You are on page 1of 363

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 12
2014

CNCM
Chişinău 2015
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. Bibliographic materials. Reviews.


Electronic resources. Fine arts publications. Music publica-
tions.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 12
2014

NBCM
Chişinău 2015

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii.


Resurse electronice. Publicaţii artă. Publicaţii note.
Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 12
2014

CNCM
Chişinău 2015

3
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă


Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Resurse electroni-
ce. Publicaţii artă. Publicaţii note. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 :
Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi
pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a
Cărţii, 2015 (Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit.
paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 12, 2014. – 2015. – 363 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
25 ex. – ISBN 978-9975-49-189-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-190-7 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2015

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ............................................................................................... 13


0 GENERALITĂŢI ................................................................................................... 13
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................. 13
005 Conducere şi organizare. Management ................................................. 13
005.9 Domenii de conducere ....................................................................... 13
01 Bibliografie. Cataloage .............................................................................. 13
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 13
070 Ziaristică. Presă..................................................................................... 14
08 Poligrafii. Lucrări colective ....................................................................... 14
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................... 15
1/14 Filozofie ................................................................................................... 15
159.9 Psihologie .......................................................................................... 15
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................ 16
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................................ 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................ 17
32 Politică ....................................................................................................... 18
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 19
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................... 21
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................... 23
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................ 24
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .................................................................. 29
51 Matematică ................................................................................................. 29
53 Fizică .......................................................................................................... 29
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ...................................................... 29
59 Zoologie ...................................................................................................... 30
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................. 30
61 Medicină ..................................................................................................... 30
62 Inginerie. Tehnică în general...................................................................... 33
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice ....................................................................................... 34
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei ............................ 35
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite....................................... 37
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ......................... 37
72 Arhitectură.................................................................................................. 37
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură ................................................ 38
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ......................................................... 38
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .............................................................. 39

5
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie....... 39


82 Literatură.................................................................................................... 40
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ........................................................................ 44
908 Monografii ale localităţilor ................................................................... 44
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .............. 44
929 Ştiinţe biografice şi înrudite .................................................................. 44
93/94 Istorie..................................................................................................... 45
94 Istorie generală. Istorie universală............................................................. 45
Index de titluri ............................................................................................. 54
Index de subiecte ......................................................................................... 55
Index geografic ............................................................................................ 56
Index editori................................................................................................. 57
ISBN eronat ................................................................................................. 57

INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" ................................................... 58


0 GENERALITĂŢI ................................................................................................... 58
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii .................................................. 58
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 58
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ...................... 58
005 Conducere şi organizare. Management ................................................. 58
006 Standardizare şi standarde..................................................................... 59
008 Civilizaţie. Cultură. Progres.................................................................. 59
01 Bibliografie. Cataloage .............................................................................. 59
02 Biblioteconomie .......................................................................................... 61
050 Publicaţii periodice şi seriale ................................................................ 61
06 Organizaţii (în general) .............................................................................. 61
08 Poligrafii. Lucrări colective ....................................................................... 61
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ...................................................................................... 64
1/14 Filozofie ................................................................................................... 64
159.9 Psihologie .......................................................................................... 64
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ................................................. 65
2 RELIGIE. TEOLOGIE ............................................................................................ 65
3 ŞTIINŢE SOCIALE ................................................................................................ 66
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ....................................... 66
31 Statistică. Demografie. Sociologie.............................................................. 66
32 Politică ....................................................................................................... 68
33 Economie. Ştiinţe economice ...................................................................... 70
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................... 75
35 Administraţie publică. Artă militară ........................................................... 82

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................................ 84


37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber................................................ 84
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor......................... 92
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .................................................................. 92
51 Matematică ................................................................................................. 92
53 Fizică .......................................................................................................... 93
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................... 94
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ...................................................... 94
57 Ştiinţe biologice .......................................................................................... 95
58 Botanică...................................................................................................... 96
59 Zoologie ...................................................................................................... 97
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ............................................................. 97
61 Medicină ..................................................................................................... 97
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................... 106
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice ..................................................................................... 108
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite..................................... 112
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .................. 113
7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ........................................................ 113
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................................... 113
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 113
73 Arte plastice .............................................................................................. 113
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie...................................... 114
78 Muzică ...................................................................................................... 114
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................... 115
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................ 115
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..... 115
82 Literatură.................................................................................................. 118
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................... 120
93/94 Istorie................................................................................................... 126
Index de nume ........................................................................................... 130
Index de titluri ........................................................................................... 141

CRONICA RECENZIILOR ............................................................................... 142


0 GENERALITĂŢI ................................................................................................. 142
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................ 142
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................... 142
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................................................ 142
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................... 142

7
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1/14 Filozofie ................................................................................................. 142


2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................... 142
27 Creştinism. Religie creştină ...................................................................... 142
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................. 143
31 Statistică. Demografie. Sociologie............................................................ 144
32 Politică ..................................................................................................... 144
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 145
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................. 145
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................. 145
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................... 145
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor....................... 146
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................................................ 146
51 Matematică ............................................................................................... 146
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie......................................................... 146
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................ 147
59 Zoologie .................................................................................................... 147
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................... 147
61 Medicină ................................................................................................... 147
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice ..................................................................................... 147
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .......................... 148
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 148
72 Arhitectură................................................................................................ 148
78 Muzică ...................................................................................................... 148
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport....................................................... 148
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................ 149
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..... 149
82 Literatură.................................................................................................. 150
82/821 Literatură artistică ............................................................................ 150
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................... 156
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............ 157
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................ 157
93/94 Istorie................................................................................................... 157
94 Istorie generală. Istorie Universală .......................................................... 158
Index de nume ........................................................................................... 161

CRONICA PUBLICAŢIILOR NOTE ............................................................... 165


1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL ....................................... 165
2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ ................................................ 165
3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ .................................. 170

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI TEORETICE.


SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI
METODICE MUZICALE .......................................................................................... 173
8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN SERIALE ............................................................ 176
Index de nume ........................................................................................... 177

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ ........................................................ 180


1 PLACARDE. CZU 084.5 ...................................................................................... 180
1.2. Placarde (postere) instructiv-metodice şi educaţionale. czu 084.5:371 . 181
5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3...................................... 199
7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9 ......................................... 202
11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODICE. CZU 084.1:050
........................................................................................................................... 204
Index de nume ........................................................................................... 219

CRONICA RESURSELOR ELECTRONICE .................................................. 222


0 GENERALITĂŢI ................................................................................................. 222
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................ 222
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 222
006 Standardizare şi standarde................................................................... 223
01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................ 223
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 229
050 Publicaţii periodice şi seriale .............................................................. 230
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................... 230
159.9 Psihologie ........................................................................................ 230
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................... 230
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................. 231
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 231
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................. 233
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................................................ 237
51 Matematică ............................................................................................... 237
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................... 237
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................... 237
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 238
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 238
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................... 238
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................ 239
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..... 239
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................... 241
93/94 Istorie................................................................................................... 241

9
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

94 Istorie generală. Istorie universală........................................................... 241


RESURSE AUDIOVIZUALE ..................................................................................... 242
78 Muzică ...................................................................................................... 242
Index de nume ........................................................................................... 244
Index de titluri ........................................................................................... 246

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ .................................................... 247


0 GENERALITĂŢI ................................................................................................. 247
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................ 247
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................... 247
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 247
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................................................ 247
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 247
06 Organizaţii ( în general) ........................................................................... 248
069 Muzee ................................................................................................. 248
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................... 248
1/14 Filozofie............................................................................................. 248
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ............................................... 248
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................... 248
27 Creştinism. Religie creştină ...................................................................... 248
3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................. 249
31 Statistică. Demografie. Sociologie............................................................ 249
32 Politică ..................................................................................................... 249
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 251
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................. 254
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................... 258
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................... 258
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................. 259
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor....................... 261
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................................................ 262
53 Fizică ........................................................................................................ 262
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie......................................................... 263
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................... 263
57 Ştiinţe biologice ........................................................................................ 263
58 Botanică.................................................................................................... 265
59 Zoologie .................................................................................................... 265
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................... 266
60 Biotehnologie ............................................................................................ 266
61 Medicină ................................................................................................... 266
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................... 281

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi


ale vieţii sălbatice ..................................................................................... 282
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .......................... 287
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite..................................... 287
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale .................. 288
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 288
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................................... 288
72 Arhitectură................................................................................................ 288
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 289
73 Arte plastice .............................................................................................. 289
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .............................................. 289
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie...................................... 289
78 Muzică ...................................................................................................... 289
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................... 290
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................ 293
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..... 293
82 Literatură.................................................................................................. 294
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................... 299
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii ............ 300
93/94 Istorie................................................................................................... 301
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................... 301
Index de nume ........................................................................................... 303
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate .................................................................................. 311

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZETĂ ..................................................... 312


0 GENERALITĂŢI ................................................................................................. 312
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ................................................ 312
001 Știinţă şi cunoaştere în general ........................................................... 312
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 312
008 Civilizaţie. Cultură. Progres................................................................ 312
02 Biblioteconomie ........................................................................................ 312
06 Organizaţii ( în general) ........................................................................... 313
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) ....................................................... 313
070 Ziaristică. Presă................................................................................... 313
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .................................................................................... 313
1/14 Filozofie ................................................................................................. 313
2 RELIGIE. TEOLOGIE .......................................................................................... 313
27 Creştinism. Religie creştină ...................................................................... 313

11
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE .............................................................................................. 315


30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ..................................... 315
31 Statistică. Demografie. Sociologie............................................................ 315
32 Politică ..................................................................................................... 315
33 Economie. Ştiinţe economice .................................................................... 325
34 Drept. Jurisprudenţă................................................................................. 329
35 Administraţie publică. Artă militară ......................................................... 331
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale .......................................................... 332
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber.............................................. 332
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor....................... 337
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ................................................................ 337
51 Matematică ............................................................................................... 338
52 Astronomie. Geodezie ............................................................................... 338
53 Fizică ........................................................................................................ 338
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice .................................................... 338
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ........................................................... 338
61 Medicină ................................................................................................... 338
62 Inginerie. Tehnică în general.................................................................... 339
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi
ale vieţii sălbatice ..................................................................................... 340
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .......................... 340
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite..................................... 341
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 341
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grădini ........................................................................... 341
72 Arhitectură................................................................................................ 342
73/76 Arte plastice. Arte decorative .............................................................. 342
73 Arte plastice .............................................................................................. 342
78 Muzică ...................................................................................................... 343
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ....................................................... 343
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................ 345
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie..... 345
82 Literatură.................................................................................................. 345
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ...................................................................... 353
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................ 354
93/94 Istorie................................................................................................... 354
94 Istorie generală. Istorie universală........................................................... 354
Index de nume ........................................................................................... 355

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
DECEMBRIE NR 12 DECEMBRIE
(2580-2738)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
005 Conducere şi organizare. Management
Strategii şi politici de management în economia contemporană. – Vezi Nr 2608.

005.9 Domenii de conducere


Managementul strategic al potenţialului uman. – Vezi Nr 2679.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1. Acte basarabene tipărite în limba română, 1811-1861 : Catalog : (din Colecţia
MNIM, BNRM, BSC BAŞ) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei,
Bibl. Şt. Centrală a Acad. de Ştiinţe [et al.] ; realizat de: Tatiana Plăcintă [et al.] ; coord.: Maria
Danilov ; trad. în lb. rusă şi engl.: Mariana Balan, Iulia Postică. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 128 p.: facs. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 87-90 şi în subsol. – Ind. de nume : p. 116-118. –
200 ex.
ISBN 978-9975-80-829-3.
[2014-2666].
- - 1. Istoria Basarabiei, 1811-1861 – Acte în limba română – Cataloage de colecţie.
017.1:94(478)"1811/1861"
2. Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor UTM … : Bibliografie selectivă /
Univ. Tehn. a Moldovei, Bibl. Tehn.-Şt. ; alcăt.: Lilia Popov, Elena Ţurcan. – Ed. a 3-a, rev. şi
compl. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 29 cm. – ISBN 978-9975-45-132-1
…1964-2014. – 2014. – 360 p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-337-0. – [2014-2631].
- - 1. Învăţământ superior tehnic – Indici bibliografici.
016:378.662(478)
02 BIBLIOTECONOMIE
3. Zavtur, Natalia.
Biblioteca Tehnico-ştiinţifică a UTM: Parcurs evolutiv – 50 de ani : (sinteză documenta-
ră) / Natalia Zavtur ; red.-consultanţi: Zinaida Stratan, Georgeta Ghenghea ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Bibl. Tehnico-şt. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 206 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în note la sfârşitul cap. – 30 ex.
ISBN 978-9975-45-338-7.
[2014-2632].

13
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

- - 1. Biblioteca Tehnico-ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei – Istorie.


027.7:378.4(478-25)(091)
070 Ziaristică. Presă
4. Ciocan, Iulian.
Realitatea cu amănuntul la "Europa Liberă" : [în vol.] / Iulian Ciocan. – [Chişinău] : Arc,
2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-1). –
ISBN 978-9975-61-512-9.
[Vol.] 8. – 2014. – 102, [1] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-61-845-8 (Arc). – ISBN 697-0-
929849-77-5 (Europa Liberă). – [2014-2616].
- - 1. Radio "Europa Liberă" – Comentarii.
070:[323(478)+659.3]
5. Jurnal săptămînal la Europa Liberă : [în vol.]. – [Chişinău] : Arc : Europa Libe-
ră, 2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 24 cm. – (radio europa liberă, ISBN 978-9975-61-844-
1). – ISBN 978-9975-61-441-2.
[Partea] a 10-a : dec. 2013 – noiem. 2014 / coord.: Valentina Ursu. – [2014]. – 263, [4]
p. : fot. – 1250 ex. – ISBN 978-9975-61-855-7 (Arc). – ISBN 978-0-929849-76-8 (Europa
Liberă). – [2014-2617].
- - 1. Radio "Europa Liberă" – Reportaje.
[070+654(4)]:659.3(082)
6. Jurnaliştii contra corupţiei : [din Republica Moldova : în vol.] /
Transparency Internaţional – Moldova ; pict.: Ion Mîţu. – Chişinău : Transparency Internatio-
nal – Moldova, 2014 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-80-108-9.
[Partea] a 9-a. – 2014. – 280 p. : fig., fot., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – 800 ex. – Apa-
re cu sprijinul financiar al Fundaţiei Est-Europene. – ISBN 978-9975-80-864-4. – Gratuit. –
[2014-2650].
- - 1. Investigaţii jurnalistice – Corupţie – Republica Moldova.
070:328.185(478)(082)=135.1=161.1
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
7. "Abordări europene în cercetare şi inovare", conferinţă internaţională ştiin-
ţifico-practică (2014 ; Chişinău). Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice
"Abordări europene în cercetare şi inovare", 9-12 oct. 2014 / red.-şef: Ţurcan Aurelia. – Chi-
şinău : Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2014 (Tipogr. "Adrilang"). – 168 p. :
fig., tab. ; 29 cm. – Supliment "Vector European" : Revista de cercetări socio-umanistice,
ISSN 2345-1106.
Antetit.: Univ. de Studii Europene din Moldova. – Texte : lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb.
rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
[2014-2627].
082:378.4(478-25)=135.1=133.1=161.1
8. "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", colloquia professorum (4 ;
2014 ; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ed. a 4-a : Materialele colloquia
professorum din 18 oct. 2013 / col. red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipo-
grafia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 267, [1] p. : fig., tab. ; 26 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă, ucr., alte lb. stră-
ine. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-50-136-1.
[2014-2611].
082:378.4(478-21)=00
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
9. Filosofia în orizontul vieţii. Profesorul universitar, doctor habilitat în filosofie
Vasile Ţapoc : la 75 de ani : [de la naştere] / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Univ. de Stat din
Moldova ; ed. alcăt. şi îngrijită de Svetlana Coandă. – Chişinău : S. n., 2014 (Imprimeria
BNRM). – 244 p. : fot. ; 30 cm.
Bibliogr. în text, la sfârşitul art. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4493-2-8.
[2014-2691].
- - 1. Filosofie. 2. Ţapoc, Vasile, 1939 - …, doctor habilitat în filosofie.
1/14(082)+929 Ţapoc
10. Астрологический прогноз : Молдова … год / сост.: Ирина Красильникова.
– Кишинёв : Media Toms, 2014 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4417-
5-9. – ISSN 1857-3592.
… 2015. – 2014. – 32, [1] p. – F. f. de tit. – [5850] ex. – ISBN 978-9975-4417-6-6. –
[2014-2583].
- - 1. Previziuni astrologice.
133.52(478)
159.9 Psihologie
11. Анцибор, Л. М.
Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы
теории и методологии анализа : Монография / Л. М. Анцибор ; Молд. гос. ун-т, Фак.
психологии и пед. наук. – Кишинэу : CEP USM, 2014. – 290 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 267-290 (371 tit.) şi în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-71-592-8.
[2014-2625].
Makiavellismul în structura cunoaşterii psihologice contemporane: fundamente teoreti-
ce şi metodologia de analiză.
- - 1. Makiavellism. 2. Psihologie politică.
159.9:32
12. Основы специальной психологии : (учебное пособие для студентов
заочного отделения русских групп) / Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. Иона Крянгэ, Фак.
Психологии и Спец. Психопедагогики, Каф. Спец. психопедагогики ; сост.: Виктория
Максимчук. – Кишинёв : Б. и., 2014 [Tipogr. UPS "Ion Creangă"]. – 171 p. : fig., scheme ; 20
cm.
ISBN 978-9975-46-201-3.
[2014-2587].
- - 1. Psihologie specială.
159.97/.98:376(075.8)

15
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
13. Din inimă curată : Rugăciunile părinţilor pentru copii / red.: Vasile Ciobanu, La-
risa Erşov. – Chişinău : Viţă adevărată, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 51 p. ; 20 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-9735-4-0.
[2014-2604].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
14. Îndrumar pentru coordonatorul Departamentului de Publicaţii din comuni-
tatea locală : [din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea] / Diviziunea Euro-Asia din
cadrul Conferinţei Generale a Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea ; resp. de ed.:
Gheorghe Zamosteanu ; trad.: Ina Plugaru. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 32 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-378-2.
[2014-2710].
- - 1. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.
279.13
15. Sarli, Wilson.
Ce este evanghelizarea prin literatură? / Wilson Sarli ; trad.: Ina Plugaru ; Centrul de
carte a Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea. – [Chişinău] : Biserica Creştină Adven-
tistă de Ziua a Şaptea, [2014] (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. ; 20 cm.
Tit. orig.: Литературный евангелизм. Что это?. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-376-8.
[2014-2709].
- - 1. Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea.
279.13
16. Дукан, Жак.
Притчи : [библейские] / Жак Дукан ; отв. за изд.: Георге Зэмостяну ; гл. ред.:
Лариса Качмар ; пер.: Люба Сапа ; Церковь адвентистов седьмого дня. – Кишинэу : Б.
и., 2015 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 128 p. ; 20 cm. – (Пособие по изучению Библии в
Субботней школе: январь, февраль, март 2015 года, ISBN 978-9975-53-428-4 ; 1
квартал).
1800 ex.
ISBN 978-9975-53-429-1.
[2014-2595].
- - 1. Literatură religioasă.
27-29
17. Мир после бури : [христианские богословские взгляды] / Библейская лига
в Молдове. – [Кишинев] : Библейская Лига, 2014 [Tipogr. "Poliart"]. – 64 p. : il. ; 21 cm. –
(Серия "Избери Жизнь", ISBN 978-9975-4470-9-6 ; Книга 1).
5000 ex.
ISBN 978-9975-9813-2-3.

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-2608].
- - 1. Educaţie creştină.
27-47
18. Побеждающий наследует всё : [христианские богословские взгляды] /
Библейская лига в Молдове. – [Кишинев] : Библейская Лига в Молдове, 2014 [Tipogr.
"Poliart"]. – 32 p. ; 21 cm. – (Серия "Избери Жизнь", ISBN 978-9975-4470-9-6 ; Книга 2).
[5000] ex.
ISBN 978-9975-9813-3-0.
[2014-2609].
- - 1. Educaţie creştină.
27-47
19. Преподобный Паисий Величковский и его община как пророческое
явление в Церкви и обществе : 24 – 25 ноября 2012, Молдова; Отечество земное –
Отечество Небесное : 1 ноября – 30 декабря 2013, Молдова : Материалы 1 и 2-й
международных богословско-практических конференций "Паисиевские чтения" /
Православное братство во имя прп. Паисия Величковского, Кишинев, Свято-
Вознесенский Ново-Нямецкий Кицканский монастырь, Свято-Филаретовский
православный-христианский ин-т, Рос. Федерация, Москва [и др.] ; подгот.: Юлия
Патракова [и др.]. – Кишинев : Православное братство во имя прп. Паисия
Величковского, 2014 (Tipogr. "MS Logo"). – 212, [7] p. : fot. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – [300] ex.
ISBN 978-9975-4275-2-4.
[2014-2628].
- - 1. Paisie (Velicicovshi), 1722-1794, arhimandrit.
27-72(082)
20. Свет во тьме : [христианские богословские взгляды] / Библейская лига в
Молдове. – [Кишинев] : Библейская Лига, 2014 [Tipogr. "Poliart"]. – 32 p. ; 21 cm. – (Серия
"Избери Жизнь", ISBN 978-9975-4470-9-6 ; Книга 3).
[4000] ex.
ISBN 978-9975-9813-4-7.
[2014-2610].
- - 1. Educaţie creştină.
27-47
3 ŞTIINŢE SOCIALE
314/316 Societate
21. Evaluarea efectelor îmbătrînirii demografice asupra dezvoltării socioeco-
nomice / colectiv de aut.: Galina Savelieva, Nina Cesnocova, Raisa Taragan [et al.] ; red. şt.:
Olga Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cerce-
tări Econ. (INCE), Min. Economiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Centrul de Cercetări Demo-
grafice al Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 191 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 123-127 (83 tit.) şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNFPA (Fon-
dul ONU pentru Populaţie în Rep. Moldova). – 150 ex.
ISBN 978-9975-53-442-0.
[2014-2714].

17
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

- - 1. Îmbătrânire demografică – Cercetări ştiinţifice.


314.118
22. Zwager, Nicolaas de.
Inovaţie în migraţia circulară : Migraţie şi dezvoltare în Moldova : Studiu de piaţă /
Nicolaas de Zwager, Ruslan Sinţov ; NEXUS Moldova, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi
Cooperare, Centru de Analize şi Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 110 p. : fig. color ; 21 x 30 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-66-429-5.
[2014-2656].
- - 1. Migraţie circulară – Republica Moldova – Studiu de piaţă.
314.15:303.425(478)
23. Idem în lb. engl. : Driving Innovation in Circular Migration : Migration and
Development in Moldova : Market Analysis. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf").
– 108 p. : fig. color ; 21 x 30 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-66-430-1.
[2014-2657].
- - 1. Migraţie circulară – Republica Moldova – Studiu de piaţă.
314.15:303.425(478)
316 Sociologie
24. Anuarul statistic al Republicii Moldova = Статистический ежегодник
Республики Молдова = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ. de
Statistică al Rep. Moldova ; col. red.: Lucia Spoială (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Biroul
Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2014 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală") – . – 30 cm. –
(Statistica Moldovei).
2014. – 2014. – 558 p. : diagr. color, tab. – Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 300
ex. – ISBN 978-9975-78-932-5 (eronat) (în cop. tare). – [2014-2716].
- - 1. Situaţie social-economică, 2014 – Republica Moldova – Date statistice.
316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1
32 POLITICĂ
25. Валерий Красноштанов. В воспоминаниях коллег и друзей :
[общественный государственный деятель Республики Саха (Якутия)] / авт.-сост.: В. С.
Новиков ; куратор проекта : Красноштанова Л. В. – Кишинэу : Acomed Plus, 2014. – 146
p. : fot., fot. color ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4196-4-2.
[2014-2704].
- - 1. Красноштанов, Валерий, 1942-2007, общественный государственный
деятель Республики Саха (Якутия).
32(47+57)(092)
665-летию молдавской государственности посвящается. – Vezi Nr 2719.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice


Europa şi democraţia socială. – Vezi Nr 2606.
323 Politică internă
26. Губогло, Михаил.
Энергия доверия : Опыт этносоциологического исследования референдума в
Крыму : [о независимости, 16 марта 2014 г.] / Михаил Губогло ; Центр по изучению
межэтнических отношений Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 216 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 197-216, în text şi în subsol. – Изд. при фин. поддержке стипендии
автора как "Почетного гражданина Гагаузии". – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-424-0.
[2014-2654].
- - 1. Crimeea – Afaceri interne – Referendum.
323/324(477.75)
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
27. Europa şi democraţia socială : [trad. din germ.] / Cäcilie Schildberg, Kaki Bali,
Jochen Dahm [et al.] ; trad. de Sergiu Bufteac ; Friedrich-Ebert-Stifung Moldova. – Ed. a 2-a,
actualizată. – Chişinău : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 163 p. : fig. color ; 22 cm. –
(Manual de democraţie socială, ISBN 978-9975-79-800-6 ; 4).
Aut. sunt indicaţi pe p. 162-163. – Tit. orig.: Europa und Soziale Demokratie. –
Bibliogr.: p. 156-161. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-942-3.
[2014-2669].
- - 1. Uniunea Europeană – Democraţie socială.
[327:061.1EU]+321.7
28. Serebrian, Oleg.
Rusia la răspântie: Geoistorie, geocultură, geopolitică / Oleg Serebrian ; pref. de Chris-
tian Daudel. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 150, [1] p. : h. ; 20 cm. –
(Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-938-6.
72,00 lei. – [2014-2652].
- - 1. Rusia – Geopolitică.
327(470)
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
29. "Strategii şi politici de management în economia contemporană", conferin-
ţă naţională cu participare internaţională (3 ; 2014 ; Chişinău). Strategii şi politici de ma-
nagement în economia contemporană : Conferinţa naţională cu participare internaţională, ed.
a 3-a, 28-29 mar. 2014 / com. org.: Ţurcanu Gheorghe [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2014. –
354 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor,
Catedra Management. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 10
ex.
ISBN 978-9975-75-678-5.

19
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

[2014-2722].
- - 1. Economie – Politici de management. 2. Management.
33+005(082)=135.1=161.1
331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
30. Securitatea şi sănătatea în muncă : Culegere de acte normative în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă / alcăt.: Fisticanu Alexei. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Ericon")]. – 201 p. : fig., tab. ; 21 cm.
[500] ex.
ISBN 978-9975-3018-0-0.
[2014-2619].
- - 1. Securitatea muncii – Acte normative.
331.45/.46(094.5)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
31. Management Science in Transition Period in Moldova and Poland :
Processes and Structure in the Time of Destabilization / International Management Founda-
tion, Cracow Univ. of Econ., Publish Acad. of Sci. (PAN), Acad. de Studii Econ. [et al.] ; sci.
ed.: Janusz Teczke [et al.]. – Cracow : International Management Foundation, Cracow Uni-
versity of Economics ; Chişinău : [ASEM], 2014. – 274, [2] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – [160] ex.
ISBN 978-9975-75-700-3 (ASEM). – ISBN 978-86-937642-2-8 (Cracow).
[2014-2723].
- - 1. Antreprenoriat – Republica Moldova – Polonia – Management.
334(478+438):005(082)
32. Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Re-
sponsible Use of Resources / International Management Foundation, Cracow Univ. of Econ.,
Publish Acad. of Sci. (PAN), Acad. de Studii Econ. [et al.] ; sci. ed.: Şişcan Zorina [et al.]. –
Cracow : International Management Foundation, Cracow University of Economics ; Chişinău :
[ASEM], 2014. – 235, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – [160] ex.
ISBN 978-9975-75-701-0 (ASEM). – ISBN 978-83-937642-1-1 (Cracow).
[2014-2724].
- - 1. Antreprenoriat – Republica Moldova – Polonia – Management.
334(478+438):005(082)
336 Finanţe
33. Кухал, Раду.
Денежно-кредитная политика : Учебное пособие / Раду Кухал, Людмила
Старицына ; Молд. Гос. Ун-т, Фак. Экон. Наук, Каф. "Финансы и Банки". – Кишинев :
CEP USM, 2014. – 127 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 125-127 (58 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-590-4.
[2014-2623].
- - 1. Politică bancară.
336.7.02(075.8)
34. Кухал, Раду.

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Монетарная политика центрального банка в условиях современности :


[монография] / Раду Кухал, Людмила Старицына. – Кишинев : CEP USM, 2014. – 191 p. :
des., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 182-187 (103 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-589-8.
[2014-2622].
- - 1. Politică bancară.
336.7.02
338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producţie. Servicii. Preţuri
338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova
Anuarul statistic al Republicii Moldova. – Vezi Nr 2603.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
35. Străisteanu, Doina Ioana.
Prevederi discriminatorii identificate în legislaţia Republicii Moldova / Doina Ioana
Străisteanu ; coord. ed.: Ana Furtună, Iurii Arian ; Civil Rights Defenders, Coaliţia Nediscrimi-
nare. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Depol Promo"). – 20 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4378-3-7.
Gratuit. – [2014-2580].
- - 1. Discriminarea în legislaţia Republicii Moldova.
340.13:316.347.82(478)
341 Drept internaţional
36. Poalelungi, Mihai.
Extrateritorialitatea Convenţiei europene a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi juris-
dicţie : Monografie / Mihai Poalelungi, Stas Splavnic. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 299 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 278-299 (193 tit.) şi în subsol. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-404-8 (în cop. tare).
[2014-2712].
- - 1. Convenţia europeană a drepturilor omului.
341.231.14
37. Străisteanu, Doina Ioana.
Egalitatea şi nediscriminarea pe înţelesul tuturor : Ghid practic / Doina Ioana
Străisteanu, Sorina Susanu ; coord. ed.: Ana Furtună, Iurii Arian ; Civil Rights Defenders,
Coaliţia Nediscriminare. – Ed. 1-a. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Depol Promo"). – 77 p. ;
29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4378-4-4.
Gratuit. – [2014-2581].
- - 1. Drepturile omului – Discriminare.

21
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

341.231.14:316.347.82
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
38. Ghid de acţiune pentru TINEri : Promovarea drepturilor socio-economice ale
tinerilor / Fundaţia CNV Intern., Asoc. Obşteşti pentru Copii şi Tineret "Făclia", Confederaţia
Naţ. a Sindicatelor din Moldova ; au contribuit: Viorica Gherman-Ivancenco [et al.]. – Ungheni
: S. n., 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 46, [4] p. : fig., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 48 (16 tit.). – F. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
[2014-2689].
- - 1. Drepturi socio-economice ale tinerilor – Acţiuni de promovare.
342.734-053.6
39. Manualul membrului consiliului electoral de circumscripţie : Alegerile par-
lamentare, 30 noiembrie 2014 : [din Republica Moldova] / Comisia Electorală Centrală. –
Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 87, [5] p. : fig., tab. ; 30 cm.
[2014-2615].
- - 1. Alegeri parlamentare – Republica Moldova – Organizare.
342.84(478)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
40. Bujor, Valeriu.
Elemente de statistică criminologică : (material didactic) / Valeriu Bujor, Octavian Bejan
; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Inst. de Criminologie. – Chişinău : CEP
USM, 2014. – 102, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 91-93 (26 tit.) şi la sfârşitul cap. – 200 ex.
ISBN 978-9975-71-591-1.
[2014-2624].
- - 1. Statistică criminologică.
343.9:311.2(075)
41. Dolea, Igor.
Raport de monitorizare a şedinţelor de judecată cu implicarea copiilor : (Judecătoriile
Căuşeni, Leova, Orhei, Ungheni şi mun. Bălţi) / Igor Dolea, Victor Zaharia, Vasile Rotaru ;
coord.: Ceslav Panico ; Inst. de Reforme Penale, Reprezentanţa UNICEF-Moldova. –
Chişinău : Cartea Juridică, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 48 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
[200] ex.
ISBN 978-9975-3003-1-5.
[2014-2670].
- - 1. Cercetări penale – Apărarea minorilor.
343.12/.13
42. Iniţiative de contracarare a spălării banilor publici / Centrul Pro Marshall din
Rep. Moldova ; dir. de proiect: Tatiana Busuncian ; consultanţi: Victor Jero, Valeriu Mija. –
Chişinău : [Cuvântul-ABC], 2015 [Tipogr. "Cetatea de Sus"]. – 86 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 79-86 (77 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Naţiunilor
Unite pentru Democraţie prin intermediul Fundaţiei Est-Europene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4003-4-3.
[2014-2697].
- - 1. Spălarea banilor publici – Contracarare.
343.37

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

43. Manea, Vladislav.


Drept execuţional penal : cu modificări şi completări legislative operate până la 20 au-
gust 2014 : Note de curs / Vladislav Manea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Cate-
dra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 744
p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 727-743 (194 tit.), la sfârşitul cap. şi în subsol. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-53-434-5 (în cop. tare).
[2014-2713].
- - 1. Drept execuţional penal.
343.8(075)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
44. Boişteanu, Eduard.
Dreptul muncii : Manual / Eduard Boişteanu, Nicolai Romandaş ; Univ. de Stat "Alecu
Russo" din Bălţi, Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2015 (F.E.-P. "Tipografia Cen-
trală"). – 736 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-444-4.
[2014-2715].
- - 1. Dreptul muncii.
349.2(075.8)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător
45. Aşevschi, Valentin.
Drept ecologic : Suport de curs / Valentin Aşevschi, Olesea Cepoi ; Univ. de Studii Po-
litice şi Econ. Europene "Constantin Stere", Fac. Drept, Catedra Drept privat. – Chişinău :
[Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"], 2013 [F.E.-P.
"Tipografia Centrală"]. – 143 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 128-130 (50 tit.). – Referinţe bibliogr.: p.
143 (24 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4449-5-8.
[2014-2640].
- - 1. Drept economic.
349.6(075.8)
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
46. Furdui, Viorel.
Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale : în contextul descentralizării şi consolidării
autonomiei locale : Aspecte teoretice şi practice / Viorel Furdui ; Congresul Autorităţilor Loca-
le din Rep. Moldova (CALM). – [Chişinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 265 p. : fig. ;
24 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 211-224 (229 tit.) şi în subsol. – Apare cu spriji-
nul financiar al poporului american prin intermediului Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvolta-
re Intern. (USAID). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-836-6.

23
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

[2014-2721].
- - 1. Administraţie publică locală.
351/352
355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate
47. Кимерчук, Николай Иванович.
Воспитательные и уставные ориентиры военной подготовки : [pentru uzul studenţi-
lor] / Кимерчук Николай Иванович ; науч. ред.: Сергей Данаил ; Гос. Ун-т Физ.
Воспитания и Спорта, Военная Кафедра. – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Valinex"). –
140 p. : fig., fot., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 138 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-68-239-8.
[2014-2635].
- - 1. Pregătire militară.
355.23(075)
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
48. Constatări în cadrul Studiului discriminării în sistemul şcolar din Republi-
ca Moldova / Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO). – Chişinău : S. n.,
2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 72 p. : fig., tab., [4] p. : fot. color ; 29 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al poporului American prin in-
termediul Dep. de Stat al Statelor Unite.
[2014-2690].
- - 1. Sistemul educaţional din Republica Moldova – Discriminare.
37.0(478):316.647.82
49. Адэскэлицэ, Виорика.
Как защитить подростков от эмоционального насилия? : Гид для родителей /
Виорика Адэскэлицэ ; коорд. изд.: Даниела Сымботяну ; Нац. Центр по Предупрежде-
нию Насилия над Детьми, Агентство социальных услуг "Перспектива". – [Кишинев] :
Bons Offices, 2014. – 22 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – F. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Европейским
союзом, Прогр. развития ООН (ПРООН). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-80-822-4.
[2014-2649].
- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1
50. Без шлепков и насилия, или Как с любовью и уважением устанавли-
вать ограничения для детей / Нац. Центр по Предупреждению Насилия над Детьми,
Респ. Молдова, Агентство социальных услуг "Перспектива" ; коорд. изд.: Даниела Сым-
ботяну ; пер.: Виорика Адэскэлицэ. – [Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 23
p. : des. color ; 21 cm.
F. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Европ. союза, Прогр. развития ООН (ПРО-
ОН). – [1000] ex.
ISBN 978-9975-80-821-7.
[2014-2675].

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Educaţie în familie.
37.018.1
51. Телесное наказание со стороны родителей – это насилие : Пособие
для специалистов / Нац. Центр по Предупреждению Насилия над Детьми, Агентство
социальных услуг "Перспектива" ; коорд.: Сымботяну Даниела ; пер. и адаптация:
Корецки-Мокану Родика, Строянецкая Людмила. – [Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 28 p. : fot., tab. color ; 21 cm. – (Детство без насилия).
F. f. de tit. – Изд. при фин. поддержке Европ. союза, Прогр. развития ООН
(ПРООН). – [300] ex.
ISBN 978-9975-80-861-3.
[2014-2674].
- - 1. Educaţia părinţilor.
37.018.262:343.62
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
52. Codreanu, Igor.
Educaţia ecologică : Suport didactic : clasele 10-12 / Igor Codreanu, Ghenadie Obadă ;
rec. şt.: Arcadie Capcelea ; comisia de evaluare: Lidia Cojocari [et al.] ; coord.: Tudor Cozari ;
Centrul Regional de Mediu Moldova. – [Chişinău] : Cartdidact, 2014 (Tipogr. "Balacron"). –
127, [1] p. : fig. color ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-4271-1-1.
[2014-2646].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(075.3)
53. Idem în lb. rusă : Экологическое воспитание : Дидактическое пособие для
10-12 классов. – [Кишинев] : Cartdidact, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 127, [1] p. : fig. color ;
24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-3033-0-9.
[2014-2647].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504(075.3)
54. Negură, Ion.
Formarea competenţelor de rezolvare a problemelor psihologice în procesul instruirii
iniţiale şi continue a psihologilor : [studiu] / Ion Negură (coord.), Tatiana Baciu, Elena Losîi [et
al.] ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Lab. de psihologie. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 234 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-211-2.
[2014-2645].
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3:159.9=135.1=161.1
55. Sochircă, Vitalie.
Educaţie ecologică : Suport didactic : clasele 5-9 / Vitalie Sochircă, Tudor Cozari ; rec.
şt.: Arcadie Capcelea ; comisia de evaluare: Lidia Cojocari [et al.] ; Centrul Regional de Me-

25
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

diu Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 127, [1] p. : fig., h. color ; 24
cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [1500] ex.
ISBN 978-9975-67-918-3.
[2014-2681].
- - 1. Educaţie ecologică.
37.015:502/504 (075.3)
56. Şpac, Silvia.
Educaţia pentru mass-media a elevilor din treapta învăţământului primar : Ghid meto-
dologic / Şpac Silvia ; coord. şt.: Larisa Cuzneţov ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Primex-Com"). – 180 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 107-120 (181 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-110-15-0.
[2014-2701].
- - 1. Educaţie pentru mass-media.
37.015:373.3
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
57. Educaţie ecologică : clasele 5-9 : Ghidul profesorului / Tatiana Baciu, Larisa
Şveţ, Tudor Cozari [et al.] ; comisia de evaluare: Lidia Cojocari [et al.] ; Centrul Regional de
Mediu Moldova. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 95, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-67-949-7.
[2014-2682].
- - 1. Educaţie ecologică – Metodica predării.
37.016.046:502/504
58. Idem în lb. rusă : Экологическое воспитание : 5-9 классы : Пособие для
учителя / trad. din lb. rom.: Larisa Şveţ. – [Кишинев] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). –
103, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-67-960-2.
[2014-2683].
- - 1. Educaţie ecologică – Metodica predării.
37.016.046:502/504
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
59. Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … : ed. a 9-a / Li-
ceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ;
coord.: C. Solomon. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Valinex") – . – 29 cm. – ISBN 978-
9975-68-251-0.
… 2013-2014. – 2014. – 363 p. : diagr., fig., fot. color. – Texte : lb. rom., engl., fr. –
Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun.
Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-252-7. – [2014-2638].
- - 1. Învăţământ preuniversitar. 2. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău – Activi-
tăţi de cercetare.
37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1
60. Gönczi-Raicu, Maria.

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Competenţe de coordonare complexă în cadrul activităţii didactice integrative a


profesorilor de educaţie fizică : Monografie / Gönczi-Raicu Maria, Aftimiciuc Olga, Danail
Sergiu. – Chişinău : Valinex, 2014. – 160 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 107-130 (334 tit.) şi în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-258-9.
[2014-2639].
- - 1. Educaţie fizică – Formarea cadrelor didactice.
37.091:796/799
61. Organizarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar, primar şi
secundar general : Anul de studii … / Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-80-894-1.
…2014-2015. – 2014. – 228 p. : tab. – Texte : lb. rom., găgăuză, ucr., alte lb. străine. –
Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor şi în subsol. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-80-895-8. – [2014-
2648].
- - 1. Organizarea învăţământului.
37.091
62. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion
Creangă" mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 9-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan ;
coord.: Corneliu Solomon ; au colab.: Maria Tifin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Valinex") – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-68-247-3.
… 2013-2014. – 2014. – 93 p. : fot. color, tab. – Texte : lb. rom., engl., fr. – Apare cu
sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. –
5 ex. – ISBN 978-9975-68-248-0. – [2014-2637].
- - 1. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău – Organizarea învăţământului.
37.091(082)=135.1=111=133.1
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
63. Contrarii : Joc de dezvoltare = Противоположности : Развивающая игра : 3+ :
10 fişe cartonate. – Chişinău : Epigraf, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 10 f. : il. color ;
8 x 17 cm. – (Seria "De Jocuri" = Серия "Игр", ISBN 978-9975-9632-3-7 ; 6).
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Apare într-o cutie comună. – [200] ex.
ISBN 978-9975-9632-5-1.
[2014-2719].
373.2
64. Lungu-Cibotaru, Valentina.
Abecedar / Valentina Lungu-Cibotaru, Irina Guţu ; pict.: Tatiana Lagaeva. – Chişinău :
Biblion, 2014 (Tipărit la "Combinatul Poligrafic de tipărire a literaturii pentru copii", or. Tver,
Rusia). – 64, [1] p. : des. ; 29 cm. – (Ne pregătim de şcoală : 6-7 ani, ISBN 978-9975-111-49-
2) (Copilaşi isteţi, ISBN 978-9975-111-50-8).
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-111-48-5.
[2014-2614].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2.016:811.135.1
65. Murguleţ, Daniela.

27
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

Describing Actions in Simple Present : [resurse didactice : pentru elevii claselor prima-
re] / Daniela Murguleţ. – Bălţi : Centrul pentru Educaţie Continuă, 2014. – 52 f. : il. color ; 21
cm. – (Flashcards for Primary Learners ; [21]).
Apare într-o mapă comună. – Index : f. 52. – 100 ex.
ISBN 978-9975-916-77-6.
[2014-2621].
373.3
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
66. Axentii, Ioana Aurelia.
Ghid de perfectare a tezelor de licenţă şi masterat / Ioana Aurelia Axentii, Victor Axentii
; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Fac. Filologie şi Istorie, Catedra de
Ped. şi Psihologie. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Cahul : Centrografic, 2014. – 112 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 87-89 (40 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-914-93-2.
[2014-2718].
378
67. Pedagogie: istoria facultăţii din reflecţii : [Universitatea Pedagogică de Stat "Ion
Creangă"] / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Ped. ; coord.: Sadovei Larisa ; col. red.:
Ludmila Ursu [et al.]. – [Chişinău : S.n., 2014 (Tipografia UPS "I. Creangă")]. – 32 p. : fot., fot.
color ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-46-225-9.
[2014-2643].
- - 1. Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" – Facultatea "Pedagogie" – Isto-
rie.
378.637(478-25)(091)
68. Universitatea Tehnică a Moldovei (1964-2014) : [50 ani de la fondarea institu-
ţiei] / coord. şi aut. de texte: Aurel Marinciuc, Stela Balan ; col. red.: Ion Bostan (preşedinte),
Petru Todos. – Chişinău : S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic). – 378 p. : fig., fot., fot. color,
tab. ; 29 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-129-07-7.
[2014-2717].
- - 1. Universitatea Tehnică a Moldovei – Istorie.
378.662(478-25)(091)
69. University Institutional Autonomy in Moldova / Tempus ; ed.: Romeo V. Ţur-
can, Larisa Bugaian. – [Chişinău : Cuvântul-ABC, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – 203
p. : fig., fig. color, tab. ; 29 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 186-188 şi în text. – Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Euro-
pene. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4003-3-6.
[2014-2696].
- - 1. Învăţământ superior – Republica Moldova.
378(478)

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
70. Informative inventory report of the Republic of Moldova, 1990-2012 / Elena
Bivol, Valentin Ciubotaru, Elena Bykova [et al.] ; coord.: Valentina Tapis [et al.] ; Min. of
Environment of the Rep. of Moldova, NGO Bios. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Artpoligraf")]. – 254 p. : fig., tab. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 204-208 (83 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-3036-1-3.
[2014-2695].
- - 1. Protecţia mediului – Republica Moldova.
502/504(478)(047)
51 MATEMATICĂ
71. Брагиш, Мария.
Математика : Курс по выбору : Класс 1 / Мария Брагиш, Татьяна Рассказова ;
[пер.: Татьяна Рассказова]. – [ed. a 2-a]. – Кишинэу : Interprint, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 39, [1] p. : fig. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4287-9-8.
[2014-2705].
51(075.2)
53 FIZICĂ
539 Structura fizică a materiei
72. "Materials science and condensed matter physics", international confe-
rence (7 ; 2014 ; Chisinau). 7the International Conference on "Materials Science and Con-
densed Matter Physics" MSCMP, sept. 16-19, 2014, Chişinău : Abstracts / org. com.: Kulyuk
Leonid [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 359 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Inst. of Applied Physics of the Acad. of Sciences of Moldova, Ghitu Inst. of
Electronic Engineering and Nanotechnologies, Moldova State Univ. [et al.]. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – 250 ex.
ISBN 978-9975-66-415-8.
[2014-2662].
539(082)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.2/.3 Geodinamică
73. Природные и антропогенные факторы воздействия на качество почв
и водных ресурсов Республики Молдова : [монография] / Игор Повар, Тудор
Лупашку, Тамара Лях [и др.] ; Ин-т Химии Акад. Наук Молдовы, Ин-т Почвоведения,
Агрохимии и Защиты Почв "Николае Димо". – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipografia AŞM). –
267, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 315 ex.
ISBN 978-9975-62-383-4 (în cop. tare).

29
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

[2014-2641].
- - 1. Procese de degradare a solului – Republica Moldova.
551.3:631.43(478)
59 ZOOLOGIE
74. Peştii Nistrului de Mijloc şi de Jos : (Ghid al păstrătorilor râului) = Рыбы
Среднего и Нижнего Днестра : (Справочник хранителей реки) / ONG "Renaşterea Rura-
lă", Экол.-соц. объединение "Виталити" ; compilatori: Alexandru Moşu, Ilia Trombiţki. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Tesline"). – 139 p. : fig., fig. color ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 138-139. – Apare cu sprijinul financiar al
Uniunii Europene, cofinanţat de PNUD Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-9621-9-3.
[2014-2700].
- - 1. Peşti – Nistrul de Mijloc şi de Jos.
597.2/.5(282.247.314)=135.1=161.1
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
75. Suman, Serghei.
Aspecte morfofuncţionale şi semnificaţii clinice ale complexului
coledocopancreaticoduodenal : [studiu] / Serghei Suman ; resp. de ed.: Topor Boris ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Ericon"). – 270, [2] p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 243-270 (465 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3018-1-7.
[2014-2620].
- - 1. Complexul coledocopancreaticoduodenal – Aspecte morfofuncţionale
611.3:616.34/.37
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
76. Imunologie clinică : Compendiu / Lucia Andrieş, Doina Barba, Olga Cerneţchi
[et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", IMSP Inst. Oncologic.
– Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 554 p. : fig., tab., [4] p. fig. color ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 514-517 (56 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-383-6 (în cop. tare).
[2014-2711].
- - 1. Imunologie clinică.
612.017:616.1/.9(075)
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
77. Радулеску, Эмиль.
Остеопороз : Причины и профилактика заболевания / Эмиль Радулеску ; пер.: А.
Коровицкий ; отв. ред.: Г. Зэмостяну ; Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня. –
[Кишинэу] : Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня ; [Киев] : Джерело життя,
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 63, [1] p. ; 20 cm.

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

1000 ex.
ISBN 978-9975-53-394-2.
[2014-2592].
- - 1. Osteoporoză – Prevenire.
613:616.71-007.234
78. Формулы здоровья, которые могут изменить вашу жизнь / авт.
коллектив: А. Рис, А. Хэндисaйдес, Б. Карсон [и др.] ; под ред. Маркa Финли, Питерa
Лендлессa ; пер.: Л. Гуртуева. – Кишинэу : Церковь Христиан Адвентистов Седьмого
Дня, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 127, [1] p. : fot. color ; 12 x 18 cm.
[Tit. orig.: Health and Wellness: Secrets That Will Change Your Life]. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – 35000 ex.
ISBN 978-9975-53-441-3.
[2014-2601].
- - 1. Sănătate şi igienă personală.
613
613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul
79. Ai grijă de sănătatea ta : Prevenirea maladiilor : Ghidul elevului / Victor Zepca,
Pavel Cerbuşca, Ion Bahnărel [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 200
p. : fig., fot. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-421-9.
[2014-2658].
- - 1. Sănătatea şi igiena copiilor – Prevenirea maladiilor.
[613.95/.96+614.4]:37.091
614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor
80. Eţco, Constantin.
Conţinut şi factori ai dezvoltării gîndirii profesionale la studenţii-medici : (monografie) /
Constantin Eţco, Elena Davidescu ; Inst. Publ. Univ. de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", Catedra Econ., Management şi Psihopedagogie. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Primex-Com"). – 208 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 146-151 (78 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-110-17-4.
[2014-2686].
- - 1. Formare profesională – Medici.
614.25:378
81. Ghid pentru prestatorii de servicii Consilierea şi testarea HIV a adolescen-
ţilor / echipa de aut.: Silvia Stratulat, Ştefan Gheorghiţa, Ala Iaţco [et al.] ; UNICEF. – Chişi-
nău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 86 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 85-86 (36 tit.). – Apare cu sprijinul Uniunii Europene. – 700 ex.
ISBN 978-9975-53-437-6.
[2014-2598].
- - 1. Infecţie cu HIV – Prevenire.
614.4:616.98:578.828 HIV

31
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

82. Idem în lb. rusă : Руководство для поставщиков услуг по Консультированию


и тестированию на ВИЧ подростков. – Кишинёв : Б. и., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"]. – 96 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 95-96 (36 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-438-3.
[2014-2599].
- - 1. Infecţie cu HIV – Prevenire.
614.4:616.98:578.828 HIV
83. Modulul pentru instruire în Consilierea şi testarea HIV a adolescenţilor :
(pentru prestatorii de servicii) / colectiv de aut.: Silvia Stratulat, Ştefan Gheorghiţa, Ala Iaţco
[et al.] ; UNICEF. – Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 114 p. : tab. ; 30
cm.
Referinţe bibliogr.: p. 113-114 (36 tit.). – Apare cu sprijinul Uniunii Europene. – 240 ex.
ISBN 978-9975-53-435-2.
[2014-2596].
- - 1. Infecţie cu HIV – Testarea adolescenţilor.
614.4:616.98:578.828 HIV
84. Idem în lb. rusă : Пособие для обучения в области Консультирования и
тестирования на ВИЧ подростков : (для поставщиков услуг). – Кишинев : Б. и., 2014
[F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 127 p. : tab. ; 30 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 126-127 (36 tit.). – Apare cu sprijinul Uniunii Europene. – 80 ex.
ISBN 978-9975-53-436-9.
[2014-2597].
- - 1. Infecţie cu HIV – Testarea adolescenţilor.
614.4:616.98:578.828 HIV
85. Republic of Moldova, 2012 : Multiple Indicator Cluster Survey : Monitoring the
Situation of Children and Women : Final Report / Min. of Health of the Rep. of Moldova, Nat.
Centre of Public Health, The United Nations Children’s Fund (UNICEF) in the Rep. of Moldo-
va [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 291 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-66-423-3.
[2014-2661].
- - 1. Sănătate publică – Republica Moldova – Studii de cercetare.
[614.2:316.346.2](478)(047)
616 Patologie. Medicină clinică
86. Erhan, Ecaterina.
Fiziologia patologică : Note de curs / Ecaterina Erhan, Inga Deleu, Eugen Dudnic ;
Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Medicină Sportivă. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Valinex"). – 195 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-68-241-1.
[2014-2636].
- - 1. Fiziologie patologică.
616-092(075.8)

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.1/.9 Patologie specială


616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular
87. Tumorile osoase benigne. Algoritmul de diagnostic imagistic : Note de curs
– disciplina Imagistica / Natalia Rotaru, Simion Marga, Igori Gavrilaşenco [et al.] ; Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Primex-Com"). – 101 p. : fig., tab. ; 15 x 21 cm.
Bibliogr.: p. 101 (3 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-110-18-1.
[2014-2703].
- - 1. Tumori osoase benigne – Diagnostic.
616.71-006.03-073(075.8)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
88. Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu". Anale Ştiinţifice =
Scientific Annals : [în vol.] / Asoc. Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu" ; col. red.: Eva
Gudumac (red. şef) [et al.]. – Chişinău : Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu",
2014 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-9807-2-2. – ISSN 1857-0631.
Vol. 20 : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice pe chirurgie pediatrică cu genericul
"Chirurgia pediatrică la 57 de ani. 100 ani de la naşterea Academicianului Natalia Gheorghiu".
– 2014. – 95 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul
art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-4300-6-7. – [2014-2586].
- - 1. Chirurgie pediatrică.
617-053.2(082)=135.1=161.1
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
621.3 Electrotehnică
89. Белинский, Валериан.
Слово о Бельцком электротехническом заводе : посвящается 50-летию с начала
функционирования завода (1963 г.) / Валериан Белинский ; консультант: Николай
Бaчинин ; Муницип. б-ка им. Е. Кошериу, Бэлць. – Бэлць : [Biblioteca Municipală "Eugeniu
Coşeriu"], 2014. – 75 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 61 (16 tit.). – 35 ex.
ISBN 978-9975-9712-2-5.
[2014-2591].
- - 1. Uzina "Electrotehnica" SA din Bălţi – Republica Moldova – Istorie.
621.3(478-21)(091)
621.35 Tehnică electrochimică
90. Добря, В. И.
Электрохимико-термическое упрочнение гальванических железных покрытий :
[pentru uzul studenţilor] / В. И. Добря. – Кишинёв : Б. и., 2014 [Tipogr. "Artpoligraf"]. – 146
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 134-145 (163 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-4257-9-7.
[2014-2607].

33
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

- - 1. Electrochimie industrială.
621.357+621.78(075)
621.7 Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate
Добря, В. И. Электрохимико-термическое упрочнение гальванических железных покрытий.
– Vezi Nr 2669.

621.8 Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice


621.81/.85 Organe de maşini
91. Mazuru, Sergiu.
Tehnologii de prelucrare pe maşini de danturat : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Ma-
zuru, Aurelian Vlase, Serghei Scaticailov ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică,
Industrială şi Transporturi, Dep. Tehnologia Construcţiilor de Maşini. – Chişinău : Tehnica-
UTM, 2014. – 247 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 247 (24 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-45-335-6.
[2014-2629].
- - 1. Maşini de danturat – Tehnologii de prelucrare.
621.833+621.91/.92(075)
621.9 Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese
Mazuru, Sergiu. Tehnologii de prelucrare pe maşini de danturat. – Vezi Nr 2670.
628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat
92. Strategia de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii
2013-2027 = Waste Management Strategy of the Republic of Moldova 2013-2027 /
Transnational Cooperation Progr. South East Europe, Convention for waste management for
Inland navigation on the Danube. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 43, [1] ;
43 p. : fig., fig. color, tab.; 29 cm. – (Jointly for our common future).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Pag. var. – Carte-valet (inversă).
[2014-2688].
- - 1. Deşeuri – Republica Moldova – Strategii de gestionare.
628.4:351.777.61(478)=135.1=111
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
93. "Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale", confe-
rinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Bălţi). Rolul agriculturii în acordarea serviciilor
ecosistemice şi sociale = The role of agriculture in providing ecosystem and societal services
= Роль сельского хозяйства в оказании услуг окружающей среде и обществу : Conferinţa
ştiinţifică internaţională, consacrată aniversării a 60-a a doctorului habilitat, profesorului cer-
cetător Boris Boincean, 25 noiem. 2014, Bălţi / col. red.: Elena Harconiţă (red. resp.) [et al.]. –
Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2014. – 460, [4] p. : fig., fot. color, tab. ; 27 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Cercetări pentru Culturile de cîmp "Selecţia", Bălţi [et al.]. – Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl.,

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

rusă. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Lucrări şt. şi didactice ale doctorului
habilitat Boris Boincean : p. 74-114. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-139-2 (în cop. tare).
[2014-2613].
- - 1. Agricultură ecologică – Cercetări ştiinţifice.
631/635:338.43(082)=135.1=111=161.1
635 Plante de gradină. Grădinărit
94. Лунный календарь огородника, 2015 : [астрологический прогноз] / [сост.:
Татьяна Кропанцева]. – Кишинев : Media Toms, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 32, [1] p. :
fot. ; 21 cm. – ISSN 1857-386X.
F. f. de tit. – [5300] ex.
ISBN 978-9975-4417-4-2.
[2014-2582].
- - 1. Grădinărit – Prognoze astrologice.
635:133.52
639.2/.6 Pescuit. Piscicultură
95. Мошу, А.
Гельминты рыб водоёмов Днестровско-Прутского междуречья, потенциально
опасные для здоровья человека / А. Мошу ; Междунар. ассоц. хранителей реки "Eco-
TIRAS". – Кишинев : Eco-TIRAS, 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 88 p. : des., des. color ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 79-88. – Apare cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE în Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-66-418-9.
[2014-2660].
- - 1. Peşti – Helminţi – Protecţie.
639.3.09:565.1
64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI
641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
96. Donica, S.
Moldovan cuisine = Молдавская кухня / авт.-сост.: С Доника ; англ. текст : Д. Лозан
; фот.: В. Корчмарь [и др.]. – [Chişinău] : Biblion, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64,
[2] p. : fot. color ; 20 cm. – (Billion).
Tit. orig.: Bucate moldoveneşti. – Tit., text paral.: lb. engl., rusă. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-111-51-5 (broşată în spirală).
[2014-2605].
- - 1. Bucate moldoveneşti.
641.5(478)=111=161.1
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
97. Solomon, Dumitru.
Transporturi rutiere de mărfuri şi pasageri : (Proiect de an) / Dumitru Solomon ; Acad.
de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. – Chişinău : Evrica : ATIC, 2014 (Tipografia Aca-

35
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

demiei de Ştiinţe a Republicii Moldova) – . – 20 cm. – (Seria : Inginerie, Transport şi Logisti-


că, ISBN 978-9975-4448-6-6).
Cartea 1-a : Organizarea transporturilor rutiere de mărfuri. – 2014. – 171 p. : diagr.,
fig., tab. – 250 ex. – ISBN 978-9975-4448-7-3. – [2014-2642].
- - 1. Transport rutier de mărfuri – Organizare. 2. Transport rutier de pasageri.
656.125.025.4:378
657 Contabilitate
Ghid privind Controlul Calităţii pentru Practicile Mici şi Mijlocii. – Vezi Nr 2678.
658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială
98. Bălăceanu, Cătălina.
Managementul relaţiei cu clienţii : [manual] / Cătălina Bălăceanu, Carmen Caşovschi,
Carolina Tcaci ; Cross Border Cooperation Romania – Ukraine – Republic of Moldova, Pro-
ject "Joint Business Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-
Ua-Md cross-border area". – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – 103 p. : fig. color,
tab. ; 30 cm. – (Graniţe comune. Soluţii comune, ISBN 978-9975-128-28-5).
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 103. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii
Europene. – 36 ex.
ISBN 978-9975-128-26-1.
[2014-2677].
- - 1. Relaţii cu clienţii – Management.
658.89(075)
99. Ghid privind Controlul Calităţii pentru Practicile Mici şi Mijlocii : [în cadrul
unei firme] / Asoc. Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Rep. Moldova. – Chişinău :
ACAP, 2014 (Tipogr. "Dira-AP"). – 98 p. : tab. ; 29 cm.
ISBN 978-9975-9961-8-1.
[2014-2693].
- - 1. Controlul calităţii – Firme.
658.562+657.6(036)
100. Managementul strategic al potenţialului uman : Monografie colectivă / colec-
tiv de aut.: Irina Movilă, Irina Dorogaia, Alina Suslenco [et al.] ; coord.: Irina Movilă ; Univ. de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipogra-
fia Universităţii de Stat "Alecu Russo"). – 191, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-50-138-5.
[2014-2612].
- - 1. Resurse umane – Management. 2. Management strategic – Resurse umane.
658.3+005.95/.96
101. Tcaci, Carolina.
Management strategic : [manual] / Carolina Tcaci ; Cross Border Cooperation Romania
– Ukraine – Republic of Moldova, Project "Joint Business Centre – Instrument for fostering
development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area". – [Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Balacron")]. – [88] p. : fig., tab. ; 30 cm. – (Graniţe comune. Soluţii comune, ISBN
978-9975-128-28-5).

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. pe cop. nu este indicat. – Bibliogr.: p. 88 (20 tit.) şi la sfârşitul cap. – Apare cu spri-
jinul financiar al Uniunii Europene. – 36 ex.
ISBN 978-9975-128-25-4.
[2014-2679].
- - 1. Management strategic – Întreprinderi.
658.5:005.71(075)
102. Trusevici, Alla.
Planificarea strategică : [manual] / Alla Trusevici, Carolina Tcaci ; Cross Border Coope-
ration Romania – Ukraine – Republic of Moldova, Project "Joint Business Centre – Instrument
for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area". – [Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – 77, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm. – (Graniţe comune.
Soluţii comune, ISBN 978-9975-128-28-5).
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 75 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al
Uniunii Europene. – 36 ex.
ISBN 978-9975-128-27-8.
[2014-2678].
- - 1. Planificare strategică – Întreprinderi.
658.5:005.71(075)
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
66.0 Tehnologie chimică în general
103. Гладкий, Виорика.
Органическая химическая технология : Практические работы / Виорика Гладкий,
Георгий Дука ; Молд. гос. ун-т, Фак. химии и хим. технологии. – Кишинэу : CEP USM,
2014. – 96 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 95-96 (15 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-595-9.
[2014-2626].
- - 1. Tehnologie chimică.
66.0:547(076.5)
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
72 ARHITECTURĂ
104. Rogojin, Serghei.
Construcţia clădirilor : Indicaţii metodice privind elaborarea proiectului de an la tema:
Clădire de locuit tip P+9E / Serghei Rogojin, Pavel Alexandru, Doris Scorţescu ; red. resp.:
Nicolae Ciobanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Construcţii
Arhitectonice. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 26, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 26 (7 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-343-1.
[2014-2634].
- - 1. Arhitectura clădirilor.
728(076.5)

37
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


105. Elvira Cemortan-Voloshin : Painting, tapestry, batik / aut. of texts : Natalia
Procop [et al.] ; transl.: Lilia Dragnev [et al.] ; resp. for ed., design: Natalia Procop ; photo:
Elvira Cemortan-Voloshin, Stela Voloshin. – Chişinău : Stelpart, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. –
60 p. : fot. color ; 19 x 20 cm.
Text parţial paral.: lb. rom., engl., fr. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4117-5-2.
[2014-2685].
- - 1. Pictură. 2. Tapiserie. 3. Cemortan-Voloşin, Elvira, 1969 - …, artist plastic.
74/75.071.1
106. Revenire la tradiţii : Proiectul Comitetului Naţional ICOM Moldova, 11 noiem-
brie 2013 – 11 noiembrie 2014 / Comitetul Naţ. ICOM Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din
regiunea transnistreană, Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei [et al.] ; aut. concepţie şi coord.:
Valeria Suruceanu ; trad. engl.: Veronica Galcenco ; fot.: Iurie Foca. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 47 p. : il. color, fot. ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene şi
Progr. Naţiunilor Unite de Dezvoltare în cadrul Progr. "Susţinerea măsurilor de promovare a
încrederii". – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-818-7.
[2014-2668].
- - 1. Artă decorativă – Republica Moldova.
745/749.071.1(478)(084)=135.1=111=161.1
107. Voloşciuc, Eleonora.
Artă din pănuşi / Eleonora Voloşciuc ; contribuţie: Mariana Dobzeu. – Ed. a 2-a, rev. şi
compl. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 64 p. : fig., fot., tab. ; 22
cm.
Bibliogr.: p. 63. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-370-1.
[2014-2603].
- - 1. Arta împletitului – Pănuşi.
746.7
75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ
108. Colecţia Pictură Naţională = National Painting Collection / aut. concepţie şi
coord.: Tudor Zbârnea ; aut. text : Constantin I. Ciobanu ; trad. engl.: Marta Chiaburu, Veroni-
ca Galcenco ; fot.: Iurie Foca ; Muzeul Naţ. de Artă al Moldovei. – [Chişinău] : Muzeul Naţio-
nal de Artă al Moldovei, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 199 p. : reprod., fot. color ; 31 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-855-2 (în cop. tare şi supracop).
[2014-2663].
- - 1. Pictură – Albume.
75(478):069.5=135.1=111
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
109. Alici, Alexandru.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Dicţionar sportiv rus-român = Русско-румынский спортивный словарь / Alexandru


Alici ; Min. Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Chişinău : Epigraf, 2014 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 279, [1] p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 279-280. – Apare cu sprijinul financiar al
Min. Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-125-52-9.
[2014-2602].
- - 1. Sport – Dicţionare.
796/799(038)=135.1=161.1
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
110. Braghiş, Maria.
Teste de evaluare : iniţială, formativă, sumativă : Exerciţii pentru lucru independent :
Limba română : Clasa 1-a / Maria Braghiş. – [ed. a 2-a]. – Chişinău : Interprint, 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 55, [1] p. : fig. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9978-2-9.
[2014-2707].
- - 1. Limba română – Teste.
811.135.1(079)
111. Interacţionăm şi comunicăm : Situaţii de comunicare. Jocuri didactice. Jocuri
de rol. Acte de vorbire / Alexandra Barbăneagră, Sabina Corniciuc, Lucia Cucu [et al.] ; Asoc.
Naţ. a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 228 p. : il., tab. color ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu suportul financiar al Guvernului Finlandei şi
Înaltul Comisariat pentru Minorităţi Naţ. OSCE. – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-896-5.
[2014-2667].
- - 1. Limba română pentru alolingvi.
811.135.1'243:37.015
112. Limba şi literatura română : Modele de teste pentru examenul de absolvire a
gimnaziului / coord.: Viorica Gonciaruc. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2014 (Tipogr. "Bons
Offices")]. – 64 p. : tab. ; 24 cm.
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-26-8.
[2014-2671].
- - 1. Limba română – Teste. 2. Literatură română – Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)

39
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.111 Literatură engleză
113. Hawks, Tony.
Tenis cu moldoveni : [roman] / Tony Hawks ; trad. din engl. de Camelia Boca ; cop.: Vi-
talie Coroban. – Ed. a 2-a, cu un epilog al aut. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 283, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier popular" / coord. de Gheorghe Erizanu,
ISBN 978-9975-79-891-4).
Tit. orig. : Playing the Moldovans at Tennis. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-943-0.
128,00 lei. – [2014-2651].
- - 1. Romane.
821.111-3 Hawks=135.1
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
114. Babele, Mihai.
Garda de Fier : Roman / Mihai (Michael) Babele. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Artpoligraf"). – 195 p. ; 21 cm.
Numele adevărat al aut.: Mihai Niceainicu. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3036-0-6.
[2014-2694].
- - 1. Romane istorice.
821.135.1(478)-311.6 Babele
115. Bordian, Olga.
Biocapitalism, sau Mentalitate : [eseuri] / Olga Bordian. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Primex-Com"). – 108 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-110-16-7.
[2014-2702].
821.135.1(478)-4 Bordian
116. Clima-Albot, Galina.
Floarea lui Sulac : Balade, doine, poezii consacrate Marelui Rapsod Nicolae Sulac /
Galina Clima-Albot ; graf.: Elena Russu-Dobrovolschi, Natalia Lungu ; cop.: Ruxanda Ro-
manciuc. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 74, [1] p. : fot.,
graf. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Ştefan Paniş. – 200 ex.
ISBN 978-9975-51-603-7.
[2014-2589].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Clima-Albot
117. Curicheru, Mihail.

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Petale de mac : [nuvele, publicistică, critică literară] / Mihail Curicheru ; ed. îngrijită de
Elena Curicheru-Vatamanu [et al.] ; graf.: Mihaela Vatamanu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Bons Offices"). – 175 p. : fot., il., facs., [1] f. port. ; 24 cm.
Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-888-0.
[2014-2665].
- - 1. Nuvele. 2. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478)-9 Curicheru =135.1=161.1+821.135.1(478).09
118. Diordiev, Ion.
Oceanul paharului : (Proza vieţii lui Bahus) : [epigrame, proverbe] / Ion Diordiev ; [pref.]
: Tudor Palladi ; cop., il.: Radu Diordiev. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – 127,
[1] p. : des. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-128-29-2.
[2014-2684].
- - 1. Povestiri satirice. 2. Epigrame. 3. Proverbe.
821.135.1(478)-7 Diordiev
119. Grigoraş, Ana.
Roua din privire : Poeme despre sine / Grigoraş Ana ; graf.: Fonari Victoria. – Chişinău
: S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 52 p. : graf. ; 19 cm.
Aut. este indicat pe cop. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-907-8.
[2014-2664].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Grigoraş
120. Lari, Leonida.
Numai în ceruri : [poezii, poeme, povestiri, discursuri] / Leonida Lari ; antologare, îngri-
jire text: Ioan Mânăscurtă ; cop.: Ion Dogaru. – Chişinău : Princeps, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 499 p. ; 23 cm. – (Colecţia "Antologia unui autor", ISBN 978-9975-4208-8-4).
Apare cu suportul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 600 ex.
ISBN 978-9975-4208-9-1.
[2014-2606].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.135.1(478)-9 Lari
121. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie.
Întronarea demolatorului democraţiei : piesă istorică / Vitalie Pastuh-Cubolteanu ; cop.:
Daniel Pastuh-Cubolteanu. – Chişinău : Complexul Editorial al INCE, 2014. – 32 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9932-7-2.
[2014-2720].
- - 1. Piese istorice.
821.135.1(478)-24 Pastuh-Cubolteanu
122. Plăcintă, Alexandru.
Dacă aş fi ploaie : Poezii, fabule, proză scurtă / Alexandru Plăcintă ; il., cop.: Alexandru
Plăcintă. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 94 p. : des. ; 24 cm.

41
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

[100] ex.
ISBN 978-9975-66-425-7.
[2014-2653].
- - 1. Poezie. 2. Povestiri.
821.135.1(478)-9 Plăcintă
123. Tudose, Ion.
Aceste clipe siderale : [versuri] / Ion Tudose ; il. graf.: Diana Tudose. – Rezina : S. n.,
2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 96 p. : il., [1] f. port. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-53-439-0.
[2014-2600].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Tudose
124. Zară, Iulian.
În Dor inimile noastre : versuri de dragoste ale unui zbor frînt / Iulian Zară ; cuvânt-
înainte: Ioniţă Zlota. – Chişinău : Tehnica-Info, 2014. – 55 p. : fot., fot. color, [1] f. port. color ;
21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-63-365-9.
[2014-2692].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Zară
821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova
125. Filioglu, Pelageya.
Sesli ecel ötmesi : peetlär, annatmalar, sţenariylär / Pelageya Filioglu. – Kişinöv : S. n.,
2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 223, [1] p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-421-5.
[2014-2594].
821.512.165(478)-9 Filioglu
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
126. Citeşte, ghiceşte şi colorează / il.: Violeta Diordiev, Ludmila Bouroş. – [Chişi-
nău] : Arc, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 16 p. : il. color ; 26 cm.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-61-859-5.
[2014-2672].
- - 1. Cărţi pentru copii.
821-93
821.111-93 Literatură engleză
127. Schneider, Tim.
The Ladybug and the Glow Worm = Buburuza şi Licuriciul : [poveste] / Tim Schneider ;
trad. de Nicolae Mitiş ; il. de Veronica Şişianu. – [Chişinău] : Arc, [2014] (Tipogr. "Bons
Offices"). – 24 p. : il., il. color ; 22 cm.

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.


ISBN 978-9975-61-848-9.
[2014-2673].
- - 1. Poveşti.
821.111-93 Schneider=135.1=111
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
128. Suceveanu, Arcadie.
Întrebări colorate : [poezii pentru copii] / Arcadie Suceveanu ; il., cop.: Stela Damas-
chin-Popa. – [Chişinău] : Lumina, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 47, [1] p. : il. color ; 20 x 21
cm.
[1500] ex.
ISBN 978-9975-65-375-6.
[2014-2680].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Suceveanu
129. Urâtu, Dorin.
Leagăn pentru puiul de cireş : [povestiri pentru copii] / Dorin Urâtu ; pref.: Ecaterina
Iurcu-Urâtu. – Chişinău : S. n., 2014 [F.E.-P. "Tipografia Centrală"]. – 46 p. : il. color ; 24 cm.
[2000] ex.
ISBN 978-9975-53-416-1.
[2014-2593].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Urâtu
821.161.2-93 Literatură ucraineană
130. Mănuşa : Poveste ucraineană / concept: Iurie Albu ; il.: Olesea Beloconnaia. –
Chişinău : Libelula (PROMO-Plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 19 p. : il. color ; 23
cm. – (Seria "Citim pe silabe", ISBN 978-9975-4105-8-8) (Pentru copiii care vor să descopere
magia poveştilor).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-3011-1-4.
[2014-2590].
- - 1. Poveşti.
821.161.2-93=135.1
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
131. Corcinschi, Nina.
Procesul literar contemporan : (Generaţia 2000+) : [din Republica Moldova] / Nina
Corcinschi ; coord. şt.: Alexandru Burlacu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Filolo-
gie, Catedra Istorie şi teorie literară. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 87
p. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 86-87 (38 tit.) şi în subsol.
ISBN 978-9975-46-210-5.
[2014-2644].
- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Critică şi interpretare.

43
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

821.135.1(478).09
Curicheru, Mihail. Petale de mac. – Vezi Nr 2696.

Limba şi literatura română. – Vezi Nr 2691.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
132. Biz bakêriz ileri optimizmaylan = Мы смотрим в будущее с оптимизмом =
We are optimistic about our future : Книга-фотоальбом / Gagauziya Bakannik Komiteti ;
[alcăt.]: Пашалы П. М. [и др.]. – Комрат : Proart, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 319
p. : fot., fot. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. găgăuză, engl., rusă. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4116-8-4 (în cop. tare).
[2014-2708].
- - 1. Găgăuzia – Republica Moldova – Albume.
908(478-29)(084.12)
133. Nemerenco, Valeriu.
Buiucani – retrospectivă şi perspectivă : [sector al municipiului Chişinău] : (50 de ani de
la înfiinţare) / Valeriu Nemerenco. – Chişinău : S. n., 2014 (Combinatul Poligrafic). – 37, [1] p.
: fot., fot. color, tab. ; 29 cm.
Bibliogr. în note : p. 360-370 (299 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-906-89-0 (în cop. tare).
[2014-2618].
- - 1. Buiucani – Sector – Municipiul Chişinău – Istorie.
908(478-25)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie
teoretică
134. Topor, Radu.
Geografie : Modele de teste pentru examenul de Bacalaureat / Radu Topor. – [ed. a 2-
a]. – [Chişinău] : TEO-Educaţional, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 96 p. : fig., tab. ; 24 cm.
– (Ediţie 2015).
[1000] ex.
ISBN 978-9975-116-23-7.
[2014-2687].
- - 1. Geografie – Teste.
911(079)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Filosofia în orizontul vieţii. Profesorul universitar, doctor habilitat în filozofie Vasile
Ţapoc. – Vezi Nr 2588.

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(100) Istorie universală
Mistreanu, Tatiana. Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală. – Vezi Nr 2720.
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
135. Burlacu, Valentin.
Ştiinţa istorică în sistemul de propagandă din RSSM (anii 1960-1980) : Studiu mono-
grafic / Valentin Burlacu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Istorie şi
Geografie, Catedra "Istoria românilor". – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2014 (Tipogr.
"Cavaioli"). – 365 p. ; 21 cm. – [Colecţia "Învăţător şi cercetător", ISBN 978-9975-9949-8-9].
Bibliogr.: p. 340-365 (393 tit.) şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9949-9-6.
[2014-2584].
- - 1. Republica Moldova – 1960-1980 – Istorie.
94(478)"1960/1980"
136. Gopleac, Nina.
Gangura – vatră străbună : [raionul Ialoveni] / Gopleac Nina. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 232 p. : fig., fot. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 231 (24 tit.). – Apare cu sprijinul ministrului Sănătăţii Andrei Usatîi. – 250
ex.
ISBN 978-9975-80-887-3 (în cop. tare).
[2014-2676].
- - 1. Gangura – Sate – Raionul Ialoveni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
137. Republica Moldova. Oraşul Ialoveni = Республика Молдова. Город Яловень
= Republic of Moldova. Town Ialoveni / trad. din lb. rom.: Olga Iliaşenco. – [ed. rev. şi compl.].
– Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 34, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
Text parţial paral.: lb. rom., engl., rusă. – F. f. de tit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-419-6.
[2014-2659].
- - 1. Ialoveni – Oraşe – Republica Moldova – Istorie.
94(478-21)
138. Scrisori către Stalin, sau Spovedaniile celor ocupaţi (1947-1953) / editor:
Mariana S. Ţăranu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 500, [18] p. : fot. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 480 (10 tit.) şi în subsol. – Indice de nume, geogr.: p. 482-500. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-51-601-3 (în cop. tare).
[2014-2588].
- - 1. Republica Moldova – 1947-1953 – Istorie – Documente de arhivă.
94(478)"1947/1953"(093.2)
139. Ţopa, Tudor.

