You are on page 1of 226

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 6
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Review.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 6
2014

NBCM
Chişinău 2014

2
MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Recenzii.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 6
2014

CNCM
Chişinău 2014
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Ecaterina Radvan
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Nina Micherin
Ludmila Corghenci
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Recenzii : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi
pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii, 2014 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 6, 2014. – 2014. – 226 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-170-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-171-6 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

4
CUPRINS
CRONICA CĂRŢII ....................................................................................................................................... 11

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................................... 11
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 11
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 11
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 11
005 Conducere şi organizare. Management ................................................................................ 12
08 Poligrafii. Lucrări colective............................................................................................................ 12
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori .............................................................................................. 13
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 13
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 14
32 Politică .......................................................................................................................................... 14
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 15
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 16
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................... 19
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .............................................................................................. 20
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 20
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 30
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 30
51 Matematică ................................................................................................................................... 30
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................................................................. 31
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice........................................................................................ 31
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 32
58 Botanică ........................................................................................................................................ 32
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 33
61 Medicină ....................................................................................................................................... 33
62 Inginerie. Tehnică în general ........................................................................................................ 36
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 37
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite.......................................................................... 38
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 38
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................................................................. 38
73 Arte plastice .................................................................................................................................. 38
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................... 38
78 Muzică .......................................................................................................................................... 39
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 40
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 40
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 40
82 Literatură....................................................................................................................................... 43
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 53
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................... 53
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................... 54
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................... 54
Index de nume .............................................................................................................................. 61
Index de titluri ............................................................................................................................... 65
Index de subiecte ......................................................................................................................... 66
Index geografic ............................................................................................................................. 68
Index editori .................................................................................................................................. 68
ISBN eronat .................................................................................................................................. 69

CRONICA RECENZIILOR .......................................................................................................................... 70

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 70


1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 70
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 70
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 70
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 70
32 Politică .......................................................................................................................................... 70
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 71
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................... 71
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............................................................. 72
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII......................................................................................................... 72
57 Ştiinţe biologice ............................................................................................................................ 72
58 Botanică ........................................................................................................................................ 72
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ .................................................................................................. 72
61 Medicină ....................................................................................................................................... 72
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice... 73
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ............................................................. 74

6
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini .......................................................................................................................................... 74
72 Arhitectură .................................................................................................................................... 74
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ........................................................................... 74
78 Muzică .......................................................................................................................................... 75
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................................................................... 75
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................... 76
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ........................................... 76
82 Literatură....................................................................................................................................... 76
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ............................................................................................................ 81
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................... 81
93/94 Istorie ....................................................................................................................................... 82
94 Istorie generală. Istorie Universală............................................................................................... 82
Index de nume .............................................................................................................................. 84

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................................................................. 87

0 GENERALITĂŢI ................................................................................................................................... 87
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................... 87
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................................................. 87
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor...................................................... 88
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................... 88
02 Biblioteconomie ............................................................................................................................ 88
06 Organizaţii ( în general) ................................................................................................................ 88
069 Muzee .................................................................................................................................... 88
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................................................... 89
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................... 89
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ......................................................................................................................... 89
1/14 Filozofie ..................................................................................................................................... 89
159.9 Psihologie ........................................................................................................................... 89
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................................................................................................................ 90
27 Creştinism. Religie creştină .......................................................................................................... 90
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................... 91
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................... 91
32 Politică .......................................................................................................................................... 91
33 Economie. Ştiinţe economice ....................................................................................................... 93
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................................................................... 96
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 101
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 102
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 102
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 107
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 107
51 Matematică ................................................................................................................................. 107
52 Astronomie. Geodezie ................................................................................................................ 109
53 Fizică .......................................................................................................................................... 109
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 110
57 Ştiinţe biologice .......................................................................................................................... 110
59 Zoologie ...................................................................................................................................... 111
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 111
60 Biotehnologie .............................................................................................................................. 111
61 Medicină ..................................................................................................................................... 111
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 117
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 120
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite........................................................................ 124
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 125
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 125
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ........................................................................................................................................ 126
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 126
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 126
73 Arte plastice ................................................................................................................................ 126
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 127
78 Muzică ........................................................................................................................................ 128
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 130
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 133
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 133
82 Literatură..................................................................................................................................... 135
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 141
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ................................................. 144
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................................................. 144
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 146

8
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 146
Index de nume ............................................................................................................................ 148
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate....... 156

CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ................................................................................................... 157

0 GENERALITĂŢI ..................................................................................................................................... 157


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................................................. 157
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................................................... 157
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................................................. 157
02 Biblioteconomie .......................................................................................................................... 157
06 Organizaţii ( în general) .............................................................................................................. 158
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ........................................................................................ 158
070 Ziaristică. Presă ................................................................................................................... 158
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................................................................................................. 158
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ....................................................................................................................... 158
1/14 Filozofie ................................................................................................................................... 158
159.9 Psihologie ......................................................................................................................... 159
2 RELIGIE. TEOLOGIE .............................................................................................................................. 159
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................................................ 159
3 ŞTIINŢE SOCIALE .................................................................................................................................. 160
31 Statistică. Demografie. Sociologie ............................................................................................. 160
32 Politică ........................................................................................................................................ 161
33 Economie. Ştiinţe economice ..................................................................................................... 178
34 Drept. Jurisprudenţă ................................................................................................................... 185
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................................................................. 187
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................................................ 189
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................................................. 189
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............................................................ 194
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII....................................................................................................... 194
51 Matematică ................................................................................................................................. 195
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ............................................................................................ 195
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ................................................................................................ 195
61 Medicină ..................................................................................................................................... 195
62 Inginerie. Tehnică în general ...................................................................................................... 197
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice. 198
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ..................................................... 200
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie. tehnologii şi procedee în
construcţii ................................................................................................................................... 200
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................... 200
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri.
grădini ........................................................................................................................................ 200
72 Arhitectură .................................................................................................................................. 201
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................................................................ 201
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................................................................. 201
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ......................................................................... 202
78 Muzică ........................................................................................................................................ 202
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ........................................................................................ 203
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .................................................................................................. 205
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie ......................................... 205
82 Literatură..................................................................................................................................... 206
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .......................................................................................................... 214
93/94 Istorie ..................................................................................................................................... 215
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................................................................. 215
Index de nume ............................................................................................................................ 217
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate.................................................................................. 225

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
IUNIE NR 6 JUNE
(1101-1323)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1101. Parmacli, Dmitrii.
Ghidul raţionalizatorului / Dmitrii Parmacli ; Uniunea Inventatorilor şi Raţionalizatorilor
din Rep. Moldova "Inovatorul". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Centrografic"). – 87 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 86 (5 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4245-9-2.
[2014-1278].
- - 1. Invenţii şi descoperiri – Ghiduri.
001.894/.895(036)
1102. Idem în lb. rusă : Справочник рационализатора. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Centrografic"). – 88 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rom. – Bibliogr.: p. 87 (5 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4245-8-5.
[2014-1279].
- - 1. Invenţii şi descoperiri – Ghiduri.
001.894/.895(036)
1103. Доклады итоговой научной конференции профессорско-
преподавательского состава Инженерно-Технического Института за 2013 г. : г.
Тирасполь, 15-17 января 2014 г. / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко ; под. ред.:
Долгова Ю. А. – Тирасполь : Б. и., 2014 (Тип. "Теслайн"). – 167 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9621-7-9.
[2014-1161].
- - 1. Inginerie.
001.89:62(082)
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1104. Chirchina, Olga.
Reţele de calculatoare : (Suport didactic) / Olga Chirchina, Zinaida Ghilan ; Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). –
222 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 200-204 (111 tit.). – 15 ex.
ISBN 978-9975-115-38-4.
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

[2014-1243].
- - 1. Reţele de calculatoare.
004.7(075.8)
1105. Covalschi, Alexandru.
Baze de date Delphi 7 : Suport de curs / Alexandru Covalschi. – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 156 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 156 (12 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-183-2.
[2014-1282].
- - 1. Baze de date Delphi 7.
004.65(075.8)
1106. Munteanu, Svetlana.
Prelucrarea artistică a imaginii la calculator : Suport de curs / Svetlana Munteanu. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 44 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 44 (8 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-186-3.
[2014-1283].
- - 1. Prelucrarea imaginii la calculator.
004.9(075.8)
1107. Компьютерное проектирование : Autodesk Revit Architecture. Основы мо-
делирования : Учебное пособие / Техн. ун-т Молдовы, Фак. градостроительства и архи-
тектуры, Каф. архитектуры ; сост.: Т. Шаргородская, Р. Андроник ; отв. ред.: В. Лунгу. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 66, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 66 (3 tit.). – 50 ex.
[2014-1216].
- - 1. Proiectarea programelor – Arhitectură.
004.415:72.012(075.8)
005 Conducere şi organizare. Management
1108. Губер, Ю. Е.
Организационный и операционный менеджмент : Учебное пособие / Ю. Е. Губер,
В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева-Сенникова ; отв. ред.: В. Ф. Чебан ; Техн. ун-т Молдовы,
Фак. инженерии в механике и транспорта, Каф. инженерии и менеджмента на транспор-
те. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-45-270-0.
Ч. 5 : Управленческие решения. – 2014. – 90, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 90 (13
tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-313-4. – [2014-1206].
- - 1. Management organizaţional.
005.7(075.8)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
1109. "Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences (37 ; 2013 ; Chişinău). The 37th Annual Congress of the American Romanian
Academy of Arts and Sciences (ARA), June 04-09, 2013 : Proceedings / sci ed.: Valeriu
Canţer [et al.]. – Chişinău : Central Publishing House, 2013. – 579 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. of European Political and Econ. Studies "Constantin Stere". – Texte : lb.
rom., engl., fr. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 150 ex.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-53-218-1 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") (în cop. tare).


[2014-1188].
082=135.1=111.1=133.1
1110. "Reformele structurale primordiale necesare dezvoltării competitive a so-
cietăţii din Republica Moldova", conferinţă teoretico-ştiinţifică internaţională (2013 ;
Bălţi). Reformele structurale primordiale necesare dezvoltării competitive a societății din
Republica Moldova : Materialele conf. teoretico-şt. intern., 5-6 apr. 2013 / col. red.: Cuşmir
Vitalie (red.-şef) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 200 p. : graf., tab. ; 24
cm.
Antetit.: Inst. Nistrean de Econ. şi Drept. – Texte : lb. rom., fr., it., alte lb. străine. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-66-396-0.
[2014-1254].
082:001.32(478)=00
087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori
1111. Sainciuc, Lică.
Enciclopedia P. Guitz : Pentru cei care umblă deocamdată sub masă / imagini şi text : Li-
că Sainciuc ; contribuţii: Vasile Sainciuc [et al.] ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a, rev. – [Chi-
şinău] : Cartier, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 71, [1] p. : des. color ; 21 x 25 cm. – (Colecţia
"Cartier Codobelc", ISBN 978-9975-79-893-8).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 1800 ex.
ISBN 978-9975-79-894-5 (în cop. tare).
[2014-1339].
- - 1. Cărţi pentru copii.
087.5
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
1112. Bulgaru, Maria.
Etica în asistenţa socială : (Manual) / Maria Bulgaru, Oleg Bulgaru ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 404 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 296-307 (162 tit.), la sfârşitul cap. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-524-9.
[2014-1288].
- - 1. Etica în asistenţa socială.
174:364(075)
1113. Patraşcu, Dumitru.
Cuget şi zbucium : asupra lumii – genului – neamului – familiei – omului – numelui –
credinţei – educaţiei / Dumitru Patraşcu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio").
– 267 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 265-267 (78 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-115-39-1.
[2014-1244].
- - 1. Filozofie morală. 2. Cuget.

13
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

17
3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1114. Profilul sociodemografic al Republicii Moldova la 20 de ani după adoptarea
Programului de Acţiune de la Cairo / colectiv de aut.: Paladi Gheorghe, Bodrug-Lungu
Valentina, Buciuceanu-Vrabie Mariana [et al.] ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. INCE, Centrul de
Cercetări Demografice, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 144 p. : fig., fot., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al UNFPA (Fondul ONU pentru Populaţie în Rep. Moldova). – 200 ex.
ISBN 978-9975-9799-4-8.
[2014-1350].
- - 1. Dezvoltare demografică – Republica Moldova.
[316.4+612.6](478)
32 POLITICĂ
323 Politică internă
1115. "Politica de stat faţă de minorităţile naţionale şi securitatea în bazinul Mării
Negre", conferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică interna-
ţională "Politica de stat faţă de minorităţile naţionale şi securitatea în bazinul Mării Negre =
Государственная политика в отношении нацменьшинств и безопасность Черноморского
региона" (Chişinău/Comrat, 12-13 mai 2014). – Chişinău : CEP USM, 2014. – 143 p. : tab. ;
21 cm.
Antetit.: Asoc. Istoricilor şi Politologilor "Pro-Moldova". – Tit. paral.: lb. rom., rusă. –
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-536-2.
[2014-1328].
- - 1. Minorităţi etnice – Securitate.
323.15+327.58(082)=135.1=161.1
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Politica de stat faţă de minorităţile naţionale şi securi-
tatea în bazinul Mării Negre". – Vezi Nr 1115.

Ghervas, Stella. Reinventarea tradiţiei: Alexandru Sturdza şi Europa Sfintei Alianţe. –


Vezi Nr 1300.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


1116. National Integrity System Assessment Moldova, 2014 / Maria Ciubotaru, Na-
din Gogu, Mariana Kalughin [et al.] ; coord.: Lilia Carasciuc ; Transparency Intern. Moldova. –
Chişinău : Transparency International Moldova, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 260 p. : fig.,
tab. color ; 29 cm.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. sunt indicaţi la p. 6-a. – Referinţe bibliogr.: p. 252-260 şi în subsol. – Apare cu


sprijinul financiar al European Commission, the East Europe Foundation from the resources
of the Swedish Government and the Min. of External Affairs of Denmark. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-873-6.
[2014-1319].
- - 1. Corupţie – Republica Moldova – Măsuri.
328.185:061.2(478)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de lo-
cuinţe
1117. Albu, Svetlana.
Evaluarea drepturilor asupra proprietăţilor imobiliare : Practicum / Svetlana Albu ; red.
resp.: Svetlana Albu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Cate-
dra Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 170 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 126-127 (13 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-315-8.
[2014-1208].
- - 1. Proprietăţi imobiliare – Drepturi.
332.72:347.214.2(075.8)
1118. Albu, Svetlana.
Piaţa imobiliară : Lucrare ştiinţifico-metodică privind analiza pieţei imobiliare (exemplul
mun. Chişinău) / Svetlana Albu, Ion Albu ; red. resp.: Svetlana Albu ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 142 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 122. – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-308-0.
[2014-1205].
- - 1. Piaţa imobilelor.
332.72(478-25)(075)
336 Finanţe
1119. Zubarev, Victor.
Finanţarea sistemului de arii naturale protejate în Moldova : Studiu analitic / Zubarev
Victor, Bogdan Popa, Michael Appleton ; PNUD Moldova. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 115 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu.
– 200 ex.
ISBN 978-9975-53-341-6.
[2014-1362].
- - 1. Finanţarea ariilor naturale – Republica Moldova.
336.531:502.7(478)

15
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economi-


ei. Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
1120. Левитская, А. П.
Проблемы и тенденции инновационного развития РМ: Региональный аспект : Мо-
нография / Левитская А. П. ; Комрат. гос. ун-т. – Комрат : A&V Poligraf, 2014. – 262 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4266-4-0.
[2014-1251].
- - 1. Dezvoltarea economiei – Inovaţii.
338(478):001.89
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1121. Bologan-Vieru, Otilia.
Regimul juridic al companiilor multinaţionale : [studiu] / Otilia Bologan-Vieru ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra de Drept Intern. şi Drept al Relaţiilor Econ. Intern. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "T-Par"). – 152 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 130-146 (331 tit.). – [300] ex.
ISBN 978-9975-4280-2-6.
[2014-1189].
- - 1. Dreptul companiilor multinaţionale.
341.9:339.92
1122. "Universitas Europaea XXI : Ştiinţa universitară în contextul integrării eu-
ropene. Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi prac-
tică", conf. şt. teoretico-practică intern. (2013 ; Chişinău). Universitas Europaea XXI :
Ştiinţa universitară în contextul integrării europene. Promovarea drepturilor omului în contex-
tul integrării europene: teorie şi practică : Conf. şt. teoretico-practică intern., 18 oct. 2013 /
fondator: Andrei Galben ; red.-şef: Vitalie Gamurari. – [Chişinău] : Universitatea Liberă Inter-
naţională din Moldova, 2013 [Tipogr. "Grafema Libris"]. – 411 p. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. Liberă Intern. din Moldova (ULIM), Inst. Cercetări în Domeniul Protecţiei
Drepturilor Omului (ICDPDO). – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom.,
engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-101-20-2 (în cop. tare).
[2014-1197].
- - 1. Drepturile omului. 2. Integrarea europeană.
341:378(082)=00
1123. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции /
авт.-сост.: Боршевский Андрей, Санду Виктор ; науч. эксперт: Сосна Борис ; Inst. for
Democracy. – Комрат : Б. и., 2014 (Tipogr. ″Elan Poligraf″). – 104 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-66-406-6.
[2014-1259].
- - 1. Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

341.123:343.52
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1124. Compilaţie de acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei
în familie / Centrul de Drept al Femeilor. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. "Bons Offices"]. –
92 p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor
Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID), Fundaţiei OAK.
[2014-1314].
- - 1. Protecţia familiei.
342.7:343.54
1125. Guţuleac, Victor.
Drept contravenţional : Note de curs / Victor Guţuleac, Elena Comarniţcaia ; Inst. de
Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 199
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 193-199 şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4428-7-9.
[2014-1152].
- - 1. Drept contravenţional.
342.9(075.8)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1126. Andronache, Anatolie.
Justiţia Juvenilă : Manual de curs / Anatolie Andronache, Acad. de Poliţie "Ştefan cel
Mare". – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 72 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 71-72 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF. – 700 ex.
ISBN 978-9975-53-337-9.
[2014-1346].
- - 1. Justiţie juvenilă.
343.137.5(075.8)
1127. Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de către subdiviziunile
specializate : [pentru uzul studenţilor] / Marian Gherman, Ion Bodrug, Eugeniu Blîndu [et at.].
– Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare"]. – 416 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 409-416 şi în subsol.
ISBN 978-9975-121-25-5 (în cop. tare).
[2014-1234].
- - 1. Prevenirea infracţiunilor. 2. Infracţiuni – Descoperire.
343.8:343.123.12(075.8)
1128. Odagiu, Iurie.
Particularităţile audierii subiecţilor procesului penal : [pentru uzul studenţilor] / Iurie
Odagiu, Anatolie Andronache ; Acad. "Ştefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep.
Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI). – 142 p. : tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 139-142 (55 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-02-6.
[2014-1235].
- - 1. Procedură penală – Audiere.

17
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

343.12/.13(075)
1129. Puica, Viorica.
Justiţia juvenilă : îndrumar pentru judecători şi procurori / Viorica Puica ; Inst. Naţ. al
Justiţiei. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 101-104. – Apare cu sprijinul financiar al
UNICEF. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-336-2.
[2014-1341].
- - 1. Justiţie juvenilă.
343.137.5(075)
1130. Stati, Vitalie.
Infracţiuni economice : Ghid metodic / Vitalie Stati ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 181 p. : tab. ; 25
cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-516-4.
[2014-1292].
- - 1. Infracţiuni economice.
343.37(075)
1131. Stati, Vitalie.
Infracţiuni economice : Note de curs / Vitalie Stati ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 529 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-71-520-1.
[2014-1293].
- - 1. Infracţiuni economice.
343.37(075.8)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
1132. Chiriţa, Sofia.
Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene în dome-
niul dreptului de autor şi al drepturilor conexe : (Ghid metodic) / Sofia Chiriţa ; Acad. "Ştefan
cel Mare". – Chişinău : Academia "Ştefan cel Mare", 2014. – 101 p. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 97-101 (56 tit.).
ISBN 978-9975-121-27-9.
[2014-1236].
- - 1. Drept de autor.
347.78(478):061EU(075)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1133. Vieriu, Eufemia.
Dreptul muncii : [pentru uzul studenţilor] / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu ; Univ. de
Studii Europene din Moldova. – [Chişinău] : S. n., 2014 (Tipogr. "Contrast-Design"). – 436 p. ;
30 cm.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr.: p. 427-436 şi la sfârşitul cap. – 10 ex.


ISBN 978-9975-4249-5-0 (în cop. tare).
[2014-1326].
- - 1. Dreptul muncii.
349.2(075)
349.3 Drept social
1134. Vieriu, Eufemia.
Dreptul securităţii sociale : [pentru uzul studenţilor] / Eufemia Vieriu, Dumitru Vieriu ;
Univ. de Studii Europene din Moldova. – [Chişinău] : S. n., 2014 (Tipogr. "Contrast-Design").
– 228 p. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 225-228 şi la sfârşitul cap. – 10 ex.
ISBN 978-9975-4249-4-3 (în cop. tare).
[2014-1325].
- - 1. Drept social.
349.3:364(075)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
1135. "Descentralizarea administrativă – componentă a modernizării administra-
ţiei publice din Republica Moldova", conferinţa ştiinţifică (2014 ; Chişinău). Descentrali-
zarea administrativă – componentă a modernizării administraţiei publice din Republica Mol-
dova : Materiale ale conf. şt. a cadrelor didactice din 10 iun. 2014 / col. red.: Aurel
Sîmboteanu [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 196 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative,
Catedra Ştiinţe Administrative. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 40 ex.
ISBN 978-9975-71-534-8.
[2014-1327].
- - 1. Descentralizare administrativă – Republica Moldova.
35.071.6(478)(082)
351/354 Administraţie publică
1136. Borş, Vladimir.
Administraţia publică centrală : Ghid metodic / Vladimir Borş ; Univ. de Stat din Moldo-
va, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative. –
Chişinău : CEP USM, 2014. – 107 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 100-107 (41 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-522-5.
[2014-1289].
- - 1. Administraţie publică centrală.
354(075)
1137. Ghid practic de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socio-
economică = Practical guide for the elaboration of district socio-economic development
strategies / IDIS Viitorul ; elab.: Liubomir Chiriac [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
"Bons Offices"]. – 69 ; 69 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr.: p. 69 (235
tit.). – Apare cu sprijinul financiar Agenţia de Coop. Intern. a Germaniei (GIZ) GmbH.
[2014-1321].

19
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

- - 1. Administraţie publică locală – Strategii de dezvoltare.


352.07=135.1=161.1
1138. Supravegherea de stat a sănătăţii publice în Republica Moldova : (Raport
naţional) / colectiv de aut.: Bahnarel I., Pantea V., Şalaru I. [et al.] ; sub red.: Mihail Pîsla ;
Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, Centrul Naţ. de Sănătate Publică. –
Chişinău : Centrul Naţional de Sănătate Publică, 2014 (Tipografia Academiei de Ştiinţe a
Moldovei). – 241 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 250 ex.
ISBN 978-9975-4027-2-9.
[2014-1239].
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Supraveghere.
351.77:614(478)(047)
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
Военный сектор. – Vezi Nr 1266.
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1139. Asistenţa Socială – un răspuns la problematica grupurilor de risc : (publi-
caţie didactică) / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" ; coord.: Vîrlan Maria. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 325 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap.
ISBN 978-9975-46-181-8.
[2014-1286].
- - 1. Asistenţă socială – Grupuri de risc.
364:316.356.2(075)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1140. Davidescu, Elena.
Pedagogia socială : Suport de curs pentru studenţii specialităţii "Pedagogie socială" /
Elena Davidescu, Valentina Stratan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Catedra Ştiinţe ale
Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 394 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-172-6.
[2014-1287].
- - 1. Pedagogie socială.
37.013.42(075.8)
1141. Organizarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar, primar şi
secundar general : Anul de studii … : Sugestii, recomandări metodologice şi manageriale /
Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Lyceum, 2013 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală") – . –
24 cm. – ISBN 978-9975-4273-1-9.
… 2013-2014. – 2013. – 300 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., bulgară, găgăuză alte lb.
străine. – Bibliogr. la sfârşitul compartimentelor şi în subsol. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-
4273-2-6. – [2014-1175].
- - 1. Organizarea procesului educaţional.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.0=00
1142. Tehnologii educaţionale moderne integrative : [în vol.] / Arbuz-Spatari O.,
Budnic A., Carabet N. [et al.] ; coord. şt.: Virgil Mândâcanu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă"
din Chişinău, Lab. "Bazele Tehnologiei şi Măiestriei Pedagogice". – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Garomont-Studio") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-902-86-1.
Vol. 13. – 2014. – 367 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. - Texte : lb. rom.,
engl. – Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 57 ex. – ISBN 978-9975-115-37-7. – [2014-
1242].
- - 1. Tehnologii educaţionale moderne.
37.0+373.2=135.1=111
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1143. Melnikova, Elena.
Energia şi mediul ambiant : Unele recomandări cu privire la organizarea taberelor eco-
logice de vară pentru elevi / aut.-alcăt.: Elena Melnikova, Natalia Halaim ; trad. şi red.: Iuliu
Nicolae ; Centrul Rep. pentru Copii şi Tineret "Gutta-club" (Moldova), Soc. norvegiană de
ocrotire a naturii Clubul ecologic "Eremurus" (Ucraina). – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 45, [1] p. : fot. color, tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al societăţii norvegiene de ocrotire a naturii şi a Min. Aface-
rilor Externe al Norvegiei. – [1200] ex.
ISBN 978-9975-80-875-0.
[2014-1307].
- - 1. Tabere de vară pentru elevi – Organizare.
37.015:502/504.06
1144. Idem în lb. rusă : Энергия и окружающая среда : Рекомендация по проведе-
нию летнего экологического лагеря для школьников. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 45, [1] p. : fot. color, tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al societăţii norvegiene de ocrotire a naturii şi a Min. Aface-
rilor Externe al Norvegiei. – [1200] ex.
ISBN 978-9975-80-876-7.
[2014-1308].
- - 1. Tabere de vară pentru elevi – Organizare.
37.015:502/504.06
1145. Saranciuc-Gordea, Liliana.
Educaţia ambientală : treapta primară : (ghid metodologic) / Saranciuc-Gordea Liliana,
Ursu Ludmila ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău, Lab. Ecoeducaţie. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Garamont-Studio"). – 210 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 156-159 (78 tit.). – 39 ex.
ISBN 978-9975-115-16-2.
[2014-1201].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1146. Botgros, Ion.
Experimentul – metodă activă de cunoaştere ştiinţifică : Auxiliar didactic la fizică, chi-
mie, biologie / Ion Botgros, Maria Duca, Valentina Mură ; coord. şt.: Ion Botgros ; Inst. de

21
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Ştiinţe ale Educaţiei, Colegiul Financiar-Bancar. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 138, [6] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 138 (22 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-344-7.
[2014-1360].
- - 1. Fizică – Metodica predării. 2. Chimie – Metodica predării. 3. Biologie – Metodica
predării.
37.016.046:[53+54+57]
1147. Gînju, Stela.
Praxiologia ştiinţelor : Suport de curs / Gînju Stela, Cecoi Vasile, Gînju Gheorghe. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 95 p. : fig., h., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 95 (7 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-46-184-9.
[2014-1284].
- - 1. Ştiinţe ale naturii – Metodica predării.
37.016.046:502/504
1148. Interpretarea pieselor muzicale la instrumentele de suflat : Ghid metodic
pentru profesori din învăţământul muzical primar şi mediu de specialitate, elevii colegiilor cu
profil muzical şi studenţii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice / Acad. de Muzică,
Teatru şi Arte Plastice, Fac. Arta Instrumentală, Compoziţie şi Muzicologie, Catedra Instru-
mente Aerofone şi de Percuţie ; elab.: Anatolie Cazac ; red. şt.: Tatiana Berezovicova. –
Chişinău : Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 22 p.
: n. muz. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 18 (14 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0195-1.
ISBN 978-9975-9617-2-1.
[2014-1159].
- - 1. Instrumente de suflat – Metodica predării.
37.016.046:788
1149. Studierea materialului instructive-didactic la instrumentele de suflat : Ghid
metodic pentru profesori din învăţământul muzical primar şi mediu de specialitate, elevii cole-
giilor cu profil muzical şi studenţii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice / Acad. de
Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Fac. Arta Instrumentală, Compoziţie şi Muzicologie, Catedra
Instrumente Aerofone şi de Percuţie ; elab.: Anatolie Cazac ; red. şt.: Tatiana Berezovicova. –
Chişinău : Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 22 p.
: n. muz. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (20 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0194-4.
ISBN 978-9975-9617-1-4.
[2014-1158].
- - 1. Instrumente de suflat – Metodica predării.
37.016.046:788
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1150. Agafian, Rodica.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Evaluarea rezultatelor şcolare : Ghid metodologic / Rodica Agafian, Diana Gatman. –


Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 264 p. : fig., scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 260-264. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4273-4-0.
[2014-1171].
- - 1. Evaluare şcolară.
37.091
1151. "Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe actuale", simpozion
ştiinţific internaţional (2013 ; Chişinău). Cultura profesională a cadrelor didactice. Exigenţe
actuale = Teachers professional culture. Current requirements : Materialele Simp. Şt. Intern.,
16-17 mai 2013, Rep. Moldova, Chişinău / com. de coord.: Cojocaru-Borozan Maia [et al.]. –
[Chişinău] : S. n., [2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă")]. – 535 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., ucr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-149-8.
[2014-1280].
- - 1. Cultură pedagogică.
37.091(082)=00
1152. Déjà Vu : Liceul "Spiru Haret" : [din Chişinău : Promoţia 2014 : Ed. a 4-a : al-
bum] / Liceul Teoretic "Spiru Haret" ; red.: Babără Valeria [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Elan Poligraf"). – 136 p. : fot. ; 28 cm.
70 ex.
ISBN 978-9975-66-404-2 (în cop. tare).
[2014-1257].
- - 1. Liceul "Spiru Haret" din Chişinău – Promoţia 2014.
37.091(478-25)(084.12)
1153. Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor / Nico-
lae Bucun, Lilia Pogolşa, Valentina Chicu [et al.] ; coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 595, [1] p. : tab. ; 31 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Texte : lb. rom., bulg., găgăuză, alte lb. străine. – Re-
ferinţe bibliogr.: p. 595-596 (52 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al reprezentanţei UNICEF în
Rep. Moldova. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-333-1 (în cop. tare).
[2014-1349].
- - 1. Evaluare şcolară – Competenţe specifice.
37.091=00
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1154. Caiet la matematică : clasa 1-a / Lilia Tighineanu, Svetlana Cucoş, Elena Rota-
ru [et al.]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2014]. – 64 p. : des., des. color ; 29 cm. – (Tema
pentru acasă).
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4274-6-3.
[2014-1146].

23
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

373.3:51
1155. Jocuri. Teste. Ghicitori : 5-6 ani / Inesa Tăutu, Stela Gânju, Ala Blaja [et al.]. –
[Chişinău] : Poligraf Design, [2014]. – 72 p. : des., des. color ; 29 cm.
F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4274-4-9.
[2014-1145].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
1156. Murguleţ, Daniela.
ABC Posters : [setul conţine 7 planşe şi 51 cartonaşe : pentru elevii claselor primare] /
Murguleţ Daniela Vasile ; FELF School. – [Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 7
planşe ; 51 f. : il. color ; 33 x 43 cm. – (Colecţia "ELT Posters and Boardgames for Primary
Learners", ISBN 978-9975-916-73-8).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 50-51. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-74-5.
Gratuit. – [2014-1334].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1157. Murguleţ, Daniela.
Clowns : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELF School. –
[Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 41 f. : il. color ; 21 cm. – (Flashcards for
Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 1).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 41. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-64-6.
Gratuit. – [2014-1265].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1158. Murguleţ, Daniela.
Colours : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELF School. –
[Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 37 f. : il. color ; 21 cm. – (Flashcards for
Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 5).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 37. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-65-3.
Gratuit. – [2014-1266].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1159. Murguleţ, Daniela.
Feelings and Emotions : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ;
FELF School. – [Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 13 f. : il. color ; 21 cm. –
(Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 19).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 13. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-67-7.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Gratuit. – [2014-1268].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1160. Murguleţ, Daniela.
Jobs : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELF School. –
[Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 21 f. : il. color ; 21 cm. – (Flashcards for
Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 17 ????).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 21. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-68-4.
Gratuit. – [2014-1269].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1161. Murguleţ, Daniela.
My Toys : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELF School.
– [Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 34 f. : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards
for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 14).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 34. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-72-1.
Gratuit. – [2014-1274].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1162. Murguleţ, Daniela.
Numbers : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELT School.
– [Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 30 f. : il. color ; 21 cm. – (Flashcards for
Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 3 ???).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 30. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-69-1.
Gratuit. – [2014-1270].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1163. Murguleţ, Daniela.
School Supplies : [cartonaşe pentru elevii claselor primare / Daniela Murguleţ ; FELF
School. – [Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 46 f. : il. color ; 21 cm. – (Flash-
cards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 11 ????).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 46. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-70-7.
Gratuit. – [2014-1271].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1164. Murguleţ, Daniela.

25
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

The ABC : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELF School.
– [Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 27 f. : il. color ; 21 cm. – (Flashcards for
Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 7 ????).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 27. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-63-9.
Gratuit. – [2014-1264].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1165. Murguleţ, Daniela.
The Legend of the English Vowels : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela
Murguleţ ; FELF School. – [Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 22 f. : il. color ;
21 cm. – (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 9 ?????).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 22. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-66-0.
Gratuit. – [2014-1267].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1166. Murguleţ, Daniela.
The Missing Letter : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Murguleţ Daniela Vasile
; FELT School. – [Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 32 f. : il. color ; 8 x 11 cm.
– (Flashcards for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 21 ?????).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 32. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-79-0.
Gratuit. – [2014-1335].
373.3
1167. Murguleţ, Daniela.
Toys : [cartonaşe pentru elevii claselor primare] / Daniela Murguleţ ; FELF School. –
[Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 36 f. : il. color ; 21 cm. – (Flashcards for
Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 13 ????).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 36. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei
"Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-71-4.
Gratuit. – [2014-1272].
- - 1. Învăţământ primar.
373.3
1168. Straliuc, Nina.
Jocuri pentru pici voinici : Culegere / Straliuc Nina ; colab.: Nely Martăniuc [et al.]. –
Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 146 p. : des. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 146 (16 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4273-3-3.
[2014-1170].
- - 1. Educaţie preşcolară.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

373.2
1169. Tăutu, Inesa.
Alfabet : Decupez litere. Formez cuvinte / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Poligraf Design,
[2014]. – 64 p. : des., des. color ; 29 cm.
Apare într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4274-0-1.
[2014-1144].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2.016
1170. Tăutu, Inesa.
Matematică : Grupa mare / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Poligraf Design, [2014]. – 64 p. :
des. color ; 29 cm.
Apare într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-9-4.
[2014-1149].
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
373.2:51
1171. Tăutu, Inesa.
Matematică : Grupa medie / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Poligraf Design, [2014]. – 48 p.
: des. color ; 29 cm.
Apare într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-8-7.
[2014-1148].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2:51
1172. Tăutu, Inesa.
Matematică : Grupa mică / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Poligraf Design, [2014]. – 48 p. :
des. color ; 29 cm.
Apare într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4397-7-0.
[2014-1147].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2:51
1173. Tăutu, Inesa.
Matematică : Grupa pregătitoare / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Poligraf Design, [2014]. –
64 p. : des. color ; 29 cm.
Apare într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4205-6-3.
[2014-1143].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2:51
Tehnologii educaţionale moderne integrative. – Vezi Nr 1142.

1174. Ursache, Silvia.

27
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Grădina bunicii / Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – [14] p. : des. color ; 24 cm. – (Eu sunt mic, dar vreau să ştiu).
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-4480-7-9.
[2014-1184].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1175. Ursache, Silvia.
Hai, mămico, la zoo / Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală")]. – [14] p. : des. color ; 17 x 24 cm. – (Eu sunt mic, dar vreau să ştiu).
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-126-00-7 (cartonată).
[2014-1187].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1176. Ursache, Silvia.
În hăţişul pădurii / Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – [14] p. : des. color ; 24 cm. – (Eu sunt mic, dar vreau să ştiu).
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-4480-8-6 (cartonată).
[2014-1185].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1177. Ursache, Silvia.
Livada bunicului / Silvia Ursache. – [Chişinău] : Silvius Libris, [2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – [14] p. : des. color ; 24 cm. – (Eu sunt mic, dar vreau să ştiu).
F. f. de tit. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-4480-9-3 (cartonată).
[2014-1186].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
1178. Viaţa are prioritate : Fişe didactice. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Recla-
ma)]. – [20] f. : fot., il. color ; 22 cm. – (Seria "Caleidoscop").
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [200] ex.
ISBN 978-9975-58-009-0.
[2014-1150].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2
374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii
1179. Manualul formatorului / Inst. Naţ. al Justiţiei ; elab.: Otilia Ştefania Păcurari [et
al.]. – Chişinău : Foxtrot, 2014. – 100, [1] p. : fig., tab., fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 101 (5 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al United States Agency for Intern.
Development (USAID) from the American People, Rule of Law Inst. Strengthening Progr.
(ROLISP). – 500 ex.
ISBN 978-9975-120-27-2.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-1226].
- - 1. Formatori. 2. Educaţia adulţilor.
374.7:316.77(075)
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
1180. Качественное образование всем детям : Сборник материалов по инклю-
зивному и коррекционному образованию в системе МУ "УНО г. Тирасполь" / Мун. учре-
ждение " Упр. Нар. Образования г. Тирасполь" ; сост.: Демидова Л. В., Тануркова Е. И. –
Тирасполь : Б. и., 2014 (Тип. "Теслайн"). – 93, [2] p. : fig., tab., [4] p. fot. color ; 21 cm.
Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9621-8-6.
[2014-1162].
- - 1. Educaţie incluzivă.
376(082)
377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
1181. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo": [din istoria şi acti-
vitatea instituţiei] / colectivul de aut.: Ala Manolache, Svetlana Cobîleanschi, Mariana Ne-
grean [et al.] ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală")]. – 92 p. : fot. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-339-3.
[2014-1347].
- - 1. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie "Raisa Pacalo" din Chişinău – Istorie.
377.8:61(478-25)=135.1=111
1182. Guţu, Irina.
Colegiul Tehnic Feroviar : [din Bălţi] : la 30 de ani de activitate : vremuri, oameni, fapte
/ Guţu Irina ; Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi. – Bălţi : Indigou Color, 2014. – 67 p. : fot., fot.
color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9774-7-0.
[2014-1250].
- - 1. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi – Istorie.
377.36:656.2(478-21)(091)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, 15-
23 noiembrie, 2013. – Vezi Nr 1211-12.

29
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


Копущу, Виктор. Названия традиционных уборов в турецком и гагаузском языках. – Vezi Nr
1240.

Попов, В. Н. История, культура и традиции русского народа. – Vezi Nr 1308.


398 Folclor
1183. Tezaurul folcloric al românilor din Republica Moldova, Ucraina, Federaţia
Rusă. Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de iarnă : (Tipologie. Corpus de texte etnografi-
ce şi folclorice) : [în 2 vol.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; alcăt., introd.,
îngrijirea textelor, coment., glosar de Nicolae Băieşu ; col. red.: Nicolae Băieşu (aut. proiect,
coord., red. resp.) [et al.] ; red. muz.: Victor Ghilaş ; notografie: Cristian Şarban. – Chişinău :
F.E.-P. "Tipografia Centrală", 2014 – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4354-7-5. – Tit. pe cop.:
Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de iarnă.
[Partea] 1-a. – 2014. – 834, [1] p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Min. Culturii al Rep. Moldova, dnei Monica Babuc, Primăriei mun. Chişinău, dlui
Dorin Chirtoacă. – 400 ex. – ISBN 978-9975-4354-8-2. – [2014-1353].
- - 1. Sărbători de iarnă – Republica Moldova – Ucraina – Rusia.
398.332.4(478+477+470)
1184. [Partea] a 2-a. – 2014. – 615 p. : n. muz. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – Note şi comentarii : p. 80-438. – Indici al localităţilor, de nume : p. 517-602. – Apare
cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova, dnei Monica Babuc, Primăriei mun.
Chişinău, dlui Dorin Chirtoacă. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4354-9-9. – [2014-1354].
- - 1. Sărbători de iarnă – Republica Moldova – Ucraina – Rusia.
398.332.4(478+477+470)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
51 MATEMATICĂ
1185. Raischi, Tudoriţa.
Matematică distractivă : pentru copii harnici : clasa a 2-a / Tudoriţa Raischi. – Chişinău
: Lyceum, 2014 (F.E.-P."Tipografia Centrală"). – 96 p. : fig. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4042-3-5.
[2014-1178].
- - 1. Matematică – Teste.
51(075.2)
1186. Raischi, Tudoriţa.
Matematică distractivă : pentru copii harnici : clasa 1-i / Tudoriţa Raischi. – Chişinău :
Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 87, [1] p. : des. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4273-8-8.
[2014-1176].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1187. Raischi, Tudoriţa.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Matematică distractivă : pentru copii harnici : clasa a 3-a / Tudoriţa Raischi. – Chişinău
: Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. : des. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4042-5-9.
[2014-1179].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
512 Algebră
1188. Sârbu, Parascovia.
Teoria quasigrupurilor. Introducere : Note de curs / Parascovia Sârbu ; Univ. de Stat
din Moldova, Dep. Matematici Fundamentale. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 171, [1] p. :
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 171-172 (20 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-533-1.
[2014-1290].
- - 1. Teoria quasigrupurilor.
512.548(075.8)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
547 Chimie organică
1189. Botnaru, Maria.
Chimie organică : Manual pentru clasa a 11-a : Profil real. Profil umanist / Maria
Botnaru, Maria Roman, Eugenia Melentiev ; comisia de evaluare: Maria Cherdevară, Elena
Osadceaia-Mihailov ; ref. şt.: Iacob Guţu ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Lumi-
na, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 208 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
16000 ex.
ISBN 978-9975-65-361-9.
[2014-1352].
- - 1. Chimie organică.
547(075.3)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1190. Schimbarea climei în Republica Moldova: observaţii şi prospecţiuni / Oficiul
"Schimbarea Climei", Min. Mediului al Rep. Moldova. – Chişinău : Bons Offices, 2013. – 17 p.
: fig., tab. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – [2500] ex.
ISBN 978-9975-80-869-9.
[2014-1320]
- - 1. Schimbarea climei în Republica Moldova.
551.583(478)
1191. Уязвимость к изменению климата: Молдавская часть бассейна Днест-
ра : Монография / Р. Коробов, Тромбицкий И., Г. Сыродоев ; Междунар. ассоц. храни-

31
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

телей реки Eco-TIRAS. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 324 p. : des., fot.,
tab. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 313-324 şi în subsol. – Изд. при фин. поддержке Посольства
Финляндии в Бухаресте им ЕЭК ООН. – 600 ex.
ISBN 978-9975-66-397-7 (în cop. tare).
[2014-1255].
- - 1. Schimbări de climă – Bazinul Nistrului.
551.583:504.453(282.247.314)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1192. Alexeiciuc, Angela.
Biologie : Subiecte de pregătire către examenul de Bacalaureat cu indicaţii şi
răspunsuri / Angela Alexeiciuc. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
168 p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4273-9-5.
[2014-1229].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
58 BOTANICĂ
1193. Alexandrov, Eugeniu G.
Dicţionar botanic : român-latin-englez-francez-rus / Eugeniu G. Alexandrov. – Chişinău
: S. n., 2014 [Tipografia AŞM]. – 416, [4] p. ; 25 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 415-417 (50 tit.). – Apare cu sprijinul
financiar al S.C. "Eu-Alex" SRL. – [100] ex.
ISBN 978-9975-62-369-8 (în cop. tare).
[2014-1237].
- - 1. Botanică – Dicţionare.
58(038)=00
1194. Pînzaru, Pavel.
Flora vasculară din Republica Moldova : (Lista speciilor şi ecologia) / Pavel Pînzaru,
Tatiana Sîrbu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 234 p. : il. color, tab. ;
29 cm.
Bibliogr.: p. 191-209 (261 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-115-36-0.
[2014-1183].
- - 1. Flora vasculară din Republica Moldova.
581.5/.9:582(478)
1195. Шабанова, Г. А.
Флора и растительность Буджакских степей Республики Молдова / Г. А.
Шабанова, Т. Д. Изверская, В. С. Гендов ; ред.: Илья Тромбицкий ; Междунар. эколог.
ассоц. хранителей реки "Eco-TIRAS". – Кишинев : Eco-TIRAS, 2014 (Tipogr. ″Elan
Poligraf″). – 324 p. : fot. color, fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 247-252 (91 tit.). – Указ. лат., рум. названий растений : p. 289-323. –
200 ex.

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-66-405-9.
[2014-1258].
- - 1. Flora de stepă – Republica Moldova.
581.5/.9(478)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1196. Compendium de geriatrie : [pentru uzul studenţilor] / Anatolie Negară, Natalia
Blaja-Lisnic, Olga Manciuc [et al.] ; sub red. lui Anatolie Negară ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : [Medicina], 2014. – 360 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 352-360 (126 tit.). – 800 ex.
ISBN 978-9975-113-52-6 (eronat) (în cop. tare).
[2014-1240].
- - 1. Geriatrie. 2. Gerontologie. 3. Patologii la vârstnici.
[612.67:613.98]+616(075.8)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
1197. Eumama : ghid pentru mămici / Asoc. de Medicină Perinatală din Rep.
Moldova, "Mediacorp" SRL. – Ed. a 2-a. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipogr. "Bons Offices"). –
92, [1] p. : fig., fot., tab. color ; 23 cm.
F. f. de tit. – 4000 ex.
Gratuit. – [2014-1313].
- - 1. Sănătatea copilului – Sfaturi practice.
613.952(083.132)
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
1198. Aşevschi, Valentin.
Sanologie şi ecologie umană : [pentru uzul studenţilor] / Valentin Aşevschi, Aurelia
Crivoi ; red. şt.: Lucia Andrieş ; ref. şt.: Constantin Bulimaga [et al.] ; Univ. de Studii Politice şi
Econ. Europene "Constantin Stere", Fac. Ecologie şi Protecţia Mediului, Catedra Manage-
ment şi Securitate Ecologică. – Chişinău : [Universitatea de Studii Politice şi Economice Eu-
ropene "Constantin Stere"], 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 730 p. : fig., fot. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 713-722 (114 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-4449-4-1 (în cop. tare).
[2014-1358].
- - 1. Sanologie. 2. Ecologie umană.
614:574
1199. Eţco, Constantin.
Particularităţile organizării asistenţei medicale primare în condiţiile asigurărilor medica-
le obligatorii în municipiul Chişinău : (Monografie) / Constantin Eţco, Galina Buta ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Econ., Management şi Psiho-
pedagogie în Medicină. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 281 p. : fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 192-206 (165 tit.). – 100 ex.

33
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

ISBN 978-9975-110-04-4.
[2014-1160].
- - 1. Asistenţă medicală primară. 2. Asigurări medicale.
614.2:364.3(478-25)
1200. Olaru, Efim.
Prevenirea incendiilor şi exploziilor : Ciclu de prelegeri / Efim Olaru, Alexandru
Râşcovoi, Mariana Ciobanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii,
Catedra Securitatea Activităţii Vitale. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 194, [4] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 194 (6 tit.). – 50 ex.
[2014-1214].
- - 1. Incendii – Protecţie. 2. Explozii – Protecţie.
614.83/.84(075.8)
616 Patologie. Medicină clinică
Compendium de geriatrie. – Vezi Nr 1196.
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1201. Endocardite infectieuse : Syllabus pour étudiants, résidents, doctorants et
médecins spécialistes / Alexandra Grejdieru, Liviu Grib, Minodora Mazur [et al.] ; IP Univ.
d'État de Médecine et Pharmacie "Nicolae Testemiţanu", Dep. de Médecine Interne, Clinique
Médicale Nr. 3, Discipline de Cardiologie [et al.]. – Chişinău : CEP "Medicina", 2014. – 71 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 62-64 (38 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-49-1.
[2014-1223].
- - 1. Endocard – Diagnostic – Tratament.
616.126-002-07/.08(076.5)
1202. Idem în lb. rusă : Инфекционный эндокардит : Методическое руководство. –
Кишинэу : Издательско-Полиграфический Центр "Medicina", 2014. – 74 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 65-67 (38 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-50-7.
[2014-1224].
- - 1. Endocard – Diagnostic – Tratament.
616.126-002-07/.08(076.5)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie
1203. Auditul clinic al cazurilor de co-infecţie TB/HIV în Republica Moldova =
Chart Audit of cases with TB/HIV co-infection in Moldova / Centrul pentru Politici şi Analize în
Sănătate ; contribuţii : Stela Bivol [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). –
45 ; 43 p.: fig., tab. color ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 400 ex.
ISBN 978-9975-80-874-3.
[2014-1312].
- - 1. Tuberculoză – Republica Moldova – Monitorizare.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[616.24-002.5:616.98:578.828HIV](478)=135.1=111
1204. Tests on otorhinolaryngology / I. Ababii, V. Popa, A. Sandul [et al.] ; Publ.
Inst. State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of otorhinolaryngol-
ogy. – Kishinev : CEP "Medicina", 2014. – 191 p. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-118-51-4.
[2014-1363].
- - 1. Otorinolaringologie – Teste.
616.21(079)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1205. Raba, Tatiana.
Afecţiunile sistemului biliar la copii : Indicaţii metodice pentru studenţi, medici şi rezi-
denţi, cursanţi / Tatiana Raba ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014. – 44 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 45 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-37-8.
[2014-1220].
- - 1. Sistemul biliar la copii – Boli.
616.36-008.8-07/-08-053.2 (076.5)
1206. Raba, Tatiana.
Hepatita cronică virală B, C, D la copii : Indicaţii metodice pentru studenţi, medici rezi-
denţi, cursanţi / Tatiana Raba ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu". – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014. – 32 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 31-32 (27 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-32-3.
[2014-1219].
- - 1. Hepatita cronică virală B, C, D la copii.
616.36-002-07/-08-053.2(076.5)
616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
1207. Agachi, Svetlana.
Rheumatoid arthritis : [recomandări metodice] / Svetlana Agachi, Liliana Groppa, Dani-
ela Cepoi-Bulgac ; Public Inst. State Univ. of Medical and Pharmacy "Nicolae Testemitanu",
Dep. of Rheumatology and Nephrology. – Chişinău : Editorial-Poligraphic Center "Medicina",
2014. – 46 p. : fig. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 45-46 (16 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-118-47-7.
[2014-1221].
- - 1. Reumatism articular.
616.72-002.77(076.5)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase
1208. Cerneţchi, Olga.
Sepsisul în obstetrică şi ginecologie : [pentru uzul studenţilor] / Olga Cerneţchi, Zinaida
Sârbu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Centrul
Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014. – 126 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.

35
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Bibliogr.: p. 116-125 (133 tit.). – 120 ex.


ISBN 978-9975-118-53-8.
[2014-1365].
- - 1. Sepsisul în obstetrică şi ginecologie.
616.94-07/.08:618(075)
618 Ginecologie. Obstetrică
1209. Prematuritatea: aspecte obstetricale şi neonatale : [monografie] / Acad. de Şti-
inţe a Rep. Moldova, Inst. Medico-Sanitară Publ. Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; sub red.: P. Stratulat [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 454 p. : fig., fig., fot. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-120-30-2.
[2014-1246].
- - 1. Perinatologie.
618.3/.4
1210. "Strategia optimizării sistemului perinatal şi asistenţei mamei-copilului în
Republica Moldova", conferinţă naţională (2014 ; Chişinău). Materialele conferinţei naţio-
nale "Strategia optimizării sistemului perinatal şi asistenţei mamei-copilului în Republica Mol-
dova", 12 iun. 2014, Chişinău. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipografia Reclama). – 69 p. : fig.,
tab. ; 29 cm.
Antetit.: Instituţia Medico-Sanitară Publ. Inst. Mamei şi Copilului. – Rez. paral.: lb.
engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex.
ISBN 978-9975-58-022-9.
[2014-1142].
- - 1. Asistenţă perinatală – Republica Moldova.
618-082:614.2(478)(082)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
1211. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţi-
lor, 15-23 noiembrie, 2013 : [a Univ. Tehn. a Moldovei : în vol.] / Univ. Tehn. a Moldovei. –
Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 28 cm. – ISBN 978-9975-45-310-3.
Vol. 1. – 2014. – 460 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-45-311-0. – [2014-1203].
- - 1. Inginerie.
62+378.662(478-25)(082)=135.1=111=161.1
1212. Vol. 2. – 2014. – 493 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex. – ISBN 978-9975-45-312-7. – [2014-1204].
- - 1. Inginerie.
62+378.662(478-25)(082)=135.1=111
620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale ener-
getice. Economie energetică
1213. Bălan, V.
Rezistenţa materialelor : Îndrumar metodic pentru efectuarea lucrărilor de calcul / V.
Bălan, N. Sveatenco ; red. resp.: V. Dulgheru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie şi Ma-

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nagement în Construcţia de Maşini, Catedra Bazele Proiectării Maşinilor. – Chişinău : Tehni-


ca-UTM, 2014 – . – 20 cm.
Partea 1-a. – 2014. – 124, [2] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr.: p. 124 (11 tit.). – 50 ex. – [2014-1211].
- - 1. Rezistenţa materialelor.
620.17(076.5)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie meca-
nică
621.3 Electrotehnică
1214. Бежан, Н.
Электропитание устройств связи : Электронные лекции / Бежан Н., Морозова В.,
Немеренко Л. ; отв. ред.: Бежан Н. ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и менеджмен-
та в электронике и телекоммуникаций. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 20 cm.
Ч. 2-я. – 2014. – 35 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 35 (5
tit.). – 50 ex. – [2014-1218].
- - 1. Electronică.
621.38+654(076)
1215. Ч. 6-я. – 2014. – 46, [1] p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr.: p. 46 (6 tit.). – 50 ex. – [2014-1217].
- - 1. Electronică.
621.38+654(076)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI
ALE VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
633 Cultura plantelor de câmp
1216. "Rezultatele şi perspectivele cercetărilor la cultura plantelor de cîmp în
Republica Moldova", conferinţă ştiinţifico-practică (2014 ; Chişinău). Materialele confe-
rinţei ştiinţifico-practice consacrate aniversării a 70-a a fondării ICCC "Selecţia" "Rezultatele
şi perspectivele cercetărilor la cultura plantelor de cîmp în Republica Moldova", Bălţi, 20 iun.
2014 / red. resp.: Vozian Valeriu. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
511 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, IP Inst. de Cercetări pentru Culturile de Cîmp
"Selecţia". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-343-0 (în cop. tare).
[2014-1342].
- - 1. Plante de câmp – Republica Moldova – Cercetări ştiinţifice.
633(478):001.89(082)=135.1=161.1
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
1217. Ghidul piscicultorului-fermier : Informativ-ilustrat / Marin Usatîi, Ion Toderaş,
Nicolae Şaptefraţi [et al.] ; red.: Miron Ionel ; Inst. de Zoologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei.
– Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 104 p. : fig., tab. color ; 22 cm.

37
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Bibliogr.: p. 103-104 (24 tit.). – Lista speciilor de peşti din bazinele acvatice piscicole
ale Rep. Moldova : p. 84-87. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-357-7.
[2014-1337].
- - 1. Piscicultură – Ghiduri.
639.3(036)
654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
Бежан, Н. Электропитание устройств связи. – Vezi Nr 1214-15.
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
1218. Vinificaţia contemporană : [monografie] / Ion Luca, Dumitru Lupei, Maria
Fărîmă [et al.] ; red.: Gicu Chiriţă. – [Chişinău] : Bons Offices, [2014]. – 168 p. : fig., fot. color,
tab. ; 25 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei de Dezvoltare Austriacă (ADA). – [150] ex.
ISBN 978-9975-80-824-8 (în cop. tare şi supracop.).
[2014-1317].
- - 1. Vinificaţie.
663.2
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1219. Boldureanu, Ana.
Moneda otomană în Moldova : în perioada 1512-1603 / Ana Boldureanu ; Acad. de şti-
inţe a Moldovei, Muz. Naţ. de Istorie a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 191 p. : h., planşe, tab. ; 25 cm. – (Seria Biblioteca "Tyragetia" ; 24 / coord.: Eu-
gen Sava, Aurel Zanoci).
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 135-143. – List of il.: p. 162-163. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-773-9 (în cop. tare).
[2014-1316].
- - 1. Moneda otomană în Moldova – Istorie.
737+94(478)"1512/1603"
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1220. Bienala internaţională "Gravură" : ediţia a 3-a – 2013 / Uniunea Artiştilor Plas-
tici din Rep. Moldova, Secţia Grafică ; com. de org.: Alexandru Ermurache [et al.] ; fot.: Gelu
Negură [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 37, [3] p. : fot., reprod.
color ; 21 x 22 cm.
[800] ex.
ISBN 978-9975-80-863-7.
[2014-1318].
- - 1. Gravură – Expoziţii.
762.1:061.4

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1221. Келеш, Константин Васильевич.


Биография : немного о себе… = Biografia : puţin despre mine… = Biography : a little
about me… = Bioygrafi : hakkimda biraz… [альбом графических работ] / Константин
Васильевич Келеш ; худож. оформ.: Елена Келеш, Владимир Ергогло ; фото: Галина
Голя и Корнел Банташ. – [Изд. 2-е]. – [Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. ″Elan Poligraf″)]. –
196, [2] p. : des. ; 22 x 31 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – Спонсоры : Влах Сергей Федорович,
дир. фирмы "SI DEMIR-AGRO" SRL (Молдова). – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-395-3 (în cop. tare şi supracop.).
[2014-1253].
- - 1. Grafică.
76(084)
78 MUZICĂ
1222. Caflers, Elvira.
Méthode de piano : pour débutants : [în 2 vol.] / Elvira Caflers, Natalia Godbillon ; il.:
Inna Britcova. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 29 cm. – (Actuelle, progressive et
accessible). – ISBN 978-9975-72-081-6.
Vol. 1. – 2014. – 155, [3] p. : des. color, n. muz. – 5000 ex. – ISMN 979-0-3480-0199-
9. – ISBN 978-9975-72-292-6. – [2014-1230].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2
1223. Vol. 2. – 2014. – 108, [2] p. : des. color, n. muz. – 5000 ex. – ISMN 979-0-3480-
0200-2. – ISBN 978-9975-72-299-5.– [2014-1231].
- - 1. Muzică pentru pian.
786.2
1224. Лапикус, Анатолий.
Психологические аспекты камерно-ансамблевого исполнительства : Методиче-
ская разработка для специальностей: Фортепиано, Оркестровые инструменты / Анато-
лий Лапикус, Юрий Махович ; науч. ред.: Елена Мироненко ; Акад. музыки, театра и
изобразит. искусств, Каф. спец. фортепиано и камерного ансамбля. – Кишинев : Б. и.,
2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 27 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (23 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-02-0.
[2014-1156].
- - 1. Muzică de cameră – Arta interpretării.
785.7(076.5)
1225. Мироненко, Елена.
Композиторское творчество в Республике Молдова на рубеже ХХ–XXI веков :
(инструментальные жанры, музыкальный театр) : [монография] / Елена Мироненко ;
отв. ред.: Кочарова Галина Вартановна. – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Primex Com"). –
464 p. : n. muz., tab. ; 21 cm.
Rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 355-377 (311 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISMN 979-0-3480-0189-0.
ISBN 978-9975-110-03-7.
[2014-1157].

39
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

- - 1. Artă componistică din Republica Moldova.


782/785(478)
1226. Мунтян, Галина.
Арии и романсы из репертуара Михаила Мунтяна: исполнительский анализ : На-
учно-методическая работа / Галина Мунтян ; науч. ред.: В. Ткаченко ; Акад. музыки,
театра и изобразит. искусств, Каф. фортепиано и камерного ансамбля. – Кишинёв : Б.
и., 2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 40 p. : n. muz. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 40 (13 tit.) şi în text. – F. f. de tit. – 30 ex.
ISMN 979-0-3480-0184-5.
ISBN 978-9975-4428-9-3.
[2014-1154].
782(076.5)
1227. Мунтян, Галина.
Значение методико-педагогических принципов Генриха Нейгауза и их примене-
ние на практике. Вокальный цикл М. Мусоргского "Детская" : Научно-методические
рекомендации для студентов-пианистов и вокалистов / Галина Мунтян ; науч. ред.:
Елена Мироненко ; Акад. музыки, театра и изобразит. искусств, Каф спец. фортепиано
и камерного ансамбля. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Primex Com") – 28 p. : n. muz. ;
21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 27 (5 tit.) şi în text. – F. f. de tit. – 30 ex.
ISMN 979-0-3480-0182-1.
ISBN 978-9975-4428-8-6.
[2014-1153].
784.02(076.5)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1228. Burciu, Mihai-Ionuţ.
Flacăra Olimpică : ghid / Mihai-Ionuţ Burciu ; co-aut.: Anatolie Popuşoi [et al.] ; trad.:
Ana Maria Stratu ; coord.: Lucia Juravschi ; Comitetul Naţ. Olimpic al Rep. Moldova. – Chişi-
nău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 138, [1] p. : fot. color ; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Text parţial paral.: lb. rom., engl. – F. f. de tit. – 11000
ex.
ISBN 978-9975-66-380-9.
[2014-1252].
- - 1. Jocurile Olimpice.
796.032.2(036)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
1229. "Probleme de filologie şi traductologie", simpozion naţional (2013 ; Chişi-
nău). Simpozionul Naţional "Probleme de filologie şi traductologie", 6 decembrie 2013 / resp.
ed.: Svetlana Dzechis. – Bălţi : Indigou Color, 2014. – 246 p. : fig., tab. ; 20 cm.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Litere, Catedra de Filologie En-
gleză şi Germană. – Texte, rez.: lb. rom., engl., germ., alte lb. străine. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 38 ex.
ISBN 978-9975-9581-3-4.
[2014-1249].
- - 1. Filologie. 2. Traductologie.
[80/81'25+821.09+37.016.046](082)=00
1230. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Symposia masterandum et
studentium : Materialele sesiunii ştiinţifice din 26 apr. 2013 / Univ. Liberă Intern. din Moldova ;
dir. publ.: Ana Guţu ; coord. şt.: Elena Prus ; red. şef: Ludmila Hometkovski. – Chișinău :
ULIM, 2014 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-124-40-9.
Seria: Filologie. – 2014. – 98 p. : tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-124-41-6. – [2014-1199].
- - 1. Filologie.
80/81:378.4(478-25)(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba engleză
1231. English : preparatory tests for the 9th form / Nelli Ceciui, Galina Paciu, Marina
Belaia [et al.]. – [Chişinău] : Lyceum, [2014] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 84 p. : tab. ; 24
cm. – (Absolvire).
3000 ex.
ISBN 978-9975-4273-5-7.
[2014-1172].
- - 1. Limba engleză – Teste.
811.111(079)
811.133.1 Limba franceză
1232. Ciobanu, Zinaida.
Le plaisir de lire en français : La compréhension écrite au collège : Niveau A1-A2 :
(classe de 6-e) : (21 textes pour entraîner et évaluer tes compétences communicatives) /
Zinaida Ciobanu, Iulia Atanasov. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64
p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-350-8.
[2014-1355].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1+821.133.1.09(075.3)
1233. Petcu, Tatiana.
Pratiques de classe pour l'épreuve certificative de la 9-ième / Tatiana Petcu, Valentina
Lica. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. : tab. ; 24 cm. – (Ab-
solvire).
3000 ex.
ISBN 978-9975-4273-6-4.
[2014-1173].
- - 1. Limba franceză – Teste.

