You are on page 1of 207

ISSN 1857-0550

E-ISSN 1857-3266

BIBLIOGRAFIA
NAŢIONALĂ
A
MOLDOVEI

Nr 10
2014

CNCM
Chiinău 2014
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova

Books. Abstracts. Thesis.


Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

Nr 10
2014

NBCM
Chişinău 2014

2
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a
Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze.


Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958


Apare lunar

Nr 10
2014

CNCM
Chişinău 2014

3
Autori-alcătuitori : Valentina Chitoroagă
Renata Cozonac
Olesea Zabiaco
Efimia Macrinici
Claudia Bâgu
Ludmila Corghenci
Ecaterina Radvan
Iolanta Cuţchi

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina Chitoroagă

Design, tehnoredactare computerizată: Renata Cozonac

Prefaţa de Valentina Chitoroagă – Vezi Nr 1

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova :


Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă,
Renata Cozonac, Olesea Zabiaco, [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina
Chitoroagă ; design : Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2014
(Print-Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. – Tit. paral.: lb.
rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine.
Nr 10, 2014. – 2014. – 207 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. –
25 ex. – ISBN 978-9975-49-180-8 (Print). – ISBN 978-9975-49-181-5 (PDF).

015(478)

 Camera Naţională a Cărţii


din Republica Moldova, 2014

4
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CUPRINS

CRONICA CĂRŢII ..................................................................................... 10


0 GENERALITĂŢI........................................................................................... 10
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ....................................... 10
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 10
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 11
01 Bibliografie. Cataloage ................................................................... 11
02 Biblioteconomie .............................................................................. 12
06 Organizaţii (în general) ................................................................... 12
069 Muzee ................................................................................................... 12
08 Poligrafii. Lucrări colective .............................................................. 13
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .............................................................................. 15
1/14 Filozofie ....................................................................................... 15
159.9 Psihologie........................................................................................... 16
2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................... 16
27 Creştinism. Religie creştină ............................................................. 16
3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................ 17
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................... 17
31 Statistică. Demografie. Sociologie .................................................. 17
32 Politică ............................................................................................ 19
33 Economie. Ştiinţe economice .......................................................... 21
34 Drept. Jurisprudenţă ....................................................................... 23
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................... 27
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................... 28
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor ................ 35
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII .............................................................. 36
51 Matematică .................................................................................... 37
53 Fizică ............................................................................................... 38
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ........................................... 38
57 Ştiinţe biologice .............................................................................. 39
58 Botanică .......................................................................................... 40
59 Zoologie .......................................................................................... 40
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ......................................................... 41
60 Biotehnologie .................................................................................. 41
61 Medicină ......................................................................................... 41
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ........................................................ 46

5
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite ............................ 49
67/68 Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale ........ 50
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT.......................... 50
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................... 50
78 Muzică ............................................................................................ 51
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .............................................. 51
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ ............................................................ 52
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
...................................................................................................... 52
82 Literatură ........................................................................................ 55
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 69
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .... 69
93/94 Istorie ........................................................................................ 72
94 Istorie generală. Istorie universală ................................................. 72
Autoreferate ................................................................................................ 74
Index de nume ............................................................................................. 79
Index de titluri ............................................................................................. 87
Index de subiecte ......................................................................................... 89
Index geografic ............................................................................................ 91
Index editori................................................................................................. 91
ISBN eronat .................................................................................................. 92

CRONICA ARTICOLELOR DE REVISTĂ ...................................................... 93


0 GENERALITĂŢI........................................................................................... 93
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ....................................... 93
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ............................................................. 93
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 93
005 Conducere şi organizare. Management ................................................ 93
005.1 Teoria şi practica organizării .............................................................. 93
006 Standardizare şi standarde ................................................................... 93
008 Civilizaţie. Cultură. Progres ................................................................... 94
02 Biblioteconomie .............................................................................. 94
06 Organizaţii ( în general) .................................................................. 94
061 Organizaţii. Asociaţii (în general) .......................................................... 94
069 Muzee ................................................................................................... 94
070 Ziaristică. Presă ..................................................................................... 94
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE .............................................................................. 94
1/14 Filozofie ....................................................................................... 94
159.9 Psihologie........................................................................................... 94
2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................... 95
27 Creştinism. Religie creştină ............................................................. 95

6
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE ........................................................................................ 96


30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ........................... 96
31 Statistică. Demografie. Sociologie .................................................. 96
32 Politică ............................................................................................ 98
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 100
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 102
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 108
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................... 109
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 110
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 111
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................ 111
51 Matematică .................................................................................. 111
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................... 112
57 Ştiinţe biologice ............................................................................ 112
58 Botanică ........................................................................................ 113
59 Zoologie ........................................................................................ 115
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 115
60 Biotehnologie ................................................................................ 115
61 Medicină ....................................................................................... 115
62 Inginerie. Tehnică în general......................................................... 127
63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări
agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 128
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 136
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 137
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT........................ 137
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 137
72 Arhitectură .................................................................................... 137
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 137
73 Arte plastice .................................................................................. 137
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................... 138
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .......................... 138
78 Muzică .......................................................................................... 138
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................ 139
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 139
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
.................................................................................................... 139
82 Literatură ...................................................................................... 140
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................. 144

7
91 Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii .. 145
929 Ştiinţe biografice şi înrudite ................................................................ 145
93/94 Istorie ...................................................................................... 145
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 145
Index de nume ........................................................................................... 147
Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror
articole sunt fişate ................................................................................. 154
CRONICA ARTICOLEOR DE GAZETĂ ...................................................... 155
0 GENERALITĂŢI......................................................................................... 155
00 Bazele generale ale cunoaşterii şi culturii ..................................... 155
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general ........................................................... 155
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 155
02 Biblioteconomie ............................................................................ 155
06 Organizaţii ( în general) ................................................................ 155
070 Ziaristică. Presă ................................................................................... 155
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................ 156
1/14 Filozofie ..................................................................................... 156
17 Etică. Filozofie morală. Filozofie practică ..................................... 157
2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................. 157
27 Creştinism. Religie creştină ........................................................... 157
3 ŞTIINŢE SOCIALE ...................................................................................... 157
30 Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale ......................... 157
31 Statistică. Demografie. Sociologie ................................................ 157
32 Politică .......................................................................................... 157
33 Economie. Ştiinţe economice ........................................................ 168
34 Drept. Jurisprudenţă ..................................................................... 175
35 Administraţie publică. Artă militară ............................................. 177
36 Asistenţă socială. Asigurări sociale ............................................... 178
37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber .................................. 178
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Folclor .............. 183
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII ............................................................ 184
51 Matematică .................................................................................. 184
53 Fizică ............................................................................................. 184
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................. 184
55 Geologie. Ştiinţe geologice şi geofizice ......................................... 185
58 Botanică ........................................................................................ 185
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ ....................................................... 185
61 Medicină ....................................................................................... 185
62 Inginerie. Tehnică în general......................................................... 186

8
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

63 Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări


agricole şi ale vieţii sălbatice ...................................................... 186
64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei .............. 187
66 Tehnologie chimică. Industrii chimice şi înrudite .......................... 188
69 Lucrări de construcţii (de case în principal). materiale de construcţie.
tehnologii şi procedee în construcţii ........................................... 188
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT........................ 189
71 Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană şi rurală.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grădini............................................. 189
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 189
75/76 Pictură. Arte grafice. Grafică. Gravură .................................... 189
77 Fotografie şi activităţi similare. Cinematografie .......................... 189
78 Muzică .......................................................................................... 189
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................ 190
8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ .......................................................... 192
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie
.................................................................................................... 192
82 Literatură ...................................................................................... 193
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................. 198
94 Istorie generală. Istorie universală ............................................... 199
Index de nume ........................................................................................... 200
Lista gazetelor a căror articole sunt fişate ................................................. 206

9
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

CRONICA CĂRŢII BOOK ANNALS


SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(1993-2283)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1993. Bolun, Ion.
Internet şi Intranet : [pentru uzul studenţilor] / Ion Bolun, Victor Andronatiev ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova, Inst. Dezvoltării Societăţii Informaţionale. – Chişinău : ASEM, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 455 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 434-435 (21 tit.). – În red. aut. – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-698-3.
[2014-2085].
- - 1. Internet. Intranet.
004.738.5.057.4(075.8)
1994. Laboratoare digitale FourierEdu : Practici de laborator / Inst. de Formare Con-
tinuă, INOVEST Parteneriat Estic pentru Inovaţii Pedagogice în Educaţia Incluzivă ; elab. de:
Simion Caisîn [et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău : Institutul de Formare Conti-
nuă, 2014. – 170 p. : des., fig., tab. ; 30 cm. – (Program de Formare Continuă în Domeniul
Inovaţiilor Pedagogice în Educaţia Incluzivă).
200 ex.
ISBN 978-9975-4489-0-1.
[2014-2162].
- - 1. Programul MultiLab – Biologie – Chimie – Fizică.
[004.4+5]:376(076.5)
1995. Sajin, Ada.
Sisteme informatice în management : Practicum de laborator / Ada Sajin, Svetlana
Ghetmancenco ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Cibernetică, Statistică şi Informatică
Econ., Catedra Cibernetică şi Informatică Econ. – Chişinău : ASEM, 2014. – 101 p. : fig., tab.
; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 100-101 (12 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-75-686-0.
[2014-2050].
- - 1. Sisteme informatice în management.
004.45:005(076.5)
1996. TIC pentru elevii cu CES : Suport didactic / Inst. de Formare Continuă,
INOVEST Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă ; elab. de: Simion Caisîn
[et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. – 102 p. :

10
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

fig., tab. ; 30 cm. – (Program de Formare Continuă în Domeniul Inovaţiilor Pedagogice în


Educaţia Incluzivă).
Bibliogr.: p. 98-101 (54 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-4416-9-8.
[2014-2161].
- - 1. Tehnologii informaţionale – Educaţie incluzivă.
004:376(075)
1997. Timuş, Andrei.
Sistemul informaţional automatizat. Sistemul de identificare şi trasabilitate a animalelor
: Acronim: SIA SITA : Versiunea 1.0 : [manual] / Andrei Timuş, Gabriela Puţuntică, Vitalie
Puţuntică ; Î.S. "Centrul Informaţional Agricol", Inst. Naţ. de Cercetări Econ. – Chişinău :
Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2014. – 76 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 74 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-9799-9-3.
[2014-2151].
- - 1. Sistemul de identificare şi trasabilitate a animalelor (SIA SITA).
004.4:636(075)
1998. Tîrşu, Valentina.
Limbajul C în cadrul disciplinei Limbaje de programare : Suport de curs / Valentina
Tîrşu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică
Econ. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 147 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-556-0.
[2014-2028].
- - 1. Limbaje de programare.
004.43(075.8)
008 Civilizaţie. Cultură. Progres
1999. Aniversări culturale … / Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă" ; alcăt.: Maria
Harea [et al.] ; bibliogr.: Elena Cugut [et al.] ; resp. ed.: Claudia Balaban. – Chişinău : Başti-
na-Radog, 2014 – . – 20 cm. – ISBN 978-9975-4234-8-9.
…2015. – 2014. – 148 p. – Bibliogr. la sfârşitul fişierelor biogr. a lucrărilor. – Ind. de
nume : p. 143-147. – 500 ex. – ISBN 978-9975-4420-9-1. – [2014-2165].
- - 1. Aniversări culturale, 2015. 2. Cultură – Date remarcabile, 2015.
008(058)
01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
2000. Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii, la 80 de
ani : [economist] : Biobibliografie / Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. ; alcăt.: Silvia
Hăbăşescu, Svetlana Studzinschi ; resp. şi coord.: Silvia Ghinculov. – Chişinău : ASEM,
2014. – 215 p. : fig., fot. ; 20 cm.
130 ex.
ISBN 978-9975-75-706-5.
[2014-2062].
- - 1. Economie – Indici bibliografici. 2. Învăţământ economic – Indici bibliografici.
016:[33+929Chircă]

11
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

2001. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.


Autoreferate. Teze. Recenzii. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata
Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design :
Renata Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21
cm. – ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 6, 2013. – 2013. – 143 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-141-9 (Print). – ISBN 978-9975-49-142-6 (CD). –
[2014-2094].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Recenzii – Articole din revis-
te şi ziare.
015(478)
2002. Nr 9, 2013. – 2013. – 176 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-147-1 (Print). – ISBN 978-9975-49-148-8 (CD).
– [2014-2097].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Recenzii – Articole din revis-
te şi ziare.
015(478)
2003. Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi.
Autoreferate. Teze. Articole din reviste şi ziare : Se editează din anul 1958 : Apare lunar /
Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; aut.-alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp., coord. şi pref. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata
Cozonac. – Chişinău : Camera Naţională a Cărţii, 2013 (Tipogr. "Print-Caro") – . – 21 cm. –
ISSN 1857-0550. – E-ISSN 1857-3266. – ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 7, 2013. – 2013. – 144 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb.
străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-143-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-144-0 (CD). –
[2014-2095].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
2004. Nr 8, 2013. – 2013. – 160 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă,
alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-145-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-146-4 (CD).
– [2014-2096].
- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.
015(478)
Vasile Pavel. – Vezi Nr 2177.
02 BIBLIOTECONOMIE
Conferinţa internaţională "Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură:
rolul bibliotecilor". – Vezi Nr 2026.

06 ORGANIZAŢII (ÎN GENERAL)


069 Muzee
2005. Ciobanu, Constantin Gh.
Evoluţia reţelei muzeale din Republica Moldova : [către aniversarea] : 125 ani : Muzeul
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Constantin Gh. Ciobanu, Mihai Ursu ; Muz. Naţ. de

12
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Etnografie şi Istorie Naturală. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 284 p. : fot.,
fot. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 208 (14 tit.), la sfârşitul art. şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-58-043-4.
[2014-2149].
- - 1. Muzee – Republica Moldova – Istorie.
069:[39+94](478)(091)
08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE
2006. Academia de Studii Economice a Moldovei. Analele Academiei de Studii
Economice a Moldovei : Ed. a 12-a / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; col. red.: Grigore
Belostecinic (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2014 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-
649-5. – ISSN 1857-1433.
Nr 2,2014. – 2014. – 174 p. : fig., tab. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la
sfârşitul art. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-704-1. – [2014-2060].
- - 1. Academia de Studii Economice a Moldovei – Anale.
082:378.633(478-25)=135.1=111=161.1
2007. Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor (67 ; 2014 ; Chişinău).
Tezele celei de-a 67-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor : [a Univ. Agrare de
Stat din Moldova] / red. şef: Marian Gr. – Chişinău : [UASM], 2014. – 130 p. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. –
150 ex.
ISBN 978-9975-64-262-0.
[2014-2116].
082:378.663(478-25)=00
2008. Dunărea – Nistru : Anuar = Дунав – Днестър : Годишник / Univ. de Stat Tara-
clia "Grigorii Ţamblac" ; col. red. : Nicolai Cervencov (red. principal) [et al.]. – Chişinău : S. n.
; Cahul : S.Ş.B., 2014 (Tipogr. "Centrografic") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-9568-8-8. –
ISSN 1857-2758
Vol. 3 : Ştiinţe sociale. Lingvistica. Pedagogia = Обществознание. Езикознание.
Педагогика. – 2014. – 303 p. : n. muz., tab. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom.,
bulg., rusă. – Bibliogr. în text. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – ISBN 978-
9975-9943-4-7. – [2014-2262].
082:378.4(478)=135.1=161.1=163.2
2009. "Integrare prin cercetare şi inovare", conferinţă ştiinţifică naţională cu par-
ticipare internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare inter-
naţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : Rezumate ale comunicări-
lor : [în 2 vol.] / com. org.: Gheorghe Ciocanu (preşedinte) [et al.] ; com. progr.: Mihail
Revenco [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-568-3.
Vol. 1 : Ştiinţe sociale. – 2014. – 306 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova.
– Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-9975-
71-569-0. – [2014-2266].
082:378.4=135.1=111=161.1
2010. Paradigmele ştiinţei : Lucrări studenţeşti / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ;
resp. de ed.: Galina Păduraru, Aliona Mitric. – Chişinău : Universitatea Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, 2014 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 66 p. ; 21 cm.

13
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

50 ex.
ISBN 978-9975-4257-5-9 (Tipogr. "ArtPoligraf").
[2014-2118].
082:378.4(478-25)
2011. "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământu-
lui superior", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ; Cahul). Perspectivele şi
problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior : Conf. şt.-practică in-
tern., 5 iun. 2014 : [în 2 vol.] / comitet şt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. – Cahul : Universitatea de
Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu", 2014 (Tipogr. "Centrografic"). – 29 cm. – ISBN 978-9975-
914-90-1. – Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul.
Vol. 1. – 2014. – 476 p. : fig., scheme, tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine.
– Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. – ISBN 978-
9975-914-91-8. – [2014-2181].
082:378=00
2012. Programul de Studii Avansate a Institutului Cultural Român "Mihai Emi-
nescu" la Chişinău : Conferinţe publice / Inst. Cultural Român "Mihai Eminescu", Agence
Univ. de la Francophonie ; coord.: Ludmila Zbanţ. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 263 p. ; 25
cm.
Texte : lb. rom., fr. – Apare cu suportul financiar al Agenţiei Univ. a Francofoniei. – 250
ex.
ISBN 978-9975-71-528-7.
[2014-2020].
082
2013. Scientific symposium of young researchers (12 ; 2014 ; Chişinău). Scientific
symposium of young researchers, Ed. a 12-a (Aprilie 4-5, 2014) : Collection of articles : [în 2
vol.] / ed. board: Corneliu Guţu (preşedinte) [et al.] ; org. com.: Liliana Condraţchi [et al.]. –
Chişinău : ASEM, 2014 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-688-4.
Vol. 1. – 2014. – 409 p. : fig., tab. – Antetit.: Acad. of Economic Studies of Moldova. –
Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-689-1. – [2014-2052].
082:001.891(082)
2014. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători (12 ; 2014 ; Chişinău). Simpozi-
onul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 12-a (4-5 apr. 2014) : Teze ale lucrărilor prezentate :
[în 2 vol.] / col. red.: Corneliu Guţu (preşedinte) [et al.] ; com. org.: Condraţchi Liliana [et al.]. –
Chişinău : ASEM, 2014 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-695-2.
Vol. 2. – 2014. – 252 p. : fig., graf., tab. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Rep. Mol-
dova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 25 ex. – ISBN 978-9975-75-696-9. – [2014-2055].
082:001.891=135.1=111=161.1
2015. "Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică", colloquia professorum (3 ;
2014 ; Bălţi). Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ed. a 3-a : Materialele Colloquia
Professorum din 12 oct. 2012 / col. red.: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi : S. n., 2014 (Tipo-
grafia Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi). – 267, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl.
– Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-135-4.

14
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-2123].
082:378.4(478-21)=135.1=161.1
2016. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat
din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Mihail Revenco (red.-şef) [et al.]. – Chişi-
nău : CEP USM, 2014. – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-560-7.
Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice. – 2014. – 108 p. : fig., tab. – Texte : lb.
rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISSN 1857-
3665. – ISBN 978-9975-71-561-4. – [2014-2031].
- - 1. Universitatea de Stat din Moldova – Anale.
082:378.4(478-25)=135.1=161.1
2017. Universitatea de Stat din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Mol-
dova : [în 2 vol.] / Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Mihail Revenco (red.-şef) [et al.]. –
Chişinău : CEP USM, 2014. – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-557-7.
Vol. 1 : Ştiinţe socioumanistice. – 2014. – 227 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr.,
alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISSN
1857-2588. – ISBN 978-9975-71-558-4. – [2014-2029].
082:378.4(478-25)=00
2018. Vol. 2 : Ştiinţe socioumanistice. – 2014. – 260 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., ru-
să. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 110 ex. – ISSN 1857-2588. –
ISBN 978-9975-71-559-1. – [2014-2030].
082:378.4(478-25)=135.1=161.1
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
2019. "Filosofia şi perspectiva umană", conferinţă ştiinţifică (2014 ; Chişinău). Fi-
losofia şi perspectiva umană : materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a
Filosofiei, 21 noiem. 2013, Chişinău / col. red.: Maria Duca (red. coord.). – Chişinău : UnAŞM,
2014 (Tipogr. "ArtPoligraf"). – 200 p. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie
al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4257-6-6 (Tipogr. "ASrtPoligraf").
[2014-2119].
- - 1. Filozofie.
1(082)=135.1=161.1
1/14 FILOZOFIE
2020. "Dialogul cultural între generaţii şi Integrarea Europeană", simpozion in-
ternaţional (2014 ; Chişinău). Materialele simpozionului internaţional "Dialogul cultural între
generaţii şi Integrarea Europeană", 24-25 mai 2013 / coord.: Eudochia Saharneanu, Vasile
Ţapoc. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 227 p. : fig. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Istorie şi Filosofie, Dep. Filosofie şi Antropolo-
gie. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-555-3.
[2014-2027].
- - 1. Filosofia culturii. 2. Republica Moldova – Integrare europeană.
130.2+327(478)(082)

15
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

2021. "Integrare prin cercetare şi inovare", conferinţă ştiinţifică naţională cu par-


ticipare internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare inter-
naţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : Rezumate ale comunicări-
lor / com. org.: Gheorghe Ciocanu (preşedinte) [et al.] ; com. program: Mihail Revenco [et al.].
– Chişinău : CEP USM, 2014 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-568-3.
Ştiinţe umanistice. – 2014. – 161 p. : diagr. – Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. – Tex-
te : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex. – ISBN 978-9975-71-
571-3. – [2014-2268].
- - 1. Ştiinţe umanistice – Cercetare – Inovare.
[1+8/.9]:378.4(082)=135.1=111=161.1
159.9 Psihologie
2022. Şova, Tatiana.
Rezistenţa la stres : Portofoliul practicii pedagogice cu sugestii metodologice studenţi-
lor stagiari / Tatiana Şova ; coord. şt.: Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 95 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 71-75 (58 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-132-08-4.
[2014-2202].
- - 1. Stres profesional – Pedagogi.
159.94:37.091
2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
2023. Boldişor, Veronica.
File din viaţa unei Biserici şi a unui Mitropolit : [Gurie (Grosu)] / Veronica Boldişor ;
coord. proiect: Vasile Şoimaru ; cop.: Ruxanda Romanciuc ; foto cop.: Vasile Şoimaru. –
Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 112 p. : fot. ; 22 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-51-583-2.
[2014-2212].
- - 1. Biserici – Basarabia – Istorie. 2. Gurie (Grosu), 1877-1943, mitropolit al
Basarabiei (1928-1936).
271.22-72(478)+94(478)
2024. Шорина, Лариса.
Под одним омофором : Очерки о деятельности иерархов Русской Православной
Церкви на территории Бессарабии в 1813-1918 гг. / Лариса Шорина. – Кишинев : Pontos,
2014 (Tipogr. "Europress"). – 147 p. : fig. ; 21 cm.
Изд. при фин. поддержке Фонда "Русский мир". – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-553-5.
[2014-2210].
- - 1. Biserica ortodoxă din Republica Moldova, 1813-1918 – Istorie. 2. Ierarhi – Biogra-
fii.
271.22-72(478):94(478)"1813/1918"

16
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3 ŞTIINŢE SOCIALE
2025. "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământu-
lui superior", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2014 ; Cahul). Perspectivele şi
problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior : Conf. şt.-practică in-
tern., 5 iun. 2014 : [în 2 vol.] / comitet şt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. – Cahul : Universitatea de
Stat "B. P. Hasdeu", 2014 (Tipogr. "Centrografic"). – 29 cm. – ISBN 978-9975-914-90-1.
Vol. 2. – 2014. – 395 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
din Cahul. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-92-5. – [2014-2182].
- - 1. Drept. 2. Politologie. 3. Economie. 4. Inginerie. 5. Învăţământ superior.
[3+62]:378(082)=135.1=161.1
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
2026. "Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor",
conferinţă internaţională (2013 ; Chişinău). Conferinţa internaţională "Promovarea egalităţii
de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor", 12 dec. 2013 / coord.: Silvia Ghinculov,
Natalia Cheradi ; red. resp.: Constantin Crăciun. – Chişinău : ASEM, 2014. – 175 p. : fig., tab.
; 20 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Bibl. Şt. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-75-682-2.
[2014-2047].
- -1. Egalitate de şanse – Rolul bibliotecii.
305+027(082)=135.1=111=161.1
31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
311 Statistică
2027. Bradu, Marcel.
Statistica : Curs de lecţii / Marcel Bradu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra
"Matematică şi Statistică Econ.". – Chişinău : ASEM, 2014. – 136 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-694-5.
[2014-2056].
- - 1. Statistică.
311(075.8)
314/316 Societate
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile
globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea potenţialului
uman". – Vezi Nr 2030.

316 Sociologie
316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2028. Burtea, Elena.

17
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Edificarea societăţii cunoaşterii bazată pe informaţie a economiilor emergente în acord


cu reglementările europene şi internaţionale / Burtea Elena. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 266 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 227-242 (197 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-187-7.
[2014-2109].
- - 1. Societatea cunoaşterii – Economii emergente.
316.4:339.94
2029. "Crearea societăţii conştiinţei", teleconferinţă internaţională a tinerilor cer-
cetători (3 ; 2014 ; Chişinău). Crearea societăţii conştiinţei : Materialele Teleconf. intern. a
tinerilor cercetători, Ed. a 3-a, 11-12 apr. 2014, Chişinău, Rep. Moldova / coord.: Dumitru
Todoroi (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2014. – 129 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Univ. "Vasile Alecsandri", Bacău, Acad. de
Studii Econ., Bucureşti [et al.]. – Texte, rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 30 ex.
ISBN 978-9975-75-697-6.
[2014-2057].
- - 1. Crearea societăţii conştiinţei.
316.3/.6:001.891(082)=131.1=111
2030. "Creşterea economică în condiţiile globalizării", conferinţă internaţională
ştiinţifico-practică (9 ; 2014 ; Chişinău). Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creş-
terea economică în condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi calita-
tea potenţialului uman" = International Scientific and Practical Conference "Economic growth
in conditions of globalization". Scientific session "Demographic structure and quality of human
potential", Ed. a 9-a, 16-17oct., Chişinău, 2014 / com. org.: Stratan Alexandru (preşedinte) [et
al.]. – Chişinău : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 187 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. (INCE), Min. Econ. al
Rep. Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe
bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNFPA, Fondului ONU
pentru Populaţie în Rep. Moldova). – 150 ex.
ISBN 978-9975-9932-5-8.
[2014-2092].
- - 1. Demografie.
316.42+314(082)=135.1=161.1
Ediţia a 9-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale "Politici şi mecanisme de ino-
vare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în pkan naţional şi
internaţional". – Vezi Nr 2040.

2031. Sakovici, V.
Procesele globale în lumea modernă : Monografie / V. Sakovici ; trad.: Gorobciuc L. ;
Inst. de Relaţii Intern. din Moldova. – Chişinău : Sambucus, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centra-
lă"). – 327 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 301-327 (366 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-374-4 (în cop. tare).
[2014-2067].
- - 1. Globalizare. 2. Procese de globalizare.

18
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

316.42
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
2032. "Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii
Moldova", conferinţă naţională cu participare internaţională (2014 ; Chişinău). Dimensi-
unile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova : Materiale Conf. Naţ.
cu Participare Intern., (11 apr. 2014) / resp. ed.: Raisa Borcoman, Lucia Cepraga. – Chişinău
: ASEM, 2014. – 202 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Comunicare economică şi
didactică". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut.
– 10 ex.
ISBN 978-9975-75-643-3.
[2014-2044].
- - 1. Comunicare. 2. Comunicare didactică. 3. Comunicare economică.
316.77+37.0+81'1/.'2(082)=135.1=161.1
32 POLITICĂ
Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători. – Vezi Nr
2052.

2033. Peru-Balan, Aurelia.


Managementul PR-ului politic : Vânătoarea de voturi electorale. Trenduri occidentale,
specific naţional / Aurelia Peru-Balan. – [Chişinău] : Cartier, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). –
319, [1] p. : diagr., tab. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN
978-9975-79-902-7).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul cap. şi în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Inst. de
Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. – 300 ex.
ISBN 978-9975-79-928-7.
144,00 lei. – [2014-2284].
- - 1. PR-ul politic.
32
2034. Powell, Jonathan.
Noul Machiavelli : Cum se gestioneză puterea în lumea modernă / Jonathan Powell ;
pref. de Mihnea Constantinescu ; trad. din engl. de Alexandru Şiclovan ; cop.: Vitalie Coro-
ban. – Ed. a 3-a. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 491, [1] p. ; 20 cm. –
(Colecţia "Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Tit. orig.: The New Machiavelli. – Bibliogr.: p. 459-461. – Indice : p. 462-490. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-921-8 (în cop. tare).
160,00 lei. – [2014-2218].
- - 1. Politică – Interpretări. 2. Guvernare – Interpretări. 3. Machiavelli, Niccolo, 1469-
1527, filosof politic italian.
32

19
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

323 Politică internă


323(478) Politica internă a Republicii Moldova
2035. Republica Moldova … : Raport de stare a ţării / Adrian Lupuşor, Alexandru Fa-
lă, Denis Cenuşă [et al.] ; Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Friedrich Ebert Stiftung.
– Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 28 cm. – ISBN 978-9975-80-845-3.
… 2014. – 2014. – 64 p. : fig., tab. color. – Aut. pe cop nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p.
61-62 (23 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-80-846-0. – [2014-
2295].
- - 1. Republica Moldova – Situaţie social-politică – Studii analitice.
323(478):303.425
2036. Idem în lb. engl. : Republic of Moldova …. : State of the Country Report. – Chi-
şinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices") – . – 28 cm. – ISBN 978-9975-80-847-7.
2014. – 2014. – 64 p. : fig., tab. color. – Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 61-
62 (23 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex. – ISBN 978-9975-80-848-4. – [20114-
2296].
- - 1. Republica Moldova – Situaţie social-politică – Studii analitice.
323(478):303.425
327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă
2037. Varzari, Vitalie.
Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană
/ Vitalie Varzari ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău
: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2014 (Centrul
Editorial-Poligrafic al USM). – 171 p. ; 25 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în text. – Referinţe bibliogr.: p. 151-171. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9742-5-7.
[2014-2035].
- - 1. Republica Moldova – Integrare europeană. 2. Securitatea naţională a Republicii
Moldova.
327+351.746(478)
327(478) Politică externă a Republicii Moldova
Materialele simpozionului internaţional "Dialogul cultural între generaţii şi Inte-
grarea Europeană". – Vezi Nr 2020.

2038. Актуальные вопросы внешней политики Приднестровья : (Миротвор-


ческая операция на Днестре) : [в 2-х т.] / под. общ. ред.: В. В. Игнатьева. – Тирасполь :
Б. и., 2014 (ГУИПП "Бендерская типография "Полиграфист") – . – 25 cm. – ISBN 978-
9975-4332-3-5.
Вып. 2. – 2014. – 181 p. : fot., fot., scheme color. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд.
при поддержке Медиацентра "Евразийское Приднестровье". – 1000 ex. – ISBN 978-
9975-4332-4-2 (în cop. tare). – [2014-2019].
- - 1. Transnistria – Republica Moldova – Politică externă.
327(478-29)

20
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


2039. Academia de Studii Economice a Moldovei. Analele Academiei de Studii
Economice din Moldova : Ed. a 12-a / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; col. red.: Grigore
Belostecinic [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2014 – . – 29 cm. – ISBN 978-9975-75-649-5. –
ISSN 1857-1433.
Nr 1, 2014. – 2014. – 390 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl. – Rez.: lb. rom., engl., fr.
– Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex. – ISBN 978-9975-75-681-5. – [2014-2046].
- - 1. Academia de Studii Economice a Moldovei – Anale. 2. Economie. 3. Contabilitate.
[33+657]:378.633(478-25)(082)=135.1=111
2040. "Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-
financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional", conferinţă ştiinţifică internaţiona-
lă (9 ; 2014 ; Chişinău). Ediţia a 9-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale "Politici şi meca-
nisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional
şi internaţional", 31 oct. – 01 noiem. 2014 / col. red.: Galina Ulian [et al.]. – Chişinău : CEP
USM, 2014. – 554 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra "Finanţe şi Bănci". –
Texte : lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în sub-
sol. – 120 ex.
ISBN 978-9975-71-574-4.
[2014-2270].
- - 1. Economie – Politici de dezvoltare. 2. Dezvoltare socială – Politici.
33+316.3(082)=135.1=111=161.1
2041. Şuşu-Ţurcan, Aurelia.
Dicţionar explicativ de termeni economici : francez-român / Şuşu-Ţurcan Aurelia, Ne-
gru Ecaterina ; Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : [Universitatea de Studii
Europene din Moldova], 2014 [Tipogr. "Adrilang"]. – 72 p. : tab. ; 29 cm.
Text paral.: lb. rom., fr. – Bibliogr.: p. 72 (14 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-4024-9-1.
[2014-2239].
- - 1. Economie – Terminologie.
33(038)=133.1=135.1
330 Economie în general. Economie politică
2042. Moldovanu, Dumitru.
Economia imaginaţiei creative : (sau procesul economic la nivelul conştiinţei şi cuante-
lor) / Dumitru Moldovanu. – [Chişinău] : Arc ; Ştiinţa, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 147 p. :
fig., fot. ; 20 cm.
Bibliogr. în subsol. – [500] ex.
ISBN 978-9975-61-833-5 (Arc). – ISBN 978-9975-67-957-2 (Ştiinţa).
[2014-2222].
- - 1. Teorii economice.
330.8

21
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


331.105.44 Sindicate
2043. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova : [album] / Oleg Budza,
Mihail Hîncu, Petru Chiriac [et al.] ; grupul de lucru: Vasile Patraşcu [et al.] ; Confederaţia Naţ.
a Sindicatelor din Moldova. – [Chişinău] : Pontos, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 306,
[1] p. : fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 500 ex.
ISBN 978-9975-51-581-8 (în cop. tare).
[2014-2063].
- - 1. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova – Albume.
331.105.44(478)(084.12)
334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică
2044. Gâf-Deac, Maria.
Particularităţi regionale ale gestiunii corporative în România : Monografie / Maria Gâf-
Deac, Petru Roşca ; red. resp.: Petru Roşca ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 310 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 262-277 (167 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-189-1.
[2014-2111].
- - 1. Asociaţii corporative – România.
334.78(498)
336 Finanţe
2045. Roller, Ala.
Note de curs la disciplina universitară "Marketing Bancar" / Ala Roller, Aliona Zubic ;
Acad. de Studii Econ., Fac. "Finanţe", Catedra "Bănci şi Activitatea Bancară". – Chişinău :
ASEM, 2014. – 238 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 70 ex.
ISBN 978-9975-75-685-3.
[2014-2049].
- - 1. Marketing bancar.
336.7:339.138(075.8)
2046. Stratulat, Oleg.
Monedă şi credit : [pentru uzul studenţilor] : [în 2 vol.] / Oleg Stratulat ; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2014. – 20 cm. – ISBN 978-9975-75-684-6.
Vol. 1. – 2014. – 303, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 302-303 (22 tit.) şi în subsol. – 150
ex. – ISBN 978-9975-75-702-7. – [2014-2058].
- - 1. Monedă şi credit.
336.74/.77(075.8)
2047. Vol. 2. – 2014. – 319 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 316-318 (23 tit.) şi în subsol. –
150 ex. – ISBN 978-9975-75-703-4. – [2014-2059].
- - 1. Monedă şi credit.
336.74/.77(075.8)

22
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
2048. "Creşterea economică calitativă: aspecte teoretice şi practice", conferinţă
internaţională (2014 ; Chişinău). Culegere de articole ştiinţifice şi teze ale comunicărilor
ştiinţifice prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale "Creşterea economică calitativă:
aspecte teoretice şi practice", (27 febr. 2014) / com. org.: Aurelia Tomşa [et al.]. – Chişinău :
ASEM, 2014. – 266 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Teorie şi Politici Econ.". – Texte :
lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-687-7.
[2014-2051].
- - 1. Creştere economică.
338(082)=135.1=161.1=111
339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
339.1 Probleme generale. Piaţă
2049. International marketing : [pentru uzul studenţilor] / Y. Kozak, А. Gribincea, S.
Smyczek [et al.] ; ed. by : Y. Kozak, A. Gribincea ; Moldova State Univ., Marketing and Intern.
Econ. Relations Dep., Odessa Nat. Econ. Univ. [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014 (Tipogr.
"Print-Caro"). – 279 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 274-278 (87 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-183-9 (Print-Caro).
[2014-2106].
- - 1. Marketing internaţional.
339.138(075.8)
339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială
2050. "Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective", con-
ferinţă ştiinţifică internaţională (2014 ; Chişinău). Sectorul serviciilor în secolul XXI: reali-
zări, probleme, perspective : Conf. şt. intern., 27-28 mar. 2014 / col. red.: Al. Gribincea [et al.].
– Chişinău : CEP USM, 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 160 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra "Marketing şi Relaţii
econ. intern.". – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-56-184-6 (Print-Caro).
[2014-2107].
- - 1. Relaţii economice internaţionale.
339.9(082)=135.1=161.1
34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
2051. "Integrare prin cercetare şi inovare", conferinţă ştiinţifică naţională cu par-
ticipare internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională
"Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : Rezumate ale comunicărilor : [în 2
vol.] / com. org.: Gheorghe Ciocanu (preşedinte) [et al.] ; com. program: Mihail Revenco [et
al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-568-3.

23
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Vol. 2 : Ştiinţe sociale : [ştiinţe juridice]. – 2014. – 257 p. – Antetit.: Univ. de Stat din
Moldova. – Texte : lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 120 ex. – ISBN 978-
9975-71-570-6. – [2014-2267].
- - 1. Ştiinţe juridice – Cercetare – Inovare.
34:378.4(082)=135.1=111
2052. "Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători", con-
ferinţă ştiinţifică internaţională anuală a tinerilor cercetători (8 ; 2014 ; Chişinău). Per-
spective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători : Materialele Conf. şt. intern.
anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, 3 iun. 2014, Chişinău : [în 2 vol.] / red.-şef : Valeriu
Cuşnir. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "ArtPoligraf") – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-4257-7-
3.
Vol. 2 : Drept Naţional şi Ştiinţe Politice. – 2014. – 299, [1] p. – Antetit.: Inst. de Cerce-
tări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ.
"Yurii Fedkovici" din Cernăuţi, Ucraina [et al.]. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. –
Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – ISBN 978-9975-4257-8-0. – [2014-2120].
- - 1. Ştiinţe juridice. 2. Ştiinţe politice.
34(478)+32(082)=135.1=161.1
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
2053. Costachi, Gheorghe.
Cultura şi educaţia juridică – condiţii necesare pentru edificarea statului de drept : Mo-
nografie / Gheorghe Costachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi
Politice. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 668, [3] p. ; 22 cm. – (Per-
sonalităţi notorii ; 3).
Cuv. introductiv, de încheiere, cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 623-
669 (439 tit.) şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-53-380-5 (în cop. tare).
[2014-2068].
- - 1. Stat de drept. 2. Educaţie juridică.
340.12
341 Drept internaţional
2054. Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Eu-
ropeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora,
pe de altă parte (Bruxelles, 27 iunie 2014). – [Chişinău] : Tehnica-Info, 2014. – 533 p. : tab.
; 30 cm.
În cop. tare.
[2014-2131].
- - 1. Republica Moldova – Uniunea Europeană – Acord de asociere.
341.1/.2:[061.1EU+327(478+4)]
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
2055. Arseni, Alexandru.
Drept constituţional şi instituţii politice : Tratat : [în vol.] / Alexandru Arseni ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. – Chişi-
nău : CEP USM, 2014 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-71-542-3.

24
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Vol. 2. – 2014. – 467 p. – Bibliogr.: p. 455-467 (218 tit.) şi în subsol. – 100 ex. – ISBN
978-9975-71-543-0. – [2014-2022].
- - 1. Drept constituţional.
342.4/.5(075)
2056. Codul electoral al Republicii Moldova : Publicat: 08.12.1997 în Monitorul Ofi-
cial Nr. 81, art. Nr 667 : [cu modificări] : Data intrării în vigoare: 08.12.1997 / Comisia Electo-
rală Centrală. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 247 p. ; 20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rusă. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-53-395-9.
[2014-2077].
- - 1. Codul electoral al Republicii Moldova.
342.8(478)(094.4)=135.1=161.1
2057. Codul electoral al Republicii Moldova : Publicat: 08.12.1997 în Monitorul Ofi-
cial Nr. 81, art. Nr 667 : Data intrării în vigoare: 08.12.1997 : În conformitate cu ultimele modi-
ficări şi completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova : Actualizat la 06.10.2014. –
[Chişinău : Farmec-Lux, 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 167 p. ; 21 cm.
[100] ex.
ISBN 978-9975-3008-1-0.
[2014-2298].
- - 1. Codul electoral al Republicii Moldova.
342.8(478)(094.4)
2058. "Provocările societăţii contemporane. Protecţia datelor cu caracter perso-
nal: o nouă provocare?", conferinţă ştiinţifică (2014 ; Chişinău). Provocările societăţii
contemporane. Protecţia datelor cu caracter personal: o nouă provocare? : Materialele conf.
şt., 28 ian. 2014 / col. red.: Boris Negru [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 190 p. : fig. ;
21 cm.
Antetit.: Centrul Naţ. Pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Drept. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-71-563-8.
[2014-2032].
- - 1. Drepturile omului. 2. Protecţia datelor cu caracter personal.
342.7(082)
2059. Slipenski, Boris.
Coraportul formelor de guvernământ şi regimurilor politice în societăţile contemporane :
(Suport de curs) / Boris Slipenski ; red. şt.: Valeriu Efremov ; Inst. de Învăţămînt Superior
Privat, Univ. "Perspectiva-INT", Dep. Drept, Catedra Drept. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Tipocart Print"). – 52 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 49-52 (53 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3016-1-9.
[2014-2173].
- - 1. Forme de guvernământ.
342.3/.5(075.8)
2060. Tomuleţ, Călin.

25
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Ghid metodic la disciplina Contenciosul administrativ / Călin Tomuleţ, Iulia Vacarenco ;


Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra
Ştiinţe Administrative. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 143 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 119-124 şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-530-0.
[2014-2263].
- - 1. Contenciosul administrativ.
342.9(076.5)
343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică
2061. Copeţchi, Stanislav.
Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determina-
rea lor la săvârşirea unor fapte imorale : Monografie / Stanislav Copeţchi ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : Foxtrot, 2014. – 348
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 321-345 (259 tit.) şi în subsol. – 60 ex.
ISBN 978-9975-120-41-8.
[2014-2144].
- - 1. Răspundere penală – Atragerea minorilor.
343.22
2062. Eşanu, Adriana.
Drept penal. Partea specială : Culegere de speţe : pentru uzul studenţilor şi masteran-
zilor : (Material metodico-didactic) / Adriana Eşanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept,
Catedra Drept Penal şi Criminologie. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 120 p. ; 21 cm.
50+50 ex.
ISBN 978-9975-71-566-9.
[2014-2265].
- - 1. Drept penal – Partea specială.
343.3/.7(076.5)
2063. Gladchi, Gheorghe.
Victimologie : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Gladchi ; Acad. "Ştefan cel Mare" a
Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2013 [Tipogr. Acad. "Ştefan cel
Mare" a MAI]. – 294 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Rez. paral.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 233-269 (688 tit.). – Referinţe bibliogr.: p. 217-
232 (313 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-121-29-3.
[2014-2258].
- - 1. Victimologie.
343.988(075)
2064. Linhardt, Daniel.
Tehnici de prezentare a unei cauze în instanţa de judecată : Îndrumar pentru avocaţi /
Daniel Linhardt. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 75 p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Barourilor Americane/Iniţiativa pentru Supremaţia
Legii. – 500 ex.
ISBN 978-9975-57-161-6.
[2014-2194].

26
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

- - 1. Procese de judecată – Prezentarea cauzei de către avocat.


343.13/.15:347.965
347 Drept civil
2065. Drept privat roman : [pentru uzul studenţilor] / Victor Volcinschi, Daniela Ţur-
can, Serghei Cebotari [et al.] ; red. şt.: Victor Volcinschi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Catedra Drept al Antreprenoriatului. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 396 p. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-539-3.
[2014-2264].
- - 1. Drept privat roman.
347(37)(075.8)
347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar
2066. Recomandări privind procedura medierii între mai multe părţi : Ghid de bu-
zunar pentru mediatori / grupul de aut.: Haraz Svetlana, Dănilescu Viorica, Focşa Tatiana [et
al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 40 p. : tab. color ; 12 x 17 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-80-852-1.
[2014-2287].
- - 1. Avocaţi – Mediere.
347.965.42(036)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
2067. Eşanu, Oxana.
Droit de travail : Compendium: Legislation Moldave et Francaise / Oxana Eşanu, Victo-
ria Pleşca, Daniela Vidaicu ; Univ. de Stat din Rep. Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul
Muncii. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 210, [1] p. ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-53-359-1.
[2014-2065].
- - 1. Dreptul muncii – Republica Moldova – Franţa.
349.2(478+44)(075)=133.1
2068. Macovei, Tatiana.
Ghid anti-discriminare la locul de muncă / Tatiana Macovei, Victoria Pleşca ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 61
p. : fig. ; 25 cm.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-576-8.
[2014-2272].
- - 1. Dreptul muncii.
349.2:331.101.24
35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ
351/354 Administraţie publică
2069. Marinescu, Ioana Andreea.

27
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Managementul structurilor de control biofizic şi biochimic pentru asigurarea sustenabili-


tăţii sanitare : Monografie / Ioana Andreea Marinescu, Petru Roşca ; red. resp.: Petru Roşca ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 259 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Adnot. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 215-228 (132 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-188-4.
[2014-2110].
- - 1. Control sanitar – Management.
351.77:614.2
2070. Osadci, Alexandru.
Eficientizarea funcţionării şi administrării serviciului de aprovizionare cu apă : Policy
brief / Alexandru Osadci, Viorel Furdui ; Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM). –
Chişinău : Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 47 p. : tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin
intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Intern. (USAID). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-838-0.
[2014-2219].
- - 1. Aprovizionare cu apă – Administrarea serviciilor.
351.778.3(478)
Varzari, Vitalie. Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul opţiunii de in-
tegrare europeană. – Vezi Nr 2037.

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
2071. Andriţchi, Viorica.
Management educaţional : Ghid metodologic pentru formarea/autoformarea continuă a
managerilor şcolari / Viorica Andriţchi ; coord. şt.: Vladimir Guţu ; Univ. de Stat din Moldova. –
Chişinău : CEP USM, 2014. – 159 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 119-120 (30 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova. – 200
ex.
ISBN 978-9975-71-544-7.
[2014-2023].
- - 1. Management educaţional.
37.014
Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova.
– Vezi Nr 2032.

2072. Niculcea,Tatiana.
Educaţie moral-spirituală : Manual pentru clasa 1 / Tatiana Niculcea, Angela Cara. –
[Ed. a 2-a]. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 59, [1] p. : fig., fot.
color ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4357-0-3.
[2014-2143].
- - 1. Educaţie moral-spirituală.

28
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

37.017.93(075.2)
2073. Pedagogia inovativă : Suport didactic / Inst. de Formare Continuă, INOVEST
Parteneriat estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă ; elab. de: Beizerou U. A. [et al.] ;
red. şt.: Simion Caisîn [et al.]. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. – 202 p. :
fig., tab. ; 30 cm. – (Program de Formare Continuă în Domeniul Inovaţiilor Pedagogice în
Educaţia Incluzivă, ISBN 978-9975-4489-3-2).
Bibliogr.: p. 194-202 (191 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-4489-4-9.
[2014-2163].
- - 1. Pedagogie inovativă. 2. Educaţie incluzivă.
37.013.41/.78:376(075)
2074. "Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori de-
mocratice europene, conferinţă ştiinţifică naţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifi-
că naţională "Şcoală, educaţie, cercetare – de la restricţionări ideologice la valori democratice
europene : Consacrată Zilei Universităţii de Stat din Moldova" : Programul conferinţei. Rezu-
matele comunicărilor, 2-3 oct. 2014, Chişinău. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 81 p. : tab. ;
21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Dep. Istoria Rom., Uni-
versală şi Arheologie. – Texte : lb. rom., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-567-6.
[2014-2034].
[37.0+94]:378.4(478-25)(082)=135.1=161.1
2075. Костаки, Георге.
Хартия о воспитании демократической гражданственности и образовании в об-
ласти прав человека / Костаки Георге, Боршевский Андрей ; Inst. for Democracy. – Ком-
рат : [Институт демократии], 2014. – 104 p. ; 21 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Text parţial paral.: lb. rom., engl., rusă. – Изд. при фин.
поддержке М-ва иностранных дел Чехии. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4474-0-9.
[2014-2225].
- - 1. Educaţie civică.
37.017:342.7
37.015 Formarea inteligenţei şi a personalităţii
2076. Ştefaneţ, Diana.
Preadolescenţii : Program psihologic de depăşire a dificultăţilor de relaţionare interper-
sonală / Diana Ştefaneţ, Petru Jelescu ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Totex-Lux"). – 210 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 205-210 (80 tit.) şi în text. – 100 ex.
ISBN 978-9975-4458-8-7.
[2014-2121].
- - 1. Psihologie pedagogică.
37.015.3:159.923
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale
2077. Jocuri pentru partea de încheiere a orei de educaţie fizică / Crăciun Grigore,
Talmazan Andrei, Berlinschii Iurie [et al.] ; Federaţia Sportului Şcolar din Rep. Moldova, Univ.

29
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Reclama). – 75 p. ;


20 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – Text : lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 72-75. – 100 ex.
ISBN 978-9975-58-036-6.
[2014-2145].
- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.
37.016.046:796.1/.3=135.1=161.1
37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară
2078. Dialoguri chişinăuiene : Forumul de idei pedagogice "Dialoguri chişinăuiene" :
Ediţiile 2013, 2014 / col. red.: T. Nagnibeda-Tverdohleb [et al.]. – Chişinău : Lyceum, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 152 p. : fig., fot., tab. ; 30 cm.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în
subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-4357-7-2.
[2014-2141].
- - 1. Educaţie. 2. Pedagogie.
37.091(082)=135.1=111=161.1
373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală
2079. Animale mici şi mari : [pentru preşcolari] / resp. ed.: Alexandru Rusu ; concep-
ţie graf. şi design: Victor Puşcaş. – Chişinău : Baştina-Radog, 2014. – 63, [1] p. : fot. color ;
29 cm. – (Cărţile Alexandrinei, ISBN 978-9975-4232-1-2) (Şi noi ştim alfabetul, ISBN 978-
9975-4232-2-9).
500 ex.
ISBN 978-9975-4232-3-6.
[2014-2166].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2.016:811.135.1
2080. Învaţă culorile împreună cu Marinel / trad. din engl.: Lucia Ţurcanu ; il.: Jan
Ivens. – [Chişinău] : Arc, [2014 (Imprimat în China)]. – [14] p. : il. color ; 21 x 23 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-791-8 (cartonată).
[2014-2128].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
2081. Învaţă formele împreună cu Marinel / trad. din engl.: Lucia Ţurcanu ; il.: Jan
Ivens. – [Chişinău] : Arc, [2014 (Imprimat în China)]. – [14] p. : il. color ; 21 x 23 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-789-5 (cartonată).
[2014-2126].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
2082. Învaţă să numeri împreună cu Marinel / trad. din engl.: Lucia Ţurcanu ; il.: Jan
Ivens. – [Chişinău] : Arc, [2014 (Imprimat în China)]. – [14] p. : il. color ; 21 x 23 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-790-1 (cartonată).

30
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-2127].
- - 1. Cărţi pentru copii.
373.2
2083. Învăţăm caligrafia : Teme şi modele / [adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I. Prihodkin]. –
[Chişinău] : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2014 (Combinatul Poligraf de
tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – [20] p. : des., des. color ; 21 cm. – (Lecţii
de scriere, ISBN 978-9975-111-33-1) (Gogoşica veselă) (Billion).
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-35-5.
[2014-2040].
373.2.016:811.135.1
2084. Învăţăm să scriem alfabetul : Teme şi modele / [adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I.
Prihodkin]. – [Chişinău] : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2014 (Combinatul
Poligraf de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – [20] p. : des., des. color ; 21
cm. – (Lecţii de scriere, ISBN 978-9975-111-33-1) (Gogoşica veselă) (Billion).
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-37-9.
[2014-2042].
373.2.016:811.135.1
2085. Învăţăm să scriem cifrele : Teme şi modele / [adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I.
Prihodkin]. – [Chişinău] : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2014 (Combinatul
Poligraf de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – [20] p. : des., des. color ; 21
cm. – (Lecţii de scriere, ISBN 978-9975-111-33-1) (Gogoşica veselă) (Billion).
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-31-7.
[2014-2038].
373.2.016:51
2086. Învăţăm să scriem în pătrăţele : Teme şi modele / [adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I.
Prihodkin]. – [Chişinău] : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2014 (Combinatul
Poligraf de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – [20] p. : des., des. color ; 21
cm. – (Lecţii de scriere, ISBN 978-9975-111-33-1) (Gogoşica veselă) (Billion).
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-30-0.
[2014-2037].
373.2.016:51
2087. Învăţăm să scriem literele : Teme şi modele / [adapt.: Titus Ştirbu ; pict.: I.
Prihodkin]. – [Chişinău] : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2014 (Combinatul
Poligraf de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – [20] p. : des., des. color ; 21
cm. – (Lecţii de scriere, ISBN 978-9975-111-33-1) (Gogoşica veselă) (Billion).
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-36-2.
[2014-2041].
373.2.016:811.135.1
2088. Învăţăm să scriem literele de tipar : Teme şi modele / [adapt.: Titus Ştirbu ;
pict.: I. Prihodkin]. – [Chişinău] : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2014 (Com-

31
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

binatul Poligraf de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – [20] p. : des., des. color ;
21 cm. – (Lecţii de scriere, ISBN 978-9975-111-33-1) (Gogoşica veselă) (Billion).
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-38-6.
[2014-2043].
373.2.016:811.135.1
2089. Jocuri. Teste. Ghicitori : [pentru vârsta] : 4-5 ani / Inesa Tăutu, Stela Gânju,
Ala Blaja [et al.]. – [Chişinău] : Poligraf Design, [2014]. – 72 p. : il. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4274-3-2.
[2014-2246].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2090. Jocuri. Teste. Ghicitori : [pentru vârsta] : 3-4 ani / Inesa Tăutu, Stela Gânju,
Ala Blaja [et al.]. – [Chişinău] : Poligraf Design, [2014]. – 72 p. : des. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4274-2-5.
[2014-2245].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2091. Jocuri. Teste. Silabe : [pentru vârsta] : 6-7 ani / Inesa Tăutu, Stela Gânju, Ala
Blaja [et al.]. – [Chişinău] : Poligraf Design, [2014]. – 72 p. : il. color ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-4274-5-6.
[2014-2247].
- - 1. Învăţământ preşcolar.
373.2
2092. Mîndru, Nina.
Abecedar : Exerciţii suplimentare / Nina Mîndru. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală") – . – 24 cm.
Semestrul 1. – 2014. – 44 p. : il. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-4042-7-3. – [2014-2133].
373.3.016:811.135.1
2093. Păsări vesele şi triste : [pentru preşcolari] / resp. ed.: Alexandru Rusu ; con-
cepţie graf. şi design: Victor Puşcaş. – Chişinău : Baştina-Radog, 2014. – 63, [1] p. : fot. color
; 29 cm. – (Cărţile Alexandrinei, ISBN 978-9975-4232-1-2) (Şi noi ştim alfabetul, ISBN 978-
9975-4232-2-9).
500 ex.
ISBN 978-9975-4232-4-3.
[2014-2167].
- - 1. Abecedare pentru preşcolari.
373.2.016:811.135.1
2094. Pregătim mânuţa pentru a scrie : Teme şi modele / [adapt.: Titus Ştirbu ; pict.:
I. Prihodkin]. – [Chişinău] : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2014 (Combinatul
Poligraf de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – [20] p. : des., des. color ; 21
cm. – (Lecţii de scriere, ISBN 978-9975-111-33-1) (Gogoşica veselă) (Billion).

32
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. – [5000] ex.


ISBN 978-9975-111-32-4.
[2014-2039].
373.2.016:811.135.1
2095. Scriem cifre şi rezolvăm exerciţii : Teme şi modele / [adapt.: Titus Ştirbu ;
pict.: I. Prihodkin]. – [Chişinău] : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii (Rusia) : Integral, 2014 (Com-
binatul Poligraf de tipărire a literaturii pentru copii, or. Tver, Rusia). – [20] p. : des., des. color ;
21 cm. – (Lecţii de scriere, ISBN 978-9975-111-33-1) (Gogoşica veselă) (Billion).
F. f. de tit. – [5000] ex.
ISBN 978-9975-111-29-4.
[2014-2036].
373.2.016:51
2096. Straliuc, Nina.
Educaţia fizică în grădiniţă : 3-5 ani / Nina Straliuc ; colab.: Tatiana Tacu [et al.] ;
consultant de spec.: Zinaida Hapco. – [Ed. rev. şi compl.]. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 112 p. : il., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 111 (15 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4357-4-1.
[2014-2138].
- - 1. Educaţia fizică în grădiniţă.
373.2:796
2097. Tăutu, Inesa.
Aplicaţie : [activităţi pentru preşcolari] / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Poligraf-Design,
[2014]. – 32 f. : des. color ; 29 cm.
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-01-1.
[2014-2251].
373.2
2098. Tăutu, Inesa.
Curcubeul culorilor : [activităţi pentru preşcolari] / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Poligraf-
Design, [2014]. – 24 f. : il. color ; 29 cm.
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4342-9-4.
[2014-2244].
373.2
2099. Tăutu, Inesa.
Plastilină : 5-7 ani : [activităţi pentru preşcolari] / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Poligraf-
Design, [2014]. – 16 f. : des. color ; 29 cm.
Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-00-4.
[2014-2250].
373.2
2100. Tăutu, Inesa.
Plastilină : 3-5 ani : [activităţi pentru preşcolari] / Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Poligraf-
Design, [2014]. – 16 f. : des. color ; 29 cm.

33
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Apare într-o mapă comună. – [500] ex.


ISBN 978-9975-130-02-8.
[2014-2252].
373.2
2101. Дрозд, Г. Д.
Букварь : Родное слово : Учебник для первого класса с обучением на русском
языке / Г. Д. Дрозд, В. Ф. Плешка ; гл. ред.: В. Ф. Кушниренко. – Chişinău : Lyceum, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 132 p. : des. color ; 26 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4357-5-8.
[2014-2139].
- - 1. Abecedare.
373.2.016:811.161.1(075.2)
2102. Дрозд, Г. Д.
Тетрадь-приложение к Букварю : Учебное пособие для учащихся 1 класса школ с
обучением на русском языке / Г. Д. Дрозд. – Кишинёв : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală") – . – 24 cm. – ISBN 978-9975-4042-8-0.
Прописи № 1. – 2014. – 64 p. : il. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-4042-9-7. – [2014-
2134].
373.3.016:811.161.1
376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special
2103. Tehnologii asistive în educaţie : Suport didactic / Inst. de Formare Continuă,
INOVEST Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă ; elab. de: Simion Caisîn
[et al.] ; red. şt.: Simion Caisîn. – Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. – 162 p. :
fig., fot., tab. ; 30 cm. – (Program de Formare Continuă în Domeniul Inovaţiilor Pedagogice în
Educaţia Incluzivă).
Bibliogr.: p. 158-159 (41 tit.) şi în subsol. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4416-8-1.
[2014-2153].
- -1. Educaţie incluzivă – Tehnologii asistive.
376:004(075)
378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare
2104. Baciu, Sergiu.
Paradigma managementului calităţii în instituţiile de învăţământ superior / Sergiu Baciu
; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2014. – 437 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 360-389 (313 tit.). – 50 ex.
ISBN 978- 9975-75-690-7.
[2014-2053].
- - 1. Învăţământ superior – Managementul calităţii.
378:005.6
2105. Facultatea Arte Plastice şi Design : [a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion
Creangă"] : 35 ani, 1979-2014 / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" ; resp. de ed.: Alexandru
Ermurache ; trad.: Ana Budnic ; fot.: Adrian Cucereavîi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 135 p. : imagini, fot. color ; 30 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. – 1000 ex.

34
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-80-844-6.
[2014-2292].
- - 1. Facultatea Arte Plastice şi Design – Universitatea Pedagogică de Stat "Ion
Creangă" din Chişinău – Istorie.
378.637(478-25):73/76(091)=135.1=111
2106. Îndrumar metodic privind realizarea practicii de producţie şi de licenţă în
cadrul instituţiilor de profil : CNPF ; BVM ; ministere, departamente ; SA ; SRL etc., : desti-
nat studenţilor absolvenţi, specialitatea "Finanţe şi Bănci" (zi/fr) / Suhovici A., Gumovschi A.,
Bunu M. [et al.] ; coord.: Hîncu R. ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Finanţe", Catedra
"Investiţii şi Pieţe de Capital". – Chişinău : ASEM, 2014. – 175 p. : tab. ; 20 cm.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul compartimentelor şi în subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-75-691-4.
[2014-2054].
378:336(076.5)
2107. Silistraru, Nicolae.
Pedagogia învăţământului superior : Ghid metodologic / Nicolae Silistraru, Silvia
Golubiţchi ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Ped. şi Psihologie generală. – Chişinău :
[Universitatea de Stat din Tiraspol], 2014. – 192 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 189-192 (42 tit.) şi la sfârşitul cap. – F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-76-102-4 (eronat).
[2014-2226].
- - 1. Pedagogia învăţământului superior.
378(073)
2108. Universitatea Tehnică a Moldovei : 50 de ani [de la fondare]. – [Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 40 p. : fot. color ; 20 x 24 cm.
F. f. de tit. – [200] ex.
ISBN 978-9975-80-850-7.
[2014-2286].
- - 1. Universitatea Tehnică a Moldovei – Istorie.
378.662(478-25)(091)
39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR
2109. Квилинкова, Е. Н.
Культ волка у гагаузов сквозь призму этнокультурных символов : монография /
Квилинкова Е. Н. ; ред.: Зайковская Т. В., Чеботарь П. А. ; Гос. Ин-т междунар. отноше-
ний Молдовы, Ин-т истории им. Ш. Марджани Акад. наук Респ. Татарстан. – Кишинев :
Б. и., 2014 (И. П.Ф. "Центральная Типография"). – 470, [1] p. : fot. , tab.; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 414-456, în text şi în subsol. – Изд. при фин.
поддержке примэрии г. Чадыр-Лунга, примара Г. Г. Орманжи. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-358-4 (în cop. tare).
[2014-2064].
- - 1. Găgăuzi –Tradiţii şi obiceiuri.
39(=512.165)(091)
2110. Подгородный, Сергей.

