You are on page 1of 185

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 9
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 9
2014

NBCM
Chişinău 2014

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 9
2014

CNCM
Chişinău 2014

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2014
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 9, 2014. – 2014. – 185 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-178-5 (Print). – ISBN 978-9975-49-179-2 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 10


0 GENERALITĂŢI .......................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ..................................... 10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................ 10
01 Bibliografie. Cataloage .................................................................. 10
02 Biblioteconomie............................................................................. 11
08 Poligrafii. Lucrări colective ............................................................ 12
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.............................................................................. 12
1/14 Filozofie...................................................................................... 12
159.9 Psihologie ........................................................................................ 12
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................... 13
22 Religii de origine orientale ............................................................ 13
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................... 13
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 14
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................. 14
32 Politică........................................................................................... 15
33 Economie. Ştiinţe economice......................................................... 16
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................... 17
35 Administraţie publică. Artă militară .............................................. 20
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................... 21
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................... 21
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............... 28
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 29
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
.............................................................................................................. 29
51 Matematică ................................................................................... 29
53 Fizică.............................................................................................. 30
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................... 31
57 Ştiinţe biologice ............................................................................. 32
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 32
61 Medicină........................................................................................ 32
62 Inginerie. Tehnică în general ......................................................... 34
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 35
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............... 36

5
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii.......................... 38
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ......................... 38
72 Arhitectură .................................................................................... 38
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 39
73 Arte plastice .................................................................................. 39
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................... 39
78 Muzică ........................................................................................... 39
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................... 42
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
...................................................................................................... 42
82 Literatură ...................................................................................... 47
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 60
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ... 60
94 Istorie generală. Istorie universală ................................................ 61
Autoreferate ............................................................................................. 68
Index de nume .......................................................................................... 70
Index de titluri ........................................................................................... 76
Index de subiecte ...................................................................................... 77
Index geografic .......................................................................................... 79
Index editori .............................................................................................. 79
ISBN eronat ............................................................................................... 80
CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 81
0 GENERALITĂŢI .......................................................................................... 81
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ..................................... 81
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .......................................................... 81
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 81
005 Conducere şi organizare. Management ............................................. 81
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................ 81
06 Organizaţii (în general) ................................................................. 82
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ....................................................... 82
069 Muzee ................................................................................................ 82
070 Ziaristică. Presă .................................................................................. 82
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................... 82
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................... 82
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 82
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................. 82
32 Politică........................................................................................... 83
33 Economie. Ştiinţe economice......................................................... 84

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................... 88
35 Administraţie publică. Artă militară .............................................. 93
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................... 95
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................... 96
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............... 96
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 97
51 Matematică ................................................................................... 97
53 Fizică.............................................................................................. 98
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................... 99
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................... 99
56 Paleontologie .............................................................................. 104
57 Ştiinţe biologice ........................................................................... 104
58 Botanică ...................................................................................... 105
59 Zoologie ....................................................................................... 105
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 106
61 Medicină...................................................................................... 106
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................... 108
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 110
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............. 114
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 115
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 115
72 Arhitectură .................................................................................. 115
78 Muzică ......................................................................................... 116
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................... 116
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................... 116
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
.................................................................................................... 116
82 Literatură .................................................................................... 117
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 120
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii . 120
94 Istorie generală. Istorie universală .............................................. 121
Index de nume ........................................................................................ 122
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate .............................................................................. 128
CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ...................................................... 129
0 GENERALITĂŢI ........................................................................................ 129
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................... 129

7
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................ 129
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 129
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .............................................................. 129
02 Biblioteconomie........................................................................... 129
06 Organizaţii ( în general) .............................................................. 130
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ..................................................... 130
069 Muzee .............................................................................................. 130
070 Ziaristică. Presă ................................................................................ 130
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................ 130
1/14 Filozofie.................................................................................... 130
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .................................... 131
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................. 131
23 Religii indiene .............................................................................. 131
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................... 131
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................... 132
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................... 132
31 Statistică. Demografie. Sociologie............................................... 132
32 Politică......................................................................................... 132
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................... 143
34 Drept. Jurisprudenţă.................................................................... 147
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................ 149
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................. 150
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................. 151
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............. 156
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 156
52 Astronomie. Geodezie ................................................................. 157
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................. 157
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ....................................... 157
57 Ştiinţe biologice ........................................................................... 158
58 Botanică ...................................................................................... 158
59 Zoologie ....................................................................................... 158
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 158
61 Medicină...................................................................................... 158
62 Inginerie. Tehnică în general ....................................................... 159
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 159
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............. 160
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 161
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 162

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.


Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 162
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 162
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................. 163
78 Muzică ......................................................................................... 163
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................... 164
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ......................................................... 167
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
.................................................................................................... 167
82 Literatură .................................................................................... 168
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 174
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii . 174
94 Istorie generală. Istorie universală .............................................. 174
Index de nume ........................................................................................ 177
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate .............................................. 184

9
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
SEPTEMBRIE NR 9 SEPTEMBER
(1718-1992)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1718. Dialogul civilizaţiilor: etică, educaţie, libertate şi responsabilitate într-o lu-
me în schimbare : [materialele simpozionului ştiinţific internaţional din 16-17 octombrie 2012,
Chişinău] / Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, Platforma "Dialog Eurasia" ;
col. red.: Victor Moraru [et al.]. – Chişinău : S. n., [2013 (Tipogr. "Almor-Plus")]. – 251 p. ; 24
cm.
Tit. pe cop. paral.: lb. rom., engl., germ., rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb.
engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-9975-7-7.
[2014-1992].
- - 1. Civilizaţie.
008+1/14(082)=135.1=111=161.1
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1719. Aurelian Silvestru : [scriitor, pedagog] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii
"Ion Creangă" ; alcăt.: Sabina Dodul ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Chişinău : Tocono,
2014 (Combinatul Poligrafic). – 228 p. : fot. ; 22 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4495-3-3 (în cop. tare).
[2014-1839].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Indici bibliografici. 2. Pedagogie – In-
dici bibliografici.
016:[821.135.1(478).09+37.091+929Silvestru]
1720. Balaban, Larisa.
Creaţii muzicale ale compozitorilor din Republica Moldova în Biblioteca orchestrei sim-
fonice a Filarmonicii Naţionale "S. Lunchevici" = Сочинения композиторов Республики
Молдова в Библиотеке симфонического оркестра национальной Филармонии им. С.
Лункевича : Materialele Proiectului ştiinţific "Registrul adnotat al creaţiilor muzicale din Repu-
blica Moldova" al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice : Catalog / Larisa Balaban ;
red. şt.: Victoria Melnic ; asistenţă bibliogr.: Svetlana Teodor ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice. – Chişinău : Valinex, 2014. – 234 p. : n. muz. ; 28 cm.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0205-7.

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-68-245-9 (în cop. tare).


[2014-1951].
- - 1. Creaţii muzicale – Cataloage.
017.1:78.071.1(478)=135.1=161.1
1721. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : [Universităţii de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi] : Bibliografie selectivă : Anuar … / Bibl. Şt. USARB ; alcăt.: Ana
Nagherneac [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Biblio-
teca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "Alecu Russo", 2014 – . – 25 cm. – (Colecţia
"Bibliographia Universitas"). – ISBN 978-9975-50-036-4.
… 2013. – 2014. – 126 p. – 20 ex. – ISBN 978-9975-50-121-7. – [2014-1962].
- - 1. Învăţământ universitar – Indici bibliografici.
016:378.4(478-21)
1722. Contribuţii ştiinţifice şi metodice ale cadrelor didactice universitare din
Cahul (1999-2014) / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : Universi-
tatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu", 2014 [Tipogr. "Centrografic"]. – 152 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-914-89-5.
[2014-1990].
- - 1. Învăţământ universitar – Indici bibliografici.
016:378.4(478-21)
Gaina, Boris. Academicianul Petru Ungurean. – Vezi Nr 1839.

1723. Publicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică


(2006-2013) : Bibliografie / Nionila Dalniţchi, Angelina Catană, Diana Pelepciuc [et al.] ; red.
şt.: Angela Timuş ; coord. ed.: Elena Bordian ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ., Bibl. Rep. Tehn.-
Şt. – Chişinău : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2014. – 447 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9932-2-7.
[2014-1903].
- - 1. Economie – Indici bibliografici. 2. Finanţe – Indici bibliografici. 3. Statistică – Indici
bibliografici.
016:[33+31]
02 BIBLIOTECONOMIE
1724. Colloquia Bibliothecariorum "Faina Tlehuci", colloquia bibliothecariorum
(2 ; 2014 ; Bălţi). Colloquia Bibliothecariorum "Faina Tlehuci" = Colloquia Materials
Bibliothecariorum "Faina Tlehuci", Ed. a 2-a, 27 febr. 2014 / red. resp.: Elena Harconiţa ; rez.
în lb. engl.: Valentina Topalo. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "A. Russo",
2014. – 157 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [20] ex.
ISBN 978-9975-50-119-4.
[2014-1961].
- - 1. Biblioteconomie.
02(082)=135.1=161.1

11
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


1725. Gârneţ-Roşca, Margareta.
O vizită în ţara ciupercilor : [aplicaţii] / Margareta Gârneţ-Roşca ; AO "Info-Media Cen-
tru". – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 80 p. : fig., fig. color ; 20 x 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [1200] ex.
ISBN 978-9975-67-931-2.
[2014-1913].
- - 1. Aplicaţii cu ciuperci.
087.5:635.8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
Dialogul civilizaţiilor: etică, educaţie, libertate şi responsabilitate într-o lume în
schimbare. – Vezi Nr 1718.

1726. Sun Myung Moon.


Ca un cetăţean mondial iubitor de pace : autobiografie : [trad. din lb. coreeană] / Sun
Myung Moon. – Chişinău : [Princeps], 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 356 p. : fot. ; 20
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4208-6-0.
[2014-1778].
- - 1. Religii din Coreea.
141.412+223(092)
159.9 Psihologie
1727. Psihodiagnostica : Teste psihologice : Suport didactic / Inst. de Formare Conti-
nuă, INOVEST Parteneriat Estic pentru Inovaţii Pedagogice în Educaţia Incluzivă ; elab. de:
Igor Racu [et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău : [Institutul de Formare Continuă],
2014 (Tipogr. "Policolor"). – 166 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Program de Formare Continuă în
Domeniul Inovaţiilor Pedagogice în Educaţia Incluzivă).
Bibliogr.: p. 165-166 (40 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4416-7-4.
[2014-1985].
- - 1. Psihodiagnostică – Teste.
159.98:376(075.8)
1728. Racu, Igor.
Psihodiagnoza : Teste psihologice / Igor Racu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din
Chişinău, Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie specială, Catedra de Psihologie. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 473 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 467-473 (125 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-194-8.
[2014-1902].
- - 1. Psihodiagnoză – Teste.
159.98(075.8)
1729. Синицару, Лариса.

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Психология личности : (курс лекций для студентов факультета Психологии и


Специальной Психопедагогики) / Лариса Синицару ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. Иона
Крянгэ, Каф. Психологии. – Кишинев : [Pulsul pieţei], 2014. – 82 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 82 (12 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-4010-9-8.
[2014-1993].
- - 1. Psihologia personalităţii.
159.923(075.8)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
22 RELIGII DE ORIGINE ORIENTALE
Sun Myung Moon. Ca un cetăţean mondial iubitor de pace. – Vezi Nr 1726.
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1730. Biblia. Ноул Тестамент. – [Chişinău] : Сочиетатя Библикэ
Интерконфесионалэ дин Република Молдова, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 387 p. ; 22 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-909-45-7.
[2014-2006].
- - 1. Biblia – Noul Testament.
27-246
1731. Calendar Creştin Ortodox : cu citiri şi învăţături pentru fiecare zi a anului –
2015. – Chişinău : Lumina lui Hristos, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 359 p. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-80-817-0 (Bons Offices).
[2014-1752].
- - 1. Calendare creştine ortodoxe.
271.22-56
1732. Filat, Vasile.
Sfaturi din Biblie pentru cei căsătoriţi / Vasile Filat. – [Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală")]. – 372, [2] p. ; 20 cm.
[2014-1810].
- - 1. Educaţie creştină.
27-47
1733. Pelin, Valentina.
Paisianismul în contextul cultural şi spiritual sud-est şi est european (sec. XVIII-XIX) :
[studiu monografic] / Valentina Pelin ; ed. îngrijită de Andrei Eşanu, Valentina Eşanu ; Acad.
de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Univ. de Stat din Moldova [et al.]. – Chişinău : Pontos,
2014 (Tipografia Reclama). – 235 p. ; 24 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 225-234 (128 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. –
300 ex.
ISBN 978-9975-51-547-4.
[2014-1767].
- - 1. Paisianism – Curent de reînnoire spirituală.
27-78+94(4)"17/18"

13
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

1734. Vladimir (mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove).


Calea spre desăvârşire : Pastorale, predici, interviuri, adresări şi articole / Mitropolitul
Vladimir (Cantarean) ; concepţie: Vetcislav Cazacu ; red. coord.: Angela Levinţa ; au colab.:
Octavian Moşin [et al.] ; cuvânt înainte : Ioan (Moşneguţu) ; Mitropolia Chişinăului şi a întregii
Moldove. – [Chişinău] : Cuvîntul-ABC, 2014. – 280 p. ; 29 cm.
Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 250 (20 tit.) şi în subsol. – 150 ex.
ISBN 978-9975-4496-8-7.
[2014-1840].
- - 1. Pastorale. 2. Predici.
27-72=135.1=161.1
1735. Год души : Православный календарь с чтением на каждый день … / сост.:
И. А. Смолькин. – Кишинев : Камно, 2014 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 24 cm. – ISBN 978-
9975-80-834-7.
… 2015. – 2014. – 382, [1] p. : il. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 1500 ex. – ISBN
978-9975-80-838-5 (Bons Offices). – [2014-1947].
- - 1. Calendare creştine ortodoxe.
271.22-56
3 ŞTIINŢE SOCIALE
1736. Universitatea de Studii Europene din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Univer-
sităţii de Studii Europene din Moldova : Ed. a 2-a / Univ. de Studii Europene din Moldova ;
col. red.: Sedleţchi Iurie (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : Universitatea de Studii Europene din
Moldova, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 105 p. : fig., tab. ; 29 cm. – ISSN 2435-1114.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4024-7-7.
[2014-1853].
- - 1. Universitatea de Studii Europene din Moldova – Anale.
3+378(478-25)(082)=135.1=161.1
303 Metode ale ştiinţelor sociale
1737. Evaluarea capacităţii de cercetare a instituţiilor de învăţământ superior din
Republica Moldova : [studiu sociologic] / Oana Banu, Sorin Cace, Diana Cheianu-Andrei [et
al.] ; coord.: Sorin Cace, Nicolae Sali ; Asoc. pentru dezvoltare şi promovare socio-economică
"Catalactica". – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 99 p. : graf., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 98-99 (19 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Funda-
ţiei Soros-Moldova. – [200] ex.
ISBN 978-9975-80-782-1.
[2014-1755].
- - 1. Instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova – Studii de cercetare.
303.4:378(478)
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
1738. Integrarea străinilor în Republica Moldova : Crimele bazate pe ură şi discri-
minarea : Studiu / Org. Intern. pentru Migraţiune (OIM) ; [experţi: Vasile Cantarji] [et al.]. –
[Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 222 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, cofinan-


ţat de Departamentul de Stat al USA, Min. Afacerilor Externe al Regatului Danemarcii [et al.].
– 400 ex.
ISBN 978-9975-53-379-9.
[2014-1794].
- - 1. Integrarea străinilor în Republica Moldova.
314.15:323.1(478)
316 Sociologie
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
1739. Enachi, Valentina.
Comunicare interculturală : Manual / Valentina Enachi ; Univ. de Studii Europene din
Moldova. – Chişinău : Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2014 (Tipogr.
"Adrilang"). – 158 p. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 150-155. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4024-6-0.
[2014-1852].
- - 1. Comunicare interculturală.
316.7(075.8)
1740. Guţu, Svetlana.
Dezvoltarea competenţei de comunicare profesională a studenţilor economişti : Ghid
metodologic / Svetlana Guţu ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova
(UCCM). – Chişinău : UCCM, 2014. – 96 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 70-71 (31 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-114-95-0.
[2014-1975].
- - 1. Comunicarea în afaceri.
[316.77+378]:334
32 POLITICĂ
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1741. Boţan, Igor.
Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană : Ghid /
Igor Boţan ; Asoc. pentru Democraţie Participativă (ADEPT). – Chişinău : Arc, 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 95 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova.
– 4000 ex.
ISBN 978-9975-61-815-1.
[2014-1746].
- - 1. Republica Moldova – Integrare europeană.
327(478):061.1EU
1742. Idem în lb. rusă : Соглашение об ассоциации Республика Молдова – Евро-
пейский Союз: основные положения : руководство-комментарий / пер. с рум.: Ирина
Лункашу. – Кишинев : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 102 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova. – 1000 ex.

15
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

ISBN 978-9975-61-831-1.
[2014-1941].
- - 1. Republica Moldova – Integrare europeană.
327(478):[061.1EU+339.92]
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
1743. Institutul Naţional de Cercetări Economice. Analele Institutului Naţional de
Cercetări Economice : Ed. a 4-a / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări Econ.,
Min. Econ. al Rep. Moldova ; col. red.: Alexandru Stratan (red.-şef) [et al.]. – Chişinău : INCE,
2014 – . – 29 cm. – ISSN 1857-3630.
Nr 1, 2014. – 2014. – 196 p. : fig., graf., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4326-6-5 (eronat).
– [2014-1831].
- - 1. Institutul Naţional de Cercetări Economice – Anale. 2. Economie. 3. Demografie.
4. Statistică.
[33+31]:001.32(082)=135.1=161.1
330 Economie în general. Economie politică
1744. Naval, Elvira.
Econometrie : Recomandări practice : Note de curs / Elvira Naval ; red. şt.: Pîrţachi Ion
; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău : INCE, 2014. – 162 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 161 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9799-7-9.
[2014-1827].
- - 1. Econometrie.
330.43(075.8)
1745. Idem în lb. rusă : Эконометрика : Практические рекомендации : Курс лекций.
– Кишинев : INCE, 2014. – 185 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 184 (16 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9799-8-6.
[2014-1828].
- -1. Econometrie.
330.43(075.8)
1746. Şuşu-Ţurcan, Aurelia.
Macroeconomie aplicată şi politici macroeconomice : Manual / Aurelia Şuşu-Ţurcan ;
Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : Universitatea de Studii Europene din
Moldova, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 402 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 400-402 (55 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4024-5-3.
[2014-1851].
- - 1. Macroeconomie.
330.101.541(075.8)
336 Finanţe
1747. Manole, Tatiana.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Trezoreria – serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric : Monografie / Tatiana


Manole, Sofia Scutari ; red. şt.: Botnaru Nadejda ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău :
INCE, 2014. – 267 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 205-219 (146 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9799-6-2.
[2014-1845].
- - 1. Trezorerie de stat.
336.1/.5
1748. Тузлуков, Станислав.
Как выбрать и обслуживать кредит : 132 рекомендации, которые помогут заемщи-
ку сделать правильный выбор / Станислав Тузлуков. – [Кишинев : Foxtrot, 2014]. – 48 p. :
des., tab. color ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-120-32-6.
[2014-1864].
- - 1. Credite – Împrumuturi – Recomandări.
336.77(049.3)
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
1749. Petrovici, Sergiu.
Marketing : curs universitar / Sergiu Petrovici, Svetlana Muştuc ; Univ. Cooperatist-
Comercială din Moldova. – Ed. a 2-a rev. şi ad. – Chişinău : UCCM, 2014. – 511 p. : fig., tab.
; 29 cm.
Bibliogr. p. 511 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-114-86-8.
[2014-1966].
- - 1. Marketing.
339.138+658.8(075.8)
339.7 Finanţe internaţionale
1750. Ghidul investitorului în zona transfrontalieră / Programul Operaţional Comun
România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, Business Consulting Inst., Autoritatea
Comună de Management ; elab.: Mihai Roşcovan [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Policolor")]. – 156, [4] p. : fig., fot. color, tab. ; 21 cm. – (Graniţe comune. Soluţii comune).
Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 600 ex.
ISBN 978-9975-9676-8-6.
[2014-1984].
- - 1. Investiţii străine – Zona transfrontalieră – România – Ucraina – Republica Moldo-
va.
339.727.22(478+498+477)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1751. Gribincea, Lilia.
Dreptul comerţului internaţional : Tratat / Lilia Gribincea ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Drept. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 886, [1] p. 24 cm.

17
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Bibliogr.: p. 865-887 (457 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – [300] ex.


ISBN 978-9975-58-027-4.
[2014-1811].
- - 1. Dreptul comerţului internaţional.
341.9:347.7
1752. Sîli, Vitalie.
Terorismul aerian : [pentru uzul studenţilor] / Vitalie Sîli. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Garomont-Studio"). – 152 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 121-132 (239 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-115-40-7.
[2014-1880].
- - 1. Drept aerian internaţional. 2. Terorism aerian – Prevenire – Combatere.
341.226:351.814(075)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1753. Codul contravenţional al Republicii Moldova : Publicat: 16.01.2009 în Moni-
torul Oficial Nr. 3-6 art. Nr 15 : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 25.08.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014
(Tipogr. "Bons Offices")]. – 159 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4457-9-5 (eronat).
[2014-1772].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
1754. Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală / Comisia Electorală Centra-
lă ; coord. ed.: Cristina Angheli. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 31
p. : fot. color ; 18 x 22 cm.
[2014-1808].
- - 1. Comisia Electorală Centrală – Republica Moldova.
342.846(478)
1755. Idem în lb. engl. : Republic of Moldova. Central Electoral Commission / transl.:
Emil Gaitur. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 31 p. : fot. color ; 18 x
22 cm.
[2014-1809].
- - 1. Comisia Electorală Centrală – Republica Moldova.
342.846(478)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme şi funcţii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
1756. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Raport privind exercitarea juris-
dicţiei constituţionale în anul 2013 / Curtea Constituţională a Rep. Moldova ; resp. de ed.:
Rodica Secrieru ; coord.: Lilia Rusu. – Chişinău : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 183 p.
: diagr., tab. color ; 21 x 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.
– 400 ex.
ISBN 978-9975-61-828-1.
[2014-1759].
- - 1. Curtea Constituţională a Republicii Moldova – Rapoarte.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342.565.2(478)(047)
1757. Димитрогло, Николай.
Съезды гагаузского народа : депутаты всех уровней, депутаты всех созывов на-
родного собрания Гагаузии / Николай Димитрогло. – Комрат : Б. и., 2014 (Tipogr.
"Balacron"). – 217, [3] p. : fig., fot. ; 25 cm.
Спонсоры : Морарь Григорий Ильич, Анастасов Сергей Ильич, Вальков Андрей
Георгиевич [и др.]. – 500 ex.
ISBN 978-9975-128-13-1 (în cop. tare).
[2014-2002].
- - 1. Găgăuzia – Adunări de reprezentanţi.
342.53(478-29):94(478)(=512.165)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1758. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : Publicat : 07.06.2003 în
Monitorul Oficial Nr 104-110 art. Nr 447 : În conformitate cu ultimele modificări şi completări :
Actualizat la 25.08.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 238 p. ;
21 cm.
ISBN 978-9975-4457-8-8 (eronat).
[2014-1775].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
1759. Codul penal al Republicii Moldova : Publicat : 14.04.2009 în Monitorul Oficial
Nr 72-74 art. Nr 195 : În conformitate cu ultimele modificări şi completări din Monitorul Oficial
al Republicii Moldova : Actualizat la 25.08.2014. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr.
"Bons Offices")]. – 158 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4426-9-5 (eronat).
[2014-1774].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
1760. Cojocaru, Radion.
Drept penal. Partea specială : Culegere de speţe / Radion Cojocaru. – (Ed. a 2-a,
revăz. şi ad.). – Chişinău : Academia "Ştefan cel Mare" a MAI, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"
SRL). – 129, [1] p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-935-74-6.
[2014-1965].
- - 1. Drept penal.
343.2/.7(076.5)
347 Drept civil
1761. Drept privat roman : Note de curs / Victor Volcinschi, Daniela Ţurcan, Serghei
Cebotari [et al.] ; red. şt.: Victor Volcinschi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Cate-
dra Drept al Antreprenoriatului. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 396 p. ; 20
cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-58-034-2.
[2014-1812].

19
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

- - 1. Drept privat roman.


347(37)(075.8)
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
1762. Cimil, Dorin.
Drept civil : Contracte speciale : [pentru uzul studenţilor] / Dorin Cimil, Eugeniu E. Be-
jenaru. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2014 – . – 23 cm. – ISBN 978-9975-52-170-3.
Partea 1-a. – 2014. – 276, [2] p. : fig. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 400 ex. – ISBN
978-9975-52-171-0. – [2014-1958].
- - 1. Drept civil.
347.45/.47(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1763. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : Publicat: 12.06.2003 în
Monitorul Oficial Nr. 111-115 art. Nr : 451 : În conformitate cu ultimele modificări şi completări
din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 25.08.2014. – [Chişinău : Farmec-
Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 144 p. ; 21 cm.
ISBN 978-9975-4225-5-0 (eronat).
[2014-1773]
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
1764. Drept procesual civil : Partea generală : [pentru uzul studenţilor] / Elena Belei,
Ana Borş, Felicia Chifa [et al.] ; coord., red. şt.: Elena Belei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Drept, Catedra Drept Procesual Civil. – Chişinău : Cartea Juridică ; Lexon-Plus, 2014
(Tipografia Reclama). – 442 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 438-442 şi în subsol. – 700 ex.
ISBN 978-9975-4188-5-0 (în cop. tare).
[2014-1818].
- - 1. Drept procesual civil.
347.91/.95(075.8)
1765. Succesele şi insuccesele în reformarea justiţiei din Republica Moldova,
2012 – iulie 2014 : Document analitic / Pavel Grecu, Vladislav Gribincea, Ion Guzun [et al.] ;
Centrul de Resurse Juridice din Moldova CRJM [et al.]. – Chişinău : [Imprint Star], 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 91 p. : tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Fundaţiei Est-European. –
70 ex.
ISBN 978-9975-3002-0-9.
[2014-1948].
- - 1. Justiţia din Republica Moldova – Reformare.
347.9(478)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
1766. Manual de planificare şi implementare participativă : [în administraţia publică
locală] / Actori Nestatali şi Autorităţile Locale în Dezvoltare şi Facilitate pentru Societatea
Civilă în Cadrul Politicii de Vecinătate ; Business Consulting Inst. ; elab.: Mihai Roşcovan [et
al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Policolor"). – 56 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 44-45 (26 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europe-
ne. –1000 ex.
ISBN 978-9975-9676-7-9.
[2014-1983].
- - 1. Administraţie locală – Dezvoltare durabilă – Republica Moldova.
352:316.42(478)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1767. Supravegherea de vecinătate : Ghid practic pentru cei interesaţi de securitatea
comunitară / Asoc. Obştească "Eco-Răzeni", Asoc. "Neighbourhood Watch" din Estonia. –
Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 24 p. : fig., fot., tab. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe al Estoniei, prin intermediul Fon-
dului de Dezvoltare şi Ajutor Umanitar.
[2014-1953].
- - 1. Acţiuni sociale – Securitate comunitară.
364.46:351.74
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1768. Callo, Tatiana.
Pedagogia practică a atitudinilor / Tatiana Callo. – [Chişinău] : Litera AVN (Pe cop. Li-
tera educaţional), 2014 (Combinatul Poligrafic). – 234, [6] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 118-123 (99 tit.). – [100] ex.
ISBN 978-9975-74-340-2.
[2014-1954].
- - 1. Pedagogie filosofică.
37.013.73
1769. CRUNT 2014 : Bunele practici de instruire E-Learning/Online : Culegere de arti-
cole, 24-27 septembrie / Univ. Tehn. a Moldovei ; com. şt.: Ion Bostan [et al.] ; coord. proiec-
tului: Petru Todos. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 298 p. : fig., tab. ; 29
cm.
Texte : lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-827-9.
[2014-1946].
- - 1. Învăţământ online.
37.018.43:004(082)=135.1=111=133.1
1770. Dolghi, Adrian.
Educaţie civică : Ghidul profesorului pentru clasa a 9-a / Adrian Dolghi, Alina Felea, Vi-
orica Negrei ; comisia de evaluare: Maia Şevciuc [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Univers Educaţional, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 112 p. : tab. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul al Min. Educaţiei al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-156-5 (Prut Internaţional).
[2014-1904].
- - 1. Educaţie civică.
37.017.4(072)

21
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

1771. Educaţie civică : Manual pentru clasa a 9-a / Adrian Dolghi, Alina Felea, Viorica
Negrei [et al.] ; comisia de evaluare: Maia Şevciuc [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. –
[Chişinău] : Univers Educaţional, 2014 [Tipogr. "Billnet"]. – 127, [1] p. : fig., fot., tab. color ; 24
cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-9544-1-9.
[2014-1900].
- - 1. Educaţie civică.
37.017.4(075.3)
1772. Idem în lb. rusă : Гражданское воспитание : Учебник для 9 класса. –
[Кишинёв] : Univers Educaţional, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127, [1] p. : fig., fot.,
tab. color ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-9947-1-2.
[2014-1901].
- - 1. Educaţie civică.
37.017.4(075.3)
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1773. Balţat, Lilia.
Educaţie pentru toleranţă. Sugestii metodologice / Lilia Balţat ; coord. şt.: Maia Cojoca-
ru-Borozan. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 62 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 61-62 (34 tit.). – 30 ex.
ISBN 978-9975-115-41-4.
[2014-1881]
- - 1. Educaţie pentru toleranţă.
37.015(072)
1774. Caisîn, Simion.
Suport didactic pentru studierea disciplinelor opţionale în instituţiile de învăţămînt pre-
universitar: Surse de Energie Regenerabilă, Educaţia ecologică, Omul şi mediul ambiant,
Protecţia mediului înconjurător, Educaţia pentru dezvoltarea comunităţilor / Simion Caisîn,
Aurelia Şveţ, Natalia Halaim ; red.-coord.: Simion Caisîn ; SPARE (Proiect Şcolar privind
Utilizarea Resurselor şi Energiei), CRCT "Gutta-Club", Inst. de Formare Continuă. – Chişinău
: S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 172 p. : fig., fot., tab. color ; 26 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit. pe cop.: Surse de energie regenerabilă. –
Bibliogr.: p. 167-168, 171. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, co-finanţat de
Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-816-3.
[2014-1760].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1775. Axentii, Victor.
Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar : Suport de curs / Victor
Axentii, Ioana Aurelia Axentii ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : [Universita-
tea de Stat "B. P. Hasdeu", 2014 (Tipogr. "Centrografic")]. – 269 p. : tab. ; 20 cm.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 268-269 (33 tit.). – 50 ex.


ISBN 978-9975-914-86-4.
[2014-1987].
- - 1. Limba română – Metodica predării. 2. Literatură română – Metodica predării.
37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09](075.8)
1776. Botgros, Ion.
Fizică : Ghidul profesorului : clasa a 8-a / Ion Botgros, Angela Gordienco. – [Chişinău] :
Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 63 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţi-
onal" / coord. de Mariana Marin, ISBN 978-9975-79-896-9).
Bibliogr.: p. 63 (21 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-904-1.
[2014-1748].
- - 1. Fizică – Metodica predării.
37.016.046:53
1777. Ciobanu, Ghenadie.
Predarea compoziţiei muzicale în clasele primare ale şcolilor şi liceelor de muzică.
Primii paşi în arta compunerii muzicii : Broşură metodică / Ghenadie Ciobanu ; red. şt.: Victo-
ria Melnic ; Acad. de Muz. Teatru şi Arte Plastice, Catedra Muzicologie şi compoziţie. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Dira-AP"). – 23 p. : n. muz. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (8 tit.). – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0204-0.
ISBN 978-9975-4169-9-3.
[2014-1762].
- - 1. Compoziţie muzicală – Metodica predării.
37.016.046:781.6
1778. Proiecte didactice : Limba română : clasa 1 : Ghid pentru învăţători şi părinţi /
Eugenia Sarabaş, Maria Braghiş, Nicoleta Sarabaş [et al.]. – Chişinău : Interprint, 2014 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală") – . – 29 cm. – (Literatura pentru pedagogi). – ISBN 978-9975-53-
351-5 .
Partea 1-a. – 2014. – 254, [2] p. : fig., tab. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-53-352-2 (F.E.-
P. "Tipografia Centrală"). – [2014-1793].
- - 1. Limba română – Metodica predării.
37.016.046:811.135.1
1779. Rîşneac, B.
Înotul sportiv : Concepte metodologice / B. Rîşneac, G. Solonenco ; red. şt.: V.
Manolachi. – Chişinău : USEFS, 2014. – 29, [1] p. : fig. color, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 290-291 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-131-04-9.
[2014-1859].
- - 1. Înot – Metodica predării.
37.016.046:797.2
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1780. Cartaleanu, Tatiana.
Ateliere de lectură, scriere, discuţie : Portofoliul elevului : Clasele 5, 6, 7, 8, 9 : 15
competenţe / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Combinatul

23
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Poligrafic). – 119, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Competenţe", ISBN 978-9975-67-947-
3).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-67-948-0.
[2014-1912].
- - 1. Comunicare orală – Competenţe. 2. Comunicare scrisă – Competenţe.
37.091:[811.135.1+821.135.1.09]
1781. Plan managerial : anul şcolar 2014-2015 : [Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi"
din Chişinău] / Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, Liceul
Teoretic "Gheorghe Asachi" ; coord. şt.: Boris Volosatîi. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr.
"Notograf Prim"]. – 297 p. : diagr., tab. ; 21 cm.
30 ex.
ISBN 978-9975-4270-4-3.
[2014-1960].
- - 1. Liceul teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişinău – Organizarea învăţământului.
37.091(478-25)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1782. Afanasiu, Sergiu.
Abeceluş : Cartea preşcolarului / Sergiu Afanasiu ; suport didactic: Viorica Goraş-
Postică, Liuba Ciobanu-Mocanu ; il.: Petru Gheţoi. – Ed. a 6-a, rev. – [Chişinău] : Abeceluş,
[2014] (Tipogr. "Balacron"). – 84 p. : des. color ; 31 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-9909-9-8 (în cop. tare).
[2014-2007].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2.016:811.135.1
1783. Babov, Viorica.
Abecedarul lui Prichindel / Viorica Babov. – [Chişinău : Zuev Invest, 2014 (Tipogr.
"Imona Grup")]. – 64 p. : fig. ; 30 cm. – (Prichindel).
4000 ex.
ISBN 978-9975-73-165-2.
[2014-1909].
- - 1. Abecedare.
373.2.016:811.135.1
1784. Idem în lb. rusă : Азбука дошкольника. – [Chişinău : Zuev Invest, 2014 (Tipogr.
"Imona Grup")]. – 66 p. : fig. ; 30 cm. – (Prichindel).
4000 ex.
ISBN 978-9975-73-166-9.
[2014-1910].
- - 1. Abecedare.
373.2.016:811.161.1
1785. Babov, Viorica.
Caiet la matematică / Viorica Babov. – [Chişinău : Zuev Invest, 2014 (Tipogr. "Imona
Grup")]. – 21 cm. – (Socotelile lui Prichindel).– ISBN 978-9975-4409-8-1.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nr 1. – 2014. – 32 p. : fig. – Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 4000 ex. – ISBN
978-9975-4409-9-8. – [2014-1905].
373.2.016:51
1786. Idem în lb. rusă : Тетрадь по математике для дошкольников. – [Кишинев :
Zuev Invest, 2014 (Tipogr. "Imona Grup")] – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-73-161-4.
Nr 1. – 2014. – 32 p. : fig. – Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 4000 ex. – ISBN
978-9975-73-162-1. – [2014-1907]
373.2.016:51
1787. Babov, Viorica.
Caiet la matematică / Viorica Babov. – [Chişinău : Zuev Invest, 2014 (Tipogr. "Imona
Grup")]. – 21 cm. – (Socotelile lui Prichindel). – ISBN 978-9975-4409-8-1.
Nr 2. – 2014. – 32 p. : fig. – Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 4000 ex. – ISBN
978-9975-73-160-7. – [2014-1906].
373.2.016:51
1788. Idem în lb. rusă : Тетрадь по математике для дошкольников. – Кишинев :
Zuev Invest, 2014 (Tipogr. "Imona Grup") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-73-161-4.
Nr 2. – 2014. – 32 p. : il. – F. f. de tit. – 4000 ex. – ISBN 978-9975-73-163-8. – [2014-
1949].
373.2.016:51
1789. Babov, Viorica.
Socotelile lui Prichindel / Viorica Babov. – Chişinău : Zuev Invest, 2014 (Tipogr. "Imona
Grup"). – 64 p. : il. ; 30 cm. – (Prichindel).
4000 ex.
ISBN 978-9975-73-169-0.
[2014-1950].
- - 1. Matematică pentru preşcolari.
373.2.016:51
1790. Idem în lb. rusă : Математика дошкольника. – [Chişinău : Zuev Invest, 2014
(Tipogr. "Imona Grup")]. – 64 p. : fig. ; 30 cm. – (Prichindel).
4000 ex.
ISBN 978-9975-73-170-6.
[2014-1911].
- - 1. Matematica pentru preşcolari.
373.2.016:51
1791. Cultura bunei vecinătăţi : Curriculum la disciplina opţională pentru clasa 1 =
Культура добрососедства : Куррикулум по факультативному предмету для 1-го класса /
Elena Suff, Daniela State, Margarita Aradjioni [et al.] ; coord.: Viorica Goraş-Postică, Rima
Bezede ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Chişinău : Centrul Educaţional "Pro Didacti-
ca", 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 36 ; 36 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-
valet (inversă). – Bibliogr.: p. 29, 31. – Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene, cofi-
nanţat de Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Inst. suedez [et al.]. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4125-8-2.
[2014-1943].
- - 1. Învăţământ primar.

25
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

373.3(073.3)=135.1=161.1
1792. Cultura bunei vecinătăţi : Curriculum pentru educaţia interculturală a copiilor
din instituţiile de educaţie timpurie din Republica Moldova = Культура добрососедства :
Куррикулум по межкультурному раннему воспитанию детей в Республике Молдова /
Elena Suff, Efimia Musteaţă, Liudmila Muhomorina [et al.] ; coord.: Viorica Goraş-Postică,
Rima Bezede ; Centrul Educaţional "Pro Didactica". – Chişinău : Centrul Educaţional "Pro
Didactica", 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 68 ; 72 p. : tab. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Aut. sunt indicaţi pe
vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 65, 70. – Apare cu suportul financiar al Uniunii Europene, cofinanţat
de Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Inst. suedez [et al.]. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4125-9-9.
[2014-1944].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2(073.2)=135.1=161.1
1793. Gheţoi, Petru.
Alfabetul : Scriem cu litere de tipar / Petru Gheţoi, Ada Zaporojanu ; concepţie şi prez.
graf.: Petru Gheţoi. – [Chişinău : Balacron, 2014]. – 16 p. : des. ; 28 cm. – (Casa poveştilor).
3000 ex.
ISBN 978-9975-128-12-4.
[2014-2001].
373.2.016:811.135.1
1794. Gheţoi, Petru.
Alfabetul scris : Pregătirea mâinii pentru scris / Petru Gheţoi, Adela Vasiloi ; concepţie
şi prez. graf.: Petru Gheţoi. – [Chişinău : Balacron, 2014]. – 28 p. : des. ; 28 cm. – (Casa
poveştilor).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-128-11-7.
[2014-2000].
373.2.016+811.135.1
1795. Gheţoi, Petru.
Caiet de scriere : cu litere de tipar / Petru Gheţoi ; concepţie şi prez. graf.: Petru
Gheţoi. – [Chişinău : Bons Offices, 2014]. – 16 p. : des. ; 24 cm. – (Casa poveştilor).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-885-9.
[2014-1737].
373.2.016:811.135.1
1796. Gheţoi, Petru.
Caiet de scriere : Pregătirea mâinii pentru scris / Petru Gheţoi ; concepţie şi prez. graf.:
Petru Gheţoi. – [Chişinău : Bons Offices, 2014]. – 16 p. : des. ; 24 cm. – (Casa poveştilor).
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-884-2.
[2014-1736].
373.2.016:811.135.1
1797. Makarenko, Maria.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Animale din Africa / Maria Makarenko ; trad. de Alexandra Fenoghen ; [il.: Maria
Makarenko]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 23 p. : des. color ; 26 cm. –
(Modelăm din plastilină, ISBN 978-9975-61-817-5).
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: Животные Африки. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-819-9.
[2014-1758].
- - 1. Modelaj din plastilină.
373.2
1798. Makarenko, Maria.
Animale domestice / Maria Makarenko ; trad. de Alexandra Fenoghen ; [il.: Maria
Makarenko]. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 23 p. : des. color ; 26 cm. –
(Modelăm din plastilină, ISBN 978-9975-61-817-5).
Aut. pe cop. nu este indicat. – Tit. orig.: Домашние животные. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-818-2.
[2014-1757].
- - 1. Modelaj din plastilină.
373.2
1799. Murguleţ, Daniela.
Clowns : [resurse didactice : pentru elevii claselor primare] / Murguleţ Daniela. – [Bălţi :
Centrul pentru Educaţie Continuă], 2014. – 51 f : il. color ; 8 x 11 cm. – (Flashcards for
Primary Learners, ISBN 978-9975-916-40-0 ; 2).
Index : f. 50. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei "Serviciul de Dezvoltare din Li-
echtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-76-9.
[2014-1830].
373.3
1800. Murguleţ, Daniela.
The Clown’s Family : [resurse didactice : pentru elevii claselor primare] / Murguleţ Da-
niela ; FELT School. – [Bălţi] : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 29 f. : il. color ; 8 x
11 cm. – (ELT Games for Primary Learners, ISBN 978-9975-916-75-2 ; 1).
Index : f. 28. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei "Serviciul de Dezvoltare din Li-
echtenstein". – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-78-3.
Gratuit. – [2014-1829].
373.3
1801. Rotaru, Cristina.
Abecedar : Scriem litere de mână şi de tipar : caiet special : grupa pregătitoare : clasa
1-a / Cristina Rotaru. – [Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 56 p. : des. ;
24 cm.
Aut. este indicat pe cop.
ISBN 978-9975-4225-8-1.
[2014-1738].
373.2.016:811.135.1
1802. Бабова, Виорика.

27
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Пропись / Виорика Бабова. – [Chişinău : Zuev Invest, 2014 (Tipogr. "Imona Grup")]. –
32 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – F. f. de tit. – 4000 ex.
ISBN 978-9975-73-164-5.
[2014-1908].
373.2.016:811.161.1
1803. Курачицки, Анжела.
Букварик / Курачицки Анжела ; худож.: Лагаева Татьяна. – [Кишинёв] : Biblion,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 64, [1] p. : des. ; 30 cm. – (Готовимся к школе : 6-7
лет) (Умные детки) (Billion).
Aut. este indicat în caseta tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-34-8.
[2014-1802].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2:811.161.1
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova. – Vezi Nr
1736, 1866.
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
1804. Ursu, Mihai.
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală : [al Republicii Moldova] : Studii / Mi-
hai Ursu, Anton Moraru ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală al Rep. Moldova. –
Chişinău : Labirint, 2014. – 210 p. : fot., fot. color, tab. ; 19 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-24-5.
[2014-1890].
- - 1. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală al Republicii Moldova – Studii.
[39+94]:069(478)
398 Folclor
1805. Nicolae Băieşu – o viaţă închinată valorificării folclorului : Omagiu 80 : [ani
de la naştere] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.].
– Chişinău : Institutul de Filologie al AŞM, 2014 (Tipogr. "Profesional Service"). – 410, [26] p.
: fot., [1] f. împăturită ; 20 cm. + An.: Arborele genealogic al familiei lui Nicolae Băieşu : 1 f.
împăturită în 4 părţi. – (Personalităţi marcante).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art., în text şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9608-7-8.
[2014-1991].
- - 1. Băieşu, Nicolae, 1934 - …, folclorist – Biografie.
398(478)(092)
398(=135.1) Folclor românesc
1806. Rauţa, Eugen.
Datini, Sfinte Sărbători : Culegere de folclor din raionul Reni : [regiunea Odesa] / Eu-
gen Rauţa. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 104 p. : fot. ; 20 cm.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

300 ex.
ISBN 978-9975-58-037-3.
[2014-1813].
- - 1. Folclor românesc.
398(=135.1)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1807. Галбен-Панчук, Зинаида.
Познание мира : Тетрадь ученика : 4 класс / Зинаида Галбен-Панчук, Светлана
Галбен, Стелла Дьякону. – [Кишинёв] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Com-
binatul Poligrafic). – 79, [1] p. : fig. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-69-916-7.
[2014-1899].
502(075.2)
51 MATEMATICĂ
1808. Ursu, Ludmila.
Matematică : Manual pentru clasa 1-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; comisia
de evaluare: Lucia Cotorobai [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ed. rev. – [Chişinău] :
Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 [Tipogr. "Billnet"]. – 134, [2] p. : des. color ; 26
cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-150-3.
[2014-1891].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
1809. Idem în lb. rusă : Maтематика : Учебник для 1 класса / trad. din rom.: Ludmila
Ursu. – [Кишинёв] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 [Tipogr. "Billnet"]. – 134, [2]
p. : des. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova.
ISBN 978-9975-54-151-0.
[2014-1892].
51(075.2)
1810. Ursu, Ludmila.
Matematică : caietul elevului : pentru clasa a 3-a / Ludmila Ursu. – [Ed. a 2-a, rev. şi
compl.]. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Combinatul Poligrafic) – .
– 24 cm. – ISBN 978-9975-54-153-4.
Semestrul 1. – 2014. – 48 p. : fig. – ISBN 978-9975-54-154-1. – [2014-1894].
51(075.2)
1811. Idem în lb. rusă : Математика : 3 класс : тетрадь ученика. – [Кишинёв] : Prut
Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-
54-157-2.
1 полугодие. – 2014. – 48 p. : fig. – ISBN 978-9975-54-158-9. – [2014-1895].
51(075.2)
1812. Ursu, Ludmila.

29
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Matematică : Teste de evaluare sumativă : Clasa 1 / Ludmila Ursu. – Ed. a 5-a, rev. şi
compl. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 56 p. : fig. ; 24 cm. – (Evaluare).
ISBN 978-9975-54-159-6.
[2014-1896].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1813. Idem în lb. rusă : Математика : Тесты для итогового оценивания : 1 класс. –
5-е изд., перераб. и доп. – [Кишинёв] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 56 p. : fig. ; 24 cm. – (Оценивание, ISBN 978-9975-54-162-6).
ISBN 978-9975-54-163-3.
[2014-1898].
- - 1. Matematică – Teste.
51(079)
1814. Maтематика: 11 класс : Учебник / Ион Aкири, Валентин Гарит, Петру Ефрос
[и др.] ; trad. din lb. rom.: Ion Achiri [et al.] ; comisia de evaluare: Dorin Afanas [et al.] ; М-во
просвещения Респ. Молдова. – 2-е изд., перераб. и доп. – [Кишинев] : Prut Internaţional
(pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 304 p. : fig. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar din Fondul Special pentru Manuale.
ISBN 978-9975-54-152-7.
[2014-1893].
- - 1. Matematică.
51(075.3)
1815. Урсу, Людмила.
Математика : 3 класс : тетрадь ученика / Людмила Урсу. – [Кишинёв] : Prut Interna-
ţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-
157-2.
2 полугодие. – 2014. – 48 p. : fig. – ISBN 978-9975-54-161-9. – [2014-1897].
51(075.2)
517 Analiză
1816. Bagrin, Dumitru.
Formarea şi dezvoltarea competenţelor transdisciplinare în procesul studierii calculului
integral în ciclul 1 al studiului de licenţă / Bagrin Dumitru, Bîclea Diana, Mocanu Anastasia ;
Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Chişinău. – Cahul : [Universitatea de Stat "B.
P. Hasdeu", 2014 (Tipogr. "Centrografic")]. – 135 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 134-135 (19 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-914-87-1.
[2014-1988].
- - 1. Calcul integral (matematică).
517.3(075.8)
53 FIZICĂ
1817. Ciobanu, Grigore.
Tehnici de învăţare eficientă : Fizica : clasa a 6-a / Grigore Ciobanu. – [Chişinău] :
Lexon-Plus, 2014 (Tipografia Reclama). – 35, [1] p. : fig., n. muz., tab. ; 24 cm.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 3 (4 tit.). – F. f. de tit. – 200 ex.


ISBN 978-9975-4188-6-7.
[2014-1800].
- - 1. Fizică – Teste.
53(079)
1818. Topor, Radu.
Rezumate la Fizică : pentru clasele 6-12 / Radu Topor. – Ed. nouă. – [Chişinău] : TEO-
Educaţional, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 112 p. : fig. ; 10 x 13 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-15-2.
[2014-1741].
- - 1. Fizică.
53(075.3)
531 Mecanică teoretică. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide
1819. Rusu, Alexandru.
Curs de fizică : Ciclu de prelegeri : [în vol.] / A. Rusu, S. Rusu ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Fizică. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2014 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-45-323-3.
[Vol.] 1 : Bazele mecanicii clasice. – 2014. – 130 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe
cop. – 60 ex. – ISBN 978-9975-45-324-0. – [2014-1848].
- - 1. Mecanică teoretică.
531(075.8)
1820. [Vol.] 2 : Bazele fizicii moleculare şi ale termodinamicii. – 2014. – 117 p. : fig. –
Aut. sunt indicaţi pe cop. – 60 ex. – ISBN 978-9975-45-325-7. – [2014-1849].
- - 1. Fizică moleculară. 2.Termodinamică.
539.19+536.7(075.8)
536 Căldură. Termodinamică
Rusu, Alexandru. Curs de fizică. – Vezi Nr 1819-20.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
1821. Curjos, Vasile.
Note de curs la disciplina Chimie fizică şi coloidală / Vasile Curjos ; Univ. de Stat "B. P.
Hasdeu" din Cahul, Fac. Econ., Matematică şi Informatică, Catedra: Inginerie şi Ştiinţe Apli-
cate [et al.]. – Cahul : [Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu", 2014 (Tipogr. "Centrografic")]. –
267 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-914-85-7.
[2014-1986].
- - 1. Chimie fizică.
544(075.8)
1822. Sârbu, Vasile.

