.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

"Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organiziţional". – Bălţi, 2014. – P.


54-59. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58-59 (12 tit.).

2981. Eţco, Ludmila. Valoarea de diagnostic a citotestului Babeş-Papanicolau în


depistarea timpurie a afecţiunilor inflamatorii cronice ale colului uterin / Ludmila Eţco, Mihai
Botez // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 4. – P. 46-54.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54 (29 tit.). – ISSN 1729-8687.

2982. Mamaliga, Vitalie. Statutul sistemului imun la bolnavele cu maladii inflamatorii


ale anexelor uterine / Vitalie Mamaliga // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2014. – Nr 4. – P. 65-71. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 70-71
(52 tit.). – ISSN 1729-8687.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2983. Popescu, Victor. Estimarea impactului factorilor de influenţă asupra fiabilităţii
reţelelor electrice / Victor Popescu // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P. 62-66 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 2883, 2889)

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de


particule. Tuburi cu raze X
2984. Sidorenco, Anatolie. Nanotehnologiile şi lumea miraculoasă a
metamaterialelor / Anatolie Sidorenco // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 33-38 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37-38 (18 tit.). – ISSN 1857-0461.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
2985. Begu, Adam. Lichens studies in the Republic of Moldova and their
ecobioindication features / Adam Begu // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 44-53 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-53 (3 tit.) – ISSN 1857-095X.

2986. Ciobanu, Cristina. Suggestions in rehabilitation of landlord Park Ivancea /


Cristina Ciobanu // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 136-139 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 139 (8 tit.) – ISSN 1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 2957, 3037)

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 2848-49, 2855)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2987. Andrieş, Serafim. Bune practici agricole pentru sporirea fertilităţii solului şi
protecţia mediului ambiant de poluare / Serafim Andrieş // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 1. –
P. 1-7 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (20 tit.). – ISSN 1810-9551.

2988. Cojocaru, Olesea. Particularităţile solurilor bazinului cadru de recepţie


"Negrea" şi influenţa lor asupra proceselor erozionale / Olesea Cojocaru // Ştiinţa Agricolă. –
2014. – Nr 1. – P. 3-9 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (7 tit.). –
ISSN 1857-0003.

2989. Cojocaru, Olesea. Specificul solurilor bazinului de recepţie "Negrea" şi


impactul acestuia asupra eroziunii / Olesea Cojocaru // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 70-73
: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.

2990. Florea, Nicolae. Dubla acţiune a solului în nutriţia indispensabilă perpetuării


vieţii pe uscat / Nicolae Florea // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 1. – P. 36-41 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (24 tit.). – ISSN 1810-9551.

631.5 Lucrări agricole


(Vezi Nr 3013)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente


pentru plante
(Vezi Nr 3010)

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 2953)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2991. Самойлова, Анна. Бактериофаги: проблемы и перспективы
использования в борьбе с бактериальными заболеваниями / Анна Самойлова // Mediul
Ambiant. – 2014. – Nr 1. – P. 27-31 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
30-31 (29 tit.). – ISSN 1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 3004-05, 3014)

97
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
2992. Gămureac, Ana. Impactul temperaturilor critice din perioada activă de
vegetaţie a grîului de toamnă / Ana Gămureac // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 1. – P. 22-26 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (2 tit.). – ISSN 1810-9551.

2993. Бобер, А. В. Влияние факторов выращивания и длительности хранения


на жизнеспособность зерна ячменя ярового / А. В. Бобер, О. О. Комар // Ştiinţa Agricolă.
– 2014. – Nr 1. – P. 16-20 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (6 tit.). –
ISSN 1857-0003.

2994. Гунько, С. М. Изменение технологических свойств зерна пшеницы озимой


в зависимости от сортовых особенностей, условий и продолжительности хранения / С.
М. Гунько // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P. 10-15 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 15 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

633.2/.3 Ierburi de fâneaţă şi păşune. Plante furajere. Plante de nutreţ exclusiv ierburile
2995. Lazu, Ştefan. Renaturalization of the calcified grassland terraains in Republic
of Moldova / Ştefan Lazu, Aliona Miron, Ludmila Talmaci // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4,
Nr 1. – P. 62-67 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (6 tit.) – ISSN 1857-095X.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale
2996. Ciocârlan, Nina. Fragii comestibili, aliatul sănătăţii şi frumuseţii / Nina
Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 1. – P. 47-48 : fot. – ISSN 1810-9551.

2997. Colţun, Maricica. Honey plants researched by Botanical Garden Institute of the
ASM / Maricica Colţun, Liudmila Dombrov // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 85-
90. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 90 (8 tit.) – ISSN 1857-095X.

2998. Glijin, Aliona. Orobanche cumana Wallr. Impact on Sunflower Grain Yield /
Aliona Glijin // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 1. – P. 18-21 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 21 (23 tit.). – ISSN 1810-9551.

2999. Mărculescu, Angela. The garden of medicinal plants as a means of


preservation and rational valorization of bioactive compounds / Angela Mărculescu, Gheorghe
Olteanu // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 97-102 : fot. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 102 (4 tit.) – ISSN 1857-095X.

3000. The influence of temperature on seed germination in some species of


medicinal and aromatic plants / Adina Cătălina Druţu, Lorena Diana Popa, Alexandra
Andreea Buburuz [et al.] // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 8-13 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (3 tit.) – ISSN 1857-095X.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3001. The segregation of generative descendants of perennial savory (Satureja


montana L.) / G. Musteatsa, C. Timciuc, Z. Vornicu [et al.] // Revista Botanică. – 2014. – Vol.
4, Nr 1. – P. 109-114 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 114 (11 tit.) – ISSN
1857-095X.

634 Horticultură în general


3002. Pintea, Maria. Embryological approach of experimental walnut pollination /
Maria Pintea // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 32-37 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 37 (6 tit.) – ISSN 1857-095X.

3003. Rapcea, Vitalie. Abordarea integrată de marketing – sursă de creştere a


competitivităţii producţiei pomicole moldoveneşti pe piaţa internă şi cea exernă = Integratede
marketing approach as a source of increasing the competitiveness of moldovan fruit
production domesitcally and abroad / Vitalie Rapcea // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr
2. – P. 157-163 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 163 (8 tit.). – ISSN 1857-4130.

3004. Николаев, А. Н. Штампы Bacillus subtilis, перспективные для защиты


яблони от парши / А. Н. Николаев, С. И. Николаева // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P.
52-55 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

634.8 Viticultură
3005. Bădărău, Sergiu. Controlul gradului de ataccu ciuperca Plasmopara viticola
prin tratamente cu produse de uz fitosanitar la soiul Chardonnay / Sergiu Bădărău, Alexei
Bivol, Dina Tropoţel // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P. 42-46 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (4 tit.). – ISSN 1857-0003.

3006. Codreanu, Valentin. Determination of drought resistance of grapevine on the


base of morphobiological characters of leaf blade / Valentin Codreanu // Revista Botanică. –
2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 14-22 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (12 tit.)
– ISSN 1857-095X.

3007. Onica, Elisaveta. Quantitative anatomy of leaf epidermis at intergeneric


tetraploid hybrids Quince x Apple (Cydonia x Malus) / Elisaveta Onica // Revista Botanică. –
2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 28-31 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (6 tit.) –
ISSN 1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 2850, 3034)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
3008. Beţivu, Danaia. Particularităţi şi costuri la cultivarea hreanului în Republica
Moldova = Feactures and costs of horseradish cultivation in Moldova / Danaia Beţivu, Ion
Vaselaşcu // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – P. 103-108 : fig., tab. – Tit., text paral.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

: lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 108 (8 tit.). – ISSN 1857-
4130.

3009. Hamburdă, Silvia-Brînduşa. Evaluarea unui sortiment de fasole mare


(Phaseolus coccineus L.) în condiţiile din judeţul Iaşi / Silvia-Brînduşa Hamburdă, Neculai
Munteanu, Lorena Diana Popa // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P. 38-41 : tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (8 tit.). – ISSN 1857-0003.

3010. Ферментативная активность в ризосфере сои при почвенной засухе /


Е. Емнова, С. Тома, О. Дарабан [и др.] // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P. 25-29 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (9 tit.). – ISSN 1857-0003.

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


3011. Negulici, Eduard Marius. The influence of climate changes on phenology to
some varieties of some varieties of roses from Botanical Garden "Dimitrie Brandza" :
[Romania] / Eduard Marius Negulici // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 23-27 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (9 tit.) – ISSN 1857-095X.

3012. Palancean, A. Peculiarities of propagating the Prinsepia sinensis (oliv.) Kom


species / A. Palancean, Elisaveta Onica, I. Roşca // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1.
– P. 115-117. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 117 (2 tit.) – ISSN 1857-095X.

3013. Teleuţă, Alexandru. Some biological peculiarities and value of the forage of
Astragalus ponticus Pall / Alexandru Teleuţă, Victor Ţîţei // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4,
Nr 1. – P. 118-124 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 124 (16 tit.) – ISSN
1857-095X.
(Vezi de asemenea Nr 2999)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
636.3 Rumegătoare mici. Oi. Capre
3014. Donica, Veronica. Acţiunea remediului Apifitostimulină asupra statutului imun
al caprelor gestante / Veronica Donica // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P. 77-81 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80-81 (6 tit.). – ISSN 1857-0003.

636.4 Porci. Porcine


(Vezi Nr 3017)
636.7 Câini
3015. Salvarea copoiului ardelenesc de la dispariţie // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 16 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 7. – P.
16 : fot.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636.7./.9 Alte animale crescute de om


3016. Iepurile de vizuină (Oryctolagus cuniculus) // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 17 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 7. – P.
17 : fot.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaţie
3017. Rotaru, Ilie. Creştere producţiei de carne prin optimizarea masei corporale la
sacrificarea suinelor / Ilie Rotaru // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P. 72-76 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.

639.1 Vânătoare
3018. Alaci, Alexandru. De ce sunt vânător? / Alexandru Alaci // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 11 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. –
Nr 7. – P. 11 : fot. – (Pasiune).

3019. Ciobanu, Cristina. Muzeul vânătorii şi pescuitului din Tirolul de Sud : [Italia] /
Cristina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 24 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 7. – P. 24 : fot.

3020. Ciocoi, Oleg. Vânătoarea la păsările de apă / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 6-8 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. –
Nr 7. – P. 6-8 : fot.

3021. Instrument minune pentru vânătoarea de raţe : [chemătoarele la pasăre] //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 9 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы.
– 2014. – Nr 7. – P. 9 : fot.

3022. Melniciuc, Igor. Repopulare cu fazan / Igor Melniciuc // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 5 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 7. – P. 5 :
fot.

3023. Rădan, Constantin. Spre o nouă stare a vânătorii / Constantin Rădan //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 4 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы.
– 2014. – Nr 7. – P. 4 : fot.

3024. Sîrbu, Ion. Secrete vânătoreşti : [sfaturi pentru vânătorii începători] / Ion Sîrbu
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 10 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 7. – P. 10 : fot.

3025. Vlădescu, Veronica. Transfer de experienţă din România : [despre colaborare


şi preluarea metodelor avansate de gestionare a gospodăriei cinegetice] / Veronica Vlădescu
// Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 2 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 7. – P. 2 : fot.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


3026. Bulat, Dumitru. Prohibiţia a luat sfârşit! / Dumitru Bulat // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 18 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 7. – P.
18 : fot.

3027. Rusnac, Vladimir. Respectul pescarilor pentru natură / Vladimir Rusnac //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P. 22 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы.
– 2014. – Nr 7. – P. 22 : fot.

3028. Vlădescu, Veronica. Premieră în Moldova: Cupa SVPM la spinning din barcă :
[pescuitul sportiv] / Veronica Vlădescu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – P.
20-21 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 7. – P. 20-21 : fot.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3029. Ciobanu, Constantin Gh. Istoricul cartofiliei basarabene / Constantin Gh.
Ciobanu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. –
Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 135-144 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN
1857-0054.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
(Vezi Nr 3029)
657 Contabilitate
3030. Cireş, Elena. Calculăm indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă :
(cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă) / Elena Cireş // Contabilitate
şi audit. – 2014. – Nr 7. – P. 39-43 : tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3031. Gancearuc, Maria. Contabilitatea impozitului pe venit din activitatea


operaţională / Maria Gancearuc // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – P. 107-109 : fot., tab.

3032. Недерица, Александр. Образец учетных политик в соответствии с


новыми НСБУ / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 7. – P. 8-19. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2843)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 2853)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


3033. Stăvilă, Vera. Afişul muzical din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a
Moldovei / Vera Stăvilă // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 305-315.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3034. Mustaţă, Grigore. Similitudini ale analizei senzoriale şi olfactometrice a
vinurilor obţinute din soiuri de struguri de selecţie autohtonă / Grigore Mustaţă, Natalia
Furtună // Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – P. 47-51 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 51 (5 tit.). – ISSN 1857-0003.
(Vezi de asemenea Nr 2850)

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.1/.3 Fabricarea uleiurilor, grăsimilor, cerurilor şi produselor derivate
(Vezi Nr 2968)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
(Vezi Nr 2940, 2942-43)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
3035. Chiroşca, Adelaida. Icoanele Acoperământul Maicii Domnului din colecţia
Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei / Adelaida Chiroşca // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr
2 : Istorie. Muzeologie. – P. 339-348 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
347 (17 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.
(Vezi de asemenea Nr 2986)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
3036. Brihuneţ, Manole. Tipologia cimitirelor ortodoxe din Moldova : (secolul XVIII –
prima jumătate a secolului al XIX-lea) / Manole Brihuneţ // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P.
109-118. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 117-118 (28 tit.) – ISSN 1857-0054.

3037. Ciobanu, Cristina. Starea actuală şi căile de reabilitare a parcului Bălăbăneşti


: [din raionul Criuleni] / Cristina Ciobanu // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 1. – P. 11-14 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (8 tit.). – ISSN 1810-9551.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


3038. Vîlcu, Marcela. Imortalizarea personalităţii domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz şi
oraşul Cahul : [(1572-1574) : inaugurarea monumentului la 29 iunie 1937] / Marcela Vîlcu //
Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 32-33 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 2345-1416.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

72 ARHITECTURĂ
3039. Bâzgu, Eugen. Tipologia bisericilor de lemn din Moldova medievală : (în lumina
izvoarelor scrise) / Eugen Bâzgu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi
Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 45-60 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56-60 (87 tit.) – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 3133)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
3040. Racu, Angela. Satul Ignăţei – vatră de covoare : [pe marginea Festivalului
covoarelor, raionul Rezina, 25 mai 2014] / Angela Racu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7.
– P. 24-25 : fot. – ISSN 1857- 4424.
(Vezi de asemenea Nr 2938, 2943)

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3041. Braga, Tudor. Petru Jureghea, umanism şi "explozii" în serii creatoare : [pictor
şi profesor de arte plastice] / Tudor Braga // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 142-145 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 145 (6 tit.). – ISSN 1857-0461.

3042. Daghi, Ion. Trei ipostaze ale lui Ion Daghi = Три ипостаси Иона Даги : [pictor,
monumentalist, profesor : interviu] / consemnare de Tatiana Kropanţeva // Работай &
Отдыхай! – 2014. – Nr 22. – P. 48-51 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-
0399.
(Vezi de asemenea Nr 3029, 3035)

78 MUZICĂ
3043. Cojocaru, Iulia. De 11 ani fără rapsod… : [pe marginea Festivalului
Orchestrelor de Muzică Populară în memoria rapsodului Ion Popuşoi, Cimişlia, 15 iunie 2014
] / Iulia Cojocaru // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857- 4424.

3044. Emilian, Irina. "Fii demn de a-ţi păstra moştenirea" : [despre membrii
ansamblului de muzică şi dansuri populare "Moştenitorii", or. Râşcani] / Irina Emilian //
Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7. – P. 28-29 : fot. – ISSN 1857- 4424.

3045. Munteanu, Mihail. "It is very sad not to know something…" = "Очень грустно
чего-то не знать…" : [интервью с оперным певцом, Народным артистом Респ. Молдова
М. Мунтяну] / consemnare de Dana Morari // Работай & Отдыхай! – 2014. – Nr 22. – P. 44-
47 : fot. – Tit., text. paral. : lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
(Vezi Nr 3064)

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Artă scenică


3046. Bejenaru, Olga. Un festival reuşit… : [Festivalul Intern. al Teatrelor de Păpuşi
"Sub căciula lui Guguţă", ed. a 8-a] / Olga Bejenaru // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 42-43 :
fot. – ISSN 1857-0674.

3047. Bulhac, Eleonora. Spectacol-document la Teatrul Naţional "M. Eminescu" :


[spectacolul "Copiii foametei. Mărturii" după romanul cu acelaşi tit. de Alexei Vakulovski în
regia Luminiţei Ţâcu] / Eleonora Bulhac // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 44 : fot. – ISSN 1857-
0674.

3048. Butucioc, Dorina. Cercurile danteşti din Casa Bernardei Alba în teatrele din
Moldova : [pe marginea dramaturgiei lui Federico Garsia Lorca] / Dorina Butucioc // Teatru. –
2014. – Nr 13. – P. 36-40 : fot. – ISSN 1857-0674.

3049. Calamanciuc, Gheorghe. Un spectacol ce m-a şocat : ["Dragă doamnă


profesoară" de Ludmila Razumovskaia în regia lui Nelly Cozaru, montat la Teatrul Naţ. "V.
Alecsandri" din or. Bălţi] / Gheorghe Calamanciuc // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 76 : fot. –
ISSN 1857-0674.

3050. Diviza, Ion. Satiricus cere în căsătorie Europa : [pe marginea turneului peste
hotare al Teatrului Naţ. "Satiricus L. I. Caragiale" din or. Chişinău cu spectacolul "Cerere în
căsătorie" de A. P. Cehov în regia lui Sandu Grecu ] / Ion Diviza // Teatru. – 2014. – Nr 13. –
P. 51-55 : fot. – ISSN 1857-0674.

3051. Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova : [ed. a 13-a, Chişinău, 24 mar.
2014] // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 13-28 : fot. – ISSN 1857-0674.

3052. Grecu, Sandu. Un actor la vârsta împlinirilor : [Jan Cucuruzac de la Teatrul


"Satiricus I. L. Caragiale" din Chişinău, artist al poporului: la 65 de ani] / Sandu Grecu //
Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-0674.

3053. Lungu, Gabriela. Festivalul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi "Sub căciula lui
Guguţă" : [interviu cu dna G. Lungu, dir. Teatrului Municipal "Guguţă" din Chişinău, gazda
Festivalului] / interviu realizat de Aurica Plăcintă-Verdeş // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 74-75
: fot. – ISSN 1857-0674.

3054. Manoil, A. Trei crai au revenit la Cahul : [pe marginea piesei "Trei crai de la
răsărit", montată la Teatrul Muzical-Dramatic "B. P. Hasdeu"] / A. Manoil // Teatru. – 2014. –
Nr 13. – P. 67-69 : fot. – ISSN 1857-0674.

3055. Manoil, Alexandru. Publicistul State Dragomir : [actor şi regizor la Teatrul Naţ.
"V. Alecsandri" din Iaşi (1870-1920)] / Alexandru Manoil // Cahulul literar şi artistic. – 2014. –
Nr 1. – P. 16-20 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.– ISSN 2345-1416. – ISSN
1857-0674.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

3056. Mereuţă, Rodica. Rodica Mereuţă : "Fac lucrurile când le vine rândul" : [interviu
cu actriţa de la Teatrul Republican "Luceafărul" din Chişinău] / consemnare de Liliana
Popuşoi // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 46-50 : fot. – ISSN 1857-0674.

3057. Pelin, Pavel. Livada cu actori : [pe marginea spectacolului "Emoţii de toamnă"
în regia lui Nicolae Jelescu, montat la Teatrul "Alexei Mateevici"] / Pavel Pelin// Teatru. –
2014. – Nr 13. – P. 34-35. – ISSN 1857-0674.

3058. Prepeliţă, Victoria. Teatrul "Licurici" – între două festivaluri : [Festivalul Intern.
al Teatrelor de Păpuşi "Sub căciula lui Guguţă" şi Festivalul Intern. de Animaţie Karagoz din
Bursa, Turcia] / Victoria Prepeliţă // Teatrul. – 2014. – Nr 13. – P. 70-73 : fot. – ISSN 1857-
0674.

3059. Sandu, M. Tentaţia individualizării : [portretul Rodicăi Ciobanu, actriţă la Teatrul


"B. P. Hasdeu" din Cahul, Artistă Emerită din Rep. Moldova] / M. Sandu // Cahulul literar şi
artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 40-41 : fot. – ISSN 2345-1416.

3060. Stăncuţă, Eleonora. Dina Cocea noastră : [Artistă a Poporului, actriţă la


Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău : la 70 de ani] / Eleonora Stăncuţă // Teatru. –
2014. – Nr 13. – P. 2-5 : fot.

3061. Stăncuţă, Eleonora. Hronicul Găinarilor, o realitate a noastră : [pe marginea


spectacolului cu acelaşi tit. de Aureliu Busuioc, în regia lui Petru Hadârcă montat pe scena
Teatrului Naţ. "M. Eminescu"] / Eleonora Stăncuţă // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 45 : fot. –
ISSN 1857-0674.

3062. Ungureanu, Larisa. "Acasă" de Dumitru Matcovschi : [pe marginea


spectacolului cu acelaşi tit. în regia Ludmilei Burlaca montat la Teatrul Studio Geneza Art din
Chişinău] / Larisa Ungureanu // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 32 : fot. – ISSN 1857-0674.

3063. Ungureanu, Larisa. Codul etic al criticului de teatru : [pe marginea mesei
rotunde cu acelaşi generic, Chişinău, 12 mai 2014] / Larisa Ungureanu // Teatru. – 2014. – Nr
13. – P. 33. – ISSN 1857-0674.

3064. Volontir, Mihai. Mihai Volontir – voievod al scenei naţionale : [actor de teatru şi
cinema, regizor, artist al poporului din RM : interviu] / consemnare de Valentin Jitaru // Teatru.
– 2014. – Nr 13. – P. 77-82 : fot. – ISSN 1857-0674.

3065. Дукова, В. "Служение прекрасному объединяет" : [о деятельности


коллектива Гос. театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой, г. Тирасполь] / В. Дукова
// Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 83-85 : fot. – ISSN 1857-0674.

3066. Королева, Эльфрида. Театр о мире и людях в нем : [о достижениях


театра "С улицы Роз", г. Кишинев ] / Эльфрида Королева // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P.
29-31 : fot. – ISSN 1857-0674.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3067. Склярова, Валентина. "Не отрекаются любя…" : (К 60-летию Maestru în


artă al RM, актрисы Рус. театра им. А. П. Чехова Альбины Самарцевой) / Валентина
Склярова // Teatru. – 2014. – Nr 13. – P. 56-60 : fot. – ISSN 1857-0674.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


(Vezi Nr 3044)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3068. Duca, Gheorghe. Membru corespondent al AŞM Anatol Ciobanu la 80 de ani /
Gheorghe Duca // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 166-167 : fot. – ISSN 1857-0461.

3069. Grati, Aliona. Dr. hab. Alexandru Burlacu la 60 de ani : [doctor habilitat în
filologie, profesor universitar] / Aliona Grati // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 169-171 : fot. –
ISSN 1857-0461.

3070. Lungu, Eugen. … Mii de ani i-au trebuit / luminii să ajungă : [analiza metaforei]
/ Eugen Lungu // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 12-13. – (Lumea în cuvinte şi expresii). – ISSN
1857-0798.

3071. Чубченко, Наталья. Геокультурное пространство Республики Молдова с


точки зрения топонимических исследований / Наталья Чубченко // Mediul Ambiant. –
2014. – Nr 1. – P. 32-35. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (5 tit.). – ISSN
1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 3073, 3084, 3144)

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
(Vezi Nr 3072)
811.135.1 Limba română
3072. Birtalan, Ana. Studiu comparativ al sinonimelor frazeologice adverbiale : [din
limbile română şi engleză] / Ana Birtalan, Gheorghe Colţun // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P.
125-128. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 128 (15 tit.). – ISSN 1857-0461.

3073. Damian, Titi. Nobleţea Limbii Române / Titi Damian // Cahulul literar şi artistic.
– 2014. – Nr 1. – P. 25 : fot. – ISSN 2345-1416.
(Vezi de asemenea nr 3144)

107
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
821.112.2(498) Literatură germană din România
3074. Müller, Herta. Regele se-nclină şi ucide : [fragm.] / Herta Müller ; il. de Alexei
Colîbneac // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-0798.

821.135.1 Literatură română


3075. Botez, Domestene. Vara : [versuri] / Domestene Botez ; il. de Alexei Colîbneac
// Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 22. – ISSN 1857-0798.

3076. Călinescu, Maria. Aprinde tăcerea ; Gîndul : [versuri] / Maria Călinescu //


Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 39 : fot. – ISSN 2345-1416.

3077. Dinescu, Viorel. Baladă târzie ; "Aşteptare înfiorată" ; Dimensiuni paralele ;


Candelă pustie ; În ţara cailor : [versuri] / Viorel Dinescu // Cahulul literar şi artistic. – 2014. –
Nr 1. – P. 21 : fot. – ISSN 2345-1416.

3078. Eftimie Kabbout, Mariana. Cartea privirii ; Poveşti ; Neam şi glie ; Fără hotare
; Când… cum… ; Plin de gol ; Plângere ; Cum poţi? : [versuri] / Mariana Eftimie Kabbout //
Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 31 : fot. – ISSN 2345-1416.

3079. Eminescu, Mihai. Doină : De la Nistru pân-la Tisa… : [fragm. : Convorbiri


Literare, XVII, 4, 1 iulie 1883] / Mihai Eminescu // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P.
a 3-a a cop. : fot. – ISSN 2345-1416.

3080. Хашдеу, Богдан Петричейку. Бедность : [стихи] / Богдан Хашдеу ; пер. с


рум. яз. Г. Перон // Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-0100.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3081. Botezatu, Petru. Dinspre frunză înspre ram ; Acoperiţi cu poezie ; Să ne-
amăgim…; Te ştiu ; Psalm : [versuri] / Petru Botezatu // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr
1. – P. 42. – ISSN 2345-1416.

3082. Druţă, Ion. Povestea furnicii / Ion Druţă ; il.: Alexei Colîbneac // Noi. – 2014. –
Nr 7. – P. 23 : il. – ISSN 1857-0798.

3083. Ladaniuc, Victor. Să ne dizolvăm în dragoste ; De unde? ; Titanic vals ;


Înălţare ; Îmi vii ; Poate-ar fi timpul ; Dacă vei fi floare… ; Dacă nu şi nu… ; Vindecare ;
Despărţire : [versuri] / Victor Ladaniuc ; il. de Violeta Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 8-9 :
fot. – ISSN 1857-0798.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3084. Matcin, Gheorghe. Subacvaticii : (fragm. de roman) / Gheorghe Matcin //


Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 26-30. – Va urma. – ISSN 2345-1416.