35
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Яркий след глубиною в вечность : Очерк о жизни и творчестве Виктора


Дмитриевича Панько : [краевед, журналист] / Сергей Подгородный. – Бельцы : Б. и.,
2014 (Tipografia din Bălţi). – 168 p. : fot., [2] f. port. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-132-01-5.
[2014-2196].
- - 1. Панько, Виктор Дмитриевич, 1944 - …, фольлорист, журналист – Био-
графия.
[39+070](092)
391/395 Etnografie
2111. Ursu, Mihai.
National Museum of ethnography and natural history : Guide / Mihai Ursu ; trad. în
engl.: Jennifer Cash ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Culturii al Rep. Moldova. – [Chişinău]
: Ştiinţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 79, [1] p. : fot., fot. color ; 20 x 22 cm.
350 ex.
ISBN 978-9975-67-958-9.
[2014-2235].
- - 1. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău.
[391/395+94(478)]:069
398 Folclor
Ispirescu, Petre. Legende, sau Basmele românilor. – Vezi Nr 2224.

2112. Панько, Виктор.


Цыганские народные песни / Виктор Панько. – Бельцы : Б. и., 2014 (Tipografia din
Bălţi). – 32 p. : des. ; 21 cm.
40 ex.
ISBN 978-9975-132-00-8.
[2014-2195].
- - 1. Cântece populare ţigăneşti
398.8(=214.58)
5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII
2113. "Integrare prin cercetare şi inovare", conferinţă ştiinţifică naţională cu par-
ticipare internaţională (2014 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare inter-
naţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : Rezumate ale comunicări-
lor / com. org.: Gheorghe Ciocanu (preşedinte) [et al.] ; com. program: Mihail Revenco [et al.].
– Chişinău : CEP USM, 2014 – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-71-568-3.
Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte. – 2014. – 157 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din
Moldova. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 75 ex. – ISBN
978-9975-71-573-7. – [2014-2269].
- - 1. Ştiinţe ale naturii – Cercetare – Inovare. 2. Ştiinţe exacte – Cercetare – Inovare.
[5+6]:378.4(082)=135.1=111=161.1
502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
2114. "Sustainable use and protection of animal world diversity", international
symposium (2014 ; Chisinau). Sustainable use and protection of animal world diversity :

36
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu : book


of abstracts / red. board.: Toderaş Ion [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Academiei
de Ştiinţe a Moldovei). – 246, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, Section of Natural and Exact Sciences, Inst. of
Zoology. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – 160 ex.
ISBN 978-9975-62-379-7.
[2014-2243].
- - 1. Protecţia lumii animale.
502.74:[562/569+59](082)=135.1=111=161.1
51 MATEMATICĂ
2115. Caiet la matematică : clasa a 2-a / Lilia Tighineanu, Svetlana Cucoş, Elena Ro-
taru [et al.]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2014]. – 64 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Tema pentru
acasă).
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4274-7-0.
[2014-2248].
51(075.2)
2116. Caiet la matematică : clasa a 4-a / Natalia Timofei, Svetlana Cucoş, Elena Ro-
taru [et al.]. – [Chişinău] : Poligraf-Design, [2014]. – 64 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Tema pentru
acasă).
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-4274-9-4.
[2014-2249].
51(075.2)
2117. Raischi, Tudoriţa.
Matematică distractivă : pentru copii harnici : clasa a 4-a / Tudoriţa Raischi. – Chişinău
: Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 96 p. : il., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4042-6-6.
[2014-2132].
- - 1. Matematică distractivă – Teste.
51(079)
519.6 Matematică calculatorie. Analiză numerică
2118. Bostan, Viorel.
Modele matematice în inginerie : Probleme de contact. Modelări şi simulări numerice în
aero-hidrodinamică : Monografie / Viorel Bostan. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 456 p. : fig., tab. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 437-456 (294 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-80-831-6 (în cop. tare).
[2014-2294].
- - 1. Modelare matematică – Inginerie.
519.6/.8:621
519.8 Cercetări operaţionale
2119. Baerle, Alexei.

37
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Modelarea matematică a experimentului : Suport teoretic de curs / Alexei Baerle, Artur


Macari ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară,
Catedra Tehnologia Produselor Alimentare. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. – 66 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 58 (15 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-45-327-1.
[2014-2205].
- - 1. Modelare matematică.
519.87(075.8)
53 FIZICĂ
2120. Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la fizică : clasa a 12-a / elab. de
Sergiu Cârlig. – ed. rev. – [Chişinău] : ProEdit, 2014. – 36 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. pe cop nu este indicat. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-9-2.
[2014-2179].
53(076.5)
2121. Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la fizică : clasa a 11-a / elab. de
Sergiu Cârlig. – ed. rev. – [Chişinău] : ProEdit, 2014. – 44 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-8-5.
[2014-2178].
53(076.5)
2122. Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la fizică : clasa a 10-a / elab. de
Sergiu Cârlig. – ed. rev. – [Chişinău] : ProEdit, 2014. – 44 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu este indicat. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4498-7-8.
[2014-2177].
53(076.5)
2123. Sorocovici, Vlad.
Fizică : Culegere de probleme : clasele 10-12 : profil umanist / Vlad Sorocovici. –
Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 120 p. : fig., tab. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4357-8-9.
[2014-2142].
- - 1. Fizică.
53(076.5)
55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE
551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
2124. Managementul riscurilor dezastrelor şi fenomenelor climatice adverse în
sectorul agricol / Alexandru Oprea, Vitalie Mutaf, Ludmila David [et al.] ; Min. Agriculturii şi
Industriei Alimentare, Agenţia Naţ. de Dezvoltare Rurală (ACSA). – Chişinău : S. n., 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 200 p. : fig., tab. color ; 31 cm.

38
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. sunt indicaţi la p. 3. – Bibliogr.: p. 200 (70 tit.). – Apare cu sprijinul financiar din
sursele PMDRC. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-388-1 (în cop. tare).
[2014-2075].
- - 1. Riscuri climatice în agricultură – Republica Moldova – Management.
551.5:63(478)
556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
2125. Cazac, V.
Resursele de apă pe teritoriul Republicii Moldova / V. Cazac, V. Cereş, V.
Gherghelegiu. – Chişinău : Estetini, 2014 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 68 p. : fig., fot., tab. color
; 24 cm. – (70 ani – Serviciul Hidrometeorologic de Stat).
Bibliogr.: p. 68 (8 tit.).
ISBN 978-9975-4174-5-7.
[2014-2180].
- - 1. Resursele de apă a Republicii Moldova.
556(478)
57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie
2126. Leşanu, Mihai.
Genetica umană : Note de curs / Mihai Leşanu, Ludmila Perciuleac, Ion Rogoz ; Univ.
de Stat din Moldova, Fac. Biologie şi Pedologie, Dep. Biologie şi Ecologie. – Chişinău : CEP
USM, 2014. – 159 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 159 (15 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Proiectului TEREC. – 50 + 100
ex.
ISBN 978-9975-71-529-4.
[2014-2021].
- - 1. Genetică umană.
575+577.21+616-056.7(075.8)
577 Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică
Leşanu, Mihai. Genetica umană. – Vezi Nr 2126.
579 Microbiologie
2127. Diagnosticul microbiologic al holerei : (Indicaţii metodice) / Radu Cojocaru,
Olga Burduniuc, Greta Balan [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publ. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Print-Caro"). – 75 p. : fig., scheme, tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. cop. – Bibliogr.: p. 58 (5 tit.). – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-182-2.
[2014-2105].
- - 1. Diagnostic microbiologic – Holeră.
579.63:616.932(076.5)
2128. "Microbial Biotechnology", internernational conference (2 ; 2014 ; Chişi-
nău). 2nd International Conference on Microbial Biotechnology, October 9-10, 2014 Chisinau,
Moldova / sci. progr. com.: Liliana Cepoi [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Elena-V.I.").
– 208 p. : fig., tab. ; 24 cm.

39
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Antetit.: Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Microbiology and Biotechnology, Society for
Microbiology of Moldova. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-4432-8-9.
[2014-2016].
- - 1. Microbiologie. 2. Biotehnologii.
579+60(082)
58 BOTANICĂ
2129. "Actual problems in modern phycology", international conference (5 ; 2014
; Chişinău). V International Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov.
2014, Chisinau, Moldova / org. com.: Victor Şalaru (chairman) [et al.] ; sci. com.: Şalaru Vasi-
le [et al.]. – [Chişinău] : CEP USM, 2014. – 271 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Moldova State Univ., Acad. of Sci. of Moldova, Fac. of Biology and Soil
Science. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex.
ISBN 978-9975-71-577-5.
[2014-2273].
- - 1. Ficologie. 2. Alge.
582.26(082)=135.1=111=161.1
2130. Alexandrov, Eugeniu.
Atlas botanic : (Procyta, Prokarya, Eukarya) / Eugeniu Alexandrov ; ref. şt.: Adelina
Florica Dumitraş ; Grădina Botanică (Inst.) a AŞM. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei). – 347 p. : fig., fot. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 345-346 (50 tit.). – Index : p. 338-344. – Apare cu suportul financiar al
Fondului Ecologic Naţ. – 300 ex.
ISBN 978-9975-62-376-6 (în cop. tare).
[2014-2159].
- - 1. Botanică. 2. Atlas botanic.
58(084.42)
2131. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", conferinţă ştiinţifică interna-
ţională (5 ; 2014 ; Chişinău). Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica,
fiziologia şi ameliorarea plantelor" : (Ed. a 5-a) = International Conference "Genetics,
Physiology and Plant Breeding" : (5-th Ed.) : Proceding materials, 23-24 oct. 2014, Chişinău /
com. şt.: Balaur Nicolae [et al.] ; com. de org.: Botnari Vasile [et al.]. – Chişinău : S. n., 2014
(Tipogr. "Print-Caro"). – 482, [8] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plante-
lor al AŞM, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Tit. pe cop.: lb. rom. – Texte : lb. rom., engl.,
rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex.
ISBN 978-9975-56-194-5.
[2014-2241].
- - 1. Genetica plantelor. 2. Fiziologia plantelor.
581/582+633/635(082)=135.1=111=161.1
59 ZOOLOGIE
2132. Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia : (în studiul faunei piscicole din Re-
publica Moldova) : Monografie / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Ion Toderaş [et al.] ; fot.: Bulat
Dumitru, Bulat Denis ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie al Acad. de Ştiinţe a

40
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot").
– 430 p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 402-430 (608 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-120-38-8.
[2014-2168].
- - 1. Fauna piscicolă din Republica Moldova.
[597.2/.5+574.62]:639.2(478)
2133. Granaci, Vera.
Biotehnologia Transferului de Embrioni şi Fecundaţie in Vitro : [la animale : pentru uzul
studenţilor] / Vera Granaci ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău : [UASM], 2014
(Tipogr. "Print-Caro"). – 258 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 248-257. – 50 ex.
ISBN 978-9975-64-261-3.
[2014-2115].
- - 1. Embriologie animală.
591.3:636.08(075)
2134. Ţurcanu, Ştefan.
Zoologia : [pentru uzul studenţilor] / Ştefan Ţurcanu. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr.
"Print-Caro"), 2014. – 380 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 373 (12 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-174-7 (în cop. tare).
[2014-2099].
- - 1. Zoologie.
592/599(075.8)
6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ
60 BIOTEHNOLOGIE
Proceedings of the International Conference "Modern Technologies, in the Food
Industry – 2014". MTFI-2014. – Vezi Nr 2167.

2nd International Conference on Microbial Biotechnology. – Vezi Nr 2128.

61 MEDICINĂ
611 Anatomie. Anatomie comparată
2135. Culegere de scheme la anatomia omului = Сборник схем по анатомии
человека = Collection of schemes for human anatomy : [pentru uzul studenţilor] / Univ. de
Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia Omului ; selectare şi
îngrijite de : Ilia Catereniuc [et al.] ; au colab.: Mihail Ştefaneţ [et al.]. – Ed. a 5-a rev. şi
compl. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 256 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-57-150-0.
[2014-2183].
- - 1. Anatomia omului – Scheme.
611(075.8)=135.1=111=161.1

41
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


2136. Să ne amintim de cei pierduţi între bătăile orologiului : [personalităţi din do-
meniul farmaceuticii din Rep. Moldova] / selectare, prelucrare: Mihail Brumărel [et al.]. – Chi-
şinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 112 p. : fot. ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-408-6 (în cop. tare).
[2014-2275].
- - 1. Farmacişti – Biografii.
615(478)(092)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
2137. Domoşenco, Lilia.
Terapie naturistă cu plante alimentare / Lilia Domoşenco, Larisa Creţu. – [Chişinău] :
Arc, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 343 p. : fig. ; 20 cm. – (Colecţia "Secretele sănătăţii",
ISBN 978-9975-61-840-3).
Indice de termeni în lb. rom., rusă, latină : p. 335-343. – [1000] ex.
ISBN978-9975-61-841-0.
[2014-2221].
- - 1. Terapie naturistă – Plante alimentare. 2. Plante alimentare – Terapie naturistă.
615.89:633.88
2138. Zavalişca, Aurica.
Monitorizarea dezvoltării fizice şi pregătirii motrice a elevilor din şcolile Republicii Mol-
dova la etapa actuală : Rezultatele cercetărilor ştiinţifice în cadrul proiectului instituţional
"Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos, prin profilaxia şi
recuperarea deficienţelor aparatului locomotor la populaţia de vîrstă şcolară prin metode
fizice" : Lucrare ştiinţifică informativă / Zavalişca A., Demcenco P. ; echipa şt.: Manolachi V.
[et al.] ; Acad. de Ştiinţe din Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac.
Kinetoterapie [et al.]. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Europress"). – 129, [1] p. : des., tab.
; 29 cm.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 64 (9 tit.). – 85 ex.
ISBN 978-9975-51-597-9.
[2014-2213].
- - 1. Dezvoltare fizică – Elevi.
615.825:37.091(478)=135.1=161.1
616 Patologie. Medicină clinică
Leşanu, Mihai. Genetica umană. – Vezi Nr 2126.

2139. Leşco, Andrei.


Ce să faci în caz de… : Ghid de prim ajutor medical / Andrei Leşco. – [Chişinău] : Arc,
2014 (Combinatul Poligrafic). – 232 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 226-227 (16 tit.). – Indice : p. 228-232. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-839-7.
[2014-2220].
- - 1. Prim ajutor medical.
616-083.98

42
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2140. David, Lilia.
Infarctul miocardic acut şi tulburările glicemice : [monografie] / Lilia David. – Chişinău :
S. n., 2014 (Tipogr. "Ericon"). – 228 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 198-228 (517 tit.) şi în text.
ISBN 978-9975-4360-9-0.
[2014-2170].
- - 1. Infarct miocardic.
616.127-005.8-008
2141. Pînzari, Ludmila.
Hipoglicemia : Modul de instruire pentru cursul de simulare în neonatologia de urgenţă
/ Ludmila Pînzari ; sub red.: Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de
Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova.
– [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 17 p. : fig. color, scheme, tab. ; 29
cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 15 (17 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-158-6.
[2014-2191].
- - 1. Hipoglicemie – Nou-născuţi – Diagnostic – Tratament.
616.153.008.64-053.31-07-08(076)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2142. Ciocârla, Ludmila.
Icterul neonatal precoce. Boala hemolitică : Modul de instruire pentru cursul de simula-
re în neonatologia de urgenţă / Ludmila Ciocârla ; sub red.: Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei
şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină
Perinatală din Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 25 p.
: des., diagr., fig. color, tab. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 22 (19 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-155-5.
[2014-2188].
- - 1. Icter neonatal precoce – Prim ajutor.
616.36-008.5-053.31-083.98(076)
2143. Danilov, Lucian.
Amigdalita cronică la copii : Monografie / Lucian Danilov ; Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău : Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina", 2014
(Tipografia AŞM). – 210 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 189-206 (171 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-118-63-7 (în cop. tare).
[2014-2158].
- - 1. Amigdalită cronică – Copii.
616.322-002-053.2
2144. Pântea, Victor.

43
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Hepatitele virale acute şi cronice : (etiologie, epidemiologie, patogenie, tabloul clinic,


diagnostic, tratament şi profilaxie) : 14.00.10 – Boli infecţioase / Victor Pântea ; Univ. de Stat
de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Educaţie Continuă în Medicină şi
Farmacie, Catedra Boli infecţioase. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 259, [1] p. :
fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 232-259 (310 tit.). – 400 ex.
ISBN 978-9975-57-160-9.
[2014-2193].
- - 1. Hepatite virale – Diagnostic – Tratament.
616.36-002-07/-08
2145. Radlinschii, V. N.
Refaceri dentare directe : [pentru uzul studenţilor] / Radlinschii V. N., Radlinschii S. V. ;
coaut.: Burlacu V. Z., Năstase C. I. ; în red.: Valeriu Burlacu ; trad. şi adapt. în lb. rom. de
Valeriu Burlacu şi Victor Stratu ; Acad. Stomatologică a Ucrainei, Clinica Stomatologică
"APOLONIA", Poltava. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 78 p. : fig.,
scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 77 (24 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Clinicei Stomatologice "Năstase
Veronica". – [250] ex.
ISBN 978-9975-53-387-4.
[2014-2074].
- - 1. Refaceri dentare.
616.314(076.5)
618 Ginecologie. Obstetrică
2146. Crivceanscaia, Larisa.
Resuscitarea nou-născutului : Modul de instruire pentru cursul de simulare în neonato-
logia de urgenţă / Larisa Crivceanscaia, Dorina Rotaru ; sub red.: Petru Stratulat ; IMSP Inst.
Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de
Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-
Sirius). – 34 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 32 (7 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-159-3.
[2014-2192].
- - 1. Naştere dificilă.
618.5-008-07-08(076)
2147. Distocia de umăr : Modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de
urgenţă / Ştefan Gaţcan, Angela Marian-Pavlenco, Ala Burlacu [et al.] ; sub red.: Olga
Cerneţchi, Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 20 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f de tit. – Bibliogr.: p. 15-18 (107 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-151-7.
[2014-2184].
- - 1. Patologia naşterii – Distocie de umăr.
618.5-083.98(076)

44
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2148. Embolia cu lichid amniotic : Modul de instruire pentru cursul de simulare în


obstetrica de urgenţă / Viorica Coşpormac, Violeta Stasiuc, Sergiu Bejenaru [et al.] ; sub red.:
Olga Cerneţchi, Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi
Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – [Ed. a 2-
a]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 16 p. : fig. color, tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 14 (22 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-157-9.
[2014-2190].
- - 1. Patologia sarcinii.
618.3-083.98(076)
2149. Friptu, Valentin.
Preeclampsia şi eclampsia : Modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica
de urgenţă / Valentin Friptu, Stelian Hodorogea ; sub red.: Olga Cerneţchi ; IMSP Inst. Mamei
şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină
Perinatală din Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 17 p.
: fig., fig. color, tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 15 (11 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-153-1.
[2014-2186].
- - 1. Patologia sarcinii – Complicaţii.
618.3-06-083.98(076)
2150. Hemoragia post-partum : Modul de instruire pentru cursul de simulare în ob-
stetrica de urgenţă / Olga Cerneţchi, Valentina Diug, Victor Ciobanu [et al.] ; sub red.: Olga
Cerneţchi, Petru Stratulat ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Far-
macie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. –
Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 24 p. : fig., fig. color, '''tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 21 (14 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-156-2.
[2014-2189].
- - 1. Hemoragie post-partum – Tratament.
618.7-005.1-08(076)
2151. Instruirea practică obstetricală multiprofesională. Suportul vital de bază şi
colapsul matern : Modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă /
Violeta Stasiuc, Viorica Coşparmac, Sergiu Bejenaru [et al.] ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului,
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală
din Rep. Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 20 p. : fig., fig.
color, tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 18 (10 tit.). – 200 ex.
ISBN 978-9975-57-154-8.
[2014-2187].
- - 1. Patologia sarcinii – Colaps matern – Prim ajutor.
618.2-005.4-083.98(076)
2152. Şoitu, Marcela.
Stabilizarea şi transportarea neonatală : Modul de instruire pentru cursul de simulare în
obstetrica de urgenţă / Marcela Şoitu ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medi-

45
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. –
[Ed. a 2-a]. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia-Sirius). – 27 p. : fig. color, tab. ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f de tit. – Bibliogr.: p. 21-22 (45 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-152-4.
[2014-2185].
- - 1. Transportarea nou-născutului.
618.4-083.98(076)
63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE
VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură
2153. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de
Stat din Moldova, Fac. de Agronomie ; red.-şef Gh. Cimpoieş. – Chişinău : [CE UASM], 2014
– . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 41 : Agronomie / col. red.: T. Rusu [et al.]. – 2014. – 406 p. : fig., tab. – Texte : lb.
rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 60 ex. – ISBN 978-
9975-64-264-4. – [2014-2242].
- - 1. Agronomie – Lucrări ştiinţifice.
631/635:378.663(478-25)(082)=135.1=111=161.1

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
2154. Îndrumări metodice pentru testarea îngrăşămintelor / Centrul de Stat pentru
Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi al Fertilizanţilor ; resp. de ed.: Nico-
lae Danilov, Corneliu Lazari. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 83 p. : fig., tab.,
[20] p. fig. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 47-48 (22 tit.). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-56-192-1.
[2014-2114].
- - 1. Îngrăşăminte chimice şi naturale – Protecţia solului – Testare.
631.8(076.5)
632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
2155. Gavriliţa, Lidia.
Metode şi procedee de înmulţire şi aplicare a entomofagului Trichogramma pentru pro-
tecţia plantelor / Lidia Gavriliţa ; ref. şt.: Leonid Voloşciuc [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Rep.
Moldova, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (IGFPP). – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 344 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 343-344 şi la sfârşitul cap. – 70 ex.
ISBN 978-9975-56-176-1 (în cop. tare).
[2014-2100].
- - 1. Protecţia plantelor.
632.937:595.792

46
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

633/635 Horticultură
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliora-
rea plantelor". – Vezi Nr 2131.

633 Cultura plantelor de câmp


633.1 Cereale. Recolte de grâne
2156. "Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică", con-
ferinţă internaţională (2014 ; Paşcani). Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de
activitate ştiinţifică = Институт Растениеводства "Порумбень" – 40 лет научной
деятельности = Institute of Crop Science "Porumbeni" – 40 years of scientific activity : Mate-
rialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. / col.
red.: Rotari Alexandru [et al.]. – [Chişinău : S. n., 2014] (Tipogr. "Print-Caro"). – 272 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fitotehnie "Porumbeni". – Tit. paral.: lb.
rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-56-177-8 (în cop. tare).
[2014-2101].
- - 1. Fitotehnie. 2. Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – Republica Moldova – Studii
ştiinţifice.
633.15:001.89(478-22)(082)=135.1=161.1

634 Horticultură în general


634.8 Viticultură
2157. Rapcea, Mihail.
Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependenţă de climă : [monografie] /
Mihail Rapcea, Maria Nedealcov ; rec. şt.: Mihail Chisili. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia
Academiei de Ştiinţe a Moldovei). – 212 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rusă. – Bibliogr.: p. 190-206 (198 tit.). – Изд. при фин. поддержке нефтяной
Компании Лукойл-Молдова, ген. дир. Исаева Феруза Абдуловича. – 100 ex.
ISBN 978-9975-62-378-0 (în cop. tare).
[2014-2160].
- - 1. Viticultură – Factorii climatici.
634.8:551.583
636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
2158. Технологии в животноводстве : [pentru uzul studenţilor] / Н. Еремия, С.
Килимар, И. Ротару [и др.] ; науч. ред.: Н. Еремия, С. Килимар ; коорд.: Н. Еремия. –
Кишинёв : Б. и., 2014 (Tipogr. "Print Caro"). – 483 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 479-483 (89 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-180-8 (în cop. tare).
[2014-2104].
- - 1. Zootehnie – Tehnologii.
636.08(075.8)

47
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară


2159. Măsuri de tratament şi profilaxie a podopatiilor la taurine : [pentru uzul stu-
denţilor] / Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Univ. Agrară
de Stat din Moldova ; elab.: Valeriu Enciu [et al.] ; red. resp.: Valeriu Enciu. – Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 63 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 60-63 (69 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-151-8.
[2014-2098].
- - 1. Afecţiuni podale – Taurine – Profilaxie – Tratament.
636.09:636.2(076.5)
2160. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ.
Agrară de Stat din Moldova, Fac. de Medicină Veterinară ; red.-şef: Gh. Cimpoieş. – Chişinău
: [UASM], 2014 – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-64-125-8.
Vol. 40 : Medicină veterinară. – 2014. – 388 p. : fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., rusă.
– Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-64-263-7. – [2014-2117].
- - 1. Medicină veterinară.
636.09(082)=135.1=111=161.1
637 Produse ale animalelor domestice (de curte) şi ale vânatului
2161. Tomşa, Mihail.
Igiena şi tehnologia prelucrării produselor şi subproduselor de origine animală : [pentru
uzul studenţilor] / Mihail Tomşa, Ionel Bondoc. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 471 p. : fig., scheme, tab., [8] p. fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 464-471. – Apare cu sprijinul financiar al dlor: Alexandru Ganea, SA
"Farmovet", Eduard Niţuleac, SA "Medicamentum", Nicolae Pagu, SRL "Nicoleta Lux" [et al.].
– 300 ex.
ISBN 978-9975-53-393-5 (în cop. tare).
[2014-2076].
- - 1. Produse de origine animală – Tehnologii – Igienă
637:614.9(075.8)
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
2162. Полиграфическое оборудование : Допечатное оборудование : Курс
лекций / Техн. ун-т Молдовы, Фак. легкой пром-сти, Каф. дизайна и полигр. технологий ;
сост.: Лучия Адаскалица, Александра Особа ; отв. ред.: Виорика Казак. – Chişinău :
Tehnica-UTM, 2014. – 132 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 50 ex.
[2014-2207].
- - 1. Tipografii – Tehnologii. 2. Tehnologii poligrafice.
655.15(075.8)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
2163. Reglementări contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere : [pentru uzul
studenţilor] / Albert Antoci, Ştefan Belecciu, Veaceslav Grati [et al.] ; resp. de ed.: Albert
Antoci ; consultant şt.: Grigore Guzun ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, Catedra Ştiinţe Poliţi-

48
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

eneşti şi Socio-Umane. – Chişinău : S. n., 2014 (Centrul Editorial-Poligrafic al USM). – 183 p.


: tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – 600 ex.
ISBN 978-9975-71-564-5.
[2014-2033].
- - 1. Circulaţie rutieră – Reglementări contravenţionale.
656.13.05:351.81(075.8)
656.8 Poştă. Servicii poştale şi administrarea lor
2164. Ciobanu, Constantin Gh.
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală în cartofilie şi filatelie : Catalog / Con-
stantin Gh. Ciobanu, Mihai Ursu, Maria Godorozea ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie
Naturală a Moldovei. – Chişinău : Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldo-
vei, 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 96 p. : fig., fig. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 96 (16 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-839-2.
[2014-2297].
- - 1. Cartofilie – Colecţii. 2. Filatelie – Colecţii. 3. Muzeul Naţional de Etnografie şi Isto-
rie Naturală din Chişinău – Cartofilie – Filatelie.
656.835+[391/395+94(478):069]
657 Contabilitate
2165. Cauş, Lidia.
Note de curs la disciplina "Auditul intern" / Lidia Cauş, Maria Ratcov, Anatolie
Iachimovschi ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. "Contabilitate", Catedra "Contabilitate
şi audit". – Chişinău : Tipografia Centrală, 2014. – 103, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 102-104. – 250 ex.
ISBN 978-9975-53-382-9.
[2014-2071].
- - 1. Audit intern.
657.01(075.8)
2166. Meruţa, Alexandrina.
Aplicarea standardelor de contabilitate în condiţiile cooperării internaţionale şi integrării
europene : [monografie] / Alexandrina Meruţa, Nicolae Ţâu ; Univ. Liberă Intern. din Rep.
Moldova. – Chişinău : ULIM, 2014 (Tipogr. "Print-Caro"). – 117 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 109-116 (213 tit.). – F. f. de tit. – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-190-7 (Print-Caro).
[2014-2238].
- - 1. Standarde de contabilitate – Aplicare.
657:005.44
66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE
663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
2167. "Modern Technologies, in the Food Industry – 2014", international
conference (2014 ; Chisinau). Proceedings of the International Conference "Modern Tech-
nologies, in the Food Industry – 2014". MTFI-2014, 16-18 Oct., 2014, Chişinău (Rep. of Mol-

49
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

dova) / org. com.: Bălănuţă Anatol [et al.] ; intern. sci. com.: Bostan Ion [et al.]. – Chişinău : S.
n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 422 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Techn. Univ. of Moldova, Min. of Agriculture and Food Industry of Moldova,
Nat. Audit Centre of Alcoholic Products [et al.]. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Sponsori : JSC
Orhei-Vit, Aviselect LTD, S.A. "Lactis" [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-840-8 (în cop. tare).
[2014-2291].
- - 1. Industrie alimentară – Tehnologii moderne.
663/664+60(082)
67/68 INDUSTRII, MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE
2168. "Creativitate. Tehnologie. Marketing", simpozion internaţional (3 ; 2014 ;
Chişinău). Creativitate. Tehnologie. Marketing, CTM 2014 : Al 3-lea Simpozion internaţional,
31 oct. – 01 noiem. : Culegere de articole / com. şt.: Ion Bostan (preşedinte) [et al.]. – Chişi-
nău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 351 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Industrie Uşoară. – Texte : lb. rom., engl., rusă. –
Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Sponsori : Asoc. Patronală din Industria Uşoară,
Tipogr. "Nova Imprim" SRL, Combinatul Poligrafic din Chişinău [et al.]. – 100 ex.
ISBN 978-9975-80-853-8.
[2014-2288].
- - 1. Industrie uşoară – Tehnologii. 2. Design industrial.
67/68+7.05(082)=135.1=111=161.1
7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT
7.0 Artă în general
Creativitate. Tehnologie. Marketing, CTM 2014. – Vezi Nr 2168.

2169. Stavilă, Tudor.


Patrimoniul cultural al Republicii Moldova = The Cultural Heritage of the Republic of
Moldova = Le patrimoine culturel de la République de Moldova : [album] / Tudor Stavilă,
Constantin Ion Ciobanu ; trad. în engl.: Ioana Nichita, trad. în fr.: Inga Coroban ; supracop.,
cop.: Mihai Bacinschi ; imagini foto: Iurie Foca [et al.]. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Arc, 2014
[Imprimat în Ungaria]. – 287, [1] p. : fot., imagini color ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., fr. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep.
Moldova. – [2000] ex.
ISBN 978-9975-61-824-3 (în cop. tare şi supracop).
[2014-2130].
- - 1. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova – Albume.
7.0(478)(084.12)=135.1=111=133.1
73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE
745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
2170. Bienala Internaţională de Artă Decorativă = International Biennial of Decorati-
ve Art : Ed. a 3-a, Chişinău, 2014 / Uniunea Artiştilor Plastici din Rep. Moldova, Primăria
municipiului Chişinău, Direcţia Cultură ; text: Moni Stănilă ; coord.: Valeriu Vânagă ; trad. în

50
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

engl.: Liliana Negrescu ; foto: Iurie Foca. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). –
101 p. : fot., reprod. color ; 22 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl.
[2014-2300].
- - 1. Arte decorative – Expoziţii.
745/749:061.4=135.1=111
78 MUZICĂ
O sută de romanţe. – Vezi Nr 2190.

Sireţeanu, Ana. Învăţ să uit durerea. – Vezi Nr 2206.

2171. Vai, sărmana turturică… : Selecţie de melodii : din cadrul Festivalului-concurs


al interpreţilor cântecului folcloric "Maria Drăgan" / Centrul Naţ. de Conservare şi Promovare
a Patrimoniului Cultural Imaterial ; consultant şt.: Victor Ghilaş ; sel. muz.: Silvia Zagoreanu
[et al.] ; transcriere muz. şi notogr.: Gheorghe Nicolaescu, Mihai Amihalachioaie. – Chişinău :
Lumina, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 140 p. : fot., n., muz., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. despre Maria Drăgan : p. 132-137. – Ind. alf. al interpre-
ţilor, de tit.: p. 99-116. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISMN 979-0-3480-0206-4.
ISBN 978-9975-65-371-8.
[2014-2091].
- - 1. Cântece populare.
784.4(082)
79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică
2172. Benea, Antoniu.
Echipa tinereţii noastre : FC Politehnica la 50 de ani / Antoniu Benea, Gheorghe
Oanţa. – Chişinău : Cartea Moldovei, 2014 (Tipografia Reclama). – 191 p. : fot. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Text parţial : lb. rusă. – Apare cu sprijinul financiar al
Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, Bibliotecii Naţionale, BC Moldindconbank. – 300 ex.
ISBN 978-9975-60-254-9.
[2014-2147].
- - 1. Fotbalişti – Echipa "Politehnica" – Biografii.
796.332:378.662(478)(092)
2173. Ţîcu, Octavian.
Nicolae Simatoc (1920-1979) : Legenda unui fotbalist basarabean de la Ripensia la FC
Barcelona / Octavian Ţîcu, Boris Boguş. – Ed. a 2-a, rev. şi ad. – Chişinău : Cartdidact, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 263 p. : tab., [48] p. fot., fot. color ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., it., span., maghiară. – Bibliogr.: p. 261-263. – 1500 ex.
ISBN 978-9975-4271-8-0 (în cop. tare).
[2014-2082].
- - 1. Simatoc, Nicolae, 1920-1979, fotbalist.
796.332.071.2(091)

51
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
2174. De la lingvistica tradiţională spre sinergetică = From traditional to synergetic
linguistics: In honorem Profesor Valentin Cijacovschi / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Inst.
de Cercetări Filologice şi Interculturale ; director publicaţie : Ana Guţu ; coord. şt.: Elena Prus,
Victor Untilă ; consultant şt.: Dragoş Vicol [et al.] ; red. resp.: Inga Stoianov [et al.]. – Chişinău
: ULIM, 2014. – 265 p. : tab. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-124-42-3.
[2014-2171].
- - 1. Lingvistică sinergetică.
81'27'32(082)=00
Dimensiunile comunicării în contextul integrării europene a Republicii Moldova.
– Vezi Nr 2032.

2175. O toamnă cât un destin : In honorem Irina Condrea profesor universitar : [lin-
gvist] / ed. îngrijită de Viorica Molea, Octavian Moşin. – [Chişinău : CEP USM, 2014]. – 36 p. :
fot. ; 21 cm.
Lista bibliogr. a doctor habilitat, profesor univ. Irina Condrea : p. 5-18 (182 tit.). – 100
ex.
ISBN 978-9975-71-575-1.
[2014-2271].
- - 1. Lingvistică. 2. Condrea, Irina, 1949 - …, lingvist, profesor-universitar.
80/81+929Condrea
2176. Symbologie : Support de cours / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. şi Lit. Stră-
ine, Catedra Filologie Franceză "Grigore Cincilei" ; resp. ed.: Ion Dumbrăveanu ; red. şt.:
Anatol Lenţa. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 211 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 184-191 şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-554-6.
[2014-2026].
- - 1. Simbologie.
801.7:821.09(075.8)
2177. Vasile Pavel : [lingvist, profesor-universitar] : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a
Moldovei, Inst. de Filologie ; alcăt.: Alexandru Pavel [et al.]. – Ed. a 2-a : [rev. şi compl.]. –
Chişinău : Colormania, 2014. – 178 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Bibliogr. selectivă a profesorului Vasile Pavel : p. 120-151. – Ind. de nume : p. 162-
166. – 120 ex.
ISBN 978-9975-3007-0-4.
[2014-2154].
- - 1. Lingvistică. 2. Pavel, Vasile, 1934 - …, lingvist, profesor-universitar.
80/81+016+929 Pavel

52
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

811 Limbi individuale


811.111 Limba engleză
2178. Dicţionar englez-roman şi roman-englez. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Ti-
pografia Centrală"). – 616 p. : tab. ; 14 x 17 cm.
Bibliogr.: p. 616 (10 tit.). – 3000 ex.
ISBN 978-9975-53-365-2 (în cop. tare).
[2014-2066].
- - 1. Limba engleză – Dicţionare. 2. Limba română – Dicţionare.
811.111'374.822=135.1+811.135.1’374.822=111
2179. English for a New Life / Boicu Natalia, Cornescu Cristina, Filat Rodica [et al.] ;
coord. principal: Filat Vasile. – Ed. rev. şi corectată. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipo-
grafia Centrală") – . – 30 cm. – ISBN 978-9975-53-384-3.
Book 1. – 2014. – 175 p. : tab. – Aut. sunt indicaţi la p. 3. – 1000 ex. – ISBN 978-9975-
53-385-0. – [2014-2072].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075)
2180. Fiodorov, Victoria.
English : (suport de curs la limba engleză pentru studenţii de la Facultatea de
Jurnalism şi ştiinţe ale Comunicării) / Victoria Fiodorov ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lb. Engl. şi Fr. specializată. – Chişinău : [Pontos], 2014 [Tipogr.
"Europress"]. – 204 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Referinţe bibliogr.: p. 200-202. – 100 ex.
ISBN 978-9975-51-587-0.
[2014-2256].
- - 1. Limba engleză.
811.111:070(075.8)
2181. Radu, Mariana.
Study English. Overcome Mediocrity : [pentru uzul studenţilor] / Mariana Radu. – Chi-
şinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Foxtrot"). – 306 p. ; 24 cm.
Tit. preluat de pe cop. – Referinţe bibliogr.: p. 303. – F. f. de tit. – 30 ex.
ISBN 978-9975-120-44-9.
[2014-2169].
- - 1. Limba engleză.
811.111(075.8)
811.12 Limbi italice
2182. Cepraga, Lucia.
Tempta Te Ipsum! : Teste de gramatică. Teste de inteligenţă. Teste de cultivarea
limbii. Limbaj de specialitate. Cruciverba / Lucia Cepraga, Svetlana Bîrsan ; Acad. de Studii
Econ. a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipografia departamentului editorial-Poligrafic al
ASEM). – 118 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 117 (9 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-75-705-8.
[2014-2061].
- - 1. Limba latină – Teste.

53
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

811.124'2/'3(079)
811.131.1 Limba italiană
2183. Jitaru, Gabriela.
Semantica testuale : Corso di supporto per studenti / Gabriela Jitaru ; Univ. di Stato di
Moldova, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Cattedra di Filologia Spagnola e Italiana.
– Chişinău : CEP USM, 2014. – 99 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 98-99 (22 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-550-8.
[2014-2025].
- - 1. Limba italiană – Semantică.
811.131.1'37(075.8)
811.133.1 Limba franceză
2184. Moraru, Lidia.
Lexicologie de la langue française : (extraits, devoirs, exercices) : Suport de curs / Li-
dia Moraru, Cătălina Botnariuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra
Filologie Fr. "Gr. Cincilei". – Chişinău : CEP USM, 2014. – 163 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 149-150 (34 tit.) şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-71-548-5.
[2014-2024].
- - 1. Limba franceză – Lexicologie.
811.133.1'373(075.8)
811.135.1 Limba română
Dicţionar englez-roman şi roman-englez. – Vezi Nr 2178.

2185. Limba şi Literatura Română : Manual pentru clasa a 11-a / Tamara Cristei,
Adrian Ghicov, Olga Cosovan [et al.] ; comisia de evaluare: Aliona Zgardan [et al.] ; Min.
Educaţiei al Rep. Moldova. – [Chişinău] : Cartdidact, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
263 p. : fig., tab. ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru Manuale. – [1000] ex.
ISBN 978-9975-4271-6-6.
[2014-2084].
- - 1. Limba română. 2. Literatură română – Critică şi interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)
2186. Stratan, Ecaterina.
Caiet la limba română : clasa a 2-a / Ecaterina Stratan, Ludmila Tărnă, Vera Pogoni. –
[Chişinău] : Dorinţa, [2014 (Tipogr. "Poligraf-Design")]. – 64 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Tema
pentru acasă).
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-04-2.
[2014-2254].
811.135.1(075.2)
2187. Stratan, Ecaterina.
Caiet la limba română : clasa a 4-a / Ecaterina Stratan, Ludmila Tărnă, Vera Pogoni. –
[Chişinău] : Dorinţa, [2014 (Tipogr. "Poligraf-Design"). – 64 p. : tab. ; 29 cm. – (Tema pentru
acasă).

54
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [500] ex.


ISBN 978-9975-130-06-6.
[2014-2255].
811.135.1(075.2)
2188. Stratan, Ecaterina.
Caiet la limba română : clasa a 3-a / Ecaterina Stratan, Ludmila Tărnă, Vera Pogoni. –
[Chişinău] : Dorinţa, [2014 (Tipogr. "Poligraf-Design")]. – 64 p. : fig., tab. ; 29 cm. – (Tema
pentru acasă).
Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – [500] ex.
ISBN 978-9975-130-03-5.
[2014-2253].
811.135.1(075.2)
811.161.1 Limba rusă
2189. Романчук, Алексей.
Антропонимическая модель на – й в историческом русском ареале и средневеко-
вой Молдове: основные результаты квантитативного анализа и их интерпретация :
[монография] / А. А. Романчук, Ю. О. Цвигун ; ред.: И. В. Горофянюк ; облож.: Д. А. То-
пал ; оригинал-макет: Л. А. Мосионожник. – Кишинёв : Stratum Plus, 2014 (Ф.Е.-П.
"Центральная типография"). – 98, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 91-95. – 200 ex.
ISBN 978-9975-4272-4-1.
[2014-2087].
- - 1. Limba rusă – Antroponimie.
811.161.1'373.23
82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
2190. O sută de romanţe : Cântece de iubire şi patriotice / concepţie, selecţie, pref.:
Ioan Odainic. – [Chişinău : Pontos, 2014 (CE UASM)]. – 156 p. : il. ; 20 cm. – Conţine : A
venit aseară mama ; Car frumos cu patru boi ; Dragoste, poveste veche Să treci prin lume
fără dor... / versuri: Vasile Militaru. Aş vrea iar anii tinereţii"... / versuri: Harry Negrin ; muz.: H.
Malineanu. Aş vrea să-ţi spun / versuri: Horia Maicu ; muz.: Mia Barbu. Ciobănaş cu trei sute
de oi / versuri: Pascal G. Alexandru ; muz.: M. Lydic. Mi-eşti dragă / Alexandru Leon ; Parfum
de tei ; Ado, clipe fericite : Trubadurul ; Vioara : Râdeai ; Flori de nufăr / Ionel Bajescu-Oarda.
Romanţa dragostei ; Scrie-mi mama, despre satul / versuri: Aurel Felea ; muz.: Aurel
Giroveanu. De ce nu-mi vii ; Şi dacă ramuri bat în geam ; Dorurile mele ; La fereastra casei
mele ; Mai am un singur dor / versuri: Mihai Eminescu. Îmbătrânesc şi tot mi-e dor de tine! /
versuri: Puiu Maximilian ; muz.: Gherase Dendrino. În rariştea de lângă vii... / muz. şi versuri
de Iosif Paschill ; Dacă-aş mai trăi o viaţă / versuri: Galina Furdui ; muz.: Mihai Matieşu. Mi-e
dor de-o seară cu romanţe / versuri: Galina Furdui ; muz.: Alexei Agachi. Pe lângă plopii fără
soţ ; Pocnind din bici ; Stai, tinereţe, pe loc! / versuri: Mihai Eminescu ; muz.: Guilelm Şroban.
Nu, nu chemi anii înapoi ; M-am născut într-un bordei ; Mi-i dor de nopţi cu lună plină ; Bătrâ-
neţe, haine grele / versuri: Galina Furdui ; muz.: Teodor Zgureanu. Smaranda / versuri: Stan
Palanka ; muz.: Dumitru Mihailescu-Toscani. Steluţa / versuri: Vasile Alecsandri ; muz.: D. G.

55
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Florescu. Te-aştept pe acelaşi drum / versuri: Harry Negrin ; muz.: Aurel Maxiny. Trece-un
car cu boi pe drum / versuri: Vasile Militaru. Îţi aminteşti, iubirea mea? ; Îţi mai aduci aminte,
doamnă?... ; Să-mi cânţi, cobzar / versuri: Vasile Moldoveanu ; muz.: George Derieteanu. Am
iubit tăcut, în taină / versuri: Galina Furdui ; muz.: Mihai Matieşu. Ce faci, inimă? / versuri:
Galina Furdui ; muz.: Constantin Bardan. Nu-i niciodată prea târziu / versuri: Mircea Block ;
muz.: Ioanin Lupescu. La prispa casei / versuri: Petru Zadnipru. Ai milă, nu pleca / versuri:
Nicu V. Popovici ; muz.: Stelian Ionescu-Mîţă. Ai plâns şi tu vreodată? / versuri: Matilda
Culger Poni ; muz.: Ernest J. Alexandrescu. Am început să-mbătrânesc... / versuri de Jack
Fulga ; muz. de H. Malineanu. Amintiri ; Bătrâneţe, haine grele... / muz.: Mia Braia. De ce mă
chemi să viu? / versuri: Ioana Ruset ; muz.: Mia Barbu. Zadarnic / versuri: Prinţisor ; muz.: N.
Lenghescu-Cley ; Zadarnic tremuri / muz.: Vespasian Vasilescu. Ziua trece ; N-ai să ştii nici-
odată / muz.: Ath. Moschuma. Nu se poate! / muz.: H. Malinescu. Pe sub fereastră / versuri:
Maria Cuntan ; muz.: Vespasian Vasilescu. Poarta / versuri: N. Kanner ; muz.: C. Turcu.
Romanţa crizantemilor / versuri: I. Gabriel ; muz.: V. S. Gold. Romanţa mea / versuri: Mircea
Block ; muz.: George Grigoriu. S-a dus... / versuri: C. Doinaru ; muz.: D. D. Radescu. Scrisori
/ versuri: Mariana Dumitrescu ; muz.: Alexandru Corfescu. De tine nu-mi mai este dor... /
versuri: Aurel Felea ; muz.: Florentin Delma. De-acum, nu te-oi mai vedea! / versuri: Mihai
Eminescu ; muz.: Ionel Bratianu. Dor de răzbunare / versuri: Carol Scrob ; muz.: George
Cavadia. La fereastra casei mele... ; Să nu ne despărţim ; Sub balcon eu ţi-am cântat o sere-
nadă ; Zaraza / versuri şi muz.: [necunoscute]. La umbra nucului bătrân... / versurile: Alexan-
dru Dinescu ; muz.: Ionel Fernic. De ce m-aţi dus de lângă voi... / versuri: Octavian Goga.
Mână, birjar / versuri: Mell Martini şi Petrică Sabini. Se scuturau toţi trandafirii ; Sub fereastra
cu zorile / versuri: P. Popescu-Peppo. Astăzi e ziua ta / versuri: Eugen Mirea şi Ion Vasilescu
; muz.: Ion Vasilescu. Sub vişinul înflorit / versuri şi muz.: I. Niculescu. Dorinţa / versuri: Mihai
Eminescu ; muz.: Bemo Sircu. Mi-e tare dor / versuri: Mircea Block ; muz.: Angela Moldovan.
Primăvara a sosit / muz.: Nelu Danilescu. Scrisoare mamei / versuri: Mihaela Dumitrescu ;
muz.: Petre Smărăndescu. Te duci şi tu / versuri: Stelian Dobrescu ; muz.: Vespasian Vasi-
lescu. Am uitat doi ochi albaştri... / muz.: Vespasian Vasilescu. Mi-e dor / versuri: Gh. Preda
şi Ionescu-Quintus ; muz.: Nelu Danielescu. Mândra mea de altădată / versuri: Ionel Pella şi
Ionel Bajescu-Oarda ; muz.: Ionel Bajescu-Oarda. Rădeai. S-a dus amorul / versuri. Mihai
Eminescu ; muz.: E. L. Ceaikovski. De unde vii, melancolie? / versuri: Constantin Cîrjan ;
muz.: Richard Bartzer. De ziua nunţii tale-ţi scriu... / versuri: A. de Herz ; muz.: Vespasian
Vasilescu. Destăinuirea / versuri: Al. Bratescu-Voinesti ; muz.: D. D. Radescu. Frumoasa mea
cu ochii verzi... / versuri: Cincinat Pavelescu. În fânul de curând cosit / versuri: V. Bilciurescu ;
muz.: Basile Lupu. Inimă, de ce nu vrei să-mbătrâneşti? / versuri: Puiu Maximilian ; muz.:
Nicolae Kirculescu. Iubito, de departe-ţi scriu... / muz. şi versuri: Misu Cassvan-D'Ayol. Lam-
pa / versuri: Veronica Micle. Pe umeri pletele-i curg râu... / versuri: Gheorghe Coşbuc. Primă-
vara a sosit / versuri şi muz.: Nelu Danilescu. Am iubit doi ochi ca steaua ; Tinereţe, aripă în
zbor ; Regina crizantemelor / versuri: Galina Furdui. În fiecare zi... ; Eşti destinul meu ; Dorm
poveştile visând ; Nici o dragoste nu-i trecătoare ; Îmi ajunge... ; Nu voi uita niciodată / ver-
suri: Ianoş Ţurcanu. Valurile Dunării / versuri: Aurel Felea ; muz.: Iosif Ivanovici. Iubesc feme-
ia / versuri şi muz.: Ionel Fernic. Două viori / versuri şi muz.: Elly Roman. Ţărăncuţă, ţărăncu-
ţă / versuri: E. Mirea, P. Maximilian. Trandafir de la Moldova ; Trenule, maşină mică ; Vino,
vino, printre brazi ; Ştii tu, mândro... / cântec popular. Morăriţa / versuri: V. Vasilescu. Căsuţa
noastră / versuri: P. Popescu-Peppo. Sanie cu zurgălăi / versuri: Liviu Deleanu. Ionel,
Ionelule / versuri: N. Constantinescu, N. Vlădoianu, Cl. Romano. Hai acasă, puişor / versuri:

56
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

N. Constantinescu şi N. Vlădoianu ; muz.: Ion Vasilescu. Du-mă acasă, măi tramvai ; Mai vino
seara pe la noi / versuri: V. Vasilescu, Şt. Cristodulo. Bădiţă Petre / aranjament de Mihai
Dolgan. O serenadă / versuri: Gr. Vieru : muz.: Ion Aldea-Teodorovici. Focul din vatră / ver-
suri: D. Matcovschi ; muz.: Ion Aldea-Teodorovici. De ce plâng chitarele / versuri: Ef.
Crimerman ; muz.: Mihai Dolgan. Santa Lucia / cântec popular napolitan ; prelucrare; T.
Cottrou. Melancolie / versuri: Gr. Vieru ; muz.: P. Teodorovici. Drumurile noastre / muz. şi
versuri: Dan Spătaru. Очи черные / versuri: Evgheni Grebenko. Deşteaptă-te, române /
versuri: Andrei Mureşanu ; muz.: Anton Pann. Limba noastră / versuri: Alexei Mateevici ;
muz.: Alexandru Cristea. Tricolorul / versuri: C. Porumbescu. Hora unirii ; Aşa-i românul /
versuri: Vasile Alecsandri. Nu uita că eşti român ; Noi suntem români ; Hai să-ntindem hora
mare! ; Basarabia / versuri: Octavian Goga. Imnul (odă) matematicii / versuri: Ion Odainic.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-588-7.
[2014-2240].
- - 1. Versuri melodice. 2. Romanţe.
821-192+784.3
821.111(73) Literatură americană, în limba engleză
2191. Rand, Ayn.
Revolta lui Atlas : Roman / Ayn Rand ; trad. din engl. de Cătălina Stanislav ; cop.: Vita-
lie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Combinatul Poligrafic) – . – 20 cm. – (Colecţia "Car-
tier clasic" / coord. de Dorin Onofrei, ISBN 978-9975-79-902-7).
Vol. 2 : Ori-ori. – 2014. – 462 p. – Tit. orig.: Atlas Shrugged. – 1000 ex. – ISBN 978-
9975-79-913-3 (în cop. tare şi supracop.). – 144,00 lei. – [2014-2214].
- - 1. Romane.
821.111(73)-312.1 Rand
821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova
2192. Babii, Ana.
Dumnezeu ne-a vrut mai aproape şi ne-a adus acasă : [amintiri] / Ana Babii , cop.:
Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 67 p. : fot. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-590-0.
[2014-2277].
- - 1. Amintiri.
821.135.1(478)-94 Babii
2193. Botnaru, Maria.
Poezii patriotice / Maria Botnaru ; cop. de aut. – Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Tipocart
Print"). – 102 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4291-7-7.
[2014-2174].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Botnaru
2194. Carp, Nina.
Clopoţele bat şi toaca : Poezii creştine / Nina Carp ; prez. graf.: Viorica Didic ; Cenaclul
lit.-artistic "Cuvântul". – Chişinău : Tipocart Print, 2014. – 150 p. : il. ; 20 cm.

57
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Bibliogr.: p. 150 (4 tit.). – 500 ex.


ISBN 978-9975-4291-8-4.
[2014-2175].
- - 1. Poezii creştine.
821.135.1(478)-141 Carp
2195. Cărăuşu Ghilaş, Alexandra.
Gânduri, stări şi sentimente : [versuri] / Alexandra Cărăuşu Ghilaş ; pict. de aut. – Chi-
şinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 144 p. : il. color, [1] f. portr. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4291-9-1.
[2014-2176].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cărăuşu Ghilaş
2196. Ciobanu, Valerian.
Ultimul extraterestru : (Povestire S.F.) / Valerian Ciobanu ; prez. graf.: Cristina Covrig.
– Chişinău : Labirint, 2014. – 63, [1] p. : des. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-122-20-7.
[2014-2257].
- - 1. Povestiri.
821.135.1(478)-32 Ciobanu
2197. Cocarcea, Vasile.
Cugetările unui Dac : [versuri] / Vasile Cocarcea. – Orhei ; Chişinău : S. n., 2014 (Ti-
pografia Reclama). – 111 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-58-038-0.
[2014-2146].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Cocarcea
2198. Dilion, Haralampie.
Reportaje din Pădurea Domnească : [versuri] / Haralampie Dilion ; cop. şi il.: Ada
Ţâbuleac. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 63 p. : il. ; 11 x 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-381-2.
[2014-2069].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Dilion
2199. Dvoiţeva, Maria.
Din trecut şi prezent : [povestiri, versuri] / Maria Dvoiţeva ; des.: Lidia Motrea. – Bălţi :
S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 56 p. : des. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-132-09-1.
[2014-2203].
- - 1. Povestiri. 2. Poezie.
821.135.1(478)-9 Dvoiţeva

58
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2200. Gluh, Simion.


Timpurile şi oamenii : [versuri] / Simion Gluh. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipogra-
fia Centrală"). – 100 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al familiei Balica. – 200 ex.
ISBN 978-9975-53-386-7.
[2014-2073].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Gluh
2201. Ivasişin, Zinovia.
Leagăn de dor : Versuri / Zinovia Ivasişin ; Cenaclul literar-creştin "Cuvântul" din cadrul
Mănăstirii "Sf. Ap. Andrei", Durleşti, mun. Chişinău. – Chişinău : Tipocart Print, 2014. – 31, [1]
p. 9 x 14 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-3016-0-2.
[2014-2172].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Ivasişin
2202. Nagacevschi, Viorica.
Grădinarul din Rai : [roman] / Viorica Nagacevschi ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chi-
şinău : Pontos, 2014 (Tipogr. "Europres"). – 324, [2] p. ; 21 cm.
1500 ex.
ISBN 978-9975-51-545-0.
[2014-2209].
- - 1. Romane.
821.135.1(478)-3 Nagacevschi
2203. Plămădeală, Viorica.
Din minele dorului : Poezii / Viorica Plămădeală. – [Chişinău] : Iulian, 2014. – 22 p. ; 20
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4413-8-4.
[2014-2125].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Plămădeală
2204. Popa, Iulius.
Columna şi durerile noastre : [scrieri istorice, eseuri, reflecţii] / Iulius Popa. – Chişinău :
S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 600 p. : fig., fot. ; 23 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-53-400-0.
[2014-2080].
- - 1. Scrieri istorice. 2. Eseuri. 3. Reflecţii.
821.135.1(478)-9 Popa
2205. Rotaru, Floarea.
Spectrul luminii : Versuri lirice, epigrame şi poezii satirice / Floarea Rotaru ; il. de aut. –
[Chişinău : Litera AVN, 2014]. – 64 p. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-74-408-9.

