You are on page 1of 240

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 5
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 5
2014

NBCM
Chişinău 2014

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 5
2014

CNCM
Chişinău 2014

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Ecaterina Radvan
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2014
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 5, 2014. – 2014. – 240 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-168-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-169-3 (CD).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

4
CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ....................................................................................................................................... 11

0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 11
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 11
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 11
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 12
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 13
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 13
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................................................................................. 13
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 14
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................................................... 14
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 14
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 16
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 16
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 17
16 Logică. Teoria cunoaşterii. Metodologie ...................................................................................... 17
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 18
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 18
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 18
27-23 Biblia creştină .......................................................................................................................... 20
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 21
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 21
32 Politică .......................................................................................................................................... 21
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 22
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 26
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 31
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 33
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 34
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 42
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 42
51 Matematică ................................................................................................................................... 42

5
52 Astronomie. Geodezie .................................................................................................................. 43
53 Fizică ............................................................................................................................................ 43
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 43
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 44
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 44
58 Botanică ........................................................................................................................................ 44
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 45
60 Biotehnologie ................................................................................................................................ 45
61 Medicină ....................................................................................................................................... 45
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 49
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 50
65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii ....................................................... 51
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.......................................................................... 53
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ..................................................................................................................................... 53
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 54
72 Arhitectură .................................................................................................................................... 54
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................................. 54
78 Muzică .......................................................................................................................................... 54
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 55
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 57
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 57
82 Literatură....................................................................................................................................... 59
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 72
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................... 72
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................... 73
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 74
Index de nume .............................................................................................................................. 82
Index de titluri ............................................................................................................................... 89
Index de subiecte ......................................................................................................................... 91
Index geografic ............................................................................................................................. 93
Index editori .................................................................................................................................. 93
ISBN eronat .................................................................................................................................. 94

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 95

6
0 GENERALITĂŢI ....................................................................................................................................... 95
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 95
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 95
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 95
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 95
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 95
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................................................................. 96
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 96
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 96
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 96
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 96
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 96
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 97
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 97
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 97
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 97
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................................................................ 97
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 98
32 Politică .......................................................................................................................................... 99
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 101
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 108
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 113
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 115
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 115
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 117
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 119
51 Matematică ................................................................................................................................. 119
53 Fizică .......................................................................................................................................... 120
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 121
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 121
57 Ştiinţe biologice .......................................................................................................................... 121
58 Botanică ...................................................................................................................................... 123
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 123
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 124
61 Medicină ..................................................................................................................................... 124

7
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 132
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 134
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 138
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 139
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 140
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ................................................................................................................................... 140
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 140
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ........................................................................................................................................ 141
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 141
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 141
78 Muzică ........................................................................................................................................ 141
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 142
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 143
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 143
82 Literatură..................................................................................................................................... 146
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 152
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 157
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 157
Index de nume ............................................................................................................................ 159
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 168

CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ................................................................................................... 169

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 169


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 169
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................................................... 169
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 169
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 169
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 170
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 170
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................. 170
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 171
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 171
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 171

8
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 171
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 172
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 173
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ...................................................................... 173
32 Politică ........................................................................................................................................ 173
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 191
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 198
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 199
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 201
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 202
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 207
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 207
51 Matematică ................................................................................................................................. 208
52 Astronomie. Geodezie ................................................................................................................ 208
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice...................................................................................... 208
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 208
61 Medicină ..................................................................................................................................... 208
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 210
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 210
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei........................................................... 210
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 212
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 212
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ........................................................................................................................................ 212
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 213
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 213
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 213
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 213
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................................................................... 214
78 Muzică ........................................................................................................................................ 214
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 216
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 217
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 217
82 Literatură..................................................................................................................................... 219
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 226

9
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 226
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 227
Index de nume ............................................................................................................................ 231
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 239

10
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
MAI NR 5 MAY
(774-1100)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
774. Proiecte de transfer tehnologic : implementate în anul 2013 cu finanţare parţială
din alocaţii de la bugetul de stat / Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic ; [elab. :
Roman Chirca] [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 40 p. : fot., tab. ;
30 cm.
F. f. de tit.
[2014-904].
- - 1. Inovaţii.
001.895
775. The International Conference dedicated to the 55th aniversary from the
foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova :
Abstracts of communications, May 28-30, 2014 Chisinau, Moldova / intern. advisory board:
Gheorghe Duca (chairman) et al. ; org. com.: Tudor Lupaşcu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014
[Tipogr. AŞM]. – 229 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Chemistry, The Chemical Society of the Rep.
of Moldova. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 130 ex.
ISBN 978-9975-62-371-1.
[2014-1038].
- - 1. Chimie.
001.32(478):54(082)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
776. Gremalschi, Anatol.
Informatică : Manual pentru clasa a 8-a / Anatol Gremalschi, Ludmila Gremalschi ; co-
misia de evaluare: Svetlana Golubev [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2013 (Tipogr. "Balacron"). – 114, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 115 (21 tit.). – [37600] ex.
ISBN 978-9975-67-876-6.
[2014-945].
- - 1. Informatică – Manuale.
004(075.3)
777. Gremalschi, Anatol.
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Informatică : Manual pentru clasa a 11-a / Anatol Gremalschi ; comisia de evaluare:


Gheorghe Curbet [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa,
2014 (Tipogr. "Balacron"). – 191, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 190-191 (27 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru
Manuale. – [30000] ex.
ISBN 978-9975-67-877-3.
[2014-844].
- - 1. Informatică – Manuale.
004(075.3)
778. Idem în lb. rusă : Информатика : Учебник для 11 класса / trad. din lb. rom.:
Veronica Musteaţă, Arcadie Malearovici. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr.
"Balacron"). – 191, [1] p. : fig., tab. color ; 24 cm.
[4700] ex.
ISBN 978-9975-67-932-9.
[2014-845].
- - 1. Informatică – Manuale.
004(075.3)
Integrarea ştiinţei economice şi practici ca mecanism al dezvoltării eficiente a
societăţii contemporane. – Vezi Nr 831.

779. Roşca, Aurelia.


Recomandări metodice de gestionare a cursurilor pe platforma Moodle : Pentru profe-
sori / Aurelia Roşca ; resp. ed.: Elena Muraru ; Univ. de Stat din Moldova, Secţia Formare
Continuă. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 42 p. : fig. ; 30 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-521-8.
[2014-1112].
- - 1. Platforma Moodle.
004.45:37.091
780. Лобанов, Альберт.
Информационные технологии для студентов гуманитарных специальностей :
Методическое пособие / Альберт Лобанов ; Славян. ун-т, Каф. информ. технологий и
математ. методов. – Кишинэу : Славянский университет, 2013 (Tipografia Asociaţiei lu-
crătorilor instituţiilor de învăţămînt slavone din Republica Moldova). – 56 p. : des., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 54 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-117-14-2.
[2014-1043].
004(076.5)
005 Conducere şi organizare. Management
781. Creţu, Ina.
Managementul strategic : Note de curs / Ina Creţu, Ala Oberşt ; red. resp.: Rafael
Ciloci ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Catedra Econ. şi Manage-
ment în Industrie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 60, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 60 (17 tit.). – 50 ex.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-926].
005.21(075.8)
782. Program de formare continuă "Planificare strategică integrată la nivel lo-
cal şi regional" : Modulul "Managementul şi elaborarea programelor/proiectelor" : Ghid pen-
tru participant / Acad. de Administrare Publică, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
Deutscge Gesellschaft für Intern. Zusammenarbeit (GIZ) GmbH [et al.] ; au contribuit: Bulat
Violeta [et al.] ; experţi naţ.: Butnaru Veronica, Creţu Veronica. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală")]. – 184 p. : fig., tab., fig., tab. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 154-159. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Eu-
ropene, Guvernului Român şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Coop. Intern. (Si-
da/Asdi). – 250 ex.
ISBN 978-9975-53-328-7.
[2014-1002].
- - 1. Elaborarea proiectelor. 2. Planificare strategică la nivel local şi regional.
005.8:352/354(075)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
783. IDIS publications ... / Inst. for Development and Social Initiatives (IDIS "Viito-
rul") ; coord. of ed.: Ana-Maria Veverita. – [Chişinău : S. n., 2014] – . – 21 x 30 cm.
... 2013. – 2014. – 20 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe p. 1-a. – F. f. de tit. – [2014-
1030].
014.3
02 BIBLIOTECONOMIE
784. Casa Cărții din şoseaua Hânceşti: 20 de ani de activitate (1994-2014) / Bibl.
Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Ovidius" ; echipa de creaţie: Ion Borș [et al.] ; ed. îngrijită
de Lidia Kulikovski. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 60 p. : fot. color ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-29-6.
[2014-820].
- - 1. Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Filiala "Ovidius".
027.52(478-25)(091)
785. Gala laureaţilor premiilor naţionale GALEX, ediţia a 4-a 2014 / Liga Bibliote-
carilor din Rep. Moldova, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; alcăt.: Elena Sănduţă [et al.] ; col. red.:
Alexe Rău [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Primex-Com"). – 21 p. : fot. ; 20 x 20 cm.
30 ex.
[2014-900].
02
050 Publicaţii periodice şi seriale
786. Calendar Naţional ... / Valeria Matvei, Natalia-Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu
[et. al] ; col. red.: Petru Soltan (preşedinte) [et al.] ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. – Chişinău :
BNRM, 2014 – . – 29 cm. – ISSN 1857-1549.
... 2014. – 2014. – 378 p. : fot. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biografice. – Ind. alf. al
datelor memorabile documentate : p. 372-374. – 300 ex. – [2014-901].
- - 1. Calendare – Date memorabile – Aniversări.
050.9

13
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
787. Ассоциация с ЕС : Мифы. Страхи. Реальность : [Европейский Союз] /
Европ. клуб Молдовы ; ред. вып.: Сергей Ильченко. – [Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr.
"Policolor")]. – 46, [1] p. : fig., fot. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4362-9-8.
[2014-948].
061.1 EU
788. Скобеев, Игорь.
Масонство и Православная Церковь / протоиерей Игорь Скобеев ; Кишин. Право-
славная Духовная Акад. – Кишинёв : Б. и., 2013 (Tipogr. "Print Caro"). – 58 p. : fig., fot. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 57-58 şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-56-156-3.
[2014-1134].
- - 1. Masoni. 2. Masonerie. 3. Biserica Ortodoxă.
061.236.6+271.22
070 Ziaristică. Presă
789. Macovei, Petru.
Reformele în domeniul mass-media în perioada 2009-2013 : între promisiuni și fapte :
Studiu privind realizarea obiectivelor şi acţiunilor prioritare ale Guvernului Republicii Moldova
în domeniul mass-media, stabilite în programele de guvernare din perioada 2009-2013 /
Petru Macovei, Nadine Gogu, Ion Bunduchi ; dir. de proiect : Lucia Bacalu ; Asoc. Presei
Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), Asoc. Presei Electronice
APEL. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Arva Color"). – 82 p. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Text parţial paral.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova. – F. f.
de tit. – 350 ex.
ISBN 978-9975-127-33-2.
[2014-814].
- - 1. Mass-media – Republica Moldova – Reforme.
070:659
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
790. "Probleme actuale ale contemporaneității: cercetare ştiinţifică şi căi de
dezvoltare", conferinţa ştiinţifică (2013 ; Chişinău). Probleme actuale ale contemporanei-
tății: cercetare ştiinţifică şi căi de dezvoltare = Актуальные проблемы современности:
научный поиск и пути решения : Сб. материалов науч. конф. и студентов, аспирантов,
мастерантов, молодых учёных и преподавателей по итогам науч.-исслед. работы за
2012-2013 учеб. год / ред.-изд. совет: Бабенко О. А. [и др.] ; науч. ред.: Катан П. И. –
Кишинэу : Славянский университет, 2013 (Tipogr. Asoc. lucrătorilor instituţiilor de învăță-
mânt slavone din Rep. Moldova) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-9915-7-5. – ISSN 1857-4580.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Вып. 12. – 2013. – 243 p. : fig., fig. color, tab. – Antetit.: Univ. Slavonă. – Tit. paral.: lb.
rom., rusă. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-117-15-9. – [2014-1044].
082:378.4(478)=00
791. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe ale naturii şi
exacte, 13-14 mai 2014 : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. ed.:
Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 151, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-71-509-6.
[2014-855].
082:378=135.1=161.1
792. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe sociale, 13-
14 mai 2014 : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. ed.: Tatiana
Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 168 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-510-2.
[2014-856].
082:378=135.1=161.1
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
793. Andi – puiul de leu : [texte biblice pentru copii] / Liga Biblică din Moldova. –
[Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Liga Biblică din Moldova, [2013] (Tipogr. "Poliart"). – 21 cm. – ISBN
978-9975-4393-1-2.
[Partea] 1-a. – 2013. – 39, [2] p. : il. – F. f. de tit. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-4393-2-
9. – [2014-828].
- - 1. Texte biblice pentru copii.
087.5:27-23
794. [Partea] a 2-a. – 2013. – 36, [1] p. : il. – 4500 ex. – ISBN 978-9975-4393-3-6. –
[2014-829].
- - 1. Texte biblice pentru copii.
087.5:27-23
795. [Partea] a 3-a. – 2013. – 36, [1] p. : il. – 4500 ex. – ISBN 978-9975-4393-4-3. –
[2014-830].
- - 1. Texte biblice pentru copii.
087.5:27-23
796. Ce? De ce? Pentru ce? : Lumea în întrebări şi răspunsuri : / trad. din span.:
Vsevolod Cernei. – [Ed. a 3-a]. – [Chişinău] : Biblion, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. –
511 p. : des., fot. color ; 29 cm. – (Billion).
Adaptare după ed. "Gran Libro de Preguntas y Respuestas". Indicator de termeni şi
nume : p. 485-497. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-11-9 (în cop. tare).
[2014-1005].
- - 1. Enciclopedii pentru copii.
087.5
797. Descoperă adevărata pace : Sfintele Scripturi pe înţelesul tuturor / Liga Biblică
în Moldova ; textele biblice sunt preluate din trad. Cornilescu. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Liga

15
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Biblică în Moldova, [2013] (Tipogr. "Poliart"). – 21 cm. – (Seria de studii biblice "Descoperiri").
– ISBN 978-9975-4393-5-0.
Studiul 1. – 2013. – 40 p. : il. – 5000 ex. – ISBN 978-9975-4393-6-7. – [2014-831].
- - 1. Biblia pentru copii.
087.5:27
798. Studiul 2. – 2013. – 32 p. : il. – 4500 ex. – ISBN 978-9975-4393-7-4. – [2014-
832].
- - 1. Biblia pentru copii.
087.5:27
799. Studiul 3. – 2013. – 40 p. : il. – 4500 ex. – ISBN 978-9975-4393-8-1. – [2014-
833].
- - 1. Biblia pentru copii.
087.5:27
800. Povestioare Biblice pentru copii / Liga Biblică din Moldova. – [Chişinău] : Liga
Biblică din Moldova, 2013 (Tipogr. "Poliart"). – 67, [1] p. : des. color ; 22 cm.
Tit. orig.: Библейские повествования для детей. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4470-0-3.
[2014-821].
087.5:27-29
801. Tatăl nostru : Rugăciunea Domnească pe înțelesul copiilor / ed. îngrijită de
preot Pavel Borşevschi ; concepţie: Angela Levința, Tatiana Doibani ; pict.: Violeta Diordiev. –
[Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Cuvîntul-ABC, 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – [40] p. : il.
color ; 21 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-4003-1-2.
[2014-1006].
- - 1. Rugăciuni pentru copii.
087.5:27-282.5
802. Библейские повествования для детей : Для начальной и средней школы
/ Библейская Лига в Молдове. – [Изд. 2-е]. – [Кишинев] : Библейская Лига в Молдове,
2013 (Tipogr. "Poliart"). – 79 p. : des. color ; 22 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4393-9-8.
[2014-834].
- - 1. Biblia pentru copii.
087.5:27-29
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
Academician Alexandru Roşca. – Vezi Nr 824.
1/14 FILOZOFIE
803. Păsat, Dumitru.
Dimitrie Cantemir: Tentații metafizice : (340 de ani de la naştere) : Eseuri lirosofice /
Dumitru Păsat ; cop.: Ruxanda Romanciuc ; Liceul Profesional Nr. 1 din Chişinău, Catedra
Ştiinţe Umanistice. – Chişinău : Ruxanda, 2013 (Tipografia Reclama). – 61, [2] p. : il. ; 20 cm.
În regia aut. – 500 ex.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-51-511-5 (Pontos).


[2014-791].
- - 1. Eseuri lirosofice.
130.2+821.135.1(478).09

Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinii. – Vezi Nr


809.

159.9 Psihologie
804. Adăscăliţă, Viorica.
Cum să protejăm adolescenţii de abuzul emoţional? : Ghid pentru părinţi / Viorica
Adăscăliţă ; coord. ed.: Daniela Sîmboteanu ; Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de
Copii. – [Chişinău] : Bons Offices, 2013. – 22 p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-80-802-6.
[2014-876].
159.942:343.62
805. Idem în lb. rusă : Как защитить подростков от эмоционального насилия? : Гид
для родителей. – [Кишинев : Arc], 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 22 p. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop.– F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-61-782-6.
[2014-875].
159.942:343.62
806. Utilizarea timpului în Republica Moldova : Note analitice / Biroul Naţ. De Statisti-
că, Centrul analitic independent Expert-Grup. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Bons Offices"].
– 10 f. îndoite în 2 : fig., fot. color ; 21 cm. – (Statistica Moldovei).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare într-o mapă comună. – Apare cu sprijinul financiar
al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalita-
tea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Guvernului Suediei.
[2014-1082].
159.937.53(083.41)
807. Idem în lb. engl.: Time use in the Republic of Moldova : Analytical Briefs. – Chişi-
nău : S. n., 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 10 f. îndoite în 2 : fig., fot. color ; 21 cm. – (Statis-
tica Moldovei).
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare într-o mapă comună. – Apare cu sprijinul financi-
ar al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egali-
tatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi Guvernului Suediei.
[2014-1083].
159.937.53(083.41)
16 LOGICĂ. TEORIA CUNOAŞTERII. METODOLOGIE
808. Miroliubov, Trifan.
Cu gândul la om : [eseuri filozofice] / Trifan Miroliubov ; Soc. şt. "Omul şi Universul". –
Chişinău : Labirint, 2014. – 219 p. : fot. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-122-05-4.

17
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

[2014-1031].
- - 1. Omul – Cunoaştere – Aspect filozofic. 2. Homologie.
165.74:316.612/.613
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
809. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei =
The survival strategy in terms of bioethics, philosophy and medicine : Culegere de articole
ştiinţifice cu participare internaţională : [în vol.] / Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Catedra Filozofie şi Bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din
Rep. Moldova ; red. resp.: Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău : Medicina, 2014 (Tipogr. "Print-
Caro"). – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-56-043-6.
Vol. 4 (20). – 2014. – 298 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., fr., ru-
să. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. – ISBN 978-9975-118-40-8. – [2014-
1023].
- - 1. Bioetică. 2. Filozofie. 3. Medicină.
17+1/14+61(082)=00
2 RELIGIE. TEOLOGIE
810. Матвеев, Вячеслав Валерьевич.
"Сага о Боге-Быке" : [кн.] 1-2 / В. В. Матвеев ; Фонд изучения индоевропейской
цивилизации "Меркурий". – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 672 p. : fig., h.,
[8] p. fot. ; 21 cm.
Adnot.: lb. rom. – Referinţe bibliogr.: p. 344-346 (55 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-388-5.
[2014-935].
- - 1. Istoria religiilor. 2. Filozofia religiei.
2-1
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
811. Carte de rugăciuni / text diortosit de ieromonahul Petru Pruteanu ; [design: Iu-
lia Kresnina]. – Chişinău : Viţă adevărată, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 139, [1] p. ;
12 x 17 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4441-9-4.
[2014-947].
27-282.5
812. Mănăstirea Înălţării Domnului Noul Neamţ Chiţcani = Свято-Вознесенский
Ново-Нямецкий Кицканский монастырь : 150 ani (1864-2014) / Mănăstirea Noul Neamţ,
Chiţcani ; fot.: Gherman Mudrenko, Alexandru Palamari. – [Бендеры] : Editura Mănăstirii Noul
Neamţ "Cuv. Paisie Velicicovski", 2014 (Тип. OOO ИПП "ПАПФ"). – 95 p. : fot., fot. color ; 21
cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9550-5-8.
[2014-1008].
- - 1. Mănăstirea Înălţării Domnului Noul Neamţ Chiţcani.
27+726.71(478-22)(091)=135.1=161.1

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

813. McElveen, Floyd C.


Mărturii care nu ştiaţi că există : De ce ne putem încrede cu fermitate în Biblie, în Hris-
tos şi în mântuire / Floyd C. McElveen ; trad. în lb. rom. : Liga Biblică în Moldova. – Ed. rev. –
Chişinău : Liga Biblică în Moldova, 2013 (Tipogr. "Monarh"). – 83, [1] p. : des. ; 11 x 16 cm.
15000 ex.
ISBN 978-9975-4470-6-5 (Liga Biblică în Moldova). – ISBN 0-9620963-8-5 (Inst. for
Religious Research).
[2014-826].
27-46
814. Povestirile Îngerului Păzitor despre sărbătorile bisericeşti / il.: Serghei
Harlaşin. – Chişinău : Viţă adevărată, 2014. – 55, [2] p. : il. color ; 20 cm. – (Literatură artistică
pentru lecturi familiale).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4441-8-7.
[2014-946].
27-29
815. Răspunsuri pentru viaţă / Liga Biblică din Moldova. – Chişinău : Liga Biblică
din Moldova, 2013 (Tipogr. "Poliart"). – 78, [1] p. ; 11 x 16 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-4393-0-5.
[2014-827].
27-29
816. Şuberneţki, Ivan V.
Biserica profetică / Ivan V. Şuberneţki ; red. resp.: Gheorghe Zămosteanu ; trad. [din
lb. rusă]: Zaharia Orac ; Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea. – [Ed. a 2-a]. – Chişi-
nău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 79 p. : il. ; 20 cm.
Tit. orig.: Пророческая Церковь. – [500] ex.
ISBN 978-9975-53-317-1.
[2014-993].
- - 1. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea.
279.13
817. Idem în lb. rusă : Пророческая Церковь. – Кишинэу : Б. и., 2014 (F.E.-P. "Ti-
pografia Centrală"). – 79 p. : il. ; 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-53-315-7.
[2014-992].
- - 1. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea.
279.13
818. Zaboroşciuc, Augustin.
Golgota Bisericii : Sfânta Mănăstire Curchi / Arhim. Augustin Zaboroşciuc ; Sfânta
Mănăstire Curchi. – Chişinău : Cu drag, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 247, [1] p. ; 12 x 17
cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4388-5-8.
[2014-1072].

19
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

- - 1. Mănăstirea Curchi – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.


271(478-22)(091)
Болдуин, Д. За гранью воображения. – Vezi Nr 925.

Скобев, Игорь. Масонство и Православная Церковь. – Vezi Nr 788.

819. Филипп – парнишка из нашего двора : [povestioare, jocuri cu subiecte reli-


gioase] / Библейская Лига в Молдове. – [Изд. 2-е]. – [Кишинев] : Библейская Лига в
Молдове, 2013 (Tipogr. "Poliart"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-4470-1-0.
Тетрадь 1. – 2013. – 47 p. : des., des. color. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-4470-2-7. –
[2014-822].
- - 1. Literatură religioasă pentru copii.
27-29
820. Тетрадь 2. – 2013. – 47 p. : des., des. color. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-
4470-3-4. – [2014-823].
- - 1. Literatură religioasă pentru copii.
27-29
821. Тетрадь 3. – 2013. – 48 p. : des., des. color. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-
4470-4-1. – [2014-824].
- - 1. Literatură religioasă pentru copii.
27-29
27-23 BIBLIA CREŞTINĂ
822. Biblia. Noul Testament şi Psalmii / Soc. Biblică Interconfesională din Moldo-
va. – [Chişinău] : Societatea Biblică Interconfesională din Moldova, 2014 (Tipogr. "Balacron").
– 390 p. ; 11 x 18 cm.
10000 ex.
ISBN 978-9975-909-44-0.
[2014-841].
- - 1. Noul Testament. 2. Psalmii în Noul Testament. 3. Biblia – Noul Testament.
27-23
823. Так говорит Библия : Вопросы и ответы / Библейская Лига в Молдове. –
[Изд. 2-е]. – Кишинев : Библейская Лига в Молдове, 2013 (Tipogr. "Poliart"). – 72 p. ; 11 x
16 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4470-5-8.
[2014-825].
- - 1. Biblia – Interpretări.
27-23

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
824. Academician Alexandru Roșca: Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; red. şt.: Aurelia Hanganu ;
resp. de ed.: Constantin Manolache ; bibliogr.: Diana Rotaru. – Chişinău : Institutul de Studii
Enciclopedice, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 167 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 42-81. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4239-0-8 (în cop. tare).
[2014-866].
- - 1. Roşca, Alexandru, 1934 - ..., academician, doctor habilitat în filozofie.
[316+1+929 Roşca]:016
825. "Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare",
conferinţa ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Sociologia şi asistenţa socială: inter-
ferenţe şi perspective de dezvoltare : Materialele Conf. şt. intern. din 15 mai 2014 / com. de
org.: Maria Bulgaru [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 276 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială. – Texte :
lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-514-0.
[2014-859].
- - 1. Sociologie. 2. Asistenţă socială.
316+364(082)=00
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
826. Яниогло, М. А.
Ассертивное общение : Учебное пособие : для студентов высших учебных заве-
дений / М. А. Яниогло ; Комрат. гос. ун-т. – Комрат : [Комратский государственный уни-
верситет], 2014. – 112 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. nu este indicat pe f. de tit. – Bibliogr.: p. 47-48 (42 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4440-6-4.
[2014-896].
- - 1. Comunicare asertivă.
316.77:37.015.3(075.8)
32 POLITICĂ
827. Ţîrdea, Bogdan.
Politologie : Curs de prelegeri / Bogdan Ţîrdea, Larisa Noroc ; red. şt.: Victor Ciobanu
; Inst. Naţ. pentru Dezvoltare. – Ed. a 3-a rev. şi ad. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 360 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-394-6 (în cop. tare).
[2014-939].
- - 1. Politologie.
32(075.8)

21
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită. – Vezi Nr 1063.

828. Roşca, Iurie.


Căderea din URSS în UE. Cronici antiliberale = Падение из СССР в ЕС.
Антилиберальные хроники / Iurie Roşca. – Chişinău : Universitatea Populară, 2014 (Tipogr.
"Prag-3"). – 192 p. ; 192 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-222-8.
[2014-975].
- - 1. Politică internă – Republica Moldova.
[323+33](478)
829. Грек, Иван Фёдорович.
Есть ли будущее у Республики Молдова? : Сборник статей / И. Ф. Грек ; ред.: Т.
В. Зайковская ; обл.: Д. А. Топал ; Ассоц. историков и политологов "Pro-Moldova", Ассоц.
"Союз Болгарских Орг.", Гагаузская Община Респ. Молдова. – Кишинёв : Б. и., 2014
(Tipogr. "Foxtrot"). – 533 p. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-120-24-1.
[2014-940].
- - 1. Politică internă – Republica Moldova.
323(478)(045)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
830. Ciobanu, Vitalie N.
NATO. Parteneriat pentru Pace. Republica Moldova : (Studiu şi documente) / Vitalie N.
Ciobanu, Natalia Codreanu, Gheorghe Bălan ; consultanţi principali: Igor Gorgan, Vitalie
State ; Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel
Bun". – Chişinău : Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 189 p. ; 24 cm.
Aut. nu sunt indicaţi pe cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4265-6-5.
[2014-870].
- - 1. NATO. 2. Parteneriatul pentru Pace. 3. Republica Moldova – Parteneriatul pentru
Pace.
327.5/.7+327(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
831. "Integrarea ştiinţei economice şi practici ca mecanism al dezvoltării efici-
ente a societăţii contemporane", conferinţa internaţională ştiinţifico-practică (4 ; 2014 ;
Chişinău). Integrarea ştiinţei economice şi practici ca mecanism al dezvoltării eficiente a
societăţii contemporane = Интеграция экономической науки и практики как механизм
эффективного развития современного общества : A 4-a Conf. Intern. şt.-practică :
Материалы междунар. научно-практ. конф., 21-22 noiem. 2013. Chişinău, Rep. Moldova /

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ред.-изд. совет: Бабенко О. А. [и др.] ; отв. ред.: П. И. Катан. – Chişinău : Universitatea


Slavonă, 2014 (Tipografia Asociaţiei lucrătorilor instituţiilor de învățământ slavone din Repu-
blica Moldova). – 340 p. : fig., fig. color, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Asoc. Euroasiatică a Universităţilor, Univ. Slavonă. – Tit. paral.: lb. rom., rusă.
– Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-117-17-3.
[2014-1045].
- - 1. Ştiinţa economică.
33+657+004(082)=135.1=111=161.1
330 Economie în general. Economie politică
832. Sava, Lilia.
Microeconomie : Indicaţii metodice / Lilia Sava, Maria Griţco ; red. resp.: Pavel Nistiriuc
; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii,
Catedra Sisteme şi Reţele de Comunicaţii Optoelectronice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014
– . – 20 cm. – ISBN 978-9975-45-305-9.
Partea 1-a. – 2014. – 45, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-306-6. – [2014-930].
330.101.542(076.5)
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
833. Securitatea şi sănătatea în muncă = Охрана здоровья и безопасность
труда : Ghid : Culegere de acte legislative şi normative privind securitatea şi sănătatea în
muncă în vigoare la 10 aprilie 2014 / alcăt.: Gheorghe Ţaralunga. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipografia Reclama). – 91, [1] ; 103, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-58-006-9.
[2014-789].
- - 1. Securitatea muncii.
331.45+614.8(095)=135.1=161.1
834. Securitatea şi sănătatea în utilizarea produselor chimice la locul de muncă
: Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă 28 aprilie 2014 / Org. Intern. a Muncii. –
[Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 25 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – Referinţe bibliogr.: p. 24-25 (32 tit.).
ISBN 978-92-2-1285315-7 (print). – ISBN 978-92-2-128316-4 (web pdf, Geneva).
[2014-902].
331.45
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
835. Brühlmann, Mario.
The Ten Commandments for Entrepreneurs : Achieving success with ethical principles
/ Mario Brühlmann. – [Chişinău] : Universitatea "Divitia Gratiae", [2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – 288 p. : il., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 279-284. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-322-5 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (în cop. tare).
[2014-996].
- - 1. Antreprenoriat.

23
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

334
836. Пармакли, Д. М.
Предприятие в современной экономической системе : учебное пособие / Д. М.
Пармакли, З. Н. Арикова, А. З. Онофрей ; Комрат. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. – [Комрат :
Б. и., 2014] (Tipogr. "Centrografic"). – 190 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Sub red. aut. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4245-7-8.
[2014-910].
- - 1. Întreprinderile în condiţiile economice.
334.7(075.8)
336 Finanţe
837. Drept fiscal : Suport de curs la disciplina "Drept fiscal" / Vlad Vlaicu, Aureliu
Rotaru, Viorica Boaghi [et al.] ; consultant şt.: Nicolae Roşca ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 298 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 287-298, la sfârşitul temelor şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-71-523-2.
[2014-1118].
- - 1. Drept fiscal.
336.225.1(075.8)
838. Кушнир, В.
Комментарий к Налоговому кодексу Республики Молдова : (Разделы 1-4) / В.
Кушнир, А. Сосна, Б. Сосна ; отв. ред.: И. Присэкару, У. Кетруш ; науч. рецензенты: А.
Армяник, В. Берлиба ; Ин-т Юрид. и Полит. Исслед. Акад. Наук Молдовы. – Кишинев :
Cartea Juridică, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 490 p. : tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9742-4-0.
[2014-815].
- - 1. Comentarii la Codul fiscal. 2. Codul fiscal – Comentarii.
336.22(478)(094.4)(0.072)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
839. Bajura, Tudor.
Sistemul subvenţionat de asigurare a riscurilor în agricultură : (Ghid metodologic) /
Tudor Bajura ; red. şt.: Alexandru Stratan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări
Econ. – Chişinău : INCE, 2014. – 77 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (13 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9932-1-0.
[2014-942].
338.43
840. Jilăveanu Ciulinaru, Denisa Carmen.
Managementul şi marketingul în afacerile agroalimentare : [pentru uzul studenţilor] /
Jilăveanu Ciulinaru Denisa Carmen, Movileanu Veronica. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 254 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 252-254 (48 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-164-8.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-1015].
- - 1. Afaceri agroalimentare – Management – Marketing.
338.43:339.158(075.8)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
841. Identificarea nevoilor de formare în zona transfrontalieră România –
Ucraina – Republica Moldova = Identifying training needs in cross-border area Romania –
Ukraine – Republica Moldova / Joint Business Support Centre ; expert studiu Mihai Popescu.
– [Chișinău] : S. n., 2014 (Tipogr. ″Balacron″). – 183 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Tit. pe cop.: lb. engl. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare într-o cutie cartonată. –
Bibliogr.: p. 92-95, 180-183 (94 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Chamber of Commerce
and Industry Suceava – Lead Partner, Bukovinian Centre for Development and
Reconstruction, State Univ. "Alecu Russo" from Bălţi [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-128-02-5 (în cutie).
[2014-846].
- - 1. Zona transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova.
339.543(498+477+478)=135.1=111
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
842. Dezvoltarea regională : Suport de curs pentru participant : Programul Pilot
al UE pentru Dezvoltare Regională pentru Republica Moldova / Acad. de Administrare Publi-
că, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Deutsche Gesellschaft für Intern.
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH [et al.] ; au contribuit: Bulat Violeta [et al.]. – [Chişinău : S. n.,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 184, [1] p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul modulelor şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al
Min. German pentru Coop. Intern. (Sida), Min. Afacerilor Externe al României şi Uniunii Euro-
pene. – 250 ex.
ISBN 978-9975-53-329-4.
[2014-1000].
- - 1. Dezvoltare regională.
[339.92:352/354+332(478)](075)
843. Gribincea, Alexandru.
Integrare economică europeană : Suport de curs / Alexandru Gribincea, Natalia Căr-
bune ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Marketing şi Relaţii Econ. In-
tern. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 204 p. : tab. ; 21 cm.
Text parțial : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 200-203 (57 tit.), la sfârșitul temelor şi în subsol. –
50 ex.
ISBN 978-9975-71-503-4.
[2014-851].
- - 1. Integrare economică europeană.
339.92(075.8)
844. International Economic Relations : [pentru uzul studenţilor] / aut.: Y. Kozak,
A. Gribincea, T. Sporek [et al.] ; ed. by Y. Kozak, A. Gribincea ; Moldova State Univ., Marke-
ting and Intern. Econ. Relations Dep., Odessa Nat. Econ. Univ. [et al.]. – Chișinău : CEP
USM, 2014 (Tipogr. ″Print Caro″). – 168 p. : fig., tab. ; 21 cm.

25
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 167-168 (39 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-152-5 (Tipogr. "Print Caro").
[2014-1020].
- - 1. Relaţii economice internaţionale.
339.9(075.8)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
845. "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene",
conferinţă ştiinţifică (2011 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică "Ştiinţa juridică autohtonă prin
prisma valorilor şi tradiţiilor europene" [cu genericul] "Metode şi forme de racordare a studiilor
juridice autohtone la standardele şi valorile europene", 19 oct. 2011 / red. şef: Vitalie
Gamurari. – [Chişinău] : Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, [2014] (Tipogr.
"Grafema-Libris"). – 309 p. : tab. ; 24 cm. – (Symposia Professorum).
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst. Cercetări în Domeniul Protecţiei Dreptu-
rilor Omului (ICDPDO). – Texte : lb. rom., rusă. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la
sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-52-165-9 (Grafema-Libris).
[2014-786].
34:378.4(082)=135.1=161.1
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
846. Bujor, Valeriu.
Teoria generală a dreptului : (note de curs) / Valeriu Bujor, Larisa Buga ; Inst. de Ştiinţe
Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print Caro"). – 112 p. ; 20
cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex.
ISBN 978-9975-56-153-2.
[2014-1010].
- - 1. Teoria generală a dreptului.
340(075.8)
341 Drept internaţional
847. Annual Overview on the Moldova-Ukraine State Border ... / Common Border
Security Assessment Report, European Union Border Assistance, Mission to Moldova and
Ukraine. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 30 cm.
... 2013. – 2014. – 24 p. : fig., tab. color. – F. f. de tit. – [2014-1028].
341.22(047)
848. Idem în lb. rusă : Совместный отчет об оценке безопасности на молдавско-
украинской границе за ... г. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")] – . – 30
cm.
... 2013. – 2014. – 24 p. : fig., tab. color. – F. f. de tit. – [2014-1029].
341.22(047)
849. Democraţia şi drepturile omului. Încep cu noi! : Carta pentru toţi : Carta pri-
vind educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului / Consiliul
Europei, Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova ; ed.:
Elena Diez Villagrasa ; versiune în lb. rom.: Simona Velea. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 31, [1] p. : il. color ; 15 x 21 cm.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Finlandei, Univ. "Pespectiva-INT". – [150] ex.


ISBN 978-9975-53-335-5.
Gratuit. – [2014-1001].
341.231.14:37.015
850. Dorul, Olga.
Dreptul conflictelor armate : Suport de curs / Olga Dorul, Virginia Zaharia ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Intern. şi Drept al Relaţiilor Econ. Externe. –
Chişinău : CEP USM, 2014. – 98 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15-16 (20 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-508-9.
[2014-854].
- - 1. Dreptul conflictelor armate.
341.61+341.92(075.8)
851. Lazari, Constantin.
Dreptul internaţional al afacerilor : Note de curs / Constantin Lazari, Violeta Melnic,
Valeriu Gureu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 318 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – Referinţe bibliogr.: p. 316-318 (71 tit.) şi în subsol. – 50
ex.
ISBN 978-9975-56-163-1.
[2014-1019].
- - 1. Dreptul internaţional al afacerilor.
341.2(075.8)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
852. Arseni, Alexandru.
Egalitatea şi universalitatea drepturilor fundamentale ale omului – principii edificatoare
ale statului de drept şi democratic : Probleme teoretice şi practice actuale : Monografie /
Alexandru Arseni, Constantin Olteanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Drept Con-
stituţional şi Drept Administrativ. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 230 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 195-218 (379 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-489-1.
[2014-847].
- - 1. Drepturile fundamentale ale omului.
342.7
853. Codul contravenţional al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele
modificări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 15.05.2014. –
[Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 160 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4457-9-5 (eronat).
[2014-889].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
854. Rusu, Victor.
Dreptul parlamentar : Note de curs / Victor Rusu ; Univ. de Studii Europene din Mol-
dova. – Chişinău : Vizual design, 2014. – 138 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 80-86, la sfârşitul cap. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4166-3-4.

27
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

[2014-895].
- - 1. Drept parlamentar.
342.53(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
855. Bejan, Octavian.
Elemente de teoria securităţii criminologice private : (material didactic) / Octavian Be-
jan, Valeriu Bujor ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : CEP USM,
2014. – 98 p. : fig. ; 21 cm. – (Institutul de Criminologie).
Bibliogr.: p. 83-85 (44 tit.), la sfârşitul temelor şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-498-3.
[2014-848].
- - 1. Criminologie.
343.9(075.8)
856. Cernomoreţ, Sergiu.
Samovolnicia în dreptul penal : Monografie / Sergiu Cernomoreţ ; Inst. de Relaţii Intern.
din Moldova, Fac. de Drept, Catedra "Drept Public". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print
Caro"). – 132 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 125-131 (178 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-158-7.
[2014-1017].
- - 1. Samovolnicie. 2. Drept penal.
343.2/.7
857. Cojocaru, Radion Gr.
Infracţiuni contra sănătăţii publice şi a convieţuirii sociale : Seria: Drept penal (Partea
specială) : Suport de curs / Radion Gr. Cojocaru. – Chişinău : [Academia "Ştefan cel Mare"],
2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 179 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-121-24-8.
[2014-873].
- - 1. Infracţiuni contra sănătăţii publice. 2 Infracţiuni contra convieţuirii sociale.
343.347(075.8)
858. Gîrla, Lilia.
Brief Course of the Substantive Criminal Law (II) : (study guide, textbook, case law and
extracts of intern. regulations) : Full Time Education : Cicle 1: Licentiate / Gîrla Lilia ; Moldova
State Univ., Law Fac., Dep. of Criminal Law and Criminology. – Chişinău : CEP USM, 2014. –
172 p. : scheme, tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 169-172 (45 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-504-1.
[2014-852].
Drept penal. Partea Generală (II).
- - 1. Drept penal. Partea Generală.
343(075.8)
859. Melnic, Violeta.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Protecţia şi răspunderea penală a minorilor la nivel european : monografie / Violeta


Melnic ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 337 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 325-337 (271 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-162-4.
[2014-1016].
- - 1. Minori – Răspundere penală. 2. Minori – Protecţie.
343.121.5
860. Puica, Viorica.
Justiţia juvenilă : îndrumar pentru judecători şi procurori / Viorica Puica ; Inst. Naţ. al
Justiţiei. – Chişinău : S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic). – 104 p. ; 22 cm.
Aut. nu este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 101-104. – Apare cu sprijinul financiar al
UNICEF.
ISBN 978-9975-4411-4-8.
[2014-892].
- - 1. Justiţie juvenilă.
343.137.5
861. Zaporojan, Igor.
Criminalitatea feminină în Moldova / Igor Zaporojan ; Univ. de Stat din Moldova. – Chi-
şinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 160 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 146-153 (128 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-835-4.
[2014-863].
- - 1. Criminalitatea feminină în Moldova.
343.914(478)(075)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
862. Băieşu, Aurel.
Dreptul protecţiei consumatorilor : Suport de curs / Aurel Băieşu, Olesea Plotnic ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 251 p. : tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 247-251, la sfârşitul subiectelor şi în subsol. – 100 + 50 ex.
ISBN 978-9975-71-511-9.
[2014-857].
- - 1. Dreptul protecţiei consumatorilor.
346.548(075.8)
347 Drept civil
863. Mîţu, Gheorghe.
Reprezentarea şi intermedierea în dreptul privat : Studiu monografic / Gheorghe Mîţu.
– Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Notograf Prim"]. – 386 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 353-386 (358 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4276-1-6.
[2014-1052].
- - 1. Drept privat.
347

29
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


864. Халабуденко, О. А.
Имущественные права = Drepturile patrimoniale : [pentru uzul studenţilor] / О. А.
Халабуденко ; Междунар. независимый ун-т Молдовы. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr.
"Elan Poligraf") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-101-55-4.
Кн. 2-я : Обязательственное право = Drept obligaţional. – 2014. – 488 p. – Tit.
paral.: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 467-484 (215 tit.). – 200 ex. – ISBN
978-9975-66-386-1. – [2014-933].
- - 1. Drepturi patrimoniale. 2. Drept obligaţional.
347.2/.4(075.8)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
865. Cojocaru, Violeta.
Clauzele abuzive în contractele de consum : Monografie / Violeta Cojocaru, Olesea
Plotnic ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 191 p. ; 24 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., fr. – Rez.: lb. fr. – Bibliogr.: p. 175-189 (248 tit.), în text şi în
subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-482-2.
[2014-1113].
- - 1. Contracte de consum – Clauze abuzive.
347.45/.47
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
866. Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării strategiei de
reformă a sectorului justiţiei 2011-2016 : Raport anual 2013 Privind gradul de implementare
al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 : perioada de rapoarte:
ian.-dec. 2013 / Min. Justiţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Bons
Offices"]. – 43, [1] p. : tab., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol.
[2014-903].
347.95/99
867. Specializarea judecătorilor şi oportunitatea creării sistemului instanţelor
de contencios administrativ în Republica Moldova / Centrul de Resurse Juridice din Mol-
dova CRJM ; elab.: Nadejda Hriptievschi [et al.] ; expert intern.: Jesper Wittrup. – Chişinău :
S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic). – 83 p. : fig., tab. color, tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Mol-
dova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-9523-6-1.
[2014-837].
- - 1. Specializarea judecătorilor – Republica Moldova. 2. Contenciosul administrativ în
Republica Moldova.
[347.962+342.9](478)
868. Idem în lb. rusă : Specialisation of judges and feasibility of creating administra-
tive courts in the Republic of Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic). – 78 p.
: fig., tab. color, tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Mol-
dova. – 100 ex.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9523-8-5.
[2014-838].
- - 1. Specializarea judecătorilor – Republica Moldova. 2. Contenciosul administrativ în
Republica Moldova.
[347.962+342.9](478)
869. Studiu cu privire la optimizarea hărţii judiciare din Republica Moldova /
Centrul de Resurse Juridice din Moldova CRJM ; elab.: Nadejda Hriptievschi [et al.] ; trad. din
engl.: Doina Dumbrăveanu-Munteanu ; expert intern.: Jesper Wittrup. – Chişinău : S. n., 2014
(Combinatul Poligrafic). – 122 p. : fig., h., tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Mol-
dova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-4255-9-9.
[2014-835].
- - 1. Harta judiciară din Republica Moldova.
347.9(478)
870. Idem în lb. engl. : Study on optimization of the judicial map in the Republic of
Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic). – 118 p. : fig., h., tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Mol-
dova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9523-7-8.
[2014-836].
- - 1. Harta judiciară din Republica Moldova.
347.9(478)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
871. Boişteanu, Eduard.
Parteneriatul social în sfera muncii : Monografie / Eduard Boişteanu ; red. şt.: Nicolai
Romandaş ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. – Chişinău :
CEP USM, 2014. – 271 p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 232-259 (449 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-497-6.
[2014-1116].
- - 1. Dreptul muncii. 2. Parteneri în sfera muncii
349.2:331.105
872. Codul muncii al Republicii Moldova : În conformitate cu ultimele modificări şi
completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 25.04.2014. – [Chişinău :
Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 118 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4322-8-3 (eronat).
[2014-890].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
873. Garusov, Olga.

31
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Karl Schmidt. Primar al Chişinăului = Karl Schmidt. Bürgmeister von Chisinau = Карл
Шмидт. Городской голова Кишинёва, 1877-1903 / Olga Garusov. – [Chişinău] : Cartier,
[2014] (Combinatul Poligrafic). – 129 p. : fot., [1] f. port. ; 21 cm. – (Colecţia "C(art)ier" /
coord. de Vitalie Coroban).
Tit., text paral.: lb. rom., germ., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-876-1 (în cop. tare).
275, 00 lei. – [2014-839].
- - 1. Schmidt, Karl, 1846-1928, primar al Chişinăului.
352.075.2(478-25)(091)
874. Griţco, Ana.
Carol Schmidt. Întoarcere în timp = Karl Schmidt. Rückkehr zu der zeit / Ana Griţco ;
Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. – Chişinău : Bons Offices, 2014. – 159 p. : fig., tab. ; 12 x
19 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., germ. – Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 109-110. –
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-823-1 (Bons Offices) (în cop. tare).
[2014-878].
- - 1. Schmidt, Karl, 1846-1928, primar al Chişinăului.
352.075.2(478-25)(091)=135.1=112.2
875. "Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii",
conferinţă naţională cu participare internaţională (6 ; 2014 ; Chişinău). Conferinţă naţio-
nală cu participare internaţională "Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul
societăţii" : Sesiune de comunic. şt., ed. a 6-a, 12-13 Oct. 2012 / col. red.: Maria Orlov
(coord.) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf") – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-66-389-2. – Tit. preluat de pe cop.
Caietul Ştiinţific nr. 6/2012. – 2014. – 610 p. : fig., tab., fot. color ; 24 cm. – Antetit.:
Inst. de Ştiinţe Administrative din Rep. Moldova. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-66-390-8. –
[2014-936].
- - 1. Administraţie publică.
351/354:34(082)=00
876. "Teoria şi practica administrării publice", conferinţa ştiinţifico-practică
(2014 ; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conf. şt.-practice cu
participare intern., 23 mai 2014 / com. org.: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău : [Academia de
Administrare Publică], 2014. – 496 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Administrare Publică. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4241-9-6.
[2014-893].
- - 1. Administrare publică.
351/354(082)
877. Varta, Ion.
Primarul Carol Schmidt: opera de modernizare a oraşului Chişinău : Studiu introductiv.
Documente / Ion Varta, Tatiana Varta ; Serviciul de Stat de Arhivă al Rep. Moldova, Arhiva
Naţ. a Rep. Moldova, Ambasada Rep. Federale Germania [et al.]. – Chişinău : Cartier, 2014

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Tipogr. "Bons Offices"). – 304 p. : tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil
Pâslariuc).
Texte : lb. rom., germ., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-877-8.
136,00 lei. – [2014-862].
- - 1. Schmidt, Karl, 1846-1928, primar al Chişinăului.
352.075.2(478-25)(091):94(478)"1877/1903"
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
878. Moldova : Tradiţie şi cultură militară = Tradition and military culture = Военные
традиции и культура : Album / Simion Carp, Ghenadie Chiriţa, Ruslan Condrat [et al.] ; trad.:
Diana Cebotari (lb. engl.), Angela Şcolnîi (lb. rusă) ; Asoc. Obştească "Tradiţii Militare", Acad.
"Ştefan cel Mare" a MAI. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 267, [8] p. : fot.
color ; 16 x 22 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – [300] ex.
ISBN 978-9975-80-807-1 (în cop. tare şi în supracop).
[2014-877].
- - 1. Tradiţie şi cultură militară.
355.48(478)(084.12)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
879. Angajare şi dizabilitate : Ghid de bune practici pentru angajatorii din Republica
Moldova / Asoc. "Motivaţie" din Moldova ; elab.: Ecaterina Surdu [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Dira-AP"). – 35, [1] p. : fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35 (16 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Reprezentanţei
SOIR Moldova (The Swedish Org. for Individual Relief), cu fonduri de la Sida şi SMC (Consi-
liul Misiunii Suedeze). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4022-5-5.
[2014-1060].
364.26.048.6:331
880. Managementul de caz pentru copiii identificați fără însoțitori legali pe teri-
toriile altor state : Ghid pentru profesioniști = Работа с делом ребенка, выявленного на
территории иностранного государства без сопровождения законных представителей :
Профессиональное руководство / Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep. Moldova
; Reprezentanţa din Rep. Moldova a Fundaţiei "Terre des hommes" ; [coord.: Cristina Triboi].
– [Chişinău] : Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației "Terre des hommes", [2014
(Tipografia "Colormania")]. – 60 ; 65 p. : tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.:
p. 59-60, 64-65 (37 tit.) şi în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei
Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare. – 400 ex.
ISBN 978-9975-4497-3-1.
[2014-1056].
- - 1. Copii – Drepturi – Protecţie.
364.44:342.72/.73=135.1=161.1

33
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Sociologia şi asistenţa socială: interferenţe şi perspective de dezvoltare. – Vezi


Nr 825.

368 Asigurări
881. Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Strategia de dezvoltare institu-
ţională a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru anii ... / Compania Naţ. de
Asigurări în Medicina. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")] – . – 28 cm.
... 2013-2017. – 2014. – 40 p. : h., tab. color. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f.
de tit. – Broşată în spirală. – [2014-1081].
368.9.06(478
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
882. Condraticova, Liliana.
Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel : [Monogra-
fie] / Liliana Condraticova ; resp. ed.: Constantin Manolache ; trad. textului în engl.: Corina
Prohniţchi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. – Ed. encicl. – Chişinău
: Institutul de Studii Enciclopedice, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 179 p. : fot., tab. ;
24 cm.
Text parţial paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 174-178 (93 tit.). – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4094-9-0.
[2014-1007].
- - 1. Mănăstirea de călugări cu hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel – Bocancea –
Raionul Sângerei.
37+726.71(478-22)(091)
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
883. Ghidul Uniunii Europene în şcoală între educaţia formală şi neformală /
Vasile Cucerescu, Enrique Banús, Iordan Gheorghe Bărbulescu [et al.] ; Lifelong Learning
Progr., Univ. Intern. de Catalunya (UIC), Inst. de Relaţii Intern. din Moldova (IRIM) [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. ″Print Caro″). – 166 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul părţilor şi în subsol. – Apare cu sprijinul Comisiei Europene. – 800
ex.
ISBN 978-9975-56-166-2.
[2014-1135].
- - 1. Educaţie formală şi neformală.
37.013:061.1 EU
884. Guzgan, Valentin.
Cultura şi comportamentul organizaţional în instituţia educaţională : (Teorie şi abordări
metodologice) : Suport de curs / Valentin Guzgan ; coord. şt.: Dumitru Patraşcu ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă", Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. "Garomont-Studio"). – 262 p. : fig., fot. color, tab. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 252-262 (233 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al familiilor Şchirca şi Roş-
ca. – 100 ex.
ISBN 978-9975-115-04-9.
[2014-912].

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaţie – Cultură organizaţională.


37.0
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
885. "Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi adoles-
centului", conferinţa naţională cu participare internaţională (10 ; 2014 ; Chişinău). A X-a
conferinţă naţională cu participare internaţională ştiinţifico-practică a psihologilor "Dimensiuni
contemporane în formarea personalităţii copilului şi adolescentului", 16 mai 2014 : [materiale]
/ com. şt.: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.] ; resp. ed.: Lucia Savca. – Chişinău : S. n.,
[2014] (Tipografia Reclama). – 243 p. : des., fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Centrul Psiho-Socio-Pedagogic, Direcţia Gen. Educaţie Tineret şi Sport, Univ.
"Petre Andrei" din Iaşi, Fac. de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, România [et al.]. – Texte : lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-019-9.
[2014-792].
- - 1. Formarea personalităţii copilului şi adolescentului.
37.015:159.9(082)=135.1=161.1
886. Losîi, Elena.
Psihologia educaţiei / Elena Losîi ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Psihologie și
Psihopedagogie Specială, Catedra Psihologie. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 203 p. : fig.,
tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 185-186 (37 tit.) şi la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-507-2.
[2014-853].
- - 1. Psihologia educaţiei. 2. Psihologie pedagogică.
37.015.3
887. Psihopedagogia integrării / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Sergiu Racu [et
al.] ; coord. şt.: Doru-Vlad Popovici, Aurelia Racu. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : S.
n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 415 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 405-415 (156 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-316-4 (în cop. tare).
[2014-991].
- - 1. Psihopedagogie. 2. Educaţie incluzivă.
37.015.3:376
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
888. Burdeniuc, Galina.
Methodology Basics of Teaching English as a Foreign Language / Galina Burdeniuc,
Silvia Rotaru. – Chişinău : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 154, [1] p. : fig., scheme, tab. ;
24 cm.
În regia aut. – Bibliogr.: p. 155 (27 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-61-787-1.
[2014-1119].
- - 1. Limba engleză – Metodica predării.
37.016.046:811.111
889. "Calitatea învăţământului la chimie: Realităţi şi perspective", conferinţa
ştiinţifico-metodică (2014 ; Chişinău). Calitatea învăţământului la chimie: Realităţi şi per-

35
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

spective : Conf. şt.-metodică, Ed. 1-a, 16 mai 2014 / com. de org.: Viorica Gladchi (preşedin-
te). – Chişinău : CEP USM, 2014. – 174 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Serie nouă).
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. – Texte : lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-71-519-5.
[2014-861].
- - 1. Chimie – Metodica predării.
37.016.046:54(082)=135.1=161.1
890. "Probleme de didactică şi gramatică ale limbilor moderne", conferinţă in-
ternaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională "Probleme de didactică şi gramatică
ale limbilor moderne" = Conférence Internationale "Problemes de didactique et de grammaire
des langues dans le cadre du projet de l’AUF Mutualisation des formations en FOS sur des
réseaux interuniversitaires" = International Conference "Problems of Modern Language
Teaching and Grammar" : Actele Conf. Intern. In memoriam Eugenia Pavel, 26 apr. 2013 /
coord.: Eufrosimia Axenti [et al.]. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic USM, 2014. – 359 p.
: fig., fot., fot. color, tab. ; 29 cm. – (Limbaje şi comunicare).
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Agenţia Univ. a Francofoniei, Fac. de Lb. şi Lit.
Străine [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl., fr. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. rom.,
engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 90 ex.
ISBN 978-9975-71-501-0.
[2014-1110].
- - 1. Limbi moderne – Metodica predării.
37.016.046:811'36(082)=135.1=111=133.1
891. Паскарь, Лариса.
Русский язык и литературное чтение : Ghid pentru profesori : Clasa a 8-a / Лариса
Паскарь, Людмила Пасинковская ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Editerra
Prim, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 72, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rom. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-323-2.
[2014-990].
- - 1. Limba rusă – Metodica predării.
37.016.046:[811.161.1+821.161.1.09]
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
892. Faur, Mihaela-Liliana.
Ritmul activităţii motrice în sistemul pregătirii profesionale pedagogice a profesorului de
educaţie fizică : Monografie / Mihaela-Liliana Faur, Olga Aftimiciuc, Sergiu Danail. – Chişinău
: Valinex, 2014. – 151 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 102-118 (275 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-240-4.
[2014-1103].
- - 1. Pregătirea profesională pedagogică a profesorului de educaţie fizică.
37.091:796/799
893. Guţu, Vladimir.
Curriculum educaţional : Cercetare. Dezvoltare. Optimizare / Vladimir Guţu ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 229 p. : fig., tab. ; 25 cm.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 225-229 (138 tit.). – 100 ex.


ISBN 978-9975-71-526-3.
[2014-1111].
- - 1. Curriculum educaţional.
37.091
894. "Valorificarea experienţei profesionale: de la practica pedagogică la ates-
tarea cadrelor didactice", conferinţa ştiinţifico-practică naţională (2014 ; Chişinău).
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională "Valorificarea experienţei profesionale: de la practica
pedagogică la atestarea cadrelor didactice", 22 noiem. 2013, Chişinău / coord.: L. Cibotaru. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 361 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra de
lb. rom. şi filologie clasică. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 30 ex.
ISBN 978-9975-115-33-9.
[2014-911].
- - 1. Cadre didactice – Formare – Atestare.
37.091:[80/81+821.09](082)=135.1=161.1

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


895. Abecedar / Maria Buruiană, Silvia Cotelea, Aurelia Ermincioi [et al.] ; comisia de
evaluare: Maria Harea [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. rev. – Chişinău : Ştiinţa :
Prut Internaţional, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 143 p. : des. color ; 26 cm.
[34500] ex.
ISBN 978-9975-67-929-9 (Ştiinţa). – ISBN 978-9975-69-918-1 (Prut Internaţional).
[2014-1126].
373.3.016:811.135.1(075.2)
896. Abecedar : Caiet de scriere. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 48 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4322-5-2 (eronat).
[2014-906].
373.2:811.135.1(075.2)
897. Antonimele : Exerciţii instructive şi distractive pentru preşcolari / trad. din engl.:
Lucia Ţurcanu ; il.: Emanuela Carletii. – Chişinău : Arc, 2014 (Imprimat în Belgia). – [28] p. :
il., il. color ; 17 x 33 cm. – (Prima mea carte de învăţătură).
Tit. orig.: The opposites. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-770-3.
[2014-1123].
373.2:811.135.1
898. Calmîc, Maria.
Utilizarea poeziilor şi ghicitorilor în cadrul lecţiilor din ciclul primar / Calmîc Maria. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 12 p. : tab. ; 21 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-384-7.
[2014-931].

37
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

373.2
899. Călătorie în Africa : Un teatru în miniatură pentru întreagă familie! / concept de
Nickoly Nemzer ; text de Moira Butterfield ; trad.: Sanda Albu. – [Chişinău] : Prut ; Belgia :
Creations for Children International, 2014 [Tipărit în China]. – [20] p. : il., il. color ; 28 cm. –
(Fără foarfecă sau lipici! : Pentru toate vârstele!) (Modelăm și ne distrăm : modele
predecupate cu instrucţiuni online!).
ISBN 978-9975-54-120-6.
[2014-1089].
373.2/.3
900. Cimpoieş, Valentina.
Comunicare : 4-5 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : Bons
Offices, 2014. – 32 p. : des., des. color ; 28 cm. – (Grădiniţă veselă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-813-2.
[2014-888].
373.2
901. Cimpoieş, Valentina.
Comunicare : 3-4 ani / Valentina Cimpoieş ; pict.: Timuţa Aliona. – Chişinău : Bons
Offices, 2014. – 32 p. : des. color ; 28 cm. – (Grădiniţă veselă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-812-5.
[2014-887].
373.2
902. De la A la Z îţi vorbeşte clasa "Z" / Liceul "Litterarum" ; coord. şi concepţie:
Augustina Zbancă. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 89, [1] p. : fot., il. color ; 28 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-71-496-9 (în cop. tare).
[2014-1114].
- - 1. Liceul "Litterarum" – Municipiul Chişinău – Republica Moldova. 2. Învăţământ pri-
vat – Republica Moldova.
373.3.016:811.135.1
903. Formele şi culorile : Exerciţii instructive şi distractive pentru preşcolari / trad.
din engl.: Lucia Ţurcanu ; il.: Emanuela Carletti. – Chişinău : Arc, 2014 (Imprimat în Belgia). –
[28] p. : il., il. color ; 17 x 33 cm. – (Prima mea carte de învăţătură).
Tit. orig.: Shapes and Colours. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-769-7.
[2014-1122].
373.2:159.937.51
904. Granaci, Lidia.
Jocul creativ : Îndrumar metodic / Lidia Granaci, Galina Grădinari. – [Chişinău] : Epi-
graf, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 136 p. : fot., [8] p. : fot. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 135 (23 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-125-40-6.
[2014-1003].
- - 1. Jocul creativ.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

373.2
905. Întâmplări la fermă : Un teatru în miniatură pentru întreagă familie! / concept
de Nickoly Nemzer ; text de Moira Butterfield ; trad.: Sanda Albu. – [Chişinău] : Prut ; Belgia :
Creations for Children International, 2014 [Tipărit în China]. – [20] p. : il., il. color ; 28 cm. –
(Fără foarfecă sau lipici! : Pentru toate vârstele!) (Modelăm și ne distrăm : modele
predecupate cu instrucţiuni online!).
ISBN 978-9975-54-121-3.
[2014-1090].
373.2/.3
906. Mașini grozave : Un teatru în miniatură pentru întreagă familie! / concept de
Nickoly Nemzer ; text de Moira Butterfield ; trad.: Sanda Albu. – [Chişinău] : Prut ; Belgia :
Creations for Children International, 2014 [Tipărit în China]. – [20] p. : il., il. color ; 28 cm. –
(Fără foarfecă sau lipici! : Pentru toate vârstele!) (Modelăm și ne distrăm : modele
predecupate cu instrucţiuni online!).
ISBN 978-9975-54-123-7.
[2014-1092].
373.2/.3
907. Număratul : Exerciţii instructive şi distractive pentru preşcolari / trad. din engl.:
Lucia Ţurcanu ; il.: Emanuela Carletii. – Chişinău : Arc, 2014 (Imprimat în Belgia). – [28] p. :
il., il. color ; 17 x 33 cm. – (Prima mea carte de învăţătură).
Tit. orig.: Counting. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-772-7.
[2014-1125].
373.2:51
908. Poşete minunate : Un teatru în miniatură pentru întreagă familie! / concept de
Nickoly Nemzer ; text de Moira Butterfield ; trad.: Sanda Albu. – [Chişinău] : Prut ; Belgia :
Creations for Children International, 2014 [Tipărit în China]. – [20] p. : il., il. color ; 28 cm. –
(Fără foarfecă sau lipici! : Pentru toate vârstele!) (Modelăm și ne distrăm : modele
predecupate cu instrucţiuni online!).
ISBN 978-9975-54-122-0.
[2014-1091].
373.2/.3
909. Scrisul : Exerciţii instructive şi distractive pentru preşcolari / trad. din engl.: Lu-
cia Ţurcanu ; il.: Emanuela Carletii. – Chişinău : Arc, 2014 (Imprimat în Belgia). – [28] p. : il., il.
color ; 17 x 33 cm. – (Prima mea carte de învăţătură).
Tit. orig.: Writing. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-771-0.
[2014-1124].
373.2:811.135.1
910. Vinnicenco, Elena.
Integrarea tehnologiilor educaţionale în învăţămîntul primar / Elena Vinnicenco, Dumi-
tru Patraşcu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-
Studio"). – 127 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 101-112 (164 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-115-34-6.

39
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

[2014-916].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
911. Новак, Евгения.
Букварь : [учебник русского языка и литературы для 1 класса] / Евгения Новак,
Татьяна Рассказова, Ольга Попова ; пер. текстов с др. яз. на рум.: Я. Аким [и др.] ; экс-
пертная комиссия: Наталья Соколова [и др.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Ed.
a 3-a]. – [Кишинев] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 144 p. : des. color ; 26 cm.
[9000] ex
ISBN 978-9975-61-803-8.
[2014-1055].
- - 1. Abecedar.
373.3.016:811.161.1+821.161.1.09(075.2)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
912. Puiu, Ivan.
Ghidul beneficiarului de servicii de intervenţie timpurie în copilărie / Ivan Puiu ; Centrul
de intervenţie precoce "Voinicel". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Prag-3"). – 80 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 68-70 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova. –
2000 ex.
ISBN 978-9975-77-221-1.
[2014-788].
- - 1. Copii cu dizabilităţi.
376:364.26
913. Соловей, Родика.
Инклюзивное образование : Методологический гид для учреждений общего на-
чального и среднего образования / Родика Соловей ; коорд.: Людмила Малкоч, Галина
Филип ; консультанты: Инна Морару [и др.] ; Keystone Human Services Intern. Moldova
Assoc., Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 154
p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 106 (25 tit.). – Apare cu sprijinul financiar
al Open Society Foundation/Early Childhood Progr. în parteneriat cu Open Society
Foundations/Mental Health Initiatives. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-391-5.
[2014-937].
376
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
914. Bârdan, Veaceslav.
Programul practicii tehnico-economice pentru anul 2 de studii, FIEB, specialitatea Mar-
keting şi logistică / Veaceslav Bârdan, Andrei Gangan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie
Econ. şi Business, Catedra Teorie Econ. şi Marketing. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 18,
[1] p. : tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex.
[2014-921].
378:339.138(073.8)
915. Calugher, Viorica.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ghidul privind stagiul practicii de specialitate : ciclul 1 – studii superioare de licenţă :


(specialitatea Educaţie fizică şi sport) / Calugher Viorica ; resp. ed.: Goncearuc Svetlana ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Valinex"). – 64 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 35 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-243-5.
[2014-1106].
378:796/799
916. Catalog ECTS : Anul universitar 2011-2012 : [a Universităţii Agrare de Stat din
Moldova] / Gh. Cimpoieş, V. Vrancean, E. Zacon [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Chişinău : UASM, 2011. – 157 p. : tab. ; 25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-64-207-1.
[2014-1130].
- - 1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – Cataloage
378.663.1(478-25)
917. Cauia, Alexandru.
Ghid privind elaborarea tezelor de licenţă la ciclul 1 şi tezelor de masterat la ciclul 2 :
Metodă de elaborare, reguli de perfecţionare, procedură de susţinere / Cauia Alexandru,
Melnic Violeta ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : [Grafema-Libris],
2013. – 54 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 52-54 (55 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-52-163-5.
[2014-1048].
378(076.5)
918. Dulgheru, Valeriu.
Bazele Proiectării Maşinilor : 50 de ani de activitate (1964-2014) / V. Dulgheru ; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Chişinău : Universitatea Tehnică a Moldovei : Bons Offices, 2014. – 260
p. : fig., tab., fig. color ; 25 cm.
Tit. pe cop.: Catedra Bazele Proiectării Maşinilor. – Lista selectivă a lucrărilor şt. publ.
la Catedră (perioada 1964-2014) : p. 153-259. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-862-0 (Bons Offices) (în cop. tare).
[2014-1058].
- - 1. Catedra Bazele Proiectării Maşinilor – Universitatea Tehnică a Moldovei.
378(478-25):621.01
919. Pleşca, Maria.
Ghid de elaborare a tezei de licenţă şi de master în Psihologie / Maria Pleşca ; Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Specială. –
[Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 40 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. nu este indicat pe f. de tit. – Bibliogr.: p. 35 (4 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-115-15-5.
[2014-914].
378(076.5)

41
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

920. UASM la 80 de ani : Catalog, 2013/2014 : [în vol.] / Gh. Cimpoieş, V. Vrancean,
E. Zacon [et al.] ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : UASM, 2013 (Tipogr. "Print-
Caro") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-238-5.
Vol. 1. – 2013. – 310 p. : tab. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-239-2. – [2014-1131].
- - 1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova – Cataloage.
378.663(478-25)(085.5)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor. – Vezi Nr 1055.
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
921. Material educaţional cu privire la Sistemele Naturale de Tratare în Mana-
gementul Apelor Uzate ale Comunităţilor Rurale : Black Sea Basin 2007-2013 : Joint
Operational Programme / WASTEnet, BlackSea Cross Border Cooperation. – [Chişinău : Eco-
TIRAS, 2014] (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 14 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 14. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 500
ex.
ISBN 978-9975-66-385-4.
[2014-932].
504.4
51 MATEMATICĂ
922. Cimpoieş, Valentina.
Matematica aplicativă : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini:
Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2014. – 47, [1] p. : des. ; 24 cm. – (Calea spre
performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-788-3.
[2014-879].
- - 1. Matematica aplicativă.
51(075.2)
923. Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste pentru evaluare finală : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini:
Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Bons Offices, 2014. – 51, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Calea spre
performanţă) (Absolvire).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-808-8.
[2014-1068].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
517 Analiză
924. Perjan, Andrei.
Ecuaţii diferenţiale în spaţii Hilbert : [pentru uzul studenţilor] / Andrei Perjan ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. Matematici Fundamentale. – Chi-
şinău : CEP USM, 2014. – 282 p. ; 20 cm.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 278-280 (28 tit.). – Index : p. 281-282. – 50 ex.