3085. Matei, Valeriu. Lacrimi şi stele ; Cămaşa lui Grigore Vieru ; În templul poeziei ;
Autoportret în ziua de naştere : [versuri] / Valeriu Matei // Cahulul literar şi artistic. – 2014. –
Nr 1. – P. 9 : fot. – ISSN 2345-1416.

3086. Plăcintă, Vasile. Aforisme şi epigrame / Vasile Plăcintă // Cahulul literar şi


artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 38-39 : fot. – ISSN 2345-1416.

3087. Trifan, Călina. Siguranţă ; Bol necrotic ; Ţi-am trimis ; "Acum sunt o femeie fără
vîrstă…" ; "Nu avem o destinaţie precisă…" ; "Voluptatea de la unul la altul…" ; Acum şi în
vecii vecilor ; "Dacă am şti să vorbim unii cu alţii…" ; Viaţă ; Ziua ; "Gîndul meu ca o mină…" :
[versuri] / Călina Trifan // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 45 : fot. – ISSN 2345-
1416.

3088. Ţurcanu, Sandu. Interesant ; Alea iacta est! ; Rondel : [versuri] / Sandu
Ţurcanu // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 13 : fot. – ISSN 2345-1416.

3089. Горган, Ион. Портрет незнакомки : [рассказ] / Ион Горган // Наше


поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 79-80 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1 Literatură rusă


3090. Ахматова, Анна. Сжала руки под тёмной вуалью… = Vălul des îmi sporea
taina feţii : [versuri : trad. din lb. rusă] / Анна Ахматова ; trad. de Petru Botezatu // Cahulul
literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 48 : fot. – Tit., text paral. : lb. rusă, rom. – ISSN 2345-
1416.

3091. Воликов, Роман. В ожидании революции : [рассказ] / Роман Воликов //


Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 28-35 : fot. – ISSN 1857-0100.

3092. Евсеенко, Иван. Разрыв : Роман / Иван Евсеенко // Наше поколение. –


2014. – Nr 7. – P. 6-27 : fot. – Окончание. Начало : Nr 4. – ISSN 1857-0100.

3093. Ермолаев, Григорий. Глупая Эльза : [рассказ] / Григорий Ермолаев //


Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 36-37 : fot. – ISSN 1857-0100.

3094. Есенин, Сергей. Какая ночь! Я не могу… = Ce noapte! Să adorm nu pot… :


[versuri : trad. din lb. rusă] / Сергей Есенин ; trad. de Petru Botezatu // Cahulul literar şi
artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 48 : fot. – Tit., text paral. : lb. rusă, rom. – ISSN 2345-1416.

3095. Каргопольцева, Екатерина. В парке ; "Вот и август…" ; Муза ; "Февраль


явился в жуткой кутерьме…" ; "Раздавлена…" ; "Фонарь висит, как блёклая заплата…" ;
Ссора ; "Никто не знает наперёд…" ; "Люблю и в нежности моей…" ; "Тих и свеж
сегодня вечер…" ; "О, глубина случайных слов…" ; " Какое странное смиренье!..." ;

109
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

"Быть может, это лишь игра теней…" : [стихи] / Екатерина Каргопольцева // Наше
поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 93-94 : fot. – ISSN 1857-0100.

3096. Катков, Иван. Визит ; Донор : [рассказы] / Иван Катков // Наше поколение.
– 2014. – Nr 7. – P. 51-56 : fot. – ISSN 1857-0100.

3097. Манина, Ирина. Прощание с Иерусалимом ; "Представьте, не писала о


любви ни разу…" ; "Небо бесстрастно молчит, как правило…" ; "Идет борьба за право
поражать…" ; "Когда литература стала просто средством…" ; "Я не знаю, как пахнет
Флоренция…" ; "Тонет утро в кофейной окружности…" ; "Свернулась бесконечность в
складки шарфа…" ; "Средневековьем осененный Львов…" ; "Сезонно-надменной
летней депрессией…" ; "Привычным взглядом истолкован…" ; Жене : [стихи] / Ирина
Манина // Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 91-92 : fot. – ISSN 1857-0100.

3098. Николаенко, Никита. Последний подвиг старого матроса : [повесть] /


Никита Николаенко // Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 57-78 : fot. – ISSN 1857-0100.

3099. Николич, Чеслав. Помни! Триолет ; Твой взгляд. Триолет ; Мой старый
пёс ; Признание ; Шарманка. Игорю Шальнёву ; Чужая ; Было. Триолет ; И Вы сможете ;
Вопросы. Нине Бабенко ; На пороге. Юрию Кожанову ; Пиши! : [стихи] / Чеслав Николич
// Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 97-98 : fot. – ISSN 1857-0100.

3100. Панкратов, Георгий. Разлучница : [повесть] / Георгий Панкратов // Наше


поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 38-48 : fot. – Окончание. Начало : Nr 6. – ISSN 1857-0100.

3101. Русяев, Виталий. "Коли твой лес ничтожат истово…" ; "Сызмальства


исходил ты волдырем…" ; "Настоящие черти не водятся на ночных показах Висконти…"
; "Раз уж родились в процессе деления…" ; "Судорожно ждал завтра…" ; "Коль
консервируешь чувство на погребение…" ; "Издалека помнится только наибольшее…" ;
" Был ты хребтами в суставах увенчан…" ; "Я вас любил бы в любом виде…" ; "Взгляд
соскальзывал а на ощупь не смели…" ; "Веки нечаянно спеленала…" : [стихи] / Виталий
Русяев // Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 85-86 : fot. – ISSN 1857-0100.

3102. Татарский, Евгений. Единство противоположностей : [рассказ] / Евгений


Татарский // Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 49-50 : fot. – ISSN 1857-0100.

3103. Уткин, Сергей. "Люди вмешиваются в мои разговоры с Богом…" ; "Я


отлыниваю от жизни…" ; "Да, это я был повинен в Поэзии…" ; "В Солнцем подпалённые
рассветы…" ; "Я скучаю по вере, я хочу в монастырь…" ; "Уходил один он на дорогу…" ;
"Средь героев падшего времени…" ; "То, что я растворяю в строках…" ; "Доказать себе
не получалось…" ; "Не возлагай себя на Русь!…" ; "Забились в жизнь, забились…" ; "
Осень бросит наземь лета черновик…" ; "Товарищ филолог, отбрось падежи!..." ;
"Каждый окрашивал жизнь собой…" ; "Солнцем облитые росписи неба…" ; "Выбилось
Солнце в зиму…" ; "Немец строил готику – Бога расселил…" : [стихи] / Сергей Уткин //
Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 95-96 : fot. – ISSN 1857-0100.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3104. Балан, Валериу. Ради жизни… ; "Хотел бы я, чтоб ты сейчас…" ; "Уходит
лето, как уходят поезда…" ; "Ты мне сердце ранила разлукой…" ; "Ты так коварна
иногда…" ; "Не знаю я, с чего начать…" : [стихи] / Валериу Балан // Наше поколение. –
2014. – Nr 7. – P. 87-88 : fot. – ISSN 1857-0100.

3105. Ботнаренко, Ирина. "Я мимоходом бываю…" ; "Уютный вечер…" ; "А


взрослые тоже плачут…" ; "Все люди, что винят во всем сердце…" ; Кошка ; Мама ; "Я
заведомо иду к цели…" : [стихи] / Ирина Ботнаренко // Наше поколение. – 2014. – Nr 7. –
P. 89-90 : fot. – ISSN 1857-0100.

3106. Дёмина, Надежда. "Не игра – потрясение мира…" ; "Что может быть
тревожнее любви…" ; "Подлунные тротуары…" ; "Мне спокойно в русской
деревеньке…" ; "В глазах застыла соль…" ; "Спешим с тобой неведомо куда…" ;
"Возвращаюсь я издалека…" ; "Добавлю в чувства тонкий аромат…" : [стихи] / Надежда
Дёмина // Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 81-82 : fot. – ISSN 1857-0100.

3107. Довбыш, Олег. След единорога ; Военная баллада о свинцовом дожде ;


Вечерний Кишинев ; Облако и солнце ; Сирень во всю цветет : [стихи] / Олег Довбыш //
Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – P. 83-84 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.434.1 Literatură chirghiză


3108. Aitmatov, Cinghiz. Legenda mancurtului : [trad. din lb. chirghiză] / Cinghiz
Aitmatov ; il. de Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 7. – Supl. : P. 1-8 : fot. – Va urma. – ISSN
1857-0798.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
(Vezi Nr 3055, 3109, 3143)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3109. Botezatu, Petru. Andrei Ciurunga – o viaţă în slujba neamului : [din biografia
poetului-martir (1920-2004)] / Petru Botezatu // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P.
3-6 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (8 tit.).– ISSN 2345-1416.

3110. Ciocanu, Ion. Un roman incitant: "Noaptea Sfântului Andrei" de Ion Vicol / Ion
Ciocanu // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 129-135. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-
0461.

3111. Grosu, Liliana. Nota dominantă în creaţia lui Grigore Vieru / Liliana Grosu //
Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 7-8 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (5 tit.). –
ISSN 2345-1416.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

3112. Popa, Veronica. De la Apis la bouţul lui Serafim Ponoară sau…"Povestea cu


cucoşul roşu" : [de Vasile Vasilache] / Veronica Popa // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr
1. – P. 22-24 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 24 (22 tit.).– ISSN 2345-1416.

3113. Tărîţă, Marius. Aspecte ale activităţii scriitorilor moldoveni sovietici în anii
1942-1944 / Marius Tărîţă // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 223-
235. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 234 (2 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-0240.
(Vezi de asemenea Nr 2789, 3055)

821.161.1.0 Literatură rusă


(Vezi Nr 2924)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3114. Белевец, В. Г. О находках глазчатых фибул III группы О. Альмгрена на
территории Республики Беларусь / В. Г. Белевец // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские
орлы и сарматские драконы. – P. 159-177 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 173-177 (65 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

3115. Варачёва, К. Г. К вопросу о распространении глиняных кубков усеченно-


конической формы в черняховской культуре : (погребение 125 могильника Войтенки,
Харьковской области, Украина) / К. Г. Варачёва // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские
орлы и сарматские драконы. – P. 285-298 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 297-298 (24 tit.). – ISSN 1608-9057.

3116. Егорейченко, А. А. Браславское Поозерье в первых веках н. э. / А. А.


Егорейченко // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские орлы и сарматские драконы. – P.
149-158 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 157-158 (27 tit.). – ISSN
1608-9057.

3117. Казанский, М. М. Погребение эпохи переселения народов в Концештах:


инвентарь, датировка, погребальный обряд, социальный статус и этнокультурная
атрибуция / М. М. Казанский // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские орлы и сарматские
драконы. – P. 299-336 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 229-336
(207 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

3118. Милашевский, А. С. Сосуды типа IA по классификации Р. Волонгевича в


черняховской культуре / А. С. Милашевский // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские
орлы и сарматские драконы. – P. 189-212 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 206-212 (97 tit.). – ISSN 1608-9057.

3119. Негин, А. Е. Вооружение римской армии эпохи принципата:


экономические, технологические и организационные аспекты производства и
снабжения : монография / А. Е. Негин // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские орлы и

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

сарматские драконы. – P. 15-138 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 115-138 (137 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

3120. Радюш, О. А. О северной границе распространения так называемых


"кинжалов с вырезами" / О. А. Радюш // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские орлы и
сарматские драконы. – P. 231-245 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 242-245 (47 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-9057.

3121. Сейткалиев, М. К. Неординарный погребальный комплекс из могильника


Каратобе в Западном Казахстане / М. К. Сейткалиев // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 :
Римские орлы и сарматские драконы. – P. 141-148 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 147-148 (31 tit.). – ISSN 1608-9057.

3122. Симоненко, А. В. Шлемы сарматского времени из Восточной Европы / А.


В. Симоненко // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские орлы и сарматские драконы. – P.
249-284 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 278-284 (161 tit.). – ISSN
1608-9057.

3123. Скворцов, К. Н. Исследования ранней зоны могильника II-XII вв.


Березовка (Калининградская область, Россия) в 2004 году / К. Н. Скворцов // Stratum
plus. – 2014. – Nr 4 : Римские орлы и сарматские драконы. – P. 213-230 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 228-230 (51 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1608-9057.

3124. Ширин, Ю. В. К атрибуции одной случайной находки из коллекции


Национального археологического музея в Варшаве / Ю. В. Ширин // Stratum plus. – 2014.
– Nr 4 : Римские орлы и сарматские драконы. – P. 179-187 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 185-187 (32 tit.). – ISSN 1608-9057.

908 Monografii ale localităţilor


3125. Kudreavţeva, Elena. Fantasticul castel din Neuschwanstein = Сказочный
замок Нойшванштайн : [Germania] / Elena Kudreavţeva // Работай & Отдыхай! – 2014. –
Nr 22. – P. 28-29 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

3126. Pascal, Tudor. Dragu-mi era… satul : [Lipovanca, azi periferia or. Cahul :
amintiri] / Tudor Pascal ; trad. din lb. rusă de A. Vicu // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr
1. – P. 43-44 : fot. – ISSN 2345-1416.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
913(478) Geografia Republicii Moldova
(Vezi Nr 3071)

113
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Acad. Alexei Simaşchevici la 85 de ani : [doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,
domeniul de cercetare: fizica semiconductoarelor şi energia fotovoltaică]. – Vezi Nr 2949.

Botezatu, Petru. Andrei Ciurunga – o viaţă în slujba neamului : [din biografia poetului-
martir (1920-2004)]. – Vezi Nr 3109.

Dragnev, Demir. Un tezaur de surse istorice inedite : (Către jubileul de 80 de ani al


profesorului Ioan Caproşu, membru de onoare a Acad. Române). – Vezi Nr 3159.

Duca, Gheorghe. Membru corespondent al AŞM Anatol Ciobanu la 80 de ani. – Vezi


Nr 3068.

Duca, Gheorghe. Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi la 70 de ani : [doctor


habilitat în medicină, domeniul de cercetare: farmacologia şi farmacoterapia]. – Vezi Nr 2967.

Grati, Aliona. Dr. hab. Alexandru Burlacu la 60 de ani : [doctor habilitat în filologie,
profesor universitar]. – Vezi Nr 3069.

Groppa, Stanislav. Acad. Gheorghe Ghidirim la 75 de ani. – Vezi nr 2979.

Kulciţchi, Veaceslav. Dr. hab. Nicon Ungur la 60 de ani : [chimist, domeniul ştiinţific:
chimia compuşilor naturali]. – Vezi Nr 2951.

Manea-Cernei, Eugenia. Dr. hab. Ana Ştefârţă la 75 de ani : [botanistă, doctor


habilitat în biologie]. – Vezi Nr 2958.

Manoil, Alexandru. Publicistul State Dragomir : [actor şi regizor la Teatrul Naţ. "V.
Alecsandri" din Iaşi (1870-1920)]. – Vezi Nr 3055.

Moraru, Victor. Basarabia în viaţa şi opera lui V. A. Urechia : [istoric şi scriitor român
(1834-1901)]. – Vezi Nr 3143.

Mustaţă, Gh. Membru corespondent al AŞM Ion Dediu la 80 de ani : [doctor habilitat în
ştiinţe biologice, profesor universitar]. – Vezi Nr 2956.

Rotari, Dorina. La Căinari a fost sfinţită Troiţa închinată Părintelui Alexei : [Mateevici,
preot-poet]. – Vezi Nr 2789.

Sandu, M. Tentaţia individualizării : [portretul Rodicăi Ciobanu, actriţă la Teatrul "B. P.


Hasdeu" din Cahul, Artistă Emerită din Rep. Moldova]. – Vezi Nr 3059.

Tetelea, Margarita. Dr. hab. Ion Gagim la 60 de ani : [doctor habilitat în pedagogie]. –
Vezi Nr 2927.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Склярова, Валентина. "Не отрекаются любя…" : (К 60-летию Maestru în artă al


RM, актрисы Рус. театра им. А. П. Чехова Альбины Самарцевой). – Vezi Nr 3067.

929.5 Genealogie
3127. Chiaburu, Elena. Interpretări noi cu privire la originea şi numele lui Gavriil
Bănulescu (Bodoni) : studiu / Elena Chiaburu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie.
Muzeologie. – P. 31-39. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (36 tit.). – ISSN
1857-0240.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 2782)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
3128. Cereş, Irina. Rolul negustorilor evrei în extinderea relaţiilor comerciale dintre
Imperiul Rus şi Principatul Moldova la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al
XIX-lea / Irina Cereş // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 59-66. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 65-66 (29 tit.). – ISSN 1857-0240.
(Vezi de asemenea Nr 3161)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3129. Bunescu, Gheorghe. Dragul tatei, să ţineţi minte, că dreptatea noastră o să
vină! : [interviu şi amintirile lui Gh. Bunescu, deportat din satul Logăneşti, raionul Hâncești în
regiunea Tiumeni, Rusia la 06 iul. 1949] / text şi notă introd. de Ludmila D. Cojocaru //
Românii în Gulag. – Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 87-112 : fot.
– Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3130. Caras, Ion. Mă temeam să nu mă deosebească cineva, să mă arate cu degetul


: [interviu şi amintirile lui I. Caras, deportat din oraşul Bălţi în regiunea Irkutsck, Rusia la 07
iul. 1949] / text şi notă introd. de Lidia Pădureac // Românii în Gulag. – Chişinău, 2014. – Vol.
1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 261-282 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3131. Catelli, Elena. Au suferit şi cei ridicaţi, şi cei care au rămas acasă : [interviu şi
amintirile E. Catelli, deportată din satul Nicolaevca, raionul Glodeni în regiunea Irkutsk, Rusia
la 06 iul. 1949] / text şi notă introd. de Ludmila D. Cojocaru // Românii în Gulag. – Chişinău,
2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 173-192 : fot. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol.

3132. Cojocaru, Ludmila D. Deportările staliniste – o traumă a memoriei românilor


basarabeni / Ludmila D. Cojocaru // Românii în Gulag. – Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii,
mărturii, documente. – P. 319-337. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

3133. Dudnicenco, Nicolae. Edificii pentru comerţ în Ţara Moldovei în sec. XVI-XVIII
/ Nicolae Dudnicenco // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografir, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie.
– 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 100-108. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 107-108 (59 tit.) – ISSN 1857-0054.

3134. Enciu, Nicolae. Cu privire la dimensiunea demografică a ştiinţei istorice : [în


Rep. Moldova] / Nicolae Enciu // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 107-119 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 117-119 (52 tit.). – ISSN 1857-0461.

3135. Felea, Alina. Din istoria familiei în spaţiul românesc: beţia şi relaţiile familiare în
Ţara Moldovei în sec. XVIII şi în Basarabia în primele decenii ale sec. al XIX-lea / Alina Felea
// Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 67-77. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 75-77 (69 tit.). – ISSN 1857-0240.

3136. Fetescu, Vasile. Noi n-am fost proletari! Noi am fost gospodari şi am avut de
toate! : [interviu şi amintirile lui V. Fetescu, deportat din satul Chiţcanii Vechi, raionul Teleneşti
în RSS Kazahă la 13 iun. 1941] / text şi notă introd. de Ludmila D. Cojocaru // Românii în
Gulag. – Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 13-50 : fot.

3137. Frunze, Vasile. Este jale şi amărăciune de povestit despre ce s-a întâmplat
atunci : [interviu şi amintirile lui V. Frunze, deportat din satul Recea, raionul Râşcani în
regiunea Kurgan, Rusia la 06 iul. 1949] / text şi notă introd. de Lidia Pădureac // Românii în
Gulag. – Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 219-236 : fot. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3138. Grozavu, Maria. Vedeam cum scoteau morţii din vagoane şi-i aruncau în
Volga… : [interviu şi amintirile M. Grozavu, deportată din satul Recea, raionul Râşcani în
regiunea Kurgan, Rusia la 06 iul. 1949] / text şi notă introd. de Lidia Pădureac // Românii în
Gulag. – Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 283-303 : fot. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3139. Ilaşciuc, Viorica. Eu două foamete am trecut – una aici şi alta în Siberia :
[interviu şi amintirile V. Ilaşciuc, deportată din satul Aluniş, raionul Râşcani în regiunea
Kurgan, Rusia la 07 iul. 1949] / text şi notă introd. de Lidia Pădureac // Românii în Gulag. –
Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 125-149 : fot. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.

3140. Iliev, Mihail. Societatea "Ocrotirea orfanilor din război". Comitetul regional
Chişinău (1918-1924) / Mihail Iliev // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. –
P. 183-198. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 197 (6 tit.) şi în notele de subsol.
– ISSN 1857-0240.

3141. Leancă, Aref. Cei mai scumpi ani i-am petrecut sub comendatură, fără nici un
drept…: [interviu şi amintirile lui A. Leancă, deportat din satul Lopatnic, raionul Edineţ în
regiunea Tomsk, Rusia la 01 apr. 1951] / text şi notă introd. de Lidia Pădureac // Românii în

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gulag. – Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 151-172 : fot. –


Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3142. Lisnic, Ioan. 65 de ani de la cel de-al doilea val de deportare a basarabenilor
în Siberia / Prot. Ioan Lisnic // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 22-23 : fot.

3143. Moraru, Victor. Basarabia în viaţa şi opera lui V. A. Urechia : [istoric şi scriitor
român (1834-1901)] / Victor Moraru, Zanfir Ilie // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 120-124. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 124 (23 tit.). – ISSN 1857-0461.

3144. Onica, Dorina. Satul Măgdăceşti – aspect istorice şi toponimice ale relaţiei
moşie-vatră : [localitate din raionul Criuleni, Rep. Moldova] / Dorina Onica // Buletin Ştiinţific.
Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi
Muzeologie. – P. 87-99. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98-99 (32 tit.) – ISSN
1857-0054.

3145. Onilă, Mihai. Din istoria satului Săseni, ţinutul Orhei, sec. XV-XVIII / Mihai
Onilă // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 55-58. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (11 tit.). – ISSN 1857-0240.

3146. Pascal, Nadejda. Nu pot ierta comuniştilor, că m-au lipsit de limba natală :
[interviu şi amintirile N. Pascal, deportată din satul Durleşti, mun. Chişinău în regiunea
Tiumeni, Rusia la 06 iul. 1949] / text şi notă introd. de Ludmila D. Cojocaru // Românii în
Gulag. – Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 51-86 : fot.

3147. Plăcintă, Filip. E tare amară pâinea de acolo : [interviu şi amintirile lui F.
Plăcintă şi cu Iulia Oprea, ambii deportaţi din satul Drochia, raionul Drochia în regiunea
Tiumeni, Rusia la 06 iul. 1949] / text şi notă introd. de Igor Cereteu // Românii în Gulag. –
Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 193-218 : fot. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.

3148. Poştarencu, Dinu. Recensământul populaţiei Basarabiei din 1824 / Dinu


Poştarencu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 97-102 : tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (3 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
0240.

3149. Schmidt, Ute. Imigrarea germanilor începând cu anul 1814, stabilirea, exodul
din 1940 : [istoria nemţilor din Basarabia] / Ute Schmidt // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 14-
17 : fot. – ISSN 1857-0461.

3150. Şişcanu, Ion. Calvarul deportărilor din iulie 1949 : [din RSS Moldovenească] /
Ion Şişcanu // Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 10-11 : fot. – ISSN 2345-1416.

3151. Ştefan, Marian. Basarabia. Istorii paralele : [jurnal] / Marian Ştefan // Cahulul
literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – P. 34-35 : fot. – Va urma. – ISSN 2345-1416.

117
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

3152. Tabuncic, Sergiu. Recensământul satelor 1941 – sursă importantă de studiere


a istoriei locale / Sergiu Tabuncic // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. –
P. 213-222 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 222 (1 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-0240.

3153. Tomuleţ, Valentin. Fiscalitatea mazililor şi ruptaşilor din Basarabia sub regim
de dominaţie ţaristă / Valentin Tomuleţ // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie.
Muzeologie. – P. 79-96. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (15 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3154. Tomuleţ, Valentin. Instituirea şi activitatea şcolilor lancasteriene din Basarabia


în anii '20 - '40 ai secolului al XIX-lea / Valentin Tomuleţ // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 :
Istorie. Muzeologie. – P. 121-137 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 135-
136 (27 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3155. Ursu, Mihai. Muzeul Zemstvei din Basarabia în perioada modernă : (1889-
1917) / Mihai Ursu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 146-177 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 174-177 (93 tit.) – ISSN 1857-0054.

3156. Zabolotnaia, Lilia. Noi direcţii în ştiinţa istorică contemporană a Moldovei.


Rezultate şi perspective : studiu / Lilia Zabolotnaia // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie.
Muzeologie. – P. 9-30. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21-29 (159 tit.). –
ISSN 1857-0240.

3157. Zmău, Maria. Îmi pare rău şi astăzi după şcoala pe care mi-a mâncat-o Stalin :
[interviu şi amintirile M. Zmău, deportată din satul Limbenii Vechi, raionul Glodeni în regiunea
Kurgan, Rusia la 07 iul. 1949] / text şi notă introd. de Lidia Pădureac // Românii în Gulag. –
Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 237-260 : fot. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.

3158. Морозан, Владимир. Комиссия по ревизии действий бессарабского


дворянского депутатского собрания / Владимир Морозан // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr
2 : Istorie. Muzeologie. – P. 161-168. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol. – ISSN 1857-0240.
(Vezi de asemenea Nr 3036, 3038, 3055, 3113, 3126, 3128, 3161)

94(498) Istoria României


3159. Dragnev, Demir. Un tezaur de surse istorice inedite : (Către jubileul de 80 de
ani al profesorului Ioan Caproşu, membru de onoare a Acad. Române) / Demir Dragnev, Teo-
Teodor Marşalcovschi // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 146-150 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149-150 (49 tit.). – ISSN 1857-0461.

