You are on page 1of 158

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 8
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 8
2014

NBCM
Chişinău 2014

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 8
2014

CNCM
Chişinău 2014

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2014
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 8, 2014. – 2014. – 158 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25
ex. – ISBN 978-9975-49-176-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-177-8 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 10

0 GENERALITĂŢI .......................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ..................................... 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 10
01 Bibliografie. Cataloage .................................................................. 10
050 Publicaţii periodice şi seriale .............................................................. 11
06 Organizaţii ( în general) ................................................................ 11
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ................................................ 11
08 Poligrafii. Lucrări colective ............................................................ 11
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.............................................................................. 12
159.9 Psihologie ........................................................................................ 12
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ...................................... 12
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................... 12
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................... 12
3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 13
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................. 13
32 Politică........................................................................................... 13
33 Economie. Ştiinţe economice......................................................... 14
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................... 15
35 Administraţie publică. Artă militară .............................................. 22
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................... 22
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................... 23
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 26
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
.............................................................................................................. 26
51 Matematică ................................................................................... 26
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................... 28
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................... 28
57 Ştiinţe biologice ............................................................................. 28
59 Zoologie ......................................................................................... 29
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 29

5
61 Medicină........................................................................................ 29
62 Inginerie. Tehnică în general ......................................................... 33
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 33
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 35
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ......................... 35
78 Muzică ........................................................................................... 35
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................ 35
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................... 36
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
...................................................................................................... 36
82 Literatură ...................................................................................... 37
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 43
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ... 43
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie
sistematică). Geografie teoretică .......................................................... 43
94 Istorie generală. Istorie universală ................................................ 44
Index de nume .......................................................................................... 48
Index de titluri ........................................................................................... 52
Index de subiecte ...................................................................................... 53
Index geografic .......................................................................................... 54
Index editori .............................................................................................. 54

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 55

0 GENERALITĂŢI .......................................................................................... 55
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ..................................... 55
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general .......................................................... 55
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 55
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................ 55
02 Biblioteconomie............................................................................. 55
06 Organizaţii ( în general) ................................................................ 55
069 Muzee ................................................................................................ 55
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.............................................................................. 56
1/14 Filozofie...................................................................................... 56
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................... 57

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

27 Creştinism. Religie creştină ........................................................... 57


3 ŞTIINŢE SOCIALE ....................................................................................... 57
31 Statistică. Demografie. Sociologie................................................. 57
32 Politică........................................................................................... 57
33 Economie. Ştiinţe economice......................................................... 59
34 Drept. Jurisprudenţă...................................................................... 62
35 Administraţie publică. Artă militară .............................................. 66
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................... 67
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................... 67
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ............... 74
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................. 74
53 Fizică.............................................................................................. 74
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie............................................... 75
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................... 75
57 Ştiinţe biologice ............................................................................. 75
58 Botanică ........................................................................................ 75
59 Zoologie ......................................................................................... 75
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................ 76
61 Medicină........................................................................................ 76
62 Inginerie. Tehnică în general ......................................................... 83
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 85
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 89
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ....... 89
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ......................... 89
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................... 89
72 Arhitectură .................................................................................... 89
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 90
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................... 90
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie ........................... 90
78 Muzică ........................................................................................... 90
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................ 91
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................... 91

7
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
...................................................................................................... 91
82 Literatură ...................................................................................... 93
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 99
908 Monografii ale localităţilor ............................................................... 101
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii . 101
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ............................................................. 101
93/94 Istorie ..................................................................................... 102
94 Istorie generală. Istorie universală .............................................. 102
Index de nume ........................................................................................ 103
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate .............................................................................. 109

CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ...................................................... 110

0 GENERALITĂŢI ........................................................................................ 110


00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................... 110
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................ 110
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 110
008 Civilizaţie. Cultură. Progres .............................................................. 110
06 Organizaţii ( în general) .............................................................. 111
069 Muzee .............................................................................................. 111
030 Lucrări de referinţă generale............................................................ 111
070 Ziaristică. Presă ................................................................................ 111
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE............................................................................ 111
1/14 Filozofie.................................................................................... 111
159.9 Psihologie ...................................................................................... 111
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică .................................... 111
2 RELIGIE. TEOLOGIE.................................................................................. 111
27 Creştinism. Religie creştină ......................................................... 112
3 ŞTIINŢE SOCIALE ..................................................................................... 112
32 Politică......................................................................................... 112
33 Economie. Ştiinţe economice....................................................... 121
34 Drept. Jurisprudenţă.................................................................... 127
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................ 128
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................. 129

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................. 130


5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ........................................................... 132
51 Matematică ................................................................................. 133
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ....................................... 133
58 Botanică ...................................................................................... 133
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ...................................................... 134
61 Medicină...................................................................................... 134
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 135
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei............. 135
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ........................ 136
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de
construcţie. tehnologii şi procedee în construcţii........................ 137
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. ................................ 137
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 137
73/76 Arte plastice. Arte decorative ................................................ 138
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................. 138
78 Muzică ......................................................................................... 139
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................... 140
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ........................................................ 142
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
.................................................................................................... 142
82 Literatură .................................................................................... 143
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 148
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii . 148
93/94 Istorie ..................................................................................... 149
94 Istorie generală. Istorie universală .............................................. 149
Index de nume ........................................................................................ 151
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate .............................................. 157

9
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
AUGUST NR 8 AUGUST
(1545-1717)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
Corlat, Sergiu. Grafuri. – Vezi Nr 1625.

1545. Globa, Angela.


Smart Notebook 11 : Ghid de iniţiere / Angela Globa, Dorin Pavel ; Univ. de Stat din Ti-
raspol, Catedra Informatică şi Tehnologii Informaţionale. – Chişinău : Universitatea de Stat
din Tiraspol, 2014. – 102 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 102 (18 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-121-5.
[2014-1670].
- - 1. Smart Notebook 11 – Software.
004.451.9(075.8)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1546. Academician Ion Bostan : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan" ; red. şt.: Aurelia Hanganu ; resp. ed.:
Constantin Manolache ; bibliogr.: Liudmila Spinei, Tamara Marian. – Chişinău : Institutul de
Studii Enciclopedice, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 231 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 50-220. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4239-4-6-8 (în cop. tare).
[2014-1639].
016:[62+378.6+929]
1547. Inteligenţa – abilitatea de a se adapta la schimbare : Studiu biobibliografic în
onoarea profesorului Tatiana Gribincea / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblio-
teconomic, Fac. Psihologie, Asistenţă Socială şi Ştiinţe ale Educaţiei ; alcăt.: Tatiana
Panaghiu ; red. şt.: Ludmila Corghenci ; ed. îngrijită de: Zinaida Sochircă ; red. bibliogr.: Va-
lentina Chitoroagă. – Chişinău : ULIM, 2014. – 148 p. : fot. ; 21 cm. – (Colecţia
"Universitaria", ISBN 978-9975-101-89-9 ; Fascicula a 52-a).
Text parţial : lb. rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-44-7.
[2014-1694].
- - 1. Gribincea, Tatiana, 1964 - …, specialist în asistenţa socială – Indici bibliografici.
016:[364+929]

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1548. Isteţime, dăruire şi productivitate : Studiu biobibliografic în onoarea profesoru-


lui Valentin Cijacovschi / aut./alcăt.: Ludmila Corghenci ; red. şt.-bibliogr.: Valentina
Chitoroagă ; resp. ed.: Zinaida Sochircă ; contribuţii bibliogr.: Ana Cojocaru, Teodora Istrati ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic, Fac. de Litere. – Chişinău :
ULIM, 2014. – 85 p. : fig., fot., [1] f. port. ; 20 cm. – (Colecţia "Universitaria", ISBN 978-9975-
101-89-9 ; Fascicula a 51-a).
Text parţial : lb. engl. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-43-0.
[2014-1695].
- - 1. Cijacovschi, Valentin, 1924 - …, lingvist – Indici bibliografici.
016:[81'1/'2+929]
1549. Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa" = Publishing & Printing Enterpri-
se "Ştiinţa" : Catalogul colecţiilor = Catalogue of collections. – [Chişinău : S. n., 2014] (Com-
binatul Poligrafic). – 27 p. : fig. color ; 21 x 25 cm.
F. f. de tit.
[2014-1684].
017.4:655
1550. Membru corespondent Ion Dediu : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldo-
vei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; red. şt.: Aurelia Hanganu
; resp. ed.: Constantin Manolache ; bibliogr.: Lilia Zasavițchi. – Chişinău : Institutul de Studii
Enciclopedice, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 247 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 136-235. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4239-3-9 (în cop. tare).
[2014-1638].
016:[574+929]
050 Publicaţii periodice şi seriale
1551. Alo, Capitala / şef-red.: Zazuc Tatiana. – [Chişinău] : Varo-Inform, 2014 (Tipogr.
"Almor-Plus") – . – 21 cm. – (Servicii de Urgenţă). – ISSN 1857-2200. – ISBN 978-9975-
9557-0-6.
… 2014-2015. – 2014. – 80 p. – Texte : lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 1200 ex. – ISBN
978-9975-4356-8-0. – [2014-1700].
050.8(478-25)=135.1=161.1
06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 ORGANIZAŢII. ASOCIAŢII (ÎN GENERAL)
Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană. – Vezi Nr 1561.

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


1552. Materialele conferinţelor ştiinţifice a studenţilor, Ediţiile LX-LXII / Univ. de
Stat din Tiraspol ; col. red.: Calmuţchi Laurenţiu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Universita-
tea de Stat din Tiraspol, 2014. – 311 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-117-8.
[2014-1668].

11
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

082:378=00
1553. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific", conferinţă ştiin-
ţifică interuniversitară (2014 ; Chişinău). Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-
ştiinţific : Conferinţă ştiinţifică interuniversitară : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 4 apr.
2014 / col. red., com. organizatoric: Braga Mihai [et al.]. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. –
187 p. ; 20 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socioumane. – Texte : lb. rom., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 35 ex.
ISBN 978-9975-45-319-6.
[2014-1681].
082:378.662(478-25)=135.1=161.1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1554. Psihodiagnostica : Suport didactic / Inst. de Formare Continuă, Inovest Parte-
neriat Estic pentru Inovaţii Pedagogice în Educaţia Incluzivă ; elab. de: Igor Racu [et al] ; red.
şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014 [Tipogr. "Polico-
lor"]. – 242 p. : tab. ; 30 cm. – (Program de Formare Continuă în Domeniul Inovaţiilor Peda-
gogice în Educaţia Incluzivă).
Rez.: lb. rom. – Bibliogr.: p. 238-242 (125 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4404-6-2.
[2014-1693].
- - 1. Psihodiagnostică.
159.98:376(075.8)
17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ
1555. Suceveanu, Anghelina.
Axiologie : Ghid metodic : Pentru studenţii Ciclului I, Licenţă specialitatea Filozofie /
Anghelina Suceveanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Istorie şi Filosofie, Dep. Filosofie şi
Antropologie. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 59 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 50-54 (78 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-540-9.
[2014-1655].
17(076.5)
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
1556. О болезни: Что должен знать и делать христианин в случае болезни /
сост.: Виктор Курка, Андрей Енаки. – [Кишинёв] : Elan Poligraf, 2014. – 220 p. : fig. ; 20
cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-411-0.
[2014-1705].
- - 1. Meditaţie. 2.Rugăciuni.
27-788-428-282.5

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
1557. Ghidul tînărului tolerant / Oficiul Avocatului Poporului ; au contribuit: Tudor La-
zăr, Natalia Vişanu ; consultant superior: Ina Galan. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 23 p. : des., fot. color ; 20 cm.
F. f. de tit.
[2014-1609].
316.647.5
32 POLITICĂ
323 Politică internă
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
1558. 5 ani de minciună, 2009-2014 : Cronica degradării Moldovei / Partidul Comu-
niştilor din Rep. Moldova ; red.-şef: Corneliu Mihalache. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Metrompaş")]. – 82 p. : fig., fot. ; 22 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-9552-9-4.
[2014-1662].
[323+329.15](478)
1559. Idem în lb. rusă : 5 лет обмана, 2009-2014 : Хроника деградации Молдовы. –
[Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Metrompaş")]. – 82 p. : fig., fot. ; 22 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-4199-6-3.
[2014-1663].
[323+329.15](478)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
1560. Евросоюз – путь в будущее для Молдовы / Европ. клуб Молдовы ; ред.
вып.: Руслан Шевченко. – [Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Policolor")]. – 44, [2] p. : fot., fot.
color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9676-6-2.
[2014-1692].
- - 1. Uniunea Europeană.
327:061.1EU+327(478)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
1561. "Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană", conferinţă ştiinţifică
studenţească (2014 ; Chişinău). Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană : Confe-
rinţă ştiinţifică studenţească dedicată zilei Europei : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 8 mai

13
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

2014 / col. red.: Braga Mihai, Maftei Vitalie. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 166 p. ; 20
cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Ştiinţe Socioumane, Catedra Teorie Econ. şi
Marketing. – Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex.
ISBN 978-9975-45-320-2.
[2014-1682].
- - 1. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
327(478)+061EU(082)=135.1=161.1

Евросоюз – путь в будущее для Молдовы. – Vezi Nr 1560.

ООН – Республика Молдова. Рамочное Партнерство 2013-2017. – Vezi Nr


1566.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
1562. "Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a
Republicii Moldova", conferinţa ştiinţifico-practică (2014 ; Chişinău). Impactul calităţii
resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova : Materialele
conf. şt.-practice, 26 noiem. 2013, Chişinău / alcăt.: Liliana Posţan, Sergiu Iurcu ; coord.:
Petru Chiriac. – Chişinău : Institutul Muncii, 2014 (Tipogr. "CRIO"). – 101 p. : diagr., fig., tab. ;
21 cm.
Antetit.: Confederaţia Naţ. a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Inst. Muncii. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4242-8-8.
[2014-1718].
- - 1. Resurse umane.
331.101.262+338(478)(082)
332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe
1563. Lîsîi, Aliona.
Perfecţionarea managementului surselor de finanţare pentru construcţia de locuinţe în
Republica Moldova : [pentru uzul studenţilor] / Lîsîi Aliona, Ţurcanu Nicolae ; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Chişinău : Tipografia Centrală, 2014. – 247 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 111-118 (142 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-334-8.
[2014-1595].
- - 1. Construcţia de locuinţe în Republica Moldova – Finanţare.
332.834+332.83(478)(075.8)
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
1564. Sava, Lilia.
Organizarea şi analiza activităţii economice în domeniul telecomunicaţiilor : Ghid me-
todic / Lilia Sava, Maria Griţco ; red. resp.: Pavel Nistiriuc ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac.
Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Reţele de

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Comunicaţii Optoelectronice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-


45-316-5.
Partea 1-a. – 2014. – 54 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p.
52 (14 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-317-2. – [2014-1679].
338.47(075.8)
1565. Partea a 2-a. – 2014. – 56, [1] p. : tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. –
Bibliogr.: p. 55 (14 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-318-9. – [2014-1680].
338.47(075.8)
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a Repu-
blicii Moldova. – Vezi Nr 1562.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
1566. ООН – Республика Молдова. Рамочное Партнерство 2013-2017 : Отчет о
ходе работы за 2013 г. / United Nations Moldova. – Кишинэу : Б. и., 2014 [F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"]. – 31, [3] p. : fot. color, I-XXI, [1] p. : tab. color ; 30 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit.
[2014-1608].
- - 1. Cadrul de Parteneriat ONU – Republica Moldova.
341.123+327(478)
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
1567. Bacalîm, A.
Sancţiunea contravenţională şi legătura cu probaţiunea / A. Bacalîm ; Min. Justiţiei,
Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 41 p. : tab. ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4063-8-3.
[2014-1578].
342.9+343.14
1568. Burghelea, Pavel.
Monitorizarea legislaţiei, politicilor şi programelor: respectarea drepturilor ale persoane-
lor cu dizabilităţi în Republica Moldova : Perioada de monitorizare: 1 februarie–31 iulie 2013 /
Pavel Burghelea ; coord.: Igor Meriacre, Elena Raţoi ; Asoc. "Motivaţie" din Moldova, Center
for Society Orientation – COD, Disability Rights Promotion Intern. (DRPI) [et al.]. – Chişinău :
[Dira-AP], 2014. – 40 p. ; 30 cm. – (Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în
Moldova).
Aut. este indicat pe vs. f. cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4169-4-8 (broşată în spirală).
[2014-1621].
342.7-056.2/.3:364.465(478)
1569. Idem în lb. rusă : Moниторинг законодательства, политик и программ: со-
блюдение прав людей с ограниченными возможностями в Республике Moлдова : Пери-

15
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

од мониторинга: 1 февраля–31 июля 2013. – Кишинев : [Dira-AP], 2014. – 44 p. ; 30 cm. –


(Мониторинг прав людей с ограниченными возможностями в Молдове).
Aut. este indicat pe vs. cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4169-8-6 (broşată în spirală).
[2014-1625].
342.7-056.2/.3:364.465(478)
1570. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi com-
pletări : Actualizat 20.08.2014. – Chişinău : Lavilat Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 140 p. ;
20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-71-6.
[2014-1636].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
1571. Codul contravenţional al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi com-
pletări : Actualizat 105.06.2014. – Chişinău : Lavilat Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 136 p. ;
20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-9983-8-3.
[2014-1637].
- - 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)
1572. Dilion, Marcela.
Monitoring of legislation, policies and programs: observance of the rights of persons
with disabilities in the Republic of Moldova : Monitoring period: February 1–July 31, 2013 /
Marcela Dilion ; coord.: Igor Meriacre, Elena Raţoi ; transl. into engl.: Alexei Latu ; Assoc.
"Motivaţie" of Moldova, Center for Society Orientation – COD, Disability Rights Promotion
Intern. (DRPI) [et al.]. – Chişinău : [Dira-AP], 2014. – 40 p. – 30 cm. – (Monitoring of human
rights of persons with disabilities in Moldova).
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. cop. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – Apare cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4169-3-1 (broşată în spirală).
[2014-1620].
342.7-056.2/.3:364.465(478)
1573. Dilion, Marcela.
Raport holistic: Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în Republica Mol-
dova / Marcela Dilion ; coord.: Igor Meriacre, Elena Raţoi ; Asoc. "Motivaţie" din Moldova,
Center for Society Orientation – COD, Disability Rights Promotion Intern. (DRPI) [et al.]. –
Chişinău : [Dira-AP], 2014. – 38 p. : tab. ; 30 cm. – (Monitorizarea drepturilor persoanelor cu
dizabilități în Moldova).
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 38. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de
tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4169-7-9 (broşată în spirală).
[2014-1624].

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

342.7-056.2/.3:364.465(478)
1574. Idem în lb. engl. : Holistic report: Monitoring of rights of persons with disabilities
in Republic of Moldova. – Chişinău : Dira-AP, 2014. – 40 p. : tab. ; 30 cm. – (Monitoring of
rights of persons with disabilities in Moldova).
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 38. – F. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în sub-
sol. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4169-5-5 (broşată în spirală).
[2014-1622].
342.7-056.2/.3:364.465(478)
1575. Idem în lb. rusă : Комплексный доклад : Мониторинг прав людей с ограни-
ченными возможностями в Республике Молдова. – Кишинев : [Dira-AP], 2014. – 40 p. ;
30 cm. – (Мониторинг прав людей с ограниченными возможностями в Молдове).
Aut. este indicat pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 40. – Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de
tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4169-6-2 (broşată în spirală).
[2014-1623].
342.7-056.2/.3:364.465(478)
1576. Drepturile omului în Moldova = Human rights in Moldova : Retrospectiva anilor
… : Raport / Alexandru Zubco, Vadim Vieru, Nadejda Hriptievschi [et al.] ; au contribuit: Ion
Manole [et al.] ; Asoc. "Promo-Lex", Civil Rights Defenders. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Depol Promo") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-4378-1-3.
… 2012-2013. – 2014. – 253 p. : diagr., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Referin-
ţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4378-2-0. – Gratuit. – [2014-1690].
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.
342.72/.73(478)(047)=135.1=111
1577. Elaborarea rapoartelor cu privire la alegeri : Manualul Consiliului Europei
pentru organizaţiile societăţii civile / Council of Europe ; ed.: Marie-Carin von Gumppenberg ;
au contribuit: Giorgi Chkheidze [et al.]. – [Chişinău] ; Strasbourg ; Tbilisi : S. n., 2013 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 103 p. : fig., tab. color ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 87-89. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-364-5.
[2014-1596].
- - 1. Drept electoral. 2. Alegeri. 3. Consiliul Europei.
[342.8+061.2]:341.176(4)
1578. Raport privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul
… / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipogr.
Centrală") – . – 30 cm.
...2013. – 2014. – 306 p. : fig., tab. color. – Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. în subsol. – Gratuit. – [2014-1606].
- - 1. Drepturile omului – Republica Moldova.
342.7(478)(047)=135.1=111=161.1
1579. Republica Moldova. Constituţia. Constituţia Republicii Moldova =
Конституция Республики Молдова : cu ultimele modificări şi completări : Monitorul Oficial
nr. 106-111/502 din 14.07.2006. – Chişinău : Lavilat Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 40 ; 40
p. ; 10 x 14 cm.

17
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-123-65-5.
[2014-1630].
342.4(478)=135.1=161.1
1580. Tomuleţ, Călin.
Ghid metodic la disciplina Contenciosul administrativ / Călin Tomuleţ, Iulia Vacarenco ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative. – Chişinău
: Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama). – 143 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4188-4-3.
[2014-1603].
- - 1. Contenciosul administrativ.
342.9(076.5)
1581. Utilizarea standardelor internaţionale : Consiliul Europei : Manual pentru ob-
servatorii electorali naţionali / Consiliul Europei ; contribuţii : Fabio Bargiacchi [et al.]. – Chişi-
nău ; Strasbourg ; Tbilisi : S. n., 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. : diagr., fig., tab.
; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 86-90. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-355-3.
[2014-1593].
- - 1. Drept electoral. 2. Alegeri. 3. Consiliul Europei. 4. Observatori electorali.
[342.8+061.2]:341.176(4)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
1582. Agachi, S.
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi amânării executării pedepsei pena-
le pentru femei gravide şi femei care au copii în vârstă de până la 8 ani / S. Agachi, S. Ciorbă
; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 67 p. ; 11 x
15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4009-6-1.
[2014-1572].
343.154-055.26

Bacalîm, A. Sancţiunea contravenţională li legătura cu probaţiunea. – Vezi Nr 1567.

1583. Codul de procedură penală al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi


completări : Actualizat 20.08.2014. – Chişinău : Lavilat Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 202
p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-68-6.
[2014-1633].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
1584. Idem în lb. rusă : Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова : с
последними изменениями и дополнениями : обновлен 20.08.2014. – Кишинев : Lavilat

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 238 p. ; 20 cm. – (Nou cu cele mai recente modificări =
Новый с последними изменениями).
300 ex.
ISBN 978-9975-123-66-2.
[2014-1631].
- - 1. Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)
1585. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Actu-
alizat 20.08.2014. – Chişinău : Lavilat Info, 2014 (Tipogr. "Vite jesc"). – 125 p. ; 20 cm. – (Nou
cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-69-3.
[2014-1634].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)
1586. Mahu, Iurie.
Probaţiune juvenilă / Iurie Mahu, O. Novicov ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiu-
ne. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 44 p. ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4010-1-2.
[2014-1566].
343.14:343.137.5
1587. Novicov, Oxana.
Referatul presentenţial de evaluare psiho-socială / Ox. Novicov ; Min. Justiţiei, Oficiul
central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 41 p. ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4063-4-5.
[2014-1574].
343.132
1588. Savva, Alexandru.
Ce trebuie să cunoască subiectul probaţiunii condamnat la munca neremunerată în fo-
losul comunităţii / A. Savva, S. Ciorbă ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău
: [Pulsul Pieţei], 2013. – 81 p. : tab. ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4010-5-0.
[2014-1569].
343.262
1589. Savva, Alexandru.
Monitorizarea electronică : [supravegherea persoanelor eliberate] / A. Savva, Iu. Mahu
; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 34 p. ; 11 x
15 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4010-2-9.
[2014-1567].
343.843

19
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

1590. Scorţescu, S.
Liberarea înainte de termen de pedeapsă, înlocuirea pedepsei cu una mai blîndă (Art.
91, 92 CP al RM) / S. Scorţescu ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău :
[Pulsul Pieţei], 2013. – 61 p. ; 11 x 15 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4063-2-1.
[2014-1573].
343.84
1591. Scorţescu, S.
Resocializarea şi reintegrarea socială postpenitenciară / S. Scorţescu ; Min. Justiţiei,
Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 31 p. ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4063-6-9.
[2014-1576].
343.848
1592. Talmaci, A.
Ce trebuie să cunoască administraţia publică locală despre resocializarea persoanelor
eliberate din locurile de detenţie / A. Talmaci ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. –
Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 48 p. : fig., tab. ; 11 x 15 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4010-3-6.
[2014-1568].
343.848:352
1593. Talmaci, Roman.
Programe probaţionale / R. Talmaci, Iu. Mahu ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţi-
une. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 43 p. ; 11 x 15 cm.
F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4063-5-2.
[2014-1575].
343.14
1594. Talmaci, Roman.
Supraveghere în probaţiune / R. Talmaci ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. –
Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 46 p. : tab. ; 11 x 15 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4063-7-6.
[2014-1577].
343.84
1595. Zaharia, Victor.
Pregătirea pentru liberare a deţinuţilor şi reintegrarea social post-detenţie / V. Zaharia,
I. Ţăranu ; Min. Justiţiei, Oficiul central de probaţiune. – Chişinău : [Pulsul Pieţei], 2013. – 46
p. ; 11 x 15 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – F. f. de tit. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4009-2-3.
[2014-1571].
343.84

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1596. Международные акты по борьбе с домашним насилием / Ин-т прав


женщин ; сост.: Елена Проценко. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Pulsul Pieţei"). – 98 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 97-98 (32 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4010-8-1.
[2014-1580].
- - 1. Violenţa în familie.
343.54:341.4
347 Drept civil
347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
1597. Drept civil. Contracte şi succesiuni : Curs universitar / Gheorghe Chibac, So-
rin Bruma, Oxana Robu [et al.] ; coord.: Gheorghe Chibac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.
de Drept, Catedra Drept Civil. – Ed. a 2-a. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 390 p. ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-356-0.
[2014-1597].
- - 1. Drept civil – Contracte şi succesiuni.
347.44(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
1598. Gribincea, Vladislav.
Studiu privind optimizarea structurii procuraturii şi a sarcinii de muncă a procurorilor
din Republica Moldova / Vladislav Gribincea, Laura Ştefan ; experţi intern.: Laura Ştefan,
Jesper Wittrup ; Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). – Chişinău : S. n., 2014
(Combinatul Poligrafic). – 72 p. : fig., graf., tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Mol-
dova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-129-04-6.
[2014-1724].
- - 1. Procuratură. 2. Procurori.
347.963/.964(478)
1599. Idem în lb. rusă : Study on optimisation of the structure of the prosecution ser-
vice and of the workload of prosecutors from the Republic of Moldova. – Chişinău : S. n.,
2014 (Combinatul Poligrafic). – 72 p. : fig., graf., tab. color ; 24 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA în Mol-
dova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-129-05-3.
[2014-1725].
- - 1. Procuratură. 2. Procurori.
347.963/.964(478)
1600. Гражданский процессуальный кодекс Республики Молдова : с послед-
ними изменениями и дополнениями : обновлен 20.08.2014. – Кишинев : Lavilat Info, 2014
(Tipogr. "Vite-jesc"). – 129 p. ; 20 cm. – (Nou ce cele mai recente modificări = Новый с
последними изменениями).

21
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

300 ex.
ISBN 978-9975-123-67-9.
[2014-1632].
- - 1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
1601. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificări şi completări : Ac-
tualizat 20.08.2014. – Chişinău : Lavilat Info, 2014 (Tipogr. "Vite-jesc"). – 90 p. ; 20 cm. –
(Nou cu cele mai recente modificări = Новый с последними изменениями).
500 ex.
ISBN 978-9975-123-70-9.
[2014-1635].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.
349.2(478)(094.4)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
1602. Managementul resurselor umane în administraţia publică din Republica
Moldova / Svetlana Cojocaru, Tatiana Tofan, Veronica Butnaru [et al.] ; Acad. de Administra-
re Publică de pe lângă Preşedintele Rep. Moldova. – Chişinău : AAP, 2014. – 279 p. : fig.,
tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe p. a 3-a. – Bibliogr.: p. 265-278 (225 tit.) la sfârşitul cap. şi în sub-
sol. – Apare cu sprijinul financiar al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologi-
că al AŞM. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4241-7-2.
Preţ contractual. – [2014-1686].
- - 1. Administraţie publică – Republica Moldova – Resurse umane.
35.08:005.95/.96
351/354 Administraţie publică
1603. "Asigurarea securităţii şi ordinii publice – direcţie prioritară a politicii naţi-
onale", conferinţă ştiinţifică interuniversitară studenţească (2014 ; Chişinău). Asigura-
rea securităţii şi ordinii publice – direcţie prioritară a politicii naţionale : Materialele conf. şt.
interuniv. studenţeşti, 27 mar. 2014, Chişinău / col. red.: Bârgău Mihai (red.-şef) [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 94 p. : tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova, Catedra "Drept". –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4458-7-0.
[2014-1651].
- - 1. Securitate naţională. 2. Menţinerea ordinii publice.
351.74/.75(082)
36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
1604. Dilion, Marcela.

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Monitorizarea mass-mediei şi atitudinii societăţii cu privire la persoanele cu dizabilităţi :


Perioada de monitorizare: 14 noiembrie 2012–10 februarie 2014 / Marcela Dilion ; coord.: Igor
Meriacre, Elena Raţoi ; Asoc. "Motivaţie" din Moldova, Center for Society Orientation – COD,
Disability Rights Promotion Intern. (DRPI) [et al.]. – Chişinău : [Dira-AP], 2014. – 27 p. : fig.,
tab. ; 30 cm. – (Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Moldova).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Euro-
pene. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4022-7-9 (broşată în spirală).
[2014-1627].
364.2:659.3
1605. Idem în lb. engl. : Monitoring of media and societal attitude towards people with
disabilities : Monitoring period: November 14, 2012–February 10, 2014 / transl. into engl.:
Alexei Latu. – Chişinău : [Dira-AP], 2014. – 27 p. : diagr., tab. ; 30 cm. – (Monitoring of rights
of persons with disabilities in Moldova).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Euro-
pene. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4022-6-2 (broşată în spirală).
[2014-1626].
364.2:659.3
1606. Idem în lb. rusă : Мониторинг отношения масс-медиа и общества к людям с
ограниченными возможностями : Период мониторинга: 14 ноября 2012–10 февраля
2014. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Dira-AP"). – 27 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Мониторинг
прав людей с ограниченными возможностями в Молдове).
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Euro-
pene. – [100] ex.
ISBN 978-9975-4022-8-6 (broşată în spirală).
[2014-1628].
364.2:659.3
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
1607. "Acces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi vii-
tor", conferinţă raională (2014 ; Nisporeni). Conferinţa raională a cadrelor didactice "Ac-
ces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor", 20 aug. 2014. –
Nisporeni : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 119 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Direcţia Învăţ. Tineret şi Sport Nisporeni.
[2014-1607].
- - 1. Educaţie.
37.0(478)(082)
1608. "Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate", conferinţă ştiinţifi-
că internaţională (2013 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Învăţă-
mântul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate", 15 noiem. 2013 / col. şt. de red.: Guţu Vl. [et
al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 515 p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Ştiinţe ale educaţiei psiholo-
gice).
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte :
lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

23
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

ISBN 978-9975-71-513-3.
[2014-1654].
- - 1. Învăţământ postmodern.
37.0(082)=135.1=111=161.1
1609. Mândâcanu, Virgil.
Pedagogia creştin-orotodoxă / Virgil Mândâcanu. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău
: Iulian, 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 700 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. p. 624-632 (185 tit.) şi în subsol. –1000 ex.
ISBN 978-9975-4162-0-7 (în cop. tare).
[2014-1733].
- - 1. Pedagogie creştin-ortodoxă.
37.017.93(075)
1610. Mihail Terentii – amprentă umanistă vizionară : Primul doctor habilitat în pe-
dagogie în RM : Aniversarea a 80-a a savantului / concepţie, coord., redactare, aut. de art.:
Leonid Busuioc ; trad. din lb. rusă: Elena Cecan. – Chişinău : S. n., 2014 (cop. 2015) (Tipo-
grafia Academiei de Studii Economice a Moldovei). – 310 p. : fot., fot. color, tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-75-692-1 (în cop. tare).
[2014-1579].
- - 1. Terentii, Mihail, 1935 - …, doctor habilitat în pedagogie.
37.0(092)(082)
1611. Гражданское воспитание : Учебник для 12-го класса / Ина Ботнарь,
Отилия Дандара, Валентина Олару [и др.] ; trad.: Liliana Cepoi ; comisia de experţi: Tama-
ra Bodean [et al.] ; М-во просвещения Респ. Молдова. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Combi-
natul Poligrafic). – 128 p. : fig., tab. color ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de
Mariana Marin, ISBN 978-9975-79-896-9).
Tit. orig.: Educaţie civică. – 4900 ex.
ISBN 978-9975-79-898-3.
[2014-1588].
- - 1. Educaţie civică – Manuale.
37.017.4(075.3)
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
1612. Particularităţile adaptării şcolare a elevilor din clasele gimnaziale : (Ghid
metodologic) / Ştefaneţ Diana, Siomina-Ghiţu Ludmila, Cordineanu Ala [et al.] ; coord.: Tatia-
na Nagnibeda-Tverdohleb [et al.] ; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului
municipal Chişinău, Centrul Metodic Mun. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 264
p. : des., fig., tab. ; 29 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 259-264 (224 tit.), la sfârşitul art. – 250 ex.
ISBN 978-9975-57-146-3.
[2014-1715].
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
1613. Ciobanu, Ghenadie.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Predarea compoziţiei la etapa actuală de dezvoltare a muzicii : Broşură metodică /


Ghenadie Ciobanu ; red. şt.: Victoria Melnic ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Cate-
dra "Muzicologie şi compoziţie". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Dira-AP"). – 35 p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 34-35 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4022-9-3.
[2014-1629].
- - 1. Predarea compoziţiei – Muzică.
37.016.046:781.6
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
1614. Dumbraveanu, Roza.
Competențe ale pedagogilor: Interpretări / Roza Dumbraveanu, Vlad Pâslaru, Valeriu
Cabac ; Progr. Tempus IV Teacher Education Review and Update of Curriculum, Univ. Ped.
de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Chişinău : [Conti-
nental Grup], 2014. – 192 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9810-5-7.
[2014-1689].
- - 1. Pedagogi – Competenţe.
37.091
1615. Pedagogul anului (2014) : [concurs] : (ed. a 10-a) / Direcţia Generală Educaţie,
Tineret şi Sport ; coord. principali: Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipografia-Sirius). – 35 p. : fot. color, tab. ; 30 cm.
Text parţial : lb. rusă. – 400 ex.
ISBN 978-9975-57-143-2.
[2014-1712].
- - 1. Concursul "Pedagogul anului" – 2012. 2. Pedagogi – Chişinău.
37.091(478-25)(092)
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
1616. Carabet, Natalia.
Proiecte integrate pentru grădiniţa de copii : Ghid metodologic / Natalia Carabet. –
[Chişinău : Pulsul Pieţei, 2014]. – 266 p. : fig., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4010-7-4.
[2014-1570].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2.016
1617. Din activitatea instituţiilor preşcolare / Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi
Sport. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 79 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.
Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 400 ex.
ISBN 978-9975-57-145-6.
[2014-1714].
- - 1. Educaţie preşcolară.
373.2(082)

25
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


1618. Dumbrăveanu, Roza.
Centrarea pe student în contextul procesului Bologna / Roza Dumbrăveanu ; Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Progr. Tempus IV Teacher Education Review and
Update of Curriculum. – Chişinău : [Continental Grup], 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. –
111 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 105-111 (101 tit.). – Apare cu sprijinul Comisiei Europene. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9727-6-5.
[2014-1688].
- - 1. Învăţământ superior.
378
1619. Stepanov, Georgeta.
Elaborarea tezei de an, de licenţă şi de master : Ghid metodic / Georgeta Stepanov,
Ludmila Sârghi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Dep.
teoria şi practica jurnalismului. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 59, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31 (7 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-553-9.
[2014-1659].
378
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
1620. Nistrul de Jos : valori şi pericole = Нижний Днестр : ценности и угрозы / Li-
liana Josan, Alexei Andreev, Andrei Isac [et al.] ; Soc. Ecologică "Biotica". – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 24 ; 24 p. : fot. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Apare cu sprijinul
financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austriece pentru
Dezvoltare (ADC). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-409-7.
[2014-1703].
502/504(282.247.314)=135.1=161.1
51 MATEMATICĂ
1621. "Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova" (3 ; 2014
; Chişinău). The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova :
dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Com-
puter Science, August 19-23, 2014, Chişinău : Proceedings IMCS-50 / ed.: Mitrofan Choban,
Svetlana Cojocaru. – Chişinău : Institute of Mathematics and Computer Science, 2014
(Tipogr. "Valinex"). – 602 p. ; 20 cm.
Antetit.: Inst. of Mathematics and Computer Science. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul
art. – Apare cu sprijinul financiar al Supreme Council for Science and Technological
Development. – 200 ex.
ISBN 978-9975-68-244-2.
[2014-1687].
- - 1. Matematică.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

51:004(082)
1622. Ursu, Ludmila.
Matematică : caietul elevului : pentru clasa a 3-a / Ludmila Ursu. – [Chişinău] : Prut In-
ternaţional, 2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-54-153-4.
Semestrul 2. – 2014. – 48 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-54-160-2. – [2014-1726].
51(075.2)
1623. Zglavoci, Valentina.
Matematica : în clasa 1 : Zilnic: exerciţii şi probleme / Valentina Zglavoci. – Chişinău :
Cadran (Policadran), 2014 (Combinatul Poligrafic). – 91, [1] p. : des., tab. ; 30 cm.
ISBN 978-9975-4423-7-4.
[2014-1723].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
1624. Брагиш, Мария.
Математика : Курс по выбору : Класс 4 / Мария Брагиш, Татьяна Рассказова ;
[trad.: Татьяна Рассказова]. – Кишинэу : Interprint, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
59, [1] p. : fig. ; 24 cm.
Tit. orig.: Matematica : Curs opţional : Cl. a 4-a. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4287-7-4.
[2014-1599].
- - 1. Matematică.
51(075.2)
519.1 Analiză combinatorică. Teoria grafurilor
1625. Corlat, Sergiu.
Grafuri : metodologia predării în cadrul instruirii de performanţă la disciplinele Matema-
tică & Informatică : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Corlat, Anatol Gremalschi ; Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Tiraspol. – Chişinău : [Universitatea de Stat din Tiraspol],
2013. – 158 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Informatică).
Bibliogr.: p. 156 (11 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-122-2.
[2014-1671].
- - 1. Teoria grafurilor.
519.17+004.421.2(075.8)
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
1626. Lica, Dionis.
Metode statistice în prelucrarea datelor experimentale: concepte şi practică cu Maple /
Dionis Lica, Gheorghe Căpăţână, Pintilie Pîrvan. – Chişinău : Tehnica Info, 2014. – 456 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 453-456 (29 tit.). – 250 ex.
ISBN 978-9975-63-363-5.
[2014-1586].
- - 1. Prelucrarea datelor statistice.
519.25(075.8)

27
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


547 Chimie organică
1627. Ботнару, Мария.
Органическая химия : Учебник для 11-го класса : Реальный профиль.
Гуманитарный профиль / Мария Ботнару, Мария Роман, Евгения Мелентьев ; trad. în lb.
rusă de Alexandru Zadorojnîi ; comisia de evaluare : Maia Cherdivară [et al.] ; ref. şt.: Iacob
Guţu ; М-во просвещения Респ. Молдова. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 208 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Изд. при фин. поддержке Внебюджетного фонда учебников. – 4600 ex.
ISBN 978-9975-65-365-7.
[2014-1600].
- - 1. Chimie organică.
547(075.3)
549 Mineralogie. Studierea specială a mineralelor
1628. Balacci, Ruslan.
Ghid de identificare a gemmelor (pietrelor preţioase) / Balacci Ruslan ; trad., adapt.:
Balacci Ruslan ; Şcoala de Gemologie din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"ArtPoligraf"). – 94 p. : fig., tab., fot. color ; 21 cm.
50 ex
ISBN 978-9975-4257-4-2.
[2014-1685].
- - 1. Pietre preţioase. 2.Gemologie.
549.091:553.08
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
1629. Ţăranu, Lilia.
An Assessment of Climate Change Impact on the Republic of Moldova’s Agriculture
Sector : A Research Study Complimenting the Vulnerability and Adaptation Chapter of the
Third National Communication of the Republic of Moldova under the United Nations Frame-
work Convention on Climate Change / Lilia Ţăranu ; ed.: Vasile Scorpan, Marius Ţăranu ;
Climate Change Office, Min. of Environment of the Rep. of Moldova, United Nations Environ-
ment Progr. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 260 p. : fig., tab. color ;
24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – Apare cu sprijinul financiar al Global Environment Facilitiy
(GEF). – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-362-1.
[2014-1591].
- - 1. Schimbarea climei – Agricultură.
551.583:631(478)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
1630. Дука, Мария.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Биология : системы и процессы жизнеобеспечения : учебник для 11-го класса :


Реальный профиль. Гуманитарный профиль / Мария Дука, Лидия Денчиков-Кристя ;
пер.: Л. Чепой ; оценочная комиссия: Теодор Фурдуй [и др.] ; М-во просвещения Респ.
Молдова. – Кишинев : Editerra Prim, 2014 (Tipogr. "Universul"). – 155 p. : des., tab. color ;
26 cm.
4700 ex.
ISBN 978-9975-4352-2-2.
[2014-1660].
- - 1. Biologie.
57(075.3)
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
1631. Calmuţchi, L.
Implementarea chimiei în ecologie : [pentru uzul studenţilor] / L. Calmuţchi, A. Pernai,
E. Melentiev ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. – Chişinău : UST, 2014. – 224 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Descr. după cop. – Bibliogr.: p. 205-207 (67 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-76-120-8.
[2014-1669].
- - 1. Chimia în ecologie.
574(075.8)
59 ZOOLOGIE
1632. Andreev, Sergiu.
Liliecii. Suveranii bolţilor nocturne / Sergiu Andreev ; resp. ed.: Sergiu Andreev ; fot.:
Alessandra Tomassini [et al.] ; Asoc. WiSDom. – Chişinău : WiSDOM, 2014 (Combinatul
Poligrafic). – 55, [1] p. : fot. color ; 21 x 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Intern.
(SIDA). – 500 ex.
ISBN 978-9975-9607-1-7.
[2014-1644].
- - 1. Lilieci – Biologie.
599.4(478)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
1633. Culegere de teste şi probleme de situaţie la anatomia omului : [în vol.] / co-
lectiv de aut.: Ilia Catereniuc, Teodor Lupaşcu, Mihail Ştefaneţ [et al.] ; sub red.: Ilia
Catereniuc, Teodor Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",
Catedra Anatomia Omului. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius) – . – 21 cm. – ISBN
978-9975-57-147-0.
[Vol.] 1 : Aparatul locomotor. – 2014. – 175 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 400
ex. – ISBN 978-9975-57-148-7. – [2014-1716].
- - 1. Anatomia omului – Aparatul locomotor.
611.7(079)

29
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

1634. Lucrări practice la Anatomia Omului = Notebook for Practical work at Human
Anatomy = Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire) : [în
vol.] / T. Lupaşcu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ed. a 7-a, trilingvă (rev. şi compl.). –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-57-136-4.
[Vol.] 1 : Aparatul locomotor = Locomotor Apparatus = Опорно-двигательный
аппарат. – 2014. – 292 p. : fig., tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 291.
– 750 ex. – ISBN 978-9975-57-134-0. – [2014-1708].
- - 1. Anatomia omului.
611.7(076.5)=135.1=111=161.1
1635. Lupaşcu, Teodor.
Lucrări practice la Anatomia Omului = Notebook for Practical work at Human Anatomy
= Практические занятия по анатомии человека : (Ghid pentru autoinstruire) : [în vol.] /
Teodor Lupaşcu, Ilia Catereniuc, Lilian Globa ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului. – Ed. a 7-a, trilingvă (rev. şi compl.). –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius) – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-57-136-4.
[Vol.] 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic şi organele senzoriale =
The cardiovascular, lymphatic and nervous systems and sense organs = Cердечно-
сосудистая, лимфатическая, периферическая нервная системы и органы чувств. –
2014. – 432 p. : fig. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 431. – 750 ex. –
ISBN 978-9975-57-135-7. – [2014-1709].
- - 1. Anatomia omului.
611.1+611.4+611.8(076.5) =135.1=111=161.1
1636. Pediatrie : manual / colectiv de aut.: N. Revenco, M. Rudi, V. Ţurea [et al.] ;
sub. red.: Nineli Revenco ; Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Nova-Imprim"). – 626 p. : fig., tab. color, imagini ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 626. – 283 ex. – Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei "Familia Sturza".
ISBN 978-9975-4224-5-1 (în cop. tare).
[2014-1665].
- - 1. Pediatrie.
611/612+616.1/.9-053.2(075.8)
1637. Ştefaneţ, Mihail.
Anatomia omului : [pentru uzul studenţilor : în 3 vol.] / Mihail Ştefaneţ ; red. şt.: Tudor
Lupaşcu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – [Ed. a 2-a]. – Chi-
şinău : Medicina, 2014 (Tipografia-Sirius) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-118-54-5.
Vol. 1. – 2014. – 326 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 326 (34 tit.). – 500 ex. – ISBN 978-
9975-118-55-2. – [2014-1717].
- - 1. Anatomia omului.
611(075.8)
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
1638. Fiziologia omului : Caiet de lucrări practice : pentru studenţii facultăţii de Medi-
cină : Semestrul 1 / Vovc Victor, Lozovanu Svetlana, Ganenco Andrei [et al.] ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Medicina, 2014. – 89 p. : fig.,
tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – F. f. de tit. – 480 ex.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-118-56-9.
[2014-1698].
- - 1. Fiziologia omului.
612(076.5)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
1639. Carnet de dezvoltare a copilului : (agendă pentru familie) / Min. Sănătăţii al
Rep. Moldova, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, UNICEF ; elab.: Ala Cojo-
caru [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius)]. – 157, [2] p. : diagr., fig., tab. color ;
21 cm.
F. f. de tit. – 50000 ex.
ISBN 978-9975-57-132-6.
[2014-1706].
- - 1. Carnet de dezvoltare a copilului.
613.95(083.13)
1640. Idem în lb. rusă : Карта развития ребенка : (дневник для семьи). – [Кишинев
: Б. и., 2014 (Tipografia-Sirius)]. – 157, [2] p. : diagr., figr., tab. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – 10000 ex.
ISBN 978-9975-57-133-3.
[2014-1707].
- - 1. Carnet de dezvoltare a copilului.
613.95(083.13)
615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie
1641. Adauji, Stela.
Asistenţă farmaceutică specializată în farmaciile comunitare : Curs de lecţii şi indicaţii
metodice la lucrările practice de laborator pentru studenţii anului 5 / Stela Adauji, Zinaida
Bezverhni, Vitalie Priscu ; sub. red.: Mihail Brumărel ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Farmacie, Catedra Farmacie Socială "Vasile
Procopişin".. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 108 p. : fig., tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 108 (15 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-372-0.
[2014-1613].
- - 1. Farmaceutică.
615(076.5)
1642. Adauji, Stela.
Sisteme informaţionale în activitatea farmaceutică : Indicaţii metodice la lucrările
practice de laborator pentru studenţii anului 5 / Stela Adauji ; sub. red.: Mihail Brumărel ; Inst.
Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Farmacie, Catedra
Farmacie Socială "Vasile Procopişin".. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 128 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 122-124 (43 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-53-369-0.
[2014-1612].