45
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

Răciula din zona balneară "Codru" : [istoria satului din raionul Călăraşi] / Tudor Ţopa ;
coord.: Constantin Eţco ; fot. de Vasile Şoimaru [et al.]. – Chişinău : Fundaţia "Draghiştea",
2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 268 p. : h., fot., tab., fot. color ; 21 cm.
Rez. paral.: lb. lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3031-0-1 (în cop. tare).
[2014-2706].
- - 1. Răciula – Sate – Raionul Călăraşi – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
140. 665-летию молдавской государственности посвящается / Исполни-
тельный Комитет Гагаузии, Народное Собрание Гагаузии, Науч.-исслед. центр. Гагау-
зии им. М. В. Маруневич ; гл. ред.: Пашалы П. М. – Комрат : Б. и., 2014 (Tipogr. "Elan
Poligraf"). – 196 p. : fig., tab., fot., [4] p. fot. color ; 24 cm.
Tit. pe cop.: lb. găgăuză. – Text parţial : lb. rom. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol.
– 200 ex.
ISBN 978-9975-66-426-4.
[2014-2655].
- - 1. Republica Moldova – Istorie.
94(478)+32(478)(082)=135.1=161.1
94(=135.1) Istoria românilor
141. Mistreanu, Tatiana.
Teste de evaluare la Istoria românilor şi universală : Epoca contemporană : clasa a 9-a
: Caietul elevului / Tatiana Mistreanu ; coord.: Demir Dragnev. – [Chişinău] : Civitas, 2014
(Tipogr. "Arva Color"). – 32 p. : h., tab. ; 27 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-936-38-5.
[2014-2585].
- - 1. Istoria românilor – Teste. 2. Istorie universală – Teste.
94(=135.1)+94(100)"1915/2010"(079)
Hărţi. CZU 912
142. Ialoveni : Republica Moldova : Schema turistică = The tourist's map =
Туристическая схема : Informaţie valabilă la data de 01.06.2013 / "Ştrih" SRL ; consultanţi :
Şlapac Mariana [et al.]. – Chişinău : Ştrih, 2014. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, fot. ; 48 x 64
cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă.
ISBN 978-9975-4348-2-9.
[2014-3 Harta].
- - 1. Ialoveni – Republica Moldova – Hărţi turistice.
912.43:338.48(478-21)=135.1=111=161.1
143. Republica Moldova : Harta turistică = Tourist Map = Туристическая карта : In-
formaţie valabilă la data de 01.01.2012 / "Ştrih" SRL ; consultant : Mariana Şlapac. – 1 : 550
000. – Chişinău : Ştrih, 2012. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, fot. ; 48 x 64 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă.
ISBN 978-9975-4348-0-5.
[2014-1 Harta].
- - 1. Republica Moldova – Hărţi turistice.

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

912.43:338.48(478)=135.1=111=161.1
144. Soroca : Republica Moldova : Schema turistică = Tourist scheme =
Туристическая схема : Informaţie valabilă la data de 01.07.2014 / "Ştrih" SRL ; consultanţi :
Şlapac Mariana [et al.]. – Chişinău : Ştrih, 2014. – 1 f. împăturită în 12 p. : hartă, fot. ; 48 x 64
cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă.
ISBN 978-9975-4348-1-2.
[2014-2 Harta].
- - 1. Soroca – Republica Moldova – Hărţi turistice.
912.43:338.48(478-21)=135.1=111=161.1
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
145. Arseni, Alexandru.
Legitimitatea puterii de stat: fenomen complex şi indispensabil societăţii umane con-
temporane : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de doct. habilitat în
drept / Arseni Alexandru ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 49 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 40-46 (123 tit.).
[2014-217 Teze].
342.5(478)(043.2)
146. Enciu, Valeriu.
Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fibroase ale autopodiilor la
bovine : 431.02 – Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor : Autoref. tz. de doct.
habilitat în ştiinţe medical-veterinare / Enciu Valeriu ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. –
Chişinău, 2014. – 37 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28, 30-34 (110 tit.).
[2014-218 Teze].
636.09:636.2(043.2)
Pentru titlul doctor
147. Cerlat, Sergiu.
Particularităţile farmacologice ale enoxilului : 314.01 – Farmacologie, farmacologie cli-
nică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Sergiu Cerlat ; IP Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 34 p. : fig., foto, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-30 (60 tit.).
[2014-229 Teze].
615.322.03(043.2)
148. Ciobanu, Oleg.
Contribuţii privind cercetarea organului de lucru al microhidrocentralelor de flux :
242.01 – Teoria maşinilor, mecatronică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe tehnice / Ciobanu Oleg
; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (35 tit.).
[2014-224].
621.311.21(043.2)
149. Ciobanu, Radu.

47
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

Contribuţii privind cercetarea multiplicatoarelor planetare precesionale : 242.01 – Teo-


ria maşinilor, mecatronică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe tehn. / Ciobanu Radu ; Univ. Tehn. a
Moldovei. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (33 tit.).
[2014-225 Teze].
621.83.062(043.2)
150. Clichici, Veronica.
Conceptualizarea educaţiei pentru timpul liber din perspectivă axiologică : 531.01. Teo-
ria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ped. / Clichici Veronica ; Inst. de Ştiinţe ale
Educaţie. – Chişinău, 2015. – 26 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (50 tit.).
[2014-230 Teze].
37.015(043.2)
151. Corobcean, Nadejda.
Profilaxia şi tratamentul pancreatitei acute postoperatorii la bolnavii operaţi pe motiv de
cancer gastric : 321.20 – Oncologie şi radioterapie : Autoref. tz. de doct. în medicină /
Corobcean Nadejda ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra
Oncologie, Hematologie şi Radioterapie, Inst. Medico-Sanitară Publ. Inst. Oncologic. – Chişi-
nău, 2014. – 28 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-25 (30 tit.).
[2014-216 Teze].
616.33-006-002-08(043.2)
152. Lupuleac, Victoria.
Influenţa mijloacelor specifice educaţiei fizice asupra corectării disgrafiei la elevii clase-
lor primare : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie : Autoref.
tz. de doct. în ştiinţe ped. / Lupuleac Victoria ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din
Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (32 tit.).
[2014-221 Teze].
[796.012+376]:373.3(043.2)
153. Macoveţchi, Carolina.
Cadrul legislativ şi instituţional al procesului de regionalizare în Republica Moldova din
perspectiva integrării în Uniunea Europeană : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional :
Autoref. tz. de doct. în drept / Macoveţchi Carolina ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de
Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2014. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27.
[2014-227 Teze].
342.2/.4(478)(043.2)
154. Malcoci, Iulian.
Cercetarea nivelului de vibraţii şi zgomot în transmisiile planetare precesionale :
242.01 – Teoria maşinilor, mecatronică : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Malcoci Iulian ; Univ.
Tehn. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (21 tit.).
[2014-226 Teze].
621.833:531.1(043.2)

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

155. Ojegov, Alexandr.


Obţinerea peliculelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice ale aliajelor fier, cupru,
aluminiu şi titan, cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls : 242.05 – Tehnologii, procedee
şi utilaje de prelucrare : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Ojegov Alexandr ; Univ. Tehn. a Moldo-
vei. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (54 tit.).
[2014-223 Teze].
621.484:678.55(043.2)
156. Onoi, Mihail.
Pregătirea turiştilor de vîrsta 13-14 ani în proba de orientare sportivă într-un ciclu anual
de antrenament : Specialitatea: 533.04 – Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Onoi Mihail ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a
Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (29 tit.).
[2014-220 Teze].
796.56.015.3(053.2)(043.2)
157. Rotaru, Raluca.
Dobândirea şi redobândirea cetăţeniei: teoria şi practica statelor cu sisteme de drept
romano-germanice (continentale) : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz.
de doct. în drept / Rotaru Raluca ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI. – Chişinău, 2014. – 26 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 22.
[2014-228 Teze].
342.71(043.2)
158. Ţigănescu, Ana-Maria.
Reglementarea juridică a parteneriatului public-privat : Specialitatea 552.02 – Drept
public (drept administrativ) : Autoref. tz. de doct. în drept / Ţigănescu Ana-Maria ; Acad. "Şte-
fan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău, 2014. – 26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23.
[2014-219 Teze].
342.95/.98(043.2)
159. Билоокая, Светлана.
Развитие рынка ценных бумаг Республики Молдова в контексте европейской
финансовой интеграции : 552.01 – Финансы : Автореф. на соиск. ученой степ. д-ра экон.
наук / Билоокая Светлана ; Молд. Экон. Акад. – Кишинёв, 2014. – 29 p. : fig., fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (15 tit.).
[2014-222 Teze].
336.76(478):339.923:061.1EU(043.2)

49
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

Index de nume
Cesnocova, Nina 2600
A Chiaburu, Marta 2687
Aftimiciuc, Olga 2639 Ciobanu, Constantin I. 2687
Albu, Iurie 2709 Ciobanu, Nicolae 2683
Alexandru, Pavel 2683 Ciobanu, Oleg 2727
Alici, Alexandru 2688 Ciobanu, Radu 2728
Andrieş, Lucia 2655 Ciobanu, Vasile 2592
Arian, Iurii 2614, 2616 Ciocan, Iulian 2583
Arseni, Alexandru 2724 Ciubotaru, Valentin 2649
Aşevschi, Valentin 2624 Clichici, Veronica 2729
Axentii, Ioana Aurelia 2645 Clima-Albot, Galina 2695
Axentii, Victor 2645 Coandă, Svetlana 2588
Codreanu, Igor 2631
B Cojocari, Lidia 2631-32, 2634, 2636-37
Corcinschi, Nina 2710
Babele, Mihai (Michael) 2693 Corniciuc, Sabina 2690
Baciu, Tatiana 2633, 2636 Coroban, Vitalie 2692
Bahnărel, Ion 2658 Corobcean, Nadejda 2730
Balan, Mariana 2580 Cozari, Tudor 2631-32, 2634, 2636
Balan, Stela 2647 Cucu, Lucia 2690
Bali, Kaki 2606 Curicheru, Mihail 2696
Barba, Doina 2655 Curicheru-Vatamanu, Elena 2696
Barbăneagră, Alexandra 2690 Cuzneţov, Larisa 2635
Bălăceanu, Cătălina 2677
Bejan, Octavian 2619 D
Beloconnaia, Olesea 2709
Bivol, Elena 2649 Dahm, Jochen 2606
Boca, Camelia 2692 Damaschin-Popa, Stela 2707
Boişteanu, Eduard 2623 Danail, Sergiu 2639
Bordian, Olga 2694 Danilov, Maria 2580
Bostan, Ion 2647 Daudel, Christian 2607
Bouroş, Ludmila 2705 Davidescu, Elena 2659
Braghiş, Maria 2689 Deleu, Inga 2665
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 2600 Diordiev, Ion 2697
Bufteac, Sergiu 2606 Diordiev, Radu 2697
Bugaian, Larisa 2648 Diordiev, Violeta 2705
Bujor, Valeriu 2619 Dobzeu, Mariana 2686
Burlacu, Alexandru 2710 Dogaru, Ion 2699
Burlacu, Valentin 2714 Dolea, Igor 2620
Busuncian, Tatiana 2621 Donica, S. 2675
Bykova, Elena 2649 Dorogaia, Irina 2679
Dragnev, Demir 2720
C Dragnev, Lilia 2684
Dudnic, Eugen 2665
Capcelea, Arcadie 2631-32, 2634
Caşovschi, Carmen 2677 E
Cemortan-Voloşin, Elvira (2684)
Cepoi, Olesea 2624 Enciu, Valeriu 2725
Cerbuşca, Pavel 2658 Erhan, Ecaterina 2665
Cerlat, Sergiu 2726 Erizanu, Gheorghe 2692
Cerneţchi, Olga 2655 Erşov, Larisa 2592
Eţco, Constantin 2659, 2718

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F Malcoci, Iulian 2733


Manea, Vladislav 2622
Filioglu, Pelageya 2704 Marga, Simion 2666
Fisticanu, Alexei 2609 Marinciuc, Aurel 2647
Foca, Iurie 2685, 2687 Mazuru, Sergiu 2670
Fonari, Victoria 2698 Mânăscurtă, Ioan 2699
Furdui, Viorel 2625 Mija, Valeriu 2621
Furtună, Ana 2614, 2616 Mistreanu, Tatiana 2720
G Mitiş, Nicolae 2706
Mîţu, Ion 2585
Gagauz, Olga 2600 Moşu, Alexandru 2653
Galcenco, Veronica 2685, 2687 Movilă, Irina 2679
Gavrilaşenco, Igori 2666 Murguleţ, Daniela 2644
Ghenghea, Georgeta 2582
Gheorghiţa, Ştefan 2660, 2662 N
Gherman-Ivancenco, Viorica 2617 Negură, Ion 2633
Gonciaruc, Viorica 2691 Nemerenco, Valeriu 2712
Gönczi-Raicu, Maria 2639 Niceainicu, Mihai → v. Babele, Mihai
Gopleac, Nina 2715
Grigoraş, Ana 2698 O
Gudumac, Eva 2667
Guţu, Irina 2643 Obadă, Ghenadie 2631
Guzgan, V. → v. Guzgan, Valentin Ojegov, Alexandr 2734
Guzgan, Valentin 2638, 2641 Onoi, Mihail 2735

H P

Harconiţă, Elena 2672 Palladi, Tudor 2697


Hawks, Tony 2692 Panico, Ceslav 2620
Pastuh-Cubolteanu, Daniel 2700
I Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2700
Pâslariuc, Virgil 2607
Iaţco, Ala 2660, 2662 Plăcintă, Alexandru 2701
Iliaşenco, Olga 2716 Plăcintă, Tatiana 2580
Iurcu-Urâtu, Ecaterina 2708 Plugaru, Ina 2593-94
J Poalelungi, Mihai 2615
Popov, Lilia 2581
Jero, Victor 2621 Postică, Iulia 2580
Priţcan, Valentina 2587
K Procop, Natalia 2684
Kulyuk, Leonid 2651 R
L Rogojin, Serghei 2683
Romanciuc, Ruxanda 2695, 2717
Lagaeva, Tatiana 2643
Romandaş, Nicolai 2623
Lari, Leonida 2699
Rotaru, Natalia 2666
Losîi, Elena 2633
Rotaru, Raluca 2736
Lungu, Natalia 2695
Rotaru, Vasile 2620
Lungu-Cibotaru, Valentina 2643
Russu-Dobrovolschi, Elena 2695
Lupuleac, Victoria 2731
S
M
Sadovei, Larisa 2646
Macoveţchi, Carolina 2732

51
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

Sarli, Wilson 2594 Ţurcan, Aurelia 2586


Savelieva, Galina 2600 Ţurcan, Elena 2581
Scaticailov, Serghei 2670 Ţurcan, Romeo V. 2648
Schildberg, Cäcilie 2606 Ţurcanu, Gheorghe 2608
Schneider, Tim 2706
Scorţescu, Doris 2683 U
Serebrian, Oleg 2607 Urâtu, Dorin 2708
Sinţov, Ruslan 2601-02 Ursu, Ludmila 2646
Sochircă, Vitalie 2634 Ursu, Valentina 2584
Solomon, C. 2638
Solomon, Corneliu 2641 V
Solomon, Dumitru 2676
Splavnic, Stas 2615 Vatamanu, Mihaela 2696
Spoială, Lucia 2603 Vlase, Aurelian 2670
Stratan, Zinaida 2582 Voloshin, Stela 2684
Stratulat, Silvia 2660, 2662 Voloşciuc, Eleonora 2686
Străisteanu, Doina Ioana 2614, 2616 Z
Suceveanu, Arcadie 2707
Sulac, Nicolae (2695) Zaharia, Victor 2620
Suman, Serghei 2654 Zamosteanu, Gheorghe 2593
Suruceanu, Valeria 2685 Zară, Iulian 2703
Susanu, Sorina 2616 Zavtur, Natalia 2582
Suslenco, Alina 2679 Zbârnea, Tudor 2687
Zepca, Victor 2658
Ş Zlota, Ioniţă 2703
Şişcan, Zorina 2611 Zwager, Nicolaas de 2601-02
Şişianu, Veronica 2706 А
Şlapac, Mariana 2721-23
Şoimaru, Vasile 2718 Адэскэлицэ, Виорика 2628-29
Şpac, Silvia 2635 Анцибор, Л. М. 2590
Şveţ, Larisa 2636-37
Б
T
Бaчинин, Николай 2668
Tapis, Valentina 2649 Бачу, Татьяна 2637
Taragan, Raisa 2600 Белинский, Валериан 2668
Tcaci, Carolina 2677, 2680-81 Билоокая, Светлана 2738
Teczke, Janusz 2610 Брагиш, Мария 2650
Tifin, Maria 2641
Todos, Petru 2647 Г
Topor, Boris 2654
Георгица, Штефан 2661, 2663
Topor, Radu 2713
Гладкий, Виорика 2682
Trombiţki, Ilia 2653
Губогло, Михаил 2605
Trusevici, Alla 2681
Гуртуева, Л. 2657
Tudose, Diana 2702
Tudose, Ion 2702 Д
Ţ Данаил, Сергей 2626
Добря, В. И. 2669
Ţapoc, Vasile (2588)
Доника, С. 2675
Ţăranu, Mariana S. 2717
Дука, Георгий 2682
Ţigănescu, Ana-Maria 2737
Дукан, Жак 2595
Ţopa, Tudor 2718

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

З О
Зэмостяну, Г. 2656 Обадэ, Генадие 2632
Зэмостяну, Георге 2595
П
К
Патракова, Юлия 2598
Карсон, Б. 2657 Пашалы, П. М. 2711, 2719
Качмар, Лариса 2595 Повар, Игор 2652
Кимерчук, Николай Иванович 2626
Кодряну, Игорь 2632 Р
Козарь, Тудор 2637 Радулеску, Эмиль 2656
Корецки-Мокану, Родика 2630 Рассказова, Татьяна 2650
Коровицкий, А. 2656 Рис, А. 2657
Корчмарь, В. 2675
Красильникова, Ирина 2589 С
Красноштанов, Валерий 2604
Красноштанова, Л. В. 2604 Сапа, Люба 2595
Кропанцева, Татьяна 2673 Старицына, Людмила 2612-13
Кухал, Раду 2612-13 Стратулат, Сильвия 2661, 2663
Строянецкая, Людмила 2630
Л Сымботяну, Даниела 2628-30
Лендлесс, Питер 2657 Ф
Лозан, Д. 2675
Лупашку, Тудор 2652 Финли, Марк 2657
Лях, Тамара 2652 Х
М Хэндисaйдес, А. 2657
Максимчук, Виктория 2591 Ш
Мошу, А. 2674
Швец, Лариса 2637
Н
Я
Новиков, В. С. 2604
Яцко, Алла 2661, 2663

53
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

Index de titluri
665-летию молдавской государственности Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-
посвящается 2719 practice "Abordări europene în cercetare şi
7the International Conference on "Materials inovare" 2586
Science and Condensed Matter Physics" Mănuşa 2709
2651 Modulul pentru instruire în Consilierea şi
Acte basarabene tipărite în limba română testarea HIV a adolescenţilor 2662
2580 National Painting Collection 2687
Ai grijă de sănătatea ta 2658 Organizarea procesului educaţional în
Anuarul statistic al Republicii Moldova 2603 învăţămîntul preşcolar, primar şi secundar
Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheor- general 2640
ghiu". Anale Ştiinţifice 2667 Pedagogie 2646
Biz bakêriz ileri optimizmaylan 2711 Peştii Nistrului de Mijloc şi de Jos 2653
Citeşte, ghiceşte şi colorează 2705 Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor UTM
Colecţia Pictură Naţională 2687 2581
Constatări în cadrul Studiului discriminării în Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic
sistemul şcolar din Republica Moldova 2627 al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun.
Contrarii 2642 Chişinău 2641
Cutezătorul 2638 Republic of Moldova 2664
Din inimă curată 2592 Republica Moldova 2722
Educaţie ecologică 2636 Republica Moldova. Oraşul Ialoveni 2716
Elvira Cemortan-Voloshin 2684 Revenire la tradiţii 2685
Europa şi democraţia socială 2606 Rolul agriculturii în acordarea serviciilor
Evaluarea efectelor îmbătrînirii demografice ecosistemice şi sociale 2672
asupra dezvoltării socieconomice 2600 Scrisori către Stalin, sau Spovedaniile celor
Filosofia în orizontul vieţii. Profesorul universi- ocupaţi 2717
tar, doctor habilitat în filosofie Vasile Ţapoc Securitatea şi sănătatea în muncă 2609
2588 Soroca 2723
Ghid de acţiune pentru TINEri 2617 Statistical Yearbook of the Republic of Moldo-
Ghid pentru presatorii de servicii Consilierea şi va 2603
testarea HIV a adolescenţilor 2660 Strategia de gestionare a deşeurilor în Repu-
Ghid privind Controlul Calităţii pentru Practicile blica Moldova 2671
Mici şi Mijlocii 2678 Strategii şi politici de management în econo-
Ialoveni 2721 mia contemporană 2608
Imunologie clinică 2655 The role of agriculture in providing ecosystem
Informative inventory report of the Republic of and societal service 2672
Moldova 2649 Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică 2587
Iniţiative de contracarare a spălării banilor Tumorile osoase benigne. Algoritmul de
publici 2621 diagnostic imagistic 2666
Interacţionăm şi comunicăm 2690 Universitatea Tehnică a Moldovei 2647
Îndrumar pentru coordonatorul Departamentu- University Institution Autonomy in Moldova
lui de Publicaţii din comunitatea locală 2593 2648
Jurnal săptămînal la Europa Liberă 2584 Waste Management Strategy of the Republic
Jurnaliştii contra corupţiei 2585 of Moldova 2671
Limba şi literatura română 2691 We are optimistic about our future 2711
Management Science in Transition in Moldova Астрологический прогноз 2589
and Poland 2610-11 Без шлепков и насилия, или Как с любовью
Managementul strategic al potenţialului uman и уважением устанавливать ограничения
2679 для детей 2629
Manualul membrului consiliului electoral de Валерий Красноштанов. В воспоминаниях
circumscripţie 2618 коллег и друзей 2604

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Лунный календарь огородника 2673 Республика Молдова. Город Яловень 2716


Мир после бури 2596 Роль сельского хозяйства в оказании услуг
Мы смотрим в будущее с оптимизмом 2711 окружающей среде и обществу 2672
Основы специальной психологии 2591 Руководство для поставщиков услуг по
Побеждающий наследует всё 2597 Консультированию и тестированию на
Пособие для обучения в области ВИЧ подростков 2661
Консультирования и тестирования на Свет во тьме 2599
ВИЧ подростков 2663 Статистический ежегодник Республики
Преподобный Паисий Величковский и его Молдова 2603
община как пророческое явление в Телесное наказание со стороны родителей
Церкви и обществе 2598 – это насилие 2630
Природные и антропогенные факторы Формулы здоровья, которые могут
воздействия на качество почв и водных изменить вашу жизнь 2657
ресурсов Республики Молдова 2652 Экологическое воспитание 2637

Index de subiecte

Abecedare pentru preşcolari 2643 Educaţie, părinţilor 2630


Administraţie publică locală 2625 - creştină 2596-97, 2599
Agricultură ecologică, cercetări ştiinţifice 2672 - ecologică 2631-32, 2634
Alegeri parlamentare, Republica Moldova - - metodica predării 2636-37
2618 - fizică, formarea cadrelor didactice 2639
Antreprenoriat, Republica Moldova – Polonia - în familie 2628-29
2610-11 - pentru mass-media 2635
Arhitectura clădirilor 2683 Electrochimie industrială 2669
Arta împletitului, pănuşi 2686 Epigrame 2697
Artă decorativă, Republica Moldova 2685 Filozofie 2588
Biblioteca Tehnico-ştiinţifică a Universităţii Fiziologie patologică 2665
Tehnice a Moldovei, istorie 2582 Formarea profesională, medici 2659
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 2593-94 Geografie, teste 2713
Bucate moldoveneşti 2675 Grădinărit, prognoze astrologice 2673
Cărţi pentru copii 2705 Imunologie clinică 2655
Cercetări penale, apărarea minorilor 2620 Infecţie cu HIV, prevenire 2660-61
Chirurgie pediatrică 2667 - testarea adolescenţilor 2662-63
Complexul coledocopancreaticoduodenal, Investigaţii jurnalistice, corupţie, Republica
aspecte morfofuncţionale 2654 Moldova 2585
Controlul calităţii, firme 2678 Istoria Basarabiei, 1811-1861, acte în limba
Convenţia europeană a drepturilor omului română, cataloage de colecţie 2580
2615 Istorie, românilor, teste 2720
Deşeuri, Republica Moldova, strategii de - universală, teste 2720
gestionare 2671 Îmbătrânire demografică, cercetări ştiinţifice
Discriminarea în legislaţia Republicii Moldova 2600
2614 Învăţământ, preuniversitar 2638
Drept, economic 2624 - superior, Republica Moldova 2648
- execuţional penal 2622 - - tehnic, indici bibliografici 2581
Dreptul muncii 2623 Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău,
Drepturi socio-economice ale tinerilor, acţiuni activităţi de cercetare, organizare 2638,
de promovare 2617 2641
Drepturile omului, discriminare 2616 Limbi, română, teste 2689, 2691
Economie, politici de management 2608 - - pentru alolingvi 2690

55
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

Literatură, religioasă 2592, 2595 - specială 2591


- română, teste 2691 Radio "Europa Liberă" – Comentarii 2583-84
- română din Republica Moldova, critică şi Relaţii cu clienţii, management 2677
interpretare 2696, 2710 Republica Moldova – Hărţi turistice 2722
Makiavellism 2590 Resurse umane, management 2679
Management 2608 Romane 2692-93
- strategic, întreprinderi 2679-80 Rusia – Geopolitică 2607
Maşini de danturat, tehnologii de prelucrare Sănătate şi igienă personală 2657, 2664
2670 Sănătate publică – Republica Moldova –
Migraţiune circulară, Republica Moldova 2601- Studii de cercetare 2664
02 Sănătatea şi igiena copiilor, prevenirea mala-
Nuvele 2696 diilor 2658
Organizarea învăţământului 2640 Securitatea muncii, acte normative 2609
Osteoporoză, prevenire 2656 Sistemul educaţional din Republica Moldova,
Peşti 2653, 2674 discriminare 2627
Pictură 2684, 2687 Situaţie social-economică, 2014 – Republica
Piese istorice 2700 Moldova, date statistice 2603
Planificare strategică, întreprinderi 2681 Spălarea banilor publici, contracarare 2621
Poezie 2695, 2698-99, 2701-03 Sport, dicţionare 2688
Poezii pentru copii 2707 Statistică criminologică 2619
Politică bancară 2612-13 Tapiserie 2684
Povestiri 2699, 2701 Tehnologie chimică 2682
- pentru copii 2708 Transport, de mărfuri, organizare 2676
- satirice 2697 - rutier de pasageri 2676
Poveşti 2706, 2709 Tumori osoase benigne, diagnostic 2666
Pregătire militară 2626 Uniunea Europeană, democraţie socială
Previziuni astrologice 2589 25606
Procese de degradare a solului, Republica Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Crean-
Moldova 2652 gă" – Facultatea "Pedagogie", istorie 2646
Protecţia mediului, Republica Moldova 2649 Universitatea Tehnică a Moldovei, istorie 2647
Proverbe 2697 Uzina "Electrotehnica" SA din Bălţi, Republica
Psihologie pedagogică 2633 Moldova. istorie 2668
- politică 2590

Index geografic

Buiucani, sector, municipiul Chişinău, istorie 2712


Crimeea, afaceri interne, referendum 2605
Gangura, sate, raionul Ialoveni, Republica Moldova, istorie 2715
Găgăuzia, Republica Moldova, albume 2711
Ialoveni, oraşe – Republica Moldova, istorie, hărţi turistice 2716, 2721
Răciula, sate, raionul Călăraşi, Republica Moldova, istorie 2718
Republica Moldova – 1947-1953, istorie, documente de arhivă 2717
Republica Moldova, istorie, hărţi turistice 2719, 2722
Soroca, Republica Moldova, hărţi turistice 2723

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index editori
ACAP 2678 Fundaţia "Draghiştea" 2718
Acomed Plus 2604 Interprint 2650, 2689
Arc 2583-84, 2625, 2705-06 Învăţătorul Modern 2714
ASEM 2608, 2610-11 Libelula (PROMO-Plus) 2709
Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheor- Lumina 2686, 2707
ghiu" 2667 Media Toms 2589, 2673
ATIC 2676 Muzeul Naţional de Artă al Moldovei 2687
Biblion 2643, 2675 Pontos 2695, 2717
Biblioteca Municipală "Eugeniu Coşeriu" 2668 Princeps 2699
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Proart 2711
Moldova 2603 Stelpart 2684
Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea Ştiinţa 2634, 2636-37
2594 Ştrih 2721-23
Bons Offices 2628 Tehnica-Info 2703
Cartdidact 2631-32 Tehnica-UTM 2581-82, 2670, 2683
Cartea Juridică 2620 TEO-Educaţional 2691, 2713
Cartier 2606-07, 2692 Transparency International – Moldova 2585
Centrografic 2645 Universitatea de Stat "Alecu Russo" 2672
Centrul de Cercetări Demografice al Institutu- Universitatea de Studii Europene din Moldova
lui Naţional de Cercetări Economice al AŞM 2586
2600 Universitatea de Studii Politice şi Economice
Centrul pentru Educaţie Continuă 2644 Europene "Constantin Stere" 2624
CEP USM 2590, 2612-13, 2619, 2682 Valinex 2639
Civitas 2720 Viţă adevărată 2592
Complexul Editorial al INCE 2700 Библейская Лига 2596-97, 2599
Cuvântul-ABC 2621, 2648 Православное братство во имя прп. Паисия
Eco-TIRAS 2674 Величковского 2598
Epigraf 2642, 2688 Церковь Христиан Адвентистов Седьмого
Evrica 2676 Дня 2656-57

ISBN eronat

ISBN 978-9975-78-932-5 2603

57
Cronica cărţii Nr 12-2014 ≡ Book annals Nr 12-2014

INDICE INDEX "THE BIBLIOGRAPHIC


"MATERIALE BIBLIOGRAFICE" MATERIALS"
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2014
ANUAL ANNUAL
(1-715)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
1. Holban, Ion. Dezvoltarea durabilă a societăţii – problema fundamentală a ştiinţei în
Republica Moldova : (principii, criterii, standarde, date statistice, analize, omologări, opinii (1)
/ Ion Holban, Cristina Cotun // Intellectus. – 2014. – Nr 1, Nr 2, Nr 3. – P. 71-73. (51 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

2. The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the


foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova : Ab-
stracts of communications, May 28-30, 2014 Chisinau, Moldova / intern. advisory board:
Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. – Chişinău, 2014. – 229 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2014-1038].

3. Доклады итоговой научной конференции профессорско-


преподавательского состава Инженерно – Технического Института за 2013 г., г.
Тирасполь, 15-17 января 2014 г. / под. ред.: Долгова Ю. А. – Тирасполь, 2014. – 167 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1161].

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4. Cojocaru, Igor. Suportul informaţional al evaluării cercetărilor ştiinţifice în Republica
Moldova : 01.05.05 Sisteme informaţionale : Autoref. al tz. de doct. în informatică / Cojocaru
Igor. – Chişinău, 2013. – P. 23-26. (55 tit., inclusiv 26 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2014-2 Teze].

5. TIC pentru elevii cu CES / elab. de: Simion Caisîn [et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn. –
Chişinău, 2014. – P. 98-101. (54 tit. în lb. engl.). – [2014-2161].

6. Tîrşu, Valentina. Limbajul C în cadrul disciplinei Limbaje de programare / Valentina


Tîrşu. – Chişinău, 2014. – 147 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2028].

005 Conducere şi organizare. Management


7. Frunză, Gabriela. Management, training, leadership în cultura fizică / Frunză Ga-
briela. – Chişinău, 2014. – P. 175-182. (122 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-564].

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

8. Zelenschi, Angela. Bazele managementului / Angela Zelenschi. – Chişinău, 2014. –


P. 230-233. (70 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2014-560].

006 Standardizare şi standarde


9. Величко, О. Н. Оптимизация национальных систем метрологии и
стандартизации / Величко О. Н., Коломиец Л. В., Гордиенко Т. Б. – Кишинев, 2014. – P.
151-155. (84 tit. în lb. engl., ucr., rusă). – [2014-163].

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


10. Aniversări culturale, 2015 / alcăt.: Maria Harea [et al.] ; bibliogr.: Elena Cugut [et
al.]. – Chişinău, 2014. – 148 p. (Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biografice). – [2014-2165].

11. Mitropolitul Dosoftei în contextul culturii române medievale / coord. şt.: Pavel
Balmuş, Svetlana Korolevski. – Chişinău, 2013. – P. 247-260. (242 tit. în lb. rom., rusă) şi în
text. – [2014-576].

12. "Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural naţional şi eu-


ropean", conferinţa ştiinţifică (2013 ; Chişinău). Noi tendinţe în protecţia şi promovarea
patrimoniului cultural naţional şi european : Materialele Conf. şt., 27-28 sept. 2013 / col. red.:
Valentina Ursu [et al.]. – Chişinău, 2013. – 223 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-766].

13. Материалы VI Международных Общеобразовательных Чакировских


чтений : Т. 1 / под общей ред.: Пашалы П. М. ; редкол.: Киорогло Д. В. [и др.]. – Комрат,
2014. – 124 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1399].

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
14. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Note muzicale. Articole din reviste şi ziare :
Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt.: Valentina
Chitoroagă [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; design: Renata Cozonac. –
Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2012 (Tipogr. "Print Caro") – . – 21 cm.
Nr 12, 2012. – 2012. – 304 p. (1632 tit.). – [2014-728].

15. Nr 12, 2013. – 2014. – 330 p. (2193 tit.). – [2014-2361].


Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă", "Ma-
teriale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica publicaţiilor de note". – An.: Ind. de nume,
tit., subiecte, editori, ISBN eronate. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

16. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Recenzii : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera
Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea

59
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişi-
nău : Camera Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm.
Nr 3, 2013. – 2013. – 173 p. (1111 tit.). – [2014-1376].

17. Nr 6, 2013. – 2013. – 143 p. (891 tit.) – [2014-2094].

18. Nr 9, 2013. – 2013. – 176 p. (1012 tit.) – [2014-2097].


Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă", "Cro-
nica recenziilor". – An.: Ind. de nume, tit., subiecte, editori, ISBN eronate. – Lista rev. şi gaz.
ale căror art. au fost fişate.

19. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a
Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et
al.] ; red. resp., coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Came-
ra Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm.
Nr 1, 2013. – 2013. – 185 p. (1082 tit.). – [2014-1374].

20. Nr 2, 2013. – 2013. – 163 p. (1007 tit.). – [2014-1375].

21. Nr 4, 2013. – 2013. – 153 p. (931 tit.). – [2014-1377].

22. Nr 5, 2013. – 2013. – 146 p. (961 tit.). – [2014-1378].

23. Nr 7, 2013. – 2013. – 144 p. (823 tit.) – [2014-2095].

24. Nr 8, 2013. – 2013. – 160 p. (914 tit.) – [2014-2096].

25. Nr 10, 2013. – 2013. – 194 p. (1231 tit.).– [2014-2359].

26. Nr 11, 2013. – 2013. – 216 p. (1257 tit.) – [2014-2360].


Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". – An.:
Ind. de nume, tit., subiecte. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost fişate.

27. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar / Came-
ra Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata
Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm.
Nr 1, 2014. – 2014. – 222 p. (1349 tit.) – [2014-2362].

28. Nr 2, 2014. – 2014. – 200 p. (1301 tit.). – [2014-2363].

29. Nr 4, 2014. – 2014. – 172 p. (1157 tit.) – [2014-2365].

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

30. Nr 5, 2014. – 2014. – 240 p. (1443 tit.) – [2014-2366].


Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă". – An.:
Ind. de nume, tit., subiecte, editori, ISBN eronate. – Lista rev. şi gaz. ale căror art. au fost
fişate.

31. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-


toreferate. Teze. Recenzii. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata
Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21
cm.
Nr 3, 2014. – 2014. – 195 p. (1208 tit.) – [2014-2364].

32. Nr 6, 2014. – 2014. – 225 p. (1400 tit.) – [2014-2468].


Sistematizat, include inform. despre publ. ed. în Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conţine "Cronica cărţii", "Cronica art. de revistă", "Cronica art. de gazetă", "Cro-
nica recenziilor". – An.: Ind. de nume, tit., subiecte, editori, ISBN eronate. – Lista rev. şi gaz.
ale căror art. au fost fişate.

02 BIBLIOTECONOMIE
33. Biblioteca Naţională pentru copii "Ion Creangă" : Bibliografie selectivă // Şapte
decenii de tradiţie şi inovaţie. – Chişinău, 2014. – P. 48-73. – [2014-2401].
Include 647 tit. publ. bibliogr., cataloage, art. în culeg., ed. periodice, publ. în a. a. 1976-
2014.
___________________
34. Danilov, Maria. Mărturii documentare despre Biblioteca lui Paul Gore : [istoric ro-
mân basarabean (1875-1927)] // Magazin bibliologic. – 2013. – Nr 1/4. – P. 24-26. (60 tit. în
lb. rusă).

050 Publicaţii periodice şi seriale


35. Calendar Naţional, 2014 / Valeria Matvei, Natalia-Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu
[et. al]. – Chişinău, 2014. – 378 p. (Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biografice). – [2014-901].

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


36. Ciobanu, Constantin Gh. Evoluţia reţelei muzeale din Republica Moldova : [către
aniversarea] : 125 ani : Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Constantin Gh.
Ciobanu, Mihai Ursu. – Chişinău, 2014. – 284 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2149].

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE


37. "Abordări europene în cercetare şi inovare", conf. internaţională ştiinţifico-
practică (2014 ; Chişinău). Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Abordări

61
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

europene în cercetare şi inovare", 9-12 oct. 2014 / red.-şef: Ţurcan Aurelia. – Chişinău, 2014.
– 168 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2627].

38. Academia de Studii Economice a Moldovei. Analele Academiei de Studii Eco-


nomice din Moldova : Ed. a 11-a : Nr. 2/2013, Ed. a 12-a : Nr 2/2014 / red.-şef: Grigore
Belostecinic. – Chişinău, 2013. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2014-69 ; 2014-2060].

39. "Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences
(37 ; 2013 ; Chişinău). The 37th Annual Congress of the American Romanian Academy of
Arts and Sciences (ARA), June 04-09, 2013 : Proceedings / sci. ed.: Valeriu Canţer [et al.]. –
Chişinău, 2013. – 579 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1188].

40. "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării


regionale şi a integrării europene", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ;
Bălţi). Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a
integrării europene = The competitiveness of human capital on labor market in terms of regi-
onal development and european integration : Materialele Conf. Şt.-Practice Intern., 22-23 mai
2013 / col. red. şt.: Valentina Priţcan (preşedinte) [et al.]. – Bălţi, 2014. – 184 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2014-1457].

41. Dunărea – Nistru : Anuar = Дунав – Днестър : Годишник : Vol. 3 : Ştiinţe sociale.
Lingvistica. Pedagogia = Обществознание. Езикознание. Педагогика / col. red. : Nicolai
Cervencov (red. principal) [et al.]. – Chişinău, 2014. – 303 p. (Bibliogr. în text). – [2014-2262].

42. "Interuniversitaria", colocviu ştiinţific studenţesc (9 ; 2014 ; Bălţi).


Interuniversitaria : Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc, Ed. a 9-a, 16 mai 2013 : Vol.
1, 2 / col. red.: Oxana Niculica [et al.]. – Bălţi, 2014. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2014-697 ;
2014-698].

43. Materialele conferinţelor ştiinţifice a studenţilor, Ediţiile LX-LXII / col. red.:


Calmuţchi Laurenţiu (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2014. – 311 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2014-1668].

44. "Orientări actuale în cercetarea doctorală", colocviu ştiinţific al doctoranzilor


(2013 ; Bălţi). Orientări actuale în cercetarea doctorală : Materialele Colocviilor şt. ale docto-
ranzilor din 16 dec. 2011 şi 14 dec. 2012. – Bălţi, 2013. – 243 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2014-401].

45. Perspectiva academică : Vol. 3, 4 / red. şt.: Anton Moraru ; coord.: Arina
Kraijdan, Anton Moraru. – Chişinău, 2012! 2014. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2014-476 ;
2014-477].

46. "Probleme actuale ale contemporaneității: cercetare ştiinţifică şi căi de dez-


voltare", conferinţa ştiinţifică (2013 ; Chişinău). Probleme actuale ale contemporaneității:
cercetare ştiinţifică şi căi de dezvoltare = Актуальные проблемы современности: научный
поиск и пути решения : Сб. материалов науч. конф. и студентов, аспирантов,

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

мастерантов, молодых учёных и преподавателей по итогам науч.-исслед. работы за


2012-2013 учеб. год : Вып. 12 / ред.-изд. совет: Бабенко О. А. [и др.] ; науч. ред.: Катан
П. И. – Кишинэу, 2013. – 243 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1044].

47. "Probleme actuale ale ştiinţelor socioumanistice", conferinţă ştiinţifică a


studenţilor (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică a studenţilor "Probleme actuale ale ştiin-
ţelor socioumanistice" / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău,
2014. – 176 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2402].

48. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : Vol. 13, Partea 1, 2-a / coord. şt.:
Racu Igor ; col. red.: Radu Toma [et al.]. – Chişinău, 2014. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2014-
2403 ; 2014-2404]

49. "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului",


conferinţă ştiinţifică anuală (2014 ; Chişinău). Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi
modernizării învăţământului : Conf. şt. anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS "Ion Crean-
gă" : Vol. 1, 2 / coord. şt.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. – Chişinău, 2014. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – [2014-2523 ; 2014-2524].

50. "Reformele structurale primordiale necesare dezvoltării competitive a socie-


tăţii din Republica Moldova", conferinţă teoretico-ştiinţifică internaţională (2013 ; Bălţi).
Reformele structurale primordiale necesare dezvoltării competitive a societății din Republica
Moldova : Materialele conf. teoretico-şt. intern., 5-6 apr. 2013 / col. red.: Cuşmir Vitalie (red.-
şef) [et al.]. – Bălţi, 2014. – 200 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1254].

51. Scientific symposium of young researchers (12 ; 2014 ; Chişinău). Scientific


symposium of young researchers, Ed. a 12-a (April 4-5, 2014) : Collection of articles : Vol. 1 /
ed. board: Corneliu Guţu (preşedinte) [et al.] ; org. com.: Liliana Condraţchi [et al.]. – Chişi-
nău, 2014. – 409 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2052].

52. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (12 ; 2014 ; Chişinău). Simpozio-


nul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 12-a (4-5 apr. 2014) : Teze ale lucrărilor prezentate :
Vol. 2 / col. red.: Corneliu Guţu (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Condraţchi Liliana [et al.]. –
Chişinău, 2014. – 252 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2055].

53. "Tineretul şi globalizarea. Probleme şi oportunităţi", conferinţă ştiinţifică in-


ternaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională: "Tineretul şi globalizarea.
Probleme şi oportunităţi", 11-12 apr. 2014, Chişinău / col. red.: Ştefan Levinţa [et al.]. – Chişi-
nău, 2014. – 251 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2547].

54. "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", colloquia professorum (3 ; 2014


; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ed. a 3-a : Materialele Colloquia
Professorum din 12 oct. 2012 / col. red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi, 2014. – 268 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2123].

63
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

55. "Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific", conferinţă ştiinţi-


fică interuniversitară (2014 ; Chişinău). Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-
ştiinţific : Conferinţă ştiinţifică interuniversitară : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 4 apr.
2014 / col. red., com. organizatoric: Braga Mihai [et al.]. – Chişinău, 2014. – 187 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2014-1681].

56. "Viitorul ne aparţine", conferinţa ştiinţifică internaţională (4 ; 2014 ; Chişi-


nău). Viitorul ne aparţine : Conf. Şt. Intern. a Studenţilor şi Masteranzilor, Ed. a 4-a, 10 apr.
2014 / com. şt.: Maria Duca [et al.] ; com. de org.: Ana Erhan [et al.]. – Chişinău, 2014. – 107
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-741].

57. "Михайло-Архангельские чтения", международная научно-практическая


конференция (8 ; 2013 ; Рыбница). Михайло-Архангельские чтения : Материалы 8
междунар. науч.-практ. конф., 15 нояб. 2013 г. / гл. ред.: Л. К. Скодорова. – Рыбница,
2013. – 665 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-57].

58. "Наука, образование, культура", международная научно-практическая


конференция (2012 ; Комрат). Наука, образование, культура : Междунар. науч.-практ.
конф. : Посвящённая 21-й годовщине Комрат. гос. ун-та, 10 февр. 2012 г. / редкол.:
Арикова З. Н. [и др.]. – Комрат, 2012. – 214 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-311].

59. "Наука, образование, культура", международная научно-практическая


конференция (2013 ; Комрат). Наука, образование, культура : Междунар. науч.-практ.
конф. : Посвящённая 22-ой годовщине Комрат. гос. ун-та, 8 февр. 2013 г. / редкол.:
Арикова З. Н. [и др.]. – Комрат, 2013. – 318 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-312].

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
60. Ţîrdea, Teodor N. Scrieri alese : Vol. 2 / Teodor N. Ţîrdea ; ed. îngrijită redacţio-
nal de Ludmila Roşca. – Chişinău, 2013. – 457 p. (Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor). – [2014-
348].
1/14 FILOZOFIE
61. Filosofia în orizontul vieţii. Profesorul universitar, doctor habilitat în filosofie Va-
sile Ţapoc : la 75 de ani / ed. alcăt. şi îngrijită de Svetlana Coandă. – Chişinău, 2014. – 244
p. (Bibliogr. în text, la sfârşitul art.). – [2014-2691].

159.9 Psihologie
62. Asistenţa psihologică în educaţie / Aglaida Bolboceanu, Nicolae Bucun, Oxana
Paladi [et al.] ; coord. şt.: Aglaida Bolboceanu, Virginia Rusnac. – Chişinău, 2013. – P. 115-
118. (86 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-179].

63. Baciu, Tatiana. Psihologia comportamentului deviant / Tatiana Baciu ; red. şef.:
Simion Caisîn. – Chişinău, 2014. – 106 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-248].

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

64. Lungu, Viorelia. Psihodiagnostic / Viorelia Lungu. – Chişinău, 2014. – 192 p.


(Bibliogr. şi la sfârşitul cap.). – [2014-2550].

65. Paladi, Oxana. Conştiinţa de sine şi sistemul de valori ale adolescentului / Oxana
Paladi ; coord. şt.: Aglaida Bolboceanu. – Chişinău], 2013. – P. 170-180. (259 tit. în lb. rom.,
engl., fr., rusă). – [2014-178].

66. Psihodiagnostica / elab. de: Igor Racu [et al] ; red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. –
Chişinău, 2014. – P. 238-242. (125 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-1693].

67. Racu, Igor. Psihodiagnoza / Igor Racu. – Chişinău, 2014. – P. 467-473. (125 tit. în
lb. rom., engl., rusă). – [2014-1902].

68. Racu, Igor. Psihologia dezvoltării / Igor Racu, Iulia Racu. – Chişinău, 2013. – P.
207-211. (92 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-360].

69. Viaţa este un dar / coord.: Irina Oriol. – Chişinău, 2014. – 144 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul cap.). – [2014-2319].

70. Анцибор, Л. М. Макиавеллизм в структуре современного психологического


знания: проблемы теории и методологии анализа / Л. М. Анцибор. – Кишинэу, 2014. – P.
267-290. (371 tit. în lb. engl., rusă) şi în text. – [2014-2625].

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


71. Bulgaru, Maria. Etica în asistenţa socială / Maria Bulgaru, Oleg Bulgaru. – Chişi-
nău, 2014. – P. 296-307. (162 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2014-1288].

72. Patraşcu, Dumitru. Cuget şi zbucium : asupra lumii – genului – neamului – famili-
ei – omului – numelui – credinţei – educaţiei / Dumitru Patraşcu. – Chişinău, 2014. – P. 265-
267. (78 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1244].

73. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei = The


survival strategy in terms of bioethics, philosophy and medicine : Vol. 4 (20) / red. resp.: Teo-
dor N. Ţîrdea. – Chişinău, 2014. – 298 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1023].

74. Suceveanu, Anghelina. Axiologie / Anghelina Suceveanu. – Chişinău, 2014. – P.


50-54. (78 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2014-1655].

2 RELIGIE. TEOLOGIE
75. Bujor, Nicolae Mefodie. Dumnezeu Tatăl – Adevărul Absolut / Nicolae Mefodie
Bujor ; consultanţi: Ion Mahu [et al.]. – Chişinău, 2014.
Vol. 1, Partea 1-a. – 2014. – P. 307-311. (94 tit.). – [2014-2473].

76. Vol. 1, Partea a 2-a. – 2014. – P. 293-295. (63 tit.). – [2014-2474].

65
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

77. Cerga, Alexandru. Bisericile Basarabiei : Vol. 1 : A – Cahul / Alexandru Cerga ;


ref.-consultanţi : Demir Dragnev [et al.]. – Chişinău, 2013. – P. 407-411. (148 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2014-208].

78. Condraticova, Liliana. Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sfinţilor Apos-


toli Petru şi Pavel / Liliana Condraticova ; resp. ed.: Constantin Manolache ; trad. textului în
engl.: Corina Prohniţchi. – Chişinău, 2014. – P. 174-178. (93 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-
1007].

79. Fuştei, Nicolae. Persecutarea organizaţiei religioase "Martorii lui Iehova". Opera-
ţia "Sever" (1951) în RSSM / Fuştei Nicolae. – Chişinău, 2013. – P. 105-112. (162 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-7].

80. Lisnic, Ioan. Episcopia Hotinului cu reşedinţa la Bălţi (1923-1944) / Protoiereu


Ioan Lisnic. – Chişinău, 2014. – P. 167-176. (131 tit.). – [2014-381].

81. Onicov, Eugen. Mănăstiri basarabene până la 1812 / Eugen Onicov // Spiritualita-
tea ca unitate primordială a loialităţii şi a credinţei în Hristos : Materialele Conf. Intern. din 5
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 148-150. (64 tit.). – [2014-223].

82. Pelin, Valentina. Paisianismul în contextul cultural şi spiritual sud-est şi est euro-
pean (sec. XVIII-XIX) / Valentina Pelin ; ed. îngrijită de Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. –
Chişinău, 2014. – P. 225-234 (128 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-1767].

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
83. Moşneaga, Valeriu. Cercetare privind influenţa migraţiei asupra dezvoltării comu-
nităţii : Raport de cercetare sociologică : În viziunea gospodăriilor casnice din fostul judeţ
Orhei / Moşneaga Valeriu, Veaceslav Bătrînescu. – Chişinău, 2013. – P. 36-38. (51 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-33].

84. "Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor",


conferinţă internaţională (2013 ; Chişinău). Conferinţa internaţională "Promovarea egalităţii
de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor", 12 dec. 2013 / coord.: Silvia Ghinculov,
Natalia Cheradi ; red. resp.: Constantin Crăciun. – Chişinău, 2014. – 175 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul art.). – [2014-2047].

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


85. Rotaru, Diana. Bibliografia [lucrărilor lui Alexandru Roşca] / Diana Rotaru // Aca-
demician Alexandru Roșca / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl.
Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; red. şt.: Aurelia Hanganu. – Chişinău, 2014. – P. 42-81. –
[2014-866].
Sistematizat. – Include (monogr., art. În culegeri şi periodice), ale acad. A. Roşca, 272
tit. în lb. rom., rusă, publ. în aa. 1969-2010. – Lit. despre dânsul, 14 tit.

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

86. Lista tezelor de doct/doctor habilitat susţinute în perioada 1993-2012 în Consiliul


Ştiinţific Specializat condus de academicianul Alexandru Roșca // Academician Alexandru
Roșca / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei
Lupan" ; red. şt.: Aurelia Hanganu. – Chişinău, 2014. – P. 150-158. – [2014-866].
85 tit.
___________________
87. Boguş, Angela. Dezvoltare comunitară / Angela Boguş. – Chişinău, 2014. – 311
p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-717].

88. Burtea, Elena. Edificarea societăţii cunoaşterii bazată pe informaţie a economiilor


emergente în acord cu reglementările europene şi internaţionale / Burtea Elena. – Chişinău,
2014. – P. 227-242. (197 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2014-2109].

89. Cara, Oleg. Dezvoltarea sistemului statistic naţional în contextul armonizării cu


standardele europene / Oleg Cara, Ion Pârţachi, Vergil Voineagu. – Chişinău, 2013. – P. 305-
320. (183 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-716].

90. "Crearea societăţii conştiinţei", teleconferinţă internaţională a tinerilor cerce-


tători (3 ; 2014 ; Chişinău). Crearea societăţii conştiinţei : Materialele Teleconf. intern. a
tinerilor cercetători, Ed. a 3-a, 11-12 apr. 2014, Chişinău, Rep. Moldova / coord.: Dumitru
Todoroi (preşedinte) [et al.]. – Chişinău, 2014. – 129 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-
2057].

91. Dicţionar enciclopedic de sociologie = Энциклопедический словарь по


социологии / aut.: Anichin Vladimir, Bejan-Volc Iulia, Buciuceanu-Vrabie Maria [et al.] ; alcăt.,
coord.: Timuş Andrei. – Chişinău, 2013. – P. 594-606. (222 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-269].

92. "Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Mol-


dova", conferinţă naţională cu participare internaţională (2014 ; Chişinău). Dimensiunile
comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova : Materialele Conf. Naţ. cu
Participare Intern., (11 apr. 2014) / resp. ed.: Raisa Borcoman, Lucia Cepraga. – Chişinău,
2014. – 202 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2044].

93. Evaluarea efectelor îmbătrînirii demografice asupra dezvoltării socioecono-


mice / colectiv de aut.: Galina Savelieva, Nina Cesnocova, Raisa Taragan [et al.] ; red. şt.:
Olga Gagauz, Mariana Buciuceanu-Vrabie. – Chişinău, 2014. – P. 123-127. (83 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2014-2714].

94. Integrarea migraţiei în strategiile de dezvoltare / trad. în lb. rom.: Diana


Loznean. – Chişinău, 2014. – P. 144-147. (53 tit.). – [2014-544].

95. Migraţia şi consolidarea dialogului intercultural / manager de ed.: Pavel


Cerbuşca. – Chişinău, 2014. – 263 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-394].

67
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

96. Sakovici, V. Procesele globale în lumea modernă / V. Sakovici ; trad.: Gorobciuc


L. – Chişinău,, 2014. – P. 301-327. (366 tit. în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [2014-2067].

97. Skilled migration and development practices: Republic of Moldova and the
countries of south East Europe / Vitalie Varzari, Gabriela Tejada, Sergiu Porcescu [et al.] ;
coord. by: Vitalie Varzari [et al.]. – Chişinău, 2014. – 151 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). –
[2014-295].
32 POLITICĂ
98. Albu, Natalia. Conceptul de frontieră în analiza securităţii naţionale: perspectiva
europeană a securităţii de frontieră / Natalia Albu, Constantin Culicovschi // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 4. – P. 76-78. (54 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

99. Albu, Natalia. Geopolitica şi geostrategia / Natalia Albu, Alexandr Cauia. – Chişi-
nău, 2013. – P. 62-68. (151 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2014-715].

100. Beregoi, Natalia. Rolul politicilor mediatice în procesul de integrare europeană a


Republicii Moldova : Specialitatea: 562.01 – Teoria şi metodologia relaţiilor intern. a diploma-
ţiei : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Beregoi Natalia. – Chişinău, 2014. – P. 24-26. (63
tit., inclusiv 14 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-136 Teze].

101. Europa şi democraţia socială / Cäcilie Schildberg, Kaki Bali, Jochen Dahm [et
al.] ; trad. de Sergiu Bufteac. – Chişinău, 2014. – P. 156-161. (161 tit. în lb. engl., germ.). –
[2014-2669].

102. Ghid european / contribuit: Victoria Bucătaru, Victor Chirilă. – Chişinău, 2013. –
P. 171-174. (77 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-110].

103. Grosu, Ruslana. Evoluţia relaţiilor Republicii Moldova cu statele musulmane :


Specialitatea 562.01 – teoria şi metodologia relaţiilor intern. şi a diplomaţiei : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe politice / Grosu Ruslana. – Chişinău, 2014. – P. 27-29. (76 tit., inclusiv 23 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., it., alte lb. străine). – [2014-206 Teze].

104. Grosu, Ruslana. Transformările structural-sistemice din arealul islamic: studiu is-
toriografic / Ruslana Grosu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr
2. – P. 190-193. (92 tit.).

105. Manual de Advocacy / aut. şi experţi: Stoica Virgil, Sosna Alexandru, Ilie Catalin
[et al.]. – Comrat, 2013. – P. 153-158. (79 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-457].

106. Porcescu, Sergiu. Impactul valorilor democratice europene şi al migraţiei asupra


modernizării sistemului politic din Republica Moldova : Specialitatea 561.01 – Teoria, metodo-
logia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice /
Porcescu Sergiu. – Chişinău, 2014. – P. 26-30. (67 tit., inclusiv 19 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-179 Teze].

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

107. "Securitatea Regiunii Mării Negre în contextul transformărilor geopolitice


contemporane şi perspectivele dezvoltării Moldovei în spaţiul economic şi energetic
din bazinul Pontic", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ; Chişinău). Con-
ferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Securitatea Regiunii Mării Negre în contextul trans-
formărilor geopolitice contemporane şi perspectivele dezvoltării Moldovei în spaţiul economic
şi energetic din bazinul Pontic" = "Безопасность Черноморского региона в контексте
современных геополитических трансформаций и перспективы развития Молдовы в
экономическом и энергетическом пространстве Причерноморья", (17-20 sept. 2014,
Chişinău). – Chişinău, 2014. – 132 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2443].

108. Sprincean, Serghei. Teoria şi filosofia politică / Serghei Sprincean ; red. şt.: Ghe-
orghe Bobână ; coord.: Rodica Ciobanu. – Chişinău, 2014. – P. 182-184. (72 tit. în lb. rom.,
engl., fr.). – [2014-1383].

109. Ţveatcov, Nicolai. Conflicte politice din Republica Moldova: Retrospective şi opor-
tunităţi : Vol. 1 / Nicolai Ţveatcov. – Chişinău, 2013. – P. 142-159. (300 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2014-44].

110. Varzari, Pantelimon. Elita politică şi birocraţia în contextul realizării reformelor


democratice (cazul Republicii Moldova) : Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria
politologiei; instituţii şi procese politice : Referatul şt. al tz. de doct. habilitat în politologie : (în
baza lucrărilor publicate) / Varzari Pantelimon. – Chişinău, 2014. – P. 58-62. (84 tit., inclusiv
35 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-29 Teze].

111. Varzari, Vitalie. Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de


integrare europeană / Vitalie Varzari. – Chişinău, 2014. – 171 p. (Bibliogr. în text). – [2014-
2035].

112. "Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană", conferinţă ştiinţifică


studenţească (2014 ; Chişinău). Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană : Confe-
rinţă ştiinţifică studenţească dedicată zilei Europei : Materialele comunicărilor ştiinţifice, 8 mai
2014 / col. red.: Braga Mihai, Maftei Vitalie. – Chişinău, 2014. – 166 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2014-1682].

113. Акулов-Муратов, Владислав. Исследование механизмов влияния внешней


политики Украины в 2012 году на ёе систему и механизмы государственного
управления / Владислав Акулов-Муратов // Revista Moldovenească de Drept Internaţional
şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 1. – P. 135-138 (69 tit. în lb. rusă, ucr.).

114. Губогло, Михаил. Энергия доверия : Опыт этносоциологического


исследования референдума в Крыму / Михаил Губогло. – Кишинев, 2014. – P. 197-216.
(286 tit.) şi în text. – [2014-2654].

115. Исторические связи Молдовы со странами СНГ / редкол.: В. И. Царанов


(отв. ред.) [и др.]. – Кишинев, 2014. – 262 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1556].

69
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

116. Цырдя, Богдан. Олигархическая Молдова / Богдан Цырдя, Виктор Чобану ;


науч. рецензенты: Чеслав Чобану [и др.]. – Кишинэу, 2014. – P. 847-850. (152 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-2386].

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


117. Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii, la 80 de ani
: [economist] : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. ; alcăt.: Silvia
Hăbăşescu, Svetlana Studzinschi ; resp. şi coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM,
2014. – 215 p. : fig., fot. ; 20 cm.
130 ex.
ISBN 978-9975-75-706-5.
[2014-2062].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., materiale didactice, art. în culeg., ed.
periodice) ale economistului S. Chircă, 302 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1960-
2014. – Referinţe privind personalitatea şi activitatea, 14 tit. – An.: Ind. de tit.

118. Publicaţiile ştiinţifice ale Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (2006-


2013) : Bibliografie / Nionila Daliniţchi, Angelina Catană, Diana Pelepciuc [et al.] ; red. şt.:
Angela Timuş ; coord. ed.: Elena Bordian ; Inst. Naţ. de Cercetări Econ., Bibl. Rep. Tehn.-Şt.
– Chişinău : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2014. – 447 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9932-2-7.
[2014-1903].
Include 2050 tit. monogr., man., lucrări metodico-didactice, art. în culeg., ed. periodice,
brevete de invenţii în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 2006-2013. – An.: Ind. de nume, su-
biecte, tit.
___________________
119. Academia de Studii Economice a Moldovei. Analele Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova : Ed. a 12-a : Nr 1/2014 / col. red.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişi-
nău, 2014. – 390 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2046].

120. "Integrarea ştiinţei economice şi practici ca mecanism al dezvoltării eficiente


a societăţii contemporane", conferinţa internaţională ştiinţifico-practică (4 ; 2014 ;
Chişinău). Integrarea ştiinţei economice şi practici ca mecanism al dezvoltării eficiente a
societăţii contemporane = Интеграция экономической науки и практики как механизм
эффективного развития современного общества : A 4-a Conf. Intern. şt.-practică, 21-22
noiem. 2013, Chişinău, Rep. Moldova / ред.-изд. совет: Бабенко О. А. [и др.] ; отв. ред.: П.
И. Катан. – Chişinău, 2014. – 340 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1045].

121. "Performanţe într-o economie competitivă", conferinţă internaţională (2013 ;


Chişinău). Performanţe într-o economie competitivă = Être performant dans une économie
compétitive : Conf. intern., 25-26 apr. 2013, Chişinău / coord. ed.: Valentin Răileanu [et al.] ;
trad. în lb. fr.: Nicolae Coşulean ; red. şt.: Valentina Fetiniuc. – Chişinău, 2013. – 257 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-663].

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

122. "Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-


financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional", conferinţă ştiinţifică internaţiona-
lă (9 ; 2014 ; Chişinău). Ediţia a 9-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale "Politici şi meca-
nisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional
şi internaţional", 31 oct. – 01 noiem. 2014 / col. red.: Galina Ulian [et al.]. – Chişinău, 2014. –
554 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2270].

123. "Strategii şi politici de management în economia contemporană", conferinţă


naţională cu participare internaţională (3 ; 2014 ; Chişinău). Strategii şi politici de mana-
gement în economia contemporană : Conferinţa naţională cu participare internaţională, ed. a
3-a, 28-29 mar. 2014 / com. org.: Ţurcanu Gheorghe [et al.]. – Chişinău, 2014. – 354 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2722].

124. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 37 : Economie
/ red. şef : Gh. Cimpoieş. – Chişinău, 2013. – 349 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-351].

330 Economie în general. Economie politică


125. Ganea, Victoria. Finanţarea activităţii inovaţionale din perspectiva macroeconomi-
că / Victoria Ganea. – Chişinău, 2014. – P. 290-306. (222 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-
65].

126. Gorobievschi, Svetlana. Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creş-


tere a calităţii vieţii : Specialitatea 08.00.01 : Econ. politică. Doctrine econ. : Autoref. al tz. de
doct. habilitat / Gorobievschi Svetlana. – Chişinău, 2013. – P. 36-41. (54 tit. de lucrări ale aut.
în lb. rom., engl., rusă). – [2014-13 Teze].

127. Пармакли, Дмитрий. Основы микроэкономики / Д. М. Пармакли. – Тараклия,


2014. – 142 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-444].

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


128. "Impactul calităţii resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a
Republicii Moldova", conferinţă ştiinţifico-practică (2014 ; Chişinău). Impactul calităţii
resurselor umane asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova : Materialele
conf. şt.-practice, 26 noiem. 2013, Chişinău / alcăt.: Liliana Posţan, Sergiu Iurcu ; coord.:
Petru Chiriac. – Chişinău, 2014. – 101 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1718].

129. Impactul remitenţelor asupra rezilienţei sistemului financiar al Republicii


Moldova / Angela Belobrov, Nadejda Chicu, Tatiana Cebotari [et al.]. – Chişinău, 2013. – P.
285-295. (157 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-80].

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


130. Lîsîi, Aliona. Perfecţionarea managementului surselor de finanţare pentru con-
strucţia de locuinţe în Republica Moldova / Lîsîi Aliona, Ţurcanu Nicolae. – Chişinău, 2014. –
P. 111-118. (142 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-1595].

71
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


131. Brühlmann, Mario. The Ten Commandments for Entrepreneurs / Mario
Brühlmann. – Chişinău, 2014. – P. 279-284. (90 tit. în lb. germ.). – [2014-996].

132. Corporaţiile transnaţionale ca promotor al dezvoltării durabile economice /


Natalia Percinschi, Alexandru Gribincea ; red. şt.: Alexandru Onofrei. – Chişinău, 2014. – P.
177-181. (68 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2520].

133. Gâf-Deac, Maria. Particularităţi regionale ale gestiunii corporative în România /


Maria Gâf-Deac, Petru Roşca ; red. resp.: Petru Roşca. – Chişinău, 2014. – P. 262-277. (167
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2111].

134. Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes


and Structure in the Time of Destabilization / sci. ed.: Janusz Teczke [et al.]. – Chişinău,
2014. – 276 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2723].

135. Mîrzac, Mariana. Procesul de finanţare a businessului mic şi mijlociu în Republica


Moldova / Mariana Mîrzac ; red. şt.: Stratan Alexandru. – Chişinău, 2014. – P. 155-164. (156
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-1444].

136. Şuleanschi, Sofia. Suport de curs la disciplina "Bazele Antreprenoriatului" / Sofia


Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure. – Chişinău, 2014. – 252 p. (Bibliogr. la sfârşitul
modulelor). – [2014-533].

137. Пармакли, Д. М. Предприятие в современной экономической системе / Д. М.


Пармакли, З. Н. Арикова, А. З. Онофрей. – Комрат, 2014. – 190 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [2014-910].
336 Finanţe
138. "Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi integrării", simp.
şt.-practic intern. (2013 ; Chişinău). Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării
şi integrării : Simp. şt.-practic intern., 19 apr. 2013, Chişinău : Vol. 2 / col. red.: Oleg Stratulat
[et al.]. – Chişinău, 2013. – 368 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-75].

139. Drept fiscal / Vlad Vlaicu, Aureliu Rotaru, Viorica Boaghi [et al.] ; consultant şt.:
Nicolae Roşca. – Chişinău, 2014. – P. 287-298. (153 tit. în lb. rom., fr., rusă) şi la sfârşitul
temelor. – [2014-1118].

140. Fuior, Elena. Finanţele întreprinderii / Elena Fuior, Victoria Ganea, Corina Cuşnir.
– Chişinău, 2014. – P. 464-466. (51 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-773].

141. Manole, Tatiana. Trezoreria – serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric


/ Tatiana Manole, Sofia Scutari ; red. şt.: Botnaru Nadejda. – Chişinău, 2014. – P. 205-219.
(146 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1845].

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

142. Perciun, Rodica. Stabilitatea financiară a statului: între teorie şi practică / Perciun
Rodica ; red. şt.: Gheorghe Iliadi. – Chişinău, 2014. – P. 167-177. (108 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2014-1373].

143. Roller, Ala. Note de curs la disciplina universitară "Marketing Bancar" / Ala Roller,
Aliona Zubic. – Chişinău, 2014. – 238 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-2049].

144. Кухал, Раду. Денежно-кредитная политика / Раду Кухал, Людмила


Старицына. – Кишинев, 2014. – P. 125-127. (58 tit. în lb. engl., rusă). – [2014-2623].

145. Кухал, Раду. Монетарная политика центрального банка в условиях


современности / Раду Кухал, Людмила Старицына. – Кишинев, 2014. – P. 182-187. (103
tit. în lb. engl., rusă). – [2014-2622].

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri.
146. Coreţchi, Boris. Diversificarea comerţului exterior cu produse agroalimentare ca
factor al eficientizării relaţiilor economice al Republicii Moldova / Coreţchi Boris, Gribincea
Alexandru, Gribincea Corina. – Chişinău, 2014. – P. 172-181. (128 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [2014-2517].

147. "Creşterea economică calitativă: aspecte teoretice şi practice", conferinţă in-


ternaţională (2014 ; Chişinău). Culegere de articole ştiinţifice şi teze ale comunicărilor ştiinţi-
fice prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale "Creşterea economică calitativă: aspecte
teoretice şi practice", (27 febr. 2014) / com. org.: Aurelia Tomşa [et al.]. – Chişinău, 2014. –
266 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2051].

148. Gorobievschi, Svetlana. Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creş-


tere a calităţii vieţii / Svetlana Gorobievschi. – Chişinău, 2013. – P. 322-343. (280 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-257].

149. Litvin, Aurelia. Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare :


(cazul Republicii Moldova) : 521.03. – Economie şi management în agricultură : Autoref. tz.
de doct. habilitat în ştiinţe econ. / Aurelia Litvin. – Chişinău, 2014. – P. 38-42. (64 tit., inclusiv
56 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-128 Teze].

150. Stoican, Mirela. Managementul calităţii în turismul rural / Mirela Stoican, Cristine
Gigi Şonea, Adina Liana Camarda ; ref. şt.: Marian Zaharia, Nelly Filip ; trad.: Ioana Ion. –
Chişinău, 2013. – P. 371-375. (66 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2014-160].

151. "Turismul şi dezvoltarea cumunitară", sesiune ştiinţifică naţională cu partici-


pare internaţională (1 ; 2014 ; Chişinău). Turismul şi dezvoltarea cumunitară = Tourism and
Community Development = Туризм и развитие общин = Turismo y desarrollo comunifario =
Tourisme et développement communautaire : Sesiune ştiinţifică naţională cu participare in-
ternaţională, ed. I-a, 26-27 sept. 2014 / com. şt.: Sedleţchi Iurii (preşedinte) [et al.]. – Chişi-
nău, 2014. – 271 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2573].

73
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

152. Кучук, В. Влияние кризиса в Украине на экономическую безопасность


Республики Молдова / В. Кучук // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 6. – P. 30-31. (51 tit. engl.,
rusă, ucr.).

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
153. Chiriac, Lilia. Marketingul rural şi atractivitatea investiţională a localităţii / Chiriac
Lilia, Caun Victor. – Chişinău, 2013. – P. 138-147. (133 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-76].

154. Grigoraş, Maria. Marketingul societal ca componentă a responsabilităţii sociale


corporative / Grigoraş Maria. – Chişinău, 2014. – P. 129-136. (160 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă). – [2014-173].

155. International marketing / Y. Kozak, А. Gribincea, S. Smyczek [et al.]. – Chişinău,


2014. – P. 274-278. (87 tit.). – [2014-2106].

156. Şavga, Larisa. Introducere în e-comerţ şi e-business / Larisa Şavga, Ghenadie


Şavga, Tatiana Surugiu. – Chişinău, 2013. – P. 286-295. (160 tit.). – [2014-119].

157. Şerban, Natalia. Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comer-


ţului din cadrul cooperaţiei de consum / Natalia Şerban, Larisa Şavga. – Chişinău, 2011. – P.
202-218. (182 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-113].

158. Белостечник, Григорий. Маркетинговые/бенчмаркинговые исследования


конкуренции : Особенности и новые подходы к изучению конкуренции в сфере торгово-
развлекательной недвижимости как субсегмента рынка смешанной коммерческой не-
движимости / Григорий Белостечник, Юрий Ларюшин, Руслан Крупнов. – Кишинэу, 2014.
– P. 139-158. (162 tit. în lb. rom., engl.) şi în text. – [2014-718].

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


159. Identificarea nevoilor de formare în zona transfrontalieră România – Ucraina
– Republica Moldova = Identifying training needs in cross-border area Romania – Ukraine –
Republica Moldova / expert studiu Mihai Popescu. – Chișinău, 2014. – P. 92-95, 180-183. (94
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-846].

339.7 Finanţe internaţionale


160. Ghidul împrumuturilor pentru administraţia publică locală şi situaţia existen-
tă în ţările reprezentate în NALAS / experţi locali: Alexandar Bucic [et al.] ; experţi regionali:
Gjorgji Josifov [et al.]. – Chişinău, 2011. – P. 144-148. (60 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-123].

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mon-


dială
161. Economie mondială / colectivul de aut.: B. Chistruga, C. Postică, P. Roşca [et al.]
; coord.: Boris Chistruga, Constantin Postică. – Chişinău, 2013. – P. 322-325. (100 tit. în lb.
rom., rusă). – [2014-72].

162. Gribincea, Alexandru. Integrare economică europeană / Alexandru Gribincea,


Natalia Cărbune. – Chişinău, 2014. – P. 200-203. (57 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul
temelor. – [2014-851].

163. "Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective", confe-


rinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări,
probleme, perspective : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2014 / col. red.: Al. Gribincea [et al.]. –
Chişinău, 2014. – 160 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2107].

164. "Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective",


simposion ştiinţific internaţional (2013 ; Chişinău). Simposion ştiinţific internaţional "Sec-
torul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective", 29 mar. 2013 / col. red.: Al.
Gribincea (red. resp.) [et al.]. – Chişinău, 2014. – 268 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-
346].

165. Ursachi, Eugeniu. Sistemul regional interactiv ca manifestare a economiei mon-


diale / Eugeniu Ursachi. – Chişinău, 2013. – P. 177-187. (92 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2014-77].

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
166. Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova. Anale ştiinţifice ale Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova : Ed. a 13-a : Nr 1 : Ştiinţe socioumane : [ştiinţe juridice] / col. red.: Simion
Carp (red.-şef). – Chişinău, 2013. – 123 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-89].

167. Arseni, Alexandru. Drept constituţional şi instituţii politice : Tratat : Vol. 2 / Ale-
xandru Arseni. – Chişinău, 2014. – P. 455-467. (218 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-
2022].

168. Arseni, Alexandru. Egalitatea şi universalitatea drepturilor fundamentale ale omu-


lui – principii edificatoare ale statului de drept şi democratic / Alexandru Arseni, Constantin
Olteanu. – Chişinău, 2014. – P. 195-218. (379 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-847].

169. Arseni, Alexandru. Legitimitatea puterii de stat: fenomen complex şi indispensabil


societăţii umane contemporane : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de
doct. habilitat în drept / Arseni Alexandru. – Chişinău, 2014. – P. 40-46. (123 tit.). – [2014-217
Teze].

75
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

170. Aşevschi, Valentin. Drept ecologic / Valentin Aşevschi, Olesea Cepoi. – Chişinău,
2013. – P. 128-130. (50 tit.). – [2014-2640].

171. Badâr, Iurie. Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale / Iurie Badâr. –


Chişinău, 2014. – P. 310-320. (241 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-1494].

172. Baieş, Sergiu. Drept civil : Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică /
Baieş Sergiu, Roşca Nicolae. – Chişinău, 2014. – 391 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-
521].

173. Băieşu, Aurel. Dreptul protecţiei consumatorilor / Aurel Băieşu, Olesea Plotnic. –
Chişinău, 2014. – P. 247-251. (68 tit.), la sfârşitul subiectelor. – [2014-857].

174. Bâcu, Adelina. Curs aplicativ la dreptul procesual civil. Partea specială / Bâcu
Adelina. – Chişinău, 2013. – P. 239-245. (65 tit. în lb. rom., rusă) şi la sfârşitul temelor. –
[2014-676].

175. Becciev, Elena. Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică
comparativă : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. al tz. de doct. în drept /
Becciev Elena. – Chişinău, 2014. – P. 25-27. (60 tit., inclusiv 8 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-178 Teze].

176. Bejan, Octavian. Activitatea criminologică practică în organele anticrimă din Ca-
nada / Octavian Bejan. – Chişinău, 2013. – P. 133-153. (265 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2014-
357].

177. Bejan, Octavian. Elemente de teoria securităţii criminologice private / Octavian


Bejan, Valeriu Bujor. – Chişinău, 2014. – P. 83-85 (44 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2014-848].

178. Bîrgău, Mihail. Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare / Mihail Bîrgău,
Ion Iova, Ina Bîrgău ; red. şt.: Andrei Guştiuc. – Chişinău, 2013. – P. 198-214. (205 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-562].

179. Boişteanu, Eduard. Dreptul muncii / Eduard Boişteanu, Nicolai Romandaş. – Chi-
şinău, 2015. – 736 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2715].

180. Boişteanu, Eduard. Parteneriatul social în sfera muncii / Eduard Boişteanu ; red.
şt.: Nicolai Romandaş. – Chişinău, 2014. – P. 232-259. (449 tit. în lb. rom., engl., fr., germ.,
rusă). – [2014-1116].

181. Bologan-Vieru, Otilia. Regimul juridic al companiilor multinaţionale / Otilia Bolo-


gan-Vieru. – Chişinău, 2013. – P. 130-146. (331 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-1189].

182. Bujor, Valeriu. Elemente de statistică criminologică / Valeriu Bujor, Octavian Be-
jan. – Chişinău, 2014. – 103 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2624].

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

183. Bujor, Valeriu. Teoria generală a dreptului / Valeriu Bujor, Larisa Buga. – Chişi-
nău, 2014. – 112 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-1010].

184. Capşa, Tudor. Comentariu ştiinţifico-practic la Codul muncii al Republicii Moldova


: (cu toate modificările şi completările operate la 01.03.2014) / Capşa Tudor ; red. şt.: Sosna
Boris, Airapetean Artur ; rec. şt.: Cătălina Scorţescu. – Chişinău, 2013. – P. 432-443. (303 tit.
în lb. rom., rusă). – [2014-668].

185. Cârnaţ, Marina. Statutul juridic al persoanelor intern strămutate în Republica Mol-
dova : 552.01 – drept constituţional : Autoref. al tz. de doct. în drept / Cârnaţ Marina. – Chişi-
nău, 2014. – P. 22-25. (58 tit., inclusiv 9 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.). – [2014-54
Teze].

186. Cârnaţ, Teodor. Principiul transparenţei în activitatea autorităţilor publice / Teodor


Cârnaţ, Chiveri Galina. – Chişinău, 2014. – P. 239-266. (372 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-
170].

187. Chiriţa, Sofia. Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele Uniunii


Europene în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe / Sofia Chiriţa. – Chişinău,
2014. – P. 97-101. (56 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2014-1236].

188. Ciobanu, Natalia. Dreptul afacerilor / Natalia Ciobanu. – Chişinău, 2013. – 385 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-366].

189. Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina. Drept internaţional public / Carolina


Ciugureanu-Mihailuţă. – Chişinău, 2013. – 104 p. (Bibliogr. la începutul modulelor). – [2014-
161].

190. Cojocaru, Violeta. Clauzele abuzive în contractele de consum / Violeta Cojocaru,


Olesea Plotnic. – Chişinău, 2014. – P. 175-189. (248 tit. în lb. rom., fr., rusă) şi în text. –
[2014-1113].

191. Copeţchi, Stanislav. Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate


criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale / Stanislav Copeţchi. – Chişi-
nău, 2014. – P. 321-345. (259 tit. în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [2014-2144].

192. Costachi, Gheorghe. Cultura şi educaţia juridică – condiţii necesare pentru edifi-
carea statului de drept / Gheorghe Costachi. – Chişinău, 2014. – P. 623-669. (439 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-2068].

193. Cum eficientizăm folosirea banului public? = How to make Efficient the Use of
Public Money?. – Chişinău, 2014. – 80 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-652].

194. Dabija, Tatiana. Controlul constituţionalităţii legilor – garanţie juridică a supremaţi-


ei constituţiei : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. al tz. de doct. în drept /

77
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

Dabija Tatiana. – Chişinău, 2014. – P. 25-29. (87 tit., inclusiv 17 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-129 Teze].

195. Dorul, Olga. Dreptul conflictelor armate / Olga Dorul, Virginia Zaharia. – Chişinău,
2014. – 98 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-854].

196. Drept procesual civil : Partea generală / Elena Belei, Ana Borş, Felicia Chifa [et
al.] ; coord., red. şt.: Elena Belei. – Chişinău, 2014. – P. 438-442. (111 tit. în lb. rom., rusă). –
[2014-1818].

197. "Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actuali-


tate şi perspective", conferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa
ştiinţifică cu participare internațională "Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor econo-
mice. Tradiţii, actualitate şi perspective" / com. de org.: Nicolae Roşca [et al.]. – Chişinău,
2014. – 420 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.) şi în text. – [2014-364].

198. Dumneanu, Ludmila. Drept penal comparat / Ludmila Dumneanu, Vladimir Grosu,
Augustina Bolocan-Holban. – Chişinău, 2014. – P. 399-403. (102 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă). – [2014-368].

199. Gladchi, Gheorghe. Victimologie / Gheorghe Gladchi. – Chişinău, 2013. – P. 233-


269. (688 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-2258].

200. Gribincea, Lilia. Dreptul comerţului internaţional / Lilia Gribincea. – Chişinău,


2014. – P. 865-887. (457 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-1811].

201. Guceac, Ion. Constituţia la răscruce de milenii / Ion Guceac. – Chişinău, 2013. –
P. 405-415. (188 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-275].

202. Guceac, Ion. Impactul conștiinței asupra creaţiei ştiinţifice şi artistice / Ion Guceac
// Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 87-88. (58 tit. în lb. rom., engl., rusă).

203. Guţuleac, Victor. Drept contravenţional / Victor Guţuleac, Elena Comarniţcaia. –


Chişinău, 2014. – P. 193-199. (71 tit.). – [2014-1152].

204. Klip, André. Dreptul penal european : O abordare integrativă / André Klip ; trad.
din lb. engl. de Dana Manole ; red. şt.: Romaniţa Iordache. – Chişinău, 2014. – P. 547-569.
(341 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., alte lb. străine). – [2014-721].

205. Lazari, Constantin. Dreptul internaţional al afacerilor / Constantin Lazari, Violeta


Melnic, Valeriu Gureu. – Chişinău, 2014. – 318 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-
1019].

206. Lazăr, Diana. Eficacitatea convenţiei de arbitraj: temei pentru recunoaşterea şi


executarea hotărârilor arbitrale străine în sistemul Convenţiei de la New York din 1958 / Dia-
na Lazăr // Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

perspective : Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 313-316. (55 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [2014-364].

207. Manea, Vladislav. Drept execuţional penal / Vladislav Manea. – Chişinău, 2014. –
P. 727-743. (194 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2014-2713].

208. Mariţ, Alexandru. Procese psihice emotive sau afective la comiterea infracţiunii /
Alexandru Mariţ, Dan Georgian // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 12. – P. 25-26. (54 tit. în lb.
rom., fr., rusă).

209. Mariţ, Alexandru. Structura vinovăţiei penale / Alexandru Mariţ, Dan Georgian //
Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 6. – P. 10-11. (68 tit. în lb. rom., fr.,
rusă).

210. "Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omului",


masă rotundă cu participare internaţională (2014 ; Chişinău). Mecanisme naţionale şi
internaţionale de protecţie a drepturilor omului : Materiale ale mesei rotunde cu participare
internaţională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturi-
lor Omului, 11 dec. 2013 / com. org.: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău, 2014. – 480 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2014-695].

211. Melnic, Violeta. Protecţia şi răspunderea penală a minorilor la nivel european /


Violeta Melnic. – Chişinău, 2014 – P. 325-337. (271 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2014-1016].

212. Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de către subdiviziunile


specializate / Marian Gherman, Ion Bodrug, Eugeniu Blîndu [et at.]. – Chişinău, 2014. – P.
409-416. (128 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1234].

213. Mîţu, Gheorghe. Reprezentarea şi intermedierea în dreptul privat / Gheorghe


Mîţu. – Chişinău, 2014. – P. 353-386 (358 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1052].

214. Moroşan, Ion Mihai. Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii / Ion Mihai Mo-
roşan. – Chişinău, 2014. – P. 559-564. (111 tit.). – [2014-680].

215. Mutulescu, Antonio Silviu. Responsabilitatea şi răspunderea juridică a statutului


în domeniul economiei şi finanţelor publice : Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptu-
lui : Autoref. tz. de doct. în drept / Mutulescu Antonio Silviu. – Chişinău, 2014. – P. 24-28. (51
tit., inclusiv 16 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.). – [2014-119 Teze].

216. Odagiu, Iurie. Particularităţile audierii subiecţilor procesului penal / Iurie Odagiu,
Anatolie Andronache. – Chişinău, 2013. – P. 139-142. (55 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-
1235].

217. Pantea, Oleg. Teoria generală a statului şi dreptului / Oleg Pantea. – Chişinău,
2014. – P. 157-172. (254 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la sfârşitul temelor. – [2014-352].

79
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

218. "Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători", confe-


rinţă ştiinţifică internaţională anuală a tinerilor cercetători (8 ; 2014 ; Chişinău). Per-
spective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători : Materialele Conf. şt. intern.
anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014, Chişinău : Vol. 2 : Drept Naţional şi Ştiin-
ţe Politice / red.-şef : Valeriu Cuşnir. – Chişinău, 2014. – 300 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2014-2120].

219. Poalelungi, Mihai. Extrateritorialitatea Convenţiei europene a drepturilor omului:


obligaţii pozitive şi jurisdicţie / Mihai Poalelungi, Stas Splavnic. – Chişinău, 2014. – P.
278-299. (193 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-2712].

220. Poalelungi, Oleg. Puterea juridică a actului normativ-juridic : Specialitatea: D


30.551.01. Teoria generală a dreptului; Istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi
de drept : Autoref. al tz. de doct. în drept / Oleg Poalelungi. – Chişinău, 2014. – P. 17-20. (52
tit., inclusiv 31 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., rusă). – [2014-199 Teze].

221. Prevenirea violenţei în familie / echipa de lucru: Sofia Şuleanschi [et al.]. – Chi-
şinău, 2014. – P. 94-96. (51 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-438].

222. "Probleme actuale privind protecţia şi securitatea persoanelor implicate în


procesul penal", conf. şt.-practică intern. (2013 ; Chişinău). Probleme actuale privind
protecţia şi securitatea persoanelor implicate în procesul penal = Aktuelle probleme des
schützest und der Sicherheit der Teilnehmer im Strafverfahren = Актуальные проблемы
защиты и обеспечения безопасности участников уголовного процесса : Materialele conf.
şt.-practice intern., 21 mar. 2013 / col. red.: Simion Carp [et al.]. – Chişinău, 2013. – 370 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-88].

223. "Provocările societăţii contemporane. Protecţia datelor cu caracter personal:


o nouă provocare?", conferinţă ştiinţifică (2014 ; Chişinău). Provocările societăţii con-
temporane. Protecţia datelor cu caracter personal: o nouă provocare? : Materialele conf. şt.,
28 ian. 2014 / col. red.: Boris Negru [et al.]. – Chişinău, 2014. – 190 p. (Bibliogr. la sfârşitul
art.). – [2014-2032].

224. Puica, Viorica. Justiţia juvenilă / Viorica Puica. – Chişinău, 2014. – P. 101-104.
(78 tit.). – [2014-892] ; [2014-1341].

225. Railean, Petru. Esenţa şi importanţa activităţii jurisdicţionale în asigurarea legalită-


ţii în statul de drept : Specialitatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. tz. de doctor în
drept / Railean Petru. – Chişinău, 2014. – P. 23-27. (56 tit., inclusiv 30 tit. de lucrări ale aut. în
lb. rom., engl., rusă). – [2014-70 Teze].

226. Railean, Petru. Rolul justiţiei în asigurarea legalităţii ca subiect de cercetare ştiinţi-
fică / Petru Railean // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 11. – P. 16-18. (98 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

227. Rusu, Victor. Dreptul constituţional / Victor Rusu. – Chişinău, 2014. – P. 139-142.
(81 tit. în lb. rom., engl., rusă), la sfârşitul cap. – [2014-605].

228. Rusu, Victor. Dreptul parlamentar / Victor Rusu. – Chişinău, 2014. – P. 80-86.
(122 tit. în lb. rom., engl., rusă), la sfârşitul cap. – [2014-895].

229. Serbenco, Eduard. Drept internaţional public : Vol. 1 / Eduard Serbenco. – Chişi-
nău, 2014. – 328 p. (Bibliogr. la începutul cap.). – [2014-1].

230. Sîli, Vitalie. Terorismul aerian / Vitalie Sîli. – Chişinău, 2014. – P. 121-132. (239
tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1880].

231. Slipenski, Boris. Coraportul formelor de guvernământ şi regimurilor politice în so-


cietăţile contemporane / Boris Slipenski ; red. şt.: Valeriu Efremov. – Chişinău, 2014. – P. 49-
52. (53 tit. în lb. rom., fr.). – [2014-2173].

232. Stamatin, Ştefan. Extrădarea în dreptul penal / Ştefan Stamatin, Mircea-Laurenţiu


David, Mihail David. – Chişinău, 2013. – P. 217-228. (196 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-
622].

233. Stamatin, Ştefan. Particularităţile aplicării măsurilor preventive în privinţa minorilor


/ Ştefan Stamatin, Alexandru Gheorghieş. – Chişinău, 2013. – P. 251-264. (215 tit. în lb. rom.,
engl., fr., alte lb. străine). – [2014-623].

234. Stati, Vitalie. Infracţiuni economice / Vitalie Stati. – Chişinău, 2014. – 181 p.
(Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-1292].

235. Strulea, Maria. Delincvenţa juvenilă / Maria Strulea, Dorina Gurev. – Chişinău,
2013. – 316 p. (Bibliogr. în text). – [2014-361].

236. "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene", con-
ferinţă ştiinţifică (2011 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică "Ştiinţa juridică autohtonă prin
prisma valorilor şi tradiţiilor europene" [cu genericul] "Metode şi forme de racordare a studiilor
juridice autohtone la standardele şi valorile europene", 19 oct. 2011 / red. şef: Vitalie
Gamurari. – Chişinău, 2014. – 309 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-786].

237. Tomuleţ, Călin. Contenciosul administrativ / Călin Tomuleţ, Iulia Vacarenco. –


Chişinău, 2014. – P. 212-219. (92 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2014-583].

238. Tomuleţ, Călin. Ghid metodic la disciplina Contenciosul administrativ / Călin To-
muleţ, Iulia Vacarenco. – Chişinău, 2014. – 143 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-
1603].

239. Ibidem. – Chişinău, 2014. – P. 119-124. (98 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2014-
2263].

81
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

240. Ţarălungă, Victoria. Aquis-ul Uniunii Europene în materia migraţiei ilegale şi a tra-
ficului ilegal de migranţi: realizări şi deziderate / Victoria Ţarălungă, Sandu Frangulea // Re-
vista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 2. – P. 133-
137. (71 tit. în lb. engl.).

241. Universitatea Tehnică a Republicii Moldova. Analele ştiinţifice ale Catedrei


Drept Patrimonial Nr 3/2012 / coord.: Alla Climova ; col. red.: Viorica Ursu [et al.]. – Chişinău,
2012. – 130 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-35].

242. Zaporojan, Igor. Criminalitatea feminină în Moldova / Igor Zaporojan. – Chişinău,


2014. – P. 146-153 (128 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-863].

243. Боршевский, А. Внедрение Судебных уставов Александра II: бессарабская


специфика и этнополитические аспекты / А. Боршевский, Б. Сосна // Закон и жизнь. –
2014. – Nr 10. – P. 22-23. (71 tit.).

244. Милушев, Д. В. Обжалование и исполнение судебных решений по уголов-


ным делам / Д. В. Милушев. – Кишинэу, 2013. – P. 81-84. (56 tit.). – [2014-478].

245. "Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и пробле-


мы", международная научно-практическая конференция (2014 ; Кишинэу). Между-
народная научно-практическая конференция "Правовые реформы в постсоветских
странах: достижения и проблемы", 28-29 мар. 2014 г., Кишинев, Респ. Молдова / ред-
кол., орг. ком.: Бужор В. [и др.]. – Кишинев, 2014. – 351 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2014-769].

246. Сосна, Александру. Европейский Суд по правам человека / Сосна Алексан-


дру ; науч. рецензенты: Гучак Ион [и др.]. – Комрат, 2014. – P. 173-197. (375 tit. în lb.
rom., engl., rusă) şi în text. – [2014-2380].

247. Халабуденко, О. А. Имущественные права = Drepturile patrimoniale : Кн. 2-я :


Обязательственное право = Drept obligaţional / О. А. Халабуденко. – Кишинев, 2014. – P.
467-484. (215 tit. în lb. rom., engl., fr., alte lb. străine). – [2014-933].

248. Юридическая защита прав национальных меньшинств / авт.: Сосна Б.,


Боршевский А., Сосна А. [и др.] ; гл. ред.: Седлецкий Ю. – Кишинэу, 2014. – P. 62-73.
(255 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-667].

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


249. "Descentralizarea administrativă – componentă a modernizării administraţiei
publice din Republica Moldova", conferinţă ştiinţifică (2014 ; Chişinău). Descentraliza-
rea administrativă – componentă a modernizării administraţiei publice din Republica Moldova
: Materiale ale conf. şt. a cadrelor didactice din 10 iun. 2014 / col. red.: Aurel Sîmboteanu [et
al.]. – Chişinău, 2014. – 196 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1327].

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

250. Managementul resurselor umane în administraţia publică din Republica Mol-


dova / Svetlana Cojocaru, Tatiana Tofan, Veronica Butnaru [et al.]. – Chişinău, 2014. – P.
265-278. (225 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2014-1686].

351/354 Administraţie publică


251. Albu, Natalia. Securitatea naţională / Natalia Albu ; red. şt.: Constantin Manolache
; resp. ed.: Igor Sofronescu, Marin Butuc. – Chişinău, 2014. – P. 182-197. (226 tit. în lb. rom.,
engl., fr., rusă). – [2014-714].

252. "Asigurarea securităţii şi ordinii publice – direcţie prioritară a politicii naţio-


nale", conferinţă ştiinţifică interuniversitară studenţească (2014 ; Chişinău). Asigurarea
securităţii şi ordinii publice – direcţie prioritară a politicii naţionale : Materialele conf. şt.
interuniv. studenţeşti, 27 mar. 2014, Chişinău / col. red.: Bârgău Mihai (red.-şef) [et al.]. –
Chişinău, 2014. – 94 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1651].

253. Borş, Vladimir. Administraţia publică centrală / Vladimir Borş. – Chişinău, 2014. –
107 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-1289].

254. Furdui, Viorel. Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale : în contextul descen-


tralizării şi consolidării autonomiei locale / Viorel Furdui. – Chişinău, 2014. – P. 211-224. (229
tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2721].

255. Ghid practic de elaborare a strategiilor raionale de dezvoltare socio-


economică = Practical guide for the elaboration of district socio-economic development
strategies / elab.: Liubomir Chiriac [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 69. (235 tit.). – [2014-1321].

256. Marinescu, Ioana Andreea. Managementul structurilor de control biofizic şi bio-


chimic pentru asigurarea sustenabilităţii sanitare / Ioana Andreea Marinescu, Petru Roşca. –
Chişinău, 2014. – P. 215-228. (132 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-2110].

257. "Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii", con-


ferinţă naţională cu participare internaţională (6 ; 2014 ; Chişinău). Conferinţă naţională
cu participare internaţională "Perpetua misiune a administraţiei publice de a fi în serviciul
societăţii" : Sesiune de comunic. şt., ed. a 6-a, 12-13 Oct. 2012 : Caietul Ştiinţific nr. 6/2012 /
col. red.: Maria Orlov (coord.) [et al.]. – Chişinău, 2014. – 610 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2014-936].

258. "Teoria şi practica administrării publice", conferinţă ştiinţifico-practică (2014


; Chişinău). Teoria şi practica administrării publice : Materiale ale conf. şt.-practice cu partici-
pare intern., 23 mai 2014 / com. org.: Oleg Balan [et al.]. – Chişinău, 2014. – 496 p. (Bibliogr.
la sfârşitul art.). – [2014-893].

83
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
259. Asistenţa Socială – un răspuns la problematica grupurilor de risc / coord.:
Vîrlan Maria. – Chişinău, 2013. – 325 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-1286].

368 Asigurări
260. Marian, Silvia. Teoria asigurărilor. Contractul de asigurare / Silvia Marian // Drep-
tul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice. Tradiţii, actualitate şi perspective :
Conf. şt. intern. – Chişinău, 2014. – P. 97-99. (54 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-364].

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


261. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : [Universităţii de Stat
"Alecu Russo" din Bălţi] : Bibliografie selectivă : Anuar … / Bibl. Şt. USARB ; alcăt.: Ana
Nagherneac [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : Biblio-
teca Ştiinţifică a Universităţii de Stat "Alecu Russo", 2014 – . – 25 cm. – (Colecţia
"Bibliographia Universitas"). – ISBN 978-9975-50-036-4.
… 2013. – 2014. – 126 p. – 20 ex. – ISBN 978-9975-50-121-7. – [2014-1962].
Include 735 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., ed. periodice în lb.
rom., engl., alte lb. străine, publ. în a. 2013. – An.: Ind. de nume, tit., publ.

262. Contribuţii ştiinţifice şi metodice ale cadrelor didactice universitare din Ca-
hul (1999-2014) / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : Universita-
tea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu", 2014 [Tipogr. "Centrografic"]. – 152 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-914-89-5.
[2014-1990].
Include 1550 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., ed. periodice în lb.
rom., engl. rusă, publ. în a. a. 1999-2014.

263. Lista selectivă a lucrărilor ştiinţifice publicate la Catedră (perioada 1964-


2014) : [Bazele Proiectării Maşinilor a Univ. Tehn. a Moldovei] // Bazele Proiectării Maşinilor :
50 de ani de activitate (1964-2014) / V. Dulgheru. – Chişinău, 2014. – P. 153-259. – [2014-
1058].
Include (monogr., art. şt. în culegeri şi periodice, comunicări la conf.), 362 tit. în lb.
rom., engl., rusă.

264. Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor UTM … : Bibliografie selectivă / Univ.


Tehn. a Moldovei, Bibl. Tehn.-Şt. ; alcăt.: Lilia Popov, Elena Ţurcan. – Ed. a 3-a, rev. şi
compl. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 29 cm. – ISBN 978-9975-45-132-1
…1964-2014. – 2014. – 360 p. – 50 ex. – ISBN 978-9975-45-337-0. – [2014-2631].
Include monogr., man., materiale didactice, 3232 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine
publ. în a. a. 1964-2014. – An.: Ind. de nume, tit.

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

265. Publicaţii instituţionale şi de autor (2006-2011) : Index bibliografic / Univ. Agra-


ră de Stat din Moldova, Bibl. Republicană Şt. Agricolă ; alcăt.: Iulia Tătărescu. – Chişinău :
[CE UASM], 2013. – 313 p. ; 21 cm. – (Seria: Publicaţii ale cadrelor didactice şi ştiinţifice ale
UASM).
[2014-733].
Include cărţi şi contribuţii în culegeri şi reviste, 2091 tit. în lb. rom., engl., rusă. – An.:
Ind. de nume.
___________________

266. Agafian, Rodica. Evaluarea rezultatelor şcolare / Rodica Agafian, Diana Gatman.
– Chişinău, 2014 . – P. 260-264. (119 tit.). – [2014-1171].

267. Anuar didactic Pro Asachi : 150 de ani / coord. şt.: Boris Volosatîi, Angela
Cutasevici. – Chişinău, 2014. – 152 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-611].

268. Aspecte psihopedagogice ale curriculumului integrat şi politicilor educaţio-


nale / coord.: Sonia Ignat ; ref. şt.: Alina Roman, Gabriela Kelemen. – Chişinău, 2014. – 447
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2567].

269. Baciu, Sergiu. Paradigma managementului calităţii în instituţiile de învăţământ


superior / Sergiu Baciu. – Chişinău, 2014. – P. 360-389. (313 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2014-2053].

270. Bîrsan, Elena. Comunicarea asertivă / Elena Bîrsan ; coord. şt.: Maia Cojocaru-
Borozan. – Chişinău, 2013. – P. 121-130. (94 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-758].

271. Bodorin, Cornelia. Împreună cu tine / Bodorin Cornelia, Lebedeva Valentina,


Povorozniuc Maria. – Chişinău, 2013. – P. 68-72. (96 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-
451].

272. Boeştean, Constantin. Incidenţa factorilor perturbatori în evaluarea universitară /


Boeştean Constantin, Nastas Andrei. – Chişinău, 2013. – P. 84-87. (59 tit.). – [2014-566].

273. Bucun, Nicolae. Evaluarea pentru educația incluzivă a copiilor de vîrstă preşcola-
ră şi şcolară mică / Nicolae Bucun, Oxana Paladi, Virginia Rusnac ; coord.: Alexandra
Grajdian, Victoria Secu. – Chişinău, 2013. – P. 367-372. (154 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). –
[2014-414].

274. Callo, Tatiana. Pedagogia practică a atitudinilor / Tatiana Callo. – Chişinău, 2014.
– P. 118-123. (99 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2014-1954].

275. Cauia, Alexandru. Ghid privind elaborarea tezelor de licenţă la ciclul 1 şi tezelor
de masterat la ciclul 2 / Cauia Alexandru, Melnic Violeta. – Chişinău, 2013. – P. 52-54. (55 tit.
în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-1048].

85
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

276. Clichici, Veronica. Conceptualizarea educaţiei pentru timpul liber din perspectivă
axiologică : 531.01. Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct. în ped. / Clichici Vero-
nica. – Chişinău, 2015. – P. 21-23. (50 tit., inclusiv 10 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.).
– [2014-230 Teze].

277. Cojocaru, Ion. Teoria şi metodologia instruirii matematice în ciclul primar : Partea
a 2-a : Didactici particulare / Ion Cojocaru. – Chişinău, 2013. – 331 p. (Bibliogr. la sfârşitul
cap.). – [2014-375].

278. Cojocaru, Vasile. Management educaţional / Vasile Cojocaru, Vladimir Guţu, Ma-
ia Şevciuc ; coord. şt.: Vladimir Guţu. – Chişinău, 2014. – 111 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). –
[2014-1530].

279. CRUNT 2014 : Bunele practici de instruire E-Learning/Online / com. şt.: Ion Bostan
[et al.]. – Chişinău, 2014. – 298 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1946].

280. CRUNT 2014 : Bunele practici de instruire online / com. şt.: Ion Bostan [et al.]. –
Chişinău, 2014. – 297 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2322].

281. Dandara, Otilia. Proiectarea carierei şi ghidarea în carieră / Otilia Dandara, Viole-
ta Mija. – Chişinău, 2014. – 133 p. (Bibliogr. la sfârşitul anexelor). – [2014-367].

282. Davidescu, Elena. Pedagogia socială / Elena Davidescu, Valentina Stratan. –


Chişinău, 2013. – 394 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-1287].

283. Dermenji-Gurgurov, Svetlana. Formarea competenţei didactice a studenţilor filo-


logi : 13.00.01 – Pedagogie generală : Autoref. tz. de doct. în ped. / Dermenji-Gurgurov Sve-
tlana. – Chişinău, 2014. – P. 24-26. (54 tit., inclusiv 1 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., fr.). –
[2014-38 Teze].

284. Dialoguri chişinăuiene : Forumul de idei pedagogice "Dialoguri chişinăuiene" :


Ediţiile 2013, 2014 / col. red.: T. Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chişinău, 2014. – 152 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2141].

285. "Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi adolescen-


tului", conferinţă naţională cu participare internaţională (10 ; 2014 ; Chişinău). A X-a
conferinţă naţională cu participare internaţională ştiinţifico-practică a psihologilor "Dimensiuni
contemporane în formarea personalităţii copilului şi adolescentului", 16 mai 2014 / com. şt.:
Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb [et al.] ; resp. ed.: Lucia Savca. – Chişinău, 2014. – 243 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-792].

286. Din activitatea instituţiilor preşcolare. – Chişinău, 2014. – 79 p. (Bibliogr. la


sfârşitul art.). – [2014-1714].

287. Dumbrăveanu, Roza. Centrarea pe student în contextul procesului Bologna / Ro-


za Dumbrăveanu. – Chişinău, 2014. – P. 105-111. (101 tit.). – [2014-1688].

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

288. Dumbrăveanu, Roza. Competențe ale pedagogilor / Roza Dumbrăveanu, Vlad


Pâslaru, Valeriu Cabac. – Chişinău, 2014. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1689].

289. Faur, Mihaela-Liliana. Ritmul activităţii motrice în sistemul pregătirii profesionale


pedagogice a profesorului de educaţie fizică / Mihaela-Liliana Faur, Olga Aftimciuc, Sergiu
Danail. – Chişinău, 2014. – P. 102-118. (275 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-1103].

290. Formarea personalităţii elevului în perspectiva educaţiei integrale / Tatiana


Callo, Larisa Cuzneţov, Maria Hadîrcă [et al.] ; coord. şt.: Maria Hadîrcă. – Chişinău, 2013. –
140 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).– [2014-678].

291. Ghidul Uniunii Europene în şcoală între educaţia formală şi neformală / Vasile
Cucerescu, Enrique Banús, Iordan Gheorghe Bărbulescu [et al.]. – Chişinău, 2014. – 166 p.
(Bibliogr. la sfârşitul părţilor). – [2014-1135].

292. Gönczi-Raicu, Maria. Competenţe de coordonare complexă în cadrul activităţii di-


dactice integrative a profesorilor de educaţie fizică / Gönczi-Raicu Maria, Aftimiciuc Olga,
Danail Sergiu. – Chişinău, 2014. – P. 107-130. (334 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi în text. –
[2014-2639].

293. Grigor, Ina. Formarea competenţelor de incluziune socială la elevi în cadrul edu-
caţiei economice / Ina Grigor ; coord. şt.: Angela Cara. – Chişinău, 2013. – P. 75-80. (100 tit.
în lb. rom., engl., rusă). – [2014-177].

294. Guţu, Vladimir. Curriculum educaţional / Vladimir Guţu. – Chişinău, 2014. – P.


225-229. (138 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2014-1111].

295. Guzgan, Valentin. Cultura şi comportamentul organizaţional în instituţia educaţio-


nală / Valentin Guzgan ; coord. şt.: Dumitru Patraşcu. – Chişinău, 2013. – P. 252-262. (233
tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-912].

296. Ilica, Anton. Discurs pedagogic contemporan / Anton Ilica. – Chişinău, 2013. – P.
293-299. (147 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2014-320].

297. Ilica, Anton. O istorie a ideilor şi doctrinelor pedagogice de la origini până în pre-
zent / Anton Ilica. – Chişinău, 2014. – P. 319-325. (145 tit.). – [2014-321].

298. "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbi-


lor străine", seminar metodologic (3 ; 2014 ; Chişinău). Materialele Seminarului metodo-
logic "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine",
Ed. a 3-a din 23 ian. 2013 / dir. publ.: Ludmila Hometkovski ; red.-şef: Inga Stoianova. – Chi-
şinău, 2014. – 358 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-603].

299. "Învăţământul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate", conferinţă ştiinţifică


internaţională (2013 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Învăţămân-

87
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

tul postmodern: eficienţă şi funcţionalitate", 15 noiem. 2013 / col. şt. red.: Guţu Vl. [et al.]. –
Chişinău, 2014. – 515 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1654].

300. Jocuri pentru partea de încheiere a orei de educaţie fizică / Crăciun Grigore,
Talmazan Andrei, Berlinschii Iurie [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 72-75. (52 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2014-2145].

301. Losîi, Elena. Psihologia educaţiei / Elena Losîi. – Chişinău, 2014. – 203 p.
(Bibliogr la sfârşitul cap.). – [2014-853].

302. Maximciuc, Victoria. Modele psihopedagogice de dezvoltare a sferei emoţional-


volitive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică / Victoria Maximciuc. – Chişinău, 2013. – P.
157-168. (226 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-45].

303. Mândâcanu, Virgil. Pedagogia creştin-orotodoxă / Virgil Mândâcanu. – Chişinău,


2014. – P. 624-632. (185 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1733].

304. "Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice", conferinţă naţio-


nală 2013 ; Chişinău). Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice : Materialele
conf. naţ., 30.10.2013 / coord. şt.: Otilia Dandara, Liliana Rotaru. – Chişinău, 2014. – 166 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-365].

305. Nastas, Svetlana. Conceptualizarea conexiunii inverse în procesul de evaluare a


rezultatelor şcolare : Specialitatea 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct.
în ped. / Nastas Svetlana. – Chişinău, 2014. – P. 24-25. (54 tit., inclusiv 7 tit. de lucrări ale
aut. în lb. rom., engl.). – [2014-208 Teze].

306. Negură, Ion. Formarea competenţelor de rezolvare a problemelor psihologice în


procesul instruirii iniţiale şi continue a psihologilor / Ion Negură (coord.), Tatiana Baciu, Elena
Losîi [et al.]. – Chişinău, 2014. – 234 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2645].

307. Omer, Chinan. Coordonate pedagogice de dezvoltare a culturii comunicării în


mediul studenţesc : Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. tz. de doct.
în şt. ped. / Omer Chinan. – Chişinău, 2014. – P. 30-31. (50 tit., inclusiv 7 tit. de lucrări ale
aut. în lb. rom., fr., rusă). – [2014-36 Teze].

308. Organizarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar, primar şi se-


cundar general : Anul de studii 2013-2014. – Chişinău, 2013. – 300 p. (Bibliogr. la sfârşitul
compartimentelor). – [2014-1175].

309. Organizarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar, primar şi se-


cundar general : Anul de studii 2014-2015. – Chişinău, 2014. – 228 p. (Bibliogr. la sfârşitul
paragrafelor). – [2014-2648].

310. "Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea educaţiei incluzive",


forum naţional (2013 ; Chişinău). Materialele Forumului Naţional "Parteneriatul socio-

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

psihopedagogic pentru dezvoltarea educaţiei incluzive", 16-18 dec. 2013 / com. şt.: Racu Igor
[et al.]. – Chişinău, 2013. – 171 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-452].

311. Particularităţile adaptării şcolare a elevilor din clasele gimnaziale / Ştefaneţ


Diana, Siomina-Ghiţu Ludmila, Cordineanu Ala [et al.] ; coord.: Tatiana Nagnibeda-
Tverdohleb [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 259-264. (224 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi la
sfârşitul art. – [2014-1715].

312. Pedagogia inovativă / elab. de: Beizerou U. A. [et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn [et
al.]. – Chişinău, 2014. – P. 194-202. (191 tit. în lb. rusă). – [2014-2163].

313. Perspective tradiţionale şi moderne în psihopedagogia şcolii incluzive / co-


lectiv de aut.: Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Nicolae Andronache [et al.] ; coord. şt.:
Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici. – Chişinău, 2013. – P. 84-86. (51 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2014-514].

314. Petrovschi, Nina. Didactica istoriei în educaţia postmodernistă / Nina Petrovschi.


– Chişinău, 2014. – P. 126-133. (108 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi în text. – [2014-2519].

315. Popa, Ştefan. Metodologia studierii formei şi a spaţiului la specialitatea Design in-
terior : (învăţământul preuniv.) : Specialitatea 532.02 – Didactica şcolară (arte plastice) :
13.00.02 Teoria şi metodologia instruirii (educaţia artistico-plastică) : Autoref. tz. de doct. în
ped. / Popa Ştefan. – Bălţi, 2014. – P. 26-29. (63 tit., inclusiv 15 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-42 Teze].

316. Popovici, Angela. Teoria formării competenţei de audiere / Angela Popovici. –


Chişinău, 2014. – P. 109-116. (149 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2418].

317. "Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul socie-


tăţii bazate pe cunoaştere", conferinţă ştiinţifico-metodică (2014 ; Chişinău). Prerogati-
vele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere :
Materialele conferinţei ştiinţifico-metodice, 7-8 noiem. 2014 : Vol. 1, 2 / com. org.: Laurenţiu
Calmuţchi, Lora Moşanu-Şupac ; coord.: Vasile Panico, Valentina Botnari. – Chişinău, 2014.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – [2014-2398 ; 2014-2399].

318. "Probleme şi soluţii actuale ale parteneriatului familie-comunitate în contex-


tul fenomenului rezistenţei la educaţie", conferinţă ştiinţifico-practică (2013 ; Bălţi).
Probleme şi soluţii actuale ale parteneriatului familie-comunitate în contextul fenomenului
rezistenţei la educaţie : Materialele conf. şt.-practice, 10 dec. 2013, Bălţi / com. org.: Larisa
Zorilo (preşedinte) [et al.]. – Bălţi, 2013. – 221 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-403].

319. Psihopedagogia integrării / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Sergiu Racu [et
al.]. – Chişinău, 2014. – P. 405-415. (156 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-991].

320. "Rolul profesorului în procesul predării limbii străine în contextul integrării


europene", colocviu ştiinţifico-practic (2014 ; Chişinău). Materialele colocviului ştiinţifico-

89
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

practic "Rolul profesorului în procesul predării limbii străine în contextul integrării europene",
17 mai 2014 / com. şt.: Svetlana Corcevschi [et al.]. – Chişinău, 2014. – 181 p. (Bibliogr. la
sfârşitul art.). – [2014-2436].

321. Roman, Alina. Elemente de pedagogie / Roman Alina, Kelemen Gabriela. – Chi-
şinău, 2014. – P. 327-333. (91 tit.). – [2014-2566].

322. Rotaru, Maria. Metodologii de sprijin în educaţia incluzivă / Maria Rotaru. – Chişi-
nău, 2013. – P. 255-259. (65 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi la sfârşitul cap. – [2014-293].

323. Saranciuc-Gordea, Liliana. Educaţia ambientală : treapta primară / Saranciuc-


Gordea Liliana, Ursu Ludmila. – Chişinău, 2013. – P. 156-159. (78 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [2014-1201].

324. Silistraru, Nicolae. Educaţia interculturală / Nicolae Silistraru, Silvia Golubiţchi. –


Chişinău, 2014. – 200 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2394].

325. Silistraru, Nicolae. Pedagogia învăţământului superior / Nicolae Silistraru, Silvia


Golubiţchi. – Chişinău, 2014. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2226].

326. "60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin ino-
vare şi competitivitate spre progres economic", conferinţă ştiinţifică internaţională
(2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "60 de ani de învăţământ economic
superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic", (27-28
sept. 2013) : Vol. 1, 2 / com. de org.: Grigore Belostecinic (copreşedinte) [et al.]. – Chişinău,
2013. – 467; 441 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-73 ; 2014-74].

327. Şpac, Silvia. Educaţia pentru mass-media a elevilor din treapta învăţământului
primar / Şpac Silvia ; coord. şt.: Larisa Cuzneţov. – Chişinău, 2014. – P. 107-120. (181 tit. în
lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-2701].

328. Şova, Tatiana. Metodologia diminuării stresului ocupaţional / Tatiana Şova, Maia
Cojocaru-Borozan. – Chişinău, 2014. – P. 32-37. (55 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-
1428].

329. Şova, Tatiana. Stresul ocupaţional al cadrelor didactice / Tatiana Şova, Maia Co-
jocaru-Borozan. – Chişinău, 2014. – P. 144-151. (92 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-
1427].

330. Ştefaneţ, Diana. Preadolescenţii / Diana Ştefaneţ, Petru Jelescu. – Chişinău,


2014. – P. 205-210. (80 tit. în lb. rom., engl., rusă) şi în text. – [2014-2121].

331. Tehnologii educaţionale moderne integrative : Vol. 13 / Arbuz-Spatari O.,


Budnic A., Carabet N. [et al.] ; coord. şt.: Virgil Mândâcanu. – Chişinău, 2014. – 367 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-1242].

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

332. Ţărnă, Ecaterina. Adaptarea studentului în mediul universitar / Ţărnă Ecaterina ;


red. şt.: Silistraru Nicolae. – Chişinău, 2013. – P. 135-149. (249 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2014-66].

333. Ţurcan, Lilia. Pedagogia toleranţei / Ţurcan Lilia ; coord. şt. Maia Cojocaru-
Borozan. – Chişinău, 2013. – P. 112-125. (152 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-659].

334. "Valenţele formative ale studiului integrat al limbii şi literaturii române în


gimnaziu", conferinţă ştiinţifico-practică naţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifi-
co-practică naţională "Valenţele formative ale studiului integrat al limbii şi literaturii române în
gimnaziu", 23 mai 2014, Chişinău : Rezumatele comunicărilor / coord. şt.: Tatiana
Cartaleanu. – Chişinău, 2014. – 120 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2422].

335. "Valorificarea experienţei profesionale: de la practica pedagogică la atesta-


rea cadrelor didactice", conferinţă ştiinţifico-practică naţională (2014 ; Chişinău). Con-
ferinţa ştiinţifico-practică naţională "Valorificarea experienţei profesionale: de la practica pe-
dagogică la atestarea cadrelor didactice", 22 noiem. 2013, Chişinău / coord.: L. Cibotaru. –
Chişinău, 2014. – 361 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-911].

336. Vinnicenco, Elena. Integrarea tehnologiilor educaţionale în învăţămîntul primar /


Elena Vinnicenco, Dumitru Patraşcu. – Chişinău, 2014. – P. 101-112. (164 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2014-916].

337. Zagaievschi, Corina. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a adolescenţilor prin


comunicare / Corina Zagaievschi. – Chişinău, 2013. – P. 186, 193-202. (242 tit. în lb. rom.,
engl., fr., rusă). – [2014-656].

338. Zolotariov, Elena. A vedea cu Inima : Vol. 1 / Elena Zolotariov. – Chişinău, 2014.
– P. 158-159. (57 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1551].

339. Боршевский, Андрей. Гражданское обучение / Боршевский А. ; науч. ред.:


Степанов В. – Комрат, 2013. – P. 119-135. (243 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-458].

340. Качественное образование всем детям / сост.: Демидова Л. В., Тануркова


Е. И. – Тирасполь, 2014. – 99 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1162].

341. Томилина, Лилиана. Формирование этноценностных ориентаций у воспи-


танников детских домов в условиях дополнительного образования / Томилина Лилиана.
– Кишинэу, 2013. – P. 156-162. (92 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-379].

342. Шулянски, София. Комплект дидактических материалов к дисциплине "Ос-


новы предпринимательства" / София Шулянски, Валентина Олару, Даниела Пэдуре ;
пер. с рум. яз.: Лидия Майер. – Кишинэу, 2014. – P. 122-126. (100 tit. în lb. rom., engl.,
rusă) şi la sfârşitul modulelor. – [2014-535].

91
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


343. Buzilă, Varvara. Râsul şi plânsul ritual – dihotomii ale etichetei tradiţionale / Var-
vara Buzilă // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. –
Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 132-134. (55 tit. în lb. rom., rusă).

344. Cirimpei, Victor. Comicul: folcloric, literar, politic-naţional / Victor Cirimpei. – Chi-
şinău, 2013. – 288 p. (Bibliogr. în text). – [2014-577].

345. Ursu, Lucia. Folclor literar românesc / Lucia Ursu. – Chişinău, 2014. – 104 p.
(Bibliogr. la începutul temelor). – [2014-2395].

346. Квилинкова, Е. Н. Культ волка у гагаузов сквозь призму этнокультурных сим-


волов / Квилинкова Е. Н. – Кишинев, 2014. – P. 414-456. (649 tit. în rom., găgăuză, polonă,
alte lb. străine) şi în text. – [2014-2064].

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
347. Comunicarea Naţională Trei a Republicii Moldova : Elaborată în cadrul Con-
venţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei / echipa proiectului:
Vasile Scorpan, Aliona Solomon ; coord.: Gheorghe Şalari, George Manful. – Chişinău, 2013.
– P. 343-360. (492 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-288].

348. Idem în lb. engl. : Thrd National Communication of the Republic of Moldova :
Under the United Nations Framework Convention on Climate Change. – Chişinău, 2013. – P.
330-344. (492 tit.). – [2014-289].

349. Informative inventory report of the Republic of Moldova, 1990-2012 / Elena


Bivol, Valentin Ciubotaru, Elena Bykova [et al.] ; coord.: Valentina Tapis [et al.]. – Chişinău,
2014. – P. 204-208 (83 tit.). – [2014-2695].

51 MATEMATICĂ
350. Cписок научных трудов : [доктора физико-математических наук П. И. Сте-
цюк] // Методы эллипсоидов и r-Алгоритмы / П. И. Стецюк. – Кишинэу, 2014. – P. 462-
483. – [2014-469].
Include 168 tit. monogr., art. în culegeri, rev. în lb. rusă, engl., ucr., publ. în a.a. 1982-
2013.
___________________

351. Arhangel’skii, A. V. Selected Old Open Problems in General Topology / A. V.


Arhangel’skii // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica. – 2013. – Nr
2/3. – P. 44-46. (52 tit.).

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

352. Bostan, Viorel. Modele matematice în inginerie : Probleme de contact. Modelări şi


simulări numerice în aero-hidrodinamică / Viorel Bostan. – Chişinău, 2014. – P. 437-456. (294
tit. în lb. rom., engl.). – [2014-2294].

353. Capcelea, Titu. Calcul variaţional cu aplicaţii / Titu Capcelea, Maria Capcelea. –
Chişinău, 2014. – p. 327-329. (65 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-585].

354. Cozma, Dumitru. Integrabilitatea sistemelor diferenţiale cubice ce posedă curbe


algebrice invariante : 111.02 – Ecuaţii diferenţiale : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe
matematice / Cozma Dumitru. – Chişinău, 2014. – P. 37-42. (84 tit., inclusiv 43 tit. de lucrări
ale aut. în lb. engl., fr.). – [2014-112 Teze].

355. "Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale", conferinţă


internaţională (4 ; 2014 ; Chişinău). Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informa-
ţionale = Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии
: Materialele Conf. Intern., Ed. a 4-a, 25-28 mar. 2014, Chişinău : Vol. 1, 2 / red. resp.: Dumi-
tru Solomon. – Chişinău, 2014. – 278 ; 519 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-775 ; 2014-
776].

356. Rusuleac, Tatiana. Matematică distractivă / Tatiana Rusuleac. – Chişinău, 2013.


– 98 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-660].

357. Попа, М. Н. Инвариантные процессы дифференциальных систем и их при-


ложения в качественной теории / М. Н. Попа. – Кишинев, 2014. – P. 213-223. (116 tit. în
lb. engl., germ., fr., rusă). – [2014-60].

358. Стецюк, П. И. Методы эллипсоидов и r-Алгоритмы / П. И. Стецюк. – Кишинэу,


2014. – 487 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-469].

53 FIZICĂ
359. Academicianul Andrei Andrieş : [fizician] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Studii Encicl., Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; coord. şt.: Constantin
Manolache ; resp. de ed.: Aurelia Hanganu ; red. şt.: Ion Vârţanu ; bibliogr.: Diana Rotaru. –
Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 143, [1] p. ; 21
cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-4389-4-0 (în cop. tare).
[2014-133].
Aprecieri. – Lucrări (monogr., art. în culeg., ed. periodice, brevete de invenţii) ale fizicianului
A. Andrieş, 606 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1961-2012. – Lit. despre dânsul, 5 tit.
___________________
360. Berzan, Vladimir. Electrofizica şi energetica / Vladimir Berzan. – Chişinău, 2014.
– 260 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-1381].

93
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

361. Ţurcan, Ana. Proprietăţile magnezo-termoelectrice ale firelor din bismut în funcţie
de orientare cristalografică, dopare şi deformare elastică : 133.04 – Fizica stării solide :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Ţurcan Ana. – Chişinău, 2014. – P. 23-30. (95 tit., inclu-
siv 78 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-85 Teze].

362. Idem în lb. rusă : Магнето-термоэлектрические свойства нитей висмута в за-


висимости от кристаллографической ориентации, легирования и упругой деформации :
133.04 – Физика твердого тела : Автореф. на соиск. ученой степ. д-ра физ. наук. – Ки-
шинев, 2014. – P. 24-30. (95 tit., inclusiv 78 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). –
[2014-86 Teze].

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


363. Curjos, Vasile. Note de curs la disciplina Chimie fizică şi coloidală / Vasile Curjos.
– Cahul, 2014. – 267 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-1986].

364. Pahonţu, Elena Mihaela. Complecşi metalici cu liganzi ce conţin legătura


azometinică – noi perspective în modularea geometriei de coordinare / Elena Mihaela
Pahonţu. – Chişinău, 2013. – 263 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-26].

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


365. Bejenaru, Gherman. Hidrologie generală : Partea a 2-a / Gherman Bejenaru, Tu-
dor Castraveţ. – Chişinău, 2014. – P. 67-69. (57 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1380].

366. Codreanu, Igor. Dinamica elementelor morfometrice caracteristice bazinului rîului


Răut în secolul XX şi impactul asupra mediului / Igor Codreanu. – Chişinău, 2014. – P. 117-
124. (172 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-943].

367. Managementul riscurilor dezastrelor şi fenomenelor climatice adverse în sec-


torul agricol / Alexandru Oprea, Vitalie Mutaf, Ludmila David [et al.]. – Chişinău, 2014. – P.
200. (70 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2075].

368. National Inventory Report: Greenhouse Gas Sources and Sinks in the Rep. of
Moldova, 1990-2010 : Submissioc to the United Nat. Framework Convetion on Climate
Change / aut.: Marius Ţaranu, Elena Bâcova, Vitalii Postolatii [et al.] ; project team: Vasile
Scorpan, Aliona Solomon ; coord.: Gheorghe Şalaru, George Manful. – Chişinău, 2013. – P.
291-300. (229 tit.). – [2014-287].

369. Raportul Naţional de Inventariere: Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu


efect de seră în Republica Moldova, 1990-2010 : Elaborat în cadrul Convenţiei-cadru a Orga-
nizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei / aut.: Marius Ţăranu, Elena Bâcova,
Vitalii Postolatii [et al.] ; echipa proiectului: Vasile Scorpan, Aliona Solomon ; coord.: Gheor-
ghe Şalaru, George Manful. – Chişinău, 2013. – P. 309-318. (233 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [2014-286].

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

370. Sandu, I. Contribuţii la cunoaşterea fenomenului seismic din regiunea Carpatică :


consolidarea conceptuală în cercetarea seismelor / Sandu I. // Buletinul Institutului de Geolo-
gie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. – 2013. – Nr 2. – P. 90-94. (98 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

371. Ţăranu, Lilia. An Assessment of Climate Change Impact on the Republic of


Moldova’s Agriculture Sector : A Research Study Complimenting the Vulnerability and Adap-
tation Chapter of the Third National Communication of the Republic of Moldova under the
United Nations Framework Convention on Climate Change / Lilia Ţăranu ; ed.: Vasile Scor-
pan, Marius Ţăranu. – Chişinău, 2014. – 260 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-1591].

372. Ţăranu, Lilia. Projections of changes in productivity of major agricultural crops in


the Republic of Moldova according to an ensemble from 10 GCMs for stres A2, A1 and B1
emission scenarios in the XXI century / Lilia Ţăranu // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 4. – P.
35-35. (55 tit. în lb. engl., rusă).

373. Зубкова, Е. И. Исследование распределения, миграции и роли


микроэлементов в поверхностных водах / Е. И. Зубкова, Н. Н. Зубкова // Managementul
bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : Materialele Conf. Intern., 20-21
sept. 2013. – Chişinău, 2013. – P. 116-118. (50 tit. în lb. engl., rom., rusă). – [2013-1993].

374. Природные и антропогенные факторы воздействия на качество почв и


водных ресурсов Республики Молдова / Игор Повар, Тудор Лупашку, Тамара Лях [и
др.]. – Кишинэу, 2014. – 268 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2641].

375. Уязвимость к изменению климата: Молдавская часть бассейна Днестра /


Р. Коробов, Тромбицкий И., Г. Сыродоев. – Кишинев, 2014. – P. 313-324. (220 tit. în lb.
rom., engl., rusă) [2014-1255].

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
376. Zasavițchi, Lilia. Bibliografia [lucrărilor lui Ion Dediu] / Lilia Zasavițchi // Membru
corespondent Ion Dediu / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt.
Centrală "Andrei Lupan". – Chişinău, 2014. – P. 136-235. – [2014-1638].
Sistematizat, în ordine cronologică. – Include (teze, monogr., art. în culegeri şi periodi-
ce), 656 tit. în lb. rom., engl., rusă, publ. în aa. 1959-2014. – Lit. despre dânsul, 66 tit.
___________________

377. Calmuţchi, L. Implementarea chimiei în ecologie / L. Calmuţchi, A. Pernai, E.


Melentiev. – Chişinău, 2014. – P. 205-207. (67 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1669].

378. Capcelea, Arcadii. Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi particula-


rităţile lui în tranziţia economică : 166.01 Ecologie : Referat şt. al tz. de doct. habilitat în ştiinţe
biologice (în baza lucrărilor publicate) / Capcelea Arcadii. – Chişinău, 2014. – P. 56-71. (335
tit., inclusiv 123 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-103 Teze].

95
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

379. "Chimie ecologică şi estimarea riscului chimic", conferinţă ştiinţifică repu-


blicană (13 ; 14 ; 2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică republicană a tinerilor cercetători
"Chimie ecologică şi estimarea riscului chimic", Ed. a 13-14-a, 4 dec. 2014 / com. şt.: Gheor-
ghe Duca [et al.]. – Chişinău, 2014. – 91 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2444].

380. Popescu, Victor. Markerii molecular-genetici şi epigenetici în patologiile metaboli-


ce umane / Victor Popescu, Eugen Simionică // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 76-80. (116 tit. în lb. engl.).

381. "Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причер-


номорья", международная научно-практическая конференция (5 ; 2014 ; Тирас-
поль). Геоэкологические и биоэкологические проблемы северного Причерноморья :
Материалы 5 Международной научно-практической конференции, 14 нояб. 2014 г. / орг.
ком.: В. П. Степанов [и др.] ; отв. ред.: С. И. Филипенко [и др.]. – Тирасполь, 2014. – 336
p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2563].

58 BOTANICĂ
382. "Actual problems in modern phycology", international conference (5 ; 2014 ;
Chişinău). V International Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov.,
2014 Chisinau, Moldova / org. com.: Victor Şalaru (chairman) [et al.] ; sci. com.: Şalaru Vasile
[et al.]. – Chişinău, 2014. – 271 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2273].

383. Alexandrov, Eugeniu. Atlas botanic : (Procyta, Prokarya, Eukarya) / Eugeniu


Alexandrov ; ref. şt.: Adelina Florica Dumitraş. – Chişinău, 2014. – P. 345-346. (50 tit. în lb.
rom., rusă). – [2014-2159].

384. Alexandrov, Eugeniu G. Dicţionar botanic : român-latin-englez-francez-rus / Eu-


geniu G. Alexandrov. – Chişinău, 2014. – P. 415-417. (50 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2014-
1237].

385. Bădărău, Sergiu. Bolile plantelor cultivate în Republica Moldova : Partea 1-a : Mi-
coze / Sergiu Bădărău, Zinaida Gaibu ; ref. şt.: Leonid Voloşciuc [et al.]. – Chişinău, 2014. –
P. 344-351. (125 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-679].

386. "Conservarea diversităţii plantelor", simpozion ştiinţific internaţional (3 ;


2014 ; Chişinău). Conservarea diversităţii plantelor = Conservation of plant diversity : Simp.
şt. intern., Ed a 3-a, 22-24 mai 2014, Chişinău, Rep. Moldova / com. de progr.: Gheorghe
Duca [et al.]. – Chişinău, 2014. – 133 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-894].

387. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", conferinţă ştiinţifică internaţi-


onală (5 ; 2014 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fizio-
logia şi ameliorarea plantelor" = International Conference "Genetics, Physiology and Plant
Breeding" : Proceding materials, (Ed. a 5-a), 23-24 oct. 2014, Chişinău / com. şt.: Balaur
Nicolae [et al.]. – Chişinău, 2014. – 490 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2241].

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

388. Ioniţa, Olga. Structura taxonomică şi particularităţile ecologo-corologice ale sub-


familiei Cichoriodeaea Kitam. (spaţiul dintre Prut şi Nistru) : 164.01. – Botanica : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe biologice / Ioniţa Olga. – Chişinău, 2014. – P. 23-26. (63 tit., inclusiv 23 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [2014-162 Teze].

389. Lazu, Ştefan. Pajiştile de luncă din Republica Moldova : (Flora, vegetaţia, plantele
indicatoare, renaturalizarea păşunilor degradate, sectoare reprezentative) = Meadow
Grasslands of Republic of Moldova (Flora, vegetation, indicator plants, degradation grassland
renaturalization, reprezentative sectors) / Ştefan Lazu ; red. şt.: Mihail Lupaşcu [et al.]. –
Chişinău, 2014. – P. 432-446. (340 tit. în lb. rom., engl., germ., alte lb. străine). – [2014-
2416].

390. Pînzaru, Pavel. Flora vasculară din Republica Moldova / Pavel Pînzaru, Tatiana
Sîrbu. – Chişinău, 2014. – P. 191-209. (261 tit. în lb. rom., engl., polonă, rusă). – [2014-1183].

391. Шабанова, Г. А. Флора и растительность Буджакских степей Республики


Молдова / Г. А. Шабанова, Т. Д. Изверская, В. С. Гендов. – Кишинев, 2014. – P. 247-252.
(91 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-1258].

59 ZOOLOGIE
392. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice ale doctorului habilitat în bio-
logie Marin Usatîi // Rădăcini şi aripi. – Chişinău, 2014. – P. 107-140. – [2014-2494].
Include 211 tit. monogr., materiale metodico-didactice, art. în culeg., comunicări şt., bre-
vete de invenţie ale lui M. Usatîi, în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1981-2014.
___________________
393. Bacal, Svetlana. Metode şi echipament de colectare a artropodelor / Svetlana Ba-
cal, Petru Cocîrţă, Natalia Munteanu. – Chişinău, 2014. – P. 79-88. (97 tit. în lb. rom., engl.,
fr., rusă). – [2014-2336].

394. Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Ion To-
deraş [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 402-430. (608 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2168].

395. Granaci, Vera. Biotehnologia Transferului de Embrioni şi Fecundaţie in Vitro / Ve-


ra Granaci. – Chişinău, 2014. – P. 248-257. (143 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2115].

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
396. Ştefaneţ, Mihail. Anatomia omului : Vol. 3 / Mihail Ştefaneţ ; red. şt.: Tudor Lu-
paşcu. – Chişinău, 2013. – P. 427-428. (55 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-53].

97
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


397. Ceban, Larisa. Particularităţilor absorbţiei glucidelor în intestinul subţire în onto-
geneza postnatală timpurie : 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de doct. în
biologie / Ceban Larisa. – Chişinău, 2014. – P. 23-27. (54 tit., inclusiv 21 tit. de lucrări ale aut.
în lb. rom., engl., rusă). – [2014-48 Teze].

398. Compendium de geriatrie / Anatolie Negară, Natalia Blaja-Lisnic, Olga Manciuc


[et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 352-360. (126 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-1240].

399. Imunologie clinică / Lucia Andrieş, Doina Barba, Olga Cerneţchi [et al.]. – Chişi-
nău, 2014. – P. 514-517. (56 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2711].

400. Revenco, Ninel. Variabilitatea ritmului cardiac / Ninel Revenco, Lilia Romanciuc. –
Chişinău, 2014. – 113 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-1136].

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


401. "Tendinţe noi în profilaxia şi dezvoltarea generaţiei în creştere", conf. şt. naţ.
(2013 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională "Tendinţe noi în profilaxia şi dezvoltarea
generaţiei în creştere", 18 dec. 2013 / col. red.: Danail Sergiu (red. resp.) [et al.]. – Chişinău,
2013. – 180 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-246].

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


402. Aşevschi, Valentin. Sanologie şi ecologie umană / Valentin Aşevschi, Aurelia
Crivoi ; red. şt.: Lucia Andrieş. – Chişinău, 2014. – P. 713-722. (114 tit. în lb. rom., rusă). –
[2014-1358].

403. Bivol, A. Unele abordări epidemiologice ale dizabilităţii la nivel internaţional / A.


Bivol, L. Spinei, V. Bivol // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 47-48. (53 tit. în lb.
engl.).

404. Coreţchi, Liuba. Interacţiunea microorganismelor cu radionuclizii / Liuba Coreţchi,


Irina Pîrvan // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 4. – P.
12-14. (68 tit. în lb. engl.).

405. Eţco, Constantin. Conţinut şi factori ai dezvoltării gîndirii profesionale la studenţii-


medici / Constantin Eţco, Elena Davidescu. – Chişinău, 2014. – P. 146-151. (78 tit. în lb.
rom., rusă). – [2014-2686].

406. Eţco, Constantin. Particularităţile organizării asistenţei medicale primare în condi-


ţiile asigurărilor medicale obligatorii în municipiul Chişinău / Constantin Eţco, Galina Buta. –
Chişinău, 2014. – P. 192-206. (165 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2014-1160].

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


407. Antreprenoriat în activitatea farmaceutică / Vladimir Safta (coord.), Mihail Bru-
mărel, Stela Adauji [et al.]. – Chişinău, 2014. – 44 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-
1420].

408. Cerlat, Sergiu. Particularităţile farmacologice ale enoxilului : 314.01 – Farmacolo-


gie, farmacologie clinică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale / Sergiu Cerlat. – Chişinău,
2014. – P. 26-30. (60 tit., inclusiv 25 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-229
Teze].

409. Chiru, Tatiana. Cercetări farmacognostice şi farmacologice în vederea valorificării


speciei Centaurea Cyanus L. : 316.01 – Farmacie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe farmaceuti-
ce / Chiru Tatiana. – Chişinău, 2014. – P. 20-25. (79 tit., inclusiv 34 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-148 Teze].

410. Coreţchi, Ianoş. Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale izopropilfosfit-s-


izopropilizotiuroniului : 314.01 Farmacologie şi farmacologie clinică : Autoref. tz. de doct. în
ştiinţe medicale / Coreţchi Ianoş. – Chişinău, 2014. – P. 25-27. (51 tit., inclusiv 25 tit. de lu-
crări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-181 Teze].

411. Fala, Valeriu. BioR – baza optimizării proceselor de regenerare tisulară / Valeriu
Fala. – Chişinău, 2014. – P. 245-254. (184 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-1040].

412. Management și legislație farmaceutică / Mihail Brumărel (coord.), Vladimir


Safta, Stela Adauji [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 196-200. (51 tit.). – [2014-1422].

413. Matcovschi, C. Hypericum perforatum L. and its component Hiperforin in the


treatment of various diseasea / C. Matcovschi, V. Goncear, S. Matcovschi // Curierul medical.
– 2014. – Nr 2. – P. 92-94. (99 tit. în lb. engl.).

414. Putin, Victor. Aspecte fiziologo-metabolice ale acţiunii preparatului BioR asupra
puilor-broiler : 165.01 – Fiziologia omului şi animalelor : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologi-
ce / Putin Victor. – Chişinău, 2014. – P. 22-26. (63 tit., inclusiv 36 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-89 Teze].

415. Safta, Vladimir. Legislație conexă activităţii farmaceutice / Vladimir Safta (coord.),
Mihail Brumărel, Stela Adauji. – Chişinău, 2014. – P. 99-104. (110 tit.) şi la sfârşitul temelor. –
[2014-1421].

416. Schultz, Ian. Farmacia lui Dumnezeu / Ian Schultz, Edithe Uberhuber ; trad. din lb.
rusă: Romaşco L. – Chişinău, 2014. – P. 289-293. (93 tit. în lb. germ., polonă). – [2014-994].

417. "Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 55 ani", conferinţă ştiinţifico-


practică (2014 ; Chişinău). Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 55 ani : Conferinţă ştiinţi-
fico-practică: Remedii naturale, factori fizici performanţi în tratamentul şi reabilitarea balneo-

99
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

sanatorială. Politici în conlucrarea medicilor din IMSP medicina de familie, consultativă, spita-
licească şi medicii din staţiunile balneare. – Călăraşi, 2014. – 147 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.).
– [2014-1041].

418. Zavalişca, Aurica. Gimnastica medicală / Zavalişca Aurica. – Chişinău, 2014. – P.


407-411. (83 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-2369].

616 Patologie. Medicină clinică


419. Bibliografia ştiinţifică : [a chirurgului-oncolog Gheorghe Ţîbîrnă] // Academicianul
Gheorghe Ţîbîrnă. – Chişinău, 2014. – P. 94-157. – [2014-436].
Include 533 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., publ. periodice, bre-
vete de invenţii, interviuri ale lui Gh. Ţîbîrnă, în lb. rom., ehgl., fr., rusă, publ. în a. a. 1971-
2012. – Referiri la viaţa şi activitatea dânsului, 4 tit.

420. Bibliografia ştiinţifică : [a otorinolaringologului Ion Ababii] // Academicianul Ion


Ababii. – Chişinău, 2014. – P. 140-211. – [2014-435].
Include 548 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., publ. periodice, bre-
vete de invenţii, comunicări ale lui I. Ababii, în lb. rom., ehgl., fr., rusă, publ. în a. a. 1971-
2013.
__________________
421. Academicianul Ion Ababii / bibliogr.: Ludmila Lipcanu, Liubovi Karnaeva. – Chi-
şinău, 2014. – 211 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-435].

422. Actualităţi în tratamentul hepatitei cronice virale C / Tatiana Muravca, Victor


Pântea, Gheorghe Plăcintă [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2014. – Nr 2. – P. 129-132. (81 tit. în lb. engl.).

423. Bazeliuc, Iurie. Monitorizarea hemodinamicii în anestezie-terapie intensivă / Iurie


Bazeliuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P.
186-188. (66 tit. în lb. engl., rusă).

424. Belic, O. Artera splenică în regiunea hilului lienal = The splenic artery in lineal
hilum region / O. Belic // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5. – P. 19-20. (52 tit. în lb.
engl.).

425. Bodiu, Aureliu. Hernia de disc lombară / Aureliu Bodiu. – Chişinău, 2014. – P.
170-179. (102 tit. în lb. engl., ucr., rusă). – [2014-470].

426. Bodrug, Alina. Modalităţi actuale de cercetare a motilităţii tractului gastrointestinal


la om / Bodrug Alina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr
3. – P. 54-59. (95 tit. în lb. engl., rusă).

427. Calaraş, Diana. Aspecte clinico-funcţionale şi imagistice în sarcoidoza


endotoracică : 321.01 – Boli interne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Calaraş Diana. – Chişinău, 2014. – P. 23-26. (52 tit., inclusiv 12 tit. de lucrări ale aut. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-46 Teze].

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

428. Ceban, Emil. Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate / Emil Ceban. –


Chişinău, 2013. – P. 190-210. (296 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-448].

429. Ceban, Emil. Tratamentul multimodal al nefrolitiazei complicate : 321.22 – Urolo-


gie şi andrologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Ceban Emil. – Chişinău,
2014. – P. 45-51. (67 tit., inclusiv 41 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-52
Teze].

430. Cemîrtan, R. Anevrismul aortic abdominal, tratament, opţiuni şi rezultate / R.


Cemîrtan, E. Bernaz, R. Tabac // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 99-100. (58
tit. în lb. engl.).

431. Cernat, Victor. Profilaxia cancerului / Victor Cernat, Janna Punga. – Chişinău,
2014. – P. 166-170. (83 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-1615].

432. Cerneţchi, Olga. Sepsisul în obstetrică şi ginecologie / Olga Cerneţchi, Zinaida


Sârbu. – Chişinău, 2014. – P. 116-125. (133 tit. în lb. engl., rusă). – [2014-1365].

433. Ciobanu, Gheorghe. Management of hypothermia / Gheorghe Ciobanu // Buleti-


nul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 233-234. (51 tit. în
lb. engl.).

434. Ciobanu, Gheorghe. Pediatric cardiopulmonary resuscitation / Gheorghe Ciobanu


// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 247-249.
(75 tit. în lb. engl.).

435. Ciobanu, Gheorghe. Resuscitarea cardiorespiratorie și cerebrală : Vol. 1 / Gheor-


ghe Ciobanu. – Chişinău, 2014. – 772 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-1664].

436. Crivceanschii, Lev D. Urgenţe medicale / Lev D. Crivceanschii. – Chişinău, 2014.


– P. 402-413. (81 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-206].

437. Danilov, Lucian. Amigdalita cronică la copii / Lucian Danilov. – Chişinău, 2014. –
P. 189-206. (171 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2158].

438. David, L. Prediabetul şi boala coronariană / L. David // Curierul medical. – 2014. –


Vol. 57, Nr 4. – P. 62-63. (52 tit. în lb. engl.).

439. David, Lilia. Infarctul miocardic acut şi tulburările glicemice / Lilia David. – Chişi-
nău, 2014. – P. 198-228. (517 tit. în lb. engl., rusă) şi în text. – [2014-2170].

440. David, Lilia. Infarctul miocardic acut şi tulburările glicemice: aspecte clinico-
hemodinamice, evolutive, prognostice şi fiziopatologice : 321.03 – Cardiologie : Autoref. tz. de
doct. habilitat în medicină / David Lilia. – Chişinău, 2014. – P. 43-49. (100 tit., inclusiv 98 tit.
de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-197 Teze].

101
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

441. Edemul pulmonar la gravide / Victor Cojocaru, Cornelia Guţu-Bahov, Olga


Cerneţchi [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 70-74. (72 tit. în lb. engl., rusă). – [2014-780].

442. Istrati, Nina. Rolul dereglărilor imune în radiculitele lombare discogene operate.
Tratamentul imunomodulator cu BioR : 312.02 – Neuroştiinţe (inclusiv psihofiziologie) : Teza
de doct. în medicină / Istrati Nina. – Chişinău, 2014. – P. 21-26. (53 tit., inclusiv 37 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-69 Teze].

443. Lehtman, Sofia. Aspecte contemporane de etiologie, patogeneză, diagnostic şi


tratament al sialolitiazei / Sofia Lehtman, Alexei Gulpe, Ana Boroveţcaia // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 163-166. (92 tit. în lb. engl.).

444. Lesnic, E. Factorii de risc ai eşecului tratamentului tuberculozei / E. Lesnic // Cu-


rierul medical. – 2013. – Nr 5. – P. 57-58. (82 tit. în lb. rom., engl.).

445. Managementul anestezic şi reanimatologic perioperator al bolnavilor cu


transplant hepatic / Victor Cojocaru, Ursul Sergiu, Botizatu Alexandru [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 262-264. (60 tit. în lb.
engl.).

446. Medicina internă cu nursing specific / M. Negrean, L. Tomulescu, L. Carp [et


al.]. – Chişinău, 2014. – 652 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-267].

447. Mostovei, Andrei. Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul


doi instalate într-o şedinţă prin chirurgia fără lambou : 323.01 – Stomatologie : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe medicale / Mostovei Andrei. – Chişinău, 2014. – P. 22-27. (51 tit., inclusiv 24
tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl.). – [2014-174 Teze].

448. Panfile, E. The role of systemic inflammation in cardiovascular disorders evolution


= Rolul inflamaţiei sistemice în evoluţia afecţiunilor cardiovasculare / E. Panfile // Curierul
medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. P. 79-80. (72 tit. în lb. engl.).

449. Peltec, Angela. Gastrits and gastropathy basic facts / Angela Petlec, Elina
Berliba. – Chișinău, 2014. – P. 54-60. (87 tit.). – [2014-782].

450. Peltec, Angela. Inflammatory bowel disease basic facts / Angela Petlec, Adela
Turcanu. – Chișinău, 2014. – P. 74-80. (80 tit.). – [2014-783].

451. Prisacari, Viorel. Supravegherea epidemiologică şi controlul maladiilor infecţioase


/ Viorel Prisacari // Akademos. – 2013. – Nr 2. – P. 85-87. (52 tit. în rom., rusă).

452. Puiu, Ivan. Tulburarea de spectru autist / Ivan Puiu. – Chişinău, 2014. – 63 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-91].

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

453. Sîrbu, Zinaida. Sepsis. Şoc septic. Protocol clinic standardizat (Draft) / Zinaida
Sîrbu, Olga Cerneţchi // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 3. – P. 54-58. (117 tit. în lb.
engl., rusă).

454. Suman, S. Biliopancreatic complex in functional aspect = Complexul


biliopancreaticoduodenal în aspect funcţional / S. Suman, B. M. Topor // Curierul medical. –
2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 70-71. (99 tit. în lb. rom., engl., fr., germ., rusă).

455. Suman, S. Joncţiunea coledopancreaticoduodenală: particularităţi morfologice =


Choledocal-pancreaticoduodenal junction: morphologic peculiarities / S. Suman // Curierul
medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5. – P. 71-72. (75 tit. în lb. rom., engl.).

456. Suman, S. Organogeneza constituentelor joncţiunii biliopancreatioduodenale =


Organogenesis of biliary pancreaticoduodenal constituents / S. Suman // Curierul medical. –
2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 99-100. (73 tit. în lb. engl.).

457. Suman, Serghei. Aspecte morfofuncţionale şi semnificaţii clinice ale complexului


coledocopancreaticoduodenal / Serghei Suman. – Chişinău, 2014. – P. 243-270. (465 tit. în
lb. rom., engl., rusă). – [2014-2620].

458. Suman, Sergiu. Etape în histo- şi organogeneza componentelor joncţiunii


coledocopancreaticoduodenale / Sergiu Suman // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 115-116. (54 tit. în lb. rom., engl., rusă).

459. Suman, Sergiu. Joncţiunea coledocopancreaticoduodenală – una dintre proble-


mele-cheie în patologiile complexului hepatopancreaticoduodenal / Sergiu Suman // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 76-78. (60 tit. în lb.
engl., fr., rusă).

460. Tcaciuc, E. Sindromul hepatopulmonar = Hepatopulmonary syndrome / E. Tcaci-


uc // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 64-66. (94 tit. în lb. rom., engl., germ.).

461. Terapia celulară în tratamentul cirozei hepatice prin prisma unor parametri
biochimici : [rev. lit.] / Mariana Jian, Oleg Slivca, Viorica Sarmaniuc [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 27-28. (51 tit. în lb. rom.,
engl., rusă).

462. Turcanu, O. Managementul psihofarmacologic al riscului de suicid la pacienţii cu


schizofrenie = The psyhofarmacologic management of suicidal risk in patients with
schizophrenia / O. Turcanu // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 3. – P. 92-93. (69 tit. în
lb. engl.).

463. Ţurcanu, Oleg. Incursiune în esenţa comportamentului suicidar în schizofrenie /


Oleg Ţurcanu, Oleg Cobîleanschi // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2013. – Nr 4. – P. 67-69. (75 tit. în lb. engl., rusa).

103
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

464. Uncuţa, Diana. Optimizarea diagnosticului şi tratamentului în stomatita herpetică :


323.01 – Stomatologie : Autoref. tz. de doct. habilitat în medicină / Uncuţa Diana. – Chişinău,
2014. – P. 36-41. (105 tit., inclusiv 50 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-
108 Teze].

465. Vudu, Lorina. Viziuni moderne asupra clinicii, diagnosticului şi terapiei hipotiroi-
dismului : (rev. lit.) / Lorina Vudu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2014. – Nr 4. – P. 203-205. (68 tit. în lb. engl., rusă).

466. Брега, Диана. Современные представления о раке предстательной железы /


Брега Диана // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2013. – Nr 4. –
P. 227-230. (90 tit. în lb. engl.).

467. Карадимиров, Геннадий Николаевич. Медицинская реабилитация больных


взрослого населения с высокодифференцированной карциномой щитовидной железы /
Карадимиров Г. Н. ; соавт.: Каленич И. С., Пелин В. Д. – Тирасполь, 2013. – P. 54-59. (67
tit. în lb. engl., rusă). – [2014-907].

468. Орган, Алексей Николаевич. Клинико-физиологические и санологические


аспекты кислотообразующей функции желудка : Т. 1 : Клиническая физиология кисло-
тообразующей функции желудка / Орган А. Н. – Кишинэу, 2013. – 424 p. (Bibliogr. la
sfârşitul cap.). – [2014-204].

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


469. Asociaţia Chirurgilor Pediatri "Natalia Gheorghiu". Anale Ştiinţifice = Scientific
Annals : Vol. 20 : Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice pe chirurgie pediatrică cu generi-
cul "Chirurgia pediatrică la 57 de ani. 100 ani de la naşterea Academicianului Natalia Gheor-
ghiu" / col. red.: Eva Gudumac (red. şef) [et al.]. – Chişinău, 2014. – 95 p. (Bibliogr. la sfârşi-
tul art.). – [2014-2586].

470. Chirurgie pediatrică / Eva Gudumac, Petru Moroz, Boris Curajos [et al.]. – Chişi-
nău, 2014. – 185 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2373].

471. Cotorobai, Liliana. Fibrilaţia atrială după intervenţia chirurgicală pe cord / Liliana
Cotorobai, Aureliu Batrânac // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 4. – P. 162-165. (57 tit. în lb. engl.).

472. Ghidirim, Gheorghe. Sindromul de compartiment abdominal / Gheorghe Ghidirim,


Igor Mişin, Elena Pleşco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 3. – P. 105-109. (93 tit. în lb. engl.).

473. Gurghiş, Radu. Managementul leziunilor chistice congenitale ale ficatului / Radu
Gurghiş, Alexei Muravca, Gheorghe Rojnoveanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 3. – P. 55-58. (73 tit. în lb. engl.).

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

474. Hîţu, Dumitru. Traumatismul etajului mijlociu al feţei / Dumitru Hîţu. – Chişinău,
2008. – P. 102-111. (126 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-1771].

475. Pădure, Andrei. Deficienţele asistenţei medicale cu profil chirurgical sub aspect
medico-legal / Andrei Pădure. – Chişinău, 2014. – P. 221-233. (179 tit. în lb. rom., engl., fr.,
rusă). – [2014-781].

476. Vrabii, I. A. Correction of myopia using Laser-Assisted in Situ Keratomileusis


(LASIK) / I. A. Vrabii // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 4. – P. 89-90. (70 tit. în lb.
engl.).

618 Ginecologie. Obstetrică


477. "Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova", conferinţă naţională (2014 ;
Chişinău). Materialele conferinţei naţionale a Moaşelor din Republica Moldova, 5 mai 2014 /
resp. ed.: Oxana Zavtoni. – Chişinău, 2014. – 43 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1018].

478. Distocia de umăr / Ştefan Gaţcan, Angela Marian-Pavlenco, Ala Burlacu [et al.] ;
sub red.: Olga Cerneţchi, Petru Stratulat. – Chişinău, 2014. – P. 15-18. (107 tit. în lb. engl.). –
[2014-2184].

479. Mamaliga, Vitalie. Statutul sistemului imun la bolnavele cu maladii inflamatorii ale
anexelor uterine / Vitalie Mamaliga // Sănătate publică, economie şi management în medici-
nă. – 2014. – Nr 4. – P. 70-71. (52 în lb. engl., rusă).

480. Prematuritatea: aspecte obstetricale şi neonatale / sub red.: P. Stratulat [et al.]. –
Chişinău, 2013. – 454 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-1246].

481. Rezultatele perinatale ale copiilor născuţi din sarcini prin fertilizare ″in vitro″
/ Petru Stratulat, Larisa Crivceanscaia, Ştefan Gaţcan [et al.] // Buletin de perinatologie. –
2014. – Nr 2. – P. 88-90. (53 tit. în lb. engl.).

482. Serbenco, A. Tumorile inflamatorii tuboovariene / A. Serbenco, V. Mamaliga // Cu-


rierul medical. – 2014. – Nr 1. – P. 111-113. (78 tit. în lb. rom., engl., rusă).

483. "Strategia optimizării sistemului perinatal şi asistenţei mamei-copilului în


Republica Moldova", conferinţă naţională (2014 ; Chişinău). Materialele conferinţei naţio-
nale "Strategia optimizării sistemului perinatal şi asistenţei mamei-copilului în Republica Mol-
dova", 12 iun. 2014, Chişinău. – Chişinău, 2014. – 69 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-
1142].

484. Stratulat, P. Suportul nutriţional şi indicii antropometrici la prematuri pe perioada


aflării lor în secţiile de îngrijiri / P. Stratulat, Dorina Rotaru, Alina Svinarciuc // Buletin de
perinatologie. – 2014. – Nr 2. – P. 117-119. (74 tit. în lb. engl.).

105
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

485. Дистоция плечиков / Гацкан Штефан, Мариан-Павленко Анжела, Бурлаку


Алла [и др.] ; под ред.: Ольга Чернецкая, Петру Стратулат. – Кишинёв, 2013. – P. 16-18.
(79 tit. în lb. engl.). – [2014-49].

486. Ibidem. – Кишинев, 2014. – P. 16-18. (79 tit. în lb. engl.). – [2014-743].

487. Клинические протоколы по акушерству / Палади Г. А., Чернецки О. С.,


Павленко А. Г. – Кишинёв, 2014. – 63 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1711].

488. Клинические протоколы по неонатологии / Стратулат П. М., Кривчанская


Л. Ф., Ротару Д. И. [и др.]. – Кишинёв, 2014. – 55 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-
1710].

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


489. Bibliografia lucrărilor savantului în domeniul tehnicii şi tehnologiilor Pavel
Topală // Pavel Topală. – Chişinău, 2013. – P.158-207. – [2014-726].
Include 165 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., ed. periodice, comunicări,
rapoarte şt. ale lui P. Topală, în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1985-2013. – Personalia,
38 tit.