41
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

811.133.1(079)
1234. Petcu, Tatiana.
Pratiques de classe vers l’examen de baccalauréat / Tatiana Petcu, Valentina Lica. –
Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. : tab. ; 24 cm. – (Bacalaure-
at).
3000 ex.
ISBN 978-9975-4273-7-1.
[2014-1174].
- - 1. Limba franceză – Teste.
811.133.1(079)
811.135.1 Limba română
1235. Bulgăr, Gheorghe.
Dicţionar de sinonime / Gheorghe Bulgăr. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Combinatul Poli-
grafic). – 271 p. ; 14 x 20 cm. – (Colecţia "Dicţionare şcolare").
[3000] ex.
ISBN 978-9975-67-937-4 (în cop. tare).
[2014-1181].
- - 1. Limba română – Dicţionare.
811.135.1'374.2'373.421
1236. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona
Timuţa. – [Chişinău] : Bons Offices, 2014. – 79, [1] p. : il. ; 24 cm. – (Calea spre
performanţă).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-80-805-7.
[2014-1315].
811.135.1(075.2)
1237. Granaci, Lidia.
Limba şi literatura română : Manual pentru elevii claselor 1 din şcolile cu instruire în
limba rusă / Lidia Granaci, Tatiana Callo ; comisia de evaluare: Tamara Cristei [et al.] ; des.:
Violeta Zabulica, Radu Diordiev ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. rev. – Chişinău : Arc,
2014 (Combinatul Poligrafic). – 93, [2] p. : des. color ; 26 cm.
Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep.
Moldova. – [10000] ex.
ISBN 978-9975-61-802-1.
[2014-1182].
- - 1. Limba română pentru alolingvi. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1'243+821.135.1.09(075.2)
1238. Limba română : caiet de exerciţii lexico-gramaticale şi de înţelegere după lectu-
ră : pentru studenţi străini / V. Costin, D. Corobcean, D. Ceoban [et al.] ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Secţia Pregătire Preuniversitară. – Chişinău :
CEP "Medicina", 2014. – 316 p. : fig., tab. ; 29 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-118-52-1.
[2014-1364].

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811.135.1'243(076.5)
1239. Limba şi literatura română : manual pentru clasa a 11-a a instituţiilor cu preda-
re în limba rusă / Larisa Guza, Mihai Olenschi, Tamara Cazacu [et al.] ; comisia de experţi:
Elena Sicorschi [et al.]. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 287
p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Mariana Marin, ISBN 978-
9975-79-896-9).
6000 ex.
ISBN 978-9975-79-779-5.
[2014-1323].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică ţi interpretare.
[811.135.1+821.135.1.09]'243(075.3)
811.161.1 Limba rusă
Горшкова, Р. Ф. Русская литература. Русский язык. – Vezi Nr 1289.
811.512.161 Limba turcă
1240. Копущу, Виктор.
Названия традиционных головных уборов в турецком и гагаузском языках / Вик-
тор Копущу ; науч. консультант: Дмитрий Насилов ; редкол.: Пашалы П. М. [и др.] ; На-
уч.-Исслед. Центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Б. и., 2014 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 48 p. : fot., fot. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 31-32 (35 tit.) şi în subsol. – Изд. при фин. поддержке Исполкома Гагау-
зии. – 200 ex.
ISBN 978-9975-66-398-4.
[2014-1256].
- - 1. Limba găgăuză – Denumiri de îmbrăcăminte naţională. 2. Limba turcă – Denumiri
de îmbrăcăminte naţională.
[811.512.161+811.512.165]'373+391(=512.161)(=512.165)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1241. Медицинские анекдоты / из коллекции профессора С. К. Матковского. –
Кишинэу : Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 159, [1] p. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-327-0.
[2014-1345].
- - 1. Anecdote.
821-36
821.111 Literatură engleză
1242. Woolf, Virginia.
Trei guinee : Eseu / Virginia Woolf ; trad. din engl. de Camelia Boca ; cop.: Vitalie
Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 211, [1] p. ; 20
cm. – (Colecţia "Cartier Popular" / coord. de Gheorghe Erizanu).
Tit. orig.: Three Guineas. – 500 ex.

43
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

ISBN 978-9975-79-887-7.
88,00 lei. – [2014-1301].
- - 1. Eseuri.
821.111-4 Woolf
821.111(73) Literatură americană în limba engleză
1243. Rand, Ayn.
Revolta lui Atlas : Roman : [în vol.] / Ayn Rand ; trad. din engl. de Vlad Pojoga ; cop.:
Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, [2014] (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – (Colecţia
"Cartier clasic" / coord. de Dorin Onofrei). – ISBN 978-9975-79-885-3.
Vol. 1 : Noncontradicţia. – 2014. – 423, [1] p. – Tit. orig.: Atlas Shrugged. – [1000] ex. –
ISBN 978-9975-79-886-0 (în cop. tare şi supracop). – 144,00 lei. – [2014-1322].
- - 1. Romane.
821.111(73)-31=135.1
821.112.2 Literatură germană
1244. Nuzbroh, Leonid.
Salcâmul din Cahul : opere alese / Leonid Nuzbroh ; cop.: Veaceslav Popovschi. –
Chişinău ; Israel : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 206 p. ; 21 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-53-353-9 (în cop. tare).
[2014-1357].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.112.28 Nuzbroh 2+821.112.28-3=135.1 Nuzbroh

821.135.1 Literatură română


1245. Bârcă, Tache.
Cu norii în cap : [microroman] / Tache Bârcă ; des. de Margareta Chiţcatâi. – Chişinău :
Prometeu, 2013 (Tipogr. "Arva Color"). – 136 p. : des. ; 20 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-919-98-2.
[2014-1277].
- - 1. Romane.
821.135.1-31 Tache
1246. Eminescu, Mihai.
Poezii / Mihai Eminescu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a. – [Chişinău] : Cartier,
2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 196, [4] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Popular" / coord. de
Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-879-2.
56,00 lei. – [2014-1302].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Eminescu
1247. Ichim, Dumitru.
Grădina Reginei Izvana : Poeme de dragoste / Dumitru Ichim ; graf.: Stela Roman. –
Chişinău : Cuvântul, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 199 p. : des. ; 22 cm.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

500 ex.
ISBN 978-9975-53-340-9 (în cop. tare).
[2014-1348].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Ichim
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1248. Bazatin, Veronica.
Dacă ai un vis… : Poezii / Veronica Bazatin ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 116, [3] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-536-8.
[2014-1248].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Bazatin
1249. Bucşa, Alexei.
O inimă înflăcărată : [versuri] / Alexei Bucşa. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Po-
ligraf"). – 42 p. ; 10 x 14 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-66-401-1.
[2014-1263].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Bucşa
1250. Căpăţînă, Olga.
Afghanistan – Raza mea sălbatică de soare : [roman : în vol.] / Olga Căpăţînă ; cop.,
graf.: Eduard Stahi ; graf.: Natalia Nistor ; fot.: Vladimir Furtună, Andrei Voitiuc. – Chişinău :
Pontos, 2014 (Tipografia Reclama) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-51-541-2.
Vol. 1. – 2014. – 273, [1] p. : des., fot. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-51-542-9 (în
supracop.). – [2014-1294].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Căpăţînă
1251. Idem în lb. rusă : Афганистан – Мой дикий солнечный луч : [roman : în vol.]. –
Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama) – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-51-397-5.
Том 1. – 2014. – 282 p. : des., fot. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-51-410-1. – [2014-
1295].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Кэпэцынэ
1252. Chircă, Lucica.
Cutezanța gândului : [versuri] / Lucica Chircă ; cop.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc,
2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 157, [1] p. ; 20 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-61-809-0.
[2014-1304].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Chircă
1253. Ciobanu, Tudor.

45
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Fenta veselă : (poveţe pentru fotbalişti) : [tablete literare] / Tudor Ciobanu ; imagini :
Grigorie Puică ; cop.: Natalia Pascal. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 200
p. : il. color ; 13 x 18 cm.
750 ex.
ISBN 978-9975-66-403-5 (în cop. tare).
[2014-1261].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ciobanu
1254. Filip, Iulian.
Pescuitul în apele mele : versuri noi / Iulian Filip ; graf. de aut. – [Chişinău] : S. n., 2014
(Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 107 p. : des. ; 10 x 14 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-62-372-8.
[2014-1238].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Filip
1255. Galaicu-Păun, Emilian.
Ţesut viu. 10x10 : Roman / Emilian Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a,
rev. şi remake-tată. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 342, [1] p. ; 20 cm.
– (Colecţia "Cartier Popular" / coord. de Gheorghe Erizanu).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-778-8.
120,00 lei. – [2014-1298].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Galaicu-Păun
1256. Iurcu-Urâtu, Ecaterina.
Nectar din cupa lunii : (versuri) / Ecaterina Iurcu-Urâtu. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 157, [3] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-354-6.
[2014-1361].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Iurcu-Urâtu
1257. Loup, Corneille.
Symbol : [versuri] / Corneille Loup ; cop.: Andrei Ichim. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 73, [3] p. : h. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-80-856-9.
[2014-1305].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Loup
1258. Lungu, Eugen.
Panta lui Sisif : Eseuri / Eugen Lungu ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier,
[2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 213 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Rotonda" / coord. de
Em. Galaicu-Păun).

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[300] ex.
ISBN 978-9975-79-884-6.
88,00 lei. – [2014-1297].
- - 1. Eseuri.
821.135.1(478)-4 Lungu
1259. Palladi, Tudor.
Arheu : Poeme / Tudor Palladi ; imagini foto: Diana Palladi. – Chişinău : Profesional
Service, 2013. – 388, [1] p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 11 x 18 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-4460-7-5.
[2014-1276].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Palladi
1260. Printer pentru vise : (antologie de versuri) / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",
Cenaclul "Magia Cuvântului" ; coord.: Victoria Fonari ; ed. îngrijită de: Mariana Harjevschi. –
Chişinău : Foxtrot, 2014. – 116 p. : fot. ; 11 x 19 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-31-9.
[2014-1225].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1-82
1261. Râmbu, Petru.
În adâncul Inimii : [versuri] / Petru Râmbu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Recla-
ma). – 227, [20] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-58-021-2.
[2014-1151].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Râmbu
1262. Rusu, Victor.
Şoapta unui strop : Poeme noi / Victor Rusu ; design, postf.: Renata Verejanu ; Acad.
Europeană a Societăţii Civile, Cenaclul "Grai Matern". – [Chişinău] : OMCT, 2013. – 64 p. :
fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4364-6-5.
[2014-1228].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Rusu
1263. Vasilcău, Traian.
Inscripţii pe Etern : Opere Netăcute în 9 volume / Traian Vasilcău ; cop., concepţia
graf.: Alexandru Bostan. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – .
– 21 cm. – ISBN 978-9975-52-126-0.
Vol. 6 : [Regăsit în cer : trilogie psalmodică]. – 2014. – 549 p. – Apare cu sprijinul fi-
nanciar al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Rep. Moldova "Edelweiss". – [500] ex. – ISBN 978-
9975-52-164-2 (în cop. tare). – [2014-1351].

47
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vasilcău
1264. Volniţchi, Igor.
Învaţă-mă să mor : roman / Igor Volniţchi ; cop.: Silvia Lunevi. – Chişinău : Lyceum,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 168 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al companiei de consultanţă şi promovare Poliexpert. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-4042-4-2.
[2014-1180].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Volniţchi
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1265. Russo, Marieta.
Dragoste! Dragoste! Dragoste / Marieta Russo. – Chişinău : Vimarveva, 1997. – 20 p. ;
19 cm.
Tit. pe cop.: Podul dragostei.
[2014-1169].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Russo=135.1
1266. Военный сектор : К 25-летию вывода Советских войск из Афганистана :
(сборник исторических и литературных произведений) : [în vol.] / идея сб.: Сергей
Скрипник, Михаил Лупашко. – [Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Prag-3")] – . – 20 cm. –
ISBN 978-9975-66-346-5.
[Vol.] 9 : Молдаване на переломе Афгана. – 2014. – 80 p. – Изд. при поддержке
Неправительств. орг. "Steaua tineretului", Союза ветеранов Войны в Афганистане Респ.
Молдова. – 300 ex. – ISBN 978-9975-77-223-5. – [2014-1333].
- - 1. Războiul din Afganistan – Fapte ostăşeşti.
821.161.1(478)-82+355.48
1267. Ищенко, Александр.
Чудовище: Лезвие Тьмы : Научно-фантастический роман / Александр Ищенко ;
ил.: Керт Вильяло, Ищенко Александр. – Кишинев : Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 180, [1] p. : il. ; 25 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-081-1 (în cop. tare).
[2014-1344].
- - 1. Romane ştiinţifico-fantastice.
821.161.1(478)-311.9 Ищенко
1268. Краснов, Олег.
Шелковица : Книга рассказов / Олег Краснов ; обл.: Генадий Попеску. – [Кишинэу]
: Б. и., 2014 (Тип. "Metrompaş"). – 228 p. ; 11 x 15 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4455-8-0 (în cop. tare).
[2014-1241].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-34 Краснов

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1269. Одессу покинувших воспоминанья : Сборник анонимных стихотворений


одесситов диаспоры / сост.: П. Ф. Евксинский. – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Profesio-
nal Service"). – 110 p. ; 25 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4460-8-2.
[2014-1329].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-82
1270. Ризов, Иван.
Постой, Человек! : (о политике, философии и любви в стихах) / Иван Ризов. – Ки-
шинэу : Inversia, 2014. – 190, [1] p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4211-7-1.
[2014-1141].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Ризов
1271. Рудягина, Олеся.
Другая : Cборник стихов / Олеся Рудягина ; обл.: Сергей Сулин ; граф.: Геннадий
Рудягин. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Metrompaş"). – 130 p. : des. ; 20 cm.
Изд. при фин. поддержке М-ва культуры Респ. Молдова. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4455-9-7.
[2014-1331].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Рудягина
1272. Руссо, Мариэтта.
Азбука сомненья : [стихи] / Мариэтта Руссо ; худож.: Афанасий Опря. – Кишинэу :
[Serv Grafica], 2002. – 136 p. ; 10 x 15 cm.
100 ex.
ISBN 9975-9709-6-7 (eronat).
[2014-1166].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Руссо
1273. Руссо, Мариэтта.
Границы счастья : [поэма] / Мариэтта Руссо. – [Кишинёв : Б. и., 1997]. – 26 p. ; 14
x 22 cm.
F. f. de tit.
[2014-1168].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Руссо
1274. Руссо, Мариэтта.
Остров счастья : [стихи] / Мариэтта Руссо ; худож.: Афанасий Опря. – Кишинэу :
Serv Grafica, 2002. – 136 p. ; 11 x 15 cm.
100 ex.
ISBN 9975-9709-5-8 (eronat).
[2014-1163].

49
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Руссо
1275. Руссо, Мариэтта.
Планета мечты : [стихи] / Мариэтта Руссо. – [Chişinău] : Editura Uniunii Scriitorilor,
1998 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 123, [1] p. ; 20 cm.
ISBN 9975-68-002-X (eronat).
[2014-1167].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Руссо
1276. Руссо, Мариэтта.
Царство света : [стихи] / Мариэтта Руссо ; худож.: Афанасий Опря. – Кишинэу :
[Serv Grafica], 2002. – 86 p. ; 11 x 15 cm.
100 ex.
ISBN 9975-9709-5-8 (eronat)
[201 4-1164].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Руссо
1277. Руссо, Мариэтта.
Цвет улыбки : стихи / Мариэтта Руссо ; худож.: Афанасий Опря. – Кишинэу : [Serv
Grafica], 2002. – 80 p. ; 10 x 15 cm.
100 ex.
ISBN 9975-9709-6-6 (eronat).
[2014-1165].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Руссо
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
1278. Sirkeli, Galina.
Lüzgerli havada sazların türküsü / Galina Sirkeli ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişi-
nău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 34, [2] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-533-7.
[2014-1227].
- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1 Sirkel
1279. Пейогло, Андрей.
Günnär yıla benzeer / İeroshimonah İoan (Peyoglo). – [Ed. a 2-a, rev. şi compl.]. –
[Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf")]. – 72 p. : il. ; 13 x 18 cm.
Text parţial.: lb. rusă. – Sponsor : Leykoviç Ivan Petroviç, Leykoviç Galina Dmitrievna
hem Ay Boba Ioanin ruh evlatlari. – 750 ex.
ISBN 978-9975-66-400-4 (în cop. tare).
[2014-1262].
- - 1. Poezie.
821.512.165(478)-1 Пейогло

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82/821-93 Literatură artistică pentru copii


821-93 Literatură pentru copii
1280. 160 de ghicitori în imagini / sel., notă explicativă: Claudia Garbu ; design &
imagini: Alex Ussow. – [Ed. rev.]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 48 p. :
fot. color ; 25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-811-3 (în cop. tare).
[2014-1340].
- - 1. Ghicitori.
821-93
821.135.1-93 Literatură română
1281. Creangă, Ion.
Amintiri din copilărie şi alte povestiri / Ion Creangă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 4-a.
– [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 168, [2] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier
Popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-878-5.
48,00 lei. – [2014-1303].
- - 1. Povestiri.
821.135.1-93 Creangă
1282. Creangă, Ion.
Poveşti / Ion Creangă ; il. de Igor Vieru. – Ed. a 2-a, rev. – [Chişinău] : Cartier, 2014
(Combinatul Poligrafic). – 123, [1] p. : des. color ; 27 cm. – (Colecţia "Cartier codobelc" /
coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-893-8).
1700 ex.
ISBN 978-9975-79-895-2 (în cop. tare).
[2014-1338].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1283. Bazatin, Veronica.
Hai să fim prieteni! : [poezii pentru copii] / Veronica Bazatin. – Chişinău : Pontos, 2013
(Tipografia Reclama). – 36 p. : des., des. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-483-5.
[2014-1247].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Bazatin
1284. Osoianu-Niconov, Maria.

51
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Aricică şi Ciupercuţa : Povestiri : [pentru copii] / Maria Osoianu-Niconov. – [Chişinău :


S. n., 2014 (Tipografia Reclama)]. – 19, [1] p. : des. ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-58-023-6.
[2014-1330].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Osoianu-Niconov
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
1285. Самоний, Натали.
Знакомьтесь: далматин! : Сборник стихотворений : Для детей дошкольного и
младшего школьного возраста / Натали Самоний ; худож.: Виктория Оробец. – Бендеры
: Полиграфист, 2014. – 16 p. : des. ; 20 cm.
În datele ed. aut.: Наталья Анатольевна Самоний. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4261-8-3.
[2014-1245].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.161.1(478)-93 Самоний
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.133.1.0 Literatură franceză
Ciobanu, Zinaida. Le plaisir de lire en français. – Vezi Nr 1232.

821.135.1.0 Literatură română


Granaci, Lidia. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1237.

1286. Revencu, Ana.


Dicţionar de personaje literare : pentru elevii cl. 5-12 / Ana Revencu. – [Chişinău :
Prag-3, 2014]. – 240 p. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-77-218-1.
[2014-1332].
- - 1. Personaje literare – Critică şi interpretare.
821.135.1.09'374+821.135.1(478).09'374(075.3)
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1287. Gavrilov, Anatol.
În căutarea de noi repere pe drumul gândirii : Studii. Articole. Comunicări. Prelegeri.
Fragmente / Anatol Gavrilov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău :
Profesional Service, 2013. – 500 p. ; 21 cm. – (NeoAcademica).
Bibliogr.: p. 465-470 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4319-7-2.
[2014-1275].
- - 1. Critică literară.
821.135.1(478).09
1288. Mihai Cimpoi, eminescolog şi filosof al culturii : [monografie colectivă inter-
naţională] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; coord. şi sel., red. şi resp. de ed.:

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mihail Dolgan ; col. red.: Eugen Simion [et al.]. – Chişinău : Profesional Service, 2014 (Tipogr.
"Little Lamb" SRL, Suceava). – 343 p. : fig., fot., fot. color ; 25 cm. – (Academica ; 10, ISBN
978-9975-67-572-7).
Bibliografie critică şi istorie literară: p. 313-320. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. –
Apare cu sprijinul conducerii Primăriei Dumbrăveni, jud. Suceava. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4354-6-8 (în cop. tare).
[2014-1202].
- - 1. Literatură română – Critică şi interpretare. 2. Cimpoi, Mihai, 1942 - …, critic lite-
rar.
821.135.1(478).09+929 Cimpoi

Revencu, Ana. Dicţionar de personaje literare. – Vezi Nr 1286.


821.161.1.0 Literatură rusă
1289. Горшкова, Р. Ф.
Русская литература. Русский язык : 11 класс : Учебник для лицеев с русским
языком обучения / Р. Ф. Горшкова, Л. И. Демченко, Т. Г. Черных ; comisia de evaluare:
Volkovskaia Maria [et al.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – Chişinău : Lumina, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 364 p. : fig., fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 4700 ex.
ISBN 978-9975-65-363-3.
[2014-1359].
- - 1. Limba rusă. 2. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1.09+811.161.1(075.3)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
908 Monografii ale localităţilor
1290. Oraşul Orhei : Republica Moldova : album / Primăria oraşului Orhei ; пер. на
рус. и англ.: Диана Кроитору. – Orhei : Proart, 2014 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – 71, [1] p. :
fot., fot. color ; 21 x 22 cm. – (Libertas et Perennitas).
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare la iniţiativa Primăriei oraşului Orhei. – [800]
ex.
ISBN 978-9975-4116-6-0 (în cop. tare).
[2014-1233].
- - 1. Orhei – Oraşe – Republica Moldova – Albume.
908(478-21)(084.12)=135.1=111=161.1
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
1291. Ciubară, Sezont.
Geografia umană a lumii : Manual pentru clasa a 11-a : Profil real. Profil umanist /
Sezont Ciubară, Zinaida Calanda, Maria Primenciuc ; comisia de evaluare : Camelia Marian
[et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 232 p. : fig., scheme, tab. color ; 26 cm.
16000 ex.

53
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

ISBN 978-9975-65-362-6.
[2014-1356].
- - 1. Geografia umană a lumii.
911.3(100)(075.3)
1292. Roşcovan, Serafima.
Geografia mediului : Subiecte de pregătire către examenul de Bacalaureat cu indicaţii
şi răspunsuri / Serafima Roşcovan. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 72 p. : h., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4042-2-8.
[2014-1177].
- - 1. Geografia mediului.
911:502/504(076.5)
1293. Общая физическая география : 10 класс : Атлас / ГП и И-нт геодезии ин-
женерных изысканий и кадастра "Ingeocad", Агентство земельных отношений и кадаст-
ра Респ. Молдова ; В. Алказ, Н. Волонтир, А. Зайченко [и др.] ; отв. ред.: Г. Сыродоев,
С. Нагорняк ; ред.-картографы: М. Мучило, И. Кирияк. – [Кишинёв] : Ingeocad, 2013
(Tipogr. "Multiart-SV"). – 32, [1] p. : h. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 33. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4230-6-9.
[2014-1232].
- - 1. Geografie fizică – Atlase.
911.2(084.4)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Ghervas, Stella. Reinventarea tradiţiei: Alexandru Sturdza şi Europa Sfintei Alianţe. –
Vezi Nr 1300.
Mihai Cimpoi, eminescolog şi filosof al culturii. – Vezi Nr 1288.
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1294. Istorie : Caietul elevului : clasa a 5-a. – [Chişinău] : Lexon-Prim, [2014 (Tipogra-
fia Reclama)]. – [68] p. : fig., h. color ; 26 cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-4476-8-3.
[2014-1190].
94(075.3)
1295. Istorie : Caietul elevului : clasa a 9-a. – [Chişinău] : Lexon-Prim, [2014 (Tipogra-
fia Reclama)]. – [68] p. : fig., h. color ; 26 cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-4055-9-1.
[2014-1194].
94(075.3)
1296. Istorie : Caietul elevului : clasa a 8-a. – [Chişinău] : Lexon-Prim, [2014 (Tipogra-
fia Reclama)]. – [68] p. : fig., h. color ; 26 cm.
[1500] ex.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4055-8-4.
[2014-1193].
94(075.3)
1297. Istorie : Caietul elevului : clasa a 7-a. – [Chişinău] : Lexon-Prim, [2014 (Tipogra-
fia Reclama)]. – [68] p. : fig., h. color ; 26 cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-4055-7-7.
[2014-1192].
94(075.3)
1298. Istorie : Caietul elevului : clasa a 6-a. – [Chişinău] : Lexon-Prim, [2014 (Tipogra-
fia Reclama)]. – [68] p. : fig., h. color ; 26 cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-4055-6-0.
[2014-1191].
94(075.3)
94(100) Istorie universală
1299. Conferinţa studenţească de totalizare a activităţii ştiinţifice : (anul de studii
2013-2014), 28 februarie 2014 : [Univ. de Stat din Moldova] : Rezumatele comunicărilor /
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie ; coord. ed.: Valentin Tomuleţ, Ana-
Maria Stratan. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2014. – 47 p. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – 30 ex.
ISBN 978-9975-71-527-0.
[2014-1291].
94(100):378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
94(4) Istoria Europei
1300. Ghervas, Stella.
Reinventarea tradiţiei: Alexandru Sturdza şi Europa Sfintei Alianţe / Stella Ghervas ;
trad. din fr. de Gabriela şi Alexandru Şiclovan. – Chişinău : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 599 p. : fot., h., tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil
Pâslariuc).
Tit. orig.: Réinventer la tradition: Alexandre Stourdza et l’Europe de la Sainte-Alliance.
– Bibliogr.: p. 529-578 şi în subsol. – Ind. de nume : p. 585-599. – Apare cvu sprijinul
financiar al Min. Culturii. – 600 ex.
ISBN 978-9975-79-888-4.
218,00 lei. – [2014-1300].
- - 1. Istoria Europei – Secolul al XIX-lea. 2. Sturdza, Alexandru, 1791-1854, diplomat,
scriitor.
94(4)+327(4)"18"+929 Sturdza
1301. "Politica marilor puteri în Balcani şi Europa Centrală", simpozion internaţi-
onal (2013 ; Chişinău). Politica marilor puteri în Balcani şi Europa Centrală : Materialele
Simp. Intern., 10-13 Oct., 2013 : In honorem Gheorghe Gonţa / col. red.: Nicolae Chicuş (red.
şef) [et al.]. – Chişinău : Garomont-Studio, 2013. – 564 p. : fig., fot., tab. [1] f. port. color ; 25
cm.

55
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Proiectul Şt. In-
stituţional "Ţara Moldovei între Occident şi Orient". – Texte : lb. rom., bulg., ucr., rusă. – Rez.:
lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 140 ex.
ISBN 978-9975-115-14-8 (în cop. tare).
[2014-1200].
- - 1. Europa Centrală şi de Sud-Est – Istorie.
94(4)(082)=00
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
1302. Boico, Petru.
Studii istorice = Записки историка / Petru Boico ; науч. ред.: Стати Василий
Николаевич. – Chişinău : S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic). – 430 p. : fig., fot., h. ; 25 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500
ex.
ISBN 978-9975-129-01-5 (în cop. tare).
[2014-1324].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)=135.1=161.1
Boldureanu, Ana. Moneda otomană în Moldova. – Vezi Nr 1219.

1303. Mazepa, Vasile.


Istoria satelor Podoima-Podoimiţa : (Vatră strămoşească la apa Nistrului) : [raionul
Camenca] / Vasile Mazepa ; fot.: Mihail Grigorievici Jelezneac. – Chişinău : Elan Poligraf,
2014. – 154 p. : fig., fot. ; 24 cm.
Tit. pe cop.: Podoima-Podoimiţa. – Apare cu sprijinul acad. Mihail Popovici. – 150 ex.
ISBN 978-9975-66-402-8.
[2014-1260].
- - 1. Podoiama – Sate – Raionul Camenca – Republica Moldova – Istorie. 2.
Podoimiţa – Sate – Raionul Camenca – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1304. Parasca, Pavel.
"Şi de atunci s-a început, cu voia lui Dumnezeu, Ţara Moldovei" : Studii / Pavel
Parasca ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Istorie şi Relaţii Intern., Centrul Istorie şi
Ştiinţe Politice [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2014. – 504 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-124-37-9.
[2014-1198].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Ţara Moldovei – Istorie.
94(478)
1305. Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858) /
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Catedra Istoria Românilor ; sel. doc. şi
studiul introductiv: Ion Eremia. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Recla-
ma). – 871, [1] p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 829-832 (63 tit.) şi în subsol. – Indice de nume, geogr. : p. 833-862. – Apa-
re cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4055-4-6 (în cop. tare).


[2014-1195].
- - 1. Ţara Moldovei, 1360-1858 – Istorie.
94(478)"1360/1858":327(093)
1306. Tomuleţ, Valentin.
Basarabia în epoca modernă (1812-1918) : (Instituţii, regulamente, termeni) / Valentin
Tomuleţ ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Dep. Istoria Rom., Universală
şi Arheologie. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău : Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama). –
671, [1] p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 650-672 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii
al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4055-5-3 (în cop. tare).
[2014-1196].
- - 1. Basarabia, 1812-1918 – Istorie.
94(478)"1812/1918"
1307. Кашу, Игор.
У истоков советизации Бессарабии : Выявление "классового врага" конфискации
имущества и трудовая мобилизация, 1940-1941 гг. = La originile sovietizării Basarabiei :
Identificarea "duşmanului de clasă", confiscări de proprietăţi şi mobilizări la muncă, 1940-
1941 = At the origins of Sovietization of Bessarabia : Identification of "class enemies",
confiscation of property and labor mobilization, 1940-1941 / Igor Caşu (ed.) ; Univ. de Stat din
Moldova, Centrul de Studfiere a Totalitarismului, Arhiva Org. Social-Politice din Rep. Moldova
[et al.]. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 456 p. : tab. ; 20 cm. – (Серия
"Молдавская ССР в документах" = "RSS Moldovenească în documente" = "Moldavian SSR
in documents", volumul 2) (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Tit. pe cop., text lb. rusă. – Rez.: lb. fr. – Referinţe bibliogr. în note : p. 430-443 (309
tit.). – Ind. de nume : p. 447-455. – [300] ex.
ISBN 978-9975-79-830-3.
166,00 lei. – [2014-1299].
94(478)"1940/1941"(093)
94(=161.1) Istoria ruşilor
1308. Попов, В. Н.
История, культура и традиции русского народа : Дидактический материал : для 8
класса / Попов В. Н., Докина С. А., Савельев Ю. Н. ; коoрд. проекта: Шаповалов Б. А. ;
науч. руководитель: Клименко В. И. – Кишинэу : Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 239 p. : fig., fig. color, tab. ; 26 cm.
Изд. при фин. поддержке Конгр. рус. общин Респ. Молдова и Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. – 6000 ex.
ISBN 978-9975-53-338-6.
[2014-1343].
- - 1. Ruşi – Istorie. 2. Tradiţii ruseşti.
94(=161.1)+39(=161.1)(075.3)

57
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1309. Capcelea, Arcadii.
Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi particularităţile lui în tranziţia eco-
nomică : 166.01 Ecologie : Referat şt. al tz. de doct. habilitat în ştiinţe biologice (în baza lu-
crărilor publicate) / Capcelea Arcadii ; Inst. de Zoologie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –
Chişinău, 2014. – 90 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 56-71.
[2014-103 Teze].
574(043.2)
1310. Cozma, Dumitru.
Integrabilitatea sistemelor diferenţiale cubice ce posedă curbe algebrice invariante :
111.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe matematice / Cozma
Dumitru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Matematică şi Informatică. – Chişinău, 2014. –
45 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-42 (84 tit.).
[2014-112 Teze].
517.925(043.2)
1311. Uncuţa, Diana.
Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în stomatita herpetică : 323.01 – Stomato-
logie : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Uncuţa Diana ; Instituţia Publică Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 46 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 36-41.
[2014-108 Teze].
616.31-005.152-07-08(043.2)
Pentru titlul doctor
1312. Braşoveanu, Valeriu.
Riscurile poluării aeriene asupra speciilor edificatoare şi ecobioindicatoare din cadrul
reţelei de monitoring forestier : 166.01 – Ecologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice /
Braşoveanu Valeriu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. – Chişinău,
2014. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (44 tit.).
[2014-98 Teze].
630.18:504.054(478)(043.2)
1313. Breahnă, Irina.
Particularităţile lingvo-culturale ale blogului jurnalistic francofon : 621.06 – Teoria textu-
lui; analiza discursului; stilistică (lb. fr.) : Autoref. tz. de doct. în filologie / Breahnă Irina ; Univ.
de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (26 tit.).
[2014-110 Teze].
811.133.1'42(043.2)
1314. Burtea, Elena.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Edificarea societăţii cunoaşterii bazată pe informaţie a economiilor emergente în acord


cu reglementările europene şi internaţionale : 521.02 – Econ. mondială, relaţii econ. intern. :
Autoref. tz. de doct. în econ. / Burtea Elena ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău,
2014. – 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (11 tit.).
[2014-107 Teze].
339.9:316.77(043.2)
1315. Cutcovschi-Muştuc, Alina.
Particularităţile biomorfologice ale speciei Withania Somnifera (L.) dunal la multiplicare
şi dezvoltare : 164.01 – Botanica : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Cutovschi-Muştuc
Alina ; Grădina Botanică (Inst.), Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 27 p. : fit.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (12 tit.).
[2014-105 Teze].
582.951+581.4(043.2)
1316. Cuţitaru, Natalia.
Liviu Damian între tradiţie şi modernitate : 622.01 – Lit. rom. : Autoref. tz. de doct. în fi-
lologie / Natalia Cuţitaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău, 2014. –
30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (16 tit.).
[2014-102 Teze].
821.135.1(478).09(043.2)
1317. Donţu, Natalia.
Algoflora şi rolul ei în procesul de epurare biologică a apelor menajere ale municipiului
Chişinău : 164.01 – Botanică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Donţu Natalia ; Univ.
de Stat din Moldova, Dep. Biologie şi Ecologie. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 -26 (16 tit.).
[2014-104 Teze].
582.26:628.35(478-25)(043.2)
1318. Gherman, Cristina.
Modelarea surselor de energii regenerabile şi determinarea costurilor nivelate şi a tari-
felor : 221.01 Sisteme şi tehnologii energetice : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Gherman Cristi-
na ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (15 tit.).
[2014-111 Teze].
620.91:338.5(043.2)
1319. Mititelu, Oxana.
Universul totalitar în romanul românesc din Republica Moldova : 622.01 – Lit. rom. :
Autoref. tz. de doct. în filologie / Oxana Mititelu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filolo-
gie. – Chişinău, 2014. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24.
[2014-101 Teze].
821.135.1(478).09(043.2)
1320. Olaru, Valentina.

59
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Repere psihopedagogice pentru formarea continuă a personalului didactic în instituţiile


de învăţămînt secundar general : Specialitatea 13.00.01 – Pedagogie Generală : Autoref. tz.
de doct. în domeniu / Valentina Olaru ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (29 tit.).
[2014-100 Teze].
37.015.3(043.2)
1321. Radevici, Ivan.
Procese electronice şi radiative în seleniura de zinc dopat cu elemente chimice de
tranziţie şi de pământuri rare : 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor : Autoref. tz. de doct.
în ştiinţe fizice / Radevici Ivan ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 27 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 20-24 (50 tit.).
[2014-99 Teze].
621.315.592(043.2)
1322. Urichianu, Andrian Ion.
Modelarea pregătirii canotorilor juniori pe instalaţii de tip ergosim pentru activităţile
competiţionale : Specialitatea 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie :
Autoref. tz. de doct. în ped. / Urichianu Adrian Ion ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (48 tit.).
[2014-109 Teze].
797.122:796.015(042.3)
1323. Zetia, Vasile.
Eficacitatea deciziilor în sistemul de management, ca element al creşterii competitivită-
ţii : Specialitatea 521.03. Econ. şi Management în Domeniul de Activitate : Autoref. tz. de
doct. în econ. / Zetia Vasile ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 31 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (8 tit.).
[2014-106 Teze].
005.3(043.2)

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Bulimaga, Constantin 1198
A Burciu, Mihai-Ionuţ 1228
Ababii, I. 1204 Burtea, Elena 1314
Agachi, Svetlana 1207 Buta, Galina 1199
Agafian, Rodica 1150 C
Albu, Ion 1118
Albu, Svetlana 1117-18 Caflers, Elvira 1222-23
Alexandrov, Eugeniu G. 1193 Calanda, Zinaida 1291
Alexeiciuc, Angela 1192 Callo, Tatiana 1237
Andrieş, Lucia 1198 Canţer, Valeriu 1109
Andronache, Anatolie 1126, 1128 Capcelea, Arcadii 1309
Appleton, Michael 1119 Carabet, N. 1142
Arbuz-Spatari, O. 1142 Carasciuc, Lilia 1116
Aşevschi, Valentin 1198 Cazac, Anatolie 1148-49
Atanasov, Iulia 1232 Cazacu, Tamara 1239
Căpăţînă, Olga 1250
B Ceciui, Nelli 1231
Babără Valeria 1152 Cecoi, Vasile 1147
Bacinschi, Mihai 1252 Ceoban, D. 1238
Bahnarel, I. 1138 Cepoi-Bulgac, Daniela 1207
Bazatin, Veronica 1248, 1283 Cerneţchi, Olga 1208
Băieşu, Nicolae 1183-84 Cherdevară, Maria 1189
Bălan, V. 1213 Chicu, Valentina 1153
Bârcă, Tache 1245 Chicuş, Nicolae 1301
Belaia, Marina 1231 Chircă, Lucica 1252
Berezovicova, Tatiana 1148-49 Chirchina, Olga 1104
Bivol, Stela 1203 Chiriac, Liubomir 1137
Blaja, Ala 1155 Chiriţa, Sofia 1132
Blaja-Lisnic, Natalia 1196 Chiriţă, Gicu 1218
Blîndu, Eugeniu 1127 Chiţcatâi, Margareta 1245
Boca, Camelia 1242 Cimpoi, Mihai (1288)
Bodrug, Ion 1127 Cimpoieş, Valentina 1236
Bodrug-Lungu, Valentina 1114 Ciobanu, Mariana 1200
Boico, Petru 1302 Ciobanu, Tudor 1253
Boldureanu, Ana 1219 Ciobanu, Zinaida 1232
Bologan-Vieru, Otilia 1121 Ciubară, Sezont 1291
Borş, Vladimir 1136 Ciubotaru, Maria 1116
Bostan, Alexandru 1263 Cobîleanschi, Svetlana 1181
Botgros, Ion 1146 Cojocaru-Borozan, Maia 1151
Botnaru, Maria 1189 Comarniţcaia, Elena 1125
Braşoveanu, Valeriu 1312 Coroban, Vitalie 1111, 1242-43, 1246, 1255,
Breahnă, Irina 1313 1258, 1281-82
Britcova, Inna 1222-23 Corobcean, D. 1238
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 1114 Costin, V. 1238
Bucşa, Alexei 1249 Covalschi, Alexandru 1105
Bucun, Nicolae 1153 Cozma, Dumitru 1310
Budnic, A. 1142 Creangă, Ion 1281-82
Bulgaru, Maria 1112 Cristei, Tamara 1237
Bulgaru, Oleg 1112 Crivoi, Aurelia 1198
Bulgăr, Gheorghe 1235 Cucoş, Svetlana 1154

61
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Cuşmir, Vitalie 1110 Guţu, Iacob 1189


Cutcovschi-Muştuc, Alina 1315 Guţu, Irina 1182
Cuţitaru, Natalia 1316 Guţuleac, Victor 1125
Guza, Larisa 1239
D
H
Davidescu, Elena 1140
Diordiev, Radu 1237 Halaim, Natalia 1143
Dolgan, Mihail 1288 Harjevschi, Mariana 1260
Donţu, Natalia 1317 Hometkovski, Ludmila 1230
Duca, Maria 1146
Dulgheru, V. 1213 I
Dzechis, Svetlana 1229 Ichim, Andrei 1257
E Ichim, Dumitru 1247
İeroshimonah İoan (Peyoglo) → v. Пейогло,
Eminescu, Mihai 1246 Андрей
Eremia, Ion 1305 Ionel, Miron 1217
Erizanu, Gheorghe 1242, 1246, 1255, 1281 Iuliu, Nicolae 1143
Ermurache, Alexandru 1220 Iurcu-Urâtu, Ecaterina 1256
Eţco, Constantin 1199
J
F
Jelezneac, Mihail Grigorievici 1303
Fărîmă, Maria 1218 Juravschi, Lucia 1228
Filip, Iulian 1254
Fonari, Victoria 1260 K
Furtună, Vladimir 1250 Kalughin, Mariana 1116
G L
Galaicu-Păun, Em. → v. Galaicu-Păun, Lica, Valentina 1233-34
Emilian Loup, Corneille 1257
Galaicu-Păun, Emilian 1255, 1258 Luca, Ion 1218
Galben, Andrei 1122 Lunevi, Silvia 1264
Gamurari, Vitalie 1122 Lungu, Eugen 1258
Garbu, Claudia 1280 Lupei, Dumitru 1218
Gatman, Diana 1150
Gavrilov, Anatol 1287 M
Gânju, Stela 1155
Gherman, Cristina 1318 Manciuc, Olga 1196
Gherman, Marian 1127 Manolache, Ala 1181
Ghervas, Stella 1300 Mardare, Marcela 1248
Ghilan, Zinaida 1104 Marian, Camelia 1291
Ghilaş, Victor 1183-84 Marin, Mariana 1239
Gînju, Gheorghe 1147 Martăniuc, Nely 1168
Gînju, Stela 1147, 1155 Mazepa, Vasile 1303
Godbillon, Natalia 1222-23 Mazur, Minodora 1201
Gogu, Nadin 1116 Mândâcanu, Virgil 1142
Gonţa, Gheorghe (1301) Melentiev, Eugenia 1189
Granaci, Lidia 1237 Melnikova, Elena 1143
Grejdieru, Alexandra 1201 Mititelu, Oxana 1319
Grib, Liviu 1201 Munteanu, Svetlana 1106
Groppa, Liliana 1207 Mură, Valentina 1146
Guţu, Ana 1230 Murguleţ, Daniela 1156-67

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

N Roman, Maria 1189


Roman, Stela 1247
Negară, Anatolie 1196 Romanciuc, Ruxanda 1248, 1278
Negrean, Mariana 1181 Roşcovan, Serafima 1292
Negură, Gelu 1220 Rotaru, Elena 1154
Nistor, Natalia 1250 Russo, Marieta 1265
Nuzbroh, Leonid 1244 Rusu, Victor 1262
O S
Odagiu, Iurie 1128 Sainciuc, Lică 1111
Olaru, Efim 1200 Sainciuc, Vasile 1111
Olaru, Valentina 1320 Sandul, A. 1204
Olenschi, Mihai 1239 Saranciuc-Gordea, Liliana 1145
Onofrei, Dorin 1243 Sava, Eugen 1219
Osadceaia-Mihailov, Elena 1189 Sârbu, Parascovia 1188
Osoianu-Niconov, Maria 1284 Sârbu, Zinaida 1208
P Sicorschi, Elena 1239
Simion, Eugen 1288
Paciu, Galina 1231 Sirkeli, Galina 1278
Paladi, Gheorghe 1114 Sîmboteanu, Aurel 1135
Palladi, Diana 1259 Sîrbu, Tatiana 1194
Palladi, Tudor 1259 Stahi, Eduard 1250
Pantea, V. 1138 Stati, Vitalie 1130-31
Parasca, Pavel 1304 Straliuc, Nina 1168
Parmacli, Dmitrii 1101 Stratan, Ana-Maria 1299
Pascal, Natalia 1253 Stratan, Valentina 1140
Patraşcu, Dumitru 1113 Stratu, Ana Maria 1228
Păcurari, Otilia Ştefania 1179 Stratulat, P. 1209
Pâslariuc, Virgil 1300, 1307 Sturdza, Alexandru (1300)
Petcu, Tatiana 1233-34 Sveatenco, N. 1213
Pînzaru, Pavel 1194
Pîsla, Mihail 1138 Ş
Pogolşa, Lilia 1153 Şalaru, I. 1138
Pojoga, Vlad 1243 Şaptefraţi, Nicolae 1217
Popa, Bogdan 1119 Şarban, Cristian 1183-84
Popa, V. 1204 Şiclovan, Alexandru 1300
Popovschi, Veaceslav 1244 Şiclovan, Gabriela 1300
Popuşoi, Anatolie 1228
Primenciuc, Maria 1291 T
Prus, Elena 1230
Puica, Viorica 1129 Tăutu, Inesa 1155, 1169-73
Puică, Grigorie 1253 Tighineanu, Lilia 1154
Timuţa, Aliona 1236
R Toderaş, Ion 1217
Tomuleţ, Valentin 1299, 1306
Raba, Tatiana 1205-06
Radevici, Ivan 1321 U
Raischi, Tudoriţa 1185-87
Rand, Ayn 1243 Uncuţa, Diana 1311
Râmbu, Petru 1261 Urichianu, Andrian Ion 1322
Râşcovoi, Alexandru 1200 Ursache, Silvia 1174-77
Revencu, Ana 1286 Ursu, Ludmila 1145
Usatîi, Marin 1217

63
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Ussow, Alex 1280 Е


V Евксинский, П. Ф. 1269
Ергогло, Владимир 1221
Vasilcău, Traian 1263
Verejanu, Renata 1262 З
Vieriu, Dumitru 1133-34
Vieriu, Eufemia 1133-34 Зайченко, А. 1293
Vieru, Igor 1282 И
Vîrlan, Maria 1139
Voitiuc, Andrei 1250 Изверская, Т. Д. 1195
Volkovskaia, Maria 1289 Ищенко, Александр 1267
Volniţchi, Igor 1264
Vozian, Valeriu 1216 К

W Кашу, Игор 1307


Келеш, Елена 1221
Woolf, Virginia 1242 Келеш, Константин Васильевич 1221
Керт, Вильяло 1267
Z Кирияк, И. 1293
Zabulica, Violeta 1237 Клименко, В. И. 1308
Zanoci, Aurel 1219 Копущу, Виктор 1240
Zetia, Vasile 1323 Коробов, Р. 1191
Zubarev, Victor 1119 Кочарова, Галина Вартановна 1225
Краснов, Олег 1268
А Кроитору, Диана 1290
Кэпэцынэ, Ольга 1251
Алказ, В. 1293
Андроник, Р. 1107 Л
Б Лапикус, Анатолий 1224
Левитская, А. П. 1120
Банташ, Корнел 1221 Лунгу, В. 1107
Бежан, Н. 1214-15 Лупашко, Михаил 1266
Боршевский, Андрей 1123
М
В
Мазур, Минодора 1202
Войтюк, Андрей 1251 Матковский, С. К. 1241
Волонтир, Н. 1293 Махович, Юрий 1224
Г Мельникова, Елена 1144
Мироненко, Елена 1224-25, 1227
Гендов, В. С. 1195 Морозова, В. 1214-15
Голя, Галина 1221 Мунтян, Галина 1226-27
Горшкова, Р. Ф. 1289 Мунтян, Михаил 1226
Греждиеру, Александра 1202 Мучило, М. 1293
Гриб, Ливиу 1202
Губер, Ю. Е. 1108 Н

Д Нагорняк, С. 1293
Насилов, Дмитрий 1240
Демидова, Л. В. 1180 Немеренко, Л. 1214-15
Демченко, Л. И. 1289 Нистор, Наталия 1251
Докина, С. А. 1308
Долгова, Ю. А. 1103

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

О Стахи, Едуард 1251


Сулин, Сергей 1271
Опря, Афанасий 1272, 1274, 1276-77 Сыродоев, Г. 1191, 1293
Оробец, Виктория 1285
Т
П
Тануркова, Е. И. 1180
Пармакли, Двмитрий 1102 Ткаченко, В. 1226
Пашалы, П. М. 1240 Тромбицкий, И. 1191
Пейогло, Андрей 1279 Тромбицкий, Илья 1195
Попеску, Генадий 1268
Попов, В. Н. 1308 Ф
Р Фуртуна, Владимир 1251
Ризов, Иван 1270 Х
Рудягин, Геннадий 1271
Рудягина, Олеся 1271 Халаим, Наталья 1144
Руссо, Мариэтта 1272-77 Ч
С Чебан, В. Ф. 1108
Савельев, Ю. Н. 1308 Черных, Т. Г. 1289
Самоний, Натали 1285 Ш
Санду, Виктор 1123
Скрипник, Сергей 1266 Шабанова, Г. А. 1195
Сосна, Борис 1123 Шаповалов, Б. А. 1308
Старцева-Сенникова, Н. В. 1108 Шаргородская, Т. 1107
Стати, Василий Николаевич 1302

Index de titluri
160 de ghicitori în imagini 1280 нацменьшинств и безопасность
Asistenţa Socială – un răspuns la problemati- Черноморского региона" 1115
ca grupurilor de risc 1139 Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratori-
Auditul clinic al cazurilor de co-infecţie TB/HIV lor, Doctoranzilor şi Studenţilor 1211-12
în Republica Moldova 1203 Cultura profesională a cadrelor didactice.
Bienala internaţională "Gravură" 1220 Exigenţe actuale 1151
Caiet la matematică 1154 Déjà Vu 1152
Chart Audit of causes with TB/HIV co-infection Descentralizarea administrativă – componentă
in Moldova 1203 a modernizării administraţiei publice din
Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie Republica Moldova 1135
"Raisa Pacalo" 1181 Endocrardite infectieuse 1201
Compendium de geriatrie 1196 English 1231
Compilaţie de acte normative în domeniul Eumama 1197
preveniri şi combaterii violenţei în familie Ghid practic de elaborare a strategiilor raiona-
1124 le de dezvoltare socio-economică 1137
Conferinţa studenţească de totalizare a activi- Ghidul piscicultorului-fermier 1217
tăţii ştiinţifice 1299 Interpretarea pieselor muzicale la instrumente-
Conferinţa ştiinţifică internaţională "Politica de le de suflat 1148
stat faţă de minorităţile naţionale şi securita- Istorie 1294-98
tea în bazinul Mării Negre" 1115 Jocuri. Teste. Ghicitori 1155
Conferinţa ştiinţifică internaţională Limba română 1238
"Государственная политика в отношении Limba şi literatura română 1239

65
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Manualul formatorului 1179 Schimbarea climei în Republica Moldova 1190


Materialele conferinţei naţionale "Strategia Simpozionul Naţional "Probleme de filologie şi
optimizării sistemului perinatal şi asistenţei traductologie" 1229
mamei-copilului în Republica Moldova" Studierea materialului instructive-didactic la
1210 instrumentele de suflat 1149
Materialele conferinţei ştiinţifico-practice Supravegherea de stat a sănătăţii publice în
consacrate aniversării a 70-a a fondării Republica Moldova 1138
ICCC "Selecţia" "Rezultatele şi perspective- Teachers professional culturel. Current
le cercetărilor la cultura plantelor de cîmp în requirements 1151
Republica Moldova" 1216 Tehnologii educaţionale moderne integrative
Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiu- 1142
nilor de către subdiviziunile specializate Tests on otorhinolaryngology 1204
1127 Tezaurul folcloric al românilor din Republica
Mihai Cimpoi, eminescolog şi filosof al culturii Moldova, Ucraina, Federaţia Rusă. Obiceiu-
1288 rile şi folclorul sărbătorilor de iarnă 1183-84
National Integrity System Assesment Moldova The 37the Annual Congress of the American
1116 Romanian Academy of Arts and Sciences
Oraşul Orhei 1290 (ARA) 1109
Organizarea procesului educaţional în Universitas Europaea XXI 1122
învăţămîntul preşcolar, primar şi secundar Universitatea Liberă Internaţională din Moldo-
general 1141 va. Symposia masterandum et studentium
Politica marilor puteri în Balcani şi Europa 1230
Centrală 1301 Vinificaţia contemporană 1218
Practical guide for the elaboration of district Военный сектор 1266
socio-economic development strategies Доклады итоговой научной конференции
1137 профессорско-преподавательского со-
Prematuritatea 1209 става Инженерно-Технического Институ-
Printer pentru vise 1260 та 1103
Profilul sociodemografic al Republicii Moldova Инфекционный эндокардит 1202
la 20 de ani după adoptarea Programului de Качественное образование всем детям
Acţiune de la Cairo 1114 1180
Referenţialul de evaluare a competenţelor Компьютерное проектирование 1107
specifice formate elevilor 1153 Конвенция Организации Объединенных
Reformele structurale primordiale necesare Наций против коррупции 1123
dezvoltării competitive a societăţii din Re- Медицинские анекдоты 1241
publica Moldova 1110 Общая физическая география 1293
Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în docu- Одессу покинувших воспоминанья 1269
mente şi materiale (1360-1858) 1305 Уязвимость к изменению климата 1191

Index de subiecte

Administraţie publică, centrală 1136 Baze de date Delphi 7 1105


- locală, strategii de dezvoltare 1137 Biologie, metodica predării 1146
Anecdote 1241 - teste 1192
Artă componistică din Republica Moldova Botanică, dicţionare 1193
1225 Cărţi pentru copii 1111
Asigurări medicale 1199 Chimie, metodica predării 1146
Asistenţă, medicală primară 1199 - organică 1189
- perinatală, Republica Moldova 1210 Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie
- socială, grupuri de risc 1139 "Raisa Pacalo" din Chişinău, istorie 1181

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi, istorie 1182 Integrare europeană 1122
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite Invenţii şi descoperiri, ghiduri 1101
împotriva corupţiei 1123 Istoria Europei, secolul al XIX-lea 1300
Corupţie, Republica Moldova 1116 Învăţământ, preşcolar 1155, 1169, 1171-73
Critică literară 1287 - primar 1156-65, 1167
Cuget 1113 Jocurile Olimpice 1228
Cultură pedagogică 1151 Justiţie juvenilă 1126, 1129
Descentralizare administrativă, Republica Liceul "Spiru Haret" din Chişinău, promoţia
Moldova 1135 2014 1152
Dezvoltare demografică, Republica Moldova Limbi, engleză, teste 1231
1114 - franceză 1232-34
- economică, inovaţii 1120 - găgăuză, denumiri de îmbrăcăminte
Drept, contravenţional 1125 naţională 1240
- de autor 1132 - română 1239
- social 1134 - - dicţionare 1235
- muncii 1133 - - pentru alolingvi 1237
Dreptul companiilor multinaţionale 1121 - rusă 1289
Drepturile omului 1122 - turcă, denumiri de îmbrăcăminte naţională
Ecologie umană 1198 1240
Educaţie, adulţilor 1179 Literatură, română, critică şi interpretare 1237,
- ecologică 1145 1239, 1288
- incluzivă 1180 - rusă, critică şi interpretare 1289
- preşcolară 1168, 1175-78 Management organizaţional 1108
Electronică 1214-15 Matematică, teste 1185-87
Endocard, diagnostic, tratament 1201-02 - pentru preşcolari 1170
Eseuri 1242, 1258 Minorităţi etnice, securitate 1115
Etica în asistenţa socială 1112 Moneda otomană în Moldova, istorie 1219
Evaluare şcolară 1150,1153 Muzică, de cameră, arta interpretării 1224
Explozii, protecţie 1200 - pentru pian 1222-23
Filologie 1229-30 Organizarea procesului educaţional 1141
Filozofie morală 1113 Otorinolaringologie, teste 1204
Finanţarea ariilor naturale, Republica Moldova Patologii la vârstnici 1196
1119 Pedagogie socială 1140
Fizică, metodica predării 1146 Perinatologie 1209
Flora de stepă, Republica Moldova 1195 Personaje literare, critică şi interpretare 1286
- vasculară din Republica Moldova 1194 Piaţa imobilelor 1118
Formatori 1179 Piscicultură, ghiduri 1217
Geografie, mediului 1292 Plante de câmp, Republica Moldova, cercetări
- umană a lumii 1291 ştiinţifice 1216
- fizică, atlase 1293 Poezie 1244, 1246-49, 1252-54, 1256-57,
Geriatrie 1196 1259-63, 1265, 1269-79
Gerontologie 1196 - pentru copii 1283, 1285
Ghicitori 1280 Povestiri 1244, 1268, 1281
Grafică 1221 - pentru copii 1284
Gravură, expoziţii 1220 Poveşti 1282
Hepatita cronică virală B, C, D la copii 1206 Prelucrarea imaginii la calculator 1106
Incendii, protecţie 1200 Prevenirea infracţiunilor 1127
Infracţiuni, descoperire 1127 Procedură penală, audiere 1128
- economice 1130-31 Proiectarea programelor, arhitectură 1107
Inginerie 1103, 1211-12 Proprietăţi imobiliare, drepturi 1117
Instrumente de suflat, metodica predării 1148- Protecţia familiei 1124
49 Războiul din Afganistan, fapte ostăşeşti 1266

67
Cronica Cărţii Nr 6-2014 ≡ Book annals Nr 6-2014

Reţele de calculatoare 1104 - Bazinul Nistrului 1191


Reumatism articular 1207 Sepsisul în obstetrică şi ginecologie 1208
Rezistenţa materialelor 1213 Sistemul biliar la copii, boli 1205
Romane 1243, 1245, 1250-51, 1255, 1264 Ştiinţe ale naturii, metodica predării 1147
- ştiinţifico-fantastice 1267 Tabere de vară pentru elevi, organizare 1143-
Ruşi, istorie 1308 44
Sanologie 1198 Tehnologii educaţionale moderne 1142
Sănătate publică, Republica Moldova, Teoria quasigrupurilor 1188
supraveghere 1138 Tradiţii ruseşti 1308
Sănătatea copilului, sfaturi practice 1197 Traductologie 1229
Sărbători de iarnă, Republica Moldova – Tuberculoză, Republica Moldova, monitorizare
Ucraina – Rusia 1183-84 1203
Schimbarea climei, Republica Moldova 1190 Vinificaţie 1218

Index geografic

Basarabia, 1812-1918, istorie 1306 Podoimiţa, sate, raionul Camenca, Republica


Europa Centrală şi de Sud-Est, istorie 1301 Moldova, istorie 1303
Orhei, oraşe, Republica Moldova, albume Republica Moldova, istorie 1302, 1304
1290 Ţara Moldovei, istorie 1304-05, 1360-1858
Podoima, sate, raionul Camenca, Republica
Moldova, istorie 1303

Index editori

A&V Poligraf 1120 Indigou Color 1182, 1229


Academia "Ştefan cel Mare" 1132 Ingeocad 1293
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Inversia 1270
1148-49 Lexon-Prim 1294-98, 1305-06
Arc 1237, 1252, 1280 Lumina 1189, 1289, 1291
Bons Offices 1190, 1218, 1236 Lyceum 1141, 1150, 1168, 1185-87, 1192,
Cartier 1111, 1239, 1242-43, 1246, 1255, 1234, 1264, 1292
1258, 1281-82, 1300, 1307 OMCT 1262
Central Publishing House 1109 Poligraf-Design 1154-55, 1169-73
Centrul Naţional de Sănătate Publică 1138 Pontos 1222-23, 1248, 1250-51, 1278, 1283
Centrul pentru Educaţie Continuă 1156-67 Prag-3 1286
CEP "Medicina" 1196, 1201-02, 1204-08, Proart 1290
1238 Profesional Service 1259, 1287-88
CEP USM 1112, 1115, 1130-31, 1135-36, Prometeu 1245
1188, 1299 Serv Grafica 1272, 1274, 1276-77
Cuvântul 1247 Silvius Libris 1174-77
Eco-TIRAS 1195 Ştiinţa 1235
Editura Uniunii Scriitorilor 1275 Tehnica-UTM 1107, 1117-18, 1200, 1211-15
Elan Poligraf 1303 Transparency International Moldova 1116
F.E.-P. "Tipografia Centrală" 1183-84 ULIM 1231, 1304
Foxtrot 1179, 1260 Universitatea de Studii Politice şi Economice
Garomont-Studio 1301 Europene "Constantin Stere" 1198
Grafema Libris 1263 Universitatea Internaţională din Moldova 1122

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vimarveva 1265 Полиграфист 1285

ISBN eronat

ISBN 978-9975-113-52-6 1196


ISBN 9975-9709-6-7 1272
ISBN 9975-9709-5-8 1274
ISBN 9975-68-002-X 1275
ISBN 9975-9709-5-8 1276
ISBN 9975-9709-6-6 1277

69
Cronica recenziilor Nr 2-2014 ≡ Review annals Nr 2-2014

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2014
APRILIE-IUNIE NR 1 APRILIE-JUNE
(93-189)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
93. Păsat, Dumitru. Dimitrie Cantemir: Tentaţii metafizice : (340 de ani de la naşte-
re) : Eseuri lirosofice / Dumitru Păsat. – Chişinău : Ruxanda, 2013. – 61, [2] p.
Rusu Tudor. Cantemir şi Eminescu vin să ne explice obstacolele vieţii // Făclia. – 2014.
– 18 apr. – P. 6.

94. Roşca, Ludmila. Filosofia. Ghidul afacerii de succes: Manual / Roşca Ludmila.
– Chişinău : S. n., 2013. – 324 p.
Ţîrdea Teodor N. // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 1. – P. 246-247.
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
95. Cerga, Alexandru. Bisericile Basarabiei : Dicţionar enciclopedic : (scurt istoric,
imagini, bibliografie) : Vol. 1 / Alexandru Cerga. – Chişinău : Civitas, 2013. – 413 p.
Cuciureanu Gheorghe. Inedit din istorie. Bisericile Basarabiei. Ce ştim noi despre ele? //
Luminătorul. – 2014. – Nr 1. – P. 50-53.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
32 POLITICĂ
96. Besancon, Alain. Anatomia unei stafii : Falimentul unei utopii întrupate / trad.
din fr. şi note de Mona Antohi şi Sorin Antohi. – Bucureşti : Humanitas, 2014. – 136 p.
Platon Alexandru-Florin. Sistematizarea neantului // Contrafort. – 2014. – Mai-Iunie (Nr
5/6). – P. 6.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


97. Молдова-Беларусь: исторический опыт взаимодействия : [моногра-
фия] / авт. коллектив: Вячеслав Степанов, Светлана Прокоп, Михаил Кошелев [и др.]. –
Кишинев : Б. и., 2012. – 452 p.
Блажко Владимир. Диалог культур – источник, которому нельзя дать иссякнуть //
Revista de Etnologie şi Cultorologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 227-228.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
98. Guceac, Ion. Constituţia la răscruce de milenii : [studiu] / Ion Guceac. –
Chişinău : S. n., 2013. – 414, [1] p.
Dragnev Demir, Xenofonov Ion. Constituţia – subiect de cercetare ştiinţifică //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 164-165.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
99. Albu, Gabriel. Relaţiile interpersonale : Aspecte instituţionale, psihologice şi in-
formativ-educative / Gabriel Albu. – Iaşi : Institutul European, 2013. – 348 p.
Goraş-Postică Viorica // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 2. – P. 61.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


100. Agafian, Rodica. Evaluarea rezultatelor şcolare : Ghid metodologic / Rodica
Agafian, Diana Gatman. – Chişinău : Lyceum, 2014. – 264 p.
Agafian Rodica, Gatman Diana // Didactica Pro…. – 2014. – Nr 3. – P. a 3-a a cop.

101. Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor / Nico-


lae Bucun, Lilia Pogolşa, Valentina Chicu [et al.] ; coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun. –
Chişinău : S. n., 2014. – 595, [1] p.
Pogolşa Lilia. Evaluare în bază de competenţe – imperativul timpului // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 19 iun. – P. 7.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


102. Ursache, Silvia. Grădina bunicii / Silvia Ursache. – Chişinău : Silvius Libris,
2014. – 14 p. – (Eu sunt mic, dar vreau să ştiu).
Ciocanu Ion. Întru satisfacerea dorinţei de a şti // Florile dalbe. – 2014. – 17 apr. – P. 15.

103. Ursache, Silvia. Hai, mămico, la zoo / Silvia Ursache. – Chişinău : Silvius Li-
bris, 2014. – 14 p. – (Eu sunt mic, dar vreau să ştiu).
Ciocanu Ion. Întru satisfacerea dorinţei de a şti // Florile dalbe. – 2014. – 17 apr. – P. 15.

104. Ursache, Silvia. În hăţişul pădurii / Silvia Ursache. – Chişinău : Silvius Libris,
2014. – 14 p. – (Eu sunt mic, dar vreau să ştiu).
Ciocanu Ion. Întru satisfacerea dorinţei de a şti // Florile dalbe. – 2014. – 17 apr. – P. 15.