ISBN 978-9975-71-515-7.
[2014-1115].
- - 1. Ecuaţii diferenţiale. 2.Spaţii Hilbert.
517.98(075.8)
52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
925. Болдуин, Д.
За гранью воображения : Всё ли мы знаем о жизни? / Болдуин, Гибсон, Томас ;
отв. ред.: Г. Зэмостяну ; пер.: А. Слесарчук ; Церковь Христиан Адвентистов Седьмого
Дня. – [Кишинев] : Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня, 2014 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 123, [5] p. fot., il. color ; 12 x 18 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Tit. orig.: Beyond imagination. –10000 ex.
ISBN 978-9975-53-326-3.
[2014-999].
- - 1. Univers. 2. Literatură religioasă.
52+27-29
53 FIZICĂ
926. Botgros, Ion.
Memorator de fizică : Clasele 10-12 / Ion Botgros, Dumitru Guțuleac. – [Chişinău] : Prut
Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 70, [1] p. : tab. ; 10 x 14 cm. –
(Pregătire pentru BAC).
ISBN 978-9975-54-141-1.
[2014-1088].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
535 Optică
927. Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica corpului solid : Îndrumar de labo-
rator la fizică / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Tele-
comunicaţii, Catedra Fizica ; [elab.]: P. Bardeţchi [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. –
78, [1] p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 78 (5 tit.). – 50 ex.
[2014-920].
535+539(075.6)
539 Structura fizică a materiei
Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica corpului solid. – Vezi Nr 927.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


928. Melentiev, Eugenia.
Memorator la chimie / Eugenia Melentiev, Sergiu Codreanu. – [Ed. a 3-a, rev.]. – [Chi-
şinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 224 p. : fig., tab. ;
10 x 13 cm. – (Pregătire pentru BAC).
ISBN 978-9975-54-093-3.
[2014-1087].

43
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

- - 1. Chimie.
54(075.3)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
929. Codreanu, Igor.
Dinamica elementelor morfometrice caracteristice bazinului rîului Răut în secolul XX şi
impactul asupra mediului / Igor Codreanu ; Univ. de Stat din Tiraspol. – [Chişinău] : Ştiinţa,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 160 p. : fig., fig. color, tab., h. ; 24 cm.
Tit. pe cotor : Morfometria bazinului rîului Răut. – Bibliogr.: p. 117-124 (172 tit.). – Apa-
re cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [150] ex.
ISBN 978-9975-67-739-4 (în cop. tare).
[2014-943].
- - 1. Elemente morfometrice – Râul Răut. 2. Râul Răut – Elemente morfometrice.
556.51(282.247.314.6)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
930. Purici, Ion.
Biochimia generală : Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator / Purici Ion ;
MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2014. – 78 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 68. – 50 ex.
ISBN 978-9975-114-80-6.
[2014-970].
577.1(076.5)
579 Microbiologie
931. Artiomov, Laurenția.
Microbiologia generală : Note de curs / Laurenția Artiomov ; MOLDCOOP, Univ. Coo-
peratist-Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2014. – 95 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 95. – 50 ex.
ISBN 978-9975-114-77-6.
[2014-967].
- - 1. Microbiologie generală.
579.2(075.8)
58 BOTANICĂ
932. "Conservarea diversităţii plantelor", simpozion ştiinţific internaţional (3 ;
2014 ; Chişinău). Conservarea diversităţii plantelor = Conservation of plant diversity : Simp.
şt. intern., Ed. a 3-a, 22-24 mai 2014, Chişinău, Rep. Moldova / com. de progr.: Gheorghe
Duca [et al.] ; com. org.: Alexandru Teleuţă [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipografia Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei). – 133 p. ; 22 cm.
Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Botanical Garden (Inst.), Univ. of the Acad. of Sci. of
Moldova. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-62-370-4.
[2014-894].

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Conservarea diversităţii plantelor. 2. Plante.


581(082)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
60 BIOTEHNOLOGIE
933. "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective", simpozion naţional cu
participare internaţională (3 ; 2013 ; Chişinău). Biotehnologii avansate – realizări şi per-
spective : al 3-lea Simp. naţ. cu participare intern., 24-25 oct. 2013, Chişinău : Teze / com. şt.:
Botnari Vasile [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Print-Caro"). – 185, [1] p. : tab. ; 25
cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plante-
lor, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Ind. de aut.: p. 184-
185. – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-111-2.
[2014-1132].
- - 1. Biotehnologii – Agricultură.
606:[577.2+ 631.147](082)
61 MEDICINĂ
934. "MedEspera 2014", international medical congress (5 ; 2014 ; Chişinău).
MedEspera 2014: 5th Intern. Medical Congr. for Students and Young Doctors, May 14-17,
2014, Chisinau, Rep. of Moldova : Abstract Book / chairman of the ed. board: Gheorghe
Rojnoveanu ; org. com.: Victor Juncu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print Caro"). –
288, [8] p. : fig. color ; 29 cm.
Antetit.: State Medical and Pharmaceutical Univ. "Nicolae Testemiţanu", Medical Stu-
dents and Residents Assoc. – 400 ex.
ISBN 978-9975-56-160-0.
[2014-1021].
- - 1. Medicină.
61:378.661(478-25)(082)

Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei. – Vezi Nr


809.
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
935. Development of central nervous system in children and the basic neurolo-
gic syndromes in pediatrics : (guidelines) / Ala Holban, A. Rotaru, Lilia Romanciuc [et al.] ;
State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Print-Caro"). – 34 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – Bibliogr.: p. 33-34 (27 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-150-1.
[2014-1133].
612.8+616.8-008.6-053.2(075)
936. Revenco, Ninel.
Variabilitatea ritmului cardiac : Aplicarea metodei în pediatrie / Ninel Revenco, Lilia
Romanciuc. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 113 p. : fig., tab. ; 25 cm.

45
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex.


ISBN 978-9975-56-168-6.
[2014-1136].
- - 1. Ritmul cardiac – Pediatrie.
612.172:616.12-008.1-07-08-053.2
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
937. Брату, Ионел.
Шаги к идеальному рациону питания / Ионел Брату ; пер.: Лилия Петрова ; отв. ред.:
Георге Зэмостяну ; Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня. – [Кишинев : Б. и.],
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 47 p. : fig., fot. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-53-324-9.
[2014-986].
613.2
938. Уокер, Норман В.
На многие лета : Советы врача, прожившего 116 лет : Как жить долго и счастливо
/ Норман В. Уокер ; отв. ред.: Георге Зэмостяну ; пер.: Лариса Сугай ; Церковь Христиан
Адвентистов Седьмого Дня. – Кишинев : Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 159
p. : des., tab. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-321-8.
[2014-995].
- - 1. Alimentare şi nutriţie.
613.2(049.3)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
Securitatea şi sănătatea în muncă. – Vezi Nr 833.
939. Studiul de Indicatori Multipli în Cuiburi. Monitorizarea Situaţiei Copiilor şi
Femeilor = Multiple Indicator Cluster Survey, 2012. Monitoring the situation of children and
women : Raport Sumar. Republica Moldova / Centrul Naţ. de Sănătate Publică al Min. Sănă-
tăţii, Biroul Naţ. de Statistică, Inst. de Cercetări Şt. în Ocrotirea Sănătăţii Mamei şi Copilului [et
al.]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 22 ; 22 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr.
în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Coop., Org.
Mondiale a Sănătăţii.
[2014-1080].
614.2
940. Trofăilă, Vasile.
Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie" la 50
de ani / aut.-alcăt.: Vasile Trofăilă ; consiliul red.: Anatolie Taran [et al.]. – Chişinău : VAST-M,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 240 p. : fot., tab., fot. color ; 25 cm.
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-325-6 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (în cop. tare).
[2014-997].

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.


614.2(478-25)+617.3(091)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
941. Fala, Valeriu.
BioR – baza optimizării proceselor de regenerare tisulară : Monografie / Valeriu Fala ;
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipo-
grafia-Sirius). – 256 p. : fig., tab., fig. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 245-254. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-57-127-2.
[2014-1040].
- - 1. BioR – Preparate medicale.
615.242+616.314
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
942. Schultz, Ian.
Farmacia lui Dumnezeu / Ian Schultz, Edithe Uberhuber ; trad. din lb. rusă: Romaşco
L. ; red. resp.: Zamostean Gh. ; Asoc. pentru Sănătate, Educaţie şi Familie (ASEF). – [Ed. a
3-a]. – [Chişinău : S. n.], 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 304 p. : fig. color, tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 289-293 (93 tit.). – Ind. alf. român-latin al denum. de plante, de materii : p.
278-288. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-319-5 (în cop. tare).
[2014-994].
- - 1. Tratamente medicale.
615.8
943. "Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 55 ani", conferinţa ştiinţifico-
practică (2014 ; Chişinău). Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 55 ani : Conf. şt.-practică:
Remedii naturale, factori fizici performanţi în tratamentul şi reabilitarea balneo-sanatorială.
Politici în conlucrarea medicilor din IMSP medicina de familie, consultativă, spitalicească şi
medicii din staţiunile balneare : Consacrată Staţiunii Balneare "Codru" la 55 de ani. – Călăraşi
: S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 147 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Confederaţia Naţ. a Sindicatelor RM, Soc. Medicilor Internişti din RM, Asoc.
"Societatea Specialiştilor în Reabilitarea Medicală şi Medicină Fizică din Rep. Moldova" [et
al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-128-9.
[2014-1041].
- - 1. Staţiunea balneoclimaterică "Codru" – Hârjauca – Călăraşi – Republica Moldova.
615.838(478)(082)=135.1=161.1
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
Fala, Valeriu. BioR – baza optimizării proceselor de regenerare tisulară. – Vezi Nr 941.

47
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


944. Карадимиров, Геннадий Николаевич.
Медицинская реабилитация больных взрослого населения с высокодифферен-
цированной карциномой щитовидной железы : Методические рекомендации для вра-
чей-онкологов, эндокринологов, оториноларингологов, рентологов и других специаль-
ностей / Карадимитров Г. Н. ; соавт.: Каленич И. С., Пелин В. Д. ; Гос. учреждение
"Респ. клиническая больница", Тирасп. межрегион. ун-т Мед. фак., Каф. стоматологии. –
Тирасполь : Б. и., 2013 (ГУИПП "Бендерская типогрфия "Полиграфист"). – 58, [4] p. : fig.
color, fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 54-59 (67 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-4261-2-1.
[2014-907].
616.44-07/-08(076.5)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
945. Examinarea aparatului reno-urinar : Elaborare metodică / Larisa Rotaru, Lilia-
na Groppa, Boris Sasu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Dep. Medicina Internă, Clinica Medicală nr. 5 [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print
Caro"). – 33 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 33 (22 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-157-0.
[2014-1013].
616.6-07(076.5)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
946. Diagnosticul diferenţial al durerilor de spate (Dorsalgiilor) : Elaborare me-
todică / Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Daniela Cepoi-Bulgac [et al.] ; Univ. de Stat de Medici-
nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Dep. Medicina Internă, Clinica Medicală nr. 5 [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print Caro"). – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 24-26 (32 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-155-6.
[2014-1012].
616.711-079.4(076.5)
947. Исследование костно-мышечной системы : Методические рекоменда-
ции / Лариса Ротару, Лилиана Гроппа, Елена Десятникова [и др.] ; Гос. ун-т медицины и
фармакологии "Николая Тестемицану", Деп. Внутренних Болезней, Клиника Ревматоло-
гии и Нефрологии. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Print Caro"). – 41 p. : fig., fot., tab. ; 21
cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 40-41 (21 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-154-9.
[2014-1011].
616.7-07(076.5)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
Development of central nervous system in children and the basic neurologic
syndromes in pediatrics. – Vezi Nr 935.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


948. Şcerbina, Romeo.
Gheorghe Ghidirim. Un destin împlinit : Volum omagial / Romeo Şcerbina ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, USMF "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n. ; România : Răzeşu, 2014
[F.E.-P. "Tipografia Centrală". – 360 p. : fot., fot. color ; 22 cm.
ISBN 978-606-8187-32-7 (Răzeşu, România) (în cop. tare).
[2014-1024].
- - 1. Ghidirim, Gheorghe, 1939- .., academician, chirurg. 2.Chirurgie.
617+929(478) Ghidirim
617.3 Ortopedie
Trofăilă, Vasile. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic de Traumatologie şi
Ortopedie" la 50 de ani. – Vezi Nr 940.
618 Ginecologie. Obstetrică
949. "Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova", conferinţa naţională (2014 ;
Chişinău). Materialele conferinţei naţionale a Moaşelor din Republica Moldova, 5 mai 2014 /
resp. ed.: Oxana Zavtoni. – Chişinău : Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova, 2014
(Tipogr. "Print-Caro"). – 43 p. : fig., fot., fot. color, tab. ; 29 cm.
Antetit.: Asoc. Moaşelor din Rep. Moldova. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
100 ex.
ISBN 978-9975-4023-5-4.
[2014-1018].
- - 1. Moaşe.
618:614.253.5(478)(082)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
950. Electronica digitală : Indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de la-
borator / Ion Cornea, Oleg Dergaci, Sergiu Tincoivan [et al.] ; resp. ed.: Oleg Dergaci ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra
Sisteme şi Dispozitive Electronica. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 20 cm.
Partea a 2-a. – 2014. – 44, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr.: p. 44 (11 tit.). – 50 ex. – [2014-922].
621.38(075.6)
621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
951. Дмитриев, Владимир.
Диагностика холодильного оборудования : Цикл лекций / Владимир Дмитриев,
Василий Картофяну ; отв. ред.: Мирча Берник ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии в
механике и на транспорте, Каф. промышл. технолог. оборудования. – Chişinău : Tehni-
ca-UTM, 2014. – 81, [2] p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 81 (6 tit.). – 50 ex.
[2014-923].
621.5(075.8)

49
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
952. Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agrico-
le pentru lunile … anul … şi recomandări de combatere a acestora = Прогноз
распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в
июне, июле, августе 2014 года и рекомендации по борьбе с ними / Agenţia Naţ. pentru
Siguranţa Alimentelor. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 111, [1] p. : tab. ; 20 cm.
… iunie, iulie, august 2014. – 2014. – 112 p. – Tit. text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de
tit. – 600 ex. – ISBN 978-9975-57-129-6. – [2014-1039].
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
953. Musteaţă, Grigore.
Pasiflora (Passiflora Incarnata L.) în cultura de câmp în Republica Moldova =
Пассифлора Инкарнатная (Passiflora Incarnata L.) в полевой культуре в Республике
Молдова / Grigore Musteaţă ; red. şt.: V. Florea ; Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a
Plantelor al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print Caro"). –
100 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 91-93 (32 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-159-4.
[2014-1014].
- - 1. Pasiflora (Passiflora Incarnata L.). 2. Culturi de câmp.
633.888(478)=135.1=161.1
634 Horticultură în general
954. Schmid, Andi.
Înfiinţarea unei livezi de pomi fructiferi în sistemul intensiv : Tehnica cultivării fructelor
în sistem ecologic : Ghid tehnic / Andi Schmid, Franco Weibel, Andi Haseli ; trad. din lb.
germ.: Wilhelm Tartler, Eugen Nicolae Mezei ; Inst. de Cercetare pentru Agricultură Ecologică
(FiBL), Fundaţia pentru Cultură şi Ecologie (FCE), Bioinstitut. – Ed. a 2-a. – [Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 19 p. : fig., fot. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. 4 a cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Poporului
American prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – [700]
ex.
ISBN 978-9975-80-857-6.
[2014-1064].
634.1/.2
955. Schmid, Andi.
Întreţinerea unei livezi de pomi fructiferi în sistemul intensiv : Tehnica cultivării fructelor
în sistem ecologic : Ghid tehnic / Andi Schmid, Franco Weibel, Andi Haseli ; trad. din lb.
germ.: Wilhelm Tartler, Eugen Nicolae Mezei ; Inst. de Cercetare pentru Agricultură Ecologică

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(FiBL), Fundaţia pentru Cultură şi Ecologie (FCE), Bioinstitut. – Ed. a 2-a. – [Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 16 p. : fig., fot. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. 4 a cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Poporului
American prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – [700]
ex.
ISBN 978-9975-80-858-3.
[2014-1065].
634.1/.2
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
956. Рошка, В. Г.
Современные технологии производства рассады овощей : [pentru uzul studenţilor]
/ В. Г. Рошка. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 127 p. : des., des. color, tab. ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 125-126 (53 tit.). – Изд. при фин. поддержке Агентства по Междунар.
Развитию США (USAID) в рамках Проекта "Конкурентоспособность сельского хозяйства
и развития предприятий" ACED. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-120-28-9 .
Gratis. – [2014-819].
- - 1. Răsad de legume – Recoltare.
635.1/.8.03:631.544(075.8)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
957. Manual operaţional privind măsurile de profilaxie şi combatere a bronşitei
infecţioase aviare = Пособие по профилактике и борьбе с инфекционным бронхитом
птиц : [pentru uzul studenţilor] / Agenţia Naţ. pentru Siguranţa Alimentelor ; elab.: Osadci
Natalia. – Chişinău : Print-Caro, 2013. – 11 ; 11 p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-125-9.
[2014-1128].
636.09:616.23(075.8)
65 CONDUCERE ŞI ORGANIZARE ÎN INDUSTRIE, COMERŢ ŞI COMUNICAŢII
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
958. Carte de telefoane / Comisia Electorală Centrală. – [Chişinău : S. n.], 2014
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 106, [6] p. : tab. ; 22 cm.
F. f. de tit.
[2014-1025].
654.15:342.846(478)(058.7)
959. Nazaroi, Ion.
Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale : Ciclu de prelegeri / Ion Nazaroi ; Univ. Tehn.
a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Teleco-
municaţii. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 20 cm.

51
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Partea 1-a. – 2014. – 63, [1] p. : fig., tab. – Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.:
p. 63 (4 tit.). – 55 ex. – [2014-919].
654(042)
960. Бежан, Н.
Электропитание устройств связи : Электронные лекции / Бежан Н., Морозова В.,
Немеренко Л. ; отв. ред.: Бежан Н. ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмен-
та в электронике и телекоммуникациях, Фак. телекоммуникаций. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2014 – . – 20 cm.
Ч. 1-я. – 2014. – 39, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 39
(5 tit.). – 50 ex. – [2014-927].
654(042)
961. Ч. 3-я. – 2014. – 32, [1] p. : fig. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.
32 (5 tit.). – 50 ex. – [2014-928].
654(042)
962. Ч. 4-я. – 2014. – 46, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr.: p. 46 (5 tit.). – 50 ex. – [2014-929].
654(042)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
963. Aizenştadt, Constantin.
Comentariu succint la setul "700 de întrebări şi teste (tematice) pentru pregătirea de
examenul teoretic şi obţinerea permisului de conducere" = Краткий авторский комментарий
к сборнику "700 экзаменационных (тематических) задач для подготовки к
теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения" / Constantin
Aizenştadt, Vasile Onceanu ; elab.: V. Oblucinschi, Iu. Palamarciuc. – [Ed. rev.]. – [Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 131 p. : fig. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4283-6-1.
[2014-1026].
- - 1. Permis de conducere – Examen teoretic – Comentarii.
656.091.1(0.072)=135.1=161.1
964. Aizenştadt, Constantin.
700 de întrebări şi teste (tematice) pentru pregătirea de examenul teoretic şi obţinerea
permisului de conducere = 700 экзаменационных (тематических) задач для подготовки к
теоретическому экзамену на получение водительского удостоверения : ed. didactică /
aut.: Constantin Aizenştadt, Vasile Onceanu ; elab.: Gh. Ermurache [et al.] ; design, graf.:
Serghei Arhanghelschi. – [Ed. rev.]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Vite-jesc")]. – 144 p. :
fig. color ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9983-7-6.
[2014-1027].
- - 1. Permis de conducere – Examen teoretic – Teste.
656.091.1(079)=135.1=161.1
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
965. Ciobanu, Aureliu.

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Alexander-Wilhelm Wolkenberg – primul editor cartofil din Basarabia = Alexander-


Wilhelm Wolkenberg – erster Postkartenausgeber in Bessarabien / Aureliu Ciobanu, Con-
stantin Gh. Ciobanu ; Ambasada Rep. Federale Germania în Rep. Moldova, Muzeul Naţ. de
Etnografie şi Istorie Naturală, Asoc. Filateliştilor, Maximafiliştilor şi Cartofiliştilor din Rep.
Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 100 p. : fot., fot. color, tab. ; 24
cm.
Tit., text, cuprins paral. : lb. rom., germ. – Note : p. 100 (8 tit.). – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-814-9.
[2014-874].
- - 1. Cartofilie.2. Wolkenberg, Alexander-Wilhelm, cartofil.
656.835.91(478)=135.1=112.2
657 Contabilitate
Integrarea ştiinţei economice şi practici ca mecanism al dezvoltării eficiente a
societăţii contemporane. – Vezi Nr 831.
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
662 Explozivi. Combustibili
966. Marian, Grigore.
Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice: Manual pentru uzul
studenţilor de la ciclul 3 studii doctorale şi ciclul 2 studii de master / Grigore Marian ; Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Iunie Prim"). – 264 p. : fig., tab.,
fig. tab. color ; 24 cm.
Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 228-235 (84 tit.). – Apare cu sprijinul finan-
ciar al UE. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4021-4-9.
[2014-1009].
- - 1. Biomasa agrosilvică în energetică. 2. Combustibili – Tehnologie. 3. Tehnologia
combustibililor.
662.71/.74:620.95(075.8)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI
PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

699.8 Măsuri de protecţie a construcţiilor şi clădirilor


967. Bencheci, Mihail.
Sisteme automate de comunicare şi alarmare : Curs de prelegeri / Mihail Bencheci,
Galina Capră, Mihail Capră ; red. resp.: Efim Olaru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru,
Geodezie şi Construcţii, Catedra Securitatea Activităţii Vitalie. – Chişinău : Tehnica-UTM,
2014. – 142, [4] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 137 (8 tit.). – 50 ex.
[2014-925].
699.81(042)

53
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor. – Vezi Nr 1055.

72 ARHITECTURĂ
Condraticova, Liliana. Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sfinţilor Apostoli
Peru şi Pavel. – Vezi Nr 882.

Mănăstirea Înălţării Domnului Noul Neamţ Chiţcani. – Vezi Nr 812.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


968. Puică-Vasilache, Eliza.
Caiet de exerciţii la Educaţia plastică / Eliza Puică-Vasilache. – [Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Bons Offices")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-80-662-6.
Partea a 2-a : Tehnici de artă. – 2013. – 31, [1] p. : des. color. – F. f. de tit. – [1000] ex.
– ISBN 978-9975-80-771-5. – [2014-884].
73/76(075.2)
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
969. Ala Uvarov : tapiserie, batic / aut. de texte: Ana Simac, Vasile Grama, Eleonora
Brigalda [et al.] ; trad.: Rodica Ursachi ; resp. ed.: Ana Simac ; design graf.: Alexandru
Ermurache ; foto: Adrian Cucereavîi ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Arte Plastice şi
Design. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 54, [1] p. : fig., fot. color ; 21 x 22
cm.
Texte : lb. rom., rusă. – [500] ex.
ISBN 978-9975-80-859-0.
[2014-1069].
- - 1. Tapiserie. 2. Batic. 2. Uvarov, Ala, artist plastic.
745.52.071.1
78 MUZICĂ
970. Iskănderov, Eldar.
7 mugamuri clasice azere : prelucrate pentru Violoncel solo = 7 classic azərbaycan
muğami : solo Violonçel üçün işləmə / Eldar Iskănderov, Arif Asădullayev ; trad.: Victor
Ghilaş ; red. şt.: Fărhad Bădălbăyli ; Ambasada Rep. Azerbaidjan în Rep. Moldova. – Ed.
didactică. – Chişinău : Notograf Prim, 2014. – 176 p. : n. muz. ; 28 cm.
Tit. paral.: lb. rom., azerbaidjană. – Text paral.: lb. rom., azerbaidjană, engl., rusă. –
Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISMN 979-0-3480-0196-8.
ISBN 978-9975-4339-7-6.
[2014-1053].
787.3

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
971. Panfil, Lidia.
Bazele scenaristico-regizorale ale programelor cultural-cognitive : (Culegeri de scena-
rii) : Ghid pentru studenţi şi masteranzi la disciplinele Scenaristică şi Regie / Lidia Panfil ; red.
şt.: Tatiana Comendant ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. Teatru, Film şi Dans,
Catedra Regie. – Chişinău : AMTAP, 2014 (Tipografia Departamentului Editorial-Poligrafic al
ASEM). – 132 p. : tab. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 32 (11 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9886-9-8.
[2014-1139].
- - 1. Programe cultural-cognitive – Scenarii regizorale.
791.42
972. Panfil, Lidia.
Etapele procesului de elaborare şi realizare a scenariului unui concert teatralizat pentru
copii : Suport metodic pentru studenţi şi masteranzii Catedrei Regie / Lidia Panfil, Elena Guţu
; red. şt.: Tatiana Comendant ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. "Teatru, Film şi
Dans", Catedra "Regie". – Chişinău : AMTAP, 2014 (Tipografia Departamentului Editorial-
Poligrafic al ASEM). – 35 p. : tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 35 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9886-7-4.
[2014-1137].
791.42(076.5)
973. Panfil, Lidia.
Regia – între ocupaţie şi profesie : (Profesionism şi Diletantism) : Suport de curs / Lidia
Panfil, Elena Guţu ; red. şt.: Tatiana Comendant ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
Fac. Teatru, Film şi Dans, Catedra Regie. – Chişinău : AMTAP, 2014 (Tipografia Departa-
mentului Editorial-Poligrafic al ASEM). – 39 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 38-39 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-9886-8-1.
[2014-1138].
791(075.8)
792 Teatru. Artă scenică
974. Noi practici în artele spectacolului în Europa de Est = New Performing Arts
Practices in Eastern Europe / Teatrul Naţ. "Radu Stanca", Sibiu ; ed. de Iulia Popovici ; coord.
de Ioana Mălău ; trad.: Bogdan Budeş [et al.] ; postf.: Joanna Krakowska. – [Chişinău] : Carti-
er, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 435, [1] p. : fot. ; 20 cm. – (Colecţia Festivalului Internaţio-
nal de Teatru de la Sibiu = Sibiu International Theatre Festival Book Collection / col. coord. de
Ioana Mălău).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-882-2.
148,00 lei. – [2014-1071].
- - 1. Arta spectacolului.
792.072.3(4-11)=135.1=111

55
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


975. Kozmina, O.
Ineluş – învârtecuş : Jocuri pentru copii şi adulţi : Material didactic pentru organizaţiile
nonguvernamentale / O. Kozmina, I. Koceşev, M. Helemski ; trad.: Dorin Cârchelan ; des.: A.
Ermolenko ; Centrul Republican pentru copii şi tineret "Gutta-Club", Chişinău, Fondul de
binefacere "Muraveinik", Kiev. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 124 p. :
des. ; 10 x 15 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Societăţii norvegiene de protecţie a Naturii. – [700] ex.
ISBN 978-9975-80-809-5.
[2014-1073].
- - 1. Jocuri distractive.
793/794+796.1/.2 :374
976. Idem în lb. rusă : Кольцо, кольцо, ко мне! : Сборник игр для детей и
взрослых : Методическое пособие для неправительственных организаций. – Кишинэу :
Б. и., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 120, [4] p. : des. ; 10 x 15 cm.
Изд. при фин. поддержке Общества охраны природы Норвегии. – [700] ex.
ISBN 978-9975-80-810-1.
[2014-1074].
- - 1. Jocuri distractive.
793/794+796.1/.2 :374
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
977. Ambrosi, Nicolai.
Evoluţia mişcării olimpice : note de curs / Nicolai Ambrosi ; Univ. de Stat de Educaţie
Fizică şi Sport din Rep. Moldova. – Chişinău : USEFS, 2014 (Tipogr. "Valinex"). – 223 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 218-223 (83 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4481-9-2 (în cop. tare).
[2014-1105].
- - 1. Mişcarea Olimpică. 2. Jocuri Olimpice.
796.032(075.8)
978. Feraru, Valentina.
"Tenis de masă" : Îndrumar metodic / V. Feraru ; Acad. de Studii Econ. din Moldova,
Catedra "Educaţie fizică şi sport". – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Elan Poligraf"]. – 36 p. :
fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36 (7 tit.). – 20 ex.
ISBN 978-9975-66-393-9.
[2014-938].
796.386(076.5)
Kozmina, O. Ineluş – învârtecuş. – Vezi Nr 975.

979. Reaboi, Natalia.


Ghid experimental de formare incipientă a capacităţilor artistice ale copiilor de 6-8 ani
în gimnastica ritmică : (cunoaştere, înţelegere, aplicare) / Reaboi Natalia ; coord. şt.: Teodor
Grimalschi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Şc. Sportivă a Rezervelor Olimpice. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 38 p. : fig., tab. ; 30 cm.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

40 ex.
ISBN 978-9975-120-26-5.
[2014-818].
- - 1. Gimnastică ritmică.
796.412:37.015
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
980. Moldova English Teachers' Association (META) : Annual Conference
Brochure [5the April 2014] / [Asoc. Obştească a Metodiştilor în Elaborarea Trainingurilor apli-
cate M.E.T.A.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "Ion Creangă"). – 111, [1] p. : fot., tab. ;
29 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-46-190-0.
[2014-793].
- - 1. Limba engleză.
811.111(082)
811.135.1 Limba română
981. Bolocan, Viorica.
Limba şi literatura română : Caietul elevului : clasa a 5-a / Viorica Bolocan. – [Chişinău]
: Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Balacron"). – 101 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-67-811-7.
[2014-944].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
982. Bulgăr, Gheorghe.
Dicţionar de sinonime / Gheorghe Bulgăr. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Combinatul Poli-
grafic). – 271 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
[3000] ex.
ISBN 978-9975-67-938-1 (broşată).
[2014-1127].
- - 1. Dicţionar de sinonime. 2. Sinonime – Dicţionare.
811.135.1'374.2'373.421
983. Cimpoieş, Valentina
Limba română : teste pentru evaluare finală : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; ima-
gini: Aliona Timuţa. – Chişinău : Bons Offices, 2014. – 52 p. ; 24 cm. – (Calea spre perfor-
manţă) (Absolvire).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-836-1.
[2014-1059].
- - 1. Limba română – Teste.

57
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

811.135.1(079)
984. Colţun, Gheorghe.
Frazeologia limbii române / Gheorghe Colţun ; USPEE "Constantin Stere". – Chişinău :
Arc, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 286 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 270-286 (372 tit.). – [170] ex.
ISBN 978-9975-53-330-0 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
[2014-984].
- - 1. Limba română. 2. Frazeologie.
811.135.1'373.7
985. Limba română : teste şi fişe pentru activitatea independentă : [clasa] a 4-a /
Valentina Cimpoieş, Viorelia Guşceag, Parascovia Covali [et al.]. ; imagini: Aliona Timuţa –
[Chişinău] : Bons Offices, 2014. – 47, [1] p. : des. ; 24 cm. – (Calea spre performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-806-4.
[2014-868].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
986. Petrenco, Liuba.
Pronunţăm şi vorbim corect româneşte : (Curs de fonetică practică) / Liuba Petrenco,
Alexandra Barbăneagră ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Garomont-Studio"). – 59 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 59 (4 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-13-1.
[2014-913].
- - 1. Limba română – Vorbire corectă.
811.135.1'34(075.8)
987. "Probleme actuale de lingvistică română", simpozion cu participare inter-
naţional (2014 ; Chişinău). Probleme actuale de lingvistică română: In honorem professoris
octogenario Anatol Ciobanu : Materialele simp. cu participare intern., 16-17 mai 2014 / com.
de red.: Claudia Cemârtan [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 384 p. : fig., graf., scheme,
tab., [1] f. port. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Dep. Lb. Rom., Lingvistică Generală
şi Lb. Clasice. – Texte : lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-518-8.
[2014-860].
- - 1. Limba română – Lingvistică.
811.135.1′1(082)=135.1=133.1
988. Stoleru, Cecilia.
210 compuneri şi teste rezolvate : Limba şi literatura română : Pregătirea intensivă
pentru examenul de bacalaureat / Cecilia Stoleru, Constantin Şchiopu. – [Chişinău] : TEO-
Educaţional, 2014 (Tipografia "Bons Offices"). – 391 p. ; 21 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-21-3.
[2014-883].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatura română – Teste.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.135.1+821.135.1.09(079)
989. Şchiopu, Constantin.
Comunicarea: greşeli şi soluţii : Problemar la limba română / Constantin Şchiopu, Mar-
cela Vâlcu-Şchiopu. – Chişinău : Tocono, 2014 (Tipografia "Universul"). – 143, [1] p. ; 24 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-4495-1-9.
[2014-882].
- - 1. Limba română – Greşeli gramaticale.
811.135.1'271.14
Речник на лингвистичните термини в българския език : с руски и румънски
съответствия. – Vezi Nr 991.

811.161.1 Limba rusă


Речник на лингвистичните термини в българския език : с руски и румънски
съответствия. – Vezi Nr 991.

990. Русский язык и литература : Сборник тестов для школ с русским языком
обучения : 10-12 классы / О. И. Брижатюк, О. К. Герлован, Е. Н. Завадская [и др.]. –
[Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 79
p. : tab. ; 24 cm. – (Готовимся к экзаменам).
ISBN 978-9975-69-424-7.
[2014-1084].
- - 1. Limba rusă – Teste. 2. Literatura rusă – Teste.
811.161.1+821.161.1.09(079)
811.163.2 Limba bulgară
991. Речник на лингвистичните термини в българския език : с руски и
румънски съответствия = Русско-болгарско-румынский словарь-справочник
лингвистических терминов = Dicţionar-îndrumar român-rus-bulgar de termeni lingvistici /
Univ. de Stat din Taraclia "Grigorii Ţambalac" ; alcăt.: Maria Paslari [et al.]. – [Chişinău] :
Gunivas, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 328 p. : tab. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., bulg., rusă. – Bibliogr.: p. 325-326. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4467-3-0.
[2014-985].
- - 1. Limba bulgară – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare. 3. Limba rusă – Dicţi-
onare.
811.163.2'374.823'1+811.161.1'374.823'1+811.135.1'374.823'1

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
992. Воспитание и мораль / [авт. сост.]: Алексей Жереги. – Кишинев : Б. и.,
2014 (CEP USM). – 90 p. ; 21 cm. – (Энциклопедия мудрости : Мысли, изречения,

59
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

афоризмы, добрые советы мудрых людей всех времен : в 42-х томах, ISBN 978-9975-
56-065-8 ; Том 2).
Bibliogr.: p. 85-86 (51 tit.). – Ind. de nume : p. 87-90. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-500-3.
[2014-849].
821-84(031)
821.131.1 Literatură italiană
993. Giancarlo, Nicoli.
Assassinio in canonica : [roman] / Giancarlo Nicoli. – Chişinău : Garomont-Studio,
2013. – 171 p. ; 20 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-115-18-6.
[2014-915].
- - 1. Romane.
821.131.1-31 Giancarlo
994. Longo, Gaetano.
Ferestrele vântului : [versuri] / Gaetano Longo ; trad. din [lb.] it. de Nicolae Dabija şi
Valentina Corcodel ; cop., prez. graf.: Iurie Braşoveanu. – Chişinău : Editura pentru Literatură
şi Artă, 2014 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 88 p.: il. : des. ; 11 x 20 cm. – (Colecţia "Pegas").
1000 ex.
ISBN 978-9975-4148-5-2.
[2014-980].
- - 1. Poezie.
821.131.1-1=135.1 Longo
821.135.1 Literatură română
995. Alecsandri, Vasile.
Lunca din Mirceşti / Vasile Alecsandri ; il. de Elena Karachentseva şi Simion Zamşa. –
[Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 30,
[2] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol
Vidraşcu).
ISBN 978-606-686-755-9 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-976].
- - 1. Pasteluri.
821.135.1-1 Alecsandri
996. Blaga, Lucian.
Hronicul şi cântecul vârstelor : [roman autobiografic]; Meşterul Manole : [dramă în 5 ac-
te] / Lucian Blaga ; prez. graf., cop.: Andrei Ichim. – Chişinău : Policadran, 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 271, [1] p. ; 21 cm.
Note biogr.: p. 194-203. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4423-4-3.
[2014-865].
- - 1. Romane autobiografice. 2. Dramă.
821.135.1-94 Blaga
997. Carp, Firiţă.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Curcubeu : [versuri] / Firiţă Carp ; prez. graf.: Gheorghe Vrabie ; cop.: Victor Ilie. – Chi-
şinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2014 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 120, [3] p. : des. ;
11 x 20 cm. – (Colecţia "Pegas").
1000 ex.
ISBN 978-9975-4148-4-5.
[2014-979].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Carp
998. Eminescu, Mihai.
La steaua : [versuri] / Mihai Eminescu ; il. de Elena Karachentseva şi Simion Zamşa ;
cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poli-
grafic din Chişinău). – 31, [1] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori români ilustraţi /
col. îngrijită de Anatol Vidraşcu).
ISBN 978-606-686-754-2 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1054].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Eminescu
999. Negruzzi, Costache.
Alexandru Lăpuşneanu : [nuvelă] / Costache Negruzii ; il. de Simion Zamşa ; cop.: Vla-
dimir Zmeev. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din
Chişinău). – 32 p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită
de Anatol Vidraşcu).
ISBN 978-606-686-756-6 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-977].
- - 1. Nuvele.
821.135.1-1 Negruzzi
1000. Popescu, Virgil A.
Oaia albă, oaia neagră = Le mouton blanc, le mouton noir : Piesă de teatru : în două
acte / Virgil A. Popescu ; [trad. în lb. fr. de Lavinia Olimid] ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău]
: Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 67, [2] ; 77, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier ro-
tonda" / coord. de Em. Galaicu-Păun).
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-883-9.
[2014-1067].
- - 1. Piese de teatru.
821.135.1-2=135.1=133.1 Popescu
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1001. Balan, Zoia.
Eu în America / text şi foto: Zoia Balan ; postf.: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Ro-
manciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 147 p. : fot., fot. color ; 24 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-51-537-5.
[2014-1108].
- - 1. Impresii de călătorie.
821.135.1(478)-94 Balan

61
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

1002. Busuioc, Aureliu.


Spune-mi Gioni! sau Învăţăturile veteranului KGB Verdikurov către nepotul său : Ro-
man în 3 părţi / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier,
2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 344 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Popular" / coord. de Ghe-
orghe Erizanu) (Seria de autor).
[500] ex.
ISBN 978-9975-79-874-7.
120,00 lei. – [2014-871].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Busuioc
1003. Busuioc, Aureliu.
Şi a fost noapte... : Roman / Aureliu Busuioc ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a. –
[Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 125, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier
Popular" / coord. de Gheorghe Erizanu) (Seria de autor).
[500] ex.
ISBN 978-9975-79-869-3.
58,00 lei. – [2014-886].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Busuioc
1004. Crudu, Dumitru.
Falsul Dimitrie : Antologie de versuri / Dumitru Crudu ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişi-
nău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 208 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Popular" /
coord. de Gheorghe Erizanu).
[600] ex.
ISBN 978-9975-79-870-9.
85,00 lei. – [2014-872].
- - 1. Antologii.
821.135.1(478)-1 Crudu
1005. Doga, Alexandru.
Sunt firul din clepsidră : Versuri / Alexandru Doga ; pict.: Iaroslav Oliynyk. – Chişinău :
[Tehnica Info], 2014 (Tipogr. "Notograf Prim"). – 143 p. : des. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-63-357-4.
[2014-1047].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Doga
1006. Donici, Alexandru.
Lupul nazăr : Fabule / Alexandru Donici ; pref.: Tudor Palladi ; cop.: Simion Coadă. –
[Chişinău] : Policadran, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 119, [1] p. : fot. ; 20 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-4423-2-9.
[2014-1066].
- - 1. Fabule.
821.135.1(478)-191 Donici
1007. Druţă, Ion.

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Frunze de dor : Roman / Ion Druţă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 13-a. – [Chişinău] :
Cartier, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 259 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Popular" / coord.
de Gheorghe Erizanu) (Seria de autor).
[500] ex.
ISBN 978-9975-79-871-6.
96,00 lei. – [2014-869].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Druţă
1008. Emanuel, Alexandru.
Verde regal : [poeme] / Alexandru Emanuel ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc,
2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 39 p. ; 10 x 15 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-61-735-2.
[2014-1121].
- - 1. Poeme.
821.135.1(478)-1 Emanuel
1009. Erizanu, Gheorghe.
Ce spun cărţile. Alte bookiseli / Gheorghe Erizanu ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău :
Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 191, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Rotonda" /
coord. de Em. Galaicu-Păun).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-880-8.
79, 00 lei. – [2014-1062].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-9 Erizanu
1010. Grama, Steliana.
La Râşcova Criulenilor, la bunica : Versuri. Proză. Teatru / Steliana Grama ; ed.
îngrijită de Claudia Slutu-Grama. – Chişinău : Grafema Libris, 2014. – 170 p. : fot. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar parţial al primăriei din comuna Râşcova, Criuleni. Primar –
Dumitru Sârbu. – 200 ex.
ISBN 978-9975-52-166-6.
[2014-1049].
- - 1. Poezie. 2. Proză. 3. Teatru.
821.135.1(478)-9 Grama
1011. Hadârcă, Sorin.
Zen la pachet : Blogograme / Sorin Hadârcă ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] :
Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 207 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Rotonda" / coord.
de Em. Galaicu-Păun).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [500] ex.
ISBN 978-9975-79-872-3.
85, 00 lei. – [2014-1070].
- - 1. Blogograme. 2. Eseuri.
821.135.1(478)-3 Hadârcă
1012. Kinikli, Valentina.

63
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Aşteptarea-i o tăcere obosită : [versuri] / Valentina Kinikli. – Chişinău : CEP USM,


2014. – 88 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-71-517-1.
[2014-1117].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Kinikli
1013. Marin, Gheorghe.
Grănicerul Patruped : [povestiri, impresii, reflecţii] / Gheorghe Marin ; postf.: Claudia
Partole ; des.: Violeta Diordiev ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipo-
grafia Reclama). – 83, [1] p. : des., fot. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-531-3.
[2014-908].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-9 Marin
1014. Maxdol, George (Gheorghe Maxian).
Doftoria şi afacerea : [nuvelă erotică] / George Maxdol. – Chişinău : Labirint, 2014. –
117 p. ; 19 cm.
Numele adevărat al aut.: Maxian Gheorghe. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-07-8.
[2014-1032].
- - 1. Nuvele erotice.
821.135.1(478)-32 Maxdol
1015. Mărăcineanu-Călin, Măricica.
Dorinţa sufletului : versuri / Măricica Mărăcineanu-Călin. – Chişinău : Labirint, 2014. –
74 p. : fot. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-11-5.
[2014-1035].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Mărăcineanu-Călin
1016. Pascal, Alexandru.
Alb şi Negru : versuri / Alexandru Pascal. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 95 p. ; 20 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-53-320-1.
[2014-988].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pascal
1017. Russo, Marieta.
Diamantul Dorului : Versuri / Marieta Russo ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :
Pontos, 2014 (CE UASM). – 127, [5] p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-516-0.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-909].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Russo
1018. Vasilache, Vasile.
Elegie pentru Ana-Maria, Surâsul lui Vişnu. Izvodul zilei a patra : Nuvele / Vasile
Vasilache ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – [Chişinău] : Cartier, [2014] (Combinatul
Poligrafic). – 327, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier clasic" / coord. de Dorin Onofrei).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-873-0 (în cop. tare şi supracop.).
148,00 lei. – [2014-840].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-3 Vasilache
1019. Грама, Стелиана.
Свет любви : Стихи и песни / Стелиана Грама ; сост. и подгот.: Клаудия Слуту-
Грама. – Кишинэу : Grafema Libris, 2014. – 158 p. : fot. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rom. – 200 ex.
ISBN 978-9975-52-167-3.
[2014-1050].
- - 1. Poezie. 2. Cântece.
821.135.1(478)-192 Грама

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


1020. Альманах Литературной гостиной / Славян. ун-т РМ ; отв. ред.: Визитей
Е. Б. – Студенческое издание. – Кишинэу : Славянский университет, 2014 (Tipogr.
"Valinex") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4315-5-2.
Вып. 5. – 2014. – 229 p. : fig., fot. – 50 ex. – ISBN 978-9975-117-18-0. – [2014-1046].
- - 1. Almanahuri.
821.161.1(478)-82:378
1021. Елагин, Никандр Анатольевич.
Точка возврата – третий полюс, или Как рассказать о себе : Очерки, критические
статьи, полемические и путевые заметки, публикации разных лет. Эссе, драма, расска-
зы, стихи, были и небылицы, детские фантазии / Никандр Елагин ; дизайн: Елагин Н.,
Цветкова А. – Тирасполь : Б. и., 2014 (ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист").
– 272 ; 271, [1] p. : fot., n. muz. ; 30 cm.
Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4261-6-9 (în cop. tare).
[2014-898].
- - 1. Publicistică.
821.161.1(478)-9 Елагин
1022. Ерну, Костаке.
Нокаут : (повесть) / Костаке Ерну ; обл., граф.: Руксанда Романчук. – Chişinău :
Pontos, 2014 (CE UASM). – 362, [1] p. : des. ; 21 cm.
Numele adevărat al aut.: Constantin Croitoru. – Text parţial : lb. rom. – 30 ex.
ISBN 978-9975-51-540-5 (în cop. tare).
[2014-1037].

65
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-32 Ерну
1023. Панько, Виктор Викторович.
Запомни запах маттиолы : [рассказы] / Виктор Панько ; послесл.: Сергей
Петрович Подгородный ; худож.: Виктор Викторович Панько. – Кишинев : Uniunea Scrii-
torilor "Alexandr Puşkin" din Moldova, 2014 (Tipogr. "Inversia Dub"). – 120, [3] p. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4400-5-9.
[2014-1140].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-3 Панько
821.163.3 Literatură macedoneană
1024. Silian, Rade.
Umbrele clipelor : [versuri] / Rade Silian ; trad. lb. din macedoneană de Dina Cuvata şi
Nicolae Dabija ; cop., graf. de Isaia Cârmu. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă,
2014 (Tipogr. Ed. "Universul"). – 80, [4] p.: il. ; 11 x 20 cm. – (Colecţia "Pegas").
1000 ex.
ISBN 978-9975-4148-7-6.
[2014-981].
- - 1. Poezie.
821.163.3-1=135.1 Silian
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
1025. Zanet, Todur.
Onnar geldilär sabaa karşi... / Todur Zanet ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău :
Pontos, 2014 (Tipografia CE (UASM). – 37, [2] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-534-4.
[2014-1107].
- - 1. Povestiri.
821.512.165(478)-9 Zanet
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1026. Bucle-Aurii și cei trei urşi : [poveste pentru copii] / elab., text şi il.: A. M.
Lefèvre [et al.] ; adapt. în lb. rom.: Mihaela Eros. – [Chişinău] : Prut ; Belgia : Creations for
Children International, 201 [Tipărit în China]. – [28] p. : il. color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc ;
Nivelul 2).
ISBN 978-9975-54-134-3.
[2014-1099].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821-93
1027. Coloraţi jucăriile preferate : [carte de colorat] / ed.: Gheorghe Cutasevici ;
pict.: Elena Leşcu. – Chişinău : Labirint, 2014. – 23 p. : des. ; 27 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-122-10-8.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-1034].
821-93
1028. Iepurele şi broasca-ţestoasă : [poveste pentru copii] / elab., text şi il.: A. M.
Lefèvre [et al.] ; adapt. în lb. rom.: Mihaela Eros. – [Chişinău] : Prut ; Belgia : Creations for
Children International, 2014 [Tipărit în China]. – [28] p. : il. color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc
; Nivelul 1).
ISBN 978-9975-54-132-9.
[2014-1097].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821-93
1029. Nașterea miraculoasă : despre noaptea de Crăciun / [concepţie: Ana Botnaru,
Anastasia Radu-Tătaru] ; il.: Violeta Diordiev. – [Chişinău] : Cuvîntul-ABC, 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – [44] p. : il. color ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-4496-5-6.
[2014-1120].
821-93
821.111-93 Literatură engleză
1030. Alice în Ţara Minunilor : [poveste pentru copii] / elab., text şi il.: A. M. Lefèvre
[et al.] ; adapt. în lb. rom.: Mihaela Eros. – [Chişinău] : Prut ; Belgia : Creations for Children
International, 2014 [Tipărit în China]. – [28] p. : il. color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc ; Nivelul
3).
ISBN 978-9975-54-136-7.
[2014-1101].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.111-93
1031. Cartea Junglei : [poveste pentru copii] / elab., text şi il.: A. M. Lefèvre [et al.] ;
adapt. în lb. rom.: Mihaela Eros. – [Chişinău] : Prut ; Belgia : Creations for Children Internatio-
nal, 2014 [Tipărit în China]. – [28] p. : il. color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc ; Nivelul 2).
ISBN 978-9975-54-128-2.
[2014-1093].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.111-93=135.1
1032. Călătoriile lui Gulliver în Lilliput : [poveste pentru copii] / adapt. după
Johnatan Swift ; elab., text şi il.: A. M. Lefèvre [et al.] ; adapt. în lb. rom.: Mihaela Eros. –
[Chişinău] : Prut ; Belgia : Creations for Children International, 2014 [Tipărit în China]. – [28] p.
: il. color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc ; Nivelul 4).
ISBN 978-9975-54-133-6.
[2014-1098].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.111-93=135.1
1033. Peter Pan : [poveste pentru copii] / elab., text şi il.: A. M. Lefèvre [et al.]. – [Chi-
şinău] : Prut ; Belgia : Creations for Children Internaţional, 2014 [Tipărit în China]. – [28] p. : il.
color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc ; Nivelul 2).
ISBN 978-9975-54-130-5.

67
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

[2014-1095].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.111-93
821.111(73)-93 Literatură americană în limba engleză
1034. Frumoasa şi Bestia : [poveste pentru copii] / elab., text şi il.: A. M. Lefèvre [et
al.] ; adapt. în lb. rom.: Mihaela Eros. – [Chişinău] : Prut ; Belgia : Creations for Children Inter-
national, 2014 [Tipărit în China]. – [28] p. : il. color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc ; Nivelul 1).
ISBN 978-9975-54-135-0.
[2014-1100].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.111(73)-93=135.1
821.112.2-93 Literatură germană
1035. Heidi : [poveste pentru copii] / adapt. după Johanna Spyri ; elab., text şi il.: A.
M. Lefèvre [et at.] ; adapt. în lb. rom.: Mihaela Eros. – [Chişinău] : Prut ; Belgia : Creations for
Children International, 2014 [Tipărit în China]. – [28] p. : il. color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc
; Nivelul 4).
ISBN 978-9975-54-131-2.
[2014-1096].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.112.2(494)-93=135.1
821.133.1 Literatură franceză
1036. Tom-Degeţel : [poveste pentru copii] / elab., text şi il.: Am. Lefèvre [et al.] ;
adapt. în lb. rom.: Mihaela Eros. – [Chişinău] : Prut ; Belgia ; Creations for Children Internatio-
nal, 2014 [Tipărit în China]. – [28] p. : il. color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc ; Nivelul 3).
ISBN 978-9975-54-129-9.
[2014-1094].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.133.1-93=135.1
821.133.1(71)-93 Literatură franceză din Canada
1037. Brûlé, Michel.
Băiatul care voia să doarmă : [povestire] / Michel Brûlé ; trad. din fr. de Lucian Zup ;
cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 100
p. ; 20 cm. – (Colecţia "Verde" / coord. de Vitalie Coroban).
Tit. orig. : L'enfant qui voulait dormir. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-875-4.
34,00 lei. – [2014-867].
- - 1. Povestiri.
821.133.1(71)-93=135.1 Brûlé
821.135.1-93 Literatură română
1038. Creangă, Ion.
Amintiri din copilărie : (fragmente) / Ion Creangă ; il. de Simion Zamşa ; cop.: Vladimir
Zmeev. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din Chişi-
nău). – 46, [2] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de
Anatol Vidraşcu).

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-380-8 (Litera, Chişinău) (în cop. tare).
[2014-978].
821.135.1-93 Creangă
1039. Neagu, Fănuş.
Casa care se leagănă : [povestiri pentru copii] / Fănuş Neagu ; il. de Andrei Ichim. –
Chişinău : Cadran (Policadran), 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 70, [2] p. : des. color ; 22 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-80-747-0 (Bons Offices) (în cop. tare).
[2014-881].
- - 1. Povestiri.
821.135.1-93 Neagu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1040. Diordiev, Ion.
Cine sânt? Ghiciţi, vă rog… : [carte de colorat] / Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. –
[Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 19 cm.
F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-128-01-8.
[2014-843].
- - 1. Cărţi de colorat.
821.135.1(478)-93 Diordiev
1041. Diordiev, Ion.
Floricele pentru nepoţele : [carte de colorat] / text: Ion Diordiev ; il.: Radu Diordiev. –
[Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – [16] p. : il., il. color ; 15 x 19 cm.
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-128-00-1.
[2014-842].
- - 1. Cărţi de colorat.
821.135.1(478)-93 Diordiev
1042. Filip, Vitalie.
Popasuri pe Licuricia – planeta copiilor isteţi : [poezie, ghicitori, jocuri de cuvinte] / Vita-
lie Filip ; il.: Estela Răileanu. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Epigraf, [2014] (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 103 p. : il. color ; 25 cm. – (48 de popasuri pe Licuricia).
2000 ex.
ISBN 978-9975-125-39-0 (în cop. tare).
[2014-983].
- - 1. Poezie. 2. Ghicitori. 3. Jocuri de cuvinte.
821.135.1(478)-93 Filip
1043. Hlib, Elizabeta Lidia.
Vai, şi Luna se zbârceşte! : satiră şi umor / Elizabeta Lidia Hlib ; des. de aut. – Chişi-
nău : S. n., 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 92, [3] p. : des. ; 20 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-56-081-8.
[2014-1129].
- - 1. Satiră. 2. Umor.

69
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

821.135.1(478)-93 Hlib
1044. Moșneaga-Mitrofan, Valentina.
Dar sfânt : Poezii pentru copii / text, des.: Valentina Moșneaga-Mitrofan ; prez. graf.:
Rodica Zmeu. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 47 p. : des.
color ; 27 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4480-6-2 (în cop. tare).
[2014-1004].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Moşneaga-Mitrofan
1045. Plăcintă, Alexandru.
Povestea lui Aidin / Alexandru Plăcintă ; il., cop. aut. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Elan Poligraf"). – [20] p. : il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-387-8.
[2014-934].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Plăcintă
1046. Schiţco, Boris.
La sărbători : [poezii pentru copii] / Boris Schiţco. – [Chişinău : S. n., 2013] (Tipogr.
"Foxtrot"). – 12, [1] p. : des. color ; 20 cm.
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-120-12-8.
[2014-816].
- - 1. Versuri.
821.135.1(478)-93 Schiţco
1047. Ţurcanu, Ianoş.
Coca-Cola pentru Nola : [poezii pentru copii] / Ianoş Ţurcanu ; il.: Olga Cazacu. – [Chi-
şinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Tipografia "Balacron"). – 27, [1] p. : il.
color ; 28 cm.
ISBN 978-9975-69-654-8.
[2014-1086].
- - 1. Versuri.
821.135.1(478)-93 Ţurcanu
1048. Ursache, Silvia.
Un mănunchi de ghicitori : pentru micii cititori / Silvia Ursache ; des.: Radu Diordiev [et
al.]. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 47, [1] p. : des., [1] f.
port. ; 24 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-126-05-2.
[2014-989].
821.135.1(478)-93 Ursache
821.411.21-93 Literatură arabă
1049. Ali Baba şi cei patruzeci de hoţi : [poveste pentru copii] / elab., text şi il.: A. M.
Lefèvre [et al.] ; adapt. în lb. rom.: Mihaela Eros. – [Chişinău] : Prut ; Belgia : Creations for

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Children International, 2014 [Tipărit în China]. – [28] p. : il. color ; 13 x 19 cm. – (Ştiu să citesc
; Nivelul 3).
ISBN 978-9975-54-137-4.
[2014-1102].
- - 1. Poveşti pentru copii.
821.411.21-93=135.1
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.112.2.0 Literatură germană
Păsat, Dumitru. Eminescu şi cugetul german. – Vezi Nr 1050.
821.135.1.0 Literatură română
Bolocan, Viorica. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 981.

1050. Păsat, Dumitru.


Eminescu și cugetul german : Eseuri lirosofice / Dumitru Păsat ; cop.: Mariana Dimitriu
; Liceul Profesional Nr. 1 din Chişinău, Catedra Ştiinţe Umanistice. – Chişinău : Pontos, 2013
(Tipografia Reclama). – 62, [1] p. : il. ; 20 cm.
În regia aut. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-510-8.
[2014-790].
- - 1. Eseuri lirosofice.
821.135.1.09+821.112.2.09
1051. Sochirca, Lucreţia.
Dicţionar de motive, teme şi simboluri literare : [pentru gimnaziu, liceu, examene de
bacalaureat] / Lucreţia Sochirca. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. –
224 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 224 (9 tit.).
ISBN 978-9975-4225-7-4.
[2014-1061].
- - 1. Literatură română – Dicţionare.2. Dicţionare – Literatură română.
821.135.1.09'374
Stoleru, Ceciclia. 210 compuneri şi teste rezolvate. – Vezi Nr 988.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


1052. Cimpoi, Mihai.
Mihai Cimpoi : "Sunt un om de cultură devenit un destin" : dialog / Aliona Grati în dialog
cu Mihai Cimpoi ; cop.: Sergiu Stanciu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"),
2014 (Combinatul Poligrafic). – 244 p. : fot., fot. color, il. ; 17 x 20 cm. – (Dialoguri la focul din
vatră).
Include şi : Mihai Cimpoi şi "grila ontologică". Bahtinologie şi cimpo(i)etică / Adrian Di-
nu Rachieru. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-69-652-4 (în cop. tare).
[2014-1085].
- - 1. Cimpoi, Mihai, 1942 -..., critic literar.

71
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

821.135.1(478).09
1053. Moraru, Anton.
Pagini din viaţa scriitorului Bogdan Istru / Anton Moraru. – Chişinău : Labirint, 2014. –
139 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-09-2.
[2014-1033].
- - 1. Istru, Bogdan, 1914-1990, scriitor moldovean – Viaţa şi opera.
821.135.1(478).09+929

Păsat, Dumitru. Dimitrie Cantemir: Tentaţii metafizice. – Vezi Nr 803.

821.161.1.0 Literatură rusă


1054. Батаева, Ольга.
"Благослови, поэт…" / Ольга Батаева ; рис.: Эмиля Килдеску. – Кишинев : Б. и.,
2014 (Tipografia "Universul"). – 143 p. : il. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке Рос. центра науки и культуры в РМ и кишин. Дома-
музея А. С. Пушкина. – 400 ex.
ISBN 978-9975-47-097-1.
[2014-1075].
821.161.1.09:069
Новак, Евгения. Букварь. – Vezi Nr 911.

Русский язык и литература. – Vezi Nr 990.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1055. "Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor", confe-
rinţă ştiinţifică (6 ; 2014 ; Chişinău). "Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiu-
lui artelor" : Conf. şt. cu participare intern., (ed. a 6-a), Chişinău 22-23 mai 2014 : Rezumatele
comunicărilor / com. org.: Oleg Leviţki [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-
Studio")]. – 127 p. ; 25 cm.
Antetit.: Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia Naţ. Arheo-
logică, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – 140 ex.
ISBN 978-9975-115-35-3.
[2014-917].
- - 1. Arheologie. 2. Etnologie. 3. Studiul artelor.
902+39+7.0(082)=135.1=161.1
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
1056. Colţa, Valentin.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Geografia mediului prezentată în scheme şi tabele : Suport pentru elevii din licee şi co-
legii / V. Colţa, I. Codreanu, G. Obadă. – Chişinău : Valinex, 2014. – 72 p. : scheme, tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 72 (10 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-68-242-8.
[2014-1104].
911:502/504(075.3)
1057. Topor, Radu.
Geografie : Modele de teste pentru examenul de Bacalaureat / Radu Topor. – [Chişi-
nău] : TEO-Educaţional, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 88 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-116-22-0.
[2014-1057].
- - 1. Geografie.
911(079)
1058. Физическая и социально-экономическая география Республики
Молдова : 8-9 классы : Атлас / А. Бежан, Г. Беженару, А. Билык [и др.] ; отв. ред.: В.
Ботнару, О. Казанцева ; ред.-картогр.: М. Мучило [и др.] ; ред. геогр. назв.: А. Еремия [и
др.]. – Ed. rev. şi actualizată. – Кишинев : Iulian, 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 32, [1] p.
: f. h. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4413-1-5.
[2014-1077].
911(478)(084.4)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Academician Alexandru Roşca. – Vezi Nr 824.

1059. De la Cernăuţi la vale... : Fişiere biobibliografice / alcăt.: Cataranciuc Sergiu [et


al.]. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2014. – 272 p. : fot., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în text şi la sfârşitul fişierelor. – 120 ex.
ISBN 978-9975-71-506-5.
[2014-1109].
- - 1. Personalităţi din Republica Moldova – Biografii.
929(478)(01)
Moraru, Anton. Pagini din viaţa scriitorului Bogdan Istru. – Vezi Nr 1053.

Şcerbina, Romeo. Gheorghe Ghidirim. Un destin împlinit. – Vezi Nr 948.

929.5 Genealogie
1060. Studii de arhondologie şi genealogie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Istorie ; executorii proiectului : Sergiu Bacalov (coord.) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr.
"Bons Offices") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-80-825-5.
[Vol.] 1. – 2014. – 346 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom.,
engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 80 ex. – ISBN 978-9975-80-826-2. –
[2014-864].

73
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

- - 1. Arhondologie. 2. Genealogie.3. Nobilime basarabeană. 4. Elite.


929.5/.7(478)(082)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1061. Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe umanistice,
13-14 mai 2014 : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. ed.: Tatiana
Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 106 p. : fig. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-512-6.
[2014-858].
- - 1. Ştiinţe umanistice.
[94+1/14+80/81]:378(082)=00
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1062. Damaschin, Simion.
Satul Truşeni : Mărturii documentare despre trecutul şi prezentul satului / Simion Da-
maschin ; au colab.: Ninei Apost, Dumitru Grozav. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău : S. n.,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 392 p. : fig., fot., scheme, tab., fot. color ; 25 cm.
În red. aut. – Apare cu sprijinul financiar al Prim. comunei Truşeni. – 350 ex.
ISBN 978-9975-53-305-8 (în cop. tare).
[2014-998].
- - 1. Truşeni – Sate – Municipiu Chişinău – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1063. Dulgheru, Valeriu.
Basarabie răstignită : [în vol.] / Valeriu Dulgheru. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . –
21 cm. – ISBN 978-9975-45-215-1.
[Vol.] 10. – 2014. – 279 p. : fig., fot., il. color. – 150 ex. – ISBN 978-9975-45-292-2. –
[2014-918].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)+323(478)
1064. Eremia, Anatol.
Cahul : Meleaguri străbune : Localităţii. Oameni. Tradiţii / Anatol Eremia ; Acad. de Şti-
inţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău : [Tehnica-Info], 2014 [Tipografia "PIM", Iaşi]. –
343 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 334-339. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-360-4.
[2014-1076].
- - 1. Cahul – Raioane – Republica Moldova.
94(478-21)
1065. Gumenâi, Ion.
Comunităţile romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basarabia în secolul al
XIX-lea / Ion Gumenâi ; red. şt.: Ion Eremia ; resp. ed.: Aurelia Hanganu ; Bibl. Ştiinţifică
Centrală "A. Lupan", Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice,
2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 283 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 240-256 şi în subsol. – Ind. de nume, geogr.: p. 273-283. – 70 ex.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4239-2-2.
[2014-941].
- - 1. Comunităţi romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basarabia.
[94(478)+271/279]"18"
1066. Manoil, Alexandru.
Cahul – verticala noilor aspiraţii / texte : Alexandru Manoil ; trad.: Tatiana Munteanu,
Michelle Miller ; fot. de: Vasilii Eriomenco [et al.]. – [Chişinău] : ProInfoCom, [2014] (Tipogr.
"Foxtrot"). – 71, [1] p. : fot. color ; 24 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.
ISBN 978-9975-120-22-7.
[2014-817].
- - 1. Cahul – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)=135.1=111
1067. Maxian Deladolna, Gheorghe.
Istoria satului Pelivan : File şi mărturii istorice / Gheorghe Maxian Deladolna, Grigore
Barbu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 240,
[2] p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 238-240 (39 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-530-6.
[2014-1036].
- - 1. Pelivan – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1068. Mocanu, Victor.
Cărpineni, un sat din valea Lăpuşnei / Victor Mocanu, Dinu Poştarencu ; consultant şt.:
Andrei Dumbrăveanu. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 444 p. : fot., tab. ;
25 cm.
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-837-8 (în cop. tare).
[2014-1063].
- - 1. Cărpineni – Sate – Raionul Hânceşti – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1069. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei = The National Museum of History of
Moldova = Национальный музей истории Молдовы, 1983-2013 / Muzeul Naţ. de Istorie a
Moldovei ; elab. de: Eugen Sava [et al.] ; trad.: Mariana Balan, Iuliana Postică ; foto: Iurie
Foca. – Chişinău : Bons Offices, 2013. – 191 p. : fig., fot., color ; 28 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – [300] ex.
ISBN 978-9975-80-811-8 (în cop. tare).
[2014-885].
- - 1. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
94(478):069(082)
1070. Popa, Iulius.
Buteşti: adu-ţi aminte : [în vol.] / Iulius Popa. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-53-331-7.
[Vol. 2]. – 2014. – 600 p. : il., fot. – Text parţial.: lb. rusă. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
53-332-4. – [2014-987].

75
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

- - 1. Buteşti – Sate – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Istorie.