3160. Flucus, Dumitru. Şinca Nouă : [istoria localităţii din Ţara Făgăraşului,
România] / Dumitru Flucus // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7. – P. 19-20 : fot. – ISSN 1857-
4424.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3161. Sclifos, Eugen-Tudor. Raporturile domnitorului Moldovei Mihail Sturdza cu


Rusia / Eugen-Tudor Sclifos // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P.
113-120. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 118-119 (35 tit.). – ISSN 1857-
0240.
(Vezi de asemenea Nr 2786, 3038, 3133, 3140, 3143, 3151)

94(=135.1) Istoria românilor


3162. Cercavschi, Vasile. Povara deportării o duc până astăzi : [interviu şi amintirile
lui V. Cercavschi, deportat din comuna Bănila pe Siret, jud. Storojineţ, Ucraina în regiunea
Aktiubinsk, RSS Kazahă la 12 iun. 1941] / text şi notă introd. de Alexandru Gorgan // Românii
în Gulag. – Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – P. 113-124 : fot. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

Index de nume
Budza, Oleg 2828
A Bulat, Dumitru 3026
Ababii, Ion 2979 Bulat, Veronica 2974
Afteni, Laura 2830 Bulhac, Eleonora 3047
Aitmatov, Cinghiz 3108 Bunduc, Petru 2795
Alaci, Alexandru 3018 Bunescu, Gheorghe 3129
Alcaz, Vasile 2952 Burlaca, Ludmila 3062
Aliev, L. A. 2961 Burlacu, Alexandru (3069)
Andreeva, Tatiana 2862 Busuioc, Aureliu 3061
Andrieş, Serafim 2987 Buşu, Dan Alexandru 2851
Andriţchi, Viorica 2925 Butnaru, Veronica 2762
Andronachi, Natalia 2908 Butucioc, Dorina 3048
Arîcu, Aculina 2950 Buzilă, Varvara 2936-37

B C

Babaianu, Anatolii 2901 Calamanciuc, Gheorghe 3049


Bacinschi, Nicolae 2969 Cantemir, Valentina 2958
Balan, Elena 2809 Canţer, Nicoletta 2932
Baltag, D. 2864 Caproşu, Ioan (3159)
Banari, Iulia 2465 Capşa, Tudor 2898
Barta, Andras-Istvan 2836 Cara, Angela 2931
Batog, Mariana 2777 Caraman, Iurie 2763
Bădărău, Sergiu 3005 Caras, Ion 3130
Băieşu, Aurel 2868 Catelli, Elena 3131
Băieşu, Nicolae 2945-(46) Cazacu, Daniela 2799
Bălan, Ştefan Florin 2952 Călcîi, Gheorghe 2805
Bănulescu (Bodoni), Gavriil 3127 Căldare, Gheorghe 2820
Bâzgu, Eugen 3039 Călinescu, Maria 3076
Becciev, Elena 2874 Călugăreanu, Vitalie 2828, 2919
Begu, Adam 2985 Căpăţînă, Lucia 2954
Bejenaru, Olga 3046 Cebotaru, Eugenia 2902
Belicov, Vladimir 2910 Cerba, Veaceslav 2865
Beţivu, Danaia 3008 Cercavschi, Vasile 3162
Birtalan, Ana 3072 Cereş, Irina 3128
Bivol, Alexei 3005 Cereteu, Igor 2766, 3147
Bîrcă, Iulita 2826, 2844 Cheradi, Natalia 2467
Blajco, Vladimir 2810 Chiaburu, Elena 3127
Blanovschi, Andrei 2852 Chicaroş, Tatiana 2928
Boroiu-Dragomir, Cristina 2884 Chicov, Adrian 2923
Botez, Domestene 3075 Chiroşca, Adelaida 3035
Botez, Mihai 2981 Chistol, Ion 2911
Botezatu, Petru 3081, 3090, 3094, 3109 Cimbriciuc, Alexandru 2903
Braga, Tudor 3041 Cimpoieş, Liliana 2845
Branaşco, Natalia 2827 Ciobanu, Anatol 3059, (3068)
Briceac, Stanislav 2980 Ciobanu, Constantin Gh. 3029
Briceag, Silvia 2798 Ciobanu, Cristina 2986, 3019, 3037
Brihuneţ, Manole 3036 Ciobanu, Gheorghe 2979
Buburuz, Alexandra Andreea 3000 Ciobanu, Viorica 2800
Buburuz, Petru 2781 Ciocanu, Ion 3110
Budeanu, Gheorghe 2781 Ciocanu, Maria 2938

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ciocârlan, Nina 2996 Druţu, Adina Cătălina 3000


Ciochină, Valentina 2967 Duca, Gheorghe 2459, 2774, 2950, 2967,
Ciocoi, Oleg 3020 3068
Cireş, Elena 3030 Dudnicenco, Nicolae 3133
Ciurunga, Andrei 2772, (3109) Dulschi, Ion 2904
Clima, Nicolae 2893 Dumbrăveanu, Andrei 2773
Cobzac, Iosif 2846 Dumitraşco, Marica 2853
Cocea, Dina (3060)
Cocieru, Mariana 2946 E
Codreanu, Valentin 3006 Eftimie Kabbout, Mariana 3078
Cojocaru, Constantin 2793 Elpujan, Olga 2916
Cojocaru, Iulia 3043 Emilian, Irina 3044
Cojocaru, Ludmila D. 3129, 3131-32, 3136, Eminescu, Mihai 3079
3146 Enciu, Nicolae 3134
Cojocaru, Olesea 2988-89 Eţco, Ludmila 2981
Cojocaru, Svetlana 2948
Colesnicova, Tatiana 2850 F
Colîbneac, Alexei 3074-75, 3082
Colţun, Gheorghe 3072 Felea, Alina 3135
Colţun, Maricica 2997 Fetescu, Vasile 3136
Condraticova, Liliana 2782 Feuraş, Eugenia 2760, 2933
Copăceanu, Cristina 2965 Filip, Nelly 2827
Corcevoi, Maria 2798, 2800 Florea, Nicolae 2990
Coreţchi, Liuba 2964 Florescu, Cristina Ioana 2869
Costachi, Gheorghe 2875 Flucus, Dumitru 2905, 3160
Coşer, Cornel 2855-56 Focşa, Ovidiu 2939
Cozaru, Nelly 3049 Frunze, Vasile 3137
Crenguţa, Leaua 2894 Furdui, Teodor 2967, 2958
Cucirevii, Vladimir 2831 Furtună, Natalia 3034
Cucoş, Svetlana 2932 G
Cucu, Tatiana 2975
Cucuruzac, Jan (3052) Gagim, Ion (2927)
Cuşnir, Valeriu 2977 Gaindric, Constantin 2948-49
Galemba, Stela 2925
D Gancearuc, Maria 3031
Dabija, Tatiana 2876 Ganea, Victoria 2965
Daghi, Ion 3042 Gaşper, Lucia 2809
Damian, Titi 3073 Gavriluţa, Vadim 2968
Dandiş, Nicolae 2764 Gămureac, Ana 2992
Danilov, Maria 2768 Geacu, Sorin 2963
Dediu, Ion 2955-(56) Ghendov, V. 2957
Dermengi, Rodica 2769 Gherman, Natalia 2821
Dicusar, Alexandru 2949 Ghicavîi, Victor (2967)-69
Dinescu, Viorel 3077 Ghidirim, Gheorghe (2979)
Diviza, Ion 3050 Ghinda, Serghei 2972
Dodon, Svetlana 2832 Glijin, Aliona 2998
Dombrov, Liudmila 2997 Goncharov, Igor 2813
Donica, Veronica 3014 Gore, Paul 2770
Dosoftei, Mitropolit al Moldovei 2792 Gorgan, Alexandru 3162
Dragnev, Demir 3159 Gorgan, Igor 2909
Dragomir, State (3055) Goriuc, Silvia 2877
Druţă, Ion 3082 Gorobievschi, Svetlana 2796

121
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

Grati, Aliona 3069 Luchian, M. 2971


Grecu, Sandu 3050, 3052 Lungu, Eugen 3070
Gribincea, Alexandru 2826, 2844, 2863, 2974 Lungu, Gabriela 3053
Gribincea, Lilia 2870 Lupaşco, Oleg 2833
Groppa, Liliana 2977 Lupaşcu, Tudor 2950
Groppa, Stanislav 2979 Lupaşcu, Zinaida 2878
Grosu, Liliana 3111
Grosu, Ruslana 2814 M
Grozavu, Maria 3138 Macari, Vadim 2824
Guceac, Ion 2891 Macoveţchi, Carolina 2829
Gulivati, Vasile 2783 Madan, Valentina 2857
Guştiuc, Andrei 2858 Mamaliga, Vitalie 2982
Guşuilă, Gheoghe 2969 Manea, Mihai 2821
H Manea-Cernei, Eugenia 2958
Manoil, A. 3054
Hadârcă, Petru 3061 Manoil, Alexandru 3055
Hamburdă, Silvia-Brînduşa 3009 Marian, Octavian 2880
Marinescu, Aurel 2879
I Marşalcovschi, Teo-Teodor 3159
Iacob, Irina 2875, 2885 Martîniuc, C. 2971
Ilaşciuc, Viorica 3139 Matcin, Gheorghe 3084
Iliev, Mihail 3140 Matcovschi, Dumitru 3062
Ioan (Moşneguţu) 2784 Mateevici, Alexei 2789
Iuga, Dumitru 2940 Matei, Valeriu 3085
Ivănuş, Cătălina-Adriana 2794 Mărculescu, Angela 2999
Izverscaia, Tatiana 2957 Mărculeţ, Vasile 2785
Mândâcanu, Virgil 2920
J Melniciuc, Igor 3022
Mereuţă, Aliona 2970
Jelescu, Nicolae 3057 Mereuţă, Rodica 3056
Jitaru, Valentin 3064 Mihalache, Iurie 2888
Juc, Victor 2774, 2814, 2822 Miron, Aliona 2995
Jureghea, Petru (3041) Mîndru, Valeriu 2823
K Mîţu, Vadim 2834
Mocanu, Angela 2917
Karacaoglo, Sedat Hasan 2863 Mocanu, Ion 2806
Kropanţeva, Tatiana 3042 Mocanu, Victor 2806
Kudreavţeva, Elena 3125 Morari, Dana 3045
Kulciţchi, Veaceslav 2951 Morari, Marina 2927
Moraru, Adrian 3108
L Moraru, Victor 2774, 3143
Ladaniuc, Victor 3083 Moscovciuc, Ana 2971
Lazăr, Diana 2871 Moşin, Octavian 2920
Lazu, Ştefan 2995 Movilă, Irina 2847
Leancă, Aref 3141 Müller, Herta 3074
Leca, Sergiu 2909 Munteanu, Mihail 3045
Lesnic, Evelina 2972 Munteanu, Neculai 3009
Lisnic, Ioan 3142 Mustaţă, Gh. 2956
Litvin, Aurelia 2856 Mustaţă, Grigore 3034
Lorca, Federico Garsia 3048 Musteatsa, G. 3001
Luchian, Ivan 2859

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

N Prohin, Andrei 2941


Putină, Nestor 2909
Neagu, Răzvan Mihai 2786 Puzur, Elena 2801
Nedealcov, Maria 2953
Negru, Boris 2880 R
Negru, Ecaterina 2844
Negulici, Eduard Marius 3011 Raboşapca, Irina 2836
Novac, Tatiana 2895 Racu, Angela 3040
Radvan, Inga 2910-11
O Rapcea, Vitalie 2854, 3003
Razumovskaia, Ludmila 3049
Olteanu, Gheorghe 2999 Rădan, Constantin 3023
Onica, Dorina 3144 Rogac, Raia 2905
Onica, Elisaveta 3007, 3012 Rogovaia, Galina 2775, 2921
Onilă, Mihai 3145 Roman, Cristina 2788
P Romandaş, Nicolae 2899
Roşca, Alexandru (2774)
Palancean, A. 3012 Roşca, I. 3012
Palii, Natalia 2825 Roşca, Petru Ion 2851
Paniş, Aliona 2934 Rotari, Dorina 2789
Papuc, Liviu 2770 Rotaru, Ilie 3017
Pascal, Nadejda 3146 Rusnac, Vladimir 3027
Pascal, Tudor 3126 Rustanovici, Ludmila 2921
Pădureac, Lidia 3130, 3137-39, 3141, 3157
Pântea, Victor 2975 S
Pelin, Pavel 3057 Sacaliuc, Nina 2918
Peru-Balan, Aurelia 2807, 2823 Saharov, Sofronie 2790
Petru, (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Sandu, M. 3059
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor) 2787 Sandu, Maia 2919
Pintea, Maria 3002 Sandu, Victor 2898
Pîrvan, Irina 2964 Schmidt, Ute 3149
Plăcintă, Filip 3147 Sclifos, Eugen-Tudor 3161
Plăcintă, Gheorghe 2975 Shtral, Niva 2929
Plăcintă, Vasile 3086 Sidorenco, Anatolie 2984
Plăcintă-Verdeş, Aurica 3053 Simaşchevici, Alexei (2949)
Plămădeală, Natalia 2835 Sîmboteanu, Aurel 2906
Ploşniţă, Elena 2771 Sîrbu, Ion 3024
Podgurschi, Lilia 2968 Smochină, Andrei 2897
Ponoară, Serafim 3112 Sochircă, Alexei 2837
Popa, Lorena Diana 3000, 3009 Sochircă, Elena 2954
Popa, Pavel 2959 Sorocean, Clara 2915
Popa, Veronica 3112 Spînu, Stela 2808
Popescu, Victor 2983 Sprincean, Serghei 2776, 2881
Popescu-Tăriceanu, Călin 2815, 2818 Stanciuc, Zinaida 2930
Popilevschi, Dumitru 2816 Stăncuţă, Eleonora 3060-61
Popovici, Mircea Petru 2978 Stăniloae, Dumitru 2791
Popuşoi, Ion (3043) Stăvilă, Vera 3033
Popuşoi, Liliana 3056 Stratan, Victoria 2922
Postovan, Dumitru 2872, 2896 Sturdza, Mihail 3161
Poştarencu, Dinu 3148 Sturzu, Ion 2838
Prepeliţă, Victoria 3058 Suslenco, Alina 2847
Priţcan, Valentina 2778
Prodan-Şestacova, L. 2796

123
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

Ş Ursu, Mihai 3155


Ustian, Aurelia 2972
Şerban, Dormidont 2949
Şerbu, Genţiana 2817 V
Şişcanu, Elena 2942
Şişcanu, Ion 3150 Vakulovski, Alexei 3047
Şleahtiţchi, Mihaela 2779 Varzari, Pantelimon 2812
Şleahtiţchi, Mihai 2779 Vaselaşcu, Ion 3008
Şoimaru, Vasile 2792 Vasilache, Vasile 3112
Şoric, Gabriela 2976 Vasiloi, Dj. 2886
Şorici, Gabriela 2977 Vicol, Ion 3110
Şova, Tatiana 2926 Vicu, A. 3126
Ştefan, Marian 3151 Vieru, Grigore 3111
Ştefârţă, Ana (2958) Vîlcu, Marcela 3038
Ştirbu, Eugeniu 2811 Vladimir, (Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii
Ştirbu, Ion 2911 Moldove) 2784
Vlădescu, Veronica 3025, 3028
T Volontir, Mihai (3064)
Vornicu, Z. 3001
Tabaranu, Ala 2947 Vrabie, Ion 2911
Tabuncic, Sergiu 3152 Vulpe, Ion 2903, 29120
Talmaci, Ludmila 2995
Tărîţă, Marius 3113 W
Târsână, Vera 2820
Teleuţă, Alexandru 3013 Ware, Kallistos 2793
Tetelea, Margarita 2927 Z
Timciuc, C. 3001
Titica, Ghenadie 2960 Zabolotnaia, Lilia 3156
Tîltu, Natalia 2858 Zabulică, Violeta 3083
Todoroi, Dumitru 2797 Zaharco, Silvia 2848
Tofan, Eugenia 2761, 2818-19 Zmău, Maria 3157
Tomuleţ, Valentin 3153-54 Zubco, Efim 2849
Topală, Pavel 2935
Tragone, Gh. 2864 А
Trandafir, Ana-Maria 2943 Андреев, В. Н. 2966
Trifan, Călina 3087 Арсени, И. 2914
Trifonova, Petya 2952 Ахматова, Анна 3090
Tropoţel, Dina 3005
Tverdohleb, Maia 2839 Б
Ţ Балан, Валериу 3104
Белевец, В. Г. 3114
Ţâcu, Luminiţa 3047 Бобер, А. В. 2993
Ţîmbaliuc, Natalia 2802 Болбочану, А. 2803
Ţîţei, Victor 3013 Болотникова, В. А. 2973
Ţurcan, Viorica 2826 Ботнаренко, Ирина 3105
Ţurcanu, Adrian 2860
Ţurcanu, Sandu 3088 В
U Варачёва, К. Г. 3115
Воликов, Роман 3091
Ungur, Nicon (2951) Врагалева, Вероника 2861
Ungureanu, Larisa 3062-63
Urechia, V. A. (3143)

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Г Н
Гачаева, Н. 2900 Наливайко, Н. Н. 2973
Горган, Ион 3089 Негин, А. Е. 3119
Гочаров, Игорь 2813 Недерица, Александр 3032
Гриник, Татьяна 2840 Николаев, А. Н. 3004
Грищенко, Клаудия 2813 Николаева, С. И. 3004
Гропа, Людмила 2907 Николаенко, Никита 3098
Гунько, С. М. 2994 Николич, Чеслав 3099
Гуцу, Наталья 2804
О
Д
Остроброд, Александр 2803
Даги, Ион 3042
Дарабан, О. 3010 П
Дёмина, Надежда 3106 Панкратов, Георгий 3100
Дерменджиев, Ивайло 2913 Перон, Г. 3080
Дима, Марчела 2841 Подгородецкая, Лариса 2804
Довбыш, Олег 3107
Дукова, В. 3065 Р
Е Радюш, О. А. 3120
Русяев, Виталий 3101
Евсеенко, Иван 3092
Егорейченко, А. А. 3116 С
Емнова, Е. 3010
Еников, В. 2882 Самарцева, Альбина (3067)
Ермолаев, Григорий 3093 Самойлова, Анна 2991
Есенин, Сергей 3094 Сейткалиев, М. К. 3121
Симоненко, А. В. 3122
З Скворцов, К. Н. 3123
Склярова, Валентина 3067
Зорило, Лариса 2780 Слуту, Н. 2900
К Сосна, А. 2883
Сосна, Б. 2914
Казанский, М. М. 3117 Сосна, В. 2889
Калугаряну, Виталий 2813 Станишевский, Александр 2890
Каргопольцева, Екатерина 3095 Султанов, Р. 2866
Катков, Иван 3096
Киосе, С. 2883 Т
Колос, Михаил 2887 Тарасов, Олег 2873
Комар, О. О. 2993 Татарский, Евгений 3102
Королева, Эльфрида 3066 Тома, С. 3010
Костаки, Г. 2866, 2882 Травин, В. 2867
Л Трапезников, Александр 2924

Лукьянец, Ольга 2944 У

М Ульянова, Галина 2892


Уткин, Сергей 3103
Манина, Ирина 3097
Милашевский, А. С. 3118 Ф
Морозан, Владимир 3158 Факиров, Д. 2889
Мунтяну, М. 3045 Федоров, Г. 2867
Мыцу, Вадим 2842

125
Cronica articolelor de revistă Nr 7-2014 ≡ Magazine article annals Nr 7-2014

Х Чубченко, Наталья 3071


Хашдеу, Богдан Петричейку 3080 Ш
Ц Ширин, Ю. В. 3124
Штефэнукэ, Петру 2944
Цирюльникова, Наталья 2841
Цыбырнэ, И. В. 2966 Я
Ч Яворский, К. М. 2973
Чиреш, Елена 2843

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. Administrarea Publică. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1813-8489


2. Akademos. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-0461
3. Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 5/6.
4. Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie
şi Muzeologie. – ISSN 1857-0054
5. Cahulul literar şi artistic. – 2014. – Nr 1. – ISSN 2345-1416
6. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1813-4408
7. Economica. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1810-9136
8. Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-4130
9. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 4. – ISSN 2345-1130
10. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1810-309X
11. Luminătorul. – 2014. – Nr 2.
12. Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1810-9551
13. Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1857-3991
14. Noi. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1857-0798
15. Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1857-3703
16. Procese de democratizare în Republica Moldova: realităţi, tendinţe, perspective : Materialele conf.
intern. şt.-practice, 20 mai 2014. – Chişinău, 2014. – [2014-1553].
17. Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1857-4424
18. Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – ISSN 1857-095X
19. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1811-0770
20. Românii în Gulag : [Culegere]. – Chişinău, 2014. – Vol. 1 : Memorii, mărturii, documente. – [2014-
1511].
21. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1729-8687
22. Stil modern de viaţă: între sănătate şi stres : Materialele Conf. Şt. Intern. "Fortificarea sănătăţii
angajaţilor prin suprimarea stresului organizațional". – Bălţi, 2014. – [2014-1431].
23. Stratum plus. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1608-9057
24. Ştiinţa Agricolă. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-0003
25. Teatru. – 2014. – Nr 13. – ISSN 1857-0674
26. Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – ISSN 1857-0240
27. Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1811-5470
28. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1857-4505
29. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1810-3081
30. Наше поколение. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1857-0100
31. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 7. – ISSN 1857-4513
32. Работай & Отдыхай! – 2014. – Nr 22. – ISSN 1857-0399

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
IULIE NR 7 JULY
(3602-4055)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3602. Boaghi, Viorica. Expertiza proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării. O viziune
conceptuală : [pe marginea implementării Programului european pentru cercetare-inovare
Orizont 2020] / Viorica Boaghi // Evenimentul zilei. – 2014. – 29 iul. – P. 5.

3603. Furdui, Teodor. De ce are nevoie Arcadie Capcelea de gradul ştiinţific de


doctor habilitat şi de ce unii vor să fie anulat gradul ştiinţific de doctor habilitat? / Teodor
Furdui, Eugenia Tofan // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 7.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3604. Popa, Victoria. Domeniul IT, un hobby bine plătit : [pe marginea discuţiei cu
Serghei Goloborodico, dir. companiei "Pentalog"] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 15 iul. – P. 3.

3605. Филип, Павел. Павел Филип: "Интернет развивается быстрее, чем


правительство думает" : [по материалам форума министров информ.-коммуникац.
технологий-2014, июль, Сингапур : интервью с министром информ. технологий и связи
Респ. Молдова] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 8 июля.
(Vezi de asemenea Nr 3750, 4055)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3606. Deaconescu, Ion. Identitatea culturală – globalizare culturală : (eseu) / Ion
Deaconescu // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3645)

02 BIBLIOTECONOMIE
050 Publicaţii periodice şi seriale
3607. Toporei, Traian. Testimoniul valoric al statului de drept la 20 de ani : [de la
apariţia primului nr. al publ. "Monitorul oficial" al Rep. Moldova] / Traian Toporei // Săptămîna.
– 2014. – 25 iul. – P. 13.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

070 Ziaristică. Presă


3608. Ciobanu, Mircea V. Presa şi patronii : [pe marginea problemei deconspirării
proprietarilor/finanţatorilor mediilor scrise şi electronice] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 29 iul. – P. 6.

3609. Ciobanu, Raisa. Scara lui Ion : [in memoriam jurnalistului Ion Fiodorov / Raisa
Ciobanu // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 8.

3610. Dabija, Nicolae. Mi-a fost ca un frate : [in memoriam jurnalistului Ion Fiodorov /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 8.

3611. Fedcenko, Yevhen. Jurnaliştii nu trebuie implicaţi în războaie informaţionale :


[interviu acordat de către Y. Fedcenko, dir. Şcolii de Jurnalism Mohyla din Kiev, Asoc. Presei
Independente] // Ziarul de gardă. – 2014. – 31 iul. – P. 9. – (Supl. "Activ" ; Nr 3).

3612. Grosu, Aneta. 29 iulie (2004-2014) : [10 ani de la apariţia primului nr. al
"Ziarului de gardă"] / Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2014. – 31 iul. – P. 8.

3613. Josu, Nina. Drum bun la Ceruri, frate Ion : [in memoriam jurnalistului Ion
Fiodorov / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 8.

3614. Rotaru, Claudia. Maria Cujba : [in memoriam jurnalistei] / Claudia Rotaru //
Moldova suverană. – 2014. – 8 iul.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
159.9 Psihologie
3615. Rafailă, Tony. "Depresia e deznădejdea din religie" : [interviu cu T. Rafailă,
psiholog din România] consemnare: Simona Chiţan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. –
24 iul. – P. 13.
(Vezi de asemenea Nr 3860)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


3616. Cupcea, Polina. Preotul care ajută sute de copii : [pe marginea discuţiei cu
părintele Pavel Borşevschi, parohul Bisericii "Sf. Dumitru", fondatorul Centrului Social de
Creaţie "Agapis"] / Polina Cupcea // Ziarul naţional. – 2014. – 11 iul. – P. 20.

3617. Fuştei, Nicolae. Centrul Social "Agapis" de pe lângă parohia "Sf. M. Mc.
Dumitru" din Chişinău – zece ani de activitate / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. –
17 iul. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3939)

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2 RELIGIE. TEOLOGIE
26 IUDAISM
3618. Стеничева, Наталья. Не стало главного раввина Молдовы : [памяти гл.
раввина Кишинэу и Молдовы Залман-Тувия Абельского] / Наталья Стеничева //
Молдавские ведомости. – 2014. – 1 июля.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


3619. Borşevschi, Pavel. "Însuşi Mântuitorul ne îndeamnă la ajutorarea aproapelui!",
sau Ce înseamnă activitate socială în biserică? : interviu cu protoiereul P. Borşevschi, paroh
al Bisericii "Sf. M. Mucenic Dumitru" din Chişinău / consemnare: Alina Rusu // Curierul
ortodox. – 2014. – 17 iul. – P. 5.

3620. Gulivati, Vasile. Părintele Vasile, mărturie vie a unei istorii vitrege... :
[protoiereu la Biserica "Întâmpinarea Domnului" din mun. Chişinău] // Literatura şi arta. –
2014. – 17 iul. – P. 2.

3621. Moşin, Octavian. În aşteptarea apostolilor : [despre faptele şi credinţa lor] /


Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 2.

3622. Moşin, Octavian. Viaţa-i mers şi dăruire : [pe marginea conceptului creştin
despre viaţă ca jertfă] / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 2.

3623. Obreja, Teofil. Părintele Teofil Obreja: "Ştefan cel Mare este Sfânt pentru că
şi-a iubit neamul şi s-a jertfit pentru el" : [interviu cu părintele de la Mănăstirea Putna,
România] / a discutat Igor Pânzaru // Flux. – 2014. – 18 iul. – P. 6.

3624. Pomenirea Sfântului şi Marelui Profet Ilie // Curierul ortodox. – 2014. – 17 iul.
– P. 4.

3625. Sturza, Alexandru. Dublul paralel sau Biserica în faţa papalităţii şi a reformei
veacului al XVI-lea : Expunerea controversei dintre Biserica Ortodoxă şi Reforma din sec. al
XVI-lea : [art. filosofului şi diplomatului la curtea ţarului Alexandru I : după ed. din 1849 "Le
double parallele ou l’Eglise en presence de la papaute et de la reforme du XVI siecle"] /
Alexandru Sturza ; trad. de Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 17 iul. – P. 7. –
Contin. Începutul: 15 febr.

3626. Vlachos, Hierotheos. "Este îngrozitor să fii tânăr, să ai chef de muncă, să ai


diplome, să fii talentat şi să nu ai unde să lucrezi" : [interviu cu Hierotheos Vlachos, Mitropolit
de Nafpaktos şi Aghios Vlasios, Grecia] / consemnare: Igor Pânzaru ; trad. de Oana Papairan
// Flux. – 2014. – 4 iul. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 3643, 3930)

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
3627. Zachmann, Sebastian. Cine câştigă finala prezidenţială : [de marginea
sondajului, realizat de INSCOP Research din România, în perioada1-6 iul. 2014] / Sebastian
Zachmann // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 15 iul. – P. 10.