490. Spinei, Liudmila. Bibliografia [lucrărilor lui Ion Bostan] / Liudmila Spinei, Tamara
Marian // Academician Ion Bostan / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice,
Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; red. şt.: Aurelia Hanganu. – Chişinău, 2014. – P. 50-220. –
[2014-1639].
Sistematizat, în ordine cronologică. – Include (teze, monogr., art. în culegeri şi periodi-
ce), 1159 tit. ale lui I. Bostan, în lb. rom., engl., rusă, publ. în a. a. 1977-2014. – Lit. despre
dânsul 106 tit.
___________________

491. Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor,


15-23 noiembrie, 2013 : Vol. 1, 2. – Chişinău, 2014. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2014-1203 ;
2014-1204].

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
492. "Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie", conferinţă tehnico-ştiinţifică inter-
naţională (2 ; 2014 ; Chişinău). Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie : Conf. tehn.-şt. cu
participare intern., Ed. a 2-a, 10-11 apr. 2014, Chişinău, Rep. Moldova / com. şt.: Constantin
Ţuleanu [et al.]. – Chişinău, 2014. – 397 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-588].

493. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", conferinţă


tehnico-ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţio-
nală "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului, 13-15 noiem. 2014, Chişi-
nău : Vol. 2 : Secţia : Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie / com. şt.: Valeriu Lungu (preşe-
dinte). – Chişinău, 2014. – 250 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2438].

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică


494. Ojegov, Alexandr. Obţinerea peliculelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice
ale aliajelor fier, cupru, aluminiu şi titan, cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls : 242.05
– Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare : Autoref. tz. de doct. în tehn. / Ojegov Ale-
xandr. – Chişinău, 2014. – P. 23-27. (54 tit.). – [2014-223 Teze].

495. Radevici, Ivan. Procese electronice şi radiative în seleniura de zinc dopat cu ele-
mente chimice de tranziţie şi de pământuri rare : 134.01 – Fizica şi tehnologia materialelor :
Autoref. tz. de doct. în ştiinţe fizice / Radevici Ivan. – Chişinău, 2014. – P. 20-24. (50 tit.,
inclusiv 35 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-99 Teze].

496. Добря, В. И. Электрохимико-термическое упрочнение гальванических желез-


ных покрытий / В. И. Добря. – Кишинёв, 2014. – P. 134-145. (163 tit. în lb. engl., rusă). –
[2014-2607].

497. Микродуговое оксидирование магниевых сплавов / Б. В. Владимиров, Б.


Л. Крит, В. Б. Людин [и др.] // Электронная обработка материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr
3. – P. 36-38. (54 tit. în lb. engl., rusă).

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


498. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", conferinţă
tehnico-ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţio-
nală "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului, 13-15 noiem. 2014, Chişi-
nău : Vol. 3 : Secţia : Drumuri, materiale şi mecanizarea construcţiilor. Secţia : Proiectarea,
reabilitarea şi consolidarea construcţiilor / com. şt.: Valeriu Lungu (preşedinte). – Chişinău,
2014. – 226 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2439].

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


499. Conferinţa ştiinţifică-aplicativă internaţională cu ocazia aniversării a 50 de
ani de la iniţierea lucrărilor de protecţie antigrindină a culturilor agricole în Republica
Moldova, conferinţă ştiinţifică-aplicativă internaţională (2014 ; Chișinău). Conferinţa
ştiinţifică-aplicativă internaţională cu ocazia aniversării a 50 de ani de la iniţierea lucrărilor de
protecţie antigrindină a culturilor agricole în Republica Moldova = Международная научно-
практическая конференция, посвященная 50-летию начала работ по
сельскохозяйственных культур от градобитий в Республике Молдова = The international
workshop and conference devoted to the 50th anniversary of the commencement of crop
protection works from hailstorms in the Republic of Moldova : Lucrări ştiinţifice, 17-18 sept.
2014, Chişinău / редкол.: Е. И. Потапов (отв. ред.) [и др.]. – Chişinău, 2014. – 175 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1797].

107
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

500. Begu, Adam. Lichens studies in the Republic of Moldova and their
ecobioindication features / Adam Begu // Revista Botanică. – 2014. – Vol. 4, Nr 1. – P. 51-53.
(50 tit. în lb. rom., engl., rusă).

501. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 36, partea 1-a,
Vol. 36, partea a 2-a / red.-şef Gh. Cimpoieş. – Chişinău, 2013. – Bibliogr. la sfârşitul art. –
[2014-180 ; 2014-181].

502. Данилов, Александр Владимирович. Место и роль основных древесных


экзотов в лесных культурах Республики Молдова / Данилов Александр Владимирович.
– Кишинев, 2014. – P. 131-134. (68 tit.). – [2014-166].

631 Agricultură în general


503. Lucrări ştiinţifice şi didactice ale doctorului habilitat în ştiinţe agricole Boris
Boincean // Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale : conferinţă ştiin-
ţifică internaţională, 25 noiembrie 2014. – Chişinău, 2014. – P. 74-114. – [2014-2613].
Include 358 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., brevete de invenţii, red.,
trad. ale lui B. Boincean, în lb. rom., engl., rusă, publ. în a.a 1978-2013. – Personalia, 27 tit.
___________________
504. Andrieş, Serafim. Irigaţia cernoziomurilor: eficacitatea şi problemele ecologice /
Serafim Andrieş, Vladimir Filipciuc // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 7/8. – P. 19-20. (54
tit. în lb. rom., rusă).

505. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 38, 39 / red.-
şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău, 2013. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2014-182 ; 2014-183].

506. Варламов, Е. Б. Черноземы кумуликовые и кумиликовые типичные почвы


южной зоны Республики Молдова / Варламов Е. Б., Чербарь В. В. ; отв. ред.: Лях Тама-
ра. – Кишинев, 2014. – P. 118-126. (131 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-491].

507. Чербарь, Валерьян Васильевич. Почвы Западного Памира : Ч. 2. Основные


типы и подтипы почв / В. В. Чербарь. – Кишинэу, 2014. – P. 244-248. (111 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2014-1437].

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
508. Gavriliţa, Lidia. Metode şi procedee de înmulţire şi aplicare a entomofagului
Trichogramma pentru protecţia plantelor / Lidia Gavriliţa ; ref. şt.: Leonid Voloşciuc [et al.]. –
Chişinău, 2014. – 344 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2100].

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

509. Lazari, Ion. Migraţia, invazia şi combaterea integrată a buruienilor, bolilor şi dău-
nătorilor culturilor agricole / Ion Lazari, Corneliu Lazari, Alexandru Furnic. – Chişinău, 2014. –
P. 273-275. (55 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1798].

633/635 Horticultură
510. Bibliografia lucrărilor lui P. Ungurean şi a colegilor din perioada 1927-1959 :
[domeniul viticultura] // Academicianul Petru Ungurean : (120 ani de la naştere) / Boris Gaina.
– Chişinău, 2014. – P. 160-167. – [2014-1826].
Include 79 tit. monogr., art. în culeg., şi periodice în lb. rom., engl., rusă.

511. Meritele savantului Victor Sava : [în domeniul floriculturii] // Introducerea, amelio-
rarea şi predarea obiectului "Floricultura" / Victor Sava. – Chişinău, 2014. – P. 355-383 (353
tit.). – [2014-1584].
Lista lucrărilor ştiinţifice (monogr., art. din culegeri şi publ. periodice), 336 tit. ale lui V.
Sava, publicate în a. a. 1969-2014.
___________________
512. Ciobanu, Valentin. Crearea, evaluarea şi utilizarea restauratorilor de fertilitate a
polenului la porumb : 411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor : Autoref. tz. de
doct. în ştiinţe agricole / Ciobanu Valentin. – Chişinău, 2014. – P. 19-22. (75 tit., inclusiv 17
tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-198 Teze].

513. Grigorcea, Sofia. Influenţa factorului matern asupra rezistenţei la patogenii fungici
şi elementelor de productivitate la tomate (Solanum Lycopersicum L.) : 162.01. Genetică
vegetală : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe biologice / Grigorcea Sofia. – Chişinău, 2014. – P. 28-
33. (55 tit., inclusiv 18 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-137 Teze].

514. "Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică", confe-


rinţă internaţională (2014 ; Paşcani). Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activi-
tate ştiinţifică = Институт Растениеводства "Порумбень" – 40 лет научной деятельности =
Institute of Crop Science "Porumbeni" – 40 years of scientific activity : Materialele conf. intern.
consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. / col. red.: Rotari Alexan-
dru [et al.]. – Chişinău, 2014. – 272 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2101].

515. Pană, Sergiu. Plantele medicinale din Grădina Botanică a Muzeului Naţional de
Etnografie şi Istorie Naturală / Sergiu Pană, Tamara Cojuhari // Buletin Ştiinţific. Revistă de
Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20. – P. 43-46. (54 tit. în lb. rom.,
engl.).

516. Popa, Sergiu. Producerea prunelor / Sergiu Popa, Alexandra Braghiş, Andrei
Cumpanici ; coord.: Silvia Russu. – Chişinău, 2014. – P. 174-177. (104 tit. în lb. rom., engl.,
rusă). – [2014-1616].

517. Producerea cireşelor / elab.: Lynn E. Long [et al.] ; au contribuit: Matthew Whiting
[et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 240-243. (90 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-2346].

109
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

518. Producerea merelor / Vasile Babuc, Eugeniu Gudumac, Ananie Peşteanu [et al.].
– Chişinău, 2013. – P. 221-225. (163 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2014-1866].

519. Rapcea, Mihail. Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependenţă de


climă / Mihail Rapcea, Maria Nedealcov. – Chişinău, 2014. – P. 190-206. (198 tit. în lb. rom.,
engl., rusă). – [2014-2160].

520. "Rezultatele şi perspectivele cercetărilor la cultura plantelor de cîmp în Re-


publica Moldova", conferinţă ştiinţifico-practică (2014 ; Chişinău). Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice consacrate aniversării a 70-a a fondării ICCC "Selecţia" "Rezultatele şi
perspectivele cercetărilor la cultura plantelor de cîmp în Republica Moldova", Bălţi, 20 iun.
2014 / red. resp.: Vozian Valeriu. – Chişinău, 2014. – 511 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2014-1342].

521. Tehnologii moderne de cultivare a castraveţilor / Lidia Catîrău, Iurie Begal, Ga-
lina Moscaliuc [et al.] ; coord.: Alexandru Bejan. – Chişinău, 2014. – P. 137-139. (53 tit. în lb.
rom., engl.). – [2014-1865].

522. Рошка, В. Г. Современные технологии производства рассады овощей / В. Г.


Рошка. – Кишинев, 2014. – P. 125-126. (53 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-819].

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea


animalelor domestice
523. Enciu, Valeriu. Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fibroase
ale autopodiilor la bovine : 431.02 – Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor :
Autoref. tz. de doct. habilitat în ştiinţe medical-veterinare / Enciu Valeriu. – Chişinău, 2014. –
P. 27-28, 30-34. (110 tit.). – [2014-218 Teze].

524. Procedeu de ameliorare a sănătăţii şi stimulare a productivităţii la puii de


carne / elab. de: Vasile Macari, Victor Putin, Valeriu Rudic [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 33-
35. (54 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1414].

525. Rotaru, Ilie. Metode de sporire şi ameliorare a producţiei de carne la suine :


421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere : Autoref. tz. de doct.
habilitat în ştiinţe agricole / Rotaru Ilie. – Chişinău, 2014. – P. 31-37. (99 tit., inclusiv 54 tit. de
lucrări ale aut. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-209 Teze].

526. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : Vol. 40 : Medicină
veterinară / red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău, 2014. – 388 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). –
[2014-2117].

527. Voiniţchi, Eugeniu. Ghid privind implementarea procedurilor HACCP şi utilizarea


aditivilor furajeri la întreprinderile avicole / Eugeniu Voiniţchi, Sorin Ţolea, Savva Balanescu. –
Chişinău, 2014. – P. 161-167. (113 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-1666].

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

528. Технологии в животноводстве / Н. Еремия, С. Килимар, И. Ротару [и др.]. –


Кишинёв, 2014. – P. 479-483. (89 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-2104].

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului


529. Tomşa, Mihail. Igiena şi tehnologia prelucrării produselor şi subproduselor de ori-
gine animală / Mihail Tomşa, Ionel Bondoc. – Chişinău, 2014. – P. 464-471. (120 tit. în lb.
rom., engl., rusă). – [2014-2076].

638 Întreţinerea, creşterea şi utilizarea insectelor şi a altor artropode


530. Пчелиные продукты – источник здоровья. Пчеловодство вчера и сего-
дня = Bee products as a source of health. Achievemenets and development of apiculture /
Тодераш И. К., Павалюк П. П., Ерхан Д. К. [и др.]. – Chişinău, 2014. – P. 438-446. (137 tit.
în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-2472].

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


531. Мошу, А. Гельминты рыб водоёмов Днестровско-Прутского междуречья, по-
тенциально опасные для здоровья человека / А. Мошу. – Кишинев, 2014. – P. 79-88.
(233 tit. în lb. engl., rusă). – [2014-2660].

655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării


532. Полиграфическое оборудование : Допечатное оборудование / сост.: Лучия
Адаскалица, Александра Особа ; отв. ред.: Виорика Казак. – Chişinău, 2014. – 132 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2207].

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


533. Reglementări contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere / Albert Antoci,
Ştefan Belecciu, Veaceslav Grati [et al.] ; consultant şt.: Grigore Guzun. – Chişinău, 2014. –
183 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2033].

657 Contabilitate
534. Bibliografia lucrărilor : [profesorului universitar în domeniul contabilităţii Tudor
Tuhari] // Universul Tudor Tuhari. – Chişinău, 2014. – P. 73.97. – [2014-1974].
Include 182 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., şi periodice ale lui T.
Tuhari în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1964-2014.
___________________
535. Documentele financiar contabile – management, control, audit, clasificare şi
securitate / Lăcrămioara Rodica Hurloiu (coord.), Elena Burtea, Ion Iulian Hurloiu [et al.]. –
Chişinău, 2014. – P. 231-235. (123 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-675].

536. Dolghi, Cristina. Organizarea contabilităţii în afaceri / Cristina Dolghi, Galina


Luşmanschi. – Chişinău, 2014. – 179 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-1652].

537. Frecăuţeanu, Alexandru. Contabilitatea activelor pe termen lung / Alexandru


Frecăuţeanu. – Chişinău, 2014. – P. 425-430. (91 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-674].

111
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

538. Iovu-Carauş, Marina. Audit / Marina Iovu-Carauş, Natalia Roşca. – Chişinău,


2013. – P. 115-122. (83 tit.). – [2014-71].

539. Meruţa, Alexandrina. Aplicarea standardelor de contabilitate în condiţiile cooperă-


rii internaţionale şi integrării europene / Alexandrina Meruţa, Nicolae Ţâu. – Chişinău, 2014. –
P. 109-116. (213 tit. în lb. rom., engl., fr.). – [2014-2238].

540. Nani, Mihail. Contabilitatea în instituţiile publice / Mihail Nani. – Chişinău, 2014. –
200 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-1658].

541. Ulian, Galina. Controlul financiar-fiscal în Republica Moldova / Galina Ulian, Iulia
Caprian, Victoria Ganea. – Chişinău, 2014. – P. 245-254. (135 tit. în lb. rom., engl., rusă). –
[2014-64].

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială


542. Managementul strategic al potenţialului uman / colectiv de aut.: Irina Movilă,
Irina Dorogaia, Alina Suslenco [et al.]. – Bălţi, 2014. – 192 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). –
[2014-2612].

543. Prisăcaru, Veronica. Bazele analizei economice / Veronica Prisăcaru. – Chişinău,


2014. – 166 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-1410].

544. Tcaci, Carolina. Management strategic / Carolina Tcaci. – Chişinău, 2014. – 88 p.


(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2679].

545. Tcaci, Natalia. Analiză gestionară / Tcaci Natalia, Tcaci Alexandru. – Chişinău,
2013. – 241 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-362].

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul


546. Comunicare / Ioan Scheau, Ioan Leviţchi, Adela Socol [et al.]. – Chişinău, 2013. –
P. 163-167. (131 tit. în lb. rom., engl., germ.). – [2014-224].

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


547. Marian, Grigore. Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice /
Grigore Marian. – Chişinău, 2014. – P. 228-235. (84 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-
1009].

548. "Modern Technologies, in the Food Industry – 2014", international


conference (2014 ; Chisinau). Proceedings of the International Conference "Modern Tec-
hnologies, in the Food Industry – 2014". MTFI-2014, 16-18 Oct., 2014, Chişinău (Rep. of
Moldova) / org. com.: Bălănuţă Anatol [et al.] ; intern. sci. com.: Bostan Ion [et al.]. – Chişinău,
2014. – 422 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2291].

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

549. Studiul şi ingineria materialelor / Iurie Ciofu, Tatiana Niţulenco, Ioan-Lucian


Bolunduţ [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 229-255. (266 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-
753].

550. Timofte, Natalia. Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republi-


ca Moldova / Natalia Timofte // Akademos. – 2013. – Nr 4. – P. 30-31. (58 tit. în lb. rom.,
engl.).

67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


551. "Creativitate. Tehnologie. Marketing", simpozion internaţional (3 ; 2014 ; Chi-
şinău). Creativitate. Tehnologie. Marketing, CTM 2014 : Al 3-lea Simpozion internaţional, 31
oct. – 01 noiem. : Culegere de articole / com. şt.: Ion Bostan (preşedinte) [et al.]. – Chişinău,
2014. – 351 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2288].

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
552. "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", conferinţă
tehnico-ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţă tehnico-ştiinţifică internaţio-
nală "Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului", 13-15 noiem. 2014, Chişi-
nău : Culegere de articole : Vol. 1 : Secţia : Teoria şi practica arhitecturii şi urbanismului.
Secţia : Alimentări cu apă şi canalizare. Protecţia mediului / com. şt.: Valeriu Lungu (preşe-
dinte). – Chişinău, 2014. – 243 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2437].

553. Tarhon, Petru Gh. Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova / Petru Gh.
Tarhon. – Chişinău, 2013. – P. 637-640. (98 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-218].

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
554. Boldureanu, Ana. Moneda otomană în Moldova : în perioada 1512-1603 / Ana
Boldureanu. – Chişinău, 2013. – P. 135-143. (187 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2014-1316].

555. Conspecte numismatice (IV) / resp. de ed.: Sergiu Matveev. – Chişinău, 2014. –
60 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2440].

556. Corpus Nummorum Moldaviae : Vol. 1: Monnaies et parures du Musée National


d'Ethnographie et d'Histoire Naturelle de Chişinău / Ana Boldureanu, Viorel M. Butnariu (ed.),
Elena-Lăcrămioara Istina [et al.]. – Chişinău, 2014. – P. 191-196. (111 tit. în lb. rom., engl.,
fr., germ., rusă). – [2014-1945].

113
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

741/744 Desen
557. Рэйлян, В. С. Основы строительного черчения / Рэйлян В. С., Чебан Е. –
Кишинев, 2014. – P. 110-111. (50 tit. în lb. engl., rusă). – [2014-760].

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


558. Procop, Natalia. Batik-ul în artele decorative din Republica Moldova: 651.01 –
Teoria şi istoria artelor plastice : Autoref. tz. de doct. în studiul artelor şi culturologie / Procop
Natalia. – Chişinău, 2014. – P. 24-28. (57 tit., inclusiv 20 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom.,
engl., fr., alte lb. străine). – [2014-200 Teze].

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


559. Antologia fotografiei Basarabene = Anthology of the Bessarabian Photography /
aut. concepţie, text şi selectare fot.: Mihai Potârniche ; trad. în engl.: Veronica Galcenco. –
Chişinău, 2014. – 319 p. (Bibliogr. în text). – [2014-2578].

78 MUZICĂ
560. Bibliografia : [lucrărilor pedagogului în domeniul muzicii Margarita Tetelea] //
Margarita Tetelea : In honorem. – Chişinău, 2014. – P. 288-327. – [2014-1964].
Include 215 tit. monogr., man., materiale didactice, art. în culeg., ed. periodice, muz. ale
M. Tetelea, în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1986-2014. – Personalia, 54 tit.

561. Bibliografie despre Maria Drăgan : [cântăreaţă de muzică populară] // Vai, săr-
mana turturică … . – Chişinău, 2014. – P. 132-137. – [2014-2091].
Include 41 tit. art. în ed. periodice, publ. în a. a. 1971-2005. – Sitewebografia, 9 tit.

562. Mihail Muntean : [cântăreţ de operă] : Biobibliografie / Acad. de Muz. Teatru şi Ar-
te Plastice, Biblioteca ; alcăt.: Vasilisa Nechiforeac [et al.] ; coord.: Rodica Avasiloaie ; red.
bibliogr.: Svetlana Teodor ; contribuţii bibliogr.: Matvei Braşovean [et al.]. – Chişinău :
AMTAP, 2013 [Tipogr. "Primex Com"]. – 175 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 21 cm.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9886-5-0.
[2014-122].
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Lucrări (materiale didactice, art. în ed. periodice, inter-
viuri) semnate de M. Muntean, 106 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1978-2013. – Referinţe
la viaţa şi activitatea maestrului, 171 tit. – Documente de muz. tipărită, audio, înregistrări
audio, 192 tit. – An.: Index de nume, tit., roluri.
___________________
563. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Anuar ştiinţific: muzică, teatru, ar-
te plastice : Nr 3 (20) 2013 : Arta muzicală / col. red.: Victoria Melnic (red.-şef) [et al.]. – Chi-
şinău, 2013. – 199 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-326].

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

564. Gupalova, Elena. Valorificarea repertoriului autohton la interpretarea instrumenta-


lă (pian) : Partea 1-a / Elena Gupalova ; red. şt.: Irina Ciobanu-Suhomlin. – Chişinău, 2013. –
P. 16-19. (53 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-418].

565. Margarita Tetelea : In honorem / alcăt.: Elena Ţurcan, Ariadna Musteaţă ; red.-
resp.: Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa, Anna Nagherneac ; trad. în engl.: Valen-
tina Topalo. – Bălţi, 2014. – 342 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1964].

566. Козлова, Надежда. Камерно-ансамблевая музыка в Республике Молдова /


Надежда Козлова, Светлана Циркунова ; науч. ред.: В. Аксенов. – Chişinău, 2014. – P.
219-224. (52 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-767].

567. Мироненко, Елена. Композиторское творчество в Республике Молдова на


рубеже ХХ–XXI / Елена Мироненко ; отв. ред.: Кочарова Галина Вартановна. – Кишинэу,
2014. – P. 355-377. (311 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1157].

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


568. Ambrosi, Nicolai. Evoluţia mişcării olimpice / Nicolai Ambrosi. – Chişinău, 2014. –
P. 218-223. (83 tit. în lb. rom., engl.). – [2014-1105].

569. Ambrosi, Nicolai. Sport / Nicolai Ambrosi, Pavel Brădescu ; red. şt.: Constantin
Manolache. – Chişinău, 2014. – P. 359-363. (102 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-757].

570. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conferinţă ştiinţifică
internaţională studenţească (18 ; 2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională
studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", Ed. a 18-a, 16-17 mai
2014, Chişinău / col. red.: Danail Sergiu (red. resp.) [et al.]. – Chişinău, 2014. – 745 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1860].

571. Кушнерёв, А. Г. Организация управления учебно-тренировочным процессом


в клубе боевых искусств : (на примере каратэ-до) / Кушнерёв А. Г. – Кишинёв, 2014. – P.
154-156. (52 tit. în lb. engl., rusă). – [2014-221].

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
572. Bibliografia selectivă a profesorului Vasile Pavel : [lingvist] // Vasile Pavel: Bio-
bibliografie. – Chişinău, 2014. – P. 120-151. – [2014-2154].
Include 323 tit. monogr., man., dicţ., atlase, art. în culeg., ed. periodice în lb. rom., rusă,
publ. în a. a. 1964-2014.

573. Lista bibliografică doctorului habilitat, profesor universitar Irina Condrea :


[lingvist] // O toamnă cât un destin. – Chişinău, 2014. – P. 5-18. – [2014-2271].
Include 182 tit. art. în culeg., şi periodice ale I. Condrea, în lb. rom., rusă, publ. în a. a.
1983-2014.

115
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

574. Publicaţii beletristice, ştiinţifice : [ale filologului A. Zencenco] // Anton Zencenco


– un pilon al filologiei bălţene / Noie Rotaru. – Bălţi, 2014. – P. 40-76. – [2014-441].
Include 19 tit. culeg de poezii, art. în publicaţii periodice cu reproducerea textului ale lui
A. Zencenco, publ. în a. a. 1935-2003.
__________________
575. Limbaje Specializate: [tehnice] : Nr 6. – Chişinău, 2013. – 72 p. (Bibliogr. la sfâr-
şitul art.). – [2014-38].

576. "Probleme de filologie şi traductologie", simpozion naţional (2013 ; Chişi-


nău). Simpozionul Naţional "Probleme de filologie şi traductologie", 6 dec. 2013 / resp. ed.:
Svetlana Dzechis. – Bălţi, 2014. – 246 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1249].

577. Smochin, Olga. Hermeneutics of Literary Text / Smochin Olga ; coord.: A. Budnic.
– Chişinău, 2013. – 96 p. (Bibliogr. la sfârşitul modulelor). – [2014-539].

578. Symbologie / resp. ed.: Ion Dumbrăveanu ; red. şt.: Anatol Lenţa. – Chişinău,
2014. – P. 184-191. (124 tit. în lb. rom., fr.). – [2014-2026].

579. "Textul. Abordări interdisciplinare în cercetarea literară, lingvistică şi didac-


tică", conferinţă ştiinţifică internaţională (2013 ; Chişinău). Textul. Abordări interdiscipli-
nare în cercetarea literară, lingvistică şi didactică : Materialele conf. şt. intern., 12 noiem.
2013 / com. org.: Laurenţiu Calmuţchi [et al.] ; red. resp.: Olga Gherlovan. – Chişinău, 2013. –
334 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-376].

580. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Symposia masterandum et


studentium : Materialele sesiunii ştiinţifice din 26 apr. 2013 : Seria: Filologie / dir. publ.: Ana
Guţu ; coord. şt.: Elena Prus ; red. şef: Ludmila Hometkovski. – Chișinău, 2014. – 98 p.
(Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1199].

811 Limbi individuale


581. Cazacu, Diana. Bibliografie ştiinţifică : [a lingvistului Ion Eţcu] / Diana Cazacu //
Doctor Habilitat Ion Ețcu / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Bibl. Şt.
Centrală "Andrei Lupan" ; coord., red. şt.: Vasile Botnarciuc, Aurelia Hanganu. – Chişinău,
2014. – P. 229-240. – [2014-1416].
Sistematizat. – Include (monogr., manuale, art. şt. în culegeri şi publicaţii periodice) ale
lui I. Eţcu, 127 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1958-2013. – Lit. despre dânsul, 9 tit.

582. Globan, Silvia. Bibliografia : [lingvistului Anatol Ciobanu] / Silvia Globan // Mem-
bru corespondent Anatol Ciobanu / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice,
Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; coord., red. şt.: Aurelia Hanganu. – Chişinău, 2014. – P.
150-260. – [2014-1417].
Sistematizat. – Include (teze de doct., monogr., art. în culegeri şi publ. periodice), 780
tit. ale lui A. Ciobanu, în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1954-2013. – Lit. despre dânsul 221 tit. –
An.: Index de nume.

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

583. Publicaţiile ştiinţifice şi metodice ale doctorului conferențiar Claudia


Cemârtan : [filolog] // Claudia Cemârtan : Modestia virtutum fundamentum. – Chişinău, 2014.
– P. 61-63. – [2014-315].
Include 38 tit. man., materiale didactice, art. în culeg., publ. periodice, ale C. Cemârtan,
publ. în a. a. 1984-2013.
___________________
584. Cartaleanu, Tatiana. Dictarea în şcoală / Tatiana Cartaleanu. – Chişinău, 2014. –
P. 166-168. (51 tit.). – [2014-300].

585. Colţun, Gheorghe. Frazeologia limbii române / Gheorghe Colţun. – Chişinău,


2013. – P. 270-286. (372 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-984].

586. Dîrul, Alexandru. Opoziţii negativ-asertive în structura semantică a limbii / Ale-


xandru Dîrul. – Chişinău, 2013. – P. 232-239. (225 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă) şi în text.
– [2014-575].

587. Doctor Habilitat Ion Ețcu : [lingvist] : Biobibliografie / coord., red. şt.: Vasile
Botnarciuc, Aurelia Hanganu ; bibliogr.: Diana Cazacu. – Chişinău, 2014. – P. 229-240. (136
tit.) şi la sfârşitul art. – [2014-1416].

588. Draica, Dumitru. Limba română / Dumitru Draica. – Chişinău, 2014.


Partea 1-a : Fonetică – Fonologie. – 2014. – P. 151-155. (69 tit.). – [2014-1996].

589. Partea a 2-a : Lexic – Lexicologie. – 2014. – P. 220-223. (59 tit.). – [2014-1997].

590. Druţă, Inga. Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii / Inga Druţă.
– Chişinău, 2013. – P. 303-335. (595 tit. în lb. rom., engl., fr., rusă) şi în text. – [2014-359].

591. Druţă, Inga. Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii : 621.04 Le-
xicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (lb. rom.) : Autoref.
tz. de doct. habilitat în filologie / Druţă Inga. – Chişinău, 2014. – P. 38-41. (70 tit., inclusiv 27
tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-33 Teze].

592. Guțu, Valentin. Dicționar al greșelilor de limbă : 4 270 de articole / Valentin Guțu.
– Chişinău, 2014. – P. 895-896. (73 tit.). – [2014-1519].

593. Lăcustă, Elena. Câmpul semantic om în frazeologia română şi rusă / Elena Lă-
custă. – Bălţi, 2013. – P. 182-195. (160 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-404].

594. Membru corespondent Anatol Ciobanu / red. şt.: Aurelia Hanganu ; bibliogr.:
Silvia Globan. – Chişinău, 2014. – P. 150-260. (1001 tit.). – [2014-1417].

595. "New Approaches in Foreign Language Teacher Training", national


conference (2013 ; Balti). New Approaches in Foreign Language Teacher Training : Natio-
nal Conference Materials, Sept. 28, 2013, Bălţi / ed. by: Victoria Mascaliuc, Ludmila Raciula.
– Balţi, 2013. – 153 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-1426].

117
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

596. Oglindă, Emilia. Aspecte de morfologie a limbii române / Emilia Oglindă. – Chişi-
nău, 2014. – 63 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-1385].

597. Pavel, Vasile. Studii de dialectologie şi onomasiologie = Études de dialectologie et


onomasiologie = Studies of dialectology and onomasiology / Vasile Pavel. – Chişinău, 2014.
– 342 p. (Bibliogr. în text). – [2014-1844].

598. Spînu, Stela. Fonetica / Stela Spînu ; red. şt.: Vladimir Zagaevschi. – Chişinău,
2014. – P. 105-109. (61 tit.) şi la sfârşitul temelor. – [2014-1386].

599. Ungureanu, Elena. Dincolo de text: Hypertextul / Elena Ungureanu. – Chişinău,


2014. – P. 249-280. (593 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-112].

600. Романчук, Алексей. Антропонимическая модель на – й в историческом рус-


ском ареале и средневековой Молдове: основные результаты квантитативного анализа
и их интерпретация / А. А. Романчук, Ю. О. Цвигун. – Кишинёв, 2014. – P. 91-95. (92 tit.
în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [2014-2087].

82 LITERATURĂ
601. Aurelian Silvestru : [scriitor, pedagog] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii
"Ion Creangă" ; alcăt.: Sabina Dodul. – Chişinău : Tocono, 2014 (Combinatul Poligrafic). –
228 p. : fot. ; 22 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4495-3-3 (în cop. tare).
[2014-1839].
Aprecieri. – Tabel cronologic. – Opera (cărţi, lucrări în culeg., ed. periodice, materiale
didactice, muz., trad., interviuri) scriitorului A. Silvestru, 511 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a.
1971-2014. – Referinţe critice, 84 tit. – An.: Ind. de nume, tit.

602. Bibliografie selectivă : [operele aparte ale scriitorului P. Cărare] // Petru Cărare –
scriitor nonconformist. – Chişinău, 2013. – P. 14-32. – [2014-256]
Include 100 tit. carte, ale lui P. Cărare, publ. în a. a. 1962-2003. – Referinţe la viaţa şi
activitatea literară, 123 tit. – Catalog adnot. şi rec. al volumelor scriitorului, 67 tit.

603. Înţeleptul din Vadul-Raşcov – Ihil Şraibman = Рашковский мудрец – Ихил


Шрайбман : [scriitor] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala "Iţic Mangher" ;
alcăt.: Sara Şpitalnic, Tatiana Ischimji ; contribuţii : Anna Baţmanova ; red. bibliogr.: Taisia
Foiu. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 88 p. : fot. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Text : lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-120-19-7.
[2014-255].
Studii şi aprecieri. – Tabel cronologic. – Opera (ed. aparte, publ. în culeg., ed. periodi-
ce, trad.) scriitorului I. Şraibman, 325 tit. în lb. idiş., rom, alte lb străine, publ. în a. a. 1939-
2003. – An.: Ind. de nume, ed. periodice.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

604. Nicolae Rusu : [scriitor] : Biobibliografie / Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Filiala
"Ovidius" ; alcăt.: Liuba Ciobanu, Elena Butucel ; contribuţii: Viorica Moraru ; red. bibliogr.:
Margareta Cebotari. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Foxtrot"). – 155 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-11-1.
[2014-252].
Studii introductive. – Tabel cronologic. – Opera (ed. aparte, publ. în culeg., seriale,
rec., trad.) scriitorului N. Rusu, 493 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1968-2013. – Referiri la
viaţa şi activitatea literară, 189 tit. – An.: Ind. de tit., nume, al publ. periodice bibliografiate.

605. Poetul "Metaforei în flăcări" – Renata Verejanu : Biobibliografie / Bibl. Municipa-


lă "B. P. Hasdeu", Filiala "Transilvania", Dep. "Memoria Chişinăului" ; alcăt.: Ludmila Capiţa ;
red. bibliogr.: Taisia Foiu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 219 p. : fig., fot. ; 20
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-120-23-4.
[2014-594].
Studii introductive. – Aprecieri. – Opera (cărţi, lucrări în culeg., ed. periodice, proiecte)
poetei R. Verejanu, 728 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1979-2012. – An.: Ind. de nume, tit.

606. Translatorul memoriei : Scriitorul Gheorghe Marin la 85 ani : Biobibliografie /


concepţie şi elab.: Valentina Chitoroagă (coord.), Tatiana Mariţoi ; pref.: Claudia Partole. –
Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 54, [1] p. : fot. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-600-6.
[2014-2343].
Tabel cronologic. – Aprecieri. – Publ. (cărţi originale, trad., lucrări în rev., ziare, intervi-
uri) ale lui Gh. Marin, 157 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1960-2014. – Despre viaţa şi
activitatea scriitorului, 33 tit. – An.: Ind. de nume.
___________________
607. Cărţile de călătorii: un model intercultural de cunoaştere a lumii = Los libros de
viajes: un modelo intercultural de conocimento del mundo / [coord.]: Eugenia Popeanga,
Angela Roşca. – Chişinău, 2014. – 148 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2289].

608. Cheiţa comorilor : Pagini alese din literatura pentru copii : Vol. 1 / selecţie: Ala
Bujor ; il.: Vadim Rusu. – Chişinău, 2014. – P. 366-367. (50 tit.). – [2014-2327].

609. Cogut, Sergiu. Dialogism: polifonie, carnavalesc / Sergiu Cogut. – Chişinău, 2014.
– P. 232-236. (72 tit. în lb. rom., rusă) şi în text. – [2014-1766].

610. Gavrilov, Anatol. În căutarea de noi repere pe drumul gândirii / Anatol Gavrilov. –
Chişinău, 2013. – P. 465-470. (108 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1275].

611. Munteanu, Veronica. Victorine literare / Veronica Munteanu, Victoria Munteanu. –


Chişinău, 2014. – 316 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). – [2014-768].

119
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

612. Negură, Petru. Nici eroi, nici trădători : Scriitorii moldoveni şi puterea sovietică în
epoca stalinistă / Petru Negură ; trad. din fr. de Gabriela Şiclovan. – Chişinău. – P. 399-418.
(326 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2014-1745].

613. "Omul nou al Europei: modele, prototipuri, idealuri", conferinţă ştiinţifică in-
ternaţională (2014 ; Chişinău). Omul nou al Europei: modele, prototipuri, idealuri : Conferin-
ţă ştiinţifică internaţională, 23-24 mai 2014, Chişinău / com. şt.: Michèle Mattusch [et al.]. –
Chişinău, 2014. – 327 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2274].

614. Soroca – ţinut la margine de Ţară : (515 ani de la atestarea documentară) /


alcăt.: Gaja Viorica. – Chişinău, 2014. – P. 315-320. (93 tit. în lb. rom., rusă) şi în text. –
[2014-2079].

615. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale Uni-


versităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova : Vol. 12 / col. red.: Larisa Şavga (red.-şef) [et
al.]. – Chişinău, 2013. – 400 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-121].

616. Воспитание и мораль / авт.-сост.: Алексей Жереги. – Кишинев, 2014. – P.


85-86. (51 tit.). – [2014-849].

617. Горшкова, Р. Ф. Русская литература. Русский язык : 11 класс / Р. Ф. Горшко-


ва, Л. И. Демченко, Т. Г. Черных. – Chişinău, 2014. – 364 p. (Bibliogr. la sfârşitul temelor). –
[2014-1359].

618. Ионова, И. А. Эскизы языковой картины мира русских жителей Молдовы / И.


А. Ионова. – Кишинев, 2014. – P. 357-371. (330 tit. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-2015].

619. Прокоп, Светлана. Особенности русской составляющей литературного про-


цесса Молдовы второй половины XX в. / Светлана Прокоп. – Кишинев, 2014. – 206 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2370].

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
620. Bibliografia ştiinţifică a savantului Gheorghe Postică : [arheolog şi istoric] //
Studii de Arheologie şi Istorie. – Chişinău, 2014. – P. 15-27. – [2014-63].
Include 102 tit. monogr., materiale didactice, art. în culeg., rev., discursuri ale lui Gh.
Postică, în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 2003-2012. – Lit. despre dânsul, 40 tit.
___________________
621. Arnăut, Tudor. Spaţii sacre şi practici funerare din mileniul I a. Chr. în arealul car-
pato-balcanic / Tudor Arnăut. – Chişinău, 2014. – P. 265-302. (703 tit. în lb. rom., engl., rusă).
– [2014-153].

622. Boghian, Dumitru. The Pre-Cucuteni-Cucuteni/Tripolye cultural complex –


between the West and the East / Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea // Revista Arheo-
logică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 41-47. (134 tit. în lb. rom., engl., rusă, ucr.).

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

623. Haheu, Vasile. Tracii septentrionali şi sciţii: interferențe şi transformări culturale /


Vasile Haheu // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 42-45. (73 tit. în
lb. rom., engl., rusă, fr.).

624. Kurbanov, Aydogdy. The Hephthalites: iconographical materials / Aydogdy


Kurbanov // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 331-333. (52 tit.
în lb. engl, rusă).

625. Maliukevich, Aleksandr. Construcţii de cult din aşezarea Mologa II : [din regiunea
Odesa] / Aleksandr Maliukevich // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P.
72-78. (56 tit. în lb. engl., rusă).

626. Matveev, Sergiu. E. A. Rikman – destinul unui savant / Sergiu Matveev, Adrian
Pelivan // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 284-289. (67 tit. în lb.
rom., rusă).

627. Niculiţă, Ion. Aşezarea şi necropola din prima epocă a fierului Saharna-Ţiglău /
Ion Niculiţă, Andrei Nicic. – Chişinău, 2014. – P. 172-176. (92 tit. în lb. rom., engl., germ.,
rusă). – [2014-2293].

628. Postică, Gheorghe. Amulete-călăreţi de bronz din perioada medievală timpurie în


spaţiul carpato-dunărean / Gheorghe Postică, Ion Tentiuc // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 :
Arheologie. Istorie Antică. – P. 67-70. (75 tit. în lb. rom., engl., rusă).

629. Reabţeva, Svetlana. Pandantive de tâmplă sau Cercei în formă de semilună şi


mărgelaţi în siturile arheologice din regiunea carpato-danubiană (Secolele XII-XVII) / Svetlana
Reabţeva // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 123-126. (81 tit. în lb.
rom., engl., rusă).

630. Schuster, Cristian. Lanscape and demographic dynamics in Southern Romanian


Bronze Age. The Lower Argeş Basin / Cristian Schuster // Revista Arheologică. – 2013. – Vol.
9, Nr 1. – P. 128-130. (62 tit. în lb. rom., germ.).

631. Simalcsik, Angela. Hipoplazia smalţului dentar în seria scheletică deshumată din
necropola de la Lozova, secolele XIV-XV / Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik,
Vasilisa Monica Groza // Revista Arheologică : ser. nouă. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 239-
244. (76 tit. în lb. rom., engl., germ.).

632. Sîrbu, Mariana. Piese de bronz descoperite în aşezările de tip Noua-Sabatinovka


din spaţiul Pruto-Nistrean / Mariana Sîrbu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie.
Istorie Antică. – P. 197-199. (79 tit. în lb. rom., rusă).

633. Ursulescu, Nicolae. Questions soulevés par les prehistoriques resemment


publiées en Roumanie / Nicolae Ursulescu // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P.
61-63. (57 tit. în lb. rom., engl., germ., fr.).

121
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

634. Алексеев, В. П. Религиозные мотивы некоторых монет Ольвии и Кизика как


средство социально-политических прокламаций / В. П. Алексеев, П. Г. Лобода // Stratum
plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 122-125. (68 tit. în lb. germ., rusă).

635. Атанасов, Г. Г. Две надписи с граффити-рисунками – свидетельства проник-


новения дела Кирилла и Мефодия в Северно-Восточную Болгарию / Г. Г. Атанасов //
Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 54-56. (62 tit. în lb. rom., rusă).

636. Банффи, Э. Начало оседлого образа жизни в западной части Карпатского


бассейна и роль первых земледельцев Задунавья в европейском неолите / Э. Банффи
// Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до Кавказа: конструкции культуры. – P. 176-
182. (71 tit. în lb. rom., engl., germ.).

637. Белевец, В. Г. О находках глазчатых фибул III группы О. Альмгрена на тер-


ритории Республики Беларусь / В. Г. Белевец // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские
орлы и сарматские драконы. – P. 173-177. (65 tit. în lb. engl., fr., rusă).

638. Вишняцкий, Л. Б. Вооруженное насилие в палеолите / Л. Б. Вишняцкий //


Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 327-332. (106 tit. în lb. engl., fr.,
germ., rusă).

639. Возный, И. П. Религиозный синкретизм в духовной культуре населения меж-


дуречья Верхнего Прута и Среднего Днестра в X-XIII вв. / И. П. Возный // Stratum plus. –
2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 238-242. (108 în lb. germ., pol., rusă, ucr.).

640. Горелик, А. Ф. О чем поведали череп тура, топор и женские статуэтки? : (К


проблеме начальной неолитизации Нижнего Подонья) / А. Ф. Горелик, А. В. Цыбрий, В.
В. Цыбрий // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до Кавказа: конструкции культуры. –
P. 278-282. (87 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă, ucr.).

641. Городцов, В. А. Переписка В. А. Городцова и Д. Н. Льва (1933-1941 гг.) / В. А.


Городцов, Д. Н. Лев ; пердисл. : С. В. Кузьминых, И. В. Белозëрова // Stratum plus. –
2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 287-294. (174 tit. în lb. engl., rusă).

642. Дедюлькин, А. В. Защитное снаряжение местного производства населения


Северо-Западного Кавказа в эллинистическую эпоху / А. В. Дедюлькин // Stratum plus. –
2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 181-184. (59 tit. în lb.
engl., germ., rusă).

643. Дубоссарские курганы / Н. А. Кетрару, В. С. Синика, С. Н. Разумов [и др.] ;


отв. ред.: О. Левицкий. – Тирасполь, 2014. – P. 227-234. (237 tit. în lb. engl., germ., rusă).
– [2014-2504].

644. Дяченко, Александр. Палеодемографические реконструкции Кукутень-


Трипольского населения : современное состояние, проблемы и перспективы / Алек-

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

сандр Дяченко // Revista Arheologică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 103-107. (52 tit. în lb.
rom., engl., rusă, ucr.).

645. Зайднер, Й. Нешер Рамла – новая стоянка среднего палеолита в Израиле /


Й. Зайднер // Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 43-44. (51 tit. în lb.
engl.).

646. Йотов, В. Сакральный центр на мысе Св. Атанаса в Западном Причерномо-


рье / В. Йотов, А. Минчев // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 74-
77. (70 tit. în lb. engl., fr, rusă).

647. Казанский, М. М. Погребение эпохи переселения народов в Концештах: ин-


вентарь, датировка, погребальный обряд, социальный статус и этнокультурная атрибу-
ция / М. М. Казанский // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские орлы и сарматские
драконы. – P. 229-336. (207 tit. în lb. engl., fr., germ., rusă).

648. Колесниченко, А. Н. Позднеэллинистический стеклянный кубок из собрания


Одесского археологического музея / А. Н. Колесниченко // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 :
″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 347-350. (67 tit. în lb. engl., fr., rusă).

649. Котенко, В. В. Поселение Маслины в Северо-Западной Таврике : (общая ха-


рактеристика) / В. В. Котенко // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах
Понта Эвксинского. – P. 338-341. (55 în lb. rom., engl., fr., rusă, ucr.).

650. Красножон, А. В. Эпиграфические памятники XV в. из Белгородской крепо-


сти / А. В. Красножон // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 210-
212. (61 tit. în lb. germ., rom., rusă).

651. Кулаков, С. А. Первый топорик (hachereau sur éclat, flake cleaver) в ашеле
Кавказа / С. А. Кулаков, А. А. Зейналов // Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты
доистории. – P. 25-27. (53 tit. în lb. fr., rusă).

652. Милашевский, А. С. Сосуды типа IA по классификации Р. Волонгевича в


черняховской культуре / А. С. Милашевский // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские
орлы и сарматские драконы. – P. 206-212. (97 tit. în lb. rom., engl., rusă).

653. Монахов, С. Ю. Косские и псевдокосские амфоры и клейма / С. Ю. Монахов


// Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 219-
222. (70 tit. în lb. engl., gr., fr., rusă).

654. Негин, А. Е. Вооружение римской армии эпохи принципата: экономические,


технологические и организационные аспекты производства и снабжения / А. Е. Негин //
Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские орлы и сарматские драконы. – P. 115-138. (137 tit.
în lb. engl., fr., germ., rusă).

123
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

655. Пеляшенко, К. Ю. Кружковидные черпаки раннескифского времени лесо-


степной части Среднего Поднепровья / К. Ю. Пеляшенко // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 :
″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 62-64. (51 tit.).

656. Сава, Еуджен. Новые находки бронзовых предметов эпохи поздней бронзы в
Пруто-Днестровском междуречье / Еуджен Сава, Николаус Бороффка // Revista Arheo-
logică. – 2013. – Vol. 9, Nr 1. – P. 180-132. (132 tit. în lb. rom., germ., rusă).

657. Сапожников, И. В. Степная природно-хозяйственная область Восточной Ев-


ропы в позднем палеолите / И. В. Сапожников // Stratum plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты
доистории. – P. 98-109. (213 tit. în lb. engl., pol., rusă).

658. Симоненко, А. В. Шлемы сарматского времени из Восточной Европы / А. В.


Симоненко // Stratum plus. – 2014. – Nr 4 : Римские орлы и сарматские драконы. – P.
115-138. (137 tit. în lb. rom., engl., germ., rusă).

659. Синика, В. С. Лепные курильницы из памятников Северного Причерноморья


IV – I вв. до н. э. / В. С. Синика, В. А. Меньшикова, Н. П. Тельнов // Stratum plus. – 2014.
– Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 96-101. (97 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

660. Скворцов, К. Н. Исследования ранней зоны могильника II-XII вв. Березовка


(Калининградская область, Россия) в 2004 году / К. Н. Скворцов // Stratum plus. – 2014. –
Nr 4 : Римские орлы и сарматские драконы. – P. 228-230. (51 tit. în lb. engl., germ., rusă).

661. Тельнов, Николай. Миски из скифских погребальных памятников конца IV-II


в. до н. э. на левобережье Нижнего Днестра / Николай Тельнов, Виталий Синика //
Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 312-314. (57 tit. în lb. rom.,
rusă).

662. Ткач, Евгений. Костобоки в Маркоманских войнах / Евгений Ткач // Revista


Arheologică : ser. nouă. – 2013. – Vol. 9, Nr 2. – P. 98-103. (113 tit. în lb. rom., engl., rusă,
ucr.).

663. Товкайло, М. Т. Неолитизация Юго-Западной Украины в свете новых иссле-


дований поселения Гард / М. Т. Товкайло // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до
Кавказа: конструкции культуры. – P. 240-245. (97 tit. în lb. rom., engl., ale lb. străine).

664. Топал, Д. А. Финальная линия развития мечей классической Скифии. Соот-


ношение типов Чертомлык и Шульговка / Д. А. Топал // Stratum plus. – 2014. – Nr 3 :
″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 150-156. (123 tit. în lb. engl., fr., germ.,
rusă).

665. Топал, Денис. Акинаки на западных рубежах Скифии. Находки скифских ме-
чей и кинжалов с территории Республики Молдова / Денис Топал // Tyragetia. – 2014. –
Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 35-41. (115 tit. în lb. rom., engl., rusă).

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

666. Турова, Н. П. Пещерный христианский комплекс Иограф на юге Крыма / Н. П.


Турова // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 100-105. (89 tit. în
lb.engl., pol., rusă).

667. Урсу, К.-Э. Сосуды со стилизованными антропоморфными озображениями из


ареала Прекукутень-Триполье А. Некоторые соображения / К.-Э. Урсу, К. Апараскивей //
Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат до Кавказа: конструкции культуры. – P. 327-330.
(54 tit. în lb. rom., engl., rusă, ucr.).

668. Фатеев, О. В. Хронология амфорных клейм Херсонеса конца IV – начала III


вв. до н. э. : (исследование комплексов и комплексные исследования) / О. В. Фатеев //
Stratum plus. – 2014. – Nr 3 : ″Война и Мир″ на берегах Понта Эвксинского. – P. 242-244.
(51 tit. în lb. engl., rusă, ucr.).

669. Федорчук, А. В. Гуситы и военное дело Молдавии в XV в. / А. В. Федорчук, И.


М. Кубай // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 270-273. (86 tit. în lb.
cehă, germ., ale lb. străine).

670. Черненко, Ю. А. Сабатиновская культура в системе древностей бронзового


века юга Восточной Европы / Ю. А. Черненко // Stratum plus. – 2014. – Nr 2 : От Карпат
до Кавказа: конструкции культуры. – P. 88-112. (103 tit. în lb. rom., engl., alte lb. străine).

671. Чепалыга, А. Л. Малоизвестные местонахождения каменного века и следы


эпохи экстремальных затоплений в Буджаке / А. Л. Чепалыга, Д. В. Киосак // Stratum
plus. – 2014. – Nr 1 : Фрагменты доистории. – P. 64-66. (52 tit. în lb engl., fr., pol., rusă).

672. Чореф, М. М. Династическая история Боспора рубежа новой эры по данным


нумизматики / М. М. Чореф // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P.
149-156. (134 tit. În lb. engl., fr., germ., rusă).

908 Monografii ale localităţilor


673. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat : Vol. 12 :
Să-Sv / Nicolae Brînzilă, Victor Dragoş, Anatol Eremia [et al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor
Ţopa ; coord. şt.: Vlad Ciubucciu [et al.] ; red.-şef: Iurie Colesnic. – Chişinău, 2014. – 686 p.
(Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-2093].

674. Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României / Vasile Şoimaru. – Chişinău, 2014. –
375 p. (Bibliogr. în text). – [2014-1999].

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


675. De la Cernăuţi la vale... : Fişiere biobibliografice / alcăt.: Cataranciuc Sergiu [et
al.]. – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2014. – 272 p. : fot., tab. ; 24 cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-71-506-5.
[2014-1109].

125
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

Include 78 fişiere biografice ale pesronalităţilor rom. însoţite de bibliografia lucrărilor


lor.
___________________
676. Darienco, Claudia. Piloni ai neamului : Portrete de epocă : [Ion Bostan, inginer,
academician; Nicolae Juravschi, campion olimpic; Dumitru Matcovschi, poet; Boris Melnic,
biolog, academician; Mihai Munteanu, cântăreţ de operă; Constantin Rusnac, compozitor;
Nicolae Sulac, cântăreţ de muzică populară] : Vol. 2 / Claudia Darienco. – Chişinău, 2012. –
414 p. (Bibliogr. la sfârşitul cap.). – [2014-200].

93/94 ISTORIE
677. Academicianul Andrei Eşanu : [istoric] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Mol-
dovei, Inst. de Studii Encicl., Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; coord.: Constantin Manolache
; resp. de ed.: Aurelia Hanganu ; bibliogr.: Valentina Eşanu, Maria Poştarencu. – Chişinău :
Institutul de Studii Enciclopedice, 2013 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 168 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4389-3-3 (în cop. tare).
[2014-237].
Curriculum vitae. – Aprecieri. – Lucrări (monogr., man., studii, art. în culeg., ed. perio-
dice, interviuri., trad., declaraţii) ale istoricianului A. Eşanu, 389 tit. în lb. rom., rusă, publ. în a.
a. 1977-2012. – Personalia, 40 tit. – An.: Ind. de subiecte.

678. Petrencu, Anatol. Raport privind activitatea ştiinţifică. Bibliografie // Un scurt po-
pas necesar drumului / Anatol Petrencu. – Chişinău, 2014. – P. 11-67. – [2014-1510].
Sistematizat. – Include 856 tit. momogr., studii, man., materiale didactice, art. în culeg.,
rev., trad., comunicări în lb. rom., rusă, publ. în a. a. 1985-2014. – Referinţe despre dânsul,
30 tit. – An.: Ind. de nume, tit.
___________________
679. Burlacu, Valentin. Ştiinţa istorică în sistemul de propagandă din RSSM (anii
1960-1980) / Valentin Burlacu. – Chişinău, 2014. – P. 340-365. (393 tit. în lb. rom., rusă). –
[2014-2584].

680. Caşu, Igor. Duşmanul de clasă: Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă


în R(A)SS Moldovenească, 1924-1989 / Igor Caşu. – Chişinău, 2014. – P. 357-379. (299
tit. în lb. rom., engl., fr., rusă). – [2014-150].

681. Chiosa, Igor. Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia


(1909-1934) / Igor Chiosa ; red. şt.: Aurelia Hanganu. – Chişinău, 2014. – 111 p. (Bibliogr. în
text, la sfârşitul cap.). – [2014-2152].

682. Cojocaru, Gheorghe. Tratatul de Uniune Sovietică: de la un proiect totalitar la un


acord de comunitate a statelor independente (1922-1991) : Specialitatea: 611.03 – Istoria
Universală ; 611.02 – Istoria Românilor : Referatul şt. al tz. de doct. habilitat în istorie : (în
baza lucrărilor publicate) / Cojocaru Gheorghe. – Chişinău, 2014. – P. 57-66. (176 tit., inclusiv
29 tit. de lucrări ale aut. în lb. rom., engl., rusă). – [2014-138 Teze].

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

683. Colesnic, Iurie. Chişinăul din inima noastră / text, foto: Iurie Colesnic. – Chişinău,
2013. – P. 629-630. (65 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-253].

684. Dudnicenco, Nicolae. Edificii pentru comerţ în Ţara Moldovei în sec. XVI-XVIII /
Nicolae Dudnicenco // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografir, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 107-108. (59 tit. în lb. rom., rusă).

685. Enciu, Nicolae. Cu privire la dimensiunea demografică a ştiinţei istorice / Nicolae


Enciu // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 117-119. (52 tit. în lb. rom., rusă).

686. Enciu, Nicolae. Istoriografia sovietică a Primului Război Mondial între destaliniza-
re şi neostalinism (1956-1985) / Nicolae Enciu // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 71-73. (53
tit. în lb. rom., rusă).

687. Eremia, Anatol. Cahul : Meleaguri străbune : Localităţii. Oameni. Tradiţii / Anatol
Eremia. – Chişinău, 2014. – P. 334-339. (90 tit. în lb. rom., fr., germ., rusă). – [2014-1076].

688. "Evoluţia identităţii naţional-statale şi politice moldoveneşti: esenţa şi carac-


terul perceperii interne şi externe", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ;
Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identităţii naţional-statale şi
politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe" : (cu prilejul aniversă-
rii a 655-cea a constituirii Statului moldovenesc) = "Эволюция молдавской национальной и
политической идентичности: сущность и характер её восприятия внутри страны и за
рубежом" : (к 655-летию образования Молдавского государства), 8 sept. 2014, Chişinău.
– Chişinău, 2014. – 115 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2441].

689. Felea, Alina. Din istoria familiei în spaţiul românesc: beţia şi relaţiile familiare în
Ţara Moldovei în sec. XVIII şi în Basarabia în primele decenii ale sec. al XIX-lea / Alina Felea
// Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 75-77. (69 tit. în lb. rom., engl.,
rusă).

690. Ghervas, Stella. Reinventarea tradiţiei: Alexandru Sturdza şi Europa Sfintei Alian-
ţe / Stella Ghervas ; trad. din fr. de Gabriela şi Alexandru Şiclovan. – Chişinău, 2014. – P.
529-578. (828 tit. în lb. rom., fr., rusă). – [2014-1300].

691. Gumenâi, Ion. Comunităţile romano-catolice, protestante şi lipoveneşti din Basa-


rabia în secolul al XIX-lea / Ion Gumenâi ; red. şt.: Ion Eremia. – Chişinău, 2013. – P. 240-
256. (321 tit. în lb. rom., engl., ucr., rusă). – [2014-941].

692. Munteanu, Sergiu. Chişinău, printre războaie şi construcţii : [sec. XVIII] / Sergiu
Munteanu // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 154-157. (94 tit. în lb. engl.).

693. Olaru-Cemîrtan, Viorica. Deportările din Basarabia : 1940-1941, 1944-1956 / Vio-


rica Olaru-Cemîrtan ; trad. textului în lb. engl.: Viorica Olaru-Cemîrtan, Iuliana Postică ; trad.
doc. din rusă în rom.: Viorica Olaru-Cemîrtan. – Chişinău, 2013. – P. 248-255. (116 tit. în lb.
rom., rusă). – [2014-148].

127
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

694. "Operaţiunea Iaşi-Chişinău: mituri şi realităţi. A 70-a aniversare a eliberării


Moldovei şi Europei de Sud-Est de ocupaţia fascistă", conferinţă ştiinţifică internaţio-
nală (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională "Operaţiunea Iaşi-Chişinău: mituri
şi realităţi. A 70-a aniversare a eliberării Moldovei şi Europei de Sud-Est de ocupaţia fascistă"
= "Ясско-Кишинёвская операция: мифы и реалии. К 70-летию освобождения Молдовы и
Юго-Восточной Европы от фашистской оккупации", 21-25 aug. /14-17 sept. 2014, Chişi-
nău. – Chişinău, 2014. – 243 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2442].

695. Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360-1858) /


sel. doc. şi studiul introductiv: Ion Eremia. – Chişinău, 2014. – P. 829-832. (63 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2014-1195].

696. Românii în Gulag : Memorii, mărturii, documente : Vol. 1 / ed.: Anatol Petrencu,
Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac. – Chişinău, 2014. – P. 305-318. (238 tit. în lb. rom.,
rusă). – [2014-1511].

697. Schmidt, Ute. Basarabia. Coloniștii germani de la Marea Neagră / Ute Schmidt ;
trad. din lb. germ. de Cristina Grossu-Chiriac. – Chişinău, 2014. – P. 396-403. (122 tit. engl.,
fr., germ.). – [2014-740].

698. Stati, Vasile. Istoria Moldovei / Vasile Stati. – Chişinău, 2014. – P. 439-450. (305
tit. în lb. rom., rusă). – [2014-692].

699. Şişcanu, Ion. RASS Moldovenească – o altă Carelie sovietică în planurile comin-
terniste ale Rusiei (1924) / Ion Şişcanu // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 86-88. (88 tit. în lb.
rom., rusă).

700. Ţăranu, Mariana S. Cimişeni – File de istorie (1660-2013) / Mariana S. Ţăranu. –


Chişinău, 2014. – P. 184-186. (52 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-305].

701. Ţopa, Tudor. Ţipala şi sateliţii săi / Tudor Ţopa, Nicolae Schiţco, Cristina Danuţa.
– Chişinău, 2014. – 288 p. (Bibliogr. în text). – [2014-1780].

702. Ţvircun, Victor. Cantemirologia – trecut şi prezent. Considerente istoriografice /


Victor Ţvircun // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 97-99. (62 tit. în lb. rom., rusă).

703. Ursu, Mihai. Muzeul Zemstvei din Basarabia în perioada modernă (1889-1917) /
Mihai Ursu // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. –
Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 174-177. (93 tit. în lb. rom., rusă).

704. Ursu, Valentina. Politica culturală în RSS Moldovenească, 1944-1956 / Valentina


Ursu ; trad. rez. în lb. rusă: Elena Suff ; trad. rez. în lb. engl.: Cristina Zagoreţ, Radu Ursu. –
Chişinău, 2013. – P. 236-257. (393 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-152].

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

705. Zabolotnaia, Lilia. Noi direcţii în ştiinţa istorică contemporană a Moldovei. Rezul-
tate şi perspective / Lilia Zabolotnaia // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie.
– P. 21-29. (159 tit. în lb. rom., engl., rusă).

706. Zub, Alexandru. Critica şi (re) construcţie în discursul istoric / Alexandru Zub //
Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 26-27. (66 tit. în lb. rom., engl., fr.).

707. Агульников, Сергей. История родного края: Буджак. Гагаузия : Древнейшая


история Буджака / Сергей Агульников, Степан Булгар. – Comrat ; Chişinău, 2014. – P.
114-117. (60 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-2424].

708. Бесарабските българи / редкол.: Николай Червенков (научен ред.) [и др.]. –


Кишинев, 2014. – 420 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-493].

709. Грек, И. Ф. "Черные болгары" : этническая история и историческая судьба :


[VIII-X вв.] / И. Ф. Грек // Stratum plus. – 2013. – Nr 6 : Культурные слои веры. – P. 329-
332. (68 tit. în lb. rusă).

710. Институт Иудаики. Сборник научных трудов Института Иудаики : Вып. 4, 5 /


редкол.: Аникин В. [и др.]. – Кишинев, 2013. – Bibliogr. la sfârşitul art. – [2014-12 ; 2014-
494].

711. Кушнир, Жозефина. К 110-летию Кишиневского погрома: Памятные даты /


Жозефина Кушнир. – Кишинев, 2013. – P. 148-151. (63 tit. în lb. engl., rusă) şi în text. –
[2014-495].

712. Стати, Василий. История Молдовы / Василий Стати. – Кишинев, 2014. – P.


468-482. (305 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-1391].

713. Тарнакин, Владимир. Учебные заведения Кишинёва XIX-го – начала XX ве-


ков / Владимир Тарнакин, Зинаида Матей. – Chişinău, 2014. – P. 251-267. (217 tit.). –
[2014-2342].

714. 665-летию молдавской государственности посвящается / гл. ред.: Паша-


лы П. М. – Комрат, 2014. – 200 p. (Bibliogr. la sfârşitul art.). – [2014-2655].

715. Шорников, Петр Михайлович. Молдавия в годы Второй Мировой Войны : К


70-летию Великой Победы над фашизмом / Петр Михайлович Шорников ; науч. ред.:
Назария Сергей Михайлович, Поливцев Владимир Николаевич. – Кишинев, 2014. – P.
444-446. (51 tit. în lb. rom., rusă). – [2014-2070].

129
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

Index de nume
Begal, Iurie 521
A Begu, Adam 500
Ababii, Ion (420), 421 Beizerou, U. A. 312
Adauji, Stela 407, 412, 415 Bejan, Alexandru 521
Aftimciuc, Olga 289, 292 Bejan, Octavian 176-77, 182
Agafian, Rodica 266 Bejan-Volc, Iulia 91
Airapetean, Artur 184 Bejenaru, Gherman 365
Albu, Natalia 98-99, 251 Belecciu, Ştefan 533
Alexandrov, Eugeniu 383-84 Belei, Elena 196
Ambrosi, Nicolai 568-69 Belic, O. 424
Andrieş, Andrei (359) Belobrov, Angela 129
Andrieş, Lucia 399, 402 Belostecinic, Grigore 38, 119, 326
Andrieş, Serafim 504 Beregoi, Natalia 100
Andronache, Anatolie 216 Berliba, Elina 449
Andronache, Nicolae 313 Berlinschii, Iurie 300
Anichin, Vladimir 91 Bernaz, E. 430
Antoci, Albert 533 Berzan, Vladimir 360
Arbuz-Spatari, O. 331 Bivol, A. 403
Arhangel’skii, A. V. 351 Bivol, Elena 349
Arnăut, Tudor 621 Bivol, V. 403
Arseni, Alexandru 167-69 Bîrgău, Ina 178
Aşevschi, Valentin 170, 402 Bîrgău, Mihail 178
Avasiloaie, Rodica 562 Bîrsan, Elena 270
Blaja-Lisnic, Natalia 398
B Blîndu, Eugeniu 212
Boaghi, Viorica 139
Babuc, Vasile 518 Bobână, Gheorghe 108
Bacal, Svetlana 393 Bodiu, Aureliu 425
Baciu, Sergiu 269 Bodorin, Cornelia 271
Baciu, Tatiana 63, 306 Bodrug, Alina 426
Badâr, Iurie 171 Bodrug, Ion 212
Baieş, Sergiu 172 Boeştean, Constantin 272
Balan, Oleg 258 Boghian, Dumitru 622
Balanescu, Savva 527 Boguş, Angela 87
Balaur, Nicolae 387 Boincean, Boris 503
Bali, Kaki 101 Boişteanu, Eduard 179-80
Balmuş, Pavel 11 Bolboceanu, Aglaida 62, 65
Banús, Enrique 291 Boldureanu, Ana 554, 556
Barba, Doina 399 Bolocan-Holban, Augustina 198
Batrânac, Aureliu 471 Bologan-Vieru, Otilia 181
Baţmanova, Anna 603 Bolunduţ, Ioan-Lucian 549
Bazeliuc, Iurie 423 Bondoc, Ionel 529
Bădărău, Sergiu 385 Borcoman, Raisa 92
Băieşu, Aurel 173 Bordian, Elena 118
Bălănuţă, Anatol 548 Boroveţcaia, Ana 443
Bărbulescu, Iordan Gheorghe 291 Borş, Ana 196
Bătrînescu, Veaceslav 83 Borş, Vladimir 253
Bâcova, Elena 368-69 Bostan, Ion 279-80, 490, 548, 551, (676)
Bâcu, Adelina 174 Bostan, Viorel 352
Bârgău, Mihai 252 Botizatu, Alexandru 445
Becciev, Elena 175

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Botnarciuc, Vasile 581, 587 Carabet, N. 331


Botnari, Valentina 317 Carp, L. 446
Botnaru, Nadejda 141 Carp, Simion 166
Braga, Mihai 55, 112 Cartaleanu, Tatiana 334, 584
Braghiş, Alexandra 516 Castraveţ, Tudor 365
Braşovean, Matvei 562 Caşu, Igor 680
Brădescu, Pavel 569 Catalin, Ilie 105
Brînzilă, Nicolae 673 Catană, Angelina 118
Brühlmann, Mario 131 Cataranciuc, Sergiu 675
Brumărel, Mihail 407, 412, 415 Catîrău, Lidia 521
Bucătaru, Victoria 102 Cauia, Alexandr → v. Cauia, Alexandru
Bucic, Alexandar 160 Cauia, Alexandru 99, 275
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 91, 93 Caun, Victor 153
Bucun, Nicolae 62, 273 Cazacu, Diana 581, 587
Budnic, A. 331, 577 Cărare, Petru 602
Bufteac, Sergiu 101 Cărbune, Natalia 162
Buga, Larisa 183 Cârnaţ, Marina 185
Bujor, Ala 608 Cârnaţ, Teodor 186
Bujor, Nicolae Mefodie 75-76 Ceban, Emil 428-29
Bujor, Valeriu 177, 182-83 Ceban, Larisa 397
Bulat, Denis 394 Cebotari, Margareta 604
Bulat, Dumitru 394 Cebotari, Tatiana 129
Bulgaru, Maria 71 Cemârtan, Claudia 583
Bulgaru, Oleg 71 Cemîrtan, R. 430
Burlacu, Ala 478 Cepoi, Olesea 170
Burlacu, Valentin 679 Cepraga, Lucia 92
Burtea, Elena 88, 535 Cerbuşca, Pavel 95
Buta, Galina 406 Cerga, Alexandru 77
Butnariu, Viorel M. 556 Cerlat, Sergiu 408
Butnaru, Veronica 250 Cernat, Victor 431
Butuc, Marin 251 Cerneţchi, Olga 399, 432, 441, 453, 478
Butucel, Elena 604 Cervencov, Nicolai 41
Buzilă, Varvara 343 Cesnocova, Nina 93
Bykova, Elena 349 Cheradi, Natalia 84
Chicu, Nadejda 129
C Chifa, Felicia 196
Cabac, Valeriu 288 Chiosa, Igor 681
Caisîn, Simion 5, 63, 66, 312 Chircă, Sergiu Ion (117)
Calaraş, Diana 427 Chiriac, Lilia 153
Callo, Tatiana 274, 290 Chiriac, Liubomir 255
Calmuţchi, L. → v. Calmuţchi, Laurenţiu Chiriac, Petru 128
Calmuţchi, Laurenţiu 43, 317, 377, 579 Chirilă, Victor 102
Camarda, Adina Liana 150 Chiriţa, Sofia 187
Canţer, Valeriu 39 Chiru, Tatiana 409
Capcelea, Arcadii 378 Chistruga, B. → v. Chistruga, Boris
Capcelea, Maria 353 Chistruga, Boris 161
Capcelea, Titu 353 Chitoroagă, Valentina 14-32, 606
Capiţa, Ludmila 605 Chiveri, Galina 186
Caprian, Iulia 541 Cibotaru, L. 335
Capşa, Tudor 184 Cimpoieş, Gh. 124, 501, 505, 526
Cara, Angela 293 Ciobanu, Anatol 582, 594
Cara, Oleg 89 Ciobanu, Constantin Gh. 36

131
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

Ciobanu, Gheorghe 433-35 Cugut, Elena 10


Ciobanu, Liuba 604 Culicovschi, Constantin 98
Ciobanu, Natalia 188 Cumpanici, Andrei 516
Ciobanu, Rodica 108 Curajos, Boris 470
Ciobanu, Valentin 512 Curjos, Vasile 363
Ciobanu-Suhomlin, Irina 564 Cuşmir, Vitalie 50
Ciofu, Iurie 549 Cuşnir, Corina 140
Cirimpei, Victor 344 Cuşnir, Valeriu 218
Ciubotaru, Valentin 349 Cutasevici, Angela 267
Ciubucciu, Vlad 673 Cuzneţov, Larisa 290, 327
Ciugureanu-Mihailuţă, Carolina 189
Clichici, Veronica 276 D
Climova, Alla 241 Dabija, Tatiana 194
Coandă, Svetlana 61 Dahm, Jochen 101
Cobîleanschi, Oleg 463 Daliniţchi, Nionila 118
Cocîrţă, Petru 393 Danail, Sergiu 289, 292, 401, 570
Codreanu, Igor 366 Dandara, Otilia 281, 304
Cogut, Sergiu 609 Danilov, Lucian 437
Cojocaru, Gheorghe 682 Danilov, Maria 34
Cojocaru, Igor 4 Danuţa, Cristina 701
Cojocaru, Ion 277 Darienco, Claudia 676
Cojocaru, Ludmila D. 696 David, L. →v. David, Lilia
Cojocaru, Svetlana 250 David, Lilia 438-40
Cojocaru, Vasile 278 David, Ludmila 367
Cojocaru, Victor 441, 445 David, Mihail 232
Cojocaru, Violeta 190 David, Mircea-Laurenţiu 232
Cojocaru-Borozan, Maia 328-29, 333 Davidescu, Elena 282, 405
Cojuhari, Tamara 515 Dediu, Ion 376
Colesnic, Iurie 673, 683 Dermenji-Gurgurov, Svetlana 283
Colţun, Gheorghe 585 Dîrul, Alexandru 586
Comarniţcaia, Elena 203 Dodul, Sabina 601
Condraticova, Liliana 78 Dolghi, Cristina 536
Condraţchi, Liliana 51-52 Dorogaia, Irina 542
Condrea, Irina 573 Dorul, Olga 195
Copeţchi, Stanislav 191 Dragnev, Demir 77
Corcevschi, Svetlana 320 Dragoş, Victor 673
Cordineanu, Ala 311 Draica, Dumitru 588-89
Coreţchi, Boris 146 Drăgan, Maria 561
Coreţchi, Ianoş 410 Druţă, Inga 590-91
Coreţchi, Liuba 404 Duca, Gheorghe 2, 379, 386
Costachi, Gheorghe 192 Duca, Maria 56
Coşulean, Nicolae 121 Dudnicenco, Nicolae 684
Cotorobai, Liliana 471 Dulgheru, V. 263
Cotun, Cristina 1 Dumbrăveanu, Ion 578
Cozma, Dumitru 354 Dumbrăveanu, Roza 287-88
Cozonac, Renata 14-32 Dumitraş, Adelina Florica 383
Crăciun, Constantin 84 Dumneanu, Ludmila 198
Crăciun, Grigore 300 Dzechis, Svetlana 576
Crivceanscaia, Larisa 481
Crivceanschii, Lev D. 436 E
Crivoi, Aurelia 402
Cucerescu, Vasile 291 Efremov, Valeriu 231

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Enciu, Nicolae 685-86 Gönczi-Raicu, Maria 292


Enciu, Valeriu 523 Gore, Paul 34
Enea, Sergiu-Constantin 622 Gorobciuc, L. 96
Eremia, Anatol 673, 687 Gorobievschi, Svetlana 126, 148
Eremia, Ion 691, 695 Grajdian, Alexandra 273
Erhan, Ana 56 Granaci, Vera 395
Eşanu, Andrei 82, (677) Grati, Veaceslav 533
Eşanu, Valentina 82, 677 Gribincea, Al. → v. Gribincea, Alexandru
Eţco, Constantin 405-06 Gribincea, Alexandru 132, 146, 155, 162-64
Eţcu, Ion 581, (587) Gribincea, Corina 146
Gribincea, Lilia 200
F Grigor, Ina 293
Fala, Valeriu 411 Grigoraş, Maria 154
Faur, Mihaela-Liliana 289 Grigorcea, Sofia 513
Felea, Alina 689 Grossu-Chiriac, Cristina 697
Fetiniuc, Valentina 121 Grosu, Ruslana 103-04
Filip, Nelly 150 Grosu, Vladimir 198
Filipciuc, Vladimir 504 Groza, Vasilisa Monica 631
Foiu, Taisia 603, 605 Guceac, Ion 201-02
Frangulea, Sandu 240 Gudumac, Eugeniu 518
Frecăuţeanu, Alexandru 537 Gudumac, Eva 469-70
Frunză, Gabriela 7 Gulpe, Alexei 443
Fuior, Elena 140 Gumenâi, Ion 691
Furdui, Viorel 254 Gupalova, Elena 564
Furnic, Alexandru 509 Gureu, Valeriu 205
Fuştei, Nicolae 79 Gurev, Dorina 235
Gurghiş, Radu 473
G Guştiuc, Andrei 178
Guţu, Ana 580
Gagauz, Olga 93 Guţu, Corneliu 51-52
Gaibu, Zinaida 385 Guţu, Valentin 592
Gaina, Boris 510 Guţu, Vl. → v. Guţu, Vladimir
Gaja, Viorica 614 Guţu, Vladimir 278, 294, 299
Galcenco, Veronica 559 Guţu-Bahov, Cornelia 441
Gamurari, Vitalie 236 Guţuleac, Victor 203
Ganea, Victoria 125, 140, 541 Guzgan, Valentin 295
Gatman, Diana 266 Guzun, Grigore 533
Gaţcan, Ştefan 478, 481
Gavriliţa, Lidia 508 H
Gavrilov, Anatol 610
Gâf-Deac, Maria 133 Hadîrcă, Maria 290
Georgian, Dan 208-09 Haheu, Vasile 623
Gheorghieş, Alexandru 233 Hanganu, Aurelia 85-86, 359, 490, 581-82,
Gherlovan, Olga 579 587, 594, 677, 681
Gherman, Marian 212 Harconiţa, Elena 261, 565
Ghervas, Stella 690 Harea, Maria 10
Ghidirim, Gheorghe 472 Hăbăşescu, Silvia 117
Ghinculov, Silvia 84, 117 Hîţu, Dumitru 474
Gladchi, Gheorghe 199 Holban, Ion 1
Globan, Silvia 582, 594 Hometkovski, Ludmila 298, 580
Golubiţchi, Silvia 324-25 Hurloiu, Ion Iulian 535
Goncear, V. 413 Hurloiu, Lăcrămioara Rodica 535