31
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

- - 1. Farmaceutică – Sisteme informaţionale. 2. Sisteme informaţionale – Farmaceuti-


că.
615:004(076.5)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
1643. Zabulică, Mihai.
Reflecţii despre antrenarea ochilor şi minţii : Compendiu instructiv-metodic / Mihai
Zabulică ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Cultură Fizică și Sport. – Chişinău : CEP USM,
2014. – 371 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 344-346 (48 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-541-6.
- - 1. Antrenarea ochilor şi minţii.
615.8:617.7
616 Patologie. Medicină clinică
616.1/.9 Patologie specială
1644. Cernat, Victor.
Profilaxia cancerului / Victor Cernat, Janna Punga ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst.
Oncologic din Moldova. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Europress"). – 170 p. : diagr., fig.,
tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 166-170 (83 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-555-9 (în cop. tare).
[2014-1615].
- - 1. Boli – Cancer – Profilaxie. 2. Cancer – Profilaxie.
616.1/.9-006.6-084
1645. Ciobanu, Gheorghe.
Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală : [în vol.] / Gheorghe Ciobanu. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Nova-Imprim") – . – 26 cm. – ISBN 978-9975-4396-9-5. – (Medicina de
urgenţă).
Vol. 1. – 2014. – 772 p. : fig., tab. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – Ind. alf.: 756-772. –
ISBN 978-9975-4224-2-0 (în cop. tare). – [2014-1664].
- - 1. Resuscitarea cardiorespiratorii şi cerebrală.
616.12/.24+616.831-08(075)
Pediatrie. – Vezi Nr 1636.

618 Ginecologie. Obstetrică


1646. Клинические протоколы по акушерству / Палади Г. А., Чернецки О. С.,
Павленко А. Г. – [Кишинёв : Б. и., 2014] (Tipografia-Sirius). – 63 p. : des., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Изд. при фин. поддержке
Европ. союза, Агентством развития и сотрудничества Швейцарии. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-141-8.
[2014-1711].
- - 1. Obstetrică. 2. Naştere prematură.
618.2/.39

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1647. Клинические протоколы по неонатологии / Стратулат П. М., Кривчан-


ская Л. Ф., Ротару Д. И. [и др.]. – [Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipografia-Sirius). – 55 p. : des.,
graf., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Изд. при фин. поддержке
Европ. союза, Агентством развития и сотрудничества Швейцарии. – 50 ex.
ISBN 978-9975-57-140-1.
[2014-1710].
- - 1. Naşterea copilului.
618.4
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
1648. Certan, Valeriu.
Rezistenţa materialelor : Îndrumar de laborator / Valeriu Certan ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei, Fac. Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini, Catedra Bazele Proiectării Maşi-
nilor. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 211 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 208 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-45-309-7.
[2014-1678].
- - 1. Rezistenţa materialelor.
621.3.028:539.4(076.5)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

633/635 Horticultură
634 Horticultură în general
1649. Popa, Sergiu.
Producerea prunelor : Manual tehnologic / Sergiu Popa, Alexandra Braghiş, Andrei
Cumpanici ; coord.: Silvia Russu ; Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Între-
prinderilor ACED. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 177 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 174-177 (104 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin
intermediului Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. a SUA. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-120-33-3.
[2014-1616].
- - 1. Producerea prunelor. 2. Prunul – Cultivare.
634.22(075)
635 Plante de gradină. Grădinărit
635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental
1650. Sava, Victor.
Introducerea, ameliorarea şi predarea obiectului "Floricultura" / Victor Sava ; red. şt.:
Alexandru Ciubotaru ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Grădina Botanică (Inst.). – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. AŞM). – 416 p. : fig., fig. color, tab., [1] f. port. color ; 25 cm.
Lista lucrărilor şt. publicate şi a invenţiilor : p. 355-383 (353 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-373-5 (în cop. tare).

33
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

[2014-1584].
- - 1. Floricultură. 2.Sava,Victor, 1938- …, biolog.
635.9+929(01)
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.5/.6 Păsări
1651. Voiniţchi, Eugeniu.
Ghid privind implementarea procedurilor HACCP şi utilizarea aditivilor furajeri la între-
prinderile avicole / Eugeniu Voiniţchi, Sorin Ţolea, Savva Balanescu ; Proiectul Agricultură
Competitivă în Moldova "Soluţii Inteligente pentru Performanţă". – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Nova-Imprim"). – 167 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 161-167 (113 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Băncii Mon-
diale, Facilităţii Global de Mediu şi Guvernului Suediei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4224-6-8.
[2014-1666].
- - 1. Aditivi furajeri la întreprinderile avicole. 2. Întreprinderi avicole.
[636.5.085+637.4/.5]:614.31
657 Contabilitate
1652. Dolghi, Cristina.
Organizarea contabilităţii în afaceri : (Note de curs) / Cristina Dolghi, Galina
Luşmanschi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informa-
tică Econ. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 179 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 133-134 şi la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-473-0.
[2014-1652].
- - 1. Contabilitatea în afaceri.
657:334(075.8)
1653. Nani, Mihail.
Contabilitatea în instituţiile publice : [pentru uzul studenţilor] / Mihail Nani. – Ed. a 5-a.
– Chişinău : CEP USM, 2014. – 200 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 400 ex.
ISBN 978-9975-71-552-2.
[2014-1658].
- - 1. Contabilitate – Instituţiile publice.
657.15(075.8)
1654. Nani, Mihail.
Culegeri de probleme şi teste la disciplina Contabilitatea în instituţiile publice / Mihail
Nani. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 183 p. : fig., tab. ; 30 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-71-551-5.
[2014-1657].
- - 1. Contabilitate – Instituţiile publice – Teste.
657.15(079)

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1655. Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Re-


publica Moldova … / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Rep. Moldova. – [Chi-
şinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Dira-AP")] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-4169-1-7.
… 2013. – 2014. – 46, [1] p. : fot. color., tab. – F. f. de tit. – 250 ex. – ISBN 978-9975-
4169-2-4. – [2014-1619].
657(478)(047)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
66.0 Tehnologie chimică în general
1656. Ţislinscaia, Natalia.
Bazele proiectării utilajului tehnologic : Problemar / Natalia Ţislinscaia, Mircea Bernic,
Marcel Maţco ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică şi Transporturi, Catedra
Utilaj Tehnologic Industrial. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 168, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 135-136 (22 tit.). – 50 ex.
[2014-1673].
- - 1. Proiectarea utilajului tehnologic.
66.02
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
78 MUZICĂ
1657. Ungureanu, Mihai.
Cântul dulce de acasă : Cântece, dansuri, jocuri pentru preşcolari şi elevi, pentru cei
îndrăgostiţi de neam / Mihai Ungureanu ; notografie: Dragomir Șarban ; concepţie graf.: Mihai
Bacinschi; il.: Dumitru Iazan. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 143 p. : des.
color, n. muz. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – [1000] ex.
ISMN 979-0-3480-0203-3.
ISBN 978-9975-61-821-2.
[2014-1645].
- - 1. Cântece. 2. Muzică.
784:821.135.1(478)-93
1658. Zaharia, Liliana.
Educaţie muzicală : Caietul elevului : Clasa a 6-a / Liliana Zaharia. – Chişinău : Epi-
graf, 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 64 p. : fig., tab. ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-125-43-7.
[2014-1598].
- - 1. Educaţie muzicală.
78(075.3)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
792 Teatru. Artă scenică
1659. State Dragomir : Dramaturgie şi publicistică / ed. realizată de Alexandru Manoil.
– Chişinău : Labirint, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 373, [1] p. : fot. ; 24 cm. – (Colec-
ţia Teatrului Republican Muzical-Dramatic "B. P. Hasdeu", ISBN 978-9975-122-15-3 ; 1).

35
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

Include şi : Un semn că înaintăm pe calea civilizaţiei : Postfaţă / Ion Butmalai. – Refe-


rinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-122-16-0.
[2014-1594].
- - 1. Dramaturgie. 2. Teatru. 3. Dragomir, State, 1870-1920, actor, regizor, dramaturg.
792.071.2.028+821.135.1-2/-3
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
1660. Strategia de dezvoltare a fotbalului în Republica Moldova, 2014-2020 / Fe-
deraţia Moldovenească de Fotbal ; ideea: Ghenadie Scurtul. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipo-
grafia-Sirius). – 48, [1] p. : fig., fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-57-130-2.
[2014-1581].
796.332(478)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
1661. Cameneva, Zinaida.
Syntheses in linguistics : Suport de curs la disciplina "Lingvistica" / Zinaida Cameneva ;
executive ed.: Inga Stoianov ; sci. ed.: Tatiana Podoliuc ; Free Intern. Univ. of Moldova, Fac.
of Letters, Dep. of Germanic Languages. – Chişinău : ULIM, 2014. – 122 p. : fig., tab. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 120-121 (49 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-124-39-3.
[2014-1696].
- - 1. Lingvistică.
811'1(075.8)
811.111 Limba engleză
1662. Başirov, Oxana.
Legal English a Coursebook for Law Students / Oxana Başirov, Lilia Parhomenco, Ina
Veretina-Chiriac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra Lb. Germani-
ce. – Chişinău : CEP USM, 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 141, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 141 (19 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4413-5-3 (Cetatea de Sus).
[2014-1731].
- - 1. Limba engleză pentru studenţii de la drept.
811.111:34(075.8)
1663. Başirov, Oxana.
Legal English a Workbook for Law Students / Oxana Başirov, Lilia Parhomenco, Ina
Veretina-Chiriac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Lb. Engl.
– Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 199 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 199 (12 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4413-6-0.
[2014-1732].

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Limba engleză pentru studenţii de la drept.


811.111:34(075.8)
811.135.1 Limba română
1664. Ghid de exprimare corectă / Vasile Bahnaru, Inga Druţă, Galaction Verebcea-
nu [et al.] ; red. resp.: Inga Druţă ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău :
Institutul de Filologie al AŞM, 2014 (Tipogr. "Profesional Service"). – 131 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 131. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9608-6-1.
[2014-1735].
- - 1. Limba română – exprimare corectă. 2. Vorbire corectă.
811.135.1'27
1665. Vîntu, Victoria.
Limba Română : [manual pentru vorbitorii de limba engleză] / Victoria Vîntu, Tatiana
Trebeş, Alina Lopatiuc ; coord.: Eugenia Mincu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico-
lae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Chişinău : Medicina, 2014. – 324 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Text : lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 323 (30 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-57-6.
[2014-1699].
- - 1. Limba română.
811.135.1´243(075.8)=135.1=111
811.512 Limbi altaice
811.512.165 Limba găgăuză
1666. Правила орфографии и пунктуации гагаузского языка / Науч.-исслед.
центр Гагаузии им. М. В. Маруневич, Гл. Упр. Образования Гагаузии, Комрат. гос. ун-т ;
отв. за вып.: П. А. Чеботарь [и др.]. – Новая ред. – [Кишинев] : Б. и., 2014 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 72 p. ; 24 cm.
Text : lb. găgăuză, rusă. – Изд. при финн. поддержке Исполкома Гагаузии. – 500
ex.
ISBN 978-9975-66-410-3.
[2014-1704].
- - 1. Limba găgăuză – Ortografie.
811.512.165'35
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
1667. Hanganu, Ioan.
Dicţionar de maxime ale înţelepciunii : Din tainele înţelepciunii universale / întocmire,
sel., pref., postf., indexare tematică şi indexare de nume de Ioan Hanganu ; coord. şt.: Anatol
Ciobanu. – [Chişinău : S. n., 2014] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 48 p. ; 24 cm. – (Bibliote-
ca IDIS "Viitorul").
Referinţe bibliogr.: p. 48 (15 tit.). – Indice de nume, tematic : p. 42-48.
[2014-1605].
- - 1. Maxime.
82-84

37
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

821 Literatura limbilor individuale


821.135.1 Literatură română
1668. Militaru, Vasile.
Scară către Dumnezeu : Rugăciuni în versuri pentru copii şi părinţi / Vasile Militaru. –
[Chişinău : Lumina Cuvântului, 2014 (Tipogr. "Tipocart Print")]. – 48 p. : il. ; 10 x 14 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Societăţii Culturale "Vasile Militaru". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4472-1-8.
[2014-1589].
- - 1. Rugăciuni în versuri.
821.135.1-97 Militaru
1669. Militaru, Vasile.
Vorbe cu tâlc / Vasile Militaru. – [Chişinău] : Lumina Cuvântului, [2014 (Tipogr.
"Tipocart Print")]. – 124 p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Societăţii Culturale "Vasile Militaru". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4472-3-2.
[2014-1590].
821.135.1-1 Militaru
1670. Poezia simbolistă şi decadentă / pref., sel. text., note biobibliogr., concepte
operaţionale şi bibliogr. de Adrian Ciubotaru ; cop.: Edvard Munch. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 126, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Câmpul de lectură" / con-
cepţie graf.: Vitalie Ichim).
Bibliogr.: p. 126-127 (45 tit.). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-67-921-3.
[2014-1592].
- - 1. Poezie.
821.135.1-1-82
State Dragomir. – Vezi Nr 1659

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


1671. Bajureanu, Ion.
Rodul harului : Poeme creştine şi patriotice / Ion Bajureanu ; pref.: Nicolae Dabija ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Grafema Libris"). – 135, [4] p.
; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-551-1.
[2014-1640].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Bajureanu
1672. Buzdugan, Ion.
Scrieri : Ediţie în 2 volume / Ion Buzdugan ; text sel. şi îngrijit, repere cronologice, note
şi comentarii de Mihai şi Teodor Papuc ; st. introd. de Eugen Lungu ; resp. ed.: Mircea V.
Ciobanu. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 22 cm. – (Colecţia "Moşteni-
re"). – ISBN 978-9975-67-934-3.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 1 : Poezie. Publicistică. Corespondenţă. – 2014. – 546 p. – Note şi comentarii : p.


527-537. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [500] ex. – ISBN 978-9975-67-935-0
(în cop. tare). – [2014-1647].
- - 1. Scrieri.
821.135.1(478) Buzdugan2+821.135.1(478)-9 Buzdugan
1673. Vol. 2 : Folclor. Tradiţii populare. Traduceri. – 2014. – 558, [1] p. : fig., fot. – Note
şi comentarii : p. 517-535. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – [500] ex. – ISBN
978-9975-67-936-7 (în cop. tare). – [2014-1648].
- - 1. Scrieri.
821.135.1(478) Buzdugan2+821.135.1(478)-9:398(=135.1) Buzdugan
1674. Creangă, Victor.
Lacrima Codrului : (versuri originale şi în traducere, epigrame) : In memoriam / Victor
Creangă ; cop.: Alexandru Hmelniţchi. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 48 p. :
fot. color, n. muz. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-57-144-9.
[2014-1713].
- - 1. Poezie. 2. Epigrame. 3. Versuri melodice.
821.135.1(478)-1-192 Creangă
1675. Druţă, Ion.
Opere : în 8 volume / Ion Druţă ; coord.: Raisa Suveică ; cop., prez. graf.: Iaroslav
Oliinîk. – Chişinău : S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-60-218-
1.
[Vol.] 8 : Flori de salcâm. – 2014. – 535, [1] p. : fig., fot., [1] f. port. – Text : lb. rom., ru-
să. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – [5000] ex. – ISBN 978-
9975-129-03-9 (în cop. tare şi supracop.). – [2014-1650].
- - 1. Opere.
821.135.1(478) Druţă2+821.135.1(478)-3 Druţă
1676. Florea-Dascăl, Valeria.
Nu te-am uitat : Nuvele / Valeria Florea-Dascăl ; foto de aut. ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 302, [2] p. : fot. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-549-8.
[2014-1642].
- - 1. Nuvele.
821.135.1(478)-32 Florea-Dascăl
1677. Grosu, Lidia.
Lumina golului = La lumière de l'accomplissement et de l'impasse : [versuri] / Lidia
Grosu ; trad.: Diana Grosu, Cătălina Gonţa ; pref.: Eufrosinia Axenti, Ion Guţu ; cop.: Alexan-
dru Plăcintă. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 96 p. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – 500 ex.
ISBN 978-9975-71-474-7.
[2014-1653].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Grosu

39
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

1678. Hadârcă, Ion.


Imposibila oprire : [versuri] / Ion Hadârcă ; cop. de aut. – Chişinău : Garuda-Art, 2014
(Tipografia-Sirius). – 62, [4] p. ; 11 x 18 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-57-142-5.
[2014-1583]
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Hadârcă
1679. Martea, Galina.
Durere tricoloră : Poezii. Aforisme / Galina Martea ; cop. de aut. – Chişinău : Pontos,
2014 (CE UASM). – 175 p., [1] f. port. ; 21 cm.
În regia aut. – [100] ex.
ISBN 978-9975-51-552-8 (în cop. tare).
[2014-1641].
- - 1. Poezie. 2. Aforisme.
821.135.1(478)-1+821.135.1(478)-84 Martea
1680. Matcovschi, Dumitru.
Bucurați-vă : Antologie de versuri / Dumitru Matcovschi ; ed. îngrijită de Andrei Ţurcanu
şi Em. Galaicu-Păun ; cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Combinatul Poligra-
fic). – 419, [1] p. ; 20 cm. – (2014 – anul Dumitru Matcovschi).
Ind. alf. al poeziilor : p. 410-412. – Apare cu sprijinul Min. Culturii. – 3500 ex.
ISBN 978-9975-79-900-3 (în cop. tare).
[2014-1649].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Matcovschi
1681. Matcovschi, Dumitru.
Toamna porumbeilor albi ; Piesă pentru un teatru provincial : Însemnările unui actor :
Romane / Dumitru Matcovschi ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Cartier, 2014
(Combinatul Poligrafic). – 479, [1] p. ; 20 cm. – (2014 – anul Dumitru Matcovschi).
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 3200 ex.
ISBN 978-9975-79-901-0 (în cop. tare).
178,00 lei. – [2014-1646].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-31 Matcovschi
1682. Popa, Vasile.
Haz în clipe de necaz : [versuri] / Vasile Popa ; caricaturi: Valeriu Podborschi, Iurie Ce-
botari ; cop.: Valeriu Podborschi, Maxim Vaculenco. – Ed. a 2-a rev. şi actualizată. – Chişinău
: Tehnica Info, 2014 (Tipografia "PIM", Iaşi). – 332 p. : caricaturi, fot., fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-63-361-1.
[2014-1604]
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Popa
1683. Prisăcaru, Ion.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Reflecţii fără pretenţii = Размышления без амбиций = Reflections with no pretensions


: [aforisme] / Ion Prisăcaru ; trad. în lb. rusă: Irina Ceban, trad. în lb. engl.: Svetlana Bujac ;
pict.: Alex Dimitrov. – Chişinău : Universul, 2014. – 135, [1] p. : des. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-099-5.
[2014-1734].
- - 1. Aforisme.
821.135.1(478)-84=135.1=111=161.1
1684. Silvestru, Aurelian.
Aforisme : (idei, imagini, meditaţii) / Aurelian Silvestru ; des., cop.: Aurelian Silvestru. –
[Chişinău] : Tocono 2014 (Combinatul Poligrafic). – 303, [7] p. : des., fot. color ; 21 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4495-2-6 (în cop. tare).
[2014-1587].
- - 1. Aforisme.
821.135.1(478)-84 Silvestru
1685. Soltan, Ion.
Sufletul meu şi-a găsit alinarea în Cuvânt... : (Amintiri şi reflecţii) / Ion Soltan ; cop.: Pe-
tru Gheţoi. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 376 p. : fot. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-57-131-9.
[2014-1582].
- - 1. Memorii.
821.135.1(478)-94 Soltan
1686. Teslaru, Grigore.
Nimic prea mult : (Poeme-hiky în câteva silabe) / Grigore Teslaru ; design: Natalia
Pascal. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 103 p. ; 12 x 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-66-408-0.
[2014-1702].
- - 1. Poeme-hiky.
821.135.1(478)-1 Teslaru
1687. Uncu, Radu.
Adevăr : [poezii] / Radu Uncu. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– 24 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-53-367-6.
[2014-1610].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Uncu
1688. Uncu, Radu.
Ce-i iubirea ? : [poezii] / Radu Uncu. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 28 p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-53-368-3.

41
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

[2014-1611].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Uncu
1689. Vieru, Galina.
Miercurea toamnei : Versuri / Galina Vieru ; resp. ed.: Claudia Balaban. – Chişinău : S.
n., 2014 (F.E.-P. "Baştina-Radog"). – 100 p. : des. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al "Baştina Radog" SRL, dir. Alexandru Rusu. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4420-8-4.
[2014-1661].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vieru
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
821.135.1-93 Literatură română
1690. Slavici, Ioan.
Doi feţi cu stea în frunte / Ioan Slavici ; il. de Serge Samsonov ; cop.: Vladimir Zmeev.
– [Chişinău : S. n.] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din Chişinău). – 44,
[3] p. : il. color ; 29 cm. – (Lecturi şcolare) (Scriitori români ilustraţi / col. îngrijită de Anatol
Vidraşcu).
ISBN 978-606-686-877-8 (Litera, Bucureşti) (în cop. tare).
[2014-1722].
- - 1. Poveşti.
821.135.1-93 Slavici
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
1691. Bulubica, Dan.
Nunta Veveriţelor : [versuri pentru copii, carte de colorat] / Dan Bulubica ; cuvânt intro-
ductiv: Galina Furdui ; concept il.: Dan Bulubica ; il.: Marina Calin. – Chişinău : Lira, 2014. –
27 p. : il., il. color ; 29 cm. – (Acuarela).
50 ex.
ISBN 978-9975-4473-4-8.
[2014-1614].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-93 Bulubica
1692. Idem în lb. rusă : Свадьба белочек : [versuri pentru copii, carte de colorat : trad.
din lb. rom.] / пер.: Алла Коркина. – Кишинёв : Лира, 2014. – 27 p. : il., il. color ; 29 cm. –
(Акварель).
50 ex.
ISBN 978-9975-4473-5-5.
[2014-1672].
- - 1. Poezie.
821.131.1(478)-93 Булубика
1693. Cricunov-Popovici, Nelea.
Poezii de la mămici la pici / Nelea Cricunov-Popovici. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Foxtrot")]. – [20] p. : des. color ; 21 cm.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. este indicat în casetă tehn. – F. f. de tit. – 500 ex.


ISBN 978-9975-120-34-0.
[2014-1617].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-93 Cricunov-Popovici
1694. Iacob, Petru.
Deşteptătorul : Poezii cu miez de ghici pentru mari şi pentru mici / Petru Iacob ; con-
cepţie graf. şi cop.: Maria Mitrofanova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 44
p. : des. color ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-66-407-3.
[2014-1701].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-93 Iacob
1695. Suceveanu, Arcadie.
În cămaşă de cireaşă : [poezii pentru copii] / Arcadie Suceveanu ; il.: Stela Damaschin-
Popa ; cop.: Vladimir Zmeev. – Chişinău : Litera, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 31 p. : des.
color ; 31 cm. – (Colecţia: Poezii pentru (când suntem) copii, ISBN 978-9975-74-307-5).
[3000] ex.
ISBN 978-9975-74-308-2 (în cop. tare).
[2014-1643].
821.135.1(478)-93 Suceveanu
1696. Varticovschi, Olga.
Ştefan cel Mare : [povestire istorică] / Olga Varticovschi. – [Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Foxtrot")]. – [20] p. : des. color ; 29 cm. – (Strămoşii noştri pentru mari şi mici, ISBN
978-9975-120-35-7 ; 5) (Cartea visurilor mele, ISBN 978-9975-120-36-4).
200 ex.
ISBN 978-9975-120-37-1.
[2014-1618].
821.135.1(478)-93 Varticovschi
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
1697. Atlas de Geografie : pentru clasa a 5-a / O. Cazanţeva, Gh. Sîrodoev, I.
Sîrodoev [et al.] ; red. resp.: Ghenadie Sîrodoev [et al.] ; Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
a Rep. Moldova, Î.S. Inst. de Geodezie, Prospecţiuni Tehn. şi Cadastru "Ingeocad". – Chişi-
nău : Ingeocad, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 36, [1] p. : h. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi în casetă tehn. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4230-9-0.
[2014-1667].
911(084.4)(075.3)

43
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme.
Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
1698. Hărţi-contur la geografie : Clasa a 10-a = Контурные карты по географии :
10 Класс / Inst. de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru "Ingeocad". – [Chişinău] :
Ingeocad, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 24, [1] p. : h. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4039-5-5.
[2014-1727].
912(084.3)(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Sava, Victor. Introducerea, ameliorarea şi predarea obiectului "Floricultura". – Vezi Nr
1650.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
Долгий, Адриан. История румын и всеобщая история в схемах и таблицах. –
Vezi Nr 1703-05.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
1699. Furtună, Alexandru.
Teleneşti : Istorie şi contemporaneitate : monografie / Alexandru Furtună, Vadim Lelic.
– [Chişinău] : S. n., 2014 (Tipografia AŞM). – 416 p. : fig., fot., fot. color, h., tab. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr.: p 379-401. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei or. Teleneşti. –
300 ex.
ISBN 978-9975-62-374-2 (în cop. tare).
[2014-1585].
- - 1. Teleneşti – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
1700. Гросул, Владислав.
Молдавское движение до и после образования Румынии (1821-1866 гг.) : моно-
графия / Владислав Гросул ; Рос. ин-т стратег. исследований, Днестровксо-Прутский
информац.-аналит. центр, Ассоц. историков и политологов "Pro-Moldova". – Кишинев :
Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 194 p. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-361-4 (în cop. tare).
[2014-1601].
- - 1. Istoria Republicii Moldova. 2. Mişcare naţională – Republica Moldova.
94(478)"1821/1866"
94(=135.1) Istoria românilor
1701. Dolghi, Adrian.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Atlas de istoria românilor şi universală : material didactic pentru gimnaziu şi liceu /


Adrian Dolghi, Alina Felea. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Prag-3")]. – 68, [1] p. : h. color ;
29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 69 (27 tit.). – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-77-207-5.
[2014-1691].
94(=135.1)+94(100)(084.4)
1702. Istoria românilor şi universală : Manual pentru clasa a 11-a / N. Chicuş, I.
Şarov, I. Ojog [et al.] ; comisia de evaluare: Larisa Efros [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Mol-
dova. – [Ed. rev.]. – Chişinău : Cartdidact, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 240 p. : fot.,
h., tab. color ; 26 cm.
16000 ex.
ISBN 978-9975-9847-4-4.
[2014-1602].
- - 1. Istoria românilor – Manuale. 2. Istoria universală – Manuale.
94(=135.1)+94(100)(075.3)
1703. Долгий, Адриан.
История румын и всеобщая история в схемах и таблицах : [în 4 părţi] / Адриан
Долгий, Алина Феля, София Русу. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Tipocart Print") – . – 20
cm. – (Дидактический материал для гимназий и лицеев). – ISBN 978-9975-4291-3-9.
[Ч.] 1-я : Доисторический период и Древний мир. – 2014. – 72 p. : fig., tab. –
Bibliogr.: p. 71 (25 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-4291-4-6. – [2014-1728].
94(=135.1)+94(100)"…/05"(075.3)
1704. [Ч.] 2-я : Средние века. – 2014. – 76 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 75 (17 tit.). – 50
ex. – ISBN 978-9975-4291-5-3. – [2014-1729].
94(=135.1)+94(100)"04/14"(075.3)
1705. [Ч.] 4 : Новейшее время. – 2014. – 67 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 66 (32 tit.). –
50 ex. – ISBN 978-9975-4291-6-0. – [2014-1730].
94(=135.1)+94(100)"19/20"(075.3)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1706. Cojocaru, Gheorghe.
Tratatul de Uniune Sovietică: de la un proiect totalitar la un acord de comunitate a sta-
telor independente (1922-1991) : Specialitatea: 611.03 – Istoria Universală ; 611.02 – Istoria
Românilor : Referatul şt. al tz. de doct. habilitat în istorie : (în baza lucrărilor publicate) / Cojo-
caru Gheorghe ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2014. – 72 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 57-66 (176 tit.).
[2014-138 Teze].
94(47+57)"1922/1991"(043.2)
Pentru titlul doctor
1707. Abraş, Marcel.

45
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

Eficacitatea blocantelor canalelor de calciu în angina pectorală cu sindrom metabolic :


321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Abraş Marcel ; IMSP Inst. de
Cardiologie. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25.
[2014-141 Teze].
616.12-009.72+615.225(043.2)
1708. Chiru, Tatiana.
Cercetări farmacognostice şi farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea
Cyanus L. : 316.01 – Farmacie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe farmaceutice / Chiru Tatiana ;
IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 29 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-25 (79 tit.).
[2014-148 Teze].
615.322+582.998.2(043.2)
1709. Cojanu, Gianina.
Răspunderea penală pentru actele de diversiune potrivit legislaţiei Republicii Moldova
şi a României : Studiu de drept comparat : Specialitatea 544.01 – Drept penal şi execuţional
penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Cojanu Gianina ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău,
2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (13 tit.).
[2014-147 Teze].
343.3:343.22(478+498)(043.2)
1710. Copeţchi, Stanislav.
Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determina-
rea lor la săvârşirea unor fapte imorale : Specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional
penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Copeţchi Stanislav ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişi-
nău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (12 tit.).
[2014-145 Teze].
343.224.1+343.62(043.2)
1711. Lupu, Cristian-Alin.
Amnistia şi graţiere în legislaţia penală a României şi Republicii Moldova : Specialita-
tea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Lupu Cristian-
Alin ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (25 tit.).
[2014-139 Teze].
343.292/293 (043.2)
1712. Meruţa, Alexandrina.
Aplicarea standardelor de contabilitate în condiţiile cooperării internaţionale şi integrării
Europene : Specialitatea 521.02 – Economie mondială; relaţii economice intern. : Autoref. tz.
de cot. în econ. / Meruţa Alexandrina ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. –
28 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25.
[2014-147 Teze].
339.922:657.4(043.2)

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1713. Miglev, Ivan.


"Sofinden" în contextul ritualurilor calendaristice de primăvară la bulgarii din Moldova,
Ucraina şi din Bulgaria de nord-est : (sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XXI) : Specialitatea
612.01 – Etnologie : Autoref. tz. de doct. în istorie / Miglev Ivan ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Inst. Patrimoniului Cultural. – Chişinău, 2014. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23.
[2014-142 Teze].
398.332.1(=163.2)(478+477+497.2)(043.2)
1714. Idem în lb. rusă : "Софинден" в контексте весенней календарной обрядности
болгар Молдовы, Украины и северо-восточной Болгарии (конец XIX – нач. XXI вв.) :
Специальность 612.01 – Этнология : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра истории.
– Кишинев, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24.
[2014-143 Teze].
398.332.1(=163.2)(478+477+497.2)(043.2)
1715. Pricop, Victor.
Abordări combinatorice şi asimptotice în baza algebrelor graduate şi seriilor Hilbert,
aplicate la sisteme diferenţiale : 111.02 – ecuaţii diferenţiale : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe
matematice / Pricop Victor ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Matematică şi Informatică. –
Chişinău, 2014. – 33 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-30 (43 tit.).
[2014-140 Teze].
517.923+517.984.4(043.2)
1716. Rău, Andrei.
Uniunile corporative ca factor de creştere a competitivităţii întreprinderilor din Republi-
ca Moldova : Specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate :
Autoref. tz. de doct. în econ. / Rău Andrei ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Chişinău,
2014. – 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29 (10 tit.).
[2014-149 Teze].
[334.758+334.78]:339.137.2(478)(043.2)
1717. Sanduleac, Sergiu.
Formarea gândirii ştiinţifice la studenţii din învăţământul universitar : Specialitatea
511.02 – Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională : Autoref. tz. de doct. în psihologie /
Sanduleac Sergiu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. – Chişinău, 2014. – 30 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (39 tit.).
[2014-144 Teze].
37.015.3:378(043.2)

47
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

Index de nume
Cebotari, Iurie 1682
A Cecan, Elena 1610
Abraş, Marcel 1707 Cepoi, Liliana 1611
Adauji, Stela 1641-42 Cernat, Victor 1644
Agachi, S. 1582 Certan, Valeriu 1648
Andreev, Alexei 1620 Cherdivară, Maia 1627
Andreev, Sergiu 1632 Chibac, Gheorghe 1597
Axenti, Eurosinia 1677 Chicuş, N. 1702
Chiriac, Petru 1562
B Chiru, Tatiana 1708
Chitoroagă, Valentina 1547-48
Bacalîm, A. 1567 Chkheidze, Giorgi 1577
Bacinschi, Mihai 1657 Choban, Mitrofan 1621
Bahnaru, Vasile 1664 Ciobanu, Anatol 1667
Bajureanu, Ion 1671 Ciobanu, Ghenadie 1613
Balaban, Claudia 1689 Ciobanu, Gheorghe 1645
Balacci, Ruslan 1628 Ciobanu, Mircea V. 1672-73
Balanescu, Savva 1651 Ciorbă, S. 1582, 1588
Bargiacchi, Fabio 1581 Ciubotaru, Adrian 1670
Başirov, Oxana 1662-63 Ciubotaru, Alexandru 1650
Bârgău, Mihai 1603 Cojanu, Gianina 1709
Bernic, Mircea 1656 Cojocaru, Ala 1639
Bezverhni, Zinaida 1641 Cojocaru, Ana 1548
Bodean, Tamara 1611 Cojocaru, Gheorghe 1706
Bostan, Ion (1546) Cojocaru, Svetlana 1602, 1621
Braga, Mihai 1553, 1561 Copeţchi, Stanislav 1710
Braghiş, Alexandra 1649 Cordineanu, Ala 1612
Bruma, Sorin 1597 Corghenci, Ludmila 1547-48
Brumărel, Mihail 1641-42 Corlat, Sergiu 1625
Bujac, Svetlana 1683 Coroban, Vitalie 1680-81
Bulubica, Dan 1691 Creangă, Victor 1674
Busuioc, Leonid 1610 Cricunov-Popovici, Nelea 1693
Burghelea, Pavel 1568 Cumpanici, Andrei 1649
Butmalai, Ion 1659
Butnaru, Veronica 1602 D
Buzdugan, Ion 1672-73
Dabija, Nicolae 1671
C Damaschin-Popa, Stela 1695
Dediu, Ion (1550)
Cabac, Valeriu 1614 Dilion, Marcela 1572-74, 1604-05
Caisîn, Simion 1554 Dimitrov, Alex 1683
Calin, Marina 1691 Dolghi, Adrian 1701
Calmuţchi, L. → v. Calmuţchi, Laurenţiu Dolghi, Cristina 1652
Calmuţchi, Laurenţiu 1552, 1631 Dragomir, State (1659)
Cameneva, Zinaida 1661 Druţă, Inga 1664
Carabet, Natalia 1616 Druţă, Ion 1675
Catereniuc, I. → Catereniuc, Ilia Dumbrăveanu, Roza 1614, 1618
Catereniuc, Ilia 1633-35
Cazanţeva, O. 1697 E
Căpăţână, Gheorghe 1626
Ceban, Irina 1683 Efros, Larisa 1702

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F Lozovanu, Svetlana 1638


Lungu, Eugen 1672-73
Felea, Alina 1701 Lupaşcu, T. → v. Lupaşcu, Teodor
Florea-Dascăl, Valeria 1676 Lupaşcu, Teodor 1633-35
Furdui, Galina 1691 Lupaşcu, Tudor 1637
Furtună, Alexandru 1699 Lupu, Cristian-Alin 1711
G Luşmanschi, Galina 1652

Galaicu-Păun, Em. 1680 M


Galan, Ina 1557 Maftei, Vitalie 1561
Ganenco, Andrei 1638 Mahu, Iurie 1586, 1589, 1593
Gheţoi, Petru 1685 Manoil, Alexandru 1659
Globa, Angela 1545 Manolache, Constantin 1546, 1550
Globa, L. → Globa, Lilian Manole, Ion 1576
Globa, Lilian 1634-35 Marian, Tamara 1546
Gonţa, Cătălina 1677 Marin, Mariana 1611
Gremalschi, Anatol 1625 Martea, Galina 1679
Gribincea, Vladislav 1598-99 Matcovschi, Dumitru 1680-81
Griţco, Maria 1564-65 Maţco, Marcel 1656
Grosu, Diana 1677 Mândâcanu, Virgil 1609
Grosu, Lidia 1677 Melentiev, E. 1631
Gumppenberg, Marie-Carin von 1577 Melnic, Victoria 1613
Guţu, Iacob 1627 Meriacre, Igor 1568, 1572-74, 1604-05
Guţu, Ion 1677 Meruţa, Alexandrina 1712
Guţu, Vl. 1608 Miglev, Ivan 1713
H Mihalache, Corneliu 1558
Militaru, Vasile 1668-69
Hadârcă, Ion 1678 Mincu, Eugenia 1665
Hanganu, Aurelia 1546, 1550 Mitrofanova, Maria 1694
Hanganu, Ioan 1667 Munch, Edvard 1670
Hmelniţchi, Alexandru 1674
Hriptievschi, Nadejda 1576 N