305 Studii de gen


3628. Galben, Mariana. Femeile basarabene în politică şi prejudecăţile bărbaţilor /
Mariana Galben // Evenimentul zilei. – 2014. – 31 iul. – P. 4.

3629. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "Fiecare al treilea candidat din listă să fie
femeie" : [pe marginea proiectului de lege, care stabileşte cota minimă de 30 la sută de
reprezentare a femeilor pe listele electorale : interviu acordat de către vicepreşedintele
Partidului Liberal Democrat din Moldova postului de Radio Europa Liberă] // Stejarul. – 2014.
– 30 iul. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 3661)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3630. Ciobanu, Mircea V. Exodul : [emigrarea în masă a populaţiei] / Mircea V.
Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 8 iul. – P. 6. – A-Politice.

3631. Ţîgulea, Dana. Bună ziua, cu ce vă putem ajuta? : [pe marginea discuţiei cu
Dana Ţîgulea, specialist relaţii cu sectorul privat la Centrul de Servicii NEXUS din Ungheni,
Carolina Cartofeanu, dir. Centrului de Servicii NEXUS din Cahul, şi Alina Reşetnicov, dir.
Centrului de Servicii NEXUS din Edineţ] // Economist. – 2014. – 30 iul. – P. 8.

3632. Коваленко, Ирина. Негативный демографический прогноз : [по


материалам науч.-практ. конф., посвящ. Всемир. дню народонаселения, 11 июля 2014,
Кишинэу] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 18
июля. – Р. 17.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3633. Buliga, Valentina. Este primordial ca familiile să se simtă susţinute şi protejate
de stat : [secvenţe din discursul ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep.
Moldova la Congresul al 5-lea al Asoc. Intern. pentru Acceptare şi Respingere Interpersonală,
24-27 iun. 2014, Chişinău] / Valentina Buliga // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 6;
Timpul. – 2014. – 11 iul. – P. 25

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3634. Galben, Andrei. Discursul Rectorului ULIM, Academicianul Andrei Galben, la


Congresul V al ISIPAR : [al Asoc. Intern. pentru Acceptare şi Respingere Interpersonală, 24-
27 iun. 2014, Chişinău] / Andrei Galben // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 6; Timpul. –
2014. – 11 iul. – P. 25.

3635. Moldovan, Vadim. Preconizăm să implementăm concluziile ştiinţifice adoptate


de congres : [din discursul rostit de către prof. asociat la Univ. CUNY, New York la Congresul
al V-lea al Asoc. Intern. pentru Acceptare şi Respingere Interpersonală, 24-27 iun. 2014,
Chişinău] / Vadim Moldovan // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 6.

316.6 Psihologie socială


3636. Mincan, Mihai. Se poartă snobismul. "Direcţia opulentă" : [snobismul şi
sistemul de valori la români : preluat din "Weekend Adevărul.ro"] / Mihai Mincan // Moldova
suverană. – 2014. – 16,18, 22, 23 iul.

3637. Pleşu, Andrei. Reflecţii despre patologia solidarităţii / Andrei Pleşu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 1 iul. – P. 6.

32 POLITICĂ
3638. Dulgheru, Valeriu. Putinismul – molima secolului XXI (1-3) : [pe marginea
conceptelor analistului politic rus Andrei Piontkovski] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. –
2014. – 10, 17, 24 iul. – P. 3.

3639. Furtună, Dorian. Profeţiile auto-lichidării UE / Dorian Furtună // Moldova


suverană. – 2014. – 3 iul.

3640. Gârneţ, Vasile. Ideologii războiului din Ucraina / Vasile Gârneţ // Ziarul
naţional. – 2014. – 11 iul. – P. 7.

3641. Matveev, Veaceslav. Despre dublele standarde în politică / Veaceslav


Matveev // Comunistul. – 2014. – 24 iul. – P. 10-11.

3642. Unteanu, Cristian. Cine stăpâneşte harta este stăpînul lumii : [extinderea
Uniunii Europene : art. cor. de presă al Holdingului "Adevărul" la Bruxelles] / Cristian Unteanu
// Moldova suverană. – 2014. – 24 iul.

322 Relaţii dintre biserică şi stat


3643. Чуботару, Виорел (Бенедикт). Виорел (Бенедикт) Чуботару:
"Православие или смерть" : [отношение между политиками и церковью : интервью со
специалистом в обл. конфликтологии] / записала Наталья Розамирина // Молдавские
ведомости. – 2014. – 18 июля. – Р. 3, 9.

323 Politică internă

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3644. Baciu, Cristina. Valeria Novodvorskaya: "De ce tace poporul rus?" : [in
memoriam disidentei din Federaţia Rusă] / Cristina Baciu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 15
iul. – P. 4.

3645. Dabija, Nicolae. Ambasador al românimii : [Victor Crăciun, preşedintele Ligii


culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2014. – 17 iul. – P. 2.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


3646. Costaş, Ion. Criza din Ucraina : [opiniile lui I. Costaş, ex-ministru al Apărării şi
de Interne] // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 3.

3647. Maior, George. "Clasa politică pune partidul înaintea statului" : adn[interviu cu
G. Maior, dir. Serviciului Român de Informaţii] / consemnare: Dan Marinescu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 30 iul. – P. 10-11.

3648. Ponta, Victor. "Un candidat la preşedinţie trebuie să respecte pe toată lumea" :
[interviu cu V. Ponta, prim-ministrul României] / interlocutori: Dan Andronic, Adrian Pătruşcă,
Simona Ionescu [et al.] // Evenimentul zilei. – 2014. – 14 iul. – P. 10-11.

3649. Клаус, Вацлав. Не все так однозначно : [из лекции б. президента Чехии (с
2003 по 2013 г.) "Как не допустить вульгаризации дискуссии об Украине" : источник
institutvk.cz] / Вацлав Клаус ; пер.: Алексей Сарычев // Панорама. – 2014. – 11 июля. – Р.
27.

3650. Лупашко, Михаил. Украина и Молдова: Что день грядущий нам готовит? /
Михаил Лупашко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 25 июля. – Р.
5.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


3651. Belicov, Serafim. "Ptiu!" – cel mai laconic banc politic : [aspecte soc.-pol.] /
Serafim Belicov // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 7.

3652. Ciobanu, Mircea V. Acţiuni, inacţiuni şi contracțiuni electorale / Mircea V.


Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 22 iul. – P. 6.

3653. Cojocaru, Nicolae. Întru dezrusificarea noastră nimic nu e de neglijat :


[revenirea la valorile naţionale] / Nicolae Cojocaru // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 1.

3654. Crîşmaru, Romeo. Moldova europeană, la confluenţa pericolelor : [aspecte


soc.-pol.] / Romeo Crîşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 iul. – P. 4.

3655. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Trebuie să cîştigăm şi alegerile din acest an pentru a
asigura RM un viitor liber, democratic, european, prosper!" : interviu acordat Agenţiei
Moldpres de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova // Moldova suverană. –
2014. – 31 iul.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3656. Guvernarea manifestă un deficit total de interes pentru reintegrarea ţării :


Poziţia Fracţiunii Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova din cadrul Parlamentului cu privire
la Declaraţia de reglementare a problemei transnistrene // Comunistul. – 2014. – 17 iul. – P.
6.

3657. Moraru, Anton. Să votăm cu liberalii! : [aspecte preelectorale] / Anton Moraru,


Gheorghe Cernea // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 2.

3658. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova. Declaraţia Partidului


Socialiştilor din Republica Moldova cu privire la situaţia politică de moment // Moldova
suverană. – 2014. – 10 iul.

3659. Rusu, Ileana. Republica Moldova, văzută prin ochii unui jurnalist de la BBC :
[pe marginea opiniilor lui Stephen Sackur, jurnalist al postului Radio BBC] / Ileana Rusu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 31 iul. – P. 8.

3660. Sahakyan, Narine. Moldova: locul 114 la dezvoltare umană : [pe marginea
Raportului Dezvoltării Umane pentru 2014, elaborat în cadrul Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare : interviu cu N. Sahakyan, reprezentant permanent adjunct, şi Alexandru
Oprunenco, specialist politic, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Moldova] /
consemnare: Raisa Răzmeriţă // Ziarul de gardă. – 2014. – 24 iul. – P. 16.

3661. Snegur, Mircea. Către fracţiunile parlamentare şi clasa politică din Republica
Moldova : Apel privind promovarea egalităţii de gen în politică, lansat de către preşedinţii
Mircea Snegur şi Petru Lucinschi înainte de semnarea Acordului de Asociere dintre Rep.
Moldova şi Uniunea Europeană / Mircea Snegur, Petru Lucinschi // Jurnal de Chişniău. –
2014. – 11 iul. – P. 3; Timpul. – 2014. – 11 iul. – P. 3; Ziarul naţional. – 2014. – 11 iul. – P. 5.

3662. Ţurcanu, Mihail. Federalizarea şi căderea Republicii Moldova / Mihail Ţurcanu


// Evenimentul zilei. – 2014. – 2 iul. – P. 4.

3663. Untilă, Veaceslav. Găgăuzii şi referendumurile / Veaceslav Untilă // Timpul. –


2014. – 11 iul. – P. 9; Evenimentul zilei. – 2014. – 15 iul. – P. 4.

3664. Додон, Игорь. Конец нейтралитета : Обращение лидера Партии


социалистов Респ. Молдова, приуроченное к закрытию парламент. сессии / Игорь
Додон // Социалисты. – 2014. – 31 июля. – Р. 2.

3665. Клименко, Валерий. Валерий Клименко: "Сохранить Молдову можно


только в составе России" : [интервью с председателем Конгресса рус. общин Респ.
Молдова] / записалa Алена Никишина // Панорама. – 2014. – 11 июля. – Р. 4 ; 18 июля. –
Р. 26.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3666. Чубашенко, Дмитрий. Посадят ли США и Евросоюз Филата с


Плахотнюком? : [предвыбор. аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 4
июля. – Р. 5 ; Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 18 июля. – Р. 5.

3667. Шова, Василий. Василий Шова: "Большой войны в Молдове не будет" :


[обществ.-полит. аспекты : интервью с депутатом парламента Респ. Молдова] / записал
Александр Токарский // MK KH World Weekly. – 2014. – 17-23 июля. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 3630)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3668. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : Art. 390-443. (Tit. 5) //
Timpul. – 2014. – 4, 11, 18, 25 iul. – P. 20. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

3669. Bogatu, Petru. Cum ne apărăm cu Transnistria : [context al politicii Federaţiei


Ruse] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 4 iul. – P. 6.

3670. Ciubotaru, Adrian. Zidul emergenţei : [pe marginea lucrărilor celui de-al 6-lea
Summit al grupului BRICS (ţări fondatoare – Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud),
iul. 2014, Fortaleza, Brazilia] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 iul. – P. 7.

3671. Conţiu, Mihai. Ambasada Germaniei de la Chişinău privită şi ca o şcoală :


[despre contribuţiile diplomatice ale lui Matthias Meyer, ambasadorul Germaniei în Rep.
Moldova] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 10 iul.

3672. Conţiu, Mihai. Kremlinul nu doar că pune interdicţie pe produsele


moldoveneşti, dar vrea să interzică şi statul R. Moldova / Mihai Conţiu // Moldova suverană. –
2014. – 23 iul.

3673. Eduard Şevarnadze, omul din spatele căderii Cortinei de Fier : [in
memoriam lui Eduard Şevarnadze (1928-2014), ministru de Externe al URSS între anii 1985-
1995, preşedintele Georgiei între anii 1995-2003 : sursa adevărul.ro] // Flux. – 2014. – 11 iul.
– P. 8.

3674. Matveev, Veaceslav. Europa la punctul de răscruce / Veaceslav Matveev //


Comunistul. – 2014. – 3 iul. – P. 11.

3675. Primac, Anna. Jean-Claude Juncker, veteran şi federalist european :


[preşedinte al Comisiei Europene : sursa Mediafax] / Anna Primac // Moldova suverană. –
2014. – 15 iul.

3676. Scripovscaia, Olga. "Dacă ai credinţă, poţi supravieţui oriunde" : [interviu cu O.


Scripovscaia, locotenent-colonel din Rep. Moldova, pacificator ONU în Africa] / consemnare:
Olga Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 4 iul. – P. 8-9 ; Событие недели. – 2014. – 11
июля. – Р. 8-9.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3677. Scrisoare deschisă a Consiliului Unirii către Preşedintele Federaţiei Ruse


Vladimir Putin : [privind promovarea politicii de forţă, 28 iun. 2014] // Moldova suverană. –
2014. – 1 iul.

3678. Sub prizonieratul Rusiei, exerciţiul democratic este inexistent în


Republica Moldova : [aspecte pol. ale Uniunii Europene] / red. ziarului// Moldova suverană.
– 2014. – 25 iul.

3679. "Şansă istorică" : sondaj: [pe marginea semnării Acordului de Asociere a Rep.
Moldova cu Uniunea Europeană : cu Serghei Pirojkov, ambasadorul Ucrainei în Rep.
Moldova, Marius Lazurca, ambasadorul României în Rep. Moldova, Gerard Guillonneau,
ambasadorul Franţei în Rep. Moldova [et al.] / realizat de Ziarul Naţional // Stejarul. – 2014. –
2 iul. – P. 4.

3680. Tampiza, Constantin. "Ar fi o greşeală să nu ne folosim de acest interes


geopolitic" : [aderarea la UE: interviu cu C. Tampiza, fost ministru al Economiei Rep.
Moldova] / consemnare: Mihai Voinea, Cristian Delcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014.
– 28 iul. – P. 5.

3681. Ţurcanu, Mihail. Scutul "anti-Rusia" al Moldovei / Mihail Ţurcanu //


Evenimentul zilei. – 2014. – 23 iul. – P. 4.

3682. Vidu, Valentin. Şevarnadze, eroul occidentului căzut în dizgraţia Georgiei : [in
memoriam lui Eduard Şevarnadze (1928-2014), ministru de Externe al URSS între anii 1985-
1995, preşedintele Georgiei între anii 1995-2003] / Valentin Vidu // Moldova suverană. –
2014. – 10 iul.

3683. Браш, Дженнифер. Дженнифер Браш: "Наша способность осуществлять


мандат была серьезно подорвана...: [интервью с экс-главой миссии ОБСЕ в Молдове] /
записала Екатерина Кожухарь // Панорама. – 2014. – 11 июля. – Р. 28.

3684. Коньков, Николай. Латиноамериканский прорыв России : [по поводу


визита президента Рос. Федерации Владимира Путина в Никарагуа, Аргентину,
Бразилии и на Кубе, июль 2014] / Николай Коньков, Александр Нагорный // Коммерсант
info. – 2014. – 25 июля. – Р. 11.

3685. Мозер, Уильям. Коррупция должна быть остановлена : [ст. посла США в
Респ. Молдова] / Уильям Мозер // Панорама. – 2014. – 4 июля. – Р. 4.

3686. Мухаметшин, Фарит. Российские соотечественники в Молдове: следует


ли ожидать перемен? : [интервью посла Рос. Федерации в Респ. Молдова Ф.
Мухаметшина порталу Enews.md] // Панорама. – 2014. – 25 июля. – Р. 21 ; Коммерсант
info. – 2014. – 25 июля. – Р. 10.

3687. Ростовский, Михаил. Сто жизней Эдуарда Шеварнадзе : [памяти Эдуарда


Шеварнадзе (1928-2014), послед. министра иностр. дел СССР 1985-1995, президент

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

Грузии 1995-2003] / Михаил Ростовский // MK KH World Weekly. – 2014. – 10-16 июля. –


Р. 7.

3688. Стуруа, Мэлор. Эдуард Шеварнадзе: грузинский Талейран : [памяти


патриарха советской и грузинской политики Эдуарда Шеварнадзе (1928-2014) : ст. рос.
журналиста-международника] / Мэлор Стуруа // MK KH World Weekly. – 2014. – 17-23
июля. – Р. 7.

3689. Чубашенко, Дмитрий. Русофобский "еврошмекеризм" : [о молдо-рос.


отношениях после подписания Соглашения об ассоциации Респ. Молдова с
Европейским Союзом] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 25 июля. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3742, 4036-37)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


3690. Bogatu, Petru. Lukaşenko are nevoie ca de aer de R. Moldova : [pe marginea
relaţiilor moldo-beloruse] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 25 iul. – P. 6.

3691. Chirilă, Victor. Poate fi expulzată Republica Moldova din CSI? : [interviu
acordat de către V. Chirilă, dir. executiv al Asoc. de Politică Externă, postului de Radio
Europa Liberă] // Săptămîna. – 2014. – 25 iul. – P. 6.

3692. Dumitru, Elena. Relaţia de dragoste şi ură dintre UE şi Rusia / Elena Dumitru //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 iul. – P. 7.

3693. Dungaciu, Dan. Europa şi Rusia, sau Dragoste în vremea holerei : [pe
marginea sancţiunilor împotriva Rusiei : art. dir. Inst. de Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern. al
Acad. Române] / Dan Dungaciu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 30 iul. – P. 6.

3694. Erler, Gemot. "Moldova, eclipsată de criza din Ucraina" : [interviu acordat de
către G. Erler, coord. al Bundestagului pentru cooperarea la nivelul soc. civile cu Rusia, Asia
Centrală şi ţările Parteneriatului Estic, publicaţiei "Deutsche Welle"] // Economist. – 2014. – 9
iul. – P. 9.

3695. Gheorghiev, Gheorghi. Bulgaria – istoria insuccesului integrării europene :


[secvenţe din discursul politologului din Bulgaria în cadrul conf. intern. "Rep. Moldova şi
perspectivele ei integraţioniste: Uniunea vamală sau Uniunea Europeană", 16 iun. 2014,
Chişinău] / Gheorghi Gheorghiev // Socialiştii. – 2014. – Iul. (Ed. specială). – P. 5 ;
Социалисты. – 2014. – Июль (Спец. вып.). – Р. 6.

3696. Kraveţ, Andrei. Cum Uniunea Europeană devorează Bulgaria / Andrei Kraveţ //
Socialiştii. – 2014. – Iul. (Ed. specială). – P. 17 ; Социалисты. – 2014. – Июль (Спец. вып.).
– Р. 17.

3697. Naumescu, Valentin. A cedat Rusia în Ucraina? Să credem în noul chip al


Matrioşkăi? : [art. prof. de la Univ. Babeş-Bolyai, Cluj Napoca] / Valentin Naumescu //
Economist. – 2014. – 9 iul. – P. 10-11 ; Timpul. – 2014. – 11 iul. – P. 21.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3698. Negru, Nicolae. De ce Putin ne spune "Niet" : [pe marginea relaţiilor moldo-
ruse în contextul Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] / Nicolae
Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 4 iul. – P. 6.

3699. Unteanu, Cristian. Europa / Rusia: bani + perspective / ameninţarea cu forţa +


şantaj energetic / Cristian Unteanu // Săptămîna. – 2014. – 4 iul. – P. 14.

3700. Unteanu, Cristian. Vrea cu adevărat Marea Britanie să iasă din UE? : [preluat
din Adevărul.ro] / Cristian Unteanu // Moldova suverană. – 2014. – 4 iul.

3701. Vitrenko, Natalia. Colaps economic, ecologic şi demografic în Ucraina :


[secvenţe din discursul liderului Partidului Socialist Progresist din Ucraina în cadrul conf.
intern. "Rep. Moldova şi perspectivele ei integraţioniste: Uniunea vamală sau Uniunea
Europeană", 16 iun. 2014, Chişinău] / Natalia Vitrenko // Socialiştii. – 2014. – Iul. (Ed.
specială). – P. 5 ; Социалисты. – 2014. – Июль (Спец. вып.). – Р. 6.

3702. Дашевский, Олег. Европу социальную сменила Европа рынков и наживы :


[по материалам заседания междунар. медиа-клуб "Формат-А3" с участием
журналистов-экспертов из Латвии Юрия Алексеева и Альгирдаса Палецкис, 23 июля
2014, Кишинэу] / Олег Дашевский ; фот. Натальи Журминской // Молдавские ведомости.
– 2014. – 1 июля.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3703. Ciobanu, Mircea V. Cine (nu) vrea în Europa? : [pe marginea semnării
Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal
de Chişniău. – 2014. – 1 iul. – P. 6. – (A-Politice).

3704. Ciubaşenco, Dumitru. O săritură în beznă : [pe marginea semnării Acordului


de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] / Dumitru Ciubaşenco // Comunistul. –
2014. – 31 iul. – P. 6.

3705. Dabija, Nicolae. URSS nu mai e model pentru nimeni! : [pe marginea semnării
Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] / Nicolae Dabija // Literatura şi
arta. – 2014. – 3 iul. – P. 1.

3706. Dodon, Igor. Conferinţa internaţională cu privire la Uniunea Vamală : [secvenţe


din discursul liderului Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova în cadrul conf. intern. "Rep.
Moldova şi perspectivele ei integraţioniste: Uniunea vamală sau Uniunea Europeană", 16 iun.
2014, Chişinău] / Igor Dodon // Socialiştii. – 2014. – Iul. (Ed. specială). – P. 4 ; Социалисты.
– 2014. – Июль (Спец. вып.). – Р. 4.

3707. Dodon, Igor. Discursul liderului PSRM în cadrul şedinţei Parlamentului privind
ratificarea Acordului de Asociere R. Moldova – UE : [2 iul. 2014] / Igor Dodon // Socialiştii. –
2014. – Iul. (Ed. specială). – P. 21 ; Социалисты. – 2014. – Июль (Спец. вып.). – Р. 21.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3708. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Piaţa noastră va fi inundată de produse şi mărci
străine, iar propriile noastre produse vor fi necompetitive la noi acasă" : [discurs rostit în
cadrul şedinţei plenare a Parlamentului pentru ratificarea Acordului de Asociere între Rep.
Moldova şi Uniunea Europeană, 2 iul. 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 4 iul.

3709. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Rămînem a fi stăpîni pe situaţie. Principalul e să nu


cedăm" : [eventualele efecte asupra Moldovei ale semnării Acordului de Asociere a Rep.
Moldova cu Uniunea Europeană : interviu cu preşedintele Partidului Socialiştilor din Rep.
Moldova] // Socialiştii. – 2014. – 18 iul. – P. 2-3.

3710. Dulgheru, Valeriu. Acordul de Asociere este semnat. Ce facem mai departe? :
[pe marginea semnării Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] /
Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 2.

3711. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Categoric nu sînt de acord că lucrurile trebuie privite
doar în culori roz sau sumbre" : [interviu acordat de către liderul Partidului Liberal Democrat
din Moldova portalului Curentul] // Săptămîna. – 2014. – 4 iul. – P. 7.

3712. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Semnarea şi ratificarea Acordului de Asociere este o
mare victorie a R. Moldova" : [interviu acordat de către preşedintele Partidului Liberal
Democrat din Moldova portalului "Curentul"] // Stejarul. – 2014. – 9 iul. – P. 3.

3713. Gârneţ, Vasile. Ce vrea Europa şi ce putem face noi / Vasile Gârneţ // Ziarul
naţional. – 2014. – 18 iul. – P. 7.

3714. Goncearova, Olga. "În Ţările Baltice, puterea niciodată nu a mers împotriva
propriului popor" : [discurs în cadrul şedinţei Clubului Univ. Populare cu tema "Efectele
semnării Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană asupra
Rep. Moldova", 27 iun. 2014, Chişinău] / Olga Goncearova ; material pregătit de Igor Pânzaru
// Flux. – 2014. – 11 iul. – P. 6.

3715. Greceanîi, Zinaida. Zinaida Greceanîi – detalii despre vectorul extern de


dezvoltare : [interviu cu deputatul în Parlamentul Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2014. – Iul.
(Ed. specială). – P. 3 ; Социалисты. – 2014. – Июль (Спец. вып.). – Р. 3.

3716. Groza, Iulian. "Avem şansa de a ne mişca mult mai rapid decât alte ţări spre
Europa" : [interviu cu Iu. Groza, viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene] /
consemnare: Andreea Ştefan // Obiectiv european. – 2014. – Iul. (Nr 3). – P. 4-5 ; Объектив
Европа. – 2014. – Июль (Nr 3). – Р. 4-5.

3717. Gurbulea, Valeriu. Politicienii au inventat o nouă substanţă psihotropă


denumită "integrare europeană" : [discurs în cadrul şedinţei Clubului Univ. Populare cu tema
"Efectele semnării Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea
Europeană asupra Rep. Moldova", 27 iun. 2014, Chişinău] / Valeriu Gurbulea ; pagină
realizată de Igor Pânzaru // Flux. – 2014. – 4 iul. – P. 7.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3718. Hadârcă, Ion. Calea sigură spre aderare : [discursul preşedintelui fracţiunii
Partidului Liberal Reformator în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului pentru ratificarea
Acordului de Asociere între Rep. Moldova şi Uniunea Europeană, 2 iul. 2014] / Ion Hadârcă //
Jurnal de Chişniău. – 2014. – 4 iul. – P. 8.

3719. Leancă, Iurie. Astăzi, asigurăm fundamentul necesar pentru modernizarea ţării
noastre : [discursul prim-ministrului Rep. Moldova în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului
pentru ratificarea Acordului de Asociere dintre Rep. Moldova şi Uniunea Europeană, 2 iul.
2014] / Iurie Leancă // Obiectiv european. – 2014. – Iul. (Nr 3). – P. 3, 5 ; Объектив Европа.
– 2014. – Июль (Nr 3). – Р. 3, 5.

3720. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Aderarea ca membru cu drepturi depline la UE


este punctul final al parcursului nostru european" : [discursul prim-ministrului Rep. Moldova în
cadrul şedinţei plenare a Parlamentului pentru ratificarea Acordului de Asociere între Rep.
Moldova şi Uniunea Europeană, 2 iul. 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 3 iul.

3721. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Moldova se integrează în cea mai mare putere
economică a lumii" : [discursul prim-ministrului Rep. Moldova în cadrul şedinţei plenare a
Parlamentului pentru ratificarea Acordului de Asociere între Rep. Moldova şi Uniunea
Europeană, 2 iul. 2014] // Stejarul. – 2014. – 9 iul. – P. 4.

3722. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Vom merge până la capăt şi vom reveni acasă, în
Europa!" : declaraţiile prim-ministrului Rep. Moldova înainte de semnarea Acordului de
Asociere pe 27 iunie la Bruxelles, în cadrul summitului şefilor de state şi prim-miniştrilor ţărilor
membre ale Uniunii Europene // Stejarul. – 2014. – 2 iul. – P. 2.

3723. Lupaşcu, Mihail. Am impresia că sistemul birocratic sovietic s-a mutat în


Uniunea Europeană, apoi a renăscut în Moldova : [discurs în cadrul şedinţei Clubului Univ.
Populare cu tema "Efectele semnării Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu
Uniunea Europeană asupra Rep. Moldova", 27 iun. 2014, Chişinău] / Mihail Lupaşcu ; pagină
realizată de Igor Pânzaru // Flux. – 2014. – 4 iul. – P. 7.