59
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

[2014-2148].
- - 1. Poezie. 2. Epigrame.
821.135.1(478)-1 Rotaru
2206. Sireţanu, Ana.
Învăţ să uit durerea… : Cântece / [muz.] : Ana Sireţanu ; versuri de Dumitru Matcovschi
; coord. şi resp. de ed.: Alina Ciobanu-Balan ; red. muz.: Grigore Zănoagă ; notografie: Lud-
mila Samarin. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 59, [1] p. : fot., n.
muz. ; 21 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0211-8.
ISBN 978-9975-53-405-5.
[2014-2081].
- - 1. Versuri melodice.
821.135.1(478)-192+784.7 Sireţanu
2207. Soroca – ţinut la margine de Ţară : (515 ani de la atestarea documentară) :
Antologie de texte, poezii, eseuri, amintiri, note de călătorie / Consiliul Raional Soroca, Secţia
Cultură şi Turism Soroca, Centrul Raional de Documentare şi Informare "Mihail Sadoveanu",
Soroca ; alcăt.: Gaja Viorica. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 328 p.
: fot., fot. color ; 21 cm. – Conţine : O, dulcea mea Sorocă! / Bejan Vasile. Destin ; La Soroca,
la ţigani ; Poveste ; Rouă ; Spre economia de piaţă / Berghia Ion. Cuvânt către cititor ; Sihaş-
trii Sorocii / Bivol-Ilieş Elena. Farmecul Sorocii / Cărbune Anatolie. Basarabia. Chişinău. Vasi-
le Lupu. Bălţi. Floreşti. Soroca. Cosăuţi / Ciobanu Ştefan. Cetatea la Soroca / Ciocanu Anatol.
Cetatea Sorocii / Ciocoi Gheorghe. Umbre la cetatea Sorocii / Codru Anatol. Cetatea Sorocii /
Costenco Nicolai. Cetatea sorocii ; Cetatea Soroca – străjeri la marginea Ţării / Dabija Nico-
lae. Balade din cîmpie : Biserica Albă ; Horodişte ; Povara bunătăţii noastre ; Ultima lună de
toamnă / Druţă Ion. Acasă ; Rădăcină / Furdui Galina. Nistrul / Gheorghiu Aurel I. Cetatea
Sorocii ; Şi înserarea e cât o epocă la Soroca / Grama Steliana. Cetatea Soroca / Guţu-Bîrcă
Vera. Legenda despre icoana Maicii Domnului din Soroca ; Soroca / Hâjdău Alexandru. Cer-
dacul meu de la Soroca ; Un oraş de graniţă: Soroca / Iov Dumitru. Au înflorit castanii la So-
roca ; Izvorul albastru. (Fântâna Ulitei) ; Izvorul haiducilor (Bachir) ; Taina polcovnicului Rap /
Iţcovici Saul Maunovici. Astă vară la Soroca / Matcovschi Dumitru. O fetiţă de 14 ani despre
ororile din Transnistria / Mircu Marius. Imnul Raionului Soroca / Nagacevschi Viorica. "Ceta-
tea Soroca" / Popa Petre. Cetatea Sorocii ; Plai de răzeşti / Roşca Andrei. O zi de toamnă la
Soroca / Roşca Valentin. Actori pribegi ; Boieri vechi ; Mahalagiu din Soroca ; Paiaţa ;
Tîrgoveţi moldoveni ; Un prînz ; ; Pe la noi, pe la Soroca… ; Stâncile Sorocii / Slutu
Soroceanu Nina. La Cosăuţi, împrăştie lumină ; Pietre de hotar ; Plai sorocean ; Portiţa me-
moriei / Trofăilă Vasile. Soroca / Tudor (Melnic) Ştefan. La Cetatea Soroca / Verejanu Rena-
ta. În dealul Sorocii ; Prăsadul / Zadnipru Petru. Rugă ; Ruguri / Zagaevschi Victor. Rondelul
satanilor / Zencenco Anton. Песня о Гоце / Бунин Иван. Волны Днестра шевельнул
ветерок,… / Бусуйок Аурелиу. Городок мой маленький! ; Я родилась в Молдове, на
Днестре / Виноградова-Паниш Нина. Была весна, когда мы встретились с собой / Де-
леану Ливиу. … Дни проходят, сбываются сроки,… / Заяц Анатолий. Пещера, извор и
яр гайдук Бакира / Королицкий Александр Наумович. Начало войны ; По дороге в гетто;
По дороге в Бершади / Любарская Клара. Сороки / Ройтенберг-Калихман, Раиса. Если
ты живёшь в Сороках… / Трайста Иван. Записки Губернатора / Урусов С. Д. Князь. Со-
роки в зеркале литературы ; Да-да-да! Нет-нет-нет! ; Бужеровка ; Центральная часть

60
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

городка Сороки, или "Асфальт" ; Нижняя часть городка Сороки, или "На стадионе" ;
Хозяева известного дома ; Легенда о чудесной войне / Хахам Давид. Улица родная,
сердцу дорогая… ; Улицы моего детства / Шлафман Борис. Белая коза с серебряным
колокольчиком / Якир Светлана.
Text parţial : lb. rusă. – Bibliogr.: p. 315-320 şi în text. – Ind. de nume : p. 310-314. –
400 ex.
ISBN 978-9975-53-399-7 (în cop. tare).
[2014-2079].
- - 1. Povestiri. 2. Poezie. 3. Eseuri.
821.135.1(478)-9-82
2208. Spânu-Cemârtan, Margareta.
Amintiri din Siberia : (povestiri şi referinţe) / Margareta Spânu-Cemârtan ; pref.: Valen-
tin Guţu ; cop.: Alexei Colâbneac. – Chişinău : S. n., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). –
292 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-53-398-0.
[2014-2078].
- - 1. Povestiri istorice.
821.135.1(478)-9 Spânu-Cemârtan
2209. Strulea, Doina.
Vioara din mansardă : [versuri] / Doina Strulea ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău
: Pontos, 2014 (Tipografia Reclama). – 91 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Text parţial : lb. it. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-589-4.
[2014-2276].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Strulea
2210. Vasilcău, Traian.
Inscripţii pe Etern : Opere Netăcute în 9 volume / Traian Vasilcău ; cop., concepţia
graf.: Alexandru Bostan. – [Chişinău] : Grafema Libris, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – .
– 21 cm. – ISBN 978-9975-52-126-0.
Vol. 7 : [Eseuri, maxime, reflecţii, poeme]. – 2014. – 664 p. – Apare cu sprijinul financi-
ar al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Rep. Moldova "Edelweiss". – [500] ex. – ISBN 978-9975-
52-169-7 (în cop. tare). – [2014-2088].
- - 1. Eseuri. 2. Maxime. 3. Reflecţii. 4. Poezie.
821.135.1(478)-9 Vasilcău
2211. Vieru, Tamara.
Din pomul neamului eu vin : (Versuri) / Tamara Vieru ; fot.: Natalia Zbîrciog. – Bălţi : S.
n., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 96, [12] p. : fot. ; 22 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-132-02-2 (în cop. tare).
[2014-2197].
- - 1. Poezie.
821.135.1(478)-1 Vieru

61
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


2212. Латьева, Лидия.
Моя война : [рассказы] / Лидия Латьева ; обл.: Емил Килдеску. – Кишинев :
Pontos, 2014 (CE UASM). –114, [1] p. : fot. ; 14 x 19 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-591-7 (în cop. tare).
[2014-2278].
- - 1. Povestiri.
821.161.1(478)-94 Латьева
2213. Наши роднички : Альманах Регионального филиала "NORD", Союза
Писателей Молдовы имени А. С. Пушкина / ред. и сост.: Виктор Дмитриевич Панько. –
Бэлць : Б. и., 2014 (Tipografia din Bălţi) – . – 21 cm. – ISBN 978-9975-132-03-9.
[Кн.] 1-я : Сборник стихотворений. – 240 p. : fot. – Conţine : Ştefan Vodă – domn cel
mare ; Moldoveni ; Moldova ; Ţărişoara ; O! Moldova ; De ce? ; Invită-mă la dans ; Singurăta-
te ; Lacul şi salcia ; Femeia ; Flori de cîmp ; Beţivanul / Андриуца Стелиан. Притчи ; Притча
; Соседский стог ; Нищий ; Две сестры ; Так будет не всегда ; Всё – к лучшему… ; Мо-
литва / Анатолоий Бардачев. Хрустальный аист ; Сон в летнюю ночь ; Первой учитель-
нице Запах полыни ; Первый снег ; Рыбалка ; Сердце заполнено радостным днём… ;
Мамины руки / Валериан Белинский. Северная столица ; Детство ; Последний бой ;
Отец ; Пацаны ; Фото ; Роковые сутки ; Хлеб ; Матери ; Парад победы ; Судьба ; Афган-
ский плен ; Друг детства ; Прости ; Встреча ; 25 июля / Людмила Белова. Поэт ; Муза ;
Знакомство ; Куда-то уходим, … ; Ничья ; Всё кончено…. ; "Хорошему другу" ; Холодное
немое небо… ; Это чем я тебя пленила… ; Может, это – просто эхо ; Мне потёмки срод-
нились со светом, … ; Тебе, мой милый ; Вдова / Анна Белоус. За 30 с лишним лет…. ;
"Уже никто и никогда"… ; Строкой неброской сердце плачет… ; Любовь дарует исцеле-
нье… ; Бремя жизни обузой не станет… ; Любовь – за любовь, … ; Традиции, обычаи,
устои,… ; Представь, что значишь ты в сравнении с Вселенной! ; Смотреть не стоит
свысока ; Веди меня, Господь,… ; Весна ; Так трудно находить порой слова… ; Увы, в
делах сердечных поостыл, … ; Слова любви с годами не стареют, … ; Столь долго-
жданной встречи миг настанет… ; Прошлое и настоящее – зримо,… ; По небу облака
плывут, … ; Обнажая красоту… ; когда судьба нам подписала приговор,… ; С утра за-
глядывает солнышко в окошко,… ; Безмятежно брели под дождем листопада,… ; Ветер
памяти гонит по звездному морю ; Не боялся слыть наивным,… ; Позвольте предло-
жить, сударыня, Вам руку… ; Я любил, я люблю, и я буду любить,… ; Итак дальше жить
нельзя,…. ; Поссорившись, сомненью подвергаем… ; Последней черты преступить не
посмели,… ; Худое прошло, и, дай Бог, не вернется… ; Судьба – судьбой, но и от нас
зависит много,… ; Глубокая осень, зима на пороге… ; Улыбается тихо заря…. / Валерий
Бучков. Аксиома Страдивари ; Омару Хайяму ; Поэты ; Доброе утро ; Осень золотая ;
Уборщице ; Хризантемы ; Давайте – восхищать!... ; Пробуждение ; Музыка / Галина
Грянко. Богдан собирается на битву ; Богдан после боя ; Пир у Богдана-Воеводы ; Ду-
мы Богдана-Воеводы ; Богдан-Воевода просит совета у народа ; Ответное слово наро-
да Богдану ; Слово старого монаха ; Рассказ старого монаха ; Призывное слово воево-
ды Богдана к валахам-русинам ; Прощание валахов-русинов с марамурешской землёй ;
Русины-валахи в Карпатах ; Валахи-русины выходят из Карпат ; Русины-валахи при-
ветствуют молдавскую землю ; Воины Богдана видят движущийся к ним отряд ; При-
бывшие обращаются к отряду Богдана ; Общее единение всех Доброе житьё на Мол-

62
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

дове ; Пришла тревожная весть ; Призыв к Богдану-Воеводе народа Молдовы ; Ответ-


ное слово Богдана к народу Молдовы ; Привет тебе, моя Молдова! / Юрий Иванов.
Рассвет ; Отчий край ; Летний дождь ; Шпалы под ногами … ; Зима ; Флоксы ; Май идет
; Наступает осень ; В детстве ; Теберда ; Маленькие мамы ; В деревне ; Утренняя зорь-
ка, на траве – росинки… ; Снежинки ; Снег в мае ; Утро / Владимир Лисивец. Мамины
глаза ; Белый конь ; Родная душа ; Чужое счастье ; Небесный дар ; Бумеранг ; Письмо к
сыну ; Унижаться не смей ни перед кем на Земле… ; На ошибках чужих – жизни этой
учись ; Береги, мой родной, тех, кто любит тебя… ; Красота ; Мечта ; Пора жить! ; Виш-
нёвый сад / Гарри Мукомилов. Молдавия ; Что останется мне ; Тишина ; О чем шумит
осенний лес… ; Земля ; Счастье ; Весна ; Журавли ; Сосульки ; Лето ; В саду гуляла ;
Бабье лето ; Цветы ; Сирень ; Воспоминание детства ; Новогодняя ночь ; Встреча ;
Растопят снег ; Звуки старого вальса ; Учитесь слушать тишину ; Прощание славянки ;
Не так ли мы… ; Рынок ; Пора ; Все мысли мои – о тебе ; В ночном поезде ; Фильм в
сельском клубе ; Сон ; Неуловимое ; Матер ; И спросишь ты… ; Ринг ; ; Курочкины сле-
зы ; Все прошло… ; Прощание ; Рiдне слово ; Маттиола ; Август ; Осень ; Обманщица ;
Дождь ; Декабрьский дождь ; Туман над калдарушей ; Ночной данул ; Имя твоё ; Мину-
ты скорби ; Лунный свет / Виктор Панько. Волшебный сон, разбавленный стихами /
Андрей Плыгань. Из неопубликованного : Двустишия / Дмитрий Попов. А что? ; Сраже-
нье ; Странность ; Осень ; Мои сентябри ; Монолог ; И потянуло в ноябри… ; После ;
Памяти М. Еминеску ; На землю выплеснулось утро… ; Ни дня без строчки ; Воскресное
утро ; Позднеосеннее ; Календарь ; Домик на Чернышевской улице ; Одесса ; Ночь ;
Апрель ; Усталость ; Ветер ; Мама ; Первоноябрьское ; Море ; То ли дождь тополи-
ный… ; 5 октября ; На Леваневского, 10 ; Моя учительская ссылка / Стефан Садовни-
ков. Сомнения первой любви ; Портрет ; Тоторо ; Звёзды двухсот сорока семи ; Спаси-
бо деду за Победу ; Ты – мой друг, родной баян / Николай Стоян. Мы вдаль глядели с
сонного холма… ; Моему ушедшему другу ; На свете нет ничего более хрупкого, чем
надежда… ; Изгои ; Плач Экклезиаста ; 9 мая 1959 года ; Предчувствие ; Вы читали
стихи,… ; Через тысячи дней мы идём,… ; Не зовите друзей, когда плохо… ; На цвет-
ной фотографии… ; А ночи все длиннее… ; Нам прежние деньки ; Незатейливая песен-
ка ; Я как будто в огромный музей,… ; В сумраке снов, бестолковых,… ; Душ в гостини-
це ; Мы с ярмарки едем… ; Час быка / Сергей Уляшев. Он – один ; День вечерел и до-
горал ; У осени – холодное дыхание ; Целовала осень ; Славное утро ; Дождь ; Белый
туман ; Метель ; Приближение весны ; Mersi ; Майский день ; Затмение солнца ; Не
бойтесь одиночества ; Мера ; Формула счастья ; Икона ; Прерванные мечты ; Как
взгляд с икон ; Ждать ; Тот день ; Нежданная гостья ; Заблудилась в осени весна ; Кра-
дётся старость незаметно ; Моё богатство ; Твой след ; Моя поэзия ; О себе ; Благовест
; Лишь лёгкий след шагов ; Я унесу навек с собой / Ирина Христюк.– 75 ex. – ISBN 978-
9975-132-04-6. – [2014-2198].
- - 1. Antologii.
821.161.1(478)-82
2214. [Кн.] 2-я : Проза, драматургия, исследования, мемуары. – 2014. – 278 p. :
fot. – Conţine : Алекса и Целуйка ; Птица из прошлого ; Кладбища под водой / Сергей
Агульников. Как быть? / Светлана Викол. Западня : (Хроника одного расследования) /
Василий Гаврилюк. Про кума Ивана и куму Марусю : Рассказ / Юрий Иванов. Смере-
чинский в Могилеве : (В сокращении) / Павел Казачинский. Мы сильны любовью ; Мама
; Из дневника ; Дядя Володя / Лидия Мотря. Бунгу-Вунгу ; Филозофические письма да-

63
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

лекому другу ; Бытие определяет сознание? Знак вопроса / Виктор Панько. Свадьба ;
Несколько случаев из жизни тёти Лицы ; Дядя Гриша / Сергей Подгородный. Там, за
горизонтом : (Отрывок из романа) / Сергей Уляшев. Политрук ; Дружба ; Стихотворения
/ Анатолий Король. Эффект placebo : (Комедия) / Надежда Савчук. Память о военном
писателе : (В сокращении) ; "Сказочная голова" в произведении А. С. Пушкина / Яков
Карапуз. Педагогiчнi погляди Г. С. Сковороди / Галина Попова. Росинка-слезинка /
Ирина Христюк. Свидетель информационного взрыва ; Человеки и машины ; Неблаго-
дарная профессия ; 1990-е годы ; Жизнь после взрыва…; Переходный период ; Из
института математики – в "политех" ; Золотое время – перестройка ; Запад ЭВМ-2 ;
МолдИНКОМ ; Телеком – Глодень / Леонид Плыгань. Незабываемые встречи в мире
кино / Николай Стоян. – Text parţial : lb. ucr. – 75 ex. – ISBN 978-9975-132-05-3. – [2014-
2199].
- - 1. Antologii.
821.161.1(478)-82
2215. Христюк, Ирина.
Берег надежды : [стихи] / Ирина Христюк. – [Бельцы] : Б. и., 2014 (Tipografia din
Bălţi). – 188 p. : il. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-132-11-4.
[2014-2204].
- - 1. Poezie.
821.161.1(478)-1 Христюк
821.162.3 Literatură cehă
2216. Ráž, Roman.
Faust moare de două ori : Roman / Roman Ráž ; trad. din cehă de Lidia Našincová ;
cop.: Vitalie Coroban. – [Chişinău] : Cartier, [2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 189 p. ; 20 cm.
– (Colecţia "Biblioteca deschisă" / coord. de Vasile Ernu, ISBN 978-9975-79-922-5).
Tit. orig.: Faust umírá dvakrát. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Ce-
he. – [500] ex.
ISBN 978-9975-79-924-9.
92,00 lei. – [2014-2281].
- - 1. Romane.
821.162.3-31=135.1 Ráž
82/821-93 Literatură artistică pentru copii
821-93 Literatură pentru copii
2217. În grădina cu legume : Poezii folclorice pentru micuţi / concept: Iurie Albu ; il.:
Veronica Coţofană. – Chişinău : Libelula (PROMO plus), 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală").
– [12] p. : des. color ; 11 x 15 cm. – (Pentru mămici care citesc poezii la cei mici, ISBN 978-
9975-4058-2-9).
F. f. de tit. – 5000 ex.
ISBN 978-9975-4058-3-6 (cartonată).
[2014-2089].
- - 1. Poezii pentru copii.
821-93

64
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2218. Дрозд, Галина.


Читалочка : Хрестоматия по литературному чтению для 4 класса / Галина Дрозд,
Оксана Куртева; отв. за изд.: Елена Стати. – Кишинёв : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipografia
Centrală"). – 280 p. : des. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4357-3-4.
[2014-2137].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821(100)-93(075.2)
821.111-93 Literatură engleză
2219. McFarlane, Ian.
You Are Where You Want To Be : [poveste] / Ian McFarlane ; il. by : Andrei Sitari. –
[Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – [20] p. : des. color ; 26 cm.
[300] ex.
ISBN 978-9975-80-849-1.
[2014-2285].
- - 1. Poveşti.
821.111(94)-93 McFarlane
2220. Potter, Beatrix.
Croitorul din Gloucester : [poveste] / Beatrix Potter ; trad. din engl. de Angela
Braşoveanu ; il. de aut. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il.
color ; 21 cm. – (Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-
893-8).
Tit. orig.: The Tailor of Gloucester. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-918-8 (în cop. tare).
55,00 lei. – [2014-2215].
- - 1. Poveşti.
821.111-93=135.1 Potter
2221. Potter, Beatrix.
Povestea iepuraşului Peter / Beatrix Potter ; trad. din engl. de Angela Braşoveanu ; il.
de aut. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 29, [1] p. : il. color ; 21 cm. –
(Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-893-8).
Tit. orig.: The Tale of Peter Rabbit. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-920-1 (în cop. tare).
55,00 lei. – [2014-2217].
- - 1. Poveşti.
821.111-93=135.1 Potter
2222. Potter, Beatrix.
Povestea veveriţei Nutkin / Beatrix Potter ; trad. din engl. de Angela Braşoveanu ; il. de
aut. – [Chişinău] : Cartier, 2014 (Combinatul Poligrafic). – 31, [1] p. : il. color ; 21 cm. –
(Colecţia "Cartier codobelc" / coord. de Vitalie Coroban, ISBN 978-9975-79-893-8).
Tit. orig.: The Tale of Squirrel Nutkin. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-919-5 (în cop. tare).
55, 00 lei. – [2014-2216].
- - 1. Poveşti.

65
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

821.111-93=135.1 Potter
821.112.2-93 Literatură germană
2223. Raspe, Rudolph Erich.
Aventurile baronului Münchhausen : [povestiri pentru copii] / Rudolph Erich Raspe,
Gottfried August Bürger ; în redarea liberă a Olgăi Ulişcenko ; trad.: Alexandra Fenoghen ; il.:
Aleksandr Krutik. – [Chişinău] : Arc, 2014 (Imprimat în Ungaria). – 63 p. : il. color ; 29 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-823-6 (în cop. tare).
[2014-2129].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.112.2-93 [Raspe+Bürger]=135.1
821.135.1-93 Literatură română
2224. Ispirescu, Petre.
Legende, sau Basmele românilor / Petre Ispirescu ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 3-a.
– [Chişinău] : Cartier, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 590, [1] p. ; 20 cm. – (Colecţia "Carti-
er popular" / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).
[500] ex.
ISBN 978-9975-79-892-1.
98,00 lei. – [2014-2280].
- - 1. Basme româneşti.
821.135.1-93 Ispirescu+398.2(=135.1)
2225. Poezia naturii / il. de Elena Karachentseva şi Simion Zamşa ; cop.: Vladimir
Zmeev. – [Chişinău : Litera] ; Bucureşti : Litera (mică), 2014 (Combinatul Poligrafic din Chişi-
nău). – 47, [1] p. : il. color ; 30 cm. – (Lecturi şcolare, ISBN 978-9975-74-400-3) (Scriitori
români ilustraţi / colecţie îngrijită de Anatol Vidraşcu, ISBN 978-9975-74-404-1). – Conţine :
Concertul în luncă ; Flori de nufăr ; Balta ; Bradul / Vasile Alecsandri. Freamăt de codru ; Cu
penetul ca sideful ; Somnoroase păsărele… ; Revedere ; La mijloc de codru… ; De ce nu-mi
vii? ; Ce te legeni… / Mihai Eminescu. Nucul ; Cântece ; De sărbători ; Fulgii / St. O. Iosif.
Concertul primăverii ; Noapte de vară ; Vine ploaia / George Coşbuc. Sara / Octavian Goga.
Balada unui greier mic ; Balada călătorului / George Topîrceanu. Înviere ; Cărăbuşul de ara-
mă / Lucian Blaga. Noaptea căprioarei / Nicolae Labiş. Gospodina ; Cucurigu! Cotcodac! /
Otilia Cazimir. Cântecul soarelui ; Puişorii / Grigore Vieru.
ISBN 978-9975-74-405-8 (Litera, Chişinău) (în cop. tare).
[2014-2224].
- - 1. Poezie.
821.135.1-93-82
821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova
2226. Botezatu, Sergiu.
Ce e bine şi ce-i rău : [poezii pentru copii] / Sergiu Botezatu il.: Andrei Sitari. – Chişinău
: [TEO-Educaţional], 2014 (Tipogr. "Bons Offices"). – 44 p. : il. color ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-116-24-4 (în cop. tare).
[2014-2290].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Botezatu

66
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2227. Doga, Alexandru.


Casa mare-n ghicitoare / Alexandru Doga ; pict.: Ana Potârniche. – [Chişinău : S. n.,
2014 (Tipogr. "Balacron")]. – [24] p. : des. color ; 26 cm.
F. f. de tit. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-128-20-9.
[2014-2237].
- - 1. Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Doga
2228. Fulga, Victor.
Cartea Mihaelei : [povestire pentru copii] / Victor Fulga. – Chişinău : Lyceum, 2014
(F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 140 p. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4357-1-0.
[2014-2135].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Fulga
2229. Marin, Gheorghe.
Altarul din om : [povestiri pentru copii] / Gheorghe Marin ; pref.: Marcela Mardare ;
des.: Violeta Diordiev ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Chişinău : Pontos, 2014 (Tipografia
Reclama). – 163 p. : des., [4] p. fot. color ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-575-7.
[2014-2211].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Marin
2230. Plămădeală, Viorica.
Veniţi la casa părintească : Lecturi pentru copii / Viorica Plămădeală. – [Chişinău] : Iu-
lian, 2014. – 20 p. : des. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-3009-0-2.
[2014-2124].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Plămădeală
2231. Romanciuc-Dutcovschi, Ludmila.
Bucurii pentru copii : Alfabetul fermecat : [poezii] / Ludmila Romanciuc-Dutcovschi. –
[Chişinău : Dragodor, 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală")]. – [20] p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. – [3000] ex.
ISBN 978-9975-3005-0-6.
[2014-2090].
- - 1. Poezii pentru copii.
821.135.1(478)-93 Romanciuc-Dutcovschi
2232. Vangheli, Spiridon.
Băieţelul din Coliba Albastră : [povestiri pentru copii] / Spiridon Vangheli ; resp. ed.:
Rodica Conţu-Vangheli ; des.: Igor Vieru [et al.] ; design: Vitaliu Pogolşa. – [Chişinău] : Editu-
ra pentru copii "Guguţă", 2014 (Combinatul Poligrafic). – 94, [1] p. : des. color ; 25 cm.

67
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

[2000] ex.
ISBN 978-9975-129-06-0 (Combinatul Poligrafic) (în cop. tare).
[2014-2223].
- - 1. Povestiri pentru copii.
821.135.1(478)-93 Vangheli
2233. Zaporojanu, Ada.
Trăistuţa făcătoare de minuni : [poveşti] / Ada Zaporojanu ; prez. graf.: Petru Gheţoi. –
[Ed. a 2-a]. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Balacron")]. – 100 p. : des. color ; 25 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-100-80-9 (eronat) (în cop. tare).
[2014-2017].
- - 1. Poveşti.
821.135.1(478)-93 Zaporojanu
821.161.1(478)-93 Literatură rusă din Republica Moldova
2234. Мотря, Лидия.
Лучик солнца для тебя = O rază de soare ţie : [poezii, povestiri pentru copii] / Лидия
Мотря ; des. de aut. – Бэлць : Б. и., 2014 (Tipografia din Bălţi). – 114 p. : des., fot. [1] f. port.
; 29 cm.
Tit., paral.: lb. rom., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – 47 ex.
ISBN 978-9975-132-06-0.
[2014-2200].
- - 1. Poezii pentru copii. 2. Povestiri pentru copii.
821.161.1(478)-93 Мотря =135.1=161.1
82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii
2235. Cărţile de călătorii: un model intercultural de cunoaştere a lumii = Los libros
de viajes: un modelo intercultural de conocimento del mundo : [rez. comunicărilor din cadrul
conf. intern. din 17-18 oct., Chişinău] / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine,
Catedra Filologie Span. şi It. ; Grupul de Cercetare GILAVE ; [coord.]: Eugenia Popeanga,
Angela Roşca. – [Chişinău : S. n., 2014 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 148 p. : fot. color ; 24 cm.
Tit. paral.: lb. rom., span. – Texte : lb. rom., it., span. – Rez.: lb. engl., span. – Bibliogr.
la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-80-841-5.
[2014-2289].
- - 1. Jurnale de călătorii – Critică şi interpretare.
821.09:821-992(082)=135.1=134.2=131.1
2236. "Omul nou al Europei: modele, prototipuri, idealuri", conferinţă ştiinţifică
internaţională (2014 ; Chişinău). Omul nou al Europei: modele, prototipuri, idealuri : Confe-
rinţă ştiinţifică internaţională, 23-24 mai 2014, Chişinău / com. şt.: Michèle Mattusch [et al.] ;
com. org.: Emilia Taraburcă [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2014. – 327 p. ; 22 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedra de Lit. Universa-
lă [et al.]. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – Apare cu sprijinul
financiar al Reprezentanţei din Rep. Moldova a Fundaţiei Konrad Adenauer. - 50 ex.
ISBN 978-9975-71-578-2.
[2014-2274].
- - 1. Omul Europei – Dezbateri literare.

68
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.09(082)
821.135.1.0 Literatură română
Limba şi literatura română. – Vezi Nr 2185.
821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova
2237. Nicolai Costenco: un cavaler al poeziei / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp.
ed.: Mihai Papuc ; coord., selecţie, alcăt., tab. cronol.: Vasile Malaneţchi. – [Chişinău] : Ştiin-
ţa, 2014 (Tipogr. "Balacron"). – 319 p. : fot. ; 22 cm. – (Personalităţi notorii ; 6, ISBN 978-
9975-67-955-8).
Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [500] ex.
ISBN 978-9975-67-956-5 (în cop. tare).
[2014-2234].
- - 1. Costenco, Nicolai, 1913-1993, scriitor, poet. 2. Literatura română din Republica
Moldova – Critică şi interpretare.
821.135.1(478).09(092)
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2238. Niculiţă, Ion.
Aşezarea şi necropola din prima epocă a fierului Saharna-Ţiglău : [raionul Rezina] / Ion
Niculiţă, Andrei Nicic ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, LCŞ
"Tracologie" [et al.]. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2014 (Tipogr. "Bons
Offices"). – 423, [4] p. : diagr., fig., fig., fot. color ; 25 cm. – (Biblioteca "Tyragetia" ; 25 /
coord.: Eugen Sava, Aurel Zanoci, ISBN 978-9975-80-842-2).
Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr.: p. 172-176. – 300 ex.
ISBN 978-9975-80-843-9 (în cop. tare).
[2014-2293].
- - 1. Cercetări arheologice – Saharna-Ţiglău – Raionul Rezina – Republica Moldova –
Epoca de fier.
902/904(478)"638"
908 Monografii ale localităţilor
2239. Localităţile Republicii Moldova : Itinerar documentar-publicistic ilustrat / Nico-
lae Brînzilă, Victor Dragoş, Anatol Eremia [et al.] ; alcăt.: Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa ; coord.
şt.: Vlad Ciubucciu [et al.] ; red.-şef: Iurie Colesnic ; Fundaţia "Draghiştea". – Chişinău : Fun-
daţia "Draghiştea", 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală") – . – 25 cm. – ISBN 978-9975-9700-
3-7.
Vol. 12 : Să-Sv. – 2014. – 686 p. : fot., [1] p. fot. color. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 1000
ex. – ISBN 978-9975-4459-9-3 (în cop. tare). – [2014-2093].
- - 1. Localităţile Republicii Moldova – Litera S.
908(478)
91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII
911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică
2240. Geografie generală : Atlas : clasa 5-a / Nicolae Boboc, Petru Drumea, Ion
Mironov [et al.] ; baza cartogr., cop. şi concepţia lucrării : Vitalie Mamot. – Ed. a 2-a (rev.). –
[Chişinău] : Pontos, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 48, [1] p. : fig., h. color ; 29 cm.

69
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Aut. sunt indicaţi in casetă tehn. – F. f. de tit. – [7000] ex.


ISBN 978-9975-51-557-3.
[2014-2227].
- - 1. Geografie – Atlase.
911(084.4)(075.3)
2241. Roşcovan, Serafima.
Geografia fizică generală : Ghid pentru pregătirea intensivă către examenul de
Bacalaureat : Clasa a 10-a / Serafima Roşcovan. – Chişinău : Lyceum, 2014 (F.E.-P.
"Tipografia Centrală"). – 208 p. : fig., h., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 206 (28 tit.). – 2000 ex.
ISBN 978-9975-4357-2-7.
[2014-2136].
- - 1. Geografie fizică – Teste.
911.2(079)
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme.
Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)
2242. Gagauziya (Gagauz Yeri). Avtonom bölgesi Atlasi = Atlasul UTA Găgăuzia
(Gagauz Yeri) = Атлас АТО Гагаузия (Гагауз Ери) = Atlas of ATU Gagauzia (Gagauz Yeri) /
red. şt. principal: Dorin Lozovanu ; ref. şt.: Peter Jordan [et al.] ; red. cartografi: Igor Roşca [et
al.] ; trad. găgăuză: Petru Cebotari, Vasili Malcev. – Chişinău : Proart, 2014 (F.E.-P. "Nova-
Imprim"). – 72 p. : fig., h. color ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-4116-5-3.
[2014-2155].
- - 1. Găgăuzia – Republica Moldova – Atlase.
912(478-29)+94(478-29)=00
2243. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie : clasa a 5-a = Контурные карты по географии : 5 класс / Vi-
talie Mamot. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Pontos, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 16, [1] p. : h. ;
29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-51-559-7.
[2014-2228].
- - 1. Geografie – Hărţi de contur.
912.43(075.3)
2244. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie : clasa a 8-9-a = Контурные карты по географии : 8-9 класс
/ Vitalie Mamot. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Pontos, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 16, [1] p. : h.
; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-51-562-7.
[2014-2231].
- - 1. Geografie – Hărţi de contur.

70
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

912.43(075.3)
2245. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie : clasa a 7-a = Контурные карты по географии : 7 класс / Vi-
talie Mamot. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Pontos, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 28, [1] p. : h. ;
29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-51-561-0.
[2014-2230].
- - 1. Geografie – Hărţi de contur.
912.43(075.3)
2246. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie : clasa a 6-a = Контурные карты по географии : 6 класс / Vi-
talie Mamot. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Pontos, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 20, [1] p. : h. ;
29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-51-560-3.
[2014-2229].
- - 1. Geografie – Hărţi de contur.
912.43(075.3)
2247. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie : clasa a 11-a = Контурные карты по географии : 11 класс /
Vitalie Mamot. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Pontos, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 36, [1] p. : h. ;
29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-51-564-1.
[2014-2233].
- - 1. Geografie – Hărţi de contur.
912.43(075.3)
2248. Mamot, Vitalie.
Hărţi-contur la geografie : clasa a 10-a = Контурные карты по географии : 10 класс /
Vitalie Mamot. – [Ed. a 2-a]. – [Chişinău] : Pontos, 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 24, [1] p. : h. ;
29 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – F. f. de tit. – 7000 ex.
ISBN 978-9975-51-563-4.
[2014-2232].
- - 1. Geografie – Hărţi de contur.
912.43(075.3)
929 Ştiinţe biografice şi înrudite
O toamnă cât un destin. – Vezi Nr 2175.

Pan Halippa – cavaler al Adevărului. – Vezi Nr 2251.

71
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
94(47+57) Istoria Republicilor Sovietice Socialiste (Fosta URSS)
Люди, которые спасли мир… . – Vezi Nr 2255.

94(478) Istoria Republicii Moldova


Boldişor, Veronica. File din viaţa unei Biserici şi a unui Mitropolit. – Vezi Nr 2023.

2249. Chiosa, Igor.


Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia (1909-1934) : Studiu
informativ-documentar / Igor Chiosa ; red. şt.: Aurelia Hanganu ; Bibl. Şt. Centrală "Andrei
Lupan", Inst. de Studii Enciclopedice. – Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2014
(Tipogr. "Foxtrot"). – 111 p. : fig., fot. ; 21 cm.
Bibliogr. în text, la sfârşitul cap. şi în subsol. – 50 ex.
ISBN 978-9975-4239-6-0.
[2014-2152].
- - 1. Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia, 1909-1934 –
Studii informativ-documentare.
[94(478)+271.22(478)]:070
Gagauziya (Gagauz Yeri). Avtonom bölgesi Atlasi. – Vezi Nr 2242.

2250. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional


de Istorie a Moldovei : (ed. a 24-a), 16-17 oct. 2014 : Program. Rezumatele comunicărilor /
Muz. Naţ. de Istorie a Moldovei. – Chişinău : Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 2014
(Tipogr. "Bons Offices"). – 82 p. ; 20 cm.
Texte : lb. rom., engl. alte lb. străine. – F. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-9818-8-0.
[2014-2299].
[94(478)+902/904(478)]:069(082)=00
2251. Pan Halippa – cavaler al adevărului / st. introd., îngrijirea textului şi bibliogr.
selectivă de Ion Negrei. – Chişinău : S. n., 2014 [Tipogr. "Balacron"]. – 150, [2] p. : fot. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 149-151 (29 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul finan-
ciar al Asoc. Culturale "Parcova-Nova" (preşedinte – Ion Bâlba). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-128-16-2.
[2014-2236].
- - 1. Halippa, Pan, 1883-1979, om politic român basarabean, publicist.
94(478)+94(498)+929 Halippa
2252. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie.
Străvechiul sat Plop-Teistreni : [raionul Donduşeni] : eseu istoric / Vitalie Pastuh-
Cubolteanu. – Chişinău : Complexul Editorial INCE, 2014. – 57 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9932-4-1.

72
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

[2014-2150].
- - 1. Plop-Treisteni – Sate – Raionul Donduşeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2253. Podgorodnîi, Serghei.
Istoria satului Petrunea : [raionul Glodeni] / Serghei Podgorodnîi ; coord.: Daniel Guşan
; trad.: [din lb. rusă] : Maria Focşa. – [Bălţi : S. n., 2014 (Tipografia din Bălţi)]. – 132 p. : fot. ;
21 cm.
42 ex.
ISBN 978-9975-132-07-7.
[2014-2201].
- - 1. Petrunea – Sate – Raionul Glodeni – Republica Moldova – Istorie.
94(478-22)
2254. Ţurcanu, Ion.
Antichitatea greco-romană la Nistrul de Jos şi în teritoriile învecinate / Ion Ţurcanu. –
[Chişinău] : Cartier, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 758, [1] p. : fig., h. ; 21 cm. – (Colecţia
"Cartier istoric" / coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice : p. 728-759. – 500 ex.
ISBN 978-9975-79-926-3 (în cop. tare).
266,00 lei. – [2014-2283].
- - 1. Istorie antică – Spaţiul pruto-nistrean.
[94(478)+94(4)]"-0/-02"
2255. Люди, которые спасли мир… : Сборник воспоминаний о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов : К 70-летию освобождения Молдовы и к 70-летию
Победы в ВОВ / ОД "Русское духовное единство", Центр русской культуры в РМ, "Союз
старообрядцев" мун. Кишинева [и др.] ; сост.: Д. М. Николаев, В. И. Коваленко. – Киши-
нёв : Grafic-Design, 2014. – 427 p., [16] p. fot., fot. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4053-6-2 (în cop. tare).
[2014-2164].
- - 1. Al Doilea Război Mondial, 1941-1945 – Memorii.
94(478)+94(47+57)"1941/1945"(082)
2256. Шорников, Петр Михайлович.
Молдавия в годы Второй Мировой Войны : К 70-летию Великой Победы над фа-
шизмом : [монография] / Петр Михайлович Шорников ; науч. ред.: Назария Сергей Ми-
хайлович, Поливцев Владимир Николаевич ; науч. консультант: Левит Изяслав Элико-
вич ; cop.: Iaroslav Oliinîc ; Ассоц. историков и политологов "Pro-Moldova", Фонд "Истори-
ческая память". – Кишинев : Б. и., 2014 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). – 446 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 444-446 (51 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при содействии
Партии социалистов Респ. Молдова. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-371-3 (în cop. tare).
[2014-2070].
- - 1. Republica Moldova – Istorie. 2. Al Doilea Război Mondial, 1941-1945 – Istorie.
94(478)"1941/1945"
94(498) Istoria României
Pan Halippa – cavaler al Adevărului. – Vezi Nr 2251.

73
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

94(=135) Istoria aromânilor


2257. Trifon, Nicolas.
Unde e Aromânia? : Intervenţii, dezbateri, cronici, 1994-2014 / Nicolas Trifon. – [Chişi-
nău] : Cartier, [2014] (Tipogr. "Bons Offices"). – 191 p. ; 20 cm. – (Colecţia "Cartier istoric" /
coord. de Virgil Pâslariuc, ISBN 978-9975-79-902-7).
Referinţe bibliogr. în note : p. 186-188 (23 tit.). – Ind. de nume : p. 189-191. – [500] ex.
ISBN 978-9975-79-925-6.
92,00 lei. – [2014-2282].
- - 1. Aromânii din ţările balcanice – Istorie.
94(=135)(497)
94(=161.1) Istoria poporului rus
2258. Дрозд, Галина.
История, культура и традиции русского народа : Учебник для 4 классa / Галина
Дрозд, Татьяна Рассказова. – Кишинёв : Lyceum, 2014 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 80 p.
: des. color ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4357-6-5.
[2014-2140].
- - 1. Ruşi – Istorie.
94(=161.1)(075.2)
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
2259. Bodiu, Aureliu.
Managementul chirurgical şi prevenirea eşecurilor postoperatorii în tratamentul pacien-
ţilor cu sindroame neurocompresive discogene lombare : 321.21 – Neurochirurgie : Autoref.
tz. de doct. habilitat în ştiinţe medicale / Bodiu Aureliu ; Inst. de Neurologie şi Neurochirurgie,
Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014. – 46 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 41-43 (34 tit.).
[2014-171 Teze].
616.711-007.43-089.168(043.2)
Pentru titlul doctor
2260. Arnaut, Oleg.
Evaluarea sistemului proteaze-antiproteaze în disfuncţiile pulmonare acute cauzate de
politraumatism : 312.01 – Fiziologie şi fiziopatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Oleg Arnaut ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Chişinău, 2014.
– 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (34 tit.).
[2014-176 Teze].
616.24-008.4-001(043.2)
2261. Bădicu, Galina.

74
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Aspecte problematice ale contabilităţii rezultatelor financiare în telecomunicaţii : 522.02


– Contabilitate; Audit; Analiză econ. : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe econ. / Bădicu Galina ;
Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (12 tit.).
[2014-173 Teze].
657.442:654(043.2)
2262. Bănărescu, Iulia.
Succesiunea testamentară în legislaţia Republicii Moldova: Specialitatea: 553.01 –
Drept civil : Autoref. tz. de doct. în drept / Bănărescu Iulia ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Drept, Catedra Drept Civil. – Chişinău, 2014. – 34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 29-31 (29 tit.).
[2014-164 Teze].
347.67(043.2)
2263. Becciev, Elena.
Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică comparativă : Specia-
litatea: 552.01 – Drept constituţional : Autoref. al tz. de doct. în drept / Becciev Elena ; Univ.
de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (60 tit.).
[2014-178 Teze].
342.843(043.2)
2264. Birtalan, Ana-Maria.
Sinonimia frazeologică în limbile română şi engleză : 621.01 Lingvistică generală; filo-
sofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (lb. rom. şi engl.) : Autoref. tz. de
doct. în filologie / Birtalan Ana-Maria ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere. – Chişinău,
2014. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (46 tit.).
[2014-177 Teze].
[811.135.1+811.111]'373.421(043.2)
2265. Budeci, Vitalie.
Răspunderea penală pentru infracţiunile în domeniul transportului rutier : Specialitatea
554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Autoref. tz. de doct. în drept / Budeci Vitalie ;
Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (21 tit.).
[2014-161 Teze].
343.346:347.763(043.2)
2266. Cheradi, Natalia.
Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Re-
publica Moldova : 572.02 Infodocumentare; Biblioteconomie şi ştiinţă informării : Autoref. tz.
de doct. în ştiinţe ale comunicării / Cheradi Natalia ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău,
2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (31 tit.).
[2014-165 Teze].
339.138:027.7(478)(043.2)
2267. Ciorbă, Dumitru.

75
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Metode şi instrumente pentru specificarea concurenţei în arhitecturile software : 232.02


– Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe tehnice / Cior-
bă Dumitru ; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Automatică şi Tehnologii Informaţionale. –
Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (30 tit.).
[2014-180 Teze].
004.41(043.2)
2268. Coreţchi, Ianoş.
Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale izopropilfosfit-s-izopropilizotiuroniului :
314.01 Farmacologie şi farmacologie clinică : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medicale /
Coreţchi Ianoş ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău, 2014. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (51 tit.).
[2014-181 Teze].
615.225(043.2)
2269. Covricova, Raisa.
Metodologia rezolvării problemelor economico-matematice în ciclul gimnazial şi liceal :
532.02 – Didactica matematicii : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ped. / Raisa Covricova ; Univ.
de Stat din Tiraspol. – Chişinău, 2014. – 29 p. : des., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (20 tit.).
[2014-185 Teze ].
37.016.046:519.86(043.2)
2270. Doga, Anatol.
Infracţiunea de reţinere, sau Arestare ilegală prin prisma reglementărilor internaţionale
şi naţionale : Specialitatea: 554 – Drept penal (554.01 – Drept penal şi execuţional penal) :
Autoref. tz. de doct. în drept / Doga Anatol ; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de
Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (16 tit.).
[2014-169 Teze].
343.43(043.2)
2271. Fiodorov, Ion.
Algoritmi de sinteză a regulatoarelor la obiecte cu inerţie mort după criteriul gradului
maximal de stabilitate : Specialitatea 122.03 – Modelare, metode matematice, produse pro-
gram : Autoref. tz. de doct. în informatică / Fiodorv Ion ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Chişinău,
2014. – 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (38 tit.).
[2014-168 Teze].
681.511.26.013(043.2)
2272. Galben, Carolina.
Societatea civilă în procesul decizional al statului : Specialitatea : 551.01 – Teoria Gen.
a Dreptului : Autoref. tz. de doct. în drept / Galben Carolina ; Univ. Liberă Intern. din Moldova.
– Chişinău, 2014. – 25 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-21 (31 tit.).
[2014-167 Teze].
340.12:061.2(043.2)

76
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2273. Harjevschi, Mariana.


Evoluţia politicilor în sistemul naţional al bibliotecilor din Republica Moldova : 572.02
Infodocumentare; Biblioteconomie şi ştiinţa informării : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ale co-
municării / Harjevschi Mariana ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (46 tit.).
[2014-166 Teze].
021.89(478)(043.2)
2274. Ioniţa, Olga.
Structura taxonomică şi particularităţile ecologo-corologice ale subfamiliei
Cichoriodeaea Kitam. (spaţiul dintre Prut şi Nistru) : 164.01. – Botanica : Autoref. tz. de doct.
în ştiinţe biologice / Ioniţa Olga ; Grădina Botanică (Inst.), Acad. de Ştiinţe a Moldovei. –
Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (63 tit.).
[2014-162 Teze].
582.998.4:581.9(478)(043.2)
2275. Macovei, Tatiana.
Particularităţile raporturilor juridice de muncă ale femeilor : Specialitatea 553.05 –
Dreptul muncii şi protecţiei sociale : Autoref. tz. de doct. în drept / Macovei Tatiana ; Univ. de
Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-26 (33 tit.).
[2014-163 Teze].
349.2/.3-005.2(043.2)
2276. Mostovei, Andrei.
Evaluarea integrării implantelor dentare endoosoase de stadiul doi instalate într-o şe-
dinţă prin chirurgia fără lambou : 323.01 – Stomatologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medi-
cale / Mostovei Andrei ; IP Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". –
Chişinău, 2014. – 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-27 (51 tit.).
[2014-174 Teze].
616.314-089.843(043.2)
2277. Munteanu, Bogdan Gheorghe.
Teoreme limită şi aplicaţii la fiabilitatea sistemelor : 112.03 – Cibernetică matematică şi
cercetări operaţionale : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe matematice / Munteanu Bogdan Gheor-
ghe ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de matematică şi Informatică, Dep. Matematici Aplicate.
– Chişinău, 2014. – 40 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-36 (15 tit.).
[2014-172 Teze].
519.214(043.2)
2278. Pătru, Alina Daniela.
Dezvoltarea regională durabilă în context european: aspectul juridico-administrativ :
Specialitatea: 552.02 – Drept administrativ : Autoref. tz. de doct. în drept / Pătru Alina Daniela
; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. – 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (22 tit.).
[2014-170 Teze].

77
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

342.9:[352+332.146](043.2)
2279. Popovschi, Liliana.
Particularităţi onomasiologice ale terminologiei corpului omenesc : (pe baza atlaselor
lingvistice româneşti) : 621.03 – Dialectologie : Autoref. tz. de doct. în filologie / Popovschi
Liliana ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. – Chişinău, 2014. – 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-27 (45 tit.).
[2014-182 Teze].
811.135.1'28(043.2)
2280. Porcescu, Sergiu.
Impactul valorilor democratice europene şi al migraţiei asupra modernizării sistemului
politic din Republica Moldova : Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politolo-
giei; instituţii şi procese politice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe politice / Porcescu Sergiu ;
Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău, 2014. – 34 p. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 26-30 (67 tit.).
[2014-179 Teze].
32(478)+314.15(043.2)
2281. Stepan, Ecaterina.
Estimarea factorilor de risc în evoluţia sarcinii şi naşterii la gravidele cu valvulopatii mi-
trale reumatismale : 321.15 – Obstetrică şi ginecologie : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe medica-
le / Stepan Ecaterina ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului. – Chişinău, 2014. – 31 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (33 tit.).
[2014-183 Teze].
618.3+616.126-008(043.2)
2282. Văcaru, Ion.
Diagnostica – sarcină a cercetării tehnico-criminalistice a documentelor : Specialitatea:
554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative : Autoref. tz. de doct. în
drept / Văcaru Ion ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. – Chişinău, 2014. – 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (37 tit.).
[2014-184 Teze].
343.982.4(043.2)
2283. Zanfir, Ilie.
Publicistica lui Vasile Alexandrescu Urechia în contextul social-politic al epocii : 571.01
Jurnalism şi procese mediatice : Autoref. tz. de doct. în ştiinţe ale comunicării / Ilie Zanfir ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. – Chişinău, 2014. –
48 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-40 (14 tit.).
[2014-175 Teze].
821.135.1.09(498)(043.2)

78
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Boldişor, Veronica 2023
A Bolun, Ion 1993
Agachi, Alexei 2190 Bondoc, Ionel 2161
Albu, Iurie 2217 Borcoman, Raisa 2032
Aldea-teodorovici, Ion 2190 Bostan, Alexandru 2210
Alecandrescu, Ernest J. 2190 Bostan, Ion 2167-68
Alecsandri, Vasile 2190, 2225 Bostan, Viorel 2118
Alexandrov, Eugeniu 2130 Botezatu, Sergiu 2226
Amihalachioaie, Mihai 2171 Botnari, Vasile 2131
Andriţchi, Viorica 2071 Botnariuc, Cătălina 2184
Andronatiev, Victor 1993 Botnaru, Maria 2193
Antoci, Albert 2163 Bradu, Marcel 2027
Arnaut, Oleg 2260 Braia, Mia 2190
Arseni, Alexandru 2055 Braşoveanu, Angela 2220-22
Bratescu-Voinesti, Al. 2190
B Bratianu, Ionel 2190
Brînzilă, Nicolae 2239
Babii, Ana 2192 Brumărel, Mihail 2136
Bacinschi, Mihai 2169 Budeci, Vitalie 2265
Baciu, Sergiu 2104 Budnic, Ana 2105
Baerle, Alexei 2119 Budza, Oleg 2043
Bajescu-Oarda, Ionel 2190 Bulat, Denis 2132
Balaban, Claudia 1999 Bulat, Dumitru 2132
Balan, Greta 2127 Bunu, M. 2106
Balaur, Nicolae 2131 Burduniuc, Olga 2127
Barbu, Mia 2190 Bürger, Gottfried August 2223
Bardan, Constantin 2190 Burlacu, Ala 2147
Bartzer, Richard 2190 Burlacu, V. Z. → v. Burlacu, Valeriu
Bădicu, Galina 2261 Burlacu, Valeriu 2145
Bălănuţă, Anatol 2167 Burtea, Elena 2028
Bănărescu, Iulia 2262
Becciev, Elena 2263 C
Beizerou, U. A. 2073
Bejan, Vasile 2207 Caisîn, Simion 1994, 1996, 2073, 2103
Bejenaru, Sergiu 2148, 2151 Cara, Angela 2072
Belecciu, Ştefan 2163 Carp, Nina 2194
Belostecinic, Grigore 2006, 2039 Cash, Jennifer 2111
Benea, Antoniu 2172 Cassvan-D'Ayol, Misu 2190
Berghia, Ion 2207 Catereniuc, Ilia 2135
Berlinschii, Iurie 2077 Cauş, Lidia 2165
Bilciurescu, V. 2190 Cavadia, George 2190
Birtalan, Ana-Maria 2264 Cazac, V. 2125
Bivol-Ilieş, Elena 2207 Cazimir, Otilia 2225
Bîrsan, Svetlana 2182 Cărăuşu Ghilaş, Alexandra 2195
Blaga, Lucian 2225 Cărbune, Anatolie 2207
Blaja, Ala 2089-91 Cârlig, Sergiu 2120-22
Block, Mircea 2190 Ceaikovski, E. L. 2190
Boboc, Nicolae 2240 Cebotari, Petru 2242
Bodiu, Aureliu 2259 Cebotari, Serghei 2065
Boguş, Boris 2173 Cenuşă, Denis 2035-36
Boicu, Natalia 2179 Cepoi, Liliana 2128

79
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Cepraga, Lucia 2032, 2182 Cozonac, Renata 2001-04


Cereş, V. 2125 Crăciun, Constantin 2026
Cerneţchi, Olga 2147-50 Crăciun, Grigore 2077
Cervencov, Nicolai 2008 Creţu, Larisa 2137
Cheradi, Natalia 2026, 2266 Crimerman, E. 2190
Chiosa, Igor 2249 Cistea, Alexandru 2190
Chircă, Sergiu Ion (2000) Cristei, Tamara 2185
Chiriac, Petru 2043 Cristodulo, Şt. 2190
Chisili, Mihail 2157 Crivceanscaia, Larisa 2146
Chitoroagă, Valentina 2001-04 Cucereavîi, Adrian 2105
Cijacovschi, Valentin (2174) Cucoş, Svetlana 2115-16
Cimpoieş, Gh. 2153, 2160 Cugut, Elena 1999
Ciobanu, Constantin Gh. 2005 Culger Poni, Marilda 2190
Ciobanu, Constantin Ion 2164, 2169 Cuntan, Maria 2190
Ciobanu, Ştefan 2207 Cuşnir, Valeriu 2052
Ciobanu, Valerian 2196
Ciobanu, Victor 2150 D
Ciobanu-Balan, Alina 2206 Dabija, Nicolae 2207
Ciocanu, Anatol 2207 Danilescu, Nelu 2190
Ciocanu, Gheorghe 2009, 2021, 2051, 2113 Danilov, Lucian 2143
Ciocârla, Ludmila 2142 Danilov, Nicolae 2154
Ciocoi, Gheorghe 2207 David, Lilia 2140
Ciorbă, Dumitru 2267 David, Ludmila 2124
Ciubucciu, Vlad 2239 Dănilescu, Viorica 2066
Cîrjan, Constantin 2190 Deleanu, Liviu 2190
Cocarcea, Vasile 2197 Delma, Florentin 2190
Codru, Anatol 2207 Demcenco, P. 2138
Cojocaru, Radu 2127 Dendrino, Gherase 2190
Cojocaru-Borozan, Maia 2022 Derieteanu, George 2190
Colâbneac, Alexei 2208 Didic, Viorica 2194
Colesnic, Iurie 2239 Dilion, Haralampie 2198
Condraţchi, Liliana 2013-14 Dinescu, Alexandru 2190
Condrea, Irina (2175) Diordiev, Violeta 2229
Constantinescu, Mihnea 2034 Diug, Valentina 2150
Constantinescu, N. 2190 Dobrescu, Stelian 2190
Conţu-Vangheli, Rodica 2232 Doinaru, C. 2190
Copeţchi, Stanislav 2061 Doga, Alexandru 2227
Coreţchi, Ianoş 2268 Doga, Anatol 2270
Corfescu, Alexandru 2190 Dolgan, Mihai 2190
Cornescu, Cristina 2179 Domoşenco, Lilia 2137
Coroban, Inga 2169 Dragoş, Victor 2239
Coroban, Vitalie 2034, 2191, 2216, 2220-22, Drumea, Petru 2240
2224 Druţă, Ion 2207
Cosovan, Olga 2185 Duca, Maria 2019
Costachi, Gheorghe 2053 Dumbrăveanu, Ion 2176
Costenco, Nicolai 2207, (2237) Dumitraş, Adelina Florica 2130
Coşbuc, Gheorghe 2190, 2225 Dumitrescu, Mariana 2190
Coşpormac, Viorica 2148, 2151 Dumitrescu, Mihaela 2190
Cottrou, T. 2190 Dvoiţeva, Maria 2199
Coţofană, Veronica 2217
Covricova, Raisa 2269
Covrig, Cristina 2196

80
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

E Golubiţchi, Silvia 2107


Gorobciuc, L. 2031
Efremov, Valeriu 2059 Grama, Steliana 2207
Eminescu, Mihai 2190, 2225 Granaci, Vera 2133
Enciu, Valeriu 2159 Grati, Veaceslav 2163
Eremia, Anatol 2239 Grebenco, Evgheni 2190
Erizanu, Gheorghe 2224 Gribincea, А. 2049-50
Ermurache, Alexandru 2105 Grigoriu, George 2190
Ernu, Vasile 2216 Gumovschi, A. 2106
Eşanu, Adriana 2062 Guşan, Daniel 2253
Eşanu, Oxana 2067 Guţu, Ana 2174
F Guţu-Bîrcă, vera 2207
Guţu, Corneliu 2013-14
Fală, Alexandru 2035 Guţu, Valentin 2208
Felea, Aurel 2190 Guţu, Vladimir 2071
Fenoghen, Alexandra 2223 Guzun, Grigore 2163
Fernic, Ionel 2190
Filat, Rodica 2179 H
Filat, Vasile 2179 Halippa, Pan (2251)
Fiodorov, Ion 2271 Hanganu, Aurelia 2249
Fiodorov, Victoria 2180 Hapco, Zinaida 2096
Florescu, D. G. 2190 Haraz, Svetlana 2066
Foca, Iurie 2169-70 Harea, Maria 1999
Focşa, Maria 2253 Harjevschi, Mariana 2273
Focşa, Tatiana 2066 Hăbăşescu, Silvia 2000
Friptu, Valentin 2149 Hâjdău, Alexandru 2207
Fulga, Jack 2190 Hîncu, Mihail 2043
Fulga, Victor 2228 Hîncu, R. 2106
Furdui, Galina 2190, 2207 Hodorogea, Stelian 2149
Furdui, Viorel 2070
I
G
Iachimovschi, Anatolie 2165
Gabriel, I. 2190 Ionescu-Mîţă, Stelian 2190
Gaja, Viorica 2207 Ioniţa, Olga 2274
Galben, Carolina 2272 Iosif, St. O. 2225
Gaţcan, Ştefan 2147 Iov, Dumitru 2207
Gavriliţa, Lidia 2155 Ispirescu, Petre 2224
Gâf-Deac, Maria 2044 Iţcovici, Saul Manulovici 2207
Gânju, Stela 2089-91 Ivanovici, Iosif 2190
Gheorghiu, Aurel I. 2207 Ivasişin, Zinovia 2201
Gherghelegiu, V. 2125 Ivens, Jan 2080-82
Ghetmancenco, Svetlana 1995
Gheţoi, Petru 2233 J
Ghicov, Adrian 2185
Ghilaş, Victor 2171 Jelescu, Petru 2076
Ghinculov, Silvia 2000, 2026 Jitaru, Gabriela 2183
Giroveanu, Aurel 2190 Jordan, Peter 2242
Gladchi, Gheorghe 2063 K
Gluh, Simion 2200
Goga, Octavian 2190, 2225 Kanner, N. 2190
Godorozea, Maria 2165 Karachentseva, Elena 2225
Gold, V. S. 2190 Kirciulescu, Nicolae 2190

81
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Kozak, Y. 2049 Mîndru, Nina 2092


Krutik, Aleksandr 2223 Moldovan, Angela 2190
Moldovanu, Dumitru 2042
L Moldoveanu, Vasile 2190
Labiş, Nicolae 2225 Molea, Viorica 2175
Ladaniuc, Victor 2239 Moraru, Lidia 2184
Lazari, Corneliu 2154 Moschuma, Ath. 2190
Lenghescu-Cley, N. 2190 Mostovei, Andrei 2276
Lenţa, Anatol 2176 Moşin, Octavian 2175
Leon, Alexandru 2190 Motrea, Lidia 2199
Leşanu, Mihai 2126 Munteanu, Bogdan Gheorghe 2277
Leşco, Andrei 2139 Mureşanu, Andrei 2190
Linhardt, Daniel 2064 Mutaf, Vitalie 2124
Lozovanu, Dorin 2242 N
Lydic, M. 2190
Lupescu, Ioanin 2190 Nagacevschi, Viorica 2202, 2207
Lupu, Basile 2190 Nagnibeda-Tverdohleb, T. 2078
Lupu, Vasile 2207 Našincová, Lidia 2216
Lupuşor, Adrian 2035-36 Năstase, C. I. 2145
Nedealcov, Maria 2157
M Negrei, Ion 2251
Macari, Artur 2119 Negrescu, Liliana 2170
Macovei, Tatiana 2068, 2275 Negrin, Harry 2190
Maicu, Horia 2190 Negru, Boris 2058
Malaneţchi, Vasile 2237 Negru, Ecaterina 2041
Malcev, Vasili 2242 Nichita, Ioana 2169
Malineanu, H. 2190 Nicic, Andrei 2238
Malinescu, H. 2190 Nicolaescu, Gheorghe 2171
Mamot, Vitalie 2240, 2243-48 Niculcea,Tatiana 2072
Manolachi, V. 2138 Niculescu, I. 2190
Mardare, Marcela 2229 Niculiţă, Ion 2238
Marian, Gr. 2007 O
Marian-Pavlenco, Angela 2147
Marin, Gheorghe 2229 Oanţa, Gheorghe 2172
Marinescu, Ioana Andreea 2069 Odainic, Ioan 2190
Martini, Mell 2190 Oliinîc, Iaroslav 2256
Matcovschi, Dumitru 2206-07 Onofrei, Dorin 2191
Mateevici, Alexei 2190 Oprea, Alexandru 2124
Matieşu, Mihai 2190 Osadci, Alexandru 2070
Mattusch, Michèle 2236
Maximilian, Puiu 2190 P
Maxiny, Aurel 2190 Palanka, Stan 2190
McFarlane, Ian 2219 Pann, Anton 2190
Meruţa, Alexandrina 2166 Papuc, Mihai 2237
Micle, Veronica 2190 Pascal G. Alexandru 2190
Mihailescu-Toscani, Dumitru 2190 Paschill, Iosif 2190
Militaru, Vasile 2190 Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 2252
Mircu, Marius 2207 Patraşcu, Vasile 2043
Mirea, Eugen 2190 Pavel, Alexandru 2177
Mironov, Ion 2240 Pavel, Vasile (2177)
Mitric, Aliona 2010 Pavelescu, Cincinat 2190

82
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Păduraru, Galina 2010 Roşca, Angela 2235


Pătru, Alina Daniela 2278 Roşca, Andrei 2207
Pântea, Victor 2144 Roşca, Igor 2242
Pâslariuc, Virgil 2033-34, 2254, 2257 Roşca, Petru 2044, 2069
Pella, Ionel 2190 Roşca, Valentin 2207
Perciuleac, Ludmila 2126 Roşcovan, Serafima 2241
Peru-Balan, Aurelia 2033 Rotari, Alexandru 2156
Pînzari, Ludmila 2141 Rotaru, Dorina 2146
Plămădeală, Viorica 2203, 2230 Rotaru, Elena 2115-16
Pleşca, Victoria 2067-68 Rotaru, Floarea 2205
Podgorodnîi, Serghei 2253 Ruset, Ioana 2190
Pogolşa, Vitaliu 2232 Rusu, Alexandru 2079, 2093
Pogoni, Vera 2186-88 Rusu, T. 2153
Pop, Ioan-Aurel 2011, 2025
Popa, Iulius 2204 S
Popa, Petre 2207 Sabini, Petrică 2190
Popeanga, Eugenia 2235 Saharneanu, Eudochia 2020
Popescu-Peppo, P. 2190 Sajin, Ada 1995
Popovici, Nicu V. 2190 Sakovici, V. 2031
Popovschi, Liliana 2279 Samarin, Ludmila 2206
Porcescu, Sergiu 2280 Sava, Eugen 2238
Porumbescu, C. 2190 Scorb, Carol 2190
Potârniche, Ana 2227 Silistraru, Nicolae 2107
Potter, Beatrix 2220-22 Sircu, Bemo 2190
Powell, Jonathan 2034 Sireţanu, Ana 2206
Preda, Gh. 2190 Sitari, Andrei 2219, 2226
Prihodkin, I. 2083-88, 2094-95 Slipenski, Boris 2059
Priţcan, Valentina 2015 Slutu Soroceanu, Nina 2207
Prus, Elena 2174 Smărăndescu, Petre 2190
Puşcaş, Victor 2079, 2093 Smyczek, S. 2049
Puţuntică, Gabriela 1997 Sorocovici, Vlad 2123
Puţuntică, Vitalie 1997 Spătaru, Dan 2190
R Spânu-Cemârtan, Margareta 2208
Stanislav, Cătălina 2191
Radescu, D. D. 2190 Stasiuc, Violeta 2148, 2151
Radlinschii, S. V. 2145 Stavilă, Tudor 2169
Radlinschii, V. N. 2145 Stănilă, Moni 2170
Radu, Mariana 2181 Stepan, Ecaterina 2281
Raischi, Tudoriţa 2117 Stoianov, Inga 2174
Rand, Ayn 2191 Straliuc, Nina 2096
Rapcea, Mihail 2157 Stratan, Alexandru 2030
Raspe, Rudolph Erich 2223 Stratan, Ecaterina 2186-88
Ratcov, Maria 2165 Stratu, Victor 2145
Ráž, Roman 2216 Stratulat, Oleg 2046-47
Revenco, Mihail 2009, 2016-18, 2021, 2051, Stratulat, Petru 2141-42, 2146-48, 2150
2113 Strulea, Doina 2209
Rogoz, Ion 2126 Studzinschi, Svetlana 2000
Roller, Ala 2045 Suhovici, A. 2106
Roman, Elly 2190
Romano, Cl. 2190 Ş
Romanciuc, Ruxanda 2192, 2202, 2209 Şalaru, Vasile 2129
Romanciuc-Dutcovschi, Ludmila 2231