94(478-22)
Autoreferate
Pentru titlul doctor
1071. Aricov, Gheorghii.
Aspecte ale inviolabilităţii vieţii personale în legislaţia penală a Republicii Moldova :
Specialitatea 554.01 – Drept penal şi drept execuţional penal : Autoref. al tz. de doct. în drept
/ Aricov Gheorghii ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-26 (48 tit.).
[2014-87 Teze].
343.4(478)(043.2)
1072. Idem în lb. rusă : Аспекты неприкосновенности частной жизни в уголовном
законодательстве Республики Молдова : Специальность 554.01 – уголовное право и
уголовно-исполнительное право : Автореф. дис. на сосик. уеной степ. д-ра права. –
Кишинэу, 2014. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-25 (48 tit.).
[2014-88 Teze].
343.4.(478)(043.2)
1073. Beldiga, Maria.
Suport inteligent de e-learning orientat pe familii de probleme decizionale : 232.02 –
Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale : Autoref. tz. de doct. în informatică / Beldiga
Maria ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (18 tit.).
[2014-68 Teze].
004.89:378(043.2)
1074. Boldeanu, Florentina Narcisa.
Viaţa şi opera lui Grigore Vieru în exegeza românească de sinteză : 622.01 – Lit. rom.
: Autoref. tz. de doct. în filologie / Boldeanu Florentina Narcisa ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. de Filologie. – Chişinău, 2014. – 25 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22.
[2014-94 Teze].
821.135.1(478).09(043.2)
1075. Boleac, Diana.
Anestezia combinată spinală epidurală în chirurgia ortopedică a femurului : 321.19 –
Anesteziologie şi terapie intensivă : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Boleac Diana ; IP
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26.
[2014-74 Teze].
616.718.4:617.582-089.5(043.2)
1076. Bulgaru, Viorica.
Particularităţile structurale, fizico-chimice şi funcţionale ale amidonului de soriz :
253.01 – Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală : (Tehnologia produselor din

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

lapte) : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Bulgaru Viorica ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău,
2014. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26.
[2014-79 Teze].
664.23:633.17:637.344(043.2)
1077. Chicomban, Carmen Mihaela.
Pregătirea tehnică a baschetbaliştilor începători în baza algoritmizării elementelor şi
procedeelor de jos : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie :
Autoref. al tz. de doct. în ped. / Chicomban Carman Mihaela ; Univ. de Stat de Educaţie Fizi-
că şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (39 tit.).
[2014-92 Teze].
796.015.134:796.323.2 (043.2)
1078. Chistruga-Sînchevici, Inga.
Adaptarea familiei tinere la societatea în transformare : (cazul Republicii Moldova) :
Specialitatea 541.02 – Structură socială, instituţii şi procese sociale : Autoref. tz. de doct. în
sociologie / Chistruga-Sînchevici Inga ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 28 p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25.
[2014-78 Teze].
316.356.2(478)(043.2)
1079. Didîc, Vasilii.
Aspecte juridice ale asigurării securităţii financiare a statului : 552.03 Drept financiar
(bancar, fiscal, vamal) : Autoref. al tz. de doct. în drept / Vasilii Didîc ; Univ. de Stat din Mol-
dova. – Chişinău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25.
[2014-91 Teze].
347.73(478)(043.2)
1080. Guc, Maxim.
Spectrele de împrăştiere raman, proprietăţile electrice şi fotoluminescente ale compu-
şilor semiconductori Cu2Zn(Sn,Ge,Si)4 şi (Fe,Mn)In2S4 : 134.01 – Fizica şi tehnologia materia-
lelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizico-matematice / Guc Maxim ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Fizică Aplicată. – Chişinău, 2014. – 24 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18-21 (41 tit).
[2014-82 Teze].
621.315.592(043.2)
1081. Iarmulschi, Vasile.
Migraţia bastarnilor în spaţiul carpato-nistrean (în baza necropolei de la Boroseşti) :
Specialitatea 613-01 – Arheologie : Autoref. tz. de doct. în istorie / Iarmulschi Vasile ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie. – Chişinău, 2014. –
34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-31.
[2014-75 Teze].
903/904(478+498)(043.2)
1082. Istrati, Nina.

77
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Rolul dereglărilor imune în radiculitele lombare discogene operate. Tratamentul


imunomodulator cu BioR : 312.02 – Neuroştiinţe (inclusiv psihofiziologie) : Teza de doct. în
medicină / Istrati Nina ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău, 2014. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-26 (53 tit.).
[2014-69 Teze].
616.833.24-002-097+615.37(043.2)
1083. Manole, Nela.
Înlăturarea caracterului penal al faptei şi cauzele justificative : Specialitatea: 554.01 –
Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Manole Nela ; Univ. de Stat
din Moldova. – Chişinău, 2014. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (43 tit.).
[2014-81 Teze].
343.22(043.2)
1084. Micu, Camelia Doina.
Infracţiunile de luare şi dare de mită reglementate de legislaţia României : Specialita-
tea şt.: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Micu Came-
lia Doina ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (27 tit.).
[2014-77 Teze].
343.352(498)(043.2)
1085. Mihălache, Alexei.
Particularităţile proprietăţilor optice ale antimondilului de galiu dopat cu fier : Specialita-
tea: 133.04 – Fizica stării solide: Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Mihălache Alexei ; Univ.
de Stat din Tiraspol. – Chişinău, 2014 (Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol). – 28 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24.
[2014-95 Teze].
538.9(043.2)
1086. Mocrousov-Cuciuc, Elena.
Criterii contemporane de selecţie sportivă iniţială a copiilor în tenisul de masă : Specia-
litatea : 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ped.
/ Mocrousov-Cuciuc Elena ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chi-
şinău, 2014. – 26 p. : fig., foto, tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (24 tit.).
[2014-96 Teze].
796.015.83:796.386(043.2)
1087. Moraru, Elena.
Răspunderea juridică a statului în dreptul intern : (aspecte istorice, teoretice şi practi-
ce) : Specialitatea 551.01 – Teoria Generală a Dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Mora-
ru Elena ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27.
[2014-80 Teze].
340.12(043.2)
1088. Popov, Leonid.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Influenţa îngrăşămintelor asupra producţiei de ierburi perene pe cernoziom obişnuit


puternic erodat în condiţii climatice semiaride : 411.03 – Agrochimie : Autoref. tz. de doct. în
biologie / Popov Leonid ; Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo".
– Chişinău, 2014. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23.
[2014-76 Teze].
631.816:633.2/.3(043.2)
1089. Postolache, Ionel Neculai.
Raporturile stat-cetăţean în România şi Republica Moldova : Specialitatea: 552.01 –
Drept constituţional : Autoref. tz. de doct. în drept / Postolache Ionel Neculai ; Acad. de Ştiinţe
a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2014. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22.
[2014-71 Teze].
342(043.2)
1090. Postolachi, Larisa.
Dinamica formelor de fosfor şi metalelor grele în sistemul apă-materii în suspensie-
sedimentele Prutului şi Nistrului : 166.02. Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a
resurselor naturale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe chimice / Postolachi Larisa ; Acad. de Ştiin-
ţe a Moldovei, Inst. de Chimie. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27.
[2014-72 Teze].
556.53(282.247.31)+627.157:549+628.515(043.2)
1091. Putin, Victor.
Aspecte fiziologo-metabolice ale acţiunii reparatului BioR asupra puilor-broiler : 165.01
– Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Putin Victor ; Univ.
Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-26 (63 tit.).
[2014-89 Teze].
615.27:636.52./58.033(478)(043.2)
1092. Railean, Petru.
Esenţa şi importanţa activităţii jurisdicţionale în asigurarea legalităţii în statul de drept :
Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de doctor în drept / Railean Petru ;
Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (56 tit.).
[2014-70 Teze].
342.56:342.57(478)(043.2)
1093. Robu, Elena.
Principii de organizare şi gestionare a turismului curativ-recuperaţional şi perspectivele
de dezvoltare în Republica Moldova : Specialitatea: 521.03 "Economie şi management în
turism" : Autoref. tz. de doct. în econ. / Robu Elena ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chi-
şinău, 2014. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (8 tit.).
[2014-83 Teze].
338.48:005(478)(043.2)

79
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

1094. Idem în lb. rusă : Принципы организации и управления лечебно-


оздоровительного туризма и перспективы его развития в Республике Молдова : Специ-
альность: 521.03 "Экономика и менеджмент в туризме" : Автореф. дис. на соиск. ученой
степ. д-ра экон. наук. – Кишинэу, 2014. – 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (8 tit.).
[2014-84 Teze].
338.48:005(478)(043.2)
1095. Rotaru, Marian.
Dreptul colectivităţilor locale la administrarea domeniului public : Specialitatea: 552.02
– Drept administrativ : Autoref. tz. de doct. în drept / Rotaru Marin ; Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2014. – 20 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15-16.
[2014-73 Teze].
342:351.71(043.2)
1096. Tohănean, Dragoş Ioan.
Selecţia în jocurile sportive pe baza analizei dominanţei funcţionale a emisferelor ce-
rebrale : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. al
tz. de doct. în ped. / Tohănean Dragoş Ioan ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep.
Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (36 tit.).
[2014-90 Teze].
796.015.83:796.322+616.89(043.2)
1097. Trifăuţan, Viorica.
Particularităţile morfobiologice şi introducerea trandafirilor pitici în Moldova : 164.01 –
Botanica : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Trifăuţan Viorica ; Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Grădina Botanică (Inst.). – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (30 tit.).
[2014-97 Teze].
581.4:633.811(043.2)
1098. Ţurcan, Ana.
Proprietăţile magnezo-termoelectrice ale firelor din bismut în funcţie de orientare cris-
talografică, dopare şi deformare elastică : 133.04 – Fizica stării solide : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe fizice / Ţurcan Ana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Inginerie Electronică şi Nano-
tehnologii "D. Ghiţu". – Chişinău, 2014. – 33 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-30 (95 tit.).
[2014-85 Teze].
539.216.1(043.2)
1099. Idem în lb. rusă : Магнето-термоэлектрические свойства нитей висмута в
зависимости от кристаллографической ориентации, легирования и упругой деформации
: 133.04 – Физика твердого тела : Автореф. на соиск. ученой степ. д-ра физ. наук. –
Кишинев, 2014. – 34 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-30 (95 tit.).
[2014-86 Teze].
539.216.1(043.2)
1100. Цвик, Ирина.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Формирование межкультурной компетенции студентов-филологов : Специаль-


ность 533.01 – Педагогика высшей школы : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра
пед. наук / Цвик Ирина ; Кишин. гос. пед. ун-т им. И. Крянгэ. – Кишинэу, 2014. – 27 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (31 tit.).
[2014-93 Teze].
378:80/81(043.2)

81
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Index de nume
Brûlé, Michel 1037
A Budeş, Bogdan 974
Adăscăliţă, Viorica 804 Buga, Larisa 846
Aftimiciuc, Olga 892 Bujor, Valeriu 846, 855
Aizenştadt, Constantin 963-64 Bulat, Violeta 782, 842
Albu, Sanda 899, 905-06, 908 Bulgaru, Maria 825
Alecsandri, Vasile 995 Bulgaru, Viorica 1076
Ambrosi, Nicolai 977 Bulgăr, Gheorghe 982
Apost, Ninei 1062 Bulimaga, Tatiana 791-92, 1061
Arhanghelschi, Serghei 964 Bunduchi, Ion 789
Aricov, Gheorghii 1071 Burdeniuc, Galina 888
Arseni, Alexandru 852 Buruiană, Maria 895
Artiomov, Laurenția 931 Busuioc, Aureliu 1002-03
Asădullayev, Arif 970 Butnaru, Veronica 782
Axenti, Eufrosimia 890 Butterfield, Moira 899, 905-06, 908

B C

Bacalov, Sergiu 1060 Calmîc, Maria 898


Bacalu, Lucia 789 Calugher, Viorica 915
Bacinschi, Mihai 1008 Capră, Galina 967
Bajura, Tudor 839 Capră, Mihail 967
Balan, Mariana 1069 Carletti, Emanuela 897, 903, 907, 909
Balan, Oleg 876 Carp, Firiţă 997
Balan, Zoia 1001 Carp, Simion 878
Banús, Enrique 883 Cataranciuc, Sergiu 1059
Barbăneagră, Alexandra 986 Cauia, Alexandru 917
Barbu, Grigore 1067 Cazacu, Olga 1047
Bardeţchi, P. 927 Cărbune, Natalia 843
Bădălbăyli, Fărhad 970 Cârchelan, Dorin 975
Băieşu, Aurel 862 Cârmu, Isaia 1024
Bălan, Gheorghe 830 Cebotari, Diana 878
Bărbulescu, Iordan Gheorghe 883 Cemârtan, Claudia 987
Bârdan, Veaceslav 914 Cepoi-Bulgac, Daniela 946
Bejan, Octavian 855 Cernei, Vsevolod 796
Beldiga, Maria 1073 Cernomoreţ, Sergiu 856
Bencheci, Mihail 967 Chicomban, Carmen Mihaela 1077
Blaga, Lucian 996 Chirca, Roman 774
Boaghi, Viorica 837 Chiriţa, Ghenadie 878
Boişteanu, Eduard 871 Chistruga-Sînchevici, Inga 1078
Boldeanu, Florentina Narcisa 1074 Cibotaru, L. 894
Boleac, Diana 1075 Ciloci, Rafael 781
Bolocan, Viorica 981 Cimpoi, Mihai 1052
Borș, Ion 784 Cimpoieş, Gh. 916, 920
Borşevschi, Pavel 801 Cimpoieş, Valentina 900-01, 922-23, 983, 985
Botgros, Ion 926 Ciobanu, Aureliu 965
Botnari, Vasile 933 Ciobanu, Constantin Gh. 965
Botnaru, Ana 1029 Ciobanu, Victor 827
Braşoveanu, Iurie 994 Ciobanu, Vitalie N. 830
Brigalda, Eleonora 969 Coadă, Simion 1006
Brühlmann, Mario 835 Codreanu, I. → Codreanu, Igor

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Codreanu, Igor 929, 1056 Eremia, Anatol 1064


Codreanu, Natalia 830 Eremia, Ion 1065
Codreanu, Sergiu 928 Eriomenco, Vasilii 1066
Cojocaru, Radion Gr. 857 Erizanu, Gheorghe 1002-04, 1007, 1009
Cojocaru, Violeta 865 Ermincioi, Aurelia 895
Colţa, V. → v. Colţa, Valentin Ermirache, Gh. 964
Colţa, Valentin 1056 Ermolenko, A. 975
Colţun, Gheorghe 984 Ermurache, Alexandru 969
Comendant, Tatiana 971-73 Eros, Mihaela 1026, 1028, 1030-32, 1034-36,
Condrat, Ruslan 878 1049
Condraticova, Liliana 882
Corcodel, Valentina 994 F
Cornea, Ion 950 Fala, Valeriu 941
Coroban, Vitalie 1000, 1002-04, 1007, 1009, Faur, Mihaela-Liliana 892
1011, 1018, 1037 Feraru, V. → v. Feraru, Valentina
Cotelea, Silvia 895 Feraru, Valentina 978
Covali, Parascovia 985 Filip, Vitalie 1042
Creangă, Ion 1038 Florea, V. 953
Creţu, Ina 781 Foca, Iurie 1069
Creţu, Veronica 782
Crudu, Dumitru 1004 G
Cucereavîi, Adrian 969
Cucerescu, Vasile 883 Galaicu-Păun, Em. 1000, 1009, 1011
Curbet, Gheorghe 777 Gamurari, Vitalie 845
Cutasevici, Gheorghe 1027 Gangan, Andrei 914
Cuvata, Dina 1024 Garusov, Olga 873
Ghidirim, Gheorghe (948)
D Ghilaş, Victor 970
Giancarlo, Nicoli 993
Dabija, Nicolae 994, 1024 Gîrla, Lilia 858
Damaschin, Simion 1062 Gladchi, Viorica 889
Danail, Sergiu 892 Gogu, Nadine 789
Dergaci, Oleg 950 Golubev, Svetlana 776
Didîc, Vasilii 1079 Goncearuc, Svetlana 915
Dimitriu, Mariana 1050 Gorgan, Igor 830
Diordiev, Ion 1040-41 Grama, Steliana 1010
Diordiev, Radu 1040-41, 1048 Grama, Vasile 969
Dioridiev, Violeta 801, 1013, 1029 Granaci, Lidia 904
Doga, Alexandru 1005 Grati, Aliona 1052
Doibani, Tatiana 801 Grădinari, Galina 904
Donici, Alexandru 1006 Gremalschi, Anatol 776-77
Dorul, Olga 850 Gremalschi, Ludmila 776
Druţă, Ion 1007 Gribincea, A. → v. Gribincea, Alexandru
Duca, Gheorghe 775, 932 Gribincea, Alexandru 843-44
Dulgheru, V. → v. Dulgheru, Valeriu Grimalschi, Teodor 979
Dulgheru, Valeriu 918, 1063 Griţco, Ana 874
Dumbrăveanu, Andrei 1068 Griţco, Maria 832
Dumbrăveanu-Munteanu, Doina 869 Groppa, Liliana 945-46
E Grozav, Dumitru 1062
Guc, Maxim 1080
Emanuel, Alexandru 1008 Gumenâi, Ion 1065
Eminescu, Mihai 998 Gureu, Valeriu 851

83
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Guşceag, Viorelia 985 M


Guţu, Elena 972-73
Guţu, Vladimir 893 Macovei, Petru 789
Guțuleac, Dumitru 926 Malearovici, Arcadie 778
Guzgan, Valentin 884 Manoil, Alexandru 1066
Manolache, Constantin 824, 882
H Manole, Nela 1083
Mardare, Marcela 1001
Hadârcă, Sorin 1011 Marian, Grigore 966
Hanganu, Aurelia 824, 1065 Marin, Gheorghe 1013
Harea, Maria 895 Matvei, Valeria 786
Harlaşin, Serghei 814 Maxdol, George 1014
Haseli, Andi 954-55 Maxian, Gheorghe → v. Maxdol, George
Helemski, M. 975 Maxian Deladolna, Gheorghe 1067
Hlib, Elizabeta Lidia 1043 Mălău, Ioana 974
Holban, Ala 935 Mărăcineanu-Călin, Măricica 1015
Hriptievschi, Nadejda 867-70 McElveen, Floyd C. 813
I Melentiev, Eugenia 928
Melnic, Violeta 851, 859, 917
Iarmulschi, Vasile 1081 Mezei, Eugen Nicolae 954-55
Ichim, Andrei 996, 1039 Micu, Camelia Doina 1084
Ilie, Victor 997 Mihălache, Alexei 1085
Iskănderov, Eldar 970 Miller, Michelle 1066
Istrati, Nina 1082 Miroliubov, Trifan 808
Mîţu, Gheorghe 863
J Mocanu, Victor 1068
Jilăveanu Ciulinaru, Denisa Carmen 840 Mocrousov-Cuciuc, Elena 1086
Juncu, Victor 934 Moraru, Anton 1053
Moraru, Elena 1087
K Moșneaga-Mitrofan, Valentina 1044
Movileanu, Veronica 840
Karachentseva, Elena 995, 998 Mudrenko, Gherman 812
Kinikli, Valentina 1012 Munteanu, Tatiana 1066
Koceşev, I. 975 Muraru, Elena 779
Kozak, Y. 844 Musteaţă, Grigore 953
Kozmina, O. 975 Musteaţă, Veronica 778
Krakowska, Joanna 974
Kresnina, Iulia 811 N
Kulikovski, Lidia 784
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 885
L Nazaroi, Ion 959
Neagu, Fănuş 1039
Lazari, Constantin 851 Negruzzi, Costache 999
Lefèvre, A. M. 1026, 1028, 1030-35, 1049 Nemzer, Nickoly 899, 905-06, 908
Lefèvre, Am. 1036 Nistiriuc, Pavel 832
Leşcu, Elena 1027 Noroc, Larisa 827
Levința, Angela 801
Leviţki, Oleg 1055 O
Longo, Gaetano 994
Losîi, Elena 886 Obadă, G. 1056
Lupaşcu, Tudor 775 Oberşt, Ala 781
Oblucinschi, V. 963
Olaru, Efim 967
Olimid, Lavinia 1000

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Oliynyk, Iaroslav 1005 Reaboi, Natalia 979


Olteanu, Constantin 852 Revenco, Ninel 936
Onceanu, Vasile 963-64 Robu, Elena 1093
Onofrei, Dorin 1018 Rogozenco, E. 47
Orac, Zaharia 816 Rojnoveanu, Gheorghe 934
Orlov, Maria 875 Romanciuc, Ruxanda 803, 1001, 1013, 1017,
Osadci, Natalia 957 1025, 1067
Romanciuc, Lilia 935-36
P Romandaş, Nicolai 871
Palamarciuc, Iu. 963 Romaşco, L. 942
Palamari, Alexandru 812 Roşca, Alexandru (824)
Palladi, Tudor 1006 Roşca, Aurelia 779
Panfil, Lidia 971-73 Roşca, Iurie 828
Partole, Claudia 1013 Roşca, Nicolae 837
Pascal, Alexandru 1016 Rotaru, A. → v. Rotaru, Aureliu
Paslari, Maria 991 Rotaru, Aureliu 837, 935
Patraşcu, Dumitru 884, 910 Rotaru, Diana 824
Păsat, Dumitru 803, 1050 Rotaru, Larisa 945-46
Pâslariuc, Virgil 877 Rotaru, Marian 1095
Perjan, Andrei 924 Rotaru, Silvia 888
Petrenco, Liuba 986 Russo, Marieta 1017
Plăcintă, Alexandru 1045 Rusu, Victor 854
Pleşca, Maria 919 S
Plotnic, Olesea 862, 865
Popa, Iulius 1070 Sasu, Boris 945
Popescu, Mihai 841 Sava, Eugen 1069
Popescu, Virgil A. 1000 Sava, Lilia 832
Popov, Leonid 1088 Savca, Lucia 885
Popovici, Doru-Vlad 887 Sănduţă, Elena 785
Popovici, Iulia 974 Schiţco, Boris 1046
Postică, Iuliana 1069 Schmid, Andi 954-55
Postolache, Ionel Neculai 1089 Schmidt, Karl (873-74)
Postolachi, Larisa 1090 Schultz, Ian 942
Poştarencu, Dinu 1068 Silian, Rade 1024
Prohniţchi, Corina 882 Simac, Ana 969
Pruteanu, Petru 811 Sîmboteanu, Daniela 804
Puica, Viorica 860 Slutu-Grama, Claudia 1010
Puică-Vasilache, Eliza 968 Sochirca, Lucreţia 1051
Puiu, Ivan 912 Soltan, Petru 786
Purici, Ion 930 Sporek, T. 844
Puşcaşu, Madlena 786 Spyri, Johanna 1035
Putin, Victor 1091 Stanciu, Sergiu 1052
State, Vitalie 830
R Stoleru, Cecilia 988
Rachieru, Adrian Dinu 1052 Stratan, Alexandru 839
Racu, Aurelia 887 Surdu, Ecaterina 879
Racu, Sergiu 887 Swift, Johnatan 1032
Radu-Tătaru, Anastasia 1029 Ş
Railean, Petru 1092
Răileanu, Estela 1042 Şcerbina, Romeo 948
Rău, Alexe 785 Şchiopu, Constantin 988-89

85
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Şcolnîi, Angela 878 Zacon, E. 916, 920


Şuberneţki, Ivan V. 816 Zaharia, Virginia 850
Şveţ, Natalia-Maria 786 Zamostean, Gh. 942
Zamşa, Simion 995, 998-99, 1038
T Zanet, Todur 1025
Taran, Anatolie 940 Zaporojan, Igor 861
Tartler, Wilhelm 954-55 Zavtoni, Oxana 949
Teleuţă, Alexandru 932 Zămosteanu, Gheorghe 816
Timuţa, Aliona 900-01, 922-23, 983, 985 Zbancă, Augustina 902
Tincoivan, Sergiu 950 Zmeev, Vladimir 998-99, 1038
Tohănean, Dragoş Ioan 1096 Zmeu, Rodica 1044
Topor, Radu 1057 Zup, Lucian 1037
Triboi, Cristina 880 А
Trifăuţan, Viorica 1097
Trofăilă, Vasile 940 Адэскэлицэ, Виорика 805
Аким, Я. 911
Ţ Ариков, Георгий 1072
Ţaralunga, Gheorghe 833 Арикова, З. Н. 836
Ţîrdea, Bogdan 827 Армяник, А. 838
Ţîrdea, Teodor N. 809 Б
Ţurcan, Ana 1098
Ţurcanu, Ianoş 1047 Бабенко, О. А. 790, 831
Ţurcanu, Lucia 897, 903, 907, 909 Батаева, Ольга 1054
Бежан, А. 1058
U Бежан, Н. 960-62
Uberhuber, Edithe 942 Беженару, Г. 1058
Ursache, Silvia 1048 Берлиба, В. 838
Ursachi, Rodica 969 Берник, Мирча 951
Uvarov, Ala (969) Билык, А. 1058
Болдуин, Д. 925
V Ботнару, В. 1058
Брату, Ионел 937
Varta, Ion 877 Брижатюк, О. И. 990
Varta, Tatiana 877
Vasilache, Vasile 1018 В
Vâlcu-Şchiopu, Marcela 989
Velea, Simona 849 Визитей, Е. Б. 1020
Veverita, Ana-Maria 783 Г
Vidraşcu, Anatol 995, 998-99, 1038
Villagrasa, Elena Diez 849 Герлован, О. К. 990
Vinnicenco, Elena 910 Грама, Стелиана 1019
Vlaicu, Vlad 837 Грек, И. Ф. → см. Грек, Иван Фёдорович
Vrabie, Gheorghe 997 Грек, Иван Фёдорович 829
Vrancean, V. 916, 920 Гремальски, Анатол 778
Гроппа, Лилиана 947
W
Д
Weibel, Franco 954-55
Wittrup, Jesper 867-70 Десятникова, Елена 947
Дмитриев, Владимир 951
Z
Zaboroşciuc, Augustin 818

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Е О
Елагин, Н. → см. Елагин, Никандр Онофрей, А. З. 836
Анатольевич
Елагин, Никандр Анатольевич 1021 П
Еремия, А. 1058 Панько, Виктор Викторович 1023
Ермоленко, А. А. 976 Пармакли, Д. М. 836
Ерну, Костаке 1022 Пасинковская, Людмила 891
Ж Паскарь, Лариса 891
Пелин. В. Д. 944
Жереги, Алексей 992 Петрова, Лилия 937
Подгородный, Сергей Петрович 1023
З Попова, Ольга 911
Завадская, Е. Н. 990 Присэкару, И. 838
Зайковская, Т. В. 829 Р
Зэмостяну, Г. → см. Зэмостяну, Георге
Зэмостяну, Георге 817, 925, 937-38 Рассказова, Татьяна 911
Робу, Елена 1094
И Романчук, Руксанда 1022
Ильченко, Сергей 787 Ротару, Лариса 947
Рошка, В. Г. 956
К
С
Казанцева, О. 1058
Каленич, И. С. 944 Скобеев, Игорь 788
Карадимитров, Г. Н. → см. Карадимиров, Слесарчук, А. 925
Геннадий Николаевич Слуту-Грама, Клаудия 1019
Карадимиров, Геннадий Николаевич 944 Соколова, Наталья 911
Картофяну, Василий 951 Соловей, Родика 913
Катан, П. И. 790, 831 Сосна, А. 838
Кетруш, У. 838 Сосна, Б. 838
Килдеску, Эмиля 1054 Сугай, Лариса 938
Козмина, О. А. 976 Сымботяну, Даниела 805
Кочешев, И. А. 976 Т
Кушнир, В. 838
Топал, Д. А. 829
Л
У
Лобанов, Альберт 780
Уокер, Норман В. 938
М
Ф
Малкоч, Людмила 913
Матвеев, В. В. → см. Матвеев, Вячеслав Филип, Галина 913
Валерьевич
Матвеев, Вячеслав Валерьевич 810 Х
Морару, Инна 913 Халабуденко, О. А. 864
Морозова, В. 960-62 Хелемский, М. Б. 976
Мучило, М. 1058
Ц
Н
Цуркан, Анна 1099
Немеренко, Л. 960 -62 Цветкова, А. 1021
Новак, Евгения 911 Цвик, Ирина 1100

87
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Ш
Шмидт, Карл (873)
Шубернецкий, Иван В. 817
Я
Яниогло, М. А. 826

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri
A X-a conferinţă naţională cu participare Conferinţă naţională cu participare internaţio-
internaţională ştiinţifico-practică a psihologi- nală "Perpetua misiune a administraţiei pu-
lor "Dimensiuni contemporane în formarea blice de a fi în serviciul societăţii" 875
personalităţii copilului şi adolescentului" 885 Conservarea diversităţii plantelor 932
Abecedar 895-96 Conservation of plant diversity 932
Academician Alexandru Roşca 824 De la A la Z îţi vorbeşte clasa "Z" 902
Ala Uvarov 969 De la Cernăuţi la vale 1059
Ali Baba şi cei patruzeci de hoţi 1049 Democraţia şi drepturile omului. Încep cu noi!
Alice în Ţara Minunilor 1030 849
Andi – puiul de leu 793-95 Descoperă adevărata pace 797-99
Angajare şi dizabilitate 879 Development of central nervous system in
Annual Overview on the Moldova-Ukraine children and the basic neurologic
State Border 847 syndromes in pediatrics 935
Antonimele 897 Dezvoltarea regională 842
Biblia. Noul Testament şi Psalmii 822 Diagnosticul diferenţial al durerilor de spate
Biotehnologii avansate – realizări şi perspecti- (Dorsalgiilor) 946
ve 933 Dicţionar-îndrumar român-rus-bulgar de ter-
Bucle-Aurii şi cei trei urşi 1026 meni lingvistici 991
Calendar Naţional 786 Drept fiscal 837
Calitate învăţământului la chimie 889 Electronica digitală 950
Carte de rugăciuni 811 Examinarea aparatului reno-urinar 945
Carte de telefoane 958 Formele şi culorile 903
Cartea Junglei 1031 Frumoasa şi Bestia 1034
Casa Cărţii din şoseaua Hânceşti 784 Gala laureaţilor premiilor naţionale GALEX
Catalog ECTS 916 785
Călătorie în Africa 899 Ghidul Uniunii Europene în şcoală între edu-
Călătoriile lui Gullover în Lilliput 1032 caţia formală şi neformală 883
Ce? De ce? Pentru ce? 796 Heidi 1035
Codul contravenţionalo al Republicii Moldova Identificarea nevoilor de formare în zona
853 transfrontalieră România – Ucraina – Re-
Codul muncii al Republicii Moldova 872 publica Moldova 841
Coloraţi jucăriile preferate 1027 Identifying trening needs in cross-border area
Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Romania – Ukraine – Republica Moldova
Strategia de dezvoltare instituţională a 841
Companiei Naţionale de Asigurări în Medi- IDIS publications 783
cină 881 Iepurele şi broasca ţestoasă 1028
Conférence Internationale "Problemes de Integrarea ştiinţei economice şi practici ca
didactique et de grammaire des langues mecanism al dezvoltării eficiente a societăţii
dans le cadre du projet de l’AUF contemporane 831
Mutualisation des formations en FOS sur International Conference "Problems of Modern
des réseaux interuniversitaires" 890 Language Teaching and Grammar" 890
Conferinţa Internaţional "Probleme de didacti- International Economic Relations 844
că şi gramatică ale limbilor moderne" 890 Întâmplări la fermă 905
Conferinţa ştiinţifică "Ştiinţa juridică autohtonă Limba română 985
prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene" Managementul de caz pentru copiii identificaţi
845 fără însoţitori legali pe teritoriile altor state
Conferinţa ştiinţifico-practică naţională "Valori- 880
ficare experienţei profesionale: de la practi- Manual operaţional privind măsurile de profi-
ca pedagogică la atestarea cadrelor didac- laxie şi combatere a bronşitei infecțioase
tice" 894 aviare 957

89
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Maşini grozave 906 Sociologia şi asistenţa socială 825


Material educaţional cu privire la Sistemele Specialisation of judges and feasibility of
Naturale de Tratare în Managementul Ape- creating administrative courts in the Repu-
lor Uzate ale Comunităţilor Rurale 921 blic Moldova 868
Materialele conferinţei naţionale a Moaşelor Specializarea judecătorilor şi oportunitatea
din Republica Moldova 949 creării sistemului instanţelor de contencios
Mănăstirea Înălţării Domnului Noul Neamţ administrativ în Republica Moldova 867
Chiţcani 812 Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 55 ani
Mecanismul de coordonare şi monitorizare a 943
implementării strategiei de reformă a secto- Strategia supravieţuirii din perspectiva
rului justiţiei 866 bioeticii, filosofiei şi medicinii 809
MedEspera 934 Studii de arhondologie şi genealogie 1060
Moldova 878 Studiu cu privire la optimizarea hărţii judiciare
Moldova English Teachers' Association (ME- din Republica Moldova 869
TA) 980 Studiul de Indicatori Multipli în Cuiburi. Monito-
Multiple Indicator Cluster Survey, 2012. Moni- rizarea Situaţiei Copiilor şi Femeilor 939
toring the situation of children and women Study on optimization of the judicial map in the
939 Republic of Moldova 870
Muzeul Naţional de Istorie a Moldova 1069 Tatăl nostru 801
Naşterea miraculoasă 1029 Teoria şi practica administrării publice 876
New Performing Arts Practrices in Eastern The International Conference dedicated to the
Europe 974 55th aniversary from the foundation of the
Noi practici în artele spectacolului în Europa Institute of Chemistry of the Academcy of
de Est 974 Sciences of Moldova 775
Număratul 907 The National Museum of History of Moldova
Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica 1069
corpului solid 927 The survival strategy in terms of bioethics,
Peter Pen 1033 philosophy and medicine 809
Poşete minunate 908 Time use in the Republic of Moldova 807
Povestioare Biblice pentru copii 800 Tom-Degeţel 1036
Povestirile Îngerului Păzitor despre sărbători UASM la 80 de ani 920
bisericeşti 814 Utilizarea timpului în Republica Moldova 806
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi Актуальные проблемы современности 790
studiului artelor 1055 Альманах Литературной гостиной 1020
Probleme actuale ale contemporaneității 790 Ассоциация с ЕС 787
Probleme actuale de lingvistică română 987 Библейские повествования для детей 802
Program de formare continuă "Planificare Воспитание и мораль 992
strategică integrată la nivel local şi regional" Интеграция экономической науки и практи-
782 ки как механизм эффективного развития
Proiecte de transfer tehnologic 774 современного общества 831
Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor Исследование костно-мышечной системы
principale a culturilor agricole pentru lunile 947
iunie, iulie, august anul 2014 şi recomandări Национальный музей истории Молдовы
de combatere a acestora 952 1069
Psihopedagogia integrării 887 Охрана здоровья и безопасность труда 833
Răspunsuri pentru viaţă 815 Пособие по профилактике и борьбе с ин-
Scrisul 909 фекционным бронхитом птиц 957
Securitatea şi sănătatea în muncă 833 Прогноз распространения главнейших
Securitatea şi sănătatea în utilizarea produse- вредителей и болезней сельскохозяйст-
lor chimice la locul de muncă 834 венных культур в июне, июле, августе
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice 2014 года и рекомендации по борьбе с
studenţeşti 791-92, 1061 ними 952

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Работа с делом ребенка, выявленного на Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий Киц-


территории иностранного государства канский монастырь 812
без сопровождения законных представи- Совместный отчет об оценке безопасности
телей 880 на молдавско-украинской границе 848
Речник на лингвистичните термини в Так говорит Библия 823
българския език 991 Физическая и социально-экономическая
Русский язык и литература 990 география Республики Молдова 1058
Русско-болгарско-румынский словарь- Филипп – парнишка из нашего двора 819-21
справочник лингвистических терминов
991

Index de subiecte
Abecedare 911 - fiscal, comentarii 838
Administraţie publică 875-76 - muncii al Republicii Moldova 872
Afaceri agroalimentare, management, marke- Combustibili, tehnologii 966
ting 840 Comentarii la Codul fiscal 838
Alimentare şi nutriţie 938 Comunicare asertivă 826
Almanahuri 1020 Comunităţi romano-catolice, protestante şi
Antologii 1004 lipoveneşti din Basarabia 1065
Antreprenoriat 835 Conservarea diversităţii plantelor 932
Arheologie 1055 Contenciosul administrativ în Republica
Arhondologie 1060 Moldova 867-68
Arta spectacolului 974 Contracte de consum, clauze abuzive 865
Asistenţă socială 825 Copii, drepturi, protecţie 880
Batic 969 - cu dizabilităţi 912
Biblia, interpretări 823 Criminalitatea feminină în Moldova 861
- Noul Testament 822 Criminologie 855
- pentru copii 797-99, 802 Culturi de câmp 953
Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" – Filiala Curriculum educaţional 893
"Ovidius" 784 Dezvoltare regională 842
Bioetică 809 Dicţionare, de sinonime 982
Biomasa agrosilvică în energetică 966 - literatură română 1051
BioR, preparate medicale 941 Dramă 996
Biotehnologii, agricultură 933 Drept, fiscal 837
Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea - internaţional al afacerilor 851
816-17 - muncii 871
Biserica ortodoxă 788 - obligaţional 864
Blogograme 1011 - parlamentar 854
Cadre didactice, formare, atestare 894 - penal 856, 858
Calendare, date memorabile, aniversări 786 - privat 863
Cântece 1019 Dreptul, conflictelor armate 850
Cartofilie 965 - protecţiei consumatorilor 862
Catedra Bazele Proiectării Maşinilor, Drepturi, patrimoniale 864
Universitatea Tehnică a Moldovei 918 - fundamentale ale omului 852
Cărţi de colorat 1040-41 Ecuaţii diferenţiale 924
Chimie 775, 928 Educaţie, cultura organizaţională 884
- metodica predării 889 - formală şi neformală 883
Chirurgie 948 - incluzivă 887
Coduri, contravenţional al Republicii Moldova Elaborarea proiectelor 782
853 Elemente morfometrice, Râul Răut 929

91
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Elite 1060 - - dicţionare 1051


Enciclopedii pentru copii - - teste 988
Eseuri 1009, 1011 Masonerie 788
- lirosofice 803, 1050 Masoni 788
Etnologie 1055 Mass-media, Republica Moldova, reforme 789
Fabule 1006 Matematică, aplicativă 922
Filozofie 809 - teste 923
- religiei 810 Mănăstirea Curchi, raionul Orhei, Republica
Fizică 926 Moldova, istorie 818
Formarea personalităţii copilului şi Mănăstirea de călugări cu hramul Sfinţilor
adolescentului 885 Apostoli Petru şi Pavel, Bocancea, Raionul
Frazeologie 984 Sângerei 882
Genealogie 1060 Mănăstirea Înălţării Domnului Noul Neamţ
Geografie 1057 Chiţcani 812
Ghicitori 1042 Medicină 809, 934
Gimnastică ritmică 979 Microbiologie generală 931
Harta juridică din Republica Moldova 869-70 Minori, protecţie 859
Homologie 808 Minori, răspundere penală 859
Impresii de călătorie 1001 Mişcarea Olimpică 977
Informatică 776-78 Moaşe 949
Infracţiuni, contra convieţuirii sociale 857 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 1069
- contra sănătăţii publice 857 NATO 830
Inovaţii 774 Nobilime basarabeană 1060
Integrare economică europeană 843 Noul Testament 822
Istoria religiilor 810 Nuvele 999, 1018
Întreprinderile în condiţiile economice 836 - erotice 1014
Învăţământ, primar 910 Omul, cunoaştere, aspect filozofic 808
- privat, Republica Moldova 902 Parteneri în sfera muncii 871
Jocuri, creative 904 Parteneriatul pentru Pace 830
- de cuvinte 1042 Pasiflora (Passiflora Incarnata L.) 953
- distractive 975-76 Pasteluri 995
- Olimpice 977 Permis de conducere, examen teoretic,
Justiţie juvenilă 860 comentarii 963
Liceul "Litterarum", Chişinău, Republica - teste 964
Moldova 902 Personalităţi din Republica Moldova, biografii
Limbi, bulgară, dicţionare 991 1059
- engleză, 980 Piese de teatru 1000
- - metodica predării 888 Planificare strategică la nivel local şi regional
- română 981, 984 782
- - dicţionare 991 Plante 932
- - greşeli gramaticale 989 Platforma Moodle 779
- - lingvistică 987 Poeme 1008
- - teste 983, 985, 988 Poezie 994, 997-98, 1005, 1010, 1012, 1015-
- - vorbire corectă 986 17, 1019, 1024, 1042, 1046-47
- rusă, dicţionare 991 - pentru copii 1044
- metodica predării 891 Politică internă, Republica Moldova 828-29
- teste 990 Politologie 827
Limbi moderne, metodica predării 890 Povestiri 1013, 1022-23, 1025, 1037, 1039
Literatură, rusă, teste 990 - pentru copii 1026, 1028, 1030-36, 1045,1049
- religioasă 925 Pregătirea profesională pedagogică a
- - pentru copii 819-21 profesorului de educaţie fizică 892
- română, critică şi interpretare 981

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Programe cultural-cognitive, scenarii Specializarea judecătorilor, Republica


regizorale 971 Moldova 867-68
Proză 1010 Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
Psalmii în Noul Testament 822 940
Psihologia educaţiei 886 Staţiunea balneoclimaterică "Codru",
Psihologie pedagogică 886 Hârjauca, Călăraşi, Republica Moldova 943
Psihopedagogie 887 Studiul artelor 1055
Publicistică 1021 Ştiinţa economică 831
Răsad de legume, recoltare 956 Ştiinţe umanistice 1061
Relaţii economice internaţionale 844 Tapiserie 969
Ritmul cardiac, pediatrie 936 Teatru 1010
Romane 993, 1002-03, 1007 Tehnologia combustibililor 966
- autobiografice 996 Teoria generală a dreptului 846
Rugăciuni pentru copii 801 Texte biblice pentru copii 793-95
Samovolnicie 856 Tradiţie şi cultură militară 878
Satiră 1043 Tratamente medicale 942
Securitatea muncii 833 Umor 1043
Sinonime, dicţionare 982 Univers 925
Sociologie 825 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Spaţii Hilbert 924 cataloage 916, 920

Index geografic
Cahul, raioane, Republica Moldova, istorie Republica Moldova, Parteneriatul pentru Pace
1064 830
Cahul, oraşe, Republica Moldova, istorie 1066 Râul Răut, elemente morfometrice 929
Cărpineni, sate, raionul Hânceşti, Republica Truşeni, sate, municipiu Chişinău, Republica
Moldova, istorie 1068 Moldova, istorie 1062
Pelivan, sate, raionul Orhei, Republica Moldo- Zona transfrontalieră România – Ucraina –
va, istorie 1067 Republica Moldova 841
Republica Moldova, istorie 1063

Index editori
Academia "Ştefan cel Mare" 857 CEP USM 779, 791-92, 825, 837, 843-44,
Academia de Administrare Publică 876 850, 852, 855, 858, 862, 865, 871, 886,
Academia Militară a Forţelor Armate "Alexan- 889-90, 893, 902, 924, 987, 1012, 1059,
dru cel Bun" 830 1061
AMTAP 971-73 Cu drag 818
Arc 805, 888, 897, 903, 907, 909, 911, 984, Cuvântul-ABC 801, 1029
1008 Eco-TIRAS 921
Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova Editerra Prim 891
949 Editura Mănăstirii Noul Neamţ "Cuv. Paisie
Biblion 796 Velicicovski" 812
BNRM 786 Editura pentru Literatură şi Artă 994, 997,
Bons Offices 804, 983, 985, 1069 1024
Bons Offices 874, 900-01, 918, 922-23 Epigraf 1042
Cadran 1039 Epigraf 904
Cartea Juridică 838 Farmec-Lux 853, 872, 896, 1051
Cartier 873, 877, 974, 1000, 1002-04, 1007, Garomont-Studio 993
1009, 1011, 1018, 1037 Grafema Libris 917, 1010, 1019

93
Cronica Cărţii Nr 5-2014 ≡ Book annals Nr 5-2014

Gunivas 991 Tehnica-UTM 781, 832, 914, 927, 950-51,


INCE 839 959-62, 967, 1063
Institutul de Studii Enciclopedice 824, 882, TEO-Educaţional 988, 1057
1065 Tocono 989
Iulian 1058 UASM 916, 920
Labirint 808, 1014-15, 1027, 1053 UCCM 930-31
Liga Biblică din Moldova 793-94, 797-800, Uniunea Scriitorilor "Alexandr Puşkin" din
813, 815 Moldova 1023
Medicina 809 Universitatea "Devitia Gratiae" 835
Notograf Prim 970 Universitatea Liberă Internaţională din Moldo-
Policadran 996, 1006 va 845
Pontos 1001, 1013, 1017, 1022, 1025, 1050, Universitatea Populară 828
1067 Universitatea Slavonă 831
Print-Caro 957 Universitatea Tehnică a Moldovei 918
ProInfoCom 1066 USEFS 977
Prut Internaţional 895, 899, 905-06, 908, 926, Valinex 892, 1056
928, 990, 1026, 1028, 1030-36, 1047, 1049, VAST-M 940
1052 Viţă adevărată 811, 814
Reprexentanţa din Republica Moldova a Vizual design 854
Fundaţiei "Terre des hommes" 880 Библейская Лига в Молдове 802, 819-21,
Ruxanda 803 823
Silvius Libris 1044, 1048 Комратский государственный университет
Societatea Biblică Interconfesională din Mol- 826
dova 822 Славянский университет 780, 790, 1020
Ştiinţa 776-78, 929, 981-82 Церковь Христиан Адвентистов Седьмого
Tehnica Info 1064 Дня 925

ISBN eronat

ISBN 978-9975-4457-9-5 853


ISBN 978-9975-4322-8-3 872
ISBN 978-9975-4322-5-2 896

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
MAI NR 4 MAY
(1763-2263)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
(Vezi Nr 1781)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 1785, 1815, 1881, 2101)
005 Conducere şi organizare. Management
1763. Chicu, Ala. Delimitări conceptuale de îmbunătăţire a procesului de comunicare
managerială / Ala Chicu // Performanţe într-o economie competetivă : Conf. Intern., 25-26
apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 231-233 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
233 (6 tit.).

1764. Omul anului 2013. Management : [interviuri…] / text de Vitalie Condraţchi,


Constantin Olteanu, Stan Lipcanu ; fot. : Sergiu Bârcă, Ion Pleş Alexandru // VIP magazin. –
2013: Ed. spec. – P. 109-127 : fot. – Conţine : Serghei Cebotari, preşedinte Comitetului de
conducere al BC ″Moldova Agroindbank″ ; Liudmila Climoc, director general Orange Moldova
; Silvia Radu, preşedinte ″Gaz Natural Fenosa″ în Moldova ; Vitalie Iurcu, directorul general al
″Moldtelecom″ ; Vitalie Vrabie, directorul genal al Parcului Industrial ″Tracom″ ; Ion Prisăcaru,
şeful Inspectoratului Fiscal de Stat ; Iulia Iabanji, director general ODIMM ; Angela Gladei,
director ″Total Leasing″ ; Marin Ciobanu, administratorul Zonei Economice Libere Bălţi ;
Husnu Tayanc, manager general ″Leogrand Hotel and Convention Center″. – (TOP 100).
(Vezi de asemenea Nr 2100)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


1765. Bejan-Volc, Iulia. Civilizaţia şi cultura în contextul social-cultural rural: aspecte
de cunoaştere ştiinţifică = Культура и цивилизация в сельском социально-культурном
контексте: аспекты научного познания / Iulia Bejan-Volc // Revista de Etnologie şi Culturo-
logie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 63-74. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
73-74 (23 tit.). – ISSN 1857-2049.

1766. Omul anului 2013. Cultură : [interviuri] / text de Liliana Popuşoi, Diana Guja,
Nata Sarioglo [et al.] ; fot. : Igor Tolmaci, Horia Stan // VIP magazin. – 2013: Ed. spec. – P.
185-195 : fot. – Conţine : Igor Cobîleanski, regizor ; Eleonora Romanescu, artist plastic ;

95
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Serghei Ciuhrin, architect ; Anatol Durbală, actor ; Alexandru Cosmescu, cercetător ştiinţific,
poet ; Sanda Cojocaru, fondator ″Bookletta″. – (TOP 100).

1767. Sorohan, Elvira. Mitropolitul Dosoftei într-o nouă perspectivă : [studiu despre
aportul la dezvoltarea culturii româneşti] / Elvira Sorohan // Mitropolitul Dosoftei în contextul
culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P. 149-160. – Referinţe
bibliogr. : p. 160 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2191, 2207)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1768. Şleahtiţchi, Mihai. Bibliopolis: 70 din cele mai relevante studii cu referire la
comportamentul deviant : (de la Psihologia copilului greu educabil a lui E. Adler la
Психология девиантного поведения al lui В. Д. Менделевич) : [listă bibliogr.] / Mihai
Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 2. – P. 46-54. –
Bibliogr. : p. 92-94 (70 tit.). – ISSN 1857-0224.

02 BIBLIOTECONOMIE
1769. Cheradi, Natalia. Formarea culturii informaţionale în mediul universitar = In-
formation literacy in Academia: [din experienţa colectivului Bibl. Şt. a Acad. De Studii Econ.
Din Moldova] / Natalia Cheradi, Elena Railean // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P.
200-204. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 204
(2 tit.). – ISSN 1857-4130.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
070 Ziaristică. Presă
(Vezi Nr 1886, 2098, 2129)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
(Vezi Nr 1875, 1971, 2194)
159.9 Psihologie
1770. Jelescu, Petru. Problema intereselor în psihologie / Jelescu Petru, Ciobanu El-
vira // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 2. – P. 33-38. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (17 tit.). – ISSN 1857-0224.

1771. Racu, Igor. Dezvoltarea conştiinţei de sine la diferite etape de vârstă / Racu
Igor // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 2. – P. 46-54. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (20 tit.). – ISSN 1857-0224.

1772. Stresul ca problemă socială a contemporanietăţii / Valentin Aşevschi,


Aurelia Crivoi, Elena Chiriţă [et al.] // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 199-205. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 205 (18 tit.). – ISSN 1857-3517.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1773. Şleahtiţchi, Mihai. Dicţionar iniţiatic de comportament deviat : [axa ″abandon″ -


″adiaforie″] / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. –
Nr 2. – P. 86-91. – ISSN 1857-0224.

1774. Trofaila, L. Timiditatea la adolescenţi şi impactul ei asupra reuşitei în activităţile


sociale / L. Trofaila // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 2. – P.
13-22. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (10 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 1768, 1780, 1935)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 2259)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1775. Balmuş, Pavel. Ofrande istorico-literare ″smeritului″ Mitropolit moldav : [ Dosof-
tei (1624-1693)] / Pavel Balmuş // Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale
: Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P. 231-245.

1776. Bercea, Dorin. Mitropolitul Dosoftei şi Simeon Poloţki. Comentarii pe marginea


Predisloviilor la Psaltirile lor versificate / Dorin Bercea // Mitropolitul Dosoftei în contextul
culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P. 161-168. – Referinţe
bibliogr. : p. 168 (9 tit.).

1777. Fuştei, Nicolae. Teologie biblică şi practică în opera Mitropolitului Dosoftei /


Nicolae Fuştei // Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt.
– Chişinău, 2013. – P. 108-127. – Referinţe bibliogr. : p. 127 (8 tit.).

1778. Mihail, Paul. Molitvenicul Mitropolitului Dosoftei : (Reprodus din rev. Mitropolia
Moldovei şi Sucevei, 1981, nr. 4/6, p. 315-333) / Paul Mihail // Mitropolitul Dosoftei în
contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P. 52-72. –
Referinţe bibliogr. : p. 70-72 (45 tit.).

1779. Vornicescu-Severineanu, Nestor. Scrieri patristice şi postpatristice în atenţia


Mitropolitului Dosoftei / Nestor Vornicescu-severineanu // Mitropolitul Dosoftei în contextul
culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P. 11-28. – Referinţe
bibliogr. : p. 24-28 (56 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1940, 1944, 1947, 1954)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
1780. Perjan, Corina. The influence of psychosocial factors on careers of women în
banking industry / Corina Perjan, Carolina Perjan // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă

97
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

socială. – 2014. – Nr 2. – P. 63-70 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 70
(11 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 1896)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
1781. Cara, Oleg. Provocările pentru statistica oficială în epoca globalizării =
Challenges of official statistics in the globalization era / Oleg Cara // Economie şi Sociologie.
– 2014. – Nr 1. – P. 121-127. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 127 (5 tit.). – ISSN 1857-4130.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
1782. Bîrcă, Iulita. Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experien-
ţei internaţionale = Multidimensional vision on RDI statics in the internaţional experience /
Iulita Bîrcă // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 155-159 : tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 159 (19 tit.). – ISSN 1857-4130.

1783. Furtună, Alexandru. Unele consideraţii privind ţiganii basarabeni : (cu privire
asupra ţiganilor de la Teleneşti) = Некоторые заметки о бессарабских цыганах,
проживающих в Теленешть / Alexandru Furtună // Revista de Etnologie şi Culturologie. –
2013. – Vol. 13/14. – P. 112-120 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
119 (8 tit.). – ISSN 1857-2049.

1784. Lazari, Silvia. Convergenţa migraţiei la exigenţele Uniunii Europene = The


convergence of migration to the European Union requirements / Silvia Lazari, Iulita Bîrcă,
Alexandru Gribincea // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 84-91 : fig. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (10 tit.). – ISSN
1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 1989)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 1859)
316.6 Psihologie socială
1785. Şleahtiţchi, Mihai. Transfigurări în formula compoziţională a reprezentării soci-
ale: Srs = NC + EP este înlocuită gradual cu Srs = NC +EP + ZM / Mihai Şleahtiţchi // Psiho-
logie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 2. – P. 1-12. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p.11-12 (22 tit.). – ISSN 1857-0224.

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


(Vezi Nr 1913)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
1786. Stepaniuc, Victor. Clasa de mijloc şi stabilitatea sistemului politic. SUA – Ru-
sia: studiu comparat / Victor Stepaniuc // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 20-
31. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (9 tit.). – ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 1795)

323 Politică internă


(Vezi Nr 1797, 2150)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


1787. Beniuc, Valentin. Identitatea naţional-statală în contextul discursului pro-
european al Republicii Moldova // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 1. – P. 9-17. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 16-17 (14 tit.).

1788. Omul anului 2013. Politică: [interviuri] / text de Stan Lipcanu ; fot. : Dan Guţu,
Florin Tăbârţă, Constantin Grigoriţă [et al.] // VIP magazin. – 2013: Ed. spec. – P. 17-47: fot. –
Conţine : Vlad Filat, preşedinte al Partidului Liberal-Democrat din Moldova ; Iurie Leancă,
prim-ministru al Rep. Moldova ; Marian Lupu, preşedinte al Partidului Democrat ; Nicolae
Timofti, Preşedinte al Rep. Moldova ; Igor Corman, preşedintele Parlamentului ; Natalia
Gherman, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene ; Vladimir Voronin, liderul Par-
tidului Comunist, ex-preşedinte al RM ; Dorin Chirtoacă, primar general al mun. Chişinău,
prim-vicepreşedinte al Partidului Liberal ; Ion Hadârcă, deputat, Partidul Liberal Reformator ;
Igor Dodon, lider al Partidului Socialist, deputat ; Valeriu Lazăr, ministrul Economiei şi Comer-
ţului ; Dorin Recean, ministru al Afacerilor Interne ; Oleg Efrim, ministrul Justiţiei ; Marcel
Răducan, Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor ; Maia Sandu, ministrul Educaţiei. – (TOP
100).

1789. Omul anului 2013. Societate: [interviuri] / text de Stan Lipcanu, Doina Popa,
Alina Ştirbu [et al.] ; fot. : Pavel Brighidin, Ion Pleş Alexandru // VIP magazin. – 2013: Ed.
spec. – P. 130-149 : fot. – Conţine : ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi Întregii Moldove ;
William H. Moser, Ambasadorul SUA în Republica Moldova ; Gheorghe Duca, preşedinte al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; Aureliu Bătrânac, chirurg cardiovascular ; Petru Stratulat,
medic pediatru, director cercetare, inovare şi transfer tehnologic, Institutul Mamei şi Copilului ;
Adrian Tănase, şeful catedrei de urologie şi nefrologie chirurgicală , USMF ″N. Testemiţanu″ ;
Marius Lazurca, Ambasadorul României în Republica Moldova ; Savatie (Ştefan) Baştovoi,
ieromonah la Mănăstirea Noul Neamţ ; Vasile Baş, directorul Liceului Teoretic ″Constantin
Stere″ din Soroca ; Eduard Digore, avocat ; Victor Guzun, Ambasadorul Republicii Moldova în
Estonia. – (TOP 100).

1790. Scognamiglio, Raffaele. Moldova după Vilnius = Moldova dopo Vilnius :


[Acordul de Asociere la UE, semnat la 29. 11. 2013] / Raffaele Scognamiglio // Moldova în
Progres. – 2014. – Nr 1. – P. 4-5 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.
(Vezi de asemenea Nr 1874, 1918, 1943, 2192)

99
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


1791. Nicolenco, Andrei. Interesul naţional/statal – factor determinant al politicii ex-
terne / Andrei Nicolenco // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 32-44. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (16 tit.). – ISSN 1857-4440.

1792. Roşca, Ludmila. Geopolitica şi geoenergetica în regiunea Mării Negre / Ludmi-


la Roşca, Elvira Senic // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 9-19 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (12 tit.). – ISSN 1857-4440.

1793. Roşca, Simion. Paradigma de identitate europeană: aspecte conceptuale /


Simion Roşca // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 1. – P. 79-91 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (11 tit.).

1794. Stefanov, Georgi. Georgi Stefanov: ″Parteneriatul pentru Pace continuă să fie
o iniţiativă importantă pentru securitatea europeană″ : [interviu cu secretarul II al Ambasadei
Bulgariei în Rep. Moldova] / consemnare de rep. rev. // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P.
10-11 : fot. – ISSN 1857-3703.

1795. Волков, Эдуард. Политическая доктрина, этика большевизма и


современные международные отношения / Eduard Volcov // Relaţii Internaţionale Plus. –
2013. – Nr 2. – P. 45-67. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65-67 (31 tit.). –
ISSN 1857-4440.

1796. Кирнаг, Роберт. Кризис – не повод для уныния = Crisis is not a reason for
losing heart : [интервью с Чрезвычайным и Полномочном Послом Словакии в
Республике Молдова Р. Кирнаг] / записала Вера Руссу ; фот. : Сергей Лутохин //
Работай & Отдыхай!. – 2014. – Nr 2/3. – P. 8-14 : fot. – Tit., text paral. : lb. rusă, engl. –
ISSN 1857-0399.

1797. Шнеер, Арон. Заметки пессимиста : [о ближневосточном конфликте и


междунар. терроризме] / Aron Şneer // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 182-
190. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 1786, 1873, 1882, 1910-11, 1918, 1921)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


1798. Scognamiglio, Raffaele. Perspectivele europene pentru Moldova =
Prospettive europee per la Moldova : editorial / Raffaele Scognamiglio // Moldova în Progres.
– 2013. – Nr 7. – P. 4-5 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

1799. Tăzlăuanu, Valentina. Opţiunea europeană : [a Republicii Moldova: avantext] /


Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 4-5. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 1787, 1822)

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 1839)

329 Partide şi mişcări politice


(Vezi Nr 1788)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
1800. Balan, George. Dezvoltarea durabilă – între vis şi realitate : [studiu econ.] /
George Balan // Performanţe într-o economie competetivă : Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 45-50. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (7 tit.) şi în notele de
subsol.

1801. Macari, Vadim. Ordonarea şi ierarhizarea competitivităţii economice din punct


de vedere logico-ştiinţific = Ordering and hierarchization of economic competitiveness from
logical and scientific terms / Vadim Macari // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 73-
78. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (5 tit.).
– ISSN 1857-4130.

1802. Sârbu, Ion. Managementul logisticii în economia contemporană = Logistics


management in the contemporary economy / Ion Sârbu // Economie şi Sociologie. – 2014. –
Nr 1. – P. 41-45. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 45 (6 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 1875, 1937)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


1803. Mursa, Liuba. Organizarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul agenţilor
economici / Liuba Mursa // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – P. 80-85 : tab.

1804. Pantea, Larisa. Politici de ocupare a forţei de muncă: trăsături şi conţinut / La-
risa Pantea // Performanţe într-o economie competitivă : Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 179-182. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 182 (5 tit.).

1805. Răilean, Valentin. Poziţionarea profesională: importanţă şi conţinut / Valentin


Răilean // Performanţe într-o economie competitivă : Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. – Chişi-
nău, 2013. – P. 21-29. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1780, 1784, 1806, 1901-03, 2105)

331.105.44 Sindicate
1806. Щотова, Ю. Проблемы имплементации международно-правовых норм в
сфере представительства профсоюзами коллективных интересов работников / Ю.
Щотова // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 2. – P. 73-76. – Rez. în lb.
rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (15 tit.). – ISSN 2345-1130.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


1807. Globa, Galina. ″Intelligent enterprise″ ca concept şi ca practică a activităţii de
întreprinzător / Galina Globa // Performanţe într-o economie competitivă : Conf. Intern., 25-26
apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 120-125 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
125 (10 tit.) şi în notele de subsol.

1808. Mîrzac, Mariana. Incubatorul de afaceri ca pîrghie de susţinere şi dezvoltare a


tinerilor antreprenori din Republica Moldova = The business incubator as a lever for the
development and support of voung entrepreneurs in the Republic of Moldova / Mariana
Mîrzac // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 92-104 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 104 (17 tit.). – ISSN 1857-4130.

1809. Oltean, Livia. Internaţionalizarea IMM în contextul economic contemporan /


Livia Oltean // Performanţe într-o economie competetivă : Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. –
Chişinău, 2013. – P. 207-213 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. p. 213 (10 tit.)
şi în notele de subsol.

1810. Tendinţele de bază în dezvoltarea IMM-urilor în Republica Moldova:


rezultatele obţinute şi resursele utilizate = Basic trends în the development of small and
medium-sized enterprises in Moldova : achieved results and used resources / Elena Aculai,
Alexandra Novac, Natalia Vinogradova [et al.] // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P.
16-28 : fig., tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 28 (2 tit.). – ISSN 1857-4130.

1811. Zelenschi, Angela. Responsabilitatea socială a firmelor – un imperativ al


afacerilor în societatea contemporană / Angela Zelenschi // Performanţe într-o economie
competetivă : Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 102-107. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (11 tit.) şi în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1831, 1835, 1837, 1897, 2100)

336 Finanţe
1812. Caţel, Maia. Cu privire la determinarea obligaţiei fiscal în cazul schimbării re-
gimului de impozitare a venitului = Об определении налогового обязательства в случае
изменения налогового режима по подоходному налогу / Maia Caţel // Monitorul Fiscal. –
2014. – Nr 2. – P. 61-63 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

1813. Cebotari, Serghei. Moldova, inclusă în ″harta europeană″ a plăţilor fără contact
: [interviu cu S. Cebotari, preşedintele Comitetului de Conducere al BC ″Moldova
Agroindbank″ S. A.] / consemnare de rep. rev. // Profit. – 2015. – P. 84-85 : fot. – (Bănci &
Servicii). – ISSN 1857-0186.

1814. Cobzari, Ludmila. Factorii de constrângere a direcţiei inovatoare în sistemul


bancar = The constraining factors of the innovative direction in the banking system / Ludmila
Cobzari, Diana Verdeş // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 50-55 : fig. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (9 tit.). – ISSN 1857-
4130.

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1815. Coceban, Vitalie. Sistemul Informaţional Automatizat ″e-Factura″ – simplu, ra-


pid şi sigur : [interviu cu V. Coceban, administratorul Î. S. ″Fiscservinform″ despre serviciile
electronice fiscale] / consemnare de rep. rev. // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P. 117-119
: fot.

1816. Ciobanu, Lilian. Problemele implementării produselor bancare auxiliare în Re-


publica Moldova / Lilian Ciobanu // Performanţe într-o economie competitivă : Conf. Intern.,
25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 183-189 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 189 (12 tit.).

1817. Ciobanu, Veaceslav. Facilitatea fiscală este venit? Aspecte contabile legate de
reflectarea facilităţilor fiscale / Veaceslav Ciobanu // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P.
105-108: fot.

1818. Condiţiile generale ale depozitelor bancare destinate persoanelor fizice


oferite de BC "Moldova Agroindbank" SA // Profit. – 2015. – P. 92-93 : fig., tab. – (Bănci &
Depozite). – ISSN 1857-0186.

1819. Golban, Olga. Obligaţii fiscale aferent plăţilor de la darea în arendă a terenuri-
lor agricole / Olga Golban // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P. 89-92 : fot. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.

1820. Groupe Société Générale o fortăreaţă de 150 de ani : [pe marginea discuţii-
lor cu echipa Mobiasbancă – Groupe Société Générale : Ridha Tekaia – preşedinte, Nicolae
Dorin – prim-vicepreşedinte, Myléne Nicolas De March – director comercial, Damien Granier
– chief operational officer, Stela Ciobanu – secretar general] / text de Doina Popa ; fot. : Vic-
tor Pictor // VIP magazin. – 2014. – Nr 5. – P. 22-31: fot.

1821. Luchian, Ivan. Unele aspecte fiscale ale integrării europene a Republicii Mol-
dova = Some fiscal aspects of European integration of Republic of Moldova / Ivan Luchian //
Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 143-147 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 147 (10 tit.). – ISSN 1857-4130.

1822. Mărgineanu, Dina. Bazele conceptuale, principii şi criterii de stabilitate a bănci-


lor în contextul asigurării securităţii financiare a acestora = The conceptual foundations,
principles and criteria for stability of banks in the context of their financial security / Dina Măr-
gineanu // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 148-154 : fig. – Tit., text paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 154 (9 tit.). – ISSN 1857-4130.

1823. Mîţu, Vadim. Unele aspecte privind anularea de către instanţele de judecată a
Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului emisă
de organul fiscal / Vadim Mîţu // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P. 80-81 : fot.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

1824. Republica Moldova. Parlamentul (2009-). Legea bugetului de stat pe anul


2014: [Nr 339 din 23.12. 2913] // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P. 6-11 ; 12-18 : tab. –
Idem în lb. rusă.

1825. Rusu, Iuliana. Taxa pe valoarea adăugată în anul 2013 / Iuliana Rusu // Moni-
torul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P. 120-124 : fig.

1826. Tekaїa, Ridha. Eforturile dau roade = Effort Pays Back : [interviu cu R. Tekaїa,
preşedintele Mobiasbancă – Groupe Société Générale] / consemnare de Margareta Mocreac
// Profit. – 2015. – P. 74-79 ; 108-113 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – (Bănci & Opi-
nie). – ISSN 1857-0186.

1827. Tverdohleb, Maia. Referitor la Declaraţia persoanei fizice cu privire la proprie-


tate şi procedura de control fiscal al venitului persoanelor fizice, aplicînd metodele indirecte
de estimare a venitului impozabil / Maia Tverdohleb // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P.
82-85 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

1828. Vragaleva, Veronica. Cu privire la cuantumul scutirilor pentru persoane fizice


rezidente = О размере освобождения для физических лиц резидентов / Veronica
Vragaleva // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P. 46-48 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă.

1829. Агаркова, Лилиана. Налог на добавленную стоимостью Стоимость обла-


гаемой поставки / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P. 101-104 : fot.

1830. Басова, Ирина. Рейтинг банков по результатам 1 кв. 2014 г. в сравнении с


4 кв. 2013 г. / Ирина Басова // Profit. – 2015. – P. 34-39 : fig., tab. – (О банках подробно). –
ISSN 1857-0186.

1831. Бежан, Геннадий. Об отнесении лиц, не занимающихся предпринима-


тельской деятельностью, к плательщикам НДС по импорту услуг с 1 января 2014 г. /
Геннадий Бежан // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – P. 32.

1832. Голбан, Ольга. Особенности применения НДС / Ольга Голбан // Monitorul


Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P. 77-79 : fot.

1833. Лапицкая, Людмила. Совместная деятельность: юридические, бухгалтер-


ские и налоговые аспекты / Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P.
109-116 : fot., tab.

1834. Плэмэдялэ, Наталия. О порядке погашения налоговых обязательств ме-


тодом кассового исполнения / Наталия Плэмэдялэ // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P.
85-88 : fot.

1835. Чиреш, Елена. Налогообложение доходов от предпринимательской дея-


тельности нерезидентов / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – P. 11-18 :
fig., fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 1853, 1876, 1923-25)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 1802-03)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


1836. Boincean, Boris. Asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agrar din Repu-
blica Moldova prin modernizare ecologică / Boris Boincean // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. –
P. 91-103 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (7 tit.). – ISSN 1857-3517.