3724. Marin, Alina. Mituri şi adevăruri despre Acordul de Asociere cu Uniunea


Europeană : [pe marginea interviului, acordat Agenţiei IPN, de către Ion Tăbârţă, vicedir. Inst.
de Analiză şi Consultanţă Politică "Politicon", Igor Boţan, dir. executiv al Asoc. pentru
Dezvoltare Participativă "Adept", şi Viorel Chivriga, expert econ.] / Alina Marin // Moldova
suverană. – 2014. – 17 iul.

3725. Midrigan, Pavel. Nu este exclus că ni se va impune să vindem pământurile


noastre unor persoane fizice şi juridice străine : [discurs în cadrul şedinţei Clubului Univ.
Populare cu tema "Efectele semnării Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu
Uniunea Europeană asupra Rep. Moldova", 27 iun. 2014, Chişinău] / Pavel Midrigan ; pagină
realizată de Igor Pânzaru // Flux. – 2014. – 4 iul. – P. 6.

3726. Saharneanu, Valeriu. Europenizarea – obiectiv confirmat / Valeriu Saharneanu


// Evenimentul zilei. – 2014. – 11 iul. – P. 4.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3727. Saharneanu, Valeriu. Republica Moldova: între Uniunea Europeană şi


Comunitatea Statelor Independente : Scurtă investigaţie de deputat / Valeriu Saharneanu //
Jurnal de Chişniău. – 2014. – 1 iul. – P. 4.

3728. Saharneanu, Valeriu. Totuşi, Europa! : [pe marginea semnării Acordului de


Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] / Valeriu Saharneanu // Evenimentul zilei. –
2014. – 4 iul. – P. 4.

3729. Sieg, Martin. Posibilitatea participării la Politica externă şi de Securitate


Comună a Uniunii Europene nu încalcă statutul de neutralitate al Republicii Moldova : [art.
consilierului Prim-ministrului Rep. Moldova] / Martin Sieg // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25
iul. – P. 6.

3730. Simov, Denis. "Suveranitatea unui stat nu se transmite prin semnarea câtorva
hârtii, ea se vinde din cauza unor datorii enorme" : [discurs în cadrul şedinţei Clubului Univ.
Populare cu tema "Efectele semnării Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu
Uniunea Europeană asupra Rep. Moldova", 27 iun. 2014, Chişinău] / Denis Simov ; material
pregătit de Igor Pânzaru // Flux. – 2014. – 11 iul. – P. 6-7.

3731. Sprînceană, Vitalie. Moldova – Uniunea Europeană: cîteva puncte de discuţie


/ Vitalie Sprînceanu // Săptămîna. – 2014. – 11 iul. – P. 14.

3732. Streleţ, Valeriu. Valeriu Streleţ: "Un nou început pentru ţara noastră" :
[discursul preşedintelui fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Rep.
Moldova în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului pentru ratificarea Acordului de Asociere
între Rep. Moldova şi Uniunea Europeană, 2 iul. 2014] // Stejarul. – 2014. – 9 iul. – P. 5.

3733. Ştefan, Andreea. Un acord, un viitor : [pe marginea discursului lui Iurie Leancă,
prim-ministru al rep. Moldova, în cadrul ceremoniei de semnare a Acordului de Asociere a
Rep. Moldova cu Uniunea Europeană, 27 iun. 2014, Bruxelles] / Andreea Ştefan // Obiectiv
european. – 2014. – Iul. (Nr 3). – P. 1-2.

3734. Timofti, Nicolae. Nicolae Timofti: "Următorul pas este să obţinem o


perspectivă clară de aderare la UE" : [discursul preşedintelui Rep. Moldova în cadrul şedinţei
plenare a Parlamentului pentru ratificarea Acordului de Asociere între Rep. Moldova şi
Uniunea Europeană, 2 iul. 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 3 iul.

3735. Ţîrdea, Bogdan. Acordul de Asociere: putem să avansăm, dar şi să ne


prăbuşim... : [pe marginea semnării Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea
Europeană] / Bogdan Ţîrdea // Săptămîna. – 2014. – 4 iul. – P. 5.

3736. Uzun, Natalia. "Europa este mai mult decât o etichetă frumoasă, în spatele
căreia se ascunde o concurenţă acerbă şi dictatul băncilor..." : [discurs în cadrul şedinţei
Clubului Univ. Populare cu tema "Efectele semnării Acordului de Asociere şi a Acordului de
Liber Schimb cu Uniunea Europeană asupra Rep. Moldova", 27 iun. 2014, Chişinău] / Natalia
Uzun ; material pregătit de Igor Pânzaru // Flux. – 2014. – 11 iul. – P. 7.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3737. Vaculovschi, Ghenadie. Integrarea ridică mai multe semne de întrebare cu


privire la identitatea noastră : [discurs în cadrul şedinţei Clubului Univ. Populare cu tema
"Efectele semnării Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea
Europeană asupra Rep. Moldova", 27 iun. 2014, Chişinău] / Ghenadie Vaculovschi ; pagină
realizată de Igor Pânzaru // Flux. – 2014. – 4 iul. – P. 7.

3738. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Relaţia cu Rusia trebuie să fie bazată pe raţiune" : [pe
marginea interviului acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova,
postului Radio France International] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 2 iul. – P. 5.

3739. Voronin, Vladimir. Alocuţiunea preşedintelui PCRM Vladimir Voronin în


şedinţa plenară a Parlamentului din 02 iul. 2014 : [privind ratificarea Acordului de Asociere
între Rep. Moldova şi Uniunea Europeană] // Moldova suverană. – 2014. – 4 iul.

3740. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Realizarea Acordului de Asociere va


distruge economia, producătorii autohtoni, va permite străinilor să cumpere pămîntul nostru.
Poporul Moldovei nu va mai fi stăpîn în propria ţară" : Alocuţiunea preşedintelui Partidului
Сomuniştilor din Rep. Moldova în plenul Parlamentului, 2 iul. 2014 // Comunistul. – 2014. – 3
iul. – P. 2 ; Коммунист. – 2014. – 3 июля. – Р. 1-2.

3741. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "Наши власти предали


интересы страны. Есть лишь один победитель – Брюссель и миллионы проигравших –
народ Молдовы" : [по поводу ратификации Соглашения об Ассоциации Респ. Молдова с
Европейским Союзом : выступление председателя Партии Коммунистов Респ. Молдова
на пленарном заседании Парламента, 2 июля 2014] // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 4 июля. – Р. 2.

3742. Грибинча, Михай. Михай Грибинча: "Лучшим "зонтиком" безопасности РМ


было бы НАТО" : [интервью с послом Молдовы в НАТО] / записала Виктория Виоарэ //
Панорама. – 2014. – 18 июля. – Р. 8.

3743. Додон, Игорь. И. Додон: "Все по-прежнему в наших руках. Главное – их не


опускать" : [по поводу ратификации Парламентом Респ. Молдова Соглашения об
Ассоциации Респ. Молдова с Европ. Союзом : интервью с председателем Партии
социалистов Респ. Молдова] / записал: Григорий Дружинин // Социалисты. – 2014. – 16
июля. – Р. 2-3.

3744. Додон, Игорь. Игорь Додон: "Соглашение об Aссоциации может быть


отменено и будет отменено" : [выступление лидера Партии социалистов Респ. Молдова
в парламенте, 2 июля 2014] // Молдавские ведомости. – 2014. – 4 июля. – Р. 2;
Панорама. – 2014. – 4 июля. – Р. 26.

3745. Дунгачу, Дан. Дан Дунгачу: "Кишинев должен убедить Брюссель, что
политика соседства является евроинтеграцией, а Москву – что не является" : [интервью
дир. Ин-та полит. наук и междунар. отношений Акад. наук Румынии агентству Инфотаг]
// Молдавские ведомости. – 2014. – 1 июля.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3746. Негуца, Андрей. С упорством, недостойным применения : [по материалам


подписания Соглашения об Ассоциации Респ. Молдова с Европейским Союзом] /
Андрей Негуца // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 4 июля. – Р. 15.

3747. Сахарняну, Валериу. Европеизация – цель подтверждена : по


материалам подписания Соглашения об ассоциации Респ. Молдова с Европейским
Союзом, 27 июня 2014 / Валериу Сахарняну // Событие недели. – 2014. – 18 июля. – Р.
10.

3748. Ткач, Сергей. Ассоциация Молдовы с ЕС как новейшая версия народной


баллады о Миорице / Сергей Ткач // Панорама. – 2014. – 11 июля. – Р. 5.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


3749. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Aceste legi importante nu pot suferi amânare
până în toamnă" : [legea reformării justiţiei, protejarea sistemului bancar şi modificările la
Bugetul de stat : Discursul prim-ministrului privind asumarea răspunderii Guvernului, ţinut în
plenul Parlamentului pe 22 iul. 2014] // Stejarul. – 2014. – 30 iul. – P. 6-7.

3750. Vasilcov, Vlad. E-guvernare – avansăm în ratingurile internaţionale, dar


"analfabeţii digitali" ne trag în jos : [pe marginea rap. "2014 Global E-Government Survey",
elab. de către Dep. Afacerilor Economice şi Sociale al Org. Naţiunilor Unite] / Vlad Vasilcov //
Economist. – 2014. – 2 iul. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3685)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3751. Damian, George. Zbaterile comuniştilor între Bruxelles şi Moscova : [situaţia
din Partidul Comuniştilor din Rep. Moldova] / George Damian // Timpul. – 2014. – 11 iul. – P.
7.

3752. Grama, Octavian. Octavian Grama, politicianul cu verticalitate :


[vicepreşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. –
9 iul. – P. 8-9.

3753. Hadârcă, Ion. Bilanţ în toiul verii : [pe marginea activităţii fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova în perioada sesiunii de primăvară-
vară 2014] / Ion Hadârcă // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 iul. – P. 8.

3754. Mişcarea Populară Antimafie. Rezoluţia Consiliului Politic al Mişcării Populare


Antimafie cu privire la sarcinile Mişcării pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie : [din
20 iul. 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 23 iul.

3755. Ţîrdea, Bogdan. Bogdan Ţîrdea: Schimbarea la faţă a opoziţiei : [pe marginea
situaţiei din cadrul Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova şi Partidului Socialiştilor din Rep.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldova] // Socialiştii. – 2014. – Iul. (Ed. specială). – P. 23 ; Социалисты. – 2014. – Июль


(Спец. вып.). – Р. 23.

3756. Ţurcanu, Mihail. Parada partidelor moldoveneşti şi curcubeul politic / Mihail


Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 10 iul. – P. 4.

3757. Voronin, Vladimir. "PCRM va demonstra că reprezintă singura forţă capabilă


să oprească, împreună cu întregul popor, degradarea şi să construiască o Moldovă modernă
şi democratică" : [interviu cu liderul Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / a dialogat
Cornel Mihalache // Comunistul. – 2014. – 24 iul. – P. 2.

3758. Voronin, Vladimir. V. Voronin: "Partidul Comuniştilor propune o alternativă


constructivă. Prioritară va fi modernizarea economică a ţării" : Discursul preşedintelui PCRM
în cadrul conf. de presă din 15 iul. 2014 // Comunistul. – 2014. – 17 iul. – P. 2 ; Коммунист. –
2014. – 17 июля. – Р. 2.

3759. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "ПКРМ докажет, что является


единственной силой, способной остановить, вместе со всем народом, деградацию и
построить современную и демократическую Молдову" : [по материалам беседы с
председателем Партии Коммунистов Респ. Молдова] / беседовал Корнелий Михалаке //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 11 июля. – Р. 2.

3760. Чубашенко, Дмитрий. "Новый курс" ПКРМ: куда кривая выведет : [о


ситуации внутри Партии Kоммунистов Респ. Молдова] / Дмитрий Чубашенко //
Панорама. – 2014. – 18 июля. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 3655-56, 3793, 3880)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3761. Addati, Laura. În R. Moldova doar un bărbat din şase îşi ia concediu paternal :
[pe marginea studiului "Maternitate şi paternitate la locul de muncă: legislaţia şi practica
internaţională", efectuat de Organizaţia Internaţională a Muncii : interviu cu L. Addati,
specialistă în protecţia maternităţii şi reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie, ILO
Geneva] / pentru conformitate: Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2014. – 17 iul. – P. 10-11.

3762. Ajder, Corina. Brandurile internaţionale de modă încalcă drepturile de muncă


în Moldova : [pe marginea studiului efectuat de Clean Clothes Campaign – coaliţie de ONG-
uri şi org. sindicale din industria textilă] / Corina Ajder // Flux. – 2014. – 11 iul. – P. 10.

3763. Ajder, Corina. Salariul minim în Moldova, mai mic decât în India şi Indonezia.
Mergem spre UE? / Corina Ajder // Flux. – 2014. – 18 iul. – P. 4.

3764. Moldovanu, Ion. Noi facilităţi în domeniul angajării tinerilor, propuse de


sindicate : [în cadrul şedinţei Comisiei naţ. pentru consultări şi negocieri de către Dumitru
Ivanov, preşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Nicolae Garaz, preşedintele Sindicatului

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

Lucrătorilor din Cultură, Sergiu Sainciuc, viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei [et
al.] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 4 iul. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

331.105.44 Sindicate
3765. Cum conlucrează sindicatele cu administraţia din Ungheni? : [pe marginea
discuţiei cu Rodica Lupu, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul
Ungheni, Iulia Pancu, vicepreşedinte al raionului, şi Iurie Vrabie, preşedintele Asoc.
patronatelor din raion] // Vocea poporului. – 2014. – 4 iul. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

3766. Paladi, Mihail. Guvernanţii ne provoacă la tărăboi : [interviu cu M. Paladi,


preşedintele Centrului Teritorial Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / consemnare:
Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 11 iul. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 6).

3767. Popov, Elena. Sindicatul – şcoală a protecţiei angajatului : [pe marginea


activităţii Centrului Teritorial Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Elena Popov //
Făclia. – 2014. – 11 iul. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 6).

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


3768. Unteanu, Cristian. Cui îi aparţine pământul României? : [pe marginea
concentrării terenurilor agricole în mâna soc. comerciale şi a multinaţionalelor străine] /
Cristian Unteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 25 iul. – P. 7.

3769. Глазова, Татьяна. Диспропорции жилищного фонда : [о состоянии жилищ.


фонда Респ. Молдова на 1 янв. 2014 г. : по данным Нац. бюро статистики] / Татьяна
Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 18 июля. – Р. 12.

336 Finanţe
3770. "Banca de Economii": от восстановления к интенсивному развитию :
[по материалам пресс-конф. с участием председателя Совета "Banca de Economii"
Илана Шор, зам. председателя Совета Ивана Урсу и исполн. обязанности
председателя комитета правления Виорела Быркэ] / cor. ziarului // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 18 июля. – Р. 16.

3771. Dolapci, Andrei. Indicele Big Mac: caloriile pieţei valutare moldoveneşti /
Andrei Dolapci, Viorel Roşcovan // Economist. – 2014. – 23 iul. – P. 8-9.

3772. Domenti, Oxana. Politica antisocială a guvernării actuale : coment. deputatului


în Parlamentul Rep. Moldova pe marginea rectificării bugetului asigurărilor sociale de stat
pentru anul 2014 / Oxana Domenti // Comunistul. – 2014. – 17 iul. – P. 7.

3773. Macovei, Ion. Cum contribuie cetăţenii UE la bugetele locale : [pe marginea
cuantumului taxelor pe imobil] / Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 4 iul. – P. 12.

3774. Marcenco, Olga. Sancţiunile fiscale împing business-ul moldovenesc în


economia tenebră : [pe marginea discuţiei cu Viorel Rusu, expert în problemele legate de

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

impozitare, Liliana Agarkova, expert în domeniul politicii fiscale, şi Tatiana Grinik, auditor] /
Olga Marcenco // Comunistul. – 2014. – 3 iul. – P. 10.

3775. Milicenco, Ştefan. Cine se va plânge de impozite în 2015? : (pt. a 2, 3-a) : [pe
marginea modif. şi completărilor privind politica fiscală pentru anul 2015] / Ştefan Milicenco //
Economist. – 2014. – 2, 30 iul. – P. 2. – Art. 1 : 25 iun.

3776. Mîrzac, Valerian. "Prioritatea absolută a BC Moldindconbank S.A. –


consolidarea poziţiei de lider" : [interviu cu V. Mîrzencu, preşedintele consiliului BC
Moldindconbank S.A.] // Timpul. – 2014. – 4 iul. – P. 3.

3777. Politica fiscală va fi înăsprită în 2015 : [pe marginea proiectului Politicii


bugetar-fiscale pentru anul 2015] // Comunistul. – 2014. – 24 iul. – P. 14, 16.

3778. Popescu, Constanţa. Persoanele fizice – impozitate de stat mai mult decât
persoanele juridice? / Constanţa Popescu // Economist. – 2014. – 30 iul. – P. 6.

3779. Preaşcă, Ion. Majorări de salarii şi pensii, în prag de alegeri : [pe marginea
modif. la Legea bugetului de stat pentru anul 2014] / Ion Preaşcă // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 14 iul. – P. 5.

3780. Rezultatele financiare, perspectivele şi proiectele de viitor ale Băncii de


Economii : [pe marginea conf. de presă, susţinută de către Viorel Bîrcă, preşedinte interimar
al Comitetului de Conducere, Ivan Ursu, vicepreşedintele Consiliului, Ilan Shor, preşedintele
Consiliului Băncii de Economii, 15 iul. 2014] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 16 iul. –
P. 7.

3781. Şalamac, Mariana. Sistemul bancar moldovenesc, evoluţie contradictorie în


primele cinci luni ale anului / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 9 iul. – P. 5.

3782. Чеботарь, Сергей. Сергей Чеботарь: "Мы готовы к новым перспективам" :


[интервью с председателем Правления Moldova Agroindbank] // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 18 июля. – Р. 7.
(Vezi de asemenea Nr 3801)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
3783. Basiul, Valentina. "Reformele ne-au costat, dar ne-au ajutat să avem o
economie puternică" : [pe marginea discuţiei cu Maris Sprindzuks, expert în politici publice
din Letonia] / Valentina Basiul // Obiectiv european. – 2014. – Iul. (Nr 3). – P. 6 ; Объектив
Европа. – 2014. – Июль (Nr 3). – Р. 6.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3784. Най, Джозеф. Новые функции Старого Света : [экон. политикa Китая :
источник Project Syndicate, 2014] / Джозеф Най // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 25 июля. – Р. 20.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3785. Calmâc, Octavian. "Implementarea Acordului de Asociere este tema pentru
acasă a RM pentru statutul de candidat la UE" : [interviu cu O. Calmâc, viceministrul
Economiei] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 11 iul. – P. 11.

3786. Ciuvaga, Natalia. Impasul transnistrean : [context econ.] / Natalia Ciuvaga //


Economist. – 2014. – 16 iul. – P. 6.

3787. Dodon, Igor. Uniunea Vamală – unica salvare a economiei Republicii Moldova
de la colaps : [interviu cu I. Dodon, liderul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] //
Socialiştii. – 2014. – Iul. (Ed. specială). – P. 2 ; Социалисты. – 2014. – Июль (Спец. вып.). –
Р. 2.

3788. În 2014 activitatea economică a Moldovei va fi marcată de o încetinire


semnificativă : [pe marginea comunicatului Fondului Monetar Inter. : sursa IPN] // Moldova
suverană. – 2014. – 11 iul.

3789. Puiu, Victoria. Cum pot agricultorii moldoveni cuceri piaţa UE? : [pe marginea
discuţiei cu Gheorghe Gaberi, viceministrul Agriculturii, Alexandru Slusari, preşedintele
Uniunii asoc. producătorilor agricoli "UniAgroProtect", Octavian Calmâc, viceministrul
Economiei [et al.] / Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 18 iul. – P. 10.

3790. Socialiştii au prezentat propria viziune asupra dezvoltării economice a


Moldovei : [Programul de dezvoltare a Rep. Moldova pe termen mediu şi lung, elaborat de
Partidul Socialiştilor din Rep. Moldova] // Moldova suverană. – 2014. – 22 iul.

3791. Şalamac, Mariana. Asocierea în grupuri de producători – singura modalitate de


supravieţuire a micilor agricultori moldoveni : [pe marginea discuţiei cu Vasile Bumacov,
ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi Gheorghe Gaberi, vice-ministru] / Mariana
Şalamac // Economist. – 2014. – 9 iul. – P. 4.

3792. Şalamac, Mariana. Consiliul Concurenţei promite mai multă transparenţă în


acordarea ajutoarelor de stat : [pe marginea implementării sistemului informaţional
automatizat] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 2 iul. – P. 4.

3793. Молдавская экономика в бедственном положении : [Программa экон.


развития Молдовы на среднесроч. и долгосроч. период, разраб. Партией социалистов
Респ. Молдова] // Панорама. – 2014. – 25 июля. – Р. 8 ; Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 25 июля. – Р. 18.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3794. Avram, Victor. Victor Avram: "Suntem indignaţi că guvernul nu ia decizii mai
tranşante ca răspuns la embargoul Rusiei" : [interviu cu ex-preşedintele Asoc. Producătorilor
şi Exportatorilor de Fructe "MoldovaFruct"] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. –
25 iul. – P. 11.

3795. Crîşmaru, Romeo. Curajul obligatoriu de a-i spune Rusiei "Ajunge!" : [privind
imbargoul impus de Rusia la produsele agricole din Rep. Moldova] / Romeo Crîşmaru //
Evenimentul zilei. – 2014. – 28 iul. – P. 4.

3796. De ce avem nevoie de comerţ liber cu UE : [analiza Centrului Analitic


Independent Expert Grup] / selecţie de Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 18 iul. – P. 9.

3797. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Acum este momentul ca fiecare să-şi arate faţa!" : [pe
marginea embargoului impus de Rusia la importul produselor agricole mold. : interviu acordat
de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova portalului "Curentul"] / cor. ziarului //
Stejarul. – 2014. – 30 iul. – P. 16.

3798. Untilă, Veaceslav. Războiul economic a început : [pe marginea interzicerii


totale a importurilor de produse mold. în Federaţia Rusă] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014.
– 25 iul. – P. 9.

3799. Калак, Дмитрий. Российский ответ попал в "яблочко" : [по поводу запрета
ввоза на территорию Рос. Федерации свежей и консервир. плодоовощной продукции из
Молдовы] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25
июля. – Р. 8.

339.7 Finanţe internaţionale


3800. Marinescu, Cosmin. Euro a murit. Trăiască Euro! / Cosmin Marinescu //
Săptămîna. – 2014. – 25 iul. – P. 10.

3801. Коваленко, Ирина. МВФ предупреждает: состояние платежного баланса


Молдовы будет ухудшаться : [по поводу визита в Респ. Молдова миссии
Международного Валютного Фонда, возглавляемой Максом Альером, 16-22 июля 2014
г.] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 июля. – Р.
16.
(Vezi de asemenea Nr 3771)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3802. Căldare, Igor. "Rusia ne poate cauza pierderi la export în sumă de la 0,7 până
la 1 miliard de dolari SUA" : [discurs în cadrul şedinţei Clubului Univ. Populare cu tema
"Efectele semnării Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea
Europeană asupra Rep. Moldova", 27 iun. 2014, Chişinău] / Igor Căldare ; material pregătit
de Igor Pânzaru // Flux. – 2014. – 11 iul. – P. 6.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3803. Cârstei, Mihaela. "Avem nevoie de solidaritate în UE la negocierile cu Rusia" :


[pe marginea reducerii dependenţei statelor Uniunii Europene de gazele ruseşti : interviu cu
M. Cârstei, dir. Dep. pentru Energie şi Mediu al grupului Atlantic Council de la Washington] /
consemnare: Elena Dumitru // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 iul. – P. 10.

3804. Chindâbaliuc, Oleana. South Stream, sau Moldova în faţa unui test serios de
securitate energetică / Oleana Chindâbaliuc // Flux. – 2013. – 11 iul. – P. 4.

3805. Ciuvaga, Natalia. RM a ratat în ultimii 15 ani fonduri externe de un miliard de


lei : [problema absorbţiei fondurilor europene] / Natalia Ciuvaga // Economist. – 2014. – 9 iul.
– P. 6.

3806. Conţiu, Mihai. Proiecte investiţionale europene despre care populaţia trebuie
să ştie : [pe marginea şedinţei Clubului de presă al Delegaţiei Uniunii Europene în Rep.
Moldova, 14 iul. 2014] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 16 iul.

3807. Conţiu, Mihai. UE, Cehia şi... ProRuralInvest. Încă un proiect încheiat cu
succes în Moldova : [pe marginea lucrărilor conf. de finalizare a Proiectului "Suport în
utilizarea remitenţelor pentru crearea noilor afaceri şi a locurilor de muncă", 30 iun. 2014,
Chişinău] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 2 iul.

3808. Cum răspunde SUA la embargoul rusesc pentru produsele moldoveneşti :


[comunicatul de presă, emis de Ambasada SUA în Rep. Moldova] // Moldova suverană. –
2014. – 24 iul.

3809. Decuseară, Ion. Pe ce mizează Ucraina când se opune scumpirii gazelor


ruseşti / Ion Decuseară // Economist. – 2014. – 2 iul. – P. 9.

3810. Gorelova, Elena. Guvernul a întors spatele producătorilor autohtoni şi


populaţiei : [discurs în cadrul şedinţei Clubului Univ. Populare cu tema "Efectele semnării
Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană asupra Rep.
Moldova", 27 iun. 2014, Chişinău] / Elena Gorelova ; pagină realizată de Igor Pânzaru // Flux.
– 2014. – 4 iul. – P. 6-7.

3811. Leancă, Iurie. Declaraţiile Premierului Iurie Leancă în debutul şedinţei


Cabinetului de miniştri din 23 iulie 2014 : [privitor la sancţiunile impuse de către partenerii
econ. din Rusia] / Iurie Leancă // Moldova suverană. – 2014. – 24 iul.

3812. Panţa, Svetlana. Platformă pentru schimb de experienţă în domeniul


dezvoltării regionale : [pe marginea lucrărilor "Conf. Intern. priivnd Dezvoltarea Regională",
21-22 mai 2014, Chişinău] / Svetlana Panţa // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 8 iul. – P. 4.

3813. Spasski, Viktor. Uniunea Euroasiatică deja este a cincea economie din lume :
[art. dir. Dep. Dezvoltare a Integrării din cadrul Comis. Econ. Euroasiatice] / Viktor Spasski //
Socialiştii. – 2014. – Iul. (Ed. specială). – P. 3 ; Социалисты. – 2014. – Июль (Спец. вып.). –
Р. 3.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3814. Vasilcov, Vlad. Beneficiile aderării la "clubul energetic european" : [pe


marginea discuţiei cu Hans Ten Berge, secretarul gen. al eurelectric] / Vlad Vasilcov //
Economist. – 2014. – 9 iul. – P. 8.

3815. Мигранян, Аза. Красивая мечта и никакой экономики : [интервью с рук.


отд. экономики Ин-та стран СНГ А. Мигранян] / записала Мария Сныткова // Коммерсант
info. – 2014. – 25 июля. – Р. 4.