133
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

I Lungu, Valeriu 493, 498, 552


Lungu, Viorelia 64
Ignat, Sonia 268 Lupaşcu, Mihail 389
Iliadi, Gheorghe 142 Lupaşcu, Tudor 396
Ilica, Anton 296-97 Luşmanschi, Galina 536
Ion, Ioana 150
Ioniţa, Olga 388 M
Iordache, Romaniţa 204
Iova, Ion 178 Macari, Vasile 524
Iovu-Carauş, Marina 538 Maftei, Vitalie 112
Ischimji, Tatiana 603 Mahu, Ion 75-76
Istina, Elena-Lăcrămioara 556 Maliukevich, Aleksandr 625
Istrati, Nina 442 Mamaliga, V. → v. Mamaliga, Vitalie
Iurcu, Sergiu 128 Mamaliga, Vitalie 479, 482
Manciuc, Olga 398
J Manea, Vladislav 207
Manful, George 347-48, 368-69
Jelescu, Petru 330 Manolache, Constantin 78, 251, 359, 569, 677
Jian, Mariana 461 Manole, Dana 204
Josifov, Gjorgji 160 Manole, Tatiana 141
Juravschi, Nicolae (676) Marian, Silvia 260
K Marian, Tamara 490
Marian-Pavlenco, Angela 478
Karnaeva, Liubovi 421 Marin, Gheorghe (606)
Kelemen, Gabriela 268, 321 Marinescu, Ioana Andreea 256
Klip, André 204 Mariţ, Alexandru 208-09
Korolevski, Svetlana 11 Mariţoi, Tatiana 606
Kozak, Y. 155 Mascaliuc, Victoria 595
Kraijdan, Arina 45 Matcovschi, C. 413
Kurbanov, Aydogdy 624 Matcovschi, Dumitru (676)
Matcovschi, S. 413
L Mattusch, Michèle 613
Ladaniuc, Victor 673 Matveev, Sergiu 555, 626
Lazari, Constantin 205 Matvei, Valeria 35
Lazari, Corneliu 509 Maximciuc, Victoria 302
Lazari, Ion 509 Mândâcanu, Virgil 303, 331
Lazăr, Diana 206 Melentiev, E. 377
Lazu, Ştefan 389 Melnic, Boris (676)
Lăcustă, Elena 593 Melnic, Victoria 563
Lebedeva Valentina 271 Melnic, Violeta 275
Lehtman, Sofia 443 Meruţa, Alexandrina 539
Lenţa, Anatol 578 Mihaluţa, Lina 261, 565
Lesnic, E. 444 Mija, Violeta 281
Levinţa, Ştefan 53 Mişin, Igor 472
Leviţchi, Ioan 546 Mîrzac, Mariana 135
Lipcanu, Ludmila 421 Mîţu, Gheorghe 213
Lisnic, Ioan 80 Moraru, Anton 45
Litvin, Aurelia 149 Moraru, Viorica 604
Lîsîi, Aliona 130 Moroşan, Ion Mihai 214
Long, Lynn E. 517 Moroz, Petru 470
Losîi, Elena 301, 306 Moscaliuc, Galina 521
Loznean, Diana 94 Mostovei, Andrei 447
Moşanu-Şupac, Lora 317

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moşneaga, Valeriu 83 Pană, Sergiu 515


Movilă, Irina 542 Panfile, E. 448
Muntean, Mihail → v. Munteanu, Mihai Panico, Vasile 317
Munteanu, Mihai (562), (676) Pantea, Oleg 217
Munteanu, Natalia 393 Partole, Claudia 606
Munteanu, Sergiu 692 Patraşcu, Dumitru 72, 295, 336
Munteanu, Veronica 611 Pavel, Vasile 572, 597
Munteanu, Victoria 611 Pădure, Andrei 475
Muravca, Alexei 473 Pădure, Daniela 136
Muravca, Tatiana 422 Pădureac, Lidia 696
Musteaţă, Ariadna 565 Pântea, Victor 422
Mutaf, Vitalie 367 Pârţachi, Ion 89
Mutulescu, Antonio Silviu 215 Pâslaru, Vlad 288
Pelepciuc, Diana 118
N Pelin, Valentina 82
Nagherneac, Anna 261, 565 Pelivan, Adrian 626
Nagnibeda-Tverdohleb, T. → v. Nagnibeda- Peltec, Angela 449-50
Tverdohleb, Tatiana Percinschi, Natalia 132
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 284-85, 311 Perciun, Rodica 142
Nani, Mihail 540 Perjan, Carolina 47, 49
Nastas, Andrei 272 Pernai, A. 377
Nastas, Svetlana 305 Peşteanu, Ananie 518
Nechiforeac, Vasilisa 562 Petrencu, Anatol 678, 696
Nedealcov, Maria 519 Petrovschi, Nina 314
Negară, Anatolie 398 Pînzaru, Pavel 390
Negrean, M. 446 Pîrvan, Irina 404
Negru, Boris 223 Plăcintă, Gheorghe 422
Negură, Ion 306 Pleşco, Elena 472
Negură, Petru 612 Plotnic, Olesea 173
Nicic, Andrei 627 Poalelungi, Mihai 219
Niculica, Oxana 42 Poalelungi, Oleg 220
Niculiţă, Ion 627 Popa, Sergiu 516
Niţulenco, Tatiana 549 Popa, Ştefan 315
Popeanga, Eugenia 607
O Popescu, Mihai 159
Popescu, Victor 380
Odagiu, Iurie 216 Popov, Lilia 264
Oglindă, Emilia 596 Popovici, Angela 316
Ojegov, Alexandr 494 Popovici, Doru-Vlad 313, 319
Olaru, Valentina 136 Porcescu, Sergiu 97, 106
Olaru-Cemîrtan, Viorica 693 Postică, C. → v. Postică, Constantin
Olteanu, Constantin 168 Postică, Constantin 161
Omer, Chinan 307 Postică, Gheorghe 620, 628
Onicov, Eugen 81 Postică, Iuliana 693
Onofrei, Alexandru 132 Postolatii, Vitalii 368-69
Oprea, Alexandru 367 Posţan, Liliana 128
Oriol, Irina 69 Poştarencu, Maria 677
Orlov, Maria 257 Potârniche, Mihai 559
P Povorozniuc, Maria 271
Prisacari, Viorel 451
Pahonţu, Elena Mihaela 364 Prisăcaru, Veronica 543
Paladi, Oxana 62, 65, 273 Priţcan, Valentina 40, 54

135
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

Procop, Natalia 558 S


Prohniţchi, Corina 78
Prus, Elena 580 Safta, Vladimir 407, 412, 415
Puica, Viorica 224 Sakovici, V. 96
Puiu, Ivan 452 Sandu, I. 370
Punga, Janna 431 Saranciuc-Gordea, Liliana 323
Puşcaşu, Madlena 35 Sarmaniuc, Viorica 461
Putin, Victor 414, 524 Sava, Victor 511
Savca, Lucia 285
R Savelieva, Galina 93
Sârbu, Zinaida 432
Raciula, Ludmila 595 Scheau, Ioan 546
Racu, Aurelia 313, 319 Schildberg, Cäcilie 101
Racu, Igor 47-49, 66-68, 310 Schiţco, Nicolae 701
Racu, Iulia 68 Schmidt, Ute 697
Racu, Sergiu 319 Schultz, Ian 416
Radevici, Ivan 495 Schuster, Cristian 630
Railean, Petru 225-26 Scorpan, Vasile 347-48, 368-69, 371
Rapcea, Mihail 519 Scorţescu, Cătălina 184
Răileanu, Valentin 121 Scutari, Sofia 141
Reabţeva, Svetlana 629 Secu, Victoria 273
Revenco, Ninel 400 Sedleţchi, Iurii 151
Rikman, E. A. (626) Serbenco, A. 482
Rojnoveanu, Gheorghe 473 Serbenco, Eduard 229
Roller, Ala 143 Silistraru Nicolae 324-25, 332
Roman, Alina 268, 321 Silvestru, Aurelian (601)
Romanciuc, Lilia 400 Simalcsic, Robert Daniel 631
Romandaş, Nicolai 179-80 Simalcsik, Angela 631
Romaşco, L. 416 Simionică, Eugen 380
Roşca, Alexandru 85-86 Siomina-Ghiţu, Ludmila 311
Roşca, Angela 607 Sîli, Vitalie 230
Roşca, Ludmila 60 Sîmboteanu, Aurel 249
Roşca, Natalia 538 Sîrbu, Mariana 632
Roşca, Nicolae 139, 172 Sîrbu, Tatiana 390
Roşca, P. → v. Roşca, Petru Sîrbu, Zinaida 453
Roşca, Petru 133, 161, 256 Slipenski, Boris 231
Rotari, Alexandru 514 Slivca, Oleg 461
Rotaru, Aureliu 139 Smochin, Olga 577
Rotaru, Diana 85, 359 Smyczek, S. 155
Rotaru, Dorina 484 Socol, Adela 546
Rotaru, Ilie 525 Sofronescu, Igor 251
Rotaru, Liliana 304 Solomon, Aliona 347-48, 368-69
Rotaru, Maria 322 Solomon, Dumitru 355
Rudic, Valeriu 524 Sosna, Alexandru 105
Rusnac, Constantin (676) Sosna, Boris 184
Rusnac, Virginia 62, 273 Spinei, L. 403
Russu, Silvia 517 Spinei, Liudmila 490
Rusu, Nicolae (604) Spînu, Stela 598
Rusu, Vadim 608 Splavnic, Stas 219
Rusu, Victor 227-28 Sprincean, Serghei 108
Rusuleac, Tatiana 356 Stamatin, Ştefan 232-33
Stati, Vasile 698

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Stati, Vitalie 234 Tcaci, Alexandru 544


Stoianova, Inga 298 Tcaci, Carolina 544
Stoica, Virgil 105 Tcaci, Natalia 545
Stoican, Mirela 150 Tcaciuc, E. 460
Stratan, Alexandru 135 Teczke, Janusz 134
Stratan, Valentina 282 Tejada, Gabriela 97
Stratulat, Oleg 138 Tentiuc, Ion 628
Stratulat, P. → v. Stratulat, Petru Teodor, Svetlana 562
Stratulat, Petru 478, 480-81, 484 Tetelea, Margarita 560, (565)
Strulea, Maria 235 Timofte, Natalia 550
Studzinschi, Svetlana 117 Timuş, Andrei 91
Sturdza, Alexandru (690) Timuş, Angela 118
Suceveanu, Anghelina 74 Tîrşu, Valentina 6
Suff, Elena 704 Toderaş, Ion 394
Sulac, Nicolae (676) Todoroi, Dumitru 90
Suman, S. → v. Suman, Sergiu Tofan, Tatiana 250
Suman, Sergiu 454-59 Toma, Radu 48
Surugiu, Tatiana 156 Tomşa, Aurelia 147
Suslenco, Alina 542 Tomşa, Mihail 529
Svinarciuc, Alina 484 Tomulescu, L. 446
Tomuleţ, Călin 237-39
Ş Topală, Pavel 489
Şalari, Gheorghe 347-48 Topalo, Valentina 565
Şalaru, Gheorghe 368-69 Topor, B. M. 454
Şalaru, Vasile 382 Tuhari, Tudor 534
Şalaru, Victor 382 Turcanu, Adela 450
Şavga, Ghenadie 156 Turcanu, O. 462
Şavga, Larisa 156-57, 615 Ţ
Şerban, Natalia 157
Şevciuc, Maia 278 Ţapoc, Vasile (61)
Şiclovan, Alexandru 690 Ţaranu, Marius 368
Şiclovan, Gabriela 612, 690 Ţarălungă, Victoria 240
Şişcanu, Ion 699 Ţăranu, Lilia 371-72
Şoimaru, Vasile 674 Ţăranu, Mariana S. 700
Şonea, Cristine Gigi 150 Ţăranu, Marius 369, 371
Şova, Tatiana 328-29 Ţărnă, Ecaterina 332
Şpac, Silvia 327 Ţâu, Nicolae 539
Şpitalnic, Sara 603 Ţîbîrnă, Gheorghe 419
Şraibman, Ihil (603) Ţîrdea, Teodor N. 60, 73
Ştefaneţ, Diana 311, 330 Ţolea, Sorin 527
Ştefaneţ, Mihail 396 Ţopa, Tudor 673, 701
Şuleanschi, Sofia 136 Ţuleanu, Constantin 492
Şveţ, Natalia-Maria 35 Ţurcan, Elena 264, 565
Ţurcan, Ana 361
T Ţurcan, Aurelia 37
Tabac, R. 430 Ţurcan, Lilia 333
Talmazan, Andrei 300 Ţurcanu, Gheorghe 123
Tapis, Valentina 349 Ţurcanu, Nicolae 130
Taragan, Raisa 93 Ţurcanu, Oleg 463
Tarhon, Petru Gh. 553 Ţveatcov, Nicolai 109
Tătărescu, Iulia 265 Ţvircun, Victor 702

137
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

U Zorilo, Larisa 318


Zub, Alexandru 706
Uberhuber, Edithe 416 Zubic, Aliona 143
Ulian, Galina 122, 541
Uncuţa, Diana 464 А
Ungurean, P. 510
Ungureanu, Elena 599 Агульников, Сергей 707
Ursachi, Eugeniu 165 Адаскалица, Лучия 532
Ursu, Lucia 345 Аксенов, В. 566
Ursu, Ludmila 323 Акулов-Муратов, Владислав 113
Ursu, Mihai 36, 703 Алексеев, В. П. 634
Ursu, Radu 704 Аникин, В. 710
Ursu, Valentina 12, 704 Анцибор, Л. М. 70
Ursu, Viorica 241 Апараскивей, К. 667
Ursul, Sergiu 445 Арикова, З. Н. 58-59, 137
Ursulescu, Nicolae 633 Атанасов, Г. Г. 635
Usatîi, Marin 392 Б
V Бабенко, О. А. 46, 120
Vacarenco, Iulia 237-39 Банффи, Э. 636
Varzari, Pantelimon 110 Белевец, В. Г. 637
Varzari, Vitalie 97, 111 Белозëрона, И. В. 641
Vârţanu, Ion 359 Белостечник, Григорий 158
Verejanu, Renata (605) Бороффка, Николаус 656
Vinnicenco, Elena 336 Боршевский, А. → см. Боршевский, Андрей
Vîrlan, Maria 259 Боршевский, Андрей 243, 248, 339
Vlaicu, Vlad 139 Брега, Диана 466
Voineagu, Vergil 89 Бужор, В. 245
Voiniţchi, Eugeniu 527 Булгар, Степан 707
Volosatîi, Boris 267 Бурлаку, Алла 485-86
Voloşciuc, Leonid 385, 508 В
Vozian, Valeriu 520
Vrabii, I. A. 476 Варламов, Е. Б. 506
Vudu, Lorina 465 Величко, О. Н. 9
Вишняцкий, Л. Б. 638
Whiting, Matthew 517 Владимиров, Б. В. 497
Возный, И. П. 639
Z
Г
Zabiaco, Olesea 14-32
Zabolotnaia, Lilia 705 Гацкан, Штефан 485-86
Zagaevschi, Vladimir 598 Гендов, В. С. 391
Zagaievschi, Corina 337 Гордиенко, Т. Б. 9
Zagoreţ, Cristina 704 Горелик, А. Ф. 640
Zaharia, Marian 150 Городцова, В. А. 641
Zaharia, Virginia 195 Горшкова, Р. Ф. 617
Zaporojan, Igor 242 Грек, И. Ф. 709
Zasaviţchi, Lilia 376 Губогло, Михаил 114
Zavalişca, Aurica 418 Гучак, Ион 246
Zavtoni, Oxana 477
Zelenschi, Angela 8 Д
Zencenco, Anton 574 Данилов, Александр Владимирович 502
Zolotariov, Elena 338

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Дедюлькин, А. В. 642 Кухал, Раду 144-45


Демидова, Л. В. 340 Кучук, В. 152
Демченко, Л. И. 617 Кушнерёв, А. Г. 571
Добря, В. И. 496 Кушнир, Жозефина 711
Долгова, Ю. А. 3
Дяченко, Александр 644 Л

Е Ларюшин, Юрий 158


Лев, Д. Н. 641
Еремия, Н. 528 Левицкий, О. 643
Ерхан, Д. К. 530 Лобода, П. Г. 634
Лупашку, Тудор 374
Жереги, Алексей 616 Людин, В. Б. 497
Лях, Тамара 374, 506
З
М
Зайднер, Й. 645
Зейналов, А. А. 651 Майер, Лидия 342
Зубкова, Е. И. 373 Мариан-Павленко, Анжела 485-86
Зубкова, Н. Н. 373 Матей, Зинаида 713
Меньшикова, В. А. 659
И Милашевский, А. С. 652
Изверская, Т. Д. 391 Милушев, Д. В. 244
Ионова, И. А. 618 Минчев, А. 646
Мироненко, Елена 567
Й Монахов, С. Ю. 653
Мошу, А. 531
Йотов, В. 646
Н
К
Назария, Сергей Михайлович 715
Казак, Виорика 532 Негин, А. Е. 654
Казанский, М. М. 647
Каленич, И. С. 467 О
Карадимиров, Геннадий Николаевич 467
Катан, П. И. 46, 120 Олару, Валентина 342
Квилинкова, Е. Н. 346 Онофрей, А. З. 137
Кетрару, Н. А. 643 Орган, Алексей Николаевич 468
Килимар, С. 528 Особа, Александра 532
Киорогло, Д. В. 13 П
Киосак, Д. В. 671
Козлова, Надежда 566 Павалюк, П. П. 530
Колесниченко, А. Н. 648 Павленко, А. Г. 487
Коломиец, Л. В. 9 Палади, Г. А. 487
Коробов, Р. 375 Пармакли, Д. М. → см. Пармакли, Дмитрий
Котенко, В. В. 649 Пармакли, Дмитрий 127, 137
Кочарова, Галина Вартановна 567 Пашалы, П. М. 13, 714
Красножон, А. В. 650 Пелин, В. Д. 467
Кривчанская, Л. Ф. 488 Пеляшенко, К. Ю. 655
Крит, Б. Л. 497 Повар, Игор 374
Крупнов, Руслан 158 Поливцев, Владимир Николаевич 715
Кубай, И. М. 669 Попа, М. Н. 357
Кузьминых, С. В. 641 Потапов, Е. И. 499
Кулаков, С. А. 651 Прокоп, Светлана 619

139
Materiale bibliografice 2014 ≡ Bibliographic materials 2014

Пэдуре, Даниела 342 Ф


Р Фатеев, О. В. 668
Федорчук, А. В. 669
Разумов, С. Н. 643 Филипенко, С. И. 381
Романчук, Алексей 600
Ротару, Д. И. 488 Х
Ротару, И. 528
Рошка, В. Г. 522 Халабуденко, О. А. 247
Рэйлян, В. С. 557 Ц
С Царанов, В. И. 115
Сава, Еуджен 656 Цвигун, Ю. О. 600
Сапожников, И. В. 657 Циркунова, Светлана 566
Седлецкий, Ю. 248 Цуркан, Анна 362
Симоненко, А. В. 658 Цыбрий, А. В. 640
Синика, В. С. → см. Синика, Виталий Цыбрий, В. В. 640
Синика, Виталий 643, 659, 661 Цырдя, Богдан 116
Скворцов, К. Н. 660 Ч
Скодорова, Л. К. 57
Сосна, А. → см. Сосна, Александру Чебан, Е. 557
Сосна, Александру 246, 248 Чепалыга, А. Л. 671
Сосна, Б. 243, 248 Чербарь, В. В. → см. Чербарь, Валерьян
Старицына, Людмила 144-45 Васильевич
Стати, Василий 712 Чербарь, Валерьян Васильевич 506-07
Степанов, В. 339 Червенков, Николай 708
Степанов, В. П. 381 Черненко, Ю. А. 670
Стецюк, П. И. 350, 358 Чернецкая, Ольгa 485-86
Стратулат, П. М. → см. Стратулат, Петру Чернецки, О. С. 487
Стратулат, Петру 485-86, 488 Черных, Т. Г. 617
Сыродоев, Г. 375 Чобану, Виктор 116
Чобану, Чеслав 116
Т Чореф, М. М. 672
Тануркова, Е. И. 340 Ш
Тарнакин, Владимир 713
Тельнов, Н. П. → см. Тельнов, Николай Шабанова, Г. А. 391
Тельнов, Николай 659, 661 Шрайбман, Ихил (603)
Ткач, Евгений 662 Шорников, Петр Михайлович 715
Товкайло, М. Т. 663 Шулянски, София 342
Тодераш, И. К. → см. Тодераш, Ион
Тодераш, Ион 530
Томилина, Лилиана 341
Топал, Д. А. → см. Топал, Денис
Топал, Денис 664-65
Тромбицкий, И. → см. Тромбицкий, Илья
Тромбицкий, Илья 375
Турова, Н. П. 666
У
Урсу, К.-Э. 667

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri

Academicianul Andrei Andrieş 359 Lista bibliografică a doctorului habilitat, profe-


Academicianul Andrei Eşanu 677 sor universitar Irina Condrea 573
Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice
Ordinului Republicii, la 80 de ani 117 ale doctorului habilitat în biologie Marin
Aurelian Silvestru 601 Usatîi 392
Bibliografia lucrărilor lui P. Ungurean şi a Lista selectivă a lucrărilor ştiinţifice publicate
colegilor 510 la Catedră 263
Bibliografia lucrărilor pedagogului în domeniul Lista tezelor de doct/doctor habilitat susţinute
muzicii Margarita Tetelea 560 în perioada 1993-2012 în Consiliul Ştiinţific
Bibliografia lucrărilor profesorului universitar în Specializat condus de academicianul Ale-
domeniul contabilităţii Tudor Tuhari 534 xandru Roşca 86
Bibliografia lucrărilor savantului în domeniul Lucrări ştiinţifice şi didactice ale doctorului
tehnicii şi tehnologiilor Pavel Topală 489 habilitat în ştiinţe agricole Boris Boincean
Bibliografia Naţională a Moldovei 14-32 503
Bibliografia selectivă a profesorului Vasile Meritele savantului Victor Sava 511
Pavel 572 Mihail Muntean 562
Bibliografia ştiinţifică a chirurgului-oncolog National Bibliography of Moldova 14-32
Gheorghe Ţîbîrnă 419 Nicolae Rusu 604
Bibliografia ştiinţifică a otorinolaringologului Poetul "Metaforei în flăcări" – Renata
Ion Ababii 420 Verejanu 605
Bibliografia ştiinţifică a savantului Gheorghe Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilor UTM
Postică 620 264
Bibliografie despre Maria Drăgan 561 Publicaţii beletristice, ştiinţifice ale filologului
Bibliografie selectivă 602 A. Zencenco 574
Biblioteca Naţională pentru copii "Ion Crean- Publicaţii instituţionale şi de autor 265
gă" 33 Publicaţiile ştiinţifice ale Institututului de Eco-
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colabo- nomie, Finanţe şi Statistică 118
ratorilor 261 Publicaţiile ştiinţifice şi metodice ale doctorului
Contribuţii ştiinţifice şi metodice ale cadrelor conferenţier Claudia Cemârtan 583
didactice universitare din Cahul 262 Translatorul memoriei 606
De la Cernăuţi la vale… 675 Рашковский мудрец – Ихил Шрайбман 603
Înţeleptul din Vadul-Raşcov – Ihil Şraibman Список научных трудов доктора физико-
603 математических наук П. И. Стецюк 350

141
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

CRONICA RECENZIILOR REVIEW ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2014
IULIE-DECEMBRIE NR 3/4 JULY-DECEMBER
(190-328)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
190. Ţurcan, Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informa-
ţie : [monografie] / Nelly Ţurcan. – Chişinău : CEP USM, 2012. – 323, [1] p.
Spătaru Tatiana // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P.
216-219.

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


191. Dialogul civilizaţiilor: etică, educaţie, libertate şi responsabilitate într-o lume
în schimbare : [materialele simpozionului ştiinţific internaţional din 16-17 octombrie 2012,
Chişinău] / col. red.: Victor Moraru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2013. – 251 p.
Moraru Victor. De la dialogul civilizațiilor – la civilizația dialogului // Revista de Filosofie,
Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 1. – P. 220-221.

192. Oişteanu, Andrei. Narcotice în cultura română : Istorie, religie şi literatură / An-
drei Oişteanu. – Bucureşti : Polirom, 2014. – 704 p.
Voinescu Sever. De consumat în plină vară // Evenimentul zilei. – 2014. – 22 iul. – P.
4.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
193. Ricoeur, Paul. Iubire şi justiţie / Paul Ricoeur ; trad. din lb. fr. de Mădălin
Roşioru. – Bucureşti : Art, 2009. – 120 p. – (Col. "Demonul teoriei").
Voinescu Sever. Demonul teoriei, îngerul iubirii şi spiritul justiţiei // Evenimentul zilei. –
2014. – 8 sept. – P. 4.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
194. Aghioritul, Paisie. Cuvinte Duhovniceşti : Vol. 1 : Cu durere şi dragoste pentru
omul contemporan / Cuviosul Paisie Aghioritul ; trad. din greacă : Ştefan Nuţescu. – Bucureşti
: Evanghelismos, 2012. – (Col. "Religie/Povăţuiri Duhovniceşti").

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pânzaru Igor. Cu durere şi dragoste pentru omul contemporan // Flux. – 2014. – 8 aug.
– P. 10.

195. Bănică, Mirel. Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor în România contem-


porană / Mirel Bănică. – Iași : Polirom, 2014. – 432 p.
Sprînceană Vitalie // Plural. – 2014. – Vol. 2, Nr 1/2. – P. 187-191.

196. Condraticova, Liliana. Bocancea. Mănăstire de călugări cu hramul Sfinţilor


Apostoli Petru şi Pavel : [monografie] / Liliana Condraticova ; trad. textului în engl.: Corina
Prohniţchi. – Ed. encicl. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2014. – 179 p.
Brigalda Eleonora. Pagini de aur din istoria vieţii bisericeşti // Akademos. – 2014. – Nr
2. – P. 156-157.

197. Fuştei, Nicolae. Persecutarea organizaţiei religioase "Martorii lui Iehova". Ope-
raţia "Sever" (1951) în RSSM / Fuştei Nicolae. – Chişinău : [Cuvîntul-ABC], 2013. – 260 p.
Enciu Nicolae. Comunismul ca sinonim al anticreștinismului // Akademos. – 2014. – Nr
3. – P. 177-179.

198. Necula, Constantin. Perspective catehumenale – Tradiție și contextualizare


pastorală: studii catehumenale și cateheze pentru ziua de azi / Constantin Necula. – Sibiu :
Astra Museum: Techno media, 2013. – 328 p.
Curtean Maria. Carte cu perspective pastorale // Luminătorul. – 2014. – Nr 5. – P. 22-
29.

199. Pandectul, Antioh. 130 de capete care cuprind pe scurt toată învăţătura Scrip-
turilor de Dumnezeu insuflate / Antioh Pandectul. – Bucureşti : Sophia, 2014. – 392 p.
Pânzaru Igor // Flux. – 2014. – 15 aug. – P. 10.

200. Pelin, Valentina. Paisianismul în contextul cultural şi spiritual sud-est şi est eu-
ropean (sec. XVIII-XIX) / Valentina Pelin ; ed. îngrijită de: Andrei Eşanu, Valentina Eşanu. –
Chişinău : Pontos, 2014. – 235 p.
Codreanca Lidia. Paisie Velicikovski – etalon de erudiţie şi conştiinţă creştină // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 2.

201. Şevkunov, Tihon. Nesfinţii sfinţi şi alte povestiri / Arhimandritul Tihon Şevkunov
; trad. din lb. rusă de Florentina Cristea. – Galaţi : Egumenita, 2012. – 484 p. – (Col. "Pronia
Divina").
Pânzaru Igor // Flux. – 2013. – 4 iul. – P. 12.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
330 Economie în general. Economie politică
202. Sedlacek, Tomas. Economia binelui şi a răului : În căutarea sensului economic,
de la Ghilgameş la Wall Street / Tomas Sedlacek ; trad.: Smaranda Nistor. – Bucureşti : Pu-
blica, 2012. – 568 p.
Voinescu Sever. Şi economia are suflet // Evenimentul zilei. – 2014. – 23 iul. – P. 4.

143
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
203. Andronic, Ludmila. Statistica în comunicare : [manual] / Ludmila Andronic, Ion
Pârţachi. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 216 p. – (Seria: statistica pentru jurnalism şi comu-
nicare).
Isaic-Maniu Al. // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 167-168.

204. Ghid de inţelegere şi relatare a statisticilor : resursă pentru jurnalişti şi comu-


nicatori / Mihail Guzun, Georgeta Stepanov, Ion Pârţachi [et al.]. – Chişinău : CEP USM,
2013. – 35 p. – (Seria: statistica pentru jurnalism şi comunicare).
Isaic-Maniu Al. // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 167-168.

205. Stepanov, Georgeta. Interpretarea datelor statistice în jurnalism : [manual] /


Georgeta Stepanov, Ion Pârţachi, Igor Guzun. – Chişinău : CEP USM, 2013. – 228 p. – (Se-
ria: statistica pentru jurnalism şi comunicare).
Isaic-Maniu Al. // Economica. – 2014. – Nr 2. – P. 167-168.

314/316 Societate
316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
206. Capcelea, Valeriu. Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale,
dimensiunile, paradoxurile, eşecurile şi avatarurile ei / Valeriu Capcelea. – Chişinău : Arc,
2012. – 190 p.
Varzari Pantelimon. Tranziția moldovenească în vizorul științelor politice // Revista de
Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 285-286.

32 POLITICĂ
323 Politică internă
207. Liiceanu, Gabriel. Fie-vă milă de noi! şi alte texte ciudate : [aspecte soc.-pol.] /
Gabriel Liiceanu. – Bucureşti : Humanitas, 2014. – 156 p.
Tabac Alexandru. Protest şi literatură // Contrafort. – 2014. – Noiem.-Dec. (Nr 11/12). –
P. 10.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


327(478) Politică externă a Republicii Moldova
208. Levit, I. E. Problema Basarabeană în contextul relațiilor internaționale (1919-
1920) / I. E. Levit. – Tiraspol : Litera, 2012. – 240 p.
Nazaria Sergiu // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale.
– 2013. – Nr 2. – P. 171-173.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


336 Finanţe
209. Stratulat, Oleg. Monedă şi credit : [pentru uzul studenţilor : în 2 vol.] / Oleg
Stratulat. – Chişinău : ASEM, 2014.
Barbu Teodora Cristina. Un manual inedit pentru învățământul financiar // Economica. –
2014. – Nr 4. – P. 129.

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
210. Кудрявцев, Владимир Николаевич. Избранные труды по социальным
наукам : [в 3-х томах] / Владимир Николаевич Кудрявцев. – Москва : Наука, 2002.
Флоря В. // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 83-84.

347 Drept civil


347.7 Drept comercial
211. Badâr, Iurie. Dimensiunea economică a proprietăţii intelectuale : Monografie /
Iurie Badâr. – Chişinău : AGEPI, 2014. – 319, [1] p.
Capsizu Valeriu // Intellectus. – 2014. – Nr 3. – P. 132-134.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
212. Mândâcanu, Virgil. Pedagogia creștin-ortodoxă / Virgil Mândâcanu. – Ed. a 2-a,
rev. şi compl. – Chişinău : Iulian, 2014. – 700 p.
Duca Gheorghe. Acum şi în universităţi studenţii vor putea studia religia // Literatura şi
arta. – 2014. – 4 sept. – P. 6.
Tamazlâcaru Elena. Virgil Mândâcanu şi grija-i pentru sănătatea morală a neamului //
Literatura şi arta. – 2014. – 4 dec. – P. 5.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


213. Guţu, Vladimir. Curriculum educaţional : Cercetare. Dezvoltare. Optimizare /
Vladimir Guţu. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 229 p.
Goraş-Postică Viorica // Didactica Pro… – 2014. – Nr 4. – P. a 3-a a cop.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
214. Duhamel, Luc. The KGB Campaign Against Corruption in Moscow, 1982-1987 /
Luc Duhamel. – Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2010. – 312 p.
Bargan Liliana // Plural. – 2014. – Vol. 2, Nr 1/2. – P. 182-186.

145
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

215. Caproș, Iulia. Students from Košice at Foreign Universities Before and During
the Reformation Period in the Town / Iulia Caproș. – Kiel : Solivagus-Verlag, 2013. – 426 p.
Suff Elena // Plural. – 2014. – Vol. 2, Nr 1/2. – P. 164-165.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


216. Квилинкова, Елизавета. Православие – стержень гагаузской этничности :
[монография] / Елизавета Квилинкова. – Комрат ; София : Б. и., 2013. – 866, [5] p.
Царанов Владимир. Значимый вклад в гагаузоведение // Akademos. – 2014. – Nr 2.
– P. 153-155.

398 Folclor
217. Obiceiurile şi folclorul sărbătorilor de iarnă : [în 2 vol.] / alcăt., introd., îngriji-
rea textelor, coment., glosar de Nicolae Băieşu. – Chişinău : S. n., 2014.
Butnaru Tatiana. O lucrare de importanță enciclopedică // Akademos. – 2014. – Nr 3. –
P. 183-184.

218. Nicolae Băieşu – o viaţă închinată valorificării folclorului : Omagiu 80 : [ani


de la naştere] / col. red.: Mihai Cimpoi [et al.]. – Chişinău : Profesional Service, 2014. – 410,
[26] . – (Personalităţi marcante).
Cocieru Mariana // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 9. – P. 15-16.

398(=135.1) Folclor românesc


219. Caraman, Petru. Conceptul frumuseţii umane reflectat în antroponimie la ro-
mâni şi în sud-estul Europei : [monografie] / Petru Caraman ; ed. îngrijită de S. Ciubotaru. –
Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2011. – 770 p.
Prohin Andrei // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. –
2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 225-227.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


51 MATEMATICĂ
519.2 Probabilitate. Statistică matematică
220. Lica, Dionis. Metode statistice în prelucrarea datelor experimentale: concepte şi
practică cu Maple / Dionis Lica, Gheorghe Căpăţână, Pintilie Pîrvan. – Chişinău : Tehnica-
Info, 2014. – 456 p.
Cojocaru Svetlana, Dediu Ion, Gaina Boris. Un studiu actual de tratare a statisticii ma-
tematice // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 174-175.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


221. Batâr, Dumitru. Chimie. Mică enciclopedie / Dumitru Batâr ; red. șt. : Gh. Duca.
– Chișinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2014. – 528 p. – (Col. "Mica enciclopedie").

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Manolache Constantin. Chimia vieții // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 176.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
222. Decun, Mihai. Bioetica, bunăstarea şi protecţia animalelor / Mihai Decun. – Ti-
mişoara : Mirton, 2013. – 703 p.
Şchiopu Dan // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 158-159.

59 ZOOLOGIE
223. Rákosy, László. Fluturii diurni din România: Cunoaștere, protecție, conservare :
Monografie / László Rákosy. – Cluj-Napoca : MEGA, 2014. – 352 p.
Derjanschi Valeriu // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. –
Vol. 20. – P. 140-141.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
224. Suman, Serghei. Aspecte morfofuncţionale şi semnificaţii clinice ale complexu-
lui coledocopancreaticoduodenal : [studiu] / Serghei Suman. – Chişinău : S. n., 2014. – 270,
[2] p.
Ștefăneț Mihail // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 82.

616 Patologie. Medicină clinică


616.1/.9 Patologie specială
616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
225. David, Lilia. Infarctul miocardic acut şi tulburările glicemice : [monografie] / Lila
David. – Chişinău : S. n., 2014. – 228 p.
Grib Liviu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2.
– P. 202-203.

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


226. Danilov, Lucian. Amigdalita cronică la copii : Monografie / Lucian Danilov. –
Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014. – 210 p.
Ghinda Seghei // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 81.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
227. Postolache, Gheorghe. Recomandări privind ameliorarea stării arborilor secu-
lari din Moldova / Gheorghe Postolache. – Chişinău : S. n., 2014. – 70 p.

147
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

Pană Sergiu // Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2014. – Vol. 20.
– P. 142.

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
228. Enciu, Valeriu. Aparatul nervos și microcirculația sanguină a formațiunilor fi-
broase ale autopodiilor la bovine în normă și patologie / Valeriu Enciu. – Chişinău : Print
Caro, 2014. – 217 p.
Ștefăneț Mihail. Un rod al cercetărilor multianuale în domeniul morfologiei // Mediul Am-
biant. – 2014. – Nr 2. – P. a 4-a a cop.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
229. Ungureanu, Elena. Dicţionar tematic ilustrat : Locuinţa. Alimentaţia. Vestimen-
taţia. Îngrijirea corpului / Elena Ungureanu. – Chişinău : Arc, 2014. – 272 p.
Cosniceanu Maria. Un dicţionar pe care "mai bine o dată să-l vezi decât de zece ori să
auzi" // Literatura şi arta. – 2014. – 25 sept. – P. 5.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTURĂ
230. Godea, Ioan. Apa şi arhitectura de odinioară / Ioan Godea. – Timişoara : Editura
de Vest, 2013. – 253 p.
Şişcanu Elena // Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie.
– 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi Muzeologie. – P. 222-224.

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design


231. Buzilă, Varvara. Covoare Basarabene = Bessarabian carpets / Varvara Buzilă.
– Bucureşti : Institutul Cultural Român, 2013. – 252 p.
Simac Ana. Recurs la imaginarul identitar: covorul basarabean // Akademos. – 2014. –
Nr 2. – P. 151-152.
78 MUZICĂ
232. Lumânarea vieţii: Tatiana Sofronovici : [interpretă de muzică populară] : In
memoriam / concepţie şi realizare: Ştefan Sofronovici ; cop., foto: Victor Sacaliuc. – Chişinău
: Pontos, 2014. – 174, [1] p.
Soroceanu Nina. Metamorfozele unei cărţi // Literatura şi arta. – 2014. – 13 noiem. – P.
5.
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
233. Miller, Jamie. Soviet Cinema: Politics and Persuasion under Stalin / Jamie Mil-
ler. – London & New York : I.B. Tauris, 2010. – 222 p.
Fabian Marina // Plural. – Vol. 2, Nr 1/2. – P. 176-181.

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

234. Plămădeală, Ana-Maria. Arta cinematografică din Republica Moldova / Ana-


Maria Plămădeală, Dumitru Olărescu, Violeta Tip ; imagini foto: Pavel Bălan [et al.]. – [Chişi-
nău] : Grafema Libris, 2014. – 639 p.
Plămădeală, Ana-Maria. O istorie a cinematografiei prin istoria societății // Akademos. –
2014. – Nr 4. – P. 177-178.

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


235. Ambrosi, Nicolai. Sport : mică enciclopedie / Nicolai Ambrosi, Pavel Brădescu ;
red. şt.: Constantin Manolache. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM, 2014. –
399 p. – (Col. "Mica enciclopedie").
Constantinovici Elena. O enciclopedie sportivă inedită // Literatura şi arta. – 2014. – 20
noiem. – P. 4.
Constantinovici Elena. Prima enciclopedie sportivă // Akademos. – 2014. – Nr 2. – P.
156-157.
Matache Constantin. Mica enciclopedie a sportului a apărut la Chişinău // Timpul. –
2014. – 22 aug. – P. 24.
Matache Constantin. O valoroasă apariţie editorială // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 22
aug. – P. 19.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
236. Bojoga, Eugenia. Limba română – "între paranteze"? : Despre statutul actual al
limbii române în Republica Moldova / Eugenia Bojoga. – Chişinău : Arc, 2013. – 247 p.
Nicu Ghenadie. Un glas într-un pustiu // Flux. – 2014. – 26 sept. – P. 10.

237. Condrea, Irina. E timpul să vorbim corect / Irina Condrea. – Chişinău : Prut,
2014. – 151 p.
Molea Viorica. Preţiosul Timp al vorbirii corecte // Făclia. – 2014. – 17 oct. – P. 8.
Rotaru Tatiana. Tablete pentru asanarea limbii noastre // Timpul. – 2014. – 31 oct. – P.
23 ; Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 4.

238. Dumbrăveanu, Albina. Crezul meu, limba română : Studiu biobibliografic / Albi-
na Dumbrăveanu ; coord.: Valentina Butnaru. – Chişinău : Cu drag, 2013. – 223, [1] p.
Ciobanu Raisa. Crezul meu, limba română // Literatura şi arta. – 2014. – 21 aug. – P. 4.
Ciocanu Ion. O viaţă dăruită slujirii cuvântului românesc // Literatura şi arta. – 2014. –
28 aug. – P. 7.

239. Hasdeu, B. P. Studii de ştiinţa limbii / B. P. Hasdeu. – Iaşi : Institutul European,


2013. – 242 p.
Cârâc Ioan S. // Limba Română. – 2014. – Nr 4. – P. 208-211.

149
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

240. Marcus, Solomon. Limba română – între infern și paradis / Solomon Marcus. –
București : Spandugino, 2014. – 84 p.
Șchiopu Constantin. Despre paradisul și infernul și nu numai… // Limba Română. –
2014. – Nr 5. – P. 33-36.

241. Stoleru, Cecilia. 210 compuneri şi teste rezolvate : Limba şi literatura română :
Pregătirea intensivă pentru examenul de bacalaureat / Cecilia Stoleru, Constantin Şchiopu. –
Chişinău : TEO-Educaţional, 2014. – 391 p.
Miron Angela // Limba română. – 2014. – Nr 5. – P. 40-42.

242. Şchiopu, Constantin. Comunicarea: greşeli şi soluţii : Problemar la limba ro-


mână / Constantin Şchiopu, Marcela Vâlcu-Şchiopu. – Chişinău : Tocono, 2014. – 143, [1] p.
Rusica Natalia. O carte de incontestabilă utilitate // Limba română. – 2014. – Nr 5. – P.
43-45.
82 LITERATURĂ
82/821 LITERATURĂ ARTISTICĂ
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatură germană
243. Muller, Herta. Astăzi mai bine nu m-aş fi întâlnit cu mine însămi : [roman] / Her-
ta Muller. – Bucureşti : Humanitas, 2014. – 236 p.
Gârneţ Vasile. O nouă carte de Herta Muller // Contrafort. – 2014. – Noiem.-Dec. (Nr
11/12). – P. 24.
821.135.1 Literatură română
244. Călin, George. Truditorul dragostei pe drumul spre Orient : poemele iubirii / Ge-
orge Călin. – Chişinău : Biodova, 2011. – 70 p.
Grosu Lidia. Poetul George Călin: determinarea spaţiului Iubirii Supreme // Literatura şi
arta. – 2014. – 21 aug. – P. 5.

245. Chifu, Gabriel. Punct şi de la capăt... : [roman] / Gabriel Chifu. – Iaşi : Polirom,
2014. – 368 p.
Ciobanu Vitalie. Revanşa literaturii, sau Cele zece zile ale martorului // Contrafort. –
2014. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 4, 22.

246. Corbu, Daniel. Scrisori către cei singuri : [eseu] / Daniel Corbu. – Iaşi : Edit
Princeps, 2013.
Codreanu Lina. Revărsarea singurătăţii în vraiştea miracolului // Literatura şi arta. –
2014. – 6 noiem. – P. 5.

247. Crăciun, Petre. Robert cel Cuminte : Roman pentru copii, părinţi şi bunici. – Bu-
cureşti : Zorio, 2014. – 286 p.
Ciocanu Ion. Un copil în hăţişurile vieţii // Florile dalbe. – 2014. – 1 sept. – P. 8.

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

248. Dinescu, Viorel. Clipa îndoielii : [poezii] / Viorel Dinescu. – Craiova : Fundaţia
Scrisul Românesc, 2014. – 112 p.
Codreanu Lina. Prin fereastra evadării spre poarta întoarcerii // Literatura şi arta. –
2014. – 23 oct. – P. 4.

249. Drăghici, Marian. Lumină, încet : [poeme] / Marian Drăghici. – Bucureşti :


Tracus Arte, 2013. – 115 p.
Chiper Grigore. Fiinţele plecării, poemele sosirii // Contrafort. – 2014. – Iul.-Aug. (Nr
7/8). – P. 5.

250. Fluturel, Antia-Ştefana. Itinerarii adolescentine : [poezii] / Antia-Ştefana Flutu-


rel. – Iaşi : PIM, 2013.
Mănuţă Constantin. O familie de scriitori // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 5.

251. Fluturel, Florin-Mihai. Clepsidra cu fotoni : [poeme] / Florin-Mihai Fluturel. –


Iaşi : PIM, 2013.
Mănuţă Constantin. O familie de scriitori // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 5.

252. Mateiciuc, Ioan. Open de dor : [poezii] / Ioan Mateiciuc. – Bucureşti : Alexandria
Publishing House, 2012. – 105 p.
Grosu Lidia. Poetul Ioan Mateiciuc: vivacitatea splendorilor lirice // Făclia. – 2014. – 19
sept. – P. 3.

253. Militaru, Vasile. Vorbe cu tâlc : [cugetări în versuri] / Vasile Militaru. – [Chişinău]
: Lumina Cuvântului, 2014. – 124 p.
Ciocanu Ion. Conştientizarea adevărurilor perene // Florile dalbe. – 2014. – 23 oct. – P.
7.

254. Perţa, Cosmin. Teofil şi câinele de lemn : [roman]. – Bucureşti : Herg Benet,
2012. – 264 p.
Stănilă Moni // Timpul. – 2014. – 1 aug. – P. 14.

255. Popescu, Marius Daniel. Culorile rândunicii : [roman] / Marius Daniel Popescu.
– Iaşi : Polirom, 2014. – 200 p.
Tabac Alexandru. Protest şi literatură // Contrafort. – 2014. – Noiem.-Dec. (Nr 11/12). –
P. 10.

256. Vulturescu, George. Grota şi literele : [poezii] / George Vulturescu. – Cluj-


Napoca : Eikon, 2013. – 106 p.
Chiper Grigore. Sub dalta morţii // Contrafort. – 2014. – Noiem.-Dec. (Nr 11/12). – P. 5.

257. Vulturescu, George. Negură şi caligrafie : [poezii] / George Vulturescu. – Cluj-


Napoca : Eikon, 2013.
Chiper Grigore. Sub dalta morţii // Contrafort. – 2014. – Noiem.-Dec. (Nr 11/12). – P. 5.

151
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


258. Anton, Ion. Viaţa ca amintire : [roman] / Ion Anton. – Ed. a 2-a rev. şi adăug. –
Bucureşti : eLiteratura, 2014. – 244 p.
Blănaru Gheorghe. Un roman zguduitor: "Viaţa ca amintire" (1, 2) // Florile dalbe. –
2014. – 16, 23 oct. – P. 2-3.

259. Beşleagă, Vladimir. Voci, sau Dublu suicid din zona lacurilor : [roman] / Vladi-
mir Beşleagă. – Chişinău : Arc, 2014. – 194, [2] p.
Ciobanu Mircea V. Un alt Beşleagă // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 3 oct. – P. 14.

260. Blănaru, Gheorghe. Catrene eterogene / Gheorghe Blănaru. – Iaşi :


Vasiliana’98, 2014.
Anton Ion. Înţelepciunea cuprinsă în patru rânduri // Florile dalbe. – 2014. – 13 noiem. –
P. 8.

261. Buzu, Ion. 3 ml de Konfidor : [poeme] / Ion Buzu. – Bucureşti : Casa de Pariuri
Literare, 2013. – 62 p.
Chiper Grigore. Poeme basarabene tranzitive sat-oraş "app version 3.0" // Contrafort. –
2014. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 5.

262. Caloianu, Silvia. Narcotango : [poezii] / Silvia Caloianu. – Bucureşti : Vinea,


2013. – 120 p.
Corcinschi Nina. Silvia Caloianu, poezia (narco)tango-izată // Contrafort. – 2014. – Iul.-
Aug. (Nr 7/8). – P. 10.
Șleahtițchi Maria. Sensibilități lirice postmoderne // Moldova. – 2014. – Nr 11/12. – P.
96-97.

263. Cenuşă, Zina. Cartea dorurilor mele : Publicistică şi eseu contemporan / Zina
Cenuşă. – Iaşi : Tipo-Moldova, 2013. – 431 p. – (Col. "Opera Omnia")
Codreanu Lina. Cartea dorurilor mele – jurnal de emigraţie // Literatura şi arta. – 2014. –
3 iul. – P. 7.

264. Chircă, Lucica. Cutezanța gândului : [versuri] / Lucica Chircă. – Chişinău : Arc,
2014. – 157, [1] p.
Ciobanu Raisa. Un om de nota zece // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. – P. 4.

265. Cibotaru, Mihail Gh. Eclipsa. Vijelia : [romane] / Mihail Gh. Cibotaru. – Chişinău
: Lumina, 2013. – 407, [1] p.
Ciocanu Ion. Două romane rezistente ale lui Mihail Gh. Cibotaru // Limba Română. –
2014. – Nr 4. – P. 212-219.

266. Ciobanu Mircea V. Resetare : [poezii] / Mircea V. Ciobanu. – Bucureşti : Vinea,


2014.
Șleahtițchi Maria. Sensibilități lirice postmoderne // Moldova. – 2014. – Nr 11/12. – P.
99.

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

267. Ciuntu, Ioan. Născuți în zodia dragostei : Roman-cronică / Protoiereu mitrofor


Ioan Ciuntu. – Chişinău : S. n., 2014. – 358, [2] p.
Dabija Nicolae. Lacrima lui Vieru // Literatura şi arta. – 2014. – 4 dec. – P. 1.

268. Corobceanu, Svetlana. Rozariu : [versuri] / Svetlana Corobceanu. – Chişinău :


Arc, 2014. – 93, [2] p.
Nechit Irina. Svetlana Corboceanu: "Doamne, aruncă-mi scara" // Jurnal de Chişinău. –
2014. – 31 oct. – P. 15.

269. Cotoviţchi, Ion. Uşa Visului : [versuri] / Ion Cotoviţchi. – Chişinău : S. n., 2014.
– 89, [2] p.
Ciocanu Ion. Saltul din platitudine // Literatura şi arta. – 2014. – 11 dec. – P. 4.

270. Curicheru, Mihail. Petale de mac / Mihail Curicheru ; ed. îngrijită de Elena
Curecheru-Vatamanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014. – 175 p.
Lipcanu Stan. Mihail Curicheru – un intelectual aplecat asupra buchiilor // Săptămîna. –
2014. – 5 dec. – P. 12.
Șleahtițchi Maria. Sensibilități lirice postmoderne // Moldova. – 2014. – Nr 11/12. – P.
98.

271. Curtescu, Margareta. Iubirea altfel : poeme / Margareta Curtescu. – Chişinău :


Cartier, 2013. – 62 p. – (Col. Rotonda / coord. de Em. Galaicu-Păun).
Vrabie Diana. Iubirea altfel, sau Plânsul ca ofelizare // Limba română. – 2014. – Nr 5. –
P. 49-52.

272. Dabija, Nicolae. Aşchii de cer : (Carte pentru copii şi părinţi) / Nicolae Dabija ; il.
de Constantin Balan. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2014. – 24 p.
Roşca Timofei. Un palimpsest al fiinţării în cuvânt // Literatura şi arta. – 2014. – 24 iul. –
P. 4.

273. Dabija, Nicolae. Tăceri tălmăcite-n cuvinte : [poezii] / Nicolae Dabija. – Boto-
şani, 2014. – 415 p. – (Col. "Regal de Poezie").
Popa Iulius. Un Regal de Poezie – realizat ; un Regal de Politică – sperat // Literatura şi
arta. – 2014. – 21 aug. – P. 5.
Sultana Vicol Mihai. O carte pentru bibliofili // Literatura şi arta. – 2014. – 29 mai. – P. 5.

274. Galaicu-Păun, Emilian. Ţesut viu. 10x10 : Roman / Emilian Galaicu-Păun. –


[Chişinău] : Cartier, 2014. – 342, [1] p. – (Col. "Cartier Popular" / coord. de Gheorghe
Erizanu).
Șleahtițchi Maria. Arta ţeserii romanului în războiul literaturii din secolul XXI // Jurnal de
Chişniău. – 2014. – 8 iul. – P. 19.

275. Goteanschi, Silvia. Dramaturgia lucioaselor funii : [poezii] / Silvia Goteanschi. –


Bucureşti : Vinea, 2014.
Corcinschi Nina. Silvia Goteanschi – Jocul pe funii lucioase // Contrafort. – 2014. –
Noiem.-Dec. (Nr 11/12). – P. 9.

153
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

276. Grosu, Lidia. Lumina golului = La lumière de l'accomplissement et de l'impasse


: [versuri] / Lidia Grosu ; trad. : Diana Grosu, Catalina Gonţa. – Chişinău : CEP USM, 2014. –
96 p.
Martea Galina. Spaţiul prin care se afirmă cuvântul Lidiei Grosu // Literatura şi arta. –
2014. –18 dec. – P. 5.

277. Martea, Galina. Durere tricoloră : Poezii. Aforisme / Galina Martea. – Chişinău :
Pontos, 2014. – 175 p.
Grosu Lidia. Poezia Galinei Martea: dragoste de tricolor şi ţară // Literatura şi arta. –
2014. – 30 oct. – P. 4.

278. Răileanu, Vitalie. Imun la naupatie : [poezii] / Vitalie Răileanu. – Iaşi : Tipo Mol-
dova, 2014. – 90 p.
Nicolaescu Nicu. Printre valuri de poezie maritimă // Literatura şi arta. – 2014. – 11 dec.
– P. 7.

279. Silvestru, Aurelian. Cunoaşte-te pe tine însuţi : [eseu] / Aurelian Silvestru. –


Chişinău : Lumina, 1983. – 143 p.
Ciocanu Ion. Psihologie, istoria şi pedagogia în viziunea unui literat (1, 2) // Florile dal-
be. – 2014. – 13, 20 noiem. – P. 3.

280. Soltan, Ion. Sufletul meu şi-a găsit alinarea în Cuvânt... : (Amintiri şi reflecţii) /
Ion Soltan. – Chişinău : S. n., 2014. – 376 p.
Gorincioi Tamara. O carte-îndreptar pentru suflet şi învăţătură // Literatura şi arta. –
2014. – 11 sept. – P. 2.
Pruteanu Ioana. Cu pioşenie şi dragoste despre pedagogi de ieri şi de azi // Univers pe-
dagogic pro. – 2014. – 6 noiem. – P. 4.

281. Suceveanu, Arcadie. Ferestre stinse de îngeri : poezie / Arcadie Suceveanu. –


Chişinău : Prut, 2014. – 101, [2] p.
Ciobanu Mircea V. Şi va fi frig în numărul impar... // Contrafort. – 2014. – Noiem.-Dec.
(Nr 11/12). – P. 4.
Morăraş Mihai. Alfa şi Omega fiinţării noastre // Literatura şi arta. – 2014. – 11 dec. – P.
5.
821.162.3. Literatură cehă
282. Hrabal, Bohumil. Scrisori către Dubenka / Bohumil Hrabal ; trad. din lb. cehă de
Anca Irina Ionescu. – Bucureşti : Curtea Veche, 2014. – 474 p. – (Col. "Byblos").
Tabac Alexandru. Dragă Dubenka! // Contrafort. – 2014. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 22.

283. Olahova, Erika. Nu vreau să mă întorc printre morţi şi alte povestiri / Erika
Olahova ; trad. din lb. cehă de Gabriela Georgescu. – Bucureşti : Curtea Veche, 2013. – 144
p.
Năstase Răzvan Mihai. Erika Olahova – suferinţă cehă, suflet de ţigan // Contrafort. –
2014. – Iul.-Aug. (Nr 7/8). – P. 23.

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

284. Ráž, Roman. Faust moare de două ori : Roman / Roman Ráž ; trad. din cehă
de Lidia Našincová ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2014. – 189 p. – (Col. "Biblio-
teca deschisă" / coord. de Vasile Ernu).
Ciobanu Vitalie // Contrafort. – 2014. – Noiem.-Dec. (Nr 11/12). – P. 23.

821.163.3 Literatură macedoneană


285. Silian, Rade. Umbrele clipelor : [versuri] / Rade Silian ; trad. din lb. macedonea-
nă de Dina Cuvata şi Nicolae Dabija. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2014. –
80, [4] p. – (Col. "Pegas").
Morăraş Mihai. O piatră de hotar în templul culturii macedonene // Literatura şi arta. –
2014. – 3 iul. – P. 5.
821.7 Literatură în limbi indo-pacifice, australiene
286. Thiong’o, Ngugi wa. Răul care ne desparte : (roman) / Ngugi wa Thiong’o ;
trad. de Mihaela Negrilă. – Iaşi : Polirom, 2014. – 184 p.
Năstase Răzvan Mihai. Tombatere şi bonjurişti în inima Africii // Contrafort. – 2014. –
Noiem.-Dec. (Nr 11/12). – P. 23.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


821.135.1.0 Literatură română
287. Baciu, Gheorghe. Viziuni asupra vieţii şi morţii poeţilor martiri: Eminescu, Ma-
teevici, Vieru / Gheorghe Baciu. – Chişinău : S. n., 2014. – 286 p.
Ciocanu Ion. Viziune medicală asupra scriitorilor martiri // Literatura şi arta. – 2014. – 10
iul. – P. 5.

288. Balmuş, Pavel. ...Scripta manent... : Contribuţii de istoriografie literară. – Iaşi :


Tipo Moldova, 2014. – 390 p.
Apetri Dumitru. O carte binevenită şi preţioasă // Univers pedagogic pro. – 2014. – 9 oct.
– P. 8.

289. Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu : Dicţionar enciclopedic / Mihai Cimpoi. – Ed. a
2-a. – Chişinău : Gunivas, 2013. – 584 p. – (Dicţionare Gunivas).
Apetri Dumitru. Eminescologia: apariţii editoriale de anvergură // Literatura şi arta. –
2014. – 3 iul. – P. 4.

290. Copilu-Copillin, Dumitru. Eminescu în perspectivă universală : Reconstituiri şi


restituiri. – Târgovişte : Bibliotheca, 2013. – 229 p.
Apetri Dumitru. O valoroasă exegeză în domeniul eminescologiei // Literatura şi arta. –
2014. – 4 sept. – P. 8.

291. Pleşca, Nae-Simion. Fierbe lumea din adâncuri... : (Eminescu: concepţiile soci-
ologice, unitatea operei, ideea europeană) : [eseu] / Nae-Simion Pleșca. – Cișinău : Univer-
sul, 2014. – 148 p.
Cimpoi Mihai. O lucrare despre unitatea operei eminesciene // Literatura şi arta. – 2014.
– 18 sept. – P. 7.

155
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

292. Voncu, Răzvan. O istorie literară a vinului în România / Răzvan Voncu. – Bucu-
reşti : Curtea Veche, 2013. – 496 p.
Voinescu Sever. Vinul literar şi literatura vinificată // Evenimentul zilei. – 2014. – 4 iul. –
P. 4.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
293. Ciobanu, Vitalie. Scribul în grădina fermecată : Jurnal de lectură / Vitalie
Ciobanu. – Chişinău : Arc, 2014. – 298 p.
Lungu Eugen. Vitalie Ciobanu este o voce publică... // Contrafort. – 2014. – Iul.-Aug. (Nr
7/8). – P. 2.

294. Nicolai Costenco: un cavaler al poeziei / coord., selecţie, alcăt., tab. cronol.:
Vasile Malaneţchi. – [Chişinău] : Ştiinţa, 2014. – 319 p.
Ciobanu Mircea V. // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 noiem. – P. 19.

295. Mihai Cimpoi, eminescolog şi filosof al culturii : [monografie colectivă inter-


naţională] / coord. şi sel., red. şi resp. ed.: Mihail Dolgan ; col. red.: Eugen Simion [et al.]. –
Chişinău : Profesional Service, 2014. – 343 p. – (Col. "Academica").
Tamazlâcaru Elena. Un volum academic despre academicianul Mihai Cimpoi // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 5.

296. Negură, Petru. Nici eroi, nici trădători : Scriitorii moldoveni şi puterea sovietică
în epoca stalinistă / Petru Negură ; trad. din fr. de Gabriela Şiclovan. – [Chişinău] : Cartier,
2014. – 441, [1] p. – (Col. "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Ciobanu Mircea V. Sociologia unei pseudoliteraturi // Contrafort. – 2014. – Iul.-Aug. (Nr
7/8). – P. 9.

297. Poetul ca Apostol : Nicolae Dabija – 65 : Eseuri. Referinţe critice / Eugen Simi-
on, Mihai Cimpoi (coord. gen. şi argument), Constantin Ciopraga [et al.]. – [Chişinău : Başti-
na-Radog, 2013]. – 232, [2] p.
Agache Catinca. O carte-oglindă a unei personalităţii: Nicolae Dabija // Literatura şi arta.
– 2014. – 16 oct. – P. 5.

298. Tamazlâcaru, Elena. Poezia anilor '70: Nicolae Dabija şi generaţia sa : [studiu
monografic] / Elena Tamazlâcaru. – Chişinău : [Profesional Service], 2013. – 288 p.
Cimpoi Mihai. Nicolae Dabija şi activitatea-i sub semnul deplinătăţii // Literatura şi arta. –
2014. – 10 iul. – P. 4.
Ilin Stancu. Saltul calitativ al Generaţiei Ochiului al treilea // Literatura şi arta. – 2014. –
10 iul. – P. 4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
299. Bătrâna, Lia. Biserica "Sfântul Nicolae" din Rădăuţi. Cercetări arheologice şi
interpretări istorice asupra începuturilor Ţării Moldovei / Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna. – Piatra
Neamţ : Editura Constantin Matasă, 2012. – 518 p.
Eremia Ion // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 375-384.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

300. Tentiuc, Ion. Contribuţii la istoria şi arheologia spaţiului Pruto-Nistrean : Siturile


de la Durleşti şi Moleşti / Ion Tentiuc. – Chişinău : Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a
Moldovei, 2012. – 288 p. – (Biblioteca "Tyragetia").
Josanu Vitalie // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 1 : Arheologie. Istorie Antică. – P. 371-
374.
908 Monografii ale localităţilor
301. Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României : Monografie etnofotografică / Va-
sile Şoimaru ; ed.: Dumitru Munteanu, Maria Dohotaru. – Chişinău : Serebia ; Oneşti : Magic
Print, 2014. – 375 p.
Mărgărit Iulia. Un "cavaler al românităţii": Vasile Şoimaru // Literatura şi arta. – 2014. –
24 iul. – P. 2.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
302. Dobândă, Liuba. Spaţiul Mării Caspice : analiză geografică şi geopolitică : Stu-
diu de caz: Coridoare energetice / Liuba Dobândă. – Chişinău : Pontos, 2013. – 264 p.
Ilieş Alexandru. Un demers de o relevanţă majoră în literatura de specialitate // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 23 oct. – P. 3.
Neguţ Silviu. Volum cu un imens potenţial ştiinţific // Univers pedagogic pro. – 2014. –
23 oct. – P. 3.
Nicolae Ion. O nouă viziune asupra spaţiului caucaziano-caspic // Univers pedagogic
pro. – 2014. – 23 oct. – P. 3.
Păsat Dumitru. La scara valorilor spirituale // Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 oct. –
P. 3.
Păsat Dumitru. Monografie cu o relevanţă majoră // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. –
P. 8.
Săgeată Radu. Dependenţe şi interdependenţe spaţiale // Univers pedagogic pro. –
2014. – 23 oct. – P. 3.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


303. De la Cernăuţi la vale... : Fişiere biobibliografice / alcăt.: Cataranciuc Sergiu [et
al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 272 p.
Florea Serafim // Literatura şi arta. – 2014. – 17 iul. – P. 4.

93/94 ISTORIE
930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei
304. Un siècle d'historiennes : [studiu] / sous la dir. de André Burguière et Bernard
Vincent / Paris : Des Femmes Editions, 2014. – Vol. 1. – 352 p.
Platon Alexandru-Florin. Istoriografia feminină // Contrafort. – 2014. – Iul.-Aug. (Nr 7/8).
– P. 6.

157
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
305. Acemoglu, Daron. Why nations fail / Daron Acemoglu, James Robinson. –
Washington : Crown Publishers, 2012 – 528 p.
Moraru Anton. Metodologia istoricului James Robinson // Literatura şi arta. – 2014. – 3
iul. – P. 3.

306. Il patto Ribbentrop-Molotov l'Italia e l'Europa (1939-1941). Atti del


convegno (Roma, 31 maggio-1 giunio 2012) / a cura di : Alberto Basciani, Antonio
Macchia, Valentine Sommella. – Roma : Aracne, 2013. – 450 p.
Corlăteanu-Granciuc Silvia. La 75 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov (23 august
1939) // Akademos. – 2014. – Nr 3. – P. 173-176.

307. Statnic, Eugen. Părinţii războaielor : 1914-1918 şi 1939-1945 / Eugen Statnic. –


Bacău : Vicovia, 2014. – 311 p.
Petrencu Anatol // Literatura şi arta. – 2014. – 25 dec. – P. 7.

308. Vigarello, Georges. Le sentiment de soi : Histoire de la perception du corps /


Georges Vigarello. – Paris : Ed. du Seuil, 2014.
Platon Alexandru-Florin. Corp şi identitate // Contrafort. – 2014. – Noiem.-Dec. (Nr
11/12). – P. 6.
94(478) Istoria Republicii Moldova
309. Basarabia – 1812. Problemă națională, implicații internaționale. Materialele con-
ferinței științifice Chișinău-Iași, 14-16 mai 2012. – București : Editura Academiei Române,
2014. – 1117 p.
Corlăteanu-Granciuc Silvia. O lucrare monumentală în problema Basarabiei și a tratatului de la
1812 // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 167-171.

310. Brihuneţ, Manole. Mileştii Mici: istorie, cultură şi destine : [monografie] / Manole
Brihuneţ ; consultant şt.: Mariana Şlapac ; red. şt.: Liliana Condraticova. – Chişinău : S. n.,
2013. – 574, [1] p.
Castraveţ Lucia. Monografia satului Mileştii Mici: o apariţie mult aşteptată // Buletin Ştiin-
ţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. – 2013. – Vol. 19 : Etnografie şi
Muzeologie. – P. 228-230.

311. Budişteanu, Alexandru. Între istorie şi judecata posterităţii : Alexandru Budiş-


teanu în dialog cu Fori Bălănescu / Aşexandru Budişteanu. – Bucureşti : Institutul Național
pentru Studiul Totalitarismului, 2010. – 379 p.
Popa Iulius // Literatura şi arta. – 2014. – 3 iul. – P. 7.

312. Caşu, Igor. Duşmanul de clasă: Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă


în R(A)SS Moldovenească, 1924-1989 / Igor Caşu. – Chişinău : Cartier, 2013. – 394 p. –
(Col. "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc).
Negură Petru // Plural. – Vol. 2, Nr 1/2. – P. 166-170.

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

313. Cojocaru, Gheorghe E. "Dezghețul" lui N. Hrușciov și problema Basarabiei /


Gheorghe E. Cojocaru. – Târgoviște : Cetatea de Scaun, 2014. – 266 p.
Tărâță Marius. Efectele "dezghețului" lui Hrușciov asupra Basarabiei. – Akademos. – Nr
3. – P. 180-182.
314. Eagles, J. Stephen the Great and Balkan Nationalism. Moldova and Eastern Eu-
ropean History / J. Eargles. – London & New York, 2014. – 272 p.
Goina Mariana // Plural. – Vol. 2, Nr 1/2. – P. 161-163.

315. Miron, Gheorghe. Zăicani între legendă şi adevăr : [raionul Rîşcani] / Gheorghe
Miron. – Chișinău : S. n., 2011. – 132 p.
Ţâganaş-Pântea Elvira // Univers pedagogic pro. – 2014. – 13 noiem. – P. 5.

316. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei = The National Museum of History of


Moldova = Национальный музей истории Молдовы, 1983-2013 / elab. de: Eugen Sava [et
al.] ; trad.: Mariana Balan, Iuliana Postică ; foto: Iurie Foca. – Chişinău : Bons Offices, 2013. –
191 p.
Andrieş-Tabac Silviu // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 371-
374.

317. Pavaloi, Andrei. Comunitatea romilor de la est de Prut în perioada 1918-1940 /


Andrei Pavaloi. – Chişinău : Pontos, 2014. – 144 p.
Petrencu Anatol. O istorie adecvată a vieţii romilor basarabeni din anii interbelici // Uni-
vers pedagogic pro. – 2014. – 20 noiem. – P. 3.
Prepeliţă Corneliu. Un pariu riscant, o încercare ambiţioasă // Univers pedagogic pro. –
2014. – 20 noiem. – P. 3.
Ţăranu Mariana. Andrei Pavaloi despre integrarea romilor în societatea românească //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 20 noiem. – P. 3.

318. Pârvu, Dumitru Th. Problema Basarabiei în lumina principiilor actelor juridice
internaţionale (Contribuţii la cunoaţterea raporturilor diplomatice româno-ruse) : Studiu / Du-
mitru Th. Pârvu. – Bucureşti : Editura Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, 2013. – 428 p.
Danilov Maria // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 388-390.

319. Popa, Radu. Viaţa de "câine" a unui "leu" : [pe marginea destinului basarabeanu-
lui deportat] / Radu Popa. – Bucureşti : AGIR, 2014. – 36 p.
Marin Alexandru. ...nu în propria sa ţară // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 8.

320. Ţurcanu, Ion. În căutarea originii numelui Basarabia / Ion Ţurcanu. – Chişinău :
Labirint, 2010. – 190 p.
Chirtoagă Ion // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 382-387.

321. Ursu, Valentina. Politica culturală în RSS Moldovenească, 1944-1956 / Valenti-


na Ursu ; trad. rez. în lb. rusă: Elena Suff ; trad. rez. în lb. engl.: Cristina Zagoreţ, Radu Ursu.
– Chişinău : Pontos, 2013. – 287 p. – (Monografii ; 14 / coord. ser.: Sergiu Musteaţă, Alexan-
dru Popa).
Noroc Larisa // Plural. – Vol. 2, Nr 1/2. – P. 171-175.

159
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

322. Vrabie, Diana. Declinul istoric al Basarabiei și Bucovinei – mărturii și imagini /


Diana Vrabie, Constantin Chirilă. – Iași : PIM, 2014. – 173 p.
Patza Gheorghe C. Doi autori, două teritorii românești // Limba română. – 2014. – Nr 5.
– P. 37-39.

323. Zabolotnaea, Lilia. Femeia în relaţiile de familie din Ţara Moldovei în contextul
european până la începutul sec. al XVIII-lea : (Căsătorie, logodnă, divorţ) / Lilia Zabolotnaea ;
red. coord. : Ilona Czamańska. – Chişinău : Pontos, 2011. – 343 p. – (Istoria la feminin).
Caşu Diana // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 379-381.

324. Гросул, Владислав. Молдавское движение до и после образования


Румынии (1821-1866 гг.) : монография / Владислав Гросул. – Кишинев : Б. и., 2014. –
194 p.
Грек И. // Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Evoluţia identităţii naţional-statale
şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe" : (cu prilejul aniver-
sării a 655-cea a constituirii Statului moldovenesc), 8 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 110-
115. – [2014-2441].

94(498) Istoria României


325. Maxim, Mihai. O istorie a relaţiilor româno-otomane, cu documente noi din arhive-
le turceşti : Vol. 1 : Perioada clasică (1400-1600) / Mihai Maxim. – Brăila : Editura Istros a
Muzeului Brăilei, 2012. – 606 p.
Eremia Ion // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 375-378.

326. Preda, Cristian. Rumânii fericiti. Vot si putere de la 1831 pina in present / Cristian
Preda. – Iaşi : Polirom, 2011. – 376 p.
Voinescu Sever. Singurătatea alegătorului rumân // Evenimentul zilei. – 2014. – 3 iul. –
P. 4.

94(=135.1) Istoria românilor


327. Şişcanu, Ion. Recuperarea adevărului istoric – o sarcină mereu actuală : (Studii
de istorie contemporană) / Ion Şişcanu. – Chişinău : [Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu"],
2014. – 319 p.
Enciu Nicolae. O sinteză originală de istorie contemporană // Akademos. – 2014. – Nr 4.
– P. 172-173.

94(=411.16) Istoria evreilor


328. Glass, Hildrun. Deutschland und die verfolgung der juden im rumänischen
machtbereich, 1940-1944 = Germania şi persecutarea evreilor în spaţiul de putere românesc,
1940-1944 / Hildrun Glass. – München : Oldenburg Verlag, 2014. – 304 p.
Suveică Svetlana // Tyragetia. – 2014. – Vol. 8, Nr 2 : Istorie. Muzeologie. – P. 391-393.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Cataranciuc, Sergiu 303
A Călin, George 244
Acemoglu, Daron 305 Căpăţână, Gheorghe 220
Agache, Catinca 297 Cârâc, Ioan S. 239
Aghioritul, Paisie 194 Cenuşă, Zina 263
Ambrosi, Nicolai 235 Chifu, Gabriel 245
Andrieş-Tabac, Silviu 316 Chiper, Grigore 249, 256-57, 261
Andronic, Ludmila 203 Chircă, Lucica 264
Anton, Ion 258, 260 Chirilă, Constantin 322
Apetri, Dumitru 288-90 Chirtoagă, Ion 320
Cibotaru, Mihail Gh. 265
B Cimpoi, Mihai 218, 289, 291, 295, 297-98
Ciobanu, Mircea V. 259, 266, 281, 294, 296
Baciu, Gheorghe 287 Ciobanu, Raisa 238, 264
Badâr, Iurie 211 Ciobanu, Vitalie 245, 284, 293
Balan, Mariana 316 Ciocanu, Ion 238, 247, 253, 265, 269, 279,
Balan, Constantin 272 287
Balmuş, Pavel 288 Ciopraga, Constantin 297
Barbu, Teodora Cristina 209 Ciubotaru, S. 219
Bargan, Liliana 214 Ciuntu, Ioan (Protoiereu) 267
Basciani, Alberto 306 Cocieru, Mariana 218
Batâr, Dumitru 221 Codreanca, Lidia 200
Băieşu, Nicolae 217-(18) Codreanu, Lina 246, 248, 263
Bălan, Pavel 234 Cojocaru, Gheorghe E.313
Bălănescu, Fori 311 Cojocaru, Svetlana 220
Bănică, Mirel 195 Condraticova, Liliana 196, 310
Bătrâna, Adrian 299 Condrea, Irina 237
Bătrâna, Lia 299 Constantinovici, Elena 235
Beşleagă, Vladimir 259 Copilu-Copillin, Dumitru 290
Blănaru, Gheorghe 258, 260 Corbu, Daniel 246
Bojoga, Eugenia 236 Corcinschi, Nina 262, 275
Brădescu, Pavel 235 Corlăteanu-Granciuc, Silvia 306, 309
Brigalda, Eleonora 196 Coroban, Vitalie 284
Brihuneţ, Manole 310 Corobceanu, Svetlana 268
Buduşteanu, Alexandru 311 Cosniceanu, Maria 229
Burguière, André 304 Costenco, Nicolai 294
Butnaru, Tatiana 217 Cotoviţchi, Ion 269
Butnaru, Valentina 238 Crăciun, Petre 247
Buzilă, Varvara 231 Cristea, Florentina 201
Buzu, Ion 261 Curicheru, Mihail 270
C Curicheru-Vatamanu, Elena 270
Curtean, Maria 198
Caloianu, Silvia 262 Curtescu, Margareta 271
Capcelea, Valeriu 206 Cuvata, Dina 285
Caproș, Iulia 215 Czamańska, Ilona 323
Capsizu, Valeriu 211
Caraman, Petru 219 D
Castraveţ, Lucia 310 Dabija, Nicolae 267, 272-73, 285, 297-98
Caşu, Diana 323 Danilov, Lucian 226
Caşu, Igor 312 Danilov, Maria 318

161
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

David, Lilia 225 Guzun, Igor 205


Decun, Mihai 222 Guzun, Mihail 204
Dediu, Ion 220
Derjanschi, Valeriu 223 H
Dinescu, Viorel 248 Hasdeu, B. P. 239
Dobândă, Liuba 302 Hrabal, Bohumil 282
Dohotaru, Maria 301
Dolgan, Mihail 295 I
Drăghici, Marian 249
Duca, Gh. 221 Ilieş, Alexandru 302
Duca, Gheorghe 212 Ionescu, Anca Irina 282
Duhamel, Luc 214 Isaic-Maniu, Al. 203-05
Dumbrăveanu, Albina 238 J
E Josanu, Vitalie 300
Eagles, J. 314 L
Eminescu, Mihai (287)
Enciu, Nicolae 197, 327 Levit, I. E. 208
Enciu, Valeriu 228 Lica, Dionis 220
Eremia, Ion 299,325 Liiceanu, Gabriel 207
Erizanu, Gheorghe 274 Lipcanu, Stan 270
Ernu, Vasile 284 Lungu, Eugen 293
Eşanu, Andrei 200
Eşanu, Valentina 200 M

F Macchia, Antonio 306


Malaneţchi, Vasile 294
Fabian, Marina 233 Manolache, Constantin 221, 235
Florea, Serafim 303 Marcus, Solomon 240
Fluturel, Antia-Ştefana 250 Marin, Alexandru 319
Fluturel, Florin-Mihai 251 Martea, Galina 276-77
Foca, Iurie 316 Matache, Constantin 235
Fuştei, Nicolae 197 Mateevici, Alexei (287)
Mateiciuc, Ioan 252
G Maxim, Mihai 325
Gaina, Boris 220 Mănuţă, Constantin 250-51
Galaicu-Păun, Em. 271 Mărgărit, Iulia 301
Galaicu-Păun, Emilian 274 Mândâcanu, Virgil 212
Gârneţ, Vasile 243 Militaru, Vasile 253
Georgescu, Gabriela 283 Miller, Jamie 233
Ghinda, Seghei 226 Miron, Angela 241
Glass, Hildrun 328 Miron, Gheorghe 315
Godea, Ioan 230 Molea, Viorica 237
Goina, Mariana 314 Moraru, Anton 305
Gonţa, Catalina 276 Moraru, Victor 191
Goraş-Postică, Viorica 213 Morăraş, Mihai 281, 285
Gorincioi, Tamara 280 Muller, Herta 243
Goteanschi, Silvia 275 Munteanu, Dumitru 301
Grib, Liviu 225 Musteaţă, Sergiu 321
Grosu, Diana 276 N
Grosu, Lidia 244, 252, 276-77
Guţu, Vladimir 213 Našincová, Lidia 284

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Nazaria, Sergiu 208 Ricoeur, Paul 193


Năstase, Răzvan Mihai 283, 286 Robinson, James 305
Nechit, Irina 268 Roşca, Timofei 272
Necula, Constantin 198 Roşioru, Mădălin 193
Negrilă, Mihaela 286 Rotaru, Tatiana 237
Negură, Petru 296, 312 Rusica, Natalia 242
Neguţ, Silviu 302
Nicolae, Ion 302 S
Nicolaescu, Nicu 278 Sacaliuc, Victor 232
Nicu, Ghenadie 236 Sava, Eugen 316
Noroc, Larisa 321 Săgeată, Radu 302
Nuţescu, Ştefan 194 Sedlacek, Tomas 202
O Silian, Rade 285
Silvestru, Aurelian 279
Oişteanu, Andrei 192 Simac, Ana 231
Olahova, Erika 283 Simion, Eugen 295, 297
Olărescu, Dumitru 234 Smaranda, Nistor 202
Sofronovici, Ştefan 232
P Sofronovici, Tatiana (232)
Pană, Sergiu 227 Soltan, Ion 280
Pandectul, Antioh 199 Sommella, Valentine 306
Patza, Gheorghe C. 322 Soroceanu, Nina 232
Pavaloi, Andrei 317 Spătaru, Tatiana 190
Păsat, Dumitru 302 Sprînceană, Vitalie 195
Pânzaru, Igor 194, 199, 201 Stancu, Ilin 298
Pârţachi, Ion 203-05 Statnic, Eugen 307
Pârvu, Dumitru Th. 318 Stănilă, Moni 254
Pâslariuc, Virgil 296, 312 Stepanov, Georgeta 204-05
Pelin, Valentina 200 Stoleru, Cecilia 241
Perţa, Cosmin 254 Stratulat, Oleg 209
Petrencu, Anatol 307, 317 Suceveanu, Arcadie 281
Pîrvan, Pintilie 220 Suff, Elena 215, 321
Platon, Alexandru-Florin 304, 308 Suman, Serghei 224
Plămădeală, Ana-Maria 234 Suveică, Svetlana 328
Pleşca, Nae-Simion 291 Ș
Popa, Alexandru 321
Popa, Iulius 273, 311 Șchiopu, Constantin 240-42
Popa, Radu 319 Şchiopu, Dan 222
Popescu, Marius Daniel 255 Şevkunov, Tihon 201
Postică, Iuliana 316 Şiclovan, Gabriela 296
Postolache, Gheorghe 227 Şişcanu, Elena 230
Preda, Cristian 326 Şişcanu, Ion 327
Prepeliţă, Corneliu 317 Şlapac, Mariana 310
Prohin, Andrei 219 Şleahtiţchi, Maria 262, 266, 270, 274
Prohniţchi, Corina 196 Şoimaru, Vasile 301
Pruteanu, Ioana 280 Ștefăneț, Mihail 224, 228
R T
Rákosy, László 223 Tabac, Alexandru 207, 255, 282
Ráž, Roman 284 Tamazlâcaru, Elena 212, 295, 298
Răileanu, Vitalie 278 Tărâță, Marius 313

163
Cronica recenziilor Nr ¾-2014 ≡ Review annals Nr ¾-2014

Tentiuc, Ion 300 Vrabie, Diana 271, 322


Thiong’o, Ngugi wa 286 Vulturescu, George 256-57
Tip, Violeta 234
Ţăranu, Mariana 317 Z
Ţâganaş-Pântea, Elvira 315 Zabolotnaea, Lilia 323
Ţurcan, Nelly 190 Zagoreţ, Cristina 321
Ţurcanu, Ion 320
Г
U
Грек, И. 324
Ungureanu, Elena 229 Гросул, Владислав 324
Ursu, Radu 321
Ursu, Valentina 321 К
V Квилинкова, Елизавета 216
Кудрявцев, Владимир Николаевич 210
Varzari, Pantelimon 206
Vâlcu-Şchiopu, Marcela 242 Ф
Velicikovski, Paisie 200
Vicol, Mihai Sultana 273 Флоря, В. 210
Vieru, Grigore (287) Ц
Vigarello, Georges 308
Vincent, Bernard 304 Царанов, Владимир 216
Voinescu, Sever 192-93, 202, 292, 326
Voncu, Răzvan 292

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAŢIILOR NOTE MUSIC PUBLICATIONS ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
ANUAL ANNUAL
(1-57)

1 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL

1. Curbet, Vladimir.
Dulce cântecul de dor : Florilegiu de cântece populare moldoveneşti / Vladimir Curbet.
– [Chişinău : Pontos], 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 170 p. : n. muz. ; 25 cm.
200 ex.
ISMN 979-0-3480-0141-8.
ISBN 978-9975-51-327-2.
[2014-157].