1837. Omul anului 2013. Business : [interviuri] / text de Constantin Olteanu, Doina
Popa, Alina Ştirbu [et al.] ; fot. : Ion Pleş Alexandru, Vadim Jantîc, Dragoş Cojocaru [et al.] //
VIP magazin. – 2013: Ed. spec. – P. 49-106 : fot. – Conţine : Ion Sturza, preşedinte-director
general al Companiei ″Rompetrol Moldova″; Nicolas Nicula, preşedintele IU ″Acvila″; Vasile
Drăgan, preşedintele Holdingului ″Linela″; Feyruz Isayev, director general ″LUKOIL- Moldova″
; Nicolae Ciornîi, preşedinte ″AMG Holding″ ; Vugar Novruzov, directorul Companiei ″Azmol
Company″ ; Dorian Berdos, proprietar al reţelei de farmacii ″Felicia″ ; Vasile Chirtoca, preşe-
dinte ″DAAC - Hermes″ S. A. ; Valentin Bodiul, director general al Combinatului de vinuri
″Cricova″ S. A. ; Alexandru Pincevschii, preşedinte al Consiliul de directori ″Elita-5 Group″ ;
Valentina Chironda, manager general ″Basapetrol″ ; Victor Bostan, directorul Vinăriei
″Purcari″ ; Alexandru Sîrbu, preşedinte al Companiei ″SUN Communications″ ; Nicolae Trico-
lici, director general ″SA Supraten″ ; Mircea Butnaru, director general ″Aridon″ ; Valentin
Braşovschi, directorul Companiei de construcţii ″Dansicons″ ; Alexandru Machedon, directo-
rul-fondator al Companiei ″StarNet″ ; Iurie Borş, om de afaceri ; Alla Vengher, restaurator ;
Ceslav Ciuhrii, proprietar de restaurant ; Valentina Andreev, director general S. A. ″Tricon″ ;
Nicolae Petraşcu, director general al restaurantului Casa Nunţii ″Noroc″ ; Valeriu Sufrai, direc-
tor al Companiei de construcţii ″Reconscivil″ SRL ; Olga Ţurcan, specialist principal în cadrul
″Laboratorului frumuseţii″ , Adrian Severovan, director general ″Casa mobilei″ ; Angela
Beşelea, director al Întreprinderii ″Tronex Com″ ; Margarita Deordiţa, director, proprietar
″Loial″ ; Aliona Vasileascas, director general al Centrelor de medicină estetică ″Epicenter
Impuls″ ; Cristina Culiş, directorul Întreprinderii de confecţii ″Brio″. – (TOP 100).
1838. Гриник, Татьяна. О расчете цены на социально значимые товары
сельхозназначения в 2014 году / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. –
P. 19-22 : tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

1839. Доменти, Оксана. Оксана Доменти: ″В политике женщин не жалеют″ : [ин-


тервью с доктором экономики, зам. председателя парламентской комиссии по экономи-
ки, бюджету и финансам] / записала Клавдия Грищенко // Работай & Отдыхай!. – 2014. –
Nr 2/3. – P. 26-28 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 1764, 1810, 1842, 1850, 2108)

338.48 Turism. Economia turismului


1840. Aşevschi, Valentin. Ecoturismul – principal formă de manifestare a turismului
durabil în Republica Moldova / Valentin Aşevschi, Tatiana Fondos, Maria Bencheci // Noosfe-

105
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

ra. – 2014. – Nr 10/11. – P. 143-150. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149-150
(9 tit.). – ISSN 1857-3517.

1841. Descoperă Moldova = Scopriamo la Moldova : [turism cultural, religios, bal-


near, rural] / material de rep. rev. // Moldova în Progres. – 2013. – Nr 7. – P. 32-35 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

1842. Moleşteanu, Tatiana. Situaţia actuală şi perspectivele de dezvoltare a turismu-


lui vitivinicol în Republica Moldova / Tatiana Moleşteanu // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014.
– Nr 1. – P. 182-193: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 193 (13 tit.).

1843. Robu, Elena. Căile de perfecţionare a procesului de organizare şi gestionare în


întreprinderile turistice = Improvement methods of the organizational and management
process in tourism enterprises / Elena Robu // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P.
190-195. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 195
(7 tit.). – ISSN 1857-4130.

1844. Грибинча, Александр. Экономическая безопасность туристского оборота


Молдовы с позиций логистики / Александр Грибинча, Игорь Баркарь, Геннадий Бровка //
Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 1. – P. 150-172 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 170-172 (36 tit.).

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
1845. Curbatov, Oleg. Une interpretation quantique du marketing et de la co-
creation: l′etat d′ avancement de la recherche sur la connaissance et la competence du client
– le knowledge marketing – a l′exemple du web parfum / Oleg Curbatov // Performanţe într-o
economie competetivă : Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 51-69 : fig.

1846. Goian, Mariana. Valenţele ecomarketingului cu sistemul educaţional din Repu-


blica Moldova/ Goian Mariana, Childescu Valentina // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie :
Conf. tehn.-şt. cu participare intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 136-
139. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 139 (5 tit.).

1847. Răilean, Valentin. Particularităţile comunicării de marketing în domeniul servi-


ciilor / Valentin Răilean, Natalia Remeşovschi // Performanţe într-o economie competitivă :
Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 90-95. – Rez. în lb. fr. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2109)

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


1848. Mămăligă, I. Leasingul – contract modern în dreptul comerţului internaţional / I.
Mămăligă, A. Creţu // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 147-160. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 157-160 (21 tit.). – ISSN 1857-4440.

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1849. Pasat, Octavian. Stabilirea şi analiza juridico-vamală şi penală a infracţiunilor


comise pe teritoriul statelor limitrofe // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 67-70 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 70 (5 tit.). – ISSN 1811-0770.

1850. Stratan, Alexandru. Impactul opţiunilor de integrare asupra comerţului agroa-


limentar / Alexandru Stratan // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 1. – P. 173-181 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 181 (4 tit.).

1851. Şcola, Dona. Cultura afacerilor este esenţială : [exporturi şi investiţii : interviu
cu D. Şcola, directorul MIEPO] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2015. – P. 80-
83 : fot. – ISSN 1857-0186.

1852. Şcola, Dona. Dona Şcola: ″Trebuie să stimulăm campionii″ = ″Стимулировать


надо чемпионов″ : [interviu cu conducătoarea Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Pro-
movare a Exportului din Moldova (MIEPO)] / consemnare de Sofia Vladova // Работай &
Отдыхай!. – 2014. – Nr 2/3. – P. 30-32 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă – ISSN 1857-
0399.

339.7 Finanţe internaţionale


1853. Luchian, Ivan. Tendinţele internaţionale de impozitare a veniturilor persoanelor
cu bunăstare înaltă / Ivan Luchian // Performanţe într-o economie competitivă : Conf. Intern.,
25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 114-119 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 119 (16 tit.) şi în notele de subsol.

1854. Marin, Alexandra. Noua strategie a BERD : [pe marginea discuţiei cu Julia Ot-
to, şefa biroului Bancii Europeane pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de la Chişinău] / text de
Alexandra Marin // Profit. – 2015. – P. 68-70 : fig., fot., tab. – ISSN 1857-0186.

1855. Sturzu, Ion. Crizele creditare: reflecţii, analize, sugestii = The credit crunch:
reflections, analysis and suggestions / Ion Sturzu, Alexandru Gribincea, Silvestru Maximilian
// Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 112-120: fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (19 tit.). – ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 1814, 1821-22, 1851, 1856)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


1856. Gribincea, Alexandru. Aplicarea politicilor paternaliste pe piaţa ţărilor emer-
gente ca un produs investiţional omogen / Alexandru Gribincea // Relaţii Internaţionale Plus. –
2013. – Nr 2. – P. 68-81 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80-81 (9 tit.). –
ISSN 1857-4440.

1857. Gureu, Valeriu. Integrarea economică a Uniunii Europene în contextul dreptu-


lui internaţional al afacerilor / Valeriu Gureu // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P.
134-146. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 146 (7 tit.). – ISSN 1857-4440.

1858. Moldovan-Madan, Alina. Factorii ce ar putea duce la redresarea economiei


mondiale în anul 2014 = Factors that may cause the recovery of the global economy in 2014 /

107
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Alina Moldovan-Madan // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 185-189 : fig. – Tit.,


text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 189 (12 tit.). –
ISSN 1857-4130.

1859. Răilean, Valentin. Mondalizarea – între beneficii şi şocuri : [studiu economic] /


Valentin Răilean, Dan Ionică // Performanţe într-o economie competitivă : Conf. Intern., 25-26
apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 70-76. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1784, 1801, 1809, 1844)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
1860. Cuzneţov, Alexandru. Delimitarea lacunelor în drept de alte fenomene şi situa-
ţii în cadrul procedurii de aplicare a dreptului / Alexandru Cuzneţov, Ghenadie Pavliuc // Re-
vista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 26-29. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. În note, p. 29 (25 tit.). – ISSN 1811-0770.

1861. Negru, Veronica. Tehnici specifice precedentului în dreptul continental / Vero-


nica Negru // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 58-61. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. în note, p. 61 (17 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 1867, 1889)

341 Drept internaţional


1862. Buza, Nicolae. Atentate indecent ca modalitatea infracţiunilor de război contra
persoanelor / Nicolae Buza // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 62-66. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 66 (28 tit.). – ISSN 1811-0770.

1863. Gabura, Tudor. Cadrul normativ internaţional privind răspunderea penală a


persoanei fizice / Tudor Gabura // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 5. – P. 39-44. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

1864. Lazari, Constantin. Reglementarea juridico-economică a dreptului internaţio-


nal al mediului / Constantin Lazari // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 94-101. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 101 (4 tit.). – ISSN 1857-4440.

1865. Mihaila, Marian. L′universalite et l′inalienabilite des droaits de l′homme dans


l′espace europeen / Marian Mihaila // Performanţe într-o economie competetivă : Conf.
Intern., 25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 83-89. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p.
89 (15 tit.) şi în notele de subsol.

1866. Ştefănescu, Beatrice. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene vs Ombudsmanul


european / Beatrice Ştefănescu, Cristina Albescu // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 1.
– P. 212- 233. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 232-233 (22 tit.).

1867. Гуторов, Владимир. Английская правовая традиция и американский кон-


ституционализм : теоретические и международные аспекты / Владимир Гуторов, Алек-

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

сей Варламов // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 1. – P. 194-211 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 209-211 (38 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1793-94, 1806, 1849, 1857, 1873, 1882, 1884, 1906, 1910-11,
1917, 1939)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


1868. Blanari, Igor. Garanţiile juridice ale supremaţiei Constituţiei Republicii Moldova
/ Igor Blanari // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 5. – P. 16-19. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe
bibliogr. : p. 18-19 (19 tit.). – ISSN 1810-309X.

1869. Marian, Octavian. Consideraţiuni cu privire la respectarea statutului juridic al


persoanei în administrarea justiţiei / Octavian Marian // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 5. – P.
24-33. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32-33 (36 tit.). – ISSN 1810-309X.

1870. Olteanu, C. Constituţia de la 1866 sau geneza constituţionalismului românesc /


C. Olteanu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 5. – P. 8-12. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 12 (15 tit.). – ISSN 1810-309X.

1871. Olteanu, Camelia Nicoleta. Constituţia de la 1952 – instrument de legitimare


al partidului : [comunist din România] / Camelia Nicoleta Olteanu // Revista Naţională de
Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 71-75. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 75
(45 tit.). – ISSN 1811-0770.

1872. Russu, Andrei. Reforma sistemului de justiţie în Moldova = Riforma del


sisteme di giustizia nella Republica di Moldova / Andrei Russu // Moldova în Progres. – 2013.
– Nr 7. – P. 20-21. – Tit., text paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

1873. Snegur, Mircea. Mircea Snegur, primul Preşedinte al Republicii Moldova:


″Proiectele benefice pentru ţară se datorează colaborării cu NATO în cadrul Parteneriatului
pentru Pace″ : [interviu] / consemnare Denis Rotaru // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P.
4-5 : fot. – ISSN 1857-3703.

1874. Snegur, Mircea. Mircea Snegur, primul preşedinte al Republicii Moldova: ″Să
dai ″Buna ziua″ la oameni, să nu dai în obraz, să te fereşti de cei care vorbesc urât şi să te
străduieşti să le faci oamenilor bine″ : [interviu] / text de rep. rev. // VIP magazin. – 2014 : Ed.
spec. – P. 216-221 : fot.

1875. Волков, Эдуард. Антиномии и криптография ″Государства и революции″ :


[произведение В. И. Ленина как концепция большевистской демократии] / Эдуард Вол-
ков // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 1. – P. 120-149. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 145-149 (22 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1787-88, 1890, 1908)

342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
1876. Caprian, Iulia. Impactul activităţii Curţii de Conturi a Republicii Moldova asupra
eficientizării managementului finanţelor publice = Impact of the activity of Court of Accounts of

109
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

the Republic of Moldova a on the efficiency of the public finance management / Iulia Caprian,
Maria Cojocaru, Lilia Rotaru // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 128- 136: fig. –
Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 136 (8 tit.). –
ISSN 1857-4130.

1877. Corj, Mihai. Un alt punct de vedere asupra Hotărârilor Curţii Constituţionale nr.
4 din 22 aprilie 2013 şi nr. 36 din 5 decembrie 2013 / Mihai Corj // Revista Naţională de Drept.
– 2014. – Nr 5. – P. 30-35. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. În note, p. 35 (7 tit.). –
ISSN 1811-0770.

1878. Corj, Mihai. Un alt punct de vedere asupra Hotărârii Curţii Constituţionale nr.
36 din 5 decembrie 2013 : [privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie, vizând
corelaţia cu preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova] /
Mihai Corj // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 2. – P. 4-9. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (4 tit.). – ISSN 2345-1130.

1879. Republica Moldova. Curtea Constituţională de Justiţie. Hotărîre nr. 36 din


05. 12. 2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu
Preambulul Constituţiei şi Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova : (Sesizările nr.
8b/2013 şi 41b/2013 ) // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2014. – Nr 2. – P. 7-
18 ; 41-54. – Idem în lb. rusă . – ISSN 1810-7257.

1880. Republica Moldova. Curtea Constituţională de Justiţie. Hotărîre nr. 9 din


14. 02. 2014 pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie în corelaţie cu
Preambulul Constituţiei şi Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova : (Sesizărea nr.
52b/2013 ) // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2014. – Nr 2. – P. 32-38 ; 70-
76. – Idem în lb. rusă . – ISSN 1810-7257.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


1881. Bădescu, Valentin-Stelian. Scurte consideraţii despre criminalitatea
informatică / Valentin-Stelian Bădescu // Performanţe într-o economie competetivă : Conf.
Intern., 25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 139-152. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.

1882. Botezatu, Igor. Răspunderea penală a participanţilor la infracţiunea de război /


Igor Botezatu, Nicolae Buza // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 18-25. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 25 (34 tit.). – ISSN 1811-0770.

1883. Brînza, Sergiu. Circumstanţa agravantă consemnată la lit.h) alin. (2) art. 145
CP RM: studiu de drept penal / Sergiu Brînza // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. –
P. 2-7 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. În note, p. 7 (31 tit.). – ISSN 1811-
0770.

1884. Cernomoreţ, Sergiu. Impactul cazurilor CEDO contra Moldovei asupra practicii
judiciare autohtone de aplicare a legii penale la timp / Sergiu Cernomoreţ // Relaţii Internaţio-

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 124-133. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 133
(12 tit.). – ISSN 1857-4440.

1885. Rusu, Lucia. Cererile şi plângerile – ca modalitate de realizare a dreptului la un


proces penal contradictorial / Lucia Rusu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P.
76-79 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 79 (12 tit.). – ISSN 1811-
0770.

1886. Stati, Vitalie. Infracţiunea de împiedicare intenţionată a activităţii mass-media


sau de intimidare pentru critic (art. 1801 CP RM): analiză de drept penal / Vitalie Stati // Revis-
ta Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 8-12 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. În note, p. 12 (20 tit.). – ISSN 1811-0770.

1887. Вапнярчук, В. Сущность истины в уголовном процессе Украины / В. Вап-


нярчук // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 2. – P. 17-21. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (18 tit.). – ISSN 2345-1130.

1888. Кушнерик, Ю. Значение определения предмета доказывания для рассле-


дования грабажей и разбойных нападений / Ю. Кушнерик // Закон и жизнь. – 2014. – Nr
5. – P. 46-49. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (9 tit.). – ISSN 1810-3081.

1889. Флоря, Василий. Принуждение лица к изъятию органов или тканей с це-
лью трансплантации / Василий Флоря // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P.
36-39. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 39 (6 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 1849, 1862)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 1891-92)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


1890. Balan, Andrei. Consfinţirea normelor de drept privat în Constituţia Republicii
Moldova / Andrei Balan // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 172-180. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 179-180 (10 tit.). – ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 1893, 1904-05)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


1891. Casapu, Diana. Principiul libertăţii contractual – principiu director al contracte-
lor civile / Diana Casapu // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 161-171. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 171 (15 tit.). – ISSN 1857-4440.

1892. Melnic, Violeta. Repararea prejudiciului contractual în diferite sisteme de drept


/ Violeta Melnic, Ala Creangă // Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2. – P. 102-123. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 123 (20 tit.). – ISSN 1857-4440.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

1893. Sochirca, Stela. Obiectul contractului administrării fudiciare / Stela Sochircă //


Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 5. – P. 34-38. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38
(6 tit.). – ISSN 1810-309X.

1894. Станишевский, Александр. Договор – это ″маленький закон″ / Александр


Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – P. 63-67 : fig., fot., tab. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 1848)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1895. Zabolotnaia, Lilia. Dreptul la paritate testamentară al femeii din Ţările Române
: (sec. al XVII-lea – înc. sec. al XVIII-lea) = Право на равенство женщин при получении
наследства в Румынских княжествах : (XVII - нач. XVIII вв.) / Lilia Zabolotnaia // Revista de
Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 15-25. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 23-24 (23 tit.). – ISSN 1857-2049.

1896. Пушкарева, Наталия. Позорящие наказания за ″блудное дело″ : (к исто-


рии гендерной асимметрии в русском традиционном и писаном праве X- XVIII вв.) =
Pedepsele ruşinoase pentru desfrânare : (din istoria asimetrică gender în dreptul tradiţional şi
scris din sec. X-XVIII) / Наталия Пушкарева // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013.
– Vol. 13/14. – P. 35-45. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (30 tit.). –
ISSN 1857-2049.

347.7 Drept comercial


1897. Mihalache, Iurie. Întreprinderea : subiect de drept sau obiect al raporturilor civi-
le? / Iurie Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 13-17: fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. În note, p. 16-17 (30 tit.). – ISSN 1811-0770.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


1898. Ciaglic, Tatiana. Consiliul de Mediere al Republicii Moldova o iniţiativă pentru
Drepturile Omului / Tatiana Ciaglic // Moldova în Progres. – 2014. – Nr 1. – P. 38 : fot. – ISSN
2345-1157.

1899. Russu, Andrei. Un colloquio con L′avvocato Andrei Russu = Un interviu cu


avocatul Andrei Russu / consemnare de rep. rev. // Moldova în Progres. – 2014. – Nr 1. – P.
36-37 : fot. – Text paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

1900. Сосна, А. Правовое регулирование особенностей, возникающих при ис-


полнении некоторых судебных решений / А. Сосна, Д. Факиров, В. Санду // Закон и
жизнь. – 2014. – Nr 5. – P. 11-16. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (7 tit.).
– ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 1866)

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1901. Bădoi, Iulia. Evoluţia conflictelor colective de muncă în România = The
evolution of collective labor conflict in Romania / Iulia Bădoi // Economie şi Sociologie. –
2014. – Nr 1. – P. 180-184 : fig. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 184 (7 tit.). – ISSN 1857-4130.

1902. Capşa, Tudor. Privind acordarea plăţilor de stimulare de către angajator în ba-
za Contractului colectiv de muncă / Tudor Capşa // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – P.
86-88 : fot.

1903. Macovei, Tatiana. Particularităţile încetării raporturilor juridice de muncă ale


femeilor / Tatiana Macovei // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – P. 53-57. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 57 (15 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 1803, 1806)

349.4 Drept funciar. Drept agrar


1904. Еремеева, Н. Проблема выбора способа защиты права при наложении
границ земельных участков // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 2. – P.
27-30. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (12 tit.). – ISSN 2345-1130.

1905. Терещенко, В. Правовой режим объекта недвижимости, возведенного на


земельном участке, не отведенном для этой цели: проблемные вопросы / В. Терещенко
// Закон и жизнь. – 2014. – Nr 5. – P. 40-45. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
45 (12 tit.). – ISSN 1810-3081.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


1906. Ajustarea legislaţiei naţionale la standardele europene privind protecţia
mediului înconjurător / Valentin Aşevschi, A. Croitor, Ion Bulmaga [et al.] // Noosfera. –
2014. – Nr 10/11. – P. 59-70. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69-70 (17 tit.). –
ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 1864, 1920, 1972)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
1907. Chirtoacă, Dorin. Raport de activitate pentru perioada 2013-2014: [a Primăriei
şi Consiliului Municipal Chişinău] / Dorin Chirtoacă // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P.
153-165 : fot. – (Faţă în faţă). – ISSN 1814-988X.

1908. Guţuleac, Victor. Funcţionarul public faţă în faţă cu conflictul de interese: re-
glementare, exemplificare şi soluţionare de situaţii / Victor Guţuleac, Tatiana Mostovei //
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 2. – P. 10-16. – Rez. în lb. rom., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 15-16 (23 tit.). – ISSN 2345-1130.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

1909. Малышева, Наталья. Карл Шмидт – градоначальник Кишинева : [в 1877-


1903 гг. : страницы биографии (1846-1927)] / Наталья Малышева // Profit. – 2015. – P.
64-66 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 1869, 1876)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


1910. Ababii, Vladimir. Vladimir Ababii : ″Sperăm să venim cu contribuţia noastră în
Parteneriat″ : [interviu cu şeful Direcţie politică de apărare şi planificare a apărării : pentru
Radio Europa Liberă] / consemnare de rep. rev. // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 7 :
fot. – ISSN 1857-3703.

1911. Afanas, Nicolai. Nicolai Afanas: ″Problemele de securitate vor rămîne o priori-
tate pentru statele naţionale şi organizaţiile internaţionale″ : [interviu cu magistru în ştiinţe
politice despre misiunile de pacificare ale militarilor mold.] / consemnare de rep. rev. // Oastea
Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-3703.

1912. Afteni, Nicolae. 40 de ani şi-o singură… profesie: [interviu cu N. Afteni, maior
în rezervă, actualmente şofer de la Ministerul Apărării RM] / consemnare de Liuba Vicol //
Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-3703.

1913. Andronachi, Natalia. Iar afară… ploaia… Ploiţa de bun augur pentru o familie
de militari : [pe marginea discuţiilor cu sergentul Tatiana Şram şi locotenent-colonelul Andrei
Şram] / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-
3703.

1914. Andronachi, Natalia. Trageri cu ″răsunet″ tactic la Bălţi: Militarii Armatei


Naţionale au participat la exerciţiul tactic cu executarea tragerilor de luptă la Centrul de
instruire militară al Brigăzii ″Moldova″ / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr
5. – P. 12-14 : fot. – ISSN 1857-3703.

1915. Burduja, Radu. Comanda Misiunii: Un concept American aplicabil în Armata


Naţională / Radu Burduja // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 10-11 : fot. – (Arta militară).
– ISSN 1857-3703.

1916. Butuc, Marin. Termeni militari medievali în unităţi polilexicale stabile / Marin
Butuc // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 258-262 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 262 (8
tit.). – ISSN 0235-9111.

1917. Ciobanu, Vitalie. Organizarea unităţilor militare naţionale în primăvara anului


1992 / Vitalie Ciobanu // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 20-21: fot. – ISSN 1857-3703.

1918. Nantoi, Oazu. Oazu Nantoi: ″Parteneriatul aduce o nouă notă de optimism
militarilor″ : [interviu cu analistul politic] / interlocutor : Denis Rotaru// Oastea Moldovei. –
2014. – Nr 3. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-3703.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1919. Nigai, Ghenadie. Acolo unde i-a fost chemarea inimii: [dialog cu G. Nigai,
locotenent-colonel din Detaşamentul topogeodezic] / consemnare de Liuba Vicol // Oastea
Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-3703.

1920. Vosimeric, Dmitrii. Armata Naţională a prevenit o catastrofă ecologică în


Republica Moldova: [privind distrugerea melanjului, eliminarea riscurilor ce ţin de pesticide şi
alte substanţe chimice] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 3. – P. 8-9 : fot. –
ISSN 1857-3703.

1921. Vosimeric, Dmitrii. Sergenţi mai buni – armată mai prprofesionistă. Reformele
în armată îşi ating ţinta! : [pe marginea sporirei nivelului de pregătire a militarilor în ternen din
Armata Naţ.] / Dmitrii Vosimeric // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 8-9 : fot. – ISSN
1857-3703.

1922. Vulpe, Ion. Despre armată, buget şi datorie : [editorial] / Ion Vulpe // Oastea
Moldovei. – 2014. – Nr 4. – P. 2-3: fot. – ISSN 1857-3703.
(Vezi de asemenea Nr 1873, 2112, 2260)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 1811, 1989)

368 Asigurări
1923. Republica Moldova. Parlamentul (2009-). Legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2014: [Nr 329 din 23.12. 2913] // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P. 19-26 ;
27-36 : tab. – Idem în lb. rusă.

1924. Republica Moldova. Parlamentul (2009-). Legea fondurilor obligatorii de asis-


tenţă medicală pe anul 2014: [Nr 330 din 23.12. 2913] // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – P.
37 ; 38-39. – Idem în lb. rusă.

1925. Ungur, Cristina. Retrospectiva asigurărilor: origine, evoluţie, activitate =


Retrospection of insurance: origin, evolution, topicality / Cristina Ungur // Economie şi Socio-
logie. – 2014. – Nr 1. – P. 166-172. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 172 (10 tit.). – ISSN 1857-4130.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
(Vezi Nr 1846, 1990)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


1926. Andronic, Silvia. Două greşeli persistente în aplicarea legii conservării impul-
sului : [la rezolvarea problemelor pentru elevii cl. a 10-12] / Silvia Andronic, Mircea Colpajiu //
Fizica şi tehnologiile moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr 1/2. – P. 41-44 : fig. – ISSN 1810-6498.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

1927. Banari, Elena. Unele aspecte ale modelelor verbal-comunicative în procesul de


predare – învăţare a lexicului de specialitate / Elena Banari // Limba Română. – 2014. – Nr 2.
– P. 237-244 : fig., fot. – Referinţe bibliogr. : p. 244 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.

1928. Căinăreanu, Ion. Jumătate de secol în faţa copiilor : [profesoara Ana Spânu,
director-adjunct la Liceul Teoretic ″M. Eminescu″ din or. Floreşti] / Ion Căinăreanu // Moldo-
veanca. – 2014. – Nr 4/5. – P. 10 : fot. – (Pe aripi de dor). – ISSN 1857-3053.

1929. Cârlig, S. Determinarea lungimii de undă a luminii cu ajutorul reţelei de difracţie


: [pentru elevii cl. a 12-a ] / S. Cârlig, C. Cîrlig, I. Cîrlig // Fizica şi tehnologiile moderne. –
2013. – Vol. 11, Nr 1/2. – P. 44-46 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – ISSN 1810-6498.

1930. Corniciuc, Sabina. Despre educaţia lingvistică: accente necesare : [cultivarea


şi promovarea lb. rom.] / Sabina Corniciuc // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 20-26 : fot.
– Referinţe bibliogr. : p. 26 (8 tit.). – ISSN 0235-9111.

1931. Negură, Ion. Motivational strategies for learning a foreign language in the
classroom / Ion Negură, Ala Guţu // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. –
2014. – Nr 2. – P. 55-62. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61-62 (23 tit.). –
ISSN 1857-0224.

1932. Popa, Mihail. Unele analogii utilizate în predarea electricităţii şi magnetismului /


Mihail Popa // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr 1/2. – P. 33-40 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (9 tit.). – ISSN 1810-6498.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


1933. Andronic, Ion. Manualul şcolar, profesorul sau/şi calculatorul? : [utilizarea cal-
culatorului în sistemul de învăţământ] / Ion Andronic // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2013.
– Vol. 11, Nr 1/2. – P. 27-32 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (3 tit.). – ISSN
1810-6498.

1934. Guţu, Ion. Reforma curriculară din perspectiva abordării dihotomice cantitate –
calitate: cazul didacticii limbilor străine / Ion Guţu // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 229-
236 : fig., fot. – Referinţe bibliogr. : p. 236 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură general


1935. Раку, Жанна. Психологические аспекты диагностики особенностей социа-
лизации дошкольника / Раку Жанна // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. –
2014. – Nr 2. – P. 79-86 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84-85 (14 tit.).
– ISSN 1857-0224.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


1936. Лемех, Е. А. Опыт Республики Беларусь: содержание образования детей
дошкольного возраста с тяжелыми множественными нарушениями / Е. А. Лемех // Psi-

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

hologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 2. – P. 23-32. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (3 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 1768, 1773)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1937. Bichicean, Gheorghe. Universităţile de astăzi şi provocările economiei de pia-
ţă / Gheorghe Bichicean // Performanţe într-o economie competitivă : Conf. Intern., 25-26 apr.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 6-12. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p.12 (18 tit.).

1938. Bulat, Galina. Tendinţe moderne în învățământul superior / Galina Bulat // Per-
formanţe într-o economie competitivă : Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P.
13-20. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (12 tit.).

1939. Lazări, Constantin. Baza normativă a învăţământului universitar european /


Constantin Lazări // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 1. – P. 234-245. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 245 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1769, 2127, 2134)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
1940. Cotoman, Carolina. Pomeni, date de sufletul celor răposaţi în cadrul ciclului
pascal: naraţiuni etnografice = ″Помана″, раздаваемая за души усопших в период
пасхального цикла : этнографические нарративы / Carolina Cotoman // Revista de Etnolo-
gie şi Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 208-211. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 210 (5 tit.). – ISSN 1857-2049.

1941. Cuvalov, Alexandru. Sărbătoarea ″Babinden″ la bulgarii din Moldova =


Болгарский праздник ″Бабинден″ в Молдове / Alexandru Cuvalov // Revista de Etnologie şi
Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 58-62. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 62 (19 tit.). – ISSN 1857-2049.

1942. Demiedirec, Hülya. An ethnographer′s key informant: an old, wise woman in a


village = Ключевой информатор этнографа мудрая пожилая женщина в деревне / Hülya
Demiedirec // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 12-15. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 14-15 (2 tit.). – ISSN 1857-2049.

1943. Dusacova, Natalia. Ethnic and civic identity in the Republic of Moldova: the
view of occidental experts = Этническая и гражданская идентичность в Республике
Молдова: вгляд западных экспертов / Natalia Dusacova // Revista de Etnologie şi Culturo-
logie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 102-107. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 106 (20 tit.). – ISSN 1857-2049.

1944. Moisei, Ludmila. ″Pomul vieţii″ între imagologie şi ornamentică = ″Древо


жизни″ между образом и орнаментикой / Ludmila Moisei // Revista de Etnologie şi Culturo-

117
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

logie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 195-203 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 202 (29 tit.). – ISSN 1857-2049.

1945. Şofransky, Zina. Viaţa moldo-românilor din interfluviul Nistru-Bug-Nipru: repe-


re ale istoriei şi tradiţiei = Жизнь молдо-румынского населения в Днестровско-Бужско-
Днепровском междуречье история и традиции / Zina Şofransky // Revista de Etnologie şi
Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 75-82 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 79-80 (10 tit.). – ISSN 1857-2049.

1946. Valentin Zelenciuc – o remarcabilă personalitate a ştiinţei etnografice din Re-


publica Moldova : [in memoriam (1928-2003)] / Demir Dragnev, Zina Şofranski, Tamara
Nesterov [et al.] // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 6-11 : fot. –
ISSN 1857-2049.

1947. Абакумова-Забунова, Наталия. О названии и самоназвании русских


старообрядцев Молдовы = Referinţe la exonimele şi endonimele ruşilor-lipoveni din Moldo-
va / Наталия Абакумова-Забунова // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol.
13/14. – P. 86-95. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94-95 (36 tit.). –
ISSN 1857-2049.
1948. Бессонов, Николай. Кочевая цыганка и таборные традиции = Ţiganca
nomadă şi tradiţiile de şatră / Николай Бессонов // Revista de Etnologie şi Culturologie. –
2013. – Vol. 13/14. – P. 25-31. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (14
tit.). – ISSN 1857-2049.

1949. Гуменый, Ион. Отношение бессарабских староверов к императорской


власти в период польского восстания 1863 = Atitudinea lipovenilor basarabeni faţă de
stăpânirea imperială în perioada răscoalei poloneze din anul 1863 / Ион Гуменый // Revista
de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 96-102. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 101 (16 tit.). – ISSN 1857-2049.

1950. Кожолянко, Георгий. Свадьба украинцев, молдаван и румын Буковины :


(предсвадебный период) = Nunta la ucrainenii, moldovenii şi românii din Bucovina : (peri-
oada prenupţială) / Георгий Кожолянко // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol.
13/14. – P. 120-131. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 131 (7 tit.). –
ISSN 1857-2049.

1951. Степанов, Вячеслав. Похоронная обрядность жителей украинского села


Мусаит Тараклийского района = Obiceiurile funerare practicate de locuitorii satului Musait
din raionul Taraclia / Вячеслав Степанов // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. –
Vol. 13/14. – P. 170-180. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 179 (14 tit.).
– ISSN 1857-2049.

1952. Шабашов, Андрей. Проблема соотношения эволюции семейно-


родственной структуры и системы терминов родства у потомков задунайских
переселенцев на Украине и в Молдове = Problema corelaţiei dintre evoluţia structurii fami-
lial-parentale şi sistemul termenilor de rudenie la descendenţii coloniştilor din sudul Dunării în

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ucraina şi Moldova / Андрей Шабашов // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol.


13/14. – P. 107-112. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (18 tit.). –
ISSN 1857-2049.
(Vezi de asemenea Nr 1765, 1895-96, 2097, 2218)

398 Folclor
1953. Drumea, Luminiţa. Componenta feminină a mentalităţii ruse şi reflectarea ei în
folclorul rus din Republica Moldova = Женская составляющая русской ментальности,
отраженная в русском фольклоре Республики Молдова / Luminiţa Drumea, Tatiana
Zaicovschi // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 50-57 : fot.. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (8 tit.). – ISSN 1857-2049.

1954. Grădinaru, Natalia. Sacroterapia în concepţia culturii populare = Сакральная


терапия в концепции народной культуры / Natalia Grădinaru // Revista de Etnologie şi
Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 211-215. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 215 (7 tit.). – ISSN 1857-2049.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1955. Aşevschi, Valentin. Situaţia ecologică actuală a oraşului Rezina. Măsuri
managerial de ameliorare / Valentin Aşevschi, Victoria Moroşan // Noosfera. – 2014. – Nr
10/11. – P. 131-140 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 140 (4 tit.). – ISSN
1857-3517.

1956. Bulimaga, Constantin. Evaluarea stării ecologice a Rezervaţiei ştiinţifice ″Suta


de Movile″ şi măsurile de ameliorare a acesteia / Constantin Bulimaga, Rodica Cumpănă //
Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 107-118. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 118
(27 tit.). – ISSN 1857-3517.

1957. Crivoi, Aurelia. Evaluarea calităţii aerului atmosferic din spaţiile verzi ale
municipiului Chişinău / Aurelia Crivoi, Irina Avasiloaie // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P.
119-125 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 124-125 (11 tit.). – ISSN
1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 1840, 1970, 1991-92)

51 MATEMATICĂ
510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii
(Vezi Nr 1801-02)

512 Algebră
1958. Banaru, Mihail B. A note on six-dimensional planar Hermitian submanifolds of
Cayley algebra / Mihail B. Banaru, Galina A. Banaru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Repu-
blicii Moldova. Matematica. – 2014. – Nr 1. – P. 23-32. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 31-32 (22 tit.). – ISSN 1024-7696.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

515.1 Topologie
1959. Arnautov, V. I. On the number of group topologies on countable groups/ V. I.
Arnautov, G. N. Ermakova // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
Matematica. – 2014. – Nr 1. – P. 101-116. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 115-116
( tit.). – ISSN 1024-7696.

1960. Gonska, Heiner. Chebyshev-Crüss-type inequalities via discrete oscillations /


Heiner Gonska, Ioan Raşa, Maria-Daniela Rusu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova. Matematica. – 2014. – Nr 1. – P. 63-89. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
87-89 (27 tit.). – ISSN 1024-7696.

517 Analiză
1961. Lozovanu, Dmitii. Determining the Optimal Paths in Networks with Rated
Transition Time Costs / Dmitrii Lozovanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldo-
va. Matematica. – 2014. – Nr 1. – P. 14-22. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (6
tit.). – ISSN 1024-7696.

519.2 Probabilitate. Statistică matematică


1962. Emelichev, Vladimir. On stability of multicriteria investment Boolean problem
with Wald′s efficiency criteria / Vladimir Emelichev, Vladimir Korotkov // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2014. – Nr 1. – P. 3-13. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 12-13 (35 tit.). – ISSN 1024-7696.

1963. Grama, Ion. Estimation of the extreme survival probabilities from censored data
/ Ion Grama, Jean-Marie Tricot, Jean-François Petiot // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Re-
publicii Moldova. Matematica. – 2014. – Nr 1. – P. 33-62 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 61-62 (22 tit.). – ISSN 1024-7696.

519.8 Cercetări operaţionale


1964. Kashu, A. I. Closure operators in the categories of modules. Part III: (Opera-
tions in CO and their properties) / A. I. Kashu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova. Matematica. – 2014. – Nr 1. – P. 90-100. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
100 (6 tit.). – ISSN 1024-7696.

53 FIZICĂ
537 Electricitate. Magnetism
1965. О моделировании коронного разряда методами теории подобия / Ф.
П. Гросу, Ан. М. Болога, М. К. Болога [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2014. – Vol. 50, Nr 2. – P. 41-48 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (24
tit.).

1966. Стишков, Ю. К. Динамические вольт-амперные характеристики слабопро-


водящих жидкостей в сильнонеоднородных электрических полях / Ю. К. Стишков, В. А.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Чирков, А. А. Ситников // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 2. –


P. 35-40 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39-40 (18 tit.).

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


546 Chimie anorganică
(Vezi Nr 1993-94)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
1967. Andreev, Alexei. Apoidea of Moldova in the contexts of climate change and
landscape degradation / Andreev Alexei, Stratan Veniamin, Gargalic Svetlana // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 85-90 : tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 89-90 (10 tit.). – ISSN 1857-064X.

1968. Gumovschi, Andrei. Schimbarea climei – una din principalele problem ale se-
colului XXI / Andrei Gumovschi // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 104-106. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (4 tit.). – ISSN 1857-3517.

1969. Puţuntică, Anatolie. Condiţiile meteorologice şi agrometeorologice ale iernii


2013-2014 pe teritoriul Republicii Moldova / Anatolie Puţuntică // Noosfera. – 2014. – Nr
10/11. – P. 176-177. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 177 (6 tit.). – ISSN 1857-
3517.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


1970. Crivoi, Aurelia. Probleme ecologice actuale ale sectorului inferior al Nistrului şi
căile de ameliorare / Aurelia Crivoi, Dumitru Paniş // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 166-
170. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 170 (10 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 2096)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
572 Antropologie
1971. Mustaţă, Gheorghe. Viaţa şi ştiinţele vieţii / Gheorghe Mustaţă, Mariana Mus-
taţă // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 8-23. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22-
23 (54 tit.). – ISSN 1857-3517.

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


1972. Aşevschi, Valentin. Starea actuală în domeniul armonizării cu politicile şi stra-
tegiile de mediu ale Uniunii Europene / Valentin Aşevschi, Ion Bulmaga // Noosfera. – 2014. –
Nr 10/11. – P. 47-54 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (6 tit.). – ISSN 1857-
3517.

121
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

1973. Cărbune, Radj. Probleme actuale ale mediului / Radj Cărbune // Noosfera. –
2014. – Nr 10/11. – P. 55-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (15 tit.). –
ISSN 1857-3517.

1974. Duca, Gheorghe. Profesorul Elena Zubcov la 65 de ani : [doctor habilitat în


biologie, cercetător, şef al Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Inst. de Zoologie
al AŞM] / Gheorghe Duca, Ion Toderaş, Laurenţiu Ungureanu // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 186-189 : fot. – ISSN 1857-064X.

1975. Ion Ilie Dediu – patriarhul ecologiei naţionale la cei 80 de ani : [doctor Ho-
noris Causa] / Gheorghe Avornic, Valentin Aşevschi, Aurelia Crivoi [et al.] // Noosfera. –
2014. – Nr 10/11. – P. 254-256 : fot. – ISSN 1857-3517.

1976. Olaru, Efim. Evoluţia civilizaţiei umane şi problemele ecologice globale / Efim
Olaru, Lucia Parfentiev // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participa-
re intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 47-57 : fig., tab. – Rez. în lb. fr. –
Referinţe bibliogr. : p. 57 (8 tit.).

1977. Rojanschi, Vladimir. Concepte privind evaluarea integrată de mediu aplicate


în România / Vladimir Rojanschi, Florian Grigore // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 24-30 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (4 tit.). – ISSN 1857-3517.

1978. Savant ecolog notoriu, fondator al sistemului ecologic naţional, om de


stat şi patriot : [Ion Ilie Dediu] / Gh. Duca, T. Furdui, V. Rudic [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 182-185 : fot. – ISSN 1857-064X.

1979. Дедю, Ион. О зарождении первых экологических воззрений : (парадигм) /


Ион Дедю // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 3-7. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. :
p. 7 (11 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 1906, 1968, 2060)

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


(Vezi Nr 1971)

579 Microbiologie
1980. Efectele undelor milimetrice asupra viabilităţii şi caracterelor morfo-culturale ale
tulpinii Saccharomyces cerevisiale CNMN –Y-20 / Chiseliţa Natalia, Usatîi Agafia, Borisova
Tamara [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. –
P. 112-119 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 118-119 (14 tit.). – ISSN 1857-
064X.

1981. Procedee de sinteză dirijată a proteazelor de către micromiceta Fisarium


gibbosum CNMN FD 12 / Clapco Steliana, Bivol Cezara, Ciloci Alexandra [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 119-127 : fig. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 126-127 (22 tit.). – ISSN 1857-064X.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1982. Valuţa, Ana. Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa


cianobacteriei Nostruc linckia CNM-CB-03 / Valuţa Ana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 133-139 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 138-139 (17 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 1993-94)

58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 2081)

59 ZOOLOGIE
1983. Diversitatea parazitofaunei zimbrilor din Rezervaţia Naturală ″Pădurea
Domnească″ şi animalelor domestice din zona adiacentă / Erhan Dumitru, Toderaş Ion,
Rusu Ştefan [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr
1. – P. 103-111 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 109-111 (39 tit.). – ISSN
1857-064X.

1984. Markov, Georgi. Distribution and numbers of wolves (Canis lupus) in Bulgaria:
what is going on? / Georgi Markov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii.
– 2014. – Nr 1. – P. 59-65 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (9 tit.). – ISSN
1857-064X.

1985. Mustaţă, Gheorghe. Species like a swarm of swarms in the interrelations


estanlished with other species / Mustaţă Gheorghe, Mustaţă Mariana // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 4-15 : fig. – Rez. în lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 14-16 (10 tit.). – ISSN 1857-064X.

1986. Nistreanu, Victoria. Hermelina – o specie vulnerabilă : [reprezentant al familiei


carnivorelor (Mustela erminea)] / Victoria Nistreanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014.
– Nr 5. – P. 14 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 14 : fot.

1987. On the state of rare and endangered diurnal birds of prey in Moldova /
Zubcov Nicolai, Munteanu Andrei, Crudu Vasilii [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 78-85 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 85 (23 tit.). – ISSN 1857-064X.

1988. Postolachi, Vlad. Relaţiile biocenotice ale viperei comune (Vipera berus) în
condiţiile Republicii Moldova / Postolachi Vlad // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 70-77 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
77 (9 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 1974, 2076, 2086, 2094-95)

123
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1989. Feofanov, I. Particularităţile mortalităţii populaţiei după principalele cause de
deces a persoanelor în vârstă aptă de muncă în mun. Chişinău şi în localităţile rurale în anii
2008-2012 / I. Feofanov, V. Socolov, L. Socolova // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 189-
197 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 197 (4 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 1971)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.1 Factori climaterici
(Vezi Nr 1992)
613.2 Dietetică
(Vezi Nr 2056)

613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii


(Vezi Nr 2029-34)

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


1990. Синицару, Л. Особенности отношения учащихся Кишинева к употребле-
нию алкоголя / Л. Синицару // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. –
Nr 2. – P. 71-78 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (9 tit.). – ISSN
1857-0224.
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1991. Crivoi, Aurelia. Impactul factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei din Re-
publica Moldova / Aurelia Crivoi, Cristina Racu // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 233-239.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 239 (10 tit.). – ISSN 1857-3517.

1992. Impactul poluării asupra sănătăţii / Valentin Aşevschi, Aurelia Crivoi, Elena
Chiriţă [et al.] // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 217-227. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 226-227 (17 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 1854-55, 1889, 1957, 1989, 1992, 2005, 2037)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1993. Aromatic isothiocyanatopropenones and thiourea derivatives. Synthesis
and biological properties / Barba N., Gulea A., Popuşoi A. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 146-160 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 159-160 (26 tit.). – ISSN 1857-064X.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1994. Inhibitorii proliferării bacteriei Bacillus cereus în baza compuşilor coordi-


nativi ai cuprului (II) care conţin 4-feniltiosemicarbozona 2-formilpridinei şi sulfanilamide /
Rudic V., Lozan-Tîrşu C., Zariciuc E. [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 139-146 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
146 (14 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 1982, 2002, 2015-16, 2027)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 2019, 2045)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1995. Grosu, Aurel. Glasul inimii = Крик сердца : [interviu cu A. Grosu, doctor în
medicină, şeful secţiei de urgenţă cardiologică al Inst. de Cardiologie din Moldova, profesor
univ.] / consemnare de Tatiana Cropanţeva // Работай & Отдыхай!. – 2014. – Nr 4/5. – P.
54-57 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 2053)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


1996. Savoschin, Dorina. Aspecte practice ale utulizării metodelor de diagnostic
etiologic la copii cu sindrom bronşiolar acut de tip obstructiv / Dorina Savoschin // Buletin de
perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 182-185 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 185 (6 tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 1999)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1997. Boala Wilson, stare heterozigotă. Caz clinic / Liudmila Tofan-Scutaru, Vlada
Dumbravă, Ludmila Răileanu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2014. – Nr 5. – P. 92-97 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (10
tit.). – ISSN 1729-8687.

1998. Bugai, Rodica. Estimarea polimorfismului genelor PRSSI, SPINKI, GFTR la


pacienţii cu pancreatită cronică pseudotumorală din Republica Moldova / Rodica Bugai //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 157-160 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 159-160 (18 tit.). – ISSN 1729-8687.

1999. Chirvas, Elena. Dereglările statutului imun la pacienţii cu astm bronşic în aso-
ciaţie cu infecţia ocultă cu virusul hepatic B / Elena Chirvas // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 100-104. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 103-104 (18 tit.). – ISSN 1729-8687.

2000. Colita ulceroasă: aspect clinic-paraclinice / Elina Berliba, Vlada Dumbrava,


Marina Florea [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr

125
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

5. – P. 33-37 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (7 tit.). – ISSN 1729-
8687.

2001. Condraţschi, Ludmila. Encefalopatia hepatică: unele principii de diagnostic şi


tratament / Ludmila Condraţchi // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2014. – Nr 5. – P. 117-121. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 120-121 (16 tit.).
– ISSN 1729-8687.

2002. Eficacitatea remediului prochinetic Itoprid în tratamentul dereglărilor funcţio-


nale gastrointestinal / Svetlana Ţurcan, Silvia Bârca, Raisa Tanase [et al.] // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 10-12 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p.12 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

2003. Evaluarea manifestărilor clinic-paraclinice la pacienţii cu ciroză hepatică


după tratamentul chirurgical prin devascularizarea azyco-portală şi splenectomie / Ludmila
Tofan-Scutaru, Vladimir Cazacov, Vlada Dumbrava [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 128-132 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 132 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

2004. Evoluţia tratamentului antiviral la pacienţii cu ciroze hepatice de etiologie


virală / Vlada-Tatiana Dumbrava, Iurie Moscalu, Victoria Naşco [et al.] // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 108-112 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 112 (12 tit.). – ISSN 1729-8687.

2005. Feofanov, I. Dinamica morbidităţii şi unele particularităţi epidemiologice ale he-


patitelor cronice şi cirozelor nevirale în municipiului Chişinău / I. Feofanov, V. Socolov, L.
Socolova // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 184-188 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 188 (4 tit.). – ISSN 1857-3517.

2006. Gastrita cronică produsă de Helicobacter pylori (type B): particularităţi


clinice, de diagnostic şi tratament / Alexei Sofroni, Elena Salinschi, Raisa Tănase [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 20-22 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.

2007. Harea, Gheorghe. Hemodinamica portal la bolnavii cu hepatită cronică virală


C, asociată cu steatoză hepatică / Gheorghe Harea // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 67-72. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 72 (14 tit.). – ISSN 1729-8687.

2008. Lupaşco, Iuliana. Aspecte de diagnostic al hepatitelor cronice şi bolilor cronice


difuze ale ficatului, determinate prin examenul profilactic al populaţiei sănătoase / Iuliana
Lupaşco // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 49-
55 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (22 tit.). – ISSN 1729-8687.

2009. Moscalu, Iurie. Ciroza hepatică de etiologie virală B, C, B+D, B+C: manifestări
clinice şi de laborator / Iurie Moscalu, Calina Bujor, Elena Covalschi // Sănătate publică, eco-

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nomie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 104-107 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 107 (3 tit.). – ISSN 1729-8687.

2010. Particularităţi clinice şi paraclinice în ciroza biliară primară / Nicolae Proca,


Diana Danilescu, Maria Cojuharu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 82-85: tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 85
(10 tit.). – ISSN 1729-8687.

2011. Particularităţi clinico-evolutive şi paraclinice ale ulcerului gastric şi duo-


denal în asociere cu pancreatita cronică / Ghenadie Bezu, Ion Ţîbîrnă, Liliana Gîrbu [et al.]
// Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 22-25 : tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

2012. Particularităţile clinic-paraclinice ale urticariei recidivante în asociere cu


infecţia Helicobacter pylori / Vera Onu, Diana Hapun, Elina Berliba [et al.] // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 42-46 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.

2013. Pneumonita intestinală indusă de terapia antivirală cu Interferon / Victor


Botnaru, Oxana Munteanu, Doina Rusu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 76-79 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
78-79 (19 tit.). – ISSN 1729-8687.

2014. Poleacova, Lilia. Modificările morfofiziologice ale sistemului digestiv în funcţie


de vârstă : (Rev. lit.) / Poleacova Lilia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 20-26. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (30 tit.). –
ISSN 1857-064X.

2015. Prochineticul Itomed în gastrita cronică de reflux / Eugen Tcaciuc, Sergiu


Matcovschi, Vasile Toma [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2014. – Nr 5. – P. 12-14 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.14 (6 tit.). –
ISSN 1729-8687.

2016. Raba, Tatiana. Tratamentul antiviral cu Interferon alfa 2B pegilat şi Ribavirină


în hepatita cronică virală C la copii în Republica Moldova / Tatiana Raba // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 73-76. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 76 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

2017. Romanciuc, Ina. Rolul alexitimiei în apariţia tulburărilor funcţionale gastrointes-


tinal / Ina Romanciuc // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr
5. – P. 15-19. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.19 (22 tit.). – ISSN 1729-8687.

2018. Romanciuc, Ina. Simptomele dispeptice şi de reflux pot fi un rezultat al depre-


siei nosogene somatizate la pacienţii cu hepatite cornice virale / Ina Romanciuc // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 97-100 : tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 100 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

2019. Scorul ultrasonografic pentru diagnosticul noninvaziv al steatozei hepati-


ce / Angela Peltec, Diana Schiopor, Vlada Dumbrava [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 63-66 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 66 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

2020. Semnificaţii clinice şi prognostice privind ascita şi peritonita bacteriană


din ciroza hepatică / Vladimir Cazacov, Vladimir Hotineanu, Vlada Dumbrava [et al.] // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 121-124 : tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 124 (20 tit.). – ISSN 1729-8687.

2021. Sindromul alergiei orale – formă de manifestare digestivă a alergiei ali-


mentare / Victor Butnaru, Victoria Brocovschi, Cristina Toma [et al.] // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 46-48 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 48 (16 tit.). – ISSN 1729-8687.

2022. Sindromul Budd-Chiari / Vlada-Tatiana Dumbrava, Ludmila Tofan-Scutaru,


Natalia Taran [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr
5. – P. 133-137 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 137 (16 tit.). – ISSN
1729-8687.

2023. Taran, Natalia. Hepatocarcinomul cellular: răspândire, factori de risc şi opțiuni


de tratament / Natalia Taran, V.-T. Dumbrava, Ludmila Tofan-Scutaru // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 138-142. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 141-142 (20 tit.). – ISSN 1729-8687.

2024. Tratamentul imunosupresiv în hepatita autoimună / Elina Berliba, Vlada


Dumbrava, Elmira Şumutovschi [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în me-
dicină. – 2014. – Nr 5. – P. 85-88 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (6
tit.). – ISSN 1729-8687.

2025. Ţâmbală, Carolina. Evaluarea mijloacelor de diagnostic imagistic în hiperten-


siunea portal la pacienţii cu ciroză hepatică / Carolina Ţâmbală // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 112-117 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 116-117 (18 tit.). – ISSN 1729-8687.

2026. Ţurcanu, Svetlana. Particularităţi clinico-paraclinice şi abordări noi în diagnos-


ticul şi tratamentul colitei ulceroase / Svetlana Ţurcanu // Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 25-33 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 33 (17 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2048)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


2027. Vudu, Lorina. Dereglările metabolismului aminoacizilor mediatori la pacienţii cu
hipotiroidie / Vudu Lorina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– Nr 1. – P. 15-19 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 18-19 (19 tit.). – ISSN
1857-064X.

2028. Vudu, Lorina. Particularităţile modificării profilului şi conţinutului aminoacizilor


glicogeni şi cetogeni în plsma sangvină la pacienţii cu hipotiroidie / Vudu Lorina // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 27-32 : tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (16 tit.). – ISSN 1857-064X.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


(Vezi Nr 2042)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


2029. Movileanu, Dumitru. Impactul stresului professional în munca intelectuală la
femei / Dumitru Movileanu, Victoria Savoi // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 240-244 : fig.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 244 (7 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 2040)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2030. Aspecte histopatologice ale cirozei hepatice şi splenopatiei portale de in-
teres chirurgical / Vladimir Cazacov, Vladimir Hotineanu, Marius Raica [et al.] // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 153-156 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

2031. Darii, Eugeniu. Impactul chirurgical asupra calităţii vieţii pacienţilor hepatici,
operaţi pentru hipertensiune portal / Eugeniu Darii, Vladimir Hotineanu, Vladimir Cazacu //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 125-128 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 127-128 (20 tit.). – ISSN 1729-8687.

2032. Ferdohleb, Alexandru. Tratamentul chirurgical al leziunilor şi structurilor căilor


biliare magistrale / Alexandru Ferdohleb // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 165-170 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
170 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

2033. Primul transplant hepatic ortotopic de la donator aflat în moarte cerebral


în Republica Moldova / Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Grigore Ivancov [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 142-148 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 148 (12 tit.). – ISSN 1729-8687.

2034. Steanoza hepatică nonalcoolică şi transplantul hepatic: controverse, re-


zultate şi progrese / Angela Peltec, Adrian Hotineanu Vladimir Hotineanu [et al.] // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – P. 149-152. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (27 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2003)

129
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

618 Ginecologie. Obstetrică


2035. Alimentaţia naturală – prezent şi viitor / Luminiţa Păduraru, Andreea Avasi-
loaiei, Mihaela Patriciu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 123-133 : fig.,
tab. – Rez. în lb. Rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (12 tit.). – ISSN 1810-5289.

2036. Bivoleanu, Anca. Evoluţia neurologică a prematurului aproape de termen / An-


ca Bivoleanu, Mihaela Moscalu, Maria Stamatin // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. –
P. 133-143 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 142-143 (22 tit.). –
ISSN 1810-5289.

2037. Bolotă, Mariana. Rolul comunicării în relaţia asistent medical – moaşă – paci-
ent / Mariana Bolotă // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 50-52. – Rez. în lb. engl.
– ISSN 1810-5289.

2038. Corelaţii auxologice între obezitatea mamei, creşterea excesivă în greuta-


te în timpul sarcinii, macrosomia, tipul de alimentaţie şi obezitatea sugarului / Daniel
Sabău, Maria Stamatin, Silvia Stoicescu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. –
P. 157-161 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 161 (10 tit.). – ISSN
1810-5289.

2039. Cucerea, Manuela. Nou-născutul din mamă diabetică – o provocare în terapia


intensivă neonatală / Manuela Cucerea, Marta Simion, Elena Moldovan // Buletin de
perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 120-123. – Referinţe bibliogr. : p. 122-123 (13 tit.). – ISSN
1810-5289.

2040. Dereglările neurodevelopmentale, morbiditatea neurologică şi somatică la


marele prematur / Petru Stratulat, Ala Curteanu, Ludmila Pînzari [et al.] // Buletin de
perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 143-151 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 150-151 (18 tit.). – ISSN 1810-5289.

2041. Enachi, Ala. Patologia maternă şi greutatea copiilor mică la naştere / Ala
Enachi // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 173-176 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 176 (10 tit.). – ISSN 1810-5289.

2042. Enterocolita ulcero-necrotică – factori de risc, intervenţii terapeutice / Ma-


ria Stamatin, Andreea Avasiloaiei, Mihaela Moscalu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014.
– Nr 2. – P. 90-100 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 100 (10 tit.). –
ISSN 1810-5289.

2043. Evaluarea matematică a modificărilor circulatorii morfofuncţionale şi


Dopplerografice ale complexului plancentar al nou-născuţilor prematuri cu retard de dezvolta-
re intrauterină / Lilia Siniţîna, V. Petrovici, V. David [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014.
– Nr 2. – P. 43-50 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (4 tit.). – ISSN
1810-5289.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2044. Fuior-Bulhac, Liliana. Impactul masei fetale şi al volumului lichidului amniotic


asupra rezultatelor perinatale în cazul retardului de creştere intrauterrină al fătului / Liliana
Fuior-Bulhac // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 35-43 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (9 tit.). – ISSN 1810-5289.

2045. Iliev, Gheorghe. Aportul ecografiei Doppler în urmărirea sarcinii cu restricţie de


creştere intrauterină idiopatică precoce / Gheorghe Iliev // Buletin de perinatologie. – 2014. –
Nr 2. – P. 18-22. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (24 tit.). – ISSN 1810-
5289.

2046. Implementarea în practică a cursului de simulare în obstretică: provocări,


realizări, aşteptări / Petru Stratulat, Victor Petrov, Corina Iliadi-Tulbure [et al.] // Buletin de
perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 23-26 : fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
26 (5 tit.). – ISSN 1810-5289.

2047. Macrosomia fetală – factor de risc pentru morbiditate şi mortalitatea neo-


natală / P. Stratulat, Tatiana Carauş, Ala Curteanu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014.
– Nr 2. – P. 177-182 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 182 (7 tit.). –
ISSN 1810-5289.

2048. Manifestări cardiace ale nou-născutului din mamă diabetică / Andrei


Petrariu, Gheorghe Iliev, Claudia Olaru [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P.
169-173 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 173 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

2049. Opalco, I. Impactul terapiei antibacteriene asupra rezultatelor materno-fetale la


pacientele cu naştere prematură asociată cu infecţii urinare / I. Opalco, Ludmila Eţco, V.
Pădure // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 53-59 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (10 tit.). – ISSN 1810-5289.

2050. Paladi, Gh. Aspecte contemporane de conduită şi rezultatele perinatale în naş-


teri premature / Gh. Paladi, Uliana Tabuică, Liudmila Stavinskaia // Buletin de perinatologie. –
2014. – Nr 2. – P. 5-8 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (9 tit.). –
ISSN 1810-5289.

2051. Particularităţile de adaptare a marelui prematur / P. Stratulat, Larisa


Crivceanschi, Dorina Rotaru [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 70-77 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76-77 (29 tit.). – ISSN 1810-5289.

2052. Rezultatele perinatale ale copiilor născuţi din sarcini prin fertilizare ″in vi-
tro″ / Petru Stratulat, Larisa Crivceanscaia, Ştefan Gaţcan [et al.] // Buletin de perinatologie.
– 2014. – Nr 2. – P. 78-90 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 88-90
(53 tit.). – ISSN 1810-5289.

2053. Rolul diagnosticului prenatal versus diagnosticului postnatal al malforma-


ţiilor cardiace congenitale / P. Stratulat, Marcela Şoitu, A. Caraman [et al.] // Buletin de

131
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 151-157 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 156-157 (23 tit.). – ISSN 1810-5289.

2054. Ruptura prematură de membrane versus colonizare/infecţie la nou-născuţi


/ M. Stamatin, M. Guzganu, M. Moscalu [et al.] // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P.
162-168 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1810-5289.

2055. Serbenco, A. Morbiditatea neonatală la nou-născuţii din mame cu valvulopatii


mitrale reumatismale / A. Serbenco, Şt. Gaşcan, Ecaterina Stepan // Buletin de perinatologie.
– 2014. – Nr 2. – P. 13-18 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (12
tit.). – ISSN 1810-5289.

2056. Stamatin, Maria. Actualităţi în alimentaţia prematurului / Maria Stamatin, An-


dreea Avasiloaiei, Anca Bivoleanu // Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 61-69 : tab.
– Referinţe bibliogr. : p. 68-69 (27 tit.). – ISSN 1810-5289.

2057. Stepan, Ecaterina. Influenţa valvulopatiilor mitrale reumatismale asupra evolu-


ţiei sarcinii, naşterii şi stării fătului / Ecaterina Stepan, A. Serbenco, V. Petrov // Buletin de
perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 30-35 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 35 (9 tit.). – ISSN 1810-5289.

2058. Stoicescu, Silvia Maria. Hipertensiunea maternă severă – risc de naştere


prematură iatrogenă / Silvia Maria Stoicescu, Octaviana Cristea, Anca Teodora Tranca //
Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 26-29 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 29 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

2059. Stratulat, P. Suportul nutriţional şi indicii antropometrici la prematuri pe perioa-


da aflării lor în secţiile de îngrijiri / P. Stratulat, Dorina Rotaru, Alina Svinarciuc // Buletin de
perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 105-119 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 117-119 (74 tit.). – ISSN 1810-5289.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
2060. Vidican, Ioan. Unele aspecte privind mediul înconjurător şi utilizarea energiilor
regenerabile / Ioan Vidican, Mircea Bejan // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf.
tehn.-şt. cu participare intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 37-46 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1792, 2062, 2065)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în gene-
ral
(Vezi Nr 1965)

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
(Vezi Nr 1966)
621.35 Tehnică electrochimică
2061. Износостойкие хромовые покрытия, осажденные в тетрахроматном
электролите с подключением индуктивно-емкостного устройства / В. Ф. Гологан, Ж. И.
Бобанова, М. А. Енаки [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr
2. – P. 10-15 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (9 tit.).

621.5 Energie pneumatică. Maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căl-
dură
621.51/.54 Aplicaţii tehnice ale energiei pneumatice
2062. Bolocan, Sorin. Sisteme solare alternative pentru răcirea de confort / Sorin
Bolocan, Ioan Boian // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare
intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 9-19 : fig. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 19 (10 tit.).

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


2063. Пластичность электроискровых медьсодержащих покрытий / Ф. Х.
Бурумкулов, В. И. Иванов, С. А. Величко [et al.] // Электронная обработка материалов. –
2014. – Vol. 50, Nr 2. – P. 6-9 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2061)

623 Tehnică militară


2064. Lipin, A. Bătaia puştii şi numărul alicelor / A. Lipin // Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2014. – Nr 5. – P. 18 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 18 :
fot. – Va urma.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2065. Bînzari, Andrei. Optimizarea energetică, economică şi ecologică a clădirilor în
condiţiile climatice ale Republicii Moldova - scopuri şi obiective / Andrei Bînzari, Constantin
Ţuleanu // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., Ed. a
2-a, 10-11 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 368-371. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 371 (11 tit.).

2066. Cernei, Mihail. SACET Chişinău – aspecte ale regimului de funcţionare / Cer-
nei Mihail, Leu Vasile, Popa Artur // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu
participare intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 81-91 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (4 tit.).

2067. Tanurcova, Ilona. Aprovizionarea cu apă în Republica Moldova / Ilona


Tanurcova // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., Ed.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

a 2-a, 10-11 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 104-110 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 110 (2 tit.).

2068. Tcaci, Tatiana. Opţiuni de modernizare a reţelelor termice de distribuţie ale sis-
temului de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) / Tcaci Tatiana, Cernei Mihail //
Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., Ed. a 2-a, 10-11
apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 58-64 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
64 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2234)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
2069. Aşevschi, Valentin. Starea ecologică actuală a fondului forestier din Republica
Moldova : (Măsuri de management ecologic) / Valentin Aşevschi, Ion Ştefîrţă // Noosfera. –
2014. – Nr 10/11. – P. 35-46 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (13 tit.). –
ISSN 1857-3517.

2070. Căpiţă, Ionel. Pădurarul : [portretul lui Iurie Zabrian din satul Voloave, raionul
Soroca] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 16 : fot. ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 16 : fot.

2071. Tulbure, Ion. Importanţa speciilor forestiere în ecologizarea spaţiilor publice /


Ion Tulbure, Iulia Haidarlî // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 141-142. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 142 (6 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 1983)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 1850)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2072. Cojocaru, Olesea. Pericolul de eroziune pe teritoriul bazinului-cadru din Câm-
pia Prutului de Mijloc şi recomandarea măsurilor de diminuare a consecinţelor negative /
Olesea Cojocaru // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 17-19 : fot., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (10 tit.). – ISSN 0582-5229.

2073. Ursu, A. Conţinutul de humus – criteriul nivelului taxanomic al solului / Ursu A.


// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 161-167 : fot.,
tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 167 (7 tit.). – ISSN 1857-064X.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2074. Utilizarea solului fertil rezultat din decoperta carierelor de lignit din Olte-
nia pentru stoparea procesului de deșertificare din zona sud a României / Nicolae Ilias,
Iosif Andraş, Sorin Radu [et al. ] // Performanţe într-o economie competitivă : Conf. Intern.,
25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 77-82 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
82 (4 tit.)
631.9 Alte întrebări
(Vezi Nr 1969, 2075-76)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2075. Voloşciuc, Leonid. Soluţionarea problemelor de protecţie a plantelor în agri-
cultura ecologică / Leonid Voloşciuc // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 151-158 : fig. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 158 (14 tit.). – ISSN 1857-3517.

2076. Витион, П. Г. Биоэкология (Coccinellidae)(Coleoptera) в экосистемах


Республики Молдова / П. Г. Витион // Noosfera. – 2014. – Nr 10/11. – P. 159-165 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 164-165 (13 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 1985, 2082, 2084)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
2077. Mereniuc, Lilia. Analiza comparativă a structurii şi activităţii funcţionale a apa-
ratului fotosintetic la plantele de triticale / Mereniuc Lilia // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 33-41 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 40-41 (15 tit.). – ISSN 1857-064X.

2078. Бугачук, М. А. Возделывание озимой пшеницы по пласту многолетних


трав на черноземах Бельцкой степи / М. А. Бугачук // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr
3/4. – P. 31-34 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (17 tit.). – ISSN 0582-5229.

633.6 Plante de zahăr şi amidon


2079. Producţia sorgului zaharat în funcţie de unele elemente tehnologice / N.
Palade, V. Burdujan, Angela Melnic [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 25-
30 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (5 tit.). – ISSN 0582-5229.

2080. Ионицой, Ю. С. Оценка продуктивности гибридов сахарной свеклы / Ю. С.


Ионицой // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 23-25 : tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 25 (4 tit.). – ISSN 0582-5229.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
2081. Genotipuri perspective de Origanum vulgare ssp. vulgare L.şi origanum
vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart / Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Ungur N. [et al.] //

135
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 41-50 : tab. –


Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50 (26 tit.). – ISSN 1857-064X.