31
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Electrochimia : Material didactic la chimia fizică / Vasile Sârbu, Elena Jora ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra chimie gen. – Chişinău : Cen-
trul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014. – 150, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 149 (10 tit.). – 130 ex.
ISBN 978-9975-118-60-6.
[2014-1933].
- - 1. Electrochimie.
544.6(075.8)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1823. Biologie : clasa a 8-a : Caiet pentru evaluare / Lidia Dencicov-Cristea, Liuba
Rudei, Elena Jitari [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipografia din Orhei]. – 21 cm. – ISBN
978-9975-4398-4-8.
Varianta "A". – 2014. – 36 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 3000 ex. –
ISBN 978-9975-4398-5-5. – [2014-1977].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
1824. Varianta "B". – 2014. – 36 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 3000
ex. – ISBN 978-9975-4398-6-2. – [2014-1978].
- - 1. Biologie – Teste.
57(079)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
1825. Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi studenţilor : [Universităţii de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova] : Culegere de
rezumate ştiinţifice / Instituţia Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu" din Rep. Moldova ; comitetul org.: Ion Ababii (preşedinte) [et al.]. – Chişinău :
[Medicina], 2014. – 274 p. : fig. ; 29 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-61-3.
[2014-1934].
61:378.4(478-25)(082)=135.1=111
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1826. Darii, Alexei.
Ţesutul nervos. Sistemul nervos : Note de curs / Alexei Darii ; Univ. de Stat de Medici-
nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra histologie, citologie şi embriologie. – Chişinău
: Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014. – 58 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 55 (8 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-118-59-0.
[2014-1932].
- - 1. Sistem nervos.
612.8(075.8)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
1827. Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice : (Ghid) / V. Ghicavîi, M. Nechifor,
S. Sârbu [et al.] ; sub. red.: V. Ghicavîi, Mihai Nechifor. – (ed. a 3-a, rev. şi compl.). – Chişi-
nău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 611 p. : fig., tab., [12] p. fig. color ; 25 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Ind. alfabetic : p. 596-603. – Sponsori : Clinicele
stomatologice "Calin-Vit", "Fala-Dent", "UniDent Art" [et al.]. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-363-8 (în cop. tare).
[2014-1783].
- - 1. Farmacoterapie – Stomatologie. 2. Medicamente – Stomatologie.
615.242:616.31-08
616 Patologie. Medicină clinică
1828. Zota, Ieremia.
General morphopathology : [pentru uzul studenţilor] / Ieremia Zota, Vladimir Vataman ;
sci. adviser: V. Anestiade ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu". –
Ed. a 3-a. – Chişinău : Lumina ; Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 236 p. : fig., tab. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 231 (11 tit.). – 350 ex.
ISBN 978-9975-65-369-5 (Lumina) (în cop. tare).
[2014-1799].
- - 1. Morfopatologie.
616-091(075.8)
616.1/.9 Patologie specială
1829. Infectious endocarditis : Guidelines for students, residents, researchers and
specialists / Alexandra Grejdieru, Lucia Mazur-Nicorici, Liviu Grib [et al.] ; State Univ. of
Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Internal Medicine, Discipline:
Cardiology, Medical Clinic N 3. – Chişinău : CEP "Medicina", 2014. – 71 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 62-64 (31 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-118-62-0.
[201-1935].
- - 1. Endocardită infecţioasă.
616.126-002(076.5)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
1830. Hîţu, Dumitru.
Traumatismul etajului mijlociu al feţei : [monografie] / Dumitru Hîţu ; Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială. –
Chişinău : Cu drag, 2008 (Tipogr. "Bons Offices"). – 110, [2] p. : des., fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 102-111 (126 tit.).
[2014-1771].
- - 1. Traumatisme maxilofaciale.
617.52-001

33
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
1831. Zaharia, Nicolae.
Reforma sectorului energetic prin schimbarea de comportament : Cultura conservării
energiei: realizarea eficienţei energetice prin schimbarea de comportament : [în Republica
Moldova] / Nicolae Zaharia ; Asoc. pentru Politica Externă (APE), Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES). – [Chişinău : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 10 p. : tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 10 (5 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-79-905-8.
[2014-1936].
- - 1. Sectorul energetic – Republica Moldova – Reforme.
620.9(478)
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
1832. Теория передач и информации : Цикл лекций / Кицул И., Бежан Н.,
Андроник С. [и др.] ; отв. ред.: Кицул И. ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и
менеджмента в электронике и телекоммуникациях, Каф. телекоммуникаций. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2014 – . – 21 cm.
Ч. 5-я. – 2014. – 125, [1] p. : fig. – Aut. sunt. indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 125
(6 tit.). – 50 ex. – [2014-1862].
- - 1. Teoria informaţiilor.
621.391(075.8)
1833. Теория передачи информации : Электронные лекции / Николаев П., Бе-
жан Н., Андроник С. [и др.] ; отв. ред.: Бежан Н. ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии и
менеджмента в электронике и коммуникациях, Каф. телекоммуникаций. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2014. – 111 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 108-109 (28 tit.). – 50 ex.
[2014-1863].
- - 1. Teoria informaţiilor.
621.391(075.8)
622 Industrie minieră
622.4/.6 Aeraj minier. Ventilaţie, condiţionarea aerului, încălzire şi iluminat în mine. Drenaj, evacu-
area apei din mine. Transport la suprafaţă. Tracţiune
1834. Tonu, Valentin.
Captarea, tratarea şi transportarea gazelor naturale combustibile / Valentin Tonu, Con-
stantin Ţuleanu, Alexandru Gusev ; red. tehnico-şt.: Adrian Retezan ; Univ. Tehn. a Moldovei,
SA "Moldovagaz", Catedra Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie. – Chişinău : UTM, 2014
(Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 554, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 549-550 (22 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-45-321-9 (în cop. tare).
[2014-1776].
- - 1. Gaze naturale – Depozitare – Transportare.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

622.692:622.323(075.8)
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
1835. Conferinţa ştiinţifică-aplicativă internaţională cu ocazia aniversării a 50 de
ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină a culturilor agricole în Republica
Moldova, conferinţă ştiinţifică-aplicativă internaţională (2014; Chişinău). Conferinţa
ştiinţifică-aplicativă internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de
protecţie antigrindină a culturilor agricole în Republica Moldova = Международная научно-
практическая конференция, посвященная 50-летию начала работ по
сельскохозяйственных культур от градобитий в Республике Молдова = The international
workshop and conference devoted to the 50th anniversary of the commencement of crop
protection works from hailstorms in the Republic of Moldova : Lucrări ştiinţifice, 17-18 sept.
2014, Chişinău / редкол.: Е. И. Потапов (отв. ред.) [и др.]. – Chişinău : Издательство Спе-
циальной Службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы
Республики Молдова, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 175 p. : fig., fig. color, tab. ; 30
cm.
Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Serviciul special pen-
tru influenţe active asupra proceselor hidrometeorologice. – Tit. pe cop.: lb. rom. – Texte : lb.
engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-370-6.
[2014-1797].
- - 1. Protecţie antigrindină – Republica Moldova.
[628.58+551.578.7]:63(478)(082)=111=161.1
1836. Cooperarea intercomunitară în Republica Moldova: alimentarea cu apă şi
canalizare : Ghid practic şi legislativ / Congresul Autorităţilor Locale din Moldova ; elab. de:
Ion Beschieru, Natalia Ciobanu. – Chişinău : Polisan Service, 2014. – 76 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 75-76 şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al poporului american, prin
intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9657-8-1.
[2014-1765].
- - 1. Alimentare cu apă şi canalizare – Republica Moldova.
628.1/.2:351.77(478)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
1837. Lazari, Ion.
Migraţia, invazia şi combaterea integrată a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor culturilor
agricole / Ion Lazari, Corneliu Lazari, Alexandru Furnic. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 277 p. : fig., foto, scheme, tab. color, [24] p. fig. color ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 273-275 (55 tit.). – [500] ex.
ISBN 978-9975-53-375-1 (în cop. tare).
[2014-1798].
- - 1. Combaterea buruienilor. 2. Boli ale plantelor – Combatere.
632.1/.9

35
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
1838. Producerea merelor : Manual tehnologic / Vasile Babuc, Eugeniu Gudumac,
Ananie Peşteanu [et al.] ; ACED Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprin-
derilor. – [Ed. rev.]. – Chişinău : ACED, 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 240 p. : fig., tab. color ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 221-225 (163 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei pentru Dezvolta-
re Intern. a SUA şi contribuţiei din partea companiei DAI. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-120-40-1.
[2014-1866].
- - 1. Producerea merelor.
634.11(075)
634.8 Viticultură
1839. Gaina, Boris.
Academicianul Petru Ungurean : (120 ani de la naştere : [savant-oenolog]) : Biobiblio-
grafie = Академик Петр Николаевич Унгурян : (к 120-летию со дня рождения) :
Биобиблиография / Boris Gaina ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe Agricole AŞM. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia AŞM). – 176 p. : fot. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliografia lucrărilor lui P. Ungurean şi a colegilor din
perioada 1927-1959 : p. 160-167 (79 tit.). – Bibliogr.: p. 74-75 (25 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-62-375-9.
[2014-1826].
- - 1. Vinificaţie. 2. Viticultură.
634.8+016(092)=135.1=161.1
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
1840. Tehnologii moderne de cultivare a castraveţilor : Manual tehnologic / Lidia
Catîrău, Iurie Begal, Galina Moscaliuc [et al.] ; coord.: Alexandru Bejan ; ACED Proiectul
Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor. – Chişinău : ACED, 2014 (Tipogr.
"Foxtrot"). – 150 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 137-139 (53 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin
intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID), Corporaţiei Provocările
Mileniului (MCC). – 1500 ex.
ISBN 978-9975-120-39-5.
[2014-1865].
- - 1. Cultivarea castraveţilor.
635.63(075)
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
1841. Технологическое воспитание : учебник для 9-го класса / Родика Кроито-
ру, Ион Шарагов, Анна Твердохлеб [и др.] ; пер. с рум.: Александр Шишкану [и др.] ;
comisia de evaluare: Teodora Hubenco [et al.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Изд.
2-ое]. – [Кишинев] : Epigraf, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 142, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 26
cm.

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – 9550 ex.


ISBN 978-9975-125-48-2.
[2014-2008].
- - 1. Educaţie tehnologică.
64(075.3)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.7 Transport aerian
1842. Bodolica, Irina.
Evoluţia Aviaţiei Civile în Republica Moldova / Irina Bodolica. – [Chişinău : S. n.], 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 41, [2] p. : fot., fot. color ; 30 cm.
Aut. este indicat pe p. a 4-a a cop. – Text parţial : lb. engl. – F. f. de tit. – 1000 ex.
[2014-1952].
- - 1. Aviaţia Civilă a Republicii Moldova – Istorie.
656.7(478)(091)
657 Contabilitate
1843. Universul Tudor Tuhari : Studiu biografic contabil / MOLDCOOP, Univ. Coope-
ratist-Comercială din Moldova (UCCM) ; elab.: Căpăţînă Sofia [et al.] ; red. şt.: Guţu Svetlana
; red. bibliogr.: Timofti Stela. – Chişinău : UCCM, 2014. – 182 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Bibliogr. lucrărilor : p. 73-97. – 100 ex.
ISBN 978-9975-114-94-3.
[2014-1974].
- - 1. Tuhari, Tudor, 1934 - …, profesor universitar, domeniul contabilitate – Biografie.
657:378(092)
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
Petrovici, Sergiu. Marketing. – Vezi Nr 1749.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


1844. Pluralismul extern al mass-media în Republica Moldova: între oportunitate şi
realitate / Centrul Român de Politici Europene, ActiveWatch – România ; echipa de cercetare:
Liana Ganea [et al.]. – [Chişinău] : Arc, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 51 p. : fig., tab. ; 29
cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova.
– [150] ex.
ISBN 978-9975-61-816-8.
[2014-1756].
- - 1. Mass-media în Republica Moldova – Pluralism extern.
[659+070](478)
1845. Pluralismul intern al mass-mediei din Republica Moldova: oportunitate şi re-
alitate / Asoc. Presei Electronice din Moldova ; echipa de cercetare: Aneta Gonţa [et al.]. –
Chişinău : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 97, [2] p. : diagr., tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova.
– [150] ex.
ISBN 978-9975-61-829-8.
[2014-1744].

37
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

- - 1. Mass-media în Republica Moldova – Pluralism intern.


[659+070](478)
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
1846. Proiectarea gulerelor de diferite forme şi croieli : Indicaţii metodice / Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Industrie Uşoară, Catedra Design Vestimentar ; alcăt.: Elena
Racceeva ; red. resp.: Elena Musteaţă. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 107, [1] p. : fig. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 107. – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-322-6.
[2014-1847].
- - 1. Proiectarea îmbrăcămintei – Gulere.
687.18.01(076.5)
69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI
PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

1847. Строительство & Оборудование : Производители, Оптовые базы, Строи-


тельные компании Молдовы : Информационный справочник / [информ. и реклама]:
Надулишняк Кристина [и др.] – 24-е изд. – [Chişinău] : Victoria Gomon, 2014 (Tipogr.
"Bons Offices") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-9867-6-2. – ISSN 1857-0194.
Nr 2 : Сентябрь 2014. – 2014. – 176 p. : il., [16] p. il. color. – Texte : lb. rom., rusă. –
2000 ex. – ISBN 978-9975-119-03-0. – [2014-1804].
- - 1. Materiale de construcţie – Republica Moldova.
69(478)(058)=135.1=161.1
698 Lucrări şi meserii de finisare şi decorare a construcţiilor
1848. Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii : [manual] / Iurie Dohmilă, Victor
Toporeţ, Sergiu Termican [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] :
Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 255 p. : fig., tab color ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al S.A. "Supraten". – [2530] ex.
ISBN 978-9975-67-954-1 (în cop. tare).
[2014-2013].
- - 1. Lucrări de finisare în construcţii – Tehnologii.
698(075)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general
Simpoziumul Internaţional pentru iconografi şi pictori. – Vezi Nr 1852.
72 ARHITECTURĂ
1849. Rotaru, Noie.
Satul cu multe fîntîni şi fîntînari iscusiţi, sau Cum se sapă la Elizaveta o fîntînă? : [mu-
nicipiul Bălţi] / Noie Rotaru. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipogr. "Indigou Color"). – 102, [2] p. : fig.,
fot., tab. ; 19 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 101-105 (30 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al dnei
Pelaghia Bălţat. – 20 ex.
ISBN 978-9975-50-126-2.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-1963].
- - 1. Fântâni – Săpare – Construcţie – Tehnici. 2. Elizaveta – Sate – Municipiul Bălţi –
Republica Moldova – Istorie.
725.948:94(478)
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
73 ARTE PLASTICE
1850. Corpus Nummorum Moldaviae / Ana Boldureanu, Viorel M. Butnariu (ed.),
Elena-Lăcrămioara Istina [et al.] ; Musée Nat. d’Ethnographie et d’Histoire Naturelle de Chişi-
nău, Acad. des Sciences de Moldova, Gouvernement de la Rep. de Moldova, Min. de la
Culture. – Chişinău : Bons Offices, 2014 – . – 30 cm. – ISBN978-9975-80-832-3.
Vol. 1: Monnaies et parures du Musée National d'Ethnographie et d'Histoire Naturelle
de Chişinău. – 2014. – 196 p. : fig., fig. color. – Bibliogr.: p. 191-196. – 300 ex. – ISBN 978-
9975-80-833-0. – [2014-1945].
- - 1. Numismatică – Republica Moldova.
737.1(478)
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
1851. Simpozionul Internaţional de Pictură "Orheiul Vechi" 2014 = International
Symposium of Painting "Orheiul Vechi" / Min. Culturii al Rep. Moldova, Inst. Cultural Roman
"Mihai Eminescu", Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei [et al.] ; aut. concepţie şi coord.: Tudor
Zbârnea ; trad. engl.: Marta Chiaburu, Veronica Galcenco ; fot.: Iurie Foca. – [Chișinău : S. n.,
2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 43 p. : fot., fot., imagini color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-886-6.
[2014-1754].
- - 1. Pictură.
75/76(478-21)(084.11)=135.1=111
1852. Simpoziumul Internaţional pentru iconografi şi pictori : 150 de ani de la înfi-
inţarea Mănăstirii Înălţarea Domnului Noul Neamţ, Chiţcani = Международный симпозиум
иконописцев и художников : к 150-летию Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого Кицкан-
ского монастыря, 2-14 iunie 2014, Chiţcani / Свято Вознесенский Ново-Нямецкий Кицкан-
ский монастырь, Тираспольский филиал Международной общественной организации
художников "Круг". – [Chişinău] : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 47 p. : fig., fot. color ;
21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-830-9.
[2014-1942].
- - 1. Pictură. 2. Iconografie.
75.071.1+7.04(082)=135.1=161.1
78 MUZICĂ
1853. Ciobanu, Boris.
Ave Maria! : Legenda Doinei : In memoriam Mariei Bieşu / Boris Ciobanu ; TreiUnial,
Comitetul Obştesc "Armonia Spirituală". – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 23, [2] p. : fot. color ; 20 cm.

39
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

1000 ex.
ISBN 978-9975-53-366-9.
[2014-1805].
- - 1. Bieşu, Maria, 1935-2012, cântăreaţă de operă, soprană şi lied din Republica Mol-
dova.
782.071.2(478)(092)
1854. Lumânarea vieţii: Tatiana Sofronovici : [interpretă de muzică populară] : In
memoriam / concepţie şi realizare: Ştefan Sofronovici ; cop., foto: Victor Sacaliuc. – Chişinău
: Pontos, 2014 (Tipografia "Bons Offices"). – 174, [1] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlor: Eduard Bărbuţă, Ghenadie Sofronovici, Radu
Sofronovici [et al.]. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-523-8 (în cop. tare).
[2014-1751].
- - 1. Sofronovici, Tatiana, 1959-2012, interpretă de muzică populară – Biografie.
784.4.071.2(092)
1855. Margarita Tetelea : In honorem : [pianist, pedagog] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi ; alcăt.: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă ; red.-resp.: Elena Harconiţa
; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa, Anna Nagherneac ; trad. în engl.: Valentina Topalo. – Bălţi : S.
n., 2014 (Tipogr. Ed. "Artes" a Univ. de Arte "George Enescu", Iași, România). – 342 p. : fot.,
tab., n. muz. ; 24 cm. – (Colecţia "Personalităţi universitare bălţene", ISBN 978-9975-50-133-
0).
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliografia lucrărilor : p. 288-327. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Ind. de nume, tit.: p. 328-342. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-134-7.
[2014-1964].
- - 1. Pedagogie muzicală.
781:[016 +929Tetelea]=135.1=111=161.1
1856. Mîtcu, Anatol.
Melodii pentru flaut dulce : (blockflöte) = Мелодии для блокфлейты / Anatol Mîtcu ;
notografie: Cristian Şaraban. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2014. – 16 p. : n. muz. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 400 ex.
ISMN 979-0-3480-0207-1.
ISBN 978-9975-52-172-7.
[2014-1959].
- - 1. Muzică pentru flaut.
788.5=135.1=161.1
1857. Morari, Maria.
Educaţie muzicală : Manual pentru clasa 1-a / Maria Morari, Ion Gagim ; n. muz.: Vasi-
le Luchian. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 47, [1] p. : des. color, n. muz.
; 26 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-67-915-2.
[2014-1914].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.2)

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1858. Чолак, Владимир.


Духовные песнопения для смешанного хора a cappella / Владимир Чолак ;
нотограф: Владимир Чолак. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 45, [2] p. : n. muz. ;
30 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0209-5.
ISBN 978-9975-51-568-9.
[2014-1821].
- - 1. Muzică liturgică.
783.2
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1859. Filipenco, Efim.
Gimnastica : Note de curs pentru studenţii USEFS privind bazele tehnicii probei sporti-
ve alese – BTPSA 2 (anul 2 de studii) / Efim Filipenco, Victor Buftea ; Univ. de Stat de Educa-
ţie Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică. – Chişinău : USEFS, 2014. – 164 p. : fig. ; 21 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 81-82 (33 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-02-5.
[2014-1857].
- - 1. Gimnastică.
796.41(075.8)=135.1=161.1
1860. Filipenco, Efim.
Gimnastica : Recomandări metodice pentru studenţii USEFS privind studiul cursului
teoretic şi practico-metodic programat la săriturile cu sprijin / Efim Filipenco, N. Tomşa, V.
Buftea ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică. – Chişinău :
USEFS, 2014. – 149 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 148-149 (29 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-00-1.
[2014-1855].
- - 1. Gimnastică – Metodica predării.
796.41(076.5)
1861. Football development strategy in the Republic of Moldova, 2014-2020. –
[Chişinău : S. n., 2014] (Tipografia-Sirius). – 48, [1] p. : fig., fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-57-149-4.
[2014-1869].
- - 1. Fotbal – Republica Moldova – Strategii de dezvoltare.
796.332(478)
1862. Idem în lb. rusă : Стратегия развития футбола в Республике Молдова, 2014-
2020. – [Кишинев : Б. и., 2014] (Tipografia-Sirius). – 48, [1] p. : fig., fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-57-137-1.
[2014-1867].
- - 1. Fotbal – Republica Moldova – Strategii de dezvoltare.
796.332(478)

41
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

1863. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conferinţă ştiinţifi-
că internaţională studenţească (18 ; 2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", Ed. a 18-a, 16-17 mai
2014, Chişinău / col. red.: Danail Sergiu (red. resp.) [et al.]. – Chişinău : USEFS, 2014. – 745
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. –
Texte : lb. rom., fr., rusă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 70
ex.
ISBN 978-9975-4099-9-5.
[2014-1860].
- - 1. Cultura fizică.
796:378(082)=00
1864. Triboi, Vasile.
Activităţi de timp liber : [pentru uzul studenţilor] / Triboi Vasile. – Chişinău : USEFS,
2014. – 71 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 71 (9 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-01-8.
[2014-1856].
- - 1. Sportul ca loisir.
796/799(075)
1865. Triboi, Vasile.
Teoria educaţiei fizice şi sportului : (curs universitar) / Triboi Vasile. – Chişinău :
USEFS, 2014. – 201 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 201 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-131-03-2.
[2014-1858].
- - 1. Educaţie fizică şi sport – Teorie.
796.01(075.8)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
Lungu, Eugen. De ce spunem aşa. – Vezi Nr 1941.

1866. Universitatea de Studii Europene din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Univer-
sităţii de Studii Europene din Moldova : [ştiinţe lingvistice] / Univ. de Studii Europene din
Moldova ; col. red.: Sedleţchi Iurie (red.-şef) [et al.]. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Universitatea de
Studii Europene din Moldova, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 101 p. : fig., tab. ; 29 cm. – ISSN
2435-1114.
Texte : lb. rom., engl., fr. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi
în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4024-8-4.
[2014-1854].
- - 1. Universitatea de Studii Europene din Moldova – Anale.
80/81+378(478-25)(082)=00

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
1867. Boldurat, Diana.
The English Kingdom : Activity book for young children / Diana Boldurat, Rodica Spinu.
– Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 2014. – 111 p. : il., il. color ; 30 cm. –
(Reading is fun!).
Bibliogr.: p. 111. – 50 ex.
ISBN 978-9975-46-192-4.
[2014-1806].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1868. Calchei, Marcela.
Practising Stylistics Through Lyrics : An exercise book for English Stylistics / Marcela
Calchei, Ecaterina Albu, Alexandra Sudniţîna ; Moldova State Univ., English Philology Chair.
– Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 64 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 61-62 (38 tit.). – [400] ex.
ISBN 978-9975-80-820-0.
[2014-1747].
- - 1. Limba engleză – Stilistică.
811.111'38(076.5)
1869. Cernei, Cristina.
Let’s Learn English : Workbook 3rd Grade / Cristina Cernei, Aliona Arsene, Aliona Ca-
raman ; special coord.: Elena Cernei. – Chişinău : Cartdidact, 2014 (Tipografia Reclama). –
89 p. : il., tab. ; 26 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4271-4-2.
[2014-1815].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1870. Cernei, Cristina.
Let’s Learn English : Workbook 4th Grade / Cristina Cernei, Aliona Arsene, Aliona
Caraman ; special coord.: Elena Cernei. – Chişinău : Cartdidact, 2014 (Tipografia Reclama).
– 98 p. : il., tab. ; 26 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4271-5-9.
[2014-1816].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1871. Cernei, Cristina.
Let’s Learn English : Workbook 2nd Grade / Cristina Cernei, Aliona Arsene, Aliona
Caraman ; special coord.: Elena Cernei. – Chişinău : Cartdidact, 2014 (Tipografia Reclama).
– 87 p. : il., tab. ; 26 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4271-3-5.
[2014-1814].

43
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

- - 1. Limba engleză.
811.111(075.2)
1872. Ciuntu, Natalia.
Rezumate la Limba Engleză : pentru clasele 10-12 : (creativitatea, civilizaţia şi grama-
tica) / Natalia Ciuntu. – Ed. nouă. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2014] (Tipogr. "Bons
Offices"). – 136 p. : tab. ; 10 x 13 cm. – (Pregătire pentru BAC).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-11-4.
[2014-1739].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.3)
1873. Radu, Mihai.
Dicţionar englez-roman, roman-englez / Mihai Radu, Emilia Fabian. – Ed. a 2-a. – Chi-
şinău : Biblion, 2012 [!2014] (Tipărit "Combinatul Poligraf de tipărire a lit. pentru copii", or.
Tver, Rusia). – 759 p. : tab. ; 21 cm.
[3000] ex.
ISBN 978-9975-111-28-7 (în cop. tare).
[2014-1820].
- - 1. Limba engleză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare.
[811.111'374.822=135.1+811.135.1’374.822=111]+[811.135.1'374.822+811.111'374.822]

811.133.1 Limba franceză


1874. Bahneanu, Vitalina.
Le français de spécialité : [pentru uzul studenţilor] / Vitalina Bahneanu, Ina Zaporojan ;
Univ. de Stat din Rep. Moldova. – [Ed. a 3-a, rev. şi compl.]. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 195 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 195. – 250 ex.
ISBN 978-9975-53-377-5.
[2014-1786].
- - 1. Limba franceză – Terminologie juridică.
811.133.1:34(075.8)
1875. Ungureanu, Valentina.
Rezumate la Limba Franceză : pentru clasele 10-12 : Creativitatea. Civilizaţia. Grama-
tica / Valentina Ungureanu, Viorica Olaru. – Ed. nouă. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2014]
(Tipogr. "Bons Offices"). – 128 p. : tab. ; 10 x 13 cm. – (Pregătire pentru BAC).
[2000] ex.
ISBN 978-9975-116-16-9.
[2014-1742].
- - 1. Limba franceză.
811.133.1(075.3)
811.135.1 Limba română
1876. Buruiană, Maria.
Limba română : Lecturi literare : Clasa a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia
Cotelea. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 104 p. : il. ; 24 cm.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[20000] ex.
ISBN 978-9975-67-952-7.
[2014-2011].
- - 1. Limba română – Lecturi literare.
811.135.1:[821.135.1+821.135.1(478)-93](075.2)
1877. Cubreacov, Natalia.
Limba română : Caietul elevului : Clasa a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruiană, Au-
relia Ermicioi. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 88 p. : il. ; 24
cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-67-951-0.
[2014-2010].
811.135.1(075.2)
1878. Cubreacov, Natalia.
Limba română : Lecturi literare : Clasa a 2-a / Natalia Cubreacov, Maria Buruiană, Au-
relia Ermicioi. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 75 p. : il. ; 24
cm.
[15000] ex.
ISBN 978-9975-67-953-4.
[2014-2012].
- - 1. Povestiri pentru copii.
811.135.1:821.09(075.2)
1879. Dicţionar de sinonime al limbii române / Anton Borş, Tamara Pahomi, Clau-
dia Rusu [et al.] ; coord.: Ana Vulpe ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – [Chişi-
nău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 304 p. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-4225-9-8.
[2014-1846].
- - 1. Limba română – Sinonime – Dicţionare.
811.135.1'374.2'373.421
1880. Draica, Dumitru.
Limba română : [pentru uzul studenţilor] / Dumitru Draica. – Chişinău : Pontos, 2014
(CE UASM). – 21 cm. – ISBN 978-9975-51-577-1.
Partea 1-a : Fonetică – Fonologie. – 2014. – 155, [3] p. : tab. – Bibliogr.: p. 151-155 (69
tit.). – 30 ex. – ISBN 978-9975-51-578-8 (în cop. tare). – [2014-1996].
- - 1. Limba română – Fonetică.
811.135.1'34(075)
1881. Partea a 2-a : Lexic – Lexicologie. – 2014. – 223, [4] p. – Bibliogr.: p. 220-223
(59 tit.). – 30 ex. – ISBN 978-9975-51-579-5 (în cop. tare). – [2014-1997].
- - 1. Limba română – Lexicologie.
811.135.1'373(075)
1882. Gherasim, Alexandra.
Discurs specializat – lexic şi gramatică de bază : Suport de curs / Alexandra Gherasim,
Sabina Corniciuc ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 243 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 237-239 (44 tit.). – 300 ex.

45
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

ISBN 978-9975-53-373-7.
[2014-1803].
- - 1. Limba română – Lexicologie – Gramatică.
811.135.1'373'36(075.8)
Gheţoi, Petru. Alfabetul scris. – Vezi Nr 1794.

1883. Limba şi literatura română : clasa a 8-a : (exersează teste şi asigură-ţi succe-
sul) / Svetlana Nastas, Margareta Arapu, Galina Gutium [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2014
(Tipografia din Orhei)]. – 40 p. : tab. ; 21 cm. – (Probe de evaluare).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4398-2-4.
[2014-1976].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1884. Nastas, Svetlana.
Limba şi literatura română : clasa a 7-a : (exersează teste şi asigură-ţi succesul) / Sve-
tlana Nastas, Galina Gutium. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia din Orhei)]. – 48 p. : tab. ;
21 cm. – (Probe de evaluare).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4488-5-7.
[2014-1982].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)
1885. Pavel, Vasile.
Studii de dialectologie şi onomasiologie = Études de dialectologie et onomasiologie =
Studies of dialectology and onomasiology / Vasile Pavel ; Acad. de Ştiinţe a Moldova, Inst. de
Filologie. – Chişinău : [Institut de Filologie al AŞM], 2014 (Tipogr. "Profesional Service"). –
342 p. : h. ; 25 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. în text. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9608-8-5.
[2014-1844].
- - 1. Limba română – Dialectologie – Onomasiologie – Studii.
811.135.1'28'373.2
1886. Prisacari, Stepanida.
Ortografia – cartea ta de vizită : curs opţional / Stepanida Prisacari, Ana Ceban. –
[Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Învăţămînt
primar).
F. f. de tit.
[2014-1770].
- - 1. Limba română – Ortografie.
811.135.1(075.2)
Radu, Mihai. Dicţionar englez-român, român-englez. – Vezi Nr 1873.
811.161.1 Limba rusă
1887. Рассказова, Татьяна.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Русский язык : 2 класс : Тетрадь / Татьяна Рассказова ; Min. Educaţiei al Rep. Mol-
dova. – [Ed. a 2-a]. – [Кишинев] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 64 p. : il. ; 24 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-67-950-3.
[2014-2009].
811.161.1(075.2)
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
1888. Cartea poeziei, 2014 : [antologie] / antologatori: Mircea V. Ciobanu [et al.] ; fot.:
Nicolae Răileanu ; cop. şi concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2014 (Combina-
tul Poligrafic). – 147, [16] p. : fot. ; 24 cm. – Conţine : Prin vene suc de rodii ; Hotel ; Jurnal cu
liliac alb şi de tot felul ; Visează-mă în culori mamă / Silvia Caloianu. Celulele mele mor şi se
înlocuiesc una pe alta / Alexandru Cosmescu. Iarna mieilor ; Ofactiv-l / Margareta Curtescu.
Rătăcire istorică ; Rostul înţelepciunii ; Neam de eroi ; Clenciul ; Coloana ; Unui poet prodigi-
os ; Plagiator fără noroc ; Speranţe ; Unui atacant mediocru / Ion Diviza. II. Acest sonet ;
XVIII. Ambasadorul Atlantidei – 2000 ; XIX. Sonet absurd ; LXXII. Sonet intim ; LXXIX: Sone-
tul-schelet : (varianta indigo) / Ion Hadârcă. Hainele ; Aici mia-m stors cămaşa de lumina zilei
; Două vechituri ; Nicolae / Nicolae Popa. Nostalgia neîntoarcerii / Doina Postolachi. Maktub ;
Din bibliotecă / Alexei Rău. Tudor Arghezi: Psalm ; Paul Mihnea: Sonet pesimist / Efim Tarla-
pan. Scrisoare neexpediată lui Arcadie Suceveanu ; Oare cum o fi fost copilăria Morţii, dacă a
fost?... ; Poemul fără sfârşit ; Viaţa poetului repovestită de agentul secret / Ilie Tudor Zegrea.
Bărbatul ca măr / Ion Anto. Serenadă ; Habar nu aveam… / Liliana Armaşu. Lume incertă /
Dumitru Băluţă. Renaştere / Gheorghe Bâlici. Singurătatea ; Fără răspuns ; Liniştea ; Nu
ating asfinţitul / Marcela Benea. Ton alarmă ; Remember ; Ultima noapte de dragoste ; Poem
/ Virgil Botnaru. Înainte de somn ; Dicţiune ; Sus ; Însemne ; Oblic / Leo Butnaru. Sfaturi pen-
tru tristeţe ; Biserica cuvintelor / Gheorghe Calamanciuc. Printre care mă număr ; Poate o
singură dată ; Vara era încă vis… ; De pe brume nectarul întârziat… / Grigore Chiper. Poeţi în
Deltă / Teo Chiriac. Tablou de primăvară ; Toamnă în Basarabia ; Maraton sine Deo / Lidia
Codreanca. În detaliu revine frumuseţea lumii… ; Singurătăţile noastre… ; Şi am rămas… ; N-
am crezut să te întâlnesc… ; I-am sărutat mâca… / Alexandru Corduneanu. Şarpele / Svetla-
na Corobceanu. Fratele Emil ; "Viaţă legată cu aţă" ; Şcoala vieţii / Emilian Galaicu-Păun.
Frica de spaţii ; Uneori, în vreme de noapte, … ; Paradoxul manechinelor / Marin Gherman.
Femeie cu prunc ; Iarba vocalelor ; Ce greu / Simion Gociu. Ultimul strigăt din dragoste ;
Comedia vampirilor ; Sărut / Silvia Goteanschi. Suferinţa asta nouă instrumentalistă ; 5th
ave/82nd st/ viaţa ; Petrol, cafea, vin ; Straturi ; Dans / Aura Maru. Păcatu-i greu, dar are şi
iertare ; E cert. O lume-ntreagă-ar fi avut / Nicolae Mătcaş. Curriculum Vitae : (compact) /
Claudia Partole. Galben de (I) Van Gogh / Maria Pilchin. Rană ; Centrifugă / Petre Popa.
Plecarea ; Îndemn bucovinean / Ion Proca. Cuvintele tale ; Praştia lui David ; Ieşind din po-
veste / Vasile Romanciuc. Veghea stelelor / Nina Soroceanu. Textul te opreşte şi-ţi spune /
Nicolae Spătaru. Moneda de aur ; Îngerul de protocol ; Poveste de primăvară / Arcadie Suce-
veanu. La naiba cu fluturii ăştia… / Titus Ştirbu. Oaia rătăcită ; Cafeaua de la miezul nopţii /
Vasile Tărâţeanu. Jalon ; Logica locului ; Quod erat demonstrandum / Călina Trifan. În impe-
riul limbii română / Efimia Ţopa. Iubesc româneşte, vorbesc româneşte / Andrei Ţurcanu.

47
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Suflarea nord-ostului / Ianoş Ţurcanu. Acvaforte ; Chemare ancestrală ; Ostracism / Mihail


Vârţanu. Nu putem muri oricând / Vlad Zbârciog.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [500] ex.
ISBN 978-9975-61-830-4.
[2014-1824].
- - 1. Poezie – Antologii.
821-82
821.135.1 Literatură română
1889. Poezia romantică românească : [antologie] / pref., sel. a textelor, note
biobibliogr., concepte operaţionale şi bibliogr. de Mircea V. Ciobanu ; concepţie graf. a col.:
Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 141, [1] p. ; 20 cm.
– (Colecţia "Câmpul de lectură"). – Conţine : Imnul lăutei româneşti ; Însuşi în singurătate /
Constantin Stamati. Lacul lui Ovid ; Dochia şi Traian / Gheorghe Asachi. Ruinurile Târgoviştii
; Păstorul întristat ; Înserarea / Vasile Cârlova. O noapte pe ruinurile Târgoviştii ; Zburătorul ;
Anatolida sau omul şi forţele / Ion Heliade-Rădulescu. Umbra lui Mircea. La Cozia ; Răsăritul
lumii. La Tismana ; Anul 1840 / Grigore Alexandrescu. O fată tânără pe patul morţii ; Muma
lui Ştefan cel Mare ; Daniil Sihastrul ; Mihnea şi Baba / Dimitrie Bolintineanu. O dimineaţă pe
Caraiman ; Cugetare / Cezar Bolliac. Baba Cloanţa ; Lăcrimioare ; Noaptea Sfântului Andrii ;
Sora şi hoţul ; Răzbunarea lui Statu-Palmă / Vasile Alecsandri. Dorul ; Bradul ; Complotul
bubei ; Viersul / Bogdan Petriceicu Hasdeu. Floare albastră ; Luna iese dintre codri ; Lacul ;
Dorinţa ; Strigoii ; Rugăciunea unui dac ; Atât de fragedă ; Foaia veştedă ; Peste vârfuri ; Din
valurile vremii…. ; Mai am un singur dor / Mihai Eminescu. Calul arabului ; În noapte ; O
umbră de dincolo de Stix ; Visul fatal ; Noapte de decembrie / Alexandru Macedonski. Unde
ni sunt visătorii?... ; Lui Eminescu / Alexandru Vlahuţă. Noapte de vară ; Cântecul fusului ; El-
Zorab ; Paşa Hassan / George Coşbuc. Nucul ; Nopţi de vară ; Somnul lui Corbea / Ştefan
Octavian Iosif. Rugăciune ; Oltul ; Noi / Octavian Goga. Văd prăbuşirea ; Basarabenilor ;
Limba noastră / Alexei Mateevici.
Bibliogr.: p. 142 (18 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-67-939-8.
[2014-1789].
- - 1. Poezie romantică – Antologii.
[821.135.1-1+821.135.1(478)-1]-82
1890. Proza romantică românească : [povestiri, nuvele] / pref., sel. a textelor, note
bibliogr., glosar, concepte operaţionale şi bibliogr. de Margareta Curtescu ; concepţie graf. a
col.: Vitalie Ichim. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 274, [2] p. ; 20
cm. – (Colecţia "Câmpul de lectură"). – Conţine : Zoe ; O alegere de cai : (Скачка) ; Alexan-
dru Lăpuşneanu / Costache Negruzzi. Memorial de călătorie : (Fragment) / Grigore Alexan-
drescu. Suvenire din Italia. Buchetiera de la Florenţa / Vasile Alecsandri. Amintiri : (Fragment)
; Studie moldovană / Alecu Russo. Românii supt Mihai-Voievod Viteazul : (Fragment) : Cartea
1. Libertatea naţională / Nicolae Bălcescu. Câteva ore la Snagob / A. I. Odobescu. Ursita :
Partea 1. Am scăpat de el! / Bogdan Petriceicu Hasdeu. Sărmanul Dionis : (Nuvelă) ; Cezara
: (Nuvelă originală) / Mihai Eminescu. Scrisori către V. Alecsandri : XXI. O călătorie de la
Bucureşti la Iaşi înainte de 1848 / Ion Ghica.
Note bibliogr.: p. 268-270. – Bibliogr.: p. 276 (14 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Min. Culturii. – [1000] ex.

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-67-920-6.
[2014-1790].
- - 1. Povestiri romantice. 2. Nuvele romantice.
[821.135.1-3+821.135.1(478)-3]-82
1891. Trifu, Mircea.
Sunt versul rătăcit : Poezii / Mircea Trifu ; pref.: Valentina Graurcop, imagine-cop. şi
supracop.: Mircea Trifu ; supracop., design: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 145, [5] p., [1] f. port. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-558-0 (în cop. tare şi supracop).
[2014-1779].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1 Trifu
821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord
1892. Zegrea, Ilie Tudor.
Deschideţi fereastra că ninge… : [versuri] / Ilie Tudor Zegrea. – Chişinău : Lumina,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 95 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-366-4.
[2014-1792].
- - 1. Poezie.
821.135.1(477.85)-1 Zegrea
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
1893. Ciubucciu, Vlad.
Băiatul din Pusta Geţilor : Micronuvele istorice şi publicistică / Vlad Ciubucciu ; cop.,
fot.: Victor Sacaliuc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 264, [2] p. ; 20 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-554-2.
[2014-1743].
- - 1. Nuvele istorice. 2. Publicistică.
821.135.1(478)-94 Ciubucciu
1894. Cojocari, Constantin.
Descifrări tricatrenice : [versuri] / Cojocari Constantin, Badeeva Tatiana. – Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 114 p. : il. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-128-15-5.
[2014-2004].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 [Cojocari+Badeeva]
1895. Corobceanu, Svetlana.
Rozariu : [versuri] / Svetlana Corobceanu ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc,
2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 93, [2] p. ; 20 cm.
500 ex.

49
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

ISBN 978-9975-61-832-8.
[2014-1940].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Corobceanu
1896. Cuzuioc, Ion.
Domnul Creator : Poeme creştine / Ion Cuzuioc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. –
Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 64 p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-570-2.
[2014-1823].
- - 1. Poeme creştine.
821.135.1(478)-1 Cuzuioc
1897. Cuzuioc, Ion.
Parlamentul lui Esop : Minifabule / Ion Cuzuioc ; graf., cop.: Margareta Chiţcai. –
Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 44 p. : il. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 41-43 (35 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-569-6.
[2014-1822].
- - 1. Fabule.
821.135.1(478)-191 Cuzuioc
1898. Guţu, Elena.
Steaua vieţii mele : (Versuri) / Elena Guţu. – Chişinău : Labirint, 2014. – 35 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-22-1.
[2014-1888].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Guţu
1899. Hadârcă, Ion.
Lira din acvariu : poeme / Ion Hadârcă ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier,
2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 55 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier Rotonda" / coord. de Em.
Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
[500] ex.
ISBN 978-9975-79-908-9.
[2014-1937].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Hadârcă
1900. Iachim, Ion.
Teia : [roman] / Ion Iachim ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. –
Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 58, [1] p. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-51-544-3.
[2014-1750].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Iachim
1901. Matcin, Gheorghe.

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Trepte : Roman în două părţi / Gheorghe Matcin ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişi-
nău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 549, [2] p. ; 24 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-546-7.
[2014-1994].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Matcin
1902. Mânăscurtă, Ioan.
Ieşirea din timp : [povestiri, eseuri, publicistică] / Ioan Mânăscurtă. – Chişinău : Prin-
ceps, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 580 p. : fot. ; 23 cm. – (Antologia unui autor).
În regia aut. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4208-1-5.
[2014-1784].
- - 1. Povestiri. 2. Eseuri.
821.135.1(478)-9 Mânăscurtă
1903. Miroliubov, Trifan.
Anii vin, anii se duc… : (Versuri) / Trifan Miroliubov. – Chişinău : Labirint, 2014. – 47 p.
: fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-23-8.
[2014-1889].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Miroliubov
1904. Palii, Alexei.
În căutare de sine : [povestiri] / Alexei Palii ; cop.: Vadim Vrabie. – Chişinău : Epigraf,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 155, [4] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-125-49-9.
[2014-1781].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-34 Palii
1905. Partole, Claudia.
În confesional : (portret de gânduri) / Claudia Partole ; cop.: Radu Diordiev. – Chişinău
: Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-339-8.
[2014-1791].
- -1. Cugetări.
821.135.1(478)-84 Partole
1906. Pîntea, Mariana.
Vals de cuvinte : [versuri] / Mariana Pîntea. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). –
72, [4] p. : fot. color ; 20 cm.
20 ex.
ISBN 978-9975-51-556-6.
[2014-1768].

51
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Pîntea
1907. Strâmbeanu, Andrei.
Vin, femei şi… tot ce vrei : Piese de teatru / Andrei Strâmbeanu ; cop.: Elena
Popovschi. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 179, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-359-6.
[2014-1777].
- - 1. Piese de teatru.
821.135.1(478)-2 Strâmbeanu
1908. Sturza, Olga.
Îmbrăcând şi dezbrăcând poeme : [versuri] / Olga Sturza ; cop., il.: Olga Sturza ; de-
sign cop.: Alexandru Budeci. – Chişinău : Pontos, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 58,
[2] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-566-5.
[2014-1769].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Sturza
1909. Şindilă, Timotei.
Păsări din scriptură : poezii / Timotei Şindilă ; concepţie graf., postf.: Ana Manole. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 47 p. : il. ; 20 cm. – (Biblioteca "Meşterul Ma-
nole", ISBN 978-9975-58-024-3).
Apare cu sprijinul financiar parţial al Primăriei Nemţeni – Hâncești, primar dl Gheorghe
Filipschi. – 200 ex.
ISBN 978-9975-58-035-9.
[2014-1819].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Şindilă
1910. Ţărnă,Tudor.
Portativul cuvintelor : [versuri] / Tudor Ţărnă. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2014
[Tipografia-Sirius]. – 144 p. : fot. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-57-139-5.
[2014-1868].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ţărnă
1911. Vintilă, Mihai.
Sensul cuvintelor = Cмысл слов : [versuri] / Mihai Vintilă ; cuv. înainte: Nina Macari. –
[Chişinău] : Grafema Libris, 2014. – 88 p. : fot. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-52-168-0.
[2014-1957].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1=135.1=161.1

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1912. Костин, Мирон.


Летопись земли Молдавской : перевод по тексту : Мирон Костин. Опере. Кишинэу.
Литература Артистикэ. 1989 / Мирон Костин ; пер. с молд., ил.: Михаил Лупашко. – [Ки-
шинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Prag-3")]. – 192 p. : il. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-220-4.
[2014-1834].
- - 1. Cronici istorice.
821.135.1(478)-94=161.1 Костин
821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova
1913. Мынэскуртэ, Владимир.
Ключ вселенной : [роман] / Владимир Мынэскуртэ. – Chişinău : Princeps, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 339 p. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4208-5-3 (în cop. tare).
[2014-1785].
- - 1. Romane.
821.161.1(478)-31 Мынэскуртэ
1914. Сочкан, Виталий.
Мы теряем корни? : (сборник публицистических и исторических статей и очерков)
/ Виталий Сочкан, Михаил Лупашко. – [Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Prag-3")]. – 40 p. ;
20 cm.
ISBN 978-9975-77-228-0.
[2014-1835].
- - 1. Eseuri istorice.
821.161.1(478)-4 [Сочкан+Лупашко]
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
1915. Animale domestice / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – [Chişinău :
Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [12] p. : il. color ; 15x 21 cm.
– (Billion).
Tit. orig.: Домашние животные. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-22-5 (cartonată).
[2014-1926].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
1916. Cenuşăreasa : [poveste populară] / trad. de George Gheţu. – Ed. a 2-a. – [Chi-
şinău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [14] p. : il. color ; 15 x
21 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Золушка. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-15-7 (cartonată).
[2014-1919].
- - 1. Poveşti.
821-93

53
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

1917. Cine locuieşte în pădure / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – [Chişinău :
Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [12] p. : il. color ; 15 x 21 cm.
– (Billion).
Tit. orig.: Лесные животные. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-23-2 (cartonată).
[2014-1927].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
1918. În lumea animalelor / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – [Chişinău :
Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [12] p. : il. color ; 15 x 21 cm.
– (Billion).
Tit. orig.: Зоопарк. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-24-9 (cartonată).
[2014-1928].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
1919. Învăţăm a socoti / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – [Chişinău : Biblion,
2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [12] p. : il. color ; 15 x 21 cm. –
(Billion).
Tit. orig.: Цифры. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-25-6 (cartonată).
[2014-1929].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
1920. Legume. Fructe. Pomuşoare / adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – [Chişi-
nău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [12] p. : il. color ; 15 x
21 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Овощи. Фрукты. Ягоды. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-26-3 (cartonată).
[2014-1930].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
1921. Roman, Liliana.
Magic Reading : Form 5 / Liliana Roman. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Dira-AP"). –
36 p. : tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9961-7-4.
[2014-1763].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821-93:821.111
1922. Roman, Liliana.
Magic Reading : Form 7 / Liliana Roman. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipogr. "Dira-AP").
– 44 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9961-6-7.

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-1764].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821-93:821.111-93
1923. Scufiţa roşie : [poveste populară] / trad. de George Gheţu. – Ed. a 2-a. – [Chi-
şinău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [14] p. : il. color ; 15 x
21 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Красная шапочка. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-20-1 (cartonată).
[2014-1924].
- - 1. Poveşti.
821-93
821.133.1-93 Literatură franceză
1924. [Perrault, Charles].
Motanul Încălţat : [poveste] / [Charles Perrault] ; trad. de George Gheţu. – Ed. a 2-a. –
[Chişinău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [14] p. : il. color ;
15 x 21 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Кот в сапогах. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-18-8 (cartonată).
[2014-1922].
- - 1. Poveşti.
821.133.1-93 Perrault
821.135.1-93 Literatură română
1925. Creangă, Ion.
Capra cu trei iezi : [poveste] / Ion Creangă ; adapt.: Constantin Dragomir ; pict.: Alexei
Gurschii. – [Chişinău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [12]
p. : il., color ; 15 x 21 cm. – (Billion).
Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-10-2 (cartonată).
[2014-1918].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1926. Creangă, Ion.
Punguţa cu doi bani : [poveste] / Ion Creangă ; adapt.: C. Dragomir ; pict.: Alexei
Gurschii. – [Chişinău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [12]
p. : il. color ; 15 x 21 cm. – (Billion).
Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-02-7 (cartonată).
[2014-1916].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1927. Creangă, Ion.
Ursul păcălit de vulpe : [poveste] / Ion Creangă ; adapt.: Constantin Dragomir ; pict.:
Alexei Gurschii. – [Chişinău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. –
[12] p. : il. color ; 15 x 21 cm. – (Billion).
Aut. sunt indicaţi în casetă tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.