3816. Стеничева, Наталья. Михаил Делягин: "Запад больше не передовая


часть мира" : [по поводу выступления рос. экономиста Михаила Делягина по теме
"Ассоциация с ЕС: капкан или трамплин?" на заседании медиа-клуба "Формат А3", 22
июля 2014, Кишинэу] / Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2014. – 29 июля.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
(Vezi Nr 3607)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3817. Cu privire la urgentarea adoptării legislaţiei privind asigurarea egalităţii
dintre femei şi bărbaţi în procesul electoral şi politic : [apel public, adresat deputaţilor în
Parlamentul Rep. Moldova, 9 iul. 2014] // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 11 iul. – P. 3; Ziarul
naţional. – 2014. – 11 iul. – P. 5; Timpul. – 2014. – 11 iul. – P. 3. – Semnat: Forul
Organizaţiilor de Femei din Moldova, Asoc. Femeilor Antreprenoare din Moldova, Centrul
"Parteneriat pentru Dezvoltare" [et al.].

3818. Munteanu, Anatolie. Constituţia, în sensul egalităţii tuturor în faţa legii, ar


trebui să fie mai flexibilă : [20 de ani de la adoptarea Constituţiei Rep. Moldova : interviu cu A.
Munteanu, dir. Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, şi Victor Ciobanu, analist
politic] // Moldova suverană. – 2014. – 25 iul.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3819. Vicleanschi, Cornelia. "Moldova nu e un elev rău, dar politicul rămâne cel mai
sensibil aspect" : [interviu cu C. Vicleanschi, reprezentanta Rep. Moldova în Grupul statelor
contra corupţiei] / consemnare: Anastasia Nani // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 30 iul.
– P. 7.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


3820. Vodă, Corina. Scurtă antologie a proiectelor de legi aflate pe agenda curentă a
Parlamentului : [privind mediul de afaceri] / Corina Vodă // Economist. – 2014. – 16 iul. – P. 2.

347 Drept civil


347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
3821. Case de copii de tip familial : [prevederile Codului familiei] // Dreptul. – 2014.
– 18 iul. – P. 6.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3822. Duminica, Lilia. Guvernul a votat pentru reducerea imunităţii judecătorilor şi
pentru consolidarea profesionalismului actorilor din sectorul justiţiei : [pe marginea proiectului
de lege pentru modificarea şi completarea actelor legislative, care vizează imunitatea
judecătorilor] / Lilia Duminica // Dreptul. – 2014. – 25 iul. – P. 4.

3823. Duminica, Lilia. Perfecţionarea mecanismului de examinare a cauzelor şi


executare a hotărîrilor judecătoreşti în scopul asigurării accesului cetăţeanului la o justiţie
corectă : [pe marginea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea actelor
legislative care vizează procesul de executare a deciziilor judecătoreşti] / Lilia Duminica //
Dreptul. – 2014. – 18 iul. – P. 4.

3824. Efrim, Oleg. Oleg Efrim, ministrul care face legea în justiţie : [pe marginea
discuţiei cu ministrul Justiţiei al Rep. Moldova] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 30 iul. – P.
8-9.

3825. La Chişinău a fost desfăşurată conferinţa internaţională "Contribuţia


asociaţiilor judecătoreşti profesionale în procesul asigurării unui sistem judiciar
eficient" : [pe marginea lucrărilor conf. intern., iun. 2014, Chişinău] / cor. ziarului // Dreptul. –
2014. – 4 iul. – P. 3.

3826. Năstase, Andrei. Autoritatea judecătorească din R. Moldova, controlată de


oligarhie, este în declin : comunicatul de presă al avocatului / Andrei Năstase // Moldova
suverană. – 2014. – 10, 11 iul.

3827. Participarea delegaţiei CSM la atelierul de lucru "Sistemul răspunderii


disciplinare a judecătorilor în România: Practici utile pentru Republica Moldova" : [iul.
2014, Chişinău] / cor. ziarului // Dreptul. – 2014. – 25 iul. – P. 3.

3828. Pînă la urmă, sistemul judecătoresc este un serviciu public : [pe marginea
discuţiilor publ., organizate de către Asoc. Judecătorilor din Rep. Moldova] / cor. ziarului //
Săptămîna. – 2014. – 4 iul. – P. 12.

3829. Pogor, Eugenia. Judecătorii moldoveni, asistaţi de europeni : [pe marginea


discuţiei cu Oleg Efrim, ministrul Justiţiei, Ausra Raulickyte, consiliera Uniunii Europene a
ministrului Justiţiei, Eric Svanidze, liderul de echipă al proiectului european privind susţinerea
coordonării reformei în domeniul justiţiei [et al.] / Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova.
– 2014. – 11 iul. – P. 7.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3830. Ambros, Alexandru. Alexandru Ambros: "Oraşul Ungheni trebuie să fie
municipiu" : [interviu cu primarul de Ungheni] // Stejarul. – 2014. – 30 iul. – P. 15.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3831. Bînzaru, Valerian. "Moldova se dezvoltă prin proiecte" : interviu cu V. Bînzaru,


şeful Dir. Gen. de Dezvoltare Regională din cadrul Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
/ interviu de Svetlana Panţa // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 11 iul. – P. 9.

3832. Bogovic, Olga. Problemele educaţiei în atenţia consiliului raional : [interviu cu


O. Bogovic, vicepreşedintele Consiliului raional Anenii Noi] / consemnare: Mihai Bendas //
Făclia. – 2014. – 11 iul. – P. 8-9.

3833. Maior, George. "Cartelele pre-plătite au fost folosite în atentatele teroriste de la


Burgas şi Madrid" : [interviu cu G. Maior, dir. Serviciului Român de Informaţii] / consemnare:
Dan Andronic, Cătălin Antohe // Evenimentul zilei. – 2014. – 23 iul. – P. 10-11.

3834. Munteanu, Galina. Cel mai tânăr şi cel mai în vârstă primar din R. Moldova :
[pe marginea discuţiei cu Alexei Boşneaga, primar de Condriţa, şi Gheorghe Saracovici,
primar de Iurceni, raionul Nisporeni] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. – 2014. – 11 iul. – P.
4.
3835. Pruteanu, Ioana. La mulţi ani, domnule general! : [60 de ani de la naşterea lui
Dumitru Ursachi, ex-viceministru al Afacerilor Interne] / Ioana Pruteanu // Literatura şi arta. –
2014. – 10 iul. – P. 2.

3836. Său, Victor. Victor Său: "Dacă primarul nu vrea să facă drumurile în oraş, eu le
voi face!" : [interviu cu preşedintele raionului Soroca] // Stejarul. – 2014. – 2 iul. – P. 15.

3837. Şalamac, Mariana. Mai multe municipii în Republica Moldova. Ce le oferă


acest statut localităţilor? : [pe marginea modif., adopt. în prima lectură, la Legea cu privire la
organizarea administrativ-teritorială a Rep. Moldova] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014.
– 23 iul. – P. 6.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3838. Achiri, Ion. Centrul de Excelenţă Didactică din cadrul IŞE: calitate şi eficienţă :
[pe marginea activităţii structurii din cadrul Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei] / Ion Achiri // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 3 iul. – P. 6.

3839. Ceban, Ion. Ion Ceban: "Profesorul nu poate avea un salariu mai mic decît
secretara de la primărie" : [pe marginea Codului Educaţiei : interviu cu membrul Comis.
pentru Cultură, Ştiinţă, Educaţie, Tineret, Sport şi Mass-Media a Parlamentului Rep. Moldova]
// Socialiştii. – 2014. – Iul. (Ed. specială). – P. 11 ; Социалисты. – 2014. – Июль (Спец.
вып.). – Р. 11, 31 июля. – Р. 4.

3840. Ciobanu, Ghenadie. Ghenadie Ciobanu: "Doar în baza educaţiei vom curma
sărăcia" : [discursul deputatului în Parlamentul Rep. Moldova la adoptarea noului Cod al
Educaţiei în prima lectură, 10 iul. 2014] // Stejarul. – 2014. – 16 iul. – P. 11.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3841. Ciobanu, Mircea V. Bacul şi Codul : [problemele sistemului educaţional] /


Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 15 iul. – P. 6.

3842. Coica, Ala. Ce modificări în sistem va provoca noul Cod al Educaţiei / Ala
Coica // Timpul. – 2014. – 18 iul. – P. 21.

3843. Deliu, Tudor. Tudor Deliu: "O ţară poate să prospere dacă are oameni
deştepţi" : [discursul deputatului în Parlamentul Rep. Moldova la adoptarea noului Cod al
Educaţiei în prima lectură, 10 iul. 2014] // Stejarul. – 2014. – 16 iul. – P. 7.

3844. Ghileţchi, Valeriu. Valeriu Ghileţchi: "O generaţie puternică poate fi crescută
cu o educaţie de calitate" : [discursul deputatului în Parlamentul Rep. Moldova la adoptarea
noului Cod al Educaţiei, 10 iul. 2014] // Stejarul. – 2014. – 16 iul. – P. 6.

3845. Manolescu, Nicolae. Când şi cum reformăm : [şc. rom.] / Nicolae Manoelscu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 17 iul. – P. 6.

3846. Mândâcanu, Virgil. Optimizarea studiilor prin module de învăţare integrate /


Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 4 iul. – P. 2.

3847. Mândâcanu, Virgil. "Profesorul trebuie să fie mai întâi o entitate spirituală" :
interviu cu V. Mândâcanu, prof. univ., Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" / cor. ziarului //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 10 iul. – P. 3.

3848. Mocanu, George. George Mocanu: "Votarea Codului Educaţiei este o nevoie
vitală" : [discursul deputatului în Parlamentul Rep. Moldova la adoptarea noului Cod al
Educaţiei în prima lectură, 10 iul. 2014] // Stejarul. – 2014. – 16 iul. – P. 11.

3849. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "Codul Educaţiei este un document


programatic şi vizionar" : [discursul deputatului în Parlamentul Rep. Moldova la adoptarea
noului Cod al Educaţiei în prima lectură, 10 iul. 2014] // Stejarul. – 2014. – 16 iul. – P. 7.

3850. Paraşciuc, Oxana. IŞE implicat într-un nou proiect european de cercetare : [pe
marginea acordului de colaborare a Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei cu Centrul Islandez pentru
Cercetări Sociale şi Analiză în cadrul proiectului "Tineri în Europa"] / Oxana Paraşciuc //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 10 iul. – P. 1.

3851. Rezultatele de la BAC mai bune nu pot fi : [pe marginea discuţiei cu Valeriu
Saharneanu, deputat în Parlamentul Rep. Moldova, Iurie Chiorescu, deputat în Parlamentul
Rep. Moldova, Victor Guzun, ambasadorul Rep. Moldova în Estonia [et al.] / consemnare: Ala
Coica, Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 4 iul. – P. 9.

3852. Rudic, Gheorghe. BAC-2014, PISA şi Codul Educaţiei : [reformarea sistemului


educaţional] / Gheorghe Rudic, Serghei Stog // Făclia. – 2014. – 11 iul. – P. 10.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3853. Saharneanu, Valeriu. Codul Educaţiei, decodificarea demnităţii naţionale /


Valeriu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 iul. – P. 4 ; Событие недели. – 2014. –
25 июля. – Р. 10.

3854. Sandu, Maia. Maia Sandu, ministrul adus de PLDM de la Harvard : [pe
marginea discuţiei cu Maia Sandu, ministrul Educaţiei] / cor ziarului // Stejarul. – 2014. – 23
iul. – P. 8-9.

3855. Sandu, Maia. Nota Maiei Sandu : [interviu cu M. Sandu, ministrul Educaţiei] /
interviu realizat de Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 4 iul. – P. 3.

3856. Sandu, Maia. Planul PLDM 2020: educaţie de calitate : [interviul acordat de
către Maia Sandu, ministrul Educaţiei, "Ziarului Naţional"] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 9
iul. – P. 15.

3857. Sârbu, Emanuel-Adrian. Chestionarea tinerilor va fi strict confidenţială : [pe


marginea proiectului "Tineri în Europa" : interviu cu E.-A. Sârbu, şef Serviciu pentru Relaţia ci
Societatea Civilă şi alţi Actori Sociali, Dir. Gen. de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului
Gen. al mun. Bucureşti] // Univers pedagogic pro. – 2014. – 10 iul. – P. 2.

3858. Şalamac, Mariana. Cum aliniem sistemul de învăţământ la nevoile economiei?


: [despre reforma în învățământ : pe marginea lucrărilor mesei rotunde cu participarea lui Iurie
Morcotîlo, economist la Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Adrian Lupuşor, director
executiv al Expert-Grup, Timur Onica, expert la Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare [et al.],
15 iul. 2014, Chişinău] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 16 iul. – P. 4.

3859. Ţîganescu, Olga. Moldova are Cod al Educaţiei european! : [pe marginea
prevederilor Codului Educaţiei, adoptat la 18 iul. 2014 de către Parlamentul Rep. Moldova] /
Olga Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 iul. – P. 5.

3860. Vasian, Tatiana. Relaţiile dintre adolescenţi – părinţi / Tatiana Vasian //


Univers pedagogic pro. – 2014. – 3 iul. – P. 8.

3861. Влах, Ирина. Ирина Влах: "Проект Кодекса об образовании подрывает


основы нашего государства" : интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова /
беседовал Андрей Васильев // Коммунист. – 2014. – 17 июля. – Р. 3.

3862. Гилецки, Валерий. Валерий Гилецки: "Сильное поколение можно


вырастить только качественным образованием" : pечь депутата Парламента Респ.
Молдова на принятии нов. Кодекса об образовании // PLDM. – 2014. – Июль.

3863. Делиу, Тудор. Тудор Делиу: "Страна сумеет развиваться только тогда,
когда у нее будут мудрые образованные люди" : Речь депутата Парламента Респ.
Молдова на принятии нов. Кодекса об образовании в перв. чтении // PLDM. – 2014. –
Июль.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3864. Мокану, Джордже. Джордже Мокану: "Голосовать "за" новый кодекс


образования жизненно необходимо" : Речь депутата Парламента Респ. Молдова на
принятии нов. Кодекса об образовании в перв. чтении // PLDM. – 2014. – Июль.

3865. Санду, Майя. Майя Санду: "Кодекс об образовании сделает нашу систему
образования европейской" : Речь министра Просвещения в рамках заседания
Парламента Респ. Молдова // PLDM. – 2014. – Июль.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


3866. Dragalina, Galina. Pămîntescul lui Adrian Păunescu şi ecologia : [în educaţia
generaţiilor tinere] / Galina Dragalina // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 4.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3867. Ghicov, Adrian. Valoarea creaţiei scriitorului, sau despre Elevul cititor ca retor
al propriilor atitudini / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2014. – 10 iul. – P. 7.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3868. Rusu, Tudor. Studii liceale: avantaje şi dezavantaje / Tudor Rusu // Făclia. –
2014. – 11 iul. – P. 2.

3869. Succese şi probleme la Ungheni : [pe marginea activităţii inst. de învăţământ


din raionul Ungheni] / cor. ziarului // Univers pedagogic pro. – 2014. – 10 iul. – P. 4-5.

3870. Аникьева, Таисия. После БАКа : [беседа с дир. Лицея им. Н.В. Гоголя,
мун. Кишинэу, Т. Аникьевой] / записала Майя Ионко // MK KH World Weekly. – 2014. – 3-9
июля. – Р. 18.

3871. Голубева, Ирина. Как живешь, русская школа Молдовы? : [интервью с


дир. рус. Лицея им. А. П. Чехова из Флорешть И. Голубевой] / записала Майя Ионко //
MK KH World Weekly. – 2014. – 24-30 июля. – Р. 18.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3872. Hariton, Andrei. Observaţii asupra conţinutului testului de evaluare finală a
rezultatelor şcolare în învăţământul primar la matematică (15 mai 2014) / Andrei Hariton //
Făclia. – 2014. – 4 iul. – P. 3.

3873. Hristovschi, Efrosinia. Individualitate şi lucru în echipă – cheia succesului în


educaţia caracterului copilului : [procesul educaţional la Grădiniţa-Creşă "Zâmbetul" din mun.
Chişinău] / Efrosinia Hristovschi // Făclia. – 2014. – 11 iul. – P. 6.

3874. Loghin, Vlad. Grădiniţa incluzivă "Guguţă", face magie la Ungheni : [pe
marginea discuţiei cu Emilia Cucuruzac, dir. grădiniţei] / Vlad Loghin // Vocea poporului. –
2014. – 11 iul. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3875. Zgardan, Zinaida. "Numai prin inovaţie şi divertisment dezvoltăm un proces


educaţional modern" : [procesul educaţional la Grădiniţa-Creşă "Zâmbetul" din mun.
Chişinău] / Zinaida Zgardan // Făclia. – 2014. – 11 iul. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3832)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3876. Ляхова, Ирина. Равный – значит индивидуальный : [об инклюзив.
образовании] / Ирина Ляхова, Инна Руссу // Панорама. – 2014. – 4 июля. – Р. 22.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3877. Absolvenţii – mândria Colegiului de Transporturi : [pe marginea discuţiei cu
Boris Rusu, dir. Colegiului de Transporturi din mun. Chişinău, Dumitru Novorojden,
preşedinte al Comis. de examinare la specialitatea Transport auto, şi Liuba Ciobanu, diriginte
de grupă] / pagini realizate de Vlad Ciobanu // Făclia. – 2014. – 11 iul. – P. 4-5.

3878. Eruşevschi, Ludmila. "Crearea liceelor profesionale urmărea scopul formării


profesionale într-un anumit domeniu" : Interviu cu L. Eruşevschi, dir. adjunct instruire al Şcolii
Profesionale nr. 2, Chişinău / consemnare: Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014.
– 3 iul. – P. 2.

3879. Vorotneac, Elena. Şcoala Profesională Nisporeni – patrimoniu inestimabil


pentru Moldova : [pe marginea discuţiei cu Dumitru Lupei, dir. Şcolii Profesionale din
Nisporeni] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2014. – 11 iul. – P. 7.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3880. Belostecinic, Grigore. Grigore Belostecinic, liberal-democratul dedicat
meseriei sale : [pe marginea discuţiei cu Grigore Belostecinic, rector al Acad. de Studii Econ.
din Moldova] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 2 iul. – P. 8-9.

3881. Botnarciuc, Vasile. Doamna Valentina Cojocaru : [conf. univ. la Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă"] / Vasile Botnarciuc, Dumitru Apetri // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. –
P. 7.

3882. Botnarciuc, Vasile. Profesoară de aleasă vocaţie : [Valentina Cojocaru, conf.


univ. la Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"] / Vasile Botnarciuc, Dumitru Apetri // Făclia. – 2014.
– 11 iul. – P. 1.

3883. Eugeniu Zacon: [in memoriam prorectorului Univ. Agrare de Stat din Moldova
Eugeniu Zacon (1949-2014)] // Moldova suverană. – 2014. – 11 iul.

3884. Hadei, Daniela. Europa, în ochii unei tinere din R. Moldova : [pe marginea
discuţiei cu Ludmila Cebanov, masterandă în Danemarca] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. –
2014. – 25 iul. – P. 12.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3885. Rotaru, Tatiana. Apreciaţi după merite : laureaţii Concursului Naţ. "Teza de
doctorat de excelenţă a anului 2013" / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2014. – 11 iul. – P. 7.

3886. Studii filologice şi spiritualitate creştină – un program de anvergură şi


pionierat, realizat cu brio în cadrul masteratului de la USM / Vasile Botnarciuc, Claudia
Cemârtan, Alexandra Gherasim [et al.] // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 7.

3887. Палади, Флорин. eAdmiterea-USM: в государственном университете


Молдовы впервые в стране внедрена система электронного поступления абитуриентов
: [интервью с отв. секретарем приемной комис. Гос. Ун-та Молдовы Ф. Палади] /
записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 22 июля.

3888. Чобу, Виктор. Абитуриенты Молдовы осваивают первую публичную


электронную услугу в области образования: тысяча заявок за неделю! : [об электр.
анкетировании при поступлении в Молд. Гос. Ун-т : беседа со ст. преподавателем
Молд. Гос. Ун-та В. Чобу] / беседовал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. –
2014. – 29 июля.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3889. Gherciu, Ana. Ia românească veritabilă, între kitsch şi influenţe : [pe marginea
discuţiei cu Varvara Buzilă, etnolog] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 4 iul. – P. 15.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3890. Curchi, Lilia. O notă bună pentru Republica Moldova : [pe marginea realizării
prevederilor Convenţiei de la Aarhus de la Maastricht, Olanda, 29 iunie – 1 iulie 2014] / Lilia
Curchi // Natura. – 2014. – Iul. (Nr 7). – P. 4.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
3891. Ogrinji, Mihai. Târnova Mare (1) : [râu, afluent al Mureşului, de pe teritoriul
României] / Mihai Ogrinji // Natura. – 2014. – Iul. (Nr 7). – P. 14.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie
3892. Bahnarel, Ion. Traseul unei vieţi marcate de perseverenţă şi asiduitate :
[despre Liuba Coreţchi, cercetător la Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Ion Bahnarel, Galina Lupaşcu // Literatura şi arta. – 2014. – 17
iul. – P. 7.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

58 BOTANICĂ
3893. Melenciuc, Mihai. "Mi-aş dori ca procesul de implementare a rezultatelor
cercetărilor ştiinţifice în activitatea practică să fie mult mai facil" : interviu cu M. Melenciuc,
cercetător şt. superior la Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor din cadrul Acad. de Ştiinţe
a Moldovei] / cor. ziarului // Univers pedagogic pro. – 2014. – 3 iul. – P. 3.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
3894. Gladun, Sergiu. "Tot mai multe cupluri suferă de infertilitate" : [interviu cu S.
Gladun, medic obstetrician-ginecolog la Inst. Mamei şi Copilului] / consemnare: Irina Papuc //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 8 iul. – P. 4.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3895. Bruma, Cristina. Cu un nume predestinat parcă meseriei alese, Igor Pojar este
unul dintre cei care îmblânzesc flăcările mistuitoare : [pe marginea discuţiei cu Igor Pojar, şef
de unitate în cadrul Dir. Situaţii Excepţionale din Orhei] / Cristina Bruma // Evenimentul zilei. –
2014. – 24 iul. – P. 6.

3896. Galea, Gauden. În Moldova de 3 ori mai mulţi bărbaţi mor înainte de pensie
decât în UE : interviu cu G. Galea, dir., Diviziunea Boli netransmisibile şi Sănătate în diferite
perioade ale vieţii, Biroul Regional al Org. Mondiale a Sănătăţii pentru Europa / pentru
conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2014. – 10 iul. – P. 10-11.

3897. Goşa, Doina. Donarea de sânge scade riscul de infarct : [interviu cu D. Goşa,
dir. Centrului de Transfuzie Sanguină din Bucureşti] / consemnare: Natalia Gociu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 3 iul. – P. 12-13.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3898. Антонович, Татьяна. Новые условия размещения на рынке медицинских
изделий : [по материалам беседы с генер. дир. Агентства по лекарствам Александром
Коман и зам. генер. дир. Агентства Александром Спыну] / Татьяна Антонович //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 июля. – Р. 25.

616 Patologie. Medicină clinică


616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
3899. Gheorghe, Liana. România stă pe o "bombă" de hepatită : [interviu cu L.
Gheorghe, şefa secţiei 3 a Dep. de Gastroenterologie a Centrului de Boli Digestive şi
Transplant Hepatic din cadrul Inst. Clinic Fundeni, România] / consemnare: Natalia Gociu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 28 iul. – P. 12-13.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3900. Boering, Dana. Contraatacul cerebral: intervenţia rapidă înseamnă creier
salvat : [interviu cu D. Boering, medic specialist în recuperarea neurologică la Clinica St.
Mauritius din Meerbusch, Germania] / consemnare: Natalia Gociu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 18 iul. – P. 10-11.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


3901. Brumaru, Octavian. "Eminescu a fost un geniu, nu era bolnav psihic" : [interviu
cu O. Brumaru, medic psihiatru la Sanatoriul de Nevroze de la Predeal, România] /
consemnare: Simona Chiţan // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 24 iul. – P. 12.

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi de asemenea Nr 3894)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
3902. Şalamac, Mariana. Viitorul energeticii bio moldoveneşti sună bine : [pe
marginea lucrărilor I-lui Forum Naţ. "Bioenergetica Rep. Moldova", iul. 2014, Chişinău] /
Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 23 iul. – P. 12.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3903. Могоряну, Николай. Николай Могоряну: "Качество газа соответствует
условиям контракта, стандартам Молдовы и стран ЕС" : [интервью с председателем
Ассоц. потребителей энергии] / записала Марина Шимановская // Молдавские
ведомости. – 2014. – 18 июля. – Р. 4.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
3904. Ройтбурд, Елена. Деградация почв набирает скорость : [по итогам аудита
по рациональному использованию с.-х. земель] / Елена Ройтбурд // MK KH World
Weekly. – 2014. – 24-30 июля. – Р. 4.

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări
industriale

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3905. Nica, Virginia. Energia verde din sudul R. Moldova : [cultivarea rapiţei : pe
marginea discuţiei cu Nicolai Ivancioglo, fermier] / Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2014. – 11
iul. – P. 17.
637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului
637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
3906. "JLC" demonstrează calitate şi loialitate faţă de consumatori : [pe
marginea discuţiei cu Sergiu Puşcuţă, dir. gen. al companiei "JLC" Group, şi Stela Blându,
şefa laboratorului] / cor. ziarului // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 4 iul. – P. 7.

3907. Nica, Virginia. Lactatele "JLC" cuceresc R. Moldova prin calitate de nivel
european şi gust deosebit : [pe marginea discuţiei cu Sergiu Puşcuţă, dir. într. de produse
lactate "JLC"] / Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2014. – 4 iul. – P. 5.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
3908. Josanu, Efim. Ne-a lăsat Ştefan Culea... : [in memoriam crainicului de
televiziune (1941-2014)] / Efim Josanu // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 8.

3909. Ştefan Culea : [crainic al postului publ. de televiziune din Moldova (1941-2014)
: necrolog] // Moldova suverană. – 2014. – 8 iul. – Semnat: Nicolae Timofti, Igor Corman, Iurie
Leancă.

3910. Ţîra, Dumitru. Realitatea TV te priveşte! Din 8 iulie 2014 : [pe marginea noului
proiect TV din Moldova] / Dumitru Ţîra // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 11 iul. – P. 7.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3911. Ciobanu, Mircea V. Între vii şi morţi : [pe marginea procesului de redactare a
textelor] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 8 iul. – P. 20.

3912. Oanţa, Gheorghe. Problema cărţii : [pe marginea editării şi accesului la cartea
românească] / Gheorghe Oanţa // Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 7.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
3913. Macovei, Ion. Transportul public în oraşele europene. Nici vorbă de microbuze
(1, 2) / Ion Macovei // Timpul. – 2014. –18, 25 iul. – P. 13.