105. Ursache, Silvia. Livada bunicului / Silvia Ursache. – Chişinău : Silvius Libris,
2014. – 14 p. – (Eu sunt mic, dar vreau să ştiu).
Ciocanu Ion. Întru satisfacerea dorinţei de a şti // Florile dalbe. – 2014. – 17 apr. – P. 15.

71
Cronica recenziilor Nr 2-2014 ≡ Review annals Nr 2-2014

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
106. Остапенко, Л. В. "Русские в Молдавии : 20 лет спустя…" : (этносоциологи-
ческое исследование) / Остапенко Л. В., Субботина И. А., Нестерова С. Л. – Москва :
ИЭА РАН, 2012. – 403 с.
Степанов Вячеслав // Revista de Etnologie şi Cultorologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P.
229-233.

398 Folclor
107. Băieşu, Nicolae. Sărbători domneşti : (închinate Maicii Domnului şi Mântuitoru-
lui) : Studiu : Culeg. de texte etnografice şi folclorice : Vol. 1 / Nicolae Băieşu. – Chişinău :
Cartea Moldovei, 2004. – 446, [2] p.
Butnar Tatiana. Sărbătorile reînvierii şi integrităţii de neam // Literatura şi arta. – 2014. –
19 iun. – P. 6.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
108. Capcelea, Arcadie. Managementul ecologic : fundamentarea teoretică şi evo-
luţia paradigmelor / Arcadie Capcelea, Valeriu Capcelea. – Chişinău : Ştiinţa, 2013. – 190, [1]
p. – (Col. "Managementul ecologic").
Duca Gheorghe. Managementul ecologic: un nou mecanism de administrare a relaţiilor
mediu-societate // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 166-168.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
109. Decun, Mihai. Bioetica, bunăstarea şi protecţia animalelor / Mihai Decun. – Ti-
mişoara : Mirton, 2013. – 703 p.
Şchiopu Dan // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 38-39.
58 BOTANICĂ
110. lexandrov, Eugeniu G. Dicţionar botanic : român-latin-englez-francez-rus /
Eugeniu G. Alexandrov. – Chişinău : S. n., 2014. – 416, [4] p.
Gaina Boris // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 38.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
111. Aşevschi, Valentin. Sanologie şi ecologie umană : [pentru uzul studenţilor] /
Valentin Aşevschi, Aurelia Crivoi. – Chişinău : [Universitatea de Studii Politice şi Economice
Europene "Constantin Stere"], 2014. – 730 p.
Andrieş Lucia // Noosfera. – 2014. – 10/11. – P. 245-246.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

112. Eţco, Constantin. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate : [monografie]


/ Constantin Eţco, Varfolomei Calmîc, Ion Bahnarel. – Chişinău : Epigraf, 2013. – 600 p.
Ciocanu Mihai // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr
1. – P. 74-75.
Rotaru Tatiana. Promovarea ştiinţei – criteriu de bază în relansarea unei societăţi // Să-
nătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 1. – P. 75-76.

113. Москаленко, Виталий Федорович. Концептуальные подходы к формирова-


нию современной профилактической стратегии в здравоохранении: от профилактики
медицинской к профилактике социальной : [монография] / Виталий Федорович Моска-
ленко. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 240 с.
Флоря, В. // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – P. 57-58.

616 Patologie. Medicină clinică


616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale
114. Ceban, Emil. Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate : Monografie /
Emil Ceban. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2013. – 215, [1] p.
Dumbrăveanu Ion // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. –
Nr 1. – P. 76-77.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
115. Урсу, Андрей. "Написано о земле – почве" и "Почвоведческие были" / Анд-
рей Урсу. – Кишинев : Б. и., 2012. – 150, [3] p.
Димитренко Эм. В мире мыслей о почве и о достаточно редкой профессии //
Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 38-39.

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
116. Caucasus and Northern Black Sea Region Ampelography / David Maghradze,
Laura Rustioni, Jozef Turok [et al.]. – Germania : Vitis, 2012. – 489 p.
Gaina Boris. Un potenţial genetic insuficient explorat, pus în valoare în ampelografie //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 171.

117. Savin, Gheorghe. Ameliorarea sortimentului viticol al Republicii Moldova : Mono-


grafie / Gheorghe Savin. – Ch. : S. n., 2012. – 260 p.
Gaina Boris. O monografie remarcată de organizaţia internaţională a viei şi vinului //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 169-170.

73
Cronica recenziilor Nr 2-2014 ≡ Review annals Nr 2-2014

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
118. Молдавско-русские взаимосвязи в искусстве в лицах и персоналиях :
биобиблиогр. словарь-справ. : [в 2-х томах] / сост.: К. Шишкан, С. Пожар. – Кишинев : Б.
и., 2009-2010.
Аникин Владимир. Животворная связь искусства в лицах и персоналиях // Revista
de Etnologie şi Cultorologie. – 2013. – Vol. 13/14. – P. 233-238.

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
119. Tarhon, Petru Gh. Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova : Istoria
fondării, starea actuală, structura compoziţională, diversitatea dendroflorei şi particularităţile
ecologo-biologice ale plantelor / Petru Gh. Tarhon. – Chişinău : Pontos, 2013. – 640, [7] p.
Pană Sergiu. Parcurile boiereşti – bijuterii peisajere // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P.
172-173.

72 ARHITECTURĂ
120. Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova : Studii enciclopedice /
colectivul de aut.: Andrei Eşanu (coord.), Mihai Adauge, Alexei Agachi [et al.]. – Chişinău
: Institutul de Studii Enciclopedice sl Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2013. – 799 p.
Rău Alexe. O creaţie de excepţie a "enciclopediştilor" din Republica Moldova // Magazin
bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 131-134.

121. Puşcaşu, Voica Maria. Mănăstirea Dubrovăţului. Monografie arheologică şi is-


torică / Voica Maria Puşcaşu, Nicolae N. Puşcaşu. – Putna : Editura Mitropolit Iacov
Putneanul, 2012. – 180 p.
Bacumenco-Pîrnău Ludmila // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. –
P. 273-276.

122. Шлапак, Марьяна. Архитектура и градостроительство Республики Молдо-


ва. Панорамный обзор : [монография] / Марьяна Шлапак. – Saarbrücken : LAMBERT
Academic Publishing, 2012. – 80 с.
Киоса Виктор. Панорамный обзор архитектуры и градостроительства Молдовы //
Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 171-173.

123. Щусев, П. В. Страницы из жизни академика А. В. Щусева / Щусев, П. В. –


Москва : С. Э. Гордеев, 2011. – 352 с.
Ceastina Alla. Destinul unui architect originar din Chişinău // Arta : Ser. Arte vizuale. –
2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 166-170.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


124. Кривуля, Н. Г. Аниматология: эволюция мировых аниматографий : [в 2-х
томах] / Н. Г. Кривуля. – Москва : Аметист, 2012.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tipa Violeta. Animatologia – un nou fenomen în cultura cinematografică // Arta : Ser.


Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 176-178.

78 MUZICĂ
125. Mihail Muntean: o viaţă în lumea muzicii : [tenor lirico-dramatic, pedagog] / col.
red.: Aurelian Dănilă (red. şt.) [et al.]. – Chişinău : Ştiinţa, 2013. – 215 p. – (Personalităţi
notorii ; 5).
Nagacevschi Elena. Un studiu analitic despre un artist complex // Akademos. – 2014. –
Nr 1. – P. 174.

126. Poiată, Mihai Ştefan. ROCKul, "NOROC"-ul & Noi (1966-1970) : din istoria
formaţiei "Noroc"] / Mihai Ştefan Poiată. – Chişinău : Arc, 2013. – 272 p.
Ciobanu Mircea V. Istoria prin prisma culturii // Contrafort. – 2014. – Mai-Iunie (Nr 5/6).
– P. 4.
Gladun Alisya // Altitude. – 2014. – Nr 5/6. – P. 84.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
127. Tipa, Violeta. Isprăvile lui Guguţă în viziune cinematografică / Violeta Tipa. –
Chişinău : Epigraf, 2014. – 104 p.
Ciocanu Ion. Guguţă în artele vizuale // Florile dalbe. – 2014. – 29 mai. – P. 7.

792 Teatru. Artă scenică


128. Călătoriile sau orizontul teatrului. Omagiu lui George Banu / coord.: Cathe-
rine Naugrette, trad.: Ileana Cantuniari. – Bucureşti : Nemira, 2013. – 504 p.
Andronescu Monica. George Banu, "Cardiograma unei inimi de spectator" // Arta : Ser.
Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 174-175.

129. Dănilă, Aurelian. Opera moldovenească : Interpreţi, roluri, spectacole / Aureli-


an Dănilă. – Ed. encicl. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013. – 291, [1] p.
Nagacevschi Elena // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică.
Teatru. Cinema. – P. 179-180.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


130. Destin unic de mare campion : Tudor Casapu : Campion Olimpic şi Mondial
la haltere : 50 ani : [de la naştere : album] / coord.: Eduard Ciobanu ; fot.: Boris Harcenco [et
al.]. – Chişinău : S. n., 2013. – 135, [1] p.
Timuş Asea. Adevărata personalitate este consfinţită de măreţia faptelor sau Albumul
enciclopedic al grandioaselor succese realizate de Tudor Casapu // Săptămîna. – 2014. – 14
febr. – P. 7.

75
Cronica recenziilor Nr 2-2014 ≡ Review annals Nr 2-2014

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
131. Coşeriu, Eugeniu. Lingvistica textului. O întroducere în hermeneutica sensului
/ Eugeniu Coşeriu. – Iaşi : Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2013. – 264 p.
Munteanu Cristinel. Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului // Limba Română. –
2014. – Nr 2. – P. 225-228.

811 Limbi individuale


811.133.1 Limba franceză
132. Aderhold, Carl. Mort aux cons : [roman] / Carl Aderhold. – Paris : Hachette
Litterature, 2007. – 410 p. – Lb. fr.
Călinescu Alexandru. Ucigaşul de imbecili // Săptămîna. – 2014. – 9 mai. – P. 3.

811.135.1 Limba română


133. Cartaleanu, Tatiana. Dictarea în şcoală: formarea şi evaluarea competenţelor /
Tatiana Cartaleanu. – Chişinău : Arc, 2014. – 168 p.
Ungureanu Elena. Dictarea: prima carte scrisă a elevului // Didactica Pro… . – 2014. –
Nr 3. – P. 19-22.

134. Ungureanu, Elena. Dincolo de text: Hypertextul : [studiu] / Elena Ungureanu. –


Chişinău : Arc, 2014. – 280 p.
Cartaleanu Tatiana. O carte despre infinitul textului virtual // Akademos. – 2014. – Nr 1.
– P. 175-176.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
135. Brown, Dan. Inferno : [roman] / Dan Brown ; trad.: Adriana Badescu. –
Bucureşti : RAO, 2013. – 512 p.
Gladun Alisya // Altitude. – 2014. – Nr 5/6. – P. 82.

136. Lustig, Arnost. Rugă pentru Katerina Horovitzova : [roman] / Arnost Lustig ;
trad.: Dan Mircea Duţă. – Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2014. – 176 p.
Năstase Răzvan Mihai. Arnost Lustig şi Holocaustul. O viaţă căreia nu-i mai aparţii //
Contrafort. – 2014. – Mai-Iunie (Nr 5/6). – P. 23.

821.112.2 Literatură germană


821.112.2(436) Literatură austriacă
137. Zweig, Stefan. Amoc. Obsedatul : [povestiri] / Stefan Zweig ; trad.: Eugen
Relgis. – Bucureşti : RAO, 2011. – 124 p.

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Galaicu-Păun Emilian. Stefan Zweig. Amoc. Obsedatul // Jurnal de Chişinău. – 2014. –


2 mai. – P. 11.

821.131.1 Literatură italiană


138. Longo, Gaetano. Ferestrele vântului : [versuri] / Gaetano Longo ; trad. din [lb.]
it. de Nicolae Dabija şi Valentina Corcodel. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă,
2014. – 88 p. – (Col. "Pegas").
Morăraş Mihai. "Între iluzii şi realizări" // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 4.

821.135.1 Literatură română


139. Lăzărescu, Florin. Amorţire : [roman] / Florin Lăzărescu. – Iaşi : Polirom, 2013.
– 248 p.
Tabac Alexandru. Simptome şi situaţii // Contrafort. – 2014. – Mai-Iunie (Nr 5/6). – P.
10.

140. Leac, V. Unchiul este încântat : [poezii] / V. Leac. – Bistriţa : Charmides, 2013.
– 92 p.
Stănilă Moni. Mic dicţionar de evitat în poezie // Timpul. – 2014. – 2 mai. – P. 14.

141. Marcu, Emilian. Suburbii municipale : [roman] / Emilian Marcu. – Iaşi : PIM,
2011.
Pendefunda Liviu. Noetica limbii române // Literatura şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 4.

142. Nimigean, Ovidiu. Nanabozo : [poezii] / Ovidiu Nimigean. – Bucureşti : Cartea


Românească, 2014. – 112 p.
Stănilă Moni. Recomand: Nanabozo // Timpul. – 2014. – 6 iun. – P. 14.

143. Poeme creştine româneşti / alcăt.: Vasile Căpăţână, George Călin. – Bucu-
reşti : Biodova, 2014. – (Col. "Ideal").
Cuzuioc Ion. Şi prin Poeme creştine Hristos a înviat! // Literatura şi arta. – 2014. – 17
apr. – P. 4.

144. Teodoru, Radu. Calea robilor: Basarabia în flăcări : [roman] / Radu Teodoru. –
Bucureşti : PACO, 2013. – 475 p.
Rusu Nicolae. Nebănuitele căi // Literatura şi arta. – 2014. – 15 mai. – P. 5.

145. Ungurenaşu, Tatiana. Cărarea spre lumină : [versuri] / Tatiana Ungurenaşu ;


aut. proiectului, coord. şi imagini Vasile Şoimaru. – Chişinău : S. n., 2013. – 80 p.
Pârlea-Năvrăpeşti Gheorghe. O poetă scoasă din umbra anonimatului – Tatiana
Ungurenaşu // Literatura şi arta. – 2014. – 6 mar. – P. 6.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


146. Anton, Gheorghe Ion. Viaţa ca amintire : [roman] / Gheorghe Ion Anton. –
Chişinău : Iulian, 2013. – 240 p.

77
Cronica recenziilor Nr 2-2014 ≡ Review annals Nr 2-2014

Postolachi Veronica. Forţa tămăduitoare a amintirii // Limba Română. – 2014. – Nr 1. –


P. 169-176.
Partole Claudia. O carte-adevăr... // Univers pedagogic pro. – 2014. – 3 apr. – P. 8.

147. Căpăţînă, Olga. Afghanistan – Raza mea sălbatică de soare : [roman : în vol.] /
Olga Căpăţînă ; fot.: Vladimir Furtună, Andrei Voitiuc. – Chişinău : Pontos, 2014.
Andronachi Natalia. "Afghanistan – Raza mea sălbatică de soare" – replica lumii în care
trăim // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 18-19.

148. Ciocan, Iulian. Înainte să moară Brejnev : [roman] / Iulian Ciocan. – Iaşi : Poli-
rom, 2007. – 176 p.
Chiper Grigore. De la Brejnev la Kozak // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P.
5.

149. Ciocan, Iulian. Tărâmul lui Saşa Kozak : [roman] / Iulian Ciocan. – Bucureşti :
Tracus Arte, 2011. – 127 p.
Chiper Grigore. De la Brejnev la Kozak // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P.
5.

150. Cojocaru, Constantin. Tăcerea eului : [versuri] / Constantin Cojocaru. – Râm-


nicu Sărat : Rafet, 2013.
Rusu Liliana. Profesorul. Poetul. Primarul // Univers pedagogic pro. – 2014. – 10 apr. –
P. 8.

151. Corobcă, Liliana. Kinderland : [roman] / Liliana Corobcă. – Bucureşti : Cartea


Românească, 2013. – 184 p.
Tabac Alexandru. La noi totul e bine! // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P.
17.

152. Cosmescu, Alexandru. Un spaţiu blând, care mă primeşte cum m-ar îmbrăţişa
: poeme / Alexandru Cosmescu. – Chişinău : Cartier, 2013. – 46, [1] p. – (Col. Rotonda /
coord. de Em. Galaicu-Păun).
Chiper Grigore. În căutarea unui spaţiu blând // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr
1/4). – P. 5-6.

153. Curtescu, Margareta. Iubirea altfel : poeme / Margareta Curtescu. – Chişinău :


Cartier, 2013. – 62 p. – (Col. Rotonda / coord. de Em. Galaicu-Păun).
Calamanciuc Gheorghe. O carte pentru lecturi de duminică // Făclia. – 2014. – 6 iun. –
P. 2.

154. Dabija, Nicolae. Drumul spre Biserică : rânduri şi gânduri creştine : [nuvele,
versuri, fragm. din roman, trad., meditaţii : către aniversarea a 65-a de la naşterea scriitorului]
/ Nicolae Dabija ; ed. îngrijită de preotul Octavian Moşin. – Chişinău : S. n., 2013. – 312 p.
Marinescu Constantin. Acad. Nicolae Dabija, Homo religiosus // Literatura şi arta. –
2014. – 24 apr. – P. 5.

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nistru Ţigănuş Virgil. Despre curajul cuminţeniei : [preluat din rev. "Porto Franco", anul
XXIV, 2014] // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 5.

155. Găină, Ion. Călătorie în sufletul copilăriei : Autobiografică (ed. cu ocazia împli-
nirii a 50 de ani) / Ion Găină. – Chişinău : Pontos, 2012. – 124 p.
Postolachi Veronica. O copilărie mocnită sub aura mirării // Viaţa Basarabiei. – 2014. –
Nr 1/2. – P. 139-142.

156. Goteanschi, Silvia. Dramaturgia lucioaselor funii : [poezii] / Silvia Goteanschi.


– Bucureşti : Vinea, 2014.
Ciobanu Mircea V. Teatrul Silviei Goteanschi // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 iun. –
P. 14.

157. Mardare, Marcela. Hieroglife pe ceruri : Versuri. Maxime / Marcela Mardare. –


Chişinău : Pontos, 2013. – 161, [7] p.
Iachim Ion. Descifrarea hieroglifelor // Univers pedagogic pro. – 2014. – 17 apr. – P. 8. ;
Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 4.

158. Moraru, Anatol. Confidenţa unui loser : [proză scurtă]. – Bucureşti : Casa de
pariuri literare, 2013. – 132 p.
Chiper Grigore. O carte pentru intelectuali şi pentru public // Contrafort. – 2014. – Mai-
Iunie (Nr 5/6). – P. 5.

159. Popa-Pădure, Ion. Bate barza-n Măgurele : versuri, epigrame / Ion Popa-
Pădure. – Chişinău : S. n., 2013. – 94, [1] p.
Ciocanu Ion. Un alt măgurelean la porţile poeziei // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. –
P. 4.

160. Popa-Pădure, Ion. Destin : (versuri) / Ion Popa-Pădure. – Chişinău : Labirint,


2013. – 112 p.
Ciocanu Ion. Un alt măgurelean la porţile poeziei // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. –
P. 4.

161. Popa-Pădure, Ion. O viaţă în zbucium : versuri şi secvenţe fotografice / Ion


Popa-Pădure. – Chişinău : Labirint, 2012. – 120, [2] p.
Ciocanu Ion. Un alt măgurelean la porţile poeziei // Literatura şi arta. – 2014. – 22 mai. –
P. 4.

162. Rapcea, Ana. Dulceaţă de coarne : [versuri] / Ana Rapcea. – Chişinău : Lumi-
na, 2011. – 67, [1] p.
Corcinschi Nina. Ana Rapcea şi gustul sinesteziilor // Contrafort. – 2014. – Mai-Iunie (Nr
5/6). – P. 10.

163. Saka, Serafim. Pe mine mie redă-mă : roman-fapt / Serafim Saka. – Chişinău :
Arc, 2013. – 546, [1] p.

79
Cronica recenziilor Nr 2-2014 ≡ Review annals Nr 2-2014

Ciobanu Mircea V. Serafim Saka: Pe mine mie redă-mă! // Contrafort. – 2014. – Ian. –
Apr. (Nr 1/4). – P. 6.

164. Silvestru, Aurelian. Pragul, sau Alte Fărâme de Suflet : [povestiri] / Aurelian
Silvestru. – Chişinău : TOCONO, 2014. – 410, [6] p.
Şchiopu Constantin. "Pragul" de Aurelian Silvestru: o tentativă de confruntare a sinelui
cu Celălalt // Literatura şi arta. – 2014. – 24 apr. – P. 4.

165. Şleahtiţchi, Maria. Acum : [versuri] – Iaşi : TipoMoldova, 2013. – (Col. "Opera
omnia. Poezie contemporană").
Pilchin Maria. Maria Şleahtiţchi şi poezia imediată // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr
1/4). – P. 23.

166. Ursache, Silvia. ABC-ul celor mici cu broscuţe şi arici / Silvia Ursache. – Chişi-
nău : Silvius Libris, 2011. – [18] p.
Ciocanu Ion. Abecedar folositor şi amuzant // Literatura şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 6.

821.161.1 Literatură rusă


167. Nosov, Nicolai. Habarnam pe Lună : [poveste] / Nicolai Nosov ; trad.: Sandra-
Felicia Misirianţu. – Bucureşti : Humanitas, 2013. – 430 p.
Năstase Răzvan Mihai. HabarNeil // Contrafort. – 2014. – Ian. – Apr. (Nr 1/4). – P. 23.

821.214.58 Literatură ţigănească (romă)


168. Цыганские народные сказки / сост.: Ион Думиника ; предисл., пояснит.
словарь : С. Прокоп ; [пер.] : С. Прокоп, К. Шишкан. – Кишинев : Arc, 2012. – 159 p, [25] p.
– (Сказки народов СНГ).
Марушиакова Елена, Попов Веселин // Revista de Etnologie şi Cultorologie. – 2013. –
Vol. 13/14. – P. 225-227.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
169. Baciu, Gheorghe. Viziuni asupra vieţii şi morţii poeţilor martiri: Eminescu, Ma-
teevici, Vieru / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2014. – 286 p.
Morăraş Mihai. Viaţa lor – un testament pentru viitorime // Literatura şi arta. – 2014. – 1
mai. – P. 6.
Popa Iulius. Careta lui Gheorghe Baciu mi-a răscolit amintirile // Literatura şi arta. –
2014. – 1 mai. – P. 6.

170. Corneanu, Luminiţa. Leonid Dimov : Un oniric în Turnul Babel / Luminiţa Cor-
neanu. – Bucureşti : Cartea Românească, 2014. – 320 p.
Voinescu Sever. Destin cu Dimov // Evenimentul zilei. – 2014. – 23 iun. – P. 4.

171. Danilov, Nichita. Portrete fără ramă : [despre istoria literaturii româneşti] / Ni-
chita Danilov. – Bucureşti : Tracus Arte, 2012. – 435 p.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Negru Nina. Reflecţii despre scriitorul român // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 13 iun. –
P. 14.

172. Păsat, Dumitru. Eminescu şi cugetul german : Eseuri lirosofice / Dumitru Pă-
sat. – Chişinău : Pontos, 2013. – 62, [1] p.
Rusu Tudor. Cantemir şi Eminescu vin să ne explice obstacolele vieţii // Făclia. – 2014.
– 18 apr. – P. 6.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


173. Ciuntu, Ioan. Aşa cum l-am cunoscut : [poetul Grigore Vieru] / Protoiereu mi-
trofor Ioan Ciuntu. – Chişinău : S. n., 2013. – 163 p.
Ciocanu Ion. Imagine verbal-vizuală impresionantă // Literatura şi arta. – 2014. – 3 apr.
– P. 7.

174. Cuţitaru, Natalia. Alchimia verbului: Introducere în universul poeziei lui Liviu
Damian : Studiu monografic / Natalia Cuţitaru. – Chişinău : Gunivas, 2013. – 176 p.
Apetri Dumitru. O exegeză literară binevenită // Univers pedagogic pro. – 2014. – 17
apr. – P. 8.

175. Dabija, Nicolae. Întâmplări cu Grigore Vieru / Nicolae Dabija. – Iaşi : Princeps
Edit, 2014.
Corbu Daniel. Nicolae Dabija şi mirabilele întâmplări cu Grigre Vieru // Literatura şi arta.
– 2014. – 22 mai. – P. 5.

176. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Teo-


Teodor Marşalcovschi, Maria Abramciuc, Elena Harconiţa. – Chişinău : S. n., 2013. – 315 p.
Bacalov Sergiu. O frumoasă realizare a universitarilor bălţeni // Akademos. – 2014. – Nr
1. – P. 161-163.

177. Moraru, Anton. Pagini din viaţa scriitorului Bogdan Istru / Anton Moraru. – Chi-
şinău : Labirint, 2014. – 139 p.
Petrencu Anatol. O carte nouă despre Bogdan Istru // Literatura şi arta. – 2014. – 17
apr. – P. 5.
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
908 Monografii ale localităţilor
178. Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României : Monografie etnofotografică / Va-
sile Şoimaru ; ed.: Dumitru Munteanu, Maria Dohotaru. – Chişinău : Serebia ; Oneşti : Magic
Print, 2014. – 375 p.
Dabija Nicolae. O carte-statuie // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 1.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite

81
Cronica recenziilor Nr 2-2014 ≡ Review annals Nr 2-2014

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


179. Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova / aut.: Silviu Andrieş-Tabac,
Vladimir Bogdan, Ana Boldureanu [et al.]. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice,
2013. – 633, [2] p.
Tostogan Aliona. O lucrare eveniment din domeniul heraldicii în colecţiile Bibliotecii
Naţionale: Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova // Magazin bibliologic . – 2013. – Nr
1/4. – P. 135-142.
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
180. Abulafia, David. Marea cea Mare : O istorie umană a Mediteranei / David
Abulafia ; trad. din engl.: Denisa Duran, Georgeta-Anca Ionescu, Marieva Catalina Ionescu. –
Bucureşti : Humanitas, 2014. – 808 p. – (Col. "Istorie").
Voinescu Sever. Lectura verii! // Evenimentul zilei. – 2014. – 19 iun. – P. 4.

94(478) Istoria Republicii Moldova


181. Caşu, Igor. Duşmanul de clasă: Represiuni politice, violenţă şi rezisten-
ţă în R(A)SS Moldovenească, 1924-1989 / Igor Caşu ; pref. de Vladimir Tismăneanu. –
Chişinău : Cartier, 2014. – 394 p. – (Col. "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Platon Alexandru-Florin. Adevăratul chip al comunismului // Contrafort. – 2014. – Ian. –
Apr. (Nr 1/4). – P. 8.

182. Eşanu, Andrei. Univers cultural în Moldova (sec. XV-XIX) = Cultural universe
in Moldova (XV-XIX) : studii / Andrei Eşanu. – Chişinău : Lexon-Prim, 2013. – 327, [1] p.
Corlăteanu-Granciuc Silvia. O reconstrucţie integratorie a universalităţii româneşti //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 155-157.

183. Munteanu, Anatol. Eroii de la Nistru / Anatol Munteanu. – Bucureşti : Favorit,


2014. – 256 p.
Hadârcă Ion. Elegiile de plimb, de sânge şi de foc ale colonelului în rezervă Anatol Mun-
teanu // Literatura şi arta. – 2014. – 8 mai. – P. 5.

184. Pasat, Valeriu. RSS Moldovenească în epoca stalinistă : (1940-1953) / Valeriu


Pasat. – Chişinău : Cartier, 2011. – 650 p. – (Col. "Cartier istoric" / coord. de Inga Druţă).
Negru Nina. Iată "călăii", tovarăşe Barbusse // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 iun. – P.
14.

185. Popa, Iulius. Buteşti: adu-ţi aminte : Vol. 2 / Iulius Popa. – Chişinău : S. n.,
2014. – 600 p.
Batîr Dumitru. La o apariţie de carte // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 5.

186. Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858) /


sel. doc. şi studiul introd. : Ion Eremia. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 954 p.

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dragnev Demir. Istoria relaţiilor externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 158-160.

187. Паскарь, Евгений. Неизвестная Молдавия. Европейские книгопечатные


источники XV-XVI вв. о древнейшей и современной истории Молдавии / Евгений Пас-
карь. – Одесса, 2014.
Стати Василий. Молдова была отмечена на самом первом из известных глобу-
сов // Молдавские ведомости. – 2014. – 25 апр. – Р. 4.

94(498) Istoria României


188. Ileana, (Principesă de România, Arhiducesă de Austria). Trăiesc din nou :
[memorii (1909-1991)] / Principesă de România, Arhiducesă de Austria Ileana. – Bucureşti :
Humanitas, 2010. – 412 p.
Negru Nina. Ileana, Principesa de Hohenzollern-Siegmaringen, printre comunişti // Jur-
nal de Chişinău. – 2014. – 9 mai. – P. 18.

189. Răduleanu, Galina. Repetiţie la moarte ... din spatele gratiilor : [memorii] / Ga-
lina Răduleanu. – Piteşti : Ed. Fundaţiei Sfinţii Închisorilor, 2013. – 367 p.
Negru Nina. Nu totul poate fi explicat // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 23 mai. – P. 14.

83
Cronica recenziilor Nr 2-2014 ≡ Review annals Nr 2-2014

Index de nume
Călin, George 143
A Călinescu, Alexandru 132
Abramciuc, Maria 176 Căpăţână, Vasile 143
Abulafia, David 180 Căpăţînă, Olga 147
Adauge, Mihai 120 Ceastina, Alla 123
Aderhold, Carl 132 Ceban, Emil 114
Agachi, Alexei 120 Cerga, Alexandru 95
Agafian, Rodica 100 Chicu, Valentina 101
Albu, Gabriel 99 Chiper, Grigore 148-49, 152, 158
Alexandrov, Eugeniu G. 110 Ciobanu, Eduard 130
Andrieş, Lucia 111 Ciobanu, Mircea V. 126, 156, 163
Andrieş-Tabac, Silviu 179 Ciocan, Iulian 148-49
Andronachi, Natalia 147 Ciocanu, Ion 102-05, 127, 159-161, 166, 173
Andronescu, Monica 128 Ciocanu, Mihai 112
Antohi, Mona 96 Ciuntu, Ioan 173
Antohi, Sorin 96 Cojocaru, Constantin 150
Anton, Gheorghe Ion 146 Corbu, Daniel 175
Apetri, Dumitru 174 Corcodel, Valentina 138
Aşevschi, Valentin 111 Corlăteanu-Granciuc, Silvia 182
Corneanu, Luminiţa 170
B Corobcă, Liliana 151
Cosmescu, Alexandru 152
Bacalov, Sergiu 176 Coşeriu, Eugeniu 131
Baciu, Gheorghe 169 Crivoi, Aurelia 111
Bacumenco-Pîrnău, Ludmila 121 Cuciureanu, Gheorghe 95
Badescu, Adriana 135 Curtescu, Margareta 153
Bahnarel, Ion 112 Cuţitaru, Natalia 174
Balica, Dimitrie 176 Cuziioc, Ion 143
Banu, George (128)
Batîr, Dumitru 185 D
Băieşu, Nicolae 107
Besancon, Alain 96 Dabija, Nicolae 138, 154, 175, 178
Bogdan, Vladimir 179 Damian, Liviu 174
Boldureanu, Ana 179 Danilov, Nichita 171
Brown, Dan 135 Dănilă, Aurelian 125, 129
Bucun, Nicolae 101 Decun, Mihai 109
Butnar, Tatiana 107 Dimov, Leonid (170)
Dohotaru, Maria 178
C Dragnev, Demir 98, 186
Duca, Gheorghe 108
Calamanciuc, Gheorghe 153 Dumbrăveanu, Ion 114
Calmîc, Varfolomei 112 Duran, Denisa 180
Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei (1693 ; Duţă, Dan Mircea 136
1710-1711) (93)
Cantuniari, Ileana 128 E
Capcelea, Arcadie 108
Capcelea, Valeriu 108 Eminescu, Mihai (169, 172)
Eremia, Ion 186
Cartaleanu, Tatiana 133-34 Eşanu, Andrei 120, 182
Casapu, Tudor (130) Eţco, Constantin 112
Caşu, Igor 181

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F N
Furtună, Vladimir 147 Nagacevschi, Elena 125, 129
Naugrette, Catherine 128
G Năstase, Răzvan Mihai 136, 167
Gaina, Boris 110, 116-17 Negru, Nina 171, 184, 188-89
Galaicu-Păun, Em. 152-53 Nimigean, Ovidiu 142
Galaicu-Păun, Emilian 137 Nistru Ţigănuş, Virgil 154
Gatman, Diana 100 Nosov, Nicolai 167
Găină, Ion 155 P
Gladun, Alisya 126, 135
Goraş-Postică, Viorica 99 Pană, Sergiu 119
Goteanschi, Silvia 156 Partole, Claudia 146
Guceac, Ion 98 Pasat, Valeriu 184
Păsat, Dumitru 93, 172
H Pârlea-Năvrăpeşti, Gheorghe 145
Hadârcă, Ion 183 Pendefunda, Liviu 141
Harcenco, Boris 130 Pilchin, Maria 165
Harconiţa, Elena 176 Platon, Alexandru-Florin 96, 181
Pogolşa, Lilia 101
I Poiată, Mihai Ştefan 126
Popa, Iulius 169, 185
Iachim, Ion 157 Popa-Pădure, Ion 159-61
Ileana, Principesă de România, Arhiducesă de Postolachi, Veronica 146, 155
Austria 188 Puşcaşu, Nicolae N. 121
Ionescu, Georgeta-Anca 180 Puşcaşu, Voica Maria 121
Ionescu, Marieva Catalina 180
Istru, Bogdan (177) R
L Rapcea, Ana 162
Răduleanu, Galina 189
Lăzărescu, Florin 139 Rău, Alexe 120
Leac, V. 140 Relgis, Eugen 137
Longo, Gaetano 138 Roşca, Ludmila 94
Lustig, Arnost 136 Rotaru, Tatiana 112
M Rustioni, Laura 116
Rusu, Liliana 150
Maghradze, David 116 Rusu, Tudor 93, 172
Marcu, Emilian 141
Mardare, Marcela 157 S
Marinescu, Constantin 154 Saka, Serafim 163
Marşalcovschi, Teo-Teodor 176 Savin, Gheorghe 117
Mateevici, Alexei (169) Silvestru, Aurelian 164
Misirianţu, Sandra-Felicia 167 Stănilă, Moni 140, 142
Moraru, Anatol 158
Moraru, Anton 177 Ș
Morăraş, Mihai 138, 169
Moşin, Octavian 154 Şchiopu, Constantin 164
Muntean, Mihail (125) Şchiopu, Dan 109
Munteanu, Anatol 183 Şleahtiţchi, Maria 165
Munteanu, Cristinel 131 Şoimaru, Vasile 145, 178
Munteanu, Dumitru 178

85
Cronica recenziilor Nr 2-2014 ≡ Review annals Nr 2-2014

T Н
Tabac, Alexandru 139, 151 Нестерова С. Л. 106
Tarhon, Petru Gh. 119
Teodoru, Radu 144 О
Timuş, Asea 130 Остапенко, Л. В. 106
Tipa, Violeta 124, 127
Tismăneanu, Vladimir 181 П
Tostogan, Aliona 179
Turok, Jozef 116 Паскарь, Евгений 187
Пожар, С. 118
Ț Попов, Веселин 168
Прокоп, С. 168
Ţîrdea, Teodor N. 94 Прокоп, Светлана 97
U С
Ungureanu, Elena 133-34 Стати, Василий 187
Ungurenaşu, Tatiana 145 Степанов, Вячеслав 97, 106
Ursache, Silvia 102-05, 166 Субботина, И. А. 106
V У
Vieru, Grigore (169, 173, 175) Урсу, Андрей 115
Voinescu, Sever 170, 180
Voitiuc, Andrei 147 Ф
X Флоря, В. 113
Xenofonov Ion 98 Ш
Z Шишкан, К. 118, 168
Шлапак, Марьяна 122
Zweig, Stefan 137
Щ
А
Щусев, А. В. (123)
Аникин, Владимир 118 Щусев, П. В. 1236
Б
Блажко, Владимир 97
Д
Димитренко, Эм. 115
Думиника, Ион 168
К
Киоса, Виктор 122
Кошелев, Михаил 97
Кривуля, Н. Г. 124
М
Марушиакова, Елена 168
Москаленко, Виталий Федорович 113

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
IUNIE NR 3 JUNE
(2264-2758)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
2264. Holban, Ion. Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema fundamentală a ştiin-
ţei în Republica Moldova : (principii, criterii, standarde, date statistice, analize, omologări,
opinii) / Ion Holban, Cristina Cotun // Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 60-73 : fig., fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 70-73 (51 tit.). – ISSN 1810-7079.

2265. Holban, Ion. Premiile Nobel şi vectorul european : [analiza repartiţiei pe dome-
nii ştiinţifice şi ţări] / Ion Holban // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr 3/4. –
P. 5-7 : fig., tab. – ISSN 1810-6498.

2266. Iaţchevici, Vadim. Impactul inovaţiilor în Republica Moldova / Vadim Iaţchevici


// Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 49-51 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 50-51 (10 tit.). – ISSN 1810-7079.

2267. Romanciuc, Lidia. De la Programul Cadrul 7 la Programul "Orizont 2020" / Li-


dia Romanciuc // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 4-5. – ISSN 1857-0461.

2268. Tofan, Eugenia. A fost lansat Programul Cadru "Orizont 2020" pentru Partene-
riatul Estic : [AŞM, Chişinău, 17 mart. 2014] // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 2-3 : fot. –
ISSN 1857-0461.

2269. Tofan, Eugenia. Primul Forum moldo-român în domeniul ştiinţei şi educaţiei :


[AŞM, Chişinău, 21. 02. 2014] / Eugenia Tofan // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 6-9 : fot. –
ISSN 1857-0461.

2270. Ungur, Cristina. Consideraţii privind politica statului în domeniul finanţării ştiin-
ţei şi inovării în Republica Moldova / Cristina Ungur, Gheorghe Cuciureanu // Intellectus. –
2014. – Nr 2. – P. 52-59 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
58 (14 tit.). – ISSN 1810-7079.

2271. Varzari, Vitalie. Conectarea diasporei ştiinţifice la sectorul de cercetare-


dezvoltare / Vitalie Varzari // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 32-37. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 37 (6 tit.). – ISSN 1857-0461.

87
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

(Vezi de asemenea Nr 2272, 2445, 2498, 2567)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2272. Enăchescu, Marius. Tehnologiile cheie – motorul inovării în Europa la începu-
tul secolului XXI / Marius Enăchescu // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr
3/4. – P. 47-50 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (3 tit.). – ISSN 1810-6498.

2273. Пынзару, Т. ″Электронное правительство″ как часть ″электронной демо-


кратии″ // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – P. 38-42. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 42 (14 tit.). – ISSN 1810-3081.

2274. Сорокин, Андрей. Актуальные проблемы безопасности web ресурсов /


Андрей Сорокин // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. – P. 96-99. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 2277, 2279, 2287, 2319, 2336-37, 2409, 2448-49, 2648)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


2275. Borzin, Aurelia. Despre cultură, cu pasiune. Manifest pentru schimbare :
Editorial / Aurelia Borzin // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 4-5 : fot. – ISSN 0132-6635.

2276. Ciobanu, Mircea V. Despre inutilitatea artei şi despre folosul culturii / Mircea V.
Ciobanu // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 93-97 : fot. – ISSN 0132-6635.

2277. Digitizarea, recunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric /


Elena Boian, Constantin Ciubotaru, Svetlana Cojocaru [et al.] // Akademos. – 2014. – Nr 1. –
P. 61-68 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 68 (10 tit.). – (Informatică). –
ISSN 1857-0461.

2278. Portretele noastre, la Bacu : Zilele Culturii Rep. Moldova în Azerbaidjan : [28
apr. - 01 mai 2014] // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 38-39 : fot. – ISSN 0132-6635.

2279. Sprînceană, Vitalie. Blogurile culturale, ieri şi azi / Vitalie Sprînceană //


Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 82-83. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2303, 2615)

02 BIBLIOTECONOMIE
2280. Stănilă, Moni. Cartea – între entuziasm şi management cultural : [pe marginea
proiectelor "Bibliotecile Stradale" de la Artico şi "Târgul de Carte "O carte veche – un prieten
nou"] / Moni Stănilă // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 60-61 : fot. – ISSN 0132-6635.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
2281. Cujbă, Lucia. Noaptea Europeană a Muzeelor: [ed. a 9-a, Chişinău, 14/15 mai
2014] / Lucia Cujbă // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 34-35 : fot. – ISSN 0132-6635.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2478, 2542, 2566, 2569)

070 Ziaristică. Presă


2282. Cibotaru, Mihail Gheorghe. Generosul dar al destinului meu : [revista "Moldo-
va" : amintirile jurnalistului şi scriitorului M. Gh. Cibotaru, redactor-şef al publicaţiei între anii
1975-1995] / material de Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 44-49 :
fot. – ISSN 0132-6635.

2283. Rusu-Haraba, Anastasia. Unul din cetatea "Moldova" : [Mihail Gheorghe


Cibotaru – al doilea redactor-şef din istoria revistei] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. –
2014. – Nr 5/6. – P. 40-43 : fot. – (Oameni îndeaproape). – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2553, 2716-17, 2755)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 2277)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
2284. Patapievici, Horia-Roman. Centrul modernizării se mută : [interviu cu H.-R.
Patapievici, filosof şi scriitor român] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Moldova. – 2014. –
Nr 5/6. – P. 84-89 : fot. – ISSN 0132-6635.

2285. Tiron, Ştefan D. Ce este astrologia? : [studiu] / Ştefan D. Tiron // Fizica şi teh-
nologiile moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr 3/4. – P. 102-105. – ISSN 1810-6498.

159.9 Psihologie
2286. Racu, Igor. Formarea personalităţii la preadolescenţi din medii sociale diferite
de dezvoltare / Igor Racu // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi
adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 11-16 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (5 tit.).

2287. Racu, Iulia. Personalitatea adolescentului dependent de computer / Iulia Racu,


Raisa Paladi // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi adolescentului
: A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. – Chişinău,
2014. – P. 50-54 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (4 tit.).

2288. Savca, Lucia. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale – pilon în formarea persona-


lităţii contemporane / Lucia Savca // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii
copilului şi adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16
mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 23-27. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (5
tit.).

2289. Şleahtiţchi, Mihai. Când accentul cade pe decontextualizarea normativă, devi-


ne posibilă detectarea "zonelor mute" ale reprezentărilor sociale cu referire la personalităţile
şi provocările lumii contemporane / Mihai Şleahtiţchi // Dimensiuni contemporane în formarea

89
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

personalităţii copilului şi adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a


psihologilor, 16 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 7-10. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 10 (3 tit.) şi în notele de subsol.

2290. Turchină, Tatiana. Personalitatea adolescentului – implicaţii pentru starea de


bine / Tatiana Turchină // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi
adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 55-59 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (5
tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2400, 2403, 2429-31)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2291. Boiar, Marga. Bucuri-te, Maică Pururi Fecioară! : [meditaţie] / Marga Boiar //
Luminătorul. – 2014. – Nr 1. – P. 46-49.

2292. Bortă, Mihail. Un pelerinaj binecuvântat de părintele Sofian Boghiu: Chişinău –


Căldăruşani – Sf. Munte Athos. De la Bunavestire la Înviere / preot Mihail Bortă // Altarul
Credinţei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 40-44 : fot.

2293. Buburuz, Petru. Putem spera la bine doar cu Dumnezeu în gând şi în faptă :
[meditaţii] / prot. Petru Buburuz // Luminătorul. – 2014. – Nr 1. – P. 8-18 : fot.

2294. Goreanu, Nicolae. Păcatul neascultării, discutat de preoţii blagociniei de Ci-


mişlia : [13. 06. 2014 : din discursul părintelui protopop] / Neculai Goreanu // Altarul Credinţei.
– 2014. – Nr 3/4. – P. 16-18 : fot.

2295. Ioan Gură de Aur (Sfânt). Cum oare omul cel drept este nenorocit, iar cel rău
plin de toate bunătăţile? : [morală creştină] / Sfântul Ioan Gură de Aur // Altarul Credinţei. –
2014. – Nr 3/4. – P. 20-21 : fot.

2296. Necula, Constantin. Părintele profesor Constantin Necula : "Mă simt foarte bi-
ne acasă, în Basarabia" : [interviu cu prof. de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei
Şaguna" din Sibiu, România : pentru ascultătorii postului de radio "Vocea Basarabiei" , Chişi-
nău, 15 dec. 2013] / consemnare de Maria Bulat-Saharneanu // Luminătorul. – 2014. – Nr 1. –
P. 20-45 : fot. – Sfârşit. Începutul : Nr 6, 2013.

2297. Nifon (Sfânt Ierarh). Dumnezeu nu ne va judeca pentru că am păcătuit, ci pen-


tru că nu ne-am pocăit : [din vol. "Cuvinte de nădejde celor fără de nădejde", Bucureşti, 2003]
/ Sfântul Ierarh Nifon // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 19 : fot.

2298. Petru (Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Pla-


iurilor). Pastorală la Naşterea Domnului / Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Ba-
sarabiei şi Exarh al Plaiurilor // Luminătorul. – 2014. – Nr 1. – P. 2-7 : fot.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2299. Ware, Kallistos. Stranie, dar, totuşi, cunoscută: Călătoria mea spre Biserica
Ortodoxă / Mitropolitul Kallistos Ware ; trad. din lb. engl. de preotul Constantin Cojocaru //
Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 27-29 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2574, 2596, 2602, 2703, 2755)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi Nr 2271, 2310)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 2312)
316.6 Psihologie socială
2300. Panaintescu, Romeo. Diferenţe comportamentale şi atitudinale la persoanele
de vârsta a treia = Behavioral and attitudian differences to elderiz people / Romeo
Panaintescu // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 2. – P. 35-43 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 43 (6 tit.).

2301. Остроброд, Александр. Психологическая помощь населению,


находящемуся в зоне ракетных обстрелов = Psychological assistance to populations in the
area of rocket attacks / Александр Остроброд // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 2. – P. 23-
29. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 28-29 (26 tit.).

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


(Vezi Nr 2365, 2401)
32 POLITICĂ
2302. Gutorov, Vladimir. Problema transformării valorilor ideologice în Rusia post-
comunistă = On the problem of transformation of ideological values in post-communist Russia
/ Vladimir Gutorov // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 2. – P. 22-27. – Tit. paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26-27 (14 tit.). – ISSN 1857-4440.

2303. Lungu, Eugen. Pecunia non olet? : [ideologia sistemului în Estul postcomunist
şi gradul real de civilizaţie] / Eugen Lungu // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 90-92 : fot. –
ISSN 0132-6635.

2304. Stepaniuc, Victor. Stabilitatea politică – evoluţiuni în abordările teoretice = The


political stability – developments in theoretic approaches / Victor Stepaniuc // Relaţii Internaţi-
onale Plus. – 2014. – Nr 2. – P. 9-21. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 21 (16 tit.). – ISSN 1857-4440.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2305. Covalschi, Stanislav. Aspect geopolitic al conflictului transnistrean (1989-
1992) / Stanislav Covalschi, Viorica Leancă // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. –
2014. – Nr 3. – P. 18-23. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (10 tit.). – ISSN
2345-1130.

2306. Guţu, Ana. Limba şi politica : cazul Republicii Moldova / Ana Guţu // Probleme
actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare intern., 16-17 mai 2014. – Chi-
şinău, 2014. – P. 182-202 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 202 (13 tit.).

2307. Tăzlăuanu, Valentina. Chestiuni de stil : [catastrofismul moldovenesc destinul


societăţii de la Declararea Independenţei Rep. Moldova : avantext] / Valentina Tăzluanu //
Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 3-5. – ISSN 1857-0143.

2308. Голя, Анатолий. На низком старте : [полит. партии в преддверии парла-


ментских выборам – 30 нояб. 2014 г.] / Анатолий Голя // Profit. – 2014. – Nr 6. – P. 3-9 :
fot.
(Vezi de asemenea Nr 2271, 2456)

324 Alegeri
(Vezi Nr 2308)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


2309. Afanas, Nicolai. Dimensiunea geopolitică în asigurarea securirităţii naţionale şi
internaţionale = Geopolitical dimension in the national and international security ensuring /
Nicolai Afanas, Diana Cerneavschi // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 2. – P. 28-40. –
Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (15 tit.). – ISSN
1857-4440.

2310. Golovataia, Ludmila. Statutul, dinamica şi tendinţele principale în percepţiile


populaţiei din statele CSI cu referire la integrare = The status, dinamycs and the main
tendinces in moods of the population of CIS countries congerning integration / Ludmila
Golovataia // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 2. – P. 52-63. – Tit. paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62-63 (13 tit.). – ISSN 1857-4440.
(Vezi de asemenea Nr 2305)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


2311. Roşca, Ludmila. ″Învăţarea″ Europei în şcoală – condiţie a integrării Republicii
Moldova în Uniunea Europeană = Learning about Europe in schools – as a condition of euro-
pean integration of Republic of Moldova = El ″aprendizaje″ de Europa en la escuela –
condiciόn de la integraciόn de la Repύblica de Moldova en la Uniόn Europea / Ludmila Roş-
ca, Vasile Galamaga // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 2. – P. 133-140. – Tit. paral. :
lb. rom., engl., span. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 140 (6 tit.). – ISSN
1857-4440.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2305, 2325)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
(Vezi Nr 2308)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
2312. Golovataia, Ludmila. Rolul migraţiei forţei de muncă în integrarea economică
în Europa de Vest = The role of labor migration in economic integration of Western Eorope /
Ludmila Golovataia // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 2. – P. 76-85 : tab. – Tit. paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85 (9 tit.). – ISSN 1857-4440.

2313. Mursa, Liuba. Noul Clasificator al ocupaţiilor din Republica Moldova / Liuba
Mursa // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 6. – P. 74-76 : tab. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2387-89, 2398, 2435, 2466-77, 2480-81, 2485)

336 Finanţe
2314. Belous, Victoria. Practica judiciară aferent litigiilor în care organul fiscal exclu-
de T.V.A. de la trecerea în cont / Victoria Belous // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. – P. 79-
80 : fot. – ISSN 1857-3991.

2315. Certan, Anastasia. Reglementarea fiscală naţională a preţului de transfer in-


tern şi transfrontalier : (proiect) / Certan Anastasia // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. – P. 12-
18 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

2316. Cu privire la activitatea contribuabililor mari : [din Rep. Moldova : conform


criteriilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat] / Î.S. "Fiscservinform", Direcţia Gestionarea
Datelor, Secţia analiză şi rapoarte // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. – P. 108-112 : fig., tab.
– ISSN 1857-3991.

2317. Plămădeală, Natalia. Privind lansarea Sistemului Informaţional Automatizat


"Contul curent al contribuabilului" / Natalia Plămădeală // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. –
P. 66-69 : fot. – ISSN 1857-3991.

2318. Prisăcaru, Ion. Opţiunea SFS în favoarea conformării fiscal voluntare deja dă
roade : [interviu cu I. Prisăcaru, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat] / consemnare
de rep. rev. // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-3991.

2319. Serviciul "Contul curent al contribuabilului" majorează conformarea bene-


volă şi facilitează interacţiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat / Serviciul Fiscal de
Stat // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. – P. 113-116 : fig., tab. – ISSN 1857-3991.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2320. Балабан, Сергей. Перспектива курса $1,35 : Є1 : [о девальвации лея к


доллару и перспективы финансового рынка Молдовы] / Сергей Балабан // Profit. – 2014.
– Nr 6. – P. 24-27 : fig.

2321. Изменения сроков представления налоговых отчетов и уплаты нало-


говых обязательств / Гос. налоговая служба Респ. Молдова // Contabilitate şi audit. –
2014. – Nr 6. – P. 89-92 : tab.

2322. Ионицэ, Вячеслав. Финансовая стабилизация : [в банковском секторе и


на валютном рынке : интервью с депутатом Парламента, председателем комиссии по
экономике, бюджету и финансам В. Ионицэ] / записал Игорь Любек // Profit. – 2014. – Nr
6. – P. 46-48 : tab.

2323. Календарь налогоплательщика на июль 2014 года / Гос. налоговая


служба Респ. Молдова // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 6. – P. 86-88 : tab.

2324. Ставинский, Игорь. Налог на добавленную стоимость: изменения в зако-


нодательстве в 2014 году / Игорь Ставинский // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 6. – P.
10-13 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2340, 2342, 2376, 2394, 2556, 2559)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
2325. Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe
cunoaştere, integrării regionale şi europene : [a Rep. Moldova] / Grigore Belostecinic,
Boris Chistruga, Grigore Iliadi [et al.] // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 11-16 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (18 tit.). – ISSN 1857-0461.

2326. Sakovici, Vasilii. Pericolele securităţii naţionale a Republicii Moldova în secto-


rul economic şi sursele acestora = The threats and sources of the threats for national security
of Republic Moldova in economic sector / Vasilii Sakovici // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014.
– Nr 2. – P. 41-50. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 50 (7 tit.). – ISSN 1857-4440.

2327. Vioară, Victoria. Creşterea economică încetineşte : [prognoză preliminară a


indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2017] / Victoria Vioară // Profit. – 2014. – Nr 6.
– P. 70-71 : tab.

2328. Кучук, В. Влияние кризиса в Украине на экономическую безопасность


Республики Молдова / В. Кучук // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – P. 22-31. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31 (51 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 2264, 2322, 2331, 2512, 2514, 2540, 2563)

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338.48 Turism. Economia turismului


2329. Gribincea, Alexandru. Securitatea şi piaţa turismului internaţional: principale
tendinţe pentru anul 2013 = Security and international tourism market: main trends for 2013 /
Alexandru Gribincea, Igor Barcari, Ghennadi Brovka // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. –
Nr 2. – P. 64-75 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 75 (6 tit.). – ISSN 1857-4440.

2330. Zagrebelnaia, Alexandra. Relatare despre turism. Mereu în mişcare =


Narratives of mobility. Always on the move / Alexandra Zagrebelnaia // Relaţii Internaţionale
Plus. – 2014. – Nr 2. – P. 95-104. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 104 (13 tit.). – ISSN 1857-4440.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
2331. Stratan, Alexandru. Impactul opţiunilor de integrare asupra comerţului agroa-
limentar / Alexandru Stratan // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 42-46 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (4 tit.). – ISSN 1857-0461.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


2332. Agent economic autorizat – partener de încredere al organelor vamale / Ser-
viciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. – 2014. – Nr 2. – P. 5-16 : fig., fot.

2333. Proceduri simplificate de declarare / Serviciul Vamal al Rep. Moldova //


Vama. – 2014. – Nr 2. – P. 22-29 : fig., tab.

2334. Proceduri simplificate de vămuire. Noţiuni, scop şi importanţă / Serviciul


Vamal al Rep. Moldova // Vama. – 2014. – Nr 2. – P. 17-21 : fig., fot.

2335. Proceduri simplificate şi agentul economic autorizat – instrumente de


promovare a conformării voluntare : [obiective ale sistemului vamal] / Serviciul Vamal al
Rep. Moldova // Vama. – 2014. – Nr 2. – P. 2-4 : fot.

2336. Regulament cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la


export : [aprob. prin Hotărîrea Guvernului Rep. Moldova Nr 904 din 13.11. 2013] // Vama. –
2014. – Nr 2. – P. 46-49.

2337. Vama electronică (e-customs ) / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. –


2014. – Nr 2. – P. 30-35 : fig.

2338. Агаркова, Лилиана. Внедрение Соглашения о создании углубленной и


всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. –
2014. – Nr 3. – P. 81-87 : fot. – ISSN 1857-3991.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

339.7 Finanţe internaţionale


2339. Andreeva, Tatiana. Problemele integrării în spaţiul investiţiilor internaţionale =
Problems of integration into the international investment space / Tatiana Andreeva // Relaţii
Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 2. – P. 86-94. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (5 tit.). – ISSN 1857-4440.

2340. Răileanu, Ion. Necesitatea împrumuturilor publice în statele contemporane /


Ion Răileanu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 6. – P. 34-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 36 (9 tit.). – ISSN 1810-309X.

2341. Бежан, Геннадий. О законодательной инициативе по реглементированию


трансфертного ценообразования / Геннадий Бежан // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 6.
– P. 6-9.

2342. Врагалева, Вероника. Трансфертные цены: международный опыт


администрирования : (часть 1) / Вероника Врагалева // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. –
P. 104-106 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – Va urma. – ISSN 1857-3991.
(Vezi de asemenea Nr 2315-16, 2320, 2322, 2346)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


(Vezi Nr 2329)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2343. Федоров, Г. Понятие, структура и содержание правоприменительного ак-
та / Г. Федоров, В. Травин // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – P. 4-12. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (19 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 2377)

341 Drept internaţional


2344. Buza, Nicolae. Experimentele medicale ca formă a infracţiunilor de război îm-
potriva persoanelor protejate / Nicolae Buza // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. –
P. 42-52. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 51-52 (59 tit.). – ISSN 1811-
0770.

2345. Caţaveică, Eugeniu. Modalităţile de exprimare a prejudiciului moral cauzat


persoanelor juridice în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului / Eugeniu
Caţaveică // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P. 82-88. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 88 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.

2346. Cucerescu, Vasile. Managementul fondurilor, programelor şi proiectelor euro-


pene: cadrul juridic şi conceptual = European funds, programmes and projects management:
legal and conceptual framework / Vasile Cucerescu // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr
2. – P. 106-115. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
115 (12 tit.). – ISSN 1857-4440.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2347. Marian, Octavian. Drepturile şi libertăţile persoanei – dimensiuni conceptuale /


Octavian Marian // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 6. – P. 16-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 20-21 (24 tit.). – ISSN 1810-309X.

2348. Melnic, Violeta. Responsabilităţile penale ale minorilor în statele europene =


Criminal responsibility of minors in european states = Responsabilite penale des mineurs
dans etats europeens / Violeta Melnic // Relaţii Internaţionale Plus. – 2014. – Nr 2. – P. 116-
132. – Tit. paral. : lb. rom., engl., fr. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132 (8
tit.). – ISSN 1857-4440.

2349. Rotari, Oxana. Conceptual issues regarding crime and punishment in Mislim
criminal law / Oxana Rotari // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 4/6. – P. 10-12. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (4 tit.). – ISSN 1810-7141.

2350. Флоря, Василий. Защита свидетелей и других участников уголовного


процесса. Рекомендации ООН и национальное законодательство : (Сравнительное
правоведение) / Василий Флоря // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P. 29-37 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 37 (5 tit.). – ISSN 1811-
0770.
(Vezi de asemenea Nr 2305, 2340, 2386, 2388)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


2351. Corj, Mihai. Soluţie pentru un Parlament reprezentativ / Mihai Corj // Legea şi
viaţa. – 2014. – Nr 6. – P. 4-9. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (13 tit.). –
ISSN 1810-309X.

2352. Costachi, Gh. Delictul constituţional ca temei al răspunderii constituţionale /


Gh. Costachi, Ion Muruianu // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 3. – P.
4-12. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (31 tit.). – ISSN 2345-1130.

2353. Marian, Octavian. Reflecţii asupra răspunderii juridice a statului pentru atinge-
rile aduse statutului juridic al persoanei de către organele de stat şi funcţionarii publici / Octa-
vian Marian // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 3. – P. 45-50. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50 (22 tit.). – ISSN 2345-1130.

2354. Ковальский, А. Как надо защищать свои права / А. Ковальский, В. Флоря


// Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – P. 48-49. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (3 tit.). – ISSN 1810-
3081.

2355. Сосна, Б. Применение административной ответственности за нарушение


налогового законодательства / А. Сосна, Д. Факиров // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – P.
18-22. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (5 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 2273, 2347, 2756)

97
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


2356. Bedros, Elena. Conceptul de justiţie restaurativă şi legătura acestuia cu tendin-
ţele moderne de dezvoltare a procesului penal / Elena Bedros // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr
6. – P. 37-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (10 tit.). – ISSN 1810-309X.

2357. Bejan, Octavian. Prognoze criminologice privind criminalitatea şi activitatea


anticrimă în condiţiile integrării R. Moldova în Uniunea Europeană / Octavian Bejan, Valeriu
Bujor // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 3. – P. 13-17 : fig. – Rez. în
lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (13 tit.). – ISSN 2345-1130.

2358. Budeci, Vitalie. Latura subiectivă a infracţiunii de încălcare a regulilor de secu-


ritate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care condu-
ce mijlocul de transport / Vitalie Budeci // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 6. – P. 28-33. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (15 tit.). – ISSN 1810-309X.

2359. Gavriliţa, Maxim. Împuternicirile instanţei de revizuire : [reglementate de art.


453 CPC al RM] / Maxim Gavriliţa // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 4/6. – P. 7-9. – Referin-
ţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-7141.

2360. Cuzneţov, Alexandru. Răspunderea juridică aplicată pentru derogarea de la


normele ce reglementează activitatea de întreprinzător : [răspundere penală şi civilă] / Ale-
xandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P. 25-28 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 28 (16 tit.). – ISSN 1811-0770. +334+347.2/.3

2361. Gîrlea, Anastasia. Reflecţii asupra laturii obiective a infracţiunii de denunţare


falsă / Anastasia Gîrlea // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 6. – P. 42-52. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (42 tit.). – ISSN 1810-309X.

2362. Lichii, Boris. Participarea apărătorului în cadrul probatoriului conform legislaţi-


ei procesual-penale a Republicii Moldova / Boris Lichii, Vitalie Rusu // Avocatul Poporului. –
2014. – Nr 4/6. – P. 1-3. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 3 (6 tit.). – ISSN 1810-
7141.

2363. Moraru, Victor. Delimitarea denunţării false, a declaraţiei mincinoase, conclu-


ziei false sau traducerii incorecte de alte infracţiuni conexe / Victor Moraru // Legea şi viaţa. –
2014. – Nr 6. – P. 10-15. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (14 tit.). – ISSN
1810-309X.

2364. Naval, Elvira. Modelarea impactului corupţiei avansate asupra creşterii eco-
nomice / Elvira Naval // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 47-50 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 50 (12 tit.). – ISSN 1857-0461.

2365. Nistor, Mariana. Aspectele juridice şi psihologice ale fenomenului violenţei


domestice în Republica Moldova / Mariana Nistor, Irina Bulat // Jurnalul Juridic Naţional :
teorie şi practică. – 2014. – Nr 3. – P. 24-27 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 27 (9 tit.). – ISSN 2345-1130.

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2366. Rusu, Lucia. Rolul instanţei de judecată în asigurarea contradictorialităţii în


cadrul cercetării judecătoreşti / Lucia Rusu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P.
75- 81 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 80-81 (26 tit.). –
ISSN 1811-0770.

2367. Rusu, Vitalie. Unele considerente privind reţinerea bănuitului în procesul penal
/ Vitalie Rusu, Mihai Sorbală // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 4/6. – P. 13-16. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (16 tit.). – ISSN 1810-7141.

2368. Stati, Vitalie. Infracţiunea de împiedicare intenţionată a activităţii mass-media


sau de intimidare pentru critică (art. 1801 CP RM): analiză de drept penal. Partea 2 / Vitalie
Stati // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P. 9-14 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 14 (15 tit.). – Art. 1, Nr 5. – ISSN 1811-0770.

2369. Stăvilă, Mihai. Mijloace şi criterii de diferenţiere şi individualizare a pedepsei


penale / Mihai Stăvilă // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P. 58-65 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 65 (14 tit.). – ISSN 1811-0770.

2370. Ţiganaş, Ion. Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere / Ion Ţiganaş


// Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 11-20 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1810-7079.

2371. Ulianovschi, Xenofon. Analiza juridică a legislaţiei penale referitoare la crime-


le din ură / Xenofon Ulianovschi // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P. 2-8. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 8 (14 tit.). – ISSN 1811-0770.