I Nagnibeda-Tverdohleb, Tatian 1612, 1615


Nani, Mihail 1653-54
Iacob, Petru 1694 Nistiriuc, Pavel 1564-65
Iazan, Dumitru 1657 Novicov, O. → v. Novicov, Oxana
Ichim, Vitalie 1670 Novicov, Oxana 1586-87
Isac, Andrei 1620
Istrati, Teodora 1548 O
Iurcu, Sergiu 1562 Ojog, I. 1702
J Oliinîk, Iaroslav 1675

Josan, Liliana 1620 P

L Panaghiu, Tatiana 1547


Papuc, Mihai 1672-73
Latu, Alexei 1572, 1605 Papuc, Teodor 1672-73
Lazăr, Tudor 1557 Parhomenco, Lilia 1662-63
Lelic, Vadim 1699 Pascal, Natalia 1686
Lica, Dionis 1626 Pavel, Dorin 1545
Lîsîi, Aliona 1563 Pâslaru, Vlad 1614
Lopatiuc, Alina 1665 Pernai, A. 1631

49
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

Pîrvan, Pintilie 1626 Şarov, I. 1702


Plăcintă Guţu, Alexandru 1677 Ştefan, Laura 1598-99
Podborschi, Valeriu 1682 Ştefaneţ, Diana 1612
Podoliuc, Tatiana 1661 Ştefaneţ, Mihail 1633, 1637
Popa, Sergiu 1649
Popa, Vasile 1682 T
Posţan, Liliana 1562 Talmaci, A. 1592
Pricop, Victor 1715 Talmaci, Roman 1593-94
Prisăcaru, Ion 1683 Terentii, Mihail (1610)
Priscu, Vitalie 1641 Teslaru, Grigore 1686
Punga, Janna 1644 Tofan, Tatiana 1602
R Tomassini, Alessandra 1632
Tomuleţ, Călin 1580
Racu, Igor 1554 Trebeş, Tatiana 1665
Raţoi, Elena 1568, 1572-74, 1604-05
Rău, Andrei 1716 Ţ
Revenco, N. → v. Revenco, Nineli Ţăranu, I. 1595
Revenco, Nineli 1636 Ţăranu, Lilia 1629
Robu, Oxana 1597 Ţăranu, Marius 1629
Romanciuc, Ruxanda 1671, 1676 Ţislinscaia, Natalia 1656
Rudi, M. 1636 Ţolea, Sorin 1651
Russu, Silvia 1649 Ţurcanu, Andrei 1680
S Ţurcanu, Nicolae 1563
Ţurea, V. 1636
Samsonov, Serge 1690
Sanduleac, Sergiu 1717 U
Sava, Lilia 1564-65 Uncu, Radu 1687-88
Sava, Victor 1650 Ungureanu, Mihai 1657
Savva, A. → v. Savva, Alexandru Ursu, Liliana 1599
Savva, Alexandru 1588, 1589 Ursu, Ludmila 1622
Sârghi, Ludmila 1619
Scorpan, Vasile 1629 V
Scorţescu, S. 1590-91
Scurtul, Ghenadie 1660 Vacarenco, Iulia 1580
Silvestru, Aurelian 1684 Vaculenco, Maxim 1682
Siomina-Ghiţu, Ludmila 1612 Varticovschi, Olga 1696
Sîrodoev, Gh. → v. Sîrodoev, Ghenadie Verebceanu, Galaction 1664
Sîrodoev, Ghenadie 1697 Veretina-Chiriac, Ina 1663-64
Sîrodoev, I. 1697 Vidraşcu, Anatol 1690
Slavici, Ioan 1690 Vieru, Galina 1689
Sochircă, Zinaida 1547-48 Vieru, Vadim 1576
Soltan, Ion 1685 Vişanu, Natalia 1557
Spinei, Liudmila 1546 Vîntu, Victoria 1665
Stepanov, Georgeta 1619 Voiniţchi, Eugeniu 1651
Stoianov, Inga 1661 Vovc, Victor 1638
Suceveanu, Anghelina 1555 W
Suceveanu, Arcadie 1695
Suveică, Raisa 1675 Wittrup, Jesper 1598
Ş Z
Șarban, Dragomir 1657 Zabulică, Mihai 1643

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Zadorojnîi, Alexandru 1627 М


Zaharia, Liliana 1658
Zaharia, Victor 1595 Мелентьев, Евгения 1627
Zasavițchi, Lilia 1550 Мериакре, Игорь 1569, 1575, 1606
Zazuc, Tatiana 1551 Миглев, Иван 1714
Zglavoci, Valentina 1623 О
Zmeev, Vladimir 1690, 1695
Zubco, Alexandru 1576 Олару, Валентина 1611
Б П
Ботнару, Мария 1627 Павленко, А. Г. 1646
Ботнарь, Ина 1611 Палади, Г. А. 1646
Брагиш, Мария 1624 Проценко, Елена 1596
Булубика, Дан 1692
Бургеля, Павел 1569 Р

Г Рассказова, Татьяна 1624


Рацой, Елена 1569, 1575, 1606
Гросул, Владислав 1700 Роман, Мария 1627
Ротару, Д. И. 1647
Д Русу, София 1703-05
Дандара, Отилия 1611 С
Денчиков-Кристя, Лидия 1630
Дилион, Марчела 1575, 1606 Стратулат, П. М. 1647
Долгий, Адриан 1703-05
Дука, Мария 1630 Т

Е Феля, Алина 1703-05


Фурдуй, Галина 1692
Енаки, Андрей 1556 Фурдуй, Теодор 1630
К Ч
Калин, Марина 1692 Чеботарь, П. А. 1666
Кожокару, Алла 1640 Чепой, Л. 1630
Коркина, Алла 1692 Чернецки, О. С. 1646
Кривчанская, Л. Ф. 1647
Курка, Виктор 1556 Ш
Шевченко, Руслан 1560

51
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

Index de titluri

5 ani de minciună, 2009-2014 1558 Mihail Terenti – amprentă umanistă vizionară


5 лет обмана, 2009-2014 1559 1610
Academician Ion Bostan 1546 Nistrul de Jos : valori şi pericole 1620
Alo, Capitala 1551 Notebook for Practical work at Human
Asigurarea securităţii şi ordinii publice – direc- Anatomy 1634
ţie prioritară a politicii naţionale 1603 Particularităţile adaptării şcolare a elevilor din
Atlas de Geografie 1697 clasele gimnaziale 1612
Carnet de dezvoltare a copilului 1639 Pedagogul anului 1615
Codul contravenţional al Republicii Moldova Pediatrie 1636
1570-71 Poezia simbolistă şi decadentă 1670
Codul de procedură penală al Republicii Psihodiagnostica 1554
Moldova 1583 Publishing & Printing Enterprise "Ştiinţa" 1549
Codul muncii al Republicii Moldova 1601 Raport anual al Asociaţiei Contabililor şi
Codul penal al Republicii Moldova 1585 Auditorilor Profesionişti din Republica Mol-
Conferinţa raională a cadrelor didactice "Ac- dova 1655
ces, relevanţă, calitate în educaţie – com- Raport privind respectarea drepturilor omului
petenţe pentru prezent şi viitor" 1607 în Republica Moldova 1578
Constituţia Republicii Moldova 1579 State Dragomir 1659
Culegere de teste şi problem de situaţie la Strategia de dezvoltare a fotbalului în Repu-
anatomia omului 1633 blica Moldova 1660
Din activitatea instituţiilor preşcolare 1617 Ştiinţele socio-umansitice şi progresul tehnico-
Drept civil. Contracte şi succesiuni 1597 ştiinţific 1553
Drepturile omului în Moldova 1576 The Third Conference of Mathematical Society
Elaborarea rapoartelor cu privire la alegeri of the Republic of Moldova 1621
1577 Utilizarea standardelor internaţionale 1581
Fiziologia omului 1638 Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Euro-
Ghid de exprimare corectă 1664 peană 1561
Ghidul tânărului tolerant 1557 Гражданский процессуальный кодекс
Hărţi-contur la geografie 1698 Республики Молдова 1600
Human rights in Moldova 1576 Гражданское воспитание 1611
Impactul calităţii resurselor umane asupra Евросоюз – путь в будущее для Молдовы
dezvoltării social-economice a Republicii 1560
Moldova 1562 Карта развития ребенка 1640
Inteligenţa – abilitatea de a se adapta la Клинические протоколы по акушерству
schimbare 1547 1646
Isteţime, dăruire şi productivitate 1548 Клинические протоколы по неонатологии
Istoria românilor şi universală 1702 1647
Întreprinderea Editorial-Poligrafică "Ştiinţa" Конституция Республики Молдова 1579
1549 Контурные карты по географии 1698
Lucrări practice la Anatomia Omului 1634 Международные акты по борьбе с
Managementul resurselor umane în adminis- домашним насилием 1596
traţia publică din Republica Moldova 1602 Нижний Днестр : ценности и угрозы 1620
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale О болезни 1556
"Învăţământul postmodern: eficienţă şi func- ООН – республика Молдова. Рамочное
ţionalitate" 1608 Партнерство 2013-2017 1566
Materialele conferinţelor ştiinţifice a studenţilor Правила орфографии и пунктуации
1552 гагаузского языка 1666
Membru corespondent Ion Dediu 1550 Практические занятия по анатомии
человека 1634

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова 1584

Index de subiecte
Aditivi furajeri la întreprinderile avicole 1651 Integrarea Republicii Moldova în Uniunea
Administraţie publică, Republica Moldova, Europeană 1561
resurse umane 1602 Istorie, Republica Moldova 1700
Aforisme 1679, 1683-84 - românilor 1702
Alegeri 1577, 1581 - universală 1702
Anatomia omului 1634-35 Întreprinderi avicole 1651
- - aparatul locomotor 1633 Învăţământ, postmodern 1608
Antrenarea ochilor şi minţii 1643 - superior 1618
Biologie 1630 Lilieci, biologie 1632
Boli, cancer, profilaxie 1644 Limbi, engleză 1662-63
Cadrul de Parteneriat ONU – Republica Mol- - găgăuză, ortografie 1666
dova 1566 - română, 1665
Cancer, profilaxie 1644 - - exprimare corectă 1664
Carnet de dezvoltare a copilului 1639-40 Lingvistică 1661
Cântece 1657 Matematică 1621-24
Chimia în ecologie 1631 Maxime 1667
Chimie organică 1627 Meditaţie 1556
Coduri, contravenţional al Republicii Moldova Memorii 1685
1570-71 Menţinerea ordinii publice 1603
- de procedură civilă al Republicii Moldova Mişcare naţională, Republica Moldova 1700
1600 Muzică 1657
- de procedură penală al Republicii Moldova Naştere prematură 1646
1583-84 Naşterea copilului 1647
- muncii al Republicii Moldova 1601 Nuvele 1676
- penal al Republicii Moldova 1585 Observatori electorali 1581
Concursul "Pedagogul anului" 1615 Obstetrică 1646
Consiliul Europei 1577, 1581 Opere 1675
Construcţia de locuinţe în Republica Moldova, Pedagogi, Chişinău 1615
finanţare 1563 - competenţe 1614
Contabilitate, instituţii publice, teste 1653-54 Pedagogie creştin-ortodoxă 1609
- în afaceri 1652 Pediatrie 1636-37
Contenciosul administrativ 1580 Pietre preţioase 1628
Dramaturgie 1659 Poeme-hiky 1686
Drept, civil, contracte şi succesiuni 1597 Poezie 1670-71, 1674, 1677-80, 1682, 167-
- electoral 1577, 1581 89, 1691-94
Drepturile omului, Republica Moldova 1576, Poveşti 1690
1578 Predarea compoziţiei, muzică 1613
Educaţie 1607 Prelucrarea datelor statistice 1626
- civică 1611 Procuratură 1598-99
- muzicală 1658 Procurori 1598-99
- preşcolară 1616-17 Producerea prunelor 1649
Epigrame 1674 Proiectarea utilajului tehnologic 1656
Farmaceutică 1642 Prunul, cultivare 1649
- sisteme informaţionale 1641 Psihodiagnostică 1554
Fiziologia omului 1638 Psihologie pedagogică 1612
Floricultură 1650 Resurse umane 1562
Gemologie 1628

53
Cronica Cărţii Nr 8-2014 ≡ Book annals Nr 8-2014

Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală Sisteme informaţionale, farmaceutică 1642


1645 Smart Notebook 11 – Sofware 1545
Rezistenţa materialelor 1648 Teatru 1659
Romane 1681 Teoria grafurilor 1625
Rugăciuni 1556 Uniunea Europeană 1560
- în versuri 1668 Versuri melodice 1674
Schimbarea climei, agricultură 1629 Violenţa în familie 1596
Scrieri 1672-73 Vorbire corectă 1664
Securitate naţională 1603

Index geografic
Teleneşti, oraşe, Republica Moldova, istorie 1699

Index editori
AAP 1602 Lavilat Info 1570-71, 1579, 1583-85, 1600-01
Arc 1657 Lexon-Prim 1580
Cadran (Policadran) 1623 Lira 1691-92
Cartdidact 1702 Litera 1695
Cartier 1611, 1680-81 Lumina 1627
CEP USM 1555, 1608, 1619, 1643, 1652-54, Lumina Cuvântului 1668-69
1662, 1677 Medicina 1637-38, 1665
Continental Grup 1614, 1618 Pontos 1644, 1671, 1676, 1679
Dira-AP 1568-69, 1752-75, 1604-05 Prut Internaţional 1622
Editerra Prim 1630 Pulsul Pieţei 1567, 1582, 1586-95, 1616
Elan Poligraf 1556 Ştiinţa 1670, 1672-73
Epigraf 1658 Tehnica Info 1626, 1682
Garuda-Art 1678 Tehnica-UTM 1553, 1561, 1564-65, 1648,
Ingeocad 1697-98 1656
Institute of Mathematics and Computer Tipografia Centrală 1563
Science 1621 Tocono 1684
Institutul de Filologie al AŞM 1664 ULIM 1547-48, 1661
Institutul de Formare Continuă 1554 Universitatea de Stat din Tiraspol 1545, 1552,
Institutul de Studii Enciclopedice 1546, 1550 1625
Institutul Muncii 1562 Universul 1683
Interprint 1624 UST 1631
Iulian 1609 Varo-Inform 1551
Labirint 1659 WiSDOM 1632

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
AUGUST NR 8 AUGUST
(3163-3548)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3163. Василенко, Николай. Особенности усиленного сотрудничества стран-
членов Европейского Союза: инновационная сфера / Николай Василенко // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 147-154.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 154 (9 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3164. Gasnaş, Iurie. Documentele de politici relevante sectorului comunicaţiilor elec-
tronice din Republica Moldova / Iurie Gasnaş // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. –
P. 79-86. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 85-86 (37 tit.). – ISSN 1811-
0770.
(Vezi de asemenea Nr 3174, 3279, 3397)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3165. Borzin, Aurelia. Casele de cultură de la sate: între abandon şi resuscitare / Au-
relia Borzin // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 4-5. – ISSN 1857-3487.

3166. Ciobanu, Mircea V. În căutarea brandului naţional : [în cultura şi patrimoniu] /


Mircea V. Ciobanu // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 6-9 : fot. – ISSN 1857-3487.
(Vezi de asemenea Nr 3265, 3445, 3517, 3545)

02 BIBLIOTECONOMIE
3167. Pamparău, Liuba. Biblioteca pentru copii în viaţa comunităţii : [din satul
Pelenia, raionul Râşcani] / Liuba Pamparău // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 8. – P. 23-24. –
ISSN 1857-4424.
06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 3405, 3519)

55
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3168. Vintilă, Alexandru Ovidiu. Traian Brăileanu şi Martin Heidegger. O congruenţă
anume : [studiu comparat] / Alexandru Ovidiu Vintilă // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P.
53-56 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 56 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3169)

159.9 Psihologie
3169. Anţibor, Ludmila. Abordări teoretice în cercetările psihologice ale machiave-
lismului / Ludmila Anţibor // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele
Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 427-431. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 430-431 (15 tit.).

3170. Marinescu, Mariana. Descifrarea interacţiunilor dintre ereditate/mediu/educaţie


prin aplicarea metodei gemenilor : [studiul psihologic] / Mariana Marinescu // Învăţământul
postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişi-
nău, 2014. – P. 451-455 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 455 (18 tit.).

3171. Paladi, Aliona. Importanţa stilurilor apreciative pentru procesul de


intercunoaştere : [studiul personalităţii] / Aliona Paladi // Învăţământul postmodern: eficienţă şi
funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 460-463 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 463 (8 tit.).

3172. Racu, Igor. Dezvoltarea conştiinţei de sine la vârstă preşcolară / Igor Racu //
Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 3. – P. 39-59 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (18 tit.). – ISSN 1857-0224.

3173. Racu, Iulia. Manifestarea conduitei empatice la preadolescenţi / Iulia Racu,


Ecaterina Lopatnic // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 3. – P.
60-66 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (6 tit.). – ISSN 1857-0224.

3174. Racu, Iulia. Particularităţile sferei emoţionale la adolescenţii dependenţă de


computer / Iulia Racu, Raisa Buza // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. –
2014. – Nr 3. – P. 77-85 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85 (3 tit.).
– ISSN 1857-0224.

3175. Şova, Tatiana. An insight on the evolution of the occupational stress concept /
Tatiana Şova // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 3. – P. 1-7. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6-7 (14 tit.). – ISSN 1857-0224.

3176. Ţocu, Rodica. Dezvoltarea identităţii psihosexuale la vârstă preşcolară / Rodi-


ca Ţocu, Igor Racu // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 3. – P.
8-26 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23-26 (46 tit.). – ISSN 1857-0224.

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3177. Толстая, Светлана. Страх и тревога: пути преодоления : [психол. аспект] /


Светлана Толстая // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf.
şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 442-446. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 446 (11 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3255, 3259-60, 3263)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
(Vezi Nr 3426, 3519)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.6 Psihologie socială
3178. Russu, Inga. Strategii de gestionare a conflictului interpersonal : [la cuplurile ti-
nere] / Inga Russu // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf.
şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 464-467 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 467 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3255, 3313)

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


(Vezi Nr 3266, 3290)

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


3179. Triboi, Ina. Familia versus serviciul în viaţa femeii : [studiu] / Ina Triboi // Învă-
ţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem.
2013. – Chişinău, 2014. – P. 248-251 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 251 (6
tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3178)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
3180. Забзалюк, Ольга. Идеи федарализма в украинской политико-правовой
мысли 1917-1918 годов / Ольга Забзалюк // Revista Moldovenească de Drept Internaţional
şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 155-165. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 164-165 (32 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

323 Politică internă


(Vezi Nr 3187)

57
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


(Vezi Nr 3199, 3251-53, 3303, 3442)

324 Alegeri
(Vezi Nr 3227)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3181. Mătăşel, Alina. Rolul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa în
prevenirea conflictelor: implicarea OSCE în Ucraina / Alina Mătăşel // Revista Moldovenească
de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 87-99. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 98-99 (20 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3182. Polgar, Michal. In search of correlation between the changes in basic functions
of states and the changes in diplomacy / Michal Polgar // Revista Moldovenească de Drept
Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 100-110. – Rez. în lb. rom.,
engl.,rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 110 (17 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3183. Radvan, Inga. 300 de kilometri de responsabilitate… Testul profesionalismului


în misiunea KFOR : [despre contigentul de pacificatori a Armatei Naţ.] / Inga Radvan // Oas-
tea Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 8-11 : fot. – ISSN 1857-3703.

3184. Varta, Ion. Józef Pilsudski şi Basarabia : [om politic şi mareşal polonez (1867-
1935)] / Ion Varta // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 82-83 : fot. – ISSN 1857-3487.

3185. Акулов-Муратов, Владислав. Исследование механизмов влияния


внешней политики Украины в 2012 году на ёе систему и механизмы государственного
управления / Владислав Акулов-Муратов // Revista Moldovenească de Drept Internaţional
şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 111-138. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 135-138 (69 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3186. Буриан, Александр. Федерализация Европейского Союза и перспективы


НАТО / Александр Буриан // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Inter-
naţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 20-33. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
32-33 (40 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN1857-1999.

3187. Дергачев, Владимир. Геополитика Черноморья: внешние и внутренние


вызовы / Владимир Дергачев // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 166-177. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-
1999.

3188. Киндыбалюк, Оляна. Трубопровод как фактор геополитического влияния


и инструмент обеспечения национальной безопасности в контексте Евразийского
континентального блока с проекцией на газовую ось Париж-Берлин-Москва / Оляна
Киндыбалюк // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2013. – Nr 1. – P. 34-46. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 45-46 (23 tit.)
şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3189. Юрченко, Сергей. Внешнеполитические вызовы Украины и их проекция в


Черноморском регионе / Сергей Юрченко // Revista Moldovenească de Drept Internaţional
şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 178-189. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 188-189 (24 tit.). – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3163, 3168, 3218, 3230)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3190. Stîngaci, Stela. Interviu cu Stela Stîngaci = Intervista con Stela Stingaci : [am-
basadorul Rep. Moldova în Italia] / consemnare de cor. rev. // Moldova în Progres. – 2014. –
Nr 2/8. – P. 8-11 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

3191. Голя, Анатолий. Между двумя союзами : [Европейский и Евразийский : о


внешней политики Респ. Молдова в предверии парламентских выборов] / Анатолий
Голя // Profit. – 2014. – Nr 7/8. – P. 3-9 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3517, 3546)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
3192. Додон, Игорь. 7 дней с лидером Партии социалистов : [интервью с
депутатом Парламента РМ Игорем Додоном] / записала Ольга Кротевич // Aquarelle. –
2014. – Nr 7/8. – P. 20-23 : fot. – ISSN 1857-0518.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
3193. Barburoş, Lidia. Experienţa Republicii Moldova în domeniul elaborării stan-
dardelor ocupaţionale pentru ocupaţiile muncitoreşti / Lidia Barburoş // Impactul calităţii resur-
selor umane asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova : Materialele Conf. şt.-
practice, 23 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 80-90 : fig., tab.

3194. Chiriac, Petru. Capitalul uman pe piaţa muncii: succintă analiză a politicilor,
riscurilor şi oportunităţilor / Petru Chiriac // Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvol-
tării social-economice a Republicii Moldova : Materialele Conf. şt.-practice, 23 noiem. 2013. –
Chişinău, 2014. – P. 9-14.

3195. Fală, Alexandru. Capitalul uman: bunăstarea reală a naţiunii din Republica
Moldova 2013 : raport de stare a ţării / Alexandru Fală // Impactul calităţii resurselor umane
asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova : Materialele Conf. şt.-practice, 23
noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 73-79 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (2 tit.).

3196. Mazur, Valentina. Capitalul uman pe piaţa muncii din Republica Moldova în
condiţiile globalizării / Valentina Mazur // Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării

59
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

social-economice a Republicii Moldova : Materialele Conf. şt.-practice, 23 noiem. 2013. –


Chişinău, 2014. – P. 69-72.

3197. Postolachi, Valentina. Consolidarea capitalului uman din Republica Moldova


pe piaţa Uniunii Europene / Valentina Postolachi // Impactul calităţii resurselor umane asupra
dezvoltării social-economice a Republicii Moldova : Materialele Conf. şt.-practice, 23 noiem.
2013. – Chişinău, 2014. – P. 40-52 : fig. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (8 tit.).

3198. Posţan, Liliana. Dezechilibru pe piaţa forţei de muncă din Republica Moldova
– politici asumate sau abordări speculative ale mecanismelor de piaţă / Liliana Posţan // Im-
pactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova :
Materialele Conf. şt.-practice, 23 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 15-23 : tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 23 (6 tit.).

3199. Slobodeniuc, Ghenadie. Dezvoltarea potenţialului uman ca valoare social-


politică în Republica Moldova / Ghenadie Slobodeniuc // Impactul calităţii resurselor umane
asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova : Materialele Conf. şt.-practice, 23
noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 91-98 : tab.

3200. Suslenco, Alina. Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în regiunea


de dezvoltare nord / Alina Suslenco // Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării
social-economice a Republicii Moldova : Materialele Conf. şt.-practice, 23 noiem. 2013. –
Chişinău, 2014. – P. 53-60 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 60 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3179, 3292, 3294, 3320)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 3209, 3211, 3215)

336 Finanţe
3201. Cebotari, Serghei. Serghei Cebotari : "Suntem pregătiţi pentru noi perspective"
: [interviu cu preşedintele Comitetului de conducere al Moldova Agroindbank] / consemnare
de cor. rev. // VIP magazin. – 2014. – Nr 122. – P. 22-25 : fot. – ISSN 1857-0534.

3202. Condiţiile de atragere a depozitelor de la persoanele fizice de către BC


"Victoriabank" SA // Profit. – 2014. – Nr 7/8. – P. 86-87 : tab. – ISSN 1857-0186.

3203. Gaita, Lucio. Eximbank nu este de vânzare : [interviu cu L. Gaita, director ge-
neral al BC "Eximbank Gruppo Veneto Banca" despre portofoliul de credite] / consemnare de
Viorica Vioară // Profit. – 2014. – Nr 7/8. – P. 80-85 : fot. – ISSN 1857-0186.

3204. Novac, A. Obligaţiunile fiscale ale agenţilor economici în cazul transmiterii bu-
nurilor în capitalul social al societăţilor : [în baza Codului fiscal al RM] / A. Novac // Legea şi
viaţa. – 2014. – Nr 8. – P. 48-50. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 50 (12 tit.).
– ISSN 1810-309X.

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3205. Гаита, Лусио. Интервью с Лучио Гаита = Intervista a Lucio Gaita : [генер.
Директор КБ "Eximbank - Gruppo Veneto Banca" A.O.] / consemnare de cor. rev. // Moldova
în Progres. – 2014. – Nr 2/8. – P. 12-13 : fot. – Tit., text. paral. : lb. it., rusă. – ISSN 2345-
1157.

3206. Гриник, Татьяна. О проблемах применения налоговых накладных и


накладных / Татьяна Гриник // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 8. – P. 74-79 : tab. – Refe-
rinţe bibliogr. în notele de subsol. – Sfârşit. Începutul : Nr 7. – ISSN 1813-4408.

3207. Дрэгуцану, Дорин. Банкам нужна подушка = Transparency Comes First :


[интервью с президентом Нац. Банка Молдовы Д. Дрэгуцану] / записал Александр Танас
// Profit. – 2014. – Nr 7/8. – P. 42-46 ; 118-119 : fot. – Tit., text. paral. : lb. engl., rusă – ISSN
1857-0186.

3208. Дрэгуцану, Дорин. Дорин Дрэгуцану: "Рецессия – это не конец света":


[интервью с президентом Нац. Банка Молдовы] / записал Александр Танас // Profit. –
2014. – Nr 7/8. – P. 24-30 : fot. – ISSN 1857-0186.

3209. Филип, Юрий. В интересах акционеров : [интервью с зам. председателя


Нац. комиссии по финансовому рынку (НКФР) Ю. Филип] / записал Игорь Любек // Profit.
– 2014. – Nr 7/8. – P. 50-51 : fot. – ISSN 1857-0186.

3210. Чиреш, Елена. Один день на зачет НДС и соблюдение прав человека /
Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 8. – P. 6-7 : fot. – Referinţe bibliogr. în
notele de subsol. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3217, 3417)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
3211. Alaiba, Dumitru. Consiliul Economic – Mai multe rezultate palpabile = Thinking
"Micro" Can Bring More Benefits : [interviu cu D. Alaiba, Şef al Secretariatului Consiliului
Economic al Prim-ministrului RM] / consemnare de Margareta Mocreac // Profit. – 2014. – Nr
7/8. – P. 98-102 ; 120-124 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-0186.

3212. Slusari, Alexandru. 10 lucruri despre… Alexandru Slusari : [preşedinte al Uni-


unii Republicane a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli UniAgroProtect] / consemnare şi text de
Alexandra Marin // Profit. – 2014. – Nr 7/8. – P. 88-92 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3195, 3200, 3207-09, 3214, 3217)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
3213. Capatti, Sergio. Interviu cu Sergio Capatti = Intervista a Sergio Capatti : [pre-
şedintele Camerei de Comerţ Italo-Moldave (ACIM)] / consemnare de cor. rev. // Moldova în
Progres. – 2014. – Nr 2/8. – P. 14-17 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.
61
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3214. Darras, Olga. Investitorii francezi interesaţi de Moldova : [interviu cu O. Darras,


director al Camerei de Comerţ şi Industrie Franţa-Moldova (CCIFM)] / consemnare de Maria-
na Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 7/8. – P. 88-92 : fot. – ISSN 1857-0186.

3215. Pripa, Eleonora. Interviu cu Eleonora Pripa = Intervista con Eleonora Pripa :
[administrator a Camerei de Comerţ Italo-Moldave (ACIM) şi întreprinzător] / consemnare de
cor. rev. // Moldova în Progres. – 2014. – Nr 2/8. – P. 34-37 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom.,
it. – ISSN 2345-1157.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


3216. Ţurcanu, Radu. Modul de aplicare a facilităţilor la importul/livrarea activelor
materiale destinate includerii în capitalul social / Radu Ţurcanu, Lilia Dabija // Contabilitate şi
audit. – 2014. – Nr 8. – P. 80-87 : tab. – ISSN 1813-4408.

339.7 Finanţe internaţionale


3217. Отто, Юлия. Принуждение к прозрачности? : [об условиях финансирова-
ния : интервью с главой постоянного представительства Европейского банка реконст-
рукции и развития (ЕБРР) Ю. Отто] / записал Александр Танас // Profit. – 2014. – Nr 7/8.
– P. 32-35 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3203, 3214)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
(Vezi Nr 3244)

341 Drept internaţional


3218. Aramă, Elena. Spaţiul instituţional european post Lisabona în lumina noii para-
digme constituţionale a Uniunii Europene / Elena Aramă, Maria Balica-Popescu // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 2-7. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 7 (37 tit.). – ISSN 1811-0770.

3219. Caţaveică, Eugeniu. Caracterul echitabil al satisfacţiei acordate de către Cur-


tea Europeană a Drepturilor Omului / Eugeniu Caţaveică // Revista Naţională de Drept. –
2014. – Nr 8. – P. 68-73 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 73 (11
tit.). – ISSN 1811-0770.

3220. Chirtoagă, Natalia. Consolidarea principiului neamestecului în dreptul interna-


ţional convenţional şi cutumiar al secolului XX / Natalia Chirtoagă, Adrian Mătăşel // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 5-19. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 17-19 (38 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

3221. Florea, Dumitriţa. Procesul de creare a normelor juridice internaţionale / Dumi-


triţa Florea // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013.
62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

– Nr 1. – P. 60-68. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 67-68 (10 tit.) şi în notele
de subsol. – ISSN 1857-1999.

3222. Şchiopu, Cristian. Dreptul la libera circulaţie, racordat la situaţia actuală / Cris-
tian Şchiopu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 89-92 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 92 (15 tit.). – ISSN 1811-0770.

3223. Городинский, Иван. Международно-правовые основания создания


иностранных военных баз / Иван Городинский // Revista Moldovenească de Drept Interna-
ţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 79-86. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 85-86 (20 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3224. Котович, Александр. Уголовно-правовая охрана права на справедливый


суд в странах континентальной Европы : (опыт для Украины) / Александр Котович //
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P.
47-59. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 58-59 (20 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

3225. Хачатурян, Тамара. Понятие и виды преступлений с международным


элементом / Тамара Хачатурян // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii
Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 69-78. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 77-
78 (30 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3163, 3180-83, 3189, 3226, 3229-30, 3237, 3241, 3254)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3226. Becciev, Elena. Reforma finanţării campaniilor electorale în Republica Moldo-
va : [conform reglementărilor constituţionale] / Elena Becciev // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 8.
– P. 19-26. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (49 tit.). – ISSN 1810-
309X.

3227. Cârnaţ, Teodor. Problema conceperii şi clasificării principiilor dreptului electo-


ral / Teodor Cârnaţ, Dumitru Jelescu // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 15-20
: fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 20 (47 tit.). – ISSN 1811-0770.

3228. Marinescu, Aurel. Unele reflecţii asupra conceptelor de guvernare şi putere


executivă / Aurel Marinescu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 8. – P. 34-38. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (30 tit.). – ISSN 1810-309X.

3229. Palade, Ana. Primii paşi spre edificarea statului de drept şi al sistemului judiciar
în Republica Moldova / Ana Palade // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 56-60.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 60 (16 tit.). – ISSN 1811-0770.

3230. Якуб, И. "Национальная безопасность" и "государственная безопасность":


сущность и соотношение понятий / И. Якуб, В. Еников // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 8. –
P. 9-14. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (22 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 3164, 3210, 3218, 3222, 3243-44, 3246-47, 3251, 3442)
63
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3231. Cebotari, Mihail. Reflecţii asupra definiţiei probei / Mihail Cebotari // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 87-88. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 88 (10 tit.). – ISSN 1811-0770.

3232. Copeţchi, Stanislav. Determinarea minorilor la săvârşirea unor fapte imorale:


modalitate normativă a faptei prejudiciabile prevăzute la art. 208 CP RM / Stanislav Copeţchi
// Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 40-46 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. în note, p. 45-46 (48 tit.). – ISSN 1811-0770.

3233. Plop, Aliona. Influenţa termenului de gestaţie asupra încadrării faptei potrivit
art. 159 CP RM / Aliona Plop // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 74-78. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 77-78 (34 tit.). – ISSN 1811-0770.

3234. Pretula, Carolina-Caleria. Necesitatea studierii aprofundate a influenţei imua-


bile a factorilor mediului asupra infractorilor juvenili / Carolina-Caleria Pretula // Legea şi viaţa.
– 2014. – Nr 8. – P. 51-54. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 54 (7 tit.). – ISSN
1810-309X.

3235. Stati, Vitalie. Răspunderea penală pentru faptele incriminate la art. 1802 "Cen-
zura" din Codul penal / Vitalie Stati // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 8-14 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 14 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.

3236. Ţarină, Cristina. Cristina Ţarină: "Nu regret că am acceptat, deşi recunosc că
nu-mi este uşor": [interviu cu vice-directorul Centrului Naţ. Anticorupţie (CNA)] / consemnare
de Adriana Cheptene // Moldoveanca. – 2014. – Nr 7/8. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-3053.
(Vezi de asemenea Nr 3224-25)

344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic


(Vezi Nr 3223)
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general
3237. Cerba, Veaceslav. Unele consideraţii teoretice privind raportul de cauzalitate în
răspunderea juridică de drept privat / Veaceslav Cerba // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 8. – P.
27-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33-34 (20 tit.). – ISSN 1810-309X.

3238. Otgon, Ala. Aspecte comparative privind natura juridică a dreptului de proprie-
tate comună pe cote-părţi şi a dreptului de proprietate comună devălmăşie / Ala Otgon //
Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 47-50. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 50 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 3241, 3401)

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


3239. Cuzneţov, Alexandru. Delimitarea contractului de mandat civil, în special, şi
alte contracte, în general / Alexandru Cuzneţov, Margareta Mustea // Revista Naţională de
Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 37-39 fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p.
39 (24 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 3237)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


3240. Gîsca, Veronica. Partajul averii succesorale / Veronica Gîsca // Legea şi viaţa.
– 2014. – Nr 8. – P. 4-8. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (17 tit.). – ISSN
1810-309X.

3241. Tălămbuţă, Angela. Analiza investigaţiilor ştiinţifice în materia instituţiei înstră-


inării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă în doctrina Republicii Moldova şi altor state /
Angela Tălămbuţă // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 8. – P. 54-58. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 58 (22 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 3238)

347.7 Drept comercial


(Vezi Nr 3166, 3239)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3242. Digore, Eduard. Interviu cu Eduard Digore : "Să fii avocat… este o profesie
nobilă" = Intervista con Eduard Digore : "Essere avvocato… una nobile professione" / con-
semnare de cor. rev. // Moldova în Progres. – 2014. – Nr 2/8. – P. 50-51 : fot. – Tit., text.
paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

3243. Negru, Andrei. Perceperi de esenţă şi conţinut al statutului magistratului / An-


drei Negru, Tatiana Novac // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 25-30. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 30 (10 tit.). – ISSN 1811-0770.

3244. Novac, Tatiana. Integritatea magistratului – obiectiv esenţial al unei justiţii con-
temporane / Tatiana Novac // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 51-55. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 55 (22 tit.). – ISSN 1811-0770.

3245. Sanduţa, Victoria. Secretul bancar şi secretul profesional în dreptul bancar /


Victoria Sanduţa // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 61-67. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 67 (16 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 3239)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.3 Drept social
(Vezi Nr 3254)

65
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3246. Mazur, Vitalie. Competenţa primarului ca autoritate locală reprezentativă şi
executivă / Vitalie Mazur // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 8. – P. 39-47. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 47 (27 tit.). – ISSN 1810-309X.

3247. Чернецкая, Елена. Институт представительских органов местного


самоуправления Украины и зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ / Елена
Чернецкая // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013.
– Nr 1. – P. 139-146. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 145-146 (10 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3185, 3228, 3230, 3243, 3252)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3248. Gorgan, Igor. "Armata păşeşte cu încredere în viitor" : [pe marginea realizărilor
şi renovărilor : art. comandatului Armatei Naţ. a RM, general de brigadă] / Igor Gorgan //
Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-3703.

3249. Josan, Vitalie. Cine poartă drapelul Ţării! : [interviu cu subofițerul V. Josan,
plutonier companie a Gărzii de Onoare] / consemnare de Liuba Vicol // Oastea Moldovei. –
2014. – Nr 8. – P. 16-18 : fot. – ISSN 1857-3703.

3250. Radvan, Inga. Ideile care schimbă blindatele : [pe marginea discuţiilor cu mili-
tarul Vadim Stratenco despre remodelarea tehnicii de luptă din dotarea Armatei Naţionale] /
text de Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-3703.

3251. Timofti, Nicolae. 3 septembrie – Ziua Armatei Naţionale : discursul preşedinte-


lui [Rep. Moldova] Nicolae Timofti, Comandant Suprem al Forţelor Armate, cu prilejul aniver-
sării a 23 de ani de la crearea Armatei Naţionale / Nicolae Timofti // Oastea Moldovei. – 2014.
– Nr 8. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-3703.

3252. Troenco, Valeriu. Mesajul Ministrului Apărării, domnul Valeriu Troenco, cu pri-
lejul aniversării a XXIII-a de la crearea Armatei Naţionale / Valeriu Troenco // Oastea Moldo-
vei. – 2014. – Nr 8. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-3703.

3253. Vosimeric, Dumitru. "Zeul războiului" revine în forţă : [pe marginea realizărilor
anului 2014 – anul aplicaţiilor militare şi a renovării în Armata Naţională] / Dumitru Vosimeric
// Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-3703.
(Vezi de asemenea Nr 3183, 3223, 3230)

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3254. Proca, Ludmila. Reglementări juridice privind procesul de reformare a sistemu-
lui de asistenţă socială moldovenesc / Ludmila Proca // Revista Naţională de Drept. – 2014. –
Nr 8. – P. 31-36. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 36 ( 48 tit.). – ISSN
1811-0770.

3255. Şleahtiţchi, Mihai. Reperajul "zonelor mute" ale reprezentărilor sociale, între
transferul de personalitate şi manipulare identitară / Mihai Şleahtiţchi // Psihologie. Pedagogie
specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 3. – P. 86-96. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 95-96 (13 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 3195, 3328)

368 Asigurări
3256. Richter, Michael. Asigurarea de viaţă îţi protejează familia = Life Insurance
Protects Your Family = Страхование жизни защищает твою жизнь : [interviu cu M. Richter
şi Patrick Kolb, managerul general şi managerul regional al EUROLIFE Group – compania
lider pe piaţa de intermediere în asigurări de viaţă din Moldova] / consemnare de Margareta
Mocreac // Profit. – 2014. – Nr 7/8. – P. 59-63 ; 93-97 ; 125-128 : fot. – Tit., text. paral. : lb.
rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3420)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3257. Buga, Oleg. Despre unele aspecte ale postmodernismului în educaţie / Oleg
Buga, Violeta Buga // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf.
şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 63-66. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 65-66 (38 tit.).

3258. Pascaru, Daniela. Individualizarea şi diferenţierea – parte componentă a învă-


ţământului postmodern / Daniela Pascaru // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionali-
tate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 278-281. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 281 (8 tit.).

3259. Stamatin, Otilia. Strategii de coping utilizate în situaţii de stres de adolescenţii


din diferite instituţii de învăţământ : [studiu] / Otilia Stamatin, Ludmila Ciobanu // Psihologie.
Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 3. – P. 27-38 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (9 tit.). – ISSN 1857-0224.

3260. Şleahtiţchi, Mihai. Arheologia spiritului pedagogic risipitor: efectul de contami-


nare / Mihai Şleahtiţchi // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele
Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 411-417. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 417 (11 tit.).

67
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3261. Toma, Sergiu. Liniamente metodologice de studiere a particularităţilor relaţio-


nale în procesul de adaptare şcolară / Sergiu Toma // Învăţământul postmodern: eficienţă şi
funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 484-487 :
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 487 (9 tit.).

3262. Vîrlezanu, Margareta. Monitorizarea calităţii învăţământului – cheia eficienţei


învăţământului postmodern / Margareta Vîrlezanu // Învăţământul postmodern: eficienţă şi
funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 290-293.
– Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 292-293 (12 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3173-74, 3295, 3319)

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


3263. Bostan, Dorina. Particularităţile orientărilor valorice la adolescenţii cu părinţi
migranţi / Dorina Bostan // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele
Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 252-256 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 256 (11 tit.).