55
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

ISBN 978-9975-111-09-6 (cartonată).


[2014-1917].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Creangă
1928. Gârleanu, Emil.
Când stăpânul nu-i acasă : [povestiri pentru copii] / Emil Gârleanu ; il. de Sanda
Caracenţev ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014
(Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 29, [3] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori
români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu).
ISBN 978-606-686-875-4 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1832].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1-93 Gârleanu
1929. Ispirescu, Petre.
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte : [poveşti] / Petre Ispirescu ; il. Simion
Zamşa ; cop.: Vladimir Zmeev. – [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combina-
tul Poligrafic din Chişinău). – 30, [2] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori români
ilustraţi / col. îngrijită de Anatol Vidraşcu).
ISBN 978-606-686-973-7 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1833].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Ispirescu
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1930. Dumitraş, Nina.
Ghicitori / Nina Dumitraş ; des.: Dorina Caduc. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM).
– 20 p. : des. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-567-2.
[2014-1995].
- - 1. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Dumitraş
1931. Plămădeală, Viorica.
Călătoriile lui Rândunel : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 27, [1] p. : des. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-539-9.
[2014-1841].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
1932. Plămădeală, Viorica.
Ionel şi Ionela în vacanţă : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 19, [1] p. : des. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-574-0.
[2014-1843].

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Povestiri pentru copii.


821.135.1(478)-93 Plămădeală
1933. Plămădeală, Viorica.
Nu pleca, mamă : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală ; cop.: Ruxanda Romanci-
uc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 23, [1] p. : fig. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-573-3.
[2014-1842].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
1934. Ştirbu, Titus.
Alfabetul animalelor / Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin. – [Chişinău : Biblion, 2014
(Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [12] p. : il. color ; 15 x 21 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Живая азбука. – Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-21-8 (cartonată).
[2014-1925].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821.135.1(478)-93 Ştirbu
821.161.1-93 Literatură rusă
1935. Foişorul : [poveste populară rusă] / trad. de George Gheţu. – Ed. a 2-a. – [Chi-
şinău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [14] p. : il. color ; 15 x
21 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Теремок. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-16-4 (cartonată).
[2014-1920].
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93
1936. Gogoaşa : [poveste populară rusă] / trad. de George Gheţu. – Ed. a 2-a. – [Chi-
şinău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [14] p. : il. color ; 15 x
21 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Колобок. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-17-1 (cartonată).
[2014-1921].
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93
1937. Ridichea cea uriaşă : [poveste populară rusă] / trad. de George Gheţu. – Ed. a
2-a. – [Chişinău : Biblion, 2014 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [14] p. : il.
color ; 15 x 21 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Репка. – F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-19-5 (cartonată).
[2014-1923].
- - 1. Poveşti.
821.161.1-93

57
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova


1938. Киселёва, Новелла.
Рута и её друзья : (сказки для детей) / Новелла Киселёва ; худож.: М. Орлова. –
Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Metrompaş"). – 60 p. : des., [4] p. des. color ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4199-7-0.
[2014-1886].
- - 1. Poveşti.
821.161.1(478)-93 Кисeлёва
821.21/.22-93 Literatură în limbi indo-iraniene
1939. Povestea şoricelului fricos : Poveste indiană / concept: Iurie Albu ; il.: Raisa
Sînchetru. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 19 p. :
il. color ; 23 cm. – (Seria "Citim pe silabe", ISBN 978-9975-4105-8-8) (Pentru copii care vor
să descopere magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4058-1-2.
[2014-1796].
- - 1. Poveşti.
821.21-93=135.1
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
1940. Cogut, Sergiu.
Dialogism: polifonie, carnavalesc : [în proza contemporană] / Sergiu Cogut ; cop.: Ser-
giu Cogut. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 236, [2] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 232-236 (72 tit.) şi în text. – 70 ex.
ISBN 978-9975-51-565-8.
[2014-1766].
- - 1. Dialogul şi ştiinţa literară.
821.09
1941. Lungu, Eugen.
De ce spunem aşa : [istoria unor cuvinte şi expresii] / Eugen Lungu ; cop.: Mihai
Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 351 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în text. – [300] ex.
ISBN 978-9975-61-825-0.
[2014-1753].
- - 1. Semantică – Înţeles contextual.
[821.09+81'37]:811.135.1
821.135.1.0 Literatură română
Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1883.
Nastas, Svetlana. Limba şi literatura română. – Vezi Nr 1884.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
1942. Ciobanu, Vitalie.
Scribul în grădina fermecată : Jurnal de lectură / Vitalie Ciobanu ; cop.: Mihai
Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 298 p. ; 24 cm.

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Mol-
dova. – [500] ex.
ISBN 978-9975-61-822-9.
[2014-1761].
- - 1. Literatură română din Repubblica Moldova – Critică şi interpretare. 2. Literatură
română – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09+821.135.1.09
1943. Grosu, Lidia.
Poezia lui Gheorghe Cutasevici: Sensul ce-n sens nu încape : Reflecţii după lectura
cărţii de poeme şi cicluri-poeme "Cântecele, horele…" / Lidia Grosu. – Chişinău : Labirint,
2014. – 47 p., [1] f. port. color ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-122-21-4.
[2014-1887].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
1944. Negură, Petru.
Nici eroi, nici trădători : Scriitorii moldoveni şi puterea sovietică în epoca stalinistă / Pe-
tru Negură ; trad. din fr. de Gabriela Şiclovan. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 441, [1] p. : fig., fot. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil
Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Tit. orig.: Ni héros, ni traîtres. Les écrivains moldaves face au puovair soviétique sous
Staline. – Bibliogr.: p. 399-418. – Referinţe bibliogr. In subsol. – Indice de nume : p. 419-424.
– [300] ex.
ISBN 978-9975-79-903-4.
199,00 lei. – [2014-1745].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
1945. Palladi, Tudor.
Metafora între cuvânt şi dramă : Condiţia Poeziei : Eseuri / Tudor Palladi ; cop.:
Iaroslav Oliinâk. – Chişinău : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 311 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-335-0.
[2014-1788].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09
821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova
1946. Ионова, И. А.
Эскизы языковой картины мира русских жителей Молдовы / И. А. Ионова ;
Славян. ун-т Респ. Молдова. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Valinex"). – 371 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 357-371 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-246-6.
[2014-2015].
- - 1. Literatură rusă – Critică şi interpretare.
821.161.1(478).09:81'27

59
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1947. Vornic, Vlad.
Vestigii arheologice pe traseul Sărăteni-Soroca = Archaeological Remains Along the
Sarateni-Soroca Road = Археологические исследования в зоне дороги Сэрэтень-Сорока
/ Vlad Vornic, Sergiu Bodean ; Fondul Provocările Mileniului Moldova, Agenţia Naţ. Arheolo-
gică. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 34 p. : fot. color ; 21 x 23 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă.
[2014-1955].
- - 1. Vestigii arheologice – Republica Moldova.
902/904(478)=135.1=111=161.1
908 Monografii ale localităţilor
1948. Şoimaru, Vasile.
Românii din jurul României : Monografie etnofotografică / Vasile Şoimaru ; ed.: Dumitru
Munteanu, Maria Dohotaru ; concepţie graf.: Simion Zamşa. – Chişinău : Serebia ; Oneşti :
Magic Print, 2014. – 375 p. : fot., fig., fot. color ; 29 cm.
Text : lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr.: p. 372-374 (40 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
dlor Petre şi Tudor Dinescu, Pavel Tostogan, Andrei Bandrabur [et al.]. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-128-03-2 (în cop. tare).
[2014-1999].
- - 1. Români – Monografie etnofotografică.
908(=135.1)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
1949. Cozma, Natalia.
Caiet de evaluări la Geografia umană a lumii : Clasa a 11-a / Natalia Cozma, Vitalie
Sochircă, Mariana Jioară. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia fin Orhei)]. – 40 p. : fig., tab. ;
21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4398-8-6.
[2014-1980].
- - 1. Geografie umană – Teste.
911.3(079)
1950. Hărţi – contur la geografie = Контурные карты по географии : Clasa 11 / Inst.
de Geodezie, Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad", Agenţia Relaţii Funciare şi Cadas-
tru a Rep. Moldova. – [Chişinău] : Ingeocad, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 32, [1] p. : h. ; 30
cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4039-6-2.
[2014-1825].
- - 1. Geografie – Hărţi de contur.
911(084.3)(075.3)=135.1=161.1
1951. Jioara, Mariana.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Caiet de evaluări la Geografia fizică generală : clasa a 10-a / Mariana Jioara, Vitalie
Sochircă, Natalia Cozma. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia fin Orhei)]. – 40 p. : fig., tab. ;
21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4398-7-9.
[2014-1979].
- - 1. Geografie fizică – Teste.
911.2(079)
1952. Jioara, Mariana.
Caiet de evaluări la Geografia mediului : clasa a 12-a / Mariana Jioara, Vitalie
Sochircă, Natalia Cozma. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia fin Orhei)]. – 40 p. : fig., tab. ;
21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4398-9-3.
[2014-1981].
- - 1. Geografia mediului – Teste.
911.3:502/504(079)
1953. Чубарэ, Сезонт.
Экономическая и социальная география мира : Учебник для 11 класса :
Реальный и гуманитарный профиль / Сезонт Чубарэ, Зинаида Каланда, Мария
Применчук ; trad. de Larisa Şveţ, Raisa Lazari ; comisia de evaluare: Camelia Marian [et al.]
; М-во Просвещения Респ. Молдова. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 232 p. : fig., tab. color ; 26 cm.
Tit. pe cop.: География. – 4700 ex.
ISBN 978-9975-65-368-8.
[2014-1782].
- - 1. Geografie economică. 2. Geografie socială.
911.3(100):[33+30](075.3)
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
1954. Negrei, Viorica.
Hărţi de contur la istorie : Epoca medievală : clasa a 6-a : Caiet de lucru al elevului /
Viorica Negrei, Ion Negrei ; coord.: Demir Dragnev. – Chişinău : Civitas, 2014 (Tipogr. "Arva
color"). – 23 p. : h. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-912-56-3.
[2014-1872].
- - 1. Istorie – Hărţi de contur.
94"04/16"(084.3)(075.3)
1955. Negrei, Viorica.
Hărţi de contur la istorie : Epoca modernă : (sec. al XVIII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea)
: clasa a 7-a : Caiet de lucrul al elevului / Viorica Negrei, Ion Negrei ; coord.: Demir Dragnev.
– Chişinău : Civitas, 2014 (Tipogr. "Arva color"). – 23 p. : h. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-912-57-0.
[2014-1873].

61
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

- - 1. Istorie – Hărţi de contur.


94"17/18"(084.3)(075.3)
1956. Negrei, Viorica.
Hărţi de contur la istorie : Epoca străveche şi cea antică : clasa a 5-a : Caiet de lucru al
elevului / Viorica Negrei, Ion Negrei ; coord.: Demir Dragnev. – Chişinău : Civitas, 2014
(Tipogr. "Arva color"). – 23 p. : h. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-912-55-6.
[2014-1871].
- - 1. Istorie – Hărţi de contur.
94"0/03"(084.3)(075.3)
94(100) Istorie universală
1957. Bodean, Tamara.
Istoria contemporană : Personalităţi marcante : clasa a 9-a / Tamara Bodean, Natalia
Diacenco ; Liceul Teoretic "Dante Alighieri". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-
Studio"). – 63, [1] p. : fig. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-115-43-8.
[2014-1883].
- - 1. Istorie contemporană – Personalităţi marcante.
94(100)"19/20"(092)(072)
1958. Bodean, Tamara.
Istoria modernă : Personalităţi marcante : clasa a 8-a / Tamara Bodean, Natalia
Diacenco ; Liceul Teoretic "Dante Alighieri". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-
Studio"). – 63, [1] p. : fig. ; 29 cm.
101 ex.
ISBN 978-9975-115-45-2.
[2014-1885].
- - 1. Istorie modernă – Personalităţi marcante.
94(100)"15/19"(092)(072)
1959. Bodean, Tamara.
Istoria modernă : Personalităţi marcante : clasa a 7-a / Tamara Bodean, Natalia
Diacenco ; Liceul Teoretic "Dante Alighieri". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-
Studio"). – 47, [1] p. : fig. ; 29 cm.
112 ex.
ISBN 978-9975-115-44-5.
[2014-1884].
- - 1. Istorie modernă – Personalităţi marcante.
94(100)"15/19"(092)(072)

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Felea, Alina. Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1970-
72.

Mistreanu, Tatiana. Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1973-76.

Negrei, Viorica. Hărţi de contur la istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 1977-78.

Serbaniuc, Elena. Rezumate la Istoria Românilor şi Universală. – Vezi Nr 1979.

История румын и всеобщая история. – Vezi Nr 1981.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


Pelin, Valentina. Paisianismul în contextul cultural şi spiritual sud-est şi est european
(dec. XVIII-XIX). – Vezi Nr 1733.

94(478) Istoria Republicii Moldova


1960. Ciubucciu, Vlad.
Roşcani : Ocolul Nistrului de Jos : [raionul Anenii Noi] : File de istorie / Vlad Ciubucciu ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 686, [2] p. :
fot., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-538-2.
[2014-1749].
- - 1. Roşcani – Sate – Raionul Anenii Noi – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1961. Gamurari, Boris.
Despre trecut şi prezent : (Notiţe de rezervă) = О прошлом и настоящем : (Заметки
про запас) / Boris Gamurari ; trad.: Vsevolod Cernei. – Chişinău : Estetini, 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4174-3-3.
Cartea a 3-a. – 2014. – 192 ; 172 p. : fot., fot. color. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. –
Pag. var. – Carte-valet (inversă). – ISBN 978-9975-4174-4-0. – [2014-1787].
- - 1. Gamurari, Boris, 1946 - …, istoric, ex ministru al Apărării – Reflecţii.
94(478)(092):354.61=135.1=161.1
1962. Golub, Valentin.
Slobozia Doamnei : [suburbie a Orheiului] : Schiţă istorică / Valentin Golub. – Orhei ;
Chişinău : Lexon-Plus, 2014 [Tipografia Reclama]. – 157, [1] p. : facs., fot., fot. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. în note: p. 108-116 (176 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-4188-0-5.
[2014-1817].
- - 1. Slobozia Doamnei – Sate – Raionul Orhei – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1963. La Sângerei, ne regăsim : (Pagini de istorie şi amintiri) / Ion Moldovanu, Na-
dejda Ţâbârnă-Snejinschi, Mihai Hadârcă [et al.] ; aut. proiectului, coord. ed.: Ion Moldovanu ;
consultanţi şt.: Gheorghe Postică, Ion Varta. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Garomont-
Studio")]. – 366 p. : facs., fot., fot., il. color, ; 24 cm.

63
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 56-58 (44 tit.). –
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Primarului Vasile Doga, Consiliu-
lui Orăşenesc Sângerei, Nadejdei Moraru, Vasile Moraru (firma "Morins-con" SRL)[et al.]. –
1000 ex.
ISBN 978-9975-115-42-1.
[2014-1882].
- - 1. Sângerei – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
1964. Memei, Alexei.
Teroarea comunistă în R.A.S.S.M. (1924-1940) şi R.S.S.M. (1944-1947) : Mărturii do-
cumentare / Alexei Memei ; cop.: Simion Zamşa. – [Ed. a 2-a, rev. şi actualizată]. – Chişinău :
Serebia, 2014. – 832 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 830 (33 tit.) şi în subsol. – [500] ex.
ISBN 978-9975-128-22-3 (în cop. tare).
[2014-2005].
- - 1. Republica Moldova, 1924-1947 – Istorie. 2. Teroare comunistă, 1924-1947 – Re-
publica Moldova – Documente.
94(478)"1924/1947"
1965. "Operaţiunea română" din RASS Moldovenească în Marea Teroare stalinis-
tă, 1937-1938 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice, Inst. de
Studiul Arhivelor [et al.], Proiectul "Românii din jurul României" ; îngrijită de Mihai Taşcă ;
coord.: Vasile Şoimaru ; trad.: Vlad Pohilă, Mihai Taşcă ; transliterare nume germ.: Niess
Wolfram. – Chişinău : Serebia : Cartea Juridică, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 943 p. : facs. ;
30 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Ind. de nume, geogr. : p. 898-943. – Referinţe bibliogr. în
subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4374-1-7 (Serebia). – ISBN 978-9975-3003-0-8 (Cartea Juridică).
[2014-1998].
- - 1. "Operaţiunea română" din RASS Moldovenească, 1937-1938 – Documente. 2.
Teroare stalinistă, 1937-1938 – Documente.
94(478)"1937/1938"
1966. Sainciuc, Lică.
Chişinăul ascuns, sau O încercare de resuscitare a memoriei unui oraş : [album] / ima-
gini şi text: Lică Sainciuc ; contribuţii: Tamara Nesterov [et al.]. – Chişinău : Lumina, 2014
(Tipogr. "Balacron"). – 159, [1] p. : imagini, imagini color ; 28 cm.
300 ex.
ISBN978-9975-65-364-0 (în cop. tare).
[2014-2014].
- - 1. Chişinău – Istorie.
94(478-25)(084.12)
1967. Ţopa, Tudor.
Ţipala şi sateliţii săi : [raionul Ialoveni] / Tudor Ţopa, Nicolae Schiţco, Cristina Danuţa ;
fot. de Andrei Mardare [et al.]. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea", 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 288 p. : facs., fot., fot. color, tab. ; 21 cm.
Rez. : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. în text. – 1000 ex.

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4459-8-6 (în cop. tare).


[2014-1780].
- - 1. Ţipala – Sate – Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
1968. Булгар, Степан Степанович.
Участие гагаузов в великой отечественной войне, 1941-1945 / Степан Булгар. –
Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 503, [1] p. fig., facs., fot., tab. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке : Влах Ирина Федорона,
Драган Николай Семенович, Червен Борис Иванович [и др.]. – [500] ex.
ISBN 978-9975-128-14-8.
[2014-2003].
- - 1. Găgăuzi – Participanţi în al Doilea Război Mondial, 1941-1945.
94(478-29)(=512.165)"1941/1945"
1969. Любич, Павел.
Славное имя Кагул : [история города] / Павел Любич. – Кишинев : Б. и., 2014
(Tipogr. "Elena-VI") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-4432-6-5.
Кн. 3 : "Кагулъ". – 2014. – 275, i-Iii p. : fot. – Bibliogr.: p. 259 (46 tit.) şi în subsol. –
ISBN 978-9975-4432-7-2 (în cop. tare). – [2014-1915].
- - 1. Cahul – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
94(=135.1) Istoria românilor
1970. Felea, Alina.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epoca
contemporană : Clasa a 12-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Prag-3"). – 20 p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în
spaţiu, ISBN 978-9975-77-229-7).
F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-231-0.
[2014-1837].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istorie universală – Hărţi de contur.
94(=135.1)+94(100)"1939/2014"(084.3)(075.3)
1971. Felea, Alina.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epoca modernă :
Clasa a 11-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Prag-3"). – 23, [1] p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în spaţiu,
ISBN 978-9975-77-229-7).
F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-77-232-7.
[2014-1838].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istorie universală – Hărţi de contur.
94(=135.1)+94(100)(084.3)(075.3)
1972. Felea, Alina.
Hărţi de contur şi axe cronologice la istoria românilor şi universală. Epocile: antică şi
medievală : Clasa a 10-a / Alina Felea, Adrian Dolghi, Viorica Negrei. – Chişinău : S. n., 2014

65
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

(Tipogr. "Prag-3"). – 26 p. : h. ; 29 cm. – (Reprezentarea timpului istoric şi orientarea în


spaţiu, ISBN 978-9975-77-229-7).
F. f. de tit.
ISBN 978-9975-77-230-3.
[2014-1836].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istorie universală – Hărţi de contur.
94(=135.1)+94(100)"0/14"(084.3)(075.3)
1973. Mistreanu,Tatiana.
Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca antică : clasa a 5-a :
Caietul elevului / Tatiana Mistreanu ; coord. : Demir Dragnev. – Chişinău : Civitas, 2014
(Tipogr. "Arva Color"). – 32 p. : h., tab. ; 27 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-936-13-2.
[2014-1876].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)"0/05"(079)
1974. Mistreanu, Tatiana.
Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca medievală : clasa a 6-a :
Caietul elevului / Tatiana Mistreanu ; coord.: Demir Dragnev. – Chişinău : Civitas, 2014
(Tipogr. "Arva Color"). – 36 p. : h., tab. ; 27 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-936-21-7.
[2014-1877].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)"05/1492"(079)
1975. Mistreanu, Tatiana.
Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca modernă : clasa a 8-a : Ca-
ietul elevului / Tatiana Mistreanu ; coord.: Demir Dragnev. – Chişinău : Civitas, 2014 (Tipogr.
"Arva Color"). – 32 p. : h., tab. ; 27 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-936-36-1.
[2014-1879].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)"16/19"(079)
1976. Mistreanu, Tatiana.
Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca modernă : clasa a 7-a : Ca-
ietul elevului / Tatiana Mistreanu ; coord.: Demir Dragnev. – Chişinău : Civitas, 2014 (Tipogr.
"Arva Color"). – 32 p. : h., tab. ; 27 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-936-25-5.
[2014-1878].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)"1918/2005"(079)
1977. Negrei, Viorica.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Hărţi de contur la istoria românilor şi universală : Epoca contemporană : clasa a 9-a :


Caiet de lucru al elevului / Viorica Negrei, Ion Negrei ; coord.: Demir Dragnev. – Chişinău :
Civitas, 2014 (Tipogr. "Arva color"). – 24 p. : h., tab. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-912-59-4.
[2014-1875].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istorie universală – Hărţi de contur.
94(=135.1)+94(100)"1918/2012"(084.3)(075.3)
1978. Negrei, Viorica.
Hărţi de contur la istoria românilor şi universală : Epoca modernă : (mijlocul sec. al
XIX-lea – 1918) : clasa a 8-a : Caiet de lucru al elevului / Viorica Negrei, Ion Negrei ; coord.:
Demir Dragnev. – Chişinău : Civitas, 2014 (Tipogr. "Arva color"). – 24 p. : h. ; 20 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-912-58-7.
[2014-1874].
- - 1. Istoria românilor – Hărţi de contur. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)"18/19"(084.3)(075.3)
1979. Serbaniuc, Elena.
Rezumate la Istoria Românilor şi Universală : eseuri, cauze-efect, personalităţi istorice
/ Elena Serbaniuc. – Ed. nouă. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2014] (Tipogr. "Bons
Offices"). – 160 p. ; 10 x 13 cm. – (Pregătire pentru BAC).
Aut, pe cop.: Elena Cojocari. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-116-14-5.
[2014-1740].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1980. Şişcanu, Ion.
Recuperarea adevărului istoric – o sarcină mereu actuală : (Studii de istorie contempo-
rană) / Ion Şişcanu ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Inst. de Istorie al
Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : [Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu"], 2014 (Tipogr.
"Centrografic"). – 319 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-914-88-8.
[2014-1989].
- - 1. Istoria românilor – Studii 2. Istorie universală – Studii.
[94(=135.1)+94(100)]"1924/1947"
1981. История румын и всеобщая история : Учебник для 11 класса / Н. Кикуш,
И. Шаров, И. Ожог [и др.] ; пер.: Валентина Младина [и др.] ; М-во просвещения Респ.
Молдова. – Кишинэу : Cartdidact, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 240 p. : fig. color ;
26 cm.
4800 ex.
ISBN 978-9975-4271-2-8.
[2014-1801].
- - 1. Istoria românilor. 2. Istorie universală.
94(=135.1)+94(100)(075.3)

67
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Autoreferate
Pentru titlul doctor
1982. Bujor, Sergiu.
Aspectele clinico-funcţionale ale litiazei veziculare la bărbaţi : 321.13 – chirurgie :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Bujor Sergiu ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farma-
cie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (25 tit.).
[2014-159 Teze].
616.366-003.7-055.1(043.2)
1983. Cîmpeanu, Mariana.
Influenţa parametrilor efortului asupra învăţării şi perfecţionării elementelor de mare di-
ficultate din gimnastica artistică feminină : Specializarea: 533.04 – Educaţie fizică, sport,
kinetoterapie şi recreaţie : Autoref. tz. de doct. în ped. / Cîmpeanu Mariana ; Univ. de Stat de
Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (27 tit.).
[2014-155 Teze].
796.41:796.015.52(043.2)
1984. Dabija, Ana.
Strategii de consiliere a studenţilor pentru cariera profesională : Specialitatea 531.01 –
Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ped. / Dabija Ana ; Univ. de Stat din
Moldova. – Chişinău, 2014. – 31 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (24 tit.).
[2014-150 Teze].
378(043.2)
1985. Grosu, Oxana.
Aspecte clinico-neurofiziologice ale migrenei cronice asociate cu hipertensiune arteria-
lă esenţială : 321.05 – Neurologie clinică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Grosu
Oxana ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. –
28 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24.
[2014-158 Teze].
616.857-036.12+616.12-008.331.1(043.2)
1986. Hurmuzache, Artur.
Duodenostaza şi impactul ei asupra căilor biliare extrahepatice : 321.13 – chirurgie :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Hurmuzache Artur ; IP Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26.
[2014-160 Teze].
616.342-005.3+616.361-089(043.2)
1987. Nemţan, Victor.
Polineuripatia cu fibre mici, aspecte clinice, neurofiziologice : 321.05 – Neurologie cli-
nică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Nemţan Victor ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (28 tit.).
[2014-154 Teze].

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.833-091.93-002(043.2)
1988. Nica, Elvira.
Orientări metodologice privind stabilirea structurii şi conţinutului educaţiei fizice în licee-
le cu profil de turism : Specialitatea. 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie :
Autoref. al tz. de doct. în ped. / Nica Elvira ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep.
Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (29 tit.).
[2014-156 Teze].
796.01:37.091(043.2)
1989. Purdescu, Iulian Denis.
Dezvoltarea managementului asigurărilor sociale aplicat în judeţul Gorj : 521.03 Econ.
şi management în domeniul de activitate : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Purdescu
Iulian Denis ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (26 tit.).
[2014-152 Teze].
364.3(498)(043.2)
1990. Saviţikaia-Baraghin, Iarîna.
Evoluţia gravurii în Moldova : 651.01. Teoria şi istoria artelor plastice : Autoref. tz. de
doct. în studiul artelor / Saviţkaia-Baraghin Iarîna ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimo-
niului Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (13 tit.).
[2014-151 Teze].
762.1(478)(091)(043.2)
1991. Şalaru, Virginia.
Impactul osteoartrozei genunchiului asupra stării de sănătate a pacienţilor : 321.04
Reumatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Şalaru Virginia ; IMSP Inst. de Cardi-
ologie. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (41 tit.).
[2014-153 Teze].
616.728.3-007.2(043.2)
1992. Ţîrdea, Bogdan.
Geneza societăţii civile în Republica Moldova : Specialitatea 561.01 – Teoria, metodo-
logia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice /
Ţîrdea Bogdan ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-29 (58 tit.).
[2014-157 Teze].
061.2(478)(043.2)

69
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Index de nume
Bolintineanu, Dimitrie 1889
A Bolliac, Cezar 1889
Ababii, Ion 1825 Bordian, Elena 1723
Achiri, Ion 1814 Borş, Ana 1764
Afanas, Dorin 1814 Borş, Anton 1879
Afanasiu, Sergiu 1782 Bostan, Ion 1769
Albu, Ecaterina 1868 Botgros, Ion 1776
Albu, Iurie 1939 Botnaru, Nadejda 1747
Alecsandri, Vasile 1889-90 Botnaru, Virgil 1888
Alexandrescu, Grigore 1889-90 Boţan, Igor 1741
Anestiade, V. 1828 Braghiş, Maria 1778
Angheli, Cristina 1754-55 Budeci, Alexandru 1908
Anton, Ion 1888 Buftea, V. 1860
Aradjioni, Margarita 1791 Buftea, Victor 1859
Arapu, Margareta 1883 Bujor, Sergiu 1982
Arghezi, Tudor 1888 Buruiană, Maria 1876-78
Armaşu, Liliana 1888 Butnariu, Viorel M. 1850
Arsene, Aliona 1869-71 Butnaru, Leo 1888
Asachi, Gheorghe 1889 C
Axentii, Ioana Aurelia 1775
Axentii, Victor 1775 Cace, Sorin 1737
Caduc, Dorina 1930
B Caisîn, Simion 1727, 1774
Babov, Viorica 1783, 1785, 1787, 1789 Calamanciuc, Gheorghe 1888
Babuc, Vasile 1838 Calchei, Marcela 1868
Bacinschi, Mihai 1888, 1895, 1941-42 Callo, Tatiana 1768
Badeeva, Tatiana 1894 Caloianu, Silvia 1888
Bagrin, Dumitru 1816 Cantarean, Vladimir, mitropolit 1734
Bahneanu, Vitalina 1874 Cantarji, Vasile 1738
Balaban, Claudia 1719 Caracenţev, Sanda 1928
Balaban, Larisa 1720 Caraman, Aliona 1869-71
Balţat, Lilia 1773 Cartaleanu, Tatiana 1780
Banu, Oana 1737 Catană, Angelina 1723
Băieşu, Nicolae (1805) Catîrău, Lidia 1840
Bălcescu, Nicolae 1890 Cazacu, Vetcislav 1734
Băluţă, Dumitru 1888 Căpăţînă, Sofia 1843
Bâlici, Gheorghe 1888 Cârlova, Vasile 1889
Begal, Iurie 1840 Ceban, Ana 1886
Bejan, Alexandru 1840 Cebotari, Serghei 1761
Bejenaru, Eugeniu E. 1762 Cernei, Cristina 1869-71
Belei, Elena 1764 Cernei, Elena 1869-71
Benea, Marcela 1888 Cernei, Vsevolod 1961
Beschieru, Ion 1836 Cheianu-Andrei, Diana 1737
Bezede, Rima 1791-92 Chiaburu, Marta 1851
Bîclea, Diana 1816 Chifa, Felicia 1764
Bodean, Sergiu 1947 Chiper, Grigore 1888
Bodean, Tamara 1957-59 Chiriac, Teo 1888
Bodolica, Irina 1842 Chiţcai, Margareta 1897
Boldurat, Diana 1867 Cimil, Dorin 1762
Boldureanu, Ana 1850 Cimpoi, Mihai 1805

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ciobanu, Boris 1853 E


Ciobanu, Ghenadie 1777
Ciobanu, Grigore 1817 Eminescu, Mihai 1889-90
Ciobanu, Mircea V. 1888-89 Enachi, Valentina 1739
Ciobanu, Natalia 1836 Ermicioi, Aurelia 1876-78
Ciobanu, Vitalie 1942 Eşanu, Andrei 1733
Ciobanu-Mocanu, Liuba 1782 Eşanu, Valentina 1733
Ciubucciu, Vlad 1893, 1960 F
Ciuntu, Natalia 1872
Cîmpeanu, Mariana 1983 Fabian, Emilia 1873
Codreanca, Lidia 1888 Felea, Alina 1770-71, 1970-72
Cogut, Sergiu 1940 Fenoghen, Alexandra 1797-98
Cojocari, Constantin 1894 Filat, Vasile 1732
Cojocaru, Radion 1760 Filipenco, Efim 1859-60
Cojocaru-Borozan, Maia 1773 Foca, Iurie 1851
Corduneanu, Alexandru 1888 Furnic, Alexandru 1837
Corniciuc, Sabina 1882
Coroban, Vitalie 1899 G
Corobceanu, Svetlana 1888, 1895 Gagim, Ion 1857
Cosmescu, Alexandru 1888 Gaina, Boris 1839
Cosovan, Olga 1780 Gaitur, Emil 1755
Coşbuc, George 1889 Galaicu-Păun, Em. 1888, 1899
Cotelea, Silvia 1876 Galcenco, Veronica 1851
Cotorobai, Lucia 1808-09 Gamurari, Boris 1961
Cozma, Natalia 1949, 1951-52 Ganea, Liana 1844
Creangă, Ion 1825-27 Gârleanu, Emil 1928
Cubreacov, Natalia 1877-78 Gârneţ-Roşca, Margareta 1725
Curjos, Vasile 1821 Gherasim, Alexandra 1882
Curtescu, Margareta 1888, 1890 Gherman, Marin 1888
Cutasevici, Gheorghe 1943 Gheţoi, Petru 1782, 1793-96, 1936-37
Cuzuioc, Ion 1896-97 Gheţu, George 1916, 1923-24, 1935
D Ghica, Ion 1890
Ghicavîi, V. 1827
Dabija, Ana 1984 Gociu, Simion 1888
Daliniţchi, Nionila 1723 Goga, Octavian 1889
Danail, Sergiu 1863 Golub, Valentin 1962
Danuţa, Cristina 1967 Gonţa, Aneta 1845
Darii, Alexei 1826 Goraş-Postică, Viorica 1782, 1791-92
Dencicov-Cristea, Lidia 1823-24 Gordienco, Angela 1776
Diacenco, Natalia 1957-59 Goteanschi, Silvia 1888
Diordiev, Radu 1905 Graurcop, Valentina 1891
Diviza, Ion 1888 Grecu, Pavel 1765
Dodul, Sabina 1719 Grejdieru, Alexandra 1829
Dohmilă, Iurie 1848 Grib, Liviu 1829
Dohotaru, Maria 1948 Gribincea, Lilia 1751
Dolghi, Adrian 1770-71, 1970-72 Gribincea, Vladislav 1765
Dragnev, Demir 1954-56, 1973-78 Grosu, Lidia 1943
Dragomir, C. → v. Dragomir, Constantin Grosu, Oxana 1985
Dragomir, Constantin 1925-27 Gudumac, Eugeniu 1838
Draica, Dumitru 1880-81 Gurschii, Alexei 1925-27
Dumitraş, Nina 1930 Gusev, Alexandru 1834
Gutium, Galina 1883-84

71
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Guţu, Elena 1898 Mateevici, Alexei 1889


Guţu, Svetlana 1740, 1843 Mazur-Nicorici, Lucia 1829
Guzun, Ion 1765 Mătcaş, Nicolae 1888
Mânăscurtă, Ioan 1902
H Melnic, Victoria 1720, 1777
Hadârcă, Ion 1888, 1899 Memei, Alexei 1964
Hadârcă, Mihai 1963 Mihaluţa, Lina 1721, 1855
Halaim, Natalia 1774 Mihnea, Paul 1888
Harconiţa, Elena 1721, 1724, 1855 Miroliubov, Trifan 1903
Hasdeu, Bogdan Petriceicu 1889-90 Mistreanu, Tatiana 1973-76
Heliade-Rădulescu, Ion 1889 Mîtcu, Anatol 1856
Hîţu, Dumitru 1830 Mocanu, Anastasia 1816
Hubenco, Teodora 1841 Moldovanu, Ion 1963
Hurmuzache, Artur 1986 Morari, Maria 1857
Moraru, Anton 1804
I Moraru, Victor 1718
Moscaliuc, Galina 1840
Iachim, Ion 1900 Moşin, Octavian 1734
Iasinschi, Iulia 1808 Moşneguţu, Ioan 1734
Ichim, Vitalie 1889-90 Muhomorina, Liudmila 1792
Iosif, Ştefan Octavian 1889 Munteanu, Dumitru 1948
Ispirescu, Petre 1929 Murguleţ, Daniela 1799-1800
Istina, Elena-Lăcrămioara 1850 Musteaţă, Ariadna 1855
J Musteaţă, Efimia 1792
Musteaţă, Elena 1846
Jioară, Mariana 1949, 1951-52 Muştuc, Svetlana 1749
Jitari, Elena 1823-24
Jora, Elena 1822 N

L Nagherneac, Ana 1721


Nagherneac, Anna 1855
Lazari, Corneliu 1837 Nastas, Svetlana 1883-84
Lazari, Ion 1837 Naval, Elvira 1744
Lazari, Raisa 1953 Nechifor, M. → v. Nechifor, Mihai
Lăpuşneanu, Alexandru 1890 Nechifor, Mihai 1827
Levinţa, Angela 1734 Negrei, Ion 1954-56, 1977-78
Luchian, Vasile 1857 Negrei, Viorica 1770-71, 1954-56, 1970-72,
Lungu, Eugen 1941 1977-78
Lupu, Ilie 1808 Negruzzi, Costache 1890
Negură, Petru 1944
M Nemţan, Victor 1987
Macari, Nina 1911 Nesterov, Tamara 1966
Macedonski, Alexandru 1889 Nica, Elvira 1988
Makarenko, Maria 1797-98 O
Manolachi, V. 1779
Manole, Ana 1909 Odobescu, A. I. 1890
Manole, Tatiana 1747 Olaru, Viorica 1875
Mardare, Andrei 1967 Oliinâk, Iaroslav 1945
Marian, Camelia 1953
Marin, Mariana 1776 P
Maru, Aura 1888 Pahomi, Tamara 1879
Matcin, Gheorghe 1901 Palii, Alexei 1904

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Palladi, Tudor 1945 Sali, Nicolae 1737


Partole, Claudia 1888, 1905 Sarabaş, Eugenia 1778
Pavel, Vasile 1885 Sarabaş, Nicoleta 1778
Pâslariuc, Virgil 1944 Saviţikaia-Baraghin, Iarîna 1990
Pelepciuc, Diana 1723 Sârbu, S. 1827
Pelin, Valentina 1733 Sârbu, Vasile 1822
Perrault, Charles 1924 Schiţco, Nicolae 1967
Peşteanu, Ananie 1838 Scutari, Sofia 1747
Petrovici, Sergiu 1749 Secrieru, Rodica 1756
Pişchin, Maria 1888 Sedleţchi, Iurie 1736, 1866
Pîntea, Mariana 1906 Serbaniuc, Elena 1979
Pîrţachi, Ion 1744 Silvestru, Aurelian (1719)
Plămădeală, Viorica 1931-33 Sîli, Vitalie 1752
Pohilă, Vlad 1965 Sînchetru, Raisa 1939
Popa, Nicolae 1888 Sochircă, Vitalie 1949, 1951-52
Popa, Petre 1888 Sofronovici, Ştefan 1854
Popovschi, Elena 1907 Solonenco, G. 1779
Postică, Gheorghe 1963 Soroceanu, Nina 1888
Postolachi, Doina 1888 Spătaru, Nicolae 1888
Prihodkin, I. 1915, 1917-20, 1934 Spinu, Rodica 1867
Prisacari, Stepanida 1886 Stamati, Constantin 1889
Proca, Ion 1888 State, Daniela 1791
Purdescu, Iulian Denis 1989 Stratan, Alexandru 1743
Strâmbeanu, Andrei 1907
R Sturza, Olga 1908
Racceeva, Elena 1846 Suceveanu, Arcadie 1888
Racu, Igor 1727-28 Sudniţîna, Alexandra 1868
Radu, Mihai 1873 Suff, Elena 1791-92
Rauţa, Eugen 1806 Sun Myung Moon 1726
Răileanu, Nicolae 1888 Ş
Rău, Alexei 1888
Retezan, Adrian 1834 Şalaru, Virginia 1991
Rîşneac, B. 1779 Şaraban, Cristian 1856
Roman, Liliana 1921-22 Şevciuc, Maia 1770-72
Romanciuc, Ruxanda 1891, 1893, 1896, Şiclovan, Gabriela 1944
1900-01, 1931-33, 1960 Şindilă, Timotei 1909
Romanciuc, Vasile 1888 Şişcanu, Ion 1980
Roşcovan, Mihai 1750, 1766 Şoimaru, Vasile 1948, 1965
Rotaru, Cristina 1801 Ştirbu, Titus 1888, 1915, 1917-20, 1934
Rotaru, Noie 1849 Şuşu-Ţurcan, Aurelia 1746
Rudei, Liuba 1823-24 Şveţ, Aurelia 1774
Russo. Alecu 1890 Şveţ, Larisa 1953
Rusu, A. → v. Rusu, Alexandru
Rusu, Alexandru 1819-20 T
Rusu, Claudia 1879 Tarlapan, Efim 1888
Rusu, Lilia 1756 Taşcă, Mihai 1965
Rusu, S. 1819-20 Tărâţeanu, Vasile 1888
S Teodor, Svetlana 1720
Termican, Sergiu 1848
Sacaliuc, Victor 1854, 1893 Tetelea, Margarita (1855)
Sainciuc, Lică 1966 Timuş, Angela 1723

73
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Todos, Petru 1769 Zaporojanu, Ada 1793


Tomşa, N. 1860 Zbârciog, Vlad 1888
Tonu, Valentin 1834 Zbârnea, Tudor 1851
Topalo, Valentina 1724, 1855 Zegrea, Ilie Tudor 1888, 1892
Topor, Radu 1818 Zmeev, Vladimir 1928-29
Toporeţ, Victor 1848 Zota, Ieriemia 1828
Triboi, Vasile 1864-65
Trifan, Călina 1888 А
Trifu, Mircea 1891 Aкири, Ион 1814
Tuhari, Tudor (1843) Андроник, С. 1832-33
Tymofti, Stela 1843
Б
Ţ
Бабова, Виорика 1784, 1786, 1788, 1790,
Ţărnă,Tudor 1910 1802
Ţâbârnă-Snejinschi, Nadejda 1963 Бежан, Н. 1832-33
Ţîrdea, Bogdat 1992 Боцан, Игорь 1742
Ţopa, Efimia 1888 Булгар, Степан → см. Булгар, Степан
Ţopa, Tudor 1967 Степанович
Ţuleanu, Constantin 1834 Булгар, Степан Степанович 1968
Ţurcan, Daniela 1761
Ţurcan, Elena 1855 Г
Ţurcanu, Andrei 1888
Ţurcanu, Ianoş 1888 Галбен, Светлана 1807
Галбен-Панчук, Зинаида 1807
U Гарит, Валентин 1814
Ungureanu, Valentina (1839), 1875 Д
Ursu, Ludmila 1808-10, 1812
Ursu, Mihai 1804 Димитрогло, Николай 1757
Долги, Адриан 1772
V Дьякону, Стелла 1807
Varta, Ion 1963 Е
Vasiloi, Adela 1794
Vataman, Vladimir 1828 Ефрос, Петру 1814
Vârţanu, Mihail 1888 И
Vidraşcu, Anatol 1928-29
Vintilă, Mihai 1911 Ионова, И. А. 1946
Vlahuţă, Alexandru 1889
Volcinschi, Victor 1761 К
Volosatîi, Boris 1781 Каланда, Зинаида 1953
Vornic, Vlad 1947 Кикуш, Н. 1981
Vrabie, Vadim 1904 Киселёва, Новелла 1938
Vulpe, Ana 1879 Кицул, И. 1832
W Костин, Мирон 1912
Кроитору, Родика 1841
Wolfram, Niess 1965 Курачицки, Анжела 1803
Z Л
Zaharia, Nicolae 1831 Лагаева, Татьяна 1803
Zamşa, Simion 1929, 1948, 1964 Лункашу, Ирина 1742
Zaporojan, Ina 1874 Лупашко, Михаил 1912, 1914
Любич, Павел 1969

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

М Сочкан, Виталий 1914


Младина, Валентина 1981 Т
Мынэскуртэ, Владимир 1913
Твердохлеб, Анна 1841
Н Тузлуков, Станислав 1748
Навал, Эльвира 1745 У
Надулишняк, Кристина 1847
Негрей, Виорика 1772 Унгурян, петр Гтколаевич (1839)
Николаев, П. 1833 Урсу, Людмила 1809, 1811, 1813, 1815

О Ф

Ожог, И. 1981 Феля, Алина 1772


Орлова, М. 1938 Ч
П Чолак, Владимир 1858
Потапов, Е. И. 1835 Чубарэ, Сезонт 1953
Применчук, Мария 1953 Ш
Пырцаки, Ион 1746
Шарагов, Ион 1841
Р Шаров, И. 1981
Рассказова, Татьяна 1887 Шишкану, Александр 1841

С Я

Синицару, Лариса 1729 Ясински, Юлия 1809


Смолькин, И. А. 1735

75
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Index de titluri

Analele Institutului Naţional de Cercetări Evaluarea capacităţii de cercetare a instituţiilor


Economice 1743 de învăţământ superior din Republica Mol-
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii dova 1737
Europene din Moldova 1736, 1866 Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice
Animale domestice 1915 1827
Aurelian Silvestru 1719 Foişorul 1935
Biblia. Ноул Тестамент 1730 Football development strategy in the Republic
Biologie 1823 of Moldova 1861
Calendar Creştin Ortodox 1731 Ghidul investitorului în zona transfrontalieră
Cartea poeziei 1888 1750
Cenuşăreasa 1916 Gogoaşa 1936
Cine locuieşte în pădure 1917 Hărţi – contur la geografie 1950
Codul contravenţional al Republicii Moldova Infectious endocarditis 1829
1753 Integrarea străinilor în Republica Moldova
Codul de procedură civilă al Republicii Moldo- 1738
va 1763 International Symposium of Painting "Orheiul
Codul de procedură penală al Republicii Vechi" 1851
Moldova 1758 În lumea animalelor 1918
Codul penal al Republicii Moldova 1759 Învăţăm a socoti 1919
Colloquia Bibliothecariorum "Faina Tlehuci" La Sângerei, ne regăsim 1963
1724 Legume. Fructe. Pomuşoare 1920
Colloquia Materials Bibliothecariorum "Faina Limba şi literatură română 1883
Tlehuci" 1724 Lumânarea vieţii: Tatiana Sofronovici 1854
Conferinţa ştiinţifică anuală a colaboratorilor şi Manual de planificare şi implementare partici-
studenţilor 1825 pativă 1766
Conferinţa ştiinţifică internaţională studen- Margarita Tetelea 1855
ţească "Probleme actuale ale teoriei şi prac- Nicolae Băieşu – o viaţă închinată valorificării
ticii culturii fizice" 1863 folclorului 1805
Conferinţa ştiinţifică-aplicativă internaţională "Operaţiunea română" din RASS Moldove-
cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţie- nească în Marea Teroare stalinistă, 1937-
rea lucrărilor de protecţie antigrindină a cul- 1938 1965
turilor agricole în Republica Moldova 1835 Plan managerial 1781
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colabo- Pluralismul extern al mass-media în Republica
ratorilor 1721 Moldova 1844
Contribuţii ştiinţifice şi metodice ale cadrelor Pluralismul intern al mass-mediei din Republi-
didactice universitare din Cahul (1999- ca Moldova 1845
2014) 1722 Poezia romantică românească 1889
Cooperarea intercomunitară în Republica Povestea şoricelului fricos 1939
Moldova: alimentarea cu apă şi canalizare Producerea merelor 1838
1836 Proiectarea gulerelor de diferite forme şi
Corpus Nummorum Moldaviae 1850 croieli 1846
CRUNT 2014 1769 Proiecte didactice 1778
Cultura bunei vecinătăţi 1791-92 Proza romantică românească 1890
Dialogul civilizaţiilor: etică, educaţie, libertate Psihodiagnostica 1727
şi responsabilitate într-o lume în schimbare Publicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Econo-
1718 mie, Finanţe şi Statistică (2006-2013) 1723
Dicţionar de sinonime al limbii române 1879 Republic of Moldova. Central Electoral
Drept privat roman 1761 Commission 1755
Drept procesual civil 1764 Republica Moldova. Comisia Electorală Cen-
Educaţie civică 1771 trală 1754

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Republica Moldova. Curtea Constituţională Universul Tudor Tuhari 1843


1756 Год души 1735
Ridichea cea uriaşă 1937 Гражданское воспитание 1772
Scufiţa roşie 1923 История румын и всеобщая история 1981
Simpozionul Internaţional de Pictură "Orheiul Контурные карты по географии 1950
Vechi" 1851 Математика 1814
Simpoziumul Internaţional pentru iconografi şi Международная научно-практическая
pictori 1852 конференция, посвященная 50-летию
Succesele şi insuccesele în reformarea justiţi- начала работ по сельскохозяйственных
ei din Republica Moldova 1765 культур от градобитий в Республике
Supravegherea de vecinătate 1767 Молдова 1835
Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii Международный симпозиум иконописцев и
1848 художников 1852
Tehnologii moderne de cultivare a castraveţi- Стратегия развития футбола в Республике
lor 1840 Молдова 1862
The international workshop and conference Строительство & Оборудование 1847
devoted to the 50th anniversary of the Теория передач и информации 1832-33
commencement of crop protection works Технологическое воспитание 1841
from hailstorms in the Republic of Moldova
1835

Index de subiecte

Abecedare 1783-84 Compoziţie muzicală, metodica predării 1777


- pentru preşcolari 1782, 1803 Comunicare interculturală 1739
Acţiuni sociale, securitate comunitară 1767 Comunicare, orală, competenţe 1780
Administraţie locală, dezvoltare durabilă, - scrisă, competenţe 1780
Republica Moldova 1766 - în afaceri 1740
Alimentare cu apă, Republica Moldova 1836 Creaţii muzicale, cataloage 1720
Aplicaţii cu ciuperci 1725 Credite, recomandări 1748
Aviaţia Civilă a Republicii Moldova, istorie Cronici istorice 1912
1842 Cugetări 1905
Biblia, Noul Testament 1730 Cultivarea castraveţilor 1840
Biblioteconomie 1724 Cultura fizică 1863
Biologie, teste 1823-24 Curtea Constituţională a Republicii Moldova,
Boli ale plantelor, combatere 1837 rapoarte 1756
Calcul integral (matematică) 1816 Demografie 1743
Calendare creştine ortodoxe 1731, 1735 Dialogul şi ştiinţa literară 1940
Cărţi pentru copii 1915, 1917-20, 1934 Drept, aerian internaţional 1752
Chimie fizică 1821 - civil 1762
Civilizaţie 1718 - penal 1760
Coduri, contravenţional al Republicii Moldova - privat roman 1761
1753 - procesual civil 1764
- de procedură civilă al Republicii Moldova - comerţ internaţional 1751
1763 Econometrie 1744-45
- de procedură penală al Republicii Moldova Economie 1743
1758 - indici bibliografici 1723
- penal al Republicii Moldova 1759 Educaţie, civică 1770-72
Combaterea buruienilor 1837 - creştină 1732
Comisia Electorală Centrală, Republica Mol- - ecologică 1774
dova 1754-55 - fizică şi sport 1865
77
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