2372. Vasilos, Djulieta. Aspecte privind deosebirea consecinţelor infracţiunii de con-


secinţele criminalităţii / Djulieta Vasiloi // Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. –
Nr 3. – P. 28-33. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (5 tit.). – ISSN 2345-
1130.

2373. Ботнару, Стела. Обзор нормы об ограниченной вменяемости: парадоксы


законодательной новеллы / Стела Ботнару // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. –
P. 15-20. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 20 (29 tit.). – ISSN
1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 2344, 2350, 2484)

347 Drept civil


347.1 Generalităţi
2374. Mihalache, Iurie. Reflecţii cu privire la reorganizarea persoanelor juridice / Iurie
Mihalache // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P. 21- : fot. – Rez. în lb. rom., fr24.
– Referinţe bibliogr. în note, p. 24 (12 tit.). – ISSN 1811-0770.

2375. Сосна, А. Принцип диспозитивности в современном гражданском


процессе Республики Молдова / А. Сосна, И. Арсени, С. Киосе // Jurnalul Juridic Naţional

99
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

: teorie şi practică. – 2014. – Nr 3. – P. 51-54. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 54 (19 tit.). – ISSN 2345-1130.

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


(Vezi Nr 2360, 2377)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
2376. Bot, Alexandru. Despre obligaţia băncii comerciale de a înceta contractul de
credit / Alexandru Bot // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 4/6. – P. 4-6 : fot. – ISSN 1810-
7141.

2377. Catan, Carolina. Efectele de jure ale procedurii de insolvabilitate / Carolina


Catan // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 6. – P. 21-27. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 27 (6 tit.). – ISSN 1810-309X.

2378. Станишевский, Александр. Что нужно предусмотреть при заключения


договора найма недвижимого имущества / Александр Станишевский // Contabilitate şi
audit. – 2014. – Nr 6. – P. 77-81 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


2379. Otgon, Ala. Natura juridică a bunurilor dobândite în concubinaj / Ala Otgon //
Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P. 53-57. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 57 (16 tit.). – ISSN 1811-0770.

2380. Простибоженко, О. "Общий бюджет" vs."семейный бюджет" : проблема


категориального аппарата семейного права постсоветских стран / О. Простибоженко //
Jurnalul Juridic Naţional : teorie şi practică. – 2014. – Nr 3. – P. 58-63. – Rez. în engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 63 (26 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 2365)
347.7 Drept comercial
2381. Curmei, Ion. Protecţia drepturilor de proprietate industrială. Aspecte juridice şi
practice. Mărcile / Ion Curmei // Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 6-10 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (7 tit.). – ISSN 1810-7079.

2382. Dogotari, Olga. Similitudinea produselor/serviciilor în procedura de înregistrare


a mărcilor / Olga Dogotari // Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 29-38 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (4 tit.). – ISSN 1810-7079.

2383. Guşan, Ala. Brevetarea în străinătate – între deziderat şi realitate / Ala Guşan
// Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 21-28 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 27-28 (14 tit.). – ISSN 1810-7079.

2384. Rusanovschi, Vitalie. Utilizarea serviciului electronic e-AGEPI / Vitalie


Rusanovschi, Vladimir Duca, Veaceslav Onişoru // Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 39-41 : fot.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40-41 ( 9 tit.). – ISSN 1810-7079.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2385. Сахипова, Нургайша Н. Актуальные проблемы авторского права /


Нургайша Н. Сахипова // Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 42-48 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 47(10 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 2266)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2386. Сосна, Б. Правовое регулирование арбитражного процесса в Республике
Молдова / Б. Сосна, И. Арсени, И. Терзи // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – P. 13-18. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (16 tit.). – ISSN 1810-3081.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
2387. Cebotari, Mihail. Probleme actuale ale legislaţiei Republicii Moldova cu privire
la definirea termenului de ″muncitor migrant″ / Mihail Cebotari // Revista Naţională de Drept. –
2014. – Nr 6. – P. 71-74. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 74 (20 tit.). –
ISSN 1811-0770.

2388. Macovei, Tatiana. Ce este mobbing-ul organizaţional / Tatiana Macovei // Re-


vista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P. 66-70. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 70 (18 tit.). – ISSN 1811-0770.

2389. Sandu, Victor. Despre unele probleme ce pot apărea în legătură cu procedura
de concediere în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal / Victor Sandu // Legea
şi viaţa. – 2014. – Nr 6. – P. 52-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (6 tit.).
– ISSN 1810-309X ; Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – P. 43-47. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 47 (6 tit.). – ISSN 1810-3081.

349.3 Drept social


(Vezi Nr 2398)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
(Vezi Nr 2378)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


(Vezi Nr 2461, 2541)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
2390. Pascaru, Vlad. Dragoste întruchipată în realizări : [despre Ana Dicusar, primar
de Cetereni, raionul Ungheni] / Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2014. – Nr 6. – P. 9-10 : fot. –
ISSN 1857-3053.

2391. Varta, Ion. Carol Schmidt : [primar de Chişinău între anii1877-1903] / Ion Varta
// Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 80-81 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2270, 2326, 2328, 2353)

101
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


2392. Andronachi, Natalia. Ultima sesiune. Calificativele pentru cariera de ofiţer : [pe
marginea discuţiilor cu studenţii Ion Petroşişin şi Anatolie Calancea, absolvenţi ai Acad.
Militare "Alexandru cel Bun" din or. Chişinău] / text de Natalia Andronachi // Oastea Moldovei.
– 2014. – Nr 6. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-3703.

2393. Matthew, Devivo. Geniştii moldoveni protejează cetăţenii de ucigaşi de 70 de


ani : [instruirea geniştilor în cadrul Programului Comandamentului European Umanitar de
Deminare] / Matthew Devivo ; trad. şi adapt. din lb. engl. : Natalia Ganu // Oastea Moldovei. –
2014. – Nr 6. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-3703.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 2300, 2470-71)
368 Asigurări
2394. Proca, Ludmila. Rolul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în finanţarea asi-
gurărilor sociale de stat / Ludmila Proca // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – P.
38-41 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 41 (24 tit.). – ISSN 1811-
0770.

2395. Sorocean, Clara. Sancţiuni pentru nerespectarea cadrului legal în domeniul


asigurărilor sociale / Clara Sorocean // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 6. – P. 66-68.

2396. Басова, Ирина. Рейтинг деятельности страховых компаний по итогам


2013 г. / Ирина Басова // Profit. – 2014. – Nr 6. – P. 42-45 : tab.

2397. Гайчук, Виктор. Acord Grup – новая сила на страховом рынке : [интервью
с президентом страхового общества В. Гайчуком] / записала реп. журн. // Profit. – 2014.
– Nr 6. – P. 39-41 : fot.

2398. Республика Молдова. Парламент. (2009-). Закон о пособиях по времен-


ной нетрудоспособности и других пособиях социального страхования : [Nr 289-XV от 22
июля 2004 г.] // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 6. – P. 97-106. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2399. Cristea, Sorin. Educaţia pentru responsabilizare socială / Sorin Cristea // Di-
dactica Pro… . – 2014. – Nr 3. – P. 56-60 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 60 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

2400. Lapoşina, Emilia. Comportamentul de bullyng în şcoală ca formă incipientă a


violenţei / Emilia Lapoşina // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi
adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. –

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Chişinău, 2014. – P. 228-233 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 233 (7
tit.).

2401. Popov, Tatiana. Importanţa parteneriatului şcoală-familie în educarea tinerei


generaţii / Tatiana Popov // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi
adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 80-86. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 86 (7 tit.).

2402. Port, Angela. Clusterul educaţional-ştiinţific, structură eficientă în asigurarea


calităţii instruirii prin cercetare / Angela Port, Adelina Revenco, Steliana Clapco // Akademos.
– 2014. – Nr 1. – P. 38-41 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

2403. Terzi-Barbaroşie, Daniela. Responsabilizarea social: o cursă fără egal sau


vasul din inimă : [studiu psihologic] / Daniela Terzi-Barbaroşie // Didactica Pro… . – 2014. –
Nr 3. – P. 41-44 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (5 tit.). – ISSN 1810-
6455.
(Vezi de asemenea Nr 2269, 2286, 2288-90, 2392)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


2404. Botgros, Ion. Unele consideraţii privind evaluarea formării cognitive a elevului
= Some consideration according to cognitive evaluation of the student / Ion Botgros, Crenguţa
Simion // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 2. – P. 15-22 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 22 (22 tit.).

2405. Hadîrcă, Maria. Modelul educativ în societatea cunoaşterii : [modelul de forma-


re-dezvoltare a personalităţii] / Maria Hadîrcă // Dimensiuni contemporane în formarea perso-
nalităţii copilului şi adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psiholo-
gilor, 16 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 43-49. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 49
(15 tit.).

2406. Moşin, Octavian. Revenind la educaţia creştină : [în şcoală] / preot Octavian
Moşin // Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 35 : fot.

2407. Tudosan, Ana. Rolul educaţiei civice în responsabilizarea socială a elevilor /


Ana Tudosan // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 3. – P. 38-40 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 40 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 2428)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


2408. Bezniţchi, Lidia. Dezvoltarea interesului a motivaţiei în învăţarea matematicii /
Lidia Bezniţchi, Roman Copăceanu // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 3. – P. 48-54 : fig., fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (11 tit.). – ISSN 1810-6455.

2409. Branişte, Silvia. English teachers addressing the challenges of the ICT
environment / Silvia Branişte // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 3. – P. 35-37 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2410. Cosumov, Marina. Educaţia muzicală permanentă ca formă de dezvoltare a


culturii muzicale a elevului = The continuous musical education as a from of developing
pupils' musical culture / Marina Cosumov // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 2. – P. 59-64 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (10 tit.).

2411. Ghicov, Adrian. Orientarea integralistă în studiul textului : [la disciplina Limba
şi literatura română] / Adrian Ghicov // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 3. – P.15-18. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

2412. Istrati, Marta. Repercusiuni ale bilingvismului româno-rus asupra vorbirii elevi-
lor din şcoala naţională la orele de limba şi literatura română / Marta Istrati // Probleme actua-
le de lingvistică română : Materiale simp. cu participare intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău,
2014. – P. 318-323 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 323 (10 tit.).

2413. Teleman, Angela. Responsabilizare ecologică. Aplicaţii pentru disciplina "Ştiin-


ţe" / Angela Teleman, Ludmila Ursu // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 3. – P. 45-48 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


2414. Cartaleanu, Tatiana. Învăţămîntul – un system autogen? : [studiu de sinteză
privind motivarea pentru o carieră didactică] / Tatiana Cartaleanu // Didactica Pro… . –2014.
– Nr 3. – P. 2-5 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 5 (2 tit.). – ISSN 1810-
6455.

2415. Gurău, Larisa. Forme de comunicare verbală în activitatea didactică / Larisa


Gurău, Ecaterina Ţarină // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu parti-
cipare intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 303-309. – Referinţe bibliogr. : p. 309
(5 tit.).

2416. Guţu, Vladimir. Curriculum centrat pe competenţe: orientări de optimizare/


dezvoltare continuă / Vladimir Guţu // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 3. – P. 6-10 : fig., fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

2417. Hadîrcă, Maria. Evaluarea percepţiei cadrelor didactice privindsituaţia educati-


vului în şcoală = The evaluation of teachers' perception on the educational process / Maria
Hadîrcă, Lilia Cebanu, Veronica Clichici // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 2. – P. 52-58 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (4 tit.).

2418. Mistreanu, Tatiana. Curriculumul liceal la istorie între două paradigme curricu-
lare / Tatiana Mistreanu // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2014. – Nr 1/2. – P. 4-12.
– Referinţe bibliogr. : p. 12 (16 tit.). – ISSN 1857-0291.

2419. Mistreanu, Tatiana. Unele aspecte tehnologice privind formarea competenţelor


curriculare / Tatiana Mistreanu // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2014. – Nr 1/2. – P.
13-23 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (13 tit.). – ISSN 1857-0291.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2420. Negrei, Viorica. Evaluarea rezultatelor şcolare prin prisma standaedelor de efi-
cienţă a învăţării / Viorica Negrei // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2014. – Nr 1/2. –
P. 49-52 : tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0291.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


2421. Arteni, Mariana. Importanţa optimizării comunicării interpersonale în clasele
primare / Mariana Arteni // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi
adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 87-92. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (8 tit.).

2422. Bucun, Nicolae. Evaluarea complexă a deficitului de atenţie şi hiperactivitate


(ADHD) la elevii claselor primare = The evoluation complex of attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD) to young pupil / Nicolae Bucun, Aurelia Glavan // Univers Pedagogic. –
2014. – Nr 2. – P. 3-14 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13-14 (26 tit.).

2423. Cebanu, Lilia. Rolul jocului de creaţie în formarea relaţiilor reciproce a preşco-
larilor / Lilia Cebanu // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi adoles-
centului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. – Chi-
şinău, 2014. – P. 189-194 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 194 (3
tit.).

2424. Globa, Elizaveta. Stela Cemortan. Un nume notoriu pentru istoria învăţământu-
lui preşcolar = A known name of the history of the preschool education (1914-2014) / Elizave-
ta Globa // Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 2. – P. 78-80 : fot

2425. Hadîrcă, Maria. Promovarea educaţiei pentru toleranţă în învăţămîntul secun-


dar general / Maria Hadîrcă, Adelina Hadîrcă // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 3. – P. 23-28 :
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.

2426. Mustaţă, Efimia. Educarea valorilor umane la preşcolari / Efimia Mustaţă //


Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2014. – Nr 1/2. – P. 35-48 : fig., tab. – ISSN 1857-
0291.

2427. Spînu, Silvia. Metodologia învăţării centrate pe copil : [în grădiniţe] / Silvia
Spînu // Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2014. – Nr 1/2. – P. 24-34. – Referinţe
bibliogr. : p. 34 (12 tit.). – ISSN 1857-0291.

2428. Стоянова, Ирина. Учебное исследование как инструмент формирования


личности младшего школьника / Irina Stoianova // Dimensiuni contemporane în formarea
personalităţii copilului şi adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a
psihologilor, 16 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 96-100. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 100 (8 tit.).

105
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


2429. Danii, Anatol. Abordări actuale în educaţia copiilor cu dizabilităţi / Anatol Danii,
Oleg Ababii // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi adolescentului :
A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. – Chişinău, 2014.
– P. 32-36. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (9 tit.).

2430. Furdui, Emilia. Percepţia cromatică în dezvoltarea psiho-emoţională a copiilor


cu dificienţe de auz / Emilia Furdui // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii
copilului şi adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16
mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 171-175. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
175 (10 tit.).

2431. Mocanu, Ana. Tulburările de limbaj la copii şi impactul lor asupra dezvoltării
personalităţii, modalităţi de asistare / Ana Mocanu // Dimensiuni contemporane în formarea
personalităţii copilului şi adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a
psihologilor, 16 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 176-182. – Rez. în lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 182 (19 tit.).

2432. Vasian, Tatiana. Atitudini şi relaţii interpersonale în mediul educaţional incluziv


/ Tatiana Vasian // Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi adolescen-
tului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. – Chişinău,
2014. – P. 165-170 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 170 (6 tit.).

2433. Максимчук, Виктория. Как помочь ребенку с аутизмом адаптироваться к


детскому дошкольному учреждению / Виктория Максимчук // Dimensiuni contemporane în
formarea personalităţii copilului şi adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-pract. cu participare
intern. a psihologilor, 16 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 205-208. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 208 (4 tit.).

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
2434. Vasiliev, Maria. Formarea specialistului competitiv pe piaţa muncii : obiectiv
prioritar al sistemului de învăţămînt profesional – tehnic / Maria Vasiliev // Didactica Pro… . –
2014. – Nr 3. – P. 29-33 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (4 tit.).
– ISSN 1810-6455.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


2435. Левицкая, Алла. К вопросу о роли регионального университета в
воспроизводстве человеческого потенциала / Алла Левицкая, Е. И. Бабенко //
Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 74-79 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 79 (11 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 2392, 2445, 2458, 2460, 2590, 2616)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
2436. Buzilă, Varvara. Varvara Buzilă: "Cea mai expresivă haină a identităţii noastre"
: [interviu cu directorul adjunct al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală din Rep.
Moldova, etnolog, doctor conferenţiar universitar] / interviu realizat de Liliana Popuşoi // Mol-
dova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 16-20 : fot. – ISSN 0132-6635.

2437. Festivalul IEI, un leagăn al tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale // Moldova. –


2014. – Nr 5/6. – P. 14-15 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2438, 2442, 2637)

398 Folclor
2438. Сырф, Виталий. Гагаузская народная несказочная проза / Виталий Сырф
// Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 136-139. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
138-139 (23 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2592)

398(=135.1) Folclor românesc


2439. Butnaru, Tatiana. Dr. Grigore Botezatu la 85 de ani : [folclorist, doctor în filolo-
gie] / Tatiana Butnaru // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 179-180 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 180 (3 tit.). – ISSN 1857-0461.

2440. Cocieru, Natalia. Nicolae Băieşu – personalitate notorie a folcloristicii româ-


neşti : [omagiu la 80 de ani] / Natalia Cocieru // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 6. – P. 8-11 :
fot. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (3 tit.). – ISSN 1857-4424.

2441. Dansul folcloric Raţa – simbolul dragostei împlinite // Realităţi Culturale. –


2014. – Nr 6. – P. 25-28. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (6 tit.). – ISSN 1857-4424.

2442. Filip, Iulian. Colindatul de ceată bărbătească în integritatea complexă solstiţia-


lă / Iulian Filip // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 133-135. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 135 (3 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2437, 2598)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 2413, 2461, 2572)
51 MATEMATICĂ
510 Consideraţii fundamentale şi generale ale matematicii
2443. Ciocanu, Gheorghe. Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică /
Gheorghe Ciocanu, Florin Damian // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 26-31 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – ISSN 1857-0461.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2444. Шор, Н. З. О структуре алгоритмов численного решения задач


оптимального планирования и проектирования / Н. З. Шор // Modelare matematică, opti-
mizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar.
2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 27-48. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (30 tit.).

519.2 Probabilitate. Statistică matematică


2445. Lozovanu, Dmitrii. Academicianul Gheorghe Mişcoi la 70 de ani : [doctor
habilitat în ştiinţe fizico-matematice : teoria probabilităţilor] / Dmitrii Lozovanu, Grigore
Secrieru // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 178-179 : fot. – ISSN 1857-0461.

2446. Poştaru, A. Asupra metodei răspunsurilor randomizate / A. Poştaru, N. Prodan,


O. Benderschi // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele
Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 184-194 :
fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 194 (4 tit.).

519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică


2447. Гамецкий, А. Ф. Математическое моделирование функционирования
многоэтажных процессов производственной логистики / А. Ф. Гамецкий, Д. И. Соломон
// Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed.
a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 92-105 : fig., tab. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 104-105 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2444)

519.7 Cibernetică matematică


2448. Todoroi, Dumitru. Empathic consciousness society / Dumitru Todoroi // Mode-
lare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a,
Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 221-242. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 241-241 (20 tit.).

2449. Tkacenko, Alexandra. Interactive fuzzy goal procedure for multiobjective


transportation problems / Alexandra Tkacenko // Modelare matematică, optimizare şi tehnolo-
gii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişi-
nău, 2014. – Vol. 1. – P. 243-253. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 252-253 (12 tit.).

519.8 Cercetări operaţionale


2450. Сapcelea, Maria. A liniar programming approach for A discounted Markov
decision problem / Maria Capcelea, Titu Capcelea // Modelare matematică, optimizare şi
tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. –
Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 49-55. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 55 (2 tit.).

2451. Lazari, Alexandru. Rationalization of discrete Markov processes with final


sfquence statea and real transition costs / Alexandru Lazari // Modelare matematică, optimi-
zare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar.
2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – P. 120-126. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
125-126 (11 tit.).

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2452. Lozovanu, Dmitrii. Positional games for Markov decision processes and
shapley stochastic games / Dmitrii Lozovanu // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii
informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 1. – P. 136-141. – Referinţe bibliogr. : p. 141 (7 tit.).

2453. Журбенко, Н. Г. r-Алгоритм на основе разности нормированных


субградиентов / Н. Г. Журбенко // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţio-
nale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău, 2014. –
Vol. 2. – P. 197-201 : tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 201 (3 tit.).

2454. Киселева, Е. М. Применение r-алгоритма Шора для решения


непрерывных задач многократного покрытия / Е. М. Киселева, Л. С. Корящкина // Mode-
lare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a,
Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – P. 234-245 : fig. – Referinţe bibliogr.
: p. 245 (5 tit.).

2455. Навал, Эльвира. К вопросу об определении оптимального уровня


заимствования / Эльвира Навал // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţi-
onale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău, 2014. –
Vol. 2. – P. 351-358 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 358 (2 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2519, 2554)

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
520 Instrumente şi tehnică astronomică
(Vezi Nr 2524)
521 Astronomie teoretică. Mecanică cerească
2456. Mouradian, Zadig. O viaţă de astronom : [mărturisirile cercetătorului] / Zadig
Mouradian ; cuv. introd. de Ion Holban // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr
3/4. – P. 95-101 : fig., fot. – ISSN 1810-6498.

53 FIZICĂ
530.1 Principii de bază ale fizicii
2457. Holban, Ion. Fraţii fizicieni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco – oameni de
ştiinţă de talie mondială : [85 de ani de la naştere] / Ion Holban // Fizica şi tehnologiile moder-
ne. – 2013. – Vol. 11, Nr 3/4. – P. 9-16 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 15-16 (9 tit.). – ISSN
1810-6498.

531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide


2458. Moscalenco, Vsevolod. Profesor universitar, doctor habilitat Maria Palistrant la
80 de ani : [fizician-teoretician : teoria corpului solid] / Vsevolod Moscalenco, Ion Cojocaru //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 177 : fot. – ISSN 1857-0461.

109
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

533 Mecanica gazelor. Aeromecanică. Fizica plasmei


(Vezi Nr 2524)
535 Optică
2459. Cârlig, Sergiu. Interferenţa luminii împrăştiate de două puncte cuantice / Ser-
giu Cârlig, Mihai A. Macovei // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 51-53 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (9 tit.). – ISSN 1857-0461.

2460. Moscalenco, Sveatoslav. Prof. univ., dr. hab. Piotr Hadji la 75 de ani : [fizici-
an-teoretician : domeniul - optica cuantică, coerentă şi neliniară] / Sveatoslav Moscalenco //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 190-192 : fot. – ISSN 1857-0461.

537 Electricitate. Magnetism


(Vezi Nr 2516)
539 Structura fizică a materiei
(Vezi Nr 2521)

539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară


(Vezi Nr 2523)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
(Vezi Nr 2520)
547 Chimie organică
(Vezi Nr 2463, 2492)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
2461. Voloşciuc, Leonid. Cu privire la securitatea mediului ambiant / Leonid Voloş-
ciuc // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 69-73. – ISSN 1857-0461.

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


2462. Lozan-Tirsu, C. Utilizarea a di(μ-s)-bis{cloro-[1-piridin-2-iletanon-4-
metiltiosemicarbazono(1-)] cupru}, în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă de
Stapfylococcus aureus = Usage of di(μ-s)-bis{cloro-[1-pyridin-2-ylethanone-4-
methyltiosemicarbazono(1-)] copper}, as substance with antimicrobial activity against
Stapfylococcus aureus / C. Lozan-Tirsu // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 9-11
: fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (12 tit.). –
ISSN 1857-0666.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


2463. Cianobacteria Spirulina platensis – matrice pentru producerea compuşilor
organici selenocomponenţi / Valeriu Rudic, Svetlana Djur, Liliana Cepoi [et al.] //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 83-88 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
88 (15 tit.). – ISSN 1857-0461.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

579 Microbiologie
(Vezi Nr 2483)
59 ZOOLOGIE
2464. Bizamul : (Ondatra zibethica) // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6.
– P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 21 : fot.
– ISSN 1857-4513.

2465. Colunul : (Equus hemionus hemionus) // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –


2014. – Nr 6. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr
6. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 2550)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 2463)
61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
(Vezi Nr 2510)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.6 Riscuri şi întâmplări profesionale privind sănătatea. Igiena şi sănătatea muncii
2466. Bogdan, Lidia. Studiu de caz privind gestionarea unei suspecţii de boală pro-
fesională / Lilia Bogdan // Sănătate publică, economie şi management în medicină . – 2014. –
Nr 3. – P. 32-33. – Rez. în lb. engl., rusă. – ISSN 1729-8687.

2467. Bulmaga, Albina. Evaluarea condiţiilor de activitate a lucrătorilor echipelor de


asistenţă medicală de urgenţă / Albina Bulmaga, Vasile Iachim // Sănătate publică, economie
şi management în medicină. – 2014. – Nr 3. – P. 72-74 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 74 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

2468. Condrea, Anatolie. Aspectele morbidităţii profesionale, înregistrate în raionul


Străşeni / Anatolie Condrea // Sănătate publică, economie şi management în medicină . –
2014. – Nr 3. – P. 34-36 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (7 tit.). –
ISSN 1729-8687.

2469. Feofanov, Igor. Unele aspecte ale morbidităţii profesionale la întreprinderile de


construcţii din municipiul Chişinău / Igor Feofanov, Mihai Palanciuc // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină . – 2014. – Nr 3. – P. 39-40 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 40 (3 tit.). – ISSN 1729-8687.

2470. Ferdohleb, Alina. Evoluţia fenomenului de dizabilitate la populaţia de vârstă


aptă de muncă prin prisma medicinei ocupaţionale / Alina Ferdohleb, Narcisa Mamaliga //
Sănătate publică, economie şi management în medicină . – 2014. – Nr 3. – P. 41-44 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2471. Iachim, Vasile. Crearea şi dezvoltarea serviciului medicina muncii – una din
priorităţile politicii sociale / Vasile Iachim, Vladimir Bebîh // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 3. – P. 14-16. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 16 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.

2472. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor în municipiul Chişinău / Ser-


ghei Lipovan, Luminiţa Suveică, Vladimir Bugan [et al.] // Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină . – 2014. – Nr 3. – P. 16-19 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – ISSN 1729-
8687.

2473. Pîslă, Mihai. Experienţa şi bunele practici ale ţărilor Uniunii Europene în dome-
niul fortificării serviciilor de sănătate ocupaţională / Mihai Pîslă, Ion Bahnarel, Alina Ferdohleb
// Sănătate publică, economie şi management în medicină . – 2014. – Nr 3. – P. 24-29 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

2474. Probleme actuale ale sănătăţii ocupaţionale în Republica Moldova / Grigo-


re Friptuleac, Ion Bahnarel, Mihai Pîslă [et al.] // Sănătate publică, economie şi management
în medicină . – 2014. – Nr 3. – P. 8-10. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (5
tit.). – ISSN 1729-8687.

2475. Supravegherea sanitară curentă – componentă importantă în activitatea


secţiei Sănătate ocupaţională / Serghei Lipovan, Ion Tulgara, Ion Spătaru [et al.] // Sănăta-
te publică, economie şi management în medicină . – 2014. – Nr 3. – P. 19-21 : fig. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

2476. Tcaci, Alexandru. Estimarea calităţii examenelor medicale profilactice în rela-


ţie cu starea de sănătate a angajaţilor / Alexandru Tcaci, Anatolie Malîi, Maxim Mogorean //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 3. – P. 53-56 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (3 tit.). – ISSN 1729-8687.

2477. Tcaci, Eudochia. Unele aspecte privind asigurarea serviciilor de sănătate la


locul de muncă în mun. Chişinău / Eudochia Tcaci // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină . – 2014. – Nr 3. – P. 120-123 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 123 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2480, 2485, 2489, 2503)

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


(Vezi Nr 2484)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


2478. Floria, Mariana. Astfel e munca – a salva vieţi = The work is to save lives =
Работа такая – жизни спасать : [despre Muzeul Pompierilor din or. Chişinău] / Mariana
Floria // Altitude. – 2014. – Nr 3. – P. 60-67 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. –
ISSN 1857-4815.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2479. Jardan, Elena. Evaluarea conţinutului de plumb în factorii de mediu şi argu-


mentarea actualităţii problemei de sănătate publică / Elena Jardan // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2014. – Nr 3. – P. 158-161 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 160-161 (11 tit.). – ISSN 1729-8687.

2480. Popa, Doina. Sănătatea publică şi medicina ocupaţională / Doina Popa, Irina
Alexandrescu, Brânduşa Constantin // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă . – 2014. – Nr 3. – P. 29-31. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (5 tit.). –
ISSN 1729-8687.

2481. Zaporojan, Victor. Problemele examinării medicale a angajaţilor din agricultură


şi căile de rezolvare a lor / Victor Zaporojan // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2014. – Nr 3. – P. 126-129 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2344, 2466-67, 2482, 2485)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
2482. Ghicavii, V. Autotratamentul şi medicamentele eliberate fără perscripţie medi-
cală = Self-treatment and drugs included in the over the counter list / V. Ghicavii, Gh.
Gushuila, N. Bacinschi // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 75-79. – Tit. paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (5 tit.). – ISSN 1857-0666.

2483. Prisacari, Viorel. Problema antibioticorezistenţei microbiene / Viorel Prisacari,


Ion Berdeu // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 92-100 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 99-100 (29 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2492, 2494, 2496, 2502)

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


2484. Cazan, Corina. Intoxicaţia acută voluntară şi tentativa de suicid la adolescenţi /
Corina Cazan, Nicolae Bodrug, Mihai-Bogdan Neamţu // Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2014. – Nr 3. – P. 154-155 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 155 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

2485. Intoxicaţiile cu pesticide şi bolile ocupaţionale la muncitorii din Republica


Moldova / Iulia Eftodii, Nicolae Bodrug, Irina Coşciug [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 3. – P. 37-39 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 39 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2486. Colagenul matricei extracelulare în restenoza coronariană intra-stent =
The extracellular matrix collagen in the coronary in-stent restenosis / S. Costin, L. Cio-

113
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

banu, I. Popovici [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 3-8 : fig. – Tit. paral. :
lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (14 tit.). – ISSN 1857-0666.

2487. Revascularizarea miocardului pe cord bătând = Myocardial


revascularization on a beating heart / V. Morozan, A. Ureche, S. Barnaciuc [et al.] // Curie-
rul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 70-74 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74 (20 tit.). – ISSN 1857-0666.

2488. Strategii în tratamentul trombozei protezelor valvulare cardiac = Strate-


gies of the treatment of cardiac prosthetic valve thrombosis / Gh. Manolache, A. Batri-
nac, V. Moscalu [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 64-67 : fig. – Tit.
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66-67 (12 tit.). – ISSN 1857-
0666.
(Vezi de asemenea Nr 2506-07)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


2489. Cancerul pulmonar profesional / Paula Tecuceanu, Eugenia Naghi, Claudia
Handra [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină . – 2014. – Nr 3. –
P. 56-59 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

2490. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Ababii la 70 de ani : [medic otorinolarin-


golog] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P.
181-182 : fot. – ISSN 1857-0461.

2491. Lesnic, E. Corelaţia clinic şi imunologică la pacienţii cu eşec al tratamentului


tuberculozei = Clinical and immunological correlation in patients with anti-tuberculosis trata-
ment failure / E. Lesnic, S. Ghinda, V. Zlepca // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P.
21-28 : tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (19 tit.).
– ISSN 1857-0666.

2492. Macaev, Fliur. Noi oportunităţi în dezvoltarea remediilor antituberculoase / Fliur


Macaev, Veaceslav Boldescu, Gheorghe Duca // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 89-91 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (18 tit.). – ISSN 1857-0461. +615.1/.4

2493. Simina, Iulia-Ida. Validarea gravităţii astmului bronşic şi a evoluţiei acestuia


sub tratamentul de fond prin evaluarea oxidului nitric în aerul exhalat / Iulia-Ida Simina, Rodi-
ca-Ana Muntean // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 3. –
P. 168-170 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 170 (20 tit.). – ISSN 1729-
8687.
(Vezi de asemenea Nr 2430-31)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


2494. Aprecierea comparativă a efecienţei remediilor medicamentoase
antianemice şi corelaţia dintre anemia fierodificitară şi patologia gastrică la copii =
Comparative appreciation of the effectivenecess antianemic medicinal remedies and
correlation between iron deficiency anemia and gastric pathology in children / V. Turea,

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

N. Gacriliuc, G. Esanu [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 12-16 : tab. –
Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (13 tit.). – ISSN 1857-
0666.

2495. Bodrug, Nicolae. Hemoragia gastrointestinală: modalităţi de diagnostic şi evo-


luţie la copii / Nicolae Bodrug, Corina Cazan, Viorel Istrate // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 3. – P. 151-153 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 153 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

2496. Evaluarea efectului imunomodulator al Pacovirinei la femeile vaccinate


contra hepatitei virale B = Evaluation of immunomodulatory effect of Pacovirin in
women vaccinated against hepatitis B / C. Spinu, M. Isac, O. Sajen [et al.] // Curierul me-
dical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 17-21: fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 20-21 (16 tit.). – ISSN 1857-0666.

2497. Herasymyuk, I. E. Morphometric characterization of changes in the circulatory


system of liver in the associate injury of thorax and hip = Морфологическая характеристика
изменений в кровеносном русле печени при сочетанной травме грудной клетки и бедра
/ I. E. Herasymyuk, S. N. Hdanskyj // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 54-58 :
fig., tab. – Tit. paral. : lb. engl., rusă. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (17 tit.). –
ISSN 1857-0666.

2498. Realizări inovative în tratamentul hepatitei virale C la copii / Constantin


Spînu, Tatiana Raba, Vladimir Guriev [et al.] // Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 96-100 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

2499. Rolul disfuncţiei motorii a colecistului şi infecţiei în evoluţia colelitiazei :


aspect etiopatogenetice = The role of gallbladder motor disfunction and infection in the
development of cholelithiasis, etiopathogenetic aspects / V. Hotineanu, V. Moraru, P.
Bujor [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 79-83 : fig. – Tit. paral. : lb. rom.,
engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (32 tit.). – ISSN 1857-0666.

2500. Suman, S. Organogeneza constituentelor joncţiunii biliopancreatioduodenale =


Organogenesis of biliary pancreaticoduodenal constituents / S. Suman // Curierul medical. –
2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 94-100. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 99-100 (73 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 2742)

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


2501. Calancea, V. Calitatea vieţii pacienţilor cu boală cronică renală la tratament
prin hemodializă = Quality of life of patients with chronic kidney disease under treatment by
hemodialysis / V. Calancea, A. Tanase, S. Gaibu // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3.
– P. 29-35 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35
(16 tit.). – ISSN 1857-0666.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


(Vezi Nr 2497)
616.8 Neuropatologie. Neurologie
2502. Moldovanu, I. Eficienţa aplicării medicamentului Timolol 0,5 % în profilaxia cri-
zelor migrenoase = Efficiency of application topical Timolol 0,5 % prevented migraine attacks
/ I. Moldovanu, C. Curca, E. Bendelic // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 101-
103. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102-103 (16 tit.). –
ISSN 1857-0666.

2503. Stresul la locul de muncă – problemă actuală a sănătăţii ocupaţionale /


Raisa Russu-Deleu, Serghei Lipovan, Tamara Pascari [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină . – 2014. – Nr 3. – P. 105-110 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 109-110 (35 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 2508-09)

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


2504. Turcanu, O. Managementul psihofarmacologic al riscului de suicid la pacienţii
cu schizofrenie = The psyhofarmacologic management of suicidal risk in patients with
schizophrenia / O. Turcanu // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 88-93 : fig. – Tit.
paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92-93 (69 tit.). – ISSN 1857-
0666.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


(Vezi Nr 2495)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


2505. Duca, Gheorghe. Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă la 70 de ani : [medic-
chirurg, domeniul : oncologie] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 182-185 : fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2708)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


2506. Corecţia chirurgicală a valvulopatiilor la copii şi adolescenţi. Rezultate şi
perspective = Surgical correction of valvular pathology in infants and children. Rezults
and perspectives / P. Bors, E. Cheptanaru, V. Corcea [et al.] // Curierul medical. – 2014. –
Vol. 57, Nr 3. – P. 67-70 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 69-70 (24 tit.). – ISSN 1857-0666.

2507. Moscalu, V. Tratamentul chirurgical în valvulopatiile tricuspidiene dobândite =


The surgical treatment of tricuspid valve diseases / V. Moscalu // Curierul medical. – 2014. –
Vol. 57, Nr 3. – P. 59-63: fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 63 (32 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 2486-88, 2497)

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

618 Ginecologie. Obstetrică


2508. Boscaneanu, N. Marcheri biochimici de lezare a sistemului nervos central al
fătului = Biochemical markers of fetal central nervous system lesions / N. Boscaneanu //
Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 84-88 : fig. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87-88 (19 tit.). – ISSN 1857-0666.

2509. Shkolnikov, V. S. Morphology of the spinal cord of human fetuses 35-36


weeks of intrauterine development = Морфология спирого мозга плода человека 35-36
недель внутриутробного развития / V. S. Shkolnikov // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57,
Nr 3. – P. 35-41 : fig. – Tit. paral. : lb. engl., rusă. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
41 (12 tit.). – ISSN 1857-0666.

2510. Vlasenko, D. Y. State of neonatal and remote mortality of children born with
extremely low birth weight = Состояние неонатальной и отдаленной летальности детей_
рожденных с экстремально малой массой тела / D. Y. Vlasenko // Curierul medical. –
2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 44-48 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. engl., rusă. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 48 (16 tit.). – ISSN 1857-0666.

2511. Ивась, Михаил. Михаил Ивась: О семье, клинике TerraMed и исполнении


мечты : [интервью с генер. директором мед. центра г. Кишинева] / записала Валерия
Безушенко // Aquarelle. – 2014. – Nr 6. – P. 24-26 : fot.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
2512. Port, Anton. Şi pe soare, şi pe vânt : [surse alternative de energie : energia eo-
liană] / Anton Port, Sergiu Port // Moldova Eco-Energetică. – 2014. – Nr 2. – P. 32-33 : fig.,
fot.
2513. Sisteme pentru valorificarea energiilor regenerabile / Ion Bostan, Valeriu
Dulgheru, Viorel Bostan [et al.] // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 17-20 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.

2514. Stratan, Mihail. Progresia energetică formula eficienţei pentru Moldova / Mihail
Stratan // Moldova Eco-Energetică. – 2014. – Nr 2. – P. 10-12 : fig., fot.

2515. Un gospodar din Criuleni obţine curent de la Soare : [Boris Grama din satul
Hârtopul Mic] / material de cor. rev. // Moldova Eco-Energetică. – 2014. – Nr 2. – P. 20-21 :
fig., fot.
(Vezi de asemenea Nr 2524, 2527-28, 2531)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.0 Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Tehnică nucleară
(Vezi Nr 2524)

117
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

621.22 Energie hidraulică. Maşini hidraulice


2516. Смирнов, А. П. Влияние гидростатического давления на параметры
волны сжатия, генерируемой электрическим разрядом в жидкости / А. П. Смирнов, В. Г.
Жекул, С. Г. Поклонов // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 3. – P.
39-43 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 42-43 (15 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători


electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
2517. Application of Electrophysical Processes for Solution of Ecological
Problems of Power Generation Systems / A- M- Hashimov, H. J. Huseynov, K. B. Kurbatov
[et al.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 3. – P. 99-103 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (5 tit.). – ISSN 0013-5739.

2518. Губий, Е. В. Анализ многолетних колебаний температур для целей


энергетики / Е. В. Губий, В. И. Зоркальцев // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii
informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 2. – P. 147-156 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 156 (4 tit.).

2519. Лиховид, А. П. Задачи нахождения оптимальных нагрузок энергетических


объектов / А. П. Лиховид, А. В. Фесюк // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii
informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 2. – P. 328-337 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 336-337 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2512, 2514)

621.35 Tehnică electrochimică


2520. Исследование электролитических сплавов олово-никель как
анодных материалов литий-ионных аккумуляторов / Н. И. Глоба, В. Д. Присяжный,
В. С. Кублановский [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 3.
– P. 87-91 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (14 tit.). – ISSN 0013-
5739.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-


cule. Tuburi cu raze X
2521. Dr. hab. Dormidons Şerban la 75 de ani : [fizician, materiale pentru fotovolta-
ică şi fotonică] / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Leonid Culiuc [et al.] // Akademos. – 2014.
– Nr 1. – P. 179-180 : fot. – ISSN1857-0461.

2522. Moscalenco, Sveatoslav A. Condensarea Bose-Einstein a polaritonilor


excitonici în microcavităţi / Sveatoslav A. Moscalenco, Igor V. Podlesnîi // Fizica şi tehnologii-
le moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr 3/4. – P. 17-38 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 36-38 (32 tit.). – ISSN 1810-6498.

2523. Sanduţa, Ana. Comunicarea optică bazată pe haos cu ajutorul laserelor semi-
conductoare cu cavitate de aer / Ana Sanduţa, S. S. Rusu, V. Z. Tronciu // Akademos. –

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2014. – Nr 1. – P. 54-60 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (30 tit.). –
ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2457)

621.39 Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Tele-


comandă
2524. Dispozitive mecatronice, tehnologii industriale şi satelitare / Ion Bostan,
Valeriu Dulgheru, Nicolae Secrieru [et al.] // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 21-25 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (7 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2530)

621.391 Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţii-
lor. Teoria semnalizării
2525. Tronciu, Vasile Z. Laserele de lumină albastră – elemente cheie pentru noile
sisteme BD / Vasile Z. Tronciu // Fizica şi tehnologiile moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr 3/4. – P.
39-46 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (22 tit.). – ISSN 1810-6498.

621.4 Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur)


2526. Теплообмен при электрогидродинамической прокачке в
испарительно-кондесационной системе / М. К. Болога, Ф. П. Гросу, И. В. Кожевников
[и др.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 3. – P. 44-51 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (9 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


2527. Микродуговое оксидирование магневых сплавов : (обзор) / Б. В.
Владимиров, Б. Л. Крит, В. Б. Людин [и др.] // Электронная обработка материалов. –
2014. – Vol. 50, Nr 3. – P. 1-38 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 36-
38 (54 tit.). – ISSN 0013-5739.

2528. Онищенко, Д. В. Структурные аспекты механохимического синтеза


карбида вольфрама с использованием углеродных агентов из растительного сырья / Д.
В. Онищенко // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 3. – P. 59-65 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (8 tit.). – ISSN 0013-5739.

622 Industrie minieră


622.1/.2 Topografie minieră şi ridicare de hărţi. Exploatarea zăcămintelor minerale
(Vezi Nr 2516)

624 Construcţii civile în general


(Vezi Nr 2469)

119
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


2529. Фурдуй, Симион. Бесхозные газопроводы? : [о переоценки локальных га-
зовых сетей : интервью с экс-председателем правления AO Moldova-Gaz С. Фурдуй ] /
записал Игорь Любек // Profit. – 2014. – Nr 6. – P. 36-38 : fot.

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.7 Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică
2530. Increase of Regression Speed of Combustion through Oxidizer Doping /
Florin Mingireanu, Lucian P. Georgescu, Gabriel Murariu [et al.] // Электронная обработка
материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 3. – P. 73-80 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 79-80 (18 tit.). – ISSN 0013-5739.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
(Vezi Nr 2572)
631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
(Vezi Nr 2481)
631.3 Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole
2531. Soluţii tehnice pentru producerea biocombustibililor lichizi : [pentru com-
bina de recoltat sorgul zaharat] / Ion Hăbăşescu, Valerian Cerempei, Nicolae Balaban [et al.]
// Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 86-95 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 94-95 (20 tit.). – ISSN 1810-7079.

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


2532. Ursu, A. Ce e solul? / A. Ursu ; fot.: Em. Dimitrenco // Agricultura Moldovei. –
2014. – Nr 5/6. – P. 18-20 : fot. – (Solurile sunt bogăţia noastră). – ISSN 0582-5229.
(Vezi de asemenea Nr 2533)

631.5 Lucrări agricole


2533. Conţinutul de Fe, Cu, Mn, Pb, şi activitatea nitratreductazei în plante în
dependenţă de poluarea solului cu Pb şi Cu. Aplicarea sulfaţilor / Stelian Lisnic, Simion
Toma, Aurelia Lupan [et al.] // Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 101-107 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 106-107(16 tit.). – ISSN 1810-7079.

2534. Palii, Andrei. Academicianul Anatol Kovarski, ctitor al şcolii naţionale genetici-
eni şi amelioratori : [in memoriam (1904-1974)] / Andrei Palii // Akademos. – 2014. – Nr 1. –
P. 153-154 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 154 (6 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2538-39)

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


(Vezi Nr 2534)

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 2533, 2651)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 2536)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări in-
dustriale
2535. Cercetarea şi valorificarea plantelor medicinale în Republica Moldova / V.
Florea, V. Donea, Gr. Darie [et al.] // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 34-36 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (9 tit.). – ISSN 0582-5229.

634 Horticultură în general


2536. Pîntea, Maria. Sensibilitatea la momilioză a caisului în condiţii locale / Maria
Pîntea // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 24-28 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 28 (8 tit.). – ISSN 0582-5229.

634.8 Viticultură
2537. Savin, Gheorghe. Fondul genetic al viţei de vie – precondiţie strategică a
vitiviniculturii sustenabile / Gheorghe Savin // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 74-82 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81-82 (31 tit.). – ISSN 1857-0461.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
2538. Dr. hab. Valentin Celac la 75 de ani : [biolog, domeniul ştiinţific: botanica, ge-
netica şi ameliorarea plantelor leguminoase] / Gheorghe Duca, Alexandra Ciubotaru, Vasile
Botnari [et al.] // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 189-190 : fot. – ISSN 1857-0461.

2539. Погребняк, А. П. Особенности возделывания овощных культур и


картофеля на склоновых землях Южного региона / А. П. Погребняк, А. И. Лунгу // Agri-
cultura Moldovei. – 2014. – Nr 5/6. – P. 29-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă., ucr. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 32 (3 tit.). – ISSN 0582-5229.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.5/.6 Păsări
(Vezi Nr 2546)

121
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
2540. Лещенко, Олег. Отборное молоко Căsuţa mea : [интервью с директором
компании Lapmol О. Лещенко] / записал Александр Танас // Profit. – 2014. – Nr 6. – P. 28-
32 : fot.
639.1 Vânătoare
2541. Căpiţă, Ionel. Ocrotiţi vânatul şi "vânaţi-i" pe braconieri / Ionel Căpiţă // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4513.

2542. Ciobanu, Cristina. Muzeul de vânătoare din Los Yébenes : [din Spania] / Cris-
tina Ciobanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

2543. Ciocoi, Oleg. Ce semeni, aceea culegi : [managementul lucrărilor biotehnice în


terenurile de vânătoare din Rep. Moldova] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2014. – Nr 6. – P. a 2-a a cop. : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 6. – P. a 2-a a cop. : fot. – ISSN 1857-4513.

2544. Ciocoi, Oleg. Omul potrivit la locul potrivit : [despre Subdiviziunea Teritorială
Taraclia a SVPM, preşedinte F. Truhanov] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –
2014. – Nr 6. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6.
– P. 6 : fot. – ISSN 1857-4513.

2545. Colac, Tudor. Au fost şi dacii vânători / Tudor Colac // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 6. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4513.

2546. Melniciuc, Igor. Pregătiri pentru popularea cu fazan : [a fondurilor de vânătoa-


re] / Igor Melniciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 10 : fot. – ISSN
1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-4513.

2547. Munteanu, Andrei. Concepţia Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova


(SVPM) privind dezvoltarea gospodăriei cinegetice în agrobiocenoze / Andrei Munteanu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4513.

2548. Negru, Vasile. Raiul faunei sălbatice : [despre Asoc. Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi din Vaslui, România] / Vasile Negru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6.
– P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 23 : fot.
– ISSN 1857-4513.

2549. Şelaru, Neculai. Vânătoarea încotro? : [justificarea activităţii vânătoreşti: invita-


ţie la discuţie] / Neculai Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 12 : fot.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 12 : fot. – ISSN


1857-4513.

2550. Tălpeanu, Matei. Simţul mirosului la diferite specii de vânat / Matei Tălpeanu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 2465)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


2551. Botnari, Iu. Liber la pescuit în bazinile SVPM / Iu Botnari // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4513.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


2552. Дэнилэ, Стелла. Стелла Дэнилэ : Новое лицо журналистики : [интервью с
телеведущей TV7] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 6. – P. 12-14 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2606)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


2553. Parfentiev, Boris. Politicile editoriale ale mass-media: principii şi valori / Boris
Parfentiev // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. –
P. 112-118. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 118 (27 tit.). – ISSN 1857-1050.
(Vezi de asemenea Nr 2283, 2720)

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
2554. Соломон, Д. И. Модели транспортных задач маршутизации грузовых
автомобильных перевозок / Д. И. Соломон // Modelare matematică, optimizare şi tehnologii
informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău,
2014. – Vol. 2. – P. 435-465 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 463-465 (21 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2358)

656.7 Transport aerian


2555. Maleca, Mircea. Director Air Moldova Mircea Maleca : "Rezultatele definesc
succesul unui manager!" = "Professionalism of manager is measured by outcomes" = "За
менеджера говорят результаты" : [interviu] / consemnare de rep. rev. // Altitude. – 2014. –
Nr 3. – P. 6-9 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4815.

657 Contabilitate
2556. Goncearuc, Maria. Contabilitatea impozitului pe venit din activitate. Uzura mij-
loacelor fixe calculată în scopuri fiscale / Maria Goncearuc // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3.
– P. 89-94 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

123
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2557. Grigoroi, Lilia. Responsabilitatea contabilului : [interviu cu L. Grigoroi, preşe-


dintele Consiliului Director al Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Rep. Moldova] /
consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 6. – P. 80-83 : fot.

2558. Slobodeanu, Svetlana. Consideraţii privind documentarea lucrărilor de audit al


ciclului de procurări-plăţi / Svetlana Slobodeanu // Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 118-122 :
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 122 (4 tit.). – ISSN 1810-7079.

2559. Ţiriulnicova, Natalia. Implicaţiile fiscale aferente modificărilor contabilităţii


imobilizărilor corporale potrivit noilor SNC / Natalia Ţiriulnicova, Marcela Dima // Monitorul
Fiscal. – 2014. – Nr 3. – P. 100-103 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1857-3991.

2560. Недерица, Александр. Практические рекомендации по учету доходов от


операционной деятельности согласно новым НСБУ / Александр Недерица // Contabilita-
te şi audit. – 2014. – Nr 6. – P. 17-35 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

2561. Скакунова, Людмила. Бухгалтерский учет полученных займов / Людмила


Скакунова // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. – P. 94-95 : fot., tab. – ISSN 1857-3991.

2562. Чиреш, Елена. О правовом аспекте признания элементов учета / Елена


Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 6. – P. 14-16 : fot. – Referinţe bibliogr. în notele
de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2317, 2529)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


(Vezi Nr 2331)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
2563. Pleşca, Valeriu. S-a lăsat de politică pentru a lansa o afacere cu biocombusti-
bil : [despre Fabrica de producere a brichetelor "SG-Căuşeni"] / Valeriu Pleşca // Moldova
Eco-Energetică. – 2014. – Nr 2. – P. 38-39 : fig., fot.
(Vezi de asemenea Nr 2529)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
(Vezi Nr 2537, 2734)

665 Uleiuri. Grăsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Răşini


665.5 Uleiuri eterice. Parfumerie. Cosmetică
2564. Габерь, Георге. Эфирные масла : [для парфюмерных и фармацевтиче-
ских целей : интервью с заместителем министра сел. хоз-ва и пищ. пром-сти Респ.
Молдова Г. Габерь] / записал Игорь Любек // Profit. – 2014. – Nr 6. – P. 56-57 : fot.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


671 Obiecte din metale preţioase, nestemate, pietre preţioase
2565. Condraticova, Liliana. Pagini necunoscute din creaţia bijutierului Alexei Marco
(1935-1993) / Liliana Condraticova // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte
plastice. Arhitectură. – P. 157-165 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
164-165 (16 tit.). – ISSN 1857-1050.

2566. Палатная, Светлана. История и секрет успеха фирмы Фаберже / Светла-


на Палатная // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P.
60-64 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63 (11 tit.). – ISSN 1857-
1050.
681 Mecanică de precizie. Mecanică fină
681.11 Ceasornicărie, orologerii
2567. Ceasul – una dintre cele mai performante invenţii umane / Ilie Botez, Vale-
riu Dulgheru, Gavril Porcescu [et al.] // Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 80-85 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 85 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
2568. Ciobanu, Constantin Ion. Erorile din inscripţiile slavone şi rolul lor în cerceta-
rea picturii Moldovei medievale : (note preliminare) / Constantin Ion Ciobanu // Arta : Ser. Arte
vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 5-15 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12-13 (31 tit.). – ISSN 1857-1050.

2569. Procop, Natalia. Arta textilă din fondurile Muzeului Naţional de Artă al Moldo-
vei / Natalia Procop // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectu-
ră. – P. 121-127 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 126 (5 tit.). –
ISSN 1857-1050.

2570. Toma, Ludmila. Rolul criticii în procesul artistic al Moldovei / Ludmila Toma //
Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 135 -141. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 141 (29 tit.). – ISSN 1857-1050.

2571. Крук, Мирослав Петр. "Богоматерь Одигитрия в окружении пророков" –


православная икона XVI-го века из села Терло в собрании Краковского Национального
музея. Проблемы иконографии, атрибуции и датировки / Мирослав Петр Крук // Arta :
Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 16-27 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22-22 (69 tit.). – ISSN 1857-1050.
(Vezi de asemenea Nr 2276, 2700)

125
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
2572. Ciobanu, Cristina. Parcul din Ivancea, monument al naturii / Cristina Ciobanu
// Intellectus. – 2014. – Nr 2. – P. 112-117 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 116 (13 tit.). – ISSN 1810-7079.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


(Vezi Nr 2657)
72 ARHITECTURĂ
2573. Colesnic, Iurie. Un Chişinău care va rămâne doar în proiecte : [despre arhitec-
tul Alexei Şciusev (1873-1949)] / Iurie Colesnic // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 76-80 : fot.
– ISSN 0132-6635.

2574. Nesterov, Tamara. Analiza comparată a modelului structural-numeric al biseri-


cilor catolice şi ortodoxe din Moldova / Tamara Nesterov // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. –
Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 36-47 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 45 (28 tit.). – ISSN 1857-1050.

2575. Oleinic, Svetlana. Tendinţe compoziţionale în arhitectura clădirilor pentru afa-


ceri din central istoric al Chişinăului / Svetlana Oleinic // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. –
Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 149-156 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
ISSN 1857-1050.

2576. Şlapac, Mariana. André-Joseph Lafitte-Clavé, constructor de fortificaţii : [arhi-


tectura de apărare, sec. al XVIII-lea] / Mariana Şlapac // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. –
Vol. 1, Nr1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 28-35 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 32-33 (54 tit.). – ISSN 1857-1050.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


2577. Pavlova, Irina. Corul moleculelor consoane şi vocale = Chorus of consonant
and vocal molecules = Хор согласных и гласных молекул : [pe marginea "Salonului de
Primăvară"- expoziţie de pictură, grafică, sculptură, arte decorative aplicate, Chişinău, 30
mar. – 19 apr. 2014] / Irina Pavlova // Altitude. – 2014. – Nr 3. – P. 40-44 : fot. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4815.

2578. Seara de Arte' 2014 = Night of Art = Вечер искусств : [Chişinău, 12 . 06.
2014 : pictorii : Violeta Zabulică-Diordieva, Elena Revuţcaia, Roza Buţanu [et al.] / text şi fot. :
Gh. Sandu // Altitude. – 2014. – Nr 3. – P. 28-31 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. –
ISSN 1857-4815.

73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 2587-88, 2657, 2732)

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


2579. Spînu, Constantin. Operă unicat şi produs în serie. Probleme şi realizări în ar-
ta decorativă a RSS Moldoveneşti din anii 1960-1970 / Constantin Spînu // Arta : Ser. Arte
vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 65-82 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (13 tit.). – ISSN 1857-1050.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


2580. Borzin, Aurelia. Viaţa într-o pictură compactă : [pe marginea Expoziţiei perso-
nale "Compact pictură" a pictorului Mihai Ţăruş, organizată la Centrul "Constantin Brâncuşi",
Chişinău, 02-18 mai 2014] / Aurelia Borzin // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 31-33 : fot. –
ISSN 0132-6635.

2581. Ciobanu, Iraida. Natura statică în arta postbelică (1945-1975) / Iraida Ciobanu
// Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 99-107: fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (15 tit.). – ISSN 1857-1050.

2582. Cravcenco, Vladimir. Grafica de carte în creaţia lui Boris Nesvedov : [pictor-
ilustrator] / Vladimir Cravcenco // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice.
Arhitectură. – P. 83-91 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 90 (10 tit.).
– ISSN 1857-1050.

2583. Dragnev, Lilia. Alteritatea sistemului de valori în creaţia lui Iurie Horovskii.
Chipul eroului, morfogeneza şi Elefantul roz : [analiza creaţiei pictorului] / Lilia Dragnev // Arta
: Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 92-98 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (11 tit.). – ISSN 1857-1050.

2584. Marian, Ana. Relieful decorativ în creaţia Claudiei Cobizev : [pictoriţă şi


sculptor (1905-1995)] / Ana Marian // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte
plastice. Arhitectură. – P. 108-113 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
112 (4 tit.). – ISSN 1857-1050.

2585. Musteaţă, Elena. Procedee de organizare compoziţională în acvafortele din


anii '50 -'70 ai secolului XX din RSSM / Elena Musteaţă // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. –
Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 114-120 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 119 (23 tit.). – ISSN 1857-1050.

2586. Raşchitor, Tatiana. Portretul în grafică de şevalet din Basarabia interbelică /


Tatiana Raşchitor // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură.
– P. 128-134 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 133 (24 tit.). – ISSN
1857-1050.

2587. Stănilă, Moni. Dan Perjovschi dincolo de reguli : [pictorul român a revenit la
Chişinău la iniţiativa Asoc. Oberliht, 27-31 mai 2014] / Moni Stănilă // Moldova. – 2014. – Nr
5/6. – P. 74-75 : fot. – ISSN 0132-6635.

127
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2588. Stăvilă, Tudor. Pictorii basarabeni şi Şcoala de la Paris. Notiţe preliminare /


Tudor Stăvilă // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 146-152 : il. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 151-152 (20 tit.). – ISSN 1857-0461.

2589. Stăvilă, Tudor. Pictorii basarabeni şi Şcoala de la Paris (Sculptură) / Tudor


Stăvilă // Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – P. 48-59
: fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (27 tit.). – ISSN 1857-1050.
(Vezi de asemenea Nr 2611, 2613)

78 MUZICĂ
2590. Badrajan, Svetlana. Gânduri pe marginea unei aniversări Octavian Lazăr
Cosma la 80 de ani : [muzicolog, membru cor. al Acad. Române, profesor univ.] // Arta : Ser.
Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 166-167 : fot. – ISSN
1857-1050.

2591. Barrientos, David. Music for clarinet written by leading Moldovan composers
between 1991 and 2011: selected works by Oleg Negruta, Ghenadie Ciobanu, Igor Iachim-
ciuc and Lyudmila Kise / David Barrientos // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr
2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 5-9. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9 (1
tit.). – ISSN 1857-1050.

2592. Chiseliţă, Vasile. Constantin Brăiloiu: 120 de ani de la naştere : [compozitor,


muzicolog, folclorist român (1893-1958)] / Vasile Chiseliţă // Arta : Ser. Arte audiovizuale. –
2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 170-171 : fot. – ISSN 1857-1050.

2593. Chiseliţă, Vasile. Premise şi factori ai modernizării repertoriului vocal al muzicii


populare / tradiţionale în Basarabia interbelică: dialog cultural, folclorizare şi indigenizare a
creaţiei urbane / Vasile Chiseliţă // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzi-
că. Teatru. Cinema. – P. 21-27. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (16 tit.). –
ISSN 1857-1050.

2594. Ciubotaru, Adrian. Constelaţia NOROC-ului : [pe marginea vol. "Rockul, "NO-
ROC-ul" & noi" de Mihai Ştefan Poiată, Chişinău, Arc, 2013] / Adrian Ciubotaru // Moldova. –
2014. – Nr 5/6. – P. 54-58 : fot. – (Plăcerea lecturii). – ISSN 0132-6635.

2595. Dănilă, Aurelian. Operele compozitorilor din Moldova pe scena Liricului


chişinăuian. Zlata Tcaci: Capra cu trei iezi (Lupul mincinos) / Aurelian Dănilă // Arta : Ser. Arte
audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 54-57. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (3 tit.). – ISSN 1857-1050.

2596. Galaicu, Violina. Tipăritura religioasă din secolele XVI-XVII – un agent al


tranziţiei spre cântarea de strană în limba română / Violina Galaicu // Arta : Ser. Arte
audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 58-65. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64-65 (39 tit.). – ISSN 1857-1050.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2597. Ghilaş, Victor. Muzicianul Dimitrie Cantemir reflectat în literatura universală din
secolul XX-lea – începutul secolului al XXI-lea / Victor Ghilaş // Arta : Ser. Arte audiovizuale.
– 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 33-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 42 (18 tit.). – ISSN 1857-1050.

2598. Ghilaş, Victor. Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi
specie melopeică / Victor Ghilaş // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 126-132. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 132 (23 tit.). – ISSN 1857-0461.

2599. Nagacevschi, Elena. Liturghia lui Gavriil Musicescu – creuzet de tradiţii şi sti-
luri muzicale / Elena Nagacevschi // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 :
Muzică. Teatru. Cinema. – P. 28-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (22
tit.). – ISSN 1857-1050.

2600. Pruteanu, Ala. Soprana Maria Cibotari. Ultima stea rătăcitoare (1910-1949) /
Ala Pruteanu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 6. – P. 21-22 : fot. – ISSN 1857-4424.

2601. Reaboşapca, Ludmila. Pianist Serghei Covalenco – the accents of creative


activity / Ludmila Reaboşapca // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică.
Teatru. Cinema. – P. 15-20. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (5 tit.). –
ISSN 1857-1050.

2602. Rotaru, Parascovia. Octoihul – model şi disciplină a gândirii în muzica de cult /


Parascovia Rotaru // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru.
Cinema. – P. 43-47 : note muz. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (4 tit.). –
ISSN 1857-1050.

2603. Scarlat, Cristina. Cristina Scarlat : "O lună de zile numele meu a fost – Moldo-
va" : [interviu cu reprezentanta Rep. Moldova la Eurovision Song Contest] / interviu realizat
de Liliana Popuşoi // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 66-71 : fot. – ISSN 0132-6635.

2604. Scarlat, Cristina. Provocarea Cristinei Scarlat = The challenge of Cristina


Scarlat = Вызов Кристины Скарлат : [Eurovision' 2014 : interviu cu interpreta] / consemnare
de Liuba Horis // Altitude. – 2014. – Nr 3. – P. 20-26 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl.,
rusă. – ISSN 1857-4815.

2605. Tcacenco, Victoria. Unele aspecte semantice ale rock-ului autohton din anii
2000 / Victoria Tcacenco // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică.
Teatru. Cinema. – P. 48-53 : note muz. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53
(11 tit.). – ISSN 1857-1050.
(Vezi de asemenea Nr 2612)

129
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
2606. Bohanţov, Alexandru. Clasificarea documentarelor de televiziune: un subiect
deschis / Alexandru Bohanţov // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică.
Teatru. Cinema. – P. 100-106. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (16 tit.). –
ISSN 1857-1050.

2607. Cujbă, Lucia. Magia circului a revenit la Chişinău : [30 mai 2014] / Lucia Cujbă
// Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 36-37 : fot. – ISSN 0132-6635.

2608. Olărescu, Dumitru. Filmul de artă şi intertextualitatea din perspectiva principii-


lor de montaj : (consideraţii generale) / Dumitru Olărescu // Arta : Ser. Arte audiovizuale. –
2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 87-92. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 92 (12 tit.). – ISSN 1857-1050.