3264. Chiriac, Argentina. Educaţia interculturală – un imperativ al învăţământului


postmodern / Argentina Chiriac, Liliana Panciuc // Învăţământul postmodern: eficienţă şi func-
ţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 154-157. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 157 (5 tit.).

3265. Cucoş, Constantin. Reconsiderări privind obiectivele educaţiei estetice / Con-


stantin Cucoş // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 151-157 : fot. – Referinţe bibliogr. : p.
157 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

3266. Влах, Мария. Толерантность как психо-педагогическая категория и


нравственное качество личности / Мариа Влах // Învăţământul postmodern: eficienţă şi
funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 456-459.
– Referinţe bibliogr. : p. 459 (5 tit.).

3267. Дымовская, Галина. Социальная активность как фактор развития


социального потенциала личности старшеклассника / Галина Дымовская // Învăţământul
postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişi-
nău, 2014. – P. 303-309 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 309 (5 tit.).

3268. Яниогло, Мария. Формирование культуры межэтнических отношений в


образовательном пространстве эпохи постмодернизма / Мария Яниогло // Învăţământul
postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişi-
nău, 2014. – P. 211-215. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 215 (7 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3271)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


3269. Abramciuc, Maria. Receptarea romanului "Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de război" de Camil Petrescu în liceu: componente ale demersului teoretic / Maria

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Abramciuc // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 56-68 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p.


68 (7 tit.). – (Receptare şi Interpretare). – ISSN 0235-9111.

3270. Calenici, Mihaela. Formarea la elevi a deprinderilor de a formula ideile unui


text narativ : (Căprioara de Emil Gârleanu) / Mihaela Calenici // Limba Română. – 2014. – Nr
3. – P. 76-81 : fig., fot. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (5 tit.). – ISSN 0235-9111.

3271. Cimpac, Natalia. Tehnici de receptare a textului literar din perspectiva


transdisciplinară / Natalia Cimpac // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 191-198 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 198 (3 tit.). – ISSN 0235-9111.

3272. Croitoru, Nelea. Abordări interdisciplinare la orele de română : [cl. a 5-a / a 11-
a] / Nelea Croitoru // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 199-205 : fot., tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 205 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

3273. Flueraş, Vasile. Modelul scrierii procesuale – premisa formării competenţei de


comunicare scrisă : [la disciplinele curriculare : pentru elevi] / Vasile Flueraş // Limba Româ-
nă. – 2014. – Nr 3. – P. 172-182 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 182 (9 tit.). – ISSN 0235-9111.

3274. Gavriliţă, Rodica. Susţinerea proiectelor individuale la literatura română : [în cl.
a 11-a] / Rodica Gavriliţă // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 36-38 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – ISSN 1810-6455.

3275. Iancu, Marin. Opera dramatică. Comedia. O scrisoare pierdută de I. L. Cara-


giale : (repere interpretative) / Marin Iancu // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 69-75 : fot.
– ISSN 0235-9111.

3276. Lungu, Angela. Dezvoltarea competenței de a vorbi în public prin orele de lim-
ba şi literatura română şi prin activităţile extraşcolare / Angela Lungu // Limba Română. –
2014. – Nr 3. – P. 183-190 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 190 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.

3277. Marin, Mariana. Atelierul de lectură şi discuţii – simularea personajului literar :


[pentru elevii cl. a 5-a] / Mariana Marin // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 158-166 : fot.,
tab. – Referinţe bibliogr. : p. 166 (8 tit.). – ISSN 0235-9111.

3278. Pascaru, Daniela. Individualizarea şi diferenţierea în procesul de învăţare a


limbilor străine / Daniela Pascaru // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 33-36 : fot., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (5 tit.). – ISSN 1810-6455.

3279. Popov, Lidia. Unele aspecte didactice în utilizarea tablei interactive la preda-
rea disciplinelor informatice / Lidia Popov // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 41-45 : fig.,
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 45 (6 tit.). – (Ex catedra). – ISSN
1810-6455.

69
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3280. Rostea, Liliana. La start! Atenţie! BAC! : [gânduri de pregătire la Limba şi lite-
ratura română] / Liliana Rostea // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 206-208 : fot. – ISSN
0235-9111.

3281. Surf, Elena. Despre un alt fel de traducere : [explicarea realităţilor istorice sau
repovestirea textului poeziei Sergentul de Vasile Alecsandri] / Elena Surf // Didactica Pro… .
– 2014. – Nr 4. – P. 26-29 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (9 tit.). –
ISSN 1810-6455.

3282. Ştefan, Natalia. Atelier de scriere. Elaborarea unui text de ficţiune : [pentru
elevii cl. a 8-a] / Natalia Ştefan // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 167-171 : fot. – ISSN
0235-9111.

3283. Tiosa, Iuliana. Limba interimă : [studierea limbii germane în şcoală şi strategiile
de comunicare] / Iuliana Tiosa // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 29-32 : fot. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (18 tit.). – ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 3289, 3305, 3511)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


3284. Achiri, Ion. Principiul pozitiv al evaluării rezultatelor şcolare / Ion Achiri // Învă-
ţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem.
2013. – Chişinău, 2014. – P. 109-112 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
112 (5 tit.).

3285. Bantoş, Alexandru. BAC-ul, oglindă a şcolii şi a societăţii : [pe marginea sesi-
unii de bacalaureat , 2013] / Alexandru Bantoş // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 7-9 :
fot. – ISSN 0235-9111.

3286. Calaraş, Carolina. Eficientizarea managementului actului educativ: unele repe-


re epistemologice şi principii / Carolina Calaraş // Învăţământul postmodern: eficienţă şi func-
ţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 147-149. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149 (9 tit.).

3287. Clipa, Otilia. Percepţia profesorilor asupra evaluării acestora: analiză asupra
competenţelor care ar trebui să fie evaluate / Otilia Clipa // Învăţământul postmodern: eficien-
ţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 171-
177 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 176-177 (23 tit.).

3288. Colesnic, Iurie. Ultima directoare a Liceului Regina Maria… : [din Chişinău :
Ana Nefrescu (1892-1974)] / Iurie Colesnic // Moldoveanca. – 2014. – Nr 7/8. – P. 12 : fot. –
ISSN 1857-3053.

3289. Cosovan, Olga. Competenţele şi practica raţională şi funcţională a limbii : [în


demersul didactic la lb. rom. ca limbă de instruire] / Olga Cosovan // Didactica Pro… . – 2014.
– Nr 4. – P. 24-26 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (5 tit.). – ISSN
1810-6455.
70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3290. Cristea, Sorin. Competenţa de comunicare în limbi străine : [ca model peda-
gogic de formare a profesorilor] / Sorin Cristea // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 51-56 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (11 tit.). – ISSN 1810-6455.

3291. Dandara, Otilia. Paradigma, concept-cheie al teoriei şi practicii educaţionale /


Otilia Dandara // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt.
intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 17-21 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 21 (8 tit.).

3292. Gîncu, Irina. Abordarea comunicativă a limbii străine în formarea profesională /


Irina Gîncu // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 16-20 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (13 tit.). – (Ex catedra). – ISSN 1810-6455.

3293. Goraş-Postică, Viorica. Competenţa proiectivă: abordare managerial-


pedagogică / Viorica Goraş-Postică // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 112-120 : fot., tab.
– Referinţe bibliogr. : p. 120 (13 tit.). – (Receptare şi Interpretare). – ISSN 0235-9111.

3294. Gorincioi, Veronica. Rolul satisfacţiei în muncă în manifestarea arderii emoţi-


onale la profesori din perspectiva de gen / Veronica Gorincioi // Învăţământul postmodern:
eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. –
P. 468-471 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 471 (18 tit.).

3295. Guţu, Vladimir. Model psihopedagogic de proiectare a competenţelor pentru


disciplina şcolară / Vladimir Guţu // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 5-10 : fig., fot., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (7 tit.). – (Ex catedra). – ISSN 1810-6455.

3296. Guţu, Vladimir. Profesorul în societatea contemporană: între modernism şi


postmodernism / Vladimir Guţu // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Mate-
rialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 7-16 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (9 tit.).

3297. Hadârcă, Maria. Metode şi tehnici de evaluare autentică a competenţei de lec-


tură / Maria Hadârcă // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 20-30 : fig., fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 30 (8 tit.). – (Evaluare). – ISSN 0235-9111.

3298. Melnic, Tatiana. Dezvoltarea inteligenţelor multiple la orele de literatură : [ro-


mână] / Tatiana Melnic // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 107-111 : fig., fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 111 (7 tit.). – (Receptare şi Interpretare). – ISSN 0235-9111.

3299. Mistreanu, Tatiana. Unele aspecte tehnologice privind formarea competenţelor


curriculare / Tatiana Mistreanu // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Mate-
rialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 162-167 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 167 (13 tit.).

71
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3300. Olaru, Valentina. Principii fundamentale în formarea continuă a cadrelor didac-


tice în context instituţional preuniversitar / Valentina Olaru // Învăţământul postmodern: efici-
enţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P.
243-247. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 247 (12 tit.).

3301. Pavelescu, Marilena. Portofoliul de progres. Evaluarea complementară / Mari-


lena Pavelescu // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 31-38 : fig., fot. , tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 38 (2 tit.). – (Evaluare). – ISSN 0235-9111.

3302. Păduraru, Rodica. A Required English Course for ICT Teachers : [sporirea
motivaţiei pentru studierea limbii de către cadrele didactice] / Rodica Păduraru // Didactica
Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 39-41 : fot.– Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1810-6455.

3303. Pâslaru, Vlad. Dimensiuni pedagogice ale cultivării limbii române în Republica
Moldova / Vlad Pâslaru // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 135-142 : fot. – Referinţe
bibliogr. : p. 142 (18 tit.). – ISSN 0235-9111.

3304. Putină, Dorina. Evaluarea în viziunea cadrelor didactice la etapa formării iniţia-
le a viitorilor învăţători / Dorina Putină // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate :
Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 261-265 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 265 (5 tit.).

3305. Răciulă, Lilia. Repere teoretico-metodologice în abordarea stilului individual al


scriitorului : [formarea competenţelor de analiză stilistică : pentru profesori] / Lilia Răciulă //
Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 121-126 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în note, p. 125-
126 (13 tit.). – (Receptare şi Interpretare). – ISSN 0235-9111.

3306. Solovei, Rodica. Formarea cadrelor didactice pentru promovarea parteneriatu-


lui şcoală – comunitate / Rodica Solovei // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalita-
te : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 113-117 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 16 (9 tit.).

3307. Şchiopu, Constantin. Evaluarea competenţelor de lectură ale elevilor prin in-
termediul testelor / Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 39-55. – (Eva-
luare). – ISSN 0235-9111.

3308. Şchiopu, Constantin. Testul pentru examenul de bacalaureat: posibile erori şi


modalităţi de rezolvare : [la limba şi literatura română] / Constantin Şchiopu // Limba Română.
– 2014. – Nr 3. – P. 10-19 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (4 tit.). – (Evaluare). – ISSN 0235-
9111.

3309. Trinca, Lilia. Strategii psihologice în procesul de predare a limbilor / Lilia Trinca
// Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 10-15 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 15 (20 tit.). – (Ex catedra). – ISSN 1810-6455.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3310. Ţap, Elena. Dezvoltarea competenţelor profesionale – garanţia succesului ca-


drului didactic / Elena Ţap // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele
Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 271-273. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 273 (5 tit.).

3311. Vrabie, Diana. Contextualizarea didactică a temei cărţii în ciclul gimnazial / Di-
ana Vrabie // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 98-106. – Referinţe bibliogr. în note, p. 106
(10 tit.). – (Receptare şi Interpretare). – ISSN 0235-9111.

3312. Vrabie, Diana. Repere teoretico-didactice în abordarea textelor de frontieră /


Diana Vrabie // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 82-88 : fot. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 88 (2 tit.). – (Receptare şi Interpretare). – ISSN 0235-9111.

3313. Ковалева, Е. А. Аспекты профессионального самосознания и его развития


в деятельности педагога / Е. А. Ковалева // Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă
socială. – 2014. – Nr 3. – P. 97-107 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
107 (14 tit.). – ISSN 1857-0224.
(Vezi de asemenea Nr 3270)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


3314. Bashirov, Oxana. Stimularea creativităţii la vărsta preşcolară / Oxana
Bashirov, Ina Veretina-Chiriac // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Mate-
rialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 286-289. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 289 (6 tit.).

3315. Silistraru, Nicolae. Tendinţe de modernizare a didacticii învăţământului primar


/ Nicolae Silistraru, Silvia Golubiţchi // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate :
Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 76-79. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 79 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3172)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3316. Ciorbă, Constantin. Cercetarea gradului de ocupaţie a studentelor din învăţă-
mântul superior cu activităţile motrice şi sportive / Constantin Ciorbă // Învăţământul postmo-
dern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău,
2014. – P. 44-46 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (4 tit.).

3317. Muraru, Elena. Aspecte ale implementării procesului Bologna în învăţământul


superior din Republica Moldova / Elena Muraru // Învăţământul postmodern: eficienţă şi func-
ţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 72-75. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (5 tit.).

3318. Rusov, Veronica. Educaţia centralizată pe student – prioritate a învăţământului


superior / Veronica Rusov // Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele
Conf. şt. intern., 15 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 320-322. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 322 (9 tit.).
73
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3319. Staricov, Estela. Strategii de formare a motivaţiei pentru învăţare la studenţi /


Estela Staricov // Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – P. 45-48 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 48 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.

3320. Velişco, Nadejda. Strategii şi experienţe privind dezvoltarea şi valorificarea re-


surselor umane în învăţământul superior / Nadejda Velişco // Impactul calităţii resurselor
umane asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova : Materialele Conf. şt.-
practice, 23 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 24-39 : fig., tab.
(Vezi de asemenea Nr 3452)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
(Vezi Nr 3545)
398 Folclor
398(=135.1) Folclor românesc
(Vezi Nr 3450, 3510)

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3321. Postolache, Gheorghe. Reevaluarea sistemului de Arii naturale protejate din
Republica Moldova / Gheorghe Postolache, Alexandru Teleuţă, Alexandru Rotaru // Mediul
Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 1-6 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (2
tit.). – ISSN 1810-9551.

3322. Starea ecologică a unor Arii Naturale Protejate de Stat din podişul Moldo-
vei de Nord / Nina Liogchii, Adam Begu, Vladimir Brega [et al.] // Mediul Ambiant. – 2014. –
Nr 4. – P. 11-18 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (24 tit.). – ISSN 1810-
9551.
(Vezi de asemenea Nr 3325)

53 FIZICĂ
532 Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor
(Vezi Nr 3392-93)

537 Electricitate. Magnetism


(Vezi Nr 3389-90)

538.9 Fizica substanţelor condensate


(Vezi Nr 3392)

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
3323. Synthesis of Single-Wall Carbon Nanotubes by Eycimer Laser Ablation /
P. M. Bota, D. Dorobantu, I. Boerasu [et al.] // Электронная обработка материалов. – 2014.
– Vol. 50, Nr 4. – P. 11-15 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (13 tit.). –
ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3389-91)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
3324. Ţăranu, Lilia. Projections of changes in productivity of major agricultural crops
in the Republic of Moldova according to an ensemble from 10 GCMs for stres A2, A1 and B1
emission scenarios in the XXI century / Lilia Ţăranu // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P.
27-37 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 35-37 (55 tit.). – ISSN 1810-9551.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


3325. Bulat, Dumitru. Râul Prut – o comoară ce poate fi pierdută / Dumitru Bulat //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник
и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-4513.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
(Vezi Nr 3321, 3399, 3401)

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


(Vezi Nr 3170)
579 Microbiologie
(Vezi Nr 3331)
58 BOTANICĂ
(Vezi Nr 3450)
59 ZOOLOGIE
3326. Brebul, sau Castorul European (Castor fiber) // Vânătorul şi Pescarul Moldo-
vei. – 2014. – Nr 8. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014.
– Nr 8. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4513.

3327. Şorecarul roşcat (Buteo rufinus) // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. –


Nr 8. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P.
19 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3408, 3410)

75
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
(Vezi Nr 3449)

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


(Vezi Nr 3348)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


3328. Bivol, A. Unele abordări epidemiologice ale dizabilităţii la nivel internaţional / A.
Bivol, L. Spinei, V. Bivol // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 44-48 : fig. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (53 tit.). – ISSN 1857-0666.

3329. Ciobanu, Gheorghe. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă,


activitatea de cercetare şi inovare al sectorului ştiinţific pe parcursul anului 2013 / Gheorghe
Ciobanu, Igor Mişin, Eduard Borovic // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 8-12 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3330, 3358, 3364)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
3330. Bernaz, Emilian. Evalution of the antimicrobial use in defined daily doses in
hospitals of the Republic of Moldova / Emilian Bernaz // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 189-201 : fig.,tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 200-201 (30 tit.). – ISSN 1857-0011.

3331. Lozan-Tirsu, C. Efectul antimicrobian al compuşilor coordinativi ai cuprului cu


4-(dimetilfenil) – tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei / C. Lozan-Tirsu // Curierul medical. –
2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 14-17 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (10
tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 3340, 3347)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 3337, 3349)

616 Patologie. Medicină clinică


(Vezi Nr 3332, 3357)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3332. Bazeliuc, Iurie. Monitorizarea hemodinamicii în anestezie-terapie intensivă / Iu-


rie Bazeliuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P.
178-188 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 186-188 (66 tit.). – ISSN
1857-0011.

3333. Cemîrtan, R. Anevrismul aortic abdominal, tratament, opţiuni şi rezultate / R.


Cemîrtan, E. Bernaz, R. Tabac // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 95-100 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 99-100 (58 tit.). – ISSN 1857-0666.

3334. Ciobanu, Gheorghe. Improving the quality of resuscitation care / Gheorghe


Ciobanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P.
250-260 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 259-260 (41 tit.). – ISSN
1857-0011.

3335. Ciobanu, Gheorghe. Management of hypothermia / Gheoghe Ciobanu // Bule-


tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 223-234 : fig. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 233-234 (51 tit.). – ISSN 1857-0011.

3336. Ciobanu, Gheorghe. Pediatric cardiopulmonary resuscitation / Gheorghe Cio-


banu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 235-
249 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 247-249 (75 tit.). – ISSN
1857-0011.

3337. Guţu, Eugen. Prezentarea clinică şi caracteristica duplex-ultrasonografică a


anevrismelor venei safane mari la pacienţii cu boala varicoasă / Eugen Guţu, Vasile Culiuc,
Dumitru Casian // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3.
– P. 69-72 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (3 tit.). – ISSN
1857-0011.

3338. Maloghin, Vasile. Recurenţa maladiei varicoase: incidenţă şi clasificare : [rev.


lit.] / Vasile Maloghin // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. –
Nr 3. – P. 117-122 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 121-122 (45
tit.). – ISSN 1857-0011.

3339. Riscurile şi conduita sarcinii la pacientele cu proteze valvulare cardiace /


O. Cuşnir, V. Moscalu, Gh. Manolache [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P.
69-72. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (16 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 3343, 3351-52, 3357, 3365-66, 3377-78)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


3340. Eficacitatea blocatorului receptorilor angiotensinei I valsartan la pacienţii
cu bronhopneumopatii obstructive cronice / C. Martiniuc, S. Pisarenco, A. Creţu [et al.] //
Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 48-53 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 53 (11 tit.). – ISSN 1857-0666.

77
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3341. Lesnic, E. Factorii predictivi ai abandonului tratamentului tuberculozei pulmo-


nare / E. Lesnic, V. Uzdris, S. Ciobanu // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 24-31
: tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31 (44 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 3336, 3378)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


3342. Costru, T. Unii din factorii predispozanţi în dezvoltarea distrofiilor dentare
posteruptive la lucrătorii medicali / T. Costru, V. Burlacu // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57,
Nr 4. – P. 37-40 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 40 (5 tit.). – ISSN 1857-
0666.

3343. David, L. Prediabetul şi boala coronariană / L. David // Curierul medical. –


2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 60-66 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65-66 (52
tit.). – ISSN 1857-0666.

3344. Gheorghiţa, Vadim. Tendinţe moderne în diagnosticul şi tratamentul pancreati-


tei acute / Vadim Gheorghiţă, Sergiu Berliba // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 45-47. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 47 (131tit.). – ISSN 1857-0011.

3345. Lehtman, Sofia. Aspecte contemporane de etiologie, patogeneză, diagnostic şi


tratament al sialolitiazei / Sofia Lehtman, Alexei Gulpe, Ana Boroveţcaia // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 152-166 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 163-166 (92 tit.). – ISSN 1857-0011.

3346. Leziuni iatrogene ale căilor biliare / Eugen Guţu, Vladimir Iacub, Vasile
Guzun [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. –
P. 38-41. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 40-41 (8 tit.). – ISSN 1857-
0011.

3347. Mihu, I. Evaluarea of the effectiveness of Ferzym administration in digestive


diseases / I. Mihu, O. Tighineanu, D. Clichici // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P.
3-6 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (13 tit.). – ISSN 1857-0666.

3348. Suman, Sergiu. Etape în histo- şi organogeneza componentelor joncţiunii


coledocopancreaticoduodenale / Sergiu Suman // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 108-116. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 115-116 (54 tit.). – ISSN 1857-0011.

3349. Suman, Sergiu. Joncţiunea coledocopancreaticoduodenală – una dintre pro-


blemele-cheie în patologiile complexului hepatopancreaticoduodenal / Sergiu Suman // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 72-78. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76-78 (60 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3367)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3350. Vudu, Lorina F. Particularităţile metabolismului aminoacizilor la pacienţii cu hi-


potiroidie / Lorina F. Vudu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 3. – P. 201-208 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 208
(15 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


3351. Cabac-Pogorevici, I. Indicele de rezistenţă renal, ca marker complex al leziuni-
lor subclinice de organ la pacienţii hipertensivi / I. Cabac-Pogorevici, V. Revenco // Curierul
medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 75-79. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 78-79
(38 tit.). – ISSN 1857-0666.

3352. Desimpatizarea arterelor renale în tratamentul pacieţilor cu hipertensiune


arterială rezistentă / N. Sapojnic, A. Moiseeva, A. Bîtcă [et al.] // Curierul medical. – 2014. –
Vol. 57, Nr 4. – P. 67-69 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 69 (12 tit.). – ISSN
1857-0666.

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


(Vezi Nr 3354, 3359-60, 3365, 3369-73)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


3353. Catanoi, Natalia. Particularităţile sindromului metabolic la pacienţii cu accident
vascular cerebral / Natalia Catanoi, Natalia Scurtov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 166-169 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 168-169 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

3354. Ciobanu, Gheorghe. Status epilepticus. Advances in the treatment / Gheorghe


Ciobanu, St. Groppa // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. –
Nr 3. – P. 209-222 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 221-222
(49 tit.). – ISSN 1857-0011.

3355. Cozac, V. Multiple sclerosis with psychotic impairment / V. Cozac, O. Pascal,


R. Trofim // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 101-104 : fig. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 104 (16 tit.). – ISSN 1857-0666.

3356. Салый, З. В. Оценка качества жизни больных в отдаленном периоде


тяжелой черепно-мозговой травмы / З. В. Салый // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr
4. – P. 10-13 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (7 tit.). – ISSN 1857-
0666.

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


(Vezi Nr 3331)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


3357. Savan, Veaceslav. Factorii ce afectează pierderea sanguină anormală în chi-
rurgia cardiacă pediatrică : [studiu retrospectiv] / Veaceslav Savan // Buletinul Academiei de
79
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 169-178 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 177-178 (24 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3332, 3364)

617.3 Ortopedie
3358. Berliba, Sergiu. Managementul asistenţei medicale urgente pacienţilor
politraumatizaţi / Sergiu Berliba // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2014. – Nr 3. – P. 62-68. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 67-68 (43
tit.). – ISSN 1857-0011.

3359. Borovic, Eduard. Caz clinic de politraumatism cu preponderenţa leziunilor mul-


tiple prin armă de foc ale oaselor tubulare lungi / Eduard Borovic, Mihail Birman, Ion Ungu-
reanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 132-
135 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (5 tit.). – ISSN 1857-
0011.

3360. Borovic, Eduard. Cazuri clinice ale sindromului de compartiment ortopedic /


Eduard Borovic // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3.
– P. 149-152 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 152 (4 tit.). –
ISSN 1857-0011.

3361. Influenţa şi consecinţele maladiilor concomitente în traumatismul asociat


/ Irina Paladii, Gh. Ghidirim, V. Kusturov [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 81-83 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 83 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

3362. Kusturova, Anna. Scoliometry – an objective criterion for scool spinal screen-
ing / Anna Kusturova // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. –
Nr 3. – P. 143-148 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 147-148 (37
tit.). – ISSN 1857-0011.

3363. Procedee de zăvorâre distală a tijelor centromedulare : [rev. lit.] / Vitalie


Cobzac, Adrian Ţăruş, Valeriu Verbiţchi [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 139-143 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 142-143 (22 tit.). – ISSN 1857-0011.

3364. Revizuirea strategiei şi conduitei tratamentului pacienţilor politraumatizaţi


/ Gheorghe Ghidirim, Vladimir Kusturov, Anna Kusturova [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 136-139 . – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 139 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


3365. Casian, Dumitru. Profilaxia trombozelor venelor profunde în chirurgia varicelor
membrelor inferioare : [rev. lit.] / Dumitru Casian // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 26-30. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 30 (24 tit.). – ISSN 1857-0011.

3366. Cheptanaru, E. Banding-ul arterei pulmonare ca o alegere în tratamentul chi-


rurgical al malformaţiilor cardiace congenital / E. Cheptanaru // Curierul medical. – 2014. –
Vol. 57, Nr 4. – P. 72-75 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 74-75 (25 tit.). –
ISSN 1857-0666.

3367. Corp străin (baterie) în tractul gastrointestinal / Gheorghe Ghidirim, Igor


Mişin, Gheorghe Zastavniţchi [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe me-
dicale. – 2014. – Nr 3. – P. 41-44 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 44 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

3368. Endomitrioza cicatricei postoperatorii după operaţie cezariană / Ana Mişi-


na, Sergiu Zaharia, Igor Mişin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 122-126 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 125-126 (23 tit.). – ISSN 1857-0011.

3369. Ghidirim, Gheorghe. Analiza comparativă a eficacităţii diferitor metode de se-


curizare anastomozei colonice : (Studiu experimental) / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Elena
Pleşco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 84-
94 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 93-94 (28 tit.). – ISSN
1857-0011.

3370. Ghidirim, Gheorghe. Chiloperitoneum : [complicaţie rară în chirurgia abdomi-


nală] / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Elina Şor // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 13-17 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 16-17 (30 tit.). – ISSN 1857-0011.

3371. Ghidirim, Gheorghe. Sindromul de compartiment abdominal : [rev. lit.] / Ghe-


orghe Ghidirim, Igor Mişin, Elena Pleşco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 97-108 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 105-108 (93 tit.). – ISSN 1857-0011.

3372. Gurghiş, Radu. Managementul leziunilor chistice congenitale ale ficatului :


[rev. lit.] / Radu Gurghiş, Alexei Muravca, Gheorghe Rojnoveanu // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 47-58 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55-58 (73 tit.). – ISSN 1857-0011.

3373. Hurmuzache, A. Asistenţa chirurgicală a pacienţilor cu patologia căii biliare


principale pe fundal de malrotaţie duodenală, asociată cu duodenostază / A. Hurmuzache //
Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 40-43 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 43 (14 tit.). – ISSN 1857-0666.

81
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3374. Lescov, Vitalii. Trauma duodenului: consideraţii generale / Vitalii Lescov // Bu-
letinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 94-97. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 96-97 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.

3375. Maloghin, Vasile. Tipurile de acces spre joncţiunea safeno-femurală şi recidiva


postoperatorie a maladiei varicoase / Vasile Maloghin // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 78-81 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 81 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

3376. Mucocel apendicular : [tratament chirurgical] / Gheorghe Rojnoveanu, Gheor-


ghe Ghidirim, Igor Mişin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2014. – Nr 3. – P. 18-22 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22
(30 tit.). – ISSN 1857-0011.

3377. Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu ventricul unic funcţional / O. Re-


pin, L. Maniuc, V. Corcea [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 17-23 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (27 tit.). – ISSN 1857-0666.

3378. Tratamentul chirurgical în forma flotantă a trombozei venelor profunde ale


membrelor inferioare: abord justificat în profilaxia trombembolismului pulmonar ma-
siv? / Eugen Guţu, Dumitru Casian, Vasile Culiuc [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 58-61 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 61 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3337-38, 3383-85)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


3379. Andronic, S. Eficacitatea administrării parabulbare a bioreglatorului peptidic
Retinalamin la pacienţii cu degenerescenţă maculară legată de vârstă / S. Andronic // Curierul
medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 31-36 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 36 (17 tit.). – ISSN 1857-0666.

3380. Bilba, R. M. Terapia refractivă: istorie şi perspective / R. M. Bilba // Curierul


medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 79-85 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 84-85 (29 tit.). – ISSN 1857-0666.

3381. Vrabii, I. A. Correction of myopia using Laser-Assisted in Situ Keratomileusis


(LASIK) / I. A. Vrabii // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 85-90. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 89-90 (70 tit.). – ISSN 1857-0666.

618 Ginecologie. Obstetrică


3382. Bacalim, L. Rolul ovariectomiei celioscopice în tratamentul hormonal al cance-
rului mamar / L. Bacalim // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 91-95 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94-95 (39 tit.). – ISSN 1857-0666.

3383. Krukenberg tumor : (literature review) / Gheorghe Ghidirim, Igor Mişin, Marin
Vozian [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. –
82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

P. 31-35 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35 (29 tit.). – ISSN
1857-0011.

3384. Mişina, Ana. Leiomiomatoza uterină difuză / Ana Mişina // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 126-129 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 129 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

3385. Mişina, Ana. Miom uterin cu degenerescentă calcară / Ana Mişina, Patricia
Harea, Vergil Petrovici // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014.
– Nr 3. – P. 130-132 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 132 (12 tit.).
– ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 3368)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
3386. Corrosion Performances of Rosemary-Extract-Doped TEOS: TMSM Sol-
Gel Coatings on 304L Stainless Steed / M. Nasr-Esfahani, M. Pourriahi, A. Ashrafi [et al.] //
Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 56-64 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63-64 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


621.01/.03 Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini. Teorie şi principii fizice ale con-
strucţiei de maşini şi alte tehnologiei mecanice
621.039 Ştiinţa nucleară aplicată. Energia atomică şi industria atomică. Tehnică nucleară în gene-
ral
3387. Обобщение таунсендовских вольт-амперных характеристик
коронного разряда / Ф. П. Гросу, Ан. М. Болога, Х.-Р. Паур [и др.] // Электронная
обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 23-28 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 27-28 (18 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.3 Electrotehnică
621.31 Producerea, alimentarea şi reglarea electricităţii. Maşini şi aparate electrice. Măsurători
electrice. Aplicaţii ale magnetismului. Electrostatică aplicată
3388. Баранов, С. А. Зависимость магнитных свойств микро- и нанопроводов от
температурной обработки / С. А. Баранов // Электронная обработка материалов. –
2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 84-90 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
89-90 (23 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.35 Tehnică electrochimică


3389. Глоба, Н. И. Гальваностатические характеристики FeS2 в соль-сольватных
электролитах литий бис(трифторметан)сульфонимид – линейный эфир / Н. И. Глоба, В.
83
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

А. Сирош, В. Д. Присяжный // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr


4. – P. 76-83 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 82-83 (38 tit.). –
ISSN 0013-5739.

3390. Сироткин, Н. А. Численное моделирование состава газовой фазы в


тлеющем разряде с электролитным катодом / Н. А. Сироткин, А. В. Хлюстова, А. И.
Максимов // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 42-48 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (17 tit.). – ISSN 0013-5739.

3391. Японцева, Ю. С. Исследование состава, коррозионных и каталитических


свойств сплавов Co-W, электронасажденных из цитратно-цирофосфатного электролита
/ Ю. С. Японцева, А. И. Дикусар, В. С. Кублановский // Электронная обработка
материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 49-55 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 55 (21 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.37 Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice


3392. Белоножко, Д. Ф. О дрейфоровых свойствах волнового пакета, распро-
страняющегося по заряженной поверхности жидкости / Д. Ф. Белоножко, А. А. Очиров //
Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 35- 41: fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (9 tit.). – ISSN 0013-5739.

3393. Труфанов, В. Д. Внутренние волны в двухслойной жидкости конечной


толщины с заряженной границей раздела / В. Д. Труфанов, М. С. Фёдоров, С. О.
Ширяева // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 29-34 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (13 tit.). – ISSN 0013-5739.

621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate


3394. Онищенко, Д. В. Условия для эффективной реализации механохимиче-
ского синтеза карбида титана с использованием различных углеродных компонентов /
Д. В. Онищенко // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 1-10 :
fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 9-10 (13 tit.). – ISSN 0013-5739.

3395. Особенности теплообмена при анодной электролитно-плазменной


обработке цилиндрических деталей / И. Г. Дьяков, В. С. Белкин, С. Ю. Шадрин [и др.]
// Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 65-75 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 74-75 (35 tit.). – ISSN 0013-5739.
(Vezi de asemenea Nr 3323)

621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice


621.88/.89 Organe de fixare şi asamblare. Ungere
3396. Модифицированные физико-механических свойств фрикционных
композитов с полимерной матрицей воздействием модулированного по ампли-
туде высокочастотного электромагнитного поля / В. В. Ажаронок, А. Г. Анисович, В.
В. Биран [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 16-22
: fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (22 tit.). – ISSN 0013-5739.
84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


3397. Филипчук, Л. В. Компьютерное моделирование процесса автоматическо-
го регулирования параметров pH и Eh промышленных сточных вод в смесителях-
реакторах / Л. В. Филипчук // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4.
– P. 97-102 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (7 tit.). – ISSN 0013-
5739.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
3398. Germination capacity and induction of somatic embryogenesis of
explants from pubescent oak (Quercus pubescens Wild.) acorns / Dascaliuc Al., Cuza
P., Călugaru-Spătaru Tatiana [et al.] // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 7-10 : fot., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (8 tit.). – ISSN 1810-9551.

3399. Stratu, Viorica. Rolul ecologic al pădurilor / Viorica Stratu, Ion Tulbure // Mediul
Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 44-46 : fot. – ISSN 1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 3321-22)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 3212, 3422)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


3400. Stasiev, Gr. Conţinutul unor elemente radioactive naturale şi radioizotopi artifi-
ciali în solurile Moldovei / Gr. Stasiev, S. Nedealcov, Gh. Jigău // Mediul Ambiant. – 2014. –
Nr 4. – P. 38-43 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (29 tit.). – ISSN 1810-
9551.

631.9 Alte întrebări


3401. Madan, Valentina. Aspecte privind agricultura ecologică / Valentina Madan //
Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 8. – P. 15-18. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18
(14 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 3324)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 3322, 3324, 3398)

633/635 Horticultură

85
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
3402. Влияние водных дисперсных систем с наночастицами серебра и ме-
ди на прорастание семян злаковых и овощных культур / С. И. Маслоброд, Ю. А.
Миргород, В. Г. Бородина [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol.
50, Nr 4. – P. 103-112 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (21 tit.).
– ISSN 0013-5739.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
3403. Ciocârlan, Nina. Cătina albă, un adevărat izvor de vitamine / Nina Ciocârlan //
Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 47-49 : fot. – ISSN 1810-9551.

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
(Vezi Nr 3402)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.7 Câini
3404. Bedel, Valerii. Dresarea prepelicarului : [sfaturi practice pentru chinologi] / Va-
lerii Bedel // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-
4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4513.

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate în general
(Vezi Nr 3418)
639.1 Vânătoare
3405. Ciobanu, Cristina. Muzeul Elveţian al Naturii şi Vânătorii / Cristina Ciobanu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. a 3-a a cop. : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. a 3-a a cop. : fot. – ISSN 1857-4513.

3406. Filipescu, Alexandru. Pânda la porumbeii sălbatici / Alexandru Filipescu // Vâ-


nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 18 : fot. – (ABC-ul tânărului vânător). –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 18 : fot. – (Азы
охоты). – ISSN 1857-4513.

3407. Iancu, I. Vânătoarea în Germania / I. Iancu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –


2014. – Nr 8. – P. 10-11 : fot. – (Mapamond cinegetic). – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 10-11 : fot. – (Mapamond cinegetic). – ISSN 1857-
4513.

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3408. Istrati, Simion. Sezonul de vânătoare 2014/2015 / Simion Istrati // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1857-4513.

3409. Pruteanu, Viorel. Încă 20 000 de fazani admirabili : [popularea terenurilor de


vânătoare şi gestiunea fondului cinegetic din Moldova] / Viorel Pruteanu // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 4-5: fot. – ISSN 1857-4513.

3410. Savin, Anatol. Deschiderea vânătorii: argumente, sugestii : [interviu cu A. Sa-


vin, doctor în biologie, cercet. şt. la Inst. de Zoologie] consemnare de Ionel Căpiţă // Vânăto-
rul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 1 : fot. – ISSN 1857-4513.

3411. Şelaru, Neculai. Grupa de vânătoare : [unitate structurală de bază : din experi-
enţa Asociaţiilor vânătoreşti din România] / Neculai Şelaru // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2014. – Nr 8. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014.
– Nr 8. – P. 12-13 : fot. – ISSN 1857-4513.

3412. Tălpeanu, M. Recorduri : [rezultate statistice din domeniul vânătorii] / M.


Tălpeanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 3404)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


3413. Ciocoi, Oleg. Lacul Ghidighici ne cere ajutorul : [în vederea ameliorării asfixierii
unei părţi din populaţiile de peşte] / Oleg Ciocoi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. –
Nr 8. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P.
6-7 : fot. – ISSN 1857-4513.

3414. Particularităţile ecologice ale speciei invazive Lepomis gibbosus


(Linnaeus, 1758) în limitele Republicii Moldova / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Ion Toderaş
[et al.] // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P. 19-26 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 25-26 (45 tit.). – ISSN 1810-9551.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


(Vezi Nr 3164)

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


(Vezi Nr 3416)

87
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.7 Transport aerian
3415. Armaş, Iurie. Interviu cu Iurie Armaş = Intervista con Iurie Armas : [director
"Autoritatea Aeronautică Civilă din RM"] / consemnare de cor. rev. // Moldova în Progres. –
2014. – Nr 2/8. – P. 38-41 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor


3416. Parfentie, Vitalie. Memoria cărţilor poştale ilustrate / Vitalie Parfentie // Moldo-
va. – 2014. – Nr 7/8. – P. 64-66 : fot. – ISSN 1857-3487.

657 Contabilitate
3417. Dima, Marcela. Aspecte contabile şi fiscale privind unele operaţiuni cu investi-
ţiile imobiliare / Marcela Dima, Natalia Ţiriulnicova // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 8. – P.
24-28 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

3418. Foalea, Lidia. Modul de utilizare a borderoului de achiziţie a laptelui : [consulta-


ţie pentru contabili] / Lidia Foalea, Nicolae Russu // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 8. – P.
8-11 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

3419. Nederiţa, Alexandru. Contabilitatea costurilor de producţie conform noilor re-


glementări / Alexandru Nederiţa, Valentina Panuş // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 8. – P.
38-51 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

3420. Гриневич, Ольга. О начислении взносов ОГСС и ОМС на заработную


плату, выплачиваемую из средств гранта / Ольга Гриневич // Contabilitate şi audit. –
2014. – Nr 8. – P. 70-71 : fot. – ISSN 1813-4408.

3421. Недерица, Александр. Новые НСБУ: практические аспекты учета


доходов от других видов деятельности / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2014. – Nr 8. – P. 12-23 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-
4408.

3422. Чиреш, Елена. Об учете биологических активов и сельскохозяйственной


продукции в соответствии с новыми НСБУ / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014.
– Nr 8. – P. 28-37 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3206, 3210)

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


3423. Cuzneţov, Alexandru. Noţiunea şi caracterele generale ale întreprinderii de
stat / Alexandru Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – P. 21-24 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 24 (23 tit.). – ISSN 1811-0770.

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 3188)
669 Metalurgie
669.1 Metalurgie feroasă, siderurgie. Fontă şi oţel
(Vezi Nr 3388)

669.2/.8 Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase


(Vezi Nr 3391)

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


678 Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor
plastice
3424. Галиханов, М. Ф. Распределение заряда в короноэлектрете на основе
бутадиенового каучука / М. Ф. Галиханов, Е. А. Желтухина, Е. А. Фирсова //
Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – P. 94-96 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 96 (13 tit.). – ISSN 0013-5739.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Artă în general
3425. Zbârnea, Tudor. Între speranţe şi capcane : [pe marginea Expoziţiei "Arta ani-
lor '50-'80 a sec. XX: de la comanda socială la rezistenţa prin artă", Chişinău, 15.01/09.02.
2014] / Tudor Zbârnea // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 127-129 : fot. – (Dialogul Arte-
lor). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3265, 3532)

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.


PARCURI. GRĂDINI
(Vezi Nr 3537)

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


(Vezi Nr 3432)

72 ARHITECTURĂ
3426. Bâzgu, Eugen. Un străvechi monument – între legende şi realităţi : [istoria
construcţiei Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din or. Căuşeni] / Eugen Bâzgu // Moldova.
– 2014. – Nr 7/8. – P. 96-100 : fot. – ISSN 1857-3487.

89
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
3427. Cujbă, Lucia. Simpozionul Internaţional de Pictură "Orheiul Vechi - 2014" : [sa-
tul Butuceni, raionul Orhei, 3-8 aug. 2014] / Lucia Cujbă // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 38-
39 : fot. – ISSN 1857-3487.

3428. Matei, Valeriu. Andrei Mudrea, un artist al experimentului : [la 60 de ani] / Vale-
riu Matei // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-3487.

3429. Rogac, Raia. Recviem pentru deportaţi : [65 de ani de la al doilea val al depor-
tărilor staliniste : pe marginea expoziţiei de pictură, sculptură, fotografii …, organizată de
Galeria de Artă "C. Brâncuşi" din Chişinău] / Raia Rogac // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P.
36-37. – ISSN 1857-3487.