- muzicală 1857 Liceul teoretic "Gheorghe Asachi" din Chişi-


- pentru toleranţă 1773 nău, organizarea învăţământului 1781
- tehnologică 1841 Limbi, engleză 1867-72
Electrochimie 1822 - - dicţionare 1873
Endocardită infecţioasă 1829 - franceză 1875
Eseuri 1902 - - terminologie juridică 1874
- istorice 1914 - română 1880-86
Fabule 1897 - - dicţionare 1873, 1879
Farmacoterapie 1827 - - lecturi literare 1876
Fântâni, săpare, construcţie, tehnici 1849 - - metodica predării 1775, 1778
Finanţe, indici bibliografici 1723 Literatură, română, critică şi interpretare 1942
Fizică 1776, 1817-18 - - metodica predării 1775
- moleculară 1820 - - teste 1883-84
Folclor românesc 1806 - română din Republica Moldova, critică şi
Fotbal, Republica Moldova, strategii de dez- interpretare 1942-45
voltare 1860-61 - - indici bibliografici 1719
Gaze naturale, depozitare, transportare 1834 - rusă, critică şi interpretare 1946
Găgăuzi, participanţi în al Doilea Război Lucrări de finisare în construcţii, tehnologii
Mondial, 1941-1945 1968 1848
Găgăuzia, adunări de reprezentanţi 1757 Macroeconomie 1746
Geografie, mediului, teste 1952 Marketing 1749
- hărţi de contur 1950 Mass-media în Republica Moldova 1844-45
- economică 1953 Matematică 1808,1812-14
- fizică, teste 1951 - pentru preşcolari 1789-90
- socială 1953 Materiale de construcţie, Republica Moldova
- umană, teste 1949 1847
Ghicitori 1930 Mecanică teoretică 1819
Gimnastică, metodica predării 1859-60 Medicamente, stomatologie 1827
Iconografie 1852 Modelaj din plastilină 1797-98
Institutul Naţional de Cercetări Economice, Morfopatologie 1828
anale 1743 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Natu-
Instituţii de învăţământ superior din Republica rală al Republicii Moldova, studii 1804
Moldova, studii de cercetare 1737 Muzică, liturgică 1858
Integrarea străinilor în Republica Moldova - pentru flaut 1856
1738 Numismatică, Republica Moldova 1820
Investiţii străine, zona transfrontalieră – Ro- Nuvele, istorice 1893
mânia – Ucraina – Republica Moldova 1750 - romantice 1890
Istorie, hărţi de contur 1954-56 Operaţiunea română din RASS Moldoveneas-
- românilor 1970-81 că, 1937-1938, documente 1965
- contemporană, personalităţi marcante 1957 Paisianism,curent de reînnoire spirituală 1733
- modernă, personalităţi marcante 1958-59 Pastorale 1734
- universală, 1979, 1981 Pedagogie, indici bibliografici 1719
- - hărţi de contur 1970-72, 1977-78 - filosofică 1768
- - studii 1980 - muzicală 1855
- - teste 1973-76 Pictură 1851-52
Înot, metodica predării 1779 Piese de teatru 1907
Învăţământ, online 1769 Poeme creştine 1896
- preşcolar 1792 Poezie 1888-1889, 1891-92, 1894-95, 1898-
- primar 1791 99, 1903, 1906, 1909-11
- universitar, indici bibliografici 1721-22 Povestiri 1890,1902, 1904
Justiţia din Republica Moldova, reforme 1765 - pentru copii 1878, 1921-22, 1928, 1931-33
Poveşti 1916, 1923-27, 1929, 1935-39

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Predici 1734 Statistică 1743


Producerea merelor 1838 - indici bibliografici 1723
Proiectarea îmbrăcămintei, gulere 1846 Teoria informaţiilor 1832-33
Protecţie antigrindină, Republica Moldova Termodinamică 1820
1835 Teroare comunistă, 1924-1947, Republica
Psihodiagnostică, teste 1727 Moldova, documente 1964
Psihodiagnoză, teste 1728 Teroare stalinistă, 1937-1938, documente
Psihologia personalităţii 1729 1965
Publicistică 1893 Terorism aerian, prevenire, combatere 1752
Religii din Coreea 1726 Traumatisme maxilofaciale 1830
Romane 1900-01, 1913 Trezorerie de stat 1747
Români, monografie etnofotografică 1948 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
Sectorul energetic, Republica Moldova, refor- anale 1736, 1866
me 1831 Vestigii arheologice, Republica Moldova 1947
Semantică, înţeles contextual 1941 Vinificaţie 1839
Sistem nervos 1826 Viticultură 1839
Sportul ca loişir 1864

Index geografic

Cahul, oraşe, Republica Moldova, istorie 1969 Roşcani, sate, raionul Anenii Noi, Republica
Chişinău, istorie 1966 Moldova, istorie 1960
Elizaveta, sate, municipiul Bălţi, Republica Sângerei, oraşe, Republica Moldova, istorie
Moldova, istorie 1849 1963
Republica Moldova, integrare europeană Slobozia Doamnei, sate, raionul Orhei, Repu-
1741-42 blica Moldova, istorie 1962
Republica Moldova, 1924-1947, istorie 1964 Ţipala, sate, raionul Ialoveni, Republica Mol-
dova, istorie 1967

Index editori
Abeceluş 1782 Cuvîntul-ABC 1734
Academia "Ştefan cel Mare" a MAI 1760 Epigraf 1841, 1904
ACED 1838, 1840 Estetini 1961
Arc 1741-42, 1756, 1797-98, 1844-45, 1888, Farmec-Lux 1753, 1758-59, 1763, 1801, 1879
1895, 1941-42 Foxtrot 1748
Balacron 1793-94 Fundaţia "Draghiştea" 1967
Biblion 1803, 1873, 1915-20, 1923-27, 1934- Grafema Libris 1762, 1856, 1911
37 Imprint Star 765
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat INCE 1743-45, 1747
"Alecu Russo" 1721, 1724 Ingeocad 1950
Bons Offices 1795-96, 1850 Institutul de Filologie al AŞM 1805, 1885
Cartdidact 1869-71, 1981 Institutul de Formare Continuă 1727
Cartea Juridică 1764, 1965 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Cartier 1776, 1831, 1899, 1944 1723
Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina" 1822, Interprint 1778
1825-26, 1828-29 Labirint 1804, 1898, 1903, 1943
Centrul Educaţional "Pro Didactica" 1791-92 Lexon-Plus 1764, 1817, 1962
Centrul pentru Educaţie Continuă 1799-1800 Libelula 1939
Civitas 1954-56, 1973-78 Litera AVN 1768
Cu drag 1830
79
Cronica Cărţii Nr 9-2014 ≡ Book annals Nr 9-2014

Lumina 1828, 1892, 1905, 1907, 1945, 1953, Univers Educaţional 1770-72
1966 Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu
Lumina lui Hristos 1731 Hasdeu" 1722, 1775, 1816, 1821, 1980
Polisan Service 1836 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Pontos 1733, 1854, 1858, 1880-81, 1891, 1736, 1739, 1746, 1866
1893, 1896-97, 1900-01, 1906, 1908, 1930- USEFS 1779, 1859-60, 1863-65
33, 1940, 1960 Valinex 1720
Princeps 1726, 1902, 1913 Victoria Gomon 1847
Prut Internaţional 1807-15 Zuev Invest 1783-90, 1802
Pulsul pieţei 1729 Издательство Специальной Службы по
Serebia 1948, 1964-65 активному воздействию на
Ştiinţa 1725, 1780, 1848, 1857, 1876-78, гидрометеорологические процессы
1887, 1889-90 Республики Молдова 1835
Tehnica-UTM 1819-20, 1832-33-34, 1846 Камно 1735
TEO-Educaţional 1818, 1872, 1875, 1979 Сочиетатя Библикэ Интерконфесионалэ
Tocono 1719 дин Република Молдова 1730
UCCM 1740, 1749, 1843

ISBN eronat

ISBN 978-9975-4326-6-5 1743


ISBN 978-9975-4457-9-5 1753
ISBN 978-9975-4457-8-8 1758
ISBN 978-9975-4426-9-5 1759
ISBN 978-9975-4225-5-0 1763

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
SEPTEMBRIE NR 9 SEPTEMBER
(3549-3852)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3549. Acreditarea ştiinţifică: suport sau frână în procesul inovaţional : [pe margi-
nea Strategiei inovaţionale a Rep. Moldova pentru perioada 2013-2020 "Inovaţii pentru com-
petitivitate"] / Valeriu Canţer, Valeriu Derjanschi, Vitalie Minciună [et al.] // Intellectus. – 2014.
– Nr 3. – P. 72-80 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 79-80 (8
tit.). – ISSN 1810-7079.

3550. Holban, Ion. Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema fundamentală a ştiin-


ţei în Republica Moldova : (principii, criterii, standarde, date statistice, analize, omologări,
opinii) / Ion Holban, Cristina Cotun // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 81-92 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 89-91(51 tit.). – ISSN 1810-7079.

3551. Болога, М. К. Институту прикладной физики Академии наук Молдовы – 50


лет / М. К. Болога // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 5. – P.
101-111 : fot. – Rez. în lb. engl. – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3636, 3638, 3643, 3762)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 3552, 3573, 3579, 3640, 3699, 3792)

005 Conducere şi organizare. Management


005.1 Teoria şi practica organizării
3552. Чиботаряну, Сергей. Сергей Чиботаряну: Нас знают, и нам доверяют :
[интервью с директором компании IS Inter Schimb] / записала Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2014. – Nr 9. – P. 26-28 : fot. – ISSN 1857-0518.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


(Vezi Nr 3672, 3809, 3812, 3846)

81
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
3553. Сосна, Б. Путь к развитию: гражданское общество Молдовы / Б. Сосна //
Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 9. – P. 19-24. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 24
(15 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 3610-11)

069 Muzee
(Vezi Nr 3671, 3725, 3783)
070 Ziaristică. Presă
(Vezi Nr 3660, 3662)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
3554. Ioan Gură de Aur. Cuvânt la Înalţarea Domnului : predică / Sfântul Ioan Gură
de Aur // Luminătorul. – 2014. – Nr 3. – P. 2-8 : fot.

3555. Roman, Cristina. Sinaxa Pan-Ortodoxă – rezumat, analiză şi comentarii / Cris-


tina Roman // Luminătorul. – 2014. – Nr 3. – P. 56-64. – Contin. Începutul : Nr 2.

3556. Stăniloaie, Dumitru. Duminica Sfinţilor Români : [în a 2-a Duminică după Rusa-
lii : predică] / Părintele Dumitru Stăniloaie // Luminătorul. – 2014. – Nr 3. – P. 9-12 : fot.

3557. Şandru, Ilie. Dr. Elie Miron Cristea – "Patriarhul reîntregirii neamului" : 75 de ani
de la trecerea la cele veşnice a înaltului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi al României
/ Ilie Şandru // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 20-25 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (7
tit.). – ISSN 0235-9111.

3558. Tănase, Nicolae. Despre familie şi nu numai : [interviu cu PC Părinte Nicolae


Tănase din satul Valea Plopului, judeţul Prahovei, România] / interviu realizat de Stelian
Gomboş // Luminătorul. – 2014. – Nr 3. – P. 23-36 : fot.

3559. Xenofontov, Ion. Subofiţerul Mihail Ikonnikov, cercetător al Mănăstirii Japca =


Noncom Mihail Ikonnikov, a researcher of the Japca Monastery / Ion Xenofontov // Revista
Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 77-80 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (12 tit.).
– Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4050.
(Vezi de asemenea Nr 3666, 3802, 3804, 3814)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
(Vezi Nr 3605-06, 3608)

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 3553, 3610)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 3562)

323 Politică internă


(Vezi Nr 3607)

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


(Vezi Nr 3561, 3568, 3570, 3653, 3655, 3672, 3806, 3809, 3812, 3852)

324 Alegeri
(Vezi Nr 3617)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3560. Albu, Natalia. Tendinţe şi orientări în evoluţia alianţelor politico-militare =
Trends and orientations in the evolution of political and military alliances / Natalia Albu, Andrei
Busuncian // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 45-59. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 58-59 (25 tit.) şi în notele de subsol. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4050.

3561. Carp, Mihai. Mihai Carp, vicedirector în Secţiunea Managementul Crizelor, Divi-
zia Operaţiuni, NATO : "Moldova este o ţară care încă are nevoie de o restructurare a forţelor
armate" : Un interviu de bilanţ al summit-ului NATO din Marea Britanie : [4-5 sept. 2014,
Radio "Europa Liberă"] / consemnare de Liliana Barbaroşie // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr
9. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-3703.

3562. Cebotari, Svetlana. Abordări teoretico-conceptuale ale fenomenului "arhitectura


geopolitică" = Theoretical and conceptual approaches to the phenomenon of "geopolitical
architecture" / Svetlana Cebotari // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 26-39. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38-39 (22 tit.). – Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4050.

3563. Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor, adoptată de şefii de stat şi de guvern,
participanţi la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, 4-5 septembrie 2014 // Oastea Moldovei. –
2014. – Nr 9. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-3703.
3564. Ene, Ivan. Evoluţia relaţiilor NATO – Republica Moldova / Ivan Ene // Oastea
Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-3703.

83
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

3565. Mătăşel, Alina. Misiunea OSCE în Skopje: avertizare timpurie, diplomaţie pre-
ventivă şi prevenirea conflictelor / Alina Mătăşel // Revista Moldovenească de Drept Internaţi-
onal şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 68-75 . – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 75 (13 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3566. Vulpe, Ion. Summit-ul realităţii noastre : [Summit-ul Alianţei Nord-Atlantice din
Ţara Galilor, 4-5 sept. 2014 : editorial] / Ion Vulpe // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 3 :
fot. – ISSN 1857-3703.

3567. Вылов, Петар. "Народы Молдовы и Болгарии тесно всязаны" = "The people
of Moldova and Bulgaria are closely linked": [интервью Чрезвычайного и полномочного
Посла Респ. Болгария в Респ. Молдова П. Вылова] / записал спец. кор. журн. // Рабо-
тай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23. – P. 10-13 : fot. – Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – ISSN
1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3568, 3604, 3606, 3641, 3655-58, 3849, 3851)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3568. Rusu, Octavian. Limitele şi riscurile strategiei europene de reglementare a con-
flictului transnistrean / Octavian Rusu // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 89-96. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 96 (16 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3564, 3651)

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


(Vezi Nr 3617)
329 Partide şi mişcări politice
329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3569. Dodon, Igor. Igor Dodon. Cel care iubeşte Moldova : [interviu cu preşedintele
Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] / consemnare de Rodica Ciorănică // VIP magazin. –
2014. – Nr 9. – P. 28-34 : fot. – ISSN 1857-0534.

3570. Тарлев, Василий. Василий Тарлев: "Я работал на благо страны" :


[интервью с сопредседателем партии "Возрождение", бывшим премьер-министром
Респ. Молдова] / записала Клавдия Грищенко // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23. –
P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-0399.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
(Vezi Nr 3552, 3605, 3648)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
(Vezi Nr 3587, 3630, 3637)

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

336 Finanţe
3571. Analiza executării planului de venituri bugetare administrate de SFS, în
semestrul I al anului 2014 / Serviciul Fiscal de Stat al Rep. Moldova // Monitorul Fiscal. –
2014. – Nr 5. – P. 102-108 : fig., tab. – ISSN 1857-3991.

3572. Certan, Anastasia. Tratamentul fiscal privind impozitul pe venit / Anastasia


Certan // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 5. – P. 9-18 : fot. – ISSN 1857-3991.

3573. Plămădeală, Natalia. Aplicarea în practica de lucru de către organele fiscale a


sistemelor informaţionale automatizate / Natalia Plămădeală // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr
5. – P. 83 : fot. – ISSN 1857-3991.

3574. Аблина, Людмила. Операции с уставным капиталом и имуществом


хозяйственного общества: налоговые аспекты / Людмила Аблина // Contabilitate şi audit.
– 2014. – Nr 9. – P. 13-20 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-
4408.

3575. Агаркова, Лилиана. Налоговые санкции – справедливы, соразмерны, за-


конны, однократны? / Лилиана Агаркова // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 5. – P. 84-93 :
fot., tab. – ISSN 1857-3991.

3576. Васкауцан, Александр. Слабое утешение : [на укрепление молдавского


лея] / Александр Васкауцан // Profit. – 2014. – Nr 9. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-0186.

3577. Врагалева, Вероника. Международный опыт декларирования доходов фи-


зическими лицами, в том числе занимающимися предпринимательской или профессио-
нальной деятельностью / Вероника Врагалева // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 5. – P. 100-
101 : fot. – ISSN 1857-3991.

3578. Гаита, Лучио. Лучио Гаита: "Eximbank абсолютно здоров" : [интервью с ге-
нер. директором КБ "Eximbank – Gruppo Veneto Banca"] / записала Татьяна Кропанцева
// Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23. – P. 20-22 : fot. – ISSN 1857-0399.

3579. Лазарь, Игорь. Об изменениях в порядке использования электронных на-


кладных и налоговых накладных / Игорь Лазарь // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 9. –
P. 7-8. – ISSN 1813-4408.

3580. Лапицкая, Людмила. Использование резервов, созданных за счет


прибыли / Людмила Лапицкая // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 5. – P. 98-99 : fot. – ISSN
1857-3991.

3581. Плэмэдялэ, Наталия. О мерах обеспечения эффективности учета налого-


плательщиков / Наталия Плэмэдялэ // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 5. – P. 19-21 : fot. –
ISSN 1857-3991.

85
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

3582. Тостоган, Павел. О новом Положении об удержании подоходного налога с


заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работни-
ка / Павел Тостоган // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 9. – P. 9-13 : tab. – ISSN 1813-
4408.

3583. Тостоган, Павел. О торжестве справедливости и о праве на зачет по не


зарегистрированным в ГЭРНН налоговым накладным / Павел Тостоган // Contabilitate şi
audit. – 2014. – Nr 9. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1813-4408.

3584. Филип, Юрий. Противовес тяжбам : [интервью с заместителем председа-


теля Национальной комиссии финансового рынка (НКФР) Ю. Филип] / записал Игорь
Любек // Profit. – 2014. – Nr 9. – P. 44-45 : fot. – ISSN 1857-0186.

3585. Цирюльникова, Наталья. Учет и налогообложение затрат на внедрение


ISO / Наталья Цирюльникова, Марчела Дима // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 9. – P.
35-43 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

3586. Чиреш, Елена. О несоответствии положений новых НСБУ положениями


налогового законодательства / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 9. – P.
44-50 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

3587. Шор, Илан. "Дайте время – все будет" : [интервью с председателем Адми-
нистративного Совета "Banca de Economii" И. Шор] / записал Александр Танас // Profit. –
2014. – Nr 9. – P. 36-42 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3601, 3628)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
3588. Foalea, Lidia. Particularităţile formării preţurilor la produsele social importante /
Lidia Foalea, Nicolae Russu // Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 5. – P. 94-96 : fot. – ISSN 1857-
3991.

3589. Percinschi, Natalia. Parteneriatul public-privat : forme, probleme, abordări : [în


dezvoltarea economiei moderne de tip inovaţional] / Natalia Percinschi // Intellectus. – 2014. –
Nr 3. – P. 54-59 : fot.. tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (7tit.). –
ISSN 1810-7079.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3590. Candu, Andrian. Optimismul noului ministru : [al economiei : interviu cu A.
Candu despre perspectivele dezvoltării economiei Rep. Moldova şi oportunităţile de integrare
în spaţiul economic european] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 9. –
P. 76-81 : fot. – ISSN 1857-0186.

3591. Базь, Александр. ВВП [Молдовы] : тренд позитивный / Александр Базь //


Profit. – 2014. – Nr 9. – P. 32-35 : fig. – ISSN 1857-0186.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3592. Ожог, Константин. Константин Ожог: "Грамотное сельское хозяйство - вы-


годно" : [интервью с исполн. директором Нац. агентства по развитию сельскому разви-
тию (ACSA)] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23. – P.
32-33 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3600)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3593. Cainarean, Emilia. Reglementarea cercetărilor (expertizei) mărfurilor în scopuri
vamale în cadrul Laboratorului Vamal al Serviciului Vamal al Republicii Moldova / Emilia
Cainarean, Ştefan Pojoga // Vama. – 2014. – Nr 3. – P. 15-21 : fig. – ISSN 1857-2979.

3594. Cooperare cu alte Laboratoare Vamale / Serviciul Vamal al Rep. Moldova //


Vama. – 2014. – Nr 3. – P. 12-14. – ISSN 1857-2979.

3595. Niculai, Nadejda. Nomenclatura combinată a mărfurilor / Nadejda Niculai //


Vama. – 2014. – Nr 3. – P. 22-23 : fig. – ISSN 1857-2979.

3596. Practica internaţională a Laboratoarelor Vamale / Serviciul Vamal al Rep.


Moldova // Vama. – 2014. – Nr 3. – P. 8-11 : tab. – ISSN 1857-2979.

3597. Recomandările "Customs Blueprints" privind Laboratoarele Vamale / Ser-


viciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. – 2014. – Nr 3. – P. 6-7. – ISSN 1857-2979.

3598. Rolul Laboratorului Vamal în efectuarea controlului vamal / Serviciul Vamal


al Rep. Moldova // Vama. – 2014. – Nr 3. – P. 2-5 : fig. – ISSN 1857-2979.

3599. Serviciul Vamal la 23 de ani / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. –


2014. – Nr 3. – P. 57-65 : fig., tab. – ISSN 1857-2979.
(Vezi de asemenea Nr 3608)

339.7 Finanţe internaţionale


3600. Goveia, Jeffrey. Da, Moldova poate! = Yes, Moldova Can! : [interviu cu J.
Goveia, director-adjunct al reprezentanţei Corporaţiei Provocările Mileniului în Moldova] /
consemnare de Margareta Mocreac // Profit. – 2014. – Nr 9. – P. 85-89 ; 98-103 : fot. – Tit.,
text paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-0186.

3601. Слободян, Александр. Правовое регулирование инвестиционных фондов


в Молдове и Украине / Александр Слободян // Revista Moldovenească de Drept Internaţi-
onal şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 97-111. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 110-111 (11 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3577)

87
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


(Vezi Nr 3590, 3600)
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3602. Costachi, Gheorghe. Principiile dreptului în contextul democratizării societăţii /
Gheorghe Costachi // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 9. – P. 4-10. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 9-10 (27 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 3612, 3614, 3620, 3644)

341 Drept internaţional


3603. Berna, Ioana-Bianca. Curtea Europeană de Justiţie – agent al europenizării /
Ioana-Bianca Berna // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.
– 2013. – Nr 2. – P. 158-162. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 162 (3
tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3604. Boaghi, Viorica. Uniunea Europeană: aspecte teoretico-metodologice ale politi-


cii ecologice = European Union: theoretical and methodological aspects of environmental
policy / Viorica Boaghi // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 60-65. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 65 (10 tit.). – Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4050.

3605. Cebotari, Mihail. Analiza evoluţiei mecanismelor internaţionale de protecţie a


drepturilor muncitorilor migranţi / Mihail Cebotari // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr
9. – P. 68-72. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 72 (18 tit.). – ISSN
1811-0770.

3606. Chirtoacă, Natalia. Imigranţii ilegali şi transfugii în contextul securităţii marine /


Natalia Chirtoacă, Raluca-Lucia Enescu // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 16-25. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 25 (20 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3607. Mătăşel, Adrian. Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în
dreptul internaţional contemporan: excepţia umanitară / Adrian Mătăşel // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 59-67. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 66-67 (26 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

3608. Ţarălungă, Victoria. Aquis-ul Uniunii Europene în materia migraţiei ilegale şi a


traficului ilegal de migranţi: realizări şi deziderate / Victoria Ţarălungă, Sandu Frangulea //
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P.
112-137. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 133-137 (71 tit.) şi în notele
de subsol. – ISSN 1857-1999.

3609. Богданова, Элла. Институт Стратегической Экологической Оценки (СЭО) в


международном праве / Элла Богданова // Revista Moldovenească de Drept Internaţional

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 5-15. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 15 (8 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3565, 3568, 3601, 3613, 3625, 3641, 3647, 3650-51)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3610. Costachi, Gh. Educaţia cetăţeniei active: conţinut şi valoare / Gh. Costachi, I.
Iacub // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 8/9. – P. 55-60. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 60 (18 tit.). – ISSN-1810-3081.

3611. Costachi, Gh. Reflecţii asupra activismului juridic al cetăţenilor / Gh. Costachi,
Tudor Pînzaru // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 8/9. – P. 21-27. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 26-27 (33 tit.). – ISSN-1810-3081.

3612. Manţuc, Elena. Condiţiile şi circumstanţele ce determină comiterea erorilor în


activitatea de aplicare a dreptului din partea organelor puterii de stat / Elena Manţuc // Revis-
ta Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 43-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 47 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

3613. Novak-Kalyayeva, Larysa. Polimical potenеial of human rights as a teoretical


and methodological foundation of public administration / Larysa Novak-Kalyayeva // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 138-149.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 149 (15 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

3614. Palade, Ana. Reflecţii privind organizarea sistemului judiciar al Republicii Mol-
dova în perioada post-sovietică (1991-1994) / Ana Palade // Revista Naţională de Drept. –
2014. – Nr 9. – P. 48-57. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 57 (10 tit.). –
ISSN 1811-0770.

3615. Savva, Alexandru. Este răspunderea contravenţională o modalitate a răspun-


derii administrative? / Alexandru Savva // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 7/9. – P. 7-15. –
Referinţe bibliogr. : p. 15 (9 tit.). – ISSN 1810-7141.

3616. Алексеева, О. Понятие и социально-правовая природа административной


ответственности субъектов за неправомерные действия несовершеннолетних / О.
Алексеева // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 9. – P. 25-29. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 29 (6 tit.). – ISSN 1810-309X.

3617. Голя, Анатолий. Сложные выборы : [о предстоящих парламентских выбо-


ров в Респ. Молдова] / Анатолий Голя // Profit. – 2014. – Nr 9. – P. 3-7 : fot. – ISSN 1857-
0186.

3618. Закаленко, Е. Административный иск как категория административного су-


допроизводства / Е. Закаленко // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 9. – P. 50-53. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (18 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 3553, 3622, 3634, 3651, 3792, 3806)

89
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3619. Copeţchi, Stanislav. Elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunii de
atragere a minorilor la activitate criminală sau de determinare a lor la săvârşirea unor fapte
imorale prevăzute la alin. (3) art. 208 CP RM / Stanislav Copeţchi // Revista Naţională de
Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 33-38 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p.
38 (21 tit.). – ISSN 1811-0770.

3620. Plop, Aliona. Aspecte polemizate privind obiectul material al infracţiunii de pro-
vocare ilegală a avortului / Aliona Plop // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 39-
42 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 42 (28 tit.). – ISSN 1811-0770.

3621. Stăvilă, M. Caracteristica generală a circumstanţelor atenuante şi agravante, în


corelaţie cu alte împrejurări modificatoare de pedeapsă penală / M. Stăvilă // Закон и жизнь.
– 2014. – Nr 8/9. – P. 61-66. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (19 tit.). –
ISSN-1810-3081.

3622. Stăvilă, Mihai. Delimitarea dintre individualizarea legală, cea juridică şi cea ad-
ministrativă: interpretări doctrinare / Mihai Stăvilă // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 9. – P. 10-14.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (19 tit.). – ISSN 1810-309X.

3623. Ţîgănaş, Ion. Analiza criminologică a infracţiunii de contrafacere / Ion Ţîgănaş //


Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 9-18 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1810-7079.

3624. Ulianovschi, Xenofon. Reglementări în legislaţia penală a Republicii Moldova


cu privire la pedeapsa penală, condiţiile şi modul de aplicare a ei în practica judiciară / Xeno-
fon Ulianovschi // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 2-8. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 8 (23 tit.). – ISSN 1811-0770.

3625. Игнатюк, Олег. Судебное производство в уголовном процессе государств


постсоветского пространства: опыт для Украины / Олег Игнатюк // Revista Moldoveneas-
că de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 42-49. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49 (17 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.

3626. Савенков, А. О восстановлении чести и достоинства незаконно осужден-


ных лиц / А. Савенков // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 8/9. – P. 45-47. – Referinţe bibliogr. :
p. 47 (12 tit.). – ISSN-1810-3081.

3627. Флоря, Василий. Уголовная ответственность за преступления против по-


ловой неприкосновенности и половой свободы личности : сравнительное правоведение
/ Василий Флоря // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 12-17 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 17 (3 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 3608, 3634)

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 3723)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 3640)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


(Vezi Nr 3650)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


3628. Bot, Alexandru. Despre obligaţia băncii comerciale de a înceta contractul de
credit / Alexandru Bot // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 7/9. – P. 5-7. – ISSN 1810-7141.

3629. Cuzneţov, Alexandru. Regimul juridic al contractelor comerciale / Alexandru


Cuzneţov, Margareta Mustea // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 26-27 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 27 (6 tit.). – ISSN 1811-0770.

3630. Garmandir, Mihail. Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor : Falimentul.


Valorificarea şi lichidarea masei debitoare / Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc // Monitorul
Fiscal. – 2014. – Nr 5. – P. 67-83 : fig., fot. – ISSN 1857-3991.

3631. Станишевский, Александр. Договор аренды сельскохозяйственной земли


/ Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 9. – P. 74-78 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3665)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


(Vezi Nr 3616, 3619, 3627)
347.7 Drept comercial
3632. Airapetean, Artur. ORDA versus distribuitorii de serviciu : [analiza teoretico-
practică a reglementărilor cadrului legal de către Asoc. Obştească "Oficiul Republican al
Drepturilor de Autor"] / Artur Airapetean, Sanda Ţoncu // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 7/9.
– P. 15-18. – ISSN 1810-7141.

3633. Boian, Cristina. Evoluţia sistemului de protecţie juridică a indicaţiilor geografice,


denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate / Cristina Boian // Intellectus. –
2014. – Nr 3. – P. 48-53 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (25
tit.). – ISSN 1810-7079.

3634. Bolocan, Lilia. Pirateria şi contrafacerea distrug economia şi alungă investitorii :


[protecţia obiectelor de proprietate intelectuală : art. dir. general al AGEPI] / Lilia Bolocan //
Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23. – P. 26-27 : fot. – ISSN 1857-0399.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

3635. Cicinova, Olga. AGEPI – oficiu receptor pentru cererile internaţionale în cadrul
Tratatului PCT : [Patent Cooperation Treaty] / Olga Cicinova // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P.
34-37 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 37 (6 tit.). – ISSN 1810-
7079.

3636. Colesnic, Inesa. Căile de protecţie a invenţiilor / Inesa Colesnic // Intellectus. –


2014. – Nr 3. – P. 30-33 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (5 tit.).
– ISSN 1810-7079.

3637. Cuzneţov, Alexandru. Apariţia şi evoluţia societăţilor pe acţiuni / Alexandru


Cuzneţov, Dorin Dulghieru // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 9-11. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 11 (20 tit.). – ISSN 1811-0770.

3638. Iaţchevici, Vadim. Mechanisms for stimulating innovation and technology trans-
fer in the Republic of Moldova / Vadim Iaţchevici, Sergiu Mazuru // Intellectus. – 2014. – Nr 3.
– P. 68-71 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 71 (7 tit.). – ISSN
1810-7079.

3639. Mogol, Natalia. Evaluarea perspectivelor de dezvoltare a sistemului indicaţiilor


geografice în Republica Moldova : [studiu] / Natalia Mogol // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P.
38-47 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (5 tit.). – ISSN
1810-7079.

3640. Platon, Lilian. Protecţia datelor personale şi a vieţii private în condiţiile noilor
generaţii de tehnologii informatice şi de comunicaţii / Lilian Platon // Intellectus. – 2014. – Nr
3. – P. 19-24 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (8 tit.). – ISSN
1810-7079.

3641. Vieru, Liliana. Acordul de asociere Moldova UE şi drepturile de proprietate inte-


lectuală / Liliana Vieru // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 64-67 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – ISSN 1810-7079.

3642. Захария, Сергей. Теоретические и практические вопросы разработки и


развития нормативных правовых актов в области охраны интеллектуальной собствен-
ности в Республике Молдова / Сергей Захария, Ольга Татар // Intellectus. – 2014. – Nr 3.
– P. 25-29 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (4 tit.). – ISSN
1810-7079.

3643. Тодорова, Людмила. Международный опыт развития рынка прав на


результаты интеллектуальной деятельности в рамках инновационной политики /
Людмила Тодорова // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 60-63 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 3606, 3623, 3629-30, 3799)

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3644. Negru, Andrei. Formele răspunderii juridice a magistratului / Andrei Negru, Ta-
tiana Novac // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 18-25. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. în note, p. 25 (33 tit.). – ISSN 1811-0770.

3645. Rusu, Vitalie. Aspecte conceptuale cu referire la standardele calităţii serviciilor


de asistenţă juridică / Vitalie Rusu, Lucia Rusu // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 7/9. – P. 1-
4. – Referinţe bibliogr. : p. 4 (11 tit.). – ISSN 1810-7141.

3646. Сосна, А. Проблемы ответственности в гражданском процессе Республики


Молдова / А. Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 8/9. – P. 9-14. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (12 tit.). – ISSN-1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 3614)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3647. Macovei, Tatiana. Reglementarea concediului parţial plătit de îngrijire a copilu-
lui în legislaţia Republicii Moldova şi acquis-ul comunitar : (studiu comparat) / Tatiana Maco-
vei // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. –
P. 76-88. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 87-88 (26 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-1999.

3648. Romandaş, Nicolae. Ţi s-a refuzat angajarea? Ai drepturi! = Не берут на рабо-


ту? Защищайте свои права! / Nicolae Romandaş // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23.
– P. 38-39 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3605)
349.3 Drept social
3649. Proca, Ludmila. Determinarea dreptului la ajutor social prin sistemul actual de
asistenţă socială / Ludmila Proca // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 28-32. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 32 (26 tit.). – ISSN 1811-0770.

349.4 Drept funciar. Drept agrar


3650. Chirtoacă, Leonid. Acţiunea în revendicare – mijloc de protecţie a dreptului de
proprietate : [asupra încăperilor de locuit] / Leonid Chirtoacă // Revista Moldovenească de
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 26-35. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35 (21 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3631)

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


(Vezi Nr 3609)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică

93
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

3651. Cipileaga, Vitalie. Securitatea Republicii Moldova în contextul noilor riscuri şi


ameninţări = The security of the Republic of Moldova in the context of emerging risks and
threats / Vitalie Cipileaga, Svetlana Cebotari // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 40-44. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (6 tit.). – Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4050.

3652. Urechean, Serafim. Serafim Urechean: "Voi candida la funcţia de primar de


Chişinău" = Серафим Урекян: "Я буду баллотироваться на пост примара Кишинева" :
[interviu cu politicianul] / consemnare de Vitalie Călugăreanu // Работай! & Отдыхай! – 2014.
– Nr 23. – P. 6-9 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

3653. Гнатюк, Михаил. Михаил Гнатюк: "Главное для нас - люди" : [интервью с
примаром г. Бричаны] / записала Татьяна Кропанцева // Работай! & Отдыхай! – 2014. –
Nr 23. – P. 34-37 : fot. – ISSN 1857-0399.
(Vezi de asemenea Nr 3612-13, 3618, 3626, 3640, 3704)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3654. Bucliş, Mihail. Învăţământul militar în Republica Moldova. File de istorie =
Military education in the Republic of Moldova. Pages of history / Mihail Bucliş // Revista Milita-
ră. – 2013. – Nr 2. – P. 81-84 : fot. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (4 tit.). – Tit.
paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4050.

3655. Chirtoacă, Nicolae. Nicolae Chirtoacă, directorul Institutului Independent de


Studii Strategice : "Neutralitatea nu înseamnă dezicerea de consolidarea capacităţii de apăra-
re a ţării" : [despre Platforma de interoperabilitate şi cea de sporire a capacităţii de apărare,
iniţiativele Consiliului Alianţei Nord-Atlantice, care vizează şi Rep. Moldova : interviu] / con-
semnare de Denis Rotaru // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-
3703.

3656. Marinuţă, Vitalie. Obiective şi funcţii ale organismului militar al Republicii Mol-
dova = Objectives and functions of the military body of the Republic of Moldova / Vitalie
Marinuţă // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 7-13. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 13 (7 tit.). – Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4050.

3657. Mereuţă, Gheorghe. Perspectivele Armatei Naţionale în condiţiile noii arhitecturi


de securitate regională = Prospects of the National Army in the context of the new
architecture of regional security / Gheorghe Mereuţă // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P.
14-25. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (5 tit.). – Tit. paral. : lb. rom., engl. –
ISSN 1857-4050.

3658. Pentru Republica Moldova. Decizii istorice la Summit-ul NATO : [pe margi-
nea participării lui Valeriu Troenco, Ministrul Apărării la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic,
4-5 sept. 2014] / material de cor. rev. // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 4 : fot. – ISSN
1857-3703.

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3659. Pîntea, Victor. "Regele" blindatelor din nordul Moldovei : [interviu cu plutonierul
adjutant V. Pîntea, tehnician de maşini auto şi blindate din Brigada de Infanterie Motorizată
"Moldova", or. Bălţi] / consemnare de Liuba Vicol // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 16-
17 : fot. – ISSN 1857-3703.

3660. Tănase, Mircea. Redactorul-şef al "Revistei Militare" colonel (r.) dr. Constantin
Manolache la un popas aniversar : realizări şi perspective de colaborare = Diamond jubilee of
the editor-in-chief of "The Military Magazine", colonel dr. Constantin Manolache:
achievements and prospects of collaboration / Mircea Tănase // Revista Militară. – 2013. – Nr
2. – P. 89-92 : fot. – Rez. în lb. engl. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4050.

3661. Trofimov, Vladimir. Spitalul Clinic Militar Central – avanpostul serviciului medi-
cal al Armatei Naţionale = Central Military Clinical Hospital – medical service of the National
Army / Vladimir Trofimov // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 85-88 : fot. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 87 (2 tit.). – Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4050.

3662. Xenofontov, Ion. "Revista Militară. Studiu de securitate şi apărare" – prima re-
vistă ştiinţifică naţională de ştiinţe militare şi de securitate naţională / Ion Xenofontov // Revis-
ta Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 93-98 : fot. – Rez. în lb. rom. – ISSN 1857-4050.
(Vezi de asemenea Nr 3559-66, 3754)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 3649)

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


(Vezi Nr 3792)
368 Asigurări
3663. Рейтинг страховых компаний : По итогам первого полугодия 2014 г. //
Profit. – 2014. – Nr 9. – P. 26-30 : tab. – ISSN 1857-0186.

3664. Русановский, Марчел. Марчел Русановский: "Klassika Asigurări" находит


лучшие решения для клиентов : [интервью с генер. директором страховой компании] /
записал Игорь Иванов // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23. – P. 24-25 : fot. – ISSN
1857-0399.

3665. Сичинский, К. Договор как инструмент регулирования и охраны в правоот-


ношениях по добровольному и обязательному автострахованию: сравнительно-
правовой анализ / К. Сичинский // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 9. – P. 34-40. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (22 tit.). – ISSN 1810-309X.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
3666. Borşevschi, Pavel. Credinţa necesită cunoştinţe = Вера требует знаний :
[educaţia creştină în şcoală] / Pavel Borşevschi // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23. – P.
52-53 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

3667. Buzilă, Varvara. Homo sapiens şi afirmarea societăţii cunoaşterii prin dezvolta-
rea conştiinţei ecologice : [educaţia ecologică] / Varvara Buzilă // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 144-146 : fot. – ISSN 1857-
0054.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3668. Şchiopu, Constantin. Principii de abordare a literaturii ca disciplină şcolară /
Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 115-123. – Referinţe bibliogr. : p.
123 (4 tit.). – ISSN 0235-9111.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3669. Vâlcu, Marcela. Simularea ca metodă didactică: repere teoretico-metodologice /
Marcela Vâlcu // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 110-114 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
114 (4 tit.). – ISSN 0235-9111.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


(Vezi Nr 3654, 3803)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


3670. Dobrogeanu, Nicolae. Etnologul Andrei Hâncu : (85 de ani de la naştere) / Ni-
colae Dobrogeanu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 9. – P. 25-26 : fot. – ISSN 1857-4424.

391/395 Etnografie
3671. Ursu, Mihai. Evoluţia Primului Muzeu Public din Basarabia şi personalităţile
marcante, care au promovat instituţia pe parcursul a 125 de ani / Mihai Ursu // Buletin Ştiinţi-
fic. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 7-14 : fot. –
ISSN 1857-0054.

3672. Тодорова, Лилия. Понятие "диаспора": этнокультурные и


этнополитические характеристики / Лилия Тодорова // Revista Moldovenească de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 150-157. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 157 (20 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3725, 3771)

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

398 Folclor
(Vezi Nr 3845)
398(=135.1) Folclor românesc
3673. Băieşu, Nicolae. Folcloristul G. Dem. Teodorescu : (165 ani de la naştere) / Ni-
colae Băieşu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 9. – P. 17-18 : fot. – ISSN 1857-4424.

3674. Domenco, Ion. Decât cântecul şi jocul n-am nimic mai scump : [pe marginea
Festivalului folcloric "La vatra horelor bucuriene", satul Bucuria, raionul Cahul] / Ion Domenco
// Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 9. – P. 19-20 : fot. – ISSN 1857-4424.

3675. Pletosu, Victor. Valea Botnei în opera lui Ştefănucă şi în prezent : [pe marginea
Festivalului de folclor "Işnovăţ-Botna-Botnişoara", satul Coşteşti, raionul Ialoveni] / Victor
Pletosu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 9. – P. 8-10 : fot. – ISSN 1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 3804)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
(Vezi Nr 3719)
51 MATEMATICĂ
512 Algebră
3676. Aleschenko, Svetlana. A semi-isometric isomorphism on a ring of matrices /
Svetlana Aleschenko // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. –
2014. – Nr 2. – P. 74-84. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 84 (4 tit.). – ISSN 1024-
7696.

3677. Syrbu, Parascovia. On π-quasigroups of type T1 / Parascovia Syrbu, Dina


Ceban // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 2. –
P. 36-43. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (10 tit.). – ISSN 1024-7696.

514 Geometrie
3678. Irreducible triangulations of the Möbius band / Maria-José Chavez, Serge
Lawrencenko, Antonio Quintero [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei.
Matematica. – 2014. – Nr 2. – P. 44-50. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50 (14
tit.). – ISSN 1024-7696.
(Vezi de asemenea Nr 3685)
515.1 Topologie
3679. Cheban, David. Compact Global Attractors of Non-Autonomous Gradient-Like
Dynamical Systems / David Cheban // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei.
Matematica. – 2014. – Nr 2. – P. 85-101. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99-101
(29 tit.). – ISSN 1024-7696.

3680. Zlatanov, Georgi. Invariant Characteristics of Special Compositions in Weyl


Spaces WN / Georgi Zlatanov, Bistra Tsareva // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii

97
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 2. – P. 9-17. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.


16-17 (11 tit.). – ISSN 1024-7696.

517 Analiză
3681. Wolf, Elke. Composition followed by differentiation between weighted Bergman
spaces and weighted Banach spaces of holomorphic functions / Elke Wolf // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 2. – P. 29-35. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (10 tit.). – ISSN 1024-7696.

519.2 Probabilitate. Statistică matematică


3682. Leahu, Alexei. Max-Erlang and Min-Erlang power series distributions as two
new families of lifetime distribution / Alexei Leahu, Bogdan Gheorghe Munteanu, Sergiu
Cataranciuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr
2. – P. 60-73 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72-73 (19 tit.). – ISSN 1024-
7696.

519.7 Cibernetică matematică


3683. Bujac, Cristina. One new class of cubic systems with maximum number of inva-
riant lines omitted in the classification of J. Llibre and N. Vulpe // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 2. – P. 102-105 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 105 (7 tit.). – ISSN 1024-7696.

519.8 Cercetări operaţionale


3684. Das, Namita. On a class of weighted composition operators on Fock space /
Namita Das // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr
2. – P. 3-8. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (5 tit.). – ISSN 1024-7696.

3685. Pobegailo, A. P. Interpolating Bézier spline curves with local control / A. P.


Pobegailo // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 2.
– P. 18-28. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28 (15 tit.). – ISSN 1024-7696.

53 FIZICĂ
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
(Vezi Nr 3755)
534 Vibraţii mecanice. Acustică
(Vezi Nr 3758)
539 Structura fizică a materiei
539.1 Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară
3686. Ялтыченко, О. В. Динамика локализации электрона в низкочастотным
электрическом поле в нанотримере с учетом влияния недиссипативной матрицы / О. В.
Ялтыченко, Е. Ю. Канаровский // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50,
Nr 5. – P. 76-83 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (9 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3551)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

539.2/.6 Structura şi proprietăţile sistemelor moleculare. Rezistenţa materialelor


(Vezi Nr 3759)
54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE
544 Chimie fizică
(Vezi Nr 3757, 3760)
549 Mineralogie. Studierea specială a mineralelor
3687. Pulse Lazer Ablation System for Carbon Nano-Onions Fabrication / D.
Dorobantu, P. M. Bota, I. Boerasu [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2014. –
Vol. 50, Nr 5. – P. 19-23 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22-23 (19 tit.).
– ISSN 0013-5739.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică
3688. Алказ, В. Г. Некоторые результаты обработки макросейсмических
наблюдений сильных сейсмических событий в г. Кагуле / В. Г. Алказ, В. Н. Гинсарь, Е.
С. Исичко // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. – 2014. – Nr 1. – P. 5-12 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 12
(12 tit.). – ISSN 1857-0046.

3689. Алказ, В. Г. Оценка сейсмического риска для территории РМ / В. Г. Алказ,


В. Н. Гинсарь, Е. С. Исичко // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 13-22 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 22 (10 tit.). – ISSN 1857-0046.

3690. Буртиев, Р. З. Определение расстояния от точки наблюдения до


элементарного источника землетрясений / Р. З. Бурдиев // Buletinul Institutului de Geolo-
gie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 23-29 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 28-29 (25 tit.). – ISSN 1857-0046.

3691. Механизм очага и микросейсмический эффект землетрясения 6


октября 2013 года / Н. Я. Степаненко, И. И. Илиеш, Н. А. Симонова [и др.] // Buletinul
Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. –
P. 30-38 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (6 tit.). – ISSN
1857-0046.

3692. Степаненко, Н. Я. Карпатские землетрясения 1894 года : (макросейсм.


кат.) / Н. Я. Степаненко, В. Ю. Карданец // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 39-56 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55-56 (26 tit.). – ISSN 1857-0046.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

550.4 Geochimie
3693. Botnaru, V. Studiul formelor chimice de ocurenţă ale metalelor grele în sol cer-
noziom levigat din centrul Republicii Moldova / V. Botnaru // Buletinul Institutului de Geologie
şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 138-145 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 145 (9 tit.). – ISSN 1857-0046.

3694. Rezultate preliminare privind potenţialul de hidrocarburi şi formaţiunilor


Neoproterozoicului de pe teritoriul Republicii Moldova / I. Francovschi, R. D. Roban, E.
Gradinari [et al.] // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 112-118 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 117-118 (13 tit.). – ISSN 1857-0046.

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie


3695. Bondarenko, Evgheny. Ivan Suhov – fondatorul şcolii geologice din Republica
Moldova / Evgheny Bondarenko, Valerian Ciobotaru, Aurelia Popuiac // Buletin Ştiinţific. Re-
vistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 116-124 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0054.

551.4 Geomorfologie. Studiul formelor de relief ale suprafeţei Pământului


3696. Овражная эрозия в ландшафтах Нижнеднестровской террасовой
степной равнины Молдовы / М. Делибалтова, С. Сербина, М. Мицеля [и др.] // Buleti-
nul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1.
– P. 167-170 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 170 (4 tit.). –
ISSN 1857-0046.

551.5 Meteorologie. Climatologie


3697. An analysis of radar characteristics of non-severe and severe seeded
hailstorms, developed over Bulgaria / Tsvetelina Dimitrova, Savka Petrova, Rumjana
Mitzeva [et al.] // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de
ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18
sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 50-57 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (4 tit.).

3698. Ćurić, Mladjen. Evaluation of accumulated wet deposition of the Agl / Mladjen
Ćurić // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la
iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept.
2014. – Chişinău, 2014. – P. 96-99 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 99 (13 tit.).

3699. Абшаев, А. М. Аппаратно-программный комплекс сбора


метеорологической информации на базе сети противоградовых установок "Элия-2" / А.
М. Абшаев, Т. Х. Гузоев // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării
a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări
şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 149-154 : fig., tab.

3700. Абшаев, А. М. Радиолокационные критерии распознавания градовых


облаков и крупного града / А. М. Aбшаев, М. Т. Aбшаев // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindi-


nă în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 70-80 : fig.,
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (6 tit.).

3701. Абшаев, М. Т. Состояние и перспективы развития ракетной технологии и


технических средств защиты от града / М. Т. Абшаев, А. М. Абшаев, А. М. Малкарова //
Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea
lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 21-31 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31 (18 tit.).

3702. Автоматизированный малогабаритный противоградовый комплекс


"Ас-Элия" / А. М. Абшаев, М. Т. Абшаев, В. А. Зорин [и др.] // Conferinţa Ştiinţifică-
Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie
antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 134-
143 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 143 (6 tit.).