2609. Plămădeală, Ana-Maria. Scriitorul Nicolae Esinencu la răscrucea neoroman-


tismului şi postmodernismului : (reevaluări cinematografice) / Ana-Maria Plămădeală // Arta :
Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 79-86. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 86 (6 tit.). – ISSN 1857-1050.

2610. Poiată, Mihai Ştefan. Repere ştiinţifice pentru… creaţia dramatică : [studiu teo-
retic de analiză filmică] / Mihai Ştefan Poiată // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1,
Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 107-111. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
111 (7 tit.). – ISSN 1857-1050.

2611. Tira, Violeta. Animaţia – o formă de redare a (meta)realităţii / Violeta Tira // Ar-
ta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 93-99. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (20 tit.). – ISSN 1857-1050.

2612. Ungureanu, Larisa. Declaraţie de dragoste în stil cinematografic : [pe margi-


nea filmului documentar de lung metraj "Te iubesc, Ion şi Doina", scenariu, regie, montaj :
Leontina Vatamanu] / Larisa Ungureanu // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 26-27 : fot. – ISSN
0132-6635.

2613. Кривуля, Наталья. Анимационный персонаж: проблемы типологии / Nata-


lia Krivulea // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. –
P. 66-78. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78 (18 tit.). – ISSN 1857-1050.
(Vezi de asemenea Nr 2639, 2700)

792 Teatru. Artă scenică


2614. Axionova, Nadejda. Tendinţe noi în Teatrul dramatic rus "A. P. Cehov" din anii'
60 ai sec. XX prin prisma spectacolului "Prospectul Leningrad" : [piesa lui I. Ştok, montată de
regizorul Veaceslav Axionov (1961)] / Nadejda Axionova // Arta : Ser. Arte audiovizuale. –
2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 150-154. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 154 (17 tit.). – ISSN 1857-1050.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2615. Babuc, Monica. BITEI – un conductor de valori : [din mesajul Ministrului Cultu-
rii, rostit la inaugurarea Festivalului] / Monica Babuc // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 4-5 :
fot. – ISSN 0132-6635.

2616. Banu, George. Teatrele şi şcolile lor : pedagogia aceleiaşi grupe de sânge /
George Banu ; trad. din lb. fr. de Vlad Russo // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1,
Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 119-123. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
123 (6 tit.). – ISSN 1857-1050.

2617. Borzin, Aurelia. O lecţie de supravieţuire între canibalism şi poezie : [pe


marginea spectacolului "Copiii foametei. Mărturii" după romanul lui Alexei Vakulovski, montat
de regizoarea Luminiţa Ţâcu la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu" din Chişinău] / Aurelia Borzin //
Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 28-30 : fot. – ISSN 0132-6635.

2618. Garbuz, Constantin. Constantin Garbuz: "Rolul acesta e ca primul meu copil –
trebuie să-i ofer un viitor" : [pe marginea spectacolului "Steaua fără nume", rolul lui Marin
Miroiu : interviu cu actorul Teatrului Republican "Luceafărul" din or. Chişinău] / interviu de
Liliana Popuşoi // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 29-31 : fot. – ISSN 1857-0674.

2619. Ghilaş, Ana. Prolegomene la didascalii : [studiu despre textul secundar în dra-
maturgie] / Ana Ghilaş // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru.
Cinema. – P. 137-144. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144 (27 tit.). – ISSN
1857-1050.

2620. Ghilaş, Radu. "Reţeta pentru "boala de teatru" este să nu te opreşti…" : [inter-
viu cu R. Ghişaş, actorul Teatrului Naţional "V. Alecsandri" din Iaşi] / consemnare de Dorina
Khalil-Butucioc // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 83--84 : fot. – ISSN 1857-0674.

2621. Jucov, Titus. Titus Jucov, regizor, director : [interviu cu directorul Teatrului "Li-
curici" din Chişinău] / consemnare de rep. rev. // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 2-9 : fot. –
ISSN 1857-0674.

2622. Khalil-Butucioc, Dorina. Omul de teatru total – George Banu la 70 de ani :


[critic şi eseist român] / Dorina Khalil-Butucioc // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol.
1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 164-165 : fot. – ISSN 1857-1050.

2623. Khalil-Butucioc, Dorina. Postmodernism "pentru toate vocile" din duetul


dramat(urg)ic al Mariei Şleahtiţchi şi al lui Nicolae Leahu : [pe marginea spectacolului "Cvartet
pentru o voce şi toate cuvintele" al aut., montat la Teatrul Naţ. "Vasile Alecsandri" din Bălţi] /
Dorina Khalil-Butucioc // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru.
Cinema. – P. 145-149. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149 (8 tit.). – ISSN
1857-1050.

131
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2624. Manoil, Alexandru. O trupă de actori organici : [a Teatrului Muzical-Dramatic


"B. P. Hasdeu" din or. Cahul] / Alexandru Manoil // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 43-47 : fot. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1857-0674.

2625. Popuşoi, Liliana. In memoriam Nina Vodă : [actriţa Teatrului "Luceafărul" din
Chişinău (1937-2013)] / Liliana Popuşoi // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 97-98 : fot. – ISSN
1857-0674.

2626. Popuşoi, Liliana. Notiţe pe marginea unui festival : [Festivalul Intern al Artelor
Scenice "Bienala Teatrului "Eugene Ionesco", Ed. a 11-a, Chişinău, 21 mai – 15 iun. 2014] /
Liliana Popuşoi // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 6-11 : fot. – ISSN 0132-6635.

2627. Roşca, Angelina. Schimbarea modelului dramaturgic. Dimensiunea estetică şi


cea socială în traseul evolutiv autohton / Angelina Roşca // Arta : Ser. Arte audiovizuale. –
2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 132-136. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 136 (5 tit.). – ISSN 1857-1050.

2628. Ştefănescu, Cătălin. Alexandru Dabija – un reparator de actori : [regizor ro-


mân de teatru] / Cătălin Ştefănescu // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 13 : fot. – ISSN 0132-
6635.

2629. Ştefănescu, Cătălin. Personalităţi notorii ale teatrului românesc – Alexandru


Dabija : [regizor] / Cătălin Ştefănescu // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 12 : fot. – ISSN 0132-
6635.

2630. Tăzlăuanu, Valentina. Aşteptare şi absurd : [pe marginea spectacolului


″Improvizându-l pe Godot″ de Beskett în regia lui Petru Vutcărău la Teatrul ″Eugene Ionesco"
din Chişinău] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 101-105. –
ISSN 1857-0143.

2631. Turea, Larisa. Gigi Căciuleanu şi publicul său: fraţi întru Caragiale : [pe margi-
nea spectacolului "D'ale noastre" al coregrafului francez născut în România, prezentat la
Chişinău] / Larisa Turea // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 67-72 : fot. – ISSN 1857-0674.

2632. Ungureanu, Larisa. Dina Cocea, actriţa noastră : [portret ] / Larisa Ungureanu
// Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 26 : fot. – ISSN 1857-0674.

2633. Ungureanu, Larisa. Festivalul Naţional de Teatru din Bucureşti: rezistenţa prin
cultură : [25 oct. – 3 noiem. 2013 : notiţe] / Larisa Ungureanu // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P.
85-86 : fot. – ISSN 1857-0674.

2634. Ungureanu, Larisa. In memoriam Titus Jucov: potecile unui regizor : [Maestru
Emerit din Rep. Moldova, director al Teatrului Republican de Păpuşi "Licurici" din or. Chişinău
(1950-2013) ] / Larisa Ungureanu // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 96 : fot. – ISSN 1857-0674.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2635. Дукова, В. Этот загадочный мир кулис : [о достижениях Гос. театра драмы
и комедии им. Н. С. Аронецкой, г. Тирасполь] / В. Дукова // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P.
53-55 : fot. – ISSN 1857-0674.

2636. Желтова, Инна. Мария Мадан : [актриса и преподаватель актерского


мастерства театрального лицея "С улицы Роз" г. Кишинев] / Инна Желтова // Teatru. –
2014. – Nr 12. – P. 39-41 : fot. – ISSN 1857-0674.

2637. Кетагурь, Леван. От ритуала к театру : [очерк о развитии театральных


форм в разных эпохах] / Levan Khetaguri // Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1,
Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – P. 124-131. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
131 (9 tit.). – ISSN 1857-1050.

2638. Мациевски, Елена. Рыцарем он был в своей судьбе : [Титус Жуков, ди-
ректор Респ. театра "Ликурич", г. Кишинев (1950-2013)] / Елена Мациевски // Teatru. –
2014. – Nr 12. – P. 73-75 : fot. – ISSN 1857-0674.

2639. Склярова, Валентина. Роскошь быть собой : [об заслуж. артисте Респ.
Молдова, актёре Драм. рус. театра им. "А. П. Чехова" Михаиле Миликове] / Валентина
Склярова // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 34-36 : fot. – ISSN 1857-0674.

2640. Узун, Елена. Примадона ушла, а фестиваль процветает! : [о XXI Между-


нар. фестивале-конкурсе им. Марии Биешу, Chişinău, 06-15 сентября 2013] / Елена Узун
// Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 56-58 : fot. – ISSN 1857-0674.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


(Vezi Nr 2441)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2641. Сергеевич, Дмитрий. Все секреты Чемпионата Молдовы по
бодибилдингу : [интервью с президентом Молдавской федерации бодибилдинга и фит-
неса Д. Сергеевич] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 6. – P. 20-22 : fot.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2642. Dumbrăveanu, Ion. Preliminarii la definirea conceptului de sens derivaţional /
Ion Dumbrăveanu // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare
intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 115-121. – Referinţe bibliogr. : p. 120-121 (19
tit.).

2643. Gheorghiţă, Elena. Personalitatea lingvistică a traducătorului modern / Elena


Gheorghiţă // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare intern.,
16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 227-235 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 235 (10 tit.).

133
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2644. Moldovanu, Gheorghe. Vitalitatea limbilor versus asimilarea lingvistică / Ghe-


orghe Moldovanu // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare
intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 169-181 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 180-
181 (24 tit.).

2645. Oglindă, Emilia. Concurenţa modurilor din perspectiva raportului limbă – vorbi-
re / Emilia Oglindă // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare
intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 44-53. – Referinţe bibliogr. : p. 52-53 (35 tit.).

2646. Procopii, Liuba. Mijloace de redare a comparaţiei eminesciene în traducerile


ruseşti / Liuba Procopii // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu partici-
pare intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 203-209. – Referinţe bibliogr. : p. 209 (5
tit.).

2647. Savin-Zgardan, Angela. Fenomenul enantiosemiei cu referire la unităţile


polilexicale stabile / Angela Savin-Zgardan // Probleme actuale de lingvistică română : Mate-
riale simp. cu participare intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 154-162. – Referinţe
bibliogr. : p. 162 (22 tit.).

2648. Ungureanu, Elena. Libertatea şi teroarea hypertextului / Elena Ungureanu //


Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare intern., 16-17 mai
2014. – Chişinău, 2014. – P. 261-266. – Referinţe bibliogr. : p. 266 (19 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2277, 2306, 2411, 2619, 2627)

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
(Vezi Nr 2650)
811.124 Limba latină
2649. Ţurcan, Aurelia. Dr. Claudia Cemârtan la 60 de ani : [filolog, domeniul ştiinţific:
limba şi literatura latină] / Aurelia Ţurcanu // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 187-188 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 188 (5 tit.). – ISSN 1857-0461.

811.135.1 Limba română


2650. Birtalan, Ana. Categoria cazului în cadrul sinonimelor frazeologice substantiva-
le în limbile română şi engleză / Ana Birtalan // Probleme actuale de lingvistică română :
Materiale simp. cu participare intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 38-43. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 43 (6 tit.).

2651. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti : dicţionar] / Anatol


Eremia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 9. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 9. – ISSN 1857-4513.

2652. Eremia, Anatol. Vulturul cu barbă : [zootoponimie românească] / Anatol Ere-


mia // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4513.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2653. Leah, Elena. Consideraţii privind eventuala sinonimie în cadrul terminologiei


gramaticale în limba română / Elena Leah // Probleme actuale de lingvistică română : Mate-
riale simp. cu participare intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 163-168. – Referinţe
bibliogr. : p. 167-168 (22 tit.).

2654. Lungu, Eugen. Ne-am deschis : [cultivarea limbii] / Eugen Lungu // Noi. –
2014. – Nr 6. – P. 24. – (Lumea în cuvinte şi expresii). – ISSN 1857-0798.

2655. Păduraru, Galina. Verbele affectuum: încercare de delimitare / Galina Pădura-


ru // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare intern., 16-17 mai
2014. – Chişinău, 2014. – P. 54-58. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (8 tit.).

2656. Spânu, Stela. Vocalismul graiurilor moldoveneşti din zona de nord / Stela Spâ-
nu // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare intern., 16-17
mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 19-25. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (8 tit.).

2657. Tofan, Eugenia. Monumentul Limbii Române : ["Monument în formă de carte


deschisă în plan circular" a sculptorilor Vlad Basarab şi Andrei Cibotaru, desemnată câştigă-
toare a Concursului Intern., AŞM, Chişinău, 11. 03. 2014] / Eugenia Tofan // Akademos. –
2014. – Nr 1. – P. 10 : fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2306, 2642, 2645, 2757)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
2658. Kipling, Rudyard. Dacă : [versuri : trad. din lb. engl.] / Rudyard Kipling // Avo-
catul Poporului. – 2014. – Nr 4/6. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1810-7141.

821.131.1 Literatură italiană


2659. Buzzati, Dino. Camus : [nuvelă : După Magazine litteraire] / Dino Buzzati ; trad.
de Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 106-108. – ISSN 1857-
0143.
821.135.1 Literatură română
2660. Alecsandri, Vasile. Imnul lui Ştefan cel Mare : [versuri : fragm.] / Vasile Alec-
sandri // Alunelul. – 2014. – Nr 5/6. – P. 4 : fot. – ISSN 1857-4173.

2661. Ceşcuţa : [poveste românească] / poveste istorisită de părintele Arsenie Boca ;


il. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 23 : il. – ISSN 1857-0798.

2662. Chiriţă, Constantin. Cavalerii florii de cireş : [fragm. din romanul cu acelaşi tit.]
/ Constantin Chiriţă // ″a″ MIC ″. – 2014. – Nr 5/6. – Supl. : . ″a″ MIC ″ didactic : P. 1-2. – ISSN
1857-3770.

135
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2663. Eminescu, Mihai. Ştefan cel Mare ; Doina : [fragm.] / Mihai Eminescu // Alune-
lul. – 2014. – Nr 5/6. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4173.

2664. Macedonski, Alexandru. Pădurea : [versuri] / Alexandru Macedonski // Noi. –


2014. – Nr 6. – P. 8. – ISSN 1857-0798.

2665. Păunescu, Adrian. Copaci fără pădure : [versuri] / Adrian Păunescu ; il. de
Violeta Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 9 : il. – ISSN 1857-0798.

2666. Popescu, Dumitru Radu. Mări sub pustiuri : [nuvelă] / Dumitru Radu Popescu ;
il. : Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 6. – Supl. : P. 9-16 : il. – Sfârşit. Începutul : Nr 5. –
ISSN 1857-0798.

2667. Rosetti, Adina. Domnişoara Poimâine şi joaca de-a Timpul : [fragm. din roma-
nul cu acelaşi tit.] / Adina Rosetti // ″a″ MIC″. – 2014. – Nr 5/6. – Supl. : ″a″ MIC ″ didactic : P.
3-4. – ISSN 1857-3770.

2668. Topîceanu, George. Acuarela : [versuri] / George Topîrceanu ; il. de Violeta


Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 9 : il. – ISSN 1857-0798.

2669. Стэнеску, Никита. Объятия ; Молодая львица, любовь : [стихи] / Никита


Стэнеску // Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-0100.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


2670. Butnaru, Leo. Despre amânatul sfârşit al lumii : [jurnal, Lituania, 21-28 mai
2012] / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 85-100. – Va urma. – ISSN
1857-0143.

2671. Ciobanu, Vitalie. Engleza pentru cei care pleacă : [roman] / Vitalie Ciobanu //
Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 65-84. – ISSN 1857-0143.

2672. Dabija, Nicolae. Așchii din cer : [nuvelă] / N. Dabija // Altarul Credinţei. – 2014.
– Nr 3/4. – P. 30-32 : fot.

2673. Galaicu, Vasile. Frunză verde, primăvară! ; Lăbuş ; Hai şi om vedea! ; Cotoiul ;
Acasă ; Dialog : [versuri] / Vasile Galaicu ; des. de Ana Evtuşenco // Alunelul. – 2014. – Nr
5/6. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-4173.

2674. Maru, Aura. Pariu : [versuri] / Aura Maru // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. –
P. 53-54. – (Biblioteca de fildeş). – ISSN 1857-0143.

2675. Nechit, Irina. Linie de start : [versuri] / Irina Nechit // Sud-Est cultural. – 2014. –
Nr 1/2. – P. 59-64. – Conţine : Eşti aici?; Cuţite ; Râpă ; Captivul ; Coridorul în formă de S ;
Azi ; Linie de start. – ISSN 1857-0143.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2676. Romanciuc, Vasile. Albina : [versuri] / Vasile Romanciuc ; il. : Alexei


Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.

2677. Rusnac, Vladimir. Clopotul verii pescăreşti : [povestire] / Vladimir Rusnac //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505.

2678. Tarlapan, Efim. Ajutorul : [versuri] / Efim Tarlapan // Alunelul. – 2014. – Nr 5/6.
– P. 1-a a cop. – ISSN 1857-4173.

2679. Tarlapan, Efim. Zori de zi ; Ajutorul ; Gâştele sălbatice ; Trântorul şi ciocârlia ;


Ariciul ; Cocorul ; O vărguţă pentru ied ; Raţele ; Melcul la fotbal ; Paznicul : [versuri] / Efim
Tarlapan ; des. de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2014. – Nr 5/6. – P. 12-13 : fot. – ISSN
1857-4173.

2680. Vieru, Grigore. Pădure, verde pădure : [versuri] / Grigore Vieru ; il. de Violeta
Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 9 : il. – ISSN 1857-0798.

2681. Горган, Ион. Последнее желание : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Ион Горган //
Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 94-95 : fot. – ISSN 1857-0100.

2682. Руснак, Владимир. Колокольчики рыболовного лета : [рассказ : пер. с


рум. яз.] / Владимир Руснак // Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 19 : fot. –
ISSN 1857-4513.
821.161.1 Literatură rusă
2683. Грачёв, Евгений. Зловещий астероид ; Вовун-певун и колдун Шелягуб ;
Козёл-бизон бабки Настасьи ; Проделки колдуна Шелягуба : [сказки] / Евгений Грачёв //
Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 100-104 : il. – ISSN 1857-0100.

2684. Евсеенко, Иван. Разрыв : Роман / Иван Евсеенко // Наше поколение. –


2014. – Nr 6. – P. 8-30 : fot. – Contin. Începutul : Nr 4. – ISSN 1857-0100.

2685. Квашнин, Владимир. Рассвет встречая, пели журавли… ; Далёкая моя ;


Ягода брусники ; Поезд : [стихи] / Владимир Квашнин // Наше поколение. – 2014. – Nr 6.
– P. 81-82 : fot. – ISSN 1857-0100.

2686. Королева, Анжелика. Верка : [Рассказ] / Анжелика Королева // Наше по-


коление. – 2014. – Nr 6. – P. 42-54 : fot. – ISSN 1857-0100.

2687. Панкратов, Георгий. Разлучница : [повесть] / Георгий Панкратов // Наше


поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 55-76 : fot. – Продолж. следует. – ISSN 1857-0100.

2688. Светлицкий, Артем. Синопсис : [Рассказ] / Артем Светлицкий // Наше по-


коление. – 2014. – Nr 6. – P. 36-41 : fot. – ISSN 1857-0100.

137
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2689. Симонова, Мария. ″В сотый раз небо падает, снова…″ ; ″Я люблю твои
комнаты серые…″ ; ″Я сожгу все свои стихи…″ ; ″Уезжаешь на Север…″ : [стихи] / Ма-
рия Симонова // Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 83 : fot. – ISSN 1857-0100.

2690. Скрундзь, Татьяна. Полнолуние ; ″Она выползала наружу…″ ; Бабье лето


; ″Сегодня не принято глядеть в небо…″ : Кален, дари! ; Искушение : Клён : [стихи] /
Татьяна Скрундзь // Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 77-78 : fot. – ISSN 1857-0100.

2691. Фокина, Ольга. Осенние мотивы ; Не отпускай ; Женщина ; Грешными


чернилами по душе : [стихи] / Ольга Фокина // Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 88-
89 : fot. – ISSN 1857-0100.

2692. Шкодина, Татьяна. Как странно… ; Осенняя хандра… ; В предчувствии


дождя ; Туман ; Свирельное… ; Отчаянный полёт ; Шоколадный вечер ; Задыхалась
земля… : [стихи] / Татьяна Шкодина // Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 86-87 : fot. –
ISSN 1857-0100.

2693. Ястребова, Лариса. Не хочу… ; Памяти павших… ; Отпусти меня… ; Дис-


танция шага ; Сны счастливые… ; Наша встреча не состоится… ; Есть у каждого сад… :
[стихи] / Лариса Ястребова // Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 90-91 : fot. – ISSN
1857-0100.
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
2694. Варданян, Ирис. Осторожно, двери закрываются ; Город ; Люди-роботы ;
Городские жители ; Следующая остановка… : [стихи] / Ирис Варданян // Наше поколе-
ние. – 2014. – Nr 6. – P. 79-80 : fot. – ISSN 1857-0100.

2695. Кирпий, Снежана. Дед ; Радость ; Грусть ; Мир! ; Богатая жизнь ; Память ;
Смех ; Зори ; Мама ; Сын ; Музыка весны ; Вечер ; Цветы на счастье ; ″Трубочист ведь
от души…″ ; ″В музыкальном магазине…″ : [стихи] / Снежана Кирпий // Наше поколение.
– 2014. – Nr 6. – P. 84-85 : fot. – ISSN 1857-0100.

2696. Летягина, Анна. Боли нет ; Как лист увядший падает на душу? ; Фантомы
памяти ; Вехи познания ; Младенческим снам ; Завет ; Роковая мелодия ; Неизвестному
отцу ; Чужой матери ; Серебро вечности ; Немилосердный фарс : [стихи] / Анна Летяги-
на // Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 92-93 : fot. – ISSN 1857-0100.

2697. Поздняков, Андрей. Шкура : [поэма] / Андрей Поздняков // Наше поколе-


ние. – 2014. – Nr 6. – P. 96-98 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.2 Literatură ucraineană


2698. Кураш, Владислав. Навеки с Парижем : [рассказ] / Владислав Кураш //
Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 31-35 : fot. – ISSN 1857-0100.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.521 Literatură japoneză


2699. Povestea gândacilor aurii : (Basm japonez) / trad. de Alexandru Ivănescu ;
des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 5/6. – P. 14-16 : il. – ISSN 1857-4173.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


2700. Gherman, Marcel. Bref : [trecere în revistă : lit. univ., artă, film] / Marcel Gher-
man // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 37-43. – Conţine: Nuvele de Haruki Murakami ;
Dispariţia lui Gabriel Garcia Marquez ; Kim Stanley Robinson, un scriitor în vogă ; Festivalul
de Film de la Cannes 2014 ; Festivalul Eugene Ionesco. – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 2276, 2597, 2610, 2619)

821.124.0 Literatură în limba latină


(Vezi Nr 2649)
821.135.1.0 Literatură română
2701. Boicenco-Arseni, Angela. Literarizarea unor elemente regionale în opera lui
Ion Luca Caragiale / Angela Boicenco-Arseni // Probleme actuale de lingvistică română :
Materiale simp. cu participare intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 26-31. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 31 (11 tit.).

2702. Ciobanu, Mircea V. Criza identităţilor în ″Cimitirul din Praga″ de Umberto Eco /
Mircea V. Ciobanu // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 13-20. – (Sinteze, interpretări,
comentarii). – ISSN 1857-0143.

2703. Colţun, Gheorghe. Tudor Arghezi şi poezia de inspiraţie biblică / Gheorghe


Colţun // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare intern., 16-
17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 63-73. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (21 tit.).

2704. Galaicu-Păun, Emilian. După 20 de ani… : [de la apariţia "Antologia poeziei


generaţiei '80" a lui Alexandru Muşina, Iaşi, Princeps, 1993] / Emilian Galaicu-Păun // Moldo-
va. – 2014. – Nr 5/6. – P. 62-65 : fot. – (Acvaforte). – ISSN 0132-6635.

2705. Lungu, Eugen. O ″carte pentru muieri″? : [pe marginea vol. "De ce iubim fe-
meile" de Mircea Cărtărescu, Bucureşti, Humanitas, 2011] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural.
– 2014. – Nr 1/2. – P. 6-12. – (Sinteze, interpretări, comentarii) . – ISSN 1857-0143.
(Vezi de asemenea Nr 2284, 2412, 2622)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


2706. Bahnaru, Vasile. Lexicul poeziei lui Grigore Vieru : (aspectul funcţional, stilistic
şi poetic) / Vasile Bahnaru // Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu
participare intern., 16-17 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 87-103. – Referinţe bibliogr. : p.
102-103 (28 tit.).

2707. Beşleagă, Vladimir. Vladimir Beşleagă: "Timpul este judecătorul care pune în
balanţă valoarea unei cărţi" : [interviu cu scriitorul] / interviu realizat de Aurelia Borzin // Mol-
dova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 22-24 : fot. – ISSN 0132-6635.

139
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2708. Burac, Andrei. Andrei Burac: "În cărţi descoperim înţelepciunea" : [interviu cu
scriitorul şi chirurgul] / interlocutor : Natalia Moraru // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 16-18 : fot.
– ISSN 1857-0674.

2709. Burlacu, Alexandru. Ars poetica lui Dumitru Matcovschi / Alexandru Burlacu //
Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 140-145. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

2710. Ciobanu, Mircea V. Un an literar în vizorul criticii : [2013] / Mircea V. Ciobanu //


Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 49-51. – ISSN 1857-0143.

2711. Ciubotaru, Adrian. Debarasarea de livresc : [a liricii basarabene] / Adrian Ciu-


botaru // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 29-32. – ISSN 1857-0143.

2712. Ciumeică, Ion. Tămăduitor şi magic, cuvântul tipărit : [pe marginea creaţiei pu-
blicistului şi poetului Ion Domenco] / Ion Ciumeică // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 6. – P.
12 : fot. – ISSN 1857-4424.

2713. Galaicu-Păun, Em. Pariu pe Aura Maru : [poetă din Chişinău : pe marginea
poemului cu acelaşi tit.] / Em. Galaicu-Păun // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 52-53.
– ISSN 1857-0143.

2714. Grati, Aliona. Despre istoria ingrată şi ″comedia umană″ pe care o provoacă
aceasta : [pe marginea romanului ″Pe mine mie redă-mă″ de Serafim Saka, Chişinău, Arc,
2013] / Aliona Grati // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 55-58. – ISSN 1857-0143.

2715. Lungu, Eugen. Memorii, jurnale : [trecere în revistă a anului literar′ 2013 ] / Eu-
gen Lungu // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 37-43. – ISSN 1857-0143.

2716. Nechit, Irina. Interviu cu Irina Nechit : [scriitoare, jurnalist şi critic de teatru] /
consemnare de Elena Boguş // Teatru. – 2014. – Nr 12. – P. 80-82 : fot. – ISSN 1857-0674.

2717. Pohilă, Vlad. Înălţarea prin Cuvânt a lui Ionel Căpiţă : [poet, jurnalist, redactor :
65 de ani de la naştere] / Vlad Pohilă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – P. 7
: fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – P. 7 : fot. – ISSN
1857-4513.

2718. Savin, Steluţa. Efim Tarlapan – vicemareşalul epigramei basarabene, 70 ani


de la naştere / Steluţa Savin // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 6. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-
4424.

2719. Şleahtiţchi, Maria. Cu cărţile pe(în) faţă : [pe marginea cărţilor din domeniul
eseisticii, criticii şi istoriei literare] / Maria Şleahtiţchi // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P.
44-48. – ISSN 1857-0143.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2720. Tăzlăuanu, Valentina. Un bilanţ pe urme fierbinţi : [Anul literar′ 2013, organizat
de Uniunea Scriitorilor din Moldova, Chişinău, 26 apr. 2014] / Valentina Tăzlăuanu // Sud-Est
cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 21-22. – ISSN 1857-0143.

2721. Ţurcanu, Andrei. Câteva consideraţii inconfortabile : [Anul literar′ 2013 şi litera-
tura română] / Andrei Ţurcanu // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 23-28. – ISSN 1857-
0143.

2722. Ţurcanu, Lucia. O categorie cu mai multe restanţe : [valenţele expresiv-


stilistice ale prozei basarabene] / Lucia Ţurcanu // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 33-
36. – ISSN 1857-0143.

2723. Каюров, Георгий. Ушёл писатель : [Ион Прока : in memoriam (1945-2014)] /


Георгий Каюров // Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-0100.

2724. Орлова-Маркграф, Нина. ″И в мире нет священней литургии…″ : [о молд.


поэтессе Валерии Гросу (1950-2012)] / Нина Орлова-Маркграф // Наше поколение. –
2014. – Nr 6. – P. 4-7 : fot. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 2282-83, 2309, 2619, 2623, 2627, 2704)

821.161.1.0 Literatură rusă din Republica Moldova


2725. Краснов, Олег. "Мир изменился… Белый Арап должен измениться или
умереть" : (интервью с писателем О. Красновым, специально для журнала "Moldova") /
беседовал Петру Негурэ // Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – P. 50-53 : fot. – (Oameni
îndeaproape). – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 2614)

821.512.165(478).0 Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova


(Vezi Nr 2438)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2726. Cercetări arheologice din situl Trinca-La Şanţ, campania anului 2011. Re-
zultate preliminare / Oleg Leviţchi, Ghenadie Sîrbu, Livia Sîrbu [et al.] // Revista Arheologi-
că. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 136-160 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 159-160 (33 tit.). – ISSN 1857-016X.

2727. Ciobanu, Larisa. In memoriam Vasile Grosu : [arheolog, doctor în istorie


(1934-2013)] / Larisa Ciobanu, Vlad Vornic // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P.
290-291 : fot. – ISSN 1857-016X.

2728. Ciobanu, Larisa. Materiale din aşezarea cu mai multe niveluri de locuire Ustia-
La Plopi, raionul Glodeni / Larisa Ciobanu, Ion Noroc // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9,
Nr 2. – P. 198-202 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 201-202 (18
tit.). – ISSN 1857-016X.

141
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2729. Croitor, Roman. Domestic horse from earty iron age of Crimea / Roman Croi-
tor // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 245-255 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 254-255 (28 tit.). – ISSN 1857-016X.

2730. Dergaciov, Valentin. Cu privire la originea topoarelor-celt din epoca bronzului /


Valentin Dergaciov // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 22-28 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 26-28 (48 tit.). – ISSN 1857-016X.

2731. Dergaciova, Lilia. Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare din
Republica Moldova / Lilia Dergaciova, Nicolai Telnov // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9,
Nr 2. – P. 203-210 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 210 (17 tit.). –
ISSN 1857-016X.

2732. Dergaciova, Lilia. Monede medievale moldoveneşti din Ţara de Jos bătute la
mijlocul secolului al XV-lea / Lilia Dergaciova // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 123-125 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 124-125 (18 tit.). – ISSN 1857-0461.

2733. Haheu, Vasile. Tracii septentrionali şi sciţii: interferențe şi transformări culturale


/ Vasile Haheu // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 29-45 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 42-45 (73 tit.). – ISSN 1857-016X.

2734. Haheu, Vasile. Unelte şi dispozitive, tehnici şi practici vitivinicole la traco-geto-


daci / Vasile Haheu, Dumitru Bratco // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 218-
227 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 225-227 (46 tit.). – ISSN
1857-016X.

2735. Heghes, Sergiu. Aşezările complexului cultural Precucuteni-Cucuteni-Tripolie


din regiunea Podişului Moldovei de Nord / Sergiu Heghes // Revista Arheologică. – 2013. –
Vol. 9, Nr 2. – P. 161-168 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 167-168
(39 tit.). – ISSN 1857-016X.

2736. Levinschi, Alexandru. Vestigiile arheologice din raza satelor Zămcioji şi Ră-
deni pe r. Ichel : [raionul Străşeni] / Alexandru Levinschi, Emanuil Brihuneţ // Revista Arheo-
logică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 191-197 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 197 (3 tit.). – ISSN 1857-016X.

2737. Maliukevich, Aleksandr. Construcţii de cult din aşezarea Mologa II : [din regi-
unea Odesa] / Aleksandr Maliukevich // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 66-
78 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 72-78 (56 tit.). – ISSN 1857-
016X.

2738. Mateevici, Natalia. Imagini de vase greceşti antice de pe ştampile amforistice


de Sinope de la Tyras / Natalia Mateevici, Tatiana Samoilova // Revista Arheologică. – 2013.
– Vol. 9, Nr 2. – P. 57-65 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 64-65
(13 tit.). – ISSN 1857-016X.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2739. Matveev, Sergiu. E. A. Rikman – destinul unui savant : [arheolog, etnograf,


doctor habilitat în ştiinţe istorice : in memoriam (1923-1987)] / Sergiu Matveev, Adrian Pelivan
// Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 279-289 : fig., fot., tab. – Referinţe bibliogr.
: p. 284-289 (67 tit.). – ISSN 1857-016X.

2740. Munteanu, Octavian. Linguri de lut din mediul culturii Poieneşti-Lucaşeuca /


Octavian Munteanu, Vasile Iarmulschi // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 76-
84 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 83-84 (32 tit.). – ISSN
1857-016X.

2741. Reabţeva, Svetlana. Pandantive de tâmplă sau cercei în formă de semilună şi


mărgelaţi în siturile arheologice din regiunea carpato-danubiană (secolele XII-XVII) / Svetlana
Reabţeva // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 111-126 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 123-126 (81 tit.). – ISSN 1857-016X.

2742. Simalcsik, Angela. Hipoplazia smalţului dentar în seria scheletică deshumată


din necropola de la Lozova, secolele XIV-XV / Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsic,
Vasilisa Monica Groza // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 228-244 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 239-244 (76 tit.). – ISSN 1857-016X.

2743. Ursu, Ion. Piese din echipamentul de apărare descoperite în complexe funera-
re ale turanicilor târzii din spaţiul carpato-nistrean / Ion Ursu // Revista Arheologică. – 2013. –
Vol. 9, Nr 2. – P. 104-110 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 109-110
(33 tit.). – ISSN 1857-016X.

2744. Агульников, С. М. Курган сарматской элиты в Буджакской степи / С. М.


Агульников, С. И. Курчатов // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 174-184 : fig.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 181-184 (36 tit.). – ISSN 1857-016X.

2745. Агульников, Сергей. Стратиграфия кургана 20 Казаклийского курганного


могильника / Сергей Агульников, Александр Малюкевич // Revista Arheologică. – 2013. –
Vol. 9, Nr 2. – P. 185-190 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 189-190
(21 tit.). – ISSN 1857-016X.

2746. Анисюткин, Николай. О специфике трансформации среднего палеолита


в верхний на территории Восточного Прикарпатья / Николай Анисюткин // Revista Arheo-
logică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 5-21 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 18-21 (43 tit.). – ISSN 1857-016X.

2747. Дергачев, Валентин. Клады поздней бронзы из сс. Жавгур и Отак в Рес-
публике Молдова / Валентин Дергачев // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P.
167-174 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 174 (16 tit.). – ISSN
1857-016X.

143
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

2748. Коваленко, Сергей. Археологические исследования в гроте Тринка III в


2011 г. : [район Единец, Респ. Молдова] / Сергей Коваленко, Роман Кройтор, Олег Ле-
вицкий // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 127-135 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (11 tit.). – ISSN 1857-016X.

2749. Ларина, Ольга. Антропоморфная пластика и ее разнообразие / Ольга


Ларина // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 211-217 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 217 (5 tit.). – ISSN 1857-016X.

2750. Скорый, Сергей. Поясная пряжка – скачущий всадник из Предгорного


Крыма / Сергей Скорый // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 46-56 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55-56 (27 tit.). – ISSN 1857-016X.

2751. Ткач, Евгений. Костобоки в Маркоманских войнах / Евгений Ткач // Revista


Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 85-103 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 98-103 (113 tit.). – ISSN 1857-016X.

908 Monografii ale localităţilor


2752. Ciubarov, Natalia. Catalonia – rai turistic : [din nord-estul Spaniei : note de
călătorie] / Natalia Ciubarov // Profit. – 2014. – Nr 6. – P. 94-96 : fot.

2753. Horis, Liuba. Ispitele Barselonei = Temptations of Barcelona = Соблазны


Барселоны : [or. din Spania : note de călătorie] / text şi fot. de Liuba Horis // Altitude. – 2014.
– Nr 3. – P. 10-18 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-4815.

2754. Morari, Ina. Synevyr : [regiunea Transcarpatia, Ucraina : note de călătorie] /


text şi fot. de Ina Morari // Altitude. – 2014. – Nr 3. – P. 32-38 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom.,
engl., rusă. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 2573)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Badrajan, Svetlana. Gânduri pe marginea unei aniversări Octavian Lazăr Cosma la 80
de ani : [muzicolog, membru cor. al Acad. Române, profesor univ.]. – Vezi Nr 2590.

Butnaru, Tatiana. Dr. Grigore Botezatu la 85 de ani : [folclorist, doctor în filologie]. –


Vezi Nr 2439.

Chiseliţă, Vasile. Constantin Brăiloiu: 120 de ani de la naştere : [compozitor, muzico-


log, folclorist român (1893-1958)]. – Vezi Nr 2592.

Ciobanu, Larisa. In memoriam Vasile Grosu : [arheolog, doctor în istorie (1934-2013)].


– Vezi Nr 2727.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cocieru, Natalia. Nicolae Băieşu – personalitate notorie a folcloristicii româneşti :


[omagiu la 80 de ani]. – Vezi Nr 2440.

Colesnic, Iurie. Preotul Ieremia Cecan : [liderul Partidului Naţional-Socialist Creştin


din Basarabia, publicist, fondator de ziare şi reviste (1867-1941)]. – Vezi Nr 2755.

Colesnic, Iurie. Un Chişinău care va rămâne doar în proiecte : [despre arhitectul Ale-
xei Şciusev (1873-1949)]. – Vezi Nr 2576.

Dr. hab. Dormidons Şerban la 75 de ani : [fizician, materiale pentru fotovoltaică şi fo-
tonică]. – Vezi Nr 2521.

Dr. hab. Valentin Celac la 75 de ani : [biolog, domeniul ştiinţific: botanica, genetica şi
ameliorarea plantelor leguminoase]. – Vezi Nr 2538.

Duca, Gheorghe. Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă la 70 de ani : [medic-chirurg, do-


meniul : oncologie]. – Vezi Nr 2505.

Holban, Ion. Fraţii fizicieni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco – oameni de ştiinţă de


talie mondială : [85 de ani de la naştere]. – Vezi Nr 2457.

Khalil-Butucioc, Dorina. Omul de teatru total – George Banu la 70 de ani : [critic şi


eseist român]. – Vezi Nr 2622.

Lozovanu, Dmitrii. Academicianul Gheorghe Mişcoi la 70 de ani : [doctor habilitat în


ştiinţe fizico-matematice : teoria probalităţilor]. – Vezi Nr 2445.

Matveev, Sergiu. E. A. Rikman – destinul unui savant : [arheolog, etnograf, doctor


habilitat în ştiinţe istorice : in memoriam (1923-1987)]. – Vezi Nr 2739.

Moscalenco, Sveatoslav. Prof. univ., dr. hab. Piotr Hadji la 75 de ani : [fizician-
teoretician : domeniul - optica cuantică, coerentă şi neliniară]. – Vezi Nr 2460.

Moscalenco, Vsevolod. Profesor universitar, doctor habilitat Maria Palistrant la 80 de


ani : [fizician-teoretician : teoria corpului solid]. – Vezi Nr 2458.

Palii, Andrei. Academicianul Anatol Kovarski, ctitor al şcolii naţionale geneticieni şi


amelioratori : [in memoriam (1904-1974)]. – Vezi Nr 2534.

Pancu, Adrian. Doamnele şi domniţele lui Ştefan cel Mare! : [domn al Moldovei (1457-
1504)]. – Vezi Nr 2758.

Pohilă, Vlad. Înălţarea prin Cuvânt a lui Ionel Căpiţă : [poet, jurnalist, redactor : 65 de
ani de la naştere]. – Vezi Nr 2717.

145
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

Popuşoi, Liliana. In memoriam Nina Vodă : [actriţa Teatrului "Luceafărul" din Chişinău
(1937-2013)]. – Vezi Nr 2625.

Pruteanu, Ala. Soprana Maria Cibotari. Ultima stea rătăcitoare (1910-1949). – Vezi Nr
2600.

Stănilă, Moni. Dan Perjovschi dincolo de reguli : [pictorul român a revenit la Chişinău
la iniţiativa Asoc. Oberliht, 27-31 mai 2014]. – Vezi Nr 2587.

Ţurcan, Aurelia. Dr. Claudia Cemârtan la 60 de ani : [filolog, domeniul ştiinţific: limba
şi literatura latină]. – Vezi Nr 2649.

Ungureanu, Larisa. Dina Cocea, actriţa noastră : [portret]. – Vezi Nr 2632.

Ungureanu, Larisa. In memoriam Titus Jucov: potecile unui regizor : [Maestru Emerit
din Rep. Moldova, director al Teatrului Republican de Păpuşi "Licurici" din or. Chişinău (1950-
2013)]. – Vezi Nr 2634.

Желтова, Инна. Мария Мадан : [актриса и преподаватель актерского мастерства


театрального лицея "С улицы Роз" г. Кишинев]. – Vezi Nr 2636.

Каюров, Георгий. Ушёл писатель : [Ион Прока : in memoriam (1945-2014)] / Геор-


гий Каюров. – Vezi Nr 2723.

Мациевски, Елена. Рыцарем он был в своей судьбе : [Титус Жуков, директор


Респ. театра "Ликурич", г. Кишинев (1950-2013)]. – Vezi Nr 2638.

Орлова-Маркграф, Нина. ″И в мире нет священней литургии…″ : [о молд. по-


этессе Валерии Гросу (1950-2012)]. – Vezi Nr 2724.

Склярова, Валентина. Роскошь быть собой : [об заслуж. артисте Респ. Молдова,
актёре Драм. рус. театра им. "А. П. Чехова" Михаиле Миликове]. – Vezi Nr 2639.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(398.2) Istoria Daciei
(Vezi Nr 2545)
94(478) Istoria Republicii Moldova
2755. Colesnic, Iurie. Preotul Ieremia Cecan : [liderul Partidului Naţional-Socialist
Creştin din Basarabia, publicist, fondator de ziare şi reviste (1867-1941)] / Iurie Colesnic //
Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 3/4. – P. 46-48 : fot. – (File de istorie).

2756. Pasat, Valeriu. De la Basarabia la Republica Moldova.Frământări personale în


contextul evenimentelor istorice : [prelegere publ. ţinută la Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Chişi-

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nău, 03 dec. 2013] / Valeriu Pasat // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 109-122. – ISSN 1857-
0461.

2757. Pop, Ioan-Aurel. Lecţia de românism a românilor de la răsărit (sau cum am


devenit moldovean…) : [prelegere publ. ţinută la Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 28
ian. 2014] / Ioan-Aurel Pop // Akademos. – 2014. – Nr 1. – P. 101-108. – Referinţe bibliogr. :
p. 107-108 (24 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 2436, 2732, 2758)

94(498) Istoria României


2758. Pancu, Adrian. Doamnele şi domniţele lui Ştefan cel Mare! : [domn al Moldovei
(1457-1504)] / Adrian Pancu // Moldoveanca. – 2014. – Nr 6. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-
0461.
(Vezi de asemenea Nr 2732, 2757)

147
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

Index de nume

Bors, P. 2506
A Bortă, Mihail 2292
Ababii, Ion (2490) Borzin, Aurelia 2275, 2284, 2580, 2617, 2707
Ababii, Oleg 2429 Boscaneanu, N. 2508
Afanas, Nicolai 2309 Bostan, Ion 2513, 2524
Alecsandri, Vasile 2660 Bostan, Viorel 2513
Alexandrescu, Irina 2480 Bot, Alexandru 2376
Andreeva, Tatiana 2339 Botez, Ilie 2567
Andronachi, Natalia 2392 Botezatu, Grigore (2439)
Arghezi, Tudor 2703 Botgros, Ion 2404
Arteni, Mariana 2421 Botnari, Iu. 2551
Axionov, Veaceslav 2614 Branişte, Silvia 2409
Axionova, Nadejda 2614 Bratco, Dumitru 2734
Brăiloiu, Constantin (2592)
B Brihuneţ, Emanuil 2736
Brovka, Ghennadi 2329
Babuc, Monica 2615 Buburuz, Petru 2293
Bacinschi, N. 2482 Bucun, Nicolae 2422
Badrajan, Svetlana 2590 Budeci, Vitalie 2358
Bahnarel, Ion 2473-74 Bugan, Vladimir 2472
Bahnaru, Vasile 2706 Bujor, P. 2499
Balaban, Nicolae 2531 Bujor, Valeriu 2357
Banu, George 2616, (2622) Bulat, Irina 2365
Barcari, Igor 2329 Bulat-Saharneanu, Maria 2296
Barnaciuc, S. 2487 Bulmaga, Albina 2467
Barrientos, David 2591 Burac, Andrei 2708
Basarab, Vlad 2657 Burlacu, Alexandru 2709
Batrinac, A. 2488 Butnaru, Leo 2670
Băieşu, Nicolae (2440) Butnaru, Tatiana 2439
Bebîh, Vladimir 2471 Buţanu, Roza 2578
Bedros, Elena 2356 Buza, Nicolae 2344
Bejan, Octavian 2357 Buzilă, Varvara 2436
Belostecinic, Grigore 2325 Buzzati, Dino 2659
Belous, Victoria 2314
Bendelic, E. 2502 C
Benderschi, O. 2446
Berdeu, Ion 2483 Calancea, Anatolie 2392
Beşleagă, Vladimir 2707 Calancea, V. 2501
Bezniţchi, Lidia 2408 Cantemir, Dimitrie, domn al Moldovei (1693 ;
Birtalan, Ana 2650 1710-1711) (2597)
Boca, Arsenie 2661 Сapcelea, Maria 2450
Bodrug, Nicolae 2484, 2485, 2495 Capcelea, Titu 2450
Bogdan, Lidia 2466 Caragiale, Ion Luca 2701
Boghiu, Sofian 2292 Cartaleanu, Tatiana 2414
Boguş, Elena 2716 Catan, Carolina 2377
Bohanţov, Alexandru 2606 Caţaveică, Eugeniu 2345
Boian, Elena 2277 Cazan, Corina 2484, 2495
Boiar, Marga 2291 Căciuleanu, Gigi 2631
Boicenco-Arseni, Angela 2701 Căpiţă, Ionel 2541, (2717)
Boldescu, Veaceslav 2492 Cărtărescu, Mircea 2705

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cârlig, Sergiu 2459 Costin, S. 2486


Cebanu, Lilia 2417, 2423 Cosumov, Marina 2410
Cebotari, Mihail 2387 Coşciug, Irina 2485
Cecan, Ieremia (2755) Cotun, Cristina 2264
Celac, Valentin (2538) Cosma, Octavian Lazăr (2590)
Cemârtan, Claudia (2649) Covalenco, Serghei (2601)
Cepoi, Liliana 2463 Covalschi, Stanislav 2305
Cerempei, Valerian 2531 Cravcenco, Vladimir 2582
Cerneavschi, Diana 2309 Crenguţa, Simion 2404
Certan, Anastasia 2315 Cristea, Sorin 2399
Cheptanaru, E. 2506 Croitor, Roman 2729
Chiriţă, Constantin 2662 Cucerescu, Vasile 2346
Chiseliţă, Vasile 2592-93 Cuciureanu, Gheorghe 2270
Chistruga, Boris 2325 Cujbă, Lucia 2281, 2607
Cibotari, Maria (2600) Culiuc, Leonid 2521
Cibotaru, Andrei 2657 Curca, C. 2502
Cibotaru, Mihail Gheorghe 2282 Curmei, Ion 2381
Ciobanu, Constantin Ion 2568 Cuzneţov, Alexandru 2360
Ciobanu, Cristina 2542, 2572
Ciobanu, Ghenadie 2591 D
Ciobanu, Iraida 2581 Dabija, Alexandru (2628-29)
Ciobanu, L. 2486 Dabija, Nicolae 2672
Ciobanu, Larisa 2727-28 Damian, Florin 2443
Ciobanu, Mircea V. 2276, 2702, 2710 Danii, Anatol 2429
Ciobanu, Vitalie 2671 Darie, Gr. 2535
Ciocanu, Gheorghe 2443 Dănilă, Aurelian 2595
Ciochină, Valentina 2490, 2505 Dergaciov, Valentin 2730
Ciocoi, Oleg 2543-44 Dergaciova, Lilia 2731-32
Ciubarov, Natalia 2752 Dicusar, Ana (2390)
Ciubotaru, Adrian 2594, 2711 Dima, Marcela 2559
Ciubotaru, Alexandra 2538 Dimitrenco, Em. 2532
Ciubotaru, Constantin 2277 Djur, Svetlana 2463
Ciumeică, Ion 2712 Dogotari, Olga 2382
Clapco, Steliana 2402 Domenco, Ion 2712
Clichici, Veronica 2417 Donea, V. 2535
Cobizev, Claudia (2584) Dragnev, Lilia 2583
Cocea, Dina (2632) Duca, Gheorghe 2490, 2492, 2505, 2521,
Cocieru, Natalia 2440 2538
Cojocaru, Constantin 2299 Duca, Vladimir 2384
Cojocaru, Ion 2458 Dulgheru, Valeriu 2513, 2524, 2567
Cojocaru, Svetlana 2277 Dumbrăveanu, Ion 2642
Colac, Tudor 2545
Colâbneac, Alexei 2661, 2676, 2699 E
Colesnic, Iurie 2573, 2755
Colţun, Gheorghe 2703 Eco, Umberto 2702
Condraticova, Liliana 2565 Eftodii, Iulia 2485
Condrea, Anatolie 2468 Eminescu, Mihai 2663
Constantin, Brânduşa 2480 Enăchescu, Marius 2272
Copăceanu, Roman 2408 Eremia, Anatol 2651-52
Corcea, V. 2506 Esanu, G. 2494
Corj, Mihai 2351 Esinencu, Nicolae 2609
Costachi, Gh. 2352 Evtuşenco, Ana 2673

149
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

F H
Feofanov, Igor 2469 Hadîrcă, Adelina 2425
Ferdohleb, Alina 2470, 2473 Hadîrcă, Maria 2405, 2417, 2425
Filip, Iulian 2442 Hadji, Piotr (2460)
Florea, V. 2535 Haheu, Vasile 2733-34
Floria, Mariana 2478 Handra, Claudia 2489
Friptuleac, Grigore 2474 Hashimov, A- M- 2517
Furdui, Emilia 2430 Hăbăşescu, Ion 2531
Furdui, Teodor 2490, 2505 Hdanskyj, S. N. 2497
Heghes, Sergiu 2735
G Herasymyuk, I. E. 2497
Gacriliuc, N. 2494 Holban, Ion 2264-65, 2456, 2457
Gaibu, S. 2501 Horis, Liuba 2604, 2753
Galaicu, Vasile 2673 Horovskii, Iurie 2583
Galaicu, Violina 2596 Hotineanu, V. 2499
Galaicu-Păun, Em. 2713 Huseynov, H. J. 2517
Galaicu-Păun, Emilian 2704 I
Galamaga, Vasile 2311
Gancearuc, Maria 2556 Iachim, Vasile 2467, 2471
Ganu, Natalia 2393 Iachimciuc, Igor 2591
Garbuz, Constantin 2618 Iarmulschi, Vasile 2740
Gavriliţa, Maxim 2359 Iaţchevici, Vadim 2266
Georgescu, Lucian P. 2530 Iliadi, Grigore 2325
Gheorghiţă, Elena 2643 Ioan Gură de Aur (Sfânt) 2295
Gherman, Marcel 2700 Isac, M. 2496
Ghicavii, V. 2482 Istrate, Viorel 2495
Ghicov, Adrian 2411 Istrati, Marta 2412
Ghilaş, Ana 2619 Ivănescu, Alexandru 2699
Ghilaş, Radu 2620
Ghilaş, Victor 2597-98 J
Ghinda, S. 2491 Jardan, Elena 2479
Gîrlea, Anastasia 2361 Jucov, Titus 2621, (2634)
Glavan, Aurelia 2422
Globa, Elizaveta 2424 K
Golovataia, Ludmila 2310, 2312
Goreanu, Nicolae 2294 Khalil-Butucioc, Dorina 2620, 2622-23
Grama, Boris (2515) Kipling, Rudyard 2658
Grati, Aliona 2714 Kise, Lyudmila 2591
Gribincea, Alexandru 2329 Kovarski, Anatol (2534)
Grigoroi, Lilia 2557 Kurbatov, K. B. 2517
Grosu, Vasile (2727) L
Groza, Vasilisa Monica 2742
Gurău, Larisa 2415 Lafitte-Clavé, André-Joseph (2576)
Guriev, Vladimir 2498 Lapoşina, Emilia 2400
Gushuila, Gh. 2482 Lazari, Alexandru 2451
Guşan, Ala 2383 Leah, Elena 2653
Gutorov, Vladimir 2302 Leahu, Nicolae 2623
Guţu, Ana 2306 Leancă, Viorica 2305
Guţu, Vladimir 2416 Lesnic, E. 2491
Levinschi, Alexandru 2736
Leviţchi, Oleg 2726

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lichii, Boris 2362 Munteanu, Andrei 2547


Lipovan, Serghei 2472, 2475, 2503 Munteanu, Octavian 2740
Lisnic, Stelian 2533 Murakami, Haruki 2700
Lozan-Tirsu, C. 2462 Murariu, Gabriel 2530
Lozovanu, Dmitrii 2445, 2452 Mursa, Liuba 2313
Lungu, Eugen 2303, 2654, 2705, 2715 Muruianu, Ion 2352
Lupan, Aurelia 2533 Musicescu, Gavriil 2599
Mustaţă, Efimia 2426
M Musteaţă, Elena 2585
Macaev, Fliur 2492 Muşina, Alexandru 2704
Macedonski, Alexandru 2664 N
Macovei, Mihai A. 2459
Macovei, Tatiana 2388 Nagacevschi, Elena 2599
Maleca, Mircea 2555 Naghi, Eugenia 2489
Maliukevich, Aleksandr 2737 Naval, Elvira 2364
Malîi, Anatolie 2476 Neamţu, Mihai-Bogdan 2484
Mamaliga, Narcisa 2470 Nechit, Irina 2675, 2716
Manoil, Alexandru 2624 Necula, Constantin 2296
Manolache, Gh. 2488 Negrei, Viorica 2420
Marco, Alexei (2565) Negru, Vasile 2548
Marian, Ana 2584 Negruta, Oleg 2591
Marian, Octavian 2347, 2353 Nesterov, Tamara 2574
Marquez, Gabriel Garcia (2700) Nesvedov, Boris (2582)
Maru, Aura 2674, 2713 Nifon (Sfânt Ierarh) 2297
Matcovschi, Dumitru 2709 Nistor, Mariana 2365
Mateevici, Natalia 2738 Noroc, Ion 2728
Matthew, Devivo 2393
Matveev, Sergiu 2739 O
Melnic, Violeta 2348 Oglindă, Emilia 2645
Melniciuc, Igor 2546 Olărescu, Dumitru 2608
Mihalache, Iurie 2374 Oleinic, Svetlana 2575
Mingireanu, Florin 2530 Onişoru, Veaceslav 2384
Miroiu, Marin 2618 Otgon, Ala 2379
Mistreanu, Tatiana 2418-19
Mişcoi, Gheorghe (2445) P
Mocanu, Ana 2431
Mogorean, Maxim 2476 Paladi, Raisa 2287
Moldovanu, Gheorghe 2644 Palanciuc, Mihai 2469
Moldovanu, I. 2502 Palii, Andrei 2534
Morari, Ina 2754 Palistrant, Maria (2458)
Moraru, Adrian 2666 Panaintescu, Romeo 2300
Moraru, Natalia 2708 Pancu, Adrian 2758
Moraru, V. 2499 Parfentiev, Boris 2553
Moraru, Victor 2363 Pasat, Valeriu 2756
Morozan, V. 2487 Pascari, Tamara 2503
Moscalenco, Sveatoslav (2457), 2460 Pascaru, Vlad 2390
Moscalenco, Sveatoslav A. 2522 Patapievici, Horia-Roman 2284
Moscalenco, Vsevolod (2457)-58 Pavlova, Irina 2577
Moscalu, V. 2488, 2507 Păduraru, Galina 2655
Moşin, Octavian 2406 Păunescu, Adrian 2665
Mouradian, Zadig 2456 Pelivan, Adrian 2739
Muntean, Rodica-Ana 2493 Perjovschi, Dan (2587)

151
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

Petroşişin, Ion 2392 Russo, Vlad 2616


Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Russu-Deleu, Raisa 2503
Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor 2298 Rusu, Lucia 2366
Pîntea, Maria 2536 Rusu, S. S. 2523
Pîslă, Mihai 2473-74 Rusu, Vitalie 2362, 2367
Plămădeală, Ana-Maria 2609 Rusu-Haraba, Anastasia 2282-83
Plămădeală, Natalia 2317
Pleşca, Valeriu 2563 S
Podlesnîi, Igor V. 2522 Sajen, O. 2496
Pohilă, Vlad 2717 Saka, Serafim 2714
Poiată, Mihai Ştefan 2610 Sakovici, Vasilii 2326
Pop, Ioan-Aurel 2757 Samoilova, Tatiana 2738
Popa, Doina 2480 Sandu, Gh. 2578
Popescu, Dumitru Radu 2666 Sandu, Victor 2389
Popov, Tatiana 2401 Sanduţa, Ana 2523
Popovici, I. 2486 Savca, Lucia 2288
Popuşoi, Liliana 2436, 2603, 2618, 2625-26 Savin, Gheorghe 2537
Porcescu, Gavril 2567 Savin, Steluţa 2718
Port, Angela 2402 Savin-Zgardan, Angela 2647
Port, Anton 2512 Scarlat, Cristina 2603-04
Port, Sergiu 2512 Schmidt, Carol (2394)
Poştaru, A. 2446 Secrieru, Grigore 2445
Prisacari, Viorel 2483 Secrieru, Nicolae 2524
Prisăcaru, Ion 2318 Shkolnikov, V. S. 2509
Proca, Ludmila 2394 Simalcsic, Robert Daniel 2742
Procop, Natalia 2569 Simalcsik, Angela 2742
Procopii, Liuba 2646 Simina, Iulia-Ida 2493
Prodan, N. 2446 Sîrbu, Ghenadie 2726
Pruteanu, Ala 2600 Sîrbu, Livia 2726
R Slobodeanu, Svetlana 2558
Smâşleaev, Anatolie 2679
Raba, Tatiana 2498 Sorbală, Mihai 2367
Racu, Igor 2286 Sorocean, Clara 2395
Racu, Iulia 2287 Spătaru, Ion 2475
Raşchitor, Tatiana 2586 Spânu, Stela 2656
Răileanu, Ion 2340 Spinu, C. 2496
Reaboşapca, Ludmila 2601 Spînu, Constantin 2498, 2579
Reabţeva, Svetlana 2741 Spînu, Silvia 2427
Revenco, Adelina 2402 Sprînceană, Vitalie 2279
Revuţcaia, Elena 2578 Stati, Vitalie 2368
Rikman, E. A. (2739) Stănilă, Moni 2280, 2587
Robinson, Kim Stanley (2700) Stăvilă, Mihai 2369
Romanciuc, Lidia 2267 Stăvilă, Tudor 2588-89
Romanciuc, Vasile 2676 Stepaniuc, Victor 2304
Rosetti, Adina 2667 Stratan, Alexandru 2331
Roşca, Angelina 2627 Stratan, Mihail 2514
Roşca, Ludmila 2311 Suman, S. 2500
Rotari, Oxana 2349 Suveică, Luminiţa 2472
Rotaru, Parascovia 2602
Rudic, Valeriu 2463 Ș
Rusanovschi, Vitalie 2384 Şciusev, Alexei (2573)
Rusnac, Vladimir 2677

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Şelaru, Neculai 2549 Ţurcanu, Andrei 2721


Şerban, Dormidons (2521) Ţurcanu, Lucia 2722
Şlapac, Mariana 2576
Şleahtiţchi, Maria 2623, 2719 U
Şleahtiţchi, Mihai 2289 Ulianovschi, Xenofon 2371
Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457- Ungur, Cristina 2270
1504) (2758) Ungureanu, Elena 2648
Ştefănescu, Cătălin 2628-29 Ungureanu, Larisa 2612, 2632-34
Ştok, I. 2614 Ureche, A. 2487
T Ursu, A. 2532
Ursu, Ion 2743
Tabuncic, Mariana 2557 Ursu, Ludmila 2413
Tanase, A. 2501
Tarlapan, Efim 2678-79, (2718) V
Tălpeanu, Matei 2550 Vakulovski, Alexei 2617
Tăzlăuanu, Valentina 2307, 2630, 2659, 2720 Varta, Ion 2391
Tcacenco, Victoria 2605 Varzari, Vitalie 2271
Tcaci, Alexandru 2476 Vasian, Tatiana 2432
Tcaci, Eudochia 2477 Vasiliev, Maria 2434
Tcaci, Zlata 2595 Vasilos, Djulieta 2372
Tecuceanu, Paula 2489 Vatamanu, Leontina 2612
Teleman, Angela 2413 Vieru, Grigore 2680, 2706
Telnov, Nicolai 2731 Vioară, Victoria 2327
Terzi-Barbaroşie, Daniela 2403 Vlasenko, D. Y. 2510
Tighineanu, Ion 2521 Vodă, Nina (2625)
Tira, Violeta 2611 Voloşciuc, Leonid 2461
Tiron, Ştefan D. 2285 Vornic, Vlad 2727
Tkacenko, Alexandra 2449 Vutcărău, Petru 2630
Todoroi, Dumitru 2448
Tofan, Eugenia 2268-69, 2657 W
Toma, Ludmila 2570
Toma, Simion 2533 Ware, Kallistos 2299
Topîceanu, George 2668 Z
Tronciu, V. Z. 2523
Tronciu, Vasile Z. 2525 Zabulică, Violeta 2665, 2668, 2680
Truhanov, F. 2544 Zabulică-Diordieva, Violeta 2578
Tudosan, Ana 2407 Zagrebelnaia, Alexandra 2330
Tulgara, Ion 2475 Zaporojan, Victor 2481
Turcanu, O. 2504 Zlepca, V. 2491
Turchină, Tatiana 2290
Turea, Larisa 2631 А
Turea, V. 2492 Агаркова, Лилиана 2338
Ț Агульников, С. М. 2744
Агульников, Сергей 2745
Ţarină, Ecaterina 2415 Анисюткин, Николай 2745
Ţăruş, Mihai 2580 Арсени, И. 2375, 2386
Ţâcu, Luminiţa 2618
Ţiganaş, Ion 2370 Б
Ţiriulnicova, Natalia 2559 Бабенко, Е. И. 2435
Ţîbîrnă, Gheorghe (2505) Балабан, Сергей 2320
Ţurcan, Aurelia 2649 Басова, Ирина 2396

153
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

Бежан, Геннадий 2341 Коваленко, Сергей 2748


Безушенко, Валерия 2511 Ковальский, А. 2354
Болога, М. К. 2526 Кожевников, И. В. 2526
Ботнару, Стела 2373 Королева, Анжелика 2686
Корящкина, Л. С. 2454
В Краснов, Олег 2725
Варданян, Ирис 2694 Кривуля, Наталья 2613
Владимиров, Б. В. 2527 Крит, Б. Л. 2527
Врагалева, Вероника 2342 Кройтор, Роман 2748
Кротевич, Ольга 2552, 2641
Г Крук, Мирослав Петр 2571
Кублановский, В. С. 2520
Габерь, Георге 2564 Кураш, Владислав 2698
Гайчук, Виктор 2397 Курчатов, С. И. 2744
Гамецкий, А. Ф. 2447 Кучук, В. 2328
Глоба, Н. И. 2520
Голя, Анатолий 2308 Л
Горган, Ион 2681
Грачёв, Евгений 2683 Ларина, Ольга 2749
Гросу, Валерии (2724) Левицкая, Алла 2435
Гросу, Ф. П. 2526 Левицкий, Олег 2748
Губий, Е. В. 2518 Летягина, Анна 2696
Лещенко, Олег 2540
Д Лиховид, А. П. 2519
Лунгу, А. И. 2539
Дергачев, Валентин 2747 Любек, Игорь 2322, 2529, 2564
Дукова, В. 2635 Людин, В. Б. 2527
Дэнилэ, Стелла 2552
М
Е
Мадан, Мария (2636)
Евсеенко, Иван 2684 Максимчук, Виктория 2433
Ж Малюкевич, Александр 2745
Мациевски, Елена 2638
Жекул, В. Г. 2516
Желтова, Инна 2636 Н
Жуков, Титус (2638) Навал, Эльвира 2455
Журбенко, Н. Г. 2453 Негурэ, Петру 2725
З Недерица, Александр 2560

Зоркальцев, В. И. 2518 О

И Онищенко, Д. В. 2528
Орлова-Маркграф, Нина 2724
Ивась, Михаил 2511 Остроброд, Александр 2301
Ионицэ, Вячеслав 2322
П
К
Палатная, Светлана 2566
Каюров, Георгий 2723 Панкратов, Георгий 2687
Квашнин, Владимир 2685 Погребняк, А. П. 2539
Кетагурь, Леван 2637 Поздняков, Андрей 2697
Киосе, С. 2375 Поклонов, С. Г. 2516
Кирпий, Снежана 2695 Присяжный, В. Д. 2520
Киселева, Е. М. 2454

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Прока, Ион (2723) Ш


Простибоженко, О. 2380
Пынзару, Т. 2273 Шкодина, Татьяна 2692
Шор, Н. З. 2444
Р
Я
Руснак, Владимир 2682
Ястребова, Лариса 2693
С
Сахипова, Нургайша Н. 2385
Светлицкий, Артем 2688
Сергеевич, Дмитрий 2641
Симонова, Мария 2689
Скакунова, Людмила 2561
Скарлат, Кристинa 2604
Склярова, Валентина 2639
Скорый, Сергей 2750
Скрундзь, Татьяна 2690
Смирнов, А. П. 2516
Соломон, Д. И. 2447, 2554
Сорокин, Андрей 2274
Сосна, А. 2375
Сосна, Б. 2355, 2386
Ставинский, Игорь 2324
Станишевский, Александр 2378
Стоянова, Ирина 2428
Стэнеску, Никита 2669
Сырф, Виталий 2438
Т
Танас, Александр 2540
Терзи, И. 2386
Ткач, Евгений 2751
Травин, В. 2343
У
Узун, Елена 2640
Ф
Факиров, Д. 2355
Федоров, Г. 2343
Фесюк, А. В. 2519
Флоря, В. 2354
Флоря, Василий 2350
Фокина, Ольга 2691
Фурдуй, Симион 2529
Ч
Чиреш, Елена 2562

155
Cronica articolelor de revistă Nr 6-2014 ≡ Magazine article annals Nr 6-2014

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate
1. "a" MIC". – 2014. – Nr 5/6. – ISSN 1857-3770
2. Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 5/6. – ISSN 0582-5229
3. Akademos. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1857-0461
4. Altarul Credinţei. – 2014. – Nr 3/4.
5. Altitude. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-4815
6. Alunelul. – 2014. – Nr 5-6. – ISSN 1857-4173
7. Aquarelle. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1857-0518
8. Arta : Ser. Arte audiovizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 2 : Muzică. Teatru. Cinema. – ISSN 1857-1050
9. Arta : Ser. Arte vizuale. – 2013. – Vol. 1, Nr 1 : Arte plastice. Arhitectură. – ISSN 1857-1050
10. Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 4-6. – ISSN 1810-7141
11. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1813-4408
12. Curierul medical. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-0666
13. Didactica Pro… . – 2014. – Nr 3. – ISSN 1810-6455
14. Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi adolescentului : A 10-a conf. naţ. şt.-
pract. cu participare intern. a psihologilor, 16 mai 2014. – Chişinău, 2014. – [2014-792].
15. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 3. – ISSN 2345-1130
16. Intellectus. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1810-7079
17. Fizica şi tehnologiile moderne. – 2013. – Vol. 11, Nr 3/4. – ISSN 1810-6498
18. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1810-309X
19. Luminătorul. – 2014. – Nr 1.
20. Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a,
Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 1. – [2014-775].
21. Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a,
Chişinău, 25-28 mar. 2014. – Chişinău, 2014. – Vol. 2. – [2014-776].
22. Modernitate în Învăţămîntul Municipal. – 2014. – Nr 1/2. – ISSN 1857-0291
23. Moldova. – 2014. – Nr 5/6. – ISSN 0132-6635
24. Moldova Eco-Energetică. – 2014. – Nr 2. – ISSN
25. Moldoveanca. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1857-3053
26. Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-3991
27. Noi. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1857-0798
28. Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 4, 5, 6. – ISSN 1857-3703
29. Probleme actuale de lingvistică română : Materiale simp. cu participare intern., 16-17 mai 2014. –
Chişinău, 2014. – [2014-860].
30. Profit. – 2014. – Nr 5, 6. – ISSN 1857-0186
31. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-0224
32. Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1857-4424
33. Relaţii Internaţionale Plus. – 2013. – Nr 2 ; 2014. – Nr 1, 2. – ISSN 1857-4440
34. Revista Arheologică. – 2013. – Nr 2. – ISSN 1857-016X
35. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1811-0770
36. Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1729-8687
37. Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 1/2. – ISSN 1857-0143
38. Teatru. – 2014. – Nr 12. – ISSN 1857-0674
39. Univers Pedagogic. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1811-5470
40. Vama. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-2979
41. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1857-4505
42. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1810-3081
43. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1857-4513
44. Наше поколение. – 2014. – Nr 6. – ISSN 1857-0100
45. Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 3. – ISSN 0013-5739

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
IUNIE NR 6 JUNE
(3013-3601)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3013. Пентланд, Алекс. Жизнь в Больших данных : [ст. дир. программы пред-
принимательства Media Lab в MIT Media Lab : источник Project Syndicate 2014] / Алекс
Пентланд // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 6 июня. – Р. 21.