3430. Rogaciuc, Victoria. Andrei Mudrea şi ideile noastre despre Ţară : [personalita-
tea şi creaţia artistică a pictorului] / Victoria Rogaciuc // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 22-25
: fot. – ISSN 1857-3487.

3431. Scognamiglio, Raffaele. Iurie Matei un maestru al artei picturii = Iurie Matei un
maestro dell' arte pittorica / Raffaele Scognamiglio // Moldova în Progres. – 2014. – Nr 2/8. –
P. 76-77: fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


3432. Lege pentru o cinematografie în stil modern : [noua Lege a cinematografiei
şi crearea Centrului Naţional de Cinematografie: pe marginea discuţiilor din cadrul mesei
rotunde : au participat : Sergiu Prodan, regizor, preşedintele Uniunii Cineaştilor din Rep.
Moldova ; Alexandru Vasilache, regizor, dir. Studioului "Moldova-Film"; Viorica Meşină, regi-
zor ; Virgiliu Mărgineanu, producător, dir. al OWH TV Studio şi Sergiu Cumatrenco Jr, produ-
cător de film] / text şi consemnare de red. rev. // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 10-21 : fot. –
(Punctul pe i). – ISSN 1857-3487.

3433. Poiată, Mihai Ştefan. Şansa estetică a fragmentului care devine întreg : [pe
marginea creaţiei fotografului Sergiu Plămădeală] / Mihai Ştefan Poiată // Limba Română. –
2014. – Nr 4. – P. 192-196 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 196 (6 tit.). – (Dialogul Artelor). –
ISSN 0235-9111.

78 MUZICĂ
3434. Sofronovici, Ştefan. O harnică albinuţă în grădina folclorului : [interpreta de
muz. populară Tatiana Sofronovici, Ansamblul folcloric "Ţărăncuţa" din or. Durleşti : in memo-
riam (1959-2012)] / Ştefan Sofronovici // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 8. – P. 22 : fot. –
ISSN 1857-4424.

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3435. Окишану, Адриана. Адриана Окишану. Новая любовь и скорое замужест-


во самой народной певицы страны : [заслуженная артистка РМ : интервью] / записала
Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 7/8. – P. 12- 14 : fot. – ISSN 1857-0518.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
3436. Durbală, Anatol. 7 Aprilie nu poate fi inventat : [interviu cu actorul A. Durbală,
regizorul filmului "Ce lume minunată"] / interviu realizat de Andrian Adam // Clipa siderală. –
2014. – Nr 2. – P. 3-4 : fot. – ISSN 1857-3673.

3437. Molina, Maria. Descoperind Moldova pe urmele CRONOGRAF cadRO TUR :


[pe marginea Caravanei cinematografice, organizată sub egida Festivalului Intern. de Film
Documentar din Moldova] / Maria Molina // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 46-50 : fot. – ISSN
1857-3487.
792 Teatru. Artă scenică
3438. Cozaru, Nelly. Nelly Cozaru: "S-o spăl pe Caţavencu de pe mine!" : [interviu cu
regizorul de teatru, profesor la Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău] / con-
semnare de Ghenadie Nicu ; fot. : Andrei Mardari // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 28-35 :
fot. – ISSN 1857-3487.

3439. Doru, Ion. Sub semnul Anului Dumitru Matcovschi : [pe marginea spectacolului
"Pomul vieţii", montat pe scena Teatrului Naţ. "M. Eminescu" din Chişinău de regizorul Ale-
xandru Cozub] / Ion Doru // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 8. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-
4424.

3440. Nicu, Ghenadie. La filtrul propriilor exigenţe : [portetul lui Nelly Cozaru, artistă,
regizorul de teatru şi profesor universitar] / Ghenadie Nicu // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P.
25-27 : fot. – ISSN 1857-3487.
(Vezi de asemenea Nr 3436)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


(Vezi Nr 3316)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
3441. Butuc, Petru. Caracterul nemotivat al unor titluri tipologice de complimente :
[studiu lingvistic] / Petru Butuc // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 104-111 : fot. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 111 (5 tit.). – ISSN 0235-9111.

3442. Matcaş, Nicolae. Legislaţia lingvistică şi identitatea naţională a basarabenilor /


Nicolae Matcaş // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 7-18 : fot. – ISSN 0235-9111.

91
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3443. Munteanu, Cristinel. La originea ideii de "colaj discriptiv" : Platon – Phaidros /


Cristinel Munteanu // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 92-103 : fot. – Referinţe bibliogr. :
p. 102-103 (12 tit.). – (Coşeriana). – ISSN 0235-9111.

3444. Oglindă, Emilia. Concurenţa modurilor din perspectiva raportului limbă – vorbi-
re / Emilia Oglindă // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 143-154 : fot. – Referinţe bibliogr. :
p. 153-154 (35 tit.). – (Limbaj şi Comunicare). – ISSN 0235-9111.

3445. Rusu, Mina-Maria. Despre identitate lingvistică şi identitatea culturală / Mina-


Maria Rusu // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 19-27 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 26-27
(14 tit.). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3278, 3281, 3283, 3290, 3292, 3309, 3312, 3448-49, 3509)

811 Limbi individuale


811.112.2 Limba germană
(Vezi Nr 3283)

811.124 Limba latină


3446. Maznic, Silvia. Aforistica latină: încercări de clasificare / Silvia Maznic // Limba
Română. – 2014. – Nr 4. – P. 155-159 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 159 (8 tit.). – (Limbaj şi
Comunicare). – ISSN 0235-9111.

811.131.1 Limba italiană


3447. Arpenti, Doina. Limba italiană – limba artelor, a emigraţilor şi a imigraţilor /
Doina Arpenti // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 197-207 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 206-207 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.

811.135.1 Limba română


3448. Eremia, Anatol. Dicţionar toponimic : [românesc] / Anatol Eremia // Limba Ro-
mână. – 2014. – Nr 4. – P. 129-134 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 133-134 (22 tit.). – (Itinerar
lexical). – ISSN 0235-9111.

3449. Gherasim, Alexandra. Metafore conceptuale derivate din termeni anatomici /


Alexandra Gherasim // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 160-167 : fot., tab. – Referinţe
bibliogr. : p. 167 (7 tit.). – (Limbaj şi Comunicare). – ISSN 0235-9111.

3450. Milică, Ioan. Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (2) /
Ioan Milică // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 121-128 : fot. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 127-128 (64 tit.). – (Itinerar lexical). – Art.1 : Nr 1. – ISSN 0235-9111.

3451. Moldoveanu, Gheorghe. Să ne înţelegem limba, să o iubim şi să o respectăm


: [cultivarea limbii române] / Gheorghe Moldoveanu // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P.
143-150 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 150 (11 tit.). – ISSN 0235-9111.

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3452. Platon, Elena. Confirmarea vs demolarea unor mituri didactice legate de limba
română ca limbă străină / Elena Platon // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 28-39 : fot. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 39 (16 tit.). – ISSN 0235-9111.

3453. Popuşoi, Carolina. Aspecte ale calcului de regim verbal cazual nerecomandat
în limba română din Basarabia / Carolina Popuşoi // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 112-
120 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 119-120 (10 tit.). – ISSN 0235-9111.

3454. Vâlcu, Marcela. Despre unele greşeli de exprimare a relaţiei sintactice de co-
ordonare : [cultivarea limbii române] / Marcela Vâlcu // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P.
130-134 : fot. – ISSN 0235-9111.

3455. Zagaevschi, Vladimir. Nume de familie româneşti arhaice şi derivatele lor în


zone periferice şi insulare / Vladimir Zagaevschi // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 135-
142 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 140-142 (28 tit.). – (Itinerar lexical). – ISSN 0235-
9111.
(Vezi de asemenea Nr 3276, 3282, 3289, 3297, 3301, 3303, 3307-08, 3441-43, 3445,
3548)

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
3456. Roth, Philip. M-am măritat cu un comunist : [fragm. de roman : trad. din lb.
engl.] / Philip Roth // Clipa siderală. – 2014. – Nr 2. – P. 31 : fot. – ISSN 1857-3673.

821.112.2 Literatură germană


3457. Grimm, Jacob. Auşelul şi ursul : poveste / fraţii Grimm ; trad. de Ştefan Tudor
// Alunelul. – 2014. – Nr 7/8. – P. 10-12 : il. – ISSN 1857-4173.

821.112.2(436) Literatură austriacă


3458. Spyri, Johanna. Heidi, fetiţa munţilor: [fragm. de povestire : trad. din lb. germ.]
/ Johanna Spyri ; il. : Alexei Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-0798.

821.135.1 Literatură română


3459. Coşbuc, George. Cântec : [fragm.] / George Coşbuc // Alunelul. – 2014. – Nr
7/8. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4173.

3460. Coşbuc, George. Dintr-o poveste : [versuri] / George Coşbuc // Clipa siderală.
– 2014. – Nr 2. – P. 2. – ISSN 1857-3673.

93
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3461. Cristoveanu, Nicolae. Un refugiu ideal… : [povestire] / Nicolae Cristoveanu //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505.

3462. Farago, Elena. Doi fraţi cuminţi : [versuri] / Elena Farago ; il. de Alexei
Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-0798.

3463. Ionescu, Ilinca Theodora. Poveştile nu ne mai pot minţi ; Nu mai pleca… :
[nuvele] / Ilinca Theodora Ionescu // Clipa siderală. – 2014. – Nr 2. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-
3673.

3464. Matei, Miruna. O minune : [povestire] / Miruna Matei // Clipa siderală. – 2014. –
Nr 2. – P. 15-16 : fot. – ISSN 1857-3673.

3465. Mărăşanu, Nicolae Grigore. Arderea lui A ; Zaarie, despre scrisul cu sânge pe
ziduri ; Cămaşă fără de cusătură ; Hazaică, niet? ; Fisura ; Lecţie de supravieţuire în cerc ;
Acum pot scrie poemul cu alfabetul sângelui ; Cercul lui Saul : [versuri] / Nicolae Grigore
Mărăşanu // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 85-91 : fot. – ISSN 0235-9111.

3466. Stănilă, Moni. Decalog / Moni Stănilă // VIP magazin. – 2014. – Nr 122. – P.
30-35 : fot. – ISSN 1857-0534.

3467. Stănilă, Moni. Schimb de pase între minge şi carte : [eseu] / Moni Stănilă //
Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 48-50. – ISSN 1857-3487.

3468. Кристовяну, Николае. Идеальное укрытие… : [рассказ : пер. с рум. яз.] /


Николае Кристовяну // Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 23 : fot. – ISSN
1857-4513.

3469. Некулуцэ, Думитру. Мученики и палачи : [стихи : пер. с рум. яз.] / Думитру
Некулуцэ ; пер. : Н. Павлович // Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – P. a 4-a a cop. – ISSN
1857-0100.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


3470. Alexa, Beniamin. Naşterea şi moartea. A Treia Dimensiune : [povestire] /
Beniamin Alexa // Clipa siderală. – 2014. – Nr 2. – P. 12 : fot. – ISSN 1857-3673.

3471. Bârlădeanu, Lucreţia. Bronz cu şi fără : [fragm. din vol. "Scrisori din Paris",
Chişinău, Arc, 2011] / Lucreţia Bărlădeanu // Clipa siderală. – 2014. – Nr 2. – P. 26-27 : fot. –
ISSN 1857-3673.

3472. Bârsan, Beti. Scrisoare ; Ca să vă spun… ; Scrisoare pe o frunză de muşcată ;


Colegii : [versuri] / Beti Bârsan // Clipa siderală. – 2014. – Nr 2. – P. 11 : fot. – ISSN 1857-
3673.

3473. Berdilo, Ana. O călătorie pe Terra : [povestire] / Ana Berdilo // Clipa siderală. –
2014. – Nr 2. – P. 19-20 : fot. – ISSN 1857-3673.
94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3474. Ciocanu, Anatol. Cuvinte ca mierea : [versuri] / Anatol Ciocanu // Alunelul. –


2014. – Nr 7/8. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4173.

3475. Codreanca, Lidia. Minunea ; O vară cu ploi de mătase : [povestiri] / Lidia


Codreanca ; il. de Aurel Guţu // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 13, 30-31 : fot. – ISSN 1857-0798.

3476. Codreanca, Lidia. Somnoroase păsărele… : [povestire] / Lidia Codreanca ;


des. de Eugenia Caitaz // Alunelul. – 2014. – Nr 7/8. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-4173.

3477. Diviza, Ion. Regim de vacanţă ; Început de vacanţă şcolară : [versuri] / Ion Di-
viza // "a" MIC". – 2014. – Nr 7/8. – P. 46. – ISSN 1857-3770.

3478. Fărâmă, Maria. Geneză ; Disper(s)are ; Dispariţie ; Amintire : [versuri] / Maria


Fărâmă // Clipa siderală. – 2014. – Nr 2. – P. 14 : fot. – ISSN 1857-3673.

3479. Hadârcă, Ion. Greieraşul ; Ce-a cântat cocoşul ; Riţa-veveriţa ; Cloşca cea cu
pui de aur ; Gură–cască ; Alte gusturi ; Purceluşul : [versuri] / Ion Hadârcă ; des. de Ana
Evtuşenco // Alunelul. – 2014. – Nr 7/8. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-4173.

3480. Hadârcă, Ion. Motiv portughez ; Rocko-song pentru pitici, greieri şi bunici ;
Doină ; Cel mai tragic poem ; Bucuriile omului, pomului ; Trei minuni ; La bojdeuca lui Crean-
gă ; Învăţătorului : [versuri] / Ion Hadârcă ; il. de Violeta Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 8-
9 : fot. – ISSN 1857-0798.

3481. Matcovschi, Dumitru. De la Dumnezeu ; Limba maternă ; De Patrie ; Alfabet ;


Cântec pentru adormirea puiului de rândunea : [versuri] / Dumitru Matcovschi ; des. de Alexei
Colâbneac // Alunelul. – 2014. – Nr 7/8. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-4173.

3482. Popuşoi, Mariana. Niciodată ; Plânsul Limbii Materne ; Scrisoare pădurii : [ver-
suri] / Mariana Popuşoi // Clipa siderală. – 2014. – Nr 2. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-3673.

3483. Prohniţchi, Elena. Singuratic ; Persoana I singular ; Întâlnire : [versuri] / Elena


Prohniţchi // Clipa siderală. – 2014. – Nr 2. – P. 18 : fot. – ISSN 1857-3673.

3484. Rusnac, Vladimir. Steaua norocului pescăresc : [poveste] / Vladimir Rusnac //


Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-4505.

3485. Sofronovici, Ştefan. Un poet şi o artistă ; Blajinilor ; În casa noastră din Dur-
leşti : [versuri] / Ştefan Sofronovici // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 8. – P. 22 : fot. – ISSN
1857-4424.

3486. Suceveanu, Arcadie. Ţara : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Alunelul. – 2014.


– Nr 7/8. – P. 3 : fot. – ISSN 1857-4173.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3487. Şchircă, Iuliana. Cutia cu nasturi : [povestire] / Iuliana Şchircă // Noi. – 2014. –
Nr 8. – P. 12, 25 : fot. – ISSN 1857-0798.

3488. Ţâmbal, Gheorghe. Gânduri printre rânduri / Gheorghe Ţâmbal // Limba Ro-
mână. – 2014. – Nr 4. – P. 220-224 : fot. – (Aforisme). – ISSN 0235-9111.

3489. Vakulovski, Alexandru. Offorisme / Alexandru Vakulovski // VIP magazin. –


2014. – Nr 122. – P. 42-45 : fot. – ISSN 1857-0534.

3490. Vovc, Vitalie. Radiografia unei reveniri : [eseu] / Vitalie Vovc // Moldova. –
2014. – Nr 7/8. – P. 84-85 : fot. – ISSN 1857-3487.

3491. Горган, Ион. Последнее письмо : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Ион Горган //
Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – P. 99-100 : fot. – ISSN 1857-0100.

3492. Руснак, Владимир. Звезда рыболовной удачи : [рассказ : пер. с рум. яз.] /
Владимир Руснак // Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – P. 22 : fot. – ISSN
1857-4513.

821.161.1 Literatură rusă


3493. Борычев, Алексей. Одной минутой прошлого храним… ; Кто явился ниот-
куда… ; Явленный на Землю ; Кто-то знакомый… ; Аксиома заката : [стихи] / Алексей
Борычев // Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – P. 78-79 : fot. – ISSN 1857-0100.

3494. Власов, Сергей. Плачет лира : [рассказ] / Сергей Власов // Наше поколе-
ние. – 2014. – Nr 8. – P. 50-52 : fot.– ISSN 1857-0100.

3495. Галкина, Мария. Телогрейка ; "Тихо тикает холодильник…" ; "Жду-пожду я


муженечка…" ; "Виноградная Сена" ; "Ли-те-ра-ту-ра…" ; "Косы срезала…" ; "Голые
разговоры…" : [стихи] / Мария Галкина // Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – P. 84-85 :
fot.– ISSN 1857-0100.

3496. Гришин, Виктор. Кукушка : [рассказ] / Виктор Гришин // Наше поколение. –


2014. – Nr 8. – P. 94-98 : fot. – ISSN 1857-0100.

3497. Еленин, Николай. Голубка : [рассказ] / Николай Еленин // Наше поколе-


ние. – 2014. – Nr 8. – P. 57-58 : fot. – ISSN 1857-0100.

3498. Камеристый, Виктор. Особь : [рассказ] / Виктор Камеристый // Наше по-


коление. – 2014. – Nr 8. – P. 31-34 : fot. – ISSN 1857-0100.

3499. Криротов, Сергей. И дубу нужен друг ; Старая забытая сказка ; Песнь
проводов ; Краски осени ; Дождь в городе ; Разбитый истукан ; Лицо в толпе ; Лето в
Астрахани ; Сольный концерт весны : [короткие рассказы] / Сергей Криротов // Наше
поколение. – 2014. – Nr 8. – P. 61-67 : fot. – ISSN 1857-0100.

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3500. Ошевнев, Федор. Канатка ; Первоисточник : [рассказы] / Федор Ошевнев


// Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – P. 34-49 : fot. – ISSN 1857-0100.

3501. Сергеева, Лия. Письмо тебе ; Лишнее ; Молитва за кота ; Герда ; Воробей
: [стихи] / Лия Сергеева // Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – P. 76-77 : fot. – ISSN 1857-
0100.

3502. Скорый, Сергей. Мы звали его Палычем : [рассказ] / Сергей Скорый //


Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – P. 86-93 : fot. – ISSN 1857-0100.

3503. Славянин, Виктор. Затерянный остров : [повесть] / Виктор Славянин //


Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – P. 9-30 : fot. – ISSN 1857-0100.

3504. Юдин, Борис. Ворона : [рассказ] / Борис Юдин // Наше поколение. – 2014.
– Nr 8. – P. 59-60 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


3505. Винятинская, Юлия. Избушка в три окошко ; Старый патефон ; Послед-
ний вальс ; Сирень ; Обрывок недошедшего письма ; В разлуке с детством ; Так не
хотелось расставаться… : [стихи] / Юлия Винятинская // Наше поколение. – 2014. – Nr
8. – P. 80-81 : fot. – ISSN 1857-0100.

3506. Мухудинов, Игорь. По обе стороны окна : [стихопроза] / Игорь Мухудинов


// Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – P. 68-75 : fot. – ISSN 1857-0100.

3507. Хомечко, Игорь. Опоздала : [рассказ] / Игорь Хомечко // Наше поколение.


– 2014. – Nr 8. – P. 53-56 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.434.1 Literatură chirghiză


3508. Aitmatov, Cinghiz. Legenda mancurtului : [trad. din lb. chirghiză] / Cinghiz
Aitmatov ; il. de Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 8. – Supl. : P. 9-16 : fot. – Contin. Începu-
tul : Nr 7. – ISSN 1857-0798.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


3509. Butnaru, Leo. Conteporaniezarea conştiinţei creativităţii : [eseu despre tradu-
cerile aut. din literatura avangardistă : rusă şi ucraineană] / Leo Butnaru // Moldova. – 2014. –
Nr 7/8. – P. 68-69 : fot. – ISSN 1857-3487.

3510. Codreanu, Lina. Proverbul şi epigrama : [ca specii literare] / Lina Codreanu //
Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 57-64 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 63-64 (17 tit.).
– ISSN 0235-9111.

3511. Gilaş, Ana. Textul literar din perspectiva psihologiei procesului de creaţie :
[hermeneutică literară] / Ana Gilaş // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 89-97 : fot. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 97 (12 tit.). – (Receptare şi Interpretare). – ISSN 0235-9111.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

(Vezi de asemenea Nr 3298, 3512)

821.112.5.0 Literatură olandeză (flamandă, niderlandă)


3512. Bos, Jan Willem. E un mare beneficiu să cunoşti contextul literar şi cultural al
altei ţări : [Ana Bantoş în dialog cu Jan Willem Bos, traducător, scriitor din Olanda şi cu soţia
sa Cornelia Golna, scriitoare] // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 72-84 : fot. – ISSN 0235-
9111.

821.134.2(82).0 Literatură argentiniană


3513. Pascual, Arturo Marcelo. Despre Borges altfel : [fragm din vol. "Cititorul lui…
Jorge Luis Borges", Chişinău, Arc, 2007] / Arturo Marcelo Pascual // Clipa siderală. – 2014. –
Nr 2. – P. 34-35 : fot. – ISSN 1857-3673.

821.135.1.0 Literatură română


3514. Boldea, Iulian. Actualitatea criticii : [lui Mircea Iorgulescu (1943-2011)] / Iulian
Boldea // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 49-52 : fot. – ISSN 0235-9111.

3515. Rachieru, Adrian Dinu. Utopia romanului : [pe marginea creaţiei scriitorului Ni-
colae Breban] / Adrian Dinu Rachieru // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 40-48 : fot. –
Referinţe bibliogr. în note, p. 48 (10 tit.). – Sfârşit. Începutul : Nr 1. – ISSN 0235-9111.

3516. Răciulă, Lilia. Poetica albastrului eminescian / Lilia Răciulă // Limba Română.
– 2014. – Nr 4. – P. 65-71 : fot. – Referinţe bibliogr. în note, p. 71 (13 tit.). – ISSN 0235-9111.

3517. Şandru, Ilie. Procesul de integrare naţională a basarabenilor este ireversibilă :


[Alexandru Bantoş în dialog cu Ilie Şandru, istoric literar român, publicist, preşedinte Fundaţiei
Culturale "Miron Cristea"] // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 168-177 : fot. – (Dimensiuni
ale unităţii noastre). – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3269-70, 3272, 3274-75, 3277, 3280-81, 3297-98, 3301, 3305,
3307-08, 3310-11, 3510-11)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


3518. Galaicu-Păun, Emilian. Cioclea. Cine altcineva? : [despre creaţia poetului Eu-
gen Cioclea] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 54-58 : fot. – ISSN
1857-3487.

3519. Rusu-Haraba, Anastasia. Lângă Apostolul Limbii noastre : [despre Casa-


Muzeu "Alexie Mateevici" din satul Zaim, raionul Căuşeni] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldo-
va. – 2014. – Nr 7/8. – P. 90-95 : fot. – ISSN 1857-3487.

3520. Şleahtiţchi, Maria. L'écriture, son amour : [pe marginea romanului "Ţesut
viu,10x10" de Emilian Galaicu-Păun, Chişinău, Cartier, 2014] / Maria Şleahtiţchi // Moldova. –
2014. – Nr 7/8. – P. 60-63 : fot. – ISSN 1857-3487.
(Vezi de asemenea Nr 3439, 3509)

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.161.1(478).0 Literatură rusă din Republica Moldova


3521. Лорченков, Владимир. Владимир Лорченков: "Я включил Молдову в ли-
тературную карту мира" : [беседа с писателем] / записал Василе Ерну // Moldova. –
2014. – Nr 7/8. – P. 73-75 : fot. – ISSN 1857-3487.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3522. Agulnikov, Serghei. Tumulii de la Brânzenii Noi (raionul Teleneşti) şi Rogojeni
(raionul Şoldăneşti) : cercetări arheologice de salvare, 2013 / Serghei Agulnikov, Eugen
Mistreanu, Sergiu Popovici // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.
203-216 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 215 (13 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-0240.

3523. Boldureanu, Ana. Cronica descoperirilor monetare : [din cursul anului 2013] /
Ana Boldureanu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 363-370 :
fig. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 369 (18 tit.). – ISSN 1857-0240.

3524. Brigand, Robin. Autour de la station éponyme de Cucuteni: paysage et


peuplement : (Valea Oii, Iaşi, Roumanie) / Robin Brigand, Andrei Asăndulesei, Ionuţ Cristi
Nicu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 89-106 : fig. – Rez. în
lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 104-105 (25 tit.). – ISSN 1857-0240.

3525. Corobceanu, Andrei. Vestigiile secolelor V-III a. Chr. din spaţiul Carpato-
Nistrean ca sursă a interpretării etnice. Aspecte istoriografice / Andrei Corobceanu //
Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 275-386 : fig. – Rez. în lb.
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 286 (11 tit.). – ISSN 1857-0240.

3526. Diaconu, Vasile. Simboluri sociale în epoca bronzului. Sceptre de corn şi os /


Vasile Diaconu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 173-184 :
fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 181-183 (38 tit.). – ISSN 1857-0240.

3527. Kurbanov, Aydogdy. The Hephthalites: iconographical materials / Aydogdy


Kurbanov // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 317-334 : fig. –
Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 331-333 (52 tit.). – ISSN 1857-0240.

3528. Mateevici, Natalia. Un lot nou de ştampile greceşti descoperite în centrul ve-
chiului Callatis / Natalia Mateevici, Mihai Ionescu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheo-
logie. Istorie Antică. – P. 267-273 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 272
(14 tit.). – ISSN 1857-0240.

3529. Munteanu, Octavian. O locuinţă din secolul al XV-lea cercetată în incinta forti-
ficaţiei celtice de la Horodca Mică / Octavian Munteanu, Ion Tentiuc // Tyragetia. – 2014. –
Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 335-346 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 343-344 (42 tit.). – ISSN 1857-0240.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

3530. Niculiţă, Ion. Cercetări geospaţiale şi arheologice în mirozona Horodişte-


Ţipova : [raionul Rezina] / Ion Niculiliţă, Aurel Zănoagă, Mihail Băţ // Tyragetia. – 2014. – Vol.
8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 235-252 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 251-252 (12 tit.). – ISSN 1857-0240.

3531. Postică, Gheorghe. Amulete-călăreţi de bronz din perioada medievală timpurie


în spaţiul carpato-dunărean / Gheorghe Postică, Ion Tentiuc // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr
1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 45-72 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
67-70 (75 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3532. Postică, Gheorghe. Perla cu portretele miniaturale în mozaic al împăraţilor


romani Constantin cel Mare, Constantinus II şi Constanţius II descoperită la Bursuceni, raio-
nul Sângerei, Republica Moldova / Gheorghe Postică // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 347-362 : fig., il. – Rez. în lb. germ., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 356-357 (32 tit.). – ISSN 1857-0240.

3533. Sîrbu, Mariana. Piese de bronz descoperite în aşezările de tip Noua-


Sabatinovka din spaţiul Pruto-Nistrean / Mariana Sîrbu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 185-202 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
197-199 (79 tit.). – ISSN 1857-0240.

3534. Ţerna, Stanislav. Aşezarea tripoliană tardivă de lângă satul Voloviţa : (raionul
Soroca, Republica Moldova) / Stanislav Ţerna // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheolo-
gie. Istorie Antică. – P. 155-171 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
169-170 (46 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3535. Ursulescu, Nicolae. Some observations on the Cucuteni-Tripolye stone


figurines / Nicolae Ursulescu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. –
P. 145-153 : fig. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 151-152 (41 tit.). – ISSN
1857-0240.

3536. Задников, Станислав. Комплекс античных амфор первой половины VI в.


до н. э. из ямы 11 зольника 13 Западного Бельского городища / Станислав Задников //
Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 253-265 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 262-263 (41 tit.). – ISSN 1857-0240.

3537. Исследования по проекту "Раняя урбанизация в праисторической


Европе: трипольские мегапоселения" в 2013 году / Михаил Видейко, Джон Чапмен,
Наталья Бурдо [и др.] // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P.
107-144 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 142-144 (21 tit.). – ISSN
1857-0240.

3538. Киосак, Дмитрий. Комплекс археологических памятников "Каменное-


Завалье" в Среднем Побужье: работы 2011-2012 гг. / Дмитрий Киосак, Игорь Бруяко,
Владимир Денисюк // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 73-88
: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 85-87 (39 tit.). – ISSN 1857-0240.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3539. Тельнов, Николай. Миски из скифских погребальных памятников конца


IV-II в. до н. э. на левобережье Нижнего Днестра / Николай Тельнов, Виталий Синика //
Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 287-316 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 312-314 (57 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3540. Топал, Денис. Акинаки на западных рубежах Скифии. Находки скифских


мечей и кинжалов с территории Республики Молдова / Денис Топал // Tyragetia. – 2014.
– Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 7-43 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 35-41 (115 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-0240.

3541. Фидельский, Сергей. Жилые сооружения чернолесской культуры Днест-


ровско-Днепровского лесостепного междуречья : (анализ, типология, сравнительная
характеристика) / Сергей Фидельский // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 217-233 : fig., tab – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 230-232
(21 tit.). – ISSN 1857-0240.

908 Monografii ale localităţilor


3542. Redescoperirea frumuseţei italiene = Riscopriamo le bellezze italiane :
Napoli : [note de călătorie] / consemnare de cor. rev. // Moldova în Progres. – 2014. – Nr 2/8.
– P. 24-25 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., it. – ISSN 2345-1157.

3543. Кротевич, Ольга. Весь мир на двоих : Топ самых романтичных уголков
Земли / Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 7/8. – P. 136-138 : fot. – ISSN 1857-
0518.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Colesnic, Iurie. Ultima directoare a Liceului Regina Maria… : [din Chişinău : Ana Nefrescu (1892-
1974)]. – Vezi Nr 3288.

Galaicu-Păun, Emilian. Cioclea. Cine altcineva? : [despre creaţia poetului Eugen Cioclea]. – Vezi
Nr 3518.

Rogaciuc, Victoria. Andrei Mudrea şi ideile noastre despre Ţară. – Vezi Nr 3430.

Sofronovici, Ştefan. O harnică albinuţă în grădina folclorului : [interpreta de muz. populară Tatia-
na Sofronovici, Ansamblul folcloric "Ţărăncuţa" din or. Durleşti : in memoriam (1959-2012)]. – Vezi Nr
3434.

Varta, Ion. Józef Pilsudski şi Basarabia : [om politic şi mareşal polonez (1867-1935)]. –
Vezi Nr 3184.

101
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
930.85 Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor
(Vezi Nr 3523, 3527, 3532)

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(3) Istoria lumii antice
94(398.2) Istoria Daciei
(Vezi Nr 3525)

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


94(478) Istoria Republicii Moldova
3544. Colesnic, Iurie. O plimbare prin nebănuitul Chişinău : [file de istorie] / Iurie
Colesnic // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 76-81 : fot. – ISSN 1857-3487.

3545. Cujbă, Lucia. Un festival care a reînviat istoria : [Festivalul Medieval, Comple-
xul Etno-Cultural "Vatra", 28-29 iunie 2014] / Lucia Cujbă // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P.
39-45 : fot. – ISSN 1857-3487.

3546. Mischevca, Vlad. De la Wilno la Vilnius. Paralele istorice basarabene : 1812-


2013 / Vlad Mischevca // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 185-191 : fot. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 190-191 (13 tit.). – (Lecţiile istoriei). – ISSN 0235-9111.

3547. Negură, Petru. Moldova independentă: o scurtă şi o lungă erată / Petru Negură
// Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. 86-89 : fot. – ISSN 1857-3487.

3548. Poştarencu, Dinu. Repunerea în drepturi a limbii române (1917-1918) (II) / Di-
nu Poştarencu // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 178-184 : fot. – Referinţe bibliogr. în
note, p. 183-184 (35 tit.). – (Lecţiile istoriei). – Contin. Începutul : Nr 1. – ISSN 0235-9111.
(Vezi de asemenea Nr 3184, 3429)

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Bostan, Dorina 3263


A Bota, P. M. 3323
Abramciuc, Maria 3269 Brăileanu, Traian 3168
Achiri, Ion 3284 Breban, Nicolae 3515
Adam, Andrian 3436 Brega, Vladimir 3322
Agulnikov, Serghei 3522 Brigand, Robin 3524
Aitmatov, Cinghiz 3508 Buga, Oleg 3257
Alaiba, Dumitru 3211 Buga, Violeta 3257
Alecsandri, Vasile 3281 Bulat, Denis 3414
Alexa, Beniamin 3470 Bulat, Dumitru 3325, 3414
Andronic, S. 3379 Burlacu, V. 3342
Anţibor, Ludmila 3169 Butnaru, Leo 3509
Aramă, Elena 3218 Butuc, Petru 3441
Armaş, Iurie 3415 Buza, Raisa 3174
Arpenti, Doina 3447 C
Asăndulesei, Andrei 3524
Ashrafi, A. 3386 Cabac-Pogorevici, I. 3351
Caitaz, Eugenia 3476
B Calaraş, Carolina 3286
Bacalim, L. 3382 Calenici, Mihaela 3270
Balica-Popescu, Maria 3218 Capatti, Sergio 3213
Bantoş, Alexandru 3285, 3517 Caragiale, I. L. 3275
Bantoş, Ana 3512 Casian, Dumitru 3337, 3365, 3378
Barburoş, Lidia 3193 Catanoi, Natalia 3353
Bashirov, Oxana 3314 Caţaveică, Eugeniu 3219
Bazeliuc, Iurie 3332 Călugaru-Spătaru, Tatiana 3398
Băţ, Mihail 3530 Căpiţă, Ionel 3410
Bârlădeanu, Lucreţia 3471 Cârnaţ, Teodor 3227
Bârsan, Beti 3472 Cebotari, Mihail 3231
Bâzgu, Eugen 3426 Cebotari, Serghei 3201
Becciev, Elena 3226 Cemîrtan, R. 3333
Bedel, Valerii 3404 Cerba, Veaceslav 3237
Begu, Adam 3322 Cheptanaru, E. 3366
Berdilo, Ana 3473 Cheptene, Adriana 3236
Berliba, Sergiu 3344, 3358 Chiriac, Argentina 3264
Bernaz, E. 3333 Chiriac, Petru 3194
Bernaz, Emilian 3330 Chirtoagă, Natalia 3220
Bilba, R. M. 3380 Cimpac, Natalia 3271
Birman, Mihail 3359 Ciobanu, Cristina 3405
Bivol, A. 3328 Ciobanu, Gheorghe 3329, 3334-36, 3354
Bivol, V. 3328 Ciobanu, Ludmila 3259
Bîtcă, A. 3352 Ciobanu, Mircea V. 3166
Boerasu, I. 3323 Ciobanu, S. 3341
Boldea, Iulian 3514 Ciocanu, Anatol 3474
Boldureanu, Ana 3523 Ciocârlan, Nina 3403
Boroveţcaia, Ana 3345 Cioclea, Eugen (3518)
Borovic, Eduard 3329, 3359-60 Ciocoi, Oleg 3413
Borzin, Aurelia 3165 Ciorbă, Constantin 3316
Bos, Jan Willem 3512 Clichici, D. 3347

103
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

Clipa, Otilia 3287 Flueraş, Vasile 3273


Cobzac, Vitalie 3363 Foalea, Lidia 3418
Codreanca, Lidia 3475-76
Codreanu, Lina 3510 G
Colâbneac, Alexei 3458, 3462, 3481 Gaita, Lucio 3203
Colesnic, Iurie 3288, 3544 Galaicu-Păun, Emilian 3518, 3520
Copeţchi, Stanislav 3232 Gasnaş, Iurie 3164
Corcea, V. 3377 Gavriliţă, Rodica 3274
Corobceanu, Andrei 3525 Gârleanu, Emil 3270
Cosovan, Olga 3289 Gheorghiţa, Vadim 3344
Costru, T. 3342 Gherasim, Alexandra 3449
Coşbuc, George 3459-60 Ghidirim, Gh. 3361
Cozac, V. 3355 Ghidirim, Gheorghe 3364, 3367, 3369-71,
Cozaru, Nelly 3438, (3440) 3376, 3383
Cozub, Alexandru 3439 Gilaş, Ana 3511
Creţu, A. 3340 Gîncu, Irina 3292
Cristea, Sorin 3290 Gîsca, Veronica 3240
Cristoveanu, Nicolae 3461 Golna, Cornelia 3512
Croitoru, Nelea 3272 Golubiţchi, Silvia 3315
Cucoş, Constantin 3265 Goraş-Postică, Viorica 3293
Cujbă, Lucia 3427, 3545 Gorgan, Igor 3248
Culiuc, Vasile 3337, 3378 Gorincioi, Veronica 3294
Cumatrenco, Sergiu Jr. 3432 Grimm, Jacob 3457
Cuşnir, O. 3339 Grimm,Wilhelm 3457
Cuza, P. 3398 Groppa, St. 3354
Cuzneţov, Alexandru 3239, 3423 Gulpe, Alexei 3345
D Gurghiş, Radu 3372
Guţu, Aurel 3475
Dabija, Lilia 3216 Guţu, Eugen 3337, 3346, 3378
Dandara, Otilia 3291 Guţu, Vladimir 3295-96
Darras, Olga 3214 Guzun, Vasile 3346
Dascaliuc Al. 3398
David, L. 3343 H
Diaconu, Vasile 3526 Hadârcă, Ion 3479-80
Digore, Eduard 3242 Hadârcă, Maria 3297
Dima, Marcela 3417 Harea, Patricia 3385
Diviza, Ion 3477 Heidegger, Martin 3168
Dorobantu, D. 3323 Hurmuzache, A. 3373
Doru, Ion 3439
Durbală, Anatol 3436 I
E Iacub, Vladimir 3346
Iancu, I. 3407
Eremia, Anatol 3448 Iancu, Marin 3275
Evtuşenco, Ana 3479 Ionescu, Ilinca Theodora 3463
F Ionescu, Mihai 3528
Iorgulescu, Mircea 3514
Fală, Alexandru 3195 Istrati, Simion 3408
Farago, Elena 3462
Fărâmă, Maria 3478 J
Filipescu, Alexandru 3406 Jelescu, Dumitru 3227
Florea, Dumitriţa 3221 Jigău, Gh. 3400
104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Josan, Vitalie 3249 Mocreac, Margareta 3211, 3256


Moiseeva, A. 3352
K Moldoveanu, Gheorghe 3451
Kolb, Patrick 3256 Molina, Maria 3437
Kurbanov, Aydogdy 3527 Moraru, Adrian 3508
Kusturov, V. 3361 Moscalu, V. 3339
Kusturov, Vladimir 3364 Mudrea, Andrei (3428, 3430)
Kusturova, Anna 3362, 3364 Munteanu, Cristinel 3443
Munteanu, Octavian 3529
L Muraru, Elena 3317
Muravca, Alexei 3372
Lehtman, Sofia 3345 Mustea, Margareta 3239
Lescov, Vitalii 3374
Lesnic, E. 3341 N
Liogchii, Nina 3322
Lopatnic, Ecaterina 3173 Nasr-Esfahani, M. 3386
Lozan-Tirsu, C. 3331 Nedealcov, S. 3400
Lungu, Angela 3276 Nederiţa, Alexandru 3419
Nefrescu, Ana (3288)
M Negru, Andrei 3243
Negură, Petru 3547
Madan, Valentina 3401 Nicu, Ghenadie 3438, 3440
Maloghin, Vasile 3338, 3375 Nicu, Ionuţ Cristi 3524
Maniuc, L. 3377 Niculiţă, Ion 3530
Manolache, Gh. 3339 Novac, A. 3204
Mardari, Andrei 3438 Novac, Tatiana 3243-44
Marin, Alexandra 3212
Marin, Mariana 3277 O
Marinescu, Aurel 3228
Marinescu, Mariana 3170 Oglindă, Emilia 3444
Martiniuc, C. 3340 Olaru, Valentina 3300
Matcaş, Nicolae 3442 Otgon, Ala 3238
Matcovschi, Dumitru 3439, 3481 P
Mateevici, Natalia 3528
Matei, Iurie (3431) Palade, Ana 3229
Matei, Miruna 3464 Paladi, Aliona 3171
Matei, Valeriu 3428 Paladii, Irina 3361
Maznic, Silvia 3446 Pamparău, Liuba 3167
Mazur, Valentina 3196 Panciuc, Liliana 3264
Mazur, Vitalie 3246 Panuş, Valentina 3419
Mărăşanu, Nicolae Grigore 3465 Parfentie, Vitalie 3416
Mărgineanu, Virgiliu 3432 Pascal, O. 3355
Mătăşel, Adrian 3220 Pascaru, Daniela 3258, 3278
Mătăşel, Alina 3181 Pascual, Arturo Marcelo 3513
Melnic, Tatiana 3298 Pavelescu, Marilena 3301
Meşină, Viorica 3432 Păduraru, Rodica 3302
Mihu, I. 3347 Pâslaru, Vlad 3303
Milică, Ioan 3450 Petrescu, Camil 3269
Mischevca, Vlad 3546 Petrovici, Vergil 3385
Mistreanu, Eugen 3522 Pilsudski, Józef (3184)
Mistreanu, Tatiana 3299 Pisarenco, S. 3340
Mişin, Igor 3329, 3367, 3368-71, 3376, 3383 Platon, Elena 3452
Mişina, Ana 3368, 3384-85 Plămădeală, Sergiu 3433