3703. Бурундуков, Г. С. Конвективное облако: реакция на засев / Г. С.


Бурундуков // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani
de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18
sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 90-95 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (8 tit.).

3704. Гараба, И. А. Работам по активным воздействиям на градовые процессы в


Республике Молдова 50 лет / И. А. Гараба // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională
cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica
Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 9-20 : fig., tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 20 (9 tit.).

3705. Динамические испытания полномерных генераторов


кристаллизующих аэрозолей, используемых для воздействия на облачные
процессы / Е. А. Засавицкий, В. Г. Канцер, А. С. Сидоренко [и др.] // Conferinţa Ştiinţifi-
că-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de pro-
tecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P.
144-148 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 148 (4 tit.).

3706. Игнат, А. Ф. Некоторые оценки эффективности противоградовых работ в


Республике Молдова / А. Ф. Игнат, И. А. Гараба, Е. И. Потапов // Conferinţa Ştiinţifică-
Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie
antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 32-
39 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (8 tit.).

3707. Ильин, В. М. Противоградовая система с использованием наземных гене-


раторов. Пример базового проекта и его реализация на юге Бразилии в регионе Фрай-
бурго / В. М. Ильин // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50
de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-
18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 58-64 : fig., tab.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

3708. Корнеев, В. П. Опыт работ по искусственному регулированию осадков


методами активных воздействий / В. П. Корнеев, Б. Г. Данелин // Conferinţa Ştiinţifică-
Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie
antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 100-
109 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 109 (7 tit.).

3709. Млявая, Галина Владимировна. Влияние параметров шероховатости


подстилающей поверхности на скорость ветра / Галина Владимировна Млявая // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 181-187 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 187 (12 tit.). – ISSN 1857-064X.

3710. Несмеянов, П. А. Российские технические средства регулирования


атмосферных процессов формирования осадков, предотвращения образования и
выпадения града, рассеяния туманов / П. А. Несмеянов, В. Н. Емельянов, В. П. Корнеев
// Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea
lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 110-118 : fig., tab.

3711. О возможности регулирования грозовой активности конвективных


облаков при активных воздействиях на градовые процессы / М. Т. Абшаев, А. М.
Абшаев, А. Х. Аджиев [и др.] // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia
aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova
: Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 155-167 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. :
p. 167 (4 tit.).

3712. Овсепян, С. Р. Влияние мощного акустического поля акустической пушки


на микроструктуру естественных туманов / С. Р. Овсепян // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă
Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindi-
nă în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 65-69 : fig.,
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (3 tit.).

3713. Перспективные направления в разработке средств воздействия на


облака и туманы / Н. С. Ким, В. П. Корнеев, Б. П. Колосков [и др.] // Conferinţa Ştiinţifică-
Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie
antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 127-
133 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 133 (4 tit.).

3714. Плюснин, С. Д. Моделирование эволюции конвективной облачности с


ячейковой структурой на основе междисциплинарных моделей "объект-ресурс" / С. Д.
Плюснин, В. П. Попова // Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării
a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări
şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 81-89 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 89 (6
tit.).

3715. Потапов, Е. И. Особенности реализации технологии активного воздействия


на градовые процессы в Республике Молдова на современном этапе / Е. И. Потапов //

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea


lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 40-49 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49 (18 tit.).

3716. Современный комплекс самолета-лаборатории ЯК-42 для задач регу-


лирования осадков. Опыт применения самолета в работах по метеозащите г.
Москвы / Ю. А. Борисов, Б. Г. Данелин, В. П. Корнеев [и др.] // Conferinţa Ştiinţifică-
Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie
antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 119-
126 : fig., tab.

551.7/.8 Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie


3717. Ciobotaru, Valerian. Manifestări de metasomatism în formaţiunile cristaline din
zona Faliei Nistrului / Valerian Ciobotaru // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 105-111 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (8 tit.). – ISSN 1857-0046.

553 Geologie economică. Zăcăminte minerale


(Vezi Nr 3695)

553.5 Zăcăminte de piatră naturală. Piatră de construcţie. Piatră de monumente. Piatră de zidărie
3718. Покатилов, В. П. Кремнезистое сырье Республики Молдова и перспективы
его промышленного освоения : (на примере диатомитов) / В. П. Покатилов // Buletinul
Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. –
P. 70-71 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 83-84 (19 tit.). –
ISSN 1857-0046.
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
3719. Contribuţii la studiul biodiversităţii ariei naturale din bazinul cursului infe-
rior al râului Ichel / Veaceslav Cârlig, Boris Nedbaliuc, Eugenia Chiriac [et al.] // Buletin
Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 84-94 :
fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (14 tit.). – ISSN 1857-0054.

3720. Jeleapov, A. Flood wave modeling and assessment of flood hazard/risk areas in
the Byc River Floodplain / A. Jeleapov // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 56-69 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 68-69 (22 tit.). – ISSN 1857-0046.

3721. Rozloga, I. Caracteristica hidrografică a bazinului râului Botna / I. Rozloga, V.


Paraşciuc // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. – 2014. – Nr 1. – P. 162-166 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 166 (5 tit.). – ISSN 1857-0046.

3722. Арнаутов, Н. А. Региональные особенности взаимосвязи поверхностных и


подземных вод Молдовы / Н. А. Арнаутов // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismolo-

103
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

gie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 119-126 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 126 (10 tit.). – ISSN 1857-0046.

3723. Гырля, А. В. Геохимические особенности распространения гелия в


грунтовых водах : (на примере юга Республики Молдова) / А. В. Гырля, К. Е. Морару //
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. –
Nr 1. – P. 152-161 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 161 (7
tit.). – ISSN 1857-0046.

3724. Тимошенкова, А. Н. Изучение геохимических свойств грунтовых вод г.


Кишинэу с применением ГИС / А. Н. Тимошенкова, К. Е. Морару // Buletinul Institutului de
Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 127-137 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 137 (11 tit.). – ISSN 1857-
0046.

56 PALEONTOLOGIE
3725. Delinschi, Elena. Din istoricul descoperirii şi expunerii scheletului de
Deinotherium giganteum Kaup din cadrul expoziţiei permanente a Muzeului Naţional de Et-
nografie şi Istorie Naturală / Elena Delinschi, Andrian Delinschi // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 80-82. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81-82 (4 tit.). – ISSN 1857-0054.

3726. Бобринская, О. Г. Распределение фораминифер в сарматских отложениях


Молдавской плиты / О. Г. Бобринская // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 85-93 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 93 (13 tit.). – ISSN 1857-0046.

3727. Крохмаль, А. И. Опорные биостратиграфические резервы


палеофаунистических подразделений эоплейстоцена юга Восточной Европы / А. И.
Крохмаль // Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. – 2014. – Nr 1. – P. 94-104 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
103-104 (15 tit.). – ISSN 1857-0046.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
(Vezi Nr 3604, 3667, 3709, 3719, 3723)

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie


(Vezi Nr 3800)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
3728. Producerea de biomasă şi carotenoizi de către alga verde Haematococcus
pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele
Schiff / Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 163-171 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 171 (9 tit.). – ISSN 1857-064X.

3729. Sîrbu, Tamara. Activitatea antifungică a unor tulpini din genul Penicillium / Sîrbu
Tamara, Bîriţa Cristina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. –
Nr 2. – P. 151-157 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 156-157 (19 tit.). – ISSN
1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 3767)
579 Microbiologie
(Vezi Nr 3752, 3800-01)
58 BOTANICĂ
3730. Ghendov, Veaceslav. The red list of Liliopsida (Magnoliophyta) in the flora of
the Republic of Moldova / Veaceslav Ghendov // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie,
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 16-20 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 20 (10 tit.). – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 3865, 3771, 3814)

59 ZOOLOGIE
3731. Bogdea, Larisa. Un excelent vânător în spaţiu : [uliul păsărar (Accipiter nisus)] /
Larisa Bogdea // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 9 : fot. – ISSN 1857-4513.

3732. Bourul (Bos primigenius) // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. –


P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 20 : fot. –
ISSN 1857-4513.

3733. Dinamica efectivului speciei Mus spicilegus Petenyi 1882 (Rodentia,


Muridae) în Republica Moldova în dependenţă de condiţiile climatice / Larion Alina,
Nistreanu Victoria, Sîtnic Veaceslav [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 99-105 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
104-105 (7 tit.). – ISSN 1857-064X.

3734. Eiderul (Somateria mollissima) // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr


9. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 20 :
fot. – ISSN 1857-4513.

3735. Nesterov, Vadim. Contribuţia unor păsări la prevenirea bolilor vânatului : [păsări
răpitoare] / Vadim Nesterov // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 13 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-
4513.

3736. Procesul reproductiv la speciile Microtus arvalis şi Microtus


rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae) / Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Savin
Anatol [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P.
115-122 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 121-122 (17 tit.). – ISSN 1857-064X.

105
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

3737. Savin, Anatol. Potârnichea azi şi în perspectivă : [specia Perdix perdix] / Anatol
Savin // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4513.

3738. Беспозвоночные (Collembola, Coleoptera и Aphidoidea) как компоненты


биоценотических оазисов / Верещагин Б., Верещагина А., Бушмакиу Г. [и др.] // Buleti-
nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 105-115. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 113-115 (26 tit.). – ISSN 1857-064X.

3739. Манторов, Олег. Черный аист на севере (Ciconia nigra L.) Молдовы / Олег
Манторов // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. –
Vol. 20. – P. 54-57 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (6 tit.). – ISSN
1857-0054.

3740. Серик, Тургай. Об изученности булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera :


Rhopalocera) в Республике Молдова / Тургай Серик, Валериу Держански // Buletin Ştiinţi-
fic. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 64-78 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75-78 (44 tit.). – ISSN 1857-0054.

3741. Смаголь, В. Н. Экологическая характеристика местообитаний зубров


(Bison bonasus L.) на территории Черновицкой области (Украина) / В. Н. Смаголь, В. Ф.
Череватов // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. –
Vol. 20. – P. 58-63 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 62-63 (17 tit.). –
ISSN 1857-0054.

3742. Чхиквадзе, В. М. Современные каймановые (Chelydridae) черепахи


Евразии / В. М. Чхиквадзе // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Mu-
zeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 126-131 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 130-131 (17 tit.). – ISSN 1857-0054.
(Vezi de asemenea Nr 3787)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


(Vezi Nr 3728, 3800)
61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.2 Dietetică
3743. Детоксикация организма – одна из задач саногенного питания / Ф. И.
Фурдуй, В. К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй [и др.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 37-46. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (24
tit.). – ISSN 1857-064X.

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


(Vezi Nr 3744-45)

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


(Vezi Nr 3661)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
3744. Фурдуй, Ф. И. Психосанокреатология и уровни психического здоровья. 1.
Предпосылки разработки системы классификации психического здоровья : (Лекция на
пленарном заседании X-го Междунар. междисциплинарю конгресса "Нейронаука для
медицины и психологии") / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 4-11 : fig. – Rez. în lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 11 (21 tit.). – ISSN 1857-064X.

3745. Фурдуй, Ф. И. Психосанокреатология и уровни психического здоровья. 2.


Симптоматика, присущая разным психофизиологическими и психическим состояниям и
разработка первого варианта классификации уровней психического здоровья : (Лекция
на пленарном заседании X-го Междунар. междисциплинарю конгресса "Нейронаука для
медицины и психологии") / Ф. И. Фурдуй, В. К. Чокинэ, В. Ф. Фурдуй // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 12-24 : tab. – Rez. în lb. rom. –
ISSN 1857-064X.

615.9 Toxicologie. Studii generale asupra otrăvurilor (intoxicaţiilor)


(Vezi Nr 3752)
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
3746. Angina pectorală stabilă : Protocol clinic naţional PCN -74 / Valeriu Revenco,
Romeo Grăjdieru, Viorica Ochişor // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57 : Ed. spec. – P. 66-
107 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 106-107 (35 tit.). – ISSN 1857-0666.

3747. Fibrilaţia atrială : Protocol clinic naţional PCN - 60 / Aurel Grosu, Octavian Ce-
nuşă, Lilia David [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57 : Ed. spec. – P. 40-64 : fig., tab.
– Referinţe bibliogr. : p. 64 (9 tit.). – ISSN 1857-0666.

3748. Hipertensiunea arterială = Arterial hypertension / Ion Corcimari, Tatiana Cre-


ţu, Sergiu Brunchi [et al.] // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 70-73 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 73 (3 tit.). – Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4050.

3749. Hipertensiunea arterială la adult : Protocol clinic naţional PCN -1 / Eleonora


Vataman, Ghenadie Curocichin, Aurel Grosu [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57 :
Ed. spec. – P. 3-39 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 39-39 (29 tit.). – ISSN 1857-0666.

3750. Infarctul miocardic acut : Protocol clinic naţional PCN - 81 / Aurel Grosu, Ion
Popovici, Lilia David [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57 : Ed. spec. – P. 108-124 :
fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 124 (4 tit.). – ISSN 1857-0666.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

3751. Tromboelembolismul pulmonar : Protocol clinic naţional PCN - 148 / Aurel


Grosu, Aurelia Răducan, Lilia David [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57 : Ed. spec. –
P. 125-144 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 144 (6 tit.). – ISSN 1857-0666.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3752. Căi de menţinere a microbiocenozei intestinale la cobai / Timoşco Maria,
Strutinschi Tudor, Velciu Aliona [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 46-53 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 52-53 (19
tit.). – ISSN 1857-064X.

3753. Hepatitele cronice = Chronic hepatitis / Ion Corcimari, Vasile Alcaz, Tatiana
Ciobanu [et al.] // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 66-69. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 69 (3 tit.). – Tit. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4050.

616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologică, psihopatologie. Psihoze


(Vezi Nr 3627, 3744-45)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


3754. Rusu, Corina. Particularităţile clinico-evolutive ale oreionului la militarii în ter-
men / Corina Rusu, Ion Vaculin, Diana Cebotari // Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – P. 74-76.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (7 tit.). – ISSN 1857-4050.
(Vezi de asemenea Nr 3752)

618 Ginecologie. Obstetrică


(Vezi Nr 3620)
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
(Vezi Nr 3762)

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
(Vezi Nr 3756)

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în gene-
ral
(Vezi Nr 3551, 3686-87)

621.22 Energie hidraulică. Maşini hidraulice


3755. Характеристики электрогидродинамического насоса / М. К. Болога, Ф.
П. Гросу, И. В. Кожевников [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol.
50, Nr 5. – P. 45-49 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (8 tit.). – ISSN 0013-
5739.

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
3756. Volentiri, Ion. Analiza factorilor de influenţă asupra indicatorilor de fiabilitate a
reţelelor electrice / Ion Volentiri, Victor Popescu, Ghenadie Bodarev // Intellectus. – 2014. –
Nr 3. – P. 119-124 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 123 (8 tit.). –
ISSN 1810-7079.
(Vezi de asemenea Nr 3778)

621.35 Tehnică electrochimică


3757. Protsenko, V. S. Kinetics and Mechanism of Chromium Electrodeposition from
Methanesulfonate Solutions of Cr(III) Salts / V. S. Protsenko, A. A. Kityk, F. I. Danilov //
Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 5. – P. 13-18 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p.17-18 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

3758. Крутиков, В. С. Метод оценки полей давлений при высоковольтном элек-


трохимическом взрыве в закрытых объемах / В. С. Крутиков, А. Р. Ризун, Ю. В. Голень //
Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 5. – P. 84-87 : fig. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (10 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.38 Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de parti-


cule. Tuburi cu raze X
3759. Pîntea, Valentina. Conductibilitatea şi stabilitatea iradiaţională a tioindatului de
zinc / Valentina Pîntea // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 113-118 : fig., fot. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 117 (10tit.). – ISSN 1810-7079.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


3760. Оборудование и технология электроискрового легирования для про-
дления срока службы энергооборудования / В. В. Саранцев, А. В. Беликов, Ф. И.
Пантелеенко [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 5. – P.
95-99 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98-99 (7 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese


3761. Иванов, В. И. Об электроискровом способе нанесения толстослойных по-
крытий повышенной оплошности / В. И. Иванов, Ф. Ч. Бурумкулов // Электронная обра-
ботка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 5. – P. 7-12 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p.12 (14 tit.). – ISSN 0013-5739.

622 Industrie minieră


622.3 Exploatări miniere specifice, pentru anumite minerale, minereuri, roci
(Vezi Nr 3687)

109
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

623 Tehnică militară


(Vezi Nr 3697-99, 3701-02, 3707-08, 3710-16)

629 Tehnica mijloacelor de transport


3762. Roata: aspectele devenirii unei invenţii / Ilie Botez, Andrei Nastas, Nicolae
Trifan [et al.] // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 125-131 : fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 131 (9 tit.). – ISSN 1810-7079.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
3763. Extensivitatea invaziei şi asociaţiile poliparazitare la cervidele din Rezerva-
ţia ştiinţifică "Plaiul Fagului" : [din Rep. Moldova] / Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Zamornea
Maria [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P.
134-142. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 141-142 (13 tit.). – ISSN 1857-064X.

3764. Florenţă, Gh. Potenţialul oxido-reductiv ai extractelor din mugurii arborilor de


stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din diferite zone ale Republicii Moldova / Florenţă
Gh. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 67-75 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 74-75 (17 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 3763, 3765)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 3592)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3765. Microelementele în solurile şi plantele de pădure / Tamara Cojuhari, Tatiana
Vrabie, Sergiu Pană [et al.] // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Mu-
zeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 95-114 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
113-114 (19 tit.). – ISSN 1857-0054.

3766. Nagacevschi, T. Structura agregatică – trăsătură distinctă a solului şi degrada-


rea ei în urmă antropizării / T. Nagacevschi, I. Burduja // Buletinul Institutului de Geologie şi
Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014. – Nr 1. – P. 146-151 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 151 (6 tit.). – ISSN 1857-0046.

631.5 Lucrări agricole


3767. Reţele de gene implicate în răspunsul indus de gibereline la plante / Mun-
teanu Viorel, Martea Rodica, Gordeev Victor [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 24-37 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr.
: p. 35-37 (48 tit.). – ISSN 1857-064X.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 3768-69, 3776)

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 3778)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 3704, 3706, 3729, 3763, 3767)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
3768. Efect of coordination compound [Co(DH)2(THIO)2] NO3 on the induction of
antioxidant defense in plant leaves in response to drought stresses / Stefirra Anastasia,
Bulhac Ion, Melenciuc Mihail [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 75-82 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 81-82 (16
tit.). – ISSN 1857-064X.

3769. Efectul fitohormonilor, administraţi exogen şi menţinerea integrităţii sta-


tus-ului apei plantelor în condiţii de secetă / Ştefîrţa Anastasia, Melenciuc Mihail,
Buceaceaia Svetlana [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2014. – Nr 2. – P. 90-99 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 98-99 (17 tit.). –
ISSN 1857-064X.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
3770. Cojocari, Rodica. Estimarea resurselor de umiditate din perioada de creştere şi
dezvoltare a florii-soarelui / Cojocari Rodica // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 171-177 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. :
p. 177 (6 tit.). – ISSN 1857-064X.

3771. Pană, Sergiu. Plantele medicinale din Grădina Botanică a Muzeului Naţional de
Etnografie şi Istorie Naturală / Sergiu Pană, Tamara Cojuhari // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 21-46. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43-46 (54 tit.). – ISSN 1857-0054.

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
3772. Sîrbu, Rodica. Evaluarea spaţială a fazelor fenologice ale culturii viţei de vie pe
teritoriul Republicii Moldova / Rodica Sîrbu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiin-
ţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 177-181 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p.
181 (10 tit.). – ISSN 1857-064X.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
3773. Biological and phytochemical reserch on Perilla frutescens var.
purpurascens (Hayata) H. W. Li in the Republic of Moldova / Ciocârlan Nina, Sirbu Tatia-
na, Stefanache Camelia [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2014. – Nr 2. – P. 82-90 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 89-90 (26 tit.). –
ISSN 1857-064X.

3774. Cauş, Maria. Activitatea biologică şi indicii antioxidativi ai extractelor din plantele
de Cucumis sativus L. tratate cu regulatorul natural de creştere Reglalg / Cauş Maria,
Dascaliuc Alexandru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr
2. – P. 58-67 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 65-67 (42 tit.). – ISSN 1857-
064X.

3775. Салтанович, Татьяна. Выявление новых геноисточников устойчивости


томата методами эмбриокультуры и гаметофитной селекции / Татьяна Салтанович,
Юлия Сыромятникова, Мария Рожневски // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 106-112 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (16 tit.). – ISSN 1810-7079.

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


3776. Tarhon, Petru. Multiplicarea vegetativă a merişorului (Buhus sempervirens L.)
prin drajoni, butaşi lingnficaţi şi butaşi verzi / Petru Tarhon // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 47-52 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (6 tit.). – ISSN 1857-0054.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.7 Câini
3777. Bedel, Valerii. Practica dresării prepelicarilor : [sfaturi pentru chinologi] / Valerii
Bedel // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4513.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


3778. Popescu, Victor. Tratarea produselor agricole cu ajutorul descărcărilor de ten-
siune înaltă / Victor Popescu // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 100-105 : fig., fot. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 105 (5 tit.). – ISSN 1810-7079.

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


3779. Vrabie, Valeria. Necesarul în aminoacizi pentru creşterea şi dezvoltarea familii-
lor de albine / Vrabie Valeria // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2014. – Nr 2. – P. 53-58 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 57-58 (23 tit.). –
ISSN 1857-064X.

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3780. Тодерич, В. Морфологические, продуктивные и поведенческие особенно-


сти пчелиных маток Apis mellifera, полученных от естественно оплодотворенных и ин-
струментально осемененных пчелиных маток / Тодерич В. // Buletinul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 122-129 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 128-129 (22 tit.). – ISSN 1857-064X.

639.1 Vânătoare
3781. Bătrînu, Ion. Clinul discordiei : [pe marginea discuţiei cu Victor Pânzari, şef al
echipei de vânători din satul Prepeliţa, raionul Sângerei, despre probl. vânatului din localitate]
/ Ion Bătrînu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 2, 5 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 2, 5 : fot. – ISSN 1857-4513.

3782. Bătrînu, Ion. La Căzăneşti, în Valea Salciei : [pe marginea discuţiei cu Ion
Gurzu, conducătorul echipei de vânători din localitate, raionul Teleneşti] / Ion Bătrînu // Vână-
torul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-4513.

3783. Ciobanu, Cristina. Muzeul cinegetic din München / Cristina Ciobanu // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4513.

3784. Ciocoi, Oleg. Probleme inventate : [pe marginea deciziei Guvernului privind
aplicarea restricţiilor pentru desfăşurarea vânătorii în anumite zile ale săptămânii] / Oleg
Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4513.

3785. Colac, Tudor. Călători străini despre vânătoarea din Moldova / Tudor Colac //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4513.

3786. Ioriatti, Bianca. Vânătoarea în Suedia / Bianca Ioriatti // Vânătorul şi Pescarul


Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 9. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-4513.

3787. Străbunu, Ion. Cu Hana, Friţ şi Agat – la prepeliţe : [despre Eduard Furtună şi
echipa de vânători din satul Chirca, raionul Anenii Noi] / Ion Străbunu // Vânătorul şi Pescarul
Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 9. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3732, 3734-35, 3737, 3777, 3794, 3798, 3811)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


3788. Bulat, Denis. Pescuitul avatului : [Aspius aspius] / Denis Bulat // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4513.

113
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

3789. Rusnac, Vladimir. Timpul de aur al şalăului / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4513.

3790. Toderaş, Ion. Un aport adus domeniului ihtiologiei de savantul Matin Usatîi / Ion
Toderaş, Laurenţia Ungureanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2014. – Nr 2. – P. 188-191 : fot. – ISSN 1857-064X.

3791. Характеристика репродуктивной системы у половозрелых самок су-


дака (Sander lucioperca L.) из водохранилища Костешть-Стынка в период годово-
го репродуктивного цикла / Фулга Н., Тодераш И., Булат Дм. [и др.] // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 129-134 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom. – Referinţe bibliogr. : p. 133-134 (14 tit.). – ISSN 1857-064X.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
(Vezi Nr 3796)

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


3792. Bogza, Lorena. Despre 15, timpul PRO sau cele trei timpuri ale Lorenei Bogza :
[interviu cu prezentatoarea emisiunii "În PROfunzime" de la PRO TV] / text de Rodica
Ciorănică ; fot. : Vadim Jantîc // VIP magazin. – 2014. – Nr 9. – P. 36-42 : fot. – ISSN 1857-
0534.

3793. Gasnaş, Iurie. Cadrul normativ în domeniul comunicațiilor electronice / Iurie


Gasnaş // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – P. 58-67. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 66-67 (59 tit.). – ISSN 1811-0770.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 3665)
657 Contabilitate
3794. Căpiţă, Ionel. Codreanca : [pe marginea discuţiei cu Maria Mămăligă, contabil-
şef al Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova] / text de Ionel Căpiţă // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4513.

3795. Nederiţa, Alexandru. Recomandări practice privind aplicarea SNC "Stocuri" /


Alexandru Nederiţa // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 9. – P. 21-34 : fot., tab. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

3796. Гриник, Татьяна. Авансы предприятиям общепита: коллизии учета : [ст.


аудитора] / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 9. – P. 65-69 : fot., tab. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3797. Чиреш, Елена. И снова неясность в расчете пособия по


нетрудоспособности / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 9. – P. 70-73 : fot.,
tab. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3582-86, 3588)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


3798. Руснак, Вероника. Вероника Руснак: Качество – наше правило : [интервью
с коммерческим директором S.C.H.& C PRIM SRL] / записала Ольга Кротевич //
Aquarelle. – 2014. – Nr 9. – P. 30-31 : fot. – ISSN 1857-0518.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
3799. Soluţii tehnice pentru producerea biocombustibililor solizi / Ion Hăbăşescu,
Valerian Cerempei, Nicolae Balaban [et al.] // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 93-99 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 98 (10 tit.). – ISSN 1810-7079.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.1 Industrii microbiologice
3800. Efectele undelor milimetrice asupra producţiei de biomasă şi compoziţiei
biochimice a levurii Saccharomyces cerevisiale CNMN-Y-20 în funcţie de durata iradie-
rii / Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe
a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – P. 142-151 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe
bibliogr. : p. 150-151 (18 tit.). – ISSN 1857-064X.

3801. Influenţa undelor cu frecvenţă extra înaltă asupra activităţii biosintetetice a


levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 / Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Efremova
Nadejda [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. –
P. 157-163 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 162-163 (32 tit.). – ISSN 1857-
064X.

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor
(Vezi Nr 3778)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
3802. Синявская, Наталья. Короткая история монастыря Никорень = A short
history of the Nicoreni monastery : [мужской монастырь Святого пророка Ильи, район
Дрокия] / Наталья Синявская // Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23. – P. 48-49 : fot. –
Tit., text paral. : lb. engl., rusă. – ISSN 1857-0399.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

73/76 Arte plastice. Arte decorative


75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură
3803. Croitoru, Ion. În faţa pânzei curate = Перед чистым холстом : [interviu cu pic-
torul I. Croitoru, profesor univ.] / consemnare de Marina Ghilien // Работай! & Отдыхай! –
2014. – Nr 23. – P. 18-21 : fot. – Tit., text paral. : lb. rom., rusă. – ISSN 1857-0399.

78 MUZICĂ
3804. Sofroni, Ana. Promotoarea cântecului religios : [interviu cu Dna A. Sofroni] / in-
terviu realizat de Maia Bălan // Luminătorul. – 2014. – Nr 3. – P. 13-17 : fot.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
3805. Iuzefovici, Igor. Taekwondo WTF Moldova: Personalitatea este cheia succesu-
lui / Igor Iuzefovici // VIP magazin. – 2014. – Nr 9. – P. 56-58 : fot. – ISSN 1857-0534.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3806. Bantoş, Alexandru. 25 de ani de la aprobarea legislaţiei lingvistice a Republicii
Moldova: retrospectivă subiectivă / Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P.
11-16 : fot. – ISSN 0235-9111.

3807. Bojoga, Eugenia. Eugeniu Coşeriu şi Şcoala lingvistică de la Tübingen (1) /


Eugenia Bojoga // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 65-77 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
76-77 (23 tit.). – (Coşeriana). – Va urma. – ISSN 0235-9111.

3808. Munteanu, Cristinel. Din nou despre noematologie: contribuţia lui Nicolae I.
Apostolescu : [(1876-1918) : studiu lingvistic] / Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2014.
– Nr 5. – P. 78-93 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 91-93 (27 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3809-14)

811 Limbi individuale


811.135.1 Limba română
3809. Crudu, Violeta. Realizări şi eşecuri în promovarea limbii române / Violeta Crudu
// Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 17-19 : fot. – ISSN 0235-9111.

3810. Eremei, Anatol. Dicţionar toponimic : [românesc] (6) / Anatol Eremei // Limba
Română. – 2014. – Nr 5. – P. 140-147 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 146-147 (22 tit.). – (Itine-
rar lexical). – Art 1 : Nr 4, 2013. – ISSN 0235-9111.

3811. Eremia, Anatol. Cuvinte şi expresii vânătoreşti : [româneşti] / Anatol Eremia //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4513.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3812. Limbă, cultură şi credinţă. Repere identitare : [pe marginea Colocviilor revis-
tei "Limba Română" cu acelaşi generic, ed. a 3-a] // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 6-10
: fot. – ISSN 0235-9111.

3813. Lungu, Eugen. Tot n-ar da cu foiţa… ; Abiturient : [expresii româneşti] / Eugen
Lungu // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 8-9 : il. – ISSN 1857-0798.

3814. Milică, Ioan. Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (3) /
Ioan Milică // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 124-139 : fot. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 131-139 (89 tit.). – (Itinerar lexical). – Art 1 : Nr 1. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3806, 3852)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
3815. Să-nveţi din tot ce piere cum să trăieşti în veci : [versuri] / il. de Violeta
Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 8-9 : il. – Conţine : Învaţă de la toate : [din lirica scandi-
navă] ; Prima zi de şcoală / Leo Bordeianu ; Învăţătorii / Vasile Romanciuc ; Învăţătorii de la
sate ; Cîntecul cărţilor / N. Crevedia. – ISSN 1857-0798.

821.135.1 Literatură română


3816. Cristoveanu, Nicolae. Raţele de pe Siret : [povestire] / Nicolae Cristoveanu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 21 : il. – ISSN 1857-4505.

3817. Micle, Veronica. Când îmi plec… ; De-ai şti… ; Nu plânge… ; Singură ; De pe
ţărmurile lumii… ; Frumoasă, sfântă poezie ; În zădar ; Tristă de ce-i… : [versuri] / Veronica
Micle // "a" MIC". – 2014. – Nr 9. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 4. – ISSN 1857-3770.

3818. Кристовяну, Николае. Странные случаи на охоте : [рассказ : пер. с рум.


яз.] / Николае Кристовяну // Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – P. 21 : il. –
ISSN 1857-4513.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3819. Cărare, Petru. Bună dimineaţa! ; Puişor de graur ; Are şapte ani de-acasă ; Gri-
vei o ia spre şcoală ; Nu e greu… ; Un motan citea o carte ; Cine şi ce strigă : [versuri] / Petru
Cărare ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – P. 3 : il. – ISSN 1857-4173.

3820. Curtescu, Margareta. Iarna mieilor : [versuri] / Margareta Curtescu ; cuv. introd.
: Ana Bantoş // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. a 4-a a cop. : fot. – ISSN 0235-9111.

3821. Curtescu, Margareta. Ploaie de week-end ; je suis moi ; când nimic nu mai e de
spus şi lumea se ţine de tabieturi ; ninsoare în martie ; de la Bălţi la Bolzano înainte şi înapoi ;
iubirea altfel ; un fel de fiertură din renunţare şi alte ingrediente ; lanţul de sânge ; a treizecia

117
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

zi la Bolzano : [versuri] / Margareta Curtescu // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 53-57 :


fot. – ISSN 0235-9111.

3822. Diordiev, Ion. Toţi tac ; Creanga ; Încearcă să-l găseşti ; În şoaptă : [povestiri] /
Ion Diordiev ; des. de Anatolie Smâşleaev // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – P. 4 : il. – ISSN 1857-
4173.

3823. Filip, Vitalie. Septembrie : [versuri] / Vitalie Filip ; il. de Alexei Colâbneac // Noi.
– 2014. – Nr 9. – P. 22 : il. – ISSN 1857-0798.

3824. Gheorghiu, Gheorghe. O lecţie de desуn : [povestire] / Gheorghe Gheorghiu ;


il. de Alexei Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 23 : il. – ISSN 1857-0798.

3825. Grama, Steliana. Olimpiada din pădure : [povestire] / Steliana Grama ; des. de
Lilia Popa // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – P. 16-17 : fot., il. – ISSN 1857-4173.

3826. La revedere, vară! Septembrie, salut! : [versuri] / Gheorghe Vodă, Ion Vata-
manu, Emilia Plugaru [et al.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 9. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 1. –
Conţine : Septembrie, salut! / Gheorghe Vodă ; Întâia zi de şcoală / Ion Vatamanu ; S-a sfârşit
vacanţa mare / Emilia Plugaru ; Două mere / Grigore Vieru ; Întâi septembrie / Maria Hâncu ;
Întâi septembrie / Titus Ştirbu ; Şcolarul / Iulian Filip. – ISSN 1857-3770.

3827. Lupan, Ana. Moara copilăriei mele : [fragm. de povestire] / Ana Lupan // "a"
MIC". – 2014. – Nr 9. – Supl. : "a" MIC" didactic : P. 2-3. – ISSN 1857-3770.

3828. Lynn, M. K. Pene. Cuvîntul : [fragm. de roman.] / M. K. Lynn (Maria Cătălina


Buboc) ; des. de Andreea Bunu // Noi. – 2014. – Nr 9. – Supl. : P. 1-8 : il. – ISSN 1857-0798.

3829. Mătcaş, Nicolae. Şi toţi se jură: lupi în piei de oaie… ; Canari şi noi, vânduţi pe
trei parale ; Iar sângele, că-i verde sau de maur ; Să avem o cruce şi-un mormânt ; Doamne,-
adună-mă în una ; Şi nici tu remuşcare sau judeţ ; Stejarii mor ca socluri statuare : [versuri] /
Nicolae Mătcaş // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 58-62 : fot. – ISSN 0235-9111.

3830. Nicula, Emil. Necaz ; Întrecere ; Iedul ; Mingea ; Mândrie ; Încercare ; Ştiinţă :
[versuri] / Emil Nicula ; des. de Stela Damaschin // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – P. 6-7 : fot. ; il.
– ISSN 1857-4173.

3831. Rusnac, Vladimir. Rugăminte ; Pescarul milostiv ; La lecţie ; Somnul lui Dorin
Zămos ; Unui puşti avocat ; Compromis ; Momente ; Codaşul ; Sandu Cărăbuş ; Scrisul lui
Matei ; "Livădarul" ; Alergătorul ; Alt codaş ; Lenea : [versuri] / Vladimir Rusnac ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – P. 14-15 : fot. , il. – ISSN 1857-4173.

3832. Silvestru, Aurelian. Recunoştinţă : [fragm. din vol. "Fărâme de suflet"] / Aureli-
an Silvestru ; des. de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – P. 8-9 : fot., il. – ISSN
1857-4173.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3833. Tarlapan, Efim. Dorinţa ; Prima zi de şcoală… : [versuri] / Efim Tarlapan // "a"
MIC". – 2014. – Nr 9. – P. 24. – ISSN 1857-3770.

3834. Vangheli, Spiridon. Literele lui Ion Creangă : (fragm.) / Spiridon Vangheli ; des.
de Alexei Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – P. 2 : il. – ISSN 1857-4173.

3835. Реницэ, Валерий. Невостребованная книга : [рассказ : пер. с рум. яз.] /


Валерий Реницэ // Наше поколение. – 2014. – Nr 9. – P. 28-32: fot. – ISSN 1857-0100.

3836. Русу, Николае. Вчера и завтра : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Николае Русу ;
пер. : Мирослава Метляева // Наше поколение. – 2014. – Nr 9. – P. 84-87 : fot. – ISSN
1857-0100.

3837. Сучевяну, Аркадие. Новая Дания : [стихи] / Аркадие Сучевяну ; пер. с. рум.
яз. : Иван Пилкин // Наше поколение. – 2014. – Nr 9. – P. a 4-a a cop. – ISSN 1857-0100.
(Vezi de asemenea Nr 3815)

821.161.1. Literatură rusă


3838. Бобылев, Дмитрий. Май в Петербурге ; "Одиночит пурга, шевелятся кус-
ты…" ; "Искры на горизонте…" ; "Рисовать – заключать в темницу…" : [стихи] / Дмитрий
Бобылев // Наше поколение. – 2014. – Nr 9. – P. 102 : fot. – ISSN 1857-0100.

3839. Дьячков, Александр. Реверси : Пьеса / Александр Дьячков // Наше поко-


ление. – 2014. – Nr 9. – P. 66-83 : fot. – ISSN 1857-0100.

3840. Ситник, Леонид. Яинерз намбо : [рассказ] / Леонид Ситник // Наше поколе-
ние. – 2014. – Nr 9. – P. 44-65 : fot. – ISSN 1857-0100.

3841. Славянин, Виктор. Затерянный остров : повесть / Втктор Славянин // На-


ше поколение. – 2014. – Nr 9. – P. 7-22 : fot. – Продолж. Начало : Nr 8. – ISSN 1857-0100.

3842. Сосницкая, Маргарита. Печоринъ ; Из "Видений спящей красавицы" ; "Ус-


тали все от геростратов…" ; Набросок после дуэля ; Ядокнижье : [стихи] / Маргарита
Сосницкая // Наше поколение. – 2014. – Nr 9. – P. 6. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3843. Каюров, Георгий. Жучка : Рассказ / Георгий Каюров // Наше поколение. –
2014. – Nr 9. – P. 23-27 : fot. – ISSN 1857-0100.

3844. Цуркан, Олег. Европейцы : Рассказ / Олег Цуркан // Наше поколение. –


2014. – Nr 9. – P. 33-43 : fot. – ISSN 1857-0100.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3845. Codreanu, Lina. Proverbul şi epigrama : [ca specii literare] (2) / Lina Codreanu
// Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 99-109 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 108-109 (31 tit.).
– Art. 1 : Nr 4. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3668)

821.135.1.0 Literatură română


3846. Bantoş, Ana. Miron Cristea, promotor al unităţii culturii române : [pe marginea
monografiei "Luceafărul poeziei româneşti, M. Eminescu"] / Ana Bantoş // Limba Română. –
2014. – Nr 5. – P. 26-32 : fot. – ISSN 0235-9111.

3847. Vintilă, Alexandru Ovidiu. Constantin Nisipeanu, un poet substanţial : (1907-


1999) / Alexandru Ovidiu Vintilă // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 94-98 : fot. – ISSN
0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3808)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
(Vezi Nr 3696, 3709)

913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne


913(478) Geografia Republicii Moldova
(Vezi Nr 3639)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Băieşu, Nicolae. Folcloristul G. Dem. Teodorescu : (165 ani de la naştere). – Vezi Nr
3673.

Bondarenko, Evgheny. Ivan Suhov – fondatorul şcolii geologice din Republica Moldo-
va. – Vezi Nr 3695.

Dobrogeanu, Nicolae. Etnologul Andrei Hâncu : (85 de ani de la naştere). – Vezi Nr


3670.

Şandru, Ilie. Dr. Elie Miron Cristea – "Patriarhul reîntregirii neamului" : 75 de ani de la
trecerea la cele veşnice a înaltului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi al României. –
Vezi Nr 3557.

Toderaş, Ion. Un aport adus domeniului ihtiologiei de savantul Matin Usatîi. – Vezi Nr
3790.

Vintilă, Alexandru Ovidiu. Constantin Nisipeanu, un poet substanţial : (1907-1999). –


Vezi Nr 3847.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Xenofontov, Ion. Subofiţerul Mihail Ikonnikov, cercetător al Mănăstirii Japca =


Noncom Mihail Ikonnikov, a researcher of the Japca Monastery. – Vezi Nr 3559.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
3848. Munteanu, Sergiu. Ostilităţile Primului Război Mondial (1914-1918) / Sergiu
Munteanu // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 9. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3703.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


3849. Cimpoeşu, Dorin. Pagini de istorie recentă a Armeniei (2002-2005) (I) / Dorin
Cimpoeşu // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 167-176 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p.
176 (8 tit.). – (Lecţiile istoriei). – Va urma. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3851)

94(478) Istoria Republicii Moldova


3850. Capaţina, Grigori. Politicile economice ale domnitorilor Moldovei / Grigori
Capaţina // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. –
Vol. 20. – P. 132-138 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 137-138 (12 tit.). –
ISSN 1857-0054.

3851. Mischevca, Vlad. Crimeea vs. Moldova. Paralele istorice ale expansionismului
rus : 1783-2014 / Vlad Mischevca // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 154-166 : fot. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 164-166 (47 tit.). – (Lecţiile istoriei). – ISSN 0235-9111.

3852. Poştarencu, Dinu. Repunerea în drepturi a limbii române (1917-1918) (III) / Di-
nu Poştarencu // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – P. 148-153 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 153 (47 tit.). – (Lecţiile istoriei). – Art. 1 : Nr 1. – ISSN 0235-9111.

94(498) Istoria României


(Vezi Nr 3850)
94(=135.1) Istoria românilor
(Vezi Nr 3557)

121
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

Index de nume

Capaţina, Grigori 3850


A Carp, Mihai 3561
Airapetean, Artur 3632 Cataranciuc, Sergiu 3682
Albu, Natalia 3560 Cauş, Maria 3774
Alcaz, Vasile 3753 Călugăreanu, Vitalie 3652
Aleschenko, Svetlana 3676 Căpiţă, Ionel 3794
Apostolescu, Nicolae I. 3808 Cărare, Petru 3819
Cârlig, Veaceslav 3719
B Ceban, Dina 3677
Cebaniuc, Irina 3630
Balaban, Nicolae 3799 Cebotari, Diana 3754
Bantoş, Alexandru 3806 Cebotari, Mihail 3605
Bantoş, Ana 3820, 3846 Cebotari, Svetlana 3562, 3651
Barbaroşie, Liliana 3561 Cenuşă, Octavian 3747
Băieşu, Nicolae 3673 Cepoi, Liliana 3728
Bălan, Maia 3804 Cerempei, Valerian 3799
Bătrînu, Ion 3781-82 Certan, Anastasia 3572
Bedel, Valerii 3777 Chavez, Maria-José 3678
Berna, Ioana-Bianca 3603 Cheban, David 3679
Bîrița, Cristina 3729 Chiriac, Eugenia 3719
Boaghi, Viorica 3604 Chirtoacă, Leonid 3650
Bodarev, Ghenadie 3756 Chirtoacă, Natalia 3606
Boerasu, I. 3687 Chirtoacă, Nicolae 3650, 3655
Bogdea, Larisa 3731 Chiseliţa Natalia 3800
Bogza, Lorena 3792 Cicinova, Olga 3635
Boian, Cristina 3633 Cimpoeşu, Dorin 3849
Bojoga, Eugenia 3807 Ciobanu, Cristina 3783
Bolocan, Lilia 3634 Ciobanu, Tatiana 3753
Bondarenko, Evgheny 3695 Ciobotaru, Valerian 3695, 3717
Bordeianu, Leo 3815 Ciocârlan, Nina 3773
Borşevschi, Pavel 3666 Ciocoi, Oleg 3784
Bot, Alexandru 3628 Ciorănică, Rodica 3569, 3792
Bota, P. M. 3687 Cipileaga, Vitalie 3651
Botez, Ilie 3762 Codreanu, Lina 3845
Botnaru, V. 3693 Cojocari, Rodica 3770
Brunchi, Sergiu 3748 Cojuhari, Tamara 3765, 3771
Buceaceaia, Svetlana 3769 Colâbneac, Alexei 3819, 3823-24, 3832, 3834
Bucliş, Mihail 3654 Colac, Tudor 3785
Bujac, Cristina 3683 Colesnic, Inesa 3636
Bulat, Denis 3788 Copeţchi, Stanislav 3619
Bulhac, Ion 3768 Corcimari, Ion 3748, 3753
Bunu, Andreea 3828 Coşeriu, Eugeniu 3807
Burduja, I. 3766 Costachi, Gh. 3610-11
Busuncian, Andrei 3560 Costachi, Gheorghe 3602
Buzilă, Varvara 3667 Cotun, Cristina 3550
C Creţu, Tatiana 3748
Crevedia, N. 3815
Cainarean, Emilia 3593 Cristea, Elie Miron (3557)
Candu, Andrian 3590 Cristea, Miron 3846
Canţer, Valeriu 3549 Cristoveanu, Nicolae 3816

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Croitoru, Ion 3803 Gradinari, E. 3694


Crudu, Violeta 3809 Grăjdieru, Romeo 3746
Ćurić, Mladjen 3698 Grama, Steliana 3825
Curocichin, Ghenadie 3749 Grosu, Aurel 3747, 3749-51
Curtescu, Margareta 3820-21 Gurzu, Ion 3782
Cuzneţov, Alexandru 3629, 3637
H
D
Hăbăşescu, Ion 3799
Damaschin, Stela 3830 Hâncu, Andrei (3670)
Danilov, F. I. 3757 Hâncu, Maria 3826
Das, Namita 3684 Holban, Ion 3550
Dascaliuc, Alexandru 3774
David, Lilia 3747, 3750-51 I
Delinschi, Andrian 3725 Iacub, I. 3610
Delinschi, Elena 3725 Iaţchevici, Vadim 3638
Derjanschi, Valeriu 3549 Ikonnikov, Mihail (3559)
Dimitrova, Tsvetelina 3697 Ioan Gură de Aur, Sfânt 3554
Diordiev, Ion 3822 Ioriatti, Bianca 3786
Dobrogeanu, Nicolae 3670 Iuzefovici, Igor 3805
Dodon, Igor 3569
Domenco, Ion 3674 J
Dorobantu, D. 3687
Dulghieru, Dorin 3637 Jantîc, Vadim 3792
Jeleapov, A. 3720
E
K
Efremova, Nadejda 3800-01
Ene, Ivan 3564 Kityk, A. A. 3757
Enescu, Raluca-Lucia 3606 L
Eremei, Anatol 3810
Eremia, Anatol 3811 Larion, Alina 3733
Erhan, Dumitru 3763 Lawrencenko, Serge 3678
Evtuşenco, Ana 3831 Leahu, Alexei 3682
Llibre, J. 3683
F Lungu, Eugen 3813
Filip, Iulian 3826 Lupan, Ana 3827
Filip, Vitalie 3823 Lynn, M. K. 3828
Florenţă, Gh. 3764 M
Foalea, Lidia 3588
Francovschi, I. 3694 Macovei, Tatiana 3647
Frangulea, Sandu 3608 Manolache, Constantin 3660
Furtună, Eduard (3787) Manţuc, Elena 3612
Marinuţă, Vitalie 3656
G Martea, Rodica 3767
Garmandir, Mihail 3630 Mămăligă, Maria 3794
Gasnaş, Iurie 3793 Mătăşel, Adrian 3565, 3607
Ghendov, Veaceslav 3730 Mătăşel, Alina 3565
Gheorghiu, Gheorghe 3824 Mătcaş, Nicolae 3829
Ghilien, Marina 3803 Mazuru, Sergiu 3638
Gomboş, Stelian 3558 Melenciuc, Mihail 3768-69
Gordeev, Victor 3767 Mereuţă, Gheorghe 3657
Goveia, Jeffrey 3600 Micle, Veronica 3817

123
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

Milică, Ioan 3814 Popuiac, Aurelia 3695


Minciună, Vitalie 3549 Poştarencu, Dinu 3852
Mischevca, Vlad 3851 Proca, Ludmila 3649
Miscu, Vera 3728 Protsenko, V. S. 3757
Mitzeva, Rumjana 3697
Mocreac, Margareta 3600 Q
Mogol, Natalia 3639 Quintero, Antonio 3678
Molodoi, Elena 3801
Munteanu, Bogdan Gheorghe 3682 R
Munteanu, Cristinel 3808
Munteanu, Sergiu 3848 Răducan, Aurelia 3751
Munteanu, Viorel 3767 Revenco, Valeriu 3746
Mustea, Margareta 3629 Roban, R. D. 3694
Roman, Cristina 3555
N Romanciuc, Vasile 3815
Romandaş, Nicolae 3648
Nagacevschi, T. 3766 Rotaru, Denis 3655
Nastas, Andrei 3762 Rozloga, I. 3721
Nedbaliuc, Boris 3719 Rudi, Ludmila 3728
Nederiţa, Alexandru 3795 Rusnac, Vladimir 3789, 3831
Negru, Andrei 3644 Russu, Nicolae 3588
Nesterov, Vadim 3735 Rusu, Corina 3754
Nicula, Emil 3830 Rusu, Lucia 3645
Niculai, Nadejda 3595 Rusu, Octavian 3568
Nisipeanu, Constantin (3847) Rusu, Ştefan 3763
Nistreanu, Victoria 3733, 3736 Rusu, Vitalie 3645
Novac, Tatiana 3644
Novak-Kalyayeva, Larysa 3613 S
O Savin, Anatol 3736-37
Savva, Alexandru 3615
Ochişor, Viorica 3746 Silvestru, Aurelian 3832
P Sîrbu, Rodica 3772
Sîrbu, Tamara 3729
Palade, Ana 3614 Sirbu, Tatiana 3773
Pană, Sergiu 3765, 3771 Sîtnic, Veaceslav 3733, 3736
Paraşciuc, V. 3721 Smâşleaev, Anatolie 3822
Pânzari, Victor 3781 Sofroni, Ana 3804
Percinschi, Natalia 3589 Stăniloaie, Dumitru 3556
Petrova, Savka 3697 Stăvilă, M. 3621
Pîntea, Valentina 3759 Stăvilă, Mihai 3622
Pîntea, Victor 3659 Stefanache, Camelia 3773
Pînzaru, Tudor 3611 Stefirra, Anastasia 3768
Plămădeală, Natalia 3573 Străbunu, Ion 3787
Platon, Lilian 3640 Strutinschi, Tudor 3752
Pletosu, Victor 3675 Suhov, Ivan (3695)
Plop, Aliona 3620 Syrbu, Parascovia 3677
Plugaru, Emilia 3826
Pobegailo, A. P. 3685 Ş
Pojoga, Ştefan 3593 Şandru, Ilie 3557
Popa, Lilia 3825 Şchiopu, Constantin 3668
Popescu, Victor 3756, 3778 Ştefîrţa, Anastasia 3769
Popovici, Ion 3750 Ştirbu, Titus 3826