83
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Şalaru, Victor 2129 V


Şiclovan, Alexandru 2034
Şoimaru, Vasile 2023 Vacarenco, Iulia 2060
Şoitu, Marcela 2152 Vangheli, Spiridon 2232
Şova, Tatiana 2022 Varzari, Vitalie 2037
Şroban, Guilelm 2190 Vasilcău, Traian 2210
Ştefaneţ, Diana 2076 Vasilescu, Ion 2190
Ştefaneţ, Mihail 2135 Vasilescu, Vespasian 2190
Ştirbu, Titus 2083-88, 2094-95 Văcaru, Ion 2282
Şuşu-Ţurcan, Aurelia 2041 Vânagă, Valeriu 2170
Verejanu, Renata 2207
T Vicol, Dragoş 2174
Vidaicu, Daniela 2067
Tacu, Tatiana 2096 Vidraşcu, Anatol 2225
Talmazan, Andrei 2077 Vieru, Gr. 2190, 2225
Taraburcă, Emilia 2236 Vieru, Igor 2232
Tărnă, Ludmila 2186-88 Vieru, Tamara 2211
Tăutu, Inesa 2089-91, 2097-2100 Vlădoianu, N. 2190
Teodorovici, P. 2190 Volcinschi, Victor 2065
Tighineanu, Lilia 2115 Voloşciuc, Leonid 2155
Timofei, Natalia 2116
Timuş, Andrei 1997 Z
Tîrşu, Valentina 1998
Toderaş, Ion 2114, 2132 Zabiaco, Olesea 2001-04
Todoroi, Dumitru 2029 Zadnipru, Petru 2190, 2207
Tomşa, Aurelia 2048 Zagaevschi, Victor 2207
Tomşa, Mihail 2161 Zagoreanu, Silvia 2171
Tomuleţ, Călin 2060 Zamşa, Simion 2225
Topîrceanu, George 2225 Zanfir, Ilie 2283
Trifon, Nicolas 2257 Zanoci, Aurel 2238
Trofăilă, Vasile 2207 Zaporojanu, Ada 2233
Tudor (Melnic), Ştefan 2207 Zavalişca, A. → v. Zavalişca, Aurica
Turcu, C. 2190 Zavalişca, Aurica 2138
Zănoagă, Grigore 2206
Ţ Zbanţ, Ludmila 2012
Zbîrciog, Natalia 2211
Ţapoc, Vasile 2020 Zencenco, Anton 2207
Ţâbuleac, Ada 2198 Zgardan, Aliona 2185
Ţâu, Nicolae 2166 Zgureanu, Teodor 2190
Ţîcu, Octavian 2173 Zmeev, Vladimir 2225
Ţopa, Tudor 2239 Zubic, Aliona 2045
Ţurcan, Daniela 2065
Ţurcanu, Ioanoş 2190 А
Ţurcanu, Ion 2254
Ţurcanu, Lucia 2080-82 Агульников, Сергей 2214
Ţurcanu, Ştefan 2134 Адаскалица, Лучия 2162
Андриуца, Стелиан 2213
U
Б
Ulian, Galina 2040
Ulişcenko, Olga 2223 Бардачев, Анатолий 2213
Untilă, Victor 2174 Белинский, Валериан 2213
Ursu, Mihai 2005, 2111, 2165 Белова, Людмила 2213
Белоус, Анна 2213

84
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Боршевский, Андрей 2075 М


Бунин, Иван 2207
Бусуйок, Аурелиу 2207 Мосионожник, Л. А. 2189
Бучков, Валерий 2213 Мотря, Лидия 2214, 2234
Мукомилов, Гарри 2213
В
Н
Викол, Светлана 2214
Виноградова-Паниш, Нина 2207 Назария, Сергей Михайлович 2256
Николаев, Д. М. 2255
Г
О
Гаврилюк, Василий 2214
Грянко, Галина 2213 Особа, Александра 2162
Горофянюк, И. В. 2189 П
Д Панько, Виктор → см. Панько, Виктор
Деляну, Ливиу 2207 Дмитриевич
Дрозд, Г. Д. 2101-02 Панько, Виктор Дмитриевич 2112, 2213-14
Дрозд, Галина 2218, 2258 Плешка, В. Ф. 2101
Плыгань, Андрей 2213-14
Е Подгородный, Сергей 2110, 2213-14
Поливцев, Владимир Николаевич 2256
Еремия, Н. 2158 Попов, Дмитрий 2213
З Попова, Галина 2214

Зайковская, Т. В. 2109
Заяц, Анатлоий 2207 Р

И Рассказова, Татьяна 2258


Ройтенберг-калихман, Раиса 2207
Иванов, Юрий 2213-14 Романчук, А. А. → см. Романчук, Алексей
Игнатьева, В. В. 2038 Романчук, Алексей 2189
Ротару, И. 2158
К
С
Казак, Виорика 2162
Казачинский, Павел 2214 Савчук, Надежда 2214
Карапуз, Яков 2214 Садовников, Стефан 2213
Квилинкова, Е. Н. 2109 Стати, Елена 2218
Килдеску, Емил 2212 Стоян, Николай 2213-14
Килимар, С. 2158
Князь, Д. 2207 Т
Коваленко, В. И. 2255 Топал, Д. А. 2189
Королицкий, Александр Наумович 2207 Трайста, Иван 2207
Король, Анатолий 2214
Костаки, Георге 2075 У
Куртева, Оксана 2218
Кушниренко, В. Ф. 2101 Уляшев, Сергей 2213-14
Урусов, С. 2207
Л
Х
Латьева, Лидия 2212
Левит, Изяслав Эликович 2256 Хахам, Давид 2207
Лисивец, Владимир 2213 Христюк, Ирина 2213-15
Любарская, Клара 2207

85
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Ц
Цвигун, Ю. О. 2189
Ч
Чеботарь, П. А. 2109
Ш
Шлафман, Борис 2207
Шорина, Лариса 2024
Шорников, Петр Михайлович 2256
Я
Якир, Светлана 2207

86
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de titluri
2nd International Conference on Microbial Crearea societăţii conştiinţei 2029
Biotechnology 2128 Creativitate. Tehnologie. Marketing, CTM
Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al 2014 2168
Ordinului Republicii Moldova, 80 de ani Culegere de articole ştiinţifice şi teze ale
2000 comunicărilor ştiinţifice prezentate în cadrul
Acord de asociere între Republica Moldova, Conferinţei Internaţionale "Creşterea eco-
pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi co- nomică calitativă: aspecte teoretice şi prac-
munitatea europeană a energiei atomice şi tice" 2048
statele membre ale acestora, pe de altă Culegere de scheme la anatomia omului 2135
parte (Bruxelles, 27 iunie 2014) 2054 De la lingvistica tradiţională spre sinergetică
Analele Academiei de Studii Economice a 2174
Moldovei 2006, 2039 Diagnosticul microbiologic al holerei 2127
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Dialoguri chişinăuiene 2078
Moldova 2016-18 Dicţionar englez-roman şi roman-englez 2178
Animale mici şi mari 2079 Dimensiunile comunicării în contextul integrării
Aniversări culturale 1999 europene a Republicii Moldova 2032
Atlas of ATU Gagauzia (Gagauz Yeri) 2242 Distocia de umăr 2147
Atlasul UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri) 2242 Drept privat roman 2065
Bibliografia Naţională a Moldovei 2001-04 Dunărea – Nistru 2008
Bienala Internaţională de Artă Decorativă Ediţia a 9-a a Conferinţei Ştiinţifice Internaţio-
2170 nale "Politici şi mecanisme de inovare şi
Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia 2132 dezvoltare a proceselor economico-
Caiet la matematică 2115-16 financiare şi sociale în plan naţional şi in-
Caiet pentru lucrări practice şi de laborator la ternaţional" 2040
fizică 2120-22 Embolia cu lichid amniotic 2148
Cărţile de călătorii: un model intercultural de English for a New Life 2179
cunoaştere a lumii 2235 Facultatea Arte Plastice şi Design 2105
Codul electoral al Republicii Moldova 2056-57 Filosofia şi perspectiva umană 2019
Collection of schemes for human anatomy From traditional to synergetic linguistics 2174
2135 Gagauziya (Gagauz Yeri). Avtonom bölgesi
Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Atlasi 2242
Moldova 2043 Geografie generală 2240
Conferinţa internaţională "Promovarea egalită- Hemoragia post-partum 2150
ţii de şanse în educaţie în cultură: rolul bi- Institute of Crop Science "Porumbeni" – 40
bliotecilor" 2026 years of scientific activity 2156
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani
"Creşterea economică în condiţiile globali- de activitate ştiinţifică 2156
zării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demo- Instruirea practică obstetricală
grafică şi calitatea potenţialului uman" 2030 multiprofesională. Suportul vital de bază şi
Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţio- colapsul matern 2151
nală "Integrare prin cercetare şi inovare" International Biennial of Decorative Art 2170
2051 International Conference "Genetics, Physiolo-
Conferinţa ştiinţifică naţională "Şcoală, educa- gy and Plant Breedin" 2131
ţie, cercetare – de la restricţionări ideologi- International marketing 2049
ce la valori democratice europene : Consa- International Scientific and Practical Confe-
crată Zilei Universităţii de Stat din Moldova" rence "Economic growth in conditions of
2074 globalization". Scientific session "Demo-
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare graphic structure and quality of human po-
internaţională "Integrare prin cercetare şi tential" 2030
inovare" 2009, 2021, 2113 În grădina cu legume 2217

87
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Îndrumar metodic privind realizarea practicii Proceedings of the International Conference


de producţie şi de licenţă în cadrul instituţii- "Modern Technologies, in the Food Industry
lor de profil 2106 - 2014". MTFI-2014 2167
Îndrumări metodice pentru testarea îngrăşă- Programul de Studii Avansate a Institutului
mintelor 2154 Cultural Român "Mihai Eminescu" la Chişi-
Învaţă culorile împreună cu Marinel 2080 nău 2012
Învaţă formele împreună cu Marinel 2081 Provocările societăţii contemporane. Protecţia
Învaţă să numeri împreună cu Marinel 2082 datelor cu caracter personal: o nouă provo-
Învăţăm caligrafia 2083 care? 2058
Învăţăm să scriem alfabetul 2084 Recomandări privind procedura medierii între
Învăţăm să scriem cifrele 2085 mai multe părţi 2066
Învăţăm să scriem în pătrăţele 2086 Reglementări contravenţionale în domeniul
Învăţăm să scriem literele 2087 circulaţiei rutiere 2163
Învăţăm să scriem literele de tipar 2088 Republic of Moldova 2036
Jocuri pentru partea de încheiere a orei de Republica Moldova 2035
educaţie fizică 2077 Să ne amintim de cei pierduţi între bătălie
Jocuri. Teste. Ghicitori 2089-90 orologiului 2136
Jocuri. Teste. Silabe 2091 Scientific symposium of young researchers
Laboratoare digitale FourieriEdu 1994 2013
Limba şi Literatura Română 2185 Scriem şi rezolvăm exerciţii 2095
Localităţile Republicii Moldova 2239 Sectorul serviciilor în secolului XXI: realizări,
Los libros de viajes: un modelo intercultural de probleme, perspective 2050
conocimento del mundo 2235 Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de
Lucrări ştiinţifice 2153, 2160 Istorie a Moldovei 2250
Managementul riscurilor dezastrelor şi feno- Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
menelor climatice adverse în sectorul agri- 2014
col 2124 Soroca – ţinut la margine de Ţară 2207
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Sustainable use and protection of animal
"Genetica, fiziologia şi ameliorarea plante- world diversity 2114
lor" 2131 Symbologie 2176
Materialele simpozionului internaţional "Dialo- Tehnologii asistive în educaţie 2103
gul cultural între generaţii şi Integrarea Eu- Tezele celei de-a 67-a conferinţă ştiinţifică a
ropeană" 2020 studenţilor şi masteranzilor 2007
Măsuri de tratament şi profilaxie a podopatiilor TIC pentru elevii cu CES 1996
la taurine 2159 Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică 2015
National Bibliography of Moldova 2001-04 Universitatea Tehnică a Moldovei 2108
Nicolai Costenco: un cavaler al poeziei 2237 V International Conference "Actual problems
O sută de romanţe 2190 in modern phycology" 2129
O toamnă cât un destin 2175 Vai, sărmana turturică 2171
Omul nou al Europei: modele, prototipuri, Vasile Pavel 2177
idealuri 2236 Актуальные вопросы внешней политики
Pan Halippa – cavaler al Adevărului 2251 Приднестровья 2038
Paradigmele ştiinţei 2010 Атлас АТО Гагаузия (Гагауз Ери) 2242
Păsări vesele şi triste 2093 Дунав – Днестър 2008
Pedagogia inovativă 2073 Институт Растениеводства "Порумбень" –
Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea 40 лет научной деятельности 2156
tinerilor cercetători 2052 Люди, которые спасли мир… 2255
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţi- Наши роднички 2213-14
ul European a Învăţământului superior Полиграфическое оборудование 2162
2011, 2025 Сборник схем по анатомии человека 2135
Poezia naturii 2225 Технологии в животноводстве 2158
Pregătim mânuţa pentru a scrie 2094

88
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de subiecte
Abecedare pentru preşcolari 2079, 2093 Contencios administrativ 2060
Academia de Studii Economice a Moldovei, Control sanitar, management 2069
anale 2006, 2039 Crearea societăţii conştiinţei 2029
Afecţiuni podale, taurine, profilaxie, tratament Creştere economică 2048
2159 Cultură, date remarcabile 1999
Agronomie, lucrări ştiinţifice 2153 Demografie 2030
Al Doilea Război Mondial, 1941-1945, istorie Design industrial 2168
2256 Dezvoltare, fizică, elevi 2138
- memorii 2255 - socială, politici 2040
Alge 2129 Diagnostic microbiologic, holeră 2127
Amigdalită cronică, copii 2143 Drept 2025
Amintiri 2192 - constituţional 2055
Anatomia omului, scheme 2135 - penal 2062
Aniversări culturale 1999 - privat roman 2065
Antologii 2213-14 Dreptul muncii 2068
Aprovizionare cu apă, administrarea serviciilor - - Republica Moldova – Franţa 2067
2070 Drepturile omului 2058
Aromânii din ţările balcanice, istorie 2257 Economie 2025, 2039
Arte decorative,expoziţii 2170 - indici bibliografici 2000
Asociaţii corporative, România 2044 - politici de dezvoltare 2040
Atlas botanic 2130 - terminologie 2041
Audit intern 2165 Educaţia fizică în grădiniţă 2096
Avocaţi, mediere 2066 Educaţie 2078
Basme româneşti 2224 - civică 2075
Bibliografii naţionale, cărţi, autoreferate, - fizică, metodica predării 2077
recenzii, materiale bibliografice, publicaţii - incluzivă 2073
de artă, note muzicale,articole din reviste şi - - tehnologii asistive 2103
ziare 2001-04 - juridică 2053
Biotehnologii 2128 - moral-spirituală 2072
Biserica ortodoxă din Republica Moldova, Egalitate de şanse, rolul bibliotecii 2026
1813-1918, istorie 2023-24 Embriologie animală 2133
Botanică 2130 Epigrame 2205
Cartofilie,colecţii 2164 Eseuri 2204, 2207, 2210
Cărţi pentru copii 2080-82 Facultatea Arte Plastice şi Design, Universita-
Cântece populare 2171 tea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din
- ţigăneşti 2112 Chişinău, istorie 2105
Cercetări arheologice, Saharna-Ţiglău, raionul Farmacişti, biografii 2136
Rezina, Republica Moldova, epoca de fier Fauna piscicolă din Republica Moldova 2132
2238 Ficologie 2129
Circulaţie rutieră, reglementări contravenţiona- Filatelie, colecţii 2164
le 2163 Filosofia culturii 2020
Codul electoral al Republicii Moldova 2056-57 Filozofie 2020
Comunicare 2032 Fitotehnie 2156
- didactică 2032 Fizică 2123
- economică 2032 Fiziologia plantelor 2131
Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Forme de guvernământ 2059
Moldova, albume 2043 Fotbalişti, echipa "Politehnica", biografii 2172
Contabilitate 2039 Găgăuzi, tradiţii şi obiceiuri 2109

89
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Genetica plantelor 2131 Modelare matematică 2119


Genetică umană 2126 - - inginerie 2118
Geografie, atlase 2240 Monedă şi credit 2046-47
- hărţi de contur 2243-48 Muzee, Republica Moldova, istorie 2005
- fizică, teste 2241 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Natu-
Ghicitori 2227 rală din Chişinău 2111, 2164
Globalizare 2031 Naştere dificilă 2146
Guvernare, interpretări 2034 Omul Europei, dezbateri literare 2236
Hemoragie post-partum, tratament 2150 Patologia, naşterii, distocie de umăr 2147
Hepatite virale, diagnostic, tratament 2144 - sarcinii 2148
Hipoglicemie, nou-născuţi, diagnostic, trata- - - colaps matern, prim ajutor 2151
ment 2141 - - complicaţii 2149
Icter neonatal precoce, prim ajutor 2142 Patrimoniul cultural al Republicii Moldova,
Ierarhi, biografii 2024 albume 2169
Industrie alimentară, tehnologii moderne 2167 Pedagogie 2078
Industrie uşoară, tehnologii 2168 - inovativă 2073
Infarct miocardic 2140 - învăţământ superior 2107
Inginerie 2025 Plante alimentare, terapie naturistă 2137
Institutul de Fitotehnie "Porumbeni", Republica Poezii 2193, 2195, 2197-2201, 2203, 2205,
Moldova, studii ştiinţifice 2156 2207, 2209-11, 2215, 2225
Internet 1993 - creştine 2194
Intranet 1993 - pentru copii 2217, 2226, 2231, 2234
Istorie antică, spaţiul pruto-nistrean 2254 Politică, interpretări 2034
Îngrăşăminte chimice şi naturale, protecţia Politologie 2025
solului, testare 2154 Povestiri 2196, 2199, 2207, 2212
Învăţământ, economic, indici bibliografici 2000 - istorice 2208
- preşcolar 2089-91 - pentru copii 2218, 2223, 2228-30, 2232,
- superior 2025 2234
- - managementul calităţii 2104 Poveşti 2219-22, 2233
Jurnale de călătorii, critică şi interpretare 2235 Prim ajutor medical 2139
Limbi, engleză 2179-81 Procese de globalizare 2031
- - dicţionare 2178 Procese de judecată, prezentarea cauzei de
- franceză, lexicologie 2184 către avocat 2065
- italiană, semantică 2183 Produse de origine animale, tehnologii, igienă
- latină, teste 2182 2161
- română 2185 Programul MultiLab, biologie, chimie, fizică
- - dicţionare 2178 1994
- rusă, antroponomie 2189 Protecţia, datelor cu caracter personal 2058
Limbaje de programare 1998 - lumii animale 2114
Lingvistică 2175, 2177 - plantelor 2155
- sinergetică 2174 PR-ul politic 2033
Literatură, română, critică şi interpretare 2185 Psihologie pedagogică 2076
Literatura română din Republica Moldova, Răspundere penală, atragerea minorilor 2061
critică şi interpretare 2237 Refaceri dentare 2145
Localităţile Republicii Moldova, litera S 2239 Reflecţii 2204, 2210
Management educaţional 2071 Relaţii economice internaţionale 2050
Marketing, bancar 2045 Resursele de apă a Republicii Moldova 2125
- internaţional 2049 Revista Societăţii Istorico-Arheologice Biseri-
Matematică distractivă, teste 2117 ceşti din Basarabia, 1909-1934, studii in-
Maxime 2210 formativ-documentare 2249
Medicină veterinară 2160 Riscuri climatice în agricultură, Republica
Microbiologie 2128 Moldova, management 2124

90
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Romane 2191, 2202, 2216 - juridice 2052


Romanţe 2190 - - cercetare, inovare 2051
Ruşi, istorie 2258 - politice 2052
Scrieri istorice 2204 - umanistice, cercetare, inovare 2021
Securitatea naţională a Republicii Moldova Tehnologii, informaţionale, educaţie incluzivă
2037 1996
Simbologie 2176 - poligrafice 2162
Sisteme informatice în management 1995 Teorii economice 2042
Sistemul de identificare şi trasabilitate a ani- Terapie naturistă, plante alimentare 2137
malelor (SIA SITA) 1997 Tipografii, tehnologii 2162
Societatea cunoaşterii, economii emergente Transportarea nou-născutului 2152
2028 Universitatea de Stat din Moldova, anale 2016
Standarde de contabilitate, aplicare 2166 Universitatea Tehnică a Moldovei, istorie 2108
Stat de drept 2053 Versuri melodice 2190, 2206
Statistică 2027 Victimologie 2063
Stres profesional, pedagogi 2022 Viticultură, factorii climatici 2157
Ştiinţe, ale naturii, cercetare, inovare 2113 Zoologie 2134
- exacte, cercetare, inovare 2113 Zootehnie, tehnologii 2158

Index geografic

Găgăuzia, Republica Moldova, atlase 2242 Republica Moldova, istorie 2256


Petrunea, sate, raionul Glodeni, Republica Republica Moldova, situaţie social-politică,
Moldova, istorie 2253 studii analitice 2035-36
Plop-Treisteni, sate, raionul Donduşeni, Re- Republica Moldova – Uniunea Europeană,
publica Moldova, istorie 2252 acord de asociere 2054
Republica Moldova, integrare europeană Transnistria, Republica Moldova, politică
2020, 2037 externă 2038

Index editori
Arc 2042, 2070, 2079-82, 2137, 2139, 2169, Dorinţa 2186-88
2223 Dragodor 2231
ASEM 1993, 1995, 2000, 2006, 2013-14, Editura pentru copii "Guguţă" 2232
2026-27, 2029, 2032, 2039, 2045-48, 2104, Estetini 2125
2106 Farmec-Lux 2057
Baştina-Radog 1999, 2079, 2093 Foxtrot 2061
Biblion 2083-88, 2094-95 Fundaţia "Draghiştea" 2239
Camera Naţională a Cărţii 2001-04 Grafema Libris 2210
Cartdidact 2173, 2185 Grafic-Design 2255
Cartea Moldovei 2172 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al
Cartier 2033-34, 2191, 2216, 2220-22, 2224, Academiei de Ştiinţe a Moldovei 2037
2254, 2257 Institutul de Formare Continuă 1994, 1996,
Centrul Editorial-Poligrafic "Medicina" 2143 2073, 2103
CEP USM 1998, 2009, 2012, 2016-18, 2020- Institutul de Studii Enciclopedice 2249
21, 2040, 2049-51, 2055, 2058, 2060, 2062, Institutul Naţional de Cercetări Economice
2065, 2068, 2071, 2074, 2113, 2126, 2129, 1997, 2030
2175-76, 2183-84, 2236 Iulian 2203, 2230
Colormania 2177 Labirint 2196
Complexul Editorial INCE 2252 Libelula (PROMO plus) 2217

91
Cronica Cărţii Nr 10-2014 ≡ Book annals Nr 10-2014

Litera AVN 2205, 2225 Ştiinţa 2042, 2111, 2237


Lumina 2171 Tehnica-Info 2054
Lyceum 2072, 2078, 2092, 2096, 2101-02, Tehnica-UTM 2119, 2162
2117, 2123, 2218, 2228, 2241, 2258 TEO-Educaţional 2226
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Natu- Tipocart Print 2194, 2201
rală a Moldovei 2164 Tipografia Centrală 2165
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei 2238, UASM 2007, 2133, 2153, 2160
2250 ULIM 2166, 2174
Poligraf-Design 2089-91, 2097-2100, 2115-16 UnAŞM 2019
Pontos 2023-24, 2043, 2138, 2180, 2190, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
2192, 2202, 2209, 2212, 2229, 2240, 2243- 2010
48 Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu
Proart 2242 Hasdeu" 2011, 2025
ProEdit 2120-22 Universitatea de Stat din Tiraspol 2107
S.Ş.B. 2008 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Sambucus 2031 2041
Stratum Plus 2189 Институт демократии 2075

ISBN eronat

ISBN 978-9975-76-102-4 2107


ISBN 978-9975-100-80-9 2233

92
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR MAGAZINE ARTICLE


DE REVISTĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(3853-4271)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
3853. Bobînă, Gheorghe. Reducționismul și libertatea cunoașterii în știința și filosofia
modernă / Gheorghe Bobînă // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consa-
crată Zilei Mondiale a Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 7-10. – Referinţe
bibliogr. : p. 10 (6 tit.).

3854. Cojocaru, Igor. Informatizarea sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Republi-


ca Moldova în perioada 2009-2011 / Igor Cojocaru, Irina Cojocaru // Administrarea Publică. –
2014. – Nr 4. – P. 84-92 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 92 (10 tit.). –
ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 4132, 4142-43)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3855. Gău, Andrei. Un hibrid între tabletă şi notebook – o nouă tentaţie pentru cumpă-
rători = A hybrid of laptop and tablet – a new carrot for customers / Andrei Gău // Altitude. –
2014. – Nr 9/10. – P. 16-17 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – (Techno News). – ISSN
1857-4815.
(Vezi de asemenea Nr 3973)

005 Conducere şi organizare. Management


3856. Frunze, Oleg. Formarea echipei performante în managementul de proiect / Oleg
Frunze // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 68-75. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 75 (5 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 3881)

005.1 Teoria şi practica organizării


(Vezi Nr 3967-68)

006 Standardizare şi standarde


(Vezi Nr 4024, 4093)

93
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

008 Civilizaţie. Cultură. Progres


3857. Babuc, Monica. Cultura văzută din culise : [interviu cu M. Babuc, Ministrul Cul-
turii al Rep. Moldova] / consemnare de Liliana Popuşoi // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 5-
11 : fot. – ISSN 1857-3487.
(Vezi de asemenea Nr 3861, 3985, 4202, 4208-11)

02 BIBLIOTECONOMIE
3858. Stănilă, Moni. Înconjuraţi de cărţi : [pe marginea "Salonului Intern. de Carte" ,
Ed. a 23-a, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Chişinău, 04 sept. 2014] / Moni Stănilă // Moldova. –
2014. – Nr 9/10. – P. 36-37 : fot. – ISSN 1857-3487.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
061 Organizaţii. Asociaţii (în general)
(Vezi Nr 3975)
069 Muzee
(Vezi Nr 4178)
070 Ziaristică. Presă
(Vezi Nr 3875, 3938)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3859. Ciobanu, Rodica. Dreptul conștiinței: posibilitate sau realitate? / Rodica Cioba-
nu, Veronica Bujor // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consacrată Zilei
Mondiale a Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 44-52. – Referinţe bibliogr. : p.
52 (20 tit.).

3860. Cosmescu, Alexandru. Critica relațiilor bazate pe reciprocitate la Michel Henry


și Emmanuel Levinas / Alexandru Cosmescu // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele
Conf. Şt. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 71-
75. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (7 tit.).

3861. Troianowski, Lidia. Efecte ale culturii globale asupra orizontului social-spiritul /
Lidia Troianowski // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consacrată Zilei
Mondiale a Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 37-43. – Referinţe bibliogr. : p.
43 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3853, 3880, 3883, 3887, 3982, 4023)

159.9 Psihologie
3862. Belibova, Silvia. Dezvoltarea comunicării copiilor cu paralizie cerebrală infantilă
asociată cu deficienţă mintală în cadrul relaţiilor interpersonale = Development of
communication of children with cerebral palsy associated with mintal deficiency in interperso-

94
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

nal relations / Silvia Belibova // Psihologie. – 2014. – Nr 3/4. – P. 55-61 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (14 tit.). – ISSN 1857-2502.

3863. Casafont, Joseph Ramon. Psihanaliza este un act de dragoste : [din vol. "Citi-
torul lui… Sigmund Freud", Chişinău, Arc, 2007] / J. R. Casafont ; select. : Ana-Mihaela Nuţă
// Clipa siderală. – 2014. – Nr 3. – P. 34-35 : fot. – ISSN 1857-3673.

3864. Moraru, Ina. Raportul dintre orientările valorice şi ego – identitatea în dezvolta-
rea personalităţii adolescentului = The report of value and ego identity in the adolescent
personality development / Ina Moraru, Diana Ţurcanu // Psihologie. – 2014. – Nr3/4. – P. 3-12
: fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (7 tit.). – ISSN 1857-2502.

3865. Pavlenko, Lilia. Dinamica componentei comportamentale a competenţei sociale


la vârstele: preşcolară, şcolară mică şi preadolescentă = Dynamics behavioral component of
the social competence with ages: preschool, elementary scool and preadolescent / Lilia
Pavlenko // Psihologie. – 2014. – Nr 3/4. – P. 13-22 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 22 (15 tit.). – ISSN 1857-2502.

3866. Robu, Iuliana-Elena. Percepţia faţă de bătaie în rândul copiilor de vârstă şcola-
ră mică: un studiu experimental = The perception of corporal punishment among elementary
school – aged children: an experimental study / Iuliana-Elena Robu // Psihologie. – 2014. – Nr
3/4. – P. 23-31 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (3 tit.). – ISSN 1857-
2502.

3867. Robu, Viorel. Anxietatea în situaţiile de testare în rândul adolescenţilor: date


obţinute într-un lot de elevi de liceu = Test anxiety in adolescents: a data set obtained in a
sample of high school students / Viorel Robu // Psihologie. – 2014. – Nr 3/4. – P. 81-99 : tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97-98 (12 tit.). – ISSN 1857-2502.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios
3868. Сергеев, Пётр. Религиозное право как экстерриториальный регулятор
коммерческих отношений / Пётр Сергеев // Revista Moldovenească de Drept Internaţional
şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 161-172. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 170-172 (31 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ


3869. Codreanca, Lidia. O biserică, după proiectul lui Bernardazzi, a renăscut din ne-
gura uitării… : [Biserica "Sf. Muceniţă Parascheva – Sf. Vinere" din Chişinău] / Lidia Co-
dreanca // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 75-77 : fot. – ISSN 1857-3487.

95
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
305 Studii de gen
(Vezi Nr 3895)

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistică
(Vezi Nr 3874)
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
3870. Cavcaliuc, Lucia. Influenţa procesului exodului de intelect asupra dezvoltării
economiei Republicii Moldova : [migraţia în contextul globalizării] / Lucia Cavcaliuc // Confe-
rinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării". Sesiu-
nea ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. –
Chişinău, 2014. – P. 69-76 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (3 tit.).

3871. Cuşnir, Liliana. Dezvoltarea şi experienţa europeană de implementare a indice-


lui de îmbătrînire activă / Liliana Cuşnir // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşte-
rea economică în condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi calita-
tea potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău, 2014. – P. 101-109 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 109 (6 tit.).

3872. Roșca, Mariana. Migrația în contextul transnațional / Mariana Roșca // Filosofia


şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 21 noiem.
2013. – Chişinău, 2014. – P. 188-194. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol.

3873. Savelieva, Galina. Aplicarea mecanismelor optime la determinarea indicatorilor


principali ai securităţii demografice în Republica Moldova / Galina Savelieva, Maria Vremiş //
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării".
Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17
oct. – Chişinău, 2014. – P. 42-56 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (9 tit.).

3874. Savelieva, Galina. Aspecte metodologice de măsurare a nivelului de securitate


demografică prin unii indicatori agregaţi / Galina Savelieva, Maria Vremiş // Conferinţa Inter-
naţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifi-
că "Structura demografică şi calitatea potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău,
2014. – P. 118-132 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131-132 (8 tit.).

3875. Tabac, Tatiana. Reflecţii asupra problemei de îmbătrînire a populaţiei în presa


scrisă din Republica Moldova / Tatiana Tabac // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică
"Creşterea economică în condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi
calitatea potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău, 2014. – P. 141-149 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149 (15 tit.).

96
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3876. Кивачук, Анна. Изменение численности и возрастно-половой структуры


населения мун. Кишинэу / Анна Кивачук // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică
"Creşterea economică în condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi
calitatea potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău, 2014. – P. 110-117 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 117 (6 tit.).

3877. Чеснокова, Нина. Совершенствование системы демографических


показателей старения населения в Республике Молдова / Нина Чеснокова // Conferinţa
Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării". Sesiunea
ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chi-
şinău, 2014. – P. 84-94 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 94 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3901-02, 3920, 3984, 4119, 4263)

316 Sociologie
316.1/.2 Obiectul şi scopul sociologiei. Puncte de vedere şi curente în sociologie
3878. Perciun, Andrei. Analiza imaginilor în științele sociale / Andrei Perciun // Filoso-
fia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 21
noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 76-79. – Referinţe bibliogr. : p. 79 (4 tit.).

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale


3879. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. Oportunităţi şi riscuri în dezvoltarea potenţialului
uman al tinerilor / Mariana Buciuceanu-Vrabie // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică
"Creşterea economică în condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi
calitatea potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău, 2014. – P. 20-29 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28-29 (15 tit.).

3880. Pascaru, Ana. Preocupări privind încadrările societății bazate pe cunoaștere în


mediul comunitar / Ana Pascaru // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. con-
sacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 11-17. – Referinţe
bibliogr. : p. 17 (18 tit.).
(Vezi de asememea Nr 3942)

316.6 Psihologie socială


3881. Ardeleanu, Alina. Workaholismul ca simptom al patologiei organizaţionale. Im-
plicaţii pentru cercetare şi practică = The workaholism as a symptom of organizational
pathology: implications for research and practice : [studiu] / Alina Ardeleanu // Psihologie. –
2014. – Nr 3/4. – P. 70-80. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (9 tit.). – ISSN
1857-2502.

3882. Анцибор, Лудмила М. Исследование направленности личности, склонной


к манипуляции = The research about the orientation of person, inclined to manipulation /
Лудмила М. Анцибор // Psihologie. – 2014. – Nr 3/4. – P. 32-41 : fig., tab. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 41 (10 tit.). – ISSN 1857-2502.

97
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

316.811 Nupţialitate. Căsătorie


(Vezi Nr 3879, 3976)

32 POLITICĂ
321 Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice
3883. Roșca, Ludmila. Coeziunea socială: interconexiunea politicului cu socialul /
Ludmila Roșca // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consacrată Zilei Mon-
diale a Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 53-57. – Referinţe bibliogr. : p. 57 (8
tit.).

3884. Slipenski, Boris. Regimul politic – element constitutiv al statului : [studiu] / Boris
Slipenski // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 5. – P. 16-19. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (16 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 3859, 3895, 3931, 3933)

323 Politică internă


(Vezi Nr 3975)
323(478) Politica internă a Republicii Moldova
3885. Dodon, Igor. Igor Dodon: Uniunea Vamală este cea mai bună soluţie pentru a
rezolva problema locurilor de muncă : [interviu economic cu liderul Partidului Socialiştilor din
Moldova] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 80-85 : fot. –
ISSN 1857-0186.

3886. Melnic, Elena. Vinul în Republica Moldova e mai mult decât vin : [sărbătoarea
"Ziua Vinului", Chişinău, 4-5 oct. 2014] / Elena Melnic // Altitude. – 2014. – Nr 9/10. – P. 72-
78 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

3887. Брага, Лилия. Основные тенденции развития политического процесса в


Республике Молдова / Лилия Брага // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt.
consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 154-160. –
Referinţe bibliogr. : p. 160 (14 tit.).

3888. Голя, Анатолий. Списки и геополитика : [предстоящие парламентские вы-


боры в Респ. Молдова] / Анатолий Голя // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 3-9 : fot. – ISSN
1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3985)
324 Alegeri
(Vezi Nr 3888, 3927)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


3889. Baliţchi, Tudor. Impactul activităţii organizaţiilor internaţionale regionale în ca-
drul promovării şi asigurării stabilităţii colective / Tudor Baliţchi // Administrarea Publică. –

98
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

2014. – Nr 4. – P. 109-125. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 124-125 (33 tit.). –
ISSN 1813-8489.

3890. Croitoru, Vasile. Alianţele – mijloace de realizare a intereselor statelor / Vasile


Croitoru // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 151-155. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 155 (6 tit.). – ISSN 1813-8489.

3891. Mikhelson, Samuel. Moldova poate deveni mai prosperă = Moldova Can
Become More Prosperous : [interviu cu S. Mikhelson, ofiţer economic la ambasada SUA din
Chişinău] / consemnare de Margareta Mocreac // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 91-93 ; 102-105
: fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – (Diplomat & Opinie). – ISSN 1857-0186.

3892. Richicinschi, Iurie. Securitatea Uniunii Europene în contextul extinderii / Iurie


Richicinschi // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 104-107. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 106-107 (10 tit.). – ISSN 1813-8489.

3893. Ивахив, Олег. Украинский вопрос в работе последнего евразийца ХХ века


Л. Н. Гумилева : ["От Руси к России", М., 2004] / Олег Ивахив, Петр Чернык // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 182-190.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 189-190 (15 tit.) şi în notele de subsol.
– ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3859, 3913, 3916, 3923, 3935, 3967)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


3894. Буриан, Александр. Молдавия между Востоком и Западом в контексте
современных геополитических трансформаций / Александр Буриан // Revista Moldove-
nească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 44-50. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 49-50 (24 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-
1999.
(Vezi de asemenea Nr 3894)

329 Partide şi mişcări politice


3895. Ilie, Magdalena-Ioana. Feminismul socialist românesc: origini şi manifestări /
Magdalena-Ioana Ilie // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 146-150. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 150 (3 tit.). – ISSN 1813-8489.

329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova


3896. Ceban, Ion. Ion Ceban: Despre principii de viaţă, familie şi Moldova : [interviu cu
omul politic, unul din liderii Partidului Socialiştilor] / text de Doina Popa // VIP magazin. –
2014. – Nr 124. – P. 42-48 : fot. – ISSN 1857-0534.

3897. Lupu, Marian. Marian Lupu: Sunt fericit în familia mea şi servind ţara mea, Mol-
dova : [interviu cu preşedintele Partidului Democrat din Moldova] / text de Alexandru Bordian
// VIP magazin. – 2014. – Nr 124. – P. 28-35 : fot. – ISSN 1857-0534.

99
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

3898. Долинцэ, Алла. Алла Долинцэ : Наша цель – благосостояния страны, ее


граждан : [интервью с членом исполн. комитета Партии Социалистов Респ. Молдова] /
записала Ольга Кротевич // Aquarelle. – 2014. – Nr 10. – P. 12-15 : fot. – ISSN 1857-0518.
(Vezi de asemenea Nr 3885)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


330 Economie în general. Economie politică
(Vezi Nr 3916)

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii


3899. Barbăroşie, Ecaterina. Impactul şomajului asupra securităţii economiei naţiona-
le a Republicii Moldova / Ecaterina Barbăroşie, Nadejda Nazar // Administrarea Publică. –
2014. – Nr 4. – P. 62-67 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 67 (7 tit.). – ISSN
1813-8489.

3900. Iedeliev, Roman. The north american agreement on labor cooperation: main
provisions, structure, effectiveness, and possibility to be a model / Roman Iedeliev // Jurnalul
Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 5. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 60 (9 tit.). – ISSN 2345-1130.

3901. Pantea, Larisa. Îmbătrînirea populaţiei şi influenţa acesteia asupra pieţii muncii /
Larisa Pantea // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţii-
le globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea potenţialului uman", Ed.
a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău, 2014. – P. 133-140 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 139-140 (8 tit.).

3902. Zaharov, Svetlana. Impactul îmbătrînirii asupra forţei de muncă / Svetlana


Zaharov // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile
globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea potenţialului uman", Ed. a
9-a, 16-17 oct. – Chişinău, 2014. – P. 171-179 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 179 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3872, 3879, 3881, 3920, 3963-66, 4076, 4189)

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


(Vezi Nr 3956)

336 Finanţe
3903. Condiţiile de atragere a depozitelor de la persoanele fizice de către BC
"Victoriabank" S.A. // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 94-95 : tab. – (Bănci & Depozite). – ISSN
1857-0186.

3904. Guştiuc, Andrei. Realizarea esenţei, conţinutului şi funcţiilor creditului de către


Banca Centrală / Andrei Guştiuc, Cristina Tîşcul // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P.
42-49 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 48-49 (20 tit.). – ISSN 1813-8489.

100
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3905. Răileanu, Ion. Efectele juridice ale datoriei publice în contextul impozitelor
amânate / Ion Răileanu // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 5. – P. 50-
52. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. : p. 52 (9 tit.). – ISSN 2345-1130.

3906. Аблина, Людмила. Операции с уставным капиталом и имуществом хозяй-


ственного общества: налоговые аспекты / Людмила Аблина // Contabilitate şi audit. –
2014. – Nr 10. – P. 36-44 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

3907. Басова, Ирина. Результативные МФО : [микрофинансовые организации на


рынке кредитования в РМ] / Ирина Басова // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 45-47 : fig., tab. –
(Анализ & Рейтинг). – ISSN 1857-0186.

3908. Чиреш, Елена. О Финансовой инспекции / Елена Чиреш // Contabilitate şi


audit. – 2014. – Nr 10. – P. 68-70 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN
1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3914, 3955, 4188)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
(Vezi Nr 4191)

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


3909. Димитриев, Сергей. Сергей Димитриев: Возрождение звезды Călăraşi
Divin : [завод по производству вин и коньяков : интервью с генер. директором компании
Glutonus] / записала Ирина Рязанова // Aquarelle. – 2014. – Nr 10. – P. 20-22 : fot. – ISSN
1857-0518.

3910. Попов, Владимир. Накрутка в $10 млн. : [о формировании цен на нефте-


продукты в РМ] / Владимир Попов // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 33-35 : fig. – ISSN 1857-
0186.
(Vezi de asemenea Nr 3870, 3891, 3899, 3912, 3914)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional
3911. Tabuncic, Mariana. Vămuirea electronică – începutul este promiţător / Mariana
Tabuncic // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 96-97. – ISSN 1857-0186.

3912. Николай, Андрей. Экспортный портфель = Optimistic Outlook : [Молдовы] /


Андрей Николай // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 24-26 ; 106-107 : fig. – Tit., text. paral. : lb.
engl., rusă. – ISSN 1857-0186.
(Vezi de asemenea Nr 3868, 3909, 3959)

101
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

339.7 Finanţe internaţionale


3913. Flocea, Ruslan. Principiile cooperării internaţionale între organizaţiile internaţio-
nale financiare şi state / Ruslan Flocea // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 70-81. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 79-81 (21 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3914. Васкауцан, Александр. Бремя внешнего долга : [Респ. Молдова по итогам


2013 г.] / Александр Васкауцан // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 48-53 : tab. – (Займы & ВВП).
– ISSN 1857-0186.

3915. Лепетюк, Александр. Нормы учредительных договоров ЕС в контексте


гармонизации сферы прямого налогообложения / Александр Лепетюк // Revista Moldo-
venească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 82-88. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 87-88 (26 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1857-1999.

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


3916. Tărâţă, Orest. Diplomaţia economică ca instrument de realizare a intereselor
naţionale / Orest Tărâţă, Alexandru Gribincea, Corina Gribincea // Administrarea Publică. –
2014. – Nr 4. – P. 94-103 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 103 (13 tit.). –
ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 3870)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
340 Drept în general. Propedeutică. Metodele dreptului şi ştiinţele auxiliare
3917. Gulian, Mariana. Cadrul normativ de reglementare a răspunderii juridice în do-
meniul ocrotirii sănătăţii / Mariana Gulian // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. –
2014. – Nr 5. – P. 44-49. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (15 tit.). – ISSN
2345-1130.

3918. Manţuc, Elena. Conceptul de aplicare a normelor juridice ca formă a realizării


dreptului şi determinarea trăsăturilor esenţiale ale acestuia / Elena Manţuc // Revista Naţiona-
lă de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 42-47. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 47 (23 tit.). – ISSN 1811-0770.

3919. Munteanu, Rita. Conceptualizarea teoretico-legală a fenomenului nihilismului


juridic / Rita Munteanu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 10. – P. 40-45. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 44-45 (37 tit.). – ISSN 1810-309X.
(Vezi de asemenea Nr 3884, 3934, 3937, 3944-45, 3983)

341 Drept internaţional


3920. Burian, Cristina. Fenomenul migraţiei şi statutul juridic al străinului în contextul
cercetărilor ştiinţifice / Cristina Buruian // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi

102
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 16-34. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 31-34 (37 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3921. Cebotari, Mihail. Analiza în plan istoric a evoluţiei mecanismelor internaţionale


de protecţie a drepturilor muncitorilor migranţi : (mijl. an. 1950-an. 2000) / Mihail Cebotari //
Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 76-82. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 82 (31 tit.). – ISSN 1811-0770.

3922. Copeţchi, Stanislav. Analiza juridico-comparativă a incriminărilor privind atra-


gerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale
din legislaţiile penale ale unor state europene / Stanislav Copeţchi // Revista Naţională de
Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 54-59 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note,
p. 59 (10 tit.). – ISSN 1811-0770.

3923. Cucerescu, Victoria. Aplicabilitatea dreptului internaţional al mediului pe timp


de conflict armat / Victoria Cucerescu // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 51-69. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 67-69 (36 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3924. Marian, Octavian. Restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale – garan-


ţie juridică a respectării statutului juridic al personalităţii / Octavian Marian // Revista Naţională
de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 72-75. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p.
75 (10 tit.). – ISSN 1811-0770.

3925. Morărescu, Adrian. Restricţiile expres autorizate în exerciţiul drepturilor şi liber-


tăţilor consacrate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului / Adrian Morărescu // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 89-99. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 98-99 (29 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

3926. Plotnic, Olesea. Dezbateri între dreptul comunitar, moldav şi dreptul francez
privind statutul consumatorului în calitate de persoană juridică / Olesea Plotnic, Aurel Băieşu
// Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P.
35-43. – Rez. în lb. rom., engl., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 42-43 (21 tit.) şi în notele de
subsol. – ISSN 1857-1999.

3927. Racu, Andrei. Alegerile la nivel de Uniune Europeană prin prisma cetăţeniei eu-
ropene / Andrei Racu // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 10. – P. 46-51. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 51 (21 tit.). – ISSN 1810-309X.

3928. Земан, Игорь. Международно-правовые взгляды В. В. Преображенской


(1924-2004) / Игорь Земан // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Inter-
naţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 115-124. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. :
p. 123-124 (24 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

103
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

3929. Копылов, Михаил. Конференция ООН по сохранению и утилизации


ресурсов 1949 г. Как хронологически первая Конференция ООН по проблемам
окружающей среды / Михаил Копылов // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi
Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 9-15. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 14-15 (14 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3930. Тимченко, Леонид. Святое Евангелие и международное право / Леонид


Тимченко // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. –
Nr 3. – P. 173-181. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 181-182 (8 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-1999.
(Vezi de asemenea Nr 3868, 3889-90, 3900, 3915, 3932, 3935, 3942, 3944, 3963,
3965, 3967, 4269)

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ


3931. Buga, Larisa. Cu privire la evoluţia principiului separaţiei puterii în Republica
Moldova / Larisa Buga, Alexandru Huşanu // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. –
2014. – Nr 5. – P. 30-34. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (10 tit.). – ISSN
2345-1130.

3932. Ciobanu, Ion. Aplicabilitatea principiului universalităţii şi egalităţii în exercitarea


drepturilor politice ale cetăţenilor Republicii Moldova / Ion Ciobanu, Svetlana Tizu // Revista
Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 125-130.
– Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 130 (12 tit.) şi în notele de subsol. –
ISSN 1857-1999.

3933. Ciobanu, Rodica. Repere interdisciplinare ale instituționalizării puterii de stat /


Rodica Ciobanu // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consacrată Zilei
Mondiale a Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 30-36. – Referinţe bibliogr. : p.
36 (20 tit.).

3934. Costachi, Gheorghe. Menirea justiţiei constituţionale în statul de drept contem-


poran / Gheorghe Costachi, Petru Railean // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 10. – P. 4-9. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8-9 (30 tit.). – ISSN 1810-309X.

3935. Guţuleac, Victor. Analiza studiilor doctrinare în domeniul dezvoltării regionale


durabile : [unele aspecte ale dreptului administrativ şi ale statului de drept] / Victor Guţuleac,
Alina-Daniela Pătru // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 5. – P. 4-15. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14-15 (46 tit.). – ISSN 2345-1130.

3936. Popovici, Eugen. Rolul Preşedintelui Republicii Moldova în procesul controlului


constituţionalităţii legilor anterior promulgării / Eugen Popovici // Administrarea Publică. –
2014. – Nr 4. – P. 132-139. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138-139 (21 tit.). –
ISSN 1813-8489.

104
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

3937. Slipenski, Boris. Coraportul formei de guvernamînt cu instituţia şefului statului


în societatea contemporană / Boris Slipenski // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 10. – P. 18-22. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 21-22 (8 tit.). – ISSN 1810-309X.

3938. Terzi, Nicolae. Restricţii şi responsabilităţi în exprimarea opiniei şi difuzarea in-


formaţiei / Nicolae Terzi // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 5. – P. 24-
29 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (14 tit.). – ISSN 2345-1130.

3939. Trofimov, Igor. Reflecţii asupra procedurii contravenţionale / Igor Trofimov,


Adrian Creţu // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 50-55. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 54-55 (12 tit.). – ISSN 1813-8489.

3940. Zabolotna, Ludmyla. Administrative justice in Ukraine and foreign countries:


comparative study / Ludmyla Zabolotna // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014.
– Nr 5. – P. 61-65. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 65 (8 tit.). – ISSN 2345-
1130.

3941. Zaporojan, Veaceslav. Aspecte generale privind ridicarea şi aplicarea excepţiei


de neconstituţionalitate / Veaceslav Zaporojan, Grigorii Cazacu // Revista Naţională de Drept.
– 2014. – Nr 10. – P. 17-21. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 21 (18
tit.). – ISSN 1811-0770.

3942. Вышковская, Валентина. Формы и приёмы реализации правозащитной


функции современного государства в условиях глобализации / Валентина Вышковская
// Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 5. – P. 82-86. – Rez. în lb. engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 86 (22 tit.). – ISSN 2345-1130.

3943. Дуйсенов, Эрик. Проблемы совершенствования законодательства о


государственной службе в Республике Казахстан / Эрик Дуйсенов, Асемгуль
Шаншарова // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. –
2013. – Nr 3. – P. 108-114. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 113-114
(10 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

3944. Костаки, Г. Основные права человека и субъективные права личности / Г.


Костаки // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 10. – P. 4-8. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 8 (20 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 3888, 3918, 3924-25, 3954, 3960-61, 3969, 3975)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


3945. Avornic, Gheorghe. "Dreptul discrediţionar" în prevenirea şi combaterea corup-
ţiei / Gheorghe Avornic, Dumitru Postovan // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. –
P. 4-11 : fot. – Rez. în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 11 (13 tit.). – ISSN 1811-
0770.

3946. Pisarenco, Constantin. Consideraţiuni privind locul microobiectelor în rândul


surselor materiale de probă / Constantin Pisarenco // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi prac-

105
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

tică. – 2014. – Nr 5. – P. 35-38. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (16 tit.). –
ISSN 2345-1130.

3947. Pisarenco, Constantin. Dezvoltarea micrologiei în etapa contemporană / Con-


stantin Pisarenco // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 10. – P. 28-33. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 32-33 (36 tit.). – ISSN 1810-309X.

3948. Plop, Aliona. Conotaţii juridico-penale privind consimţământul femeii însărcinate


la întreruperea cursului sarcinii / Aliona Plop // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. –
P. 66-71 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 71 (20 tit.). – ISSN
1811-0770.

3949. Republica Moldova. Curtea Constituţională. Hotărîre Nr 20 din 16.07.2013


privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 37 din Codul de procedură
penală al Republicii Moldova Nr 122-XV din 14 martie 2003 : (Sesizarea nr. 39a/2012) //
Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2014. – Nr 1. – P. 5-11 ; 43-49. – Tit., text
paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1810-7257.

3950. Stăvilă, Mihai. Caracterizarea generală a circumstanţelor atenuante şi a celor


agravante în corelaţie cu alte împrejurări modificatoare de pedeapsă penală / Mihai Stăvilă //
Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 10. – P. 52-58. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
58 (19 tit.). – ISSN 1810-309X.

3951. Stoican, Andreea. Infracţiunea de bancrută frauduloasă săvârşită în forma pre-


văzută de art. 241, alin. (1), lit. c) din Codul penal român / Andreea Stoican // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 140-145. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 144-145 (13
tit.). – ISSN 1813-8489.

3952. Флоря, Василий. Благодарное слово учителю. Памяти члена корреспон-


дента Академии наук СССР, профессора Пионтковского Андрея Андреевича : [Ответст-
венность за совершение преступления в состоянии опьянения : сравнительный анализ
УК РФ и УК РМ] / Василий Флоря // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 30-33
: fot. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în note, p. 33 (11 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 3922)

346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei


(Vezi Nr 3908)
347 Drept civil
347.1 Generalităţi
(Vezi Nr 3926)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri şi lucruri. Bunuri mobile în general


3953. Дякович, Мирослава. Особенности правового регулирования регистрации
вещных прав по законодательству Украины / Мирослава Дякович // Jurnalul Juridic Naţi-

106
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

onal: teorie şi practică. – 2014. – Nr 5. – P. 53-55. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 55 (6 tit.). – ISSN 2345-1130.

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii


3954. Cuzneţov, Alexandru. Concepte generale privind concesiunea / Alexandru
Cuzneţov // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 22-23 : fot. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 23 (2 tit.). – ISSN 1811-0770.

3955. Marian, Nicolae. Libertatea decizională a părţilor contractante cu privire la rezi-


lierea contractului de credit bancar. Aspecte comparative / Nicolae Marian // Legea şi viaţa. –
2014. – Nr 10. – P. 34-39. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (18 tit.). – ISSN
1810-309X.

3956. Mihalache, Iurie. Intentarea şi desfăşurarea procedurii de insolvabilitate / Iurie


Mihalache, Dorin Dulghieru // Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 24-29. – Rez.
în lb. rom., fr. – Referinţe bibliogr. în note, p. 28-29 (24 tit.). – ISSN 1811-0770.

3957. Станишевский, Александр. О составлении договора на оказания услуг /


Александр Станишевский // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 10. – P. 84-88 : fot. –
Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3904, 3906, 3959, 3978-79, 3981)

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


3958. Gîsca, Veronica. Importanţa datei deschiderii succesiunii / Veronica Gîsca //
Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 5. – P. 20-23. – Rez. în lb. rom., engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 23 (11 tit.). – ISSN 2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 3948)

347.7 Drept comercial


3959. Проценко, Володимир. Комерційне посередництво: повноваження та фун-
кції принципала. Особливості правового регулювання за законодавство України та Рес-
публіки Молдова / Володимир Проценко // Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. –
2014. – Nr 5. – P. 66-70. – Rez. în lb. engl., ucr. – Referinţe bibliogr. : p. 70 (12 tit.). – ISSN
2345-1130.
(Vezi de asemenea Nr 3868, 3905, 3956)

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


3960. Novac, Tatiana. Justiţia în expresia de serviciu public / Tatiana Novac // Revista
Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 60-65. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.
în note, p. 65 (21tit.). – ISSN 1811-0770.

3961. Tipa, Ion. Răspunderea juridică a magistraţilor din Republica Moldova şi Româ-
nia / Ion Tipa // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 27-41. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 41 (18 tit.). – ISSN 1813-8489.

107
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

3962. Боршевский, А. Внедрение Судебных уставов Александра II: бессараб-


ская специфика и этнополитические аспекты / А. Боршевский, Б. Сосна // Закон и жизнь.
– 2014. – Nr 10. – P. 15-23. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 22-23 (71 tit.). –
ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 3940, 3945, 3953)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
3963. Boişteanu, Eduard. Unele reflecţii juridice privind regimul legal al muncii de
noapte în instrumentele internaţionale / Eduard Boiştean, Vitalie Cepraga // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 56-60. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 60 (15
tit.). – ISSN 1813-8489.

3964. Capşa, Tudor. Aplicarea procedurii de concediere în urma reducerii numărului


de personal: aspecte juridico-practice / Tudor Capşa // Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 10. – P.
10-17. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 17 (7 tit.). – ISSN 1810-309X.

3965. Macovei, Tatiana. Condiţii privind vârsta salariatului / Tatiana Macovei // Revis-
ta Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 48-53. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. în note, p. 53 (23 tit.). – ISSN 1811-0770.
(Vezi de asemenea Nr 3966)
349.3 Drept social
3966. Proca, Ludmila. Dreptul la îndemnizaţii pentru incapacitatea temporară de
muncă : [dreptul protecţiei sociale] / Ludmila Proca // Revista Naţională de Drept. – 2014. –
Nr 10. – P. 34-41. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p. 40-41 (75 tit.). –
ISSN 1811-0770.

349.6 Dreptul ocrotirii naturii şi al mediului înconjurător


(Vezi Nr 3923, 3929)

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
3967. Popovici, Angela. Relaţiile politico-administrative în statele UE: o dihotomie re-
gândită de Noul Management Public / Angela Popovici, Corneliu Popovici // Administrarea
Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 11-19. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (15 tit.). –
ISSN 1813-8489.

3968. Tincu, Violeta. Modalităţi de gestiune a serviciilor publice / Violeta Tincu // Ad-
ministrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 20-25. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 24-
25 (14 tit.). – ISSN 1813-8489.

3969. Пушко-Цибуляк, Елизавета. Государственный контроль на региональном


уровне в условиях реформирования местного самоуправления и территориальных
органов исполнительной власти Украины / Елизавета Пушко-Цибуляк, Ирина Мусаева //

108
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 126-131. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :


p. 131 (9 tit.). – ISSN 1813-8489.

3970. Смолова, Людмила. Исторические особенности формирования института


ответственности представительных органов местного самоуправления на этнических
украинских территориях / Людмила Смолова // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P.
156-166. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 164-166 (23 tit.). – ISSN 1813-8489.
(Vezi de asemenea Nr 3940, 3943, 3960, 4195)

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


3971. Andronachi, Natalia. Academia Militară "Alexandru cel Bun": calea spre per-
formanţe / Natalia Andronachi // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 8-9 : fot. – ISSN
1857-3703.

3972. Radvan, Inga. Duel de foc pentru novicii infanterişti : [pregătirea de luptă a mili-
tarilor Brigăzii "Ştefan cel Mare"] / Inga Radvan // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 14-
15 : fot. – ISSN 1857-3703.

3973. Robu, Ion. Academia Militară avansează în cursuri online : [interviu cu I. Robu,
şeful Serviciului Învăţământ Avansat Distribuit la Distanţă (IDAD)] / consemnare de Inga
Radvan // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 10-11 : fot. – ISSN 1857-3703.

3974. Vicol, Liuba. O carieră cu aspiraţia pedagogiei : [pe marginea discuţiei cu colo-
nelul Sergiu Plop, decanul Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Acad. Militare a For-
ţelor Armate] / Liuba Vicol // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-
3703.

3975. Моторный, Владимир. Основные направления демократизации военно-


гражданских отношений в украинском обществе: проблемы и перспективы / Владимир
Моторный // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013.
– Nr 3. – P. 100-107. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (10 tit.) şi în
notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale
3976. Chistruga-Sînchevici, Inga. Familia monoparentală ca subiect al protecţiei so-
ciale / Inga Chistruga-Sînchevici // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea
economică în condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea
potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău, 2014. – P. 77-83 : fig. – Rez. în lb. engl.
– Referinţe bibliogr. : p. 83 (3 tit.).

3977. Răţoi, Elena. Elena Răţoi: "Dizabilitatea nu-i decât un factor ce te motivează să-
ţi înveţi semenii că ea poate fi depăşită" : [interviu] / text de Mariana Ţîbuleac ; fot. : Ellenе
Mocrii // Moldoveanca. – 2014. – Nr 9/10. – P. 6-7 : fot. – ISSN 1857-3053.
(Vezi de asemenea Nr 3871, 3901, 4076)

109
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


3978. Volcinschi, Victor. Regimul juridic al obiectului contractului de furnizare a ener-
giei electrice consumatorilor casnici / Victor Volcinschi, Mariana Bordian // Revista Naţională
de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 12-16. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. în note, p.
16 (13 tit.). – ISSN 1811-0770.

3979. Сосна, А. Защита прав потребителей при перевозке пассажиров автомо-


бильным транспортом / А. Сосна, И. Арсени // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 10. – P. 24-30.
– Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30 (12 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 3926)

368 Asigurări
3980. Гайчук, Виктор. Универсальность Acord Grup : [интервью с презедентом
страхового общества В. Гайчуком] / записал Владимир Попов // Profit. – 2014. – Nr 10. –
P. 36-37 : fot. – ISSN 1857-0186.

3981. Сичинский, К. Порядок определения и выплаты страхового возмещения в


договорах по автострахованию / К. Сичинский // Закон и жизнь. – 2014. – Nr 10. – P. 46-
56. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (10 tit.). – ISSN 1810-3081.
(Vezi de asemenea Nr 3966, 3977, 4189)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
3982. Capcelea, Valeriu. Rolul tradițiilor, moralei și religiei în actul educaţional al so-
cietății postmoderne / Valeriu Capcelea // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf.
Şt. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 24-29. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 29 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3862, 3867)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


(Vezi Nr 3866)

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


(Vezi Nr 3865, 3977)

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


3983. Baieş, Sergiu. Alocaţiune rostită cu ocazia primei şedinţe comune a Consiliilor
Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti şi a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat
din Moldova : [55 de ani de la fondarea facultăţii : Chişinău, 17 oct. 2014] / Sergiu Baieş //
Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. – P. 2-3 : fot. – ISSN 1811-0770.

3984. Grigoraş, Ecaterina. Factorii migrării la studii a studenţilor din Republica Mol-
dova / Ecaterina Grigoraş // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economi-

110
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

că în condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea potenţialu-


lui uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău, 2014. – P. 95-100 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 100 (15 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3971, 3973-74)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3985. Rusu-Haraba, Anastasia. O dare pentru un august sfânt : [Parada Portului Po-
pular, Chişinău, 27 aug. 2013] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P.
24-29 : fot. – ISSN 1857-3487.
(Vezi de asemenea Nr 3987)

398 Folclor
398(=135.1) Folclor românesc
3986. Băieşu, Nicolae. Talentatul folclorist Efim Junghietu : [in memoriam (1939-
1993)] / Nicolae Băieşu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 10. – P. 16-17 : fot. – ISSN 1857-
4424.

3987. Dobrogeanu, Nicolae. Date din viaţa şi activitatea lui Teodor T. Burada : [folclo-
rist şi etnograf român (1839-1923)] / Nicolae Dobrogeanu // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr
10. – P. 15-16 : fot. – ISSN 1857-4424.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
3988. Starea elementelor naturale valoroase din Rezervaţia Peisajera "La 33 de
vaduri" : [raionul Ocniţa] / A. Begu, Nina Liogchii, Ala Donica [et al.] // Mediul Ambiant. –
2013. – Nr 5. – P. 7-13 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12-13 (27 tit.). –
ISSN 1810-9551.