105
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

Pleşco, Elena 3369, 3371 Silistraru, Nicolae 3315


Plop, Aliona 3233 Sîrbu, Mariana 3533
Poiată, Mihai Ştefan 3433 Slobodeniuc, Ghenadie 3199
Polgar, Michal 3182 Slusari, Alexandru 3212
Popov, Lidia 3279 Sofronovici, Ştefan 3434, 3485
Popovici, Sergiu 3522 Sofronovici, Tatiana (3434)
Popuşoi, Carolina 3453 Solovei, Rodica 3306
Popuşoi, Mariana 3482 Spinei, L. 3328
Postică, Gheorghe 3531-32 Spyri, Johanna 3458
Postolache, Gheorghe 3321 Stamatin, Otilia 3259
Postolachi, Valentina 3197 Staricov, Estela 3319
Posţan, Liliana 3198 Stasiev, Gr. 3400
Poştarencu, Dinu 3548 Stati, Vitalie 3235
Pourriahi, M. 3386 Stănilă, Moni 3466-67
Pretula, Carolina-Caleria 3234 Stîngaci, Stela 3190
Pripa, Eleonora 3215 Stratenco, Vadim 3250
Proca, Ludmila 3254 Stratu, Viorica 3399
Prodan, Sergiu 3432 Suceveanu, Arcadie 3486
Prohniţchi, Elena 3483 Suman, Sergiu 3348-49
Pruteanu, Viorel 3409 Surf, Elena 3281
Putină, Dorina 3304 Suslenco, Alina 3200
R Ş
Rachieru, Adrian Dinu 3515 Şandru, Ilie 3517
Racu, Igor 3172, 3176 Şchiopu, Constantin 3307-08
Racu, Iulia 3173-74 Şchircă, Iuliana 3487
Radvan, Inga 3183, 3250 Şciopu, Cristian 3222
Răciulă, Lilia 3305, 3516 Şelaru, Neculai 3411
Repin, O. 3377 Şleahtiţchi, Maria 3520
Revenco, V. 3351 Şleahtiţchi, Mihai 3255, 3260
Richter, Michael 3256 Şor, Elina 3370
Rogac, Raia 3429 Şova, Tatiana 3175
Rogaciuc, Victoria 3430 Ştefan, Natalia 3282
Rojnoveanu, Gheorghe 3372, 3376
Rostea, Liliana 3280 T
Rotaru, Alexandru 3321 Tabac, R. 3333
Roth, Philip 3456 Tabuncic, Mariana 3214
Rusnac, Vladimir 3484 Tălămbuţă, Angela 3241
Rusov, Veronica 3318 Tălpeanu, M. 3412
Russu, Inga 3178 Teleuţă, Alexandru 3321
Russu, Nicolae 3418 Tentiuc, Ion 3529, 3531
Rusu, Mina-Maria 3445 Tighineanu, O. 3347
Rusu-Haraba, Anastasia 3519 Timofti, Nicolae 3251
S Tiosa, Iuliana 3283
Toderaş, Ion 3414
Sanduţa, Victoria 3245 Toma, Sergiu 3261
Sapojnic, N. 3352 Triboi, Ina 3179
Savan, Veaceslav 3357 Trinca, Lilia 3309
Savin, Anatol 3410 Troenco, Valeriu 3252
Scognamiglio, Raffaele 3431 Trofim, R. 3355
Scurtov, Natalia 3353 Tudor, Ştefan 3457

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tulbure, Ion 3399 Б


Ţ Баранов, С. А. 3388
Белкин, В. С. 3395
Ţap, Elena 3310 Белоножко, Д. Ф. 3392
Ţarină, Cristina 3236 Биран, В. В. 3396
Ţăranu, Lilia 3324 Болога, Ан. М. 3387
Ţăruş, Adrian 3363 Бородина, В. Г. 3402
Ţâmbal, Gheorghe 3488 Борычев, Алексей 3493
Ţerna, Stanislav 3534 Бруяко, Игорь 3538
Ţiriulnicova, Natalia 3417 Бурдо, Наталья 3537
Ţocu, Rodica 3176 Буриан, Александр 3186
Ţurcanu, Radu 3216
В
U
Василенко, Николай 3163
Ungureanu, Ion 3359 Видейко, Михаил 3538
Ursulescu, Nicolae 3535 Винятинская, Юлия 3505
Uzdris, V. 3341 Власов, Сергей 3494
V Влах, Мария 3266

Vakulovski, Alexandru 3489 Г


Varta, Ion 3184 Гаита, Лусио 3205
Vasilache, Alexandru 3432 Галиханов, М. Ф. 3424
Vâlcu, Marcela 3454 Галкина, Мария 3495
Velişco, Nadejda 3320 Глоба, Н. И. 3389
Verbiţchi, Valeriu 3363 Голя, Анатолий 3191
Veretina-Chiriac, Ina 3314 Горган, Ион 3491
Vicol, Liuba 3249 Городинский, Иван 3223
Vintilă, Alexandru Ovidiu 3168 Гриневич, Ольга 3420
Vioară, Viorica 3203 Гриник, Татьяна 3206
Vîrlezanu, Margareta 3262 Гришин, Виктор 3496
Vosimeric, Dumitru 3253 Гросу, Ф. П. 3387
Vovc, Vitalie 3490
Vozian, Marin 3383 Д
Vrabie, Diana 3311-12
Vrabii, I. A. 3381 Денисюк, Владимир 3538
Vudu, Lorina F. 3350 Дергачев, Владимир 3187
Дикусар, А. И. 3391
Z Додон, Игорь 3192
Дрэгуцану, Дорин 3207-08
Zabulică, Violeta 3480 Дымовская, Галина 3267
Zagaevschi, Vladimir 3455 Дьяков, И. Г. 3395
Zaharia, Sergiu 3368
Zastavniţchi, Gheorghe 3367 Е
Zănoagă, Aurel 3530
Zbârnea, Tudor 3425 Еленин, Николай 3497
Еников, В. 3230
А Ерну, Василе 3521
Ажаронок, В. В. 3396 Ж
Акулов-Муратов, Владислав 3185
Анисович, А. Г. 3396 Желтухина, Е. А. 3424

107
Cronica articolelor de revistă Nr 8-2014 ≡ Magazine article annals Nr 8-2014

З Сирош, В. А. 3389
Скорый, Сергей 3502
Забзалюк, Ольга 3180 Славянин, Виктор 3503
Задников, Станислав 3536
Т
К
Танас, Александр 3207-08, 3217
Камеристый, Виктор 3498 Тельнов, Николай 3539
Киндыбалюк, Оляна 3188 Толстая, Светлана 3177
Киосак, Дмитрий 3538 Топал, Денис 3540
Ковалева, Е. А. 3313 Труфанов, В. Д. 3393
Котович, Александр 3224, 3435
Криротов, Сергей 3499 Ф
Кристовяну, Николае 3468
Кротевич, Ольга 3192, 3435, 3543 Фёдоров, М. С. 3393
Кублановский, В. С. 3391 Фидельский, Сергей 3541
Филип, Юрий 3209
Л Филипчук, Л. В. 3397
Фирсова, Е. А. 3424
Лорченков, Владимир 3521
Любек, Игорь 3209 Х
М Хачатурян, Тамара 3225
Хлюстова, А. В. 3390
Максимов, А. И. 3390 Хомечко, Игорь 3507
Маслоброд, С. И. 3402
Миргород, Ю. А. 3402 Ч
Мухудинов, Игорь 3506
Чапмен, Джон 3537
Н Чернецкая, Елена 3247
Чиреш, Елена 3210, 3422
Недерица, Александр 3421
Некулуцэ, Думитру 3469 Ш
О Шадрин, С. Ю. 3395
Ширяева, С. О. 3393
Окишану, Адриана 3435
Онищенко, Д. В. 3394 Ю
Отто, Юлия 3217
Очиров, А. А. 3392 Юдин, Борис 3504
Ошевнев, Федор 3500 Юрченко, Сергей 3189

П Я

Павлович, Н. 3469 Якуб, И. 3230


Паур, Х.-Р. 3387 Яниогло, Мария 3268
Присяжный, В. Д. 3389 Японцева, Ю. С. 3391

Р
Руснак, Владимир 3492
С
Салый, З. В. 3356
Сергеева, Лия 3501
Синика, Виталий 3539
Сироткин, Н. А. 3390
108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate
1. "a" MIC". – 2014. – Nr 7/8. – ISSN 1857-3770
2. Alunelul. – 2014. – Nr 7/8. – ISSN 1857-4173
3. Aquarelle. – 2014. – Nr 7/8. – ISSN 1857-0518
4. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-
0011
5. Clipa siderală. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-3673
6. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 8. – ISSN 1813-4408
7. Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – ISSN 1857-0666
8. Didactica Pro… . – 2014. – Nr 4. – ISSN 1810-6455
9. Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova
: Materialele Conf. şt.-practice, 23 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – [2014-1718].
10. Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate : Materialele Conf. şt. intern., 15 noiem.
2013. – Chişinău, 2014. – [2014-1654].
11. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 8. – ISSN 1810-309X
12. Limba Română. – 2014. – Nr 3, 4. – ISSN 0235-9111
13. Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 4. – ISSN 1810-9551
14. Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – ISSN 1857-3487
15. Moldova în Progres. – 2014. – Nr 2/8. – ISSN 2345-1157
16. Moldoveanca. – 2014. – Nr 7/8. – ISSN 1857-3053
17. Noi. – 2014. – Nr 8. – ISSN 1857-0798
18. Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 8. – ISSN 1857-3703
19. Profit. – 2014. – Nr 7/8. – ISSN 1857-0186
20. Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-0224.
21. Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 8. – ISSN 1857-4424
22. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. –
ISSN 1857-1999
23. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 8. – ISSN 1811-0770
24. Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – ISSN 1857-0240
25. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 8. – ISSN 1857-4505
26. VIP magazin. – 2014. – Nr 122. – ISSN 1857-0534
27. Наше поколение. – 2014. – Nr 8. – ISSN 1857-0100
28. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 8. – ISSN 1857-4513
29. Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 4. – ISSN 0013-5739

109
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
AUGUST NR 8 AUGUST
(4056-4448)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4056. Colesnic, Iurie. Cel mai vrednic din neamul Gohata : [despre Ştefan Gonata,
originar din Basarabia, agronom român, om politic, membru fondator (1867) al Academiei
Române (1838-1906)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 8 aug. – P. 19.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4057. Machedon, Alexandru. Alexandru Machedon: Apariţia şi creşterea StarNet pe
piaţă a fost unul dintre factorii care au catalizat dezvoltarea serviciilor electronice : [dialog cu
dir. companiei StarNet] / a dialogat Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 13 aug. – P. 9.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


4058. Codrescu, Andrei. Ce e cultura? : [art. eseistului amer., originar din România] /
Andrei Codrescu // Săptămîna. – 2014. – 1 aug. – P. 3.

4059. Raţă, Mariana. Monumentele care ne unesc : [monumente şi busturi ale perso-
nalităţilor marcante româneşti, primite în dar din România] / Mariana Raţă // Ziarul naţional. –
2014. – 22 aug. – P. 8.

4060. Ţâra, Mircea. Festivalul Etno-Balcanic, sau Toată cultura sud-est europeană
pe scena şi masa de la Vatra : [interviu cu M. Ţâra, manager de evenimente al complexului
Vatra] / consemnare: Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 8 aug. – P. 25.

4061. Voinescu, Sever. Chipul cultural al europenilor : [pe marginea


Eurobarometrului special, dedicat deprinderilor culturale ale europenilor] / Sever Voinescu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 29 aug. – P. 4.

4062. Мигулина, Татьяна. Этнобалканский фестиваль : [о мероприятиях, про-


вед. в рамках Этнобалканского фестиваля, 16-17 авг. 2014, комплекс "Ватра"] / Татьяна
Мигулина // Экономическое обозрение. – 2014. – 22 авг. – Р. 22.

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 4284)
030 Lucrări de referinţă generale
4063. Огузов, Дмитрий. Гагаузия в деталях : [презентация "Атласа Гагаузии",
Комрат, 2014, 74 с., 1000 экз.] / Дмитрий Огузов // Панорама. – 2014. – 15 авг. – Р. 6.

070 Ziaristică. Presă


4064. Pleşu, Andrei. Cu melancolie despre libertatea presei : [art. eseistului român] /
Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2014. – 15 aug. – P. 9.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
159.9 Psihologie
4065. Baciu, Andreea. Mulţumesc, cu plăcere... despre practici verificate : [aspecte
ale auto-motivării] / Andreea Baciu, Andreea Rădulescu // Economist. – 2014. – 20 aug. – P.
14.

4066. Bolboceanu, Aglaida. Ce înseamnă copil supradotat? / Aglaida Bolboceanu //


Univers pedagogic pro. – 2014. – 28 aug. – P. 8. – Va urma.

4067. Nicolaou, Angela. "Schimbarea puterii previne transformarea politicienilor în


monştri cu sânge rece" : interviu cu A. Nicolaou, psiholog / pentru conformitate: Aneta Grosu
// Ziarul de gardă. – 2014. – 21 aug. – P. 10, 13.

4068. Rudei, Rodica. "Comunicarea nu este soluţia, comunicarea este mijlocul prin
care să găseşti soluţia" : [interviu cu R. Rudei, psiholog] / consemnare: Liliana Popuşoi //
Flux. – 2013. – 29 aug. – P. 16.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 4106)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
4069. Ţâcu, Octavian. Mănăstirea Hâncu şi ipocrizia sacralităţii / Octavian Ţâcu //
Timpul. – 2014. – 1 aug. – P. 8.

111
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


4070. Alexandru, Radu. De ce cântăm Prohodul Maicii Domnului? / Radu Alexandru
// Curierul ortodox. – 2014. – 15 aug. – P. 4.

4071. Dabija, Nicolae. Toamna Patriarhului : [adresare către Preafericitul Daniel, Pa-
triarh al Bisericii Ortodoxe Române] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. –
P. 1.

4072. Moşin, Octavian. Trăind strâmb – gârbovim duhovniceşte / Octavian Moşin //


Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 2.

4073. Stănilă, Moni. Atotputernicia lui Iisus / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 1 aug.
– P. 14.

4074. Stănilă, Moni. Împărăţia cezarilor : [despre Iisus Hristos] / Moni Stănilă // Tim-
pul. – 2014. – 8 aug. – P. 14.

4075. Sturza, Alexandru. Dublul paralel sau Biserica în faţa papalităţii şi a reformei
veacului al XVI-lea : Expunerea controversei dintre Biserica Ortodoxă şi Reforma din sec. al
XVI-lea : [art. filosofului şi diplomatului la curtea ţarului Alexandru I : după ed. din 1849 "Le
double parallele ou l’Eglise en presence de la papaute et de la reforme du XVI siecle"] / Ale-
xandru Sturza ; trad. de Nicolae Fuştei // Curierul ortodox. – 2014. – 15 aug. – P. 7. – Contin.
Începutul: 15 febr.
(Vezi de asemenea Nr 4255)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4076. Pleşu, Andrei. Livrăm texte şi soluţii. Aşteptăm comenzi : [pe marginea pre-
zenţei active sociale a persoanei] / Andrei Pleşu // Săptămîna. – 2014. – 8 aug. – P. 3.

32 POLITICĂ
4077. Furtună, Dorian. "Sindromul Dughin", sau De ce intelectualii sînt şovini şi
agresivi? / Dorian Furtună // Săptămîna. – 2014. – 1 aug. – P. 14.

4078. Gârneţ, Vasile. Intelectualii europeni împotriva lui Putin : [pe marginea poziţiei
intelectualilor din Occident privind regimul din Rusia] / Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014.
– 1 aug. – P. 7.

4079. Mateescu, Dragoş. Preşedintele Erdogan, Turcia, Europa, România : [aspecte


geopolitice] / Dragoş Mateescu // Timpul. – 2014. – 15 aug. – P. 23.
112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4080. Negru, Nicolae. Merkel, Putin şi Nero : [pe marginea conflictului dintre Ucraina
şi Federaţia Rusă] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 29 aug. – P. 6.

4081. Teoria Lumii Multipolare: efortul Ideii şi a Voinţei împotriva paradigmei li-
berale şi occidento-centrismului (1, 2) : [luări de cuvânt la prezentarea cărţii "Teoria lumii
multipolare" a politologului rus Aleksandr Dughin, 25 iul. 2014, Chişinău] // Flux. – 2014. – 8
aug. – P. 6-7; 15 aug. – P. 6. – Conţine : "Teoria lumii multipolare propune o concepţie de
reorganizare a arhitecturii internaţionale” / Iurie Roşca ; "Şi rusofilii, şi românofilii sunt atraşi
pe orbita unei lumi unipolare" / Iulia Semionova ; "Lumea actuală este ca un turneu absurd de
şah cu un singur şahist şi mai mulţi actori de formă pe rol de pioni" / Valeriu Gurbulea ;
"Dughin impune omul să gândească ieşind din clişeele sale" / Ghenadie Vaculovschi ; "Oa-
menii şi popoarele sunt provocate să se duşmănească din cauza apartenenţei lor naţionale,
religioase şi de alt gen” / Denis Simov ; [ Luarea de cuvânt a profesorului Aleksandr Dughin].

4082. Тренин, Дмитрий. Сбывается европейский кошмар: Америка против Рос-


сии... снова : [ст. дир. Московского центра Карнеги] / Дмитрий Тренин // Панорама. –
2014. – 1 авг. – Р. 26.

323 Politică internă


4083. Chilianu, Nadine. Gastarbeiterii moldoveni, hărţuiţi de autorităţile ruse : [pe
marginea discuţiei cu Aleksandr Kalinin, preşedintele Congresului diasporei mold. din Federa-
ţia Rusă, Victor Lutenco, şeful Biroului pentru relaţiile cu diaspora, şi Anatol Ţăranu, observa-
tor politic] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 1 aug. – P. 8.

4084. Ciobanu, Mircea V. Despre toleranţă / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişi-


nău. – 2014. – 19 aug. – P. 6. – (A-Politice).

4085. Iusuf, Selma. Zenul şi îngrijorarea : [art. red.- şef la Ştiri, Radio Kiss FM] /
Selma Iusuf // Săptămîna. – 2014. – 22 aug. – P. 3.

4086. Лутенко, Виктор. Виктор Лутенко: "Мы уже прошли точку невозврата" :
[интервью с дир. Бюро по связям с диаспорой] / записал Владимир Тхорик // Панорама.
– 2014. – 29 авг. – Р. 8.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


4087. Chircă, Sergiu I. Biserica rusă susţine războiul declanşat de Putin / Sergiu I.
Chircă // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 9.

4088. Ciobanu, Mircea V. Războiul de alături, războiul din noi : [despre evenimentele
din Ucraina] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 12 aug. – P. 6. – (A-
Politice).

113
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4089. Cojocariu, Tudor. Pe 2/16 noiembrie ne vom vota preşedintele : [viitoarele


alegeri prezidenţiale din România, noiem. 2014) / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2014. – 22
aug. – P. 7.

4090. Conţiu, Mihai. "Doctrina Reagan" din care nu s-a învăţat nimic şi eficienţa KGB
: [pe marginea politicii de expansiune a Rusiei] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. –
5 aug.
4091. Dulgheru, Valeriu. Putinismul – molima secolului XXI (4) : [pe marginea con-
ceptelor analistului politic rus Andrei Piontkovski] / Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. –
2014. – 21 aug. – P. 11. – Art. 1 : 10 iul.

4092. Gârneţ, Vasile. Vladimir Putin. Când minciuna devine destin : [pe marginea
poziţiei preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, privind relaţiile cu Ucraina] / Vasile
Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014. – 29 aug. – P. 7.

4093. Macovei, Ion. Ruşii luptă în Ucraina şi toarnă gaz pe foc în Republica Moldova
/ Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 8 aug. – P. 5.

4094. Moraru, Anton. Vladimir Putin merge pe urmele lui Hitler : [pe marginea politicii
de expansiune, promovată de către preşedintele rus Vladimir Putin] / Anton Moraru // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 11.

4095. Romoşan, Petru. Sfârşitul României moderne : [art. scriitorului român : sursa
cotidianul.ro] / Petru Romoşan // Flux. – 2014. – 8 aug. – P. 8.

4096. Saharneanu, Valeriu. Sfârşitul imperiului lui Putin : [pe marginea politicii de
expansiune a Rusiei] / Valeriu Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 25 iul. – P. 4 ;
Событие недели. – 2014. – 1 авг. – Р. 10.

4097. Алпай, Шахин. Турция на перепутье : [общест.-полит. аспекты : ст. поли-


толога из част. ун-та Бахчешехир из Стамбула, Турция] / Шахин Алпай // Панорама. –
2014. – 22 авг. – Р. 27.

4098. Клаус, Вацлав. Не все так однозначно : [из лекции б. президента Чехии (с
2003 по 2013 г.) "Как не допустить вульгаризации дискуссии об Украине" : источник
institutvk.cz] / Вацлав Клаус ; пер.: Алексей Сарычев // Панорама. – 2014. – 1, 8 авг. – Р.
27 ; 15 авг. – Р. 26. – Продолж. Нач.: 11 июля.

4099. Кротов, Николай. Французский майдан – воспоминание о будущем : [о


событиях 1968 г. в Париже] / Николай Кротов // MK KH World Weekly. – 2014. – 14-20 авг.
– Р. 7.

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

323(478) Politica internă a Republicii Moldova


4100. Alegerile Independenţei : [despre alegerile din Rep. Moldova după proclama-
rea Independenţei : 1994-2005] // Ziarul naţional. – 2014. – 22 aug. – P. 5.

4101. Bogatu, Petru. Cine sunt complicii lui Putin la Chişinău şi cum luptă ei contra
eurointegrării / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 1 aug. – P. 6.

4102. Bogatu, Petru. Ultimele zile ale ocupaţiei sovietice : [din jurnalul ziaristului,
aug. 1991] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 29 aug. – P. 6.

4103. Ciobanu, Mircea V. După chipul şi asemănarea... : [aspecte preelectorale] /


Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 26 aug. – P. 6. – (A-Politice).

4104. Ciobanu, Mitrofan. Galina Martea – o viaţă în căutare de adevăr : [cercetătoa-


re şi publicistă, stabilită în Olanda] / Mtrofan Ciobanu, Larisa Sali // Literatura şi arta. – 2014.
– 21 aug. – P. 9.

4105. Ciobanu, Victor. Moldova – Ţară Europeană : [23 de ani de la proclamarea In-
dependenţei Rep. Moldova] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 29 aug. – P. 7.

4106. Ciubotaru, Adrian. Bucuroşi le-om duce toate... : [manifestarea patriotismului]


/ Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 29 aug. – P. 7.

4107. Cojocariu, Tudor. Nevoia de schimbare a găgăuzilor noştri / Tudor Cojocariu //


Timpul. – 2014. – 1 aug. – P. 7.

4108. Cojocariu, Tudor. Noi pericole la orizontul alegerilor din toamnă : [aspecte
preelectorale] / Tudor Cojocariu // Timpul. – 2014. – 15 aug. – P. 7.

4109. Damian, George. Să abandonăm Basarabia? : [aspecte ale identităţii naţ.] /


George Damian // Timpul. – 2014. – 22 aug. – P. 7.

4110. Dodon, Igor. În finalul guvernării democrate, Moldova îşi pierde statutul de ţară
neutră : [adresarea liderului Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova cu prilejul încheierii ses.
parlamentare] / Igor Dodon // Moldova suverană. – 2014. – 1 aug.

4111. Filat, Vlad. Viitorul european şi prosper al R. Moldova depinde de alegerile din
acest an : [interviu acordat de către V. Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova,
agenţiei Moldpres] cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 6 aug. – P. 5.

4112. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Trebuie să cîştigăm şi alegerile din acest an pentru a
asigura RM un viitor liber, democratic, european şi prosper" : Interviu acordat Agenţiei
Moldpres de către liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova // Săptămîna. – 2014. – 1
aug. – P. 5.
115
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4113. Leahova, Irina. Moldovenii, nemulţumiţi de situaţia lor financiară : [pe marginea
rezultatelor sondajului, realizat de Inst. Republ. Intern. în perioada 7-27 iun. 2014] / Irina
Leahova // Vocea poporului. – 2014. – 22 aug. – P. 14. – Idem în lb. rusă.

4114. Lozinschi, Raisa. Deşteptarea pe hârtie : [pe marginea reflectării în presa anu-
lui 1989, aug., a evenimentelor mişcării naţ.] / Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 29
aug. – P. 4.

4115. Lupan, Ilie. Independenţa ţării, câştigată prin lupta şi sacrificiul unor generaţii
întregi : [23 de ani de la proclamarea Independenţei Rep. Moldova] / Ilie Lupan // Vocea po-
porului. – 2014. – 22 aug. – P. 1-2. – Idem în lb. rusă.

4116. Macovei, Ion. Cinci ani de la crearea Alianţei pentru Integrare Europeană / Ion
Macovei, Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 15 aug. – P. 11.

4117. Roşca, Iurie. "Republica Moldova: de la independenţă la vasalitate. Ce aniver-


săm şi unde am ajuns" : [principalele teze, formulate de către politician în cadrul conf. de
presă, 26 aug. 2014] / Iurie Roşca // Flux. – 2013. – 29 aug. – P. 1-2.

4118. Ţâcu, Octavian. Despre "Mein Kampf" şi "pericolul extremismului" : [apărarea


demnităţii persoanei] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 15 aug. – P. 8.

4119. Ţurcanu, Mihail. Republica Moldova, de la geneză la exod / Mihail Ţurcanu //


Evenimentul zilei. – 2014. – 11 aug. – P. 4.

4120. Ţurcanu, Mihail. Topul politicienilor din Republica Moldova. Iurie Leancă ră-
mâne ”cel mai iubit dintre pământeni” : [pe marginea clasamentului popularităţii oamenilor
politici, realizat de Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică "Politicon"] / Mihail Ţurcanu // Eve-
nimentul zilei. – 2014. – 7 aug. – P. 3.

4121. Ungureanu, Ion. "Trenul istoriei soseşte în gară şi trebuie să fim uniţi în vrerea
noastră de a urca..." : [aspecte soc.-pol. : interviu cu I. Ungureanu, regizor, ex-ministru al
Culturii] / cor. ziarului // Natura. – 2014. – Aug. (Nr 8). – P. 6-7.

4122. Василикэ, Валериу. Пресса, интернет и оффшорная молдавская полити-


ка / Валериу Василикэ // Событие недели. – 2014. – 22 авг. – Р. 10.

4123. Додон, Игорь. Минус нейтралитет : [обращение лидера Партии социали-


стов Респ. Молдова приуроченное к закрытию парламент. сессии] / Игорь Додон // Па-
норама. – 2014. – 1 авг. – Р. 8.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4124. Ткач, Сергей. Осенью правящий альянс ждет оглушительное фиаско : [по
материалам пресс-конф. полит. деятеля Юрия Рошка, 26 авг. 2014] / Сергей Ткач //
Коммерсант info. – 2014. – 29 авг. – Р. 6.

4125. Чубашенко, Дмитрий. Сто дней игры, которая уже сделана : [предвыбор.
аспекты] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 1 авг. – Р. 5.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4126. Acordul de Asociere RM-UE, pe înţelesul tuturor : Art. 444-465. (Tit. 7) //
Timpul. – 2014. – 1, 8 aug. – P. 20. – Contin. Începutul : 13 dec. 2013.

4127. Bogatu, Petru. Misterul întâlnirii sadomasochiste cu Dmitri Rogozin : [pe mar-
ginea vizitei în Rep. Moldova a lui D. Rogozin, vicepremierul Federaţiei Ruse, 21-22 aug.
2014] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 22 aug. – P. 6.

4128. Bukovsky, Vladimir. Eu am trăit în viitorul tău şi nu a funcţionat : Uniunea Eu-


ropeană asta e: o nouă URSS! : [art. disidentului rus, stabilit în Marea Britanie : sursa
gandeste.org] / Vladimir Bukovsky // Flux. – 2013. – 29 aug. – P. 3.

4129. Chilianu, Nadine. Rogozin tulbură iar apele la Chişinău şi Tiraspol : [pe margi-
nea vizitei la Chişinău a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, 21-22 aug. 2014] / Nadine
Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 22 aug. – P. 6.

4130. Crîşmaru, Romeo. Răsfăţata Europei, coşmarul Rusiei : [pe marginea vizitei în
Rep. Moldova a lui Dmitri Rogozin, vicepremierul Federaţiei Ruse, 21-22 aug. 2014] / Romeo
Crîşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 25 aug. – P. 4.

4131. Lazurca, Marius. Cetăţenia României, mai mult decât "o simplă viză" pentru
basarabeni : [interviu cu Excelenţa Sa M. Lazurca, Ambasadorul României în Rep. Moldova] /
interviu de Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 8 aug. – P. 8.

4132. Marin, Viorica. Factorii care ar putea declanşa un Al Treilea Război Mondial :
[situaţia soc.-pol. din Ucraina : pe marginea opiniilor lui Gerard-Francois Dumont şi Pierre
Verluise, prof. la Univ. Sorbona] / Viorica Marin // Moldova suverană. – 2014. – 7 aug.

4133. Michnik, Adam. Viitorul Uniunii Europene se joacă în Ucraina : [apelul dir.
cotid. pol. "Gazeta Wyborcza"] / Adam Michnik // Economist. – 2014. – 13 aug. – P. 10.

4134. Naumescu, Valentin. Dilemele Vestului în relaţiile cu Rusia: patru abordări po-
sibile, niciuna convenabilă : [art. prof. la Univ. Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca] / Valentin
Naumescu // Timpul. – 2014. – 1 aug. – P. 9.

117
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4135. Naumescu, Valentin. Londra se alătură Washington-ului în dosarul "NATO în


Estul Europei" : [art. prof. la Univ. Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca] / Valentin Naumescu //
Economist. – 2014. – 5 aug. – P. 10.

4136. Negru, Nicolae. Rusia apucă prăjina? : [pe marginea vizitei în Rep. Moldova a
lui Dmitri Rogozin, vicepremierul Federaţiei Ruse, 21-22 aug. 2014] / Nicolae Negru // Ziarul
naţional. – 2014. – 22 aug. – P. 6.

4137. Saharneanu, Valeriu. România şi Basarabia, gemene doar în inimă / Valeriu


Saharneanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 19 aug. – P. 4.

4138. Tomac, Eugen. "Cât mai mulţi cetăţeni români. Avem obligaţia morală să des-
chidem larg porţile Basarabiei" : [interviu acordat Ziare.com de către E. Tomac, deputat în
Parlamentul României] // Evenimentul zilei. – 2014. – 8 aug. – P. 4 ; Событие недели. –
2014. – 15 авг. – Р. 10.

4139. Uniunea Europeană susţine reformele-cheie în Republica Moldova : [Co-


municat de presă al Comisiei Europene, Bruxelles, 29 iul. 2014] // Moldova suverană. – 2014.
– 1 aug.

4140. Untilă, Veaceslav. O nouă provocare – marca Rogozin : [pe marginea vizitei în
Rep. Moldova a lui Dmitri Rogozin, vicepremierul Federaţiei Ruse, 21-22 aug. 2014] /
Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 22 aug. – P. 9.

4141. Vasiliu, Vadim. Confruntarea comentariilor diplomatice : [pe marginea schim-


bului de coment. privind situaţia din regiunea transnistreană între min. de Externe al Rep.
Moldova şi Federaţia Rusă] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 8 aug. – P. 9.

4142. Vasiliu, Vadim. Vizita miniştrilor UE la Chişinău, un mesaj pentru Moscova :


[pe marginea reuniunii miniştrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene
în cadrul celei de-a 9-a reuniuni a Grupului pentru Acţiunea Europeană a Rep. Moldova, 1
sept. 2014, Chişinău] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 22 aug. – P. 8.

4143. Васильева, Галина. Москва обвинила Кишинев в "дружбе" с Киевом про-


тив Приднестровья : [приднестров. конфликт : междунар. контекст] / Галина Васильева
// Панорама. – 2014. – 8 авг. – Р. 26.

4144. Крышмару, Ромео. Любимица Еврпоы, кошмар России : [по поводу визи-
та в Респ. Молдова вице-премьера Рос. Федерации Дмитрия Рогозина, 21-22 авг. 2014]
/ Ромео Крышмару // Событие недели. – 2014. – 29 авг. – Р. 10.

4145. Маркедонов, Сергей. Неурегулированное противостояние : [геополит.


значение Приднестровья : ст. доцента Рос. гос. гуманит. ун-та] / Сергей Маркедонов //
Экономическое обозрение. – 2014. – 8 авг. – Р. 14.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4146. Мейер, Герберт. Как решить проблему Путина : [ст. бывшего спец. по-
мощника дир. Центр. Разведыват. Упр.] / Герберт Мейер // Панорама. – 2014. – 8 авг. –
Р. 27.

4147. Чубашенко, Дмитрий. Евроинтеграция разбилась о реальность / Дмитрий


Чубашенко // Панорама. – 2014. – 29 авг. – Р. 5.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


4148. Ciobanu, Mircea V. O medalie pentru Dmitri Medvedev, sau Despre limpezirea
apelor : [pe marginea relaţiilor moldo-ruse] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 5 aug. – P. 6.

4149. Damian, George. Tentaţia politicii de forţă în Ungaria / George Damian // Tim-
pul. – 2014. – 8 aug. – P. 7.

4150. Modiga, Iulia. Rusia crede în zicala "Repetiţia este mama învăţăturii" : [pe
marginea presiunilor, exercitate de către Rusia asupra Ucrainei] / Iulia Modiga // Economist. –
2014. – 13 aug. – P. 10.

4151. Postelnicescu, Claudia. Statul Islamic a devenit o problemă globală : [pe mar-
ginea situaţiei din Irak : aspecte geopolitice] / Claudia Postelnicescu // Economist. – 2014. –
20 aug. – P. 10.

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4152. Basarab, Marin. De ce ne temem de Europa? : [fenomenul euroscepticismului]
/ Marin Basarab // Timpul. – 2014. – 22 aug. – P. 7.

4153. Chilianu, Nadine. "Trebuie să fim precauţi şi să mergem înainte" : [pe margi-
nea vectorului geopolitic : mini-sondaj cu Octavian Mahu, viceprimarul mun. Bălţi, Fiodor
Terzi, primarul de Vulcăneşti, Serghei Filipov, primarul de Taraclia [et al.] / Nadine Chilianu //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 15 aug. – P. 6.

4154. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga: "Diseminarea informaţiei este un element-


cheie în realizarea Acordului de Asociere" : [interviu acordat de către expertul Inst. pentru
Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul" postului de Radio Europa Liberă] // Economist. –
2014. – 13 aug. – P. 8.

4155. Leancă, Iurie. "Nu există alternativă pentru noi" : interviu acordat de către pre-
mierul Rep. Moldova Iu. Leancă emisiunii "HARDtalk", BBC World News (fragm.) / titlu şi
trad.: Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 1 aug. – P. 9.

119
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4156. Sieg, Martin. De ce asocierea la Uniunea Europeană nu încalcă statutul de


neutralitate al Republicii Moldova : [art. expertului în integrarea europeană] / Martin Sieg //
Obiectiv european. – 2014. – Aug. (Nr 4). – P. 11.

4157. Şevciuk, Evgheni. "Transnistria resimte consecinţele războiului din Ucraina" :


interviu acordat de preşedintele autoproclamatei RMN E. Şevciuk emisiunii "HARDtalk", BBC
World News (fragm.) / tit. şi trad.: Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 1 aug. – P. 9.

4158. Untilă, Veaceslav. Unica soluţie – aderarea la NATO : [aspecte ale securităţii
naţ. în context intern.] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 8 aug. – P. 9 ; Evenimentul zilei.
– 2014. – 22 aug. – P. 4.

4159. Малишевский, Николай. Соглашение об ассоциации с Евросоюзом: кво-


ты вымирания для молдаван : [ст. представителя Центра междунар. журналистики и
исследований из Беларуси] / Николай Малишевский // Панорама. – 2014. – 8 авг. – Р. 5.

328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne


4160. Streleţ, Valeriu. Liberal-democraţii, productivi în Parlament : [fracţiunea parla-
mentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova în cadrul ses. de primăvară-vară a anului
2014] / Valeriu Streleţ // Stejarul. – 2014. – 6 aug. – P. 10.

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
4161. Bogatu, Petru. Dacă PLDM nu ajunge la guvernare, PD şi PL nu intră în Par-
lament / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 15 aug. – P. 6.

4162. Chiorescu, Iurie. Iurie Chiorescu, politologul din PLDM : [despre activitatea
deputatului liberal-democrat] // Stejarul. – 2014. – 6 aug. – P. 8-9.

4163. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Acolo unde avem femei în funcţii de conducere este re-
gulă şi eficienţă" : [pe marginea lucrărilor Şcolii de Vară a Organizaţiei de Femei a Partidului
Liberal Democrat din Moldova, 15-16 aug. 2014, Chişinău] // Stejarul. – 2014. – 20 aug. – P.
11.

4164. Tamazlâcaru, Elena. Excelenţa Sa preşedintele Mihai Ghimpu : [despre activi-


tatea politicianului Mihai Ghimpu] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug.
– P. 3.

4165. Vasilică, Valeriu. Despre stabilitatea Coaliţiei şi pericolele care o pasc, reale
sau nereale / Valeriu Vasilică // Evenimentul zilei. – 2014. – 14 aug. – P. 4.

4166. Безрутченко, Валерий. Юрий Рошка решил вернуться на политическую


арену : [по материалам пресс-конф. с участием председателя Христианско-

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

демократической народной партии Викторa Чобану и ее основателя Юрия Рошка] /


Валерий Безрутченко // Коммерсант info. – 2014. – 22 авг. – Р. 6-7.

4167. Морару, Анатол. Пять лет создания первого проевропейского альянса в


Молдове / Анатол Морару // Событие недели. – 2014. – 15 авг. – Р. 3.

4168. Петренко, Григорий. Григорий Петренко: "Все настоящие коммунисты –


демократы" : [интервью с депутатом-коммунистом Парламента Респ. Молдова] / запи-
сал Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 8 авг. – Р. 8.

4169. Чубашенко, Дмитрий. Сообщество ЛБДМ : [о проевроп. коалиции либе-


ралов, демократов и либерал-демократов] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. –
1 авг. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4112)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
4170. Loghin, Vlad. Perspectivele şi efectele sociale ale creşterii economice / Vlad
Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 15 aug. – P. 14. – Idem în lb. rusă.

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


4171. Коваленко, Ирина. Особенности национальной безработицы : [по данным
за перв. полугодие 2014 г. Нац. агентства занятости населения] / Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение. – 2014. – 15 авг. – Р. 15.

331.105.44 Sindicate
4172. Bulat, Ion. Raliere la vectorul european : interviu susţinut de I. Bulat, prim-
vicepreşedinte al Consiliului Gen. al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei // Făclia. – 2014. – 29
aug. – P. 2-3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 7).

4173. Drepturi ale pedagogilor, promovate de sindicate : [în noul Cod al Educaţiei
: pe marginea discuţiei cu Nadejda Lavric, vicepreşedintă a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] /
pagină realizată de Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 22 aug. – P. 8. – Idem în lb.
rusă.

4174. Loghin, Vlad. Armonia dintre administraţie şi sindicate, o condiţie a stabilităţii


SA "Covoare-Ungheni" : [pe marginea discuţiei cu Irina Gumeniuc, preşedinta comitetului
sindical de la Soc. pe Acţiuni "Covoare-Ungheni"] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. –
22 aug. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

4175. Moldovanu, Ion. Condiţii mai bune de muncă pentru salariaţi, cerute de sindi-
cate : [pe marginea discuţiei cu Procopie Şura, vicepreşedintele raionului Floreşti, Grigore
Bumbac, preşedintele Consiliului Interramural al sindicatelor din raionul Floreşti, şi Alexandru
121
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

Pascaru, inspector principal de muncă al sindicatelor] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. –


2014. – 22 aug. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

4176. Salii, Ana. Ana Salii: "Parcursul profesional al discipolilor este o reflectare a is-
cusinţei mentorilor" : [interviu cu preşedintele org. sindicale a Colegiului Ped. "A. Mateevici"
din mun. Chişinău] / observator: Tamara Lupuşor // Făclia. – 2014. – 29 aug. – P. 4. – (Supl.
"Lumina" ; Nr 7).

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


4177. Глазова, Татьяна. Доходное место для доходной недвижимости : [о рынке
коммерч. недвижимости в Кишинэу в перв. полугодии 2014 г.] г. / Татьяна Глазова //
Экономическое обозрение. – 2014. – 15 авг. – Р. 12.

4178. Глазова, Татьяна. Кадастр – 20 лет спустя : [по материалам беседы с


зам. дир. Агентства земельных отношений и кадастра Александром Морков, нач. упр.
геодезии, картографии и геоинформатики Агентства Марией Овдий, дир. ГП "Cadastru"
Анжелой Матков [et al.] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение. – 2014. – 1 авг. –
Р. 12.

4179. Глазова, Татьяна. Складская недвижимость по сходной цене : [о рынке


производственно-складской недвижимости] / Татьяна Глазова // Экономическое обо-
зрение. – 2014. – 22 авг. – Р. 12.

336 Finanţe
4180. Drăguţanu, Dorin. De ce cade leul? : [interviu cu D. Drăguţanu, Guvernatorul
Băncii Naţ. a Moldovei] / interviu de Mariana Raţă // Ziarul naţional. – 2014. – 1 aug. – P. 5.

4181. Gladei, Roger. Reguli noi pentru creditul garantat cu gaj : [pe marginea modif.
la Legea cu privire la gaj] / Roger Gladei // Economist. – 2014. – 13 aug. – P. 2.

4182. Loghin, Vlad. Se adânceşte prăpastia dintre săraci şi bogaţi. Cum oprim
inegalitaeta? : [pe marginea discuţiei cu Maria Creminscaia, consultant principal-expert în
probleme financiare şi social-econ. al Confederaţiei Naţ. a Sindicatelor din Moldova] / Vlad
Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 15 aug. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

4183. Servicii bancare axate pe nevoile migranţilor moldoveni : [pe marginea dis-
cuţiei cu Serghei Cebotari, preşedintele Comitetului de Conducere Moldova Agroindbank, şi
Nicolaas de Zwager, coord. Proiectului NEXUS Moldova] / red. ziarului // Economist. – 2014.
– 20 aug. – P. 9.

4184. Şalamac, Mariana. Cum vede CNPF revigorarea pieţei financiare nebancare
din Republica Moldova : [pe marginea discuţiei cu Iurie Filip, vicepreşedintele Comisiei Naţ. a
Pieţei Financiare] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 13 aug. – P. 6.

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4185. Şalamac, Mariana. Sectorul de microfinanţare, o alternativă tot mai evidentă


pentru cel bancar : [pe marginea Raportului anual al Comisiei Naţ. a Pieţei Financiare] / Mari-
ana Şalamac // Economist. – 2014. – 5 aug. – P. 5.