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

T Z
Tabuncic, Mariana 3590 Zabulică, Violeta 3815
Tarhon, Petru 3776 Zamornea, Maria 3763
Tarlapan, Efim 3833 Zlatanov, Georgi 3680
Tănase, Mircea 3660
Tănase, Nicolae 3558 А
Teodorescu, G. Dem. (3673) Аблина, Людмила 3574
Timoşco, Maria 3752 Абшаев, А. М. 3699-02, 3711
Toderaş, Ion 3790 Абшаев, М. Т. 3700-02, 3711
Trifan, Nicolae 3762 Агаркова, Лилиана 3575
Troenco, Valeriu 3658 Аджиев, А. Х. 3711
Trofimov, Vladimir 3661 Алексеева, О. 3616
Tsareva, Bistra 3680 Алказ, В. Г. 3688-89
Ţ Арнаутов, Н. А. 3722
Арсени, И. 3646
Ţarălungă, Victoria 3608
Ţîgănaş, Ion 3623 Б
Ţoncu, Sanda 3632 Базь, Александр 3591
U Беликов, А. В. 3760
Бобринская, О. Г. 3726
Ulianovschi, Xenofon 3624 Бобылев, Дмитрий 3838
Ungureanu, Laurenţia 3790 Богданова, Элла 3609
Urechean, Serafim 3652 Болога, М. К. 3551, 3755
Ursu, Mihai 3671 Борисов, Ю. А. 3716
Usatîi, Agafia 3800-01 Булат, Дм. 3791
Usatîi, Matin (3790) Буртиев, Р. З. 3690
Бурумкулов, Ф. Ч. 3761
V Бурундуков, Г. С. 3703
Vaculin, Ion 3754 Бушмакиу, Г. 3738
Vangheli, Spiridon 3834 В
Vataman, Eleonora 3749
Vatamanu, Ion 3826 Васкауцан, Александр 3576
Vâlcu, Marcela 3669 Верещагин, Б. 3738
Velciu, Aliona 3752 Верещагина, А. 3738
Vicol, Liuba 3659 Врагалева, Вероника 3577
Vieru, Grigore 3826 Вылов, Петар 3567
Vieru, Liliana 3641
Vintilă, Alexandru Ovidiu 3847 Г
Vodă, Gheorghe 3826 Гаита, Лучио 3578
Volentiri, Ion 3756 Гараба, И. А. 3704, 3706
Vrabie, Tatiana 3765 Гинсарь, В. Н. 3688-89
Vrabie, Valeria 3779 Гнатюк, Михаил 3653
Vulpe, Ion 3566 Голень, Ю. В. 3758
Vulpe, N. 3683 Голя, Анатолий 3617
W Гриник, Татьяна 3796
Грищенко, Клавдия 3570
Wolf, Elke 3681 Гросу, Ф. П. 3755
Гузоев, Т. Х. 3699
X Гырля, А. В. 3723
Xenofontov, Ion 3559, 3662

125
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

Д Млявая, Галина Владимировна 3709


Морару, К. Е. 3723-24
Данелин, Б. Г. 3708, 3716
Делибалтова, М. 3696 Н
Держански, Валериу 3740
Дима, Марчела 3585 Несмеянов, П. А. 3710
Дьячков, Александр 3839 О
Е Овсепян, С. Р. 3712
Емельянов, В. Н. 3710 Ожог, Константин 3592

З П

Закаленко, Е. 3618 Пантелеенко, Ф. И. 3760


Засавицкий, Е. А. 3705 Пилкин, Иван 3837
Захария, Сергей 3642 Плэмэдялэ, Наталия 3581
Зорин, В. А. 3702 Плюснин, С. Д. 3714
Покатилов, В. П. 3718
И Попова, В. П. 3714
Потапов, Е. И. 3706, 3715
Иванов, В. И. 3761
Иванов, Игорь 3664 Р
Игнат, А. Ф. 3706
Игнатюк, Олег 3625 Реницэ, Валерий 3835
Илиеш, И. И. 3691 Ризун, А. Р. 3758
Ильин, В. М. 3707 Рожневски, Мария 3775
Исичко, Е. С. 3688-89 Русановский, Марчел 3664
Руснак, Вероника 3798
К Русу, Николае 3836
Канаровский, Е. Ю. 3686 С
Канцер, В. Г. 3705
Карданец, В. Ю. 3692 Савенков, А. 3626
Каюров, Георгий 3843 Салтанович, Татьяна 3775
Ким, Н. С. 3713 Саранцев, В. В. 3760
Кожевников, И. В. 3755 Сербина, С. 3696
Колосков, Б. П. 3713 Серик, Тургай 3740
Корнеев, В. П. 3708, 3710, 3713, 3716 Сидоренко, А. С. 3705
Кристовяну, Николае 3818 Симонова, Н. А. 3691
Кропанцева, Татьяна 3578, 3592, 3653 Синявская, Наталья 3802
Кротевич, Ольга 3552, 3798 Ситник, Леонид 3840
Крохмаль, А. И. 3727 Сичинский, К. 3665
Крутиков, В. С. 3758 Славянин, Виктор 3841
Слободян, Александр 3601
Л Смаголь, В. Н. 3741
Сосна, А. 3646
Лазарь, Игорь 3579 Сосна, Б. 3553
Лапицкая, Людмила 3580 Сосницкая, Маргарита 3842
Любек, Игорь 3584 Станишевский, Александр 3631
М Степаненко, Н. Я. 3691-92
Сучевяну, Аркадие 3837
Малкарова, А. М. 3701 Сыромятникова, Юлия 3775
Манторов, Олег 3739
Метляева, Мирослава 3836
Мицеля, М. 3696

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Т G
Танас, Александр 3587 Цирюльникова, Наталья 3585
Тарлев, Василий 3570 Цуркан, Олег 3844
Татар, Ольга 3642
Тимошенкова, А. Н. 3724 Ч
Тодераш, И. 3791 Череватов, В. Ф. 3741
Тодерич, В. 3780 Чиботаряну, Сергей 3552
Тодорова, Лилия 3672 Чиреш, Елена 3586, 3797
Тодорова, Людмила 3643 Чокинэ, В. К. 3743-45
Тостоган, Павел 3582-83 Чхиквадзе, В. М. 3742
Ф Ш
Филип, Юрий 3584 Шор, Илан 3587
Флоря, Василий 3627
Фулга, Н. 3791 Я
Фурдуй, В. Ф. 3743-45
Фурдуй, Ф. И. 3743-45 Ялтыченко, О. В. 3686

127
Cronica articolelor de revistă Nr 9-2014 ≡ Magazine article annals Nr 9-2014

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt fişate

1. "a" MIC". – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-3770


2. Alunelul. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-4173
3. Aquarelle. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-0518
4. Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 7/9. – ISSN 1810-7141
5. Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. –
ISSN 1857-0054
6. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldovei. Matematica. – 2014. – Nr 2. – ISSN
1024-7696.
7. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-064X
8. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2014.
– Nr 1. – ISSN 1857-0046
9. Conferinţa Ştiinţifică-Aplicativă Internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea
lucrărilor de protecţie antigrindină în Republica Moldova : Lucrări şt., 17-18 sept. 2014. –
Chişinău, 2014. – [2014-1797].
10. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1813-4408
11. Curierul medical. – 2014. – Vol. 57 : Ed. spec. – ISSN 1857-0666
12. Intellectus. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1810-7079
13. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1810-309X
14. Limba Română. – 2014. – Nr 5. – ISSN 0235-9111
15. Luminătorul. – 2014. – Nr 3.
16. Monitorul Fiscal. – 2014. – Nr 5. – ISSN 1857-3991
17. Noi. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-0798
18. Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-3703
19. Profit. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-0186
20. Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-4424
21. Revista Militară. – 2013. – Nr 2. – ISSN 1857-4050
22. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. –
ISSN 1857-1999
23. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1811-0770
24. Vama. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-2979
25. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-4505
26. VIP magazin. – 2014. – Nr 123. – ISSN 1857-0534
27. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 8/9. – ISSN-1810-3081
28. Наше поколение. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-0100
29. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 9. – ISSN 1857-4513
30. Работай! & Отдыхай! – 2014. – Nr 23. – ISSN 1857-0399
31. Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 5. – ISSN 0013-5739

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
SEPTEMBRIE NR 8 SEPTEMBER
(4449-4922)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4449. Ghilaş, Victor. Program de activitate al candidatului la postul de director al Insti-
tutului Patrimoniului Cultural al AŞM / Victor Ghilaş // Literatura şi arta. – 2014. – 4 sept. – P.
7.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4450. Моисеев. Сергей. Мобильная связь на принципах "технологической
нейтральности" : [по материалам дискуссии с дир. Национального агентства по регули-
рованию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Григоре
Варaница] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение. – 2014. – 5 сент. – Р. 12.
(Vezi de asemenea Nr 4764)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4451. Ciobanu, Mircea V. Filantropie culturală de stat / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 19 sept. – P. 14.

02 BIBLIOTECONOMIE
4452. Căpiţă, Ionel. O lumânare... în bătaia vântului năprasnic : [despre situaţia din
bibliotecile rurale] / Ionel Căpiţă // Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 9.

4453. Coica, Ala. Vorbim româneşte, dar citim... ce avem : [pe marginea discuţiei cu
Maria Cudlenco, dir. Bibl. publ. din satul Crihana Veche, raionul Cahul, şi Tatiana Coşeri, dir.
adjunct al Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" din mun. Chişinău] / Ala Coica // Timpul. – 2014. –
5 sept. – P. 13.

4454. Ghimpu, Natalia. Diseminarea selectivă a informaţiei la Filiala "Ovidius" : [din


experienţa filialei Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu", mun. Chişinău] / Natalia Ghimpu // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 4 sept. – P. 4.

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
069 Muzee
4455. Ursu, Mihai. Câteva crâmpeie glorioase din viaţa muzeografului Albina
Ostermann : [(1856-1936) la întemeierea Muzeului Naţional din Chişinău] / Mihai Ursu, Anton
Moraru // Literatura şi arta. – 2014. – 18 sept. – P. 8.

4456. Ursu, Mihai. Pavel Gore – excelent muzeograf al Basarabiei : [contribuţiile cer-
cetătorului la dezvoltarea sistemului muzeal (1875-1927)] / Mihai Ursu, Anton Moraru // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 7.

070 Ziaristică. Presă


4457. Basarab, Marin. Despre câinii turbaţi, sau Care este rolul presei în societate :
[13 ani de editare a ziarului "Timpul"] / Marin Basarab // Timpul. – 2014. – 12 sept. – P. 7.

4458. Damian, George. Timpul şi mass-media de azi : [13 ani de editare a ziarului
"Timpul"] / George Damian // Timpul. – 2014. – 12 sept. – P. 7.

4459. Mândâcanu, Virgil. De ce nu pot trăi fără "Făclia" nici o zi? : [60 de ani de la
fondarea publ.] / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 19 sept. – P. 2.

4460. Noi facem Timpul : [despre Ion Macovei, reporter la ziarul "Timpul"] / red. ziaru-
lui // Timpul. – 2014. – 12 sept. – P. 31.

4461. Roibu, Nicolae. Vrăjit de fagurele limbii : [despre Mihai Jantovan, red. la Agen-
ţia Informaţională de Stat "Moldpres"] / Nicolae Roibu // Literatura şi arta. – 2014. – 4 sept. –
P. 2.

4462. Rusu, Tudor. Făclia, alimentată din propria substanţă şi forţă volitivă : [60 de
ani de la fondarea publ. "Făclia"] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 19 sept. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 4836)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4463. Scutaru, Tatiana. O viaţă trăită pentru alţii : [despre Annie Keith, voluntară din
America] / Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 19 sept. – P. 19.

159.9 Psihologie
4464. Bolboceanu, Aglaida. Cum este un copil supradotat? / Aglaida Bolboceanu //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 25 sept. – P. 8. – Continuare. Începutul: 28 aug.
(Vezi de asemenea Nr 4716-18)

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


4465. Vicol, Nelu. Patria din noi : [despre patrie şi patrioţi] / Nelu Vicol // Literatura şi
arta. – 2014. – 18 sept. – P. 2.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
4466. Theodorescu, Răzvan. E o enormitate a afirma că ne-am născut ortodocşi :
[art. academicianului din România] / Răzvan Theodorescu // Moldova suverană. – 2014. – 16
sept.

23 RELIGII INDIENE
4467. Свами, Индрадьюмна. Индрадьюмна Свами сменил ружье морского пехо-
тинца на посох монаха : [интервью с поборником кришнаизма] / записали: Марина Ти-
мотина, Наталья Стеничева // Молдавские ведомости. – 2014. – 19 сент. – Р. 10.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


4468. Boiar, Marga. La mulţi ani, părinte Petru Buburuz! : [omagiu pentru protoiereul
de la Biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din mun. Chişinău] / Marga Boiar // Literatura şi
arta. – 2014. – 25 sept. – P. 2.

4469. Huluţă, Sorin. "Constantin Brâncoveanu a fost un model de credinţă creştină" :


[interviu cu S. Huluţă, paroh la Biserica "Sfinţii Martiri Brâncoveni" de la Soroca] / consemna-
re: Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 5 sept. – P. 18.

4470. Moşin, Octavian. Binecuvântarea unui drum : [despre organizarea Drumul Cru-
cii] / Octavian Moşin // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 2.

4471. Moşin, Octavian. Între noi... slujitorii / Octavian Moşin // Literatura şi arta. –
2014. – 18 sept. – P. 2.

4472. Moşin, Octavian. Să alegem partea cea bună / Octavian Moşin // Literatura şi
arta. – 2014. – 4 sept. – P. 2.

4473. Stănilă, Moni. Urmarea lui Iisus / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 26 sept. – P.
14.

4474. Sturza, Alexandru. Dublul paralel sau Biserica în faţa papalităţii şi a reformei
veacului al XVI-lea : Expunerea controversei dintre Biserica Ortodoxă şi Reforma din sec. al
XVI-lea : [art. filosofului şi diplomatului la curtea ţarului Alexandru I: după ed. din 1849 "Le
double parallele ou l’Eglise en presence de la papaute et de la reforme du XVI siecle"] / Ale-
xandru Sturza ; trad. de Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 9 sept. – P. 7. – 5. Des-
pre cinstirea Sfintelor Icoane şi a Sfintelor Moaşte. – Contin. Începutul: 15 febr.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
4475. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici, exemplu de femeie-politician de succes în
R. Moldova : [pe marginea discuţiei cu Liliana Palihovici, vicepreşedintele Parlamentului Rep.
Moldova] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 3 sept. – P. 8-9.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
4476. Loghin, Vlad. Îmbătrânirea populaţiei, o ameninţare pentru bunăstare? : [pe
marginea discuţiei cu Olga Gagauz, cercetător la Inst. de Integrare Europeană şi Ştiinţe Poli-
tice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 12 sept. – P. 7.
– Idem în lb. rusă.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4477. Дашевский, Олег. Валерий Федоров: "Каждый пятый россиянин ждет Мол-
дову в ЕврАзЭс : [по материалам выступления генер. дир. Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения Валерия Федорова на встрече с молд. общественностью,
сент. 2014, Кишинэу] / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 16 сент.

32 POLITICĂ
4478. Ce reprezintă mesajele unioniste din dreapta Prutului / consemnare: Vadim
Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 26 sept. – P. 8. – Conţine : "Unirea R. Moldova cu
România este dor un mesaj de campanie electorală" : interviu cu Ileana Racheru, cercetător
specializat în spaţiul ex-sovietic la Institutul Diplomatic Român ; "Problema sincerităţii mesaju-
lui unionist este secundară" : interviu cu Eugen Străuţiu, politolog, conf. univ. la Univ. "Lucian
Blaga" din Sibiu.

4479. Ţâcu, Octavian. NATO şi Republica Moldova (1-3): argumentul Securităţii / Oc-
tavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 12, 19, 26 sept. – P. 8.

323 Politică internă


4480. Beghiu, Tatiana. 2014: Împrăştiaţi prin lume, reuniţi la Congresul Diasporei : [pe
marginea ed. a 6-a a Congresului Diasporei, aug.-sept. 2014, Chişinău] / Tatiana Beghiu //
Ziarul de gardă. – 2014. – 4 sept. – P. 8.

4481. Ciobanu, Mircea V. Citind trecutul fără ură... / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 2 sept. – P. 6. – (A-Politice).

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4482. Ciobanu, Mircea V. Solidarităţi electorale / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chi-


şinău. – 2014. – 30 sept. – P. 6. – (A-Politice).

4483. Crîşmaru, Romeo. Despre simbolurile şi comorile unui neam : [limba română ca
amprentă a identităţii naţ.] / Romeo Crîşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 2 sept. – P. 4 ;
Событие недели. – 2014. – 5 сент. – Р. 10.

4484. Mîndîcanu, Ala. Cum îşi protejează Canada limbile de stat : [interviu cu A.
Mîndîcanu, preşedintele Comunităţii moldovenilor din Quebec] / interviu de Tatiana Scutaru //
Ziarul naţional. – 2014. – 26 sept. – P. 12.

4485. Друк, Мирча. Мирча Друк: "Румыны больше боятся русских, чем собствен-
ной глупости" : [из интервью экс-сенатора Румынии рум. изд. "Adevărul"] / подготовил
Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 23 сент.

4486. Лупашко, Михаил. Уроки и пророчества Ф. М. Достоевского : [обществ.-


полит. контекст] / Михаил Лупашко // Независимая газета = Moldova independentă. –
2014. – 12 сент. – Р. 11.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


4487. Ciubotaru, Adrian. Klaus cel Mic şi Klaus cel Mare : [campania preelectorală
din România şi contextul identităţii naţ. a românilor] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 12, 19 sept. – P. 6.

4488. Hadârcă, Ion. Pentru un preşedinte-reformator al României moderne! : [mesaj


în sprijinul candidaturii lui Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Partidului Liberal Reforma-
tor din România, pentru funcţia de preşedinte al României] / Ion Hadârcă // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 30 sept. – P. 5.

4489. Алиев, Ильхам. Ильхам Алиев: "Азербайджан завоевал большой автори-


тет как страна, занимающая достойное место в системе международных отношений" :
[из интервью президента Азербайджана журналу "The Business Year"] // Коммерсант
info. – 2014. – 19 сент. – Р. 1-2. – (Прил. "Новый Азербайджан" ; Nr 1).

4490. Асланова, Дарья. Бесславная гибель балтийского "тигра"… : [о соц.-полит


и экон. ситуации Латвии] / Дарья Асланова // Коммерсант info. – 2014. – 19 сент. – Р. 11.

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


4491. Apelul deputaţilor din Primul Parlament către cetăţenii Republicii Moldova
: [privind opţiunile electorale, 9 sept. 2014] // Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 2. – Au
semnat: Nadejda Brânzan, Nicolae Dabija, Vasile Sajin [et al.].

4492. Beşleagă, Vladimir. Limbă şi alfabet... : [pe marginea evenimentelor din august
1989] / Vladimir Beşleagă // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 sept. – P. 20.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4493. Carpov, Eugen. Dreptul internaţional este de partea Chişinăului : interviu cu E.


Carpov, viceprim-ministru al Rep. Moldova pentru Reintegrare / pentru conformitate: Aneta
Grosu // Ziarul de gardă. – 2014. – 11 sept. – P. 10-11.

4494. Ceban, Ion. Este important să ne debarasăm de termenul "temperatura medie


pe spital" : [pe marginea programului de dezvoltare social-econ. a Moldovei pe termen mediu
şi lung, elaborat în cadrul Partidului socialiştilor din Rep. Moldova : interviu cu I. Ceban, depu-
tat în Parlamentul Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2014. – Sept. – P. 7. – (Ed. spec.) ;
Социалисты. – 2014. – Сент. – Р. 7. – (Спец. вып.).

4495. Ciobanu, Mircea V. Ping-pong cu Europa / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chi-


şinău. – 2014. – 23 sept. – P. 6. – (A-Politice).

4496. Ciobanu, Mircea V. Politica – o afacere? : [despre partide şi politicieni] / Mircea


V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 9 sept. – P. 6. – (A-Politice).

4497. Ciobanu, Mircea V. Toamna se numără bobocii : [politica şi societatea] / Mircea


V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 16 sept. – P. 6. – (A-Politice).

4498. Ciobanu, Victor. Vom avea şi după alegeri guvernare proeuropeană? : [pe
marginea datelor studiului sociologic, efectuat de Inst. Intern. de Monitorizare a Dezvoltării
Democraţiei, Parlamentarismului şi respectării Drepturilor Electorale ale Cetăţenilor statelor-
membre ale Adunării Interparlamentare CSI] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 19
sept. – P. 7.

4499. Ciornei, Vsevolod. Balonul şi buzunarul : [aspecte preelectorale] / Vsevolod


Ciornei // Săptămîna. – 2014. – 26 sept. – P. 2.

4500. Cojocariu, Tudor. Alegerile primare, o şansă pentru evoluţia noastră politică? :
[pe marginea alegerilor primare închise, iniţiate de Partidul Democrat din Moldova] / Tudor
Cojocariu // Timpul. – 2014. – 5 sept. – P. 7.

4501. Cojocariu, Tudor. Ghinionul găgăuzilor noştri : [aspecte soc.-pol.] / Tudor Cojo-
cariu // Timpul. – 2014. – 19 sept. – P. 7.

4502. Cojocariu, Tudor. Provocările începutului de campanie : [pe marginea mesaje-


lor electorale ale concurenţilor] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2014. – 26 sept. – P. 7.

4503. Conţiu, Mihai. Despre un posibil referendum desfăşurat simultan cu alegerile


din noiembrie : [pe marginea iniţiativei Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Partidului
Liberal Reformator privind alegerea şi demiterea preşedintelui ţării prin votul direct al cetăţeni-
lor] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 23 sept.

4504. Dabija, Nicolae. Despre un om corect : [Petru Lucinschi, ex-preşedinte al Rep.


Moldova] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 1.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4505. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Am devenit victime ale unei campanii ideologice, in-
formaţionale şi psihologice de eradicare a identităţii moldoveneşti" : [discursul liderului Parti-
dului Socialiştilor din Rep. Moldova în cadrul conf. şt. intern. "Evoluţia identităţii naţionale şi
statal-politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii acesteia în interiorul ţării şi peste
hotare", 8 sept. 2014, Chişinău] // Moldova suverană. – 2014. – 9 sept.

4506. Dodon, Igor. Igor Dodon: "Important e să nu fie război" : [interviu cu liderul par-
tidului socialiştilor din Rep. Moldova] // Socialiştii. – 2014. – Sept. – P. 2. – (Ed. spec.) ;
Социалисты. – 2014. – Сент. – Р. 2. – (Спец. вып.).

4507. Dulgheru, Valeriu. Şi eu pe cine (nu trebuie să) votez? / Valeriu Dulgheru // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 3.

4508. Filat, Vlad. Ce trebuie să înveţe R. Moldova din lecţia ucraineană : [interviu cu
V. Filat, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Stejarul. – 2014. – 17 sept. –
P. 13.

4509. Filat, Vlad. "O societate poate rezista, dacă este unită!" : [interviu cu V. Filat,
preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova] / cor. ziarului // Ziarul naţional. – 2014.
– 12 sept. – P. 9.

4510. Gârneţ, Vasile. Altercaţii pe dreapta, altercaţii pe stânga : [aspecte preelectora-


le] / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014. – 26 sept. – P. 7.

4511. Gârneţ, Vasile. Vin alegerile. "Oamenii Moscovei" şi "oamenii Europei" : [con-
text preelectoral] / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014. – 12 sept. – P. 7.

4512. Greceanîi, Zinaida. Guvernarea este obligată să se consulte cu poporul : [inter-


viu cu Z. Greceanîi, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare: Serghei Istrati //
Socialiştii. – 2014. – Sept. – P. 6. – (Ed. spec.) ; Социалисты. – 2014. – Сент. – Р. 6. –
(Спец. вып.).

4513. Ilaşcu, Ilie. Ilie Ilaşcu: "Balan este optimist. R. Moldova e împânzită de omuleţi
verzui" : [interviu cu fostul deţinut politic de la Tiraspol] / interviu de Mariana Raţă // Ziarul
naţional. – 2014. – 19 sept. – P. 3.

4514. Mischevca, Ion. "Eu cu cine votez?" : [context preelectoral] / Ion Mischevca //
Evenimentul zilei. – 2014. – 26 sept. – P. 4.

4515. Naţionalism economic plus o "mână forte" în serviciul interesului naţional :


[pe marginea şedinţei din 5 sept. 2014 a Clubului de presă "Rezonanţa Socială" cu participa-
rea lui Iurie Roşca, politician] // Flux. – 2014. – 12 sept. – P. 3.

4516. Negru, Nicolae. Înainte, nu înapoi (1, 2) : [pe marginea iniţiativei Partidului Libe-
ral Democrat din Moldova şi a Partidului Liberal Reformator privind desfăşurarea referendu-

135
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

mului asupra alegerii preşedintelui ţării prin vot general] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. –
2014. – 19, 26 sept. – P. 6.

4517. Negru, Nicolae. PLDM, PL şi PLR : [aspecte preelectorale] / Nicolae Negru //


Ziarul naţional. – 2014. – 5 sept. – P. 6.

4518. Racu, Octavian. Tendinţă: delegitimarea sistemului politic şi radicalizarea luptei


politice / Octavian Racu // Flux. – 2014. – 5 sept. – P. 2.

4519. Roşca, Iurie. Ideea Naţională ca forţă unificatoare : [repere ale platformei elec-
torale a Partidului Popular Creştin Democrat] / Iurie Roşca // Flux. – 2014. – 26 sept. – P. 4.

4520. Saharneanu, Valeriu. Miza alegerilor din 30 noiembrie :[în Rep. Moldova] / Va-
leriu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 15 sept. – P. 4 ; Событие недели. – 2014. –
19 сент. – Р. 10.

4521. Saharneanu, Valeriu. Toamna se numără bobocii : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu


Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 12 sept. – P. 4.

4522. "Să calculăm atent opţiunile noastre electorale, acordând şanse partidelor
reformatoare, cu adevărat pro-europene" : [apelul deputaţilor din Primul Parlament către
cetăţenii Rep. Moldova, 9 sept. 2014] // Ziarul de gardă. – 2014. – 11 sept. – P. 14.

4523. "Să ripostăm forţelor războiului!" : [Apelul deputaţilor din Primul Parlament
către cetăţenii Rep. Moldova, 9 sept. 2014] // Ziarul naţional. – 2014. – 12 sept. – P. 8.

4524. Tănase, Constantin. De ce politicienii moldoveni nu zâmbesc? : [imaginea publ.


a politicienilor] / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 12 sept. – P. 6.

4525. Tănase, Constantin. Să nu ratăm spectacolul Minciunii : [aspecte preelectorale]


/ Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 26 sept. – P. 6.

4526. Turea, Larisa. Când zeii erau printre noi... : [25 de ani de la revenirea lb. mol-
doveneşti la grafia latină] / Larisa Turea // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 sept. – P. 20.

4527. Ţurcanu, Mihail. Românofobia, actul de naştere al "poporului moldovenesc" /


Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 30 sept. – P. 4.

4528. Untilă, Veaceslav. Un chestionar util : [aspecte preelectorale] / Veaceslav Untilă


// Timpul. – 2014. – 5 sept. – P. 9.

4529. Voronin, Vladimir. Partidele unioniste trebuie să plece de la guvernare, a venit


timpul pentru partidul stataliştilor! : Adresarea preşedintelui Partidului Comuniştilor din Rep.
Moldova către cetăţenii Moldovei, dedicată Zilei Independenţei / Vladimir Voronin // Comunis-
tul. – 2014. – 4 sept. – P. 2 ; Коммунист. – 2014. – 4 сент. – Р. 2.

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4530. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Moldova are o idee naţională: noi trebuie
să păstrăm statalitatea moldovenească şi să eliberăm Moldova de coaliţia coruptă" : [mesajul
preşedintelui Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova, lansat în cadrul conf. de presă, 24
sept. 2014] // Comunistul. – 2014. – 25 sept. – P. 2 ; Коммунист. – 2014. – 25 сент. – Р. 2.

4531. Василикэ, Валериу. Преимущества соглашения о неагрессии, или Почему


предвыборное поведение коалиции имеет значение для европейской судьбы Молдовы
/ Валериу Василикэ // Панорама. – 2014. – 12 сент. – Р. 5.

4532. Воронин, Владимир. Владимир Воронин: "Национальная идея Молдовы –


сохранение молдавской государственности и избавление от Коалиции" : Заявление
председателя Партии Коммунистов Респ. Молдова на пресс-конф., 24 сент. 2014 //
Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 26 сент. – Р. 2.

4533. Воронин, Владимир. Партии унионистов должны уйти, пришло время пар-
тии государственников! : обращение председателя Партии коммунистов Респ. Молдова
к гражданам Молдовы, посвящ. Дню Независимости / Владимир Воронин // Независи-
мая газета = Moldova independentă. – 2014. – 5 сент. – Р. 2.

4534. Калинин, Александр. Александр Калинин: "Мотивировать молдавских гра-


ждан в России голосовать можно только делами, а не словами" : [интервью с председа-
телем Конгресса молд. диаспор] / записал Олег Дашевский // Молдавские ведомости. –
2014. – 23 сент.

4535. Коропчану, Сергей. Сергей Коропчану: "Чтобы открыть в России 200 изби-
рательных участков, нужны даже не деньги, а запрос правительству страны" : [об уча-
стие мигрантов из Респ. Молдова в России в выборах: интервью с генер. секретарем
Социал-Демократической партии Молдовы] / записал Олег Дашевский // Молдавские
ведомости. – 2014. – 23 сент.

4536. Менюк, Николай. От наивного национализма – к национализму экономиче-


скому : [по материалам заседания пресс-клуба "Социальный резонанс" с участием
полит. деятеля Юрии Рошка, 5 сент. 2014, Кишинэу] / Николай Менюк // Молдавские
ведомости. – 2014. – 9 сент.

4537. Рошка, Юрий. Молдова – "потемкинская деревня" : [интервью лидера Хри-


стианско-Демократической Народной партии Ю. Рошка порталу allmoldova.com] / запи-
сал Андрей Гилан // Коммерсант info. – 2014. – 12 сент. – Р. 6.

4538. Сафонов, Андрей. Честный разговор необходим : к 24-й годовщине созда-


ния "Приднестровской Молдавской Республики" / Андрей Сафонов // Коммерсант info. –
2014. – 12 сент. – Р. 7.

4539. Терехов, Дмитрий. "Молдове нечего делить с Россией, зато у нас есть
общий враг" : [по материалам заседания междунар. пресс-клуба "Социальный резо-
нанс" с участием лидера Христианско-Демократической Народной партии Юрии Рошка,

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

12 сент. 2014, Кишинэу] / Дмитрий Терехов // MK KH World Weekly. – 2014. – 11-17 сент.
– Р. 5.

4540. Тимошенко, Олег. Правящие партии отряхнули от пыли идею референду-


ма : [инициатива Либерально Демократической партии Молдовы и Либерал-
реформаторской партии об избрании президента страны на всенарод. выборах] / Олег
Тимошенко // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 19 сент. – Р. 7.

4541. Ткач, Сергей. Молдове нужен широкий Фронт национального спасения,


что-то вроде политического "МЧС" : [предвыбор. аспекты] / Сергей Ткач // Молдавские
ведомости. – 2014. – 2 сент.

4542. Ткач, Сергей. Последняя осень : Почему евроинтеграторы проиграют на


выборах в Молдове / Сергей Ткач // Панорама. – 2014. – 5 сент. – Р. 5.

4543. Чокан, Юрий. "Результаты выборов зависят от избирателей" : [интервью с


председателем Центральной избирательной комиссии Ю. Чокан агентству "Инфотаг"] //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 19 сент. – Р. 4.

4544. Чубашенко, Дмитрий. Диктатура демократов / Дмитрий Чубашенко // Па-


норама. – 2014. – 26 сент. – Р. 5.

4545. Чубашенко, Дмитрий. Моя предвыборная платформа / Дмитрий Чубашен-


ко // Панорама. – 2014. – 19 сент. – Р. 5.

4546. Чуря, Корнелиу. Корнелиу Чуря: "Не исключены волнения, которые орга-
низуют партии, проигравшие выборы. В этом смысле правые опаснее" : [интервью с
экспертом Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul"] / записала Марина Аблиси-
мова // Молдавские ведомости. – 2014. – 12 сент. – Р. 1-2.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4547. Bogatu, Petru. Obama către NATO: ordon să treceţi Prutul : [pe marginea ex-
tinderii Alianţei Atlanticului de Nord] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 5 sept. – P. 6.

4548. Ciobanu, Victor. Moldova – Belarus: proiect-pilot al compatibilităţii UE şi UV? /


Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 26 sept. – P. 7.

4549. Cristoiu, Ion. De cînd şi pînă cînd NATO ţine locul ONU?! / Ion Cristoiu // Eve-
nimentul zilei. – 2014. – 8 sept. – P. 12.

4550. Despre Consiliul Uniunii Europene : [rolul şi funcţiile] // Timpul. – 2014. – 12


sept. – P. 20.

4551. Gaidau, Ion. Ce vor face ţările din cadrul coaliţiei internaţionale contra grupării
Stat Islamic / Ion Gaidau // Moldova suverană. – 2014. – 25 sept.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4552. Gyarmati, Istvan. "Neutralitatea nu v-a ajutat şi nici nu vă va ajuta cu nimic" : in-
terviu cu I. Gyarmati, preşedintele Centrului pentru Integrare Euro-Atlantică şi Democraţie din
Budapesta / interviu de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 23 sept. – P. 5.

4553. Miniştrii de Externe din ţările UE s-au reunit la Chişinău : [pe marginea lu-
crărilor celei de-a 9-a Reuniuni a Grupului pentru Acţiunea Europeană a Rep. Moldova, 1
sept. 2014, Chişinău] // Moldova suverană. – 2014. – 2 sept.

4554. Moraru, Anatol. Mesaj de sprijin pentru R. Moldova : [pe marginea lucrărilor ce-
lei de-a IX-a Reuniuni a Grupului pentru Acţiunea Europeană a Rep. Moldova, 1 sept. 2014,
Chişinău] / Anatol Moraru // Evenimentul zilei. – 2014. – 2 sept. – P. 3.

4555. Necşuţu, Mădălin. De ce toată Europa de Est trebuie să intre urgent sub um-
brela NATO (1, 2) / Mădălin Necşuţu // Evenimentul zilei. – 2014. – 4, 5 sept. – P. 4 ;
Событие недели. – 2014. – 12 сент. – Р. 10.

4556. Sieg, Martin. De ce îi pasă Uniunii Europene de Moldova? : [art. expertului în in-
tegrare europeană] / Martin Sieg // Obiectiv european. – 2014. – Sept. (Nr 5). – P. 6-7 ;
Объектив Европы. – 2014. – Сент. (Nr 5). – Р. 6-7.

4557. Vidu, Valentin. Problema sferelor de influenţă în Europa persistă la 75 de ani


după pactul Ribbentrop-Molotov / Valentin Vidu // Moldova suverană. – 2014. – 3 sept.

4558. Мозер, Уильям. Уильям Мозер: "Проблем с коррупцией еще предостаточ-


но..." : [интервью с Чрезв. и Полномоч. Послом США в Респ. Молдова] / записал Влади-
мир Тхорик // Панорама. – 2014. – 12 сент. – Р. 8-9.

4559. Морару, Анатол. Саммит НАТО, новое начало для безопасности Респуб-
лики Молдова? : [по материалам саммита Североатлантического Альянса, 4-5 сент.
2014, Ньюпорт] / Анатол Морару // Событие недели. – 2014. – 12 сент. – Р. 3.

4560. Чуботару, Виорел. Молдова может стать частью Румынии уже в ноябре? :
[интервью с молд. политологом В. Чуботару] // Молдавские ведомости. – 2014. – 9 сент.
(Vezi de asemenea Nr 4600)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


4561. Cazacu, Natalia. Europa va susţine, în continuare, Moldova : [miniştrii de exter-
ne din ţările Uniunii Europene la Chişinău : pe marginea lucrărilor celei de-a 9-a Reuniuni a
Grupului pentru Acţiunea Europeană a Rep. Moldova, 1 sept. 2014, Chişinău] / Natalia Caza-
cu // Obiectiv european. – 2014. – Sept. (Nr 5). – P. 2 ; Объектив Европы. – 2014. – Сент.
(Nr 5). – Р. 2.

4562. Ţurcanu, Mihail. Şi totuşi, Novorossia! : [pe marginea proiectului "Novorossia",


promovat de Federaţia Rusă în conflictul cu Ucraina] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. –
2014. – 10 sept. – P. 4.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4563. Vasiliu, Vadim. Curaj, Moldova! : [pe marginea lucrărilor celei de-a 9-a reuniune
a Grupului pentru Acţiunea Europeană, 1 sept. 2014, Chişinău] / Vadim Vasiliu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 2 sept. – P. 5.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4564. Cerba, Valeriu. "Noi nu trebuie să ne apărăm de ruşi, ci de Kremlin" : [despre
riscurile Rep. Moldova la un conflict armat cu Federaţia Rusă : interviu cu V. Cerba, prorector
la Univ. de Studii Europene din Chişinău] / consemnare: Pavel Păduraru // Timpul. – 2014. –
12 sept. – P. 19.

4565. Crîşmaru, Romeo. La masa marilor decizii : [pe marginea relaţiilor dintre Rep.
Moldova şi Alianţa Atlanticului de Nord] / Romeo Crîşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 8
sept. – P. 4.

4566. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Proiectele pe care le-am iniţiat în 2009 au finalitate" : [pe
marginea relaţiilor moldo-române : interviu acordat de către liderul Partidului Liberal Demo-
crat din Moldova postului de Radio Europa Libera] / interlocutor: Valentina Ursu // Stejarul. –
2014. – 3 sept. – P. 16.

4567. Oleinic, Alexandru. Alexandru Oleinic: "În relaţia Chişinău – Moscova există
probleme de comunicare" : [interviu acordat de către liderul Partidului Popular din Rep. Mol-
dova postului Radio Europa Liberă] // Săptămîna. – 2014. – 5 sept. – P. 13.

4568. Popescu, Cristian Tudor. "Este important ca Moldova să dorească să fie euro-
peană" : [interviu cu C. T. Popescu, editorialistul publ. de la Bucureşti "Gândul"] / interviu de
Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 19 sept. – P. 8.

4569. Puiu, Victoria. Tendinţa imperialistă a Rusiei, o adevărată ameninţare pentru R.


Moldova : [pe marginea lucrărilor ed. a 2-a a Forumului anual de dezbateri privind integrarea
europeană a Rep. Moldova, sept. 2014, Chişinău] / Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 19 sept.
– P. 13.

4570. Tăbîrţă, Ion. Integrarea europeană a Republicii Moldova – de la abstract la real


/ Ion Tăbîrţă // Moldova suverană. – 2014. – 11 sept.

4571. Tănase, Constantin. Un subiect care nu mai poate fi evitat: aderarea la NATO
şi "neutralitatea" R. Moldova / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. – 5 sept. – P. 2.

4572. Untilă, Veaceslav. Despre neutralitate şi trupele NATO : [pe marginea iniţiativei
Partidului Liberal privind necesitatea revizuirii principiului constituţional de neutralitate şi invi-
tarea unui contingent NATO cu statut permanent în Rep. Moldova] / Veaceslav Untilă // Tim-
pul. – 2014. – 19 sept. – P. 9.

4573. Гузун, Виктор. Виктор Гузун: "Молдове нужна не одна большая, а три с
половиной миллиона маленьких евроинтеграций..." : [интервью с послом Респ. Молдова
в Эстонии] / записал Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 19 сент. – Р. 8.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4574. Чобу, Емилиан. Молдавская дипломатия должна добиться свободного пе-


редвижения граждан, как в свое время добилась Румыния / Емилиан Чобу // Молдав-
ские ведомости. – 2014. – 30 сент.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
4575. Babenko, Oleg. Oleg Babenko: "S-ar putea ca Moldova să nu aibă o a doua
şansă" : [interviu cu vice-preşedintele Partidului "Renaştere – Возрождение"] // Renaştere –
Возрождение. – 2014. – 3 sept. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

4576. Beiko, Evghenii. Partidul "Renaştere = Возрождение" a împlinit 2 ani : [interviu


cu E. Beiko, secretar executiv al Partidului "Renaştere = Возрождение"] / consemnare: Eca-
terina Gonciarova // Renaştere = Возрождение. – 2014. – 17 sept. – P. 3-4. – Idem în lb.
rusă.

4577. Belostecinic, Grigore. Grigore Belostecinic: "Adevăraţii noştri prieteni sunt par-
tenerii europeni" : [discursul vice-preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova în
cadrul acţiunii "PLDM pentru Europa", 7 sept. 2014, Chişinău] // Stejarul. – 2014. – 10 sept. –
P. 11.

4578. Bogatu, Petru. Se pregăteşte fuziunea PCRM cu PD? / Petru Bogatu // Ziarul
naţional. – 2014. – 26 sept. – P. 6.

4579. Filat, Vlad. Vlad Filat: "În 2020 R. Moldova va fi gata pentru a adera la Uniunea
Europeană" : [discursul preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova în cadrul acţiu-
nii "PLDM pentru Europa", 7 sept. 2014, Chişinău] // Stejarul. – 2014. – 10 sept. – P. 4-5.

4580. Filat, Vlad. Vlad Filat: Vom lupta pînă la capăt pentru viitorul european al Repu-
blicii Moldova : [interviu acordat de către preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldo-
va agenţiei "Moldpres"] // Moldova suverană. – 2014. – 9 sept. ; Săptămîna. – 2014. – 12
sept. – P. 5 ; Stejarul. – 2014. – 17 sept. – P. 15.

4581. Gherman, Natalia. Natalia Gherman: "Împreună cu PLDM mergem spre UE" :
[discursul ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în cadrul acţiunii "PLDM pentru
Europa", 7 sept. 2014, Chişinău] // Stejarul. – 2014. – 10 sept. – P. 7.

4582. Josu, Nina. Mihai Ghimpu, un lider care ne apără : [despre preşedintele Parti-
dului Liberal din Moldova] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 3.

4583. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Suntem hotărâţi să schimbăm Moldova!" : [discur-
sul vice-preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova în cadrul acţiunii "PLDM pentru
Europa", 7 sept. 2014, Chişinău] // Stejarul. – 2014. – 10 sept. – P. 6.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4584. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Ce vrea Dodon (?) : [pe marginea orientărilor poli-
tice ale lui Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] / Teo-Teodor
Marşalcovschi // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 3.

4585. Mişin, Vadim. Vadim Mişin: "Cu partidul pe care îl conduc, sunt gata să merg nu
doar în recunoaştere, ci şi la luptă" : [interviu cu preşedintele Partidului "Renaştere =
Возрождение"] / consemnare: Elena Horoşih // Renaştere = Возрождение. – 2014. – 17
sept. – P. 1, 3. – Idem în lb. rusă.

4586. Munteanu, Valeriu. Liberalii împotriva corupţiei : [pe marginea rezoluţiei Con-
gresului al IV-lea al Partidului Liberal] / Valeriu Munteanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 18
sept. – P. 4.

4587. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "În ultimii cinci ani s-au întâmplat lucruri
miraculoase" : [discursul vice-preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova în cadrul
acţiunii "PLDM pentru Europa", 7 sept. 2014, Chişinău] // Stejarul. – 2014. – 10 sept. – P. 6.

4588. Roşca, Victor. Victor Roşca: "PLDM va rămîne cel mai important partid de ori-
entare democratică din RM" : [interviu acordat de către secretarul general al Partidului Liberal
Democrat din Moldova portalului Tribuna] // Săptămîna. – 2014. – 5 sept. – P. 7 ; Stejarul. –
2014. – 3 sept. – P. 15.

4589. Saharneanu, Valeriu. Cine e alegerea Moscovei? : [pe marginea poziţiilor parti-
delor de stânga] / Valeriu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 17 sept. – P. 4.

4590. Sandu, Maia. Maia Sandu: "PLDM este un partid curajos şi responsabil" : [dis-
cursul ministrului Educaţiei în cadrul acţiunii "PLDM pentru Europa", 7 sept. 2014, Chişinău] //
Stejarul. – 2014. – 10 sept. – P. 7.

4591. Ţâcu, Octavian. Peisajul politic din Republica Moldova după 23 de ani de inde-
pendenţă : [relaţiile dintre partide] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 5 sept. – P. 8.

4592. Vasiliu, Vadim. Vom avea sau nu un bloc proeuropean? : [pe marginea discuţiei
cu Ana Guţu, vicepreşedintele Partidului Liberal Reformator, Dumitru Diacov, preşedintele de
onoare al Partidului Democrat, Valeriu Streleţ, liderul fracţiunii parlamentare liberal-democrate
[et al.] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 12 sept. – P. 5.

4593. Денонсация договора с Евросоюзом – основная задача социалистов и


молдавского общества : [заявление Партии социалистов Респ. Молдова, 1 сент. 2014]
/ Пресс-служба Партии Социалистов // Панорама. – 2014. – 5 сент. – Р. 21; Социалисты.
– 2014. – 3 сент. – Р. 2.

4594. Киртоакэ, Николае. Николае Киртоакэ: "Сто тысяч принявших участие в


праймериз подозрительно совпадают с тем процентом, который нужен ДПМ, чтобы
пройти в парламент" : [об открытых выборов для cоставления избират. списков Демокр.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

партии Молдовы : интервью с полит. аналитиком] / записала Марина Тимотин // Мол-


давские ведомости. – 2014. – 30 сент.

4595. Смирнов, Эдуард. "Проблемы лишь усиливают нашу решимость"… : [17


лет Партии социалистов Респ. Молдова : интервью с экс-пред. партии Э. Смирновым] /
записал Нику Петреску // Социалисты. – 2014. – 3 сент. – Р. 3.
(Vezi de asemenea Nr 4475, 4500, 4529, 4532)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
4596. Chiriţescu, Dorel Dumitru. 1, 2. Accesibilitatea socială a îmbogăţirii : [art. prof.
de la Univ. "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu, România] / Dorel Dumitru Chiriţescu //
Săptămîna. – 2014. – 5, 12 sept. – P. 3.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4597. Hadârcă, Natalia. Munca la negru, un flagel caracteristic nu numai pentru Mol-
dova : [pe marginea discuţiei cu Petru Chiriac, vicepreşedintele Confederaţiei Naţionale a
Sindicatelor din Moldova, participant la reuniunea subregională vizând economia informală;
17-19 sept. 2014, Erevan, Armenia] / Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2014. – 26 sept.
– P. 2. – Idem în lb. rusă.

4598. Ţurcan, Serafima. Timpul de muncă al cadrului didactic / Serafima Ţurcan, Ana
Arnaut // Făclia. – 2014. – 5 sept. – P. 3.

4599. Vasilcov, Vlad. Statul vrea să impoziteze zilierii fără să le ofere vreun beneficiu
: [despre proiectul de lege privind colectarea impozitelor de pe urma activităţilor de muncă
necalificată] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 17 sept. – P. 6.

331.105.44 Sindicate
4600. Mingtao, Tong. Un important pilon social al puterii de stat : interviu cu T.
Mingtao, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Rep. Populare Chineze în Rep. Mol-
dova / consemnare: Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 26 sept. – P. 8-9. – Idem în lb.
rusă.

4601. Ворникова, Наталья. Наша сила в единстве : [pe marginea parteneriatului


org. sindicale şi conducerii înst. de învăţământ din Găgăuzia] / Наталья Ворникова // Făclia.
– 2014. – 26 sept. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).
(Vezi de asemenea Nr 4701, 4726, 4771)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


4602. Vasilcov, Vlad. Moldovenilor le-a trecut pofta de case mari : [pe marginea date-
lor Biroului Naţ. de Statistică pentru perioada ian.-iunie 2014] / Vlad Vasilcov // Economist. –
2014. – 3 sept. – P. 12.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4603. Vasilcov, Vlad. Preţul unui apartament, între publicitate şi realitate / Vlad
Vasilcov // Economist. – 2014. –10 sept. – P. 12.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4604. Şalamac, Mariana. Zece ani de reformă regulatorie, fără efectul aşteptat : [re-
forma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător: pe marginea discuţiei cu Aneta
Zasaviţchi, preşedintele Asoc. Naţ. a Restauratorilor şi Localurilor de Agrement, şi Mila
Malairau, dir. executiv al Camerei de Comerţ Americane în Moldova] / Mariana Şalamac //
Economist. – 2014. –10 sept. – P. 4-5.
(Vezi de asemenea Nr 4624)

336 Finanţe
4605. Băncile din Moldova pe post de creditori ai băncilor străine // Săptămîna. –
2014. – 26 sept. – P. 10.

4606. Loghin, Vlad. Asumarea răspunderii Guvernului nu şi-a avut rostul : [pe margi-
nea discuţiei cu Viorel Pârvan, expert la Centrul de analiză şi prevenire a corupţiei, privind
proiectul Legii finanţelor publ.] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 19 sept. – P. 8. –
Idem în lb. rusă.

4607. Manoli, Mihai. Are sau nu are guvernul de la Chişinău găuri în buget? : [interviu
acordat de către M. Manoli, expert în economie şi finanţe, postului de Radio Europa Liberă] //
Economist. – 2014. – 10 sept. – P. 8.

4608. Şalamac, Mariana. Care va fi politica bugetar-fiscală pentru 2015 după un an


electoral? / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 3 sept. – P. 4.

4609. Такий, Александр. Драматическое равновесие в банковской системе : [о


ситуации в авг. 2014 г.] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 19 сент. – Р. 4.