2. Doina : Identitate, destin, valorificare : Festivalul Doinei, ed. a 2-a, 2013 / Constan-
tin Rusnac, Victor Ghilaş, Vasile Chiseliţă [et al.] ; dir. de proiect: Alexandru Dorogan ; con-
cepţie, coord., coaut., antologie de texte şi resp. ed.: Victor Ghilaş ; transcriere muz. şi
notografie: Gheorghe Nicolaescu. – [Chişinău] : Notograf Prim, 2014. – 168 p. : fot. color, n.
muz., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Rez. paral.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la
sfârşitul art. – Sponsori: Congr. Azerilor din Rep. Moldova, Terre des Hommes, ICR "Mihai
Eminescu", Chişinău [et al.]. – 1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0212-5.
ISBN 978-9975-4270-5-0.
[2014-2357].

2 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ VOCALĂ


3. Bâlici, Gheorghe.
Romanţă pentru mama / Gheorghe Bâlici ; muz.: Ilie Văluţă ; il.: Aurel Guţu ; cop.: Vla-
dimir Kravcenko. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2014 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 15, [1] p. : des., n. muz. ; 11 x 17 cm.
ISBN 978-9975-54-173-2.
[2014-2543].

4. Bujor, Liuba-Drăgostiţa.
Cântăm gama Do-Major : [poezii, cântece pentru copii] / Liuba-Drăgostiţa Bujor ; il.:
Violeta Diordiev ; cop.: Radu Diordiev. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 64 p. : il. color, n. muz. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISMN 979-0-3480-0213-2.

165
Cronica publicaţiilor note 2014 ≡ Music publications annals 2014

ISBN 978-9975-65-372-5.
[2014-2501].

5. Carp, Nina.
Lumina Învierii : Cântece şi poezii de Paşti, pentru voi, copii / Nina Carp ; îngrijire muz.:
Andrei Tamazlâcaru ; notografie : Valeriu Vântu ; prez. graf.: Viorica Didic. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 45, [2] p. : des., n. muz. ; 20 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0188-3.
ISBN 978-9975-4263-6-7.
[2014-574].

6. Casa părintească nu se vinde : Cântece din repertoriul lui Mihai Ciobanu : [pe
versuri populare şi a poeţilor moldoveni] / resp. de ed.: Vasile Romanciuc ; red. muz.:
Veaceslav Adam ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Ed. a 2-a. – [Chişinău : Prut Internaţional] (pe
cop. Ed. "Prut"), 2013 (Combinatul Poligrafic). – 474, [1] p. : fot., fot. color, n. muz. ; 20 cm. –
(Mihai Ciobanu – cântece de-acasă). – Conţine : Casa părintească nu se vinde ; Cine are-o
surioară ; E frumoasă ziua ta ; Cântec de la noi ; Doctore ; Aşa curge viaţa mea / muz.: Mihai
Ciobanu ; versuri: Grigore Vieru. Codrule, de-aş fi ca tine ; Pe un pom cu creanga frântă ;
Iubită ţară frumoasă ; Ai adus fecior pe lume ; Pentru mândra care-mi place ; De dragul cânta-
tului ; Eu sărac şi tu săracă ; Mândro, când oi muri eu ; Un' ţi-s banii, măi voinice? ; Frunza-i
verde, bat-o bruma... / muz.: Mihai Ciobanu ; versuri populare. Nistrule, pe apa ta / muz.:
Gheorghe Scutaru ; versuri: Boris Schiţco. De la Nistru, dor străbate ; Cărările mele-s multe ;
Aşa-i, frate, pe la huşi / muz.: Mihai Ciobanu ; versuri: Mariana Honceru. Pe ostrovul Prutului
; Măicuţa mea ; Asta-i nuntă moldoveană ; Chişinăul meu ; Vie somnul de la domnul : (Cântec
de leagăn) ; Mioriţa şi Hristos ; Colind pentru graiul neamului ; Un om singur / muz. şi ver-
suri: Grigore Vieru. Pragul părintesc ; Dragi mi-s neamurile mele ; Hau, căruţă cu doi cai ;
Măi crâşmare, măi om bun / muz.: Mihai Ciobanu ; versuri: Anatol Ciocanu. Rugă pentru noi
; Inimioară, nu ofta ; Trei mări şi un râuşor ; Busuioc înlăcrimat ; Cântecul Prutului ; Povestea
unui marinar ; Neamul nostru românesc ; Copilărie, parcă-ai fost mai ieri... ; Cântec pascal ;
Viaţa-i frumoasă dacă iubeşti... ; Floarea albă, floare vie ; Romanţă pentru tine ; Iubito, câtă
vreme... / muz.: Mihai Ciobanu ; versuri: Vasile Romanciuc. Hai, mamă, şi mă-i petrece ;
Munte, munte, brad umbros ; La Nistru, la mărgioară ; Colo-n umbra pomilor : (Colind) ; Scu-
laţi, sculaţi, boieri mari : (Colind) ; Cui nu-i place dragostea ; Omul dacă n-ar ofta ; Cine are
fată mare ; Trec zilele omului ; Dacă-aş avea glas de cuc ; Ca Nistru' din mal în mal ; Sus îi
luna, jos îi norul ; Am la inimioară-un spin ; Duşmanii se ţin de mine ; Amară-i frunza de nuc ;
Pelinaş, frate peline ; Iaca trenul vine ; Ionel, băiat frumos ; Cântec de cătănie ; Mult mă-
ntreabă inima ; Bate vântul, iarba creşte ; Tinereţe, floare-aleasă ; De-ar fi dorul ca şi Codrul...
; Dragostea mult m-o purtat ; Creşti, pădure, şi te-ndeasă ; Ce-a iubit inima mea ; Mult mă-
ntreabă inima : (Doină) ; Bună seară, mândră bună ; Foaie verde foi de nalbă ; Trandafir de la
Moldova ; Nistrule, pe malul tău ; Zărzărică, zărzărea ; Sărmana inimă bună ; Toată boala-şi
are leacul ; Eram tânăr cu drăguţă ; Viaţă, frumoasă mai eşti ; Drag mi-i jocul în opinci ; Tare-
aş vrea să trăiesc mult ; De ciuda nevestei mele ; Mi-o mâncat lupu' nevasta... ; Sună, pungu-
liţă, sună / muz. şi versuri populare. Romanţa măicuţei ; La moartea lui Ştefan cel Mare ;
Ne-am despărţit : (Romanţă) ; Când plecam eu la cazarmă / aut. necunoscut. Ai rămas, măi-
cuţă, singurea / muz.: Valeriu Cărăuş ; versuri: Pavel Bechet. Am şi eu un nepoţel ; Voie

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

bună s-adunăm ; Pe pământ aş tot trăi ; Cu trompeta năzdrăvană / muz. populară ; versuri:
Grigore Vieru. Ian poftiţi, nuntaşi, la joc ; Ţară scumpă şi frumoasă ; Hai, mândro, cu mine-n
lume / muz.: Mihai Ciobanu ; versuri: Ion Căpiţă. Asta-i sârba bătrânească / muz.: Anatol
Cazanoi ; versuri: Mihai Ciobanu. Hai să cântăm din toată inima! ; Mai stai, drumeţule, nu te
grăbi / muz.: Viorel Mahu ; versuri: Radmila Popovici-Paraschiv. Busuioc / muz.: Tamara
Darie ; versuri: Vasile Romanciuc. Fecioraşii mei cei dragi / muz.: Ion Caranfil ; versuri:
Grigore Vieru. Flori în grai au răsărit / muz.: Constantin Baranovschi ; versuri: Pavel Be-
chet. Satul meu – nume de floare ; În sat mi-s părinţii dragi ; Pământule, nu fi greu... ; Cânt cu
drag la lumea toată / muz.: Ion Caranfil ; versuri: Mihai Ciobanu. Mi-amintesc de-a mea
copilărie / muz.: Gheorghe Banariuc ; versuri: Grigore Vieru. Verişorii care-i am / muz.:
Gheorghe Şevcişin ; versuri: Grigore Vieru. Cântec Basarabean / muz.: aut. necunoscut ;
versuri: Vasile Romanciuc. Mândra mea s-a măritat ; De-ar fi lumea cum vreau eu ; Ia auzi
lumea ce vorbeşte ; Lume, lume, cât de dragă-mi eşti ; Arz-o focul mintea mea ; Tânăr-tinerel
eram ; Foaie verde lemn cioplit / muz. şi versuri: Mihai Ciobanu. Cine iubeşte... / muz.:
Viorel Mahu ; versuri: Vasile Romanciuc. Teiul floarea şi-a cernut / muz.: Mihai Ciobanu ;
versuri: Ion Gheorghiţă. Dragostea-i ca mierea, dulce / muz.: Timofei Tregubencu ; versuri
(pe motive folclorice): Mihai Ciobanu. Anii mei, ca un cârd de cocori... ; Anii de aur la uşă îţi
bat / muz.: Viorel Mahu ; versuri: Raisa Ţâbârnă. Anii nu se uită-n calendar... / muz. popula-
ră ; versuri: Vasile Romanciuc. Aşa-i omul, ca şi iarba ; Sunt cioban, cioban îmi spune... /
muz.: Mihai Ciobanu ; versuri: Ianoş Ţurcanu. Zboară păsările-n cruce / muz.: Simion Duja
; versuri (pe motive folclorice): Mihai Ciobanu. Crenguţa de liliac / muz.: Constantin
Baranovschi ; versuri: Ion Gheorghiţă. Tu eşti stăpâna lumii ; Doi într-un suflet : (Cântec
pentru Valentina) / muz.: Maria Stoianov ; versuri: Vasile Romanciuc. Viaţa noastră e o carte
/ muz.: Iurie Andronic ; versuri: Vasile Romanciuc. Viaţa este o minune / muz.: Mihai Cio-
banu ; versuri: Valentina Ciobanu. Aşa-i viaţa militară / muz. populară ; versuri: Gheorghe
Vodă. Doina recrutului basarabean / muz.: Vladimir Cristea ; versuri populare. Lume, să nu
mai fii rea / muz.: Mihai Ciobanu ; aut. versurilor – necunoscut. Devreme-i să trăim din amin-
tiri... / muz.: Valeriu Cărăuş ; versuri: Iulian Filip. Pe aceeaşi ulicioară... : (Romanţă) ; Dorinţa
; De ce nu-mi vii / muz.: Vasile Popovici ; versuri: Mihai Eminescu. De-am avut, de n-am
avut / muz. populară ; versuri (pe motive folclorice): Petre Popa. Zboară cucul sus şi cântă /
muz.: Ion Caranfil ; versuri populare. Tinereţea este trecătoare / muz.: Gheorghe Creţu ;
versuri: Nicolae Gh. Rusu şi Mihai Ciobanu. Anii cei mai dragi din viaţa mea / muz.: Panfil
Roată ; versuri: Grigore Vieru. De m-aş face iar flăcău ; Nu mă dojeni, nevastă / muz.: Mihai
Ciobanu ; versuri: Pavel Bechet. Măi Dumitre, Dumitraş / muz.: Serghei Ciuhrii ; versuri:
Pavel Bechet. Când aveam parale multe / muz.: Gheorghe Creţu ; versuri populare.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii.
ISMN 979-0-3480-0121-0.
ISBN 978-9975-54-138-1 (în cop. tare).
[2014-106].

7. Cutasevici, Gheorghe.
Floare de câmp : Culegere de cântece lirice / [versuri şi muz.] : Gheorghe Cutasevici ;
ed. îngrijită de Anatol Mîtcu ; cop.: Roman Cutasevici. – Chişinău : Labirint, 2013. – 71 p. : n.
muz. ; 28 cm. – Conţine : Dor de tine / muz.: Victor Masiucov ; Eroul plaiului Nistrean /
muz.: Andrei Tamazlâcaru. Tinereţe minunată / muz.: Eugen Doga. Poezia ; Litoralul ;
Floare de câmp ; Ce uimitori!... / muz.: Igor Sazonov. Tu ai plecat, iar dorul a rămas / muz.:

167
Cronica publicaţiilor note 2014 ≡ Music publications annals 2014

Anatol Mîtcu ; aranjament: Igor Sazonov. A fost război în noi ; Над землей ; Веет звездный
ветер ; Песня о дне вчерашнем / muz.: Anatol Mîtcu. Două inele ; Armata noastră ; Vals
de primăvară / versuri şi muz.: Gheorghe Cutasevici. Cântecele, horele... ; Cântecul învăţă-
torului ; Eu am avut noroc de bunătate / muz.: Victoria Tandru. În Moldova mea frumoasă /
muz.: Vasile Paladi. Mă duc gândul înapoi / muz.: Ion Vornicu.
Text parţial : lb. rusă. – 100 ex.
ISBN 978-9975-122-03-0.
[2014-382].

8. Filip, Iulian.
Urmele mele frumoase : [poezii] / Iulian Filip ; [muz. de compozitori moldoveni] ; il.
de Olga Cazacu. – [Chişinău] : Prut Internaţional (pe cop. Ed. "Prut"), 2013 [Imprimat în Chi-
na]. – 158, [1] p. : il. color, n. muz. ; 29 cm. – Conţine : Acasă ; Albinuţe cu desagi ; Anul Nou ;
Brâu ; Broasca izvoarelor ; Ciurul ; Crăciun, moş bun ; Crăciun, moşul cu daruri ; Doina noas-
tră ; Făt-Frumos ; Furnica ; Greieruşul nedumerit ; Hai la horă, la hostropăţ ; Huţa, huţa ;
Iepuraşul la piaţă ; Iezii cu frăţia lor ; Iezii fericiţi să pască ; Izvorul şi omul însetat ; Kiwi ;
Lerium ; Luiuliu! ; Mărţişor ; Moş Martin ; Mugur, mugurel ; Nasul lui Dănuţ ; Nouraşi cu ploi ;
Papagalul ara ; Râuleţul cu răvaşe ; Rostogol ; Semănatul ; Şoaptele şipotului ; Tilinca şi
Opinca ; Urmele frumoase ; Vioreaua şi vioara ; Vulpea la vânat ; Xilofonul ciocănitorii ; Yoga ;
Zburaţi cu bine / muz. Daria Radu. Aşteptarea darurilor ; Cercei rubinii ; Cireşele din vârf ;
Degeţele dulci ; După albină ; Ghicitori gustoase ; Îngrijorare ; Lumea clară şi frumoasă ;
Răsplata ; Ţară, ţărişoară ; Visele lui Dumitraş ; Vrei să creşti mare? ; Ziuă nouă / muz. Ana-
tol Chiriac. Brăduţi tăieţi ; Copăcel, copăcel ; Moara cu plăcinte / muz. Gheorghe Mustea.
Clopoţelul pierdut ; Cocoşul hărnicuţ şi băieţelul lenuţ / muz. Ion Dascăl. Din neamul lui Pă-
cală ; Scrânciobul / muz. Tudor Chiriac. Dor de primăvară ; Acordeonul alintat ; Teatru de
păpuşi / muz. Iulian Filip. Iedul mezin şi nănăşelul poznaş ; Iezii şi băieţii fin satul Trei iezi ;
Ploaia vine / muz.: Anatol Roşcovan. Pitpalacul / Ion Macovei. Tăpuşele, tăpuşele / muz.:
Andrei Tamazlâcaru.
ISBN 978-9975-54-063-6 (în cop. tare).
[2014-16].

9. Mateevici, Alexie.
Limba noastră : [poem] / Alexie Mateevici ; postf. de Nicolae Dabija ; muz. de Alexan-
dru Cristea ; il. de Igor Vieru. – [Chişinău : Litera AVN, 2014 (Combinatul Poligrafic)]. – [20]
p. : il. color, n. muz. ; 22 cm.
[5000] ex.
ISBN 978-9975-74-370-9.
ISMN 979-0-3480-0133-3.
[2014-30].

10. O sută de romanţe : Cântece de iubire şi patriotice / concepţie, selecţie, pref.:


Ioan Odainic. – [Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM)]. – 156 p. : il. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-588-7.
[2014-2240].

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

11. Sireţanu, Ana.


Învăţ să uit durerea… : Cântece / [muz.] : Ana Sireţanu ; versuri de Dumitru Mat-
covschi ; coord. şi resp. de ed.: Alina Ciobanu-Balan ; red. muz.: Grigore Zănoagă ;
notografie: Ludmila Samarin. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 59, [1]
p. : fot., n. muz. ; 21 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0211-8.
ISBN 978-9975-53-405-5.
[2014-2081].

12. Tudose, Eugenia.


Cu cât cânt, atâta sunt / Eugenia Tudose ; red. muz.: Veaceslav Castraveţ ; notografie
computerizată: Eugenia Tudose, Veaceslav Castraveţ. – [Chişinău : S. n.], 2014 (Tipografia-
Sirius). – 200 p. : des., fot., fot. color, n. muz. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 193 (4 tit.). – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0186-9.
ISBN 978-9975-57-120-3.
[2014-600].

13. Ţarălungă, Antip.


Rapsodul Ion Frecăuţanu cu melodiile tinereţii sale / Antip Ţarălungă ; îngrijirea, armo-
nizarea şi red. textelor muz.: Petrică Frecăuţeanu ; red. resp.: Nicolae Roibu, Gheorghe Chiri-
ţă ; notografie: Dragomir Şarban ; Inst. Patrimoniul Cultural al AŞM, Uniunea Coregrafilor din
Rep. Moldova, Societatea Acad. de Folclor "Comoara" [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Notograf Prim"). – 120 p. : fig., fot., n. muz. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4343-6-2.
[2014-1460].

14. Vai, sărmana turturică… : Selecţie de melodii : din cadrul Festivalului-concurs al


interpreţilor cântecului folcloric "Maria Drăgan" / Centrul Naţ. de Conservare şi Promovare a
Patrimoniului Cultural Imaterial ; consultant şt.: Victor Ghilaş ; sel. muz.: Silvia Zagoreanu [et
al.] ; transcriere muz. şi notogr.: Gheorghe Nicolaescu, Mihai Amihalachioaie. – Chişinău :
Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 140 p. : fot., n., muz., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. despre Maria Drăgan : p. 132-137. – Ind. alf. al interpre-
ţilor, de tit.: p. 99-116. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISMN 979-0-3480-0206-4.
ISBN 978-9975-65-371-8.
[2014-2091].

15. Zgureanu, Teodor.


Coruri selecte : [în vol.] / Teodor Zgureanu ; notograf: Olga Peicev ; pref.: O. Filip. –
Chişinău : Pontos, 2013 [CE UASM] – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-72-224-7.
Vol. 4. – 2013. – 76 p. : n. muz. – 100 ex. – ISMN 979-0-3480-0169-2. – ISBN 978-
9975-51-432-3. – [2014-169].

169
Cronica publicaţiilor note 2014 ≡ Music publications annals 2014

16. Zgureanu, Teodor.


Simfonia "Eminescu" ; Concert pentru soprano după Vasile Alecsandri "L-al Moldovei
dulce soare" / Teodor Zgureanu ; notografiere: Olga Peicev, Maxim Ciolac. – Chişinău :
Pontos, 2014 (CE UASM). – 157, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
30 ex.
ISMN 979-0-3480-0191-3.
ISBN 978-9975-51-526-9.
[2014-705].

3 PUBLICAŢII ALE OPERELOR DE MUZICĂ INSTRUMENTALĂ


17. Beregoi, Petru.
Culegere de aranjamente : pentru orchestre de instrumente aerofone / Petru Beregoi,
Vasile Budu, Ion Talpă ; contribuţie: Vasile Ivanov. – Chişinău : Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – 168 p. : n. muz. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISMN 979-0-3480-0203-3.
ISBN 978-9975-65-367-1.
[2014-2086].

18. Caflers, Elvira.


Méthode de piano : pour débutants : [în 2 vol.] / Elvira Caflers, Natalia Godbillon ; il.:
Inna Britcova. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 29 cm. – (Actuelle, progressive et
accessible). – ISBN 978-9975-72-081-6.
Vol. 1. – 2014. – 155, [3] p. : des. color, n. muz. – 5000 ex. – ISMN 979-0-3480-0199-9.
– ISBN 978-9975-72-292-6. – [2014-1230].

19. Vol. 2. – 2014. – 108, [2] p. : des. color, n. muz. – 5000 ex. – ISMN 979-0-3480-
0200-2. – ISBN 978-9975-72-299-5.– [2014-1231].

20. Chiroşca, Dionisie.


Metodă de acordeon : [manual] / Dionisie Chiroşca, Petre Neamţu ; notografiere: Ga-
briel Andronic. – Chişinău : Universul, 2013. – 314 p. : fig., fot., n. muz. ; 29 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0176-0.
ISBN 978-9975-47-088-9.
[2014-154].

21. Ciolac, Vladimir.


Messe : pentru cor mixt, solişti, orgă, timpani, arpă şi orchestră de corzi / Vladimir
Ciolac ; notografie: Vladimir Ciolac. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 113, [1] p. : n.
muz. ; 29 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0215-6.
ISBN 978-9975-51-596-2.
[2014-2279].

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

22. Culegere de acompaniamente / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; alcăt.:


Rogozenco E., Andronovici-Rusu A. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Notograf Prim"]. – 136
p. : n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0197-5.
ISBN 978-9975-4270-1-2.
[2014-1051].

23. Dima, Aurel.


110 Melodii pentru acordeon / Aurel Dima ; red. muz.: Vasile Toderaşcu ; notografiere,
design. cop.: Liliana Chiriac ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Chişinău : Pontos, 2014 (CE
UASM). – 87, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dlui Vasile Curmei. – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0187-6.
ISBN 978-9975-51-518-4.
[2014-546].

24. Iskănderov, Eldar.


7 mugamuri clasice azere : prelucrate pentru Violoncel solo = 7 klassik az rbaycan
muğami : solo Violonçel üçün işl m / Eldar Iskănderov, Arif Asădullayev ; trad.: Victor Ghilaş ;
red. şt.: Fărhad Bădălbăyli ; Ambasada Rep. Azerbaidjan în Rep. Moldova. – Ed. didactică. –
Chişinău : Notograf Prim, 2014. – 176 p. : n. muz. ; 28 cm.
Tit. paral.: lb. rom., azerbaidjană. – Text paral.: lb. rom., azerbaidjană, engl., rusă. –
Rez. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISMN 979-0-3480-0196-8.
ISBN 978-9975-4339-7-6.
[2014-1053].

25. Mahovici, Iu.


Fantomele visurilor. Fantezie : muzică pentru două piane : [în vol.] / Iu. Mahovici, A.
Lapicus ; red. şt.: Victoria Melnic ; textul în varianta engl.: Alexandra Marcova. – [Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Căpăţina-Print")] – . – 29 cm. – (Muzică pentru două piane).
[Vol. 4]. – 2014. – 87 p. : n. muz. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
în subsol. – 50 ex. – ISMN 979-0-3480-0190-6. – ISBN 978-9975-4430-4-3. – [2014-699].

26. Mîtcu, Anatol.


Melodii pentru flaut dulce : (blockflöte) = Мелодии для блокфлейты / Anatol Mîtcu ;
notografie: Cristian Şaraban. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2014. – 16 p. : n. muz. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 400 ex.
ISMN 979-0-3480-0207-1.
ISBN 978-9975-52-172-7.
[2014-1959].

27. Negruţa, Oleg.

171
Cronica publicaţiilor note 2014 ≡ Music publications annals 2014

Cântece fără cuvinte = Песни без слов / Oleg Negruţa ; ed. îngrijită de Elena
Gupalova ; notograf: Gabriel Andronic ; Centrul de Promovarea a Culturii "Urania". – Chişinău
: Pontos, 2014 (CE UASM) – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-51-527-6.
Caietul 1 : Zece piese lirice pentru pian = Десять лирических пьес для фортепиано.
– 2014. – 33, [1] p. : n. muz. – Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex. – ISMN 979-0-3480-
0192-0. – ISBN 978-9975-51-528-3. – [2014-704].

28. Paraschiv, Chiril.


Pentru cei ce prima oară pun la umăr o vioară : Crestomaţie pentru viorişti începători /
Chiril Paraschiv ; notograf.: Boris Dubosarschi. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama).
– 71, [1] p. : n. muz. ; 29 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole", ISBN 978-9975-58-024-3).
500 ex.
ISBN 978-9975-58-041-0.
[2014-2526].

29. Paraschiv, Chiril.


Pentru cei ce prima oară pun la umăr o vioară : Crestomaţie pentru viorişti începători :
Clavir / Chiril Paraschiv ; notograf.: Boris Dubosarschi. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia
Reclama). – 70 p. : n. muz. ; 29 cm. – (Biblioteca "Meşterul Manole", ISBN 978-9975-58-024-
3).
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0214-9.
ISBN 978-9975-58-044-1.
[2014-2527].

30. Secikin, Vitalii.


Cinci preludii-tablouri = Пять прелюдов-картин : pentru pian / Vitalii Secikin; text şi în-
grijire : Inna Hatipova ; trad. din rusă : Angela Rojnoveanu ; notograf : Gabriel Andronic. –
Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 43, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – 60 ex.
ISMN 979-0-3480-0183-8.
ISBN 978-9975-51-433-0.
[2014-316].

31. Zănoagă, Grigore.


Teorii şi practici la organizarea fanfarei / Grigore Zănoagă ; notografie: Sergiu Marcu ;
Min. Culturii al Rep. Moldova. – Chişinău : Grafema Libris, 2014. – 222 p. : fot., fot. color, n.
muz. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 222 (8 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. –
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0210-1.
ISBN 978-9975-52-173-4.
[2014-2354].

32. Чолак, Владимир.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Духовные песнопения для смешанного хора a cappella / Владимир Чолак. – Chişi-


nău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 45, [2] p. : n. muz. ; 30 cm.
50 ex.
ISMN 979-0-3480-0209-5.
ISBN 978-9975-51-568-9.
[2014-1821].

7 PUBLICAŢII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE ŞI TEORE-


TICE. SOLFEGII ŞI DICTĂRI. LUCRĂRI MUZICALE ÎN PUBLICAŢII DE MUZICOLOGIE ŞI
METODICE MUZICALE
33. Balaban, Larisa.
Creaţii muzicale ale compozitorilor din Republica Moldova în Biblioteca orchestrei sim-
fonice a Filarmonicii Naţionale "S. Lunchevici" = Сочинения композиторов Республики
Молдова в Библиотеке симфонического оркестра национальной Филармонии им. С.
Лункевича : Materialele Proiectului ştiinţific "Registrul adnotat al creaţiilor muzicale din Repu-
blica Moldova" al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice : Catalog / Larisa Balaban ;
red. şt.: Victoria Melnic ; asistenţă bibliogr.: Svetlana Teodor ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice. – Chişinău : Valinex, 2014. – 234 p. : n. muz. ; 28 cm.
Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0205-7.
ISBN 978-9975-68-245-9 (în cop. tare).
[2014-1951].

34. Ciobanu, Ghenadie.


Predarea compoziţiei muzicale în clasele primare ale şcolilor şi liceelor de muzică. Pri-
mii paşi în arta compunerii muzicii : Broşură metodică / Ghenadie Ciobanu ; red. şt.: Victoria
Melnic ; Acad. de Muz. Teatru şi Arte Plastice, Catedra Muzicologie şi compoziţie. – Chişinău
: S. n., 2014 (Tipogr. "Dira-AP"). – 23 p. : n. muz. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (8 tit.). – 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0204-0.
ISBN 978-9975-4169-9-3.
[2014-1762].

35. Gupalova, Elena.


Valorificarea repertoriului autohton la interpretarea instrumentală (pian) : Ghid metodic :
[în 3 părţi] / Elena Gupalova ; red. şt.: Irina Ciobanu-Suhomlin ; Acad. de Muzică, Teatru şi
Arte Plastice. – Chişinău : Pontos ; Centrul de promovare a culturii Urania, 2013 (Tipografia
din Bălţi). – 21 cm. – ISBN 978-9975-51-472-9.
Partea 1-a : pentru şcolile muzicale din Republica Moldova. – 2013. – 20 p. : tab. –
Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 16-19 (53 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-
473-6. – [2014-418].

173
Cronica publicaţiilor note 2014 ≡ Music publications annals 2014

36. Partea a 2-a : pentru clasele superioare a liceelor de muzică şi colegiilor de muzică
din Republica Moldova. – 2013. – 20 p. : tab. – Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p.
16-19 (53 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-474-3. – [2014-419].

37. Partea a 3-a : pentru instituţiile superioare de învăţământ artistic din Republica
Moldova. – 2013. – 20 p. : tab. – Text parţial paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 16-19 (53
tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-51-475-0. – [2014-420].

38. Interpretarea pieselor muzicale la instrumentele de suflat : Ghid metodic pen-


tru profesori din învăţământul muzical primar şi mediu de specialitate, elevii colegiilor cu profil
muzical şi studenţii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice / Acad. de Muzică, Teatru şi
Arte Plastice, Fac. Arta Instrumentală, Compoziţie şi Muzicologie, Catedra Instrumente Aero-
fone şi de Percuţie ; elab.: Anatolie Cazac ; red. şt.: Tatiana Berezovicova. – Chişinău : Aca-
demia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2014 (Tipogr. "Primex-Com"). – 22 p. : n. muz. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 18 (14 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0195-1.
ISBN 978-9975-9617-2-1.
[2014-1159].

39. Morari, Marina.


Educaţie muzicală : Clasa 1-a : Ghidul profesorului / Marina Morari, Ion Gagim. – [Chi-
şinău] : Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 55, [1] p. : n. muz. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 56 (24 tit.) şi în subsol. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-67-916-9.
[2014-2431].

40. Pancovschi, Ludmila.


ABCD-ul muzical pentru micii pianişti : Crestomaţie pentru începători / Ludmila
Pancovschi, Irina Botnari ; red. şt.: A. Rojnoveanu ; il.: Elena Turucalo ; design cop., red.:
Ruslana Roman ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 93, [2] p. : il., n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0185-2.
ISBN 978-9975-51-514-6.
[2014-422].

41. Stepan, Ilona.


Din tezaurul folcloric : Aranjamente pentru cor sau ansamblu vocal : Repertoriul peda-
gogic pentru instituţiile de învăţământ muzical / Ilona Stepan, Nicolai Andrus ; red. resp.:
Victoria Tcacenco. – Chişinău : Primex-Com, 2014. – 45 p. : n. muz. ; 29 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 45 (5 tit.). – 30 ex.
ISMN 979-0-3480-0139-5.
ISBN 978-9975-4428-5-5.
[2014-164].

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

42. Stepan, Ilona.


Din tezaurul muzicii americane : Aranjamente pentru cor sau ansamblu vocal : Reperto-
riu pedagogic pentru instituţiile de învăţământ muzical / Ilona Stepan, Nicolai Andrus ; red.
resp.: Victoria Tcacenco. – Chişinău : Primex-Com, 2014. – 30 p. : n. muz. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 30 (3 tit.). – 30 ex.
ISMN 979-0-3480-0140-1.
ISBN 978-9975-4428-6-2.
[2014-165].

43. Studierea materialului instructiv-didactic la instrumentele de suflat : Ghid me-


todic pentru profesori din învăţământul muzical primar şi mediu de specialitate, elevii colegiilor
cu profil muzical şi studenţii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice / Acad. de Muzică,
Teatru şi Arte Plastice, Fac. Arta Instrumentală, Compoziţie şi Muzicologie, Catedra Instru-
mente Aerofone şi de Percuţie ; elab.: Anatolie Cazac ; red. şt.: Tatiana Berezovicova. – Chi-
şinău : Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 2014 (Tipogr. "Primex-Com"). – 22 p. : n.
muz. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (20 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISMN 979-0-3480-0194-4.
ISBN 978-9975-9617-1-4.
[2014-1158].

44. Ungureanu, Mihai.


Cântul dulce de acasă : Cântece, dansuri, jocuri pentru preşcolari şi elevi, pentru cei
îndrăgostiţi de neam / Mihai Ungureanu ; notografie: Dragomir Șarban ; concepţie graf.: Mihai
Bacinschi ; il.: Dumitru Iazan. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 143 p. : des.
color, n. muz. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul Min. Culturii al Rep. Moldova. – [1000] ex.
ISMN 979-0-3480-0203-3.
ISBN 978-9975-61-821-2.
[2014-1645].

45. Мироненко, Елена.


Композиторское творчество в Республике Молдова на рубеже ХХ–XXI веков : (ин-
струментальные жанры, музыкальный театр) : [монография] / Елена Мироненко ; отв.
ред.: Кочарова Галина Вартановна. – Кишинэу : Б. и., 2014 (Tipogr. "Primex Com"). – 464
p. : n. muz., tab. ; 21 cm.
Rez. paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 355-377 (311 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISMN 979-0-3480-0189-0.
ISBN 978-9975-110-03-7.
[2014-1157].

46. Мунтян, Галина.


Арии и романсы из репертуара Михаила Мунтяна: исполнительский анализ : На-
учно-методическая работа / Галина Мунтян ; науч. ред.: В. Ткаченко ; Акад. музыки,
театра и изобразит. искусств, Каф. фортепиано и камерного ансамбля. – Кишинёв : Б.
и., 2014 (Tipogr. "Primex-Com"). – 40 p. : n. muz. ; 21 cm.

175
Cronica publicaţiilor note 2014 ≡ Music publications annals 2014

Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 40 (13 tit.) şi în text. – F. f. de tit. – 30 ex.
ISMN 979-0-3480-0184-5.
ISBN 978-9975-4428-9-3.
[2014-1154].

47. Мунтян, Галина.


Значение методико-педагогических принципов Генриха Нейгауза и их применение
на практике. Вокальный цикл М. Мусоргского "Детская" : Научно-методические рекомен-
дации для студентов-пианистов и вокалистов / Галина Мунтян ; науч. ред.: Елена Миро-
ненко ; Акад. музыки, театра и изобразит. искусств, Каф спец. фортепиано и камерного
ансамбля. – Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Primex-Com") – 28 p. : n. muz. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 27 (5 tit.) şi în text. – F. f. de tit. – 30 ex.
ISMN 979-0-3480-0182-1.
ISBN 978-9975-4428-8-6.
[2014-1153].
8 NOTE MUZICALE PUBLICATE ÎN SERIALE
48. A cui sânt aceste curţi : colindă / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; din
programul Ansamblului ″Ţărăncuţa″, satul Beşternac, raionul Leova ; conducător artistic :
Stela Scutelnic // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 1. – P. 26 : n. muz.

49. Ascultaţi, voi, nu dormiţi : (colind de Stea) // Florile dalbe. – 2014. – 11 dec. – P.
5.

50. În oraşul Vefliemu : colindă / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; interpre-


tată de Zinaida Orlov, Maria Bloşenco, Vera Bloşenco din satul Tătăreşti, raionul Cahul //
Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 1. – P. 26 : n. muz.

51. La mulţi ani! : (oraţiune de Anul Nou) // Florile dalbe. – 2014. – 11 dec. – P. 5.

52. Noi în seara lui Crăciun / informator: Roman Tudorică // Florile dalbe. – 2014. –
11 dec. – P. 5.

53. Nouraşe în Vefliem : colindă / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ; din


programul Ansamblului ″Ţărăncuţa″, satul Sadaclia, raionul Basarabeasca ; conducător artis-
tic : Elena Busuioc // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 1. – P. 26 : n. muz.

54. Radu, Daria. Hai, copii, în Europa! / muz. : Daria Radu ; cuvinte : Ştefan Melnic //
Alunelul. – 2014. – Nr 5/6. – P. 3 : n. muz.

55. Rage cerbul sus la munte : colindă / culeasă şi îngrijită de Andrei Tamazlâcaru ;
interpret : Olga Istrati // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 1. – P. 26 : n. muz.

56. Zaporojanu, Ada. Deschideţi portiţele / versuri şi muzică: Ada Zaporojanu // Florile
dalbe. – 2014. – 4 dec. – P. 4.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Ciolac, Maxim 16
A Ciolac, Vladimir 21
Adam, Veaceslav 6 Ciuhrii, Serghei 6
Amihalachioaie, Mihai 14 Creţu, Gheorghe 6
Andronic, Gabriel 20, 27, 30 Cristea, Alexandru 9
Andronic, Iurie 6 Cristea, Vladimir 6
Andronovici-Rusu, A. 22 Curbet, Vladimir 1
Andrus, Nicolai 41-42 Cutasevici, Gheorghe 7
Asădullayev, Arif 24 Cutasevici, Roman 7

B D

Bacinschi, Mihai 44 Dabija, Nicolae 9


Balaban, Larisa 33 Darie, Tamara 6
Banariuc, Gheorghe 6 Dascăl, Ion 8
Baranovschi, Constantin 6 Didic, Viorica 5
Bădălbăyli, Fărhad 24 Dima, Aurel 23
Bâlici, Gheorghe 3 Diordiev, Radu 4
Bechet, Pavel 6 Diordiev, Violeta 4
Beregoi, Petru 17 Doga, Eugen 7
Berezovicova, Tatiana 38, 43 Dorogan, Alexandru 2
Bloşenco, Vera 50 Dubosarschi, Boris 28-29
Botnari, Irina 40 Duja, Simion 6
Britcova, Inna 18-19 E
Budu, Vasile 17
Bujor, Liuba-Drăgostiţa 4 Eminescu, Mihai 6
Busuioc, Elena 53
F
C
Filip, Iulian 6, 8
Caflers, Elvira 18-19 Filip, O. 15
Caranfil, Ion 6 Frecăuţeanu, Petrică 13
Carp, Nina 5
Castraveţ, Veaceslav 12 G
Cazac, Anatolie 38, 43 Gagim, Ion 39
Cazacu, Olga 8 Gheorghiţă, Ion 6
Cazanoi, Anatol 6 Ghilaş, Victor 2, 14, 24
Căpiţă, Ion 6 Godbillon, Natalia 18-19
Cărăuş, Valeriu 6 Gupalova, Elena 27, 35-37
Chiriac, Anatol 8 Guţu, Aurel 3
Chiriac, Liliana 23
Chiriac, Tudor 8
Chiriţă, Gheorghe 13 H
Chiroşca, Dionisie 20
Chiseliţă, Vasile 2 Hatipova, Inna 30
Ciobanu, Valentina 6 Honceru, Mariana 6
Ciobanu, Ghenadie 34 I
Ciobanu, Mihai 6
Ciobanu-Balan, Alina 11 Iazan, Dumitru 44
Ciobanu-Suhomlin, Irina 35-37 Iskănderov, Eldar 24
Ciocanu, Anatol 6 Istrati, Olga 55

177
Cronica publicaţiilor note 2014 ≡ Music publications annals 2014

Ivanov, Vasile 17 Romanciuc, Vasile 6


Roşcovan, Anatol 8
K Rusnac, Constantin 2
Kravcenko, Vladimir 3, 6 Rusu, Nicolae Gh. 6

L S

Lapicus, A. 25 Samarin, Ludmila 11


Sazonov, Igor 7
M Schiţco, Boris 6
Scutaru, Gheorghe 6
Macovei, Ion 8 Scutelnic, Stela 48
Mahovici, Iu. 25 Secikin, Vitalii 30
Mahu, Viorel 6 Sireţanu, Ana 11
Marcova, Alexandra 25 Stepan, Ilona 41-42
Marcu, Sergiu 31 Stoianov, Maria 6
Masiucov, Victor 7
Matcovschi, Dumitru 11 Ş
Mateevici, Alexie 9
Melnic, Ştefan 54 Şaraban, Cristian 26
Melnic, Victoria 25, 33-34 Șarban, Dragomir 13, 44
Mîtcu, Anatol 7, 26 Şevcişin, Gheorghe 6
Morari, Marina 39 T
Mustea, Gheorghe 8
Talpă, Ion 17
N Tamazlâcaru, Andrei 5, 7-8, 48, 50, 53, 55
Neamţu, Petre 20 Tandru, Victoria 7
Negruţa, Oleg 27 Tcacenco, Victoria 41-42
Nicolaescu, Gheorghe 2, 14 Teodor, Svetlana 33
Toderaşcu, Vasile 23
O Tregubencu, Timofei 6
Tudorică, Roman 52
Odainic, Ioan 10 Tudose, Eugenia 12
Orlov, Zinaida 50 Turucalo, Elena 40
P Ţ
Paladi, Vasile 7 Ţarălungă, Antip 13
Pancovschi, Ludmila 40 Ţâbârnă, Raisa 6
Paraschiv, Chiril 28-29 Ţurcanu, Ianoş 6
Peicev, Olga 15-16
Popa, Petre 6 U
Popovici, Vasile 6
Popovici-Paraschiv, Radmila 6 Ungureanu, Mihai 44

R V

Radu, Daria 8, 54 Văluţă, Ilie 3


Roată, Panfil 6 Vântu, Valeriu 5
Rogozenco, E. 22 Vieru, Grigore 6
Roibu, Nicolae 13 Vieru, Igor 9
Rojnoveanu, A. → v. Rojnoveanu, Angela Vodă, Gheorghe 6
Rojnoveanu, Angela 30, 40 Vornicu, Ion 7
Roman, Ruslana 40

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Z
Zagoreanu, Silvia 14
Zaporojanu, Ada 56
Zănoagă, Grigore 11, 31
Zgureanu, Teodor 15-16
К
Кочарова, Галина Вартановна 45
М
Мироненко, Елена 45, 47
Мунтян, Галина 46-47
Т
Ткаченко, В. 46
Ч
Чолак, Владимир 32

179
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

CRONICA PUBLICAŢIILOR DE ARTĂ FINEARTS PUBLICATIONS ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1973 PUBLISHED FROM 1973

2014
ANUAL ANNUAL
(1-524)

1 PLACARDE. CZU 084.5


1. 23 aprilie : Ziua Bibliotecarului / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. –
Bălţi : S. n., 2014. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [A 2014-106].

2. Drapelul Republicii Moldova. – [Chişinău : Iulian, 2014 (Tipogr. "Cetatea de


Sus")]. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4140-4-3. – [A 2014-112].

3. Harta României, 1928. – [Chişinău : Iulian, 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus")]. –


Ofset color ; 21 x 30 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4162-9-0. – [A 2014-111].

4. Imnul Republicii Moldova. – Chişinău : Iulian, 2014 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). –


Ofset color ; 21 x 30 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4140-2-9. – [A 2014-113].

5. Lansare de carte : Manuscrise de Dimitrie Balica comisul : 9 octombrie 2013 /


Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2013. – Ofset color ; 30 x 21
cm. – [A 2014-99].

6. Lansare de carte cu participarea autorilor Ion Negrei şi Andrei Grosu : 8 oc-


tombrie 2013 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2013. – Ofset
color ; 30 x 21 cm. – [A 2014-100].

7. Lansare de carte : Dicţionar de termeni economici : 7 octombrie 2013 / Bibl. Şt. a


Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [A
2014-102].

8. Lansare de carte : Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic : 10 octombrie 2013 /


Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2013. – Ofset color ; 30 x 21
cm. – [A 2014-101].

9. Lansarea expoziţiilor : 10 octombrie 2013 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Rus-
so" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [A 2014-103].

10. Ora USARB / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2014.
– Ofset color ; 21 x 30 cm. – [A 2014-108].

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

11. Principele Radu al României prezintă la Bălţi colecţia "Casa Regală" – Curtea
Veche Publishing / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2014. –
Ofset color ; 30 x 21 cm. – [A 2014-109].

12. Săptămâna internaţională a accesului deschis : 21-27 octombrie 2013 / Bibl.


Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2014. – Ofset color ; 30 x 21 cm. –
[A 2014-96].

13. Săptămâna internaţională a accesului deschis = International Open acces


week : Redefinirea impactului : 21-27 octombrie 2013 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2014. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [A 2014-97].

14. Săptămâna internaţională a accesului deschis : redefinirea impactului = Inter-


national Open acces week : Redefining impact : 21-27 octombrie 2013 / Bibl. Şt. a Univ. de
Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2014. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [A 2014-98].

15. Stema de Stat a Republicii Moldova. – [Chişinău : Iulian, 2014 (Tipogr. "Cetatea
de Sus")]. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4140-3-6. – [A 2014-114].

16. 30 noiembrie 2014 : Alegerile Parlamentului Republicii Moldova : Proces-


Verbal = Выборы Парламента Республики Молдова : Протокол / Comisia Electorală
Centrală. – Chişinău : Gunivas, 2014 (Tipogr. "Balacron”). – Ofset ; 100 x 70 cm. – [A 2014-
154].

1.2. PLACARDE (POSTERE) INSTRUCTIV-METODICE ŞI EDUCAŢIONALE. CZU 084.5:371


17. Alfabet : placardă. – Chişinău : Biblion, 2014. – Ofset color ; 68 x 49 cm. – 3000
ex. – ISBN 978-9975-111-27-0. – [A 2014-149].

18. Alimentele şi alimentaţia / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chi-
şinău : Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie :
recomandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-128].

19. Casa mea / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-126].

20. Curăţenia de primăvară / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişi-
nău : Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie :
recomandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-129].

21. Familia mea / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-127].

181
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

22. Igiena personală / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-124].

23. Îmbrăcămintea / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :


Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-142].

24. În curte la ţară / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-140].

25. În lumea artelor / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-143].

26. Jocurile de iarnă / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-131].

27. La doctor / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău : Policadran,
2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : recomandare
pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-136].

28. La grădina zoologică / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău
: Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie :
recomandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-134].

29. La magazinul zoo / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-135].

30. Lumea magică a cărţilor / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişi-
nău : Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie :
recomandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-137].

31. Marin, Mariana. Absolventul : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu


Cavcaliuc. – Chişinău] : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gement educaţional")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-040-2. – [A 2014-65].

32. Marin, Mariana. Acasă repetăm : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-026-6. – [A
2014-51].

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33. Marin, Mariana. Acasă repetăm : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-055-6. – [A 2014-206].

34. Marin, Mariana. Activitatea metodică : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gement educaţional")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-038-9. – [A 2014-63].

35. Marin, Mariana. Agenda faptelor frumoase : Material didactic / Mariana Marin,
[Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-001-3
(eronat). – [A 2014-28].

36. Marin, Mariana. Agenda faptelor frumoase : Material didactic / Mariana Marin,
[Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-
9975-59-121-8. – [A 2014-237].

37. Marin, Mariana. Afişier pedagogic : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gement educaţional")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-044-0. – [A 2014-69].

38. Marin, Mariana. Afişier pentru părinţi : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-059-4. – [A 2014-77].

39. Marin, Mariana. Aflarea necunoscutelor : Material didactic / Mariana Marin, [Vale-
riu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-
9975-59-123-2. – [A 2014-239].

40. Marin, Mariana. Algoritmul de rezolvare a problemei : Material didactic / Mariana


Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de
postere "Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-59-125-6. – [A 2014-241].

41. Marin, Mariana. Alunelul : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-064-8. – [A
2014-210].

42. Marin, Mariana. Apreciez vocabularul : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-109-6. – [A 2014-229].

183
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

43. Marin, Mariana. Atestarea cadrelor didactice : Material didactic / Mariana Marin,
[Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Management educaţional")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-039-6. – [A 2014-64].

44. Marin, Mariana. Aviz : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-053-2. – [A
2014-205].

45. Marin, Mariana. Aviz : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar"). – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-011-2. – [A 2014-37].

46. Marin, Mariana. Azi ai voie : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc].
– Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-016-7. – [A 2014-42].

47. Marin, Mariana. Azi la lecţie : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-117-1. – [A 2014-235].

48. Marin, Mariana. Azi ne-am ocupat cu … : Material didactic / Mariana Marin, [Vale-
riu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-027-3. –
[A 2014-52].

49. Marin, Mariana. Azi ne-am ocupat cu... : Material didactic / Mariana Marin, [Vale-
riu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")). – 500 ex. – ISBN 978-
9975-59-056-3. – [A 2014-207].

50. Marin, Mariana. Azi ne vom ocupa : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [ (Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-029-7. – [A
2014-54].

51. Marin, Mariana. Bilanţul lecţiei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-090-7. – [A 2014-186].

52. Marin, Mariana. Buletinul de identitate a personajului : Material didactic / Mariana


Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

postere "Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-59-101-0. – [A 2014-196].

53. Marin, Mariana. Bună dimineaţa, copii! : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4056-3-8. – [A 2014-216].

54. Marin, Mariana. Bunele maniere : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-014-3. – [A
2014-40].

55. Marin, Mariana. Bursa muncii : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-062-4. – [A 2014-162].

56. Marin, Mariana. Bursa muncii : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4056-1-4. – [A 2014-251].

57. Marin, Mariana. Cadranele : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc.
– Chişinău] : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-087-7. – [A
2014-183].

58. Marin, Mariana. Calendarul naturii : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-084-6. – [A 2014-180].

59. Marin, Mariana. Calendarul zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-063-1. – [A 2014 -163].

60. Marin, Mariana. Calendarul zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4056-5-2. – [A 2014-253].

61. Marin, Mariana. Caracteristica copiilor : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-025-9. – [A
2014-50].

185
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

62. Marin, Mariana. Cartea de vizită a textului literar : Material didactic / Mariana Ma-
rin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de
postere "Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-59-110-2. – [A 2014-230].

63. Marin, Mariana. CCC : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-098-3. – [A
2014-194].

64. Marin, Mariana. Ce sentimente exprimă muzica : Material didactic / Mariana Ma-
rin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de
postere "Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-59-134-8. – [A 2014-247].

65. Marin, Mariana. Clustering : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc].
– Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-096-9. – [A
2014-192].

66. Marin, Mariana. Coboară scara conflictelor : Material didactic / Mariana Marin,
[Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-015-0. –
[A 2014-41].

67. Marin, Mariana. Compozitori şi artişti : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-137-9. – [A 2014-250].

68. Marin, Mariana. Creaţiile copiilor : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-005-1 (eronat).
– [A 2014-33].

69. Marin, Mariana. Cu ce ne-am ocupat azi : Material didactic / Mariana Marin, [Vale-
riu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-028-0. –
[A 2014-53].

70. Marin, Mariana. Cubul : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-082-2. – [A
2014-178].

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

71. Marin, Mariana. Cum te simţi astăzi? : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-004-4. – [A
2014-30].

72. Marin, Mariana. Curiozităţi : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc].
– Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21x 30 cm. – [(Set de postere "Managementul
clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-050-1. – [A 2014-75].

73. Marin, Mariana. Denumirile centrelor de interes : Material didactic / Mariana Ma-
rin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de
postere "Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-
037-2. – [A 2014-62].

74. Marin, Mariana. Despre copiii noştri : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-020-4. – [A
2014-45].
75. Marin, Mariana. Deviza clasei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-051-8. – [A 2014-76].

76. Marin, Mariana. Diagrama Venn : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-086-0. – [A 2014-182].

77. Marin, Mariana. Din înţelepciunea timpurilor : Maxime diverse : Material didactic /
Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. –
[(Set de postere "Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-
9975-59-000-6. – [A 2014-26].

78. Marin, Mariana. Dragi părinţi : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-035-8. – [A
2014-60].

79. Marin, Mariana. Drepturi : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Colaje educaţiona-
le")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-078-5. – [A 2014-174].

80. Marin, Mariana. Drepturile copiilor : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-009-9. – [A
2014-35].

187
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

81. Marin, Mariana. Drepturile mele. Obligaţiunile elevilor : Material didactic / Mariana
Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de
postere "Managementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-049-5. – [A 2014-74].

82. Marin, Mariana. Dispoziţia mea : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm.. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-003-7. – [A
2014-29].

83. Marin, Mariana. Dispoziţia mea : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-058-7. – [A 2014-209].

84. Marin, Mariana. Emoţii pozitive, negative : Material didactic / Mariana Marin, Vale-
riu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-
9975-59-102-7. – [A 2014-197].

85. Marin, Mariana. Eu astăzi sunt aici : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4056-4-5. – [A 2014-217].

86. Marin, Mariana. Eu şi cartea : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu


Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-107-2. – [A 2014-227].

87. Marin, Mariana. Eu şi personajul : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu


Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-108-9. – [A 2014-228].

88. Marin, Mariana. Explozia stelară : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-092-1. – [A 2014-188].

89. Marin, Mariana. Felicitări : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-052-5. – [A
2014-204].

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

90. Marin, Mariana. Felicitări : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-010-5. – [A 2014-36]

91. Marin, Mariana. Formule iniţiale a unui discurs : Material didactic / Mariana Marin,
[Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-
9975-59-103-4. – [A 2014-198].

92. Marin, Mariana. Gama : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-129-4. – [A
2014-244].

93. Marin, Mariana. Graficul cercetării : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-088-4. – [A 2014-184].

94. Marin, Mariana. Graficul T : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc].
– Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-085-3. – [A
2014-181].

95. Marin, Mariana. Harta poeziei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-099-0. – [A 2014-195].

96. Marin, Mariana. Harta textului : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-100-3. – [A 2014-213].

97. Marin, Mariana. Instrumente muzicale : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-136-2. – [A 2014-249].

98. Marin, Mariana. Interesele copiilor noştri : Material didactic / Mariana Marin, [Vale-
riu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-018-1. –
[A 2014-44].

189
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

99. Marin, Mariana. În lumea profesiilor : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Colaje
educaţionale")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-077-8. – [A 2014-173].

100. Marin, Mariana. Învaţă de la toate : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-119-5. – [A 2014-222].

101. Marin, Mariana. La langue francaise : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-070-9. – [A 2014-166].

102. Marin, Mariana. La mulţi ani! : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-120-1. – [A 2014-221].

103. Marin, Mariana. La mulţi ani! : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-001-3. – [A
2014-27].

104. Marin, Mariana. Limba noastră : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-069-3. – [A 2014-212].

105. Marin, Mariana. Limba noastră-i graiul pâinii : Material didactic / Mariana Marin,
[Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Colaje educaţionale")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-075-4. – [A 2014-171].

106. Marin, Mariana. Lista copiilor : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-031-0. – [A
2014-56].

107. Marin, Mariana. Lucrarea preferată : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-017-4. – [A
2014-43].

108. Marin, Mariana. Magic english : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-066-2. – [A 2014-164].

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

109. Marin, Mariana. Matematica : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu


Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-067-9. – [A 2014-211].

110. Marin, Mariana. Maxima zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-112-6. – [A 2014-231].

111. Marin, Mariana. Maxima zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4056-7-6. – [A 2014-254].

112. Marin, Mariana. Maxime diverse : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-116-4. – [A 2014-231].

113. Marin, Mariana. Motto : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4056-8-3. – [A
2014-255].

114. Marin, Mariana. Motto : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-113-3. – [A
2014-232].

115. Marin, Mariana. Meniu : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-057-0. – [A
2014-208].

116. Marin, Mariana. Meniul : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-030-3. – [A 2014-55].

117. Marin, Mariana. Meridian metodic : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gement educaţional")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-043-3. – [A 2014-68].

118. Marin, Mariana. Mesajul zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-

191
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4056-6-9. – [A 2014-215].

119. Marin, Mariana. Mesajul zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-111-9. – [A 2014-224]

120. Marin, Mariana. Moldova – pitorescul meu plai : Material didactic / Mariana Marin,
[Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere
"Colaje educaţionale")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-074-7. – [A 2014-170].

121. Marin, Mariana. Mulţumim părinţilor : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-021-1. – [A
2014-46].

122. Marin, Mariana. Natura – casa noastră comună : Material didactic / Mariana Ma-
rin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de
postere "Colaje educaţionale")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-073-0. – [A 2014-169].

123. Marin, Mariana. Ne mândrim cu ei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu


Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-019-8. – [A
2014-9].

124. Marin, Mariana. Obiectivele lecţiei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-118-8. – [A 2014-236].

125. Marin, Mariana. Obligaţiile elevilor : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Colaje
educaţionale")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-079-2. – [A 2014-175].

126. Marin, Mariana. Operaţii aritmetice : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-122-5. – [A 2014-238].

127. Marin, Mariana. Ortograma zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-114-0. – [A 2014-233].

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

128. Marin, Mariana. Panou medical : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-036-5. – [A
2014-61].

129. Marin, Mariana. Panoul sindical : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gement educaţional")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-041-9. – [A 2014-66].

130. Marin, Mariana. Panoul de alegeri : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4056-2-1. – [A 2014-252].

131. Marin, Mariana. Pauza : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. –
Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-131-7. – [A
2014-246].

132. Marin, Mariana. Pălăriile gânditoare : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-083-9. – [A 2014-179].

133. Marin, Mariana. Părţile compunerii : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-104-1. – [A 2014-199].

134. Marin, Mariana. Părţile de propoziţie : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-106-5. – [A 2014-200].

135. Marin, Mariana. Părţile de vorbire : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-105-8. – [A 2014-225].

136. Marin, Mariana. Perspective : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu


Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-047-1. – [A 2014-72].

137. Marin, Mariana. Piramida : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc].
– Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici

193
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-089-1. – [A


2014-185].

138. Marin, Mariana. Poezia săptămînii : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4056-9-0. – [A 2014-214].

139. Marin, Mariana. Poezia săptămînii : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-115-7. – [A 2014-223].

140. Marin, Mariana. Poligonul cunoaşterii : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-095-2. – [A 2014-191].
141. Marin, Mariana. Portativul : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc].
– Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-135-5. – [A
2014-248].

142. Marin, Mariana. Profilul personajului : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-081-5. – [A 2014-177].

143. Marin, Mariana. Programul zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-033-4. – [A
2014-58].

144. Marin, Mariana. Protecţia civilă : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Colaje
educaţionale")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-076-1. – [A 2014-172].

145. Marin, Mariana. Reacţia cititorului : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-097-6. – [A 2014-193].

146. Marin, Mariana. Regimul zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-032-7. – [A
2014-57].

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

147. Marin, Mariana. Regulile clasei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-048-8. – [A 2014-73].

148. Marin, Mariana. Reguli de audiţie : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-133-1. – [A 2014-220].

149. Marin, Mariana. Reguli de comunicare : Material didactic / Mariana Marin, Valeriu
Cavcaliuc. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode
şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-013-6. – [A 2014-
39].

150. Marin, Mariana. Reguli de interpretare a muzicii : Material didactic / Mariana Ma-
rin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de
postere "Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-59-132-4. – [A 2014-219].

151. Marin, Mariana. Regulile grupei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-008-2. – [A
2014-34].

152. Marin, Mariana. Reţine (dublul, triplul, jumătatea etc.) : Material didactic / Mariana
Marin, [Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de
postere "Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. –
ISBN 978-9975-59-124-9. – [A 2014-240].

153. Marin, Mariana. Rutina zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
4056-0-7. – [A 2014-218].

154. Marin, Mariana. Rutina zilei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-061-7. – [A 2014-79].

155. Marin, Mariana. Scăriţa muzicală : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-127-0. – [A 2014-243].

156. Marin, Mariana. Scrisoare pentru părinţi : Material didactic / Mariana Marin, [Vale-
riu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere

195
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-023-5. –


[A 2014-48].

157. Marin, Mariana. Semnele de alteraţie : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-126-3. – [A 2014-242].

158. Marin, Mariana. Senatul clasei : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-045-7. – [A 2014-70].

159. Marin, Mariana. Sfaturi despre buna educaţie : Material didactic / Mariana Marin,
[Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Metode şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-022-8. –
[A 2014-47].

160. Marin, Mariana. Soarele vocalic : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-094-5. – [A 2014-190].

161. Marin, Mariana. Steluţa curioasă : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-080-8. – [A 2014-176].

162. Marin, Mariana. Succesele noastre : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-046-4. – [A 2014-71].

163. Marin, Mariana. Suntem de serviciu : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-012-9. – [A
2014-38].

164. Marin, Mariana. Şcoala părinţilor : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-024-2. – [A
2014-49].

165. Marin, Mariana. Şcoala prietenoasă copilului : Material didactic / Mariana Marin,
[Valeriu Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere
"Colaje educaţionale")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-072-3. – [A 2014-168].

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

166. Marin, Mariana. Ştiinţa pământului : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-068-6. – [A 2014-165].

167. Marin, Mariana. Tehnica securităţii : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gementul clasei")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-060-0. – [A 2014-78].

168. Marin, Mariana. Tehnica 3-2-1 : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-091-4. – [A 2014186].

169. Marin, Mariana. Tînărul fizician : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-065-5. – [A 2014-226].

170. Marin, Mariana. Ţara mea Moldova : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Colaje
educaţionale")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-071-6. – [A 2014-167].

171. Marin, Mariana. Util pentru părinţi : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-034-1. – [A
2014-59].

172. Marin, Mariana. Valorile de note : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 30 x 21 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-
59-130-0. – [A 2014-245].

173. Marin, Mariana. Viaţa sportivă : Material didactic / Mariana Marin, Valeriu
Cavcaliuc. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Mana-
gement educaţional")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-042-6. – [A 2014-67].

174. Marin, Mariana. Vocabular : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu Cavcaliuc].
– Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Metode şi tehnici
interactive – Învăţământ primar, gimnaziu, liceu")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-093-8. – [A
2014-189].

175. Marin, Mariana. Vreau să ştiu : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-006-8. – [A
2014-32].

197
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

176. Marin, Mariana. Zîna săptămânii : Material didactic / Mariana Marin, [Valeriu
Cavcaliuc]. – Chişinău : Cavaioli, 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [(Set de postere "Meto-
de şi tehnici interactive – Învăţământ primar")]. – 500 ex. – ISBN 978-9975-59-005-1. – [A
2014-31].

177. Meseria – brăţară de aur / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişi-
nău : Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie :
recomandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-141].

178. Mijloace de transport / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău
: Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie :
recomandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-133].

179. Prima zi de şcoală / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-120].

180. Regimul zilei / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-125].

181. Satul de baştină / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-139].

182. Sărbătorile / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :


Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-132].

183. Suntem din Moldova / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-122].

184. Şcoala mea, clasa mea / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişi-
nău : Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie :
recomandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-121].

185. Toamna cea bogată / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-123].

186. 30 noiembrie 2014 : Alegerile Parlamentului Republicii Moldova : Proces-


Verbal = Выборы Парламента Республики Молдова : Протокол / Comisia Electorală
Centrală. – [Chişinău : Gunivas, 2014 (Tipogr. Balacron)]. – Ofset ; 100 x 70 cm. – [A 2014-
154].

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

187. Vacanţa de vară / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-130].

188. Ziua de naştere / [sel.: Valentina Zglavoci ; des.: Daniela Spînu. – Chişinău :
Policadran, 2014 (Bons Offices)]. – Ofset color ; 49 x 68 cm. – [(Teme de conversaţie : reco-
mandare pentru orele de lb. rom., engl., fr., rusă (cl. 1-4)]. – [A 2014-138].

5 CĂRŢI POŞTALE ILUSTRATE. CZU 084.1:656.835.121.3


189. Crăciun Fericit. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm. –
AN131403. – ISBN 978-9975-4380-2-5 (eronat). – [A 2014-19].

190. De ziua ta!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x 14 cm. – [(Seria
"Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1409. – ISBN 978-9975-4035-3-5. –
[A 2014-85].

191. De ziua ta... . – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x 16 cm. – [(Se-
ria “Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1402. – ISBN 978-9975-4153-3-
0. – [A 2014-86].

192. Festivalul Internaţional de Poezie / Inst. de Filologie al AŞM, Asoc. Naţ. a Oa-
menilor de Creaţie din Moldova. Primăria mun. Chişinău [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014. –
Ofset color ; 21 x 10 cm. – [A 2014-145].

193. Happy Birthday!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x 16 cm. –
[(Seria “Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1408. – ISBN 978-9975-
4153-9-2. – [A 2014-87].

194. [Îngeraş]. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm. – [(Seria
“Love" ; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1403. – ISBN 978-9975-4384-1-4. – [A 2014-
24].

195. La mulţi ani / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Bălţi : S. n., 2014.
– Ofset color ; 21 x 30 cm. – [A 2014-105].

196. La mulţi ani!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x 16 cm. – [(Se-
ria “Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1405. – ISBN 978-9975-4153-6-
1. – [A 2014-84].

197. La mulţi ani!. – Chişinău : Moldpresa, 2014. – Ofset color ; 19 x 19 cm. – [A 2014-
268].

198. La mulţi ani!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x 14 cm. – [(Se-
ria “Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1410. – ISBN 978-9975-4035-4-
2. – [A 2014-82].

199
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

199. La mulţi ani!. – Chişinău : Promeco Prim, 2014. – Ofset color ; 21 x 21 cm. – Cod
A4. – ISBN 978-9975-3025-3-1. – [A 2014-156].

200. La mulţi ani!. – Chişinău : Promeco Prim, 2014. – Ofset color ; 21 x 21 cm. – Cod
A6. – ISBN 978-9975-3025-5-5. – [A 2014-158].

201. La mulţi ani!. – Chişinău : Promeco Prim, 2014. – Ofset color ; 21 x 21 cm. – Cod
A5. – ISBN 978-9975-3025-4-8. – [A 2014-159].

202. La mulţi ani!. – Chişinău : Promeco Prim, 2014. – Ofset color ; 21 x 21 cm. – Cod
A2. – ISBN 978-9975-3025-1-7. – [A 2014-160].

203. La mulţi ani! = Happy Hew Year!. – Chişinău : Promeco Prim, 2014. – Ofset color
; 21 x 21 cm. – Cod A1. – ISBN 978-9975-3025-0-0. – [A 2014-161].

204. La mulţi ani! = Happy New Year! = С новым годом!. – Chişinău : Promeco Prim,
2014. – Ofset color ; 21 x 21 cm. – Cod A3. – ISBN 978-9975-3025-2-4. – [A 2014-157].

205. Love. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm. – [(Seria “Lo-
ve"; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1409. – ISBN 978-9975-4384-7-6. – [A 2014-14].

206. Love : [inimioară]. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm. –
[(Seria “Love"; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1407. – ISBN 978-9975-4384-5-2. – [A
2014-13].

207. Love you. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm. – [(Seria
“Love" ; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1410. – ISBN 978-9975-4384-8-3. – [A 2014-
25].

208. Love you : [căţeluş]. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm.
– [(Seria “Love" ; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1406. – ISBN 978-9975-4384-4-5. – [A
2014-20].

209. Love you : [inimioară din petale]. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ;
16 x 28 cm. – [(Seria “Love" ; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1408. – ISBN 978-9975-
4384-6-9. – [A 2014-23].

210. Mulţi ani!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x 16 cm. – [(Seria
"Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB1406. – ISBN 978-9975-4153-7-8. –
[A 2014-81].

211. 8 Martie / machetă: Maria Dubovaia. – Ch. : Poşta Moldovei, 2013 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală"). – Ofset color ; 21 x 21 cm. – [A 2014-115].

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

212. Pentru tine, draga mea!. – Ch. : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x 16 cm.
– [(Seria “Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1411. – ISBN 978-9975-
4380-1-8. – [A 2014-83].

213. Putem avea bătrâneţe asigurată / Open Society Foundations. – Ch. : S. n., 2014.
– Ofset color ; 10 x 15 cm. – (Pentru o viaţă normală. Moldova, Europa). – [A 2014-146].

214. Putem avea venituri decente / Open Society Foundations. – Ch. : S. n., 2014. –
Ofset color ; 10 x 15 cm. – (Pentru o viaţă normală. Moldova, Europa). – [A 2014-147].

215. Putem reduce corupţia / Open Society Foundations. – Ch. : S. n., 2014. – Ofset
color ; 10 x 15 cm. – (Pentru o viaţă normală. Moldova, Europa). – [A 2014-148].

216. Salonul Internaţional de Carte : Cărţile unesc Europa. – Ch. : [BNRM], 2014. –
Ofset color ; 10 x 16 cm. – [A 2014-144].

217. Salonul Internaţional de Carte. – Chişinău : [S. n.], 2013. – Ofset color ; 30 x 11
cm. – [A 2014-153].

218. Te iubesc... . – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm. – [(Se-
ria “Love" ; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1404. – ISBN 978-9975-4384-2-1. – [A
2014-16].

219. Valentines Day. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm. –
[(Seria “Love" ; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1405. – ISBN 978-9975-4384-3-8. – [A
2014-18].

220. Веселого Рождества!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28


cm. – AN131402. – ISBN 978-9975-4380-1-8. – [A 2014-22].

221. Желаю всегда быть на коне!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ;
14 x 16 cm. – [(Seria “Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1404. – ISBN
978-9975-4153-5-4. – [A 2014-90].

222. Пусть сбудутся мечты!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x
16 cm. – [(Seria "Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1401. – ISBN 978-
9975-4153-2-3. – [A 2014-91].

223. С днем варенья!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x 16 cm. –
[(Seria “Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1403. – ISBN 978-9975-
4153-4-7. – [A 2014-88].

224. С днем рождения зая!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 14 x 16
cm. – [(Seria “Happy Birthday" ; ISBN 978-9975-4153-1-6)]. – Cod HB 1407. – ISBN 978-
9975-4153-8-5. – [A 2014-89].

201
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

225. Скучаю… . – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm. – [(Seria
“Love"; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1402. – ISBN 978-9975-4380-2-5. – [A 2014-
17].

226. C Новым Годом!. – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm.
– AN131401. – ISBN 978-9975-4380-0-1 (eronat). – [A 2014-21].

227. Хочу к тебе … . – Chişinău : Martpress Info, 2014. – Ofset color ; 16 x 28 cm. –
[(Seria “Love" ; ISBN 978-9975-4026-0-6)]. – Cod LV1411. – ISBN 978-9975-4384-9-0. – [A
2014-15].

7 CALENDARE (DE TOATE TIPURILE). CZU 084.1:050.9


228. 2010 : Свято-Успенский Кэприянский монастырь. – [Chişinău : S. n., 2010]. –
Ofset color ; 7 x 10 cm. – [A 2014-119].

229. 2014 : Artinfinit : Primul portal de promovare a artei şi culturii în Moldova. – [Chişi-
nău : S. n., 2014]. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2014-118].

230. 2014 : Aquarelle. – [Chişinău : S. n., 2014]. – 13 f. broşate ; Ofset color ; 17 x 18


cm. – [A 2014-10].

231. 2014 : Biblioteca Ştiinţifică / Biblioteca Ştiinţifică a Univ. de Stat "Alecu Russo" din
Bălţi. – Bălţi : S. n., 2013. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [A 2014-104].

232. 2014 : Călăraşi Divin. – [Chişinău : S. n., 2014]. – 13 f. broşate ; Ofset color ; 17 x
21 cm. – [A 2014-92].

233. 2014 : Contabilitate şi audit. – [Chişinău : S. n., 2014]. – Ofset color ; 21 x 30 cm. –
[A 2014-1].

234. 2014 : Das Interior Show. – [Chişinău : S. n., 2014]. – Ofset color ; 33 x 43 cm. –
[A 2014-5].

235. 2014 : Eu sînt Alfa şi Omega … . – [Chişinău : S. n., 2014]. – Ofset color ; 34 x 49
cm. – [A 2014-4].

236. 2014 : Gazeta de Sud. – Chişinău : Prag-3, 2014. – Ofset color ; 29 x 42 cm. – [A
2014-256].

237. 2014 : InfoMarket. – [Chişinău : S. n., 2014]. – 35 f. broşate ; Ofset color ; 30 x 21


cm. – [A 2014-6].

238. 2014 : Magazinul tău de Birotică şi Papetărie: Fii fericit!. – [Chişinău : S. n., 2014].
– Ofset color ; 59 x 83 cm. – [A 2014-11].

202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

239. 2014 : Oastea Moldovei. – [Chişinău : S. n., 2014]. – Ofset color ; 25 p. ; 20 x 28


cm. – [A 2014-12].

240. 2014 : Olmosdon: Service Auto. – [Chişinău : S. n., 2014]. – 12 f. broşate ; Ofset
color ; 16 x 18 cm. – [A 2014-7].

241. 2014 : Patria noastră, Fiule, a fost şi rămâne Bunătatea... . – Chişinău : Tipografia
"Reclama”, [2014]. – Ofset color ; 42 x 60 cm. – [A 2014-2].

242. 2014 : PETROM : Petrom vă urează un an plin de energie!. – Chişinău : [S. n.],
2014 – Ofset color ; 9 x 6 cm. – [A 2014-152].

243. 2014 : SA Tipografia “Reclama”. – Chişinău : Tipografia "Reclama”, [2014]. – Ofset


color ; 42 x 60 cm. – [A 2014-3].

244. 2014 : Securitatea cibernetică : Informează-te!...Fii vigilent!. – [Chişinău : S. n.,


2014]. – 14 f. broşate ; Ofset color ; 18 x 21 cm. – [A 2014-8].

245. 2014 : 3D diagnostic: Radiologie digitală 3d dentară şi ORL. – [Chişinău : S. n.,


2014]. – Ofset color ; 21 x 30 cm. – [A 2014-80].

246. 2014 : 5th element. – [Chişinău : S. n., 2014]. – Ofset color ; 9 x 6 cm. – [A 2014-
116].

247. 2015 : Ai grijă de tine, Omule, şi întăreşte-ţi Sufletul : [calendar]. – Ch. : Reclama,
2014. – Ofset color ; 21 x 31 cm. – [A 2014-262].

248. 2015 : Ai grijă de tine, Omule, şi întăreşte-ţi Sufletul. – Ch. : Reclama, 2014. – Of-
set color ; 40 x 55 cm. – [A 2014-263].

249. 2015 : Calendar Creştin Ortodox. – Chişinău : Tipar & SI, 2014 (Tipogr.
"Balacron"). - Ofset color ; 49 x 75 cm. – 16000 ex. – ISBN 978-9975-4303-1-9. – [A 2014-
150].

250. 2015 : Casa KEIA : Italia în casa ta. – Chişinău : VIP Magazin, 2014. – 13 f. broşa-
te ; Ofset color ; 44 x 31 cm. – [A 2014-274].

251. 2015 : CMIAID. – [Chişinău : S. n., 2014]. – 8 f. ; Ofset color ; 21 x 30 cm. – [A


2014-257].

252. 2015 : Contabilitate şi audit. – Chişinău : Combinatul Poligrafic, 2014. – Ofset color
; 21 x 30 cm. – [A 2014-259].

253. 2015 : Cuvîntul Matern = Ridne Slovo. – [Chişinău : Cuvîntul Matern, 2014]. – Of-
set color ; 11 x 8 cm. – [A 2014-201].

203
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

254. 2015 : Denta Vita : Fiecare detaliu contează… . – Chişinău : Denta Vita, 2014. –
Ofset color ; 21 x 31 cm. – [A 2014-270].

255. 2015 : Evrofasad. – Chişinău : EvroFasad Prim, 2014. – 12 f. broşate ; Ofset color
; 30 x 27 cm. – [A 2014-272].

256. 2015 : Kvazar Micro : 20 лет в сфере IT-технологий. – Chişinău : Kvazar Micro,
2014. – 40 f. broşate ; Ofset color ; 30 x 22 cm. – [A 2014-269].

257. 2015 : La mulţi ani!. – Chişinău : [S. n.], 2014. – Ofset color ; 20 x 14 cm. – [A
2014-151].

258. 2015 : Moldova Agroindbank : Puterea Naturii. – Chişinău : MAIB, 2014. – 40 f.


broşate ; Ofset color ; 30 x 21 cm. – [A 2014-273].

259. 2015 : Moldpresa Grup. – Chişinău : Moldpresa, 2014. – Ofset color ; 21 x 28 cm.
– [A 2014-267].

260. 2015 : Nu poate Pomul bun să facă roade rele… . – Chişinău : Reclama, 2014. –
Ofset color ; 21 x 31 cm. – [A 2014-260].

261. 2015 : Nu poate Pomul bun să facă roade rele… . – Chişinău : Reclama, 2014. –
Ofset color ; 21 x 42 cm. – [A 2014-261].

262. 2015 : Pas cu Pas. – Chişinău : [Epigraf], 2014. – 16 f. broşate ; Ofset color ; 17 x
12 cm. – [A 2014-258].