4186. Vodă, Corina. "Beneficiarul efectiv", sau Banca în rol de Sherlock Holmes: [pe
marginea recomandărilor privind identificarea beneficiarului efectiv, elaborate de Banca Naţi-
onală a Moldovei] / Corina Vodă // Economist. – 2014. – 20 aug. – P. 2.

4187. Коваленко, Ирина. За гарантии инвесторам заплатят ... инвесторы : [по


материалам беседы с вице-пред. администр. совета Нац. комиссии по финансовому
рынку Ниной Доска, дир. брокер. компании "Iuventus-DS" Стелуцей Лаврик, и рук. СК
"Sigur-Asigur" Серджиу Чертан] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение. – 2014.
– 8 авг. – Р. 13.

4188. Такий, Александр. Еще одна попытка увеличить капитал "EuroCreditBank"


/ Александр Такий // Экономическое обозрение. – 2014. – 8 авг. – Р. 4.

4189. Такий, Александр. Закон о "прозрачных" и "непрозрачных" акционерах


коммерческих банков / Александр Такий // Экономическое обозрение. – 2014. – 15 авг. –
Р. 4.

4190. Такий, Александр. Особенные банки : [по результатам деятельности бан-


ков. системы Респ. Молдова за июль месяц 2014 г.] / Александр Такий // Экономическое
обозрение. – 2014. – 22 авг. – Р. 4.

4191. Шикирлийская, Татьяна. "Адресная" льгота по реализации заложенного


имущества : [об изм. ст. 102 Налогового кодекса "Зачет НДС на приобретаемые товар-
но-материальные ценности, услуги"] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозре-
ние. – 2014. – 8 авг. – Р. 6.

4192. Шикирлийская, Татьяна. Неконституционный фискальный учет лиц сво-


бодных профессий / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение. – 2014. – 15
авг. – Р. 6.

4193. Шикирлийская, Татьяна. Новые бюджетные правила : [утверждение в


Законе о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности] / Татьяна Ши-
кирлийская // Экономическое обозрение. – 2014. – 15 авг. – Р. 6.

4194. Шикирлийская, Татьяна. По налоговой льготе вопросов больше, чем от-


ветов : [о нов. положениях Налог. кодекса относительно льгот для лиц, финансир. не-
комер. орг.] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение. – 2014. – 22 авг. – Р.
6.

123
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4195. Шикирлийская, Татьяна. Результаты аудита налоговой службы : [по ма-


териалам беседы с нач. Гл. Гос. Налог. Инспекции Ионом Присэкару] / Татьяна Шикир-
лийская // Экономическое обозрение. – 2014. – 29 авг. – Р. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4249)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
4196. Pâslaru, Sorin. România poate întoarce în avantajul său instabilitatea regiona-
lă. Leul românesc cu putere de circulaţie peste Prut? : [preluat din "Ziarul financiar", 31 iul.
2014] / Sorin Pâslaru // Timpul. – 2014. – 1 aug. – P. 5.

4197. Арджоманд, Саид А. Переделывая Иран : [о программе экон. развития


президента Ирана Хасана Рухани : ст. дир. Ин-та Стони Брук Глобального исслед. Ун-
та Штата Нью-Йорк : источник Project Syndicate, 2014] / Саид А. Арджоманд // Экономи-
ческое обозрение. – 2014. – 1 авг. – Р. 21.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4198. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov, ministrul care europenizează agricultura în
R. Moldova : [pe marginea discuţiei cu ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare] / cor.
ziarului // Stejarul. – 2014. – 27 aug. – P. 8-9.

4199. Moraru, Anatol. Economia Moldovei riscă să-şi încetinească creşterea, dar se
orientează spre UE : [pe marginea studiului "Realitatea economică, iulie 2014", realizat de
Expert Grup] / Anatol Moraru // Evenimentul zilei. – 2014. – 5 aug. – P. 8.

4200. Nica, Virginia. Sectorul vinicol, post-embargo : [pe marginea studiului "Analiza
situaţiei financiare a sectorului de vinificaţie în contextul embargoului impus de Federaţia
Rusă în anul 2013", realizat de expertul în economie Andrei Crigan] / Virginia Nica // Ziarul
naţional. – 2014. – 8 aug. – P. 17.

4201. Şalamac, Mariana. Recolta 2014: bucuria fermierilor, "secerată" de problemele


de pe piaţa cerealelor / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 5 aug. – P. 4.

4202. Бумаков, Василе. Василе Бумаков: "Заказ есть заказ" : [интервью с мини-
стром сел. хоз-ва и пищ. пром-сти] / интервьюировал Владимир Тхорик // Панорама. –
2014. – 1 авг. – Р. 24-25.

4203. Ройтбурд, Елена. Экономику Молдовы можно поднять за пять лет : [по
материалам беседы на заседании Междунар. пресс-клуба "Социальный резонанс" с
предпринимателем Виктором Шелиным] / Елена Ройтбурд // MK KH World Weekly. –
2014. – 7-13 авг. – Р. 4.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4204. Тарлев, В. П. В. П. Тарлев: "Через год в обанкротившейся Молдове вряд


ли останется хоть один местный товаропроизводитель" : [интервью с премьер-
министром Респ. Молдова в период 2001-2008 гг.] / записал Александр Токарский // MK
KH World Weekly. – 2014. – 31 июля - 6 авг. – Р. 2.

338.48 Turism. Economia turismului


4205. Ciripida, Doina. "Turismul "istoric" prinde contur în Republica Moldova / Doina
Ciripida // Economist. – 2014. – 13 aug. – P. 4.

4206. Stănilă, Moni. Turismul nu e doar plimbare / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 1
aug. – P. 14.

4207. Маценко, Ирина. Хорошее выдалось лето! : [по материалам беседы с


председателем Нац. ассоц. турист. агентств Александром Журавель, президентом
Ассоц. лидеров укр. турист. бизнеса Александром Новиковским, генер. дир. компании
"Canonic Tur" Михаилом Чаликовым [et al.] / Ирина Маценко // Экономическое обозре-
ние. – 2014. – 15 авг. – Р. 14.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
4208. Маценко, Ирина. Эксперименты продуктовой розницы : [торгов. оборот за
перв. полугодие 2014 г.] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение. – 2014. – 29 авг.
– Р. 14.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


4209. Cenuşă, Denis. Anularea "taxelor zero" pentru produsele moldoveneşti: Are
dreptate Rusia sau nu? / Denis Cenuşă // Economist. – 2014. – 5 aug. – P. 8.

4210. Chişlea, Ion. Ramura pomicolă în impas. Ce s-a întreprins până acum pentru a
minimiza pierderile? : [pe marginea embargoului rusesc asupra importului de fructe şi conser-
ve de fructe şi legume] / Ion Chişlea // Economist. – 2014. – 5 aug. – P. 6.

4211. Ciobanu, Victor. CSI nu mai este partenerul comercial principal al R. Moldova
: [pe marginea datelor Biroului Naţ. de Statistică referitor la comerţul exterior al Rep. Moldova
în prima jumătate a anului 2014] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 15 aug. – P. 7.

4212. Goreacii, Igor. Cei mai mari exportatori şi importatori din prima jumătate a anu-
lui : [pe marginea datelor Biroului Naţional de Statistică] / Igor Goreacii // Economist. – 2014.
– 20 aug. – P. 4-5; Flux. – 2013. – 29 aug. – P. 6.

4213. Lupuşor, Adrian. De ce avem nevoie de liberalizarea comerţului cu Uniunea


Europeană? / Adrian Lupuşor // Obiectiv european. – 2014. – Aug. (Nr 4). – P. 17-18.

125
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4214. Puiu, Victoria. Eliminarea "taxelor zero" pentru Moldova poate provoca o reac-
ţie în lanţ : [pe marginea embargoului privind importul de către Federaţia Rusă a fructelor şi
legumelor mold.] / Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 8 aug. – P. 12.

4215. Sula, Ion. Emabargoul politic : [interviu cu I. Sula, dir. gen. al Agenţiei Naţ. pen-
tru Siguranţa Alimentelor] / interviu de Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2014. – 8 aug. – P. 3.

4216. Беррес, Леонид. С Европой Украина получит экономический коллапс : [об


импортно-экспортных отношениях России и Украины] / Леонид Беррес // MK KH World
Weekly. – 2014. – 7-13 авг. – Р. 6.

4217. Калак, Дмитрий. Экспорт растет за счет... импорта : [по данным Нац. бю-
ро статистики об объеме внеш. торговли Молдовы за 1-е полугодие 2014 г.] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение. – 2014. – 15 авг. – Р. 8.

4218. Калак, Дмитрий. Электронный импорт на молдавской таможне : [по мате-


риалам беседы с генер. дир. Таможенной службы Респ. Молдова Тудором Балицки] /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение. – 2014. – 22 авг. – Р. 8.
(Vezi de asemenea Nr 4333)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


4219. Moraru, Anatol. Un pas important către asigurarea independenţei energetice :
[inaugurarea gazoductului Iaşi-Ungheni, 27 aug. 2014] / Anatol Moraru // Evenimentul zilei. –
2014. – 29 aug. – P. 8.

4220. Munteanu, Galina. "Gazoductul Independenţei", inaugurat la Ungheni : [Iaşi-


Ungheni, 27 aug. 2014] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. – 2014. – 29 aug. – P. 8.

4221. Vasiliu, Vadim. Lucoarea vine de peste Prut : [aspecte ale securitţii energetice
: pe marginea discuţiei cu Denis Cenuşă, expert-asociat în cadrul "Expert-Grup", Ion Muntea-
nu, expert în cadrul Inst. pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul" şi Serghei
Nagherneac, primarul satului Prodăneşti, raionul Făleşti] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău.
– 2014. – 15 aug. – P. 9.

4222. Грос, Даниэль. Трансатлантический разрыв в росте : между еврозоной и


США : [ст. дир. Центра европ. полит. исслед. : источник Project Syndicate, 2014] / Дани-
эль Грос // Экономическое обозрение. – 2014. – 1 авг. – Р. 20.

4223. Калак, Дмитрий. Газопровод "фундаментального партнерства" : [о газо-


проводе Унгень-Яссы в контексте развития сектора газоснабжения Молдовы] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение. – 2014. – 29 авг. – Р. 8.

4224. Калак, Дмитрий. Торговые пошлины в рамках режима "наибольшего бла-


гоприятствования" : [о принятий правительством Рос. Федерации постановления "О
126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения


которых является Респ. Молдова"] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение. –
2014. – 8 авг. – Р. 8.

4225. Ройтбурд, Елена. Узи Ландау: "Такого я не видел никогда в жизни: : [по
материалам беседы с главой делегации Израиля для участия в заседании межправи-
тельств. молдо-израильской комис. по торгово-экон. сотрудничеству Узи Ландау, июль
2014, Кишинэу] / Елена Ройтбурд // MK KH World Weekly. – 2014. – 31 июля - 6 авг. – Р.
18.

4226. Хаусманн, Риккардо. Настоящее сырье для производства богатства : [ст.


проф. Гарвард. ун-та : источник Project Syndicate, 2014] / Риккардо Хаусманн // Эконо-
мическое обозрение. – 2014. – 1 авг. – Р. 20.

4227. Хусейн, Аасим М. Российские связи Европы : [ст. зам. дир. Европейского
деп. Междунар. валютного фонда, советника и экономиста Европ. деп. Международно-
го валютного фонда] / Аасим М. Хусейн, Анна Ильина, Ли Зен // Экономическое обозре-
ние. – 2014. – 8 авг. – Р. 14.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
4228. Mihailovici, Stela. Cum s-a "născut" Declaraţia de Independenţă : [pe margi-
nea discuţiei cu Vasile Nedelciuc, deputatul primului Parlament al Rep. Moldova] / Stela Mi-
hailovici // Ziarul naţional. – 2014. – 29 aug. – P. 9.

4229. Osmochescu, Nicolae. Problema pe care am făcut-o cu mâna noastră : inter-


viu cu prof. în drept constituţional N. Osmochescu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 22 aug. –
P. 9.

4230. Vicol, Mihai Sultana. Mihai Ghimpu, un preşedinte pentru istorie : [pe margi-
nea contribuţiilor soc.-politice ale lui Mihai Ghimpu, preşedinte interimar al Rep. Moldova în
perioada 2009-2010] / Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 3.

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4231. Amariei, Răzvan. Sistemul penitenciar, o gaură de un miliard de lei pe an : [în
România] / Răzvan Amariei // Evenimentul zilei. – 2014. – 18 aug. – P. 9.

4232. Fenomenul torturii prin prisma datelor statistice : [pe marginea evaluării si-
tuaţiei în prima jumătate a anului 2014, efectuată de serviciul de presă al Procuraturii Genera-
le] // Dreptul. – 2014. – 1 aug. – P. 4.

127
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4233. Moldova vulnerabilă în faţa corupţiei : [pe marginea "Raportului de Evaluare


a Sistemului Naţional de Integritate", lansat de Transparency International-Moldova] / cor.
ziarului // Ziarul de gardă. – 2014. – 7 aug. – P. 10.

347 Drept civil


347.4 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
4234. Burzacovschi, Cristina. Regimul actelor juridice ale debitorului insolvabil ante-
rioare intentării procedurii colective / Cristina Burzacovschi // Dreptul. – 2014. – 22 aug. – P.
5.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4235. Grosu, Aneta. Adevăratul Susarenco : [in memoriam lui Gheorghe Susarenco,
politician, ex viceministru al Justiției Rep. Moldova, 1956-2014 ] / Aneta Grosu // Ziarul de
gardă. – 2014. – 7 aug. – P. 8.

4236. Реформа ограничит полномочия прокуратуры : [о процессе


реорганизации органов прокуратуры] / Юрид. отд. "ЛП" // Экономическое обозрение. –
2014. – 22 авг. – Р. 15.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4237. Bruma, Cristina. Cu un nume predestinat parcă meseriei alese, Igor Pojar este
unul dintre cei care îmblânzesc flăcările mistuitoare : [pe marginea discuţiei cu I. Pojar, şef de
unitate în cadrul Dir. Situaţii Excepţionale din Orhei] / Cristina Bruma // Evenimentul zilei. –
2014. – 24 iul. – P. 6 ; Событие недели. – 2014. – 1 авг. – Р. 8.

4238. Сociorvă, Vladimir. "Argatul" satului Brăviceni : [pe marginea discuţiei cu Vla-
dimir Cociorvă, primarul satului Brăviceni, raionul Orhei] // Stejarul. – 2014. – 27 aug. – P. 14.

4239. Cojocariu, Tudor. Recunoaşterea cetăţeniei române, spre o nouă etapă? / Tu-
dor Cojocariu // Timpul. – 2014. – 8 aug. – P. 7.

4240. Femeia primar care nu se teme de provocări : [pe marginea discuţiei cu


Nelea Slipenchi, primar în satul Corbu, raionul Donduşeni] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. –
20 aug. – P. 13.

4241. Калак, Дмитрий. Аккредитация – ключевой элемент внедрения DCFTA :


[по материалам нац. конф. по аккредитации с участием дир. Нац. органа по аккредита-
ции MOLDAC Еужении Споялэ и президента Европ. орг. по аккредитации Томаса Фак-
лам] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение. – 2014. – 1 авг. – Р. 8.

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4242. Ciubotaru, Adrian. Un veac de război : [pe marginea conflictului arabo-
israelian] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 1 aug. – P. 7.

4243. Медоев, Дмитрий. Чем война на Донбассе похожа на войну в Южной


Осетии? : [интервью с Д. Медоевым, послом Южной Осетии в Рос. Федерации, Ролан-
дом Келехсаевым, лидером партии Южной Осетии, и Михаилом Александровым, вед.
экспертом Центра военно-полит. исслед. Моск. Гос. Ин-та Междунар. Отношений] /
записала Марина Перевозкина // MK KH World Weekly. – 2014. – 14-20 авг. – Р. 6.

4244. Победоносное наступление, за неделю в корне изменившее военно-


политическую обстановку в Южной Европе : [70 лет Ясско-Кишиневской операции] //
Коммерсант info. – 2014. – 22 авг. – Р. 12.

4245. Хаас, Ричард Н. Новая Тридцатилетняя война : [израильско-палестинский


конфликт : ст. президента Совета по междунар. отношениям : источник Project Syndi-
cate, 2014] / Ричард Н. Хаас // Экономическое обозрение. – 2014. – 1 авг. – Р. 21.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4246. Hadârcă, Natalia. 2,2 miliarde de oameni de pe glob sunt săraci sau aproape
săraci : [pe marginea Raportului Dezvoltării Umane 2014, întitulat "Susţinerea progresului
uman: Reducerea vulnerabilităţilor şi consolidarea rezistenţei"] / Natalia Hadârcă // Vocea
poporului. – 2014. – 15 aug. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

4247. Loghin, Vlad. Fondurile de susţinere socială pot fi folosite pentru procurarea
poliţelor de asigurare medicală : [pe marginea discuţiei cu Nadejda Boboc, dir. executiv al
Fondului republ. de susţinere socială a populaţiei] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. –
29 aug. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

4248. Loghin, Vlad. Pot salva fondurile private actualul sistem de pensii de la prăbu-
şire? / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 29 aug. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

4249. Moldovanu, Ion. Propunere de modificare a politicii de stat în domeniul asis-


tenţei sociale : [pe marginea propunerilor Federaţiei "Agroindsind" pentru proiectul Legii bu-
getului asigurărilor sociale de stat, anul 2015] / Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. –
15 aug. – P. 9. – Idem în lb. rusă.

368 Asigurări
4250. Коваленко, Ирина. Страховой рынок в стагнации : [по материалам бесе-
ды с вице-дир. СК Accord-group Теодором Унгуряну, генер. дир. CK Grawe-Carat Веро-

129
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

никой Малкоч и зам. нач. упр. надзора за страх. рынком Светланой Лупашку] / Ирина
Коваленко // Экономическое обозрение. – 2014. – 29 авг. – Р. 12.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4251. Bulat, Galina. Marketing : [din vol. "Marketingul educaţional din perspectiva ca-
lităţii şi a pieţei muncii"] / Galina Bulat // Univers pedagogic pro. – 2014. – 28 aug. – P. 8.

4252. Manolescu, Nicolae. Când şi cum reformăm : [şc. rom.] / Nicolae Manolescu //
Făclia. – 2014. – 29 aug. – P. 7.

4253. Mândâcanu, Virgil. A venit momentul adevărului : [pe marginea schimbărilor


din sistemul de educaţie] / Virgil Mândâcanu // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 3.

4254. Mândâcanu, Virgil. Începe o nouă revoluţie în modelarea omului? Suntem oa-
re gata? / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 29 aug. – P. 2.

4255. Moşin, Octavian. Gânduri pentru părinţi în prag de an şcolar / Octavian Moşin
// Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 2.

4256. Sandu, Maia. "În orice funcţie poţi avea zile mai bune şi mai proaste" : interviu
cu M. Sandu, ministrul Educaţiei / interviu de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 29 aug. – P. 8-9.

4257. Şcoala şi Biserica: parteneriat pentru educaţie : [pe marginea lucrărilor ed. a
3-a a seminarului metodologic republican, aug. 2014, Chişinău] / reporter UPP // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 28 aug. – P. 2.

37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii


4258. Frumosu, Angela. Progresarea personalităţii ca viitor membru al societăţii /
Angela Frumosu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 28 aug. – P. 8.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4259. Cristea, Iurie. Quo vadis, IŞN? : [pe marginea prevederii Codului Educaţiei pri-
vind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Şcolar Naţional] / Iurie Cristea // Făclia. –
2014. – 29 aug. – P. 8-9.

4260. Exigenţe maxime pentru un bun start al anului şcolar : [pe marginea discu-
ţiei cu Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, şeful Dir. Gen. Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului
Municipal Chişinău] / red. ziarului // Univers pedagogic pro. – 2014. – 28 aug. – P. 6.

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4261. Gânduri mobilizatoare şi speranţe mari la un început de bun augur : [pe


marginea discuţiei cu Grigore Vasilache, dir. Liceului Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chişinău,
Ana Gheorghiţă, dir. Liceului Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun. Chişinău, Livia
State, prof. la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", mun. Chişinău [et al.] / red. ziarului // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 28 aug. – P. 6.

4262. Managementul educaţional performant – dimensiune importantă a calităţii


şi relevanţei învăţământului orheian / red. ziarului // Univers pedagogic pro. – 2014. – 28
aug. – P. 4-5. – Conţine : O şcoală deschisă spre schimbare – un cadru optim pentru promo-
varea învăţământului modern : [pe marginea discuţiei cu Eudochia Ştefîrţă, şeful Dir. Învăţă-
mânt, Tineret şi Sport din raionul Orhei] ; Mijloace moderne de aplicare a tehnologiilor de
predare – învăţare – evaluare / C. Rojcov ; Instituţii de elită în peisajul învăţământului preuni-
versitar raional ; Centrul metodic – vector esenţial al modernizării educaţiei ; Activitatea Cen-
trului de Tineret Orhei ; Personalităţi. Exemple. Modele.

4263. Nipomici, Dionisie. Matematica i-a adus un succes notoriu în toată lumea : [in-
terviu cu D. Nipomici, participant la olimpiade intern. de matematică din Cipru, Columbia,
Turcia, Africa de Sud] / interlocutor: Adela Şevciuc // Vocea poporului. – 2014. – 29 aug. – P.
8. – Idem în lb. rusă.

4264. Raileanu, A. Asigurarea accesului tuturor la servicii educaţionale de calitate :


[pe marginea lucrărilor întrunirii cadrelor ped. din raionul Nisporeni, aug. 2014] / A. Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 28 aug. – P. 1.

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


(Vezi Nr 4283)

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
4265. Bercu, Victoria. Victoria Bercu: "Fiecare sat are nevoie de o şcoală şi de un
potenţial pedagogic dotat" : [interviu cu dir. Colegiului Ped. "A. Mateevici" din mun. Chişinău] /
observator : Tamara Lupuşor // Făclia. – 2014. – 29 aug. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 7).

4266. Gorşcov, Iurii. Iurii Gorşcov: "Discipolii noştri sînt viaţa mea!" : [interviu cu dir.
Colegiului Naţ. de Coregrafie] / consemnare: Irina Bogdanova // Săptămîna. – 2014. – 15
aug. – P. 8.

4267. Горшков, Юрий. Юрий Горшков: "Даже из самых злостных разгильдяев


получаются прекрасные темпераментные танцовщики" : [интервью с дир. Нац. хорео-
граф. колледжа] / записала Ирина Богданова // Панорама. – 2014. – 29 авг. – Р. 23.

131
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4268. Ababii, Ion. Om de alese calităţi sufleteşti şi fidel vocaţiei : [70 de ani de la
naşterea lui Victor Ghicavîi, şef al Catedrei Farmacologie şi Farmacologie Clinică a Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] / Ion Ababii // Timpul. – 2014. – 8 aug. –
P. 24.

4269. Dulgheru, Valeriu. Ion Bostan, o personalitate de o valoare complexă : [65 de


ani de la naşterea rectorului Univ. Tehnice a Moldovei] / Valeriu Dulgheru // Timpul. – 2014. –
1 aug. – P. 24.

4270. Miron, Sergiu. Matematicianul Dionis Lica la 80 de ani : [fost vicerector al Univ.
Ped. de Stat "Ion Creangă"] / Sergiu Miron // Univers pedagogic pro. – 2014. – 28 aug. – P. 3.

4271. Pro domo mea: Rodica Solovei, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe
istorice : [omagiu şefului de Catedră Educaţie Socioumană, Artistică şi Tehnologică a Inst.
de Ştiinţe ale Educaţiei] / colectivul IŞE// Univers pedagogic pro. – 2014. – 28 aug. – P. 3.

4272. Rusu, Tudor. Cursiştii crengişti şi decanului Vasile Cojocaru : [despre V. Cojo-
caru, decanul Fac. de Formare Continuă a cadrelor didactice şi manageriale a Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă"] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 29 aug. – P. 6.

4273. Белостечник, Григорий. Григорий Белостечник: "Молдавская экономиче-


ская академия была обязана предоставить менеджерам возможность получения степе-
ни МВА у себя на родине" : [о степени Master of Business Administration : интервью с
ректором ASEM] // Экономическое обозрение. – 2014. – 1 авг. – Р. 9.

379.8 Timp liber


4274. Copii imigranţilor, încântaţi de R. Moldova : [pe marginea celei de-a 2-a ed.
a taberei de vară DOR, 21-27 aug. 2014] / cor. ziarului // Stejarul. – 2014. – 27 aug. – P. 15.

4275. Sim, Margareta. "Meteora", o fabrică de prieteni : [pe marginea activităţii clubu-
lui "Meteora" din mun. Chişinău] / Margareta Sim // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 19 aug. – P.
3.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4276. Curarari, Vitalie. Un caz de impact ecologic care a sensibilizat opinia publică :
[a apelor din bazinul tehnic al Fcabricii de Zahăr din Donduşeni] / Vitalie Curari // Timpul. –
2014. – 22 aug. – P. 25.

4277. Hadei, Daniela. Cel mai mare parc din R. Moldova : [parcul dendrologic din sa-
tul Ţaul, raionul Donduşeni] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 22 aug. – P. 20.
132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4278. Magica lume a peşterilor din România ; Tezaurul subteran al peşterilor –


rezervaţii ştiinţifice / pagină realizată de Viorel Laşcu // Natura. – 2014. – Aug. (Nr 8). – P.
15. – (Supl. "Monumente ale naturii" ; Aug.).

4279. Pop, Tudor. S.O.S., apele Moldovei! : [gestionarea resurselor acvatice] / Tudor
Pop // Natura. – 2014. – Aug. (Nr 8). – P. 3.

4280. Rusu, Dinu. Cobani: istoria în piatră şi legenda cu bani : [peisajele naturale din
jurul satului Cobani, raionul Glodeni] / Dinu Rusu // Natura. – 2014. – Aug. (Nr 8). – P. 2.

4281. Ţarigradschi, Valeriu. Respectul faţă de natură – barometrul de civilizaţie al


unei societăţi : interviu cu V. Ţarigradschi, preşedintele raionului Glodeni / consemnare: Aurel
Dumitru // Natura. – 2014. – Aug. (Nr 8). – P. 14. – (Supl. "Monumente ale naturii" ; Aug.).

51 MATEMATICĂ
4282. Ciobanu, Mitrofan. Personalitate marcantă a vieţii ştiinţifice : [despre Ilie Lupu,
matematician] / Mitrofan Cioban // Făclia. – 2014. – 29 aug. – P. 3.

4283. Lupu, Ilie. Metodistul Numărul 1 al predării matematicii : Din discursul lui I. Lu-
pu la conferirea tit. de Doctor Honoris Causa al Acad. de ştiinţe a Moldovei / Ilie Lupu // Fă-
clia. – 2014. – 29 aug. – P. 2.
(Vezi de asemenea Nr 4270)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


4284. Ursu, Mihai. Maria Pocora – savant şi muzeograf al Basarabiei interbelice :
[despre Maria Pocora, specialist în istoria naturală, geologia şi muzeografia Basarabiei (1884-
1933)] / Mihai Ursu, Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 6.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


4285. Ogrinji, Mihai. Târnova Mare (2) : [râu, afluent al Mureşului, de pe teritoriul
României] / Mihai Ogrinji // Natura. – 2014. – Aug. (Nr 8). – P. 9. – Art. 1 : Iul. (Nr 7).

58 BOTANICĂ
4286. Мигулина, Татьяна. Ботанический сад, шашлычная и арборетум : [по ма-
териалам беседы с науч. консультантом Ботанического сада Акад. наук Молдовы Алек-
сандром Чуботару] / Татьяна Мигулина // Экономическое обозрение. – 2014. – 29 авг. –
Р. 22.

133
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
4287. Cupcea, Polina. Bolnavii cu tulburări mintale vor fi trataţi altfel : [pe marginea
discuţiei cu Arcadie Astrahan, dir. Centrului Comunitar de Sănătate Mintală din sectorul Bota-
nica, mun. Chişinău, Maria Beşleagă, şefa Centrului de Sănătate din Basarabeasca, Alexan-
dru Hogioglo, şeful Centrului de Sănătate din Cahul [et al.] / Polina Cupcea // Ziarul naţional.
– 2014. – 15 aug. – P. 11.

4288. Săndică, Eugen. "Îngerul inimilor de copii" vine să opereze în România . [inter-
viu cu E. Săndică, şeful Clinicii de Chirurgie a Malformaţiilor Cardiace din Centrul pentru Boli
Cardiace Congenitale din Herz-und Diabeteszentrum Bad Oeynhaausen] / consemnare:
Simona Ionescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 5 aug. – P. 9 ; Событие недели. – 2014. – 15
авг. – Р. 9.

4289. Usatîi, Andrei. Andrei Usatîi, omul care modernizează medicina din R. Moldo-
va : [discuţie cu ministrul Sănătăţii] / cor. ziarului / Stejarul. – 2014. – 13 aug. – P. 8-9.

4290. Матвеев, Дорин. SMURD [Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descar-


cerare] революционизирует медицинскую систему : [интервью с координатором проекта
SMURD в Респ. Молдова Д. Матвеевым] / записала Ольга Цыганеску // Событие неде-
ли. – 2014. – 29 авг. – Р. 4.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


4291. Profesorul Victor Ghicavîi, la 70 de ani : [preşedintele Soc. farmacologilor din
Rep. Moldova] / Catedra Farmacologie şi Farmacologie Clinică a Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu"// Jurnal de Chişinău. – 2014. – 8 aug. – P. 18.
(Vezi de asemenea Nr 4268)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


4292. Hadei, Daniela. Doctorul din Argeş, cucerit de Chişinău : [pe marginea discuţiei
cu Bogdan Alexandru, specialist în nutriţie şi balneo-fizio-kinetoterapie] / Daniela Hadei //
Ziarul naţional. – 2014. – 1 aug. – P. 8.

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
(Vezi Nr 4288)

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
4293. Кетрарь, Вадим. Мониторинг агрохимии по европейскому образцу : [о
Нац. программе мониторинга остаточного количества пестицида и содержания нитра-
тов в пищевых продуктах растительного происхождения на 2015-2020 гг.] / Вадим Кет-
рарь // Экономическое обозрение. – 2014. – 15 авг. – Р. 16.

634 Horticultură în general


4294. Vasilcov, Vlad. Embargoul la mere va duce la modernizarea forţată a ramurii
pomicole şi diversificarea pieţelor de export / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 20 aug. –
P. 6-7.

634.8 Viticultură
4295. Таран, Ангелина. Чимишлия – виноградная столица : [праздник столов.
винограда, 24 авг. 2014, Чимишлия] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение. –
2014. – 29 авг. – Р. 17.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)
4296. Цыра, Дмитрий. Дмитрий Цыра: "Мне очень интересно познавать все но-
вое и испытывать в этом новом себя" : [интервью с генер. дир. канала TV Realitatea] /
интервью вела Ольга Березовская // Коммерсант info. – 2014. – 22 авг. – Р. 8-9.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
4297. Ceban, Victor. Transportul municipal: interes public sau orgoliu personal? : [pe
marginea proiectului Strategiei de dezvoltare a transportului public în mun. Chişinău pentru
anii 2014-2015] / Victor Ceban // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 22 aug. – P. 11.

4298. Macovei, Ion. Transportul public în oraşele europene. România / Ion Macovei //
Timpul. – 2014. – 8 aug. – P. 22.

4299. Macovei, Ion. Transportul public în oraşele europene. Studenţi şi pensionari (3)
/ Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 1 aug. – P. 13.

4300. Моисеев. Сергей. Перевозки растут, грузооборот падает : [по материалам


беседы с дир. Союза транспортников и дорожников Респ. Молдова Евгением Дацко и
генер. секретарем Ассоц. междунар. автомоб. транспорта Молдовы Евгением Губчак] /
Сергей Моисеев // Экономическое обозрение. – 2014. – 1 авг. – Р. 17.
135
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

656.2/.4 Transport pe şine, feroviar. Circulaţie feroviară


4301. Macovei, Ion. Transportul feroviar de pasageri : [perspective europene pentru
Rep. Moldova] / Ion Macovei // Timpul. – 2014. – 15 aug. – P. 13.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


4302. Ciobanu, Victor. Lupta decisivă – Internet versus TV : [potenţialul informaţio-
nal] / Victor Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 22 aug. – P. 7.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
4303. Европейское законодательство в сфере природного газа : [новые
изменение в нац. законодательстве] / ред. газ. // Экономическое обозрение. – 2014. – 29
авг. – Р. 9.

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4304. Bostan, Victor. Este oare Moldova o ţară a vinului? / Victor Bostan //
Săptămîna. – 2014. – 15 aug. – P. 6.

4305. Ciuvaga, Natalia. Industria vinicolă, la răspântie : [pe marginea discuţiei cu


Andrei Crigan, expert în economie, Eugen Pîslaru, vicepreşedintele Asoc. Producătorilor şi
Exportatorilor de Vin din Moldova, şi Feodosie Borş, şeful Asoc. Patronatelor din Viticultură] /
Natalia Ciuvaga // Economist. – 2014. – 5 aug. – P. 7.

4306. Таран, Ангелина. Алгоритм лучшего купажа : [по материалам беседы с


экспертом в обл. виноделия из Франции, уроженце из Респ. Молдова, Сержем Высоц-
ким] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение. – 2014. – 1 авг. – Р. 23.

4307. Таран, Ангелина. Впечатления от американского рынка : [по материалам


беседы с коммерч. дир. "Vinaria Purcari" Артуром Марин и генер. дир. компании
"Chateau Vartely" Людмилой Гогу] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение. – 2014.
– 15 авг. – Р. 17.

4308. Таран, Ангелина. Последствия двух эмбарго : [по материалам "кругл. сто-
ла", посвящ. фин. ситуации в винодельческой отрасли в контексте рос. эмбарго 2013 г.,
5 авг. 2014, Кишинэу] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение. – 2014. – 8 авг. – Р.
17.

664.1/.2 Zahăr. Melasă. Glucoză etc. Amidon

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4309. Ce pierderi va suporta industria zahărului de pe urma sistării regimului de


comerţ liber cu Rusia : [Declaraţiа Uniunii producătorilor de zahăr din Moldova şi Asoc.
crescătorilor sfeclei de zahăr] // Economist. – 2014. – 13 aug. – P. 7.

4310. Герчиу, Алла. Кто зарабатывает на дорогом сахаре? : [рост цен] / Алла
Герчиу // Панорама. – 2014. – 1 авг. – Р. 7.

664.8/.9 Tehnologia conservării alimentelor


4311. Компания Orhei-Vit удвоила мощности по производству концентри-
рованного сока : [из беседы с чл. совета АО Orhei-Vit Степаном Голубчук, председате-
лем совета АО Orhei-Vit Александром Билинкисом, генер. дир. АО Orhei-Vit Борисом
Ефимовым [et al.] / ред. газ. // Экономическое обозрение. – 2014. – 15 авг. – Р. 9.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

69.0 Construcţii şi părţi ale construcţiilor


4312. Nicolae Vrînceanu, un făuritor în excelenţă la cei 80 de ani : [despre Nico-
lae Vrînceanu, preşedintele Comitetului de conducere al Companiei de construcţie Ago-Dacia
S.A] // Timpul. – 2014. – 8 aug. – P. 24.

4313. Глазова, Татьяна. Объемы работ сокращаются, рабочих рук не хватает :


[по материалам беседы с председателем Федерации патронатов в стр-ве "Condrumat"
Павлом Каба, дир. строит. компании "Orizont" Василием Липкан, дир. АО "Monolit" Пет-
ром Бурдужа [et al.] / Татьяна Глазова // Экономическое обозрение. – 2014. – 29 авг. – Р.
13.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT.


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
4314. Popa, Victoria. Unsprezece hectare de istorie : [Cimitirul Central Ortodox din
Chişinău : pe marginea discuţiei cu Andrei Casnaş, dir. adjunct al Într. Municipale "Combina-
tul servicii funerare", Iurie Colesnic, cercetător istoric, Manole Brihuneţ, cercetător şt. la Mu-
zeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală [et al.] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 22 aug. – P. 12-13.

719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general


4315. Hadei, Daniela. Cui îi încurcă statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt : [despre re-
staurarea şi reamplasarea monumentului din Chişinău a Domnitorului Ştefan cel Mare şi
Sfânt] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 29 aug. – P. 20.

137
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4316. Hadei, Daniela. Prima poartă a Chişinăului : [Gara din Chişinău, construită în
anul 1870] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 8 aug. – P. 20.

4317. Roşca, Andrei. Cantacuzinii în Basarabia de Nord: trecut şi prezent : [despre


starea conacului-parc Cantacuzino din satul Hincăuţi, raionul Edineţ] / Andrei Roşca, Eugenia
Roşca // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 10.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
4318. Secrieru-Harbuzaru, Parascovia. Prosopul miresei la Drojdieni : [despre
Vasilisa Gurulea, meşteriţă în arta broderiei din raionul Nisporeni] / Parascovia Secrieru-
Harbuzaru // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 6.

4319. Văcari, Veronica. Arta broderiei cu mărgele : [pe marginea discuţiei cu Natalia
Sultan, meşteriţă din Anenii Noi] / Veronica Văcari // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 12 aug. –
P. 3.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4320. Colesnic, Iurie. Un ostatic al secolului său : [despre Theodor Kiriakoff, pictor
(1900-1958), originar din Chişinău] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 22 aug. – P. 19.

4321. Dabija, Nicolae. Pânzele lui Tudor Zbârnea – sărbători ale privirii : [pe margi-
nea creaţiei lui Tudor Zbârnea, artist plastic] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 21
aug. – P. 1.

4322. Munteanu, Ana. "Îmi scriu visele, ca să păstrez emoţia" : interviu cu A. Mun-
teanu, maestru al artei / pentru conformitate: Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 14 aug.
– P. 10-11.

4323. Nechit, Irina. Pictura se reinventează la Butuceni : [pe marginea lucrărilor


Simp. Intern. de Pictură "Oheiul Vechi 2014", 3-8 aug. 2014, satul Butuceni, raionul Orhei] /
Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 19 aug. – P. 19.

4324. Scutaru, Tatiana. Cunoscută şi în Malaysia : [pe marginea discuţiei cu Valeria


Duca, pictoriţă, stabilită în Anglia] / Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 8 aug. – P.
12.

4325. Мигулина, Татьяна. Симпозиум как творческий феномен : [о Междунар.


симпозиуме живописи, авг. 2014, Orheiul Vechi : по материалам беседы с гл. консуль-
тантом упр. культурного наследия М-ва культуры Светланой Почумбан, дир. Нац. музея
искусств Тудором Збырня, художницей из Польши Евой Мязек [et al.] / Татьяна Мигули-
на // Экономическое обозрение. – 2014. – 15 авг. – Р. 22.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

78 MUZICĂ
4326. Boghean, Valentin. Valentin Boghean: "Nu uniţi Piaţa Centrală şi Sala cu
Оrgă, fraţilor!" : [interviu cu cantautorul] / interviu de Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014.
– 15 aug. – P. 22.

4327. Bortă, Victoria. Maria Mocanu: "Avem nevoie de cântecul patriotic" : [pe mar-
ginea discuţiei cu Maria Mocanu, interpretă de muzică folk] / Victoria Bortă // Ziarul naţional. –
2014. – 22 aug. – P. 21.

4328. Bulat, Olga. Victoria Mahu: "Cântecul este leacul sufletului" : [pe marginea dis-
cuţiei cu Victoria Mahu, interpretă de muzică uşoară, stabilită în Franţa] / Olga Bulat // Ziarul
de gardă. – 2014. – 21 aug. – P. 16.

4329. Cuzuioc, Ion. Silvia Goncear: O voce de aur a romanţei româneşti / Ion
Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 6.

4330. Dabija, Nicolae. Fuego, focul care-l cântă! : [despre interpretul român] / Nico-
lae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 12.

4331. Hadei, Daniela. A cântat pentru Chris Brown : [pe marginea discuţiei cu Silvia
Allegro, interpretă de muzică jazz] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 8 aug. – P. 22.

4332. Hadei, Daniela. Folclorul, "naţionalitatea noastră" : [discuţie cu Mădălina Pavăl,


interpretă de muzică populară din Suceava, România] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. –
2014. – 22 aug. – P. 23.

4333. Larisa Arsene îşi sărbătoreşte cea de-a 65-a aniversare : [cântăreaţă de
muzică populară] / cor. ziarului // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 15 aug. – P. 14.

4334. Leşe, Grigore. Verile lui Grigore Leşe : [discuţie cu interpretul de muzică popu-
lară din România : sursa "Formula AS"] // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 15 aug. – P. 15.

4335. Mustea, Gheorghe. Ştiinţa şi cultura ca mod de afirmare : [despre Victor


Ghilaş, cercetător-muzicolog] / Gheorghe Mustea // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P.
7.

4336. Negru, Lena. "Revenirea în Moldova e încă un experiment!" : [pe marginea


discuţiei cu Lidia Scarlat, solista formaţiei "Cuibul"] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 12 aug. – P. 9. – (Supl. "Apropo magazin" ; Nr 29).

4337. Popa, Victoria. Victoria Mahu revine pe scenă! : [pe marginea discuţiei cu V.
Mahu, interpretă de muzică uşoară, stabilită în Franţa] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 22 aug. – P. 18.

139
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4338. Sadovnic, Iurie. Iurie Sadovnic: "Noi am cântat prin tranşee, iar ordinul Repu-
blicii îl iau alţii" : [interviu cu interpretul] / interviu de Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014.
– 29 aug. – P. 22.

4339. Tamazlâcaru, Elena. Estivalul Tudor Chiriac, cavalerul inspiraţiei... : [omagiu


compozitorului Tudor Chiriac] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P.
6.
4340. Voinescu, Sever. Jackie care contează : [despre Jacqueline Du Pre, violonce-
listă eng. (1945-1987)] / Sever Voinescu // Evenimentul zilei. – 2014. – 7 aug. – P. 4.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
4341. Piţa, Dan. "Esenţa este să dai unui film ceva care să-l scoată din obişnuit" : [in-
terviu cu D. Piţa, regizor de film din România] / consemnare: Loreta Popa // Evenimentul zilei.
– 2014. – 26 aug. – P. 11.