3014. Ратти, Карло. Жизнь в умном городе : о цифров. сетях : [ст. проф. в Мас-
сачусетском технол. ин-те и науч. сотрудника в Senseable City Laboratory : источник
Project Syndicate, 2014] / Карло Ратти, Мэтью Клодель // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 27 июня. – Р. 21.
(Vezi de asemenea Nr 3252)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3015. Dabija, Nicolae. Contra cărţilor! : [despre dificultăţile în recepţionarea donaţiilor
de carte românească] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 1-2.

3016. David, Teodor. "Vatra Românească", Filiala Bihor, cu cărţi la Chişinău : [art. vi-
cepreşedintelui "Vetrei Româneşti"] / Teodor David // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 2.

3017. Ignat, Parascovia. Festivalurile tradiţiilor noastre : [interviu cu P. Ignat, secre-


tarul gen. al proiectului "Moldova – cultură şi destin european", Străşeni] / interviu realizat de
Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 27 iun. – P. 18.

3018. Manolescu, Nicolae. Intelectualii, profeţi mincinoşi : [pe marginea cărţii "Lu-
mea de mâine" de Ion Biberi, pibl. la ed. "Forum" în anul 1945] / Nicolae Manolescu // Adevă-
rul : ed. de Moldova. – 2014. – 2 iun. – P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 3058, 3141)

02 BIBLIOTECONOMIE
3019. Bacaliuc, Lucia. Talent rarisim de matematician şi... bibliotecar : [despre Ta-
mara Hotinscaia, bibliotecar la Liceul Teoretic "Petru Movilă", mun. Chişinău] / Lucia Bacaliuc
// Făclia. – 2014. – 6 iun. – P. 14.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3020. Baştovoi, Savatie. Zilele Cărţii Ortodoxe la Chişinău – pacea lui Hristos într-o
civilizaţie digitală : [mai, 2014 : interviu cu S. Baştovoi, ieromonah] / consemnare: Igor Pânza-
ru // Flux. – 2014. – 13 iun. – P. 5.

3021. Ciobanu, Liuba. O aniversare în sectorul Centru al Capitalei : [pe marginea ac-
tivităţilor, prilejuite de consemnarea a 20 de ani de la fondarea Bibl. Publ. "Ovidius", filială a
Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu", Chişinău] / Liuba Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 3
iun. – P. 20.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
3022. Dodon, Victoria. Vocea tinerilor se face auzită în toată lumea : [pe marginea
lucrărilor conf. globale pentru tineret, 6-10 mai 2014, Colombo, Şri Lanka : din discuţia cu
Radu Marian, analist la Expert Grup] / Victoria Dodon // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. –
2 iun. – P. 5.

070 Ziaristică. Presă


3023. Cristoiu, Ion. Ion Cristoiu: "Dacă aş avea un apartament cu terasă, aş fi mult
mai talentat" : [interviu cu jurnalistul şi scriitorul român] / consemnare: Horia Tabacu // Eveni-
mentul zilei. – 2014. – 19 iun. – P. 11.

3024. Crîşmaru, Romeo. Al cincilea congres al FIJR de la Bălţi : [pe marginea lucră-
rilor Congresului al 5-lea al Forumului Intern. al Jurnaliştilor Români, 14 iun. 2014, Bălţi] /
Romeo Crîşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 iun. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3580)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
3025. Ediţia facsimilată a manuscriselor : [pe marginea transmiterii Bibl. Congresu-
lui din Washington de către delegaţia Inst. Cultural Român e ed. facsimilată a manuscriselor
eminesciene] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 iun. – P. 20.

3026. Nenati, Lucia Olaru. Un obiect de artă bibliofilă : [pe marginea cărţii "Tăceri
tălmăcite-n cuvinte" de Nicolae Dabija, Botoşani, 2014, prelucrată manual de meşterul Lili
Bobu : preluat din "Curentul Internaţional", SUA, 17 iun. 2014] / Lucia Olaru Nenati // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3027. Păsat, Dumitru. Eminescu şi Kant: întruchipare ideală a erudiţiei umane : [pe
marginea primei traduceri în lb. rom. de către Mihai Eminescu a operei "Critica raţiunii pure"
de Immanuel Kant] / Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2014. – 12 iun. – P. 6.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3028. Roşca, Iurie. Eurasianismul în viziunea unui gânditor italian : [pref. la cartea
"Momente din istoria gândirii eurasianiste" de Claudio Mutti] / Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 13
iun. – P. 6-7.
(Vezi de asemenea Nr 3555)
159.9 Psihologie
3029. Aniţei, Mihai. "Românul modern este epuizat psihic" : [interviu cu M. Aniţei,
preşedintele Colegiului Psihologilor din România] / consemnare: Natalia Gociu, Andrada
Floria // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 6 iun. – P. 10-11.

3030. Bucun, Nicolae. Care sunt caracteristicile copiilor cu ADHD? [Attention Deficit
Hiperactivity Disorder : hiperactiviatte şi deficit de atenţie] / Nicolae Bucun // Univers pedago-
gic pro. – 2014. – 19 iun. – P. 8.

3031. Liiceanu, Aurora. "Când femeile îşi aleg bărbatul, nu se gândesc la soacră" :
[interviu cu A. Liiceanu, psiholog din România] / consemnare: Simona Chiţan // Adevărul : ed.
de Moldova. – 2014. – 20 iun. – P. 10-11.

3032. Vasian, Tatiana. De ce fură uneori copiii mici? : Cauzele ce stau în spatele
acestui comportament / Tatiana Vasian // Univers pedagogic pro. – 2014. – 26 iun. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3325, 3553)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3033. Costandachi, Mihail. Părintele Mihail Costandachi: "Prin post arătăm că ne
pasă de Dumnezeu, că vrem ca el să facă parte din viaţa noastră" : [interviu cu preotul slujitor
la Mănăstirea "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" de la Suruceni] / consemnare: Igor Pânzaru
// Flux. – 2014. – 20 iun. – P. 6.

3034. Mathias, Cristina. Mănăstirea Dorinţelor, locul unde creştinii urcă dealul în ge-
nunchi : [Mănăstirea Hagigadar din comuna Moara, judeţul Suceava, România] / Cristina
Mathias // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 iun. – P. 16.

3035. Mihailovici, Stela. Biserica maramureşeană de pe malul Nistrului : [pe margi-


nea discuţiei cu Sorin Huluţă, părintele de la Biserica "Sfinţii Martiri Brâncoveni" din oraşul
Soroca şi Ana Bejan, fostul prefect de Soroca] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2014. –
27 iun. – P. 8.

3036. Moşin, Octavian. Frica de a fi creştin / Octavian Moşin // Literatura şi arta. –


2014. – 5 iun. – P. 2.

3037. Negru, Nina. Un cărturar tratat cu dispreţ la Chişinău : [Sfântul Ierarh Grigore
Dascălul, Mitropolit al Ţării Româneşti între anii 1823-1834] / Nina Negru // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 20 iun. – P. 14.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3038. Pruteanu, Petru. Ieromonahul Petru Pruteanu: "Suntem chemaţi să-l vedem pe
Hristos într-un sărac, cerşetor, poliţist sau judecător..." : [interviu cu parohul din Cascais,
Portugalia, Eparhia de Korsun, originar din Rep. Moldova] / interviu realizat de Igor Pânzaru //
Flux. – 2014. – 27 iun. – P. 6-7.

3039. Stănilă, Moni. Epistola către Filimon : [a Sfântului Apostol Pavel] / Moni Stănilă
// Timpul. – 2014. – 27 iun. – P. 14.

3040. Stănilă, Moni. Sărăcia şi arhieria : [despre faptele Sfântului Ioan Gură de Aur] /
Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 13 iun. – P. 14.

3041. Sturza, Alexandru. Dublul paralel sau Biserica în faţa papalităţii şi a reformei
veacului al XVI-lea : [art. filosofului şi diplomatului la curtea ţarului Alexandru I : după ed. din
1849 "Le double parallele ou l’Eglise en presence de la papaute et de la reforme du XVI
siecle"] / Alexandru Sturza ; trad. de Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 17 iun. – P.
7. – Contin. Începutul: 15 febr.

3042. Vicol, Ion. Un preot de la Dumnezeu – Părintele Gheorghe Cojocaru : [parohul


Bisericii "Naşterii Maicii Domnului" din Chişinău : 55 ani de la naştere] / Ion Vicol // Curierul
ortodox. – 2014. – 17 iun. – P. 5, 7.

3043. Дашевский, Даниил. Православие или смерть : [по материалам между-


нар. науч.-практ. конф. "Православная цивилизация и современный мир", 23 июня 2014,
Кишинэу] / Даниил Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 27 июня. – Р. 2.

3044. Маркелл (Епископ Бельцкий и Фалештский). Преосвященный Маркелл:


"Проевропейская власть предержащая, имитируя демократию, смертельно боится
услышать мнение общества" : [интервью с Епископом Бельцким и Фалешт. Маркеллом]
/ записал: Дмитрий Терехов // MK Kн World Weekly. – 2014. – 5-11 июня. – Р. 2.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
3045. Bremsmits, Raivis. Divizarea regională este una dintre temele de acasă ale R.
Moldova înainte de aderarea la UE : interviu cu R. Bremsmits, consultant în cadrul proiectului
comun ONU "Consolidarea Sistemului Statistic Naţional" / pentru conformitate: T. B. // Ziarul
de gardă. – 2014. – 12 iun. – P. 18.

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3046. Ambros, Alexandru. Migranţii – un tezaur care poate schimba spre bine socie-
tatea noastră : interviu cu A. Ambros, primarul oraşului Ungheni despre Centrul de Servicii
NEXUS // Economist. – 2014. – 25 iun. – P. 9.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3047. Botnaru, Valeria. Republica Moldova îmbătrâneşte. Numărul populaţiei tinere


scade, iar a celei vârstnice este în creştere : [pe marginea datelor Biroului Naţ. de Statistică] /
Valeria Botnaru // Flux. – 2014. – 6 iun. – P. 4.

316.6 Psihologie socială


3048. Dodon, Igor. Apărarea valorilor tradiţionale – una dintre sarcinile fundamentale
ale societăţii moldoveneşti : [discursul liderului Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova la
conf. intern. şt.-practică "Civilizaţia ortodoxă şi lumea modernă", 23 iun. 2014, Chişinău] / Igor
Dodon // Moldova suverană. – 2014. – 25 iun. ; Socialiştii. – 2014. – 27 iun. – P. 2 ;
Социалисты. – 2014. – 27 июня. – Р. 2.

32 POLITICĂ
3049. Ciubotaru, Adrian. Nevoia de exorcism (1, 2) : [regimul comunist] / Adrian
Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 20 iun. – P. 7 ; 27 iun. – P. 6.

3050. Ţurcanu, Mihail. Fanteziile lui Dughin şi anticivilizaţia euroasiatică : [despre


ideologia politologului rus Alexandr Dughin] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 18
iun. – P. 4.
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
3051. Международная конференция по проекту федерализации Молдовы :
[из выступлений участников междунар. науч. конф., 26 мая 2014, Кишинэу: Игоря До-
дон, лидера Партии Социалистов Респ. Молдова, Петра Шорникова, доцента Придне-
стровского гос. ун-та им. Т.Г. Шевченко, Анатолия Плугару, экс-министра нац. безопас-
ности Респ. Молдова [et al.] // Социалисты. – 2014. – Июнь (Спец. вып.). – Р. 6-7.

323 Politică internă


3052. Chilianu, Nadine. Românii din Sudul Basarabiei se trezesc : [pe marginea lu-
crărilor primului forum al comunităţii româneşti din Sudul Basarabiei, iun. 2014, Ismail] / Nadi-
ne Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 24 iun. – P. 4.

3053. Cojocariu, Tudor. Despre românii din nordul Bucovinei, Eminescu şi schimba-
re : [respectarea identităţii naţionale a minoritarilor] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2014. – 20
iun. – P. 7.

3054. Baştovoi, Savatie. Zilele Cărţii Ortodoxe la Chişinău – pacea lui Hristos într-o
civilizaţie digitală : [mai, 2014 : interviu cu S. Baştovoi, ieromonah] / consemnare: Igor Pânza-
ru // Flux. – 2014. – 13 iun. – P. 5.

3055. Drăghici, Damian. Damian Drăghici: "Stop extremismului şi lipsei de umanita-


te!" : [despre asigurarea securităţii personale a imigranţilor romi în Franţa : interviu cu euro-
parlamentarul de etnie romă] / consemnare: Mihnea-Petru Pârvu, Paul Ciocoiu // Evenimentul
zilei. – 2014. – 19 iun. – P. 13.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3056. Gribincea, Argentina. Cea mai mare victorie a Simonei Halep : [context al
identităţii româneşti : pe marginea performanţelor tenismenei din România] / Argentina
Gribincea // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 iun. – P. 4.

3057. Pleşu, Andrei. Mîndria de a fi român : [art. publicistului român] / Andrei Pleşu //
Moldova suverană. – 2014. – 18 iun.

3058. Voinescu, Sever. Omul politic şi cultura : [rolul culturii în cariera politică] / Se-
ver Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 12 iun. – P. 4.

3059. Дрэгич, Дамиан. Дамиан Дрэгич: "Стоп экстремизму и бесчеловечности!" :


[по поводу преследования мигрантов цыганской национальности : интервью с евроде-
путатом] / записали: Михня-Петру Пырву, Пауд Чокою // Событие недели. – 2014. – 27
июня. – Р. 4.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


3060. Basarab, Marin. Unde începe patriotismul? / Marin Basarab // Timpul. – 2014.
– 6 iun. – P. 7.

3061. Crîşmaru, Romeo. Fantoma comunismului sovietic / Romeo Crîşmaru // Eve-


nimentul zilei. – 2014. – 10 iun. – P. 4.

3062. Furtună, Dorian. Instigarea la ură identitară şi fabricarea războaielor civile /


Dorian Furtună // Moldova suverană. – 2014. – 11 iun.

3063. Moraru, Anton. Federalismul separatiştilor este o politică agresivă promovată


de Rusia : [pe marginea lucrărilor conf. intern. "Construcţia federativă: practica internaţională
şi perspectivele Moldovei", 26 mai 2014, Chişinău] / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014.
– 26 iun. – P. 3.

3064. Romoşan, Petru. Se poate mai rău? : [pe marginea situaţiei din România :
sursa cotidianul.ro] / Petru Romoşan // Flux. – 2014. – 20 iun. – P. 10.

3065. Şoimaru, Vasile. Vasile Şoimaru: "Cartea despre tragedia de la Cotul Donului
este proiectul meu de suflet" : [interviu cu cercetătorul şi aut. de studii despre românii de
pretutindeni] / consemnare de Gheorghe Budeanu // Natura. – 2014. – Iun. (Nr 6). – P. 8-9.

3066. Валенса, Лех. Лех Валенса: "Святой отец, это мы победили" : [интервью с
президентом Польши в 1990-1995 гг.] / записал Андрей Яшлавский // MK Kн World
Weekly. – 2014. – 12-18 июня – Р. 7.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


3067. Balmoş, Galina. Statul social şi dezvoltarea umană – obiectivul general al vii-
toarei guvernări în parcursul de modernizare a ţării : [discursul deputatului în Parlamentul
Rep. Moldova în cadrul "mesei rotunde" "De la degradare la dezvoltare. Plan complex de

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

modernizare a Moldovei", 16 iun. 2014, Chişinău] / Galina Balmoş // Comunistul. – 2014. – 19


iun. – P. 7.

3068. Basarab, Marin. Ce votează moldovenii la toamnă? : [aspecte preelectorale] /


Marin Basarab // Timpul. – 2014. – 20 iun. – P. 7.

3069. Ciobanu, Mircea V. Alegătorul : [în campania electorală] / Mircea V. Ciobanu //


Jurnal de Chişinău. – 2014. – 3 iun. – P. 6. – (A-Politice).

3070. Ciobanu, Mircea V. "Proiectul naţional" : [aspecte preelectorale : eseu] / Mir-


cea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 iun. – P. 6. – (A-Politice).

3071. Ciubaşenco, Dmitri. Avem nevoie de încredere : [aspecte soc.-pol.] / Dmitri


Ciubaşenco // Comunistul. – 2014. – 5 iun. – P. 16.

3072. Dabija, Nicolae. Un referendum periculos : [pe marginea iniţiativei Partidului


Liberal Democrat din Moldova de organizare a referendumului în problema integrării europe-
ne] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 1.

3073. Damian, George. Fierberi intestine în regiunea găgăuză : [situaţia soc.-pol.] /


George Damian // Timpul. – 2014. – 6 iun. – P. 7.

3074. Dodon, Igor. I. Dodon: "Noi ştim ce facem, pentru ce luptăm şi vom avea rezul-
tate!" : [interviu cu liderul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] / material pregătit de Gali-
na Russu // Socialiştii. – 2014. – 13 iun. – P. 2-3 ; Социалисты. – 2014. – 11 июня. – Р. 2-3.

3075. Dodon, Igor. Igor Dodon: "În Moldova este nevoie de organizarea cît mai ur-
gentă a unui referendum naţional privind vectorul de politică externă a ţării" : [comunicare
prez. în cadrul conf. şt. intern., 16 iun. 2014, Chişinău] // Moldova suverană. – 2014. – 17, 18
iun.

3076. Filat, Vlad. Planul 2020 accelerează înaintarea noastră spre un viitor european
: [discursul preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova în cadrul prezentării viziunii
formaţiunii pentru dezvoltarea pe termen lung a Rep. Moldova] / Vlad Filat // Stejarul. – 2014.
– 18 iun. – P. 7, 10.

3077. Filat, Vlad. Vlad Filat: "În 2020, Republica Moldova va fi în Uniunea Europea-
nă" : [interviu acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova Agenţiei
IPN] / pentru conformitate: Valeriu Vasilică // Săptămîna. – 2014. – 20 iun. – P. 4-5.

3078. Leancă, Iurie. "Ne stă în puteri să facem schimbări fundamentale" : [discursul
prim-vicepreşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova în cadrul prezentării viziunii
formaţiunii pentru dezvoltarea pe termen lung a Rep. Moldova] / Iurie Leancă // Stejarul. –
2014. – 18 iun. – P. 10.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3079. Negru, Nicolae. Acordul de Asociere, formele fără fond : [pe marginea acţiuni-
lor privind semnarea Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] / Nicolae
Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 27 iun. – P. 6.

3080. Negru, Nicolae. Cât de real este planul măreţ al PLDM : [despre reperele Par-
tidului Liberal Democrat din Moldova privind evoluţia Rep. Moldova până în anul 2020] / Nico-
lae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 20 iun. – P. 6.

3081. Onceanu-Hadârcă, Mariana. Vasile Timoftică – un dublu condamnat : [despre


tânărul din Sângerei, care a protestat în anul 1966 împotriva Puterii Sovietice] / Mariana
Onceanu-Hadârcă // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 7.

3082. Plahotniuc, Vlad. Rugăciunea comunistă – demitizată de democraţi : [interviu


cu V. Plahotniuc, vicepreşedintele Partidului Democrat din Moldova : preluat de pe site-ul
www.pdm.md] // Făclia. – 2014. – 20 iun. – P. 7.

3083. Planul PLDM 2020 – un plan pentru viitorul Moldovei : [viziunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova pentru dezvoltarea pe termen lung a Rep. Moldova] / cor.
ziarului // Stejarul. – 2014. – 18 iun. – P. 8-10.

3084. Reşetnicov, Artur. Restabilirea, dezvoltarea democraţiei şi statului de drept :


[discursul deputatului în Parlamentul Rep. Moldova în cadrul "mesei rotunde" "De la degrada-
re la dezvoltare. Plan complex de modernizare a Moldovei", 16 iun. 2014, Chişinău] / Artur
Reşetnicov // Comunistul. – 2014. – 19 iun. – P. 8.

3085. Saharneanu, Valeriu. Dividendele guvernării nu aparţin unui singur partid/lider


: [pe marginea consemnării unui an de guvernare a Coaliţiei Pro-Europene] / Valeriu
Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 4 iun. – P. 4.

3086. Saharneanu, Valeriu. Varianta Zero, rezultate Zero! : [aspecte soc.-pol.] / Va-
leriu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 19 iun. – P. 4.

3087. Streleţ, Valeriu. Valeriu Streleţ: "Cea mai bună soluţie este ca partidele CPE
să meargă separat în alegeri" : [aspecte preelectorale : interviu acordat de către liderul fracţi-
unii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova portalului Tribuna] // Stejarul. –
2014. – 4 iun. – P. 2.

3088. Timoftică, Vasile. Din amintirile unui adolescent care a protestat împotriva pu-
terii sovietice / Vasile Timoftică // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 7.

3089. Trebuie să fim uniţi ca niciodată : [pe marginea lucrărilor "mesei rotunde"
"Garanţiile democratice pentru poporul multinaţional al Moldovei. Metodele de eliberare a
statului capturat", 2 iun. 2014, Comrat] / material realizat de Marina Ţurcan // Comunistul. –
2014. – 5 iun. – P. 4-5 ; Коммунист. – 2014. – 5 июня. – Р. 3, 5.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3090. Vox cu deputaţi: Ce presiuni resimţiţi înainte de semnarea Acordului cu


UE? : [materiale ale sondajului, realizat cu deputaţii în Parlamentul Rep. Moldova] / sondaj
realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 13 iun. – P. 6. – Conţine: Totul e
clar / Ion Butmalai ; Cel mai important este ce urmează să facem / Dumitru Diacov ; Autorităţi-
le duse de un val de romantism / Valeriu Munteanu ; Organele abilitate trebuie să se autose-
sizeze / Ana Guţu ; După semnare, viaţa nu se va schimba spre bine / Artur Reşetnicov ;
Personal, nu simt presiuni / Igor Dodon ; Nu vă faceţi griji: nu vor fi nici tancuri, nici avioane /
Vadim Mişin.

3091. Балмош, Галина. У нас нет большего богатства, чем люди живущие в
этой стране : [выступление депутата Парламента Респ. Молдова на "кругл. столе" в
рамках публ. обсуждения проекта предвыбор. платформы Партии коммунистов Респ.
Молдова по теме "От деградации к развитию. Комплексный план модернизации Молдо-
вы", 16 июня 2014, Кишинэу] / Галина Балмош // Независимая газета = Moldova inde-
pendentă. – 2014. – 20 июня. – Р. 6-7.

3092. Влах, Ирина. Полиэтничное общество – залог успешного развития Рес-


публики Молдова : [выступление депутата Парламента Респ. Молдова на заседании
"кругл. стола" "Демократические гарантии для многонационального народа Молдовы", 2
июня 2014, Комрат] / Ирина Влах // Коммунист. – 2014. – 5 июня. – Р. 4.

3093. Влах, Ирина. Русский язык – враг номер один на пути построения евро-
пейской Молдовы : [из выступления чл. парламент. комис. по вопр. права, назначениям
и иммунитету на заседании "кругл. стола" по предвыбор. платформе Партии коммуни-
стов Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии для многонационального на-
рода Молдовы. Способы освобождения захваченного государства", 2 июня 2014, Ком-
рат] / Ирина Влах // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. -- 6 июня. – Р.
4-5.

3094. Воронин, Владимир. Мы должны учитывать мнение народа : [из выступ-


ления Владимира Воронина, лидера Партии коммунистов Респ. Молдова, на "кругл.
столе" в рамках публ. обсуждения проекта предвыбор. платформы Партии коммунистов
Респ. Молдова по теме "От деградации к развитию. Комплексный план модернизации
Молдовы", 16 июня 2014, Кишинэу] // Независимая газета = Moldova independentă. –
2014. – 20 июня. – Р. 6.

3095. Горилэ, Анатолие. "Коррупция – истинное лицо нынешней власти" : [из


выступления зам. председателя парламент. комис. по нац. безопасности, обороне и
обществ. порядку на заседании "кругл. стола" по предвыбор. платформе Партии Ком-
мунистов Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии для многонационального
народа Молдовы. Способы освобождения захваченного государства", 2 июня 2014,
Комрат] / Анатолие Горилэ // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. -- 6
июня. – Р. 3.

3096. Осталеп, Валерий. Критиковать – не обязательно быть против : [из вы-


ступления экс-вице-министра иностр. дел Респ. Молдова на заседании "кругл. стола" по

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

предвыбор. платформе Партии Коммунистов Респ. Молдова по теме "Демократические


гарантии для многонационального народа Молдовы. Способы освобождения захвачен-
ного государства", 2 июня 2014, Комрат] / Валерий Осталеп // Независимая газета =
Moldova independentă. – 2014. – 6 июня. – Р. 4-5.

3097. Постойко, Мария. Местo, где соревновались идеи : [из выступления депу-
тата Парламента Респ. Молдова на заседании "кругл. стола" по предвыбор. платформе
Партии Коммунистов Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии для многона-
ционального народа Молдовы. Способы освобождения захваченного государства", 9
июня 2014, Орхей] / Мария Постойко // Независимая газета = Moldova independentă. –
2014. – 13 июня. – Р. 6.

3098. Пырлог, Виталий. Три качества, которых лишено руководство страны :


[выступление экс-министра юстиции Респ. Молдова на "кругл. столе" в рамках публ.
обсуждения проекта предвыбор. платформы Партии коммунистов Респ. Молдова по
теме "От деградации к развитию. Комплексный план модернизации Молдовы", 16 июня
2014, Кишинэу] / Виталий Пырлог // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014.
– 20 июня. – Р. 9.

3099. Решетников, Артур. Суды должны быть трасформированы в щит, защи-


щающий от беззакония : [выступление депутата Парламента Респ. Молдова на "кругл.
столе" в рамках публ. обсуждения проекта предвыбор. платформы Партии коммунистов
Респ. Молдова по теме "От деградации к развитию. Комплексный план модернизации
Молдовы", 16 июня 2014, Кишинэу] / Артур Решетников // Независимая газета = Moldo-
va independentă. – 2014. – 20 июня. – Р. 7.

3100. Решетников, Артур. Узурпация государственной власти – преступление


против народа : [из выступления чл. парламент. комис. по гос. безопасности, обороне и
обществ. порядку на заседании "кругл. стола" по предвыбор. платформе Партии ком-
мунистов Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии для многонационального
народа Молдовы. Способы освобождения захваченного государства", 2 июня 2014,
Комрат] / Артур Решетников // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 6
июня. – Р. 2.

3101. Тодуа, Зураб. Дискриминация – часть политики олигархического режима в


Молдове : [выступление депутата Парламента Респ. Молдова на заседании "кругл.
стола" "Демократические гарантии для многонационального народа Молдовы", 2 июня
2014, Комрат] / Зураб Тодуа // Коммунист. – 2014. – 5 июня. – Р. 6.

3102. Тодуа, Зураб. Пять лет жизни, как на вулкане : [из выступления чл. пар-
ламент. комис. по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и средствам масс.
информации на заседании "кругл. стола" по предвыбор. платформе Партии Коммуни-
стов Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии для многонационального на-
рода Молдовы. Способы освобождения захваченного государства", 2 июня 2014, Ком-
рат] / Зураб Тодуа // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 6 июня. – Р.
3.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3103. Цуркан, Марина. Народная платформа – надежная основа : [по материа-


лам "кругл. стола" в рамках публ. обсуждения проекта предвыбор. платформы Партии
коммунистов Респ. Молдова по теме "От деградации к развитию. Комплексный план
модернизации Молдовы", 16 июня 2014, Кишинэу] / Марина Цуркан // Коммунист. –
2014. – 19 июня. – Р. 2-4.

3104. Чешуев, Виссарион. Что делать знают все, но коммунисты знают как это
делать : [о проекте предвыбор. платформы Партии коммунистов Респ. Молдова] / Вис-
сарион Чешуев // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 27 июня. – Р. 6-
7.

3105. Чубашенко, Дмитрий. С точки зрения здравого смысла : [из выступления


журналиста на заседании "кругл. стола" по предвыбор. платформе Партии коммунистов
Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии для многонационального народа
Молдовы. Способы освобождения захваченного государства", 2 июня 2014, Комрат] /
Дмитрий Чубашенко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 6 июня. –
Р. 3.

3106. Шова, Василий. Статус постоянного нейтралитета позволит сохранить


Молдове государственность : [из выступления чл. парламент. комис. по вопр. права,
назначениям и иммунитету на заседании "кругл. стола" по предвыбор. платформе Пар-
тии коммунистов Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии для многонацио-
нального народа Молдовы. Способы освобождения захваченного государства", 2 июня
2014, Комрат] / Василий Шова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. –
6 июня. – Р. 3.

3107. Шупак, Ина. Молодежь вне зоны документа : [аспекты сотрудничества в


обл. молодеж. политики в контексте Соглашения об ассоциации Респ. Молдова с Евро-
пейским Союзом : из выступления депутата Парламента Респ. Молдова на заседании
"кругл. стола" по предвыбор. платформе Партии Коммунистов Респ. Молдова по теме
"Демократические гарантии для многонационального народа Молдовы. Способы осво-
бождения захваченного государства", 9 июня 2014, Орхей] / Ина Шупак // Независимая
газета = Moldova independentă. – 2014. – 13 июня. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3048, 3160, 3196-97, 3202, 3277, 3280, 3286, 3341, 3347)

324 Alegeri
3108. Ghinea, Cristian. 1, 2. La cîteva zile după europarlamentare : [pe marginea re-
zultatelor alegerilor în Parlamentul European : art. dir. Centrului Român de Politici Europene]
/ Cristian Ghinea // Săptămîna. – 2014. – 13, 20 iun. – P. 3.

3109. Seghin, Igor. "Luni va începe sfîrşitul UE" : Rezultatele alegerilor în Parlamen-
tul European: euroscepticismul devine o doctrină oficială / Igor Seghin // Comunistul. – 2014.
– 5 iun. – P. 7.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3110. Vlad, Victoria. Dreapta europeană şi-a păstrat majoritatea : [pe marginea re-
zultatelor alegerilor pentru Parlamentul European, 25 mai 2014] / Victoria Vlad // Obiectiv
european. – 2014. – 6 iun. – P. 7 ; Obiectiv european. – 2014. – Iun. (Nr 2). – P. 7.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3111. Acordul de Asociere RM – UE, pe înţelesul tuturor : Art. 333-389. (Tit. 5) //
Timpul. – 2014. – 6, 13, 20, 27 iun. – P. 20. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

3112. Appathurai, James. "Interesul pentru Moldova arată că ţara are o poziţie geo-
strategică importantă" : [interviu cu J. Appathurai, asistent adjunct al secretariatului gen.
NATO pentru probleme politice şi politica de securitate] / consemnare: Andrei Rizescu //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 10 iun. – P. 5.

3113. Barroso a adus la Chişinău sprijinul UE : [pe marginea vizitei în Rep. Moldo-
va a lui Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, iun. 2014] / cor. ziarului //
Stejarul. – 2014. – 18 iun. – P. 3.

3114. Barroso, Jose Manuel. "Moldova are nevoie de consens naţional, nu de politici
partizane" : [interviu cu J. M. Barroso, preşedintele Comisiei Europene] / consemnare: Alina
Ţurcanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 12 iun. – P. 4-5.

3115. Barroso: "Pentru RM începe un ciclu de stabilitate şi prosperitate" : [pe


marginea semnării acordurilor de finanţare de către preşedintele Comisiei Europene, Jose
Manuel Barroso, şi premierul Rep. Moldova, Iurie Leancă, 12 mai 2014, Chişinău] // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 13 iun. – P. 12-13.

3116. Basiul, Valentina. Ce se va întâmpla după semnarea Acordului de Asociere :


[pe marginea discuţiei cu Cristian Ghinea, dir. Centrului Român pentru Politici Europene,
Monica Macovei, europarlamentar român, şi Victoria Bucătaru, dir. de programe la Asoc.
pentru Politică Externă de la Chişinău] / Valentina Basiul // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 26 iun. – P. 2-3.

3117. Ce este NATO? : [Alianţa Nord-Atlantică formată în baza Tratatului Nord-


Atlantic semnat la Washington pe 4 apr. 1949: opinii privind scopul şi priorităţile NATO ale
politicienilor Mihai Ghimpu, Ana Guţu, Valeriu Streleţ [et al.] / consemnare: Ion Macovei //
Timpul. – 2014. – 6 iun. – P. 10.

3118. Florea, Xenia. Euroscepticii ar putea pune capăt planurilor de integrare a Mol-
dovei : [pe marginea discuţiei cu Alexandru Burian, dir. Inst. de Cercetări Strategice al Univ.
de Studii Europene din Moldova] / Xenia Florea // Comunistul. – 2014. – 5 iun. – P. 10.

3119. Fule, Stefan. "Moldova va fi capabilă să stea pe picioarele ei" : [interviu cu St.
Fule, Comisarul european pentru Extindere şi Politica Europeană de Vecinătate] / consemna-
re: Cristian Unteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 iun. – P. 4.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3120. Rasmusen, Andres Fogh. Andres Fogh Rasmussen: "Rusia ne consideră


duşmani. Acest fapt trebuie luat în seamă" : [pe marginea interviului, acordat de către secre-
tarul general al Alianţei Nord-Atlantice, publ. span. "El Pais"] // Moldova suverană. – 2014. –
19 iun.

3121. Tersman, Ingrid. "Suedia susţine extinderea UE prin reforme şi modernizare" :


[interviu acordat de către I. Tersman, Ambasadoarea Suediei în Rep. Moldova, pentru rev.
Guvernului "Infogov"] // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 9 iun. – P. 4.

3122. Vidu, Valentin. Întîlnire între Barack Obama şi Petro Poroşenko la Varşovia :
[preşedintele SUA şi preşedintele Ucrainei, 4 iun. 2014] / Valentin Vidu // Moldova suverană.
– 2014. – 5 iun.

3123. Бабенко, Олег. Олег Бабенко : "Москва предлагала изучать проблемы за-
ранее, Кишинев хочет делать это постфактум" : [о встрече в посольстве России в Мол-
дове с вице-министром иностр. дел. Рос. Федерации Григорием Карасиным : интервью
с чл. парламент. комис. по правам человека] / записала Марина Тимотин // Молдавские
ведомости. – 2014. – 13 июня. – Р. 2.

3124. Баррозo, Жозе Мануэль Дурао. Обращение к Европейскому совету :


[председателя Европейской комиссии, Брюссель, 25 июня 2014 г : о стратег. задачах
ЕС] / Жозе Мануэль Дурао Баррозo // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. –
27 июня. – Р. 16

3125. Васильева, Галина. Жозе Мануэль Баррозу: "Никакого давления. Это


ваш выбор, а не наш" : [о визите в Респ. Молдова пред. Еврокомиссии Жозе Мануэль
Баррозу и европ. комиссара по вопр. расширения и политики соседства Штефана Фю-
ле, 11 июня 2014] / Галина Васильева // Панорама. – 2014. – 13 июня. – Р. 1, 3.

3126. Грос, Даниэль. Европа все еще стоит : [ст. дир. Центра европ. полит. ис-
след. : источник Project Syndicate, 2014] / Даниэль Грос // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 13 июня. – Р. 20.

3127. Грос, Даниэль. Кто завоевал Европу? : [о выбора президента Европей-


ской комиссии : ст. дир. Центра европ. полит. исслед : источник Project Syndicate, 2014] /
Даниэль Грос // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 27 июня. – Р. 20.

3128. Мозер, Уильям. "Влияние в Молдове у нас есть. Но вы не можете ожи-


дать чуда…" : [беседа с Чрезв. и Полномоч. послом США в Респ. Молдова У. Мозер и
послом Европейского Союза в Респ. Молдова Пиркка Тапиола в междунар. пресс-клубе
"Социальный резонанс"] / записала: Елена Ройтбурд // MK Kн World Weekly. – 2014. –
19-25 июня. – Р. 4.

3129. Пертес, Фолькер. Европа в многополярном мире : [ст. дир. Герман. ин-та
междунар. политики и безопасности : источник Project Syndicate, 2014] / Фолькер Пертес
// Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 20 июня. – Р. 21.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3130. Ройтбурд, Елена. Власть, которая не работает, получает майдан : [по ма-
териалам встречи Чрезв. и Полномоч. Посла Украины в Респ. Молдова Сергея Пирож-
кова с журналистами в междунар. пресс-клубе "Социальный резонанс"] / Елена Ройт-
бурд // MK Kн World Weekly. – 2014. – 12-18 июня – Р. 4.

3131. Рокар, Мишель. Эпоха насилия : [ст. б. премьер-министра Франции : ис-


точник Project Syndicate 2014] / Мишель Рокар // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 6 июня. – Р. 21.

3132. Фишер, Йошка. Европейские националисты на марше : [по поводу резуль-


татов выборов в Европейский парламент : ст. министра иностр. дел Германии в 1998-
2005 гг. : источник Project Syndicate, 2014] / Йошка Фишер // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 13 июня. – Р. 20.
(Vezi de asemenea Nr 3109, 3166)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


3133. "Sîntem pregătiţi să aplicăm sancţiuni suplimentare" : [despre cerinţele sta-
telor din cadrul G7 faţă de Rusia privind încetarea acţiunilor de destabilizare a situaţiei din
Ucraina : sursa: Mediafax] // Moldova suverană. – 2014. – 6 iun.

3134. Ciubotaru, Adrian. West Point... Iess*? : [pe marginea discursului preşedinte-
lui SUA Barack Obama la Acad. Militară West Point, mai 2014 : priorităţi ale politicii amer.] /
Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 6 iun. – P. 7.

3135. Crâşmaru, Romeo. Post-factum Bruxelles 27 iunie 2014 : [semnareai Acordu-


lui de Asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova, Georgia şi Ucraina] / Romeo
Crâşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 30 iun. – P. 4.

3136. Diaconu, Florin. Modelul neoimperial al Rusiei: pasul următor : [pe marginea
posibilelor acţiuni de politică externă a Rusiei : preluat din "Revista 22"] / Florin Diaconu //
Economist. – 2014. – 11 iun. – P. 10.

3137. Galambos, Eva. Drumul spinos al Ucrainei, Moldovei şi Georgiei către Uniunea
Europeană : [art. comentatorului de politică externă] / Eva Galambos // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 30 iun. – P. 6.

3138. Gârneţ, Vasile. Ucraina – Rusia. Dialog peste zid / Vasile Gârneţ // Ziarul naţi-
onal. – 2014. – 20 iun. – P. 7.

3139. Lazescu, Alexandru. Moscova deţine iniţiativa în noua confruntare Est-Vest :


[preluat din "Revista 22"] / Alexandru Lazescu // Economist. – 2014. – 18 iun. – P. 10.

3140. Mateescu, Dragoş C. Instabilitatea regională de la Marea Neagră – o perspec-


tivă de la Izmir : [art. lectorului în Ştiinţe Politice şi Relaţii Intern. la Univ. Economică din Izmir,
Turcia] / Dragoş C. Mateescu // Economist. – 2014. – 25 iun. – P. 10.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3141. Matei, Valeriu. Cu valori, adevăr şi demnitate. Aşa a mers România în UE : [in-
terviu cu V. Matei, dir. Inst. Cultural Român "Mihai Eminescu" din Rep. Moldova] / interviu
realizat de Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2014. – 13 iun. – P. 8.

3142. Muhametşin, F. Cuvînt de felicitare cu ocazia zilei naţionale a Rusiei : [12 iun. :
al ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Rep. Moldova] / F.
Muhametşin // Moldova suverană. – 2014. – 12 iun.

3143. Negru, Nicolae. Primăvara rusă şi vara ucraineană : [pe marginea relaţiilor din-
tre Rusia şi Ucraina] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 6 iun. – P. 6.

3144. Мухаметшин, Ф. М. Поздравление по случаю Дня России : [поздравление


Чрезв. и Полномоч. Посла Рос. Федерации в Респ. Молдова] / Ф. М. Мухаметшин //
Молдавские ведомости. – 2014. – 13 июня. – Р. 1.

3145. Павлов, Николай. Георгий Георгиев: "Болгария уничтожила свою эконо-


мику еще до вступления в ЕС – Молдова рискует пойти по нашему пути" : [об итогах
семи лет членства Болгарии в Европейском Союзе : по выступлению болг. политолога
Георгия Георгиева на науч.-практ. конф. "Республика Молдова и ее интеграционные
перспективы: Таможенный Союз или Евросоюз", 16 июня 2014, Кишинэу] / Николай
Павлов // Молдавские ведомости. – 2014. – 20 июня. – Р. 2.

3146. Ростовский, Михаил. Украина идет на Россию : [об укр.-рос. отношениях


и их влиянии на кризис. ситуации внутри стран] / Михаил Ростовский // MK Kн World
Weekly. – 2014. – 26 июня-2 июля – Р. 5.

3147. Третьяков, Виталий. Что нужно сделать, чтобы не вводить войска на Ук-
раину? : [о рос.-укр. oтношениях : ст. рос. политолога] / Виталий Третьяков // Панорама.
– 2014. – 20 июня. – Р. 31.

3148. Чудак, Александр. Григорий Карасин отпускает Молдову, но… предупре-


ждает : [по поводу визита в Респ. Молдова зам. министра иностр. дел Рос. Федерации
Григория Карасина, июнь 2014] / Александр Чудак // MK Kн World Weekly. – 2014. – 12-
18 июня – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3164)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3149. Adarii, Leonid. De ce mă doresc în Uniunea Europeană şi nu în Uniunea Va-
mală! / Leonid Adarii // Literatura şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 3.

3150. Badea-Gueritee, Iulia. Moldova, la răscruce de puteri : [pe marginea semnării


Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] / Iulia Badea-Gueritee // Ade-
vărul : ed. de Moldova. – 2014. – 27 iun. – P. 6.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3151. Belicov, Serafim. Dincolo de tainele timpului : [pe marginea semnării Acordului
de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană, 27 iun. 2014] / Serafim Belicov // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 3.

3152. Buda, Valentin. Ratificarea Tratatului cu Uniunea Europeană, pro şi contra :


[pe marginea sondajului cu deputaţii în Parlamentul Rep. Moldova: Veaceslav Ioniţă, Ion
Hadârcă, Artur Reşetnicov [et al.] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2014. – 16 iun. – P.
3.

3153. Chirilă, Victor. Este integrarea europeană a Republicii Moldova ireversibilă? /


Victor Chirilă, Victoria Bucătaru, Lina Grâu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 26 iun. –
P. 3.

3154. Chiveri, Valeriu. Valeriu Chiveri: "Uniunea Europeană rămâne o importantă


umbrelă de securitate politică" : [interviu cu ministrul adjunct al Afacerilor Externe şi Integrării
Europene] / consemnare: Andreea Ştefan // Obiectiv european. – 2014. – 6 iun. – P. 3; Obi-
ectiv european. – 2014. – Iun. (Nr 2). – P. 3.

3155. Ciobanu, Victor. Luminile oraşului : [pe marginea semnării Acordului de Asoci-
ere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 27
iun. – P. 7.

3156. Crîşmaru, Romeo. Ziua marilor speranţe : [semnarea Acordului de Asociere a


Rep. Moldova, Georgia şi Ucraina cu Uniunea Europeană] / Romeo Crîşmaru // Evenimentul
zilei. – 2014. – 23 iun. – P. 4.

3157. Declaraţia fracţiunii Partidului Liberal Reformator : drept răspuns la Rezolu-


ţia Senatului Statelor Unite ale Americii nr. 478, adopt. la 18 iun. 2014, privind susţinerea
integrităţii teritoriale a Rep. Moldova // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 iun. – P. 11.

3158. Dodon, Igor. Noi, socialiştii, ne asumăm angajamentul de a denunţa Acordul


privind Asocierea cu Uniunea Europeană : Luarea de cuvînt a deputatului socialist la cel de-al
3-lea For parlamentar intern. "Noile dimensiuni ale dialogului parlamentar în perioada moder-
nă", 26 iun. 2014, Moscova / Igor Dodon // Socialiştii. – 2014. – 27 iun. – P. 1 ; Социалисты.
– 2014. – 27 июня. – Р. 1.

3159. Dodon, Igor. Riscurile şi perspectivele păstrării statalităţii moldoveneşti : dis-


cursul preşedintelui Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova în cadrul conf. intern. "Republica
Moldova şi perspectivele ei integraţioniste: Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană", 16 iun.
2014, Chişinău / Igor Dodon // Socialiştii. – 2014. – 20 iun. – P. 2-3 ; Социалисты. – 2014. –
18 июня. – Р. 2-3.

3160. Filat, Vlad. Vlad Filat: "În 2020, Republica Moldova va fi în Uniunea Europea-
nă" : [interviu acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova agenţiei
IPN] /consemnare: Valeriu Vasilică // Stejarul. – 2014. – 25 iun. – P. 15 ; Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 19 iun. – P. 8-9.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3161. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Nimeni nu ne dictează ce să facem cu R. Moldova" :


[orientări externe de parteneriat ale Rep. Moldova : pe marginea declaraţiei lui Vlad Filat,
preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 4
iun. – P. 3.

3162. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Politica Bruxellesului în raport cu R. Moldova va rămâne
aceeaşi" : [interviu acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova
Agenţiei "Moldpres"] // Stejarul. – 2014. – 11 iun. – P. 3.

3163. Hadârcă, Ion. Ion Hadârcă: "Până în 2019 putem obţine statut de ţară candidat
şi perspectivă reală de aderare la UE" : [interviu acordat de către liderul Partidului Liberal
Reformator portalului Tribuna] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 3 iun. – P. 4.

3164. Handicapul economic, politic şi democratic al apartenenţei la Uniunea


Vamală : [a Rep. Moldova] // Moldova suverană. – 2014. – 11 iun.

3165. Iurie Roşca a lansat cartea "Căderea din URSS în UE" : [pe marginea lansă-
rii cărţii "Căderea din URSS în UE. Cronici anti-liberale", aut. Iurie Roşca, cu participarea lui
Savatie Baştovoi, ieromonah, Victor Borşevici, academician, Mihail Lupaşco, jurnalist [et al.] //
Flux. – 2014. – 6 iun. – P. 6-7.

3166. Leancă, Iurie. Declaraţiile Prim-ministrului Iurie Leancă şi preşedintelui Comi-


siei Europene, Jose Manuel Barroso, în cadrul briefingului de presă din 12 iunie 2014, Chişi-
nău / Iurie Leancă, Jose Manuel Barroso // Moldova suverană. – 2014. – 13 iun.

3167. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "Republica Moldova trebuie să rămînă


un stat independent şi neutru" : [pe marginea statutului de neutralitate a Rep. Moldova] //
Săptămîna. – 2014. – 27 iun. – P. 13.

3168. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "Republica Moldova va avea mai multă
securitate" : discursul vicepreşedintei Parlamentului Rep. Moldova la Adunarea Parlamentară
a Consiliului Europei, 23 iun. 2014 // Stejarul. – 2014. – 25 iun. – P. 11.

3169. Partidul "Renaştere=Возрождение". Declaraţia Partidului "Renaştere =


Возрождение" privind semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea
Europeană // Renaştere = Возрождение. – 2014. – 25 iun. – P. 1.

3170. Saharneanu, Valeriu. Să însemne 27 iunie 2014 anularea lui 28 iunie 1940? :
[pe marginea semnării Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană, 27 iun.
2014] / Valeriu Saharneanu // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 1.

3171. Ţurcan, Marina. Vectorul de dezvoltare a Moldovei trebuie să fie ales de popor
: [din comunicările prezentate în cadrul lucrărilor "mesei rotunde" cu genericul "Cum trebuie
să fie noul Acord cu Uniunea Europeană?", 9 iun. 2014, Orhei] / Marina Ţurcan // Comunistul.
– 2014. – 12 iun. – P. 4-7 ; Коммунист. – 2014. – 12 июня. – Р. 8-11.

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3172. Untilă, Veaceslav. O zi istorică : [pe marginea semnării Acordului de Asociere


a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 27 iun. – P. 9.

3173. Vasiliu, Vadim. Bonjur, Bruxelles! Adio, Moscova? : [pe marginea semnării
Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Europeană, 27 iun. 2014, Bruxelles] /
Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 iun. – P. 8.

3174. Voronin, Vladimir. 7 argumente împotriva Acordului de Asociere cu Uniunea


Europeană : scrisoare adresată lui Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, 12
iun. 2014 / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2014. – 19 iun. – P. 2 ; Коммунист. – 2014. – 19
июня. – Р. 6.

3175. Белов, Алексей. Уровень безработицы в ТС ниже, уровень реальной зар-


платы – выше : [из выступления советника отд. междунар. взаимодействия деп. разви-
тия интеграции Евразийск. экон. комис. на науч.-практ. конф. "Республика Молдова и ее
интеграционные перспективы: Таможенный Союз или Евросоюз", 16 июня 2014, Киши-
нэу] / Алексей Белов ; записала Василиса Фрунзе // Молдавские ведомости. – 2014. – 17
июня.

3176. Воронин, Владимир. 7 аргументов против Соглашения об Ассоциации.


Приложение к основному тексту письма, врученному г-ну Жозэ Мануэл Баррозу 12
июня 2014 г. в г. Кишиневе: обращение председателя Партии Коммунистов Респ. Мол-
дова к председателю Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозо / Владимир Воро-
нин // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 13 июня. – Р. 2-3.

3177. Горелова, Елена. Молдова не готова ни к европейской, ни к евразийской


интеграции ввиду отсутствия экономики : [из выступления зам. дир. Центра стратег.
исслед. и реформ на науч.-практ. конф. "Республика Молдова и ее интеграционные
перспективы: Таможенный Союз или Евросоюз", 16 июня 2014, Кишинэу] / Елена Горе-
лова ; записала Василиса Фрунзе // Молдавские ведомости. – 2014. – 17 июня.

3178. Международная конференция по внешнеполитическому выбору


Молдовы : [по материалам междунар. конф. "Республика Молдова и ее интеграцион-
ные перспективы: Таможенный Союз или Евросоюз", 16 июня 2014, Кишинэу] / cor.
ziarului // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 20 июня. – Р. 18.

3179. Осталеп, Валерий. Формы обеспечения безопасности интересов Молдо-


вы : [выступление дир. Ин-та дипломат. исслед. и вопр. безопасности на заседании
"кругл. стола" "Демократические гарантии для многонационального народа Молдовы", 2
июня 2014, Комрат] / Валерий Осталеп // Коммунист. – 2014. – 5 июня. – Р. 7.

3180. Партия Kоммунистов Республики Молдова. Искусственное Соглашение


коррумпированной Ассоциации : Декларация ПКРМ по Соглашению об ассоциации
Респ. Молдова – Европейский Союз, 24 июня 2014 // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 27 июня. – Р. 9.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3181. Пистринчук, Вадим. Есть четыре миллиона аргументов, которые доказы-


вают важность исторического момента либерализации визового режима с Европой :
интервью В. Пистринчука, вице-пред. Либерально Демократической партии Молдовы,
агентству IPN // PLDM. – 2014. – Июнь. – Р. 9.

3182. Спасский, Виктор. Договор об интеграции в ЕврАзЭС построен на абсо-


лютном равенстве, договор об ассоциации – на вассальной зависимости : [из выступ-
ления дир. деп. развития интеграции Евразийск. экон. комис. на науч.-практ. конф.
"Республика Молдова и ее интеграционные перспективы: Таможенный Союз или Евро-
союз", 16 июня 2014, Кишинэу] / Виктор Спасский ; записала Василиса Фрунзе // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 17 июня.

3183. Стати, Сергей. Поспешность в заключении Соглашения недопустима : [о


сотрудничестве Респ. Молдова с Европейским Союзом : из выступления депутата Пар-
ламента Респ. Молдова на заседании "кругл. стола" по предвыбор. платформе Партии
Kоммунистов Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии для многонациональ-
ного народа Молдовы. Способы освобождения захваченного государства", 9 июня
2014, Орхей] / Сергей Стати // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 13
июня. – Р. 7.

3184. Чубашенко, Дмитрий. Если ассоциация неизбежна... : [о перспективах


европ. интеграции] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 20 июня. – Р. 5.

3185. Чубашенко, Дмитрий. Прыжок в темноту : [по поводу предстоящего под-


писания Соглашения об ассоциации Респ. Молдова с Европейским Союзом] / Дмитрий
Чубашенко // Панорама. – 2014. – 27 июня. – Р. 5.

3186. Шова, Василий. Нейтралитет – фактор укрепления безопасности для


Молдовы : [выступление депутата Парламента Респ. Молдова на заседании "кругл.
стола" "Демократические гарантии для многонационального народа Молдовы", 2 июня
2014, Комрат] / Василий Шова // Коммунист. – 2014. – 5 июня. – Р. 10.
(Vezi de asemenea Nr 3160)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


3187. Crease, Robert P. Un recviem pentru tehnocraţiei / Robert P. Crease //
Săptămîna. – 2014. – 27 iun. – P. 3.

3188. Monitorizarea implementării politicilor anticorupţie în autorităţile publice


centrale : [pe marginea rap., efectuat de către Transparency International-Moldova şi Centrul
de Analiză şi Prevenire a Corupţiei] / cor. Dreptul // Dreptul. – 2014. – 13 iun. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 3301)

329 Partide şi mişcări politice


3189. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Inutilitatea partidelor politice pentru noi / Vitalie
Pastuh-Cubolteanu // Făclia. – 2014. – 13 iun. – P. 6.

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

329(100-87) Partide şi mişcări politice a ţărilor de peste hotare


3190. Cristoiu, Ion. Unirea PNL şi PDL într-un singur mare partid – echivalentul în
postdecembrism al Unirii din 1859 : [pe marginea posibilei fuziuni a Partidului Naţional Liberal
şi Partidului Democrat Liberal din România: art. analistului român] / Ion Cristoiu // Evenimen-
tul zilei. – 2014. – 17 iun. – P. 12.

3191. Iohannis, Klaus. "E inadmisibil ca un parlamentar să nu fie anchetat" : [interviu


cu K. Iohannis, preşedintele interimar al Partidului Naţional Liberal din România] / consemna-
re: Dan Marinescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 5 iun. – P. 11.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


3192. Buda, Valentin. Dezinfecţie sau complot pentru distrugerea PCRM? : [despre
situaţia în Partidul Comuniştilor din Rep. Moldova] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. –
2014. – 6 iun. – P. 3.

3193. Ciobanu, Mircea V. "Canalia liberală" : [liberalii şi valorile europene] / Mircea V.


Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 24 iun. – P. 6.

3194. Ciobanu, Mircea V. Extrema stângă : [din Rep. Moldova] / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 iun. – P. 6. – (A-Politice).

3195. Cojocariu, Tudor. Frontul antinaţional se repliază : [despre situaţia din cadrul
Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2014. – 13 iun. – P.
7.
3196. Dulgheru, Valeriu. Socialistul creştin Dodon! : [despre convingerile ideologice
ale lui Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] / Valeriu Dulgheru // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 3.

3197. Filat, Vlad. PLDM 2020 – un plan pentru viitorul Moldovei : fragm. din discursul
preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova, ţinut la lansarea Planului 2020 / Vlad
Filat // Ziarul naţional. – 2014. – 20 iun. – P. 12.

3198. Moşneag, Victor. Partide de vânzare : [pe marginea discuţiei cu Victor


Stepaniuc, preşedintele Partidului Popular Socialist, Mihail Garbuz, liderul Partidului "Patrioţii
Moldovei", Oleg Onişcenco, liderul Partidului "Casa Noastră Moldova" [et al.] / Victor Moş-
neag // Ziarul de gardă. – 2014. – 26 iun. – P. 6-7.

3199. "Partidul Popular este echipa care poate guverna ţara!." : Programul Parti-
dului Popular din Rep. Moldova "Pentru o nouă Moldovă" // Săptămîna. – 2014. – 13 iun. – P.
10.

3200. Roşca, Iurie. PPCD – o identitate politică în continuă devenire : 26 de ani de la


fondarea Partidului Popular Creştin Democrat / Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 6 iun. – P. 2.

3201. Stoikov, Iurie. Iurie Stoikov: "Noi suntem pentru renaşterea Moldovei, inclusiv
pentru renaşterea ideii de stânga" : [interviu cu preşedintele Comisiei ideologice a Partidului

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

"Renaştere-Возрождение"] / consemnare: Leonid Kovalenko // Renaştere. – 2014. – 4 iun. –


P. 2 ; Возрождение. – 2014. – 4 июня. – Р. 2.

3202. Şupac, Ina. Politica de susţinere a tinerilor ca o premisă pentru dezvoltarea du-
rabilă a ţării : [discursul deputatului în Parlamentul Rep. Moldova în cadrul "mesei rotunde"
"De la degradare la dezvoltare. Plan complex de modernizare a Moldovei", 16 iun. 2014,
Chişinău] / Ina Şupac // Comunistul. – 2014. – 19 iun. – P. 9.

3203. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (16). Partidele de cen-
tru / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 6 iun. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

3204. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova (17). Centrismul şi "Noii
veniţi" / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 13 iun. – P. 8. – Art. 1 : 24 ian.

3205. Vasiliu, Vadim. Jocul perfid al comuniştilor : [pe marginea scindării în Partidul
Comuniştilor din Rep. Moldova] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 iun. – P. 5.

3206. Казанский, Александр. ПКРМ нужен новый лидер: хуже, чем при Ворони-
не, быть уже не может / Александр Казанский // Молдавские ведомости. – 2014. – 3
июня.

3207. Партия Kоммунистов-реформаторов Молдовы. Политическая про-


грамма Партии коммунистов-реформаторов Молдовы : [утв. на учредит. съезде Партии
коммунистов-реформаторов Молдовы, 3 мая 2014, Кишинэу] // Коммерсант info. – 2014.
– 13 июня. – Р. 3. – Прил. "Наша Молдова – наше будущее" ; Июнь (Nr 1).