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
2082. Tulbure, Ion. Analiza comparativă a diferitelor modele de prognozare a infectă-
rii şi apariţiei miedului la viţa-de-vie / Ion Tulbure, Iulia Haidarlî // Noosfera. – 2014. – Nr
10/11. – P. 171-173. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 173 (7 tit.). – ISSN
1857-3517.

2083. Разработка экологических паспортов винограда – основа повышения


эффективности проектов создания насаждений / М. Ф. Кисиль, С. М. Кисиль, М. П.
Рапча [и др.] // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 20-22. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 22 (4 tit.). – ISSN 0582-5229.
(Vezi de asemenea Nr 1842)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2084. Mărîi, Liliana. Evaluarea particularităţilor variabilităţii parametrilor fructului în
populaţiile hibrizilor intra-şi interspecifici de tomate ca urmare a acţiunii infecţiei virale / Mărîi
Liliana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1. – P. 51-59 :
fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (20 tit.). – ISSN 1857-064X.

2085. Маковей, М. Д. Современные тенденции в селекции томата / М. Д.


Маковей // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 34-37: fot. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 37 (10 tit.). – ISSN 0582-5229.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
(Vezi Nr 1983, 2095)
636.5/.6 Păsări
2086. Bogdea, Larisa. Pasăre mică – suflet mare : [prepeliţa (Coturnix coturnix)] / La-
risa Bogdea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 13 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 13 : fot.

636.7 Câini
2087. Antonova, Natalia. Şi inteligenţi, şi frumoşi... : [rasa de câini Labradorul
retriever] / Natalia Antonova // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 19 : fot. ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 19 : fot.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

639.1 Vânătoare
2088. Bătrânu, Ion. Marinarul şi hazardul : [despre vânătorul Nicolae Lozovanu, ma-
nager al ST Nisporeni a SVPM] / Ion Bătrânu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr
5. – P. 17 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 17 : fot.

2089. Ciobanu, Cristina. Muzeul de vânătoare din Senlis : [oraş din Franţa] / Cristina
Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 25 : fot. ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 25 : fot.

2090. Consemnări ale oaspeţilor la Congres : [Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor


din Rep. Moldova, Chişinău, 24.04.2014 : opiniile lui Niculai Şelaru, directorul general al
Asoc. Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România ; Vasile Dabija, directorul
Asoc. Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Botoşani, Vadim Nesterov, doctor în ştiinţe
veterinare [et al.] / consemnare de Veronica Vlădescu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2014. – Nr 5. – P. 6 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 6 : fot.

2091. Istrati, Simion. Vânătorul se cuvine să aibă un suflet curat : [de vorbă cu S. Is-
trati, directorul Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Rep. Moldova] / interviu realizat de
Valerie Volontir // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 8-9 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 8-9 : fot.

2092. Pădureţ, Ion. Noi oportunităţi pentru fondurile de vânătoare : [din raionul Ştefan
Vodă] / Ion Pădureţ // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 5 : fot. ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 5 : fot.

2093. Perspective de dezvoltare a Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldo-


va : [reflecţii asupra Congresului rep. , Chişinău, 24. 04. 2014 : dialog cu Gheorghe Grosu,
managerul ST Ialoveni ; Vasile Petrov, preşedintele Consiliului ST Sângerei ; Mihail Şterbeţ,
preşedintele Consiliului ST Hânceşti [et al.] / material de rep. rev. // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 4 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 4 :
fot.

2094. Savin, Anatol. Estimările – factor important în gestionarea faunei : [evaluarea


corectă a fondului cinegetic] / Anatol Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 5.
– P. 10 : fot. ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 5. – P. 10 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2064)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2095. Chiorean, Adriana. The main disearses of Ancistrus brevipinnis (Regan, 1904)
and Corydoras aeneus (Gill,1858) species, of Loricariidae and Callichchthyidae families,
being in captivity, their prevention and treatment / Chiorean Adriana, Papandopol Nicolae C.,
Dumitrescu Elena // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 1.
– P. 65-69 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (4 tit.). – ISSN 1857-064X.

2096. Веснина, Л. В. Artemia Leach, 1819 гипергалинных озёр юга Западной


Сибири / Веснина Л. В. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. –

137
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Nr 1. – P. 90-103 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 102-103 (18 tit.). –
ISSN 1857-064X.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
2097. Никогло, Диана. Мучные и крупяные виды пищи у молдован юга
Республики Молдова = Alimente din paste făinoase şi cereale la moldovenii din sudul Re-
publicii Moldova / Диана Никогло // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol.
13/14. – P. 180-186. – Tit. în lb. rom., rusă. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 186 (7 tit.). – ISSN 1857-2049.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2098. Omul anului 2013. Mass-Media : [interviuri] / text de Petru Macovei, Diana
Guja, Stan Lipcanu [et al.] ; fot. : Alexander Ustin, Dragoş Cojocaru, Inna Cerga [et al.] // VIP
magazin. – 2013: Ed. spec. – P. 151-176 : fot. – Conţine : Vasile Botnaru, jurnalist ; Cătălin
Giosan, director PRO TV Chişinău ; Lorena Bogza, editor PRO TV Cişinău, prezentatoare ″În
profunzime″ ; Natalia Morari, prezentatoare la TV7 ″Politica″ ; Angela Gonţa, editor-şef
″Perfecte.md″ ; Alecu Mătrăgună, prezentator de ştiri ″Jurnal TV″ ; Raisa Lozinschi, red-şef
″Ziarul Naţional″ ; Oxana Iuteş, reporter, prezentatoare ″Prime TV″ ; Cornelia Cozonac, direc-
torul Centrului de Investigaţii Jurnalistice ; Pavel Păduraru, reporter ″Timpul″; Viorel Mardare,
regizor, ″Atelierul Sergiu Prodan PR & Publicitate″ ; Anatol Melnic, prezentator Radio şi TV ;
Victoria Cuşnir, producător şi prezentatoare ″La altitudine″ ; Igor Guzun, director al Agenţiei
de Comunicare ″Umbra ta″ ; Diana Guja, autoarea blogului ″Alobebe.md″ ; Alexandru Lebe-
dev, blogger. – (TOP 100).

2099. Pocaznoi, Marian. Important este să fii om : [interviu cu M. Pocaznoi, preşedin-


tele Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA)] / consemnare de Mariana Tabuncic //
Profit. – 2015. – P. 98-102 : fot. – (77 de întrebări în 20 de minute). – ISSN 1857-0186.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară
2100. Dogotari, Valentin. Reformele la CFM sunt inevitabile : [interviu cu V.
Dogotari, preşedintele Asoc. Managerilor din Rep. Moldova despre reformarea Întreprinderii
de Stat "Calea Ferată din Moldova"] / consemnare de rep. rev. // Profit. – 2015. – P. 86-91 :
fot. – (Întreprindere & Modernizare). – ISSN 1857-0186.

656.7 Transport aerian


2101. Shkoda, Tatiana. Impactul societăţii informaţionale asupra managementului
capitalului uman : (studiu de caz: întreprinderile de transport aerian) = The impact of the
information society on human capital management : (study case: air transport enterprises) /
Tatiana Shkoda, Anastasia Ştefaniţa // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P. 9-15 : fig.
– Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (8 tit.). –
ISSN 1857-4130.
(Vezi de asemenea Nr 1785)

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

657 Contabilitate
2102. Dolineanschi, Veronica. Istoric şi aspecte teoretice ale evoluţiei auditului /
Veronica Dolineanschi // Performanţe într-o economie competetivă : Conf. Intern., 25-26 apr.
2013. – Chişinău, 2013. – P. 162-166 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 166 (8
tit.) şi în notele de subsol.

2103. Nederiţa, Alexandru. Diferenţele de sumă: modul de documentare,


contabilizare şi impozitare / Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – P. 6
-10 : tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

2104. Недерица, Александр. Учет доходов в соответствии с новыми НСБУ /


Александр Недерица // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – P. 23-31 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

2105. Чиреш, Елена. Исчисляем пособие по нетрудоспособности : [в помощь


бухгалтеру] / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – P. 63-67 : tab.

2106. Чиреш, Елена. Об отказе в вычете расходов и НДС из-за неточностей в


первичных документов / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – P. 75-76 :
tab.
(Vezi de asemenea Nr 1876)

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


(Vezi Nr 1847, 2098)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
2107. Dobjanski, Alexandr. Alexandr Dobjanki: Despre împliniri, familie, copii, dra-
goste şi Moldovatransgaz: [interviu cu directorul companiei] / text de Doina Popa ; fot. : Victor
Pictor // VIP magazin. – 2014. – Nr 5. – P. 32-37 : fot.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
(Vezi Nr 1842)

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.5 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
(Vezi Nr 1845)

139
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textilă
2108. Gribincea, Alexandru. Dinamica dezvoltării industriei textile şi de confecţii din
Republica Moldova = The development dynamics of the textile and clothing industry in Mol-
dova / Alexandru Gribincea, Aliona Cernova // Economie şi Sociologie. – 2014. – Nr 1. – P.
29-40 : tab. – Tit., text paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
40 (17 tit.). – ISSN 1857-4130.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


2109. Сергеевич, Екатерина. Екатерина Сергеевич: Как открыть успешный биз-
нес и влюбиться в чемпиона по бодибилдингу : [интервью с владелицей мультибрендо-
вого магазина InVogue] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. 2014. – Nr 5. – P. 16-19 :
fot. – (Персонажи). – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 2108)

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


2110. Vîrlan, Ludmila. Gestionarea şi valorificarea deşeurilor provenite din demolări
şi construcţii / Vîrlan Ludmila, Harea Natalia // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf.
tehn.-şt. cu participare intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 128-135 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (3 tit.).

692 Părţi şi elemente structurale ale construcţiilor


(Vezi Nr 2111)

696/697 Echipament, servicii şi instalaţii în construcţii şi clădiri


(sanitare, de gaze, de abur, electrice)
2111. Năstase, Gabriel. Faţadă dublă din sticlă tip box. Rezultate experimentale pen-
tru sezonul cald / Gabriel Năstase, Robert Gavriliuc, Alexandru Şerban // Energie, eficienţă,
ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014. – Chi-
şinău, 2014. – P. 20-29 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2062, 2068)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
(Vezi Nr 1944, 2191)

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
(Vezi Nr 1956-57)

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


2112. Potoroacă, Andrei. Cinste şi onoare eroilor: [pe marginea ceremoniei come-
morării militarilor români înhumaţi la Cimitirul românesc de onoare de la Ţiganca, raionul
Cantemir, 29. 05. 2014] / Andrei Potoroacă // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 15 : fot. –
ISSN 1857-3703.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
2113. Jalbă, Ghenadie. Ghenadie Jalbă: ″Fără arta plastică este imposibilă formarea
omului, a adevăratului cetăţean″ = ″Формирование культурных ценностей рождает
истинных граждан страны″ : [interviu cu pictorul, Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din
RM] / consemnare de Oleg Banaru // Работай & Отдыхай!. – 2014. – Nr 4/5. – P. 38-41 :
fot., il. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă – ISSN 1857-0399.

2114. Jalbă, Gheorghe. Pictura de vis = La pittura onirica / Gheorghe Jalbă // Moldo-
va în Progres. – 2014. – Nr 1. – P. 40-41 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-
1157.

2115. Scognamiglio, Raffaele. Pasiune şi dramă în pictura Nicoletei Stati = Passione


e drama nella pittura di Nicoleta Stati / Raffaele Scognamiglio // Moldova în Progres. – 2013.
– Nr 7. – P. 38-39 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

78 MUZICĂ
2116. Belicov, Serafim. Când s-a-mpărţit norocul… : [eseu despre interpretul folkist
Ducu Berzi din Sighetul Marmaţiei, România] / Serafim Belicov // Viaţa Basarabiei. – 2014. –
Nr 1/2. – P. 143-145 : fot. – (Elegii contra frigului). – ISSN 1814-988X.

2117. Belicov, Serafim. Ce-am fi fost…fără Ştefan Petrache? : [despre interpretul de


muz. uşoară, artist emerit din Rep. Moldova] / Serafim Bilicov // Viaţa Basarabiei. – 2014. –
Nr 1/2. – P. 145-148 : fot. – (Elegii contra frigului). – ISSN 1814-988X.

2118. Ghilaş, Victor. Izvoare ale doinei ca specie reprezentativă a genului liric în
folclorul muzical neocazional / Victor Ghilaş // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 5. – P. 6-9. –
Referinţe bibliogr. : p. 9 (14 tit.).

2119. Omul anului 2013. Snowbiz : [interviuri] / text de Victoria Cuşnir ; fot. : Roman
Rybaleov, Constantin Grigoriţa, Ecaterina Vasilieva [et al.] // VIP magazin. – 2013 : Ed. spec.

141
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

– P. 197-213 : fot. – Conţine : Dan Balan, interpret ; Carla′s Dreams, interpret ; Alex Calancea
Band, trupa anului ; Vlad Costandoi, directorul Centrului de impresariat ″Sens-Music″ ; Cătălin
Josan, interpret ; Tanea Cerga, interpret ; Adrian Ursu, interpret ; Ion Paladi, interpret de
mizică popular ; Nicoleta Gavriliţă, interpretă. – (TOP 100).

2120. Ламбов, Кирил. Кирил Ламбов: ″Молдавская народная музыка – это выс-
ший пилотаж″: [интервью с болгарским композитором] / записала Татьяна Кропанцева //
Работай & Отдыхай!. – 2014. – Nr 4/5. – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 2121)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2121. Ştirbu, Alina. Povestea tragică a frumoasei actriţe Marica Balan, cea care a
gustat din succese, deziluzii, neînţelegeri şi trădări : [in memoriam (1936-2014)] / Alina Ştirbu
// Moldoveanca. – 2014. – Nr 4/5. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-3053.
(Vezi de asemenea Nr 2191)

792 Teatru. Artă scenică


2122. Argint, Lucia. Renumita absolventă a Liceului ″Regina Maria″ =
″Бессарабский соловей мировой оперы″ : [din or. Chişinău : Zinaida Palii, originară din or.
Soroca (1919-1997)] / Lucia Argint // Работай & Отдыхай!. – 2014. – Nr 2/3. – P. 18-19 : fot.
– Tit., text paral. : lb. rom., rusă – ISSN 1857-0399.

2123. Patureau, Mirella. Mirella Patureau: ″Multe voci tinere vin şi împing uşa FNT-
ului şi ale teatrului românesc″ : [pe marginea Festivalului Naţ. de Teatru din Bucureşti -2012 :
interviu cu criticul de teatru, trad., eseist ] / interviu de Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2013.
– Nr 1/4. – P. 92-96. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 2121, 2210)
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans
2124. Ţarălungă, Antip. Activitatea artistică a lui Eugen Sandul din perspectiva valo-
rilor etnoculturale = Художественная деятельность Евгения Сандул с точки зрения
этнокультурных ценностей: [portretul dansatorului, solist al Ansamblului Acad. de Stat
″Joc″] / Antip Ţarălungă // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 220-
224 : fot. – Tit. în lb. rom., rusă. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p.
223-224 (27 tit.). – ISSN 1857-2049.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


2125. Juravschi, Lucia. Modeles d′evaluation de la performance et des capacites
manageriales des organisations sportives / Lucia Juravschi // Performanţe într-o economie
competetivă : Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 34-44 : fig., tab. – Rez. în
lb. fr. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

2126. Omul anului 2013. Sport : [interviuri] / text de Vitalie Hadei, Mihai Sandu ; fot. :
Arhiva personală // VIP magazin. – 2013 : Ed. spec. – P. 179-183 : fot. – Conţine : Constantin

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ţuţu, luptător K-1 ; Radu Albot, tenisman ; Octavian Vucol, preşedintele Federaţiei de
baschet din Republica Moldova. – (TOP 100).

2127. Манолаки, Вячеслав. Государственный спортивный менеджент : [интер-


вью с президентом Федерации дзюдо (ФДМ), ректором Гос. ун-та физ. воспитания и
спорта (ГУФВС) В. Манолаки] / записал Владимир Сидоренко // Profit. – 2015. – P. 56-59
: fig., fot. – ISSN 1857-0186.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2128. Ciolpan, Jana. Interpretări privind denumirile motivate ale lunilor anului : [stu-
diu de lingvistică generală] / Jana Ciolpan // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 207-215 :
fot. – Referinţe bibliogr. : p. 215 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.

2129. Druţă, Inga. Presa – vehicul al terminologiei ştiinţifice şi tehnice : (secolul XIX-
lea) / Inga Druţă // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 245-257 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
257 (5 tit.). – ISSN 0235-9111.

2130. Răileanu, Viorica. Sensul numelui propriu în raport cu cel al numelui comun
corespunzător / Viorica Răileanu // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 85-92 : fot. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 92 (17 tit.). – ISSN 0235-9111.

2131. Sobol, Aliona. Conceptul de echivalenţă în teoria traducerii / Aliona Sobol //


Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 263-271 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 271 (9 tit.). – ISSN
0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 1776, 1916, 1927, 1934, 2140, 2144, 2146-47, 2151, 2153)
80 de ani de la naşterea
lingvistului şi profesorului Anatol Ciobanu
2132. Bantoş. Ana. Filologia ca destin / Ana Bantoş // Limba Română. – 2014. – Nr
2. – P. 17-19 : fot. – ISSN 0235-9111.

2133. Butuc, Petru. Concepţii lingvistico-filozofice promovate de Anatol Ciobanu /


Petru Butuc // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 27- 34: fot. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (4
tit.). – ISSN 0235-9111.

2134. Cemârtan, Claudia. Profesorul Anatol Ciobanu – octogenar / Claudia


Cemârtan // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 6-16 : fot. – ISSN 0235-9111.

2135. Oglindă, Emilia. Corelaţia sintaxă – semantică în viziunea profesorului A. Cio-


banu / Emilia Oglindă, Galina Păduraru // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 35-44. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 44 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.

143
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

811 Limbi individuale


811.133.1 Limba franceză
2136. Bondarenco, Anna. Le temps et la temporalité du stéréotype et de
l′événement / Anna Bondarenco // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 127-146. – Referinţe
bibliogr. : p. 146 (9 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 1916, 2130, 2132-35, 2195)

811.135.1 Limba română


2137. Avram, Laurenţiu. Dosoftei şi evoluţia limbii literare : [române] / Laurenţiu
Avram // Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt. –
Chişinău, 2013. – P. 204-207.

2138. Cemârtan, Claudia. Consideraţii privind categoria gramaticală a aspectului


verbal în limba română / Claudia Cemârtan // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 70-78. –
Referinţe bibliogr. : p. 78 (12 tit.). – ISSN 0235-9111.

2139. Cirimpei, Victor. Semantismului cuvintelor cenuşă, copil, voinic în secolul căr-
turarului Dosoftei : (Vizavi de citirea dacică SCOR ILO) / Victor Cirimpei // Mitropolitul Dosof-
tei în contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P. 227-230. –
Referinţe bibliogr. : p. 230 (5 tit.).

2140. Condrea, Irina. Dimensiunea şi structura frazei: efecte stilistice şi pragmatice /


Irina Condrea // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 160-167 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
166-167 (11 tit.). – ISSN 0235-9111.

2141. Dodon, Eugenia. Acordul articolului posesiv: normă şi uz : [studiu de gramatică


rom.] / Eugenia Dodon // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 45-53. – Referinţe bibliogr. : p.
52-53 (8 tit.). – ISSN 0235-9111.
2142. Dolgan, Liliana. Observaţii privind dezagregarea predicatului verbal compus şi
a predicatului verbal-nominal / Liliana Dolgan // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 120-126
: fot. – Referinţe bibliogr. : p. 126 (6 tit.). – ISSN 0235-9111.

2143. Draica, Dumitru. Şcoala Ardeleană şi lupta pentru unificarea limbii şi instituirea
ortografiei româneşti : [cu referire la Ion Budai Deleanu, (1760-1820)] / Dumitru Draica //
Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 168-175 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 175 (7 tit.).
– ISSN 0235-9111.

2144. Galouza, Ina. Modele semantico-structurale ale replicii de acceptare : [gramati-


ca lb. rom.] / Ina Galouza // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 93-102 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 102 (12 tit.). – ISSN 0235-9111.

2145. Gherasim, Alexandra. Categoria semantică animat/inanimat şi reflexele ei în


gramatică / Alexandra Gherasim // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 79-84 : fot. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 84 (6 tit.). – ISSN 0235-9111.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2146. Luchianciuc, Natalia. Problema determinativului substanţial în limbile română


şi rusă / Natalia Luchianciuc // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 216-224 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 224 (19 tit.). – ISSN 0235-9111.

2147. Molea, Viorica. Consideraţii privind conceptul de oralitate : [cultivarea vorbirii] /


Viorica Molea // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 147-159 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
158-159 (25 tit.). – ISSN 0235-9111.

2148. Negrescu-Babuş, Inna. Cercetări privind elementele de substrat din limba


română / Inna Negrescu-Babuş // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 199-206 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 206 (3 tit.). – ISSN 0235-9111.

2149. Novac, Adela. Verbul pronominal în funcţie de verb semiauxiliar şi


semicopulativ / Adela Novac // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 103-111 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 110-111 (17 tit.). – ISSN 0235-9111.

2150. Pavel, Vasile. Graiuri româneşti insulare de peste Marea Caspică şi Ural /
Vasile Pavel // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 193-198 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 198
(9 tit.). – ISSN 0235-9111.

2151. Trebeş, Tatiana. Tendinţe de modernizare a sistemului onomastic tradiţional :


(cu referire la prenumele din oraşul Orhei) / Tatiana Trebeş // Limba Română. – 2014. – Nr 2.
– P. 63-69 : fot., tab.. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (5 tit.). – ISSN 0235-9111.

2152. Variot, Estelle. Limba şi diversitatea culturală : [studiu despre evoluţia lb. rom.]
/ Estelle Variot // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 54-62 : fot. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 61-62 (14 tit.). – ISSN 0235-9111.

2153. Zagaevschi, Vladimir. Nume de familie şi prenume româneşti basarabene


deformate de funcţionarii alolingvi în context diglosic / Vladimir Zagaevschi // Limba Română.
– 2014. – Nr 2. – P. 183-192 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 191-192 (18 tit.). – ISSN 0235-
9111.

2154. Zgârcibabă, Elena. Repere identitare la nivelul sintactic al limbii române /


Elena Zgârcibabă // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 112-119 : fot. – Referinţe bibliogr. :
p. 118-119 (15 tit.). – ISSN 0235-9111.

811.161.1 Limba rusă


(Vezi Nr 2146)

145
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
2155. Celan, Paul. Cântec de dragoste : [versuri] / Paul Celan // Sud-Est cultural. –
2013. – Nr 1/4. – P. 58. – ISSN 1857-0143.

821.131.1 Literatură italiană


2156. De Amicis, Edmondo. Recunoştinţă : [povestire] / Edmondo De Amicis ; il. :
Alexei Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 23 : il. – ISSN 1857-0798.

821.135.1 Literatură română


2157. Popescu, Dumitru Radu. Mări sub pustiuti : [nuvelă] / Dumitru Radu Popescu ;
il. : Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 5. – Supl. : P. 1-8 : fot. – Va urma. – ISSN 1857-0798.

2158. Rebreanu, Liviu. Strănutarea : [nuvelă] / Liviu Rebreanu ; des. de Adrian Mo-
raru // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 13, 30-31 : fot. – ISSN 1857-0798.

2159. Stănescu, Nichita. Prinţul căzând de pe cal ; Marină ; Noe ; Frigul, sau A doua
confesiune a răului visător ; Intimidare ; Bate întotdeauna alt clopot ; Raportul către păsări ;
Această ţară de vis ; Nimic nu este altceva ; Strigarea numelui ; Vânătoare ; Colindă pe loc ;
Cântec liniştit ; De din vale de rovine : [versuri] / Nichita Stănescu // Viaţa Basarabiei. – 2014.
– Nr 1/2. – P. 17-24 : fot. – (Poesis). – ISSN 1814-988X.

2160. Stroe, Ştefan. Ştiuca : [fragm. din vol. ″A pescui peşte″] / Ştefan Stroe // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 5. – P. 22 : fot.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2161. Anton, Ion. Viaţa ca amintire: (fragm. din romanul cu acelaşi tit., în curs de
apariţie la Ed. ″eLiteratura″ din Bucureşti) / Ion Anton // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. –
P. 55-90 : fot. – ISSN 1814-988X.

2162. Butnaru, Leo. Jurnal despre amânatul sfârşit al lumii: (Lituania, 21-28 mai
2012) / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 59-73. – Va urma. – ISSN
1857-0143.

2163. Butnaru, Tatiana. Ninge ; De ziua Sfântului Isidor ; Plînge doru ; ″Biserica era
plină de îngeri…″ = Il neige ; Le jur du Saint Isidore ; Le chagrin pleure ; ″L′église était pleine
d′anges″ : [versuri din cartea ″Arhipelagul ninsorilor″] / Tatiana Butnaru // Realităţi Culturale. –
2014. – Nr 5. – P. 14 : il. – Tit., text paral. : lb. rom., fr.

2164. Chiper, Grigore. Corso : [povestire] / Grigore Chiper // Sud-Est cultural. –


2013. – Nr 1/4. – P. 84-88. – ISSN 1857-0143.

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2165. Chiriac, Teo. Poeţi în deltă : [versuri] / Teo Chiriac // Sud-Est cultural. – 2013.
– Nr 1/4. – P. 81-83. – ISSN 1857-0143.

2166. Corcodel, Varvara-Valentina. Via Crucis, sau Tornada imigraţiei: [file de


jurnal] / Varvara-Valentina Corcodel // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 102-115 : fot. –
ISSN 1814-988X.

2167. Corobceanu, Svetlana. Dezamăgire ; Cucul ; Supărarea ; Slujitorii pămîntului ;


Ah, pămîntule : [versuri] / Svetlana Corobceanu ; il. de Violeta Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 5.
– P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-0798.

2168. Crudu, Dumitru. Offorisme / Dumtru Crudu // VIP magazin. – 2014. – Nr 5. –


P. 60-63 : fot.

2169. Grosu, Valeria. Manuscrisul : [eseu] / Valeria Grosu // Sud-Est cultural. – 2013.
– Nr 1/4. – P. 90-91. – ISSN 1857-0143.

2170. Matei, Valeriu. Cămaşa lui Grigore Vieru ; Fântâna Albă ; Doină ; Lacrimi şi
stele ; În templul poeziei ; Despre manuscrise şi cărţi ; Vulturul Nichita ; Itinerar ; O aripă de
vânt ; Autoportret în ziua de naştere ; Poemul iertării ; Viaţa din pagini ; Trenul morţii :
[versuri] / Valeriu Matei // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 42-54. – ISSN 1814-988X.

2171. Matei, Valeriu. Povestea calului bătrân: [poem] / Valeriu Matei // Viaţa
Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 5-6 : fot. – ISSN 1814-988X.

2172. Maxim, Dumitru-Dan. De Ziua Cucuvăilor, oameni ; Carte în trei : [versuri] /


Dumitru-Dan Maxim // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 166-167 : fot. – ISSN 1814-
988X.

2173. Strâmbeanu, Andrei. Decalogul: Să te asculţi pe tine însuţi / text de Andrei


Strâmbeanu; concept : Ana Popenco // VIP magazin. – 2014. – Nr 5. – P. 44-47: fot.

2174. Teleucă, Victor. Drumuri ; Eseu despre singurătate ; ″Despre existenţă″ ;


″Omul în căutare de sine″ : [eseuri] / Victor Teleucă // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P.
91-95: fot. – ISSN 1814-988X.

2175. Ungureanu, Lidia. Sunt eu şi poezia ; Spiritul singur ; În culmea stihiei ;


Prezentul ; Timpul meu de aur ; Să schimbi decorul ; Sufletul ; Eclipsă ; Singurătate în roz ;
Mi-e cald, mi-e frig ;Grădina din Inevolai ; Trei fericiri : [versuri] / Lidia Ungureanu // Viaţa
Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 96-101: fot. – Referinţe bibliogr. : p. 96 (4 tit.). – ISSN
1814-988X.

2176. Баржанский, Юрий. Село героя: [стихи] / Юрий Баржанский ; пер. : Б.


Дубровин // Наше поколение. – 2014. – Nr 5. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-0100.

147
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

821.161.1 Literatură rusă


2177. Esenin, Serghei. Amurgeşte purpuriul : [versuri] / Serghei Esenin ; il. : Alexei
Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.

2178. Баранова, Евгения. Ноябрь в Крыму ; В другую сторону ; Годар ; Август ;


Письмо Бонни Паркер ; Себе ; Письмо Клайда Барроу ; Цветаевой : [стихи] / Евгения
Баранова // Наше поколение. – 2014. – Nr 5. – P. 83-84: fot. – ISSN 1857-0100.

2179. Бывшев, Александр. Медсестра ; ″Любимая, прощаюсь я с тобой…″ ; ″Я


вижу тот бой – был он словно вчера…″ ; ″Содрогалась земля, весь пылал горизонт… ″ ;
Последний солдат войны ; Случай с ″языком″ ; Дети войны ; Зоя ; ″Стою у Вечного ог-
ня…″ ; Полицай ; Немцы в Москве ; Разные судьбы ; Он животным инстинктам дал
волю…″ : [стихи] / Александр Бывшев // Наше поколение. – 2014. – Nr 5. – P. 94-96 : fot.
– ISSN 1857-0100.

2180. Евсеенко, Иван. Разрыв : [роман] / Иван Евсеенко // Наше поколение. –


2014. – Nr 5. – P. 24-50 : fot. – Продолж. Нач. : Nr 4. – ISSN 1857-0100.

2181. Еленин, Николай. Долина Марии : [рассказ] / Николай Еленин // Наше по-
коление. – 2014. – Nr 5. – P. 18-21 : fot. – ISSN 1857-0100.

2182. Зарецкая, Юлия. Лётчик : Рассказ / Юлия Зарецкая // Наше поколение. –


2014. – Nr 5. – P. 70-75 : fot. – ISSN 1857-0100.

2183. Крупина, Наталья. Подарок от Снегурочки ; Джинсы для ветерана : [рас-


сказы] / Наталья // Наше поколение. – 2014. – Nr 5. – P. 76-82 : fot. – ISSN 1857-0100.

2184. Толстиков, Николай. Без веры : [повесть] / Николай Толстиков // Наше


поколение. – 2014. – Nr 5. – P. 53-69 : fot. – Окончание. Нач. : Nr 4. – ISSN 1857-0100.

2185. Фомичев, Владимир. Баллада ; Молитва у памяти : [стихи] / Владимир


Фомичев // Наше поколение. – 2014. – Nr 5. – P. 92-93 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2186. Абрамян, Роза. Ветеранам : [стихи] / Роза Абрамян // Наше поколение. –
2014. – Nr 5. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-0100.

2187. Каюров, Георгий. Ландыши : [рассказ] / Георгий Каюров // Наше поколе-


ние. – 2014. – Nr 5. – P. 51-52 : fot. – ISSN 1857-0100.

2188. Король, Анатолий. Эхо войны ; Дружба : [рассказы] / Анатолий Король //


Наше поколение. – 2014. – Nr 5. – P. 13-17 : fot. – ISSN 1857-0100.

2189. Павленко, Андрей. Завясть ; Пророк Исайя ; Жуковский : Сэнэтате ;


″Люби козу, люби канавы…″ ; Март-2013 : [стихи] / Андрей Павленко // Наше поколение.
– 2014. – Nr 5. – P. 85-86 : fot. – ISSN 1857-0100.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2190. Соколов, Александр. Торпедоносцы : [поэма] / Александр Соколов // На-


ше поколение. – 2014. – Nr 5. – P. 87-91 : fot. – ISSN 1857-0100.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2191. Gherman, Marcel. Bref : [trecere în revistă: lit. univ., artă, film] / Marcel Gher-
man // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 103-107. – Conţine : J.R.R. Tolkien dintr-o
nouă perspectivă ; Triumful filmului românesc ; Iain Banks, un scriitor în vogă ; Zilele culturii
nipone ; Festivalul Cronograf ; Bienala Internaţională de pictură. – ISSN 1857-0143.

2192. Grati, Aliona. Moldovenii ″independenţi″ în ochii celuilalt. Un studiu de frontie-


ră: [pe marginea textelor literare ale scriitorilor străini, care ne vizitează ţara] / Aliona Grati //
Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 36-43. – Referinţe bibliogr. în note, p. 43 (3 tit.). –
ISSN 1857-0143.

821.112.2.0 Literatură germană


2193. Galaicu-Păun, Em. Un afluent al Senei – Paul Celan : [poet de lb. germ. şi tra-
ducător, originar din România (1920-1970)] / Em. Galaicu-Păun // Sud-Est cultural. – 2013. –
Nr 1/4. – P. 56-57. – (Biblioteca de fildeş). – ISSN 1857-0143.

821.133.1.0 Literatură franceză


2194. Lourenço, Eduardo. Montaigne, sau Viaţa scrisă : [pe marginea ″Eseurilor″ de
Michel de Montaigne : După ″Esprit″, nr. 395, iun. 2013] / Eduardo Lourenço ; trad. de Valen-
tina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 103-107. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 2206)

821.135.1.0 Literatură română


2195. Bahnaru, Vasile. Începutul modernizării lexicului românesc : (pe baza operelor
lui Varlaam, Dosoftei şi Antim Ivireanul) / Vasile Bahnaru // Mitropolitul Dosoftei în contextul
culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P. 208-226. – Referinţe
bibliogr. : p. 226 (9 tit.).

2196. Cimpoi, Mihai. Eugen Simion, un spirit al totalităţii : [critic şi istoric literar, ese-
ist român, prof. univ.] / Mihai Cimpoi // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 7-11: fot. –
(Accente). – ISSN 1814-988X.

2197. Cimpoi, Mihai. Stări ale fiinţei la Dosoftei şi Eminescu / Mihai Cimpoi // Mitro-
politul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. –
P. 128-139 : fot.

2198. Ciopraga, Constantin. ″Psalmii″ şi melancoliile lui Dosoftei : (Reprodus din


Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară, 1996, nr. 4, p. 91-96) / Constantin Ciopraga // Mitropo-
litul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P.
141-148. – Referinţe bibliogr. : p. 148 (3 tit.).

149
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

2199. Danilov, Nichita. Celălalt Nichita: [pe marginea creaţiei poetului Nichita Stă-
nescu] / Nichita Danilov // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 25-41: fot. – (Evocări). – Va
urma. – ISSN 1814-988X.

2200. Draica, Valerica. Tradiţie şi evlavie în creaţia lui Ioan Alexandru : (studiu) / Va-
lerica Draica // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 176-182 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 182
(8 tit.). – ISSN 0235-9111.

2201. Funar, Gheorghe. Actualitatea genialului Mihai Eminescu: [162 de ani de la


naştere] / Gheorghe Funar // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 12-16 : fot. – (Retro-
activ). – ISSN 1814-988X.

2202. Gherman, Alin-Mihai. Ioan Prale şi posteritatea Psaltirii (în versuri) a Mitropoli-
tului Dosoftei : (Reprodus din Revista de lingvistică şi de ştiinţă literară, 2002. Nr. 5/6, p. 9-14)
/ Alin-Mihai Gherman // Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Culeg. de
art. şt. – Chişinău, 2013. – P. 176-183. – Referinţe bibliogr. : p. 182-183 (9 tit.).

2203. Lungu, Eugen. Rebreanu. Corespondenţa intimă : [pe marginea vol. ″Liviu şi
Fani Rebreanu. Intime″, Bucureşti, 2012, 600 p.] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. – 2013. –
Nr 1/4. – P. 6-17. – (Sinteze, interpretări, comentarii). – ISSN 1857-0143.

2204. Manolescu, Nicolae. Primul poet : Dosoftei (1624-1693) / Nicolae Manolescu //


Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău,
2013. – P. 197-203. – Referinţe bibliogr. : p. 203 (4 tit.).

2205. Mazilu, Dan Horia. Înnoirea ca program coerent : (Reprodus din monografia
aut. Introducere în opera lui Dosoftei, Bucureşti : Minerva, 1997, p. 57-78 ; 196-199) // Mitro-
politul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. –
P. 73-88 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 86-87 (18 tit.).

2206. Stancu, Valeriu P. Analiza unui clişeu: Clément Marot şi Dosoftei : [analiza
creaţiei poetice] / Valeriu P. Stancu // Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medie-
vale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P. 169-175. – Referinţe bibliogr. : p. 175 (4 tit.).

2207. Zamfirescu, Dan. Dosoftei – poet naţional : (Reprodus din vol. 1 de Istorie şi
cultură, 1955-2003, Bucureşti: Roza vânturilor, 2003, p. 553-578) / Dan Zamfirescu // Mitropo-
litul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău, 2013. – P.
29-51. – Referinţe bibliogr. : p. 49-51 (21 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 1777, 1779, 2137, 2139, 2215)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2208. Banari, Iulia. Poetul cu dorul de ţară în suflet : [Dumitru Matcovschi (1939-
2013)] / Iulia Banari // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 5. – P. 27 : fot.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2209. Beşleagă, Vladimir. Despre imaginaţia lui Crudu : [Dumitru: pe marginea crea-
ţiei scriitorului] / Vladimir Beşleagă // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 48-55. – ISSN
1857-0143.

2210. Beşleagă, Vladimir. Vladimir Beşleagă: ″A şti să-ţi asculţi şi să-ţi urmezi în-
demnurile inimii e totuna cu a a-l auzi şi urma pe Dumnezeu″: [interviu cu scriitorul despre
premiera spectacolului ″Nunta de aur″, montat de regizorul Emil Gaju de la Teatrul Naţ. din
Chişinău] / interviu de Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 97-102.
– ISSN 1857-0143.

2211. Ciobanu, Mircea V. Proza din Basarabia: o evoluţie sincopată / Mircea V. Cio-
banu // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 18-35. – ISSN 1857-0143.

2212. Colesnic, Iurii. O operă ca un testament poetic : [pe marginea creaţiei poetului
basarabean Andrei Ciurunga] / Iurii Colesnic // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 119-
138 : fot. – (Arhivar). – ISSN 1814-988X.

2213. Galaicu-Păun, Em. Em. Galaicu-Păun: ″Să trăieşti şi să scrii de parcă tocmai ţi
s-a citit Miranda: ″Orice veţi spune va fi folosit împotriva Dumneavoastră″ : [dialog cu scriito-
rul] / consemnare de Mihail Vakulovski // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 74- 80. –
ISSN 1857-0143.

2214. Ionel, Angela. Scriitorul Grigore Adam – un centenar de la naştere : [in


memoriam (1914-1946)] / Angela Ionel // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 5. – P. 13 : fot. –
ISSN 1857-4424.

2215. Pilchin, Maria. Omul-Pricolici: lecturi licantropice cu Andrei Ţurcanu şi Victor


Munteanu/ Maria Pilchin // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 44-47. – ISSN 1857-0143.

2216. Tăzlăuanu, Valentina. Valeria : [Grosu: in memoriam poetei (1950 - 2012)] /


Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – P. 89-90. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 2202)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


2217. Şişcan, Constantin. Rutina socială ca mediu de alimentare al neînţelegerilor
familiare : (romanul Lidiei Latieva ″Divorţul″) = Социальная рутина как подпитавающая
среда семейных конфликтов : (по роману Лидии Латьевой ″Развод″) / Constantin Şişcan
// Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 31-35. – Tit. paral. : lb. rom.,
rusă. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (5 tit.). – ISSN 1857-2049.

821.512.165(478).0 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


2218. Sîrf, Vitalii. Sistemul de imagini şi personaje al poveştii magice găgăuze :
(imagini şi personaje feminine) = Система образов и персонажей в гагаузской волшебной
сказке : (женские образы и персонажи) / Vitalii Sîrf // Revista de Etnologie şi Culturologie. –
2013. – Vol. 13/14. – P. 46-49. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (14
tit.). – ISSN 1857-2049.

151
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2219. Agulnicov, Serghei. Cercetări de salvare la tumulul de la Rogogeni, r-nul Şol-
dăneşti / Serghei Agulnicov, Eugen Mistreanu, Sergiu Popovici // Arheologia preventivă în
Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 35-42 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 42 (3 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2220. Agulnicov, Serghei. Cercetări de salvare la tumulul de lângă s. Brânzenii Noi :


(r-nul Teleneşti) / Serghei Agulnicov, Eugen Mistreanu // Arheologia preventivă în Republica
Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 43-54 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 54 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2221. Bodean, Sergiu. Cercetări arheologice preventive în staţiunea eneolitică Rogo-


jeni I : (comuna Rogojeni, raionul Şoldăneşti) / Sergiu Bodean, Veaceslav Bicbaiev // Arheo-
logia preventivă în Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 9-22 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2222. Bodean, Sergiu. Monoxila de la Măcăreşti (r-ul Ungheni). Consideraţii prelimi-


nare / Sergiu Bodean, Vasile Iucal // Arheologia preventivă în Republica Moldova. – 2014. –
Vol. 1, Nr 1/2. – P. 177-180 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 180 (4 tit.)
şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2223. Bodean, Sergiu. Sondajul arheologic din aşezarea eneolitică de la Scoreni :


(raionul Străşeni) / Sergiu Bodean // Arheologia preventivă în Republica Moldova. – 2014. –
Vol. 1, Nr 1/2. – P. 23-28 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (8 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2224. Ceban, Ion. Investigaţii arheologice preventive la Conacul Pommer : (com.


Ţaul, r-nul Donduşeni) / Ion Ceban // Arheologia preventivă în Republica Moldova. – 2014. –
Vol. 1, Nr 1/2. – P. 169-176: fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 176 (5 tit.) şi
în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2225. Iarmulschi, Vasile. Sondajul arheologic în situl cu vestigii din situl cu vestigii
din epoca eneolitică şi romană târzie de la Alexandru cel Bun : (com. Voloviţa, r-nul Soroca) /
Vasile Iarmulschi // Arheologia preventivă în Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P.
109-114 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 114 (7 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 2345-1394.

2226. Leviţchi, Oleg. Rezultatele cercetărilor arheologice preventive la Complexul


arhitectoral Conacul Manuc Bey : [r-nul Hînceşti] / Oleg Leviţchi, Ion Ceban, Larisa Ciobanu //
Arheologia preventivă în Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 147-158 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 158 (8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-
1394.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2227. Matveev, Sergiu. Cercetări de salvare la Lipoveni (r-nul Cimişlia) efectuate în


anul 2013. Date preliminare / Sergiu Matveev, Vlad Vornic // Arheologia preventivă în
Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 67-80 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 80 (7 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2228. Matveev, Sergiu. Date preliminare despre cuptoarele de olărie din epoca
romană târzie de la Sagaidacul Nou : (com. Porumbeni, r-nul Cimişlia) / Sergiu Matveev, Vlad
Vornic // Arheologia preventivă în Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 94-108 :
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 108 (11 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 2345-1394.

2229. Munteanu, Octavian. Preliniminarii privind cercetările arheologice din anul


2013 de la Butuceni, r-nul Orhei / Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi, Sergiu Popovici //
Arheologia preventivă în Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 55-66 : fig. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-
1394.

2230. Popovici, Sergiu. Cercetările de salvare în situl Cunicea-Prişanscaia Gora din


2012. Rezultate preliminare / Sergiu Popovici, Ion Ceban // Arheologia preventivă în
Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 29-34 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 34 (7 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2231. Popovici, Sergiu. Sondajul arheologic în situl medieval Ţipova-Defileu


Ivănesei, r-nul Rezina / Sergiu Popovici // Arheologia preventivă în Republica Moldova. –
2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 129-132 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 132
(2 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2232. Sisteme tehnice cu multiple instalaţii (indispesabile ; convenabile) care au


funcţionat cu specifice eficienţe tehnice & sociale în ″trecute timpuri″. Exemplum:
Cetăţi nistrene. Patrimoniu Mundi-Europenis / Liviu-Alexandru Sofonea, Victoria
Cotorobai, Victor Sofonea [et al.] // Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu
participare intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 372-392 : fot. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 391-392 (27 tit.).

2233. Tabuncic, Sergiu. Câteva date istorice şi arheologice privind începuturile


satului şi Mănăstirii Răciula : [r-nul Călăraşi] / Sergiu Tabuncic, Vlad Vornic // Arheologia
preventivă în Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 141-146 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 146 (5 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2234. Tabuncic, Sergiu. Un colector de ape reziduale descoperit în centrul istoric al


Chişinăului: [cercetare arheologică ] / Sergiu Tabuncic // Arheologia preventivă în Republica
Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 159-168 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 168 (8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2235. Ursu, Ion. Investigaţii arheologice preventive în comuna Lăpuşna. Observaţii


preliminare / Ion Ursu, Ion Ceban, Sergiu Heghea // Arheologia preventivă în Republica

153
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 133-140 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 140 (4 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2236. Vornic, Vlad. Două cuptoare de olărie din sec. XIV descoperite la Vorniceni, r-
nul Străşeni / Vlad Vornic, Sergiu Tabuncic // Arheologia preventivă în Republica Moldova. –
2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 115-128 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 128
(8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2237. Vornic, Vlad. Sondajul arheologic de salvare la Zamciogi-Valea Tişovei : (com.


Rădeni, r-nul Străşeni) / Vlad Vornic, Larisa Ciobanu, Sergiu Tabuncic // Arheologia
preventivă în Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – P. 81-94 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (12 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 2345-1394.

2238. Бруяко, И. В. Пинтадеры раннего железного века между Карпатами и


Понтом / И. В. Бруяко // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта
Эвксинского. – P. 39-49 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 47-
49 (35 tit.). – ISSN 1608-9057.

2239. Вальчак, С. Б. Развитие одного из мотивов орнаментации керамики ко-


банской культуры в начале I тыс. до н. э. / С. Б. Вальчак // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 :
″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 17-37 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 35-37 (34 tit.). – ISSN 1608-9057.

2240. Вертиенко, А. В. Образ вепря в иранской традиции – нарратив и визуали-


зация / А. В. Вертиенко // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта
Эвксинского. – P. 271-280 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 278-
280 (42 tit.). – ISSN 1608-9057.

2241. Дедюлькин, А. В. Защитное снаряжение местного производства населе-


ния Северо-Западного Кавказа в эллинистическую эпоху / А. В. Дедюлькин // Stratum
plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 169-184 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 181-184 (59 tit.). – ISSN 1608-9057.

2242. Денисов, А. В. О времени и истоках появления клинкового оружия с пря-


мым перекрестием на территории Южного Приуралья / А. В. Денисов, А. М. Мамедов //
Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 157-168 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 165-168 (46 tit.). – ISSN 1608-
9057.

2243. Егорова, Т. В. Новая раннеэллинистическая усадьба на городище ″Чайка″


и ее место в структуре поселения / Т. В. Егорова // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и
Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 303-323 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 322-323 (16 tit.). – ISSN 1608-9057.

2244. Иванов, С. С. Новые находки наконечников дротиков сакского времени из


Кыргызстана / С. С. Иванов // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Понта Эвксинского. – P. 283-289 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
288-289 (26 tit.). – ISSN 1608-9057.

2245. Кац, В. И. Начало раскопок Императорской Археологической Комиссии в


Херсонесе Таврическом / В. И. Кац // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на
берегах Понта Эвксинского. – P. 353-364 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 363 (7 tit.). – ISSN 1608-9057.

2246. Колесниченко, А. Н. Позднеэллинистический стеклянный кубок из собра-


ния Одесского археологического музея / А. Н. Колесниченко // Stratum plus. – 2014. – Nr
3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 343-350 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 347-350 (67 tit.). – ISSN 1608-9057.

2247. Котенко, В. В. Поселение Маслины в Северо-Западной Таврике : (общая


характеристика) / В. В. Котенко // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах
Понта Эвксинского. – P. 325-341 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
338-341 (55 tit.). – ISSN 1608-9057.

2248. Кузнецова, Е. В. Торговые связи Фанагории в IV-III вв. до н. э. по разным


категориям амфорного материала : проблема соотношения / Е. В. Кузнецова // Stratum
plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 187-194 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 193-194 (26 tit.). – ISSN 1608-9057.

2249. Монахов, С. Ю. Косские и псевдокосские амфоры и клейма / С. Ю. Мона-


хов // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P.
195-222 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 219-222 (70 tit.). –
ISSN 1608-9057.

2250. Новичихин, А. М. К династической истории Синдики: Горгипп и его потом-


ки / А. М. Новичихин // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта
Эвксинского. – P. 245-254 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 252-
254 (48 tit.). – ISSN 1608-9057.

2251. Паламарчук, С. В. Скифские захоронения из курганов в г. Измаил и у с.


Камышовка / С. В. Паламарчук, В. С. Синика // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и
Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 291-302 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 300-302 (48 tit.). – ISSN 1608-9057.

2252. Пеляшенко, К. Ю. Кружковидные черпаки раннескифского времени лесо-


степной части Среднего Поднепровья / К. Ю. Пеляшенко // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 :
″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 51-64 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 62-64 (51 tit.). – ISSN 1608-9057.

2253. Синика, В. С. Лепные курильницы из памятников Северного Причерномо-


рья IV – I вв. до н. э. / В. С. Синика, В. А. Меньшикова, Н. П. Тельнов // Stratum plus. –
2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 65-101 : fig. – Rez. în lb.

155
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 96-101 (97 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1608-
9057.

2254. Соколов, П. М. Погребальный обряд комплексов с клинковым вооружени-


ем савроматской археологической культуры Нижнего Поволжья / П. М. Соколов //
Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 105-111 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (16 tit.). – ISSN 1608-9057.

2255. Топал, Д. А. Финальная линия развития мечей классической Скифии. Со-


отношение типов Чертомлык и Шульговка / Д. А. Топал // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 :
″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 129-156 : fig. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 150-156 (123 tit.). – ISSN 1608-9057.

2256. Туровский, Е. Я. Хронология монет независимой (автономной) Тиры / Е.


Я. Туровский, Е. А. Колесниченко // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на бере-
гах Понта Эвксинского. – P. 255-268 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 266-268 (32 tit.). – ISSN 1608-9057.

2257. Фатеев, О. В. Хронология амфорных клейм Херсонеса конца IV – начала


III вв. до н. э. : (исследование комплексов и комплексные исследования) / О. В. Фатеев
// Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 223-
244 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 242-244 (51 tit.). – ISSN
1608-9057.

2258. Фризен, О. И. Ранесарматские зеркала в системе хронологии наборов


вооружения / О. И. Фризен // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах
Понта Эвксинского. – P. 113-127 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 125-127 (40 tit.). – ISSN 1608-9057.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bantoş. Ana. Filologia ca destin. – Vezi Nr 2132.

Butuc, Petru. Concepţii lingvistico-filozofice promovate de Anatol Ciobanu. – Vezi Nr


2133.

Cemârtan, Claudia. Profesorul Anatol Ciobanu – octogenar. – Vezi Nr 2134.

Cimpoi, Mihai. Eugen Simion, un spirit al totalităţii : [critic şi istoric literar, eseist ro-
mân, prof. univ.]. – Vezi Nr 2197.

Duca, Gheorghe. Profesorul Elena Zubcov la 65 de ani : [doctor habilitat în biologie,


cercetător. – Vezi Nr 1974.

Ion Ilie Dediu – patriarhul ecologiei naţionale la cei 80 de ani. – Vezi Nr 1975.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ionel, Angela. Scriitorul Grigore Adam – un centenar de la naştere : [in memoriam


(1914-1946)]. – Vezi Nr 2214.

Oglindă, Emilia. Corelaţia sintaxă – semantică în viziunea profesorului A. Ciobanu. –


Vezi Nr 2135.

Savant ecolog notoriu, fondator al sistemului ecologic naţional, om de stat şi pa-


triot : [Ion Ilie Dediu]. – Vezi Nr 1978.

Ştirbu, Alina. Povestea tragică a frumoasei actriţe Marica Balan, cea care a gustat din
succese, deziluzii, neînţelegeri şi trădări : [in memoriam (1936-2014)]. – Vezi Nr 2121.

Tăzlăuanu, Valentina. Valeria : [Grosu: in memoriam poetei (1950 - 2012)]. – Vezi Nr


2216.

Valentin Zelenciuc – o remarcabilă personalitate a ştiinţei etnografice din


Republica Moldova : [in memoriam (1928-2003)]. – Vezi Nr 1946.

929.7 Nobilime. Titluri de nobleţe. Demnităţi şi titluri aristocratice


2259. Sturdza, Marina. Marina Sturdza: Prinţesa speranţei : [din interviurile oferite
pentru presa din rep.] / selecţia materialului de Doina Popa ; fot. din arhiva fundaţiei ″Angelus
Moldova″// VIP magazin. – 2014. – Nr 5. – P. 52-54 : fot.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
2260. Moraru, Alexandru. Masacrul militarilor polonezi de la Katyn: [din apropierea
Smolenskului, sfârșitul lunii aprilie 1940] / Alexandru Moraru // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr
5. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3703.
(Vezi de asemenea Nr 1949)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2261. Chirtoagă, Valentina. Consideraţii privind repatrierea germanilor basarabeni :
[studiu istoric] = Некоторые аспекты репартиации бессарабских немцев : [страницы
истории] / Valentina Chirtoagă // Revista de Etnologie şi Culturologie. – 2013. – Vol. 13/14. –
P. 216-219. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 219 (17 tit.). – ISSN 1857-
2049.

2262. Zub, Alexandru. ″Necunoscuta″ Basarabie: secvenţe memoriale : [pe marginea


lucrărilor ist. ale lui Iurie Colesnic] / Alexandru Zub // Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – P.
116-118 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 118 (6 tit.). – (Retro-activ). – ISSN 1814-988X.

2263. Галущенко, Олег. Влияние доктрины Коминтерна на этнополитическую


ситуацию в Молдавской АССР = Influenţa doctrinei Cominternului asupra situaţiei

157
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

etnopolitice în RASS Moldovenească / Олег Галущенко // Revista de Etnologie şi Culturolo-


gie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 164-169. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
169 (8 tit.). – ISSN 1857-2049.
(Vezi de asemenea Nr 1945)

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 2259)

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Bătrânac, Aureliu (1789)


A Bătrânu, Ion 2088
Ababii, Vladimir 1910 Bârca, Silvia 2002
Aculai, Elena 1810 Bârcă, Sergiu 1764
Adam, Grigore (2214) Bejan, Mircea 2060
Adler, E. 1768 Bejan-Volc, Iulia 1765
Afanas, Nicolai 1911 Belicov, Serafim 2116-17
Afteni, Nicolae 1912 Bencheci, Maria 1840
Agulnicov, Serghei 2219-20 Beniuc, Valentin 1787
Albescu, Cristina 1866 Bercea, Dorin 1776
Albot, Radu (2126) Berdos, Dorian (1837)
Alexandru, Ioan 2200 Berliba, Elina 2000, 2012, 2024
Andraş, Iosif 2074 Berzi, Ducu (2116)
Andreev, Alexei 1967 Beşelea, Angela (1837)
Andreev, Valentina (1837) Beşleagă, Vladimir 2209-10
Andronachi, Natalia 1913-14 Bezu, Ghenadie 2011
Andronic, Ion 1933 Bicbaiev, Veaceslav 2221
Andronic, Silvia 1926 Bichicean, Gheorghe 1937
Anton, Ion 2161 Bivol, Cezara 1981
Antonova, Natalia 2087 Bivoleanu, Anca 2036, 2056
Argint, Lucia 2122 Bînzari, Andrei 2065
Arnautov, V. I. 1959 Bîrcă, Iulita 1782, 1784
Aşevschi, Valentin 1772, 1840, 1906, 1955, Blanari, Igor 1868
1972, 1975, 1992, 2069 Bodean, Sergiu 2221-23
Avasiloaie, Irina 1957 Bodiul, Valentin (1837)
Avasiloaiei, Andreea 2035, 2042, 2056 Bogdea, Larisa 2086
Avornic, Gheorghe 1975 Bogza, Lorena (2098)
Avram, Laurenţiu 2137 Boian, Ioan 2062
Boincean, Boris 1836
B Bolocan, Sorin 2062
Bolotă, Mariana 2037
Bahnaru, Vasile 2195 Bondarenco, Anna 2136
Balan, Andrei 1890 Borisova Tamara 1980
Balan, Dan (2119) Borş, Iurie (1837)
Balan, George 1800 Bostan, Victor (1837)
Balan, Marica (2121) Botezatu, Igor 1882
Balmuş, Pavel 1775 Botnaru, Vasile (2098)
Balmuş, Zinaida 2081 Botnaru, Victor 2013
Banari, Elena 1927 Braşovschi, Valentin (1837)
Banari, Iulia 2208 Brighidin, Pavel 1789
Banaru, Galina A. 1958 Brînza, Sergiu 1883
Banaru, Mihail B. 1958 Brocovschi, Victoria 2021
Banaru, Oleg 2113 Budai Deleanu, Ion 2143
Banks, Iain 2191 Bugai, Rodica 1998
Bantoş, Ana 2132 Bujor, Calina 2009
Barba, N. 1993 Bulat, Galina 1938
Baş, Vasile (1789) Bulimaga, Constantin 1956
Baştovoi, Savatie (Ştefan) (1789) Bulmaga, Ion 1906, 1972
Bădescu, Valentin-Stelian 1881 Burduja, Radu 1915
Bădoi, Iulia 1901

159
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Burdujan, V. 2079 Ciobanu, Elvira 1770


Butnaru, Leo 2162 Ciobanu, Larisa 2226, 2237
Butnaru, Mircea (1837) Ciobanu, Lilian 1816
Butnaru, Tatiana 2163 Ciobanu, Marin (1764)
Butnaru, Victor 2021 Ciobanu, Mircea V. 2211
Butuc, Marin 1916 Ciobanu, Stela 1820
Butuc, Petru 2133 Ciobanu, Veaceslav 1817
Buza, Nicolae 1862, 1882 Ciobanu, Vitalie 1917
Ciolpan, Jana 2128
C Ciopraga, Constantin 2198
Calancea, Alex (2119) Ciornîi, Nicolae (1837)
Caprian, Iulia 1876 Cirimpei, Victor 2139
Capşa, Tudor 1902 Ciuhrii, Ceslav (1837)
Cara, Oleg 1781 Ciuhrin, Serghei (1766)
Caraman, A. 2053 Ciurunga, Andrei 2212
Carauş, Tatiana 2047 Cîrlig, C. 1929
Carla′s Dreams (2119) Cîrlig, I. 1929
Casapu, Diana 1891 Clapco, Steliana 1981
Caţel, Maia 1812 Climoc, Liudmila (1764)
Cazacov, Vladimir 2003, 2020, 2030 Cobileanski, Igor (1766)
Cazacu, Vladimir 2031 Cobzari, Ludmila 1814
Căinăreanu, Ion 1928 Coceban, Vitalie 1815
Căpiţă, Ionel 2070 Cojocaru, Dragoş 1837, 2098
Cărbune, Radj 1973 Cojocaru, Maria 1876
Cârlig, S. 1929 Cojocaru, Olesea 2072
Ceban, Ion 2224, 2226, 2235 Cojocaru, Sanda (1766)
Cebotari, Serghei (1764), 1813 Cojuharu, Maria 2010
Celan, Paul 2155, (2193) Colâbneac, Alexei 2156, 2177
Cemârtan, Claudia 2134, 2138 Colesnic, Iurii 2212, 2262
Cerga, Inna 2098 Colpajiu, Mircea 1926
Cerga, Tanea (2119) Condraţchi, Vitalie 1764
Cernei, Mihail 2066, 2068 Condraţschi, Ludmila 2001
Cernomoreţ, Sergiu 1884 Condrea, Irina 2140
Cernova, Aliona 2108 Corcodel, Varvara-Valentina 2166
Cheradi, Natalia 1769 Corj, Mihai 1877-78
Chicu, Ala 1763 Corman, Igor (1788)
Childescu, Valentina 1846 Corniciuc, Sabina 1930
Chiorean, Adriana 2095 Corobceanu, Svetlana 2167
Chiper, Grigore 2164 Cosmescu, Alexandru (1766)
Chiriac, Teo 2165 Costandoi, Vlad (2119)
Chiriţă, Elena 1772, 1992 Cotoman, Carolina 1940
Chironda, Valentina (1837) Cotorobai, Victoria 2232
Chirtoacă, Dorin (1788), 1907 Covalschi, Elena 2009
Chirtoagă, Valentina 2261 Cozonac, Cornelia (2098)
Chirtoca, Vasile (1837) Creangă, Ala 1892
Chirvas, Elena 1999 Creţu, A. 1848
Chiseliţa, Natalia 1980 Cristea, Octaviana 2058
Ciaglic, Tatiana 1898 Crivceanscaia, Larisa 2052
Ciloci, Alexandra 1981 Crivceanschi, Larisa 2051
Cimpoi, Mihai 2196-97 Crivoi, Aurelia 1772, 1957, 1970, 1975, 1991-
Ciobanu, Anatol (2132-35) 92
Ciobanu, Cristina 2089 Croitor, A. 1906

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cropanţeva, Tatiana 1995 Emelichev, Vladimir 1962


Crudu, Dumitru 2168 Eminescu, Mihai (2201)
Crudu, Vasilii 1987 Enachi, Ala 2041
Cucerea, Manuela 2039 Erhan, Dumitru 1983
Culiş, Cristina (1837) Ermakova, G. N. 1959
Cumpănă, Rodica 1956 Esenin, Serghei 2177
Curbatov, Oleg 1845 Eţco, Ludmila 2049
Curteanu, Ala 2040, 2047
Cuşnir, Victoria (2098), 2119 F
Cuvalov, Alexandru 1941 Feofanov, I. 1989, 2005
Cuzneţov, Alexandru 1860 Ferdohleb, Alexandru 2032
D Filat, Vlad (1788)
Florea, Marina 2000
Dabija, Vasile 2090 Fondos, Tatiana 1840
Danilescu, Diana 2010 Fuior-Bulhac, Liliana 2044
Danilov, Nichita 2199 Funar, Gheorghe 2201
Darii, Eugeniu 2031 Furdui, T. 1978
David, V. 2043 Furtună, Alexandru 1783
De Amicis, Edmondo 2156 Fuştei, Nicolae 1777
De March, Myléne Nicolas 1820
Dediu, Ion Ilie (1975, 1978) G
Demiedirec, Hülya 1942 Gabura, Tudor 1863
Deordiţa, Margarita (1837) Gaju, Emil 2210
Digore, Eduard (1789) Galaicu-Păun, Em. 2193, 2213
Dobjanski, Alexandr 2107 Galouza, Ina 2144
Dodon, Eugenia 2141 Gargalic, Svetlana 1967
Dodon, Igor (1788) Gaşcan, Şt. 2055
Dogotari, Valentin 2100 Gaţcan, Ştefan 2052
Dolgan, Liliana 2142 Gavriliţă, Nicoleta (2119)
Dolineanschi, Veronica 2102 Gavriliuc, Robert 2111
Dosoftei, Mitropolit al Moldovei (1671-1674 ; Gherasim, Alexandra 2145
1675-1686) 1767, 1775-79, 2195, 2202, Gherman, Alin-Mihai 2202
(2204, 2207) Gherman, Marcel 2191
Dragnev, Demir 1946 Gherman, Natalia (1788)
Draica, Dumitru 2143 Ghilaş, Victor 2118
Draica, Valerica 2200 Giosan, Cătălin (2098)
Drăgan, Vasile (1837) Gîrbu, Liliana 2011
Drumea, Luminiţa 1953 Gladei, Angela (1764)
Druţă, Inga 2129 Globa, Galina 1807
Duca, Gh. 1978 Goian, Mariana 1846
Duca, Gheorghe (1789), 1974 Golban, Olga 1819
Dumbrava, V.-T. 2023 Gonceariuc, Maria 2081
Dumbrava, Vlada 1997, 2000, 2003, 2019-20, Gonska, Heiner 1960
2024 Gonţa, Angela (2098)
Dumbrava, Vlada-Tatiana 2004, 2022 Grama, Ion 1963
Dumitrescu, Elena 2095 Granier, Damien 1820
Durbală, Anatol (1766) Grati, Aliona 2192
Dusacova, Natalia 1943 Grădinaru, Natalia 1954
E Gribincea, Alexandru 1784, 1855-56, 2108
Grigore, Florian 1977
Efrim, Oleg (1788) Grigoriţa, Constantin 1788, 2119

161
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Grosu, Aurel 1995 Korotkov, Vladimir 1962


Grosu, Gheorghe 2093
Grosu, Valeria 2169, (2216) L
Guja, Diana 1766, 2098, (2098) Lazari, Constantin 1864, 1939
Gulea, A. 1993 Lazari, Silvia 1784
Gumovschi, Andrei 1968 Lazăr, Valeriu (1788)
Gureu, Valeriu 1857 Lazurca, Marius (1789)
Guţu, Ala 1931 Leancă, Iurie (1788)
Guţu, Dan 1788 Lebedev, Alexandru (2098)
Guţu, Ion 1934 Leu, Vasile 2066
Guţuleac, Victor 1908 Leviţchi, Oleg 2226
Guzganu, M. 2054 Lipcanu, Stan 1764, 1788-89, 2098
Guzun, Igor (2098) Lipin, A. 2064
Guzun, Victor (1789) Lourenço, Eduardo 2194
H Lozan-Tîrşu, C. 1994
Lozinschi, Raisa (2098)
Hadârcă, Ion (1788) Lozovanu, Dmitii 1961
Hadei, Vitalie 2126 Lozovanu, Nicolae (2088)
Haidarlî, Iulia 2071, 2082 Luchian, Ivan 1821, 1853
Hapun, Diana 2012 Luchianciuc, Natalia 2146
Harea, Gheorghe 2007 Lungu, Eugen 2203
Harea, Natalia 2110 Lupaşco, Iuliana 2008
Heghea, Sergiu 2235 Lupu, Marian (1788)
Hotineanu, Adrian 2033-34
Hotineanu, Vladimir 2020, 2030-31, 2033-34 M

I Macari, Vadim 1801


Machedon, Alexandru (1837)
Iabanji, Iulia (1764) Macovei, Petru 2098
Iarmulschi, Vasile 2225, 2229 Macovei, Tatiana 1903
Iliadi-Tulbure, Corina 2046 Manolescu, Nicolae 2204
Ilias, Nicolae 2074 Mardare, Viorel (2098)
Iliev, Gheorghe 2045, 2048 Marian, Octavian 1869
Ionel, Angela 2214 Marin, Alexandra 1854
Ionică, Dan 1859 Markov, Georgi 1984
Istrati, Simion 2091 Matcovschi, Dumitru (2208)
Iucal, Vasile 2222 Matcovschi, Sergiu 2015
Iurcu, Vitalie (1764) Matei, Valeriu 2170-71
Iuteş, Oxana (2098) Matveev, Sergiu 2227-28
Ivancov, Grigore 2033 Maxim, Dumitru-Dan 2172
Ivireanul, Antim 2195 Maximilian, Silvestru 1855
Mazilu, Dan Horia 2205
J Mămăligă, I. 1848
Jalbă, Ghenadie 2113 Mărgineanu, Dina 1822
Jalbă, Gheorghe 2114 Mărîi, Liliana 2084
Jantîc, Vadim 1837 Mătrăgună, Alecu (2098)
Jelescu, Petru 1770 Melnic, Anatol (2098)
Josan, Cătălin (2119) Melnic, Angela 2079
Juravschi, Lucia 2125 Melnic, Violeta 1892
Mereniuc, Lilia 2077
K Montaigne, Michel de 2194
Mihail, Paul 1778
Kashu, A. I. 1964

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mihaila, Marian 1865 Olaru, Claudia 2048