4342. Scutaru, Tatiana. Circarul moldovean din America : [pe marginea discuţiei cu
Andrei Moraru, actor de circ, originar din Rep. Moldova] / Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. –
2014. – 22 aug. – P. 12.

4343. Соловеьв, Сергей. Его голая правда : [интервью с рос. кинорежиссером


С. Соловьевым] / беседовала Елена Ардабацкая // MK KH World Weekly. – 2014. – 28
авг. – 3 сент. – Р. 12-13.

792 Teatru. Artă scenică


4344. Buciumeanu, Al. Aceşti tumultoşi şi minunaţi mercenari ai Terpsihorei : [des-
pre Denis Vezetiu, balerin din Rep. Moldova, stabilit în SUA] / Al. Buciumeanu // Literatura şi
arta. – 2014. – 21 aug. – P. 6.

4345. Busuioc, Olga. Olga Busuioc: "Dacă n-aş fi devenit soprană, atunci tot sopra-
nă aş fi devenit" : [pe marginea discuţiei cu soprana Olga Busuioc] / cor. ziarului // Ziarul de
gardă. – 2014. – 14 aug. – P. 14.

4346. Curcă, Rusanda Alexandru. Schimbarea o vom face noi: Verbarium – 2014 :
[pe marginea ed. a 2-a a Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană
"Verbarium", sept. 2014] / Rusanda Alexandru Curcă // Contrafort. – 2014. – Iul. – Aug. (Nr
7/8). – P. 17.

4347. Dumitru, Andreea. Camil Petrescu aniversat şi la Chişinău : [pe marginea ed.
a 2-a a Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană "Verbarium", sept. 2014] /
Andreea Dumitru // Contrafort. – 2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 16.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4348. Hadârcă, Petru. Teatru cu un numitor comun – limba română : [interviu cu P.


Hadârcă, dir. Teatrului Naţ. "Mihai Eminescu"] / interviu de Victoria Bortă // Ziarul naţional. –
2014. – 15 aug. – P. 21.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


(Vezi Nr 4266-67)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


4349. Bucur, Iancu. Taekwondo WTF Moldova: personalitatea este cheia succesului
: [despre Igor Iuzefovici, preşedintele Federaţiei Moldoveneşti de Taekwondo] / Iancu Bucur //
Ziarul naţional. – 2014. – 29 aug. – P. 23.

4350. Hadei, Vitalie. "Dacii" visează din nou la titlu : [pe marginea discuţiei cu Dejan
Vukicevic, antrenor al echipei de fotbal "Dacia"] / Vitalie Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 22
aug. – P. 22.

4351. Nicolae Juravschi la 50 de ani : [preşedintele Comitetului Naţ. Olimpic al Rep.


Moldova] / red. ziarului // Moldova suverană. – 2014. – 8 aug.

4352. Ţâcu, Octavian. La Mulţi Ani, Nicolae Juravschi! : [50 de ani de la naşterea
preşedintelui Comitetului Naţ. Olimpic din Rep. Moldova] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. –
8 aug. – P. 8.

4353. Ţâcu, Octavian. Primii în Uniunea Europeană : [pe marginea rezultatelor lotului
naţ. de box al Rep. Moldova la Campionatul Uniunii Europene la box, 7-17 aug. 2014, Sofia,
Bulgaria] / Octavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 22 aug. – P. 8.

4354. Винницкая, Ольга. Успех идет за лидером : [о деятельности президента


Федерации тхэквондо Респ. Молдова Игоря Юзефовича] / Ольга Винницкая // Панора-
ма. – 2014. – 22 авг. – Р. 22.

4355. Манолаки, Вячеслав. Вячеслав Манолаки: "Неопределенность и стрессо-


вая ситуация мешают подготовке спортсменов" : [интервью с президентом Федерации
дзюдо Молдовы] / записал Борис Оленин // Панорама. – 2014. – 29 авг. – Р. 26.

4356. Чебану, Павел. Павел Чебану: "В футболе все возможно..." : [беседа с
президентом Федерации футбола Молдовы] / беседовал Мирча Прутяну // Панорама. –
2014. – 1 авг. – Р. 22.

141
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
4357. Bahnaru, Vasile. Limba română în Republica Moldova – 25 de ani de iluzii în
ascensiune / Vasile Bahnaru // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 6.

4358. Bahnaru, Vasile. Program de activitate: pentru anii 2010-2014 în postul de di-
rector al Institutului de Filologie al AŞM / Vasile Bahnaru // Literatura şi arta. – 2014. – 21
aug. – P. 7.

4359. Bojoga, Eugenia. Ziua Limbii, sau Educaţia lingvistică a cetăţenilor (1) / Euge-
nia Bojoga // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 29 aug. – P. 10. – Va urma.

4360. Caşenco, Andrei. Andrei Caşenco: "Dacă limba noastră-i o comoară, vorba
poetului, alfabetul nostru este, cred eu, cheia de la această comoară" : [interviu cu dir. Într.
Municipale "Centrul Lingvistic"] / interlocutor: Doina Dobzeu // Literatura şi arta. – 2014. – 28
aug. – P. 7.

4361. Cimpoi, Mihai. Vasile Bahnaru şi slujirea adevărului ştiinţific : [V. Bahnaru,
candidat pentru cel de-al doilea mandat de dir. al Inst. de Filologie al Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei] / Mihai Cimpoi // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 7.

4362. Dabija, Nicolae. Nicolae Dabija: "Dacă limba este umilită, este umilit şi statul" :
[pe marginea situaţiei actuale şi viitorul lb. rom. în Rep. Moldova : interviu cu scriitorul] / inter-
viu de Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2014. – 29 aug. – P. 21.

4363. Galamaga, Olga. Afrikaans moldovenesc : [pe marginea utilizării lb. rom. în
mediul tineresc] / Olga Galamaga // Făclia. – 2014. – 29 aug. – P. 7.

4364. Holban, Ion. Stimaţi reprezentanţi ai mass-media! : [pe marginea consemnării


a 25 de ani de la aprobarea "Legii cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină"] /
Ion Holban // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 2.

4365. Pleşu, Andrei. Scurtă revenire la limba română / Andrei Pleşu // Săptămîna. –
2014. – 15 aug. – P. 3.

4366. Popa, Victoria. Limba română mai e dispreţuită în RM : [pe marginea discuţiei
cu Petru Butuc, lingvist, Violeta Crudu, şefa Dir. social-umanitare şi relaţii interetnice a Primă-
riei mun. Chişinău, şi Inga Druţă, şefa Centrului Naţ. de Terminologie din cadrul Inst. de Filo-
logie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 29 aug. –
P. 4.

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatură română
4367. Ioanid, Doina. "Uneori cred..." : [versuri] / Doina Ioanid // Contrafort. – 2014. –
Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 20.

4368. Labiş, Nicolae. Scrisoare mamei ; Moartea căprioarei ; Albatrosul ucis : [ver-
suri] / Nicolae Labiş // Săptămîna. – 2014. – 22 aug. – P. 14.

4369. Păunescu, Adrian. Dragomirna, sub clopote ; Pace la Dragomirna : [versuri] /


Adrian Păunescu // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 8.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4370. Bajureanu, Ion. NATO! : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. – 2014. –
28 aug. – P. 2.

4371. Bajureanu, Ion. Vinovat şi fără voie... : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi
arta. – 2014. – 21 aug. – P. 3.

4372. Bârlădeanu, Lucreţia. Variaţii pe o temă poloneză : [povestire] / Lucreţia Bâr-


lădeanu // Contrafort. – 2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 19.

4373. Benea, Marcela. Albul hârtiei ; Nu te întrista, Roza ; Un hohot de râs ; Somn ;
Piatra ; Dacă ţii cu tot dinadinsul ; Ce frumos miroşi, Poezie! ; Traducătorul de suferinţe ; Un
ou ; Sentimente ; Corul ; Punctul ; Ca o libelulă ; Fotografie de poet ; Umbra cuvântului :
[versuri] / Marcela Benea // Contrafort. – 2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 7.

4374. Bulat, Eugenia. "Acea stranie percepţie..." ; "Era ca şi cum ai fi dormit somn
adânc de-o vecie..." ; "...Şi numai în dimineaţă..." : [versuri] / Eugenia Bulat // Literatura şi
arta. – 2014. – 21 aug. – P. 5.

4375. Butnaru, Leo. Ab initio ; Elegie la pragul Diotimei ; Ghilotina inevitabilă ; Tropi-
cul Cancerului ; Rocada. Nimic nou ; Copil alergând : [versuri] / Leo Butnaru // Contrafort. –
2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 21.

4376. Butnaru, Leo. Fără a se specifica: Poet din Chişinău... : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 8 aug. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4377. Butnaru, Leo. Legea bicicletei: dacă se opreşte, cade : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 29 aug. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

143
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4378. Butnaru, Leo. Pasăre lovind în parbriz, cumpene... : (Pagini de jurnal) / Leo
Butnaru // Flux. – 2013. – 22 aug. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4379. Butnaru, Leo. Puntea de acces : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. –
2013. – 15 aug. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

4380. Butnaru, Leo. Şi fost-au biruit gândul... : cosmograme / Leo Butnaru // Contra-
fort. – 2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 8.

4381. Cazacu-Istrati, Iacob. Cetatea mea de dor : [versuri] / Iacob Cazacu-Istrati //


Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 2.

4382. Ciobanu, Vitalie. Van Gogh pe bicicletă : [jurnal la Amsterdam : pe marginea


proiectului literar intern. "Mirrors of Europe/Oglinzile Europei"] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. –
2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 12-15.

4383. Cuzuioc, Ion. Icoana sufletului meu : [versuri] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta.
– 2014. – 28 aug. – P. 2.

4384. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer (XIX) : [eseu] / Nicolae Dabija // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 28 aug. – P. 1.

4385. Dascăl, Valeria. Restanţa : [eseu] / Valeria Dascăl // Literatura şi arta. – 2014.
– 28 aug. – P. 9.

4386. Filip, Iulian. Prima mea expediţie folclorică ; Colecţia de clopote ; Recoltele
vărgate din tancul dezgropat ; Pepiniera : [proze] / Iulian Filip // Literatura şi arta. – 2014. – 21
aug. – P. 4.

4387. Gârneţ, Vasile. Peisaj în mişcare : [versuri] / Vasile Gârneţ // Contrafort. –


2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 20.

4388. Hadârcă, Ion. Din structura delirului ; Nici într-o limbă poemul ; Imposibila opri-
re ; În galopul verbului a fi ; Înainte vreme ; Arma asasinului acum ; Din lin ghioc ; Eternul
dragostei infern ; Înger pe viu ; Fără noimă ; Spital avid ; Acest pom ; Gândul ca toate ; Odă
creştină ; Vara cucului de lut ; Acelaşi Buddha sieşi diferit ; Trei minuni ; Perfuzii de rouă ;
Avocatul toporului ; Profesorul poem ; Fatum : [versuri] / Ion Hadârcă // Literatura şi arta. –
2014. – 28 aug. – P. 5.

4389. Josanu, Efim. Decoraţii : [eseu] / Efim Josan // Literatura şi arta. – 2014. – 21
aug. – P. 10.

4390. Lungu, Eugen. Frumuseţea care... ; Aviz "soliştilor" ; Îngerii şi poezia : [eseuri]
/ Eugen Lungu // Contrafort. – 2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 10.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4391. Marşalcovschi, Teo-Teodor. Teo Teodor : [versuri] / Teo-Teodor


Marşalcovschi // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 12.

4392. Mateevici, Alexei. Limba Noastră : [versuri] / Alexei Mateevici // Literatura şi


arta. – 2014. – 28 aug. – P. 1.

4393. Petrea, George. Limba română : [versuri] / George Petrea // Literatura şi arta. –
2014. – 21 aug. – P. 2.

4394. Petrea, George. Limba sfântă a ţării mele : [versuri] / George Petrea // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 2.

4395. Poculeţ, Ciprian. Aici e limba română! : [versuri] / Ciprian Poculeţ // Literatura
şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 2.

4396. Popescu, Crina. Eternul neajuns ; Prăpastia rănii ; Infinitatea sinelui ; Acceso-
riu interzis ; Lumina de-nceput, Limba Română ; Răstignirea cu trei ţinte ; Meditaţii pacifice ;
Destinul speranţei : [versuri] / Crina Popescu // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 8.

4397. Rusu, Nicolae. Fredonând o melodie : [povestire] / Nicolae Rusu // Contrafort.


– 2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 18, 22.

4398. Tănase, Constantin. Scrisoare către tinerii care s-au născut după 1990: totul
numai despre minciună : minciuna rusă (1,2) : [eseu] / Constantin Tănase // Timpul. – 2014. –
1, 8 aug. – P. 6.

4399. Tofan-Bâlici, Maria. Ţara mea : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 28 aug. – P. 3.

4400. Trofim, Alina. Privesc la stele ; Aş rupe ploile din nori ; Simţ ; Tu crezi ; Măicu-
ţa ; Geneza ; Tu eşti adevărat? : [versuri] / Alina Trofim // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug.
– P. 8.
4401. Ţopa, Efimia. În imperiul limbii române : [versuri] / Efimia Ţopa // Literatura şi
arta. – 2014. – 28 aug. – P. 2.

821.161.1 Literatură rusă


4402. Evtuşenko, Evgheni. Avionul... deplâns : [versuri] / Evgheni Evtuşenko; trad.
de Nina Gonţa // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 1.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4403. Ciobanu, Mircea V. Cine are nevoie de poezie? / Mircea V. Ciobanu // Jurnal
de Chişinău. – 2014. – 1 aug. – P. 10.

145
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4404. Ciobanu, Mircea V. Despre erotismul literaturii / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chişinău. – 2014. – 22 aug. – P. 14.

4405. Ciobanu, Mircea V. Faites vos jeux! : [pe marginea ed. din iul.-aug. 2014 a
publ. "Le Magazine litteriare"] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 15 aug. –
P. 14.

4406. Ciobanu, Mircea V. Pseudonime : [în creaţia literară] / Mircea V. Ciobanu //


Jurnal de Chişinău. – 2014. – 8 aug. – P. 14.

4407. Ciobanu, Mircea V. Sânte firi vizionare... : [pe marginea reprezentativităţii în li-
teratură] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 29 aug. – P. 14.

821.111 Literatură engleză


821.111(73).09 Literatură americană, în limba engleză
4408. Gherman, Marcel. H. P. Lovecraft, sau Evadarea în fantasmatic : [pe marginea
creaţiei scriitorului H. P. Lovecraft (1890-1937)] / Marcel Gherman // Contrafort. – 2014. – Iul.
– Aug. (Nr 7/8). – P. 20.

821.112.2.0 Literatură germană


4409. Eseurile lui Durs Grunbein : [pe marginea creaţiei lui Durs Grunbein, poet
germ.] / prez. şi trad. de Vasile Gârneţ // Contrafort. – 2014. – Iul. – Aug. (Nr 7/8). – P. 24.

821.135.1.0 Literatură română


4410. Agache, Catinca. Ion Miloş sau Ovidiu la Lekattens : [despre scriitorul şi tradu-
cătorul Ion Miloş, stabilit în Suedia] / Catinca Agache // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. –
P. 8.

4411. Durnea, Victor. "Nu se poate spune că Stere a fost un profesor mai bun decât
Iorga" : interviu cu V. Durnea, istoric literar de la Inst. de istorie şi Teorie Literară "Al. Philippi-
de", Iaşi / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 26 aug. – P. 20.

4412. Gârbea, Horia. Horia Gârbea: "Faptul că nu am putut publica mai nimic vreme
de 7 ani, ne-a făcut să debutăm la maturitate şi asta ne-a prins bine" : [interviu cu scriitorul] /
consemnare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei. – 2014. – 20 aug. – P. 10-11.

4413. Ibrăileanu, Garabet. De la Eminescu de paradă la adevăratul Eminescu :


[fragm. din studiul "Spiritul critic în cultura românească"] / Garabet Ibrăileanu // Săptămîna. –
2014. – 1 aug. – P. 8-9.

4414. Pârvulescu, Ioana. Ioana Pârvulescu: "Disidenţa, la fel ca romanul, e o chesti-


une de maturitate" : [interviu cu scriitoarea] / consemnare: Horia Tabacu // Evenimentul zilei.
– 2014. – 22 aug. – P. 10-11.
146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4415. Scutaru, Tatiana. Cele două case ale Lidiei Constantinescu : [scriitoare născu-
tă în Basarabia şi refugiată în România] / Tatiana Scutaru // Ziarul naţional. – 2014. – 15 aug.
– P. 8. – Aut. preluat din sursa online.

4416. Vicol, Mihai Sultana. Adrian Păunescu şi Mănăstirea Dragomirna : [pe margi-
nea poeziilor "Dragomirna, sub clopote" şi "Pace la Dragomirna", scrise de poet la 24 iul.
1978] / Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 8.

4417. Vişniec, Matei. Dan Hăulică, un spirit fin şi un aristocrat al culturii : [in memori-
am lui Dan Hăulică, critic şi eseist] / Matei Vişniec // Flux. – 2013. – 22 aug. – P. 12.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


4418. Atanasov, Ecaterina. Să-l stimăm, să-l cinstim cât mai domneşte : [omagiu
poetului Ion Hadârcă] / Ecaterina Atanasov // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 5.

4419. Beşleagă, Vladimir. ... Un adevărat testament : [pe marginea eseului "Scrisoa-
re către tinerii care s-au născut după 1990: totul numai despre minciună" de Constantin Tă-
nase, publ. în "Timpul", 2014,1, 8 aug.] / Vladimir Beşleagă // Timpul. – 2014. – 15 aug. – P.
9.

4420. Burlacu, Alexandru. Est-etica lui Vasile Romanciuc : [pe marginea creaţiei po-
etului Vasile Romanciuc : eseu] / Alexandru Burlacu // Contrafort. – 2014. – Iul. – Aug. (Nr
7/8). – P. 11.

4421. Cimpoi, Mihai. "Am fost "un lup singuratic" faţă-n faţă cu literatura care mi-a
fost "pradă" : [interviu cu M. Cimpoi, critic şi istoric literar] / interlocutor: Aliona Grati // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 4.

4422. Grati, Aliona. "Sunt un om de cultură devenit un destin" : [despre Mihai Cim-
poi, critic şi istoric literar] / Aliona Grati // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 4.

4423. Nechit, Irina. Revenirea acasă a lui Paul Goma, între literatură şi politică / Irina
Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 8 aug. – P. 12-13.

4424. Nechit, Irina. Vrem în Europa, dar fără Paul Goma? : [pe marginea ne-
decernării Premiului Naţional scriitorului P. Goma] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 22 aug. – P. 15.

4425. Negru, Nicolae. Premiul Naţional are nevoie de Paul Goma : [promovarea
scriitorului pentru Premiul Naţ., acordat de Guvernul Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Ziarul
naţional. – 2014. – 8 aug. – P. 6.

147
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4426. Negură, Petru. De ce n-a trecut Goma la Premiul Naţional? Un alt punct de
vedere : [pe marginea creaţiei scriitorului Paul Goma] / Petru Negură // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 29 aug. – P. 14.

4427. Pop, Tudor. Zamfir Arbore, aristocratul biograf al Basarabiei : [despre viaţa şi
activitatea scriitorului Zamfir Constantin Ralli-Arbore (1845-1933)] / Tudor Pop // Natura. –
2014. – Aug. (Nr 8). – P. 8.

4428. Saviţchi, Raisa. "Ne e dor de Paul Goma, revenirea sa la baştină este un vis
irealizabil?" : [scrisoarea prof. din satul Mana, raionul Orhei] / Raisa Saviţchi // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 8 aug. – P. 12.

4429. Stănilă, Moni. Cultură după ureche (1, 2) : [pe marginea ne-decernării Premiu-
lui Naţional scriitorului Paul Goma] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 15, 22 aug. – P. 14.

4430. Tamazlâcaru, Elena. Ion Fiodorov şi incredibila-i absenţă nemotivată... : [in


memoriam scriitorului] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 9.

4431. Ţurcanu, Andrei. Săptămâna Roşie Goma a luat sfârşit : [pe marginea ne-
decernării Premiului Naţional scriitorului Paul Goma] / Andrei Ţurcanu // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 22 aug. – P. 14.

4432. Vasiliu, Vadim. Lui Paul Goma nu i s-a conferit premiul Naţional pentru 2014 /
Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 22 aug. – P. 15.

821.161.1.0 Literatură rusă


4433. Gonţa, Nina. O întâmplare absolut... adevărată : [pe marginea discuţiei cu Ev-
gheni Evtuşenko, poet rus, stabilit în SUA] / Nina Gonţa // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug.
– P. 5.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
4434. Sava, Micu. Rotterdam şi Chişinău: realităţi incomparabile (1, 2, 3) : [note de
călătorie în Olanda] / Micu Sava // Evenimentul zilei. – 2014. – 4, 5, 6 aug. – P. 4.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Dragnev, Demir. Profesorul Ioan Caproşu, octogenar : [cercetător în domeniul istoriei
medievale a românilor, Iaşi, România]. – Vezi Nr 4448.

Gherman, Marcel. H. P. Lovecraft, sau Evadarea în fantasmatic : [(1890-1937)]. –


Vezi Nr 4408.
148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Larisa Arsene îşi sărbătoreşte cea de-a 65-a aniversare : [cântăreaţă de muzică
populară]. – Vezi Nr 4333.

Pop, Tudor. Zamfir Arbore, aristocratul biograf al Basarabiei : [despre viaţa şi activita-
tea scriitorului Zamfir Constantin Ralli-Arbore (1845-1933)]. – Vezi Nr 4427.

Ursu, Mihai. Maria Pocora – savant şi muzeograf al Basarabiei interbelice : [despre


Maria Pocora, specialist în istoria naturală, geologia şi muzeografia Basarabiei (1884-1933)].
– Vezi Nr 4297.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
4435. Colesnic, Iurie. Un rus la Bucureşti... : [despre Ignatii Iakovenko, funcţionar la
consulatul rus de la Bucureşti (?-1870)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 15 aug. – P. 19.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
4436. Sâmbeteanu, Aurel. Cum s-a declanşat Primul Război Mondial : [1914-1918
:sursa Historia.ro] / Aurel Sâmbeteanu // Moldova suverană. – 2014. – 6, 7, 8 aug. – Aut.
preluat din sursa online.

94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări


(Vezi Nr 4244, 4447)

94(478) Istoria Republicii Moldova


4437. Cojocaru, Nicolae. 23 august’44 – începutul vânării, de către sovietici, a basa-
rabenilor şi bucovinenilor, refugiaţi în România / Nicolae Cojocaru // Literatura şi arta. – 2014.
– 21 aug. – P. 3.

4438. Galben, Dorin. "Siberia mi-a rupt familia în două" : [pe marginea discuţiei cu
Elizaveta Veveriţă, locuitoare a satului Chiperceni, raionul Orhei, deportată cu familia în anul
1949 în Siberia] / Dorin Galben // Timpul. – 2014. – 1 aug. – P. 31.

4439. Gonciarova, Ecaterina. Operaţiunea Iaşi-Chişinău – adevărul despre al Doilea


Război Mondial : [pe marginea lucrărilor conf. practico-şt. "70 de ani de la eliberarea Moldo-
vei de cotropitorii fascişti", aug. 2014, Chişinău] / Ecaterina Gonciarova // Renaştere =
Возрождение. – 2014. – 20 aug. – P. 1-2. – Text în lb. rom. şi rusă.

4440. Gulca, Ilie. Cele trei tărâmuri de la Vadul-Raşcov : [din istoria comunei, raionul
Şoldăneşti] / Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 29 aug. – P. 12-13.

149
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

4441. Păduraru, Pavel. Putin pentru Timpul: "Eu cred că Rusia a ocupat Moldova" :
[pe marginea discuţiei cu Grigore Putină, originar din satul Parcova, raionul Edineţ, deportat
cu familia în regiunea Cita la 6 iul. 1949] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2014. – 22 aug. – P.
16-17.

4442. Solomon, Eugen. Eugen Solomon: Amintiri din seminar : [absolvent al Semi-
narului Teologic din Chişinău, promoţia 1926] / Eugen Solomon // Literatura şi arta. – 2014. –
21 aug. – P. 2.

4443. Teriş, Ştefan. Sărătenii Vechi, la confluenţa apelor şi a miracolelor : [comună


în raionul Teleneşti] / Ştefan Teriş // Natura. – 2014. – Aug. (Nr 8). – P. 5.

4444. Vieru-Işaev, Maria. Valoroase contribuţii documentare de Vlad Dumbravă şi


Eugen Solomon : [absolvenţi ai Seminarului Teologic "Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni"
din Chişinău] / Maria Vieru-Işaev // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 2.

4445. 70 лет назад Молдова было освобождена от фашизма: Ясско-


Кишиневская операция (20-29 августа 1944 года) : [ист. аспект : источник
www.soldat.narod.ru] // Панорама. – 2014. – 22 авг. – Р. 1, 24-25.
(Vezi de asemenea Nr 4244, 4280)

94(498) Istoria României


4446. Două minute de eternitate : [despre destinul lui Ernest Ulrich, neamţ din Pe-
troşani, România, deportat în anul 1945 în Ucraina : preluat din "Formula AS"] // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 19 aug. – P. 20.

4447. Rusnac, Mircea. Contribuţii româneşti la edificarea Rusiei (1633-1913) / Mir-


cea Rusnac // Timpul. – 2014. – 1 aug. – P. 19.
(Vezi de asemenea Nr 4244)

94(=135.1) Istoria românilor


4448. Dragnev, Demir. Profesorul Ioan Caproşu, octogenar : [cercetător în domeniul
istoriei medievale a românilor, Iaşi, România] / Demir Dragnev, Valentin Constantinov // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 28 aug. – P. 12.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Busuioc, Olga 4345


A Butnaru, Leo 4375-80
Butuc, Petru 4366
Ababii, Ion 4268
Agache, Catinca 4410 C
Alexandru, Bogdan 4292
Alexandru, Radu 4070 Caproşu, Ioan (4448)
Allegro, Silvia 4331 Caşenco, Andrei 4360
Amariei, Răzvan 4231 Casnaş, Andrei 4314
Arsene, Larisa (4333) Cazacu-Istrati, Iacob 4381
Astrahan, Arcadie 4287 Ceban, Victor 4297
Atanasov, Ecaterina 4418 Cebotari, Serghei 4183
Cenuşă, Denis 4209, 4221
B Chilianu, Nadine 4083, 4129, 4153
Chiorescu, Iurie 4162
Baciu, Andreea 4065
Chircă, Sergiu I. 4087
Bahnaru, Vasile 4357-58, 4361
Chiriac, Tudor (4339)
Bajureanu, Ion 4370-71
Chişlea, Ion 4057, 4210
Basarab, Marin 4152
Chivriga, Viorel 4154
Bârlădeanu, Lucreţia 4372
Cimpoi, Mihai 4361, 4421-(22)
Benea, Marcela 4373
Ciobanu, Mircea V. 4084, 4088, 4103, 4148,
Bercu, Victoria 4265
4403-07
Beşleagă, Maria 4287
Ciobanu, Mitrofan 4104, 4282
Beşleagă, Vladimir 4419
Ciobanu, Victor 4105, 4211, 4302
Boboc, Nadejda 4247
Ciobanu, Vitalie 4382
Bogatu, Petru 4101-02, 4127, 4161
Ciripida, Doina 4205
Bogdanova, Irina 4266
Ciubotaru, Adrian 4106, 4242
Boghean, Valentin 4326
Ciuvaga, Natalia 4305
Bojoga, Eugenia 4359
Сociorvă, Vladimir 4238
Bolboceanu, Aglaida 4066
Codrescu, Andrei 4058
Borş, Feodosie 4305
Cojocariu, Tudor 4089, 4107-08, 4239
Bortă, Victoria 4327, 4348, 4362
Cojocaru, Nicolae 4437
Bostan, Ion (4269)
Cojocaru, Vasile (4272)
Bostan, Victor 4304
Colesnic, Iurie 4056, 4314, 4320, 4435
Brihuneţ, Manole 4314
Constantinescu, Lidia (4415)
Brown, Chris 4331
Constantinov, Valentin 4448
Bruma, Cristina 4237
Conţiu, Mihai 4090
Buciumeanu, Al. 4344
Corobceanu, Svetlana 4256
Bucur, Iancu 4349
Creminscaia, Maria 4182
Bukovsky, Vladimir 4128
Crigan, Andrei 4200, 4305
Bulat, Eugenia 4374
Cristea, Iurie 4259
Bulat, Galina 4251
Crîşmaru, Romeo 4130
Bulat, Ion 4172
Crudu, Violeta 4366
Bulat, Olga 4322, 4328
Cupcea, Polina 4287
Bumacov, Vasile 4198
Curarari, Vitalie 4276
Bumbac, Grigore 4175
Curcă, Rusanda Alexandru 4346
Burlacu, Alexandru 4420
Cuzuioc, Ion 4329, 4383
Burzacovschi, Cristina 4234
151
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

D Ghimpu, Mihai 4164, 4230


Gladei, Roger 4181
Dabija, Nicolae 4071, 4321, 4330, 4362, 4384 Goma, Paul 4423-26, 4428-29, 4432
Damian, George 4109, 4149 Gonata, Ştefan (4056)
Daniel, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române Gonciar, Silvia (4329)
4071 Gonciarova, Ecaterina 4439
Dascăl, Valeria 4385 Gonţa, Nina 4402, 4433
Dobzeu, Doina 4360 Goreacii, Igor 4212
Dodon, Igor 4110 Gorşcov, Iurii 4266
Dragnev, Demir 4448 Grati, Aliona 4421-22
Drăguţanu, Dorin 4180 Grosu, Aneta 4067, 4235
Druţă, Inga 4366 Grunbein, Durs 4409
Du Pre, Jacqueline (4340) Gulca, Ilie 4440
Duca, Valeria 4324 Gurbulea, Valeriu 4081
Dughin, Aleksandr 4081 Gurulea, Vasilisa (4318)
Dulgheru, Valeriu 4091, 4269
Dumbravă, Vlad 4444 H
Dumitru, Andreea 4347
Dumitru, Aurel 4281 Hadârcă, Ion 4364, 4388, (4418)
Dumont, Gerard-Francois 4132 Hadârcă, Natalia 4246
Durnea, Victor 4411 Hadârcă, Petru 4348
Hadei, Daniela 4277, 4292, 4315-16, 4331-32
E Hadei, Vitalie 4350
Hăulică, Dan (4417)
Evtuşenko, Evgheni 4402, 4433 Hogioglo, Alexandru 4287
Holban, Ion 4364
F
I
Filat, Vlad 4111-12, 4163
Filip, Iulian 4386 Iakovenko, Ignatii (4435)
Filip, Iurie 4184 Ibrăileanu, Garabet 4413
Ioanid, Doina 4367
Filipov, Serghei 4153 Ionescu, Simona 4288
Fiodorov, Ion (4430) Iusuf, Selma 4085
Frumosu, Angela 4258 Iuzefovici, Igor (4349)
Fuego (4330)
J
Furtună, Dorian 4077
Fuştei, Nicolae 4075 Josanu, Efim 4389
Juravschi, Nicolae (4351-52)
G
K
Galamaga, Olga 4363
Galben, Dorin 4438 Kalinin, Aleksandr 4083
Gârbea, Horia 4412 Kiriakoff, Theodor (4320)
Gârneţ, Vasile 4078, 4092, 4387, 4409 L
Gheorghiţă, Ana 4261
Gherciu, Ana 4060 Labiş, Nicolae 4368
Gherman, Marcel 4408 Lavric, Nadejda 4173
Ghicavîi, Victor (4268, 4291) Lazurca, Marius 4131
Ghilaș, Victor (4335) Leahova, Irina 4113
152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Leancă, Iurie 4120, 4155 Negură, Petru 4426


Leşe, Grigore 4334 Nica, Virginia 4200, 4215
Lica, Dionis (4270) Nicolaou, Angela 4067
Loghin, Vlad 4170, 4174, 4182, 4247-48 Nipomici, Dionisie 4263
Lovecraft, H . P. (4408)
Lozinschi, Raisa 4114, 4131 O
Lungu, Eugen 4390
Ogrinji, Mihai 4285
Lupan, Ilie 4115
Osmochescu, Nicolae 4229
Lupu, Ilie (4282)-83
Lupuşor, Adrian 4213 P
Lupuşor, Tamara 4176, 4265
Lutenco, Victor 4083 Pascaru, Alexandru 4175
Pavăl, Mădălina 4332
M Păduraru, Pavel 4441
Păunescu, Adrian 4369, 4416
Machedon, Alexandru 4057
Pârvulescu, Ioana 4414
Macovei, Ion 4093, 4116, 4298-99, 4301
Pâslaru, Sorin 4196
Mahu, Octavian 4153
Petrea, George 4393-94
Mahu, Victoria 4328, 4337
Petrescu, Camil 4347
Manolescu, Nicolae 4252
Piontkovski, Andrei 4091
Marin, Viorica 4132
Piţa, Dan 4341
Martea, Galina (4104)
Pîslaru, Eugen 4305
Marşalcovschi, Teo-Teodor 4391
Pleşu, Andrei 4064, 4076, 4365
Mateescu, Dragoş 4079
Pocora, Maria (4284)
Mateevici, Alexei 4392
Poculeţ, Ciprian 4395
Mândâcanu, Virgil 4253-54
Pojar, Igor 4237
Medvedev, Dmitri 4148
Pop, Tudor 4279, 4427
Michnik, Adam 4133
Popa, Loreta 4341
Mihailovici, Stela 4228
Popa, Victoria 4314, 4337, 4366
Miloş, Ion (4410)
Popescu, Crina 4396
Miron, Sergiu 4270
Postelnicescu, Claudia 4151
Mocanu, Maria 4327
Puiu, Victoria 4116, 4214
Modiga, Iulia 4150
Putin, Vladimir 4092, 4094
Moldovanu, Ion 4173, 4175, 4249
Putină, Grigore 4441
Moraru, Anatol 4199, 4219
Moraru, Andrei 4342 R
Moraru, Anton 4094
Moşin, Octavian 4072, 4255 Raileanu, A. 4264
Munteanu, Ana 4322 Ralli-Arbore, Zamfir Constantin (4427)
Munteanu, Galina 4220 Raţă, Mariana 4059, 4180
Mustea, Gheorghe 4335 Rădulescu, Andreea 4065
Rogozin, Dmitri 4127, 4129-30, 4136, 4140
N Rojcov, C. 4262
Romanciuc, Vasile 4420
Nagherneac, Serghei 4221
Romoşan, Petru 4095
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 4260
Roşca, Andrei 4317
Naumescu, Valentin 4134-35
Roşca, Eugenia 4317
Nechit, Irina 4323, 4423-24
Roşca, Iurie 4081, 4117
Nedelciuc, Vasile 4228
Rudei, Rodica 4068
Negru, Lena 4336
Rusnac, Mircea 4447
Negru, Nicolae 4080, 4136, 4425
Rusu, Dinu 4280
153
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

Rusu, Nicolae 4397 Trofim, Alina 4400


Rusu, Tudor 4272
Ț
S
Ţarigradschi, Valeriu 4281
Sadovnic, Iurie 4338 Ţăranu, Anatol 4083
Saharneanu, Valeriu 4096, 4137 Ţâcu, Octavian 4069, 4118, 4352-53
Sali, Larisa 4104 Ţâra, Mircea 4060
Salii, Ana 4176 Ţopa, Efimia 4401
Sandu, Maia 4256 Ţurcanu, Andrei 4431
Sava, Micu 4434 Ţurcanu, Mihail 4119-20
Saviţchi, Raisa 4428
Săndică, Eugen 4288 U
Sâmbeteanu, Aurel 4436
Ulrich, Ernest (4446)
Scarlat, Lidia 4336
Ungureanu, Ion 4121
Scutaru ,Tatiana 4324, 4326, 4338, 4342,
Untilă, Veaceslav 4140, 4158
4415
Ursu, Mihai 4284
Secrieru-Harbuzaru, Parascovia 4318
Usatîi, Andrei 4289
Semionova, Iulia 4081
Sieg, Martin 4156 V
Sim, Margareta 4275
Simov, Denis 4081 Vaculovschi, Ghenadie 4081
Slipenchi, Nelea 4240 Vasilache, Grigore 4261
Solomon, Eugen 4442, 4444 Vasilcov, Vlad 4294
Solovei, Rodica (4271) Vasilică, Valeriu 4165
Stănilă, Moni 4073-74, 4206, 4429 Vasiliu, Vadim 4141-42, 4155, 4157, 4221,
State, Livia 4261 4432
Streleţ, Valeriu 4160 Văcari, Veronica 4319
Sturza, Alexandru 4075 Verluise, Pierre 4132
Sula, Ion 4215 Veveriţă, Elizaveta 4438
Sultan, Natalia 4319 Vezetiu, Denis (4344)
Surugiu, Paul, vezi Fuego (4330) Vicol, Mihai Sultana 4230, 4416
Susarenco, Gheorghe (4235) Vieru-Işaev, Maria 4444
Vişniec, Matei 4417
Ș Vodă, Corina 4186
Voinescu, Sever 4061, 4340
Şalamac, Mariana 4184, 4185, 4201
Vrînceanu, Nicolae (4312)
Şevciuc, Adela 4263
Vukicevic, Dejan 4350
Şevciuk, Evgheni 4157
Ştefîrţă, Eudochia 4262 Z
Șura, Procopie 4175
Zbârnea, Tudor 4321
T Zwager, Nicolaas de 4183

Tabacu, Horia 4412, 4414 А


Tamazlâcaru, Elena 4164, 4339, 4430
Tănase, Constantin 4419, 4398 Александров, Михаил 4243
Teriş, Ştefan 4443 Алпай, Шахин 4097
Terzi, Fiodor 4153 Ардабацкая, Елена 4343
Tofan-Bâlici, Maria 4399 Арджоманд, Саид А. 4197
Tomac, Eugen 4138
154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Б Калак, Дмитрий 4217-18, 4223-24, 4241


Келехсаев, Роланд 4243
Балицки, Тудор 4218 Кетрарь, Вадим 4293
Безрутченко, Валерий 4166 Клаус, Вацлав 4098
Белостечник, Григорий 4273 Коваленко, Ирина 4171, 4187, 4250
Березовская, Ольга 4296 Кротов, Николай 4099
Беррес, Леонид 4216 Крышмару, Ромео 4144
Белинкис, Александр 4311
Богданова, Ирина 4267 Л
Бумаков, Василе 4202
Бурдужа, Петр 4313 Лаврик, Стелуца 4187
Ландау, Узи 4225
В Ли Зен 4227
Липкан, Василий 4313
Василикэ, Валериу 4122 Лупашку, Светлана 4250
Васильева, Галина 4143 Лутенко, Виктор 4086
Винницкая, Ольга 4354
Высоцкий, Сержиу 4306 М

Г Малишевский, Николай 4159


Малкоч, Вероника 4250
Герчиу, Алла 4310 Манолаки, Вячеслав 4355
Глазова, Татьяна 4177-79, 4313 Марин, Артур 4307
Гогу, Людмила 4307 Маркедонов, Сергей 4145
Голубчук, Степан 4311 Матвеев, Дорин 4290
Горшков, Юрий 4267 Матков, Анжела 4178
Грос, Даниэль 4222 Маценко, Ирина 4207-08
Губчак, Евгений 4300 Медоев, Дмитрий 4243
Мейер, Герберт 4146
Д Мигулина, Татьяна 4062, 4286, 4325
Моисеев, Сергей 4300
Дацко, Евгений 4300 Морару, Анатол 4167
Додон, Игорь 4123 Морков, Александр 4178
Доска, Нина 4187 Мязек, Ева 4325
Е Н
Ефимов, Борис 4311 Новиковский, Александр 4207
Ж О
Журавель, Александр 4207 Овдий, Мария 4178
Огузов, Дмитрий 4063
З
Оленин, Борис 4355
Збырня, Тудор 4325 П
И
Перевозкина, Марина 4243
Ильина, Анна 4227 Петренко, Григорий 4168
Почумбан, Светлана 4325
К Присэкару, Ион 4195
Прутяну, Мирча 4356
Каба, Павел 4313
155
Cronica articolelor de gazetă Nr 8-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 8-2014

Рогозин, Дмитрий 4144


Ройтбурд, Елена 4203, 4225
Рошка, Юрий 4124, 4166
Рухани, Хасан 4197
С

Сарычев, Алексей 4098


Соловеьв, Сергей 4343
Споялэ, Еужения 4241
Т

Такий, Александр 4188-90


Таран, Ангелина 4295, 4306-08
Тарлев, В. П. 4204
Ткач, Сергей 4124
Токарский, Александр 4204
Тренин, Дмитрий 4082
Тхорик, Владимир 4086, 4168, 4202
У

Унгуряну, Теодором 4250


Х

Хаас, Ричард Н. 4245


Хаусманн, Риккардо 4226
Хусейн, Аасим М. 4227
Ц

Цыганеску, Ольга 4290


Цыра, Дмитрий 4296
Ч

Чаликов, Михаил 4207


Чебану, Павел 4356
Чертан, Серджиу 4187
Чобану, Виктор 4166
Чубашенко, Дмитрий 4125, 4147, 4169
Чуботару, Александр 4286
Ш

Шелин, Виктор 4203


Шикирлийская, Татьяна 4191-95
Ю

Юзефович, Игорь 4354


156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Contrafort
2. Curierul ortodox
3. Dreptul
4. Economist
5. Evenimentul zilei
6. Făclia
7. Flux
8. Jurnal de Chişinău
9. Literatura şi arta
10. Moldova suverană
11. Natura Nr 8
12. Obiectiv european
13. Renaştere = Возрождение
14. Săptămîna
15. Stejarul
16. Timpul
17. Univers pedagogic pro
18. Vocea poporului
19. Ziarul de gardă
20. Ziarul naţional
21. Коммерсант info
22. Mк Kн World Weekly
23. Панорама
24. Событие недели
25. Экономическое обозрение

157
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 9,3
Coli ed. 8,19
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 8

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL

str. Astronom N. Donici 14


Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

158