3208. Попа, Руслан. Настоящая Коммунистическая партия : [выступление


Председателя Партии коммунистов-реформаторов Молдовы Р. Попа на учредит. съез-
де Партии коммунистов-реформаторов Молдовы, 3 мая 2014, Кишинэу] // Коммерсант
info. – 2014. – 13 июня. – Р. 1. – Прил. "Наша Молдова – наше будущее" ; Июнь (Nr 1).

3209. Попа, Руслан. ПКРМ – это большой корабль, все пушки которого сгнили…
: [интервью с Председателем Партии Kоммунистов-реформаторов Молдовы Р. Попа] //
Коммерсант info. – 2014. – 13 июня. – Р. 2. – Прил. "Наша Молдова – наше будущее" ;
Июнь (Nr 1).

3210. Стрелец, Валерий. Валерий Стрелец о самых важных законодательных


инициативах ЛДПМ : [Либерально Демократической партии Молдовы] / Валерий Стре-
лец // PLDM. – 2014. – Июнь. – Р. 15.

3211. Чубашенко, Дмитрий. Вскрытие покажет : [о ситуации внутри Партии


коммунистов Респ. Молдова] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 6 июня. – Р.
5.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3212. Чубашенко, Дмитрий. "Жалко, что ПКРМ разваливается" : [о кризисе


внутри Партии коммунистов Респ. Молдова] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014.
– 13 июня. – Р. 5.

3213. Шупак, Инна. "Политика поддержки молодежи – залог успеха развития


страны" : [выступление депутата Парламента Респ. Молдова на "кругл. столе" в рамках
публ. обсуждения проекта предвыбор. платформы Партии коммунистов Респ. Молдова
по теме "От деградации к развитию. Комплексный план модернизации Молдовы", 16
июня 2014, Кишинэу] / Инна Шупак // Независимая газета = Moldova independentă. –
2014. – 20 июня. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 3067,3074, 3076-78, 3084, 3091, 3095-3100, 3102, 3105,3107,
3160, 3176, 3183, 3249,3288, 3295, 3308, 3385, 3464)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3214. Chicu, Angela. O lume cu mult soare şi mii de jucării pentru copii : [12 iunie –
Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor] / Angela Chicu // Vocea poporului.
– 2014. – 13 iun. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

3215. Siloci, Vasile. Viaţa şi sănătatea angajatului, mai presus decât orice : [art. in-
spectorului principal de muncă de la Inspectoratul Muncii al Sindicatelor] / Vasile Siloci //
Vocea poporului. – 2014. – 13 iun. – P. 6. – Idem în lb. rusă. – Contin. Începutul : 9 mai.

331.105.44 Sindicate
3216. Budza, Oleg. Mesaj de felicitare : [al preşedintelui Confederaţiei Naţ. a Sindica-
telor din Moldova : cu prilejul Zilei Sindicalistului, 7 iunie] / Oleg Budza // Vocea poporului. –
2014. – 6 iun. – P. 1. – Idem în lb. rusă.

3217. Budza, Oleg. Sindicatele propun micşorarea cotei reduse TVA până la cinci
procente : interviu cu O. Budza, preşedintele Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] /
interviu realizat de Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 6 iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

3218. Leahova, Irina. Delegaţia moldovenească a participat, în premieră, la Congre-


sul EPSU, la Toulouse : [Congresul IX al Federaţiei Europene a Sindicatelor din Serviciile
Publice, mai 2014, Franţa : pe marginea discuţiei cu Ana Selina, preşedintele Com. Republ.
al "Sindindcomservice", Victor Benu, preşedintele Sindicatului "Sănătatea" şi Veaceslav
Rufala, preşedintele Uniunii Sindicatelor din Energetică] / Irina Leahova // Vocea poporului. –
2014. – 13 iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

3219. Posţan, Liliana. Eficienţa activităţii organizaţiilor sindicale primare : [pe margi-
nea cercetării cu genericul "Organizaţia sindicală primară: evaluarea capacităţilor de repre-
zentare şi apărare a membrilor de sindicat", realizată de Inst. Muncii] / Liliana Posţan // Vocea
poporului. – 2014. – 13 iun. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3220. Sârbu, Maria. Nimic nu slăbeşte imaginea primarei decât eşecurile repetate :
[dialog cu M. Sârbu, preşedintele Consiliului municipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi
Ştiinţei] // Făclia. – 2014. – 20 iun. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 5).

3221. Sârbu, Maria. Transparenţa: avantaj şi imperativ : [activitatea Consiliului muni-


cipal Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Maria Sârbu // Făclia. – 2014. – 20 iun. –
P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 5).

3222. Ţurcan, Serafima. Dialogul social la nivel de instituţie : [pe marginea activităţii
Consiliului raional Leova al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei şi organelor sindicale de nivelul I
în vederea dezvoltării parteneriatului între administraţia inst. şi comitetele sindicale] /
Serafima Ţurcan // Făclia. – 2014. – 20 iun. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 5).

3223. Unificarea mişcării sindicale, cea mai importantă realizare : [anchetă-fulger


cu conducerea de vârf a Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova cu ocazia Zilei Sindi-
calistului] // Vocea poporului. – 2014. – 6 iun. – P. 4. – Idem în lb. rusă. – Conţine: Trebuie să
ajungem la standardele de viaţă din Europa / Oleg Budza ; Şi la nivel raional ar trebui să
funcţioneze sistemul tripartit / Mihai Hîncu ; Avem o armată întreagă de membri, ceea ce nu
are nici un partid politic / Petru Chiriac ; Datorită sindicatelor, mii de salariaţi concediaţi ilegal
au fost restabiliţi / Nicolae Suruceanu.

3224. Чегаровская, Любовь. История длинною в двести лет : [о презентации


книги "Istoria sindicatelor din Republica Moldova", авт. Олег Будза, Михаил Хынку, Петру
Кирияк [et.al.,], Chişinău: Pontos, 2014 / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 6
июня. – Р. 8.

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


(Vezi Nr 3237)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 3246)

336 Finanţe
3225. Ciuvaga, Natalia. Soluţie pentru criza de încredere în instituţiile bancare : [pe
marginea discuţiei cu Constanţa Popescu, expert econ. la Expert-Grup, Dorin Drăguţanu,
guvernatorul Bâncii Naţ. a Moldovei, Dumitru Ursu, preşedintele Ligii bancherilor din Moldova
[et al.] / Natalia Ciuvaga // Economist. – 2014. – 18 iun. – P. 5.

3226. Leahova, Irina. Impozitul pe clădiri. Reduceri, facilităţi şi achitări în două rate :
[pe marginea discuţiei cu Ludmila Gropa, inspector principal de stat al Dir. metodologia impo-
zitelor şi taxelor locale din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, şi Iurie Lachii, ad-
junctul şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat] / Irina Leahova // Vocea poporului. –
2014. – 20 iun. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3227. Milicenco, Ştefan. Cine se va plânge de impozite în 2015? : (partea 1) : [pe


marginea modif. şi completărilor privind politica fiscală pentru anul 2015] / Ştefan Milicenco //
Economist. – 2014. – 25 iun. – P. 2.

3228. Revoluţia digitală obligă industria bancară să inoveze şi să se restructu-


reze : [pe marginea interviului acordat de către Ashok Vaswani, dir. Diviziei Retail şi
Corporate al Băncii britanice Barclays, agenţiei "The Telegraph"] // Economist. – 2014. – 25
iun. – P. 11.

3229. Vasilcov, Vlad. Modificarea legii achiziţiilor publice: iniţiativă bună, realizare
proastă : [pe marginea discuţiei cu Viorel Pîrvan, expert al Centrului de Analiză şi Prevenire a
Corupţiei] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 11 iun. – P. 6.

3230. Быркэ, Виорел. Стратегические реформы Banca de Economii : [ беседa с


исполн. обязанности председателя Правления Banca de Economii Виорелом Быркэ] /
cor. ziarului // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 13 июня. – Р. 5.

3231. Мырзак, Валериан. "Moldinconbank": Слагаемые успеха : интервью с В.


Мырзак, председателем Совета акционеров "Moldindconbank" // Экономическое обозре-
ние "Логос-пресс". – 2014. – 27 июня. – Р. 5.

3232. Стовбун. Елена. Елена Стовбун: "Fincombank - это банк, в котором слы-
шат своих клиентов" : [интервью с зам. дир. Деп. продаж коммерч. банка Fincombank] /
записала Татьяна Смешная // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 6 ию-
ня. – Р. 7.

3233. Стратан, Игорь. "Moldindconbank" – теперь и услуги страхования : [беседa


с вице-президентом “Moldindconbank” Игорем Стратан] / cor. ziarului // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 6 июня. – Р. 5.

3234. Таран, Ангелина. Платежи в евро через сеть европейских клиринговых


центров : [по материалам беседы с вице-президентом Нац. банка Молдовы Аурелиу
Чинчлей] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 13
июня. – Р. 4.

3235. Шикирлийская, Татьяна. Банки оценят на "соответствие пруденциаль-


ным нормам" : по поводу утверждения Правительством Респ. Молдова постановления
"О выборе финансовых учреждений для предоставления банковских услуг органам
публичной власти и публичным учреждениям" / Татьяна Шикирлийская // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 20 июня. – Р. 6.

3236. Шикирлийская, Татьяна. Бланки строгой отчетности без "водяных зна-


ков" : [по материалам беседы с нач. службы междунар. налогообложения в рамках Упр.
методологии подоход. налога и междунар. налогообложения Главной Государственной
Налоговой Инспекции Ольгой Голбан и представителем Ассоц. производителей молока

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

и молоч. продуктов Каролиной Линте] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обо-


зрение "Логос-пресс". – 2014. – 27 июня. – Р. 6.

3237. Шикирлийская, Татьяна. Налог на недвижимость в Кишиневе вырос


вдвое : [по материалам беседы с гл. гос. налог. инспектором Упр. методологии мест.
налогов Гл. Гос. Налогов. Инспекции Людмилой Гропа] / Татьяна Шикирлийская // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 13 июня. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3217)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
3238. Basiul, Valentina. Transformarea agriculturii Letoniei: de la colhozuri dez-
membrate la afaceri profitabile : [pe marginea discuţiei cu Armands Krauze, vicepreşedintele
Consiliului de cooperare şi organizare în domeniul agriculturii, Agita Hauka, preşedinta Fede-
raţiei fermierilor, Ginta Jakobsone, expert la Consiliul de cooperare şi organizare în domeniul
agriculturii [et al.] / Valentina Basiul // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 20 iun. – P. 4-5.

3239. Decuseară, Ion. Înapoierea tehnologică nu oferă prea multe speranţe econo-
miei ruseşti : [pe marginea lucrărilor Forului intern. cu genericul "Tehnoprom", iun. 2014,
Novosibirsc, Federaţia Rusă] / Ion Decuseară // Economist. – 2014. – 18 iun. – P. 6.

3240. Decuseară, Ion. Rusia în capcana ţărilor cu venituri medii / Ion Decuseară //
Economist. – 2014. – 4 iun. – P. 9.

3241. Ionaşcu, Daniel. Independenţa energetică, reindustrializarea şi consumul de


alimente sănătoase revin în prim-plan : [despre dezvoltarea industrială a României : preluat
din Adevărul.ro] / Daniel Ionaşcu // Moldova suverană. – 2014. – 3 iun.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3242. Botnaru, Valeria. Populaţia urbană are venituri mai mari, iar cea din mediul ru-
ral este mai dependentă de transferurile din afară : [analiza datelor Biroului Naţional de Sta-
tistică] / Valeria Botnaru // Flux. – 2014. – 20 iun. – P. 4.

3243. Bumacov, Vasile. "Dacă societatea moldovenească ar fi mai unită, noi am fi


mai mult respectaţi de cei din Federaţia Rusă" : [interviu acordat de către V. Bumacov, minis-
trul Agriculturii şi Industriei Alimentare, postului de Radio Europa Liberă] // Săptămîna. –
2014. – 27 iun. – P. 6.

3244. Can, Alexandra. Alexandra Can: Mediul de afaceri trebuie pregătit pentru a
trece la un sistem nou : [interviu acordat de către preşedinta Asoc. Patronale din Industria
Uşoară postului de Radio Europa Liberă] // Economist. – 2014. – 11 iun. – P. 9.

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3245. Chişlea, Ion. Practicile selective ale Consiliului Concurenţei pot îngropa una
din cele mai performante ramuri ale economiei moldoveneşti : [industria zahărului] / Ion
Chişlea // Flux. – 2014. – 20 iun. – P. 5 ; Economist. – 2014. – 18 iun. – P. 4.

3246. Loghin, Vlad. Guvernul nici nu dă locuri de lucru, dar nici nu-i ajută pe între-
prinzători : [mediul de afaceri: note privind cercetarea realizată de Inst. Naţ. de Cercetări
Econ.] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 20 iun. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

3247. Slusari, Alexandru. Slusari: Consiliul Concurenţei este preocupat de piaţa za-
hărului, dar ignoră practicile monopoliste pe piaţa petrolieră : [interviu cu A. Slusari, preşedin-
tele Uniunii Naţ. a Producătorilor Agricoli UniAgroProtect] // Economist. – 2014. – 25 iun. – P.
8.

3248. Коваленко, Ирина. Совет по конкуренции отчитался : [по поводу выступ-


ления председателя Совета по конкуренции Виорики Кэраре на расшир. заседании
Совета] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 6 июня.
– Р. 16.

3249. Рейдман, Олег. Триединая точка опоры : [выступление депутата Парла-


мента Респ. Молдова на "кругл. столе" в рамках публ. обсуждения проекта предвыбор.
платформы Партии коммунистов Респ. Молдова по теме "От деградации к развитию.
Комплексный план модернизации Молдовы", 16 июня 2014, Кишинэу] / Олег Рейдман //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 20 июня. – Р. 8.

3250. Рейдман, Олег. Экономическое развитие – "архимедов рычаг" модерни-


зации : [выступление депутата Парламента Респ. Молдова на "кругл. столе" в рамках
публ. обсуждения проекта предвыбор. платформы Партии коммунистов Респ. Молдова
по теме "От деградации к развитию. Комплексный план модернизации Молдовы", 16
июня 2014, Кишинэу] / Олег Рейдман // Коммунист. – 2014. – 19 июня. – Р. 5.

3251. Слусарь, Александр. Власти оставили без внимания требования аграри-


ев : [интервью Aгентству "Инфотаг" председателя Респ. союза сельхозпроизводителей
UniAgroProtect А. Слусаря] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 27 ию-
ня. – Р. 18.
(Vezi de asemenea Nr 3405)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3252. Маценко, Ирина. С чем PayPal пришла в Молдову? : [о системе электрон-
ных платежей в торговле] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 27 июня. – Р. 24.

339.3 Comerţ interior


3253. Chişlea, Ion. De ce nu se vând produsele autohtone în supermarketurile mol-
doveneşti? / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 4 iun. – P. 4.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3254. Vasiliu, Vadim. RM – între CSI şi DCFTA. Încotro? : [pe marginea discuţiei cu
Ion Tornea, expert pe probleme econ. din cadrul Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale
"Viitorul", şi Denis Cenuşă, expert asociat în cadrul "Expert-Grup"] / Vadim Vasiliu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 17 iun. – P. 5.

3255. Калак, Дмитрий. Молдавско-российские консультации по торговому ре-


жиму : [по поводу беседы с дир. деп. сотрудничества со странами СНГ М-ва экономики
Рос. Федерации Александром Цыбульским и главой упр. М-ва экономики Респ. Молдо-
ва Ингой Ионесий] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. –
13 июня. – Р. 8.

3256. Калак, Дмитрий. Таможня вводит электронные декларации : [по поводу


беседы с генер. дир. Таможенной службы Респ. Молдова Тудором Балицки] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 27 июня. – Р. 8.

339.7 Finanţe internaţionale


3257. Molterer, Wilhelm. "Acordul de Liber Schimb cu UE este o garanţie pentru in-
vestitorii străini" : [interviu cu W. Molterer, vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii] /
consemnare: Andrei Rizescu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 13 iun. – P. 7.

3258. Molterer, Wilhelm. Wilhelm Molterer: "Provocările cer investiţii" : [interviu acor-
dat de către vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii Аgenţiei IPN] // Evenimentul zilei.
– 2014. – 16 iun. – P. 8.

3259. Nica, Virginia. Harta remitenţelor : [provenienţa geografică a finanţelor venite


din străinătate] / Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2014. – 20 iun. – P. 4-5.

3260. Такий, Александр. Российский рубль на молдавском рынке : по данным


Нац. банка Молдовы / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 20 июня. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3234)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3261. Basiul, Valentina. Ce vrea Uniunea Europeană de la Moldova : [perspective
pentru agricultura Rep. Moldova prin prisma Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană:
pe marginea vizitei în Rep. Moldova lui Dacian Cioloş, Comisarul European pentru Agricultură
şi Dezvoltare Rurală, mai 2014] / Valentina Basiul // Obiectiv european. – 2014. – Iun. (Nr 2).
– P. 4-5.

3262. Ce vrea Uniunea Europeană de la Moldova? : [pe marginea vizitei în Rep.


Moldova a lui Dacian Cioloş, comisarul european pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, mai
2014] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 11 iun. – P. 13.

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3263. Ciornei, Vsevolod. Sperietori şi simplificări : [pe marginea colaborărilor econ.


ale Rep. Moldova cu Uniunea Europeană şi Uniunea Economică Euroasiatică] / Vsevolod
Ciornei // Săptămîna. – 2014. – 20 iun. – P. 2.

3264. Ciubotaru, Adrian. O năframă-n vârf de băţ : [pe marginea înfiinţării Uniunii
Economice Euroasiatice, mai 2014, Astan, Kazahstan] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 13 iun. – P. 6.

3265. Decuseară, Ion. Ce urmăreşte de fapt Rusia prin semnarea acordului de vân-
zare a gazelor Chinei / Ion Decuseară // Economist. – 2014. – 25 iun. – P. 4

3266. Puiu, Victoria. Activităţile euroregiunilor, stagnate din cauza violenţelor din
Ucraina : [pe marginea discuţiei cu Stela Zabrian, coord. Euroregiunii Nistru, Iacob Ajder,
coord. al Euroregiunii Dunărea de Jos, Efrosinia Creţu, preşedintele raionului Leova et al.] /
Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 13 iun. – P. 21.

3267. Repere important de reţinut pentru Republica Moldova : [despre impactul


econ. al semnării de către Rep. Moldova a Acordului de Asociere şi de Liber Schimb cu Uniu-
nea Europeană] // Moldova suverană. – 2014. – 10 iun.

3268. Unteanu, Cristian. Consiliul European: Jocurile de vară 2014 : [consumul şi


importul de energie] / Cristian Unteanu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 25 iun. – P. 6.

3269. Unteanu, Cristian. Dacian Cioloş: Pariul cîştigător pentru Republica Moldova :
[pe marginea oportunităţilor econ. a Acordului de Asociere a Rep. Moldova cu Uniunea Euro-
peană, prezentate de către Dacian Cioloş, Comisarul pentru Agricultură în Comisia Europea-
nă, în cadrul vizitei în Rep. Moldova, mai 2014 : preluat din Historia.ro] / Cristian Unteanu //
Moldova suverană. – 2014. – 4 iun. ; Săptămîna. – 2014. – 6 iun. – P. 14.

3270. Баррозо, Жозе Мануэль. "От более стабильной, безопасной и процве-


тающей Молдовы выиграют российские, европейские и молдавские производители и
инвесторы" : [речь Президента Европейской Комиссии на открытии молд. инвестиц.
конф., 12 июня 2014, Кишинэу] / Жозе Мануэль Баррозо // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 13 июня. – Р. 16.

3271. Гречаный, Зинаида. Зинаида Гречаный: "Молдова рано или поздно всту-
пит в Евразийский Экономический Союз" : [интервью с экс-премьер-министром Респ.
Молдова] // Социалисты. – 2014. – Июнь (Спец. вып.). – Р. 3.

3272. Калак, Дмитрий. Рынок Европы вместо "восточного базара" : [аспекты


внешнеэкон. связей : по материалам беседы с дир. Ин-та стратег. исслед. Европ. ун-та
Молдовы Александром Буриан и дир. Нац. ин-та экон. исслед. Александром Стратан] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 6 июня. – Р. 8.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3273. Киллели, Стив. Справочник экономиста: война и мир : [ст. исполн. пред-
седателя Ин-та экономики и мира : источник Project Syndicate, 2014] / Стив Киллели //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 13 июня. – Р. 21.

3274. Меликян, Татьяна. За Евразийский Союз пили простую воду : [о подписа-


нии лидерами России, Белорусии и Казахстана договора о создании нов. экон. орг. –
Евразийский Экономический Союз, 29 мая 2014, Астан, Казахстан] / Татьяна Меликян //
MK Kн World Weekly. – 2014. – 5-11 июня. – Р. 5.

3275. Спасских, Виктор. Шансы на рост российских инвестиций в Молдову ма-


лы : [интервью с дир. деп. развития интеграции Евразийск. экон. комис. В. Спасских] /
записал Виктор Сырбу // Панорама. – 2014. – 20 июня. – Р. 8.

3276. Через тернии – к ЕАЭС : [о создании Евразийского экономического союза,


29 мая 2014, Астан, Казахстан] // Коммерсант info. – 2014. – 13 июня. – Р. 10.

3277. Чешуев, Виссарион. Сотрудничество или колониальная зависимость? :


[экон. аспекты в контексте Соглашения об ассоциации Респ. Молдова с Европейским
Союзом : из выступления экон. эксперта на заседании "кругл. стола" по предвыбор.
платформе Партии Коммунистов Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии
для многонационального народа Молдовы. Способы освобождения захваченного госу-
дарства", 9 июня 2014, Орхей] / Виссарион Чешуев // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 13 июня. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 3410, 3419)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3278. Литовцева, Елена. Медицина на службе юстиции : [по материалам бесе-
ды с дир. Центра судеб. медицины при М-ва здравоохранения Ионом Кувшиновым] /
Елена Литовцева // MK Kн World Weekly. – 2014. – 12-18 июня – Р. 17.

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3279. Babenko, Oleg. Moldova şi respectarea drepturilor omului / Oleg Babenko //
Renaştere. – 2014. – 11 iun. – P. 3 ; Возрождение. – 2014. – 11 июня. – Р. 3.

3280. Conţiu, Mihai. Demnitatea şi decadenţa preşedinţilor. Petru Lucinschi, un mo-


del de ex-preşedinte / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 24 iun.

3281. Grecu, Viorica. În ce termene sunt obligate organele de stat să ne răspundă la


cereri? : [consultaţia avocatului] / Viorica Grecu // Vocea poporului. – 2014. – 20 iun. – P. 10.
– Idem în lb. rusă.

3282. Popa, Crina. Situaţia drepturilor omului în Moldova în anii 2012-2013 : [pe
marginea studiului "Drepturile omului în Moldova: retrospectiva anilor 2012-2013", realizat de
către Asoc. "Promo-LEX"] / Crina Popa // Dreptul. – 2014. – 27 iun. – P. 4.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3283. Puşcaş, Victor. Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova : 20 de ani de


la adoptarea Constituţiei / Victor Puşcaş // Săptămîna. – 2014. – 20, 27 iun. – P. 8-9.

3284. Seghin, Igor. "Regele de ciocolată" : [Petro Poroşenko, preşedintele Ucrainei] /


Igor Seghin // Comunistul. – 2014. – 5 iun. – P. 9.

3285. Tănase, Alexandru. Atitudinea europeană nu presupune distrugerea instituţii-


lor statului : [interviu cu A. Tănase, preşedintele Curţii Constituţionale a Rep. Moldova] //
Timpul. – 2014. – 6 iun. – P. 11.

3286. Ţurcanu, Mihail. Curtea Constituţională şi moralitatea publică moldovenească /


Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 11 iun. – P. 4.

3287. Untilă, Veaceslav. Cât va mai răbda preşedintele Timofti? : [pe marginea atri-
buţiilor preşedintelui Rep. Moldova] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 6 iun. – P. 9.

3288. Павловский, Станислав. Экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский: Реше-


ние Минюста по "Нашей партии" должно быть отменено : [об отказе в регистрации по-
лит. формирования "Наша партия" : интервью с экс-судьей Европ. суда по правам че-
ловека от Молдовы] / записал Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 27 июня. – Р.
8.
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
3289. Grecu, Viorica. Cum să procedez când contractul de înstrăinare a bunului cu
condiţia întreţinerii pe viaţă nu e respectat? : [consultaţia avocatului] / Viorica Grecu // Vocea
poporului. – 2014. – 27 iun. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


3290. Grecu, Viorica. Poate fi împărţită moştenirea lăsată prin testament doar unei
persoane? : [consultaţia avocatului] / Viorica Grecu // Vocea poporului. – 2014. – 13 iun. – P.
10. – Idem în lb. rusă.
347.7 Drept comercial
3291. Коваленко, Ирина. Отчет о борьбе с контрафактом и пиратством : [по
Нац. отчету о соблюдении прав интеллект. собственности в Респ. Молдова, 2013 : по
материалам беседы с генер. дир. Гос. Агентства по Интеллеkт. Собственности Респ.
Молдова Лилией Болокан, зам. министра внутр. дел Сергеем Дьякону, нач. отд. ин-
форм. технологий и расследования преступлений в обл. информатики Генер. прокура-
туры Вячеславом Солтан [et al.] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 27 июня. – Р. 19.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3292. Efrim, Oleg. Oleg Efrim: "Reforma justiţiei este o sarcină dificilă, dar nu impo-
sibilă" : [pe marginea discursului lui Oleg Efrim, ministrul Justiţiei, în cadrul Forumului Uniu-
nea Europeană – Rep. Moldova, 19-20 iun. 2014, Bălţi] /cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 25
iun. – P. 7.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3293. Micu, Victor. Judecătorii cer eliminarea corupţilor din sistem : interviu cu V. Mi-
cu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii / pentru conformitate: Victor Moşneag //
Ziarul de gardă. – 2014. – 19 iun. – P. 10-11.

3294. Warren, Jimmye. "Nimeni nu este mai presus de lege. Nu poţi să scapi de Jus-
tiţie fugind!" : [interviu cu J. Warren, procuror coord. la Biroul pentru dezvoltare externă, asis-
tenţă şi instruire a procurorilor al Dep. de Justiţie al SUA] / consemnare: Ionel Stoica // Eve-
nimentul zilei. – 2014. – 17 iun. – P. 10.

3295. Лейчу, Георгий. Косметические моменты реформ прокуратуры : [из вы-


ступления экс-прокурора на заседании "кругл. стола" по предвыбор. платформе Партии
Коммунистов Респ. Молдова по теме "Демократические гарантии для многонациональ-
ного народа Молдовы. Способы освобождения захваченного государства", 2 июня
2014, Комрат] / Георгий Лейчу // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 6
июня. – Р. 3.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
3296. Modul de acordare şi plată a concediului suplimentar pentru unele cate-
gorii de persoane : [consultaţia juristului] // Dreptul. – 2014. – 27 iun. – P. 6.

3297. Moldovanu, Ion. Perioada estivală, preferată de angajaţi pentru a merge în


concediul de odihnă : [pe marginea discuţiei cu Serghei Cebotari, specialist principal în Dep.
protecţie social-economică al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / Ion Moldovanu
// Vocea poporului. – 2014. – 6 iun. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3298. A moştenit datorii de la comunişti, dar a readus Bălceana la viaţă : [pe
marginea discuţiei cu Iurie Pasat, primarul satului Bălceana, raionul Hânceşti] / cor. ziarului //
Stejarul. – 2014. – 25 iun. – P. 14.

3299. Chirtoacă, Dorin. "Când m-a făcut PLDM primar?" : interviu cu D. Chirtoacă,
primarul gen. al mun. Chişinău / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 20 iun. – P. 8.
3300. Moroşanu, Andrei. Clar adânc de irişi : [despre Eufrosinia Creţu, preşedintele
raionului Leova] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 2.

3301. Moşneag, Victor. (Anti)Corupţia din sistemul public : [pe marginea monitorizării
politicilor anticorupţie în cadrul autorităţilor publ. centrale de către Transparency International-
Moldova şi Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei] / Victor Moşneag // Ziarul de gardă. –
2014. – 19 iun. – P. 18.

3302. Primarul care poartă cu cinste numele localităţii : [Ion Cărpineanu, primarul
comunei Cărpineni, raionul Hânceşti] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 4 iun. – P. 13.

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3303. Recean, Dorin. Dorin Recean: "Când politicul nu se implică, poliţiştii se com-
portă corect" : [interviu cu ministrul Afacerilor Interne] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 4 iun.
– P. 14-15.

3304. Rotaru, Vitalie. Euro-optimsitul de la Criuleni : [pe marginea discuţiei cu Vitalie


Rotaru, preşedintele Consiliului raional Criuleni] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 4 iun. – P.
8-9.

3305. Квасюк, Георгий. Актуальность реформы. В основном – за! : [в системе


М-ва внутр. дел] / Георгий Квасюк, Николай Белый // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 20 июня. – Р. 15.

3306. Кетрарь, Вадим. Агентство по безопасности пищевых продуктов работает


в "ручном режиме" : [по иатериалам беседы с генер. дир. Нац. агентства по безопасно-
сти пищев. продуктов Ионом Сулла] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 13 июня. – Р. 22.

3307. Мушук, Эдуард. "40 городов" и "Молдавское село" : [выступление депута-


та Парламента Респ. Молдова на "кругл. столе" в рамках публ. обсуждения проекта
предвыбор. платформы Партии коммунистов Респ. Молдова по теме "От деградации к
развитию. Комплексный план модернизации Молдовы", 16 июня 2014, Кишинэу] / Эду-
ард Мушук // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 20 июня. – Р. 10.

3308. Таран, Ангелина. Основания для проверок будут объективнее : [по мате-
риалам беседы с нач. Гос. инспекции по надзору над алкогольной продукцией Андреем
Гуриным] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 20
июня. – Р. 23.
(Vezi de asemenea Nr 3046, 3313)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3309. Macovei, Ion. Care sunt achiziţiile Armatei Naţionale? / Ion Macovei // Timpul.
– 2014. – 20 iun. – P. 12.

3310. Untilă, Veaceslav. Renunţarea la serviciul militar obligatoriu : [pe marginea ini-
ţiativelor legislative ale Partidului Liberal din Moldova privind anularea obligativităţii satisface-
rii serviciului militar de către cetăţeni] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 13 iun. – P. 9.

3311. Донцул, Владимир. Владимир Донцул: "Офицеры Молдовы – с народом"


: интервью с председателем Союза ветеранов Вооруженных сил Респ. Молдова / ин-
тервью взял Валерий Стрелков // Коммунист. – 2014. – 12 июня. – Р. 6-7.

3312. Млечин, Леонид. В чем преступление маршала Жукова? : [о полководче-


ских методах маршала России Георгия Жукова] / Леонид Млечин // MK Kн World Weekly.
– 2014. – 26 июня-2 июля – Р. 7.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3313. Jîmbei, Maria. Pentru multe familii, ajutorul social este un colac de salvare : in-
terviu cu M. Jîmbei, vicepreşedinte al raionului Dubăsari / consemnare: Natalia Hadârcă //
Vocea poporului. – 2014. – 13 iun. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

3314. Moldovanu, Ion. Legislaţia privind ajutorul social, în proces de modificare : [pe
marginea discursului lui Oleg Bercari, şef adjunct al Dir. politici de asistenţă socială a Min.
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în cadrul şedinţei Clubului jurnaliştilor de investigaţie] /
Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 20 iun. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

3315. Popa, Cristina. 116111 – Servicii de asistenţă socială gratuită pentru copiii
aflaţi în dificultate : [despre acordul publ.- privat al Centrului Intern. pentru Protecţia şi Promo-
varea Drepturilor Femeii "La Strada" şi Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei] / Cristina
Popa // Dreptul. – 2014. – 6 iun. – P. 4.

3316. Балмош, Галина. Прощай, советский стаж! : [об изм. в пенсион. системе :
интервью с депутатом Парламента Респ. Молдова Г. Балмош] / записала Марина Тимо-
тин // Молдавские ведомости. – 2014. – 17 июня.
(Vezi de asemenea Nr 3067)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3317. Bolboceanu, Aglaida. "M-a pasionat întotdeauna ştiinţa care explică tainele
sufletului" : interviu cu A. Bolboceanu, prof. cercetător la Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei] // Uni-
vers pedagogic pro. – 2014. – 19 iun. – P. 3.

3318. Bucun, Nicolae. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: vocaţie de prestigiu a învă-
ţământului... / Nicolae Bucun, Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2014. – 19 iun. – P. 6.

3319. Curtescu-Marinciuc, Tamara. ALTAIR, şcoala unde activităţile încep odată cu


vacanţa : [pe marginea activităţii Şcolii de Vară ALTAIR-2014, mun. Chişinău] / Tamara Cur-
tescu-Marinciuc, Lucia Argint-Căldare, Violeta Popovici-Bujor // Univers pedagogic pro. –
2014. – 26 iun. – P. 6.

3320. Guţu, Vladimir. "În procesul dezvoltării curriculare trebuie să respectăm conti-
nuitatea şi coerenţa ca principii de bază ale reformei" : interviu cu V. Guţu, dr. habilitat //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 26 iun. – P. 3.

3321. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Voi sunteţi viitorul Republicii Moldova" : mesajul
prim-ministrului Rep. Moldova dedicat "Ultimului sunet" din inst. de învăţământ preuniversitar
// Stejarul. – 2014. – 4 iun. – P. 6.

3322. Lupuşor, Tamara. Parcurs educaţional Bologna-Moldova. Carenţe la dimensi-


unea socială / Tamara Lupuşor // Făclia. – 2014. – 20 iun. – P. 1. – (Supl. "Lumina" ; Nr 5).

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3323. Manolescu, Nicolae. Citiţi, băieţi, citiţi! : [rolul educaţional al lecturii: art. criticu-
lui literar român] / Nicolae Manolescu // Făclia. – 2014. – 6 iun. – P. 7.

3324. Mândâcanu, Virgil. Învăţământul împotmolit în intelectualismul gol al testelor /


Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 20 iun. – P. 3.

3325. Moşin, Octavian. Pentru armonia dintre ştiinţă, credinţă şi cultura comporta-
mentului uman : [dialog cu preotul O. Moşin] / interlocutor: Virgil Mândâcanu // Literatura şi
arta. – 2014. – 26 iun. – P. 2.

3326. Moşin, Octavian. Revenind la educaţia creştină / Octavian Moşin // Literatura


şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 2.

3327. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "Toţi copiii trebuie să beneficieze de ser-
vicii de calitate" : [interviu acordat Agenţiei "Moldpres" de către vicepreşedintele Parlamentu-
lui Rep. Moldova] // Stejarul. – 2014. – 4 iun. – P. 11.

3328. Pogor, Eugenia. Cum susţineau Bacalaureatul basarabenii în România Mare :


[pe marginea discuţiei cu Maria Tetiuhin, muzeograf la Muzeul Pedagogic Republican] / Eu-
genia Pogor // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 iun. – P. 5.

3329. Sandu, Maia. Discursul ministrului Educaţiei, Maia Sandu, la Întâlnirea Extinsă
a Consorţiului Universităţilor / Maia Sandu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 26 iun. – P. 1.

3330. Sandu, Maia. Maia Sandu: "Avem obligaţia de a susţine copiii pe calea învăţă-
rii" : [mesajul ministrului Educaţiei cu prilejul susţinerii examenelor de BAC] // Stejarul. – 2014.
– 4 iun. – P. 16.

3331. Sandu, Maia. Mesajul ministrului Educaţiei, Maia Sandu, la începutul sesiunii
de bacalaureat 2014 / Maia Sandu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 5 iun. – P. 1.

3332. Аблисимова, Марина. Директору школы больше не нужно быть педаго-


гом – достаточно быть членом партии : [о проекте Кодекса об образовании : по поводу
беседы с председателем Профсоюза работников образования Думитру Ивановым] /
Марина Аблисимова // Молдавские ведомости. – 2014. – 6 июня. – Р. 3.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3333. Ghicov, Adrian. Înspre text, împreună cu textul şi graţie textului, un comporta-
ment protextual al elevului? / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2014. – 26 iun. – P.
7.

3334. Ghicov, Adrian. Motivul şi simbolul în spaţiul textului liric: de la fiinţa poeziei la
fiinţa elevului : [în sprijinul procesului de predare] / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. –
2014. – 12 iun. – P. 3.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3335. Ornea, Liviu. Matematica în şcoală : [pe marginea importanţei studiului mate-
maticii în şcoală : sursa: http://adevarul.ro] / Liviu Ornea // Făclia. – 2014. – 13 iun. – P. 16.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3336. Achiri, Ion. Examenul în Republica Moldova: sărbătoare sau ...? / Ion Achiri //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 12 iun. – P. 5.

3337. Baban, Valeriu. Direcţia Învăţământ Cahul: instituţie de înaltă prestanţă educa-
tivă / Valeriu Baban // Univers pedagogic pro. – 2014. – 19 iun. – P. 4-5.

3338. Belâi, Liviu. Veniţi de luaţi lumină... la Liceul Teoretic "Mircea Eliade" : [din
mun. Chişinău] / Liviu Belâi // Făclia. – 2014. – 6 iun. – P. 10-11.

3339. Bendas, Mihai. Caleidoscop de realizări la fine de an în Liceul Teoretic "Mihail


Kogălniceanu" : [din mun. Chişinău] / Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 6 iun. – P. 4.

3340. Ciubotaru, Mircea. O promotoare a eleganţei, relevanţei şi calităţii : [despre


Zinaida Mocanu, dir. Şcolii Medii din satul Obreja-Veche, raionul Făleşti] / Mircea Ciubotaru //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 26 iun. – P. 4-5.

3341. Dabija, Nicolae. Portret de profesor : [Petru Râmbu, pedagog, luptător pentru
identitatea naţ.] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 1.

3342. Ghicov, Adrian. Starea de spirit a eului liric, o atitudine a elevului care înţelege
textul? : [în sprijinul construirii răspunsului în scris la testul de evaluare] / Adrian Ghicov //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 5 iun. – P. 3.

3343. LT "Mihai Eminescu" din Anenii Noi: instituţie eco înveşmântată de lumi-
nă şi performanţe // Făclia. – 2014. – 20 iun. – P. 4-5. – Conţine : "Ne iubim Liceul şi de aici
începe totul" : [pe marginea discuţiei cu Victoria Borisov, dir. Liceului] ; Excelenţă în stil eco-
logic / Nadejda Popa ; Un colac de salvare întru odihnă / Iulia Dormenco.

3344. Mândâcanu, Virgil. Ce facem cu pedagogii lipsiţi de vocaţie? / Virgil


Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 6 iun. – P. 2.

3345. Pulbere, Aliona. Aliona Pulbere : "Trebuie să ne gândim azi la perspectiva ab-
solventului de mâine" : [pe marginea discuţiei cu dir. Liceului Teoretic "Mihail Bârcă" din co-
muna Mileştii Mici, raionul Ialoveni] / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2014. – 6 iun.
– P. 8-9.

3346. Raileanu, Gheorghe. Implementarea Proiectului "Educaţie de calitate în mediul


rural din R. Moldova" în Gimnaziul "Grigore Vieru", Coştangalia, Cantemir / Gheorghe
Raileanu // Făclia. – 2014. – 27 iun. – P. 6.

3347. Râmbu, Petru. Cântă baştina lui Alexei Mateevici : [fragm. din cartea "În adân-
cul inimii"] / Petru Râmbu // Literatura şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 7.

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3348. Roşca, Ion. "Floarea Neamului" creşte la Sângerei : [despre activitatea Centru-
lui Metodic raional al Dir. Educaţie din raionul Sângerei] / Ion Roşca // Făclia. – 2014. – 20
iun. – P. 9.

3349. Saviuc, Aliona. Preocupări didactice la Făleşti : [pe marginea activităţii Dir.
Gen. Învăţământ, Tineret şi Sport din raionul Făleşti] / Aliona Saviuc // Univers pedagogic pro.
– 2014. – 26 iun. – P. 4-5.

3350. Stoica, Valentina. E nevoie să schimbăm modalitatea de predare : [pe margi-


nea dialogului Maiei Sandu, ministrul Educaţiei, şi Iurie Cristea, dir. Liceului Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, cu jurnalista Tatiana Fişer de la postul Radio Moldova1] / Valentina Stoica // Făclia.
– 2014. – 6 iun. – P. 1.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3351. Vasilos, Victoria. Mereu alături de sufletul copiilor : [Lidia Pogor, învăţătoare
de clasele primare din satul Hîjdieni, raionul Glodeni] / Victoria Vasilos // Făclia. – 2014. – 27
iun. – P. 4.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


3352. David, Sorina. Copiii moldoveni cu autism, internaţi în instituţii psihiatrice şi
sedaţi cu medicamente pentru schizofrenie şi alte boli mintale : [pe marginea discuţiei cu
Galina Pirojanschi, medic-psihiatru la Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale din
Orhei, Sabina Negru, analist comportamental la Centrul de Resurse şi Abilitate pentru copiii
cu autism, şi Maria Calac, medic pediatru acreditat în diagnosticarea autismului conform
testului ADOS] / Sorina David // Flux. – 2014. – 27 iun. – P. 7.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
3353. Bortă, Mihai. Şcoala de Arte Plastice din Nisporeni la 40 de ani / Mihai Bortă //
Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 8.

3354. Ciucium, Ion. Şcoala profesională e pe cale să atingă standarde europene :


[Şcoala Profesională nr. 7 din mun. Chişinău] / Ion Ciucium // Făclia. – 2014. – 20 iun. – P. 6.

3355. Colegiul de Ecologie – instituţie ce formează specialişti valoroşi pentru


comunitate : [despre echipa managerială şi activitatea Colegiului de Ecologie din mun. Chi-
şinău] // Făclia. – 2014. – 13 iun. – P. 1, 4-5.

3356. Dobândă, Viorica. Liceul Profesional nr. 1: atelier de formare a profesioniştilor


: [interviu cu V. Dobândă, dir. Liceului Profesional nr. 1 din mun. Chişinău] / pagini realizate
de Raia Rogac // Făclia. – 2014. – 13 iun. – P. 12-13.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3357. Pasiune şi dăruire : [60 de ani de la naşterea lui Iurie Jemna, dir. Colegiului
Politehnic din mun. Bălţi] / corpul didactic al Colegiului Politehnic din mun. Bălţi // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 12 iun. – P. 6.

3358. Patru decenii în beneficiul societăţii : [40 de ani de la fondarea Şcolii Profe-
sionale nr. 4 din mun. Chişinău : pe marginea discuţiei cu Victor Ostaşov, dir. şcolii] / pagini
realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2014. – 13 iun. – P. 8-10.

3359. Raileanu, A. La cota unui important bilanţ : [40 de ani de la fondarea Şcolii Pro-
fesionale nr. 4 din mun. Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 12 iun. –
P. 2.

3360. Raileanu, Anatol. Un secol şi ceva de lumină cărturărească : [Şcoala de Mese-


rii nr. 8 din satul Todireşti, raionul Anenii Noi] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. –
2014. – 5 iun. – P. 4.

3361. Relaţiile de colaborare – avantaj reciproc. Teoria performanţei în Colegiul


Tehnologic din capitală: [pe marginea discuţiei cu Vladimir Donici, dir. al Colegiului Tehnolo-
gic din mun. Chişinău, şi Vladimir Gondiu] // Făclia. – 2014. – 27 iun. – P. 15.

3362. Şcoala de Meserii Bubuieci: trepte în urcuş : [mun. Chişinău] / pagini realiza-
te de Vlad Ciobanu // Făclia. – 2014. – 27 iun. – P. 8-9.

3363. Şcoala Profesională Hânceşti – în rezonanţă cu progresul şi strategiile


moderne / pagină realizată de Elena Vorotneac // Făclia. – 2014. – 27 iun. – P. 7.

3364. Устюгова, Наталья. В Профессиональной Школе г. Кэушень строят буду-


щее : [по материалам беседы с дир. школы Виталием Негура] / Наталья Устюгова //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 13 июня. – Р. 14.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3365. Ababii, Ion. Promotor al sănătăţii publice : [Valeriu Chicu, prorector la Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul. – 2014. – 20 iun.
– P. 21.

3366. Conţiu, Mihai. Cel mai modern Centru Universitar de Simulare în Instruirea
Medicală din Sud-Estul Europei : [inaugurat în cadrul Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu" cu suportul financiar al Uniunii Europene] / Mihai Conţiu // Moldova
suverană. – 2014. – 26 iun.

3367. Ludmila Cobzari: o Doamnă, o Facultate, un Destin : [50 de ani de la naşte-


rea decanului Fac. de Finanţe a Acad. de Studii Economice] / decanatul Fac. Finanţe, Cate-
dra "Finanţe şi asigurări", Catedra "Bănci şi activitatea bancară" [et al.] // Făclia. – 2014. – 13
iun. – P. 1, 3.

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3368. Mătcaş, Nicolae. Învingătorul : Dionis Lica, prof. univ., la 80 de ani / Nicolae
Mătcaş // Făclia. – 2014. – 20 iun. – P. 8.

3369. Mândâcanu, Virgil. Ce facem cu studenţii lipsiţi de vocaţie? : [despre studenţii


care îşi fac studiile la fac. de profil ped.] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 13 iun. – P. 2.

3370. Profesorul universitar Dionisie Lica la 80 de ani : [cercetător-matematician] /


Mitrofan Ciobanu, Petru Soltan, Gheorghe Căpăţână [et al.] // Literatura şi arta. – 2014. – 26
iun. – P. 7.

3371. Rotaru, Tatiana. Modelarea sistemului de gîndire prin doctorat : [despre atribu-
irea diplomelor de doctor habilitat şi doctor în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi
Atestare] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2014. – 5 iun.

3372. Rusu, Tudor. Grigore Belostecinic, noul preşedinte al Consiliului Rectorilor :


[rectorul Acad. de Studii Econ. din Moldova] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 20 iun. – P. 1,
3.
(Vezi de asemenea Nr 3395, 3439)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3373. Gologot, Corina. 2. Bocitoarele – pe cale de dispariţie : [în satele din Bucovi-
na] / Corina Gologot, Anca Scutelnicu // Săptămîna. – 2014. – 6 iun. – P. 3. – Art. 1: 30 mai.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3374. Duşciac, Dorin. "Avem nevoie de expertiză, de tehnologii şi de multă luciditate
în aplicarea acestor tehnologii în RM" : interviu cu D. Duşciac, viceministru al Mediului / inter-
viu realizat de Nadine Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 iun. – P. 10.

3375. Muşat, Nelu. Sahara... din noi : [pe marginea deşertificării ca rezultat al distru-
gerii pământului] / Nelu Muşat // Natura. – 2014. – Iun. (Nr 6). – P. 3.

3376. Scobioală, Elena. De la mediu trebuie să înceapă toate : [pe marginea lucrări-
lor conf. "Participarea publicului la luarea deciziilor de mediu la nivel local şi regional – reali-
tăţi şi perspective", dedicată Convenţiei Aarhus, 18 iun. 2014, Glodeni] / Elena Scobioală //
Natura. – 2014. – Iun. (Nr 6). – P. 4.

3377. Чегаровская, Любовь. Укротить Бык не так просто : [о благоустройстве


реки Бык : по поводу дискуссии с нач. упр. капит. стр-ва примэрии мун. Кишинэу Рома-
ном Софрони и председателем террит. агентства Кишинэу Эколог. движения Молдовы
Владимиром Гараба] / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 20 июня. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3343)

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

51 MATEMATICĂ
(Vezi Nr 3370)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
3378. Lupaşcu, Tudor. Femeia care ştie să înnobileze moleculele : [omagiu pentru
Aculina Arîcu, vicedir. şt. al Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Tudor Lupaşcu //
Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 3.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
3379. Dabija, Nicolae. Medic de la Dumnezeu : [in memoriam lui Timofei Moşneaga,
dir. al Spitalului Clinic Republ.] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 8.

3380. Liliana Palihovici îşi exprimă recunoştinţa faţă de lucrătorii medicali : [pe
marginea mesajului de felicitare al vicepreşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova
cu prilejul Zilei lucrătorului medical] // Stejarul. – 2014. – 18 iun. – P. 11.

3381. Parasca, Vasile. "Avem un colectiv înţelept, profesionist, responsabil şi extrem


de unit" : Interviu cu V. Parasca, dir. general al Spitalului clinic al Min. Sănătăţii / cor. ziarului
// Săptămîna. – 2014. – 6 iun. – P. 6.

3382. Scutelnic, Vasile. "Nufărul Alb", o staţiune balneară "de aur" a ţării : [pe margi-
nea discuţiei cu Vasile Scutelnic, dir. Sanatoriului din oraşul Cahul] / pagină realizată de Ion
Moldovanu ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2014. – 13 iun. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

3383. Timofei Moşneaga : [medic-şef de onoare al Spitalului Clinic Republ. (1932-


2014) : necrolog] // Moldova suverană. – 2014. – 4 iun. – Au semnat: Nicolae Timofti, Igor
Corman, Iurie Leancă [et al.].

3384. Антонович, Татьяна. Здравоохранение в цифрах : [по данным Нац. цен-


тра менеджмента в здравоохранении] / Татьяна Антонович // Экономическое обозрение
"Логос-пресс". – 2014. – 6 июня. – Р. 25.

3385. Доменти, Оксана. Соглашение с ЕС, как угроза здоровью нации : [аспекты
здравоохранения в контексте Соглашения об ассоциации Респ. Молдова с Европей-
ским Союзом : из выступления депутата Парламента Респ. Молдова на заседании
"кругл. стола" по предвыбор. платформе Партии Коммунистов Респ. Молдова по теме
"Демократические гарантии для многонационального народа Молдовы. Способы осво-
бождения захваченного государства", 9 июня 2014, Орхей] / Оксана Доменти // Незави-
симая газета = Moldova independentă. – 2014. – 13 июня. – Р. 6.

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3386. Скворцова, Людмила. Людмила Скворцова: "С "EUROLAB" можно жить


дольше и больше!" : [беседа с дир. мед. центра "EUROLAB"] / подготовила Людмила
Шимановская // Молдавские ведомости. – 2014. – 13 июня. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3366)

616 Patologie. Medicină clinică


616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
3387. Calangiu, Dragoş. "Doar 30% din adulţii români mai au toţi dinţii naturali" : [in-
terviu cu D. Calangiu, specialist în Implantologie şi estetică dentară în cadrul Clinicii Dent
Estet din Bucureşti] / consemnare: Natalia Gociu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 30
iun. – P. 12-13.

3388. Цуркану, Геннадий. Бумаков и Лазэр – главные враги зубов молдаван : [о


стоматол. услугах в Респ. Молдова : интервью с Г. Цуркану, представителем нац. сове-
та по участию] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 27 июня.
– Р. 1, 4.
616.8 Neuropatologie. Neurologie
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze
3389. Trasgenderismul – o nouă maladie occidentală : [material prezentat de Ali-
anţa Familiilor din România : sursa www.alianta-familiilor.ro] // Flux. – 2014. – 20 iun. – P. 7.

3390. Драгунов, Юрий. Юрий Драгунов: "Обращение к врачу – революционная


ситуация для зависимого человека" : [интервью с вице-президентом Aльянса психоте-
рапевтов Молдовы] / записала Людмила Шимановская // Молдавские ведомости. –
2014. – 13 июня. – Р. 9.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
3391. Scutaru, Tatiana. Neurochirurgul "francez" revenit acasă : [pe marginea discu-
ţiei cu Alexandru Şumleanschi, medic neurochirurg la Spitalul Clinic Republican] / Tatiana
Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 27 iun. – P. 11.

3392. Vladimir Hotineanu ajută PLDM să vindece societatea : [pe marginea discu-
ţiei cu V. Hotineanu, chirurg] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 25 iun. – P. 8-9.
3393. Шавга, Николай. Хирургия будущего в Молдове уже сегодня : [интервью с
ортопедом-травматологом Н. Шавга] / записала Елена Литовцева // MK Kн World
Weekly. – 2014. – 5-11 июня. – Р. 18.

618 Ginecologie. Obstetrică


3394. Eugen Gladun : (27.04.1936 – 31.05.2014) : [dir. al Inst. de Cercetări Ştiinţifice
în domeniul Ocrotirii Sănătăţii mamei şi Copilului în anii 1988-2003 : necrolog] // Literatura şi
arta. – 2014. – 5 iun. – P. 8. – Au semnat: Nicolae Timofti, Igor Corman, Iurie Leancă [et al.].

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3395. In memoriam Eugen Gladun : [fondator al Inst. de Cercetări Şt. în domeniul


Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, prof. univ. : necrolog (1936-2014)] / Biroul Senatuluil
USMF "Nicolae Testemiţanu" // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 3 iun. – P. 13.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
3396. Vasilcov, Vlad. Parteneriat Public-Privat în domeniul energiei din biomasă, so-
luţie câştigătoare pentru toţi : [pe marginea discuţiei cu Eufrosinia Greţu, preşedintele raionu-
lui Leova, şi Valeriu Pleşca, dir. companiei Green-Fram SRL] / Vlad Vasilcov // Economist. –
2014. – 4 iun. – P. 8.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3397. Ursu, Maria. Moldovagaz garantează calitatea gazelor livrate consumatorilor
din Găgăuzia : [pe marginea discuţiei cu Oleg Caichi, dir. SRL Gagauz-gaz, Nicolae Novacili,
resp. de evidenţa gazelor la SRL Gagauz-gaz, şi Dumitru Muntean, şeful Laboratorului de
testare chimică al într. Moldova-transgaz] / Maria Ursu // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. –
4 iun. – P. 7.

3398. Полтавченко, Алла. Алла Полтавченко: "В наших домах реально устано-
вить поквартирные теплосчетчики" : [интервью с администратором кишин. ассоц. вла-
дельцев приватизир. квартир] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. –
2014. – 10 июня.

3399. Шимановская, Марина. Gas Natural Fenosa: энергоэффективность – наш


приоритет : [по материалам беседы со специалистом Gas Natural Fenosa Ириной Гуцу] /
Марина Шимановская // Молдавские ведомости. – 2014. – 13 июня. – Р. 9.

3400. Шимановская, Марина. "Орхей-газ": четкие цели, ощутимые результаты :


[по материалам беседы с дир. предприятия "Орхей-газ" Петром Бикир, нач. отд. учета
природ. газа и менеджером интегриров. системы качества Мариной Дарьевой, дир.
филиала "Орхей-газ" Владимиром Загороднюк [et al.] / Марина Шимановская // Молдав-
ские ведомости. – 2014. – 13 июня. – Р. 3.

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.7 Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică
3401. Ungureanu, Ionuţ Cristian. Traian Vuia, avocatul care nu a renunţat nici o cli-
pă la visul său adevărat – zborul : [Traian Vuia, inventator român, pionier al aviaţiei (1872-
1950) : art. preluat din Historia.ro] / Ionuţ Cristian Ungureanu // Moldova suverană. – 2014. –
3 iun.

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
3402. Colesnic, Iurie. Un agronom din alte vremi : [Victor Ghimpu (1896-1952)] / Iu-
rie Colesnic // Florile dalbe. – 2014. – 19 iun. – P. 15.

3403. Micu, Vasile. Agricultura – speranţa renaşterii şi dăinuirii noastre (1) / Vasile
Micu // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 5.

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor


3404. Moroşanu, Andrei. Spicele de dor se înfioară : [despre Nicolae Moraru, preşe-
dintele soc. agricole "Roşiori-Lux" din Chişcăreni, raionul Sângerei] / Andrei Moroşanu //
Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 6.

3405. Фонд HEKS Moldova – партнер ответственных фермеров : [по мате-


риалам беседы с дир. аграр. проекта HEKS Moldova Вероникой Казаку, менеджером
аграр. проекта HEKS Moldova Октавианом Олару, председателем Ассоц. производите-
лей и экспортеров винограда стол. сортов р-на Кахул Петром Миховым [et al.] / cor.
ziarului // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 6 июня. – Р. 9.
(Vezi de asemenea Nr 3238)

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
3406. Лещенко, Олег. Олег Лещенко: "Без хорошего молока не сделать хороший
молочный продукт" : [интервью с дир. компании Lapmol, Călăraş] // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2014. – 20 июня. – Р. 16.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


3407. Albot, Nata. Nata Albot: "Inima mea este acolo unde mi-e bine" : [interviu cu
jurnalista TV, stabilită în Canada] / consemnare: Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. –
6 iun. – P. 25.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


3408. Borzin, Aurelia. Vinea vine la Chişinău : [colecţia de poeţi basarabeni la Ed.
"Vinea" din Bucureşti] / Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 13 iun. – P. 19.

3409. Vidraşcu, Anatol. Grupul Editorial Litera lansează: "O bibliotecă cum nu a mai
fost în istoria tipăriturilor româneşti" : [interviu cu A. Vidraşcu, dir. Grupului Editorial Litera] /
consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 13 iun. – P. 11.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


3410. Kallas, Siim. "Calitatea drumurilor nu poate fi schimbată peste noapte" : [inter-
viu cu S. Kallas, Comisarul european pentru Transporturi] / consemnare: Victoria Dodon //
Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 23 iun. – P. 7.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


3411. Доготарь, Валентин. Валентин Доготарь: "Железная дорога Молдовы"
превращается в черную дыру : [интервью с председателем Ассоц. менеджеров Респ.
Молдова] / записал Сергей Моисеев // Панорама. – 2014. – 13 июня. – Р. 8.

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


3412. Panţir, Cristian. Sfaturi utile pentru antreprenori care fac angajări în acest an /
Cristian Panţir // Economist. – 2014. – 11 iun. – P. 10.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


3413. Televiziunea ca instrument de propagandă într-un război informaţional :
[pe marginea "Raportului de monitorizare a instituţiilor mass-media privind prezentarea su-
biectelor de interes public major" / Asoc. Presei Independente] // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 20 iun. – P. 11. – (Supl. Activ. "Pagină împotriva manipulării informaţionale prin intermediul
mass-media" ; Nr 2).

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
3414. Vlas, Vlad. Noi strategii şi vechi nostalgii : [domeniul Cricova : pe marginea
discuţiei cu Valeriu Mihăluţă, economist-şef] / Vlad Vlas // Timpul. – 2014. – 20 iun. – P. 22.

3415. Таран, Ангелина. У аргентинских вин есть преимущество... : [по материа-


лам беседы с зам. министра сельск. хоз-ва и пищ. пром-сти Георгием Габери] / Ангели-
на Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 13 июня. – Р. 23.

663.6/.8 Apă pentru băuturi şi alte utilizări industriale. Ape minerale. Ape medicinale. Gheaţă
alimentară
3416. Coca-Cola, 20 de ani în Republica Moldova! / cor. ziarului // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 27 iun. – P. 7.

3417. Некифор, Траян. Траян Некифор: "И через 20 лет рынок прохладитель-
ных напитков Молдовы остается очень привлекательным и перспективным для Coca-
Cola" : [по материалам беседы с генер. дир. Coca Cola Îmbuteliere Chişinău] // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 20 июня. – Р. 9.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


(Vezi Nr 3245)

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textilă
3418. Ciuvaga, Natalia. Industria confecţiilor îşi revine cu greu din criză / Natalia
Ciuvaga // Economist. – 2014. – 11 iun. – P. 7.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


3419. Барбарош, Елена. Молдавская марка под итальянским небом : [по
материалам беседы с генер. дир. молдо-итал. предприятия ООО "Marthatex" из
Фэлешть Людмилой Гуцуляк] / Елена Барбарош // MK Kн World Weekly. – 2014. – 5-11
июня. – Р. 19.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor


3420. Verstiuc, Valeriu. "Moldova are nevoie de un program naţional de regenerare
a fondului de locuinţe" : Interviu cu V. Verstiuc, dir. Serviciului de Stat pentru Verificarea şi
Expertizarea Proiectelor şi a Construcţiilor / consemnare: Constantin Olteanu // Săptămîna. –
2014. – 6 iun. – P. 10.

3421. Менюк, Николай. Новый строительный кодекс обяжет местные власти


обновить старые здания : [по материалам беседы с зам. министра регион. развития и
стр-ва Анатолием Золотковым] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 20
июня. – Р. 4.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
3422. Darie, Marcel. "Haosul arhitectural" din municipiul Chişinău trebuie oprit! : [in-
terviu cu M. Darie, preşedintele org. neguvernamentale "ProChişinău"] // Economist. – 2014.
– 18 iun. – P. 9.

3423. Dimineţ-Bejan, Viorica. Republica Moldova va avea un Cod al urbanismului şi


al construcţiilor : [pe marginea proiectului de lege] / Viorica Dimineţ-Bejan // Economist. –
2014. – 11 iun. – P. 2.

3424. Глазова, Татьяна. Градостроительному кодексу нужен механизм : [по ма-


териалам "кругл. стола", посвящ. обсуждению проекта Градостроительного кодекса,
июнь 2014, Кишинэу] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 13 июня. – Р. 12.

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

72 ARHITECTURĂ
3425. Глазова, Татьяна. Здание Губернского управления будет отреставриро-
вано : [по материалам беседы с архитектором проекта реставрации ист. здания из мун.
Кишинэу Виталием Адомница] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 27 июня. – Р. 12.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
3426. Beghiu, Tatiana. Elena Sturza "deznoadă" tainele aţelor încâlcite : [meşteriţă
în tehnica String Art] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2014. – 26 iun. – P. 14.

3427. Corobceanu, Svetlana. Meşteriţa de la Gordineşti : [pe marginea discuţiei cu


Valentina Guţu, meşter popular specializat în coaserea iilor şi costumelor naţ., din satul Gor-
dineştii Noi, raionul Edineţ] / Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 10 iun. –
P. 3.
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
3428. Brăila, Pavel. Arta cu zăpada din borcan şi sarmalele din tren : interviu cu P.
Brăila, artist vizual / pentru conformitate: Alina Radu // Ziarul de gardă. – 2014. – 12 iun. – P.
10-11.

3429. Ciobanu, Raisa. Dimensiunea Igor Vieru : [pe marginea creaţiei pictorului
(1923-1988)] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 1.

3430. Colesnic, Iurie. Aburul amintirii, sau Chişinăul la 1887-1888... : [pe marginea
amintirilor lui Mistislav Dobujinski, artist plastic (1875-1957)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014.
– 27 iun. – P. 19.

3431. Dragneva, Lilia. Arta, valoare în sine sau instrument? : [pe marginea proiectu-
lui "Arta ca instrument al schimbărilor sociale", iniţiat de Galeria Arsenal din Bialystok, Polonia
: interviu cu L. Dragneva, dir. Centrului pentru Artă Contemporană KSAK din Chişinău] / inter-
viu realizat de Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 13 iun. – P. 18.

3432. Maniu, Nicolae. Nicolae Maniu, cel mai scump pictor român: "Cel mult am
vândut un tablou cu 100.000 de dolari" : [interviu cu pictorul român, stabilit în Franţa] / con-
semnare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei. – 2014. – 12 iun. – P. 11.

3433. Mudrea, Andrei. Taina şoaptelor cereşti : [despre creaţia pictoriţei Maria
Mardare-Fusu] / Andrei Mudrea // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 6.

3434. Ţăruş, Mihai. "Mama citeşte Biblia în fiecare seară" : interviu cu M. Ţăruş, pic-
tor, Chişinău, Sankt-Petersburg : [despre creaţia sa] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 6 iun. – P. 8.

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3435. Vieru, Maria. Amintiri din Horodişte : (Confesiunile soţiei pictorului Igor Vieru) /
Maria Vieru // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3353)

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


3436. Ochievschi, Dumitru. "Vreau să tind spre perfecţiune" : [interviu cu D.
Ochievschi, fotograf] / consemnare: Valeria Botnaru // Flux. – 2014. – 13 iun. – P. 16.

78 MUZICĂ
3437. Belicov, Serafim. Ce-am fi fost... fără Ştefan Petrache? : [65 de ani de la naş-
terea interpretului de muzică uşoară] / Serafim Belicov // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. –
P. 6.