3989. Tulbure, Ion. Relaţiile om-natură sau situaţia ecologică a Republicii Moldova /
Ion Tulbure, Iulia Haidarlî // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 5. – P. 45-47 : fig., tab. – ISSN
1810-9551.

3990. Изверская, Т. Д. Флора и растительность узловой территории


экологической сети Республики Молдова "Чиобручиу-Рэскэец" / Т. Д. Изверская, В. С.
Гендов, Г. А. Шабанова // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 5. – P. 29-33 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (14 tit.). – ISSN 1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 3994, 4005, 4010, 4127)

51 MATEMATICĂ
3991. Soltan, Petru. Ion Druţă mi-a stimulat gustul pentru literatură… : [interviu cu
acad. P. Soltan, matematician şi prozator] / interviu realizat de Raia Rogac ; fot. : Mihai Po-
târniche // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 78-85 : fot. – ISSN 1857-3487.

111
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie
551.2/.3 Geodinamică
(Vezi Nr 3996)

551.5 Meteorologie. Climatologie


3992. Druţă, Ala. Aplicarea indicelui de vulnerabilitate climatică (IVC) în scopul deter-
minării gradului de vulnerabilitate şi capacităţii adaptive la schimbările climatice a Republicii
Moldova / Ala Druţă, Tamara Gavrilaş // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 6. – P. 38-46 : fig., tab.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (21 tit.) şi în notele de subsol. – ISSN
1810-9551.

3993. Ţăranu, Lilia. Climate change and agroclimatic conditions in the Republic of
Moldova. CommunicationI: temperature – based indices / Lilia Ţăranu // Mediul Ambiant. –
2013. – Nr 5. – P. 34-44 : fig., tab. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 43-44 (43 tit.). –
ISSN 1810-9551.

556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie


3994. Evaluarea ecologică complexă a bazinului r. Prut pe tronsonul Şireuţi –
Giurgiuleşti în cadrul Expediţiei Internaţionale Dunărene JDS 3- Prut 2013 / Lazăr
Chirică, Gavril Gîlcă, Vladislav Jăpălău [et al.] // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 2. – P. 1-7 :
fig., tab. – Rez. în lb. engl. – ISSN 1810-9551.

3995. Nedbaliuc, Boris. Diversitatea algoflorei perifitonice din Râul Ichel (cursul infe-
rior) / Boris Nedbaliuc // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 5. – P. 14-18 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 18 (18 tit.). – ISSN 1810-9551.

3996. Ursu, A. Rendzinele Răutului / A. Ursu, A. Overcenco, I. Marcov // Mediul Ambi-


ant. – 2014. – Nr 2. – P. 23-26 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 26 (7 tit.).
– ISSN 1810-9551.

3997. Гладкий, Виорика. Оценка нагрузки на Днестр от правых притоков /


Виорика Гладкий, Нелли Горячева, Елена Бундуки // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 6. – P.
26-33 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 33 (9 tit.). – ISSN 1810-9551.

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE
574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie
(Vezi Nr 3929, 3988-89, 3995, 4010)

112
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

575 Genetică generală. Evoluţie. Filogenie


3998. Popescu, Victor. Markerii molecular-genetici şi epigenetici în patologiile meta-
bolice umane : (rev. lit.) / Victor Popescu, Eugen Simionică // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 67-80 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 76-80 (116 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 4011)

579 Microbiologie
3999. Activitatea antioxidantă a preparatului etanolic în baza biomasei de
Porphyridium Cruentum / Daniela Sadovnic, Liliana Cepoi, Ludmila Rudi [et al.] // V Interna-
tional Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. –Chisinau, 2014. –
P. 89-94 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 93-94 (11 tit.).

4000. Noi premixuri furagere în baza biomasei de spirulină cu selen / Valeriu


Rudic, Svetlana Djur, Liliana Cepoi [et al.] // V International Conference "Actual problems in
modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chisinau, 2014. – P. 82-88 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 87-88 (14 tit.).

58 BOTANICĂ
4001. Cepoi, Liliana. Statutul antioxidant în corelare cu componența biochimică a bi-
omasei unor microalge în condiții de tehnologii intensive / Liliana Cepoi // V International
Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chișinău, 2014. – P.
30-37 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36-37 (13 tit.).

4002. Ciubuc, Natalia. Studierea posibilității de utilizare a culturilor de alge în calitate


de stimulatori ai rizogenezei la plantele decorative / Natalia Ciubuc // V International
Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chișinău, 2014. – P.
38-44 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (16 tit.).

4003. Elaborarea schemei tehnologice de obținere a unor principii bioactive din


biomasa de alge cianofite / Valentina Bulimaga, Liliana Zosim, Maria Pisova [et al.] // V
International Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chișinău,
2014. – P. 20-22 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (6 tit.).

4004. Influența Spirulinei Platensis cultivată pe ape reziduale de la complexele


de bovine asupra teroidei în dereglările ioddeficitare / Iurie Bacalov, Sergiu Dobrojan,
Aurelia Crivoi [et al.] // V International Conference "Actual problems in modern phycology", 3-
5 nov., 2014. – Chișinău, 2014. – P. 7-14 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 13-
14 (8 tit.).

4005. Nedbaliuc, Boris. Caracteristica ecologică a algoflorei râului Ichel / Boris


Nedbaliuc // V International Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov.,

113
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

2014. – Chișinău, 2014. – P. 62-68 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 68
(10 tit.).

4006. Selectarea mediului optimal pentru cultivarea speciei Nostos Gelatinosum


(Schousb.) Elenk. / Natalia Donțu, Vasile Șalaru, Victor Șalaru [et al.] // V International
Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chișinău, 2014. – P.
56-61 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 60-61 (9 tit.).

4007. Stratulat, Irina. Cultivarea algei Nostoc Flagelliforme (Berc et. Curt) Elenk. Du-
pă metoda semicontinuă / Irina Statulat, Sergiu Dobrojan, Victor Șalaru // V International
Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chișinău, 2014. – P.
102-107 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 106-107 (10 tit.).

4008. Șalaru, Victor. Dependența structurii taxonomice a algelor adafice păstrate timp
îndelungat în condiții de anhidrobioză de particularitățile ecologice a biotopului / Victor Șalaru,
Victor Melnic // V International Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov.,
2014. – Chișinău, 2014. – P. 95-101 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100-101
(10 tit.).

4009. Trofim, Alina. Structura taxonomică și modificarea comunităților de alge edafice


din solurile de seră algalizate cu Anabaenopsis SP / Alina Trofim, Victor Șalaru // V Internati-
onal Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chișinău, 2014. –
P. 108-113 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 112-113 (13 tit.).

4010. Utilizarea algei Cylindrospermum Licheniforme în procesul de epurare a


apelor riziduale orășenești / Tudor Popescu, Vasile Șalaru, Victor Șalaru [et al.] // V Interna-
tional Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chișinău, 2014.
– P. 69-78 : fig., tab. – Rez. în lb. fr. – Referinţe bibliogr. : p. 77-78 (10 tit.).

4011. Бивол, Инна. Генетическое разнообразие некоторых видов водрослей


Молдовы / Инна Бивол, Анна Бырсан, Виктор Шалару // V International Conference "Actu-
al problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chișinău, 2014. – P. 132-139 : fig., tab.
– Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 138-139 (14 tit.).

4012. Изверская, Т. Д. Dianthus polymorphus Bieb (Caryophyllaceae) новый вид


для флоры Республики Молдова / Т. Д. Изверская, В. С. Гендов // Mediul Ambiant. –
2014. – Nr 2. – P. 11-14 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (9 tit.). –
ISSN 1810-9551.

4013. Семенюк, Евгений. Почвенные водоросли северных районов Республики


Молдова / Евгений Семенюк, Виктор Шалару // V International Conference "Actual
problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. – Chișinău, 2014. – P. 226-231. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 230-231 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3990, 3999-00, 4159-60, 4166, 4172)

114
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

59 ZOOLOGIE
4014. Crudu, Vasile. Uliul porumbar / Vasile Crudu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei.
– 2014. – Nr 10. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr
10. – P. 8 : fot. – ISSN 1857-4505.

4015. Dropia : [specie de pasăre (Otis tarda)] // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. –


2014. – Nr 10. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr
10. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505.

4016. Lazea, Ilarion. Migraţia : [păsărilor] / Ilarion Lazea// Vânătorul şi Pescarul Mol-
dovei. – 2014. – Nr 10. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 10. – P. 5 : fot. – ISSN 1857-4505.

4017. Pelin, Ana. Observaţii asupra faunei de coleoptere (insecta: Coleoptera) din
cursul inferior al râului Ichel / Ana Pelin, Viorica Coadă, Boris Nedbaliuc // Mediul Ambiant. –
2013. – Nr 6. – P. 20-25 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25 (16 tit.). –
ISSN 1810-9551.

4018. Rândunica roşcată : [specia (Hirundo daurica)] // Vânătorul şi Pescarul Moldo-


vei. – 2014. – Nr 10. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. –
2014. – Nr 10. – P. 21 : fot. – ISSN 1857-4505.

4019. Алиев, Л. А. Сцинковый геккон : (Teratoscincus scincus) / Л. А. Алиев // Me-


diul Ambiant. – 2013. – Nr 6. – P. 47 : fot. – ISSN 1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 3995, 4182)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 4022)

61 MEDICINĂ
612 Fiziologie. Fiziologie comparată
(Vezi Nr 3998)

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală


613.2 Dietetică
4020. Cojocari, Svetlana. Obezitatea şi complicaţiile sale metabolice la copii: rolul
adipokinelor / Svetlana Cojocari // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale.
– 2014. – Nr 2. – P. 111-118 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
118 (18 tit.). – ISSN 1857-0011.

115
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

4021. Revenco, Ninel. Obezitatea la copii: elemente de etipatogenie / Ninel Revenco,


Elena Dolapciu // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 142-145 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 145 (13 tit.). – ISSN 1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 4028, 4060)

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


4022. Nanomedicine – regulatory aspects / Liliana Rusnac, Alina Ungureanu, Vla-
dimir Valica [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr
2. – P. 132-138 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 137-138 (30 tit.). –
ISSN 1857-0011.

4023. Ojovanu, Vitalie. Tendințe valorice în sfera medicinei contemporane / Vitalie


Ojovanu // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consacrată Zilei Mondiale a
Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 18-23. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 23 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3917)

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
4024. Casian, Igor. Standardizarea substanţei farmaceutice şi comprimatelor cu bisul-
fat de coptizină / Igor Casian, Vladimir Valica // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 197-201 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 201 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 4055, 4063-64, 4070)

615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale


(Vezi Nr 4112, 4116)

616 Patologie. Medicină clinic


4025. Timoşco, Maria. Reprezentanţi ai microbiogenozei intestinale şi starea sănătăţii
organismului / Maria Timoşco, Aliona Velciu, Victoria Bogdan // Buletin de Perinatologie. –
2014. – Nr 3. – P. 25-28 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (17 tit.). –
ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 4048, 4072, 4087)

616.1/.9 Patologie specială


616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
4026. Bivol, Elena. Glucoza matinală: factor de risc în infarctul miocardic acut / Elena
Bivol, Liviu Grib // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 73-76 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75-76 (15 tit.). – ISSN 1810-1852.

4027. Hiperleptinemia şi leptinorezistenţa la pacienţii hipertensivi în contextul


sindromului metabolic / Valeriu Revenco, Liviu Grib, Alexandra Grăjdieru [et al.] // Arta

116
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 117-120 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 120 (22 tit.). – ISSN 1810-1852.

4028. Mătrăgună, Nelea. Rolul homocisteinei în hipertensiunea arterială la copiii


supraponderari şi obezi / Nelea Mătrăgună, Lilia Bichir-Thoreac // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 119-121 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 121 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

4029. Revenco, Valeriu. Afectarea renală, hepatică şi pancreatică: amprenta viscera-


lă a sindromului metabolic / Valeriu Revenco, Irina Cabac-Pogorevici // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 147-157. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 154-157 (94 tit.). – ISSN 1857-0011.

4030. Sapojnic, Nadejda. Endotelul – o integrală cu mai multe funcţii / Nadejda


Sapojnic, Alexandru Caraus, Liuba Popescu // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P.
126-127. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 127 (19 tit.). – ISSN 1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 4020, 4046, 4059, 4099)

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie


4031. Analysis of risk factors for default and failure treatment among patients
with pulmonary tuberculosis under DOTS strategy / E. Lesnic, S. Ciobanu, M. Sajin [et
al.] // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5. – P. 36-42 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 41-42 (31 tit.). – ISSN 1857-0666.

4032. Caracteristica reactivităţii imune la bolnavii cu diverse forme de amigdalită


cronică asociată cu patologie reumatică / Lucian Danilov, Serghei Ghinda, Ion Ababii [et
al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 19-23 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 23 (8 tit.). – ISSN 1810-1852.

4033. Caracteristica rezistenţei preimune la bolnavii cu amigdalită cronică asoci-


ată cu patologia reumatică / Lucian Danilov, Serghei Ghinda, Ion Ababii [et al.] // Arta Medi-
ca. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 24-28 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 27-28 (24 tit.). – ISSN 1810-1852.

4034. Diacova, Svetlana. Principiile managementului otitei medii exsudative la copiii


cu patologie somatică / Svetlana Diacova, Ion Ababii // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed.
spec. – P. 28-31. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31 (17 tit.). – ISSN
1810-1852.

4035. Endoscopia de contact – o nouă etapă în diagnosticul leziunilor mucoase


laringiene / Lilia Scutelnic, Codruţ-Caius Sarafoleanu, Ion Ababii [et al.] // Buletinul Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 194-197 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 196-197 (16 tit.). – ISSN 1857-0011.

4036. Modern ideas about the mechanisms of malignant transformation lung


cancer / Vladimir Shutkin, Evghenii Imyanitov, Valentina Stratan [et al.] // Buletinul Academiei

117
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 138-147 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 146-147 (36 tit.). – ISSN 1857-0011.

4037. Particularităţile clinico-evolutive ale bronhopneumopatiei obstructive cro-


nice asociate cu diabet zaharat Tip 2 / Ion Ţîbîrnă, Maria Feghiu, Valentina Butorov [et al.]
// Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 128-129 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 129 (5 tit.). – ISSN 1810-1852.

4038. Particularităţile evoluţiei bronhopneumopatiei obstructive cronice la paci-


enţii cu sindrom metabolic / Serghei Butorov, Valentin Calancea, Cornelia Talmaci [et al.] //
Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 108-110. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 110 (15 tit.). – ISSN 1810-1852.

4039. Scutelnic, Lilia. Laringhita de reflux: aspecte patogenetice, diagnostice şi de


management / Lilia Scutelnic // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. –
2014. – Nr 2. – P. 187-193 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
192-193 (31 tit.). – ISSN 1857-0011.

4040. Yatskevych, I. Investigation of factors facilitating recurrent wheezing in infants /


I. Yatskevych // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5. – P. 3-6 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 5-6 (11 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 4051, 4062)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


4041. Actualităţi în tratamentul hepatitei cronice virale C : (rev. lit.) / Tatiana
Muravca, Victor Pântea, Gheorghe Plăcintă [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 124-132. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 129-132 (81 tit.). – ISSN 1857-0011.

4042. Alexa, Zinaida. Diabetul zaharat şi sarcina / Zinaida Alexa, Iulia Patlaciuc, Zina-
ida Anestiadi // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 4749 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 49 (10 tit.). – ISSN 1810-1852.

4043. Baranov, Olga. Depistarea diabetului zaharat şi prediabetului în cadrul CMF -3


IMSP AMT Botanica , mun. Chişinău, anul 2013 / Olga Baranov // Arta Medica. – 2014. – Nr 2
: Ed. spec. – P. 59-61 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61 (17 tit.). –
ISSN 1810-1852.

4044. Belic, O. Artera splenică în regiunea hilului lienal = The splenic artery in lineal
hilum region / O. Belic // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5. – P. 10-20 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19-20 (52 tit.). – ISSN 1857-0666.

4045. Bivol, Elena. Pronostic implications of hyperglycemia in acute myocardial


infarction patients / Elena Bivol, Liviu Grib // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 68-
72 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 72 (16 tit.). – ISSN 1810-1852.

118
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4046. Bivol, Elena. Riscul cardiovascular: diabet zaharat Tip 2 vs. accidente cardio-
/cerebrovasculare în antecedente / Elena Bivol, Virginia Şalaru, Marcel Abras // Arta Medica.
– 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 65-67 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 67 (8 tit.). – ISSN 1810-1852.

4047. Bocancea, Ecaterina. Diabetul zaharat şi afecţiunile parodontale: semne de o


relaţie bidirecţională / Ecaterina Bocancea // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 146-
149. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 149 (23 tit.). – ISSN 1810-1852.

4048. Cebanu, Mariana. Lupusul epitematos sistemic şi diabetul zaharat : (rev. lit.) /
Mariana Cebanu // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 111-113. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 113 (23 tit.). – ISSN 1810-1852.

4049. Chiriac, Andrian. Optimizarea insulinoterapiei copiilor şi adolescenţilor cu dia-


bet zaharat de Tip 1 / Andrian Chiriac, Zinaida Anestiadi, Zinaida Moraru // Arta Medica. –
2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 76-79 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 79
(18 tit.). – ISSN 1810-1852.

4050. Covanţev, Serghei. A case of maturity onset diabetes of the young / Serghei
Covanţev, Andrian Chiriac, Ludmila Perciuleac // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P.
79-80. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 80 (5 tit.). – ISSN 1810-1852.

4051. Diabetul zaharat şi bolile tiroidiene – problemă de resonanţă a medicinii


respiratorii : (rev. lit.) / Constantin Iavorschi, Valentina Bolotnicova, Ana Moscovciuc [et al.] //
Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 114-117. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 116-117 (43 tit.). – ISSN 1810-1852.

4052. Diabetul zaharat Tip 2 şi funcţionalitatea articulară la pacienţii cu gonartro-


ză / Virginia Şalaru, Lucia Mazur-Nicorici, Victoria Sadovici [et al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr
2 : Ed. spec. – P. 123-125 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 125 (13
tit.). – ISSN 1810-1852.

4053. Disfuncţia cognitivă şi diabetul zaharat – calea spre demenţă / Zinaida Ale-
xa, Inga Cebotari, Ion Coşciug [et al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 36-39. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (20 tit.). – ISSN 1810-1852.

4054. Echinococoza hepatică. Echinococectomia sau perichistectomia / Galina


Pavliuc, Gheorghe Anghelici, Sergiu Pisarenco [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 121-124 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă.
– Referinţe bibliogr. : p. 123-124 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

4055. Parpauţ, Carolina. Evaluarea eficacităţii preparatului Cocarnit în tratamentul


polineuropatiei distale la pacienţii cu diabet zaharat Tip 2 / Carolina Parpauţ, Lorina Vudu //
Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 89-91 : fig. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 91 (22 tit.). – ISSN 1810-1852.

119
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

4056. Porcereanu, Natalia. Funcţia exocrina a pancreasului la pacienţii cu diabet za-


harat / Natalia Porcereanu // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 92-95 : tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 95 (24 tit.). – ISSN 1810-1852.

4057. Suman, S. Joncţiunea coledopancreaticoduodenală: particularităţi morfologice =


Choledocal-pancreaticoduodenal junction: morphologic peculiarities / S. Suman // Curierul
medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5. – P. 67-72 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 71-72 (75 tit.). – ISSN 1857-0666.

4058. Terapia celulară în tratamentul cirozei hepatice prin prisma unor parametri
biochimici : [rev. lit.] / Mariana Jian, Oleg Slivca, Viorica Sarmaniuc [et al.] // Buletinul Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 23-28 : fig. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27-28 (51 tit.). – ISSN 1857-0011.

4059. Toleranţa alterată la glucoză se asociază cu un pronostic nefavorabil la


bolnavii cu infract miocardic acut / Lilia David, Aurel Grosu, Veronica Ţurcanu [et al.] //
Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 113-114. – Rez. în lb. rom. – ISSN 1810-1852.

4060. Velciu, Aliona. Presingul microorganismelor din unele genuri condiţionat pato-
gene asupra macroorganismului în dependenţă de influenţa factorului alimentar / Aliona
Vilciu, Maria Timoşco, T. Strutinschi // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 3. – P. 35-38 :
tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (26 tit.). – ISSN 1810-5289.

4061. Zota, Larisa. Caracteristici clinice, hormonal-metabolice şi hemostatice ale pa-


cienţilor normoponderali cu diabet zaharat Tip 2 primar depistat / Larisa Zota, Zinaida
Anestiadi // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 104-107 : tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 107 (18 tit.). – ISSN 1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 4026, 4029, 4037, 4095, 4101, 4107, 4110)

616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) şi endocrine


4062. Anestiadi, Zinaida. Hipertensiunea pulmonară determinată de tireotoxicoză /
Zinaida Anestiadi, Nadejda Stratan, Zinaida Alexa // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. –
P. 39-43. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (23 tit.). – ISSN 1810-1852.

4063. Bacinschi, Nicolae. Mecanismele afecţiunilor tiroidiene produse de medica-


mente / Nicolae Bacinschi, Aurelia Bacinschi // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P.
53-56. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (7 tit.). – ISSN 1810-1852.

4064. Bacinschi, Nicolae. Patologia tirodiană indusă de amiodaronă / Nicolae


Bacinschi, Aurelia Bacinschi, Stela Bacinschi-Gheorghiţa // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed.
spec. – P. 57-59. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 59 (11 tit.). – ISSN 1810-
1852.

4065. Bezer, Galina. Tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul hipotiroidei primare :


(rev. lit.) / Galina Bezer // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 62-64 : fig., tab. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 64 (16 tit.). – ISSN 1810-1852.

120
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4066. Carcinomul medular tirodian – prima manifestare a sindromului de neopla-


zie endocrină multiplă / MEN 2 A / - caz clinic / Galina Palii, Sergiu Oglindă, Natalia
Calistru [et al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 86-88. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 88 (6 tit.). – ISSN 1810-1852.

4067. Dolganiuc, Nicolae. Dereglările endocrine şi metabolice la bolnavii cu chisturi


osoase / Nicolae Dolganiuc // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 134-135. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 135 (3 tit.). – ISSN 1810-1852.

4068. Importanţa diagnosticului citologic preoperaţional în patologia nodulară a


glandei tiroide / Veronica Gonţa, Elena Mornealo, Dumitru Harea [et al.] // Arta Medica. –
2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 81-84 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
83-84 (11 tit.). – ISSN 1810-1852.

4069. Managementul hiperparatiroidiei primare / Zinaida Alexa, Valentina Condru,


Loghin Alexeev [et al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 43-46 : tab. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 46 (16 tit.). – ISSN 1810-1852.

4070. Medicamentele implicate în disfuncţiile glandei teroide / Nicolae Bacinschi,


Aurelia Bacinschi, Maria Prisacari [et al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 50-53.
– Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (16 tit.). – ISSN 1810-1852.

4071. Mornealo, Elena. Sindromul suferinţei eutiroide după B-pass coronarian la un


pacient cu tireotoxicoza / Elena Mornealo, Aureliu Batrinac, Constantin Cozma // Arta Medica.
– 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 84-86. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 86 (7
tit.). – ISSN 1810-1852.

4072. Patologia tiroidiană autoimună la pacienţii cu lupus eritematos sistemic.


Revista literaturii / Victoria Sadovici, Mariana Cebanu, Virginia Şalaru [et al.] // Arta Medica.
– 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 120-122 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
122 (16 tit.). – ISSN 1810-1852.

4073. Sindromul bolii eutiroidiene – între teorie şi practică / Ana Vîrtosu, Dumitru
Harea, Zinaida Alexa [et al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 98-102 : fig., tab. –
Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (19 tit.). – ISSN 1810-1852.

4074. Şveţ, Veronica. Paraneoplazii endocrine: actualităţi clinico-diagnostice / Veroni-


ca Şveţ, Anastasia Monastârscaea // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 139-141 :
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 141 (15 tit.). – ISSN 1810-1852.

4075. Vudu, Lorina. Conţinutul aminoacizilor mediatori şi cetogeni la pacienţii cu tiroi-


dita autoimună / Lorina Vudu // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 102-104. – Rez.
în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 104 (12 tit.). – ISSN 1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 4004, 4051, 4061, 4104, 4113-14, 4121)

121
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare şi sexuale, genitale


4076. Цыбырнэ, И. В. Экспертная оценка определения ограничения возможно-
стей и трудоспособности при болезнях почек : (острый и хронический гломерулонеф-
рит, хроническая почечная недостаточность) / И. В. Цыбырнэ, В. Н. Андреев, Г. Г. Безу
// Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 102-111. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 111 (21 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 4029)

616.7 Patologia organelor de locomoţie. Schelet şi sistemul muscular


4077. Belous, Anatolie. Aspecte teoretico-practice în folosirea tijelor conice rectangu-
lare la protezarea şoldului / Anatolie Belous // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 86-89 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 89 (8 tit.). – ISSN 1857-0011.

4078. Beţişor, Alexandru. Artroplastia de revizuire a şoldului / Alexandru Beţişor //


Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 94-98. – Rez.
în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 98 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

4079. Caproş, Nicolae. Aprecierea calităţii vieţii pacienţilor cu fracturi patologice ver-
tebrale pe focar metastatic după stabilizare prin tehnica minim invazivă combinată :
(Coblation+augmentare vertebrală) / Nicolae Caproş, Andrei Olaru, Larisa Spinei // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 59-63 : fig. – Rez. în
lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 63 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

4080. Cimil, Anişoara. Managementul tratamentului de recuperare a pacienţilor după


artroplastie de şold / Anişoara Cimil // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2014. – Nr 2. – P. 54-56. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 55-56 (8
tit.). – ISSN 1857-0011.

4081. Erhan, Nicolae. Instabilităţile anterioare ale umărului, aspecte clinice şi de tra-
tament artroscopic / Nicolae Erhan // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2014. – Nr 2. – P. 48-50 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
50 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

4082. Fracturile periprotetice în artroplastia articulaţiei şoldului / Filip Gornea, Vi-


talie Chirilă, Vasile Starţun [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medica-
le. – 2014. – Nr 2. – P. 39-43 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
43 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

4083. Kusturova, Anna. Metodele moderne de diagnostic obiectiv al scoliozei la copii


/ Anna Kusturova // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr
2. – P. 43-48 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 47-48 (21 tit.). –
ISSN 1857-0011.

4084. Marin, Ion. Etape decisive în dezvoltarea serviciului traumatologie şi ortopedie


din Republica Moldova / Ion Marin // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-

122
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

cale. – 2014. – Nr 2. – P. 13-15. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (11
tit.). – ISSN 1857-0011.

4085. Neovascularizarea în discurile degenerativ-distrofice şi semnificaţia ei /


Adrian Cociug, Viorel Nacu, Nicolae Caproş [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 90-94 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 93-94 (23 tit.). – ISSN 1857-0011.

4086. Scolioza adultului: particularităţi clinico-diagnostice şi tratament complex /


Nicolae Caproş, Ana Cimil, Aurel Bodiul [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 19-23. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 23 (5 tit.). – ISSN 1857-0011.

4087. Taran, Anatolie. Instituţia Medico-Sanitară Publică, Spitalul Clinic de Traumato-


logie şi Ortopedie : 50 de ani – ascensiunea profesionalismului în ortopedie şi traumatologie.
Treptele avansării în timp : (Studiu documentar) / Anatolie Taran, Vasile Trofăilă // Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 8-12. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – ISSN 1857-0011.

4088. Ursu, Sergiu. Fracturile oaselor antebraţului complicate cu sindromul de canal


carpian şi guyon, diagnostic şi tratament / Sergiu Ursu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 80-82. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 82 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

4089. Vacarciuc, Ion. Scorul gravităţii leziunilor deschise ale mâinii / Ion Vacarciuc //
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 35-39 : tab. –
Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 39 (11 tit.). – ISSN 1857-0011.

4090. Тяжелые деформации позвоночника у детей при нейрофиброматозе I


типа / А. П. Афанасьев, И. А. Комолкин, Т. А. Ледыщева [и др.] // Buletinul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 16-19 : fot. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 18-19 (15 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 4032-34, 4052, 4067, 4094, 4096, 4103, 4105-06, 4116)

616.8 Neuropatologie. Neurologie


4091. Asimetria ventriculară cerebrală şi relaţia ei cu migrena cronică / L. Rotaru,
I. Moldovanu, S. Odobescu [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medi-
cale. – 2014. – Nr 2. – P. 182-187 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 186-187 (25 tit.). – ISSN 1857-0011.

4092. Cemirtan, R. Extracerebral carotid artery stenosis = Stenoza arterelor carotide


extracerebrale / R. Cemirtan, E. Bernaz, R. Tabac // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5.
– P. 57-61 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 61(23 tit.). – ISSN 1857-0666.
(Vezi de asemenea Nr 4059, 4097-98, 4102)

123
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

616.9 Boli transmisibile. Boli infecţioase şi contagioase


4093. Sîrbu, Zinaida. Sepsis. Şoc septic. Protocol clinic standardizat (Draft) / Zinaida
Sîrbu, Olga Cerneţchi // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 3. – P. 44-58 : fig., tab. – Rez.
în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 54-58 (117 tit.). – ISSN 1810-5289.
(Vezi de asemenea Nr 4041, 4054, 4099)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie
4094. Ciobanu, Sergiu. Artrodeza metatarso-haluciană în tratamentul corecţiei chirur-
gicale a antepiciorului reumatoid / Sergiu Ciobanu // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 56-59 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 58-59 (10 tit.). – ISSN 1857-0011.

4095. Gaponenco, Eugeniu. Reconstrucţie nazală prin plastie italiană vs lambou fron-
tal preexpansionat / Eugeniu Gaponenco, Anatolie Taran, Leonid Feghiu // Buletinul Acade-
miei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 50-53 : fig., tab. – Rez. în lb.
rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 53 (3 tit.). – ISSN 1857-0011.

4096. Unele aspecte în tratamentul chirurgical al gonartrozei


monocomportamentale. Rezultate la distanţă / Sergiu Ojog, Victor Goian, Igor Coşpormac
[et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 82-
86 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 86 (7 tit.). – ISSN 1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 4077, 4080-85, 4087-88)

617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale


4097. Bodiu, Adrian. Rezultatele tratamentului chirurgical a patologiei stenozante a
arterelor carotide la pacienţii cu AVC ischemic constituit / Adrian Bodiu // Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 167-175 : fig. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 174-175 (28 tit.). – ISSN 1857-0011.

4098. Determinarea experimentală a impactului tratamentului chirurgical la paci-


enţii cu patologie stenozantă a arterelor bazinului carotidian cu accident vascular ce-
rebral ischemic asupra procesului de recuperare / Diana Cojocari, Adrian Bodiu, Eugeniu
Agapii [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. –
P. 175-182 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 181-182 (12 tit.).
– ISSN 1857-0011.

4099. Gudumac, Eva. Rolul modificărilor ceruloplasminei în evoluţia clinică a infecţiei


chirurgicale acute la copii / Eva Gudumac, Ina Revenco // Buletinul Academiei de Ştiinţe a
Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 99-102 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl.,
rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 102 (14 tit.). – ISSN 1857-0011.

4100. Hotineanu, V. Particularităţi de diagnostic şi tratament chirurgical al bolnavilor


cu feocromocitom = Particularities of diagnosis and surgical treatment in pacients of
pheochromocytoma / V. Hotineanu, M. Bujac, A. Movileanu // Curierul medical. – 2014. – Vol.

124
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

57, Nr 5. – P. 6-10 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (7 tit.). – ISSN
1857-0666.

4101. Insulinomul pancreatic – problemă actuală a chirurgiei endocrine / Vladimir


Hotineanu, Adrian Hotineanu, Anatol Cazac [et al.] // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec.
– P. 31-35: fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 35 (14 tit.). – ISSN 1810-
1852.

4102. Martalog, Valentin. Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al tumorilor


neurogene mediastinale / Valentin Martalog // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 157-162 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. –
Referinţe bibliogr. : p. 161-162 (12 tit.). – ISSN 1857-0011.

4103. Pulbere, Oleg. Soluţionarea chirurgicală a leziunilor traumatice polisegmentare


a coloanei cervicale pe fundal de degenerescenţe avansate : (Prezentare de caz) / Oleg
Pulbere // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P. 29-
31 : fig. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 30-31 (8 tit.). – ISSN 1857-
0011.

4104. Stasiuc, Maxim. Tratamentul chirurgical al hiperparatireoidismului primar =


Surgical treatment of primary hiperparathyreoidism / Maxim Stasiuc, Mariana Bujac, Vladimir
Hotineanu // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 12-15 : fig., tab. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 15 (9 tit.). – ISSN 1810-1852.

4105. Tratamentul chirurgical al pacienţilor vârstnici cu fracturi trohanteriene:


experienţa şi unele deducţii clinice pentru perspectivă / Filip Gornea, Vasile Starţun,
Vitalie Chirilă [et al.] // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. –
Nr 2. – P. 63-67. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 66-67 (14 tit.). – ISSN
1857-0011.

4106. Vacarciuc, Ion. Fracturile de radius – tehnici chirurgicale de recuperare / Ion


Vacarciuc // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – P.
31-35 : tab. – Rez. în lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34-35 (10 tit.). – ISSN
1857-0011.
(Vezi de asemenea Nr 4066, 4068, 4118)

617.7 Oftalmologie. Tulburări şi tratamente la ochi


4107. Bendelic, Eugen. Unele aspecte etiopatogenetice ale edemului macular diabe-
tic, ocluziei de venă a retinei şi eficienţa tratamentului : (rev. lit.) / Eugen Bendelic, Zinaida
Anestiadi, Vitalie Cuşnir // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 11-12. – Rez. în lb.
rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12 (5 tit.). – ISSN 1810-1852.

4108. Bilba, R. M. The efficiency of refractive therapy in stopping low and medium
degree myopia progression / R. M. Bilba // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5. – P. 42-
56 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 56 (14 tit.). – ISSN 1857-0666.

125
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

4109. Cuşnir, Valeriu. Eficacitatea administrării de anti-VEGH (Bevacizumab) la paci-


enţii cu degenerescenţă maculară legată de vârstă: forma exudativă / Valeriu Cuşnir, Serghei
Andronic, Vitalie Cuşnir // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 5-8 : fig., tab. – Rez. în
lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 8 (15 tit.). – ISSN 1810-1852.

4110. Cuşnir, Vitalie. Actualităţi în tratamentul retinopatiei diabetice : (rev. lit.) / Vitalie
Cuşnir // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 15-18. – Rez. în lb. rom., engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 18 (10 tit.). – ISSN 1810-1852.

4111. Vrabii, I. A. Eficacitatea metodei Laser in situ Keratomileusis cu formarea


lamboului ultrafin la pacienţii cu grosimea corneei sub 500 microni = Efficiency of Laser in situ
Keratomileusis with a cornea thikness less than 500 microns / I. A. Vrabii // Curierul medical.
– 2014. – Vol. 57, Nr 5. – P. 61-66 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 66 (10
tit.). – ISSN 1857-0666.

618 Ginecologie. Obstetrică


4112. Botez, M. Laserterapia neinvazivă în tratamentul afecţiunilor inflamatorii cronice
ale colului uterin / M. Botez // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 3. – P. 29-34 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 34 (17 tit.). – ISSN 1810-5289.

4113. Cancerul glandei mamare în menopauza asociat cu patologii concomiten-


te: dereglări endocrine / Alexandru Cotruţă, Ion Mereuţa, Simona Chiaburu [et al.] // Arta
Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – P. 132-134 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 133-134 (14 tit.). – ISSN 1810-1852.

4114. Chiaburu, Simona. Maladiile endocrine la bolnavele cu cancer mamar şi corec-


ţia lor la etapele de reabilitate integrală / Simona Chiaburu // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed.
spec. – P. 130-131 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 131 (8 tit.). – ISSN
1810-1852.

4115. Dereglări la nivelul genelor ciclului folat şi metioninic la femei cu pierderi


reproductive / Victoria Hlistun, V. Scurtu, C. Boiciuc [et al.] // Buletin de Perinatologie. –
2014. – Nr 3. – P. 39-43 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 43 (11
tit.). – ISSN 1810-5289.

4116. Diagnosticul prenatal al distrofiei musculare şi atrofiei musculare spinale


pe parcursul a 4 ani şi eficacitatea metodologiilor de diagnostic existente în Republica
Moldova / Iulia Grosu, V. Scurtu, R. Strătilă [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 3.
– P. 8-13 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 13 (14 tit.). – ISSN 1810-
5289.

4117. Evaluarea funcţiei de lactaţie la pacientele după naşterile fiziologice şi prin


operaţia cezariană / Alina Uşanlî, Natalia Corolcova, Daniela Balagura [et al.] // Buletin de
Perinatologie. – 2014. – Nr 3. – P. 21-24 : fig., tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe
bibliogr. : p. 24 (7 tit.). – ISSN 1810-5289.

126
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4118. Fulga, V. Tratamentul personalizat în carcinomul mamar = Personalized therapy


for breast cancer / V. Fulga // Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5. – P. 73-76: fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 76 (28 tit.). – ISSN 1857-0666.

4119. Gagauz, Olga. Impactul restructurării ciclului reproductic asupra indicatorilor fer-
tilităţii / Olga Gagauz // Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în
condiţiile globalizării". Sesiunea ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea potenţialului
uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău, 2014. – P. 9-19 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 19 (14 tit.).

4120. Manceva, Maria. Analiza comparativă a utilizării Mifepristonului şi


Misoprostolului pentru preinducţia naşterii premature cu retard de dezvoltare intrauterină a
fătului (RDIUF) / Maria Manceva, I. Opalco, V. Pădure // Buletin de Perinatologie. – 2014. –
Nr 3. – P. 14-20 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 20 (10 tit.). – ISSN
1810-5289.

4121. Mereuţa, Ion. Dereglările endocrine la bolnavele cu cancer al glandei mamare


în menopauză / Ion Mereuţa, Alexandru Cotruţă, Simona Chiaburu // Arta Medica. – 2014. –
Nr 2 : Ed. spec. – P. 135-138 : tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 137-138
(12 tit.). – ISSN 1810-1852.

4122. Stările materne asociate cu naşterea prematură / Angela Pavlenco, V. Pe-


trov, I. Opalco [et al.] // Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 3. – P. 3-7 : fig., tab. – Rez. în
lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 7 (8 tit.). – ISSN 1810-5289.

4123. Tudose, Tamara. Starea funcţională a sistemului hipotalamo-hipofizo-gonodal


la pacientele cu polichistoză ovariană / Tamara Tudose // Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed.
spec. – P. 96-98 : fig., tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 98 (8 tit.). – ISSN
1810-1852.
(Vezi de asemenea Nr 3948, 4042, 4093)

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.
Economie energetică
(Vezi Nr 3978)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


(Vezi Nr 4124)

127
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
4124. Bulimaga, C. Impactul depozitului de deşeuri din comuna Ţânţăreni (raionul
Anenii Noi) asupra stării de sănătate a vegetaţiei forestiere / C. Bulimaga, V. Florenţă, N.
Grigoraş // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 5. – P. 19-22 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referin-
ţe bibliogr. : p. 22 (9 tit.). – ISSN 1810-9551.

4125. Cuza, Petru. Dinamica înfrunzirii arborilor seminceri de stejar peduncular


(Quersus robur L.) şi a descendenţilor lor, situaţi pe lizieră / Petru Cuza // Mediul Ambiant. –
2013. – Nr 5. – P. 1-6 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 6 (17 tit.). – ISSN
1810-9551.

4126. Florenţă, Gh. Dinamica creşterii în înălţime a descendenţilor stejarului pufos


(Quercus pubescens Wild) de diferită provenienţă ecologică / Gh. Florenţă // Mediul Ambiant.
– 2014. – Nr 2. – P. 32-38 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 38 (16 tit.). –
ISSN 1810-9551.

4127. Postolache, Gheorghe. Aria naturală protejată "Călărăşeuca" : [din raionul Oc-
niţa] / Gheorghe Postolache, Alina Pavliuc // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 5. – P. 23-28 : fig.,
tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 28 (8 tit.). – ISSN 1810-9551.

4128. Ursu, A. Cota pădurilor în ecosistemele naturale ale Republicii Moldova / A. Ur-
su, P. Cuza // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 2. – P. 15-18 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 18 (12 tit.). – ISSN 1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 3988, 3990, 4003-04)

631/638 Agricultură
631 Agricultură în general
631.1 Conducerea şi organizarea fermelor
(Vezi Nr 4191)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice


4129. Andrieş, Serafim. Irigaţia cernoziomurilor: eficacitatea şi problemele ecologice /
Serafim Andrieş, Vladimir Filipciuc // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 7/8. – P. 13-20 : fig.,
tab. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19-20 (54 tit.). – ISSN 0582-5229.

4130. Ursu, A. Humusul şi taxonomia solului / A. Ursu // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr


2. – P. 27-31 : fot., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 31 (8 tit.). – ISSN 1810-
9551.
(Vezi de asemenea Nr 3996, 4008-09, 4013, 4128, 4164-65, 4171)

631.5 Lucrări agricole

128
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 4136, 4154, 4156)

631.6 Amelioraţii. Îmbunătăţiri funciare şi agricole


(Vezi Nr 4129)

631.8 Îngrăşăminte chimice şi naturale. Îmbogăţirea solului. Stimularea creşterii. Stimulente pen-
tru plante
(Vezi Nr 4134, 4148, 4157)

631.9 Alte întrebări


(Vezi Nr 3993, 4129)

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor
(Vezi Nr 4017, 4149-50, 4167)

633/635 Horticultură
633 Cultura plantelor de câmp
633.1 Cereale. Recolte de grâne
4131. Batiru, Grigorii. Calitatea boabelor la hibridul tetraploid de porumb
Chișiniovschi 401L / Batiru Grigorii, Rotari Eugen // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40
ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data
fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 184-188 : tab. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 187-188 (16 tit.).

4132. Borozan, Pantelimon. Rezultate și perspective în ameliorarea porumbului tim-


puriu / Borozan Pantelimon, Mustață Simion, Rusu Ghenadie // Institutul de Fitotehnie "Po-
rumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40
ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 13-26 : tab. – Rez. în
lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (24 tit.).

4133. Bounegru, Sergiu. Rezistența la secetă a hibridului Porumbeni 270MRf con-


form indicelui productivității și a activității celulolitice a solului / Bounegru Sergiu // Institutul de
Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate
jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 216-
223 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 222-223 (9 tit.).

4134. Buzu, Andrei. Eficacitatea fertilizantului Duofertil, 38 în semănăturile de porumb


/ Buzu Andrei, Criucicov Oleg, Ceban Gheorghe // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40
ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data
fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 238-240 : tab.

4135. Calchei, E. Semințele de tutun și tehnologia de producere a lor / Calchei E., Pîr-
van P., Dreglea M. // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică :
Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept.

129
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

2014. – Chişinău, 2014. – P. 241-246 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 246 (7
tit.).
4136. Gribincea, Vladimir. Evaluarea diversității genetice a liniilor consangvinizate de
porumb din grupa de germoplasmă iodent / Gribincea Vladimir // Institutul de Fitotehnie "Po-
rumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40
ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 99-118 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 116-118 (19 tit.).

4137. Marii, Lucia. Aderența solului în diverse agroecosisteme de porumb / Marii Lu-
cia // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf.
intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău,
2014. – P. 224-229 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 229 (5 tit.).

4138. Maticiuc, Vasile. Realizări în crearea hibrizilor de porumb cu calități speciale


pentru utilizare / Maticiuc Vasile, Guzun Lucia // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani
de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data
fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 27-37 : tab. – Rez. în lb. engl. – Refe-
rinţe bibliogr. : p. 37 (11 tit.).

4139. Micu, Alexandru. Identificarea alelelor (genelor) menținătoare de sterilitate și


restauratoare de fertilitate în genotipul liniilor cosangvinizate de porumb / Micu Alexandru // //
Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern.
consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014.
– P. 179-183 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 182-183 (8 tit.).

4140. Mîrza, Vitalie. Crearea hibrizilor simpli modificați de porumb pe bază de


androsterilitate / Mîrza Vitalie // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate
ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani,
17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 136-142 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p.
142 (5 tit.).

4141. Palii, Andrei. Cercetări privind ameliorarea și genetica porumbului efectuate în


cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova / Palii Andrei // Institutul de Fitotehnie "Po-
rumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40
ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 59-69. – Referinţe
bibliogr. : p. 66-69 (28 tit.).

4142. Pîrvan, P. Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" a marcat 40 de ani / P. Pîrvan, S.


Mistreţ // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 7/8. – P. 28. – ISSN 0582-5229.

4143. Pîrvan, Pintilie. Sistema de creare, testare și promovare a realizărilor științifice


noi în Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" / Pîrvan Pintilie, Maticiuc Vasile, Mistreț Silvia //
Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern.
consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014.
– P. 7-12 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 25-26 (24 tit.).

130
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4144. Producerea semințelor de categorii biologice superioare – verigă impor-


tantă în procesul de creare și implementare a hibrizilor de porumb / Bruma Serghei,
Frunze Ion, Lebediuc Gheorghe [et al.] // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de
activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondă-
rii, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 51-58 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 58 (3
tit.).

4145. Rotari, Alexandru. Istoria creării și activității laboratorului de biochimie, fiziolo-


gie și biotehnologie al Institutului de Fitotehnie "Porumbeni" (1974-2014) / Rotari Alexandru,
Rotari Eugen // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materiale-
le conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 38-50. – Rez. în lb. engl.

4146. Țiganaș, Vasile. Investigații perspective în ameliorarea calității porumbului prin


acțiunea mutanților wx1 și y1 (endosperm alb) / Țiganaș Vasile, Țiganaș Domnica, Dîrzu-
Cocoș Oxana // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materia-
lele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 152-158 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 158 (9 tit.).

4147. Боровская, А. Д. Влияние препарата молдстим на первых этапах развития


кукурузы / Боровская А. Д., Мащенко Н. Е., Мистрец С. И. // Institutul de Fitotehnie "Po-
rumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40
ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 211-215 : fig., tab. –
Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 214-215 (9 tit.).

4148. Ботнарь, В. Ф. Применение гликозидов как эффективный прием в


технологии возделывания тритикале / В. Ф. Ботнарь, А. Д. Боровская, И. С. Пайлик //
Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 7/8. – P. 33-36 : fig., tab. – Referinţe bibliogr. : p. 36 (16
tit.). – ISSN 0582-5229.

4149. Бузу, А. Г. Борьба с сорняками в посевах кукурузы / Бузу А. Г., Мелека А.


К., Чебан Г. А. // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materia-
lele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 234-237 : tab.

4150. Былич, Елена. Оценка линий кукурузы на устойчивость к полеганию / Бы-


лич Елена // Materialele Conf. șt. intern. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", Ed. a
5-a, 23-24 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 25-29 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 29 (6 tit.).

4151. Кравченко, А. Н. Использование признаков мужского гаметофита для ана-


лиза адаптации кукурузы к эконише выращивания / Кравченко А. Н., Клименко О. А. //
Materialele Conf. șt. intern. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", Ed. a 5-a, 23-24
oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 72-75. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 75 (7 tit.).

131
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

4152. Мустяца, С. И. Создание, оценка, классификация и использование само-


опыленных линий скороспелой кукурузы / Мустяца С. И., Борозан П. А., Брума С. Г. [et
al.] // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf.
intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău,
2014. – P. 70-98 : tab. – Referinţe bibliogr. : p. 96-98 (12 tit.).

4153. Притула, Г. И. Хромосомные рекомбинаты кукурузы / Притула Г. И. // Insti-


tutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. con-
sacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P.
167-178 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 178 (11 tit.).

4154. Ротарь, Е. А. Перспективы развития прикладной физиологии и биохимии


кукурузы для сельского хозяйства Республики Молдова / Ротарь Е. А., Ротарь А. И.,
Комарова Г. Е. [et al.] // Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică :
Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept.
2014. – Chişinău, 2014. – P. 205-210. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 210 (7 tit.).

4155. Фрунзе, И. И. Разработка элементов технологии выращивания гибридных


семян кукурузы в Молдове / Фрунзе И. И., Гарбур И. В. // Institutul de Fitotehnie "Porum-
beni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani
de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 189-204 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 204 (10 tit.).

633.6 Plante de zahăr şi amidon


4156. Ионицой, Ю. С. Энергетическая эффективность сахарной свеклы в
зависимости от густоты насаждения и сроков уборки / Ю. С. Ионицой // Agricultura Mol-
dovei. – 2014. – Nr 7/8. – P. 25-27 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 27
(5 tit.). – ISSN 0582-5229.

633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizări indus-
triale
4157. Cauș, Maria. Influența preparatului reglalg asupra acumulării biomasei, conținu-
tului compușilor fenolici și spectrului izoenzimatic al polifenoloxidazei în celulele calusului de
Rodiola Rosea L. / Cauș Maria, Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc Al. // Materialele Conf.
șt. intern. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", Ed. a 5-a, 23-24 oct. 2014. – Chişi-
nău, 2014. – P. 48-52 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 51-52 (20 tit.).

4158. Ciocârlan, Nina. Aglica vernală – plantă medicinală cu multiple beneficii / Nina
Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 2. – P. 47-48 : fot. – ISSN 1810-9551.

4159. Ciocârlan, Nina. Mentha gattefossei Maire – a threatened medicinal species


cultivated in the Botanical Garden (I) of ASM / Nina Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr
2. – P. 19-22 : fot. – Rez. în lb. rom. – Referinţe bibliogr. : p. 22 (16 tit.). – ISSN 1810-9551.

132
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4160. Ciocârlan, Nina. Miraculosul măceş şi beneficiile lui : (Rosa canina L.) / Nina
Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 5. – P. 48 : fot. – ISSN 1810-9551.

4161. Ciocârlan, Nina. Porumbarul, un tonic pentru sezonul rece : (Prunus spinosa L.
(familia Rosaceae) / Nina Ciocârlan // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 6. – P. 48 : fot. – ISSN
1810-9551.
634 Horticultură în general
4162. Колесникова, Л. Анатомические изменения перикарпия плодов яблони
сортотипа Голден Делишес при различных режимах хранения / Колесникова Л., Мари-
неску М. // Materialele Conf. șt. intern. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor" : Ed. a 5-
a, 23-24 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 60-64 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p. 63-64 (15 tit.).

4163. Леонтяк, Г. П. Декоративно-перспективные дикорастущие плодово-


ягодные растения / Г. П. Леонтяк, М. Ю. Осипов // Mediul Ambiant. – 2014. – Nr 2. – P. 39-
44 : fot. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 44 (11 tit.). – ISSN 1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 4161)

634.8 Viticultură
4164. Влияние экологических условий на рост и развитие столовых сортов
винограда / М. Кисиль, С. Кисиль, Ю. Бондаренко [и др.] // Agricultura Moldovei. – 2014.
– Nr 7/8. – P. 31-32 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 32 (3 tit.). – ISSN
0582-5229.

4165. Продуктивность столового винограда в зависимости от экологиче-


ских условий территории / М. Кисиль, С. Кисиль, Ю. Бондаренко [и др.] // Agricultura
Moldovei. – 2014. – Nr 7/8. – P. 29-30 : tab. – Rez. în lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p.
30 (3 tit.). – ISSN 0582-5229.
(Vezi de asemenea Nr 3886)

635 Plante de gradină. Grădinărit


635.1/.8 Legume. Grădini culinare şi de zarzavat
4166. Bujoreanu, V. Caracteristica morfo-biologică și biochimică a unor forme de to-
mate obținute pe căi neconvenționale / Bujoreanu V., Mărîi Liliana, Berzoi Valentina [et al.] //
Materialele Conf. șt. intern. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", Ed. a 5-a, 23-24
oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 44-48 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. :
p.47-48 (16 tit.).

4167. Corețchi, Liuba. Aspecte moleculare și genetice ale interacțiunii plantelor cu


patogenii fungici / Corețchi Liuba // Materialele Conf. șt. intern. "Genetica, fiziologia şi amelio-
rarea plantelor", Ed. a 5-a, 23-24 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 64-68. – Rez. în lb. engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 67-68 (16 tit.).

4168. Grigorcea, Sofia. Influența factorului material asupra viabilității și capacității de


creștere a polenului de tomate / Grigorcea Sofia, Saltanovici Tatiana // Materialele Conf. șt.

133
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

intern. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", Ed. a 5-a, 23-24 oct. 2014. – Chişinău,
2014. – P. 94-97 : fig. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 97 (10 tit.).

4169. Анточ, Людмила. Оценка засухоустойчивости генотипов томата на стадии


проростков / Анточ Людмила // Materialele Conf. șt. intern. "Genetica, fiziologia şi ameliora-
rea plantelor", Ed. a 5-a, 23-24 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 10-13 : tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 12-13 (20 tit.).

4170. Будак, А. Б. Взаимодействие густоты, сорта и способа посева на признаки


продуктивности у сои / Будак А. Б. // Materialele Conf. șt. intern. "Genetica, fiziologia şi
ameliorarea plantelor", Ed. a 5-a, 23-24 oct. 2014. – Chişinău, 2014. – P. 40-44 : tab. – Rez.
în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 43-44 (10 tit.).

4171. Изменения водного потенциала в системе "Корень-лист" растений сои


Glycine Max L. При недостаточной влагообеспеченности и повышенном
содержании солей в почве / Харчук О., Кириллов Ал., Будак Ал. [et al.] // Materialele
Conf. șt. intern. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", Ed. a 5-a, 23-24 oct. 2014. –
Chişinău, 2014. – P. 98-101 : tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 100-101 (13 tit.).

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental


4172. Sava, Victor. Particularităţile biomorfologice ale unor specii şi soiuri din genul
Hemerocallis introduse în Republica Moldova / Victor Sava, Vadim Ţurcan // Mediul Ambiant.
– 2014. – Nr 2. – P. 8-10 : fig., tab. – Rez. în lb. engl. – Referinţe bibliogr. : p. 10 (4 tit.). –
ISSN 1810-9551.
(Vezi de asemenea Nr 4002)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
4173. Никифоров, Е. А. Генетическая основа и среда : [реформы в развитии жи-
вотноводческого сектора Респ. Молдова] / Е. А. Никифоров // Agricultura Moldovei. –
2014. – Nr 7/8. – P. 37-37. – Продолжение следует. – ISSN 0582-5229.

636.7 Câini
4174. Bedel, Valerii. Practica dresării prepelicarilor / Valerii Bedel // Vânătorul şi Pes-
carul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 16-17 : fot. – (Chinologie). – Contin. Începutul : Nr 9. –
ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 16-17 : fot. – (Коно-
логия). – Продолж. Нач. : Nr 9. – ISSN 1857-4505.

4175. Nichiforov, Vadim. Încă o testare cu răspuns la întrebare : [pe marginea testării
la fazan şi prepeliţă a câinilor de vânătoare, Ialoveni, 20-21 sept. 2014] / Vadim Nichiforov //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 17 : fot. – ISSN 1857-4505.

134
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4176. Săvulescu, Maria. Cele şapte luni de acasă : [dresajul câinilor] / Maria Săvules-
cu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 215: fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-4505.

639.1 Vânătoare
4177. Căpiţă, Ionel. Să fim gospodari : [în dezvoltarea şi ocrotirea faunei cinegetice
din Rep. Moldova] / Ionel Căpiţă // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 12 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 12 : fot. – ISSN
1857-4505.

4178. Ciobanu, Cristina. Muzeul cinegetic din Finlanda / Cristina Ciobanu // Vânătorul
şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 25 : fot. – ISSN 1857-4505.

4179. Ciocoi, Oleg. Bilanţuri şi perspective : [pe marginea raportului Direcţiei cu privi-
re la activitatea SVRM în prima jumătate a anului 2014, Chişinău, 24 sept. 2014] / Oleg Cio-
coi // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-4505 ;
Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 1-2 : fot. – ISSN 1857-4505.

4180. Enachi, Olga. Tehnici de vânătoare la raţe / Olga Enachi // Vânătorul şi Pesca-
rul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов
Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 7 : fot. – ISSN 1857-4505.

4181. Melniciuc, Igor. Zona de linişte : [vânătoarea este interzisă : amenajarea lor
pentru specia iepure de câmp] / Igor Meliniciuc // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. –
Nr 10. – P. 13 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P.
13 : fot. – ISSN 1857-4505.

4182. Munteanu, Andrei. Popularea cu păsări exotice : [а terenurilor de vânătoare din


Rep. Moldova] / Andrei Munteanu // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 2 :
fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 2 : fot. – ISSN
1857-4505.

4183. Pârvu, Florin. La vânătoarea de gâşte…: [pentru tinerii vânători] / Florin Pârvu //
Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4505 ; Охотник и
рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 6 : fot. – ISSN 1857-4505.
(Vezi de asemenea Nr 4014)

639.2/.6 Pescuit. Piscicultură


4184. Ihtiofauna râului Prut în limitele Republicii Moldova / Dumitru Bulat, Denis
Bulat, Ion Toderaş [et al.] // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 6. – P. 1-19 : fig., tab. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 19 (32 tit.). – ISSN 1810-9551.

4185. Rusnac, Vladimir. Dragostea pentru plătică : [în ajutorul pescarilor amatori] /
Vladimir Rusnac // Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 22 : fot. – ISSN

135
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

1857-4505 ; Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 22 : fot. – ISSN 1857-


4505.
(Vezi de asemenea Nr 4007, 4012)

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gătit. Mâncăruri. Mese
4186. Nuanţele bucătăriei mediteraneene = Shades of mediterranean cuisine //
Altitude. – 2014. – Nr 9/10. – P. 58-62 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4815.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării
(Vezi Nr 3858, 4259, 4261)
656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei
656.1 Transport rutier
(Vezi Nr 3979, 3981)
656.7 Transport aerian
4187. Armaş, Iurie. 70 de ani de siguranţă, calitate şi profesionalism = 70 years of
security, quality and professionalism : [interviu cu Iu. Armaş, Director al Autorităţii Aeronautice
Civile a Rep. Moldova] / consemnare de cor. rev. // Altitude. – 2014. – Nr 9/10. – P. 8-14 : fot.
– Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

657 Contabilitate
4188. Dima, Marcela. Contabilizarea şi impozitarea despăgubirilor salariale plătite
conform hotărîrilor judecătoreşti / Marcela Dima, Natalia Ţiriulnicova // Contabilitate şi audit. –
2014. – Nr 10. – P. 32-35 : fot., tab. – ISSN 1813-4408.

4189. Захарченко, Ирина. Пособие по временной нетрудоспособности: особен-


ности начисления и учета / Ирина Захарченко // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 10. – P.
9-31 : fig., fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-4408.

4190. Недерица, Александр. Учет малоценных и быстроизнашивающихся пред-


метов в соответствии с новыми НСБУ / Александр Недерица // Contabilitate şi audit. –
2014. – Nr 10. – P. 45-50 : fot., tab. – Referinţe bibliogr. în notele de subsol. – ISSN 1813-
4408.

4191. Чиреш, Елена. О первичных документах, применяемых в сельском хозяй-


стве : [в помощь бухгалтеру] / Елена Чиреш // Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 10. – P.
71-83 : fig., fot., tab. – ISSN 1813-4408.
(Vezi de asemenea Nr 3908)

136
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 3910)

663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
4192. Кисиль, М. Ф. Академику Петру Николаевичу Унгуряну [молдавскому вино-
делу] – 120 лет / М. Ф. Кисиль // Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 7/8. – P. 39 : fot. – ISSN
0582-5229.
(Vezi de asemenea Nr 3886, 3909)

685 Curelărie. Încălţăminte. Mănuşi. Articole pentru călătorii, sport, jocuri şi altele
4193. Cucu, Petru. Atelierul de inspiraţie al lui Petru Cucu = Inspiration workshop of
Petru Cucu : [interviu cu meşterul articolelor din piele] / text de Svetlana Vinogradova //
Altitude. – 2014. – Nr 9/10. – P. 46-50 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-
4815.

687 Industria îmbrăcămintei, confecţiilor. Fabricarea articolelor de toaletă şi îngrijirea generală


4194. Sârbu, Djemma. Code 18 pentru femeia independentă = Code 18 – for the in-
dependent women : [interviu cu Dj. Sârbu despre modă şi propria colecţie] / consemnare de
cor. rev. // Altitude. – 2014. – Nr 9/10. – P. 36-40 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. –
ISSN 1857-4815.

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
4195. Игнатенко, Александр. Историческое влияние градостроительства на
формирование государственной политики в сфере благоустройства населенных пунк-
тов / Александр Игнатенко // Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – P. 76-82. – Rez. în lb.
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 82 (12 tit.). – ISSN 1813-8489.

72 ARHITECTURĂ
(Vezi Nr 3869, 4271)

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
(Vezi Nr 4197-98)

745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design

137
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

4196. Елисеева, Олеся. Олеся Елисеева: Наша работа это творчество! : [интер-
вью с арт-директором студии дизайна SWEET DREAM, г. Кишинев] / записала спец. кор.
журн. // Aquarelle. – 2014. – Nr 10. – P. 32-34 : fot. – ISSN 1857-0518.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


4197. Braga, Tudor. Un creator inepuizabil : [Nicolae Coţofan, pictor-ceramist, vice-
preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova] / Tudor Braga // Moldova. – 2014. – Nr
9/10. – P. 50-51 : fot. – ISSN 1857-3487.

4198. Coţofan, Nicolae. Nicolae Coţofan: "În ceea ce am făcut până acum, am vrut să
aduc în lume un ceva al nostru…" : [interviu cu pictorul] / consemnare de cor. rev. ; fot. de
Iurie Foca // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 52-53 : fot. – ISSN 1857-3487.

4199. Zbârnea, Tudor. Tudor Zbârnea: "Pentru mine, condiţia umană în artă este
primordială" : [interviu cu pictorul, director al Muzeului Naţ. de Artă] / interviu realizat de Lilia-
na Popuşoi // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 42-49 : fot. – ISSN 1857-3487.

4200. Верлан, Марк. Портрет Путина за €2500 : [интервью с молд. художником


М. Верлан] / записал Владимир Попов // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 64-65 : fot. – ISSN
1857-0186.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


4201. Petcu, Ioana. "Omul nou" pe imaginea filmului est-european din anii' 79 şi '80 /
Ioana Petcu // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri, idealuri : Conf. şt. intern., 23-24 mai
2014. – Chişinău, 2014. – P. 282-296. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 296 (7
tit.).