263. 2015 : PLR : Partidul Liberal Reformator : Votează pentru Moldova, fără oligarhi. –
Chişinău : Nova Imprim, 2014. – Ofset color ; 10 x 7 cm. – [A 2014-203].

264. 2015 : Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : USM, 2014. – Ofset color ;
21 x 29 cm. – [A 2014-264].

265. 2015 : Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău : USM, 2014. – 14 f. broşate ;
Ofset color ; 30 x 36 cm. – [A 2014-265].

266. 2015 : Vite-Jesc. – Chişinău : Vite-Jesc, 2014. – 14 f. broşate ; Ofset color ; 31 x


44 cm. – [A 2014-266].

267. 2015-2016 : 1C Account Timbal. – Chişinău : Account Timbal, 2014. – Ofset color ;
21 x 31 cm. – [A 2014-271].

11 MATERIAL ILUSTRATIV PUBLICAT ÎN REVISTE ŞI EDIŢII PERIODICE. CZU 084.1:050


268. Alma-Tadema, Laura Theresa. Iarna : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. a 3-a a
cop.

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

269. Andrei, Mircea. Aruncarea în coş : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 25.

270. Andrei, Mircea. Emoţii : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 25.

271. Andrei, Mircea. Exerciţiu dificil : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 12.

272. Andrei, Mircea. Supravegherea hîrciogului ; Resturile sînt scoase afară : [fot.] //
Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 21.

273. Andrei, Mircea. Temă nouă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 21.

274. Andrei, Valerie. Temă nouă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 11.

275. Andruhina, Marina. Puişorul : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 1. – P. 1-a a cop.

276. Apostol, Constantin. Luana I : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – Supl. :


P. 176-177. – (Dialogul artelor).

277. Baba, Mihaela. Un popas în livadă : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 3.

278. Bacinschi, Mihai. Foto din atelierul lui Brâncuşi, Paris : [fot.] // Sud-Est cultural. –
2013. – Nr 1/4. – P. 1-a a cop.

279. Bacinschi, Mihai. Frunza, … : [fot.] // Sud – Est cultural. – 2014. – Nr 3/4. – P. 1-a
a cop.

280. Bahcevan, Nichita. Fierarii : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – Supl. : P.


128-129. – (Dialogul artelor).

281. Baillayre, Tania. La biserică ; Catedrala ; Primăvară : [pict.] // Moldoveanca. –


2014. – Nr 3. – P. 15.

282. Balan, Tatiana. Ghiocelul : [fot.] // ″a″ MIC. – 2014. – Nr 3. – P. 1-a a cop.

283. Bandalac, Olimpiu. Desen 02 : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – Supl. :


P. 176-177. – (Dialogul artelor).

284. Baranovici, Ana. Tutunărese : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – Supl. : P.


128-129. – (Dialogul artelor).

285. Barîşev, Roman. Plantaţia cu maci : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. a 4-a a cop.

286. Basarab, Ana. În scuar : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. a 1-a a cop.

287. Batîr, Nicoleta. Duminica Mare : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 3.

205
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

288. Bădrăgan, Sergiu. Motiv cu pat vechi şi scaun : [pict.] // Limba Română. – 2014. –
Nr 5. – Supl. : P. 64-65. – (Dialogul artelor).
289. Bălţatu, Adam. Lecţia : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. a 3-a a cop.

290. Băncilă, Octav. Încurcat în socoteli : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. a 3-a a cop.

291. Bătrânu, Timotei. La făţare : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – Supl. : P.


64-65. – (Dialogul artelor).

292. Băxănean, Nicoli. Dansatoarele : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 4.

293. Benea, Dumitriţa. Fata cu pălărie : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 1-a a cop.

294. Beregoi, Nadejda. Somn liniştit : [fot.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 7/8. – P. 41.

295. Bîrgău, Victoria. Magia cerului : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 6.

296. Bodrova, Alina. Struţul african ; Antilopa mică de cîmpie ; Elefantul african ;
Antilopa-Kudu ; Hipopotamul ; Antilopa Gnu ; Zebra ; Maimuţa-Vervet ; Rinocerul negru ;
Codalbul-american ; Ţestoasa-leopard ; Pasărea-ţesătoare africană : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr
7. – P. 13, 30-31.

297. Bogdesco, I. Mama : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – Supl. : P. 128-129.


– (Dialogul artelor).

298. Botezat, Constantin. Casă părăsită : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. 4.

299. Botezat, Constantin. Casă ţărănească : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 1-a a


cop.

300. Breazu, Florina. Noi : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – Supl. : P. 64-65. –
(Dialogul artelor).

301. Brown, John George. Cocheta : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. a 3-a a cop.

302. Buboc, Maria-Cătălina. Ninsoarea aşteptată : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P. 6.

303. Budurin, Daniela. Livada : [pict.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 10. – P. 7.

304. Bunu, Andreea. Fata cu măr : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 1-a a cop.

305. Bunu, Andreea. Plouă în oraş : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 1-a a cop.

306. Burlac, Mădălina. Pe malul mării : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 6.

307. Burlaca, Dumitru. Horă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 6.

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

308. Calistru, Lolita. Cvintet : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 1-a a cop.

309. Cazacu, Aliona. Acum un veac : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 6.

310. Cazacu, Aliona. Primăvara în grădină : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 6.

311. Chihai, Victor. Locul întîlnirii : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 2.

312. Chiperi, Nicolae. Oră de hochei : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 3.

313. Ciornâi, Olga. Primăvara : [pict.] // ″a″ MIC. – 2014. – Nr 1. – P. 15.

314. Coadă, Alexandrina. Fulgi de nea : [pict.] // ″a″ MIC. – 2014. – Nr 1. – P. 15.

315. Coadă, Alexandrina. Mama : [pict.] // ″a″ MIC″. – 2014. – Nr 3. – P. 9.

316. Cociorvă, Ionela. Mere roşii : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 2.

317. Cojocaru, Diana. Nostalgie : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 6.

318. Cojocaru, Doina. Papagalul curios : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. 6.

319. Cojocaru, Ilie. Suprapoziţionare : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – Supl. :


P. 64-65. – (Dialogul artelor).

320. Colâbneac, A. Pescarul bătrân : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – Supl. :


P. 128-129. – (Dialogul artelor).

321. Colâbneac, Alexei. Copacii ; Mă grăbesc la şcoală : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 9. –


P. 22-23.

322. Colâbneac, Alexei. Veniţi la şcoală! : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – P. 1-a a


cop.

323. Colta, Onisim. Cântar de cuvinte : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. –


Supl. : P. 176-177. – (Dialogul artelor).

324. Conjan, Sergiu. Înainte de plecare : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 2.

325. Cornescu, Andreea. Ultimele frunze : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 4.

326. Corot, Jean-Baptiste Camille. Amintire de la Mortefontaine : [pict.] // Noi. – 2014.


– Nr 10. – P. a 3-a a cop.

207
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

327. Coţofan, Sergiu. Gânduri : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – Supl. : P.


64-65. – (Dialogul artelor).

328. Crigan, Daniela. Strada mea ; Sărbătoarea ; Florile : [fot.] // "a" MIC". – 2014. – Nr
7/8. – P. 19.

329. Cuciurcă, Ioan. Marile întinderii II : Glisare 1 : [pict.] // Limba Română. – 2014. –
Nr 1. – Supl. : P. 176-177. – (Dialogul artelor).

330. Cvasniuc, Serghei. Ora coasei : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 2.

331. Danilov, Nichita. Nichita Stănescu – poetul charismatic : [fot.] // Viaţa Basarabiei.
– 2014. – Nr 1/2. – P. 1-a a cop.

332. David, Aurel. Roadă : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – Supl. : P. 128-
129. – (Dialogul artelor).

333. Didic, Vasile. Arbore basarabean : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 2. – P. 1-


a a cop.

334. Dimitrov, Alexandru. Prinse de zăpadă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. a 4-a a


cop.

335. Dimitrov, Alexandru. Zbor fără adresă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. a 4-a a
cop.

336. Dmitriev, Ghenadie. Toamna : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – Supl. :


P. 128-129. – (Dialogul artelor).

337. Druţă, Andrei. Cerbul : [pict.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 7/8. – P. 19.

338. Edelfelt, Albert Gustaf Aristides. Zi de decembrie : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 12.
– P. a 3-a a cop.

339. Enache, Dumitriţa. În gară : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 2.

340. Evtuşenco, Ana. Albina şi păianjenul : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 3. – P. 1-a a


cop.

341. Evtuşenco, Ana. Îngerii poştaşi : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 3. – P. 1-a a cop.

342. Felendiuc, Jana. Cicliştii : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 3.

343. Florea, Elena. Lumina Lunii : [pict.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 7/8. – P. 9.

344. Foca, Iurie. Perdea forestieră : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. a 4-a a cop.

208
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

345. Gabura, Daniel. La hipodrom : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 3.

346. Galata, Maxim. Pensiunea : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 2.

347. Găurean, Cristina Dora. Bondage : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. –


Supl. : P. 176-177. – (Dialogul artelor).

348. Golban, Daniela. Arătură de primăvară : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 2.

349. Grabari, Igor. Dimineaţă de iarnă : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. a 3-a a cop.

350. Grabco, Alexei. Trică şi Ciupică : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 3. – P. 14-15.

351. Gram, Grigore. Fata cu carte : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 2.

352. Grecu, Mihai. Oţelarii ; Savanţii în colhoz : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3.
– Supl. : P. 128-129. – (Dialogul artelor).

353. Grigoraş, Anatol. Brigada comsomolistă : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3.


– Supl. : P. 128-129. – (Dialogul artelor).

354. Grigoruţă, Constantin. Primăvara : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 5. –


Supl. : P. 64-65. – (Dialogul artelor).

355. Gruia, Cristina. Cătun în sudul ţării : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 1-a a cop.

356. Guţu, Aurel. În pădure : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 7/8. – P. 1-a a cop.

357. Hanks, Steve. Debut : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. a 3-a a cop.

358. Iamandii, Daniela. În aşteptarea oaspeţilor : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 2.

359. Iancu, Damian. Livadă : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – Supl. : P. 128-
129. – (Dialogul artelor).

360. Ioniţoi, Valeriu. Animale exotice : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 9. – P. 11.

361. Iusico, Olesea. Jonglorii : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 3.

362. Jalbă, Gheorghe. Primăvara ; Balerină ; Macii ; Carmen ; Dinspre Mileşti ; Buna
dimineaţa ; La arat : [pict.] // Moldova în Progres. – 2014. – Nr 1. – P. 40-41.

363. Jereghi, Valeriu. În oglindă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. a 2-a a cop.

209
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

364. Jumati, Ion. Detaşamentul studenţesc : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. –


Supl. : P. 128-129. – (Dialogul artelor).

365. Levente, Albert. Embrio I : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – Supl. : P.


176-177. – (Dialogul artelor).

366. Lozinschi, Marin. Lan în floare : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 4.

367. Lucaciu, Adriana. Semn de întrebare : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. –


Supl. : P. 176-177. – (Dialogul artelor).

368. Malceva, Alexandra. Simbol al înţelepciunii : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 4.

369. Mardari, Andrei. La piaţă ; Baricadă : [fot.] // Moldova. – 2014. – Nr 7/8. – P. a 4-a
a cop.

370. Medvedev, Igor. Seară autumnală : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. a 3-a a cop.

371. Miniuc, Nicolae. Poveste cu fluturi : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. a 2-a a cop.

372. Morisot, Berthe. Vara : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. a 3-a a cop.

373. Morun, Florin. Google Map : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 5. – Supl. : P.
64-65. – (Dialogul artelor).

374. Muntean, Ada. Pe cord deschis 2 : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. –


Supl. : P. 176-177. – (Dialogul artelor).

375. Mureşan, Emilian. Fără titlu : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – Supl. : P.
176-177. – (Dialogul artelor).

376. Nani, Nicoleta. Fetiţa ; De sărbători : [pict.] // ″a″ MIC″. – 2014. – Nr 3. – P. 15.

377. Nasulea, Vera. Bine dispusă : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. 3.

378. Nemerenco, Dina. Vals în ploaie de Chopin : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 1-a
a cop.

379. Nistorescu, Carmen. Ploaie : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – Supl. : P.


176-177. – (Dialogul artelor).

380. Noval, Roxana. Acuarelă : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P.

381. Obrejanu, Mihai. Sub curcubeu : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 3.

382. Ochişor, Cristina. Primul spectacol : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P. 3.

210
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

383. Oseţcaia, Irina. Cu floare în păr : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 2.

384. Panteliuc, Vladimir. La pescuit : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 2.

385. Pavalache, Ion. Portret ; Strada mea ; Route: [pict.t.] // ″a″ MIC. – 2014. – Nr 3. –
P. 8.

386. Pavalache, Ion. Sărbătoarea : [pict.] // ″a″ MIC. – 2014. – Nr 1. – P. 15.

387. Pavliuc, Virginia. Toamna : [pict.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 10. – P. 7.

388. Pădureanu, Iulia. Păsările ; Pisicuţa ; Biblioteca ; Strada : [pict.] // ″a″ MIC″. –
2014. – Nr 4. – P. 8.

389. Pătraşcu, Aurel. Himera I : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – Supl. : P.


176-177. – (Dialogul artelor).

390. Pereteatcu, Tamara. Frumoasă ca floarea : [fot.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 7/8. – P.
a 4-a a cop.

391. Petric, Mihail. Bojenţi : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 162.

392. Petric, Mihail. Dimineaţa pe Nistru : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 7.

393. Petric, Mihail. Drum spre Codri : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 99 ; 161.

394. Petric, Mihail. Iarna în împrejurimile Kievului : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4.


– P. 73.

395. Petric, Mihail. Iarnă la Chişinău : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 171.

396. Petric, Mihail. Natura statică cu trandafiri : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P.


128.

397. Petric, Mihail. Nistrul lângă Speia : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 173.

398. Petric, Mihail. Paraşutiştii : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 178.

399. Petric, Mihail. Podgorii : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 125.

400. Petric, Mihail. Portretul Alei : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 50.

401. Petric, Mihail. Portretul învăţătoarei : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 65.

211
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

402. Petric, Mihail. Portretul unui ţăran bătrân : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P.
115.

403. Petric, Mihail. Primăvara la Curchi : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 104.

404. Petric, Mihail. Primăvară (Nostalgie) : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P.


156.

405. Petric, Mihail. Primăvară între stânci : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P.


163.

406. Petric, Mihail. Primăvară pe plaiul natal : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P.


27.

407. Petric, Mihail. Promoroacă : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 146 ; 166

408. Petric, Mihail. Seara pe Nistru : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 133.

409. Petric, Mihail. Stâncile Orheiului Vechi : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P.


20.

410. Petric, Mihail. Toamna în Moldova : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 152.

411. Petric, Mihail. Tufăr înflorit : [pict.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 184.

412. Picasso, Pablo. Compoziţie cu mănuşă : [pict.] // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr


1/2. – P. 1-a a cop..

413. Pisaniuc, Iana. Moară de vînt : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 4.

414. Pisaniuc, Iana. Pastel : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 4.

415. Pisaniuc, Iana. Pe înserate : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P. 4.

416. Plămădeală, Sergiu. Biografia noastră, monumentele : [fot.] // Limba Română. –


2014. – Nr 4. – Supl. : P. 128-129. – Conţine : Bucureşti. Bulevardul Ion C. Brătianu. Biserica
Colţei ; Bucureşti. Str. General Florescu Ion Emanoil ; Bucureşti. Str. Doamnei ; Bucureşti.
Str. Colţei ; Bucureşti. Str. Şelimbăr ; Chişinău. Str. Sadovaia ; Chişinău. Str. Sadovaia (2) ;
Bucureşti. Str. Biserica Amzei ; Bucureşti. Str. Doamnei (2) ; Bucureşti. Str. Paleologu colţ cu
Str. Negustori ; Bucureşti. Str. Negustori ; Bucureşti. Str. Doamnei (3) ; Bucureşti. Str. Coltei ;
Bucureşti. Calea Moşilor ; Bucureşti. Str. Colţei ; Chişinău. Str. Şciusev ; Bucureşti. Calea
Dudeşti. – (Dialogul artelor).

417. Plămădeală, Sergiu. Bucureşti ; Bulevardul Ion C. Brătianu ; Biserica Colţei : [fot.]
// Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P. 1-a a cop.

212
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

418. Pogor, Mihai. Potecă în parc : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 2.

419. Poiată, Anatol. Peisaj autumnal : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. a 2-a a cop.

420. Poiată, Anatolie. Povara anilor : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P. a 2-a a cop.

421. Poiată, Anatolie. Schiorii : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P. a 4-a a cop.

422. Popescu, Veronica. După meci : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 4.

423. Popescu, Veronica. Peisaj în alb-negru : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 25.

424. Puică, Sergiu. Colindătorii : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 12. – P. 1-a a cop.

425. Puiu, Dumitru. Ceata noastră : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P. 4.

426. Puşcaş, Victor. Hollywood : [fot.] // ″a″ MIC. – 2014. – Nr 3. – P. a 2-a a cop.

427. Raţă, Victoria. Broscuţa : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 5/6. – P. 1-a a cop.

428. Raţă, Victoria. Cerbul : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 11. – P. 1-a a cop.

429. Rădulescu, Marcela. Interior-exterior II : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. –


Supl. : P. 176-177. – (Dialogul artelor).

430. Răileanu, Nicolae. Dumitru Matcovschi – un symbol al deşteptării naţionale : [fot.]


// Alunelul. – 2014. – Nr 10. – P. 1-a a cop.

431. Rizea Gherasim, Alina. Tescani : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. –


Supl. : P. 176-177. – (Dialogul artelor).

432. Romanescu, Eleonora. Primăvara : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – P.


1-a a cop.

433. Romanescu, Eleonora. Primăvara : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. –


Supl. : P. 128-129. – (Dialogul artelor).

434. Roşcovan, Loredana. Singur în noapte : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 2.

435. Rotari, Dorina. Monumentul poetului Alexei Mateevici, or. Căinari : [pict.] // Reali-
tăţi Culturale. – 2014. – Nr 5. – P. 1-a a cop.

436. Rotari, Patricia. La plimbare : [pict.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 10. – P. 7.

437. Rusu, Adrian. În trei : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P. 2.

213
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

438. Rusu, Anton. 1 Septembrie : [fot.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 9. – P. 1-a a cop.

439. Rusu, Crisanta. Iarna : [pict.] // ″a″ MIC. – 2014. – Nr 1. – P. 15.

440. Rusu-Ciobanu, Valentina. Plantarea pomilor : [pict.] // Limba Română. – 2014. –


Nr 3. – Supl. : P. 128-129. – (Dialogul artelor).

441. Sainciuc, Glebus. Vinificatorii : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – Supl. :


P. 128-129. – (Dialogul artelor).

442. Sărăcuţă, Marin. Strada mea : [pict.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 10. – P. 7.

443. Scobioală, Liliana. Drumul spre pădure : [pict.] // ″a″ MIC″. – 2014. – Nr 3. – P.
15.

444. Sevastianov, Dimitrie. La culesul strugurilor : [pict.] // Limba Română. – 2014. –


Nr 3. – Supl. : P. 128-129. – (Dialogul artelor).

445. Sîrbu, Victoria. Omuleţul de zăpadă supărat : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 1-a
a cop.

446. Sorin, Patricia. Acasă ; La Bunica ; Scufiţa roşie : [pict.] // ″a″ MIC. – 2014. – Nr 1.
– P. 8.

447. Sprîncean, Daniela. La joc : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 6.

448. Sprîncean, Daniela. Portret : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 6.

449. Stan, Victoria. Florile : [pict.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 10. – P. 17.

450. Stanciu, Tony. Poem de iarnă : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 6. – P. 1-a a
cop.

451. Stroia, Iosif. Portal 1 : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – Supl. : P. 176-
177. – (Dialogul artelor).

452. Şchiopu, Lilia. Ansamblul nostru : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 6.

453. Şimco, Polina. Reverie : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. 1-a a cop.

454. Taban, Daniela. Care e căsuţa mea…: [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 2.

455. Tatari, Gabriela. Biserica din sat : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 4.

456. Tatari, Gabriela. Disperată : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. 2.

214
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

457. Tatari, Gabriela. Floarea-soarelui în floare : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 2.

458. Tatari, Gabriela. În aşteptare : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 4.

459. Tatari, Gabriela. La hram : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 2.

460. Tatari, Gabriela. Vis romantic : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 2.

461. Tofan, Constantin. Amintirile vacanţei (1,2) : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr
5. – Supl. : P. 64-65. – (Dialogul artelor).

462. Tofan, Constantin. Amintirile vacanţei : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 5. –


P. 1-a a cop.

463. Tomşa, Livia. Barca : [pict.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 10. – P. 17.

464. Tudor, Valerie. Bucuria aprecierii înalte : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. a 4-a a
cop.

465. Tudor, Valerie. Chindii : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 11.

466. Tudor, Valerie. Discuţiile continuă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 31.

467. Tudor, Valerie. După vacanţă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. a 4-a a cop.

468. Tudor, Valerie. Fără superstiţii : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. a 2-a a cop.

469. Tudor, Valerie. Finiş : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. 11.

470. Tudor, Valerie. Înainte de competiţie : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 25.

471. Tudor, Valerie. Întoarcere : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 5.

472. Tudor, Valerie. Meditaţie : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P. 21.

473. Tudor, Valerie. Ora de engleză : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 11.

474. Tudor, Valerie. Siesta : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. a 2-a a cop.

475. Tudor, Valerie. Unicul pasager : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 11.

476. Ţîmbalari, Daniela. Privire neaşteptată : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. 2

477. Ţopa, Cezara. Anette : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 4.

478. Ţopa, Cezara. Fata cu şoricelul : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 3.

215
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

479. Ţopa, Cezara. Potretul prietenei : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 3.

480. Ţurcan, Elena. Pasărea măiastră ; Broscuţe visătoare ; Prin lume : [pict.] // ″a″
MIC″. – 2014. – Nr 5/6. – P. 12.

481. Urmanschi, Ariana. La râu : [pict.] // "a" MIC". – 2014. – Nr 10. – P. 17.

482. Ursu, Andreea. Dansatoare din Călăraşi : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 1-a a
cop.

483. Varvariuc, Tatiana. Iepuraşul Albastru : [pict.] // Alunelul. – 2014. – Nr 2. – P. 5.

484. Vasiliev, Alexei. Viile Moldovei : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 3. – Supl. :
P. 128-129. – (Dialogul artelor).

485. Vasinca, Monica. Cubul lui Metatron : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. –
Supl. : P. 176-177. – (Dialogul artelor).

486. Vatamaniuc, Ana. Lasă-ne gazdă în casă… : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P.1-
a a cop.

487. Vieru, Cristina. Pe derdeluş : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 12. – P. 2.

488. Vlădoiu, Ioan Doru. Din foc şi duh : [pict.] // Limba Română. – 2014. – Nr 1. – P.
1-a a cop., 176.

489. Volontir, Valerie. Alte interese ; Fără complexe : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P.
29.

490. Volontir, Valerie. Cărţi şi flori : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P. 21.

491. Volontir, Valerie. Cîmp cu flori : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. a 2-a a cop.

492. Volontir, Valerie. Cîmp violet ; Plantaţie de oregano ; Obţinerea uleiului ; După
nectar : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 30-31.

493. Volontir, Valerie. Coriste ; Alai de nuntă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 29.

494. Volontir, Valerie. Cugetare : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 11.

495. Volontir, Valerie. Dilemă : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. 29.

496. Volontir, Valerie. După viscol : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. a 2-a a cop.

497. Volontir, Valerie. Ia-o de unde nu-i : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 7. – P. 24.

216
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

498. Volontir, Valerie. În aşteptare : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. a 2-a a cop.

499. Volontir, Valerie. Eroi din poveşti ; Păpuşi de porţelan ; Ţărăncuţa cu furca ; Ionel
şi Mărioara : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 30.

500. Volontir, Valerie. Flori de măr : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. a 4-a a cop.

501. Volontir, Valerie. Grigore Vieru cu mama sa, Eudochia : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr
12. – P. 13.

502. Volontir, Valerie. Înainte de slujbă ; Onoruri : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 29.

503. Volontir, Valerie. Încredinţare ; Pe lacul Mănăstirii : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 5. –


P. 24.

504. Volontir, Valerie. Între anotimpuri : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. a 2-a a cop.

505. Volontir, Valerie. Jocuri în apă ; Sora mea : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 6. – P. 29.

506. Volontir, Valerie. Liceana : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. 24.

507. Volontir, Valerie. Nerăbdătorii : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 11.

508. Volontir, Valerie. Ora de engleză : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. a 4-a a cop.

509. Volontir, Valerie. Pauza mare : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. a 2-a a cop.

510. Volontir, Valerie. Pescari pe lac ; Staţia terminus : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P.
29.

511. Volontir, Valerie. Pojghiţă : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 2. – P. a 2-a a cop.

512. Volontir, Valerie. Printre Frunze : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 11. – P. a 4-a a cop.

513. Volontir, Valerie. Rămas bun ; Miss sat : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 29.

514. Volontir, Valerie. Semne bune anul are : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 3. – P. 29.

515. Volontir, Valerie. Tată ; S-au scurs cinci minute : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 9. – P.
29.

516. Volontir, Valerie. Un mic popas : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. a 4-a a cop.

517. Volontir, Valerie. Urmărire : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. 29.

217
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

518. Volontir, Valerie. Zbor de fazan : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 1. – P. 11.

519. Volontir, Valerie. Zi fără noroc : [fot.] // Noi. – 2014. – Nr 8. – P. a 4-a a cop.

520. Volschi, Ion. Bătrînul pom în floare : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 4. – P. 3.

521. Wade, Vickie. Dragoste pentru căţel : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 5. – P. a 3-a a
cop.

522. Zabulică, Violeta. Fetiţa ; La lecţia de chimie ; Sportivul : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr
4. – P. 28.

523. Zabulică, Violeta. Maşină retro ; Antrenament ; Repetarea : [pict.] // Noi. – 2014. –
Nr 3. – P. 28.

524. Zara, Ecaterina. Reflexii galbene : [pict.] // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 3.

218
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume

Cojocaru, Diana 317


A Cojocaru, Doina 318
Alma-Tadema, Laura Theresa 268 Cojocaru, Ilie 319
Andrei, Mircea 269-273, Colâbneac, A. 320
Andrei, Valerie 274 Colâbneac, Alexei 321-322
Andruhina, Marina 275 Colta, Onisim 323
Apostol, Constantin 276 Conjan, Sergiu 324
Cornescu, Andreea 325
B Corot, Jean-Baptiste Camille 326
Coţofan, Sergiu 327
Baba, Mihaela 277 Crigan, Daniela 328
Bacinschi, Mihai 278-279 Cuciurcă, Ioan 329
Bahcevan, Nichita 280 Cvasniuc, Serghei 330
Baillayre, Tania 281
Balan, Tatiana 282 D
Balica, Dimitrie 5
Bandalac, Olimpiu 283 Danilov, Nichita 331
Baranovici, Ana 284 David, Aurel 332
Barîşev, Roman 285 Didic, Vasile 333
Basarab, Ana 286 Dimitrov, Alexandru 334-335
Batîr, Nicoleta 287 Dmitriev, Ghenadie 336
Bădrăgan, Sergiu 288 Druţă, Andrei 337
Bălţatu, Adam 289 Dubovaia, Maria 211
Băncilă, Octav 290 E
Bătrânu, Timotei 291
Băxănean, Nicoli 292 Edelfelt, Albert Gustaf Aristides 338
Benea, Dumitriţa 293 Eminescu, Mihai 8
Beregoi, Nadejda 294 Enache, Dumitriţa 339
Bîrgău, Victoria 295 Evtuşenco, Ana 340-341
Bodrova, Alina 296
Bogdesco, I. 297 F
Botezat, Constantin 298-299 Felendiuc, Jana 342
Breazu, Florina 300 Florea, Elena 343
Brown, John George 301 Foca, Iurie 344
Buboc, Maria-Cătălina 302
Budurin, Daniela 303 G
Bunu, Andreea 304-305
Burlac, Mădălina 306 Gabura, Daniel 345
Burlaca, Dumitru 307 Galata, Maxim 346
Găurean, Cristina Dora 347
C Golban, Daniela 348
Grabari, Igor 349
Calistru, Lolita 308 Grabco, Alexei 350
Cavcaliuc, Valeriu 31-176 Gram, Grigore 351
Cazacu, Aliona 309-310 Grecu, Mihai 352
Chihai, Victor 311 Grigoraş, Anatol 353
Chiperi, Nicolae 312 Grigoruţă, Constantin 354
Ciornâi, Olga 313 Grosu, Andrei 6
Coadă, Alexandrina 314-315 Gruia, Cristina 355
Cociorvă, Ionela 316 Guţu, Aurel 356

219
Cronica publicaţiilor de artă 2014 ≡ Finearts publications annals 2014

H Pătraşcu, Aurel 389


Pereteatcu, Tamara 390
Hanks, Steve 357 Petric, Mihail 391-411
I Picasso, Pablo 412
Pisaniuc, Iana 413-415
Iamandii, Daniela 358 Plămădeală, Sergiu 416-417
Iancu, Damian 359 Pogor, Mihai 418
Ioniţoi, Valeriu 360 Poiată, Anatol 419
Iusico, Olesea 361 Poiată, Anatolie 420-421
Popescu, Veronica 422-423
J Puică, Sergiu 424
Jalbă, Gheorghe 362 Puiu, Dumitru 425
Jereghi, Valeriu 363 Puşcaş, Victor 426
Jumati, Ion 364 R
L Raţă, Victoria 427-428
Levente, Albert 365 Rădulescu, Marcela 429
Lozinschi, Marin 366 Răileanu, Nicolae 430
Lucaciu, Adriana 367 Rizea Gherasim, Alina 431
Romanescu, Eleonora 432-433
M Roşcovan, Loredana 434
Rotari, Dorina 435
Malceva, Alexandra 368 Rotari, Patricia 436
Mardari, Andrei 369 Rusu, Adrian 437
Marin, Mariana 31-176 Rusu, Anton 438
Mateevici, Alexei 435 Rusu, Crisanta 439
Medvedev, Igor 370 Rusu-Ciobanu, Valentina 440
Miniuc, Nicolae 371
Morisot, Berthe 372 S
Morun, Florin 373
Muntean, Ada 374 Sainciuc, Glebus 441
Mureşan, Emilian 375 Sărăcuţă, Marin 442
Scobioală, Liliana 443
N Sevastianov, Dimitrie 444
Sîrbu, Victoria 445
Nani, Nicoleta 376 Sorin, Patricia 446
Nasulea, Vera 377 Spînu, Daniela 18-30, 177-185, 187-188
Negrei, Ion 6 Sprîncean, Daniela 447-448
Nemerenco, Dina 378 Stan, Victoria 449
Nistorescu, Carmen 379 Stanciu, Tony 450
Noval, Roxana 380 Stănescu, Nichita 331
O Stroia, Iosif 451

Obrejanu, Mihai 381 Ş


Ochişor, Cristina 382 Şchiopu, Lilia 452
Oseţcaia, Irina 383 Şimco, Polina 453
P T
Panteliuc, Vladimir 384 Taban, Daniela 454
Pavalache, Ion 385-386 Tatari, Gabriela 455-460
Pavliuc, Virginia 387 Tofan, Constantin 461-462
Pădureanu, Iulia 388 Tomşa, Livia 463

220
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Tudor, Valerie 464-475 Vieru, Grigore 501


Vlădoiu, Ioan Doru 488
Ţ Volontir, Valerie 489-519
Ţîmbalari, Daniela 476 Volschi, Ion 520
Ţopa, Cezara 477-479 W
Ţurcan, Elena 480
Wade, Vickie 521
U
Z
Urmanschi, Ariana 481
Ursu, Andreea 482 Zabulică, Violeta 522-523
Zara, Ecaterina 524
V Zglavoci, Valentina 18-30, 177-185, 187-188
Varvariuc, Tatiana 483
Vasiliev, Alexei 484
Vasinca, Monica 485
Vatamaniuc, Ana 486
Vieru, Cristina 487

221
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

CRONICA RESURSELOR ELECTRONIC RESOURCES


ELECTRONICE ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 2006 PUBLISHED FROM 2006

2014
ANUAL ANNUAL
(1-77)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1. Bragaru, Tudor.
Reţele de calculatoare : Îndrumar pentru lucrări practice / Tudor Bragaru, Ion Crăciun ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. de Informatică. – Chişi-
nău : CEP USM, 2014. – 140 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-71-531-7.
[RE 2014-62].
004.7(076.5)
2. Idem în lb. rusă : Компьютерные сети : Руководство к практическим работам. –
Кишинев : CEP USM, 2014. – 140 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-71-532-4.
[RE 2014-63].
004.7(076.5)
3. "Securitatea informaţională 2012", conferinţă internaţională (9 ; 2012 ; Chişi-
nău). Securitatea informaţională 2012 : Conferinţă internaţională, (ed. a 9-a), 18 iun. 2012 /
resp. de ed.: S. Ohrimenco. – Chişinău : ASEM, 2012. – 78 p.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
100 ex.
ISBN 978-9975-75-499-6.
[RE 2014-34].
004.056(082)=135.1=111=161.1
4. "Securitatea informaţională 2013", conferinţă internaţională (10 ; 2013 ; Chi-
şinău). Securitatea informaţională 2013 : conferinţă internaţională, (ed. a 10-a Jubiliară), 19

222
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

apr. 2013 / com. org.: Grigore Belostecinic [et al.] ; coord. ed.: Serghei Ohrimenco. – Chişinău
: ASEM, 2013. – 126 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-75-640-2.
[RE 2014-35].
004.056(082)=135.1=111=161.1
006 Standardizare şi standarde
5. Catalogul standardelor naţionale ale Republicii Moldova : [în 2 vol.] / Inst. Naţ.
de Standardizare (INS). – Publicaţie oficială. – Chişinău : Institutul Naţional de Standardizare,
2014. – ISBN 978-9975-9526-5-1.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Vol. 1. – 2014. – 918 p. – ISBN 978-9975-9526-6-8.
Vol. 2. – 2014. – 794 p. – ISBN 978-9975-9526-7-5.
[RE 2014-65].
006.3(478)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
6. Academicianul Ion Toderaş : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl.
Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Popescu Pelagheia ; red. şt.: Doibani Tatiana. – Chişinău
: Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2012. – 81
p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
100 ex.
ISBN 978-9975-4405-7-8.
[RE 2014-13].
016:[59+57+929 Toderaş]
7. Academicianul Jacota Anatol (1941-2010) : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Tatiana Doibani. – Chişinău : Biblioteca
Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2011. – 73 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4046-5-5.
[RE 2014-5].
016:[575+929 Jacota]
8. Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009) : Bibliografie / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan" ; alcăt.: Lilia Bodarev ; red. şt.: Aurelia
Hanganu. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, 2012. – 151 p.

223
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.


Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
100 ex.
ISBN 978-9975-4405-8-5.
[RE 2014-14].
016:[001.32(478):070]
9. Academicianul Dumitru Ghiţu : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl.
Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Janna Nikolaeva ; ed. îngrijită de Aurelia Hanganu. –
Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2011. – 161 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4046-6-2.
[RE 2014-6].
016:[53+929 Ghiţu]
10. Academicianul Gheorghe Duca : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei,
Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Janna Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi ; coord., red. şt.:
Aurelia Hanganu. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, 2012. – 302 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4405-6-1.
[RE 2014-4].
016:[54+929 Duca]
11. Arta Moldovei, 1975-2005 : Bibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt.
Centrală "A. Lupan" ; alcăt.: Lilia Bodarev ; coord. şt.: Aurelia Hanganu ; red. şt.: Adela
Manoli. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, 2012. – ISBN 978-9975-4429-2-3.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Vol. 1 : Arhitectura şi arta plastică, 1975-2005. – 2012. – 173 p. – ISBN 978-9975-
4429-3-0. – [RE 2014-17].
Vol. 2 : Muzică şi coregrafie. – 2014. – ISBN 978-9975-4429-8-5. – [RE 2014-23]
016:[72+73/76+78](478)
12. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Resurse electronice : Se editează din anul 1958
: Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design
: Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2013. – ISSN 1857-0550 (Print). –
ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; 13 x 13 cm.

224
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 512 Mb RAM.


Titlu preluat de pe eticheta discului.
Nr 10, 2012. – 2013. – 192 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-113-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-114-3 (CD).
Nr 11, 2012. – 2013. – 246 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-121-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-122-8 (CD).
Nr 12, 2012. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-129-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-130-3 (CD).
[RE 2014-89].
015(478)=00
13. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Au-
toreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se editează
din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina
Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2014. – ISSN
1857-0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 512 Mb RAM.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Nr 1, 2013. – 2013. – 192 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-113-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-132-7 (CD).
Nr 2, 2013. – 2013. – 246 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-121-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-134-1 (CD).
Nr 3, 2013. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-129-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-136-5 (CD).
Nr 4, 2013. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-129-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-138-9 (CD).
Nr 5, 2013. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-129-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-140-2 (CD).
Nr 6, 2013. – 2013. – 176 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 50 ex. – ISBN
978-9975-49-129-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-142-6 (CD).
[RE 2014-91].
015(478)=00
14. Celac Valentin : doctor habilitat în biologie : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan" ; alcăt.: Tatiana Doibani, Ludmila Gheleta. – Chişinău
: Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2014. – 51
p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4429-9-2.
[RE 2014-24].
016:[57+929 Celac]
15. Colecţia "Basarabiana electronică" / Camera Naţ. a Cărţii. – Chişinău, 2014.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, ACDSee.

225
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

Titlu preluat de pe eticheta discului.


Conţine: 1. Rotaru, Filip. Cum se pot obţine recolte îmbelşugate pe solurile noastre :
(Probl. agriculturii româneşti) : Man. practic pentru agricultori, preoţi şi învăţători : cu 33 il. în
text / Filip Rotaru (agronom). – Chişinău : Tipografia "Tiparul Moldovenesc" : Teofil Bologa &
Asoc. Culturală "Cuvânt Moldovenesc", 1934. – 162, [2] p. : fig., tab. ; 22 cm. – Bibliogr. p.
163 (22 tit.). – 75 lei. – [Basarabiana-1]. 2. Sârbu, Ioan. Fabule / Ioan Sârbu ; pref. : L. T.
Boga. – Chişinău : Tipografia "Dreptatea" Pasaj, 1937. – 66 p. : il. ; 22 cm. – Cu autogr. –
Bibliogr. în notele de subsol. – 50 lei. – [Basarabiana-2]. 3. Лисовой, Симеонъ
Абрамовичъ. Сто изрѢченíи о истинѢ, или Голосъ человѢческой души, и ея
сокровища / Симеонъ Абрамовичъ Лисовой. – Кишиневъ : S. n., 1930 (Tipogr. "Artă
Grafică" S. Puterman). – 36 p. – 15 cm. – 0, 50 r. – [Basarabiana-3]. 4. Scvoznicov, Al.
Psihologia sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare /
Pr. Al. Scvoznicov. – Chişinău : Monitorul oficial şi imprimeriile statului "Imprimeria Chişinău",
1939. – 90, [2] p. ; 22 cm. – Bibliogr. p. 91 (22 tit.). – 1 r. – [Basarabiana-4]. 5. Florov,
Nicolae. Agrogeologia regiunii Copanca jud. Tighina : Extras din "Bul. Inst. Social Român din
Basarabia", Vol. 2 / Nicolae Florov ; Lab. de Agrogeologie. Fac. de Ştiinţe Agricole, Chişinău.
– Chişinău : Tipografia "Tiparul Moldovenesc", 1938. – 42 p. : fig., [18] p. planşe ; 22 cm. –
An. : h. color. (Scara orizontală 1 : 30000; Scara verticală 1 : 3000). – Cu autogr. – 5 r. –
[Basarabiana-5]. Отчетъ о состоянiй учебныхъ заведенiй въ Бессарабской Дирекцiи
народныхъ училищъ : За 1882-1883 учебный годъ / подгот. Θ. Соловъевъ. – Chişinău :
S. n., [1883]. – 123 p. : tab. ; 22 cm. – 0, 60 r. – [Basarabiana-6]. Arhivele Basarabiei : Rev.
de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru / sub conducerea: T. G. Bulat şi C. N.
Tomescu. – Chişinău : Tipografia Băncii Centrale Cooperative, 1933. – 23 cm. – Anul V : Nr 3
(Iul.-Sept.). – 1933. – 276, [1] p. : [planşă]. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul
moral şi material al p. s. episcop Visarion al Hotinului. – 1, 25 r. – [Basarabiana-7].
Liubarschi, I. Însuşiri medicinale ale mierei : din broşura aut. = Цълебныя свойства меда :
изъ брошюры авт. / I. Liubarschi. – Bălţi : Tipografia, Legătorie şi Fabrica de Ştampile "Ş. B.
Milgrom", 1938. – 8, [1] p. ; 21 cm. – 0, 20 r. – [Basarabiana-8]. Scvoznicov, Al. Psihologia
sectelor religioase : Studiu analitic asupra cauzelor şi fondului mişcării sectare / Pr. Al.
Scvoznicov. – Chişinău : Monitorul oficial şi imprimeriile statului "Imprimeria Chişinău", 1939.
– 90, [2] p. ; 22 cm. – Bibliogr. p. 91 (22 tit.). – 1, 50 r. – [Basarabiana-9]. Raşcu, G. Bosforul,
Minunea creştinătăţii şi Dardanelele : [note de călătorie] / G. Raşcu. – Chişinău : Monitorul
oficial şi imprimeriile statului "Imprimeria Chişinău", 1936. – 20, [2] p. : il. ; 24 cm. – 0, 40 r. –
[Basarabiana-10]. Rotaru, Filip. Situaţia, istoricul şi planul pentru ameliorarea porumbului în
Basarabia : referat prezentat la Congresul Camerilor de Agricultură din Basarabia, 19-21 oct.
1932, Chişinău / Filip Rotaru. – Chişinău : Tipografia Băncii Centrale Cooperative, 1933. – 14
p. ; 23 cm. – 0, 30 r. – [Basarabiana-11]. Nadă, Eug. D. Geografia Judeţului Cahul : pentru cl.
2-a primară : Aprob. de Min. Instrucţiunii Publice în 1936 / Eug. O. Nadă, Nic. Ceauşanu. –
Ed. 1-a. – Chişinău : Cartea Românească, 1936. – 42 p. : il. ; 24 cm. – (Text-atlas). – 15 lei. –
[Basarabiana-12]. Zorile : Rev. lunară a Soc. de lectură "Ion Heliade Rădulescu" de pe lângă
Liceul "Ştefan cel Mare" din Tighina. – Tighina : Tipografia B. Abelman, 1933. – 24 cm. – Anul
1 : Nr 3-4 (Mart.-Apr.). – 20, [2] p. – 6 lei. – [Basarabiana-13]. Oftica se lecuieşte şi poate fi
ocolită sau înlăturată din capul locului / Liga Naţ. contra Tuberculozei. – Chişinău : Redacţia
şi Administraţia Chişinău, [1923]. – 61 p. : fig. ; 24 cm. – 1, 50 r. – [Basarabiana-14]. Craiu
nou : Rev. Lunară a Liceului militar "Regele Ferdinand I" : Număr închinat aniversării Unirii
Basarabiei. – Chişinău : Tipografia "Tiparul Moldovenesc", 1934. – 24 cm. – Anul I : Nr 3. –

226
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

39, [1] p. : il. – 10 lei. – [Basarabiana-15]. Mihailovici, Paul. Satul Nişcani (jud. Lăpuşna)
după documente şi tradiţii : Extras din "Bul. Inst. Social Român din Basarabia", Vol. 1, 1937 /
Preot Paul Mihailovici. – Chişinău : Tipografia "Tiparul Moldovenesc", 1937. – 37, [2] p. : il. ;
22 cm. – An. : 3 p. – [Basarabiana-16]. Catalogul diapozitivelor pregătite în Atelierul
Societăţii Cooperative "Economia" : Expoziţia Bucureşti, 1928. – Tighina : Tipografia
"Postan", 1928. – 22 p. ; 22 cm. – 1 r. – [Basarabiana-17].
ISBN 978-9975-49-151-8.
[RE 2014-1].
017/019
16. Elena Postolachi-Iarovoi : Protectoarea etnografiei naţionale : Biobibliografie /
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Cristina Caterev [et al.]
; ed. îngrijită de Aurelia Hanganu ; coord. resp.: Angela Timuş ; red. bibliogr.: Valentina
Gurieva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, 2012. – 83 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
100 ex.
ISBN 978-9975-4405-9-2.
[RE 2014-15].
016:[39+929 Postolachi-Iarovoi]
17. Gheorghe Bobână : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare
Europeană şi Ştiinţe Politice, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt. : Eugenia Creul [et al.] ;
coord. şt.: Victor Morau, Aurelia Hanganu ; red. bibliogr. : Angela Timuş. – Chişinău : Biblio-
teca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2012. – 188 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4046-7-9.
[RE 2014-7].
016:[1/14+929 Bobână]
18. Gheorghe Postolache : Doctor habilitat în biologie, profesor-cercetător, Şeful la-
boratorului Geobotanică şi Silvicultură, Grădina Botanică (Inst.) A.Ş.M. : Biobibliografie /
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Valentina Gurieva ;
coord. resp.: Aurelia Hanganu. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2012. – 73 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4405-4-7.
[RE 2014-2].
016:[57+929 Postolache]
19. Haralambie Corbu – critic literar, Academician AŞM : Biobibliografie / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan" ; alcăt.: Tatiana Celpan, Valentina Tcacenco ;

227
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

coord. resp.: Aurelia Hanganu ; coord. bibliogr.: Ion Şpac. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică
Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2014. – 353 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4429-5-4.
[RE 2014-20].
016:[821.135.1(478).09+929 Corbu]
20. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de co-
munitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul … / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl.
Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Elena Corotenco ; coord. resp.: Angela Timuş ; ed. îngriji-
tă de Aurelia Hanganu. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei
de Ştiinţe a Moldovei, 2012. – ISBN 978-9975-4429-0-9.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
…2011. – 2012. – 603 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4429-1-6. – [RE 2014-16].
016:001(478)
21. Maria Duca : Membru corespondent al A.Ş.M., doctor habilitat în biologie, profesor
universitar : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ;
alcăt.: Janna Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi ; coord., red. şt.: Aurelia Hanganu. – Chişinău :
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2011. – 41 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4405-5-4.
[RE 2014-3].
016:[574+929 Duca]
22. Maria Sandu – specialist devotat în protecţia apelor : Biobibliografie / Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "A. Lupan" ; alcăt.: Valentina Gurieva ; coord. resp.:
Aurelia Hanganu. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, 2014. – 53 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4429-6-1.
[RE 2014-21].
016:[502/504+929 Sandu]
23. Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie : (1992-2012) : Studiu bibliogra-
fic / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic, Fac. Biomedicină şi Eco-
logie ; dir. publ.: Andrei Galben ; alcăt.: Aspazia Sacovici [et al.] ; coord.: Zinaida Sochircă ;
red. şt.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă. – Chişinău : ULIM, 2012. –
210 p. – (Colecţia "Scriptio" ; Fascicula a 5-a).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.

228
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Titlu preluat de pe eticheta discului.


50 ex.
ISBN 978-9975-124-12-6.
[RE 2014-58].
016:[57+378.4(478-25)]
24. Silvicultura Moldovei : Indice bibliografic tematic retrospectiv / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan" ; alcăt.: Valentina Gurieva ; ed. îngrijită: Aurelia
Hanganu ; coord. resp.: Angela Timuş ; consultant şt.: Gheorghe Postolache. – Chişinău :
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2011. – 41 p.
– (2011 Anul Intern. al Pădurilor).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4405-3-0.
[RE 2010-10].
016:630(478)
25. Ştiinţa în Moldova : Buletin tematic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centra-
lă "Andrei Lupan" ; alcăt.: Janna Nikolaeva ; red. şt.: Aurelia Hanganu. – Chişinău : Biblioteca
Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2011. – ISBN 978-
9975-4405-0-9.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Fasc. 3, 2010. – 2011. – 108 p. – ISBN 978-9975-4405-1-6. – [RE 2014-11]
Fasc. 4, 2011. – 2012. – 185 p. – ISBN 978-9975-4405-2-3. – [RE 2014-12]
016:001(478)
02 BIBLIOTECONOMIE
26. BiblioScientia : Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării / Bibl. Ştiinţifică
Centrală "Andrei Lupan" ; red.-şef: Aurelia Hanganu. – Chişinău : InfoMarket Media, 2012. –
ISSN 1857-2278 (print).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Nr 1/2, 2009. – 2009.
Nr 3/4, 1010. – 2010.
Nr 5, 2011. – 2011.
Nr 6, 2011. – 2011.
Nr 7/8, 2012. – 2012.
Nr 9, 2013. – 2013.
Nr 10, 2013. – 2013.
[RE 2014-19].
02
27. Bibliotecarii universitari bălţeni în activităţi profesionale pe YouTube / Univ.
de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. – Bălţi : Universitatea de Stat "Alecu Russo", 2014.
1 disc optic electronic (DVD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.

229
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 64 Mb hard, ACDSee.


Titlu preluat de pe eticheta discului.
10 ex.
ISBN 978-9975-50-125-5.
[RE 2014-49].
027.7(478-21)
050 Publicaţii periodice şi seriale
28. Varo. Moldova : Producători de mărfuri şi servicii : Professional / furnizare a in-
formaţiei : Iarincovschi D. N. – Chişinău : Varo-Inform, 2014. – ISSN 1857-1255. – ISBN 978-
9975-4483-0-7.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 256 Mb RAM.
Mod de acces: URL: http://yellowpages.md/rom/.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
… Spring 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-4483-4-5. – [RE 2014-48].
… Summer 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-4483-5-2. – [RE 2014-64].
… Autumn 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-4356-9-7. – [RE 2014-76].
050.8(478)(085.2)
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
29. Раку, Жанна.
Психодиагностика речи и общения дошкольника и младшего школьника : Гид для
студентов / Жанна Раку ; Кишин. Гос. Пед. Ун-т им. И. Крянгэ, Фак. психологии и спец.
психопедагогики, Каф. психологии. – Кишинев : Б. и., 2014 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). –
110 p.
CD-rom : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
ISBN 978-9975-46-187-0.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
[RE 2014-39].
159.98:373.2/.3
2 RELIGIE. TEOLOGIE
30. Bunul Sfat = Добрый Совет : Buletin informativ / Episcopia Romano-Catolică
Chişinău ; red.-şef: Pr. Andrei Dăscălaşu ; red. lb. rusă: Ana Monastîrscaia. – Chişinău :
Bunul Sfat, 2014.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Nr 2, 2013. – 2013.
Nr 3, 2013. – 2013.
Nr 4, 2013. – 2013.
Nr 1, 2013. – 2014.
[RE 2014-41].

230
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

272
3 ŞTIINŢE SOCIALE
316 Sociologie
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
31. "Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Mol-
dova", conferinţă naţională cu participare internaţională (2014 ; Chişinău). Dimensiunile
comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova : Materialele Conferinţei
naţionale cu participare internaţională, 11 apr. 2014 / resp. de ed.: Raisa Borcoman, Cepraga
Lucia. – Chişinău : ASEM, 2014. – 202 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-75-693-8.
[RE 2014-85].
316.77+37.0+81'1/.'2(082)=135.1=161.1
32. Hernandez-Sanchez, Melanie.
Participatory District Planning : A Process Description for Facilitators / Melanie Her-
nandez-Sanchez. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 192 p.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-412-7.
[RE 2014-28]
316.77
33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
330 Economie în general. Economie politică
33. Munteanu, Tatiana.
Teorie economică : Indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor de verificare / Tatia-
na Munteanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Teorie Economică şi Marketing. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2014. – 16 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-45-307-3.
[RE 2014-56].
330.1(076.5)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
34. Munteanu, Tatiana.
Întreprinderea – celula de bază a economiei / Tatiana Munteanu ; Univ. Tehn. a Mol-
dovei, Fac. Inginerie Econ. şi Business, Catedra Teorie Econ. şi Marketing. – Chişinău : Teh-
nica-UTM, 2014. – 37 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.

231
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard, Acrobat Reader.


Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-45-298-4.
[RE 2014-33].
334.7
336 Finanţe
35. Banca Naţională a Moldovei : Raport anual … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.:
Drăguţan Dorin [et al.] ; trad.: Alina Orlov. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2014 – .
– ISBN 978-9975-4353-0-7.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
… 2013. – 2014. – 141 p. – ISBN 978-9975-4490-9-0. – [RE 2014-71].

336.711(478)(047)
36. Idem în lb. engl. : National Bank of Moldova : Annual report …. – Chişinău : Banca
Naţională a Moldovei, 2014 – . – ISBN 978-9975-4353-2-1.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
… 2013. – 2014. – 141 p. – ISBN 978-9975-4183-6-2. – [RE 2014-72].
336.711(478)(047)
37. Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Drăguţanu Dorin [et
al.] ; trad.: Alina Orlov. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2014. – ISBN 978-9975-
4353-4-5.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
… Nr 1, febr. 2014. – 2014. – 58 p. – ISBN 978-9975-4490-7-6. – [RE 2014-38].
… Nr 2, mai 2014. – 2014. – 58 p. – ISBN 978-9975-4183-2-4. – [RE 2014-60].
… Nr 3, aug. 2014. – 2014. – 58 p. – ISBN 978-9975-4183-7-9. – [RE 2014-90].
… Nr 4, noiem. 2014. – 2014. – 58 p. – ISBN 978-9975-4183-9-3. – [RE 2014-98].
336.748.12(478):330.101.541(047)
38. Idem în lb. engl. : Inflation Report …. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei,
2014. – ISBN 978-9975-4353-6-9.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
… Nr 1, febr. 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-4490-6-9. – [RE 2014-50].
… Nr 2, may 2014. – 2014. – ISBN 978-9975-4490-8-3. – [RE 2014-68].
336.748.12(478):330.101.541(047)
39. Soloviova, Marina.
Balance of payments and international investment position of the Republic of Moldova :
statistical yearbook, … / Marina Soloviova, Natalia Goncearova, Ana Zaharia ; col. red.: Marin

232
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moloşag [et al.] ; trad.: Marina Soloviova ; National Bank of Moldova. – Chişinău : Banca
Naţională a Moldovei, 2014. – ISBN 978-9975-4438-2-1.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
… 2012. – 2014. – 159 p. – 110 ex. – ISBN 978-9975-4490-5-2. – [RE 2014-36].
336.711(478)+339.727.22
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
40. InfoMarket : Buletin informativ / InfoMarket Media ; dir.: Alexandru Burdeinâi. –
Chişinău : InfoMarket Media, 2014.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
1000 ex.
ISSN 1857-0887.
Ianuarie 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-29].
Februarie 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-37].
Martie 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-42].
Aprilie 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-51].
Mai 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-57].
Iunie 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-59].
Iulie 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-67].
August 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-70].
Septembrie 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-73].
Octombrie 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-87].
Noiembrie 2014. – 2014. – 1000 ex. – [RE 2014-94].
339.1=135.1=111=161.1
37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER
37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
41. Saranciuc-Gordea, Liliana.
Educaţia nonformală : (suport de curs) / Saranciuc-Gordea Liliana ; Univ. Ped. de Stat
"Ion Creangă", Fac. Pedagogie, Lab. Ecoeducaţie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I.
Creangă"). – 236 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-46-178-8.
[RE 2014-47].
37.0
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
42. Bodorin, Cornelia.
Psihopedagogia persoanelor cu deficienţe vizuale : [pentru uzul studenţilor] / Cornelia
Bodorin. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 270 p.

233
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.


Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-46-155-9.
[RE 2014-30].
37.015.3:376.352(075.8)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
43. "Actualités dans l’enseignement des langues dans un contexte
pluridisciplinaire", colloque sci. intern. (2013 ; Bălţi). Actualites dans l’enseignement des
langues dans un contexte pluridisciplinaire : Actes du colloque sci. intern. – Bălţi :
Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi, 2013. – 31 p.
Antetit.: Univ. d’ État "Alecu Russo" De Bălţi, Fac. des Langues et Littératures
Étrangères, Dép. de Philologie Française en collab. avec Univ. de Sciences Agricoles et
Médecine Vétérinaire "Ion Ionescu de la Brad" de Iaşi, Roumanie, l'Antenne de l'AUF à
Chişinău [et al.].
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; în conteiner, 19 x 14 x 2 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, MS Word.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-50-111-1.
[RE 2014-66].
37.016.046:811.133.1(082)
44. Panfil, Sava
Educaţie fizică : Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta lice-
ală / Sava Panfil ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaţie de calitate în mediul
rural din Rep. Moldova. – Chişinău : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 100 p. : fig.,
tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-79-659-0 (ertonat).
[RE 2014-54].
37.016.046:796/799
45. "Predarea-învăţarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică
în contextul noilor reglementări", conferinţă naţională didactico-ştiinţifică (2014 ; Chi-
şinău). Conferinţa naţională didactico-ştiinţifică "Predarea-învăţarea disciplinelor de contabili-
tate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări", 27 febr. 2014 / coord.: Lilia
Grigoroi. – Chişinău : ASEM, 2014. – 112 p.
Texte : lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-75-679-2.
[RE 2014-86].
37.016.046:657(082)=135.1=161.1
46. Saranciuc-Gordea, Liliana.

234
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Teoria şi metodologia instruirii : (suport de curs) / Saranciuc-Gordea Liliana, Sadovei


Larisa ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Pedagogie, Lab. Ecoeducaţie. – Chişinău : S.
n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 336 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-46-177-1.
[RE 2014-46].
37.016
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
47. Cutezătorul : Almanahul cercetărilor şcolare în anul de studii … : ediţia a 9-a / Li-
ceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect : V. Guzgan ;
coord.: C. Solomon. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Valinex") – . – ISBN 978-9975-68-253-
4.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP, 16 Mb hard.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
… 2013-2014. – 2014. – 362 p. – Texte : lb. rom., engl., fr. – ISBN 978-9975-68-254-1.
– [RE 2014-97].
37.091(478-25)(082)=135.1=111=133.1
48. Didactica activă : Proiectare de lungă durată … : la disciplinele şcolare în învăţă-
mântul primar, gimnazial, liceal / coord.: Marin M. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Învăţătorul Mo-
dern, 2013 – . – (Modele orientative).
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 21 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
… 2013-2014. – 2013. – 188 p. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4445-8-3. – [RE 2014-32].
37.091
49. Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion
Creangă" mun. Chişinău în anul de studii … : ediţia a 9-a / aut. de proiect: Valentin Guz-
gan ; coord.: Corneliu Solomon ; au colab.: Maria Trifin [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Valinex") – . – ISBN 978-9975-68-249-7.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem : Windows 98/2000/EXP, 16 Mb hard.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
… 2013-2014. – 2014. – 93 p. – ISBN 978-9975-68-250-3. – [RE 2014-96].
37.091(082)
50. Saranciuc-Gordea, Liliana.
Consiliere educaţională : (suport de curs) / Saranciuc-Gordea Liliana ; Univ. Ped. de
Stat "Ion Creangă", Fac. Ped., Lab. Ecoeducaţie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I.
Creangă"). – 326 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-46-180-1.

235
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

[RE 2014-44].
37.091
51. Saranciuc-Gordea, Liliana.
Dirigenţia : (suport de curs) / Saranciuc-Gordea Liliana ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă", Fac. Ped., Lab. Ecoeducaţie. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). –
264 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-46-179-5.
[RE 2014-45].
37.091
52. Saranciuc-Gordea, Liliana.
Teoria şi metodologia activităţilor extracurriculare : (suport de curs) / Saranciuc-Gordea
Liliana, Ursu Ludmila ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. Ped., Lab. Ecoeducaţie. –
Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 137 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col., 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows98/2000/EXP, 32 Mb hard.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-46-176-4.
[RE 2014-43].
37.091
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
53. Postolachi, Viorelia.
Abecedarul preşcolarului : Caiet pentru copiii de 5-6 ani / Viorelia Postolachi ; pict.:
Timuţa Aliona. – Chişinău : Bons Offices, 2013. – 36 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-80-700-5.
1000 ex.
[RE 2014-26].
373.2.016
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
54. Materialele Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor din anul 2013
: Catedra Ştiinţe ale Educaţiei / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n., 2013
(Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 50 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-46-156-6.
[RE 2014-61].
378:37.015(082)

236
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
55. Cecoi, Vasile.
Omul şi mediul : (suport de curs) / Cecoi Vasile ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din
mun. Chişinău, Fac. Ped., Catedra: Ped. Preşcolară. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. UPS
"Ion Creangă"). – 81 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-46-161-0.
[RE 2014-31].
504.03(075.8)
56. Ştiinţe : Caietul elevului : cl. a 4-a / Ana Petrescu, Eudochia Cotelea, Ala Solovei
[et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 48 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 512 Mb RAM.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-80-804-0.
[RE 2014-92].
502(075.2)
51 MATEMATICĂ
57. Stratan, Eliza.
Caiet la matematică : cl. 1-a / Eliza Stratan, Veronica Gurduza. – Chişinău : Bons
Offices, 2013. – 68 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-726-5.
[RE 2014-27].
51(075.2)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL
621 Construcţia de maşini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică
58. "Microelectronics and Computer Science", International Conference (8 ; 2014
; Chişinău). Proceedings of the 8th International Conference on "Microelectronics and Com-
puter Science" : The 50th anniversary of Technical University of Moldova, Oct. 22-25, 2014
Chişinău, Rep. of Moldova. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 494 p.
Antetit.: Univ. Tehn. din Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.

237
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

270 ex.
ISBN 978-9975-45-329-5.
[RE 2014-78].
621.3.049.77+004(082)=135.1=111=161.1
657 Contabilitate
59. Conturile internaţionale ale Republicii Moldova, anuar statistic, … / Banca
Naţ. a Moldovei ; col. red.: Marin Moloşag (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : Banca Naţională a
Moldovei, 2014 – . – ISBN 978-9975-3015-1-0.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
…2013. – 2014. – 165 p. – 45 ex. – ISBN 978-9975-3015-2-7. – [RE 2014-95].
657(478)(083.41)
687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală
60. "Creativitate. Tehnologie. Marketing", Simpozion internaţional (3 ; 2014 ;
Chişinău). Creativitate. Tehnologie. Marketing : CTM 2014 : Al 3-lea Simpozion internaţional,
30 oct.-01 noiem. : Culegere de articole / com. şt.: Ion Bostan [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 368 p.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industrie Uşoară. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Bibliogr. la sfârşitul art.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-80-854-5.
[RE 2014-100].
687:74(082)=135.1=111=161.1
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
61. Salonul profesorilor Arte vizuale : [participanţi la expoziţie] : Ediţia a 3-a, 2-20
aprilie 2013 / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" ; coord. de proiect: Eleonora Brigalda [et al.]. –
Chişinău : S. n., 2014.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col. ; 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP/Vista, 512 Mb RAM.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
56 ex.
ISBN 978-9975-46-204-4.
[RE 2014-88].
73/76(082):061.4
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
62. Pahotin, Oleg.

238
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Mănăstirea Noul-Neamţ = Ново-Нямецкий монастырь = The Monastery of New-


Neamts : Povestea unei mănăstiri : Film documentar (0:31:00) / Oleg Pahotin. – Chişinău : S.
n., 2010 [Cozara].
1 disc optic electronic (DVD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Video Player.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-55-010-9.
[RE 2014-40].
791.43:[27+726.71(478)]
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
63. Feraru, Valentina.
Curs de lecţii practice la tenis de masă : pentru studenţii instituţiilor superioare / Valen-
tina Feraru. – Chişinău : Elan Poligraf, 2014. – 32 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
20 ex.
ISBN 978-9975-66-392-2.
[RE 2014-74].
796.386(076.5)
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ
80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
64. "Plurilingvismul şi traducerea ca provocări ale globalizării : de la învăţământ
la politici lingvistice şi culturale", conferinţă internaţională (2012 ; Chişinău).
Plurilingvismul şi traducerea ca provocări ale globalizării : de la învăţământ la politici lingvisti-
ce şi culturale : Conferinţă internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la fondarea
ULIM, Chişinău, 15-16 oct. 2012 / com. şt.: Ana Guţu [et al.]. – Chişinău : ULIM, 2012. – 74 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-124-04-1.
[RE 2014-18].
81'1:378.4(478-25)(082)=00
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
65. Cimpoieş, Valentina.
Limba română : Teste şi fişe pentru activitatea independentă : cl. a 2-a / Valentina
Cimpoieş. – Chişinău : Bons Offices, 2013. – 48 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Adobe Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-676-3.
[RE 2014-25].

239
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

811.135.1(079)
811.161.1 Limba rusă
66. Романчук, Алексей.
Антропонимическая модель на –й в историческом русском ареале и
средневековой Молдове: основные результаты квантитативного анализа и их
интерпретация / Романчук Алексей, Цвигун Юлия. – Кишинев : Stratum Plus, 2014.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-4272-3-4.
[RE 2014-69].
811.161.1'373.23
811.512.165 Limba găgăuză
67. Копущу, Виктор.
Названия традиционных мясных блюд в турецком и гагаузском языках / Виктор
Копущу ; науч. консультант: Дмитрий Насилов ; редкол.: Пашалы П. М. [и др.] ; Науч.-
Исследовательский Центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. – Комрат : Б. и., 2014 (Tipogr.
"Elan Poligraf"). – 48 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
100 ex.
ISBN 978-9975-66-399-1.
[RE 2014-75].
[811.512.161+811.512.165]'373+392.8
821.135.1 Literatură română
68. Alecsandri, Vasile.
Opera poetică / Vasile Alecsandri ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2014 – .
– ISBN 978-9975-79-914-0. – (Colecţia "Cartier ebook", ISBN 978-9975-79-909-6).
E-book.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
Vol. 1. – 2014. – ISBN 978-9975-79-915-7. – [RE 2014-81].
Vol. 2. – 2014. – ISBN 978-9975-79-916-4. – [RE 2014-82].
Vol. 3. – 2014. – ISBN 978-9975-79-917-1. – [RE 2014-83].
821.135.1Alexandri1+821.135.1-1 Alecsandri
69. Caragiale, Ion Luca.
Momente şi schiţe / Ion Luca Caragiale ; il.: Igor Vieru ; cop.: Vitalie Coroban. –
Chişinău : Cartier, 2014. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-79-812-9.

240
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[RE 2014-55].
821.135.1-32
70. Ispirescu, Petre.
Legende, sau Basmele românilor / Petre Ispirescu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 2-a.
– Chişinău : Cartier, 2014. – (Colecţia "Cartier ebook").
E-book.
ISBN 978-9975-79-817-4.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
[RE 2014-84].
821.135.1-343 Ispirescu
821.135.1(478) Literatura română din Republica Moldova
71. Cosmescu, Alexandru.
Un spaţiu blând, care mă primeşte cum m-ar îmbrăţişa : poeme / Alexandru Cosmescu
; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2014. – (Colecţia "Cartier ebook", ISBN 978-
9975-79-909-6).
E-book.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-79-910-2.
[RE 2014-79].
821.135.1(478)-1 Cosmescu
72. Crudu, Dumitru.
Falsul Dimitrue : Antologie de versuri / Dumitru Crudu ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişi-
nău : Cartier, 2014. – (Colecţia "Cartier ebook", ISBN 978-9975-79-909-6).
E-book.
1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13.
Cerinţe sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, E-Pub.
Titlu preluat de pe eticheta discului.
ISBN 978-9975-79-911-9.
[RE 2014-80].
821.135.1(478)-1 Crudu
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(478) Istoria Republicii Moldova
73. Pislariuc, Vitalie.
Apocalipsa după Ştefan : violenţa ritualică în Moldova lui Ştefan cel Mare / Vitalie
Pislariuc. – Chişinău : Cartier, 2013 (Tipogr. "Bons Offices"). – 438 p. – (Colecţia "Cartier
istoric").

241
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

ISBN 978-9975-79-829-7.
1 disc optic (CD-ROM) : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Acrobat Reader.
Titlu preluat de pe eticheta dischului.
300 ex.
[RE 2014-99].
94(478)"13/15"
RESURSE AUDIOVIZUALE
78 MUZICĂ
74. Anastasia Lazariuc. The Best of = Cele mai frumoase cântece : / text: Ana Mora-
ru Mereşevschi ; Revista Fashion VIP. – [Chişinău] : Litera, [2014] (Combinatul Poligrafic).
1 audio-CD : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Audio Player
Titlu preluat de pe eticheta dischului.
Nr 2. – 2014. – Conţine: 1. Nu te mai cred (03:25) / N. Caragea, V. Filip. 2. Mi-e dor
(03:36) / A. Carp. 3. Nu-mi pare rău (03:40) / M. Guţu, G. Voinovan. 4. O noapte-n doi (04:15)
/ M. Guţu. 5. Lăutarul (04:10) / A. Pcelov, V. Roman, N. Botgros. 6. Trece viaţa (04:11) / A.
Sandu. 7. Mama (04:51) / M. Constantinescu. 8. Bucuraţi-vă prieteni (04:03) / I. A. Teodoro-
vici, Gr. Vieru. 9. Nu-ţi cer iubirea (03:50) / I. Raiburg, V. Dulce. 10. Te-aştept să vii (04:05) /
M. Constantinescu. 11. Un student şi o studentă (03:26) / D. Radu, D. Matcovschi. 12. Andrei
(03:09) / I. Bersadschi, D. Matcovschi. 13. Iubire de-o vară (03:04) / Gh. Gheorghiu. 14. De-
am greşit (03:26) / M. Constantinescu. 15. De ziua ta (04:13) / A. Dumitraş. 16. Un dor în
urma ta (03:23) / A. Romcescu, D. Dorian. 17. Tu şi eu (04:23) / E. Railean. 18. Cât ne-am
iubit (03:24) / N. Caragea, V. Filip. 19. Satele Moldovei (04:14) / Iu. Badicu, I. Sârbu. 20. În
ţara mea (03:23) / D. Radu, Gr. Vieru. 21. Oglinda clipelor (03:54) / E. Doga, Gr. Vieru.
[RE 2014-53].
784.3.071.2
75. Carla's Dreams / Orange Music. – Chişinău : Orange, 2014.
1 video-CD : sd., col.; în conteiner, 13 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Video player
Titlu preluat de pe eticheta dischului.
Conţine: 1. Lumea ta (3:21). 2. Atât de liberi (3:29). 3. Влюбленны feat. DARA (4:10).
4. Жить выбираем feat. DARA (3:47). 5. Răţuşca (3:18). 6. Mai stai (3:46). 7. Eşti altfel
(3:06). 8. Нелюбимая (3:46). 9. Крассными красками (3:38). 10. My girl (3:37). 11. Funeral
Face (3:38). 12. Rachete (4:00). 13. Născut în Moldova (4:44). 14. Lumea ta remix (3:22).
[RE 2014-101].
784.3
76. Live cu Lili Lozan : Interviuri de colecţie / Publika TV. – Chişinău : Publika TV,
2013.
1 video-CD : sd., col.; în conteiner, 12 x 13 cm.
Cerinţe de sistem: Video player.
Titlu preluat de pe eticheta dischului.
Conţine: 1. Prutul curge direct prin inima mea (4:48) / Florin Piersic. 2. Dacă nu poţi fa-
ce bine, măcar nu face rău (4:50) / Anastasia Lazariuc. 3. În Moldova mă simt ca acasă
(5:52) / Fuego. 4. Îmi doresc foarte mult... copii (3:54) / Andreea Raicu. 5. Dumnezeu pe mine

242
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

mă iubeşte...
(7:09) / Mihaela Tatu. 6. Nimic nu e întâmplător pe lumea asta (8:25) / Andreea Marin. 7. Am
avut o tinereţe frumoasă (5:39) / Svetlana Toma. 8. Ştiţi când de începe familia? Nu atunci
când s-au căsătorit, nu atunci când apare primul copil... Familia începe atunci şi acolo, când
fiecare membru în parte... are grijă de toţi ceilalţi (8:27) / Ştefan Petrache. 9. Întîlnirile din
viaţa mea şi-au avut sensul (4:21) / Maia Morgenstren. 10. Sunt la fel ca toţi ceilalţi (10:21) /
Carla`s Dreams.
[RE 2014-93].
821.135.1(478)-141
77. Plăieşu, Raisa
Poetul cântă : Cântece şi versuri creştine / versuri, muz., aut./recită: Raisa Plăieşu ;
design : Victoria Didic ; Chişinău : Tipocart Print, 2014.
2 audio-CD : sd., col.; în conteiner, 12 x 14 cm.
Cerinţe de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, Audio Player
Titlu preluat de pe eticheta dischului.
Conţine: 1 CD : 1. Lumina lui Isus (6:53). 2. Cina cea de Taină (5:37). 3. Maica Maria
(5:47). 4. Veniţi acasă, tată, mamă. Părinţilor mei (7:57). 5. Cununie (5:50). 6. Unde eşti,
măicuţa mea ? (7:59). 7. Mă rog, la tine, Înger (7:11). 8. Moldova (5:57). 9. Rugă (5:20). 10.
Balada Codreanului (8:56). 11. Cum să-mpărţim inima-n jumătate ? (6:00). 12. Eroul de la
Nistru (8:41). 13. Frăţioare, frăţioare. Pentru Boris Pleşca (4:04). 14. Hora Moldovei (4:27).
15. Colindul de smarald (6:30). 2 CD : 1. Casa lui Dumnezeu (1:44). 2. În aer (3:29). 3. Bobo-
teaza (2:23). 4. Mama (3:11). 5. Scrisoare (2:36). 6. Crucea durerii (3:00). 7. Vămile văzduhu-
lui (2:02). 8. Colind pentru clasici (2:08). 9. Eroul din sufletul îndurerat (3.37). 10. Cerşetorul
(4:17). 11. Scrisoare părinţilor. Doinei şi Ion Aldea Teodorovici (2:26). 12. Eminescu (3:17).
13. La uşa gloriei (2:35). 14. Candela din ochi (2:28). 15. Sufletul poetului (2:32). 16. Poetul
nemuritor. Poetul Gr.Vieru (2:03). 17. Cuvintele (2:02). 18. Zidul. Poetului Nicolae Dabija
(3:25). 19. Rugă pentru Limba Română (2:31). 20. Mormîntul (1:52). 21. Deschide, sunt eu
(3:21). 22. Te rog, nu zice nu (2:16). 23. Spital (2:12). 24. Cătunul (2:33). 25. Mulţumesc,
Doamne (2:19). 26. Lecţiile Domnului (3:24). 27. Pămîntul (2:34). 28. Aceste salve de frumze
şi de flori (2:37). 29. Bibliotecarul (1:50). 30. La Casa (3:14). 31. Scrisoarea şcolăriţei (3:31).
32. Eu sunt colindul vieţii tale (2:09). 33. Într-o zi (1:55). 34. Va veni o vreme (2:17). 35. Dru-
mul (2:59).
ISBN 978-9975-4291-2-2.
[RE 2014-77].
821.135.1(478)-141 Plăieşu

243
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

Index de nume
Dorian, D. 74
A Drăguţan, Dorin 35, 37
Alecsandri, Vasile 68 Duca, Gheorghe 10
Duca, Maria 21
B Dulce, V. 74
Dumitraş, A. 74
Badicu, Iu. 74
Belostecinic, Grigore 4 F
Bersadschi, I. 74
Bobână, Gheorghe 17 Feraru, Valentina 63
Bodarev, Lilia 8, 11 Filip, V. 74
Bodorin, Cornelia 42 Florov, Nicolae 15
Boga, L. T. 15 G
Borcoman, Raisa 31
Bostan, Ion 60 Galben, Andrei 23
Botgros, N. 74 Gheleta, Ludmila 14
Bragaru, Tudor 1 Gheorghiu, Gh. 74
Brigalda, Eleonora 61 Ghiţu, Dumitru 9
Bulat, G. 15 Goncearova, Natalia 39
Burdeinâi, Alexandru 40 Grigoroi, Lilea 45
Gurduza, Veronica 57
C Gurieva, Valentina 16, 18, 22, 24
Caragea, N. 74 Guţu, Ana 64
Caragiale, Ion Luca 69 Guţu, M. 74
Carp, A. 74 Guzgan, Valentin 47, 49
Caterev, Cristina 16 H
Cecoi, Vasile 55
Celac, Valentin 14 Hanganu, Aurelia 8-11, 16-22, 24-26
Celpan, Tatiana 19 Hernandez-Sanchez, Melanie 32
Cepraga, Lucia 31
Chitoroagă, Valentina 12-13, 23 I
Cimpoieş, Valentina 65 Ispirescu, Petre 70
Constantinescu, M. 74
Corbu, Haralambie 19 J
Corghenci, Ludmila 23
Coroban, Vitalie 68-72 Jacota, Anatol 7
Corotenco, Elena 20 L
Cosmescu, Alexandru 71
Cotelea, Eudochia 56 Lazariuc, Anastasia 74, 76
Cozonac, Renata 12-13 Liubarschi, I. 15
Crăciun, Ion 1 Lozan, Lili 76
Creul, Eugenia 17
Crudu, Dumitru 72 M

D Manoli, Adela 11
Marin, Andreea 76
Dabija, Nicolae 77 Marin, M. 48
Dăscălaşu, Andrei 30 Matcovschi, D. 74
Didic, Victoria 77 Mihailovici, Paul 15
Doga, E. 74 Moloşag, Marin 39, 59
Doibani, Tatiana 6-7, 14 Monastîrscaia, Ana 30

244
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moraru, Ana 74 Stratan, Eliza 57


Morau, Victor 17
Morgenstren, Maia 76 Ş
Munteanu, Tatiana 33-34 Şpac, Ion 19
N T
Nadă, Eug. D. 15 Tatu, Mihaela 76
Nikolaeva, Janna 9-10, 21, 25 Tcacenco, Valentina 19
O Teodorovici, I. A. 74, 77
Timuş, Angela 16-17, 20, 24
Ohrimenco, S. 3-4 Timuţa, Aliona 53
Orlov, Alina 35, 37 Toderaş, Ion 6
Toma, Svetlana 76
P Tomescu, C. N. 15
Pahotin, Oleg 62 Trifin, Maria 49
Panfil, Sava 44 U
Pcelov, A. 74
Petrache, Ştefan 76 Ursu, Ludmila 52
Petrescu, Ana 56
Piersic, Florin 76
Pislariuc, Vitalie 73 V
Plăieşu, Raisa 77 Vieru, Gr. 74, 77
Pleşca, Boris 77 Vieru, Igor 69
Popescu, Pelagheia 6 Voinovan, G. 74
Postolache, Gheorghe 18, 24
Postolachi, Viorelia 53 Z
Postolachi-Iarovoi, Elena 16
Zabiaco, Olesea 12-13
R Zaharia, Ana 39
Zasaviţchi, Lidia 10, 21
Radu, D. 74
Raiburg, I. 74 К
Raicu, Andreea 76
Railean, E. 74 Копущу, Виктор 67
Raşcu, G. 15 Л
Roman, V. 74
Romcescu, A. 74 Лисовой, Симеонъ Абрамовичъ 15
Rotaru, Filip 15 Насилов, Дмитрий 67
S П
Sacovici, Aspazia 23 Пашалы, П. М. 67
Sadovei, Larisa 46
Sandu, A. 74 Р
Sandu, Maria 22
Раку, Жанна 29
Saranciuc-Gordea, Liliana 41, 46, 50-52
Романчук, Алексей 66
Sârbu, Ioan 15, 74
Scvoznicov, Al. 15 Ц
Sochircă, Zinaida 23
Solomon, Corneliu 47, 49 Цвигун, Юлия 66
Solovei, Ala 56
Soloviova, Marina 39

245
Cronica resurselor electronice 2014 ≡ Electronic resources annals 2014

Index de titluri
Academia de Ştiinţe a Moldovei în presa 8 Haralambie Corbu – critic literar, Academician
Academicianul Jacota Anatol 7 AŞM 19
Academicianul Dumitru Ghiţu 9 Inflation Report 38
Academicianul Gheorghe Duca 10 InfoMarket 40
Academicianul Ion Toderaş 6 Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor
Actualites dans l'enseignement des langues de protecţie obţinute de comunitate ştiinţifi-
dans un contexte pluridiscuplinare 43 că din Republica Moldova 20
Anastasia Lazariuc. The Best of 74 Live cu Lili Lozan 76
Arta Moldovei 11 Maria Duca 21
Banca Naţională a Moldovei 35 Maria Sandu – specialist devotat în protecţia
Bibliografia Naţională a Moldovei 12-13 apelor 22
BiblioScientia 26 Materialele Conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Bibliotecarii universitari bălţeni în activităţi şi masteranzilor 54
profesionale pe YouTube 27 National Bank of Moldova 36
Bunul Sfat 30 National Bibliography 12-13
Catalogul standardelor naţionale ale Republicii Plurilingvismul şi traducerea ca provocări ale
Moldova 5 globalizării 64
Celac Valentin 14 Proceedings of the 8th International
Cele mai frumoase cântece 74 Conference on "Microelectronics and Com-
Colecţia "Basarabiana electronică" 15 puter Science" 58
Conferinţa naţională didactico-ştiinţifică "Pre- Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie
darea-învăţarea disciplinelor de contabilita- 23
te, audit şi analiză economică în contextul Raport asupra inflaţiei 37
noilor reglementări" 45 Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic
Conturile internaţionale ale Republicii Moldova al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun.
59 Chişinău 49
Creativitate. Tehnologie. Marketing 60 Salonul profesorilor Arte vizuale 61
Cutezătorul 47 Securitatea informaţională 2012 2-3
Didactica activă 48 Silvicultura Moldovei 24
Dimensiunile comunicării în contextul integrării Ştiinţa în Moldova 25
europene a Republicii Moldova 31 Ştiinţe 56
Elena Postolachi-Iarovoi 16 Varo. Moldova 28
Gheorghe Bobână 17 Добрый Совет 30
Gheorghe Postolache 18

246
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
DECEMBRIE NR 12 DECEMBER
(4662-5125)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4663. Duca, Gheorghe. Viitorul Moldovei e în Europa ştiinţei : [discurs ţinut cu prilejul
Zilei Mondiale a Ştiinţei, 10 noiem. 2014, Chişinău] / Gheorghe Duca // Akademos. – 2014. –
Nr 4. – P. 3-7 : fot. – ISSN 1857-0461.