4610. Такий, Александр. Курс неуклонно снижается : [молдавского лея] / Алек-


сандр Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 26 сент. – Р. 4.

4611. Шикирлийская, Татьяна. Введено налогообложение запаса подакцизных


товаров : [изм. в Налог. кодексе] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение. –
2014. – 5 сент. – Р. 6.

4612. Шикирлийская, Татьяна. Изменения в Положении об удержании подоход-


ного налога : [по материалам беседы с нач. отдела прямых налогов Гл. Гос. Налоговой
Инспекции Прасковьей Чеботаренко, нач. Упр. по сбору мест. налогов и сборов примэ-
рии мун. Кишинэу Георгием Гаснаш и экспертом из "Expert-Grup" Дмитрием Будянским]
/ Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 12 сент. –
Р. 6.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4613. Шикирлийская, Татьяна. Проект налоговой политики-2015 не содержит


концептуальных изменений / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 19 сент. – Р. 6.

4614. Шикирлийская, Татьяна. Сложные механизмы налоговой политики : про-


ект налог. политики на 2015 год : [по материалам беседы с дир. компании Manager Audit
Ниной Шкендря и дир. аудит. фирмы "Концепт" Сергеем Темриным] / Татьяна Шикир-
лийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 26 сент. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4599)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
4615. Decuseară, Ion. Despre preţul energiei electrice şi paritatea puterii de cumpăra-
re a moldovenilor : [pe marginea lucrării prof. Nurlan Nigmatulin "Nu mânaţi oamenii pe bari-
cade", dir. al Inst. monopolurilor naturale din Rusia] / Ion Decuseară // Economist. – 2014. –
10 sept. – P. 9.
(Vezi de asemenea Nr 4490)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4616. Bumacov, Vasile. De la agricultura de colhoz, la agricultura competitivă euro-
peană : interviu cu V. Bumacov, Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare / a intervievat:
Ştefan Teriş ; fot.: Constantin Grigoriţă // Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 3. – (Ed. spec.:
"Managementul durabil al terenurilor" ; Sept.).

4617. Calmâc, Octavian. "Din 1 septembrie 2014 are loc cea mai mare deschidere a
pieţei europene pentru produsele din Republica Moldova" : [interviu cu O. Calmâc,
viceministru al Economiei] / consemnare: Andreea Ştefan // Obiectiv european. – 2014. –
Sept. (Nr 5). – P. 3-4 ; Объектив Европы. – 2014. – Сент. (Nr 5). – Р. 3-4.

4618. Candu, Adrian. Adrian Candu: În anul 2015 va trebui să revenim prin existenţa
unui program cu FMI : [interviu acordat de către vicepremierul Rep. Moldova postului de
Radio Europa Liberă] // Economist. – 2014. – 3 sept. – P. 9.

4619. Coaliţia distruge agricultura, transformînd Moldova într-o anexă a UE : De-


claraţia Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova cu privire la situaţia din sectorul agrar, 9
sept. 2014 // Comunistul. – 2014. – 11 sept. – P. 2.

4620. Declaraţia partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu privire la si-


tuaţia din sectorul agrar // Moldova suverană. – 2014. – 10 sept.

4621. Decuseară, Ion. Cifrele şi statisticele industriei zahărului / Ion Decuseară //


Economist. – 2014. – 3 sept. – P. 8.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4622. Dodon, Igor. Igor Dodon: Moldova are nevoie de o "Nouă politică economică" :
[pe marginea Programului social-economic anticriză al Partidului Socialiştilor din Rep. Moldo-
va] // Moldova suverană. – 2014. – 24 sept.

4623. Lupuşor, Adrian. Ce sugerează ultimele tendinţe ale economiei moldoveneşti şi


care sînt riscurile imediate? : [pe marginea datelor Biroului Naţ. de Statistică] / Adrian
Lupuşor // Moldova suverană. – 2014. – 18 sept. ; Flux. – 2014. – 19 sept. – P. 4.

4624. Sava, Micu. Ce vor fermierii moldoveni? : [context econ.] / Micu Sava // Eveni-
mentul zilei. – 2014. – 11 sept. – P. 4.

4625. 1,1 mil. tone de grîu recoltat. Cantitate, calitate, preţ : [context econ.] // red.
ziarului / Săptămîna. – 2014. – 5 sept. – P. 6.

4626. Ангел, Георгий. Крестьяне под пытками или Аграрный сектор на грани
вымирания : [беседа с чл. парламент. комис. по сельск. хоз-ву Г. Ангелом] / беседу вела
Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 12 сент. – Р.
8-9.

4627. Игорь Додон: "Молдове нужна новая экономическая политика" : [по


материалам междунар. науч.-практ. конф. "Перспективы социально-экономического
развития Молдовы в контексте региональных вызовов". 19 сент. 2014, Кишинэу] // Эко-
номическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 26 сент. – Р. 9.

4628. Калак, Дмитрий. Факторы молдавской конкурентоспособности : [по мате-


риалам презентации Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экон.
форума ректором Академии Экономических Знаний Молдовы Григорием Белостечни-
ком, 3 сент. 2014] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение. – 2014. – 5 сент. – Р. 8.

4629. Парликов, Виктор. Виктор Парликов: "Газопровод Яссы-Унгень сам по се-


бе не имеет никакой стратегической ценности и строился для политического пиара" :
[интервью с экс-дир. Национального агентства по регулированию в области энергетики]
/ записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 5 сент. – Р. 2, 9.

4630. Рейдман, Олег. Сектор, требующий особого отношения : [о развитии аграр.


сектора : коммент. чл. парламент. комиссии по экономике, бюджету и финансов О.
Рейдмана] / подготовила Наталья Устюгова // Независимая газета = Moldova indepen-
dentă. – 2014. – 19 сент. – Р. 9-10.

4631. Саенко, Любовь. Социалисты готовы вывести экономику Молдовы из ко-


мы : [по материалам науч.-практ. конф. "Перспективы социально-экономического раз-
вития Молдовы в контексте региональных вызовов", 19 сент. 2014, Кишинэу] / Любовь
Саенко // Панорама. – 2014. – 26 сент. – Р. 8-9.

4632. Чешуев, Виссарион. Виссарион Чешуев: "Приватизация не привела к соз-


данию фондового рынка, и это была главная ошибка властей" : [интервью с экспертом

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

в обл. приватизации] / записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 19


сент. – Р. 4, 9.
(Vezi de asemenea Nr 4754)

338.48 Turism. Economia turismului


4633. Ciripida, Doina. Lăpuşna, de la traseul comercial medieval, la cel turistic con-
temporan : [despre proiectul intern. "Reabilitarea Curţii Medievale Lăpuşna, raionul Hănceşti,
pentru vizite turistice"] / Doina Ciripida // Economist. – 2014. – 24 sept. – P. 7.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.7 Finanţe internaţionale
4634. Şalamac, Mariana. Asistenţa financiară externă: dezvoltare vs creşterea datori-
ei publice : [pentru Rep. Moldova] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 24 sept. – P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4762)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


4635. Nye, Joseph S. O strategie occidentală pentru o Rusie în declin : [art. prof. la
Univ. Harvard] / Joseph S. Nye // Săptămîna. – 2014. – 19 sept. – P. 3.

4636. Димчогло, Дмитрий. Дружба на миллиард : [по материалам молдо-


белорусского бизнес-форума, 24 сент. 2014, Кишинэу] / Дмитрий Димчогло // Панорама.
– 2014. – 26 сент. – Р. 6.

4637. Калак, Дмитрий. Александр Лукашенко: "Не надо драматизировать ситуа-


цию" : [об участие президента Респ. Беларусь, А. Лукашенко в молдо-белорус. бизнес-
форуме, 24 сент. 2014, Кишинэу] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 26 сент. – Р. 8.

4638. Калак, Дмитрий. Европейский банк "пошел в регионы" Молдовы : [содей-


ствия Европейского Банка Реконструкции и Развития в восстановлении качеств. водо-
снабжения и канализации в южн. городах Молдовы] / Дмитрий Калак // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 19 сент. – Р. 8.

4639. Калак, Дмитрий. Трансграничное сотрудничество и конкуренция : [между


Молдовы, Украины и Румынии в рамках программы "Повышение конкурентноспособно-
сти за счет взаимодействия между людьми в приграничном регионе"] / Дмитрий Калак //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 12 сент. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 4617)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
4640. Buquicchio, Gianni. "Aţi pierdut mult timp fără niciun folos, pentru că partidele
politice au dus lupte între ele" : [interviu cu G. Buquicchio, preşedintele Comisiei de la Vene-
ţia] / interviu de Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 12 sept. – P. 9.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4641. Beghiu, Tatiana. 20 de ani de la adoptarea Constituţiei : [pe marginea lucrărilor
conf. intern. "Rolul justiţiei constituţionale în protecţia valorilor statului de drept", 8-9 sept.
2014, Chişinău] / Tatiana Beghiu // Ziarul de gardă. – 2014. – 11 sept. – P. 3.

4642. Burea, Irina. Constituţia Republicii Moldova la 20 de ani de la adoptare : [pe


marginea lucrărilor conf. intern. "Rolul justiţiei constituţionale în protecţia valorilor statului de
drept", sept. 2014, Chişinău] / Irina Burea // Dreptul. – 2014. – 12 sept. – P. 3.

4643. O veste prea dureroasă. A decedat Anastasia Pascari : [(1947-2014) : in


memoriam dir. executiv al Institutului Naţional al Justiţiei] // Timpul. – 2014. – 26 sept. – P.
26.- Semnat : Nicolae Timofti, Victor Micu, Mihai Poalelungi [et al.].

4644. Partidul Liberal Democrat din Moldova. Declaraţia PLDM în legătură cu avizul
Curţii Constituţionale : [la propunerea iniţierii unui referendum republ. pentru revizuirea Con-
stituţiei în vederea alegerii directe a preşedintelui Rep. Moldova, 22 sept. 2014] // Ziarul naţi-
onal. – 2014. – 26 sept. – P. 5.

4645. Voronin, Vladimir. Constituţia, profanată de actuala guvernare : Declaraţia ex-


preşedintelui Rep. Moldova în legătură cu aniversarea a 20-a a Constituţiei Rep. Moldova, 8
sept. 2014 / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2014. – 11 sept. – P. 2.

4646. Voronin, Vladimir. Declaraţia ex-Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Vo-


ronin, în legătură cu aniversarea a 20-a a Constituţiei RM / Vladimir Voronin // Moldova suve-
rană. – 2014. – 9 sept.

4647. Воронин, Владимир. Конституция – не игрушка для политических пешек


из Конституционного Суда : заявление экс-президента Респ. Молдова к междунар.
конф., посвящ. 20-летию Конституции Респ. Молдова / Владимир Воронин // Независи-
мая газета = Moldova independentă. – 2014. – 12 сент. – Р. 2.

4648. Калько, Василий. Василий Калько: "В Приднестровье понятие "пытки" за-
конодательно не определено" : [интервью с омбудсменом из Приднестровья] / записала
Наталия Барбиер // Панорама. – 2014. – 26 сент. – Р. 23.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


(Vezi Nr 4586)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


4649. Milicenco, Ştefan. Perfecţionarea sistemului înregistrării de stat a afacerilor :
[aspecte juridice] / Ştefan Milicenco // Economist. – 2014. – 3 sept. – P. 2.

347 Drept civil


347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4650. Burzacovschi, Cristina. Importanţa juridico-economică a procedurii de restruc-


turare / Cristina Burzacovschi // Dreptul. – 2014. – 12 sept. – P. 4-5.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4651. Pascari, Anastasia. Cel care reprezintă autoritatea judecătorească nu ar trebui
să profite de aceasta în interese personale, în interesul rudelor sau prietenilor : [fragm. din
interviul cu A. Pascari, dir. executivă a Institutului Naţional al Justiţiei, 7 febr. 2013] // Ziarul de
gardă. – 2014. – 25 sept. – P. 11. – (Supl. "Reforma" ; Nr 21).

4652. Untilă, Maria. Stejarul : [in memoriam lui Gheorghe Susarenco, politician, ex-
viceministru al justiţiei Rep. Moldova (1956-2014)] / Maria Untilă // Literatura şi arta. – 2014. –
18 sept. – P. 8.

4653. Финальный этап конкурса на пост омбудсмена : [по материалам ре-


зультатов публичного конкурса] // Экономическое обозрение. – 2014. – 5 сент. – Р. 15.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4654. Problematica aplicării normelor ce reglementează acordarea concediului
pentru îngrijirea copilului pînă la 3 ani şi, în special, reluarea activităţii de muncă în
cadrul întreprinderii cu regim de muncă redus / cor. ziarului // Dreptul. – 2014. – 5 sept. –
P. 3.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4655. Aprodu, Călin. Tehnologiile, în serviciul MAI : [asigurarea securităţii la traficul
rutier] / Călin Aprodu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 19 sept. – P. 7.

4656. Baciu, Vasile. "Sadaclia este vie!" : [pe marginea discuţiei cu Vasile Baciu, pri-
marul satului Sadaclia, raionul Basarabeasca] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 3 sept. – P.
13.

4657. Bulat, Veaceslav. Mişcarea municipiilor : [pe marginea modif., aprob. în prima
lectură de către Parlamentul Rep. Moldova, la Legea privind organizarea administrativ-
teritorială a Rep. Moldova] / Veaceslav Bulat // Evenimentul zilei. – 2014. – 9 sept. – P. 4.

4658. Cartiră, Vasile. Proiecte de infrastructură, pe bandă rulantă la Sireţi : [pe margi-
nea discuţiei cu Vasile Cartiră, primarul satului Sireţi, raionul Străşeni] / cor. ziarului // Steja-
rul. – 2014. – 17 sept. – P. 14.

4659. Guţu, Valeriu. Primar bun şi om de echipă la Cioreşti : [despre Valeriu Guţu,
primarul comunei Cioreşti, raionul Nisporeni] /cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 24 sept. – P.
13.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4660. Moroşanu, Andrei. Prezenţe dezbrăcate de timp : [despre Ilie Rău, preşedintele
raionului Călăraşi] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 8.

4661. Popescu, Dinu. Decese în urma accidentelor rutiere: probleme şi soluţii : [des-
pre securitatea traficului rutier] / Dinu Popescu // Timpul. – 2014. – 5 sept. – P. 21.

4662. Ушаков, Нил. Рижский бальзам на российскую душу : [интервью с мэром


города Рига, Латвия, Н. Ушаковым] / записала Татьяна Федоткова // MK KH World Week-
ly. – 2014. – 11-17 сент. – Р. 12.

4663. Чегаровская, Любовь. Кризис не по-детски : [проблема дефицита кадров


в учеб. заведениях и детских садах мун. Кишинэу : по материалам беседы с нач. Упр.
образования, молодежи и спорта мун. Кишинэу Татьяной Нагнибеда-Твердохлеб, гла-
вой кабинета генер. примара мун. Кишинэу Лилианом Карп и генер. примаром мун.
Кишинэу Дорином Киртокэ] / Любовь Чегаровская // Панорама. – 2014. – 12 сент. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 4748)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4664. Bruma, Cristina. Militari moldoveni activi în operaţiuni de pacificare / Cristina
Bruma // Evenimentul zilei. – 2014. – 16 sept. – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4914)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4665. Buliga, Valentina. "Domeniul protecţiei sociale trebuie să ofere încredere şi si-
guranţă populaţiei" : [interviu cu V. Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei] /
consemnare: Ileana Rusu // Evenimentul zilei. – 2014. – 10 sept. – P. 5.

4666. Leahova, Irina. Oamenii nevăzători percep lumea în mod filosofic : [pe margi-
nea discuţiei cu Dumitru Sclifos, preşedintele Societăţii Orbilor] / Irina Leahova // Vocea popo-
rului. – 2014. – 19 sept. – P. 10. – Idem în lb. rusă.
4667. Loghin, Vlad. Statul condamnă pensionarii la sărăcie : [pe marginea discuţiei cu
Maria Creminscaia, consultant principal-expert în probleme financiare şi social-economice al
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 26 sept. –
P. 10. – Idem în lb. rusă.

4668. Tersman, Ingrid. Ar putea să înveţe Moldova din experienţa Suediei? : [acorda-
rea concediului parental femeilor: art. Ambasadoarei Suediei în Rep. Moldova] / Ingrid
Tersman ; trad.: Tatiana Cociaş // Ziarul de gardă. – 2014. – 25 sept. – P. 8.

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


4669. Munteanu, Galina. Nu se mai lasă înşelaţi! : [pe marginea discuţiei cu Sergiu
Lelic, şeful adjunct al Dir. relaţii cu consumatorii din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consu-
matorilor] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. – 2014. – 19 sept. – P. 10.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4670. Vioară, Victoria. Prăjituri "otrăvitoare" în magazinele din capitală : [pe marginea
discuţiei cu Sergiu Lelic, şeful adjunct al Dir. relaţii cu consumatorii din cadrul Agenţiei pentru
Protecţia Consumatorilor] / Victoria Vioară // Timpul. – 2014. – 19 sept. – P. 10.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4671. Babenko, Oleg. Ce împiedică Moldova să zboare : [despre situaţia din sistemul
educaţiei : interviu cu O. Babenko, deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare:
Ecaterina Gonciarova // Renaştere = Возрождение. – 2014. – 10 sept. – P. 3. – Idem în lb.
rusă.

4672. Callo, Tatiana. Curriculumul integralităţii – (re)spiritualizarea şi responsabiliza-


rea învăţământului : [dialog cu T. Callo, profesor universitar, CNAA] / interlocutor: Virgil
Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 26 sept. – P. 2.

4673. Colesnic, Iurie. Memoria ca o armă împotriva uitării... : [pe marginea memoriilor
Eugeniei Dragoş, absolventă a Şcolii Normale "Florica Niţa" din Chişinău, despre Valeria
Vasilescu, dir. Şcolii Normale "Florica Niţa” (1888-1958)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. –
5 sept. – P. 19.

4674. Dabija, Nicolae. Vă sărut sufletul, dragă profesor! : [omagiu profesorului Pavel
Alexandreanu din Cimişlia] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 1.

4675. Leancă, Iurie. Mesajul Prim-ministrului Iurie Leancă : [cu prilejul noului an şcolar
2014-2015] / Iurie Leancă // Univers pedagogic pro. – 2014. – 4 sept. – P. 1.

4676. Sandu, Maia. Maia Sandu: "Seminţele binelui deja au ajuns în mai multe institu-
ţii de învăţământ şi oamenii noştri le vor îngriji cu dragoste" : [interviu cu ministrul Educaţiei] /
consemnare: Gheorghe Budeanu // Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 8.

4677. Sandu, Maia. Mesajul ministrului Educaţiei cu prilejul noului an şcolar : [2014-
2015] / Maia Sandu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 4 sept. – P. 1.

4678. Ţîganescu, Olga. Ministerul Educaţiei îşi propune să formeze centre de exce-
lenţă : [pe marginea discuţiei cu Loreta Handrabura, Liliana Nicolăescu-Onofrei, viceminiştri
ai Educaţiei, şi Valentina Chicu, şefa Direcţiei învăţământ preuniversitar din cadrul Min. Edu-
caţiei] / Olga Ţîganescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 4 sept. – P. 5.

4679. Усков, Руслан. Нужен ли молдаванину диплом? : [система образования в


Молдове : интервью с адвокатом Р. Усковым ] / записала Нина Димогло // Молдавские
ведомости. – 2014. – 23 сент.

151
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

70 de ani de la naşterea lui Nicolae Bucun, cercetător în domeniul educaţiei, director adjunct al
Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei
4680. Andriţchi, Viorica. Reformator al învăţământului / Viorica Andriţchi // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 18 sept. – P. 4.

4681. Bolocan, Lilia. Onorate Domnule Nicolae Bucun! / Lilia Bolocan // Univers pe-
dagogic pro. – 2014. – 18 sept. – P. 4.

4682. Cojocaru, Vasile. Exemplu demn de urmat / Vasile Cojocaru // Univers peda-
gogic pro. – 2014. – 18 sept. – P. 5.

4683. Cojocaru-Borozan, Maia. Prin ani, cu gânduri de gratitudine... / Maia Cojocaru-


Borozan // Univers pedagogic pro. – 2014. – 18 sept. – P. 4.

4684. Guţu, Vladimir. Promovând sinceritatea şi relaţiile umane / Vladimir Guţu // Uni-
vers pedagogic pro. – 2014. – 18 sept. – P. 4.

4685. Martea, Galina. Savantul Nicolae Bucun – la vârsta, când poţi culege roadele /
Galina Martea // Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 7.

4686. Pogolşa, Lilia. Omul şi savantul / Lilia Pogolşa // Univers pedagogic pro. –
2014. – 18 sept. – P. 4.

4687. Un om de omenie la vârsta înţelepciunii / colaboratorii IŞE // Univers pedago-


gic pro. – 2014. – 18 sept. – P. 4; Făclia. – 2014. – 19 sept. – P. 5.

4688. Vicol, Nelu. Înţelepciunea trebuie considerată arta vieţii.../ Nelu Vicol // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 18 sept. – P. 5.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4689. Bendas, Mihai. Un centru de educaţie modernă şi cunoştinţe profunde : [pe
marginea activităţii Liceului Teoretic "Alecu Russo" din satul Cojuşna, raionul Străşeni] / Mihai
Bendas // Făclia. – 2014. – 5 sept. – P. 10-11.

4690. Botnaru, Tatiana. Sugestii întru diminuarea lacunelor : [pe marginea lucrărilor
conf. cadrelor didactice din mun. Chişinău, 21 aug. 2014] / Tatiana Botnaru // Făclia. – 2014.
– 26 sept. – P. 1. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

4691. Cimpoieşu, Ana. Atragerea şi menţinerea profesioniştilor în învăţământ / Ana


Cimpoieşu // Făclia. – 2014. – 26 sept. – P. 3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

4692. Ciocoi, Maria. Cauzalităţi ale insuccesului şcolar / Maria Ciocoi // Făclia. –
2014. – 26 sept. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4693. Codreanca, Lidia. Două mentalităţi şi o singură limbă : [studierea lb. rom., anul
1862 : despre prof. Ilia Voronov de la Şcoala ţinutală nr. 2 din Chişinău] / Lidia Codreanca //
Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 5.

4694. Cristea, Iurie. Quo vadis, IŞN? : [pe marginea locului şi rolului Inspectoratelor
Şcolare Naţionale] / Iurie Cristea // Făclia. – 2014. – 12 sept. – P. 4. – Art. 1 : 29 aug.

4695. Cristea, Iurie. Quo vadis, IŞN? : [pe marginea prevederii Codului Educaţiei pri-
vind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Şcolar Naţional şi experienţele similare ale
Maltei] / Iurie Cristea // Făclia. – 2014. – 5 sept. – P. 12-13. – Art. 1 : 29 aug.

4696. Emoţii şi bucurie acompaniate de clopoţelul autumnal la Liceul Teoretic


"Alexandru Ioan Cuza" din capitală / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2014. – 5
sept. – P. 8-9.

4697. Ghicov, Adrian. Referenţialul de evaluare a competenţelor elevilor: de la nece-


sitate şi utilitate la credibilitate / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2014. – 25 sept. –
P. 7.

4698. Iachim, Ion. "Victor Dumbrăveanu" de la Corlăteni : [pe marginea activităţii Li-
ceului Teoretic cu acelaşi nume din satul Corlăteni, raionul Râşcani] / Ion Iachim // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 25 sept. – P. 4.

4699. Iachim, Ion. Un liceu suprapopulat : [pe marginea discuţiei cu Ana Vivdici, dir.
Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din oraşul Hânceşti] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro.
– 2014. – 18 sept. – P. 7.

4700. LT Budeşti: model de eficienţă şi perfecţiune / pagini realizate de R. Vultu-


rescu // Făclia. – 2014. – 5 sept. – P. 4-5. – Conţine : Şcoala – o făclie luminoasă pentru
comună : [interviu cu Sergiu Brânză, dir. Liceului teoretic Budeşti] ; Fiecare început de an
şcolar îmi încarcă bateriile... : [interviu cu Nina Costiuc, primarul comunei Budeşti] ; Ceea ce
se face pentru copii e binevenit : [interviu cu Pino Zamboli, vicepreşedintele Asoc. Radioama-
torilor din Italia].

4701. Marchitan, Vlad. Reformă de mântuială : [optimizarea sistemului inst. de învă-


ţământ : pe marginea discuţiei cu Margareta Gotcă, preşedintele Consiliului raional al sindica-
tului din educaţie şi ştiinţă din raionul Orhei] / Vlad Marchitan ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea
poporului. – 2014. – 26 sept. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

4702. Mihailovici, Stela. Şcoala altfel la sat : [pe marginea implementării proiectului
"e-Şcoala" la Liceul din satul Ştefăneşti, raionul Floreşti] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. –
2014. – 19 sept. – P. 5.

4703. Molodilo, Vasile. Dorim schimbări ireversibile spre bine : [interviu cu V.


Molodilo, şeful Dir. Învăţământ a raionului Căuşeni] / interlocutor: Vlad Sărătilă // Făclia. –
2014. – 19 sept. – P. 7.

153
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4704. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Mesaj de felicitare, adresat colegilor de către


Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, director general al DGETS a Consiliului Municipal Chişinău,
cu ocazia Zilei pedagogului / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. –
2014. – 25 sept. – P. 6.

4705. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Un start reuşit asigură finalitatea scontată :


[în procesul educaţional din mun. Chişinău] / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers peda-
gogic pro. – 2014. – 11 sept. – P. 6.

4706. Parfene, Ludmila. Proliferarea raporturilor elev-profesor / Ludmila Parfene //


Făclia. – 2014. – 26 sept. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

4707. Popa, Victoria. Manuale jerpelite de la Ministerul Educaţiei : [pe marginea dis-
cuţiei cu Gheorghe Gârneţ, dir. Fondului Special de Manuale al Min. Educaţiei, Olga Stanciu,
dir. executiv la Ed. "Prut Internaţional", Ludmila Guzgan, şefa Bibl. Liceului Teoretic "Ion
Creangă" din mun. Chişinău [et al.] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 sept. –
P. 4.

4708. Pşeneac, Vera. Prin atestare obiectivă şi formare continuă spre performanţă în
educaţie : [pe marginea lucrărilor conf., dedicată aspectelor formării profesionale continue şi
atestării cadrelor didactice şi de conducere din inst. de învăţământ preşcolar şi preuniversitar
din mun. Chişinău, sept. 2014, Chişinău] / Vera Pşeneac // Univers pedagogic pro. – 2014. –
25 sept. – P. 6.

4709. Raileanu, Anatol. Pedagogii din raionul Hânceşti la început de an şcolar îşi re-
formulează obiectivele : [pe marginea lucrărilor conf. cadrelor didactice din raionul Hânceşti,
aug. 2014] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 11 sept. – P. 1.

4710. Raionul Briceni – performanţe la limba ucraineană : [pe marginea realizărilor


inst. de învăţământ preuniversitar din raionul Briceni] // Univers pedagogic pro. – 2014. – 11
sept. – P. 4-5.

4711. Republica Moldova – una dintre ţările cele mai active în promovarea fran-
cofoniei : [pe marginea lucrărilor seminarului intern. "Activites ludiques et activites orales:
francais precoce", sept. 2014, Chişinău : opinii ale participanţilor] / consemnare: Natalia
Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2014. – 11 sept. – P. 2.

4712. Sânchetru, Victor. Demersuri în favoarea calităţii : [pe marginea lucrărilor conf.
cadrelor didactice din raionul Ştefan Vodă, aug. 2014] / Victor Sânchetru // Făclia. – 2014. –
26 sept. – P. 2. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

4713. Şpac, Zinaida. Dascălii rămân în aşteptare... : [despre îmbunătăţirea calităţii în-
văţământului] / Zinaida Şpac // Făclia. – 2014. – 26 sept. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4714. Tiurin, Tamara. Probleme de instruire coregrafică la treapta primară : [în licee] /
Tamara Tiurin // Făclia. – 2014. – 5 sept. – P. 14.

4715. Transparenţa – o condiţie ce asigură parteneriatul în domeniul învăţămân-


tului : [pe marginea lucrărilor conf. pedagogilor din raionul Ialoveni, aug. 2014] / pentru con-
formitate: A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 4 sept. – P. 3.
(Vezi de asemenea Nr 4601, 4663)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


4716. Bolboceanu, Aglaida. Copilul meu merge în clasa I : Ce trebuie să cunoaştem
despre adaptare? / Aglaida Bolboceanu, Lilia Pavlenko // Univers pedagogic pro. – 2014. – 4,
11 sept. – P. 8.

4717. Bolboceanu, Aglaida. Copilul meu merge în clasa I : În ce constă inadaptarea


şcolară? / Aglaida Bolboceanu, Lilia Pavlenko // Univers pedagogic pro. – 2014. – 18 sept. –
P. 8. – Continuare. Începutul: 4 sept.

4718. Cristea, Sorin. Adaptarea şcolară : [glosar] / Sorin Cristea // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 4 sept. – P. 8.

4719. Hadei, Daniela. România investeşte în copiii din R. Moldova : [pentru construc-
ţia grădiniţei de copii în satul Hansca, raionul Ialoveni] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. –
2014. – 5 sept. – P. 8.

4720. Lipsa cadrelor didactice în grădiniţele de copii – problema societăţii : [pe


marginea discuţiei cu Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gener. al Dir. Gen. Educaţie, Tine-
ret şi Sport din mun. Chişinău] / pentru conformitate: Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro.
– 2014. – 18 sept. – P. 2.

4721. Pîslaru, Natalia. "De la copii învăţăm gustul vieţii" : [din activitatea Grădiniţei-
creşă nr. 19 "Îngeraşul" din mun. Bălţi] / Natalia Pîslaru // Univers pedagogic pro. – 2014. –
25 sept. – P. 2.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


4722. Avasîloae, Natalia. Organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adoles-
cenţilor în sezonul estival 2014 / Natalia Avasîloae // Vocea poporului. – 2014. – 5 sept. – P.
14. – Idem în lb. rusă.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


4723. Leahova, Irina. Încadrarea copiilor cu necesităţi speciale în procesul educaţio-
nal : [pe marginea discuţiei cu Dumitru Ivanov, preşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei,
şi Ludmila Malcoci, dir. executiv al org. "Keystone Moldova"] / Irina Leahova // Vocea poporu-
lui. – 2014. – 12 sept. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4724. Cupcea, Polina. Şcolile profesionale, mai atractive? : [pe marginea discuţiei cu
Ludmila Bebea, dir. Şcolii de meserii din satul Todireşti, raionul Anenii Noi, Galina
Zapanovici, dir. adjunct al Şcolii Profesionale nr. 3 din mun. Chişinău, Ilie Pădureţ, preşedin-
tele Consiliului de dir. de şcoli profesionale şi medii de specialitate din rep. Moldova [et al.] /
Polina Cupcea // Ziarul naţional. – 2014. – 5 sept. – P. 4.

4725. Raileanu, A. Modernizarea sistemului de învăţământ profesional, factorul esen-


ţial în asigurarea competitivităţii economiei naţionale : [pe marginea proiectului Uniunii Euro-
pene "Asistenţa tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională în Rep. Moldo-
va"] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 25 sept. – P. 2.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4726. Căldare, Dumitru. USM la 68 de ani: modernizare – performanţe – standarde
europene : [aniversarea Universităţii de Stat din Moldova] / Dumitru Căldare // Făclia. – 2014.
– 26 sept. – P. 1. – (Supl. "Lumina" ; Nr 8).

4727. Musteaţă, Simion. Profesorul universitar Tudor Tuhari – neobositul patriarh al


contabilităţii : [80 de ani de la naşterea prof. de la Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova]
/ Simion Musteaţă, Sergiu Petrovici // Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 7.

4728. Niculiţă, Angela. În căutarea (re)definirii autonomiei universitare : Studiu com-


parat privind autonomia organizaţională în ţările europene Lituania, Scoţia, Suedia, Dane-
marca şi România / Angela Niculiţă // Făclia. – 2014. – 19 sept. – P. 4 ; Economist. – 2014. –
24 sept. – P. 10.

4729. Turcan, Romeo. În căutarea (re)definirii autonomiei universitare / Romeo Tur-


can, Larisa Bugaian // Făclia. – 2014. – 12 sept. – P. 3 ; Economist. – 2014. – 17 sept. – P. 8-
9.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
4730. Buzilă, Varvara. "La serbarea Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală voi pur-
ta o ie moştenită de la bunica" : interviu cu V. Buzilă, dir. adjunct al Muzeului Naţional de
Etnografie şi Istorie Naturală / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 19 sept.
– P. 12.

4731. Ursu, Mihai. Baronul Alexander Stuart – fondatorul Muzeului de Etnografie şi Is-
torie Naturală : [(1842-1917)] / Mihai Ursu, Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014. – 4 sept.
– P. 8.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4732. Cotruţă, Victor. Parteneriatul Estic, poartă de acces la standardele europene :


[interviu cu V. Cotruţă, dir. Centrului Regional de Mediu Moldova] / a consemnat: Şerban
Orheianu // Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 5.

4733. Curarari, Vitalie. Să anticipăm, ca să reuşim. Programul "Rabla"- o abordare


economică a ecologiei şi una ecologică a economiei / Vitalie Curarari // Timpul. – 2014. – 26
sept. – P. 24.

4734. Dediu, Ion. Ion Dediu: "Sănătatea noastră depinde de calitatea mediului" : [in-
terviu cu membrul-cor. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / cor. "cor. "F.D.", coord. de pagină:
Octombrina Onofrei // Florile dalbe. – 2014. – 18 sept. – P. 5.

4735. Duşceac, Dorin. Extragerile de nisip – un camuflaj care aduce prejudicii irecu-
perabile : [interviu cu D. Duşceac, viceministrul Mediului] / pentru conformitate: Lilia Curchi //
Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 4.

4736. Zbârciog, Vlad. Aici, unde începe Patria : [despre păstrarea peisajului pitoresc
din jurul satului Horodişte, raionul Râşcani] / Vlad Zbârciog // Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). –
P. 3.

4737. Барбиер, Наталия. Как отмыть воду? : [экол. состояние реки Днестр] / На-
талия Барбиер, Тудор Ященко // Панорама. – 2014. – 5 сент. – Р. 24-25.

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
4738. Colesnic, Iurie. Un astronom în viaţa cotidiană : [Nicolae N. Donici (1874-1956)]
/ Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 12 sept. – P. 18.

4739. Pop, Tudor. Nicolae Donici, geniul stelar al Basarabiei : [140 de ani de la naşte-
rea savantului-astronom (1874-1956)] / Tudor Pop // Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 7.

4740. Rotaru, Tatiana. Astrofizicianul Nicolae Donici – pedepsit şi după moarte... : [in
memoriam cercetătorului basarabean de talie intern. (1874-1956)] / Tatiana Rotaru // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 6.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


4741. Papuc, Irina. "Am construit molecula care se luptă cu cancerul" : [pe marginea
discuţiei cu Aurelian Gulea,chimist-inventator al moleculelor anti-canceroase] / Irina Papuc //
Evenimentul zilei. – 2014. – 26 sept. – P. 5.

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


550 Ştiinţe auxiliare ale geologiei
550.3 Geofizică

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4742. Alcaz, Vasile. Noi ştim, cu 35-40 de secunde mai devreme, că vine un cutremur
puternic : interviu cu V. Alcaz, dir. Inst. de Geologie şi Seismologie / pentru conformitate:
Victor Moşneag // Ziarul de gardă. – 2014. – 18 sept. – P. 10-11.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


4743. Ogrinji, Mihai. Putna (1) : [râu din sud-vestul României] / Mihai Ogrinji // Natura.
– 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 14.

4744. Керарь, Вадим. Стратегический ресурс подземных вод : поправки к закону


о воде : [по материалам беседы с академиком Борисом Гэинэ, дир. Республиканского
центра прикладного почвоведения Георгием Жигэу и руководителем сельхозпредприя-
тия "Domulterra" Аленой Мандатий] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 12 сент. – Р. 16.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
4745. Nedbaliuc, Boris. Cercetătorul, Savantul şi Omul – Vasile Şalaru : [80 de ani de
la naştere] / Boris Nedbaliuc // Făclia. – 2014. – 26 sept. – P. 1.

572 Antropologie
4746. Colesnic, Iurie. Un cronicar al vieţii preistorice : [despre Alexandru Donici, cer-
cetător antropolog (1886-1936)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 26 sept. – P. 19.

58 BOTANICĂ
4747. Rotaru, Petru. "Pentru mine biologia reprezintă dragostea de la prima vedere..."
: [cercetătorul-biolog Pavel Pînzaru la 55 de ani de la naştere] / Petru Rotaru // Făclia. –
2014. – 5 sept. – P. 6.

59 ZOOLOGIE
4748. Ursu, Mihai. Franz Ostermann – mare savant zoolog şi excelent muzeograf :
[primul custode şi conservator al Muzeului Zemstvei din Basarabia (1844-1905)] / Mihai Ursu
// Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 7.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
4749. Pavaleanu, Diana. "Oamenii roşii", instruiţi în România, salvează vieţi la Bălţi :
[despre activitatea centrului SMURD [Serviciul Mobil de Reanimare şi Descarcerare] de la
Bălţi] / Diana Pavaleanu // Ziarul de gardă. – 2014. – 18 sept. – P. 17.

4750. Шимановская, Людмила. В санатории "Виктория" открыты кабинеты маг-


нитотерапии, подводного гидромассажа и лазерной терапии : [по материалам беседы с
дир. санатория "Виктория" Владимиром Лутенко] / Людмила Шимановская // Молдав-
ские ведомости. – 2014. – 2 сент.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4751. Шимановская, Марина. Тудор Чайковский: "Качественное лечение и диаг-
ностика невозможны без техники цифровой эпохи" : [по материалам беседы с руково-
дителем компании GBG-Moldova Тудором Чайковским] / Марина Шимановская // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 12 сент. – Р. 1, 4.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
(Vezi Nr 4615)

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
4752. Vasilcov, Vlad. Şoseaua de centură a Chişinăului prin câmpuri şi livezi : [pe
marginea proiectului de construcţie] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 17 sept. – P. 13.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


4753. Фрэсыняну, Пантелеймон. ООО "Бэлць-газ": в ногу со временем :
[интервью с дир. ООО "Бэлць-газ" П. Фрэсыняну] / записала Марина Шимановская //
Молдавские ведомости. – 2014. – 5 сент. – Р. 9.

4754. Шимановская, Марина. Главный тренд экономики страны – газификация :


[из опыта ООО "Флорешть-газ"] / Марина Шимановская // Молдавские ведомости. –
2014. – 5 сент. – Р. 4.
(Vezi de asemenea Nr 4629)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
4755. Устюгова, Наталья. Ветвистый путь истины : [по материалам беседы с
дир. Гос. предприятия по лесному хозяйству Глодень Андреем Скорпаном] / Наталья
Устюгова // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 19 сент. – Р. 14.

4756. Флоря, Илона. Без леса нет жизни! : [по материалам беседы с дир. "Silvia-
Centru" Николаем Лэптяну] / Илона Флоря // MK KH World Weekly. – 2014. – 25 сент. – 1
окт. – Р. 3.

631/638 Agricultură

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

631 Agricultură în general


631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice
4757. Pop, Tudor. Solurile Republicii Moldova, de la legendă la realitate / Tudor Pop //
Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 2. – (Ed. spec.: "Managementul durabil al terenurilor" ;
Sept.).

631.5 Lucrări agricole


4758. Şalamac, Mariana. Lupta cu stihiile naturii: protejarea antigrindină sau Asigura-
rea terenurilor agricole . [pe marginea discuţiei cu Ion Garaba, dir. Serviciului Special pentru
Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice şi Gheorghe Gaberi, viceministrul
Agriculturii] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 24 sept. – P. 6.

634 Horticultură în general


4759. Димчогло, Дмитрий. Досталось на орехи : [возделывание грецкого ореха :
по материалам беседы с председателем Союза орехопроизводителей Респ. Молдова
Александром Жолодковским и виноделом из Гагаузии Виталием Бондаренко] / Дмитрий
Димчогло // Панорама. – 2014. – 19 сент. – Р. 6.

634.8 Viticultură
4760. Nica, Virginia. "Fructul zeilor", pe marginea drumului? : [pe marginea discuţiei
cu Tudor Aghenie, viticultor din satul Sadova, raionul Călăraşi] / Virginia Nica // Ziarul naţio-
nal. – 2014. – 12 sept. – P. 17.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.2 Rumegătoare mari, taurine. Vite, boi
4761. Republica Moldova a rămas cu mai puţin de jumătate din efectivul de bovi-
ne de acum 12 ani / red. ziarului // Săptămîna. – 2014. – 19 sept. – P. 6.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
4762. Moldovanu, Ion. Investiţiile în dezvoltare generează condiţii mai bune de mun-
că şi de viaţă : [pe marginea discuţiei cu Pavel Grigoraş, dir. Fabricii de Lactate din Floreşti,
Nadejda Moraru, maistru, Natalia Tuceac, tehnolog principal [et al.] / Ion Moldovanu // Vocea
poporului. – 2014. – 5 sept. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
4763. Gheorghe, Andrei. Andrei Gheorghe: "La ProFM, nici pozele mele n-au avut
voie să fie pe pereţi" : [interviu cu realizatorul de emisiuni la postul Radio ProFM] / consemna-
re: Anca Simionescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 9 sept. – P. 15.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4764. Моисеев, Сергей. Станет ли Молдова страной WI-Fi? : [по материалам бе-
седы с нач. упр. политик коммуникаций М-ва информ. технологий и связи Даниелом
Стич] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 26 сент. –
Р. 18.

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


4765. Cucu, Viorel. Să trezim interesul pentru lectură : [interviu cu V. Cucu, editor din
Bacău, România] / interlocutor: Ion Iachim // Univers pedagogic pro. – 2014. – 11 sept. – P. 3.

4766. Prini, Gheorghe. "Sunt cam puţini basarabeni cititori, dar sperăm să vină mai
mulţi la Salonul de Carte" : interviu cu Gh. Prini, dir. Ed. "Ştiinţa" / a dialogat Irina Nechit //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 sept. – P. 19.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
4767. Andriuţă, Liviu. Reforma în transport: declaraţii şi realităţi : [pe marginea dez-
voltării transportului publ. în mun. Chişinău] / Liviu Andriuţă // Vocea poporului. – 2014. – 19
sept. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

4768. Моисеев, Сергей. Основной закон для автомобильного транспорта : нов.


Кодекс автомоб. транспорта : [по материалам беседы с дир. Союза транспортников и
дорожников Респ. Молдова Евгением Дацко, генер. секретарем Ассоциации междуна-
родного автомобильного транспорта Молдовы Евгением Губчак, дир. Центра подготов-
ки междунар. перевозчиков Сергеем Таран [et al.] / Сергей Моисеев // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 12 сент. – Р. 14.

4769. Шимановская, Людмила. Евгений Дацко: "Наметилась тенденция умень-


шения объема международных перевозок" : [по по материалам беседы с дир. Союза
транспортников и дорожников Евгением дако и пред.-коорд. Союза Владимиром Флоря]
/ Людмила Шимановская // Молдавские ведомости. – 2014. – 9 сент.

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


4770. Chişlea, Ion. Primul pas spre restructurarea CFM : [reabilitarea infrastructurii
Căilor Ferate Moldoveneşti : pe marginea discuţiei cu Vladimir Cebotari, vice-ministrul Trans-
porturilor şi Infrastructurii Drumurilor] / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 3 sept. – P. 7.

656.7 Transport aerian


4771. Loghin, Vlad. Aviaţia civilă a Moldovei, la 70 de ani : [pe marginea discuţiei cu
Mihail Bradu, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Transportul Aerian din Moldova] / Vlad
Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 19 sept. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


66.0 Tehnologie chimică în general
663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului


4772. Vasilcov, Vlad. Drumul vinului moldovenesc, de la cantitate la calitate : [pe
marginea ed. a 13-a a Zilei Naţionale a Vinului, 4-5 oct. 2014] / Vlad Vasilcov // Economist. –
2014. – 24 sept. – P. 4.

4773. Таран, Ангелина. Особенности американского винного рынка : [по мате-


риалам исслед. амер. эксперта Луи Капитао] / Ангелина Таран // Экономическое обо-
зрение. – 2014. – 5 сент. – Р. 17.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon


4774. Chişlea, Ion. Piaţa europeană a zahărului, în perioada luptei pentru existenţă.
Cum vor supravieţui producătorii moldoveni? / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 17 sept. –
P. 7.

4775. Olteanu, Constantin. A opta pentru zahărul din trestie înseamnă a fi împotriva
Moldovei / Constantin Olteanu // Săptămîna. -- 2014. – 12 sept. – P. 10.
(Vezi de asemenea Nr 4621)

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
4776. Specialiştii din trei ţări au discutat despre dezvoltarea urbană la Ungheni :
[pe marginea primei ses. de instruire din cadrul proiectului european "Elaborarea şi Manage-
mentul Planurilor Integrate de Dezvoltare urbană", 15-16 sept. 2014, Ungheni] // Stejarul. –
2014. – 24 sept. – P. 12.

4777. Stănilă, Moni. Cultură după ureche (3) : [pe marginea elementelor structurale
ale localităţilor] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 5 sept. – P. 14. – Art. 1 : 15 aug.

4778. Toate localităţile din ţară vor avea planuri urbanistice : [70 de ani de activita-
te ai Inst. "Urbanproeict"] / pagină realizată de Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. –
26 sept. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


4779. Hadei, Daniela. Castelul de apă al Chişinăului : [din istoria fostului Turn de apă,
în prezent - Muzeul mun. Chişinău] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 12 sept. – P.
20.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
4780. Bulat, Olga. "Trebuie să arunci din minte cuvântul imposibil" : [pe marginea dis-
cuţiei cu Olga Blanc, designer] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 11 sept. – P. 16.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4781. Munteanu, Galina. Artă din coarne de bovină : [pe marginea discuţiei cu Ale-
xandru Bulat, meşter popular din Cimişlia] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. – 2014. – 12
sept. – P. 18.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4782. Hadei, Daniela. Paznicul pictor : [pe marginea discuţiei cu Mihail Mereacre, pic-
tor-amator din satul Hansca, raionul Ialoveni] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 26
sept. – P. 11.

4783. Negru, Lena. Arta metaforică a Olgăi Percinschi cucereşte Italia : [pe marginea
discuţiei cu O. Percinschi, artist plastic] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 2 sept.
– P. 9.

4784. Sainciuc, Lică. "Am fost martor al demolărilor, al desfiinţării istoriei" : interviu cu
artistul plastic L. Sainciuc / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 12 sept. –
P. 15.

4785. Sărănuţă, Silvia. Un covor, o amintire, un document : [pe marginea creaţiei pic-
toriţei Eugenia Maleşevschi (1869-1940)] / Silvia Sărănuţă // Literatura şi arta. – 2014. – 11
sept. – P. 6.

4786. Voinescu, Sever. Cîteva note despre pictorul singurătăţii : [despre creaţia picto-
rului amer. Edward Hopper (1882-1967)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 4
sept. – P. 4.

4787. Дашевский, Олег. Кишиневское "ожерелье" Флорентина Лянкэ : [о творче-


стве молд. художника Флорентина Лянкэ] / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. –
2014. – 12 сент. – Р. 12.

4788. Куликова, Людмила. Античные игры художника Михаила Бруни : [о твор-


честве молд. художника] / Людмила Куликова // Панорама. – 2014. – 5 сент. – Р. 9.

78 MUZICĂ
4789. Chirilescu, Carolina. Ana Cebotari, Maria Tănase de Orhei : [pe marginea dis-
cuţiei cu Ana Cebotari, interpretă de folclor şi operă din Rep. Moldova, stabilită la Bucureşti] /
Carolina Chirilescu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 9 sept. – P. 3.

4790. Cotabiţă, Gabriel. Gabriel Cotabiţă: "Ca tată m-aş caracteriza ca absent" : [in-
terviu cu interpretul de muzică uşoară din România] / consemnare: Anca Simionescu // Eve-
nimentul zilei. – 2014. – 15 sept. – P. 15.

4791. Dara. Dara: "Condiţia mea este să muncesc mult" : [interviu cu interpreta de
muzică uşoară] / interviu de Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 19 sept. – P. 22.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4792. Hadei, Daniela. Alex Calancea: un film şi o nouă trupă : [pe marginea discuţiei
cu Alex Calancea, instrumentist] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 12 sept. – P. 22.

4793. Negru, Lena. "Cu cât îmbătrânesc, cu atât mi-e lumea mai dragă" : [pe margi-
nea discuţiei cu Mihai Ciobanu, interpret de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 9 sept. – P. 7.

4794. Negru, Lena. "Voi cânta în campania electorală!" : [pe marginea discuţiei cu
Gheorghe Ţopa, interpret de muzică uşoară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30
sept. – P. 8.

4795. Negru, Lena. "Vreau să mă retrag" : [pe marginea discuţiei cu Valentina Cojoca-
ru, interpretă de muzică populară] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30 sept. – P.
9.

4796. Popa, Loreta. Gabriel Dorobanţu: "Degeaba ai talent, dacă nu ajungi la inima
publicului" : [pe marginea discuţiei cu interpretul de muzică uşoară din România] / Loreta
Popa // Evenimentul zilei. – 2014. – 11 sept. – P. 16.

4797. Stratan, Pavel. Amintirile lui Pavel Stratan : [interviu cu interpretul din Rep. Mol-
dova, stabilit în România] / consemnare: Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 26 sept. –
P. 22.

4798. Voinescu, Sever. Cum se îmbătrâneşte înţelept : [pe marginea operei "Falstaff"
de compozitorul ital. Giuseppe Verdi (1813-1901)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. –
2014. – 2 sept. – P. 4.

4799. Мигулина, Татьяна. Этноджаз-2014 : [по материалам беседы с менедже-


ром предстоящего междунар. этноджазового фестиваля, Натальей Штефанец, 25-28
сент. 2014 г., Кишинэу] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 19 сент. – Р. 23.
(Vezi de asemenea Nr 4882)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4800. Banari, Adriana. Filme româneşti de epocă la Chişinău! : [pe marginea Festiva-
lului de Film românesc "Trei culori, o singură fiinţă", aug. 2014, Chişinău] / Adriana Banari //
Literatura şi arta. – 2014. – 4 sept. – P. 6.