Mihalache, Iurie 1897 Olaru, Efim 1976
Mistreanu, Eugen 2219-20 Oltean, Livia 1809
Mîrzac, Mariana 1808 Olteanu, C. 1870
Mîţu, Vadim 1823 Olteanu, Camelia Nicoleta 1871
Mocreac, Margareta 1826 Olteanu, Constantin 1764, 1837
Moisei, Ludmila 1944 Onu, Vera 2012
Moldovan, Elena 2039 Opalco, I. 2049
Moldovan-Madan, Alina 1858 Otto, Julia 1854
Molea, Viorica 2147
Moleşteanu, Tatiana 1842 P
Morari, Natalia (2098) Palade, N. 2079
Moraru, Adrian 2157-58 Paladi, Gh. 2050
Moraru, Alexandru 2260 Paladi, Ion (2119)
Moroşan, Victoria 1955 Palii, Zinaida 2122
Moscalu, Iurie 2004, 2009 Paniş, Dumitru 1970
Moscalu, M. 2054 Pantea, Larisa 1804
Moscalu, Mihaela 2036, 2042 Papandopol, Nicolae C. 2095
Moser, William H. (1789) Parfentiev, Lucia 1976
Mostovei, Tatiana 1908 Pasat, Octavian 1849
Movileanu, Dumitru 2029 Patriciu, Mihaela 2035
Munteanu, Andrei 1987 Patureau, Mirella 2123
Munteanu, Octavian 2229 Pavel, Vasile 2150
Munteanu, Oxana 2013 Pavliuc, Ghenadie 1860
Munteanu, Victor 2215 Păduraru, Galina 2135
Mursa, Liuba 1803 Păduraru, Luminiţa 2035
Mustaţă, Gheorghe 1971, 1985 Păduraru, Pavel (2098)
Mustaţă, Mariana 1971, 1985 Pădure, V. 2049
N Pădureţ, Ion 2092
Peltec, Angela 2019, 2034
Nantoi, Oazu 1918 Perjan, Carolina 1780
Naşco, Victoria 2004 Perjan, Corina 1780
Năstase, Gabriel 2111 Petiot, Jean-François 1963
Nechit, Irina 2123 Petrache, Ştefan (2117)
Nederiţa, Alexandru 2103 Petrariu, Andrei 2048
Negrescu-Babuş, Inna 2148 Petraşcu, Nicolae (1837)
Negru, Veronica 1861 Petrov, V. 2057
Negură, Ion 1931 Petrov, Vasile 2093
Nesterov, Tamara 1946 Petrov, Victor 2046
Nesterov, Vadim 2090 Petrovici, V. 2043
Nicolae, Dorin 1820 Pictor, Victor 1820, 2107
Nicolenco, Andrei 1791 Pilchin, Maria 2215
Nicula, Nicolas (1837) Pincevschii, Alexandru (1837)
Nigai, Ghenadie 1919 Pînzari, Ludmila 2040
Nistreanu, Victoria 1986 Pleş, Ion Alexandru 1764, 1789, 1837
Novac, Adela 2149 Pocaznoi, Marian 2099
Novac, Alexandra 1810 Poleacova, Lilia 2014
Novruzov, Vugar (1837) Poloţki, Simeon 1776
Popa, Artur 2066
O Popa, Doina 1789, 1820, 1837, 2107, 2259
Oglindă, Emilia 2135 Popa, Mihail 1932
Popenco, Ana 2173

163
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Popescu, Dumitru Radu 2157 Sandul, Eugen (2124)


Popovici, Sergiu 2219, 2229-31 Sarioglo, Nata 1766
Popuşoi, A. 1993 Savin, Anatol 2094
Popuşoi, Liliana 1766 Savoi, Victoria 2029
Postolachi, Vlad 1988 Savoschin, Dorina 1996
Potoroacă, Andrei 2112 Sârbu, Ion 1802
Prale, Ioan 2202 Schiopor, Diana 2019
Prisăcaru, Ion (1764) Scognamiglio, Raffaele 1790, 1798, 2115
Proca, Nicolae 2010 Senic, Elvira 1792
Puţuntică, Anatolie 1969 Serbenco, A. 2055, 2057
Severovan, Adrian (1837)
R Shkoda, Tatiana 2101
Raba, Tatiana 2016 Simion, Eugen (2196)
Racu, Cristina 1991 Simion, Marta 2039
Racu, Igor 1771 Siniţîna, Lilia 2043
Radu, Silvia (1764) Sîrbu, Alexandru (1837)
Radu, Sorin 2074 Sîrf, Vitalii 2218
Raica, Marius 2030 Snegur, Mircea 1873-74
Railean, Elena 1769 Sobol, Aliona 2131
Raşa, Ioan 1960 Sochirca, Stela 1893
Răducan, Marcel (1788) Socolov, V. 1989, 2005
Răilean, Valentin 1805, 1847, 1859 Socolova, L. 1989, 2005
Răileanu, Ludmila 1997 Sofonea, Liviu-Alexandru 2232
Răileanu, Viorica 2130 Sofonea, Victor 2232
Rebreanu, Fani (2203) Sofroni, Alexei 2006
Rebreanu, Liviu 2158, (2203) Sorohan, Elvira 1767
Recean, Dorin (1788) Spânu, Ana (1928)
Remeşovschi, Natalia 1847 Stamatin, M. 2054
Robu, Elena 1843 Stamatin, Maria 2036, 2038, 2042, 2056
Rojanschi, Vladimir 1977 Stan, Horia 1766
Romanciuc, Ina 2017-18 Stancu, Valeriu P. 2206
Romanescu, Eleonora (1766) Stati, Vitalie 1886
Roşca, Ludmila 1792 Stavinskaia, Liudmila 2050
Roşca, Simion 1793 Stănescu, Nichita 2159, 2199
Rotaru, Denis 1873, 1918 Stefanov, Georgi 1794
Rotaru, Dorina 2051, 2059 Stepan, Ecaterina 2055, 2057
Rotaru, Lilia 1876 Stepaniuc, Victor 1786
Rudic, V. 1978, 1994 Stoicescu, Silvia 2038
Russu, Andrei 1872, 1899 Stoicescu, Silvia Maria 2058
Rusu, Doina 2013 Strâmbeanu, Andrei 2173
Rusu, Iuliana 1825 Stratan, Alexandru 1850
Rusu, Lucia 1885 Stratan, Veniamin 1967
Rusu, Maria-Daniela 1960 Stratulat, P. 2047, 2051, 2053, 2059
Rusu, Ştefan 1983 Stratulat, Petru (1789), 2040, 2046, 2052
Rybaleov, Roman 2119 Stroe, Ştefan 2160
Sturdza, Marina 2259
S Sturza, Ion (1837), 1855
Sufrai, Valeriu (1837)
Sabău, Daniel 2038 Svinarciuc, Alina 2059
Salinschi, Elena 2006
Sandu, Maia (1788) Ș
Sandu, Mihai 2126
Şcola, Dona 1851-52

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Şelaru, Niculai 2090 Ţuleanu, Constantin 2065


Şerban, Alexandru 2111 Ţurcan, Olga (1837)
Şişcan, Constantin 2217 Ţurcan, Svetlana 2002
Şleahtiţchi, Mihai 1768, 1773, 1785 Ţurcanu, Andrei 2215
Şofranski, Zina 1946 Ţurcanu, Svetlana 2026
Şofransky, Zina 1945 Ţuţu, Constantin (2126)
Şoitu, Marcela 2053
Şram, Andrei 1913 U
Şram, Tatiana 1913 Ungur, Cristina 1925
Ştefaniţa, Anastasia 2101 Ungur, N. 2081
Ştefănescu, Beatrice 1866 Ungureanu, Laurenţiu 1974
Ştefîrţă, Ion 2069 Ungureanu, Lidia 2175
Şterbeţ, Mihail 2093 Ursu, A. 2073
Ştirbu, Alina 1789, 1837, 2121 Ursu, Adrian (2119)
Şumutovschi, Elmira 2024 Ursu, Ion 2235
T Usatîi, Agafia 1980
Ustin, Alexander 2098
Tabuică, Uliana 2050
Tabuncic, Mariana 1851, 2099 V
Tabuncic, Sergiu 2233, 2234, 2236-37 Vakulovski, Mihail 2213
Tanase, Raisa 2002 Valuţa, Ana 1982
Tanurcova, Ilona 2067 Variot, Estelle 2152
Taran, Natalia 2022-23 Varlaam, Mitropolit al Moldovei (1632-1653)
Tayanc, Husnu (1764) 2195
Tăbârţă, Florin 1788 Vasileascas, Aliona (1837)
Tănase, Adrian (1789) Vasilieva, Ecaterina 2119
Tănase, Raisa 2006 Vengher, Alla (1837)
Tăzlăuanu, Valentina 1799, 2210, 2216 Verdeş, Diana 1814
Tcaci, Tatiana 2068 Vicol, Liuba 1912, 1919
Tcaciuc, Eugen 2015 Vidican, Ioan 2060
Tekaїa, Ridha 1820, 1826 Vinogradova, Natalia 1810
Teleucă, Victor 2174 Vîrlan, Ludmila 2110
Timofti, Nicolae (1788) Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi Întregii
Toderaş, Ion 1974, 1983 Moldove (1789)
Tofan-Scutaru, Ludmila 1997, 2003, 2022-23 Vladova, Sofia 1852
Tolkien, J.R.R. 2191 Vlădescu, Veronica 2090
Tolmaci, Igor 1766 Volontir, Valerie 2091
Toma, Cristina 2021 Voloşciuc, Leonid 2075
Toma, Vasile 2015 Vornic, Vlad 2227-28, 2233, 2236-37
Tranca, Anca Teodora 2058 Vornicescu-Severineanu, Nestor 1779
Trebeş, Tatiana 2151 Voronin, Vladimir (1788)
Tricolici, Nicolae (1837) Vosimeric, Dmitrii 1920-21
Tricot, Jean-Marie 1963 Vrabie, Vitalie (1764)
Trofaila, L. 1774 Vragaleva, Veronica 1828
Tulbure, Ion 2071, 2082 Vucol, Octavian (2126)
Tverdohleb, Maia 1827 Vudu, Lorina 2027-28
Ț Vulpe, Ion 1922

Ţarălungă, Antip 2124 Z


Ţâmbală, Carolina 2025 Zabolotnaia, Lilia 1895
Ţîbîrnă, Ion 2011 Zabrian, Iurie (2070)

165
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Zabulică, Violeta 2167 Гуменый, Ион 1949


Zagaevschi, Vladimir 2153 Гуторов, Владимир 1867
Zaicovschi, Tatiana 1953
Zamfirescu, Dan 2207 Д
Zariciuc, E. 1994 Дедю, Ион 1979
Zelenciuc, Valentin (1946) Дедюлькин, А. В. 2241
Zelenschi, Angela 1811 Денисов, А. В. 2242
Zgârcibabă, Elena 2154 Доменти, Оксана 1839
Zub, Alexandru 2262 Дубровин, Б. 2176
Zubcov, Elena (1974)
Zubcov, Nicolai 1987 Е
А Евсеенко, Иван 2180
Егорова, Т. В. 2243
Абакумова-Забунова, Наталия 1947 Еленин, Николай 2181
Абрамян, Роза 2186 Енаки, М. А. 2061
Агаркова, Лилиана 1829 Еремеева, Н. 1904
Б З
Баранова, Евгения 2178 Зарецкая, Юлия 2182
Баржанский, Юрий 2176
Баркарь, Игорь 1844 И
Басова, Ирина 1830
Бежан, Геннадий 1831 Иванов, В. И. 2063
Бессонов, Николай 1948 Иванов, С. С. 2244
Бобанова, Ж. И. 2061 Ионицой, Ю. С. 2080
Болога, Ан. М. 1965 К
Болога, М. К. 1965
Бровка, Геннадий 1844 Кац, В. И. 2245
Бруяко, И. В. 2238 Каюров, Георгий 2187
Бугачук, М. А. 2078 Кирнаг, Роберт 1796
Бурумкулов, Ф. Х. 2063 Кисиль, М. Ф. 2083
Бывшев, Александр 2179 Кисиль, С. М. 2083
Кожолянко, Георгий 1950
В Колесниченко, А. Н. 2246
Вальчак, С. Б. 2239 Колесниченко, Е. А. 2256
Вапнярчук, В. 1887 Король, Анатолий 2188
Варламов, Алексей 1867 Котенко, В. В. 2247
Величко, С. А. 2063 Кропанцева, Татьяна 2120
Вертиенко, А. В. 2240 Кротевич, Ольга 2109
Веснина, Л. В. 2096 Крупина, Наталья 2183
Витион, П. Г. 2076 Кузнецова, Е. В. 2248
Волков, Эдуард 1795, 1875 Кушнерик, Ю. 1888

Г Л

Галущенко, Олег 2263 Ламбов, Кирил 2120


Голбан, Ольга 1832 Лапицкая, Людмила 1833
Гологан, В. Ф. 2061 Лемех, Е. А. 1936
Грибинча, Александр 1844 Ленин, В. И. 1875
Гриник, Татьяна 1838 Лутохин, Сергей 1796
Грищенко, Клавдия 1839
Гросу, Ф. П. 1965

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

М Ситников, А. А. 1966
Соколов, Александр 2190
Маковей, М. Д. 2085 Соколов, П. М. 2254
Малышева, Наталья 1909 Сосна, А. 1900
Мамедов, А. М. 2242 Станишевский, Александр 1894
Манолаки, Вячеслав 2127 Степанов, Вячеслав 1951
Менделевич, В. Д. 1768 Стишков, Ю. К. 1966
Меньшикова, В. А. 2253
Монахов, С. Ю. 2249 Т
Н Тельнов, Н. П. 2253
Терещенко, В. 1905
Недерица, Александр 2104 Толстиков, Николай 2184
Никогло, Диана 2097 Топал, Д. А. 2255
Новичихин, А. М. 2250 Туровский, Е. Я. 2256
П Ф
Павленко, Андрей 2189 Факиров, Д. 1900
Паламарчук, С. В. 2251 Фатеев, О. В. 2257
Пеляшенко, К. Ю. 2252 Флоря, Василий 1889
Плэмэдялэ, Наталия 1834 Фомичев, Владимир 2185
Пушкарева, Наталия 1896 Фризен, О. И. 2258
Р Ч
Раку, Жанна 1935 Чиреш, Елена 1835, 2105-06
Рапча, М. П. 2083 Чирков, В. А. 1966
Руссу, Вера 1796
Ш
С
Шабашов, Андрей 1952
Санду, В. 1900 Шмидт, Карл (1909)
Сандул, Евгений (2124) Шнеер, Арон 1797
Сергеевич, Екатерина 2109
Сидоренко, Владимир 2127 Щ
Синика, В. С. 2251, 2253
Синицару, Л. 1990 Щотова, Ю. 1806

167
Cronica articolelor de revistă Nr 5-2014 ≡ Magazine article annals Nr 5-2014

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate

1. Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 3-4. – ISSN 0582-5229


2. Aquarelle. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1857-0518
3. Arheologia preventivă în Republica Moldova. – 2014. – Vol. 1, Nr 1/2. – ISSN 2345-1394.
4. Buletin de perinatologie. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1810-5289
5. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele viţii. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-064X
6. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1024-7696
7. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1813-4408
8. Economie şi sociologie. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-4130
9. Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu participare intern., Ed. a 2-a, 10-11
apr. 2014. – Chişinău, 2014. – [2014-588].
10. Fizica şi tehnologiile moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr 1/2. – ISSN 1810-6498.
11. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 2. – ISSN 2345-1130
12. Justiţia Constituţională. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1810-7257
13. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1810-309X
14. Limba română. – 2014. – Nr 2. – ISSN 0235-9111
15. Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale : Culeg. de art. şt. – Chişinău,
2013. – [2014-576].
16. Moldova în Progres. – 2013. – Nr 7 ; 2014. – Nr 1. – ISSN 2345-1157.
17. Moldoveanca. – 2014. – Nr 4, 5. – ISSN 1857-3053
18. Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-3991
19. Noi. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1857-0798
20. Noosfera. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-3517
21. Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 10, 11. – ISSN 1857-3703
22. Performanţe într-o economie competetivă : Conf. Intern., 25-26 apr. 2013. – Chişinău, 2013 .
– [2014-663].
23. Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1857-4424
24. Revista de Etnologie şi Culturologie . – 2013. – Vol. 13/14. – ISSN 1857-2049
25. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1811-0770
26. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1729-8687
27. Stratum plus. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1608-9057
28. Sud-Est cultural. – 2013. – Nr 1/4. – ISSN 1857-0143
29. Viaţa Basarabiei. – 2014. – Nr 1/2. – ISSN 1814-988X
30. VIP magazin. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1857-0534
31. VIP magazin. – 2013 : Ed. spec. – ISSN 1857-0658
32. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1857-4505
33. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1810-3081
34. Наше поколение. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1857-0100
35. Работай & Отдыхай!. – 2014. – Nr 2/3, 4/5. – ISSN 1857-0399
36. Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 2. – ISSN 0013-5739

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
MAI NR 5 MAY
(2395-3012)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2395. Popa, Iulius. Academicianul Ion Tighineanu – Doctor Honoris Causa al Univer-
sităţii bălţene : [pe marginea conferirii tit. şt. vicepreşedintelui Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
cercetător în domeniul nanoelectronicii şi nanotehnologiilor, 16 mai 2014] / Iulius Popa //
Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 3.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2396. Куто, Диниш. Пираты моря информации : [интервью с главой направле-
ния по противодействию компьютерному пиратству корпорации "Майкрософт" Д. Куто] /
записала Ирина Петрова // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 8-14 мая. – Р. 8.

2397. Най, Джозеф. Защита киберпространства : [ст. проф. Гарвард. ун-тa: ис-
точник Project Syndicate, 2014] / Джозеф Най // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2014. – 16 мая. – Р. 21.

2398. Торрес, Пилар. Инновации рынка программного обеспечения : [интервью


с генер. менеджером Microsoft по новым рынкам П. Торрес] / записал Сергей Моисеев //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 9.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2399. Ciobanu, Mircea V. Cultura mixtă : [imaginea culturii naţionale] / Mircea V.
Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 16 mai. – P. 14.

2400. Colesnic, Iurie. Odinioară posteritatea i-a cinstit numele... : [Olga Catargi
(1850-1917), una dintre cele mai culte femei din Basarabia, filantroapă, fiica stolnicului Nico-
lae Catargi] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2014. – 29 mai. – P. 7.

2401. Miron, Ştefan. Cu ce pornim spre Europa şi ce facem când ajungem acolo? :
(interviu cu Şt. Miron, manager al proiectului "Moldova, Cultură şi Destin european") // Timpul.
– 2014. – 2 mai. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 2843)

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

02 BIBLIOTECONOMIE
2402. Cereş, Ludmila. Relaţiile cu cititorii în biblioteci: aspect psihologic şi pedagogic
/ Ludmila Cereş // Univers pedagogic pro. – 2014. – 1 mai. – P. 4.

2403. Manolescu, Nicolae. SOS – bibliotecile publice! : [din România] / Nicolae Ma-
nolescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 14 mai. – P. 10.

070 Ziaristică. Presă


2404. Cât de liberi sunt jurnaliştii în RM? : [cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii
Presei, Jurnal de Chişinău a realizat un sondaj cu Mircea Dascaliuc, red.-şef, Radio Chişinău,
Elena Zamura, red.-şef al cotid. "Moldavskie vedomosti", Vasile Botnaru, dir. al Biroului din
Chişinău al postului de Radio Europa Liberă [et al.] / sondaj realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 6 mai. – P. 4.

2405. Colesnic, Iurie. Faţetele destinului... : [despre Marc Bealcovschi, ziarist basa-
rabean (1881-1951)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 16 mai. – P. 19.

2406. Dabija, Nicolae. "Literatura şi arta" : [60 de ani de la apariţia primului număr al
ziarului] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 1.

2407. Dodon, Victoria. Jurnalistul basarabean care a dezvăluit cazul Magniţki : [Ro-
man Anin, coresp. special al publ. ruse "Novaia Gazeta", originar din Comrat] / Victoria
Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13 mai. – P. 7.

2408. "Literatura şi arta" la 60 de ani : [ziar săptămânal] // Literatura şi arta. – 2014.


– 15 mai. – P. 6. – Conţine : Sărbătoarea dragostei, credinţei şi înţelepciunii! / Ion Cuzuioc ; O
biserică / Ion Melniciuc ; Ah, ce clipe minunate! / Ionel Căpiţă.

2409. Memoriu privind libertatea presei în Republica Moldova : 3 mai 2013 – 3


mai 2014 / Centrul pentru Jurnalism Independent // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 6 mai. – P.
19.

2410. Rusu, Tudor. Ziarist, artist şi manager de presă inegalabil : [despre Valerie Vo-
lontir, red.-şef al rev. "Noi"] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 6 mai. – P. 7.

2411. Венедиктов, Алексей. "Дилетант" его превосходительства : [интервью с


гл. ред. публикации "Эхо Москвы" А. Венедиктовым] / подготовил Александр Мельман //
Mк Kн World Weekly. – 2014. – 30 апр.- 6 мая. – Р. 13.
(Vezi de asemenea Nr 2471)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
2412. Fuştei, Nicolae. Liturghierul – prima carte liturgică tipărită la Chişinău : [ed. în
anul 1815 la tipografia eparhială] / Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 15 mai. – P. 6.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2413. Ţurcanu, Mihail. Prima carte tipărită în Moldova : ["Cazania lui Varlaam", apă-
rută în anul 1643] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 mai. – P. 3.

2414. Vladei, Veronica. O nouă viaţă pentru cărţile vechi : [despre Oleg Filatov, re-
staurator de cărţi vechi] / Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 20 mai. – P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 2412)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2415. Liiceanu, Gabriel. O idee care ne-a sucit minţile (1, 2) : [despre concepţia co-
munismului privind dezvoltarea societăţii şi a omului] / Gabriel Liiceanu // Moldova suverană.
– 2014. – 7, 8 mai. – Va urma.

2416. Patapievici, Horia-Roman. Horia-Roman Patapievici: "Centrul modernizării se


mută" : [interviu cu filosoful român] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. –
2014. – 30 mai. – P. 18.

2417. Păsat, Dumitru. Confruntarea lui Blaga cu filosofia lui Kant : [290 de ani de la
naşterea filosofului german Immanuel Kant: dialog cu D. Păsat, publicist] / interlocutor: Victo-
ria Fonari // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 7.

2418. Păsat, Dumitru. Mircea Florian despre filosofia lui Immanuel Kant : [290 de ani
de ani de la naşterea lui Immanuel Kant, filosof german] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 8 mai. – P. 7.

2419. Păsat, Dumitru. Petre P. Negulescu şi filosofia kantiană : [pe marginea lucrării
"Istoria filosofiei contemporane" de Petre P. Negulescu] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 1 mai. – P. 4. – Va urma.

2420. Voinescu, Sever. Adevăratele machiaverlîcuri : [pe marginea lucrării "Principe-


le" de Niccolo Machiavelli, filosof, scriitor şi om politic ital. (1469-1527)] / Sever Voinescu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 28 mai. – P. 4.

159.9 Psihologie
2421. Fişer, Andrei. Viaţa are sens unic. Mergi înainte! : [despre prevenirea suicidu-
lui la copii şi tineri: pe marginea discuţiei cu Otilia Sârbu, dir. Caritas Moldova, Claudius Stein,
expert din Austria în cadrul proiectului "Copiii cu viitor – un viitor pentru copii" şi Sergiu Butuc,
şeful Dir. Asistenţă Socială din raionul Cantemir] / Andrei Fişer // Vocea poporului. – 2014. –
16 mai. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2422. Pleşu, Andrei. Teologia "penală" : [art. scriitorului român] / Andrei Pleşu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 mai. – P. 6.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


2423. Bernstein, Serge. Originile Reformei : [despre Biserica Creştină de la sfârşitul
Evului Mediu: din "Istoria Europei", vol. 3, Inst. European, 1997] / Serge Bernstein, Pierre
Milza // Moldova suverană. – 2014. – 6 mai.

2424. Damaschin, Simion. Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, mari reorganizatori ai


bisericii creştine / Simion Damaschin // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 2.

2425. Gulca, Ilie. "Preoţii trebuie să fie la înălţime" : [pe marginea discuţiei cu Petru
Buburuz, parohul Bisericii "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" din mun. Chişinău] / Ilie Gulca // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 27 mai. – P. 3.

2426. Mathias, Cristina. Uspenia, biserica creştinării lui Eminescu : [din Botoşani] /
Cristina Mathias // Evenimentul zilei. – 2014. – 12 mai. – P. 16.

2427. Moşin, Octavian. Grija cea lumească s-o mai lepădăm... / preot Octavian
Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 2.

2428. Moşin, Octavian. Protoiereul Ioan Lisnic – revigorând trecutul Bisericii : [50 de
ani de la naşterea protoiereului mitrofor Ioan Lisnic din satul Putineşti, Floreşti] / Octavian
Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 3.

2429. Moşin, Octavian. Să serbăm mai creştineşte! : [despre consemnarea Paştelui


Blajinilor] / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 2.

2430. Păcurariu, Mircea. Sf. Ioan Valahul : [din vol. "Sfinţi Daco-Romani şi Români"
de acelaşi aut., Bucureşti, Ed. Basilica, 2013] / Mircea Păcurariu // Curierul ortodox. – 2014. –
15 mai. – P. 4.

2431. Protestanţi care au schimbat faţa lumii. Jean Calvin. Viaţa şi opera : [teo-
log şi om de stat al Bisericii (1509-1564): sursa Enciclopedia Universală Britannica, vol. 3,
Bucureşti, Editura Litera, 2010, p. 158-160] // Moldova suverană. – 2014. – 30 mai.

2432. Războiul global împotriva creştinilor : Genocidul despre care nu se vorbeşte


şi care va pătrunde şi în "lumea creştină" : [sursa www.theage.com] / trad. şi adapt.: Lucian
Filip // Curierul ortodox. – 2014. – 15 mai. – P. 5, 8.

2433. Stănilă, Moni. Răbdarea necazurilor : [în învăţătura creştină] / Moni Stănilă //
Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 14.

2434. Sturza, Alexandru. Dublul paralel, sau Biserica în faţa papalităţii şi a reformei
veacului al XVI-lea : [art. filosofului şi diplomatului la curtea ţarului Alexandru I : după ed. din
1849 "Le double parallele ou l’Eglise en presence de la papaute et de la reforme du XVI
siecle"] / Alexandru Scarlat Sturza ; trad. de Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 15
mai. – P. 7. – Contin. Începutul: 15 febr.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2998)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
2435. Mihalache, Mădălina. Un român din trei crede că aderarea la UE a adus avan-
taje : [pe marginea cercetării INSCOP Research, realizată între 1-7 mai 2014] / Mădălina
Mihalache // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 20 mai. – P. 8.

2436. Socialiştii trec pragul electoral, acumulând peste 8% : [despre rezultatele


sondajului de opinie, efectuat de Asoc. Sociologilor şi Demografilor din Moldova în perioada
20 apr. – 5 mai 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 23 mai.

2437. Zachmann, Sebastian. Euroalegeri: dreapta răsfirată, mai puternică decât


stânga unită : [pe marginea sondajului realizat de INSCOP Research] / Sebastian Zachmann,
Mădălina Mihalache // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 21 mai. – P. 8.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
2438. Chalar, Loren. Strategia imperiului rus: extinderea Rusiei şi divizarea Europei :
[aspecte demografice: din art. geografului, publ. în ziarul "Le Figaro"] / Loren Chalar // Moldo-
va suverană. – 2014. – 16 mai.

2439. Ţîganescu, Olga. De ce nu mai nasc moldovencele? : [aspecte demogr. şi sta-


tist.] / Olga Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 14 mai. – P. 5.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2440. Rusnac, Svetlana. Problemele familiei contemporane, în atenţia ULIM : [pe
marginea lucrărilor conf. intern. "Păstrarea integrităţii familiei – politică prioritară pentru pro-
tecţia copilului", mai 2014, Chişinău] / Svetlana Rusnac, Victoria Gonţa // Timpul. – 2014. –
30 mai. – P. 24.

32 POLITICĂ
2441. Dughin, Aleksandr. Teoria lumii multipolare (13). Partea 2. Geopolitica lumii
multipolare. Cap. 4. Lumea multipolară şi postmodernitatea. : [din cartea cu acelaşi tit.] /
Aleksandr Dughin ; trad. de Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 8 mai. – P. 6-7. – Art. 1 : 7 febr.

2442. Friedman, George. George Friedman: "România şi Polonia vor conta cel mai
mult în acest nou "război rece" : [pe marginea analizei, efectuate de preşedintele Centrului de
analize strategice Stratford] // Timpul. – 2014. – 30 mai. – P. 10.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2443. Friedman, George. "Nu ar trebui să supraestimăm puterea Rusiei" : [interviu cu


G. Friedman, preşedintele Centrului de analize strategice Stratford] / consemnare: Dan An-
dronic // Evenimentul zilei. – 2014. – 30 mai. – P. 13.

2444. Gârneţ, Vasile. Cel care sparge oglinda : [trăsăturile naţ.-socialiste ale regimu-
lui politic a preşedintelui Federaţiei Ruse] / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014. – 16 mai.
– P. 7.

2445. Mamina, Alexandru. "Civilizaţia" globalistă şi pluralismul identitar : [art. polito-


logului român : sursa argumentesifapte.ro] / Alexandru Mamina // Flux. – 2014. – 23 mai. – P.
6.

2446. Mungiu Pippidi, Alina. Odesa, un pod prea îndepărtat : [art. politologului ro-
mân] / Alina Mungiu Pippidi // Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 12.

2447. Naumescu, Valentin. Să fii sau să nu fii pe falia dintre lumi? Despre avantajele
şi dezavantajele periferiei geopolitice : [art. prof. de la Fac. de Studii Europene a Univ. Babeş
– Bolyai, Cluj Napoca, România] / Valentin Naumescu // Economist. – 2014. – 7 mai. – P. 10.

2448. Rodionov, Dmitri. N-a venit oare timpul să răscroim România? : [aspecte geo-
politice: preluat de pe apn.ru] / Dmitri Rodionov // Moldova suverană. – 2014. – 22 mai.

2449. Roşca, Iurie. Multipolaritatea ca replică imperiului global în viziunea unui gân-
ditor din Orientul Ortodox : prefaţă la trad. "Teoriei lumii multipolare" de A. Dughin / Iurie
Roşca // Flux. – 2014. – 30 mai. – P. 6-8.

2450. Taki, Victor. Înţelesurile concurente ale Europei : [aspecte geopolitice] / Victor
Taki // Flux. – 2014. – 30 mai. – P. 11.

2451. Tănase, Silviu. Moldova nu a fost, nu este şi nici nu va fi vreodată neutră : [as-
pecte geopolitice] / Silviu Tănase // Timpul. – 2014. – 30 mai. – P. 9.

2452. Ţurcanu, Mihail. Putinism: naţional-bolşevism pseudo-ortodox : [despre ideea


naţ. rusească] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 6 mai. – P. 4.

2453. Voinescu, Sever. O "Etică politică" şi o biografie politică : [pe marginea cărţii
cu acelaşi tit. de Mihail Manoilescu, politician român (1891-1950)] / Sever Voinescu // Eveni-
mentul zilei. – 2014. – 5 mai. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2620)

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


2454. Додон, Игорь. Принцип федерализма как средство мирного решения эт-
но-территориальных проблем : казус РМ : [выступление председателя Партии Социа-
листов Респ. Молдова на науч. конф. "Федеративное государство: междунар. опыт и
перспективы Молдовы", 26 мая 2014, Кишинэу] / Игорь Додон // Социалисты. – 2014. –
28 мая. – Р. 4-5.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2455. Лозинская, Милана. Молдова: К единству через федерализм : [по мате-


риалам междунар. науч. конф. "Федеративное государство: международный опыт и
перспективы Молдовы", 26 мая 2014, Кишинэу] / Милана Лозинская // Молдавские ве-
домости. – 2014. – 30 мая. – Р. 2.

323 Politică internă


2456. Ciubotaru, Adrian. Era birocraţilor (1, 2) / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 23, 30 mai. – P. 6.

2457. Georgescu, Călin. Naţionalismul, ideologia secolului XXI : [sursa cotidianul.ro]


/ Călin Georgescu // Flux. – 2014. – 16 mai. – P. 7.

2458. Gorincioi, Tamara. Zbor de şoim deasupra vechii Dacii : [pe marginea lansării
monogr. "Românii din jurul României" de Vasile Şoimaru, mai 2014, Chişinău] / Tamara
Gorincioi // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 7.

2459. Nicu, Dan. Rusofobia: între imperiu şi naţiune / Dan Nicu // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 16 mai. – P. 6.

2460. Pleşu, Andrei. Mică antologie a patriotismului amărât : [fragm. din opera scrii-
torilor români : Dimitrie Cantemir, Ion Ghica, Mihai Eminescu [et al.] / Andrei Pleşu // Moldova
suverană. – 2014. – 8 mai ; Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 7 mai. – P. 6.

2461. Pleşu, Andrei. Privitor ca la teatru : [pe marginea dezbaterilor electorale televi-
zate: art. scriitorului român] / Andrei Pleşu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 20 mai. –
P. 6.

2462. Tomac, Eugen. "Veniţi la votul pentru Parlamentul European, pe 25 mai!" :


[despre participarea românilor din Rep. Moldova la Alegerile Europarlamentare ale României:
interviu cu E. Tomac, preşedintele Partidului Mişcarea Populară din România] / consemnare:
Vlad Teodorescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 mai. – P. 12.

2463. Vossler, Gunter. Virusul luat de nemţi de la basarabeni : interviu cu G.


Vossler, preşedintele Asoc. germanilor basarabeni din Stuttgart / interviu realizat de Victoria
Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 16 mai. – P. 5.

2464. Новрузов, Вугар. Вугар Новрузов: Молдова и Азербайджан должны быть


ближе : [беседа с председателем Конгресса азербайджанцев Молдовы] / взял интервью
Д. Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 30 мая. – Р. 9.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


2465. Bendukidze, Kakha. "Rupeţi cercul vicios. Toţi ar trebui să urască corupţia" :
[despre situaţia din Ucraina: art. fostului ministru georgian al Economiei] / Kakha Bendukidze
// Timpul. – 2014. – 2 mai. – P. 12.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2466. Ciobanu, Victor. Ce vrea Putin? : [despre acţiunile militare în Ucraina] / Victor
Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 16 mai. – P. 7.

2467. Ciobanu, Victor. Crocodilul dă şi înapoi : [despre criza regională ucraineană] /


Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 9 mai. – P. 7

2468. Cristoiu, Ion. O viziune cruntă asupra românilor : [pe marginea vol. "Amintiri
din pribegie" de Neagu Djuvara, Bucureşti : Humanitas, 2013] / Ion Cristoiu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 5 mai. – P. 6.
.
2469. Goşu, Armand. Ce şi-ar dori Putin să obţină şi cu ce s-ar putea alege din criza
ucraineană : [art. prof. de la Univ. din Bucureşti: preluat din "Revista 22"] / Armand Goşu //
Economist. – 2014. – 21 mai. – P. 10.

2470. Ioniţă, Ion M. Război la frontiere. Ce pot face românii pentru ţara lor? / Ion M.
Ioniţă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 7 mai. – P. 6.

2471. Negură, Petru. Războiul troian ne tulbură minţile, sau Despre echidistanţă ca
atitudine : [despre criza din Ucraina şi spaţiul mediatic] / Petru Negură // Săptămîna. – 2014.
– 23 mai. – P. 14.

2472. Pop, Alina. Cum a prevăzut Coposu căderea regimului comunist : [pe margi-
nea previziunii liderului ţărănist din România Corneliu Coposu (1914-1995)] / Alina Pop //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 21 mai. – P. 10.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


2473. Babenko, Oleg. "Chestiunile vizând relaţiile interetnice nu mai rabdă amânare"
: [art. deputatului în Parlamentul Rep. Moldova] / Oleg Babenko // Renaştere. – 2014. – 21
mai. – P. 2 ; Возрождение. – 2014. – 21 мая. – Р. 2.

2474. Căpiţă, Ionel. Moldovanul : [aspecte ale identităţii naţ.] / Ionel Căpiţă // Natura.
– 2014. – Mai (Nr 5). – P. 3.

2475. Ciobanu, Mircea V. Brandul naţional / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău.


– 2014. – 23 mai. – P. 14.

2476. Ciobanu, Mircea V. Campania şi mişcările tactice : [aspecte preelectorale: tac-


tici şi strategii ale partidelor politice pentru alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Mir-
cea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 mai. – P. 6.

2477. Ciobanu, Mircea V. Sărbătorile şi identitatea naţională / Mircea V. Ciobanu //


Jurnal de Chişinău. – 2014. – 13 mai. – P. 6. – (A-Politice).

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2478. Ciocan, Iurie. Legea finanţării partidelor se prăfuieşte în Parlament : interviu cu


Iu. Ciocan, preşedintele Comisiei Electorale Centrale / pentru conformitate: Alina Radu //
Ziarul de gardă. – 2014. – 1 mai. – P. 10-11.

2479. Ciornei, Vsevolod. Dezbinarea care ne uneşte : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod


Ciornei // Săptămîna. – 2014. – 9 mai. – P. 2.

2480. Ciubotaru, Adrian. De la sabat la summit şi înapoi / Adrian Ciubotaru // Jurnal


de Chişinău. – 2014. – 16 mai. – P. 7.

2481. Ciubotaru, Adrian. Lumea după moldoveni : [despre rezultatele Barometrului


de Opinie Publică, realizat la 28 mar. – 13 apr. 2014] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău.
– 2014. – 2 mai. – P. 7.

2482. Crâşmaru, Romeo. Moldova trebuie să reziste! : [la unele provocări din partea
Transnistriei] / Romeo Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 12 mai. – P. 12.

2483. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Pe fundalul evenimentelor ce au loc în regiune, în
orice moment se poate produce destrămarea definitivă a ţării" : [discurs rostit de către preşe-
dintele Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova în cadrul conf. şt. intern. "Politica de stat faţă
de minorităţile naţionale şi securitatea în bazinul Mării Negre", 12 mai 2014, Comrat] // Mol-
dova suverană. – 2014. – 14 mai.

2484. Dodon, Igor. Principiul de federalizare – instrument pentru soluţionarea paşni-


că a problemelor etno-teritoriale: cazul RM : [discursul liderului Partidului Socialiştilor din Rep.
Moldova în cadrul conf. şt. intern. "Statul federativ: experienţa internaţională şi perspectivele
pentru Moldova", 26 mai 2014, Chişinău] / Igor Dodon // Moldova suverană. – 2014. – 27 mai.

2485. Domenti, Oxana. Avem nevoie de strategia dezvoltării umane : [pe marginea
proiectului platformei electorale a Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova: discursul deputa-
tului în cadrul "mesei rotunde" "Capitalul uman al Moldovei. Metode de salvare şi dezvoltare",
19 mai 2014, Nisporeni] / Oxana Domenti // Comunistul. – 2014. – 22 mai. – P. 8-9.

2486. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu: "Noi suntem transnistreni!" Capcana echivalării
"etniei" cu "naţionalitatea" în recensământul din R. Moldova : [art. dir. Inst. de Ştiinţe Politice
şi Relaţii Intern. al Acad. Române] // Timpul. – 2014. – 23 mai. – P. 10-11.

2487. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Este dreptul nostru de a ne decide prezentul şi viitorul" :
[interviu acordat de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova postului de Radio
Europa Liberă] / interlocutor: Valentina Ursu // Stejarul. – 2014. – 21 mai. – P. 6-7.

2488. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Este timpul ca toate partidele politice să declare public
că se angajează să respecte independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a R. Mol-
dova!" : apel al preşedintelui partidului Liberal Democrat din Moldova, 16 mai 2014 // Stejarul.
– 2014. – 21 mai. – P. 3.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2489. Mişin, Vadim. Vadim Mişin: "Suntem pe marginea prăpastiei. Şi doar de noi
depinde dacă vom cădea în ea sau nu" : [aspecte soc.-pol.: interviu cu preşedintele Partidului
"Renaştere=Возрождение"] / consemnare: Elena Horoşih // Renaştere. – 2014. – 21 mai. –
P. 1 ; Возрождение. – 2014. – 21 мая. – Р. 1.

2490. Nicu, Dan. "La toamnă, unica soluţie e să alegem răul mai mic" : [interviu cu D.
Nicu, comentator politic] / consemnare: Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014.
– 26 mai. – P. 4-5.

2491. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "După politizarea funcţiilor şi a instituţii-


lor statale, partidele din parlamentul Republicii Moldova au purces la politizarea sărbătorilor
naţionale" : [art. preşedintelui Partidului Popular din Moldova] // Săptămîna. – 2014. – 16 mai.
– P. 10.

2492. Osmochescu, Nicolae. "Ultimatumul PCRM, o speculaţie ordinară" : [pe mar-


ginea legitimităţii acţiunii Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova de a organiza un referen-
dum privind semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană: interviu cu prof. de
Drept Intern. N. Osmochescu] / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 20 mai.
– P. 4.

2493. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Guvernare incoruptibilă – via-


ţă demnă – o Moldovă nouă! : proiectul platformei electorale // Comunistul. – 2014. – 8 mai. –
P. 3 ; Коммунист. – 2014. – 8 мая. – Р. 5.

2494. Pogor, Eugenia. "Transnistria: temniţa limbii române" : [pe marginea discuţiei
cu Octavian Bâlea, fotograf, artist român stabilit în Finlanda, după călătoriile efectuate în
Transnistria] / Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 2 mai. – P. 4-5.

2495. Tănase, Constantin. Înainte de a ne uni, trebuie să ne despărţim : [aspecte


soc.-pol.] / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 16 mai. – P. 6.

2496. Terzi-Barbăroşie, Daniela. Europenizarea noastră, ultima miză întru salvarea


identităţii / Daniela Terzi-Barbăroşie // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 16 mai. – P. 6.

2497. Ţîrdea, Bogdan. Războiul sondajelor: CPE pleacă, AIE revine? : [despre rezul-
tatele sondajului de opinie, realizat de Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice "CIVIS" în
perioada 28 mar. – 13 apr. 2014] / Bogdan Ţîrdea // Săptămîna. – 2014. – 2 mai. – P. 7.

2498. Ţugui, Eduard. "Efectele manipulării constante în Republica Moldova" : [des-


pre rezultatele Barometrului de Opinie Publică, realizat la 28 mar. – 13 apr. 2014: interviu cu
E. Ţugui, expert al Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] / consemnare: Vadim
Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 mai. – P. 4.

2499. Ţurcanu, Ion. Tânguirile lui Ioan fără de ţară (1-3) : [aspecte soc.-pol.] / Ion
Ţurcanu // Flux. – 2014. – 8, 16, 23 mai. – P. 8-9.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2500. Ţurcanu, Mihail. Primăvara moldovenească. Agonia unei naţiuni necreate!!! :


[aspecte soc.-pol.] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 8 mai. – P. 4.

2501. Ţurcanu, Mihail. Românitatea moldovenilor în surse ţariste/ Mihail Ţurcanu


// Evenimentul zilei. – 2014. – 14 mai. – P. 3.

2502. Андреева, Елена. Игорь Додон: "Без Приднестровья и Гагаузии Молдовы


не будет максимум через 15 лет" : [по материалам беседы с лидером Партии Социали-
стов Респ. Молдова Игорем Додон] / Елена Андреева // Молдавские ведомости. – 2014.
– 27 мая.

2503. Дашкевич Даниил. В Кишиневе с размахом отметили 200-летие колони-


зации немцами Бессарабии / Даниил Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 16
мая. – Р. 4

2504. Гарусова Ольга. Мэр Кишинева создал на свои деньги столовую для
бедных : [о градоначальнике Кишинэу Карле Шмидте (1877-1903)] / Ольга Гарусова //
Молдавские ведомости. – 2014. – 16 мая. – Р. 4

2505. Додон, Игорь. И. Додон: "Меня поражает, как Лянкэ и Филат тупо идут по
пути Януковича" : [беседа с председателем Партии Социалистов Респ. Молдова / бесе-
довали: Борис Мариан, Юлия Cеменова, Сергей Дробот [et al.] // Mк Kн World Weekly. –
2014. – 8-14 мая. – Р. 2.

2506. Корман, Игорь. "Мы были на краю пропасти. Только дурак пошел бы то-
гда на досрочные выборы" : [диалог с председателем Парламента Респ. Молдова И.
Корман на заседании междунар. пресс-клуба "Социальный резонанс"] / беседовали:
Артур Ефремов, Елена Ройтбурд, Наталья Узун [et al.] // Mк Kн World Weekly. – 2014. –
15-21 мая. – Р. 2, 18.

2507. Менюк, Николай. Ион Стурза: "Большинство населения – лузеры пере-


ходного периода, поэтому Молдове нужны левые партии. Когда я понял, что нас народ
не любит и не хочет, занялся бизнесом" : [по материалам беседы с экс-премьером
Респ. Молдова Ионом Стурза в междунар. клубе "Социальный резонанс", 23 мая 2014] /
Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 27 мая. ; 30 мая. – Р. 9.

2508. Молдаване сторонятся политики, политиков и партий : [по материалам


междунар. науч.-практ. конф. "Демократические процессы в Республике Молдова: ре-
альности, тенденции, перспективы", 20 мая 2014, Кишинэу] / подготовила: Марина Аб-
лисимова // Молдавские ведомости. – 2014. – 27 мая. – Содерж. : "Наши люди не дове-
ряют демократическим институтам" / Еужен Штирбу ; "Политическую рекламу в период
между выборами следует запретить" / Кирилл Лучинский ; "Личности напрямую опреде-
ляют рейтинг партий – это пережиток 90-х" / Виктор Жук ; "У нас любят искать винова-
тых, и в ближайшие 5-10 лет виноватыми будут европейцы" / Виктор Мокану ; "Мы соз-
даем условия для демократического выбора Молдовы" / Сергей Караваев.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2509. Нантой, Оазу. Оазу Нантою 66 лет, а он до сих пор прыгает : [интервью с
полит. аналистом] / записала Милана Лозинская // Молдавские ведомости. – 2014. – 30
мая. – Р. 12.

2510. Осталеп, Валерий. Пробелы в знаниях сегодня – пропасть в будущем


страны : [о предвыбор. платформе Партии коммунистов Респ. Молдова : беседа с экс-
пертом по проблемам безопасности В. Осталеп в рамках передачи "1+1" на телеканале
"Accent-TV", 13 мая 2014] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 16
мая. – Р. 11.

2511. Программа – по имени жизнь : ["кругл. стол" "Неподкупная власть – Дос-


тойная жизнь – Новая Молдова!", посвящ. обсуждению предвыбор. платформы Партии
Kоммунистов Респ. Молдова, 19 мая 2014, Ниспорень] // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 23 мая. – Р. 8-10.

2512. Семенова, Юлия. Пересмотр ценностей по-европейски : [о предвыбор.


программе Партии Коммунистов Респ. Молдова : беседа с журналистом Ю. Семеновой
в передаче "1+1" телеканала "Accent-TV", 14 мая 2014] // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 23 мая. – Р. 6.

2513. Степанюк, Виктор. Молдова, которую мы потеряли, и Молдова, которую


мы приобрели : [интервью с б. вице-премьером по соц. вопр. В. Степанюк] / записала
Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 23 мая. – Р. 3-4.

2514. Тимошенко, Олег. Кто не хочет стабильности в Молдове / Олег Тимошен-


ко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 23 мая. – Р. 11.

2515. Тодуа, Зураб. Где больше говорят о реформах, там больше воруют : [бе-
седа с депутатом Парламента Респ. Молдова З. Тодуа в передаче "1+1" телеканала
"Accent-TV", 21 мая 2014] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 30
мая. – Р. 8.

2516. Тулбуре, Алексей. Фундаментальные принципы справедливости : [по


предвыбор. платформе Партии Коммунистов Респ. Молдова : выступление политика на
телеканале "Accent-TV", 12 мая 2014] / Алексей Тулбуре // Независимая газета = Moldo-
va independentă. – 2014. – 16 мая. – Р. 10.

2517. Цвятков, Николай. Смелое видение завтрашнего дня : [о предвыбор. про-


грамме Партии Коммунистов Респ. Молдова: беседа с политологом Н. Цвятковым в
передаче "1+1" телеканала "Accent-TV", 15 мая 2014] // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 23 мая. – Р. 7.

2518. Чубашенко, Дмитрий. Выборы, выборы... : [о предстоящих парламент.


выборах, 30 нояб. 2014 г.] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 23 мая. – Р. 24-
25.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2519. Чубашенко, Дмитрий. Доверие : [о полит. ситуации в стране] / Дмитрий


Чубашенко // Панорама. – 2014. – 23 мая. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2721, 2707)

324 Alegeri
2520. Dumitru, Elena. Uniunea Eurosceptică: extrema dreaptă cucereşte continentul
: [pe marginea rezultatelor alegerilor în Parlamentul European, 25 mai 2014] / Elena Dumitru
// Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 mai. – P. 10.

2521. Gârneţ, Vasile. Ucraina – "fasciştii" au dispărut, oligarhii au rămas : [pe margi-
nea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din Ucraina, 25 mai 2014] / Vasile Gârneţ // Ziarul
naţional. – 2014. – 30 mai. – P. 7.

2522. Marile partide proeuropene au rămas majoritare, dar euro-fobia şi xenofo-


bia devin tot mai ameninţătoare : [pe marginea rezultatelor alegerilor europarlamentare din
25 mai 2014] // Moldova suverană. – 2014. – 30 mai.

2523. Ţâcu, Octavian. Europarlamentare 2014: ce au votat europenii, ce au semănat


românii şi ce vor culege basarabenii? : [pe marginea rezultatelor alegerilor în Parlamentul
European, 25 mai 2014] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 30 mai. – P. 8.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2524. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : Art. 268-332. (Tit. 5) //
Timpul. – 2014. – 2, 9, 16, 23, 30 mai. – P. 20. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

2525. Baconschi, Teodor. "Am multe contacte în diplomaţia europeană şi le voi acti-
va în favoarea Republicii Moldova" : [interviu cu T. Baconschi, fost ministru de Externe al
României] // Timpul. – 2014. – 16 mai. – P. 13.

2526. Ban, Ki-moon. Mesajul secretarului general ONU Ban Ki-moon cu ocazia Zilei
internaţionale a pacificatorilor ONU [29 mai 2014] / Ban Ki-moon // Moldova suverană. –
2014. – 30 mai.

2527. Basiul, Valentina. Ne asociem la UE, sub securea ruşilor : [pe marginea vizitei
la Chişniău a lui Herman Van Rompuy, preşedintele Consiliului European, 13 mai 2014] /
Valentina Basiul // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 14 mai. – P. 2-3.

2528. Blidaru, Horia. Busola americană: Război sau pace? : [art. consilierului politic
la Parlamentul European] / Horia Blidaru // Moldova suverană. – 2014. – 6 mai.

2529. Dumbrăveanu, Andrei. Pe al nostru steag e scris Unire! : [art. candidatului în


cursa electorală pentru Parlamentul European pe listele Partidului Verde din România] / An-
drei Dumbrăveanu // Alegeri europarlamentare. – 2014. – Ed. spec.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2530. Gârneţ, Vasile. De ce ar trebui să ne pese de alegerile europarlamentare? :


[din 25 mai 2014] / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014. – 23 mai. – P. 7.

2531. Guzun, Vadim. Foametea, ca o Afacere Orientală : [interviu cu V. Guzun, di-


plomat în cadrul Min. de Externe al României, aut. colecţiei "Afaceri Orientale", dedicată
spaţiului sovietic] / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2014. – 8 mai. – P.
18-19.

2532. Hague, William. UE şi Moldova: In vino veritas : [despre importanţa semnării


de către Moldova a Acordului de Asociere cu UE : art. ministrului de Externe al Marii Britanii] /
William Hague // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 5 mai. – P. 7.

2533. Harrinton-Buhay, Nicola. Discursul coordonatorului rezident ONU Nicola


Harrington-Buhay cu ocazia Zilei Internaţionale a forţelor ONU de menţinere a păcii : [ 27 mai
2014] / Nicola Harrington-Buhay // Moldova suverană. – 2014. – 30 mai.

2534. La mulţi ani Uniunea Europeană! : [9 mai 1950 – constituirea Uniunii Europe-
ne, la propunerea ministrului Afacerilor Externe al Franţei Robert Schuman] // Moldova suve-
rană. – 2014. – 13 mai.

2535. Lazurcă, Marius. Prin cei pe care îi trimite în Parlamentul European, România
participă la destinul contemporan al continentului nostru : interviu cu Excelenţa Sa M. Lazur-
că, ambasador al României în Rep. Moldova / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de
gardă. – 2014. –22 mai. – P. 10-11.

2536. Mixich, Vlad. Cum au început ruşii să urască (din nou) Occidentul : [art. jurna-
listului român : sursa hotnews.ro] / Vlad Mixich // Flux. – 2014. – 23 mai. – P. 7.

2537. Mureşan, Siegfried. Combaterea corupţiei e la fel de importantă în statele bo-


gate şi în cele sărace : interviu cu S. Mureşan, candidat la europarlamentare din 25 mai pe
lista Partidului Mişcarea Populară / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. –
2014. – 15 mai. – P. 18.

2538. Nazarbaev, Nursultan. O nouă realitate euroasiatică : [extrase din prelegerea


preşedintelui Kazahstanului, rostită la Univ. "M. V. Lomonosov" din Moscova, 28 apr. 2014] /
Nursultan Nazarbaev // Comunistul. – 2014. – 8 mai. – P. 6.

2539. Negru, Nicolae. Pe cine trimitem în Parlamentul European? : [pe marginea


alegerilor din 25 mai 2014] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 23 mai. – P. 6.

2540. Ostalep, Valeriu. Valeriu Ostalep: "Pierderea neutralităţii şi apropierea de NA-


TO înseamnă pierderea nu numai a Transnistriei, ci şi a întregii Moldovei" :[pe marginea
discuţiei cu ex-viceministru al Afacerilor Externe, la postul Accent TV, 13 mai 2014] / con-
semnare: Pavel Marfin // Comunistul. – 2014. – 22 mai. – P. 11.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2541. Perchoc, Philippe. Transnistria, un obstacol în faţa integrării europene. UE are


experienţa Ciprului : [interviu cu Ph. Perchoc, specialist în problemele Ţărilor Baltice şi în
domeniul Extinderii europene din Luovain, Belgia] / a consemnat Vadim Vasiliu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 2 mai. – P. 7.

2542. Politica externă a UE: ce influenţă va avea PE în continuare? : [despre rolul


Parlamentului European: sursa: Caleaeuropeana.ro] // Timpul. – 2014. – 16 mai. – P. 21
.
2543. Preda, Cristian. "Am rămas un avocat al Estului!" : [interviu cu C. Preda, can-
didat pe lista Partidului Mişcarea Populară din România pentru Parlamentul European] / con-
semnare: Vlad Teodorescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 23 mai. – P. 12.

2544. Reniţă, Alecu. Nimeni nu ne poate opri să fim împreună în Uniunea Europea-
nă! : [art. candidatului în cursa electorală pentru Parlamentul European pe listele Partidului
Verde din România] / Alecu Reniţă // Alegeri europarlamentare. – 2014. – Ed. spec.

2545. Rusu, Diana. Ce trebuie să ştii înainte de a merge la vot : [pe marginea alege-
rilor în Parlamentul European, 25 mai 2014] / Diana Rusu // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 7 mai. – P. 5.

2546. Sprînceană, Vitalie. Europele din Europa. Pe scurt despre alegerile europene :
[din 25 mai 2014] / Vitalie Sprînceană // Săptămîna. – 2014. – 30 mai. – P. 14.

2547. Vasiliu, Vadim. Europarlamentare de antrenament pentru R. Moldova : [pe


marginea discuţiei cu Ana Guţu, candidat pentru alegerile în Parlamentul European pe lista
Partidului Naţional Liberal din România, Alexandru Leşco, candidat pentru alegerile în Parla-
mentul European pe lista Partidului Mişcarea Populară din România, Eugen Tomac, liderul
Partidului Mişcarea Populară din România [et al.] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 23 mai. – P. 8.

2548. Vershbow, Alexander. "Moldova va avansa pe agenda NATO" : [interviu cu A.


Vershbow, secretar general adjunct al NATO] / consemnare: Victoria Dodon // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 15 mai. – P. 7.

2549. Voinescu, Sever. Cum se mai simte şi ce mai face ideea europeană : [pe mar-
ginea rezultatelor alegerilor în Parlamentul European, 25 mai 2014 şi perspectivelor integrării
europene] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 27 mai. – P. 4.

2550. Walesa, Lech. Să vedem cît valorează NATO : [interviu cu L. Walesa, Preşe-
dintele Poloniei (1990-1995)] / cor. ziarului // Săptămîna. – 2014. – 2 mai. – P. 3.

2551. Бурума, Ян. Проблемы с Европой : [об европ. единстве: ст. проф. в унив.
Колледже Бард: источник Project Syndicate, 2014] / Ян Бурума // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 21.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2552. Васильева, Галина. Молдову поставили на счетчик : [по поводу визита в


Респ. Молдова председателя Европ. совета Хермана Ван Ромпея, май 2014] / Галина
Васильева // Панорама. – 2014. – 16 мая. – Р. 1, 8.

2553. Верите ли вы в российскую угрозу? : [интервью с почет. председателем


Демокр. партии Молдовы Дмитрием Дьяковым, политологом Алексеем Тулбуре, экс-
министром обороны Респ. Молдова Виталием Маринуца [et al.] / записали: Олег Да-
шевский, Василиса Фрунзе // Молдавские ведомости. – 2014. – 16 мая. – Р. 2.

2554. Грос, Даниэль. Десятилетний Европейский Большой Взрыв : [о восточ.


расширении состава Европ. Союза: ст. дир. Центра европ. полит. исслед. : источник
Project Syndicate, 2014] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 16 мая. – Р. 20.

2555. Корман, Игорь. Игорь Корман: "Без Дня Победы не было бы Дня Европы"
: [об участии в 40-м пленар. заседании Межпарламент. Ассамблеи государств – участ-
ников СНГ, 18 апр. 2014, Санкт-Петербург: интервью с председателем Парламента
Респ. Молдова] / записала Марина Аблисимова // Молдавские ведомости. – 2014. – 6
мая.

2556. Крымов, Дмитрий. Верной дорогой зайдем, товарищи? : [по материалам


науч.-практ. конф. "Интеграция в Таможенный Союз – антикризисный выбор", май 2014,
Кишинэу] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 30 мая. – Р. 10.

2557. Мунтян, Юрий. Вы слыхали, как поет Брюссель… : [о визите в Респ. Мол-
дова нач. деп. Еврокомиссии по Европе и Центр. Азии Люка Пьера Девинь, май 2014 :
интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова Ю. Мунтян] / беседовал Евгений
Мариан // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 8 мая.- Р. 4 ; 16 мая. –
Р. 8-9.

2558. Назарбаев, Нурсултан. "От идеи Евразийского Союза – к новым перспек-


тивам евразийской интеграции" : [выступление президента Казахстана в Моск. Гос. Ун-
те, 28 апр. 2014] / Нурсултан Назарбаев // Независимая газета = Moldova independentă.
– 2014. – 8 мая. – Р. 7.

2559. Таможенный союз – антикризисный кризис выбор Молдовы! : [по ма-


териалам науч.-практ. конф. "Вступление в Таможенный союз России, Беларуси, Казах-
стана – антикризисный выбор", 24 мая 2014, Кишинэу] // Коммунист. – 2014. – 29 мая. –
Р. 8-9, 11.

2560. Тапиола, Пиркка. Пиркка Тапиола: Соглашение об ассоциации станет ка-


тализатором инвестиций в Молдову : [интервью с Главой делегации Европейского Сою-
за в Молдове] / взял интервью Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 30 мая. – Р. 8.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2561. Чубашенко, Дмитрий. Слово Рогозина против слова Ромпея : [о визите


вице-прумьера России Дмитрия Рогозина и председателем Европ. Совета Хермана Ван
Ромпей в Респ. Молдова, май 2014] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 16 мая.
– Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2462, 2522, 2578, 2983)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


2562. Ciubaşenco, Dmitri. Dezintegrare europeană / Dmitri Ciubaşenco // Comunis-
tul. – 2014. – 29 mai. – P. 16.

2563. Damian, George. Ungaria, pintenul Rusiei împotriva Uniunii Europene : [pe
marginea solicitării guvernului de la Budapesta privind statutul de autonomie pentru maghiarii
din Ucraina] / George Damian // Timpul. – 2014. – 23 mai. – P. 7.

2564. Deviatkov, Andrei. Transnistria şi europenizarea Moldovei : [pe marginea opi-


niei lui A. Deviatkov, expert al centrului pentru studii UE-Rusia din Estonia: sinteză după
europalibera.org] // Timpul. – 2014. – 30 mai. – P. 11.

2565. Engstrom, Hillevi. Sprijin suedez pentru Moldova : [art. ministrului Cooperării
pentru Dezvoltarea Internaţională a Suediei] / Hillevi Engstrom // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 27 mai. – P. 7.

2566. Filat, Vlad. "Federaţia Rusă doreşte să destabilizeze situaţia în Moldova" : [in-
terviu acordat de către Vlad Filat, liderul partidului Liberal Democrat din Moldova, publ. "The
Daily Beast" în cadrul vizitei sale în SUA, mai 2014] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 28
mai. – P. 16.

2567. Friedman, George. Frontiere: primele mişcări în România : [art. preşedintelui


Agenţiei de Analize Militare Stratford] / George Friedman // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 30 mai. – P. 6.

2568. Hill, Christopher R. Ţinînd seama de Rusia : [în relaţiile externe : art. diploma-
tului amer.] / Christopher R. Hill // Săptămîna. – 2014. – 16 mai. – P. 3.

2569. Moser, William H. Rusia continuă să destabilizeze Ucraina : [interviu cu W. H.


Moser, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chişinău] / consemnare: Raisa Lozinschi //
Ziarul naţional. – 2014. – 30 mai. – P. 4-5.

2570. Naumescu, Valentin. Ucraina pierde şi Estul. Soluţiile pentru disciplinarea Ru-
siei există, dar sunt scumpe : [art. prof. la Fac. de Studii Europene a Univ. Babeş – Bolyai,
Cluj Napoca, România] / Valentin Naumescu // Timpul. – 2014. – 2 mai. – P. 9.

2571. Popescu-Tăriceanu, Călin. Călin Popescu-Tăriceanu: "Aşteptăm cu încredere


să ne regăsim fratern, umăr la umăr, în UE" : [pe marginea prelegerii publ. cu genericul
"Avantajele Republicii Moldova în parcursul european", susţinută de către preşedintele Sena-

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

tului României la Acad.de Ştiinţe a Moldovei, 8 mai 2014] / consemnare: Eugenia Tofan //
Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 2.

2572. Preaşcă, Ion. Cum cuceresc ruşii Republica Moldova : [pe marginea instru-
mentelor folosite de Rusia pentru a-şi menţine influenţa în Rep. Moldova] / Ion Preaşcă //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 7 mai. – P. 2-3.

2573. Roubini, Nouriel. Nouriel Roubini: Marele risc geopolitic este ascensiunea
Chinei, nu prăbuşirea Ucrainei : [după Cotidianul.ro] // Moldova suverană. – 2014. – 14 mai.

2574. Rumer, Eugene. Împărţirea Ucrainei nu este o variantă optimă, dar e mai bine
decît un război civil sîngeros : [art. dir. programului Rusia – Eurasia a Fondului Carnegie:
preluat din "The Financial Times"] / Eugene Rumer // Moldova suverană. – 2014. – 13 mai.

2575. Schliess, Gero. Comentariu: Au îngheţat relaţiile germano-americane? : [art.


ziaristului germ.: sursa "Deutsche Welle"] / Gero Schliess // Flux. – 2014. – 8 mai. – P. 10.

2576. Vlad, Victoria. Zece ani de la marea extindere : Ce le-a adus noilor membre
ale UE aderarea la Comunitatea Europeană / Victoria Vlad // Obiectiv european. – 2014. –
Mai (Nr 1). – P. 5.

2577. Чубашенко, Дмитрий. Европейская дезинтеграция / Дмитрий Чубашенко


// Панорама. – 2014. – 8 мая. – Р. 5.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2578. Calus, Kamil. "Nu putem conta pe o extindere a UE în următorii cinci ani" : in-
terviu cu K. Calus, expert polonez în politici externe, de securitate şi energetice ale Rep.
Moldova / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30 mai. – P. 4.

2579. Care ar fi impactul ieşirii Republicii Moldova din CSI? : [sondaj printre ob-
servatorii politici şi economici] / grupaj de Nadine Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30
mai. – P. 15. – Conţine: "Nu avem ce pierde" / Oazu Nantoi ; Impact pozitiv / Nicolae
Osmochescu ; Decizia ar provoca tensiune între Chişinău şi Moscova / Leonid Litra [et al.].

2580. Ciobanu, Mircea V. Parada vedetelor : [despre vizitele politicienilor occidentali


la Chişinău] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 6 mai. – P. 6.

2581. Damian, George. Tiraspolul către UE: adio, dar rămân cu tine! : [pe marginea
ed. a 2-a dezbaterilor despre Transnistria în cadrul conf. an. de ştiinţe politice, relaţii intern. şi
studii de securitate, mai 2014, Sibiu] / George Damian // Timpul. – 2014. – 30 mai. – P. 7.

2582. Drumul scurtat spre anularea vizelor : [prevederi ale Planului de acţiuni pen-
tru liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană] // Ziarul naţional. – 2014. – 2 mai. –
P. 2.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2583. Filat, Vlad. "Sunt încrezător că SUA, ca şi UE, vor continua să fie un prieten
apropiat şi strategic al Republicii Moldova" : [pe marginea vizitei în SUA, mai 2014: interviu cu
V. Filat, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 30 mai. – P. 8-9.

2584. Filat, Vlad. Vlad Filat: "I-am luat prin surprindere pe europeni" : [despre liberali-
zarea regimului de vize cu Uniunea Europeană: interviu acordat de către preşedintele PLDM
"Ziarului naţional"] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 1 mai. – P. 12.

2585. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Statele mici pot face lucruri mari" : Discursul Preşedinte-
lui Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul Nord-Atlantic din SUA, 20 mai 2014 //
Stejarul. – 2014. – 28 mai. – P. 4.

2586. Gherman, Natalia. "În 2014, Ziua Europei este una deosebită" : [interviu cu N.
Gherman, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene] / consemnare: Andreea Ştefan //
Obiectiv European. – 2014. – Mai (Nr 1). – P. 11-12.

2587. Între Putin şi Obama : [dialog cu analiştii politici Nicolae Negru, Victor Cioba-
nu, Petru Bogatu [et al.] / discuţie moderată de Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 2
mai. – P. 6-7.

2588. Leancă, Iurie. 28 aprilie – o Zi a demnităţii : [despre liberalizarea regimului de


vize pentru cetăţenii Rep. Moldova: interviu cu prim-ministrul RM Iu. Leancă] / interviu realizat
de Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 2 mai. – P. 9.

2589. Liberalizarea regimului de vize cu UE. Paşii întreprinşi de Vlad Filat şi echipa
Partidului Liberal Democrat din Moldova // Stejarul. – 2014. – 1 mai. – P. 5.

2590. Negru, Nicolae. Raţiunea şi frica moldovenilor : [despre mesajul politic al lui
Herman van Rompuy, preşedintele Consiliului European, în cadrul vizitei în Rep. Moldova,
mai 2014] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 16 mai. – P. 6.

2591. Pădurariu, Cezar. "Sper să nu apară instabilitatea în Moldova până pe 27 iu-


nie" : [demersurile de integrare în Uniunea Europeană a Rep. Moldova: pe marginea discur-
sului lui Traian Băsescu, preşedintele României, în cadrul dezbaterii organizate de către
Partidul Mişcarea Populară la Iaşi] / Cezar Pădurariu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. –
19 mai. – P. 3.

2592. Pistrinciuc, Vadim. Vadim Pistrinciuc: "Patru milioane de argumente privind


importanţa istorică a liberei circulaţii în Europa" : [interviu acordat de către vicepreşedintele
Partidului Liberal Democrat din Moldova agenţiei IPN] // Stejarul. – 2014. – 7 mai. – P. 15.

2593. Reidman, Oleg. Înşelăciune fără asocieri : [pe marginea Acordului de Asociere
şi creare a unei zone de comerţ liber cu Uniunea Europeană: interviu acordat de către O.
Reidman, deputat în Parlamentul Rep. Moldova, publ. "Пульс"] / consemnare: Fiodor
Luchianenco // Comunistul. – 2014. – 15 mai. – P. 6-7.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2594. Republica Moldova în capcana neutralităţii : [interviu cu Alexandru


Cimbriciuc, deputat în Parlamentul Rep. Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din
Moldova, Sergiu Sârbu, deputat în Parlamentul Rep. Moldova din partea Partidului Democrat
din Moldova, Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul Rep. Moldova din partea Partidului
Liberal din Moldova [et al.] / consemnare: Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 23 mai. – P. 5.

2595. Streleţ, Valeriu. Valeriu Streleţ: "Perspectiva de a călători fără vize în toată lu-
mea poate deveni realitate" : [interviu acordat de către vicepreşedintele formaţiunii PLDM
agenţiei Moldpres] // Stejarul. – 2014. – 7 mai. – P. 2.