78 MUZICĂ
4202. Andronic, Iurie. Pe când toamna bate… nucile : [pe marginea Festivalului
Ethno Jazz, Ed. a XIII-a, Chişinău, 25-28 sept. 2014] / Iurie Andronic // Moldova. – 2014. – Nr
9/10. – P. 30-35 : fot. – ISSN 1857-3487.

4203. Barbu, Natalia. Confidenţiale de octombrie ale Nataliei Barbu : [interviu cu in-
terpreta] / text de Iuliana Mămăligă ; fot. : Dragoş Cojocaru // VIP magazin. – 2014. – Nr 124.
– P. 50-56 : fot. – ISSN 1857-0534.

4204. Dascal, Ion. Muzica pentru ea a fost o oglindă vitală… : [in memoriam Mariei
Drăgan, interpretă de muzică populară (1947-1986)] / Ion Dascal // Realităţi Culturale. –
2014. – Nr 10. – P. 20 : fot. – ISSN 1857-4424.

4205. Ionel, Angela. "Turturica cântecului popular" la baştină… : [pe marginea Festi-
valului concurs naţional al interpreţilor cântecului folcloric "Maria Drăgan", satul Bălăureşti,
raionul Nisporeni, 28. 08. 2014] / Angela Ionel, Tatiana Mititelu // Realităţi Culturale. – 2014. –
Nr 10. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-4424.

138
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4206. Ştefăneţ, Anatol. Ideologia "Trigon" = "Trigon" ideology : [interviu cu compozito-


rul A. Ştefăneţ, liderul grupului] / consemnare de Liuba Horis // Altitude. – 2014. – Nr 9/10. –
P. 66-71 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN 1857-4815.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Artă scenică
4207. Baroncea-Strâmbeanu, Aliona. Teatru românesc la Chişinău şi Bucureşti :
(consemnări de spectator) / Aliona Baroncea-Strâmbeanu, Liliana Popuşoi // Moldova. –
2014. – Nr 9/10. – P. 57-63 : fot. – ISSN 1857-3487.

4208. Dănilă, Aurelian. Încă un început de toamnă împreună cu cea de care Moldovei
îi va fi dor întotdeauna…: [pe marginea Festivalului Intern. de Operă şi Balet "Maria Bieşu",
Chişinău, 5-14 sept. 2014] / Aurelian Dănilă // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 14-17 : fot. –
ISSN 1857-3487.

4209. Dragoş, Vladimir. Vladimir Dragoş, director artistic al TNOB: "Muzica, esteticul,
artistismul şi profesionalismul sunt valorile pe care Maria Bieşu le-a promovat cu ardoare" :
[interviu] / consemnare de cor. rev. // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 20-21 : fot. – ISSN
1857-3487.

4210. Grosu, Ion. Ion Grosu, director general al TNOB: "Ediţia curentă a festivalului a
atras cel mai mare număr de spectatori" : [pe marginea Festivalului Intern. de Operă şi Balet
"Maria Bieşu", Ed. a 22-a, Chişinău, 5-14 sept. 2014 : interviu] / consemnare de cor. rev. //
Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-3487.

4211. Şarov, Igor. Festivalul Internaţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu" – un etern
omagiu pentru inegalabila "Cio-Cio-San" de la Volintiri : [Chişinău, 5-14 sept. 2014] / Igor
Şarov // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 18-19 : fot. – ISSN 1857-3487.

4212. Ungureanu, Larisa. A fi Acasă : [pe marginea spectacolului "Acasă" de Dumitru


Matcovschi, montat la Teatrul-Studio Geneza Art în regia Ludmilei Burlaca] / Larisa Ungurea-
nu // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-3487.
(Vezi de asemenea Nr 4263)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
(Vezi Nr 3986, 4213)
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba română
4213. Bogatu, Eugenia. Metafora ca modalitate de extindere a limbajului / Eugenia
Bogatu // Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consacrată Zilei Mondiale a
Filosofiei, 21 noiem. 2013. – Chişinău, 2014. – P. 80-88. – Referinţe bibliogr. : p. 88 (5 tit.).

139
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821 Literatura limbilor individuale
821.113.5 Literatură norvegiană
4214. Preisen, Alf. Povestea Ieduţului care ştia să numere până la zece : [trad. din lb.
norvegiană] / Alf Preisen ; trad. de Igor Creţu ; des. de Eduard Maidenberg // Alunelul. –
2014. – Nr 10. – P. 8-9 : il. – ISSN 1857-4173.

821.135.1 Literatură română


4215. Blandiana, Ana. Lasă-mi, toamnă… : [versuri] / Ana Blandiana ; il. de Alexei
Colâbneac // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 22. – ISSN 1857-0798.

4216. Bodeanu, Maria. Străina : [povestire] / Maria Bodeanu // Clipa siderală. – 2014.
– Nr 3. – P. 13. – ISSN 1857-3673.

4217. Cristoveanu, Nicolae. Două berze… : [povestire] / Nicolae Cristoveanu // Vână-


torul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-4505.

4218. Duţescu, Mihai. Limba română : [versuri] / Mihai Duţescu // Clipa siderală. –
2014. – Nr 3. – P. 2. – ISSN 1857-3673.

4219. Mitru, Alexandru. Dovleacul şi viţa : [povestire] / Alexandru Mitru ; il. de Alexei
Clâbneac // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 23. – ISSN 1857-0798.

4220. Molea, Loredana. Origami din atlasul de anatomie : [povestire] / Loredana Mo-
lea // Clipa siderală. – 2014. – Nr 3. – P. 20-21 : fot. – ISSN 1857-3673.

4221. Nuţu, Iris. Pianistul ; Contre-jour ; Clarobscur ; Negru aprins : [versuri] / Iris Nuţu
// Clipa siderală. – 2014. – Nr 3. – P. 14-15 : fot. – ISSN 1857-3673.

4222. Pociumban, Natalia. Curcubeul ; Portretul a doi bătrâni : [povestiri] / Natalia


Pociumban // Clipa siderală. – 2014. – Nr 3. – P. 19 : fot. – ISSN 1857-3673.

4223. Влахуцэ, Александру. Справедливость : [стихи : пер. с рум. яз.] / Алексан-


дру Влахуцэ ; пер. : А. Ахматова // Наше поколение. – 2014. – Nr 10. – P. a 4-a a cop. –
ISSN 1857-0100.
4224. Кристовяну, Николае. Два аиста… : [рассказ : пер. с рум. яз.] / Николае
Кристовяну // Охотник и рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – P. 23 : fot. – ISSN 1857-
4505.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


4225. Motrescu, Ilie. Semn ; Sub cerul acesta ; În lipsa ta… ; Ce mi-e sufletul ; Am iu-
bit cu atîta nădejde… ; Nepoţilor ; Văzui lăstuni : [versuri] / Ilie Motrescu ; des. de Violeta
Zabulică // Noi. – 2014. – Nr 10. – P. 8-9 : fot. – ISSN 1857-0798.

140
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova


4226. Coreţchi, Alina. Cerga : [nuvelă] / Alina Coreţchi // Moldoveanca. – 2014. – Nr
9/10. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-3053.

4227. Dabija, Nicolae. Cartea este sacră : [fragm. de nuvelă] / Nicolae Dabija // Noi. –
2014. – Nr 10. – P. 25. – ISSN 1857-0798.

4228. Matcovschi, Dumitru. Desenez ; Eu n-o să mă despart ; Băieţii ; Furnica ;


Frunzele ; Ploaie ; Firicel de busuioc : [versuri] / Dumitru Matcovschi ; des. de Ana Evtuşenco
// Alunelul. – 2014. – Nr 10. – P. 4-5 : fot. – ISSN 1857-4173.

4229. Mateevici, Alexei. Limba Noastră : [versuri] / Alexei Mateevici // Realităţi Cultu-
rale. – 2014. – Nr 10. – P. 7. – ISSN 1857-4424.

4230. Pîntea, Mariana. A fi stâncă în mare… : [povestire] / Mariana Pîntea // Clipa si-
derală. – 2014. – Nr 3. – P. 18. – ISSN 1857-3673.

4231. Pricop, Evelina. Se duc ; Două inimi-gemene : [versuri] / Evelina Pricop // Mol-
doveanca. – 2014. – Nr 9/10. – P. 15 : fot. – ISSN 1857-3053.

4232. Rapcea, Irina. Despre noi ; Nod în stânga ; Eu ; De când ai plecat ; Te pierd… ;
Adevărul ; Baudelair : [versuri] / Irina Rapcea // Clipa siderală. – 2014. – Nr 3. – P. 16-17 : fig.
– ISSN 1857-3673.

4233. Rusnac, Vladimir. Domn al codrilor : [versuri] / Vladimir Rusnac // Vânătorul şi


Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 2 : fot. – ISSN 1857-4505.

4234. Tudor, Ştefan. La şcoală : [versuri] / Ştefan Tudor // Alunelul. – 2014. – Nr 10. –
P. 2. – ISSN 1857-4173.

4235. Спэтару, Николае. Змеи и "змейки" былых времён : [рассказ] / Николае


Спэтару ; пер. с рум. яз. : Иван Пилкин // Наше поколение. – 2014. – Nr 10. – P. 77-82 :
fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1 Literatură rusă


4236. Paustovski, Konstantin. Bobocii : [nuvelă : trad. din lb. rusă] / Konstantin Paus-
tovski ; il. de Adrian Moraru // Noi. – 2014. – Nr 10. – Supl. : P. 1-8 : fot. – ISSN 1857-0798.

4237. Камеристый, Виктор. Что же там? : [рассказ] / Виктор Камеристый // Наше


поколение. – 2014. – Nr 10. – P. 41-51 : fot. – ISSN 1857-0100.

4238. Криворотов, Сергей. Мёртвые ничего не скажут : [рассказ] / Сергей Криво-


ротов // Наше поколение. – 2014. – Nr 10. – P. 61-66 : fot. – ISSN 1857-0100.

141
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

4239. Петруша, Александр. Мальчишка из Чадруга ; Чупакабра по-хомутовски :


[рассказы] / Александр Петруша // Наше поколение. – 2014. – Nr 10. – P. 52-54 : fot. –
ISSN 1857-0100.

4240. Рыженко, Алла. Рыжий Ангел ; Про любовь ; "Я сюда никогда не
вернусь…" ; "Дом однажды сгорит или рухнет от старости…" ; "Мы с тобой обязательно
встретимся…" ; Про дождь : [стихи] / Алла Рыженко // Наше поколение. – 2014. – Nr 10.
– P. 85-86 : fot. – ISSN 1857-0100.

4241. Славянин, Виктор. Затерянный остров : Повесть / Виктор Славянин // На-


ше поколение. – 2014. – Nr 10. – P. 6-27 : fot. – Окончание. Начало : Nr 8. – ISSN 1857-
0100.

4242. Умарова, Ася. Спокойной ночи, Марисабель : [рассказ] / Ася Умарова //


Наше поколение. – 2014. – Nr 10. – P. 67-76 : fot. – ISSN 1857-0100.

4243. Юрукин, Юрий. Снова утро рассветами красит мир ; Утро ; Тихо крадётся
ночь ; Можно? ; Родник ; Ты моя загадка ; Горят апрели : [стихи] / Юрий Юрукин // Наше
поколение. – 2014. – Nr 10. – P. 87-88 : fot. – ISSN 1857-0100.

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova


4244. Зиновьева, Нелли. Сильная ; Бережно ; Липа ; Сумасшедший ; Уходит ;
Велик ; Суть ; На дне ; Юность : [стихи] / Нелли Зиновьева // Наше поколение. – 2014. –
Nr 10. – P. 83-84 : fot. – ISSN 1857-0100.

4245. Казачинский, Павел. Быка нашли на бойне : [рассказ] / Павел Казачинский


// Наше поколение. – 2014. – Nr 10. – P. 55-60 : fot. – ISSN 1857-0100.

4246. Каюров, Георгий. Обречённые на обман : Рассказ / Георгий Каюров // На-


ше поколение. – 2014. – Nr 10. – P. 28-40 : fot. – ISSN 1857-0100.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


4247. Galaicu-Păun, Emilian. "Je est un autre" versus "Мы нижеподписавшиеся" :
[eseu despre autenticitatea operei literare moderne] / Emilian Galaicu-Păun // Moldova. –
2014. – Nr 9/10. – P. 68-70 : fot. – ISSN 1857-3487.

4248. Pavlicenco, Sergiu. Imaginea pensionarului în literatura contemporană / Sergiu


Pavlicenco // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri, idealuri : Conf. şt. intern., 23-24 mai
2014. – Chişinău, 2014. – P. 158-164. – Rez. în lb. rom., engl.

4249. Plămădeală, Ion. Literatura şi fantasma sensului : reflecţii pe marginea sindro-


mului "post" / Ion Plămădeală // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri, idealuri : Conf. şt.
intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 175-183. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 183 (10 tit.).

142
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4250. Selejan, Ana. Omul nou ca personaj literar postbelic / Ana Selejan // Omul nou
al Europei : Modele, prototipuri, idealuri : Conf. şt. intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău, 2014.
– P. 19-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 36-37 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4254)

821.111.0 Literatură engleză


4251. Filimon, Veaceslav. Homo everymanus şi bloomizarea omului european în ro-
manele lui James Joyce / Veaceslav Filimon // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri,
idealuri : Conf. şt. intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 297-302. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 301-302 (6 tit.).

821.131.1.0 Literatură italiană


4252. Alexandru, Laszlo. "Lectura Dantis" ca spectacol literar : [pe marginea recitări-
lor publice a "Divinei Comedii" de Dante Alighieri : comunicare şt.] / Laszlo Alexandru// Omul
nou al Europei : Modele, prototipuri, idealuri : Conf. şt. intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău,
2014. – P. 194-201. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p. 200-201 (11 tit.).

4253. Ciobanu, Mircea V. Criza identităţilor (literare, sociale, culturale) în "Cimitirul din
Praga" de Umberto Eco / Mircea V. Ciobanu // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri,
idealuri : Conf. şt. intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 184-193. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 192-193 (23 tit.).

821.133.1.0 Literatură franceză


4254. Pilchin, Ivan. Guillaume Apollinaire şi pledoaria "spiritului nou" în literatură: o
recapitulare / Ivan Pilchin // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri, idealuri : Conf. şt.
intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 245-250. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe
bibliogr. : p. 249-250 (12 tit.).

821.135.1.0 Literatură română


4255. Moraru, Anatol. Reprezentări ale omului balcanic în "Baltagul" de M. Sadovea-
nu, despre sexul femeii – câmp de luptă în "Războiul din Bosnia" de M. Vişneac şi "Călătorind
spre Babadag" de A. Stasiuc / Anatol Moraru // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri,
idealuri : Conf. şt. intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 258-275. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 275 (3 tit.).

4256. Popuşoi, Liliana. "În România, imaginea lui Camil Petrescu este tributată unor
prejudecăţi " : [pe marginea creaţiei scriitorului] / Liliana Popuşoi // Moldova. – 2014. – Nr
9/10. – P. 54-56 : fot. – ISSN 1857-3487.

4257. Spiridon, Vasile. Omul nou după "Adio, Europa!", de Ion D. Sîrbu : [analiza ro-
manului] / Vasile Spiridon // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri, idealuri : Conf. şt.
intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 134-146. – Rez. în lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 4250)

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova

143
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

4258. Cenuşă, Felicia. Povara libertăţii omului post-sovietic reflectată în literatura ro-
mână din Republica Moldova / Felicia Cenuşă // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri,
idealuri : Conf. şt. intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 251-257. – Rez. în lb. rom.,
engl. – Referinţe bibliogr. : p. 257 (5 tit.).

4259. Ciobanu, Mircea V. Literatura ca marfă pentru export : [şansele literaturii basa-
rabene să se impună peste hotare] / Mircea V. Ciobanu // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P.
71-74 : fot. – ISSN 1857-3487.

4260. Cocieru, Mariana. Intensitatea asimilării creaţiei populare orale în proza cu te-
matică rurală (1960-1970) / Mariana Cocieru // Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 10. – P. 12-
14. – Referinţe bibliogr. : p. 14 (16 tit.). – ISSN 1857-4424.

4261. Cujbă, Lucia. O seară de creaţie cu Frunze de dor : [pe marginea seratei literar-
muzicale cu acelaşi generic, dedicată scriitorului Ion Druţă] / Lucia Cujbă ; fot. de Mihai Po-
târniche // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 38-41 : fot. – ISSN 1857-3487.

4262. Lungu, Eugen. Piatra şi calculatorul ; Pe computer ; Nomenclator : [din vol. "De
ce spunem aşa", Chişinău, Arc, 2014] / Eugen Lungu // Clipa siderală. – 2014. – Nr 3. – P.
26-27 : fot. – ISSN 1857-3673.

4263. Prus, Elena. Migrantul: personajul nou al Europei de Est : [în dramaturgia ro-
mânească din Basarabia] / Elena Prus // Omul nou al Europei : Modele, prototipuri, idealuri :
Conf. şt. intern., 23-24 mai 2014. – Chişinău, 2014. – P. 81-95. – Rez. în lb. rom., engl. –
Referinţe bibliogr. : p. 94-95 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3991, 4212)

821.162.1.0 Literatură poloneză


(Vezi Nr 4255)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localităţilor
4264. Caraiman, Daniela. Iordania, minunea din deşert : [note de călătorie] / text şi
fot. de Daniela Caraiman // VIP magazin. – 2014. – Nr 124. – P. 100-103 : fot. – ISSN 1857-
0534.

4265. Nikita, Valery. Podul Galata şi Istoricul Peşte din Eminönü = Galata Bridge and
traditional fish from Eminönü : [or. Istanbul, Turcia : note de călătorie] / text şi fot. de Valery
Nikita // Altitude. – 2014. – Nr 9/10. – P. 26-33 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom., engl. – ISSN
1857-4815.

4266. Танас, Александр. Испания каталонцев и басков : [путевые заметки] /


Александр Танас // Profit. – 2014. – Nr 10. – P. 58-63 : fot. – ISSN 1857-0186.

144
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII


913 Geografie regională în general. Geografia lumii antice şi moderne
913(478) Geografia Republicii Moldova
4267. Чубченко, Наталья. Влияние природно-географического фактора на
формирование геокультурного пространства Республики Молдова / Наталья Чубченко //
Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 6. – P. 34-37. – Rez. în lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. : p.
37 (6 tit.). – ISSN 1810-9551.

929 Ştiinţe biografice şi înrudite


Băieşu, Nicolae. Talentatul folclorist Efim Jungietu : [in memoriam (1939-1993)]. –
Vezi Nr 3986.

Braga, Tudor. Un creator inepuizabil : [Nicolae Coţofan, pictor-ceramist, vicepreşedin-


te al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova]. – Vezi Nr 4197.

Dascal, Ion. Muzica pentru ea a fost o oglindă vitală… : [in memoriam Mariei Drăgan,
interpretă de muzică populară (1947-1986)]. – Vezi Nr 4204.

Dobrogeanu, Nicolae. Date din viaţa şi activitatea lui Teodor T. Burada : [folclorist şi
etnograf român (1839-1923)]. – Vezi Nr 3987.

Земан, Игорь. Международно-правовые взгляды В. В. Преображенской (1924-


2004). – Vezi Nr 3928.

Кисиль, М. Ф. Академику Петру Николаевичу Унгуряну [молдавскому виноделу] –


120 лет. – Vezi Nr 4192.

Флоря, Василий. Благодарное слово учителю. Памяти члена корреспондента


Академии наук СССР, профессора Пионтковского Андрея Андреевича. – Vezi Nr 3952.

929.6 Heraldică. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii


4268. Tabac, Silviu. Acvila cruciată şi capul de bour = The eagle-cross bearer and the
head of a tur : [interviu cu S. Tabac, vice-preşedintele Comisiei Naţ. de Heraldică] / consem-
nare de cor. rev. // Altitude. – 2014. – Nr 9/10. – P. 80-81 : fot. – Tit., text. paral. : lb. rom.,
engl. – ISSN 1857-4815.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ
94(41/99) Istoria individuală a diferitelor ţări
4269. Назаров, Олег. Нерешённые вопросы Катыни : [Смоленская обл. : об
расстреле польских военнопленных (1941г.)] / Олег Назаров // Revista Moldovenească de
Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – P. 131-160. – Rez. în lb. rom.,
engl., rusă. – Referinţe bibliogr. : p. 158-160 (35tit.) şi în notele de subsol. – ISSN 1857-1999.

145
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

(Vezi de asemenea Nr 3893)

94(478) Istoria Republicii Moldova


4270. Colesnic, Iurie. Încă o plimbare prin nebănuitul Chişinău : [file de istorie] / Iurie
Colesnic // Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – P. 92-97 : fot. – ISSN 1857-3487.

4271. Munteanu, Sergiu. Chişinău, printre războaie şi construcţii : [sec. XVIII] / Sergiu
Munteanu // Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 10. – P. 22-23 : fot. – ISSN 1857-3703.
(Vezi de asemenea Nr 3862)

146
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Index de nume
Blandiana, Ana 4215
A Bobînă, Gheorghe 3853
Ababii, Ion 4032-35 Bocancea, Ecaterina 4047
Abras, Marcel 4046 Bodeanu, Maria 4216
Agapii, Eugeniu 4098 Bodiu, Adrian 4097-98
Alexa, Zinaida 4042, 4053, 4062, 4069, 4073 Bodiul, Aurel 4086
Alexandru, Laszlo 4252 Bogatu, Eugenia 4213
Alexeev, Loghin 4069 Bogdan, Victoria 4025
Alighieri, Dante 4252 Boiciuc, C. 4115
Andrieş, Serafim 4129 Boişteanu, Eduard 3963
Andronachi, Natalia 3971 Bolotnicova, Valentina 4051
Andronic, Iurie 4202 Bordian, Alexandru 3897
Andronic, Serghei 4109 Bordian, Mariana 3978
Anestiadi, Zinaida 4042, 4049, 4061-62, 4107 Borozan, Pantelimon 4132
Anghelici, Gheorghe 4054 Botez, M. 4112
Ardeleanu, Alina 3881 Bounegru, Sergiu 4133
Armaş, Iurie 4187 Braga, Tudor 4197
Avornic, Gheorghe 3945 Bruma, Serghei 4144
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 3879
B Buga, Larisa 3931
Bujac, M. 4100
Babuc, Monica 3857 Bujac, Mariana 4104
Bacalov, Iurie 4004 Bujor, Veronica 3859
Bacinschi, Aurelia 4063-64, 4070 Bujoreanu, V. 4166
Bacinschi, Nicolae 4063-64, 4070 Bulat, Denis 4184
Bacinschi-Gheorghiţa, Stela 4064 Bulat, Dumitru 4184
Baieş, Sergiu 3983 Bulimaga, C. 4124
Balagura, Daniela 4117 Bulimaga, Valentina 4003
Baliţchi, Tudor 3889 Burada, Teodor T. (3987)
Baranov, Olga 4043 Burian, Cristina 3920
Barbăroşie, Ecaterina 3899 Burlaca, Ludmila 4212
Barbu, Natalia 4203 Butorov, Serghei 4038
Baroncea-Strâmbeanu, Aliona 4207 Butorov, Valentina 4037
Batiru, Grigorii 4131 Buzu, Andrei 4134
Batrinac, Aureliu 4071
Băieşu, Aurel 3926 C
Băieşu, Nicolae 3986
Bedel, Valerii 4174 Cabac-Pogorevici, Irina 4029
Begu, A. 3988 Calancea, Valentin 4038
Belibova, Silvia 3862 Calchei, E. 4135
Belic, O. 4044 Calistru, Natalia 4066
Belous, Anatolie 4077 Capcelea, Valeriu 3982
Bendelic, Eugen 4107 Caproş, Nicolae 4079, 4085-86
Bernaz, E. 4092 Capşa, Tudor 3964
Berzoi, Valentina 4166 Caraiman, Daniela 4264
Beţişor, Alexandru 4078 Caraus, Alexandru 4030
Bezer, Galina 4065 Casafont, Joseph Ramon 3863
Bichir-Thoreac, Lilia 4028 Casian, Igor 4024
Bieşu, Maria 4209 Cauș, Maria 4157
Bilba, R. M. 4108 Cavcaliuc, Lucia 3870
Bivol, Elena 4026, 4045-46 Cazac, Anatol 4101

147
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

Cazacu, Grigorii 3941 Cozma, Constantin 4071


Călugăru-Spătaru, Tatiana 4157 Creţu, Adrian 3939
Căpiţă, Ionel 4177 Creţu, Igor 4214
Ceban, Gheorghe 4134 Cristoveanu, Nicolae 4217
Ceban, Ion 3896 Criucicov, Oleg 4134
Cebanu, Mariana 4048, 4072 Crivoi, Aurelia 4004
Cebotari, Inga 4053 Croitoru, Vasile 3890
Cebotari, Mihail 3921 Crudu, Vasile 4014
Cemirtan, R. 4092 Cucerescu, Victoria 3923
Cenuşă, Felicia 4258 Cucu, Petru 4193
Cepoi, Liliana 3999, 4000-01 Cujbă, Lucia 4261
Cepraga, Vitalie 3963 Cuşnir, Liliana 3871
Cerneţchi, Olga 4093 Cuşnir, Valeriu 4109
Chiaburu, Simona 4113, 4114, 4121 Cuşnir, Vitalie 4107, 4109-10
Chiriac, Andrian 4049-50 Cuza, P. 4128
Chirică, Lazăr 3994 Cuza, Petru 4125
Chirilă, Vitalie 4082, 4105 Cuzneţov, Alexandru 3954
Chistruga-Sînchevici, Inga 3976
Cimil, Ana 4086 D
Cimil, Anişoara 4080 Dabija, Nicolae 4227
Ciobanu, Cristina 4178 Danilov, Lucian 4032-33
Ciobanu, Ion 3932 Dascal, Ion 4204
Ciobanu, Mircea V. 4253, 4259 Dascaliuc, Al. 4157
Ciobanu, Rodica 3859, 3933 David, Lilia 4059
Ciobanu, S. 4031 Dănilă, Aurelian 4208
Ciobanu, Sergiu 4094 Diacova, Svetlana 4034
Ciocârlan, Nina 4158-61 Dima, Marcela 4188
Ciocoi, Oleg 4179 Dîrzu-Cocoș, Oxana 4146
Ciubuc, Natalia 4002 Djur, Svetlana 4000
Coadă, Viorica 4017 Dobrogeanu, Nicolae 3987
Cocieru, Mariana 4260 Dobrojan, Sergiu 4004, 4007
Cociug, Adrian 4085 Dodon, Igor 3885
Codreanca, Lidia 3869 Dolapciu, Elena 4021
Cojocari, Diana 4098 Dolganiuc, Nicolae 4067
Cojocari, Svetlana 4020 Donica, Ala 3988
Cojocaru, Dragoş 4203 Donțu, Natalia 4006
Cojocaru, Igor 3854 Dragoş, Vladimir 4209
Cojocaru, Irina 3854 Drăgan, Maria (4204)
Colâbneac, Alexei 4215, 4219 Dreglea M. 4135
Colesnic, Iurie 4270 Druţă, Ala 3992
Condru, Valentina 4069 Druţă, Ion 3991, 4261
Copeţchi, Stanislav 3922 Dulghieru, Dorin 3956
Coreţchi, Alina 4226 Duţescu, Mihai 4218
Corețchi, Liuba 4167
Corolcova, Natalia 4117 E
Cosmescu, Alexandru 3860
Costachi, Gheorghe 3934 Eco, Umberto 4253
Coşciug, Ion 4053 Enachi, Olga 4180
Coşpormac, Igor 4096 Erhan, Nicolae 4081
Cotruţă, Alexandru 4113, 4121 Evtuşenco, Ana 4228
Coţofan, Nicolae (4197)-98
Covanţev, Serghei 4050

148
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

F Hotineanu, Vladimir 4101, 4104


Huşanu, Alexandru 3931
Feghiu, Leonid 4095
Feghiu, Maria 4037 I
Filimon, Veaceslav 4251
Filipciuc, Vladimir 4129 Iavorschi, Constantin 4051
Flocea, Ruslan 3913 Iedeliev, Roman 3900
Florenţă, Gh. 4126 Ilie, Magdalena-Ioana 3895
Florenţă, V. 4124 Imyanitov, Evghenii 4036
Foca, Iurie 4198 Ionel, Angela 4205
Freud, Sigmund 3863 J
Frunze, Ion 4144
Frunze, Oleg 3856 Jăpălău, Vladislav 3994
Fulga, V. 4118 Jian, Mariana 4058
Joyce, James 4251
G Jungietu, Efim (3986)
Gagauz, Olga 4119 K
Galaicu-Păun, Emilian 4247
Gaponenco, Eugeniu 4095 Kusturova, Anna 4083
Gavrilaş, Tamara 3992
Gău, Andrei 3855 L
Ghinda, Serghei 4032-33 Lazea, Ilarion 4016
Gîlcă, Gavril 3994 Lebediuc, Gheorghe 4144
Gîsca, Veronica 3958 Lesnic, E. 4031
Goian, Victor 4096 Levinas, Emmanuel 3860
Gonţa, Veronica 4068 Liogchii, Nina 3988
Gornea, Filip 4082, 4105 Lungu, Eugen 4262
Grăjdieru, Alexandra 4027 Lupu, Marian 3897
Grib, Liviu 4026-27, 4045
Gribincea, Alexandru 3916 M
Gribincea, Corina 3916
Gribincea, Vladimir 4136 Macovei, Tatiana 3965
Grigoraş, Ecaterina 3984 Maidenberg, Eduard 4214
Grigoraş, N. 4124 Manceva, Maria 4120
Grigorcea, Sofia 4168 Manţuc, Elena 3918
Grosu, Aurel 4059 Marcov, I. 3996
Grosu, Ion 4210 Marian, Nicolae 3955
Grosu, Iulia 4116 Marian, Octavian 3924
Gudumac, Eva 4099 Marii, Lucia 4137
Gulian, Mariana 3917 Marin, Ion 4084
Guştiuc, Andrei 3904 Martalog, Valentin 4102
Guţuleac, Victor 3935 Matcovschi, Dumitru 4212, 4228
Guzun, Lucia 4138 Mateevici, Alexei 4229
Maticiuc, Vasile 4138, 4143
H Mazur-Nicorici, Lucia 4052
Mămăligă, Iuliana 4203
Haidarlî, Iulia 3989 Mărîi, Liliana 4166
Harea, Dumitru 4068, 4073 Mătrăgună, Nelea 4028
Henry, Michel 3860 Melnic, Elena 3886
Hlistun, Victoria 4115 Melnic, Victor 4008
Horis, Liuba 4206 Melniciuc, Igor 4181
Hotineanu, Adrian 4101 Mereuţa, Ion 4113, 4121
Hotineanu, V. 4100

149
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

Micu, Alexandru 4139 Parpauţ, Carolina 4055


Mihalache, Iurie 3956 Pascaru, Ana 3880
Mikhelson, Samuel 3891 Patlaciuc, Iulia 4042
Mistreț, S. 4142 Paustovski, Konstantin 4236
Mistreț, Silvia 4143 Pavlenco, Angela 4122
Mititelu, Tatiana 4205 Pavlenko, Lilia 3865
Mitru, Alexandru 4219 Pavlicenco, Sergiu 4248
Mîrza, Vitalie 4140 Pavliuc, Alina 4127
Mocreac, Margareta 3891 Pavliuc, Galina 4054
Mocrii, Ellene 3977 Pădure, V. 4120
Moldovanu, I. 4091 Pătru, Alina-Daniela 3935
Molea, Loredana 4220 Pântea, Victor 4041
Monastârscaea, Anastasia 4074 Pârvu, Florin 4183
Moraru, Adrian 4236 Pelin, Ana 4017
Moraru, Anatol 4255 Perciuleac, Ludmila 4050
Moraru, Ina 3864 Perciun, Andrei 3878
Moraru, Zinaida 4049 Petcu, Ioana 4201
Morărescu, Adrian 3925 Petrov, V. 4122
Mornealo, Elena 4068, 4071 Pilchin, Ivan 4254
Moscovciuc, Ana 4051 Pisarenco, Constantin 3946-47
Motrescu, Ilie 4225 Pisarenco, Sergiu 4054
Movileanu, A. 4100 Pisova, Maria 4003
Munteanu, Andrei 4182 Pîntea, Mariana 4230
Munteanu, Rita 3919 Pîrvan, P. 4135, 4142
Munteanu, Sergiu 4271 Pîrvan, Pintilie 4143
Muravca, Tatiana 4041 Plăcintă, Gheorghe 4041
Mustață, Simion 4132 Plămădeală, Ion 4249
Plop, Aliona 3948
N Plop, Sergiu 3974
Nacu, Viorel 4085 Plotnic, Olesea 3926
Nazar, Nadejda 3899 Pociumban, Natalia 4222
Nedbaliuc, Boris 3995, 4005, 4017 Popa, Doina 3896
Nichiforov, Vadim 4175 Popescu, Liuba 4030
Nikita, Valery 4265 Popescu, Tudor 4010
Novac, Tatiana 3960 Popescu, Victor 3998
Nuţă, Ana-Mihaela 3863 Popovici, Angela 3967
Nuţu, Iris 4221 Popovici, Corneliu 3967
Popovici, Eugen 3936
O Popuşoi, Liliana 3857, 4199, 4207, 4256
Porcereanu, Natalia 4056
Odobescu, S. 4091 Postolache, Gheorghe 4127
Oglindă, Sergiu 4066 Postovan, Dumitru 3945
Ojog, Sergiu 4096 Potârniche, Mihai 3991, 4261
Ojovanu, Vitalie 4023 Preisen, Alf 4214
Olaru, Andrei 4079 Pricop, Evelina 4231
Opalco, I. 4120, 4122 Prisacari, Maria 4070
Overcenco, A. 3996 Proca, Ludmila 3966
P Prus, Elena 4263
Pulbere, Oleg 4103
Palii, Andrei 4141
Palii, Galina 4066 R
Pantea, Larisa 3901 Racu, Andrei 3927

150
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Radvan, Inga 3972-73 Stasiuc, Maxim 4104


Railean, Petru 3934 Stănilă, Moni 3858
Rapcea, Irina 4232 Stăvilă, Mihai 3950
Răileanu, Ion 3905 Stoican, Andreea 3951
Răţoi, Elena 3977 Stratan, Nadejda 4062
Revenco, Ina 4099 Stratan, Valentina 4036
Revenco, Ninel 4021 Stratulat, Irina 4007
Revenco, Valeriu 4027, 4029 Strătilă, R. 4116
Richicinschi, Iurie 3892 Strutinschi, T. 4060
Robu, Ion 3973 Suman, S. 4057
Robu, Iuliana-Elena 3866
Robu, Viorel 3867 Ș
Rogac, Raia 3991 Șalaru, Vasile 4006, 4010
Roșca, Ludmila 3883 Șalaru, Victor 4006-10
Roșca, Mariana 3872 Şalaru, Virginia 4046, 4052, 4072
Rotari, Alexandru 4145 Şarov, Igor 4211
Rotari, Eugen 4131, 4145 Ştefăneţ, Anatol 4206
Rotaru, L. 4091 Şveţ, Veronica 4074
Rudi, Ludmila 3999
Rudic, Valeriu 4000 T
Rusnac, Liliana 4022
Rusnac, Vladimir 4185, 4233 Tabac, R. 4092
Rusu, Ghenadie 4132 Tabac, Silviu 4268
Rusu-Haraba, Anastasia 3985 Tabac, Tatiana 3875
Tabuncic, Mariana 3885, 3911
S Talmaci, Cornelia 4038
Taran, Anatolie 4087, 4095
Sadoveanu, M. 4255 Tărâţă, Orest 3916
Sadovici, Victoria 4052, 4072 Terzi, Nicolae 3938
Sadovnic, Daniela 3999 Timoşco, Maria 4025, 4060
Sajin, M. 4031 Tincu, Violeta 3968
Saltanovici, Tatiana 4168 Tipa, Ion 3961
Sapojnic, Nadejda 4030 Tizu, Svetlana 3932
Sarafoleanu, Codruţ-Caius 4035 Tîşcul, Cristina 3904
Sarmaniuc, Viorica 4058 Toderaş, Ion 4184
Sava, Victor 4172 Trofăilă, Vasile 4087
Savelieva, Galina 3873-74 Trofim, Alina 4009
Săvulescu, Maria 4176 Trofimov, Igor 3939
Sârbu, Djemma 4194 Troianowski, Lidia 3861
Scurtu, V. 4115-16 Tudor, Ştefan 4234
Scutelnic, Lilia 4035, 4039 Tudose, Tamara 4123
Selejan, Ana 4250 Tulbure, Ion 3989
Shutkin, Vladimir 4036
Simionică, Eugen 3998 Ț
Sîrbu, Ion D. 4257
Sîrbu, Zinaida 4093 Ţăranu, Lilia 3993
Slipenski, Boris 3884, 3937 Țiganaș, Domnica 4146
Slivca, Oleg 4058 Țiganaș, Vasile 4146
Soltan, Petru 3991 Ţiriulnicova, Natalia 4188
Spinei, Larisa 4079 Ţîbîrnă, Ion 4037
Spiridon, Vasile 4257 Ţîbuleac, Mariana 3977
Starţun, Vasile 4082, 4105 Ţurcan, Vadim 4172
Stasiuc, A. 4255 Ţurcanu, Diana 3864

151
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

Ţurcanu, Veronica 4059 Борозан, П. А. 4152


Боршевский, А. 3962
U Ботнарь, В. Ф. 4148
Ungureanu, Alina 4022 Брага, Лилия 3887
Ungureanu, Larisa 4212 Брума, С. Г. 4152
Ursu, A. 3996, 4128, 4130 Будак, А. Б. 4170
Ursu, Sergiu 4088 Будак, Ал. 4171
Uşanlî, Alina 4117 Бузу, А. Г. 4149
Бундуки, Елена 3997
V Буриан, Александр 3894
Былич, Елена 4150
Vacarciuc, Ion 4089, 4106 Бырсан, Анна 4011
Valica, Vladimir 4022, 4024
Velciu, Aliona 4025, 4060 В
Vicol, Liuba 3974
Vinogradova, Svetlana 4193 Васкауцан, Александр 3914
Vişneac, M. 4255 Верлан, Марк 4200
Vîrtosu, Ana 4073 Влахуцэ, Александру 4223
Volcinschi, Victor 3978 Вышковская, Валентина 3942
Vrabii, I. A. 4111 Г
Vremiş, Maria 3873-74
Vudu, Lorina 4055, 4075 Гайчук, Виктор 3980
Гарбур, И. В. 4155
Y Гендов, В. С. 3990, 4012
Yatskevych, I. 4040 Гладкий, Виорика 3997
Голя, Анатолий 3888
Z Горячева, Нелли 3997
Гумилев, Л. Н. 3893
Zabolotna, Ludmyla 3940
Zabulică, Violeta 4225 Д
Zaharov, Svetlana 3902
Zaporojan, Veaceslav 3941 Димитриев, Сергей 3909
Zbârnea, Tudor 4199 Долинцэ, Алла 3898
Zosim, Liliana 4003 Дуйсенов, Эрик 3943
Zota, Larisa 4061 Дякович, Мираслава 3953

А Е

Аблина, Людмила 3906 Елисеева, Олеся 4196


Алиев, Л. А. 4019 З
Андреев, В. Н. 4076
Анточ, Людмила 4169 Захарченко, Ирина 4189
Анцибор, Лудмила М. 3882 Земан, Игорь 3928
Арсени, И. 3979 Зиновьева, Нелли 4244
Афанасьев, А. П. 4090
Ахматова, А. 4223 И

Б Ивахив, Олег 3893


Игнатенко, Александр 4195
Басова, Ирина 3907 Изверская, Т. Д. 3990, 4012
Безу, Г. Г. 4076 Ионицой, Ю. С. 4156
Бивол, Инна 4011
Бондаренко, Ю. 4164-65 К
Боровская, А. Д. 4147-48 Казачинский, Павел 4245

152
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Камеристый, Виктор 4237 Пушко-Цибуляк, Елизавета 3969


Каюров, Георгий 4246
Кивачук, Анна 3876 Р
Кириллов, Ал. 4171 Ротарь, А. И. 4154
Кисиль, М. 4164-65 Ротарь, Е. А. 4154
Кисиль, М. Ф. 4192 Рыженко, Алла 4240
Кисиль, С. 4164-65 Рязанова, Ирина 3909
Клименко, О. А. 4151
Колесникова, Л. 4162 С
Комарова, Г. Е. 4154
Комолкин, И. А. 4090 Семенюк, Евгений 4013
Копылов, Михаил 3929 Сергеев, Пётр 3868
Костаки, Г. 3944 Сичинский, К. 3981
Кравченко, А. Н. 4151 Славянин, Виктор 4241
Криворотов, Сергей 4238 Смолова, Людмила 3970
Кристовяну, Николае 4224 Сосна, А. 3979
Кротевич, Ольга 3898 Сосна, Б. 3962
Спэтару, Николае 4235
Л Станишевский, Александр 3957
Ледыщева, Т. А. 4090 Т
Леонтяк, Г. П. 4163
Лепетюк, Александр 3915 Танас, Александр 4266
Тимченко, Леонид 3930
М
У
Маринеску, М. 4162
Мащенко, Н. Е. 4147 Умарова, Ася 4242
Мелека, А. К. 4149 Унгуряну, Петр Николаевич (4192)
Мистрец, С. И. 4147 Ф
Моторный, Владимир 3975
Мусаева, Ирина 3969 Флоря, Василий 3952
Мустяца, С. И. 4152 Фрунзе, И. И. 4155
Н Х
Назаров, Олег 4269 Харчук, О. 4171
Недерица, Александр 4190
Никифоров, Е. А. 4173 Ц
Николай, Андрей 3912 Цыбырнэ, И. В. 4076
О Ч
Осипов, М. Ю. 4163 Чебан, Г. А. 4149
П Чернык, Петр 3893
Чеснокова, Нина 3877
Пайлик, И. С. 4148 Чиреш, Елена 3908, 4191
Петруша, Александр 4239 Чубченко, Наталья 4267
Пилкин, Иван 4235
Пионтковский, Андрей Андреевич (3952) Ш
Попов, Владимир 3910, 3980, 4200 Шабанова, Г. А. 3990
Преображенская, В. В. (3928) Шалару, Виктор 4011, 4013
Притула, Г. И. 4153 Шаншарова, Асемгуль 3943
Проценко, Володимир 3959

153
Cronica articolelor de revistă Nr 10-2014 ≡ Magazine article annals Nr 10-2014

Ю Юрукин, Юрий 4243

Lista revistelor, culegerilor şi publicaţiilor periodice continue ale căror articole sunt
fişate
1. "a" MIC". – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-3770
2. Administrarea Publică. – 2014. – Nr 4. – ISSN 1813-8489
3. Agricultura Moldovei. – 2014. – Nr 7/8. – ISSN 0582-5229
4. Altitude. – 2014. – Nr 9/10. – ISSN 1857-4815
5. Alunelul. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-4173
6. Aquarelle. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-0518
7. Arta Medica. – 2014. – Nr 2 : Ed. spec. – ISSN 1810-1852
8. Buletin de Perinatologie. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1810-5289
9. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2014. – Nr 2. – ISSN 1857-0011
10. Clipa siderală. – 2014. – Nr 3. – ISSN 1857-3673
11. Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică "Creşterea economică în condiţiile globalizării". Se-
siunea ştiinţifică "Structura demografică şi calitatea potenţialului uman", Ed. a 9-a, 16-17 oct. – Chişinău,
2014. – [2014-2092].
12. Contabilitate şi audit. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1813-4408
13. Curierul medical. – 2014. – Vol. 57, Nr 5. – ISSN 1857-0666
14. V International Conference "Actual problems in modern phycology", 3-5 nov., 2014. –Chisinau,
2014. – [2014-2273].
15. Filosofia şi perspectiva umană : Materialele Conf. Şt. consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei, 21
noiem. 2013. – Chişinău, 2014. –[2014-2119].
16. Institutul de Fitotehnie "Porumbeni" – 40 ani de activitate ştiinţifică : Materialele conf. intern.
consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. 2014. – Chişinău, 2014. – [2014-
2101].
17. Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică. – 2014. – Nr 5. – ISSN 2345-1130
18. Justiţia Constituţională în Republica Moldova. – 2014. – Nr 1. – ISSN 1810-7257
19. Legea şi viaţa. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1810-309X
20. Materialele Conf. șt. intern. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", Ed. a 5-a, 23-24 oct.
2014. – Chişinău, 2014. – [2014-2241].
21. Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 5, 6 ; 2014. – Nr 2. – ISSN 1810-9551
22. Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – ISSN 1857-3487
23. Moldoveanca. – 2014. – Nr 9/10. – ISSN 1857-3053
24. Noi. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-0798
25. Oastea Moldovei. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-3703
26. Omul nou al Europei : Modele, prototipuri, idealuri : Conf. şt. intern., 23-24 mai 2014. – Chişi-
nău, 2014. – [2014-2274].
27. Profit. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-0186
28. Psihologie. – 2014. – Nr3/4. – ISSN 1857-2502
29. Realităţi Culturale. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-4424
30. Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2013. – Nr 3. – ISSN
1857-1999
31. Revista Naţională de Drept. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1811-0770
32. Vânătorul şi Pescarul Moldovei. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-4505
33. VIP magazin. – 2014. – Nr 124. – ISSN 1857-0534
34. Закон и жизнь. – 2014. – Nr 10. – ISSN-1810-3081
35. Наше поколение. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-0100
36. Охотник и Рыболов Молдовы. – 2014. – Nr 10. – ISSN 1857-4513

154
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLEOR DE NEWSPAPER ARTICLE


GAZETĂ ANNALS
SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958 PUBLISHED FROM 1958

2014
OCTOMBRIE NR 10 OCTOBER
(4923-5387)

0 GENERALITĂŢI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII
001 Ştiinţă şi cunoaştere în general
4923. Batîr, Dumitru. Gânduri testamentare : [despre Gheorghe Duca, preşedintele
Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Dumitru Batîr // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 7.

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


4924. Conferinţa Internaţională pentru Securitatea Cibernetică din Republica
Moldova : [pe marginea lucrărilor celei de-a 2-a ed. a conf. intern. "Securitatea Cibernetică în
Moldova: Provocări, tendinţe şi soluţii", 15 oct. 2014, Chişinău] // Economist. – 2014. – 15 oct.
– P. 11.

02 BIBLIOTECONOMIE
4925. Arion, Liuba. Dezvoltarea profesională a bibliotecarilor şcolari: provocări şi rea-
lizări / Liuba Arion // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 oct. – P. 4.

4926. Flacăra ce trebuie să ardă mereu : [pe marginea discuţiei cu Lidia Sitaru, dir.
Bibliotecii Raionale "Alexandru Donici", Orhei] / pagină realizată de Vlad Loghin ; fot.: Nicu
Bînzari // Vocea poporului. – 2014. – 17 oct. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

06 ORGANIZAŢII ( ÎN GENERAL)
070 Ziaristică. Presă
4927. Buda, Valentin. Mic tratat de traversare lină a Prutului : [relaţia dintre presa din
Rep. Moldova şi România] / Valentin Buda // Evenimentul zilei. – 2014. – 10 oct. – P. 4.

4928. Ciubucciu, Vlad. Ardere meree : [60 de ani de la fondarea săpt. "Făclia"] / Vlad
Ciubucciu // Făclia. – 2014. – 10 oct. – P. 8.

4929. Colesnic, Iurie. Ardealul în Basarabia : [despre Ion Moţa (1868-1940), preot ,
publicist originar din Ardeal, red. al ziarului "Cuvânt Moldovenesc"] / Iurie Colesnic // Timpul.
– 2014. – 31 oct. – P. 19. – Conţine şi "Rămas bun" : art. publ. 13 dec. 1918.

4930. Dumbrăveanu, Albina. Ne-a părăsit un intransigent luptător pentru dreptate şi


adevăr : [in memoriam lui Constantin Tănase, ziarist şi publicist (1949-2014)] / Albina Dum-
brăveanu, Ion Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 oct. – P. 15.

155
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

4931. Mărgărit, Iulia. În slujba cărţii şi a culturii "Cetatea BiblioPolis" din Chișinău şi
slujitorii ei : [despre activitatea lui Vlad Pohilă, red. şef al rev. "BiblioPolis"] / Iulia Mărgărit //
Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 5.

4932. Necşuţu, Mădălin. "Uniunea Vamală a presei", ciocanul lui Putin şi nicovala lui
Voronin : [despre libertatea presei] / Mădălin Necşuţu // Evenimentul zilei. – 2014. – 24 oct. –
P. 4 ; Событие недели. – 2014. – 31 окт. – Р. 10.

4933. Stănilă, Moni. "Se duc Bărbaţii" : [in memoriam lui Constantin Tănase (1949-
2014), ziarist] / Moni Stănilă // Timpul. – 2014. – 31 oct. – P. 14.

60 de ani de la fondarea săptămânalului "Literatura şi arta"


4934. Căldare, Dumitru. Stindardul deşteptării şi demnităţii noastre naţionale / Dumi-
tru Căldare // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 8.

4935. Cibotaru, Mihail Gh. Cucuie pentru "Literatura şi arta" / Mihail G. Cibotaru // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 8.

4936. Ciobanu, Anatol. Lumina ochilor noştri / Anatol Ciobanu // Literatura şi arta. –
2014. – 9 oct. – P. 8.

4937. Codreanu, Theodor. Revista renaşterii naţionale / Theodor Codreanu // Litera-


tura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 8.

4938. Curbet, Vladimir. Izvor de spirit şi patriotism / Vladimir Curbet // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 23 oct. – P. 8.

4939. Duca, Gheorghe. La mulţi ani, "Literatura şi arta" / Gheorghe Duca // Literatura
şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 1.

4940. Petrencu, Anatol. "Literatura şi arta" la ceas aniversar / Anatol Petrencu // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 8.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
4941. Păsat, Dumitru. Immanuel Kant şi cugetarea românească : [290 de ani de la
naşterea lui Immanuel Kant, filosof german (1724-1804)] / Dumitru Păsat // Făclia. – 2014. –
24 oct. – P. 3.

159.9 Psihologie
4942. Vasian, Tatiana. Cum să cultivăm copilului dragostea şi interesul pentru şcoa-
lă? : [aspecte psihologice] / Tatiana Vasian // Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 oct. – P. 8.

156
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ


(Vezi Nr 5277)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ
4943. Dabija, Doina. Un sfânt necanonizat – Arsenie Boca : [teolog ortodox român
(1910-1989)] / Doina Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 2.

4944. Stănilă, Moni. Cei ce vor crede : [în rugăciunea lui Iisus] / Moni Stănilă // Tim-
pul. – 2014. – 17 oct. – P. 14.
(Vezi de asemenea Nr 4929)

3 ŞTIINŢE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE ŞI METODE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE
303 Metode ale ştiinţelor sociale
4945. Mihăeş, Roman. Sondaje şi scenarii postelectorale : [pe marginea rezultatelor
sondajului realizat de către Asociaţia Sociologilor] / Roman Mihăeş // Evenimentul zilei. –
2014. – 30 oct. – P. 4.

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaţiei
4946. Basarab, Marin. Opt motive pentru a emigra din Republica Moldova / Marin Ba-
sarab // Timpul. – 2014. – 10 oct. – P. 10.

316 Sociologie
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale
4947. Frâncu, Eliza. De ce propaganda rusă are succes în Moldova? / Eliza Frâncu //
Evenimentul zilei. – 2014. – 17 oct. – P. 4.

32 POLITICĂ
4948. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu: "Avem o campanie cu războiul la uşă. NATO va
fi temă electorală" : [interviu cu dir. Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al
Academiei Române] // Timpul. – 2014. – 17 oct. – P. 21.

4949. Ţâcu, Octavian. NATO şi Republica Moldova (4): argumentul reconcilierii / Oc-
tavian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 3 oct. – P. 8. – Art. 1 : 12 sept.

4950. Ţâcu, Octavian. NATO şi Republica Moldova (5): argumentul extinderii / Octa-
vian Ţâcu // Timpul. – 2014. – 10 oct. – P. 9. – Art. 1 : 12 sept.

157
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

4951. Ţâcu, Octavian. NATO şi Republica Moldova (6): argument economic / Octavi-
an Ţâcu // Timpul. – 2014. – 31 oct. – P. 9. – Art. 1 : 12 sept.

4952. Ţâcu, Octavian. NATO şi Republica Moldova (7): argument militar / Octavian
Ţâcu // Timpul. – 2014. – 24 oct. – P. 9. – Art. 1 : 12 sept.

4953. Морару, Анатол. Джордж Фридман: "Россия не проживет больше 10-15


лет!" : [по поводу высказываний президента аналит. агентства Stratfor Джорджа
Фридманa] / Анатол Морару, Михаил Цуркану // Событие недели. – 2014. – 10 окт. – Р.
8.

323(100-87) Politica internă a ţărilor de peste hotare


4954. Chilianu, Nadine. Favoriţii partidelor de la Chișinău pentru prezidenţialele din
România : [preconizate la 2 noiem. 2014] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişinău. – 2014. –
31 oct. – P. 9.

4955. Cojocariu, Tudor. Visul american vs. realitatea est-europeană : [pe marginea
vizitei în SUA în cadrul programului Open World, finanţat de Congresul SUA] / Tudor Cojoca-
riu // Timpul. – 2014. – 3 oct. – P. 7.

4956. Crîşmaru, Romeo. Românii de pretutindeni şi alegerile lor cruciale / Romeo


Crîşmaru // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 oct. – P. 4.

4957. Iohannis, Klaus. Klaus Iohannis: "Fără votul basarabenilor, niciun preşedinte al
României nu ar fi împlinit!" : [interviu cu candidatul la funcţia de preşedinte al României] /
interviu de Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 31 oct. – P. 4-5.

4958. Moraru, Anton. Ucraina în contextul politicii imperialiste a Rusiei: apreciere cri-
tico-metodologică / Anton Moraru // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 2.

4959. Stanoevici, Bogdan. Bogdan Stanoevici: "Voi fi alături de orice demersuri care
promovează păstrarea identităţii naţionale!" : [interviu cu ministrul delegat pentru Românii de
Pretutindeni] // Evenimentul zilei. – 2014. – 24 oct. – P. 5 ; Событие недели. – 2014. – 31
окт. – Р. 4.

4960. Zub, Alexandru. "Din programul privind condamnarea comunismului nu s-a rea-
lizat aproape nimic" : interviu cu academicianul A. Zub / interviu de Ilie Gulca // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 24 oct. – P. 10.

4961. Западинский, Роберт. До новых встреч, Азербайджан! : [по поводу уча-


стия в 4-м Международном гуманитарном форуме "Гуманизм как главная ценность в
постмодернистский период", окт. 2014, Баку : интервью участника молд. делегации, гл.
ред. еженед. "Коммерсант plus", Роберта Западинского агентству Азер ТАдж] / интер-
вью взял Зейнал Ага-Задла // Коммерсант info. – 2014. – 24 окт. – Р. 7

323(478) Politica internă a Republicii Moldova

158
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4962. Bogatu, Petru. Republica Moldova se îndreaptă spre un dezastru : [aspecte


preelectorale] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 31 oct. – P. 6.

4963. Bogatu, Petru. Votul sau răscoala : [prestaţia partidelor mici în campania elec-
torală] / Petru Bogatu // Ziarul naţional. – 2014. – 17 oct. – P. 6.

4964. Brega, Oleg. "Voi fi în opoziţie faţă de toţi!" : [interviu cu O. Brega, participant la
curca preelectorală] / interviu de Vadim Vasiliu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 oct. – P. 20.

4965. Cernei, Oleg. Scrisoare către alegătorii mei : [a candidatului independent la


funcţia de deputat în Parlamentul Rep. Moldova] / Oleg Cernei // Săptămîna. – 2014. – 31
oct. – P. 5.

4966. Ciobanu, Mircea V. Dicţionarul de sinonime şi "ecumenismul" electoral / Mircea


V. Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 oct. – P. 6. – (A-Politice).

4967. Ciobanu, Mircea V. Partidul "european" şi alegătorul "european" : [aspecte pre-


electorale] / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chișinău. – 2014. – 14 oct. – P. 6. – (A-Politice).

4968. Ciobanu, Mircea V. Răstitul ca "tehnică a dialogului" / Mircea V. Ciobanu // Jur-


nal de Chișinău. – 2014. – 21 oct. – P. 6. – (A-Politice).

4969. Ciobanu, Mircea V. Seducerea alegătorului : [aspecte preelectorale] / Mircea V.


Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 7 oct. – P. 6. – (A-Politice).

4970. Ciobanu, Victor. Despre comunişti, suveranitate şi uzurpare / Victor Ciobanu //


Ziarul naţional. – 2014. – 10 oct. – P. 7.

4971. Ciobanu, Victor. "Planul Roşca" este singura platformă realistă şi de unitate na-
ţională pe care trebuie să se sprijine în activitatea sa viitoarea conducere a ţării : interviu cu
preşedintele Partidului Popular Creştin Democrat V. Ciobanu / consemnare: Alexandru
Stejărescu // Flux. – 2014. – 24 oct. – P. 3.

4972. Ciobanu, Victor. Start campanie: pole position : [aspecte preelectorale] / Victor
Ciobanu // Ziarul naţional. – 2014. – 3 oct. – P. 7.

4973. Ciornei, Vsevolod. De ce nu sîntem ca alţii : [aspecte preelectorale] / Vsevolod


Ciornei // Săptămîna. – 2014. – 31 oct. – P. 2.

4974. Ciornei, Vsevolod. Gala exagerărilor : [pe marginea campaniei pentru alegerile
parlamentare, 30 noiem. 2014] / Vsevolod Ciornei // Săptămîna. – 2014. – 24 oct. – P. 2.

4975. Ciubotaru, Adrian. Hic sunt leones! : [pe marginea participării partidelor politice
în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Adrian Ciubotaru
// Jurnal de Chișinău. – 2014. – 10 oct. – P. 6 ; 17 oct. – P. 7.

159
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

4976. Cojocariu, Tudor. Europeni sau putinieni? : [aspecte preelectorale] / Tudor Co-
jocariu // Timpul. – 2014. – 24 oct. – P. 10.

4977. Cojocariu, Tudor. Trei lucruri care ne privesc, prost înţelese de către străini :
[pe marginea temelor campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, 30 noiem. 2014] /
Tudor Cojocariu // Timpul. – 2014. – 17 oct. – P. 10.

4978. Comănescu, Iulian. Partidele dau testul de creativitate: sloganurile electorale /


Iulian Comănescu // Timpul. – 2014. – 31 oct. – P. 7.

4979. Conţiu, Mihai. O ţară de săraci în care toţi se mituiesc unii pe alţii (1, 2) : [pe
marginea corupţiei ca fenomen social] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 9, 10
oct.

4980. Conţiu, Mihai. Oare cînd vor înţelege moldovenii că Rusia este o altă lume, una
ostilă lor şi progresului civilizaţiei? / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 16 oct.

4981. Conţiu, Mihai. Platforme electorale şi doctrine de partid doar pe hîrtie / Mihai
Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 8 oct.

4982. Conţiu, Mihai. Vor înţelege moldovenii uriaşa responsabilitate pe care o au faţă
de copiii lor şi viitorul ţării? / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 22 oct.

4983. Dabija, Nicolae. Testamentul lui Gheorghe Ghimpu : [despre viitoarele alegeri
parlamentare din 30 noiem. 2014] / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P.
1.

4984. Doar PCRM! Doar Voronin! : Programul electoral al Partidului Comuniştilor din
Rep. Moldova // Comunistul. – 2014. – 9 oct. – P. 4-5, 16 ; Коммунист. – 2014. – 9 окт. – Р.
4-6.

4985. Dodon, Igor. Dodon – Moldova nu va fi niciodată parte a României : [interviu


acordat de către I. Dodon, preşedintele Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova, postului TV
"Rossia-24"] // Socialiştii. – 2014. – 5-9 oct. – P. 2 ; Социалисты. – 2014. – 5-9 окт. – Р. 2.

4986. Dulgheru, Valeriu. Back to the USSR în stil dodonian : [aspecte preelectorale] /
Valeriu Dulgheru // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 3.

4987. Dulgheru, Valeriu. Şobolanii : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Literatura


şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 2.

4988. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Republica Moldova se află din nou la răscruce" : discur-
sul preşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova la evenimentul de lansare oficială în
campania electorală a PLDM // Stejarul. – 2014. – 15 oct. – P. 3.

160
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

4989. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Şi după acest scrutin Moldova va fi guvernată de forţe
pro-europene, democratice" : [interviu acordat de către liderul Partidului Liberal Democrat din
Moldova portalului Tribuna] / interlocutor: Kristina Gurez // Moldova suverană. – 2014. – 9 oct.
; Săptămîna. – 2014. – 10 oct. – P. 4; Stejarul. – 2014. – 22 oct. – P. 16..

4990. Gârneţ, Vasile. Lupte electorale: Voronin contra stângii, reformatorii între ei /
Vasile Gârneţ // Ziarul naţional. – 2014. – 24 oct. – P. 7.

4991. Gârneţ, Vasile. Unionismul în campanie electorală / Vasile Gârneţ // Ziarul naţi-
onal. – 2014. – 17 oct. – P. 7.

4992. Gherman, Natalia. Natalia Gherman: "Nu avem alternativă decât să mergem
înainte" : [discursul ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene la evenimentul de
lansare oficială în campania electorală a Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Stejarul.
– 2014. – 15 oct. – P. 6.

4993. Gulca, Ilie. Evocări despre "insula naţionaliştilor" : [pe marginea discuţiei cu Şte-
fan Levinţa, prof. la Univ. din Tiraspol cu sediul la Chişinău] / Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău.
– 2014. – 3 oct. – P. 10.

4994. Leancă, Iurie. Iurie Leancă: "Cea mai decisivă alegere de la declararea Inde-
pendenţei" : [discursul prim-vicepreşedintelui Partidului Liberal Democrat din Moldova la
evenimentul de lansare oficială în campania electorală a PLDM // Stejarul. – 2014. – 15 oct. –
P. 4.

4995. Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile par-


lamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Comuniştilor din Republica Mol-
dova // Comunistul. – 2014. – 9 oct. – P. 8-9 ; Коммунист. – 2014. – 9 окт. – Р. 8-9.