3914. Şalamac, Mariana. Un nou Cod al Transporturilor Rutiere. Se va face ordine în


sector? / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 30 iul. – P. 12.

3915. Стратан, Виктор. Простое и эффективное решение проблем городского


транспорта : [интервью с дир. SRL "Transautogaz" В. Стратан] / вел интервью Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 18 июля. – Р. 10.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


3916. Pleşu, Andrei. Marea intoxicare : [pe marginea conţinutului informaţiei din
mass-media scrisă şi TV] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2014. – 4 iul. – P. 3.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3917. Gherciu, Ana. Băutul vinului – o artă care, deocamdată, ne scapă : [pe
marginea discuţiei cu Nicolae Luca, dir. Şcolii de "Sommelier"] / Ana Gherciu // Timpul. –
2014. – 25 iul. – P. 21.

3918. Pâslaru, Eugen. Eugen Pâslaru: "Mi-am făcut datoria de fecior al acestui
neam" : [interviu cu dir. Fabricii de Vinuri din satul Sălcuţa, raionul Căuşeni] / consemnare:
Gheorghe Budeanu // Natura. – 2014. – Iul. (Nr 7). – P. 8-9.

3919. Таран, Ангелина. Первая школа сомелье в Молдове : [по материалам


беседы с основателем молд. школы сомелье Николаем Лука] / Ангелина Таран //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 июля. – Р. 23.

663.4 Bere. Industria berii


3920. Джефф Эванс: "Пиво от Efes Moldova – хороший и правильно
сваренный напиток" : [по поводу визита в Респ. Молдова миров. эксперта в обл.
пивоварения Джеффа Эванса, июль 2014] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 18 июля. – Р. 9.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


3921. Slusari, Alexandru. "Lobby-ul zahărului de trestie" vrea să înlocuiască
producţia cu importul controlat : [interviu cu A. Slusari, preşedintele Uniunii Republ. a Asoc.
Producătorilor Agricoli "Uniagroprotect"] / interviu realizat de Lia Stanca // Ziarul naţional. –
2014. – 18 iul. – P. 10.

3922. Un cerc restrâns de businessmeni face lobby în scopul deschiderii pieţei


moldoveneşti pentru zahărul de trestie : [Declaraţie de presă comună a Uniunii
Producătorilor de Zahăr din Moldova, Asoc. Producătorilor de Sfeclă de zahăr şi Uniunii
Republ. a Asoc. Producătorilor Agricoli "Uniagroprotect"] // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 18 iul. – P. 7.

3923. Ursu, Maria. Cine vrea să distrugă ramura zahărului : [pe marginea discuţiei cu
Alexandru Koss, speakerul Comitetului de conducere al într. Sudyucker Moldova SA,
Alexandru Slusari, preşedintele Uniunii Naţ. a Producătorilor Agricoli, şi Viorel Chivriga,
economist] / Maria Ursu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 15 iul. – P. 5.

3924. Косс, Александр. "Тростниковое лобби" воюет до последнего сахарного


завода Молдовы" : [интервью с председателем Союза сахаропроизводителей Молдовы

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

А. Косс] / cor. ziarului // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 июля. – Р.


15.

3925. Сандик, Иван. Иван Сандик: Почему население одного из самых бедных
государств в Европе платит за сахар больше, чем жители стран Евросоюза? :
[интервью с председателем Ассоц. производителей консервов "Speranţa-Con"] /
записала Василий Кожокару // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 18
июля. – Р. 14.

3926. Узкий круг бизнесменов лоббирует открытие молдавского рынка для


тростникового сахара : [совместное заявление для прессы Союза
сахаропроизводителей Молдовы, Ассоц. свекловодов и Респ. союза с.-х.
производителей Uniagroprotect, 16 июля 2014, Кишинэу] // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 18 июля. – Р. 15.

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.5 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
3927. Hâncu, Mircea. Preşedintele Sofiei şi al Vioricăi, Mircea Hâncu, la 80 de ani :
[dialog cu M. Hâncu, conducătorul Fabricii de Cosmetice din Chişinău "Viorica" / interlocutor:
Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 7.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
3928. Găină, Ramona. Colecţionarul de uniforme : [pe marginea discuţiei cu Dan
Johann von Szomraky, colecţionar de uniforme militare, din Sălişte, judeţul Sibiu] / Ramona
Găină // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 18 iul. – P. 8-9.

3929. Rusu, Ileana. Moldoveanul care deţine cele mai mari colecţii din lume, între
recunoaşterea lumii şi ignoranţa de acasă : [pe marginea discuţiei cu Petru Costin, deţinător
al celei mai mari colecţii din Europa] / Ileana Rusu // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 iul. – P.
6.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
3930. Hadei, Daniela. Catedrala din 1836 : [din istoria Catedralei Metropolitane
"Naşterea Domnului"] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 11 iul. – P. 18.

3931. Hadei, Daniela. Singura cetate din R. Moldova! : [cetatea lui Ştefan cel Mare
de la Soroca] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 25 iul. – P. 20.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

72 ARHITECTURĂ
3932. Cristian, Corvin. 1, 2. "Căutarea "specificului naţional" e şi o contrareacţie" :
interviu cu arhitectul C. Cristian, România / consemnare: Mihai Duţescu // Săptămîna. – 2014.
– 11, 18 iul. – P. 3.
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
3933. Hadei, Daniela. Înfrumuseţează România! : [pe marginea discuţiei cu Valentina
Radu, specialist în arta decorativă, stabilită în România] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. –
2014. – 4 iul. – P. 8.

3934. Munteanu, Galina. "Boala" de a broda iile : [pe marginea discuţiei cu Svetlana
Beschieru, meşteriţă populară din satul Cobâlea, raionul Şoldăneşti] / Galina Munteanu //
Ziarul naţional. – 2014. – 18 iul. – P. 18.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


3935. Braga, Tudor. Gheorghe Munteanu: maestru rarisim întru creativitate : [80 de
ani de la naşterea plasticianului] / Tudor Braga // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 6.

3936. Grosu, Anatol. Măşti şi feţe în gravuri : [pe marginea expoziţiei de litografii cu
acelaşi tit. ale lui Paul Gavarni, desenator, gravor fr. (1804-1866), din colecţia Muzeului Naţ.
de Artă din Chişinău] / Anatol Grosu // Ziarul naţional. – 2014. – 18 iul. – P. 21.

3937. Hadei, Daniela. A "înviat" icoane în Italia : [pe marginea discuţiei cu Iurie
Braşoveanu, artist plastic, stabilit în Italia] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 18 iul. –
P. 12.

3938. Munteanu, Ana. "Prin desene, discut cu publicul fără a rosti un singur cuvânt" :
[interviu cu A. Munteanu, pictoriţă în nisip] / consemnare: Iulie Badea-Gueritee // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 1 iul. – P. 7.

3939. Sărănuţă, Silvia. Ecou la articolul Mariei Vieru "Amintiri din Horodişte" : [
despre Igor Vieru, pictor (1923-1988) şi Constantin Cazimir, filantrop, originari din satul
Cernoleuca, publ în "Literatura şi arta", 5 iun. 2014.] / Silvia Sărănuţă // Literatura şi arta. –
2014. – 3 iul. – P. 6.

3940. Voinescu, Sever. Nepotul lui Freud, oameni dezbrăcaţi şi fascinaţia unei insule
întregi pentru Tiţian : [pe marginea creaţiei lui Lucian Freud, pictor (1922-2011)] / Sever
Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 1 iul. – P. 4.

3941. Мигулина, Татьяна. Юбилей художника : [по материалам беседы с


художником Георгиeм Мунтяну] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 18 июля. – Р. 30.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
3942. Barbu, Natalia. Natalia Barbu vine la Chişinău: "O să vă ofer tot sufletul meu
pe palme" : [interviu cu interpreta de muzică de estradă] / interviu realizat de Tatiana Scutaru
// Ziarul naţional. – 2014. – 11 iul. – P. 22.

3943. Bulat, Olga. Diana Văluţă: "Nu pot să cânt cu fonogramă" : [pe marginea
discuţiei cu Diana Văluţă, interpretă de romanţe] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 3
iul. – P. 10.

3944. Cuzuioc, Ion. Marian Stârcea: Un compozitor pentru toate vocile! / Ion Cuzuioc
// Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 6.

3945. Cuzuioc, Ion. Svetlana Bivol: Un model al inteligenţei culturale! : [dir. gen. al
Filarmonicii Naţ. "Serghei Lunchevici"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P.
6.

3946. Lungu, Victoria. Viaţa Victoriei Lungu, într-un album : [interviu cu V. Lungu,
interpretă de muzică uşoară şi populară] / consemnare: Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. –
2014. – 25 iul. – P. 22.

3947. Moisă, Raluca. "În muzica de azi, totul are o conotaţie sexuală" : [pe marginea
discuţiei cu Mircea Baniciu, compozitor şi vocalist din România] / Raluca Moisă // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 25 iul. – P. 16.

3948. Negru, Lena. "Cel mai bine mă simt în costumul popular" : [pe marginea
discuţiei cu Maria Lupu, conducătoarea Ansamblului Folcloric "Opincuţa"] / Lena Negru //
Jurnal de Chişniău. – 2014. – 1 iul. – P. 7. – (Supl. "Apropo magazin" ; Nr 23).

3949. Tomescu, Alexandru. Alexandru Tomescu – "Stradivarius": "La vioară atingi


sunetul, la cântăreţi tu eşti sunetul" : [interviu cu violonistul român] / consemnare: Horia
Tabacu // Evenimentul zilei. – 2014. – 7 iul. – P. 11 ; Событие недели. – 2014. – 18 июля. –
Р. 9.

3950. Zamfir, Gheorghe. Un înger purtător de nai : [despre Vasile Iovu, naist] /
Gheorghe Zamfir // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3951. Ciurcă, Aliona. Perseverenţa şi succesul lui Ion Şova : [pe marginea discuţiei
cu Ion Şova, regizor de film, originar din Rep. Moldova] / Aliona Ciurcă // Jurnal de Chişniău.
– 2014. – 1 iul. – P. 9. – (Supl. "Apropo magazin" ; Nr 23).

3952. Gherciu, Ana. Cinematografia autohtonă iese din comă : [pe marginea discuţiei
cu Dumitru Marian, cineast] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 18 iul. – P. 24.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3953. Josu, Nina. Athleta Christi – un documentar de Oscar : [pe marginea filmului
documentar, la 510 ani de la naşterea lui Ştefan cel Mare, aut. Oreste Melnic] / Nina Josu //
Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 2.

3954. Marian, Dumitru. Legea Cinematografiei – prima piatră de temelie a


normalităţii / Marian Dumitru // Ziarul de gardă. – 2014. – 10 iul. – P. 9.

3955. Marinca, Anamaria. "Faptl că vii din România şi eşti actor sunt un atu" :
[interviu cu Anamaria Marinca, actriţă de cinema din România] / consemnare: Florina Pop //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 7 iul. – P. 10-11.

3956. Olărescu, Dumitru. Insemne în heraldica creaţiei regizorului Petru Ungureanu


: [în filmul documentar] / Dumitru Olărescu // Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 6.

3957. Pogor, Eugenia. Revoluţie în cinematografie : [noua Lege a cinematografiei :


pe marginea discuţiei cu Sergiu Prodan, regizor, şi Dumitru Marian, producător de filme] /
Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 4 iul. – P. 7.

3958. Vatamanu, Leontina. "...Există un regizor care trăieşte în interiorul meu, un


visător care ţese filme..." (1, 2) : [pe marginea filmului documentar "Te iubesc, Ion şi Doina" :
interviu cu L. Vatamanu, regizor] / consemnare: Liliana Popuşoi // Flux. – 2014. – 11, 18 iul. –
P. 16.

3959. Клюев, Борис. Борис Клюев: "Иногда начинаю дома покрикивать, чего
раньше за мною не водилось" : [интервью с рос. киноактером] / записал Валентина
Пескова // MK KH World Weekly. – 2014. – 17-23 июля. – Р. 8.

3960. Стеничева, Наталья. Вылитый Паваротти : [по поводу беседы с экс-дир.


творч. объединения "Телефилм-Кишинэу" Виктором Кузнецовым] / Наталья Стеничева
// Молдавские ведомости. – 2014. – 25 июля. – Р. 10.

792 Teatru. Artă scenică


3961. Bejenaru, Olga. Un teatru în derivă... : [pe marginea repertoriului Teatrului Naţ.
"Mihai Eminescu"] / Olga Bejenaru // Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 6.

3962. Bulhac, Eleonora. "Solitaritate" la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" : [pe


marginea spectacolului cu acelaşi tit. de Gianina Cărbunariu al Teatrului Naţ. "Radu Stanca"
din Sibiu] / Eleonora Bulhac // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 29 iul. – P. 19.

3963. Călin, Mihai. "Mi-a fost frică să dau la Teatru" : [interviu cu M. Călin, actor la
Teatrul Naţ. din Bucureşti] / consemnare: Ana-Maria Onisei // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 4 iul. – P. 16.

3964. Gherciu, Ana. Nouă chirurgi ai teatrului cărora nu le pasă că doare, atâta timp
cât fac bine : [spectacolul "Copiii foametei. Mărturii" de Alexei Vaculovschi: pe marginea

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

discuţiei cu Petru Hadârcă, dir. Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu", Luminiţa Ţâcu, regizoare,
Diana Decuseară, actriţă [et al.] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 4 iul. – P. 25.

3965. Goia, Ilinca. "Am senzaţia că renasc la 45 de ani" : [interviu cu I. Goia, actriţă
la Teatrul Naţ. din Bucureşti] / consemnare: Corina Zorzor // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 14 iul. – P. 10-11.

3966. Grosu, Anatol. Copiii foametei. Mărturiile unei epoci : [pe marginea
spectacolului "Copiii foametei. Mărturii" de Alexei Vaculovschi, în regia Luminiţei Ţâcu, la
Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu"] / Anatol Grosu // Ziarul naţional. – 2014. – 11 iul. – P. 19.

3967. Răzmeriţă, Raisa. Cine susţine arta din spălătorie? : [pe marginea discuţiei cu
Nicoleta Esinencu, fondatoarea Teatrului "Spălătorie", Christiane Erharter şi Heide Wihrheim,
manageri pe proiecte culturale a Fundaţiei ERSTE din Austria] / Raisa Răzmeriţă // Ziarul de
gardă. – 2014. – 24 iul. – P. 15.

3968. Ungureanu, Larisa. Urmele foametei : [pe marginea spectacolului "Copii


foametei. Mărturii" de Alexei Vakulovski, montat de Luminiţa Ţâcu la Teatrul Naţ. "Mihai
Eminescu"] / Larisa Ungureanu // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 8.

3969. Vieru-Işaev, Maria. Spectacolul "Cinel-Cinel" în viaţa familiei Dicescu-Teodosiu


: [pe marginea spectacolului trupei de actori amatori din Basarabia, anul 1906] / Maria Vieru-
Işaev // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 iul. – P. 15.

3970. Ковент-Гарден, Кевин. Сюрприз для солистки : [беседа с худож.


рукoводителем Королевского балета К. Ковент-Гарден] / записал Павел Ященков // MK
KH World Weekly. – 2014. – 10-16 июля. – Р. 19.

3971. Ширвиндт, Александр. Самому себе : [интервью с рос. актером А.


Ширвиндтoм] / записала Александр Мельман // MK KH World Weekly. – 2014. – 24-30
июля. – Р. 13.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3972. Cuharschi, Gheorghe. Gheorghe Cuharschi: "Întotdeauna mi-am dorit să fiu
primul, dar în luptă cinstită" : [interviu cu antrenorul emerit al Rep. Moldova] / a intervievat:
Ion Robu // Săptămîna. – 2014. – 25 iul. – P. 29.

3973. Tecău, Horia. Horia Tecău: Au şi alţii cerşetori, dar parcă nu sunt aşa de
"renumiţi" ca noi : [interviu cu tenismenul din România] / consemnare: Feri Predescu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 28 iul. – P. 16.

3974. Ţâcu, Octavian. Adio, Brazilia 2014 : [pe marginea rezultatelor celei de-a 20-a
ed. a Campionatului Mondial la fotbal, 12 iun.-13 iul. 2014, Brazilia] / Octavian Ţâcu // Timpul.
– 2014. – 25 iul. – P. 5.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3975. Ţâcu, Octavian. Fotbalul: o istorie a începuturilor (3) / Octavian Ţâcu // Timpul.
– 2014. – 4 iul. – P. 8. – Art. 1 : 20 iun.

3976. Ţâcu, Octavian. Nicolae Simatoc, steaua basarabeană a fotbalului european :


[despre Nicolae Simatoc, fotbalist de origine basarabeană (1920-1978)] / Octavian Ţâcu //
Timpul. – 2014. – 18 iul. – P. 8.

3977. Димитров, Вадим. Олимпийские надежды Молдовы : [интервью с


тхэквондистами В. Димитровым и Степаном Димитровым] / беседовала Ольга
Винницкая // Панорама. – 2014. – 18 июля. – Р. 22.

3978. Маркус, Люси П. Дневники Бла-бла-Блаттера : [о деятельности


Международной федерации футбольных ассоциаций : ст. генер. дир. компании Marcus
Venture Consulting : источник Project Syndicate, 2014] / Люси П. Маркус // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 июля. – Р. 21.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3979. Mărgărit, Iulia. Fiu al distorcaţiei ţărăneşti : [80 de ani de la naşterea lui Vasile
Pavel, cercetător la Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe din Moldova] / Iulia Mărgărit //
Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 8.

3980. Răileanu, Viorica. Dăruire de suflet pentru florile de limbaj viu : [80 de ani de la
naşterea lui Vasile Pavel, consultant şt. în cadrul Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a
Moldovei] / Viorica Răileanu // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 4.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
3981. Berghia, Ion. De-aş fi la cârma limbii noastre... : [spicuiri din lucrările
audienţilor "Cursului de ortografie şi ortoepie", predat în anul universitar 1989-1990 : Elena
Florea, Aurelia Condriuc, Silvia Cănăţui [et al.] / Ion Berghia // Făclia. – 2014. – 4 iul. – P. 6. –
Contin. Începutul: 27 iun.
3982. Eremia, Anatol. Oronimele (7) : [toponime din spaţiul geografic pruto-nistrean]
/ Anatol Eremia // Natura. – 2014. – Iul. (Nr 7). – P. 7. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

3983. Guţu, Valentin. "Permiteţi-mi să vă mint că lingviştii nu scriu cu greşeli" :


interviu cu V. Guţu, aut. "Dicţionarului greşelilor de limbă" / interviu realizat de Irina Nechit //
Jurnal de Chişniău. – 2014. – 11 iul. – P. 15.

3984. Pleşu, Andrei. Creşterea şi descreşterea limbii române : [utilizarea corectă a


lb. române] / Andrei Pleşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 29 iul. – P. 6.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
3985. Cucu, Viorel. La Hotelul "Zarea" : [versuri] / Viorel Cucu // Literatura şi arta. –
2014. – 3 iul. – P. 1.

3986. Păunescu, Adrian. Basarabia refuză lanţul : [versuri] / Adrian Păunescu //


Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 1.- (Adrian Păunescu şi generaţia Beatles).

3987. Vicol, Mihai Sultana. Poem pentru Adrian Păunescu / Mihai Sultana Vicol //
Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 4. – (Adrian Păunescu şi generaţia Beatles).

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3988. Bajureanu, Ion. Cine dă lui îşi dă... : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2014. – 10 iul. – P. 2.

3989. Bajureanu, Ion. Lăsaţi în pace liberalii : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2014. – 24 iul. – P. 2.

3990. Bajureanu, Ion. Scări spre stele... : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta.
– 2014. – 17 iul. – P. 2.

3991. Botezatu, Petru. De-atâtea veacuri plouă ; Să ridicăm biserici din cuvinte ;
Rugă ; Eu scriu ; Răstignirea din Cuvânt : [versuri] / Petru Botezatu // Literatura şi arta. –
2014. – 24 iul. – P. 4.

3992. Butnaru, Leo. Fotografia de pe cruce : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux.
– 2013. – 4 iul. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3993. Butnaru, Leo. Pragurile trecerii, lumea umbrelor... : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 18 iul. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3994. Butnaru, Leo. Răspuns şi răspundere : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux.
– 2013. – 11 iul. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3995. Carp, Firiţă. De ziua ta ; Rostire ; Calea Lactee ; Să înţelegi ; Carte ; Print ;
Adoratei ; Dacă ştiam... ; Esenţa dragostei ; Ca o lebădă ; Primăvara mea ; Trecere : [versuri]
/ Firiţă Carp // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 5.

3996. Codreanca, Lidia. Schiţă stradală ; E ora ; Paza gândului ; Acelaşi tablou ;
Acuarelă cu vară ; Pastel autumnal ; Spaţii în roz ; În loc de pretext ; Părinte ; Motiv de
toamnă ; Desen pueril ; Mănăstirea Răciula ; Mănăstirea Căpriana ; Părinţii ; Limba mamei ;
Ţăranii mei ; Baştină : [versuri] / Lidia Codreanca // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 5.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

3997. Colţun, Gheorghe. Limba ; Schimbarea la faţă ; Urmele lui Iisus : [versuri] /
Gheorghe Colţun // Făclia. – 2014. – 4 iul. – P. 8.

3998. Colţun, Gheorghe. Prim cititor ; Urmele lui Iisus ; Atâţia de-alde "sînt"!.. ;
Psalmul tristeţii ; Ca într-adins ; Alături de Iisus ; M-aş vrea un Sisif... ; Oricum... voi învinge :
[versuri] / Gheorghe Colţun ; Il. de Isaia Cârmu // Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 5.

3999. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –
2014. – 10 iul. – P. 1.

4000. Diordiev, Ion. Dedicaţie lui Efim Tarlapan la 70 de ani : [versuri] / Ion Diordiev
// Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 8.

4001. Gosav, Victor. Chip de soare ; Fotosinteză ; Inimă de piatră ; Cumpăna ;


Creaţie : [versuri] / Victor Gosav ; rubr. îngr. de Ionel Căpiţă // Natura. – 2014. – Iul. (Nr 7). –
P. 5.

4002. Hâncu, Maria Augustina. Un spaţiu de zbor în trecut : [versuri] / Maria


Augustina Hâncu // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 1.

4003. Martea, Galina. Basarabia – aripă ce doare ; Vremea ; Ramul gol ; Soarta ;
Prin jocul ursitei ; Rostul vieţii ; Foc de lună ; Viaţă efemeră : [versuri] / Galina Martea //
Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 5.

4004. Marin, Gheorghe. Chişinău vs. Vilnius : [eseu] / Gheorghe Marin // Literatura şi
arta. – 2014. – 10 iul. – P. 3.

4005. Moscalu, Simion. Ştefan Vodă către basarabeni : [versuri] / Simion Moscalu //
Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 2.

4006. Pârlea, Gheorghe. Eu nu râvnesc la vre-o coroană : [versuri] / Gheorghe


Pârlea // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 4.

4007. Plăieşu, Raisa. Vom scrie tot ce-a fost în carte : [versuri] / Raisa Plăieşu //
Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 1.

4008. Roşca, Andrei. Fraţii : (fabulă de azi) / Andrei Roşca // Literatura şi arta. –
2014. – 17 iul. – P. 8.

4009. Roşca, Nicolae. Hai, Europa! Hai, Asia! : [pamflet apolitic în versuri] / Nicolae
Roşca // Moldova suverană. – 2014. – 11 iul. ; Flux. – 2013. – 11 iul. – P. 3.

4010. Silvestru, Aurelian. Pragul : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2014. – Iul.
(Nr 7). – P. 5.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4011. Tofan-Bâlici, Maria. Te iubesc : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi


arta. – 2014. – 24 iul. – P. 8.

821.512.161 Literatură în limba turcă


4012. Onur, Ismail. Cemile ; Scrisoare cu aviz ; De-a v-aţi ascunselea ; Dialog ;
Dorinţe efemere ; Durere ; Mareea : [versuri] / Ismail Onur ; trad. de Cristina Gheorghiu //
Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 8.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4013. Ciobanu, Mircea V. Lecturi estivale: Pe cine citim? / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 iul. – P. 14.

4014. Ciobanu, Mircea V. Poezia care mă doreşte : [pe marginea artei poetice] /
Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 18 iul. – P. 14.

821.135.1.0 Literatură română


4015. Blandiana, Ana. Ana Blandiana: "Îl parodiasem pe Ceauşescu travestindu-l în
Motanul Arpagic" : [interviu cu poeta] / consemnare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei. –
2014. – 10 iul. – P. 10-11.

4016. Breban, Nicolae. Nicolae Breban: "Bunavestire", singurul roman în aproape


jumătate de secol de a fost atacat în plină plenară a C.C. Şi, apoi, de toată presa de partid şi
literară" : [interviu cu scriitorul] / consemnare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei. – 2014. – 17
iul. – P. 11.

4017. Dabija, Nicolae. Scrisoare deschisă către Ana-Maria Păunescu : [fiica poetului
Adrian Păunescu, 12 iul. 2014] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 4.

4018. Dabija, Nicolae. Un poet al iubirii : [pe marginea creaţiei poetului Firiţă Carp] /
Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 5.

4019. Lupşor, Andreea. Cealaltă faţă a lui Arghezi : [pe marginea activităţii
publicistice a lui Tudor Arghezi : preluat de pe Historia.ro] / Andreea Lupşor // Moldova
suverană. – 2014. – 30 iul. – Va urma.

4020. Pop, Ioan-Aurel. Eminescu şi străinii : reconsiderări? : [pe marginea operei


publicistice a lui Mihai Eminescu] / Ioan-Aurel Pop // Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 4.

4021. Vicol, Mihai Sultana. Adrian Păunescu şi generaţia Beatles / Mihai Sultana
Vicol // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 4.

4022. Voinescu, Sever. Un produs intelectual de lux : [140 de ani de la naşterea lui
Paul Zarifopol, eseist şi critic literar (1874-1934)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. –
2014. – 28 iul. – P. 4.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4023. Cimpoi, Mihai. Încă o dată despre Premiul Naţional : [în domeniul lit, artei şi
arhitecturii] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 1.

4024. Ciobanu, Mircea V. Eugen Lungu şi Biblioteca Babel : [pe marginea creaţiei
eseistice a scriitorului] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 11 iul. – P. 14.

4025. Colesnic, Iurie. Prima piesă montată pe scena tiraspoleană a fost a unui
basarabean : [despre scriitorul Samuil Lehtţir (1901-1937)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014.
– 18 iul. – P. 19.

4026. Colesnic, Iurie. Un model literar aproape perfect : [scriitorul Dominte Timonu
(1911-1972)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 4 iul. – P. 19.

4027. Dabija, Nicolae. Sinceritatea rostirii : [pe marginea creaţiei poetei Galina
Martea, stabilită în Olanda] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 5.

4028. Gribincea, Argentina. Lumina stelei. In memoriam Dumitru Matcovschi /


Argentina Gribincea // Evenimentul zilei. – 2014. – 3 iul. – P. 4.