2596. Tarlev, Vasile. Vasile Tarlev: "UE nu e panaceu" : [interviu cu co-preşedintele


Partidului "Renaştere-Возрождение"] / consemnare: Alina Portala // Renaştere =
Возрождение. – 2014. – 28 mai. – P. 2.

2597. Партия коммунистов требует от Тимофти проведения референдума


по вопросу подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС : [обращениe парламент.
фракции Партии Коммунистов Респ. Молдова к президенту Респ. Молдова Н. Тимофти,
14 мая 2014] // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 16 мая. – Р. 5.

2598. Рейдман, Олег. Нашим приоритетом должно быть развитие, преодоление


кризиса : [о будущем Респ. Молдова в рамках Таможенного Союза: беседа с депутатом
Парламента Респ. Молдова О. Рейдман] / кор. "НМ" // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 23 мая. – Р. 2.
(Vezi de asemenea Nr 2492, 2555, 2605)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


2599. Moşneag, Victor. Dependenţa politică şi carenţele Guvernului : [pe marginea
rezultatelor evaluării, efectuate de Transparency International Moldova] / Victor Moşneag //
Ziarul de gardă. – 2014. – 1 mai. – P. 16.

2600. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "Mi-aş dori, în 2019, R. Moldova să fie
parte a marii familii europene" : [despre activitatea legislativului: interviu acordat de către
vicepreşedintele Parlamentului Rep. Moldova publ. "Curentul"] // Stejarul. – 2014. – 7 mai. –
P. 11.

2601. Untilă, Veaceslav. Guvernul Leancă la prima şi ultima aniversare : [un an de la


investirea în funcţie a Cabinetului de Miniştri condus de Iurie Leancă] / Veaceslav Untilă //
Timpul. – 2014. – 23 mai. – P. 9.

329 Partide şi mişcări politice


2602. Brabete, Florin. Verzii din întregul spaţiu românesc au probleme şi soluţii co-
mune : [interviu cu F. Brabete şi Silviu Dumitru, reprezentanţi ai Partidului Verde din Româ-
nia] / interviu realizat de Ştefan Teriş // Alegeri europarlamentare. – 2014. – Ed. spec.
(Vezi de asemenea Nr 2549, 2789)

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

329(100-87) Partide şi mişcări politice a ţărilor de peste hotare


2603. Lupea, Ioana. O pledoarie împotriva sistemului bipartid : [din România] / Ioana
Lupea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 26 mai. – P. 6.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


2604. Damian, George. Reforma ca tendinţă : [în cadrul formaţiunilor politice] / Geor-
ge Damian // Timpul. – 2014. – 16 mai. – P. 7.

2605. Gherman, Natalia. Partidele din R. Moldova, susţinute de Kremlin : [pe margi-
nea interviului, oferit de către N. Gherman, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
al Rep. Moldova, publ. "Deutsche Welle"] // Ziarul de gardă. – 2014. –22 mai. – P. 4-5.

2606. Maria Ciobanu, luptătoarea din PLDM : [pe marginea carierei şi activităţii poli-
tice a membrului Consiliului Politic Naţional al Partidului Liberal Democrat din Moldova] / cor.
ziarului // Stejarul. – 2014. – 28 mai. – P. 8-9.

2607. Mişin, Vadim. Între vorbele şi faptele noastre nu vor exista discrepanţe : [me-
sajul preşedintelui Partidului "Renaştere – Возрождение" cu prilejul apariţiei ziarului cu ace-
laşi tit.] / Vadim Mişin // Renaştere. – 2014. – 7 mai. – P. 1 ; Возрождение. – 2014. – 7 мая.
– Р. 1.

2608. Negru, Nicolae. Popa, Dodon şi "omuleţii verzi" : [despre crearea Partidului
Comunist Reformator din Moldova] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 9 mai. – P. 6.

2609. Novic, Victoria. Victoria Novic: "Femeile pot aduce bunăstarea" : [interviu cu
preşedintele Org. de femei a Partidului "Renaştere = Возрождение"] / consemnare: Ecaterina
Goncearova // Renaştere. – 2014. – 21 mai. – P. 3 ; Возрождение. – 2014. – 21 мая. – Р. 3.

2610. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Declaraţia Comitetului Central


al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova din 12 mai 2014 : [privind crearea Partidului
Comuniştilor Reformatori din Moldova] // Moldova suverană. – 2014. – 14 mai ; Comunistul. –
2014. – 15 mai. – P. 2.

2611. Popa, Ruslan. Ruslan Popa: "Simt că sunt pe calea cea dreaptă" : [interviu cu
liderul noii formaţiuni politice – Partidul Comunist Reformator din Moldova] / interviu realizat
de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 16 mai. – P. 6-7.

2612. PPRM se angajează să întoarcă Moldova poporului : [pe marginea lucrărilor


Congresului II Extraordinar al Partidului Popular din Rep. Moldova, 24 mai 2014, Chişinău] //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30 mai. – P. 7 ; Săptămîna. – 2014. – 30 mai. – P. 6.

2613. Spătaru, Mihaela. Gânduri tinere şi sincere de la Chişinău. Moldovenii scriu is-
torie în aceste zile : [interviu cu M. Spătaru, prim-vicepreşedinte al Tineretului Liberal Demo-
crat din Moldova] / consemnare: Germina Olteanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 7 mai. – P.
4.
189
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2614. Spătaru, Mihaela. Mihaela Spătaru: "Moldova este astăzi o ţară de încredere" :
[interviu cu prim-vicepreşedintele Tineretului Liberal Democrat din Moldova: după EVZ, 7 mai]
// Stejarul. – 2014. – 21 mai. – P. 12.

2615. Streleţ, Valeriu. Valeriu Streleţ: "PLDM – o echipă mare şi puternică" : [art. vi-
cepreşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Stejarul. – 2014. – 14 mai. – P. 8-
9.

2616. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (13). Alternativa social-
democrată / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 2 mai. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

2617. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (14). PDM : [despre
evoluţia partidului Democrat din Moldova] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 8. –
Art. 1 : 24 ian.

2618. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (15). Centrismul / Octa-
vian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 23 mai. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

2619. Ţîrdea, Bogdan. Manevre preelectorale : [în cadrul partidelor din Rep. Moldo-
va] / Bogdan Ţîrdea // Săptămîna. – 2014. – 30 mai. – P. 7.

2620. Ţîrdea, Bogdan. Poate fi distrus proiectul european? : [despre rolul partidelor
şi a personalităţilor politice] / Bogdan Ţîrdea // Săptămîna. – 2014. – 16 mai. – P. 7.

2621. Гурский, Семен. Молдове нужен хозяин. Молдове нужен свой Лукашенко
: [о полит. роли лидера партии "Partidul Nostru - Наша партия" Ренато Усатого] / Cемен
Гурский // Панорама. – 2014. – 23 мая. – Р. 8.

2622. Народная партия вернет Молдову своим гражданам : [по материалам


3-го внеочеред. съезда Народной партии Респ. Молдова, май 2014, Кишинэу] // Пано-
рама. – 2014. – 30 мая. – Р. 6.

2623. Партия Kоммунистов Республики Молдова. Олигархическое клониро-


вание : [заявление Центр. комитета Партии Коммунистов Респ. Молдова по поводу
создания Партии коммунистов-реформаторов Молдовы] // Независимая газета = Moldo-
va independentă. – 2014. – 16 мая. – Р. 2.

2624. Чубашенко, Дмитрий. "Уход" Ткачука: много шума и...? : по поводу сло-
жения Марком Ткачук мандата депутата Парламента от Партии коммунистов Респ.
Молдова / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 30 мая. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2436, 2485, 2487-89, 2493, 2510-12, 2516-17, 2589, 2727,
2843)

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
2625. Рогофф, Кеннет. Где решение проблемы неравенства? : [по книге фр.
экономиста Томаса Пикетти "Капитал в двадцать первом веке": ст. проф. Гарвард. ун-
тa: источник Project Syndicate, 2014] / Кеннет Рогофф // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 21.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


2626. Adam, Andrei. Sănătatea lucrătorilor moldoveni va fi ocrotită prin medicina
ocupaţională : [interviu cu A. Adam, şeful Inspectoratului Muncii al Sindicatelor] / consemna-
re: Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 16 mai. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

2627. Coica, Ala. În R. Moldova nu există forţă de muncă calificată şi ieftină / Ala
Coica // Timpul. – 2014. – 23 mai. – P. 23.

2628. Siloci, Vasile. Viaţa şi sănătatea angajatului, mai presus decât orice : [art. in-
spectorului principal de muncă de la Inspectoratul Muncii al Sindicatelor] / Vasile Siloci //
Vocea poporului. – 2014. – 9 mai. – P. 10. – Idem în lb. rusă. – Va urma.

2629. Будза, Олег. Олег Будза: "Необходимо менять менталитет людей и учить-
ся работать по новым стандартам" : [о предотвращении травматизма и несчастных
случаев на производстве: интервью с председателем Нац. конфедерации профсоюзов
Молдовы] / записала Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 8 мая. – Р. 8.

2630. МОТ: экономики стран, инвестирующих в качественные рабочие мес-


та, могут сделать большой шаг вперед : [о докл, "Мир труда в 2014 году: развитие и
рабочие места" Международной Организации Труда] // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 30 мая. – Р. 20.

331.105.44 Sindicate
2631. Budza, Oleg. Oleg Budza: "Acordul semnat cu Cartel Alfa ne deschide noi
oportunităţi în spaţiul UE" : [despre acordul de colaborare cu Confederaţia Naţ. Sindicală
"Cartel Alfa" din România, valabil pentru perioada 2014-2018: interviu cu preşedintele Confe-
deraţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / consemnare: Natalia Hadârcă // Vocea poporului. –
2014. – 16 mai. – P. 2, 4. – Idem în lb. rusă.

2632. Ceban, Nina. Constructivism, pas cu pas : [art. preşedintelui comitetului sindi-
cal al Gimnaziului Duşmani din raionul Glodeni] / Nina Ceban // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P.
3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 4).

2633. Ivanov, Dumitru. Dumitru Ivanov: Am dobândit câte ceva, dar nu ne oprim aici
: [revendicările Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei referitor la problemele existente în ramură: art.
preşedintelui Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P. 1-2. – (Supl.
"Lumina" ; Nr 4).

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2634. Leahova, Irina. Apa potabilă, de calitate joasă. Originea problemelor : [pe mar-
ginea discuţiei cu Ana Selina, preşedinta Comitetului Republ. al Sindicatului Lucrătorilor din
Sfera Deserviri Sociale şi producerii de Mărfuri Sindindcomservice] / Irina Leahova // Vocea
poporului. – 2014. – 30 mai. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

2635. Leahova, Irina. Consolidarea puterii lucrătorilor, tema Congresului III Mondial
al Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor : [pe marginea discuţiei cu participanţii la lucrări-
le Congresului, 18-23 mai 2014, Berlin: Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţ. a Sindi-
catelor din Moldova, Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei al CNSM şi Stela Stratila-
Sîrbu, preşedinta Consiliului de Tineret al CNSM] / Irina Leahova // Vocea poporului. – 2014.
– 30 mai. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

2636. Leahova, Irina. Succesele şi perspectivele Sindicatului Lucrătorilor din Cultură


/ Irina Leahova // Vocea poporului. – 2014. – 9 mai. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

2637. Leahova, Irina. Tineretul sindical din Moldova şi din străinătate. Preocupări
comune : [pe marginea discuţiei cu participanţii Forumului Consiliului de Tineret: Stela
Stratila-Sîrbu, preşedinta Consiliului de Tineret al Confederaţiei naţ. a Sindicatelor din Moldo-
va, Tycho Tobias Filarski, reprezentantul Federaţiei Naţ. a Sindicatelor creştine din Olanda,
Oirat Kazakpaev, reprezentantul Sindicatului Tinerilor Specialişti din Kazahstan [et al.] / Irina
Leahova // Vocea poporului. – 2014. – 23 mai. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

2638. Loghin, Vlad. Cât poate să dureze criza în construcţii? : [pe marginea discuţiei
cu Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor
de Construcţii "Sindicon"] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 23 mai. – P. 10. – Idem
în lb. rusă.

2639. Segment partenerial – asigurarea respectării legislaţiei la stabilirea rapor-


turilor de muncă : [pe marginea monitorizării activităţii comune a comitetului sindical şi ad-
ministraţiei Colegiului Ped. "A. Mateevici" din mun. Chişinău] // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P.
3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 4).

2640. Tribuna polemicilor sindicale // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P. 4. – (Supl.


"Lumina" ; Nr 4). – Conţine: Curriculumul sindical – oportunitate la zi : [anchetă cu Dumitru
Eni, preşedintele Consiliului Raional Drochia al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] ; Pledez
pentru ore opţionale de sindicalism în colegii şi licee : [anchetă cu Tamara Damir, preşedinte-
le Consiliului Raional Călăraşi al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei].
(Vezi de asemenea Nr 2629)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


2641. Darie, Marcel. Mansardele de "carton" : [pe marginea construcţiei mansardelor:
interviu cu M. Darie, preşedintele ONG "Pro Chişinău"] / consemnare: Iancu Bucur // Ziarul
naţional. – 2014. – 23 mai. – P. 11.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2642. Raicu, Lilia. Ce s-a schimbat în 2014, faţă de 2008? : [pe marginea discuţiei cu
Igor Ştefăneţ, dir. companiei imobiliare din Chişinău] / Lilia Raicu // Evenimentul zilei. – 2014.
– 27 mai. – P. 8.

2643. Гурэу, Виктор. Виктор Гурэу: "Власть захватывает банки, поставщиков


услуг и создает схему получения доходов без инвестиций" : [о жилищ. вопр.: интервью с
муницип. советником, Кишинэу / записала: Марина Тимотин // Молдавские ведомости. –
2014. – 30 мая. – Р. 10.

2644. Правительство готовит революцию в жилищном вопросе: [о проекте


закона о кондоминиуме: интервью с нач. гл. упр. архитектуры, строительства и жилья
М-ва строительства и регионального развития Респ. Молдова Еленой Беженару, кон-
сультантом упр. жилья Марианой Ефрос, экспертом в обл. публ. администрации Мир-
чей Урсу [et al.] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 16 мая.
– Р. 1, 10.

2645. Рынок коммерческой недвижимости в Кишиневе : [по итогам 2013 г. :


материал подгот. аналит. отд. биржи Lara] // Панорама. – 2014. – 8 мая. – Р. 23.
(Vezi de asemenea Nr 2649)

336 Finanţe
2646. Cum a evoluat sectorul bancar în primele trei luni? : [ale anului 2014: pe
marginea datelor Băncii Naţionale a Moldovei] // Economist. – 2014. – 7 mai. – P. 5.

2647. Groza, Vitalie. Moldindconbank: un partener de încredere pentru finanţarea


afacerilor : [interviu cu V. Groza, prim-vicepreşedinte al Comitetului de conducere al BC
"Moldindconbank" SA] / consemnare: Elena Munteanu // Timpul. – 2014. – 16 mai. – P. 12.

2648. Prisăcaru, Ion. Ion Prisăcaru: Trebuie să creăm contribuabililor condiţii să-şi
onoreze cu costuri minime obligaţiunile corect şi la timp : [interviu cu şeful Serviciului Fiscal
de Stat al Rep. Moldova] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 28 mai. – P. 4-5.

2649. Vasilcov, Vlad. Alternativa creditelor ipotecare : [despre achitarea în rate a lo-
cuinţelor direct dezvoltatorului imobiliar] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 7 mai. – P.
13.

2650. Калак, Дмитрий. Польский кредит для молдавского животноводства : [бе-


седа с зам. министра сельск. хоз-ва Респ. Молдова Г. Габери] / записал Дмитрий Калак
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 8.

2651. Налоговая служба нуждается в реформе : [по выступлению главы Гл.


гос. налог. Инспекции Иона Присэкару на "кругл. столе" "Модернизация Государствен-
ной налоговой службы: достижения и планы", 20 мая 2014, Кишинэу: источник "Инфо-
таг"] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 16.

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2652. Республика Молдова: заключительная записка миссии по итогам


консультаций 2014 года в соответствии со статьей IV Соглашения МВФ и первых
обсуждений в рамках мониторинга в постпрограммный период : [результаты обсу-
ждений с миссией Междунар. Валют. Фонда под руководством Макса Альера, 22-30
апр., Кишинэу] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 9 мая. – Р. 15.

2653. Такий, Александр. Фонд гарантирования вкладов – необходимы рефор-


мы / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 1 мая. – Р. 4.

2654. Шикирлийская, Татьяна. Очередные поправки в Налоговый кодекс изме-


нили сроки уплаты налогов и представления отчетов / Татьяна Шикирлийская // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 6.

2655. Шикирлийская, Татьяна. Поступления в госбюджет в I квартале 2014 го-


да ниже запланированного уровня / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 9 мая. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 2664)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2656. Loghin, Vlad. Nu mai este loc pentru creştere economică? : [despre funcţiona-
litatea concepţiei de Produs Intern Brut] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 9 mai. –
P. 7. – Idem în lb. rusă.

338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare


2657. Buda, Valentin. Kremlinul va ajunge, curând, la fundul sacului : [despre situaţia
economică din Rusia] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2014. – 5 mai. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 2820)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


2658. Bumacov, Vasile. "Fermierii vor reuşi, dacă vor fi uniţi" : [interviu cu V.
Bumacov, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare] / interviu de Virginia Nica // Ziarul
naţional. – 2014. – 16 mai. – P. 17.

2659. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga: "Problema cea mai mare este în aplicarea
Strategiei..." : [pe marginea Strategiei de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural: interviu
cu expertul econ., sursa: Europa Liberă] // Economist. – 2014. – 21 mai. – P. 7.

2660. Ciuvaga, Natalia. Industria moldovenească a mobilei abia se menţine pe linia


de plutire / Natalia Ciuvaga // Economist. – 2014. – 14 mai. – P. 6.

2661. Coica, Ala. Ce trebuie să ştii ca să poţi obţine subvenţii în agricultură (6, 7) /
Ala Coica // Timpul. – 2014. – 2, 9 mai. – P. 22. – Art. 1 : 28 mar.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2662. Creştere de doar 2 la sută pentru economia Moldovei : [pe marginea rap.
Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare] // Săptămîna. – 2014. – 16 mai. – P. 6.

2663. Fală, Alexandru. Evoluţii şi vulnerabilităţi în economia transnistreană : [pe


marginea ed. a 2-a a publ. trim. "Realitatea Economică Transnistreană": analiza experţilor
Centrului Analitic Independent "Expert-Grup"] / Alexandru Fală, Adrian Lupuşor // Flux. –
2014. – 16 mai. – P. 5.

2664. Vasilcov, Vlad. BNM prevede o creştere lentă a preţurilor în acest an / Vlad
Vasilcov // Economist. – 2014. – 7 mai. – P. 4.

2665. Vasilcov, Vlad. Moldova ICT Summit: platformă pentru impulsionarea dezvoltă-
rii sectorului TIC : [cu participarea lui Pavel Filip, ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comu-
nicaţiilor din Rep. Moldova, Iurie Leancă, prim-ministru, Veaceslav Cunev, preşedintele Asoc.
companiilor private din domeniul TIC [et al.] în cadrul reuniunii Moldova ICT Summit 2014,
14-15 mai 2014, Chişinău] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 14 mai. – P. 9.

2666. Коваленко, Ирина. Технология прогнозов развития экономики : [по поводу


издания ежегод. "Тенденции молдавской экономики": по материалам беседы с дир. Ин-
та экон. исслед. Александром Стратан и министром экономики Валериу Лазэр] / Ирина
Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 1 мая. – Р. 13.

2667. Топ крупнейших предприятий Молдовы : [исслед. "Результаты струк-


турного обследования предприятий Молдовы за 2012 год", провед. Нац. бюро статисти-
ки: источник Infomarket.md] // Панорама. – 2014. – 23 мая. – Р. 26.
(Vezi de asemenea Nr 2672, 2675, 2679, 2816)

338.48 Turism. Economia turismului


2668. Gumovschi, Andrei. Două şanse pentru economie : [pe marginea experienţe-
lor intern. privind dezvoltarea agroecoturismului] / Andrei Gumovschi // Natura. – 2014. – Mai
(Nr 5). – P. 7.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.3 Comerţ interior
2669. Маценко, Ирина. Хороший год в "большой торговле"! : [по итогам 2013 г.] /
Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 1 мая. – Р. 18.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2670. Decuseară, Ion. Derogările de la Comerţul Liber din cadrul CSI şi colaborarea
reciproc avantajoasă pe termen lung / Ion Decuseară // Economist. – 2014. – 21 mai. – P. 6.

2671. Калак, Дмитрий. "Украинский синдром" молдавской внешней торговли : [о


внеш. торговле Респ. Молдова в перв. квартале 2014 г.] / Дмитрий Калак // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 8.

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

339.7 Finanţe internaţionale


2672. Chişlea, Ion. Integrarea europeană deschide uşile pentru investiţii în sectorul
zootehnic moldovenesc / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 14 mai. – P. 8.

2673. Калак, Дмитрий. ЮНКТАД оценил инвестиционную политику Молдовы : [о


"Докладе по инвестиционной политике Молдовы", подгот. Орг. ООН по торговле и раз-
витию] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 9 мая. – Р.
8.

2674. Коваленко, Ирина. Постпрограммные рекомендации МВФ : [о результатах


мониторинга, провед. в Молдове миссией Междунар. Валют. Фонда под руководством
Макса Альера: по материалам беседы с руководителем Центра стратег. исслед. Гали-
ной Шеларь и эксперта IDIS "Viitorul" Татьяной Ларюшиной] / Ирина Коваленко // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 18.

2675. Отто, Юлия. ЕБРР помогает Молдове стать страной с конкурентноспо-


собной и рыночной экономикой : интервью агентству "Инфотаг" главы представитель-
ства Европейского Банка Реконструкции и Развития в Молдове Ю. Отто // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 30 мая. – Р. 16.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


2676. Chişlea, Ion. Cum am putea face faţă unui nou val de sancţiuni economice din
partea Rusiei? / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 21 mai. – P. 8-9.

2677. Chişlea, Ion. Dacian Cioloş le-a explicat agricultorilor moldoveni oportunităţile
Acordului de Liber Schimb: [pe marginea întâlnirii Comisarului European pentru Agricultură cu
fermierii moldoveni şi liderii asoc. de agricultori, 24 mai 2014, Chişinău] / Ion Chişlea // Eco-
nomist. – 2014. – 28 mai. – P. 6.

2678. Decuseară, Ion. Altă Uniune, aceleaşi probleme : [despre problemele în consti-
tuirea Uniunii economice Euroasiatice şi a Uniuni Vamale] / Ion Decuseară // Economist. –
2014. – 7 mai. – P. 8-9.

2679. Decuseară, Ion. Ce poate oferi Uniunea Vamală agriculturii moldoveneşti? /


Ion Decuseară // Economist. – 2014. – 14 mai. – P. 4-5.

2680. Decuseară, Ion. De ce Uniunea Euroasiatică nu poate oferi o perspectivă de


dezvoltare Republicii Moldova / Ion Decuseară // Economist. – 2014. – 28 mai. – P. 10.

2681. Devigne, Luc. "Acest acord nu înseamnă "colonizarea" Moldovei" : [interviu


acordat de către L. Devigne, negociatorul principal al Uniunii Europene pentru Acordul de
liber schimb cu Moldova, postului de Radio Europa Liberă] / interlocutor: Valentina Ursu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 16 mai. – P. 4.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2682. Narîşkin, Serghei. Tezele lui Serghei Narîşkin privind colaborarea euroasiatică
(aprilie 2014) : secvenţe din discursul preşedintelui Dumei de Stat al federaţiei Ruse în cadrul
celui de-al 2-lea For Intern. "Perspectiva Economică Euroasiatică", apr. 2014, Sankt-
Petersburg / Serghei Narîşkin // Socialiştii. – 2014. – Mai (Ed. specială). – P. 6 ;
Социалисты. – 2014. – Май (Спец. вып.). – Р. 6.

2683. Ангер, Петер. Петер Ангер: "Соглашение с ILAC упростит попадание про-
дукции из Молдовы на рынки других стран" : [интервью с председателем Центра Меж-
дународного сотрудничества по аккредитации лабораторий] // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 10.

2684. Девинь, Люк. Из заявления для прессы главного переговорщика по


DCFTA : [о доступе к рынку Европ. Союза предприятий Приднестровья: заявление гл.
переговорщика со стороны Европ. Союза по Углубленной и всеобъемлющей зоне сво-
бодной торговли] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 9 мая. – Р. 8.

2685. Девинь, Люк. Люк Девинь: "Соглашение с ЕС – это не колонизация Мол-


довы" : [интервью с гл. переговорщиком со стороны Евросоюза по зоне углубленной и
всеобъемлющей свободной торговли между Европейским Союзом и Респ. Молдова] /
записали: Елена Замура, Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 13 мая.

2686. Додон, Игорь. Как европейская интеграция переходит в экономическую


эксплуатацию : выступление лидера Партии Социалистов Респ. Молдова на Петер-
бургском Междунар. Экон. Форуме (22 мая 2014, Санкт-Петербург) / Игорь Додон //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 30 мая. – Р. 18 ; Социалисты. – 2014.
– 28 мая. – Р. 2.

2687. Межевич, Николай. Николай Межевич: "Соглашение с ЕС – это экономи-


ческая капитуляция" : [выступление проф. Санкт-Петербургского гос. ун-та на заседа-
нии междунар. медиа-клуба "Формат А3", 22 мая 2014, Кишинэу] // Молдавские ведомо-
сти. – 2014. – 30 мая. – Р. 3.

2688. Чешуев, Виссарион. Мифы или реальные опасения? : [о тексте Миссии


Евросоюза в Кишинэу "32 мифа о соглашении об ассоциации РМ и Евросоюза": экон.
аспекты] / Виссарион Чешуев // Молдавские ведомости. – 2014. – 30 мая. – Р. 3.

2689. Шваб, Клаус. Техно-политическая трансформация : [ст. исполн. предсе-


дателя Всемир. экон. форума: источник Project Syndicate / Institute for Human Sciences,
2014] / Клаус Шваб // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 21.

2690. Шиллер, Роберт. Неравенство – профилактика бедствия : [ст. проф. Йел.


ун-та: источник Project Syndicate, 2014] / Роберт Шиллер // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 20.

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2691. Generalul Wojciech Jaruzelski, omul legii marţiale în Polonia : [in memori-
am primului preşedinte al Poloniei (1923-2014): sursa: Mediafax] // Moldova suverană. –
2014. – 29 mai.

2692. Legea privind asigurarea egalităţii: 2 ani de la adoptare : [pe marginea ra-
portului Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii] // Zia-
rul de gardă. – 2014. – 29 mai. – P. 13. – (Supl. "Reforma" ; Nr 17).
(Vezi de asemenea Nr 2472)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2693. Dabija, Ana. "Majoritatea ajung după gratii deja cu sănătatea şubredă" : [inter-
viu cu A. Dabija, dir. Dep. Inst. Penitenciare] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 9 mai. –
P. 5.

2694. Şarco, Vasile. "Rusia nu colaborează în dosarul spălării de bani" : [pe margi-
nea cazului spălării de bani prin intermediul sistemului bancar şi al celui judiciar din Rep.
Moldova: interviu cu V. Şarco, şeful Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor din
cadrul Centrului Naţional Anticorupţie] / consemnare: Ion Preaşca // Adevărul : ed. de Moldo-
va. – 2014. – 6 mai. – P. 4-5.

2695. Şlicari, Ion. Reglementarea juridică a aplicabilităţii clauzei penale legale / Ion
Şlicari // Dreptul. – 2014. – 23 mai. – P. 4-5.

347.7 Drept comercial


2696. Grecu, Viorica. Care este diferenţa dintre o patentă şi o licenţă de întreprinză-
tor? : [consultaţia avocatului] / Viorica Grecu // Vocea poporului. – 2014. – 30 mai. – P. 10. –
Idem în lb. rusă.

2697. Munteanu, Svetlana. Sistemul de protecţie a indicaţiilor geografice, colacul de


salvare al R. Moldova : [art. vicedir. Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep.
Moldova] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 23.

2698. Popa, Crina. "Arbitrajul în Republica Moldova – realizări şi perspective" : [pe


marginea lucrărilor conf. intern. şt.- practică "Arbitrajul în Republica Moldova – realizări şi
perspective", mai 2014, Chişinău] / Crina Popa // Dreptul. – 2014. – 23 mai. – P. 3.

2699. Postovan, Dumitru. "Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă


Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova este pregătită să facă faţă tuturor provo-
cărilor timpului" : (interviu cu D. Postovan, preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţio-
nal de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Rep. Moldova) / consemnare: Irina Burea //
Dreptul. – 2014. – 16 mai. – P. 3-4.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


2700. Мидриган, Павел. Павел Мидриган: "Целые разделы Гражданского кодек-
са публиковались не в том виде, в каком их принимал парламент" : [о реформе судеб.
системы: интервью с адвокатом] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости.
– 2014. – 16 мая. – Р. 3.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
2701. Concediu suplimentar pentru unele categorii de persoane : [consultaţia ju-
ristului] // Dreptul. – 2014. – 30 mai. – P. 6.

2702. Contractul colectiv de muncă : [consultaţia juristului] // Dreptul. – 2014. – 23


mai. – P. 6.
349.3 Drept social
2703. Aspecte normative referitoare la funcţionarea azilului pentru persoane în
vîrstă şi persoane cu dizabilităţi // Dreptul. – 2014. – 9 mai. – P. 6.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


(Vezi Nr 2644)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2704. Badan, Nicolae. Milioanele care au schimbat Coropceniul : [pe marginea dis-
cuţiei cu N. Badan, primar al satului Coropceni, raionul Teleneşti] / cor. ziarului // Stejarul. –
2014. – 21 mai. – P. 15.

2705. Boiştean, Serghei. "Noi singuri trebuie să ne facem ordine la noi în curte" : [pe
marginea discuţiei cu Serghei Boiştean, primarul comunei Purcari, raionul Ştefan Vodă] / cor.
ziarului // Stejarul. – 2014. – 28 mai. – P. 15.

2706. Chilianu, Nadine. Formuzal pierde teren în Găgăuzia : [pe marginea discuţiei
cu Gheorghi Boev, primar de Cişmichioi, Gheorghi Kîrboba, primar de Cioc-Maidan, Valeri
Kolioglo, primar de Copceac din UTA Găgăuzia [et al.] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 23 mai. – P. 7.

2707. Codreanu, Constantin. Recensământ 2014 – oportunitate excelentă pentru


românii din Republica Moldova să-şi declare sus şi tare apartenenţa la neamul românesc /
Constantin Codreanu // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 1.

2708. Galben, Dorin. Problemele cu care se confruntă recenzorii, sau Lupta cu mol-
dovenii încăpăţânaţi : [pe marginea discuţiei cu Grigore Juncu, recenzor în sectorul Botanica,
mun. Chişinău] / Dorin Galben // Timpul. – 2014. – 16 mai. – P. 5.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2709. Gherciu, Ana. Consecinţele unui recensământ nereuşit : [recensământul popu-


laţiei şi a imobilului, 12-25 mai 2014: pe marginea conf. de presă a Luciei Spoială, dir. general
al Biroului Naţ. de Statistică] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 30 mai. – P. 3.

2710. Gladei, Roger. Patria nu se vinde, sau Cine poate obţine cetăţenie moldove-
nească / Roger Gladei // Economist. – 2014. – 7 mai. – P. 2.

2711. Paierele, Valentina. Satul lui Dumitru Matcovschi se europenizează! : [pe mar-
ginea discuţiei cu V. Paierele, primar al comunei Vadul-Raşcov, raionul Şoldăneşti] // Stejarul.
– 2014. – 21 mai. – P. 14.

2712. Palihovici, Sergiu. Sergiu Palihovici: "Eforturile de implementare a reformei de


descentralizare vor spori" : [interviu acordat Agenţiei "Moldpres" de către secretarul general
adjunct al Guvernului resp. de politici de descentralizare şi relaţiile cu administraţia publ.
locală] // Stejarul. – 2014. – 28 mai. – P. 5.

2713. Pogor, Eugenia. Basarabeanul care a reconstruit oraşul Odesa din temelii :
[Gherman Pântea (1894-1968), primar al oraşului Odesa între anii 1941-1944)] / Eugenia
Pogor // Flux. – 2013. – 23 mai. – P. 16; Ziarul de gardă. – 2014. – 29 mai. – P. 19 ; Adevărul
: ed. de Moldova. – 2014. – 20 mai. – P. 4-5.

2714. Popa, Victoria. Recensământ alandala şi cu spoială : [recensământul populaţi-


ei şi locuinţelor 2014] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30 mai. – P. 8.

2715. Primarul – exemplu! : [Ion Crudu din comuna Vărzăreşti, raionul Nisporeni] //
Stejarul. – 2014. – 14 mai. – P. 11.

2716. Purice, Dorin. "Suntem pregătiţi pentru orice scenariu la frontiera cu Ucraina" :
[interviu cu D. Purice, şeful Departamentului Poliţie de Frontieră] / interviu realizat de Stela
Mihailovici // Ziarul naţional. – 2014. – 23 mai. – P. 9.

2717. Recean, Dorin. Când politicul nu se implică, poliţiştii se comportă corect : inter-
viu cu D. Recean, ministrul Afacerilor Interne / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de
gardă. – 2014. – 29 mai. – P. 14-15.

2718. Spoială, Lucia. "Depinde din care dicţionar luăm explicaţia" : [despre recensă-
mântul populaţiei şi al locuinţelor, 12-25 mai 2014 : interviu cu L. Spoială, dir. Biroului Naţio-
nal de Statistică] / interviu de Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 10.

2719. Spoială, Lucia. Lucia Spoială, omul recensământului : [12-25 mai 2014 : art.
dir. Biroului Naţ. de Statistică] // Stejarul. – 2014. – 7 mai. – P. 8-9.

2720. Spoială, Lucia. Suntem număraţi: Fiecare cifră contează : [despre recensă-
mântul populaţiei şi al locuinţelor, 12-25 mai 2014: interviu cu L. Spoială, dir. Biroului Naţ. de
Statistică al Rep. Moldova] / pentru conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2014. – 15
mai. – P. 10-11.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2721. Ţâcu, Octavian. Recensăminte şi identitate: timpul reconcilierii?! : [despre evo-


luţia problemei identitare prin prisma recensămintelor populaţiei din anii 1897, 1930, 1989 şi
2014] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 16 mai. – P. 8.

2722. Untilă, Veaceslav. Despre securitatea naţională a Republicii Moldova : [art. vi-
cepreşedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 9.

2723. Zanosiev, Zaharia. George Soros şi posibila legalizare a marijuanei în Repu-


blica Moldova : [art. vicepreşedintelui Centrului Intern. Antidrog] / Zaharia Zanosiev // Flux. –
2014. – 16 mai. – P. 4.

2724. Васильева, Галина. Как граждане себя назовут, так корабль "Молдова" и
поплывет : [о переписи населения и жилищ. фонда Респ. Молдова, провед. в период
12-25 мая 2014 г.] / Галина Васильева // Панорама. – 2014. – 8 мая. – Р. 1, 24-25.

2725. Дудогло, Николай. Гагаузия – не Китай, у нас все друг друга знают : [ин-
тервью с мэром г. Комрат Н. Дудогло] / записал Александр Токарский // Mк Kн World
Weekly. – 2014. – 22-28 мая. – Р. 2.

2726. Казанский, Александр. Анонимный опрос... с указанием фамилии : [о пе-


реписи населения и жилищ. фонда Респ. Молдова, провед. в период 12-25 мая 2014 г.]
/ Александр Казанский // Молдавские ведомости. – 2014. – 13 мая.
(Vezi de asemenea Nr 2588)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
2727. Balmoş, Galina. Sistemul garanţiilor sociale : [pe marginea proiectului platfor-
mei electorale a Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova: discursul deputatului în cadrul
"mesei rotunde" "Capitalul uman al Moldovei. Metode de salvare şi dezvoltare", 19 mai 2014,
Nisporeni] / Galina Balmoş // Comunistul. – 2014. – 22 mai. – P. 7.

2728. Buliga, Valentina. Valentina Buliga: "Anul acesta, mai multe persoane vor be-
neficia de ajutor pentru perioada rece a anului" : [interviu cu ministrul Muncii, Asistenţei So-
ciale şi Familiei din Rep. Moldova] / consemnare: Natalia Hadârcă // Evenimentul zilei. –
2014. – 30 mai. – P. 5.

2729. Coica, Ala. R. Moldova, în faţa unui colaps total al sistemului de pensii : [pe
marginea studiului "Realităţi şi măsuri de integrare a sistemelor de pensii de pe ambele ma-
luri ale Nistrului": analiză efectuată de V. Antonov, expertul Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative
Sociale "Viitorul"] / Ala Coica // Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 24.

2730. Gonţa, Victoria. Importanţa prestaţiei ajutorului social şi a celui pentru perioa-
da rece a anului, ca mecanism real de susţinere a familiilor vulnerabile / Victoria Gonţa //
Săptămîna. – 2014. – 16 mai. – P. 12.
201
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2731. Loghin, Vlad. Sistemul de pensii stă să se prăbuşească? ! : [opiniile lui Vladi-
mir Hotineanu, preşedintele Comis. parlamentare pentru protecţie socială, sănătate şi familie,
Maria Bortă, preşedinta Casei Naţ. de Asigurări Sociale şi Maria Creminscaia, consultant
principal-expert în probleme financiare şi social-economice al Confederaţiei Naţ. a Sindicate-
lor din Moldova] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 9 mai. – P. 1, 5. – Idem în lb.
rusă.

2732. Talmaci, Valentina. Ajutorul social, ca program de bază al Guvernului în sco-


pul eradicării sărăciei : [interviu cu V. Talmaci, şef-adjunct al Dir. raionale asistenţă socială şi
protecţia familiei, raionul Străşeni] / consemnare: Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2014.
– 30 mai. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

2733. Vîrlan, Maria. Avantajele ajutorului social : [art. şefei catedră Asistenţă socială
a Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"] / Maria Vîrlan // Săptămîna. – 2014. – 9 mai. – P. 5.

2734. Лозинская, Милана. Согретые казенным теплом : [по материалам пресс-


конф. министра труда, соц. защиты и семьи Валентины Булига, 14 мая 2014 г.] / Милана
Лозинская // Молдавские ведомости. – 2014. – 16 мая. – Р. 1.

2735. Устюгова, Наталья. Проблема начисления пенсии по возрасту и по инва-


лидности : [по материалам беседы с зам. председателя парламент. комис. по соц. за-
щите, здравоохранению и семьи Галиной Балмош / Наталья Устюгова // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2014. – 30 мая. – Р. 14

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului.

2736. Registrul de reclamaţii : [despre prevederile legale privind protecţia consuma-


torilor] // Dreptul. – 2014. – 16 mai. – P. 6.

368 Asigurări
2737. Loghin, Vlad. Facilităţi fiscale pentru consolidarea sănătăţii populaţiei : [siste-
mul guvernamental chinez de asigurări medicale] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. –
30 mai. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

2738. Vasilcov, Vlad. Asigurarea obligatorie a locuinţei sau mintea moldoveanului


cea de pe urmă : [despre avantajele sistemului de asigurare obligatoriu a locuinţei] / Vlad
Vasilcov // Economist. – 2014. – 21 mai. – P. 4.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2739. Achiri, Ion. Educaţia ecologică – unica modalitate de supravieţuire a omenirii
în viitor : [pe marginea lucrărilor workshopului intern. "Educaţia ecologică – imperativ al timpu-

202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

lui prezent şi viitor", 15 mai 2014, Chişinău] / Ion Achiri, Serafima Roşcovan // Univers peda-
gogic pro. – 2014. – 22 mai. – P. 6.

2740. Baciu, Gheorghe. Secvenţe despre învăţământul basarabean pe timpul regi-


mului ţarist / Gheorghe Baciu // Literatura şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 6.

2741. Martea, Galina. Sistemul de învăţământ – promotor al identităţii naţionale (3) /


Galina Martea // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 7. – Art. 1 : 10 apr.

2742. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Ce-i cu reforma curricular-mondialistă? / Vitalie


Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2014. – 16 mai. – P. 7.

2743. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Chestiune de istorie a pedagogiei moderne / Vita-


lie Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P. 3.

2744. Popa, Victoria. Bugetele şcolilor pentru anul 2014 sunt disponibile online / Vic-
toria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 mai. – P. 10.

2745. Şupac, Ina. Învăţămîntul public – direcţiile strategice : [pe marginea proiectului
platformei electorale a Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova: discursul deputatului în
cadrul "mesei rotunde" "Capitalul uman al Moldovei. Metode de salvare şi dezvoltare", 19 mai
2014, Nisporeni] / Ina Şupac // Comunistul. – 2014. – 22 mai. – P. 9.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


2746. Marciuc, Silvia. Educaţie prin valori : [despre formarea şi dezvoltarea persona-
lităţii] / Silvia Marciuc // Univers pedagogic pro. – 2014. – 8 mai. – P. 4.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2747. Ghicov, Adrian. O strategie a recombinării didactice? / Adrian Ghicov // Uni-
vers pedagogic pro. – 2014. – 1 mai. – P. 2.

2748. Ghicov, Adrian. Personajul literar în examen: o reţetă didactică de succes /


Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2014. – 29 mai. – P. 3.

2749. Ghicov, Adrian. Textul de eseu, un Alter Ego al cititorului? : motivaţie didactică
/ Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2014. – 15 mai. – P. 3.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2750. Bruma, Cristina. Şcolile cu predare în limba română din Transnistria ar putea
să dispară : [pe marginea dosarului educaţional din Transnistria, elaborat de analistul Cornel
Ciurea] / Cristina Bruma // Evenimentul zilei. – 2014. – 23 mai. – P. 6.

2751. Cazacu, Valentina. Să nu pierdem talentele! : [dialog cu V. Cazacu, prof. la Li-


ceul Teoretic "N. Dadiani", mun. Chişinău, şi Inga Liulenova, prof. la Liceul Teoretic "A. Can-

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

temir", mun. Chişinău] / interlocutor : Virgil Mândâcanu // Univers pedagogic pro. – 2014. –
15, 22 mai. – P.5 ; 29 mai. – P. 6.

2752. Ciobanu, Vlad. Templu al înţelepciunii, adevărului şi verticalităţii : [35 de ani de


activitate ai Liceului Teoretic "Ginta Latină", mun. Chişinău] / Vlad Ciobanu // Făclia. – 2014.
– 30 mai. – P. 10-11.

2753. Ciucium, Ion. Excelenţa începe aici : [pe marginea discuţiei cu Iurie Cristea,
dir. Liceului Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Ion Ciucium // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P. 4-5.

2754. Corobceanu, Svetlana. Confort "parlamentar" la Liceul din Colibaşi : [pe mar-
ginea discuţiei cu Ion Eremia, dir. Liceului "Vasile Alecsandri" din satul Colibaşi, raionul Ca-
hul] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 20 mai. – P. 3.

2755. Ghicov, Adrian. Testul şi textul de examen: a citi, a înţelege, a interpreta /


Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2014. – 22 mai. – P. 3.

2756. Ghicov, Adrian. Transinformaţia, un depozitar al competenţelor / Adrian


Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2014. – 8 mai. – P. 3.

2757. Gimnaziul din satul Delacău, raionul Anenii Noi – instituţie ce te impresio-
nează imediat ce-i păşeşti pragul / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2014. – 23
mai. – P. 4-5. – Conţine: Stela Vasiliţa: Prin muncă şi dăruire, rezultatele vin de la sine : [pe
marginea discuţiei cu S. Vasiliţa, dir. gimnaziului] ; Eficienţa educaţiei – scopul primordial al
echipei manageriale / Victoria Caranciuc ; Sportul şi arta – piloni în elucidarea talentului ele-
vului / Evdochia Prestecu ; Activităţile extracurs – calea spre performanţa şcolară / Nadejda
Iordan.

2758. Jurjiu, Raisa. "Bufetul suedez": un nou proiect alimentar cu tentă educativă :
[art. specialistului principal-metodist, resp. de alimentaţia elevilor din inst. de învăţământ
preuniv. din cadrul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport al mun. Chişinău] / Univers
pedagogic pro. – 2014. – 15 mai. – P. 4.

2759. Luţa, Aurelia. Repere spirituale în formarea personalităţii libere : [dialog cu A.


Luţa, prof. la Seminarul Teologic Liceal de Fete "Regina Maria" de la mănăstirea din Suru-
ceni] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 16 mai. – P. 2.

2760. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Mesajul directorului general al DGETS a


Consiliului Municipal Chişinău cu ocazia sfârşitului de an şcolar 2013-2014 / Tatiana
Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. – 2014. – 29 mai. – P. 4.

2761. Palade, Octavian. Geniile Moldovei cuceresc California : [participarea elevilor


din Rep. Moldova la concursul intern. de inventică pentru elevi Intel ISEF, organizat la Los
Angeles, SUA] / Octavian Palade // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 15 mai. – P. 5.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2762. Popescu, Zinaida. Preocupări prioritare la finele anului de studii : [evaluarea


rezultatelor şcolare în viziunea Z. Popescu, dir. general adjunct al Direcţiei Generale Educa-
ţie, Tineret şi Sport al mun. Chişinău] / Univers pedagogic pro. – 2014. – 15 mai. – P. 4.

2763. Sesiunea – 2014 în municipiul Chişinău: date statistice : [pe marginea date-
lor prezentate de Tatiana Mistreanu, şefa Secţiei Inspecţie Şcolară din cadrul Dir. Gen. Edu-
caţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2014. – 29 mai. – P. 4.

2764. Spinei, Ludmila. Ce ar trebui să ştim despre rezultatele elevilor noştri la testul
PISA 2009+ şi cum întâmpinăm testarea PISA 2015? / Ludmila Spinei // Făclia. – 2014. – 6
mai. – P. 4-5.

2765. Tişmanova, Natalia. Învăţământul spaniol : Cum funcţionează şcolile pe Pen-


insula Iberică? : [art. cor. publ. "Novîie izvestia", Madrid] / Natalia Tişmanova // Făclia. –
2014. – 16 mai. – P. 12.

2766. Чегаровская, Любовь. Диплом бакалавра отберут через суд : [о правилах


сдачи вып. экзаменов] / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 16 мая. – Р. 24-25.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2767. Pojoga, Ana. Terapia logopedică în dislalia centrală : [jocuri şi proceduri de co-
recţie] / Ana Pojoga // Făclia. – 2014. – 16 mai. – P. 4.

2768. Răţoi, Elena. Elena Răţoi: Concurenţa ar motiva şi un copil cu dizabilităţi să-şi
demonstreze abilităţile : [opiniile coord. în departamentul Relaţii cu Publicul din cadrul Asoc.
"Motivaţie"] // Ziarul de gardă. – 2014. – 8 mai. – P. 17.

2769. Ţîganescu, Olga. Educaţia incluzivă, o şansă pentru fiecare copil : [pe margi-
nea discuţiei cu Valentina Chicu, şefa Dir. Învăţământ preşcolar, primar şi secundar gen. al
Min. Educaţiei, Sergiu Tomşa, specialist în cadrul UNICEF şi Liliana Rotaru, preşedinta org.
obşteşti "Copii. Comunitate. Familie"] / Olga Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 26 mai.
– P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2632, 2864)

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2770. Dreptul de a fi util societăţii : [pe marginea discuţiilor cu Dumitru Miliuhin, di-
rectorul Şcolii Profesionale nr. 7 din mun. Chişinău, Liliana Cuiban director adjunct educaţie,
Nicolae Griţco, director adjunct instruire [et al.] / pentru conformitate A. Raileanu // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 1 mai. – P. 3.

2771. Munteanu, Serghei. Şcoala cu vechi tradiţii, cu sănătoase ambiţii : [interviu cu


S. Munteanu, dir. Şcolii Profesionale din Orhei] // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P. 8.

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2772. O profesie de prestigiu – un serviciu bine remunerat! : [în cadrul Şcolii Pro-
fesionale nr. 1 din mun. Chişinău] / pagină realizată de Natalia Pîslaru // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 29 mai. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 2639)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2773. Breaz, Daniel. "R. Moldova nu are nevoie de a importa "creiere", trebuie doar
să folosească potenţialul uriaş pe care-l are": [interviu cu D. Breaz, rector al Univ. din Alba
Iulia, România] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 30 mai. – P. 23.

2774. Căpăţână, Vasile. Să investim în pregătirea pedagogilor cu talent : [dialog cu


V. Căpăţână, pedagog] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 6 mai. – P. 2.

2775. Colesnic, Iurie. Să-i dăm Cezarului ... : [despre Sergiu Rădăuţanu, primul rec-
tor al Univ. Tehnice din Moldova (1926-1998)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 9 mai. – P.
18.

2776. Doctori Honoris Causa ai Universităţii de Studii Politice şi Economice Eu-


ropene "Constantin Stere" / consemnare : Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2014. – 29
mai. – P. 7. – Conţine: Din Laudatio, rostit de doct., conf. Gheorghe Avornic, rector al USPEE
"Constantin Stere" : [la conferirea tit. de Doctor Honoris Causa prof. din Iaşi Cătălin Bordeia-
nu] / Gheorghe Avornic ; Din "Laudatio", rostit de acad. Nicolae Dabija : [la conferirea tit. de
Doctor Honoris Causa savantului şi scriitorului din Craiova Ioan Deaconescu] / Nicolae Dabija
; Din Laudatio, rostit de prof. Ioan Deaconescu : [la conferirea tit. de Doctor Honoris Causa
poetului Gaetano Longo, Italia] / Ioan Deaconescu ; Rolul poeziei în lumea contemporană :
discursul poetului Gaetano Longo (Italia) la conferirea tit. de Doctor Honoris Causa al USPEE
"Constantin Stere" ; Memoria şi viitorul iubirii de patrie : discursul prof. Ioan Deaconescu la
conferirea tit. de Doctor Honoris Causa al USPEE "Constantin Stere".

2777. Dulgheru, Valeriu. Ion Bostan – omul care a schimbat sensul ştiinţei : [rector al
Univ. Tehnice din Moldova] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 7.

2778. Dulgheru, Valeriu. 80 de primăveri ale profesorului Vlad Demir Caraganciu :


[prof. la Univ. Tehnică a Moldovei] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. –
P. 3.

2779. Gulea, Aurelian. Chimia farmaceutică – o nouă specialitate : [pentru pregătirea


cadrelor în inst. de învăţământ superior: interviu cu A. Gulea, academician] / consemnare:
Mihai Morăraş // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 4).

2780. O instituţie modernă în plină ascensiune - Academia de Transporturi, In-


formatică şi Comunicaţii / pagini realizate de Vlad Ciobanu // Făclia. – 2014. – 16 mai. – P.
1, 8-10. – Conţine: Om de ştiinţă, pedagog şi manager : [Dumitru Solomon, rector] ; Compe-
tenţa profesională – în prim-plan / Mariana Ţăranu ; Spre valoare prin colaborare / Anatolie
Gheorghiţă.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2781. Om de omenie, pedagog cu harul Domnului, făuritor de punţi între Trecut


şi Viitor. Omagii aniversare pentru Aurel Tverdohleb, prodecan al Fac. de Istorie şi Geografie
a Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" : [de la Sergiu Musteaţă, decan, Maia Dobzeu, dir. al
Liceului Teoretic "A.I. Cuza", mun. Chişinău, Lucia Argint, dr. în istorie [et al.] // Univers pe-
dagogic pro. – 2014. – 8 mai. – P. 2.

2782. Paalzow, Anders. "Studenţii din Moldova sunt printre cei mai buni" : [interviu cu
A. Paalzow, rector Stockholm School of Economics filiala din Riga] / consemnare: Victoria
Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 19 mai. – P. 5.

2783. Pâslaru, Vlad. Expresia ondulatorie a verbului – muzica : [Ion Gagim, prof. la
Univ. "Alecu Russo" din Bălţi] / Vlad Pâslaru // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 6.

2784. Popovici, Angelina. Muzica sufletelor : [Ion Gagim, prof. la Univ. "Alecu Rus-
so" din Bălţi] / Angelina Popovici // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 6.

2785. Vasiliu, Vadim. Robii studenţilor : [programul antiplagiat: pe marginea discuţiei


cu Iurie Bruc, şeful secţiei pentru susţinerea proiectelor studenţeşti, şi Inga Rusu, lector, la
Univ. de Stat din Moldova] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 16 mai. – P. 9.

(Vezi de asemenea Nr 2995)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


2786. Moşin, Octavian. În căutarea fecioriei / preot Octavian Moşin // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 22 mai. – P. 2.
391/395 Etnografie
2787. Băieşu, Nicolae. Florar : [tradiţii şi obiceiuri din luna mai] / Nicolae Băieşu //
Florile dalbe. – 2014. – 15 mai. – P. 5.

2788. Gologot, Corina. 1. Bocitoarele – pe cale de dispariţie : [în satele din Bucovi-
na] / Corina Gologot, Anca Scutelnicu // Săptămîna. – 2014. – 30 mai. – P. 3. – Va urma.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2789. Bleahu, Marcian. Examenul de maturitate al ecologismului naţional : [art. pre-
şedintelui de onoare al Partidului Verde din România] / Marcian Bleahu // Alegeri europarla-
mentare. – 2014. – Ed. spec.

2790. Dodon, Victoria. Ne asociem la UE, cu restanţe la Mediu : [pe marginea discu-
ţiei cu Gheorghe Şalaru, ministrul Mediului, şi Alecu Reniţă, preşedintele Mişcării Ecologiste
din Moldova] / Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 29 mai. – P. 2-3.

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2791. Scobioală, Elena. Să privim "altfel"! : [despre activitatea Centrului Aarhus Mol-
dova privind accesul şi promovarea informaţiei de mediu ] / Elena Scobioală // Natura. –
2014. – Mai (Nr 5). – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2529, 2544)

51 MATEMATICĂ
510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii
2792. Rotaru, Tatiana. O jumătate de secol în serviciul societăţii : [50 de ani de la
fondarea Inst. de Matematică şi Informatică al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Tatiana Rotaru //
Moldova suverană. – 2014. – 20 mai ; Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 7.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
524 Stele. Sisteme stelare. Univers
2793. Шарф, Калеб. Наш космический контекст : [ст. дир. Центра астро-
биологии при Колумб. ун-те: источник Project Syndicate, 2014] / Калеб Шарф // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 30 мая. – Р. 21.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2794. Ogrinji, Mihai. Bistriţa (2) : [râu pe teritoriul României] / Mihai Ogrinji // Natura.
– 2014. – Mai (Nr 5). – P. 14. – Art. 1 : Apr. (Nr 4).

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
2795. Tivadar, Simona. "E revoltător să vezi că mamele dau copiilor merdenele" : [in-
terviu cu S. Tivadar, medic nutriţionist din România] / consemnare: Andrada Floria // Adevărul
: ed. de Moldova. – 2014. – 26 mai. – P. 12-13.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2796. Ceban, Ion. Sectorul sănătăţii trebuie revizuit de urgenţă : [despre situaţia ac-
tuală în sistemul de ocrotire al sănătăţii din Rep. Moldova: interviu cu I. Ceban, deputat în
parlament] // Socialiştii. – 2014. – Mai (Ed. specială). – P. 18 ; Социалисты. – 2014. – Май
(Спец. вып.). – Р. 18.

2797. Eţco, Constantin. Sanatoriul "Codru" – instituţie performantă, îndrăgită de pa-


cienţi – la 55 de ani: [Hârjauca, Călăraşi] / Constantin Eţco, Ludmila Eţco // Literatura şi arta.
– 2014. – 15 mai. – P. 3.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2798. Holban, Ion. Omul muncii – omul lui Dumnezeu : (schiţă de portret al medicului
Alexei Chirlici, conferenţiar univ.) / Ion Holban, Victor Băbălău // Literatura şi arta. – 2014. – 1
mai. – P. 2.

2799. Rizescu, Andrei. Cum îi afectează depresia pe adolescenţi : [pe marginea dis-
cuţiei cu Ina Palii, vicedir. med. al Inst. Mamei şi Copilului, şi Ghenadie Ţurcanu, coord. de
programe al Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate] / Andrei Rizescu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 19 mai. – P. 4.

2800. Usatîi, Andrei. Gândirea învechită a managerilor de spitale frânează reformele


: [dialog cu A. Usatîi, ministrul Sănătăţii] / interlocutor: Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. –
22 mai. – P. 3.

2801. Антонович, Татьяна. Цена препаратов крови : [беседа с дир. Нац. Центра
Переливания Крови Св. Чеботарь] / подготовила Татьяна Антонович // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 25.

2802. Кляйн, Девора Э. Что не так с доказательной медициной? : [ст. специали-


ста в компании Continuum, ст. науч. сотрудника MacroCognition LLC и дир. по разработ-
ке систем безопасности пациентов Ун-та Содружества Вирджиния: источник Project
Syndicate, 2014] / Девора Э. Кляйн, Гэри Кляйн, Шона Перри // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 30 мая. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 2626)

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2803. Антонович, Татьяна. Программа по профилактике и контролю сердечно-
сосудистых заболеваний : [о Нац. программе по профилактике и контролю сердечно-
сосудистых заболеваний на 2014-2020 гг: по материалам беседы с генер. дир. Ин-та
кардиологии Виталием Москалу] / Татьяна Антонович // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 25.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2804. Ангелич, Георгий. Молдаване учат россиян лечить цирроз печени : [ин-
тервью с дир. 2-й клиники хирургии им. К. Цэбырнэ Г. Ангелич] / записал Олег Дашев-
ский // Молдавские ведомости. – 2014. – 8 мая. – Р. 4.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
2805. Bivol, Grigore. Ministru, academician, decan şi clinician iscusit : [Gheorghe
Ghidirim la 75 de ani de la naştere] / Grigore Bivol // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 mai. – P.
18.
(Vezi de asemenea Nr 2804)

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
(Vezi Nr 2634)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
2806. Căpiţă, Ionel. Un romantic mereu : [despre Gheorghe Vdovâi, dir. general al
Agenţiei "Moldsilva" între anii 1994 -1999, 2009-2011] / Ionel Căpiţă // Literatura şi arta. –
2014. – 15 mai. – P. 2.
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole
2807. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Amiral al industriei basarabene : [70 de ani de la
fondarea SA "Moldagrotehnica" din mun. Bălţi] / Teo-Teodor Marşalcovschi, Valeriu Dulgheru
// Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 8.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
2808. Cunev, Veaceslav. Moldova ICT Summit: Tehnologiile informaţionale sunt ca-
talizatorul dezvoltării economice : [pe marginea lucrărilor celei de-a 5-a ed. a Moldova ICT
Summit: discuţie cu V. Cunev, preşedintele Asoc. Naţ. a Companiilor din domeniul Tehnolo-
giilor Informaţionale şi Comunicaţionale, şi Pavel Filip, Ministru al Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor] / consemnare: Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 21 mai. – P. 11.

2809. Моисеев, Сергей. Бизнес и государство вместе продвигают ИКТ : [об еже-
год. междунар. саммите "Moldova ICT Summit 2014", 13-15 мая 2014, Кишинэу : по пово-
ду коммент. министра информ. технологий и связи Павла Филип и председателем Ас-
соц. част. ИКТ-компаний Молдовы Вячеслава Кунева] / Сергей Моисеев // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 1 мая. – Р. 3.

2810. Моисеев, Сергей. День информационных и коммуникационных техноло-


гий : [о междунар. конф. "Moldova ICT Summit 2014", 13-15 мая 2014, Кишинэу: по мате-
риалам беседы с председателем Ассоц. част. IT-компаний Вячеславом Куневым и дир.
группы компаний AlfaSoft Юрием Коробан] / Сергей Моисеев // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 16.

2811. Моисеев, Сергей. Совместное использование инфраструктуры сетей


электронных коммуникаций : [о регион. форуме Междунар. союза электросвязи для
стран СНГ и Европы по теме "Совместное использование инфраструктуры как инстру-

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

мент содействия развитию широкополосных сетей", 20-22 мая 2014, Кишинэу: по мате-
риалам беседы с зам. министра информ. коммуникаций и связи Дмитрием Парфентье-
выми и президентом Упр. электрон. коммуникаций Польши Магдалены Гай] / Сергей
Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 14.
(Vezi de asemenea Nr 2665)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
2812. Середняк, Николай. Кишиневские маршрутки: мифы и реалии : [интервью
с дир. част. предприятия "Auto-Rapid" и авт. кн. "Глазами микроба" Н. Середняк] / запи-
сал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 6 мая.

657 Contabilitate
2813. Шикирлийская, Татьяна. Аудит – дорогое удовольствие : [по материалам
беседы с дир. аудит. компании "Audit Exact" Дорином Молдован и дир. аудит. компании
"Концепт" Сергеем Темрин] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 6.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


2814. Efimov, Boris. Boris Efimov: "Succesul unei afaceri depinde de responsabilita-
tea socială a conducerii companiei" : [interviu cu dir. general al SA "Orhei-Vit"] / consemnare:
Veaceslav Cojocaru // Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 13.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
2815. Vlas, Vlad. Domeniul Cricova: a doua respiraţie : (Eseu despre misiunea civili-
zatoare a vinului) / Vlad Vlas // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 3.

2816. Таран, Ангелина. Отрасль до и после второго эмбарго : [беседа с генер.


дир. АО "Vinaria-Bardar" Михаилом Дука, зам. генер. дир. AO "Barza Alba" Леонидом
Бабий и чл. совета AO "Agrofirma "Cimislia" Василе Кожокар] / Ангелина Таран // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 23.

2817. Таран, Ангелина. Цель – не объем продаж, а эффективность. Винодель-


ческие предприятия, действующие в форме акционерных обществ, вступили в отчет-
ный период. : [по материалам беседы с председателем правл. АО предприятия "Vinia-
Traian" Семеном Кристевым, генер. дир. Ungheni-vin Kazayak-vin Николаем Шова и фин.
дир. холдинга "Suvorov-vin" Сергеем Неруха] / Ангелина Таран // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 9 мая. – Р. 17.

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

663.4 Bere. Industria berii


2818. Шубрт, Зденек. Зденек Шубрт. Пиво, сваренное правдой : [интервью с пи-
воваром из Чехии З. Шубрт] / записала Нелли Ланская // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 9 мая. – Р. 7.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


2819. Коваленко, Ирина. Конкуренция на рынке сахара : [по материалам темат.
кругл. стола по конкурентной среде на внутрен. рынке сахара – от производства до
реализации, май 2104, Кишинэу] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 23 мая. – Р. 16.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


2820. Cazacioc, Tiberiu. Pîinea cu seminţe : [art. consultantului de la DC
Communication din Bucureşti] / Tiberiu Cazacioic // Săptămîna. – 2014. – 23 mai. – P. 3.

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


684 Industria mobilei şi industrii înrudite. Fabricarea mobilei. Tapiţerie
(Vezi Nr 2660)

687.5 Industrii de îngrijirea toaletei şi de frumuseţe. Industrie cosmetică


2821. Маценко, Ирина. "Золото" молдавской индустрии красоты : [о результатах
Чемпионата мира по парикмахер. искусству, дизайну ногтей и визажу "OMC Hairworld
World Cup", май 2014, Франкфурт-на Майне, Германия] / Ирина Маценко // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 24.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
2822. Токмаков, Виктор. Виктор Токмаков: "Тяга к старинным вещам исчезает:
народ совсем не интересуется своей историей" : [интервью с президентом Кишин. клу-
ба коллекционеров] / записала Людмила Попозогло // Молдавские ведомости. – 2014. –
2 мая. – Р. 10-11.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
2823. Bulat, Olga. "Cimitirul Eroilor" – proprietate cu oseminte : [din mun. Chişinău] /
Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 29 mai. – P. 9.

2824. Стиглиц, Джозеф. Свет к городам : [о развитии город. среды: ст. проф.
Колумб. ун-тa: источник Project Syndicate, 2014] / Джозеф Стиглиц // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 16 мая. – Р. 20.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


2825. Borzin, Aurelia. Patrimoniul, victimă a modernizării : [pe marginea discuţiei cu
Elodi Bedon, studentă la Univ. "Jean Monnet" din Franţa, şi Ion Ştefâniţă, dir. Agenţiei de
inspectare şi restaurare a monumentelor] / Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 23 mai.
– P. 19.
(Vezi de asemenea Nr 2826)

72 ARHITECTURĂ
2826. Глазова, Татьяна. Усадьба Рышкану – Дерожински будет отреставриро-
вана : [о реставрации ист. здания мун. Кишинэу, построен. по проекту архитектора
Александра Бернардацци] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2014. – 23 мая. – Р. 12.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
2827. Marian, Ana. Şi astăzi viu printre cei vii... : [pe marginea expoziţiei-dedicaţie
sculptorului Tudor Cataraga (1956-2010)] / Ana Marian // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai.
– P. 6.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


2828. Bulat, Olga. Brandul lui Cătălin Hrimiuc: lucrările din sticlă optică : [a sculptoru-
lui din România] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 15 mai. – P. 14.

2829. Popa, Victoria. Broderia regală, dedicată mamei : [despre Ludmila Beniuc,
meşter în arta broderiei] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 6 mai. – P. 3.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2830. Bâldea, Alexandru. Opere de milioane de euro la Art Safari : [interviu cu A.
Bâldea, managerul Artmark din Bucureşti] / consemnare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei. –
2014. – 20 mai. – P. 16.

2831. Borzin, Aurelia. Viaţa într-o pictură compactă : [despre expoziţia lui Mihai Ţă-
ruş cu genericul "Compact-pictură", 2–18 mai 2014] / Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014.
– 2 mai. – P. 18.

2832. Matei, Iurie. "După următoarea expoziţie, voi fugi undeva ca să nu mă găseas-
că nimeni..." : [interviu cu Iu. Matei, pictor] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. –
2014. – Mai (Nr 5). – P. 8-9.

2833. Tarlapan, Otilia. Găsirea culorilor, între bucurie şi ... tortură : interviu cu O. Tar-
lapan, artist plastic, stabilită în Suedia / pentru conformitate: Olga Bulat // Ziarul de gardă. –
2014. – 29 mai. – P. 18.

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2834. Tolici, Roman. Deşi pare, "Memorialul" nu e o lucrare politică : [despre expozi-
ţia "Ceremonii" 10-24 apr., 2014 Chişinău : interviu cu R. Tolici, pictor din Bucureşti, originar
din Rep. Moldova] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 13 mai. – P. 19.

2835. Ţăruş, Mihai. Mihai Ţăruş: Arta e un dialog al artistului cu sine, cu lumea şi cu
timpul în care trăieşte : [despre expoziţia personală cu genericul "Compact-pictură", 2-18 mai
2014: interviu cu artistul plastic] / consemnare: Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. – 2014. – 1
mai. – P. 18.

2836. Мигулина, Татьяна. Эксперимент в живописи : [по материалам беседы с


художником Михаилом Цэруш] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 9 мая. – Р. 22.
(Vezi de asemenea Nr 2494)

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


2837. Borzin, Aurielia. Portretele noastre, la Baku : [despre Expoziţia de fotografie a
lui Mihai Potârniche "Portretele pământului", Bacu, Azerbaidjan, în cadrul Zilelor Culturii Rep.
Moldova] / Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 2 mai. – P. 19.
(Vezi de asemenea Nr 2494)

78 MUZICĂ
2838. Bruma, Cristina. Brio Sonores: Primul premiu, primul scandal! : [trupa Brio
Sonores din Chişinău, câştigătoarea marelui premiu în cadrul concursului "Românii au talent"]
/ Cristina Bruma, Cristina Mathias, Anca Simionescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 26 mai. –
P. 10-11.

2839. Caramalac, George. "Muzica îmi dă aripi" : [interviu cu G. Caramalac, deţinăto-


rul premiului I la Concursul Naţ. al Tinerilor Compozitori, ed. 2014, Chişinău] / interviu de Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30 mai. – P. 11.

2840. Cirade, Laurent. "N-aş fi învăţat să cânt doine la arcuş fără colegul meu ro-
mân" : [interviu cu L. Cirade, violoncelist francez] / consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 28 mai. – P. 5.

2841. Cuzuioc, Ion. Petre Neamţu: Un dirijor pentru toate vârstele! : [prim-dirijor al
Orchestrei de muzică populară "Folclor"] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. –
P. 8.