4664. Maier, Lidia. Schimbarea condiţiilor pentru implementarea inovaţiilor în Republi-


ca Moldova în percepţia antreprenorilor / Lidia Maier // Materialele conferinţei internaţionale
ştiinţifico-practice "Abordări europene în cercetare şi inovare", 9-12 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – P. 34-39 : des. – Rez în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (9 tit.).

4665. Цуркан (Шушу), Аурелия. Показатели характеризующие инновационный


потенциал и инновационную активность / Цуркан (Шушу) Аурелия // Materialele conferin-
ţei internaţionale ştiinţifico-practice "Abordări europene în cercetare şi inovare", 9-12 oct.
2014. – Chişinău, 2014. – P. 6-11 : fig., tab. – Rez în lb. fr., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11
(3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4693)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


(Vezi Nr 4921)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
4666. O carte de vizită: Patrimoniul cultural al Republicii Moldova : [pe marginea
vol. cu același tit., Chișinău, Arc, 2014] / consemnare de cor. rev. ; fot. : Mihai Potârniche //
Moldova. – 2014. – Nr 11/12. – P. 40-43 : fot. – ISSN 0132-6635.
(Vezi de asemenea Nr 5094)

02 BIBLIOTECONOMIE
4667. Sacaliuc, Galina. Biblioteca sătească – furnizor de servicii pentru adulți : [din
raionul Râșcani] / Galina Sacaliuc // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 12. – P. 24. – ISSN
1857-4424.
(Vezi de asemenea Nr 5101)

247
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 4665, 4983)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
4668. Bobână, Gheorghe. Immanuel Kant şi începuturile filosofiei româneşti moderne
/ Gheorghe Bobână // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P.
152-163. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 163 (11 tit.). – ISSN 1857-2294.

4669. Dănilă, Ioan. Constantin Micu-Stavila, sau Voluptatea recluziunii. O (re) amintire
la centenar : [filosof şi scriitor, (1914-2003)] / Ioan Dănilă // Revista de Filosofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 280-284. – Referinţe bibliogr. : p. 283-284 (19 tit.). – ISSN
1857-2294.

4670. Juc, Victor. Vasile Ţapoc la 75 de ani : [doctor habilitat, profesor universitar
la Univ. la Stat din Moldova] / Victor Juc, Svetlana Coandă, Ion Rusandu // Revista de Filo-
sofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 287-289. – ISSN 1857-2294.

4671. Troianowski, Lidia. Disputa facultăţilor: demersul kantian pentru supremaţia fi-
losofiei / Lidia Troianowski // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3.
– P. 164-171. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 171 (14 tit.). – ISSN 1857-2294.

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


4672. Colesnic, Iurie. O filantroapă de nevoie… : [principesa din Chişinău :
Eufrosenia Viazemski (1835-1925)] / Iurie Colecnic // Moldoveanca. – 2014. – Nr 11/12. – P.
12 : fot. – (Din galeria femeilor basarabene). – ISSN 1857-3053.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4673. Bantoș, Alexandru. Păstrător al unității neamului: "Note la un portret" : [despre
Miron Cristea, înaltului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi al României (1838-1939)] /
Alexandru Bantoș // Limba Română. – 2014. – Nr 6. – P. 143-150. – Referințe bibliogr. : p.
150 (7 tit.). – ISSN 0235-9111.

4674. Secrieru, Vasile. Unele referinţe privind istoricul Episcopiei Hotinului : [cercet.
ist.] / preot Vasile Secrieru // Luminătorul. – 2014. – Nr 5. – P. 54-64.

4675. Stancu, Vasile. Faptele scriu istoria Topliței : [despre ed. Zilelor "Miron Cristea",
înaltului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi al României] / Vasile Stancu // Limba Ro-
mână. – 2014. – Nr 6. – P. 136-142 : fot. – ISSN 0235-9111.

248
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4676. Zaharou, Zaharia. Să învingem ruşinea care ne macină la spovedanie : [medi-


taţie : fragm. preluat din vol. "Răscumpărând vremea", Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2014] /
Arhimandrit Zaharia Zaharou // Luminătorul. – 2014. – Nr 5. – P. 30-36.

3 ŞTIINŢE SOCIALE
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
4677. Dinamica indicatorilor demografici în Republica Moldova / Mihail Palanciuc,
Zina Cobâleanu, Oleg Rabovilă [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în me-
dicină. – 2014. – Nr 6. – P. 12-15 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (6
tit.). – ISSN 1729-8687.

4678. Pascaru, Ana. Aspecte identitare în dialogul cultural dintre migranţi şi reprezen-
tanţii societăţii de adopţie / Ana Pascaru, Mariana Roşca // Revista de Filosofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 172-179. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 179
(16 tit.). – ISSN 1857-2294.
(Vezi de asemenea Nr 4851)

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4679. Cobzac, Iosif. Statul şi remedierea stratificării economice / Iosif Cobzac // Re-
vista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 116-125. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 125 (6 tit.). – ISSN 1857-2294.

4680. Timuş, Andrei. Politica socială necesită să reflecte realitatea vieţii / Timuş An-
drei // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 101-107 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (4 tit.). – ISSN 1857-2294.

4681. Блажко, Владимир. Социальный капитал как фактор политической


стратификации в современном молдавском обществе / Владимир Блажко // Revista de
Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 136-151. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 151 (6 tit.). – ISSN 1857-2294.

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale


4682. Caraman, Iurie. Consumul de producţie teatrală şi categoriile de public / Iurie
Caraman, Renata Stan // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. –
P. 108-115 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (10 tit.). – ISSN 1857-2294.

32 POLITICĂ
323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare
(Vezi Nr 4688, 4726)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova

249
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4683. Balan, Elena. Conexiunea dintre identitatea civică, identitatea etnică şi societa-
tea civilă în contextul desfăşurării reformelor democratice / Elena Balan // Revista de Filoso-
fie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 76-88. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 87-88 (26 tit.). – ISSN 1857-2294.

4684. Cimpoeşu, Dorin. The Evolution and Features of the Post-Totalitarian Political
Regime in the Republic of Moldova (1990-2012) / Dorin Cimpoeşu // Plural. – 2014. – Vol. 2,
Nr 1/2. – P. 98-117. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-
1262.

4685. Enciu, Nicolae. Relaţia dintre putere şi opoziţie în Republica Moldova / Nicolae
Enciu, Ion Rusandu // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P.
57-75 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (21 tit.). – ISSN 1857-2294.

4686. Tăzlăuanu, Valentina. Identitatea ca forma mentis : [avantext] / Valentina Tăz-


lăuanu // Sud-Est cultural. – 2014. – Nr 3/4. – P. 3-5. – ISSN 1857-0143.

4687. Брага, Лилия. Гражданская культура и эффективность демократии в


Республике Молдова / Лилия Брага // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. –
2014. – Nr 3. – P. 89-100. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100 (15 tit.). – ISSN
1857-2294.

4688. Голя, Анатолий. После выборов : [об итогах парламентских выборах в


Респ. Молдова, 30 нояб. 2014] / Анатолий Голя // Profit. – 2014. – Nr 12. – P. 3-9 : fot. –
ISSN 1857-0186.

4689. Черба, Валериу. Анализ причин возникновения конфликта, истоки и


перспективы разрешения приднестровского конфликта / Валериу Черба // Materialele
conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Abordări europene în cercetare şi inovare", 9-12
oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 11-20. – Referinţe bibliogr. : p. 19-20 (26 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4677, 4730, 4754)

324 Alegeri
(Vezi Nr 4687)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


4690. Aliyev, Namig Hasan oglu. Cele 5 misiuni : [interviu cu Ambasadorul Rep.
Azerbaidjan în Rep. Moldova] / text: Doina Popa ; fot. : Ion Savin // VIP magazin. – 2014. – Nr
126. – P. 42-47 : fot. – ISSN 1857-0534.

4691. Chirtoacă, Natalia. Sistemul OSCE de prevenire a conflictelor şi de manage-


ment al crizelor postconflictuale: avantaje şi oportunităţi / Chirtoacă Natalia, Mătăşel Alina //
Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Abordări europene în cercetare şi
inovare", 9-12 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 71-74. – Rez în lb. rom. – Referinţe bibliogr. :
p. 74 (5 tit.).

250
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4692. Pirkka Tapiola. Ambassador, hear of the Delegation of the European Union
to Moldova = Pirkka Tapiola. Ambasador, Șef al Delegației Uniunii Europene în Republica
Moldova : [interviu] / consemnare de Xenia Ciubrac // Altitude. – 2014. – Nr 11/12 : fot. – P. 8-
14 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 4739, 5118)

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


4693. Sato, Keiji. Ethnic Political Mobilization: an Integrative or Desintegrative Force
in the Modern Polity? Case-Studies of Political Mobilization by Non-Titular Nations in Moldo-
va, Estonia and Lithuania / Keiji Sato // Plural. – 2014. – Vol. 2, Nr 1/2. – P. 64-80 : tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 2345-1262.

4694. Tighineanu, Ion. Bruxelles-ul nu crede lacrimilor : [discurs ţinut cu prilejul Zilei
Mondiale a Ştiinţei, 10 noiem. 2014, Chişinău] / Ion Tighineanu // Akademos. – 2014. – Nr 4.
– P. 8-9. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4695)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


4695. Groza, Iulian. Ambiția integrării în UE : [interviu cu I. Groza, viceministrul Aface-
rilor Externe și Integrării Europene] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr
12. – P. 82-87 : fot. – (Европа & Молдова). – ISSN 1857-0186.

4696. Juc, Victor. Relaţiile de colaborare dintre Republica Moldova şi statele ex-
sovietice din spaţiul islamic / Victor Juc, Ruslana Grosu // Revista de Filosofie, Sociologie şi
Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 7-29. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27-29 (50
tit.). – ISSN 1857-2294.

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
4697. Мурса, Люба. О новом Классификаторе занятий Республики Молдова /
Люба Мурса // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 12 – P. 57-61 : fot. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 4748)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


4698. Станишевский, Александр. Договор купли-продажи недвижимости / Алек-
сандр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 12 – P. 62-69 : fot. – Referinţe
bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


4699. Danu, Eugenia. Eugenia Danu: "Nu poți obține performanțe peste noapte" :
[despre directoarea filialei Chișinău a firmei Dopomoga Group SRL cu reședința la Kiev] /
interlocutor: Vlad Pascaru // Moldoveanca. – 2014. – Nr 11/12. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-
3053.

251
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4700. Laduș, Roman. Optimizare în construcții? : [interviu cu R. Laduș, dir. Business


Research Company despre calitatea mediului de afaceri] / consemnare de Mariana Tabuncic
// Profit. – 2014. – Nr 12. – P. 88-90 : fot. – (Domeniu & Reforme). – ISSN 1857-0186.

4701. Morozniuc, Ion. Aspecte din domeniul businessului moldovenesc / Ion


Morozniuc, Tatiana Colesnicova, Tatiana Iaţişin // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţi-
fico-practice "Abordări europene în cercetare şi inovare", 9-12 oct. 2014. – Chişinău, 2014. –
P. 47-52. – Rez în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (3 tit.).

4702. Балан, Виктор. Самое приятное – угадать, какой продукт нужен потреби-
телю : [интервью с директором компании Fan Fan Виктором Балан] / записала Каринэ
Бушила // Aquarelle. – 2014. – Nr 12. – P. 22-24 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 4663, 4999)

336 Finanţe
4703. Dima, Marcela. Operaţiuni privind recuperarea creanţelor: aspecte contabile şi
fiscale / Marcela Dima, Natalia Ţiriulnicova // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 12. – P. 53-
56 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

4704. Morozniuc, Ion. Aspecte din rezultatele activităţii sistemului bancar / Ion
Morozniuc, Tatiana Colesnicova // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice
"Abordări europene în cercetare şi inovare", 9-12 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 39-47 :
tab. – Rez în lb rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47 (3 tit.).

4705. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 2 din 28.01.2014


pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale referitoare la taxele locale (Sesizarea
nr. 2a/2014) // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2014. – Nr 3/4. – P. 5-18 ; 82-
97. – Idem în lb. rusă . – ISSN 1810-7257.

4706. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 7 din 13.02.2014


pentru controlul constituţionalităţii alineatului (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1663-XIII
din 24 aprilie 1997 (Sesizarea nr. 5a/2014) // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. –
2014. – Nr 3/4. – P. 50-64 ; 128-142. – Idem în lb. rusă. – ISSN 1810-7257.

4707. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 8 din 14.02.2014


pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Anexa nr. 2 la Titlul IV din Codul fiscal în
redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 (Sesizarea nr. 7a/2014) // Justiţia Constituţiona-
lă în Republica Moldova. – 2014. – Nr 3/4. – P. 65-73 ; 143-151. – Idem în lb. rusă. – ISSN
1810-7257.

4708. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 11 din 25.03.2014


pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Anexa nr. 1 la Titlul IV din Codul fiscal în
redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 (Sesizarea nr. 20a/2014) // Justiţia Constituţio-
nală în Republica Moldova. – 2014. – Nr 3/4. – P. 74-81 ; 152-160. – Idem în lb. rusă. – ISSN
1810-7257.

252
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4709. Sochirca, Alexei. Cardul de plată – instrument de plată fără numerar / Alexei
Sochircă // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 12 – P. 42-43 : fig., fot. – ISSN 1813-4408.

4710. Авосаб, Ирина. Ущербное требование : [о функционир. банков. системы в


Респ. Молдова] / Ирина Авосаб, Александр Васкауцан // Profit. – 2014. – Nr 12. – P. 38-
42 : tab. – (Банки & Капитал). – ISSN 1857-0186.

4711. Васкауцан, Александр. Ослабевающий режим : [об эффективности нало-


говых систем Paying Texes 2015 в Респ. Молдовы] / Александр Васкауцан, Владимир
Сидоренко, Александр Танас // Profit. – 2014. – Nr 12. – P. 48-60 : fot. – (Налоги &
Администрирование). – ISSN 1857-0186.

4712. Павловский, Станислав. Чем руководствовалась ВСП? : [Высшая Судеб-


ная Палата : фин. проблемы в Banca de Economii a Moldovei : интервью с бывшим
судьей Европ. суда по правам человека (ЕСПЧ) С. Павловским] / записал Владимир
Попов // Profit. – 2014. – Nr 12. – P. 26-29 : fot. – (Суд & Дело). – ISSN 1857-0186.

4713. Чиреш, Елена. Здание, переданное в операционный лизинг: основное


средство или инвестиционная недвижимость? / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. –
2014. – Nr 12 – P. 19-21 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-
4408.

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
338(100-87) Situaţia economică a ţărilor de peste hotare
4714. Шаргу, Лилия. Влияние инновационной политики и научно-
технологического потенциала на экономическое развитие государств / Лилия Шаргу,
Александр Грибинча, Людмила Тодорова // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-
practice "Abordări europene în cercetare şi inovare", 9-12 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P.
58-67 : fig., tab. – Rez în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (13 tit.).

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


4715. Negară, Ghenadie. Contabilizarea operaţiunilor de procurare a combustibilului
în baza cardurilor corporative valorice / Ghenadie Negară // Contabilitate şi audit. – 2014. –
Nr 12 – P. 22-26 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

4716. Sturza, Ion. Economia este temelia : [interviu cu I. Sturza, ex-prim-ministru al


Rep. Moldova despre sistemul judecătoresc și cel bancar] / consemnare de Mariana
Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 12. – P. 78-81 : fot. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 4699, 4718-19)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă

253
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4717. Балтага, Виктория. Vestio – качество в оригинале! : [реализация одежды


местных производителей : интервью с коммерч. директором компании "AVVA Augustus"
SRL Викторией Балтага] / записала Татьяна Терзи // Aquarelle. – 2014. – Nr 12. – P. 32-
34 : fot. – ISSN 1857-0518.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional


4718. Chirilenco, Mariana. Controlul ulterior : [procesul de dezvoltare şi modernizare
a sistemului vamal] / Mariana Chirilenco // Vama. – 2014. – Nr 4. – P. 2-25 : fig., tab. – ISSN
1857-2979.

4719. Gherciu, Viorel. Export la prețuri "Premium" : [despre comercializarea produse-


lor tipice moldovenești pe piața produselor ecologice din UE] / Viorel Gherciu // Profit. – 2014.
– Nr 12. – P. 92-95 : fot., tab. – (Moldova & Potențial). – ISSN 1857-0186.

4720. Pâslaru, Eugen. "Piedicile" în calea vinului moldovenesc : [interviu cu E. Pâsla-


ru, vicepreședintele Asoc. Producătorilor și Exportatorilor de Vinuri din Moldova despre em-
bargoul impus de Rusia] / consemnare de Margareta Mocreac // Profit. – 2014. – Nr 12. – P.
98-101 : fot. – (Vin & Perspective). – ISSN 1857-0186.

339.7 Finanţe internaţionale


4721. Duhlicher, Grigore. Integrarea financiară europeană a Republicii Moldova /
Grigore Duhlicher // Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Abordări europe-
ne în cercetare şi inovare", 9-12 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 55-58. – Rez în lb rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (3 tit.).

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
341 Drept internaţional
4722. Ciprian, Daniel. Proceduri legislative la nivelul Parlamentului European / Daniel
Ciprian, Dumitru Buzatu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 12. – P. 27-30. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 30 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

4723. Mititelu, Cătălina. Reglementări ale dreptului internaţional privind drepturile co-
pilului / Cătălina Mititelu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 12. – P. 13-19. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 19 (43 tit.). – ISSN 1810-309X.

4724. Сосна, А. Новый порядок обращения в европейский суд по правам челове-


ка / А. Сосна // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 12. – P. 10-16. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 16 (10 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 4750, 4752)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


4725. Ciprian, Daniel. Parlamentul – instituţie supremă de reprezentare a intereselor
cetăţenilor / Daniel Ciprian, Dumitru Buzatu // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. –

254
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2014. – Nr 6. – P. 18-22. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (8 tit.). – ISSN
2345-1130.

4726. Dură, Nicolae V. Dreptul la libertatea de religie, "fons" şi "fundamentum" al ce-


lorlalte libertăţi ale omului / Nicolae V. Dură // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 12. – P. 7-12. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (36 tit.). – ISSN 1810-309X.

4727. Moraru, Elena. Analiza comparativă a sistemului de drept anglo-saxon şi a celui


romano-germanic prin prisma instituţiei răspunderii juridice a statului / Elena Moraru // Jurna-
lul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 6. – P. 23-27. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 27 (19 tit.). – ISSN 2345-1130.

4728. Munteanu, Rita. Formele de manifestare şi clasificarea nihilismului juridic / Rita


Munteanu // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 6. – P. 33-38. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (20 tit.). – ISSN 2345-1130.

4729. Munteanu, Rita. Identificarea esenţei şi accepţiunilor nihilismului juridic / Rita


Munteanu // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 12. – P. 31-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 36-37 (31 tit.). – ISSN 1810-3081.

4730. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 5 din 11.02.2014


pentru controlul constituţionalităţii prevederilor articolului 4 lit. e) din Legea contenciosului
administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr. 38a/2013) // Justiţia Constituţi-
onală în Republica Moldova. – 2014. – Nr 3/4. – P. 28-36 ; 107-114. – Idem în lb. rusă. –
ISSN 1810-7257.

4731. Tănase, Alexandru. Identitatea constituţională a Republicii Moldova : [prelegere


ţinută la AŞM, 3 noiem. 2014] / Alexandru Tănase // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 15-20 :
fot. – ISSN 1857-0461.

4732. Ungureanu, Ciprian. Reflecţii asupra activismului juridic al cetăţenilor / Ciprian


Ungureanu, Tudor Pînzaru // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 6. – P.
12-17. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (33 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 4687, 4722-23)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


4733. Cojocaru, Radion. Retrospectiva istorică şi premisele incriminării infracţiunii de
sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope / Radion Cojocaru, Sergiu
Secrieru // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 12. – P. 31-38. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 37-38 (28 tit.). – ISSN 1810-309X.

4734. Ionaşcu, Vitalie. Reflecţii asupra obiectului infracţiunii de violenţă în familie / Vi-
talie Ionaşcu // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 12. – P. 38-42. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 41-42 (17 tit.). – ISSN 1810-3081.

255
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4735. Ionaşcu, Vitalie. Subiectul infracţiunii de violenţă în familie / Vitalie Ionaşcu //


Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 6. – P. 39-43. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 43 (13 tit.). – ISSN 2345-1130.

4736. Mariţ, Alexandru. Procese psihice emotive sau afective la comiterea infracţiunii
/ Alexandru Mariţ, Dan Georgian // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 12. – P. 20-26. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (54 tit.). – ISSN 1810-309X.

4737. Mariţ, Alexandru. Structura vinovăţiei penale / Alexandru Mariţ, Dan Georgian //
Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 6. – P. 4-11. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 10-11 (68 tit.). – ISSN 2345-1130.

4738. Pisarenco, Constantin. Aprecierea rapoartelor de expertiză a microobiectelor


de către organul de urmărire penală şi de instanţa de judecată / Constantin Pisarenco //
Закон и жизнь. – 2014. – Nr 12. – P. 27-31. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
31 (8 tit.). – ISSN 1810-3081.

4739. Pisarenco, Constantin. Metode, procedee şi mijloace tehnico-criminalistice de


depistare, fixare şi ridicare a microobiectelor la faţa locului / Constantin Pisarenco // Jurnalul
Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 6. – P. 28-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 32 (13 tit.). – ISSN 2345-1130.

4740. Prodan, Svetlana. Conceptualizarea corupţiei prin prisma reglementarilor naţio-


nale şi internaţionale în contextul integrării în spaţiul european / Svetlana Prodan // Materiale-
le conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Abordări europene în cercetare şi inovare", 9-
12 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 93-95. – Rez în lb engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (12
tit.) şi în notele de subsol.

4741. Secrieru, Sergiu. Locul incriminării infracţiunii de sustragere sau extorcare a


substanţelor narcotice sau psihotrope în legislaţia penală a Republicii Moldova / Sergiu
Secrieru // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 12. – P. 42-46. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 46 (13 tit.). – ISSN 1810-3081.

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


4742. Covaliu, Gheorghe. Insolvabilitatea în Republica Moldova: apariţia, evoluţia,
actualitatea / Gheorghe Covaliu // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 10/12. – P. 34-35. – ISSN
1810-7141.

4743. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 6 din 13.02.2014


pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor
impozite, contribuţii, prime şi defalcări, precum şi privind anularea majorărilor de întârziere şi
amenzilor aferente acestora (Sesizarea nr. 3a/2014) // Justiţia Constituţională în Republica
Moldova. – 2014. – Nr 3/4. – P. 37-49 ; 115-127. – Idem în lb. rusă . – ISSN 1810-7257.

347 Drept civil

256
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4744. Сосна, Б. Принцип состязательности в гражданском процессе Республики


Молдова и зарубежных стран / Б. Сосна, И. Арсени // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 12. – P.
38-43. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 42-43 (26 tit.). – ISSN 1810-309X.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


4745. Amihalachioaie, Gheorghe. Legea Republicii Moldova "Cu privire la Avocatu-
ră" nr. 1260-XV din 19.07.2002 : comentariu / Gheorghe Amihalachioaie, Vitalie Rusu, Stela
Gavajuc // Avocatul Poporului. – 2014. – Nr 10/12. – P. 3-33. – Referinţe bibliogr. în notele de
subsol. – ISSN 1810-7141.

4746. Iovan, Marţian. Evaluare a procesului de înfăptuire a dreptăţii – ca valoare su-


premă a sistemului judiciar / Marţian Iovan // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politi-
ce. – 2014. – Nr 3. – P. 190-210 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 210 (30 tit.).
– ISSN 1857-2294.

4747. Боршевский, Андрей. Характеристика Судебной реформы 60-Х годов ХIX


века в Бессарабии / Андрей Боршевский, Борис Сосна // Materialele conferinţei internaţio-
nale ştiinţifico-practice "Abordări europene în cercetare şi inovare", 9-12 oct. 2014. – Chişi-
nău, 2014. – P. 96-101. – Rez în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 100-101 (15 tit.) şi în
notele de subsol.

4748. Сосна, Б. Судебный приказ как разновидность судебного постановления:


его правовая природа и сущность / Б. Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 12.
– P. 4-10. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 9-10 (19 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 4711, 4715)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
4749. Capşa, Tudor. Consideraţii privind repararea prejudiciului material şi moral cau-
zat salariatului în urma privării ilegale de posibilitatea de a munci / Tudor Capşa // Legea şi
viaţa. – 2014. – Nr 12. – P. 4-7. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6-7 (15 tit.). –
ISSN 1810-309X.

349.3 Drept social


(Vezi Nr 4838)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
4750. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre nr. 4 din 06.02.2014
pentru controlul constituţionalităţii articolelor 139 alin. (3)-(4), 140 alin. (1), (3)-(10) din Codul
de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 şi a unor prevederi ale
articolului 28 alin. (1) lit. e) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februa-
rie 1998 (Sesizarea nr. 39a/2013) // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2014. –
Nr 3/4. – P. 19-27 ; 98-106. – Idem în lb. rusă . – ISSN 1810-7257.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător

257
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4751. Avornic, Gheorghe. Ajustarea legislației și politicilor de mediu ale Republicii


Moldova la standardele internaționale ale Uniunii Europene: probleme și perspective / Gheor-
ghe Avornic, Valentin Așevschi, Olesea Cepoi // Noosfera. – 2014. – Nr 12. – P. 3-12. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 11-12 (12 tit.). – ISSN 1857-3517.

4752. Avornic, Gheorghe. Probleme și strategii de armonizare a legislației și politicii


de mediu ale Republicii Moldova la cerințele acordurilor internaționale / Gheorghe Avornic,
Valentin Așevschi, Olesea Cepoi [et al.] // Noosfera. – 2014. – Nr 12. – P. 23-28. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28 (12 tit.). – ISSN 1857-3517.

4753. Cărbune, Natalia. Politica de mediu – componentă a modelului european al


dezvoltării durabile / Natalia Cărbune // Noosfera. – 2014. – Nr 12. – P. 33-38. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 37-38 (5 tit.). – ISSN 1857-3517.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
4754. Căpiță, Ionel. Legea – în capul mesei : [interviu cu Alexandru Tonu, șef al Sec-
ției supraveghere circulație armament a Direcției generale securitate publ.] / Ionel Căpiță //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10-11. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник
и pыболов Молдовы. – 2014. – Nr 12. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-4513.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


4755. Manolache, Constantin. Geneza organismului militar: dimensiunea conceptua-
lă / Constantin Manolache // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3.
– P. 30-48. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (35 tit.). – ISSN 1857-2294.

4756. Manolache, Constantin. Securitatea militară – element esenţial al securităţii


naţionale / Constantin Manolache // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 134-140. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 140 (28 tit.). – ISSN 1857-0461.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
4757. Aspecte socioprofesionale la persoanele cu dizabilităţi mentale şi de com-
portament / Tudor Grejdianu, Dumitru Tintiuc, Marina Israfilov [et al.] // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 19-22. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 22 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

4758. Sorocean, Clara. Modificarea termenelor de prezentare a declaraţiilor persoa-


nelor asigurate / Clara Sorocean // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 12 – P. 51-52. – ISSN
1813-4408.

4759. Сорочан, Клара. Об особенностях заполнения деклараций застрахован-


ных лиц, получающих пособия по социальному страхованию / Клара Сорочан // Contabi-
litate şi audit. – 2014. – Nr 12 – P. 48-50 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

258
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4760. Федосов, Виктор. Негосударственные пенсионные фонды в контексте


эволюции финансовой инфраструктуры: зарубежный опыт и его адаптация в Украине /
Виктор Федосов, Димитрий Леонов // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 141-146 : fot. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 146 (11 tit.). – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4838)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
4761. Bezede, Rima. Valorificarea leadership-ului paideutic în cadrul comunităţilor
profesionale de învățare / Rima Bezede // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 16-20 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (11 tit.). – ISSN 1810-6455.

4762. Cartaleanu, Tatiana. Strategii de proiectare didactică: 1. Strategia învăţării di-


recte sau explicite / Tatiana Cartaleanu // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 38-42 : fot. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 42 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

4763. Cioban, Mitrofan. Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. Strategii / Mi-


trofan Cioban, Ilie Lupu, Larisa Sali // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 43-51 : fot. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (12 tit.). – ISSN 1857-0461.

4764. Creţu, Veronica. Şcoala de azi şi de mîine / Veronica Creţu, Nicolae Creţu //
Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 11-15 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 15 (15 tit.). – ISSN 1810-6455.

4765. Cristea, Sorin. Paradigme în educaţie/pedagogie : [dicţionar] / Sorin Cristea //


Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 93-100 : fot. .– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 100 (15 tit.). – ISSN 1810-6455.

4766. Dulamă, Maria Eliza. Organizarea activităţilor de învăţare din perspectiva para-
digmei cognitive / Maria Eliza Dulamă // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 77-81 : fot.,
tab.– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (9 tit.). – ISSN 1810-6455.

4767. Ghicov, Adrian. Principiul retellizării în paradigma constructivistă a învăţării ca


factor al înţelegerii realităţii / Adrian Ghicov // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 20-23 :
fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.

4768. Goraş-Postică, Viorica. Educaţia interculturală în Suedia : [despre rezultatele


vizitei de studiu la Stockholm, Suedia, în cadrul proiectului "Educație interculturală pe ambele
maluri ale Nistrului"] / Viorica Goraş-Postică, Rima Bezede // Didactica Pro… – 2014. – Nr
5/6. – P. 50-53 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (5 tit.). – ISSN 1810-
6455.

259
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4769. Vivdici, Ana. Paradigma calităţii educaţiei din perspectiva autonomiei financiare
şcolare / Ana Vivdici // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 69-72 : fot.– Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (6 tit.). – ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 4834-37, 4916)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale


4770. Bocancea, Viorel. Aspectele formării competenţei interculturale în cadrul studi-
erii fizicii / Viorel Bocancea, Victor Ciuvaga // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 82-87 :
fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (7 tit.). – ISSN 1810-6455.

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


4771. Albu, Gabriel. Dimensiunea morală, o dimensiune neglijată în formarea conti-
nuă a cadrelor didactice. Studiu de caz / Gabriel Albu // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P.
59-66 : fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65-66 (8 tit.). – ISSN 1810-
6455.

4772. Botgros, Ion. Unitatea de învăţare – model didactic optim în procesul de preda-
re – învăţare – evaluare la "Biologie" / Ion Botgros, Crenguţa Simion // Didactica Pro… –
2014. – Nr 5/6. – P. 73-77 : fot., tab.– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 77 (10
tit.). – ISSN 1810-6455.

4773. Chicu, Valentina. Director, manager, lider... : [managementul educațional] / Va-


lentina Chicu // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 35-37 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 37 (3 tit.). – ISSN 1810-6455.

4774. Cosovan, Olga. Competenţa de comunicare: aspecte de formare profesională /


Olga Cosovan // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 42-46 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
ISSN 1810-6455.

4775. Gorincioi, Valeriu. Leadership şcolar pentru echitate şi învăţare eficientă :


[despre participarea la atelierul "Cum să dezvoltăm un leadership școlar pentru echitate și
învățare eficientă?", în cadrul Programului PESTALOZZI al Consiliului Europei, 5-10 oct.
2014, Riga, Letonia] / Valeriu Gorincioi // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 53-54 : fot. –
ISSN 1810-6455.

4776. Sărbuşan, Galina. Lectura în scopul formării competenţei de comunicare / Gali-


na Sărbuşan // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 46-49 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 49 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.

4777. Strategia Educaţia – 2020: probleme şi direcţii versus soluţii în contextul


formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice : [masa rotundă cu acelaşi tit., 26 sept.
2014, Chişinău, la Centrul Educaţional Pro Didactica, cu participarea: Rima Bezede, Viorica
Goraş-Postică, Valentina Chicu [et al.] / consemnare: Mariana Vatamanu-Ciocanu // Didactica
Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 3-9 : fot. – ISSN 1810-6455.

260
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4778. Şchiopu, Constantin. Formarea la elevi a competențelor lectorale : [la Limba şi


literatura română] / Constantin Şchiopu // Limba Română. – 2014. – Nr 6. – P. 100-105 : fot. –
Referinţe bibliogr. : p. 105 (2 tit.). – (Pro Didactica). – ISSN 0235-9111.

4779. Şova, Tatiana. Strategii de reducere a stresului ocupaţional al profesorilor şco-


lari / Tatiana Şova // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 66-69 : fot.– Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 69 (10 tit.). – ISSN 1810-6455.

4780. Vasiliev, Maria. Instruirea modulară – tehnologie didactică axată pe formarea


competenţelor profesionale / Maria Vasiliev // Didactica Pro… – 2014. – Nr 5/6. – P. 55-59 :
fig., fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (8 tit.). – ISSN 1810-6455.
(Vezi de asemenea Nr 4830, 4840)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


4781. Bostan, Ion. O jumătate de secol de învăţământ superior ingineresc în Moldova
/ Ion Bostan // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 32-34 : fot. – ISSN 1857-0461.

4782. Cuciureanu, Gheorghe. Clasamentele internaţionale ale universităţilor: este loc


şi pentru Republica Moldova? / Gheorghe Cuciureanu, Vitalie Minciună // Akademos. – 2014.
– Nr 4. – P. 55-65 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (17 tit.). –
ISSN 1857-0461.

4783. Duca, Maria. Şcoala doctorală, în pas cu reforma AŞM / Maria Duca //
Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 52-54. – Rez. în lb. rom., engl. – ISSN 1857-0461.

4784. Musteaţă, Sergiu. Laudatio in honorem prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică cu
ocazia conferirii titlului onorific de doctor honoris causa al Universității Pedagogice de Stat
"Ion Creangă" din Chişinău 2 octombrie 2014 / Sergiu Musteaţă // Plural. – 2014. – Vol. 2, Nr
1/2. – P. 205-209 : fot. – ISSN 2345-1262.

4785. Universitatea modernă şi moştenirea culturală : Discursul prof. univ. Gheor-


ghe Postică la ceremonia de decernare ai titlului onorific de doctor honoris causa la Univ.
Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău 2 octombrie 2014 // Plural. – 2014. – Vol. 2,
Nr 1/2. – P. 210-217 : fot. – ISSN 2345-1262.
(Vezi de asemenea Nr 4807)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


4786. Bilțiu, Pamfil. Elie Miron Costin și valorificarea patrimoniului folcloric și etnogra-
fic / Pamfil Bilțiu, Maria Bilțiu // Limba Română. – 2014. – Nr 6. – P. 151-159 : fot. – Referințe
bibliogr. : p. 159 (3 tit.). – ISSN 0235-9111.

391/395 Etnografie
4787. Andronic, Iurie. De ce, de Crăciun, "colindele colind" : [tradiții și obiceiuri] / Iurie
Andronic ; fot. : Mihai Potârniche // Moldova. – 2014. – Nr 11/12. – P. 35-39 : fot. – ISSN
0132-6635.

261
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4788. Băieşu, Nicolae. Sfântul Andrei : [tradiţii populare] / Nicolae Băieşu // Realităţi
Culturale. – 2014. – Nr 12. – P. 1-3 : fot. – ISSN 1857-4424.

4789. Popușoi, Liliana. Un ALT FEL de țesut : Editorial / Liliana Popușoi // Moldova. –
2014. – Nr 11/12. – P. 2 : fot. – ISSN 0132-6635.

4790. Stănilă, Moni. Câteva considerații de Crăciun : [tradiții și obiceiuri] / Moni Stăni-
lă // Moldova. – 2014. – Nr 11/12. – P. 34-35 : fot. – ISSN 0132-6635.

398 Folclor
4791. La anul şi la mulţi ani! : [colinde] / des. de Sergiu Puică // Alunelul. – 2014. –
Nr 12. – P. 2-3 : il. – Conţine : Se-apropie Crăciunul ; Astă seară-i seară mare ; Pluguşorul. –
ISSN 1857-4173.

4792. Larg deschideţi poarta sufletelor toate : [colinde] / des. de Violeta Zabulică //
Noi. – 2014. – Nr 12. – P. 8-9 . – Conţine : Larg deschideţi poarta ; Trei păstori ; Steaua sus
răsare. – ISSN 1857-0798.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
4793. Bulimaga, Constantin. Unii indicatori ecologici utilizați în metodologia de eva-
luare a impactului de mediu / Constantin Bulimaga // Noosfera. – 2014. – Nr 12. – P. 39-48 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (24 tit.). – ISSN 1857-3517.

4794. Lupu, Marina. Particularităţi ale calităţii aerului atmosferic în spaţiul urban / Ma-
rina Lupu, Grigore Friptuleac // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2014. – Nr 6. – P. 131-133 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 133 (10
tit.). – ISSN 1729-8687.

4795. Raboşapca, Irina. Analiza şi aprecierea nivelului de percepţie a riscurilor de


mediu de către întreprinderile poluatoare din Republica Moldova / Irina Raboşapca // Revista
de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2014. – Nr 3. – P. 126-135 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (7 tit.). – ISSN 1857-2294.

4796. Уровни содержания свинца в листьях древесных растений в условиях


городской среды г. Кишинэу. Связь с автомобильным трафиком / Т. Г. Стратулат,
Е. В. Бойцу, Р. Н. Скурту [et al.] // Noosfera. – 2014. – Nr 12. – P. 49-48 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53-54 (9 tit.). – ISSN 1857-3517.
(Vezi de asemenea Nr 4958, 4992)

53 FIZICĂ
4797. Bologa, Mircea. Institutul de Fizică Aplicată: 50 de ani în serviciul Moldovei şi
ştiinţei mondiale / Mircea Bologa, Leonid Culiuc, Aleksandr Dikusar // Akademos. – 2014. –
Nr 4. – P. 28-31 : fig., fot, tab. – ISSN 1857-0461.

262
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4798. Geru, Ion. La aniversarea unei mari descoperiri făcute de E. K. Zavoisky : [re-
zonanța electronică paramagnetică] / Ion Geru // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 129-133 :
fot. – Referinţe bibliogr. : p. 132-133 (24 tit.). – ISSN 1857-0461. – (Istoria științei).
(Vezi de asemenea Nr 4769)

538.9 Fizica substanţelor condensate


4799. Harea, E. E. Understanding the Evolution of the Pop-out Effect in Si-based
Structures for Photovoltaics / E. E. Harea, K. E Aifantis // Электронная обработка
материалов. – 2014. – Vol. 50, Nr 6. – P. 44-50 : fig., tab. – Rez. în lb. rusă. – Referinţe
bibliogr. : p.49-50 (27 tit.). – ISSN 0013-5739.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizică
(Vezi Nr 4802)

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
4800. Gumovschi, Andrei. Schimbarea climei – una din principalele probleme ale se-
colului XXI / Andrei Gumovschi // Noosfera. – 2014. – Nr 12. – P. 93-95. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 95 (4 tit.). – ISSN 1857-3517.

4801. Puțuntică, Anatolie. Condițiile meteorologice și agrometeorologice din luna no-


iembrie 2014 pe teritoriul Republicii Moldova / Anatolie Puțuntică // Noosfera. – 2014. – Nr 12.
– P. 89-92 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (9 tit.). – ISSN 1857-3517.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


4802. Eremia, Anatol. Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga
râului / Anatol Eremia // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 147-152 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 152 (10 tit.). – ISSN 1857-0461.

4803. Investigation of hydrochemical characteristics of the Prut river / Zubcov


Elena, Biletchi Lucia, Bagrin Nina [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2014. – Nr 3. – P. 127-136 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 135-136 (9
tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 4808, 4952)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
4804. Academicianul Andrei Ursu la 85 de ani : [membru corespondent al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în științe biologice, domeniul ştiinţific: pedologie, geografia
solurilor, ecologie] / Petru Cuza, Iurie Bejan, Vasile Stegărescu [et al.] // Akademos. – 2014. –
Nr 4. – P. 182-184 : fot. – ISSN 1857-0461.

263
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4805. Membrul corespondent al AŞM Vasile Şalaru la 80 de ani : [doctor habilitat în


științe biologice, domeniul ştiinţific: algologie, hidrobiologie, biotehnologia algală, protecția și
utilizarea rațională a resurselor vegetale] / Ion Toderaş, Laurenţia Ungureanu, Elena Zubcov
[et al.] // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 179 : fot. – ISSN 1857-0461.
(Vezi de asemenea Nr 4771)

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie


4806. Cărbune, Radj. Ecologia secolului XXI în arena politică / Radj Cărbune // Noo-
sfera. – 2014. – Nr 12. – P. 29-32. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (9 tit.).
– ISSN 1857-3517.

4807. Cocîrţă, Petru. Dezvoltarea sistemului de standarde ale Republicii Moldova în


domeniul deşeurilor / Cocîrţă Petru // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii. – 2014. – Nr 3. – P. 150-159 : tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 158-159
(18 tit.). – ISSN 1857-064X.

4808. Mustață, Gheorghe. Moment aniversar. Academicianul Ion Dediu la vârsta se-
nectuții (80 de ani) / Gheorghe Mustață // Noosfera. – 2014. – Nr 12. – P. 125-130. – ISSN
1857-3517.

4809. Ungureanu, Laurenţia. Diversitatea şi structura fitoplanctonului – indicatori ai


statutului trofic şi calităţii apei râului Prut / Ungureanu Laurenţia, Tumanova Daria // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 3. – P. 121-126 : fig. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 126 (12 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 4750, 4752, 4814)

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


4810. Martea, Rodica. Polimorfismul genetic în cadrul unor genotipuri de Salvia
sclarea L. / Martea Rodica // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014.
– Nr 3. – P. 109-116 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 109-116 (13 tit.). –
ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 4957)

576 Biologie celulară şi subcelulară. Citologie


4811. Studiul morfologic al seminţelor de Orobanche cumana Wallr. din diferite
zone geografice / Duca Maria, Glijin Aliona, Batîr Ludmila [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 3. – P. 102-109 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. –
Referinţe bibliogr. : p. 107-109 (38 tit.). – ISSN 1857-064X.

577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică


(Vezi Nr 4968)

579 Microbiologie

264
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4812. 55 de ani ai ştiinţei microbiologice din Republica Moldova / Rudic V., Co-
dreanu S., Cepoi L. [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014.
– Nr 3. – P. 185-192 : fot. – Referinţe bibliogr. : p. 192 (6 tit.). – ISSN 1857-064X.

4813. Cepoi, Liliana. Pigmenţii fotosintetici la Porphyridium cruentum în condiţii de


stres oxidativ indus / Liliana Cepoi // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P. 116-120 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 120 (13 tit.). – ISSN 1857-0461.

4814. Fulga, Ludmila. Efectele undelor milimetrice asupra multiplicării, viabilităţii şi


caracterelor morfo-culturale ale tulpinii de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN - Y -18 /
Fulga Ludmila // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 3. – P.
143-150 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 149-150 (26 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 4833, 4980)

58 BOTANICĂ
4815. Manic, Ştefan. Particularităţile ecologice ale macromicetelor saprotrofe din Re-
publica Moldova / Manic Ştefan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2014. – Nr 3. – P. 167-173 : fig. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 172-173 (19 tit.). –
ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 4965, 4970, 4973)

59 ZOOLOGIE
4816. Carauș, Vitalie. Rabia – boală periculoasă : [despre vaccinarea animalelor săl-
batice] / Vitalie Carauș // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 12. – P. 17 : fot. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 12. – P. 17 : fot. – ISSN
1857-4513.

4817. Chirița, Dragoș. Lupul în actualitate : [în Rep. Moldova] / Dragoș Chiriță // Vâ-
nătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 12. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 12. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-

4818. Demographic structure of small rodent populations from urban


ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova / Caraman N., Nistreanu V., Larion A.
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 3. – P. 116-
121 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 121 (5 tit.). – ISSN 1857-064X.

4819. Grati, Nicolae. Pericol: pesta porcină africană / Nicolae Grati // Vânătorul şi
Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 12. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 12. – P. 16 : fot. – ISSN 1857-4513.

4820. Movileanu, Dumitru. Ontogeneza postnatală a speciei de huhurez mic (Strix


Aluco) în captivitate / Dumitru Movileanu, Victoria Savoi // Noosfera. – 2014. – Nr 12. – P. 84-
88 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 83 (3 tit.). – ISSN 1857-3517.

265
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4821. Zăganul sau vulturul bărbos : [specia (Gypaetus barbatus)] // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 12. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 12. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4513.
(Vezi de asemenea Nr 4819, 4969, 4981, 4987)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


60 BIOTEHNOLOGIE
4822. Tofan, Eugenia. Conferința științifică internațională în biotehnologie microbiană
: [pe marginea Conf. Intern. în Biotehnologie Microbiană, ed. a 2-a, 9-10 oct. 2014, Chișinău]
/ Eugenia Tofan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 3. –
P. 183-185 : fot. – Rez. în lb. rom. – ISSN 1857-064X.

61 MEDICINĂ
4823. Ababii, Ion. In memoriam academician Vasile Anestiadi : [profesor univ. (1928-
2014)] / Ababii Ion, Groppa Stanislav, Eremia Zota // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 378-379. – ISSN 1857-0011.

4824. Ababii, Ion. Vasile Anestiadi : [in memoriam academicianului, doctor habilitat în
ştiințe medicale, profesor univ., membru titular al Acad. de Ştiințe a Moldovei (1928-2014)] /
Ion Ababii // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 83. – ISSN 1857-0666.

612 Fiziologie. Fiziologie comparată


4825. Vârstnicul şi problemele – medico-sociale ale statului / Anatol Negară, Tu-
dor Grejdian, Alexandru Lavric [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 299-303. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
303 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

4826. Пребиотики, пробиотики и эубиотики – важнейшие компоненты сано-


генных рационов питания человека / Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф. [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 3. – P. 32-38. – Rez. în
lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (17 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 4867, 4870, 4878, 4894, 4911)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


4827. Caracterizarea igienică a obiectivelor de alimentaţie publică din municipiul
Chişinău / A. Chirilici, Tatiana Avadănii, I. Avadănii [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 119-122 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 122 (2 tit.). – ISSN 1729-8687.

4828. Factorii determinanţi – ce contribuie la o speranţă de viaţă longevivă


printr-un mod de viaţă sănătos / Dumitru Tintiuc, Anatol Negară, Tudor Grejdian [et al.] //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 212-216. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 216 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

266
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4829. Friptuleac, Grigore. Problema obezităţii şi patologiilor asociate în unele profesii


/ Grigore Friptuleac, Vadim Beţ // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2014. – Nr 6. – P. 116-119 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (6
tit.). – ISSN 1729-8687.

613.1 Factori climaterici


4830. Overcenco, Ala. Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece ca factor de
risc pentru sănătatea populaţiei din Republica Moldova / Ala Overcenco, Maria Nedealcov,
Anatolie Puţuntică // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 3.
– P. 173-183 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 182-183 (22 tit.). – ISSN
1857-064X.

613.2 Dietetică
4831. Evaluarea meniurilor de repartiţie din cantinele şcolare în perioada caldă a
anului / Aculina Zaporojan, Ion Bahnarel, Monica Tarcea [et al.] // Sănătate publică, econo-
mie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 110-112 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 112 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.

4832. Lungu, Cristina. Aspecte legislative privind suplimentele alimentare în România


şi în Uniunea Europeană / Cristina Lungu, Andreia Corciovă, Bianca Ivănescu // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 28-30. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (18 tit.). – ISSN 1729-8687.

4833. Petrescu, Cristina. Comportamente alimentare cu risc în relaţie cu trăsături de


personalitate la studenţi din judeţul Timiş, România : (stiudiu de caz-control) / Cristina Petres-
cu, Sorin Ursoniu, Brigitha Vlaicu // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2014. – Nr 6. – P. 25-27 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 27 (6 tit.). –
ISSN 1729-8687.

4834. Rezultatele monitorizării inofensivităţii alimentelor în municipiul Chişinău /


T. Munteanu, Natalia Iularji, C. Grecu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 122-125. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 123
(5 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 4826)

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică


4835. Cojocaru, Iurie. Factorii mediului de instruire ce influenţează starea de sănătate
prin maladii ale sistemului nervos din municipiul Chişinău / Iurie Cojocaru, Lucia Babin //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 128-130 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl., rusă – Referinţe bibliogr. : p. 130 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 4756)

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul


4836. Sănătatea elevilor şi condiţiile de instruire în instituţiile preuniversitare din
municipiul Chişinău / Maria Moraru, Angela Cazacu-Stratu, Iurie Cojocaru [et al.] // Sănăta-

267
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

te publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 49-51 : fig., tab. – Rez.


în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 51 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

4837. Tutunaru, Mariana. Starea de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din instituţiile


preşcolare şi preuniversitare din Republica Moldova în perioada 2008-2013 şi factorii deter-
minanţi / Mariana Tutunaru, Tatiana Dănilă, Ion Hăbăşescu // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 52-54 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă – Referinţe
bibliogr. : p. 54 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 4874)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


4838. Asigurarea igienică şi sanitar-tehnică a instituţiilor preşcolare şi preuni-
versitare din municipiul Chişinău / Angela Cazacu-Stratu, Maria Moraru, Svetlana Gherciu-
Tutuescu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. –
P. 115-116. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 116 (3 tit.). – ISSN 1729-8687.

4839. Aspecte medico-sociale ale sănătăţii copilului orfan în Republica Moldova /


Tudor Grejdianu, Dominica Gînu, Irina Malanciuc [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 16-19. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 19 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

4840. Gaseous plasma for surface sterilization / A. Poiata, I. Motrescu, A. Nastuta


[et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 23-25 :
fig. – Rez. în lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (13 tit.). – ISSN 1729-8687.

4841. Instruirea elevilor claselor primare privind siguranţa vieţii în caz de incen-
diu / Mihai Pîsla, Natalia Arnaut, Ion Bahnarel [et al.] // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 112-115. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 115 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

4842. Şihlearov, Rafail. Aspecte de organizare şi desfăşurare a activităţilor de pro-


movare a sănătăţii în raionul Orhei, în perioada 2008-2013 / Rafail Şihlearov // Sănătate
publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 140-142 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 142 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

4843. Tcaci, Eudochia. Evaluarea nivelului de acumulare a unor metale grele în păr la
locuitorii oraşului Chişinău / Eudochia Tcaci, Elena Jardan // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 104-106 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 106 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

4844. Ţurcan, Vasile. Studiu privind autenticitatea indicatorilor chimici preconizaţi


pentru aprecierea calităţii sterilizării articolelor medicale în poupinele / Vasile Ţurcan // Sănă-
tate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 36-39 : tab.– Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 4871, 4919, 4966)

268
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4845. Corciovă, Andreia. Determinarea spectrofotometrică a codeinei din comprimate
/ Andreia Corciovă, Constantin Ciobanu // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 31-33 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 33 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 4857, 4900)

616 Patologie. Medicină clinică


4846. Automated information system as quality management providing human
tissue banks = Sistemul informaţional automatizat în asigurarea managementului calităţii în
Banca de Ţesuturi Umane / V. Nacu, A. Ispas, E. Rudenco [et al.] // Curierul medical. – 2014.
– Vol. 57, Nr 6. – P. 49-55. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr.
: p. 54-55 (29 tit.). – ISSN 1857-0666.

4847. Corlăteanu, Andrei. Particularităţile cazurilor particulare de TB provenite din fo-


carele de turbeculoză / Andrei Corlăteanu, Viorel Soltan // Akademos. – 2014. – Nr 4. – P.
121-124 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 123-124 (28 tit.). – ISSN 1857-
0461.

4848. Implementarea tehnologiilor digitale de radiodiagnostic şi posibilităţile de


reducere a dozelor de iradiere pentru pacient/personal / Vasile Bălănel, Veaceslav Dîngă,
Mihail Palanciuc [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. –
Nr 6. – P. 106-109 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 109 (4 tit.). –
ISSN 1729-8687.

4849. Managementul depistării precoce a maladiilor oncologice şi optimizarea


serviciului oncologic în Republica Moldova / Victor Cernat, Anna Donscaia, Valeriu Bîlba
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 304-
310 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 310 (25 tit.). – ISSN 1857-
0011.

4850. Mustață, Gheorghe. Biological and social roots of cancer (Hamer's German
new medicine) / Gheorghe Mustață, Mariana Mustață // Noosfera. – 2014. – Nr 12. – P. 13-
22. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (6 tit.). – ISSN 1857-3517.

4851. Palanciuc, Mihail. Aspecte de promovare a modului sănătos de viaţă în rândul


populaţiei din Republica Moldova / Mihail Palanciuc, Luminiţa Suveică, Svetlana Cociu //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 134-139 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 139 (10 tit.). – ISSN 1729-8687.

269
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4852. Palanciuc, Mihail. Traumatismul rutier la copii şi tineret în Republica Moldova /


Mihail Palanciuc, Veaceslav Cemîrtan, Oleg Bordian // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 40-42 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 42 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

4853. Particularităţi ale angiogenezei în diverse tipuri histologice de carcinom /


Natalia Doicov, Anatolie Cernîi, Iraida Iacovlev [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 316-321 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 321 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

4854. Particularităţile procesului epidemic prin tuberculoză în municipiul Chişi-


nău, anii 2008-2013 / Nicolae Furtună, Maria Cetuleanu, Nina Tinta [et al.] // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 73-76 : fig. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

4855. Roşca, Nicolae. Dinamica mortalităţii prin tumori maligne în municipiul Chişinău
şi în Republica Moldova / Nicolae Roşca, Diana Mihailov, Luminiţa Suveică // Sănătate publi-
că, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 47-49 : tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

4856. Sârbu, Oxana, Eficacitatea utilizării leflunomidei în tratamentul de fond al


spondiloartritei anchilozante la femei / Sârbu Oxana // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 125-127 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 127 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

4857. Studierea particularităţilor clinico-hematologice şi a rezultatelor tratamen-


tului leucemiei acute promielocitară la persoanele de diferită vârstă / Valentina Gladîş,
Ion Corcimaru, Maria Robu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2014. – Nr 4. – P. 334-339 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 338-339 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

4858. Tratamentul complex al cancerului cervical local-avansat asociat terapiei


imunomodulatoare cu BioR / Dumitru Sofroni, Lilian Guţu, Nina Sameţ [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 326-331 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 331 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 4862, 4872, 4888, 4904, 4929)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
4859. Alcaloză metabolică severă (comatoasă) clor responsivă : (Caz clinic) / Vic-
tor Cojocaru, Doriana Cojocaru, Virgiliu Guţan [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 246-250. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 249-250 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

4860. Angioplastia coronariană percutană vs bypass-ul aortocoronarian în leziu-


nile de triunchi comun coronarian stâng : (rev. lit.) / Andrei Grib, Ion Popovici, Eugen

270
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Calenici [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4.
– P. 240-243 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 242-243 (26 tit.). –
ISSN 1857-0011.

4861. Cojocaru, Doriana. Semnificația clinică a saturaţiei venoase centrale şi a dife-


renţei veno-arteriale a CO2 (PCO2 gap) : (rev. lit.) / Doriana Cojocaru // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 236-239. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 239 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

4862. Cuşnir, Olga. Conduita gravidelor cu vicii cardiace dobândite / Olga Cuşnir,
Anatolie Ţîmbalari, Gheorghe Manolache // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 170-176. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
175-176 (29 tit.). – ISSN 1857-0011.

4863. Insuficienţa mitrală, defect septal ventricular şi anevrism al ventriculului


stâng după traumatism toracic închis. Prezentare de caz : (rev. lit.) / Aureliu Batrânac,
Vitalie Moscalu, Sergiu Barnaciuc [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 244-246 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 246 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

4864. Malîga, Oxana. Diagnosticul ecocardiografic al malformaţiilor cardiatice


cogenitale (MCC). Aspecte metodologice / Oxana Malîga, Natalia Rotaru, Oleg Repin // Bule-
tinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 265-269. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 269 (17 tit.). – ISSN 1857-0011.

4865. Managementul tratamentului invaziv al infarctului miocardic acut / Mihai


Ciocanu, Mihaela Deleanu, Ion Popovici [et al.] // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 8-11. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 11 (4
tit.). – ISSN 1729-8687.

4866. Munteanu, A. Angiogenesis of atherosclerotic plaques in patients with metabolic


syndrome / A. Munteanu, V. Anestiaids // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 21-30 : fig., fot., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 29-30 (26 tit.). – ISSN 1857-0011.

4867. Panfile, E. The role of systemic inflammation in cardiovascular disorders


evolution = Rolul inflamaţiei sistemice în evoluţia afecţiunilor cardiovasculare / E. Panfile //
Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 72-80. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79-80 (72 tit.). – ISSN 1857-0666.

4868. Principiile fiziologice în corecţia reconstructivă a valvulopatiilor aortice /


Vitalie Moscalu, A. Batrânac, Gh. Manolache [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 30-35 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 34-35 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

271
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4869. Rezultate precoce postoperatorii după îngustarea arterei pulmonare / Edu-


ard Cheptanaru, Liviu Manciuc, Oleg Repin [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 35-40 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 39-40 (25 tit.). – ISSN 1857-0011.

4870. Sedaia, E. The role of stress echocardiography in the evaluation of myocardial


viability = Rolul ecocardiografiei de stres în evaluarea viabilităţii miocardului / E. Sedaia, V.
Revenco // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 55-58 : fig., tab. – Tit. paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 57-58 (9 tit.). – ISSN 1857-0666.

4871. Каратерзи, Г. И. Специфика изменений показателей электрической неста-


бильности сердца под влиянием нормобарической глипоксии / Каратерзи Г. И., Чокинэ
В. К. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014. – Nr 3. – P. 23-32 :
fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 23-32 (40 tit.). – ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 4931, 4934, 4937)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


4872. Aspectele manifestării procesului epidemic al morbidităţii prin tuse con-
vulsivă în corelaţie cu nivelul acoperirii vaccinale cu componentul pertussis în munici-
piul Chişinău, în anii 1993-2013 / Nicolae Furtună, Nina Tinta, Tamara Mînăscurtă [et al.] //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 55-57 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.

4873. Cojocaru, Doriana. Sindrom de disfuncţie multiplă de organ (MODS) declanşat


de sindromul de detresă respiratore acută (ARDS) de origine primară / Doriana Cojocaru //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 65-70. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 69-70 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

4874. Elaborarea noilor metode de tratament complex al cancerului mucoasei


cavităţii bucale (rezultate preliminare a tratamentului chirurgical) / Adrian Clipca, Gheor-
ghe Ţîbîrnă, Lorena Forna [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2014. – Nr 4. – P. 311-316 : fig., diagr. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 316 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

4875. Morbiditatea copiilor din municipiul Chişinău prin maladii respiratorii cro-
nice în relaţie cu condiţiile igienice de instruire / Svetlana Gherciu-Tutuescu, Trofim
Ostalep, Angela Cazacu-Stratu [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medi-
cină. – 2014. – Nr 6. – P. 42-45 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă – Referinţe bibliogr. : p. 44-45 (4
tit.). – ISSN 1729-8687.

4876. Rîmiş, Constantin. Evaluarea prescrierii antibioticelor în infecţiile respiratorii la


nivel de medicină primară / Constantin Rîmiş, Pavel Secrieru, Oleg Guţan // Sănătate publică,
economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 101-103. – Rez. în lb. engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 103 (15 tit.). – ISSN 1729-8687.

272
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4877. The importance of local immunostimulation in complex treatment of


chronic tonsillitis in children = Importanţa imonostimulării locale în tratamentul conservator
complex al amigdalitei cronice la copii / L. Danilov, I. Ababii, S. Ghinda [et al.] // Curierul
medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 7-13 : tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 13 (13 tit.). – ISSN 1857-0666.

4878. Trifan, V. Some medical aspects specific for children with oral cavity diseases in
the Republic of Moldova = Unele aspecte medico-sociale caracteristice copiilor cu afecţiuni
ale cavităţii bucale din Republica Moldova / V. Trifan // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr
6. – P. 14-19 : fig., tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
19 (9 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 4891, 4917)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


4879. Bodrug, Alina. Modalităţi actuale de cercetare a motilităţii tractului gastrointes-
tinal la om / Bodrug Alina // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2014.
– Nr 3. – P. 48-59 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 54-59 (95 tit.). – ISSN
1857-064X.

4880. Botizatu, Alexandru. Sindromul hepato-renal : Caz clinic / Alexandru Botizatu,


Victor Cojocaru, Sergiu Ursul // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 4. – P. 250-258. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 249-258 (5
tit.). – ISSN 1857-0011.

4881. Bulgari, Cristina. Particularităţile epidemiologice ale hepatitelor virale B şi C în


municipiul Chişinău / Cristina Bulgari, Olga Volcovschi // Sănătate publică, economie şi ma-
nagement în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 80-83 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 83 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

4882. Cojocaru, Victor. Sindromul disfuncţiei multiple de organe în contextul distrofii-


lor hepatice acute a gravidelor / Victor Cojocaru, Viorica Coşpormac, Doriana Cojocaru //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 70-76. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 75-76 (39 tit.). – ISSN 1857-0011.

4883. Cum steatoza hepatică non-alcoolică a grefei influenţează securitatea do-


natorului după transplant hepatic de la donator viu / Angela Peltec, Andrian Hotineanu,
Vlad Braşoveanu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 4. – P. 110-116 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 115-
116 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

4884. Dumbrava, Vlada-Tatiana. Cancerul hepatic / Vlada-Tatiana Dumbrava,


Babiţchi Victoria, Ina Romanciuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2014. – Nr 4. – P. 205-211 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 211 (25 tit.). – ISSN 1857-0011.

273
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

4885. Extracţia endoscopică a trichobezoarului gigantic / Roman Bodrug, Peltec


Angela, Inga Bodrug [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 4. – P. 106-110 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 109-
110 (19 tit.). – ISSN 1857-0011.

4886. Feofanov, Igor. Unele particularităţi ale procesului epidemic în hepatitele croni-
ce şi cirozele hepatice nonvirale în municipiul Chişinău / Igor Feofanov, Luminiţa Suveică,
Diana Mihailov // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. –
P. 45-46 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (4 tit.). – ISSN 1729-8687.

4887. Goraş, Valentina. Unele aspecte epidemiologice ale lambliazei şi


criptosporidiazei la copii cu afecţiuni gastrointestinale din municipiul Chişinău în perioada
2011-2013 / Valentina Goraş, Aurelia Leurda // Sănătate publică, economie şi management
în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 62-64 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.
: p. 63-64 (8 tit.). – ISSN 1729-8687.

4888. Managementul anestezic şi reanimatologic perioperator al bolnavilor cu


transplant hepatic / Victor Cojocaru, Ursul Sergiu, Botizatu Alexandru [et al.] // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 258-264 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 262-264 (60 tit.). – ISSN 1857-0011.

4889. Pancenco, Anatolie. Rezultatele studiului satisfacţiei pacienţilor ca indicatori


determinanţi ai calităţii serviciilor stomatologice prestate populaţiei / Anatolie Pancenco, Ele-
na Tintiuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P.
116-119 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 119 (11 tit.). – ISSN
1857-0011.

4890. Suman, S. Biliopancreatic complex in functional aspect = Complexul


biliopancreaticoduodenal în aspect funcţional / S. Suman, B. M. Topor // Curierul medical. –
2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 66-71. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 70-71 (99 tit.). – ISSN 1857-0666.

4891. Suman, S. Rezistentional deformation capacities of the human common bile


duct = Capacităţile rezistenţional-deformative ale ductului biliar comun / S. Suman // Curierul
medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 19-24 : tab. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 23-24 (28 tit.). – ISSN 1857-0666.

4892. Tcaciuc, E. Hepatopulmonary syndrome = Sindromul hepatopulmonar / E. Tca-


ciuc // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 58-66. – Tit. paral. : lb. rom., engl. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64-66 (94 tit.). – ISSN 1857-0666.

4893. Ungureanu, Sergiu. Esofagul Barrett – managementul contemporan / Sergiu


Ungureanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P.
90-97 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 96-97 (15 tit.). – ISSN
1857-0011.

274
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4894. Ungureanu, Sergiu. Joncţiunea eso-gastrică – anatomo-funcţională distinctă /


Sergiu Ungureanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr
4. – P. 189-197 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 196-197 (14 tit.). –
ISSN 1857-0011.

4895. Фурдуй, Ф. И. О возможности направленного влияния с помощью диетиче-


ских факторов на становление специфики функционирования системы активного
транспорта глюкозы в тонкой кишке в раннем постнатальном онтогенезе / Фурдуй Ф. И.,
Шептицкий В. А., Чебан Л. Н. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. –
2014. – Nr 3. – P. 39-48 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 39-48 (28 tit.). –
ISSN 1857-064X.
(Vezi de asemenea Nr 4825, 4922, 4930)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


4896. Maxim, Igor. Diagnosticul citologic preoperator verigă primară în aprecierea
conduitei terapeutice în patologia nodulară tiroidiană / Igor Maxim, Veronica Gonţa, Elena
Mornealo // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P.
102-106 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 106 (11 tit.). – ISSN
1857-0011.

4897. Vudu, Lorina. Viziuni moderne asupra clinicii, diagnosticului şi terapiei hipotiroi-
dismului : (rev. lit.) / Lorina Vudu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2014. – Nr 4. – P. 197-205. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 203-
205 (68 tit.). – ISSN 1857-0011.

616.5 Dermatologie clinică. Boli de piele


4898. Improvement of onychomycoses treatment using the agents which
optimize the structure of nail plate and its growth / Ya. F. Kutasevich, I. A. Oleynik, A. S.
Chekhovskaya [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 3-6 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (12 tit.). – ISSN 1857-0666.

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


4899. Banov, Pavel. Aspecte actuale ale etiopatogenei litiazei renale : (rev. lit.) / Pavel
Banov // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 227-
236 : des. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 235-236 (44 tit.). – ISSN
1857-0011.

4900. ESWL la etapa actuală: indicaţii, rezultate, eficacitate, complicaţii :


[Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) : metodă de tratament a bolilor renale] /
Bradu Andrei, Galescu Andre, Oprea Andrei [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 145-148 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 148 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

4901. Polichimioterapia ca alternativă de tratament al cancerului de prostată me-


tastatic rezistent la hormonoterapie / Liudmila Dudareva-Istru, Angela Munteanu, Svetlana

275
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

Sidrova [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. –
P. 363-367 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 367 (12 tit.). – ISSN
1857-0011.

4902. Rezultatele utilizării preparatului TUTUKON în practica urologică / Pavel


Banov, Emil Ceban, Adrian Tănase [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 154-158 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 158 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

4903. Tănase, Adrian. Patomorfoza insuficienţei renale acute: experienţa de 30 de ani


/ Adrian Tănase, Petru Cepoida // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2014. – Nr 4. – P. 149-152 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
152 (4 tit.). – ISSN 1857-0011.

4904. Tănase, Adrian. Relansarea transplantului renal în Republica Moldova / Adrian


Tănase, Igor Codreanu, Sergiu Gaibu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 152-154. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 4879, 4899)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


4905. Eficacitatea tratamentului local cu ung. Viprosal V la pacienţii cu patologia
osteoarticulară / Liliana Groppa, Svetlana Agachi, Oxana Bujor [et al.] // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 143-145 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 145 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

4906. Evaluation of clinical manifestations in patients with secondary


gonarthrosis and their influence on quality of life = Evaluarea manifestărilor clinice la
pacienţi cu gonartroză secundară şi influenţa lor asupra calităţii vieţii / A. Moraru, A. Tabirta,
V. Chihai [et al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 6. – P. 45-48 : fig. – Tit. paral. : lb.
rom., engl. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48 (15 tit.). – ISSN 1857-0666.

4907. Groppa, Liliana. Afectarea sistemului osteoarticular şi musculoscheletal în hel-


mintiaze : (Analiză bibliografică) / Liliana Groppa, Oxana Bujor, Iuliana Radu // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 216-219 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 219 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

4908. Guta la femei – particularităţile clinico-diagnostice / Larisa Rotaru, Liliana


Groppa, Svetlana Agachi [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2014. – Nr 4. – P. 131-137 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
137 (22 tit.). – ISSN 1857-0011.

4909. Lesnic, Aliona. Cercetările imagistice în osteoartroza mâinii / Aliona Lesnic, Li-
liana Groppa, Nadejda Ganea // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 4. – P. 220-223. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 223 (15 tit.). –
ISSN 1857-0011.

276
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4910. Osteoartroza mâinii – unele aspecte etiopatogenetice / Liliana Groppa,


Aliona Lesnic, Nadejda Ganea [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe
medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 224-227. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 227
(16 tit.). – ISSN 1857-0011.

4911. Studiul comparativ al expresiei osteoporozei la pacienţii cu artrită reuma-


toidă / Nadejda Ganea, Liliana Groppa, Eugeniu Russu [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 128-130. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – ISSN 1857-0011.

4912. Studiul vitaminei D la pacienţi cu artrită reumatoidă / Nadeja Ganea, Liliana


Groppa, Eugeniu Russu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2014. – Nr 4. – P. 141-143 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

616.8 Neuropatologie. Neurologie


4913. Bodiu, A. Ghidarea ultrasonografică în managementul durerii lombare : (rev. lit.)
/ Bodiu A., Cuşnir Inga, Eftodiev E. // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2014. – Nr 4. – P. 184-189. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
188-189 (47 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 4778, 4924)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


4914. Apostolova, Larisa. Evoluţia procesului epidemic al infecţiilor intestinale în mu-
nicipiul Chişinău / Larisa Apostolova, Vitalie Patraşco // Sănătate publică, economie şi mana-
gement în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 66-69 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 69 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

4915. Circulaţia enterovirusurilor în populaţie şi factorii de mediu din municipiul


Chişinău în anii 2008-2013 / Nina Tinta, Victoria Ghidirim, Mariana Apostol [et al.] // Sănăta-
te publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 78-80 : tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.

4916. Dodiţă, Parascovia. Particularităţi epidemiologice ale infecţiilor nosocomiale la


pacienţii de profil chirurgical în municipiul Chişinău / Parascovia Dodiţă, Luminiţa Suveică //
Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 91-94 : fig. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (9 tit.). – ISSN 1729-8687.

4917. Grabovschi, Ludmila. Analiza unei izbucniri de dizenterie într-o instituţie pre-
şcolară din raionul Teleneşti / Ludmila Grabovschi, Tatiana Ghilas // Sănătate publică, eco-
nomie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 76-77. – Rez. în lb. engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 77 (5 tit.). – ISSN 1729-8687.

4918. Gripa, infecţiile respiratorii virale acute şi infecţiile respiratorii acute seve-
re în Republica Moldova, sezonul 2013-2014: măsuri de control şi răspuns / C. Spînu, P.
Scoferţa, Veronica Eder [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –

277
Cronica resurselor de revistă Nr 12-2014 ≡ Magazine article annals Nr 12-2014

2014. – Nr 6. – P. 57-61 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (10
tit.). – ISSN 1729-8687.

4919. Manifestările procesului epidemic şi arealul răspîndirii agenţilor patogeni


ai infecţiei meningococice în municipiul Chişinău / Nicolae Furtună, Nina Tinta, Tamara
Mînăscurtă [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. – 2014. – Nr 6.
– P. 98-101 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 101 (7 tit.). – ISSN 1729-
8687.

4920. Monitorizarea procesului epidemic al morbidităţii prin oreion în municipiul


Chişinău prin prisma succeselor – rezultat al imunoprofilaxiei / Nicolae Furtună, Nina
Tinta, Tamara Mînăscurtă [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină.
– 2014. – Nr 6. – P. 95-98 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 98 (4 tit.). –
ISSN 1729-8687.

4921. Particularităţile procesului epidemic prin gripă în municipiul Chişinău / Ni-


colae Furtună, Nina Tinta, Oxana Constantinova [et al.] // Sănătate publică, economie şi
management în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 83-87 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 86-87 (6 tit.). – ISSN 1729-8687.

4922. Sofronie, Alexandru. Internetul – o sursă de cunoaştere şi de interes privind


maladiile transmisibile / Alexandru Sofronie // Sănătate publică, economie şi management în
medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 34-36 : fig.– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 36
(6 tit.). – ISSN 1729-8687.

4923. Spectrul etiologic al infecţiei şi disbiozei intestinale / Marina Levinschi, Olga


Sofronie, Ana Scutaru [et al.] // Sănătate publică, economie şi management în medicină. –
2014. – Nr 6. – P. 87-91 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 91 (5 tit.). –
ISSN 1729-8687.

4924. Vlas, Ion. Evoluţia procesului epidemic prin infecţia HIV în municipiul Chişinău,
în perioada 1992-2013 / Ion Vlas, Luminiţa Guţu // Sănătate publică, economie şi manage-
ment în medicină. – 2014. – Nr 6. – P. 69-73 : fig. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 73 (7 tit.). – ISSN 1729-8687.
(Vezi de asemenea Nr 4886)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale
4925. Bodiu, A. Diagnosticul şi tratamentul operator al pacienţilor cu sindrom de eşec
al chirurgiei lombare cauzat de recidiva de hernie discală ipsilaterală / A. Bodiu, Inga Cuşnir,
E. Eftodiev // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P.
81-87 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 87 (18 tit.). – ISSN
1857-0011.

4926. Bodiu, A. Rezultatele tratamentului chirurgical prin aplicarea fuziunii interverte-


brale transforaminale în cadrul sindromului de eşec al chirurgiei lombare / A. Bodiu, Inga

278
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Cuşnir, E. Eftodiev // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr


4. – P. 77-81 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 81 (19 tit.). –
ISSN 1857-0011.

4927. Borş, Mihail. Concepte noi în managementul hemodinamical al sindromului dis-


funcţiei multiple de organe de origine septică : (rev. lit.) / Mihail Borş // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 181-183. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 183 (6 tit.). – ISSN 1857-0011.

4928. Cojocaru, Victor. Anestezia în chirurgia cardiacă prin prisma protocolului clinic
standardizat în anestezie / Victor Cojocaru, Iurie Guzgan, Alexandru Botizatu // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 269-276. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 276 (9 tit.). – ISSN 1857-0011.

4929. Cotorobai, Liliana. Fibrilaţia atrială după intervenţia chirurgicală pe cord / Lilia-
na Cotorobai, Aureliu Batrânac // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2014. – Nr 4. – P. 159-165. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 162-165
(57 tit.). – ISSN 1857-0011.

4930. Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al tumorilor cardiace / Gheorghe


Manolache, Vitalie Moscalu, Sergiu Barnaciuc [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 61-65 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 64-65 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

4931. Diverticulii esofagieni. Management contemporan secţia chirurgie toracică


IMPS SCR / Alexandru Toma, Nicolae Gladun, Ion Balica [et al.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 87-90 : tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 90 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

4932. Manolache, Gheorghe. Jubileul chirurgiei cardiovasculare din Republica Mol-


dova / Gheorghe Manolache // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 4. – P. 13-20 : fot. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

4933. Optimizarea tratamentului chirurgical radical în cancerului colorectal oclu-


siv / Porfirii Rusu, Veaceslav Laur, Ciprian Levca [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 4. – P. 367-375 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 374-375 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.

4934. Reabilitarea chirurgicală a pacienţilor oncoproctologici cu stome intestina-


le temporare / Ciprian Levca, Porfirii Rusu, Marcel Ciobanu [et a