4029. Holban, Ioan. Poezia lui Liviu Damian / Ioan Holban // Literatura şi arta. –
2014. – 24 iul. – P. 5.

4030. Pohilă, Vlad. Constantin Bobeică – fidel şi înţelept străjer al românismului : [in
memoriam publicistului (1924-2014)] / Vlad Pohilă // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 2.

4031. Răileanu, Vitalie. Bona dicta incifrate pe cotorul cărţilor Lidiei Codreanca : [pe
marginea creaţiei poetice] / Vitalie Răileanu // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 5.

4032. Tamazlâcaru, Elena. Luminoasă să-ţi fie amintirea, frate Ioane... : [in
memoriam publicistului] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 2.
4033. Tecuci, Alexandru. Poezia şi viaţa : [pe marginea creaţiei poetului Petru
Botezatu] / Alexandru Tecuci // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 4.

821.161.1.0 Literatură rusă


4034. Gârneţ, Vasile. Scriitorul şi războiul : [pe marginea poziţiei scriitorilor ruşi faţă
de politica Kremlinului şi invazia în Ucraina] / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014. – 25 iul.
– P. 7.

4035. Старыш, Константин. Константин Старыш и его игры в классику : [памяти


рос. поэта А. С. Пушкина : беседа с создателем муз. телефильма "Пушкин 215" К.
Старыш] / беседовала Юлия Семенова // Независимая газета = Moldova independentă. –
2014. – 18 июля. – Р. 10-11.

821.51.0 Literatură în limbi ural-altaice

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.512.165(478).0 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


4036. Fiodor Angheli : [publicist, trad. şi diplomat (1935-2014) : necrolog] // Moldova
suverană. – 2014. – 2 iul. – Au semnat: Nicolae Timofti, Igor Corman, Iurie Leancă

4037. Федор Ангели жил так, словно он был бессмертен : [in memoriam
(1935-2014)] / подгот. Нина Димогло // Молдавские ведомости. – 2014. – 1 июля. –
Conţine: Не стало Федора Ангели – журналиста, политика, дипломата, ученого,
писателя, переводчика… / Елена Замура; "Его роль в истории оказалась значимой" /
Серафим Урекян; "Запомнил я его спокойствие и чувство юмора" / Андрей Сафонов [et
al.].

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4038. Bonchiş, Claudia. Cele mai vechi urme de om, într-o peşteră din Bihor : [pe
marginea discuţiei cu Gheorghe Racoviţă, biolog, şi Viorel lascu, cercetător şi speolog] /
Claudia Bonchis // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 30 iul. – P. 5.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca ştiinţă. Expediţii geografice. Călătorii
4039. Pop, Tudor. Ocolul Pământului în opinci : [pe marginea călătoriei, efectuate în
anul 1908 de către studenţii români Dumitru Dan, Paul Pîrvu, Gheorghe Negreanu şi
Alexandru Pascu] / Tudor Pop // Natura. – 2014. – Iul. (Nr 7). – P. 7.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Cuzuioc, Ion. Marian Stârcea: Un compozitor pentru toate vocile! – Vezi Nr 3944.

Cuzuioc, Ion. Svetlana Bivol: Un model al inteligenţei culturale! – Vezi Nr 3945.

Zamfir, Gheorghe. Un înger purtător de nai : [despre Vasile Iovu, naist]. – Vezi Nr
3950.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
4040. Moraru, Anton. Metodologia cercetării crimelor regimului sovietic de ocupaţie
din Basarabia / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014. – 10 iul. – P. 7.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(478) Istoria Republicii Moldova
4041. Babenko, Oleg. 655 de ani de statalitate moldovenească / Oleg Babenko //
Renaştere = Возрождение. – 2014. – 2 iul. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

4042. Colesnic, Iurie. Basarabenii în primul război mondial : [despre Theodor Inculeţ
(1888-1973), fratele mai mare al lui Ion Inculeţ, primul preşedinte al Sfatului Ţării] / Iurie
Colesnic // Timpul. – 2014. – 11 iul. – P. 19.

4043. Colesnic, Iurie. Temelia temeliilor : [despre Dumitru Bogos, membru al Sfatului
Ţării (1889-1946)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 25 iul. – P. 19.

4044. Dârţu, Eugenia. "Mi-am îngropat mama şi cei doi copii la capătul lumii..." :
[despre destinul Stepanidei Vrabie, din satul Hârbovăţul Vechi, raionul Anenii Noi, deportată
la 6 iul. 1949 în Siberia] / Eugenia Dârţu // Timpul. – 2014. – 4 iul. – P. 24.

4045. Declaraţie-apel a Consiliului Unirii privind solidarizarea societăţii pentru


obţinerea lichidării consecinţelor Pactului criminal Molotov-Ribbentrop : [din 28 iun. 2014] //
Moldova suverană. – 2014. – 2 iul.

4046. Galben, Dorin. "Ne interziceau să vorbim româna, iar dacă încălcam regula
eram pedepsiţi" : [pe marginea discuţiei cu Nadejda Pascal din orăşelul Durleşti, deportată în
Siberia, anul 1949] / Dorin Galben // Timpul. – 2014. – 25 iul. – P. 15.

4047. Moraru, Anton. Să cinstim cu pietate eroii martiri ai Armatei Române căzuţi în
luptele pentru eliberarea Basarabiei în 1941-1944 / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014.
– 17 iul. – P. 3.

4048. Radu, Alina. Elitocid la Panta de Sus : [pe marginea destinului lui Ioan Bâtcă,
originar din Schinoasa, Chişinău, deportat în iunie 1941] / Alina Radu // Ziarul de gardă. –
2014. – 3 iul. – P. 12.

4049. Şoimu-Postolachi, Elena. Rusificarea forţată a poporului basarabean / Elena


Şoimu-Postolachi // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 2.

4050. Şoimu-Postolachi, Elena. Să cunoaştem adevărul! : [crimele staliniste din


Basarabia] / Elena Şoimu-Postolachi // Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 2.

4051. Taşcă, Mihai. Soarta deputaţilor basarabeni arestaţi de sovietici în 1940 (2) :
[despre destinul deputaţilor în Parlamentul României Ioachim Arhip, Ion Samoilă, Hristofor
Bulaviţchi şi Iacov Cociorvă] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 iul. – P.
4-5. – Art. 1 : 24 apr.

4052. Teriş, Ştefan. Cărpineni, străvechi cuib de răzeşi din Valea Lăpuşnei : [comună
din raionul Hânceşti] / Ştefan Teriş // Natura. – 2014. – Iul. (Nr 7). – P. 6.

4053. Ţâcu, Octavian. Monumentul de la Costuleni : [despre satul de baştină şi


oamenii lui, raionul Ungheni] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 11 iul. – P. 8.

4054. Vieru-Işaev, Maria. Vasile Hartea, un intelectual uitat din Băcioi : [de la
răscrucea sec. XIX-XX] / Maria Vieru-Işaev // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 25 iul. – P. 15.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4055. Мигулина, Татьяна. OldChisinau и его история : [по материалам беседы с


создателем сайта и форума OldChisinau.com Юрием Швец] / Татьяна Мигулина //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 25 июля. – Р. 30.

Index de nume

Bogovic, Olga 3832


A Bonchiş, Claudia 4038
Achiri, Ion 3838 Borşevschi, Pavel 3616, 3619
Addati, Laura 3761 Boşneaga, Alexei 3834
Agarkova, Liliana 3774 Botezatu, Petru 3991, (4033)
Ajder, Corina 3762-63 Botnarciuc, Vasile 3881-82, 3886
Ambros, Alexandru 3830 Boţan, Igor 3724
Andronic, Dan 3648, 3833 Braga, Tudor 3935
Angheli, Fiodor (4036) Braşoveanu, Iurie 3937
Antohe, Cătălin 3833 Breban, Nicolae 4016
Apetri, Dumitru 3881-82 Bruma, Cristina 3895
Arghezi, Tudor 4019 Brumaru, Octavian 3901
Arhip, Ioachim (4051) Budeanu, Gheorghe 3918
Avram, Victor 3794 Bulat, Olga 3943
Bulaviţchi, Hristofor (4051)
B Bulhac, Eleonora 3962
Buliga, Valentina 3633
Babenko, Oleg 4041 Bumacov, Vasile 3791
Baciu, Cristina 3644 Butnaru, Leo 3992-94
Badea-Gueritee, Iulie 3938 Buzilă, Varvara 3889
Bahnarel, Ion 3892
Bajureanu, Ion 3988-90 C
Baniciu, Mircea 3947
Barbu, Natalia 3942 Calmâc, Octavian 3785, 3789
Basiul, Valentina 3783 Capcelea, Arcadie 3603
Bâtcă, Ioan 4048 Carp, Firiţă 3995, 4018
Beghiu, Tatiana 3761 Cartofeanu, Carolina 3631
Bejenaru, Olga 3961 Cazimir, Constantin (3939)
Belicov, Serafim 3651 Căldare, Igor 3802
Belostecinic, Grigore 3880 Călin, Mihai 3963
Bendas, Mihai 3832 Cănăţui, Silvia 3981
Berge, Hans Ten 3814 Căpiţă, Ionel 4001
Berghia, Ion 3981 Cărbunariu, Gianina 3962
Beschieru, Svetlana 3934 Cârstei, Mihaela 3803
Bivol, Svetlana 3945 Ceban, Ion 3839
Bînzaru, Valerian 3831 Cebanov, Ludmila 3884
Bîrcă, Viorel 3780 Cemârtan, Claudia 3886
Blandiana, Ana 4015 Cernea, Gheorghe 3657
Blându, Stela 3906 Chindâbaliuc, Oleana 3804
Boaghi, Viorica 3602 Chirilă, Victor 3691
Bobeică, Constantin (4030) Chiţan, Simona 3615, 3901
Boering, Dana 3900 Chivriga, Viorel 3724, 3923
Bogatu, Petru 3669, 3690 Cimpoi, Mihai 4023
Bogos, Dumitru (4043) Ciobanu, Ghenadie 3840

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

Ciobanu, Liuba 3877 Dulgheru, Valeriu 3638, 3710


Ciobanu, Mircea V. 3608, 3630, 3652, 3703, Duminica, Lilia 3822-23
3841, 3911, 4013-14, 4024 Dumitru, Elena 3692
Ciobanu, Raisa 3609 Dungaciu, Dan 3693
Ciobanu, Victor 3818 Duţescu, Mihai 3932
Ciobanu, Vlad 3877
Ciubaşenco, Dumitru 3704 E
Ciubotaru, Adrian 3670 Efrim, Oleg 3824, 3829
Ciurcă, Aliona 3951 Eminescu, Mihai (3901), 4020
Ciuvaga, Natalia 3786, 3805 Eremia, Anatol 3982
Cociorvă, Iacov (4051) Erharter, Christiane 3967
Codreanca, Lidia 3996, 4031 Erler, Gemot 3694
Coica, Ala 3842, 3851 Eruşevschi, Ludmila 3878
Cojocaru, Nicolae 3653 Esinencu, Nicoleta 3967
Cojocaru, Valentina (3881-82)
Colesnic, Iurie 4025, 4026, 4042-43 F
Colţun, Gheorghe 3997-98
Condriuc, Aurelia 3981 Fedcenko, Yevhen 3611
Conţiu, Mihai 3671, 3672, 3806-07 Filat, Vlad 3655, 3711-12, 3738, 3797
Coreţchi, Liuba (3892) Filip, Iulian 3927
Corman, Igor 3909, 4036 Fiodorov, Ion (3609-10, 3613, 4032)
Costaş, Ion 3646 Florea, Elena 3981
Costin, Petru 3929 Freud, Lucian (3940)
Crăciun, Victor (3645) Furdui, Teodor 3603
Cristian, Corvin 3932 Furtună, Dorian 3639
Crîşmaru, Romeo 3654, 3795 Fuştei, Nicolae 3617, 3625
Cucu, Viorel 3985 G
Cucuruzac, Emilia 3874
Cuharschi, Gheorghe 3972 Gaberi, Gheorghe 3789, 3791
Cujba, Maria (3614) Galben, Andrei 3634
Culea, Ştefan (3908-09) Galben, Dorin 4046
Cupcea, Polina 3616 Galben, Mariana 3628
Curchi, Lilia 3890 Galea, Gauden 3896
Cuzuioc, Ion 3944-45 Garaz, Nicolae 3764
Gavarni, Paul (3936)
D Găină, Ramona 3928
Dabija, Nicolae 3610, 3645, 3705, 3999, Gârneţ, Vasile 3640, 3713, 4034
4017-18, 4027 Gheorghe, Liana 3899
Damian, George 3751 Gheorghiev, Gheorghi 3695
Damian, Liviu 4029 Gheorghiu, Cristina 4012
Dan, Dumitru 4039 Gherasim, Alexandra 3886
Dârţu, Eugenia 4044 Gherciu, Ana 3917, 3952, 3964, 3889
Deaconescu, Ion 3606 Ghicov, Adrian 3867
Decuseară, Diana 3964 Ghileţchi, Valeriu 3844
Decuseară, Ion 3809 Gladun, Sergiu 3894
Delcea, Cristian 3680 Gociu, Natalia 3897, 3899-00
Deliu, Tudor 3843 Goia, Ilinca 3965
Diordiev, Ion 4000 Goloborodico, Serghei 3604
Dodon, Igor 3706-09, 3787 Goncearova, Olga 3714
Dolapci, Andrei 3771 Gorelova, Elena 3810
Domenti, Oxana 3772 Gosav, Victor 4001
Dragalina, Galina 3866 Goşa, Doina 3897

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Grama, Octavian 3752 Lungu, Eugen 4024


Greceanîi, Zinaida 3715 Lungu, Victoria 3946
Gribincea, Argentina 4028 Lupaşcu, Galina 3892
Grinik, Tatiana 3774 Lupaşcu, Mihail 3723
Grosu, Anatol 3936, 3966 Lupei, Dumitru 3879
Grosu, Aneta 3612 Lupşor, Andreea 4019
Groza, Iulian 3716 Lupu, Maria 3948
Guillonneau, Gerard 3679 Lupu, Rodica 3765
Gulivati, Vasile 3620 Lupuşor, Adrian 3858
Gurbulea, Valeriu 3717
Guţu, Valentin 3983 M
Guzun, Victor 3851 Macovei, Ion 3773, 3851, 3913
H Maior, George 3647, 3833
Manolescu, Nicolae 3845
Hadârcă, Ion 3718, 3753 Marcenco, Olga 3774
Hadârcă, Petru 3964 Marian, Dumitru 3952, 3954, 3957
Hadei, Daniela 3930-31, 3933, 3937, 3884 Marin, Alina 3724
Hâncu, Maria Augustina 4002 Marin, Gheorghe 4004
Hâncu, Mircea (3927) Marinca, Anamaria 3955
Hariton, Andrei 3872 Marinescu, Cosmin 3800
Hartea, Vasile (4054) Marinescu, Dan 3647
Holban, Ioan 4029 Martea, Galina 4003, 4027
Hristovschi, Efrosinia 3873 Matcovschi, Dumitru (4028)
Matveev, Veaceslav 3641, 3674
I Mărgărit, Iulia 3979
lascu, Viorel 4038 Mândâcanu, Virgil 3846-47
Inculeţ, Theodor (4042) Melenciuc, Mihai 3893
Ionescu, Simona 3648 Melnic, Oreste 3953
Iovu, Vasile (3950) Meyer, Matthias 3671
Ivancioglo, Nicolai 3905 Midrigan, Pavel 3726
Ivanov, Dumitru 3764 Mihalache, Corneli 3757
Milicenco, Ştefan 3775
J Mincan, Mihai 3636
Mîrzac, Valerian 3776
Josanu, Efim 3908 Mocanu, George 3848
Josu, Nina 3613, 3953 Moisă, Raluca 3947
Juncker, Jean-Claude (3675) Moldovan, Vadim 3635
K Moldovanu, Ion 3764
Moraru, Anton 3657, 4040, 4047
Koss, Alexandru 3923 Moscalu, Simion 4005
Kraveţ, Andrei 3696 Moşin, Octavian 3621-22
Munteanu, Ana 3938
L Munteanu, Anatolie 3818
Lazurca, Marius 3679 Munteanu, Galina 3834, 3934
Leancă, Iurie 3719-22, 3749, 3811, 4036, Munteanu, Gheorghe (3935)
3909 N
Lehtţir, Samuil (4025)
Loghin, Vlad 3874 Nani, Anastasia 3819
Lozinschi, Raisa 3855 Naumescu, Valentin 3697
Luca, Nicolae 3917 Năstase, Andrei 3826
Lucinschi, Petru 3661 Nechit, Irina 3983

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

Negreanu, Gheorghe 4039 Preaşcă, Ion 3779


Negru, Lena 3948 Predescu, Feri 3973
Negru, Nicolae 3698 Primac, Anna 3675
Nica, Virginia 3905, 3907 Prodan, Sergiu 3957
Novodvorskaya, Valeria (3644) Pruteanu, Ioana 3835
Novorojden, Dumitru 3877 Puiu, Victoria 3785, 3789, 3794
Puşcuţă, Sergiu 3906-07
J Putin, Vladimir 3677
Oanţa, Gheorghe 3912 R
Obreja, Teofil 3623
Ogrinji, Mihai 3891 Racoviţă, Gheorghe 4038
Olărescu, Dumitru 3956 Radu, Alina 3896, 4048
Onica, Timur 3858 Radu, Valentina 3933
Onisei, Ana-Maria 3963 Rafailă, Tony 3615
Onur, Ismail 4012 Raileanu, Anatol 3878
Oprunenco, Alexandru 3660 Raulickyte, Ausra 3829
Răileanu, Viorica 3980
P Răileanu, Vitalie 4031
Paladi, Mihail 3766 Răzmeriţă, Raisa 3660, 3967
Palihovici, Liliana 3629, 3849 Reşetnicov, Alina 3631
Pancu, Iulia 3765 Robu, Ion 3972
Panţa, Svetlana 3812, 3831 Roşca, Andrei 4008
Papairan, Oana 3626 Roşca, Nicolae 4009
Papuc, Irina 3894 Roşcovan, Viorel 3771
Paraşciuc, Oxana 3850 Rotaru, Claudia 3614
Pascal, Nadejda 4046 Rotaru, Tatiana 3885
Pascu, Alexandru 4039 Rudic, Gheorghe 3852
Pavel, Vasile (3979-80) Rusu, Alina 3619
Pătruşcă, Adrian 3648 Rusu, Boris 3877
Păunescu, Adrian 3986, 4021 Rusu, Ileana 3659, 3929
Păunescu, Ana-Maria 4017 Rusu, Tudor 3766, 3868
Pânzaru, Igor 3623, 3626, 3714, 3717, 3723, Rusu, Viorel 3774
3726, 3730, 3736-37, 3810 S
Pârlea, Gheorghe 4006
Pâslaru, Eugen 3918 Sahakyan, Narine 3660
Piontkovski, Andrei 3638 Saharneanu, Valeriu 3726-28, 3853
Pirojkov, Serghei 3679 Sainciuc, Sergiu 3764
Pîrvu, Paul 4039 Samoilă, Ion (4051)
Plăieşu, Raisa 4007 Sandu, Maia 3854-56
Pleşu, Andrei 3637, 3916, 3984 Saracovici, Gheorghe 3834
Pogor, Eugenia 3829, 3957 Sărănuţă, Silvia 3939
Pohilă, Vlad 4030 Său, Victor 3836
Pojar, Igor 3895 Sârbu, Emanuel-Adrian 3857
Ponta, Victor 3648 Scripovscaia, Olga 3676
Pop, Florina 3955 Scutaru, Tatiana 3942, 3946
Pop, Ioan-Aurel 4020 Shor, Ilan 3780
Pop, Tudor 4039 Sieg, Martin 3729
Popa, Victoria 3604 Silvestru, Aurelian 4010
Popescu, Constanţa 3778 Simatoc, Nicolae (3976)
Popov, Elena 3767 Simov, Denis 3730
Popuşoi, Liliana 3958 Slusari, Alexandru 3921, 3923

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Snegur, Mircea 3661 Untilă, Veaceslav 3663, 3798


Spasski, Viktor 3813 Ursachi, Dumitru 3835
Sprindzuks, Maris 3783 Ursu, Ivan 3780
Sprînceană, Vitalie 3731 Ursu, Maria 3923
Stanca, Lia 3921 Uzun, Natalia 3736
Stârcea, Marian (3944)
Stog, Serghei 3852 V
Streleţ, Valeriu 3732 Vaculovschi, Alexei 3964, 3966, 3968
Sturza, Alexandru 3625 Vaculovschi, Ghenadie 3737
Svanidze, Eric 3829 Vasian, Tatiana 3860
Szomraky, Dan Johann von 3928 Vasilcov, Vlad 3750, 3814
Ş Vatamanu, Leontina 3958
Văluţă, Diana 3943
Şalamac, Mariana 3781, 3791, 3792, 3837, Vicleanschi, Cornelia 3819
3858, 3902, 3914 Vicol, Mihai Sultana 3987, 4021
Şevarnadze, Eduard (3673, 3682) Vidu, Valentin 3682
Şoimu-Postolachi, Elena 4049-50 Vieru, Igor (3939)
Şova, Ion (3951) Vieru-Işaev, Maria 3969, 4054
Ştefan, Andreea 3716, 3733 Vitrenko, Natalia 3701
Ştefan cel Mare (3623), 3931, (3953) Vlachos, Hierotheos 3626
Vodă, Corina 3820
T Voinea, Mihai 3680
Tabacu, Horia 3949, 4016 Voinescu, Sever 3940, 4022
Tamazlâcaru, Elena 4032 Voronin, Vladimir 3739-40, 3757-58
Tampiza, Constantin 3680 Vorotneac, Elena 3879
Tarlapan, Efim (4000) Vrabie, Iurie 3765
Taşcă, Mihai 4051 Vrabie, Stepanida (4044)
Tăbârţă, Ion 3724 W
Tecău, Horia 3973
Tecuci, Alexandru 4033 Wihrheim, Heide 3967
Teriş, Ştefan 4052
Timofti, Nicolae 3734, 3909, 4036 Z
Timonu, Dominte (4026) Zachmann, Sebastian 3627
Tofan, Eugenia 3603 Zacon, Eugeniu (3883)
Tofan-Bâlici, Maria 4011 Zamfir, Gheorghe 3950
Tomescu, Alexandru 3949 Zarifopol, Paul (4022)
Toporei, Traian 3607 Zgardan, Zinaida 3875
Ţ Zorzor, Corina 3965

Ţâcu, Luminiţa 3964, 3966, 3968 А


Ţâcu, Octavian 3974-76, 4053 Абельский, Залман-Тувия (3618)
Ţîganescu, Olga 3676, 3859 Алексеев, Юрий 3705
Ţîgulea, Dana 3631 Ангели, Федор (4037)
Ţîra, Dumitru 3910 Аникьева, Таисия 3870
Ţîrdea, Bogdan 3735, 3755 Антонович, Татьяна 3898
Ţurcanu, Mihail 3662, 3681, 3756
Б
U
Браш, Дженнифер 3683
Ungureanu, Larisa 3968 Быркэ, Виорел 3770
Ungureanu, Petru 3956
Unteanu, Cristian 3642, 3699-00, 3768

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

В Ляхова, Ирина 3876


Васильев, Андрей 3861 М
Винницкая, Ольга 3977
Виоарэ, Виктория 3742 Маркус, Люси П. 3978
Влах, Ирина 3861 Мельман, Александр 3971
Воронин, Владимир 3741, 3759 Мигранян, Аза 3815
Мигулина, Татьяна 3941, 4055
Г Михалаке, Корнелий 3759
Могоряну, Николай 3903
Гилецки, Валерий 3862 Мозер, Уильям 3685
Глазова, Татьяна 3769 Мокану, Джордже 3864
Голубева, Ирина 3871 Мунтяну, Георгий 3941
Грибинча, Михай 3742 Мухаметшин, Фарит 3686
Д Н
Дашевский, Олег 3605, 3702, 3887-88 Нагорный, Александр 3684
Делиу, Тудор 3863 Най, Джозеф 3784
Делягин, Михаил 3816 Негуца, Андрей 3746
Димитров, Вадим 3977 Никишина, Алена 3665
Димогло, Нина 4037
Додон, Игорь 3664, 3743-44 П
Дружинин, Григорий 3743
Дунгачу, Дан 3745 Палади, Флорин 3887
Палецкис, Альгирдас 3705
Ж Пескова, Валентина 3959
Путин, Владимир 3684
Журминская, Наталья 3702 Пушкин, А. С. (4035)
З Р
Замура, Елена 4037 Розамирина, Наталья 3643
И Ройтбурд, Елена 3904
Ростовский, Михаил 3687
Ионко, Майя 3870-71 Руссу, Инна 3876
К С
Калак, Дмитрий 3799, 3915 Сандик, Иван 3925
Клаус, Вацлав 3649 Санду, Майя 3865
Клименко, Валерий 3665 Сахарняну, Валериу 3747
Клюев, Борис 3959 Семенова, Юлия 4035
Коваленко, Ирина 3632, 3801 Сныткова, Мария 3815
Ковент-Гарден, Кевин 3970 Спыну, Александр 3898
Кожокару, Василий 3925 Старыш, Константин 4035
Кожухарь, Екатерина 3683 Стеничева, Наталья 3618, 3816, 3960
Коман, Александр 3898 Стратан, Виктор 3915
Коньков, Николай 3684 Стуруа, Мэлор 3688
Косс, Александр 3924
Кузнецов, Виктор 3960 Т

Л Ткач, Сергей 3748


Таран, Ангелина 3919
Лука, Николай 3919 Токарский, Александр 3667
Лупашко, Михаил 3650

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

У
Урекян, Серафим 4037
Урсу, Иван 3770
Ф
Филип, Павел 3605
Ч
Чеботарь, Сергей 3782
Чобу, Виктор 3888
Чубашенко, Дмитрий 3666, 3689, 3760
Чуботару, Виорел (Бенедикт) 3643
Ш
Швец, Юрий 4055
Шеварнадзе, Эдуард (3687-88)
Шимановская, Марина 3903
Ширвиндт, Александр 3971
Шова, Василий 3667
Шор, Илан 3770
Э
Эванс, Джефф 3920
Я
Ященков, Павел 3970

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 7-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 7-2014

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova 16. Stejarul


2. Comunistul 17. Timpul
3. Curierul ortodox 18. Univers pedagogic pro
4. Dreptul 19. Vocea poporului
5. Economist 20. Ziarul de gardă
6. Evenimentul zilei 21. Ziarul naţional
7. Făclia 22. Коммерсант info
8. Florile dalbe 23. Коммунист
9. Flux 24. Молдавские ведомости
10. Jurnal de Chişinău 25. Mк Kн World Weekly
11. Literatura şi arta 26. Независимая газета = Moldova
12. Moldova suverană independentă
13. Natura Nr 3 27. Панорама
14. Săptămîna 28. Социалисты
15. Socialiştii 29. Экономическое обозрение

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10.46
Coli ed. 9.72
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 7

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

180