2842. Dabija, Nicolae. Frumos ca un cântec : [Nicolae Glib, interpret de muzică po-
pulară] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 1.

2843. Ghenadie Ciobanu, omul culturii în PLDM : [compozitor, deputat în Parla-


mentul Rep. Moldova din partea partidului Liberal Democrat din Moldova] / cor. ziarului //
Stejarul. – 2014. – 21 mai. – P. 8-9.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2844. Honceru, Mariana. "Dorul Basarabiei" s-a născut la Botoşani : [interviu cu M.


Honceru, autoarea versurilor cântecului "Dorul Basarabiei", interpretat de Ion Paladi] / con-
semnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 13 mai. – P. 7.

2845. Javelea, Elena. Duetul care a uimit Marea şi Amintirile : [interviu cu E. Javelea,
interpretă de muzică uşoară, participantă la concursul intern. de la Varna, Bulgaria] / con-
semnare: Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 30 mai. – P. 21.

2846. Karizma. Karizma îşi trăieşte viaţa din plin : [interviu cu interpreta de muzică
uşoară] / interviu realizat de Doina Popov // Ziarul naţional. – 2014. – 23 mai. – P. 20.

2847. Ladaniuc, Victor. Cucerind melomanii prin sinceritate : [Valeriu Râşniţă, inter-
pret de muzică de estradă] / Victor Ladaniuc // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 6.

2848. Mathias, Cristina. Moldovenii de la Brio Sonores sunt cei mai talentaţi români :
[trupa Brio Sonores din Chişinău, câştigătoare a showul-ui "Românii au talent"] / Cristina
Mathias // Evenimentul zilei. – 2014. – 19 mai. – P. 8-9.

2849. Mihail, Dinu. Constantin Rusnac. O părere despre un om : [despre creaţia


compozitorului] / Dinu Mihail // Săptămîna. – 2014. – 23 mai. – P. 7.

2850. Nechit, Irina. Vocile strălucitoare de la "Brio Sonores" : [grupul artistic, câştigă-
tor al Marelui Premiu în cadrul concursului "Românii au talent"] / Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 20 mai. – P. 5.

2851. Negru, Lena. Cristina Scarlat, impresionată de "femeia cu barbă" : [despre


Cristina Scarlat, reprezentanta Rep. Moldova la concursul intern. Eurovision Song Contest
2014] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 6 mai. – P. 7.

2852. Negru, Lena. Povestea fondatorului "Brio Sonores" : [pe marginea discuţiei cu
Ion Brătescu, prim-maestru de cor al Teatrului Naţ. de Operă şi Balet "Maria Bieşu"] / Lena
Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 mai. – P. 7.

2853. Pogor, Eugenia. "Acesta este rezultatul muncii mele de o viaţă" : [despre Ana-
stasia Lazariuc, interpretă de muzică uşoară] / Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 6 mai. – P. 7.

2854. Stănilă, Moni. Despre un armean român : [Harry Tavitian, jazzist român] / Moni
Stănilă // Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 14.

2855. По Цою в Кишиневе тоскуют, как и повсюду : [памяти рос. композитора


Виктора Цой (1962-1990)] / подготовил Даниил Дашевский // Молдавские ведомости. –
2014. – 2 мая. – Р. 10. – Содерж.: Горшок, хлам и вода / Виталий Шинкарь ; Герой
времени / Владимир Дубасов : Правильная музыка / Катя Либеркэт.
(Vezi de asemenea Nr 2783-84, 2856)

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

780.6 Instrumente muzicale


2856. Voinescu, Sever. Bach – clavecin sau pian? : [despre instrumentele muz. pen-
tru "Concertul italian" de compozitorul Iohann Sebastian Bach (1685-1750)] / Sever Voinescu
// Evenimentul zilei. – 2014. – 6 mai. – P. 4.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2857. Gherciu, Ana. Regizorul basarabean Dumitru Grosei, Cannes şi cinematogra-
fia autohtonă / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 2 mai. – P. 23.

2858. Lozinski, Marcel. "Comunismul ne-a obligat să revoluţionăm în artă" : [interviu


cu M. Lozinski, regizor polonez de film documentar] / consemnare: Anamaria Onisei // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2014. – 2 mai. – P. 12-13.

2859. Андон, Виктор. Исповедь счастливого человека : [отр. из кн. воспомина-


ний "Репортаж с высоты 80. Исповедь кинематографиста", авт. Виктор Андон, 2012] /
Виктор Андон // Молдавские ведомости. – 2014. – 6 мая ; 8 мая. – Р. 11.

2860. Дарий, Николае. Молдавский "Вий" : [о фильме "Черная магия, или Сви-
дание с дьяволом" по сценарию Георгия Маларчук: интервью с актером Нац. Театра им.
М. Еминеску, Н. Дарий] / записал Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 16
мая. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 2977)

792 Teatru. Artă scenică


2861. Delcea, Cristian. Amurgul secolului Beligan : [despre Radu Beligan, actor ro-
mân] / Cristian Delcea // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 16 mai. – P. 12-13.

2862. Chilianu, Nadine. Singura dorinţă a Zitei Mazur : [cântăreaţă în corul Operei
Naţ. din Chişinău] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30 mai. – P. 5.

2863. Costache, Marius. Pledoarie pentru teatrul independent : [interviu cu M. Cos-


tache, regizor la Teatrul Independent din Bucureşti] / interviu de Aurelia Borzin // Ziarul naţio-
nal. – 2014. – 16 mai. – P. 18.

2864. Cuzuioc, Ion. Vladimir Cobasneanu: O forjerie de artişti : [despre actorul de la


Teatrul Naţional "Mihai Eminescu", profesor la Academia de Teatru, Muzică şi Arte Plastice] /
Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 6.

2865. Lungu-Ţurcanu, Alina. "Nu cred în arta celor ce detestă actorii" : interviu cu
actriţa, regizoarea de teatru şi film A. Lungu-Ţurcanu / interviu realizat de Victoria Popa //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30 mai. – P. 10.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2866. Negru, Lena. "Cântă aici, că aici e casa ta!" : [despre Valentina Naforniţă, so-
prană la Opera de Stat din Viena] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 mai. – P.
9.

2867. Pârlea, Gheorghe. "M-am născut de Sfântul Gheorghe" : [confesiunile lui Gh.
Pârlea, actor la teatrul "Luceafărul"] / consemnare: Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 6 mai. – P. 8.

2868. Pogor, Eugenia. BITEI 2014: "Faceţi teatru, nu război" : [pe marginea ed. a 11-
a a Festivalului Intern. al Artelor Scenice Bienala Teatrului "Eugene Ionesco", 21 mai – 15
iunie 2014, Chişinău] / Eugenia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 22 mai. – P. 7.

2869. Popa, Constanţa. Oscar şi culorile vieţii : [pe marginea spectacolului "Oscar şi
tanti Roz" după romanul lui Eric Emmanuel-Schmitt, prezentată în deschiderea celei de-a XI-
a ed. a BITEI la Teatrul "Eugene Ionesco"] / Constanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. –
23 mai. – P. 10.

2870. Simion, Chris. Chris Simion: "Succesul stă în credinţa mea" : [interviu cu fon-
datoarea companiei de teatru D’Aya, Bucureşti] / consemnare: Anca Simionescu // Evenimen-
tul zilei. – 2014. – 26 mai. – P. 15.

2871. Vieru-Işaev, Maria. Comuna ardeleană Bucerdea Grânoasa – locul de veci al


basarabencei Anastasia Dicescu : [cântăreaţă de operă (1887-1945)] / Maria Vieru-Işaev //
Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 2.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


2872. Căciuleanu, Gigi. "Dragostea este o echilibristică pe scrânciobul vieţii" : [inter-
viu cu G. Căciuleanu, coregraf român] / consemnare: Corina Zorzor // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2014. – 5 mai. – P. 10-11.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


(Vezi Nr 2509)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2873. Furtună, Dorian. Matricea "noi" vs. "ei" în discursul politic: cum apare şi cum
funcţionează : [despre retorica politicii] / Dorian Furtună // Moldova suverană. – 2014. – 29
mai.
811.135.1 Limba română
2874. Butnaru, Valentina. Învăţătorul învăţătorilor : [Nicolae Mâtcaş, cercetător-
filolog] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 mai. – P. 9.

2875. Carauş, Grigore. Povara memoriei : [despre lb. şi lit. rom. în perioada postbeli-
că] / Grigore Carauş // Făclia. – 2014. – 30 mai. – P. 1-2.
217
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2876. Colesnic, Iurie. O lecţie a memoriei pe care am ratat-o : [despre Ioan Doncev,
promotor şi aut. de manuale de lb. română în Basarabia (1821-1885)] / Iurie Colesnic // Tim-
pul. – 2014. – 2 mai. – P. 19.

2877. Cosniceanu, Maria. Boţoc : [despre provenienţa numelui] / Maria Cosniceanu


// Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 25.

2878. Eremia, Anatol. Oronimele (5) : [toponime din spaţiul geografic pruto-nistrean]
/ Anatol Eremia // Natura. – 2014. – Mai (Nr 5). – P. 7. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

2879. Marin, Gh. Brejnev, Ceauşescu, Bodiul şi limba... română / Gh. Marin // Timpul.
– 2014. – 16 mai. – P. 9.

80 de ani de la nașterea lui Anatol Ciobanu, academician, lingvist şi profesor


2880. Afanasiev, Vlad. Academicianul Anatol Ciobanu la 80 de ani / Vlad Afanasiev
// Ziarul de gardă. – 2014. –22 mai. – P. 9.

2881. Butnaru, Valentina. "Partidul meu se numeşte Limba Noastră cea Română" /
Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 16 mai. – P. 15.

2882. Butuc, Petru. Promotor al unei şcoli lingvistice de mare prestigiu / Petru Butuc
// Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 7.

2883. Cazacu, Nicolae. Bălţiul în viaţa profesorului Anatol Ciobanu / Nicolae Cazacu
// Făclia. – 2014. – 16 mai. – P. 14.

2884. Ciubucciu, Vlad. LIKBEZ pentru mancurţi : consacrat octogenarului prof. Ana-
tol Ciobanu / Vlad Ciubucciu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 15 mai. – P. 5.

2885. Codreanca, Lidia. Cea mai preţioasă medalie / Lidia Codreanca // Natura. –
2014. – Mai (Nr 5). – P. 9.

2886. Gherasim, Rodica. La Mulţi Ani, dle Profesor Anatol Ciobanu! / Rodica Ghera-
sim // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 7.

2887. Jitaru, Valentin. Eternă, substanţa inteligenţei / Valentin Jitaru // Făclia. –


2014. – 16 mai. – P. 5.

2888. Marele lingvist Anatol Ciobanu la ceas aniversar : [articole] // Literatura şi


arta. – 2014. – 8 mai. – P. 7. – Conţine: Concepte istorico-metodologice în opera savantului /
Anton Moraru ; Însetoşatul fântânar / Mihai Morăraş ; Cărturar de primă strălucire / Gheorghe
Reabţov ; Distinsul lingvist Anatol Ciobanu – la 80 de ani / Ion Buga ; Lingvistul şi vioara
cuvintelor sale / Lidia Codreanca.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2889. Melniciuc, Ion. Un filolog total / Ion Melniciuc // Literatura şi arta. – 2014. – 8
mai. – P. 1.

2890. Negru, Nina. Profesorul Anatol Ciobanu la vârsta împlinirilor / Nina Negru //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 16 mai. – P. 14.

2891. Tolocenco, Petru Omagiu domnului profesor A. Ciobanu cu prilejul împlinirii a


80 de ani de la naştere / Petru Tolocenco // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 7.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.131 Literatură în limbi italo-romanice
821.131.1 Literatură italiană
2892. Longo, Gaetano. Ferestrele vântului ; Mituri & zei ; Pentagramă ; Scribul ; Ita-
ca & Împrejurimile ; Melancolia fluturelui ; Calendar aztec ; Relaxare : [versuri] / Gaetano
Longo ; trad. din ital. de Nicolae Dabija şi Valentina Corcodel ; grafică de Iurie Braşoveanu //
Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 5.

821.134.2(861) Literatură columbiană


2893. Garcia Marquez, Gabriel. Avem timp : [versuri] / Gabriel Garcia Marquez //
Florile dalbe. – 2014. – 1 mai. – P. 2.

2894. Garcia Marquez, Gabriel. Cel mai frumos înecat din lume : [povestire] / Gabriel
Garcia Marquez // Săptămîna. – 2014. – 30 mai. – P. 8-9.

821.135.1 Literatură română


2895. Bacovia, George. Arminden : [versuri] / George Bacovia // Florile dalbe. –
2014. – 1 mai. – P. 1.

2896. Corbu, Daniel. Răspuns tîrziu şi-ntomnat la scrisoarea poetului George Vultu-
rescu : [versuri] / Daniel Corbu // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 1.

2897. Coşbuc, George. Graiul neamului : [versuri] / George Coşbuc // Evenimentul


zilei. – 2014. – 14 mai. – P. 3.

2898. Deaconescu, Ion. Vis aproape real : [versuri] / Ion Deaconescu // Literatura şi
arta. – 2014. – 8 mai. – P. 1.

2899. Drăgoşanu, Cezara. Cerneală : [versuri] / Cezara Drăgoşanu // Florile dalbe. –


2014. – 29 mai. – P. 1.

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2900. Drăgoşanu, Cezara. Ghinion : [versuri] / Cezara Drăgoşanu // Florile dalbe. –


2014. – 15 mai. – P. 1.

2901. Drăgoşanu, Cezara. Nu am curaj s-o ating! : [versuri] / Cezara Drăgoşanu //


Florile dalbe. – 2014. – 22 mai. – P. 1.

2902. Eminescu, Mihai. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!!! : [versuri] / Mihai Emi-
nescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 mai. – P. 3.

2903. Eminescu, Mihai. Doina : [fragm.] / Mihai Eminescu // Evenimentul zilei. –


2014. – 19 mai. – P. 3.

2904. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Să vorbim româneşte : [versuri] / Bogdan Petri-


ceicu Hasdeu // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 mai. – P. 3.

2905. Militaru, Vasile. Pacea lumii : [versuri] / Vasile Militaru // Literatura şi arta. –
2014. – 1 mai. – P. 1.

2906. Păunescu, Adrian. Doamne, ocroteşte-i pe români! : [versuri] / Adrian Păunes-


cu // Evenimentul zilei. – 2014. – 15 mai. – P. 3.

2907. Păunescu, Adrian. Visătorie : [versuri] / Adrian Păunescu // Evenimentul zilei.


– 2014. – 26 mai. – P. 3.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2908. Anton, Ion. Cetatea Albă : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2014. – 29
mai. – P. 5.

2909. Bajureanu, Ion. Ca o făclie : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –


2014. – 15 mai. – P. 6.

2910. Bajureanu, Ion. Mi-a bătut un om în poartă... : [versuri] / Ion Bajureanu // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 2.

2911. Bajureanu, Ion. Să mă căutaţi... : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta.


– 2014. – 1 mai. – P. 2.

2912. Bajureanu, Ion. Ziua biruinţei : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2014. – 8 mai. – P. 2.

2913. Balan, Dumitru. Cântec de leagăn : [versuri] / Dumitru Balan // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 29 mai. – P. 8.

2914. Bejenaru, Ionela. Nimeni în locul tău ; Eliberează-te! ; Viaţa – o risipă ; Balada
gării : [versuri] / Ionela Bejenaru // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 8.

220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2915. Butnaru, Leo. Călătorie prin propria ta fiinţă : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 16 mai. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2916. Butnaru, Leo. Cocostârc în grevă : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 8 mai. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2917. Butnaru, Leo. Lucruri în sprijinul vârstelor noastre : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 30 mai. – P. 12. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2918. Butnaru, Leo. Peste ani, blocnotesuri în rocadă : (Pagini de jurnal) / Leo But-
naru // Flux. – 2013. – 23 mai. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

2919. Cazacu, Lilia. Bunicul : [eseu] / Lilia Cazacu // Natura. – 2014. – Mai (Nr 5). –
P. 9.

2920. Căpiţă, Ionel. Identitate ; Viaţa mea ; Valurile vieţii ; Vis ferice ; Dor zburător ;
Timp fugar ; Pătaţi de necuraţi ; Dincolo de azi ; Aproapele ; Urma ta ; Ea, viaţa... ; Mereu cu
Dumnezeu ; Geniu nemuritor ; Plânsul tău ; Înţeleptul ; Unul Dumnezeu ; Omul cu Dumnezeu
; Aşa-i viaţa ; Casa de acasă ; Drumul meu ; Rânduiala vieţii ; Fără cadenţă ; Paşi în lumină ;
Pălăria sorţii ; Fruntea sus! ; Cortina vieţii ; Veniţi la mine ; Vai, lume... ; Ochii dragostei ; O
inimă-n zvâcnire ; Dezrobire : [versuri] / Ionel Căpiţă // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. –
P. 5.

2921. Ciocoi, Gheorghe. Sintaxa frunzei netrecătoare : [versuri] / Gheorghe Ciocoi //


Florile dalbe. – 2014. – 22 mai. – P. 2.

2922. Colţun, Gheorghe. Autumnală de primăvară : [versuri] / Gheorghe Colţun // Li-


teratura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 7.

2923. Covrig, Octombrina. Mă doare... : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile dal-


be. – 2014. – 1 mai. – P. 6.

2924. Demenciuc, Nicolae. Generaţia noastră ; Caracter : [versuri] / Nicolae


Demenciuc // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 6.

2925. Doga, Alexandru. Gânsacul ; Omida ; Chelneriţa : [versuri] / Alexandru Doga //


Florile dalbe. – 2014. – 1 mai. – P. 4.

2926. Filip, Iulian. Cireşar cu cireşari, unde v-aţi ascuns, ştrengari? : [versuri] / Iulian
Filip // Florile dalbe. – 2014. – 29 mai. – P. 4.

2927. Gălăţeanu, Alexandru. Eu caut... ; Nostalgie ; Scrisoare ; Odă ; Lampa raţiunii


; Cântă, tu... ; De voi pleca... ; De-ar fi... : [versuri] / Alexandru Gălăţeanu // Univers pedago-
gic pro. – 2014. – 15 mai. – P. 8.

221
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2928. Iachim, Ion. Hemingway ; Un tangou din secolul trecut ; Monologul salcâmului
în floare : [versuri] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2014. – 8 mai. – P. 8.

2929. Josan, Mihaela. Dragă mamă ; Nu plânge ; Tată... ; Mi-e dor şi plouă ; Odă :
[versuri] / Mihaela Josan // Natura. – 2014. – Mai (Nr 5). – P. 5.

2930. Josu, Nina. O ţară liberă : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 8
mai. – P. 3.

2931. Lungu, Raisa. Ultimul vlăstar : [amintiri] / Raisa Lungu // Săptămîna. – 2014. –
23 mai. – P. 9.

2932. Mironov, Filip. Evadări din prinsorile sorţii (4): [povestire autobiogr.] / Filip Mi-
ronov // Săptămîna. – 2014. – 8 mai. – P. 8-9. – Art. 1 : 11 apr.

2933. Negară, Ecaterina. Povaţa Ta : [versuri] / Ecaterina Negară // Florile dalbe. –


2014. – 1 mai. – P. 7.

2934. Popa, Mihai. Eliberarea naţională : [versuri] / Mihai Popa // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 1 mai. – P. 4.

2935. Rusnac, Vladimir. Închinare luminii ; Cred ; Să respirăm... ; Eu vă aştept ; Bu-


nătatea ; A vieţii carte ; Sângele ; Pământul ; Nu ştiu ; În grădina dragostei de viaţă : [versuri]
/ Vladimir Rusnac // Florile dalbe. – 2014. – 22 mai. – P. 8.

2936. Silvestru, Aurelian. Fraţii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. – 2014. – Mai
(Nr 5). – P. 5.

2937. Snegur, Crina. Vals pe tăiş ; Alături de Bacovia ; Era barbară : [versuri] / Crina
Snegur // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 6.

2938. Tarlapan, Efim. Accident ; Lupoaica ; Unui plagiator, născut în zodia maimuţei
; Mariaj ; Inscripţie pe o sită ; Unei pseudovedete : [versuri satirice] ; Corbul şi berbecul :
parodie după Gheorghe Asachi / Efim Tarlapan // Florile dalbe. – 2014. – 29 mai. – P. 8.

2939. Tarlapan, Efim. Din ultimele Satire ; Testament ; România mea, creştină... ;
Republica Moldova are doi mitropoliţi ; Musafirul ; Femeii : [versuri satirice] / Efim Tarlapan //
Timpul. – 2014. – 9 mai. – P. 25.

2940. Tarlapan, Efim. Unui plagiator ; La o antologie ; Însemn ; Imunitate ; Mitologică


; Autoironie ; Dialog ; "Boschetarul" ; La epigrama unui coleg ; Lege ; Gunoiul familial ; Tes-
tament : miniaturi epigramatice ; Testament aforistic / Efim Tarlapan // Literatura şi arta. –
2014. – 15 mai. – P. 4.

2941. Tofan-Bălici, Maria. Ultimul sunet : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi


arta. – 2014. – 22 mai. – P. 6.

222
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2942. Ursache, Silvia. [Ghicitori în versuri] : [din cartea "Un mănunchi de ghicitori
pentru micii cititori" de acelaşi aut., apărută la edit. Silvius Libris, 2014] / Silvia Ursache //
Florile dalbe. – 2014. – 15 mai. – P. 4.

2943. Vâlcu, Mihai. Miracolul : [povestire] / Mihai Vâlcu // Florile dalbe. – 2014. – 15
mai. – P. 8.

2944. Vieru, Galina. M-am înrudit cu tine ; Mocneşte alb jăratic ; Floare de mac ; Anii
ce încep cu luna mai ; Linişte cu globuri ; E-atît de primăvară ; Vecernie ; Al patrulea anotimp
; Detectiv ; Nopţi de ametist ; Miercurea toamnei : [versuri] / Galina Vieru // Literatura şi arta.
– 2014. – 8 mai. – P. 5.

2945. Vieru, Grigore. Formulario (Formular) ; L’uccello (Pasărea) ; La natura di mia


madre (Făptura mamei) : [versuri] / Grigore Vieru ; trad. în ital. de Gaetano Longo // Literatura
şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 5. – Lb. ital.

2946. Vieru, Grigore. Nu am moarte, cu tine nimic... : [versuri] / Grigore Vieru // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 1.

2947. Vieru, Grigore. Кога (Când) ; Писмо до маjка ми (Făptura mamei) ;


Ветуванье (Testament) : [versuri] / Grigore Vieru ; trad. în lb. macedoneană de Paskal
Gilevski // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 5. – În lb. macedoneană.

821.163.3 Literatură macedoneană


2948. Belimace, Constantin. Imnul Aromânilor "Părinteasca Dimândare" : [versuri] /
Constantin Belimace // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 1.

2949. Silian, Rade. Blestem ; Osuar ; Ţâfne ; Răni ; Întristări ; Prorocire ; Destin ;
Leagănul ; Temniţă ; Împărţire ; Ghicitoare : [versuri] / Rade Silian ; trad. de Nicolae Dabija şi
Dina Cuvata // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 5.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2950. Ciobanu, Mircea V. Inspiraţia şi transpiraţia : [despre creaţia literară] / Mircea
V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 9 mai. – P. 18.

2951. Ciobanu, Mircea V. Poetul şi cititorul / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău.


– 2014. – 2 mai. – P. 14.
821.131.1.0 Literatură italiană
2952. Ciobanu, Mircea V. Lecturi danteşti : [interpretarea operei scriitorului Dante
Alighieri (1265-1321): pe marginea comunicării despre "Lectura Dantis" de Laszlo Alexandru,
prof. de la Cluj, prezentată la Univ. de Stat din Moldova] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 30 mai. – P. 14.

223
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2953. Dabija, Nicolae. Poezia viitorului : [despre creaţia poetului ital. Gaetano Longo]
/ Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 5.

821.135.1.0 Literatură română


2954. Averile scriitorilor români : [preluat din sursa Historia.ro] // Moldova suvera-
nă. – 2014. – 7, 8, 13 mai. – Conţine : Luceafărul poeziei române a trăit din chetă în ultimul
an de viaţă ; Sorescu, bursă în SUA ; Demetrescu a murit sărac ; Poet prăbuşit pe caldarâm :
[poetul Ion Nicolescu] ; Slavici dădea meditaţii pentru a se susţine financiar ; Duliu Zamfires-
cu, boierul literaturii române ; Bacovia, poetul care a lăsat în urmă versuri, un pian şi o vioară
; Andrei Mureşanu se stinge în sărăcie ; Rebreanu: "Am patru pogoane cu vie" ; Fără mijloa-
ce materiale : [Ioniţă Scipione Bădescu] ; Ion Creangă făcea negoţ cu tutun ; Bolintineanu a
murit sărac ; Ionescu sau Ionesco ; Pavel Dan, existenţă modestă ; Iosif Vulcan, naşul literar
al lui Eminescu, unul dintre cei mai mari cărturari din istoria Transilvaniei ; Culisele unei prie-
tenii celebre: boemul Topîrceanu şi oportunistul Sadoveanu ; Risipitorul Nichita : [Stănescu].

2955. Cuzuioc, Ion. George Călin: Ambasadorul identităţii naţionale la Chişinău! :


[scriitor şi fondator al rev. "Apollon" din Urziceni, România] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. –
2014. – 1 mai. – P. 5.

2956. Dabija, Nicolae. Istoria se face şi astfel! : [despre contribuţia poetului Daniel
Corbu şi Filomenei Corbu la organizarea celor şase ed. ale Festivalului Intern. de Poezie
"Grigore Vieru"] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 1.

2957. Manea, Norman. "Am plecat din România că era prea interesantă" : [interviu cu
N. Manea, scriitor român, stabilit din anul 1987 în SUA] / consemnare: Cezar Paul-Bădescu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 23 mai. – P. 10-11.

2958. Nedelcea, Tudor. Dicţionarul general al literaturii române : [pe marginea ed. în
7 vol. sub egida Acad. Române] / Tudor Nedelcea // Literatura şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 4.

2959. Negru, Nina. Eroi au fost, eroi sunt încă : [despre creaţia scriitorului Paul Go-
ma] / Nina Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30 mai. – P. 14.

2960. Negru, Nina. Tăcerile fertile ale lui Lucian Blaga : [pe marginea romanului
"Luntrea lui Caron" de Lucian Blaga, Bucureşti edit. Humanitas, 1990] / Nina Negru // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 2 mai. – P. 14.

2961. Petrescu, Camil. Camil Petrescu, Contemporanul nostru. Scrisoare deschisă :


[despre furtul intelectual în domeniul literaturii: publ. în anul 1935, preluată din "Observatorul
cultural", 18 apr. 2014] / Camil Petrescu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 6 mai. – P. 20.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2962. Batâr, Dumitru. O substanţială analiză retrosintetică : [note la cartea "Spaţiu
interactiv pentru Nucleu: dialoguri, interviuri" de Galina Furdui, edit. "Pontos", 2013] / Dumitru
Batâr // Florile dalbe. – 2014. – 1 mai. – P. 3.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2963. Bileţchi, Nicolae. În căutarea adevăratului debut : [despre viaţa şi creaţia scrii-
torului Alexei Marinat] / Nicolae Bileţchi // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 4.

2964. Christi, Aura. Aura Christi: "Să te înzideşti în literatură..." : [interviu cu scriitoa-
rea originară din Rep. Moldova] / consemnare: Olimpiu Nuşfelean // Literatura şi arta. – 2014.
– 1 mai. – P. 4.

2965. Ciocanu, Ion. Romanele lui Dumitru Matcovschi (1) : [pe marginea prozei scrii-
torului] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2014. – 29 mai. – P. 3.

2966. Codreanu, Theodor. De la ochelarii lui Jung la cuvântul biform : [pe marginea
creaţiei scriitorului Victor Teleucă] / Theodor Codreanu // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai.
– P. 4.

2967. Colesnic, Iurie. "...În bătaia crivăţului de la răsărit" : [despre Paul Vataman,
scriitor, folclorist (1899-1942): pe marginea biogr., semnată de fiul scriitorului Octavian Vata-
man] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 23 mai. – P. 19.

2968. Cuzuioc, Ion. Romeo Şcerbina: un pomicultor de cuvinte! : [despre activitatea


publicistului şi scriitorului] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 6.

2969. Dabija, Nicolae. Contemporană cu trandafirii : [despre creaţia poetei Galina


Vieru] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 5.

2970. Dolgan, Liliana. "Bunătatea este marele meu viciu" : [in memoriam Mihail Dol-
gan, critic şi istoric literar (1939-2013)] / Liliana Dolgan // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. –
P. 5.

2971. Gribincea, Vasile. Motive flotante în lirica lui Grigore Vieru. Fugit irreparabile
tempus / Vasile Gribincea // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 8.

2972. Marin, Gheorghe. Mesia românimii : [in memoriam poetului Grigore Vieru] /
Gheorghe Marin // Florile dalbe. – 2014. – 1 mai. – P. 2.

2973. Rusu, Tudor. Longevitatea fizică şi artistică a lui Ion Druţă / Tudor Rusu // Fă-
clia. – 2014. – 16 mai. – P. 6.

2974. Sterniţchi, Olga. Crina Snegur – tânăra poetă din rangul bacovian : [pe margi-
nea creaţiei poetice] / Olga Sterniţchi // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 6.

2975. Sultana Vicol, Mihai. Grigore Vieru îşi împlineşte destinul în nemurire : [pe
marginea celei de-a 6-a ed. a Festivalului Intern. de Poezie "Grigore Vieru", Chişinău – Iaşi,
mai 2014] / Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 5.

225
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2976. Tarlapan, Efim. 1. Dialog : Ion Ciocanu, Efim Tarlapan / Ion Ciocanu, Efim Tar-
lapan. 2. Dialog : Nina Josu, E. Tarlapan / Nina Josu, Efim Tarlapan // Literatura şi arta. –
2014. – 15 mai. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2875)

821.161.1.0 Literatură rusă


2977. Арабов, Юрий. Хвала и хула Марины Цветаевой : [интервью с авт. сцена-
рия фильма "Зеркала", посвящ. рос. поэтессе Марине Цветаевой, Ю. Арабовым] / запи-
сал Никита Карцев // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 8-14 мая. – Р. 14.

821.163.3.0 Literatură macedoneană


2978. Dabija, Nicolae. Poemul continuu : [despre creaţia poetului macedonean Rade
Silian] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 5.

821.51.0 Literatură în limbi ural-altaice


821.512.165(478).0 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
2979. Харламенко, Анна. Очарованный странник : [памяти гагауз. писателя
Дмитрия Кара Чобану (1933-1986)] / Анна Харламенко // Молдавские ведомости. – 2014.
– 8 мая. – Р. 9.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2980. Ciobanu, Bogdan. Popa Cucuteni-Tripolianul : [sit-ul arheol. din satul Buda, ra-
ionul Călăraşi descoperit de scriitorul Nicolae Popa] / Bogdan Ciobanu // Jurnal de Chişinău.
– 2014. – 23 mai. – P. 5.

2981. Popovici, Sergiu. Sergiu Popovici: "Arheologia este o "boală profesională" şi


nu cred că există vreun tratament" : [interviu cu şeful Serviciului arheologie preventivă la
Agenţia Naţ. Arheologică] / consemnare: Lucia Cujbă // Flux. – 2014. – 16 mai. – P. 16.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Bileţchi, Nicolae. În căutarea adevăratului debut : [despre viaţa şi creaţia scriitorului
Alexei Marinat]. – Vezi Nr 2874.

Butnaru, Valentina. Învăţătorul învăţătorilor : [Nicolae Mâtcaş, cercetător-filolog]. –


Vezi Nr 2880.

Colesnic, Iurie. Faţetele destinului... : [despre Marc Bealcovschi, ziarist basarabean


(1881-1951)]. – Vezi Nr 2405.

Colesnic, Iurie. "...În bătaia crivăţului de la răsărit" : [despre Paul Vataman, scriitor,
folclorist (1899-1942). – Vezi Nr 2967.

226
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Colesnic, Iurie. O lecţie a memoriei pe care am ratat-o : [despre Ioan Doncev, promo-
tor şi aut. de manuale de lb. română în Basarabia (1821-1885)]. – Vezi Nr 2967.

Cuzuioc, Ion. Vladimir Cobasneanu: O forjerie de artişti. – Vezi Nr 2864.

Dulgheru, Valeriu. Ion Bostan – omul care a schimbat sensul ştiinţei. – Vezi Nr 2777.

Dulgheru, Valeriu. 80 de primăveri ale profesorului Vlad Demir Caraganciu. – Vezi Nr


2778.

Manea, Norman. "Am plecat din România că era prea interesantă" : [interviu cu N.
Manea, scriitor român, stabilit din anul 1987 în SUA]. – Vezi Nr 2957.

Mannerheim, omul care a ţinut piept lui Stalin şi lui Hitler : [Carl Gustav Emil
Mannerheim, Mareşal al armatei Finlandei (1867-1951)]. – Vezi Nr 2989.
`
Pogor, Eugenia. Basarabeanul care a reconstruit oraşul Odesa din temelii : [Gherman
Pântea (1894-1968), primar al oraşului Odesa între anii 1941-1944)]. – Vezi Nr 2713.

Protestanţi care au schimbat faţa lumii. Jean Calvin. Viaţa şi opera. – Vezi Nr
2431.

Taşcă, Mihai. Petru Ştefănucă, trimis la moarte în dosarul refugiaţilor transnistreni. –


Vezi Nr 3005.

Vieru-Işaev, Maria. Comuna ardeleană Bucerdea Grânoasa – locul de veci al basara-


bencei Anastasia Dicescu. – Vezi Nr 2871.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
2982. Dulgheru, Valeriu. Frăţia slavă şi şovinismul rusesc : [despre originea statelor
slavilor] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 3.

2983. Muhametşin, Farit. Cuvântul de felicitare al Ambasadorului Extraordinar şi


Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse, Farit Muhametşin, cu ocazia celei de-a 69-a aniversări a
Victoriei în Marele Război pentru apărarea Patriei / Farit Muhametşin // Moldova suverană. –
2014. – 8 mai ; Flux. – 2014. – 8 mai. – P. 7.

2984. Демидецкий, Валерий. Валерий Демидецкий: "В сорок пятом победители


вошли в Европу с гордо поднятой головой" : [ интервью с главой представительства
ИТАР-ТАСС в Молдове] / записала Майя Ионко // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 8-14
мая. – Р. 19.

227
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

2985. Мухаметшин, Фарит. Героям великого праздника : поздравлениe Чрезв. и


Полномоч. Посла Рос. Федерации по случаю 69-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне / Фарит Мухаметшин // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 8-14 мая. – Р. 3.

2986. Мухаметшин, Фарит. Поздравление Чрезвычайного и Полномочного По-


сла Российской Федерации Ф.М. Мухаметшина по случаю 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне / Фарит Мухаметшин // Молдавские ведомости. – 2014. –
2 мая. – Р. 1 ; Панорама. – 2014. – 8 мая. – Р. 3.

2987. Шорников, Петр. Петр Шорников: "В научном плане битву за память мы
выиграли, но… : [анализ учебника истории: Енчиу Н. "История. Современная эпоха.
Всемирная история и история румын", 2011: интервью с доцентом Приднестровского
ун-та] / подготовила Майя Ионко // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 30 апр. – 6 мая. – Р.
18.
(Vezi de asemenea Nr 2531, 3008)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


2988. Cernea, Gheorghe. Rusia n-are dreptul istoric asupra Crimeei / Gheorghe
Cernea // Literatura şi arta. – 2014. – 1 mai. – P. 3.

2989. Mannerheim, omul care a ţinut piept lui Stalin şi lui Hitler : [Carl Gustav
Emil Mannerheim, Mareşal al armatei Finlandei (1867-1951): sursa Historia.ro] // Moldova
suverană. – 2014. – 15 mai.

2990. Unteanu, Cristian. Cum s-a trasat frontiera dintre România şi Ucraina / Cristi-
an Unteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 9 mai. – P. 10-11.

2991. Д’Амато, Джузеппе. Как рождался фашизм : [в Италии: ст. итал. журнали-
ста] / Джузеппе Д’Амато // Mк Kн World Weekly. – 2014. – 15-21 мая. – Р. 13.

2992. Инкулец, Вальдемар П. Вальдемар П. Инкулец: "Я ходил в румынскую


школу в Бендерах, говорил на улице с друзьями на русском языке, дома мы общались
исключительно на немецком" : [интервью с внучатым племянником председателя
"Сфатул Цэрий" Иона Инкулец, прожив. в Германии] / записал Николай Менюк // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 16 мая. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 2691, 2985)

94(478) Istoria Republicii Moldova


2993. Adevărul ne va face liberi, doar liberi fiind ne vom putea recupera identita-
tea etnică şi vocaţia europeană : Memoriu al Comunităţii istoricilor din Rep. Moldova //
Literatura şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 2 ; Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 6 mai. – P. 6.
– Au semnat: Anatol Petrencu, Ion Negrei, Gheorghe Palade [et al.].

228
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2994. Bobeică, Alexandru. Anatol Petrencu – promotor fidel al adevărului istoric : [60
de ani de la naşterea istoricului] / Alexandru Bobeică // Ziarul de gardă. – 2014. –22 mai. – P.
9.

2995. Cocârlă, Pavel. Apărător al Istoriei Românilor : (prof. Anatol Petrencu la 60 de


ani) / Pavel Cocârlă // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 23 mai. – P. 15.

2996. Colesnic, Iurie. Evenimentele din 28 iunie privite prin lacrima unui copil : [pe
marginea jurnalului "Zece săptămâni sub ocupaţia sovietică a Basarabiei. 28 iunie 1940 – 5
septembrie 1940" de Gheorghe Raşcu, profesor-geograf] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. –
30 mai. – P. 18.

2997. Cupcea, Polina. Nemţii din Pervomaisc : [despre amprentele populaţiei germ.
în satele din raioanele Căuşeni, Hânceşti şi Cimişlia 1900-1940] / Polina Cupcea // Ziarul
naţional. – 2014. – 2 mai. – P. 8.

2998. Dobândă, Viorica. Mănăstirea Putna: simbol al fiinţării şi spiritualităţii româ-


neşti : (510 ani de la trecerea în eternitate a lui Ştefan cel Mare) / Viorica Dobândă // Făclia. –
2014. – 6 mai. – P. 6.

2999. 202 ani de la marele complot împotriva Moldovei : [despre tratatul de pace
de la Bucureşti între Imperiul Rus şi Imperiul Otoman, 16 mai 1812] // Comunistul. – 2014. –
22 mai. – P. 14-15.

3000. Moraru, Anton. Monumentele colonizatorilor : [context ist.] / Anton Moraru // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 3.

3001. Petrencu, Anatol. Cuvânt despre coleg: Gheorghe Nicolaev la 60 de ani : [cer-
cetător şt. coord. la Inst. de Istorie a Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Anatol Petrencu // Ziarul
de gardă. – 2014. – 1 mai. – P. 8.

3002. Rusu, Dinu. Ciuciulea: locuri pentru ochi şi suflet : [despre istoria satului din ra-
ionul Glodeni] / Dinu Rusu // Natura. – 2014. – Mai (Nr 5). – P. 2.

3003. Taşcă, Mihai. Ce soartă au avut membrii societăţii refugiaţilor transnistreni :


[org. constituite în perioada 1921-1940 în Basarabia] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2014. – 22 mai. – P. 4-5. – Va urma.

3004. Taşcă, Mihai. Masacrul de la Ghiliceni, Dumbrăviţa şi Bocancea din luna mai
1944 : [70 de ani de la evenimentul de ne-supunere a locuitorilor satelor din judeţul Orhei
ordinului militarilor sovietici privind evacuarea de pe linia frontului] / Mihai Taşcă // Adevărul :
ed. de Moldova. – 2014. – 8 mai. – P. 4-5.

3005. Taşcă, Mihai. Petru Ştefănucă, trimis la moarte în dosarul refugiaţilor transnis-
treni : [pe marginea procesului membrilor soc. refugiaţilor transnistreni, anul 1941] / Mihai
Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 23 mai. – P. 4-5. – Contin. Începutul : 22 mai.

229
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

3006. Teriş, Ştefan. Chirianca – requiem pentru Codrii Moldovei : [despre istoria sa-
tului din raionul Străşeni] / Ştefan Teriş // Natura. – 2014. – Mai (Nr 5). – P. 6.

3007. Tomuleţ, Valentin. Profesorul şi istoricul Anatol Petrencu la 60 de ani : [prof. la


Univ. de Stat din Moldova] / Valentin Tomuleţ // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. – P. 2.

3008. Андреева, Елена. 15 фактов о Молдове в годы Второй мировой войны /


Елена Андреева // Молдавские ведомости. – 2014. – 2 мая. – Р. 3.

94(498) Istoria României


3009. Boia, Lucian. Lucian Boia: "Am studiat la Praga, în 1968, la câteva luni după
ce ţara a fost ocupată de ruşi" : [interviu cu istoricul român] / consemnare: Horia Tabacu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 16 mai. – P. 10.

3010. Fruntelată, Nicolae Dan. Sfântul Brâncoveanu şi trădarea la români : 300 de


ani de la martirajul voievodului Constantin Brâncoveanu şi a fiilor săi / Nicolae Dan Fruntelată
// Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 2.

3011. Iancu, Mariana. Amintiri din lagărele siberiene : [pe marginea discuţiei cu Mar-
ta Vasiliu, fostă deportată în Siberia, stabilită în Constanţa] / Mariana Iancu // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 9 mai. – P. 8-9.

3012. Mathias, Cristina. Istoricul Valer Rus: "Mitul Dracula e originar din Braşov" :
[art. dir. Muzeului "Casa Mureşenilor" din Braşov] / Cristina Mathias // Evenimentul zilei. –
2014. – 6 mai. – P. 16.

94(=135.1) Istoria românilor


(Vezi Nr 2987)

230
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Boiştean, Serghei 2705


A Bordeianu, Cătălin 2776
Achiri, Ion 2739, 2908 Bortă, Maria 2731
Adam, Andrei 2626 Borzin, Aurelia 2416, 2825, 2831, 2837, 2863
Afanasiev, Vlad 2880 Bostan, Ion (2777)
Alighieri, Dante 2952 Botnaru, Vasile 2404
Andronic, Dan 2443 Brabete, Florin 2602
Anin, Roman (2407) Braşoveanu, Iurie 2892
Anton, Ion 2908 Brătescu, Ion 2852
Antonov, V. 2729 Breaz, Daniel 2773
Argint, Lucia 2781 Bruc, Iurie 2785
Avornic, Gheorghe 2776 Bruma, Cristina 2750, 2838
Buburuz, Petru 2425
B Bucur, Iancu 2641
Buda, Valentin 2657
Babenko, Oleg 2473 Budeanu, Gheorghe 2832
Bach, Iohann Sebastian (2856) Budza, Oleg 2631, 2635
Baciu, Gheorghe 2740 Buga, Ion 2888
Baconschi, Teodor 2525 Bulat, Olga 2823, 2828, 2833
Bacovia, George 2895 Buliga, Valentina 2728
Badan, Nicolae 2704 Bumacov, Vasile 2658
Bajureanu, Ion 2909-12 Burea, Irina 2699
Balan, Dumitru 2913 Butnaru, Leo 2915-18
Balmoş, Galina 2727 Butnaru, Valentina 2874, 2881
Ban, Ki-moon 2526 Butuc, Petru 2882
Basiul, Valentina 2527 Butuc, Sergiu 2421
Batâr, Dumitru 2962
Băbălău, Victor 2798 C
Bădescu, Ioniţă Scipione (2954)
Băieşu, Nicolae 2787 Calus, Kamil 2578
Băsescu, Traian 2591 Calvin, Jean (2431)
Bâldea, Alexandru 2830 Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei (1693 ;
Bâlea, Octavian 2494 1710-1711) 2460
Bealcovschi, Marc (2405) Caraganciu, Vlad Demir (2778)
Bedon, Elodi 2825 Caramalac, George 2839
Bejenaru, Ionela 2914 Caranciuc, Victoria 2757
Beligan, Radu (2861) Carauş, Grigore 2875
Belimace, Constantin 2948 Cataraga, Tudor (2827)
Bendukidze, Kakha 2465 Catargi, Nicolae 2400
Beniuc, Ludmila (2829) Catargi, Olga (2400)
Bernstein, Serge 2423 Cazacioc, Tiberiu 2820
Bileţchi, Nicolae 2963 Cazacu, Lilia 2919
Bivol, Grigore 2805 Cazacu, Nicolae 2883
Blaga, Lucian 2960 Cazacu, Valentina 2751
Bleahu, Marcian 2789 Căciuleanu, Gigi 2872
Blidaru, Horia 2528 Călin, George (2955)
Bobeică, Alexandru 2994 Căpăţână, Vasile 2774
Boev, Gheorghi 2706 Căpiţă, Ionel 2408, 2474, 2806, 2920
Bogatu, Petru 2587 Ceban, Ion 2796
Boia, Lucian 3009 Ceban, Nina 2632

231
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

Cereş, Ludmila 2402 Creminscaia, Maria 2731


Cernea, Gheorghe 2988 Cristea, Iurie 2753
Chalar, Loren 2438 Cristoiu, Ion 2468
Chicu, Valentina 2769 Crudu, Ion (2715)
Chilianu, Nadine 2579, 2706, 2862 Cuiban, Liliana 2770
Chirlici, Alexei (2798) Cujbă, Lucia 2981
Chişlea, Ion 2648, 2672, 2676-77 Cunev, Veaceslav 2665, 2808
Chivriga, Viorel 2659 Cupcea, Polina 2997
Christi, Aura 2964 Cuvata, Dina 2949
Cimbriciuc, Alexandru 2594 Cuzuioc, Ion 2408, 2841, 2864, 2955, 2968
Ciobanu, Anatol (2880-91)
Ciobanu, Bogdan 2980 D
Ciobanu, Ghenadie (2843) Dabija, Ana 2693
Ciobanu, Maria 2606 Dabija, Nicolae 2406, 2776, 2842, 2892,
Ciobanu, Mircea V. 2399, 2475-77, 2580, 2949, 2953, 2956, 2969, 2978
2950-52 Damaschin, Simion 2424
Ciobanu, Raisa 2776 Damian, George 2563, 2581, 2604
Ciobanu, Victor 2466-67, 2587 Damir, Tamara 2640
Ciobanu, Vlad 2752, 2780 Dan, Pavel (2954)
Ciocan, Iurie 2478 Darie, Marcel 2641
Ciocanu, Ion 2965, 2976 Dascaliuc, Mircea 2404
Ciocoi, Gheorghe 2921 Deaconescu, Ioan 2776
Cioloş, Dacian 2677 Deaconescu, Ion 2898
Ciornei, Vsevolod 2479 Decuseară, Ion 2670, 2678-80
Cirade, Laurent 2840 Delcea, Cristian 2861
Ciubaşenco, Dmitri 2562 Demenciuc, Nicolae 2924
Ciubotaru, Adrian 2456, 2480-81 Deviatkov, Andrei 2564
Ciubucciu, Vlad 2884 Devigne, Luc 2681
Ciucium, Ion 2753 Dicescu, Anastasia (2871)
Ciurea, Cornel 2750 Djuvara, Neagu 2468
Ciuvaga, Natalia 2660 Dobândă, Viorica 2998
Cobasneanu, Vladimir (2864) Dobzeu, Maia 2781
Cocârlă, Pavel 2995 Dodon, Igor 2483-84
Codreanca, Lidia 2885, 2888 Dodon, Victoria 2407, 2490, 2548, 2782, 2790
Codreanu, Constantin 2707 Doga, Alexandru 2925
Codreanu, Theodor 2966 Dolgan, Liliana 2970
Coica, Ala 2627, 2661, 2729 Dolgan, Mihail (2970)
Cojocaru, Veaceslav 2814 Domenti, Oxana 2485
Colesnic, Iurie 2400, 2405, 2775, 2876, 2967, Doncev, Ioan (2876)
2996 Drăgoşanu, Cezara 2899-01
Colţun, Gheorghe 2922 Druţă, Ion (2973)
Coposu, Corneliu 2472 Dughin, A. 2449
Corbu, Daniel 2896, 2956 Dughin, Aleksandr 2441
Corbu, Filomenei 2956 Dulgheru, Valeriu 2777-78, 2807, 2982
Corcodel, Valentina 2892 Dumbrăveanu, Andrei 2529
Corobceanu, Svetlana 2611, 2754 Dumitru, Elena 2520
Cosniceanu, Maria 2877 Dungaciu, Dan 2486
Costache, Marius 2863
Coşbuc, George 2897 E
Covrig, Octombrina 2923
Crâşmaru, Romeo 2482 Efimov, Boris 2814
Creangă, Ion (2954) Eminescu, Mihai 2460, 2902-03

232
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Emmanuel-Schmitt, Eric 2869 Griţco, Nicolae 2770


Engstrom, Hillevi 2565 Grosu, Aneta 2531, 2535, 2537, 2720
Eni, Dumitru 2640 Groza, Vitalie 2647
Eremia, Anatol 2878 Gulca, Ilie 2425, 2492
Eremia, Ion 2754 Gulea, Aurelian 2779
Eţco, Constantin 2797 Gumovschi, Andrei 2668
Eţco, Ludmila 2797 Guţu, Ana 2547
Guzun, Vadim 2531
F
H
Fală, Alexandru 2663
Filarski, Tycho Tobias 2637 Hadârcă, Natalia 2631, 2728, 2732
Filat, Vlad 2487-88, 2566, 2583-85, 2589 Hague, William 2532
Filatov, Oleg (2414) Harrinton-Buhay, Nicola 2533
Filip, Iulian 2926 Hasdeu, Bogdan Petriceicu 2904
Filip, Lucian 2432 Hill, Christopher R. 2568
Filip, Pavel 2665, 2808 Holban, Ion 2798
Fişer, Andrei 2421 Honceru, Mariana 2844
Floria, Andrada 2795 Horoşih, Elena 2489
Florian, Mircea 2418 Hotineanu, Vladimir 2731
Fonari, Victoria 2417 Hrimiuc, Cătălin 2828
Friedman, George 2442-43, 2567
Fruntelată, Nicolae Dan 3010 I
Furtună, Dorian 2873 Iachim, Ion 2928
Fuştei, Nicolae 2412, 2434 Iancu, Mariana 3011
G Ioniţă, Ion M. 2470
Iordan, Nadejda 2757
Gagim, Ion (2783-84) Ivanov, Dumitru 2633
Galben, Dorin 2708
Garcia Marquez, Gabriel 2893-94 J
Gălăţeanu, Alexandru 2927 Jaruzelski, Wojciech (2691)
Gârneţ, Vasile 2444, 2521, 2530 Javelea, Elena 2845
Georgescu, Călin 2457 Jitaru, Valentin 2887
Gheorghiţă, Anatolie 2780 Josan, Mihaela 2929
Gherasim, Rodica 2886 Josu, Nina 2800, 2930, 2976
Gherciu, Ana 2709, 2718, 2857 Juncu, Grigore 2708
Gherman, Natalia 2586, 2605 Jurjiu, Raisa 2758
Ghica, Ion 2460
Ghicov, Adrian 2747-49, 2755-56 K
Ghidirim, Gheorghe (2805)
Gilevski, Paskal 2947 Kant, Immanuel (2417-18)
Gladei, Roger 2710 Karizma 2846
Glib, Nicolae (2842) Kazakpaev, Oirat 2637
Gologot, Corina 2788 Kîrboba, Gheorghi 2706
Goma, Paul 2959 Kolioglo, Valeri 2706
Goncearova, Ecaterina 2609 L
Gonţa, Victoria 2440, 2730
Gorincioi, Tamara 2458 Ladaniuc, Victor 2847
Grosei, Dumitru (2857) Laszlo, Alexandru 2952
Goşu, Armand 2469 Lazariuc, Anastasia (2853)
Grecu, Viorica 2696 Lazurca, Marius 2535
Gribincea, Vasile 2971 Leahova, Irina 2634-37

233
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

Leancă, Iurie 2588, 2665 Moraru, Anton 2888, 3000


Leşco, Alexandru 2547 Morăraş, Mihai 2779, 2888
Liiceanu, Gabriel 2415 Moser, William H. 2569
Lisnic, Ioan (2428) Moşin, Octavian 2427-29, 2786
Litra, Leonid 2579 Moşneag, Victor 2599
Liulenova, Inga 2751 Muhametşin, Farit 2983
Loghin, Vlad 2638, 2656, 2731, 2737 Mungiu Pippidi, Alina 2446
Longo, Gaetano 2776, 2892, 2945, 2953 Munteanu, Elena 2647
Lozinschi, Raisa 2569, 2587-88 Munteanu, Serghei 2771
Lozinski, Marcel 2858 Munteanu, Svetlana 2697
Luchianenco, Fiodor 2593 Munteanu, Valeriu 2594
Lungu, Raisa 2931 Mureşan, Siegfried 2537
Lungu-Ţurcanu, Alina 2865 Mureşanu, Andrei (2954)
Lupea, Ioana 2603 Musteaţă, Sergiu 2781
Lupuşor, Adrian 2663
Luţa, Aurelia 2759 N

M Naforniţă, Valentina (2866)


Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2760
Machiavelli, Niccolo 2420 Nantoi, Oazu 2579
Macovei, Ion 2594 Narîşkin, Serghei 2682
Mamina, Alexandru 2445 Naumescu, Valentin 2447, 2570
Manea, Norman (2957) Nazarbaev, Nursultan 2538
Mannerheim, Carl Gustav Emil (2989) Neamţu, Petre (2841)
Manoilescu, Mihail (2453) Nechit, Irina 2834, 2839, 2850
Manolescu, Nicolae 2403 Nedelcea, Tudor 2958
Marciuc, Silvia 2746 Negară, Ecaterina 2933
Marfin, Pavel 2540 Negrei, Ion 2993
Marian, Ana 2827 Negru, Lena 2844, 2851, 2852, 2866-67
Marin, Gh. 2879 Negru, Nicolae 2539, 2587, 2590, 2608
Marin, Gheorghe 2972 Negru, Nina 2890, 2959-60
Marinat, Alexei (2963) Negulescu, Petre P. 2419
Marşalcovschi, Teo-Teodor 2807 Negură, Petru 2471
Martea, Galina 2741 Nica, Virginia 2658
Matcovschi, Dumitru 2711, 2965 Nicolaev, Gheorghe (3001)
Matei, Iurie 2832 Nicolescu, Ion (2954)
Mathias, Cristina 2426, 2838, 2848, 3012 Nicu, Dan 2459, 2490
Mazur, Zita (2862) Novic, Victoria 2609
Mândâcanu, Virgil 2751, 2759, 2774 Nuşfelean, Olimpiu 2964
Mâtcaş, Nicolae (2874)
Melniciuc, Ion 2408, 2889 O
Mihail, Dinu 2849 Ogrinji, Mihai 2794
Mihailovici, Stela 2716 Oleinic, Alexandru 2491
Mihalache, Mădălina 2435, 2437 Olteanu, Germina 2613
Militaru, Vasile 2905 Onisei, Anamaria 2858
Miliuhin, Dumitru 2770 Osmochescu, Nicolae 2492, 2579
Milza, Pierre 2423 Ostalep, Valeriu 2540
Miron, Ştefan 2401
Mironov, Filip 2932 P
Mistreanu, Tatiana 2763
Mişin, Vadim 2489, 2607 Paalzow, Anders 2782
Mixich, Vlad 2536 Paierele, Valentina 2711
Moldovanu, Ion 2626 Palade, Gheorghe 2993

234
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Palade, Octavian 2761 Rădăuţanu, Sergiu (2775)


Paladi, Ion 2844 Răţoi, Elena 2768
Palihovici, Liliana 2600 Râşniţă, Valeriu (2847)
Palihovici, Sergiu 2712 Reabţov, Gheorghe 2888
Palii, Ina 2799 Recean, Dorin 2717
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2742-43 Reidman, Oleg 2593
Patapievici, Horia-Roman 2416 Reniţă, Alecu 2544, 2790
Paul-Bădescu, Cezar 2957 Rizescu, Andrei 2799, 2840
Păcurariu, Mircea 2430 Rodionov, Dmitri 2448
Pădurariu, Cezar 2591 Rompuy, Herman Van 2527, 2590
Păsat, Dumitru 2417-19 Roşca, Iurie 2441, 2449
Păunescu, Adrian 2906-07 Roşcovan, Serafima 2739
Pântea, Gherman (2713) Rotaru, Liliana 2769
Pârlea, Gheorghe (2867) Rotaru, Liuba 2635
Pâslaru, Vlad 2783 Rotaru, Tatiana 2792
Perchoc, Philippe 2541 Roubini, Nouriel 2573
Petrencu, Anatol 2993, (2994-95), 3001, Rumer, Eugene 2574
(3007) Rus, Valer 3012
Petrescu, Camil 2961 Rusnac, Constantin (2849)
Pistrinciuc, Vadim 2592 Rusnac, Svetlana 2440
Pîslaru, Natalia 2772 Rusnac, Vladimir 2935
Pleşu, Andrei 2422, 2460-61 Rusu, Adrian 2757
Pogor, Eugenia 2494, 2713, 2853, 2868 Rusu, Diana 2545
Pojoga, Ana 2767 Rusu, Dinu 3002
Pop, Alina 2472 Rusu, Inga 2785
Popa, Constanţa 2868 Rusu, Tudor 2410, 2973
Popa, Crina 2698
Popa, Iulius 2395 S
Popa, Mihai 2934 Sârbu, Antonina 2835
Popa, Nicolae 2980 Sârbu, Otilia 2421
Popa, Ruslan 2611 Sârbu, Sergiu 2594
Popa, Victoria 2463, 2714, 2744, 2829, 2865 Scarlat, Cristina (2851)
Popescu, Zinaida 2762 Schliess, Gero 2575
Popescu-Tăriceanu, Călin 2571 Scobioală, Elena 2791
Popov, Doina 2846 Scutaru, Tatiana 2845
Popovici, Angelina 2784 Scutelnicu, Anca 2788
Popovici, Sergiu 2981 Selina, Ana 2634
Portala, Alina 2596 Silian, Rade 2949, (2978)
Postovan, Dumitru 2699 Siloci, Vasile 2628
Potârniche, Mihai 2837 Silvestru, Aurelian 2936
Preaşcă, Ion 2572, 2694 Simion, Chris 2870
Preda, Cristian 2543 Simionescu, Anca 2838, 2870
Prestecu, Evdochia 2757 Snegur, Crina 2937, (2974)
Prisăcaru, Ion 2648 Solomon, Dumitru (2780)
Puiu, Victoria 2697, 2773 Soros, George 2723
Purice, Dorin 2716 Spătaru, Mihaela 2613-14
R Spinei, Ludmila 2764
Spoială, Lucia 2709, 2718-20
Radu, Alina 2478, 2717 Sprînceană, Vitalie 2546
Raicu, Lilia 2642 Stănescu, Nechita (2954)
Raileanu, A. 2770 Stănilă, Moni 2433, 2854
Raşcu, Gheorghe 2996 Stein, Claudius 2421

235
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

Sterniţchi, Olga 2974 Ţâcu, Octavian 2523, 2616-18, 2721


Stratila-Sîrbu, Stela 2635, 2637 Ţîganescu, Olga 2439, 2769
Streleţ, Valeriu 2595, 2615 Ţîrdea, Bogdan 2497, 2619-20
Sturza, Alexandru 2434 Ţugui, Eduard 2498
Sultana Vicol, Mihai 2975 Ţurcanu, Ghenadie 2799
Ţurcanu, Ion 2499
Ș Ţurcanu, Mihail 2413, 2452, 2500-01
Şalaru, Gheorghe 2790 U
Şarco, Vasile 2694
Şcerbina, Romeo (2968) Unteanu, Cristian 2990
Şlicari, Ion 2695 Untilă, Veaceslav 2601, 2722
Şoimaru, Vasile 2458 Ursache, Silvia 2942
Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457- Ursu, Valentina 2487, 2681
1504) (2998) Usatîi, Andrei 2800
Ştefan, Andreea 2586
Ştefăneţ, Igor 2642 V
Ştefănucă, Petru (3005) Valahul, Ioan (2430)
Ştefâniţă, Ion 2825 Vasilcov, Vlad 2649, 2664-65, 2738, 2808
Şupac, Ina 2745 Vasiliţa, Stela 2757
T Vasiliu, Marta (3011)
Vasiliu, Vadim 2404, 2498, 2541, 2547, 2578,
Tabacu, Horia 2830, 3009 2785
Taki, Victor 2450 Vataman, Octavian 2967
Talmaci, Valentina 2732 Vataman, Paul (2967)
Talmaci, Victor 2638 Vâlcu, Mihai 2943
Tarlapan, Efim 2938-40, 2976 Vdovâi, Gheorghe (2806)
Tarlapan, Otilia 2833 Vershbow, Alexander 2548
Tarlev, Vasile 2596 Vieru, Galina 2944, (2969)
Taşcă, Mihai 3003-05 Vieru, Grigore 2945-47, 2971-(72), 2975
Tavitian, Harry (2854) Vieru-Işaev, Maria 2871
Tănase, Constantin 2495 Vîrlan, Maria 2733
Tănase, Silviu 2451 Vlad, Victoria 2576
Teleucă, Victor 2966 Vladei, Veronica 2414
Teodorescu, Vlad 2462, 2543 Vlas, Vlad 2815
Teriş, Ştefan 2602, 3006 Voinescu, Sever 2420, 2453, 2549, 2856
Terzi-Barbăroşie, Daniela 2496 Volontir, Valerie (2410)
Tighineanu, Ion (2395) Vossler, Gunter 2463
Tişmanova, Natalia 2765 Vulcan, Iosif (2954)
Tivadar, Simona 2795 Vulturescu, George 2896
Tofan, Eugenia 2571
Tofan-Bălici, Maria 2941 W
Tolici, Roman 2834 Walesa, Lech 2550
Tolocenco, Petru 2891
Tomac, Eugen 2462, 2547 Z
Tomşa, Sergiu 2769
Tomuleţ, Valentin 3007 Zachmann, Sebastian 2437
Tverdohleb, Aurel (2781) Zamfirescu, Duliu (2954)
Zamura, Elena 2404
Ț Zanosiev, Zaharia 2723
Zorzor, Corina 2872
Ţăranu, Mariana 2780
Ţăruş, Mihai 2831, 2835

236
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

А Ефремов, Артур 2506


Ефрос, Мариана 2644
Аблисимова, Марина 2508, 2555
Альер, Макс 2652, 2674 Ж
Ангелич, Георгий 2804
Ангер, Петер 2683 Жук, Виктор 2508
Андон, Виктор 2859 З
Андреева, Елена 2502, 3008
Антонович, Татьяна 2801, 2803 Замура, Елена 2685
Арабов, Юрий 2977
И
Б
Инкулец, Вальдемар П. 2992
Бабий, Леонид 2816 Инкулец, Ион 2992
Балмош, Галина 2735 Ионко, Майя 2984
Беженару, Елена 2644
Бернардацци, Александр 2826 К
Будза, Олег 2629 Казанский, Александр 2726
Булига, Валентина 2734 Калак, Д. 2464
Бурума, Ян 2551 Калак, Дмитрий 2560, 2650, 2671, 2673
В Кара Чобану, Дмитрий (2979)
Караваев, Сергей 2508
Васильева, Галина 2552, 2724 Карцев, Никита 2977
Венедиктов, Алексей 2411 Кляйн, Гэри 2802
Кляйн, Девора Э. 2802
Г Коваленко, Ирина 2666, 2674, 2819
Габери, Г. 2650 Кожокар, Василе 2816
Гай, Магдалена 2811 Корман, Игорь 2506, 2555
Гарусова, Ольга 2504 Коробан, Юрий 2810
Глазова, Татьяна 2826 Кристев, Семен 2817
Грос, Даниэль 2554 Крымов, Дмитрий 2556
Гурский, Семен 2621 Кунев, Вячеслав 2809-10
Гурэу, Виктор 2643 Куто, Диниш 2396

Д Л

Д’Амато, Джузеппе 2991 Лазэр, Валериу 2666


Дарий, Николае 2860 Ланская, Нелли 2818
Дашевский, Даниил 2855 Ларюшина, Татьяна 2674
Дашевский, Олег 2553, 2804 Лозинская, Милана 2455, 2509, 2734
Дашкевич, Даниил 2503 Лучинский, Кирилл 2508
Девинь, Люк Пьер 2557 М
Девинь, Люк 2684-85
Демидецкий, Валерий 2984 Маларчук, Георгий 2860
Додон, Игорь 2454, 2502, 2505, 2686 Мариан, Борис 2505
Дробот, Сергей 2505 Мариан, Евгений 2557
Дубасов, Владимир 2855 Маринуца, Виталий 2553
Дудогло, Николай 2725 Маценко, Ирина 2669, 2821
Дука, Михаил 2816 Межевич, Николай 2687
Дьяков, Дмитрий 2553 Мельман, Александр 2411
Менюк, Николай 2507, 2812, 2860, 2992
Е Мигулина, Татьяна 2836
Енчу, Н. 2987 Мидриган, Павел 2700

237
Cronica articolelor de gazetă Nr 5-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 5-2014

Моисеев, Сергей 2398, 2809-11 Тодуа, Зураб 2515


Мокану, Виктор 2508 Токарский, Александр 2725
Молдован, Дорин 2813 Токмаков, Виктор 2822
Москалу, Виталий 2803 Торрес, Пилар 2398
Мунтян, Юрий 2557 Тулбуре, Алексей 2516, 2553
Мухаметшин, Фарит 2985-86
У
Н
Узун, Наталья 2506
Назарбаев, Нурсултан 2558 Урсу, Мирча 2644
Най, Джозеф 2397 Устюгова, Наталья 2735
Нантой, Оазу 2509
Неруха, Сергей 2817 Ф
Новрузов, Вугар 2464 Филип, Павел 2809
О Фрунзе, Василиса 2553

Осталеп, Валерий 2510 Х


Отто, Юлия 2675 Харламенко, Анна 2979
П Ц
Парфентьев, Дмитрий 2811 Цветаева, Марина (2977)
Перри, Шон 2802 Цвятков, Николай 2517
Петрова, Ирина 2396 Цой, Виктор (2855)
Пикетти, Томас 2625 Цэбырнэ, К. 2804
Попозогло, Людмила 2822 Цэруш, Михаил 2836
Присэкару, Ион 2651
Ч
Р
Чегаровская, Любовь 2629, 2766
Рейдман, Олег 2598 Чеботарь, Св. 2801
Рогозин, Дмитрий 2561 Чешуев, Виссарион 2688
Рогофф, Кеннет 2625 Чубашенко, Дмитрий 2518-19, 2561, 2577,
Ройтбурд, Елена 2506 2624
Ромпей, Херман Ван 2561
Ш
С
Шарф, Калеб 2793
Семенова, Юлия 2505, 2512 Шваб, Клаус 2689
Середняк, Николай 2812 Шеларь, Галина 2674
Степанюк, Виктор 2513 Шикирлийская, Татьяна 2654-55, 2813
Стиглиц, Джозеф 2824 Шиллер, Роберт 2690
Стратан, Александр 2666 Шинкарь, Виталий 2855
Стурза, Ион 2507 Шмидт, Карл (2504)
Т Шова, Николай 2817
Шорников, Петр 2987
Такий, Александр 2653 Штирбу, Еужен 2508
Тапиола, Пиркка 2560 Шубрт, Зденек 2818
Таран, Ангелина 2816-17
Темрин, Сергей 2813
Тимотин, Марина 2513, 2643-44, 2685, 2700
Тимофти, Н. 2597
Тимошенко, Олег 2514
Ткачук, Марк 2624

238
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Alegeri europarlamentare
3. Comunistul
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Evenimentul zilei
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux
11. Jurnal de Chişinău
12. Literatura şi arta
13. Moldova suverană
14. Natura Nr 5
15. Obiectiv european
16. Renaştere
17. Săptămîna
18. Socialiştii
19. Stejarul
20. Timpul
21. Univers pedagogic pro
22. Vocea poporului
23. Ziarul de gardă
24. Ziarul naţional
25. Возрождение
26. Коммунист
27. Молдавские ведомости
28. Mк Kн World Weekly
29. Независимая газета = Moldova independentă
30. Панорама
31. Социалисты
32. Экономическое обозрение

239
Bibliografia Naţională a Moldovei
Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14,01
Coli ed. 13,18
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 5

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

240