4996. Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile par-


lamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Politic "Renaştere" // Renaştere =
Возрождение. – 2014. – 8 oct. – P. 3. – Idem în lb. rusă.

4997. Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile par-


lamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova //
Stejarul. – 2014. – 15 oct. – P. 14-15.

4998. Lozinschi, Raisa. Ce trebuie să facă guvernanţii pentru ca cetăţenii să trăiască


mai bine? : [pe marginea discuţiei cu Vlad Filat, preşedintele Partidului Liberal Democrat din
Moldova, Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, Ion Hadârcă, liderul Partidului Liberal Re-
formator [et al.] / Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 24 oct. – P. 11.

4999. Lozinschi, Raisa. Pro UE sau pro UV? Asta-i întrebarea! : [despre viitoarele
alegeri parlamentare, 30 noiem. 2014] / Raisa Lozinschi // Ziarul naţional. – 2014. – 10 oct. –
P. 4-5.

161
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5000. Macovei, Ion. TOP 5 promisiuni electorale, neonorate de partidele AIE / Ion
Macovei // Timpul. – 2014. – 17 oct. – P. 16.

5001. Micu, Vasile. Marea brambureală : [aspecte soc.-pol.] / Vasile Micu // Literatura
şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 2.

5002. "Misterele" listelor electorale : [pe marginea studiului listelor electorale pentru
alegerile parlamentare, depuse la Comisia Electorală Centrală, efectuat de către portalul
"Tribuna" : preluat de pe tribuna.md] / Cristina Pendea, Andriana Cheptine, Kristina Gurez [et
al.] // Moldova suverană. – 2014. – 24 oct.

5003. Moraru, Anton. Un izvor autentic de studiere a istoriei românilor şi de cunoaşte-


re a identităţii noastre româneşti : [pe marginea cărţii "Basarabie! Libertatea şi progresul vin
de peste Prut" de Sergiu Chircă, Chişinău, ed. Arc, 2012] / Anton Morar // Literatura şi arta. –
2014. – 9 oct. – P. 7.

5004. Moraru, Anton. Votul naţional românesc : [aspecte preelectorale] / Anton Mora-
ru // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 3.

5005. Negru, Nicolae. Apel către cei cărora le pasă : [aspecte preelectorale] / Nicolae
Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 3 oct. – P. 6.

5006. Negru, Nicolae. Guvernul Leancă sau Guvernul Chirtoacă : [viitoarele alegeri
parlamentare din 30 noiem.] / Nicolae Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 17 oct. – P. 6.

5007. Negru, Nicolae. În ajunul alegerilor, tabloul general : [30 noiem. 2014] / Nicolae
Negru // Ziarul naţional. – 2014. – 10 oct. – P. 6.

5008. Palihovici, Liliana. Liliana Palihovici: "Adunaţi-vă toată energia pentru a merge
spre un viitor european" : [discursul vicepreşedintei Parlamentului la evenimentul de lansare
oficială în campania electorală a Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Stejarul. – 2014.
– 15 oct. – P. 5.

5009. Partidele extraparlamentare merg la alegeri cu fişti sau actuali deputaţi :


[pe marginea listelor candidaţilor, înscrişi la alegerile parlamentare din 30 noeim. 2014] //
Timpul. – 2014. – 24 oct. – P. 6-7.

5010. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova. Platforma electorală a PSRM :


[pentru alegerile parlamentare din 30 noiem. 2014] // Socialiştii. – 2014. – 18 oct. – P. 10-16 ;
Социалисты. – 2014. – 18 окт. – Р. 10-16.

5011. Păduraru, Pavel. De ce toate pietrele zboară în Filat, iar Hadârcă şi Pavlicenco
participă la alegeri? : [aspecte preelectorale] / Pavel Păduraru // Timpul. – 2014. – 31 oct. –
P. 8.

162
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5012. Platforma preelectorală a Partidului "Renaştere – Возрождение" din Re-


publica Moldova // Renaştere = Возрождение. – 2014. – 8 oct. – P. 2. – Idem în lb. rusă.

5013. Pop, Tudor. Nichita Smochină, apostolul rebel al românităţii transnistrene : [om
politic, istoric şi publicist (1894-1980)] / Tudor Pop // Natura. – 2014. – oct. (Nr 10). – P. 7.

5014. Postică, Pavel. În prim plan: interesul de a ajunge la guvernare, chiar şi cu pre-
ţul încălcării unor standarde obligatorii : [pe marginea respectării prevederilor legale de către
concurenţii electorali : interviu cu P. Postică, dir. de program, Asociaţia Promo-Lex] / pentru
conformitate: Aneta Grosu // Ziarul de gardă. – 2014. – 30 oct. – P. 10-11.

5015. Potîng, Tatiana. Discursul vicepremierului Tatianei Potîng, vicepreşedinte PLR,


în cadrul evenimentului de lansare în campania electorală a Partidului Liberal Reformator //
Jurnal de Chişinău. – 2014. – 24 oct. – P. 6.

5016. Roşca, Iurie. Planul Roşca – o viziune strategică asupra viitorului ţării : [platfor-
ma electorală a Partidului Popular Creştin Democrat pentru alegerile parlamentare] / Iurie
Roşca // Flux. – 2014. – 3 oct. – P. 3 ; 10, 17 oct. – P. 4-5.

5017. Saharneanu, Valeriu. Campanii electorale anticonstituţionale : [pe marginea


legalităţii participării partidelor de stânga în cursa electorală] / Valeriu Saharneanu // Eveni-
mentul zilei. – 2014. – 16 oct. – P. 4.

5018. Sandu, Maia. Maia Sandu: "PLDM a stat ferm pe poziţii în pofida presiunilor şi
supărărilor" : [discursul ministrului Educaţiei la evenimentul de lansare oficială în campania
electorală a Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Stejarul. – 2014. – 15 oct. – P. 6.

5019. Streleţ, Valeriu. Valeriu Streleţ: "Înainte pentru muncă decentă!" : [discursul vi-
cepreşedintelui PLDM la evenimentul de lansare oficială în campania electorală a Partidului
Liberal Democrat din Moldova] // Stejarul. – 2014. – 15 oct. – P. 5.

5020. Ţâcu, Octavian. Sportul şi Jocurile electorale 2014 / Octavian Ţâcu // Timpul. –
2014. – 17 oct. – P. 9.

5021. Ţîrdea, Bogdan. Moscova nu vrea să audă de Voronin : [despre cariera politică
a lui Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniştilor al Rep. Moldova] / Bogdan Ţîrdea //
Socialiştii. – 2014. – 25 oct. – P. 3 ; Социалисты. – 2014. – 25 окт. – Р. 3.

5022. Ţurcanu, Mihail. Ab Moldaviae Condita!!! : [pe marginea Declaraţiei de Inde-


pendenţă a Rep. Moldova] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 15 oct. – P. 4.

5023. Ţurcanu, Mihail. Cine este coloana a şasea în Moldova? : [despre rolul opoziţiei
în societate] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 20 oct. – P. 4 ; Событие недели.
– 2014. – 24 окт. – Р. 10.

163
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5024. Ţurcanu, Mihail. Patriotismul tribal şi "patriotismul" partinic / Mihail Ţurcanu //


Evenimentul zilei. – 2014. – 8 oct. – P. 4.

5025. Ţurcanu, Mihail. Transnimicnicia din Republica Moldova : [pe marginea conflic-
tului transnistrean] / Mihail Ţurcanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 27 oct. – P. 4.

5026. Ungureanu, Ion. Un luptător de elită : [pe marginea cărţii "Basarabie!" Liberta-
tea şi progresul vin de peste Prut" de Sergiu Chircă, Chişinău, ed. Arc, 2012] / Ion Ungureanu
// Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 7.

5027. Untilă, Veaceslav. Încălcări nesancţionate : [aspecte preelectorale privind ale-


gerile parlamentare din 30 noiem. 2014] / Veaceslav Untilă // Timpul. – 2014. – 31 oct. – P.
11.

5028. Untilă, Veaceslav. Reflecţii la început de campanie electorală / Veaceslav


Untilă // Timpul. – 2014. – 17 oct. – P. 11 ; Evenimentul zilei. – 2014. – 22 oct. – P. 4.

5029. Vlas, Vlad. Suntem ceea ce votăm : [aspecte preelectorale] / Vlad Vlas // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 3.

5030. Voronin, Vladimir. Este absolut necesară participarea savanţilor la stabilirea


priorităţilor strategice de dezvoltare a Republicii Moldova : discursul preşedintelui Partidului
Comuniştilor al Rep. Moldova la Academia de Ştiinţe / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2014.
– 30 oct. – P. 2 ; Коммунист. – 2014. – 30 окт. – Р. 2.

5031. Возродим Молдову вместе! : Предвыбор. платформа партии "Renaştere-


Возрождение" Респ. Молдова // Панорама. – 2014. – 24 окт. – Р. 23.

5032. Воронин, Владимир. "Мнение ученых должно быть более значимым чем
мнение чиновников из Брюсселя" : Выступление председателя Партии Коммунистов
Респ. Молдова в Академии наук / Владимир Воронин // Независимая газета = Moldova
independentă. – 2014. – 31 окт. – Р. 2-3.

5033. Воронин, Владимир. Пришло время спасать нашу страну : [выступление


председателя Партии Коммунистов Респ. Молдова на пресс-конф., 7 окт. 2014] / Вла-
димир Воронин // Независимая газета = Moldova independent. – 2014. – 10 окт. – Р. 2.

5034. Западинский, Роберт. Иллюзия выбора…? : [предвыбор. аспекты] / Ро-


берт Западинский // Коммерсант info. – 2014. – 17 окт. – Р. 3.

5035. Западинский, Роберт. Нерадужные перспективы… : [по поводу избират.


кампании в канун парламент. выборов, 30 нояб. 2014] / Роберт Западинский // Коммер-
сант info. – 2014. – 24 окт. – Р. 3.

5036. Казанский, Александр. Партии и партийки : [по поводу участия в избират.


кампании] / Александр Казанский // Молдавские ведомости. – 2014. – 7 окт.

164
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5037. Константинов, Дмитрий. Гагаузский спикер Дмитрий Константинов под-


держал социалистов : [беседа с председателем Народного Собрания Гагаузии в меж-
дунар. пресс-клубе "Социальный резонанс", 17 окт. 2014, Кишинэу] / записал Олег Да-
шевский // Молдавские ведомости. – 2014. – 24 окт. – Р. 9.

5038. Косарев, Валерий. Крутая эпоха, нокдауны и дауны : Как Молдове не сгу-
бить свое будущее? / Валерий Косарев // Коммерсант info. – 2014. – 31 окт. – Р. 6.

5039. Нестерова, Оксана. Промежуточный финиш : [об участниках на предстоя-


щих парламентских выборов, 30 ноября 2014] / Оксана Нестерова // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 окт. – Р. 3.

5040. Новосадюк, Владимир. Молдавия перед выборами: все варианты воз-


можны / Владимир Новосадюк // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 10
окт. – Р. 18.

5041. Осталеп, Валерий. Валерий Осталеп: "Мы проходим очень страшный этап
умственной деградации основной массы населения и ее разочарования политикой
властей" : [интервью с бывш. зам. министра иностр. дел и европ. интеграции] / записа-
ла Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 31 окт. – Р. 2.

5042. Предвыборная платформа Ренато Усатого : (осн. тезисы) // Панорама. –


2014. – 24 окт. – Р. 10.

5043. Рошка, Юрие. Юрие Рошка: "Слепое копирование Запада в Молдове нуж-
но прекратить" : [интервью с лидером Христианско-демократической народной партии] /
записал Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 24 окт. – Р. 24-25.

5044. Рошка, Юрий. Я делаю решительный шаг вперед и вступаю в борьбу! : [o


предвыбор. Платформы Христианско-демократической народной партии] / Юрий Рошка
// Коммерсант info. – 2014. – 17 окт. – Р. 6-7 ; 31 окт. – Р. 8-9.

5045. Собор, Евгений. Евгений Собор: "Олигархи хотят перемен без перемен" :
[прeдвыбор. аспекты : интервью с председателя Союза кинематографистов Молдовы] /
записала Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 10 окт. – Р. 2, 9.

5046. Стариков, Николай. Николай Стариков: Молдова, как жена, которая живет
с новым мужем, а просит денег у бывшего : ст. рос. полит. деятеля // Панорама. – 2014.
– 31 окт. – Р. 9.

5047. Ткач, Сергей. Как Молдове избежать участи Украины? / Сергей Ткач // Па-
норама. – 2014. – 24 окт. – Р. 5.

5048. Чубашенко, Дмитрий. Счастье двух Владов : [предвыбор. аспекты] /


Дмитрий Чубашенко // Панорама. – 2014. – 10 окт. – Р. 5.

165
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

(Vezi de asemenea Nr 4945, 5060)

324 Alegeri
5049. Ciubotaru, Adrian. Radele vechi şi noi, sau Ce naşte din Maidan, Maidan mă-
nâncă : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din Ucraina, 26 sept. 2014] / Adrian
Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 oct. – P. 6. – Va urma.

5050. Conţiu, Mihai. Adepţii Uniunii Vamale au rămas în pielea goală : [pe marginea
rezultatelor alegerilor parlamentare din Ucraina şi impactul acestora asupra Rep. Moldova] /
Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2014. – 29 oct.

5051. Filat, Vlad. O putere proeuropeană la Kiev este exact ceea de ce avem nevoie
şi noi : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare din Ucraina, 26 oct. 2014 : interviu
cu V. Filat, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Săptămîna. – 2014. – 31
oct. – P. 8.

5052. Moraru, Anatol. Ucraina a ales Europa, urmează moldovenii! : [pe marginea re-
zultatelor alegerilor parlamentare din 26 oct. 2014 din Ucraina] / Anatol Moraru // Evenimentul
zilei. – 2014. – 28 oct. – P. 3.

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă


5053. Brasioli, Diego. "România trebuia demult să fie membru al spaţiului Schengen"
: [interviu cu D. Brasioli, ambasadorul Italiei la Bucureşti] / consemnare: Simona Mătieş //
Evenimentul zilei. – 2014. – 16 oct. – P. 11.

5054. Popescu, Nicu. Uniunea Euroasiatică, între realitate şi imaginaţie (1) / Nicu Po-
pescu // Obiectiv european. – 2014. – Oct. (Nr 6). – P. 6-7 ; Объектив Европа. – 2014. –
Окт. (Nr 6). – Р. 6-7. – Va urma.

5055. Tapiola, Pirkka. Bugetul UE pentru politica europeană de vecinătate pentru anii
2015-2020 va fi mărit cu 40% / Pirkka Tapiola // Moldova suverană. – 2014. – 29 oct.

327(100-87) Politica externă a ţărilor de peste hotare


5056. Necşuţu, Mădălin. Moscova mizează pe "idioţii utili" împotriva Kievului şi Chişi-
năului : [poziţia politicienilor din Ungaria, Ucraina şi Rep. Moldova] / Mădălin Necşuţu // Eve-
nimentul zilei. – 2014. – 6 oct. – P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5061)

327(478) Politică externă a Republicii Moldova


5057. Caras, Eugen. "Piaţa Uniunii Europene este atât de extinsă şi de diversă, încât
orice produs calitativ îşi poate găsi nişa" : [interviu cu E. Caras, Ambasadorul Rep. Moldova
la Uniunea Europeană] / consemnare: Olga Ciobanu // Obiectiv european. – 2014. – Oct. (Nr
6). – P. 3-4 ; Объектив Европа. – 2014. – Окт. (Nr 6). – Р. 4-5.

166
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5058. Hadei, Daniela. De ce R. Moldova şi Ucraina trebuie să aleagă Uniunea Euro-


peană / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 17 oct. – P. 2.

5059. Voronin, Vladimir. Consecinţele grave ale Acordului cu UE : [declaraţia preşe-


dintelui Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova] / Vladimir Voronin // Comunistul. – 2014. –
16 oct. – P. 2.

5060. Рейдман, Олег. Олег Рейдман: "Хорошо бы сохранить открытым для нас
восточный рынок, и сохранить асимметрию достигнутую в 2006 году с Западом" : [ин-
тервью депутата парламента Респ. Молдова газете "Пульс"] / беседовала Лариса Ми-
хеева // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 17 окт. – Р. 3; Comunistul.
– 2014. – 23 oct. – P. 4.

5061. Сафонов, Андрей. Молдо-российские отношения могут скатиться к точке


замерзания / Андрей Сафонов // Коммерсант info. – 2014. – 24 окт. – Р. 10.
(Vezi de asemenea Nr 5074, 5143)

329 Partide şi mişcări politice


329(478) Partide şi mişcări politice din Republica Moldova
5062. Ciubotaru, Adrian. Iartă-l Doamne, că ştie ce face... : [despre Igor Dodon, lide-
rul Partidului Socialiştilor din Rep. Moldova] / Adrian Ciubotaru // Jurnal de Chişinău. – 2014.
– 3 oct. – P. 7.

5063. Gherciu, Ana. Cu ce s-a ocupat opoziţia în ultimii patru ani / Ana Gherciu //
Timpul. – 2014. – 17 oct. – P. 17.

5064. Tcaci, Serghei. Partidele de stânga: drumul în opoziţie? / Serghei Tcaci // Re-
naştere = Возрождение. – 2014. – 8 oct. – P. 4. – Idem în lb. rusă.

5065. Victor Şelin: Anti-european în politică, pro-european în business : [despre


Victor Şelin, preşedintele Partidului Social Democrat] // Ziarul de gardă. – 2014. – 30 oct. – P.
7.

5066. Voronin, Vladimir. "Datoria noastră istorică este de a construi o ţară democrati-
că şi modernă în care să trăiască un popor fericit!" : Discursul preşedintelui Partidului Comu-
niştilor din Rep. Moldova la plenara Comitetului Central / Vladimir Voronin // Comunistul. –
2014. – 9 oct. – P. 2-3.

5067. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "A venit timpul să salvăm Moldova" : Dis-
cursul preşedintelui Partidului comuniştilor din Rep. Moldova în cadrul conf. de presă din 7
oct. 2014 // Comunistul. – 2014. – 9 oct. – P. 7 ; Коммунист. – 2014. – 9 окт. – Р. 2.

5068. Безрутченко, Валерий. Молдове нужна национальная идея : [по материа-


лам пресс-конф. "Национальная идея как объединительная сила", провед. лидерами и
сторонниками Христианско-демократической народной партии, 16 сент. 2014] / Валерий
Безрутченко // Коммерсант info. – 2014. – 3 окт. – Р. 6.

167
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5069. Воронин, Владимир. "Мы не намерены прощать негодяям того ущерба,


тех обид, унижений, которые они нанесли нашему молдавскому народу, нашей Родине
– Молдове" : открытое обращение председателя Партии Коммунистов Респ. Молдова в
связи с 21-й годовщиной со дня основания политформирования / Владимир Воронин //
Comunistul. – 2014. – 23 oct. – P. 2 ; Коммунист. – 2014. – 23 окт. – Р. 2 ; Независимая
газета = Moldova independentă. – 2014. – 24 окт. – Р. 2.

5070. Менюк, Николай. Вадим Мишин: "Люди нам верят. В этом – залог нашей
победы на выборах" : [по поводу пресс-конф. предедателя Партии "Renaştere-
Возрождение" Вадима Мишина] / Николай Менюк // Молдавские ведомости. – 2014. – 10
окт. – Р. 2.

5071. Мишин, Вадим. Вадим Мишин: "Я не за должностью иду в парламент" :


[интервью с лидером партии "Renaştere-Возрождение"] / записал Игнат Валиков // Па-
норама. – 2014. – 24 окт. – Р. 7.

5072. Негуца, Андрей. Негуца: Моя работа в команде социалистов будет полез-
на обществу : [по поводу выступления экс-посла Респ. Молдова в России Андрея Негу-
ца на заседании междунар. пресс-клуба "Социальный резонанс"] // Панорама. – 2014. –
10 окт. – Р. 8.

5073. Ткач, Сергей. Левые партии Молдовы: путь в оппозицию? / Сергей Ткач //
Молдавские ведомости. – 2014. – 7 окт.

5074. Филат, Владимир. Молдова возвращается в Европу : [о вкладе Либераль-


но-Демократической Партии Молдовы] / Владимир Филат // Коммерсант info. – 2014. –
17 окт. – Р. 4.

5075. Цырдя, Богдан. Богдан Цырдя: Партия социалистов РМ – единственный


стратегический партнер РФ в Молдове : [по поводу участия молд. политолога Богдана
Цырдя в передаче "Вечерний разговор" на одном из телеканалов] // Панорама. – 2014.
– 10 окт. – Р. 8.

5076. Чубашенко, Дмитрий. Падение Филата : [о лидере Либерал-


Демократической партии Молдовы Владе Филат] / Дмитрий Чубашенко // Панорама. –
2014. – 17 окт. – Р. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4963, 4984, 5009-10, 5012, 5021. 5036, 5077)

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE


331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
5077. Filat, Vlad. Crearea locurilor de muncă bine plătite, unul dintre obiectivele
PLDM / Vlad Filat // Jurnal de Chişniău. – 2014. – 17 oct. – P. 8.

168
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5078. Loghin, Vlad. Un argument imperios pentru o remunerare decentă : [pe margi-
nea studiului, realizat de către Institutul Naţional de Cercetări Economice] / Vlad Loghin //
Vocea poporului. – 2014. – 31 oct. – P. 7. – Idem în lb. rusă.

331.105.44 Sindicate
5079. Barbăneagră, Vsevolod. Vsevolod Barbăneagră: "CNSM are cel mai eficient
sistem educaţional în spaţiul ex-sovietic şi chiar în Europa de Est" : [interviu cu dir. gen. al
Institutului Muncii] / consemnare: Natalia Hadârcă // Vocea poporului. – 2014. – 17 oct. – P.
8. – Idem în lb. rusă.

5080. Loghin, Vlad. De ce sindicatele teritoriale ajung să fie depăşite de situaţii? : [pe
marginea discuţiei cu Alexandru Malai, preşedintele Consiliului interramural al sindicatelor din
raionul Orhei] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014. – 10 oct. – P. 5. – Idem în lb. rusă.

5081. Loghin, Vlad. Salariul minim în Moldova, cel mai mic din spaţiul UE şi CSI : [pe
marginea discuţiei cu Ana Moldovanu, şefa Departamentului protecţie social-economică a
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova] / Vlad Loghin // Vocea poporului. – 2014.
– 17 oct. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

5082. Manole, Aliona. "Am învăţat să disting dexterităţile sindicale autentice" : [pe
marginea activităţii Consiliului raional Floreşti al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei] / Aliona
Manole // Făclia. – 2014. – 24 oct. – P. 4. – (Supl. "Lumina" ; Nr 9).

5083. Mocanu, Tudor. Tudor Mocanu: "Singura organizaţie în care mai poţi avea în-
credere astăzi este sindicatul" : [interviu cu preşedintele Consiliului interramural al sindicate-
lor din raionul Sângerei] / consemnare: Natalia Ţurcanu // Vocea poporului. – 2014. – 31 oct.
– P. 4. – Idem în lb. rusă.

5084. Moldovanu, Ion. Institutul Muncii, un centru modern de formare a sindicaliştilor /


Ion Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 17 oct. – P. 1, 9. – Idem în lb. rusă.

5085. Sindicaliştii din medicină, care îşi cunosc şi promovează activ drepturile :
[pe marginea discuţiei cu Iurie Melentiev, preşedintele com. sindical, Andrei Uncuţă, dir. gen.
al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie şi Ion Cucu, consilier principal în relaţiile de
muncă al Sindicatului "Sănătatea"] / pagină realizată de Ion Moldovanu ; fot.: Nicu Bînzari //
Vocea poporului. – 2014. – 24 oct. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

5086. Ţurcanu, Natalia. Sindicatele din zona de sud a Moldovei, în pas cu vremea :
[pe marginea discuţiei cu Natalia Vornicova, preşedinte al Consiliului Interramural al sindica-
telor din UTA Găgăuzia] / Natalia Ţurcanu // Vocea poporului. – 2014. – 17 oct. – P. 4. – Idem
în lb. rusă.

5087. Un domeniu pecetluit în provincie? : [pe marginea discuţiei cu Larisa Botezat,


preşedintele Consiliului ramural Orhei al sindicatului lucrătorilor din cultură] / pagină realizată
de Vlad Loghin ; fot.: Nicu Bînzari // Vocea poporului. – 2014. – 17 oct. – P. 5. – Idem în lb.
rusă.

169
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

(Vezi de asemenea Nr 5103, 5165, 5221)

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locuinţe


5088. Nica, Virginia. Pământul de aur : [pe marginea discuţiei cu Petru Oleinic, expert
în problemele pieţei funciare agricole] / Virginia Nica // Ziarul naţional. – 2014. – 17 oct. – P.
21.

5089. Тимотин, Марина. Виссарион Чешуев: "Реституция может нам стоить


государственности – предъявят претензии на все пахотные земли" : [по материалам
беседы с экон. экспертом Виссарионом Чешуевым о законопроекте, регламентирую-
щем реституцию собственности] / Марина Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. –
17 окт. – Р. 3.

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică


5090. Diaspora – cel mai mare investitor în R. Moldova : [pe marginea lucrărilor Fo-
rumului de Afaceri al Diasporei, 6-7 oct. 2014, Chişinău] // Ziarul de gardă. – 2014. – 9 oct. –
P. 17.

5091. Şalamac, Mariana. Muncă de Sisif, sau Cum rămâne vulnerabil sectorul IMM :
[pe marginea lucrărilor ed. a 5-a a Forumului moldo-german, consacrat dezvoltării sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 22 oct. – P. 7.

336 Finanţe
5092. Bordeianu, Vladislav. Va trece oare cursul leului pragul de 15 lei pentru 1 do-
lar? / Vladislav Bordeianu // Comunistul. – 2014. – 30 oct. – P. 10.

5093. Şalamac, Mariana. Discrepanţa fiscală sau Cum statul ratează anual venituri de
miliarde de lei : [pe marginea studiului "Discrepanţa fiscală – o realitate invizibilă", elab. de
Centrul Analitic Independent Expert-Grup] / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 29 oct.
– P. 5.

5094. Ursu, Dumitru. Dumitru Ursu: BNM trebuie într-o manieră mai combativă şi
consecventă să-şi îndeplinească atribuţiile : [interviu cu preşedintele Ligii Bancherilor din
Moldova] // Economist. – 2014. – 8 oct. – P. 4-5.

5095. Дрэгуцану, Дорин. С точки зрения главы НБМ : [интервью с президентом


Национального банка Молдовы Д. Дрэгуцану] / записал Александр Такий // Экономиче-
ское обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 10 окт. – Р. 4.

5096. Коваленко, Ирина. Регулирование страховых рынков : [по материалам бе-


седы с председателем администр. совета Национальной комис. по фин. рынке Артуром
Герман о результатах 8-го заседания представителей надзор. органов стран Централь-
ной, Восточной и Юго-Восточной Европы, ост. 2014, Кишинэу] / Ирина Коваленко //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 10 окт. – Р. 17.

170
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5097. Пойсик, Михаил. Совсем пересохший денежный ручеек : [по поводу пла-
теж. баланса страны] / Михаил Пойсик // Молдавские ведомости. – 2014. – 7 окт.

5098. Такий, Александр. Дополнения на случай системного финансового кризи-


са : [о ситуации в банков. сфере] / Александр Такий // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 3 окт. – Р. 4.

5099. Такий, Александр. Информация о банках стала доступна всем : [по мате-
риалам регламента Национального банка Молдовы "О порядке раскрытия банками
Республики Молдова информации о своей деятельности"] / Александр Такий // Эконо-
мическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 17 окт. – Р. 4.

5100. Такий, Александр. Риски обгоняют капитал : [по данным Национального


банка Молдовы о кредит. вложениях коммерч. банков за 9 мес. 2014 г.] / Александр
Такий // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 окт. – Р. 4.

5101. Такий, Александр. Статистический рост и реальные убытки : [по данным


состояния банков за последние 12 месяцев] / Александр Такий // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 окт. – Р. 4.

5102. Шикирлийская, Татьяна. Налоговый визит, налоговый контроль : [по ма-


териалам беседы с главой секретариата Экономического совета Дмитрием Алайбэ, чл.
Национальной конфедерации патроната Раисой Бежан, нач. упр. методологии контроля
Главной государственной налоговой инспекции Виктором Сырбу [et al.] / Татьяна Ши-
кирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 окт. – Р. 6.

5103. Шикирлийская, Татьяна. Патронаты озвучили позицию по проекту нало-


говой политики : [по материалам беседы с представителем Национальной конфедера-
ции патронатов Кристиной Шептелич] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обо-
зрение "Логос-пресс". – 2014. – 3 окт. – Р. 6.

5104. Шикирлийская, Татьяна. При использовании электронных налоговых ус-


луг планирование проверок будет автоматизировано : [по материалам беседы с нач.
Главной государственной налоговой инспекции Ионом Присэкару и руководителем упр.
мониторинга и информ. развития Тудором Албот] / Татьяна Шикирлийская // Экономи-
ческое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 10 окт. – Р. 6.

5105. Шикирлийская, Татьяна. Противоречивая динамика по налоговым сборам


: [по материалам беседы с нач. упр. методологии учета и налоговой статистики Главной
государственной налоговой инспекции Натальей Плэмэдялэ] / Татьяна Шикирлийская //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 окт. – Р. 6.

5106. Шикирлийская, Татьяна. Сезонные льготы по налоговым санкциям : [по


материалам поправок в разделе "Налоговое администрирование" Налогового кодекса] /
Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 17 окт. – Р.
6.

171
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei.


Producţie. Servicii. Preţuri
5107. Vioară, Victoria. Cât ne mai zbatem în mlaştina tranziţiei? : [situaţia econ. a sta-
telor ex-sovietice] / Victoria Vioară // Timpul. – 2014. – 24 oct. – P. 12.

338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova


5108. Expert-Grup: Creşterea economică din 2013 este fragilă şi nu va avea con-
tinuitate în următorii ani : [pe marginea Raportului de Stare a Ţării, elab. de Centrul Analitic
Independent "Expert-Grup"] // Flux. – 2014. – 24 oct. – P. 1, 7.

5109. În 2040, nivelul de trai în R. Moldova va fi la jumătatea nivelului din ţările


vest-europene : [pe marginea Raportului de stare a ţării, elaborat de către Centrul Analitic
"Expert-Grup"] // Evenimentul zilei. – 2014. – 23 oct. – P. 8.

5110. Macovei, Ion. Schimbările în mediul de afaceri din Georgia şi R. Moldova : [pe
marginea datelor Băncii Mondiale din clasamentul Doing Business] / Ion Macovei // Timpul. –
2014. – 24 oct. – P. 16.

5111. O creştere economică medie de 10% i-ar permite Moldovei să recupereze


decalajul cu ţările UE către 2040 : [pe marginea discuţiei cu Alexandru Fala, expert econ.,
sursa : IPN] // Moldova suverană. – 2014. – 9 oct.

5112. Parlicov, Victor. Victor Parlicov: Evaziunea fiscală prin intermediul off-shore-
urilor nu este utilizată doar de Lukoil-Moldova sau de piaţa carburanţilor : [interviu cu ex-dir.
gen. al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică] / a dialogat Ion Chişlea //
Economist. – 2014. – 15 oct. – P. 4-5.

5113. Şalamac, Mariana. Expert-Grup: Economia moldovenească rămâne una puter-


nic polarizată : [pe marginea studiului "Capitala şi restul ţării – două realităţi economice para-
lele", realizat de către expertul Centrului Analitic Independent "Expert-Grup" Iurie Morcotîlo] /
Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 8 oct. – P. 5.

5114. Дашевский, Олег. Елена Горелова: "Самая большая угроза для страны –
внутренняя экономическая политика правительства" : [по материалам аналит. докл.
"Экономические эффекты присоединения Республики Молдова к Таможенному союзу и
Единому экономическому пространству", выполн. учеными Владимиром Головатюк,
Михаилом Пойсик, Лилианой Агарковой] / Олег Дашевский // Молдавские ведомости. –
2014. – 24 окт. – Р. 3.

5115. Кетрарь, Вадим. Аграрные приоритеты 2020 года : [по поводу придания
сельск. хоз-ву и селу статуса приоритета в Национальной стратегии развития "Молдова
2020"] / Вадим Кетрарь // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 10 окт. – Р.
22.

172
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

80 de ani de la naşterea lui Sergiu Chircă, cercetător-economist


5116. Academicianul Sergiu Ion Chircă – promotor neobosit al valorilor spirituale
/ Grigore Belostecinic, Dumitru Moldovanu, Ala Cotelnic [et al.] // Literatura şi arta. – 2014. –
9 oct. – P. 1.

5117. Belîi, Nicolae. Recunoaşterea unor merite deosebite : [80 de ani de la naşterea
lui Sergiu Chircă, cercetător-economist] / Nicolae Belîi // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. –
P. 7.

5118. Ciobanu, Raisa. Regele cifrelor / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2014. – 9
oct. – P. 7.

5119. Moldovanu, Dumitru. Academician-economist şi mare patriot / Dumitru Moldo-


vanu // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 7.

5120. Petrovici, Sergiu. Sergiu Chircă – celebru savant – economist şi patriot / Sergiu
Petrovici // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 5132, 5244)

338.48 Turism. Economia turismului


5121. Miron, Viorel. În vacanţă – la Hânceşti! : [pe marginea traseului cultural-turistic]
/ Viorel Miron // Economist. – 2014. – 29 oct. – P. 10-11.

5122. Miron, Viorel. Lăpuşna – o nouă destinaţie turistică : [pe marginea oportunităţi-
lor de cooperare transfrontalieră în dezvoltarea turismului] / Viorel Miron // Economist. – 2014.
– 22 oct. – P. 9.

5123. Miron, Viorel. Un nou proiect pentru încurajarea mobilităţii de transport şi turism
la Dunăre : [pe marginea proiectului Transdanube, coordonat de Agenţia de Mediu din Austria
şi realizat în cadrul Programului Transnaţional de cooperare în Sud Estul Europei] / Viorel
Miron // Economist. – 2014. – 8 oct. – P. 11.

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


339.1 Probleme generale. Piaţă
5124. Бельский, Александр. "Mystery Shopping". Вы уверены, что знаете, как
ваши сотрудники обслуживают клиентов? : [интервью с исполн. дир. консалтинг. компа-
нии "Magenta Consulting" А. Бельским] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 10 окт. – Р. 7.

5125. Маценко, Ирина. Сколько стоит винный маркетинг : [по материалам марке-
тинг. потенциала молд. виноделов] / Ирина Маценко // Экономическое обозрение "Ло-
гос-пресс". – 2014. – 10 окт. – Р. 24.

339.5 Comerţ exterior. Comerţ internaţional

173
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5126. Şalamac, Mariana. Embargoul reorientează exporturile, dar Rusia rămâne prin-
cipala piaţă de desfacere : [pe marginea datelor Biroului Naţional de Statistică] / Mariana
Şalamac // Economist. – 2014. – 15 oct. – P. 7.

5127. Şalamac, Mariana. Mediul de afaceri, satisfăcut de reformarea Serviciului Va-


mal / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 8 oct. – P. 6.

5128. Зоны свободной торговли с ЕС и Турцией: возможные последствия


для Молдовы / Елена Горелова, Владимир Головатюк, Юлиана Агаркова [et al.] //
Коммерсант info. – 2014. – 17 окт. – Р. 8-9.

339.7 Finanţe internaţionale


5129. Jim Yong Kim. Prosperitate partajată: un obiectiv de reducere a inegalităţii :
[art. preşedintelui Grupului Băncii Mondiale] / Jim Yong Kim // Moldova suverană. – 2014. –
23 oct. ; Economist. – 2014. – 22 oct. – P. 10.

5130. Заявление главы Миссии МВФ по итогам визита в Молдову : [Между-


народного Валютного Фонда, возглавляемая Максом Альером, в период с 25 сент. по 7
окт. 2014 г.] // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 10 окт. – Р. 1, 16.

5131. Калак, Дмитрий. В Кишиневе открылся офис Европейского инвестицион-


ного банка : [27 окт. 2014 г.] / Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс".
– 2014. – 31 окт. – Р. 8.

5132. Калак, Дмитрий. Подписан Меморандум о взаимопонимании : [по мате-


риалам пресс-конф. с участием премьер министра Юрия Лянкэ и главы представитель-
ства Европейского Банка реконструкции и развития в Молдове Юлии Отто] / Дмитрий
Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 окт. – Р. 1, 3.
(Vezi de asemenea Nr 5244)

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială


5133. Golovatiuc, Vladimir. Ţara trebuie să urmeze un curs extern, care va moderni-
za economia : [pe marginea studiului privind efectele economice ale aderării Rep. Moldova la
Uniunea Vamală şi Spaţiul Economic Comun : discurs prezentat în cadrul "mesei rotunde"
"Aspectele economice ale integrării euroasiatice a Rep. Moldova", 10 oct. 2014, Chişinău] /
Vladimir Golovatiuc // Socialiştii. – 2014. – 18 oct. – P. 17 ; Социалисты. – 2014. – 18 окт. –
Р. 17.

5134. Gorelova, Elena. Efectul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Vamală în


domeniul comerţului este estimat pozitiv : [discurs prezentat în cadrul "mesei rotunde" "As-
pectele economice ale integrării euroasiatice a Rep. Moldova", 10 oct. 2014, Chişinău] / Ele-
na Gorelova // Socialiştii. – 2014. – 18 oct. – P. 17 ; Социалисты. – 2014. – 18 окт. – Р. 17.

5135. Tarlev, Vasile. Vasile Tarlev: "Voi face lobby în favoarea Moldovei" : [pe margi-
nea desemnării în calitate de preşedinte al Consiliului Internaţional al Congresului industriaşi-

174
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

lor şi antreprenorilor : interviu cu ex-premierul Rep. Moldova] / consemnare: Elena Horoşih //


Renaştere = Возрождение. – 2014. – 29 oct. – P. 1-2. – Idem în lb. rusă.

5136. Валиков, Игнат. Эффекты присоединения Молдовы к Евразийскому эко-


номическому пространству / Игнат Валиков // Панорама. – 2014. – 31 окт. – Р. 4.

5137. Калак, Дмитрий. Молдова – ЕС: план действий "на все случаи". Прави-
тельство приняло новый стратегический документ – Национальный план действий по
внедрению Соглашения об ассоциации Республики Молдова – Европейский Союз /
Дмитрий Калак // Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 17 окт. – Р. 8.

5138. Условия, предлагаемые ЕС, невыгодны для Молдовы : [по материалам


беседы с зам. дир. Центра стратегических исследований и реформ Еленой Гореловой]
// Коммерсант info. – 2014. – 24 окт. – Р. 6.

5139. Флоря, Ксения. Стратегия протянутой руки: развивать экономику или вы-
прашивать подачки? / Ксения Флоря // Коммерсант info. – 2014. – 17 окт. – Р. 10.
(Vezi de asemenea Nr 4951)

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ
342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ
5140. Rolul juristului în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Euro-
peană : [pe marginea opiniilor Raisei Grecu, decanul Facultăţii de Drept a Universităţii de
Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere", Nicolae Osmochescu, prof. univ.,
Dumitru Postovan, prof. la Facultatea de Drept a Universităţii de Studii Politice şi Economice
Europene "Constantin Stere" [et al.] // Dreptul. – 2014. – 17 oct. – P. 3-4.

5141. Tănase, Alexandru. Sabatul făţarnicilor : [pe marginea avizului Curţii Constituţi-
onale asupra iniţiativei de organizare a unui referendum în ziua alegerilor parlamentare] /
Alexandru Tănase // Evenimentul zilei. – 2014. – 9 oct. – P. 4.

5142. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Moldova a fost lipsită de suveranitatea


naţională" : interviul preşedintelui Partidului Comuniştilor din Rep. Moldova despre decizia
Curţii Constituţionale care a recunoscut constituţional Acordul de Asociere cu UE // Comunis-
tul. – 2014. – 16 oct. – P. 2 ; Ed. specială (Oct.). – P. 1.

5143. Воронин, Владимир. Молдову лишили национального суверенитета : ин-


тервью с председателем Партии Коммунистов Респ. Молдова В. Ворониным о решении
Конституционного Суда. который признал конституц. Соглашение об Ассоциации с
Европейским Союзом // Независимая газета = Moldova independentă. – 2014. – 17 окт. –
Р. 2 ; Коммунист. – 2014. – 16 окт. – Р. 1-2 ; Спец. вып. (Окт.). – Р. 1.

5144. Урыту, Штефан. Штефан Урыту: "Вероятность фальсификации может су-


ществовать" : [на предстоящих парламент. Выборах : интервью с вице-председателя

175
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

Центральной Избирательной Комиссии] / записал Владимир Тхорик // Панорама. –


2014. – 10 окт. – Р. 24-25.
(Vezi de asemenea Nr 5198)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică


5145. Ceaglei, Olga. "Paradisul" pedofililor : [pe marginea cazurilor de trafic şi exploa-
tare sexuală a copiilor] / Olga Ceaglei, Inna Kireeva // Jurnal de Chișinău. – 2014. – 10 oct. –
P. 10.

5146. Galben, Dorin. Strigătul moldovenilor transformaţi în sclavi : [pe marginea trafi-
cului de fiinţe umane] / Dorin Galben // Timpul. – 2014. – 24 oct. – P. 23.
(Vezi de asemenea Nr 5152)

347 Drept civil


347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii
5147. Orhei, Aelita. A fost publicată legea privind administratorii autorizaţi : [în vigoare
la 01.01.2015] / Aelita Orhei // Economist. – 2014. – 8 oct. – P. 2.

5148. Tarlapan, Artur. Conferinţa ştiinţifică internaţională în domeniul insolvabilităţii :


[pe marginea lucrărilor conf. şt. intern. cu genericul "Legea insolvabilităţii – de la teorie la
practică", oct. 2014, Chişinău] / Artur Tarlapan // Dreptul. – 2014. – 24 oct. – P. 4.

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


5149. Oprea, Corina. Testamentul, explicat altfel / Corina Oprea // Ziarul de gardă. –
2014. – 23 oct. – P. 14.

347.7 Drept comercial


5150. Коваленко, Ирина. AGEPI меняет свой юридический статус – госпредприя-
тие станет госучреждением : [по материалам беседы с патент. поверенными Дорианом
Кирошка и Ольгой Соколовой] / Ирина Коваленко // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 3 окт. – Р. 18.

347.9 Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar


5151. Avornic, Gheorghe. Juristul... slujind şi protejînd idealul nobil de dreptate :
[mesajul preşedintelui Consiliului de administraţie al Uniunii Juriştilor din Moldova cu prilejul
Zilei Juristului, 19 oct.] / Gheorghe Avornic // Dreptul. – 2014. – 17 oct. – P. 1.

5152. Munteanu, Valeriu. Corupţia şi lipsa de independenţă a justiţiei / Valeriu Mun-


teanu // Evenimentul zilei. – 2014. – 29 oct. – P. 4.

5153. Дьяков, Иван. Иван Дьяков: "Все можно доказать" : по поводу политизации
Генпрокуратуры : [интервью с прокурором мун. Кишинэу ] / записал Владимир Тхорик //
Панорама. – 2014. – 17 окт. – Р. 8-9.

176
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5154. Пую, Татьяна. Татьяна Пую: "Мы предлагаем судить о судьях без мифов" :
[интервью с адвокатом] / записал Владимир Тхорик // Панорама. – 2014. – 31 окт. – Р.
24.

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
5155. Moldovanu, Ion. Concediul neplătit, exclus parţial din vechimea de muncă / Ion
Moldovanu // Vocea poporului. – 2014. – 10 oct. – P. 14. – Idem în lb. rusă.

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ


351/354 Administraţie publică
5156. Biroul Comun de Informaţii şi Servicii : [pe marginea mecanismului de funcţi-
onare şi competenţe] // Dreptul. – 2014. – 17 oct. – P. 6.

5157. Colesnic, Iurie. Primari uitaţi... : [despre primarii de Chişinău Sebastian Teodo-
rescu (în anii 1918-1927), Reindhold Scheibier (în anii 30), Anibal Dobjanschi (în anii 1941-
1944)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 17 oct. – P. 19.

5158. Gulca, Ilie. Când femeile devin bărbaţi : [pe marginea discuţiei cu Elena
Dobzeu, primar de Grozeşti, raionul Nisporeni, Galina Burduja, primar de Lunga, raionul
Floreşti, şi Parascovia Negruţă, primar de Piatra, raionul Orhei] / Ilie Gulca // Jurnal de Chiși-
nău. – 2014. – 10 oct. – P. 12-13.

5159. Moroşanu, Andrei. Revelaţia satisfacţiei împlinite : [despre Eleonora Graur,


preşedinta raionului Rezina] / Andrei Moroşanu // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 2.

5160. Munteanu, Galina. Politica de la nord : [pe marginea discuţiei cu Radu


Urechean, primarul comunei Larga din raionul Briceni] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. –
2014. – 17 oct. – P. 4.

5161. Vasilcov, Vlad. Chişinăul are o nouă Strategie a transportului public. Nu şi des-
tui bani pentru a o implementa : [pe marginea discuţiei cu Oleg Cernei şi Veaceslav Bulat,
membri ai Consiliului municipal Chişinău] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 29 oct. – P.
4.

5162. Грозаву, Игорь. И. Грозаву: "Наша задача – во-первых, не мешать, во-


вторых, помогать…" : [интервью с примаром города Дрокия] / записал Павел Антонов //
MK KH World Weekly. – 2014. – 2–8 окт. – Р. 3.

5163. Дудогло, Николай. Николай Дудогло: "Чтобы объединить Гагaузию, нужно


просто поделиться властью" : [беседа с мэром г. Комрата на заседании междунар.
пресс-клуба "Социальный резонанс", 24 окт. 2014] / записала Марина Тимотин // Мол-
давские ведомости. – 2014. – 28 окт.

177
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5164. Косарчук, Валериу. Валериу Косарчук: "Список компаний, которые пре-


тендуют на кредиты, был составлен раньше, чем правительство определилось с адми-
нистрированием кредитов" : [интервью с экс-министром сел. хоз-ва] / записала Марина
Тимотин // Молдавские ведомости. – 2014. – 28 окт.

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate


(Vezi Nr 4952)

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
5165. Leahova, Irina. Cum să ne apărăm împotriva vânzătorilor neloiali? : [pe margi-
nea discuţiei cu Serghei Lelic, şef adjunct al Direcţiei relaţii cu consumatorii din cadrul Agen-
ţiei pentru Protecţia Consumatorilor, şi Ana Moldovanu, şefa Departamentului protecţie soci-
al-economică al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor] / Irina Leahova // Vocea poporului. –
2014. – 31 oct. – P. 8. – Idem în lb. rusă.

5166. Milicenco, Ştefan. Măsuri adiţionale de protecţie a consumatorilor : [pe margi-


nea proiectului Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor] / Ştefan
Milicenco // Economist. – 2014. – 29 oct. – P. 2.

368 Asigurări
(Vezi Nr 5096)

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie
5167. Butnaru, Valentina. O plecăciune pentru dascăli : [omagiu profesorilor] / Valen-
tina Butnaru // Jurnal de Chișinău. – 2014. – 10 oct. – P. 18.

5168. Cartaleanu, Tatiana. Aspecte specifice ale procesului educaţional din perspec-
tiva comunităţilor multietnice : [pe marginea discuţiei publ. privind specificaţiile Strategiei 2020
şi ale Codului Educaţiei, 10 oct. 2014, Taraclia] / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan // Făclia.
– 2014. – 24 oct. – P. 11.

5169. Ghicov, Adrian. Educaţia umanistă : [din vol. "Puterea educaţională a integrali-
tăţii axiologice"] / Adrian Ghicov // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 oct. – P. 8.

5170. Goraş-Postică, Viorica. Educaţia nonformală: valorificarea potenţialului comu-


nităţii în vederea diversificării ofertei educaţionale a şcolii / Viorica Goraş-Postică, Angela
Muşenco // Făclia. – 2014. – 17 oct. – P. 6.

5171. Gorincioi, Valeriu. Implicarea părinţilor în organizarea şi desfăşurarea procesu-


lui educaţional : [pe marginea discuţiei publ. privind specificaţiile Strategiei 2020 şi ale Codu-
lui Educaţiei, 16 oct. 2014, satul Feteşti, raionul Edineţ] / Valeriu Gorincioi, Tatiana
Cartaleanu // Făclia. – 2014. – 31 oct. – P. 7.

178
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5172. Martea, Galina. Cultura identităţii naţionale – cheia succesului în educaţie : [dia-
log cu G. Martea, scriitoare, stabilită în Olanda] / interlocutor : Virgil Mândâcanu // Făclia. –
2014. – 24 oct. – P. 3.

5173. Martea, Galina. Pedagogii de excepţie despre realizarea Noului Cod al Educaţi-
ei : [dialog cu G. Martea, scriitoare, stabilită în Olanda] / interlocutor: Virgil Mândâcanu //
Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 7.

5174. Miron, Sergiu. Reforma în educaţie, proces continuu / Sergiu Miron // Literatura
şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 7.

5175. Moisa, Svetlana. Telefonul Copilului, asaltat şi de bunici: "Cum să ne educăm


nepoţii?" : interviu cu Sv. Moisa, managerul serviciului de asistenţă telefonică pentru copii /
interviu de Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 oct. – P. 19.

5176. Nicolaescu-Onofrei, Liliana. "Sunt şanse să ne debarasăm de dorinţa de a ob-


ţine foloase necuvenite, nemeritate şi, culmea, de a ne mai şi mândri cu acest lucru" : interviu
cu L. Nicolaescu-Onofrei, viceministra Educaţiei // Ziarul de gardă. – 2014. – 9 oct. – P. 10-
11.

5177. Olegova, Elena. Succes în cooperarea moldo-rusă pe segmentul educaţie : [pe


marginea lucrărilor Forumului internaţional, 23-26 oct. 2014, Moscova] / Elena Olegova //
Renaştere = Возрождение. – 2014. – 29 oct. – P. 1, 3. – Idem în lb. rusă.

5178. Raileanu, A. Asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi copiii : [pe marginea
lucrărilor conf. naţ. cu genericul "Educaţia timpurie în Moldova – realizări şi perspective", oct.
2014, Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 oct. – P. 7.

5179. Rusu, Liliana. Poate fi moralitatea educată în afara religiei? / Liliana Rusu //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 oct. – P. 3.

5180. Strătilă, Silvia. Profesorul din Republica Moldova: martir sau model? / Silvia
Strătilă // Timpul. – 2014. – 3 oct. – P. 22.
(Vezi de asemenea Nr 5198)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară


5181. Acces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor
: [pe marginea lucrărilor ed. a 2-a a Forumului Naţional al Cadrelor Didactice din învăţământul
preuniversitar, 10-11 oct. 2014, Chișinău] / pentru conformitate: Natalia Pîslaru // Univers
pedagogic pro. – 2014. – 16 oct. – P. 1, 6.

5182. Bendas, Mihai. Îşi vor un nume şi-un destin : [din experienţa Liceului Teoretic
"George Coşbuc" din oraşul Bălţi] / Mihai Bendas // Făclia. – 2014. – 24 oct. – P. 8-9.

179
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5183. Chilianu, Nadine. Virginia Vangheli: "Învăţătorul adevărat îi ajută pe copii să


descopere miracolul propriei fiinţe" : [pe marginea discuţiei cu Virginia Vangheli, învăţătoare
la Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" din mun. Chişinău] / Nadine Chilianu // Jurnal de Chişi-
nău. – 2014. – 7 oct. – P. 3.

5184. Gherciu, Ana. Cuvântul-cheie în învăţământul moldovenesc – discrepanţe : [pe


marginea rap. Ministerului Educaţiei privind examenele şi evaluările naţ. în anul 2014] / Ana
Gherciu // Timpul. – 2014. – 10 oct. – P. 12.

5185. Gorincioi, Valeriu. Reforma structurală / optimizarea reţelei şcolare : (O discu-


ţie publică locală la Liceul Teoretic Enichioi, raionul Cantemir) / Valeriu Gorincioi, Iurie Melinte
// Făclia. – 2014. – 10 oct. – P. 6.

5186. Implicare serioasă la realizarea reformei : [în sistemul instituţiilor de învăţă-


mânt din raionul Străşeni] // Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 oct. – P. 4-5. – Conţine :
Resurse umane. Principii organizaţionale şi valori comune ; Obiectivele propuse ; Acţiuni
întreprinse pentru implementarea reformei structurale în educaţie ; Reţeaua instituţiilor de
învăţământ preşcolar ; Aplicarea Planului general şi individualizat, a Programului Pas cu Pas ;
Curriculumul opţional ; Ciclul liceal ; Dintre cele mai bune instituţii.

5187. Instituţie cu nimb de legendă : [pe marginea Festivităţii de totalizare a activită-


ţilor consacrate împlinirii a 150 de ani de la fondarea Liceului Teoretic "Gheorghe Asachi" din
mun. Chişinău] // Univers pedagogic pro. – 2014. – 9 oct. – P. 3.

5188. Iovcev, Ion. "Îmi place că se face ordine în Ministerul Educaţiei..." : [interviu cu
I. Iovcev, dir. Liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol] / consemnare: Gheorghe Budeanu // Natu-
ra. – 2014. – Oct. (Nr 10). – P. 8-9.

5189. Lavric, Violina. Rezultatele finale ale examenelor şi evaluărilor naţionale din
anul 2014 / Violina Lavric // Făclia. – 2014. – 3 oct. – P. 9.

5190. Liceul Teoretic "Elena Alistar" – şcoala care înmulţeşte talente : [pe margi-
nea activităţii Liceului Teoretic cu profil de arte din mun. Chişinău] / pagini realizate de Vlad
Ciobanu // Făclia. – 2014. – 10 oct. – P. 4-5.

5191. Mândâcanu, Virgil. Problema tehnologiilor educaţionale moderne integrative, în


actualitate / Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2014. – 31 oct. – P. 3.

5192. Republica Moldova va participa la programul PISA 2015 privind evaluarea


internaţională a elevilor : [pe marginea lucrărilor seminarului republ. de formare a formatori-
lor în cadrul Proiectului Internaţional PISA 2015, 22-23 oct. 2014, Chişinău] / pentru conformi-
tate: Natalia Pîslaru ; fot.: A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 oct. – P. 1, 6.

5193. Sărătilă, Vlad. Gimnaziul Tocuz: o sută de ani – lumină : [raionul Căuşeni] /
Vlad Sărătilă // Făclia. – 2014. – 31 oct. – P. 4-5.

180
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5194. Strătilă, Athanasie. Monografia Şcolii Nr.1 din Bravicea : [judeţul Orhei] / Atha-
nasie Strătilă // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 4.

5195. Ştefârţă, Ion. Aliniere la învăţământul european : [pe marginea dezvoltării inst.
de învăţământ preuniversitar şi preşcolare : interviu cu I. Ştefârţă, preşedintele raionului Or-
hei] / pagini realizate de R. Vulturescu // Făclia. – 2014. – 24 oct. – P. 4-5.

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală


5196. Rusu, Tudor. Născută în zodia vocaţiei : [despre Lora Cocârlă, învăţătoare la
Liceul Teoretic "Ion Creangă", mun. Chişinău] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 31 oct. – P. 1-
2.

374 Instrucţie şi educaţie în afara şcolii


5197. Munteanu, Galina. Ce pot face două mâini dibace : [pe marginea discuţiei cu
Cristina Arabadji, dir. Centrului de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor din oraşul Cimişlia] /
Galina Munteanu // Ziarul naţional. – 2014. – 31 oct. – P. 18.

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special


5198. Leahova, Irina. Promovarea drepturilor copiilor la educaţie şi familie : [despre
incluziune : pe marginea discuţiei cu Liliana Rotaru, preşedintele org. neguvernamentale
"Copilul. Comunitatea. Familia", şi Ana Moldovanu, şefa Dep. protecţie social-economică al
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova] / Irina Leahova // Vocea poporului. –
2014. – 10 oct. – P. 12. – Idem în lb. rusă.

5199. Şlaeva, Irina. Şcolile de pe ambele maluri ale Nistrului – fără soluţii pentru copii
în scaunul rulant : [accesul la studii al copiilor cu dizabilităţi] / Irina Şlaeva, Natalia Borodache
// Evenimentul zilei. – 2014. – 10 oct. – P. 5.

377 Învăţământ specializat / de specialitate. Învăţământ tehnic, profesional. Şcoli, institute, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. Şcoli de meserii
5200. Belostecinic, Grigore. Tandem educaţional reuşit : [70 de ani de la fondarea
Colegiului Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice] / Grigore Belostecinic //
Făclia. – 2014. – 17 oct. – P. 1.

5201. Corobceanu, Svetlana. Pepiniera de meseriaşi de la Bubuieci : [mun. Chişinău]


/ Svetlana Corobceanu // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 3 oct. – P. 9.

5202. Modernizarea Planului-cadru contribuie la creşterea pregătirii de profil : [pe


marginea discuţiei cu Vera Chilari, consultant superior, Direcţia Învăţământ secundar profesi-
onal şi mediu de specialitate din cadrul Min. Educaţiei] / pentru conformitate: A. Raileanu //
Univers pedagogic pro. – 2014. – 9 oct. – P. 2.

5203. Raileanu, A. Atenţie sporită reformării managementului instituţiilor de învăţă-


mânt profesional tehnic din perspectiva eficientizării lor : [pe marginea lucrărilor întrunirii

181
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

pedagogilor inst. de învăţământ mediu de specialitate şi secundar profesional, oct. 2014,


Chişinău] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 23 oct. – P. 1.

5204. Raileanu, A. Calitatea – un deziderat esenţial : [pe marginea discuţiei cu Silviu


Gâncu, şeful Direcţiei Învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei] / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 oct. – P. 2.

5205. Raileanu, A. Dezvoltarea potenţialului uman – o prioritate strategică naţională :


[pe marginea lucrărilor ed- a 2-a a conf. pedagogilor din inst. de învăţământ profesional tehnic
din mun. Chişinău cu genericul "Competenţe pentru competitivitate: premise pentru moderni-
zare şi inovare în învăţământul profesional tehnic din Rep. Moldova", 6 oct. 2014, Chişinău] /
A. Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 9 oct. – P. 2.

5206. Soluţii sunt. Perspectiva e îmbucurătoare : [din comunicările, prezentate în


cadrul conf. cadrelor didactice şi maiştrilor din învăţământul profesional-tehnic, ed. a 2-a,
regiunea Nord a Rep. Moldova, 13 oct. 2014, Bălţi, de către Loretta Handrabura, viceministrul
Educaţiei, Chiril Lucinschi, preşedintele Comisiei Parlamentare pentru Educaţie, Tineret,
Sport şi Mass-Media, Silviu Gâncu, şeful Direcţiei învăţământ secundar profesional şi mediu
de specialitate al Min. Educaţiei [et al.] / pagini realizate de Adrian Rusu // Făclia. – 2014. –
17 oct. – P. 4-5.

5207. Şaptezeci de toamne ale Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM // Făclia. –


2014. – 17 oct. – P. 2-3. – Conţine : O prezenţă notorie a elitei economice chişinăuiene / Lidia
Pleşca ; Şefii de grupă, mediatori între dascăli şi elevi / Daniela Profir ; "Noţiunile de profesor
şi elev vor fi înlocuite odată frumos prin cele de om şi om" / Victoria Gutium ; Senatul elevilor,
citadela democraţiei şi autoguvernării inteligente / Cătălina Platon ; Responsabilităţi în faţa
dezideratelor noi / Svetlana Manuil.

5208. Vasilcov, Vlad. Colegiul de Vinificaţie din Stăuceni, salvat de la vânzarea pe


bucăţi, va deveni un Centru de Excelenţă : [pe marginea conceptului de modernizare a Cen-
trului de Excelenţă din componenţa Colegiului] / Vlad Vasilcov // Economist. – 2014. – 29 oct.
– P. 7.

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare


5209. Cazacu, Nicolae. Profesorul Alexandru Balanici la ceas aniversar : [60 de ani
de la naşterea prim-prorectorului Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] / Nicolae Cazacu //
Făclia. – 2014. – 10 oct. – P. 8.

5210. Damaschin, Simion. Un om, un destin : [despre Petru Tarhon, prof. univ.] / Si-
mion Damaschin // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 2.

5211. Pojar, Daniela. În căutarea (re)definirii autonomiei universitare : Studiu compa-


rativ al autonomiei resurselor umane în ţările europene Lituania, Scoţia, Suedia, Danemarca
şi România / Daniela Pojar // Economist. – 2014. – 8 oct. – P. 8-9 ; Făclia. – 2014. – 10 oct. –
P. 7.

182
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5212. Popa, Iulius. Toamna jubileelor prorectorale / Iulius Popa // Literatura şi arta. –
2014. – 16 oct. – P. 6. – Conţine : Alexandru Balanici – 60 de ani : [prim-prorector la Universi-
tatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi] ; Valentina Priţcan – 50 de ani : [prorector pentru activi-
tatea şt. şi relaţii intern. la Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi].

5213. Rusu, Tudor. Rarul amic, Isai, din rarul sat Chitai : [despre Isai Arhiri, prof. la
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport] / Tudor Rusu // Făclia. – 2014. – 31 oct. –
P. 6.

5214. Todos, Petru. În căutarea (re)definirii autonomiei universitare : Studiu compara-


tiv privind autonomia academică în ţările europene: Lituania, Scoţia, Suedia, Danemarca şi
România / Petru Todos // Economist. – 2014. – 15 oct. – P. 8-9; 22 oct. – P. 8 ; Făclia. –
2014. – 17 oct. – P. 7; 24 oct. – P. 10.

5215. Universitatea de Stat "Gr. Ţamblac" din Taraclia: Un deceniu de competiti-


vitate academică // Făclia. – 2014. – 24 oct. – P. 1. – (Supl. "Lumina" ; Nr 9).

5216. Коваленко, Ирина. Станут ли вузы "плательщиками НДС"? : [по материа-


лам беседы с председателем Ассоциации частных вузов Олегом Бабенко и ректором
Экономической академии Григоре Белостечник] / Ирина Коваленко // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 окт. – Р. 16.