3438. Borzin, Aurelia. Femeia care construieşte punţi culturale Italia – Moldova : [pe
marginea discuţiei cu Ana Rurac, preşedinta Com. organizatoric al Concursului Intern. al
Tinerilor Pianişti "Moldova – Italia", iun. 2014] / Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 27
iun. – P. 19.

3439. Cosumov, Marina. Ion Gagim şi Universul Muzicii : [pe marginea lucrărilor
conf. şt. intern. "Ion Gagim şi Universul Muzicii", prilejuită de aniversarea a 60 de ani de la
naşterea muzicologului Ion Gagim, decan al Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte a
Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] / Marina Cosumova // Făclia. – 2014. – 27 iun. – P. 11.

3440. Dabija, Nicolae. "...Cu buzele inimii" : [despre Vasile Mereuţă, interpret de mu-
zică populară] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 1.

3441. Doga, Eugen. Eugen Doga: "Am avut nenorocul să mă nasc şi să trăiesc într-o
ţară care nu are nevoie de mine" : [interviu cu compozitorul] / interlocutor: Ilie Lupan // Eve-
nimentul zilei. – 2014. – 16 iun. – P. 6.
3442. Doga, Eugen. Eugen Doga: "Voi rămâne dator nu ministrului culturii, nici pre-
şedintelui ţării, ci doar Celui care ne-a creat" : [interviu cu compozitorul] / interlocutor: Ilie
Lupan // Vocea poporului. – 2014. – 6 iun. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

3443. Hristov, Alexandrina. Alexandrina Hristov: "Să vezi lumea cu ochii iubirii e o
binecuvântare" : [interviu cu cântăreaţa basarabeană, stabilită în România : preluat din "For-
mula AS"] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 iun. – P. 18.

3444. Iglesias, Julio. Julio Iglesias: "Am un dialog al sufletelor cu românii" : [interviu
cu interpretul spaniol de muzică uşoară] / consemnare: Raluca Moisă // Adevărul : ed. de
Moldova. – 2014. – 11 iun. – P. 12.

3445. Josan, Cătălin. Cătălin Josan: "Suntem gata de show" : [interviu cu interpretul
de muzică uşoară] / consemnare: Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 20 iun. – P. 20.

202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3446. Lazariuc, Anastasia. Orice spectacol este un examen : (dialog cu interpreta A.


Lazariuc) / a dialogat Andrei Viziru // Literatura şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 6.

3447. Negru, Lena. "Trompeta cere seriozitate" : [pe marginea discuţiei cu P. Haruţa,
trompetist] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 iun. – P. 7. – (Supl. "Apropo
magazin" ; Nr 21).

3448. Polisca, Cezara-Elena. Cezara-Elena Polisca: "Am învăţat să înţeleg bucuria


de a câştiga şi onoarea de a pierde" : [interviu cu interpreta de muzică populară] / consemna-
re: Valeria Botnaru // Flux. – 2014. – 6 iun. – P. 16.

3449. Sîrbu, Radu. Radu Sîrbu: "Am noi culmi de atins. Nu trăiesc cu trecutul" : [in-
terviu cu fostul membru al trupei O-zone, stabilit la Bucureşti] / consemnare: Tatiana Scutaru
// Ziarul naţional. – 2014. – 13 iun. – P. 20.

3450. The Beatles – Istoria unei trupe de legendă : [din istoria cvartetului muz. bri-
tanic : sursa Blogul Istorii Regăsite] // Moldova suverană. – 2014. – 24 iun. – (Din culisele
istoriei).

3451. Мигулина. Татьяна. Фестиваль Новой музыки : [по материалам 23-го вып.
Фестиваля "Дни новой музыки", 8-16 июня 2014 : беседа с основателем Фестиваля,
композитором Геннадие Чобану] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 6 июня. – Р. 30.

3452. Нагачевская-Мэддокс, Светлана. Светлана Нагачевская-Мэддокс играет


в Америке русскую музыку : [интервью с молд. пианисткой] / записал Даниил Дашевский
// Молдавские ведомости. – 2014. – 13 июня. – Р. 12.

3453. Суручану, Ион. Ион Суручану: "Я открыт и прост со слушателем, но нико-
гда не позволю себе дойти до панибратства" : [интервью с эстрад. певцом] / записал:
Дмитрий Терехов // MK Kн World Weekly. – 2014. – 19-25 июня. – Р. 1, 19.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3454. Micleuşanu, Mitoş. Mitoş Micleuşanu: "Să fim sinceri, ruşii nu au simţ politic
civilizat" : [interviu cu regizorul din România, de origine basarabean] / consemnare : Ana
Gherciu // Timpul. – 2014. – 20 iun. – P. 25.

3455. Negru, Lena. L-a jucat pe Stalin în nouă filme : [pe marginea discuţiei cu Igor
Guzun, actor şi regizor basarabean] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 3 iun. – P.
7. – (Supl. "Apropo magazin" ; Nr 19).

3456. Turea, Larisa. Europa suntem noi şi filmele noastre : [pe marginea ed. a 67-a a
Festivalului Intern. de Film de la Cannes, mai 2014] / Larisa Turea // Obiectiv european. –
2014. – 6 iun. – P. 8.

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3457. Vatamanu, Leontina. "Doina şi Ion sunt vii, moartea nu a încăput în film" : [in-
terviu cu L. Vatamanu, regizorul filmului documentar "Te iubesc, Ion şi Doina" in memoriam
interpreţilor Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 13 iun. – P. 15.

3458. Vladei, Veronica. Clovnul Magelino n-are voie să fie trist! : [pe marginea discu-
ţiei cu Octavian Rughina – clovnul Magelino] / Veronica Vladei // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 3 iun. – P. 11. – (Supl. "Apropo magazin" ; Nr 19).

792 Teatru. Artă scenică


3459. Burlaca, Daniela. "Teatrul mă inspiră la nebunie" : interviu cu D. Burlaca, actri-
ţă, regizoare, Teatrul "Eugene Ionesco", Teatrul Studio Geneza Art / interviu de Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 27 iun. – P. 12.

3460. Costache, Marius. "Proiectul un teatru care ne uneşte nu ţine cont de graniţe" :
interviu cu M. Costache, regizor, Bucureşti / interviu realizat de Marina Tichie // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 3 iun. – P. 19.

3461. Dabija, Alexandru. "Personajele lui Creangă vorbesc ca la mine acasă, ele
seamănă cu tata, cu bunicii" : interviu cu A. Dabija, regizor, Bucureşti / interviu de Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 iun. – P. 19.

3462. Nechit, Irina. BITEI-2014, cea mai lungă şi mai variată ediţie : [pe marginea ed.
a 11-a a Festivalului Intern. al Artelor Scenice BITEI, 21 mai – 15 iun. 2014, Chişinău] / Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 17 iun. – P. 4.

3463. Popa, Constanţa. Foametea din inimile copiilor : [pe marginea spectacolului
"Copii foametei", regizor Luminiţa Ţâcu, în premieră la Teatrul Naţ. "Mihai Eminescu"] / Con-
stanţa Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 13 iun. – P. 11.

3464. Sandu Grecu, artistul "îndrăgostit de PLDM" : [pe marginea discuţiei cu


Sandu Grecu, dir. artistic al Teatrului "Satiricus"] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 11 iun. –
P. 8-9.

3465. Ungureanu, Larisa. BITEI, o parte a vieţii mele : [pe marginea ed. a 11-a a
Festivalului Intern. al Artelor Scenice BITEI, 21 mai – 15 iun. 2014, Chişinău] / Larisa Ungu-
reanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 20 iun. – P. 18.

3466. Voinescu, Sever. Cetăţenia teatrului : [relaţia dintre teatru şi politică] / Sever
Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 iun. – P. 4.

3467. Аксенов, Бэно. "У каждого века есть свое средневековье" : [интервью с
молд. режиссером Б. Аксеновым] / записала Вероника Каждан // Панорама. – 2014. – 6
июня. – Р. 30.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3468. Стеничева, Наталья. "Пиковая дама" против золотого тельца : [о поста-


новке оперы "Пиковая дама" в Нац. Театре Оперы и Балета им. Марии Биешу, режис-
сер Элеонора Константинова] / Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2014. –
17 июня.
(Vezi de asemenea Nr 3573)

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


3469. Gribincea, Argentina. Despre dansul popular şi carenţele sentimentelor noas-
tre de moştenitori / Argentina Gribincea // Evenimentul zilei. – 2014. – 6 iun. – P. 4.

3470. Prodan, Iurie. "Veselia": "Dansul popular este o boală" : [interviu cu Iu. Prodan,
dansator al Ansamblului "Veselia"] / interviu realizat de Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. –
2014. – 27 iun. – P. 21.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


3471. Bodişteanu, Octavian. "Complexul Naţional de Sport se va întinde pe 16 ha" :
interviu cu ministrul Tineretului şi Sportului, O. Bodişteanu / consemnare: Iancu Bucur // Ziarul
naţional. – 2014. – 20 iun. – P. 22-23.

3472. Lucescu, Mircea. "Brazilia şi Argentina se vor lupta pentru titlul mondial" : [in-
terviu cu tehnicianul român M. Lucescu : sursa prosport.ro] // Jurnal de Chişinău. – 2014. –
13 iun. – P. 19.

3473. Ţâcu, Octavian. Fotbalul: o istorie a începuturilor (1, 2) / Octavian Ţâcu // Tim-
pul. – 2014. – 20, 27 iun. – P. 8.

3474. Бодиштяну, Октавиан. Октавиан Бодиштяну: "Мое рабочее место – не


кабинет, а спортивные арены" : [беседа с министром Молодежи и Спорта Респ. Молдо-
ва] / беседовал Борис Мокша // Панорама. – 2014. – 27 июня. – Р. 28.
(Vezi de asemenea Nr 3056)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3475. Bodorin, Octavian. Octavian Bodorin, despre cum e să-i traduci pe Filat,
Timofti sau Lazăr : [pe marginea discuţiei cu Octavian Bodorin, traducător] / cor. ziarului //
Ziarul naţional. – 2014. – 20 iun. – P. 9.

3476. Stamati, Elena. Elena Stamati, "veşnicul ucenic" : [pe marginea discuţiei cu
Elena Stamati, traducător] / cor. ziarului // Ziarul naţional. – 2014. – 20 iun. – P. 9.

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
3477. Berghia, Ion. De-aş fi la cârma limbii noastre... : [spicuiri din lucrările audienţi-
lor "Cursului de ortografie şi ortoepie", predat în anul universitar 1989-1990 : Valentina Spi-

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

nei, prof. la Şcoala Ped. din Soroca, Ana Grabazei, prof. la Şcoala de Medicină din Bălţi, N.
Bouraş, prof. la Şcoala de Vinificaţie din Chişinău [et al.] / Ion Berghia // Făclia. – 2014. – 27
iun. – P. 4-5. – Va urma.

3478. Eremia, Anatol. Oronimele (6) : [toponime din spaţiul geografic pruto-nistrean]
/ Anatol Eremia // Natura. – 2014. – Iun. (Nr 6). – P. 7. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

3479. Josu, Nina. Un dicţionar absolut necesar : [pe marginea lansării "Dicţionarului
al greşelilor de limbă" de Valentin Guţu, Chişinău, editura "Cartier", 2014] / Nina Josu // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 4.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
3480. Malkowski, Rainer. Săpături arheologice ; Sâmbătă, pe strada de lângă gară ;
Berlin, după război ; Cimitirul satului ; Vânt de noiembrie ; În dimineaţa aceea la Milano ;
Sirenele ; La amiază sub arcade : [versuri] / Rainer Malkowski ; prez. şi trad. de Vasile Gârneţ
// Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 24.

821.135.1 Literatură română


3481. Botez, Demostene. Îndemn : [versuri] / Demostene Botez // Florile dalbe. –
2014. – 5 iun. – P. 7.

3482. Carp, Firiţă. Calea Lactee : [versuri] / Firiţă Carp // Literatura şi arta. – 2014. –
19 iun. – P. 1.

3483. Codruţ, Mariana. Într-o zi de vară : [jurnal] / Mariana Codruţ // Contrafort. –


2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 8.

3484. Dorian, Gellu. Malaezia : [poem] / Gellu Dorian // Contrafort. – 2014. – Mai-Iun.
(Nr 5/6). – P. 18.

3485. Goga, Octavian. Dăscăliţa : [versuri] / Octavian Goga // Adevărul : ed. de Mol-
dova. – 2014. – 6 iun. – P. 9.

3486. Iov, Dimitrie. La Putna plânge Ştefan Voievod : [versuri] / Dimitrie Iov // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 1.

3487. Oancea, Traian. Vara, zâna cea mai bună : [versuri] / Traian Oancea // Florile
dalbe. – 2014. – 5 iun. – P. 2.

3488. Păunescu, Adrian. Din gară în gară : [versuri] / Adrian Păunescu // Florile dal-
be. – 2014. – 5 iun. – P. 1.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3489. Slavu, Vali. De ce ţi-e frică nu scapi! : [poveste] / Vali Slavu // Făclia. – 2014. –
27 iun. – P. 5.

3490. Stănescu, Nichita. Alegerea culorii : [versuri] / Nichita Stănescu // Florile dal-
be. – 2014. – 19 iun. – P. 1.

3491. Stănescu, Nichita. Viaţa mea se iluminează : [versuri] / Nichita Stănescu // Fă-
clia. – 2014. – 13 iun. – P. 3.

3492. Ştef, Traian. Poemul cu Andrei : [versuri] / Traian Ştef // Contrafort. – 2014. –
Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 13.

3493. Vida, Ana. Adolescenţa : [versuri] / Ana Vida // Florile dalbe. – 2014. – 12 iun. –
P. 1.

3494. Vulturescu, George. Dalta morţii : [versuri] / George Vulturescu // Literatura şi


arta. – 2014. – 5 iun. – P. 1.

3495. Эминеску, Михай. На страже : [стихи : пер. с рум.] / Михай Эминеску // Не-
зависимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 20 июня. – Р. 6.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3496. Armaşu, Liliana. Poem de alean pentru femeile singure ; Impresii despre viaţă
; Tot mai jos... ; Habar nu aveam... ; Serenadă : [versuri] / Liliana Armaşu // Contrafort. –
2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 7.

3497. Bajureanu, Ion. Avante! : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. – 2014.
– 19 iun. – P. 2.

3498. Bajureanu, Ion. Crucea ta şi crucea mea... : [versuri] / Ion Bajureanu // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 2.

3499. Băluţă, Dumitru. "Jumătate în pământ..." ; "I-au tăiat aripile..." ; "În piatră dor-
mea o pasăre..." ; "Astfel trecură..." ; "Cu capul în nori..." ; "Lucrurile mele zeloase..." ; "Idee
ca o gutuie..." ; "Facem ce facem..." ; "Şi aerul tot mai puţin..." ; "Fulger departe..." ; "De la o
vreme parcă..." : [versuri] / Dumitru Băluţă // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 5.

3500. Blănaru, Gheorghe. Veşnic şi întreg ; Monumente de lumină ; Vioara ploii ;


Ghemuleţele de aur ; Invitaţie în paradis ; Şcoala păsărilor ; Diamante : [versuri] / Gheorghe
Blănaru // Florile dalbe. – 2014. – 19 iun. – P. 14.

3501. Brăduţeanu, Otilia. Coboară cerul ; Povară sublimă ; Sărutul ; Pustiu ; Blestem
: [versuri] / Otilia Brăduţeanu ; rubrică îngrijită de Ionel Căpiţă // Natura. – 2014. – Iun. (Nr 6).
– P. 5.

207
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3502. Brânză-Mihăileanu, Iulia. Câinele zburător : (povestire: fragm.) / Iulia Brânză-


Mihăileanu // Florile dalbe. – 2014. – 12 iun. – P. 8.

3503. Butnaru, Leo. Aşteptarea – zădărnicie a lumii moderne... : (Pagini de jurnal) /


Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 20 iun. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3504. Butnaru, Leo. Dialoguri la Bucureşti, la Costineşti... : (Pagini de jurnal) / Leo


Butnaru // Flux. – 2013. – 6 iun. – P. 11. -- Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3505. Butnaru, Leo. Istov : [cosmogramă] / Leo Butnaru // Contrafort. – 2014. – Mai-
Iun. (Nr 5/6). – P. 8.

3506. Butnaru, Leo. Neliniştea de a fi om : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –


2013. – 13 iun. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3507. Butnaru, Leo. Societatea de mâine de acum 20 de ani : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 27 iun. – P. 11. -- Contin. Începutul : 18 mai 2012.

3508. Cârchelan, Iuliu. Tradiţie prin generaţii : (scenetă) / Iuliu Cârchelan // Florile
dalbe. – 2014. – 12 iun. – P. 5.

3509. Christi, Aura. Ca sunetele unui strigăt multiplu ; Febra ; Ziua a şaptea ; Dezle-
garea ; Joc divin ; Pescarul de suflete ; Regatul ; Semnul ; Descântec ; Pământul se-adună în
straturi ; Spaima e un semn că zeul respiră ; Totul e liniştit ; Psalmul luminii ; Caligrafii ; Sep-
tembrie : [versuri] / Aura Christi // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 5.

3510. Ciubotaru, Mihail Gh. Râs cu plâns... : (din vol. "Crestături") / Mihail Gh. Ciu-
botaru // Literatura şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 4.

3511. Codreanca, Lidia. Praştia : [povestire] / Lidia Codreanca // Florile dalbe. –


2014. – 12 iun. – P. 4.

3512. Dombrov, Ion. O istorioară hazlie / Ion Dombrov // Univers pedagogic pro. –
2014. – 12 iun. – P. 8.

3513. Galaicu, Vasile. Oglinda fermecată : [versuri] / Vasile Galaicu // Florile dalbe. –
2014. – 19 iun. – P. 4.

3514. Grama, Steliana. Stelianică ; Bunicilor ; Eu mă bucur că te am : [versuri] / Ste-


liana Grama // Florile dalbe. – 2014. – 5 iun. – P. 8.

3515. Mărgineanu, Victoria. Poem cu ochi ; 15 minute ; Sunt : [versuri] / Victoria


Mărgineanu // Florile dalbe. – 2014. – 12 iun. – P. 8.

3516. Mironov, Filip. Copăcel cu cercei : [versuri] / Filip Mironov // Florile dalbe. –
2014. – 12 iun. – P. 4.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3517. Osoianu-Niconov, Maria. Buburuza şi furnica : [povestire] / Maria Osoianu-


Niconov // Florile dalbe. – 2014. – 5 iun. – P. 2.

3518. Otgon, Renata. Joc în dragoste : [versuri] / Renata Otgon // Florile dalbe. –
2014. – 5 iun. – P. 6.
3519. Pelin, Pavel. Teama : [povestire] / Pavel Pelin // Florile dalbe. – 2014. – 19 iun.
– P. 16.

3520. Plugaru, Emilia. Fetiţa pe care o iubeşte soarele : [povestire] / Emilia Plugaru
// Florile dalbe. – 2014. – 19 iun. – P. 4.

3521. Rusnac, Vladimir. Cu glas de viaţă : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. –


2014. – 13 iun. – P. 16.

3522. Rusnac, Vladimir. În ţara ta : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. – 2014. – 27


iun. – P. 5.

3523. Rusnac, Vladimir. Îngenunchez : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. – 2014.


– 6 iun. – P. 14.

3524. Rusnac, Vladimir. Moldova ; Încă : [versuri] / Vladimir Rusnac // Făclia. –


2014. – 20 iun. – P. 12.

3525. Scripa, Tatiana. Pentru mama ; Blănuş ; Mandiţa ; Cartea : [versuri] / Tatiana
Scripa // Florile dalbe. – 2014. – 12 iun. – P. 8.

3526. Silvestru, Aurelian. Mireasa din tablou : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura. –
2014. – Iun. (Nr 6). – P. 5.

3527. Soroceanu, Nina. La harbuzărie : [versuri] / Nina Soroceanu // Florile dalbe. –


2014. – 19 iun. – P. 16.

3528. Suceveanu, Arcadie. Niciodată n-ai fost aşa ; Stă Acvila ; Tableta de
diazepam ; Poem cu arici ; Cartea clipei ; Îngerul de protocol ; Groparul Florea ; Cântec de
leagăn pentru părinţi ; Personajele absenţei ; Palimpsest cu hieroglife sonore ; De data asta ;
Ferestre stinse de îngeri ; Boabe de "mac şi memorie" ; Eşti ca şi roua ; Nu te mau văd... ; Iris
ceresc ; Viaţa ta ajunge iarăşi la noi : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Literatura şi arta. –
2014. – 19 iun. – P. 5.

3529. Ştirbu, Titus. Potriveşte rima : [versuri] ; Când tăticul era mic... : povestire / Ti-
tus Ştirbu // Florile dalbe. – 2014. – 19 iun. – P. 4, 14.

3530. Teleucă, Victor. Statui solare : [versuri] / Victor Teleucă // Făclia. – 2014. – 13
iun. – P. 3.

209
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3531. Tofan Bâlici, Maria. Colega mea – cea mai frumoasă : [versuri] / Maria Tofan
Bâlici // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 6.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3532. Ciobanu, Mircea V. Cine ne citeşte? : [cititorul în viziunea scriitorului] / Mircea
V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 20 iun. – P. 14.

3533. Ciobanu, Mircea V. Cititorul genial : [aspecte literare] / Mircea V. Ciobanu //


Jurnal de Chişinău. – 2014. – 13 iun. – P. 14.

3534. Gârneţ, Vasile. Scriitorul şi războiul : [pe marginea luărilor de atitudine a scrii-
torilor ruşi faţă de războiul în Ucraina] / Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr
5/6). – P. 3.

3535. Gherman, Marcel. Putere şi cenzură / Marcel Gherman // Contrafort. – 2014. –


Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 22.

3536. Şleahtiţchi, Maria. Acordul şi dezacordul puterii, banilor şi literaturii / Maria


Şleahtiţchi // Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 2.

3537. Voinescu, Sever. Prietenul meu cu care ucideam lei : [pe marginea poemului
epic din Mesopotamia antică "Epopeea lui Ghilgameş"] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei.
– 2014. – 3 iun. – P. 4.

821.111(73).0 Literatură americană în limba engleză


3538. Solomon, Andrew. "A fost o agonie să scriu despre depresie" : [interviu cu A.
Solomon, scriitor amer.] / consemnare: Ana-Maria Onisei // Adevărul : ed. de Moldova. –
2014. – 27 iun. – P. 10-11.

821.131.1.0 Literatură italiană


3539. Lungu, Eugen. Epistolă către Pis[.]oni : [pe marginea "Epistula ad Pisones" de
Horaţiu, scrisă în anul 14 î.H.] / Eugen Lungu // Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 9.

821.135.1.0 Literatură română


3540. Calistru, Ulea. Ştefan cel Mare, preamărit de istorie şi literatură : [chipul Dom-
nitorului Ştefan cel Mare în opera scriitorilor români] / Ulea Calistru // Făclia. – 2014. – 27 iun.
– P. 1, 3.

3541. Cesereanu, Ruxandra. Ruxandra Cesereanu: "Pentru mine Chişinăul va mirosi


întotdeauna a flori de tei" : [interviu cu scriitoarea, participantă la Festivalul literar Bucureşti –
Chişinău – Orheiul Vechi, 20-22 iun. 2014] / consemnare: Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 14-15.

3542. Chifu, Gabriel. Gabriel Chifu: "Vom acţiona pentru o integrare autentică a lite-
raturii basarabene în literatura română" : [interviu cu scriitorul român, participant la Festivalul

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

literar Bucureşti – Chişinău – Orheiul Vechi, 20-22 iun. 2014] / consemnare: Vitalie Ciobanu //
Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 12.

3543. Cimpoi, Mihai. 125 de ani după/cu Eminescu : [pe marginea destinului postum
al operei şi personalităţii poetului Mihai Eminescu] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2014.
– 26 iun. – P. 4.

3544. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române). Patriot român şi om universal


: Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea a
125 de ani de la trecerea la cele veşnice a poetului naţ. Mihai Eminescu, 16 iun. 2014, Acad.
Română // Literatura şi arta. – 2014. – 19 iun. – P. 1.

3545. Dima, Simona-Grazia. Simona-Grazia Dima: "Basarabia este un mit al familiei


mele, un spaţiu arhetipal" : [interviu cu scriitoarea, participantă la Festivalul literar Bucureşti –
Chişinău – Orheiul Vechi, 20-22 iun. 2014] / consemnare: Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 16-17.

3546. Dorian, Gellu. Gellu Dorian: "Desantul" : [interviu cu scriitorul, participant la


Festivalul literar Bucureşti – Chişinău – Orheiul Vechi, 20-22 iun. 2014] / consemnare: Vitalie
Ciobanu // Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 18.

3547. Drăghici, Marian. Marian Drăghici: "Sentimentul meu pentru Basarabia rămâne
intact, senin şi încrezător" : [interviu cu scriitorul, participant la Festivalul literar Bucureşti –
Chişinău – Orheiul Vechi, 20-22 iun. 2014] / consemnare: Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 16.

3548. Frosin, Constantin. Puţin mai altfel despre Cioran : (Un Don Quijote modern) :
[pe marginea creaţiei literare şi filosofice a lui Emil Cioran : art. prof. de la Univ. "Danubius"
din Galaţi] / Constantin Frosin // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 4.

3549. Gaftoneanu, D. M. Festivalul literar "Mihai Eminescu", ediţia a VII-a, Dumbră-


veni, Suceava : [21 iun. 2014] / D. M. Gaftoneanu // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 5.

3550. Groşan, Ioan. Ioan Groşan: "Am avut şansa nesperată de a fi alături, o vreme,
de două mari personalităţi ale culturii, ale spiritualităţii noastre: Nicolae Breban şi Lucian
Pintilie" : [interviu cu prozatorul român] / consemnare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei. –
2014. – 5 iun. – P. 11.

3551. Lefter, Ion Bogdan. "Nu scriu pamflete, nu declanşez atacuri la persoană, nu
abdic de la dignitatea discursului intelectual" : [interviu cu I. B. Lefter, critic literar] / consem-
nare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei. – 2014. – 26 iun. – P. 10.

3552. Matei, Valeriu. Perimetrul sacru : [omagiu poetului Mihai Eminescu (1850-
1889)] / Valeriu Matei // Natura. – 2014. – Iun. (Nr 6). – P. 7.

211
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3553. Mathias, Cristina. De ce a vrut Mihai Eminescu să se călugărească / Cristina


Mathias // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 iun. – P. 15.

3554. Moldovan, Ioan. Ioan Moldovan: "Să facem o ţesătură bună, rezistentă, fru-
moasă şi indivizibilă. Naţiune şi Literatură" : [interviu cu scriitorul, participant la Festivalul
literar Bucureşti – Chişinău – Orheiul Vechi, 20-22 iun. 2014] / consemnare: Vitalie Ciobanu //
Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 19.

3555. Păsat, Dumitru. Consubstanţialitatea eminesciană dintre gândirea divină şi cea


umană : [pe marginea poemului "Memento mori" de Mihai Eminescu] / Dumitru Păsat // Fă-
clia. – 2014. – 27 iun. – P. 3.

3556. Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe 2013 // Contrafort. – 2014. –


Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 2.

3557. Ştef, Traian. Traian Ştef: "Scriitorii basarabeni sunt perfect sincronizaţi cu lite-
ratura din partea dreaptă a Prutului" : [interviu cu scriitorul român, participant la Festivalul
literar Bucureşti – Chişinău – Orheiul Vechi, 20-22 iun. 2014] / consemnare: Vitalie Ciobanu //
Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 13.

3558. Tzone, Nicolae. "Un popor dăinuieşte prin actele lui de cultură" : interviu cu
poetul şi editorul N. Tzone, Bucureşti / interviu realizat de Svetlana Corobceanu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 20 iun. – P. 15.

3559. Voinescu, Sever. Norocul melancolicului : [80 de ani de la naşterea lui Matei
Călinescu, scriitor şi critic literar] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 27 iun. – P.
4.

3560. Voinescu, Sever. O femeie excepţională, o iubire genială şi o ţară nefericită :


[pe marginea ed. în două vol. a "Jurnalului" scriitoarei şi eseistei române Alice Voinescu
(1885-1961)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 18 iun. – P. 4.

3561. Voinescu, Sever. Trei constructori de sensibilitate : [contribuţii ale scriitorilor de


origine evreiască la dezvoltarea culturii româneşti : Paul Celan (1920-1970), Mihail Sebastian
(1907-1945), Max Blecher (1909-1938)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 20
iun. – P. 4.

3562. Zamfir, Mihai. Mihai Zamfir: "Eu cred în valoarea acestei excepţii absolute pe
care o reprezintă Basarabia pentru România" : [interviu cu istoricul şi criticul literar] / consem-
nare: Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 20-21.
(Vezi de asemenea Nr 3570, 3582)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3563. Apetri, Dumitru. Exegeza literară, vocaţie şi pasiune constantă : [Alexandru
Burlacu, critic şi istoric literar] / Dumitru Apetri // Literatura şi arta. – 2014. – 5 iun. – P. 4.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3564. Butnaru, Leo. Două state – o singură literatură : [pe marginea Festivalului de
Literatură "Bucureşti – Chişinău – Orheiul Vechi, 2014", 20-21 iun. 2014 : interviu cu L. But-
naru, preşedintele Filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România] / interviu realizat de
Aurelia Borzin // Ziarul naţional. – 2014. – 20 iun. – P. 18-19.

3565. Butnaru, Leo. Leo Butnaru: "Cultura trebuie susţinută în regim maxim, precum
securitatea naţională" : [interviu cu scriitorul, participant la Festivalul literar Bucureşti – Chişi-
nău – Orheiul Vechi, 20-22 iun. 2014] / consemnare: Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2014. –
Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 12-13.

3566. Butnaru, Valentina. "Maică, să nu îmbătrâneşti..." : [Argentina Cupcea-Josu,


critic literar, traducător : 84 de ani de la naştere] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 27 iun. – P. 15.

3567. Căpiţă, Ionel. Sfătosul de la Coloniţa : [in memoriam lui Ion Proca, scriitor] / Io-
nel Căpiţă // Natura. – 2014. – Iun. (Nr 6). – P. 15.

3568. Cimpoi, Mihai. Fenomenul basarabean şi canonul literar românesc : art. scris
în baza comunicării ţinute în cadrul conf. intern. "Dicţionarul general al literaturii române.
Canon şi identitate culturală", 25 apr. 2014, Bucureşti / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. –
2014. – 5 iun. – P. 4.

3569. Ciobanu, Mircea V. Premiile USM: lista scurtă : [pe marginea nominalizărilor
pentru premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova, anul 2013] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 6 iun. – P. 9.

3570. Ciobanu, Vitalie. Festivalul literar Bucureşti – Chişinău – Orheiul Vechi : [20-22
iun. 2014] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 11.

3571. Ciocanu, Ion. Romanele lui Dumitru Matcovschi (2) : [pe marginea prozei scrii-
torului] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2014. – 5 iun. – P. 3. – Art. 1 : 29 mai.

3572. Colesnic, Iurie. Călăi şi victime... : [despre Alexandru Ciulcu, scriitor şi istoric
(1906-1942)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 20 iun. – P. 19.

3573. Colesnic, Iurie. Pagini necunoscute din istoria teatrului basarabean : [pe mar-
ginea creaţiei şi activităţii scriitorului Leonid Şeptiţchi (1919-1970)] / Iurie Colesnic // Timpul. –
2014. – 13 iun. – P. 19.

3574. Colesnic, Iurie. Scriitorii transnistreni între tragedie şi minciună... : [anii 1918-
1944] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 6 iun. – P. 19.

3575. Cupcea, Polina. Omul cu poeme de 600 de strofe : [pe marginea discuţiei cu
Gheorghe Mazilu, poet autodidact] / Polina Cupcea // Ziarul naţional. – 2014. – 27 iun. – P.
22.

213
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3576. Dabija, Nicolae. Manuale de omenie : [omagiu prozatorului Mihail Gheorghe


Cibotaru] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 26 iun. – P. 1.

3577. Dumbrăveanu, Andrei. Gheorghe Malarciuc, gorunul liber de pe malul Nistru-


lui : [in memoriam : 80 de ani de la naşterea lui Gheorghe Malarciuc, scriitor şi publicist] /
Andrei Dumbrăveanu // Natura. – 2014. – Iun. (Nr 6). – P. 9.

3578. Lungu, Eugen. Emil, omul şi poetul : [50 de ani de la naşterea lui Emilian Gala-
icu-Păun, poet] / Eugen Lungu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 20 iun. – P. 15.

3579. Mandalac, Zinaida. Omagiu scriitorului Mihail Cibotaru, octogenar / Zinaida


Mandalac // Săptămîna. – 2014. – 20 iun. – P. 22.

3580. Olteanu, Constantin. Ion Proca şi o casă cu trandafiri : [in memoriam lui Ion
Proca, scriitor şi jurnalist] / Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2014. – 6 iun. – P. 4.

3581. Pârlea-Conovali, Veronica. Sinistru bătură clopotele... : [in memoriam lui Ion
Proca, scriitor, publicist (1945-2014)] / Veronica Pârlea-Conovali // Făclia. – 2014. – 13 iun. –
P. 11.

3582. Popa, Nicolae. Poezia destinului românesc : [pe marginea Festivalului de Lite-
ratură "Bucureşti – Chişinău – Orheiul Vechi", 20-21 iun. 2014] / Nicolae Popa // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 24 iun. – P. 19.

3583. Premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova pe 2013 // Contrafort. – 2014. –


Mai-Iun. (Nr 5/6). – P. 3.

3584. Rotaru, Tatiana. "Sunt veselul poet de Coloniţa"... : [in memoriam lui Ion Pro-
ca, poet] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2014. – 13 iun.

3585. Suceveanu, Arcadie. Cuvânt de salut : [rostit de către preşedintele Uniunii


Scriitorilor din Rep. Moldova în cadrul Festivalului literar Bucureşti – Chişinău – Orheiul
Vechi, 20-22 iun. 2014] / Arcadie Suceveanu // Contrafort. – 2014. – Mai-Iun. (Nr 5/6). – P.
11.
821.161.1.0 Literatură rusă
3586. Şoimu-Postolachi, Elena. Cum ne-a umilit poetul pe care l-am admirat : [pe
marginea versurilor lui A. S. Puşkin, poet rus] / Elena Şoimu-Postoşachi // Timpul. – 2014. –
20 iun. – P. 4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3587. Coadă, Ludmila. Istoria, cultura şi civilizaţia romană la ULIM : [pe marginea ac-
tivităţilor în cadrul proiectului intern. "Marea Neagră – unitate şi diversitate în epoca romană",
finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre, 2007-2013]
/ Ludmila Coadă // Timpul. – 2014. – 13 iun. – P. 9.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

908 Monografii ale localităţilor


3588. Tănase, Constantin. Bună dimineaţa, neagră măslină... : (Schiţă de jurnal de
călătorie) / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 20 iun. – P. 6.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Colesnic, Iurie. Un agronom din alte vremi : [Victor Ghimpu (1896-1952)] – Vezi Nr
3402.

In memoriam Eugen Gladun : [fondator al Inst. de Cercetări Şt. în domeniul Ocrotirii


Sănătăţii Mamei şi Copilului, prof. univ. : necrolog (1936-2014)]. – Vezi Nr 3395.

Profesorul universitar Dionisie Lica la 80 de ani : [cercetător-matematician]. – Vezi


Nr 3370

Rotaru, Tatiana. "Sunt veselul poet de Coloniţa"... : [in memoriam lui Ion Proca, poet].
– Vezi Nr 3584.

Ungureanu, Ionuţ Cristian. Traian Vuia, avocatul care nu a renunţat nici o clipă la visul
său adevărat – zborul. – Vezi Nr 3401.

Voinescu, Sever. O femeie excepţională, o iubire genială şi o ţară nefericită : [pe mar-
ginea ed. în două vol. a "Jurnalului" scriitoarei şi eseistei române Alice Voinescu (1885-
1961)]. – Vezi Nr 3560.
93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
(Vezi Nr 3589)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
3589. О странностях "секретных протоколов" : [анализ договора Молотова-
Риббентропа и его подписи] / подгот. Александр Казанский // Молдавские ведомости. –
2014. – 27 июня. – Р. 11.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


3590. Civilizaţia Maya, între mistere şi descoperiri : [din istoria Mexicului] //
Săptămîna. – 2014. – 20 iun. – P. 5.

3591. Poenaru, Florin. Originile istorice ale antirusismului românesc : [art. doctoran-
dului la Central European University, Budapesta : text preluat de pe Critic Atac] / Florin Poe-
naru // Săptămîna. – 2014. – 20 iun. – P. 6-7.

215
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

3592. Ţone, Florentina. De la "inutilul şi monstruosul" Turn Eiffel la cel mai cunoscut
simbol al Franţei : art. preluat din Historia.ro / Florentina Ţone // Moldova suverană. – 2014. –
3, 5 iun.

3593. Ţurcanu, Mihail. De cine se teme Rusia? : [context ist.] / Mihail Ţurcanu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 3 iun. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3065, 3312)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3594. Galben, Dorin. "Am fost umiliţi ca nişte criminali" : [pe marginea discuţiei cu
Grigore Gherman, locuitor al satului Călineşti, raionul Făleşti, fost deportat în Siberia] / Dorin
Galben // Timpul. – 2014. – 20 iun. – P. 13.

3595. Marinciuc, Aurel. Amintiri din 27-28 iunie 1940 ; Oraşul meu – Soroca / Aurel
Marinciuc // Făclia. – 2014. – 27 iun. – P. 14.

3596. Stănilă, Moni. Ştefan, Ştefan şi iar Ştefan : [510 ani de la moartea Domnitorului
Ştefan cel Mare] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 27 iun. – P. 14.

3597. Taşcă, Mihai. Represiunile politice la feminin (1) : [destinul basarabencelor de-
portate în Siberia: Eudochia Coreţchi, Sofia Hadjioglu din judeţul Ismail, Glicheria Duracenco
din localitatea Camenca [et al.] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 5 iun. –
P. 4-5.

3598. Taşcă, Mihai. Represiunile politice la feminin (2) : [destinul basarabencelor de-
portate în Siberia: Liuba Oxinti din judeţul Orhei, şi Elena Pereteanu, din satul Bereşti, judeţul
Bălţi] / Mihai Taşcă // Adevărul : ed. de Moldova. – 2014. – 19 iun. – P. 4-5. – Art. 1 : 5 iun.

3599. Teriş, Ştefan. Frumuşica, un fuior de poveste împletit din fire de apă şi de isto-
rie : [trecutul şi prezentul satului, raionul Floreşti] / Ştefan Teriş // Natura. – 2014. – Iun. (Nr
6). – P. 6.

3600. Ţîganescu, Olga. Istoria unui bătrân care avea aproape doi ani când toată fa-
milia sa a fost ridicată : [73 de ani de la primul val de deportări în Siberia : pe marginea discu-
ţiei cu Andrei Golban, fost învăţător din oraşul Soroca] / Olga Ţîganescu // Evenimentul zilei.
– 2014. – 13 iun. – P. 6 ; События недели. – 2014. – 20 июня. – Р. 9.

3601. Ţurcanu, Mihail. Mentalitatea moldovenească: de la balcanism la sovietism! :


[aspecte ist.] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 5 iun. – P. 4.

94(=135.1) Istoria românilor


(Vezi Nr 3540)

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Botez, Demostene 3481


A Botnaru, Valeria 3047, 3242, 3436, 3448
Ababii, Ion 3365 Bouraş, N. 3477
Achiri, Ion 3336 Brăduţeanu, Otilia 3501
Adarii, Leonid 3149 Brăila, Pavel 3428
Ajder, Iacob 3266 Brânză-Mihăileanu, Iulia 3502
Albot, Nata 3407 Breban, Nicolae 3550
Aldea-Teodorovici Doina (3457) Bremsmits, Raivis 3045
Aldea-Teodorovici Ion (3457) Bucătaru, Victoria 3116, 3153
Ambros, Alexandru 3046 Bucun, Nicolae 3030, 3318
Aniţei, Mihai 3029 Bucur, Iancu 3471
Apetri, Dumitru 3563 Buda, Valentin 3152, 3192
Appathurai, James 3112 Budeanu, Gheorghe 3065
Argint-Căldare, Lucia 3319 Budza, Oleg 3216-17, 3223
Arîcu, Aculina (3378) Bumacov, Vasile 3243
Armaşu, Liliana 3496 Burian, Alexandru 3118
Burlaca, Daniela 3459
B Burlacu, Alexandru (3563)
Butmalai, Ion 3090
Baban, Valeriu 3337 Butnaru, Leo 3503-07, 3564-65
Babenko, Oleg 3279 Butnaru, Valentina 3566
Bacaliuc, Lucia 3019
Badea-Gueritee, Iulia 3150 C
Bajureanu, Ion 3497-98
Balmoş, Galina 3067 Caichi, Oleg 3397
Barroso, Jose Manuel 3113-15, 3166 Calac, Maria 3352
Basarab, Marin 3060, 3068 Calangiu, Dragoş 3387
Basiul, Valentina 3116, 3238, 3261 Calistru, Ulea 3540
Baştovoi, Savatie 3020, 3054, 3165 Can, Alexandra 3244
Băluţă, Dumitru 3499 Carp, Firiţă 3482
Beghiu, Tatiana 3426 Călinescu, Matei (3559)
Bejan, Ana 3035 Căpăţână, Gheorghe 3370
Belâi, Liviu 3338 Căpiţă, Ionel 3501, 3567
Belicov, Serafim 3151, 3437 Cărpineanu, Ion (3302)
Belostecinic, Grigore (3372) Cârchelan, Iuliu 3508
Bendas, Mihai 3339 Cebotari, Serghei 3297
Benu, Victor 3218 Celan, Paul (3561)
Bercari, Oleg 3314 Cenuşă, Denis 3254
Berghia, Ion 3477 Cesereanu, Ruxandra 3541
Biberi, Ion 3018 Chicu, Angela 3214
Bînzari, Nicu 3382 Chicu, Valeriu (3365)
Blănaru, Gheorghe 3500 Chifu, Gabriel 3542
Blecher, Max (3561) Chilianu, Nadine 3052, 3374
Bodişteanu, Octavian 3471 Chiriac, Petru 3223
Bodorin, Octavian 3475 Chirilă, Victor 3153
Bolboceanu, Aglaida 3317 Chirtoacă, Dorin 3299
Borisov, Victoria 3343 Chişlea, Ion 3245, 3253
Borşevici, Victor 3165 Chiţan, Simona 3031
Bortă, Mihai 3353 Chiveri, Valeriu 3154
Borzin, Aurelia 3017, 3408, 3431, 3438, 3564 Christi, Aura 3509

217
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

Cibotaru, Mihail (3579) Dabija, Nicolae 3015, 3026, 3072, 3341,


Cibotaru, Mihail Gheorghe (3576) 3379, 3440, 3576
Cimpoi, Mihai 3543, 3568 Damian, George 3073
Ciobanu, Liuba 3021 Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)
Ciobanu, Mircea V. 3069-70, 3193-94, 3532,- 3544
33, 3569 Darie, Marcel 3422
Ciobanu, Mitrofan 3370 Dascălul, Grigore (Mitropolit al Ţării
Ciobanu, Raisa 3429 Româneşti între anii (1823-1834)) (3037)
Ciobanu, Victor 3155 David, Sorina 3352
Ciobanu, Vitalie 3541-42, 3545-47, 3554, David, Teodor 3016
3557, 3562, 3565, 3570 Decuseară, Ion 3239-40, 3265
Ciobanu, Vlad 3362 Diaconu, Florin 3136
Ciocanu, Ion 3571 Diacov, Dumitru 3090
Ciocoiu, Paul 3055 Dima, Simona-Grazia 3545
Cioloş, Dacian 3261, 3269 Dimineţ-Bejan, Viorica 3423
Cioran, Emil (3548) Dobândă, Viorica 3356
Ciornei, Vsevolod 3263 Dobujinski, Mistislav (3430)
Ciubaşenco, Dmitri 3071 Dodon, Igor 3048, 3074-75, 3090, 3158-59,
Ciubotaru, Adrian 3049, 3134, 3264 3196
Ciubotaru, Mihail Gh. 3510 Dodon, Victoria 3022, 3410
Ciubotaru, Mircea 3340 Doga, Eugen 3441-42
Ciucium, Ion 3354 Dombrov, Ion 3512
Ciulcu, Alexandru (3572) Donici, Vladimir 3361
Ciuvaga, Natalia 3225, 3418 Dorian, Gellu 3484, 3546
Coadă, Ludmila 3587 Dormenco, Iulia 3343
Cobzari, Ludmila (3367) Dragneva, Lilia 3431
Codreanca, Lidia 3511 Drăghici, Damian 3055
Codruţ, Mariana 3483 Drăghici, Marian 3547
Cojocariu, Tudor 3053, 3195 Drăguţanu, Dorin 3225
Cojocaru, Gheorghe (3042) Dughin, Alexandr 3050
Colesnic, Iurie 3402, 3430, 3572-77 Dulgheru, Valeriu 3196
Conţiu, Mihai 3280, 3366 Dumbrăveanu, Andrei 3577
Coreţchi, Eudochia (3597) Duracenco, Glicheria (3597)
Corman, Igor 3383, 3394 Duşciac, Dorin 3374
Corobceanu, Svetlana 3427, 3558
Costache, Marius 3460 E
Costandachi, Mihail 3033 Efrim, Oleg 3292
Cosumov, Marina 3439 Eminescu, Mihai 3027, (3543, 3552-53), 3555
Crâşmaru, Romeo 3135 Eremia, Anatol 3478
Crease, Robert P. 3187
Creţu, Efrosinia 3266 F
Creţu, Eufrosinia (3300)
Cristea, Iurie 3350 Filat, Vlad 3076-77, 3160-62, 3197
Cristoiu, Ion 3023, 3190 Fişer, Tatiana 3350
Crîşmaru, Romeo 3024, 3061, 3156 Florea, Xenia 3118
Cupcea, Polina 3575 Floria, Andrada 3029
Cupcea-Josu, Argentina (3566) Frosin, Constantin 3548
Curtescu-Marinciuc, Tamara 3319 Fule, Stefan 3119
Furtună, Dorian 3062
D Fuştei, Nicolae 3041
Dabija, Alexandru 3461

218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

G I
Gaftoneanu, D. M. 3549 Iglesias, Julio 3444
Gagim, Ion 3439 Ignat, Parascovia 3017
Galaicu, Vasile 3513 Iohannis, Klaus 3191
Galaicu-Păun, Emilian (3578) Ionaşcu, Daniel 3241
Galambos, Eva 3137 Ioniţă, Veaceslav 3152
Galben, Dorin 3594 Iov, Dimitrie 3486
Garbuz, Mihail 3198
Gârneţ, Vasile 3138, 3480, 3534 J
Gherciu, Ana 3409, 3454 Jakobsone, Ginta 3238
Gherman, Grigore 3594 Jemna, Iurie (3357)
Gherman, Marcel 3535 Jîmbei, Maria 3313
Ghicov, Adrian 3333-34, 3342 Josan, Cătălin 3445
Ghimpu, MIhai 3117 Josu, Nina 3479
Ghimpu, Victor (3402)
Ghinea, Cristian 3108, 3116 K
Gladun, Eugen (3394-95)
Gociu, Natalia 3029, 3387 Kallas, Siim 3410
Goga, Octavian 3485 Kant, Immanuel 3027
Golban, Andrei 3600 Kovalenko, Leonid 3201
Gologot, Corina 3373 Krauze, Armands 3238
Gondiu, Vladimir 3361 L
Grabazei, Ana 3477
Grama, Steliana 3514 Lachii, Iurie 3226
Grâu, Lina 3153 Lazariuc, Anastasia 3446
Grecu, Sandu 3464 Lazescu, Alexandru 3139
Grecu, Viorica 3281, 3289-90 Leahova, Irina 3218, 3226
Greţu, Eufrosinia 3396 Leancă, Iurie 3078, 3166, 3321, 3383, 3394
Gribincea, Argentina 3056, 3469 Lefter, Ion Bogdan 3551
Gropa, Ludmila 3226 Lica, Deonis (3368, 3370)
Groşan, Ioan 3550 Liiceanu, Aurora 3031
Guţu, Ana 3090, 3117 Loghin, Vlad 3217, 3246
Guţu, Valentin 3479 Lucescu, Mircea 3472
Guţu, Valentina 3427 Lucinschi, Petru 3280
Guţu, Vladimir 3320 Lungu, Eugen 3539, 3578
Guzun, Igor 3455 Lupan, Ilie 3441-42
Lupaşco, Mihail 3165
H Lupaşcu, Tudor 3378
Hadârcă, Ion 3152, 3163 Lupuşor, Tamara 3322
Hadârcă, Natalia 3313 M
Hadjioglu, Sofia (3597)
Halep, Simona 3056 Macovei, Ion 3117, 3309
Haruţa, P. 3447 Macovei, Monica 3116
Hauka, Agita 3238 Malarciuc, Gheorghe 3577
Hîncu, Mihai 3223 Malkowski, Rainer 3480
Hotineanu, Vladimir 3392 Mandalac, Zinaida 3579
Hotinscaia, Tamara (3019) Maniu, Nicolae 3432
Hristov, Alexandrina 3443 Manolescu, Nicolae 3018, 3323
Huluţă, Sorin 3035 Mardare-Fusu, Maria (3433)
Marian, Radu 3022
Marinciuc, Aurel 3595

219
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

Marinescu, Dan 3191 Oleinic, Alexandru 3167


Matcovschi, Dumitru 3571 Olteanu, Constantin 3420, 3580
Mateescu, Dragoş C. 3140 Onceanu-Hadârcă, Mariana 3081
Mateevici, Alexei 3347 Onisei, Ana-Maria 3538
Matei, Valeriu 3141, 3552 Onişcenco, Oleg 3198
Mathias, Cristina 3034, 3553 Ornea, Liviu 3335
Mazilu, Gheorghe 3575 Osoianu–Niconov, Maria 3517
Mărgineanu, Victoria 3515 Ostaşov, Victor 3358
Mătcaş, Nicolae 3368 Otgon, Renata 3518
Mândâcanu, Virgil 3324, 3344, 3369 Oxinti, Liuba (3598)
Mereuţă, Vasile (3440)
Micleuşanu, Mitoş 3454 P
Micu, Vasile 3403 Palihovici, Liliana 3168, 3327, 3380
Micu, Victor 3293 Panţir, Cristian 3412
Mihailovici, Stela 3035 Parasca, Vasile 3381
Mihăluţă, Valeriu 3414 Pasat, Iurie 3298
Milicenco, Ştefan 3227 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 3189
Mironov, Filip 3516 Păsat, Dumitru 3027, 3555
Mişin, Vadim 3090 Păunescu, Adrian 3488
Mocanu, Zinaida (3340) Pânzaru, Igor 3020, 3033, 3038, 3054
Moisă, Raluca 3444 Pârlea-Conovali, Veronica 3581
Moldovan, Ioan 3554 Pârvu, Mihnea-Petru 3055
Moldovanu, Ion 3297, 3314, 3382 Pelin, Pavel 3519
Molterer, Wilhelm 3257-58 Pereteanu, Elena (3598)
Moraru, Anton 3063 Petrache, Ştefan (3437)
Moraru, Nicolae (3404) Pintilie, Lucian 3550
Moroşanu, Andrei 3300, 3404 Pirojanschi, Galina 3352
Moşin, Octavian 3036, 3325-26 Pîrvan, Viorel 3229
Moşneag, Victor 3198, 3293, 3301 Plahotniuc, Vlad 3082
Moşneaga, Timofei (3379, 3383) Pleşca, Valeriu 3396
Mudrea, Andrei 3433 Pleşu, Andrei 3057
Muhametşin, F. 3142 Plugaru, Emilia 3520
Muntean, Dumitru 3397 Poenaru, Florin 3591
Munteanu, Valeriu 3090 Pogor, Eugenia 3328
Muşat, Nelu 3375 Pogor, Lidia (3351)
Mutti, Claudio 3028 Polisca, Cezara-Elena 3448
N Popa, Constanţa 3463
Popa, Crina 3282
Nechit, Irina 3434, 34-6257, 3459, 3461 Popa, Cristina 3315
Negru, Lena 3447, 3455 Popa, Nadejda 3343
Negru, Nicolae 3079-80, 3143 Popa, Nicolae 3343, 3582
Negru, Nina 3037 Popovici-Bujor, Violeta 3319
Negru, Sabina 3352 Popescu, Constanţa 3225
Nenati, Lucia Olaru 3026 Poroşenko, Petro 3122, (3284)
Nica, Virginia 3259 Posţan, Liliana 3219
Novacili, Nicolae 3397 Proca, Ion (3567, 3581, 3584)
Prodan, Iurie 3470
O Pruteanu, Petru 3038
Oancea, Traian 3487 Puiu, Victoria 3266
Obama, Barack 3122, 3134 Pulbere, Aliona 3345
Ochievschi, Dumitru 3436 Puşcaş, Victor 3283
Puşkin, A. S. 3586

220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

R Stepaniuc, Victor 3198


Stoica, Ionel 3294
Radu, Alina 3428 Stoica, Valentina 3350
Raileanu, A. 3359 Stoikov, Iurie 3201
Raileanu, Anatol 3360 Streleţ, Valeriu 3087, 3117
Raileanu, Gheorghe 3346 Sturza, Alexandru 3041
Rasmusen, Andres Fogh 3120 Sturza, Elena 3426
Raţă, Mariana 3141 Suceveanu, Arcadie 3528, 3585
Râmbu, Petru (3341), 3347 Suruceanu, Nicolae 3223
Recean, Dorin 3303
Reşetnicov, Artur 3084, 3090, 3152 Ş
Rizescu, Andrei 3112, 3257
Rogac, Raia 3356 Şeptiţchi, Leonid (3573)
Romoşan, Petru 3064 Şleahtiţchi, Maria 3536
Roşca, Ion 3348 Şoimaru, Vasile 3065
Roşca, Iurie 3028, 3165, 3200 Şoimu-Postolachi, Elena 3586
Rotaru, Tatiana 3371, 3584 Ştef, Traian 3492, 3557
Rotaru, Vitalie 3304 Ştefan, Andreea 3154
Rufala, Veaceslav 3218 Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1457-
Rughina, Octavian 3458 1504) (3540, 3596)
Rurac, Ana 3438 Ştirbu, Titus 3529
Rusnac, Vladimir 3521-24 Şumleanschi, Alexandru 3391
Russu, Galina 3074 Şupac, Ina 3202
Rusu, Adrian 3345, 3358 T
Rusu, Tudor 3372
T. B. 3045
S Tabacu, Horia 3023, 3432, 3550-51
Saharneanu, Valeriu 3085-86, 3170 Taşcă, Mihai 3597-98
Sandu, Maia 3329-31, 3350 Tănase, Alexandru 3285
Saviuc, Aliona 3349 Tănase, Constantin 3588
Sârbu, Maria 3220-21 Teleucă, Victor 3530
Scobioală, Elena 3376 Teriş, Ştefan 3599
Scripa, Tatiana 3525 Tersman, Ingrid 3121
Scutaru, Tatiana 3391, 3407, 3445, 3449, Tetiuhin, Maria 3328
3470 Tichie, Marina 3460
Scutelnic, Vasile 3382 Timofti, Nicolae 3383, 3394
Scutelnicu, Anca 3373 Timoftică, Vasile (3081), 3088
Sebastian, Mihail (3561) Tofan Bâlici, Maria 3531
Seghin, Igor 3109, 3284 Tornea, Ion 3254
Selina, Ana 3218 Turea, Larisa 3456
Siloci, Vasile 3215 Tzone, Nicolae 3558
Silvestru, Aurelian 3526 Ţ
Sîrbu, Radu 3449
Slavu, Vali 3489 Ţăruş, Mihai 3434
Slusari, Alexandru 3247 Ţâcu, Luminiţa 3463
Solomon, Andrew 3538 Ţâcu, Octavian 3203-04, 3473
Soltan, Petru 3370 Ţîganescu, Olga 3600
Soroceanu, Nina 3527 Ţone, Florentina 3592
Spinei, Valentina 3477 Ţurcan, Marina 3089, 3171
Stamati, Elena 3476 Ţurcan, Serafima 3222
Stănescu, Nichita 3490-91 Ţurcanu, Alina 3114
Stănilă, Moni 3039-40, 3596 Ţurcanu, Mihail 3050, 3286, 3593, 3601

221
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

U Балицки, Тудор 3256


Балмош, Галина 3091, 3316
Ungureanu, Ionuţ Cristian 3401 Барбарош, Елена 3419
Ungureanu, Larisa 3465 Баррозo, Жозе Мануэль Дурао 3124
Unteanu, Cristian 3119, 3268-69 Баррозо, Жозе Мануэль 3125, 3176, 3270
Untilă, Veaceslav 3172, 3287, 3310 Белов, Алексей 3175
Ursu, Dumitru 3225 Белый, Николай 3305
Ursu, Maria 3397 Бикир, Петр 3400
V Бодиштяну, Октавиан 3474
Болокан, Лилия 3291
Vasian, Tatiana 3032 Будза, Олег 3224
Vasilcov, Vlad 3229, 3396 Буриан, Александр 3272
Vasilică, Valeriu 3077, 3160 Быркэ, Виорел 3230
Vasiliu, Vadim 3090, 3173, 3205, 3254, 3299
Vasilos, Victoria 3351 В
Vaswani, Ashok 3228 Валенса, Лех 3066
Vatamanu, Leontina 3457 Васильева, Галина 3125
Verstiuc, Valeriu 3420 Влах, Ирина 3092-93
Vicol, Ion 3042 Воронин, Владимир 3094, 3176
Vicol, Nelu 3318
Vida, Ana 3493 Г
Vidraşcu, Anatol 3409
Vidu, Valentin 3122 Габери, Георгий 3415
Vieru, Igor (3429, 3435) Гараба, Владимир 3377
Vieru, Maria 3435 Георгиев, Георгий 3145
Viziru, Andrei 3446 Глазова, Татьяна 3424-25
Vlad, Victoria 3110 Голбан, Ольга 3236
Vladei, Veronica 3458 Горелова, Елена 3177
Vlas, Vlad 3414 Горилэ, Анатолие 3095
Voinescu, Alice (3560) Гречаный, Зинаида 3271
Voinescu, Sever 3058, 3466, 3537, 3559-61 Гропа, Людмила 3237
Voronin, Vladimir 3174 Грос, Даниэль 3126-27
Vorotneac, Elena 3363 Гурин, Андрей 3308
Vuia, Traian (3401) Гуцу, Ирина 3399
Vulturescu, George 3494 Гуцуляк, Людмила 3419

W Д

Warren, Jimmye 3294 Дарьевa, Маринa 3400


Дашевский, Даниил 3043, 3452
Z Доготарь, Валентин 3411
Додон, Игорь 3051
Zabrian, Stela 3266 Доменти, Оксана 3385
Zamfir, Mihai 3562 Донцул, Владимир 3311
А Драгунов, Юрий 3390
Дрэгич, Дамиан 3059
Аблисимова, Марина 3332 Дьякону, Сергей 3291
Адомница, Виталий 3425
Аксенов, Бэно 3467 Ж
Антонович, Татьяна 3384 Жуков, Георгий 3312
Б
З
Бабенко, Олег 3123

222
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Загороднюк, Владимир 3400 О


Золотков, Анатолий 3421
Олару, Октавиан 3405
И Осталеп, Валерий 3096, 3179
Иванов, Думитру 3332 П
Ионесий, Инга 3255
Павлов, Николай 3145
К Павловский, Станислав 3288
Пентланд, Алекс 3013
Каждан, Вероника 3467 Пертес, Фолькер 3129
Казаку, Вероника 3405 Пирожков, Сергей 3130
Казанский, Александр 3206, 3589 Пистринчук, Вадим 3181
Калак, Дмитрий 3255-56, 3272 Плугару, Анатолий 3051
Карасин, Григорий 3123, 3148 Полтавченко, Алла 3398
Квасюк, Георгий 3305 Попа, Руслан 3208-09
Кетрарь, Вадим 3306 Постойко, Мария 3097
Киллели, Стив 3273 Пырву, Михня-Петру 3059
Кирияк, Петру 3224 Пырлог, Виталий 3098
Клодель, Мэтью 3014
Коваленко, Ирина 3248, 3291 Р
Константинова, Элеонора 3468
Кувшинов, Ион 3278 Ратти, Карло 3014
Кэраре, Виорика 3248 Рейдман, Олег 3249-50
Решетников, Артур 3099-00
Л Ройтбурд, Елена 3128, 3130
Рокар, Мишель 3131
Лейчу, Георгий 3295 Ростовский, Михаил 3146
Лещенко, Олег 3406
Линте, Каролина 3236 С
Литовцева, Елена 3278, 3393
Скворцова, Людмила 3386
М Слусарь, Александр 3251
Смешная, Татьяна 3232
Маркелл (Епископ Бельцкий и Фалештский) Солтан, Вячеслав 3291
3044 Софрони, Роман 3377
Маценко, Ирина 3252 Спасский, Виктор 3182
Меликян, Татьяна 3274 Спасских, Виктор 3275
Менюк, Николай 3421 Стати, Сергей 3183
Мигулина, Татьяна 3451 Стеничева, Наталья 3468
Михов, Петр 3405 Стовбун, Елена 3232
Млечин, Леонид 3312 Стратан, Александр 3272
Мозер, Уильям 3128 Стратан, Игорь 3233
Моисеев, Сергей 3411 Стрелец, Валерий 3210
Мокша, Борис 3474 Стрелков, Валерий 3311
Мухаметшин, Ф. М. 3144 Сулла, Ион 3306
Мушук, Эдуард 3307 Суручану, Ион 3453
Мырзак, Валериан 3231 Сырбу, Виктор 3275
Н Т
Нагачевская-Мэддокс, Светлана 3452 Такий, Александр 3260
Негура, Виталий 3364 Тапиола, Пиркка 3128
Некифор, Траян 3417 Таран, Ангелина 3234, 3308, 3415
Терехов, Дмитрий 3044, 3453

223
Cronica articolelor de gazetă Nr 6-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 6-2014

Тимотин, Марина 3123, 3316, 3388, 3398 Чинчлей, Аурелиу 3234


Тодуа, Зураб 3101-02 Чобану, Геннадий 3451
Третьяков, Виталий 3147 Чокою, Пауд 3059
Чубашенко, Дмитрий 3105, 3184-85, 3211-
У 12, 3288
Устюгова, Наталья 3364 Чудак, Александр 3148

Ф Ш

Фишер, Йошка 3132 Шавга, Николай 3393


Фрунзе, Василиса 3175, 3177, 3182 Шикирлийская, Татьяна 3235-37
Фюле, Штефан 3125 Шимановская, Людмила 3386, 3390
Шимановская, Марина 3399-00
Х Шова, Василий 3106, 3186
Шорников, Петр 3051
Хынку, Михаил 3224 Шупак, Ина 3107
Ц Шупак, Инна 3213

Цуркан, Марина 3103 Э


Цуркану, Геннадий 3388 Эминеску, Михай 3495
Цыбульский, Александр 3255
Я
Ч
Яшлавский, Андрей 3066
Чегаровская, Любовь 3224, 3377
Чешуев, Виссарион 3104, 3277

224
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Adevărul : ed. de Moldova


2. Comunistul
3. Contrafort
4. Curierul ortodox
5. Dreptul
6. Economist
7. Evenimentul zilei
8. Făclia
9. Florile dalbe
10. Flux
11. Jurnal de Chişinău
12. Literatura şi arta
13. Moldova suverană
14. Natura Nr 6
15. Obiectiv european
16. Renaştere = Возрождение
17. Săptămîna
18. Socialiştii
19. Stejarul
20. Timpul
21. Univers pedagogic pro
22. Vocea poporului
23. Ziarul de gardă
24. Ziarul naţional
25. Коммерсант info
26. Коммунист
27. Молдавские ведомости
28. Mк Kн World Weekly
29. Независимая газета = Moldova independentă
30. Панорама
31. Событие недели
32. Социалисты
33. Экономическое обозрение

225
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 13,14
Coli ed. 12,15
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 6

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75
Email: princaro@gmail.com