4801. Şiman, Ion. O lege a impotenţei legislative şi incompetenţei totale? : [pe margi-
nea Legii Cinematografiei] / Ion Şiman // Moldova suverană. – 2014. – 23 sept.

4802. Гришковец, Евгений. Как важно быть провинциалом : [интервью с рос. ки-
норежиссером Е. Гришковец] / записала Светлана Хохрякова // MK KH World Weekly. –
2014. – 4-10 сент. – Р. 18.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4803. Ургант, Иван. Осторожно, бабушка! : [о рос. киноактрисе Нине Ургант : ин-
тервью с И. Ургант, внуком киноактрисы] / записал Александр Мельман // MK KH World
Weekly. – 2014. – 11-17 сент. – Р. 13.

792 Teatru. Artă scenică


4804. Caramitru, Ion. Tinereţea lui Caramitru: Am luat prima oară contact cu Securita-
tea la şapte ani şi, ultima oară la peste şaizeci de ani : [interviu cu I. Caramitru, dir. Teatrului
Naţional din Bucureşti] / consemnare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei. – 2014. – 29 sept. –
P. 10-11.

4805. Cebotarenco, Marcela. Dumitru Caraciobanu a fost posedat de har, această


plantă este opera lui Dumnezeu şi doar El îi cunoaşte tainele : [interviu cu M. Cebotarenco,
fostă actriţă la Teatrul "Luceafărul"] / consemnare: Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. – 2014.
– 25 sept. – P. 10, 15.

4806. Dragoş, Vladimir. "Zvonul că teatrul moare este o aberaţie!" : [pe marginea ed.
a 22-a a Festivalului Intern. de Operă şi Balet "Maria Bieşu", sept. 2014, Chişinău : interviu cu
V. Dragoş, dir. Teatrului Naţional de Operă şi Balet] / interviu de Victoria Bortă // Ziarul naţio-
nal. – 2014. – 5 sept. – P. 22.

4807. Gherciu, Ana. Istoria Teatrului Naţional va fi curăţită de minciunile sovietice :


[pe marginea discuţiei cu Petru Hadârcă, dir. Teatrului Naţional "Mihai Eminescu"] / Ana
Gherciu // Timpul. – 2014. – 19 sept. – P. 22.

4808. Hogea, Toma. Despre teatru, festival şi... comportament : [interviu cu T. Hogea,
regizor al Teatrul pentru Copii şi Tineret "Luceafărul" din Iaşi] / consemnare: Violeta Tipa //
Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 6.

4809. Manole, Marius. "Egoruşka din Sinucigaşul habar n-are de marxism" : interviu
cu M. Manole, actor la Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti / interviu de Irina Nechit
// Jurnal de Chişinău. – 2014. – 30 sept. – P. 19.

4810. Negru, Lena. "Nu sunt invidios pe succesul Valentinei!" : [pe marginea discuţiei
cu baritonul Mihai Dogotari, angajat la Opera de Stat din Viena] / Lena Negru // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 2 sept. – P. 7.

4811. Popa, Constanţa. Faceţi loc dramaturgiei tinere! : [pe marginea ed. a 2-a a Fes-
tivalului de Dramaturgie Contemporană "Verbarium", 2-7 sept. 2014, Chişinău] / Constanţa
Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 5 sept. – P. 9.

4812. Stanoevici, Bogdan. "Am avut doi taţi adoptivi: pe Tudor Vornicu şi pe Amza
Pellea" : [interviu cu B. Stanoevici actor, ministrul delegat pentru românii de pretutindeni] /
consemnare: Germina Olteanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 12 sept. – P. 10-11.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4813. Дашевский, Олег. На фестивале имени Биешу Хозе похудел на четыре


кило, а Кармен ждал за кулисами сынишка : [по итогам 22-го Междунар. фестиваля
оперы и балета им. Марии Биешу, сент. 2014, Кишинэу] / Олег Дашевский // Молдав-
ские ведомости. – 2014. – 26 сент. – Р. 10.

4814. Казарновская, Любовь. Опергруппа : [интервью с рос. оперной певицей Л.


Казарновской] / записала Инна Локтева // MK KH World Weekly. – 2014. – 4-10 сент. – Р.
16-17.

4815. Нафорницэ, Валентина. Свою сказочную карьеру Валентина Нофорницэ


объясняет помощью Бога : [интервью с молд. солисткой Венской оперы, уроженке Респ.
Молдова] / записала Дарья Дашевская // Молдавские ведомости. – 2014. – 12 сент. – Р.
11.

4816. Розовский, Марк. Марк Розовский: "Я реагирую на кошмар сегодняшнего


дня" : [интервью с руководителем Театра "У Никитских ворот" из Москвы] / записала
Марина Райкина // MK KH World Weekly. – 2014. – 4-10 сент. – Р. 18.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


4817. Belicov, Serafim. Rădăcinile ne vor asigura perenitatea : [omagiu pentru Vla-
dimir Curbet, conducătorul Ansamblului Naţional "Joc"] / Serafim Belicov // Literatura şi arta. –
2014. – 18 sept. – P. 8.

4818. Олэреску, Раду. Раду Олэреску: "Лидерство "Niagara Fitness Club" - это 10
лет непрерывных инвестиций" : [интервью с генер. дир. "Niagara Fitness Club"] / записа-
ла Ирина Леонидова // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 19 сент. – Р.
9.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4819. Noni, Sergiu. Sergiu Noni: "Ne străduim să dăm fotbalului profesionist băieţi bi-
ne pregătiţi" : [interviu cu antrenorul de fotbal la Şcoala de sport raională Ungheni] / coord. de
pagină: Octombrina Onofrei // Florile dalbe. – 2014. – 11 sept. – P. 6.

4820. Caras, Ion. "Preşedintele FMF îşi doreşte mai mult să dea 3 000 000 de euro,
decât jucătorii să-i încaseze" : [interviu cu I. Caras, selecţionerul echipei naţ. de fotbal] / inter-
viu de Vitalie Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 12 sept. – P. 23.

4821. Casapu, Tudor. "Cea mai mare victorie a fost când am câştigat lupta cu viaţa!" :
[interviu cu T. Casapu, primul campion olimpic moldovean la haltere] / consemnare: Ion
Xenofontov // Evenimentul zilei. – 2014. – 18 sept. – P. 6.

4822. Casapu, Tudor. Destin de mare campion – mingireanul care a scris istorie pen-
tru R. Moldova : [interviu cu T. Casapu, campion olimpic la haltere] / consemnare: Ion
Xenofontov // Ziarul naţional. – 2014. – 19 sept. – P. 23.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4823. Casapu, Tudor. "Mi-am făcut cruce că mi s-a împlinit visul" : [interviu cu T.
Casapu, campion olimpic la haltere] / interviu de Ion Xenofontov // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 19 sept. – P. 19.

4824. Cebanu, Pavel. Pavel Cebanu: "Startul echipei naţionale la Campionatul Euro-
pean va fi foarte dificil" : [interviu acordat de către preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de
Fotbal Agenţiei Informaţionale de Stat Moldpres] // Moldova suverană. – 2014. – 3 sept. ;
Săptămîna. – 2014. – 5 sept. – P. 28.

4825. Hadei, Vitalie. Un nou selecţioner, acelaşi obiectiv – calificarea la Euro 2016 :
[pe marginea discuţiei cu Alexandru Curtianu, noul selecţioner al echipei naţ. de fotbal] /
Vitalie Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 26 sept. – P. 23.

4826. Manolache, Constantin. Campionul olimpic Tudor Casapu în lucrări enciclope-


dice : [fragm. din vol. "Tudor Casapu, eternul campion"] / Constantin Manolache //
Săptămîna. – 2014. – 19 sept. – P. 29.

4827. Mathias, Cristina. Campionul Moldovei îşi împlineşte destinul la Bucureşti : [pe
marginea discuţiei cu Nicolae Zaporojcenco, scrimer] / Cristina Mathias // Evenimentul zilei. –
2014. – 16 sept. – P. 16 ; Событие недели. – 2014. – 19 сент. – Р. 11.

4828. Бабий, Роман. Роман Бабий: "Бойцы джиу-джитсу должны уметь многое…"
: [интервью с вице-президентом Нац. федерации джиу-джитсу Респ. Молдова] / записал
Борис Мокша // Панорама. – 2014. – 5 сент. – Р. 22.

4829. Бодиштяну, Руслан. Руслан Бодиштяну: "Главная наша цель – путевки на


Олимпиаду-2016" : [интервью с гл. тренером сборной Респ. Молдова по вольной
борьбе] / беседовал Борис Оленин // Панорама. – 2014. – 26 сент. – Р. 28.

4830. Павлов-Бубис, Евгений. Евгений Павлов-Бубис: "Пляжный футбол, нако-


нец, переехал в столицу" : [беседа с президентом Ассоциации пляжного футбола] /
беседовал Борис Оленин // Панорама. – 2014. – 19 сент. – Р. 28.

4831. Таубер, Марина. Марина Таубер: "Каждый год деятельности у нас счита-
ется за четыре" : [интервью с президентом Федерации тенниса Молдовы] / беседовал
Борис Оленин // Панорама. – 2014. – 12 сент. – Р. 28.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.133.1 Limba franceză
(Vezi Nr 4711)
811.135.1 Limba română

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4832. Bojoga, Eugenia. Ziua Limbii, sau Educaţia lingvistică a cetăţenilor (2, 3) / Eu-
genia Bojoga // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 5 sept. – P. 8 ; 19 sept. – P. 15. – Art. 1 : 29
aug.

4833. Ciocanu, Ion. Ora marii şi deplinei răspunderi personale : [în exprimarea lingvis-
tică corectă] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2014. – 1 sept. – P. 2.

4834. Eremia, Anatol. Oronimele (7) : [toponime din spaţiul geografic pruto-nistrean] /
Anatol Eremia // Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 7. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

4835. Gogin, Gheorghe. Un martir al limbii române : [interviu cu Gh. Gogin, specialist
în dialectologie] / consemnare: Pavel Mihailov // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 7.

4836. Holban, Ion. 31 August 1989. Rolul "Făcliei" la producerea acestui eveniment
istoric : [25 de ani de la aprobarea "Legii cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia
latină"] / Ion Holban // Făclia. – 2014. – 5 sept. – P. 2.

4837. Răileanu, Vitalie. Limba pe care o vorbim… : [interviu cu V. Răileanu, critic lite-
rar] / coord. de pagină: Octombrina Onofrei // Florile dalbe. – 2014. – 1 sept. – P. 6.

4838. Zagaevschi, Vladimir. Cu dragoste de-o viaţă pentru frumosul grai strămoşesc
: [in memoriam dialectologului Vasile Melnic] / Vladimir Zagaevschi // Literatura şi arta. –
2014. – 25 sept. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4492, 4526)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.131.1 Literatură italiană
4839. Longo, Gaetano. Două poeme basarabene / Gaetano Longo ; trad. din ital. de
Valentina-Varvara Corcodel // Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 4. – Conţine: Basara-
bia Blues ; Statuia lui Grigore Vieru în Parcul din Cahul.

821.135.1 Literatură română


4840. Aga, Lucia-Selenity. Ion cel Sărac : (poveste) / Lucia-Selenity Aga // Florile
dalbe. – 2014. – 18 sept. – P. 8.

4841. Dinescu, Viorel. Covoare româneşti : [versuri] / Viorel Dinescu // Literatura şi


arta. – 2014. – 25 sept. – P. 1.

4842. Dragoş, Elena. La şcoală : [versuri] / Elena Dragoş // Florile dalbe. – 2014. – 1
sept. – P. 1.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4843. Gurău, Gheorghe. Toamna-n vie... : [versuri] / Gheorghe Gurău // Florile dalbe.
– 2014. – 18 sept. – P. 1.

4844. Gyr, Radu. Basarabie robită : [versuri] / Radu Gyr // Literatura şi arta. – 2014. –
11 sept. – P. 1.

4845. Păunescu, Adrian. Tu, iartă-ne, limbă română : [versuri] / Adrian Păunescu //
Florile dalbe. – 2014. – 1 sept. – P. 6.

4846. Sadoveanu, Mihail. Baltagul : [fragm. de roman] / Mihail Sadoveanu //


Săptămîna. – 2014. – 26 sept. – P. 8.

4847. Vicol, Mihai Sultana. Toamnă pe strada Dionisie Lupu 84 : (Scrisoarea 1-a) ;
Toamnă în delir la Vatra Dornei : (Scrisoarea a 2-a) ; Creştina Românie : (Scrisoarea a 3-a) ;
Poemul pâinii : (Scrisoarea a 4-a) ; Nu-i linişte în Europa : (Scrisoarea a 5-a) : [versuri] / Mihai
Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 5.

4848. Zăgan, Costel. Curriculum vitae : [versuri] / Costel Zăgan // Florile dalbe. –
2014. – 11 sept. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4849. Butnaru, Leo. A opta zi din săptămână... : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 26 sept. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4850. Butnaru, Leo. Cartea, editura şi căţeaua : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru //
Flux. – 2013. – 5 sept. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4851. Butnaru, Leo. Mulţumesc lui Dumnezeu că l-am mai văzut o dată : (Pagini de
jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. – 12 sept. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4852. Butnaru, Leo. Zări şi etape : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. –
19 sept. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4853. Chircă, Lucia. La Baia Mare : [versuri] / Lucia Chircă // Literatura şi arta. –
2014. – 18 sept. – P. 2.

4854. Ciobanu, Ion. Toamnă frumoasă : [versuri] / Ion Ciobanu // Făclia. – 2014. – 5
sept. – P. 3.

4855. Ciobanu, Mircea V. Ziua Scrisului Românesc : [eseu] / Mircea V. Ciobanu //


Jurnal de Chişinău. – 2014. – 12 sept. – P. 14.

4856. Cosmescu, Alexandru. Cenaclul Zburătorul ; Sufletul oraşului meu : [eseuri] /


Alexandru Cosmescu // Timpul. – 2014. – 19 sept. – P. 19.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4857. Cuzuioc, Ion. Exil ; Democraţie ; Dor de sat ; Comoara cerului dintâi ; Bosche-
tari şi cerşetori : [versuri] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 18 sept. – P. 5.

4858. Enache, Diana. Să vorbim Limba Română : [versuri] / Diana Enache // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 4 sept. – P. 1.

4859. Filip, Vitalie. Tichia lui Ilie ; E, totuşi, rotund ; Fiecare cu ce are ; Două case ;
Taina Soarelui ; GNU şi Marabu ; Cuţu îşi schimbă meseria ; Jaguarul şi Tapirul ; Tichi-
Chirichi : [versuri] / Vitalie Filip // Florile dalbe. – 2014. – 11 sept. – P. 8.

4860. Hadârcă, Ion. Ambasadorul Atlantidei ; Adunarea ortodoxiei ; Noli turbare ; Rit-
muri ; Trustul de cutii pentru Pandora ; Poemul deşertului ; Mandragora, cupa cu nectar :
[poeme] / Ion Hadârcă // Florile dalbe. – 2014. – 1 sept. – P. 8.

4861. Hadârcă, Ion. Dintr-a-ntâia : [versuri] / Ion Hadârcă // Florile dalbe. – 2014. – 11
sept. – P. 4.

4862. Hâncu, Maria Augustina. Îngerii au fost la început oameni : [versuri] / Maria
Augustina Hâncu // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 6.

4863. Hlib, Lidia. Elful din floarea albastră : (Scenetă) / Lidia Hlib // Florile dalbe. –
2014. – 1 sept. – P. 4.

4864. Josanu, Ion. Pastel : [versuri] / Ion Josanu // Florile dalbe. – 2014. – 18 sept. –
P. 5.

4865. Ladaniuc, Victor. Camera Nr. 33 : Pagini de roman / Victor Ladaniuc // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 4 sept. – P. 4.

4866. Manole, Lilia. Iubesc abstract ; Revenire ; Spunea ; Ce dor? ; Erorile amare :
[versuri] / Lilia Manole // Literatura şi arta. – 2014. – 18 sept. – P. 8.

4867. Martea, Galina. O floare ţării mele : [versuri] / Galina Martea // Literatura şi arta.
– 2014. – 4 sept. – P. 8.

4868. Pârlea, Gheorghe. Eu nu râvnesc la vreo coroană : [versuri] / Gheorghe Pârlea


// Literatura şi arta. – 2014. – 18 sept. – P. 1.

4869. Popovici, Vlad. Nunţi în orele rătăcirilor ; Nouă geneză ; Sîmbur de scîntei ;
Ramuri cu ochi de văzduh ; Cruce pentru timpul din inimi ; Soare de pîine ; Cărare de oglinzi ;
Ştampila cu vieţi ; Ochi pentru etern ; Totale voinicii ; Negru în albastru infinit ; Creştere în dor
: [versuri] / Vlad Popovici // Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 4.

4870. Romanciuc, Vasile. Lasă un semn : [versuri] / Vasile Romanciuc // Florile dal-
be. – 2014. – 18 sept. – P. 6.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4871. Rusnac, Vladimir. La carte : [versuri] / Vladimir Rusnac // Florile dalbe. – 2014.
– 1 sept. – P. 2.

4872. Rusnac, Vladimir. Un copil : [versuri] / Vladimir Rusnac // Florile dalbe. – 2014.
– 11 sept. – P. 2.

4873. Sărătilă, Vlad. Mînzul cu coarne de berbec, sau "Vîrtejul în deşert" : nanoroman
/ Vlad Sărătilă // Moldova suverană. – 2014. – 26 sept. – Va urma.

4874. Silvestru, Aurelian. Copilul care l-a pictat pe Dumnezeu : [eseu] / Aurelian Sil-
vestru // Literatura şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 4.

4875. Silvestru, Aurelian. Gratitudinea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Literatura şi arta.


– 2014. – 18 sept. – P. 1.

4876. Silvestru, Aurelian. Şi totuşi, casa părintească : [eseu] / Aurelian Silvestru //


Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 9.

4877. Suceveanu, Arcadie. Strămoşii ne întreabă : [versuri] / Arcadie Suceveanu //


Florile dalbe. – 2014. – 1 sept. – P. 4.

4878. Ştirbu, Titus. O zi de septembrie : [povestire] / Titus Ştirbu // Florile dalbe. –


2014. – 18 sept. – P. 4. – Va urma.

4879. Tofan-Bâlici, Maria. O dragoste adâncă : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Litera-


tura şi arta. – 2014. – 18 sept. – P. 6.

4880. Toma, Eleonora. Limba română ; Convingere ; Lecţie de citire ; Palindrom ; Po-
emele din adâncuri ; Într-o zi... ; Copacul din umbră ; Amurg în flăcări ; Duminica din noi ; De
parcă... ; Povestea păstorului de cuvinte : [versuri] / Eleonora Toma // Literatura şi arta. –
2014. – 4 sept. – P. 5.

4881. Vasilcău, Traian. Renaştere : [versuri] / Traian Vasilcău // Literatura şi arta. –


2014. – 18 sept. – P. 2.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4882. Ciobanu, Mircea V. Ofrande (literare) muzicii / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 5 sept. – P. 9.

4883. Marinescu, Mirela. Poezia lumii se citeşte la Craiova : [pe marginea ed. a 2-a a
Festivalului Mondial de Poezie "Mihai Eminescu", 16-18 sept. 2014, Craiova] / Mirela Mari-
nescu // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 5.

821.134.2.0 Literatură spaniolă


4884. Voinescu, Sever. Vîrfuri şi cupole : [despre Eugenio d’Ors, scriitor şi filosof
span. (1881-1954)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 15 sept. – P. 4.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

821.135.1.0 Literatură română


4885. Barbu, Constantin. Constantin Barbu: "Poţi să-l iubeşti pe Eminescu nespu-
nând niciun cuvânt" : [interviu cu eminescologul] / consemnare: Loreta Popa // Evenimentul
zilei. – 2014. – 5 sept. – P. 10-11.

4886. Matvei, Valeria. Liviu Rebreanu: somitate a culturii româneşti : (70 de ani de la
trecerea în eternitate) / Valeria Matvei, Dumitru Păsat // Făclia. – 2014. – 26 sept. – P. 3.

4887. Neagu, Fănuş. Urangutanii : [despre Mihail Sadoveanu, scriitor] / Fănuş Neagu
// Săptămîna. – 2014. – 5 sept. – P. 8.

4888. Pleşca, Nae-Simion. Nae-Simion Pleşca: "Fierbe lumea din adâncuri..." :


[fragm. din studiul cu acelaşi tit.] // Literatura şi arta. – 2014. – 18 sept. – P. 7.

4889. Tamazlâcaru, Elena. Congresul Mondial al Eminescologilor, ediţia a III-a... : [pe


marginea lucrărilor Congresului 3-4 sept. 2014, Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi
arta. – 2014. – 11 sept. – P. 5.

4890. Tamazlâcaru, Elena. Mihai Cimpoi şi volumul său "Modelul de existenţă Eugen
Simion" : [pe marginea lansării vol. cu acelaşi titlu, în cadrul Salonului Intern. de Carte, 2
sept. 2014, Chişinău] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 18 sept. – P. 6.

4891. Voinescu, Sever. Arghezi în vremea tăcerii : [pe marginea art. "Tudor Arghezi
în anii împotrivirii tăcute: 1948-1953" de Ion Simuţ, publ. în "România literară", 2014, nr. 37] /
Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 9 sept. – P. 4.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4892. Bileţchi, Nicolae. Un debut neobişnuit "realizat" în... trei ipostaze : [pe marginea
creaţiei scriitoarei Lidia Istrati] / Nicolae Bileţchi // Literatura şi arta. – 2014. – 4 sept. – P. 5.

4893. Ciobanu, Mircea V. "Literatura se adună cu răbdare" : interviu cu scriitorul M. V.


Ciobanu / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 16 sept. – P. 19.

4894. Ciobanu, Mircea V. Despre "găştile" literare : [despre Uniunea Scriitorilor din
Rep. Moldova] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 26 sept. – P. 14.

4895. Ciobanu, Mitrofan. Galina Martea – o viaţă în căutare de adevăr : [despre Gali-
na Martea, scriitoare, stabilită în Olanda] / Mitrofan Ciobanu, Larisa Sali // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 4 sept. – P. 3.

4896. Ciocanu, Ion. În necunoscut şi fără paraşute (1) : [pe marginea creaţiei poetului
Victor Teleucă] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2014. – 11 sept. – P. 3.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4897. Ciocanu, Ion. Poezia ca "zbor experimental făcut în necunoscut şi fără paraşute
(1, 2) : [pe marginea creaţiei poetului Victor Teleucă] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2014. –
11, 18 sept. – P. 3.

4898. Colesnic, Iurie. Scriitorul pe care-l mai aşteaptă debutanţii... : [despre Alexan-
dru Cosmescu, scriitor şi traducător (1922-1989)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 19 sept.
– P. 19.

4899. Gabura, Dumitru. Concepte de psihologie transpersonală şi integrativă în pro-


cesul de creaţie a poetului Victor Teleucă / Dumitru Gabura // Literatura şi arta. – 2014. – 18
sept. – P. 4.

4900. Grosu, Lidia. Aceşti, plini de prospeţime, ani însăilaţi cu... vocabule : [65 de ani
de la naşterea scriitorului Ion Cuzuioc] / Lidia Grosu // Literatura şi arta. – 2014. – 18 sept. –
P. 5.

4901. Martea, Galina. Versul Galinei Furdui prin poezia ce cântă : [pe marginea crea-
ţiei poetice] / Galina Martea // Literatura şi arta. – 2014. – 4 sept. – P. 8.

4902. S-a mai dus un poet... : [in memoriam poetului Aurel Ciocanu (1943-2014)] /
Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Ion Ciocanu [et al.] // Literatura şi arta. – 2014. – 4 sept. – P. 8.

4903. Tamazlâcaru, Elena. Ion Cuzuioc la ceas aniversar... : [65 de ani de la naşterea
scriitorului Ion Cuzuioc] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 18 sept. – P. 5.

4904. Vicol, Nelu. Vămile pământului şi ale timpului: Dimensiuni ale operei druţiene /
Nelu Vicol // Univers pedagogic pro. – 2014. – 18 sept. – P. 3.

65 de ani de la naşterea scriitorului Aurelian Silvestru


4905. Balaban, Claudia. Omul de dincolo de imposibil, sau Despre harul făurir / Clau-
dia Balaban // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 4.

4906. Dabija, Nicolae. Căpitanul cărţilor / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. –
25 sept. – P. 1.

4907. Filip, Iulian. Polivalenţa integrului / Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2014. – 25
sept. – P. 4.

4908. Ţurcanu, Ianoş. Aurelian Silvestru: sluga gândurilor şi stăpânul cuvintelor / Ia-
noş Ţurcanu // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 4.

821.161.1.0 Literatură rusă


(Vezi Nr 4486)

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

4909. Краснов, Олег. Олег Краснов: "Два мальчика идут вешать собаку... Тут на
самом деле все не так просто" : [интервью с писателем] / записал Олег Дашевский //
Молдавские ведомости. – 2014. – 26 сент. – Р. 12.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4910. Hadei, Daniela. Cetatea de la Orheiul Vechi / Daniela Hadei // Ziarul naţional. –
2014. – 26 sept. – P. 20.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Colesnic, Iurie. Un astronom în viaţa cotidiană : [Nicolae N. Donici (1874-1956)]. –
Vezi Nr 4738.
Colesnic, Iurie. Un cronicar al vieţii preistorice : [Alexandru Donici, cercetător antropo-
log (1886-1936)]. – Vezi Nr 4746.

Martea, Galina. Savantul Nicolae Bucun – la vârsta, când poţi culege roadele.- Vezi Nr
4685.

Musteaţă, Simion. Profesorul universitar Tudor Tuhari – neobositul patriarh al contabi-


lităţii. – Vezi Nr 4727.

Pop, Tudor. Nicolae Donici, geniul stelar al Basarabiei. – Vezi Nr 4739.

Rotaru, Petru. "Pentru mine biologia reprezintă dragostea de la prima vedere..." :


[cercetătorul-biolog Pavel Pînzaru la 55 de ani de la naştere]. – Vezi Nr 4747.

Rotaru, Tatiana. Astrofizicianul Nicolae Donici – pedepsit şi după moarte... – Vezi Nr


4740.

Ursu, Mihai. Franz Ostermann – mare savant zoolog şi excelent muzeograf.- Vezi Nr
474.

Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


4911. Nesteriuc, Andrei. Simbolurile de stat ale ţării / Andrei Nesteriuc // Comunistul.
– 2014. – 4 sept. – P. 12.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
4912. Boia, Lucian. "Românii sunt o naţie frustrată, complexată din cauza istoriei" :
[interviu cu prof. L. Boia despre cea mai recentă carte a sa, "Primul Război Mondial. Contro-
verse, paradoxuri, reinterpretări", edit. la Bucureşti, Humanitas, 2014 : după revista22.ro] /
interviu de Armand Coşu şi Octavian Manea // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 26 sept. – P. 15.

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94(3) Istoria lumii antice


4913. Popa, Loreta. Dacii, adevăruri tulburătoare : [pe marginea discuţiei cu Daniel
Roxin, scriitor şi realizator de emisiuni de radio şi TV din România] / Loreta Popa // Eveni-
mentul zilei. – 2014. – 26 sept. – P. 10-11.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


4914. Petrencu, Anatol. O mare ţară cu o rană mereu sângerândă : [implicarea Rusiei
şi a conducătorilor statului în războaiele sec. XX-XXI] / Anatol Petrencu // Literatura şi arta. –
2014. – 18 sept. – P. 3. – Resurse bibliogr. (16 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4919)

94(478) Istoria Republicii Moldova


4915. Botez, Ilie. Drumul robiei ruseşti : [pe marginea deportărilor familiilor de basara-
beni în a. 1941] / Ilie Botez // Literatura şi arta. – 2014. – 4 sept. – P. 3.

4916. Bukarski, Vladimir. Operaţiunea Iaşi-Chişinău – cum a avut loc? : [20-29 aug.
1944] / Vladimir Bukarski // Socialiştii. – 2014. – Sept. – P. 14-15. – (Ed. spec.) ;
Социалисты. – 2014. – Сент. – Р. 14-15. – (Спец. вып.).

4917. Sărănuţă, Silvia. File de istorie : [a mun. Chişinău] / Silvia Sărănuţă // Literatura
şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 3.

4918. Teriş, Ştefan. Măşcăuţi, fortăreaţa de la porţile eternităţii [trecutul şi părezentul


satului din raionul Orhei] / Ştefan Teriş // Natura. – 2014. – Sept. (Nr 9). – P. 6.

4919. Пинегина, Ирина. В австрийском плену гагаузские крестьяне научились


вести хозяйство по-европейски : [по материалам беседы со Светланой Капанжи, пред-
седателем обществ. объединения "Центр Диалог" из Чадыр-Лунги] / Ирина Пинегина //
Молдавские ведомости. – 2014. – 26 сент. – Р. 11.
(Vezi de asemenea Nr 4731)

94(498) Istoria României


4920. Crăciun, Victor. Constantin-Vodă Brâncoveanu – ultimul Basarab : [Discursul
de recepţie al preşedintelui Ligii culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni la confe-
rirea tit. de membru de Onoare al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova] / Victor Crăciun // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 11 sept. – P. 5.

4921. Dobândă, Viorica. Mănăstirea Putna: Ierusalimul neamului românesc : interviu


cu V. Dobândă, istoric / interlocutor: Dumitru Păsat // Univers pedagogic pro. – 2014. – 25
sept. – P. 3.

94(=135.1) Istoria românilor


(Vezi Nr 4912)

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

94(=411.16) Istoria evreilor


4922. Calmâş, Adi. Sufletul pereţilor : [despre destinul Ritei Calmâş, deţinută în lagă-
rul pentru evrei din Transnistria] / Adi Calmâş // Ziarul de gardă. – 2014. – 25 sept. – P. 18.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Bulat, Olga 4780
A Bulat, Veaceslav 4657
Aga, Lucia-Selenity 4840 Buliga, Valentina 4665
Aghenie, Tudor 4760 Bumacov, Vasile 4616
Alcaz, Vasile 4742 Buquicchio, Gianni 4640
Alexandreanu, Pavel (4674) Burea, Irina 4642
Andriţchi, Viorica 4680 Burzacovschi, Cristina 4650
Andriuţă, Liviu 4767 Butnaru, Leo 4849-52
Aprodu, Călin 4655 Buzilă, Varvara 4730
Arghezi, Tudor (4891) C
Arnaut, Ana 4598
Avasîloae, Natalia 4722 Calancea, Alex 4792
Callo, Tatiana 4672
B Calmâc, Octavian 4617
Babenko, Oleg 4575, 4671 Calmâş, Adi 4922
Baciu, Vasile 4656 Calmâş, Rita (4922)
Balaban, Claudia 4905 Candu, Adrian 4618
Banari, Adriana 4800 Caraciobanu, Dumitru (4805)
Barbu, Constantin 4885 Caramitru, Ion 4804
Basarab, Marin 4457 Caras, Ion 4820
Bebea, Ludmila 4724 Carpov, Eugen 4493
Beghiu, Tatiana 4480, 4641 Cartiră, Vasile 4658
Beiko, Evghenii 4576 Casapu, Tudor 4821-23, (4826)
Belicov, Serafim 4817 Cazacu, Natalia 4561
Belostecinic, Grigore 4577 Căldare, Dumitru 4726
Bendas, Mihai 4689 Căpiţă, Ionel 4452
Beşleagă, Vladimir 4492 Ceban, Ion 4494
Bileţchi, Nicolae 4892 Cebanu, Pavel 4824
Bînzari, Nicu 4701 Cebotarenco, Marcela 4805
Blanc, Olga 4780 Cebotari, Ana 4789
Bogatu, Petru 4547, 4578 Cebotari, Vladimir 4770
Boia, Lucian 4912 Cerba, Valeriu 4564
Boiar, Marga 4468 Chicu, Valentina 4678
Bojoga, Eugenia 4832 Chircă, Lucia 4853
Bolboceanu, Aglaida 4464, 4716-17 Chiriac, Petru 4597
Bolocan, Lilia 4681 Chirilescu, Carolina 4789
Bortă, Victoria 4806 Chiriţescu, Dorel Dumitru 4596
Botez, Ilie 4915 Chişlea, Ion 4770, 4774
Botnaru, Tatiana 4690 Cimpoi, Mihai 4890, 4902
Bradu, Mihail 4771 Cimpoieşu, Ana 4691
Brâncoveanu, Constantin (4469) Ciobanu, Ion 4854
Brânzan, Nadejda 4491 Ciobanu, Mihai 4793
Brânză, Sergiu 4700 Ciobanu, Mircea V. 4451, 4481-82, 4495-97,
Bruma, Cristina 4664 4855, 4882, 4893-94
Buburuz, Petru (4468) Ciobanu, Mitrofan 4895
Bucun, Nicolae (4680-4688) Ciobanu, Victor 4498, 4546
Budeanu, Gheorghe 4676 Ciocanu, Aurel (4902)
Bugaian, Larisa 4729 Ciocanu, Ion 4833, 4896-97, 4902
Bukarski, Vladimir 4916 Ciocoi, Maria 4692
Bulat, Alexandru 4781 Ciornei, Vsevolod 4499

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

Ciripida, Doina 4633 Duşceac, Dorin 4735


Ciubotaru, Adrian 4487
Cociaş, Tatiana 4668 E
Codreanca, Lidia 4693 Enache, Diana 4858
Coica, Ala 4453 Eremia, Anatol 4834
Cojocariu, Tudor 4500-02
Cojocaru, Valentina 4795 F
Cojocaru, Vasile 4682
Cojocaru-Borozan, Maia 4683 Filat, Vlad 4508-09, 4566, 4579-80
Colesnic, Iurie 4673, 4736, 4746, 4898 Filip, Iulian 4907
Conţiu, Mihai 4503 Filip, Vitalie 4859
Corcodel, Valentina-Varvara 4839 Furdui, Galina 4901
Cosmescu, Alexandru 4856, (4898) Fuştei, Nicolae 4474
Costiuc, Nina 4700 G
Coşeri, Tatiana 4453
Coşu, Armand 4912 Gaberi, Gheorghe 4758
Cotabiţă, Gabriel 4790 Gabura, Dumitru 4899
Cotruţă, Victor 4732 Gagauz, Olga 4476
Crăciun, Victor 4920 Gaidau, Ion 4551
Creminscaia, Maria 4667 Garaba, Ion 4758
Cristea, Iurie 4694-95 Gârneţ, Gheorghe 4707
Cristea, Sorin 4718 Gârneţ, Vasile 4511
Cristoiu, Ion 4549 Gheorghe, Andrei 4763
Crîşmaru, Romeo 4483, 4565 Gherciu, Ana 4807
Cucu, Viorel 4765 Gherman, Natalia 4581
Cudlenco, Maria 4453 Ghicov, Adrian 4697
Cupcea, Polina 4724 Ghilaş, Victor 4449
Curarari, Vitalie 4733 Ghimpu, Mihai (4582)
Curbet, Vladimir (4817) Ghimpu, Natalia 4454
Curchi, Lilia 4735 Gogin, Gheorghe 4835
Curtianu, Alexandru 4825 Gonciarova, Ecaterina 4576, 4671
Cuzuioc, Ion 4857, (4900, 4903) Gore, Pavel 4456
Gotcă, Margareta 4701
D Greceanîi, Zinaida 4512
d’Ors, Eugenio (4884) Grigoraş, Pavel 4762
Dabija, Nicolae 4491, 4504, 4674, 4902, 4906 Grigoriţă, Constantin 4616
Damian, George 4458 Grosu, Aneta 4493
Dara 4791 Grosu, Lidia 4900
Decuseară, Ion 4615, 4621 Gulea, Aurelian 4741
Dediu, Ion 4734 Gurău, Gheorghe 4843
Diacov, Dumitru 4592 Guţu, Ana 4592
Dinescu, Viorel 4841 Guţu, Valeriu (4659)
Dobândă, Viorica 4921 Guţu, Vladimir 4684
Dodon, Igor 4505-06, 4584, 4622 Guzgan, Ludmila 4707
Dogotari, Mihai 4810 Gyarmati, Istvan 4552
Donici, Alexandru (4746) Gyr, Radu 4844
Donici, Nicolae N. (4738-40) H
Dorobanţu, Gabriel 4796
Dragoş, Elena 4842 Hadârcă, Ion 4488, 4860-61
Dragoş, Eugenia 4673 Hadârcă, Natalia 4597
Dragoş, Vladimir 4806 Hadârcă, Petru 4807
Dulgheru, Valeriu 4507

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Hadei, Daniela 4719, 4779, 4782, 4792, 4797, Marşalcovschi, Teo-Teodor 4584
4910 Martea, Galina 4685, 4868, (4895), 4901
Hadei, Vitalie 4820, 4825 Mathias, Cristina 4827
Handrabura, Loreta 4678 Matvei, Valeria 4886
Hâncu, Maria Augustina 4862 Mândâcanu, Virgil 4459, 4672
Hlib, Lidia 4863 Melnic, Vasile (4838)
Hogea, Toma 4808 Mereacre, Mihail 4782
Holban, Ion 4836 Micu, Victor 4643
Hopper, Edward (4786) Mihailov, Pavel 4835
Horoşih, Elena 4585 Mihailovici, Stela 4702
Huluţă, Sorin 4469 Milicenco, Ştefan 4649
Mingtao, Tong 4600
I Mischevca, Ion 4514
Iachim, Ion 4698-99, 4765 Mişin, Vadim 4585
Ilaşcu, Ilie 4513 Mîndîcanu, Ala 4484
Istrati, Lidia 4892 Moldovanu, Ion 4762, 4778
Istrati, Serghei 4512 Molodilo, Vasile 4703
Ivanov, Dumitru 4723 Moraru, Anatol 4554
Moraru, Anton 4455-56, 4731
J Moraru, Nadejda 4762
Moroşanu, Andrei 4660
Jantovan, Mihai (4461) Moşin, Octavian 4470-72
Josanu, Ion 4864 Moşneag, Victor 4742
Josu, Nina 4582 Munteanu, Galina 4669, 4781
K Munteanu, Valeriu 4586
Musteaţă, Simion 4727
Keith, Annie (4463)
N
L
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 4704-05 4720
Ladaniuc, Victor 4865 Neagu, Fănuş 4887
Leahova, Irina 4666, 4723 Nechit, Irina 4730, 4766, 4784, 4809, 4893
Leancă, Iurie 4583, 4675 Necşuţu, Mădălin 4555
Lelic, Sergiu 4669-70 Nedbaliuc, Boris 4745
Loghin, Vlad 4476, 4600, 4606, 4667, 4771 Negru, Lena 4783, 4793-95, 4810
Longo, Gaetano 4839 Negru, Nicolae 4516-17
Lozinschi, Raisa 4568 Nesteriuc, Andrei 4911
Lucinschi, Petru (4504) Nica, Virginia 4760
Lupuşor, Adrian 4623 Nicolăescu-Onofrei, Liliana 4678
Niculiţă, Angela 4728
M Nigmatulin, Nurlan 4615
Macovei, Ion 4460, 4469 Noni, Sergiu 4819
Malairau, Mila 4604 Nye, Joseph S. 4635
Malcoci, Ludmila 4723 O
Maleşevschi, Eugenia (4785)
Manea, Octavian 4912 Ogrinji, Mihai 4743
Manolache, Constantin 4826 Oleinic, Alexandru 4567
Manole, Lilia 4866 Olteanu, Constantin 4775
Manole, Marius 4809 Olteanu, Germina 4812
Manoli, Mihai 4607 Onofrei, Octombrina 4734, 4819, 4837
Marchitan, Vlad 4701 Orheianu, Şerban 4732
Marinescu, Mirela 4883 Ostermann, Albina (4455)

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

Ostermann, Franz (4748) Roxin, Daniel 4913


Rusnac, Vladimir 4871-72
P Rusu, Adrian 4696
Palihovici, Liliana 4475, 4587 Rusu, Ileana 4665
Papuc, Irina 4741 Rusu, Tudor 4462
Parfene, Ludmila 4706 S
Pascari, Anastasia 4651
Pavaleanu, Diana 4749 Sadoveanu, Mihail 4846, (4887)
Pavlenko, Lilia 4716 Saharneanu, Valeriu 4520-21, 4589
Păduraru, Pavel 4564 Sainciuc, Lică 4784
Pădureţ, Ilie 4724 Sajin, Vasile 4492
Păsat, Dumitru 4886, 4921 Sali, Larisa 4895
Păunescu, Adrian 4845 Sandu, Maia 4590, 4676-77
Pârlea, Gheorghe 4868 Sava, Micu 4624
Pârvan, Viorel 4606 Sărănuţă, Silvia 4785, 4917
Pellea, Amza 4812 Sărătilă, Vlad 4703, 4873
Percinschi, Olga 4783 Sânchetru, Victor 4712
Petrencu, Anatol 4914 Sârbu, Antonina 4805
Petrovici, Sergiu 4727 Sclifos, Dumitru 4666
Pînzaru, Pavel (4747) Scutaru, Tatiana 4463, 4484, 4791
Pîslaru, Natalia 4711, 4720-21 Sieg, Martin 4556
Pleşca, Nae-Simion 4888 Silvestru, Aurelian 4874-76, (4905-08)
Poalelungi, Mihai 4643 Simionescu, Anca 4763, 4790
Pogolşa, Lilia 4686 Simuţ, Ion 4891
Pop, Tudor 4739, 4757 Stanciu, Olga 4707
Popa, Constanţa 4811 Stanoevici, Bogdan 4812
Popa, Loreta 4796, 4885, 4913 Stănilă, Moni 4473, 4777
Popa, Victoria 4707 Stratan, Pavel 4797
Popescu, Cristian Tudor 4568 Străuţiu, Eugen 4478
Popescu, Dinu 4661 Streleţ, Valeriu 4592
Popescu-Tăriceanu, Călin 4488 Stuart, Alexander (4731)
Popovici, Vlad 4869 Sturza, Alexandru 4474
Prini, Gheorghe 4766 Suceevanu, Arcadie 4877
Pşeneac, Vera 4708 Susarenco, Gheorghe (4652)
Puiu, Victoria 4569, 4640
Ș
R
Şalamac, Mariana 4604, 4608, 4634, 4758
Racheru, Ileana 4478 Şalaru, Vasile (4745)
Racu, Octavian 4518 Şiman, Ion 4801
Raileanu, A. 4715, 4725 Şpac, Zinaida 4713
Raileanu, Anatol 4709 Ştefan, Andreea 4617
Raţă, Mariana 4513 Ştirbu, Titus 4878
Răileanu, Vitalie 4837
Rău, Ilie (4660) T
Rebreanu, Liviu (4886) Tabacu, Horia 4804
Roibu, Nicolae 4461 Tamazlâcaru, Elena 4889-90, 4903
Romanciuc, Vasile 4870 Tăbîrţă, Ion 4570
Roşca, Iurie 4515, 4519 Tănase, Constantin 4524-25, 4571
Roşca, Victor 4588 Teleucă, Victor 4897, 4899
Rotaru, Petru 4747 Teriş, Ştefan 4616, 4918
Rotaru, Tatiana 4740 Tersman, Ingrid 4668

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Theodorescu, Răzvan 4466 Zasaviţchi, Aneta 4604


Timofti, Nicolae 4643 Zăgan, Costel 4848
Tipa, Violeta 4808 Zbârciog, Vlad 4736
Tiurin, Tamara 4714
Tofan-Bâlici, Maria 4879 А
Toma, Eleonora 4880 Аблисимова, Марина 4546
Tuceac, Natalia 4762 Алиев, Ильхам 4489
Tuhari, Tudor (4727) Ангел, Георгий 4626
Turcan, Romeo 4729 Асланова, Дарья 4490
Turea, Larisa 4526
Б
Ț
Бабий, Роман 4828
Ţâcu, Octavian 4479, 4591 Барбиер, Наталья 4648, 4737
Ţîganescu, Olga 4678 Белостечник, Григорий 4628
Ţopa, Gheorghe 4794 Бодиштяну, Руслан 4829
Ţurcan, Serafima 4598 Бондаренко, Виталий 4759
Ţurcanu, Ianoş 4908 Бруни, Михаил 4788
Ţurcanu, Mihail 4527, 4562 Будянский, Дмитрий 4612
U В
Untilă, Maria 4652 Варaница, Григоре 4450
Untilă, Veaceslav 4528, 4572 Василикэ, Валериу 4531
Ursu, Mihai 4455-56, 4731, 4748 Ворникова, Наталья 4601
Ursu, Valentina 4566 Воронин, Владимир 4532-33, 4647
V Г
Vasilcău, Traian 4881 Гаснаш, Георгий 4612
Vasilcov, Vlad 4599, 4602-03, 4752, 4772 Гилан, Андрей 4537
Vasilescu, Valeria (4673) Гришковец, Евгений 4802
Vasiliu, Vadim 4478, 4552, 4563, 4592 Губчак, Евгений 4768
Verdi, Giuseppe 4798 Гузун, Виктор 4573
Vicol, Mihai Sultana 4847 Гэинэ, Борис 4744
Vicol, Nelu 4465, 4688, 4904
Vidu, Valentin 4557 Д
Vioară, Victoria 4670
Vivdici, Ana 4699 Дацко, Евгений 4768
Voinescu, Sever 4786, 4798, 4884, 4891 Дашевская, Дарья 4815
Vornicu, Tudor 4812 Дашевский, Олег 4477, 4534-35, 4787, 4813,
Voronin, Vladimir 4529-30, 4645-46 4909
Voronov, Ilia 4693 Димогло, Нина 4679
Vulturescu, R. 4700 Димчогло, Дмитрий 4636, 4759
Додон, Игорь 4627
X Достоевский, М. Ф. 4486
Друк, Мирча 4485
Xenofontov, Ion 4821-23
Ж
Z
Жигэу, Георгий 4744
Zagaevschi, Vladimir 4838 Жолодковский, Александр 4759
Zamboli, Pino 4700
Zapanovici, Galina 4724 К
Zaporojcenco, Nicolae 4827
Казарновская, Любовь 4814

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

Калак, Дмитрий 4628, 4637-39 Рошка, Юрий 4536-37, 4539


Калинин, Александр 4534
Калько, Василий 4648 С
Капанжи, Светланa 4919 Саенко, Любовь 4631
Капитао, Луи 4773 Сафонов, Андрей 4538
Карп, Лилиан 4663 Свами, Индрадьюмна 4467
Керарь, Вадим 4744 Скорпан, Андрей 4755
Киртоакэ, Николае 4594 Смирнов, Эдуард 4595
Киртокэ, Дорин 4663 Стеничева, Наталья 4467
Коропчану, Сергей 4535 Стич, Даниел 4764
Краснов, Олег 4909
Куликова, Людмила 4788 Т
Л Такий, Александр 4609-10
Таран, Ангелина 4773
Леонидова, Ирина 1818 Таран, Сергей 4768
Локтева, Инна 4814 Таубер, Марина 4831
Лукашенко, Александр 4637 Темрин, Сергей 4614
Лупашко, Михаил 4486 Терехов, Дмитрий 4539
Лутенко, Владимир 4750 Тимотин, Марина 4595, 4629, 4632
Лянкэ, Флорентина 4787 Тимотина, Марина 4467
Лэптяну, Николае 4756 Тимошенко, Олег 4540
М Ткач, Сергей 4541-42
Тхорик, Владимир 4558, 4573
Мандатий, Алена 4744
Мельман, Александр 4803 У
Менюк, Николай 4485, 4536 Ургант, Иван 4803
Мигулина, Татьяна 4799 Ургант, Нинa (4803)
Мозер, Уильям 4558 Усков, Руслан 4679
Моисеев, Сергей 4450, 4764, 4768 Устюгова, Наталья 4626, 4630, 4755
Мокша, Борис 4828 Ушаков, Нил 4662
Морару, Анатол 4559
Ф
Н
Федоров, Валерий 4477
Нагнибеда-Твердохлеб, Татьянa 4663 Федоткова, Татьяна 4662
Нафорницэ, Валентина 4815 Флоря, Владимир 4769
О Флоря, Илона 4756
Фрэсыняну, Пантелеймон 4753
Оленин, Борис 4829-31
Олэреску, Раду 4818 Х

П Хохрякова, Светлана 4802

Павлов-Бубис, Евгений 4830 Ч


Парликов, Виктор 4629 Чайковский, Тудор 4751
Петреску, Нику 4595 Чеботаренко, Прасковья 4612
Пинегина, Ирина 4919 Чегаровская, Любовь 4663
Р Чешуев, Виссарион 4632
Чобу, Емилиан 4574
Райкина, Марина 4816 Чокан, Юрий 4543
Рейдман, Олег 4630 Чубашенко, Дмитрий 4544-45
Розовский, Марк 4816 Чуботару, Виорел 4560

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Чуря, Корнелиу 4546


Ш
Шикирлийская, Татьяна 4611-14
Шимановская, Людмила 4750, 4769
Шимановская, Марина 475, 4753-54
Шкендря, Нинa 4614
Штефанец, Наталья 4799
Ю
Ященко, Тудор 4737

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 9-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 9-2014

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Comunistul
2. Curierul ortodox
3. Dreptul
4. Economist
5. Evenimentul zilei
6. Făclia
7. Florile dalbe
8. Flux
9. Jurnal de Chişinău
10. Literatura şi arta
11. Moldova suverană
12. Natura Nr 9
13. Obiectiv european
14. Renaştere = Возрождение
15. Săptămîna
16. Socialiştii
17. Stejarul
18. Timpul
19. Univers pedagogic pro
20. Vocea poporului
21. Ziarul de gardă
22. Ziarul naţional
23. Коммерсант info
24. Коммунист
25. Mк Kн World Weekly
26. Молдавские ведомости
27. Независимая газета = Moldova independentă
28. Объектив Европы
29. Панорама
30. Событие недели
31. Социалисты
32. Экономическое обозрение

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,75
Coli ed. 9,62
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 9

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

185