50 de ani de la înfiinţarea Universităţii Tehnice a Moldovei


5217. Bostan, Ion. Universitatea Tehnică a Moldovei la 50 de ani / Ion Bostan // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 2.

5218. Dabija, Nicolae. La vârsta împlinirilor / Nicolae Dabija // Literatura şi arta. –


2014. – 23 oct. – P. 1.

5219. Duca, Gheorghe. Discursul acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM : [la festi-
vitatea, prilejuită de consemnarea a 50 de ani de la fondarea Universităţii Tehnice a Moldo-
vei, 24 oct. 2014, Chişinău] / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 1.

5220. Romanciuc, Marina. UTM: 50 de ani de învăţământ superior ingineresc / Mari-


na Romanciuc // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 1.

5221. Universitatea Tehnică a Moldovei – cinci decenii de afirmare // Făclia. –


2014. – 24 oct. – P. 2-3. – (Supl. "Lumina" ; Nr 9). – Conţine: Pe răbojul istoriei / Ion Pocaznoi
; Promotori ai sindicalismului universitar: Reconstituiri, bilanţuri, reflecţii : [pe marginea discu-
ţiei cu Eugen Livovschi, Andrei Cojuhari, prof. univ., Mihail Vangheli., conf. doctor [et al.].
(Vezi de asemenea Nr 5230)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie

183
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5222. Мигулина, Татьяна. Музею природы и этнографии – 125 лет : [по материа-
лам беседы с дир. Музея природы и этнографии Михаилом Урсу] / Татьяна Мигулина //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 31 окт. – Р. 31.

398 Folclor
5223. Buruiană, Ion. Un folclorist cu mult har : [in memoriam cercetătorului Efim Jun-
ghietu (1939-1993)] / Ion Buruiană // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 oct. – P. 20.

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător
5224. Barbier, Natalia. Nistrul, o groapă de deşeuri? / Natalia Barbier, Tudor Iaşcenco
// Natura. – 2014. – Oct. (Nr 10). – P. 3.

5225. Cotruţă, Victor. Parteneriatul Estic, poartă de acces la standardele europene


(2) : [interviu cu V. Cotruţă, dir. Centrului Regional de Mediu Moldova] / a consemnat: Şerban
Orheianu // Natura. – 2014. – oct. (Nr 10). – P. 5. – Art. 1 : Sept. (Nr 9).

5226. Hadei, Daniela. Prima grădină orăşenească din Moldova : [din mun. Chişinău] /
Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 3 oct. – P. 20.

5227. Rusu, Dinu. Trinca: frumuseţea locurilor şi lecţia Stroescu : [despre filantropul
Vasile Stroescu (1845-1926) şi monumentele naturii şi istoriei din localitatea raionului Edineţ ]
/ Dinu Rusu // Natura. – 2014. – Oct. (Nr 10). – P. 2.

5228. Ursu, Mihai. Nicolae Frolov – excelent muzeograf şi savant naturalist al Basa-
rabiei : [pe marginea contribuţiile savantului (1876-1948), la dezvoltarea Muzeului Naţional de
Istorie Naturală din Chişinău în anii 1922-1932] / Mihai Ursu, Anton Moraru // Literatura şi
arta. – 2014. – 9 oct. – P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 5242)

51 MATEMATICĂ
5229. Poştaru, Andrei. Seminar ştiinţific – la 50 de ani : [pe marginea funcţionării se-
minarului şt. "Probleme actuale de matematică şi informatică", condus de către savantul
Petru Soltan] / Andrei Poştaru // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 7.

53 FIZICĂ
5230. Paladi, Florentin. Performanţele internaţionale ale fizicienilor de la Universita-
tea de Stat din Moldova / Florentin Paladi // Timpul. – 2014. – 3 oct. – P. 23.

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


5231. Lupaşcu, Tudor. Apa trece, faptele rămîn : [in memoriam lui Valeriu Ropot, cer-
cetător în domeniul chimiei apelor] / Tudor Lupaşcu // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P.
7.

184
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE


556 Hidrosferă. Apă în general. Hidrologie
5232. Ogrinji, Mihai. Putna (2) : [râu din sud-vestul României] / Mihai Ogrinji // Natura.
– 2014. – Oct. (N 10). – P. 14. – Art. 1 : Sept. (Nr 9).

58 BOTANICĂ
5233. Munteanu, Galina. Grădina "Roşie" de la Schinoasa : [pe marginea discuţiei cu
Pavel Pânzaru, botanist] / Galina Munteanu // Ziarul naţional. – 2014. – 10 oct. – P. 19.

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ


61 MEDICINĂ
613 Igienă. Sănătate şi igienă personală
5234. Friptuleac, Grigore. Gheorghe Sprînceanu – un nume notoriu în medicina
noastră : [80 de ani de la naşterea cercetătorului în domeniul igienei] / Grigore Friptuleac //
Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 6.

5235. Jurjiu, Raisa. Prin alimentaţie adecvată – spre dezvoltare fizică şi intelectuală :
[în inst. educaţionale din mun. Chişinău] / Raisa Jurjiu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 23
oct. – P. 6.

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor


5236. Bulat, Olga. Victoria Dunford: "Spitalele R. Moldova arată mai rău decât spitale-
le din Marea Britanie din timpul Războiului Mondial" : [pe marginea discuţiei cu Victoria
Dunford, basarabeancă stabilită În Marea Britanie, filantrop pentru inst. med.] / Olga Bulat //
Ziarul de gardă. – 2014. – 9 oct. – P. 16.

5237. Habicht, Jarno. "Până în 2030, moldovenii ar putea avea un sistem al sănătăţii
eficient şi descentralizat" : [interviu cu J. Habicht, reprezentantul Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii la Chişinău] / consemnare: Victoria Puiu // Timpul. – 2014. – 3 oct. – P. 12.

5238. Mihăilă, Cristina. Comunitatea medicilor basarabeni din Iaşi : [pe marginea dis-
cuţiei cu Grigore Tinică, managerul Inst. de Boli Cardiovasculare "G. Georgescu" din Iaşi,
Ioan Strelţov, neurochirurg la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, şi Victor Cucoş, medic orto-
ped la Policlinica nr. 2 din Iaşi] / Cristina Mihăilă // Ziarul de gardă. – 2014. – 2 oct. – P. 15.

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale
5239. Mihailovici, Stela. Antidotul pentru Ebola este în R. Moldova? : [pe marginea
discuţiei cu Constantin Spânu, vicedir. Centrului Naţional de Sănătate Publică, privind eficien-
ţa medicamentului "Pacovirina"] / Stela Mihailovici // Ziarul naţional. – 2014. – 10 oct. – P. 18.

185
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

618 Ginecologie. Obstetrică


5240. Rotaru, Vasile. Valentin Friptu la 60 de ani : [omagiu obstetricianului-ginecolog]
/ Vasile Rotaru // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 8.

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL


5241. Canţer, Valeriu. Gleb Drăgan a trecut la cele veşnice (1920-2014) : [in memori-
am preşedintelui Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române] / Valeriu Canţer // Moldova
suverană. – 2014. – 31 oct.

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice.


Economie energetică
5242. Curarari, Vitalie. Securitatea ecologică generează şi securitate energetică / Vi-
talie Curarari // Timpul. – 2014. – 10 oct. – P. 25.

625 Construcţia căilor de transport terestru. Căi ferate, drumuri


625.7/.8 Construcţia căilor rutiere
5243. Şalamac, Mariana. Sărăteni – Soroca: master-class de la americani cum se re-
abilitează un drum internaţional / Mariana Şalamac // Economist. – 2014. – 22 oct. – P. 4.

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat


5244. Моисеев, Сергей. Проект модернизации энергетической системы Бэлць и
пригородов : [по материалам проекта Европейского банка реконструкции и развития по
ремонту и модернизации системы теплоснабжения и увеличения производства элек-
троэнергии в Бэлць] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 24 окт. – Р. 14.

5245. Попорча, Виктор. Новый закон о водоснабжении создавался под тех, кто
живет в особняках : [по поводу закона "О публичной услуге водоснабжения и канализа-
ции", nr. 303 от 13 дек. 2014 г.] / Виктор Попорча // Молдавские ведомости. – 2014. – 10
окт. – Р. 11.

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE


VIEŢII SĂLBATICE

630 Silvicultură
5246. Горинчой, Виктор. Как сохранить и передать лес следующему поколению?
: [беседа с гл. лесничим лесхоза "Silva-Centru" из района Унгень В. Горинчой] / беседо-
вал Павел Антонов // МК КН World Weekly. – 2014. – 30 окт. – 5 нояб. – Р. 5.

634 Horticultură în general


5247. Mihailovici, Stela. Nucii americani dau roadă la Chişinău : [pe marginea discu-
ţiei cu Ion Comănici, cercetător şt. la Grădina Botanică din Chişinău] / Stela Mihailovici //
Ziarul naţional. – 2014. – 3 oct. – P. 10.

186
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea ani-
malelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară
5248. Moise, Diana. Bacterii patogene care provoacă boli infecţioase la animale / Dia-
na Moise // Evenimentul zilei. – 2014. – 29 oct. – P. 9.

64 ECONOMIE CASNICĂ. ŞTIINŢE DOMESTICE. ÎNTREŢINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere şi administrare casnică
5249. Hadei, Daniela. Hotelul de elită al Chişinăului : [din istoria hotelului de lux "Suis-
se"] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 24 oct. – P. 20.

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)


5250. Gonţa, Gheorghe. Politica şi jurnalismul s-au înrădăcinat perfect în jurul lui
Gheorghe Gonţa, producătorul şi prezentatorul emisiunii "Puterea a patra" de la N4 : [interviu
cu jurnalistul postului TV N4] // Timpul. – 2014. – 17 oct. – P. 24.

5251. Сергеев, Евгений. "Сделайте контент румыноязычным..." : [интервью с


дир. телеканала "РТР Молдова" Е. Сергеевым] // Молдавские ведомости. – 2014. – 31
окт. – Р. 10.

5252. Сударикова, Наталья. Главный голос страны советов : [100 лет со дня
рождения рос. диктора Юрия Левитана : интервью с дочерью диктора Н. Судариковой] /
записал Александр Добровольский // MK KH World Weekly. – 2014. – 9-15 окт. – Р. 10.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei


656.1 Transport rutier
5253. Andriuţă, Liviu. Transportul public urban: repere de reformă / Liviu Andriuţă //
Vocea poporului. – 2014. – 17 oct. – P. 10. – Idem în lb. rusă.

5254. Моисеев, Сергей. Для создания системы "Кишиневский паркинг" требуется


инвестор : [по материалам Стратегии по созданию платных парковочных мест для ав-
тотранспорта мун. Кишинэу] / Сергей Моисеев // Экономическое обозрение "Логос-
пресс". – 2014. – 10 окт. – Р. 14.

657 Contabilitate
5255. Шикирлийская, Татьяна. Список аудиторов : [обществ за 2014 г., утв. пра-
вительством] / Татьяна Шикирлийская // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 31 окт. – Р. 6.

659 Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul

187
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5256. Crâşmaru, Romeo. Calea Europeană cu informare se deschide : [pe marginea


funcţionării Centrului European de Formare şi Informare din mun. Bălţi] / Romeo Crâşmaru //
Evenimentul zilei. – 2014. – 7 oct. – P. 4.

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE


663 /664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaţie. Industria vinului
5257. Munteanu, Dumitru. Ziua Naţională a Vinului, oportunitate pentru vinificatori :
[interviu cu D. Munteanu, dir. Oficiului Naţional al Viei şi Vinului] / interviu de Virginia Nica //
Ziarul naţional. – 2014. – 3 oct. – P. 11.

5258. Chilianu, Nadine. Mileştii Mici, capitală a vinului în estul Europei : [pe marginea
discuţiei cu Gheorghe Castraveţ, dir. într. vinicole "Mileştii Mici", Petru Gribincea, specialist în
vânzări, şi Vitalie Boghiu, şeful Secţiei Marketing şi Vânzări] / Nadine Chilianu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 3 oct. – P. 19.

5259. Ţopa, Tudor. Mareşalul vinurilor spumoase : [despre Petru Ungureanu, savant
oenolog (1894-1975)] / Tudor Ţopa // Făclia. – 2014. – 10 oct. – P. 6.

5260. Таран, Ангелина. В Молдове растет потребление качественных вин : [по


материалам беседы с генер. дир. компании Romatim Александром Стецко, генер. дир.
Dragan Group Василе Кожокар, и совладельцем торгов. сети гипермаркетов Nr1 Алек-
сандром Нисенбойм] / Ангелина Таран // Экономическое обозрение "Логос-пресс". –
2014. – 31 окт. – Р. 19.

5261. Таран, Ангелина. Вспоминая Петра Унгуряна... : [120 лет со дня рождения
основателя соврем. молд. виноделия (1894-1975)] / Ангелина Таран // Экономическое
обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 24 окт. – Р. 23.

664.6/.7 Tehnologia şi prelucrarea grăunţelor de cereale. Brutării. Pâine. Morărit


5262. Чегаровская, Любовь. Franzeluţa вычислила формулу здоровья : [по ма-
териалам беседы с генер. дир. АО "Franzeluţa" Виктором Кожокару] / Любовь Чегаров-
ская // Панорама. – 2014. – 17 окт. – Р. 24.

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI


PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

691 Materiale de construcţii. Părţi ale construcţiilor


5263. Дачин, Петр. Европейский уровень молдавским дорогам : [интервью с ге-
нер. дир. асфальтобетонного з-да компании "Dromas-Cons" SRL П. Дачиным] / записала
Илона Флоря // MK KH World Weekly. – 2014. – 23–29 окт. – Р. 3.

188
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

7 ARTĂ. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.
PARCURI. GRĂDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în general
5264. Hadei, Daniela. Conacul lui Malski, boierul din Bahmut : [raionul Călăraşi, mo-
nument de istorie şi arhitectură de categorie naţ.] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. –
10 oct. – P. 20.

5265. Hadei, Daniela. "Fantoma" boierului Mimi : [despre starea monumentului de ar-
hitectură de categorie naţ., conacul boierului Constantin Mimi din satul Bulboaca, raionul
Anenii Noi] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 31 oct. – P. 20.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


745/749 Arte decorative. Meserii de artă. Arte aplicate. Design
5266. Hadei, Daniela. Aţă în cuie : [pe marginea discuţiei cu Elena Sturza, membră a
Uniunii Meşterilor Populari din Rep. Moldova] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 31
oct. – P. 19.

5267. Vioară, Victoria. Americanilor le place macrameul moldovenesc : [pe marginea


discuţiei cu Eleonora Garbatovschi, meşter popular din Orhei] / Victoria Vioară // Timpul. –
2014. – 10 oct. – P. 15.

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ


5268. Cuzuioc, Ion. Rodica Olteanu: O viaţă în culori! : [pe marginea creaţiei artistului
plastic din Bucureşti] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 6.

5269. Gherciu, Ana. Actorul care pictează tricouri : [pe marginea discuţiei cu
Veaceslav Sambriş, pictor] / Ana Gherciu // Timpul. – 2014. – 3 oct. – P. 15.

5270. Popescu, Ghenadie. "Dacă n-ar fi trist, cred că am plesni de râs" : interviu cu
Gh. Popescu, artist plastic / pentru conformitate: Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 2
oct. – P. 10-11.

77 FOTOGRAFIE ŞI ACTIVITĂŢI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


5271. Tutunaru, Natalia. Un basarabean la nunta lui George Clooney : [pe marginea
discuţiei cu Octavian Micleuşanu, fotograf stabilit în Italia] / Natalia Tutunaru // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 7 oct. – P. 7.

78 MUZICĂ
5272. Barbu, Natalia. Natalia Barbu, 16 ani de scenă : [interviu cu N. Barbu, interpretă
de muzică uşoară] / interviu de Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 3 oct. – P. 22.

189
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5273. Bivol, Svetlana. "Oamenii de cultură sunt mesagerii cei mai convingători ai R.
Moldova" : [interviu cu Sv. Bivol, dir. gen. al Filarmonicii Naţionale "Serghei Lunchevici"] /
interviu de Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2014. – 10 oct. – P. 21.

5274. Cuzuioc, Ion. Diana Văluţă: Cântecul îi este viaţa! : [pe marginea creaţiei inter-
pretei de muzică populară şi romanţe] / Ion Cuzuioc // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P.
6.

5275. Enache, Stela. Interpreta Stela Enache: "Este important să ştii că te poţi baza
pe cineva, că poţi pune capul pe umărul cuiva..." : [interviu cu interpreta de muzică uşoară din
România] / consemnare: Loreta Popa // Evenimentul zilei. – 2014. – 21 oct. – P. 10-11.

5276. Hadei, Daniela. Cadoul lui Ştefan Petrache : [pe marginea discuţiei cu interpre-
tul de muzică uşoară] / Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 31 oct. – P. 22.

5277. Hadei, Daniela. Valentin Uzun: "Vocea României" este un examen! : [pe margi-
nea discuţiei cu solistul Orchestrei "Tharmis", participant la concursul din România] / Daniela
Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 10 oct. – P. 22.

5278. Negru, Lena. "Am foarte puţini prieteni" : [pe marginea discuţiei cu Natalia Bar-
bu, interpreta de muzică uşoară, stabilită în România] / Lena Negru // Jurnal de Chișinău. –
2014. – 14 oct. – P. 8.

5279. Nucă, Nicoleta. Nicoleta Nucă, fata care a impresionat România : [interviu cu
interpreta de muzică uşoară] / interviu de Daniela Hadei // Ziarul naţional. – 2014. – 24 oct. –
P. 22.

5280. Костыркин, Николай. Певица, которая становится сильнее : [об Инне Бон-
дарь, молд. фолк-исполнительнице] / Николай Костыркин // Панорама. – 2014. – 10 окт.
– Р. 30.

5281. Ягупов, Роман. Zdob şi Zdub изменили лицо : [интервью с лидером группы
Zdob şi Zdub Р. Ягуповым] / записала Наталья Малахова // МК КН World Weekly. – 2014.
– 30 окт. – 5 нояб. – Р. 16.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice
5282. Durbală, Anatol. Anatol Durbală: "Menirea artei este de a preface minţile în su-
flete" : [interviu cu regizorul filmului "Ce lume minunată", câştigătorul Premiului Federaţiei
Internaţionale a Criticilor de Film la Festivalul de Film de la Varşovia] / interviu de Victoria
Bortă // Ziarul naţional. – 2014. – 31 oct. – P. 21.

5283. Gherciu, Ana. Sergiu Ciorescu, tânărul cineast care aduce trofee acasă : [pe
marginea discuţiei cu cineastul despre scurtmetrajul "Zi de târg"] / Ana Gherciu // Timpul. –
2014. – 31 oct. – P. 15.

190
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5284. Negru, Lena. Cu 50 de euro a realizat un film de talie internaţională : [pe margi-
nea discuţiei cu Sergiu Ciorescu, câştigătorul trofeului "Ochiul de Aur" la Festivalul Internaţio-
nal de Film din Georgia] / Lena Negru // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 oct. – P. 7.

5285. Rusu, Ileana. Un regizor moldovean intră în luptă pentru Oscar : [pe marginea
propunerii pentru concursul Academiei Americane de Film de Rep. Moldova a filmului "La
limita de jos a cerului", regizat de Igor Cobâleanschi] / Ileana Rusu // Evenimentul zilei. –
2014. – 21 oct. – P. 6 ; Событие недели. – 2014. – 31 окт. – Р. 9.

5286. Sistemul a căzut: ce lume minunată! : Cronică la filmul "Ce lume minunată",
realizat de Anatol Durbală, premiat de juriul Festivalului de Film de la Varşovia / trad. şi adap-
tare de Ilie Gulca // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 28 oct. – P. 21.

5287. Ungureanu, Larisa. Drama unei lumi minunate : [pe marginea filmului "Ce lume
minunată", scenariul şi regia de Anatol Durbală] / Larisa Ungureanu // Literatura şi arta. –
2014. – 30 oct. – P. 6.

5288. Басилашвили, Олег. Солдат его Величества : [интервью с рос. киноакте-


ром О. Басилашвили] / записал Александр Мельман // MK KH World Weekly. – 2014. – 2–
8 окт. – Р. 15.

792 Teatru. Artă scenică


5289. Bejenaru, Olga. Criticii de teatru – oameni ai nimănui / Olga Bejenaru // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 6.

5290. Bulat, Olga. Anastasia Homiţcaia: "După Premiul Mare, nu mai poţi da înapoi" :
[pe marginea discuţiei cu Anastasia Homiţcaia, prima balerină a Teatrului Naţional de Operă
şi Balet] / Olga Bulat // Ziarul de gardă. – 2014. – 30 oct. – P. 16.

5291. Caramitru, Ion. "TNB va veni în fiecare an cu un spectacol la Teatrul Naţional


din Chişinău" : interviu cu I. Caramitru, dir. al Teatrului Naţional din Bucureşti / interviu de
Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 3 oct. – P. 15.

5292. Ciobanu, Mircea V. Anul dialogurilor teatrale / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de


Chișinău. – 2014. – 10 oct. – P. 14.

5293. Ghimpu, Dina. Poetul ca muntele... : [pe marginea spectacolului "Poet ca toţi
poeţii ori poate mai poet", montat la Teatrul de Revistă "Ginta Latină"] / Dina Ghimpu // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 4.

5294. Mălaimare, Mihai. Mihai Mălaimare: "Artistul este şi el un om normal, căruia i se


sparg ţevile în casă" : [interviu cu actorul Teatrului Masca din Bucureşti] / consemnare: Loreta
Popa // Evenimentul zilei. – 2014. – 29 oct. – P. 10-11.

191
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5295. Negru, Lena. Dinu Tamazlâcaru, prim-balerin la Opera din Berlin : [originar din
Chişinău] / Lena Negru // Jurnal de Chișinău. – 2014. – 14 oct. – P. 7.

5296. Popa, Loreta. Mircea Albulescu: "I-am spus lui Dumnezeu: Ia-mă pe nepusă
masă" : [pe marginea discuţiei cu Mircea Albulescu, actor de teatru din România] / Loreta
Popa // Evenimentul zilei. – 2014. – 13 oct. – P. 10-11.

5297. Popa, Loreta. Regizorul Ducu Darie: "Sunt alergic la tot ce înseamnă rutină, re-
petiţie" : [pe marginea discuţiei cu Ducu Darie, dir. Teatrului Bulandra din Bucureşti] / Loreta
Popa // Evenimentul zilei. – 2014. – 22 oct. – P. 10-11.

5298. Tamazlâcaru, Elena. Câteva accente la Festivalul de Operă şi Balet "Maria Bie-
şu" : [pe marginea ed. a 22-a a Festivalului intern., sept. 2014, Chişinău] / Elena Tamazlâcaru
// Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 6.

5299. Tamazlâcaru, Elena. Dan Puric avertizează Kremlinul... : [pe marginea specta-
colului "Sinucigaşul" în regia lui Felix Alexa, prezentat la Chişinău de Teatrul Naţional din
Bucureşti] / Elena Tamazlâcaru // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 6.

5300. Мигулина, Татьяна. Новая жизнь театрального билета : [по материалам


беседы с коммерч. дир. фирмы iTicket Вероникой Келтуялэ и дир. кампании Unisim-Soft
SRL Павлом Тухарь об электр. продаже билетов на спектакли] / Татьяна Мигулина //
Экономическое обозрение "Логос-пресс". – 2014. – 10 окт. – Р. 30.

5301. Стрезева, Светлана. Москва за молдавских стажеров в Ла Скала платила


золотом : [интервью с опер. певицей Св. Стрезевой, прожив. в США] / записала Даша
Дашевская // Молдавские ведомости. – 2014. – 31 окт. – Р. 10.

793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta mişcării. Dans


5302. Гозун, Петру. Петру Гозун: "Молдавские танцоры на пути в олимпийские
чемпионы" : [интервью с руководителя танцев. ансамбля "Кодрянка"] / подготовил Бо-
рис Харченко // Панорама. – 2014. – 10 окт. – Р. 28.
(Vezi de asemenea Nr 5020)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică


5303. Nicolăiţă, Vladimir. Patronul discret din fotbalul moldovenesc : [interviu cu V.
Nicolăiţă, patron al echipei de fotbal "Veris"] / consemnare: Vitalie Hadei // Ziarul naţional. –
2014. – 10 oct. – P. 23.

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE
811.135.1 Limba română
5304. Eremia, Anatol. Nume de localităţi deformate prin false etimologii / Anatol Ere-
mia // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 6.

192
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5305. Eremia, Anatol. Oronimele (8) : [toponime din spaţiul geografic pruto-nistrean] /
Anatol Eremia // Natura. – 2014. – Oct. (Nr 10). – P. 7. – P. 7. – Art. 1 : Ian. (Nr 1).

65 de ani de la naşterea lui Vasile Bahnaru, dir. Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei
5306. Bahnaru, Vasile. Bellum Linguarum Continuit! / Vasile Bahnaru // Literatura şi
arta. – 2014. – 23 oct. – P. 7.

5307. Cimpoi, Mihai. Împliniri sub semnul adevărului / Mihai Cimpoi // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 23 oct. – P. 7.

5308. Codreanca, Lidia. Filolog şi patriot de o rară nobleţe sufletească / Lidia Co-
dreanca // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 7.

5309. Onofraş, Maria. Un slujitor pasionat al Lingvisticii româneşti / Maria Onofraş //


Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 7.

82 LITERATURĂ
82/821 Literatură artistică
821.135.1 Literatură română
5310. Alecsandri, Vasile. Cântecul Gintei Latine : [versuri] / Vasile Alecsandri // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 1.

5311. Bălănescu, Florin. Rugă pentru Basarabia : [versuri] / Florin Bălănescu // Lite-
ratura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 4.

5312. Georgescu, Aurora. Să bem ceai! : [versuri] / Aurora Georgescu // Florile dalbe.
– 2014. – 16 oct. – P. 1.

5313. Groza, Vasile. Frigiderul poznaş : [versuri] / Vasile Groza // Florile dalbe. –
2014. – 9 oct. – P. 1.

5314. Labiş, Nicolae. Noi, nu! : [versuri] / Nicolae Labiş // Florile dalbe. – 2014. – 23
oct. – P. 1.

5315. Vicol, Mihai Sultana. Cuvânt de salut : [versuri] / Mihai Sultana Vicol // Literatu-
ra şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 7.

821.135.1(477.85) Literatură română din Bucovina de Nord


5316. Tărâţeanu, Vasile. Buletin de ştiri : [versuri] / Vasile Tărâţeanu // Literatura şi ar-
ta. – 2014. – 16 oct. – P. 1.

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

193
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5317. Anton, Ion. Teama de toamnă : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. – 2014. – 9
oct. – P. 8.

5318. Armaşu, Liliana. Ofrande : [versuri] / Liliana Armaşu // Jurnal de Chişinău. –


2014. – 24 oct. – P. 15.

5319. Bajureanu, Ion. Calea salvării : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2014. – 16 oct. – P. 2.

5320. Bajureanu, Ion. Dor de Ţară : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. –
2014. – 23 oct. – P. 2.

5321. Bajureanu, Ion. Rechinii : [versuri] / Ion Bajureanu // Literatura şi arta. – 2014. –
30 oct. – P. 3.

5322. Banaru, Adriana. Nocturnă ; Întrebări fără răspuns ; P(louă) I(ar) C(erul) ; Uitaţi
de timp : [versuri] / Adriana Banaru // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 8.

5323. Butnaru, Leo. Bilet în circuit : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru // Flux. – 2013. –
10 oct. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

5324. Butnaru, Leo. Drumuri, biblioteci, evenimente... : (Pagini de jurnal) / Leo Butna-
ru // Flux. – 2013. – 24 oct. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

5325. Butnaru, Leo. Până unde se pune harta în cui : (Pagini de jurnal) / Leo Butnaru
// Flux. – 2013. – 17 oct. – P. 11. – Contin. Începutul : 18 mai 2012.

5326. Cotoviţchi, Ion. Bunelul mititel ; Mielul şi leul ; Cântecul soarelui ; Zbor frumos ;
Repetentul : [versuri] / Ion Cotoviţchi // Florile dalbe. – 2014. – 23 oct. – P. 8.

5327. Cotoviţchi, Ion. S-a dus săptămâna ; Plouă ; Dragostea : [versuri] / Ion
Cotoviţchi // Făclia. – 2014. – 17 oct. – P. 8.

5328. Doga, Alexandru. (CL)axonometrică ; Adulmec ; Afect matinal ; Ce-ai zice ;


Deşi sperăm ; Destăinuind misterul ; Monumente de arhitectură ; Pictează sufletul ; Posibil
Timpul ; Povaţa : [versuri] / Alexandru Doga // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 5.

5329. Gălăţeanu, Alexandru. Şi n-are cine ; Badea Ion în primăvară... ; Sub perdeaua
vremii... : [versuri] / Alexandru Gălăţeanu // Univers pedagogic pro. – 2014. – 30 oct. – P. 8.

5330. Josu, Nina. Griji întomnate : [eseu] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 23
oct. – P. 6.

5331. Lari, Leonida. De Patrie ; Soartă ; Citire de Crăciun; În faţa morţii ; În lumina lu-
nii ; Puterile : [versuri] / Leonida Lari // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 1, 5.

194
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5332. Manole, Ana. Gutuiul ; Maica Domnului cu Trei Mâini ; Biserica fără turle : [po-
vestiri] / Ana Manole // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 4.

5333. Matcovschi, Dumitru. Sfânt, cuvântul : [versuri] / Dumitru Matcovschi // Litera-


tura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 1.

5334. Mânăscurtă, Ioan. Vorba vine : [pagini de jurnal] / Ioan Mânăscurtă // Moldova
suverană. – 2014. – 22 oct.

5335. Micu, Vasile. De la listă pân’la pistă : [versuri] / Vasile Micu // Literatura şi arta.
– 2014. – 30 oct. – P. 2.

5336. Partole, Claudia. Grăuntele : [versuri] / Claudia Partole // Florile dalbe. – 2014.
– 23 oct. – P. 4.

5337. Petrea, George. Lângă frunza ta cea deasă ; Toamna frunzelor gălbui ; La poar-
ta dorului ; Pasărea morţii ; Dor ; Doina ciobanului ; La fraţii mei : [versuri] / George Petrea ;
prez. de Efim Bivol // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 5.

5338. Petrino, Dimitrie. Satul în care m-am născut : [versuri] / Dimitrie Petrino // Tim-
pul. – 2014. – 24 oct. – P. 19.

5339. Plăieşu, Raisa. Să nu uităm să-i mulţumim lui Dumnezeu : [eseu] / Raisa Plăie-
şu // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 8.

5340. Popovici, Vlad. Icoană de frumuseţi ; Minunea minunilor ; Cer pentru gânduri ;
Aşezare esenţială ; În vârf de cânt ; Linişte şi pace ; Brazdă dreaptă ; Linie din sâmburi ;
Erupţia chintesenţei ; Tânăr şi frumos : [versuri] / Vlad Popovici // Univers pedagogic pro. –
2014. – 16 oct. – P. 8.

5341. Romanciuc, Vasile. Un izvor însetat : [versuri] / Vasile Romanciuc // Florile dal-
be. – 2014. – 16 oct. – P. 6.

5342. Roşca, Agnesa. Adânci sunt mârile-omeneşti ; Copac de munte ; Mamele nea-
mului meu ; Graiul ; Reazem de veghe ; Moldova : [versuri] / Agnesa Roşca // Florile dalbe. –
2014. – 16 oct. – P. 8.

5343. Roşca, Agnesa. La Sfânta Treime : [versuri] / Agnesa Roşca ; prezentare de


Nicolae Dabija // Făclia. – 2014. – 17 oct. – P. 8.

5344. Roşca, Nicolae. Toamna s-a întristat : [povestire] / Nicolae Roşca // Florile dal-
be. – 2014. – 23 oct. – P. 4.

5345. Roşioru, Nicolae. Strânsul de arginţi ; Lepădarea de sine ; Locul sufletului ;


Psalm ; Apocalipsă ; Ape grele ; Arca lui Noe ; Te minunează ; Te simt... ; Alegerea crucii ;
Nesfârşitul dor ; Omul cu apă vie-n piept ; Oftatul străbunilor ; Vai!... ; Sinopticieni ; Adânci ca

195
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

marea... ; Sunt un creştin... ; Noi, basarabenii (1)... ; Noi, basarabenii (2)... ; Graiule-dorule :
[versuri] / Nicolae Roşioru // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 5.

5346. Sărătilă, Vlad. Mînzul cu coarne de berbec sau "Vîrtejul în deşert" : nanoroman
/ Vlad Sărătilă // Moldova suverană. – 2014. – 7 oct. – Contin. Începutul : 26 sept.

5347. Sărătilă, Vlad. O făclie... : [versuri] / Vlad Sărătilă // Făclia. – 2014. – 10 oct. –
P. 8.

5348. Silvestru, Aurelian. Aforisme : (spicuiri din cartea cu acelaşi tit.) / Aurelian Sil-
vestru // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. – P. 1.

5349. Silvestru, Aurelian. Moştenitorul înţeleptului : [eseu] / Aurelian Silvestru // Flori-


le dalbe. – 2014. – 9 oct. – P. 8.

5350. Tofan-Bâlici, Maria. E toamnă : [versuri] / Maria Tofan-Bâlici // Literatura şi arta.


– 2014. – 16 oct. – P. 6.

5351. Toma, Eleonora. E frigul iernii din cuvinte... : [versuri] / Eleonora Toma // Litera-
tura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 4.

5352. Ţărnă, Tudor. Poet ca toţi poeţii : [versuri] / Tudor Ţărnă // Literatura şi arta. –
2014. – 23 oct. – P. 6.

821.161.1 Literatură rusă


5353. Лермонтов, М. Ю. Ангел ; Булгакову ; Бухариной ; Из Гете ; Парус ; Утес :
[стихи] / М. Ю. Лермонтов // Коммерсант info. – 2014. – 24 окт. – Р. 12.

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii


5354. Ciobanu, Mircea V. "Criza literaturii" şi moda vestimentară / Mircea V. Ciobanu
// Jurnal de Chişinău. – 2014. – 24 oct. – P. 14.

5355. Ciobanu, Mircea V. Cine are nevoie de critica literară? / Mircea V. Ciobanu //
Jurnal de Chișinău. – 2014. – 17 oct. – P. 19.

5356. Ciobanu, Mircea V. Poezia care naşte poeţi / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de
Chişinău. – 2014. – 31 oct. – P. 14.

5357. Nedelcea, Tudor. Festivalul Mondial de Poezie "Mihai Eminescu" : [ed. a 2-a,
16-18 sept. 2014, Craiova, România] / Tudor Nedelcea // Literatura şi arta. – 2014. – 16 oct. –
P. 6.

821.135.1.0 Literatură română


5358. Ciocîrlie, Livius. 1-2. Cele patru bătrîneţi : [interviu cu L. Ciocîrlie, scriitor] /
consemnare: Luisa Vasiliu // Săptămîna. – 2014. – 17, 24 oct. – P. 3.

196
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

5359. Cojocaru, Teodor. Plecăciuni eterne marelui Adrian : [in memoriam poetului
Adrian Păunescu] / Teodor Cojocaru // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 4.

5360. Colesnic, Iurie. Puterea de neînvins a memoriei : [pe marginea memoriilor lui D.
D. Pătrăşcanu, om politic şi scriitor român (1872-1937)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. –
10 oct. – P. 19.

5361. Manea, Norman. Norman Manea: "Cine supravieţuieşte exilului are motive să
fie mulţumit că i s-a dat această pacoste" : [interviu cu scriitorul român, stabilit în SUA] / con-
semnare: Victoria Vioară // Timpul. – 2014. – 17 oct. – P. 23.

5362. Manea, Norman. Norman Manea: "Trebuie să ţinem ochii şi mintea deschisă" :
[interviu cu scriitorul, stabilit în SUA] / interviu de Victoria Bortă // Ziarul naţional. – 2014. – 24
oct. – P. 21.
5363. Nedelcea, Tudor. Marian Barbu a realizat o Operă : [pe marginea creaţiei criti-
cului literar rom.] / Tudor Nedelcea // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 4.

5364. Virgil, Elisei. Elisei Virgil: "Mi-aş dori să trăiesc din scris" : [interviu cu scriitorul]
/ consemnare: Cristina Mathias // Evenimentul zilei. – 2014. – 9 oct. – P. 15.

821.135.1(478).0 Literatură română din Republica Moldova


5365. Butnaru, Tatiana. Semnificaţia etică a patriotismului : [în creaţia poetică a lui
Ştefan Sofronovici] / Tatiana Butnaru // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 5.

5366. Carauş, Grigore. Ion Druţă, scriitorul care nu s-a plâns niciodată pe destin : [pe
marginea creaţiei scriitorului] / Grigore Carauş // Făclia. – 2014. – 10 oct. – P. 3.

5367. Ciobanu, Raisa. Două caractere parcă trase la indigo : [in memoriam scriitoarei
Leonida Lari şi Lidia Istrati] / Raisa Ciobanu // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 5.

5368. Ciocanu, Ion. O personalitate care merită recunoştinţă : [despre Vasile


Malaneţchi, istoric şi critic literar] / Ion Ciocanu // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 5.

5369. Colesnic, Iurie. Poetul de la Rujniţa : [despre Dimitrie Petrino, poet (1884-
1878)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 24 oct. – P. 19.

5370. Colesnic, Iurie. Traiectoria verbului : [pe marginea creaţiei poetului Alexandru
Doga] / Iurie Colesnic // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 5.

5371. Colesnic, Iurie. Un scriitor – avocat – Titus T. Stoika : [despre activitatea scriito-
rului din perioada interbelică, născut în a. 1893] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 2014. – 23
oct. – P. 7.

5372. Colesnic, Iurie. Un sorocean – mare actor, poet şi memorialist : [despre Arcadie
Donos, scriitor (1923-2002)] / Iurie Colesnic // Timpul. – 2014. – 3 oct. – P. 19.

197
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

5373. Duminică, Aureliu Busuioc ar fi împlinit 86 de ani // Jurnal de Chişinău. –


2014. – 24 oct. – P. 15. – Conţine : Vorbeam cu Busuioc despre "singurătăţile" mele şi ale lui
/ Liliana Armaşu ; Aureliu Busuioc: "Sunt norii albi, dar umbra lor e neagră" / Eugen Lungu ;
Aureliu Busuioc, un spirit liber / Margareta Curtescu.

5374. Josu, Nina. "Cea mai importantă poetă a limbii române din sec. XX" : [pe mar-
ginea lucrărilor conf. şt., consacrată comemorării a 65 de ani de la naşterea scriitoarei Leoni-
da Lari, 28 oct. 2014, Chişinău] / Nina Josu // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 5.

5375. Mihail, Dinu. Cine n-are Cioclea, să-şi cumpere imediat : [in memoriam poetului
Eugen Cioclea (1949-2013)] / Dinu Mihail // Moldova suverană. – 2014. – 16 oct.

5376. Spiridon, Cassian Maria. Ion Hadârcă, un poet al atlanţilor : [pe marginea crea-
ţiei poetului] / Cassian Maria Spiridon // Literatura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 6.

5377. Ţărnă, Tudor. Dumitru Matcovschi la 75 de ani neîmpliniţi : [in memoriam poetu-
lui] / Tudor Ţărnă // Literatura şi arta. – 2014. – 23 oct. – P. 6.

65 de ani de la naşterea lui Aurelian Silvestru, scriitor şi publicist


5378. Beghiu, Tatiana. Academicianul fără portofoliu / Tatiana Beghiu // Ziarul de
gardă. – 2014. – 9 oct. – P. 15.

5379. Filip, Iulian. Dacă poţi să faci, e păcat să te prefaci că nu poţi / Iulian Filip // Li-
teratura şi arta. – 2014. – 9 oct. – P. 4.

5380. Lungu, Angela. Aforismele vieţii / Angela Lungu // Literatura şi arta. – 2014. – 9
oct. – P. 4.

821.161.1.0 Literatură rusă


5381. Савостин, Николай. Схвативший молнию руками : [к 200-летию со дня ро-
ждения писателя М. Ю. Лермонтова] / Николай Савостин // Коммерсант info. – 2014. –
24 окт. – Р. 12.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 Ştiinţe biografice şi înrudite
Buruiană, Ion. Un folclorist cu mult har : [in memoriam cercetătorului Efim Junghietu
(1939-1993)]. – Vezi Nr 5223.

Colesnic, Iurie. Poetul de la Rujniţa : [despre Dimitrie Petrino, poet (1884-1878)]. –


Vezi Nr 5369.

Dabija, Nicolae. Constantin Brâncoveanu : [300 de ani de la martirajul Sfântului Con-


stantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti între anii 1688-1714]. – Vezi Nr 5387.

198
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Pop, Tudor. Nichita Smochină, apostolul rebel al românităţii transnistrene : [om politic,
istoric şi publicist (1894-1980)]. – Vezi Nr 5013.

Таран, Ангелина. Вспоминая Петра Унгуряна... : [120 лет со дня рождения


основателя соврем. молд. виноделия (1894-1975)]. – Vezi Nr 5561.

94 ISTORIE GENERALĂ. ISTORIE UNIVERSALĂ


94(100) Istorie universală
5382. Boia, Lucian. 1-2. Lucian Boia: "Un popor complexat mizează pe o istorie mito-
logizată" : [interviu cu prof. de la Universitatea din Bucureşti pe marginea cărţii sale "Primul
Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări", Bucureşti, ed. Humanitas, 2014 :
după Revista22.ro] / interviu de Armand Coşu şi Octavian Manea // Săptămîna. – 2014. – 3,
10 oct. – P. 8-9.

94(478) Istoria Republicii Moldova


5383. Cocârlă, Pavel. La număratul bobocilor : Omul de ştiinţă şi prof. Ion Eremia, la
60 de ani / Pavel Cocârlă, Valentin Tomuleţ // Jurnal de Chişinău. – 2014. – 31 oct. – P. 18.

5384. Pascaru, Eugenia. Salcia – file de istorie : [a satului din raionul Şoldăneşti] /
Eugenia Pascaru // Florile dalbe. – 2014. – 23 oct. – P. 5.

5385. Petrencu, Anatol. Ne-a părăsit istoricul şi publicistul Gheorghe Cernea : [(1943-
2014)] / Anatol Petrencu // Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 8.

5386. Teriş, Ştefan. Lăpuşna, o altfel de poveste : [din istoria satului, raionul Hânceşti]
/ Ştefan Teriş // Natura. – 2014. – oct. (Nr 10). – P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 4929)

94(498) Istoria României


5387. Dabija, Nicolae. Constantin Brâncoveanu : [300 de ani de la martirajul Sfântului
Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti între anii 1688-1714] / Nicolae Dabija //
Literatura şi arta. – 2014. – 30 oct. – P. 1.

199
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

Index de nume

Bulat, Veaceslav 5161


A Burduja, Galina 5158
Albulescu, Mircea 5296 Buruiană, Ion 5223
Alecsandri, Vasile 5310 Busuioc, Aureliu (5373)
Alexa, Felix 5299 Butnaru, Leo 5323-25
Andriuţă, Liviu 5253 Butnaru, Tatiana 5365
Anton, Ion 5317 Butnaru, Valentina 5167
Arabadji, Cristina 5197 C
Arhiri, Isai (5213)
Arion, Liuba 4925 Canţer, Valeriu 5241
Armaşu, Liliana 5318, 55373 Caramitru, Ion 5291
Avornic, Gheorghe 5151 Caras, Eugen 5057
Carauş, Grigore 5366
B Cartaleanu, Tatiana 5168, 5171
Bahnaru, Vasile (5306-09) Castraveţ, Gheorghe 5258
Bajureanu, Ion 5319-21 Cazacu, Nicolae 5209
Balanici, Alexandru (5209, 5212) Căldare, Dumitru 4934
Banaru, Adriana 5322 Ceaglei, Olga 5145
Barbăneagră, Vsevolod 5079 Cernea, Gheorghe (5385)
Barbier, Natalia 5224 Cernei, Oleg 4965, 5161
Barbu, Marian 5363 Cheptine, Andriana 5002
Barbu, Natalia 5272 Chilari, Vera 5202
Basarab, Marin 4946 Chilianu, Nadine 4954, 5183, 5258
Batîr, Dumitru 4923 Chircă, Sergiu 5003, 5026, (5116-20)
Bălănescu, Florin 5311 Chişlea, Ion 5112
Beghiu, Tatiana 5378 Cibotaru, Mihail Gh. 4935
Bejenaru, Olga 5289 Cimpoi, Mihai 5307
Belîi, Nicolae 5117 Ciobanu, Anatol 4936
Belostecinic, Grigore 5116, 5200 Ciobanu, Mircea V. 4966-69, 5292, 5354-56
Bendas, Mihai 5182 Ciobanu Olga 5057
Bivol, Efim 5337 Ciobanu, Raisa 5118, 5367
Bivol, Svetlana 5273 Ciobanu, Victor 4970-72
Bînzari, Nicu 4926, 5085, 5087 Ciobanu, Vlad 5190
Boca, Arsenie 4943 Ciocanu, Ion 5368
Bogatu, Petru 4962-63 Ciocîrlie, Livius 5358
Boghiu, Vitalie 5258 Cioclea, Eugen (5375)
Boia, Lucian 5382 Ciorescu, Sergiu 5283-84
Bordeianu, Vladislav 5092 Ciornei, Vsevolod 4973-74
Borodache, Natalia 5199 Ciubotaru, Adrian 4975, 5049, 5062
Bortă, Victoria 5273, 5282, 5362 Ciubucciu, Vlad 4928
Bostan, Ion 5217 Clooney, George 5271
Botezat, Larisa 5087 Cobâleanschi, Igor 5285
Brasioli, Diego 5053 Cocârlă, Lora (5196)
Brâncoveanu, Constantin, domn al Țării Cocârlă, Pavel 5383
Românești (1688-1714) (5387) Codreanca, Lidia 5308
Brega, Oleg 4964 Codreanu, Theodor 4937
Buda, Valentin 4927 Cojocariu, Tudor 4955, 4976-77
Budeanu, Gheorghe 5188 Cojocaru, Teodor 5359
Bulat, Olga 5236, 5270, 5290 Cojuhari, Andrei 5221

200
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Colesnic, Iurie 4929, 5157, 5360, 5369-72 Frolov, Nicolae (5228)


Comănescu, Iulian 4978
Comănici, Ion 5247 G
Conţiu, Mihai 4979-82, 5050, 5201 Galben, Dorin 5146
Corobceanu, Svetlana 5201 Garbatovschi, Eleonora 5267
Cosovan, Olga 5168 Gălăţeanu, Alexandru 5329
Coşu, Armand 5382 Gâncu, Silviu 5204, 5206
Cotelnic, Ala 5116 Gârneţ, Vasile 4990-91
Cotoviţchi, Ion. 5326-27 Georgescu, Aurora 5312
Cotruţă, Victor 5225 Gherciu, Ana 5063, 5184, 5269, 5283
Crâşmaru, Romeo 5256 Gherman, Natalia 4992
Crîşmaru, Romeo 4956 Ghicov, Adrian 5169
Cucoş, Victor 5238 Ghimpu, Dina 5293
Cucu, Ion 5085 Ghimpu, Gheorghe 4983
Curarari, Vitalie 5242 Ghimpu, Mihai 4998
Curbet, Vladimir 4938 Golovatiuc, Vladimir 5133
Curtescu, Margareta 5373 Gonţa, Gheorghe 5250
Cuzuioc, Ion 5268, 5274 Goraş-Postică, Viorica 5170
D Gorelova, Elena 5134
Gorincioi, Valeriu 5171, 5185
Dabija, Doina 4943 Graur, Eleonora (5159)
Dabija, Nicolae 4983, 5218, 5343, 5387 Grecu, Raisa 5140
Damaschin, Simion 5210 Gribincea, Petru 5258
Darie, Ducu 5297 Grosu, Aneta 5014
Dobjanschi, Anibal (5157) Groza, Vasile 5313
Dobzeu, Elena 5158 Gulca, Ilie 4960, 4993, 5158, 5286
Dodon, Igor 4985, (5062) Gurez, Kristina 4989, 5002
Doga, Alexandru 5328, 5370 Gutium, Victoria 5207
Donos, Arcadie (5372)
Drăgan, Gleb (5241) H
Druţă, Ion 5366 Habicht, Jarno 5237
Duca, Gheorghe (4923), 4939, 5219 Hadârcă, Ion 4998, 5376
Dulgheru, Valeriu 4986-87 Hadârcă, Natalia 5079
Dumbrăveanu, Albina 4930 Hadei, Daniela 5058, 5226, 5249, 5264-66,
Dumbrăveanu, Ion 4930 5272, 5276-77, 5279
Dunford, Victoria 5236 Hadei, Vitalie 5303
Dungaciu, Dan 4948 Handrabura, Loretta 5206
Durbală, Anatol 5282, 5286-87 Homiţcaia, Anastasia 5290
E Horoşih, Elena 5135

Enache, Stela 5275 I


Eremia, Anatol 5304-05 Iaşcenco, Tudor 5224
Eremia, Ion (5383) Iohannis, Klaus 4957
F Iovcev, Ion 5188
Istrati, Lidia (5367)
Fala, Alexandru 5111
Filat, Vlad 4988-89, 4998, 5051, 5077 J
Filip, Iulian 5379 Jim Yong Kim 5129
Frâncu, Eliza 4947 Josu, Nina 5330, 5374
Friptu, Valentin (5240) Junghietu, Efim (5223)
Friptuleac, Grigore 5234 Jurjiu, Raisa 5235

201
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

K Moise, Diana 5248


Moldovanu, Ana 5081, 5165, 5198
Kant, Immanuel (4941) Moldovanu, Dumitru 5116, 5119
Kireeva, Inna 5145 Moldovanu, Ion 5084-85, 5155
L Moraru, Anatol 5052
Moraru, Anton 4958, 5003-04, 5228
Labiş, Nicolae 5314 Morcotîlo, Iurie 5113
Lari, Leonida 5331, (5367, 5374) Moroşanu, Andrei 5159
Lavric, Violina 5189 Moţa, Ion (4929)
Leahova, Irina 5165, 5198 Munteanu, Dumitru 5257
Leancă, Iurie 4994 Munteanu, Galina 5160, 5197, 5233
Lelic, Serghei 5165 Munteanu, Valeriu 5152
Levinţa, Ştefan 4993 Muşenco, Angela 5170
Livovschi, Eugen 5221
Loghin, Vlad 4926, 5078, 5080-81, 5087 N
Lozinschi, Raisa 4957,4998-99 Nechit, Irina 5291
Lucinschi, Chiril 5206 Necşuţu, Mădălin 4932, 5056
Lungu, Angela 5380 Nedelcea, Tudor 5357, 5363
Lungu, Eugen 5373 Negru, Lena 5278, 5284, 5295
Lupaşcu, Tudor 5231 Negru, Nicolae 5005-07
M Negruţă, Parascovia 5158
Nica, Virginia 5088, 5257
Macovei, Ion 5000, 5110 Nicolaescu-Onofrei, Liliana 5176
Malai, Alexandru 5080 Nicolăiţă, Vladimir 5303
Malaneţchi, Vasile (5368) Nucă, Nicoleta 5279
Manea, Norman 5361-62
Manea, Octavian 5382 O
Manole, Aliona 5082 Ogrinji, Mihai 5232
Manole, Ana 5332 Olegova, Elena 5177
Manuil, Svetlana 5207 Oleinic, Petru 5088
Martea, Galina 5172-73 Olteanu, Rodica 5268
Matcovschi, Dumitru 5333, (5377) Onofraş, Maria 5309
Mathias, Cristina 5364 Oprea, Corina 5149
Mălaimare, Mihai 5294 Orhei, Aelita 5147
Mărgărit, Iulia 4931 Orheianu, Şerban 5225
Mătieş, Simona 5053 Osmochescu, Nicolae 5140
Mânăscurtă, Ioan 5334
Mândâcanu, Virgil 5172-73, 5191 P
Melentiev, Iurie 5085
Melinte, Iurie 5185 Paladi, Florentin 5230
Micleuşanu, Octavian 5271 Palihovici, Liliana 5008
Micu, Vasile 5001, 5335 Parlicov, Victor 5112
Mihail, Dinu 5375 Partole, Claudia 5336
Mihailovici, Stela 5239, 5247 Pascaru, Eugenia 5384
Mihăeş, Roman 4945 Păduraru, Pavel 5011
Mihăilă, Cristina 5238 Păsat, Dumitru 4941
Milicenco, Ştefan 5166 Pătrăşcanu, D. D. (5360)
Mimi, Constantin 5265 Păunescu, Adrian (5359)
Miron, Sergiu 5174 Pânzaru, Pavel 5233
Miron, Viorel 5121-23 Pendea, Cristina 5002
Mocanu, Tudor 5083 Petrache, Ştefan 5276
Moisa, Svetlana 5175 Petrea, George 5337

202
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Petrencu, Anatol 4940, 5385 Sofronovici, Ştefan 5365


Petrino, Dimitrie 5338, (5369) Soltan, Petru 5229
Petrovici, Sergiu 5120 Spiridon, Cassian Maria 5376
Pîslaru, Natalia 5181, 5192 Spînu, Constantin 5239
Platon, Cătălina 5207 Sprînceanu, Gheorghe (5234)
Plăieşu, Raisa 5339 Stanoevici, Bogdan 4959
Pleşca, Lidia 5207 Stănilă, Moni 4933, 4944
Pocaznoi, Ion 5221 Stejărescu, Alexandru 4971
Pohilă, Vlad (4931) Stoika, Titus T. (5371)
Pojar, Daniela 5211 Strătilă, Athanasie 5194
Pop, Tudor 5013 Strătilă, Silvia 5180
Popa, Iulius 5212 Streleţ, Valeriu 5019
Popa, Loreta 5275, 5294, 5296-97 Strelţov, Ioan 5238
Popescu, Ghenadie 5270 Stroescu, Vasile (5227)
Popescu, Nicu 5054 Sturza, Elena 5266
Popovici, Vlad 5340
Postică, Pavel 5014 Ș
Postovan, Dumitru 5140 Şalamac, Mariana 5091, 5093, 5113, 5126-
Poştaru, Andrei 5229 27, 5243
Potîng, Tatiana 5015 Şelin, Victor (5065)
Priţcan, Valentina (5212) Şlaeva, Irina 5199
Profir, Daniela 5207 Ştefârţă, Ion 5195
Puiu, Victoria 5237
Puric, Dan 5299 T
R Tamazlâcaru, Dinu (5295)
Tamazlâcaru, Elena 5298-99
Raileanu, A. 5178, 5192, 5202-05 Tapiola, Pirkka 5055
Romanciuc, Marina 5220 Tarhon, Petru (5210)
Romanciuc, Vasile 5341 Tarlapan, Artur 5148
Ropot, Valeriu (5231) Tarlev, Vasile 5135
Roşca, Agnesa 5342-43 Tănase, Alexandru 5141
Roşca, Iurie 5016 Tănase, Constantin (4930, 4933)
Roşca, Nicolae. 5344 Tărâţeanu, Vasile 5316
Roşioru, Nicolae 5345 Tcaci, Serghei 5064
Rotaru, Liliana 5198 Teodorescu, Sebastian (5157)
Rotaru, Vasile 5240 Teriş, Ştefan 5386
Rusu, Adrian 5206 Tinică, Grigore 5238
Rusu, Dinu 5227 Todos, Petru 5214
Rusu, Ileana 5285 Tofan-Bâlici, Maria 5350
Rusu, Liliana 5179 Toma, Eleonora 5351
Rusu, Tudor 5196, 5213 Tomuleţ, Valentin 5383
S Tutunaru, Natalia 5271

Saharneanu, Valeriu 5017 Ț


Sambriş, Veaceslav 5269 Ţărnă, Tudor 5352, 5377
Sandu, Maia 5018 Ţâcu, Octavian 4949-52, 5020
Sărătilă, Vlad 5193, 5346-47 Ţîrdea, Bogdan 5021
Scheibier, Reindhold (5157) Ţopa, Tudor 5259
Silvestru, Aurelian 5348-49, (5378-80) Ţurcanu, Mihail 5022-25
Sitaru, Lidia 4926 Ţurcanu, Natalia 5083, 5086
Smochină, Nichita (5013)

203
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

U В
Uncuţă, Andrei 5085 Валиков, Игнат 5071, 5136
Ungureanu, Ion 5026 Воронин, Владимир 5032-33, 5069, 5143
Ungureanu, Larisa 5287
Ungureanu, Petru (5259) Г
Untilă, Veaceslav 5027-.28 Герман, Артур 5096
Urechean, Radu 5160 Гозун, Петру 5302
Ursu, Dumitru 5094 Головатюк, Владимир 5114, 5128
Ursu, Mihai 5228 Горелова, Елена 5114, 5128, 5138
Uzun, Valentin 5277 Горинчой, Виктор 5246
V Грозаву, Игорь 5162

Vangheli, Mihail 5221 Д


Vangheli, Virginia 5183 Дачин, Петр 5263
Vasian, Tatiana 4942 Дашевская, Даша 5301
Vasilcov, Vlad 5161, 5208 Дашевский, Олег 5037,5114
Vasiliu, Luisa 5358 Добровольский, Александр 5252
Vasiliu, Vadim 4964 Дрэгуцану, Дорин 5095
Văluţă, Diana 5274 Дудогло, Николай 5163
Vicol, Mihai Sultana 5315 Дьяков, Иван 5153
Vioară, Victoria 5107, 5267, 5361
Virgil, Elisei 5364 З
Vlas, Vlad 5029
Vornicova, Natalia 5086 Западинский, Роберт 4961, 5034-35
Voronin, Vladimir (5021), 5030, 5059, 5066- К
67, 5142
Vulturescu, R. 5195 Казанский, Александр 5036
Калак, Дмитрий 5131-32, 5137
Z Келтуялэ, Вероника 5300
Zub, Alexandru 4960 Кетрарь, Вадим 5115
Кирошка, Дориан 5150
А Коваленко, Ирина 5096, 5150, 5216
Кожокар, Василе 5260
Ага-Задла, Зейнал 4961 Кожокару, Виктор 5262
Агаркова, Лилиана 5114 Константинов, Дмитрий 5037
Агаркова, Юлиана 5128 Косарев, Валерий 5038
Алайбэ, Димитрий 5102 Косарчук, Валериу 5164
Албот, Тудор 5104 Костыркин, Николай 5280
Альер, Макс 5130
Антонов, Павел 5162, 5246 Л
Б Левитан, Юрий (5252)
Лермонтов, М. Ю. 5353, (5381)
Бабенко, Олег 5216 Лянкэ, Юрие 5132
Басилашвили, Олег 5288
Бежан, Раиса 5102 М
Безрутченко, Валерий 5068
Белостечник, Григоре 5216 Малахова, Наталья 5281
Бельский, Александр 5124 Маценко, Ирина 5125
Бондарь, Инна (5280) Мельман, Александр 5288
Менюк, Николай 5070
Мигулина, Татьяна 5222, 5300
Михеева, Лариса 5060

204
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Мишин, Вадим 5070-71 Ф


Моисеев, Сергей 5244, 5254
Морару, Анатол 4953 Филат, Влад (5076)
Филат, Владимир 5074
Н Флоря, Илона 5263
Флоря, Ксения 5139
Негуца, Андрей 5072 Фридман, Джорджа 4953
Нестерова, Оксана 5039
Новосадюк, Владимир 5040 Х
О Харченко, Борис 5302
Осталеп, Валерий 5041 Ц
Отто, Юлия 5132
Цуркану, Михаил 4953
П Цырдя, Богдан 5075
Плэмэдялэ, Наталья 5105 Ч
Пойсик, Михаил 5097, 5114
Попорча, Виктор 5245 Чегаровская, Любовь 5262
Присэкару, Ион 5104 Чешуев, Виссарион 5089
Пую, Татьяна 5154 Чубашенко, Дмитрий 5048, 5076

Р Ш

Рейдман, Олег 5060 Шептелич, Кристина 5103


Рошка, Юрий 5043-44 Шикирлийская, Татьяна 5102-06, 5255

С Я

Савостин, Николай 5381 Ягупов, Роман 5281


Сафонов, Андрей 5061
Сергеев, Евгений 5251
Собор, Евгений 5045
Соколова, Ольга 5150
Стариков, Николай 5046
Стецко, Александр 5260
Стрезева, Светлана 5301
Сударикова, Наталья 5252
Сырбу, Виктория 5102
Т
Такий, Александр 5095, 5098-5101
Таран, Ангелина 5260-61
Тимотин, Марина 5041, 5045, 5089, 5163-64
Ткач, Сергей 5047, 5073
Тухарь, Павел 5300
Тхорик, Владимир 5043, 5144, 5153-54
У
Унгурян, Петр (5261)
Урсу, Михаил 5222
Урыту, Штефан 5144
Усатый, Ренато 5042

205
Cronica articolelor de gazetă Nr 10-2014 ≡ Newspaper article annals Nr 10-2014

Lista gazetelor a căror articole sunt fişate

1. Comunistul
2. Dreptul
3. Economist
4. Evenimentul zilei
5. Făclia
6. Florile dalbe
7. Flux
8. Jurnal de Chişinău
9. Literatura şi arta
10. Moldova suverană
11. Natura Nr 10
12. Obiectiv european
13. Renaştere = Возрождение
14. Săptămîna
15. Socialiştii
16. Stejarul
17. Timpul
18. Univers pedagogic pro
19. Vocea poporului
20. Ziarul de gardă
21. Ziarul naţional
22. Коммерсант info
23. Коммунист
24. Mк Kн World Weekly
25. Молдавские ведомости
26. Независимая газета = Moldova independentă
27. Объектив Европы
28. Панорама
29. Событие недели
30. Социалисты
31. Экономическое обозрение

206
Bibliografia Naţională a Moldovei ≡ National Bibliography of Moldova

Bibliografia Naţională a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 12,03
Coli ed. 11,55
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 10

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova


bl. Ştefan cel Mare 180, of. 202
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60

Email: bookchamber.md@gmail.com ISBN.Moldova@gmail.md


ISSN.Moldova@gmail.md ISMN_Moldova@mail.md

http://www.bookchamber.md

Tipografia "Print-Caro" SRL


str. Astronom N. Donici 14
Chişinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 25 75

Email: princaro@gmail.com

207